Могил С. К. - Історична обумовленість організаційної моделі адміністративної юстиції в Україні (2013)
Панасюк О. В. - Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України (2013)
Тюрін С. Є. - Взаємодія органів юстиції України з іншими державними органами: адміністративно-правові аспекти (2013)
Панова М. С. - Мета та завдання прокурорського нагляду за дотриманням адміністративного законодавства (2013)
Качинська М. О. - Досвід систематизації законодавства про органи охорони правопорядку СРСР (2013)
Третяк Т. О. - Вдосконалення процедуривидачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (2013)
Фатхутдінов В. Г. - Правове регулювання забезпечення громадської безпеки (2013)
Фролов Ю. М. - Особливості компетенції вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Задоя К. П. - Проблеми призначення покарання за нововиявлені "епізоди" "розірваної" злочинної поведінки особи в судовій практиці України (2013)
Кулик О. Г. - Види кримінологічної інформації, їх методологічне та методичне значенння (2013)
Яковець І. С. - Оптимізація управління процесом виконання кримінальних покарань (2013)
Івасюк І. Г. - Доцільність як філософсько-правова категорія та її прояв у системі засад кримінального провадження (2013)
Бережна І. Г. - Види нотаріальних дій, що вчиняються за участі фізичних осіб-підприємців (2013)
Матвєєв П. С. - Концепція інноваційної освіти та науки, Юлдашев О. Х. (2013)
Московец В. И. - Формы участия общественности в охране государственной границы (2013)
Осадчий С. Ю. - Особливості набуття земель трубопровідного транспорту в користування на підставі земельного сервітуту (2013)
Залізняк П. М. - Загальні проблеми питання принципу об'єктивної істини в цивільному процесі (2013)
Другова В. А. - Віндикаційний позов як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття, на нерухоме майно (2013)
Перекрестная О. О. - Фінансові заходи реагування на зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві (2013)
Гофман О. Р. - До питання підвідомчості справ про стягнення заборгованості за наслідками виконання гарантійних зобов'язань держави (2013)
Потоцький М. Ю. - Особливості адміністративно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності (2013)
Кондратенко Ю. В. - Історико-правові засади розвитку радянського законодавства про використання земель для містобудівних потреб у післявоєнний період (2013)
Шуміленко А. П. - Імплементаційна правотворчість організації американських держав у сфері боротьби з торгівлею жінками (2013)
Іванов Д. В. - Суспільне мовлення як динамічна категорія (2013)
Від редколегії (2014)
Шульженко С. В. - Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу (2014)
Спітковський А. І. - Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об’єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля, Нечаєва Т. П. (2014)
Яценко В. П. - Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації, Шрайбер О. А. (2014)
Стогній О. В. - Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Дрёмин И. В. - Математическое моделирование и анализ влияния момента инерции вращающихся частей ВЭС на процесс регулирования частоты (2014)
Kulyk M. M. - Operative conditions and attainable volumes of using heat pumps at heat and power plants in the Integrated Power System of Ukraine, Bilodid V. D. (2014)
Дубовской С. В. - Усовершенствованный метод оценки технологий комбинированного производства электрической энергии и теплоты по средней стоимости жизненного цикла, Твердохлиб А. С. (2014)
Дубровський В. В. - Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку, Підвисоцький О. М. (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Plotkin B. - Sergei Nikolaevich Chernikov. Memoirs (2012)
Acciarri C. - On verbal subgroups in finite and profinite groups, Shumyatsky P. (2012)
Belegradek O.  - Local embeddability (2012)
Bondarenko V. M. - The representation type of elementary abelian p-groups with respect to the modules of constant Jordan type, Lytvynchuk I. V. (2012)
Dashkova O. Yu. - On locally soluble AFN-groups (2012)
Drensky V. - Inner automorphisms of Lie algebras related with generic 2 × 2 matrices, Fındık S. (2012)
Jasionowski P. - Matrix characterization of symmetry groups of boolean functions (2012)
Kurdachenko L. A. - Groups with many pronormal and transitively normal subgroups, Semko (Jr.) N. N., Subbotin I. Ya. (2012)
Monakhov V. A. - Trofimuk. Invariants of finite solvable groups (2012)
Skiba A. N. - On the F-hypercentre of a finite group (2012)
Zhykharyeva Yu. - Expansions of numbers in positive L.uroth series and their applications to metric, probabilistic and fractal theories of numbers, Pratsiovytyi M. (2012)
Title (2012)
Харченко С. Я. - Значення категорії "соціальність" у пошуках методологічної основи розвитку сучасної соціально-педагогічної науки (2012)
Безпалько О. В. - Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні (2012)
Стех Є. О. - Аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічній науці (2012)
Чернуха Н. М. - До питань інтеграції в сучасній освіті (2012)
Бєлецька І. В. - Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання (2012)
Шахрай В. М. - Профілактика соціальної дезадаптації підлітків через залучення їх до театрально-ігрової діяльності (2012)
Кудашкіна О. З. - Аналіз позитивного та негативного впливу кіберпростору на особистість студентської молоді (2012)
Харченко Л. П. - Співробітництво соціального педагога із сім’єю (2012)
Терновець О. М. - Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема (2012)
Цибулько Л. Г. - Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства (2012)
Макаренко А. В. - Школа-інтернат як фактор формування соціального здоров’я вихованців (2012)
Рассказова O. І. - Соціальна ексклюзія як наслідок стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями (2012)
Караман О. Л. - Соціально-педагогічний потенціал регіону і громади виховної колонії для неповнолітніх (за результатами дослідження) (2012)
Краснова Н. П. - Особливості процесу виховання засуджених жінок (2012)
Відомості про авторів (2012)
Возняк Д. К. - Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришових пегматитів Волині (Український щит), Павлишин В. І. (2008)
Кульчицька Г. О. - Включення закристалізованих розплавів у анортоклаз-мікропертиті з сієнітів Азовського штоку (Український щит), Мельников В. С. (2008)
Радчук В. В. - Анизотропия сигналов ЭПР в биогенном апатите и проблемы ретроспективной дозиметрии, Брик А. Б., Клименко А. П., Щербина О. И., Антощук Н. Л. (2008)
Шумлянський Л. В. - Геохімічні особливості та генезис базальтів ратненської світи вендської трапової формації Волині (2008)
Ємець О. В. - Геохімія органічної речовини у міденосних проверстках Бахмутського трогу (Північно-Західний Донбас), Пютман В., Жикаляк М. В. (2008)
Самчук А. І. - Розподіл мікроелементів у ґрунтах та рослинності природних і техногенних ландшафтів, Огар Т. В. (2008)
Крюченко Н. О. - Моделювання утворення вторинного сольового ореолу над рудним тілом, Жовинський Е. Я., Іваненко Н. П. (2008)
Сьомка В. О. - Петрогеохімічні особливості рідкісноземельно-торій-уранових пегматитів центральної частини, Іванов Б. Н., Пономаренко О. М., Бондаренко С. М., Щербак Д. М. (2008)
Єсипчук К. Ю. - Нова шкала геологічного часу і межа архей - протерозой на Українському щиті (про еволюцію поглядів на періодизацію докембрію) (2008)
Загнітко В. М. - Рецензія на книгу "Металічні та неметалічні корисні копалини України" (2008)
Галабурда Ю. А. - П’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Проблеми мінералогічної кристалографії" (2008)
Наші автори (2008)
Майдукова С. С. - Шахтная вода в гидрографической сети Донбасса (2008)
Єськов О. Л. - Соціально-економічні важелі розвитку інноваційної активності працюючих, Бунтовський С. Ю. (2008)
Кучер В. А. - Целеориентированное планирование стратегии инвестиционного развития угледобывающих шахт Донбасса (2008)
Письменний О. А. - Оцінка впливу гарантійного обслуговування крупної побутової техніки в регіоні на споживчий вибір (2008)
Ляшенко В. И. - Кооперативы и артели как форма организации угледобычи в Украине, Череватский Д. Ю. (2008)
Гевлич Г. І. - Розробка економічних методів управління якістю прокатного виробництва металургійних підприємств Донецького регіону, Колєснікова Г. В., Черткова О. М. (2008)
Асаул А. Н. - Проблемы трансформации экономики при переходе к постиндустриальному строю (2008)
Нусратуллин В. К. - Формирование стоимости в рентных отраслях экономики, Нусратуллин И. В. (2008)
Андреева И. Г. - Особенности функционирования и развития малого предпринимательства Челябинской области, Павлов К. В. (2008)
Матросова Л. М. - Аналіз методик оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, Пруднікова Л.О. (2008)
Болдир Г. М. - Роль торгово-промислових палат в інформаційному забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2008)
Антипов О. А. - Метод рейтингової оцінки для вибору напряму пошуку виробничих резервів (2008)
Ґудзь П. В. - Обгрунтування для промислового підприємства стратегії проникнення на зовнішній ринок (2008)
Михальський О.В. - Інвестиції інноваційного спрямування як об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2008)
Кендюхов О. В. - Брендинг: проблема схвалення оптимальних рішень (2008)
Мальчик М. В. - Методичні основи посилення конкурентних позицій машинобудівних підприємств (2008)
Семенов Г. А. - Оцінка конкурентоспроможності продукції акціонерного товариства (2008)
Швець Л. М. - Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства (2008)
Штангрет А. М. - Статистична оцінка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням, Пушак Г. І. (2008)
Іващенко О. В. - Управління запасами на підприємствах, Кожевнікова О. С. (2008)
Ткаченко А. М. - Методи оцінки підприємницького ризику, Якось І. С. (2008)
Бражникова Л. Н. - Классификация дебиторской задолженности коммунального предприятия для целей управления (2008)
Телічко Н. А. - Становлення та розвиток страхового ринку України, Серебрянська М. В. (2008)
Осадча Н. В. - Вплив міжнародних організацій на роботу державної митної служби України (2008)
До ювілею Внукової Наталії Миколаївни (2008)
Title Page (2008)
Contents (2008)
Bondarenko I. - On classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet, Grigorchuk R., Kravchenko R., Muntyan Ye., Nekrashevych V., Savchuk D., ˇSunic Z. (2008)
Єрич Т. Г. - Зміни системи навчання та виховання в кишинівській духовній семінарії в середині ХІХ ст. (2013)
Ложешник А. С. - Старшина Бузького козацького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: зміна функціональних обов’язків, чисельність та національний склад (2013)
Назарова Є. П. - Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку ХХ ст: основні тенденції розвитку (2013)
Сердюк Ж. М. - Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі ХІХ – ХХ ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) (2013)
Ісса Т. В. - Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни (2013)
Комнат Л. А. - Основні етапи євроінтеграції України (2013)
Лопаков В. С. - Шляхи реформування пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Татаринов І. Є. - Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914 р.) (2013)
Татарова В. О. - Вплив політичних подій 1991 року в Україні на перейменування Одеських газет (2013)
Шишко О. Г. - Відновлення влади Директорії УНР в Одесі (2013)
Бабійчук Г. В. - Пам’ятки історичного та археологічного краєзнавства Миколаївшини (2013)
Верховцева І. Г. - Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) (2013)
Волкова С. М. - Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2013)
Галушка Н. Б. - Виховний ідеал в сільських родинах 20-40 хх рр ХХ ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області) (2013)
Гончарук Г. І. - До питання про створення обласних та крайових організацій Народного Руху України (1989 – 1992 роки) (2013)
Гончарук Т. Г. - Публікації М. Сависа на сторінках газети "Одесский вестник" кінця 1850-х – першої половини 1860-х рр.: колишній кирило – мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби (2013)
Зуляк М. І. - Радянофільська тематика Львівського часопису "Нові шляхи" (1929-1932 рр.) (2013)
Коханова О. О. - Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії (2013)
Моісеєва Т. М. - Громади сестер милосердя: критерії формування сестринського персоналу (за матеріалами статутів) (2013)
Федорова А. І. - Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав’я (2013)
Ґудзь В. В. - Джеймс Мейс як вчений і особистість та його стосунки із владними колами (2013)
Іваніченко Л. М. - Участь В.Н. Станко у створенні та діяльності лабораторії археології та етнології Степової України ОНУ ім. І.І. Мечникова (2013)
Ільченко А. П. - Україна – не Росія: роль Л.Д. Кучми у вирішенні російсько-українського конфлікту навколо острову Тузли (2013)
Мельник О. В. - Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеських вищих жіночих курсах (1906-1918 рр.) (2013)
Мосякін С. Л. - До питання про походження дводомних амарантів (Amaranthus L., Amaranthaceae Juss.) (2005)
Федорончук М. М. - Типіфікація та критичний аналіз описаних з території України видів родини Apiaceae Lindl.: роди: Anthriscus Pers. — Ferulago C. Koch (2005)
Андрієнко Т. Л. - Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabaceae) в Україні, Онищенко В. А., Прядко О. І. (2005)
Шиян Н. М. - Gentiana nivalis L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат, Джус М. О. (2005)
Гайова Ю. Ю. - Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району (2005)
Коваль Л. В. - Про необхідність заповідання цінної ділянки лучного степу на крейдяних відслоненнях Придеснянського плато (Сумська обл., Україна) (2005)
Жуков С. П. - Різноманітність деяких фітосистем із різним рівнем цілісності, Морозова Н. М. (2005)
Ісіков В. П. - Поширення і сучасний стан популяцій Triticum boeoticum Boiss. (Poaceae) в Криму, Гелюта В. П., Попкова Л. Л., Бойко Н. Г., Дорохов Д. Б., Серяпін О. А. (2005)
Арнольд Гюнтер Р. В. - Перша знахідка Sporophagomyces chrysostomus (Berk. et Br.) K. Poldmaa et Samuels (Hypocreaceae) в Україні (2005)
Гайова В. П. - Деякі нові та рідкісні аскоміцети в Україні (2005)
Ліновицька В. М. - Культуральні та морфологічні особливості лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах, Бухало А. С. (2005)
Трискиба С. Д. - Знахідка Grifola frondosa (Fr.) S. Grey на півночі Донецької області, Полохіна І. І., Сухомлин М. М. (2005)
Дзигун Л. П. - Культуральні особливості дереворуйнівного гриба Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (Basidiomycota) (2005)
Кондратюк С. Я. - Нові та рідкісні для Ізраїлю лишайники та ліхенофільні гриби з гір Кармель, Нево Е., Вассер С. П. (2005)
Ходосовцев О. Є. - Placopyrenium O. Breuss. (Lichens, Verrucariaceae) — новий рід для ліхенофлори Кримського півострова (2005)
Кудінова О. В. - Вміст пігментів та органічного вуглицю в інфікованих кореневою губкою проростках Pinus sylvestris L., Бойко М. І. (2005)
Артеменко О. А. - Вплив кліностатування на конформаційний стан хроматину та кінетику першого клітинного циклу під час проростання насіння гороху, Троян В. М., Азарскова М. В. (2005)
Title (2012)
Contents (2012)
To the 100th anniversary of the birth of Sergei Nikolaevich Chernikov (2012)
Ballester-Bolinches A. - S-Embedded subgroups in finite groups, Beidleman J. C., Feldman A. D., Heineken H., Ragland M. F. (2012)
Banakh T. - Algebra in superextensions of inverse semigroups, Gavrylkiv V. (2012)
Dixon M. R. - S. N. Chernikov and the development of infinite group theory, Kirichenko V. V., Kurdachenko L. A., Otal J., Semko N. N., Shemetkov L. A., Subbotin I. Ya. (2012)
Drozd Yu. A. - One branch curve singularities with at most 2-parameter families of ideals, Skuratovskii R. V. (2012)
Gaglione A. M. - Survey of generalized pregroups and a question of Reinhold Baer, Lipschutz S., Spellman D. (2012)
Grigorchuk R. I. - The spectral measure of the Markov operator related to 3-generated 2-group of intermediate growth and its Jacobi parameters, Krylyuk Ya. S. (2012)
Kashu A. I. - On inverse operations in the lattices of submodules (2012)
Selkin V. - On factorizations of limited solubly ω-saturated formations (2012)
Shevrin L. N. - Semigroups with certain finiteness conditions and Chernikov groups (2012)
Саленко О. В. - Оптимізація статусу суддівського самоврядування в Україні шляхом гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами (2013)
Вовок О. О. - Теоретико-правовий погляд на принципи забезпечення національної безпеки (2013)
Сімонян Н. А. - Удосконалення форм, методів та організаційних засад здійснення цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Качинська М. О. - До питання про органи охорони правопорядку (2013)
Мречко Н. І. - Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністративного суду (2013)
Сквірський І. О. - Ще раз до питання про мету громадського контролю (2013)
Сурник В. М. - Окремі аспекти систематизації повноважень державної судової адміністрації України (2013)
Витязь М. І. - Законодавче визначення невиконання угоди про визнання винуватості як ознаки об’єктивної сторони відповідного злочину (2013)
Куц В. М. - До проблеми конфіскації у кримінальному праві України, Єрмак О. В. (2013)
Подолінська І. С. - Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження: сутність та нормативний зміст (2013)
Ковальов Є. В. - Вплив концепції "електронний суд" на кримінальне судочинство: сутність та її значення (2013)
Соловйов Е. П. - Необхідність встановлення адекватної міри покарання за злочин, передбачений ст. 135 кримінального кодексу України (2013)
Ніжинська І. С. - Щодо ролі ООН у боротьбі з корупцією у контексті міжнародного права (2013)
Птащенко Д. С. - Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості її регламентації положеннями щодо помилки в обставинах, які виключають злочинність діяння та регламентація уявної оборони спеціальними нормами (2013)
Вітюк І. Я. - Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони земель енергетики (2013)
Трохлюк О. П. - Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини (2013)
Курко М. Н. - Стратегія формування наукового забезпечення правосуддя в Україні, Біленчук П. Д. (2013)
Щокін Р. Г. - Юридична природа права інтелектуальної власності (2013)
Скороход І. В. - Організація та правове регулювання управління аудиторською діяльністю в Україні (2013)
Доманський В. А. - Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України (2013)
Юлдашев С. О. - Принципи розгляду економічних спорів у третейському судочинстві (2013)
Матвєєв П. С. - Інноваційна політика як складова управління економікою на сучасному етапі (порівняльно-правовий аналіз) (2013)
Потоцький М. Ю. - Перспективи розгляду спорів щодо інтелектуальної власності міжнародним комерційним арбітражним судом (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення права неповнолітньої особи на свободу та особисту недоторканість (2013)
Сабодаш Р. Б. - Практика європейського суду з прав людини як джерело цивільного права України (2013)
Пашутіна В. Ю. - Зловживання корпоративними правами у сфері виплати дивідендів (2013)
Дідук А. Г. - Щодо деяких аспектів правової охорони конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) в Україні (2013)
Симонян А. В. - Господарсько-правове регулювання створення суб’єктів медичної практики (2013)
Хорт І. В. - Організаційне забезпечення функціонування суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2013)
Орлов В. А. - Поліція муніципалітету: досвід країн Європи (2013)
Задорожній О. В. - Дослідження питань міжнародної безпеки в роботах українських юристів-міжнародників після 1991 р., Білоцький С. Д. (2013)
Кулеба Д. І. - Прогалини нюрнберзького і токійського трибуналів (2013)
Черновський О. К. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного відбору суддівських кадрів (2013)
Титул, зміст (2009)
Хобзей П. К. - Інформатизація системи освіти - один з основних напрямків розвитку освітньої галузі у Львівській області, Шиян Р. Б., Кацюба М. Р., Палюшок Л. В. (2009)
Носкова М. В. - Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2009)
Завадський І. О. - Програма "Онлайнова освіта. Профільне навчання". Досвід Львівської області (2009)
Черняхівський В. В. - Прямі й обернені задачі до вивчення основ алгоритмізації в школі (2009)
Кузбит І. М. - Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі (2009)
Маркелов В. Е. - Організація навчального процесу секції інформатики обласної МАН, Лема І. А. (2009)
Кузик С. В. - Як зацікавити учнів програмуванням (2009)
Прончак І. С. - Що показала апробація програмних засобів у навчальних закладах області (2009)
Семен Ю. В. - Система автоматизованого тестування "АСМ Контестер", Бабіля Р. (2009)
Семенюк В. М. - Український Борщ (2009)
Парій Н. З. - Система завдань для виконання засобами CorelDraw (2009)
Білецький В. М. - Обласна учнівська олімпіада з інформатики у 2008 році (2009)
Олексишин А. М. - Педагогічний програмний засіб "Інформатика для учня та вчителя" (2009)
Манько Н. М. - Використання елементів навчально-дослідницької діяльності в процесі викладання інформатики, Моржин Н. Р. (2009)
Відповіді на запитання читачів (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Меленко С. Г. - Історичні особливості впливу давньогрецької філософії права на процеси становлення римської культури та державно-правової системи (2013)
Вовк О. Й. - Розвиток українського міського звичаєвого права у великому князівстві литовському періоду пізнього середньовіччя (2013)
Жабський В. І. - Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин (2013)
Фонарюк О. Ю. - Концепти та перспективи наукового осмислення злочинності як органічної складової життєдіяльності суспільства (2013)
Бабенко В. І. - Прокуратура України в системі органів публічної влади (2013)
Роженко Д. В. - Особливості судового розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження (2013)
Снідевич О. С. - Окремі проблемні питання юрисдикції справ, що виникають із виконавчих процесуальних правовідносин (2013)
Хорт І. В. - Організаційне забезпечення функціонування суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2013)
Журавльов А. В. - Особливості поняття та сутності управління державної охорони України як правоохоронного органу (2013)
Ясуник Л. І. - Поняття, завдання та значення управління закордонними справами (2013)
Курко М. Н. - Концептуальні засади сучасного наукового забезпечення кримінального провадження в Україні, Біленчук П. Д. (2013)
Давиденко В. С. - Проблеми подолання протидії розкриттю та розслідуванню протиправного заволодіння військовим майном військовими службовими особами (2013)
Брижак А. В. - Загальнотеоретична характеристика віктимологічних факторів крадіжок, поєднаних з проникненням у житло (2013)
Бращей Р. І. - Звільнення від покарання як інститут кримінального права (2013)
Ніжинська І. С. - Міжнародні дні конвенції як засіб боротьби з корупцією (2013)
Мельник П. В. - Кримінально-правова охорона довкілля республіки Польща (2013)
Басай О. В. - Проблемні питання визнання універсальності засад цивільного законодавства (2013)
Бірюкова А. Г. - Трудове законодавство України у контексті становлення та розвитку (2013)
Демидко В. О. - Правове регулювання права на здорові та безпечні умови праці: проблеми та напрями удосконалення (2013)
Єфіменко Д. К. - Поняття та ознаки координації правоохоронної діяльності (2013)
Хомич І. Ю. - Принцип цільового використання коштів в соціальному забезпеченні населення України: поняття та значення (2013)
Мартинюк І. В. - Сприяння працевлаштуванню окремих категорій громадян: міжнародний досвід регулювання (2013)
Турчин С. О. - До питання припинення трудових відносин з керівником господарського товариства (2013)
Ніколенко Л. М. - Матеріальні та процесуальні норми і правовідносини: їх взаємозв’язок у господарському судочинстві (2013)
Мельник І. С. - Процесуальні особливості вчинення виконавчих написів за нотаріально посвідченими правочинами (2013)
Мягкоход Ю. В. - Визнання суб’єктивного земельного права як спосіб захисту (2013)
Поліщук О. Г. - Окремі правові проблеми набуття земельних ділянок у користування у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно (2013)
Потоцький М. Ю. - Визнання недійсними господарських угод як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Шуба Б. В. - Щодо вдосконалення деяких економічних понять у законодавстві про господарські товариства (2013)
Черновський О. К. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного відбору суддівських кадрів (2013)
Луцький А. І. - Вплив правової ідеології на розвиток громадянського суспільства в Україні (2013)
Іванець І. П. - Концепція захисту екологічних прав через призму практики європейського суду з прав людини (2013)
Рарицька В. Б. - Модельне фінансове право як феномен пострадянської фінансово-правової дійсності (2013)
Подоляка А. М. - Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку (рецензія на монографію ю. М. Дьоміна "прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі") (2013)
Косович В. М. - Нормативна регламентація тлумачення нормативно-правових актів України як передумова для їх удосконалення (2013)
Гурняк О. Г. - Кримінальний кодекс УРСР як правова основа реалізації політичних репресій у другій половині 30-х років ХХ століття (2013)
Подоляка А. М. - Юридичний конфлікт в адміністративному процесі (2013)
Гринцов О. В. - Поняття та ознаки адміністративних послуг, які надаються органами міністерства доходів та зборів (2013)
Миськів Л. І. - Медична та інтеграційна моделі освіти на шляху до становлення інклюзивного освітнього середовища (2013)
Ліпський Д. В. - Судова правотворчість в адміністративному судочинстві України (2013)
Фролов Ю. М. - Сутність та особливості адміністративно-правових відносин (2013)
Румянцева-Козовник А. В. - Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ щодо запобігання насильства в сім’ї над дітьми (2013)
Исмайлов Улви Дадаш Оглы - Особенности уголовно-процессуального законодательства по делам несовершеннолетних (2013)
Машдыев М. К. - Имеет ли право на существование стадия возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве? (2013)
Лєшукова І. В. - Типові помилки та порушення слідчих органів внутрішніх справ України при складанні, направленні або виконанні запитів про міжнародну правову допомогу (2013)
Пиріг Н. М. - Екстрадиція за кримінальним процесуальним кодексом України та практичні проблеми її реалізації (2013)
Триньова Я. О. - Значення біоетичних засад у системі сучасного кримінального правоутворення (2013)
Пилипенко Г. М. - Ситуації досудового розслідування, що потребують залучення експертів (обізнаних осіб) (2013)
Наконечна Л. А. - Регламентація відповідальності за насильницькі злочини в історії кримінального законодавства (2013)
Конопельський В. Я. - Про стан відображення у сучасній кримінально-виконавчій політиці України принципа диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2013)
Чолан Т. А. - Міжнародне законодавство з питань усиновлення дітей як невід’ємна частина національного законодавства України та російської федерації (2013)
Біляєв В. О. - Тактична модель реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності підрозділами карного розшуку в умовах набуття чинності новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Воронін Я. Г. - Зарубіжний досвід організаційно-правових засад функціонування нафтогазової галузі та шляхи його запозичення в Україні (2013)
Олійник К. М. - Відмежування трудового договору від цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею (2013)
Потоцький М. Ю. - Відшкодування збитків як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Редько А. О. - Деякі питання реалізації стратегії реформування системи надання соціальних послуг (2013)
Ніколенко Л. М. - Характеристика функцій господарського процесуального права як складової частини системи права (2013)
Воєводін Б. В. - Цивільно-правовий захист прав споживачів реклами (2013)
Куцевич О. П. - Концентрація земель: соціально-правова оцінка (2013)
Бажанов В. О. - Договір в авторському праві як цивільно-правова категорія (2013)
Черновський О. К. - Визначення професійної придатності до суддівської діяльності (2013)
Голованчук Є. О. - Історико-правовий аспект становлення та розвитку внутрішнього фінансового контролю (2013)
Рядінська В. О. - Генезис принципу справедливості оподаткування (2013)
Ярмак І. М. - Нормативне закріплення принципів фінансового контролю (2013)
Чайка В. В. - Фінансово-правове регулювання гармонізації прямих податків у державах європейського союзу: досвід для України (2013)
Ніжинська І. С. - Щодо ролі ООН у боротьбі з корупцією у контексті міжнародного права (2013)
"Золота фортуна" – успіх, об’єктивність, визнання! (2013)
Титул, зміст (2009)
Співаковський О. В. - Питання управління інтеграцією компаній та університетів (2009)
Зубик В. В. - Розвиток пізнавальних здібностей учнів сільських шкіл засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Ребрина В. А. (2009)
Павлова Н. С. - До питання вивчення змісту навчання інформатики у 7-9 класах, Семещук І. Л. (2009)
Забарна А. П. - Компетентнісний підхід як основа організації профільного навчання інформатики (2009)
Завадський І. О. - Поурочне планування з інформатики для 9-го класу (2009)
Абрамов В. О. - Лабораторно-методичний комплекс для вивчення основ теорії комп'ютерних систем управління і робототехніки (2009)
Дягло Н. В. - Вікі-технології у сучасній освіті (2009)
Ракута В. М. - Комплексне використання прикладного програмного забезпечення для створення електронних засобів навчального призначення (2009)
Овчар I. М. - Електронний підручник як один із основних аспектів інтенсифікації вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, Калашніков І. В. (2009)
Рибалко О. О. - Створення презентації до уроку в початковій школі у програмі Macromedia Flash Professional 8 (2009)
Жалдак М. І. - Інститут інформатики національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: історія та сьогодення, Рамський Ю. С., Сергієнко В. П. (2009)
Інструктивно-методичний лист МОН України (2009)
Збори переможців конкурсу "Вчитель - новатор" (2009)
Конкурс "Методика - 2009" (2009)
Підручники з інформатики (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Карпенко О. В. - Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності, Соболь Г. О. (2012)
Дробиш Л. В. - Проблеми кадрового забезпечення підприємств туризму (2012)
Пармакли Д. М. - Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: методические аспекты, Арикока З. Н. (2012)
Алёхин А. Б. - Жизнеспособность промышленных предприятий: формализация и оценка (2012)
Диленко В. А. - Модель оптимального экономического роста при гарантированных уровнях производственного накопления и непроизводственного потребления (2012)
Ращупкіна В. М. - Методологія оцінки потенціалу стратегії розвитку регіону (2012)
Хаджинов І. В. - Дисбаланси розвитку старопромислових регіонів України (2012)
Беззубченко О. А. - Особливості формування та функціонування елементів моделі національної конкурентоспроможності України (2012)
Калініна С. П. - Програмно-цільовий підхід до забезпечення реструктуризації зайнятості на мікрорівні (2012)
Кислова Л. А. - Напрями диверсифікації чорної металургії України в контексті реалізації стратегічних завдань державно-приватного партнерства (2012)
Балабанова Н. В. - Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні (2012)
Мітюшкіна Х. С. - Шляхи подолання диспропорційності економічного розвитку регіонів України (2012)
Захарова О. В. - Особливості розвитку транспортної галузі України в контексті світових тенденцій (2012)
Чентуков Ю. І. - Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин (2012)
Булатова О. В. - Особливості залучення до процесів міжнародної регіоналізації країн, що відносяться до різних типів соціально-економічних систем (2012)
Медведкин Т. С. - Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза (2012)
Кравченко В. А. - Оценка суверенных рисков платежеспособности по внешнему государственному долгу, Жукова Д. В. (2012)
Марена Т. В. - Місце України на світовому фондовому ринку (2012)
Медведкина Е. А. - Формирование посткризисной инвестиционной позиции стран ЕС в контексте обеспечения финансовой безопасности (2012)
Дубенюк Я. А. - Особливості двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Республікою Кіпр (2012)
Мацука В. М. - Закономірності та тенденції розвитку регіональних ринків туристичних послуг, Осипенко К. В. (2012)
Кравченко В. А. - Соответствие макроэкономических показателей Украины критериям вступления в Европейский Союз, Гудаков А. К. (2012)
Лейн А. А. - Рівні розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації (2012)
Polowczyk J. - Cooperation in international business (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Титул, зміст (2013)
Концепція навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Литвинова С. Г. - Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики у 5-му класі для навчальної програми зпоглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, лист ІІТЗО №14.1/12Г265 від 05.09.2012 (2013)
Анікіна Л. П. - Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики у 5-му класі для навчальної програми, затвердженої наказом МОН, молоді та спорту України №664від 6.06.2012 (2013)
Лисенко Т. І. - Особливості викладання теми "Редактор презентацій" у 5 класі (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з комп’ютером (2013)
Співаковська Є. О. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Гац О. І. - Хмарні технології в навчальних закладах м. Києва (2013)
Шакотько В. В. - Windows 8, інсталяція і перше знайомство (2013)
Жугастрова О. В. - Операційна система Windows 8 — початок роботи (2013)
Дем’яненко В. М. - Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення, Лаврентьєва Г. П., Шишкіна М. П. (2013)
Обрізан К. М. - Підготовка учнів до олімпіади з інформаційних технологій (2013)
Про модернізацію школи, ІКТ та розвиток проекту "Щоденник.ua" (2013)
Про підсумки Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році (2013)
Результати IX Всеукраїнського конкурсу "Вчитель-новатор" (2013)
"Золота Фортуна" — найвища сходинка до міжнародного визнання! (2013)
Алексєєва Н. Ф. - Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії, Сакун Л. М. (2012)
Бігдан М. Г. - Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом, Карлик Ю. Ю. (2012)
Біланюк О. П. - Сучасний стан та перспективи міжнародного туризму в українсько-польських відносинах (2012)
Волошин І. М. - Туристично-рекреаційний і інтелектуальний потенціал Житомирської області (2012)
Волощук Г. О. - Стратегічний аналіз інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості, Штанько Л. О. (2012)
Вуйцик О. І. - Оподаткування прибутку готельного бізнесу як засіб державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Герасимчук Н. А. - Інституційні засади взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності (2012)
Глєбова А. О. - Інноваційні технології у туристичній галузі (2012)
Гончаренко А. М. - Пошук інструменту виміру реальної вартості організації, Гончаренко О. В. (2012)
Демешок О. О. - Імовірні варіанти розвитку подій щодо трансформації стратегічного потенціалу промислової теплоенергетики та енергетичного машинобудування при приєднанні України до зони вільної торгівлі (2012)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та доцільність формування ефективної фінансово-кредитної інфраструктури Львівської області (2012)
Дунаєвська О. Ф. - Нове життя Житомирського обласного літературного музею, Козловський О. Ю., Коткова Т. М. (2012)
Журавльова С. М. - Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства (2012)
Забуранна Л. В. - Дослідження мотивації підприємців у сфері сільського аграрного туризму (2012)
Камнєва О. М. - Удосконалення методологічного підходу до динамічного управління капіталом на багатокритеріальній основі, Холіна А. Г., Гізатулін А. М. (2012)
Камушков О. С. - Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму (2012)
Ключенко А. В. - Оцінка ефективності відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону (2012)
Ковтуненко К. В. - Використання методів стратегічного аналізу для оцінки фінансового потенціалу підприємства, Шаповал Я. В. (2012)
Коніщева Н. Й. - Пріоритети розвитку туристичного бізнесу у Донецькій області (2012)
Кузнєцова Т. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління персоналом на експортноорієнтованих підприємствах України (2012)
Кулік А. В. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2012)
Мальська М. П. - Теоретичні засади розміщення підприємств індустрії туризму (2012)
Раделицький Ю. О. - Міжнародне страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, Тенюх З. І., Матвіїв В. (2012)
Савченко К. В. - Податкові інструменти реалізації стабілізаційної політики в Україні (2012)
Сухотеріна М. І. - Створення системи зовнішнього моніторингу діяльності підприємств машинобудування у післяприватизаційний період (2012)
Толпежніков Р. А. - Оцінка та прогнозування фінансового потенціалу підприємства, Маматова Л. Ш. (2012)
Фарат О. В. - Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі Львівського регіону, Марущак М. В. (2012)
Харчишина О. В. - Ефективна організаційна культура: проблеми теорії і практики (2012)
Хомич Г. М. - Державне регулювання франчайзингових відносин в Україні (2012)
Шевчук О. А. - Контроль ефективності використання бюджетних коштів (2012)
Шевченко І. В. - Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Полтавському регіоні (2012)
Щурик М. В. - Найважливіші передумови розвитку туристичної індустрії в Карпатському макрорегіоні (2012)
Миронов А. Л. - Содержание и виды государственного управления (2013)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей граждан в конституциях БССР (1919-1978 гг.) (2013)
Нужний С. С. - Еволюція правового статусу приватновласницьких селян українських губерній російської імперії у пореформену добу (2013)
Кирсанов А. Ю. - Становление и историческое развитие гражданского общества (2013)
Кутовой Д. В. - Право на участие в культурной жизни в конституции России 1993 года (2013)
Павлов Е. А. - История конституционно-правового развития права на предпринимательскую деятельность в России (2013)
Дубинський О. Ю. - Проблеми правового регулювання сертифікації в Україні (2013)
Смирнова Е. Г. - Система підрозділів ОВС та їх повноваження щодо забезпечення економічної безпеки України (2013)
Бугрім О. В. - Адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (2013)
Нестеренко Є. В. - Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління (2013)
Любарець А. Ю. - Підзаконні акти в адміністративній реформі (2013)
Острійчук О. П. - Теоретичний аспект та практичне значення показань експерта в процесі доказування (2013)
Тесленко В. І. - Поняття, обставини, причини, методи і схеми легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Суворова Р. В. - Процесуальні підстави проведення контролю за вчиненням злочину та прийняття відповідного рішення про його здійснення (2013)
Іванова Я. О. - Особливості кваліфікації за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України) (2013)
Ніколенко О. В. - Функціональні елементи механізму протидії корупційній злочинності в правоохоронних органах (2013)
Грудцына Л. Ю. - Вопросы разработки методики оценки научной результативности деятельности научных работников в Российской Федерации (2013)
Иванова С. А. - Вопросы интеграции частного и публичного права: Российская практика (2013)
Потоцький М. Ю. - Трансформації господарських правовідносин як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Иванов Д. В. - Общественное вещание как международный стандарт обеспечения свободы выражения взглядов (2013)
Румянцева-Козовник А. В. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо подолання проблем дітей трудових мігрантів (2013)
Гопанчук В. С. - Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь податковими органами, Ніжинський С. С. (2013)
Слінько Т. М. - Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на інформацію (2013)
Черновський О. К. - Нормативно-правове регулювання кримінального судочинства (2013)
Вейцман Д. Е. - Правовые источники деятельности предпринимательских корпораций в США (2013)
Мирсайев Х. С. - Проблемы происхождения ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий в международном частном праве (2013)
Ніжинська І. С. - Міжнародні конвенції як засіб боротьби з корупцією (2013)
Аністратенко Ю. І. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: переваги та недоліки (2013)
Игнатьев А. М. - Ранняя диагностика сердечно-сосудистой патологии у работников морского транспорта, Мацегора Н. А., Ярмула К. А., Панюта А. И., Ямилова Т. Н. (2013)
Аймедов К. В. - Паллиативная помощь: состояние и перспективы, Кривоногова О. В., Костюченко Т. М. (2013)
Бабова И. К. - Принципы немедикаментозного лечения цервикогенного головокружения при шейных вертебропатиях, Довгань Е. О., Кирдогло Г. К. (2013)
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. - Особливості енергетичного обміну в тканинах стінки кишечнику за умов гострої спайкової кишкової непрохідності (2013)
Карпенко Ю. И. - Хронический панкреатит как маска периодической болезни (клинический случай), Крыжановский Ю. Н., Потапчук А. В., Савельева О.В., Кудлач О.И. (2013)
Полінчук І. С. - Анестезіологічні аспекти лапароскопічних холецистектомій, Полінчук І. М., Гардубей Є. Ю. (2013)
Савельева Н. Н. - Характер клинического течения хронического генерализованного пародонтита у пациентов с лямблиозной инвазией (2013)
Тимофеєва С. В. - Етіопатогенетична корекція синдрому загрози переривання вагітності на тлі підвищенного рівня важких металів в крові (2013)
Мацегора Н. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз серед населення Одеської області за 2010 – 2012 рр., Бабуріна О. А., Смольска І. Н., Шпота О. Е. (2013)
Тещук В. Й. - Комплексне лікування ішемічних інсультів у поєднанні з серцево-судинною патологією, Тещук В. В. (2013)
Шмакова І. П. - Ефективність застосування вібро-вакуумного масажу в комплексному лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла на амбулаторно-поліклінічному етапі, Лисенко Т. В. (2013)
Левицкий А. П. - Влияние Квертулина на содержание липидов в печени и сыворотке крови крыс с дисбиозом, получавших высокожировой рацион, Величко В. И., Ткачук В. В., Левченко Е. М. (2013)
Кононенко В. В. - Про надзвичайні стани, що спричинені харчовими отруєннями, Непорада В. П., Непорада Н. В. (2013)
Кравчук М. Н. - Восстановительная терапия последствий травмы коленных суставов у спортсменов-тяжелоатлетов (2013)
Красилюк Л. И. - Опыт применения препарата растительного происхождения Nimm One для коррекции эректильной дисфункции у больных хроническим простатитом, Зачеславский А. Н., Чистяков Р. Б. (2013)
Красилюк Л. И. - Применение препарата Вобензим в комплексном лечении больных с хроническим бактериальным простатитом, Чистяков Р. Б., Зачеславский А. Н. (2013)
Лакиза В. В. - К диагностике и лечению сочетания диффузного токсического зоба с аутоиммунным тиреоидитом, Перстнев А. И., Потапчук А. В., Савельева О. В., Блихар Е. В. (2013)
Лакиза В. В. - Опыт использования транскатетерной симпатической денервации почечных артерий при лечении резистентной артериальной гипертензии, Потапчук А. В., Перстнев А. И., Савельева О. В., Солоденко И. О. (2013)
Лакиза В. В. - Особенности психического состояния больных сахарным диабетом, прошедших обучение в "Школе самоконтроля", Перстнёв А. И., Потапчук А. В., Петросян Е. В., Савельева О. В. (2013)
Новіков С. А. - Про доцільність застосування ультразвуку у комплексі постінфарктної відновлювальної терапії, Яблонська В. Б. (2013)
Якименко О. О. - Лікування болю в спині у жінок хворих на остеопороз в менопаузальному періоді, Кравчук О. Є., Хасан М. Д. (2013)
Міжнародні нормативні документи з питань морської медицини (2013)
Інформація (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лисенко Т. І. - Особливості викладання теми "Редактор презентацій" у 5 класі (2013)
Воробей О. О. - Викладання основ алгоритмізації у 5-му класі (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з комп’ютером (2013)
Макарчук О. М. - Погрібний О.В. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Литвинова С. Г. - Віртуальна учительська за хмарними технологіями (2013)
Ветров І. А. - Office 365. Перші кроки до "Віртуальної учительської" (2013)
Лутанюк Н. П. - "Віртуальна учительська" в роботі методичного обеднання вчителів української мови та літератури (2013)
Храпа О. М. - "Віртуальна учительська" в роботі вчителя початкових класів (2013)
Карташова Л. А. - Сучасні ІТ-пристрої, їхні характеристики та перспектива використання у навчанні, Карташова Т. М. (2013)
Шакотько В. В. - Windows 8, налаштування і стандартні програми (2013)
Пліш І. В. - Створення і використання інформаційної бази даних як електронного посібника, в управлінні якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.13 №1/9–92 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році" (2013)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.02.13 №1/9–77 "Щодо безкоштовного підключення ВНЗ до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi" (2013)
Видатний успіх учителів України в Лондоні (2013)
PowerPoint 2013: сучасні презентації для сучасних моніторів (2013)
Малига В. А. - Публічність у механізмі реалізації державної регуляторної політики (2013)
Дорошева О. М. - Тип владних інституцій та взаємовідносин між ними в конституційному праві Ісламської Республіки Іран (2013)
Марчук І. Ю. - Специфіка зводу законів як форми систематизації законодавства (2013)
Олійник В. М. - Правове визначення категорії "безпека": адміністративно-правовий аналіз (2013)
Шейбут В. В. - Деякі аспекти мі граційного контролю в Україні (2013)
Шаповалов А. В. - Організаційно-правові проблеми атестації працівників органів прокуратури (2013)
Ульмер М. М. - Реалізація принципів адміністративного судочинства у суді касаційної інстанції (2013)
Степашко О. І. - Рішення адміністративного суду у податкових спорах: поняття, зміст, види (2013)
Попова С. М. - Основні складові національної безпеки України, Попова Л. М. (2013)
Адабаш О. В. - Інформація з обмеженим доступом: проблеми законодавчого визначення (2013)
Романченко Є. Ю. - Суб’єкти процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2013)
Ліпський Д. В. - Суб’єкти, об’єкт, предмет, форма і строки касаційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2013)
Суворова Р. В. - Нормативно-правове регулювання контролю за вчиненням злочину (2013)
Которобай С. В. - Вищий адміністративний суд України як суб’єкт касаційного провадження (2013)
Сидоренко В. В. - Порядок та умови накладення адміністративних стягнень за економічні правопорушення (2013)
Ніколенко Л. М. - Взаємовідносини національних правових систем і права європейського союзу: вплив судових інстанцій (2013)
Ігнатов О. М. - Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють згвалтування (2013)
Куцевич М. П. - Напрями вдосконалення спеціальних різновидів звільнення від кримінальної відповідальності: в аспекті узгодження матеріального та процесуального права (2013)
Топчій В. В. - Злочини проти трудових прав: перспективи формування методики розслідування (2013)
Масол Д. І. - Класифікація мотивів у кримінальному праві (2013)
Губарь К. М. - Поняття злочинів проти моральності (2013)
Балко С. І. - Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: системний аналіз (2013)
Покатаєва О. В. - Дискусійні питання з приводу справляння плати за землю в Україні відповідно до чинного законодавства, Коваль О. О. (2013)
Білоусов Є. М. - Загрози економічній безпеці держави та засоби їх подолання (економі ко-правовий аспект) (2013)
Медвідь Я. Ф. - Особливості державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю в Україні (2013)
Марусенко Р. І. - Позбавлення права власності як спосіб захист у порушеного права, Старостенко Д. М. (2013)
Жорнік М. О. - Виконання Завдань цивільного судочинства у справах про визнання правочинів недійсними (2013)
Гентош Р. Є. - Диспозитивний метод земельного права (2013)
Гончаренко О. В. - Поняття фірмового найменування, функції та принципи фірмового найменування (2013)
Карапетян С. К. - Проблемні питання правозастосування у спадкових правовідносинах (2013)
Тимченко Л. Д. - Територія в міждержавних відносинах, Кононенко В. П. (2013)
Курко М. Н. - Наукове забезпечення розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США, Біленчук П. Д., Філоненко Г. Г. (2013)
Бандурка С. С. - Поняття економічної безпеки підприємства (2013)
Кліх Т. Г. - Перспективи розвитку банківської системи України в умовах кризових явищ у світовій економіці (2013)
Сірош М. В. - Принцип законності у податковому контролі (2013)
Ситник К. М. - Наступні визначні події в ботанічній науці (2005)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Екомережа України та її природні ядра, Ткаченко В. С., Андрієнко Т. Л., Мовчан Я. І. (2005)
Кондратюк С. Я. - Нові для Ізраїлю види лишайників з Голанських висот, Нево Е., Вассер С. П. (2005)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України роди лишайників (2005)
Смеречинська Т. О. - Нові та рідкісні для України види лишайників з природного заповідника "Медобори" (2005)
Федоренко Н. М. - Стан вивченості лишайників Українського Полісся (2005)
Дарієнко Т. М. - Фотобіонти деяких лишайників з відслонень гранітно-степового Побужжя, Войцехович Г. О. (2005)
Виноградова О. М. - Синьозелені водорості Карпатського біосферного заповідника, Коваленко О. В. (2005)
Панченко С. М. - Axyris amaranthoides L. (Chenopidiaceae Vent.) — новий адвентивний вид у флорі України, Мосякін С. Л. (2005)
Мойсієнко І. І. - Polygonum alpestre C.A. Mey (Polygomaceae) — новий для флори Східної Європи адвентивний вид (2005)
Ільїнська А. П. - Види роду Alyssum L. (секція Alyssum) у флорі України (2005)
Цимбалюк З. М. - Морфологічні особливості пилкових зерен Polychemum L. (Chenopodiaceae Vent.) (2005)
Коваль Л. В. - Нові знахідки адвентивних видів судинних рослин на Придеснянському плато (Сумська обл., Україна) (2005)
Кохан Т. П. - Bromopsis inermis (Leys.) Holub (Poaceae Barnhat) у багатовидових модельних рослинних угрупованнях (2005)
Дубина Д. В. - Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.), Дзюба Т. П. (2005)
Лисенко Г. М. - "Сукцесійний колапс" степових екосистем у світлі другого закону термодинаміки (2005)
Недуха О. М. - Фенотипічні зміни клітин листків Sium latifolium L. при водному дефіциті (2005)
Парнікоза І. Ю. - Стан ценопопуляцій Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. у м. Києві, Цуканова Г. О. (2005)
Козеко Л. Є. - ХХ з'їзд Американського товариства з гравітаційної та космічної біології (2005)
Ястремська О. М. - Технологічне оновлення суб’єктів господарювання на основі інноваційного розвитку (2014)
Місюк М. В. - Державна підтримка ринкового розвитку тваринництва (2014)
Божко В. П. - Определение лимитной цены наукоемкой продукции при использовании реинноваций, Мазниченко А. Д. (2014)
Когут Р. Й. - Экономическая эффективность применения вариаторов и ее зависимость от уровня иерархии и места в цикловой структуре производственных систем, Печеник А. Н., Сальников В. Г., Сердюк А. Д., Тернюк Н. Э. (2014)
Мельникова К. В. - Соціальний пакет як інструмент матеріальної мотивації (2014)
Никишов А. А. - Выбор и обоснование направлений совершенствования логистической деятельности предприятия атомного машиностроения, Кочурова В. Е. (2014)
Головань Д. В. - Формування комплексного підходу щодо визначення місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Артёмова А. В. - Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности сетевого торгового предприятия, Чумак И. А., Грищенко М. А. (2014)
Кулик Ю. М. - Методика оцінки надійності логістичних систем машинобудівних підприємств (2014)
Стаматін О. В. - Оцінювання якості трудового життя працівників промисловості за суб’єктивною та об’єктивною складовими (2014)
Лях І. О. - Програмно-цільові заходи управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2013)
Співаковський О. В. - Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу, Львов М. С., Кравцов Г. М. (2013)
Жалдак М. І. - Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах (2013)
Пушкарьова Т. О. - Електронна освіта і її розвиток в Україні, Мельник О. М. (2013)
Макарчук О. М. - Інформація, інформаційні процеси, системи, технології, Погрібний О. В. (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Сабитова Д. А. - Развитие творческих способностей учащихся на уроках информатики и во внеурочной деятельности (2013)
Якима І. І. - Досвід використання тестових технологій (2013)
Рожко В. В. - Створення й використання комп’ютерних презентацій (2013)
Васяніна О. А. - Мистецтво мультиплікації: шлях від учня до майстра (2013)
Шиліна Г. А. - Створення й упровадження електронного навчального курсу за авторською програмою факультативу "Українська мова" для 8 класу (2013)
Седов Е. П. - Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Пивденноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского, Седов В. Е. (2013)
Даниленко С. П. - Інструменти проектування сайту та їх особливості, Ольховський Є. О. (2013)
Заходи програми Microsoft "Партнерство в навчанні" (2013)
У МОН відбулося нагородження переможців конкурсу "Samsung назустріч знанням — 2012" (2013)
Результати XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2013)
XI Всеукраїнський турнір юних інформатиків (2013)
Marena T. V. - Pecularities of the world gold market functioning (2012)
Khoshtaria T. - The concept of business format franchising as an international market entry strategy (2012)
Антипенко Є. Ю. - Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на системи управління ланцюгами поставок підприємства, Афанасьєв В. В. (2012)
Балабанова Н. В. - Використання кластерних структур в підвищенні конкурентоспроможності регіону (2012)
Matsuka V. - Valuation techniques competitive edge tourist attraction region, Osipenko K. (2012)
Кислова Л. А. - Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки (2012)
Булатова О. В. - Просторові зрушення у світовому господарстві в умовах зростання глобальної регіоналізації (2012)
Захарова О. В. - Прогнозні оцінки розвитку транспорту в контексті світогосподарських тенденцій (2012)
Мітюшкіна Х. С. - Розвиток процесів транснаціоналізації й глобалізації на світовому ринку енергоресурсів (2012)
Горбашевська М. О. - Взаємодія України та Росії на світовому ринку машинобудівної продукції в контексті транснаціоналізації світового господарства (2012)
Левитская А. П. - Проблемы внедрения организационно-управленческих инноваций в практику предприятий Республики Молдова (2012)
Шевчук А. Ю. - Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕврАзЭС (2012)
Ніколенко Т. І. - Реалізація інноваційної стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності України (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Бондаренко Т. В. - Вплив інформаційних технологій на особистість як засіб підвищення ефективності навчання (2013)
Давискіба О. В. - Основні підходи до адаптації процесу оцінювання професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в системі дистанційного навчання (2013)
Кадемія М. Ю. - Шлях від веб-квеста до блог-квеста (2013)
Кириленко В. В. - Психолого-педагогічні особливості організації ігрової діяльності в інформаційному просторі вищого навчального закладу, Кириленко Н. М. (2013)
Кутепова Л. М. - Використання інформаційних технологій для діагностики якості навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Монастирна Г. В. - Підготовка до професійної діяльності майбутніх інженерів-програмістів засобами інтелектуальних інформаційних технологій 37-42 (2013)
Тарнопольский О. Б. - Компьютерная поддержка курса преподавания английского языка для специальных целей в конструктивистском смешанном обучении на первом курсе неязыковых вузов, Корнева З. М. (2013)
Шевчук О. Б. - Дидактичні можливості інформаційних експертних систем у професійній підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму (2013)
Герлянд Т. М. - Інтегрований підхід до використання інформаційних технологій у процесі загальноосвітньої підготовки закладів професійно-технічної освіти (2013)
Дідух Л. І. - Формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців державної служби україни з надзвичайних ситуацій (2013)
Зюков М. Е. - Обучение высшей математике с использованием Microsoft Mathematics (2013)
Каплаушенко А. Г. - Внедрение информационных и коммуникационных технологий на кафедре физической и коллоидной химии ЗГМУ, Авраменко А. И., Пряхин О. Р. (2013)
Кравченко В. И. - Использование информационного моделирования для совершенствования профессиональной подготовки бакалавра компьютерных наук (2013)
Крошка С. А. - Використання засобів медіаосвіти у соціально-гуманітарній роботі Лисичанського педагогічного колледжу, Ляшенко В. В. (2013)
Петренко С. І. - До питання про роль ІКТ-компетентності в педагогічній практиці сучасного вчителя (2013)
Погребняк Н. М. - Особливості підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Ростока М. Л. - Аналіз практичного стану формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2013)
Слатвінська О. А. - Застосування інноваційних педагогічних технологій в програмах формування екологічної компетентності учнів птнз (2013)
Шахова Н. В. - Студенческая научная конференция как вид учебного занятия (2013)
Анад Али Шахейд - Формирование ценностного отношения к художественному искусству у будущих учителей изобразительного искусства (2013)
Юсеф Ю. В. - Використання професійно-орієнтованих тренінгів у процесі підвищення рівня комунікативної культури майбутніх лікарів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Коляда М. Г. - Вплив множини факторів на результати педагогічного прогнозування (2013)
Chizhenkova R. A. - Mathematical analysis of bibliometrical indices of investigations of influence of non-ionized radiation of different kinds upon neurons (medline-internet) (2013)
Атаманчук Ю. М. - Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з управління навчальним закладом (2013)
Гуревич Р. С. - Навчання в співтовариствах у контексті можливостей глобальної мережі інтернет (2013)
Давискіба О. В. - Напрями розвитку дистанційного навчання як елементу віртуального освітнього простору (2013)
Дітковська Л. А. - Організаційно-педагогічні умови формування ікт-компетентності майбутніх соціальних працівників (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Кириленко Н. М. - Педагогічні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів під час навчання з використанням інформаційних технологій (2013)
Кутепова Л. М. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів з інформатики та обчислювальної техніки: проблеми стандартизації (2013)
Ломакіна Л. В. - Навчання іноземної мови на немовних факультетах вузів (2013)
Монастирна Г. В. - Сучасні інформаційні засоби в педагогічних технологіях як фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу, Бондаренко Т. В. (2013)
Осадчий В. В. - Сучасний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів (2013)
Переяславська С. О. - Підходи до організації курсового проектування з дисципліни "бази даних та інформаційні системи" (2013)
Птахіна О. М. - Особливості використання інформаційних технологій (Web 2.0) в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Шевчук О. Б. - Використання інформаційних технологій навчання в економічній освіті (2013)
Яровенко А. Г. - Проектування компетентнісної моделі майбутнього вчителя інформатики (2013)
Золотарьова О. В. - Роль і значення загальнолюдських цінностей у системі виховної роботи вищого навчального закладу (2013)
Ковальчук В. Ю. - Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2013)
Крупенко О. В. - Влияние IT технологий на мышление и преподнесение преподаваемого материала (2013)
Носуля П. В. - Стан дослідження проблеми формування інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів фізики (2013)
Сімкова І. О. - Цілі і зміст навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів (2013)
Тютюнник О. І. - Принципи вибору систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення (2013)
Анад Али Шахейд - Формирование духовно-нравственных ценностей у будущих учителей изобразительного искусства на основе диалога культур (2013)
Юсеф Ю. В. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх лікарів у сучасному соціокультурному середовищі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лещик Н. В. - Всеукраїнський конкурс "Учитель року 2013" у номінації "Інформатика" (2013)
Казанцева О. П. - Спогади про конкурс "Учитель року" (2013)
Мотурнак Є. В. - Приклад розробки конкурсного уроку на тему "Аналіз даних у середовищі табличного процесора" (2013)
Комарницька О. М. - Розробка стратегії навчання інформатики засобами Веб 2.0 (2013)
Клейн О. В. - Створення інформаційного середовища школи як засобу розвитку в учнів умінь і навичок інформаційної навігації (2013)
Коршунова О. В. - З досвіду участі у конкурсі "Учитель року 2013" у номінації "Інформатика" (2013)
Кузнецова І. В. - Карта освоєння інтерактивних засобів навчання (2013)
Колос К. Р. - ProShowProduser як засіб створення мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з операційною системою Android (2013)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Ягіяєв Ш. І. (2013)
Програма курсу за вибором "Бази даних в інформаційних системах" (2013)
Програма спецкурсу "Мережеві технології Web2.0" 9, 10, 11 клас (2013)
Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 1/9-368 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі" (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи" (2013)
Титул, зміст (2009)
Ягольник О. Г. - Що може принести успіх буряководам у 2009 році (2009)
Ягольник О. Г. - 25 березня — свято усіх, хто виробляє буряки й цукор (2009)
Гізбуллін Н. Г. - Янтарна кислота – ефективний регулятор росту рослин, Чернелівська О. О., Олекшій Л. М., Будовський М. Д., Даньков В. Я., Осадчук В. Д., Шапран В. С., Осадець М. М., Антонів П. С., Черната Д. М. (2009)
Роїк М. В. - Селекція на стійкість до комплексу хвороб, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Кулік О. Г. (2009)
Заришняк А. С. - Вплив позакореневого внесення добрив на показники фотосинтетичної діяльності рослин цукрових буряків, Жердецький І. М. (2009)
Балан В. М. - Особливості вирощування маточників для пересадки, Мельник Д. С. (2009)
Іващенко О. О. - Мікронорми гербіцидів – ефективні (2009)
Шендрик Р. Я. - Проблема фузаріозів загострюється, Запольська Н. М., Шендрик К. М. (2009)
Дорошенко В. А. - Пошук резервів вологозабезпеченості посівів цукрових буряків, Власенко С. І., Коновалова Н. В., Копчук К. М., Мартищенко С. І. (2009)
Галацан Л. А. - Цукрозамінники в Україні: "за” і "проти” (2009)
Федотов Б. Н. - Методика построения рабочих областей параметров "разрешающая способность – дальность действия” радаров с синтезированной апертурой, Станкевич С. А. (2014)
Науменко В. В. - Метод генерации сигналов-триплет для биспектрально-организованной модуляции, Тоцкий А. В., Солодовник В. Ф., Минаев В. А. (2014)
Жила С. С. - Определение флуктуационной чувствительности компенсационного радиометра с нестабильным коэффициентом усиления приемника (2014)
Скляр В. В. - Тестирование и разработка диверсных программируемых логических контроллеров на базе ПЛИС с использованием среды функционального программирования, Харченко В. С., Панарин А. С. (2014)
Буй Д. Б. - Безопасность программных средств: модели и методы (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Долгов А. С. - Анализ влияния эволюции микроскопического рельефа поверхности на механизм и интенсивность разрушающих факторов, Оранская Д. А., Оранский А. И. (2014)
Гергель И. А. - Анализ методов реконструкции 3D моделей поверхности по изображениям для навигации подвижных объектов (2014)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса ручной аргонно-дуговой сварки, Чистикова З. Э. (2014)
Kryvtsov A. Y. - Approach to improve energy efficiency of information systems, Hontovyi S. V. (2014)
Кучерук С. М. - Методика проверки эффективности функционирования метода повышения безопасности движения грузового судна (2014)
Михайленко В. С. - Использование алгоритма Такаги-Сугено в адаптивных методах маршрутизации компьютерных сетей, Асланов А. М., Солодовник М. С. (2014)
Федорович О. Е. - Разработка и эксплуатация качественного программного обеспечения в условиях киберпреступности, Лещенко Ю. А. (2014)
Панаско О. М. - Пошук однакових фрагментів при мінімізації логічних функцій в ортогональній реалізації (2014)
Удовенко С. Г. - Моделирование системы управления процессом дозирования, Кошевой Н. Д., Калашников Е. Е., Сироклын В. П. (2014)
Негурица Д. С. - Модель пользователя в адаптивных интерфейсах программного обеспечения WEB-ориентированных систем, Соколова Е. В. (2014)
Рева А. А. - Метод поиска альтернативных маршрутов в сетях передачи данных (2014)
Шелехов І. В. - Оптимізація параметрів навчання комп’ютеризованої системи діагностування емоційно-психічного стану людини, Прилепа Д. В. (2014)
Сагун А. В. - Оптимізація моделі розподілу мережного трафіку в інформаційній системі з врахуванням політики доступу (2014)
Евланов М. В. - Модели паттернов проектирования требований к информационной системе на уровне данных (2014)
Яшина Е. С. - Качественный и количественный анализ рисков в IT – проектах, Бережная А. А. (2014)
Соловьева Е. И. - Подход к повышению точности оценивания трудозатрат на создание IT-проекта (2014)
Доценко Н. В. - Применение метода анализа согласованности приоритетов стратегий для выявления стартовой точки реинжиниринга бизнес-процессов, Синицкая Н. В. (2014)
Попов А. В. - Разработка подсистемы для анализа и моделирования информационных потоков производственного предприятия, Синебрюхова Е. Ю., Минегараев А. З. (2014)
Западня К. О. - Выбор типа логической производственной системы с учетом изменяющейся рыночной ситуации, Иванов М. В. (2014)
Попов В. А. - Анализ и разработка алгоритмической модели туроператора, Миланов М. В., Дорошенко А. К. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Ковалко Н. М. - Категорія "суб’єктивних прав" у радянській доктрині конституційного права (2014)
Богачов С. В. - Законотворчість: необхідність термінологічного вдосконалення (2014)
Вітик І. Р. - До питання визначення "фашизму”, Туренко О. (2014)
Марчук І. Ю. - Звід законів України: за і проти (2014)
Бокало Н. І. - Методологічні аспекти дослідження ідеї рівності в праві (2014)
Соломчак Х. Б. - Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності (2014)
Заболотна Н. Я. - Принципи тлумачення нормативно-правового договору: поняття, види та значення (2014)
Олійник В. М. - Правове визначення загроз громадській безпеці України (2014)
Дзюдзь М. С. - Адміністративна діяльність установ державної пенітенціарної служби України (2014)
Мричко Н. І. - До питання про принципи діяльності адміністративного суду (2014)
Чапала О. Ю. - Діяльність ЗМІ по задоволенню інформаційних потреб населення України (2014)
Ігнатов О. М. - Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють розбій (2014)
Христинченко Н. П. - Філософсько-правове значення освіти для розвитку суспільства і держави (2014)
Фролов Ю. М. - Адміністративні процедури в діяльності вищих навчальних закладів України (2014)
Скорицький А. М. - Аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (2014)
Сисоєв Д. О. - Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історія криміналізації в Україні (2014)
Драп’ятий Б. Є. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за законодавством країн СНД (2014)
Буткевич С. А. - Легалізація злочинних доходів і наркозлочинність: стан і шляхи протидії (2014)
Лагнюк О. М. - Відмежування незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації від суміжних злочинів та інших правопорушень (2014)
Солоніна О. П. - Особливості використання презумпції заподіяння шкоди при вчиненні злочину з формальним складом у доказуванні за кримінальними справами (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією (частина 1) (2014)
Синєгубов О. В. - Здійснення особистого немайнового права дитини на належне батьківське виховання та його захист (2014)
Бондар І. В. - До питання про поняття нотаріального діловодства (2014)
Бородін А. В. - Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (2014)
Черніков О. О. - Зловживання акціонерами правом на отримання інформації про діяльність товариства (2014)
Мельник І. С. - Окремі проблемні питання стягнення заборгованості за опротестованими векселями в позасудовому порядку (2014)
Березовська С. В. - Контрольні повноваження рахункової палати України у сфері фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Попова С. М. - Роль міністерства доходів і зборів України в адмініструванні податків, Деменко О. Є. (2014)
Ярмак І. М. - Поняття і зміст принципів публічності, законності, компетентності (2014)
Ярмоленко Ю. В. - "Фінансова піраміда" як юридична та економічна категорія (2014)
Лаб’як О. І. - Взаємодія позитивно-правових і природно-правових начал у міжнародному праві: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Титул, зміст (2009)
Ягольник О. Г. - Стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України (2009)
Пиркін В. І. - Бурякоцукрове виробництво в умовах кризи (2009)
Роїк М. В. - Віктор Cитник – організатор виробництва, вчений (2009)
Нурмухаммедов А. К. - Шкодочинність ризоманії та заходи захисту (2009)
Шендрик Р. Я. - Хвороби як фактор погіршення цукристості, Запольська Н. М. (2009)
Саблук В. Т. - Розвиток і розмноження шкідників цукрових буряків, Гресь Ю. А., Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2009)
Присяжнюк О. І. - Аспекти використання біоетанолу як альтернативного джерела енергії, Шевченко І. Л. (2009)
Роїк М. В. - Учитель, лицар науки (2009)
Стефанюк В. Й. - Стевія медова в Україні (2009)
Титул, зміст (2013)
Пасіхов Ю. Я. - Шкільна інформатика: програми, підручники, учителі (2013)
Костриба О. В. - Урок на тему "Моделі та моделювання" (2013)
Шолом Г. І. - Особливості уроку інформатики з розвитку критичного мислення (2013)
Романчук Т. М. - Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики (2013)
Гетманцев В. С. - Формування умінь продуктивно-технологічної діяльності учнів на уроках інформатики (2013)
Кривко Н. В. - Майстер-клас на тему "Інформаційна компетентність" (2013)
Ігнатченко К. А. - Викладання основ робототехніки у 5-8 класах, Ігнатченко Н. В. (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Литвинова С. Г. - Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Touchdevelop, Тебенко О. В. (2013)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Ягіяєв Ш. І. (2013)
Кузічев М. М. - Друга Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій (2013)
Мельник В. І. - Задачі ХІ Всеукраїнського турніру юних інформатиків, Мотурнак Є. В. (2013)
Моцик Б. В. - Інформаційне управління якістю освіти в багатопрофільному ліцеї (2013)
Жугастрова О. В. - Кодування звукових даних (2013)
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Про надання грифа на навчальну програму "Інформатика. 5–9 класи. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу" (2013)
Про надання грифа на підручник "Інформатика. 5 клас. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін" (2013)
Успіхи загальноосвітніх навчальних закладів України у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах з інформатики (2013)
Дзейко Ж. О. - Інтерпретація юридичної та законодавчої техніки у європейській правовій думці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2014)
Котенко Т. В. - Політико-правові та соціально-економічні передумови виникнення місцевого самоврядування в Україні (2014)
Дякович О. В. - Науковий аспект дослідження проблем глобалізації та регіоналізації правового простору (2014)
Бокало Н. І. - До питання юридичної регламентації ідеї рівності у міжнародному праві та законодавстві України (2014)
Петречко З. М. - Витоки ідеї поліцейської держави (2014)
Олійник В. М. - Адміністративно-правовий зміст забезпечення громадської безпеки (2014)
Степашко О. І. - Судові рішення у податкових спорах в адміністративному судочинстві України – запорука здійснення податкової політики держави (2014)
Долженко К. І. - Інформаційна безпека регіону: сутність та зміст поняття (2014)
Бахшиева Нармин Анвер кызы - Некоторые вопросы правового регулирования административного судопроизводства в Азербайджанской Республике (2014)
Ліпський Д. В. - Удосконалення касаційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав жінок від насильства в сім’ї (2014)
Максимов В. І. - Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Кухар В. В. - Поняття кримінального правопорушення: порівняльно-правовий аспект (2014)
Човган В. О. - Співвідношення цілей обмежень прав засуджених (2014)
Казымов Рашад Сулейман оглы - Сущность института приостановления предварительного следствия по УПК Азербайджанской Республики (2014)
Швець В. Д. - Специфіка адміністративно-правового статусу суб’єктів різних видів землекористування (2014)
Курко М. Н. - Новітні засоби і ГРІД-технології в юриспруденції, Біленчук П. Д., Шульга Ю. О. (2014)
Сидор В. Д. - Економіко-правовий механізм землекористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Бондарєва М. В. - Проблемні аспекти видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя (2014)
Тропін В. В. - Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти оподаткування (2014)
Кирєєва І. В. - Відшкодування екологічної шкоди під час припинення господарської діяльності (2014)
Берденюк О. В. - Правове регулювання використання земель трубопровідного транспорту України (2014)
Міненко С. М. - Проблеми правової охорони земель водного фонду України (2014)
Бандурка С. С. - Забезпечення фінансової діяльності підприємства (2014)
Білоус О. О. - Пенсійна реформа для науково-педагогічних працівників (2014)
Мягкоход Ю. В. - Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, віндикаційний та негаторний позови: проблеми співвідношення (2014)
Бандурка А. М. - Вызовы и риски скоординированного социально-экономического развития России и Украины, Носова О. В. (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Адміністративна відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства (2014)
Білас А.-Р. І. - Міжнародно-правові основи становлення українсько-турецьких відносин (історико-правовий аналіз) (2014)
Бернюков А. М. - Методологічні основи дослідження правової реальності (2014)
Сірант М. М. - Філософсько-правове бачення проблем міжнародного тероризму в сучасному глобалізованому світі (2014)
Луцький А. І. - Загальнонаукові та конкретно наукові методи пізнання правової ідеології (2014)
Титул, зміст (2009)
Роїк М. В. - Ефективний спосіб вирощування цукрових буряків і розмноження їх насіння, Гізбуллін Н. Г., Захарова В. В., Герасименко О. В. (2009)
Бондар В. С. - Економічна оцінка виробництва цукрових буряків у 2009 році, Фурса А. В., Шутенко О. М. (2009)
Присяжнюк О. І. - Радяться буряководи і цукровиробники України (2009)
Вахній С. П. - Моніторинг агрофітоценозів бурякового поля (2009)
Вергунов В. А. - Перші російські вчені агрономи і становлення дослідництва на українських землях (2009)
Бондаренко В. М. - Трансформація фракцій органічного азоту грунту за різних систем удобрення цукрових буряків, Костащук М. В., Шикирява О. В., Власенко С. І., Іванова О. Г. (2009)
Кравченко Ю. А. - Вплив питомої маси насіння на інтенсивність його проростання (2009)
Титул, зміст (2013)
Медведєв І. А. - Інформатизація освіти як шлях підвищення її якості та доступності (на прикладі Сумської області), Петрова Л. Г., Ніколаєнко С. П. (2013)
Іваненко Н. Є. - Учитель не просто навчає, він – зацікавлює (2013)
Лабудько С. П. - Блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителів (2013)
Подліняєва О. О. - Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання предметів галузі "Суспільствознавство" (2013)
Слуцька І. А. - Цифрові навички сучасного вчителя (2013)
Клюєв Б. Г. - Використання відео в навчально-виховному процесі: плюси і мінуси (2013)
Максимова О. М. - Застосування методу проектів на уроках інформатики (2013)
Шевченко С. В. - Розвиток творчих компетентостей і креативного мислення на уроках інформатики (2013)
Лук’янова М. Ф. - Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ (2013)
Олефір Л. А. - Формування дослідницьких умінь учнів старшої школи у процесі вивчення фізики, Базурін В. М. (2013)
Антоненко О. О. - Напрями інноваційних методів навчання інформатики у сучасній школі (2013)
Ніколаєнко М. С. - Застосування інтерактивної комп’ютерної технології NetOp School у навчальному процесі, Божек П. М. (2013)
Програма курсу "Інформатика" (8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики) (2013)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році (2013)
Титул, зміст (2009)
Іващенко О. О. - Сучасне землеробство: агроекологічні проблеми та перспективи захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів (2009)
Саблук В. Т. - Зміни в технології захисту цукрових буряків від шкідників (2009)
Липитан Р. М. - Особливості процесів забур’янення й захисту посівів цукрових буряків від бур’янів (2009)
Антонів П. С. - Деякі особливості насінництва кормових буряків, Гізбуллін Н. Г. (2009)
Сипко А. О. - Дефекат як меліорант під цукрові буряки, Заришняк А. С., Герман Б. О., Сінчук Г. А., Стрілець О. П. (2009)
Хіврич О. Б. - Продуктивність кормових буряків залежно від розміщення їх на площі (2009)
Жердецький І. М. - Позакореневе підживлення цукрових буряків як фактор впливу на поживний режим ґрунту, Сінчук Г. А. (2009)
Ягольник О. Г. - Криза кризою, а наука йде вперед, Шевченко І. Л. (2009)
Титул, зміст (2009)
Бондар B. C. - Криза загрожує існуванню галузі буряківництва (2009)
Ярчук M. M. - Ситуація в бурякоцукровій галузі й на ринку цукру: сезон цукроваріння – 2009, Борисюк П. Г. (2009)
Ковальчук В. П. - Цукрове сорго - цукровмісна сировина та потенційне джерело енергії, Григоренко Н. О., Костенко О. І. (2009)
Брощак І. С. - Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні (2009)
Широкоступ О. В. - Засади біологізації виробництва цукрових буряків (2009)
Цвей Я. П. - Способи мульчування ґрунту при вирощуванні насінників цукрових буряків, Недашківський О. І., Мацевецька Н. М., Гончарук Г. С., Назаренко Г. І. (2009)
Корнєєва М. О. - Асоційований добір запилювачів -компонентів ЧС гібридів за збором цукру і елементами технологічної якості, Ермантраут Е. Р., Мельник Я. А. (2009)
Лейбович А. С. - Становлення та етапи розвитку селекції на Iванівській дослідно селекційній станції, Борисов Д. В., Кулик А. В. (2009)
Чеченєва Т. М. - Зосимовичу В.П. – 110 від дня народження (2009)
Титул, зміст (2013)
Овчарук О. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи (2013)
Вакалюк Т. А. - Засвоєння загальної схеми розв’язування задач з програмування (2013)
Остапець В. С. - Про планування курсу інформатики в 5-6 класах за новими програмами (2013)
Яку мову програмування вивчати у школі (матеріали для дискусії) (2013)
Іванюк І. В. - Комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище в умовах організації дистанційної освіти в школах зарубіжжя (2013)
Елкін О. Б. - Всеукраїнська інтернет-платформа "EDUkIT" як інструмент упровадження інноваційних технологій в освіті, Пащенко М. В. (2013)
Грабовський П. П. - Проектування бази даних "Електронний класний журнал" на основі Microsoft Access (2013)
Арзубов М. О. - Молодіжне наукове товариство "Q-BIT" (2013)
Базурін В. М. - Характеристика текстового редактора Microsoft Word 2013 (2013)
Гуржій А. М. - Завдання XXV Міжнародної олімпіади з інформатики, Бондаренко В. В. (2013)
Рудик О. Б. - Вибрані питання дискретної математики. Перелік графів і теорема Редфілда-Пойа (2013)
Колбасова В. Л. - Інформатика. Програма курсу за вибором "Основи 3D-моделювання" (2013)
Освітня програма Microsoft "Вчитель-експерт" (2013)
Windows 8.1 Preview (2013)
Раранський М. Д. - Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Горда О. М., Гунько М. М. (2014)
Роскін Б. Б. - Чотирихвильова взаємодія у легованих фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6, Грабар О. О., Глухов К. Є. (2014)
Барта А. А. - Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну, Чобаль О. І., Різак Г. В., Заячук І. П., Різак В. М. (2014)
Голомб Р. М. - Першопринципні розрахунки і характеризація молекулярних кластерів типу As4Sm та As4Sеm (m=1-6) (2014)
Блецкан Д. И. - Электронная структура 2H-политипа SnSe2, Глухов К. Е., Фролова В. В. (2014)
Кузьма В. В. - Фотоіндукована зміна мікротвердості тонких плівок Ge32As8Se60, Біланич В. С., Лоя В. Ю., Різак В. М. (2014)
Гуранич П. П. - Піроелектричні властивості кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 при високих тисках, Росул Р. Р., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Гомоннай О. В., Роман І. Ю. (2014)
Кокряшкіна Я. І. - Модель інтерфейсу користувача для доступу до мережі Українського національного гріду, Різак В. М. (2014)
Дуркот М. О. - Фотоіндуковані зміни оптичних характеристик аморфних плівок системи As2S3-SbSI, Мар’ян В. М., Поп М. М., Рубіш В. М., Юркін І. М. (2014)
Цигика М. В. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного ефекту в кристалі Sn2P2S6, Стойка І. М., Грабар О. О. (2014)
Сакалош І. І. - Дослідження впливу аміаку на чутливі елементи на торці Y-подібного волоконно-оптичного розгалуджувача, Трикур І. І., Шаркань Й. П., Січка М. Ю., Різак В. М. (2014)
Торунок О. Ч. - Тривимірна дозиметрія в променевій терапії, Дяченко О. В., Альохіна М. Є., Безшийко О. А., Голінка-Безшийко Л. О., Каденко І. М. (2014)
Гедеон С. В. - Програмний комплекс для обробки і систематизації атомних даних, Лазур В. Ю. (2014)
Головко С. А. - Електричні та газочутливі властивості точково-контактних сенсорів на основі органічних провідників, Гудименко В. О., Поспєлов О. П., Камарчук Г. В. (2014)
Грабовський В. А. - Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Карпат, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2014)
Геращенко С. С. - Динамика примесей ионного пучка в системах с реверсивной магнитной фокусировкой, Гирка А. И., Бизюков И. А., Бизюков А. А., Середа К. Н. (2014)
Грицак Р. В. - Лампа на смузі 175 нм ArCl (B-X) з накачуванням наносекундним бар’єрним розрядом, Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т., Варга Т. І. (2014)
Iakovenko V. - Radiative penguin B0→K*γ and B0s→φγ decays in LHCb experiment, Okhrimenko O., Pugatch V. (2014)
Бовгира О. - Електронна структура легованих нанотрубок ZnO, Коваленко М., Бовгира Р. (2014)
Ковалінська Т. В. - Електромеханічний прилад для контролю конфігурації пучка електронів потужного промислового прискорювача радіаційної установки (2014)
Кривчиков А. А. - Нарушение трансляционной симметрии основного состояния электронного газа на неупорядоченной решетке-матрице, Славин В. В. (2014)
Ласлов Г. Е. - Оптичні характеристики іскрового розряду з композиційними та металевими електродами, Чучман М. П., Козак Я. Ю., Шуаібов О. К. (2014)
Месарош Л. В. - Спектроскопічна діагностика та параметри плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2014)
Момот Є. Л. - Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів, Безшийко О. А., Бондар Б. М., Голінка-Безшийко Л. О., Каденко І. М., Кметюк Я. В., Кошарський К. Г. (2014)
Мигович М. І. - Фотофізичні процеси при УФ опроміненні складних органічних молекул, Кельман В. А. (2014)
Окунєва Т. О. - Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру, Маслюк В. Т., Мегела І. Г., Пекар Я. М., Пекар В. Я. (2014)
Остапенко І. А. - Проект удосконаленого дослідницького радіаційного комплексу ІЯД НАН України, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2014)
Поп О. М. - Використання Фур’є-, Вейвлет-фільтрації та бутстреп-метод при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах (2014)
Попович К. П. - Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів Li2B4O7:Cu в поляризованому світлі, Кленівський М. C., Биров М. М., Чичура І. І. (2014)
Pundyak O. I. - Uncertainty of spatial distribution of inhomogeneous particles in limited volume (2014)
Савицький А. В. - Сучасний дослідницький комплекс для розв’язання завдань методом мікроконтактної спектроскопії Янсона, Заїка О. С., Плетньов О. М., Гудименко В. О., Поспєлов О. П., Камарчук Г. В. (2014)
Стародуб І. О. - Випромінювання при взаємодії флюксона з прямокутною домішкою в двовимірному Джозефсонівському переході, Золотарюк Я. (2014)
Туровці Й. - Мультипомерон у пружному розсіянні при асимптотичних енергіях (2014)
Грицько В. В. - Експериментальна установка для дослідження електронних спектрів атомів лужноземельних металів, Боровик О. О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Лаврентьєва Г. П. - Пропедевтика формування інформаційної культури учнів у початковій школі (2013)
Яку мову програмування вивчати у школі (матеріали для дискусії) (2013)
Ребрина В. А. - Використання ІКТ у курсовій підготовці учителів інформатики й організації методичної роботи з методкабінетами і школами (2013)
Балабан Р. А. - Табличний процесор у прикладах (2013)
Найчук С. С. - Досвід проведення інтегрованих уроків інформатики з іншими навчальними предметами (2013)
Петрович С. Д. - Використання сучасних мобільних пристроїв у системі освіти (2013)
Коневщинська О. Е. - Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Базурін В. М. - Особливості редактора електронних таблиць Microsoft Excel 2013 (2013)
Карташова Л. А. - Мобільний доступ до ресурсів мережі Інтернет. Провайдери - лідери стільникового зв’язку в Україні (2013)
Гуржій А. М. - Завдання XXV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2013)
Петриченко Т. М. - Використання середовища Scratch для підготовки учнів до олімпіади з програмування (2013)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. В., Рудик О. Б. (2013)
Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 27.11.2013 №14.1/12-Г-655 (2013)
Перша Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та інформаційні технології в початковій школі України: досвід, проблеми" (2013)
Оголошено результати конкурсу "Вчитель-експерт" (2013)
Code Club World: з Британії до України (2013)
Вимоги до статей (2013)
Титул, зміст (2009)
Дідківська Л. - Модифікація конкурентних відносин у внутрішній торгівлі України за умов економічної кризи (2009)
Припотень В. - Конкурентоспроможність робочої сили України на зовнішньому ринку (2009)
Терещенко С. - Генеральна угода з тарифів і торгівлі в контексті визначення митної вартості, Галько С. (2009)
Місяць Т. - Трансформаційні особливості сучасних зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації (2009)
Лагутіна К. - Фінансовий механізм концентрації корпоративного капіталу (2009)
Соболь С. - Розвиток малого бізнесу в Україні (2009)
Бохан А. - Екологізація підприємництва – визначальна складова безпеки розвитку суспільства (2009)
Блакита Г. - Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств (2009)
Лепинська І. - Специфіка банківських об'єднань: вітчизняний та зарубіжний досвід (2009)
Андрієвський К. - Фіксований сільськогосподарський податок в Україні: економіко-правовий аспект (2009)
Мельниченко С. - Технології Інтернет-маркетингу на підприємствах санаторно-курортного бізнесу, Ведмідь Н. (2009)
Тарасюк М. - Інформаційні технології контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Танасійчук В. - Особливості віртуальних підприємств (2009)
Павловський В. - Філософський форум в Сеулі (2009)
Резюме (2009)
Титул, зміст (2014)
Краснолуцький О. - Здійснення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин в Україні, Федорова Ю. (2014)
Латвія готова допомогти Україні у впровадженні земельної реформи (2014)
Колядинська Т. - Інтереси громади мають бути на першому місці, а зароблені кошти — працювати на людей, Звірко В. (2014)
Очільник рівненських землевпорядників відстоювала територіальну цілісність України у Страсбурзі (2014)
Чернов В. - Асоціація рад має пропозиції (2014)
Як працюватиме земельно-реєстраційна система у 2014 році? (2014)
У Вашингтоні фахівці Держземагентства представили пілотний проект створення Національної інфраструктури геопросторових даних (2014)
Михлик З. - Знесилена земля просить захисту (2014)
Сохнич А. - Фактор корупції — головний чинник зниження ринкової ціни на земельні ресурси, Сохнич С., Кульбака О. (2014)
Третяк А. - Концептуальні засади розвитку багатофункціональної моделі земельного кадастру в Україні (2014)
Коритник М. - Державне регулювання орендних відносин земель сільськогосподарського призначення (2014)
Коваленко Т. - Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (2014)
Орендодавцем державних сільгоспземель незалежно від того, коли і ким приймалося відповідне рішення, є Головне управління Держземагентства в області (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Титул, зміст (2011)
Пильтяй О. - Постіндустріалізм і стратегія економічного розвитку України (2011)
Гуляєва Н. - Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів, Полтавська О. (2011)
Бойко М. - Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та реалізації (2011)
Шевчук О. - Державний фінансовий контроль: наукова парадигма (2011)
Василенко Л. - Формування місцевих бюджетів та соціальне партнерство, Василенко А. (2011)
Гриценко В. - Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг (2011)
Занько Б. - Облік уцінки товарів на підприємствах торгівлі, Гринюк О. (2011)
Коцеруба Н. - Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку (2011)
Ніколаєва Л. - Генезис законодавчого визначення поняття "зловживання монопольним становищем" в Україні, Стороженко О. (2011)
Іваненко Л. - Правові засади споживчого кредитування (2011)
Микитенко Л. - Правовий аналіз спеціальних вимог українського та європейського законодавства про рекламу (2011)
Ціпуринда В. - Системні основи економічних трансформаційних процесів (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Мазаракі А. - Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів, Мельник Т., Ізовіт В. (2011)
Уманців Ю. - Корпоративні структури у системі економічних відносин (2011)
Сундук А. - Вплив світогосподарських процесів на розвиток соціально-економічної системи (2011)
Чайка Ю. - Механізми структурного розвитку національної економіки (2011)
Микитюк І. - Оцінка ризиків у системі внутрішнього фінансового контролю (2011)
Макогон В. - Пріоритети сучасної бюджетної політики України (2011)
Суворов В. - Оцінка ефективності фіскальної функції митних органів (2011)
Еркес О. - Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку (2011)
Белякова В. - Інформаційна база ефективності кредитних відносин (2011)
Орленко В. - Еволюція прав і свобод людини, Орленко Л. (2011)
Красіліч Н. - Проблеми розвитку комерційного (торгового) права України (2011)
Статінова Н. - Пріоритети та цінності сучасної студентської молоді, Кущенко О. (2011)
Захарова Т. - Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Талах В. - Конкуренція та інновації в економіці України, Щербак А. (2011)
Чугунов І. - Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин (2011)
Панчук А. - Генезис категорії "податковий кредит" (2011)
Волосович С. - Cучасні проблеми іпотечного страхування в Україні (2011)
Стефанюк І. - Державний фінансовий контроль: класифікаційні характеристики (2011)
Бабченко О. - Міжнародний досвід регулювання фінансових кризових явищ (2011)
Бабкіна І. - Адекватність оцінок провідних рейтингових агентств (2011)
Король С. - Облік витрат туристичного підприємства (2011)
Наквасюк Н. - Загальна модель існування як система функцій та їх співвідношень (2011)
Казьмирчук М. - Благодійність у Київській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Панасюк Л. - Соціально-економічні та демографічні витоки білінгвізму в Україні (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Мошек Г. - Структуризація комерційної діяльності торговельного підприємства, Ціпуринда В. (2011)
Григоренко Т. - Оцінка ефективності франчайзингової мережі (2011)
Корнєєв В. - Регулювання кредитних ринків і перспективи стабілізації фінансової системи України (2011)
Волосович С. - Розвиток інфраструктури ринку кредитного страхування в Україні (2011)
Зварич О. - Середньострокове бюджетне прогнозування як складова бюджетного процесу (2011)
Ліхновський П. - Аналіз ефективності інвестиційної стратегії "Низький Р/Е" у формуванні портфеля цінних паперів (2011)
Коцюрубенко Г. - Формування заощаджень українськими домогосподарствами (2011)
Коноваленко Ю. - Моделювання ризиків при перевезенні небезпечних вантажів (2011)
Шаповал С. - Перспективи використання матричних кодів в освітньому процесі, Романенко Р., Форостяна Н. (2011)
Крутова А. - Проблеми аналізу економічної ефективності електронної комерції (2011)
Флорескул Н. - Правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2011)
Титул, зміст (2011)
Мазаракі А. - Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних, Притульська Н., Мельниченко С. (2011)
Довгаль А. - Економіко-математичне моделювання соціальних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Єсіпова К. - Автоматизація бізнес-процесів туристичних підприємств (2011)
Макогон В. - Бюджетна політика у країнах ЄС (2011)
Нестеренко М. П. - Дослідження робочого режиму віброплощадки на стадії формування бічних стінок бетонного лотка (2011)
Ящук В. - Становлення та перспективи розвитку фондового ринку України (2011)
Воронцов О. В. - Геометричні задачі у процесах дискретного моделювання об’єктів будівництва та машинобудування (2011)
Ватульов А. - Фінансова політика країн із трансформаційною економікою (2011)
Молчанов П. О. - Алгоритм розрахунку динамічних параметрів машин для формування бетонних виробів, Ємельяненко М. Г. (2011)
Горин В. - Фінансові аспекти системи державних закупівель (2011)
Емельянова И. А. - Предпосылки для исследования процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам с помощью двухпоршневых гидравлических бетононасосов, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2011)
Потеряйло І. - Застосування програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів (2011)
Шпилька А. М. - Проблеми математичного моделювання зерен шліфувальних інструментів, Шпилька М. М. (2011)
Мотузинський В. - Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди (2011)
Павліков А. М. - Міцність косозігнутих залізобетонних балок таврового профілю за умови дволінійної роботи бетону та арматури, Бойко О. В., Харченко М. О. (2011)
Назарова К. - Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту (2011)
Павліков А. М. - Результати досліджень цегляних стовпів, що працюють на косий стиск, Лаврінець О. Г., Сальний Р. Є., Черненко А. Г., Литвиненко П. М. (2011)
Король С. - Нефінансова звітність підприємства (2011)
Фенко О. Г. - Вплив тривалого стиску на залежність "січний модуль деформацій – напруження" бетону, Фенко А. О., Пашинський М. В. (2011)
Белов В. - Векторна методика кількісної оцінки узгодженості думок експертів, Чумаков В. (2011)
Азізов Т. Н. - Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні, Мельник О. C. (2011)
Стороженко Л. І. - Дослідження сталезалізобетонних балок з армуванням трубами за допомогою методу скінченних елементів, Куч Т. П. (2011)
Єрмоленко Д. А. - Теоретична оцінка стійкості стиснутих гнучких трубобетонних стрижнів (2011)
Пенц В. Ф. - Експериментальне дослідження деформацій елементів наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном, Богоста В. І. (2011)
Горб О. Г. - Розрахунок згинальних сталезалізобетонних елементів із клейовим з’єднанням бетону і сталі згідно з теорією складених стержнів (2011)
Іванюк А. В. - Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій з армуванням листами (2011)
Ватуля Г. Л. - Моделирование работы сталебетонного перекрытия, Орел Е. Ф., Смолянюк Н. В. (2011)
Воскобійник О. П. - Імовірнісні засади нормування технічних станів сталезалізобетонних конструкцій (2011)
Гапонова Л. В. - Вероятностный расчет и оценка надежности сталебетонных плит, Ромашко А. В. (2011)
Шкурупій О. А. - Вплив поздовжніх і поперечних сил на результати розрахунку міцності та жорсткості статично невизначуваних арок, Буєв О. М. (2011)
Пічугін С. Ф. - Ефективність оптимізації параметрів відкладень снігу в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив тепловтрат через дахи на величину снігового навантаження, Молька І. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Махінько А. В. - Два погляди на сучасну аеродинаміку опор зв’язку (2011)
Назим Я. В. - Лабораторные исследования гололедообразования на сталеалюминевых проводах воздушных линий электропередачи в климатической камере доннаса, Лещенко А. А. (2011)
Лозинский Э. А. - Ветровой подпор от высотного здания в условиях уплотнения существующей жилой застройки (2011)
Попович Н. М. - База метеорологічних даних для нормування снігового навантаження на холодні покрівлі виробничих та сільськогосподарських будівель (2011)
Голоднов А. И. - Особенности расчета и проектирования зданий при изменении конструктивной системы, Голоднов К. А., Иванов А. П., Кондратюк Е. В., Псюк В. В. (2011)
Пічугін С. Ф. - Економічна доцільність використання нових типів легких балок із профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В., Федоров Б. В. (2011)
Василев В. Н. - Математична модель напружено- деформованого стану конструкцій сталевих багатогранних гнутых стійок, Гаранжа I. М. (2011)
Зоценко М. Л. - Спосіб утворення розширення в основі буронабивних паль з елементами газогідратної технології, Педченко Л. О., Педченко М. М. (2011)
Винников Ю. Л. - Рівняння взаємозв’язку між фізичними та механічними характеристиками ущільнених розкривних малозв’язних ґрунтів з урахуванням параметрів їх укочування, Лопан Р. М. (2011)
Коваленко В. І. - Визначення опору ґрунтів динамічним навантаженням, Харченко М. О., Винников Ю. Л., Савенко Р. Г., Литвиненко Т. В., Носаченко Я. В. (2011)
Титаренко В. А. - Улаштування шпунтової стінки огородження котловану в умовах аварійного стану прилеглої забудови (2011)
Марченко В. І. - Штампові випробування водонасиченої глинистої основи, армованої вертикальними ґрунтоцементними елементами, у лотку (2011)
Бандуріна О. В. - Експериментальні дослідження ефективності застосування інгібіторів корозії на опішнянському родовищі, Захарченко Л. С., Нізовцев А. В. (2011)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление культовых сооружений (2011)
Кутний Б. А. - Застосування математичної моделі теплопровідної стінки зі змінними теплофізичними характеристиками, Федяй Б. М. (2011)
Срібнюк С. М. - Аналіз умов виникнення кавітаційної ерозії, Зубричева Л. Л., Медведовський В. В. (2011)
Хазін В. Й. - Механічні принципи архітектоніки рослин в інженерно-будівельній біоніці, Сердюк Д. В. (2011)
Хазін В. Й. - Аналіз різноманітних видів сучасних плівкових покрівель теплиць та парників, Затуливітер О. М. (2011)
Галінська Т. А. - Експериментальні дослідження розподілу природного освітлення у приміщеннях лекційних аудиторій корпусу "п" ПолтНТУ, яке здійснюється через бокові світлопрорізи в огородженні будівлі, Крепка Т. С. (2011)
Борисенко О. Б. - Оцінка довговічності сучасних фасадних систем з тонким штукатурним шаром, Сидоренко М. В. (2011)
Ільченко В. В. - Розроблення сучасного методу оцінки стійкості поверхневої обробки дорожнього покриття, Криворучко О. М., Самондрось Б. Г. (2011)
Степова О. В. - Техногенна безпека експлуатації магістральних нафтопроводів (2011)
Носач О. Б. - Дослідження сезонних коливань об’єму накопичення твердих побутових відходів, утворених у процесі життєдіяльності людей, Зигун А. Ю. (2011)
Сахно В. П. - Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за умови мінімального шляху розгону автомобіля, Корпач О. А. (2013)
Ніконов О. Я. - Дослідження якості адаптивних нейро-фаззі регуляторів автомобіля на базі методу субтрактивної кластерізації, Шуляков В. М. (2013)
Бондаренко А. І. - Дослідження процесу гальмування транспортних засобів з пневматичним гальмівним приводом, Хассан Аль Ражаб (2013)
Дембіцький В. М. - Дослідження приводу гальмівної системи транспортного засобу з гібридною силовою установкою та рекуперацією енергії (2013)
Богатчук І. М - Відновлення розмірних параметрів зношених зовнішніх поверхонь штовхачів ЗИЛ-130 електроіскровим нарощуванням і зміцненням, Прунько І. Б. (2013)
Клімов Е. С. - Дослідження траєкторії руху точки контакту жорсткого керованого фальш-колеса з опорною поверхнею при повороті на місці (2013)
Самородов В. Б. - Анализ и техническое обоснование двухпоточной бесступенчатой гидрообъемно-механической трансмиссии бульдозера, Удод И. В., Деркач О. И. (2013)
Артьомов М. П. - Методологія оцінки функціональної стабільності машинно-тракторного агрегату за критерієм стійкості руху (2013)
Монастырский Ю. А. - Закономерности движения колесной машины на повороте при принудительном регулировании вращения ведущих колес, Систук В. А. (2013)
Кузьмін В. С. - Оцінка рівня забезпечення якості послуг автосервісу (2013)
Ільченко А. В. - Тростенюк Ю. В. Оцінка способу удосконалення фільтра-нейтралізатора відпрацьованих газів дизеля, Балюк В. Ю. (2013)
Шиндерук С. А. - Универсальный инструмент магнитно-импульсной рихтовки в низкочастотном режиме действующих полей (2013)
Тырловой С. И. - К моделированию эксплуатационных режимов высокооборотных дизелей (2013)
Сторчеус Ю. В. - Використання принципів каскадного енергообміну у автотракторному дисковому двигуні (2013)
Кравченко А. П. - Исследования нарушений работоспособности автомобилей-тягачей в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, Верительник Е. А. (2013)
Смирнов О. П. - Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах, Богаєвський О. Б., Смирнова А. О. (2013)
Кашканов А. А. - Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2013)
Потапенко В. В. - Аналіз моделі технологічних станів кар'єрних самоскидів БелАЗ (2013)
Торлин В. Н. - Тестовая вибродиагностика эксплуатационных свойств несущих систем транспортных средств, Ветрогон А. А., Мешков В. В., Булявец С. В. (2013)
Волков В. П. - Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних систем, Матейчик В. П., Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. (2013)
Серикова И. А. - Вопросы измерения динамических характеристик корпуса автомобиля для задач поддержания курсовой устойчивости (2013)
Клец Д. М. - Оценка влияния моментов, действующих на направляющие колеса, на показатели устойчивости и управляемости автомобиля (2013)
Пабат А. І. - Корисна модель системи протипожежної безпеки транспортного засобу, Крирєєв В. П., Дмитрієв В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Бойко А. - Концептуалізація стійкості національної економіки (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського