Пристер Б. С. - Превентивная подготовка информационного обеспечения - основное концептуальное положение аварийного радиационного мониторинга территории влияния АЭС , Гаргер Е. К., Талерко Н. Н., Виноградская В. Д., Барбашев С. В., Лев Т. Д., Тищенко О. Г. (2013)
Высотский Е. Д. - Концептуальная модель "доменной" версии образования ядерно-опасных скоплений на 4-м блоке ЧАЭС, Михайлов А. В. (2013)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2012 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2013)
Мацієвський Ю. В. - Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні (2013)
Чабанна М. В. - Прозорість діяльності суб’єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації (2013)
Cемигіна Т. В. - Якою бути політиці охорони здоров’я в Україні? (2013)
Бардяк О. М. - Самоорганізовані спільноти: до проблеми визначення і вивчення (2013)
Гущина С. О. - Особливості функціонування асоціацій громадянського суспільства в Україні (2013)
Сидорчук О. В. - Третій тип республіканського правління: чи є Україна напівпрезидентською республікою? (2013)
Візьонок В. В. - Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка (2013)
Толстов С. В. - Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах, Якушик В. М. (2013)
Гнатюк М. М. - Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС (2013)
Кияниця Л. Л. - Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці (2013)
Яковлєв М. В. - Постколоніальні методологічні рамки порівняння постсоціалістичних ностальгій (на прикладах Східної Німеччини та України) (2013)
Трегуб О. І. - Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства (2013)
Безверха А. О. - Медійні представлення депортації кримськотатарського народу 1944 року: політична боротьба за сутність (2013)
Шевченко Л. І. - Парадокси М. Фуко - Ж. Делеза і мовний інтелектуалізм (2000)
Шулінова Л. В. - Еволюція оцінної колоративної номінації в контексті проблем дослідження ідіостилю (2000)
Солодкіна Т. В. - Лексикографічна практика 20-30-х рр. ХХ ст. і діяльність Інституту української наукової мови (2000)
Виговська А. В. - Поезія українського бароко: лінгвістична рецепція (2000)
Піх М. М. - Структурно-семантичні групи складних слів на позначення кольору в українській поетичній мові (2000)
Сухолитка О. І. - Стилетворчі можливості епітетів синій, блакитний, голубий у прозі В. Шевчука (2000)
Кузьменко Г. І. - Омонімія як явище та її стилістичні функції в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2000)
Ніка О. І. - Деструкція Dativus Ablativus в українських пам'ятках XVI-XVIII ст. (2000)
Дем'янюк А. А. - Структурно-семантичні моделі композитів-назв осіб у староукраїнській літературній мові кінця XVI-XVII ст. (2000)
Музика О. І. - Північноукраїнське наріччя в ареальній системі української мови (2000)
Білан Н. І. - Заповіти в колі пам'яток актової писемності XVI-XVIII ст. (2000)
Вакулич М. І. - Литовсько-українські лексичні паралелі: до проблеми балто-слов'янських мовних взаємозв'язків (2000)
Наєнко Г. М. - Взаємодія різногалузевих терміносистем у науковому тексті XVI ст. (2000)
Суховій О. О. - Особливості стилістичного використання фразеологізмів у збірнику казань XVII ст. Варлаама Ясинського (2000)
Осипчук А. Д. - Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє (2013)
Іванов О. В. - Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних досліджень (2013)
Малиш Л. О. - Чинники першої класової належності українців (2013)
Симончук О. В. - Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження (2013)
Грушецький А. М. - Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації (2013)
Костюченко Т. С. - Структура зв’язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політики, Нагорняк К. М. (2013)
Хуткий Д. О. - Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору (2013)
Мальцева К. C. - Розрізнення між індивідуальним та колективним рівнями репрезентацій в аналізі процесу передачі цінностей (2013)
Рябчук А. М. - Відмінні траєкторії шахтарських рухів в Україні і Південній Африці (2013)
Давидюк О. О. - Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору (за результатами соціологічних досліджень) (2013)
Андрєєва Т. І. - Зменшення пасивного куріння внаслідок удосконалення законодавства: які групи виграють найбільше? (2013)
Степурко Т. Г. - Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії, Павлова М., Грига І. М., Оксамитна С. М., Гроот В. (2013)
Півторак Г. П. - Етапи формування української мови (2001)
Єрмоленко С. Я. - Тенденції розвитку літературної норми (2001)
Шевченко Л. І. - Несвідоме структуроване як мова. Лінгвістичний контекст Жака Лакана (2001)
Горобець В. Й. - Проблеми мовно-текстологічного аналізу актової писемності кінця XVII-другої половини XVIII століття (2001)
Передрієнко В. А. - Проблеми живого народного мовлення за староукраїнськими пам'ятками другої половини XVI-XVIII століть (2001)
Межжеріна Г. В. - З історії зникнення деяких лексем ХІ-ХІІІ століть у східнослов'янських мовах (2001)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Епітетні парадигми "тихий" у поезії Т. Шевченка та українській народній пісні: "тихий вітер", "тихе слово" (2001)
Воронін Д. І. - Лексикографічна репрезентація невербального компонента мовленнєвого спілкування (2001)
Суховій О. О. - Фразеологія культово-релігійної сфери (на матеріалі казань Варлаама Ясинського) (2001)
Кузьменко Г. І. - Особливості семантичної двовимірності омонімів у поетичному тексті (2001)
Волошина Т. М. - Лексико-семантичні відношення в українській термінології з кібернетики (2001)
Білан Н. І. - З історії лексико-тематичної маркованості духівниць XVII-XVIII століть (2001)
Виговська А. В. - Символіка світла в поетичеій мові українського бароко (2001)
Маліневська Н. П. - Про деякі закономірності нормування фонетичної системи української мови XVII-початку XVIII століть (за текстами пісень, записаних латиницею) (2001)
Музика О. І. - До питання про зміни діалектних меж північноукраїнського наріччя впродовж сторіч (2001)
Русаченко Н. П. - Морфонологічні явища староукраїнської "простої мови" XVI століття (на матеріалі "Розмови" - українсько-церковнослов'янського розмовника) (2001)
Кузнєцова Л. В. - Про історичний розвиток односкладних речень в українській мові (2001)
Дем'янюк А. А. - Стилістичні функції композитів у мові староукраїнської поезії кінця XVI-XVII століть (2001)
Видайчук Т. Л. - Історичний розвиток староукраїнської орфографічної системи (2001)
Левицкий А. П. - Пародонтопротекторное действие квертулина при экспериментальном иммунодефиците, Томилина Т. В., Соколова И. И. (2013)
Скиба А. В. - Воспалительная реакция и антиоксидантная защита слизистой полости рта крыс с сахарным диабетом 2 типа и их коррекция с помощью антигиалуронидазных препаратов, Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Скиба В. Я., Ходаков И. В. (2013)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование применения комплекса адаптогенов, витаминов и минералов при пародонтите у лиц пожилого возраста, Корнийчук А. Е., Макаренко О. А. (2013)
Маланчук В. О. - Динаміка вивільнення левамізолу із зразків епоксиполіуретанової композиції in vitro, Астапенко О. О., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2013)
Гулюк А. Г. - Метаболиты оксида азота при посттравматической регенерации альвеолярной кости у крыс в условиях введения дексаметазона, Желнин Е. В. (2013)
Деньга А. Э. - Экспериментальное обоснование применения лечебно-профилактического комплекса для сопровождения ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у детей с начальным кариесом зубов, Макаренко О. А. (2013)
Дурягина Л. Х. - Изучение влияния комплексной терапии на показатели факторов защиты, повреждения и агрессии и характера выраженности белковой изменчивости ротовой жидкости, Косенко К. Н. (2013)
Ярова С. П. - Результаты рентгеноспектрального анализа микротрещин эмали зубов, Заболотная И. И. (2013)
Чумакова Ю. Г. - Сравнительная эффективность ручных и электромеханических инструментов при проведении профессиональной гигиены полости рта у больных генерализованным пародонтитом, Перова А. И., Островский А. В., Кутельмах О. И. (2013)
Бабов Е. Д. - Оптимизация лучевой диагностики повреждений височно-нижнечелюстного сустава, Волковишский А. В. (2013)
Гутор Н. С. - Прогностична оцінка загальноклінічних даних у хворих на альвеоліт щелеп (2013)
Безруков С. Г. - Динамика изменений антропометрических показателей у больных генерализованным пародонтитом I– II степени на фоне инъекционной остеопластической терапии, Саенко Т. С. (2013)
Безруков С. Г. - Оценка эффективности применения внутрикожного армированного шва для ушивания послеоперационных ран в челюстно-лицевой области по данным ультразвукового исследования рубца, Хоменко Е. В. (2013)
Сенников О. Н. - Противовоспалительное действие оральных фитогелей у пациентов с частичной вторичной адентией, Давыденко И. А., Левицкий А. П. (2013)
Альберт Є. Л. - Результати ортопедичного лікування хворих на генералізований пародонтит знімними конструкціями шин-протезів (2013)
Лабунец В. А. - Виды смещения зубов при вторичных зубочелюстных аномалиях и деформациях у лиц молодого возраста с малыми включенными дефектами зубных рядов, Диева Т. В., Семенов Е. И., Лепский В. В., Лепский В. В., Диев Е. В., Рожкова Н. В., Куликов М. С., Лабунец О. В. (2013)
Романова Ю. Г. - Кандида ассоциированный протезный стоматит и способ его лечения (2013)
Левандовський Р. А. - Перша ланка перманентної концепції ортопедичної реабілітації хворих після односторонньої резекції верхньої щелепи (2013)
Колесник К. А. - Особенности костного метаболизма у детей с зубочелюстными аномалиями и сопутствующим диффузным нетоксическим зобом, Каладзе Н. Н., Деньга О. В. (2013)
Фастовець О. О. - Аналіз впливу оклюзійних концепцій на характер стирання твердих тканин зубів, Кобиляк С. С. (2013)
Смоляр Н. І. - Частота ураження різних груп молочних зубів у дітей дошкільного віку що мешкають в сільській місцевості, Мусій-Семенців Х. Г. (2013)
Ковач И. В. - Изменение активности маркеров воспаления в ротовой жидкости у детей с расщелинами твердого и мягкого неба в динамике, Пивоваров М. Ю. (2013)
Деньга О. В. - Клинико-лабораторная оценка эффективности использования повышенных концентраций озоно-кислородной смеси при запечатывании фиссур, Бушма Н. В., Деньга Э. М. (2013)
Кріль І. А. - Оцінка клінічної ефективності реставраційного відновлення зубів, уражених гіпоплазією емалі, у дітей (2013)
Савчук О. В. - Концептуальні напрями формування економічно орієнтованих форм стоматологічних організацій в Україні (2013)
Ярова С. П. - Особливості перебігу запальних захворювань щелепно-лицьової ділянки на тлі туберкульозу, Коваленко Я. О., Максютенко А. С. (2013)
Варжапетян С. Д. - Эволюция методов рентгенологической диагностики хронических одонтогенных гайморитов (2013)
Окушко Владимир Ростиславович – 80 лет (2013)
Лещук С. Є. - Ураженість карієсом молочних зубів у дітей з бронхіальною астмою у віковому аспекті (2013)
Передрієнко В. А. - Наукова спадщина Петра Дмитровича Тимошенка, Маліневська Н. П. (2001)
Собуцький М. А. - Конотативний синтаксис і наддетермінація (2001)
Шевченко Л. І. - Мова як рівень аналізу в епістемології нового часу: лінгво-філософський дискурс (2001)
Горобець В. Й. - Спадкоємні традиції в розвитку української мови (сільськогосподарська та побутова лексика української мови другої половини XVIII ст.) (2001)
Передрієнко В. А. - Історія української літературної мови в дослідженнях П. Д. Тимошенка (2001)
Солодкіна Т. В. - Епістемологічні питання формування української теорії термінотворення (2001)
Мойсієнко А. К. - Власна назва в загадці (2001)
Межжеріна Г. В. - Асиміляція старослов'янізму ЖЕСТОКЫИ у давньоруській мові ХІ-ХІІІ ст. (2001)
Гнатюк Л. П. - Звукопис Григорія Сковороди як явище українського мовного бароко (2001)
Білан Н. І. - Спадкоємні традиції у природних текстах духівниць XVIII ст. (з історії рукописної пам'ятки) (2001)
Кисельов Р. Є. - Діалектна лексика у "Книжиці для господарства” (Почаїв, 1788) (2001)
Дуброва Г. І. - Історична ретроспектива діалектної лексики в українській мові кінця XVI - початку XVII ст. (2001)
Ніка О. І. - Займенниково-співвідносний тип складного речення в історії української мови (2001)
Маліневська Н. П. - Фонетичні засоби евфонії в українській мові XVII — початку XVIII ст. (2001)
Наєнко Г. М. - Про зміни і доповнення до програми курсу історії української мови (Частина 1. Фонетика) (2001)
Русаченко Н. П. - Теоретичні проблеми дослідження української історичної морфонології (2001)
Дзюбенко Я. А. - Концептуальні категорії тексту проповіді ХІ та XVII століть у комунікативному аспекті (2001)
Семенюк В. Я. - Стилістичні функції внутрішнього монологу в повісті Б. Антоненка-Давидовича (2001)
Чумаченко Б. М. - Мій друг Юрій Павленко. Молоді роки (1974–1984) (2013)
Пустовалов С. Ж. - Перша археологічна експедиція Ю. В. Павленка (2013)
Демчук Р. В. - "На порозі наших днів…": пам’яті Юрія Павленка, культуролога (2013)
Сарапіна Є. В. - Пам’ять-слід: зворотній бік політик пам’яті (2013)
Харченко Л. М. - Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз (2013)
Рубан А. О. - Формування моральної особистості в суспільно-політичному житті (2013)
Юхименко Н. Ф. - Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти (2013)
Кирилова О. О. - Постструктуралізм і полілогічна модель освітнього дискурсу (2013)
Куцан О. В. - Походження та історія футувва (2013)
Смоліна О. О. - Національні особливості православної монастирської культури (2013)
Лосєв І. В. - Українсько-російська полеміка з національного питання на початку ХХ ст. як культурний феномен (2013)
Тетерюк М. П. - Жіноче тіло як політичний інструмент: медіа-репрезентації акцій FEMEN (2013)
Фесенко Г. Г. - Креативні трансформації культурного ландшафту мегаполісів (2013)
Михайлова О. В. - Археологічні ознаки міграційних процесів (на прикладі епохи бронзи) (2013)
Король Д. О. - Стосовно етнокультурних моделей формування давньоскандинавського світогляду (2013)
Васіна З. О. - До питання методології реконструкції українського історичного костюма (2013)
Пісклова І. С. - Вплив народного костюма на розвиток танцювальної лексики (на прикладі традиційної культури Слобожанщини) (2013)
Кравченко О. П. - Уявлення про мистецтво у філософських вченнях професорів Києво-Могилянської академії (2013)
Павліченко Н. В. - Виставкова діяльність київської рисувальної школи 1875–1901 рр. (2013)
Лозова Л. Я. - Художня теорія В. Стерлігова на тлі філософських ідей чинарів-оберіутів (2013)
Ельфська Т. В. - Скретч-арт як жест культурного протесту (2013)
Петрова О. М. - Звільняючий ефект українського образотворчого радикалізму (2013)
Миленька Г. Д. - "Біомеханіка" Г. Е. Лессінга як прогнозування театральних експериментів ХХ ст. (2013)
Горська Н. Д. - Інтернет-ресурс та просування вітчизняного музейного продукту на світовий ринок послуг, Можаровська Т. М. (2013)
Єрмоленко С. Я. - Сучасні проблеми дослідження літературної мови (2001)
Собуцький М. А. - Візуальна мова: статус, природа, можливості (2001)
Передрієнко В. А. - Староукраїнська "проста мова" ХУІ – ХУІІІ ст. в контексті формування національної літературної мови (2001)
Шевченко Л. І. - Михайло Максимович і проблеми становлення лінгвістичної теорії в Україні (2001)
Горобець В. Й. - Рукописи XVIII ст. у фамільному архіві М. Максимовича (2001)
Ніка О. І. - Українська літературна мова другої половини ХУІ – ХУ11 ст. у науковій рецепції І. Франка (2001)
Кисельов Р. Є. - Почаївські видання другої половини XVIII ст. у світлі праць М. О. Максимовича про староукраїнську літературну мову (2001)
Слухай Н. В. - Числова символіка у мові й обряді східних слов'ян (2001)
Козирєва З. Г. - До проблеми формування однієї лексико-семантичної групи в слов’янських мовах (2001)
Русаченко Н. П. - Лінійні модифікації основ у словотворі староукраїнської мови ХУІІІ ст. (2001)
Білан Н. І. - Традиційні мовні елементи в українських духівницях XVIII ст. (2001)
Заболотна H. B. - Роль фразеологізмів у дієслівній синоніміці української мови середини XVII ст. (на матеріалі анонімних віршів) (2001)
Видайчук Т. Л. - Відбиття другого південнослов'янського впливу у графіці та орфографії українських рукописних житійно-повістевих пам'яток XVI ст. (2001)
Шулінова Л. В. - Семантичне поле на позначення кольору в поетичному мовленні М. Вороного (2001)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Фольклорно-мовні елементи в "Енеїді” І. Котляревського: на матеріалі опису щита Енея (2001)
Волошина Т. М. - Афіксація в українській кібернетичній термінології (2001)
Солодкіна Т. В. - Теорія української наукової мови початку XX століття в контексті етнопсихологічної наукової домінанти (до постановки проблеми) (2001)
Вакульчук С. П. - Морфологічні діалектні особливості в мовотворчості Б. Лепкого (2001)
Сухолитка О. І. - Епістемологічна проблематика у вивченні ідіостилю: до постановки питання (2001)
Піх М. М. - Юрій Лотман і проблеми аналізу лексики як семіосфери: українська колористика (2001)
Семенюк В. Я. - Оповідач у текстах Б. Антоненка-Давидовича: стилістична функція (2001)
Сватко Ю. І. - "Кінець прекрасної епохи", або Час зміни "картинки"? (2013)
Бадянова К. О. - Соціальний статус сучасного мистецтва як проблема (2013)
Запорожцева Л. Є. - Міф у масовій культурі і правовій реальності: питання співвідношення (2013)
Головащенко С. І. - Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії: "особлива думка" професора Володимира Рибінського (2013)
Менжулін В. І. - Історіографія філософії у контексті філософії досвіду (2013)
Гусєв В. І. - Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання (2013)
Козловський В. П. - Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту (2013)
Лютий Т. В. - "Народження трагедії" Ніцше: контексти, ідеї, впливи (2013)
Жерибор О. І. - Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна (2013)
Самчук В. А. - Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда (2013)
Завійська М. Б. - Образ східної філософії у творчості К. Ясперса (2013)
Семеняка О. О. - "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму (2013)
Петруньок Н. І. - Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда (2013)
Широков В. А. - Формалізація в галузі лінгвістики, Рабулець О. Г. (2002)
Шевченко Л. І. - Ментальність у дискурсі інтелектуалізації літературної мови (2002)
Слухай Н. В. - Лінгвістичні виміри східнослов’янського міфу: психологічні асоціативи (2002)
Горобець В. Й. - Процеси демократизації й оновлення літературних норм мови в актовій писемності ХVІІІ ст. (2002)
Шевченко Л. І. - Семантика "універсалізмів” в історичному і психологічному часі (2002)
Ніка О. І. - Функціональні зміщення в синтаксичній системі української мови ХVІ − ХVІІІ ст. (2002)
Русаченко Н. П. - Морфонологічні явища староукраїнської дієслівної словозміни другої половини ХVІ – ХVІІІ ст. (2002)
Мосенкіс Ю. Л. - Українські гідроніми невідомого походження з середземноморськими паралелями (2002)
Шулінова Л. В. - Власні назви в художньому мовленні: стилістичний аспект (2002)
Козирєва З. Г. - Рудиментарні нашарування в літературній мові (2002)
Межжеріна Г. В. - Структурна організація семантичних одиниць (поле −лексико-семантична група − слово) (2002)
Заболотна Н. В. - Семантичні процеси у творенні синонімії в українській літературній мові середини ХVП століття (на матеріалі анонімних віршів) (2002)
Росовецький С. К. - "Фейклор”, "фольклоризмус”, "фолксінес” та деякі мовні аспекти їх функціонування в Україні (2002)
Пономаренко Л. Г. - Маруся Чурай . . . а чому не Маря Чураївна? (2002)
Гнатюк Л. П. - Вікторія Володимирівна Моренець (Онищенко) – науковець і педагог (2002)
Шевченко Л. І. - Вербалізація української ментальності в просторі часу і культури: символіка живого одухотвореного світу (2002)
Мосенкіс Ю. Л. - Нові матеріали до проблеми походження назви русь (2002)
Горобець В. Й. - Недосліджена пам’ятка мови і культури XVIII ст. (2002)
Ніка О. І. - Модусна маркованість староукраїнської літературної мови: вставні слова і конструкції (2002)
Наєнко Г. М. - До передісторії української етимології (2002)
Видайчук Т. Л. - Система консонантизму староукраїнської літературної мови XVI ст. та її відбиття у правописі житійно-повістевих пам’яток (2002)
Кисельов Р. Є. - Україномовні катехізиси почаївського друку та їх лексика (2002)
Русаченко Н. П. - Лінійні модифікації основ у словозміні староукраїнської мови XVIII ст. (2002)
Фіголь Н. М. - Правописні особливості першої на Східній Україні щоденної газети українською мовою – "Ради” (2002)
Копецька Н. Г. - До проблеми формування лексико-семантичної групи на позначення розумової діяльності людини у староукраїнській мові XIV-XVIII ст. (2002)
Хом’як О. І. - До питання теоретичних аспектів вивчення ідіостилю (2002)
Заболотня Р. В. - Синестезія — явище міжсенсорної семантичної асоціації у мові (2002)
Буркут К. С. - Образ дня в ліриці О. Олеся (2002)
Виговська А. В. - Розвиток аграрної символіки в українській літературній мові (барокова символіка у П. Тичини) (2002)
Куриляк Л. П. - Дескрипції – кореференти стрижневої номінації (2002)
Фіголь Н. М. - Синтаксичні конструкції на сторінках преси початку ХХ ст. (2002)
Мельник А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України, Собко М. Г., Дубовик О. О. (2014)
Вітанов О. Д. - Енерґетична ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі у східному Лісостепу України, Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. (2014)
Герман М. М. - Динаміка накопичення сухої речовини зерна пшениці м’якої озимої, Міщенко О. В. (2014)
Рожков А. О. - Урожайність зерна тритикале ярого та біоенерґетична ефективність його вирощування залежно від застосування різних способів сівби та норм висіву (2014)
Іващенко О. Д. - Ідентифікація наркотично діючих речовин у кострі конопляній, Момот Ю. В. (2014)
Цилюрик О. І. - Ефективність безполицевого обробітку ґрунту за вирощування ячменю ярого в північному Степу, Шапка В. П. (2014)
Пелих В. Г. - Вплив параметрів консолідації груп за живою масою та рівномірністю росту на динаміку росту молодняку свиней, Чернишов І. В. (2014)
Катеринич О. О. - Аналіз параметрів формування живої маси в індиків різних генотипів (2014)
Яремич Н. В. - Вплив віку самок норок різних генотипів скандинавської селекції на показники плодючості (2014)
Лук’янова Г. О. - Особливості епізоотології аноплоцефалідозів коней в умовах АР Крим (2014)
Євстаф’єва В. О. - Еймеріоз кіз в умовах особистих підсобних господарств міста Полтава, Корчан Л. М., Мордовцева О. М., Корчан М. І. (2014)
Спіцина Т. Л. - Корекція фізіологічного статусу та відтворювальної функції свиноматок за впливу біологічно активної добавки, Ракитянський В. М., Сухін В. М. (2014)
Локес П. І. - Морфологія печінки та нирок за печінково-ниркового синдрому у собак і котів, Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П., Грищук А. В. (2014)
Коне М. С. - Епізоотологічні дані панлейкопенії котів та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ "Біоцентр", м. Полтава, Корчан Л. М., Петренко А. А., Опришко А. Л. (2014)
Локес П. І. - Диференційна діагностика хвороб печінки у свійських собак і котів, Локес-Крупка Т. П. (2014)
Горальська І. Ю. - Діагностика та лікування гепатопатії у собак за бабезіозу (2014)
Щипакин М. В. - Методика изготовления коррозионных препаратов с применением стоматологических пластмаcc, Прусаков А. В., Вирунен С. В., Скуба В. В., Былинская Д. С. (2014)
Костюк І. О. - Особливості використання сукцинату як енерґетичного субстрату тканинного дихання за умов накопичення вітаміну Е в печінці курей (2014)
Чеберяко О. В. - Вплив грошової реформи 1920-х років на бюджетні відносини в Українській СРР (2014)
Самойлік М. С. - Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів (2014)
Литвин О. Ю. - Описово-пропагандистський період у розвитку житлової кооперації (2014)
Сененко Н. Б. - Спосіб очистки питної води від нітрат-іонів, Стороженко Д. О., Сененко А. І., Степаненков Г. В., Писаренко П. В. (2014)
Іванов О. М. - Розрахункова модель гідрообприскувальної установки тунельного типу, Арендаренко В. М. (2014)
Коцюба І. Г. - Математичне прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів у місті Житомирі (2014)
Скакалина Е. В. - Структура логистической компоненты ERP-системы агрохолдинга (2014)
Опара Н. М. - Інформаційні технології у процесі викладання та вивчення безпеки життєдіяльності у вищій школі (2014)
Дмитренко І. С. - Структура мезофауни за різних типів ведення землеробства (2014)
Авраменко Н. І. - Сезонна мінливість біогенних речовин у річці Ворскла (2014)
Фесенко О. Г. - Характеристика нітратного забруднення поверхневих і підземних вод Полтавського регіону (2014)
Щербань Т. В. - Репродуктивні якості свиноматок миргородської породи за схрещування з кнурами м’ясного напряму продуктивності (2014)
Ляшенко А. О. - Морфологічний аналіз сперми бугаїв довготривалого зберігання (2014)
Юрченко І. І. - Вплив інтраваскулярного лазерного опромінення на показники крові у корів за лікування гнійно-запальних процесів дистального відділу кінцівок (2014)
Мірзаєва М. С. - Розповсюдження стоматологічних патологій у собак в умовах ветеринарних клінік міста Полтава (2014)
Аранчій В. І. - Усе здолав той птах крилатий… (пам’яті доктора економічних наук, професора Анатолія Трохимовича Опрі), Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В. (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Козюбра М. І. - Моделі (типи) юридичної аргументації (2013)
Хворостянкіна А. В. - Цінності в юридичній аргументації: особливості використання (2013)
Савенко М. Д. - Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції (2013)
Абрамович Р. М. - Особливості судової аргументації при застосуванні принципу незворотності дії закону в часі в Україні (2013)
Кістяник В. І. - Вплив моделі правової аргументації Р. Дворкіна на судове рішення (2013)
Матвєєва Ю. І. - Невиконання судових рішень в Україні як порушення принципу правової визначеності (2013)
Шуліма А. О. - Темпоральні характеристики закону: історія та сучасність (2013)
Шишкін В. І. - До питання про адекватне сприйняття суті правних термінів (2013)
Артикуца Н. В. - Найдавніші терміни українського права: етимологічні реконструкції та семантичні спостереження (2013)
Звєрєв Є. О. - Телеологічна теорія у світлі тлумачення міжнародних договорів національними судами: деякі теоретичні міркування (2013)
Венгер В. М. - Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу верховенства права (2013)
Ільченко С. А. - Тенденції розвитку права на приватність у практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Проценко Д. В. - Захист права на свободу вираження в мережі Інтернет: міжнародні тенденції та українські реалії (2013)
Нагнічук О. І. - Свобода вираження політичних поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Мельник М. О. - Американська та скандинавська школи правового реалізму: порівняльний аспект (2013)
Курінний О. В. - Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення (2013)
Ключковський Ю. Б. - До питання про природу міжнародних виборчих стандартів (2013)
Климович О. В. - Європейські стандарти: доведення у справах, пов’язаних з виборчим процесом в Україні (2013)
Бик Т. І. - Становлення та розвиток концепції захисту соціальних прав людини в праві Європейського Союзу (2013)
Святун О. В. - Закріплення права людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві (2013)
Непийвода В. П. - Підсумки конференції ООН з підтримного розвитку як основа для подальшого поступу міжнародного довкільного права (2013)
Богашева Н. В. - Проблеми судового застосування законодавства про політичні партії в Україні в контексті розуміння свободи об’єднання (2013)
Клименко А. Р. - Правове регулювання інвестиційних проектів в Україні документами Європейського банку реконструкції та розвитку (2013)
Білоус О. С. - Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА (2013)
Коваленко Т. О. - Надмірна конкретизація та невиправдана деталізація як різновиди юридичних дефектів земельно-правового регулювання (2013)
Колінчук Х. Г. - Теоретичні аспекти зловживання суб’єктивними цивільними правами (2013)
Пухтецька А. А. - Формування глобального адміністративного права (2013)
Кравченко Н. Г. - Правовий режим золотовалютних резервів України (2013)
Лобач О. М. - Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні: деякі проблеми правового регулювання (2013)
Азаров Д. С. - Упровадження категорії кримінального проступку: окремі концептуальні проблеми (2013)
Антонович М. М. - Обов’язок покарання за злочин геноциду: судова практика держав (2013)
Журбелюк Г. В. - Інформаційно-рекламна діяльність і медичні послуги в Україні: історико-порівняльний аналіз (2013)
Дячук С. І. - Застосування кримінального процесуального законодавства на підготовчому провадженні у суді першої інстанції, Галаган В. І., Галаган О. І. (2013)
Горох О. П. - Кримінально-правова політика у сфері звільнення від покарання на українських землях у першій половині хіх ст. – на початку ххі ст. (2013)
Шмарьова Т. О. - Регулювання майнових прав церкви в Росії за Синодального періоду (2013)
Левицкий А. П. - Влияние экстракта из виноградных листьев на антиоксидантно-прооксидантный индекс АПИ в тканях полости рта крыс с экспериментальным стоматитом на фоне гипосаливации, Гончарук С. В., Аншукова О. И., Пустовойт Е. П. (2013)
Чулак Л. Д. - Влияние экстракта из листьев винограда на состоя-ние слизистой оболочки полости рта при экспериментальном стоматите и гипосаливации, Кушнир Е. Н., Ходаков И. В., Макаренко О. А. (2013)
Бушма Н. В. - Экспериментальное обоснование метода запечатывания фиссур зу-бов с применением высоких концентраций озоно-кислородной смеси, Макаренко О. А., Деньга О. В. (2013)
Комнацький Б. Ю. - Динаміка гематологічних та біохімічних показників периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету з модульованим імобілізаційним стресом при введенні анестезуючих засобів, Кулигіна В. М. (2013)
Давиденко И. А. - Мукозопротекторное действие пребиотических препаратов при экспериментальном стоматите, Сенников О. Н., Селиванская И. А., Кнава О. Э., Демьяненко С. А. (2013)
Макаренко О. А. - Состояние сли-зистой оболочки полости рта крыс с сахарным диабетом 2 типа после аппликаций оральных фитогелей, Селиванская И. А., Скиба А. В., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э., Скиба В. Я. (2013)
Макаренко О. А. - Влияние орального фитогеля с гиалуроновой кислотой на развитие экспериментального стоматита, Соколова И. И., Хлыстун Н. Л., Скидан К. В. (2013)
Воронкова А. В. - Влияние фитогеля "Симбитер" на состояние костной ткани па-родонта при экспериментальном дисбиозе, Ступак Е. П., Гончарук С. В. (2013)
Деньга О. В. - Сравнительная оценка лечебно-профилактического действия оральных мукозопротекторов "Лапосол" и "Кверцетин", Шумилина Е. С., Макаренко О. А. (2013)
Косенко К. Н. - Изучение симптома стоматодисодии и пути его устранения у больных хроническим обострившимся кандидозом слизистой оболочки полости рта, Заградская Е. Л., Седлецкая А. А., Ли Сиоян (2013)
Ярова С. П. - Скануюча електронна мікроскопія поверхні дентину при використанні ремінера-лізуючих засобів, Гензицька О. С. (2013)
Глазунов О. А. - Влияние профессиональных заболеваний и длитель-ности работы на стоматологический статус рабочих горнорудного производства, Косенко К. Н., Деньга О. В., Деньга Э. М. (2013)
Педорец А. П. - Влияние ближайших осложнений на результат эндодонтического ле-чения зубов с разрушенным апикальным отверстием, Пиляев А. Г., Белоус А. П. (2013)
Яров Ю. Ю. - Сравнительный анализ реологических параметров ротовой жидкости при различной степени пора-жения пародонта (2013)
Дурягіна Л. Х. - Дослідження психологічних особливостей хворих після проведення комплексної те-рапії і профілактики захворювань пародонта, Вeрбeнкo В. A. (2013)
Бабов Е. Д. - Патогенетическое обоснование лечения микрососудистых нарушений в височно-нижнечелюстных суставах при переломах нижней челюсти, Волковишский А. В. (2013)
Мащенко И. С. - Клинико-иммунологический мониторинг в ран-нем и отсроченном послеоперационном периоде после внутрикостной дентальной имплантации, Гударьян А. А., Катан Е. А., Самойленко И. А. (2013)
Маланчук В. А. - Клинические проявления дисфункции слюнных желез у паци-ентов, получивших терапию радиоактивным йодом по поводу папиллярной карциномы щитовидной железы, Копчак А. В., Коваленко В. А. (2013)
Мащенко И. С. - Комплексная оценка факторов риска развития рецидивов дентальных периимплантитов в рамках вторичной профилактики, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2013)
Безруков С. Г. - Особенности патогенетической терапии травматического остеомиелита нижней челюсти, Роганов Г. Г. (2013)
Воловар О. С. - Порушення імунного статусу пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба з урахуванням стану райдужної оболонки ока, Маланчук В. О., Панченко Л. М., Крижанівська О. О., Соколовська О. Р., Салманова К. М. (2013)
Левандовський Р. А. - Резекційна апаратура з самофіксацією для верхньої щелепи (2013)
Нонева Н. О. - Клинические симптомы как прогностические показатели развития альвеолита после атипичного удаления третьих моляров, Хмячева И. Ю. (2013)
Безруков С. Г. - Результаты применения внутрикожного армированного шва в челюстно-лицевой области (клиническое исследование), Хоменко Е. В. (2013)
Маланчук В. А. - Роль вегетативного гомеостаза в возникновении и развитии "сухой" лунки после удаления зуба, Чумаченко А. В., Платонова Н. Ю. (2013)
Лабунец В. А. - Распространенность, интенсивность, структура, тенденции развития малых включенных дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста и их осложнений, Диева Т. В., Семенов Е. И., Диев Е. В., Куликов М. С., Лепсикй В. В., Лепский В. В., Рожкова Н. В., Лабунец О. В., Шаблий В. Ф. (2013)
Максименко П. В. - Вибір показань до знімного протезування у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонти-том та односторонніми необмеженими дефектами (2013)
Розуменко В. А. - Клиническая оценка усовершенствованного метода изготов-ления биоинертного полного съемного протеза, Чулак Л. Д., Шутурминский В. Г. (2013)
Лабунец В. А. - Распространенность и структура дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста г. Одессы, Семенов Е. И., Сенников О. Н., Диева Т. В. (2013)
Герасименко Ф. И. - Результаты микробиологического и цитоморфометрического исследования у ортопедических больных с хронической никотиновой интоксикацией до и после установки дентальных имплантатов (2013)
Куроедова В. Д. - Функциональные особенности жевательных мышц при асимметричном ІІ классе по E.H. Angle, Макарова А. Н. (2013)
Деньга О. В. - Влияние инфильтрационного фотополимера "icon" на биохимические и биофизические параметры ротовой жидкости, Деньга А. Э., Горохивский В. Н., Деньга Э. М. (2013)
Иванов В. С. - Стоматологическая заболеваемость у детей дошкольного и младшего школьного возраста города одессы (часть 1) (2013)
Колесник К. А. - Состояние гигиены полости рта и тканей пародонта у детей с заболеваниями щитовидной железы (2013)
Cмоляр Н. І. - Частота ускладненого карієсу молочних зубів у дітей, яким проводилась стоматологічна санація під загальним знеболюванням, Солонько Г. М. (2013)
Мусій-Семенців Х. Г. - Карієс зубів та рівень гігієни ротової порожнини у дітей раннього віку, які проживають у сільській місцевості (2013)
Шило М. М. - Вікові особливості формування запальних хвороб пародонта при туберкульозі у дітей, які проживають на територіях радіаційного забруднення (2013)
Чухрай Н. Л. - Вікові особливості електрофоретичної активності клітин букального епітелію при карієсі зубів у дітей різного шкільного віку (2013)
Шувалов С. М. - Психологическая подготовка и контроль тревожности у пациентов на стома-тологическом приёме, Малаховская А. А. (2013)
Дорофеева Н. Г. - Оценка иммунного статуса пациентов с острыми формами пульпитов на фоне применения обезболивающих препарартов, Шпулина О. А. (2013)
Попова О. І. - Викладання розділу "організація та методика проведення гігієнічного навчання та вихо-вання в організованих дитячих колективах" з використанням сучасних педагогічних технологій, Чугу Т. В. (2013)
Савчук О. В. - Концептуальні напрями формування економічно орієнтованих форм стоматологічних організацій в Україні (2013)
Косенко К. М. - Рівень надання стоматологічної допомоги дитячому населенню України за період 2002-2011 рр., Рейзвіх О. Е. (2013)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія” за 2012 рік, Іванов В. С. (2013)
Проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє (2013)
Харьков Леонид Викторович – 70 лет (2013)
Антощук Н. Н. - Изучение структуры и физико-химических свойств армированных полных съемных зубных протезов на основе полипропилена (2013)
Бабеня А. А. - Структура стоматологической патологии у лиц с соматическими заболеваниями (2013)
Безруков С. Г. - Аугментация альвеолярного отростка методом инъекционного введения остео-пластических материалов, Герасименко О. В. (2013)
Безруков С. Г. - Особенности изменений цитобиохимических показателей (СДГ и ЛДГ) в ходе лечения генерализованного пародонтита I-II степени с применением PRP и Биомина ГТлС, Саенко Т. С. (2013)
Безруков С. Г. - Оценка эффективности применения внутрикожного армированного шва в хирурги-ческой стоматологии по данным ультразвукового сканирования рубца, Хоменко Е. В. (2013)
Бом К. Г. - Антропометрическая оценка интенсивности атрофии альвеолярного отростка на фоне применения комбинированной лечебно-профилактической повязки на постэкстракционную рану (2013)
Гамзаев М. А. - Уровень стоматологической заболеваемости среди беременных и женщин репродуктивного возраста (2013)
Гончарук Л. В. - О механизмах негативного влияния мочекаменной болезни на возникновение и течение заболеваний пародонта (2013)
Деньга А. Э. - Влияние биофлавоноидов на сотояние тканей пародонта и гигиены полости рта в процессе комплексного ортодонтического лечения (2013)
Дмитренко М. І. - Обгрунтування лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2013)
Донцова Д. О. - Стан місцевого імунітету у ротовій рідині при профілактичному використанні ополіскувача порожнини рота, Рябоконь Є. М. (2013)
Дрогомирецька М. С. - Використання апарату T-Scan III у ортодонтії, Гергель І. М., Єзерська О. О. (2013)
Дрогомирецька М. С. - Використання цифрових технологій в ортодонтичній практиці, Фадеєва О. В. (2013)
Єзерська О. В. - Рівень санітарно-гігієнічних навичок та стан твердих тканин зубів у дітей із патологією щитовидної залози, Гоняк О. В. (2013)
Єзерська О. О. - Сучасний метод діагностики функціонального стану СНЩС, Дрогомирецька М. С., Гергель І. М. (2013)
Карый В. И. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в слюне и в сыворотке крови ветеранов войны, Сенников О. Н., Новицкий В. Б., Прийма А. А., Довиденко И. А., Хромагина Л. Н. (2013)
Ковшар І. П. - Спосіб попередження післяопераційної гіперчутливості при естетичному протезуванні вітальних фронтальних зубів (2013)
Лабунец В. А. - Динамика развития стоматологической ортопедической заболеваемости у лиц молодого возраста во временном аспекте, Диева Т. В., Куликов М. С., Лабунець О. В., Рожкова Н. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2013)
Лепский В. В. - Дифференцированный подход к ортопедическому лечению больных с малыми включенными дефектами зубных рядов, Лепский В. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2013)
Лещук Л. С. - Порівняння відтворення апроксимаольного пункту у зубах з порожнинами ІІ класу за Блеком прямою композитною реставрацією та композитною реставрацією з армувальним стержнем (2013)
Мартиць Ю. М. - Дослідження розповсюдженості аномалій зубощелепної системи та їх структури серед дитячого населення м. Тернополя (2013)
Мельничук А. С. - Динаміка деяких біохімічних показників ротової рідини під впливом комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит у різні терміни спостереження, Кашівська Р. С., Василишин У. Р. (2013)
Міськів А. Л. - Структура аномалій прикусу у дітей шкіл-інтернатів, Фур М. Б. (2013)
Микитенко А. О. - Зміни no-ергічної системи в тканинах пародонта щурів за умов тривалого гіпоацидітету та впливу мультипробіотика, Манько А. М., Непорада К. С., Янковський Д. С. (2013)
Новицкая И. К. - Уровень слюновыделения у населения Украины, проживающих в разных геохимических условия (2013)
Пашаев А. Ч. - Влияние "Зверобойного масла Биоил" на течение экспериментального пародонтита, Мамедов Х. З. (2013)
Пилипів Н. В. - Діагностика та способи лікування транспозиції зубів (2013)
Пюрик В. П. - Кредитно-модульна система в організації навчального процесу субординаторів на кафедрі хірургічної стоматології, Ничипорчук Г. П., Проць Г. Б., Пермінов О. Б., Тарнавська Л. В., Деркач Л. З. (2013)
Пюрик В. П. - Сучасні аспекти лікування травматичних дефектів середньої зони лиця, Проць Г. Б., Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Жад Тахер, Гвоздик Н. П., Маландевич Т. Л., Когут В. Л. (2013)
Салюк О. Д. - Цитологические маркеры возрастных изменений эпителия десны (2013)
Скиба А. В. - Состояние тканей полости рта При экспериментальном сахарном диабете 2 типа (2013)
Смоляр Н. І. - Локалізація каріозних порожнин в молочних молярах у дітей (за архівними історіями хвороб), Гринишин О. Б. (2013)
Смоляр Н. І. - Мінералізувальнівластивості ротової рідини при різних ступенях активності карієсу молочних зубів, Мусій-Семенців Х. Г. (2013)
Соколова И. И. - Опыт проведения одного из методов экзогенной профилактики кариеса, у детей, находившихся на икусственном вскармливании, Ярошенко Е. Г., Токарь А. А. (2013)
Спиней А. Ф. - Стоматологический статус детей страдающих церебральным параличом (2013)
Стадник У. О. - Впровадження заходів гігієнічного навчання та виховання дітей як необхідний крок реалізації освітньої програми з профілактики стоматологічних захворювань, Єзерська О. В. (2013)
Ткаченко Е. К. - Влияние препаратов растительных полифенолов на состояние соединительнотканного матрикса пародонта крыс разного возраста, Николаева А. В., Косенко К. Н., Новосельская Н. Г. (2013)
Терешина Т. П. - Метод изучения степени чистоты съемного зубного протеза, Романова Ю. Г. (2013)
Телішевська У. Д. - Виявлення симптомів скронево-нижньощелепних розладів та їх диференційна діагностика, Кулінченко Р. В., Телішевська О. Д. (2013)
Филиппова Л. А. - Цитологическая характеристика заживления раны при остром гнойном одонтогенном периостите челюстей с применением материала Воскопран, Филиппова А. А., Расcказова О. В. (2013)
Филиппова Л. А. - Влияние местной терапии на заживление лунки зуба при альвеолите, Филиппова А. А. (2013)
Черепинская Ю. А. - Влияние медикаментозного комплекса (глюкозамина и кверцетина) на динамику показателей цитокинов ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом, Рябоконь Е. Н. (2013)
Черпак М. О. - Експериментальна реконструкція кісткових дефектів щелеп синтетичними остеопластичними матеріалами (2013)
Чухрай Н. Л. - Електрофоретична активність клітин букального епітелію при карієсі зубів у дітей (2013)
Деньга О. В. - Сравнительная оценка лечебно-профилактического действия оральных мукозопротекторов "Капосол" и "Квертулин", Шумилина Е. С., Макаренко О. А. (2013)
Шутурмінський В. Г. - Порівняльний аналіз якості протезування знімними протезами, Антощук М. М. (2013)
Андреєв П. Ю. - Реакції ізомерних метилпіридинів з озоном у рідкій фазі, Потапенко Е. В., Погорєлова І. П. (2013)
Галстян А. Г. - Кинетика и продукты реакции 4-гидрокситолуола с озоном в уксусном ангидриде в присутствии металлов переменной валентности и серной кислоты, Седых А. А., Галстян Г. А. (2013)
Бушуєв А. С. - Получение 2-аминобензойной кислоты окислением 2-аминотолуола озоном в растворе уксусной кислоты (2013)
Галстян Т. М. - Влияние природы растворителя и каталитических добавок на селективность окисления озоном жирноароматических спиртов в синтезе биологически активных веществ, Галстян Г. А., Маршалова В. В. (2013)
Овсиенко О. Л. - Сравнительные исследования промотирующего влияния натрия и цезия на свойства катализатора низкотемпературной конверсии оксида углерода (2013)
Суворин А. В. - Механизм взаимодействия металлического никеля с растворами азотной кислоты низкой концентрации (2013)
Абузарова К. Р. - Перспективные методы получения высокодисперсных гидроксидов и оксидов металлов (2013)
Демченко О. О. - Вибір умов синтезу і типу реактора для синтезу дипентаеритрита (2013)
Глікін М. А. - Механізм каталітичного крекінгу вакуумного газойлю в умовах технології аерозольного нанокаталізу, Кудрявцев С. О., Кащеєв О. С. (2013)
Гликина И. М. - Влияние диффузионного слоя при глубоком окислении уксусной кислоты в аэрозоле каталитически активных частиц (2013)
Корчуганова Е. Н. - К вопросу об утилизации металлосодержащих отходов, Мемедляев З. Н. (2013)
Черноусов Е. Ю. - Крекинг сырой нефти в расплаве металлов (2013)
Зубцов Е. И. - Технология синтез-газа из угля в расплаве. Влияние зольности и летучих компонентов угля (2013)
Домнин А. О. - Применение аэрозоля катализатора синтеза аммиака для процесса получения углеводородов из синтез-газа под давлением, Гликина И. М. , Гликин М. А. , Шершнев С. А. (2013)
Глікіна І. М. - Синтез вінілхлориду аерозольним нанокаталізом на каталізаторі Fe2O3, Чумак М. В. (2013)
Ревенко С. А. - К вопросу интенсификации химических газофазных процессов, Багринцев И. И., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В. (2013)
Мілоцький В. В. - Спосіб підвищення октанового числа газоконденсатних і нафтових прямогонних бензинів, Ганжа С. Н. (2013)
Рымар Т. Э. - Вспененные материалы на основе жидкого стекла (2013)
Мілоцький В. В. - Водосуспензійні зв'язуючі для листових прес- матеріалів на основі нетканих скловолокнистих наповнювачів. Визначення проникаючої здатності високов'язких дисперсій фенолоформальдегідних смол, Семенюк Т. М. (2013)
Чумак В. А. - Электродиализ в химической промышленности, Любимова-Зинченко О. В. (2013)
Ожередова М. А. - Установка для знешкодження нікельвмісних промивних вод, Котлярова М. Г. (2013)
Тюльпінов Д. О. - Очищення повітря в шахтах від метану, Тюльпінов О. Д., Маслова О. С. (2013)
Суворин А. В. - Результаты испытаний пирометаллургического метода утилизации отработанных алюмо-кобальт (никель) – молибденовых катализаторов (2013)
Тюльпінов К. О. - Отримання оксидів нітрогену у шарі електропровідного каталізатору, Тюльпінов О. Д. (2013)
Тюльпинов Д. А. - Гашение пламени в огнепреградителе со слоем катализатора переменного сечения по высоте, Тюльпинов А. Д. (2013)
Татарченко Г. О. - Вольтамперометрический метод определения концентрации озона (2013)
Лыфарь В. А. - Метод определения показателей надежности работы химического оборудования, подверженного коррозии (2013)
Филатов Ю. В. - Контроль коррозионного состояния для оценки эффективности мер противокоррозионной защиты шахтных трубопроводов, Королёв В. П. (2013)
Архипов О. Г. - Порівняльний аналіз змін механічних характеристик сталей після тривалої експлуатації (2013)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічних елементів та структурної гетерогенності сталі AISI 321 на корозійне розчинення Cr, Ni та Fe у хлоридовмісних розчинах (2013)
Багринцев И. И. - Исследование характера влияния свойств сыпучих материалов на процесс их перемешивания, Ревенко С. А., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В. (2013)
Тараненко Г. В. - Исследование гидродинамических характеристик тарелок провального типа (2013)
Джала Р. М. - Вимірювання поляризаційного потенціалу з вилученням омічного складника, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2013)
Дмитриенко Г. Н. - Численное решение уравнения гиперболического типа для струны с упругим закреплением концов для уровнемера на вертикальном цилиндрическом резервуаре (2013)
Дмитриенко Г. Н. - Анализ приближенного решения волнового уравнения в зависимости от величины шагов по времени и координате при исследовании вибрации стенок каталитического реактора (2013)
Шевченко Л. І. - Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації (2003)
Ніка О. І. - Аспектологія аналізу суб’єктивного в лінгвістиці (2003)
Воронін Д. І. - Сміх і дотепність: психолінгвістичний ракурс (2003)
Мосенкіс Ю. Л. - Теорія субстрату як матеріал спецкурсу "Мовні контакти” (2003)
Горобець В. Й. - Мовний етикет в українській епістолярії ХVІІІ ст. (2003)
Звонська Л. Л. - Футуральність та вираження мети в давньогрецькій мові (2003)
Малащук К. О. - Церковнослов’янська мова в художній палітрі Феофана Прокоповича (2003)
Вербенєц Мая-Богуміла - Комісія з юридичної термінології слов’янських мов 1848 року в історії становлення українського термінознавства (2003)
Шевченко Л. Л. - Українські переклади Святого Письма на європейському тлі (2003)
Шевченко Л. І. - Образне слово Києво-Печерського патерика: генеза і семантика (2003)
Буркут К. С. - Лексема людина в поетичних світах О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського (2003)
Заболотна Н. В. - Синонімія в мові творів Климентія Зиновієва та Івана Величковського (2003)
Мартинова Г. І. - Східна зона середньонаддніпрянських говірок як об’єкт лінгвогеографічного аналізу (2003)
Дуброва Г. І. - Діалектна лексика сучасної української мови в історичному аспекті: теоретичний ракурс (2003)
Козирєва З. Г. - До питання про перехідні явища в новітній лексикографії (2003)
Гаценко І. О. - Класифікація звуконаслідувальних слів української мови за їх семантичними ознаками (2003)
Радван Д. В. - Психологічний напрямок української фонології: погляд у контексті новітніх досліджень (2003)
Щур І. І. - Внутрішня форма одиниць комп’ютерного сленгу (2003)
Ступак Н. М. - Фонетичний компонент в образній системі поетичного твору (2003)
Дротянко Л. Г. - Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття (2011)
Дуцяк І. З. - Обґрунтування способу формування світогляду,адекватного до дійсності (2011)
Мысык И. Г. - Культура философствования и обучение (2011)
Нельга О. В. - Поліетнічність та мультикультурність доби глобалізації (2011)
Оноприенко В. И. - Понятиe "информационная бедность” в контексте глобализации (2011)
Полисаєв О. П. - До питання інтелектуальної складової реформаторської діяльності політичних еліт (2011)
Шедяков В. Є. - Розвиток творчості в процесі отримання освіти – умова формування сучасної особистості (2011)
Синяков С. В. - Институциональный подход к исследованию социальных явлений, Сластенко Е. Ф. (2011)
Ашиток Н. І. - Наукова картина світу у філософсько-освітньому аспекті (2011)
Грицай О. М. - Критика розуму в постмодерністських концепціях (2011)
Кадникова Л. В. - Философское образование студентов в условиях информационного общества (2011)
Кунденко Я. Н. - Трансформація методів епістемологічних досліджень у процесі становлення інформаційного суспільства, Старикова Г. Г. (2011)
Костєв В. М. - Основні форми усвідомлення проблем у науці, Форкош С. М. (2011)
Льовкіна О. Г. - Філософія дії У. Джеймса (2011)
Морозов А. Ю. - Трансцендентність "Я": етичні, метафізичні та богословські ракурси (2011)
Онопрієнко М. В. - Феномен когнітивної науки і технології (2011)
Попков В. В. - Слов’янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва (2011)
Сідоркіна О. М. - Роль наукових засад соціальної філософії у дослідженні релігійної свідомості (2011)
Фоменко А. М. - Виміри гуманізму: історико-філософський аналіз (2011)
Харченко Ю. В. - Проблема символічної розбіжності значень термінів "комунікативний" та "комунікаційний" (2011)
Ягодзінський С. М. - Мовна гра як засіб інституалізації соціальних мереж (2011)
Кривенко Ю. І. - Соціально-філософський аналіз міграції як способу існування суспільства (2011)
Новак Т. В. - Самоідентифікація і проблема формування особистості у філософії психоаналізу (2011)
Скиба О. П. - Стиль наукового мислення в умовах постнекласичної науки (2011)
Сухомлин Р. Г. - Концепт "образ" у філософській антропології (2011)
Шоріна Т. Г. - Суперечності постіндустріального світу: соціальні та суб’єктивні виміри (2011)
Глотов Б. Б. - Амбівалентність психологічних рис українського народу (2011)
Абисова М. А. - Соціокультурна динаміка в контексті глобалізації (2011)
Богдановський І. В. - Специфіка організаційної складової нетрадиційних релігій (2011)
Дорошкевич А. С. - Модель освіти в інформаційному суспільстві, Каріна О. М. (2011)
Матюхіна О. А. - Культ богині землі у давньословянській міфології (2011)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа як складова людської комунікації (2011)
Сухова Н. М. - Спокуса освіти ХХІ століття: український досвід (2011)
Черноног Р. А. - Проблема особистості в православ’ї (2011)
Квасюк Л. В. - Специфіка інтерпретації християнських догматів у "великому катехізисі" (1627) Лаврентія Зизанія (2011)
Яртим Н. В. - Католицькі доктрини походження держави і права (2011)
Денисевич О. О. - Роль критичного мислення в освітній реформі вищої школи епохи інформаційного суспільства (2011)
Харченко С. П. - Етнокультурні чинники формування локальних цивілізацій (2011)
Кононенко О. В. - Громадська думка, як суспільний феномен (2011)
Кудін О. О. - Іслам і сучасний світ : головні напрями дослідження (2011)
Пономаренко Я. І. - Духовність і психокультура особистості (2011)
Степанюк Ю. А. - Здоров’я людини як філософсько-релігієзнавча проблема (2011)
Бачинська Г. В. - Прізвища мешканців смт. Козови Козівського району Тернопільської області з відапелятивими іменами чи прізвиськами в основі (2013)
Буга Т. В. - Динаміка частотного десятка жіночих імен Донеччини впродовж 1890–2000-х років (2013)
Бурдунюк О. В. - Формування прізвищевої системи північно-західної Миколаївщини у зв’язку з історією заселення краю (2013)
Вербовецька О. С. - Cімейно-родові іменування Тернопільщини: мотиваційний аспект (2013)
Вирста Н. Б. - Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико-семантичний аналіз) (2013)
Вільчинська Т. В. - Антропоніми латинського походження в українській мові (2013)
Врублевська Т. В. - Проблема категорії художнього простору у діахронному аспекті (2013)
Денисюк В. В. - Адам в українській фразеології (2013)
Доброльожа Г. М. - Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій) (2013)
Дячук І. В. - Українські прізвищеві назви XVI – XVII ст., мотивовані побутовизмами (2013)
Карпенко О. П. - Слов’янські антропоніми з префіксами ла-, ле-, ло-, ли-, лу- (2013)
Карпенко О. Ю. - Онімне якоріння (2013)
Ковтюх С. Л. - Особливості вживання флексій вокатива в українських прізвищах ІІ відміни мішаної групи (2013)
Колесник Н. С. - Динаміка жіночого іменника сіл Млинки та Клішківці Хотинського району Чернівецької області, Сапогівська А. А. (2013)
Лісова Л. О. - Сучасні прізвища із суфіксом -ук (-’ук, чук) в антропоніміконі півдня Волинської області (2013)
Луньо Л. Є. - Мотиви вибору імен новонароджених у різностатусних сім’ях (на матеріалі метричних книг костелу Св. Марії Магдалини, Львів, перша половина ХХ ст.) (2013)
Матіїв М. Д. - Оніми у "Словнику стійких зворотів бойківських говірок”, Матіїв Т. З. (2013)
Михальчук О. І. - Українське прізвище як об’єкт лінгвоохоронних заходів (2013)
Наливайко М. Я. - Прізвиська жителів Львівщини, мотивовані комуністичними та посткомуністичними реаліями (2013)
Нестерчук О. Г. - Лексико-семантична деривація варіантів імен жителів Волинського Полісся (2013)
Нуждак Л. В. - Пропріальна лексика у світлі еколінгвістики (2013)
Осташ Л. Р. - Усічення до одного складу як спосіб творення народних варіантів імен в українській історичній антропонімії (2013)
Осташ Л. Р. - Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 16 (Петро – Петрушко), Осташ Р. І. (2013)
Павлюк В. А. - Мотиви номінації дитячих і шкільних прізвиськ (2013)
Поповський А. М. - Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) (2013)
Свистун Н. О. - Категорія особового імені (2013)
Торчинський М. М. - Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи (2013)
Фандуль О. М. - Прізвища Центральної Хмельниччини, утворені суфіксальним способом (2013)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів м. Нововолинська, що вказують на психічні властивості або поведінку першоносія (2013)
Царалунга І. Б. - Антропонімікон Вижвівської актової книги XVII cт. (2013)
Шатковська О. П. - Польські запозичення у структурі антропонімікону (на матеріалі прізвищ села Андріїівка Чемеровецького району Хмельницької області) (2013)
Шульгач В. П. - Лексико-словотвірна мікросистема з коренем*dъlb- (на матеріалі антропонімії) (2013)
Dąbrowska-Kamińska А. - Nazwy osobowe mieszkańców województw ruskich w lustracjach z XVIII w. (2013)
Závodný А. - Ortografická a onymická neurčitosť vlastných mien v slovenčine (na toponymii Žitného ostrova) (2013)
Наші автори (2013)
Шевченко Л. І. - Сакральне і профанне. І. Інтелектуалізм ідеального та візуального як лінгвістична проблема (2003)
Ніка О. І. - Модальність як категорія дискурс-аналізу (2003)
Шевченко Л. І. - Концептуалізація історії української літературної мови, Ніка О. І. (2003)
Козирєва З. Г. - Синкретизм і межі лексико-семантичного варіювання концептів "любов” − "милосердя” в українській мові (2003)
Звонська Л. Л. - Неіндикативне вираження часу в системі давньогрецького дієслова (2003)
Дем’янюк А. А. - Композити як об’єкт дослідження в українському мовознавстві (2003)
Сарікова І. М. - Форми родового відмінка у пам’ятках Середньої Наддніпрянщини другої половини ХVІІ − ХVІІІ ст. (2003)
Гаценко І. О. - Особливості структури звуконаслідувальних слів української мови (2003)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Апострофа в поезії Шевченка: На матеріалі поезії "На вічну пам’ять Котляревському”, Росовецький С. К. (2003)
Солдатова Л. П. - До питання теорії явищ неоднозначності (2003)
Калєтнік А. А. - Функціональний статус неологізмів як наукова проблема (2003)
Яременко С. А. - Екстралінгвальні чинники правописної невпорядкованості української періодики початку ХХ ст. (2003)
Волошина Т. М. - Проблеми аналізу кібернетичної термінології в контексті історії термінознавства (2003)
Вербенєц М. - Розвиток юридичної термінології періоду становлення НТШ: українсько-польські паралелі (2003)
Шулінова Л. В. - Методика викладання мови у вищій школі як модель формування лінгвістичного мислення (2003)
Мосенкіс Ю. Л. - Метод слів і речей ("лінгвістична палеонтологія”) у спецкурсі "Методи лінгвістичних досліджень” (2003)
Широков В. А. - Нова класифікація українських дієслів (2003)
Білінська Р. Е. - Структурно-семантичні особливості мікротопонімів Вінницької області (2013)
Бучко Д. Г. - Проблемні питання деривації українських ойконімів (2013)
Вакулич М. І. - До проблеми походження волинського ойконіма Видути (2013)
Василик О. Б. - Шляхи Уманщини крізь призму онімного слова (ХVІІ–ХІХ ст.) (2013)
Вербич С. О. - Ойконім Тиврів ~ етнонім тиверці: проблема визначення етимона (2013)
Волянюк І. О. - Cуфіксальний та префіксальний способи творення ойконімів Північної Тернопільщини (2013)
Габорак М. М. - Німецькомовні елементи в топонімії Покуття (2013)
Гаврилова Т. О. - Народне тлумачення місцевих гідронімів та назв, пов’язаних із водоймами (на матеріалі "Словника мікротопонімії Черкащини”), Денисенко З. М. (2013)
Голінатий О. П. - Лексико-семантична основа ойконімії Кіровоградщини (2013)
Гонца І. С. - Номінативні сингулярні еліптичні ойконіми Черкащини (2013)
Грицева А. П. - Коричинецькі мікротопоніми: хронологія, етимологія, словотвірна структура (2013)
Данилюк О. К. - Назви на позначення відгалуження русла річки в говірках Волині (2013)
Дика Л. Л. - Лексико-словотвірна характеристика ойконімійної системи Барщини ХV – ХХ ст. (2013)
Єфименко І. В. - Матеріали до "Історико-етимологічного словника назв населених пунктів Херсонської області” (2013)
Котович В. В. - Відпатронімні ойконіми Самбірщини (2013)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну Ушиці (2013)
Купчинська З. О. - Щодо хронології ойконімів-плюративів (2013)
Лісняк Н. І. - Мікротопоніми Лемківщини на -ів-к-а (2013)
Лужецька О. Б. - Прийменникові деривати у мікротопонімії Південно-Західного Опілля (2013)
Лучик В.В. - Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України”. 7. (2013)
Мельник О. А. - Лексико-словотвірний аналіз відантропонімних ойконімів Поділля (2013)
Михайличенко Н. Є. - Ойконіми України на -иця відапелятивного походження (2013)
Негер О. Б. - Мотиваційна база закарпатоукраїнської урбанонімії: асоціативні неофіційні урбаноніми (2013)
Павликівська Н. М. - Мікрогідроніми Вінниччини (2013)
Подлевська Н. В. - Вивчення топонімів на уроках української мови старшокласниками у профільній школі (2013)
Проць О. І. - Опозиція "центр – периферія” в мікротопоніміконі Півночі Львівщини (2013)
Сокіл-Клепар Н. В. - Концепт "Людина” в мікротопонімному просторі Українських Карпат (2013)
Стрилюк О. М. - Мікротопоніми Волині, мотивовані назвами поселень і садиб (2013)
Тишковець М. П. - Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережної України (2013)
Шийка С. В. - Взаємозв’язок географічної лексики Рівненщини і потам онімів (2013)
Шульган О. В. - Взаємодія української та російської мов крізь призму соціолінгвістики (на прикладі ойконімії України ХХ ст.) (2013)
Янчишина Я. В. - Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості урбанонімії міста Хмельницького (2013)
Яцій В. О. - До походження давніх топонімів Львівської області (2013)
Hladký J. - Vlastné meno onymickom v regionálnom systéme (2013)
Наші автори (2013)
Дротянко Л. Г. - Слово і його семантика: лінгвофілософський аналіз (2011)
Лубська М. В. - Ранній калам як раціоналістично-спекулятивна теологія мутазилітів (2011)
Мокляк Н. Н. - Многомерность социальных отношений, Мокляк Л. И. (2011)
Мочалов И. И. - Понятие "остов науки" в системе эпистемологии науки В. И. Вернадского, Оноприенко В. И. (2011)
Grzelinski A. - Hume’s experimental science on human nature in the treatise (2011)
Крилова С. А. - Категорії "краса" та "цілісність" у контексті людського буття (2011)
Найчук А. В. - Владні відносини в державах традиційного суспільства:соціально-філософський аналіз (2011)
Онопрієнко М. В. - Соціокультурний зміст високих технологій (2011)
Ороховська Л. А. - Історико-філософська репрезентація мас-медіа в стародавні часи (2011)
Пода Т. А. - Світова політика у ХХІ столітті: проблеми та перспективи (2011)
Сабадуха В. О. - Конфлікт безособистісного й особистісного рівнів суспільного буття в епохи модерну та постмодерну (2011)
Сідоркіна О. М. - Динаміка релігійної свідомості: методологічний аспект (2011)
Скиба О. П. - Стиль наукового мислення в інформаційну епоху (2011)
Сухова Н. М. - Проблема симуляції та освіта (у полі Ж. Бодрійяра) (2011)
Харченко С. П. - Сутність феномену етнокультурних цивілізацій у контексті сучасних філософських досліджень (2011)
Харченко Ю. В. - Людська свідомість як вищий рівень фіксації образів буття в універсальних формах комунікації: філософський аспект (2011)
Шевчук Д. М. - Публічне і приватне в горизонті соціального буття людини (2011)
Ягодзінський С. М. - Людський потенціал мережевих технологій (2011)
Автомонова Т. І. - Соціальне самовизначення людини в інформаційному суспільстві (2011)
Ігнатенко І. В. - Самотній квазісуб’єкт у епоху постмодерну: критика глобалізованого суспільства (2011)
Скиба І. П. - Знання як інструмент діяльності людини (2011)
Горбаченко Т. Г. - Історія релігій у структурі гуманітарного знання (2011)
Михайлов В. С. - Цивилизационный феномен Китая (2011)
Абисова М. А. - Видовище як форма масової комунікації в умовах комунікаційного плюралізму (2011)
Кошетар У. П. - Проблема збереження національної самобутності в умовах інформаційного суспільства (2011)
Лавриненко С. О. - Проблема формування національної свідомості сучасної молоді (2011)
Матюхіна О. А. - Культ змій у віруваннях народів Євразії (2011)
Никоненко Т. М. - Роль мистецтва в соціокультурній стратифікації суспільства, Калініченко О. В. (2011)
Olszewski W. - Сhanges to the preferred model of consumption and the ethnic identity crisis of poleshuks in the early twentieth century (2011)
Азнакаєва Е. М. - Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаційному суспільстві (2011)
Войтенко Г. М. - Канони духовності в історіософічній драматичній поемі Ліни Костенко "Скіфська одіссея" (2011)
Воронова Н. С. - Музика як соціально-культурний феномен у контексті інформаційного простору (2011)
Кононенко О. В. - Еволюція поняття "масова культура" на шляху до постіндустріального суспільства (2011)
Новак Т. В. - Модифікація контркультурних груп у сучасному суспільстві (2011)
Пономаренко Я. І. - Психокультура суспільствата її вплив на становлення особистості (2011)
Трач Ю. В. - Сутність та особливості становлення техногенної цивілізації (2011)
Байдюк О. І. - Етимологічна структура іменникá художнього мовлення А. Кримського (2013)
Буда В. А. - Власні назви як засіб творення образів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего” (2013)
Вегеш А. І. - Комічний ефект літературно-художніх антропонімів повісті Павла Загребельного "Гола душа” (2013)
Войталюк А. А - Семантико-синтаксична структура заголовка (на матералі гуморесок Павла Глазового) (2013)
Гаврилюк І. С. - Роль контексту в реалізації онімної опозиції або Америка vs. Америка в поезії Алллена Ґінзберґа (2013)
Голуб Л. В. - Теоретичні засади дослідження поетичного ономастикону (2013)
Горячок І. В. - Поетоніми збірки поетеси-подолянки О. Радушинської "Стукав сніг…” як засоби її світобачення (2013)
Григорук Н. В. - Власні назви хокейних команд України: структура, етмологія, функціонування (2013)
Діц В. О. - Онімний простір поеми Івана Франка "Мойсей” (2013)
Дубчак В. В. - Мотивація та словотвір партіонімів м. Хмельницького (2013)
Ємець О. В. - Прагматичний ефект антономазії у художньому тексті (2013)
Зубар Л. С. - Екзотичні власні назви у творах українських письменників-фантастів (2013)
Іваненко О. В. - Про Радогоста й Радогощ (2013)
Ільченко І. І. - Теоніми як показники історичного часу в романі С. Скляренка "Володимир” (2013)
Коваль Я. О. - Власні найменування осіб як засіб конкретизації у народних піснях та баладах (2013)
Лазаренко Г. І. - Еклезіонімія з позицій сучасного мовознавства (2013)
Ліщук Т. Д. - Специфіка топонімів у романі Ю. Андруховича "Рекреації” (2013)
Лукаш Г. П. - Перифраза в конотонімії (2013)
Максимюк М. В. - Особливості онімної периферії онімопростору постмодерністського тексту (на матеріалі романів "дефілядного” циклу Василя Кожелянка) (2013)
Марченко Т. М. - Найменування як засіб індивідуалізації персонажів у творах дитячої літератури (на матеріалі повісті-казки Всеволода Нестайка "Незвичайні пригоди в лісовій школі”) (2013)
Масюк Ж. Ю. - Особливості семантики етнонімної групи "чужі” у творах Й. Г. Струцюка про Холмщину (2013)
Мессерлі А. І. - Особливості передачі ономастикону літературних та кіно творів у перекладі (2013)
Насакина С. В. - Ономастические параметры исследования рекламных текстов фармацевтических препаратов (2013)
Неклесова В. Ю. - Власна назва (Cвятий, Священний) Грааль у сучасній українській мові (2013)
Панчук Г. Д. - Характеризуюча функція антропонімів та безіменної номінації у художніх творах І. Багряного (2013)
Папушина В. А. - Робота над характеристикою образу Жульєна Сореля (за романом Ф. Стендаля "Червоне і чорне”) з елементами ономастичного аналізу як засібу підвищення естетичної культури (2013)
Петренко О. Д. - Проблеми методики вивчення літературної ономастики на основі дитячих творів Роалда Дала (2013)
Приймак І. В. - Антропонімікон повісті Любові Яновської "Мій роман” (2013)
Рогозіна В. І. - Пропріальна лексика роману Ю. Андруховича "Рекреації” в контексті часу (2013)
Селіверстова Л. І. - Сучасна художня поетонімія (на матеріалі поезії Володимира Калашника) (2013)
Сколоздра-Шепітко О. Р. - Літературно-художня онімія роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів” (2013)
Станіславова Л. Л. - Стилістично-виражальні можливості топонімів у афористиці Р. Доценка (2013)
Терещенко Л. В. - Оніми в байкарській спадщині Маркіяна Шашкевича (2013)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів у другому колі індивідуального хрематонімного фрейму (2013)
Торчинська Н. М. - Елементи чужого мовлення у газетних заголовках (2013)
Філон М. І. - Українська гадюка Вольга / Вільга і давньоруський билинний герой Волх / Вольга, Бутко С. Г. (2013)
Янчишин А. М. - Загальна характеристика мотиваційних відношень власних назв автомобілів (2013)
Świtała-Cheda M. - Nazwy firm jako przedmiot językoznawczych opracowań naukowych (2013)
Наші автори (2013)
Гаврилюк В. І. - Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних характеристик лінійного об’єкта на імітаційній моделі, Безруков В. В., Рибалка Р. В. (2007)
Гаврилюк В. И. - Метод определения положения якоря по значению индуктивности обмотки реле, Профатилов В. И. (2007)
Сердюк Т. Н. - Определение параметров кодовой рельсовой цепи, Гаврилюк В. И. (2007)
Wojcik D. - Prediction of exposure conditions in vicinity of umts base station antennas (2007)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование риска термического поражения людей при авариях на промплощадках, Машихина П. Б., Третяк М. К. (2007)
Беляев Н. Н. - Загрязнение воздушной среды при горении фосфора, Шакина О. П., Шмигель А. Ю. (2007)
Гунько Е. Ю. - Моделирование загрязнения атмосферы при испарении жидкости из грунта (2007)
Зеленько Ю. В. - Эмиссия тяжелых металлов в санитарной зоне промышленных предприятий г. Днепропетровска, Гапонова Р. Г., Пустоварова Т. М., Белоножко М. В. (2007)
Калашников И. В. - Численное моделирование нестационарных процессов загрязнения подземных вод (2007)
Безрученко В. М. - Визначення якості комутації тягових двигунів, Шаповалов А. В. (2007)
Дзензерский В. А. - Технология непрерывного изготовления токоотводов для свинцово-кислотных аккумуляторов, Бурылов С. В., Скосарь В. Ю., Скосарь Ю. И., Аникеев Е. В., Незнанов М. А. (2007)
Кузнецов В. Г. - Визначення факторів, що впливають на довговічність залізобетонних опор контактної мережі, Полях О. М. (2007)
Муха А. М. - Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів (2007)
Корженевич І. П. - Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі RWPlan 1.3.4 (2007)
Курган Д. М. - Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії, Бондаренко І. О. (2007)
Курган М. Б. - Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів, Маркова О. С. (2007)
Бобровский В. И. - Совершенствование технологии формирования многогруппных составов, Сковрон И. Я. (2007)
Босов А. А. - Применение метода параметризации парето решения в задачах векторной оптимизации к решению задачи определения рациональной композиции пассажирского поезда, Кодола Г. Н. (2007)
Кузнецов В. Г. - Определение расчетных периодов планирования поездообразования, Ерофеев А. А. (2007)
Лагута В. В. - Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайном (2007)
Лисогурский О. Н. - Современные подходы к техническому нормированию работы железной дороги (2007)
Михайлова Т. Ф. - Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику, Піскунова О. В. (2007)
Послайко Н. І. - Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими приладами в перехідному режимі (2007)
Распопов А. С. - Конечно-автоматное моделирование пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций (2007)
Скалозуб В. В. - Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородными носителями, Паник Л. А. (2007)
Харченко О. И. - Математическое моделирование работы дирекции железнодорожных перевозок (2007)
Bureika G. - Research on possibilities to improve diesel locomotives’ maintenance system (2007)
Батюшин І. Є. - Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК "Луганськтепловоз", Бондарєв О. М., Горобець В. Л., Заболотний О. М., Ягода Д. О. (2007)
Буряк А. А. - Исследование процесса самостабилизации вертикальных колебаний в системе электродинамической левитации, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А. (2007)
Коссов В. С. - Учет гигацикловой усталости сталей при оценке срока службы ответственных деталей железнодорожной техники, Огуенко В. Н., Огуенко В. В. (2007)
Кузьмин А. Б. - Исследование прочности деталей автосцепки при эксплуатационных нагрузках, Коссов В. С., Протопопов А. Л., Красюков Н. Ф., Бунин Б. Б., Оганьян Э. С. (2007)
Лобойко Л. М. - Стан вагонного парку та вагоноремонтної бази в Україні, Бараш Ю. С. (2007)
Поляков В. А. - Рациональная реализация математической модели движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2007)
Безрученко В. М. - Визначення якості комутації тягових двигунів (2), Шаповалов А. В. (2007)
Водянников Ю. Я. - Выбор оптимальных характеристик тормозной системы для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс, Макеева Е. Г., Сафронов А. М. (2007)
Донченко А. В. - Базові вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень у міжнародному сполученні, Троцький М. В., Крупа А. Г., Дьомін Ю. В. (2007)
Левицький І. Ю. - Дослідження умов роботи прикордонних пунктів переходу Одеської залізниці (2007)
Орловский И. А. - Учёт упругих связей и распределённой нагрузки при векторном управлении асинхронным тяговым приводом дизель-поезда, Кулешов А. Н. (2007)
Распопин В. Р. - Об электромагнитной совместимости электрооборудования пассажирских вагонов, Шаповал А. В., Снитко Л. Ю., Игнатов Г. С., Вислогузов В. Т. (2007)
Шмаков С. В. - Повышение качества работы системы вентиляции пассажирских вагонов при эксплуатации, Речкалов С. Д. (2007)
Кислов А. Г. - Средства механизации для ремонта и содержания мостовых сооружений, Бугаевский С. А., Чугуенко С. А. (2007)
Пшинько А. Н. - Анализ факторов влияющих на прочность сцепления полимерных композиций с бетоном, Краснюк А. В., Савин Л. С., Палий В. В. (2007)
Савин Ю. Л. - Аспекты устойчивого эколого-экономического развития региона, Приходько А. П., Савин Л. С., Скрипченко Н. Н. (2007)
Савчинский Б. В. - Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов (2007)
Сухоруков Б. Д. - Экспериментально-расчётный метод "условной поперечной балки" и его точность (2007)
Татаринов А. Ф. - Необходимость учета воздействия продольных сил, возникающих в двухшарнирной сталебетонной арке при силовых воздействиях (2007)
Вакуленко І. О. - Вплив дисперсності структурних складових вуглецевої сталі на опір руйнуванню, Грищенко М. А., Перков О. М. (2007)
Вакуленко І. О. - Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу, Грищенко М. А., Перков О. М. (2007)
Вакуленко И. А. - О причинах зарождения усталостных трещин на поверхности катания железнодорожных бандажей, Грищенко Н. А., Перков О. Н. (2007)
Василюк С. В. - Аналіз розвитку соціального партнерства в Україні (2007)
Герцик В. А. - Проблеми маркетингових досліджень прогнозування збуту на підприємстві (2007)
Гненный О. Н. - Определение функционального износа железнодорожного подвижного состава (2007)
Гордієнко В. О. - Вибір методу розподілу колективного заробітку між членами бригади на металургійному підприємстві (2007)
Ковтун А. А. - Анализ финансово-экономической деятельности учреждений образования (2007)
Курган М. Б. - Аналіз роботи залізниць України з позиції впливу інтенсивності перевезень на знос інфраструктури, Корженевич І. П., Бараш Ю. С., Верхоглядова Н. І. (2007)
Музыкина Г. И. - Маркетинговые принципы повышения экономической эффективности контейнерных перевозок, Бех П. В., Болвановская Т. В. (2007)
Романко В. І. - Продуктивність праці в господарстві електрифікації та електропостачання залізниць України, Малишко І. В. (2007)
Солопенко Т. Р. - Методичні питання забезпечення обгрунтування управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (2007)
Чигасова Н. М. - Управління аеропортами в сучасних умовах (2007)
Від Редакційної колегії (2013)
Попик В. І. - Колективний портрет нації в Інтернеті (2013)
Ляшко С. М. - "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики (2013)
Вернік Ю. В. - Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства (2013)
Чухліб Т. В. - Колективна біографія" генералітету Російської імперії українського походження (2013)
Задерейчук А. А. - Створення "колективної біографії" депутатів-мусульман як метод для дослідження діяльності кримських татар в органах земського самоврядування Таврійської губернії (2013)
Ємчук О. І. - Родина Маслових: колективна біографія вчених (2013)
Студінський В. А. - Юрій (Георгій) Мрочковський: портрет на тлі епохи (2013)
Литвинко А. С. - Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні (2013)
Миронець Н. І. - Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до "колективної біографії" української інтелігенції 1920-1930-х років (загублені таланти) (2013)
Якимюк О. Л. - Біографія Є. С. Бурксера в контексті політичного життя України : 1920-ті – 1930-ті роки (2013)
Яковлєв Ю. О. - Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) (2013)
Тригуб О. О. - Сторінки сімейної історії українського нобілітету : родина Федора Григоровича Туманського (2013)
Домбровська Л. В. - Олександр Якович Кониський (1836–1900) – видатний український просвітник, культурно-громадський діяч, письменник, педагог (2013)
Матросов Я. В. - Біографія Івана Опанасовича Рудичіва — політика, публіциста, творця Української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі (2013)
Ківшар Т. І. - Внесок української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка (2013)
Іваницька С. Г. - Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці, Єрмашов Т. В. (2013)
Колтачихіна О. Ю. - сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г. А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження) (2013)
Бойко Ю. О. - Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919 – 1929 рр. (2013)
Халак Н. В. - Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) (2013)
Валявко І. В. - Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920–1930-х рр. (2013)
Марченко Н. П. - Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки, Марченко Я. Ю. (2013)
Яценко О. М. - Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії" (2013)
Любовець Н. І. - Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" (2013)
Котлярова Т. В. - Рід Марковичів (Маркевичів) у базі даних "Персоналії" Інституту біографічних досліджень НБУВ (2013)
Муріна С. В. - Огляд зарубіжних сайтів: структура та представлення українців (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. Р. - Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії до колективного портрету її викладачів межі 1850-60-х років (2013)
Заєць О. В. - Бібліотека архімандрита Антонія (Петрушевського) в складі фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2013)
Цимбала О. С. - Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця (2013)
Москалець О. - Збірка мемуарних нарисів про український театр (рецензія на збірник нарисів про акторів українського драматичного театру Вергелиса О. "Билет на вчерашний спектакль: Этюды в ностальгических тонах: (серія "Зрительный зал" ( К., 2012) (2013)
Москалець О. - Вшанування діяльності Миколи Леонтовича (рецензія на монографію Олени Бугаєвої "Архівна спадщина музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича" (К.,НБУВ, 2012)) (2013)
Секція "Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної революції: місце і роль бібліотек" (Київ, 11 жовтня 2013 р.) (2013)
Дев'яті Біографічні читання ""Колективна біографія" як форма інтелектуального портрета українського суспільства" (Київ, 4 червня 2013 р.) (2013)
Белевцова С. О. - Властивості міфу як основа лінгвістичного опису міфологеми (2011)
Печенікова Л. М. - Концепт здоров’я в системі мови (на матеріалі українських фразеологізмів) (2011)
Присяжнюк О. М. - До питання структурації та укладання тезауруса української мови (2011)
Сімонок В. П. - Лексична омонімія у вимірі іномовних запозичень (2011)
Дворянкін В. О. - До опису номінації внутрішніх властивостей людини (на матеріалі українських східностепових говірок Південної Донеччини) (2011)
Васютенко І. О. - Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана (2011)
Єфименко О. Є. - Історія вивчення поняття мовної картини світу в ХІХ–першій половині ХХ століття (2011)
Кожушко І. А. - Актуалізація концепту грошів комунікації на тему мобільного зв’язку (2011)
Малахова О. А. - Людина в мовній моделі поетичного світу Володимира Самійленка, Перлова В. В. (2011)
Плотнікова Н. В. - Дідух як периферійний концепт мікроконцептосфери святки (2011)
Руснак К. С. - Вербалізація концепту багатство в дискурсі радянської преси 50–70-х років ХХ ст (2011)
Балко М. В. - Основні семантичні вияви українських словосполучень моделі "іменник1 + прийменник + іменник2 у формі родового відмінка" (2011)
Каруник К. Д. - Шкільні грамматики Юрія Шевельова (2011)
Попов С. Л. - Вариантность русских прилагательных, мотивированных существительными и глаголами: смыслоразличительные тенденции (2011)
Ткач О. В. - Кореляційний зв’язок як визначальний елемент структури займенниково-співвідносного складнопідрядного речення (2011)
Умрихіна Л. В. - Реалізація семантики бажання прискореного здійснення у висловленнях сучасної української мови (2011)
Шкіцька І. Ю. - Прийоми посилення впливової функції звертань (2011)
Волкова І. В. - Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській проз, Алєксєєва О. О. (2011)
Лисиченко Т. Ю. - Наскрізна метафора в поетичних текстах М. Рильського: сонячний сад поета (2011)
Маленко О. О. - Мовні ігреми в постмодерному поетичному тексті:від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя (2011)
Масло О. В. - Образно-символічна система української казки (2011)
Палиця Г. С. - Репрезентація педагогічного дискурсу в концепції сучасних українських дослідників (2011)
Яковлєва В. Б. - До питання про ідіостиль Олександра Ільченка (на матеріалі фітоназв роману "Козацькому роду нема переводу" (2011)
Бєляєва Т. В. - Мова і стиль публічного мовлення, Тимченко І. В. (2011)
Ільченко О. А. - Мовностилістичні модифікації преси ХХІст.:природа й наслідки (2011)
Можарова Т. М. - Стилістичні функції онімії поетичного тексту (2011)
Підгородецька І. Ю. - Стилістичні функції лексичних одиниць із семантикою естетичного оцінювання в мові творів дитячої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Ріжко Р. Л. - Метафора як домінанта поетичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття: когнітивний аспект (2011)
Тихоненко О. В. - Стан дослідження офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови (2011)
Юйин Лю - Метафора в пространственном континууме романа А. Иличевского "Матисс" (2011)
Космеда Т. А. - Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистост, Карпенко Н. А. (2011)
Якименко О. О. - Блондинки і домогосподарки як стереотипи читачав інтернет-обговореннях художньої літератури (2011)
Ломакович С. В. - Мовотворчість Олександра Олеся крізь призму когнітивної лінгвістики (2011)
Стасевський С. Б. - Рецензія (2011)
Шевченко Л. І. - Мовна картина світу в інтерпретації професора Л. А. Лисиченкo (2011)
Відомості про авторів та вихідні дані (2011)
Гошовский С. В. - Энергетический потенциал метана угольных шахт Украины и возможности его освоения, Сиротенко П. Т. (2014)
Лисенко О. А. - Підсумки І Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання моніторингу й наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи "Геомоніторинг-2013”, м. Судак, 9–13 вересня 2013 р. (2014)
Василенко А. П. - Перші результати проведення моніторингу та наукового супроводження розробки розсипних титанових родовищ у межах західної частини Українського щита, Трохименко В. М. (2014)
Лысенко А. А. - Особенности мониторинга и научного сопровождения промышленной разработки месторождений огнеупорных и тугоплавких глин (2014)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения-IV (IX)” 16–22 сентября 2013 г., г. Судак, АРК, Украина (2014)
Зинчук Н. Н. - Особенности постмагматического изменения кимберлитов Восточно-Европейской платформы (2014)
Калашник А. А. - Новые закономерности размещения и особенности формирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (2014)
Бескрованов В. В. - О пространственно-временной эволюции алмаза Cибирской платформы (2014)
Кузин А. М. - О сейсмической модели залеченного и "живущего” разрывного нарушения (2014)
Вуль М. Я. - До методики палінспаcтичних реконструкцій складчастих споруд з покривно-насувною тектонікою (на прикладі Західноукраїнського нафтогазоносного регіону) (2014)
Зурьян О. В. - К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений, Левченко А. И. (2014)
Паранько І. С. - До питання про стратиграфічне розчленування скелюватської світи Криворізької серії, Матіщук О. А. (2014)
Полканов Ю. А. - Патриот Карадага, Полканова А. Ю. (2014)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2014 році (2014)
Гордієнко Н. Г. - Мікроструктурні параметри в словниках жаргонної лексики (2011)
Лебеденко Ю. М. - Використання символів-орнітонімів у мовні й картині світу поетів-романтиків (2011)
Луцеева Ю. Н. - Структурная синонимия русских фразеологических единиц (на материале ФЕ с компонентом-числительным) (2011)
Макарова О. В. - Функції фразеологічних одиниць у п’єсі "Маклена Граса" Миколи Куліша (2011)
Малиновська А. В. - Лексико-тематична парадигма "Жінка" в мовному світі А. Малишка (2011)
Омельяненко О. В. - Фразеологізми з компонентами "вогонь" і "вода" як засоби вербалізації танатологічної семантики (2011)
Таран О. С. - Ціннісний аспект субстандартної фразеології (на матеріалі української постмодерної прози) (2011)
Щербакова Н. В. - Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури (2011)
Белевцова С. О. - Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй- Хмари (2011)
Дашко Н. Т. - Аналіз складників кон цептополя NATUR у романах Соми Морґенштерна (2011)
Зеленцова М. Г. - Аналіз Фразеологічних Номінацій концепту Гроші (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) (2011)
Карпенко Н. А. - Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного (2011)
Ляховин О. Б. - Концептосфера подорож в українському, російському та німецькому паремійному фонді (2011)
Маленко О. О. - Національні коди української постмодерної мовотворчості (2011)
Плотнікова Н. В. - Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект (2011)
Помирча С. В. - Архетипні жіночі образи в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." (2011)
Серебрянська І. М. - Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини ХХ ст. (2011)
Юськів Б. М. - Образ-концепт слідчого в паремійній картині світу українців (2011)
Олексенко О. А. - Лексико-словотвірні ігреми як ознака стилю сучасного постмодерну (2011)
Васютенко І. О. - Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана (2011)
Зайцева М. А. - Отражение идиостиля автора в организации семантического пространства текста (2011)
Ільченко О. А. - Метафоричні словосполучення в проекції на мову української преси поч. ХХІ ст.: лінгвістичний статус, засоби актуалізації (2011)
Мітніцька Г. В. - Засади семантико-функціонального аналізу поетичного словника Володимира Сосюри (2011)
Павлова І. А. - Моделювання художніх засобів на базі числівника в поетичних текстах В. Стуса (2011)
Прима Л. О. - Остап Грицай як інтерпретатор шевченкового тексту (на матеріалі аналізу перекладу поеми "Кавказ" німецькою мовою) (2011)
Сазонова Я. Ю. - Динаміка мовної кодифікації простору почуттів у готичному романі (2011)
Супрун Л. О. - Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара (2011)
Тимченко Ю. О. - Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу (2011)
Шпак Ю. О. - Типи інтертекстем у "козацьких літописах" (2011)
Волобуєва О. О. - Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал (2011)
Демберецька М. П. - Семантичні відношення між німецькими похідними прикметниками з напівсуфіксами (2011)
Манохіна Ю. Є. - Сполучуваність іменників із семантикою збірності з дієсловами (2011)
Мороз Т. Ю. - Розряд збірних іменників у контексті категорії числа як вияв семантико-граматичної асиметрії (2011)
Рязанцева Д. В. - Ненормативне ступенювання прикметників та прислівників як характерна тенденція сучасної української мови (2011)
Чернушенко Н. М. - Про деякі cемантико-синтаксичні особливості складних речень у прозі Павла Загребельного (2011)
Яременко Т. Г. - Генеративна активність дієслів, мотивованих назвами, що передають циклічний характер часу (2011)
Космеда Т. А. - Позитивна тональність комунікації як чинник взаєморозуміння: роль дискурсивних слів (2011)
Осипова Т. Ф. - Потенції паремій для дослідження комунікативної лінгвістики (2011)
Посмітна В. В. - Майбутній офіцер внутрішніх військ як суб’єкт мовного впливу (2011)
Сліпецька В. Д. - Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації (2011)
Халіман О. В. - Граматична ігрема в сучасній комунікації (на прикладі метафоризованого вживання родових форм) (2011)
Шкіцька І. Ю. - Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми (2011)
Besarab T. P. - Meaning Making for Second- Language Students (2011)
Козир М. В. - Теорія аргументації у формуванні вмінь в учнів доводити в ході критичної дискусії (2011)
Лучкевич В. В. - Формування світоглядної культури учнів у процесі вивчення іноземної мови, Кемінь Г. М. (2011)
Бєляєва Т. В. - Традиції й новації в синтаксисі сучасної газетної мови (2011)
Яковлєва В. Б. - Текстово-образна універсалія як інструмент дослідження формульності думового епосу (2011)
Хроніка. Всеукраїнська науково-практична конференція в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І. Франка (20–22 вересня 2011 р.). (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів, вихідні дані (2011)
Шевченко Л. І. - Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики (2004)
Ніка О. І. - Лінгвістичні основи модальності (2004)
Миронова В. М. - Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку (2004)
Наєнко Г. М. - Причини звукозмін у дослідженні історії української мови (2004)
Щербина Р. А. - Латинська мова в Правобережній Україні на початку доби козаччини (2004)
Волкова І. В. - Про мотивованість фізичних термінів (2004)
Максименко А. В. - Особливості функціонування термінологічної лексики в текстах офіційних заяв з міжнародних питань (2004)
Голубовська І. О. - "Свійські тварини” як фрагмент національно-мовних картин світу (2004)
Солдатова Л. П. - До теорії розмежування неоднозначностей (2004)
Бондар М. В. - Семантичні конотації в концептосфері української мови (2004)
Попова Т. О. - Особливості наївно-етичного дискурсу української молоді (2004)
Мірченко М. В. - Семантико-синтаксична надкатегорія темпоральності і її грамемне вираження (2004)
Бондарєва Н. О. - Висловлювання-поради у системі директивних мовленнєвих актів (2004)
Буркут К. С. - Образ крові в поетичній системі О. Олеся (2004)
Семенюк В. Я. - Мовні репрезентативні моделі сну в романі Юрія Іздрика "Воццек” (2004)
Хом’як О. І. - Психориси, властиві особі, як об’єкт метафоризації в українській прозі останньої третини ХХ ст. (2004)
Лук’янченко М. П. - Французька екзистенціальна проза: проблеми перекладу сильних позицій тексту (2004)
Калєтнік А. А. - Лінгвістична аргументація естетико-культурного феномену неокласичного тексту (2004)
Божук О. М. - Метафоричність мови Б. Антоненка-Давидовича (на матеріалі повістей 20-х рр. ХХ ст.) (2004)
Шевченко Л. І. - Тисячолітня історія літературного поступу української мови: Рецензія на підручник В. М. Русанівського "Історія української літературної мови” –К. : АртЕк, 2001; 2-е доп. видання. − 2002. − 392с., Ніка О. І. (2004)
Шевченко Л. І. - Лінгвістична аргументація конфесійного стилю в сучасній українській літературній мові (2004)
Ніка О. І. - Протиставлення чи взаємодія книжної і народної культур? (2004)
Лисиченко Л. А. - Письменник. - Читач. - Українська літературна мова (2004)
Слухай Н. В. - Сучасна стендова реклама в світлі даних НЛП (2004)
Миронова В. М. - Латина в Галії до приходу Карла Великого (2004)
Хом’як О. І. - Астральна модель світу в асоціативно-образному слові останньої третини ХХ ст. (2004)
Семенюк В. Я. - Лінгвістичні аспекти розуміння внутрішнього мовлення в системі В. С. Біблера (2004)
Горобець В. Й. - Основи складоподілу і синтагматичного членування рукописного тексту ХVІІ-XVIII ст. (2004)
Дем’янюк А. А. - Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. (2004)
Дуброва Г. І. - Польські запозичення в карпатських говорах в діахронічному аспекті (на матеріалі пам’яток другої половини ХVІ ? ХVІІ ст.) (2004)
Шевчук І. Л. - Про статус імператива в українській мові (2004)
Наєнко Г. М. - Терміни матерія і форма у староукраїнській літературній мові (2004)
Вербенєц М. - Типологія системних відношень української та польської юридичних субмови (2004)
Волошина Т. М. - Лінгвістичні аспекти аналізу кібернетичної термінології (2004)
Малицька В. А. - Питання когнітивного опису терміносистеми комп’ютерних технологій китайської мови (2004)
Козирєва З. Г. - Лексико-семантична дистрибуція концепту прийнятності в українській культурі (опозиція: свій – чужий) (2004)
Суховій О. О. - Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи (2004)
Солдатова Л. П. - Використання інформаційно-кореляційного критерію в практиці розмежування неоднозначностей (2004)
Чала Ю. П. - Власні імена як естетична категорія: проблеми перекладу (2004)
Шевченко Л. І. - Часовий і етичний дискурси "Слова о полку Ігоревім”: Стаття-рецензія на монографію В. Г. Скляренка "Темні місця” в "Слові о полку Ігоревім”. - К. : Довіра, 2003. - 147 с., Ніка О. І. (2004)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Пономаренко Н. П. - Семінар-тренінг "Інноваційні рішення для птахівницьких підприємств” (2012)
Отченашко В. В. - Вихід продуктів забою та харчова цінність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями енергії (2012)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем триптофану у годівлі качок, Скнар С. В. (2012)
Мельник В. В. - Хайсекс-2012” – семінар у Фрунзе (2012)
Кулібаба Р. О. - Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з використанням полімеразної ланцюгової реакції, Подстрєшний О. П. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри несучості гусей (2012)
Бородай В. П. - Микробная контаминация корма в птицеводстве: скрытая угроза, Фотина Т. И., Сурай П. Ф. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Мірошниченко М. І. - До проблеми критеріїв типології сучасних правових систем (2013)
Заморська Л. І. - До питання про визначення сучасного права (2013)
Волинець В. В. - Функції держави і правове забезпечення її взаємодії з громадянським суспільством (2013)
Пильгун Н. В. - Забезпечення прав, інтересів і свобод людини та громадянина – пріоритетне завдання органів державного управління у сфері виконавчої влади, Рощук М. В. (2013)
Шакірзянова І. В. - Політичний режим та законність: взаємодія та взаємозв’язок (2013)
Котенко О. А. - Право і політика: характеристики взаємодії (2013)
Гордимов А. В. - Доктринальні джерела права та права людини в романо-германській та англосаксонській правових системах (2013)
Омельчук В. В. - Нормативно-правові акти проти єретиків у структурі норм церковно-канонічного права Візантійської імперії (кінець ІV – ХІ ст.) (2013)
Цимбал В. О. - Розвиток та функціонування мережі ощадних установ на території України у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Лебедєв Д. В. - Правове регулювання діяльності відділу судової медицини та медичної експертизи Міністерства народного здоров’я та опікування Української держави у 1918 р. (2013)
Антонов В. О. - Об’єкти національної безпеки та їх особливості (2013)
Берназюк Я. О. - Правотворчість Президента України крізь призму особливостей деяких видів його актів (2013)
Гапоненко Л. В. - Місце політичних партій в політичній системі України (2013)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування (2013)
Волощук О. Т. - Місце та роль уряду у механізмі здійснення зовнішньої політики (2013)
Петришина-Дюг Г. Г. - Поняття та структура правового статусу політичних партій (2013)
Царук Л. С. - Еволюція поняття права на мирні зібрання в Україні (2013)
Клименко О. І. - Поняття і зміст забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання (2013)
Зайцева І. О. - Організаційно-правове забезпечення муніципальної статутної нормотворчості в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Толкачова І. А. - Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні (2013)
Кадук Т. Д. - Проблеми реалізації парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади в Україні (2013)
Синкова О. М. - До питання організаційно-правового забезпечення аудиту адміністративної діяльності (2013)
Муза О. В. - Об’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин (2013)
Менів Л. Д. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання захисту прав споживачів (2013)
Трегубов Е. Л. - Поняття та структура механізму реалізації права на судовий захист в адміністративному судочинстві України (2013)
Коцовська О. Л. - Права споживачів як об’єкт адміністративно-правової охорони (2013)
Чернуха М. М. - Проблема недосконалості інвестиційного законодавства в Україні та шляхи її вирішення (2013)
Досінчук К. Ф. - Розвиток наукових підходів до осмислення правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату в Україні (2013)
Чекотовська О. Е. - Теоретико-правові аспекти визначення основних понять у сфері електронного документообігу (2013)
Короп О. В. - Застосування угод про обмін інформацією у зв’язку із проведенням митними органами документальних перевірок (2013)
Шамшина І. І. - Представництво працівників у колективно-договірних відносинах (2013)
Нелін О. І. - До питання доказів та доказування у нотаріальному процесі України (2013)
Шимон С. І. - Сутність майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: спроба теоретичного осмислення (2013)
Третьякова В. Г. - До питання про кодифікацію біоетичного законодавства та створення біоетичної інфраструктури в Україні (2013)
Красицька О. В. - Підстави виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини (2013)
Коструба А. В. - Деякі питання цивільно-правового делікту як правоприпиняючого юридичного факту (2013)
Короєд С. О. - Доступність правосуддя в цивільних справах як засіб забезпечення його ефективності (2013)
Дорошенко Л. Н. - Несоответствие количественного состава участников хозяйственного общества требованиям закона как основание принудительной ликвидации (2013)
Васильєв С. В. - Кодифікація як основна форма систематизації джерел цивільного процесуального права України (2013)
Зеліско А. В. - Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів (2013)
Харченко О. С. - Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності (2013)
Іванюченко О. В. - Комп’ютерна програма як частина винаходу (2013)
Кучма О. Л. - Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять (2013)
Габрелян А. Ю. - Поняття та сутність дефініції "податкове консультування" (2013)
Краєвський І. В. - Правові наслідки невиконання обов’язку щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Дерій О. О. - Поняття аліментного зобов’язання (2013)
Даниленко Є. М. - Викуп акцій акціонерним товариством у Російській імперії: історико-правовий аналіз (2013)
Головащук А. П. - Цивільно-правові аспекти донорства репродуктивних клітин (2013)
Вінциславська М. В. - Поняті та їх роль у виконавчому провадженні (2013)
Амбарцумян К. М. - Поняття, зміст та правова природа віндикації (2013)
Сушко Е. А. - Захист прав міноритарних акціонерів у Німеччині, Китаї, Україні: порівняльний аналіз (2013)
Михайлова Д. С. - Проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичної особи в Україні (2013)
Гайка О. Р. - Проблеми правового регулювання набрання чинності рішення про місцевий бюджет (2013)
Сидор В. Д. - Правова природа землеустрою (2013)
Гарварт Г. А. - Домінанти державного управління лісовим фондом України (2013)
Онищенко І. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Яновська О. Г. - Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні (2013)
Аніщук В. В. - Уявна оборона в законодавстві зарубіжних країн (2013)
Неживець О. М. - Виправлення та ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах України (2013)
Cоловйова А. М. - Історико-правовий аналіз видів злочинів проти власності на українських землях (2013)
Самандас Н. В. - Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід (2013)
Віскунов В. В. - Проблеми визначення факультативних ознак суб’єктивної сторони складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 КК України (2013)
Коваль О. М. - Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика (2013)
Алексеєва Н. Ю. - Встановлення кваліфікуючих ознак злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них (2013)
Бойкова М. А. - Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином (2013)
Рунов В. Ю. - Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу (2013)
М’ячикова І. В. - Види віктимної поведінки неповнолітнього в генезисі статевих злочинів (2013)
Ярошенко О. Д. - Безпосередній об’єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України (2013)
Кашка О. С. - Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2013)
Хорошаєв Є. С. - Формування податкового права в Європейському Союзі (2013)
Білоцький С. Д. - Проект DESERTEC – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики (2013)
Пасічник Я. С. - Стадії правового регулювання міжнародної судової процедури (2013)
Шевкунова Є. О. - Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища (2013)
Антипенко А. В. - Мирні засоби розв’язання збройної конфліктності: проблеми дієвості (2013)
Скрипнюк О. О. - Інституціальне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2013)
Кресіна І. О. - Статус національних меншин як фактор етнокультурного розколу України (2013)
Вітман К. М. - Політико-правові виклики міжетнічній толерантності в Україні (2013)
Співак В. М. - Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення в умовах глобальних трансформацій (2013)
Іжа М. М. - Вплив політики єдності ЄС на регіональний розвиток Польщі (2007–2013 рр.) (2013)
Явір В. А. - Інсти туціалізація політи ко-пра во вої про тидії дис кримінації як ме ханізм кон солідації ук раїнсько го суспільства (2013)
Цапко О. М. - Політика Української Центральної Ради щодо автокефалії Української Православної Церкви (2013)
Перегуда Є. В. - Модернізація соціокультурно розколотого суспільства (2013)
Згурська В. Л. - Особливості законодавчого регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2013)
Матвієнко А. С. - Об’єднання територіальних громад: досвід Фінляндії та Латвії (2013)
Ярошко О. З. - Принципи міждержавних відносин України (2013)
Єфімов О. М. - Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України, Заєць В. А. (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал: концептуальні підходи зарубіжних дослідників (2013)
Чиж І. С. - Конституційно-правові засади забезпечення права на поширення інформації в процесі формування інформаційного та громадянського суспільства (2013)
Герасименко А. Л. - Зовнішньоекономічна стратегія держави: проблема визначення (2013)
Павличенко О. В. - Юридичні фікції у приватному праві України (2013)
Бойчук І. В. - Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях (2013)
Білошицький В. І. - Демократичний цивільний контроль як механізм реалізації цивільно-військових відносин (2013)
Лукаш Т. Л. - Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів (2013)
Яфонкіна І. П. - Рівень освіти як чинник національної безпеки держави (2013)
Лубська В. В. - Трансформація українського суспільства: наслідки вестернізації (2013)
Червінка І. - Етнополітичний конфлікт, його причини та типологія (2013)
Пархоменко Н. М. - Актуальне дослідження джерел цивільного процесуального права (2013)
Копиленко О. Л. - Перегляд судових актів у господарському судочинстві: проблеми та тенденції розвитку, Баймуратов М. О. (2013)
Нагребельний В.П. - Фундатор науки державного управління (до 90-річчя від дня народження відомого українського вченого-правознавця В.В. Цвєткова), Андрійко О.Ф. (2013)
Шевченко Л. І. - Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) (2005)
Ніка О. І. - Реконструкція староукраїнської літературної мови ХІV – першої половини ХVІ ст. (2005)
Шевченко Л. Л. - Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові (2005)
Дем’янюк А. А. - Композити як органічний складник лексики староукраїнської літературної мови кінця XVI–XVII ст. (2005)
Шипнівська О. О. - Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови (2005)
Бугаков О. В. - Автоматична ідентифікація складених прийменників в українському тексті (2005)
Мушніна О. О. - Особливості відтворення артиклів у перекладі науково-технічної та художньої прози (2005)
Вербенєц М. Б. - Лексико-семантичні процеси в сучасній юридичній термінології (2005)
Волошина Т. М. - Ознаки кібернетичної термінології як вербалізованої системи (2005)
Солдатова Л. П. - До правомірності використання поняття "інформація” як лінгвістичного об’єкта (2005)
Шулінова Л. В. - Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови (2005)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка (2005)
Максименко А. В. - Функціонування номенклатурних назв у текстах дипломатичних документів (на матеріалі офіційних заяв з міжнародних питань) (2005)
Хом’як О. І. - Мовна картина світу в функціонально-стилістичному дискурсі (2005)
Семенюк В. Я. - Співвідношення мови та мислення як наукова парадигма аналізу внутрішнього мовлення (2005)
Бондар М. В. - Часові мовні ідентифікатори кінця ХХ століття в українському прозовому тексті (2005)
Майсак І. - Ритмічна модель народної пісенності як засіб організації тексту в поезії Олександра Олеся: постановка проблеми (2005)
Штельмах М. Л. - Культурологічний аспект функціонування стилістичної норми в стилі масової інформації (2005)
Коротич Ю. П. - Лексика на позначення нечистої сили в мовній картині світу українців (2005)
Шевченко Л. І. - Українська мова – ad fontes. Стаття-рецензія на монографію: Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі "спільної колиски”. – 2-е вид. , доп. – К.: Арістей, 2004. – 179 с., Ніка О. І. (2005)
Лобач-Жученко С. Б. - Биотит-гранатовые гнейсы - результат cтруктурно-, Егорова Ю. С., Юрченко А. В., Балаганский В. В., Артеменко Г. В., Чекулаев В. П., Арестова Н. А. (2009)
Дубина О. В. - Петрохімічні особливості лужних порід Антонівського масиву (Побужжя) (2009)
Силаев В. И. - Номенклатура минералов группы эпидота на примере полярноуральского манганицоизита, Голубева И. И., Филиппов В. Н. (2009)
Шумлянський Л. В. - U-Pb вік цирконів та геохімічні особливості ріолітів Овруцької западини, Північно-Західний район Українського щита, Богданова С. В. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимия основных кристаллосланцев западноприазовской серии (Приазовский, Швайка И. А., Демедюк В. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2009)
Кураєва І. В. - Біогеохімічні показники ґрунтів у зоні впливу Костянтинівського свинцево-, Манічев В. Й., Олішевська С. В., Локтіонова О. П., Яковенко О. В. (2009)
Ємець О. В. - Етапи формування стратиформних рудопроявів міді типу "red-bed" у Північно-Західному Донбасі: результати геохімічних, Жикаляк М. В., Решетарський П. Ф. (2009)
Кульчицкая А. А. - Сопоставление результатов извлечения метана из минералов механическим и термическим, Нивин В. А., Аведисян А. А., Возняк Д. К., Васюта Ю. В. (2009)
Єсипчук К. Ю. - Щодо достовірності результатів хімічних аналізів гранітоїдів та їх перерахунки наближено на модальний мінеральний, Коновал Н. М., Сьомка Л. В. (2009)
Нырков А. А. - Про номенклатуру гидрослюд (2009)
Наші автори (2009)
Шевченко Л. І. - Тенденції розвитку світових мов і національна перспектива: лінгвістичні можливості впливу на ситуацію (2005)
Ніка О. І. - "Можливі світи” і мовна концептуалізація (2005)
Соловей Н. В. - Пасивна перспектива головної предикації речення та граматичні способи її вираження (2005)
Калєтнік А. А. - Теоретичні засади лінгвістичного аналізу неології в неокласицистичному тексті (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток функціональної семантики плюсквамперфекта у давньогрецькій мові (2005)
Горобець В. Й. - Зміцнення українсько-російських мовних взаємин у добу просвітництва ХVІІІ ст. (2005)
Дем’янюк А. А. - Роль складного епітета в мові староукраїнської поезії кінця XVI–XVII ст. (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського