Хвисюк О. М. - Університетська клініка — це майбутнє післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Діасамідзе Е. Д. (2011)
Марченко В. Г. - Iнтенсифікація навчального процесу на сучасному етапі модернізації системи освіти, Степанченко К. А. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Опыт работы с врачами-интернами на кафедре стоматологии, терапевтической стоматологии, Цыганова Н. Б., Божко К. В., Велигоря И. Е., Любченко О. В., Полякова С. В., Пушкарь Л. Ю., Сирота О. Н., Лахтин Ю. В. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: судово-фармацевтичне вивчення протипоказань до застосування допоміжних репродуктивних технологій для жінок з адиктивною залежністю, Петренко В. О., Шаповалов В. В., Мовсісян А. Г. (2011)
Кулик В. Л. - Показатели вариабельности сердечного ритма на этапах терапии пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий на эпизодах синусового ритма в зависимости от продолжительности коригированого интервала QT, Мартимьянова Л. А., Яблучанский Н. И. (2011)
Роздильская О. Н. - Клиническая характеристика больных с хроническими облитерирующими заболеваниям и артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Вовк А. Д., Вовк В. А., Катаржнова И. В., Калюжка А. А., Омельяненко Е. В. (2011)
Даценко И. Б. - Система абилитации подростков с мозговой дисфункцией и нарушением формирования личности по органическому типу (2011)
Яковцов Е. П. - Алгоритм выбора метода пластики послеоперационных вентральных грыж с учетом измерения внутрибрюшного давления, Рамалданов С. К. (2011)
Короп О. А. - Застосуваня стандартів профілактики, діагностики і лікуваня хворих на гнійно-запальні захворюваня м’яких тканин хірургічного профілю в амбулаторно-поліклінічних закладах та їх удосконалення (2011)
Бойко В. В. - Особенности лечебно-диагностической тактики при сочетанной закрытой абдоминальной травме, Козин Ю. И., Замятин П. Н., Лебедь П. Б. (2011)
Любченко А. В. - Иммунологический статус детей с костно-деструктивной патологией височно-нижнечелюстного сустава (2011)
Сафонова І. М. - Диференційна ультразвукова діагностика причин субінволюції матки у післяпологовому періоді, Абдуллаєв Р. Я., Сафонов Р. А., Благовещенський Є. В. (2011)
Мысько С. Я. - Ятрогенная травма мочеточника — оптимальный выбор лечения (2011)
Гризодуб В. І. - Оптимізація ортопедичного лікуваня хворих Із повною адентією, Кричка Н. В., Гризодуб Д. В., Кажоцина М. В. (2011)
Профессор Куцевляк Валентина Федоровна (к 70-летнему юбилею) (2011)
Професор Пєєв Борис Іванович (до 70-літнього ювілею) (2011)
Профессор Белоусов Юрий Владимирович (до 75-летнего юбилею) (2011)
Пам’яті професора Топорова Геннадія Миколайовича (2011)
Венгерська В. О. - Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей (2011)
Діанова Н. М. - Взаємозв'язки вищого православного духовенства та одеської інтелігенції в другій половині ХІХ ст. (2011)
Клименко Ю. С. - Дослідницька діяльність Харківського історико-філологічного товариства у процесі формування історико-краєзнавчих знань на Слобожанщині наприкінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Мельник О. В. - Розвиток середньої жіночої освіти в ХІХ - на початку ХХ ст. в Одесі (2011)
Савченко В. А. - Українська складова махновського руху (2011)
Бабічева О. С. - Соціальне життя суспільства південно-східної України та Росії в 1918 р.: історичні нариси (2011)
Женгал К. В. - Функції профспілок в умовах незалежності (1991–2002 рр.) (2011)
Загарій А. І. - Українсько-російські торгово-економічні відносини у 1991–2001 рр. в оцінці вітчизняних і російських дослідників (2011)
Козаченко О. М. - Діяльність Одеської крайової організації НРУ та її відносини з місцевими органами влади і партійним керівництвом в кінці 1980-х – на початку 1990-х років (2011)
Кузьменко Ю. В. - Українська партійно-радянська номенклатура в умовах реформування політичної системи СРСР (1988–1989 рр.) (2011)
Кучерук М. С. - Україна в умовах політичного протистояння, спричиненого боротьбою за внесення змін до Конституції (2004–2010 рр.) (2011)
Лехан Л. Б. - Трансформація морально-психологічного стану українського селянства 1929–1933 рр. (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Лопаков В. С. - Пенсійна проблема в Україні (2011)
Осипов В. М. - Діти під час Голодомору 1932–1933 років в Україні (2011)
Пилипів І. В. - Участь духовенства ГКЦ у підготовці та проведенні "Католицької акції" в Галичині (2011)
Познанська К. В. - Політична боротьба партії соціалістів-революціонерів (есерів) 1920–1921 рр. в Україні (2011)
Топчій О. С. - Сільська інтелігенція Чернігівщини в антирелігійній кампанії 20 –х – поч. 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Цвілюк С. А. - Четвертий поділ Речі Посполитої (2011)
Цінова М. В. - Викладачі-українці в американських університетах. Українська Американська Асоціація Університетських Професорів (2011)
Цубенко В. Л. - Політико-адміністративний устрій Південних поселень: організаційно-правовий аспект (2011)
Шипотілова О. П. - Видавнича діяльність Миколаївської крайової (обласної) організації Народного Руху України (1989-1998 рр.) (2011)
Шушкевич Ю. О. - Перетворення Народного Руху України на партію та основні напрямки її діяльності в 1992–1994 рр. на Рівненщині (2011)
Іваніченко Л. М. - Cтанко В.Н. як організатор системи вищої освіти на півдні України (2011)
Ложешник А. С. - Керівник Чорноморського козацтва А. А. Головатий, як сім’янин (2011)
Роєнко В. І. - "...Він потрапив у протиріччя між змістом своїх думок і способом їх викладу" (2011)
Бабійчук Г. В. - Розвиток історичного краєзнавства Миколаївщини з кінця 50-х по 80-і роки ХХ ст.: історіографія проблеми (2011)
Винник Н. М. - Українська традиція галицького парламентаризму в українській історіографії (2011)
Гнип І. Я. - Оцінка діяльності, греко-католицької церкви у польській періодичній пресі в 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Левкун Я. І. - Відносини Івана Борковського з Ярославом Пастернаком та його листування з Вадимом Щербаківським (2011)
Савчук Т. Г. - Повсякдення православного духовенства в 20 – 30-х рр. ХХ ст.: стан наукового вивчення проблеми (2011)
Саманцов О. П. - Монополізація вугільної та металургійної промисловості Катеринославської губернії поч. ХХ ст. (2011)
Сірук Н. М. - "Ждановщина" в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.): джерельна база (2011)
Чижов Г. П. - Класифікація національних меншин Одещини в контексті реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (2011)
Анохін Є. В. - Сліди перебування ямних племен на узбережжі Хаджибейського лиману (2011)
Богуславська Ю. Ю. - Божество-деміург у міфологіях раннього залізного віку, Богуславський Г. С. (2011)
Гончарук Г. І. - Ювілей одеського історика, Шановська О.А. (2011)
Антонян І. М. - Рак сечового міхура – чи можлива міграція стадій?, Зеленський О. І., Вінник Ю. О., Зеленський Р. О., Стецишин Р. В., Налбандян Т. А. (2011)
Бакурова О. М. - Зміни активності аденозиндезамінази при підвищеному онкоризику та карциномах різної локалізації, Попович О. Ю., Миронова К. О., Іщенко Р. В., Жебеленко Я. Г., Зуйков С. О., Борзенко Б. Г. (2011)
Балашова О. І. - Неходжкінські лімфоми з екстранодальною локалізацією –диференціальна діагностика та лікування, Басараб М. Ю., Джанджулія А. О., Литвин І. В. (2011)
Бондар Г. В. - Стереотаксичні методи в діагностиці і лікуванні синдрому непальпованого утворення грудної залози, Сєдаков І. Є., Борота О. О., Поринєва О. В., Скочиляс Т. Л. (2011)
Борзенко Б. Г. - Перспективи застосування ферментативних тестів при хіміотерапії раку шлунка, Бакурова О. М., Миронова К. О., Заїка О. М., Сидюк А. В., Кондратюк Р.Б., Попович Ю. О. (2011)
Бугайцов С. Г. - Індивідуалізація програми комплексної реабілітації хворих на рак товстої кишки, Добровольський М. А., Лурін А. Г., Воронов Й. А., Біленко О. А., Машуков А. О., Рациборський Д. В. (2011)
Дячун Н. Ю. - Про можливу роль хронічної герпетичної інфекції у розвитку орофарингеального раку, Дербак М. А., Жолудєва Л.О., Дячун Я. Л. (2011)
Ковальов О. О. - Роль радіочастотної термоабляції в лікуванні первинного і метастатичного раку печінки, Ковальов К. О., Смірнов Л. Ю., Рябошапка А. Н., Семенова Т. А., Колєснік І. Ф., Котелевець Н. В., Шах Фероз (2011)
Кудряшов О. Г. - Паліативне лікування первинно-метастатичного раку нирки, Попович О. Г., Чистяков Р. С. (2011)
Олексенко В. В. - Варіанти реконструкції травного тракту при гастректомії у хворих на рак шлунка з метою профілактики постгастректомічних ускладнень (2011)
Поліщук І. Н. - Індивідуальний підхід в лікуванні раку грудної залози з метастазами в печінку, Запухляк В. І., Добринова О. А., Безносенко П. В. (2011)
Попович А. Ю. - Можливості застосування ендолімфатичної поліхіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на дрібноклітинний рак легенів, Лисовська Н. Ю., Лифар П. В., Ісіков О. П., Носач К. Є. (2011)
Русин А. В. - Оцінка якості життя пацієнтів після оперативних втручань з приводу раку прямої кишки, Ігнат О. В., Ряшко М. І. (2011)
Хурані І. Ф. - Вплив мутацій метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток хіміо-променевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози (2011)
Штанько О. I. - Клінічне використання біопсії сторожових лімфовузлів при раку шлунка, Малигін I. M., Токарєв С. М., Кульмінський В. I. (2011)
Ярема Р. Р. - Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в комбінованому лікуванні хворих на розповсюджений рак шлунка, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв М. Г. (2011)
Ершов С. А. - Математичний та експериментальний аналіз суцільнокерамічних конструкцій зубних протезів, Брехлічук П. П., Клітинська О. В. (2011)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,1% метиленовим синім при лазерному опроміненні (2011)
Петрушанко Т. О. - Стоматологічний статус чоловіків полтавського та закарпатського регіонів, Бублій Т. Д., Худан Р. І., Худан-Цільо І. І. (2011)
Русин В. І. - Статична радіоізотопна сцинтіграфія як метод діагностики печінкової недостатності, Авдєєв В. В., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Русин В. І. - Тактика та хірургічне лікування атипових форм гострого варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О., Корсак В. В., Левчак Ю. А., Маді Ю. Ю. (2011)
Уровський О. О. - Вдосконалення оперативного лікування контрактур дюпюітрена (2011)
Фальбуш О. О. - Синдром сухого ока у жінок Закарпатської області (2011)
Шимон В. М. - Погляди на лікування болю в хребті препаратом Ремікейд, Шимон М. В. (2011)
Александрова М. Я. - Контроль перебігу бронхіальної астми, можливості терапевтичного впливу, Свистак В. В., Лебович Е. Ф., Шкелебей М. М., Бичко М. В. (2011)
Бичко М. В. - Прогностичне моделювання первинної кінцевої точки (ішемічного інсульту) у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану із ішемічною хворобою серця при застосуванні антагоністів кальцію, Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й. (2011)
Дутка Р. Я. - Характеристика зрушень вазодилятуючих гуморальних чинників простацикліну та оксиду азоту при вторинному синдромі рейно і їх корекція блокатором ангіотензину ІІ кандесартаном цилекситилом, Леонт’єва З. Р. (2011)
Коваль Г. М. - Вивчення патогенезу різних форм клебсієльозної інфекції на експериментальних моделях та протиклебсієльозної ефективності штаму 1119 Bacillus Subtilis, Бойко Н. В. (2011)
Крч Х. Л. - Ембріогенез у деяких лікарських видів rosaceae із флори українських Карпат (2011)
Пирогова В. Г. - Динаміка захворювань щитоподібної залози, викликаних йододефіцитом, у населення Закарпатської області, Кравченко В. І. (2011)
Cквирський О. В. - Вплив препарату СаД3 І атенололу на мінеральну щільність кісткової тканини у щурів із різними формами остеопорозу, Мамчур В. Й. (2011)
Трускавецький Б. Л. - Зіставлення ехокардіографічного та рентгенологічного методів у діагностиці патологічних змін лівого шлуночка (2011)
Чопей К. І. - Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації консервативного лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутньою залізодефіцитною анемією (2011)
Швець Л. С. - Визначення цито- і генотоксичності питної води з різних районів прикарпаття (2011)
Лапко П. В. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у вагітних жінок з анемією та гіпотиреозом, Маляр В. А., Маляр Вол. В. (2011)
Олешко В. Ф. - Особливості стану фето-плацентарного комплексу при загрожуючих передчасних пологах на тлі передчасного злиття навколоплідних вод, Чахоян Л. Д., Россомахіна О. М., Корнієць Н. Г. (2011)
Цмур О. В. - Перинатальні аспекти розродження акушерськими щипцями та вакуум-екстрактором, Хаща І. І., Гецко Н. В. (2011)
Головацький А. С. - Характеристика щільності клітинних елементів періартеріальних лімфоїдних піхв білої пульпи селезінки білих щурів-самців репродуктивного віку на сьому добу після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю., Палапа В. Й., Добрянська Е. С., Бичко М. В. (2011)
Якимів Ю. М. - Морфо-функціональна характеристика яєчників при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (2011)
Вітріщак С. В. - Становлення та розвиток гігієни дітей та підлітків в Україні, Жук С. В., Савіна О. Л., Саніна О. В., Клименко Г. В. (2011)
Миронюк І. С. - Епідемія віл-інфекції/сніду в закарпатській області: окремі особливості розвитку (2011)
Сливка Я. І. - Рівень серцево-судинних захворювань на закарпатті: аналіз поширеності захворюваності та смертності упродовж 2008-2010 років, Віраг М. В. (2011)
Фенцик В. Л. - Аналіз смертності внаслідок автомобільної і мотоциклетної травми серед населення Закарпатської області за 2006-2010 роки, Шимон В. М., Товтин Я. В. (2011)
Федотова І. Ф. - Оперувати чі ні стеноз поперекового відділу хребтового каналу?, Лєвшин О. А., Чернишов О. Г. (2011)
Фатула М. І. - Українці – лауреати Нобелівської премії, Фатула Ю. М. (2011)
Переста Ю. Ю. - Наймолодший факультет Ужгородського національного університету – сьогодення та перспективи, Клітинська О. В., Костенко Є. Я., Джупіна С. М. (2011)
Венгерська В. О. - Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії (2011)
Верховцева І. Г. - До питання націєтворчої діяльності земських найманих працівників в Україні (2011)
Драч О. О. - Діяльність спеціальних комісій 1870-х рр. із питань вищої жіночої освіти в Російській імперії (2011)
Мельник О. В. - Педагогічні курси в Одесі (1903–1906 рр.): формування, структура, організація навчального процесу (2011)
Савченко В. А. - Анархісти Півдня України 1910–1914 рр.: від економічного терору до таємних профспілок (2011)
Хромов А. В. - Політика С.О.Тучкова щодо козацтва Півдня України в 1-й третині XIX століття (2011)
Черемісін О. В. - Скарги стосовно діяльності міського самоврядування та адміністративного управління Херсонської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ столітя (2011)
Гончарук Г. І. - Український фактор – могутня, перспективна сила (2011)
Кожанов А. В. - Участь Миколаївської крайової (обласної) організації Народного Руху України у парламентських виборах 1998 року (2011)
Козаченко О. М. - Ідейні попередники Народного Руху України на Одещині (2011)
Кучерук М. С. - Концепція зовнішньої політики України Народного Руху України (2011)
Лехан Л. Б. - Історичний досвід аграрної політики радянської влади в роки непу (1922–1928 рр.): деякі аспекти (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Лопаков В. С. - Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Шановская О. А. - Протистояння інтелігенції та влади за часів "розвинутого соціалізму" (2011)
Швайка М. А. - Пограбування народу олігархами і корупціонерами під виглядом імітації так званих глибоких ринкових економічних реформ – загроза незалежності України (2011)
Шипотілова О. П. - Спроби протидії комуністичної партії становленню та функціонуванню Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1989–1990 рр.) (2011)
Шишко А. Г. - "Одеська радянська республіка": політика терору (2011)
Женгал К. В. - До питання історіографії профспілкового руху України : регіональний аспект (2011)
Ковальчук С. В. - Одеські кадети на сторінках партійної преси (за матеріалами газети "Речь" та журналу "Вестник Партии народной свободы") (2011)
Осипов В. М. - Історіографія Голодомору 1932–1933 років на Одещині (2011)
Цинова М. В. - Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії (2011)
Іваніченко Л. М. - Внесок В.Н. Станко у развиток етнології в Одесі (2011)
Шановська О. А. - Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 884 с. (2011)
Шугайло А­-й П. - Рекомендации по совершенствованию национальной нормативной базы в части продления срока эксплуатации и управления старением энергоблоков АЭС Украины, Шугайло А-­р П., Рыжов Д. И., Крицкий В. Б., Романов С. В., Колупаев А. М. (2013)
Инюшев В. В. - Обзор методов технического освидетельствования трубопроводов ответственных потребителей группы "А" на АЭС, Бережной А. И., Завизион Э. А., Головко В. Н., Петропавловский Е. И. (2013)
Рыжов Д. И. - Применение современных международных подходов к оценке сейсмической опасности площадок АЭС Украины, Шугайло А-­й П., Кендзера А. В., Инюшев В. В., Шугайло А­-р. П., Буряк Р. Я. (2013)
Комаров Ю. А. - Развитие риск­ориентированных подходов для внедрения концепции ремонта по техническому состоянию оборудования атомных электростанций (2013)
Миколайчук О. А. - Застосування принципів та критеріїв радіаційної безпеки в процесі переоцінки безпеки захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах Державної корпорації "Радон", Кілочицька Т. П., Рибалка Н. В., Алєксєєва З. М., Кондратьєв С. М., Токаревський О. В. (2013)
Витько В. И. - Автоматизированная система радиационного контроля как основная составляющая радиационной безопасности населения, Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Сегеда С. А., Барбашев С. В. (2013)
Азаров С. І. - Кількісний аналіз полів іонізуючого випромінювання працюючого прискорювача заряджених частинок, Євланов В. М. (2013)
Ястребенецкий М. А. - Актуальные задачи регулирования безопасности применительно к информационным и управляющим системам ядерных установок, Громов Г. В., Инюшев В. В. (2013)
Инюшев В. В. - Регулирование безопасности применительно к системам аварийного и послеаварийного мониторинга АЭС, Трубчанинов С. А., Ястребенецкий М. А. (2013)
Калногуз А. Н. - Автоматизированная система контроля и управления ядерной подкритической установкой: описание системы и предварительные экспертные оценки, Олейник В. В., Демидов Е. Н., Клевцов А. Л., Дыбач А. М. (2013)
Северин В. П. - Синтез оптимальных систем автоматического управления энергоблока АЭС в нормальных режимах эксплуатации, Никулина Е. Н. (2013)
Турбаевский В. В. - Совершенствование процесса проведения противоаварийных тренировок (2013)
Ювілеї Ювілеї - Віктор Миколайович Васильченко (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 18: Ракетная техника и покорение ближнего космоса (2014)
Авдеева Е. А. - Массостоимостные показатели пространственных аксиальных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых магнитопроводов, Ставинский Р. А. (2014)
Голенков Г. М. - Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов, Аббасян М. А. (2014)
Дегтев В. Г. - Синтез гомологических рядов многофазных обмоток и их гармонический анализ, Лаврук И. С. (2014)
Петрушин В. С. - Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использованием модифицированного критерия приведенных затрат (2014)
Ткачук В. І. - Математичне моделювання електромеханічних процесів у вентильному двигуні постійного струму, Жук В. І. (2014)
Шумилов Ю. А. - Уменьшение повреждаемости статора мощных турбогенераторов, вызванных вибрацией в торцевой зоне (анализ, гипотезы, эксперимент), Штогрин А. В. (2014)
Levin M. I. - Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов, Пентегов И. В., Рымар С. В., Lavreniuk A. V. (2014)
Жемеров Г. Г. - Энергия и мощность в системах электроснабжения с полупроводниковыми преобразователями и накопителями энергии, Тугай Д. В. (2014)
Кутковецький В. Я. - Закони аналізу електротехнічних мереж (2014)
Веприк Ю. Н. - Контроль частоты в задачах математического моделирования и управления режимами электрических систем, Ганус О. А. (2014)
Нижевский И. В. - Исследование влияния увлажнения, просыхания или промерзания верхнего слоя земли на электрические характеристики заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2014)
Сиротин Ю. А. - Расчет реактивных проводимостей компенсатора для трехпроводной сети (2014)
Черныш П. П. - Инсулинорезистентность при сахарном диабете 2 типа: реакция патологическая или физиологическая? (2013)
Копица Н. П. - Изучение матриксной металлопротеиназы-­9 как маркера нестабильности атеросклеротической бляшки при остром коронарном синдроме, Белая Н. В., Титаренко Н. В., Петенева Л. Л., Гилева Я. В. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-­реологические свойства сыворотки крови при артритах, Лукашенко Л. В., Павлюченко А. К., Новикова Ю. В. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Дисфункция эндотелия у больных сахарным диабетом 1 типа как возможная причина развития метаболической кардиомиопатии, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2013)
Крахмалова Е. О. - Оценка влияния синдрома легочной гипертензии на особенности клинической симптоматики и состояние тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и сопутствующей ишемической болезнью сердца, Гетман Е. А. (2013)
Несен А. О. - Поліфакторний діагностично-­лікувальний підхід та оцінка кардіоваскулярного ризику з урахуванням комор бідності (2013)
Орловський В. Ф. - Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця, Гордіна М. А. (2013)
Коваль С. М. - Взаємозв’язки васкулоендотеліального фактора росту з клінічними, гемодинамічними та метаболічними показниками у хворих на гіпертонічну хворобу, Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Юшко К. О., Пенькова М. Ю. (2013)
Опарин А. Г. - Место и роль иммуновоспалительных процессов в механизмах формирования хронического обструктивного заболевания легких с сочетанной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с учетом качества жизни пациентов, Опарин А. А., Титкова А. В. (2013)
Андрєєва А. О. - Вісфатин і показники ендотелійзалежної вазодилатації у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння (2013)
Молодан Д. В. - Уровень мочевой кислоты в крови и изменения показателей углеводного и липидного обмена при гипертонической болезни в сочетании с ожирением (2013)
Щербенюк Н. В. - Зміни тактики вибору антибіотиків під час лікування негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару (2007—2011 рр.) (2013)
Проценко В. В. - Роль хондропротекторів у терапії доброякісних пухлин і пухлиноподібних захворювань кісток (2013)
Бабак О. Я. - Диагностика и лечение минимальной печеночной энцефалопатии, Сытник К. А., Куринная Е. Г. (2013)
Чернышов В. А. - Статинотерапия и риск развития новых случаев сахарного диабета 2 типа (2013)
Рудык Ю. С. - Кардиопротективные механизмы гормонов щитовидной железы, Пивовар С. Н., Белецкая О. М. (2013)
Манищенкова Ю. А. - Терапевтические аспекты субфебрилитета у гинекологических больных, Коломиец В. И., Кладиев В. Н., Баланик И. В. (2013)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2013 року (2013)
Фадеенко Г. Д. - Академик Николай Михайлович Амосов – человек, хирург, литератор, гражданин… 100-­летию со дня рождения посвящается, Милославский Д. К., Гриднев А. Е. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-­судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево­судинної хірургії", присвяченого сторіччю від дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Гашев М. Х. - Вопросы лицензирования ядерной подкритической установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов", Григораш А. В., Долотов А. В., Носовский А. В., Дыбач А. М., Бережний А. І., Кухоцкий А. В. (2013)
Чуклин А. А. - Моделирование конвекции с использованием одномерных кодов (2013)
Скалозубов В. И. - Метод оценки критериев затопления промплощадки Запорожской АЭС при запроектных землетрясениях, Богодист В. В., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Кочнева В. Ю. (2013)
Тодорцев Ю. К. - Автоматизированная система регулирования мощности энергоблока для управления ЯЭУ в маневренных режимах с постоянной температурой входа в реактор, Цисельская Т. А., Никольский М. В. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: некоторые сценарии деградации системы "контейнер + радиоактивные отходы", Жигалов Я. А., Носовский А. В., Сандул Г. А. (2013)
Богорад В. И. - Опыт выполнения экспертных оценок уровня радиационной безопасности при добыче и переработке урановых руд, Кадкин Е. П., Носовский А. В. (2013)
Дыбач А. М. - Синергия в областях деятельности по обеспечению ядерной безопасности и ядерной защищенности АЭС, Кузмяк И. Я., Кухоцкий А. В. (2013)
Hashemian H. M. - Predictive maintenance in nuclear power plants through online monitoring (2013)
Алпеев А. С. - Роль функциональных групп в классификации оборудования и обеспечении безопасности атомных станций (2013)
Скляр В. В. - Сертификация информационно-управляющей платформы на базе ПЛИС на соответствие требованиям по функциональной безопасности стандарта МЭК 61508 (2013)
Елисеев В. В. - Информационные и управляющие системы АЭС производства СНПО "Импульс". Состояние, перспективы (2013)
V Международная научно-техническая конференция "Информационные и управляющие системы АЭС: аспекты безопасности" (2013)
Тематичний покажчик, 2013 (2013)
Авторський покажчик, 2013 (2013)
Чернышов В. А. - Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа: антиатерогенный или проатерогенный эффект? (2013)
Копица Н. П. - Роль С-реактивного белка в стратификации кардиоваскулярного риска у больных с острым коронарным синдромом: оправдаются ли надежды клиницистов?, Литвин Е. И. (2013)
Середюк В. Н. - Зміни структурно-­функціонального стану правих відділів серця й кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце (2013)
Синяченко О. В. - Синдром эндогенной интоксикации при системной красной волчанке, Фомичева К. С., Синяченко П. О., Игнатенко Е. Г. (2013)
Денисенко В. П. - Особливості кардіальної та ренальної гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла в динаміці лікування, Топчій І. І., Семенових П. С., Павлова Г. Б. (2013)
Исаева А. С. - Курение и течение климактерического периода у женщин (2013)
Яковлева Л. М. - Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (2013)
Чирва О. В. - Особенности данных суточного мониторирования артериального давления у молодых пациентов с нейроциркуляторной дистонией (2013)
Гончарь О. В. - Інтерлейкін-­33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Ковальова О. М. (2013)
Гопцій О. В. - Роль гіперцитокінемії та гіперлептинемії в розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з ожирінням, Зелена І. І., Степанова О. В., Железнякова Н. М., Біла Н. В. (2013)
Скрипник І. М. - Оптимальний вибір статинотерапії з позицій безпечності, Дубровінська Т. В. (2013)
Королюк О. Я. - Парадокс ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця з уперше виявленою гіперглікемією (огляд літератури та власне дослідження), Панчишин Ю. М. (2013)
Ступницька Г. Я. - Хронічне обструктивне захворювання легень: дві сторони однієї медалі, Федів О. І., Притуляк О. В., Юхимчук В. В. (2013)
Зайченко О. Е. - Сравнительный анализ препаратов, модифицирующих костную ткань, в лечении остеопороза (2013)
Яковлева О. О. - Нейропсихологічне тестування як спосіб об’єктивізації когнітивних розладів судинного ґенезу, Кириченко О. В. (2013)
Господарський І. Я. - Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-­залежною кропив’янкою, Мельничук І. П., Господарська Х. О. (2013)
Бур’янов О. А. - "Хондроітин комплекс" у лікуванні хворих з дегенеративно-­дистрофічними ураженнями хребта, Омельченко Т. М. (2013)
За матеріалами науково-­практичної конференції "Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання" (2013)
До ювілею Андрія Михайловича Сердюка (2013)
Вісин В. В. - Класифікація волинських кооперативів (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2011)
Гаухман М. В. - Позиція консервативно-охоронних сил щодо українського питання під час "шевченківських днів" 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2011)
Константінова В. М. - Кредитно-банківські установи міських поселень Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Саманцов О. П. - Особливості процесу формування території Катеринославської губернії (др. пол. XVІІІ – поч. ХІХ ст.) (2011)
Шандра І. О. - Концепція представництва інтересів буржуазії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Бондар В. І. - Директори одеського індустріального (політехнічного) інституту 1943–1945 рр., Оборський Г. О, Шолда О. Б. (2011)
Герасимов Т. Ю. - Споживання електроенергії містами Подільської губернії за доби гетьманату П. Скоропадського (2011)
Козаченко О. М. - Одеська крайова організація НРУ на сторінках періодичних видань кін. 1980-х – поч. 1990-х років (2011)
Мартинюк Я. М. - Соціальна опіка як напрям діяльності органів територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2011)
Музичко О. Є. - Українське бібліографічне товариство в Одесі (1925–1930): ініціатива інтелігенції, жертва влади (2011)
Осипов В. М. - Причини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (2011)
Попп Р. П. - Формування інтелігенції західних областей України в перші повоєнні роки (на матеріалах Дрогобицького учительського інституту) (2011)
Сірук Н. М. - Ідеологічний тиск на музичне життя та композиторів України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2011)
Сушик І. В. - Діяльність вищих та середніх спеціальних навчальних закладів Волині у повоєнний період (2011)
Шипотілова О. П. - Соціальний проект "Діти України" – важливий напрям громадсько-політичної роботи Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1990–1995 рр.) (2011)
Шляхтич Р. П. - Повсякдення західноукраїнської інтелігенції повоєнного часу в умовах боротьби радянської влади з українським визвольним рухом (2011)
Бабійчук Г. В. - Хронологічні етапи розвитку історичного краєзнавства Миколаївщини в період перебудови (1985–1991): історіографія проблеми (2011)
Водолага О. В. - Дитяча періодика в контексті ідеологічного виховання радянських дітей у післявоєнній Україні (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Гончарук Т. Г. - Рецензії "Київської старовини" (1882–1906 рр.) на одеські видання: рефлексії та оцінки (2011)
Дузь Л. П. - До питання про чоловічий та жіночий типи володарювання (2011)
Іваніченко Л. М. - Хронологія та культурна періодизація пам’ятників пізнього палеоліту і мезоліту північного Причорномор’я у поглядах В.Н. Станко (2011)
Ізбаш–Гоцкан Т. О. - Проблеми нумізматики Північного Причорномор'я в працях академіка Є.Є. Кьолера (2011)
Кожанов А. В. - Регіональна преса Народного Руху України у період боротьби за українську незалежність (2011)
Лопаков В. С. - Історіографія становлення системи пенсійного страхування (2011)
Патерикіна В. В. - Постмодернові мотиви в культурі українського бароко (2011)
Ложешник А. С. - Дипломатична місія військового судді Антона Андрійовича Головатого в 1792 році (2011)
Мельник О. В. - Діяльність Володимира Едуардовича Крусмана на одеських вищіх жіночих курсах (1908–1917 рр.) (2011)
Ратовський І. І. - Одеський період життя та творчості вітчизняного академіка Л. В. Громашевського (2011)
Сем’яник О. В. - Від студентського активіста до громадсько–політичного лідера: початки суспільно–політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Бойчук В. С. - Щодо гармонізації нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, дія яких поширюється на АЕС, із референтними рівнями Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Годованюк Г. М., Носовський А. В. (2014)
Власенко Н. И. - Оценка сценариев развития ядерной генерации Украины после 2030 года, Годун О. В., Кирьянчук В. Н. (2014)
Мазурок А. С. - Валидация теплогидравлической модели реакторной установки с применением методики быстрого преобразования Фурье для количественной оценки полученных результатов, Вышемирский М. П. (2014)
Елисеева М. А. - Систематизация методов оценивания рисков эксплуатации АЭС, Маловик К. Н. (2014)
Скалозубов В. И. - Вопросы формирования эффективных стратегий управления тяжелыми авариями, Ващенко В. Н., Габлая Т. В., Гудима А. А., Козлов И. Л. (2014)
Богорад В. И. - Вопросы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов при внедрении новых видов ядерного топлива на АЭС Украины с реакторами ВВЭР?1000, Литвинская Т. В., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. (2014)
Жигалов Я. А. - Визначення коефіцієнта ослаблення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання матеріалом оболонки циліндричних контейнерів для тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів, Пшеничний В. А. (2014)
Сорока Ю. Н. - Оценка системы вентиляции для Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения, Удод Е. В. (2014)
Громов Г. В. - Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2012 та 2013 роки, Носовський А. В., Валігун Н. П., Воробей І. І. (2014)
Котеленец В. Г. - Некоторые практические подходы к организации проведения внутренних аудитов на АЭС (2014)
Артюх С. Ф. - Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях, Лазуренко А. П., Сапельникова Т. С. (2014)
Ювілеї Ювілеї - Кондратьєв Сергій Миколайович (2014)
Ювілеї Ювілеї - Носовський Анатолій Володимирович (2014)
Ювілеї Ювілеї - Халімончук Володимир Адамович (2014)
Ювілеї Ювілеї - Дубковський В’ячеслав Олександрович (2014)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17: Изобретения в сварке материалов (2013)
Байда Е. И. - Расчет контактных давлений в механических системах с помощью программы Comsol Multiphysics (2013)
Гайденко Ю. А. - 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора, Вишневский Т. С., Штогрин А. В. (2013)
Галиновский А. М. - Реверсивные тиристорные преобразователи бесконтактных синхронных компенсаторов, Дубчак Е. М., Ленская Е. А. (2013)
Заблодский Н. Н. - Расчет теплового поля полифункционального электромеханического преобразователя с полым перфорированным ротором, Плюгин В. Е., Гринь Г. М., Грицюк В. Ю. (2013)
Лущик В. Д. - Передчасний вихід з ладу обмоток двополюсних асинхронних двигунів середньої потужності, Полезін С. Ю., Антипко Г. С. (2013)
Милых В. И. - Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки, Полякова Н. В. (2013)
Осташевский Н. А. - Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности, Петренко А. Н., Шайда В. П. (2013)
Жемеров Г. Г. - Сопоставление преобразовательных систем высоковольтного частотно-регулируемого электропривода переменного тока, Ильина О. В., Крылов Д. С., Тугай Д. В., Титаренко И. Г., Бару А. Ю., Шинднес Ю. Л. (2013)
Гетьман А. В. - Метод экспериментального определения магнитного момента на основе пространственного гармонического анализа сигнатур магнитной индукции (2013)
Костюков В. В. - Визуальное построение характеристических уравнений линейных электрических цепей, Канов Л. Н. (2013)
Кузнецов Б. И. - Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2013)
Розов В. Ю. - Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях, Пелевин Д. Е., Левина С. В. (2013)
Беликов В. Т. К 80-летию со дня рождения (2013)
Титул, зміст (2009)
Смагін В. - Вплив фінансового ринку на процес відтворення в реальному секторі економіки (2009)
Громоздова Л. - Удосконалення оцінки тенденцій регіонального економічного розвитку, Простотіна С. (2009)
Супрун Н. - Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів (2009)
Суркова Ю. - Самоврядні організації як модель державно-суспільного партнерства на будівельному ринку України (2009)
Власова І. - Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу (2009)
Бай С. - Успішність розвитку підприємств: проблеми досягнення збалансованості та інноваційності (2009)
Кузнецова І. - Визначення сутності дефініції "технологія управління" (2009)
Кириченко Л. - Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств (2009)
Шульга О. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення підприємств аграрного сектору України (2009)
Іртлач М. - Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим (2009)
Король С. - Роль управлінського обліку в досягненні соціальної відповідальності бізнесу (2009)
Веренич О. - Нові напрями бухгалтерського обліку нерухомості, Шаповалова А. (2009)
Булгакова С. - Фінансова система України у повоєнний період, Колодій О. (2009)
Герасименко А. - Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть (2009)
Німчин С. - Парадокси нескінченного регресу та розподілу сингулярностей як структурологічні складові "екзистенційного вакууму" (2009)
Резюме (2009)
Авдеева О. А. - Детерминанты государственно - правового развития России (2013)
Вдовичин І. Я. - Формування концепції свободи особи в епоху відродження (2013)
Гапоненко Л. В. - Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (2013)
Граб М. І. - Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культури у соціокультурному просторі (2013)
Пшонка А. В. - Принципи кадрової роботи в органах прокуратури (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правове забезпечення управління органами прокуратури України (2013)
Зінов П. І. - Завдання та функції підрозділів матеріального забезпечення органів внутрішніх справ України (2013)
Літвінов Є. В. - Основні принципи запобіжної діяльності судових органів України (2013)
Макаренко О. Ю. - Використання методів переконання та примусу в діяльності суб'єктів охорони надр України (2013)
Редько А. О. - Питання відповідальності депутата місцевої ради за порушення законності при виконанні ним своїх повноважень (2013)
Христиченко Н. П. - Ліцензування як адміністративний засіб державно-правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання (2013)
Поляков С. Ю. - Особливості забезпечення законності та правопорядку у збройних силах російської федерації: порівняльний аспект (2013)
Кухар М. Д. - Організаційно-правові моделі устрою та функціонування адміністративної юстиції (2013)
Коваленко В. В. - Правові засади діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Тули Х. А. - Международно-правовые стандарты административно-правовых методов предупреждения и пресечения коррупции в государственных органах власти (2013)
Ярмак Є. С. - Проблемні питання перегляду судових рішень в адміністративних справах верховним судом України (2013)
Авдеев В. А. - Правовое регулирование условного осуждения в Российской федерации (2013)
Блажівський Є. М. - Феноменологія моніторингу протидії злочинності (2013)
Ударцов Ю. В. - Актуальні проблеми трансформації правового статусу державних службовців органів прокуратури в Україні (2013)
Левченко К. Б. - Врахування принципів та положень бангкокських правил ООН в процесі розвитку ювенальної юстиції в Україні (2013)
Калініна І. В. - Загальне поняття документа як носія криміналістично значущої інформації (2013)
Малярчук Т. В. - Механізм застосування законів формальної логіки при здійсненні логічного аналізу понять кримінального процесуального права як способу тлумачення правових приписів (2013)
Красота О. І. - Світовий досвід використання альтернативного врегулювання економічних спорів, Юлдашев С. О. (2013)
квасневська н. д. - Законодавчі орієнтири запровадження в Україні інституту пробації (2013)
Бородін І. Л. - Про форми вини в злочинах: за законодавством України, Білорусі, Росії, Круглов В. А. (2013)
Мартовицька О. В. - Окремі аспекти генезису процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2013)
Рогатюк І. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування: історія та сучасність, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2013)
Фурман Я. В. - "Слідова картина" як джерело доказової інформації при розслідуванні контрабанди культурних цінностей (2013)
Ємельянов А. С. - Вексельні правовідносини як самостійний інститут господарського права (2013)
Водоласкова К. Ю. - Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції (2013)
Воронін Я. Г. - Стабільне функціонування нафтогазового комплексу - головна запорука зміцнення національної безпеки України (2013)
Максименко М. І. - Співвідношення документації з формування екологічної мережі України зі створенням територій та об'єктів природно-заповідного фонду (2013)
Пефтієв О. В. - Співвідношення прав та обов'язків об'єднань співвласників багатоквартирного будинку як основної форми організації, утримання та експлуатації жилих будинків і прибудинкової території (2013)
Бандурка О. О. - Екологічний податок (2013)
Бухтіярова І. О. - Поняття нерухомості для цілей оподаткування (2013)
Кінащук Л. Л. - Аналіз діючого механізму аудиторського фінансового контролю в Україні та напрями його вдосконалення (2013)
Білоцький С. Д. - Проблема прогалин в міжнародному праві і екологічно орієнтована енергетика (2013)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Дорошенко О. М. - Оцінка стану мозкового кровообігу за даними реоенцефалографії в осіб, яким виготовляють знімні зубні протези (2014)
Сіньоре А. - Спрощена методика відновлення куксової вкладки за наявності коронки: опис клінічного випадку, Бенедіченті С. , Каітсас В. , Бароне М. (2014)
Макєєв В. Ф. - Сучасні погляди на етіологію і патогенез дисфункцій скронево-нижньощелепних суглобів. Огляд літератури, Риберт Ю. О., Магера Н. С. (2014)
Верлінг Г. - Високоякісний тимчасовий протез тривалого користування "to go" (2014)
Палков Т. А. - Вплив імерсійної дезінфекції на розмірну стабільність еластичних відбиткових матеріалів (2014)
"Майстерня посмішки" в Києві — ласкаво просимо у стоматологічний салон краси (2014)
KaVo ESTETICA E30 — кохання з першого погляду (2014)
Гулюк А. Г. - Рентгенологічна ідентифікація сторонніх тіл у гайморових пазухах при хронічних одонтогенних гайморитах, Варжапетян С. Д., Бараннік Н. Г. (2014)
Готь І. М. - Динаміка реваскуляризації трансплантата при заміщенні кісткових дефектів, Палій А. В. (2014)
Погранична Х. Р. - Біомеханічний аналіз остеосинтезу в ділянці суглобового відростка нижньої щелепи внутрішньоротовим способом залежно від локалізації лінії перелому, Огоновський Р. З. (2014)
Рибак В. А. - Встановлення базальних імплантатів трансинусальним методом на верхній щелепі як альтернатива синус-ліфту, Павленко М. О., Климентьєв В. Г., Юхнов А. Е. (2014)
Потапчук А. М. - Аналіз біомеханічних характеристик ортодонтичних міні-імплантатів при різних силових навантаженнях, Рівіс О. Ю., Крищук М. Г., Міщенко О. М. (2014)
Вовк В. Ю. - Результати клінічно-інструментального визначення стабільності дентальних імплантатів у кістковій тканині альвеолярних відростків щелеп, Вовк Ю. В., Олійник А. Г. (2014)
Там К. - Оптична і структурована реставрація зубів сучасними композитами (2014)
Сов’як О. О. - Особливості перебігу множинного карієсу постійних зубів у школярів (2014)
Ципан С. Б. - Застосування зубної пасти із комплексом AMIFLUOR® у дітей з аутистичними розладами, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Чухрай Н. Л. - Гігієнічний стан порожнини рота у дітей шкільного віку (2014)
Пам’яті професора Косенка Костянтина Миколайовича (2014)
Безвушко Е. В. - Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають у різних екологічних умовах (2014)
Годована О. І. - Експериментальне дослідження репаративного остеогенезу з використанням хребця хвостового відділу щура. Частина І (2014)
Лещук Л. С. - Зносостійкість стоматологічних матеріалів при динамічному контакті з твердими тканинами зуба. Експериментальне дослідження (2014)
Грицюта О. О. - Внесок Київського відділення Російського технічного товариства в технічний розвиток Південно-Західного краю Російської імперії у ІІ пол. ХІХ ст. (2012)
Джумига Є. Ю. - Паливна криза в Одесі у період Першої світової війни (1914-1917 рр.): соціальні аспекти проблеми (2012)
Драч О. О. - Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи (2012)
Жук О. М. - Події національно-визвольної боротьби середини – другої половини XVII ст. та їх вплив на поселенську структуру українських земель (2012)
Степанова Г. І. - Виникнення театрально-драматичної антрепризи в Російській імперії (2012)
Федорик Ю. В. - Устрій та адміністративна структура Холмсько-Варшавської єпархії (2012)
Черемісін О. В. - Особливості організації адміністративного та муніципального управління Південною Україною в кінці XVIII – початку XIX століть (2012)
Алексєєв С. В. - Історичні особливості трудової міграції населення України в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.) (2012)
Антонишин А. П. - Балтський повіт в добу Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 року) (2012)
Білоус С. В. - Проголошення Бессарабської Радянської Соціалістичної Республіки у складі РРФСР 1919 р.: причини та наслідки (2012)
Герасимов Т. Ю. - Грошовий обіг у містах Подільської губернії за Гетьманату П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) (2012)
Козаченко О. М. - Боротьба Одеської крайової організації Народного Руху України проти підписання нового союзного договору у 1990–1991 роках (2012)
Лехан Л. Б. - Голодомор 1932–1933 рр. як механізм упокорення українського селянства (2012)
Могилюк С. В. - Наука в генеральному окрузі "Дніпропетровськ" в період німецької окупації (1941–1943 рр.): вищі навчальні заклади на службі в окупантів (на прикладі діяльності Дніпропетровського українського державного університету та Дніпропетровського інституту інженерів транспорту) (2012)
Прилипко Р. Д. - Громадські роботи як форма трудової допомоги безробітним в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Верховцева І. Г. - Соціокультурна спадщина українського Подунав?я: регіон як ментальне утворення (2012)
Гончарук Т. Г. - "Листок Русского общества пароходства и торговли" 1860 р.: прогресивна одеська газета напередодні "великої реформи" (2012)
Овсієнко С. Л. - Архівні та опубліковані документи і матеріали як джерело при вивченні діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997–2002 рр.), Мардаренко О. В. (2012)
Яремчук В. П. - Як відбувалася взаємодія між найвищими партійними функціонерами та українською радянською історіографією (2012)
Ярмошик І. І. - Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині (2012)
Ахмід С. С. - Внесок В.Г. Теплякова в розвиток археологічної науки Одеси (2012)
Маслюченко С. П. - Постать Сергія Подолинського в історіографії (2012)
Шишко О. Г. - Диктатура Муравйова в Одесі (2012)
Овсієнко С. Л. - Збірка, яка допомагає усвідомити (Сич О. Український націоналізм традиція і модерн (вибрані статті, лекції, інтерв’ю, рецензії) – Івано-Франківськ, "Місто НВ", 2011. – 224 с.), Цвiлюк С. А. (2012)
Адамович С. В. - Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст (2012)
Ушкварок Л. Б. - Об актуальности изучения экологической эпидемиологии в аспекте доказательной медицины в последипломном образовании врача (2011)
Чумаченко Т. О. - Розвиток професійної майстерності епідеміолога при виконанні науково- практичної роботи, Подаваленко А. П., Головчак Г. С. (2011)
Шищук В. Д. - Уніфікована система надання медичної допомоги при дорожньо-транспортній політравмі в умовах сільської місцевості (2011)
Зайцев О. М. - Інформатизація охорони здоров’я в сільських районах Харківської області за період упровадження сімейної медицини та деякі напрями її розвитку (2011)
Лихачева А. С. - Внутриутробные респираторные вирусные инфекции у новорожденных: диагностика, клинические варианты течения, Редько И. И. (2011)
Лахно И. В. - Регуляция гемодинамики плода у беременных с преэклампсией (2011)
Сафонова І. М. - Порівняльні можливості бактеріологічних, функціональних, ультразвукових і допплерографічних досліджень вагітних у ІІІ триместрі для прогнозування реалізації інфікування плода у вигляді внутрішньоутробної пневмонії (2011)
Суханова Л. А. - Cодержание глюкозаминогликанов у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2011)
Єлоєва З. В. - Доцільність призначення комплексу етіологічних і патогенетичних заходів при біліарній патології внаслідок вірусного гепатиту А (2011)
Ржевська О. О. - Вміст сироваткового інтерферону альфа та гамма у крові хворих на веб-енцефаліт, Ходак Л. А., Повгородняя О. І., Зозуля Н. І. (2011)
Омельченко Е. А. - Сравнительный цитогенетический анализ стромальных клеток костного мозга на различных пассажах у крыс линии WISTAR, Кульшин В. Е., Зарубенко Е. С., Панибратцева С. Г., Забирник А. С. (2011)
В. Г. Грома - Морфологические критерии обратимости острой ишемии тонкой кишки (2011)
Вашакидзе З. С. - С-Реактивный белок как провоспалительный маркер при фибрилляции предсердий (2011)
Рєзнік Л. А. - Ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу (2011)
Глущенко С. В. - Критерии прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Курило В. О. - Проблема психотерапії сімейної дезадаптації в межах аналітичних і неаналітичних моделей психотерапії (2011)
Дубенко О. Е. - 15-й конгресс международного общества головной боли (2011)
Професор Неллі Сергіївна Морозова (до 75-річчя з дня народження) (2011)
Профессор Валерий Исаевич Куцевляк (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Пам’яті доцента Олега Івановича Сіренка (2011)
Біденко Л. В. - Лінгвокогнітивні уміння:сутність поняття та лінгвокогнітивні підходи до їх упорядкування (2013)
Жирова В. Н. - Колледжи США:Тенденции и перспективы развития (2013)
Красюкова Е. С. - Становление органов государственного призрения в таврической губернии в XIX-начале XX века (2013)
Моцовкина Е. В. - Этапы,тенденции и предпосылки развития конфессиональных учебных заведений в Крыму в конце XIX-начале XX века (2013)
Приходько В. М. - Управлінська культура керівника в контексті готовності до забезпечення моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Стеганцева П. Г. - Применение методов дивергентного мышления для составления и решения задач на исследование, Бречко Д. А., Елховская Я. А., Зиновеева М. И. (2013)
Шушара Т. В. - Цель,задачи,принципы организационно-методической деяльности учебных округов Украины в XIX-начале XX века (2013)
Васильченко О. І. - Сутність,структура та зміст гендерної культури студентів університету (2013)
Рись М. Ю. - Роль соціального педагога в розвитку творчості старших підлітків у позашкільній діяльності (2013)
Томашевська-Прядун С. О. - Національне спрямування виховного впливу японської родини (2013)
Андрєєв А. М. - Результативність творчої групи навчально-наукової лабораторії енергоефективності та енергозбереження Запорізького національного університету (2013)
Бондар Л. А. - Організація самостійної роботи студентів-філологів із використанням інтегрованого навчального середовища (2013)
Гальченко О. Ю. - Проблема формування англомовної компетентності студентів коледжів у сучасній методиці навчання іноземних мов (2013)
Грибан Г. П. - Технологія формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів-аграріїв (2013)
Скоромная Н. Н. - Применение медико-гигиенических здоровьесберегающих технологий в сохранении здоровья студентов (2013)
Ярема І. А. - Стратегії формування англомовної лексичної компетентності студентів технічних спеціальностей (2013)
Александрова О. Ф. - Педагогічні цінності як основа професійно-педагогічної культури, Александров В. М. (2013)
Вавіліна С. Г. - Система вправ для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів (2013)
Макаренко І. О . - Використання методу "Case-study" у процесі підготовки фахівців із напряму "Облік і аудит" (2013)
Пахомова Т. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки студентів-філологів до міжкультурного спілкування, Сенченко Я. С. (2013)
Черненко О. В. - Ділові ігри,бізнес-тренінги та майстер-класи в професійній підготовці майбутніх менеджерів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Погожих М. І. - Вплив параметрів руху сушильного агента на кінетику сушіння змішаним теплопідводом, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2014)
Дуденко Н. В. - Моделювання процесу протеолізу рибної колагеновмісної сировини, Дьяков О. Г., Панікарова Б. О. (2014)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю, Калитка В. В. (2014)
Дейниченко Г. В. - Сенсорний аналіз біофортифікованого маринованого солодкого перцю, Юдічева О. П. (2014)
Фролова Н. Е. - Нові можливості перероблення ефірних олій для ароматизації харчових продуктів, Усатюк О. М. (2014)
Мыколенко С. Ю. - Повышение микробиологической устойчивости хлебопекарной продукции с применением плазмохимических технологий, Пивоваров А. А., Тищенко А. П. (2014)
Калинина Е. Д. - Динамика кислотности гидролизованных сгущенных консервов с сахаром в процессе хранения, Коваленко А. В., Корнилова О. В. (2014)
Бергилевич А. Н. - Идентификация Enterobacter sakazakii в сыром молоке для производства сухих детских смесей, Гришина Е. А., Касянчук В. В. (2014)
Kuznetsova I. - Study of thermodynamics of complex formation of flavonoids of steviа (Stevіa rebaudіana Bertonі) leaves (2014)
Миронов Д. А. - Дослідження інфрачервоних спектрів екстрактів з плодів шипшини, обліпихи та калини (2014)
Штефан Є. В. - Математичне моделювання процесів механічного оброблення дисперсних органічних матеріалів, Риндюк Д. В., Кадомський С. В. (2014)
Ломова Н. Н. - Влияние меда, маточного молочка и пыльцы на биотехнологические процесы, происходящие в кисломолочных напитках, Снежко О. О. (2014)
Ткаченко Н. А. - Заквашувальні композиції для дитячих кисломолочних продуктів з підвищеними протеолітичними властивостями, Назаренко Ю. В., Авершина А. С., Українцева Ю. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Нечепуренко К. Б. - Технологічні аспекти утворення структурованих емульсій у складі м’ясних січених виробів, Пивоваров П. П. (2014)
Янчева М. О. - Кріоскопічні дослідження розчинів харчових інгредієнтів полісахаридної природи, Желєва Т. С., Погожих М. І., Гринченко О. О. (2014)
Літвінова І. О. - Медико-біологічні дослідження рубаних м’ясних напівфабрикатів з комплексною добавкою "Мальтовин", Савінок О. М., Шафран Л. М., Третьякова О. В. (2014)
Нєміріч О. В. - Аспекти технології хліба з використанням сушеної рослинної сировини, Петруша О. О., Бончак І. В., Філіпенко В. В. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Потенциал лекарственных, пряно-ароматических растений в повышении качества пшеничного хлеба, Лебеденко Т. Е. (2014)
Лозовая Т. М. - Улучшение потребительских свойств вафель с использованием нетрадиционного сырья (2014)
Каліновська Т. В. - Застосування комбінованих білків та гідроколлоїдів при створенні збивних цукеркових мас, Оболкіна В. І. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Регулирование структурно-реологических свойств желейных и сбивных масс для двухслойного мармелада, Макарова О. В., Аветисян К. В. (2014)
Коркач А. В. - Перспективы использования синбиотического комплекса в технологии зефира функционального назначения, Крусир Г. В., Боровик И. А. (2014)
Чуйко А. М. - Дослідження якості виробів із дріжджового тіста і пісочного печива з використанням кріо-порошків із рослинної сировини, Чуйко М. М., Орлова О. С., Єрьоменко С. О. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Стабилизация качества сырцовых пряников при хранении, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2009)
Мельник Т. - Тарифне регулювання у контексті членства України у СОТ (2009)
Небрат В. - Державні видатки в системі регулювання економіки: світові тенденції та вітчизняний досвід (2009)
Чичкало-Кондрацька І. - Стратегічні орієнтири розвитку науково-виробничого потенціалу регіонів в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України (2009)
Балджи М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування (2009)
Флорескул Н. - Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави (2009)
Міняйло О. - Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель (2009)
Тарасюк М. - Основні етапи впровадження контролінгу в управління торговими мережами (2009)
Бардаш С. - Щодо побудови базової класифікаційної моделі господарського контролю (2009)
Пшеслінський Д. - Формування асортиментної політики в магазинах продовольчої торгівлі (2009)
Бойко Н. - Проблеми контролю будівництва складської нерухомості (2009)
Соколова А. - Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні (2009)
Кучеренко В. - Економічна природа інтеграції банків і страхових компаній (2009)
Жукевич О. - Ефективність податкової системи України: принципи оподаткування та напрями реформування законодавчої бази (2009)
Яренко Г. - Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах (2009)
Резюме (2009)
Вдовичин І. Я. - Новоєвропейська доктрина природних прав людини і забезпечення свободи людини в міжнародно-правових актах (2013)
Теремцова Н. В. - Соціологія права: питання правотворчого процесу в Україні; проблема та шляхи подолання (2013)
Артем'єва Н. А. - Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління в умовах розбудови правової держави (2013)
Шаркова І. М. - Розумність та добросовісність: досвід ретроспективного розмежування оціночних понять (2013)
Наконечний В. В. - Охлократичний режим та його прояви у сучасній Україні: проблеми у розбудові демократії, що з ним пов'язані (2013)
Строяновська О. В. - Питання сучасної трансформації ідеї соціально-правової держави у світі та проблеми її реалізації в Україні (2013)
Чирикало О. Ю. - Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах розбудови правової держави (2013)
Дворніченко Л. В. - Аналіз правового забезпечення конституційного принципу гласності як гарантії основних прав і свобод громадян України в умовах розбудови правової держави (2013)
Ковальова І. І. - Актуальні питання принципів правового статусу людини і громадянина та їх офіційне закріплення в конституції України (2013)
Кольчак Ю. Ю. - Актуальні питання щодо поняття та змісту конституційно-правового статусу людини і громадянина в умовах розбудови правової держави (2013)
Кагановська Т. Є. - Правові і морально-етичні засади регулювання поведінки державних службовців (2013)
Деменко О. Є. - Окремі аспекти здійснення податкового контролю в Україні (2013)
Синєгубов О. В. - Поняття, зміст та ознаки особистих немайнових прав дітей (2013)
Віхляєв М. Ю. - Громадські формування з охорони громадського порядку як суб'єкти відносин, пов'язаних із застосуванням адміністративного примусу, наділені активною адміністративною правосуб'єктністю (2013)
Галай В. О. - Характеристика засобів доказування в адміністративному судочинстві, Оксаковська М. А. (2013)
Липівський В. В. - Нормативно-правові основи організаційно-правового розвитку органів прокуратури в сучасній Україні (2013)
Бaндуркa О. М. - Тенденції розвитку кримінологічної ситуації в Україні, Веприцький Р. С. (2013)
Процюк О. В. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповолітніх: міжнародно-правовий аспект, Павловська A. A. (2013)
Локтионова В. В. - Физический вред в преступлениях против окружающей природной среды по ук Украины (2013)
Марчак В. Я. - Психолого-правові особливості діяльності слідчого судді під час досудового розслідування кримінальних проваджень (2013)
Назимко Є. С. - Покарання як феномен культурного життя суспільства (2013)
Лотоцький М. В. - Рішення, дії та бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора, які можуть оскаржуватися під час досудового розслідування (2013)
Біляєв В. О. - Актуальні питання взаємодії підрозділів карного розшуку з органами досудового розслідування під час кримінального провадження (2013)
Гребенюк О. Я. - Історичні передумови виникнення та розвитку механізму правового регулювання порядку дослідження лікарських засобів та встановлення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з дослідами над людиною (2013)
Власюк В. В. - Роль адвоката в кримінальному провадженні на підставі угод (2013)
Ємельянов А. С. - Нове у вексельному законодавстві (2013)
Потоцький М. Ю. - Господарський договір як форма розпоряджання правами інтелектуальної власності (2013)
Юлдашев С. О. - Суперечливість публічному порядку України як підстава для оспорювання арбітражного рішення (2013)
Криворучко Л. С. - Інститут омбудсмена в сучасному суспільстві (історико-правовий огляд) (2013)
Кривобоков А. Д. - Актуальні питання банкрутства як правового механізму регулювання підприємницької діяльності : сторони у справі про банкрутство (2013)
Липівська О. А. - До питання поняття цивільно-процесуальних правовідносин за законодавством України в умовах розбудови правової держави 175-180 (2013)
Зубкова О. Г. - Інститут надзвичайного арбітра в міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Поляк О. І. - Україна як об'єкт іноземних інвестицій та проблема вибору вектору економічної інтеграції (економіко-правовий аспект) (2013)
Галуненко І. В. - Поняття небанківських фінансових установ та особливості їх правового регулювання (2013)
Стеценко С. Г. - Рецензія на монографію О. В. Богачової "Законотворення: теоретико-прикладні аспекти" (2013)
Вдовичин І. Я. - Державно-правові ідеї Д.С. Міля в умовах глобалізації (2013)
Вовк В. М. - Феномен "живого небіжчика" у римському праві (2013)
Сквірський І. О. - До питання про основні напрямки розвитку громадського контролю в Україні (2013)
Григоренко І. А. - Принципи правоохоронної (поліцейської) діяльності в Україні та Німеччині (2013)
Горецька Х. В. - Праксеологія правової соціалізації: філософсько-правові проблеми (2013)
Сенидяк Н. М. - Стан дослідження проблеми механізму правоутворення (2013)
Нагорнова Є. А. - Громадянство в Україні: правове регулювання, набуття та припинення (2013)
Христинченко Н. П. - Принципи відкритості у діяльності органів виконавчої влади: проблеми реалізації (2013)
Фурман І. Г. - Юридична відповідальність працівників служби безпеки України (2013)
Тюрін С. Є. - Місце урядового уповноваженого у справах європейського суду з прав людини та його представників у системі органів юстиції України (2013)
Лущенкова М. Г. - Щодо забезпечення майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Тули Х. А. - Методы предупреждения борьбы с коррупцией в государственных органах власти в законодательстве Украины и Ирака (2013)
Ніндипова В. І. - Правове регулювання запобігання та протидії правопорушенням у сфері оплати праці (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення права неповнолітньої особи на свободу та особисту недоторканість (2013)
Біляєв В. О. - Проблеми застосування прокурорського керівництва як методу нагляду за дотриманням законності під час оперативно-розшукової протидії злочинності (2013)
Богатирьова О. І. - Виконання покарань та інших кримінально-правових заходів, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства на прикладі Норвегії (2013)
Тулаєв О. С. - Обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування зловживань владою або службовим становищем, учинених працівниками ОВС (2013)
Задоя К. П. - Характеристика загальної частини кримінального кодексу вільно асоційованої держави Пуерто-Ріко 2012 року (2013)
Карпенко Л. К. - Історія розвитку протидії незаконному розголошенню лікарської таємниці (2013)
Копотун І. М. - Поняття та зміст прогнозування надзвичайних подій кримінально-правового характеру у кримінально-виконавчих установах (2013)
Дехтяр О. Г. - Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції (2013)
Пилипенко Г. М. - Криміналістичні проблеми отримання порівняльних зразків для експертного дослідження (2013)
Кузьмін P. P. - Ще раз про кримінальну відповідальність юридичних осіб (2013)
Безклубий I. A. - Щодо гарантування банківських вкладів фізичних осіб в Україні, Гончаренко О. В. (2013)
Потоцький М. Ю. - Захист права інтелектуальної власності: проблеми понятійно-категоріального апарату (2013)
Юлдашев С. О. - Деякі проблеми третейського судочинства і шляхи їх подолання (2013)
Воловик О. А. - Эффективность экономического правосудия и проблема рационального неведения судей (2013)
Орехова I. E. - Особливості контрольних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Гопанчук В. С. - Проблеми визначення порядку цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану корупційними діяннями, Ніжинський С. С. (2013)
Волконський Є. В. - Актуальні питання банкрутства за законодавством України в умовах розбудови правової держави (2013)
Деменко О. Є. - Зарубіжний досвід адміністрування податків та можливості його використання в Україні (2013)
Русенко І. Я. - Норма права в контекстах основних типів праворозуміння (2013)
Титул, зміст (2009)
Горбач Н. - Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні, Ільченко Т. (2009)
Альмераї А. - Проблеми венчурного інвестування в Україні (2009)
Орленко О. - Споживчий ринок України в умовах інфляції (2009)
Сай Д. - Особливості маркетингового планування на фармацевтичному ринку України (2009)
Сичова Н. - Формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі (2009)
Трубей О. - Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України (2009)
Шульга Н. - Оцінка вартості банків на основі порівняльного підходу, Слободяник О. (2009)
Гордієнко Т. - Формування фінансової структури лізингової компанії (2009)
Муравський В. - Застосування інформаційних технологій у первинному обліку торговельних, розрахункових і транспортних операцій (2009)
Шевчук О. - Еволюція наукових підходів до управління витратами (2009)
Бадах Ю. - Конотопська битва в історіографії (до 350-річчя битви) (2009)
Притуляк П. - Формування української грошової системи у добу гетьманату (квітень – листопад 1918 р.) (2009)
Ванюшина О. - Серіал як феномен масової культури (2009)
Ліпін М. - Патріотизм: спокуса ідеологією (2009)
Крамар Т. - Індивідуальні виміри свободи особистості (2009)
Девтерова С. - Гуманістична інтенційність інтернет-комунікацій (2009)
Резюме (2009)
Оборський Г. О. - Слово про першого ректора. (Постановка проблеми) (2012)
Сухотеріна Л. І. - Відомий український економіст Стефан Михайлович Ямпольський (1906–1998) (2012)
Голудець Г. М. - Історія кафедри історії та етнографії України ОНПУ у конференціях (2012)
Гончарук Г. І. - Наукові дослідження на кафедрі історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету (2012)
Моісеєва Т. М. - Кафедра історії та етнографії України ОНПУ: деякі аспекти історії та діяльності (2012)
Сухотеріна Л. І. - Відомий український історик – Григорій Іванович Гончарук (з нагоди 75-річчя з дня народження та 30-річчя перебування на посаді завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету) (2012)
Гончарук Т. Г. - Одеса в історії чумацького промислу XVI–XIX ст. (2012)
Мельник О. В. - Вища жіноча медична освіта і навчальний процес на Одеських ВЖК та ОВЖМК: між приватним та суспільно-корисним (1910–1917 рр.) (2012)
Реєнт О. П. - Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з "українського питання" у модерну добу (2012)
Федорова А. І. - Святочний цикл у липован Українського Подунав’я (на експедиційних матеріалах) (2012)
Гончарук А. Г. - Про якість наукових досліджень (2012)
Женгал К. В. - Проблеми діяльності морських профспілок в умовах становлення незалежності України (2012)
Козаченко О. М. - Виникнення альтернативного Руху в Одесі (2012)
Кучерук М. С. - Що потрібно змінити українцям: політичну систему, економічний лад чи власну свідомість? (2012)
Лопаков В. С. - Стан розвитку державного пенсійного забезпечення України в сучасних умовах (2012)
Шановська О. А. - Про особливості виховання останнього радянського покоління (2012)
Шипотілова О. П. - Політичні заходи Миколаївської крайової організації Народного Руху України протягом 1993–1994 рр. (2012)
Кулікова Л. Б. - Втілення ідей гуманізму та цінностей культури античності у європейських системах освіти в період середньовіччя (2012)
Мамонтова Е. В. - Символ у дискурсі німецького Просвітництва: політологічний аспект (2012)
Діденко Ю. В. - Самвидавний літопис відродження української держави 1989 рік (2012)
Іваніченко Л. М. - Бачення анетівської культури В. Станко та ученими-археологами (2012)
Кіндрачук Н. М. - Значення НРУ в здобутті незалежності України (1989–1991 рр.): джерельна база дослідження (2012)
Кожанов А. В. - Протидія комуністичної влади створенню Народного Руху України на сторінках преси (2012)
Кривдіна І. Б. - Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук’яненка (2012)
Цвілюк С. А. - Історична документалістика про УПА одеських дослідників (2012)
Овсієнко С. Л. - Деревінський В. Вячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика: монографія / В. Деревінський. – Тернопіль: Джура, 2011.– 224 с., Мардаренко О. В. (2012)
Акимов А. М. - Физико-химические основы деградации оборудования конденсатно-питательного тракта и теплообменных труб парогенераторов, Магдыч Е. А., Лямцева И. В. (2013)
Инюшев В. В. - Анализ нарушений в работе АЭС, связанных со старением оборудования, Печерица А. В., Печерица Л. М. (2013)
Мазурок А. С. - Анализ методов моделирования локальных теплогидравлических процессов в элементах ЯППУ, Алексеев Ю. П. (2013)
Пучков В. Н. - Оперативный способ оценки влияния состава системы регенерации ЯЭУ АЭС на ее экономичность (2013)
Саркисов А. А. - , Антипов С. В., Высоцкий В. Л., Калинин Р. И., Кобринский М. Н., Шведов П. А. Методология стратегического планирования при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (2013)
Свириденко И. И. - Термосифонный теплообменник СПОТ первого контура ВВЭР-1000, Сухов А. К., Шевелев Д. В., Поляков А. В. (2013)
Ткач С. Н. - Оптимизация конструктивных характеристик забортного охладителя на основе сравнительного анализа удельной эффективности теплообмена (2013)
Бейнер Н. В. - Классификация водоемов, предназначенных для охлаждения циркуляционных вод на АЭС, Бейнер П. С. (2013)
Гарбазей О. А. - Флуктуирующая асимметрия черноморских акарциид как один из показателей экологического состояния гидросферы, Загородняя Ю. А. (2013)
Замыслова Т. Н. - Оценка эффективности флокулянта марки BESFLOC K051C для обработки воды реки Стырь (РАЭС), Магдыч Е. А., Федорова С. А., Чугай И. А. (2013)
Мороз В. А. - Особенности моделирования гидротермического режима водоемов-охладителей АЭС, Беженар Р. В., Наземцева Г. И. (2013)
Радкевич В. В. - Моделирование динамики распространения технологических выбросов из градирни с учетом влагосодержания окружающей среды, Трифонов А. Г. (2013)
Сидоренко В. Л. - Деякі аспекти визначення рівнів забруднення навколишнього природного середовища продуктами аварії на складі боєприпасів (2013)
Чекмарева Т. М. - Экологическая оценка рекреационных ландшафтов прибрежных территорий Крыма (2013)
Черкашина Н. И. - Эффективность поглощения ионов металлов сорбентами на основе лигнина (2013)
Щекатурина Т. Л. - Определение качества дизельного топлива марки Л-0,5-62, Гладких Л. В. (2013)
Алексеик Е. С. - Визуализация процессов массопереноса в пульсационных тепловых трубах, Кравец В. Ю. (2013)
Бондарец С. В. - Оценивание качества морфологии исходных подложек и структур с незарощенными квантовыми точками методом атомно-силовой микроскопии, Быковский С. Ю., Марончук И. И., Петраш А. Н., Саникович Д. Д. (2013)
Буря А. И. - Исследование влияния длины волокна аримид и температуры переработки на ударную вязкость органопластиков, Ткаченко Э. В., Кузнецова О. Ю. (2013)
Маник В. С. - Сорбция кобальта краун-эфирами, иммобилизированными в полимерной матрице, Довгий И. И., Ляпунов А. Ю. (2013)
Орыняк И. В. - Определение площади раскрытия трещины и скорости истечения среды в рамках концепции "течь перед разрушением" для трубопроводов АЭС, Яковлева Е. С., Дубик Я. Р. (2013)
Сиваков В. И. - Изменение профиля скоростей в газовом потоке цилиндрического канала значительной протяженности, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Кувшинов В. В. - Перспективы развития солнечной энергетики в Крыму (2013)
Хоменко И. М. - Новая методика учета климатических условий при расчетах энергетической экспозиции солнечного излучения, Сафонов В. А. Хоменко А. М. (2013)
Кротов К. В. - Модель многоуровневого программирования построения расписаний обработки требований комплекта одного наименования (при формировании групп партий) (2013)
Маловик К. Н. - Инструментальное средство для оценивания вероятности ошибок второго рода при оценке состояний оборудования АЭС, Скатков И. А. (2013)
Сапожников Н. Е. - Вероятностные вычислительные модели, Моисеев Д. В., Шокин А. Г., Барановский Ю. А. (2013)
Марончук И. И. - Топологические состояния в деформированных сферических квантовых точках, Петраш А. Н. (2013)
Хромов В. Г. - Оценка точности метода гармонического баланса при анализе затухающих колебаний, Хромов О. В. (2013)
Титул, зміст (2009)
Пашко П. - Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації (2009)
Олешко А. - Міждержавне регулювання національних економік в умовах глобальної фінансової кризи (2009)
Боровікова М. - Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків у період дестабілізації економіки України (2009)
Бугаєнко Н. - Особливості державної підтримки національного виробництва в умовах економічної кризи (2009)
Бояринова К. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України (2009)
Потеряйло І. - Середньострокове планування в бюджетному процесі України (2009)
Індутна К. - Книжковий ринок в Україні: стан розвитку та напрями державного регулювання (2009)
Микитенко Н. - Особливості проектування операційної системи у сфері послуг (2009)
Кочубей Д. - Оцінка ефективності функціонування логістичної 0 системи торговельних підприємств (2009)
Наквасюк Н. - Непараметрична оцінка моделі процесу життя (існування) на основі поперечних даних (2009)
Клапків Л. - Ризикове середовище діяльності страхової компанії (2009)
Макогон В. - Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів (2009)
Бугаєнко В. - Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ (2009)
Безверхий К. - Класифікація непрямих витрат у системі управлінського обліку (2009)
Мордас І. - З історії становлення фінансової науки в Україні (2009)
Резюме (2009)
Титул, зміст (2009)
Кіндзерський Ю. - Цілі, інструменти та моделі промислової політики в економічних перетвореннях (2009)
Похилюк В. - Економічна безпека країни в епоху глобалізації (2009)
Криштоф Н. - Формування та реалізація дієвої державної політики розвитку українського підприємництва (2009)
Губіна В. - Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіону в умовах зростання відкритості національної економіки (2009)
Лігоненко Л. - Світові тенденції розвитку підприємницької активності та українські реалії (2009)
Дрига С. - Антиінноваційний стан вітчизняної системи підприємництва (2009)
Ляпін Д. - Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні (2009)
Бойко М. - Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами (2009)
Білявський В. - Підвищення рівня соціальної відповідальності торговельного підприємства (2009)
Мельниченко А. - Проблеми розвитку титульного страхування в Україні (2009)
Головіна Я. - Вплив світової фінансової кризи на розвиток корпоративного управління в банках (2009)
Алексєєва А. - Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах, Ігнатенко Т. (2009)
Попадюха Н. - Посилення статусу облікових підрозділів через запровадження інституту державних бухгалтерів (2009)
Резюме (2009)
Бережной Д. А. - Анализ нормативной базы при прогнозировании нестабильности метрологических характеристик измерительных каналов АЭС, Маловик К. Н., Котеленец В. Г. (2013)
Браславский Ю. В. - Оценка эффективности дополнительных средств защиты реакторов ВВЭР-1000 (2013)
Емец О.З. - Анализ газодинамической структуры потока и природы возмущающих сил в рабочих лопатках последней ступени ЦНД турбины К-1000-60/3000 (2013)
Мирошниченко С. Т. - Дополнительные активные системы циркуляции вод охлаждения прудов-охладителей энергетических предприятий, на примере Хмельницкой АЭС, Швец А. П. (2013)
Назаренко В. Н. - Обеспечение ресурсосберегающего пуска и самозапуска приводного двигателя главного циркуляционного насоса атомной электростанции, Назаренко К. В. (2013)
Скуляр Д. Н. - Совершенствование моделирования аварийных процессов в реакторной установке с ВВЭР-1000 путем внедрения квази-трехмерной модели внутрикорпусных устройств реактора, Шевелев Д. В. (2013)
Сычев Е. Н. - Теплообменные аппараты АЭС. Моделирование процессов, контроль технического состояния, Пухлий В. А., Пичугова Л. Н. (2013)
Швец А. П. - Гравитационые фильтры технической воды охлаждения байпасного типа, Мирошниченко С. Т., Глушкова Е. В. (2013)
Азаренко Е. В. - Факторы, определяющие экологическую обстановку в районах свала морских глубин северо-западной части Черного моря, Чернявская С. А., Гончаренко Ю. Ю. (2013)
Акимов А. М. - Сорбционные технологии переработки жидких радиоактивных отходов, кубовых остатков и солевого плава, Котельникова С. А. (2013)
Андреенко Т. И. - Вселенцы Черного моря и экологическая безопасность (2013)
Косовская М. А. - Организация фитомониторинга г. Севастополя, Хренова Т. К., Григорьева В. Н. (2013)
Матузаева О. В. - Принципы построения систем экологического мониторинга в различных районах Черного моря, Гончаренко Д. Г., Дивизинюк М. М. (2013)
Ничкова Л. А. Добровольская Е. В. - Исследование влияния опасных экологических факторов на заболеваемость жителей Запорожского региона, Никитин А. А., Федосеенко И. А. (2013)
Третьякова Л. В. - Экологические характеристики проливных зон Черного моря, Лазаренко С. В., Ожиганова М. И. (2013)
Храброва Е. А. - Влияние концентрации извести на очистку сточной воды стадии сополимеризации стирола и дивинилбензола предприятий по производству ионообменных смол, Омельчук Ю. А., Гомеля Н. Д. (2013)
Чекмарева Т. М. - Экологическая оценка антропогенной преобразованности ландшафтов пгт Кача севастопольского региона Крыма, Сидорова М. А. (2013)
Цымбал И. М. - Динамика выделения органических веществ из листового опада в условиях избыточного увлажнения, Кучерик Г. В. (2013)
Анипко О. Б. - Комплекс мероприятий по контролю массы артиллерийских выстрелов унитарного заряжания как элемент системы мониторинга их пороховых зарядов при длительном хранении, Хайков В. Л., Вертелецкий В. Ф. (2013)
Афанасьев А. В. - О возможности использования существующих сетей мобильной телефонной связи для дистанционного внешнего контроля радиационной обстановки, Тарасов Е. В. (2013)
Бондарец С. В. - Исследование зависимости размеров квантовых точек от технологических параметров их выращивания в процессе жидкофазной эпитаксии, Быковский С. Ю., Довгаленко В. В., Марончук И. И. (2013)
Ефремов С. Н. - Анализ истечения кондиционированного воздуха через доводочно-раздаточное устройство в судовое помещение, Мальчиков А. И., Тимофеев В. А., Гончар А. Б. (2013)
Клыков А. Е. - Смещения кровли протяженной выработки (2013)
Лапа М. В. - Підвищення якості планування та проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих будівель, споруд на АЕС, Цезарук М. А., Печонкін І. С., Мірошниченко Є. В. (2013)
Сиваков В. И. - Определение теплоемкости реального газового потока, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Кувшинов В. В. - Исследование характеристик фотоэлектрических модулей, используемых в сетевых солнечных станциях (2013)
Голиков С. Е. - Выбор модели управления доступом систем автоматизации банковской деятельности, Серова-Нашева Н. В. (2013)
Сапожников Н. Е. - Вероятностный параллельный сумматор, Моисеев Д. В. (2013)
Яремчик Ю. Є. - Спеціалізовані процесори реалізації відкритого розподілу секретних ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Калугін В. Д. - Енергетичний підхід до оцінки екологічного стану природно-техногенно-соціальної системи України в режимі повсякденного функціонування, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Стоянов В. У. - Оценивание риска безопас-ности проживания на территориях северной части Крыма при воздействии комплекса опасных природных явлений и техногенных аварий, Бакулина М. В., Стоянов В. В. (2013)
Шиян А. А. - Тероризм як канал для створення негативної інформаційної асиметрії в державі (2013)
Азаренко Е. В. - Решение задачи выделения полезного акустического сигнала на фоне помех, Лагуткина Т. В., Яшутина Т. В. (2013)
Дивизинюк М. М. - Новый подход к описанию поля скорости звука, Чернявская С. А. (2013)
Пухлий В. А. - Проблемы прогнозирования отказов оборудования жизнеобеспечивающих систем на объектах повышенной опасности (2013)
Титул, зміст (2013)
Канішевська Л. В. - Педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів: зміст підготовчої роботи з педагогами (2013)
Толкачова А. С. - Методика впровадження системи виховних годин "Крокуємо до комунікативної компетентності” у позаурочну діяльність шкіл-інтернатів (2013)
Якібчук М. І. - Взаємозв’язок толерантності із ціннісними пріоритетами особистості (2013)
Арешонков В. Ю. - "Зміст шкільної суспільствознавчої освіти” в понятійній системі історико-методичного дослідження (2013)
Балабуст Н. Ю. - Педагогічний екстернат як одна з форм підготовки педагогічних кадрів для освітньої сфери Подільської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Кришко А. Ю. - Відгук ідей Вільгельма фон Гумбольдта у контексті проблем розвитку української мови в Україні ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Майструк О. М. - Василь Каразін і Філотехнічне товариство (20-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Особов І. П. - Роль вузівського освітнього середовища у формуванні креативності студентів (2013)
Паладьєва А. Ф. - Роль стародавніх мов у змісті шкільної освіти в період 1898 по 1905 рр. (2013)
Паскаленко В. В. - Навчальне приладдя та кінематограф як необхідні засоби навчання в середніх технічних училищах в педагогічних працях В. В. Рюміна (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пєтухова І. О. - Дитина як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (історико-педагогічний аналіз) (2013)
Сбітнєва Л. М. - Сутність та специфіка музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні у 70 роки ХХ століття, Полянська К. В. (2013)
Ткачова Ю. Г. - Проблема формування готовності до материнства у вітчизняній педагогічній науці (2013)
Фещенко Г. В. - Методи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в школі (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2013)
Хмелівська С. І. - Вивчення іноземних мов у закладах реальної освіти Київської учбової округи (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Бирко Н. М. - Особливості формування толерантності учнів молодшого шкільного віку (2013)
Верещенко Т. В. - Вітчизняні та зарубіжні підходи до формування природоцентричної екологічної позиції учнів (2013)
Лавриненко О. В. - Організація самоосвітньої діяльності учнів у контексті розвитку організаційної культури сучасної вечірньої школи (2013)
Муранова Н. П. - Програма експериментального дослідження рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Неживий О. І. - Навчально-виховний потенціал шкільного літературного музею Григора Тютюнника (2013)
Роман С. В. - Об’єкт, суб’єкт і соціоприродне середовище як компоненти педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Ціко І. Г. - Психолого-педагогогічні підходи до формування етнокультурних знань підлітків у процесі вивчення світової літератури (2013)
Горобець Д. В. - Впровадження матричної структури управління як умова розвитку педагогічного коледжу (2013)
Ленчук І. Г. - Геометризація і унаочнення стереометричних задач (2013)
Лисенко І. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (з досвіду роботи відділу маркетингу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) (2013)
Кушнарьова Т. І. - Наукова студентська Інтернет-конференція на іноземних мовах у немовному вищому навчальному закладі з використанням програми Skype (2013)
Панченко Л. Ф. - Нові тренди аналізу даних (2013)
Разорьонова М. В. - Викладач університету як чинник якості вищої освіти: результати опитування викладачів, студентів і керівників ВНЗ (2013)
Сафонова І. Г. - Структурна модель філологічної підготовки студентів до виховання духовних потреб учнів загальноосвітньої школи засобами превентивної діяльності (2013)
Тен Е. П. - Теоретические основы создания и применения мультимедийных обучающих систем дисциплины "Профессиональная педагогика” (2013)
Ху Жунсі - Поняття "адаптація” у сучасному науковому дискурсі (2013)
Бабаян С. Б. - Історіографічний огляд досліджень педагогічних ідей Конфуція в Європі (2013)
Сінгх Ю. І. - Проблеми виховання здорового способу життя у молоді на сторінках публіцистичних видань Англії (2013)
Штифурак А. В. - Досвід використання імерсійної освіти у школах Фінляндії (2013)
Анад Али Шахейд - Художественное наследие – один из методов формирования национального сознания будущих учителей изобразительного искусства (2013)
Апанович Т. І. - Поєднання традиційного навчання та елементів дистанційного навчання при вивченні курсу "Вища математика” (2013)
Брода М. В. - Тенденції організації самостійної роботи студентів з англійської мови (2013)
Вереітіна І. А. - Методика аналізу вірогідності результатів оцінювання професійних знань (2013)
Петришен О. Г. - О. Залужний про сутність колективного виховання дітей (2013)
Потапчук Т. В. - Національний характер українців як складова національно-культурної ідентичності (2013)
Проказа О. Т. - Современное проблемное образование как специфическая педагогическая система (вопросы теории) (2013)
Адаменко О. В. - Методика контент-аналізу публікацій з питань професійної підготовки державних службовців, Ткаченко О. В. (2013)
Казарінов Ю. І. - Компетентнісний підхід у формуванні системи підготовки менеджера проекту під час викладання навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність” (2013)
Молчанова Т. О. - Системні механізми творчої лабораторії піаніста-концертмейстера і соліста (2013)
Поніманська Т. І. - Підготовка педагога до виховання дітей старшого дошкільного віку в світлі гуманістичної парадигми (2013)
Умєрова Л. Д. - Етапи формування професійної готовності майбутніх інженерів з охорони праці до застосування інформаційних технологій (2013)
Чудіна О. Л. - Синергетичний ефект застосування моделі "граф–тезаурус” при формуванні океанологічних знань у майбутніх фахівців-географів (2013)
Шевчук О. Б. - Система економічних ситуаційних завдань як засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2013)
Шофолов Д. Л. - Особливості експертної сфери працевлаштування майбутніх екологів, Рідей Н. М., Сицька А. В. (2013)
Юсеф Ю. В. - Пріоритети професійної соціалізації студента-лікаря (2013)
Морозов А. О. - 20 років ІПММС НАН України (2012)
Бычков А. С. - Случайность и возможность: современные подходы, Клюшин Д. А. (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення ЗD коефіцієнтів Фур’є на класі Гьольдера з використанням кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2012)
Чернодуб А. М. - Навчання рекурентних нейронних мереж методом псевдорегуляризації для багатокрокового прогнозування часових рядів (2012)
Терещенко В. М. - Задача динамічної локалізації точки на незв’язному графі, Пузирей В. І. (2012)
Ледянкин Ю. Я. - Метод наименьших квадратов. Способ параллельной реализации в едином вычислительном потоке решения задач математической физики (2012)
Новицкий Д. В. - Восстановление ассоциативной памяти в случае уничтожения части нейронов (2012)
Федухин А. В. - Системы радиоуправления стрелками и сигналами на промышленном железнодорожном транспорте, Федоровский В. В., Сухомлин А. И., Шалейко А. М. (2012)
Левикін В. М. - Розробка комплексного методу пошуку і оцінки проектних рішень для маркетингових інформаційних систем, Костенко О. П., Петріченко О. В. (2012)
Яриловець А. В. - Алгоритм побудови оптимальних частотно-часових сигнальних конструкцій, Назарук В. Д., Зайцев С. В. (2012)
B’юн В. І. - Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки, Міхненко Ю. А. (2012)
Горбань И. И. - Критерии и параметры статистической неустойчивости (2012)
Бычков А. С. - Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры, Иванов Е. В., Касьянюк В. С. (2012)
Лапач С. Н. - Основные проблемы построения регрессионных моделей, Радченко С. Г. (2012)
Еременко Т. К. - Моделирование влияния параметров внешней среды на протекание эпидемиологического процесса гриппа / ОРВИ, Пилипенко Ю. Г. (2012)
Родін Є. С. - Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки (2012)
Ковалец И. В. - Влияние неоднородностей температуры поверхности на теплообмен воздуха с Землей (2012)
Комарова Л. О. - Дослідження функцій ураження об’єктів різних класів для задач цілерозподілу, Невольніченко А. І. (2012)
Кряжич О. О. - Математичні моделі забезпечення імпульсного вибухопожежного захисту хімічного підприємства, Захматов В. Д. (2012)
Мороз-Подворчан И. Г. - Два похода к обоснованию выбора проектных решений (2012)
Сербін В. Г. - Визначення і формалізація основних показників гарантоздатності живучих комп’ютерних систем керування на основі ймовірнісно-фізичного підходу для їх проектної оцінки і прогнозування 182-189, Сухомлин А. І. (2012)
Сеспедес Гарсия Н. В. - К вопросу о коэффициенте вариации наработки до отказа системы с последовательной структурой элементов (2012)
Войтович І. Д. - Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 2, Корсунський В. М., Лаврик Ф. Т. (2013)
Клименко В. П. - Вычислительные системы. Тенденции развития архитектуры гетерогенных структур, Ледянкин Ю. Я. (2013)
Дятлов Е. И. - Машинное зрение (аналитический обзор) (2013)
Литвинов В. В. - Формальная верификация диаграммы классов, Богдан И. В. (2013)
Зайцев С. В. - Інформаційна технологія побудови системи радіозв’язку з OFDM, внутрішньобітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот та трикомпонентними турбокодами (2013)
Кузьменко Г. Є. - Формування методичних засад оцінки території для системи управління містобудуванням як складової електронного урядування, Хомініч В. С. (2013)
Сичов О. С. - Технологія створення прогнозів попиту товарів масового споживання з застосуванням експертів (2013)
Поліновський В. В. - Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використання, Корольов В. Ю. (2013)
Литвинов В. А. - Относительная производительность ускоренного ввода ключевого слова в поисковой системе с пошаговой подсказкой, Оксанич И. Н., Майстренко С. Я. (2013)
Павлишенко Б. М. - Формування базису семантичного простору текстових документів за допомогою генетичних алгоритмів (2013)
Горбань И. И. - Энтропия неопределенности (2013)
Переварюха А. Ю. - Качественно различные динамические режимы в новых моделях биологических процессов (2013)
Вигівська О. В. - Соціальна мобільність міщанок у першій половині ХІХ ст. на прикладі Волині (2012)
Литвинов В. В. - Многопараметрическое адаптивное управление технологическим процессом электронно-лучевой сварки, Ярмилко А. В. (2013)
Зосімович О. Ю. - Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі Палати кримінального суду Волинської губернії 1796–1797 рр.) (2012)
Радченко С. Г. - Топологические и структурные свойства многофакторных планов экспериментов (2013)
Карімова К. В. - Внесок конярства в культурне життя Північного Приазов’я в середині ХІХ століття (2012)
Рзаев Р. Р. - Оценка перспективной кредитоспособности юридических лиц на основе прогнозирования слабоструктурированных временных рядов их финансовых показателей, Шихалиева Г. М., Ибрагимов А. И. (2013)
Макушенко Я. С. - Релігійна ідентичність німецькомовних колоністів Південної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Степанюк М. Ю. - Математична модель чисельної оптимізації ДТІП стратегічного планування на основі збалансованої системи показників (2013)
Мисак Н. Ф. - Українські викладачі середніх шкіл Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-професійна характеристика (2012)
Соловчук К. Ю. - Управление в многосвязных системах с плохо обусловленной передаточной матрицей объекта (2013)
Бабенко О. С. - Розвиток законодавства Європейського Союзу в сфері виробництва, поширення та використання хімічних речовин (2012)
Бісікало О. В. - Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій (2013)
Дерман І. П. - Трансформація традиційної культури населення Північного Приазов’я в 20-ті – на початку 40-х років ХХ століття (2012)
Терещенко В. М. - Застосування системи візуального моделювання у медицині (2013)
Женгал К. В. - Визначення ролі профспілок у формуванні громадянського суспільства на основі їх статутних документів (2012)
Федухин А. В. - Атрибуты и метрики гарантоспособных компьютерных систем, Сеспедес Гарсия Н. В. (2013)
Зеркаль М. М. - Розвиток політики вищих органів державної влади України стосовно освіти етносів (1990–2000 роки) (2012)
Муха Ар. А. - Структурный синтез и анализ отказоустойчивых компьютерных систем, Пасько В. П. (2013)
Іщенко А. А. - Соціально-політичний характер та періодизація "помаранчевої революції" 2004 року (2012)
Мануілова К. В. - Українізація інтелігенції національних меншин південно-західного регіону УРСР (2012)
Пачос Ю. В. - Співпраця України і Польщі в галузі кінематографу за роки української незалежності (1991–2011 рр.) (2012)
Хрящевська Л. М. - Національна символіка України в контексті становлення етносу і нації (2012)
Гончарова Н. О. - Благодійна діяльність дворянства Південної України на сторінках "Вестника благотворительности" (2012)
Гончарук Т. Г. - В. Н.Каразин (1773–1842 рр.) та Одеса: до історії зв’язків засновника Харківського університету та "нової Пальміри" (2012)
Ложешник А. С. - Постатті кошових отаманів в історії козацьких військ на Півдні України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія проблеми (2012)
Циганенко Л. Ф. - "Літопис Катеринославської вченої архівної комісії" як джерело з історії катеринославського дворянства (2012)
Антипенко Г. С. - Постать О. Ф. Кістяківського у світлі джерел (2012)
Булгакова Н. В. - Державна і наукова діяльність В. Вернадського у 1917 році (2012)
Левкун Я. І. - Іван Борковський, Степан Фігура у боротьбі за Карпатську Україну (2012)
Побережець Г. С. - Формування В. М. Чорновола як громадського, політичного та державного діяча (2012)
Цвiлюк С. А. - Автор широких творчих інтересів, Цвiлюк Л. М. (2012)
Морозов А. А. - Создание единой системы социальной информации (ЕССИ) – Болгарской ОГАС, Глушкова В. В., Коробкова Т. В. (2013)
Сапатый П. С. - Управление распределенными динамическими системами с помощью технологии пространственного захвата (2013)
Войтович І. Д. - Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 3, Корсунський В. М., Лаврик Ф. Т. (2013)
Білоконь І. В. - Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера, Погорілий С. Д. (2013)
Рзаев Р. Р. - Адаптивное управление процессом ценообразования на рынке с использованием радиально-базисной функциональной сети, Умарова Н. А., Агамалыев М. А. (2013)
Білецький Б. О. - Практичне застосування ГІС-технологій для планово-картографічного супроводження лісовпорядкування (на прикладі системи "ГІС-Ліспроект"), Литвинов В. А., Беспалов В. П., Майстренко С. Я., Загреба Т. О., Хурцилава К. В. (2013)
Білецький Б. О. - Основні напрями створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру державного рівня як складової електронного урядування, Кузьменко Г. Є., Липський В. Т., Хомініч В. С. (2013)
Зацерковний В. І. - Моделювання оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями (2013)
Шахбазова Ш. Н. - О применимости экспертных систем в учебном процессе (2013)
Алексеев К. Д. - О некоторых проблемах построения систем видеотрансляции (2013)
Радченко С. Г. - Многофакторные планы экспериментов для совместного проведения оптимизации и моделирования (2013)
Демченко Р. И. - Применение открытого кода SWASH для моделирования волновых полей и быстро изменяющихся потоков в прибрежной зоне и области наката волны (2013)
Зайцев С. В. - Метод підвищення достовірності передачі інформації в розподілених програмованих безпровідних системах з турбокодами (2013)
Артамонов Є. Б. - Моделювання систем визначення місця пошкодження трубопроводу (2013)
Ратобыльская Д. В. - Метод вероятностно-алгебраического моделирования транспортных систем сообщения (2013)
Демчук М. Б. - Застосування континуального підходу в моделях промислової цементації грунтів (2013)
Федухин А. В. - Пакет прикладних программ GARANTmod в инжиниринге гарантоспособных систем, Сеспедес Гарсия Н. В. (2013)
Дмитренко Т. А. - Створення електронного НМКД з дисципліни "Інформаційні технології" для студентів економічних спеціальностей, Деркач Т. М., Волков С. І., Матевосян В. Т. (2013)
Титул, зміст (2010)
Мазаракі А. - Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг, Мельник Т. (2010)
Юхименко В. - Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму до інновацйно-інформаційної економіки (2010)
Манцуров І. - Формування державної стратегії розвитку підприємництва на основі міжнародних рейтингів конкурентоспроможності, Нестеренко В. (2010)
Голошубова Н. - Актуальні питання розвитку бізнесу для людини (2010)
Бойко М. - Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі (2010)
Рязанова Н. - Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. (2010)
Булгакова С. - Управління бюджетними ризиками, Микитюк І. (2010)
Арістова А. - Інструментарій державного антикризового управління у банківському секторі, Мазур Г. (2010)
Кучеренко Т. - Принцип превалювання сутності над формою у фінансовій звітності (2010)
Фоміна О. - Облік в управлінні підприємством (2010)
Кузнецова С. - Еволюція облікового визнання формування прибутку в торгівлі (2010)
Мельниченко С. - Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності (2010)
Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика (2010)
Резюме (2010)
Антонишин А. П. - Соціальна сфера Поділля в період української держави (квітень–грудень 1918 року) (2012)
Гончарук Т. Г. - Дії Комісії для покращення трактів, пов’язаних з торгівлею Одеси, щодо ремонту чумацьких доріг в Херсонській губернії на початку 1840-х рр. (2012)
Діанова Н. М. - Православ,я у Новоросійському університеті (2012)
Мисечко А. І. - Про демократичні традиції українського народу (на прикладі Одеси ХІХ – початку ХХ ст.) (2012)
Моісеєва Т. М. - Джерела фінансування благодійних товариств Одеси (кін. ХІХ – поч. ХХ) (2012)
Савченко В. А. - До причин кризи анархістського руху в Україні 1908–1909 рр. (2012)
Черемісін О. В. - Професійний портрет діячів міського самоврядування Херсона на рубежі ХІХ – ХХ століть (2012)
Якуніна А. О. - Діяльність відомих монархістів України (2012)
Захарія С. Р. - Роль неформальних українських організацій 1980-х років у створенні Народного Руху за перебудову (2012)
Звонкова Г. Л. - Південний науковий центр АН УРСР: короткий історичний нарис (2012)
Ільницький В. І. - Структура Дрогобицької округи ОУН (1945–1952) (2012)
Кіндрачук Н. М. - Розвиток культурного туризму в Карпатському регіоні України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (2012)
Кучерук М. С - Концепція зовнішньої політики України Народного Руху України і діяльність партії на втілення програмових засад: українсько-російські відносини, Мардаренко О. В. (2012)
Кязимова Г. Х. - Освітянське "відродження" в зоні румунської окупації (1941–1944 рр.) (2012)
Литовський Д. В. - Утворення професійних організацій та становище єврейського вчительства в Україні за доби Центральної Ради (2012)
Маньківська Т. О. - Умови праці та соціальний захист учительства на Слобожанщині в період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. (2012)
Потіха О. Б. - Роль УНДО в діяльності Західноукраїнських педагогічних товариств (1930–1935) (2012)
Шипотілова О. П. - Діяльність Руху на Миколаївщині в процесі трансформації громадсько-політичної організації Народного Руху України в партію (лютий – грудень 1992 р.) (2012)
Іщенко А. А. - Перший Всеукраїнський з’їзд всіх рівнів в Сєверодонецьку на сторінках одеської регіональної преси (2012)
Кожанов А. В. - Висвітлення пресою становлення та діяльності Народного Руху України (за матеріалами газет "Літературна Україна" та "Радянська Україна") (2012)
Іваніченко Л. М. - Володимир Никифорович Станко – декан історичного факультету (1994-2003 рр.) (2012)
Побережець Г .С. - Життєвий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола (2012)
Іваніченко Л .М. - Ювілей Григорія Івановича Гончарука – вченого та вчителя (2012)
Титул, зміст (2010)
Тимцуник В. - Регіональна політика: проблеми та перспективи реформування (2010)
Височин І. - Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз (2010)
Мельник М. - Партнерство держави і бізнесу як фактор ділової активності в Україні (2010)
Терещенко С. - Ціна та вартість у сфері митного регулювання, Хабло Г. (2010)
Єрмошенко А. - Дистрибуція фінансових продуктів у контексті взаємодії страховиків і банків (2010)
Кучеренко В. - Форми інтеграції банківського та страхового капіталів (2010)
Валуйський О. - Екологічний виклик сучасному глобальному світу в філософському вимірі (2010)
Терлецька І. - Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу (2010)
Крамар Т. - Діалектика індивідуального та соціального у феномені свободи особистості (2010)
Бадах Ю. - Приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР (до 70-річчя) (2010)
Кизименко І. - Історіографія формування політичних партій України (2010)
Гусєва Н. - Вплив повоєнних реалій ФРН на розвиток студентського протестного руху 60-х років ХХ ст. (2010)
Литвин Н. - Вислання професури 1922 р. як ідеологічний чинник боротьби з українською інтелігенцією (2010)
Резюме (2010)
Онищенко О. Г. - Вплив геометричних параметрів на ефективність роботи цівкового зачеплення змішувачів для приготування будівельних розчинних сумішей, Попов С. В., Вірченко В. В. (2010)
Матвієнко А. М. - Підвісна насосно-компресорних труб з удосконаленням конструкції ущільнювального пристрою, Туржанський П. В. (2010)
Кравченко С. І. - Дослідження динаміки процесу термопластичного свердління, Ясько С. Г. (2010)
Павліков А. М. - Розв'язання задач міцості залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі дволінійних діаграм стану бетону та арматури, Бойко О. в. (2010)
Павліков А. М. - Методика визначення коефіцієнтів полінома-апроксимації діаграми фізичного стану бетону, Юрко П. А. (2010)
Павліков А. М. - Методика експериментального випробування надколонної плити безригельно-безконсольно-безкапітельного перекриття, Жарий С. С. (2010)
Довженко О. О. - Дослідження опору бетону зрізові на зразках Е. Мерша, Погрібний в. В., Качан Т. Ю. (2010)
Фенко Г. О. - Вплив тридцятип'ятирічного розтягу на деформативні властивості бетону, Фенко О. Г., Гергель А. В., Пашинський В. В., Повзик Р. О. (2010)
Стороженко Л. І. - Розрахунок двотаврових сталезалізобетонних балок, Крупченко О. А. (2010)
сторожнко Л. І. - Результати експериментальних досліджень елементів збірних безбалкових сталезалізобетонних перекриттів, Нижник О. В., Клестов О. В., Костоглотов Д. В. (2010)
Мурза С. О. - Розрахунок просторових сталезалізобетонних структурних конструкцій (2010)
Пічугін С. Ф. - Застосування при новому будівництві легких систем, що швидко монтуються, Семко В. О., Прохоренко Д. А. (2010)
Махінько А. В. - Специфіка нормування базової швидкості вітру на опори зв'язку у провідних стандартах світу (2010)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз норм ожеледних навантажень, Павельєва М. К. (2010)
Бібік М. В. - Вибір оптимального кроку несучих конструкцій легкого сталевого прогінного покриття, Туряниця М. Б. (2010)
Куч Т. П. - Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок та фрагмента перекриття з армуванням трубами (2010)
Іванюк А. В. - Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами (2010)
Зоценко М. Л. - Особливості визначення осідань плитних фундаментів зерносховищ силосного типу, Винников Ю. Л., Пічугін С. Ф., Бібік М. В., Марченко В. І., Лапін М. І. (2010)
Винников Ю. Л. - Умови забезпечення тривалої міцності штучних грунтових масивів, Коваленко В. І., Харченко М. О., Лопан Р. М. (2010)
Бандуріна О. В. - Дослідження впливу вибухів на будівлі, розташовані поблизу Південого ГЗК (2010)
Бандуріна О. В. - Аналіз ефективності застосування інгібітора корозії СНПХ на родовищах Полтавщини, Захарченко Л. С. (2010)
Ларцева І. І. - До визначення фізико-механічних характеристик грунтоцементу, Петруняк М. В. (2010)
Чернявський В. В. - Температурно-вологісна оцінка фасадної системи із цегляним облицювально-захисним шаром, Юрін О. І., Пойда А. О., Бескровна Ж. Ю. (2010)
Чернявський В. В. - Аналіз конструктивного вирішення та температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій мансарди, Борисенко О. Б., Юдіна В. С. (2010)
Чернявський В. В. - Аналіз розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від температури та вологості зовнішнього повітря, Пащенко А. М., Борисенко О. Б., Лопатків Р. В. (2010)
Хазін В. Й. - Досвід автоматизації проектних робіт у будівельній галузі, Хазін С. В. (2010)
Подсєкін Ю. М. - Удосконалення існуючої планувально-транспортної мережі м. Миргород (2010)
Ільченко В. В. - Відновлення дорожніх одягів із застосуванням технології холодного ресайклінгу (2010)
Ільченко В. В. - Порівняння методів оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття, Криворучко О. М. (2010)
Кривобок Э. Н. - Об одном решении уравнения нестационарной теплопроводности с неоднородными начальными условиями (2010)
Кривобок Э. Н. - Геотермика в системах микроклимата зданий (2010)
Василенко О. А. - Методика інженерного розрахунку денітрифікатора технології нітри-денітрифікації, Поліщук О. В. (2010)
Матяш О. В. - Якісний і кількісний аналіз безвідмовності металевих водопровідних труб, Новохатній В. Г. (2010)
Злобін І. О. - Експериментальне дослідження синергізму коагулянтів, Зубричева Л. Л., Зубричев Л. С. (2010)
Ляхов А. Л. - Мониторинг энергосбережения в строительных сооружениях и коммуникациях на основе интеллектуальных технологий, Алёшин С. П. (2010)
Горячев Ю. К. - Применение принципа модульной компоновки к математическому моделированию нагруженности несущего каната маятниковой подвесной дороги, Куропятник А. С. (2010)
Сороковий О. І. - Сучасні уявлення про імпульсний шум інженерно-технічного обладнання (2010)
Черевко А. Н. - О некоторых возможностях блока управляемых вибровозбудителей по генерированию вибрационных полей переменной структуры, Черевко П. А. (2010)
Попель О. В. - Оптимізація "тягово-швидкісних" властивостей автомобілів сімейства "Газель", Шпилька М. М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Мазаракі А. - Економіка України в умовах кризи, Мельник Т. (2010)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розбудови інституту власності у світлі модернізації економіки (2010)
Тронько В. - Формування міжнародних стратегічних альянсів у сфері телекомунікаційних послуг (2010)
Сивченко Г. - Європейські орієнтири реформування Національної депозитарної системи України (2010)
Жуковська В. - Теоретико-методологічні засади кадрового аудиту (2010)
Лиса С. - Методичні підходи до оцінювання логістичних ланцюгів торговельних мереж (2010)
Шкепу М. - Методологічні колізії визначення суспільного часу (2010)
Волковинська В. - Трансцендентальний суб’єкт під знаком запитання (2010)
Бадах Ю. - Друга світова війна (1939–1945 рр.) (2010)
Губицький Л. - Система відносин дворянина і кріпака Київської губернії в першій половині ХІХ століття, Мельник Г. (2010)
Гусєва Н. - "Конфлікт поколінь" як один із чинників розгортання студентського протестного руху у ФРН 60-х років ХХ ст. (2010)
Шульга О. - Історія розвитку земельних відносин в Україні (2010)
Резго Г. - Требования к качеству обучения при переходе на двухуровневую систему высшего профессионального образования (2010)
Резюме (2010)
Яремчук І. Г. - Сучасні методи фінансово-економічного аналізу (2011)
Бойко М. Г. - Методичні основи дослідження економічних інтересів туристичних підприємств (2011)
Захарова О. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності та властивостей світової транспортної системи (2011)
Балабанова Н. В. - Вплив зовнішніх факторів на формування економічної стратегії (2011)
Гапонюк О. І. - Особливості участі України у руху прямих іноземних інвестицій: сучасні інтеграційні реалії (2011)
Макогон Ю. В. - Торговый баланс Украины: выход из кризиса (2011)
Мацука В. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні (2011)
Беззубченко О. А. - Оцінка діяльності іноземних ТНК в Україні (2011)
Орєхова Т. В. - Взаємодія промислового та банківського секторів економіки в умовах зростання невизначеності глобального середовища, Левченко Д. О. (2011)
Дубенюк Я. А. - Сучасні режими регулювання міжнародної торгівлі у країнах з різним типом соціально-економічних систем (2011)
Марена Т. В. - Особливості формування зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються (2011)
Мельниченко С. В. - Особливості створення туристичного бренду в сучасних умовах, Авдан О. Г. (2011)
Босовська М. В. - Автоматизація процесу управління якістю на підприємствах готельного господарства, Ведмідь Н. І. (2011)
Брітченко Г. І. - Особливості формування сучасної кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2011)
Коніщева Н. Й. - Формування кадрового потенціалу сфери туризму (2011)
Ткаченко Т. І. - Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств, Соколова К. О. (2011)
Ніколенко Т. І. - Вплив корпоративних структур на інвестиційно-інноваційний розвиток світового господарства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Титул, зміст (2010)
Мярковський А. - Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни, Чугунов І. (2010)
Назаренко І. - Аналіз формування та використання фінансових ресурсів державних лікувальних установ (2010)
Маслова Н. - Бренд банку: сутність, елементи, вплив на клієнтів (2010)
Канєва Т. - Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України, Шевченко С. (2010)
Алексєєва А. - Етапи становлення і розвитку сегментарного обліку та звітності в Україні, Ігнатенко Т. (2010)
Шкепу М. - Діалектика опосередкувань у метафізиці феноменології історії (2010)
Клічук А. - Перспективи пошуку конструктивних цінностей у цинізмі сучасного соціуму (2010)
Муратова І. - Розвиток особистості як педагогічне завдання освіти (2010)
Никишин С. - Трансформации красоты в социальном пространстве утраченного времени (2010)
Попович О. - Художня творчість у контексті епістемології людської аномалії (2010)
Де Лонг М. - Екзистенціальний та етико-моральний зміст соціальної онтології (2010)
Припотень В. - Національні проблеми та зарубіжний досвід професійної освіти та профорієнтації молоді (2010)
Другов О. - Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні (2010)
Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави (круглий стіл) (2010)
Резюме (2010)
Contents (2010)
Самойленко А. А. - Роль протеїнів родини HIF (hypoxia-inducible factor) в регуляції фізіологічних відповідей клітин на гіпоксію (2010)
Міхалап С. В. - Протеїнкінази родини PKD як перспективний об’єкт трансляційних досліджень в онкології, Шабельник М. Ю., Сидоренко С. П. (2010)
Асмолкова В. С. - Фосфоліпідний склад нормальних і трансформованих клітин, культивованих з N-ацилетаноламінами, Лавренчук Г. Й., Клімашевський В. М., Гула Н. М. (2010)
Вадзюк О. Б. - Вплив ефекторів мітохондріального АТР-чутливого калієвого каналу діазоксиду та глібенкламіду на гідродинамічний діаметр та мембранний потенціал мітохондрій міометрія, Чуніхін О. Ю., Костерін С. О. (2010)
Полякова В. В. - Вплив рибоксину на процеси пероксидного окислення ліпідів та активність антиоксидантних ензимів в тимоцитах щурів в умовах променевого ураження, Ракша Н. Г., Драган Л. П., Андрійчук Т. Р. (2010)
Кулініч А. О. - Експресія фібронектину-1 у лімфоцитах хворих на еритремію, Мінченко Д. O., Маслак Г. С., Шевцова А. І., Бразалук О. З., Мінченко O. Г. (2010)
Перепелиціна О. М. - Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 за модифікації умов мікрооточення, Гарманчук Л. В., Шевченко Є. А., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. (2010)
Філінська О. М. - Cтан антиоксидантної системи печінки та вміст матриксної металопротеїнази-2 товстого кишечника у разі дії похідного малеіміду за експериментального колоректального канцерогенезу щурів, Яблонська С. В., Мандрик С. Я., Харчук І. В., ОстровськА Г. В., Рибальченко В. К. (2010)
Цимбалюк О. В. - Порівняльне вивчення в дослідах in vitro та in vivo впливу каліксарену С107 та уабаїну на Na+,K+-АТР-азну активність у плазматичних мембранах гепатоцитів щурів, Костерін с. О., Родік Р. В., Кальченко В. І. (2010)
Дмитренко М. П. - Обмін формальдегіду за семікарбазидної інтоксикації, Шандренко С. Г., Петрунь Л. М., Кішко Т. О., Силонова Н. В., Латишко Н. В., Гудкова О. О., Сушкова В. В. (2010)
МикаиловА С. А. - Глутаматдекарбоксилазная и ГАМК-аминотрансферазная активности в митохондриях отделов головного мозга при воздействии этанола в постнатальном онтогенезе, Фараджев А. Н., Сафаров М. И. (2010)
Чайка В. О. - Активність 2′,5′-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах селезінки щурів при хронічній етанольній інтоксикації та введенні оцтовокислого цинку, Компанець І. В., Гаділія О. П., Харченко О. І., Остапченко Л. І. (2010)
Хижняк С. В. - Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії кадмію, Прохорова А. О., Грищенко В. А., СтепановА Л. І., Сорокіна Л. В., Томчук В. А. (2010)
Моравська О. В. - Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів та вміст продуктів пероксидного окислення їх у тканинах ембріонів залежно від рівня вітамінів А, D3 і Е в раціоні гусей у репродуктивний період, Вовк С. О. (2010)
Palyvoda K. O. - Apoptosis photoinduction by C60 fullerene in human leukemic T cells, Grynyuk I. I., Prylutska S. V., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2010)
Комісаренко C. В. - Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2010)
Матеріали X українського біохімічного з’їзду 13–17 вересня 2010 р., м. Одеса (доповнення) (2010)
Михайло Дмитрович Курський (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Пост-релиз международного форума "Комплексное обеспечение лабораторий" (2010)
Титул, зміст (2010)
Ляшенко І. - Моделювання динамічної ринкової рівноваги в умовах обмежень на викиди парникових газів, Онищенко А. (2010)
Бугаєнко Н. - Базові принципи політики регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання в рамках ЄС (2010)
Коноваленко Ю. - Особливості застосування нової парадигми управління транспортними ризиками (2010)
Мельниченко С. - Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств, Єсіпова К. (2010)
Блакита Г. - Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі (2010)
Зінченко А. - Генезис екологічно-орієнтованих видів туризму (2010)
Бегларашвілі О. - Інституційні перетворення як важливий чинник впливу на ефективність взаємодії підприємств-партнерів (2010)
Пильтяй О. - Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору (2010)
Микитюк І. - Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами (2010)
Панасенко Г. - Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору (2010)
Долгова О. - Маркетингові засоби забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів (2010)
Волобуєв М. - Дослідження ціннісних орієнтацій студентів (2010)
Резюме (2010)
Марена Т. В. - Розвиток теорій та концепцій валютних курсів (2011)
Балабанова Н. В. - Использование концепции технологических укладов в разрешении экономических кризисов (2011)
Пармакли Д. - Экономическая эффективность производства и реализации продукции (современный взгляд) (2011)
Яремчук І. Г. - Теоретичні підходи до визначення енергетичної безпеки країни, Мітюшкіна Х. С. (2011)
Шкурупій О .В. - Новітній зміст трудових відносин та заробітної плати в умовах становлення постіндустріального суспільства, Туль С. І. (2011)
Савчук О. В. - Стратегічні напрямки розвитку потенціалу національної транспортної системи України, Захарова О. В. (2011)
Мацука В. М. - Масштаби і структура міжнародного туризму в Україні (2011)
Кислова Л. А. - Сучасний підхід до розвитку інтеграційних процесів в чорній металургії (2011)
Макогон Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності України через інноваційну модель розвитку економіки, Ніколенко Т. І. (2011)
Конищева Н. И. - Стратегия развития туристической и курортно-рекреационной сферы города Славянска, Воропаев В. Н. (2011)
Мельниченко С. В. - Передумови і сучасні тенденції функціонування підприємств туристичної індустрії на українському ринку туристичних послуг, Авдан О. Г. (2011)
Бойко М. Г. - Організаційно-економічні засади взаємодії підприємства зі споживачами (2011)
Брітченко Г. І. - Особливості використання сучасних методів оцінювання персоналу як інструменту сучасної кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2011)
Ткаченко Т. І. - Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону, Соколова К. О. (2011)
Чернявська О. В. - Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства, Горбунова О. А. (2011)
Chenevoy M. - Une approche pour la mesure de la création de valeur dans les organisations universitaires professionnalisantes, Campos R., Féniès P., Tchernev N. (2011)
Клёппель Р. - Факторы успеха на предприятии – современное положение научного исследования факторов успеха с наличием актуальных исследовательских результатов в области микропредприятия (2011)
Сидорова А. В. - Оценка эффективности использования ресурсов металлургических предприятий Украины: инновационный аспект, Курносова О. А. (2011)
Черниченко Г. А. - Роль ТНК в интернационализации научно-исследовательских работ, Орехова Т. В., Булатова Е. В. (2011)
Беззубченко О. А. - Особливості включення України до світового ринку товарів та послуг (2011)
Dubenyuk Y. - Backgrounds of the economic cooperation between Ukraine and the Republic of Cyprus (2011)
Іваненко І. А. - Аналіз впливу зовнішньої торгівлі з країнами СНД на ВВП України (2011)
Булатова О. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва", присвячена 20-ій річниці Незалежності Української держави (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Жаровська І. М. - Правові тенденції функціонування механізму державної влади в сучасних суспільствах (2013)
Федорченко А. В. - Судовий прецедент як джерело кримінального права: національний та європейські виміри (2013)
Шаркова І. М. - Справедливість як критерій добросовісності: рецепція Римсько-правового поняття aequitas у цивільне законодавство України (2013)
Курко М. Н. - Наукове забезпечення управлінської діяльності в органах правосуддя, Біленчук П. Д. (2013)
Андрєєва О. Б. - Начальник як суб'єкт дисциплінарної практики (2013)
Літвінов Є. В. - Об'єкти запобіжної діяльності судових органів України (2013)
Синєгубов О. В. - Зміст особистого немайнового права дитини на особисте життя (2013)
Опанасенко О. О. - Порівняльний аналіз здійснення адміністративного судочинства в Україні та інших країнах (2013)
Подоляка С. А. - Зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур органами прокуратури та можливості його використання в Україні (2013)
Панов В. М. - Поняття та характеристика правозахисної функції органів прокуратури України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського