Чабаненко С. В. - Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод осіб похилого віку: поняття та особливості (2012)
Головкін Б. М. - Відвернення і припинення злочинів економічної спрямованості у паливно-енергетичній сфері України (2012)
Бабанін С. В. - Підстави криміналізації порушення чинних на транспорті правил (2012)
Блажівський Є. М. - Причини та умови злочинів: поняття і класифікація (2012)
Бойко В. М. - Глобалізаційні аспекти взаємодії тероризму та організованої злочинності (2012)
Валькова Є. В. - Особливості визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя (2012)
Гуцуляк М. Я. - Поняття, зміст та шляхи подолання злочинних проявів у діяльності ОВС (2012)
Назимко Є. С. - Пробація як альтернатива покарання за ухилення від сплати коштів на утримання дітей та непрацездатних батьків у світлі змін до кримінального законодавства України (2012)
Обушенко О. М. - Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці (2012)
Титаренко О. О. - Передумови формування державної комплексної програми протидії злочинності в Україні (2012)
Шаблистий В. В. - Кримінальний закон та духовна безпека людини (2012)
Шалгунова С. А. - Особа злочинця та ситуація в механізмі вчинення насильницьких злочинів (2012)
Школа С. М. - Розвиток законодавства про здійснення помилування в Україні (2012)
Бабенко В. М. - Детермінанти умисних вбивств, вчинених організованими групами та злочинними організаціями (2012)
Боровинський С. Б. - Витоки та сучасний стан кримінальної відповідальності за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (2012)
Бочарников С. О. - Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України (2012)
Ємельянов М. В. - Ознаки об’єкта та предмета злочину у складах шахрайства, передбачених Кримінальним кодексом України (2012)
Іваненко Ю. Л. - Спеціально-кримінологічні заходи віктимологічної профілактики злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом (2012)
Керімов А. З. - Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних складів злочинів (2012)
Кирбят’єв О. О. - Діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України (2012)
Кубрак Р. М. - Окремі аспекти виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк відносно засуджених з психічними відхиленнями (2012)
Снісаренко К. С. - Декриміналізація проституції в Україні: "за і проти" (2012)
Чернова Н. В. - Досвід країн пострадянського простору у сфері правового регулювання відповідальності за використання малолітніх дітей для зайняття жебрацтвом (2012)
Василинчук В. І. - Об’єкт та предмет оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній сфері (2012)
Вишня В. Б. - Особливості виявлення та розкриття розкрадань на транспорті (2012)
Тарасенко В. Є. - До питання використання матеріалів оперативно-технічного документування фактів хабарництва у кримінальному судочинстві (2012)
Будзієвський М. Ю. - Можливість отримання криміналістично значимої інформації при використанні методу опису під час дослідження електронного документа (2012)
Глієвий А. О. - Напрями підвищення ефективності використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі (2012)
Душейко Г. О. - Загальні основи взаємодії оперативних працівників зі слідчими при порушенні кримінального провадження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності (2012)
Капітанчук Л. Ю. - Характеристика особи злочинця та нелегального мігранта при переправленні через державний кордон України (2012)
Карнаухов О. В. - Теоретичні основи взаємодії і координації митних та правоохоронних і контролюючих органів у ході виявлення ознак кримінального правопорушення та розслідування у провадженнях про контрабанду (2012)
Керевич О. В. - Здійснення провадження по кримінальних проступках за новим КПК України (2012)
Коряк В. В. - Виявлення злочинів під час здійснення державних закупівель, Сливенко В. Р. (2012)
Сліпченко В. І. - Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів за новим КПК України (2012)
Уваров В. Г. - Проблеми реалізації принципу юридичної визначеності при застосуванні контролю за вчиненням злочину (2012)
Філяніна Л. А. - Забезпечення безпеки потерпілих, свідків чи інших осіб, які сприяють кримінальному судочинству (міжнародно-правовий аспект) (2012)
Халілєв Р. А. - Форми оперативно-розшукової діяльності та проблеми їх класифікації (2012)
Хараберюш І. Ф. - Специфіка та необхідність використання спеціальної техніки щодо отримання доказів (2012)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення слідчого експерименту (2012)
Шинкаренко І. О. - Психологічні аспекти розшуку безвісно зниклих неповнолітніх (2012)
Шинкаренко І. Р. - Організаційні засади спеціального слідчого експерименту, Кириченко О. В. (2012)
Безрукава А. Ф. - Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2012)
Єпринцев П. С. - Використання знань щодо оперативно-розшукової характеристики у попередженні та розкритті злочинів економічної спрямованості (2012)
Мітрухов П. М. - Історичний аспект незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2012)
Рєзников С. Д. - Щодо характеристики чинників протиправної поведінки неповнолітніх, причетних незаконного обігу наркотиків (2012)
Шеремет Л. А. - Взаємодія і взаємозв’язок права з освітою та наукою (2012)
Титул, Зміст (2014)
Безрученков Ю. В. - Професійна культура у сфері ресторанного господарства: сутність та компоненти (2014)
Горбачева В. А. - Специфика подготовки преподавателя информационно-библиотечных дисциплин, Горбачева Д. А., Горбачев А. А. (2014)
Кривко Я. П. - Особливості викладання математичних дисциплін для студентів спеціальності "Системний аналіз", Коваленко Є. В. (2014)
Піскурська Г. В. - Плюрилінгвальний компонент у структурі професійної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Польова Л. В. - Сучасна система вищої туристської освіти в Україні (2014)
Чорна Л. В. - Інноваційні технології в туризмі як навчальна дисципліна та складова розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму (2014)
Щука Г. П. - Удосконалення процесу підготовки та проведення випускного кваліфікаційного дослідження на спеціальності "Туризмознавство (за видами)" (2014)
Гладка Л. І. - Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування (2014)
Дмор С. - Обґрунтування методики навчання молодших школярів футболу з використанням інформаційних технологій (2014)
Калашник Н. Г. - Методологічні засади густосології – науки про естетичний смак (2014)
Нежива Л. Л. - Методична модель вивчення літературних напрямів крізь призму синергетики та педагогічних стратегій евристики (2014)
Пономаренко Т. О. - Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури керівників дошкільної освіти (2014)
Рожко М. М. - Формування та розвиток особистості дитини засобами танцювального мистецтва (2014)
Архипова О. В. - Пути совершенствования системы образования в сфере туризма в условиях глобального мира, Тишукова Н. А. (2014)
Костикова Н. А. - Экологическое образование в российской высшей школе: современное состояние и направления модернизации, Костиков А. Н., Зачиняев Я. В., Зачиняева А. В. (2014)
Мерзлякова Г. В. - Формирование и развитие системы подготовки кадров в сфере туризма Российской Федерации: региональный аспект, Баталова Л. В., Оконникова Т. И. (2014)
Ху Лифей - Место и роль ушу в формировании специальных знаний и двигательных качеств у будущих учителей физического воспитания в ВУЗах Китая, Максименко И. Г. (2014)
Балабан О. О. - Лексико-граматичні трансформації при перекладі англомовних заголовків українською мовою (2014)
Vitebskaya P. V. - Metaphor and the Translation Issues (2014)
Kupinskaya T. A. - Linguocultural Aspects of English Zoomorphic Phraseological Units (2014)
Одородько О. С. - Передача аксіологічної складової народних казок в перекладі: до постановки питання, Крисало О. В. (2014)
Пантикіна Н. І. - Трансформація додавання при аудіовізуальному перекладі художніх фільмів, Деарт А. Є. (2014)
Саніна Є. O. - Метафоричне моделювання як характерна риса роману Майкла Каннінгема "Години” і його передача при перекладі, Євдокименко О. О. (2014)
Танцура В. Є. - Лінгвокультурологічні аспекти перекладу художніх фільмів англійською мовою (на матеріалі оригіналу фільму "Тіні забутих предків”) (2014)
Ткачівська М. Р. - Мовні "заплави” або лихослів’я (перчений хліб перекладача) (2014)
Василькова І. О. - Поняття "гостинність” вербалізоване в німецькій та українській мовних картинах світу (2014)
Kozak S. V. - Frame Structures Describing Human Appearance in a German Literary Discourse (2014)
Kokoza T. D. - Cognitive and Structural-semantic Parameters of Political Apology in the Media Discourse (2014)
Kolesnyk O. S. - Lingual Representation of the Mythic Concept WAY (2014)
Маслова В. А. - Языковая картина мира восточных славян (2014)
Moskalenko O. I. - Semantic Transformations of English Verbs in Pilot-controller Communication (2014)
Недайнова І. В. - Реалізація емотивної функції в англомовному антиглобалістському дискурсі (на матеріалах сайтів Всесвітнього соціального форму (WSF) та соціальної мережі Care2), Саманджія А. Г. (2014)
Ситникова Е. В. - Единицы национально-культурного пространства внутреннего лексикона человека (2014)
Стоянова І. Д. - Лексичні засоби вербалізації образно-ціннісного складника лінгвокультурного концепту STATE в дискурсі антиутопії (2014)
Иванова Н. П. - Имплицитное значение изображений цветов в картинах окружающего мира русских писателей XIX века (2014)
Ізотова Н. П. - Образ персонажу крізь призму вертикального контексту художнього твору (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2014)
Медоренко О. М. - Специфіка автометатекстового та авто-гіпер-текстового автокоментаря в сучасному літературо-знавстві (2014)
Tokarieva L. V. - From Imago to Image (Representation of America in the Novels "Speak, Memory” and "Lolita” by Vladimir Nabokov) (2014)
Максименко О. В. - Формування навичок міжкультурної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей (2014)
Perova S. V. - Professional Language Training of the International Relation Students: the Problems of Teaching through Translation (2014)
Яхнюк Т. О. - Використання автентичних художніх відео-фільмів для комплексного розвитку мовленнєвих умінь студентів мовних факультетів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Войтко Р. В. - Місцевий бюджет: склад та джерела надходження до області (2010)
Гуменюк В. В. - Історичні аспекти бюджетно-податкового регулювання курортно-туристичної сфери регіону, Великочий В. С. (2010)
Коваль С. Л. - Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства (2010)
Мірошниченко О. В. - Податкова система України та її роль у забезпеченні національної економічної безпеки (2010)
Савчук С. В. - Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах (2010)
Сидор І. П. - Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів Державної податкової служби України (2010)
Сидорович О. Ю. - Фіскальні реформи Петра І (2010)
Синчак В. П. - Місцеве оподаткування в Україні: проблеми запровадження та їх розв’язання (2010)
Федів Р. Є. - Напрямки удосконалення обліково-аналітичного забезпечення бюджетного фінансування на виконання бюджетних програм (2010)
Агрес О. Г. - Оцінювання ефективності основних засобів підприємства (2010)
Бенедик Ю. Ю. - Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2010)
Жалко О. В. - Грошові потоки в оцінці інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання (2010)
Козак Л. В. - Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності (2010)
Коришко Н. Є. - Облікова політика як фактор впливу на формування фінансових результатів підприємства (2010)
Левицька О. О. - Оцінювання ризиків при впровадженні інноваційних проектів (2010)
Ліпич Л. Г. - Моніторинг і його роль у визначенні фінансово-економічної стійкості машинобудівних підприємств, Чуліпа І. Д. (2010)
Матвійчук О. В. - Методичні засади оцінювання підземних вод (2010)
Півнюк О. П. - Облік витрат операційної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації економіки України (2010)
Приварникова І. Ю. - Системне управління витратами на основні засоби як джерело підвищення ефективності їх використання та оновлення (2010)
Сінгаєвський І. П. - Міжнародний досвід створення та функціонування державних акціонерних та холдингових компаній (2010)
Булавинець В. М. - Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні (2010)
Дем’янчук О. І. - Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні (2010)
Дем’янюк А. В. - Забезпечення суспільних благ на субнаціональному рівні (2010)
Заяць Т. А. - Мотиваційний механізм забезпечення зайнятості населення України, Павлачик Л. В., Заяць В. С. (2010)
Карлін М. І. - Фінансово-економічні метди державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України (2010)
Костюкова О. В. - Облік доходів та витрат фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2010)
Левицька С. О. - Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації (2010)
Макара О. В. - Розвиток соціальних та економічних процесів держави як передумова формування моделі регулювання економіки (2010)
Сидорчук А. А. - Проблеми формування фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні (2010)
Шаварина М. П. - Перерозподільні процеси в пенсійній системі України (2010)
Шаманська Н. В. - Проблеми та основні напрями підвищення ефективності управління коштами пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи (2010)
Вовченко О. С. - Діяльність комерційних банків і макроекономічна динаміка в Україні (2010)
Кузьмак О. М. - Забезпечення стійкості банківської системи шляхом рефінансування (2010)
Щурик М. В. - Нові пріоритети фінансового забезпечення розвитку земельних ресурсів АПК у Карпатському макрорегіоні (2010)
Волкова І. А. - Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій (2010)
Галецька Т. І. - Удосконалення державного регулювання лізингових відносин, Топішко О. І. (2010)
Єгоричева С. Б. - Сучасні тенденції інноваційної діяльності банків на фінансових ринках (2010)
Ковалець Б. М. - Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі (2010)
Костюкевич О. І. - Іпотечні цінні папери як головний інструмент рефінансування іпотечних кредитів (2010)
Мокрицька А. Б. - Управління фінансами та фінансова політика: сутнісно-теоретичні аспекти (2010)
Рожкова К. І. - Особливості ре капіталізації банків України в умовах економічної кризи (2010)
Рябокінь М. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку сек’юритизації фінансових активів та перспективи його розвитку (2010)
Сазонець І. Л. - Аналіз проблем інвестиційної діяльності страховиків в Україні за результатами стандартизованого інтерв’ю, Соловйова О. А. (2010)
Семеног А. Ю. - Еволюція зарубіжних концепцій впливу моделей фінансової системи на економічне зростання країни (2010)
Толстенко О. Ю. - Фактори впливу на розвиток вітчизняного ринку страхування автотранспорту (2010)
Топішко І. І. - До питання про витоки та шляхи подолання економічної кризи в Україні (2010)
Харчук О. А. - Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку (2010)
Аверкина М. Ф. - Прогнозування рівня економіко-екологічної безпеки регіону (методичні аспекти) (2010)
Квашук О. В. - Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні (2010)
Ковальчук В. М. - Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах (2010)
Коляда Ю. В. - Визначення темпу еволюції економічної структури суспільства (2010)
Куземко Н. В. - Оптимізація портфеля банківських ресурсів з метою задоволення кредитного попиту (2010)
Ліпич Л. Г. - Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, Івашко О. А. (2010)
Топішко Н. П. - Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення (2010)
Білоус І. М. - Концептуальний простір англомовного фітнес-дискурсу (2014)
Bokun I. A. - Some functions of frames (2014)
Галуцьких І. А. - Метаморфози як засіб образної інтерпретації еротизованої тілесності в художній семантиці англійського модернізму (концептуальний аналіз) (2014)
Дельва О. В. - Концептуальний вимір образу ,,маленької людини” (на матеріалі художніх текстів О’Генрі та Дж.Джойса) (2014)
Kireienko K. V. - Mediators of English love spells (2014)
Navrotska N. A. - The structural peculiarities of the psychoemotional verbs in the English, German, Spanish and Ukrainian languages (2014)
Novikova G. A. - The influence of external factors on lexical changes in the English language of the ХХІ st century (2014)
Орлова Ю. В. - Концепт ,,вік людини” як предмет наукового міждисциплінарного дослідження (2014)
Петрик Т. В. - Ченнелінг у системі сакральних дискурсів: когнітивний аспект (2014)
Andreichuk N. I. - Lingual semiotics vs hermeneutis: toward a concept of interpretation (2014)
Косович О. В. - Розмежування випадкiв омонiмiї з-помiж неоабревiацiй французької мови (2014)
Маюк Е. П. - Лексико-семантические характеристики собирательного количества в белорусских и английских пареміях (2014)
Mykhaylenko V. V. - On dynamics of old English phrasal verbs (2014)
Навроцька І. М. - Дистрибутивне і компонентне моделювання семантичної структури англійського іменника як методика розмежування полісемії та омонімії (2014)
Савельєва Н. О. - Cпонукальний суб’юнктив в історії англійської мови (2014)
Sutanovac V. - Semantics of contemporary linguistics: from solitary to a heterofonic narrative (2014)
Zosimova O. V. - Structural and derivational peculiarities of informal place names in the USA (2014)
Bassay S. M. - Ethnic jokes and their perception in German-speaking society (2014)
Велишаева С. Э. - Тембральные характеристики английской сценической речи как средство эмоционально-экспрессивного воздействия на зрителей (на материале пьес "Stagefright” Линн Хоуес, "The youth of old age” Стюарта Прайса, "Leaves in autumn” Сюзан Касанов, "Shared” Пола Кенни) (2014)
Gulivets N. O. - Pragmatics of business communication (2014)
Заболотська О. О. - Роль авторської інтенції у формуванні текстових художніх концептів (2014)
Ільченко О. А. - Інтердискурсивна лексика сучасної мови змі: прагматичний аспект (на матеріалі української й англійської мов), Толстих Ю. Є., Чічікало Я. М. (2014)
Kishko S. N. - Linguapragmatic aspect of understatement in English fiction discourse (2014)
Lepyoshkina N. I. - Slam as the kind of modern American urban culture (2014)
Михайленко I. П. - Українська літературна діаспора у світлі проблем міжкультурної комунікації (2014)
Riazantseva D. V. - Functioning of etiquette formulas with adjectives as their components: display of axiological meanings (2014)
Романюк С. К. - Типи американської комерційної журнальної реклами за способом мовленнєвого впливу на адресата (2014)
Sokolova I. V. - Context of communication as a component of communication process (2014)
Speranskaya-Skarga M. A. - Approaches to defining culture shock in cross-cultural psychology context (2014)
Vovchanska S. I. - Historical review of the state of linguistic researches of German language of economy (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Сторожев Р. І. - Вітання з Днем геолога (2014)
Євдощук М. І. - Ювілейна дата. Журналу "Мінеральні ресурси України” 20 років (2014)
Павлунь М. М. - До 20-річчя виходу у світ першого номера журналу "Мінеральні ресурси України”, Яценко Г. М. (2014)
Яковлєв Є. О. - Думка про рідний журнал геологічної галузі України (2014)
Гошовський С. В. - Від головного редактора (2014)
Михайлов В. А. - Геологічному факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) – 70 років! (2014)
Гейченко М. В. - XVII сесія Міжурядової ради з розвідки, використання та охорони надр (2014)
Зур’ян Т. В. - Спільний українсько-фінський проект "Нарощування потенціалу для створення геоінформаційної системи європейського типу в геологічній галузі України” (2014)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік циркону з плагіогнейсу аульської серії (Інгулецько-Криворізька шовна зона, Український щит), Бобров О. Б., Курило С. І., Паранько І. С., Сергєєв С. А. (2014)
Зинчук Н. Н. - Типоморфные особенности алмазов в связи с пробемой прогнозирования их коренных источников, Коптиль В. И. (2014)
Мокряк І. М. - До питання про південну границю Українського щита на прикладі району селища міського типу Нова Одеса (2014)
Макогон Ю. В. - Инновации в сфере энергетики в старопромышленном регионе Украины, Анисимов А. Е. (2014)
Дем’яненко І. І. - До проблеми виявлення перспективних об’єктів і пошуків покладів вуглеводнів у Монастирищенсько-Софіївському нафтоносному районі, Дем’яненко І. І., Медвєдєва А. П., Кришталь А. М. (2014)
Рудько Г. І. - Характеристика родовищ валунно-гравійно-піщаних порід у Львівській області та їх вплив на екологічний стан природного середовища місцевості, Петришин В. Ю. (2014)
Deineko I. A. - Rendering of proper names in the Ukrainian translation of novel "Oliver Twist” as part of Charles Dickens’ imagery and style presentation (2014)
Deineko I. V. - Correlation of the author’s and the translator’s style in the Ukrainian translation of J. Galsworthy’s trylogy "The Forsyte saga” reflected in the proper names rendering (2014)
Krysalo O. V. - "Frame” transfomation of the play "The cripple of Inishmaan” by Martin McDonagh in Ukrainian translation (2014)
Стежко Ю. Г. - Особливості утворення, обігу та перекладу англійських скорочень (2014)
Шевченко О. О. - Переклад як творчий процес (2014)
Barylko S. М. - Comparative translation analysis of Donald Davie’s poem "A winter talent”, Barylko Ye. О. (2014)
Bernar G. B. - S. Beckett’s characters (2014)
Демідов Д. В. - До проблеми художньої інтерпретації тоталітарізму в англійській літературі (на прикладі роману Джорджа Орвелла ,,1984”) (2014)
Моркотун С. Б. - Синтаксичні сугестеми в англомовних медіа текстах (2014)
Хорошун О. О. - Дискурс засобів масової інформації: характерні особливості (2014)
Шевченко М. Ю. - Лінгвістична адаптація термінолексики на прикладах типових творів Томаса Еліота, Пархоменко К. О. (2014)
Shopin P. Yu. - Postmodern pygmalionism (2014)
Bragina E. R. - Difficulties in teaching English vocabulary (2014)
Galushka G. M. - Ways of evaluating sociocultural abilities at primary school (fourth grade) (2014)
Kiselyova O. M. - Another view on English children’s literature of the 20th century, Kyselyov O. V. (2014)
Khomyak N. V. - Cognitive method in language study (2014)
Khromova V. S. - The use of principles of informal and active education during studying foreign languages by the students of technical specialities, Plaksin O. Yu. (2014)
Koknova T. O. - Teaching translation for professional purposes (2014)
Kotlyarova O. O. - Teaching writing to ESL beginner students (2014)
Kozlovska G. B. - Some aspects of group work in the foreign language classroom (2014)
Ленюк Н. М. - Cамостійна робота в системі навчання студентів технічних cпеціальностей з іноземної мови (2014)
Маслова А. В. - Анализ современных методов обучения английской научной речи в педагогической теории и практике (2014)
Natochiy L. O. - Alternative assessment: performance tests and portfolios (2014)
Окунькова Л. О. - Підсумковий контроль з іноземної мови як інструмент естетичного виховання, Коржов С. Ю. (2014)
Simonova K. V. - Language barrier as one of the key problems in teaching English to foreign students (2014)
Siuziaieva A. O. - Multilevel approach to foreign language teaching (2014)
Surgai S. O. - Outline of modern students’ literacies and skills (2014)
Шавва Т. Ю. - Использование акмеологического подхода в обучении иностранным языкам в вузе как составная часть процесса формирования акмеологической направленности личности (2014)
Червонецька С. С. - Структурно-семантичні та інтонаційні особливості діалогічної єдності в сучасній англійській мові (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ларін О. С. - Комбінована ксенотрансплантація як метод пролонгації життєздатності та функціонування трансплантата під час лікування різних форм гіпокортицизму, Анастасій Л. В., Гирявенко О. Я., Січінава Р. М. (2013)
Щекатурова Л. В. - Роль ліпоцитокінів у патогенезі метаболічного синдрому, Ларін О. С., Кирилюк М. Л., Третяк О. Е. (2013)
Щепотін І. Б. - Значення супресії функції яєчників у лікуванні хворих на рак молочної залози у пременопаузі, Зотов О. С., Любота Р. В., Любота І. І. (2013)
Михайленко О. Ю. - Гомоцистеїн як чинник кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпотиреоз, Зубкова С. Т. (2013)
Приступюк О. М. - Гіпотиреоз у хворих на цукровий діабет 2-го типу як чинник збільшення ризику серцево-судинних захворювань (2013)
Веселовська Н. Н. - Чинники ризику судинной патології органа зору у хворих на цукровий діабет (2013)
Михальчишин Г. П. - Оцінка гіполіпідемічного ефекту мультипробіотика Симбітер у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Янковський Д. С., Берегова Т. В., Кобиляк Н. М. (2013)
Большова О. В. - Ідіопатична низькорослість: клініко-діагностичні критерії, Самсон О. Я., Спринчук Н. А., Музь В. А., Ткачова Т. О., Антропова О. В. (2013)
Юзвенко Т. Ю. - Клініко-діагностичні аспекти порушень репродуктивного здоров'я жінок, які мешкають в йододефіцитних регіонах, Хабрат Б. В., Литвак О. О., Лисенко Б. М., Гирявенко О. Я. (2013)
Черенько С. М. - Двобічні об'ємні утворення надниркових залоз, Ларін О. С., Товкай О. А. (2013)
Семенюк Л. М. - Гіперандрогенія як чинник репродуктивних втрат (2013)
Зелінська Н. Б. - Статистика цукрового діабету у дітей в Україні (аналіз і прогноз), Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2013)
Щепотін І. Б. - Індукована хіміотерапією аменорея у хворих на рак молочної залози: основні механізми та діагностичні критерії порушення функції яєчників, Зотов О. С., Анікусько М. Ф., Любота І. І., Любота Р. В. (2013)
Ларін О. С. - Механізми формування дисфункції жирової тканини на етапах розвитку метаболічного синдрому, Кирилюк М. Л., Третяк О. Е., Черенько М. С., Щекатурова Л. В., Горб Н. В. (2013)
Кехіопуло Х. Ф. - Показники систем коагуляції та фібринолізу, маркери запалення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2013)
Сергієнко О. О. - Порівняльний аналіз ефективності Полікозанолу та Симвастатину в корекції порушень ліпідного обміну, параметрів інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з дисліпопротеїнемією, Сергієнко В. О., Гоцко М. Є., Урбанович А. М., Сегін В. Б. (2013)
Приступюк О. М. - Активне виявлення хворих на цукровий діабет 2-го типу як провідна складова вторинної профілактики серцево-судинних уражень (2013)
Вернигородська М. В. - Медико-соціальна характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку, Вернигородський В. С., Забур'янова В. Ю. (2013)
Горшунська М. Ю. - Експресивність реабілітуючих ефектів омега-3 поліненасичених жирних кислот у хворих на цукровий діабет 2-го типу з поліморфними варіантами гена параоксонази, Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О., Йенсен Е., Атраментова Л. О., Гладких О. І., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А. (2013)
Кравчун Н. О. - Диференційований підхід до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Земляніцина О. В., Дорош О. Г., Чернявська І. В. (2013)
Хабрат Б. В. - Діагностика автоімунного тиреоїдиту у жінок із гінекологічними захворюваннями, Литвак О. О., Гирявенко О. Я., Лисенко Б. М., Хабрат А. В., Ларіна О. В. (2013)
Черненко О. В. - Роль тиреотропного гормону у генезі раку щитоподібної залози, Хоперія В. Г. (2013)
Грубнік В. В. - Можливості хірургічного лікування цукрового діабету 2-го типу, Голляк В. П., Кресюн М. С., Воротинцева К. О. (2013)
Зелінська Н. Б. - Проблеми неонатального скринінгу на вроджену гіперплазію кори надниркових залоз, Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В., Ніфонтова Л. В., Орлова Т. О. (2013)
Шептуха С. А. - Спостереження та лікування тяжкого занедбаного первинного гіперпаратиреозу з аналізом недоліків тривалого діагностично-лікувального процесу, Черенько С. М. (2013)
Хижняк О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування пролактином, Микитюк М. Р., Гогітідзе Т. Г. (2013)
Смоляр В. А. - Оцінка ефективності експрес-гістологічного дослідження у визначенні обсягу дисекції за папілярного раку щитоподібної залози, Шаповал Н. О., Гузь О. О., Хоперія В. Г. (2013)
Черенько С. М. - Віддалені результати застосування автотрансплантації тканини щитоподібної залози з метою профілактики поопераційного гіпотиреозу, Ларін О. С., Підаєв А. В., Товкай О. А., Січінава Р. М. (2013)
Чернишов С. В. - Порівняльна оцінка стандартного та мінімальног інвазійного методів виконання гемітиреоїдектомії за фолікулярних пухлин щитоподібної залози (2013)
Степура Н. М. - Рівень комплексів антиген-антитіло у хворих на рак щитоподібної залози у ранній термін після радіойодотерапії залежно від віку, Замотаєва Г. А. (2013)
Туффаха М. - Доцільність комплексного підходу до використання імуногістохімічних досліджень у діагностиці пухлин, Гичка С. Г., Шмідт-Шнайдерс Д. (2013)
Москва Х. А. - Метаболічний вплив Метформіну та Піоглітазону на тиреоїдний статус, вуглеводний і ліпідний обмін у хворих на гіпотиреоз з інсулінорезистентністю, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Сергієнко В. О. - Бенфотіамін та альфа-ліпоєва кислота у лікуванні автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сегін В. Б., Ажмі Самір, Сергієнко О. О. (2013)
Кехіопуло Х. Ф. - Оцінка взаємозв'зків між інсулінорезистентністю, ендотеліальною дисфункцією, дисліпідемією, вмістом адипонектину і С-реактивного білка у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2013)
Приступюк О. М. - Пластичність еритроцитів і чинники серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2013)
Семенюк Л. М. - Рання прегравідарна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії, Яроцький М. Є., Дашук Т. І. (2013)
Рибаков С. І. - Історія хірургії пухлин коркового шару надниркових залоз (частина 1) (2013)
Кирилюк М. Л. - Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування (2013)
Комісаренко Ю. І. - Дефіцит вітаміну D і його роль у розвитку порушень обміну речовин за цукрового діабету (2013)
Салютін Р. В. - Нейроендокринна регуляція функціонування серця людини-донора, Паляниця С. С., Давидова Т. І., Комарова Л. С., Соколов М. Ф. (2013)
Бурдо І. С. - Місцеве лікування підгострого тиреоїдиту, Моторний Є. О., Комісаренко І. В. (2013)
Пам'яті І. В. Комісаренка (2013)
Андрушків Б. - Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США), Кирич Н., Стойко І., Погайдак О., Мельник Л. (2013)
Азизов Г. - Метод анализа использования факторов производства экономики Украины в пятисекторной модели (2013)
Беженар І. - Експортно-імпортні операції з бараниною у світі (2013)
Владимир О. - Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Гевко В. - Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами (2013)
Дудкін П. - Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу, Дудкіна О. (2013)
Корнійчук А. - Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області (2013)
Лазар Ю. - Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства (2013)
Літковець Ю. - Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів (2013)
Лучко М. - Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку (2013)
Маркович І. - Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії (2013)
Нагорняк Г. - Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід, Нагорняк І., Вовк Ю. (2013)
Оксентюк Б. - Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу, Оксентюк А. (2013)
Оксентюк Р. - Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування (2013)
Струпинська Н. - Теоретичні засади забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Смиричинський В. - Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни, Струтинська І. (2013)
Тустанівський Б. - Особливості врегулювання нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі між США та ЄС (2013)
Мельник Л. - Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством, Малюта Л. (2013)
Лучко М. - Складні питання в обліку основних засобів (2013)
Стеченко Д. - Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей, Омельченко О. (2013)
Юхименко В. - Розподіл ролей у процесі формування стратегій інноваційного розвитку (2013)
Тарасюк Г. - Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства, Рудківський О., Погайдак О. (2013)
Бояринова К. - Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения, Григорська Н. (2013)
Поліщук С. - Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств (2013)
Andrushkiv B. - Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy, Fedyshyn B., Pohaydak O., Fedyshyn I. (2013)
Петровська І. - Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України (2013)
Ружицький А. - Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки (2013)
Галущак І. - Біогаз: українська перспектива (2013)
До 70-річчя Мамеда Мансуровича Багірова (2013)
Шудрак А. А. - Сравнительная оценка эффективности малоинвазивных методов лечения хронического геморроя І—ІІ стадии (проспективное двухлетнее исследование) (2013)
Бойко В. В. - Лечение солитарных абсцессов печени с учетом стадии формирования гнойника, Тищенко А. М., Малоштан А. А., Скорый Д. И., Смачило Р. М. (2013)
Клименко А. В. - Клинические и анатомические особенности проксимальной части главного панкреатического протока, предрасполагающие к протоковой гипертензии и влияющие на выбор хирургического лечения у больных хроническим панкреатитом, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Ничитайло М. Е. - Применение ловастатина в модели хронического алкогольного панкреатита для профилактики фиброза поджелудочной железы после выполнения ее дистальной резекции, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2013)
Власов В. В. - Оптимізація хірургічного лікування хворих із пупковою грижею, Калиновський С. В. (2013)
Верхулецкий И. Е. - Иммуноориентированная терапия в комплексном лечении острого некротического панкреатита в реактивную фазу заболевания, Синепупов Д. Н., Синепупов Н. А. (2013)
Гудз І. М. - Вплив оперативного лікування на якість життя пацієнтів із посттромботичною хворобою нижніх кінцівок, Оринчак В. А., Дорошенко Г. В. (2013)
Винник Ю. А. - Анализ летальности от тромбоэмболии легочной артерии и оптимизация методов тромбопрофилактики в условиях областного онкологического центра, Маланов В. А., Лабортас А. Г., Колосов И. А., Фомина С. А., Тур Л. В. (2013)
Гаджиев Дж. Н. - Сравнительная оценка некоторых цитокинов в сыворотке крови и желчи у больных острым калькулезным холециститом, Тагиев Э. Г., Гаджиев Н. Дж. (2013)
Пойда А. И. - Протектирующая стома в хирургии толстой кишки, Мельник В. М. (2013)
Ходос В. А. - Організаційний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби (2013)
Каракурсаков Н. Э. - Измерение и мониторирование внутрибрюшного давления у больных в послеоперационном периоде (2013)
Орел Ю. Г. - Черевна жаба: сучасні принципи діагностики та лікування (2013)
Дронов О. І. - Профілактика дисемінації клітин злоякісних пухлин підшлункової залози, Крючина Є. А., Хоменко Д. І., Горлач А. І., Любенко Д. І., Добуш Р. Д., Козачук Є. С. (2013)
Василюк С. М. - Синдром Фітц-Х'ю—Куртіса у хірургічній практиці, Галюк В. М., Клим'юк В. М. (2013)
Роговський В. М. - Клінічний випадок успішного проведення гібридної операції на магістральних артеріях нижніх кінцівок, Гангал І. І., Коваль Б. М., Верещагін С. В., Родіонов О. С., Нагалюк Ю. В. (2013)
Мыценко И. Н. - Поражение поджелудочной железы и желчных протоков при наследственном поликистозе почек у взрослых (синдром Поттера III), Шинкаренко И. В. (2013)
Мальцев В. Н. - Ущемление внутренней грыжи после реконструктивно-восстановительной операции на толстой кишке, Комаренко В. А., Тараненко Н. Н., Ханин Е. А. (2013)
Слесаренко С. В. - Латеральный надлодыжечный кожно-фасциальный лоскут и его клиническое применение, Бадюл П. А., Чередниченко Н. А., Слесаренко К. С. (2013)
Теслюк І. І. - Щорічний конгрес Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (2013)
Виленский Ю. - Академик Александр Алексеевич Шалимов — издалека и вблизи (2013)
Павловський М. П. - Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема малоінвазійні, методи лікування, Бойко Н. І., Гавриш Я. І. (2011)
Зубкова С. Т. - Зміни електричної активності серця та його вегетативної регуляції у молодих хворих на рак щитоподібної залози у поопераційний період на тлі супресивної терапії залежно від терміну її застосування (2011)
Черній В. І. - Порівняння фармакодинаміки низькомолекулярних гепаринів у профілактиці венозного тромбоемболізму під час операцій з приводу раку щитоподібної залози, Єгоров А. А., Смирнова Н. Н., Єгоров А. Н., Босько І. Л. (2011)
Бойко Н. І. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2-го типу, Хом'як В. В., Павловський М. П., Довгань Ю. П., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2011)
Щепотін І. Б. - Вплив метаболічного синдрому на перебіг раку молочної залози, Зотов О. С., Любота І. І., Любота Р. В. (2011)
Перцева Т. О. - Зміни показників ліпідного спектра крові залежно від схеми цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу, Маляр К. Ю. (2011)
Козловська Х. Ю. - Клінічні особливості серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від ступеня порушення функції нирок (2011)
Кіхтяк О. П. - Зміни глікемії під впливом цукрознижувальних засобів у щурів зі стрептозотоциновим діабетом на тлі висококалорійної дієти (2011)
Большова О. В. - Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність, Самсон О. Я., Кульчицька Н. О., Вишневська О. А., Спринчук Н. А., Маліновська Т. М., Музь В. А., Дерев'янко Г. А., Марков В. В. (2011)
Вишневська О. А. - Діагностика та лікування соматотропної недостатності у дітей (2011)
Леженко Г. О. - Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет, Руднєва І. В., Пашкова О. Є. (2011)
Хоперія В. Г. - Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія вузлів щитоподібної залози: показання, техніка, клінічне застосування (2011)
Глоба Є. В. - Помпова інсулінотерапія у дітей із цукровим діабетом 1-го типу: клінічні спостереження, Зелінська Н. Б., Погадаєва Н. Л. (2011)
Бурдо І. С. - Поєднання раку щитоподібної залози та тиреотоксикозу, Комісаренко І. В., Гуда Б. Б. (2011)
Станкова Н. І. - Інсулінома: випадок із лікарської практики, Ляшук П. М., Грабовецький О. В., Ляшук Р. П., Леонова М. О. (2011)
Юзвенко Т. Ю. - Нецукровий діабет як маска іншого захворювання, Гирявенко О. Я., Чуприна Л. О., Балуєва С. О. (2011)
Кравчун Н. О. - Цукровий діабет 2-го типу: шляхи профілактики, запобігання розвитку, Козаков О. В., Романова І. (2011)
Яковлева Л. В. - Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка лікування хворих на цукровий діабет, Кириченко О. Н. (2011)
Хоперія В. Г. - Роль BRAF-мутації у визначенні прогнозу папіллярного раку щитоподібної залози (2011)
Стернюк Ю. М. - Диференційований рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування, Огорчак М. А., Олійник Ю. Ю., Ніедерле Б. (2011)
Вернигородський В. С. - Адаптаційний потенціал і реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2011)
Медведь В. І. - Вивчення розповсюдженості та можливостей оптимізації діагностики гестаційного діабету, Бичкова Є. О., Бикова Л. М. (2011)
Сергієнко О. О. - Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Маркевич Ю. О., Сергієнко В. О. (2011)
Пасєчко Н. В. - Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області, Наумова Л. В., Мартинюк Л. П. (2011)
Большова О. В. - Препарати альфа-ліпоєвої кислоти у комплексному лікуванні діабетичної нейропатії у дітей і підлітків (2011)
Погадаєва Н. Л. - Психологічний стан дітей шкільного віку з порушеннями фізичного та статевого розвитку, які виховуються у сім'ях (2011)
Бєлих Н. А. - Стан йодної забезпеченості вагітних і новонароджених на сході України, Валієв О. А., Сапельников О. Я., Сапельникова Л. Я., Білошицький О. О., Коваленко М. М. (2011)
Ріга О. О. - Клінічна оцінка вмісту альдостерону у сечі та його активності у дітей раннього неонатального віку (2011)
Писаренко С. Г. - Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу (2011)
Щекатурова Л. В. - Диференційна діагностика гіперальдостеронізму (2011)
Большова О. В. - Гіпоглікемічні стани у дітей і підлітків (2011)
Салютін Р. В. - Критерії повноцінності та безпечності трансплантанта стовбурових клітин пуповинної крові людини, Лобинцева Г. С., Зубкова Г. А., Дроздович І.І., Паляниця С.С., Давидова Т. І. (2011)
Ларін О. С. - Медулярний рак щитоподібної залози з місцевими та віддаленими метастазами: тактика лікування та спостереження, Черенько С. М., Нечай О. П., Черенько М. С. (2011)
Хоперія В. Г. - Роль виявлення мутації BRAF V600E під час проведення ТАПБ вузлів щитоподібної залози (2011)
Стернюк Ю. М. - Особливості хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози, Огарчак М. А., Ніедерле Б. (2011)
Степура Н. М. - Інтерлейкін-2-продукаюча активність лімфоцитів у хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії, Замотаєва Г. А. (2011)
Щекатурова Л. В. - Особливості роздільного відбору крові з надниркових вен у діагностиці первинного альдостеронізму, Черенько С. М., Макаренко Г. І. (2011)
Свистун І. І. - Можливість оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки (2011)
Осадців О. І. - Кластерне дослідження дефіциту йоду та ефективності масової йодної профілактики в Чернігівській області, Кравченко В. І. (2011)
Зелінська Н. Б. - Вплив різних методів інсулінотерапії на варіантність глікемічного профілю у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Глоба Є. В., Ніфонтова Л. В., Погадаєва Н. Л. (2011)
Гузь О. О. - Фолікулярні утворення щитоподібної залози: класифікація та цитологічні критерії, Белемець Н. І. (2011)
Кравчун Н. О. - Нецукровий діабет: сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування (2011)
Большова О. В. - Цинк і його значення для росту та статевого розвитку дітей, Пахомова В. Г. (2011)
Безруков О. Ф. - Лімфорея та набряковий синдром у поопераційний період у хворих, оперованих на щитоподібній залозі, Клішевич І. Б., Паламарчук В. О. (2012)
Черенько С. М. - Особливості лікування диференційованого раку щитоподібної залози, що його було виявлено у пацієнток під час вагітності, Ларін О. С., Давидова Ю. В., Федорченко Г. А. (2012)
Кунатовський М. В. - Вплив транексамової кислоти на обсяги крововтрати та поопераційної ексудації під час операцій на щитоподібній залозі, Паламарчук В. О., Кащенко М. В., Войтенко В. В., Крейдич О. С. (2012)
Чернишов С. В. - Порівняльна оцінка перебігу раннього поопераційного періоду після операцій на щитоподібній залозі, виконаних зі стандартного та мінімально інвазійного доступів, Щупачінська Л. О., Мельник А. В. (2012)
Зубкова С. Т. - Дуплексне сканування екстракраніальних відділів хребтових артерій у хворих на гіпотиреоз, Михайленко О. Ю. (2012)
Дідушко О. М. - Частота мікроальбумінурії у хворих на гіпотиреоз (2012)
Замотаєва Г. А. - Вплив радіойоду на склад лімфоцитів крові хворих на рак щитоподібної залози молодого віку з віддаленими метастазами, Степура Н. М. (2012)
Таран Є. В. - Характеристика мікрофлори стоп у хворих із синдромом діабетичної стопи, Юзвенко Т. Ю., Гирявенко О. Я., Болгарська С. В., Славнов В. М. (2012)
Кравчун Н. О. - Порушення вуглеводного обміну, виявлені у скринінгу дорослого населення двох районів м. Харкова, Романова І. П., Козаков О. В., Сороколат Ю. В. (2012)
Хуторська Л. А. - Аналіз ефективності амбулаторного спостереження хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Могильницька Л. А. - Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння (2012)
Глоба Є. В. - Гострі ускладнення цукрового діабету у дітей, які отримують помпову інсулінотерапію, Зелінська Н. Б., Ніфонтова Л. В., Погадаєва Н. Л., Бегутова Т. М., Хорошая О. А. (2012)
Микитюк М. Р. - Стан вуглеводного обміну та чутливість до інсуліну у хворих на акромегалію з конкомітантною гіперпролактинемією, Хижняк О. О., Сулима Т. Н. (2012)
Абедимова Р. - Частота діабетичної полінейропатії серед дітей із цукровим діабетом 1-го типу (2012)
Рибаков С. І. - М. І. Коломийченко - видатний український хірург, вчений, патріот, гуманіст (2012)
Юзвенко Т. Ю. - Який препарат з групи похідних сульфанілсечовини додати до Метформіну?, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2012)
Кирилюк М. Л. - Синдром "порожнього" турецького сідла (2012)
Юзвенко Т. Ю. - Бічний аміотрофічний склероз на тлі цукрового діабету (2012)
Кирилюк М. Л. - Доплерографічні показники стану фетоплацентарного бар'єру у жінок із гестаційним діабетом, Руських Л. В. (2012)
Манська К. Г. - Особливості харчової поведінки молодих жінок із первинним ожирінням (2012)
Рецензія на монографію Кирилюка М. Л. "Редкие случаи эндокринной патологии" (2012)
Щепотін І. Б. - Передопераційна гормональна терапія місцево поширеного раку молочної залози, Зотов О. С., Анікусько М.Ф., Любота І. І., Любота Р. В. (2011)
Хоперія В. Г. - Цитологічні особливості медулярного раку щитоподібної залози, Белемець Н. І., Гузь О. О. (2011)
Грубнік В. В. - Можливості міні-інвазивних втручань на щитоподібній залози, Парфентьєв Р. С., Косован В. М. (2011)
Зубачик В. М. - Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі первинного гіперпаратиреозу, Заболотний Т. Д., Мінько Л. Ю., Бойко Н. І., Хом'як В. В., Павловський М. П. (2011)
Приступюк О. М. - Клінічні особливості формування атерогенних дисліпідемій у хворих на цукровий діабет (2011)
Грубнік В. В. - Можливості хірургічного лікування пацієнтів з ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну, Голляк В. П., Грубнік А. В. (2011)
Скрипник Н. В. - Вплив комбінованої терапії глімепіридом і метформіном на інсулінорезистентність, рівень адипокінів і прозапальних цитокінів у хворих із метаболічним синдромом (2011)
Каліман В. П. - Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном (2011)
Большова О. В. - Хумалог: досвід клінічного застосування у дітей і підлітків із цукровим діабетом 1-го типу, Самсон О. Я. (2011)
Величко В. І. - Психологічний стан дітей із надмірною масою тіла та ожирінням, Ерастова Л. Є. (2011)
Багацька Н. В. - Імуногенетичні та дерматогліфічні маркери схильності до гіпоталамічного синдрому пубертантного періоду у хлопчиків, Глотка Л. І. (2011)
Рибакова С. Й. - Еміль Теодор Кохер - видатний хірург, учений, особистість (2011)
Кравчун Н. О. - Патологія репродуктивних органів у жінок із метаболічним синдромом (2011)
Дідушко О. М. - Індивідуальний добір цукрознижувальних засобів, Боцюрко В. І., Скрипник Н. В., Бабенко І. Г., Костіцька І. О., Гуменюк Ю. М. (2011)
Паляниця С. С. - Застосування суспензій ембріональних клітин у лікуванні хворих на цукровий діабет (2011)
Паламарчук В. О. - Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані, Войтенко В. В., Котовський В. й., Дунаєвський В. І. (2013)
Шептуха С. А. - Первинний гіперпаратиреоз серед пацієнтів із хірургічною патологією щитоподібної залози, Черенько С. М. (2013)
Горобейко М. Б. - Лікування хворих із синдромом діабетичної стопи та периферичною ангіопатією різного ступеня (2013)
Черенько С. М. - Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування морбідного ожиріння за методикою лапароскопічного бандажування шлунка регульованою силіконовою манжетою, Ларін О. С., Товкай О. А. (2013)
Ларін О. С. - Гормональна активність жирової тканини та кластери метаболічного синдрому в осіб з ожирінням на тлі формування інсулінорезистентності, Кирилюк М. Л., Третяк О. Е., Черенько М. С., Щекатурова Л. В., Дашук Т. І. (2013)
Зуєв К. О. - Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2013)
Ларін О. С. (від групи дослідників) - Застосування інсуліну Гларгін (Лантус) у повсякденній клінічній практиці: результати обсерваційного перехресного ретроспективного спостереження IDEAL (2013)
Микитюк М. Р. - Артеріальна гіпертензія у хворих на акромегалію: акцент на кардіоваскулярний ризик (2013)
Рибаков С. Й. - Історія хірургії пухлин коркового шару надниркових залоз (2013)
Кирилюк М. Л. - Гіперпролактинемічний синлром: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, сучасне лікування (2013)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння та метаболічний синдром у дітей (2013)
Семенюк Л. М. - Домінування андрогенів і синдром полікістозних яєчників у жінок репродуктивного віку, Яроцький М. Є. (2013)
Рибаков С. Й. - Згадуючи Ігоря Васильовича Комісаренка..., Ларін О. С. (2013)
Хоперія В. Г. - Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози, Ларін О. С., Васько В. В. (2012)
Грубнік В. В. - Стан церебрального венозного кровообігу у хворих в положенні для струмектомії, Тарабрін О. О., Буднюк О. О., Парфентьєв Р. С., Басенко І. Л. (2012)
Ларін О. С. - Вивчення нефропротекторної ефективності Ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією, Зуєв К. О., Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Кидалова Г. А., Когут Д. Г., Дашук Т. І. (2012)
Вернигородська М. В. - Стан толерантності до фізичного навантаження у хворих на цукровий діабет і його значення в медико-соціальній експертизі та медичній реабілітації, Забур'янова В. Ю., Вернигородський В. С. (2012)
Чайка Ю. І. - Неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому: патоморфологічні особливості (2012)
Паєнок О. С. - Прогностичні чинники акушерсько-перинатальних завершень у жінок, які мешкають в умовах природного йодного дефіциту, Паньків В. І., Костів М. О. (2012)
Бєлих Н. А. - Вплив йодного дефіциту на териоїдний гормоногенез матері та плода (2012)
Щербина М. О. - Характеристика ліпідного спектра крові у хворих із пубертантними матковими кровотечами, Диннік О. О., Суліма Т. Н. (2012)
Рибаков С. І. - Е. Т. Кохер - засновник тиреоїдної хірургії (2012)
Ларін О. С. - Патогенез пресорних виразок у хворих на цукровий діабет і можливості їх профілактики, Таран Є. В., Юзвенко Т. Ю., Гирявенко О. Я., Гаврецький А. І. (2012)
Лихоносова А. П. - Порівняльний аналіз методів, застосовуваних для ранньої діагностики цукрового діабету, Лихоносов М. П. (2012)
Черенько С. М. - Клінічний випадок діагностики та лікування хворого з АКТГ-ектопічним синдромом, Гетьман В. Г., Линчевський О. В., Нечай О. П., Щєкатурова Л. В. (2012)
Інформація про "УНПЦЕХТЕОіТ" (2012)
Смирнов І. І. - Проблеми цукрознижувальної терапії за цукрового діабету 2-го типу: уроки "мегатрайлів" (2010)
Ларін О. С. - Помилки та ризик у хірургічному лікуванні вторинного гіперпаратиреозу, Черенько С. М., Ткаченко Р. П. (2010)
Паламарчук В. О. - Методи діагностики ятрогенних дисфоній у хірургії щитоподібної залози, Івановський Р. Г. (2010)
Павловський М. П. - Симультанні операції у пацієнтів із жовчокам'яною хворобою та хірургічною патологією ендокринних органів, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Гавриш Я. І. (2010)
Дейнеко І. В. - Лікування та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози з інвазією у верхні дихальні шляхи, Кутовий О. Б., Тимчук С. М., Люлько І. В., Кравченко В. А. (2010)
Якимець Н. С. - Особливості біоелементного складу тканини щитоподібної залози, кісток і волосся у жителів Прикарпаття з автоімунним тиреоїдитом Хашимото (2010)
Паньків В. І. - Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Гирявенко О. Я. (2010)
Сергієнко В. О. - Значення ендотеліальної дисфункції та порушень ліпідного обміну у патогенезі кардіоміопатії за цукрового діабету 2-го типу (2010)
Свиридов М. В. - Ейкозаноїдний контроль загоювання ран у хворих із гнійно-некротичними формами синдрому діабетичної стопи (2010)
Колбін А. С. - Оптимізація базально-болюсної інсулінотерапії цукрового діабету 2-го типу на підставі фармакоекономічного аналізу (2010)
Шестакова М. В. - Клініко-економічний аналіз застосування інсуліну гларгін за цукрового діабету 2-го типу, Халімов Ю. Ш., Новиков В. І., Бєлоусов Д. Ю., Колбін А. С. (2010)
Сухіна Л. О. - Позитивне значення тривалого використання берлітіону у лікуванні хворих із діабетичною ретинопатією, Голубов К. Е. (2010)
Каліман В. П. - Дослідження гіпоглікемічної дії експериментального неін'єкційного інсуліну, створеного методом молекулярного мікрокапсулювання (2010)
Зелінська Н. Б. - Діагностика патології серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз (2010)
Хижняк О. О. - Деякі патогенетичні механізми формування кардіометаболічного ризику в осіб молодого віку, Суліма Т. Н., Черевко І. Г., Алексєєва І. І. (2010)
Горбунова О. В. - Порівняльна характеристика впливу різних методів контрацепції на якість життя жінки, Новосад А. В. (2010)
Кирилюк М. Л. - Бальнеотерапія, грязелікування та фізіотерапія цукрового діабету (2010)
Бурдо І. С. - Труднощі діагностики пухлин заочеревинного простору, Комісаренко І. В. (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) Узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
Венцківський Б. М. - Рецидив апоплексії яєчників. Ендокринні чинники, профілактика, Жегулович Ю. І. (2010)
Кирилюк М. Л. - Патогенез метаболічного синдрому та його зв'язок із перебігом доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Костєв Ф. І., Черпак Б. Д., Шагалюк С. С. (2012)
Кіхтяк О. П. - Центральні важелі розвитку периферичної інсулінорезистентності, Орел Ю. Г., Скрипник Н. В., Москва Х. А. (2012)
Товкай О. А. - Феохромоцитома: сучасні підходи до діагностики та лікування (2012)
Лисайчук Ю. С. - Хірургічна профілактика синдрому діабетичної стопи, Четверус Р. В., Бондар С. Є., Павліченко Л. М., Хомут Ю. Ю., Лісовець В. В. (2012)
Кирилюк М. Л. - Маркери ризику метаболічного синдрому у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози залежно від стадії захворювання, Костєв Ф. І., Підаєв А. В., Шаталюк С. С. (2012)
Сергієнко В. О. - Кардіоваскулярна автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості змін просторового кута QRS-T, коригованого інтервалу QT і диперсії інтервалу QT, Сегін В. Б., Сергієнко О. О. (2012)
Шатохіна І. В. - Цукровий діабет 2-го типу як чинник, що обтяжує перебіг інфаркту міокарда у хворих з артеріальною гіпертензією (2012)
Суслик Г. І. - Гіперлептинемія та стан інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2012)
Коваленко М. О. - Ліпідний обмін і порушення гормональної регуляції маси тіла у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Муравйова І. М., Чикалова І. Г., Коваленко В. В., Пронін О. В. (2012)
Пасєчко Н. В. - Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб, Свистун І. І. (2012)
Большова О. В. - Шляхи оптимізації лікування хворих із незадовільним прогнозом кінцевого зросту, Самсон О. Я., Спринчук Н. А. (2012)
Вишневська О. А. - Стан системи гіпофіз-надниркові залози на тлі замісної терапії рекомбінантним гормоном росту у дітей, хворих на соматотропну недостатність, Большова О. В. (2012)
Зуєв К. О. - Целіакія у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Губська О. Ю., Когут Д. Г., Гирявенко О. Я., Підаєв А. В., Якушевська С. Я. (2012)
Зелінська Н. Б. - Синдром Рубінштейна-Тейбі у поєднанні з хворобою Мойамойа, Хорошая О. О. (2012)
Ляшук П. М. - АКТГ-ектопічний синдром, обумовлений бронхіальним карциноїдом, Станкова Н. І., Оленович О. А., Ляшук Р. П. (2012)
Павловський М. П. - Особливості лікування пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою і тиреотоксикозом, Сироїд О. М., Коломійцев В. І. (2012)
Інформація про "УНПЦЕХТЕОіТ" (2012)
Черенько С. М. - Лапароскопічна адреналектомія: досвід перших 300 операцій у клініці ендокринної хірургії, Ларін О. С. (2010)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне (НВМЕ-1, ТПО) та цитохімічне (ДАП IV) дослідження після ТАПБ вузлів щитоподібної залози (2010)
Зелінська Н. Б. - Клініко-лабораторні особливості первинного гіпотиреозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Ларін О. С., Паньків В. І., Гирявенко О.Я. (2010)
Перцева Т. О. - Динаміка показників інсулінорезистентності залежно від виду цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу, Маляр К. Ю. (2010)
Кіхтяк О. П. - Пошук лабораторних критеріїв добору оптимального цукрознижувального препарату для лікування хворих на ЦД-2 за даними перехресного дослідження (2010)
Ларін О. С. - Функціонування жирової тканини в огрядних хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи, Горб Н. В., Костюк Т. С., Малижев В. О., Третяк О. Б., Черенько С. М., Щекатурова Л. В. (2010)
Замотаєва Г. А. - Стан ендокринної функції тимуса у дітей групи ризику у передклінічний період розвитку цукрового діабету 1-го типу (2010)
Багацька Н. В. - Генетичні особливості дифузного нетоксичного зоба у підлітковому віці, Дємєнкова І. Г., Глотка Л. І. (2010)
Паєнок О. С. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із дифузним токсичним зобом (2010)
Забліцев С. В. - Взаємозв'язок остеоасоційованих гормонів і хімічних елементів у жінок з остеодефіцитом у пре- і постменопаузний періоди, Рибалко Л. М., Синяченко О. В., Тов І. В. (2010)
Спринчук Н. А. - Клініко-діагностичні особливості та лікування синдрому біологічно неактивного гормону росту, Самсон О. Я. (2010)
Григор'єва Ю. В. - Клініко-морфологічне зіставлення у діагностиці захворювань передміхурової залози, Гичка С. Г. (2010)
Щупачинська Л. О. - Дискусійні питання передопераційної підготовки, інтра- та поопераційного ведення хворих із тиреотоксикозом, Мельник А. В., Болгов М. Ю. (2010)
Голубовська О. А. - Автоімунний тиреоїдит як позапечінковий прояв вірусного гепатиту В, Чепілко К. І., Кондратюк Л.О. (2010)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Нові напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією" та засідання асоціації дитячих ендокринологів України (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
До 80-річчя від дня народження академіка Михайла Петровича Павловського (2010)
Шаповал Н. О. - Інтраопераційне гістологічне експрес-дослідження щитоподібної та прищитоподібної залоз, Хоперія В. Г., Гирявенко О. Я., Золотарьов П. О. (2010)
Джужа Д. А. - Радіонуклідні методи у діагностиці первинного гіперпаратиреозу (2010)
Афонін Д. М. - Експериментально-клінічне дослідження можливості автотрансплантації тканин щитоподібної та прищитоподібної залоз для корекції гормональної недостатності (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу та загострення хронічного пієлонефриту, Шкала Л. В. (2010)
Хабрат Б. В. - Особливості перебігу хірургічної менопаузи у жінок репродуктивного та перименопаузального віку на тлі патології щитоподібної залози, Яроцький М. Є., Литвак О. О., Лисенко Б. М., Коноваленко В. І., Дашук Т. І. (2010)
Геряк С. М. - Особливості добового профілю артеріального тиску і частота розвитку гестозу у вагітних з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Петруняк Р. І. (2010)
Каліман В. П. - Можливості визначення глікованого фібриногену плазми крові як критерію компненсації цукрового діабету у вагітних (2010)
Хижняк О. О. - Частота ендокринної патології у дітей із порушенням розвитку в перинатальний період за даними скринінгу, Левченко Т. П., Черевко І. Г., Тихонова Т. М., Тамбовцева Т. К., Гогетидзе Т. Г. (2010)
Диннік В. О. - Роль окситоцину у формуванні пебуртантних маткових кровотеч (2010)
Паньків В. І. - Вузловий зоб: сучасні аспекти діагностики та лікування (2010)
Полозова Л. Г. - Оптимізація ведення цукрового діабету 2-го типу згідно з принципами консенсусу ADA/EASD (2010)
Глоба Є. В. - Феохромоцитома як компонент синдрому Гіппеля-Ландау в практиці ендокринолога: проблеми діагностики на прикладі клінічного спостереження, Зелінська Н. Б. (2010)
Бурдо І. С. - Тиреопатії, індуковані аміодароном та інтерферонами, Комісаренко І. В. (2010)
Ляшук Н. Б. - Хвороба Іценка-Кушинга: випадок із лікарської практики, Станкова Н.І., Леонова М. О., Бойко І. В., Ляшук Р. П. (2010)
Підмуряк О. О. - Клінічний випадок альдостероми, Мукомела Л. І. (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) Узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
Пам'яті Турчина Івана Семеновича (2010)
Кирилюк М. Л. - Роль чинників росту у розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози та їх зв'язок із метаболічним синдромом, Костєв Ф. І., Підаєв А. В., Шаталюк С. С. (2012)
Щепотін І. Б. - Молекулярні механізми негативного впливу метаболічного синдрому на ризик виникнення та прогноз перебігу раку молочної залози у жінок у постменопаузі, Зотов О. С., Любота Р. В., Любота І. І. (2012)
Паламарчук В. О. - Пряма нейрорафія поворотного нерва як засіб корекції дисфонічних розладів за однобічних паралічів голосових складок (2012)
Вовк В. С. - Лімфаденектомія за папілярного та фолікулярного раків щитоподібної залози, Цьолко Т. Р., Стернюк Ю. М. (2012)
Вернигородський В. С. - Роль розчинної форми адгезійної молекули судинних клітин і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М. (2012)
Камінський О. В. - Зв'язок стану щитоподібної залози з гормональним і метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (2012)
Приступюк О. М. - Спрямування заходів вторинної профілактики серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Кобиляк Н. М. - Роль індексу згасання еходенситометрії у діагностиці неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Боднар П. М., Динник О. Б., Михальчишин Г. П. (2012)
Кіхтяк О. П. - Піоглітазон у лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Кирилюк М. Л. - Біометричні та біохімічні показники метаболічного синдрому або ризику його виникнення у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Костєв Ф. І., Підаєв А. А., Шаталюк С. С. (2012)
Ларін О. С. - Роль низькочастотної ультразвукової терапії в лікуванні хронічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Костюк Т. С., Третяк О. Е., Черпак Б. Д., Гирявенко О. Я. (2012)
Сергієнко В. О. - N-термінальний натрійуретичний мозковий пептид, параметри інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічну хворобу серця, Суслик Г. І., Урбанович А. М., Сергієнко О. О. (2012)
Коваленко О. М. - Чинники ризику розвитку фібропластичних процесів за цукрового діабету 2-го типу у віддалені терміни після опромінення, Муравйова І. М., Чикалова І. Г., Самойлов О. О., Пронін О. В. (2012)
Хабрат Б. В. - Стан репродуктивного здоров'я жінок із доброякісною тиреоїдною патологією, Литвак О. О., Лисенко Б. М., Хабрат А. Б., Гирявенко О. Я., Черпак Б. Д. (2012)
Литвак О. О. - Особливості порушення менструальної функції у жінок із дифузним токсичним зобом, Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Підаєв А. В., Юзвенко Т. Ю. (2012)
Зелінська Н. Б. - Автоімунний полігландулярний синдром 1-го типу у дитини, Погадаєва Н. Л., Нифонтова Л. В., Глоба Є. В. (2012)
Бурдо І. С. - Випадок первинного гіперальдостеронізму, Тихонова Н. В. (2012)
Шатохіна І. В. - Рівень тропоніну у хворих на цукровий діабет з інфарктом міокарда (2012)
Грищук О. В. - Онтологічні особливості взаємозв’язку людини і права: філософсько-правовий вимір (2013)
Кузьменко В. В. - Онтологический статус феноменов права гражданского общества и государства в "Философии права" Г. В. Ф. Гегеля (2013)
Наливайко Л. Р - Сучасний стан інституту застережень до міжнародних договорів, Колоколов А. Є. (2013)
Боняк В. О. - Щодо визначення статусу органів охорони правопорядку (за матеріалами діяльності Конституційної Асамблеї) (2013)
Вітвіцький C. C. - Інститут громадянського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку (2013)
Градова Ю. В. - Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні (2013)
Завгородній В. А. - Зарубіжний досвід виконання рішень Європейського Суду з прав людини (на прикладі деяких країн Європейського Союзу) (2013)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Куракін О. М. - Теоретико-правові проблеми нормативної регуляції суспільних відносин: стан наукової розробки (2013)
Лаба О. В. - Теоретико-правова характеристика основних критеріїв щодо класифікації юридичної діяльності (2013)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення судами конституційного права громадян України на звернення (2013)
Орлова O. O. - Особливості правового мислення працівника міліції (2013)
Пальченкова В. М. - Співвідношення формального та неформального (громадського) контролю з точки зору теорії права (2013)
Пустовіт Ж. М. - Історичні передумови становлення і розвитку функцій Верховної Ради УРСР – попередниці Верховної Ради України (2013)
Рибалкін А. О. - Сутність, юридична природа та класифікація соціальних конфліктів (2013)
Сайфуліна Ю. В. - До питання визначення сутності права та його методологічні аспекти (2013)
Сердюк I. A. - Функції держави та форми здійснення функцій держави: співвідношення понять (2013)
Талдикін O. B. - Нетократія в інформаційному суспільстві: спроба класификації в контексті теорії влади (2013)
Філонов O. B. - Проблеми кадрового забезпечення органів, що здійснювали боротьбу з тероризмом в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Каглянчук I. B. - Нормативно-правове забезпечення функціонування судової системи (2013)
Третьяченко M. O. - Федеративна форма політико-територіальної організації публічної влади в Європі: загальне та особливе (2013)
Черноп’ятов C. B. - Позитивна юридична відповідальність як наукова та методологічна категорія (2013)
Швед І. Я. - Розвиток охоронних структур на території царської Росії у дореволюційний період (2013)
Бабенко А. О. - Судова практика з розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, Грибан В. Г. (2013)
Заєць О.М. - Страховий стаж: поняття та умови обчислення, Кригіна Д. Г. (2013)
Копелєв І. Ю. - Напрями зміцнення економічної безпеки підприємництва в умовах формування ринкової системи господарювання (2013)
Обушенко O. M. - Співвідношення інституту охорони праці з іншими інститутами трудового права України (2013)
Свистун Л. Я. - Суб'єкти зобов'язань за законодавством України (2013)
Бочарникова A. C. - Правове регулювання охорони праці на підприємствах в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Коваль O. B. - Набувальна давність та приватизація – похідні способи виникнення права власності на житло (2013)
Степакова H. M. - До проблеми визначення стадій правозастосування у трудовому праві (2013)
Зозуля I. B. - Нормативно-правове регулювання Кабінетом Міністрів України питань діяльності та реформування МВС України: останні тенденції (2013)
Кононець В. П. - Удосконалення адміністративної діяльності міліції щодо охорони громадського порядку та безпеки в аеропортах (2013)
Лісний Д. В. - Дисциплінарне провадження в органах внутрішніх справ України: новий погляд на стару проблему (2013)
Логвиненко Б. О. - "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення (2013)
Ляшук P. M. - Правове регулювання складових прикордонного контролю (2013)
Московець B. I. - Щодо класифікації недержавних правоохоронних формувань (2013)
Ніщимна C. O. - Загальні фінансово-правові принципи у регулюванні публічної фінансової діяльності (2013)
Патерило I. B. - Інститут інструментів діяльності публічної адміністрації у системі адміністративного права України (2013)
Пшонка A. B. - Загальна характеристика соціально-правового забезпечення працівників прокуратури України (2013)
Чистяков П. М. - Актуальні питання реформування оперативно-службової діяльності регіональних управлінь МВС України в областях (2013)
Щербина Є. М. - Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (2013)
Алфьорова T. M. - Щодо визначення юридичної сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності державної автомобільної інспекції (2013)
Корольов Ю. О. - Характеристика правового статусу Національного банку України (2013)
Крижановський A. C. - Суб’єкти забезпечення охорони громадського порядку під час підготовки та проведення виборів i референдумів в Україні (2013)
Репан M. I. - Особливості прийняття дільничними інспекторами міліції заяв та повідомлень про насилля в сім`ї з набранням чинності Кримінально-процесуальним кодексом України (2013)
Рибалка H. O. - Форми управління в органах прокуратури України (2013)
Фоміна Г. В. - Деякі питання суб'єктного складу податкових правовідносин (2013)
Бабенко В. М. - Кримінологічна характеристика умисних вбивств, вчинених організованими групами та злочинними організаціями, Кириченко О. В. (2013)
Багмет A. M. - Причины и обстоятельства, способствующие совершению массовых беспорядков (2013)
Бычков B. B. - Криминологические особенности проявления бандитизма в Российской Федерации (2013)
Людвік В.Д. - Kримінологічна характеристика особи злочинця-рецидивіста, Кисельов І.О. (2013)
Мислива O.O. - Покарання за злочини у сфері трансплантації (2013)
Самбор M. A. - Інститут кримінального проступку за законодавством України: вади та прогалини (2013)
Триньова Я. О. - Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності (2013)
Шаблистий B. B. - Ефективність кримінально-правового забезпечення екологічної безпеки людини (2013)
Школа C. M. - Деякі питання щодо порядку здійснення помилування в Україні (2013)
Васілін M. M. - Озброєння особи з метою вчинення терористичного акту як форма сприяння вчиненню терористичного акту (2013)
Вознесенська O. B. - Співвідношення понять "викрадення", "розкрадання", "грабіж" (2013)
Гладкова Є. О. - Індивідуальна профілактика насильницьких злочинів проти працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Кириченко Г. В. - Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування (2013)
Ковальов C. I. - Загальносоціальні заходи запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом (2013)
Овчарик H. O. - Напрямки діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання викраденням чужого майна з автомобілів (2013)
Степаненко Д. Ю. - Зміст діяння у складі злочину, передбаченого ст. 212-1 Кримінального кодексу України (2013)
Озерський I. B. - Судово-психологічна експертиза та інші обставини застосування спеціальних психологічних знань у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Біляєв B. O. - Сучасні проблеми удосконалення структурно-функціональної побудови підрозділів карного розшуку (2013)
Клюс B. B. - Захист об'єктів національної безпеки в контексті забезпечення релігійної безпеки України (2013)
Крамаренко Ю. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення організованих злочинних груп загальнокримінальної спрямованості, Потайчук І. В. (2013)
Одерій O. B. - Аналіз стану та причин злочинності проти довкілля в Україні: комплексно-криміналістичний аспект (2013)
Пиріг I. B. - Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (2013)
Тарасенко P. B. - Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні (2013)
Уваров В. Г. - Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України (2013)
Філяніна Л. А. - Міжнародно-правові аспекти надання правової допомоги під час кримінального провадження (2013)
Халимон C. I. - Реалізація принципів конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2013)
Христов О. Л. - Відповідність негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді вимогам Конституції України, Христова Ю. В. (2013)
Чаплинська Ю. А. - Одночасний допит двох раніше допитаних осіб (організаційний аспект) (2013)
Черняк H. П. - Процесуальні особливості повідомлення особі про підозру (2013)
Шинкаренко I. O. - Психологічні основи і правові вимоги законності здійснення спеціального слідчого експерименту (2013)
Єфімов M. M. - Обстановка вчинення хуліганства як елемент криміналістичної характеристики (2013)
Заремба M. O. - Проблемні питання розслідування справ про фіктивне підприємництво (2013)
Іваниця A. B. - Окремі аспекти призначення експертизи при розслідуванні вбивств через необережність (2013)
Ляшенко M. M. - Види криміналістичної профілактики економічних злочинів (2013)
Одинцова I. M. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні стороною захисту (2013)
Оржинська E. I. - Зміст елементів злочинної діяльності (2013)
Паславський M. I. - Дослідження термінологічного означення і вживання терміна "протидія злочинності" (2013)
Савенко C. A. - Оперативно-розшукове забезпечення судового розгляду: організаційно-тактичний аспект (2013)
Тарасюк K. B. - Застосування угод про визнання винуватості у контексті нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Цюприк I. B. - До питання про використання міжнародної правової допомоги у доказуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2013)
Бабаянц О. В. - Эффективность гербицидов против разновидностей ежовниковых (ECHINOCHLOA) и камыша остроконечного (SCIRPUSMUCRONATUS) в посевах риса в южной степи украины, Неплий Л. В. (2014)
Вирич П. А. - Влияние тринексапак-элита на содержание пигментов и анионов в листьях пшеницы (Triticum aestivum L.), Ведмеденко Г. Й., Швартау В. В. (2014)
Єщенко В. О. - Біологічні особливості осоту рожевого та як із ним боротись механічним способом, Карнаух О. Б. (2014)
Задорожний В. С. - Контролювання бур’янів у посівах сої в Правобережному Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Задорожний В. С. - Шкідливість бур’янів та їх контролювання в посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Задорожний В. С. - Вплив різних способів обробітку ґрунту на видовий склад бур’янів при вирощуванні кукурудзи на зерно, Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Зуза В. С. - До питання поширеності бур’янів (2014)
Іващенко О. О. - Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні, Бурда Р. І. (2014)
Косолап М. П. - Поширення видів роду Bromus в зоні Лісостепу України, Кротінов О. П., Конопля М. І., Курдюкова О. М., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д. (2014)
Курдюкова О. М. - Шкідливість нетреби ельбінської (Хanthium albinum (Widder) H. Scholz) та хімічні заходи її контролю в посівах соняшника (2014)
Макух Я. П. - Експериментальне використання нового термічного способу контролю бур’янів, Іващенко О. О., Ременюк С. О. (2014)
Манько Ю. П. - Методика визначення показників допуску рівня забуряненості посівів сільськогосподарських культур для ефективного її контролю, Бабенко Є. О. (2014)
Михальська Л. М. - Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці, Прядкіна Г. О., Швартау В. В. (2014)
Могилюк Н. Т. - Фітосанитарний моніторинг сорго алепського в Одеській області (2014)
Павлов О. С. - Забур’яненість посівів ланки польової сівозміни залежно від систем землеробства в правобережному Лісостепу України, Бабенко А. І. (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Екзотичні бур’яни в саду – захист від несподіваних агресорів (2014)
Свиридов А. М. - Формування видового складу бур’янів в соєвому агрофітоценозі східного Лісостепу України та вплив їх щільності на продуктивність сої, Панасенко О. Л. (2014)
Танчик С. П. - Вплив ґрунтових гербіцидів у посівах сої на загальний рівень забур’яненості за різних систем землеробства в правобережному Лісостепу України, Мигловець С. М. (2014)
Танчик С. П. - Шкодочинність проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України, Петренко І. М. (2014)
Танчик С. П. - Винос елементів живлення бур'янами з ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових, Сальніков С. М. (2014)
Танчик С. П. - Забур’яненість ланки польової сівозміни за різних систем землеробства, Федишин М. М. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Захист посівів озимої пшениці від бур’янів на чорноземах звичайних північного Степу України, Матюха В. Л., Бокун О. І. (2014)
Труфанов А. М. - Фитосанитарное состояние посева ячменя идерново-подзолистой глееватой почвы в условиях экологизации земледелия, Чебыкина Е. В., Щукин С. В., Котяк П. А. (2014)
Чебановська Г. Ф. - Удосконалення хімічного методу контролю гірчака повзучого в Одеській області (2014)
Чернелівська О. О. - Регулювання забур’яненості посівів озимого ріпаку (2014)
Чернишова Є. О. - Забур'яненість післяжнивних посівів проса та гречки в проміжних посівах після льону олійного в умовах півдня України, Марковська О. Є. (2014)
Шевченко М. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу (2014)
Швартау В. В. - Вплив похідних динітроаніліну на активність грамініцидів класу арилоксифеноксипропіонової кислоти, Михальска Л. Н., Брицун В. М. (2014)
Швартау В. В. - Особливості захисту посівів проса посівного від бур’янів, Рудник-Іващенко О. І., Михальська Л. М. (2014)
Комилов К. С. - Высокоэффективный гербицид на посевах озимой пшеницы, Бахромов Ш. I, Зайнобиддинов М-З. (2014)
Гаджиева Г. И. - гербициды на основе трифусульфурон-метила в посевах сахарной свеклы (2014)
Сторінка редактора (2013)
К 60-летию Петра Геннадьевича Кондратенко (2013)
Цема Є. В. - Еволюція уявлень про етіопатогенез пілонідальної хвороби (2013)
Кондратюк В. А. - Значение расширенной правосторонней эмболизации воротной вены в подготовке к радикальной резекции объемных образований печени (2013)
Дронов А. И. - Рентгенхирургические вмешательства при небластоматозной билиарной обструкции, Насташенко И. Л., Насташенко А. И., Вороняк А. С. (2013)
Шудрак А. А. - Сравнительная оценка эффективности методов лечения хронического геморроя ІІІ—IV стадии (проспективное двухлетнее исследование) (2013)
Никоненко А. А. - Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике заболеваний аорты и ее ветвей, Гавриленко Б. С., Макаренков А. Л. (2013)
Зозуля Ю. П. - Реконструктивно-пластичні хірургічні втручання у поєднанні з прямою тривалою електростимуляцією у хворих з наслідками ушкодження плечового сплетення та його довгих гілок, Цимбалюк В. І., Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В. (2013)
Балацкий Е. Р. - Роль компартмент-синдрома и сухожильно-фасциальных образований в исходе ампутаций нижних конечностей, выполненных в условиях нарушенной трофики (2013)
Родин Ю. В. - Выбор зоны формирования анастомоза как фактор влияния на проходимость сосудистых шунтов, Коновалова Е. А., Бежуашвили И. Г., Коновалова Д. А., Воропаев В. В. (2013)
Мишалов В. Г. - Тактика ведения больных с идиопатическими венозными тромбозами при скрытых формах злокачественных новообразований, Малиновская Л. Б., Селюк В. М., Мінченко П. П., Войтович О. И. (2013)
Ляховський В. І. - Вплив препарату "Актовегін" на перебіг атеросклеротичного ураження судин головного мозку та нижніх кінцівок, Дем’янюк Д. Г., Сакевич Р. П., Ляховський В. І., Нетребовський В. А., Краснов О. Г. (2013)
Бойко В. В. - Особенности диагностики, течения и коррекции эндотелиальной дисфункции у больных с критической ишемией нижних конечностей, Прасол В. А., Зарудный О. А., Мясоедов К. В. (2013)
Тутченко М. І. - Ефективність мініінвазивних технологій у невідкладній хірургії, Васильчук О. В., Піотрович С. М. (2013)
Раденко Е. Е. - Прогнозирование вероятности рецидивного кровотечения из острых эрозий и язв желудка (2013)
Верхулецкий И. Е. - Иммуноориентированная терапия в комплексном лечении острого некротического панкреатита в реактивной фазе заболевания, Синепупов Д. Н., Синепупов Н. А. (2013)
Мішалов В. Г. - Якість життя у транссексуалів-чоловіків після хірургічної корекції статі (дворічне проспективне дослідження), Храпач В. В., Балабан О. В., Охоцька О. І., Маркулан Л. Ю., Гонза Р. В. (2013)
Гойко О. В. - Статистичні аспекти доказової медицини, Мохначов С. І. (2013)
Фисталь Э. Я. - Современный подход к хирургическому лечению обширных механических ран конечностей с дефектом мягких тканей, Роспопа Я. А. (2013)
Сопко О. І. - Випадок успішного лікування пацієнта із синдромом ледда, Козубович Р. М., Заря І. Л., Верещако Р. І., Молнар І. М., Пироженко А. В. (2013)
Виленский Ю. - Василий Дмитриевич Братусь. Феноменальное сочетание талантов добра (2013)
Боровик О. В. - Модель оцінки впливу характеру електроживлення технічних засобів на ефективність охорони державного кордону, Левков В. В. (2014)
Браун В. О. - Применение имитационного статистического моделирования для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ, Березовская Ю. В., Ленков С. В., Осыпа В. А., Цыцарев В. А. (2014)
Вишнівський В. В. - Аналіз стану військових ремонтних органів, їх структура і характеристика складових частин, Ряба Л. О., Фадєєв О. С., Шевченко В. В. (2014)
Долгушин В. П. - Распознавание класса целей методом оценки статистических параметров вектора вейвлет-декомпозиции сигнала, Лоза В. Н., Борзак А. Н., Жиров Б. Г. (2014)
Кошовий М. Д. - Дослідження методичних підходів щодо оцінювання кількісних та якісних показників метрологічного забезпечення зразків озброєння та військової техніки, Ноженко О. М. (2014)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу в динамічному режимі для безконтактного індукційного методу діагностування (2014)
Лєнков С. В. - Оцінка вірогідності даних автоматизованої системи управління, Бойченко О. В. (2014)
Нікул С. О. - Порівняння варіантів модернізації озброєння і військової техніки за узагальненим критерієм "ефективність – вартість – час" (2014)
Адаськов О. І. - Рекомендації щодо проведення інформаційних заходів в мережі Інтернет в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних операцій (2014)
Жиров Г. Б. - Анексія Криму, причини та наслідки (2014)
Литвиненко О. І. - Структурний аналіз основних показників, що характеризують воєнну могутність держави (2014)
Мокрицкий В. А. - Методика определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Рогов П. Д. - Удосконалення системи безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на основі технічної тактики, Лисий М. І., Добровольський А. Б. (2014)
Царьов Ю. А. - Cинтез функциональной структуры системы контроля обстановки на государственной границе Украины, Ленков С. В. (2014)
Шваб В. К. - Головний фактор підвищення ефективності системи воєнної безпеки трубопровідних магістралей, Гришин С. П., Крихта В. В., Панін В. Г., Лалетін С. П. (2014)
Шворов С. А. - Нейромережеве розпізнавання оптичних образів у системах спеціального призначення, Штепа В. М., Заєць Н. А. (2014)
Артемов В. Ю. - Визначення сутності і змісту деонтологічної складової компетентнісного навчання, Литвиненко Н. І. (2014)
Бойченко О. В. - Розвиток інформаційної безпеки автоматизованих систем управління, Пашков С. О., Охрамович Л. В. (2014)
Джулій В. М. - Аналіз методів інтелектуальної обробки інформації, Чешун В. М., Кривцун В. І., Солодєєва Л. В. (2014)
Красильников С. Р. - Аналіз проблем при передачі прихованої конфіденційної інформації по мережі, Джулій А. В. (2014)
Любарський С. В. - Методика організації захищеного обміну SOAP-повідомленнями в архітектурах web-сервісів (2014)
Охрамович М. М. - Діагностування цифрових типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу у комп’ютерних системах, Сірий А. В., Березовська Ю. В., Шевченко В. В. (2014)
Соловьев В. И. - Спектральный анализ и речевые технологии, Рыбальский О. В. (2014)
Шворов А. С. - Підвищення перепускної спроможності розподіленої обчислювальної мережі спеціального призначення, Лєнков О. С. (2014)
Безносюк О. О. - Відбір змісту спеціальних дисциплін у системі професійної підготовки офіцерських кадрів у цивільному ВНЗ (2014)
Возняк А. Б. - Формування професійної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів, Возняк Я. В. (2014)
Гайша О. О. - Методика кількісної оцінки інформації в системах електронного навчання (2014)
Грибок О. П. - Основні тенденції та умови успішної адаптації викладача-початківця до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2014)
Дячук А. О. - Формування менеджерських умінь і навичок фахівців з управління екологічною безпекою за допомогою тренінгів та організаційно-управлінських ігор, Муляр І. В. (2014)
Жембровський С. М. - Обґрунтування напрямів спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців органів управління (2014)
Зайцев Д. В. - Можливий варіант педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу на основі системного підходу (2014)
Каленський А. А. - Наставник студентської групи – студент: етичний аспект, Пампуха І. В. (2014)
Колісник О. Л. - Проблема сучасного стану навчально-виховного процесу як стратегічна мета виховання майбутнього образу курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів, Лалетін С. П. (2014)
Кравченко О. І. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2014)
Лагодинський О. С. - Методика контролю та оцінювання англомовної комунікативної компетентності майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Мась Н. М. - Проектування діяльності викладача в системі дистанційного навчання (2014)
Павленко А. Ю. - Технологічний підхід у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Приліпко О. Ф. - Проектування системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Сальнікова О. Ф. - Дистанційне навчання як процес створення освітньої продукції, Сторожук Н. А. (2014)
Мась Н. М. - Проектування методичної системи викладача-т’ютора в системі дистанційного навчання (2014)
Телелим В. М. - Моніторинг в системі підготовки військових фахівців, Приходько Ю. І. (2014)
Шубіна І. - Розвиток освіти в Кувейті (2014)
Бахвалов В. Б. - Імітаційні системи моделювання бойових дій, Хірх-Ялан В. І. (2014)
Габчак Н. Ф. - Основні тенденції в’їзного туристичного потоку до Закарпаття (2014)
Литвиненко Н. І. - Визначення переліку задач аналізу місцевості для зменшення (нейтралізації) впливу середовища на ефективність пересувань сухопутних військ (2014)
Мельник О. В. - Війсково-історична реконструкція територій та військових операцій з застосуванням ГІС технологій, Савков П. А., Михальчук М. В., Чернявський О. М. (2014)
Савков П. А. - Логіко-математичний опис семантичної інформації про місцевість, Писаренко Р. В., Валієв Д. О., Сидоров О. О. (2014)
Чир Н. В. - Розрахунок ступеня антропогенного навантаження на ландшафти басейнів малих річок (на прикладі річки Вижівки) (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2014)
Форзац (2014)
Гізбуллін Н. Г. - Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція – флагман досліджень з селекції і насінництва цукрових буряків (2013)
Балан В. М. - Додаткове запилення як фактор підвищення врожайності і якості насіння цукрових буряків, Балагура О. В. , Осадчук В. Д. (2013)
Шудря П. П. - Стан і перспективи селекції проса, Герасименко О. В., Мошенко М. М., Мороз О. В., Смірних В. М., Орлов С. Д. (2013)
Доронін В. А. - Продуктивність і технологічні якості цукрових буряків залежно від розміру насіння, Бойко І. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Чемерис Л. М, Мацук М. Б. (2013)
Корнєєва М. О. - Селекційно-генетичне покращення цукрових буряків за технічною якістю коренеплодів, Мельник Я. А., Мацук М. Б., Ненька М. М., Ненька О. В., Присяжнюк О. І., Фалатюк Л. В. (2013)
Кошицька Н. А. - Дослідження технологічних властивостей насіння ріпаку залежно від режимів сушіння (2013)
Роїк М. В. - Цитоембріологічна характеристика джерел апозиготії цукрових буряків, Чередничок О. І., Дубчак О. В. (2013)
Баб’яж А. І. - Морфо-біологічна характеристика пилку автофертильних ліній різного рівня інцухту (2013)
Дубчак О. В. - Результати досліджень зі створення однонасінних гібридів цукрових буряків селекціонерами Уладівської та Верхняцької ДСС, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Кулік О. Г. (2013)
Калюжна Е. А. - Напрямки та результати роботи по селекції гороху на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції, Українець В. В. (2013)
Курило В. Л. - Урожайність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2013)
Куцегуб Г. О. - Позакореневе підживлення ріпаку ярого (2013)
Чернюк А. П. - Перспективи та технологія вирощування гороху (2013)
Гриб І. І. - Формування продуктивності хмелю в умовах Лісостепу України (2013)
Каленська С. М. - Економічна оцінка вирощування сорго цукрового залежно від сортових особливостей та норм добрив в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2013)
Storozhyk L. - Influence of density of standing of plants of sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar, Sergeyeva I. (2013)
Борівський А. Ф. - Захист посівів цукрових буряків від бур’янів в умовах зони достатнього зволоження (2013)
Власенко С. В. - Вплив патогену твердої сажки tiletia tritici на рослин пшениці озимої в різних фазах розвитку, Іванов Ю. М., Панов О. І. (2013)
Липитан Р. М. - Вплив маси бур’янів на продуктивність буряків цукрових (2013)
Макух Я. П. - Контролювання забур’яненості посівів сорго цукрового, Іващенко О. О., Шам І. В., Ременюк С. О. (2013)
Івченко В. М. - Обмеження чисельності амброзії полинолистої на землях несільськогосподарського призначення (2013)
Іваніна В. В. - Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення (2013)
Цвей Я. П. - Вплив ланок короткоротаційних сівозмін на забезпечення елементами живлення цукрових буряків, Іваніна В. В., Мазур Г. М., Шикирява О. В., Фалатюк Ю. В. (2013)
Борівський А. Ф. - Вплив короткоротаційних сівозмін, способів основного обробітку ґрунту та добрив на продуктивність цукрових буряків, Шиманська Н. К., Савчук К. А., Мартинюк Л. С. (2013)
Борівський А. Ф. - Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в залежності від добрив, Шиманська Н. К., Савчук К. А. (2013)
Бикін А. В. - Вплив мінеральних добрив та біодеструктора на калійне живлення рослин картоплі столової, Гуменюк О. В. (2013)
Гудзь В. П. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту та елементів біологізації на його агрофізичні показники та продуктивність картоплі в умовах Полісся України, Кропивницький Р. Б., Кравчук М. М. (2013)
Аршава І. Ф. - Обрунтування вибору параметрів імпліцитної діагностики емоційної стійкості при її Комп’ютерному моделюванні, Носенко Е. Л. (2011)
Носенко Е. Л. - Роль позитивних цінностей педагога в забезпеченні навчальної успішності учнів (стан дослідження проблеми), Труляєв Р. О. (2011)
Батраченко І. Г. - Концептуалізація феномена антиципації У психології, Полякова Н. О., Плошинська А. А. (2011)
Волков Д. С. - Гендерн особливості моторної реакції у різних типів темпераменту (2011)
Калюжна Є. М. - Доброчесність і моральність: спроба реінтерпретації понять, Вовна А. М. (2011)
Запривода Т. Ю. - Дослідження елітарних домагань особистості на матеріалах художньої Літератури (2011)
Полішко Я. І. - Статево-рольові особливості мотивації вступу до шлюбу студентської молоді, Самошкіна Л. М. (2011)
Філіпчева Г. О. - Особливості образу сім’ї у осіб, хворих на шизофренію, Саєнко А. Д. (2011)
Байєр О. О. - Сором’язливість як предмет психологічного дослідження, Лебідь К. В. (2011)
Цебрій І. В. - Модель релігійної освіти у творчій спадщині ранньохристиянських педагогів середньовічної Європи (2011)
Вовчук Р. Ю. - Ставлення особистості до власної зовнішності як предмет психологічних досліджень (2011)
Сердюк С. М. - Результати Дослідження зведеного образу екологічно-освіченої людини у менталітеті студенства , Бондаренко О. А. (2011)
Белей М. Д. - Професійне cтановлення майбутніх психологів у контексті їхніх ціннісних орієнтирів (2011)
Алєксєєнко C. Д. - Вплив акцентуації характеру підлітків на вибір професії (2011)
Корнієнко В. В. - Про психологічні механізми дезадаптації осіб їз фізичними вадами (2011)
Кубриченко Т. В. - Генезис гендерних стереотипів (2011)
Бондаревская И. О. - Смысловое содержание гендерной идентичности женщин-менеджеров банков (2011)
Гребенюк Н. Д. - Баратинська А. В. Психологічні особливості формування характеру ділової жінки (2011)
Дудзенко О. Л. - Дослідженння особливостей формування іміджу професії психолога у студентів ВНЗ (2011)
Сыволап В. В. - Гендерные особенности агрегации тромбоцитов и вегетативного баланса у практически здоровых лиц, В. В., Жеманюк С. П. (2008)
Клименко В. І. - Організаційні заходи щодо профілактики хвороб системи кровообігу, коморбідно пов'язаних зі стресом (2008)
Завгородний С. Н. - Хирургический сепсис, Охрименко Г. И., Грушка В. А., Русанов И. В., Поступальский А. Н., Отарашвили К. Н. (2008)
Книшенко О. М. - Нові можливості лікування хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози в ранньому післяопераційному періоді, Бачурін Г. В., Балашова І. Г. (2008)
Ольховик В. Л. - Состояние показателей системы гемостаза у беременных с эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы (2008)
Рябоконь Ю. Ю. - Ефективність застосування імунофану у хворих на гострий гепатит В із реактивацією EBV-інфекції (2008)
Маргітич С. В. - Методичні особливості вольового керування диханням при сполученні бронхіальної астми з хронічними обструктивними захворюваннями легенів (2008)
Щудро С. А. - Фактори ризику для здоров'я населення в екопроблемних регіонах (2008)
Воробьева О. В. - Апоптоз и некроз лимфоцитов периферической крови у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом и бактериальной инфекцией (2008)
Тржецинский С. Д. - Некоторые метаболические показатели и состояние секреции инсулина поджелудочной железы при курсовом введении вазопрессина у интактных и диабетических животных (2008)
Бондаренко Н. Н. - Гетерогенность изменений NOS почки крыс с различной реактивностью организма в динамике постобструктивного периода, Звягина Т. В., Черешнева Е. В. (2008)
Бойко В. В. - Экспериментальное обоснование применения биполярной коагуляции с использованием автоматического её прерывания при выполнении декортикации легкого, Макаров В. В., Малоштан А. В., Омельченко В. Ф. (2008)
Боярская Л. Н. - Эффективность лечения неонатальных желтух, Котлова Ю. В., Мазур В. И., Подлианова Е. И., Сидорова Т. В., Алексеенко О. С., Резниченко С. В. (2008)
Кухарь О. П. - Влияние гентамицина и трамадола на показатели перекисного окисления липидов в эксперименте, Мамчур В. Й. (2008)
Ульянов В. О. - Стресіндуковані порушення обміну біополімерів сполучної тканини міометрію, Напханюк В. К. (2008)
Щербак О. А. - Вивчення впливу ріфлана та рібіфлана на перебіг експериментального проктиту у мурчаків, Яценко О. Ю., Малоштан Л. М. (2008)
Товчига О. В. - Екстракт яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) зменшує нефротоксичність гентаміцину в щурів, Синиця В. О., Штриголь С. Ю., Чорна Н. С., Степанова С. І. (2008)
Смірнов І. В. - Особливості перебігу вогнищевого епілептогенезу за умов застосування бактеріального ліпополісахариду (ЛПС) та роль опіатергічної системи мозку в виникненні протиепілептичного впливу ЛПС (2008)
Сиволап В. В. - Залізодефіцитна анемія у хворих на інфаркт міокарда, Назаренко О. В. (2008)
Жарких А. В. - Метаболический синдром у женщин, Мушастикова О. В. (2008)
Кривенко В. І. - Техногенне забруднення навколишнього середовища: проблеми розвитку серцево-судинних захворювань та шляхи їх вирішення, Федорова О. П., Качан І. С., Гріненко Т. Ю., Ляшко С. В. (2008)
Барковский Д. Е. - Беременность с лейкемоидной реакцией и аппендицитом в послеродовом периоде, Аверченко Е. Г., Комиссарова Е. В., Шкробатько Н. В., Кузнецова Д. И., Четвертушкина И. Н. (2008)
Сыволап В. В. - Случай вазоспастической стенокардии, ассоциированной с гемодинамически значимым стенозом правой коронарной артерии, Добровольская Н. П., Колесник М. Ю., Добровольская Н. Е. (2008)
Касьянов В. А. - Лечение внутричерепных перинатальных кровоизлияний у новорожденных, Тяглый С. В. (2008)
Перцов В. И. - Диагностика и лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей, Пономаренко Е. В., Телушко Я. В., Сех А. В., Григорьева М. Ю., Мирный С. П. (2008)
Шевченко А. І. - Хірургічне лікування легеневих метастазів колоректального раку, Сидоренко О. М., Колеснік О. П., Лихачов С. С., Каджоян А. В. (2008)
Капшитарь А. В. - Поздняя диагностика рака сигмовидной ободочной кишки в левосторонней скользящей пахово-мошоночной грыже с прорастанием в яичко, осложнившейся острой обтурационной толстокишечной непроходимостью и абсцессом мошонки, Смирнов А. С., Стешенко А. А., Ерохин В. Ю. (2008)
Шевченко А. И. - Современные подходы к лечению рака пищевода, Сидоренко А. М., Колесник А. П., Колесник И. П. (2008)
Чадова Л. В. - Пошук речовини з антиоксидантною активністю серед 5-R1-4-R2-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів та їх S-похідних, Каплаушенко А. Г., Кравець Д. С. (2008)
Панасюк Н. В. - Іонометрія органічного катіону піридоксину гідрохлориду у лікарських засобах, Ціхоцька О. О., Ткач В. І. (2008)
Дроздова А. О. - Деякі технологічні аспекти парентерального розчину Кагглютамагол (2008)
Ніколайчук Н. О. - Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей дибамку, Гладух Є. В., Зайцев О. І., Кухтенко О. С. (2008)
Должикова О. В. - Дослідження протизапальної активності таблеток на основі бджолиної отрути Апівен, Малоштан Л. М., Должиков Д. Ю. (2008)
Березнякова А. І. - Визначення гострої токсичності та ефективної дози хіноболіну, Крижна С. І., Тацький О. Ф., Торянік Е. Л. (2008)
Подплетняя Е. А. - Роль кверцетина и тиотриазолина в повышении эффективности НПВС при асептическом воспалении и висцеральной боли у мышей, Мазур И. А., Мамчур В. И. (2008)
Смойловская Г. П. - Содержание аминокислот в видах родах Асhillea L. флоры Украины, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2008)
Грицик А. Р. - Дослідження особливостей зростання лікарських рослин в Українських Карпатах (2008)
Рубан О. А. - Використання магнітних сепараторів з постійними магнітами для очищення від металево-магнітних домішок в хіміко-фармацевтичній промисловості, Заікін А. П., Гладух Є. В. (2008)
Ільїна Т. В. - Дослідження елементного складу підмаренників, Ковальова А. М., Горяча О. В. (2008)
Чернов А. М. - Розробка теоретичних засад гнучких виробництв лікарських речовин, Зайцев О. І., Кутовая О. В. (2008)
Убогов С. Г. - Моделювання та оптимізація внутрішньоскладських матеріальних потоків в системі медичного постачання військ, Трохимчук В. В., Шматенко О. П., Гульпа В. С., Буднікова Т. М., Оридорога В. О. (2008)
Котвіцька А. А. - Наукові підходи щодо моделювання розвитку соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення (2008)
Хоменко В. М. - Дослідження відношення фахівців до проблем централізації та децентралізаціїї державного управління фармацевтичною галуззю (2008)
Доля В. С. - Оптимізація учбового процесу з фармакогнозії в контексті болонської декларації, Мозуль В. І., Головкін В. В. (2008)
Зідрашко Г. А. - Організація самостійної роботи студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ, Сирцов В. К., Євтушенко В. М., Алієва О. Г., Громоковська Т. С., Потоцька О. І., Федосєєва О. В. (2008)
Пахольчук Т. М. - Особливості викладання курсу дитячих інфекційних хвороб студентам медичних ВНЗ 6 курсу відповідно до Болонського процесу, Усачова О. В. (2008)
Сыволап В. В. - Об организации преподавания клинической лабораторной диагностики на II-IV курсах по специальности "Лабораторная диагностика" на кафедре пропедевтики внутренних болезней, Григорьева З. Е., Куличенко В. И. (2008)
Павличенко В. И. - К вопросу о методике преподавания медицинской паразитологии в вузе. Сообщение I. Медицинская протозоология, Емец Т. И., Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Титова Л. М. (2008)
Шевченко А. І. - Проблеми організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів, Сидоренко О. М., Колеснік О. П. (2008)
Черних В. П. - Експертне вивчення особливо небезпечних наркотичних засобів: судова фармація, судова медицина і судова наркологія як складові елементи захисту прав пацієнтів, що страждають розладами здоров'я, передбаченими МКХ-10, Шаповалов В. В.(мол.) (2008)
Колесник Ю. М. - Фармакологічний нагляд: підсумки 2007 року, Крайдашенко О. В., Сиволап В. В., Стець Р. В., Мотовиця Н. Я., Севальнева Н. А., Стець В. Р. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
Банзак Г. В. - Сравнительное исследование различных стратегий технического обслуживания, Банзак О. В., Савран В. О. (2013)
Барабаш О. В. - Поняття та визначення властивості функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення, Кіреєнко В. В. (2013)
Бахвалов В. Б. - Угломерная система для трехкоординатной наземной РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом (2013)
Браун В. О. - Определение оптимального числа ремонтних органов в группировке обьектов радиоэлектронной техники, Боряк К. Ф., Ленков С. В., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2013)
Гайша О. О. - Математичне моделювання ефективності управління реактивним заспокоювачем хитавиці судна (2013)
Дем’янюк О. С. - Аналіз методів визначення кількості викидів військовим автотранспортом під час експлуатації, Дячук А. О., Джулій А. В., Кучерявенко І. В. (2013)
Долгушин В. П. - Анализ потерь в отношении сигнал/шум при режиме селекции движущихся целей в РЛС обнаружения целей на малой высоте, Охрамович М. Н., Лоза В. Н., Жиров Б. Г., Шевченко В. В. (2013)
Квасніков В. П. - Траєкторне керування вимірювальним роботом (2013)
Ленков С. В. - О зависимости показателей надежности восстанавливаемого объекта РЭТ от распределения показателей безотказности элементов, Селюков А. В., Боряк К. Ф., Цыцарев В. Н., Охрамович М. Н. (2013)
Лепіх Я. І. - Вплив розмірів часток і співвідношення концентрацій вихідних компонентів на електрофізичні параметри гетерофазних нанокомпозитів на базі "Скло-RuO2”, Лавренова Т. І., Бугайова Т. М., Лєнков С. В. (2013)
Мірошніченко О. В. - Тенденції розвитку та порівняльний аналіз перешкодозахищеності систем ближньої радіолокації, Панін В. Г., Бивалькевич Р. В. (2013)
Шкуліпа П. А. - Побудова діагностичної моделі радіоелектронного блоку для динамічного методу, Толубко В. Б., Жиров Г. Б. (2013)
Барабаш О. В. - Модель мультимовної підготовки у системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю, Савченко Н. М. (2013)
Бойченко О. В. - Методика оцінки захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем управління, Лєнков О. С., Охрамович Л. В. (2013)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури та функціональних особливостей програмного додатку автоматизації контролю і прогнозування технічного стану радіотехнічних систем, Гащук І. В., Андрєєв А. А. (2013)
Гунченко Ю. О. - До аналізу існуючих тренажерних систем та інформаційних технологій забезпечення процесу підготовки підрозділів спеціального призначення, Савенчук В. В., Савран В. О., Солодєєва Л. В. (2013)
Кобозева А. А. - Основы метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета, Лебедева Е. Ю. (2013)
Кожедуб Ю. В. - Проекти у сфері інформаційних технологій: від задуму до реалізації, Антонішин М. В., Дворський М. В. (2013)
Козина Ю. Ю. - Методика параметризации данных при автоматизации тестирования приложений, Гуляева Н. А., Козин А. А. (2013)
Мась Н. М. - Проектування різнорівневих електронних навчальних посібників (2013)
Мельник М. А. - Методика оценки устойчивости стеганоалгоритма к сжатию (2013)
Мочалов А. А. - Анализ, формирование и реализация принципов контроля информационных потоков в системах дистанционного образования, Гайша А. А., Ленков Е. С., Степанов П. А. (2013)
Періг В. М. - Застосування нечітких відношень переваги в експертизі телекомунікаційних проектів (2013)
Савченко Т. В. - Програмні продукти для розробки інтерактивних електронних курсів, Гахович С. В., Солодєєва Л. В. (2013)
Хайрова Н. Ф. - Идентификация криминально значимых коллокаций в украиноязычных текстах, Узлов Д. Ю. (2013)
Шворов А. С. - Система підтримки прийняття рішень при визначенні послідовності обробки вхідних електронних документів в інформаційно-аналітичних системах (2013)
Абдуллина Л. Б. - Личностные и профессиональные качества современного преподавателя ВУЗа (2013)
Безносюк О. О. - Соціальні і психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів на військових кафедрах ВНЗ (2013)
Возняк А. Б. - Система вищої освіти в Україні (2013)
Головнева Е. В. - Ценностный подход в профессиональной подготовке будущего преподавателя (2013)
Головнева Н. А. - Педагогическое управление профессиональным становлением будущих преподавателей в ВУЗе (2013)
Зарицька А. І. - Інноваційні методи викладання української мови як іноземної, Турченко Ю. В. (2013)
Зінько Р. В. - Особливості навчання курсантів військових навчальних закладів, Шпак О. Б., Гавенко Б. І. (2013)
Кожедуб О. В. - Акмеологічний підхід до організації самостійної роботи курсантів вищого військового навчального закладу (2013)
Колісник О. Л. - Підхід щодо аналізу рівня розвитку визначених провідних лідерських якостей сучасного стану виховання у курсантів вищого військового навчального закладу, Терещенко А. М., Лалетін С. П., Русецький В. М. (2013)
Кондратюк А. Л. - Социокультурная компетентность как готовность к ведению диалога культур (2013)
Лагодинський О. С. - Методика формування англомовної компетентності в письмі майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2013)
Лалетін С. П. - Формування системного підходу психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності майбутнього офіцера у сучасних умовах, Колісник О. Л., Ряба Л. О., Кравченко О. І. (2013)
Приліпко О. Ф. - Синергетичний підхід до аналізу деяких освітніх систем (2013)
Рустамова Н. Р. - Медиаобразование – успех интеллектуального развития молодого поколения (2013)
Сторожук Н. А. - Структурно-функціональний аналіз основ діяльності тьютора в системі організації та супроводу навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, Сальнікова О. Ф., Ряба Л. О. (2013)
Токменко О. П. - Перспективи використання гендерного досвіду США та Великої Британії в системі освітнього процесу України (2013)
Толипов У. К. - Совершенствование норм контроля и профессиональной деятельности студентов (2013)
Габчак Н. Ф. - Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика (2013)
Литвиненко Н. І. - Розроблення моделі технологічного обладнання рухомого картографічного комплексу із застосуванням комп’ютерних технологій (2013)
Литвиненко О. І. - Основні підходи до визначення воєнного потенціалу держави та його системоутворюючих складових (2013)
Плахотнік О. В. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах (2013)
Хірх-Ялан В. І. - Етапи створення системи моделювання тактичної обстановки військового призначення засобами ГІС (2013)
Дані про авторів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Титул, зміст (2014)
Унгурян Л. М. - Роль соціально-політичних газет у формуванні громадської думки з питань фальсифікації лікарських засобів, Панькевич О. Б., Громовик Б. П., Прилипко Н. А. (2014)
Мамонтова Т. В. - Фулерен C60 проявляє протизапальну, імуномодулюючу та хондропротекторну дію при ад'ювантному артриті у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Н. Л., Куценко Л. О., Кайдашев І. П. (2014)
Остапчук К. В. - Аналіз ефективності фармакотерапії хворих на хронічний гепатит C пегільованим інтерфероном і рибавірином залежно від виду інтерферону та генотипу хворих за генами GSTs, Годован В. В. (2014)
Павлов С. В. - Вплив антиоксидантів на систему оксиду азоту в головному мозку щурів при гострій церебральній ішемії (2014)
Кресюн Н. В. - Перекисне окиснення ліпідів у сітківці ока щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом за умов електричного подразнення палеоцеребелярної кори (2014)
Семененко Н. О. - Порівняльна оцінка лікувальної дії сполуки DSK-38 та цитиколіну в умовах хронічної експериментальної ішемії головного мозку, Степанюк Г. І., Семененко А. І. (2014)
Макаренко О. В. - Взаємодія лікарських засобів у офтальмологічній практиці: протиглаукомні препарати та міотики, Кривов'яз О. В., Томашевська Ю. О. (2014)
Дубинська Г. М. - Особливості перебігу пневмоній при грипі у осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4, Прийменко Н. О. (2014)
Риндіна Н. Г. - Предикторна інформативність параметрів метаболізму заліза при лікуванні анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю., Шелест О. М., Цивенко В. М. (2014)
Сеньківська Л. І. - Проблеми психоемоційних розладів у дітей, потерпілих від психологічного насильства (2014)
Шейко С. О. - Вплив комплексного лікування на виживаність хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Шутурминский В. Г. - Обоснование применения нового базисного материала в ортопедической стоматологии, Шнайдер С. А. (2014)
Костєв Ф. І. - Застосування методів біологічного зворотного зв'язку в діагностиці та консервативному лікуванні нетримання сечі у жінок, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Бажора Ю. І. - Діагностування пневмонії шляхом аналізу змін субфракційного складу конденсату вологи видихнутого повітря, Комлевой О. М., Чернявський В. Г. (2014)
Новицька І. К. - Розповсюдженість стоматологічної патології на фоні гіпосалівації у осіб, що тривалий час знаходяться в стані хронічного стресу (2014)
Мирзоян А. О. - Факторы риска, влияющие на смертность больных с тяжелой изолированной черепно-мозговой травмой, лечившихся консервативно (2014)
Сон А. С. - Головний біль напруження як прояв міофасціального больового синдрому при гіпертрофії скроневих м'язів, Горанський Ю. І., Добровольський В. В., Добровольська Н. В. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2014)
Лещишин І. М. - Закрепи: глобальна перспектива (Рекомендації Світової організації гастроентерологів, листопад 2010 року), Охоцька О. І., Маркулан Л. Ю. (2013)
Шудрак А. А. - Особенности артериального кровоснабжения аноректальной зоны прямой кишки у больных хроническим геморроем (морфологическое исследование), Сероштанова И. А., Маркулан Л. Ю. (2013)
Пойда А. И. - Мукозэктомия в хирургическом лечении заболеваний толстой кишки, Мельник В. М. (2013)
Тутченко М. І. - Порівняльна оцінка ефективності нерадикальних відкритих та лапароскопічних операцій у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (дворічне проспективне дослідження), Ярощук Д. В. (2013)
Цигика Д. Й. - Вид хірургічного лікування як прогностичний чинник білатерального раку молочних залоз, Готько Є. С., Девіняк О. Т. (2013)
Грубник В. В. - Эффективность лапароскопической герниопластики вентральных грыж в зависимости от типа сетчатого трансплантата, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2013)
Іоффе О. Ю. - Формування пупка при лапароскопічній герніопластиці за методикою іром з приводу неускладнених пупкових гриж, Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Прадош І. М. (2013)
Піотрович С. М. - Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих з післяопераційною вентральною грижею та супутньою варикозною хворобою, Смовженко В. І., Клюзко І. В. (2013)
Бондарь Г. В. - Магнитно-резонансное отображение повреждений удерживающих структур аноректума после онкопроктологических операций, Башеев В. Х., Совпель О. В., Совпель И. В. (2013)
Макаров Н. В. - Цитохимические критерии адекватности хирургических подходов при оперативном лечении парапроктитов (2013)
Русак П. С. - Лікування абсцесів черевної порожнини із застосуванням лапароскопії (2013)
Чехлов М. В. - Сравнение эндовенозной лазерной коагуляции и традиционного стриппинга в лечении варикозной болезни нижних конечностей, Дубинина В. Г., Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Михайлов А. С. (2013)
Криворчук І. Г. - Клініко-статистичний аналіз історій хвороби пацієнтів з гострою мезентеріальною ішемією (2013)
Безродний Б. Г. - Дискусійні питання тактики лікування хворих на панкреонекроз, Короткий В. М., Сидоренко Р. А. (2013)
Рощін Г. Г. - Аналіз причин смерті у постраждалих з поєднаною травмою органів черевної порожнини на догоспітальному етапі, Крилюк В. О., Пенкальський О. О. (2013)
Слесаренко С. В. - Случай успешной реконструкции критически поврежденной стопы путем применения комбинации перфорантных транспозиционных лоскутов, Бадюл П. А., Чередниченко Н. А. (2013)
Верещако Р. И. - Использование эндобронхиального клапана в лечении тяжелой эмпиемы плевры, осложненной бронхоплевральными свищами, Сергиенко А. В., Снежко В. И. (2013)
Орел Ю. Г. - Ішемія товстої кишки як ускладнення операційних втручань на інфраренальному відділі аорти (2013)
Дронов А. И. - Хронический панкреатит как фактор риска развития рака поджелудочной железы, Крючина Е. А., Хоменко Д. И., Скомаровский А. А., Горлач А. И., Земсков С. В., Дзыгар А. В., Добуш Р. Д. (2013)
Фисталь Н. Н. - К вопросу о профилактике и лечении рубцов разной этиологии (2013)
Виленский Ю. - Григорий Гаврилович Горовенко. Жизнь и судьба в хирургии милосердия (2013)
Пам’яті Михайла Дмитровича Василюка (2013)
Володарський Є. Т. - Понятійно-термінологічні аспекти сучасної метрології, Кошева Л. О. (2012)
Романько В. Н. - Оценка спектральной плотности мощности фазовых шумов мер частоты в базисе вейвлетов (2012)
Давыдов А. А. - Цифровые технологии измерений в электроэнергетике и новые подходы к их метрологическому обеспечению, Давыдов А. С., Павленко Ю. Ф., Попенака А. Н. (2012)
Проненко В. О. - Аналіз швидкодії індукційних магнітометрів, Корепанов В. Є. (2012)
Назаренко Л. А. - Квантова радіометрія та фотометрія, Неєжмаков П. І., Тимофеєв Є. П. (2012)
Мощенок В. І. - Єдиний підхід до визначення твердості (2012)
Большаков В. Б. - Методология высокоточного воспроизведения и передачи единицы скорости низкоскоростных воздушных потоков, Олейник Е. И. (2012)
Цимбал В. О. - Визначення складу та товщини двошарових тонких плівок і метрологічних характеристик при їх рентгенофлуоресцентному аналізі, Полєвич О. В., Бочаров В. О. (2012)
Кондрашов С. І. - Зменшення похибки вимірювача тиску з автогенераторним датчиком, Гусельніков О. В. (2012)
Большаков В. Б. - Методологічні аспекти повірки лічильників води на місці їхньої експлуатації, Косач Н. І. (2012)
Притула Я. Я. - Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні, Кузенко Н. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії, Беновська Л. Я. (2013)
Козоріз Г. Г. - Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів (2013)
Іщук С. О. - Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Вознюк М. А. - Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні (2013)
Мальцев В. С. - Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу, Кореняко Г. І. (2013)
Віблий П. І. - Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні, Горбова Х. В. (2013)
Панас Я. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект, Ткач С. М. (2013)
Богдан С. В. - Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону (2013)
Семів Л. К. - Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону (2013)
Ткачук І. Г. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект), Солоджук Т. В. (2013)
Благун І. С. - Просторово-структурний аналіз доходів населення, Дмитришин Л. І. (2013)
Шевчук А. В. - Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем (2013)
Бідак В. Я. - Соціальна діагностика територіальних міграційних систем, Цапок С. О. (2013)
Риндзак О. Т. - Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону) (2013)
Бараняк І. Є. - Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) (2013)
Куліш І. М. - Особливості вирішення житлового питання в Україні (2013)
Біломістна І. І. - Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії (2013)
Возняк Г. В. - Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи (2013)
Радіонов Ю. Д. - Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури (2013)
Біломістний О. М. - Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах (2013)
Шевчук Л. Т. - Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів, Колодійчук А. В. (2013)
Водянка Л. Д. - Перспективи впровадження системи HACCP у процесі виробництва харчової продукції, Кутаренко Н. Я. (2013)
Гоблик В. В. - Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, Тимечко І. Р. (2013)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку (2013)
Шевчук Л. Т. - Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону, Щеглюк С. Д. (2013)
Стельмащук А. М. - Сучасні науково-навчальні видання з економіки землекористування (2013)
Борщевський В. В. - Актуальне наукове дослідження (2013)
Академіку В. К. Мамутову – 85 років (2013)
Виленский Ю. - Николай Михайлович Амосов. Хирургическая Илиада (к 100-летию со дня рождения), Черненко В. (2013)
Мечта о хирургии, ставшая программой жизни (2013)
Тутченко М. І. - Порівняльна оцінка ефективності радикальних відкритих та лапароскопічних операцій у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Ярощук Д. В. (2013)
Колосович І. В. - Діагностика та хірургічне лікування гелікобактер-асоційованих перфоративних пілородуоденальних виразок, Безродний Б. Г., Красовський В.О., Чемоданов П. В., Мірошниченко М. О., Джурко М. Г. (2013)
Шепетько Є. М. - Сучасна хірургічна тактика і безпосередні результати лікування гострих виразкових дуоденальних кровотеч, Єфремов В. В. (2013)
Комарчук В. В. - Диагностическая ценность мониторинга РН при дуоденогастральном рефлюксе у больных с осложненными формами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (2013)
Винник Ю. А. - Хирургическое лечение рака проксимального отдела желудка, Олексенко В. В., Ефетов С. В., Алиев К. А. (2013)
Мартынюк В. А. - Хирургическая тактика при лечении разрывов нижней трети пищевода, Шипулин П. П., Байдан В. И., Поляк С. Д. (2013)
Белый В. Я. - Эффективность эндосонографии в диагностике хирургических заболеваний пищевода, Чернев В. Н., Зосим В. А. (2013)
Шудрак А. А. - Вибір методу хірургічного лікування хронічного геморою (2013)
Дынник О. Б. - Инструментальный комплекс оценки влияния пентоксифиллина на микроциркуляцию кожи у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, Яковлев Б. Ф., Мостовой С. Е., Кобыляк Н. Н. (2013)
Березницький Я. С. - Гемостатичні заходи під час виконання сфінктерозберігальних операцій,які ускладнилися кровотечею, у хворих на рак прямої кишки, Сулима В. П. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Влияние тромбопрофилактики бемипарином на гемостаз, Козина О. С. (2013)
Дубініна В. Г. - Оптимізація алгоритму діагностики доброякісних новоутворень молочної залози, Четверіков С. Г., Заволока О. В., Лук’янчук О. В., Морозюк О. М. (2013)
Тащиев Р. К. - Прогнозирование возникновения рака молочной железы в условиях общелечебной сети, Баратели В. Т. (2013)
Байбаков В. М. - Удосконалення хірургічної тактики лікування водянки яєчка в дітей (2013)
Колеснік О. П. - Систематична лімфодисекція середостіння у хворих на рак легені, Шевченко А. І. (2013)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції тонкої кишки на тлі злукового процессу в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М. (2013)
Бур’янов О. А. - Особливості кінематики при нестабільності наколінка диспластичного генезу за результатами динамічної магнітно-резонансної томографії пателофеморального суглоба, Ашихмін А. В., Михальченко О. М., Лиходій В. В. (2013)
Верещагин С. В. - Клинический случай рентгенохирургического лечения артериовенозной мальформации челюстно-лицевой области, Рыбак В. А., Марухно Ю. И., Чубко В. И., Юхнов А. Е., Риполовская О. В., Черняк О. С. (2013)
Чемодуров Н. Т. - Лапароскопически ассистированная энтеролитотомия, Белоконь А. Ю., Сёмченко С. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Лукьянчук О. В. - Цитологический скрининг: состояние проблемы, перспективы, Кузева Н. Г. (2014)
Долинський Г. А. - Протизапальні властивості нанокомпозиту FeFe2O4&Ag0 при експериментальному перитоніті, Лавриненко О. М., Носов В. В. (2014)
Мінухін В. В. - Встановлення вмісту тейхоєвих кислот у клітинах клінічних і референтних штамів Staphylococcus aureus, Кочнєва О. В., Замазій Т. М., Оветчин П. В., Титаренко В. В. (2014)
Сімонова І. В. - Динаміка змін пам'яті щурів за умов гіперліпідемії (2014)
Супрун Е. В. - Вплив рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 на показники тіол-дисульфідної системи й енергетичного метаболізму в клітинах головного мозку щурів в умовах моделювання цукрового діабету та церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф., Супрун О. С. (2014)
Ткачук В. В. - Вплив дисбіозу на стан печінки та ліпідного обміну щурів, які отримували високожировий раціон, Величко В. І., Левченко О. М., Левицький А. П. (2014)
Кресюн Н. В. - Електроретинографічні зміни у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом за умов використання альфа-ліпоєвої кислоти і авастину (2014)
Запорожан В. М. - Фактори ризику розвитку міоми матки у жінок репродуктивного віку, Непорада С. М. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и факторы, влияющие на хирургическое лечение внутримозговой гематомы при изолированной черепно-мозговой травме, Патрикян Д. А., Егунян М. А. (2014)
Риндіна Н. Г. - Особливості кореляційних структур у пацієнтів з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності залежно від наявності або відсутності хронічної хвороби нирок, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю., Ніконенко В. В., Халтуріна Я. М. (2014)
Себов Д. М. - Виражена звивистість коронарних артерій: оцінка залежності клінічних ознак ішемії міокарда від ступеня звивистості, Якименко О. О., Кукса Д. А. (2014)
Чесалін В. В. - Лікування гострого деструктивного панкреатиту на ранніх стадіях захворювання (2014)
Толстяк Я. Ф. - Особливості взаємозв'язків автоантитіл у хворих на системний червоний вовчак із специфічними антитілами цитомегаловірусної інфекції (2014)
Шнайдер С. А. - Лечение лучевых реакций слизистой оболочки полости рта у больных после лучевой терапии злокачественных новообразований в области головы и шеи, Кравченко Л. С. (2014)
Новицька І. К. - Особливості профілактики карієсу зубів у дітей зі зниженою мінералізуючою функцією слини, Біліщук Л. М. (2014)
Чумак З. В. - Оценка гормонально-рецепторного статуса и пролиферативной активности гиперплазированного эндометрия, Зелинский А. А., Шаповал Н. В., Истерин Н. С. (2014)
Марамуха В. И. - Патогенетические особенности и динамика различий на фоне терапии параметров электромиографии и реовазографии при рефлекторных и компрессионно-корешковых синдромах у больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2014)
Романько В. Н. - Определение собственных частот и декрементов затухания методом авторегрессионного спектрального анализа, Корецкий Э. А., Скляров В. В. (2012)
Чинков В. Н. - Методы поверки электроизмерительных приборов переменного тока аналоговыми сигналами специальной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Кокодий Н. Г. - Измерение направления линейной поляризации лазерного излучения решетчатыми болометрическими приемниками, Погорелов С. В., Пак А. О., Кайдаш М. В., Сафронов Б. В., Балкашин В. П., Приз И. А., Стороженко И. П. (2012)
Купко А. Д. - Анализ погрешностей передачи световых единиц, обусловленных выбором режима горения лампы (2012)
Скляров В. В. - Подход к исследованию эксплуатационных характеристик оборудования при оценке устойчивости промышленного объекта к сейсмическим воздействиям (2012)
Неежмаков К. П. - Исследование процедуры калибровки растровых электронных микроскопов с использованием тест-объекта МШПС-2.0 (2012)
Пожарский С. Г. - Критерии оптимальности при оценке функции распределения погрешностей штрихов секторных угломерных шкал (2012)
Стадник Б. І. - Аналіз точності вимірювання питомої теплоти згоряння природного газу калориметричним методом, Мотало А. В., Мотало В. П. (2012)
Борисенко А. Н. - Определение оптимальной частоты квантующих импульсов цифрового интегрирующего фазометра по минимуму среднеквадратической ошибки, Сосина Е. В. (2012)
Кондрашов С. И. - Пьезокварцевый измеритель веса, Гусельников А. В. (2012)
Ленюк Г. К. - Вимірювання опору продавлюванню паперу на приладах типу 8036 (2012)
Неєжмаков П. І. - До нової Міжнародної системи одиниць: перспективи перевизначення і практична реалізація одиниці маси – кілограма (2012)
Мотало В. П. - Аналіз і дослідження основних проблем розвитку теорії міри якості продукції (2012)
Романько В. Н. - Дистанционная калибровка (поверка) мер времени и частоты (2012)
Кочан Р.В. - Прецизійне вимірювання опору за допомогою АЦП на базі методу заміщення (2012)
Чинков В. Н. - Сравнительные оценки методов спектрального анализа эргодических случайных сигналов по критерию максимального правдоподобия (2012)
Тимофеев Е. П. - Исследование государственного первичного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения (2012)
Довженко Я. С. - Экспериментальные исследования влияния геометрии индентора при измерении твердости, Неежмаков К. П., Скляров В. В. (2012)
Кузь М. В. - Метрологічна модель програмного забезпечення еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу (2012)
Кузьменко Ю. В. - К вопросу о прослеживаемости поверочных установок в области расходометрии до национального первичного эталона, Зайцева Е. А. (2012)
Каргапольцев В. П. - Автоматизированные проливные установки: общие требования и практическая реализация, Мицкевич А. А. (2012)
Романюк С. А. - Економічна щільність як індикатор територіальної концентрації економіки (2013)
Шульц С. Л. - Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування (та функціонування базових основ), Кіт Л. З. (2013)
Семів Л. К. - Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації, Шендер А. Р. (2013)
Смовженко Т. С. - Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України, Кузнєцова А. Я. (2013)
Пітюлич М. І. - Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації, Шинкар В. А. (2013)
Козоріз М. А. - Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні (2013)
Жук П. В. - Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку (2013)
Пилипів В. В. - Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем, Тичковська Л. П. (2013)
Литвин І. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Нек М. О. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського