Билецкий В. И. - Об одной задаче неограниченного комбинаторного распознавания, Донец Г. А., Ненахов Э. И. (2013)
Лаптин Ю. П. - Использование штрафных функций для решения некоторых задач оптимизации (2013)
Лиховид О. П. - Оптимальне завантаження енергосистеми з відключенням енергоблоків, Фесюк О. В., Івлічев А. В. (2013)
Жидков В. А. - Расчет оптического покрытия с использованием рекурсивного построения слоев (2013)
Бойко В. В. - Оптимизация работы алгоритма распыления информации в системе распределенного хранения, Горин В. В., Кузьменко В. Н. (2013)
Журбенко Н. Г. - Об одной модели многопродуктовой транспортной задачи, Чумаков Б. М. (2013)
Якуб А. Г. - Задача о математическом сейфе на матрицах, Донец Г. А. (2013)
Горбачук В. М. - Оптимальное общественное благосостояние на рынке бензинов, Шулинок Г. А. (2013)
Лазебная Т. А. - Моделирование влияния радионуклидов на параметры иммунной системы (2013)
Ненахов Э. И. - Равновесная упаковка кругов в круг минимального радиуса, Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2013)
Бігун Я. Й. - Про уникнення сутичок в ігровій задачі взаємодії угрупувань, Любарщук Є. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Корсак К. - Ноонауки і нооосвіта як засіб ліквідації загрози армагеддонів (2013)
Самодрин А. - В.І.Вернадський і А.С.Макаренко: концептуалізація шляхів створення розумної школи, Поркіна Л. (2013)
Бондар О. - Дослідження соціально-психологічних аспектів управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону (2013)
Москалик Г. - Критерії якості впровадження допрофесійної підготовки в школах регіону: психолого-педагогічний та економічний аспектив (2013)
Мельник Н. - Основні напрями, види та форми управління організаційно-педагогічною діяльністю в освітньому окрузі (2013)
Драч І. - Особливості професійної діяльності викладачів вищої школи в інформаційному суспільстві (2013)
Фазан В. - Дидактика у вищих духовних закладах України ХХІ ст. (2013)
Степанюк А. - Особливості організації педагогічної взаємодії в процесі підготовки майбутніх вчителів до роботи у профільній школі (2013)
Филипська В. - Професійне самовдосконалення вчителя (з досвіду України та Великої Британії) (2013)
Бусько М. - Участь уряду Канади у процесі навчання дорослих іммігрантів (2013)
Рашковская В. - Исламское изобразительное искусство: педагогический и духовный потенциал (2013)
Гук Л. - Методологія проведення історико-компаративних досліджень у педагогіці: етапи та характеристика (2013)
Бєляєва О. - Лінгводидактичне тестування в ретроспективі та перспективі (2013)
Медведєва І. - Формування основ організації науково-дослідницької діяльності з української мови та студентів вищих навчальних закладів (2013)
Будянська В. - Результати педагогічного експерименту з реалізації моделі формування культури ділового спілкування економістів (2013)
Кальян С. - Політична концепція М.Драгоманова в розвитку теорії громади (2013)
Потапюк Л. - Волинські проповідники духовності: Агатангел Кримський і Західна Україна (2013)
Білик Н. - Вирощуємо майбутніх педагогів і психологів (фотоматеріали ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології, м. Полтава) (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Березин А. Е. - Современные антитромботические лекарственные средства в первичной и вторичной профилактике цереброваскулярных заболеваний (2013)
Заводнова З. І. - Pідкісні форми менінгітів (2013)
Довбонос Т. А. - Церебральна автосомно-домінантна артеріопатія із субкортикальними інфарктами і лейкоенцефалопатією (CADASIL) (2013)
Ткаченко О. В. - Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях печінки: клінічна характеристика, окремі нейропсихологічні та гемодинамічні особливості, Корженевський Ю. Л. (2013)
Антоненко К. В. - Особливості порушень когнітивних функцій при ішемічних інсультах вертебрально-базилярного басейну, Соколова Л. І. (2013)
Соколова Л. І. - Нові можливості нормалізації цереброваскулярної реактивності в гострий період ішемічного інсульту, Мельник В. С., Шандюк В. Ю. (2013)
Шевага В. М. - Вплив комбінованої терапії кортексином та пароксетином на динаміку депресивних розладів у пацієнтів, які перенесли первинний ішемічний інсульт, Паєнок А. В., Кухленко Р. В., Кухленко О. Я. (2013)
Волосовець А. О. - Нейрогенна ротоглоткова дисфагія у пацієнтів із супратенторіальним мозковим інсультом (2013)
Мироненко Т. В. - Мигрень базилярного типа: анализ литературы и клиническое наблюдение, Семененко И. А., Мироненко М. О., Бондаренко В. Н., Мельников А. В. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Лікування наслідків ушкодження ліктьового нерва із застосуванням тривалої електростимуляції (2013)
Матюшко Н. Г. - Болезнь Лайма набирает обороты, Жулидова А. А., Ралец Н. В. (2013)
Гарницька А. В. - Ефективність впливу терапії комплексним вітамінним препаратом Нейрорубін на перебіг діабетичної нейропатії, Маньковський Б. М. (2013)
Бурчинский С. Г. - Препараты валерианы в фармакотерапии инсомний: новые подходы, новые возможности (2013)
Довбонос Т. А. - До питання про біоеквівалентність препаратів гінкго білоба, Соколова Л. І. (2013)
Шкурко М. Г. - Эффективность и переносимость Глиатилина в лечении печеночной энцефалопатии, Манжалий Э. Г. (2013)
Домрес Н. В. - 28-й конгрес Європейського комітету з лікування і дослідження розсіяного склерозу (10—13 жовтня 2012 року, Ліон, Франція) (2013)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2013)
Розуменко В. Д. - Лучевая терапия супратенториальных глиом головного мозга, Лазарь Д. А., Тяглый С. В. (2003)
Цимбалюк В. И. - Влияние трансплантации эмбриональной нервной ткани на морфофункциональное состояние зрительного анализатора при метаноловой интоксикации, Носов А. Т., Радченко М. Р. (2003)
Зорин Н. А. - Результаты хирургического лечения метастатических опухолей головного мозга, Сирко А. Г. (2003)
Поліщук М. Є. - Фактори, що впливають на прогноз, при хірургічному лікуванні потерпілих з травматичними оболонковими гематомами, Литвиненко А. Л., Короткоручко А. О. (2003)
Семкин К. В. - Клинико-баллистические особенности некоторых оружейных ранений головы мирного времени (2003)
Марков А. В. - Анализ летальности при нейротравме в г. Харькове за период 1999—2001 гг. (2003)
Жданова В. М. - Окорухові порушення у хворих з каротидно-кавернозним співустям та їх відновне лікування після операції, Задоянний Л. В., Цімейко О. А., Луговський А. Г. (2003)
Поліщук М. Є. - Декомпресивна гемікраніектомія в лікуванні гострої церебральної ішемії, ускладненої дислокаційним синдромом, Корюненко Г. В., Камінський А. О., Гончарук О. М. (2003)
Григорук А. П. - Особенности хирургического лечения артериальных аневризм головного мозга при атеросклеротическом поражении магистральных артерий головы у лиц старших возрастных групп, Марек О. Д. (2003)
Слынько Е. И. - Микродискэктомия с сохранением желтой связки. Результаты клинического применения методики, Вербов В. В. (2003)
Муравський А. В. - Хірургічне лікування астроцитоми спинного мозку (2003)
Бадран Н. Ю. - Осложнения при использовании транспедикулярных систем фиксации у больных с повреждениями торако-люмбального отдела позвоночника, Исаенко А. Л., Резниченко В. И. (2003)
Григорук П. Т. - Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения эпилепсии (2003)
Ліхачова Т. А. - Реабілітаційне лікування хворих з паралічем м’язів обличчя після невротизації лицевого нерва, Курдюкова А. П., Треть’якова А. І., Богомаз Г. І., Третяк І. Б. (2003)
Цимбалюк В. І. - Диференційований підхід до хірургічного лікування рецидивів тяжких форм невралгії трійчастого нерва, Дмитерко І. П. (2003)
Лисайчук Ю. С. - Первый опыт невротизации вторичных стволов плечевого сплетения С7 первичным стволом противоположной стороны при тотальном одностороннем повреждении С5—Тh1, Сапон Н. А., Павличенко Л. Н., Гончарук О. А., Павлусь Н. Б., Пахальчук Н. М. (2003)
Степаненко І. В. - Вікові особливості перебігу післярадіаційної енцефалопатії (2003)
Кононенко В. В. - Епштейна-Барра інфекція з ураженням нервової системи: клініка, діагностика, класифікація та лікування (2003)
Педаченко Е. Г. - Пути оптимизации неотложной нейрохирургической помощи в сельской местности Украины, Семисалов С. Я., Кардаш А. М. (2003)
Гаврюшин А. Ю. - Сочетание конвекситальной менингиомы и мешотчатой аневризмы супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии справа, Зубков А. В., Колесник В. В. (2003)
Николаю Марковичу Мосийчуку — 75 (2003)
Петру Трифоновичу Григоруку — 70 (2003)
Титул, зміст (2013)
Москалик Г. - Модель допрофесійної підготовки учня в умовах освітнього округу: психолого-педагогічний аспект (2013)
Драч І. - Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Королюк С. - Модель розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій (2013)
Мармаза О. - Гендерний аспект професійної культури керівників навчальних закладів (2013)
Єрмакова З. - Розвиток комунікативних умінь педагога ПТНЗ на курсах підвищення кваліфікації (2013)
Черкаська Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб здійснення контролю й корекції результатів навчання учнів (2013)
Фазан В. - Просвітництво ученого гуртка Києво-Печерської Лаври в XVIII ст. (2013)
Нізовціев А. - Професійна підготовка майбутніх інженерів нафтогазової справи (2013)
Медведєва І. - Методологічні аспекти наукового дослідження української мови (за професійним спрямуванням) у технічному виші (2013)
Задільська Г. - Методика застосування проектних технологій у навчанні теоретичного курсу англійської мови студентів ВНЗ (2013)
Орищин І. - Навчання студентів англійського діалогічного мовлення (2013)
Барабаш О. - Організація навчання та розвитку дітей у період раннього дитинства: досвід Канади (2013)
Смерчак Л. - Формування життєвої компетентності дітей із вадами розвитку в корекційній роботі соціального педагога, Гук О. (2013)
Страшко С. - Ефективність програми профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді (2013)
Гранько Н. - Методика виховання міжстатевих відносин старших підлітків-спортсменів (2013)
Фазан Т. - Підготовка жінки до духовно-морального виховання дітей при Православних монастирях XIX ст. (2013)
Калюжна О. - Морально-естетичне виховання молоді засобами музичного фольклору (2013)
Філоненко О. - Дослідження стану готовності майбутніх учителів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (2013)
Олексін Ю. - Методичний аналіз підручників з історії України для 11 класу (2013)
Горбенко С. - Історія в літературі рідного краю (година спілкування з письменницею Ольгою Хало) (2013)
Білик Н. - Перша методична студія Полтавської обласної школи новаторства (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Вступне слово редактора (2013)
Мальцев Д. В. - Рассеянный склероз: нерешенные проблемы и перспективы исследований (2013)
Ілляш Т. І. - Обґрунтування топічного діагнозу в неврології (2013)
Боброва В. И. - Нарушение дыхания при патологии центральной нервной системы, Никифоров С. Н. (2013)
Оринчак Л. Б. - Розсіяний склероз і вітамін D (2013)
Григорова И. А. - Оценка функционального состояния мозга по показателям когнитивных вызванных потенциалов P300 и акустических стволовых вызванных потенциалов у больных, перенесших полушарный ишемический инсульт, Гелетка А. А., Тесленко О. А. (2013)
Саєнко Я. А. - Стан екстра- та інтракраніального кровообігу у хворих на цукровий діабет 1 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Соколова Л. И. - Сравнительный анализ когнитивных расстройств и МРТ-картины при рассеянном склерозе у пациентов разных возрастных групп, Сепиханова М. М. (2013)
Карабань И. Н. - Влияние блокаторов глутамата (антагонистов NMDA-рецепторов) на когнитивные функции у пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В., Чивликлий М. А., Мельник Н. А., Крицкая О. В. (2013)
Щеглов Д. В. - Характеристика мішкоподібних аневризм басейну передньої мозкової/передньої з’єднувальної артерії, які було прооперовано ендоваскулярним методом з використанням відокремлюваних спіралей (2013)
Юров И. В. - Изучение и рациональная фармакотерапия вегетативного дисбаланса у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения, Катрич В. А., Павленко Д. В., Хоружная А. В. (2013)
Мироненко Т. В. - Сирингомиелия (Аналитический обзор и клинические наблюдения), Мироненко М. О., Читаладзе М. Г., Василенко В. Н. (2013)
Слынько Е. И. - Предварительные сравнительные результаты поясничной микроэндоскопической дискэктомии и микродискэктомии, Гук А. П., Золотоверх А. М., Хонда В. А., Аль-Кашкиш И. И. (2013)
Щеглов Д. В. - Технические аспекты эндоваскулярной эмболизации обильноваскуляризованных опухолей интра- и экстракраниальной локализации и шеи, Загородний В. Н., Мамедов Д. Г., Улутабанча Х. Э. (2013)
Бурчинский С. Г. - Ривастигмин: новые возможности в фармакотерапии деменций (2013)
Московко С. П. - Предиктори вибору сценаріїв призначення агоністів дофамінових рецепторів при хворобі Паркінсона: ропінірол, Кирильчук М. О., Московко Г. С. (2013)
Тесленко О. А. - Клинико-диагностические и терапевтические особенности алкогольной энцефалопатии (2013)
Прокопів М. М. - ГАМК-ергічна корекція у психоневрології: ретроспектива та сучасність, Соколова Л. І. (2013)
Волошин П. В. - Влияние физиологической беременности и родов на формирование и течение экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита как модели рассеянного склероза, Воробьёва Т. М., Волошина Н. П., Гейко В. В. (2013)
Воробьёва Т. М. - Влияние предшествующей беременности и родов на течение экспериментального энцефаломиелита у крыс, Шляхова А. В., Веселовская Е. В. (2013)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2013)
Трош Р. М. - Хірургічне лікування позамозкових пухлин суб- та супратенторіальної локалізації (огляд літератури), Гудков В. В., Федірко В. О., Лісяний О. М., Оніщенко П. М. (2003)
Зозуля Ю. А. - Длительное культивирование in vitro криоконсервированных и нативных нейроклеток эмбрионов человека, Лисяный Н. И., Любич Л. Д., Грищенко В. И., Петренко А. Ю., Бабийчук Г. А. (2003)
Семенова В. М. - Особенности патоморфологических изменений в спинном мозге крыс при лечении экспериментального аллергического энцефаломиелита нейронально- и глиальнообогащенными фракциями клеток головного мозга, Лисяный Н. И., Маркова О. В., Бельская Л. Н. (2003)
Розуменко В. Д. - Оценка метаболического гомеостаза при глиомах головного мозга, Пономарева О. Ф., Яхненко Г. М. (2003)
Розуменко В. Д. - Морфологическое обоснование применения метода лазерной термодеструкции в нейроонкологии, Семенова В. М., Носов А. Т., Хоменко А. В., Васлович В. В., Тяглый С. В., Отман О. (2003)
Зозуля Ю. А. - Патогенетический подход к лечению гормонозависимых менингиом головного мозга, Кваша М. С., Шамаев М. И., Малышева Т. А. (2003)
Цимбалюк В. І. - Структурні особливості пухлин у хворих на нейрофіброматоз 2-го типу, Квасніцький М. В., Малишева Т. А. (2003)
Могила В. В. - К вопросу об оружейно-взрывных ранениях головы мирного времени, Семкин К. В. (2003)
Цімейко О. А. - Роль клінічних форм ішемії головного мозку у визначенні тактики хірургічного лікування хворих з розривом артеріальної аневризми, ускладненим ангіоспазмом, Мороз В. В., Скорохода І. І. (2003)
Зорин Н. А. - Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков пограничного размера, Дзяк Л. А., Передерко И. Г., Зорина Т. В., Кирпа Ю. И. (2003)
Поліщук М. Є. - Мікрохірургічні втручання при інтрамедулярних пухлинах шийної локалізації, Муравський А. В., Слинько Є. І. (2003)
Слынько Е. И. - Оперативное лечение поясничного спондилолистеза с неврологическими проявлениями, Вербов В. В., Пастушин А. И, Муравский А. В., Цымбал М. Е., Ияд Аль-Кашкиш (2003)
Гармиш А. Р. - Особенности техники и анатомическое обоснование выбора пункционных доступов при лечении агрессивных гемангиом позвоночника методом пункционной вертебропластики (2003)
Черченко А. П. - Фактори ризику "пізньої” посттравматичної епілепсії, Білоус О. І. (2003)
Степаненко І. В. - Особливості гематологічних порушень у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС протягом 10–12 років (2003)
Цымбалюк В. И. - Роль и место телекоммуникационных систем в преподавании нейрохирургии студентам, Семисалов С. Я., Кардаш А. М. (2003)
Кричун С. Б. - Становлення та діяльність наукової бібліотеки і відділу наукової медичної інформації Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України, Третяк І. Б. (2003)
Кондратенко Виктору Ивановичу – 80 (2003)
Юрій Степанович Бродский (2003)
Соколова Л. І. - Кафедра неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця зустрічає своє 110-річчя (2013)
Ілляш Т. І. - Минуле і сьогодення кафедри неврології Національного медичного університету (2013)
Довбонос Т. А. - Михайло Микитович Лапінський. Відомі й невідомі сторінки біографії (2013)
Мяловицька О. А. - Академік Борис Микитович Маньківський — видатний український невролог (2013)
Професор Степан Мілентійович Віничук — лікар за покликанням, талановитий учений і педагог (2013)
Бобрик Н. В. - Аналіз епідеміологічних показників розсіяного склерозу у Волинській області, Шульга О. Д., Соколова Л. І. (2013)
Негрич Т. І. - Механізми виникнення і способи лікування синдрому втоми при розсіяному склерозі, Кирилюк С. Я. (2013)
Мяловицька О. А. - Особливості перебігу та функціональних наслідків у хворих з гострим супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом залежно від рівня глюкози в крові, Рогоза С. В. (2013)
Прокопів М. М. - Роль нейропротекторної терапії у відновленні неврологічних функцій у хворих з гострим ішемічним інсультом (2013)
Кузнецова С. М. - Влияние Глиатилина на функциональное состояние мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Романюк Т. Ю. (2013)
Рожелюк І. Ф. - Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу (2013)
Грицай А. В. - Качество жизни и фармакологические аспекты лечения больных с дискогенными радикулопатиями поясничного отдела позвоночника, Мануйлов Н. С. (2013)
Бурчинский С. Г. - Холинергическая фармакотерапия деменций: возможности и критерии выбора препарата (2013)
Антоненко К. В. - 23-й Конгрес Європейського неврологічного товариства (2013)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною учас тю "Сучасні ас пекти діагностики та лікування захворювань нервової системи", присвяченої 110-річчю заснування кафедри неврології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (Київ, 19—20 вересня 2013 року) (2013)
Ахмедова С. Д. - Трихомикозы в детском возрасте: диагностика, лечение и профилактика (2013)
Безкоровайна І. М. - Ефективність лікування синдрома сухого ока у пацієнтів, які тривалий час користуються м'якими контактними лінзами (2013)
Безпала З. В. - Особливості організації харчування учнів міських загальноосвітніх шкіл, Саргош О. Д. (2013)
Беликова И. В. - Прогнозування економічної ефективнсті від впровадження єдиної інформаційної системи в охороні здоров’я, Катрушов А. В., Костриков А. В., Руденко Л. А. (2013)
Гайдабрус А. В. - Особливості соматичного стану колишніх військовослужбовців, залежних від алкоголю, Линский И. В. (2013)
Жуков В. И. - Состояние мониторинговых метаболических показателей у больных гастроканцерогенезом и атрофическим хроническим гастритом, Винник Ю. А., Белевцов Ю. П., Васильева И. М. (2013)
Исаева Р. Ф. - Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции у часто болеющих детей (2013)
Керимов Р. А. - Результаты клинических исследований при стоматологической реабилитации у больных сахарным диабетом 2-го типа (2013)
Ковшарь І. П. - Моделювання положення вінірів у просторі з урахуванням розміру і форми зубних рядів, Лабунець В. А., Стеценко Д. В. (2013)
Кулиев Ф. А. - Эхокардиографические показатели функционального состояния левого желудочка у лицюношеского возраста, занимающихся профессиональным футболом, Мехтиев У. Э., Зейналов А. Ф., Исмайлова С. С. (2013)
Лызиков А. А. - Нарушения лимфо-венозного оттока после изъятия бедренной вены для реконструкции аорто-подвздошного сегмента (2013)
Московко С. П. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних параметрів лікворо-утримуючих структур головного мозку з антропометричними та соматотипологічними показниками хворих на епілепсію юнаків і дівчат загальних груп, Гунас І. В., Шевчук Ю. Г. (2013)
Рябушко М. М. - Механізми формування синдрому поліорганної недостатності у новонароджених (2013)
Слюсарь В. В. - Характеристики стиля поведения родителей на этапе первичной социализации у женщин с непатологическими формами нарушения полоролевого поведения и алкогольной зависимостью (2013)
Тарасенко К. В. - Урикемія у вагітних жінок з ожирінням (2013)
Телішевська У. Д. - Хвороби, які найчастіше маскуються під скронево-нижньощелепні розлади (2013)
Торонченко О. М. - Екологічне дослідження концентрації фтору у питній воді Полтавської області та аналіз впливу на здоров’я населення (2013)
Цема Є. В. - Результати одноетапного хірургічного лікування гострої пілонідальної хвороби, Сидоренко І. І., Діброва Ю. В. (2013)
Чернозуб А. А. - Особенности гормонального ответа на нестандартную силовую нагрузку у атлетов и нетренированных юношей (2013)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Взаємозв'язок рівня захворюваності зубів з якісними показниками дерматогліфіки у соматично здорових чоловіків з різних регіонів України (2013)
Бобришева І. В. - Ультрамікроскопічне дослідження тимуса білих щурів в умовах експериментальної імуностимуляції (2013)
Вітер В. С. - Субмікроскопічний стан гемокапілярів серця при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Гузь В. А. - Стан нервовоспецифічних білків в корі великих півкуль та гіпокампі білих щурів в умовах експериментального цукрового діабету, Гузь Л. В., Клопоцький Г. А. (2013)
Колдунов В. В. - Морфологічні зміни кори великих півкуль головного мозку щурів при первинному та повторному геморагічному інсульті, Бібікова В. М. (2013)
Лузин В. И. - Динамика массы тела половозрелых крыс после 60-дневного введения бензоата натрия или тартразина в различных дозах, Морозов В. Н., Лукьянцева Г. В., Тютюнник А. A. (2013)
Оруджев А. В. - Совершенствование методов ранней профилактики стоматологических заболеваний среди работников отраслей нефтехимической промышленности (2013)
Раваева М. Ю. - Влияние электромагнитного излучения крайне высокой частоты на стрессорный ульцерогенез, Чуян Е. М., Береговая Т. В. (2013)
Силкина Ю. В. - Характеристика гистогенетических процессов проводящих кардиомиоцитов эмбрионального сердца человека, Хмель С. И., Козлова Ю. В. (2013)
Скочко Н. С. - Вікові особливості транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів та їх корекція мультипробіотиком, Черпак М. Ф., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2013)
Степаненко А. Ю. - Зависимость массы мозжечка от длины тела у мужчин и женщин с разными типами телосложения, Кущ С. А. (2013)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічна характеристика деяких кіст щелепних кісток, Старченко І. І., Білоконь С. О., Прилуцький О. К. (2013)
Цигикало О. В. - Розвиток та становлення топогафії складових компонентів сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток у зародків та передплодів людини (2013)
Чорнокульський І. С. - Морфологічні особливості чоловічих еякульованих сперматозоїдів в нормі та при неплідності, Чайковський Ю. Б., Бойко М. І., Базалицька С. В. (2013)
Шарапова О. М. - Кореляційні зв’язки між імунними та внутрішніми органами щурів після впливу електромагнітного поля та введення настоянки ехінацеї пурпурової (2013)
Якимів Н. Я. - Мікроструктурна характеристика райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів при опіоїдному впливі, Кривко Ю. Я. (2013)
Амбросова Т. М. - Роль фактору некрозу пухлин-α при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожиріння (2013)
Логаш М. В. - Деякі аспекти історії опіатів в контексті сучасних проблем наркозалежності, Покотило П. Б. (2013)
Соловйов О. В. - Можливість оцінки балансу вегетативної нервової системи у хворих на персистуючу форму фібриляції передсердь (2013)
Петрушанко Т. О. - Поліпшення якості освіти студентів на кафедрі терапевтичної стоматології шляхом впровадження в традиційну систему навчання колективних інноваційних занять, Гасюк Н. В., Ніколішина Е. В., Попович І. Ю., Іваницький І. О. (2013)
Хмыз Т. Г. - Опыт оптимизации практически-ориентированного обучения англоязычных студентов на кафедре стоматологии детского возраста (2013)
Власенко Н. О. - Опадо-підстилковий коефіцієнт у лісових біогеоценозах зеленої зони м. Полтава (2013)
Лупенко Ю. О. - Основні результати наукових досліджень Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" за 2013 рік та завдання на перспективу (2014)
Ібатуллін І. І. - Стан і шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України, Пабат В. О., Туринський В. М. (2014)
Гавриш В. І. - Визначення економічно доцільного напряму використання біогазу (2014)
Kozak L. V. - Connection of the intensive methods of manufacturing and the financial outcomes in agricultural enterprises (2014)
Приходько Д. С. - Прогнозная модель зернового баланса, Прокопенко Е. А., Сикачина А. В. (2014)
Фирсов Е. А. - Развитие теории стоимости и ценообразования (2014)
Слатвінська Л. А. - Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу (2014)
Забуранна Л. В. - Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Янишин Я. С. - Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств, Кашуба Ю. П. (2014)
Одінцов О. М. - Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту (2014)
Нелеп В. М. - Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України, Висоцька О. М. (2014)
Федун І. Л. - Інституційна платформа підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Чорний Г. М. - Інтерпретація понять "управління" і "менеджмент" та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Skrypnyk A. V. - Meat production: global and Ukraine trends, Rodyna M. А. (2014)
Кирилов Ю. Є. - Бренд "Житниця Європи": міф чи реальність (2014)
Бугайчук В. В. - Відродження виробничого потенціалу сільськосподарських підприємств (2014)
Згурська О. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (2014)
Задорожна Л. М. - Створення науково-технічної продукції та обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні (2014)
Pryshliak N. V. - Perspectives of bioethanol production of sugar beets in Ukraine (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Дем’яненко М. Я. - Механізми банківського кредитування в аграрній сфері (2014)
Ільчуку Миколі Максимовичу – 60 (2014)
Реферати (2014)
Світлій пам’яті Володимира Яковича Амбросова (8.03.1936-18.02.2014) (2014)
Пам’яті відомого вченого економіста-аграрника, педагога Доманчука Дмитра Потаповича (02.07.1937-11.01.2014) (2014)
Автори номера (2014)
Зозуля Ю. А. - Роль нитроксида цереброспинальной жидкости при субарахноидальном кровоизлиянии и вазоспазме, Сенько Л. Н., Цимейко О. А., Мороз В. В. (2003)
Цимбалюк В. И. - Экспрессия нейротрофических факторов в эмбриональном мозге человека 5–9 недель гестации, Васильева И. Г., Чопик Н. Г., Галанта Е. С., Цюбко О. И., Олексенко Н. П., Вашуленко Т. Н. (2003)
Шрамка М. - Стереотаксическая paдиохирургия, Mалачек М. (2003)
Розуменко В. Д. - Факторы, определяющие выбор хирургической тактики и технологию удаления глиом лобно-височной локализации, Тяглый С. В. (2003)
Орлов Ю. О. - Ураження зорових нервів при сімейній формі нейрофіброматозу 1-го типу у трьох поколіннях однієї родини, Квасніцький М. В. (2003)
Кардаш А. М. - Лечение отека и набухания L-лизином эсцинатом у пациентов с опухолями головного мозга, Черний В. И., Городник Г. А., Островой Е. Л. (2003)
Зорін М. О. - Синдром Горнера в хірургії початкового відділу хребтових артерій, Латишев Д. Ю., Суходолов Є. П. (2003)
Міхаль Г. В. - Ультразвукова та транскраніальна допплерографія в комплексній діагностиці дисциркуляторної енцефалопатії, Чеботарьова Л. Л. (2003)
Чеботарьова Л. Л. - Застосування клініко-електрофізіологічних методів дослідження на етапах лікування травматичного пошкодження лицевого нерва, Третьякова А. І. (2003)
Волошина Н. П. - Аутотерапия клетками стромы костного мозга, индуцированными в нервные, у больных с хроническими заболеваниями ЦНС (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона), Василовский В. В., Микулинский Ю. Е., Щегельская Е. А. (2003)
Цимбалюк В. І. - Застосування гіпокситерапії як фактору підвищення індивідуальної резистентності організму до різних екстремальних чинників, Сутковой Д. А., Морозов А. М., Мілковська Н. В., Федосенко Т. М., Сутковой А. Д. (2003)
Третяк І. Б. - Інформаційні можливості Internet в медицині, Гаращук О. В. (2003)
Зозуля Ю. П. - Післядипломна підготовка нейрохірургів, Поліщук М. Є. (2003)
Зайцев О. С. - Клинические эффекты нейромидина у больных с черепно-мозговой травмой, Доброхотова Т. А. (2003)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика дебютов рассеянного склероза при разных типах течения с учетом текущего прогноза, Василовский В. В., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачёва Т. Н. (2013)
Березин A. E. - Прогностическое значение серийных измерений уровня циркулирующего сосудистого эндотелиального фактора роста 1 у пациентов с гипертонической болезнью III стадии, Лисовая O. A. (2013)
Стаднік С. М. - Діагностичне значення маркерів запалення при когнітивних розладах у пацієнтів з фібриляцією передсердь (2013)
Щеглов Д. В. - Ініціальні результати деконструктивних оклюзій мішкоподібних аневризм головного мозку (2013)
Костюк К. Р. - Перший досвід використання в Україні глибинної мозкової стимуляції при лікуванні хвороби Паркінсона, Попов А. О., Медведєв Ю. М., Зінькевич Я. П., Шевельов М. М., Дічко С. М. (2013)
Кобысь Т. А. - Клинико-иммунологические и магнитно-резонансно-томографические признаки активности демиелинизирующего процесса у больных рассеянным склерозом (2013)
Оринчак Л. Б. - Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від клінічних характеристик захворювання (2013)
Ткаченко Е. В. - Характеристики памяти и внимания у пациентов с болевыми пояснично-крестцовыми синдромами на фоне сахарного диабета, Кононец О. Н. (2013)
Шульга О. Д. - Синдром "порожнього" турецького сідла, Бойко С. Ю., Негрич Н. О., Мельничук Т. В., Паламарчук Ю. О., Сидор Н. Д. (2013)
Тлустова Т. В. - Прогноз ВІЛ-асоційованого туберкульозного менінгоенцефаліту залежно від механізму його розвитку (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Место солей цинка в лечении больных с неврологическими формами гепатоцеребральной дегенерации (2013)
Цымбалюк В. И. - Восстановительное хирургическое лечение повреждений периферических нервов с использованием прямой длительной электростимуляции, Третяк И. Б., Цымбалюк Ю. В. (2013)
Булеца Б. А. - Превентивна терапія при розсіяному склерозі, Митровцій Н. І. (2013)
Filippini G. - Иммуномодуляторы и иммуносупрессанты при рассеянном склерозе: метаанализ группы экспертов, Del Giovane C., Vacchi L ., D’Amico R., Di Pietrantonj C., Beecher D., Salanti G. (2013)
Бачинская Н. Ю. - Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией, Покровенко И. В., Демченко Е. В., Копчак О. О., Холин В. А. (2013)
Семёнова И. А. - Фармакотерапия пограничных психических расстройств у детей, Шевелева В. И. (2013)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2013)
Антоненко К. В. - 21-й Cвітовий неврологічний конгреc (21 — 26 вересня 2013 року, Відень, Австрія) (2013)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ≪Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи, присвяченої 110-річчю заснування кафедри неврології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (Київ, 19—20 вересня 2013 року) (2013)
Титул, зміст (2013)
Гусак В. - Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання в Україні, Слобожанінов П. (2013)
Бондаренко В. - Формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури в процесі вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки, Корносенко О. (2013)
Ковалів О. - Моніторинг розвитку інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури (2013)
Котова О. - Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі (2013)
Воронін Д. - Особливості формування здоров'язберігальної компетентності студентів у процесі формування здорового способу життя студентів-медиків, Білан Я. (2013)
Лупало О. - Самоаналіз і самоконтроль як ефективні методи у процесі формування здорового способу життя студентів-медиків, Губка П. (2013)
Свєртнєв О. - Сучасні аспекти підготовки тренерів за програмою "С-диплом" Федерації Футболу України (2013)
Дьяченко А. - Функциональное обеспечение соревновательной деятельности спортсменов в циклических видах спорта с проявлением выносливости (2013)
Кириленко Г. - Функціональна обумовленість застосування тренувальних засобів як основа навчальних програм, Кириленко О. (2013)
Кирпич С. - Режимы тренировочных нагрузок для стимуляции функциональных возможностей квалифицированных спортсменов в боксе, Мхади О.А., Рыбачок Р. (2013)
Тараненко І. - Особливості побудови навчально-тренувального процесу бігунів на середні дистанції в умовах середньогір'я, Лещенко О. (2013)
Горащук О. - Організаційні форми й методи впровадження нових педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи (2013)
Яшна О. - Розширення та доповнення змісту вітчизняної концепції адаптивної фізичної культури (2013)
Калініченко І. - Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних школах (2013)
Романчук О. - Засоби цілеспрямованої корекції спонтанного дихання школярів 8-10 років, Подгорна В. (2013)
Погребняк О. - Виховання гуманістичних якостей і моральної поведінки студентів у процесі навчально-спортивної підготовки, Копищик О. (2013)
Новік С. - Формування відповідальності старших підлітків як педагогічна проблема (2013)
Кириленко Л. - Формування у дошкільників цілісного ставлення до власного здоров'я засобами ігрового дитячого масажу та самомасажу (2013)
Іноземцев В. - Єдність життя і школи в педагогіці М.І.Пирогова (2013)
Корносенко О. - Теоретико-методичні принципи проведення занять з фітбол-аеробіки, Бондаренко В. (2013)
Гапон С. - Місцеві види мохоподібних як об'єкт вивчення бріорізноманіття шкільного курсу біології (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі" (фотоматеріали Н.Білик) (2013)
До відома авторів (2013)
Цимбалюк В. І. - Зорові нейропротези: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, Парпалей Я. І. (2003)
Цимбалюк В. І. - Генеалогія, ідентифікація та клінічне використання нейрональних стовбурових прогеніторів, Медведєв В. В. (2003)
Боер В. А. - Методы диагностики вертеброгенных нейрокомпрессионных поражений (обзор литературы ), Полищук А. В. (2003)
Трош Р. М. - Особливості хірургічної тактики при менінгіомі намету мозочка суб-супратенторіальної локалізації, Шамаєв М. І., Гудков В. В., Лісяний О. М., Малишева Т. А. (2003)
Шамаев М. И. - Анатомо-хирургические особенности опухолей области задних отделов III желудочка мозга, Вербова Л. Н., Малышева Т. А., Мота М. (2003)
Спасиченко П. В. - Лечение больных с тяжелой черепно-мозговой травмой с применением L-лизина эсцината (2003)
Андреєв А. Є. - Метод інтраопераційної профілактики рецидивів епідуральної гематоми, Дубина Г. І., Андреєв О. А., Ісаєв О. М., Андреєв С. А. (2003)
Гарус А. А. - Особенности клинической и компьютерно-томографической диагностики в острый период диффузного аксонального повреждения головного мозга (2003)
Цимейко О. А. - Прогнозирование и профилактика осложнений эндоваскулярных вмешательств при артериовенозных мальформациях сосудов головного мозга, Лебедь В. В., Чепкий Л. П., Орлов М. Ю. (2003)
Цімейко О. А. - Фактори ризику і прогнозування ускладнень в періопераційному періоді у хворих при розриві внутрішньочерепної артеріальної аневризми, Романенко Л. І. (2003)
Слынько Е. И. - Техника и результаты применения передних доступов при оперативном лечении травмы торако-люмбального отдела позвоночника, Соколов В. В., Вербов В. В. (2003)
Слынько Е. И. - Диагностика, хирургическое лечение вентральных и вентролатеральных опухолей спинного мозга, Аль-Кашкиш Ияд Исхак (2003)
Цымбалюк Ю. В. - Клинические проявления и предварительные результаты хирургического лечения кубитального туннельного синдрома (2003)
Поліщук М. Є. - Сьогодення та перспективи наукової та практичної підготовки нейрохірургів (2003)
Сапон М. А. - III з’їзд нейрохірургів України, Читаєва Г. Є. (2003)
Александр Павлович Король (2003)
Бобирьова Л. Е. - Тиреоїдна патологія та стан йодної забезпеченості в Полтавській області через 20 років після аварії на ЧАЕС, Городинська О. Ю. (2014)
Богомаз О. В. - Порівняння просторово-часових параметрів ходьби при звичайному, заданому зменшеному темпах і при ходьбі з додатковим когнітивним навантаженням в осіб юнацького віку (2014)
Боднар В. А. - Хронічний гепатит, асоційований з вірусом Епштейна-Барра (2014)
Борисенко В. В. - Эпидемиология эпизодических злоупотреблений при алкогольной зависимости с учетом влияния гелиогеофизических факторов (2014)
Герасименко Л. О. - Деякі аспекти сімейного функціонування та якості життя у пацієнтів з невротичними розладами (2014)
Гунас І. В. - Особливості комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули у практично здорових юнаків і дівчат Поділля, Бабич Л. В., Маєвський О. Є. (2014)
Животовська Л. В. - Порушення нейрокогнітивних функцій при алкогольній залежності (2014)
Іваниця А. О. - Вікові, статеві та соматотипологічні особливості часових показників реовазограми гомілки у практично здорових юнаків і дівчат Поділля (2014)
Капустянська А. А. - Андрогенний дисбаланс при подагричному артриті у хворих чоловіків з ожирінням (2014)
Микитюк М. Р. - Уровень лептина и его связь с антропометрическими параметрами у больных акромегалией, Хижняк О. О. (2014)
Мормоль І. А. - Ефективність лікування ренопаренхімної артеріальної гіпертензії у хворих на хронічний пієлонефрит з урахуванням генотипу (2014)
Москаленко В. Ф. - Особливості санітарного контролю продуктів овочів-ництва та грунту при застосуванні сумішей пестицидів, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Сасінович Л. М. (2014)
Московко С. П. - Регресійні моделі комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку у здорових дівчат, Гунас І. В., Шевчук Ю. Г. (2014)
Насибуллин Б. А. - Влияние гипертрофии язычной миндалины на состояние резистентности слизистой полости рта, Андреев А. В., Тагунова И. К. (2014)
Непокупна-Слободянюк Т. С. - Ефективність консервативного лікування хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням довготривалого курсу азитроміцину (2014)
Палий Е. В. - Результаты микробиологических исследований у больных с хроническим верхушечным периодонтитом (2014)
Перебендюк Т. В. - Вплив стрептококу групи В на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у СГВ-позитивних вагітних після ЕКЗ (2014)
Ткаченко П. І. - Роль регуляції рівня інтерлейкінів у реалізації перебігу гострого гнійного піднижньощелепного лимфаденіту у дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2014)
Рибалов О. В. - Діагностичні можливості електроміографії та рентгенографії при функціональній нестабільності суглобової голівки нижньої щелепи, Іваницька О. С., Яценко О. І. (2014)
Сарафинюк Л. А. - Кореляційні зв’язки часових показників ЕКГ з конституціональними характеристиками у юнаків, Кириченко Ю. В., Белік Н. В., Борейко Т. І. (2014)
Черняк В. В. - Суїцидальний випадок утоплення людини, Мустафіна Г. М., Лукачіна Є. І. (2014)
Бахолдина Е. И. - Иммунные механизмы детоксикационного действия минеральных вод у крыс в условиях хронического эмоционального стресса (2014)
Ганчо О. В. - Чутливість музейних штамів мікроорганізмів до композицій на основі наночастинок срібла та похідного 3-гідроксипіридину, Лобань Г. А., Важнича О. М., Скрипник М. В. (2014)
Гільмутдінова М. Ш. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз скелетних м`язів щурів в умовах гіпо- та гіпермелатонінемії при старінні (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер морфофункціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою, Спаська А. М., Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Долинко Н. П. (2014)
Гунас І. В. - Вплив внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів на структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2014)
Довгалюк А. І. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса мишей з нокаутом гена pttg1 (2014)
Іванченко М. В. - Вплив внутрішньоутробної гіпоксії на формування мітохондріального апарату кардіоміоцитів шлуночків щурів протягом першого тижня постнатального онтогенезу (2014)
Макарчук В. А. - Морфо-біохімічні особливості підшлункової залози щурів за умов оклюзії панкреатичної протоки, Ушакова Г. О., Бабій О. М., Шевченко Б. Ф., Ошмянська Н. Ю. (2014)
Мокляк Є. В. - Стан гематологічних показників при корекції гострої крововтрати наночастинками магнетиту (2014)
Небесна З. М. - Cубмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єру у віддалені терміни після експериментальної термічної травми (2014)
Першин О. І. - Оксидативний стрес в патогенезі дії ацетату свинцю (2014)
Петрук Н. С. - Ультраструктурний аналіз нексусів шлуночкових кардіоміоцитів щурів після дії хронічної пренатальної гіпоксії (2014)
Сухомлин А. А. - Вплив меланіну на активність NO-ергічної системи в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії, Непорада К. С., Берегова Т. В. (2014)
Черемісіна В. Ф. - Іонний та енергетичний гомеостаз в лімфоцитах периферичної крові у щурів при дерматитах (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при гострому асептичному запаленні черевної порожнини у щурів, Чайковский Ю. Б. (2014)
Шутурма О. Я. - Вплив антиоксиданту та ентеросорбенту на морфологічний стан стінки дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту (2014)
Жеребятьєв О. С. - Закономірності експресії TLR лімфоцитами за умов експериментальної патології, Топол І. О., Деген А. С., Камишний О. М. (2014)
Заднипряный И. В. - Перинатальная гипоксия как индуктор апоптоза кардиомиоцитов у новорожденных, Третьякова О. С., Сатаева Т. П. (2014)
Коротич Н. Н. - Обоснование необходимости эндогенного назначения препаратов кальция для профилактики кариеса зубов у детей, Лохматова Н. М., Ващенко И. Ю. (2014)
Сенчакович Ю. В. - Вплив метакрилату на функцію слинних залоз, Єрошенко Г. А., Казакова К. С., Білаш С. М. (2014)
Шепітько В. І. - Лізосомні хвороби, Борута Н. В., Єрошенко Г. А. (2014)
Яценко Л. Д. - Роль биомаркеров в патогенезе злокачественных образований (2014)
Яценко Л. Д. - Клиническое применение антиоксидантов растительного происхождения (2014)
Губка П. І. - Особливості організації самостійної роботи на заняттях з фізичного виховання студентів-медиків (2014)
Сілкіна Ю. В. - Аналіз мотивованості студентів до отримання навичок клінічного мислення на кафедрі патологічної фізіології, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А., Хмель С. І., Козлова Ю. В., Бібікова В. М., Гузь В. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Федоренко Ю. - Професійно зорієнтована іншомовна комунікація у контексті сучасної освіти (2013)
Павлюк Р. - Теоретичні основи розвитку освітнього середовища у сучасному глобалізованому інформаціному суспільстві (2013)
Тарасенко Л. - Можливості інноваційного навчання іноземної мови, Абузникова О. (2013)
Бєлєнька Г. - Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови (2013)
Котенко О. - Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи (2013)
Калініна Л. - Використання технологій центрованого навчання в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Цвєткова Г. - Індивідуальний простір самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: концептуально-теоретичні основи моделювання (2013)
Ярова О. - Автономія вчителя початкової школи в країнах Європейського Союзу (2013)
Андрюшина О. - Можливі наслідки моніторингу якості загальної освіти (досвід США) (2013)
Руднік Ю. - Навчання іноземних мов в школах Швеції: організаційний дискурс (2013)
Sytnyk О. - Legal basis on adult education in Ireland: discourse review (2013)
Біляковська О. - Оцінювання навчальної діяльності школярів: комінікативний дискурс (2013)
Чемерис І. - Можливості використання іншомовних періодичних видань у процесі формування професійної компетентності майбутніх журналістів (2013)
Мосьпан Н. - Сучасний стан використання навчальних посібників з англійської мови (2013)
Рудич О. - Риторичний аспет формування художнього образу у процесі читання англомовного літературного тексту (2013)
Михайлова О. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання (2013)
Юрченко В. - Формування в учнів комунікативної компетентності – важливе завдання початкової школи (2013)
Гончарова О. - Формування мовної особистості полодшого школяра засобами іноземної мови (2013)
Сидоренко М. - Особливості конструювання змісту підручника з німецької мови для учнів 5 класу ЗНЗ (2013)
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти" (2013)
До відома авторів (2013)
Імідж вимоги до написання наукових статей (2013)
Наші автори (2013)
Семенова В. М. - Изучение индукции дифференцировки клеток, полученных из эмбрионального и постнатального мозга в условиях культивирования in vitro, Лисяный Н. И., Любич Л. Д., Петренко А. Ю., Стайно Л. П. (2004)
Цимбалюк В. І. - Роль нейрональних стовбурових прогеніторів в процесах виникнення і прогресування деяких пухлин головного мозку,а також епілептогенезу, Медведєв В. В. (2004)
Главацький О. Я. - Хіміотерапія менінгіоми. Реалії та перспективи, Кондратюк В. В., Макєєв С. С. (2004)
Лисяный Н. И. - Применение интерлейкина-4 и его генов для биотерапии злокачественной глиомы головного мозга, Маркова О. В. (2004)
Розуменко В. Д. - Дифференцированное применение лазерных технологий в хирургии глиом полушарий большого мозга, Отман О. (2004)
Орлов Ю. А. - Глиомы пластинки четверохолмия головного мозга у детей, Вербова Л. Н., Шаверский А. В., Мoтa М. (2004)
Трош Р. М. - Особливості топографії та мікрохірургічної анатомії петроклівальних менінгіом суб-супратенторіальної локалізації, Шамаєв М. І., Оніщенко П. М., Малишева Т. А., Федірко В. О. (2004)
Грищук О. І. - Динаміка психопатологічних змін при вогнищевому забої лобової частки недомінантної півкулі великого мозку (2004)
Цимейко О. А. - Эндоваскулярная суперселективная эмболизация артериовенозных мальформаций вены Галена, Гончаров А. И., Орлов М. Ю., Лебедь В. В. (2004)
Слынько Е. И. - Результаты применения новой отечественной полиаксиальной системы фиксации позвоночника, Вербов В. В, Гончаренко А. Ф., Деркач В. М., Лобунько В. В. (2004)
Слинько Є. І. - Хірургічна технологія та ефективність мікродискектомії з подальшим протезуванням міжхребцевих дисків з використанням рухомих протезів, Вербов В. В., Пастушин А. І., Косінов А. Є., Цимбал М. О., Гончаренко А. Ф., Деркач В. М., Лобунько В. В. (2004)
Цымбалюк В. И. - Результаты оперативного лечения туннельных нейропатий локтевого и срединного нервов, Третяк И. Б., Цымбалюк Ю. В. (2004)
Сташкевич А. Т. - Антигомотоксичний препарат Traumell S в комплексному лікуванні спастичних проявів у спінальних хворих, Барчина Ю. М. (2004)
Зозуля Ю. А. - О совместном заседании учёных советов НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН (Москва) и Института нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМНУ (Киев), посвященном 100-летию со дня рождения академика А. И. Арутюнова, Сапон Н. А. (2004)
Александру Николаевичу Коновалову — 70 (2004)
Наказ МОЗ України "Про удосконалення організації невідкладної нейрохірургічної допомоги” (2004)
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Спорт у нашому житті: проблеми фізичного виховання та лікувальної фізкультури" (2013)
Борулько Д. Н. - Роль функциональных проб в контроле механизмов адаптации в спортивных секциях (2013)
Борулько Д. Н. - Влияние физической нагрузки различной модальности на уровень ситуативной тревоги у студентов медВУЗа, Сероштан В. М., Шиян В. Н., Бесплахотная О. С., Хвостиков П. П., Овчаренко В. И. (2013)
Гришуніна Н. Ю. - Підходи до реабілітації дітей з порушеннями статомоторного і нейропсихічного розвитку та вегетативної регуляції раннього органічного нейрогенезу, Абрамов В. В., Неханевич О. Б., Васильченко В. В., Корнілова Т. В. (2013)
Неханевич О. Б. - Ризик серцево-судинних ускладнень при фізичних тренуваннях на уроках фізичного виховання серед студентів (2013)
Дорошенко Т. В. - Реабілітація хворих на остеоартроз колінних, Ярцева С. В. (2013)
Неханевич О. Б. - Досвід роботи кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології щодо поширення здорового способу життя серед студентів Дніпропетровської медичної академії, Смирнова О. Л., Ніколенко Л. В. (2013)
Сероштан В. М. - Метод быстрого и удобного избавления человека от курения, Татаренко Д. П., Кисель М. Н. (2013)
Стклянина Л. В. - Динамика изменений антропометрических параметров юношеского населения Донбасса за последнее десятилетие (2013)
Тананакина Т. П. - Анализ интегративных показателей респираторно-гемодинамической системы у студенток медицинского ВУЗа первого года обучения, Борулько Д. Н., Бесплахотная О. С., Лаптинова Т. В., Доронин Е. В. (2013)
Чернєв А. В. - Ефективність застосування не заборонених в спорті метаболітотроних засобів під час тренувально-змагальної діяльності атлетів, Руденко В. П., Ступченко С. І. (2013)
Vasilyeva V. V. - Physical rehabilitation of students the special group of health, Yeryomenko E. Yu., Matveeva N. V., Matveev O. B. (2013)
Дорофеева Е. Е. - Оценка состояния иммунитета и некоторых гуморальных систем регуляции – профилактика заболеваний спортсменов и критерий повышения спортивного мастерства (2013)
Кутя С. А. - Медики – олимпийские чемпионы, Мороз Г. А. (2013)
Маметова О. Б. - Влияние паравертебральной миорелаксации в водной среде в зоне с3-th8 на произвольную максимальную вентиляцию легких у спортсменов, Пархоменко А. И., Косячук Н. Л., Еременко Е. Ю. (2013)
Матвеев О. Б. - Использование гидропланшетной терапии и наружной озонотерапии в реабилитации больных сахарным диабетом, Мороз Г. А., Васильева В. В., Бобрик Ю. В. (2013)
Меженская Н. В. - Распространенность малой аномалии сердца как проявление дисфункции соединительной ткани у спортсменов-футболистов, Ступченко С. И. (2013)
Пономарев В. А. - Дозированное закаливание и кроссовый бег в профилактике ранней цереброваскулярной патологии (2013)
Пономарев В. А. - Оптимизация массажа и физических упражнений при дисциркуляторных энцефалопатиях (2013)
Пономарев В. А. - Эффективность дренажного массажа легких и дренажной дыхательной гимнастики при заболеваниях бронхо-легочной системы, Андриюк Л. В., Бобрик Ю. В., Кулик Н. Н. (2013)
Усков С. В. - Проблематика болонской системы обучения в проекции физического воспитания ВУЗов Украины (2013)
Хрипунова Л. Д. - Гуманистическая концепция дзю-до, как системы физического воспитания молодёжи, Воробьев А. А. (2013)
Полянська О. С. - Медико-біологічні аспекти фізичного навантаження в спорті, Амеліна Т. М., Гулага О. І. (2013)
Denisenko O. - Volatile toxic substances cause toxic effects on the organs of immune system of white rats, Rozdimakha A., Voloshin V. (2013)
Беликова М. В. - Особенности распределения дофамина в структурах стриатума стареющих крыс при левосторонней экспериментальной дофаминовой недостаточности, Пастухова В. А., Луценко А. В., Лукьянцева Г. В. (2013)
Дроздовська С. Б. - Структурні зміни скелетних м’язів щурів під впливом поєднаного застосування фізичних навантажень та РНК-інтерференції гена фактора, що індукується гіпоксією 3α (HIF3a), Пастухова В. А., Чухрай С. Н., Гавенаускас Б. Л., Досенко В. Є. (2013)
Кащенко С. А. - Динамика изменения пролиферации клеток паращитовидных желез беспородных крыс репродуктивного возрастного периода после применения имунофана, Ерохина В. В. (2013)
Корсак А. В. - Ультраструктура дистального відрізка травмованого сідничого нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту на етапах дегенерації та ранньої регенерації, Стеченко Л. О., Бабаскін Ю. І. (2013)
Кривенцов М. А. - Изменение абсолютной и относительной массы тимуса крыс при парентеральном введении спинномозговой жидкости в онтогенетическом аспекте (2013)
Кузенко Є. В. - Морфологічні зміни у тканинах пародонту при запаленні, Романюк А. М., Карпенко Л. І. (2013)
Кутя С. А. - Возрастные особенности строения вторичной спонгиозы большеберцовых костей крыс линии Вистар (2013)
Лукьянцева Г. В. - Влияние амилина на базальную и стимулированную секреторную активность тучных клеток, Копылова Г. Н., Пастухова В. А., Беликова М. В., Зиневич Я. В. (2013)
Мороз Г. А. - Спортивная медицина за годы независимости Украины в наукометрических показателях (2013)
Онисько І. О. - Мікроструктурні зміни в язиці викликані впливом малих доз опіоїду протягом 70 і 84 діб (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Маєвський О. Є. (2013)
Очеретнюк А. О. - Ультраструктурний стан респіраторного відділу легень в ранні терміни після експериментальної термічної травми за умов застосування інфузійного розчину HAES-LX-5%, Гунас І. В., Небесна З. М., Паламарчук О. В., Прокопенко С. В. (2013)
Побєл Є. А. - Визначення in vitro остеорепаративного потенціалу пацієнтів з переломами довгих кісток, Малишкіна С. В., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В. (2013)
Ковешніков В. Г. - Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідрину на гістоморфометричні показники селезінки статевозрілих щурів, Лузін В. І., Волошин В. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Калінін В. - Роль учителя іноземної мови як ретранслятора іншомовної культури учнів (2013)
Фруктова Я. - Концептуальна картина світу як базовий конструкт комунікативної компетентності фахівця (2013)
Волощук А. - Керівник педагогічної практики як комунікативний партнер студента-практиканта (2013)
Когут І. - Роль позааудиторної роботи у формуванні професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Лопутько О. - Іншомовна підготовка майбутніх фахівців к вищих навчальних закладах МВС України в контексті світових освітніх трансформацій (2013)
Петрик Л. - Роль особистості викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів (2013)
Гаврилюк М. - Застосування лідерства в управлінській діяльності англійських та уельських університетів (2013)
Вернигора Т. - Зміст виховання і навчання в дошкільній освіті Великобританії (2013)
Комар І. - Соціальна робота з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії впродовж ХХ ст. (2013)
Веклич Ю. - Кумулятивна функція мови як засіб зберігання культурно-історичної інформації (2013)
Приступа В. - Мовленнєві тактики маніпуляції у педагогічному дискурсі (2013)
Лучкевич В. - Розвиток франкомовної комунікативно-граматичної компетенції майбутніх педагогів-філологів (2013)
Горобченко Н. - Формування у майбутніх учителів німецької мови комунікативної компетенції в писемному мовленні (2013)
Демент М. - Освітній простір як педагогічна умова формування готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності (2013)
Корольова Т. - Іншомовна компетентність студента-медика (2013)
Пахомова Н. - Становлення теорії модульного навчання: історико-педагогічний аспект (2013)
Очеретна О. - Структурно-функціональні ознаки акмеологічної культури та її формування у майбутніх інженерів електрозв'язку (2013)
Коноваленко Т. - Формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури (2013)
Малюга О. - Зміст навчання іншомовного професійно зорієнтованого читання майбутніх учителів початкової школи (предметний аспект) (2013)
Лебідь А. - Свято Різдва (мультимедійний урок англійської мови, 5 клас) (2013)
Освіта Гомельщини очима полтавців (фотоматеріали підготувала Н.Білик) (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Лисиченко Л. А. - Ізмаїл Іванович Срезневський (1812–1880), Лисиченко Т. Ю. (2012)
Алексєєва Н. О. - Художньо-естетична реалізація лексико-семантичного поля кольороназв у текстотворенні роману Г. Тютюнника "Вир" (2012)
Картамишев О. О. - Структурно-семантичні моделі фразеологізмів на позначення інтелектуальних здібностей людини (2012)
Печенікова Л. М. - Фразеологізми на позначення психічного стану людини в художніх текстах української літератури ХХ століття (2012)
Помирча С. В. - Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу", Яценко М. О. (2012)
Сотова Т. М. - Реалізація поняття "заможність" засобами фразеології (на матеріалі роману"РАЙ.центр" Люко Дашвар) (2012)
Ткаченко О. В. - Особливості функціонування фразеологізмів у романах Ірен Роздобудько (на матеріалі романів "Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя" та "Ескорт у смерть") (2012)
Щербакова Н. В. - Функціонування псевдонімів у текстах українських анекдотів (2012)
Висоцька З. І. - Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка) (2012)
Греб М. М. - Особливості функціонування складносурядних конструкцій із зіставною семантикою в сучасній українській мові (2012)
Коновченко О. В. - Подільність основ слів іншомовного походження в українській мові (2012)
Мерінов В. В. - Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) (2012)
Олексенко О. А. - Числівник у поетичному мовленні І. Драча крізь призму його психотипу, Павлова І. А. (2012)
Ротару І. Ю. - Речення зі взаємозалежними частинами як особливий тип складних конструкцій сучасної української літературної мови (2012)
Халіман О. В. - Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки в художньому стилі (2012)
Шабі С. В. - Функціональні особливості квантитативних одиниць у текстах української чарівної казки (2012)
Космеда Т. А. - Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в його поетичному мовленні (2012)
Ільченко О. А. - Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень) (2012)
Зайцева М. О. - Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект) (2012)
Редін П. О. - Лінгвокомунікативний аспект смислової інтерпретації тексту (2012)
Шарандаченко А. С. - Особенности консонантизма в речи дикторов американского телевидения (2012)
Шпак Ю. О. - Алюзії як інтертекстеми у козацьких літописах (2012)
Белевцова С. О. - Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари (2012)
Звегинцова М. Э. - "Множественно-единичность" как одна из концептообразующих категорий мифопоэтической космологии О. Седаковой (2012)
Лепетюха А. В. - Аргументативні ролі комунікантів у діа (полі) логічних надфразових єдностях (на матеріалі сучасної французької мови) (2012)
Плотнікова Н. В. - Віншування як приядерний концепт мікроконцептосфери святки (2012)
Слюніна О. В. - Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич (2012)
Маленко О. О. - Поетична мова в лінгвістичних концепціях ХХ ст.: від формалізму до антропоцентризму (2012)
Гоцинець І. Л. - Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника (2012)
Кулікова Т. В. - Метафора образотворчого мистецтва як елемент літературознавчого тексту (2012)
Невська Ю. В. - Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша (2012)
Нікуліна Н. В. - Номен як культурно-національна складова художнього тексту (2012)
Переяслова О. О. - До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики (2012)
Прокопович Л. С. - Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко (2012)
Сазонова Я. Ю. - Маркери персональності як засоби референції при текстотворенні фікціонального дискурсу жахів (2012)
Тимченко Ю. О. - Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського, Ткач О. В. (2012)
Штихно І. В. - Фоностилістичний ресурс мови як засіб створення художності (2012)
Гамова Г. І. - Фасцинація як специфічний вербальний вплив оратора (2012)
Гаращенко Л. Б. - Аналітизм як тип термінологічної номінації (2012)
Ковтун І. І. - Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології (2012)
Симоненко Т. О. - Стилістичні функції термінологічної лексики в поезії В. Стуса (2012)
Черемська О. С. - Термінологічне нормування у 50–80-ті роки ХХ століття (2012)
Адаменко М. В. - Особливості перекладу сучасної англомовної поезії (2012)
Жук А. В. - Художній переклад з точки зору міжлітературної комунікації (2012)
Сліпецька В. Д. - Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в українській та російській лінгвокультурах (на матеріалі повісті М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" та її україномовного перекладу) (2012)
Козир М. В. - Лінгводидактичні особливості процесу формування в учнів 5–7 класів умінь доводити на уроках рідної мови (2012)
Радзієвська О. В. - Сучасна лекція: традиції vs інновації (2012)
Лисиченко Л. А. - Динамічні процеси метафори в парадигмі когнітивної лінгвістики (2012)
Мерінов В. В. - Не бійтесь заглядати у правопис (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
До уваги пошукачів, аспірантів, докторантів (2012)
Вихідні дані (2012)
Щербак Н. П. - Палеоархей Восточной части Украинского щита по данным U-Pb метода (3,6-3,2 млрд лет), Бибикова Е. В., Лобач-Жученко С. Б., Артеменко Г. В., Пресняков С. Л. (2009)
Таращан А. Н. - Центры люминесценции ионов Cr3+ в пиропе Mg3Al2Si3O12 и гроссуляре Ca3Al2Si3O12, Платонов А. Н., Мацюк С. С. (2009)
Шабалін Б. Г. - Фазовий склад феритгранатових керамік ряду La3-хCaxZrxFe5-хO12 та їх ізоморфна ємність до лантаноїдів, Тітов Ю. О., Вишневський О. А., Литвиненко Ю. О. (2009)
Аскеров Р. Г. - О кристаллической структуре маунтейнита K2Na2Ca2, Чырагов М. И., Ширинова А. Ф., Рагимов К. Г. (2009)
Кулиш Е. А. - Петрохимия талькового горизонта криворожской серии, Покалюк В. В., Яценко В. Г. (2009)
Кривдік С. Г. - Особливості речовинного складу Носачівського апатит-ільменітового, Гуравський Т. В., Дубина О. В., Братчук О. М., Мархай О. І., Нечаєнко О. М., Якубенко П. Ф. (2009)
Оресту Ілляровичу Матковському - 80 (2009)
Павлишин В. И. - Д. П. Григорьев - один из творцов новой минералогии (к 100-летию со дня рождения) (2009)
Наші автори (2009)
Семенова В. М. - Обонятельная луковица как источник накопления и дифференцировки нейральных стволовых клеток в постнатальном мозге человека (обзор литературы), Медведев В. В. (2004)
Зорін М. О. - Лікування метастатичних пухлин головного мозку та прогнозування його результатів (огляд літератури), Сірко А. Г. (2004)
Шанько Ю. Г. - Ассистирующая нейроэндоскопия в микрохирургии преддверно-улитковых неврином (2004)
Смеянович А. Ф. - Хирургическое лечение менингиом свободного края намета мозжечка, Шанько Ю. Г. (2004)
Лисенко С. М. - Активне дренування операційної рани як метод попередження утворення епідуральної та підапоневротичної гематоми при лікуванні хворих з гліомою супратенторіальної локалізації (2004)
Розуменко В. Д. - Глиомы головного мозга: комплексная восстановительная терапия в ранний послеоперационный период, Хорошун А. П. (2004)
Вербова Л. Н. - Анатомо-хирургические особенности опухолей ствола головного мозга у детей, Шамаев М. И., Малышева Т. А., Ващенко А. В. (2004)
Орлов Ю. А. - Оценка чувствительности глиальных опухолей мозга к воздействию темодала в цитотоксическом тесте, Семенова В. М., Стайно Л. П. (2004)
Лисяный Н. И. - Особенности иммунологических нарушений при глиомах головного мозга в период ремиссии, Гнедкова И. А., Бычкова С. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Малышева Т. А. (2004)
Сальков Н. Н. - Назальная ликворея через клиновидную пазуху: диагностика и лечение (2004)
Павленко І. А. - Ендогенна інтоксикація та її корекція при черепно-мозковій травмі, Чепкий Л. П., Іванюшко О. В., Ільчишин Р. О. (2004)
Нетлюх А. М. - Вміст 17-кетостероїдів і 17- кетогенних стероїдів та їх співвідношення у хворих з різними формами тяжкої черепно-мозкової травми залежно від тяжкості її перебігу і тактики лікування (2004)
Поліщук М. Є. - Сучасні методи фіксації хребта при травматичному пошкодженні краніовертебрального з’єднання, результати оперативного втручання, Слинько Є. І., Бурик В. М., Пастушин А. І., Вербов В. В. (2004)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков грудного отдела позвоночника и его результаты, Пастушин А. И., Вербов В. В., Золотоверх А. М. (2004)
Федірко В. О. - Діагностика судинної компресії черепних нервів з використанням магніторезонансної томографії. Кореляція з клініко-операційними даними, Чувашова О. Ю. (2004)
Цымбалюк В. И. - Анатомо-физиологическое обоснование и электрофизиологический контроль проведения ортотопической контралатеральной невротизации первичным средним стволом интактной стороны при тотальном плексите с интрадуральным отрывом СV–TI корешков, Лисайчук Ю. С., Чеботарева Л. Л., Сапон Н. А. (2004)
Церебролизин: экспериментальное и теоретическое обоснование клинической эффективности (2004)
Цезарю Макаровичу Сорочинському — 80 років (2004)
Антипов Н. В. - Морфогенез овариоцеле и гистоструктурные изменения в яичнике при его наличии, Гаврилов А. О., Колесникова И. А., Зарицкий А. Б., Заплавский А. В. (2013)
Бабієнко В. В. - Особливості фізичного розвитку у дітей, що проживають в екологічно несприятливих умовах (2013)
Біляков А. М. - Можливість встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми в ранній термін антемортального періоду за вмістом кортизону та кортикостерону в тканині наднирників людини (2013)
Гарбузова В. Ю. - Дослідження частоти однонуклеотидного поліморфізму BsmI гена рецептора вітаміну D у хворих з гострим коронарним синдромом, Ткач Г. Ф., Дубовик Є. І. (2013)
Лоскутов О. А. - Влияние различных видов анестезиологического обеспечения пациентов на устойчивость миокарда к ишемическим воздействиям (2013)
Малов А. Е. - Болонский процесс в системе высшего медицинского образования Украины: проблемы и пути их решения, Кирьякулов Г. С., Васильев В. А., Басий Р. В., Жданов Е. В., Брюханов В. М., Дугадко Л. М. (2013)
Пешенко О. М. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу хребта та паравертебральних тканин: діагностика стато-локомоторних порушень (2013)
Пивоварова О. А. - Оценка нарушений функциональной активности мукоцилиарного аппарата дыхательных путей у крыс при стрептозотоциновом диабете (2013)
Шевчук М. М. - Обгрунтування причинно-наслідкових зв'язків при викладанні судової медицини (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічні та біохімічні зміни скелетних м´язів за умов експериментальної гіпергомоцистеїнемії та її корекції (2013)
Бибик Е. Ю. - Изменения органометрических показателей подмышечных лимфатических узлов после употребления в пищу бензоата натрия на фоне ионизирующего излучения, Мороз Д. А. (2013)
Борис Р. Я. - Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на ранніх етапах розвитку експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2013)
Грінівецька Н. В. - Динаміка розмірів острівців підшлункової залози новонароджених щурів після внутрішньоутробної антигенної дії (2013)
Пискун Р. П. - Морфофункциональные особенности надпочечников при холестериноза в эксперименте, Лицоева Н. В. (2013)
Юхта М. С. - Дозозалежний терапевтичний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин при дегенеративних змінах міжхребцевих дисків, Волкова Н. О., Гончарук О. І. (2013)
Леоненко П. В. - Результати лонгітудинального дослідження ефективності застосування перорального азотовмісного бісфосфонату на етапах лікування та диспансеризації пацієнтів з генералізованим пародонтитом (2013)
Волошина І. С. - Застосування настоянки ехінацеї пурпурової для корекції змін, що викликані дією толуолу на репродуктивну систему статевозрілих щурів, Лузін В. І., Волошин В. М. (2013)
Гайдаш И. С. - Видовой состав возбудителей хронического гранулирующего периодонтита, Лукьянов В. Г., Ильяно В. М., Абрамова Ю. В., Гайдаш Е. И., Янчевский А. В., Гайдаш Д. И. (2013)
Гайко Г. В. - Діагностично-прогностичний алгоритм прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Чалайдюк Т. П. (2013)
Гордійчук Д. О. - Морфологічний та морфометричний аналіз пародонтопротекторної активності ацетилцистеїну при експериментальному хронічному пародонтиті (2013)
Безатян М. А. - Оценка пропорциональности физического развития подростков г. Луганска, Виноградов А. А. (2013)
Гайдаш Е. И. - Влияние липополисахаридов из антигенных вариантов Shigella flexneri на систему адениловых нуклеотидов в нейтрофилах и моноцитах крови человека in vitro, Гайдаш И. С., Шабельник О. И., Гайдаш И. А. (2013)
Грабовий О. М. - Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Динамика сократительной активности изолированного кольцевого препарата аорты крыс под влиянием амилина, Сергеев И. Ю., Пастухова В. А., Гунина Л. М. (2013)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного ультразвуку на перебіг остеорепарації в ділянці імплантації титанових зразків, Маколінець В. І., Вишнякова І. В., Нікольченко О. А., Гращенкова Т. М., Іванов Г. В. (2013)
Паламарчук О. В. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів у 1-7 добу при застосуванні інфузійного розчину лактопротеїну з сорбітолом в умовах опікової хвороби (2013)
Янчевский А. В. - Влияние липополисахаридов бактерий рода Shigella на систему адениловых нуклеотидов в субпопуляциях Т-лимфоцитов крови человека in vitro, Гайдаш И. С., Русалов В. Л., Шабельник О. И., Гайдаш И. А. (2013)
Пустовой А. Ю. - Эффективность натрия цитиколина в комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой (2013)
Баринов Э. Ф. - Методическое обеспечение преподавания гистологии, цитологии, эмбриологии иностранным студентам-медикам, Чайковский Ю. Б., Кащенко С. А., Луцик А. Д., Масловский С. Ю., Геращенко С. Б., Наконечная О. В. (2013)
Булавенко О. В. - Холестаз у беременных (2013)
Виноградов О. О. - Ультраструктура капілярів сенсорної кори головного мозку через 6 годин після нанесення черепно-мозкової травми (експериментальне дослідження), Виноградов О. А., Бойченко П. К. (2013)
Виноградов А. А. - Краниотопография sulcus arteriosi теменной кости у брахикранов, Орзулова Е. В. (2013)
Дрель В. Ф. - Морфологические проявления портального цирроза печени при моделировании токсического гепатита, Виноградов А. А. (2013)
Кривецький В. В. - Методика отримання корозійних препаратів судинного русла сім’яника лабораторних щурів, Москаленко Ю. В., Бончев С. Д., Будко Г. Ю. (2013)
Кутя С. А. - Особенности ремоделирования костной ткани позвонков крыс разного возраста при гипергравитационном воздействии (2013)
Лоскутова Т. О. - Характеристика обміну та перекисного окислення ліпідів у вагітних з прееклампсією та акушерськими і перинатальними ускладненнями (2013)
Плотнікова Л. М. - Інтенсивність проліферації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин людини в умовах зміненого газового середовища, Березовський В. Я., Рубан Т. П., Лукаш Л. Л., Янко Р. В. (2013)
Мороз Г. А. - Изменения массы тела и органов разных систем организма при адаптации к систематическому воздействию электромагнитного излучения (2013)
Худякова О. В. - Сравнительная антропометрия черепов людей бронзового века, средневековья и ХХ века, проживавших на географической территории Луганской области, Виноградов А. А., Красильников К. И. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гиря О. - Проблемно-інтегративний підхід до вдосконалення методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті (2013)
Абжалов Р. - Міжпредметні факультативи та курси за вибором міжпредметного змісту як пріоритетний напрям навчання хімії, Чайченко Н. (2013)
Іванова С. - Вища освіта України як об'єкт впливу глобальних освітніх процесів (2013)
Шиян Н. - Методичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ (2013)
Канюка Ю. - Організація самостійної роботи студентів біологічного факультету при навчанні хімії (2013)
Клименко С. - Роль науково-методичного комплексу в системі навчання біонеорганічної хімії у ВМНЗ І-ІІ р.а. (2013)
Валюк В. - Компетентнісний підхід до дослідження якості освітніх досягнень випускників у системі "Школа - педагогічний ВНЗ": проблеми і перспективи (2013)
Соколова І. - Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів, Грузнова С. (2013)
Речицький О. - Проблеми створення електронного підручника з органічної хімії, Решнова С. (2013)
Бабенко О. - Web-ресурси я форма підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (2013)
Буйдіна О. - Дослідження організації самостійної роботи з хімії учнів основної школи (2013)
Прокопенко В. - Дослідження хімічного складу косметичних засобів, Кіркова М. (2013)
Мороз С. - Специфіка професійної діяльності товарознавців-експертів на ринку митних послуг (2013)
Наукові досягнення кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2013)
Диченко Т. - Досвід проведення занять з хімії іноземним слухачам підготовчого відділення (2013)
Семенченко Т. - Підготовка майбутніх учителів мов у системі професійної педагогічної освіти Австралії (2013)
Трефилова О. (Росія). - Хирург, педагог и общественно-политический деятель русского зарубежья (2013)
Єльченко Ю. - Отруєння та його профілактика. Допомога при укусах отруйних змій і комах. Зовнішні прояви алергії (урок-тренінг для студетів 1 курсу за програмою для 10-11 кл. ЗНЗ) (2013)
Роман С. - Реалізація вчителем хімії принципу гуманітаризації при формуванні еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Вороненко Т. - Шляхи реалізації екологічної складової хімічної освіти у старшій школі (2013)
Власенко Н. - Здоровий спосіб життя як фактор зміцнення здоров'я студентів в умовах профільної підготовки у ВНЗ, Філенко В. (2013)
Шевчук Т. - Формування понять про здорове харчування в учнів основної школи (2013)
Голуб Л. - Здоров'язберігальні технології у забезпеченні безпеки особистості через освіту (2013)
Єфремова Г. - Адаптивність як інтегративна властивість особистості соціального педагога (2013)
Білик Н. - Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі (2013)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2014 рік (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Андрейків О. - Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій, Добровольська Л., Долінська І., Яворська Н. (2013)
Саврук М. - Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами, Кравець В. (2013)
Сиротюк А. - Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин, Дмитрах І. (2013)
Звірко О. - Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій, Кутний А., Никифорчин Г. (2013)
Левус А. - Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення, Дацишин О. (2013)
Кузь І. - Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації, Кузь О. (2013)
Николишин Т. - Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації, Пороховський Ю. (2013)
Ярецька Н. - Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями (2013)
Бурау Н. - Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації, Павловський О., Шевчук Д. (2013)
Сосновский Л. - Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода, Богданович А., Веселуха В., Воробьёв В., Козик А. (2013)
Цибаньов Г. - Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану, Новіков А. (2013)
Баженов В. - Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження, Гуляр О., Пискунов С. (2013)
Игнатович С. - Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях, Бурау Н., Хумарян Л. (2013)
Побережний Л. - Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації, Станецький А., Мартинюк Р., Полутренко М. (2013)
Ясній О. - Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6, Бревус В., Ясній В., Лапуста Ю. (2013)
Родічев Ю. - Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора (2013)
Дордиенко Н. - Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов, Запорожец О., Михайловский В., Носарь А. (2013)
Родичев Ю. - Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных, Сорока Е., Шабетя А., Хворостяный В., Трегубов Н. (2013)
Большаков В. - Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства, Веренев В. (2013)
Свірська Л. - Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Студент О., Никифорчин Ю. (2013)
Черепов С. - Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності, Лепеха В. (2013)
Букетов А. - Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії, Сапронов О. (2013)
Студент О. - Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф, Кречковська Г., Бабій Л. (2013)
Ловейкін В. - Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом, Ромасевич Ю. (2013)
Павельчук Ю. - Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур, Навроцька Т., Лотоцький Р., Фльонц О. (2013)
Кулинич А. - Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута, Ніщенко І., Кулинич І. (2013)
Тарасенко М. - Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла, Козак К. (2013)
Дороніна Ю. - Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення, Копп В. (2013)
Михайловський В. - Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi, Білинський-Слотило В., Мочернюк Р., Скутельник Д. (2013)
Попович В. - Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур, Заводовська Н. (2013)
Мацьків Р. - Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході (2013)
Лучко Й. - Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям, Гембара Н. (2013)
Семчишин Л. - Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLab (2013)
Дубровка Ф. Ф. - Аналіз власних хвиль секторних коаксіальних ребристих хвилеводів методом узгодження полів часткових областей. Частина 2. Результати, Пільтяй С. І. (2013)
Савін К. Г. - Розрахунок резонансних частот складеного метало-діелектричного резонатора методом часткових областей, Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2013)
Овсяніков В. В. - Радіотехнічні характеристики петльових плазмових антен, Кашуба І. В. (2013)
Видалко О. Є. - Оптимізація переходу від коаксіала до мікросмужкової лінії живлення друкованого квазі-Ягі випромінювального елемента ФАР, Дубровка Ф. Ф. (2013)
Сташук В. Д. - Перетворення матриць параметрів і аналіз схем після замикання і розмикання довільного числа віток (2013)
Маркiна Т. М. - Порівняльні характеристики стійкості різних стратегій оптимізації аналогових кіл (2013)
Волочій Б. Ю. - Методика визначення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелектронних систем, Озірковський Л. Д., Панський Т. І., Муляк О. В. (2013)
Гiмпiлевич Ю. Б. - Еліптична модифікація трилатераційного методу просторової локалізації RFID-міток на основі лінійної моделі залежності відстань-потужність, Савочкін Д. О. (2013)
Бичковський В. О. - Макроскопічний аналіз задачі радіокерування, Реутська Ю. Ю. (2013)
Дружинін А. О. - Імпедансна спектроскопія ниткоподібних кристалів Sі в області переходу метал-діелектрик, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. (2013)
Рибін О. І. - Чутливість в електроімпедансній томографії, Гайдаєнко Є. В., Сушко І. О., Гаманенко О. І. (2013)
Тимошенко Г. В. - Вибір кількості частот для електроімпедансометрії біологічних об’єктів в реальному часі (2013)
Лаврівська О. З. - Використання приманок для захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників, Грицюк Ю. І. (2013)
Кузьменко І. С. - Використання ІР-телефонії в інфраструктурі мережі та особливості її захисту від посягань зловмисників, Грицюк Ю. І. (2013)
Цибуляк Б. З. - Захист інформації від витоку каналами телефонного зв’язку (2013)
Розуменко В. Д. - Основні фенотипічні прояви та принципи формування генотипу злоякісних пухлин головного мозку, Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г., Лисенко С. М. (2004)
Трош Р. М. - Молекулярно-генетические нарушения при медуллобластоме, Лисяный А. Н. (2004)
Медяник И. А. - Использование дендритных клеток в иммунотерапии злокачественных опухолей головного мозга, Фраерман А. П., Боков А. Е. (2004)
Лисяный Н. И. - Достижения и проблемы применения интерферонов в нейроонкологии, Семенова В. М., Любич Л. Д. (2004)
Розуменко В. Д. - Морфологические изменения ткани мозга и глиальных опухолей под действием высокоэнергетического излучения углекислотного и АИГ-неодимового лазеров, Семенова В. М., Отман О. (2004)
Чувашова О. Ю. - Исследование зон активности двигательных функций у больных с глиомой, действующей на сенсомоторные отделы полушарий большого мозга (2004)
Зозуля Ю. П. - Ендоваскулярне виключення внутрішньочерепної артеріальної аневризми з використанням спіралей, що відділяються, Костюк М. Р., Цімейко О. А. (2004)
Зорин Н. А. - Опыт эндоваскулярного выключения аневризм церебральных артерий с использованием отделяемых микроспиралей, Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В. (2004)
Цимейко О. А. - Комбинированные оперативные вмешательствапри сочетании артериовенозных мальформаций и артериальных аневризм головного мозга, Гончаров А. И., Орлов М. Ю., Скорохода И. И. (2004)
Корж Н. А. - Дегенеративные заболевания позвоночника и их структурно-функциональная классификация, Продан А. И., Барыш А. Е. (2004)
Слинько Є. І. - Хірургічне лікування нейрогенної кісти крижового каналу у дорослих, Лешко М. М. (2004)
Цимбалюк В. І. - Особливості клінічного перебігу апалічного синдрому травматичного та нетравматичного походження, Латишев Д. Ю. (2004)
Цымбалюк В. И. - Электрофизиологические и морфологические показатели состояния зрительного анализатора в динамике применения Трофина при интоксикации метанолом, Носов А. Т., Чеботарева Л. Л., Васюта В. А. (2004)
Лісяний М. І. - Особливості репаративних процесів в головному мозку та змін імунного статусу щурів після локальної кріодеструкції його структур, Марущенко М. О. (2004)
Цымбалюк Ю. В. - Хирургическое лечение больных с карпальным туннельным синдромом (2004)
Педаченко Є. Г. - Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга, Кущаєв С. В., Хижняк М. В., Яворська С. О. (2004)
Рішення науково-практичної конференції ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів "Актуальні проблеми діагностики й лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів” (Харків, травень 2004 р. ) (2004)
Боженко Н. Л. - Застосування нейромідину в комплексі лікування пошкодження черепних нервів під час операцій на сонних артеріях (2004)
Содержание (2014)
Файнзильберг Л. С. - Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по величине разброса фазовых траекторий одноканальной ЭКГ, Минина Е. Н. (2014)
Вовк М. И. - Информационная технология управления движениями кисти для восстановления моторного компонента речи, Галян Е. Б., Подопригора Е. Н. (2014)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов, Негадайлов П. А. (2014)
Гуммель А. В. - Исследование процесса управления, синтезированного по приближенной идентифицированной модели (2014)
Павлов В. В. - Проблемы анализа и синтеза сетецентрических систем, Шепетуха Ю. М. (2014)
Тризна А. А. - Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий, Янкова С. А. (2014)
Кочина М. Л. - Методы оценки степени тяжести состояния пациентов, Нессонова М. Н. (2014)
Аннотации (2014)
Авторы номера (2014)
Павлов О. І. - Матрична форма методу ЛСП–НР (2014)
Шебеста В. - Реставрація зображень методом умовної деконволюції в базисі перетворення RTF, Іванюк Н. О., Солохненко К. С., Рибін О. І. (2014)
Дюжаєв Л. П. - Аналіз впливу параметрів обробки звукового сигналу на якість розпізнавання голосових команд, Коваль В. Ю. (2014)
Гусєва О. В. - Задача на власні значення відкритого неоднорідного діелектричного хвилеводу, Горб М. С. (2014)
Мазуркевич Г. М. - Нейронна модель широкосмугової профільованої щілинної антени, Василенко Д. О. (2014)
Сидорук Ю. К. - Аналіз поляризаційного фільтра з тонких круглих паралельних проводів, Туровський А. О. (2014)
Сергієнко П. Ю. - Перелаштування мікросмужкових резонаторів НВЧ без погіршення добротності, Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Гайворонська Г. С. - Деякі аспекти дослідження процесу розвитку телекомунікаційних технологій, Яцук П. П. (2014)
Яненко О. П. - Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання, Михайленко С. В., Ліснічук А. С. (2014)
Гусєва О. В. - Визначення функціонального стану продуктів за параметрами їх комплексного імпедансу, Мосійчук В. С., Тимошенко Г. В., Шарпан О. Б. (2014)
Абдуллаєв О. Р. - Аналіз методів контролю та оцінки радіаційної стійкості на прикладі модельних (Zn-O)-GaP світлодіодів, Рижиков І. В., Руденко Н. М., Адаменко Ю. Ф. (2014)
Онопа С. В. - Застосування "Ехо моделі" при проектуванні мереж передачі даних на основі мереж електроживлення, Березянський Б. М. (2014)
Нелін Є. А. - Порівняння традиційного та імпедансного методів моделювання квантово-розмірних структур., Водолазька М. В. (2014)
Сташевський З. П. - Показник якості функціонування комплексної системи захисту інформації, Грицюк Ю. І. (2014)
Ляшук О. М. - MHED – високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування (2014)
Достал Т. - Чутливість напруг по обводу контуру фантома до змін комплексних опорів неоднорідностей в електроімпедансній томографії, Сушко І. О., Мацай А. О., Гайдаєнко Є. В., Рибін О. І. (2014)
Лисяный Н. И. - Нарушение апоптотических процессов при глиоме головного мозга, Любич Л. Д. (2004)
Васильева И. Г. - Химиорезистентность глиом головного мозга как результат реализации их генотипа, Главацкий А. Я., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Цюбко О. И., Галанта Е. С. (2004)
Розуменко В. Д. - Дифференцированное применение лазеротерапиии электростимуляции в комплексной восстановительной послеоперационной терапии у больныхс глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2004)
Вербова Л. Н. - Папиллома сосудистого сплетения задних отделов III желудочка, Шаверский А. В. (2004)
Шевага В. М. - Оксид азоту, перекисне окиснення ліпідів і вміст пептидів середньої молекулярної маси в гострому і проміжному періодах легкої черепно-мозкової травми, Задорожна Б. В., Паєнок А. В. (2004)
Орлов Ю. А. - Кавернозные мальформации головного мозга у детей (обзор литературы и анализ собственных наблюдений), Орлов М. Ю. (2004)
Зозуля Ю. А. - Хирургическое лечение вентральных и вентролатеральных интрадуральных экстрамедуллярных опухолей кранио-вертебральной и верхнешейной локализации, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш Ияд Исхак (2004)
Педаченко Е. Г. - Сравнительная оценка эффективности внеканальных эндоскопических и пункционных методик хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отделана основе анализа ближайших и отдаленных результатов, Хижняк М. В., Танасейчук А. Ф. (2004)
Цимбалюк В. І. - Результати хірургічного лікування пошкодження периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації нерва, Гончарук О. О. (2004)
Цимбалюк В. І. - Електрофізіологічна діагностика закритого травматичного ураження плечового сплетення, поєднаного з черепно-мозковою травмою, Чеботарьова Л. Л., Дубина Г. І. (2004)
Сапон Н. А. - Использование инструментальных методов исследования для оценки нейрофизиологических коррелятов боли, Чеботарева Л. Л. (2004)
Лісяний М. І. - Дослідження вмісту стовбурових гемопоетичних клітин в крові при деяких нейрохірургічних захворюваннях, Бичкова С. А., Лісяний О. М., Потапова А. Г. (2004)
Владзимирский А. В. - Использование телемедицинских технологий в нейрохирургии, Климовицкий В. Г., Бублик Л. А., Гохфельд И. Г. (2004)
Андреев А. Е. - Случай метастазирующей медуллобластомы мозжечкау пациента среднего возраста (клиническое наблюдение), Андреев А. А., Грибанова В. И., Синица В. А., Алексеев А. М., Данилюк В. И. (2004)
Морозов А. М. - Професійна відповідальність лікаря (досвід зарубіжних країн), Степаненко А. В., Кучеренко С. В. (2004)
Семенова В. М. - Информация о работе Международного симпозиума"Биология клетки в культуре” (25–27 октября 2004 г., г. Санкт-Петербург,РФ), Лисяный Н. И. (2004)
Соколова Л. І. - Історія Копаксону — історія боротьби з розсіяним склерозом (2004)
Дзяк Л. А. - Результаты комплексного лечения больных с радикулопатией и радикулоишемией, обусловленными патологией межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, с включением препарата нейромидин, Зорин Н. А., Кириченко А. Г., Шульга А. Н., Хаитов П. А., Сук В. М. (2004)
Валерий Николаевич Чебурахин (2004)
Цымбалюк В. И. - Возможности нейрохирургического лечения апаллического синдрома и его последствий, Латышев Д. Ю. (2005)
Орлов Ю. А. - Интракраниальные опухоли у детей грудного возраста (анализ литературы и собственного материала), Шаверский А. В. (2005)
Лисенко С. М. - Застосування "Surgicel" в профілактиці геморагічних ускладнень після виконання нейроонкологічних операцій, Шевельов М. М. (2005)
Каджая Н. В. - Влияние степени тяжести повторной черепно-мозговой травмы на состояние клеточного иммунитета, Потапова А. И. (2005)
Сипитый В. И. - Компьютерно-стереотаксическое лечение экстрапирамидного гиперкинеза, Кутовой И. А., Петренко А. Ю., Генкин А. В. (2005)
Сапон Н. А. - Нейропсихологические критерии оценки невропатического болевого синдрома (2005)
Гончарук О. О. - Нові можливості лікування компресійного пошкодження периферичних нервів, Лисайчук Ю. С., Тарапон О. Ю. (2005)
Цимбалюк В. І. - Особливості моделювання та перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту, Касяненко Ю. А. (2005)
Сіпітий В. І. - Експериментальне морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування кріоконсервованих ембріональних нервових клітин у хірургічному лікуванні епілепсії, Кочін О. В., Петренко О. Ю. (2005)
Жорж Ибрагим Николас - Клинико-инструментальная характеристика травматического повреждения срединного нерва на разных уровнях (2005)
Пацко Я. В. - Науково-організаційний відділ Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України, Сапон М. А., Никифорова А. М. (2005)
Козелкин А. А. - Дискогенные миелорадикулярные синдромы (принципы диагностики и консервативного лечения) (2005)
Микола Єфремович Поліщук (до 60-ліття з дня народження) (2005)
Представляем новую книгу по подкорковой эпилепсии (2005)
Титул, зміст (2014)
Демченко В. - Обдарованість, духовність, мудрість: сфери перетинання понять (2014)
Харченко Н. - Протиріччя в освіті України та перспективи їх подолання для сталого розвитку, Харченко Б. (2014)
Вишневська Н. - Головні тенденції реформування шкільної освіти в країнах світу в 80-90-х роках ХХ століття (2014)
Давидюк Н. - Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті (2014)
Кучерявий А. - Структура системи управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів (2014)
Нечипорук Л. - Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ (2014)
Руденко Н. - Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів (2014)
Полицяк Н. - Моделі навчання обдарованої молоді Джозефа Рензуллі (2014)
Опанасик А. - Сучасні форми роботи з обдарованими студентами, Вербило Т. (2014)
Левшенюк Н. - Теоретичне обґрунтування поняття психологічної готовності особистості до педагогічної діяльності (2014)
Чорноус В. - Креативне мислення у пошуках особистості: літературний огляд (2014)
Шевчук Ю. - До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (2014)
Нагорна О. - Фізична реабілітація дітей з розумовою відсталістю молодшого шкільного віку (2014)
Сиванич Б. - Індивідуально-авторські неологізми в поезії Богдана Кравціва (2014)
Заводна Л. - Сучасний погляд на молодіжний сленг (2014)
Мазурок М. - Мова і мовлення як предмет психолінгвістики (2014)
Данчевська Ю. - Корпуси текстів у лінгводидактиці – здобутки та перспективи (2014)
Биркун Л. - Сучасні тенденції розуміння змісту іншомовної лінгвістичної компетентності, Кузло Н. (2014)
Пальчевський С. - Проблема вивчення української художньої малої прози в теоретико-методичних підходах Н. В. Романишиної (2014)
Шуневич Б. - Сучасний стан підготовки перекладачів науково-технічної літератури в Україні (2014)
Манюк Л. - Роль фахового тексту у формуванні англомовної професійно-спрямованої комунікативної компетенції у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Красовська О. - Дидактична структура та типи уроків образотворчого мистецтва у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Андрющенко Т. - Аксіологічний аспект проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку (2014)
Бандура Р. - Соціальна робота з мігрантами (2014)
Бордюк М. - Організація і методика проведення науково-дослідної роботи учнів при виконанні лабораторного практикуму факультативного курсу "Основи фізики полімерів", Бордюк Н., Віднічук М., Шевчук Т. (2014)
Скрипник С. - Фундаментальність формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів (2014)
Козяр М. - Інноваційні технології як інструмент студентоцентрованого підходу в практичній підготовці майбутнього інженера (2014)
Кочубей А. - Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів технічного ВНЗ (2014)
Тимощук О. - Практичні аспекти викладання курсу "Сходинки до інформатики": з досвіду роботи, Тимошко А. (2014)
Бріскін Ю. - Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів різного типу тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки, Товстоног О., Зубков С. (2014)
Власюк Г. - Шляхи вдосконалення професійної підготовленості молодого спеціаліста з фізичної культури (2014)
Герасименко С. - Обґрунтування методики використання каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2014)
Городинський С. - Використання інноваційних технологій у галузі фізичного виховання як засіб покращення організації навчального процесу, Ібрагімова Л., Ібрагімова С., Куліш Н. (2014)
Григус І. - Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків (2014)
Зубаль М. - Факторний аналіз приросту фізичних якостей хлопчиків 10-11 років – представників торакального і м’язового соматотипів, Гоншовський В. (2014)
Калуський З. - Ставлення молоді до здорового способу життя (2014)
Клочко Л. - Структура розподілу тренувального навантаження бігунів на наддовгі дистанції на етапі річного циклу (2014)
Кричфалушій М. - Гендерні особливості розвитку сили волі у студентів-першокурсників, Гнітецький Л. (2014)
Пантік В. - Показники фізичного стану та рівня інтересу до фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), Митчик О., Навроцький Е. (2014)
Черкашин Р. - Особливості тренувальної програми з розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку (2014)
Омельчук В. - Роль Біблії у вихованні морально-християнських цінностей молодших школярів (2014)
Тюска В. - Історичний аналіз діяльності студентського клубу (2014)
Смирнова М. - Аксіологічна позиція педагога-вихователя – основа формування ціннісних орієнтирів учнів (2014)
Вороніна Г. - Підготовка педагогів до формування етичної культури школярів (2014)
Фарина Н. - Художні засади вокального мистецтва (2014)
Дука П. - Постановка голосу: техніка мови та фізіологія співу (2014)
Заходякін О. - Інструментально-виконавська діяльність як невід’ємна частина професійної підготовки педагога-музиканта (2014)
Дубровіна І. - Реалізація індивідуальної самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2014)
Ковалишин У. - Розвиток творчих здібностей майбутніх музикантів у процесі фортепіанної підготовки (2014)
Вовк О. - Методи та прийоми розвитку вокально-виконавських умінь студентів у ВНЗ (2014)
Харитон І. - Тенденції розвитку української православної співацької традиції в умовах сучасності (2014)
Димченко С. - Диригентська партитура життя Стефана Турчака (2014)
Бакуліна Н. - Концептуальні засади методики формування толерантності (2014)
Ворон О. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у сучасному інформаційному суспільстві (2014)
Елькін М. - Шляхи вирішення конфліктів у педагогічному колективі (2014)
Камінська О. - Вплив інтернет-залежності на формування ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Костюкова О. - Вплив ціннісних ставлень на формування соціального капіталу (2014)
Лютко О. - Толерантність як імператив сучасного виховного процесу (2014)
Михасюк Т. - Цінності українських традицій у національно-мовному вихованні молодшого школяра (2014)
Мороз І. - Ціннісні орієнтації професійної підготовки керівників ЗНЗ до здійснення фінансово-економічної діяльності (2014)
Мудрак М. - Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості (2014)
Ночвінова О. - Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей, Матвійчук О. (2014)
Овадюк О. - Формування духовних цінностей особистості дитини в умовах сучасної сім’ї (2014)
Папушина В. - Естетичний потенціал використання інтерактивних технологій на заняттях зарубіжної літератури (2014)
Пелех Л. - Християнські цінності як основоположний чинник формування морально-етичних якостей молоді в Польщі (2014)
Федорець В. - Аналіз актуальних проблем кардіологічного здоров’я як шлях до формування базисних цінностей сучасної педагогіки (2014)
Яценюк Л. - Упровадження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" в систему інклюзивної освіти (2014)
Зозуля Ю. А. - Спинальные артериовенозные мальформации: классификация, дифференцированная хирургическая тактика, результаты лечения, Слынько Е. И. (2005)
Яковенко Л. М. - Хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну, Литвак-Шевкопяс С. О., Яцик В. А., Мороз В. В. (2005)
Григорук А. П. - Морфологические особенности артерий основания мозга, артериальных аневризм и развития вазоспазма в возрастном аспекте (2005)
Вербова Л. Н. - Коллоидные кисты III желудочка у детей, Шаверский А. В. (2005)
Сутковой Д. А. - Порушення вільнорадикальної активності у дітей і підлітків, хворих на епілепсію, та вплив реабілітаційної нормобаричної гіпокситерапії на про- та антиоксидантний статус, Лапоногов О. О., Кєворков Г. А., Дмитренко А. Б., Морозов А. М., Сутковой А. Д. (2005)
Цимбалюк В. І. - Поєднання ураження плечового сплетення та черепно-мозкової травми. Особливості діагностики та клінічні ознаки, Дубина Г. І. (2005)
Гончарук О. О. - Анатомо-функціональні критерії та діагностично-лікувальний алгоритм при пошкодженні периферійних нервів нижніх кінцівок (2005)
Могила В. В. - Характеристика болевого синдрома при травматических повреждениях срединного нерва, Жорж Ибрагим Николас (2005)
Сапон Н. А. - Вопросы патогенеза невралгии тройничного нерва (постулаты, противоречия и новые подходы). Первое сообщение (2005)
Лісяний М. І. - Дослідження чутливості клітин пухлин головного мозку різного походження до дії апоптозіндукуючих чинників, Захаревич О. М., Лісяний О. М. (2005)
Бондар Л. В. - Хірургічне втручання з приводу атеросклеротичного стенозу сонної артерії (2005)
Цимбалюк В. І. - Травматичний відрив корінців плечового сплетення від спинного мозку. Сучасний погляд на проблему та перспективи її вирішення, Ямінський Ю. Я. (2005)
Чомоляк Ю. Ю. - Сучасні погляди на патогенез невралгії трійчастого нерва, Смоланка В. І. (2005)
Педаченко Е. Г. - Пункционная вертебропластика при метастазе рака щитовидной железы, Гульчий Н. В., Кущаев С. В., Кущаева Е. С., Сташук А. В. (2005)
Шварц Г. Я. - Фармакоэкономическая оценка эффективности применения глатирамера ацетата (Копаксона®) у больных рассеянным склерозом (2005)
Профессору Татьяне Петровне Верхоглядовой — 80 (2005)
Професору Леонарду Петровичу Чепкому — 80 (2005)
Олександр Якович Главацький (до 50-річчя з дня народження) (2005)
Артьомова Т. І. - Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України (2012)
Борисенко З. М. - Санкції за порушення конкурентного законодавства (2012)
Бураковський І. В. - Оплата поставок російського газу у рублях і стратегія формування золотовалютних резервів Національним банком України, Гречин В. В. (2012)
Bui T. - Assessing of goverment debt sustainability in Ukraine, Budaragina M. (2012)
Галицька Е. В. - Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування, Донкоглова Н. А. (2012)
Геращенко О. Л. - Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства (2012)
Глущенко С. В. - Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні, Пласконіс Н. В. (2012)
Гуменна О. В. - Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: реформування освітньої сфери Одеського регіону, Коротка М. А. (2012)
Григор’єв Г. С. - Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві (2012)
Данилів А. І. - Формування ринку медичних послуг в Україні: структура фінансування та витрат (2012)
Дяковський Д. А. - Основи функціонування електронних грошей в Україні (2012)
Жук В. М. - Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності (2012)
Зеленько Г. І. - Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства, Ганжурова Л. Ю. (2012)
Ivakhnenkov S. - Problems of the audit materiality assessment in Ukraine: practical guides' case study, Misyura O. (2012)
Krasnikova L. - Micro-level analysis of causality from health to individual incomes in Ukraine, Podvysotskaya T., Osinkina E. (2012)
Кузьменко В. П. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України (2012)
Кузьменко Л. Г. - Деякі проблеми контролю за концентрацією суб’єктів природних монополій (2012)
Купець О. В. Підперигора С. Р. - Особливості незареєстрованого безробіття в Україні (2012)
Lukianenko I. - Modelling of health impact on inequality in transition countries, Podvysotskiy Y. (2012)
Небрат В. В. - Концепції "провалів ринку" та держави у галузі фінансування суспільного сектора економіки (2012)
Пугачова М. В. - Рівень використання виробничих потужностей підприємств як індикатор стану економіки (2012)
Романченко Н. В. - Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки (2012)
Семко Р. Б. - Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки (2012)
Сопко В. В. - Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку, Сопко В. В. (2012)
Токарчук В. В. - Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків (2012)
Khraban A. - Use of non-deliverable forwards to hedge foreign exchange risks, Kalynovskii O. (2012)
Цьохла С. Ю. Павленко І. Г. - Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим (2012)
Шумська С. С. - Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності (2012)
Адаменко О. П. - Вплив комплексу факторів на поширеність і розвиток фузаріозних кореневих гнилей сої у східній частині лісостепу України (2013)
Безносюк К. П. - Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків моркви за вмістом ß-каротину в колекційному розсаднику (2013)
Белінський Ю. В. - Продуктивність сої залежно від способів сівби в умовах східної частини Лівобережного Лісостепу України (2013)
Гирка А. Д. - Вплив застосування біопепаратів та біологічно активних речовин на формування елементів продуктивності ячменю ярого в північному степу, Іщенко В. А., Ільєнко О. В., Андрейченко О. Г., Кулик І. О. (2013)
Гирка А. Д. - Ефективність добрив, норм висіву та інокуляції насіння у підвищенні зернової продуктивності гороху вусатого морфотипу в північному степу, Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Іщенко В. А. (2013)
Єгоров Д. К. - Вплив факторів технології вирощування на урожайність материнської лінії гібридів жита озимого на ділянках гібридизації (2013)
Жук О. Я. - Результати оцінки сортотипів капусти білоголової за розміром внутрішнього качана і щільністю головки, Жук В. Ю. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Колекція сортів гороху овочевого – джерело для створення зеленого конвеєру, Гончарова О. О. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Просо - культура універсального напряму використання, Горбачова С. М., Бірюкова О. В. (2013)
Красиловець Ю. Г. - Протруєння насіння ячменю ярого в захисті від кореневих гнилей, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2013)
Курцев В. О. - Фітосанітарний стан посівів сої та її продуктивність у сівозмінах короткої ротації, Мостіпан Т. В., Мащенко Ю. В. (2013)
Міхєєв В. Г. - Урожайність сортів сої різних груп стиглості залежно від погодних умов року та різних норм висіву в східній частині лісостепу України (2013)
Мозговський О. Ф. - Вплив хелатного добрива кристалон коричневий на ріст та розвиток капусти білоголової пізньостиглої (2013)
Олейніков Є. С. - Поширення та розвиток основних хвороб пшениці озимої (2013)
Силенко О. С. - Вивчення та аналіз показників лабораторної і польової схожості насіння ex-situ колекцій середньострокового зберігання, Роговий О. Ю. (2013)
Солодушко М. М. - Урожайність озимих та ярих зернових колосових культур в умовах степу (2013)
Тимчук С. М. - Вміст і жирнокислотний склад олії в зерні ендоспермових мутантів кукурудзи, Супрун О. Г., Тимчук В. М., Ларінцева Н. В., Потапенко Г. С., Харченко Л. Я. (2013)
Усцький І. М. - Загальні зміни сучасного стану соснових насаджень в ДП "Вовчанське ЛГ", Єгорова М. Д. (2013)
Чернишенко П. В. - Передзбиральна десикація – важливий елемент технології вирощування в насінництві сої, Рябуха С. С., Шелякін В. О. (2013)
Чугаєв С. В. - Оцінка сортів пшениці м'якої озимої на посухостійкість у східній частині лісостепу України, Черняєва І. М., Лучна І. С., Петренкова В. П. (2013)
Канівець С. В. - Неоднорідність ґрунтового покриву та агрохімічних показників і перспективи використання гіс та дз в системі агрохімічної паспортизації полів, Коростін О. В., Глушко Т. С., Щеглова А. О. (2013)
Канівець С. В. - Агрогенні перетворення ґрунтів Харківської області, Жадан Б. І., Коростін О. В., Дерев’янко Л. М. (2013)
Гончар О. Ф. - Різноманітність дерматогліфів носо-губного дзеркала корів українських молочних порід, Ляшенко А. О., Шевченко Є. А., Новицький В. П. (2013)
Гончар О. Ф. - Особливості росту і розвитку молодняку симентальської м’ясної породи в ранньому онтогенезі, Сотніченко Ю. М. (2013)
Гончар О. Ф. - Відтворювальна здатність кролематок новозеландської білої породи різних екстер’єрних типів, Шевченко Є. А., Гавриш О. М. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості ведення мисливського господарства в Харківській області, Авдєєв А. С., Бугло Д. О. (2013)
Ляшенко А. О. - Якісні характеристики деконсервованих сперматозоїдів бугаїв рідкісних і зникаючих порід (2013)
Ткач Є. Ф. - Особливості екстер'єру високопродуктивних корів (2013)
Артюх А. В. - Аналіз фінансово-економічної ефективності вирощування гібридного соняшнику у регіонах Вінницької області за різних технологій вирощування, Атаманенко В. К., Глухова Н. А. (2013)
Жук В. М. - Економіка інноваційної діяльності НААН (2013)
Кириченко В. В. - Рейтинг установ-оригінаторів сортів пшениці ярої та гібридів соняшнику за площами посівів в україні у 2012 р., Коломацька В. П., Тимчук В. М., Святченко С. І., Матвієць В. Г., Гребенюк І. В. (2013)
Криворучко І. М. - Патентно-ліцензійна діяльність в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку НААН, Носенко Ю. М., Вербова О. В., Сінельник Л. М. (2013)
Матвієць В. Г. - Оцінка сорту рослин як нематеріального активу в наукових бюджетних установах АПК, Капінос М. М. (2013)
Капінос М. М. - Економічні та правові аспекти комерціалізації інтелектуальної власності в інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Матвієць В. Г., Ларентович Е. Т., Гребенюк І. В. (2013)
Монке Г. Ю. - Оцінювання нематеріальних активів в бюджетних наукових установах, Ковбаса Т. С., Рибак С. Д., Кузюра В. М. (2013)
П'ятидверна К. В. - Оцінка конкурентоспроможності інноваційної продукції: поняття та методи, Капінос М. Н. (2013)
Романіка Є. В. Ларентович Е. Т. - Торговельні марки в якості захисту сортів рослин (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Оцінка вартості сорту рослин як об’єкту інтелектуальної власності, Кропивко В. С. (2013)
Сагло О. Ф. - Вдосконалення системи інноваційного маркетингу і менеджменту, Конкс Т. М. (2013)
Святченко С. І. - Організація обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів в наукових установах агропромислового комплексу (2013)
Столярчук Н. М. - Внутрішній контроль витрат на інноваційну діяльність та об’єктів інтелектуальної власності у науково-дослідних установах (2013)
Терьохіна Л. А. - Актуальні питання конкурентоспроможності підприємства галузі овочівництва в ринковому середовищі, Корнієнко С. І., Рудницька Т. О. (2013)
Удовиченко С. М. - Правові відносини між роботодавцем та селекціонером у разі створення сорту рослин (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Сидоренко В. К. - Структурний аналіз процесу професійного самовизначення особистості (2012)
Щербяк Ю. А. - Роль куратора в організації навчально-виховного процесу вищого економічного навчального закладу (2012)
Білик О. М. - Традиційні форми естетичного виховання у початковій школі Японії (2012)
Гончаренко О. С. - Організаційні форми і методи позакласної роботи з фізичної культури в навчальних закладах в умовах реалізації компетентнісного підходу (2012)
Забабуріна Н. В. - Зміст, структура та організація виховання студентів коледжу (2012)
Захарова Є. Ю. - Організаційно-правові та методичні засади громадянського виховання у США (2012)
Самолюк А. А. - Теоретичні засади формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2012)
Шмалєй С. В. - Обгрунтування методичних підходів до формування базових біологічних понять (2012)
Компаній О. В. - Використання інформаційних ресурсів у процесі розвитку інтересу до читання у молодших школярів (2012)
Рацул А. Б. - Професійна спрямованість навчання шкільного курсу хімії: можливості, реалії та перспективи, Квас В. М. (2012)
Стребна О. В. - Методологічні аспекти викладання навчального предмета "Я у світі" (2012)
Шуть М. М. - Основи організації навчання творчої діяльності молодших школярів (2012)
Голобородько Є. П. - Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови, Марецька Л. П. (2012)
Сидорович М. М. - До пролеми комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін під час підготовки майбутніх біологів, Мойсієнко І. І. (2012)
Цина А. Ю. - Експериментальне дослідження рівня професійної готовності вчителя початкової школи в галузі охорони праці (2012)
Бабишена М. І. - Вплив гуманітарних дисциплін на фахову підготовку майбутніх суднових механіків (2012)
Борисова С. В. - Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки вчителів технологій до художньо-естетичного виховання учнівської молоді в системі додаткової освіти і гурткової роботи (2012)
Вайда Т. С. - Психолого-педагогічні умови формування педагогічної компетенції майбутніх офіцерів міліції у відомчих ВНЗ МВС України (2012)
Герасименко І. В. - Створення навчального курсу в системі електронного навчання на базі Moodle (2012)
Григораш В. В. - Оцінка рівня професійної компетентності педагога (2012)
Довженко І. В. - Шляхи вдосконалення рівня володіння англійською мовою майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Дудікова Л. В. - Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації навчального процесу (2012)
Коваль О. Є. - Реалізація новітніх освітніх технологій формування професійно-моральних цінностей магістрантів економічних ВНЗ (2012)
Красильщик Г. К. - Читання як один з методів навчання іноземної (німецької) мови у ВНЗ, Райлянова В. Е. (2012)
Кузьома Т. Б. - Реалізація принципу науковості в навчально-пізнавальній діяльності студентів (2012)
Лазарєва В. В. - Моделювання процесу готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС України до розв’язання конфліктів (2012)
Матросова І. Г. - Професійна компетентність майбутнього фахівця видавничо-поліграфічного виробництва (2012)
Мироненко В. В. - Формирование межкультурной компетенции при обучении английскому языку студентов специальности "Туризм" (2012)
Продайко М. Ю. - Самостійна робота як важлива складова фахової підготовки студентів (2012)
Сватьєв А. В. - Форми навчання майбутніх тренерів-викладачів у системі вищої освіти (2012)
Терентьєва Н. О. - Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституціоналізації (2012)
Ященко Е. М. - Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів (2012)
Братко (Сорока) М. В. - Університетський коледж: пошук ідентичності (2012)
Меркулова Н. В. - Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2012)
Полєвіков І. О. - Специфіка управління особистісно орієнтованою освітньою системою музичної школи (2012)
Борисов В. В. - Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах, Бобилева Я. В. (2012)
Канішевська Л. В. - Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів (2012)
Алєко О. А. - Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку (2012)
Алєксєєва Г. М. - Використання сучасних освітніх технологій формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2012)
Зайченко Н. І. - Проблема соціального виховання в сучасній теорії соціальної педагогіки Іспанії (2012)
Курінна С. М. - Дитяче сирітство в Україні: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2012)
Остролуцька Л. І. - Соціальна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю: міфи та українська реальність (2012)
Слюсаренко Н. В. - Організація навчання учнів Ямчицької нижчої сільськогосподарської школи Херсонської губернії, Гончар М. В. (2012)
Антонець Н. Б. - Законодавчі документи щодо діяльності земств у галузі шкільництва як відображення політики станової диференціації в Російській імперії (2012)
Балалаєва О. Ю. - Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі (2012)
Білецька І. О. - Історична ретроспектива розвитку іншомовної освіти у США (2012)
Жосан О. Е. - Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 60-х – 80-х роках ХХ століття (2012)
Пахолок Р. І. - Реформа богословської освіти в Галичині (1929 – 1944 рр.) (2012)
Примакова В. В. - Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття (2012)
Прокопів Л. М. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя для сільської малокомплектної школи (90-ті роки ХХ ст.) (2012)
Старєва А. М. - Методична підготовка майбутнього вчителя-суспільствознавця у перші роки радянської влади (2012)
Відомості про авторів (2012)
Цимбалюк В. І. - Дослідження проблем болю в літературі країн СНД, Третяк І. Б., Сапон М. А., Кричун С. Б., Приходько В. І. (2005)
Трош Р. М. - Екстрамедулярні пухлини краніовертебрального з’єднання. Діагностика та лікування, Федірко В. О., Бурик В. М., Онищенко П. М. (2005)
Васильева И. Г. - Исследование пролиферативного потенциала глиом человека в краткосрочной культуре для определения чувствительности к антибластическим химиопрепаратам, Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Олексенко Н. П., Галанта Е. С., Чопик Н. Г., Цюбко О. И., Вашуленко Т. Н. (2005)
Семенова В. М. - Экспериментально-морфологическая оценка чувствительности глиом головного мозга к α-интерферону, Лисяный Н. И., Любич Л. Д., Стайно Л. П. (2005)
Орлов Ю. А. - Экспрессия FAS-рецептора апоптоза на клетках медуллобластом, Лисяный А. Н., Шаверский А. В., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Примушко Л. И. (2005)
Каджая Н. В. - Изучение содержания молекул-регуляторов при повторной черепно-мозговой травме в целях диагностики и прогнозирования формирования вторичных патологических сдвигов, Васильева И. Г., Чопик Н. Г., Цюбко О. И. (2005)
Шамаев М. И. - Доказательность значимости перелома костей черепа для экспертной оценки тяжести черепно-мозговой травмы, Семисалов С. Я., Семенов А. В. (2005)
Зорин Н. А. - Дифференцированное лечение аневризм интракраниального отдела внутренней сонной артерии, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю. (2005)
Сутковой Д. А. - Динаміка змін стану вільнорадикального переокиснення, про- та антиоксидантного статусу за різних видів судинного ураження головного мозку, Цімейко О. А., Макарова Т. А., Гук А. П., Троян О. І., Сутковой А. Д. (2005)
Слынько Е. И. - Хирургическая техника вентральной декомпрессии спинного мозга с корпородезом с использованием телескопических устройств, Вербов В. В., Соколов В. В., Леонтьев А. Ю., Гончаренко А. Ф., Деркач В. М., Лобунько В. В. (2005)
Сапон Н. А. - Вопросы патогенеза невралгии тройничного нерва (постулаты, противоречия, новые подходы). Сообщение 2 (2005)
Орлов Ю. А. - Лечение супраселлярной арахноидальной кисты у детей (анализ данных литературы и собственных наблюдений), Шаверский А. В., Зинкевич Я. П., Плавский П. Н. (2005)
Третяк І. Б. - Пошкодження плечового сплетення з переважним ураженням заднього пучка (2005)
Цымбалюк В. И. - Сравнительная оценка результатов трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток и клеток стромы костного мозга, индуцированных в нейробласты, в область экспериментального эпилептического очага, Кочин О. В. (2005)
Цимбалюк В. І. - Вплив нейротрансплантації на перебіг судомного синдрому у хворих з апалічним синдромом та його наслідками, Латишев Д. Ю., Пічкур Л. Д. (2005)
Сидор Я. І. - Перебіг судорог при пухлинах головного мозку до та після оперативного втручання (2005)
Зозуля Ю. П. - Сучасний стан та завдання невідкладної нейрохірургічної допомоги при гострій судинній патології головного мозку (2005)
Олегу Олександровичу Лапоногову — 75 (2005)
Сергею Андреевичу Усатову — 50 (2005)
Макаров И. В. - Эффективность субтотальной резекции щитовидной железы и качество жизни пациентов, оперированных по поводу диффузного токсического зоба, Галкин Р. А., Андреев М. М. (2013)
Хазієв В. В. - Особливості клітинного складу лімфо-макрофагальних інфільтратів в стромі добороякісних та злоякісних вузлових новоутворень щитоподібної залози (2013)
Сергієнко В. О. - Жорсткість артерій, інсулінорезистентність, мозковий натрійуретичний пептид і функціонально-структурні зміни міокарда при діабетичній автономній невропатії серця, Сегін В. Б., Самір Ажмі, Сергієнко О. О. (2013)
Иванова Л. А. - Оптимизация гликемического контроля у больных сахарным диабетом 2 типа и острым коронарным синдромом (2013)
Парцхаладзе В. И. - Гендерные и возрастные особенности становления и течения сахарного диабета 2 типа у лиц с нормальной массой тела (2013)
Микитюк М. Р. - Вплив артеріальної гіпертензії і порушень глюкозного гомеостазу на важкість кардіоміопатії у хворих на акромегалію (2013)
Гогитидзе Т. Г. - Половые особенности манифестации и клинического течения пролактином (2013)
Архипкіна Т. Л. - Особливості клінічних та гормональних показників у жінок з регулярним менструальним циклом та кістозною дегенерацією яєчників (2013)
Привалов В. А. - Случай синдрома эктопической продукции адренокортикотропного гормона на почве рака бронха правого легкого, Сергийко С. В., Тюльганова В. Л., Соколова Л. В. (2013)
Бабенко Н. А. - Роль кислой сфингомиелиназы в нарушении инсулин-индуцированного поглощения глюкозы мышечной тканью в старости, Тимофийчук О. А. (2013)
Палагина И. А. - Состояние тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза у крыс при воздействии метаболитов производного янтарной кислоты, Кудря М. Я. (2013)
Кравчун Н. О. - Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коган Б. Г. (2013)
Кравчун Н. А. - Первичный гиперальдостеронизм, Полозова Л. Г. (2013)
"Українська школа ендокринології". 57-ма щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю (6-7 червня 2013 року, м. Харків) (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Корекцiя порушеної мелатонiнутворювальної функцiї епiфiза у лiтнiх людей замiсними дозами мелатонiну i пептидними препаратами епiфiза (2013)
Гончарова О. А. - Частота и активность хламидийной инфекции у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2013)
Урбанович А. М. - Рiвень лептину в кровi хворих на цукровий дiабет 2 типу iз рiзною тривалiстю захворювання (2013)
Пивоварова О. А. - Диагностическая значимость эндопульмональной цитограммы при сахарном диабете 1 типа (2013)
Клименко К. I. - Вплив тривалого введення Лiпофлавону® на рiвень глюкози в кровi та судинну дисфункцiю у щурiв iз експериментальним дiабетом, Зеленський Д. С., Соловйов А. I. (2013)
Кравчун Н. А. - Теоретические и практические аспекты особенностей глимепирида (обзор литературы), Мисюра Е. В. (2013)
Караченцев Ю. И. - Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа в практике семейного врача, Казаков А. В., Романова И. П., Кравчун Н. А. (2013)
Дорош О. Г. - Стадiйнiсть перебiгу неалкогольної жирової хвороби печiнки у хворих на цукровий дiабет 2 типу за показниками продуктiв перекисного окиснення лiпiдiв (огляд лiтератури та власнi данi) (2013)
Морозов О. В. - Оцiнка фiзичної активностi у здорових та хворих на цукровий дiабет дiтей i пiдлiткiв (огляд лiтератури та власнi данi), Будрейко О. А. (2013)
Роль самостоятельного мониторинга уровня глюкозы (SMBG). Обзор исследования ROSSO (по данным Компании LifeScan, корпорации Johnson&Johnson, производителя продукции торговой марки OneTouch®) (2013)
Сидорова И. В. - История научной школы эндокринной хирургии ГУ "Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины" (2013)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (31 жовтня — 1 листопада 2013 року, м. Харкiв) (2013)
Академiку М. М. Амосову — 100 рокiв (2013)
Пам’ятi Iгоря Васильовича Комiсаренка: лiкаря, науковця, людини (2013)
Любич Л. Д. - Експресія антигенів HLA I і II класів на стовбурових клітинах і клітинах зрілої центральної нервової системи (2006)
Усатов С. А. - Нейрохирургические аспекты применения wake-up анестезии, Шопин В. Н., Заллум Хатем (2006)
Розуменко В. Д. - Динаміка про-антиоксидантного статусу у пацієнтів з онкологічними захворюваннями головного мозку під впливом нейрохірургічного лікування, Сутковой Д. А., Макарова Т. А. (2006)
Болтіна І. В. - Цитогенетичні особливості лімфоцитів периферійної крові у хворих з гліомою головного мозку різного ступеня злоякісності, Гридіна Н. Я. (2006)
Шамаєв О. М. - Вторинне ураження стовбура головного мозку за тяжкої черепно-мозкової травми (2006)
Носов А. Т. - Морфофункциональные изменения ткани головного мозга при повторной множественной легкой черепно-мозговой травме (экспериментальное исследование), Каджая Н. В. (2006)
Зорин Н. А. - Выбор хирургической тактики у больных с окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головного мозга, Григорук С. П., Плющев И. Е., Раед Р. А. Собх, Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Васильева И. Г. - Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте, Чопик Н. Г., Кульчиков А. Е., Макаренко А. Н. (2006)
Цимейко О. А. - Особенности диагностики и лечения кавернозных мальформаций головного мозга, Гончаров А. И., Орлов М. Ю., Скорохода И. И., Черненко О. Г. (2006)
Шамаєв М. І. - Особливості топографії аневризм басейну сонних артерій, Цімейко О. А., Скорохода І. І., Малишева Т. А., Мороз В. В., Нуредин Шахін (2006)
Чувашова О. Ю. - Визуализация каудальной группы черепных нервов с помощью магниторезонансной томографии, Грязов А. Б., Робак К. О., Бондарчук Т. И. (2006)
Шамаев М. И. - Микротопография опухолей стволовых отделов головного мозга у детей, Ващенко А. В. (2006)
Слынько Е. И. - Результаты хирургического лечения аномалии Киари у взрослых, Вербов В. В., Пастушин А. И., Ермольев А. И. (2006)
Слынько Е. И. - Диагностика и хирургическое лечение эпидурального варикоза поясничного отдела позвоночника, Вербов В. В., Мороз В. В., Шинкарюк С. С. (2006)
Миколі Івановичу Лісяному — 60 (2006)
Юрию Михайловичу Фрейдману — 50 (2006)
Чомоляк Ю. Ю. - Експериментальна модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерва, Малишева Т. А., Шамаєв М. І., Смоланка В. І. (2006)
Єпіхіна М. А. - Вплив об’єктивних чинників на формування народних традицій у Східноукраїнському регіоні (2013)
Малькова М. О. - Полікультурне середовище як чинник громадянського виховання, Колеснік Є. І. (2013)
Коноваленко В. О. - Критерії організації педагогічної взаємодії вчителя і учнів у початковій школі (2013)
Кононец Н. В. - Реалізація принципу науковості у процесі створення електронного підручника як засобу ресурсно-орієнтованого навчання (2013)
Онофрійчук Л. О. - Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу у контексті роботи з інформацією (2013)
Пасинок В. Г. - Здоров’яорієнтоване освітнє середовище як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, Бельорін-Еррера О. М. (2013)
Правдівцева Ю. С. - Моделі підвищення кваліфікації вчителів у США за допомогою інформаційних технологій (2013)
Редліх С. М. - Спадкоємність та парадигмальність сучасної безперервної професійно-педагогічної освіти, Маринич Н. В., Козирєва О. А. (2013)
Скриль О. І. - Висвітлення питання виховання милосердя як складника морального становлення підлітків у науковій літературі другої половини ХХ століття (2013)
Смірнова Я. В. - Професійна рефлексія, її сутність та компонентна структура (2013)
Сорокіна Г. Ю. - Прийоми управління суб’єкт-суб’єктною взаємодією у навчально-виховному процесі, Малаканова Л. В. (2013)
Терещенко Ю. О. - Формування інноваційної культури у майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів в процесі педагогічної практики (2013)
Чиж А. Н. - Мысли и рассуждения о философско-педагогических идеях Джона Локка (2013)
Шабаліна В. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчальної комунікації як актуальна проблема педагогіки (2013)
Шапран О. І. - Формування управлінської компетентності майбутніх учителів у регіональних університетських комплексах (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського