Зубовська О. Т. - Особливостi лабораторних показникiв у вагiтних (рос. мов.), Вільчук К. У., Курлович І. В., Мітрошенко І. В., Барсуков А. Н., Нагібовіч С. Ю. (2013)
Вельков В. В. - Ішемічне та неішемічне підвищення високочутливих тропонінів: інтерпретація, оцінка ризиків, терапія (рос. мов.) (2013)
Титул, зміст (2011)
Жук Ю. О. - Діалектика педагогічного знання в умовах комп'ютерно-орієнтованого процесу навчання (2011)
Пушкарьова Т. О. - Електронний контент: особливості застосування і нові можливості пізнання світу (2011)
Цибулько М. М. - Об'єктно-орієнтоване програмування: з чого розпочинати (2011)
Ганжела С. І. - Формування компетентностей учнів старших класів у процесі навчання інформатики (2011)
Голодюк Л. С. - Проектування інформаційно-комунікаційного супроводу уроку (2011)
Матяш Н. Ю. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології за допомогою комп'ютерного тестування, Міронець Л. П. (2011)
Саламаха О. М. - Комп'ютерні технології на уроках образотворчого мистецтва (2011)
Рибалко О. О. - Дидактична гра і навчання молодшого школяра (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Кузнецова І. В. - Електронний підручник "Основи Інтернету" (2011)
Будкевич Т. В. - Програмні засоби навчання фізики, хімії і біології (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
VII Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (2011)
Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання (2011)
Конкурс на кращий логотип і талісман Національного проекту "Відкритий світ" (2011)
Електронні підручники: за і проти (2011)
Вдовичин І. Я. - Свобода особи в епоху європейського середньовіччя (теологічна інтерпретація ідеї природного права) (2013)
Огаренко Т. О. - Стабільність правової системи та соціально-правових відносин: умови та принципи (2013)
Ганьба О. Б. - Правопорушення персоналу прикордонних підрозділів російської імперії та засоби боротьби з ними в кінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Киреева І. В. - Конституційно-правові засади сталого використання природних ресурсів (2013)
Ковалко Н. М. - Закон України "про всеукраїнський референдум" як правова основа для прийняття нової конституції України (2013)
Гусаров С. М. - Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України (2013)
Пшонка А. В. - Система суб’єктів, що здійснюють формування та реалізацію кадрової політики в органах прокуратури (2013)
Казанчук І. Д. - Європейська модель побудови адміністративно-правової системи охорони навколишнього середовища, та можливості її запозичення в євроінтеграційній Україні (2013)
Дубина Н. А. - Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України (2013)
Борко А. Л. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у сфері функціонування судової системи України (2013)
Теремцова О. М. - Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні (2013)
Чапала О. Ю. - Значення інформаційної діяльності засобів масової інформації при боротьбі з кризовими проявами у соціальному житті суспільства (2013)
Коваленко В. В. - Робота зі зверненнями громадян, які надходять до юридичної служби органів місцевого самоврядування: питання сьогодення (2013)
Котович І. О. - Касаційний перегляд судових рішень адміністративних судів як основна функція суду касаційної інстанції (2013)
Баркова С. П. - Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади у сфері правового регулювання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2013)
Макаренко О. Ю. - Правові акти суб’єктів охорони надр (2013)
Джамлов Илькин Джалил Оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Назаров В. В. - Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Лахманик Ю. Р. (2013)
Волинець Р. А. - Порушення бюджетного законодавства України: наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину (2013)
Жалдак І. А. - Актуальні питання криміналістичного забезпечення проведення одночасного допиту (2013)
Залеська А. С. - Гарантування права на отримання освіти кримінально-правовими засобами (2013)
Тракало Р. І. - Судовий контроль за діяльністю органів досудового розслідування (2013)
Пилипенко Г. М. - Судова експертиза як тактичний засіб отримання доказів (2013)
Давиденко В. В. - Аналіз правового забезпечення розслідування самовільного залишення військової частини – важлива складова розробки окремої криміналістичної методики (2013)
Ємельянов А. С. - Спори, що випливають з вексельних правовідносин (2013)
Машковська Л. В. - Комерційна та некомерційна сутність кооперативу (2013)
Грабовська Г. М. - Порядок здійснення розрахунків за використання музичного твору (2013)
Осинська О. А. - Актуальні питання процесуального механізму щодо здійснення принципу змагальності сторін у цивільному процесі (2013)
Красота О. І. - Підвідомчість спорів, що випливають з корпоративних відносин, і їх вирішення (2013)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за законодавством окремих постсоціалістичних країн (2013)
Мамедова А. І. - Конфлікти в системі місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові інструменти СНД щодо повернення культурних цінностей України: аналіз практики застосування і ефективності дії (2013)
Дика Д. О. - Засада раціональної процесуальної форми у діяльності європейського суду з прав людини (2013)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Франції (2013)
Бухтіярова І. О. - Принципи забезпечення дієвості механізму оподаткування нерухомості (2013)
Гедзюк О. В. - Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком (2013)
Фоменко А. О. - Діагностика машинобудівних підприємств щодо гнучкості інноваційного розвитку (2013)
Хапатнюковський М. М. - Еволюція підходів до тлумачення сутності та ознак економічного суверенітету держав (2013)
Титул, зміст (2011)
Інтерв'ю голови державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженка журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї" (2011)
Литвинова С. Г. - Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики (2011)
Копотій В. Г. - Вікі-портал Кіровоградського державного педагогічного університету (2011)
Буртовий С. В. - Створення і подальша підтримка регіональних освітніх благосфер за допомогою систем керування блог-контенту (2011)
Литвиненко О. В. - Використання веб-каталогів у педагогічній діяльності вчителів-предметників (2011)
Тюрікова О. Д. - Технології дистанційного навчання: теоретичні підходи й практичне застосування (2011)
Кононец Н. В. - Принцип триєдності навчальних цілей під час створення електронного підручника (2011)
Скрипка В. Г. - Технологія проектування електронного додатку до уроку математики в середовищі візуального програмування (2011)
Білий О. В. - Налаштування Linux Mint (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Єгорова М. Е. - Починаємо готуватися до олімпіади (2011)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 червня 2011 р. №1/9-493 (2011)
В Україні зменшується рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади (2011)
Науково-методичний центр сучасних засобів навчання (2011)
Ванієв Е. С. - Порівняльно-правовий аспект анексії Криму до складу Росії в 1783 р. та в 2014 р. (2014)
Кривицький Ю. В. - Ідея "Праведного закону" Тараса Шевченка як сутнісний напрям розвитку вітчизняного законодавства (2014)
Міма І. В. - Релігійно-нормативні обмеження як засоби впливу у механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин (2014)
Мороз О. М. - Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання як основи формування й розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестеренко М. В. - Особистісні якості працівника міліції як елемент забезпечення його правомірної поведінки (2014)
Палінчак М. М. - Правове регулювання державно-церковних відносин у сучасній Україні (2014)
Петрів М. Й. - "Часопись правнича" – перший український юридичний журнал та його роль у становленні правової думки в Галичині (до 125-річчя виходу в світ першого числа журналу) (2014)
Пильгун Н. В. - Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні, Рощук М. В. (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності у середовищі військовослужбовців на початку 50-х років ХХ ст. в Україні (2014)
Сидоренко О. М. - Методологічні підходи до розуміння догми права (2014)
Bysaga Yu. M. - Constitutional law science, Byelov D. M., Lenger Ya. I. (2014)
Бисага Ю. М. - Форми участі народу у процесі здійснення правосуддя в Україні, Гуті К. І. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини Верховною Радою України (2014)
Наумова К. І. - Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види (2014)
Різник С. В. - Реформа конституційного правосуддя в Україні: питання теорії та практики (2014)
Сігарьова Н. Ф. - Виконання рішень Конституційного Суду як гарантія прав платників податків (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток правового регулювання відносин представництва у цивільних кодифікаціях України періоду радянської доби (2014)
Розізнана І. В. - Поняття і зміст збитків при порушенні договірних зобов’язань (2014)
Топоркова М. М. - Проблематика регулювання стосунків між постачальником теплової енергії й споживачем за договором постачання побутового споживача тепловою енергією (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень (2014)
Чижмар К. І. - Методологічні засади дослідження інституту нотаріату (2014)
Шутенко О. В. - Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве (2014)
Токунова А. В. - До питання про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Чередникова Т. Н. - Приемка продукции по договору поставки нефтепродуктов: состояние и перспективы правового регулирования (2014)
Онацький В. М. - Сутність аморального проступку, не сумісного з виконанням виховних функцій: теоретично-правова характеристика, Дворніков А. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Права особи на соціальний захист: міжнародно-правові засади (2014)
Тищенко О. В. - Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти (2014)
Шабанов Р. І. - Правова природа права на зайнятість як юридичного механізму забезпечення зайнятості населення (2014)
Ващишин М. Я. - Структура національної екологічної мережі (2014)
Степанов С. В. - Щодо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення цільового призначення земельної ділянки при укладанні договору емфітевзису (2014)
Чомахашвілі О. Ш. - Екологічна мережа: теоретико-правовий огляд (2014)
Білоконь О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання реадмісії (2014)
Галай В. О. - Правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, Середа А. П. (2014)
Греца С. М. - Використання досвіду країн ЄС для удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2014)
Греца Я. В. - Вплив законодавства про трансфертне ціноутворення на процес податкового планування (2014)
Менів Л. Д. - Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів (2014)
Наконечна Г. Я. - Охоронні адміністративно-правові відносини за участю судів (2014)
Пахомова Т. М. - Місце дозвільної системи в механізмі адміністративно-правового регулювання (2014)
Пугачова Є. В. - Правове становище та функції національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (2014)
Романченко Є. Ю. - Виключні права суб’єктів процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2014)
Руснак Л. М. - Адміністративно-правове забезпечення прав дітей-інвалідів у сфері охорони здоров’я в Україні (2014)
Сараєв Є. І. - Організація дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2014)
Селезньова О. М. - Специфіка природи інформаційного права в контексті галузевої приналежності (2014)
Сєчко А. В. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері цивільної авіації України (2014)
Ул’яновська О. В. - Організація документообігу в судах: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правові аспекти створення та застосування тимчасових сервісних зон у суднобудуванні (2014)
Чемерис М. С. - Характеристика окремих принципів гарантування та страхування вкладів фізичних осіб (2014)
Шевчук О. М. - Поняття державного примусу в сільському господарстві України (2014)
Шепета О. В. - Нормативно-правова складова захисту інформації у системі електронних грошей в Україні (2014)
Ярошенко А. С. - Насінництво як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Книш С. В. - Запобігання нелегальній міграції як засіб убезпечення людини від продажу в рабство та подальшої експлуатації (2014)
Кучерявий І. І. - Актуальні проблеми протидії гральному бізнесу в Україні (2014)
Литвин П. С. - проблемні питання правового статусу потерпілого від злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" (2014)
Михайліченко Т. О. - Види покарань за ст. 197 КК України та деякі питання щодо їх призначення (2014)
Пасека М. О. - Біологічні ознаки особи неповнолітнього правопорушника як об’єкта криміналістичного дослідження (2014)
Рубащенко М. А. - Співвідношення понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у кримінальному праві України (ст. 110 КК) (2014)
Ступник Я. В. - Протидія наркозлочинності в мережі інтернет: виклики сьогодення, Когут М. Г. (2014)
Чернишов Г. М. - До питання про визначення фінансового шахрайства (2014)
Шевчук А. В. - Інцест – один з найдавніших злочинів проти статевої моралі (2014)
Ющик О. І. - Зміст покарання (2014)
Борисенко Р. В. - Розслідування слідчо-оперативною групою торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (2014)
Мудрецька Г. В. - Проблеми використання даних ДНК аналізу під час розслідування злочинів, Цикова О. В. (2014)
Нешик Т. С. - Періоди становлення суду присяжних в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Оніщик Ю. В. - Матеріальні сліди під час розслідування ухилень від сплати податків (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Патрелюк Д. А. - Предмет допиту у кримінальних провадженнях про незаконні заволодіння транспортними засобами, що вчинені неповнолітніми (2014)
Сіренко О. В. - Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Плахотнік О. В. - Угода про визнання винуватості: переваги і недоліки нового кримінально-процесуального інституту, Чех О. В. (2014)
Заборовський В. В. - Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Якимович Я. В. (2014)
Томіленко П. І. - Особливості організації прокурорської діяльності у сфері захисту лісових ресурсів (2014)
Устименко В. В. - Історичний аспект становлення правової основи системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР (2014)
Титул, зміст (2011)
Технології хмарних обчислень — провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти в Україні (2011)
Кузьмінська О. Г. - Учнівська мережева спільнота як середовище набуття компетентностей (2011)
Погрібний О. В. - Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (2011)
Киричков Я. В. - Основи створення комп'ютерних публікацій (2011)
Руденко В. Д. - Імпорт і експорт даних у середовищі Access 2007 (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Присяжнюк А. В. - Командний кубок України з програмування серед учнівської молоді, Міланін О. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint (2011)
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. Інформатика (2011)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/2012 навчальному році (2011)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2010-2011 роки (2011)
Удод О. А. - Актуальність впровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Гунько Л. В., Кузічев М. М. (2011)
XXIII Міжнародна олімпіада з інформатики (2011)
Титул, зміст (2011)
Удод О. А. - Реалізація нової моделі освіти, заснованої на використанні ІКТ, висуває нові вимоги до всіх учасників навчального процесу (2011)
Пушкарьова Т. О. - Роль ІКТ в створенні єдиного європейського освітнього простору (2011)
Ходорковський О. А. - Нові можливості соціальних мереж (2011)
Воронцова Е. В. - Психологічні аспекти інформатизації навчально-виховного процесу (2011)
Косик В. М. - Програма "Сто відсотків" та шляхи її реалізації (2011)
Гущина Н. І. - Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах (2011)
Громська О. І. - Використання нетсерфера UbiSurfar в освіті, Рогова В. Б. (2011)
Мельник О. М. - Технологія Web 2.0 — інноваційний засіб навчання іноземної мови (2011)
Пушкарьова Т. О. - Дистанційне навчання, Ходорковский О. А. (2011)
Громко Г. Ю. - Імітаційне моделювання в Скретчі (2011)
Чимшир В. І. - Модель функціонування навчального закладу в єдиному інформаційному просторі (2011)
Киричков Я. В. - Технології спільної роботи з документами (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint: встановлення програм (2011)
Регіональний науково-практичний семінар "Сучасні та перспективні засоби ІКТ в освіті" (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Інтернет-портал "Щоденник" (2011)
Методичні рекомендації щодо проведення IV етапу І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році (2011)
Титул, зміст (2013)
Гедьо А. В. - Повсякденне життя купецтва Півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст. в статистичних виданнях та працях ХІХ – початку ХХ ст., Зєніна А. В. (2013)
Романцова Н. І. - Науково-публіцистичні праці М. Грушевського доби Української Центральної ради: історіографічний погляд на проблему (2013)
Гедьо А. В. - Гендерний аспект у дослідженні повсякденності українських істориків 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини А. Кримського, К. Харламповича та Н. Полонської-Василенко, Іорданова Ю. В. (2013)
Гріза В. А. - Соціально-економічне життя етнічних груп Південно-Східної України XVIII – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2013)
Кухлєв А. С. - Повітове місто Бердянськ та його мешканці в щоденниках В. К. Крижанівського (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Питання історії Української православної церкви в освітленні І. І. Соколова (2013)
Ковалевська О. - Портрети представників козацької еліти як об’єкт дослідження спеціальних історичних дисциплін (2013)
Чеботарьова О. В. - Становлення номенклатурної верхівки в Радянській Україні (1920-1930-ті рр.): історіографія питання (2013)
Беспалов Н. Е. - Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Историография, Добров П. В., Добров Э. В. (2013)
Зайченко І. А. - Дослідження історії створення "єврейського національного осередку" в Палестині в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів (ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Губарева М. В. - Основні племена Нової Англії в ранній період англійської колонізації Північної Америки за даними Д. Гукіна, Литвиненко Р. О. (2013)
Сараєва О. В. - Внесок земств в культурно-просвітницький розвиток Катеринославської губернії: джерелознавчий аспект (2013)
Кузовова Н. М. - Микола Федорович Чернявський, український письменник і громадський діяч, на службі у Херсонській губернській земській управі (1903-1918 рр.) (2013)
Никольский В. Н. - Голод 1921–1922 гг. в Донбассе и изъятие церковных ценностей (2013)
Міхеєва О. К. - Проблеми шлюбних відносин у контексті радянської сімейної політики в Україні на початку 1920-х рр. (за матеріалами фахових юридичних видань та газет) (2013)
Стріонова І. В. - Вплив соціальної політики радянської влади на інститут родини у 1920–1930-ті роки (на матеріалах Донбасу) (2013)
Славич Є. В. - Репресії щодо працівників сільського господарства Донеччини в 1929-1933 рр.: масштаби, динаміка, характер обвинувачень (2013)
Буряк Ю. Ю. - Донецькі магістралі напередодні Другої світової війни (1937–1939 рр.) (2013)
Єсіп І. М. - Міфи Другої світової війни у нацистських плакатах (1939-1945 рр.), Тюльнєв Д. С. (2013)
Тарнавський І. С. - Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі (1941–1943 рр.) (2013)
Dobrov P. V. - On the issue of the formation of the foreign prisoners of war camps in the Donbas region (1943–1954), Baglikova M. S. (2013)
Саржан А. О. - Повсякденне життя населення Донбасу у повоєнні роки (друга половина 1940-х – початок 1950-х років) (2013)
Гіцевич В. С. - Роль політичного анекдоту в повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 роках (2013)
Краснопьорова Л. О. - Об’єми та напрямки житлового будівництва на Донбасі періоду післявоєнної відбудови та "хрущовської відлиги" (2013)
Бодня О. О. - Особливості житлової політики в Донецькій області в 80-ті роки ХХ ст. (2013)
Агапов В. Л. - Ставлення партійно-державного керівництва СРСР та органів влади до страйку українських шахтарів у липні 1989 р., Добров Е. В. (2013)
Шепко Л. Г. - Формирование высшего слоя боспорского общества (2013)
Курзенков М. С. - Вплив "Військової тривоги 1875 р." на зовнішньополітичні відносини Російської та Германської імперій (2013)
Масленкина Н. Г. - Влияние свободного образования на развитие французской общеобразовательной системы второй половины XIX века (2013)
Горб Є. С. - Політизація соціалістичного та селянського руху в Польській республіці періоду парламентської демократії (1918-1926 рр.) (2013)
Кринко Е. Ф. - В составе вермахта и СС: коллаборационистские казачьи части (2013)
Орехова С. - История Великой Отечественной войны на почтовых марках СССР (2013)
Петров С. В. - Правовые проблемы религиозной политики СССР по отношению к евангельским церквям в начале 40-х – первой половине 60-х годов ХХ века. Исторические аспекты (2013)
Бредіхин А. В. - Вплив гібралтарського питання на відносини Великої Британії та Іспанії (1956-2011 рр.), Лесіва Н. О. (2013)
Смирнов В. С. - Современные европейские традиции паралимпийского спорта: история становления европейского паралимпийского движения (2013)
Хлынина Т. П. - История, политика и нациестроительство на Северном Кавказе (2013)
Петренко К. А. - Вплив міжнародних процесів на формування зовнішньої політики об’єднаної Німеччини (2013)
Завадський В. М. - Роль та місце України в геополітичних концепціях США (за матеріалами робіт З. Бжезинського), Іваненко В. А. (2013)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до країн ЄС, Тютюннікова А. І. (2013)
Грідіна І. - Спортивна дипломатія України: поразки і перемоги, Куц Д. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2011)
Мадзігон В. М. - Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи (2011)
Глинський Я. М. - Чому ми вибираємо Visual Basic, Ряжська В. А. (2011)
Гризун Л. Е. - Методичні підходи до викладання основ офісного програмування на мові Visual Basic for Applications у середовищі MS Excel майбутнім учителям інформатики (2011)
Богачков Ю. М. - Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, Пінчук О. П. (2011)
Буйницька О. П. - Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технології Web 2.0, Носенко Т. І. (2011)
Лаврентьєва Г. П. - Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів очима психолога (2011)
Рибалко О. О. - Участь студентів коледжу у проектній діяльності (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Руденко В. Д. - Адміністрування баз даних у середовищі Access 2007 (2011)
Пляка С. М. - Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей в глобальній мережі Інтернет (2011)
Ходорковський О. А. - Освітній портал "Щоденник.ua" (2011)
Кліменко Т. О. - Віртуальна лабораторія в системі хімічної освіти в школі, Гранкіна Т. М., Нарожна Т. І. (2011)
Ткачук Г. Е. - Інтерактивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики (2011)
Інформатика очима тих, хто її вивчав (2011)
Рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2011-2012 навчальному році (2011)
Комп'ютерні технології у фінансовій сфері (2011)
Підсумки конкурсу "Методика — 2011" (2011)
Титул, зміст (2013)
Президент України (2013)
Голова Верховної Ради України (2013)
Прем’єр-міністр України (2013)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2013)
Президент Національної академії наук України (2013)
Віце-прем’єр міністр України К. І. Грищенко (2013)
Міністр охорони здоров’я України чл.-кор. НАМН України Р. В. Богатирьова (2013)
Президент НАМН України, академік А. М. Cердюк (2013)
Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосовва НАМН Украины академик Г. В. Кнышов Николай Михайлович Амосов — основатель украинской кардиохирургии, легенда мировой науки (2013)
Янковский Д. С. - Микробиом человека и современные методы его оздоровления (обзор литературы), Широбоков В. П., Волосовец А. П., Моисеенко Р. А., Дымент Г. С. (2013)
Ярош О. К. - Калікс|n|арени — основа створення нових класів лікарських засобів (огляд літератури), Родік Р. В., Кальченко В. І., Ярош О. О. (2013)
Мохорт М. А. - Шляхи пошуку спазмолітиків сечового міхура (огляд літератури), Пупишева О. В. (2013)
Книшов Г. В. - Гіпертрофічна кардіоміопатія як одна з проблем патології міокарда і раптової смерті, Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Залевський В. П., Бешляга В. М., Кравчук Б. Б., Сіромаха С. О., Трембовецька О. М., Коллякова Н. О. (2013)
Зозуля Ю. П. - Зміни експресії генів у менінгіомах головного мозку та їх клінічне значення (огляд літератури та власних досліджень), Кваша М. С., Малишева Т. А., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2013)
Гайко Г. В. - Теоретические аспекты физиологической и репаративной регенерации костей с позиций системных представлений, Бруско А. Т. (2013)
Присяжнюк А. Є. - Організація в Україні аналітичних епідеміологічних досліджень радіаційних ризиків розвитку лейкемій внаслідок Чорнобильської катастрофи, Романенко А. Ю., Базика Д. А., Федоренко З. П., Чумак В. В., Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Гулак Л. О., Горох Є. Л. (2013)
Левицкий А. П. - Стоматогенная эндотоксемия (2013)
Мишуніна Т. М. - Гальмування транслокації катепсинів у цитозоль клітин папілярних карцином щитоподібної залози з агресивними біологічними характеристиками, Калініченко О. В., Тронько М. Д. (2013)
Дыкан И. Н. - Внутриплацентарная гемодинамика при осложненном течении беременности (по данным трехмерной энергетической допплерометрии), Волик Н. К. (2013)
XVI з’їзд ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів" (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.) (2013)
ІХ конгресс педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) (2013)
ІV з’їзд нефрологів України (Київ, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
ІІ з’їзд Асоціації урологів України (Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
VI Національний конгрес ревматологів України (Київ, 19-21 листопада 2013 р.) (2013)
Академіку НАМН України І. М. Трахтенбергу — 90 років (2013)
Академіку НАМН України О. Ф. Возіанову — 75 років (2013)
Академіку НАМН України А. М. Сердюку — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України Г. Д. Жабоєдову — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України М. О. Колесніку — 60 років (2013)
Костянтин Миколаєвич Косенко (2013)
Зміст ХІХ тому (2013)
Авторський покажчик (2013)
Безруков А. В. - До проблеми варіативності стилю та риторики бароко в західноєвропейських літературах XVII ст. (2013)
Беляева О. В. - Иная реальность в трилогии У. Берроуза "Города красной ночи" (2013)
Букіна Н. В. - Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (ґотичний та постмодерний аспекти) (2013)
Буркова Е. С. - Русская литература в контексте критических поисков Л. Шестова (2013)
Галушка Н. В. - Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько (2013)
Георгієвська В. В. - Основні художні принципи трагедії De casibus у п’єсі Крістофера Марло "Паризька різанина" (2013)
Гусева Е. А. - Русский очерк 90-х годов ХХ века (2013)
Зайцева А. В. - Поетичний світ Олени Пчілки (2013)
Зубарь Д. А. - Мотив смерти в трилогии Ф. Сологуба "Творимая легенда" (2013)
Краева К. В. - Концепция Гендера в современной научной парадигме (2013)
Левченко О. В. - "Образ античності" у творчості А. Мердок (2013)
Нікітіна Г. Є. - Літературна історія і семантика образу матінки гуски: до питання ґенези французької казковості (2013)
Омельяненко В. А. - Фантастическое и реалистическое в романе Д. Липскерова "Всякий капитан – примадонна" (2013)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект (2013)
Пономарёва Е. В. - Литературные портреты в дневнике Ю. Нагибина (2013)
Погорелова Д. А. - Типы двойников в русской прозе В. Набокова (2013)
Посудиевская О. Р. - Творчество О. Уайльда в оценках современных литературоведов (2013)
Процик І. В. - Іманентна і суб’єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча (2013)
Сидорчук Е. В. - Трансформация фельетона на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова "гражданин поэт" и "господин хороший" (2013)
Шеин Н. В. - Роман Айрис Мердок "Тhe flight from the enchanter":опыт интерпретации (2013)
Шпак І. В. - Літературна пародія як форма творчого сприйняття книг Дж. К. Роулінг: проблема перекладу та рецепції (2013)
Якуба О. В. - Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша (2013)
Бездушна Ю. С. - Посилення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансово-майновий аспект (2014)
Жураковська І. В. - Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України (2014)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками, Колеснікова О. М. (2014)
Михасик О. Д. - Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті (2014)
Пантюхова А. В. - Концептуальні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку (2014)
Сорокина Е. С. - Прикладные аспекты учета материальных затрат и их влияние на производственную себестоимость эфиромасличной продукции (2014)
Столярчук Н. М. - Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання, Івченко Л. В. (2014)
Цюцяк А. Л. - Порівняльна оцінка способів облікового відображення виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства (2014)
Цюцяк І. Л. - Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках (2014)
Sandeep Goel - Earnings Management Behaviour of Telecom India: A Review of MTNL and Bharti Airtel Ltd. (2014)
Вдовенко О. С. - Фінансова звітність у забезпеченні фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Лещух І. В. - Податковий контроль великих платників податків: іноземний досвід та вітчизняна практика (2014)
Мальований М. І. - Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави (2014)
Трусова Н. В. - Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Воляк Л. Р. - Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону (2014)
Мазур В. П. - Удосконалення інформаційної бази аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Огійчук М. Ф. - Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Гайдуцький І. П. - Концепція глобального антивуглецевого фонду для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Гуцаленко О. О. - Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України (2014)
Dyakonova M. V. - Development of Tourism as One of Solutions to Problem of Rural Youth Employment in Republic of Karelia, Stepanova S. V. (2014)
Мельничук Д. П. - Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи (2014)
Світлій пам'яті Г. Г. Кірейцева – Людини, Вченого, Вчителя (2014)
Відомості про авторів (2014)
Gurevich V. I. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Василевский В. В. - Оптимизация технологического процесса монтажа электрорадиоэлементов на основе вероятностных и технико-экономических моделей контрольных операций, Поляков М. А. (2013)
Мищенко М. В. - Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств, Фарафонов А. Ю., Коваленко Д. А., Сицилицин Ю. А. (2013)
Пиза Д. М. - Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, Сиренко А. С., Звягинцев Е. А. (2013)
Романенко С. Н. - Расчет шлейфных направленных ответвителей на МПЛ с учетом дисперсии и потерь в линиях, Дмитренко В. П., Воскобойник В. А. (2013)
Шама Є. О. - Мінімізація кількості інформативних ознак при побудові класифікатора рослинних об’єктів (2013)
Шило Г. М. - Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронних апаратів, Сиротюк О. В., Савелло А. Є., Лопатка Ю. А., Арєшкін Є. К., Гапоненко М. П. (2013)
Артюхова М. А. - Метод учета влияния системы менеджмента надежности предприятия при расчетной оценке показателей безотказности электронных средств, Жаднов В. В., Полесский С. Н. (2013)
Дубровин В. И. - Исследование изменений энтропии и энергии на этапах декомпозиции сигнала, Твердохлеб Ю. В. (2013)
Колпакова Т. А. - Оптимизация распределения объема заказа между несколькими поставщиками в тендере (2013)
Левин В. И. - Устойчивость решения задач оптимального проектирования систем с интервальными параметрами (2013)
Нікуліщев Г. І. - Протокол сліпого електронного цифрового підпису на еліптичних кривих над скінченим векторним полем (2013)
Панасенко Є. В. - Розв’язок крайової задачі оптимального керування в критичному випадку (2013)
Trofymchuk O. M. - Еstimation of market risk in ukraine using var methodology, Kozhukhivska O. A., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2013)
Чопоров С. В. - Использование технологий параллельных вычислений в методе конечных элементов (2013)
Шевцов Д. В. - Определение ориентации элементарных составляющих моделей знаков, подлежащих автоматическому именованию на множестве атомарных элементов (2013)
Firsov S. N. - Fault tolerance of spacecraft orientation and stabilization system, Reznikova O. V. (2013)
Romanuke V. V. - An attempt for 2-layer perceptron high performance in classifying shifted monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted shifted images on the pattern of 26 alphabet letters (2013)
Shafronenko A. - The evolving adaptive neural network for data processing with missing observations, Pliss I., Bodyanskiy Ye. (2013)
Dubrovin V. I. - R-peaks detection using wavelet technology, Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V. (2013)
Евланов М. В. - Онтологическая модель архитектуры информационной системы на основе сервисного подхода (2013)
Pishchukhina O. A. - Analytical support of requirements development for intelligent E-learning systems (2013)
Сергиенко А. В. - Информационная технология определения номера на чугуновозном ковше, Каргин А. А. (2013)
Скрупский С. Ю. - Компрессия ULTRA HD-видеоинформации в распределенной компьютерной системе (2013)
Орловский И. А. - Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования (2013)
Чепкунов Р. А. - Особенности регулирования электроприводов c косвенным измерением скорости, Левинзон Д. И. (2013)
Авєтіков Д. С. - Сучасний стан захворюваності на злоякісні новоутворення порожнини рота в Полтавській області за 2004-2010 роки, Баштан в. П., Іщенко В. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х. О. (2013)
Бойченко О. М. - Поширеність захворювання тканин пародонта у хворих на ІХС, Сідаш ю. В. (2013)
Гасюк Н. В. - Поширеність та аспекти діагностики акантолітичної пухирчатки в практиці лікаря-стоматолога, Іваницький І. О., Попович І. Ю. (2013)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору антибактеріальних ендодонтичних іригантів на етапі антисептичної обробки системи кореневих каналів (2013)
Герелюк В. І. - Вплив стану імунної системи на перебіг генералізованого пародонтиту, Довганич О. В. (2013)
Григорьева Т. С. - Комплексный анализ ранних и отдаленных результатов хирургического лечения атером лица (2013)
Горай М. А. - Оцінка ефективності протирецидивного лікування та профілактики хронічних механічних травм слизової оболонки порожнини рота (2013)
Дмитренко М. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2013)
Іленко Н. В. - Адсорбційна взаємодія мікрофлори та епітеліоцитів ясен віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О. (2013)
Коробейнікова Ю. Л. - Порівняльна характеристика сучасних рентгенологічних методів діагностики в стоматології (2013)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти (2013)
Макарова О. М. - Оцінка симетрії прикусу авторським способом аналізу контрольно-діагностичних моделей щелеп, Куроєдова В. Д. (2013)
Матвійків Т. І. - оцінка показників імунітету ротової порожнини, про- та протизапальних цитокінів у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання, Герелюк В. І. (2013)
Микитенко А. О. - Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні мультипробіотика "симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2013)
Островська Л. Й. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу вагітних, Бублій Т. Д., Петрушанко Т. О., Дубова Л. І. (2013)
Павелко Н. М. - патогенетичні механізми ураження судин та напрямки оптимізації терапії хворих на генералізований пародонтит (2013)
Саенко Т. С. - Состояние цитохимической активности сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы нейтрофилов периферической крови у больных после инъекционной остеопластической терапии генерализованного пародонтита (2013)
Череда В. В. - Оцінка ризику розвитку запальних захворювань пародонта в осіб молодого віку із різним стоматологічним статусом (2013)
Шиленко Д. Р. - Применение биомеханической концепции окклюзии с учетом анатомии вторых постоянных премоляров, Удальцова К. А. (2013)
Акулова Е. Ю. - Особенности ауторегуляции мозгового кровотока у больных бронхиальной астмой детей (2013)
Антоненко П. Б. - Зв'язок між фармакокінетикою рифампіцину і станом перекисного окислення ліпідів у хворих на туберкульоз (2013)
Боднар В. А. - Оптимізація диспансерного спостереження за особами, які перенесли інфекційний мононуклеоз у дорослому віці (2013)
Винник Н. І. - Оцінка якості життя та клінічна ефективність піоглітазону в комплексній терапії ішемічної хвороби серця в сполученні з метаболічним синдромом (2013)
Гавриш І. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника (2013)
Гарницька А. В. - Чутливість методу нейрометрії при виявленні ураження різних нервових волокон у хворих на цукровий діабет без клінічних ознак полінейропатії, Маньковський Б. М. (2013)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации двигательных нарушений у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне в зависимости от степени тяжести (2013)
Гостищева Е. В. - Клинико-иммунологические особенности течения атопического дерматита у детей (2013)
Григола О. Г. - Клінічно-спірографічні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичної напруги в дітей шкільного віку (2013)
Гринзовський А. М. - Періодизація та етапи становлення українського санітарного законодавства до початку xx століття (2013)
Еременко С. А. - Ротавирусные гастроэнтериты: особенности клинического течения в зависимости от наличия микст-инфекции (2013)
Жураковська Н. О. - Комплексне лікування хворих на інфекційний мононуклеоз (2013)
Іваницький І. В. - Ультразвукові ознаки змін поперекового відділу хребта у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів (2013)
Каменщик А. В. Іванько О. Г. - Взаємозв'язки інтенсивності забруднення атмосферного повітря та розповсюдженості вроджених вад серця у дітей запорізької області (2013)
Капустянська А. А. - Диференційований підхід до призначення раннього лікування подагричного артриту (2013)
Кобец А. А. - Клинико- биохимическая характеристика детей с атопическим дерматитом с учетом уровня IG E в сыворотке крови (2013)
Кобец Ю. В. - Сравнительная оценка трансфораминальных и транссакральных блокад при стенозе поясничного отдела позвоночника (2013)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів ноцицептивної системи та больового синдрому в процесі лікування болю у нижній частині спини, обумовленого дискогенною радикулопатією, Литвиненко Н. В. (2013)
Колоскова О. К. - Аналіз п’ятирічної динаміки руху контингенту обласного спеціалізованого будинку дитини м. Чернівці (2008-2012 рр), Ортеменка Є. П., Філіпець Л. П. (2013)
Коханюк ю. В. - Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (2013)
Крайдашенко О. В. - Вплив раміприлу на показники добового ритму артеріального тиску та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічний гломерулонефрит, Долінна М. О. (2013)
Курилів Г. М. - Вираженість ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічну серцеву недостатність (2013)
Литвиненко Н. В. - Диференційні підходи до діагностики різних патогенетичних варіантів ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В., Гапонюк А. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм 896A/G гену TLR4, 2258G/A гену TLR2 та особливості клініки атопічної бронхіальної астми у дорослих (2013)
Маріш М. Ю. - Структура вегетативної нервової регуляції кардіоваскулярної системи у хворих на первинну артеріальну гіпертензію іі стадії в динаміці комбінованої антигіпертензивної фармакотерапії (2013)
Микуляк в. Р. - Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда (2013)
Місяченко М. М. - Взаємозв’язок порушень ліпідного спектру крові та наявності helicobacter pylori (2013)
Некрасова Н. О. - Нестабільність хребцево-рухових сегментів шийного відділу хребта та її вплив на вегетативне забезпечення організму (2013)
Никитчина Т. С - Особенности лабораторной диагностики герпетического кератита, Сакович В. Н. (2013)
Овська О. Г. - Стан cудинної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок v стадії, що отримують лікування програмним гемодіалізом, Садомов А. С. (2013)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу стробілуринів, Бардов В. Г., Вавріневич О. П. (2013)
Ортеменка Є. П. - Особливості характеру запальної відповіді дихальних шляхів у школярів, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2013)
Осокина О. И. - Прогнозирование двухлетнего клинико-функционального исхода у пациентов с первым психотическим эпизодом, Абрамов В. А, Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н. (2013)
Петровський Т. Р. - Вплив антиоксидантної терапії на постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка (2013)
Попадинець І. Р. - Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2013)
Прийменко Н. О. - Поширеність поліморфізму генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 у хворих з ускладненим перебігом грипу та визначення його впливу на перебіг грип-асоційованої пневмонії (2013)
Резніченко Н. Ю. - Метаболічні зміни у мешканців великих індустріальних центрів (2013)
Сакевич В. Д. - Взаємозв’язок клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт з мутантними алелями толл-подібного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY), Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Садовой С. В. - Изучение уровней с-реактивного белка до и после коронарографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Садовой В. И. (2013)
Саргош О. Д. - Гігієнічна оцінка дозового навантаження іонізуючої радіації на працівників нафтогазовидобувних підприємств, Матвієнко Т. М. (2013)
Сенаторова Г. С. - Активність протеїназ вазоконстрикторної дії у дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Без'язична Н. В. (2013)
Середюк Н. М. - Роль маркерів симтемної імунозапальної активації, лептину та адипонектину у перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії в поєднанні з ішемічною хворобою серця, ожирінням та подагрою, Вацеба М. О. (2013)
Сквира И. М. - Микросоциальные факторы в генезе ранних рецидивов алкогольной болезни (2013)
Скибина К. П. - Влияние рекламы лекарственных средств на уровень самолечения в Украине, Ананько С. Я. (2013)
Соломенник А. О. - Прогностическое значение некоторых иммунологических показателей у больных острым гепатитом С (2013)
Ступницька Г. Я. - Стан ліпідного обміну та рівень цинку в крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із абдомінальним ожирінням, Федів О. І., Ігнатюк Т. В., Стратійчук Т. М. (2013)
Таряник К. А. - Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи, Литвиненко Н. В. (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням (2013)
Титул, зміст (2012)
Івасюк І. Д. - Впровадження інформаційних технологій у закладах освіти Вінницької області (2012)
Білик О. О. - IX Вінницький міжнародний конкурс з веб-дизайну і комп’ютерної графіки (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу та підтримки життєдіяльності закладів освіти (2012)
Пойда С. А. - Підвищення кваліфікації педпрацівників засобами платформи ДН E-Front (2012)
Глущенко Г. М. - Стан і перспективи запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес системи професійно-технічної освіти (2012)
Копняк Н. Б. - Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи (2012)
Петрушенко О. Ю. - Система вибору програмного забезпечення уроків математики з реалізацією принципу наступності, Петрушенко Ю. В. (2012)
Шевченко І. А. - Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання в системі післядипломної освіти (2012)
Копняк В. Є. - Формування навичок роботи з інформаційними технологіями у гуртковій роботі (2012)
Марковська Т. В. - Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної освіти (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 (2012)
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2012)
Каптур В. А. - Психолого-педагогічні аспекти нових рішень у навчально-виховному процесі, Василенко О. А. (2012)
Вашуленко О. П. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії за допомогою електронної наочності (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Анісімов Ю. Б. - Олімпіада з інформаційних технологій, Богомолова Н. І., Кохно Л. П., Обрізан К. М., Фокіна Т. М. (2012)
Старт Національного проекту "Відкритий світ" (2012)
Зустріч у Лондоні (2012)
Титул, зміст (2012)
Биков В. Ю. - Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення, Лапінський В. В. (2012)
Дайко О. А. - Організаційні засади реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" (2012)
Вілкул О. Ю. - Соціальна значущість програми "Сто відсотків" для Дніпропетровщини (2012)
Лозовський Е. М. - "Один учень – один комп’ютер" — Луганська інформаційна освітня перспектива (2012)
Ходорковський О. А. - Майбутнє української освіти — це школа і вчитель он-лайн (2012)
Вєтров І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку освіти Рівненщини, Віднічук М. А. (2012)
Чернікова Л. А. - Розподілена модель організації навчання вчителів Запорізької області в галузі ІКТ (2012)
Пушкарьова Т. О. - Учень і вчитель в сучасному інформаційному просторі (2012)
Ломаковська Г. В. - Науково-педагогічний проект "ІТ-освіта" як складова системи підготовки фахівців для забезпечення потреб ІТ-індустрії України, Проценко Г. О. (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Всеукраїнські олімпіади школярів з інформатики з використанням можливостей Інтернету: десять років життя (2012)
Косик В. М. - Проблеми безпечної роботи дітей в Інтернеті. Фільтрація несумісного з навчально-виховним процесом контенту (2012)
Бородай М. О. - Розумний світ (2012)
Клокар Н. І. - Інформаційно-навчальне середовище як відкрита педагогічна система професійного розвитку освітян (2012)
Казанцева О. П. - Основні складники педагогічної майстерності вчителя інформатики (2012)
Мельник В. І. - Підготовка до олімпіад з інформатики (2012)
Шакотько В. В. - Методологічні основи застосування комп’ютера в початковій школі (2012)
Палюшок Л. В. - Інноваційні методики навчання інформатики вчителів Львівської області (2012)
Гущина Н. І. - Реалізація програми "Партнерство у навчанні" в Україні, Свириденко О. С. (2012)
Сизова О. Ф. - Оптимізація інфраструктури загальноосвітнього навчального закладу: ресурси Microsoft для керівника, учителя, учня (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 р. №1/9B61 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B196 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B197 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Підсумки II Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт (2012)
Бичков М. А. - Аналіз результатів відеолапароскопічних антирефлюксних операцій у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Стасишин А. Р. (2013)
Вервега Б. М. - Сучасний погляд на етіопатогенетичне лікування гострого біліарного панкреатиту (2013)
Золотухин С. Е. - Особенности иммунологических нарушений при сочетанной черепно-мозговой травме и турникетной токсемии, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я., Попов С. В. (2013)
Кокоркін О. Д. - Прогностичний алгоритм оцінки якості ранньої діагностики вроджених вад розвитку сечовивідної системи у дітей (2013)
Іфтодій А. Г. - Критерій ефективності лікування хворих на хронічні ускладнені анальні тріщини, Козловська І. М., Білик О. В. (2013)
Колеснік О. П. - Ефективність хірургічного лікування хворих з і-іі стадіями недрібноклітинного раку легені (2013)
Корытная А. Ю. - Анализ развития эндотоксикоза и возможности его коррекции у больных с острым деструктивным панкреатитом (2013)
Куфтеріна Н. С. - Клініко-діагностичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми, Григоров С. М. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності комбінованого лікування еректильної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Вінтонів О. Р. (2013)
Литвинець Є. А. - Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит та екскреторно-токсичне безпліддя, Сандурський О. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Гестаційний пієлонефрит: ультразвукова доплерографія в дослідженні ниркової гемодинаміки, Гоцуляк Я. В. (2013)
Сакович В. М. - Клінічна оцінка ефективності застосування оксигенації в лікуванні травматичних кератитів, Острікова Т. О. (2013)
Стешенко А. А. - Оценка качества жизни с использованием опросников EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ - PAN28 у больных хроническим панкреатитом после хирургического лечения (2013)
Умеров Э. Э. - Изменение маркеров эндотоксикоза у больных с трофическими язвами и гнойно-некротическими ранами различного генеза на фоне местной терапии (2013)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне та біомеханічне обгрунтування проведення розрізів у соскоподібній ділянці, Стебловський Д. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Проведення верхньої та середньої рітідектомії з урахуванням топографоанатомічних особливостей різних ділянок голови, Гутник А. А. (2013)
Байбаков В. М. - Клініко-морфологічні зміни лімфатичного русла як ланки дренажних систем яєчка при порушенні облітерації вагінального паростка очеревини у дітей (2013)
Гайович В. В. - Порівняльний аналіз змін скелетних м’язів гомілки щура при травматичному ушкодженні сідничого нерва різної локалізації, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2013)
Гордієнко Л. П. - Протеїназно-інгібіторний потенціал та вільно-радикальні процеси у тканинах слинних залоз щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння (2013)
Гринишин О. Б. - Морфологічні зміни різних ділянок зуба при експериментальному середньому карієсі у щурів, Филенко Б. М. (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторной активностью на уровень интерлейкина-12 и интерлейкина-13 в крови при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период, Звягинцева Т. В. (2013)
Довгий Р. С. - Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma Lucidum, Cordyceps Sinensis та Leucoagaricus Macrorhizus, Позур В. В., Святецька В. М., Сухомлин М. М., Лівінська О. П., Макаренко О. М. (2013)
Желнин Е. В. - посттравматическая регенерация альвеолярной кости и ее связь с метаболическими показателями крови при глюкокортикоидном остеопорозе у крыс (2013)
Vasylchyshyna A. V. - Specific characteristics of innervation of gluteal muscles in the human fetuses and newborns, Khmara T. V., Vasylchyshyn Ya. M. (2013)
Halychanska O. M - Correlative interrelations of the vagus nerves in human fetuses and newborns, Khmara T. V. (2013)
Золотухин С. Е. - Лечебная эффективность кверцитина при изолированной и сочетанной черепно-мозговой травме в эксперименте, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я. (2013)
Іванчишин В. В. - Ультраструктурна організація центральних ямок зубів, Новосельцева Т. В. (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Перинатальна гісто- та ангіоархітектоніка міхурово-сечівникового сегмента, Проняєв Д. В. (2013)
Коптев М. М. - Оцінка морфо-функціональних змін периферичних відділів легені після впливу гострого іммобілізаційного стресу (2013)
Кучерявченко М. А. - Вовлечение в процесс хронизации воспаления лимфоузлов, отдаленных от очага воспаления (2013)
Лупир М. В. - Структурная организация лицевого нерва в канале височной кости (2013)
Марієвський В. Ф. - Визначення чутливості сальмонел в біоплівках до дії хімічних дезінфектантів, Бубало В. О. (2013)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на окремі показники антиоксидантного захисту в печінці щурів з алоксановим діабетом за умов цілодобової темряви, Кушнір О. Ю., Яремій І. М., Мещишен І.-С. В. (2013)
Миронченко С. И. - Нарушения показателей межфазной тензиореометрии крови морских свинок при действии на кожу ультрафиолетового излучения и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Желнин Е. В., Кривошапка А. В. (2013)
Міськів В. А. - Особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3-місячного віку та їх перебудова при експериментальному цукровому діабеті і-типу (2013)
Нефедов А. А. - Анальгетический эффект наносеребра при ноцицептивных раздражениях различного генеза (2013)
Онул Н. М. - Вплив важких металів на морфологічні особливості яєчників щурів (2013)
Попик П. М. - Морфометрична характеристика змін ланок гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози під впливом налбуфіну (2013)
Прийма Н. В. - Патоморфологическая характеристика изменений в периапикальных тканях при хроническом периодонтите (2013)
Proniaiev D. V. - Variants of perinatal anatomy of the internal female genital organs (2013)
Савосько С. І. - Вплив фракцій церебралу на розвиток морфологічних порушень в клітинах нейробластоми людини IMR-32 при дії ефіра для наркозу, Макаренко О. М., Погоріла Н. Х., Васильєва І. Г. (2013)
Сидоренко А. Г. - Ефекти етилового ефіру 4- (2013)
Сорокін Б. В. - Роль No-синтаз у механізмах структурно-функціональних порушень кісток при відтворенні глюкокортикоїдного остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2013)
Стклянина Л. В. - Сравнительный анализ индексов физического развития у девушек различной этнотерриториальной принадлежности: пропорции тела у жительниц индии и африки (2013)
Сухомлин А. А. - Оксидативний стрес та його корекція меланіном в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії (2013)
Сухомлин Т. А. - Процеси перекисного окиснення ліпідів у легенях щурів за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін" (2013)
Шаторна В. Ф. - Пошук нових біоантогоністів ацетату свинцю в експерименті, Гарець В. І., Майор В. В., Колосова І. І., Савенкова О. О. (2013)
Шаблий Д. Н. - Экспериментально-морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнего альвеолярного нерва комбинированными нейропротекторными препаратами в отдаленные сроки, Морозова М. Н., Калиберденко В. Б. (2013)
Якушко О. С. - Структурний та морфометричний аналіз нервових волокон зорового нерва щурів при гострому експериментальному невриті (2013)
Марковский В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты у пациента с синдромом марфана (наблюдение из практики врача-патологоанатома), Сорокина И. В. , Калужина О. В., Плитень О. Н., Маслов А. В. (2013)
Коваленко К. Г. - Продуктивні способи утворення нових слів у сучасній англійській мові (2013)
Амбросова Т. М. - Метаболічний синдром: адипокінова теорія патогенезу (2013)
Бойків Н. Д. - Роль ендотелію в патогенезі гострих розладів мозкового кровообігу (2013)
Вахненко А. В. - Перспектива визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі при захворюваннях легенів (2013)
Житова В. А. - Использование капилляроскопии для диагностики нарушений периферического кровообращения, Чернуха С. Н. (2013)
Казаков Ю. М. - Місце евелору (ресвератролу) у антиоксидантній терапії, Чекаліна Н. І., Петров Є. Є. (2013)
Новак А. С. - Сучасний стан вивченості патогенетичних аспектів черепно-мозкової травми (2013)
Рибалов О. В. - Сучасний погляд на діагностику токсичного некрозу щелепних кісток у наркозалежних пацієнтів, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2013)
Черевко Ф. А. - Сучасний погляд на фіксацію часткових знімних пластинкових протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Малюченко О. М. (2013)
Мельникова С. В. - Работа XXII съезда физиологического общества имени И. П. Павлова (2013)
Аббасов И. Б. - Фирменный стиль кафе "АНГКОР БАР", Гривцов В. В., Моисеева Е. Д. (2013)
Абрамюк І. Г. - Тенденції формування композиційного центру м. Луцька в контексті його історичного розвитку (2013)
Баклыская Л. Е. - Рекреационные пространства в спальных районах на примере территории кинотеатра "Хабаровск", Гурьева Е. В. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування середовища навчально-розважального комплексу на базі планетарію, Гузь О.І., Гупаловська С.Б. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Роль та місце trash-напряму у дизайні, Царик О. А. (2013)
Жураев Т. Х. - Дизайн-разработка концептуальной модели отвала с геометрически комбинированной поверхностью (2013)
Заргарян И. В. - Роль цвета в предметно-пространственном окружении человека (2013)
Романенко Н. Г. - Street-art та його розвиток на вулицях міста черкаси, Вискварка Я. М., Галицька О. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Стан і перспективи розвитку парків центральної частини Києва, Косаченко В. Ю., Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Концепція пристроїв психічного саморегулювання, Кфіа Д. В. (2013)
Кузнецова І. О. - Використання структури природних форм в об'єктах біодизайну, Захарчук В. Л. (2013)
Кучкарова Д. Ф. - Геометрическое моделирование рельефа для инженерных задач водоотведения, Хаитов Б. У. (2013)
Лагода О. М. - Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як форма художньої репрезентації костюма (2013)
Мироненко В. П. - Развитие идей адаптивности в современной городской среде, Демидюк Ю. (2013)
Назарук А. А. - Архитектурная модернизация школ-интернатов для детей с нарушенем зрения, Мироненко О. В. (2013)
Негай Г. А. - Информационная оценка гармоничности архитектурной формы (2013)
Привольнева С. А. - Аэропорт как визитная карточка региона, Сахно К. (2013)
Привольнева С. А. - Эко-дизайн. Соединение новых технологий и нетрадиционных художественных решений (2013)
Сазонова Ю. Ф. - Екодизайнерські принципи, прийоми та засоби організації житлового середовища (2013)
Скляренко Н. В. - Принцип взаємодії дизайн-системи і середовища у проектуванні об'єктів зовнішньої реклами (2013)
Ткаченко Н. В. - Особливості молодіжних хостелів-лофтів США (2013)
Цой М. П. - Дизайн як складна система (механізм, інструменти взаємодії) (2013)
Титул, зміст (2012)
Хіврич В. В. - Інформатизація освіти Запорізької області як фактор розвитку інформаційного суспільства регіону, Чернікова Л. А. (2012)
Васильченко С. В. - Ресурсно-мережева модель організації системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики (2012)
Циммерман Г. А. - Особливості використання задачного підходу у процесі вивчення основ алгоритмізації і програмування, Циммерман О. В. (2012)
Музика О. Н. - Комп’ютер у сільській школі: реалії, проблеми, перспективи (2012)
Телятник К. В. - Організація методичної роботи з відповідальними за інформатизацію регіону в системі післядипломної освіти (2012)
Стадник О. В. - Створення учнями навчальних програм засобами візуального середовища програмування, Мартиненко Л. В. (2012)
Пєстрікова О. М. - Слайд-презентація — власний інформаційний ресурс шкільної бібліотеки у проведенні масових заходів (2012)
Гуменна О. В. - Інформаційне середовище як засіб проектування розвитку навчального закладу, Кононова Л. В. (2012)
Тимошенко Ф. М. - Розвиток і впровадження сучасних комп’ютерних технологій у систему управління навчальним закладом (2012)
Ласкова Н. О. - Шкільний сайт як вагома складова єдиного інформаційного освітнього простру навчального закладу (2012)
Маркова Є. С. - Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи (2012)
Попкова О. П. - Використання інтернет-технологій соціальних мереж у початковій школі (2012)
Путій Т. М. - Шкільна мовна освіта в контексті розвитку електронних засобів навчання (2012)
Мокрогуз О. П. - До питання ергономічності мультимедійної презентації як фактору її ефективності (2012)
Відкритий світ: Результати Загальнонаціонального конкурсу (2012)
"Золота Фортуна" — успіх, об’єктивність, визнання! (2012)
X Всеукраїнський турнір юних інформатиків (2012)
Перша Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт дошкільного навчального закладу (2012)
Титул, зміст (2014)
Очільник мінагрополітики України Ігор Швайка підписав меморандум з виробниками цукру (2014)
Сінченко В. М. - Біоадаптивна технологія вирощування цукрових буряків: технологічні аспекти, Пиркін В. І., Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур’янового компоненту агроценозу (2014)
Саблук В. Т. - Фітосанітарний стан бурякових агроценозів та основні заходи щодо його оптимізації у 2014 році, Грищенко О. М., Половинчук О. Ю. (2014)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2013 році та прогноз їх появи у 2014 р., Шендрик К. М. (2014)
Стефанюк В. Й. - Клональне мікророзмноження стевії, Жужалова Т. П. (2014)
Всеукраїнський аграрний форум не зміг вирішити питання аграріїв, але знайшов порозуміння з міністром (2014)
Іван БАЛКОВ: Буряківництво в Україні звільниться від "окупації" зарубіжних гібридів (2014)
Титул, зміст (2012)
Громко Г. Г. - Інформатика в овновній школі — очима вчителя (2012)
Чернікова Л. А. - Формальна логіка в школі? — Ми За!, Васильченко С. В. (2012)
Караванова Т. П. - Якою бути інформатиці в основній школі (2012)
Семеріков С. О. - Фундаменталізація шкільного курсу інформатики, Тепліцький І. О. (2012)
Пліш І. В. - Модель інформаційного навчального середовища управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Бондаренко О. О. - Інформаційний супровід проектування та реалзації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (2012)
Півнєв В. В. - Створення і практичне використання електронного навчалього контенту для здійснення профільного навчання і допрофільної підготовки (2012)
Крамаренко С. Г. - Вплив інформаційних технологій на розвиток творчих здібностей інноваційної особистості (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
Кузічев М. М. - Задачі І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (2012)
Мотурнак Є. В. - Задачі Х Всеукраїнського турніру юних інформатиків (2012)
Зеленяк О. П. - Моделювання динамічної геометричної конфігурації (2012)
Макарчук О. М. - Пошук розв’язків задач засобами табличного процесора Microsoft Excel (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Білий О. В. - Розгортання системи Linux у комп’ютерному класі (2012)
Результати XXV Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2012)
Титул, зміст (2010)
Міністр Юрій Мельник – герой України (2010)
Аналітична записка щодо прогнозу та результатів виробництва цукру у 2009 році (2010)
Доронін В. А. - Якість заготовлюваного та каліброваного насіння різних біологічних форм цукрових буряків, Бусол М. В., Бойко I. I. (2010)
Войтюк П. - Основний обробіток ґрунту і врожайність цукрових буряків, Кремсал В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Heдозiм A. Ю. - Miнливicть piзноякicнocтi нaciння цукpовиx буряків при вирощуванні його в piзниx aгpoeкoлогічниx умoвax (2010)
Руденко В. Д. - Індустрія пограмного забезпечення, ІТ-кадри й навчання інформатики (2012)
Яременко О. С. - Вплив передпосівної обробки на польову схожість насіння і врожайність цукрових буряків (2010)
Пасіхов Ю. Я. - Інформатика у базовій школі: програма, підручники (2012)
Шкарівська Л. І. - Родючість сірого лісового ґрунту за різних умов використання (2010)
Співаковський О. В. - Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ, Алферова Л. М., Алферов Є. А. (2012)
Пиркін В. І. - Вдосконалити показник реалізації цукрових буряків у річних звітах (2010)
Пушкарьова Т. О. - Електронний навчальний посібник з математики для початкової школи, Рибалко О. О. (2012)
Чернелівська О. О. - Дводольні види бур'янів у посівах цукрових буряків (2010)
Програма курсу Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплин". Інформатика (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 №812. Про впровадження пілотного проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Концепція пілотного Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Склад Науково&методичної ради Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 №876. Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
IX Всеукраїнський конкурс "Вчитель – новатор" (2012)
Хмарні технології для освіти з Office 365 (2012)
Титул, зміст (2010)
Запольська Н. М. - Вибір гібриду – запорука успіху буряководів! (2010)
Роїк М. В. - Отримання тетраплоїдів кормових буряків методом поліплоїдизації у кулбтурі in vintro, Редько В. І., Бех Н. С., Недяк Т. М., Білоус Н. В., Войтюк Ю. В. (2010)
Борисов Д. В. - Новий гібрид цукрових буряків "Прометей", Лейбович А. С., Кулік О. Г. (2010)
Цвей Я. П. - Баланс водного режиму в короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Ременюк Я. О., Мацевецька Н. М., Горобець А. М., Герасименко В. В., Мостьовна Н. А. (2010)
Заришняк А. С. - Вплив вапнування на продуктивність цукрових буряків різних форм, Герман Б. О. (2010)
Манько О. А. - Воскове покриття листкових пластинок – як маркерна ознака стійкості до церкоспозу (2010)
Довгань С. В. - Прогноз розмноження ґрунтових шкідливих видів комах в Україні (2010)
Жердецький І. М. - Позакореневе внесення макро- і мікродобрив та поглинання основних елементів живлення кореневою системою рослин цукрових буряків (2010)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку грунту та передпопердників на щільність грунту в посівах цукрових буряків (2010)
Сопілко І. М. - Методологічне значення категорії суб’єкт права та проблематика визначення предмета повітряного права, Гладка І. В. (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання іноземних інвестицій в авіаційній галузі (економіко-правові аспекти) (2010)
Башук О. Г. - Витоки ідеї "правової держави" як верховенства закону в політико-правовому вченні Платона (2010)
Мамонтов І. О. - Боротьба українського націоналістичного руху у 1920-150-х р.р.: правова кваліфікація (2010)
Тимченко А. П. - Використання в сучасних умовах досвіду діяльності міліції України в роки воєнного лихоліття 1941-1945 р.р (2010)
Тоцький Б. А. - Реалізація принципу пропорційності через використання преамбули, Черненко З. С. (2010)
Хорт І. В. - Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні (2010)
Череватюк В. Б. - Звичаєве право в дослідженнях Івана Лучицького (2010)
Скулиш Є. Д. - Захист прав і свобод людини в аспекті проблеми торгівлі людьми (2010)
Білоскурька О. В. - Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави (2010)
Лісовська В. С. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав фізичних осіб-платників податків в умовах формування правової держави в Україні (2010)
Магновський І. Й. - Міста Київ і Севастополь: особливості конституційно-правового статусу (2010)
Філик Н. В. - Окремі питання юридичної техніки в правозастосовній діяльності судових органів (2010)
Білько О. П. - Проблеми правового визначення кредиту (2010)
Білько Т. О. - Аналіз сучасного стану правового регулювання фінансового моніторингу (2010)
Боднарчук О. Г. - Нововведення щодо правового становища діяльності юридичної служб державних підприємств, установ, організацій (2010)
Дроботова Л. А. - Інтеграційні процеси в Україні: проблеми і перспективи (2010)
Козирєва В. П. - Ліквідаційна процедура у справах про неспроможність окремі питання категоріального апарату та підстави застосування, Вертузаєва І. М. (2010)
Цірат Г. В. - Способи захисту кредитора у випадку неспроможності боржника за Конвенцією про міжнародні обтяження пересувного обладнання (2010)
Дідик С. Є. - Протидія хабарництву суддів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн (2010)
Кузнєцов В. В. - Розмежування хуліганства з груповим порушенням громадського порядку (2010)
Неживець О. М. - Соціально-демографічна характеристика жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Озерський І. В. - Профілактично-виховна робота в органах прокуратури (психолого-правовий аспект) (2010)
Шуст Н. Б. - Компетенції – основа поступального розвитку освіти (2010)
Дзера Ю. М. - Щодо змісту правовідносин між державною (бюджетною) установою і державою як її засновником (2010)
Титул, зміст (2012)
Навчальна програма. Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-592 від 23.08.2012 р. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році. Інформатика (2012)
Хачіров Т. С. - Безпека серфінгу в Інтернеті (2012)
Глинський Я. М. - Сім способів програмування у середовищі VBA, Ряжська В. А. (2012)
Щербакова Н. О. - Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика (2012)
Алексеєва Г. М. - Інтерактивні комп’ютерні технології навчання (2012)
Усата О. Ю. - Вивчення MS Publisher з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання, Сікора Я. Б. (2012)
Олефіренко Н. В. - Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення (2012)
Лапшина І. С. - Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання (2012)
Висоцька О. Є. - Формування єдиного інформаційно-освітнього простору як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку, Ватковська М. Г. (2012)
Обрізан К. М. - Використання олімпіадних завдань на уроках інформатики (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2012/2013 навчальному році (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій у 2012/2013 навчальному році (2012)
Безкоштовний Інтернет високої швидкостідля українських шкіл (2012)
Титул, зміст (2010)
Роїк М. В. - Приз – новий вітчизняний гібрид, стійкий до ризо манії, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Кулік О. Г., Костенюк Н. М. (2010)
Корнєєва М. О. - Екологічно-генетична характеристика кращих ЧС гібридів озимого жита, Мазур З. О. (2010)
Хареба В. В. - Виробництво та використання цукровмісних продуктів, Кузнєцова І. В. (2010)
Суслик Л. О. - Захист сходів цукрових буряків в умовах зростання ризиків (2010)
Вакуленко П. І. - Створення простих стерильних гібридів як метод подолання інбредної депресії материнського компоненту ЧС гібридів цукрових буряків (2010)
Роїк М. В. - Стандартизація – шлях до підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, Доронін В. А., Корнієнко А. С., Ягольник О. Г. (2010)
Хохлов О. М. - Оптимізація оцінок сортів пшениці на твердозерність інфрачервоною спектрометрією при різних типах розмелу (2010)
Цюк О. А. - Вологозабезпеченість буряків цукрових за різних систем землеробства (2010)
Титул, зміст (2012)
Дем’яненко В. М. - Методичні рекомендації щодо оцінювання якості електронних засобів та ресурсів у використанні їх в навчально-виховному процесі, Лаврентьева Г. П., Шишкіна М. П. (2012)
Литвинова С. Г. - Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ (2012)
Гризун Л. Е. - Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу в навчанні математики старшокласників (2012)
Корнійчук О. Е. - Взаємодія між дисциплинами фундаметальної та професійної підготовки в процесі вивчення компонент інтелектуальної системи, Тімченко Є. Ю. (2012)
Пушкар О. І. - Процес формування професійної компетенції в умовах самостійної роботи студента, Прибиткова Н. І. (2012)
Черкасова Л. В. - Використання інформаціно-комунікаційних технологій на уроках психології в старших класах (2012)
Покришень Д. А. - Розв’язування творчих експериментальних задач з фізики (2012)
Аксьонова О. П. - Комп’ютер на уроці фізичної культури (2012)
Програма курсу за вибором "Інформаційні технології в економіці" для старшої школи (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Кириченко О. М. - Бути піратом чи вільною людиною? (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Про проведення фінального етапу XV Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів (2012)
Успіхи в олімпіадах (2012)
"Золота Фортуна" — новий крок до міжнародного визнання (2012)
Лощихін О. М. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Грищук О. В. - Генеза права людини на компенсацію моральної шкоди: філософсько-правовий вимір (2013)
Богачова О. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення законопідготовчої діяльності в україни (2013)
Гайдулін О. О. - Історичні витоки аналогії як способу правової інтерпретації (2013)
Яцино К. С. - Соціологія права у правотворчому процесі (2013)
Мацькевич М. М. - Основні напрями наукового дослідження проблеми юридичного закріплення конституційних культурних прав громадян україни (2013)
Лекарь С. І. - Деякі питання розкриття та розслідування економічних злочинів (2013)
Пшонка А. В. - Методика оцінки ефективності кадрової роботи в органах прокуратури: поняття, зміст та мета застосування (2013)
Ударцов Ю. В. - Діяльність державних службовців органів прокуратури як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості діяльності органів прокуратури в механізмі державного управління (2013)
Ворона Д. М. - Аналіз тенденцій формування міграційного законодавства україни (2013)
Бєлікова О. В. - Розвиток законодавства україни про адміністративну відповідальність юридичних осіб (2013)
Зінов П. І. - Поняття та особливості управління матеріальним забезпеченням органів внутрішніх справ (2013)
Корженівський Я. В. - Перспективні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу: адміністративно-правовий аспект (2013)
Мусієнко І. І. - Правова природа затримання правопорушника (загальнотеоретичний аналіз) (2013)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Угода про примирення в кримінальному провадженні україни (2013)
Джамалов Илькин Джалил оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Мостепанюк Л. О. - Смертна кара та довічне позбавлення волі: історичний аспект (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: idem per idem, Брящей Р. І. (2013)
Скибіцький Б. А. - Поняття та основні форми протидії розслідуванню злочинів (2013)
Орєхов С. М. - Правове регулювання державної реєстрації та підстав припинення договору комерційної концесії (2013)
Ломакіна О. А. - Постанова суду апеляційної інстанції (2013)
Чайківська В. В. - Правове забезпечення кількісних обмежень у зовнішній торгівлі: досвід чотирирічного членства україни в сот (2013)
Юлдашев О. О. - Про поняття недержавної громадської організації (2013)
Москаленко В. М. - Правові основи майнових відносин в акціонерному товаристві (2013)
Бондаренко М. С. - Деякі питання залучення органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, у цивільний процес, Абросімов Є. О. (2013)
Захарченко А. М. - Щодо оптимізації складу об’єктів державної власності (господарсько-правовий аспект) (2013)
Штим Т. Б. - Договори із заінтересованістю в практиці акціонерних товариств (2013)
Кирилюк Д. В. - Деякі питання здійснення права власності на об’єкти незавершеного будівництва (2013)
Левченко К. Б. - Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції (2013)
Шашкова-Журавель І. О. - Реалізація україною вимог міжнародно-правових норм щодо захисту праці осіб з обмеженими можливостями (2013)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні стандарти прав людини та конституційне забезпечення політичних прав і свобод громадян в україні (2013)
Соколов О. А. - Поняття та зміст бюджетної діяльності як об’єкту адміністративного проступку (2013)
Ніщимна С. О. - Управлінський аспект фінансового контролю як виду публічної фінансової діяльності (2013)
Деменко О. Є. - Поняття, значення та система адміністрування податків в україні (2013)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Фрідріха Гегеля (2013)
Троцюк Н. В. - Правова природа договору страхування в цивільній авіації (2010)
Атоян О. М. - Ідея інтуїтивного права в концепції Л. Петражицького (2010)
Пильгун Н. В. - Права людини в умовах сучасного державотворення (2010)
Осипенко Н. А. - Правова характеристика категорій честі і гідності в умовах розвитку адміністративного законодавства (2010)
Ейдельберг М. М. - Правові гарантії забезпечення законності адміністративно-правових відносин, які виникають з приводу земельної ділянки (2010)
Сопілко І. М. - Правові підстави та порядок отримання інформації органами державної влади: компаративістський підхід (2010)
Лукаш О. Л. - Порядок заміщення посади глави держави: проблеми теорії і практики (2010)
Свіжа О. О. - Історичні аспекти виникнення та становлення дитячого будинку сімейного типу на українських землях у XX ст (2010)
Великанова М. М. - Правова природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2010)
Білько О. П. - Особливості комерційного кредиту (2010)
Серебрякова Ю. О. - Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання (2010)
Якимчук Н. Я. - Проблеми комплексного правового регулювання правовідносин державної закупівлі (2010)
Корчак Н. М. - Конкурентне право в системі права України (2010)
Вінник О. М. - Деякі проблеми вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах (2010)
Радзивілюк В. В. - Предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності) (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання судових процедур банкрутства та порядок їх застосування (2010)
Білько Т. О. - Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом (2010)
Рудник В. І. - Місцевий принцип покарання ув’язнення та гуманне поводження із в’язнями (2010)
Семчук Н. О. - Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх (2010)
Неживець О. М. - Психологічні особливості жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Кришевич О. В. - Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства (2010)
Худякова Н. Ю. - Кримінальна відповідальність за службову недбалість за зарубіжним законодавством (2010)
Тимкович І. І. - Співвідношення понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (2010)
Шуст Н. Б. - Наука в освітній діяльності: шлях до здобуття якісної освіти (2010)
Череватюк В. Б. - Методологічні засади організації студентської наукової діяльності в контексті професійної підготовки правників, Макеєва О. М. (2010)
Титул, зміст (2012)
Косик В. М. - Електронний освітній простір України (2012)
Проценко Л. Л. - Модель інформатизації овітнього простору навчального закладу (2012)
Олефіренко І. В. - Використання пакета Microsoft Office у роботі класного керівника, Ольховський Є. О. (2012)
Корнейчук О. Е. - Методи інтегрального числення і GRAN-застосування для розв’язування задач економічного змісту (2012)
Андрюшина М. Б. - Стань переможцем з "Інтершколою" (2012)
Киричков Я. В. - Особливості середовища навчання програмування Alice і можливості його використання у середній школі (2012)
Кочарян А. Б. - Використання безпечної електронної пошти в навчальному процесі (2012)
Сокол І. М. - Коли необхідно вчитись "безпечному" Інтернету (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Аджимян О. Р. - Пошук скарбів для учнів або Geocaching (2012)
Жугастрова О. В. - Структура вікон операційної системи Windows 7 (2012)
Ганашок А. І. - Створення автоматизованого робочого місця вчителя інформатики засобами офісних програм (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" (2012)
Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2012–2013 навчальному році (2012)
Титул, зміст (2010)
Бондар В. С. - Позитивні зрушення у розвитку вітчизняного буряківництва (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування забарвлення коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Радзіцька Г. В - Основний обробіток грунту як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та їхню продуктивність (2010)
Запольcька Н. М. - Вплив попередників на розвиток коренеїду цукрових буряків, Шендрик К. М. (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість у сівозмінах з різним насиченням цукровими буряками (2010)
Грищенко О. М. - Поширення та шкідливість бурякових довгоносиків (2010)
Жердецький І. М. - Технологічна якість коренеплодів цукрових буряків залежно від позакореневого застосування добрив (2010)
Гументик М. Я. - Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива (2010)
Мельник Р. С. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Мартовицька О. В. - Конституційне право людини та громадянина на юридичну допомогу (2013)
Ліпкан В. А. - Поняття держави в контексті діяльності УДО України, Ткаченко О. О. (2013)
Билінін Я. В. - Поняття та зміст права суб’єктів господарювання на економічну безпеку (2013)
Казанчук І. Д. - Теоретико-правові аспекти класифікації функцій управління в природоохоронній сфері на сучасному етапі розвитку нашої держави (2013)
Криворучко Л. С. - Окремі питання вдосконалення концепції забезпечення захисту прав людини в Україні (2013)
Юлдашев С. О. - Щодо розширення юрисдикції третейського суду (2013)
Марценишин Ю. І. - Місце та роль державної автомобільної інспекції МВС України у забезпеченні безпеки перевезення небезпечних вантажів (2013)
Єрмаков Д. І. - Підвищення ефективності роботи з кадрами в органах прокуратури як основа формування їх позитивного іміджу (2013)
Тулінова Т. С. - Форми та принципи взаємодії органів внутрішніх справ на залізничному транспорті з місцевими органами державної влади та громадськістю в сфері охорони громадського порядку (2013)
Юсифов Наиб - Развитие таможенной системы в Азербайджанской Республике (2013)
Дьомін Ю. М. - Щодо запровадження інституту кримінальних проступків (2013)
Вавренюк О. С. - Оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності (2013)
Філоненко Т. М. - Щодо питання про засоби забезпечення результативності адміністративних засобів примусу, що застосовуються прокурором (2013)
Чикін О. О. - Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю як напрям протидії злочинності (2013)
Назимко Є. С. - Аналіз положень проекту закону України "про пробацію": ювенальний вимір (2013)
Анохін А. М. - Предмет доказування у кримінальному провадженні (2013)
Білоконь М. А. - До питання про латентність злочинності неповнолітніх в країнах ЄС (2013)
Волинець Р. А. - Місце "бюджетних злочинів" в особливій частині кримінального кодексу України (2013)
Котович О. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2013)
Медведєва Т. В. - Особливості розшукової діяльності слідчого (2013)
Шувальська Л. Р. - Наукові дослідження юридико-психологічної природи явища "насильства проти життя та здоров’я" (2013)
Давидович В. В. - Психологічний контакт та засоби його встановлення з неповнолітнім під час допиту (2013)
Бєлоусов Р. О. - Роль прокурора у судовому розгляді справ про державно-приватне партнерство (2013)
Воронін Я. Г. - Правові засади регулювання дозвільних послуг у нафтогазовому комплексі: питання теорії та практики (2013)
Крисань Т. Є. - Механізм реалізації гарантій цивільних прав: правовий аналіз (2013)
Ніколенко Л. М. - Деякі аспекти діяльності верховного суду України у господарському судочинстві (2013)
Тіхонова М. А. - Поняття та місце договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України (2013)
Почтарьов С. О. - Предмет договору дарування (2013)
Маліновська І. М. - Зміст та реалізація майнових авторських прав на базу даних (2013)
Пилипюк Л. І. - Місце та роль кабінету міністрів України в системі державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків чорнобильської катастрофи (2013)
Тягло О. В. - Юридична логіка чи логіка для юристів? (2013)
Юськів Н. В. - Державна влада як філософсько-правовий феномен (2013)
Кіслов Д. В. - Геополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права, Малаш С. (2013)
Черников Д. Л. - Правові засади фінансування органів прокуратури в Україні: до питання законодавчого закріплення (2013)
Інформаційне повідомлення (2013)
Титул, зміст (2010)
Гізбуллін Н. Г. - Науковці радяться на дослідному полі, Присяжнюк О. І. (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування форми коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Цвей Я. П. - Формування мікробного ценозу залежно від сівозмін і системи удобрення, Гоголь Л. О. (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Залежність якості зерна проса посівного фону мінерального живлення (2010)
Ганженко О. М. - Пристрій для протруювання малих порцій насіння цукрових буряків, Зиков П. Ю., Саганов М. І. (2010)
Балан В. М. - Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури, Сторожик Л. І. (2010)
Мороз О. В. - Сорго цукрове – як фітоенергетична культура, Смірих В. М., Шопша Г. М., Мостьовна Н. А., Горобець А. М., Курило В. Л. (2010)
Бондаренко І. В. - Огляд методів стимуляції насіння сільськогосподарських культур (2010)
Титул, зміст (2013)
Воронін В. М. - Початок створення чинної нагородної системи незалежної України (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Голод 1932–1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.), Будков Д. В. (2013)
Гула Р. В. - Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє (2013)
Балишев М. А. - Про деякі питання організації роботи науково-методичної ради державного архіву (з досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України) (2013)
Водолажська Т. О. - Автоматизація процесу побудови мікрофільмів страхового фонду документації під час підготовки до мікрофільмування ком-системою "SMA 51”, Ільїн С. В., Попков Д. Ю. (2013)
Кийков О. Ю. - Роль регіональної дипломатії у створенні позитивного іміджу України: київський вектор (1950–1980 рр.) (2013)
Кулешов С. Г. - Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні, Бойко В. Ф. (2013)
Гаранін О. Я. - Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел (2013)
Купрунець Т. Я. - Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування, їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів (2013)
Білоус О. П. - До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС (2013)
Гамарник Н. А. - Викладацький склад Київської вищої об”єднаної школи командирів РСЧА ім. С. С. Каменєва у справі "Весна” (за матеріалами ГДА СБ України) (2013)
Дубовик С. О. - Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України (2013)
Касян Л. Г. - Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2013)
Леонова Л. А. - Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХIII – 70-х років ХIХ ст. (2013)
Ніколаєва Т. О. - Дослідження творчого доробку І. Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка (2013)
Мягкий І. М. - Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України) (2013)
Шепелюк В. М. - Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України (2013)
Любарська Л. В. - Фотодобірка. До 100-річчя від дня народження М. М. Амосова (2013)
Кравченко М. В. - Питання архівного права на сторінках часопису "Архейон” 1927–1939 рр. (2013)
Кульчий О. В. - Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія) (2013)
Гаранін О. Я. - Міжнародна науково-практична конференція "Документація в інформаційному суспільстві”: ефективне управління електронними документами (2013)
Титул, зміст (2010)
Продумане інвестування (2010)
Реформа і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (2010)
Орлов С. Д. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак кормових буряків у різних еколого-кліматичних зонах України, Мілієнко М. В. (2010)
Корнєєва М. О. - Кореляційні зв'язки між елементами технологічної якості коренеплодів у вихідних форм для рекурентної селекції запилювачів цукрових буряків, Мельник Я. А. (2010)
Корженко А. М. - Визначення дихання цукрових буряків (2010)
Череднічок О. І. - Структура мінливості морфофізіологічних показників пилку рослин цукрових буряків у зв'язку із впливом стресових факторів на гаметогенез (2010)
Шам І. В. - Особливості забур'яненості посівів ярого ячменю короткоротаційних сівозмін (2010)
Зима буде найхолодніша за останні 1000 років? (2010)
Нові вимоги до оформлення фахових матеріалів, що подаються у журнал "Цукрові буряки" (2010)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2012)
Мороз О. В. - Оптимальні строки збирання і вивезення цукрових буряків - резерв високого врожаю, Горобець А. М., Смірних В. М. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Стан наукових досліджень демонструє поле (2012)
Тараріко Ю. О. - Вдосконалення галузевої структури аграрного виробництва зернобурякової спеціалізації, Козаченко О. А., Цвей Я. П. (2012)
Курило В. Л. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від рівня удобрення, Ковальчук В. П., Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2012)
Балагура О. В. - Інтенсивна технологія вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Чемерис Л. М. - Потенціал продуктивності гібридів цукрових буряків (за результатами демонстраційного досліду на Білоцерківському ДСВ ІБКіЦБ), Змієвський В. М., Остапович Є. М. (2012)
Заришняк А. О - Передпосівна обробка насіння мікродобривами і продуктивність цукрових буряків, Стрілець О. П. (2012)
Лісневич Л. О. - Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків українськими та американськими вченими (2012)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. Г. - "На вічному шляху до Тараса (1814–1861)” (2014)
Любарська Л. В. - Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2014)
Легкоступ М. М. - Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми (2014)
Гаранін О. Я. - На межі епох: до 20-річчя прийняття Закону України про Національний архівний фонд (2014)
Гула Р. В. - Аналіз і критика поглядів М. С. Грушевського на сторінках видання "Киевлянин” у 1906–1907 рр. (2014)
Лєннікова Н. В. - Проблеми перероблення описів та переведення на єдині форми обліку фондів Компартії України, Дем’янов В. М. (2014)
Харук А. І. - Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. (2014)
Чайковский А. С. - История плена: трагедия и фарс (2014)
Балишев М. А. - Репрезентативніть фонду "Український науково-дослідний інститут металів” у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні, Алєксєєнко А. О. (2014)
Гула В. Д. - Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія (2014)
Ус О. М. - 23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору (2014)
Кузовова Н. М. - Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.) (2014)
Власенко С. І. - Документальні свідчення про С. В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни (2014)
Грибовський В. В. - Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) (2014)
Доліновський В. І. - Орест Левицький – археограф і джерелознавець (2014)
Корольов Г. О. - Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "іншій” або "своїй” нації (2014)
Лобанова Н. М. - Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині (2014)
Лопушинська І. В. - Генічеський морський порт у документах Державного архіву Херсонської області (2014)
Нестерчук Д. В. - Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) (2014)
Павлова О. Ф. - "Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького (2014)
Шепелюк В. М. - Голгофа Григорія Майфета (2014)
Касян Л. Г. - Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г. С. Пшеничного) (2014)
Макарова Т. О. - Фотодобірка. Виведення військ колишнього СРСР з Афганістану: 25 років потому (2014)
Сінкевич Є. Г. - Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні (2014)
Загадка любові Ніни Топішко (2014)
Професор Далжит Сингх (Индия) (2014)
Daljit Singh M. S. - Fluid Channels of cornea and conjunctiva (2014)
Риков С. О. - Дослідження стану диска зорового нерва після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми за результатами скануючих лазерних методів діагностики, Кондратенко Ю. М., Лаврик Н. С., Макаренко І. А., Видиборець С. В. (2014)
Веселовська Н. М. - Оцінка впливу характеру професійної діяльності на розвиток глаукоми, Веселовська З. Ф., Жеребко І. Б. (2014)
Жабоедов Г. Д. - Оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях, Петренко О. В., Жабоедов Д. Г. (2014)
Павлюченко К. П. - Влияние препарата "Ланотан" на динамику глаукоматозного процесса у больных первичной открытоугольной глаукомой, Олейник Т. В., Мухина Е. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Особенности изменений гемодинамики и зрительных функций при хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2014)
Сухина Л. А. - Офтальмодирофиляриоз: особенности клиники и лечения, Смирнова А. Ф., Скородумова Н. Г., Голубов К. Э., Сухина И. В., Котлубей Г. В., Ларкина А. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Применение анти-VEGF препаратов в лечении хориоидальной неоваскуляризации, Поплавская И. А., Саржевская Л. Э., Безуглый М. Б., Мартынов Д. В. (2014)
Новицький М. І. - Патогенетичне обгрунтування видалення трабекули ab interno (ендотрабекулоектомії) при відкритокутовій глаукомі (2014)
Панченко Н. В. - Корреляция толщины слоя перипапиллярных нервных волокон, их толщины в нижнем квадранте и в секторе 19/17 часов у больных с первичной открытоугольной глаукомой,после лечения L - аргинином и дипептид лизин - глутаминовой кислотой, Бездетко П. А., Гончарь Е. Н. (2014)
Петруня А. М. - Эффективность иммунокоррекции в комплексном лечении больных начальной непролиферативной диабетической ретинопатией, Спектор А. В., Степаненко Г. В. (2014)
Дёмин Ю. А. - Применение антиваскулярных эндотелиальных факторов роста при патологии переднего сегмента глаза, Белецкая П. В. (2014)
Риков С. О. - Застосування інтраартеріального тромболізісу при оклюзії центральної артерії сітківки: огляд літератури, Сук С. А., Саксонов С. Г., Топольницька О. В. (2014)
Сергиенко Н. М. - Аккомодирующие искусственные хрусталики (обзор литературы) (2014)
Петруня А. М. - Аллергические конъюнктивиты и современные методы их лечения (2014)
Бездетко П. А. - Современные аспекты клиники и лечения ишемической оптической нейропатии, Шилкина Д. И. (2014)
Павлюченко К. П. - Неврит зрительного нерва ассоциированный с мальформацией Арнольда-Киари, Зыков И. Г., Чижевская Н. И. (2014)
Сухина Л. А. - Особенности формирования профессионального и социального статуса врача-офтальмолога, Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2014)
Новое в офтальмологии (2014)
Правила подання статей (2014)
Титул, зміст (2012)
Пиркін В. І. - Складові ефективності виробництва цукрових буряків, Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Кирковська О. П. (2012)
Кирилюк В. П. - Як основний обробіток грунту та удобрення впливають на забур'яненість посівів буряків цукрових (2012)
Бойко І. І. - Залежність урожайності цукрових буряків від розміру насіння, Доронін В. А. (2012)
Чернелівська О. О. - Використання парозаймаючих культур як зеленого добрива при вирощуванні цукрових буряків, Деркач В. С., Дзюбенко І. М., Цвей Я. П., Опанасенко Г. П. (2012)
Квак В. М. - Вплив строків садіння та глибини загортання різомів міскантусу на його польову схожість (2012)
Іваніна В. В. - Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни (2012)
Кучеренко Є. П. - Гнилі коренеплодів цукрових буряків під час зберігання та розробка способів зниження їх шкідливості, Саблук В. Т., Баланюк Л. О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Ягольник О. О. - Інституту-90! (2012)
Курило В. Л. - Збиранню цукрових буряків - високу якість, Сінченко В. М, Пиркін В. І., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2012)
Балан В. М. - Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи (2012)
Городецький О. С. - Ефективність інсектицидів для протруювання насіння цукрових буряків проти бурякових блішок (2012)
Сичук Л. В. - Виробництво біопалива: вплив мінеральних добрив та ширини міжрядь на продуктивність цукрового сорго (2012)
Середа В. І. - Селекція цукрового сорго - резерв фітоенергетики (2012)
Кузнєцова І. В. - Екстракція речовин флавоноїдного комплексу із стевії (2012)
Бойко І. І. - Технологічні якості цукрових буряків залежно від різноякісності насіння (2012)
Канюка Є. В. - Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих та інвалідів з травмами верхніх кінцівок (огляд літератури), Абрамов В. В., Неханевич О. Б. (2014)
Огоновський Р. З. - Лікування запальних ускладнень після операції атипового видалення нижніх третіх молярів: огляд літератури (частина 1), Хомич Н. М., Кузняк Н. Б. (2014)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2014)
Треумова С. І. - Роль вазоконстрикторної функції ендотелію в патогенезі серцево-судинної та бронхолегеневої патології (огляд літератури), Боряк В. П. (2014)
Яценко Л. Д. - Роль препаратов платины в лечении злокачественных опухолей (2014)
Яценко Л. Д. - Лекарственная устойчивость злокачественных новообразований (2014)
Микитюк О. Ю. - Скло і кристали в медицині, Олар О. І. (2014)
Долгополов А. М. - Педагогические аспекты обучения ортодонтии на додипломном уровне образования, Кобцева Е. А. (2014)
Кривенький Т. П. - Впровадження новітніх форм навчання студентів-стоматологів у двнз "івано-франківський національний медичний університет" (2014)
Костенко С. О. - Мікропопуляційні процеси в родинах різних порід sus scrofa за геном esr (2014)
Матвієнко Н. М. - Дослідження антивірусної активності препаратів у відношенні до рнк вмісних вірусів риб (2014)
Перепелиця О. О. - Оцінка поглинання флуоридів рослинами виду artemisia absinthium l. Лучних біотопів чернівецької області за дії абіотичних чинників (2014)
Бен Аммар Cауссен - Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи с выраженностью клинических симптомов и показателями качества жизни пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2014)
Воскресенская Л. К. - Эффективность применения ганцикловира в комплексной терапии вирусных конъюнктивитов, Безкоровайная B. Н., Ряднова В. В., Максимук О. Ю. (2014)
Галаченко О. О. - Галаченко Особливості клінічного статусу пацієнтів, госпіталізованих із приводу гострого інфаркту міокарда, Очередько О. М. (2014)
Гладчук В. Е. - Влияние гипербарической оксигенации на профилактику развития клинических проявлений микогенной сенсибилизации у шахтеров (2014)
Гришуніна Н. Ю. - Вплив комплексної реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем, Неханевич О. Б., Манін М. В., Бакурідзе-Маніна В. Б. (2014)
Довгаль Г. В. - Вплив ацетату свинцю на виживаність зародків щурів та можливість корекції (2014)
Евтушенко А. С. - Информативность цитологических показателей при исследовании функционального состояния человека в динамике умственного и физического труда (2014)
Зленко О. Т. - Дослідження нейротропної активності нового оригінального препарату – сульфоланового похідного норборнену, Коваленко О. Ю., Фандєєва О. О., Заровна І. С. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у реципієнтів з хронічною дисфункцією ниркового алотрансплантата (2014)
Исмоилов С. Р. - Фармакоэпидемиология гепатопротекторов, использованных для лечения больных в стационарах города ургенча хорезмской области, Бекчанова Ю. Х., Рузмаматов Ш. С., Рузмаматов Б. С. (2014)
Капустник В. А. - Сравнительный анализ корреляций между показателями метаболизма у больных при сочетанном течении вибрационной и гипертонической болезни, Сухонос Н. К. (2014)
Карлова О. О. - Особливості змін показників неспецифічної резистентності у пацієнтів з мікросатурнізмом, Шейман Б. С., Яворовській О. П., Чайковський Ю. Б. (2014)
Кирилів М. В. - Спосіб корекції активності фосфоліпази а2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту (2014)
Клітинська О. В. - Мікроелементний складу організму дітей, які проживають в гірському районі закарпаття та визначення шляхів його ендогенної корекції, Бутрій Н.В. (2014)
Люлька О. М. - Хірургічні аспекти оперативного лікування хворих з епітеліальними куприковими ходами (2014)
Матлай О. І. - Аналіз зв’язку с677т поліморфізму гена n5,n10-метілентетрагідрофолатредуктази (mthfr) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі (2014)
Мішина М. М. - Визначення відносного об’єму основних клонів імунних клітин в запальному інфільтраті строми внутрішніх органів експериментальних тварин при гнійно-септичному процесі, спричиненому s.Aureus (2014)
Мусаев М. Р. - Дисбиотические процессы в системе неспецифической резистентности у беременных с экстрагенитальными заболеваниями, Бекметова Ш. К., Матмуратова С. О., Махмудова М. М. (2014)
Оспанова Т. С. - Клинико-патогенетические особенности респираторных нарушений у больных диабетической нефропатией и ожирением, Заозерская Н. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт" на моторну функцію товстої кишки у щурів в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку, Берегова Т. В., Кабанов О. В., Янковський Д. С. (2014)
Родинський О. Г. - Викликана активність еферентних волокон сідничного нерва за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Мозгунов О. В., Трушенко О. С. (2014)
Рыбалко C. Ю. - Низкоинтенсивное электромагнитное излучение изменяет течение неспецифических адаптационных реакций, Ященко С. Г., Романенко И. Г., Пилунская О. А. (2014)
Серкова В. К. - Зв’язок показників ліпідного профілю крові та результатів інструментальних досліджень, що верифікують атеросклероз, у хворих на ішемічну хворобу серця, Вознюк Л. А., Романова В.О. (2014)
Сидоренко Д. В. - Вивчення впливу фторхінолонів на формування біоплівки s. Epidermidis, Сідашенко О. І., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2014)
Солошенко І. В. - Характеристика взаємовідношень центральної, легеневої та мозкової гемодинаміки при різних видах респіраторної терапії у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2014)
Ташпулатова Г. А. - Динаміка показників клітинного імунітету у експериментальних тварин при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Хамідова Г. М., Ахмедова Х. Ю. (2014)
Ткаченко А. С. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи при хронічному експериментальному гастроентероколіті, Гопкалов В. Г. (2014)
Харченко О. В. - Діагностика диспластичних змін слизової оболонки шлунка за допомогою методу issr-pcr у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки (2014)
Циганенко І. В. - Ефективність застосування гіполіпідемічних засобів при серцево-судинній патології (2014)
Гавриляк В. В. - Дослідження біофізичних характеристик кератину волоса людини методом імпедансної спектроскопії, Яремкевич О. С. (2014)
Шкорботун Я. В. - Оцінка можливості візуалізації простору верхньощелепного синуса, як критерій вибору доступу при ендоскопічний гайморотомії (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Особенности развития пуповины в норме (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Вврождённые пороки развития клапанов сердца при нарушении формирования хориона, Снисар Е. С., Рутгайзер В. Г., Выхристенко К. Н., Эсаулов А. Г. (2014)
Волошина І. С. - Гістологічна будова внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після тривалого впливу на організм епіхлоргідрину (2014)
Довгань Р. С. - Особливості впливу елгацину на ультраструктуру міокарда лівого шлуночка щурів з артеріальною гіпертензією (2014)
Демьяненко И. А. - Морфологические особенности становления сердца человека в пренатальном онтогенезе (2014)
Дубовик О. С. - Вплив світлодіодного випромінювання та протимікробних засобів на морфологічний стан тканин при локалізованому гнійно-запальному процесі, Наумова О. В., Коробов А. М., М’ясоєдов В. В., Мішина М. М. (2014)
Козловская А. А. - Морфофункциональные особенности строения и развития клапанов аорты и легочного ствола в онтогенезе (2014)
Кошарный В. В. - Особенности клинического течения и диагностики тяжелых черепно-мозговых травм у больных в бессознательном состоянии, Павлов А. И. (2014)
Львов А. С. - Развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы и их зависимость от морфофункциональной типологии, Казимирко Н. К., Шейко В. И. (2014)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки интактных крыс (2014)
Стахурська І. О. - Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі, Пришляк А. М. (2014)
Челпанова І. В. - Мікроструктурна організація тканин серединного нерва білих щурів в нормі (2014)
Шарапова О. М. - Електронно-мікроскопічна картина сім’яників щурів після дії електромагнітного поля високої напруги в віддалені строки спостереження (2014)
Школьніков В. С. - Морфологія спинного мозку ембріона людини 6 – 7 тижня внутрішньоутробного періоду (гістологічне та імуно-гістохімічне дослідження) (2014)
Шкробот Л. В. - Ультраструктурні зміни у віддалених від обтурації ділянках тонкої кишки за умов експериментальної гострої тонкокишечної непрохідності (2014)
Шовкова Н. І. - Характеристика мімічних мязів в умовах експериментальної нейропатії лицевого нерва (2014)
Олейник А. Е. - Динамика морфологических изменений стенки тонкой кишки при моделировании острой кишечной непроходимости. Оценка протективного действия различных антибиотиков (2014)
Омельченко В. Ф. - Морфологическое исследование над­почечников у больных со злокачественными новообразованиями (2014)
Пеньков А. Ю. - Результати медико-соціологічного опитування батьків дітей дошкільного віку, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Магда И. Ю. - Клеточный ответ на физические нагрузки во время выполнения спортивных тренировок, Темченко В. А., Колий С. Н., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Неханевич О. Б. - Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіабельності серцевого ритму (2014)
Чернозуб А. А. - Комплексна методика визначення та оцінки рівня фізичного навантаження в умовах різного м’язового напруження (2014)
Балега М. И. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у женщин сельскохозяйственного региона закарпатья, Деньга Э. М. (2014)
Москаленко А. Н. - Микробная обсемененность поверхности реставраций зубов как вероятный фактор риска развития основных стоматологических заболеваний, Камина Т. В. (2014)
Пасько О. О. - Клінічна оцінка застосування кальційвмісних матеріалів при лікуванні хронічного періодонтиту, Подільчак Н. В., Пришляк В. Є., Свищ М. П., Свищ Р. М. (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Клинико-лабораторная оценка эффективности применения гигиенического комплекса на основе триклозана и цетилпиридин- хлорида в профилактике катарального гингивита у подростков (2014)
Ткаченко І. М. - Морфологічний стан емалі зубів із фізіологічною та підвищеною стертістю (2014)
Ткаченко П. І. - Ефективність застосування поліоксидонія в комплексному лікуванні гострого одонтогенного остеомієліту тіла нижньої щелепи у дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2014)
Васильєва О. В. - Оптимізація профілактики розвитку мультифакторіальної патології та поліпшення способу життя родини шляхом аналізу родоводів підлітків (2014)
Редька І. В. - Фонова електрична активність головного мозку підлітків з вродженими зоровими дисфункціями (2014)
Алексеєнко М. Д. - Особливості регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління в Україні, Ярова А. В. (2013)
Величко Є. О. - Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського