Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісій парникових газів від хімічної промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2013)
Теслюк В. М. - Mатематичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу під дією рухомого діагностичного поршня, Харченко Л. Є. (2013)
Загребнюк В. И. - Математическая модель определения количества сегментов на телевизионном изображении, Насиров Ф. В. (2013)
Сеньківський В. М. - Математичне моделювання процесу ранжування факторів, Піх І. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Інтервальне оцінювання для автоматизації процедури фокусування в системі стереобачення, Цмоць І. Г., Шкодин А. В. (2013)
Машков О. А. - Оцінка ефективності застосування функціонально стійких систем дистанційно пілотованих літальних апаратів при моніторингу навколишнього природного середовища в умовах турбулентності атмосфери, Щукін О. М. (2013)
Коростіль О. Ю.-Ю. - Розробка методів формування функціонально орієнтованих інформаційних потоків (2013)
Тимченко О. В. - Алгоритми та функції інформаційної системи розпізнавання символів на основі методів поліпшення зображень, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Міюшкович Ю. Г. - Метод редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML, Міюшкович Є. Г. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення систем контролю шкідливих викидів ТЕС в природне середовище, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г. (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз властивостей структури оригіналів для систем поелементного опрацювання інформації, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих ієрархічних систем для антикризового управління, Антоник М. С., Лиса Н. К., Пюрко І. Л., Якимчук Б. Л. (2013)
Дурняк Б. В. - Моделі структуризації знань для інтелектуальної підготовки персоналу при їх роботі в надзвичайних умовах, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційна концепція синтезу професійно-орієнтованих тестів для оператора виробничих систем з потенційно небезпечним об'єктом (2013)
Сабат В. І. - Архітектура побудови семантичного WEB, Анісімова М. В. (2013)
Колесниченко В. М. - Вітальне слово (2013)
15-річчя діяльності Вищої ради юстиції відзначено проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце Вищих рад юстиції у формуванні суддівського корпусу" (2013)
Москвич Л. М. - Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя (2013)
Глущенко С. В. - Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Порушення присяги судді: практичний аспект (2013)
Васильєв А. А. - Про деякі проблеми застосування кримінального покарання у виді штрафу: аналіз законодавчих новел, Пироженко О. С. (2013)
Шум С. С. - Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта (2013)
Лотюк О. С. - Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства (2013)
Константий О. В. - Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в судовій системі Європейського Союзу (2013)
Пархета А. А. - Специфіка застосування рішень Європейського суду з прав людини у правовій системі України (2013)
Середа Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування (2013)
Задоя К. П. - Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально-правового впливу (2013)
Самофал М. М. - Підстави виникнення правовідносин з надання медичних послуг (2013)
Продіус К. В. - Суди для неповнолітніх у Російській імперії: окремі проблеми функціонування (початок хх ст.) (2013)
Малихіна А. О. - Проблеми процедури добору кандидатів на посаду судді вперше (2013)
Прокопенко Б. О. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2013)
Куліцька С. В. - Проблемні питання відповідальності судді за порушення присяги (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2012 рік (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік Голови Вищої ради юстиції Колесниченка Володимира Миколайовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік заступника Голови Вищої ради юстиції Ізовітової Лідії Павлівни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Бондика Валерія Анатолійовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Отрош Інни Олексіївни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Сафулька Сергія Федоровича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Кравченка Костянтина Тимофійовича (2013)
Симонов В. Є. - Фітосанітарний стан території України у 2011 році, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2012)
Шинкарук В. - Радяться фумігатори (2012)
Дерев'янський В. П. - Біологізація живлення та захисту сої від хвороб (2012)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація захисту овочевих культур в Лісостепу України, Борзих О. І., Сергієнко В. Г. (2012)
Рубан М. Б. - Екологізація захисту від шкідників (2012)
Алейнікова Н.В. - Біофунгіцид Мікосан В — раціональна технологія застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб, Якушина Н. А., Галкіна Є.С. (2012)
Бакалова А. В. - Смородинова склівка (2012)
Федоренко В. П. - Грунтові шкідники овочевих (2012)
Лазуренко В. М. - Селянські господарства фермерського типу доколгоспного періоду в радянській історіографії 30–70-х рр. XX ст. (2014)
Лисенко А. І. - Дослідження становища жінок в українському суспільстві доби незалежності: джерелознавчий аналіз проблеми (2014)
Худолей О. С. - Становище пам’яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми (2014)
Стрижак Є. М. - Проблема освітянських кадрів України 1920–1930-х років в історіографії 20–90-х рр. XX ст. (2014)
Лазуренко Ю. М. - Формування кооперативної концепції розвитку продуктивних сил сільського господарства України доби непу в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Парначова Н. В. - Тижневик "Наше слово" як джерело інформації про суспільно-культурне життя української меншини в Польщі (2014)
Чубіна Т. Д. - Форми і перспективи діяльності Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина "Історична спадщина" в контексті вітчизняних традицій меценатства (2014)
Гуржій І. О. - До питання про збереження бібліотечної колекції В.С. Іконникова (2014)
Тептюк Л. М. - Роль А.Л. Іконникової у науковій діяльності В.С. Іконникова (2014)
Спіркіна О. О. - Микола Негода: життя та творчість (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Концепція становлення науки i мистецтвознавства в творчості Леонардо да Вінчі, Цьомра Т. С. (2014)
Коваль М. В. - Київський укріпрайон: напередодні битви за Київ влітку 1941 року (2014)
Яшан О. О. - Українські остарбайтери: життя в неволі (2014)
Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр. у спогадах ветеранів-прикордонників (упорядник Вишневський В. Є.) (2014)
Про авторів (2014)
Каменева И. П. - Моделирование семантического пространства знаний из разных источников (2013)
Попов О. О. - Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв'язку, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Пошук мінімального розрізу за ребрами на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Миколайчук Р. А. - Функціональна стійкість складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Коротін С. М. - Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям (2013)
Korostil A. - On non-equilibrium strong correlation systems, Korostil Ju., Durnyak В. (2013)
Глухов О. Д. - Експандери, сильні експандери та квазівипадкові графи (2013)
Коробчинський М. В. - Метод забезпечення окремих форм стійкості розподіленої системи (2013)
Валькман Ю. Р. - Проблеми моделирования мышления, Коломиец С. А. (2013)
Зосимов В. В. - Планировщики задач операционной системи Linux и перспективи их развития для эффективного ведення научных расчетов (2013)
Олешко Т. І. - Використання методів математичного моделювання в системі підтримки прийняття рішень, Ратушна Н. В. (2013)
Пашков Д. П. - Учет нелинейных взаимодействий сигнала и помехи в приємних устройствах (2013)
Manyk Т. О. - Designing of segmented thermoelectric modules based on ВІ2ТЄ3 / PbTe materials, Bilynskyj-Slotylo V. R. (2013)
Чапля Є. Я. - Моделювання процесів стаціонарної гетеро дифузії розпадної речовини у середовищі з пастками, Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Пабирівський В. В., Білущак Ю. І. (2013)
Готовий В. А. - Задача контролю динаміки характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2013)
Шаховська Н. Б. - Метод кластеризації наукових публікацій для формування наукової школи та прогнозування динаміки її розвитку, Нога Р. Ю. (2013)
Пукач П. Я. - Малі поперечні коливання мембрани з урахуванням нелінійних дисипативних сил, Чабан А. В. (2013)
Теслюк В. М. - Використання XML для систем автоматизованого генерування моделей на основі мереж Петрі, Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Моделі та НВІС-структури формального нейрона паралельно-вертикального типу з суміщенням процесів надходження та опрацювання даних, Скорохода О. В., Красовський В. Б. (2013)
Дурняк Б. В. - Понятійний апарат теорії процесного управління, Машков О. А., Сабат В. І., Тупкало В. М., Тупкало С. В. (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритмів функціональних перетворень текстових моделей, Коростіль О. Ю.-Ю. (2013)
Стахів Р. Б. - Розробка та аналіз методів ідентифікації та виявлення атак на етикетки (2013)
Тимченко О. В. - Відновлення геометрії довільно спотворених зображень документів шляхом сегментації, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Сікора Л. С. - Моделі оперативних експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих систем для формування образів ситуацій та управляючих рішень, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Знаневі та логіко-математичні проблеми забезпечення інформаційної та інтелектуальної діяльності особи при формуванні цілеорієнтованих рішень на управління інфраструктурами, Лиса Н. К., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Процедури побудови моделей координаційних стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах з використанням експертних знань в режимі інформаційного діалогу, Антоник М. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л., Марцишин Р. С. (2013)
Тимченко О. В. - Математична модель відсканованого зображення для систем поелементного опрацювання інформації, Гавриш Б. М. (2013)
Ткачук Р. Л. - Предметно-орієнтована інформаційна і знанева структура інтелектуальних тестів для оцінки здатності оператора приймати рішення в надзвичайних ситуаціях (2013)
Бушин М. І. - Іван Федорович Курас і соціогуманітарні науки незалежної України: фундаментальна та практична сторони проблеми, Прилуцька О. П. (2011)
Лисенко А. І. - Політика радянського уряду щодо вирішення "жіночого питання” в Україні (80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Яшан О. О. - Основні засоби ведення нацистської пропаганди на території України (1941–1944 рр.) (2011)
Стадник І. Ю. - Діяльність єврейських національно-культурних об’єднань на території Центральної України (90-ті роки ХХ ст.) (2011)
Ілляшенко Ю. Ю. - Напрямки діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2011)
Худолей О. С. - Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми та тенденції (2011)
Жицька Л. М. - Життєписи громадських і державних діячів у творчому доробку Володимира Іконникова (2011)
Лазуренко В. М. - Еволюція податкового законодавства в українському селі у 1921 – 1925 рр., Білик О. А. (2011)
Перехрест І. В. - Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-ті рр. ХХ ст. (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Міжнародна конвенція з метрології і її значення в становленні метрології як науки в Україні (2011)
Гуржій І. О. - Історія купецтва міста Києва: історіографія проблеми (2011)
Сироїд І. В. - Олесь Гончар про голодомор 1932–1933 років (на матеріалах щоденників та художніх творів) (2011)
Суденко О. В. - До питання про діяльність Товариства Червоного Хреста на визволених територіях України (1943–1945 рр.) (2011)
Фрей Л. В. - Заслання як механізм радянських політичних репресій проти заможних верств українського села в період колективізації, Лазуренко Ю. М. (2011)
Світлик Н. М. - Галицька періодика середини ХІХ – початку ХХ ст. і її роль у процесі наукової співпраці по обидва боки Карпат (2011)
Стрижак Є. М. - Особливості залучення науковців до викладацького складу Інституту червоної професури при ВУЦВК упродовж 30-х років ХХ ст (2011)
Бадах Ю. - Шлях до Другої світової війни (до 70-річчя від її початку) (2011)
Рубин В. А. - Мемориальные комплексы Оренбургской области, посвящённые Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: региональный опыт определения собственников (2011)
Машкін О. М. - Громадяни Європи та їх нащадки у складі російських збройних сил на Кримському фронті Східної війни (2011)
Олександр Лавринович: "Я докладатиму всі зусилля, щоб Вища рада юстиції користувалася повагою не лише серед суддів, а й у всьому суспільстві" (2013)
Олександр Удовиченко: "Питання вдосконалення діяльності органів судової влади потребують комплексного вирішення як на законодавчому рівні, так і шляхом впровадження новітніх організаційних технологій, спрямованих на покращення роботи судових інституцій" (2013)
Вільгушинський М. Й. - Особливості взаємодії судів загальної юрисдикції з Конституційним Судом України (2013)
Мяловицька Н. А. - Особливості організації судової влади в Російській Федерації (2013)
Капустинський В. А. - Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах (2013)
Марчук О. Л. - Питання порядку формування Вищої ради юстиції (2013)
Андрійцьо В. Д. - Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) (2013)
Щотова Ю. М. - Правові підстави представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом (2013)
Задоя К. П. - Проблеми надмірності та недостатності "зворотного зв’язку" між положеннями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (2013)
Вінник О. М. - Договірні відносини державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2013)
Рєзнікова В. В. - Види посередницької діяльності на фондовому ринку, Кологойда О. В. (2013)
Воловик О. А. - Еволюція мети договірного права крізь призму економічного підходу: (історія та сучасні тенденції) (2013)
Слободян О. А. - Правова модель фінансового консультування (2013)
Менджул М. В. - Надання права на шлюб особам, що не досягли шлюбного віку: окремі проблеми (2013)
Тонієвич Є. Д. - Правові наслідки невиконання нареченими обов’язку пройти медичне обстеження і повідомити один одного про стан свого здоров’я (2013)
Правдюк В. М. - До питання співвідношення понять містобудівного зонування та цільового призначення земель (2013)
Нерсесян А. С. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту (2013)
Хамходера О. П. - Сутність та перспективи правового регулювання контролю: підходи в публічному праві (2013)
Ковалко Н. М. - Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав (2013)
Мамутов В. К. - О публичной собственности в смешанной экономике (2013)
Беляневич Е. А. - О проблемах правовой охраны публичной собственности в Украине (2013)
Розовский Б. Г. - Государственная собственность: чья она? (2013)
Кременовская И. В. - Перспективы возвращения государству базовых отраслей промышленности и придания им статуса объектов права публичной собственности, Орлова Н. А. (2013)
Труш І. В. - Комунальне підприємство як учасник внутрішньогосподарських відносин (2013)
Булатов Є. В. - Класифікація нематеріальних активів суб’єктів господарювання, Гусь А. В. (2013)
Ніколенко Л. М. - Захист публічної власності в господарському судочинстві, Іванюта Н. В. (2013)
Титова О. В. - Про окремі законодавчі новації у сфері банкрутства державних підприємств і підприємств з державною часткою власності (2013)
Шулаева Ю. Е. - Направления усовершенствования порядка и сроков утилизации электронных отходов (2013)
Болотова Г. Д. - Обмеження впливу на бізнес контрольно-наглядових органів як складова податкової політики (2013)
Сибірцева Є. Ю. - Економічні інтереси держави як об’єкт захисту прокурором в адміністративному судочинстві України (2013)
Шалагінова А. В. - Розгляд адміністративним судом справ з питань соціального забезпечення працівників ОВС (2013)
Хромов М. І. - Чинники якості розвитку людського капіталу (2013)
Головінов О. М. - Науково-практичні аспекти державно-приватного партнерства в освіті, Дмитриченко Л. А. (2013)
Кавиршина В. О. - Перетворення у житлово-комунальній сфері міст (2013)
Следь О. М. - Розвиток молодіжного сегмента ринку праці Донецької області й оцінка механізму регулювання зайнятості молоді, Гукова А. І. (2013)
Дружиніна В. В. - Механізм професійно-кваліфікаційної збалансованості місцевого ринку робочої сили: сутність і структура (2013)
Савченко Т. Г. - Рівень і якість життя населення як результат збалансованого розвитку регіону, Куляк А. І., Куляк І. І. (2013)
Михайлов М. И. - Экономико-правовое моделирование создания и деятельности корпоративных объединений с участием унитарных предприятий (2013)
Клеандров М. И. - Базовая проблема правового статуса современного юрисконсульта (2013)
Белых В. С. - Концепция и примерная структура проекта федерального закона "Об управлении собственностью" (2013)
Заблодська І. В. - Визначення принципів і методів стимулювання працівників до інноваційної активності в регіонах, Большенко С. Ф. (2013)
Кифяк В. Ф. - Розвиток рекреації і туризму як один із чинників формування інвестиційної привабливості регіону (2013)
Куляк І. І. - Аналіз інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону (на прикладі Луганської області), Павлов Ю. М., Вошанова Ю. В. (2013)
Ярема В. І. - Трансформація відносин власності як важливий фактор розвитку комерційного господарювання (підприємництва), Манзюк В. В. (2013)
Джабраилов Р. А. - Правовой режим денежных средств государственных и коммунальных предприятий, Заяц Т. А. (2013)
Далевська Н. М. - Міжнародна політична економія: теоретико-методологічні аспекти дослідження джерел розвитку (2013)
Василенко В. М. - Формування багаторівневої системи стратегічного планування розвитку регіонів (концепція і методика виконання наукової роботи) (2013)
Устименко В. А. - Методика виконання науково-дослідницької роботи по темі "Правове забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності" (2013)
Грудницкая С. Н. - Анатолий Васильевич Венедиктов (1887–1959) — великий сподвижник (2013)
Юбилей ученого, руководителя, организатора. 85 лет академику НАН и НАПрН Украины, доктору юридических наук, заслуженному деятелю науки и техники Украины Валентину Карловичу Мамутову (2013)
Архій Е. Й. - Стан кислотоутворюючої функції шлунка, частота виявлення інфекції Helicobacter pylori при гепатогенних ерозивно-виразкових ураженнях шлунка та можливості її ерадикації, Москаль О. М., Коваль В. Ю., Сірчак Є. С. (2009)
Архій Е. Й. - Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном, Русин В. І., Сірчак Є. С. (2009)
Волошин О. І. - Сладж-феномен при хронічному холециститі та сечокислий діатез: чи випадкова висока частота поєднання?, Васюк В. Л., Сенюк Б. П. (2009)
Ганьбергер І. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на остеоартроз на тлі хронічних гепатитів В і С та їх корекція аміксином і антралем (2009)
Дрель В. Ф. - Визначення функціонального резерву печінки за допомогою ультразвукової допплерометрії, Андрєєва І. В., Виноградов О. А. (2009)
Зак М. Ю. - Рівень сироваткового пепсиногену-1 в залежності від наявності й ступеня атрофії слизової оболонки тіла шлунка у пацієнтів із хронічним h.pylori-асоційованим гастритом (2009)
Конькова М. В. - Допплерсонографічні предиктори гепаторенального синдрому (2009)
Кузів П. П. - Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції, Кузів О. Є., Бакалюк О. Й., Кузів О. І., Радецька Л. В., Ярема Н. З. (2009)
Маркуш Н. В. - Гепаторенальний синдром у хворих на хронічний гепатит алкогольного генезу з переходом у цироз печінки (2009)
Чабан Т. В. - Динаміка порушень фосфоліпідного пулу в печінці щурів при токсичному гепатиті, Солтик С. М. (2009)
Шевченко О. П. - Ефективність застосування глутаргіну у комплексному лікуванні хворих на цирози печінки, Суременко М. С., Біла-Попович Г. С. (2009)
Бєлоусов Ю. В. - Гепато-ренальний синдром у дітей: синтропія або інтерференція?, Бєлоусова О. Ю. (2009)
Горленко О. М. - Немедикаментозні методи корекції дефіцитних станів у дітей, Переста М. І. (2009)
Горленко О. М. - Клініко-патологічні значення порушень обміну мікроелементів та інших ланок гомеостазу при хронічних захворюваннях верхніх відділів травного тракту у дітей, Томей А. І. (2009)
Горленко О. М. - Ендоекологічні порушення у новонароджених дітей із неонатальною жовтяницею, Янковська А. О. (2009)
Машіка В. Ю. - Діагностика токсокарозу у дітей (2009)
Сульженко М. Ю. - Сучасні проблеми корекції сполученого ушкодження печінки та нирок у дітей з онкогематологічними захворюваннями, Головченко Н. М. (2009)
Авдєєв В. В. - Екстракорпоральна сорбція з ультрафільтрацією асцитичної рідини у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією як метод профілактики розвитку гепаторенального синдрому, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Русин В. І. (2009)
Бондарєв Р. В. - Роль ентеральної інтоксикації в розвитку синдрому печінкової недостатності у хворих гострим розлитим перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2009)
Василюк С. М. - Діагностика і комплексне лікування пацієнтів із обтураційною жовтяницею, ускладненою гострою печінково-нирковою недостатністю, Василюк М. Д., Чурпій К. Л., Пилипчук В. І., Гудивок В. І., Галюк В. М., Гуцуляк А. І., Осадець В. С. (2009)
Василюк С. М. - Детоксикація організму при розлитому перитоніті в стадії поліорганної недостатності і при ураженні гепатоцитів, Василюк М. Д., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Галюк В. М., Попович Я. О. (2009)
Грінцов О. Г. - Механізми розвитку і шляхи корекції гепаторенального синдрому, Кабанова Н. В., Шаповалова Ю. О. (2009)
Грубник В. В. - Комплексне лікування хворих на цирози печінки, ускладнені кровотечами, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2009)
Грубник В. В. - Ефективність емболізації селезінкової артерії в лікуванні хірургічних ускладнень портальної гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Величко В. В., Дегтяренко С. П. (2009)
Грубник В. В. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Грубник Ю. В., Дюжев О. С. (2009)
Запорожченко Б. С. - Застосування кріодеструкції в хірургічному лікуванні осередкових уражень печінки, Шишлов В. І., Шарапов І. В., Коритна Г. Ю. (2009)
Іваночко Н. Я. - Стан гепатоцитів та ендогенної інтоксикації у хворих на гострий холецистит похилого та старечого віку, Гончар М. Г. (2009)
Кондратенко П. Г. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, Конькова М. В. (2009)
Кондратенко П. Г. - Причини летальних наслідків при геморагічних ускладненнях портальної гіпертензії, Конькова М. В., Смирнов Н. Л., Гудінов С. П. (2009)
Котенко О. Г. - Трансплантація печінки від живого родинного донора у хворих з цирозом та гепаторенальним синдромом, Калита М. Я., Федоров Д. О., Попов О. О., Гриненко О. В., Коршак О. О., Гусєв А. В., Петрище І. Й. (2009)
Криворучко І. А. - Гепаторенальний синдром у хворих на післятравматичнний панкреатит, Сивожелізов А. В., Тесленко С. М., Тонкоглас О. А., Лаврент'єва О. Ю. (2009)
Кривченя Д. Ю. - Диференційний підхід в лікуванні допечінкової форми портальної гіпертензії в дитячому віці, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С. (2009)
Павловський М. П. - Лікування пацієнтів із печінково-нирковою недостатністю, спричиненою обтураційною жовтяницею пухлинного походження, Коломійцев В. І., Сироїд О. М. (2009)
Притула В. П. - Рецидив ехінококозу печінки у дітей: патогенетичні аспекти, рання діагностика, лікування та профілактика (2009)
Русин В. І. - Венозні тромбоемболічні ускладнення у абдомінальній хірургії, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2009)
Русин В. І. - Гепаторенальний синдром у хворих із обструктивним раком ободової кишки та метастазами в печінку, Чобей С. М. (2009)
Саволюк С. І. - Особливості хірургічної тактики та програми метаболічної корекції предикторів розвитку та прогресування печінкової недостатності в періопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології (2009)
Сацута С. В. - Можливі шляхи профілактики розвитку гепаторенального синдрому у пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Бондарєв Р. В., Селіванов С. С. (2009)
Серняк П. С. - Особливості клінічного перебігу і лікування гострої ниркової недостатності при синдромі тривалого здавлювання м'яких тканин, Логвіненко Л. В., Шраменко К. К., Прокопенко Б. Б. (2009)
Сипливий В. О. - Печінкова недостатність при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки: клінічні прояви, її прогнозування, Береснєв О. В., Петюнiн О. Г, Петренко Г. Д., Євтушенко Д. В. (2009)
Тамм Т. І. - Мoжливості методу узд у визначенні стадії розвитку цирозу печінки, Бардюк О. Я., Богун О. А., Хамам Аббуд, Устінов А. Т. (2009)
Тамм Т. І. - Діагностичний підхід до хворих з синдромом жовтяниці, Даценко Б. М., Бардюк О. Я., Крамаренко К. О., Захарчук О. П., Хамам Аббуд (2009)
Хворостов Є. Д. - Вплив кріодеструкції та тканинних екстрактів на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі, Бичков С. О., Олефіренко О. О., Слета І. В., Сандомирський Б. П. (2009)
Чуклін С. М. - Гепаторенальний синдром: сучасні уявлення про патогенез (2009)
Чуклін С. М. - Лікування хворих на цироз печінки з гепаторенальним синдромом 1 типу (2009)
Чурпій І. К. - Методи корекції печінкової недостатності при перитоніті (2009)
Блажівський Є. - Потерпілий у складах злочинів, які встановлюють відповідальність за втручання у діяльність (2010)
Костенко О. - Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов’язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права), Костенко О. (2010)
Мельник О. - Окремі методологічні проблеми охорони права інтелектуальної власності України (2010)
Недюха М. - Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України, Федорін М. (2010)
Головкін О. - Система державного екологічного контролю як складова єдиної системи державного контролю (2010)
Шаповал Т. - Про визначення конституційних гарантій суб'єктивних прав (2010)
Погорєлова Т. - Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора (2010)
Скулиш Є. - Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України (2010)
Хряпінський П. - Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України (2010)
Подільчак О. - Причини та умови порушення безпеки життя і здоров'я людини (статті 130–132 КК України) (2010)
Давиденко В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань військового майна військовими службовими особами (2010)
Соколова Я. - Розслідування викрадення людини: типові тактичні операції (2010)
Краснолобов І. - Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, Яковець І. (2010)
Кіселичник В. - Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Косюта М. - Податок на додану вартість: джерело державного бюджету чи його проблема (2010)
Присяжнюк В. - Діяльність прокуратури Одеської області у сфері нагляду за додержанням бюджетного законодавства України (2010)
Заросило В. - Відповідальність порушників правил дорожнього руху в Косово та в Україні й діяльність поліції ООН і міліції України: порівняльний аспект, Берест О. (2010)
Винокурова І. - Організаційні моделі адміністративної юстиції (2010)
Гусарова А. - Сутність вступу прокурора у справу як форми прокурорського представництва (2010)
Марочкін О. - Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого (2010)
Ткач К. - Передумови та концепти реформи англійського цивільного судочинства (2010)
Хроніка міжнародних зв’язків (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей (2010)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика соматометричних параметрів, соматотипів, компонентного складу маси тіла та показників гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й. (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Кореляції сигморектального сегмента у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Гораш Є. В., Коваль Ю. І. (2009)
Власенко М. В. - Особливості кореляційних зв’язків сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними і соматотипологічними показниками тіла практично здорових дівчат різних соматотипів, Чугу Т. В., Руда І. В. (2009)
Гецко О. І. - Розвиток і становлення топографії легеневих, непарної та півнепарної вен у 4-5 тижневих зародків людини, Росола Т. Ф., Гербут А. О., Кочмарь М. Ю. (2009)
Головацький А. С. - Особливості вікової перебудови гемомікроциркуляторного русла сечової протоки людини, Головінська Л. К., Росола Т. Ф., Благодарова О. В. (2009)
Кисельова Т. М. - SBA-лектиногістохімічні маркери перетворень у структурах печінки щурів із модельованим автоімунним гепатитом та при дії водними і радоновими ваннами, Шаповалова О. Ю., Пушкар М. С., Соловйова Л. О. (2009)
Коваль Г. М. - Використання полімеразної ланцюгової реакції для ідентифікації бактерій родів Bacillus і Klebsiella, Бойко Н. В. (2009)
Маляр В. В. - Структурні зміни клубових лімфатичних вузлів вагітних білих щурів після антигенної стимуляції організму (2009)
П’ятницька Т. В. - Морфогенез сечово-статевої системи в ембріогенезі людини (2009)
Харковенко Р. В. - Moрфологія та морфометрія сітківки щурів у нормі за умов гіпергомоцистеїнемії та її корекції, Пушкар М. С., Король А. П., Артемчук М. А., Артемчук Н. М., Оніщук В. М. (2009)
Шаюк А. В. - Комп’ютерно-томографічні розміри передньої черепної ямки залежно від краніотипу у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону (2009)
Шевчук Ю. Г. - Вікові та статеві особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку в практично здорових юнаків і дівчат (2009)
Шимон В. М. - Регенерація кістки при трансплантації культивованих клітин кісткового мозку в модельований дефект, Шерегій А. А. (2009)
Авдєєв В. В. - Визначення порушень функцій вищої нервової діяльності у хворих із гострою печінковою недостатністю шляхом проведення нейропсихометричного тестування, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Попадинець Т. В. (2009)
Галамба А. А. - Вплив клінічних проявів та психоемоційного стану на показники якості життя у хворих на бронхіальну астму (2009)
Гечко М. М. - Особливості кислотоутворення у хворих на хронічний холецистит та зв’язок секреторної функції шлунка з гелікобактеріозом, Чопей К. І., Маді Ю. І., Плоскіна В. Ю., Чопей І. В., Братасюк А. М. (2009)
Гечко М. М. - Особливості патогенетичного обґрунтування лікування виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori, як прояву десинхронозу, Чопей К. І., Ніколайчук М. В., Дебрецені К. О., Гойдаш І. М., Братасюк А. М., Маді Ю. І. (2009)
Дорогавцева Г. А. - Функціональний стан сфінктера одді у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2009)
Куля А. - Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих в угорській та українській неінфекційній клініці, Петров В. О., Сабо Ю., Коваль Г. М., Чобей С. М., Русин В. І., Бойко Н. В. (2009)
Лемко І. С. - Показник якості життя як відображення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму, Александрова М. Я. (2009)
Мигович І. І. - Використання гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні хворих на ерозивні захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Чопей І. В. (2009)
Михалко Я. О. - Ефективність застосування мінеральної води "Шаянська" в лікуванні хворих із метаболічним синдромом, Чопей І. В., Маді Ю. І., Кочмарь О. Ю., Чопей К. І. (2009)
Мудрик М. Р. - Традиційна їжа: концепція, біологічно активні компоненти, їх потенційний вплив на здоров’я людини, Сакалош Т. М., Бугина Л. М., Паук А. М., Бойко Н. В. (2009)
Ніколайчук М. В. - Клініко-імунні показники у хворих на гелікобактер-негативну бронхіальну астму, Дебрецені К. О., Чопей К. І., Гойдаш І. М., Булеза Б. Я. (2009)
Ростока-Резнікова М. В. - Статеві та вікові особливості показників тривожності та алекситимії при бронхіальній астмі середньої важкості, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2009)
Рішко О. А. - Стан профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород, Шютєв М. М., Светелскі Б. Л., Фабіан Б. Т. (2009)
Сірчак Є. С. - Застосування Bacillus subtilis у комплексній терапії хворих із хронічним ураженням гепатобіліарної системи, Сіксай Л. Т., Туряниця А. І., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю., Голод О. В., Проць В. В. (2009)
Бойко С. О. - Нова шкала оцінки цитологічних змін уротелію сечового міхура при хронічному циститі, Возіанов С. О., Романенко А. М. (2009)
Буднюк О. О. - Причини набряку гортані за хірургічних втручань на щитоподібній залозі, Тарабрін О. О., Косован В. М. (2009)
Грубник В. В. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею, Грубник В. Ю., Загороднюк О. М., Грубник Ю. В., Ковальчук О. Л. (2009)
Іванчов П. В. - Ендоскопічні особливості гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки (2009)
Корсак В. В. - Синдром підключично-хребтового обкрадання – гемодинамічні механізми екстракраніальної компенсації. динаміка функціональних змін кровоплину при СПХО, Левицький А. В., Борсенко М. І., Стойка А. В. (2009)
Міца О. В. - Дослідження напружено-деформованого стану нижньої щелепи в ділянці 45 та 46 зубів при безпосередній дентальній імплантації, Потапчук А. М., Русин В. В., Криванич В. М. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічні втручання при поліпах кукси шлунка, Болдіжар О. О., Василів А. Р., Паканич Ю. А. (2009)
Русин В. І. - Ультразвукова діагностика гострого варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О., Горленко Ф. В., Борсенко М. І. (2009)
Русин В. І. - Роль протокової системи підшлункової залози у патогенезі утворення псевдокіст, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2009)
Русин В. І. - Застосування балонної тампонади зондом блейкмора при кровотечах із варикозно розширених вен шлунка, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2009)
Ухаль М. І. - Лікування первинного обтураційного мегауретера у дорослих, Семанів О. М., Калінчук С. В. (2009)
Фіра Д. Б. - Вплив пневмоперитонеуму на стан згортальної системи крові під час лапароскопічних оперативних втручань (2009)
Чобей С. М. - Діагностично-лікувальний алгоритм хворих на обструктивний рак ободової кишки, Русин В. І. (2009)
Шимон В. М. - Нова концепція синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Блинда І. І. (2009)
Керецман А. О. - Медико-соціальна характеристика умов проживання корінного населення Закарпатської області та обґрунтування проведення профілактичних заходів по попередженню захворювань органів травлення, Фера О. В. (2009)
Маляр Р. В. - Організаційні основи функціонування трирівневої моделі стоматологічної допомоги сільському населенню, Маляр С. І., Хрипак Т. П. (2009)
Рогач І. М. - Ретроспективний аналіз демографічної ситуації та стратегічні орієнтири покращення громадського здоров’я на Закарпатті, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Ремез О. І., Кошеля І. І. (2009)
Стельмахівська В. П. - Етапи становлення шкільної гігієни в Україні в період реорганізації системи освіти (історія, шляхи розвитку, проблеми, досягнення) (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Класична апендектомія та сучасні методи профілактики післяопераційних ускладнень, Проняєв В. В., Проняєв Д. В. (2009)
Корсак В. В. - Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадування у пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу, Борсенко М. І. (2009)
Пічкар І. Й. - Застосування лазера для лікування протрузій та гриж міжхребцевих дисків (2009)
Федонюк Я. І. - Формування стінок очної ямки в пренатальному періоді онтогенезу людини, Сикирицька Т. Б. (2009)
Доктору біологічних наук, професорові Золтану Фабрі – 70 (2009)
Доцент Березанцев Пилип Іванович (2009)
Відомий лікар, організатор неврологічної служби закарпаття, викладач Ужгородського державного університету Дмитро Олександрович Снігурський (2009)
Тітул (2013)
Сорокін В. М. - Світлодіодна лампа-світильник і деякі нюанси теплового опору, Копнін В. П., Сєрий А. Ф. (2013)
Ашрятов А. А. - Исследование параметров светодиодных ламп и их драйверов, Баринова И. А. (2013)
Свешников В. К. - Моделирование процессов адсорбции и диффузии натрия в электродных покрытиях натриевых ламп, Дьяконова В. И., Базаркин А. Ф. (2013)
Тарасенко М. Г. - Комплексний підхід щодо визначення енергоефективності джерел світла, Козак К. М. (2013)
Кожушко Г. М. - Проблеми ртутного забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп, Дугніст Л. В., Кислиця С. Г. (2013)
Шабашкевич Б. Г. - Современный цифровой прибор для измерения характеристик световой среды, Добровольский Ю. Г., Мамаев С. В., Кушин В. В. (2013)
Черкашина Е. Л. - Повышение цветового контраста с использованием управляемых осветительных устройств (2013)
Дорохов А. В. - Динамические характеристики асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов при подключении их к сети через демпфирующее сопротивление с последующим его шунтированием (2013)
Самошкин В. П. - Исследование электрической износоустойчивости и надежности контактов низковольтных аппаратов, Форкун Я. Б. (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Тітул (2013)
Тимофеєв Є. П. - Концепція побудови еталонної бази україни у сфері енергетичної лазерометрії (2013)
Корнага В. І. - Оптимізація параметрів електронних схем керування при проектуванні світлодіодних ламп з цоколем Е27 ТА Е24, Олійник О. С., Щербаков Є. М., Сорокін В. М., Зелінський Р. Я. (2013)
Ракутько С. А. - Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения в светокультуре, Пацуков А. Е. (2013)
Кожушко Г. М. - Оцінювання середньої тривалості горіння клл за відмовами на ранніх стадіях випробувань, Басова О. Ю., Кислиця С. Г. (2013)
Свешников В. К. - Метод оценки коэффициента ионно-электронной эмиссии электродов в люминесцентных лампах, Куплинов В. Н. (2013)
Карась В. И. - Микроволновое излучение со статистически прыгающей фазой: генерация и применение для развития нового типа источников оптического излучения, Голота В. И., Егоров А. М., Потапенко И. Ф., Загородний А. Г. (2013)
Харченко В. Ф. - Разработка компьютерной модели для разрядной лампы высокого давления, Ягуп В. Г., Якунин А. А., Ягуп Е. В. (2013)
Лесная О. И. - Искусство освещения, Чернец В. С., Паракуда И. В. (2013)
Самошкин В. П. - Оптимизация показателей точечной оценки надежности путевых выключателей прямого и мгновенного действия, Форкун Я. Б., Чепурная А. С. (2013)
Белоусов А. Ф. - Симисторный регулятор-стабилизатор температуры воды, Белоусов Д. А. (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
"Світлодіоди: фізика, технологія, застосування.” В. І. Карась, Л. А. Назаренко, І. В. Карась (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Тітул (2013)
Назаренко Л. А. - Роль освещения в динамической архитектуре современного города, Чернец В. С., Лесная О. И., Кононенко А. Ю. (2013)
Свешников В. К. - Влияние утечки натрия в натриевой лампе на падение напряжения, Васильченко В. Г. (2013)
Сисоєв А. С. - Поширення гаусового хвильового пучка у шаруватому нелінійному середовищі з плоскими межами розділу (2013)
Корнага В. І. - Створення та оптимізація параметрів інтелектуальних освітлювальних систем, Сорокін В. М., Олійник О. С., Галинський О. Д. (2013)
Назаренко Л. А. - Циркадна ефективність за світлодіодного освітлення, Іоффе К. І. (2013)
Васильева Ю. О. - Проектирование систем освещения производственных зданий, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2013)
Мачехин Ю. П. - Особенности реализации инфракрасного и лазерного нагрева при пайке светодиодных сборок, Ситников В. В., Горбань В. В., Старков В., Максимов Н. (2013)
Момот В. В. - Визначення похибки вимірювання електроенергії, викликаної метрологічною відмовою системи обліку електроенергії високої напруги, Рой В. Ф. (2013)
Самошкин В. П. - Механические процессы и отказы деталей конструкции путевых выключателе, Форкун Я. Б., Чепурная А. С. (2013)
Шутенко О. В. - Анализ законов распределения отношений пар газов, рекомендуемых зарубежными методиками для распознавания типа дефекта в высоковольтных трансформаторах, Баклай Д. Н. (2013)
Савченко О. А. - Задачі моніторингу повітряних ліній електропередавання в ожеледних районах (2013)
Новини світлотехніки та електроенергетики - (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Головацький А. С. - Структурні зміни шляхів відтоку водянистої вологи ока при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Масна З. З., Кравець Н. Б., Дмитрів Г. М. (2012)
Дац Р. І. - Мікроструктура зорового нерва щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету (2012)
Марущак М. І. - Встановлення кореляційних зв’язків між рівнем активних форм кисню, вмістом нейтрофільних гранулоцитів та газовим складом крові при експериментальному гострому ураженні легень (2012)
Андрійчук Д. Р. - Зміни системи монооксиду нітрогену в дітей, хворих на виразкову хворобу гастродуоденальної ділянки (2012)
Деміхова Н. В. - Зміни морфофункціонального стану лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла при комбінованій терапії, Псарьова В. Г. (2012)
Вагерич К. І. - Особливості супутньої патології при псоріазі та їх вплив на перебіг основного захворювання, Вантюх Н. В., Гайсак М. О., Дичка Л. В., Ляхова О. Б. (2012)
Воробець М. Ю. - Етносоціальні та психологічні фактори впливу на формування патологічних та компенсаторних реакцій у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень серед угорського населення Закарпатської області (2012)
Кишко М. М. - Вплив поєднаного використання полтавського бішофіта гелю і лазеротерапії на клінічні прояви ревматоїдного артриту у хворих із надмірною масою тіла, Бичко М. В., Корсак Ю. В., Демйєн Р. З., Кишко Т. В. (2012)
Кордон Ю. В. - Дослідження протимікробних властивостей горостену® та інших антимікробних препаратів, Цмур О. В. (2012)
Маляр Н. М. - Предиктори побічної дії медикаментозних засобів при захворюваннях гепатобіліарної зони та підшлункової залози (2012)
Марчук Ю. Ф. - Діагностичний пошук порушень гомеостазу жовчі у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу та можливості патогенетичної корекції (2012)
Мєдвєдєва М. Б. - Оральне кандидоносійство у практично здорових осіб молодого віку, Матвійчук Н. О. (2012)
Палій В. Г. - Дослідження протимікробних властивостей композиції на основі декаметоксину, Назарчук О. А., Волянський Ю. Л., Назарчук Г. Г. (2012)
Пулик О. Р. - Досвід клінічного моніторингу когнітивного стану хворих мешканців Закарпатської області, котрі перенесли мозковий інсульт, Гирявець М. В., Тимченко Н. Д., Височанська Т. С., Мойсюк Т. І., Мулеса С. В., Сочка Т. В. (2012)
Рішко М. В. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на ішемічну хворобу серця, Лазур Я. В. (2012)
Рішко О. А. - Стан профілактики серцевої недостатності у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород, Шютєв М. М., Ігнатко Я. І., Светелскі Б. Л. (2012)
Рішко О. А. - Клінічний випадок рідкісного захворювання на аргірію, Шютєв М. М., Поляк-Митровка І. І., Блецкан В. Т., Смагіна Л. К., Светелскі Б. Л. (2012)
Савченкова Л. В. - Особливості порушень вуглеводного обміну при токсичному гепатиті і фармакокорекції препаратом із плодів аронії чорноплідної, Рокотянська В. В. (2012)
Світлик Г. В. - Гострий коронарний синдром: запалення як тригерний чинник формування тромбу та оклюзії коронарної судини, Грабар М. О., Абдуєва Ф. М. (2012)
Сірчак Є. С. - Зміна лабораторних показників дисфункції ендотелію у хворих на цироз печінки та шляхи їх корекції, Петричко О. І., Русин В. І. (2012)
Авдєєв В. В. - Динаміка змін індексу інтоксикації у хворих на цироз печінки, ускладнений печінковою енцефалопатією, Петричко О. І., Івачевський М. М., Русин В. І. (2012)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,2% метиленовим синім при лазерному опроміненні (2012)
Корсак В. В. - Значення радіоізотопної ангіографії у виборі способу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок, Попович Я. М., Воловик Н. В., Русин В. В., Корсак Ю. В., Воронич В. М., Русин В. І., Чобей С. М. (2012)
Педаченко Є. Г. - Особливості діагностики дифузного аксонального пошкодження у хворих різних вікових груп, Бобков В. О. (2012)
Русин В. І. - Ангіографічна семіотика синдромів обкрадання головного мозку, Корсак В. В., Буцко Є. С., Левицький А. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Хромоколоноскопія у діагностиці патології товстої кишки, Сочка А. В. (2012)
Русин В. І. - Прогнозування ризику виникнення спайових процесів після екстрених абдомінальних хірургічних втручань у дітей, Чаварга М. І. (2012)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії, Скляр С. Ю., Досенко І. В., Тарасова Т. О., Лобода А. Д. (2012)
Федотова І. Ф. - Аналіз магнітно-резонансних параметрів хребтового каналу у хворих із поперековим спинальним стенозом, Шманько О. П., Фекліна І. В. (2012)
Черкасов Е. В. - Селективність автофагії в епітеліоретикулоцитах тимуса та її роль у клітинному виживанні і клітинній смерті в тимусі при опіковій хворобі (2012)
Геращенко С. Б. - Методичні підходи до послідовності викладання і використання анатомічної та гістологічної термінології будови органів дихальної системи в процесі навчання студентів медичного факультету, Островський М. М., Дєльцова О. І., Кулинич Г. Б., Зубань А. Б. (2012)
Ігнат Г. В. - Перинатальні аспекти гіпергомоцистеїнемії (2012)
Оксюта В. М. - Клініко-діагностичні аспекти порушень репродуктивної функції у жінок із безпліддям на фоні гіпотиреозу (2012)
Білоцерківський М. В. - Онкологічні клінічні дослідження в Україні: досягнення, можливості та перешкоди, Амбарцумов Р. М., Тесленко І. О. (2012)
Віраг М. В. - Захворюваність дорослого населення Закарпаття за 2006–2010 роки, Сливка Я. І. (2012)
Миронюк І. С. - Особливості ризикованої поведінки ВІЛ-інфікованих трудових мігрантів Закарпатської області залежно від регіону міграції (2012)
Рогач І. М. - Рівень етичних і правових знань лікарів-інтернів у професійній діяльності, Качала Л. О., Шустова Н. В., Качала Т. В., Цигика О. І. (2012)
Фера О. В. - Особливості розвитку захворюваності органів ротової порожнини серед дітей міста Ужгород віком 6-12 років, Фера М. О., Свалявчик Г.-С. І., Рошко О. М. (2012)
Фера О. В. - Особливості формування показників захворюваності органів ротової порожнини жителів міста Ужгород у динаміці за 2006-2010 роки, Фера М. О., Свалявчик Г.-С. І., Рошко О. М. (2012)
Шніцер Р. І. - Вивчення задоволеності населення якістю медичного обслуговування (на прикладі Свалявського району Закарпатської області), Рогач І. М., Погоріляк Р. Ю., Магарита Л. В., Качала Л. О. (2012)
Вітенок О. Я. - Сучасні відомості про морфогенез прямої кишки в ранньому періоді онтогенезу, Ахтемійчук Ю. Т., Слободян О. М. (2012)
Дєльцова О. І. - Стовбурові клітини і регенерація печінки, Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б. (2012)
Лемко О. І. - Деякі аспекти етіології, патогенезу та перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (частина І) (2012)
Маляр В. В. - Дослідження навколоплідних вод у діагностиці стану плода, Маляр В. А. (2012)
Потапчук А. М. - Хронічні одонтогенні гайморити, Мельничук Д. В. (2012)
Русин В. І. - Сучасні принципи лікування легкого гострого панкреатиту, Філіп С. С., Чобей С. М. (2012)
Чопей К. І. - Метаболічний синдром як предиктор канцерогенезу, Михалко Я. О., Чопей І. В. (2012)
Вакула Н. С. - Червонохресному руху на Закарпатті – 130 років. Сторінки історії (2012)
Доктору медичних наук, професору, директору науково-дослідного інституту фітотерапії, відомому науковцю та педагогу, активній громадській діячці Оксані Ганич – 80 (2012)
Кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику, відмінниці охорони здоров’я, заслуженому винахіднику України Розалії Сливко – 70 (2012)
Андрійцьо В. Д. - Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві (2013)
Ільницький О. В. - Особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності, Ільків Н. В. (2013)
Гладун О. З. - Проблемні аспекти провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення (2013)
Роженко Д. В. - Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження (2013)
Задоя К. П. - Проблеми гармонізації та застосування положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2013)
Новак Р. В. - Інститут угод як прояв диференціації кримінально-процесуальної форми (2013)
Соловей Г. В. - Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України, Теремецький В. І. (2013)
Тубелець О. С. - Проблеми кваліфікації злочинів (2013)
Бурило Ю. П. - Сутність державного регулювання в інформаційній сфері господарювання (2013)
Терефенко О. Р. - Шкода як умова відповідальності органів державної влади (2013)
Слободян О. А. - Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи "квазівенчурний" інститут? (2013)
Трубенкова О. І. - Проблеми правового регулювання фондового ринку України (2013)
Діковська І. А. - Сумісність використання способів захисту в разі порушення міжнародних приватних договірних зобов’язань (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 9 місяців 2013 року (2013)
Голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович відзначає необхідність підвищення рівня довіри до судової системи країни (2013)
Артемчук Д. О. - Вертикальна та горизонтальна моделі поділу влади в політико-правових доктринах минулого і сучасності (2013)
Іскендеров А. Ф. - Поняття та особливості організації засобів масової інформації (2013)
Лошицький М. В. - Свобода мирних зібрань – законодавче закріплення та проблеми адміністративно-правового вплив, Тронько О. В. (2013)
Мошак О. В. - Проблемні питання законодавчого регулювання референдумів в Україні (2013)
Солнцева Х. В. - Державний контроль за здійсненням адміністративної юрисдикції органами управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Меркулова В. О. - Cутність, зміст та цілі покарання: окремі кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти (2013)
Артюх О. М. - Етапи та умови розвитку рейдерства в україні (2013)
Афанасенко С. І. - Спеціальна віктимологічна профілактика шахрайства (2013)
Бортняк А. Ф. - Знакові характеристики юридичної відповідальності як складової правовідносин (2013)
Воронцов А. В. - Мотив як ознака окремих видів злочинів проти правосуддя, які вчинюються службовими особами досудового розслідування (2013)
Журавльов А. Ю. - Класифікація статевих злочинів (2013)
Журочко Г. О. - Концептуальні засади запобігання терористичній діяльності на залізничному транспорті (2013)
Клюс В. В. - Удосконалення функціонування системи правоохоронного забезпечення протидії злочинам, скоєним на релігійному ґрунті (2013)
Конопельський В. Я. - Зміст та деякі види контролю за станом реалізації у виправних колоніях України принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2013)
Поляков Є. В. - Деякі особливості прогнозування злочинності на залізничному транспорті україни (2013)
Пядишев В. Г. - Організаційні та міжнародно-правові чинники підвищення ефективності боротьби цивільної поліції з торгівлею людьми на теренах міжнародних операцій з підтримання миру (2013)
Храмов С. М. - Віктимологічний моніторинг населення як засіб виявлення латентних злочинів (2013)
Челпан О. В. - Генезис кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (2013)
Надибська О. Я. - Аналіз об’єктивного та суб’єктивного в соціальній реальності (2013)
Ахмедова Е. - Причини євроскептицизму туреччини в питанні вступу до Європейського Союзу (2013)
Градова Ю. В. - Порівняльно-правовий аналіз інституту омбудсмена в Україні та Швеції, Мінакова М. В. (2013)
Ковальський О. В. - Поняття та особливості боротьби з торгівлею людьми як об’єкт діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Крицька І. О. - Концептуальні моделі закріплення корпоративної злочинності у вітчизняному кримінальному законодавстві (2013)
Лосєв В. В. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві республіки Білорусь (2013)
Ульянов О. І. - Договори морського перевезення вантажів (2013)
Чобіток Б. П. - Організаційно-правові засади діяльності федеральної служби безпеки Російської Федерації (порівняльно-правовий аналіз) (2013)
Ярмакі В. Х. - Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції (2013)
Андрієнко І. С - Прийняття до примусового виконання виконавчого документу, що раніше був повернутий без виконання за заявою стягувача, Боєру В. С. (2013)
Дрішлюк В. І. - Елементи позову в господарських справах (2013)
Журавель А. В. - Поняття іпотеки: проблеми визначення (2013)
Зверховська В. Ф. - Особливості правового регулювання культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом (2013)
Кострицький І. Л. - Правові засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого й середнього підприємництва за новим законодавством України (2013)
Кузьменко Т. С. - Географічні зазначення як засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг (2013)
Нікуліна Н. А. - Форми відповідальності суб’єктів господарювання (2013)
Петренко В. С. - Застава майнових прав інтелектуальної власності (2013)
Церковна О. В. - Характеристика особливостей випадку та непереборної сили як підстав звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання (2013)
Черемнов Д. - Співвідношення категорій "презумпція" і "фікція" у цивільному процесуальному праві (2013)
Боханова І. A. - Відмінність строкового трудового договору від суміжних договорів цивільного права (2013)
Березан В. М. - Зарубіжних досвід забезпечення охорони громадського порядку й громадської безпеки під час проведення масових заходів (2013)
Загородній А. Ф. - Суб’єкти наглядової діяльності у сфері здійснення паспортно-реєстраційної системи України (2013)
Калаянов Д. П. - Докази в адміністративно-юрисдикційній діяльності правоохоронних органів (2013)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2013)
Ковбель М. М. - Щодо становлення адміністративних судів в Україні (2013)
Позюбанов Р. П. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Пригодська Ю. В. - Застосування вогнепальної зброї працівниками міліції в системі обставин, які виключають злочинність діяння (2013)
Сягровець В. А. - Загальна характеристика інформаційного забезпечення службово-бойової діяльності спеціальних підрозділів (2013)
Волощук А. М. - Застосування альтернативних видів покарання й правового компромісу при притягненні до відповідальності за дії, пов’язані з особистим вживанням наркотичних засобів і психотропних речовин (2013)
Аркуша Л. І. - Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Геращенко О. С. - Особливості проведення оперуповноваженими розвідувального опитування на початковому етапі (2013)
Деревянкін С. Л. - Інститут угод (медіації) у кримінальному процесі, Поліщук О. В. (2013)
Заворотний Я. С. - Нагляд за дотриманням законності при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства (2013)
Кавун Д. Ю. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2013)
Кашкаров О. О. - Психологічна характеристика готування до вчинення злочину та обрання способу вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (2013)
Копіца О. В. - Актуальні питання розгляду слідчими суддями клопотань про надання дозволу на проведення обшуків житла чи іншого володіння особи на прикладах судів Одеської області (2013)
Лисюк Ю. В. - Представник потерпілого як захисник у кримінальному провадженні (2013)
Льовочкіна М. В. - Криміналістична класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами та деякі способи їх учинення (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання додержання законності під час проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Тарасенко Р. В. - Удосконалення кримінально-правового та адміністративно-правового захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2013)
Щирська В. С. - Детермінанти організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2013)
Янковий М. О. - Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій у світлі вимог нового КПК України (2013)
Саакян М. Б. - Становлення карного розшуку в Одеській області (1917-1925 р. р.): історичний нарис (2013)
Меєрович Н. А. - Історико-правовий огляд становлення адвокатської діяльності в Україні (2013)
Середницька І. А. Даниленко С. К. - Історико-правові аспекти шлюбного договору (2013)
Юрій І. А. - Встановлення імперської влади та інтеграційні процеси на півдні України (наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.ст.) (2013)
Кубаєнко А. В. - Деякі проблеми забезпечення економічної безпеки органами внутрішніх справ України (2013)
Лазарєва Н. С. - Служба фінансових розслідувань україни (фінансова поліція) – міф чи реальність (2013)
Солошкіна І. В. - Окремі питання щодо реорганізації та ліквідації фінансових установ в Україні (2013)
Мороз Л. І. - Неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей, Яковенко С. І. (2013)
Цильмак О. М. - Криміналістична спостережливість слідчих: психологічний аспект (2013)
Дубко Ю. В. - Щодо підвищення якості підготовки працівників овс до дій у надзвичайних ситуаціях (прикладний аспект) (2013)
Асєєва Ю. О. - Динаміка формування професійного самовизначення працівників кримінальної міліції (2013)
Пасько О. М. - Компоненти професійної готовності працівників ОВС (2013)
Тягнирядно Є. В. - Щодо проблеми мовної підготовки майбутніх юристів (2013)
Шаповаленко Н. М. - Професійне спілкування працівників ОВС (2013)
Шевців М. Б. - Функції інтуїтивної культури юриста (2013)
Остапенко О. Ї. - Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної системи (2013)
Дручек О. В. - Правовий нігілізм як предмет вивчення теоретичною правовою наукою: стан, перспективи (2013)
Коропатов О. М. - Деякі питання провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення (2013)
Матвєєва Л. Г. - Правосвідомість перехідного суспільства: історично-правовий аспект (2013)
Рудой К. М. - Зарубіжний досвід протидії екстремізму як напрямок забезпечення міжнародної безпеки (2013)
Шуткевич А. О. - Форми й методи діяльності органів публічної адміністрації щодо запобігання насильству в сім’ї (2013)
Титул, зміст (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Аксьонов В. В. - Ендоваскулярна нейрохірургія в Одесі. Історія, розвиток та перспективи, Слободянюк О. С., Спінул О. А. (2014)
Григорук С. П. - Роль ендоваскулярних операцій у комплексному хірургічному лікуванні поєднаних атеросклеротичних уражень церебральних та коронарних артерій (2014)
Кульматицький А. В. - Порівняльна характеристика системи гемостазу в гострий період первинного та повторного ішемічного інсульту (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярна деваскуляризація рясноваскуляризованих пухлин у нейроонкології, Мамедов-огли Д. Г. (2014)
Смоланка В. І. - Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку на прикладі 100 пацієнтів, Бортнік І. М., Гаврилів Т. С., Смоланка А. В., Мелкумян М. C. (2014)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування нейрооптикопатії у хворих з порушенням глікемії, Склярова А. І., Свиридюк О. Є. (2014)
Полковніков О. Ю. - Комплексне хірургічне лікування гіперваскуляризованих пухлин краніовертебрального переходу, Тяглий С. В., Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Матерухін А. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Нейровізуалізація у діагностиці та динамічному спостереженні за церебральними артеріальними аневризмами, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Гнелиця О. П., Загородній В. М., Мамонова М. Ю. (2014)
Щеглов Д. В. - Клінічні вияви артеріовенозних мальформацій головного мозку (огляд літератури), Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Барканов А. В., Чабанович Н. Б., Найда А. В. (2014)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2014)
Боркач Н. Є. - Агенез довгого долонного м’яза серед етнічних угорців Виноградівського району Закарпатської області, Іванчо Е. С., Головацький А. С. (2012)
Покотило П. Б. - Ультраструктурні зміни компонентів фільтраційного апарату нирки щура через 70 діб перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2012)
Горленко О. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кору на Закарпатті, Поляк М. А., Поляк-Товт В. М. (2012)
Дербак М. А. - Про поширеність вірусу гепатиту С у хворих на цукровий діабет (2012)
Пулик О. Р. - Порівняльний аналіз змін когнітивних функцій хворих після перенесеного мозкового інсульту (2012)
Рішко М. В. - Ліпідний спектр крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Лазур Я. В. (2012)
Авдєєв В. В. - Динаміка ступеня печінкової енцефалопатії у хворих із цирозом печінки в залежності від переваги жирової або м’язової маси тіла (2012)
Воропаєв В. В. - Вибір методу повторних реконструктивно-відновних операцій на аорто-стегновому сегменті при оклюзії судинного експлантату у віддаленому періоді, Ковальчук А. В. (2012)
Горшков В. К. - Сучасні підходи до діагностики та корекції тромбонебезпеки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Куліш О. П., Куліш С. О. (2012)
Губка В. О. - Ультразвуковий контроль за відновленням кровообігу при реконструктивних операціях у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Волошин О. М. (2012)
Дибкалюк С. В. - Клінічний перебіг та особливості діагностики синдрому компресії хребтової артерії, Черняк В. А., Герцен Г. І. (2012)
Кобза І. І. - Лікування флеботромбозів системи нижньої порожнистої вени, ускладнених флотацією верхівки тромбу, Гаврилів Б. М., Орел Ю. Г., Жук Р. А., Орел М. Г., Кіхтяк А. Т., Лебедєва С. А., Лужанський В. Д. (2012)
Кобза І. І. - Значення атеросклеротичного ураження іпсілатеральної зовнішньої сонної артерії в пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії, Мелень А. П., Кобза Т. І., Трутяк Р. І., Лебедєва С. А., Орел Ю. Г. (2012)
Корсак В. В. - Результати непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії, Русин В. І., Попович Я. М., Русин В. В., Корсак Ю. В., Чобей С. М., Воронич В. М. (2012)
Котенко О. Г. - Хірургічні аспекти лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинною інвазією ворітної печінкової вени, Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Гусев А. В., Федоров Д. О., Петрище І. Й., Григорян М. С. (2012)
Кривченя Д. Ю. - Лікування лімфатичних мальформацій голови і шиї у дітей, Бензар І. М. (2012)
Кутовий О. Б. - Перспективи лікування хворих з гострим венозним тромбозом стегново-клубового сегменту, Сергєєв О. О., Абрамова О. І. (2012)
Матвійчук О. Б. - Тромбоз глибоких вен як ускладнення третинного перитоніту (2012)
Фахед Хамуд Махер - Вплив артеріальної гіпертонії на розвиток деформації внутрішньої сонної артерії (2012)
Мішалов В. Г. - Cтратегія і тактика лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А. (2012)
Никоненко О. С. - Ефективність PRP-терапії у хворих з оклюзією стегново-підколінно-гомілкового сегменту, Волошин О. М. (2012)
Пиптюк О. В. - Шляхи покращення лікування хворих із хронічними трофічними виразками нижніх кінцівок різного генезу, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2012)
Родін Ю. В. - Деякі міркування судинного хірурга з приводу операцій на сонних артеріях (клінічне ессе) (2012)
Русин В. І. - Поєднання гострого варикотромбофлебіту малої підшкірної вени з тромбозом литкових вен, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Маді Ю. Ю. (2012)
Русин В. І. - Вибір хірургічної тактики при поєднаних ураженнях вінцевих артерій та артерій дуги аорти, Корсак В. В., Буцко Є. С., Демидюк Д. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Прямі методи парціальної оклюзії нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2012)
Русин В. І. - Результати хірургічного лікування венозних трофічних виразок, Корсак В. В., Попович Я. М., Діккер Г. М., Митровка Б. А. (2012)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Айзенберг С. (2012)
Русин В. І. - Оцінка важкості гострого панкреатиту, Філіп С. С., Чобей С. М. (2012)
Сергєєв О. О. - Досвід хірургічного лікування хворих з розривами аневризм черевного відділу аорти, Кутовий О. Б., Люлько І. В., Спиридонов О. В., Петров В. В., Машин О. М., Соколов О. В. (2012)
Сипливий В. О. - Ефективність ендоваскулярної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Хабусєв В. К., Менкус Б. В., Євтушенко Д. В., Доценко В. В., Петюнін О. Г., Акіменко А. В. (2012)
Сироїд М. В. - Хірургічні аспекти в лікуванні хворих з трофічними виразками нижніх кінцівок венозного генезу, Гурський Р. В., Войтановський І. М., Титюк В. А., Сливка В. І. (2012)
Сморжевський В. Й. - Досвід застосування глікозаміногліканів в терапії захворювань артерій і вен, Присяжна Н. Р., Ящук Ю. Г., Шевченко В. М. (2012)
Сморжевський В. Й. - Ускладнення після постановки противоемболічного кава-фільтру. Особливості видалення, Костилєв М. В., Присяжна Н. Р., Чорний В. В., Кондратюк В. А. (2012)
Фомін П. Д. - Результати використання ендоваскулярних методів для корекції гіпердинамічного типу кровотоку в лікуванні ускладнень портальної гіпертензії, Козлов С. М., Долот А. П. (2012)
Шаповал С. Д. - Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи та стандарти протоколів його лікування, Рязанов Д. Ю., Савон І. Л., Смирнова Д. О., Софілканич М. М., Березницький Я. С. (2012)
Корчинська О. О. - Сучасні підходи до терапії синдрому полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності, Онисько О. В. (2012)
Маляр Р. В. - Організація стоматологічної допомоги населенню Закарпаття (2012)
Дуло О. А. - Перспективи вивчення рівня фізичного здоров’я жителів Закарпатської області за показниками аеробної та анаеробної продуктивності організму (2012)
Савка Ю. М. - Метод "мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми "Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Патогенез. Патоморфологія. Клініка. Діагностика. Лікування", Шпряха Я. С., Свистак В. В., Мігляс В. Г., Шеремет А. П. (2012)
Косторнов А. Г. - Синтез композиційного матеріалу триботехнічного призначення на основі міді, Фущич О. І., Чевичелова Т. М., Карпець М. В., Костенко О. Д. (2014)
Кубич В. И. - Поведение смазочных слоев в трибологической системе "40Х – (И–20А) – 40Х" при гранично-допустимой нагрузке (2014)
Кіндрачук М. В. - Роль локалізації напружень і деформацій в перехідній зоні "матриця–наповнювач" в кінетиці руйнування композиційних покриттів під час тертя, Лучка М. В., Лобурак В. Я., Гуменюк І. А. (2014)
Вольченко Д. А. - Электромеханический износ и разрушение ободов тормозных шкивов буровых лебедок (часть первая), Вольченко Н. А., Джанахмедов Э. А., Киндрачук М. В., Возный А. В., Красин С. П. (2014)
Журавлев Д. Ю. - Физические явления в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза (2014)
Криштопа С. И. - Оценка энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза (2014)
Малык В. Я. - Физико-термические явления при фрикционном взаимодействии в ленточно-колодочных тормозах (часть первая) (2014)
Шмаров В. М. - Особливості технології модифікації поверхонь деталей вузлів тертя з використанням біоплівок на легких сплавах, Бєлєвцев Р. Я., Самков О. В., Лабунець В. Ф. (2014)
Кузнецов В. Д. - Порівняльна оцінка зносостійкості поверхневих шарів різного складу в умовах тертя без мащення та абразивного зношування, Пащенко В. М., Смирнов І. В., Степанов Д. В. (2014)
Погребняк А. Д. - К оценке предельного состояния авиационных материалов при многоцикловом асимметричном нагружении с учетом концентрации напряжений, Регульский М. Н., Касперская В. В., Медведева Н. А. (2014)
Карпець М. В. - Властивості багатокомпонентного високоентропійного сплаву AlCrFeCoNi легованного міддю, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Крапівка М. О., Горбань В. Ф. , Самелюк А. В. (2014)
Корж В. М. - Використання воднево-кисневого полум’я при зварюванні, паянні, різанні та напиленні покриттів, Попіль Ю. С., Попіль Н. Ю. (2014)
Некоз О. І. - Розвиток наукової школи трибології Національного університету харчових технологій (2014)
Закономірність зміни зносо-фрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя при їх контактно-імпульсній взаємодії (2014)
Симонов В. Є. - Потенційна загроза для картоплі: карантинні види роду Epitrix, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Райчук Т. М. (2012)
Кудіна Ж. Д. - Південноамериканська томатна міль, Пилипенко Л. А. (2012)
Борзих О. І. - Шкідливі організми в агроценозах України, Федоренко В. П., Ретьман С. В., Чайка В. М., Неверовська Т. М., Бакланова О. В., Кравченко О. М. (2012)
Не нашкодьмо довкіллю (2012)
Дерев'янський В. П. - Продуктивність сої залежно від застосування мікробіологічних препаратів та гербіцидів (2012)
Галкіна Є. С. - Еска винограду: симптоми, збудники, особливості розвитку на виноградних рослинах і можливості контролю, Якушина Н. А. (2012)
Євич П. П. - Відділ ентомології та фітопатології Миронівської селекційно-дослідної станції в 20-х роках XIX ст. (2012)
Мар'юшкіна В. Я. - Приготування якісного компосту з рослинних решток та побутових відходів (2012)
Афанасюк О. І. - Досягнення цільового рівня артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу після стандартного комплексного лікування (2014)
Білецький С. В. - Стан вуглеводного, ліпідного обміну та швидкість клубочкової фільтрації у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та в поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Новицька О. З., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2014)
Бойко В. В. - Хвороботворна флора при піопневмотораксі та її чутливість до антибіотиків, Лопатенко Д. Е. (2014)
Бондарчук Т. І. - Вплив вітамінів С та Е на процеси ліпопероксидації та активність NO-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі адреналін-індукованого стресу (2014)
Гергелюк Т. С. - Порівняння впливу кондиційованого середовища від мзенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7, Перепелиціна О. М., Сидоренко М. В. (2014)
Гриджук Т. І. - Стан пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Домбровський Д. Б. - Диференціація стромальних клітин жирової тканини за різних умов трансплантації клітин в експерименті (2014)
Заєць Т. А. - Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму (2014)
Жакун І. Б. - Динаміка показників метаболізму ліпідів залежно від вираженості тривожності під впливом низькочастотної магнітотерапії (2014)
Кметь Т. І. - Рання та відстрочена реакція клітин кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження (2014)
Коваль Г. Д. - Роль трансформувального фактору росту-β та матричної металопротеїнази-9 в імунопатогенезі ендометріозу, поєднаного з безпліддям (2014)
Колоскова О. К. - Особливості перебігу бронхіальної астми фізичного напруження в школярів із поліморфізмом ненів глутатіон-S-трансферази, Григола О. Г., Білоус Т. М., Ортеменка Є. П. (2014)
Косілова С. Е. - Вивчення метаболічних порушень у жінок у постменопаузі (2014)
Котюжинская С. Г. - Характеристика липидтранспортной системы у больных при гипогепаринемии, Гоженко А. И. (2014)
Кузняк Н. Б. - Оптимізація репараційного остеогенезу при атиповому видаленні зубів, Продан М. П., Трифаненко С. І. (2014)
Манащук Н. В. - Гігієнічний статус порожнини рота пацієнтів на тлі хронічних колітів (2014)
Мізюк В. М. - Ендотеліальна дисфункція та шляхи її корекції у хворих на артеріальнУ гіпертензію із супутньою серцевою недостатністю (2014)
Москалюк В. Д. - Порушення мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Баланюк І. В. (2014)
Новицкая И. К. - Распространенность стоматологической патологии у лиц с болезнью Шегрена, Челий А. И. (2014)
Оленович О. А. - Неспецифічна реактивність організму хворих на цукровий діабет залежно від його типу (2014)
Оринчак М. А. - Динаміка показників системи гемостазу під впливом антиагрегантного лікування у хворих на фібриляцію передсердь при метаболічному синдромі, Василечко М. М. (2014)
Паліброда Н. М. - Деякі аспекти патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки, Федів О. І. (2014)
Покровська Т. В. - Клінічно-лабораторна характеристика і вікові особливості при Епштейна-Барра вірусній інфекції (2014)
Сегедій Л. І. - Порівняльна характеристика перебігу і завершення багатоплідної та одноплідної вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів у порожнину матки, Прокопів О. І. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості структури хроноритмів екскреторної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози (2014)
Склярова В. О. - Зміни слизових і шкіри зовнішніх статевих органів жінок при ентеробіозі, Бодня К. І. (2014)
Тащук В. К. - Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дуфіцитом маси тіла, Денисюк В. І., Хребтій Г. І. (2014)
Ткаченко А. С. - Система генерации оксида азота при экспериментальном гастроэнтероколите, Гопкалов В. Г., Орлова М. А. (2014)
Чимпой К. А. - Патогенетичне обґрунтування корекції порушень системи фібринолізу плазми крові у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки з порушенням тиреоїдного гомеостазу, Пашковська Н. В., Федів О. І., Паліброда Н. М. (2014)
Чорній Н. В. - Розповсюдженість та особливості клінічних проявів захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит (2014)
Шахова О. О. - Оцінка контролю бронхіальної астми в періоді клінічного благополуччя у підлітків залежно від виразності запалення бронхів, Січкар І. Б. (2014)
Шумко Г. І. - Оцінка окремих показників імуноцитокінового профілю в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму (2014)
Щурук Н. В. - Корекція дисбіотичних станів статевих шляхів у вагітних із невиношуванням шляхом двоетапного підходу до лікування (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз впливу факторів визрівання когорт за народженням на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, Очередько О. М. (2014)
Шевчук В. І. - Аналіз якості лікувально-реабілітаційних заходів В осіб з бронхообструктивними захворюваннями та обґрунтування сучасних підходів до їх удосконалення, Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В., Ільюк І. А., Вернигородський В. С. (2014)
Шульгіна В. В. - Статистичні показники епідеміології колоректального раку серед населення Чернівецької області, України та світу, Іващук О. І., Кравчук С. Ю., Гушул І. Я. (2014)
Ілащук Т. О. - Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням, Швець Н. В., Захарчук Т. В. (2014)
Сорокман Т. В. - Етіопатогенез гастриту типу В у дітей, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О., Андрійчук Д. Р. (2014)
Ляшук П. М. - Синдром гіперандрогенії і тиреоїдний статус у жінок, Ілюшина А. А., Глуговська С. В., Грабовецький О. В., Сходницький І. В. (2014)
Тащук В. К. - Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності, Полянська О. С., Гулага О. І. (2014)
Березнюк В. В. - Некоторые аспекты освоения практически навыков студентами на кафедре оториноларингологии, Ковтуненко А. В., Зайцев А. В., Чернокур А. А. (2014)
Каратєєва С. Ю. - Шляхи покращання викладання студентам дисципліни "Медсестринство в хірургії" за спеціальністю "Сестринська справа" (ОКР – "молодший спеціаліст"), Хомко О. Й., Сидорчук Р. І., Плегуца О. М. (2014)
Кутинська І. П. - Написання дипломни робіт як ключовий метод оптимізації підготовки спеціалістів за фахом "Фармація” (2014)
Плеш І. А. - Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання, Борейко Л. Д. (2014)
Самура І. Б. - Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (2014)
Хільчевська В. С. - Впровадження елементів кредитно-модульної системи у підготовку лікарів-інтернів до ЛІІ "Крок-3. Загальна лікарська підготовка", Колюбакіна Л. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні, Савка І. Г., Ванчуляк О. Я., Кулик О. Ф. (2014)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу як науковий напрямок кафедри сімейної медицини, Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2014)
Пашковський В. М. - Наукові здобутки кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка, Кричун І. І. (2014)
Пішак В. П. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри медичної біології Буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею кафедри), Булик Р. Є., Захарчук О. І., Черновська Н. В. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, перспективи розвитку, Бойко А. В., Шаповалов В. П., Степаненко В. О., Сливка В. І., Сем’янів І. О., Абдулфахаб Мохамед Ахмед (2014)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина II., Дейнеки С. Є. (2014)
Банул Б. Ю. - Розвиток маткових труб наприкінці плодовоо періоду онтогенезу людини, Марчук Ф. Д. (2014)
Бирчак І. В. - Особливості регуляції агрегатного стану крові жінок на тлі дисфункціональних маткових кровотеч репродуктивного віку (2014)
Вепрюк Ю. М. - Характеристика показників екскреторної та кислотнорегулювальної функцій нирок за умов дії солей алюмінію у статевонезрілих та статевозрілих щурів (2014)
Гошовська А. В. - Дозрівання плаценти людини, діагностика зрілості матково-плацентарної ділянки, Гошовський В. М. (2014)
Дудченко І. О. - Ризик розвитку артеріальної гіпертензії залежно від поліморфізму T393C гена α-субодиниці G-білкА (2014)
Кондря Д. О. - Ехографічні параметри розвитку ембріона при неускладненій вагітності та плацентарній недостатності на тлі невиношування, Каліновська І. В. (2014)
Косілова С. Є. - Гормональна адаптація фетоплацентарного комплексу у вагітних із прееклампсією (2014)
Кравченко О. В. - Аналіз антенатальних факторів ризику при багатоплідній вагітності (2014)
Кравченко О. В. - Перинатальні ризики при повторному кесаревому розтині та вагінальних пологах у жінок із рубцем на матці, Варвуc В. А. (2014)
Кузьміна О. О. - Продукція і рецепція чинників росту в плаценті при фізіологічній вагітності та ускладненою гестозом (2014)
Макаренко М. В. - Оптимізація діагнотики ушкоджуючих перинатальни чинників при синдромі затримки розвитку плода, Кузьміна О. О. (2014)
Підвисоцька Н. І. - Випадок пізньої діагностики дермальної фокальної гіпоплазії у дитини, Ластівка І. В., Бойко Л. В., Валігурський І. М. (2014)
Проняєв Д. В. - Варіанти будови матки у плодів (2014)
Сивокоровська А. С. - Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда, Ванчуляк О. Я., Беженар І. Л., Паливода О. Г., Андрійчук А. О. (2014)
Хаврона О. П. - Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка (2014)
Нефёдова Я. И. - Моделирование транспортных потоков системы индустриального центра, Мнацаканян М. С. (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование гласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Красноштан О. М. - Транспортний периметр стадіону під час організації міжнародних масових спортивних заходів: аспекти транспорту та безпеки, Єфременко О. М., Западнюк О. Б. (2013)
Доценко Ю. В. - Побудова системи прийняття рішень при просуванні поїздопотоків (2013)
Букреева О. С. - Анализ структуры актов нормативно-правового регулирования процессов производства и эксплуатации средств автомобильного транспорта (2013)
Паршиков С. И. - Об уточнении отдельных терминов, используемых при оформлении и расследовании дорожно-транспортных происшествий (2013)
Гречанюк М. С. - Застосування етанол-дизельних паливних сумішей у дизельних двигунах як шлях зниження шкідливих викидів в атмосферу (2013)
Погорлецкий Д. С. - Перспективы магнитной обработки углеводородных топлив на автотранспорте, Малыгин А. Б., Котыло А. В. (2013)
Макаров В. А. - До питання пошуку ефективних шляхів для поліпшення навчального процесу за напрямом "Автомобільний транспорт" (2013)
Сабадаш В. В. - Экспериментальные исследования динамики транспортного средства при разгерметизации его колеса, Клец Д. М., Варлахов В. А. (2013)
Подригало М. А. - Метод экспериментальной оценки параметров контакта колес автомобиля с дорогой, Абрамов Д. В. (2013)
Єфименко А. М. - До питання аналізу моментів, що діють у силовому полі плями контакту шини з опорною поверхнею (2013)
Савенок Д. В. - Анализ современных методов оценки износа тормозных накладок (2013)
Корольков Р. О. - Обгрунтування кількості геосинтетичних прошарків для армування укосів насипів автомобільних доріг (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Title (2013)
Table of contents (2013)
Smyntyna V. A. - Bibliography (2013)
Tereshchenko A. - TiO2-porphyrin nanostructures for Amino Acid Detection, Viter R., Konup I., Ivanitsa V., Geveliuk S., Ishkov Yu., Smyntyna V. (2013)
Kuzmich A. G. - Thermolelastic stresses study in nanoComposite System "Porous Silicon – Liquid”, Andrusenko D. A., Tesel’ko P. A., Isaiev M. V., Burbelo R. M. (2013)
Glushkov A. V. - Operator perturbation theory to hydrogen atom in a strong dc electric field (2013)
Khetselius O. Yu. - New geometric attractor and neural networks approach to studing chaotic processes in photoelectronics system (2013)
Ptashchenko O. O. - Tunnel surface current in GaAs p-n junctions induced by ammonia molecules adsorption, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R. (2013)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization states in spectra of helium, barium and lead atoms: new spectral data and chaos effect (2013)
Prepelitsa G. P. - Non-linear optics and spectroscopy of atomic and laser systems with elements of a chaos (2013)
Buyadzhi V. V. - Studying ensembles of intervals of the parkinsonian tremor and local potential fluctuations on the basis of the theory of chaos, Brusentseva S. V., Zaichko P. A. (2013)
Iatsunskyi I. R. - Detection of ammonia molecules using optical reflectance from nanostructured silicon surface, Smyntyna V. A., Pavlenko M. M. (2013)
Fedchuk A. P. - Stark effect and resonances in the ionization continuum for excitons in quantum dots and atoms in an electric field, Glushkov A. V., Lepikh YA. I., Lovett L., Ignatenko A. V. (2013)
Vaksman Yu. F. - Obtaining and optical properties of ZnS:Ti cruystals, Nitsuk Yu. A., Purtov Yu. N., Nasibov A. S., Shapkin P. V. (2013)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of the radiative and nuclear corrections (2013)
Shakhman A. N. - Strong pi-nucleat interaction effects in spectroscopy of hadronic atoms (2013)
Borschak V. A. - Microstructural features and componential analysis of thin film CdS-Cu2S photosensing structures as element of image sensor, Smyntyna V. A., Brytavskyi IE. V., Zubritskiy S. V., Kutalova M. I., Lepikh Ya. I. (2013)
Prepelitsa G. P. - Non-linear analisis of chaotic self-oscillations in backward-wave tube, Buyadzhi V. V., Ternovsky V. B. (2013)
Kuznetsova A. A. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of 2p-2s transition in pionic deuterium, Vitavetskaya L. A., Chernyakova Yu. G., Korchevsky D. A. (2013)
Smyntyna V. A. - Topological features of tin dioxide films obtained from the Bis(acetylacetonato)dichlorotin complexes, Filevska L. M., Sviridova O. V. (2013)
Kondratenko P. A. - Electron structure and relaxation processes in resazurin in a highly excited state, Lopatkin Yu. M., Sakun T. N. (2013)
Dubrovskaya Yu. V. - Atomic chemical composition effect on the beta decay probabilities (2013)
Myndrul V. B. - Determination in mobility of non-equilibrium carriers considering motion velocity distribution, Bak A. Yu., Karakis Yu. N., Kutalova M. I. Zatovskaya N. P., Zubritskii S. V. (2013)
Nikola L. V. - Auger-electron spectroscopy of transient metals (2013)
Lopatkin Yu. M. - Spectroscopy of the spectral lines broadening and shift for heavy elements in the buffer gas, Mikhailenko V. I., Svinarenko A. A. (2013)
Khetselius O. Yu. - Hyperfine structure parameters of the heavy isotopes: consistent nuclear-qed theory (2013)
Запара В. М. - Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів, Запара Я. В., Обухова А. Л. (2014)
Кулешов В. В. - Проблеми оцінки інвестицій у визначення експлуатаційних параметрів горловин станцій, Дощечкін О. Р., Бурмагіна Ю. М. (2014)
Огар О. М. - Розрахунок координат осей вагона при скочуванні відчепів з гірки (2014)
Запара Я. В. - Оцінка заходів, спрямованих на удосконалення технології охорони вантажів та елементів інфраструктури залізниць (2014)
Таратушка К. В. - Визначення раціональних режимів регулювання швидкості скочування відчепів з гірки (2014)
Онищенко Н. Г. - Дослідження та розроблення математичної моделі очищення нафтовмісних стічних вод залізниці, Епштейн С. І., Нікулін С. Ю. (2014)
Братченко О. В. - Блочно-ієрархічне описання конструкції енергетичних установок сучасних тепловозів (2014)
Ловська А. О. - Визначення зусиль розпору насипного вантажу на стіни кузова напіввагона при перевезенні залізничним поромом (2014)
Фалендиш А. П. - Досвід технічної експлуатації тягового рухомого складу на залізницях Північної Америки, Сумцов А. Л., Трубіхін О. В. (2014)
Фомін О. В. - Впровадження напівтруб як елементів несучих систем напіввагонів з глухим кузовом (2014)
Мартинов І. Е. - До питання оцінки надійності буксових вузлів критих універсальних вагонів, Труфанова А. В., Ільчишин В. М. (2014)
Грищенко Ю. М. - Визначення зміни забрудненості оливи тепловозних дизелів в експлуатції (2014)
Бабіченко Ю. А. - Підвищення ефективності процесу вторинної конденсації аміачного виробництва (2014)
Плугин А. А. - Доломитовый цемент, затворяемый водой, Винниченко В. И., Борзяк О. С., Рязанов А. Н. (2014)
Баранова А. А. - Обоснование фракционного состава частиц сырьевого гипса для получения (2014)
Плугин А. А. - Рулонный композиционный материал для ремонта и гидроизоляции бетонных, железобетонных и каменных конструкций и сооружений, Костюк Т. А., Арутюнов В. А., Партала Н. Н., Суханова Ю. А. (2014)
Вандоловский А. Г. - Определение прочности при растяжении бетонных цилиндров с полым сечением, изготовленных вибровакуумированием, Юнис-Башир Н. (2014)
Плугин А. Н. - Разработка схем протекания постоянных токов утечки через бетонные и железобетонные конструкции, Плугин А. А., Плугин Д. А., Трикоз Л. В., Плугин А. А. (2014)
Китов Ю. П. - Некоторые соображения о критериях оптимальности, Ватуля Г. Л., Веревичева М. А. (2014)
Глазунов Ю. В. - Несуча здатність сталебетонних колон при навантаженні на центральний стиск (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Санация водопроводных магистралей с использованием стеклопластиковых труб большого диаметра, Алейникова А. И., Паболков В. В., Старкова О. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Расчет несущих элементов крепи для производства ремонтно-восстановительных работ на сетях водоотведения в сложных геологических условиях, Галушко П. Г., Сорокин Б. С., Бондаренко Д. А. (2014)
Гребенюк В. Ю. - Ефективність розроблення та впровадження інноваційного продукту залізничного транспорту. Ч.1 (2014)
Собчак А. П. - Метод повышения эффективности экспертных систем с применением информационных спутников, Цымбал В. О. (2014)
Ягуп В. Г. - Анализ энергетических показателей тягового выпрямителя с широтно импульсным регулированием, Ивакина Е. Я., Ягуп Е. В. (2014)
Карпенко В. В. - Совершенствование норм безопасности компрессорных агрегатов подвижного состава железных дорог (2014)
Акімов О. I. - Можливість прогнозу відмов кабельних ліній електропередачі, Акімова Ю. О. (2014)
Щербак Я. В. - Исследование режима рекуперации активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности, Плахтий А. А. (2014)
Яцько С. І. - Діагностика порушень у роботі тягового електропривода, Ващенко Я. В. (2014)
Карзова О. О. - Вплив динамічної індуктивності на швидкість зростання струму короткого замикання в колах електрорухомого складу постійного струму (2014)
Куриленко О. Я. - Аналіз показників експлуатаційної роботи кіл живлення пристроїв залізничної автоматики (2014)
Краснов Р. В. - Інженерні методи визначення еквівалентного струму електродвигуна компресора за час пуску (2014)
Тимофеев С. С. - Выбор технологии восстановления деталей транспортного назначения, Демин А. Ю. (2014)
Тези доповідей 76-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті" (2014)
Ляпін Д. В. - Методика розрахунку індексу інвестиційного клімату в Україні, Москвін С. О. (2010)
Шиян А. А. - Теоретико-ігрове моделювання закордонних інвестиції в Україну: взаємодія розвинених і нерозвинених фінансових інститутів, Журко Т. О. (2010)
Шевченко Н. І. - Оцінка інвестиційного комплексу держави на мезорівні (2010)
Пшенична В. П. - Ефективність механізму формування інвестиційного клімату в Україні (2010)
Трофимова В. В. - Концептуальні засади розвитку інноваційної економічної культури Українського суспільства в умовах глобальної інтеграції (2010)
Гладинець Н. Ю. - Про необхідність введення інноваційної паспортизації регіону (2010)
Березянко Т. В. - Державна політика регулювання корпоративного середовища в трансформаційних країнах (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств, Татаренко Н. М., Сперанська В. В. (2010)
Шаповал В. М. - Фонди місцевих громад — сучасний механізм партнерства влади, бізнесу та громадянського співтовариства (2010)
Боняр С. М. - Экономические основы развития перевозок река-море в Украине (2010)
Камран Корд - Целевая ориентация и стратегические направления развития предприятий нефтегазового комплекса (2010)
Буркун И. Г. - Формирование цены предложения на рынке жилой недвижимости региона (2010)
Бондаренко О. С. - Сутність та значення матеріальних потоків у логістичному управлінні підприємствами (2010)
Дмитренко Г. В. - Державний фінансовий контроль — складова системи державного управління (2010)
Маматова Т. В. - Зміни організаційної культури публічних інституцій при впровадженні підходу "Lean", Сергієнко Е. О. (2010)
Олійченко І. М. - Впровадження систем управління якістю в корпоративних, регіональних, галузевих та державних інформаційних системах (2010)
Василенко О. М. - Роль громадських організацій у процесі розбудови громадянського суспільства в Україні (2010)
Романенко К. М. - Сутність та проблеми становлення державного маркетингу в Україні (2010)
Шевченко Н. О. - Державна політика забезпечення цінової конкурентоспроможністі сільського господарства на внутрішньому і зовнішньому ринках (2010)
Проніна О. В. - Засади еколого-орієнтованого розвитку з використанням ринкових механізмів та ситуативного державного регулювання (2010)
Бабко В. М. - Державна підтримка сільськогосподарського виробництва як чинник забезпечення його конкурентоспроможності (2010)
Машурян А. Г. - Соціальне середовище становлення і розвитку організаційної структури державного управління сільським господарством (2010)
Застрожнікова І. В. - Засади формування механізмів державного регулювання сільського господарства (2010)
Щербакова Н. Ф. - Інструменти реалізації механізму державного управління процесом надання державних послуг бізнесу (2010)
Бех І. - Виховний простір: організаційно-змістові орієнтири (2013)
Матеріали ІІ Міжнародної спільної українсько-американської науково-практичної конференції "Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів" (24-26 вересня 2013 р.) (2013)
Москалець В. - Економічно-утилітарні та духовно-екзистенційні засади екологічного виховання горян (2013)
Білавич Г. - Формування господарської культури дітей і дорослих на Прикарпатті: історико-педагогічний аспект (2013)
Волощук М. - Проблеми екологічного стану ґрунтів Українських Карпат (2013)
Копчак Ю. - Вплив природного середовища і способу господарювання на формування психології горян, Хрущ О., Копчак Л. (2013)
Кузан Н. - Виховання дітей на трудових традиціях і звичаях Карпатського регіону (2013)
Матвеєва Н. - Екологічне виховання молодших школярів гірських шкіл (2013)
Случик В. - Тестовий контроль у системі дистанційної екологічної освіти: методологічний та методичний аспекти, Миленька М. (2013)
Степанова Л. - До спроби стандартизації змісту початкового трудового навчання в загальноосвітній школі (2013)
Химинець В. - Формування еколого-економічних компетенцій у контексті сталого розвитку Карпатського регіону (2013)
Akimjaková B. - Kresťanská výchova rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v škole (2013)
Васянович Г. - Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка (2013)
Werra Z. - The question of bioethics in preparing young people to matrimony: the religious aspect (2013)
Гудима О. - Аналіз результатів формування пізнавальної самостійності учнів основної сільської школи (2013)
Іванова В. - Психологічна готовність керівників закладу дошкільної освіти до прийняття управлінських рішень (2013)
Король В. - Духовно-інтелектуальна складова стратегії розвитку України (2013)
Литвин-Кіндратюк С. - Труднощі узгодження структури міфологічних уявлень горян в добу модерну (2013)
Люріна Т. - Оптимізація діадичних стосунтів і взаємодій у системі "викладач–студент” (2013)
Михайлишин Г. - Український менталітет в ієрархії цінностей освіти (2013)
Москаленко Ю. - Філософські засади проблеми морально-духовного становлення особистості (2013)
Павлюк А. - Вплив ландшафтно-кліматичних умов на формування мовної особистості (2013)
Романюк С. - Етнокультурний компонент у змісті підручників для українського шкільництва у західній діаспорі (2013)
Руснак І. - Система неперервної освіти як чинник соціальної інтеграції емігрантів у країнах Північної Америки (2013)
Сахній М. - Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла ІІ (2013)
Протас О. - Соціальнo-педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників гірськиx шкіл (2013)
Ткачук О. - Використання етнолінгвопедагогічної спадщини І.І.Срезневського в гірських школах Українських Карпат (2013)
Шевчук О. - Організаційно-педагогічна діяльність Іларія Карбулицького в розбудові українського шкільництва на Буковині (2013)
Вовк М. - Музична етнопедагогіка у контексті творчості українських композиторів (2013)
Карась Г. - Хорові обробки гуцульського фольклору композиторів діаспори як джерело пізнання рідної культури у навчально-виховному процесі гірських шкіл (2013)
Андрусишин Р. - Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В.Верховинця (2013)
Барило С. - Формування інтересу у молодших школярів до музичного фольклору засобами української символіки, Качмар О. (2013)
Білієнко Д. - Використання гуцульського фольклору у розвитку творчої активності учнів дитячих музичних шкіл (на матеріалі фортепіанних збірок композиторів діаспори) (2013)
Гнатюк М. - Народне декоративно-прикладне мистецтво і ландшафт Гуцульщини та Покуття як джерело художньої творчості, розвитку і виховання учнів (2013)
Івасишин І. - Природа Карпат та народне мистецтво Гуцульщини в контексті естетичного розвитку особистості (2013)
Клепар М. - Родинні традиції у духовно-моральному вихованні молодших школярів гуцульського краю (2013)
Лазарович Н. - Вплив етнокультурного середовища на розвиток творчо-обдарованого дошкільника (2013)
Липа І. - Музично-творчий розвиток учнів початкових класів гірських шкіл (2013)
Мочан Т. - Виховний потенціал позашкільних закладів освіти Закарпаття в естетичному розвитку школярів (2013)
Поясик О. - Збереження традицій писанкарства у вихованні дітей-горян (2013)
Русин Г. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими дітьми в сучасній школі (2013)
Чмелик І. - Пленерна практика у Карпатах як важливий чинник професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2013)
Гілецький Й. - Природо-географічні особливості Українських Карпат, Копчак Л. (2013)
Гуменюк Г. - Значення народних художніх промислів Гуцульщини у розвитку туризму на Прикарпатті, Гуменюк А, Шикеринець В. (2013)
Калуцький І. - Рекреаційно-оздоровчі лісові ресурси Івано-Франківщини та шляхи покращення їх використання (2013)
Карабінович В. - Проблеми правового забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону (2013)
Ковальська Л. - Передумови розвитку орнітологічного туризму у Галицькому національному природному парку (2013)
Колишкіна А. - Особливості формування екологічно доцільної поведінки в учнів початкової школи (2013)
Косило М. - Формування всебічної особистості школяра засобами туризму і краєзнавства в сільській та гірській місцевостях Івано-Франківщини (2013)
Lisnik A. - Špecifiká edukácie detí v zdravotníckom zariadení vo Vysokých Tatrách, Greňová K, Miroslava K. (2013)
Максимович О. - Екологічний аспект виховної роботи з учнівською та студентською молоддю як важлива педагогічна проблема сьогодення, Стефанків О. (2013)
Маланюк Т. - Використання туристських походів у патріотичному вихованні учнів основної школи в умовах гірського середовища (2013)
Савчак І. - Діалогова комунікація як чинник професіоналізму майбутнього менеджера туризму в умовах розвитку Карпатського регіону (2013)
Федоренко С. - Розвиток мережі навчально-виховних закладів для сліпих дітей у Західній Україні (2013)
Ren S. - Polityka turystyczna gminy jako element polityki społeczno-gospodarczej samorządуw Lubuskich (2013)
Panasiuk A. - Integrated tourist product of region (2013)
Kupczyk J. - Formy i preferencje aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych w gościmiu (2013)
Бойкарова Л. - Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови (2013)
Максимчук Г. - Особливості використання проектної технології в роботі над збагаченням мовлення третьокласників етнокультурознавчою лексикою (2013)
Кічук Н. - Деякі питання формування готовності майбутніх учителів до проведення краєзнавчої роботи з учнями початкової школи (2013)
Томенчук С. - Модель забезпечення розвитку креативних здібностей учителів природничо-математичних дисциплін у системі методичної роботи загальноосвітньої школи (2013)
Червінська І. - Соціокультурна детермінація професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2013)
Андрейчук Н. І. - Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень (2014)
Бабелюк О. А. - Американська постмодерністська проза малої форми: дифузія жанру чи жанрові різновиди? (2014)
Басиров Ш. Р. - Метафоричні моделі орнітонімів у різноструктурних мовах (2014)
Бойко Я. В. - Дискурсивна номінація естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму (2014)
Бялик В. Д. - Семіотична природа лексичного квантора (2014)
Воронiна Д. О. - Засоби актуалізації емоційного концепту jealousy/ревнощі у сучасному англомовному художньому дискурсі (2014)
Лавошник В. С. - Мода як один з видів невербальної комунікації (на матеріалі французької мови) (2014)
Мартынюк А. П. - Дескрипции эмоций как символы соматических состояний человеческого организма (на примере эмоций страха) (2014)
Мєдвєдєва Н. О. - Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі (2014)
Никонова В. Г. - Межьязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (2014)
Патен І. М. - Мовна категоризація фразем з ідеєю руху в польській, англійській, українській та російській лінгвокультурах (2014)
Петлюченко Н. В. - Мовленнєвий вплив харизматичної публічної особи (2014)
Сліпецька В. Д. - Способи відображання емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2014)
Стасів М. В. - Комунікативна інтенція англійських з’ясувальних висловлень (2014)
Шалата О. М. - Історично-морфологічні пролегомени перекладного відтворення перфекту латинської, англійської, німецької та французької мов засобами української мови (2014)
Яскевич О. К. - Особливості використання субколоквіальних одиниць в англійській мові (2014)
Стеріополо О. І. - Українська спілка германістів вищої школи (УСГВШ) координатор з академічних інтересів фахівців німецької мови (2014)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію Патен Ірини Михайлівни (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення рукописів статей до наукового видання "Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)" (2014)
Москаленко В. Ф. - Організаційно-методичні та правові засади створення університетських клінік у сучасних умовах, Свінціцький А. С., Дубров С. О., Хайтович М. В. (2010)
Кривенко В. І. - Якість життя хворих на гіпертонічну хворобу і цукровий діабет, Гріненко Т. Ю., Качан І. C. (2010)
Асмолов О. К. - Перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на базі університетських клінік, Волошина О. Б., Опаріна Т. П., Дукова О. Р., Михайленко І. О., Лисий І. С. (2010)
Безруков О. Ф. - Организационно-методическая работа в университетской клинике, Симачева С. А. (2010)
Глотов М. А. - Реализация концепции FAST TRACK хирургии в условиях университетской клиники, Безруков О. Ф., Симачева С. А. (2010)
Діасамідзе Е. Д. - Роль створення університетських клінік у модернізації вищої стоматологічної освіти в Україні, Жуков К. В. (2010)
Дубинина В. Г. - Перспективы подготовки интернов-стоматологов на базе университетской клиники, Бабов Е. Д., Кленовская С. В., Новикова М. А. (2010)
Дубинина В. Г. - Терапевтическая служба первой в Украине многопрофильной клиники, Штанько В. А. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Організація університетської лікарні в Тернопільській області, Гірняк М. Я., Беденюк А. Д., Герасимець Ю.М. (2010)
Кривенко В. І. - Метаболічний синдром: від теорії до практики, Федорова О. П., Пахомова С. П., Непрядкіна І. В. (2010)
Кривенко В.І. - Форми дослідницької роботи лікарів-інтернів в очному періоді навчання в умовах університетської клініки, Непрядкіна І. В., Пахомова С. П., Федорова О. П., Гріненко Т. Ю., Єремєєва В. Г. (2010)
Павленко А. Л. - Оптимизация работы среднего медицинского персонала университетской клиники, Кудрина И. Г., Симачева С. А. (2010)
Хвисюк О. М. - Університетська клініка: історичні аспекти організації та функціонування, Марченко В. Г., Кривобок В. І., Рогожин Б. А., Патока Л. М. (2010)
Дубинина В. Г. - Особенности взаимодействия кафедры общей практики и поликлиники университетской клиники Одесского государственного медицинского университета, Волошина Е. Б., Слесарева Е. А. (2010)
Кривенко В. І. - Підготовка сімейного лікаря з неврології в умовах університетської клініки 40-41, Ревенько А. В., Демченко А. В. (2010)
Муратова Т. Н. - Неврологическое отделение университетской клиники: первые шаги и перспективы, Дукова О. Р., Дрибина С. И., Олейник С. М., Короткова В. Ю., Герасев Е. А., Клименко А. Ю. (2010)
Головаха М. Л. - Биохимическое исследование результатов лечения больных с гонартрозом внутрисыставным введением препарата гиалуроновой кислоты, Леонтьева Ф. С., Туляков В. А. (2010)
Дроздов В. О. - Визначення активності цистеїнових катепсинів у сироватці крові хворих, які страждають на мігрень, Лянна О. Л. (2010)
Клименко А. В. - Сравнительная оценка качества жизни с использованием международного опросника MOS SF-36 у больных хроническим панкреатитом после различных оперативных вмешательств, Никоненко А. С., Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2010)
Разнатовська О. М. - Структура хіміорезистентного туберкульозу серед хворих з раніше неефиктивно лікованим і хронічним туберкульозом легень, Шевченко Р. М., Солодовник Ю. С., Макарович А. Г. (2010)
Сиволап В. В. - Особливості центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на негоспітальну пневмонію третьої групи без супутньої патології серцево-судинної системи, Курілець Л. О. (2010)
Вельчинська О. В. - Хімія імідазолу, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Вишневська М. С. - Маркетинг лікарської терапії в урології, Вишневська Л. І., Хохлова К. О. (2010)
Гудзенко О. П. - Дослідження гемостатичних властивостей дитячого сиропу "Фітоетавіт", Немятих О. Д., Кулдиркаєва К. В. (2010)
Дмитрієвський Д. І. - Вивчення мікробіологічної чистоти дитячого желе з ехінацеєю пурпуровою, Немятих О. Д., Осолодченко Т. П. (2010)
Романенко M. I. - Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-3-метил-7-бета-феноксіетилксантинів, Мартинюк О. О., Іванченко Д. Г., Прийменко Б. О. (2010)
Філімонова Н. І. - Мікробіологічне обгрунтування сумісності проліків з консервантами косметичних засобів за антимікробними властивостями, Шакун О. А., Рибалкін М. В. (2010)
Шевченко І. В. - Вибір допоміжних речовин на етапі створення суспензійної лікарської форми препарату кальцію, Коцюба А. Г. (2010)
Шовкова З. В. - Розробка методик ізолювання каптоприлу з біологічних рідин організму, Болотов В. В., Мерзлікін С. І., Клименко Л. Ю. (2010)
Бушуєва І. В. - Проблеми безперервної професійної освіти і безперервного професійного розвитку фармацевтичних кадрів, Дарій В. І., Білай І. М., Райкова Т. С., Зарічна Т. П., Кандибей Н. В. (2010)
Пухальська Н. С. - Шляхи удосконалення якості підготовки студентів, майбутніх педіатрів, на кафедрі фтизіатрії і пульмонології (2010)
Сікорська М. В. - Особливості викладання клінічних дисциплін студентам з англомовною формою навчання, Візір І. В., Макуріна Г. І., Пахольчук Т. М., Бачурін А. В. (2010)
Ткаченко Н. О. - Викладання курсу "Етико-правові норми діяльності у галузі" провізорам-косметологам, Зарічна Т. П., Демченко В. О., Червоненко Н. М., Бушуєва І. В. (2010)
Степанов Ю. М. - К проблеме сочетанных заболеваний в гастроэнтерологической практике (клинический случай), Шаповалова Я. И., Лесничук Л. В., Можейко Г. В. (2010)
"Спешите делать добро..." (2010)
Правила подачи статей в редакцию (2010)
Абрамов Ю. А. - Математическое обеспечение объектовых испытаний датчиков первичных факторов системы ослабления последствий аварий, Тищенко Е. А., Борисова А. С. (2014)
Алышанов Г. Н. - Варианты действия руководителя ликвидации аварийного разлива нефти на акватории моря, Тарасенко А. А. (2014)
Беликов А. С. - Теория принятия решений при проведении аварийно-спасательных (АСР) и ремонтно-восстановительных (РВР) работ в условиях обрушения строительных конструкций, Касьян А. И., Рагимов С. Ю., Чаплыгин А. С., Шаломов В. А., Маладыка И. Г. (2014)
Борисова Л. В. - Оцінка готовності оператора до прийняття рішень при ліквідації швидкоплинних надзвичайних ситуацій, Закора О. В., Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. (2014)
Бугаёв А. Ю. - Выбор условной вероятности поражения человека в зависимости от поражающих факторов огненного шара, Соловей В. В. (2014)
Грінченко Є. М. - Визначення терміну безпечної експлуатації стінки вертикального резервуару для збереження нафтопродуктів в експлуатації, Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. (2014)
Гузенко В. А. - Математична модель формування системи взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Неклонський І. М. (2014)
Дяченко Д. В. - Напрямки розробки методологічних засад обробки вимірювальних даних сейсмічних засобів для виявлення факторів небезпеки надзвичайних ситуацій, Росоха С. В., Солонець О. І., Самарін В. О. (2014)
Калиновський А. Я. - Дослідження плавності ходу візка для транспортування вибухонебезпечних вантажів з нелінійним підресоренням, Коваленко Р. І., Коврегін В. В., Ларін О. О. (2014)
Калиновський А. Я. - Математична модель просторових коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із пневматичним підвішуванням другої ступені, Лагутін В. Л., Ларін О. М., Чернобай Г. О. (2014)
Кочанов Е. О. - Оцінка радіаційної обстановки при позапроектних аваріях сховища відпрацьованого ядерного палива, Попов І. І., Толкунов І. О., Туркін І. Б., Шахов М. А. (2014)
Предко В. О. - Визначення границь застосування існуючих методів розрахунку професійного ризику, Мішеніна О. С., Стрілець В. М. (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз перехідного процесу зміни ймовірностей знаходження сил цивільного захисту в стані ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Левченко Р. Т. (2014)
Рыбка Е. А. - Математическая модель механических свойств защитных покрытий строительных конструкций, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций, Гвоздь В. М. (2014)
Сенчихин Ю. Н. - Формализация задачи анализа работы спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий в общей постановке (2014)
Собина В. А. - Математическая модель тепловизорного мониторинга пожаров на полигонах твёрдых бытовых отходов, Соболь А. Н., Тригуб В. В., Олениченко Ю. А. (2014)
Стрелец В. М. - Разработка нормативов для оценки подготовленности спасателей к работе в комплексе средств индивидуального типа, Васильев М. В., Тригуб В. В. (2014)
Тютюник В. В. - Оцінка рівня техногенної небезпеки території України за даними аналізу показників життєдіяльності регіонів методами факторного аналізу і аналізу головних компонент, Бондарєв М. В., Шевченко Р. І., Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д. (2014)
Чернобрывко М. В. - Моделирование динамических деформационных процессов в защитных контейнерах при детонационном воздействии, Светличная С. Д., Комяк В. М. (2014)
Артюхова А. А. - Коммуникативные стратегии и тактики в митинговой речи (2014)
Білецька О. В. - Графон як засіб вираження вимовних типів у постмодерністському художньому тексті (2014)
Бялик В. Д. - Шляхи маніфестації мовного конденсованого знання (2014)
Валігура О. Р. - Обґрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва (2014)
Головіна Н. Б. - Топоніміка німецьких колоній у південній Бессарабії (1814/1940): лінгвокультурологія ойконімів (2014)
Давидова Т. В. - Роль загальнонаукових методів у дослідженні антиконцептів (2014)
Єсипенко Н. Г. - Когнітивні мовні структури в авторському тексті (2014)
Ігнатенко Д. Є. - Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення інтенсивності руху в англійській, німецькій, російській та українських мовах (2014)
Кагановська О. М. - Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів (2014)
Каракевич Р. О. - Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів-лінгвокультурем (2014)
Клюєва Н.М. - Дієслова на позначення фізичної шкоди в англійській, німецькій, українській та російській мовах (2014)
Коваль Н.Є. - Інтердискурс у юридичному дискурсі (2014)
Кушина Н.І. - Міжмовні та міжкультурні проблеми сучасного перекладу (2014)
Кушлик О.П. - Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних параметричних дієслів в українській мові (2014)
Кущ Ю. В. - Метафоричні моделі найменувань транспортних засобів (на матеріалі німецької, англійської та української розмовних мов) (2014)
Марчишина А. А. - Гендерні аспекти емотивності художнього тексту (2014)
Осовська І. М. - Мовна репрезентація асоціативного комплексу образів FAMILIE в німецькомовному етнопросторі (2014)
Палиця Г. С. - Модель мовної особистості педагога: методика опису (2014)
Поваляєва Г. С. - Реалізація фактичної функції у системі чат комунікації (2014)
Приходько Г. І. - Особливості стратегій мовленнєвої комунікації чоловіків і жінок (2014)
Пчелінцева О. Е. - Семантика початку дії в українських, російських та польських віддієслівних іменниках дії (2014)
Сидельникова Л. В. - Еволюція подвоєних літерних комплексів французького письма ІХ – початку ХХI століття (2014)
Шалата О. - Компаративістичний аспект методики вивчення іноземних мов (2014)
Яхонтова Т. В. - Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку (2014)
Лопушанський Я. - Форум українсько-австрійської науки і культури в Дрогобичі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення рукописів статей до наукового видання "Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)" (2014)
Абрамов Ю. А. - Метод определения постоянной времени пожарного извещателя в условиях его объектовых испытаний, Борисова А. С., Тищенко Е. А. (2014)
Аветісян В. Г. - Вплив маси пожежно-технічного обладнання на час оперативного розгортання при пожежах в будинках підвищеної поверховості, Куценко Л. М. (2014)
Афанасенко К. А. - Зависимость прочности стеклопластиков при нелинейном температурном воздействии от адгезионного контакта полимер-волокно, Михайлюк А. П., Собина В. А. (2014)
Баранов М. И. - Пожароопасное действие кратковременных импульсных сверхтоков в электрических кабелях, Рудаков С. В. (2014)
Басманов А. Е. - Моделирование разлива горючей жидкости в полуплоскости, ограниченной железнодорожной насыпью, Горпинич И. А. (2014)
Безуглов О. Е. - Альтернативные параметры при определении эффективности действия огнезащитных средств для древесины, Чернуха А. А., Федцов А. А., Сорока В. С. (2014)
Бондаренко С. Н. - Исследование чувствительного элемента линейного извещателя пламени, Калабанов В. В. (2014)
Виноградов С. А. - Эмпирические зависимости определения основных размеров водяной системы пожаротушения импульсного действия для тушения газовых фонтанов, Грицына И. Н., Семко А. М. (2014)
Григоренко О. М. - Дослідження впливу димопригнічуючих добавок на процеси термічної деструкції наповнених епоксиполімерів, Карпець К. М. (2014)
Гуліда Е. М. - Моделювання пожежних ситуацій в приміщеннях будівель деревообробних підприємств, Коваль О. М. (2014)
Дуреев В. А. - Модель стационарного разрушения композиционного покрытия с учетом поглощательной способности радиационного излучения (2014)
Киреев А. А. - Экспериментальное определение массовой скорости выгорания резины, Каракулин А. Б., Жерноклёв К. В. (2014)
Кирилюк А. С. - Расчет показателей пожаробезопасного остаточного ресурса кабельных линий при определенных законах распределении наработки, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2014)
Ключка Ю. П. - Характеристики композитных баллонов с газом "пропан-бутан" с учетом их пожаровзрывоопасных свойств, Тарариев А. И., Болотских М. В. (2014)
Ковалев А. А. - Увеличение маневренности пожарного катера с использованием пожарного насоса как элемента подруливающей системы, Васильев С. В., Кропивницкий В. С. (2014)
Ковальов П. А. - Розробка нормативів виконання оперативних завдань, Бородич П. Ю., Будник О. М. (2014)
Комяк В. В. - Подходы к моделированию движения людских потоков в зданиях и их сравнение, Данилин А. Н. (2014)
Коровникова Н. І. - Кінетичні параметри термічної деструкції волокон на основі целюлози, Михайлюк О. П. (2014)
Коровникова Н. І. - Вогнезахисні властивості волокнистих матеріалів на основі целюлози, Олійник В. В. (2014)
Кривцова В. И. - Экспресс оценка пожаровзрывоопасных характеристик металлогидридных систем хранения водорода при проведении экспериментальных исследований, Ключка Ю. П. (2014)
Ларін О. М. - Визначення поздовжньої жорсткості пожежного рукава, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2014)
Лобойченко В. М. - Оцінка якості води, що використовується при гасінні пожеж електроустановок під напругою, із застосуванням кондуктометричного методу (2014)
Луценко Ю. В. - Дослідження конвективного охолодження при проектуванні спецодягу з автономною системою життєзабезпечення, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2014)
Мелещенко Р. Г. - Статистический анализ модели параметров сброса воды с пожарного самолета Ан-32П, Мунтян В. К. (2014)
Мурин М. Н. - Методика определения времени заполнения трубопроводов дренчерных установок водяного пожаротушения (2014)
Петухова О. А. - Програмний комплекс "ВПВ" для вибору обладнання пожежних кран-комплектів, Горносталь С. А. (2014)
Поспелов Б. Б. - Синтез оптимального измерителя опасных факторов пожара с произвольной динамикой для пожарных извещателей, Шевченко Р. И., Коленов А. Н. (2014)
Рыбка Е. А. - Синтез математического описания управляющего воздействия на нагревательные элементы термического комплекса для испытаний образцов строительных конструкций на огнестойкость, Гвоздь В. М. (2014)
Савченко А. В. - Результаты комплексного исследования огнетушащей эффективности гелеобразующих систем для тушения пожаров в жилых зданиях, Островерх О. А., Семкив О. М., Холодный А. С. (2014)
Скоб Ю. А. - Метод расчета тепловых нагрузок в пространстве от излучения пламени произвольной формы, Вамболь С. А., Лыфарь В. А., Угрюмов М. Л. (2014)
Трегубов Д. Г. - Узагальнений розрахунок температури самоспалахування деяких класів органічних сполук (2014)
Шаршанов А. Я. - Определение области пожароопасных значений параметров разлетающихся искр горючих материалов (2014)
Привалов Ф. И. - Формирование Национального генбанка и результаты работы с ресурсами растений в Беларуси (2012)
Рябчун В. К. - Інтродукція зразків генофонду рослин до Національного банку генетичних ресурсів рослин України, Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л. (2012)
Холод С. M. - Інтродукційно-карантинний розсадник устимівської дослідної станції рослинництва і його роль в інтродукції зразків іноземного генофонду в Україну, Кір’ян В. М., Іллічов Ю. Г. (2012)
Богуславский Р. Л. - Збір зразків генофонду рослин у південно-західному регіоні України, Кір’ян В. М., Бідаш Ю. І. (2012)
Білик О. М. - Інтродукція та збереження біорізноманіття дерев та чагарників в дендрологічному парку "Устимівський" (2012)
Харченко Ю. В. - Оцінка нових зразків кукурудзи за цінними господарськими ознаками, Харченко Л. Я., Холод С. М. (2012)
Силенко С. І. - Інтродукція та збагачення біологічним різноманіттям Національного генбанку рослин України зернобобовими культурами, Силенко О. С. (2012)
Безугла О. М. - Класифікація культурного виду нуту Сicer arietinum L., Кобизєва Л. Н. (2012)
Каражбей Г. М. - Формування колекцій з еталонними ознаками сортів сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L.) та жита посівного (Secale cereale L.), Гринів С. М., Камінська Л. В., Дудка Т. В. (2012)
Харченко Ю. В. - Географічний і ботанічний склад та селекційна цінність колекції кукурудзи Устимівської дослідної станції рослинництва, Харченко Л. Я. (2012)
Харченко Ю. В. - Збір, збереження та вивчення генетичного різноманіття колекції сортів картоплі, Бондус Р. О., Подгаєцький А. А., Карелов А. В. (2012)
Кочерга В. Я. - Видовий склад колекції кормових культур Устимівської дослідної станції рослинництва (2012)
Тригуб О. В. - Формування поліморфізму гречки (Fagopyrum Mill.) як результат інтродукції (2012)
Кормош С. М. - Оцінка колекційних зразків та основні напрямки формування вихідного матеріалу любистку лікарського - джерел цінних ознак для селекції в умовах низинної зони Закарпаття (2012)
Черняєва І. М. - Нові джерела стійкості пшениці м’якої озимої до хвороб в умовах північно-східної частини лісостепу України, Лучна І. С., Петренкова В. П., Кочуров Я. В. (2012)
Білявська Л. Г. - Новостворені неопушені форми сої, Пилипенко О. В., Діянова А. О. (2012)
Гурін М. В. - Створення нових високопектинових ліній томату (2012)
Мельничук О. А. - Генофонд кизилу справжнього (Cornus mas L.) в Закарпатті (2012)
Кузьмук С. Л. - Джерела цінних господарських ознак колекційних зразків столового винограду в умовах Північного Причорномор'я, Банковська М. Г., Джуманазарова С. П. (2012)
Ярош А. В. - Селекційна цінність зразків жита озимого України, Росії, Білорусі та Польщі, Рябчун В. К., Рябчун Н. І. (2012)
Тищенко О. Д. - Генофонд багаторічних видів люцерни підроду Falcago (Rchb.) Grossh, характеристика основних ознак, Боровик В. О., Тищенко А. В., Черниченко М. І. (2012)
Боровик В.О. - Формування колекції та вивчення генофонду бавовнику в умовах зрошення півдня України, Баранчук В.А., Степанов Ю.О. (2012)
Гопцій Т. І. - Селекційна цінність зразків амаранту гібридного (Amaranthus hybridus L.), Воронков М. Ф., Журавель Д. В. (2012)
Тертишний О. В. - Вміст білка в зеленій масі зразків сої укісного напряму використання, Кобизєва Л. Н., Ільченко Н. К. (2012)
Файт В. І. - Ідентифікація генофонду озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) за генами тривалості потреби в яровизації (vrd) (2012)
Кобизєва Л. Н. - Рябчун Віктор Кузьмович (до 60-річчя від дня народження), Кузьмишина Н. В. (2012)
Богуславський Р. Л. - Рабінович Світлана Віталіївна (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2012)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2012)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми,з’їзди, семінари, наради в 2012-2013 рр. (2012)
Правила для авторів (2012)
Юр’єва К. - Міждисциплінарна методологія порівняльно-культурологічної етнопедагогіки (2013)
Дзюбинська Х. - Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності асоціацій і приватних фондів Польщі в ХІХ ст. (2013)
Борисенко І. - Особливості курирулуму початкової освіти Шотландії 20-25 (2013)
Джурило А. - Оцінювання якості шкільної освіти у Шотландії на прикладі діяльності інспекторату її величності (2013)
Сбруев Н. - Обеспечение добросовестности научных исследований: опыт университетов США (2013)
Завгородня Т. - Екологічна освіта як умова формування культури здоров’я молодших школярів: вітчизнячний та зарубіжний досвід (2013)
Новикова К. - Позааудиторна робота з обдарованими студентами у вищих навчальних закладах США (2013)
Шийка Ю. - Розвиток білінгвальної освіти в провінції Онтаріо (Канада) наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Чугай О. - Особливості навчання дорослих в освітній теорії та практиці США (2013)
Ярова О. - Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу (2013)
Локшина О. - До питання про якість та її забезпечення: концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України (2013)
Лавриченко Н. - Якість освіти як культурно детерміноване поняття (2013)
Заяць Л. - Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів Нідерландів (2013)
Листопад О. - Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій (2013)
Оржеховська О. - Механізми забезпечення якості шкільної освіти в Норвегії (2013)
Заячук Ю. - Сучасні реформи у галузі вищої освіти: досвід європейських країн (2013)
Вихрущ А. - Глобалізація і педагогіка (2013)
Цюк О. - Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації (2013)
Чернякова Ж. - Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання (2013)
Волинець Л. - Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти Фінляндії (2013)
Чистякова І. - Змістові особливості діяльності Європейської Асоціації Університетів (2013)
Шихненко К. - Теорії ефективної школи та удосконалення школи: аналіз концептуальних засад освітніх змін у розвинених англомовних країнах (2013)
Мукан Н. - Професійний розвиток педагогів: теорії, концепції, підходи, Грогодза І. (2013)
Гарбуза Т. - Досвід Великої Британії у програмно-методичному забезпеченні дистанційної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Автори номера (2013)
Анотації (2013)
Аніщенко В. А. - Феномен самонавчальних організацій у контексті проблеми неперервної освіти, Падалка О. С. (2014)
Артеменко І. Е. - Підготовка менеджерів соціальної роботи до застосування кейс-менеджменту у роботі з клієнтами (2014)
Гнілуша Н. В. - Філософські проблеми теорії і методології екологічної освіти у контексті професійної освіти (2014)
Гомеля Н. С. - Методологічні засади особистісного підходу в освіті (2014)
Ковальова С. В. - До проблеми формування методологічної опори науково-педагогічного дослідження (2014)
Ростока М. Л. - Підручникотворення у профтехосвіті (2014)
Сергеєва Л. М. - Практики підготовки керівних кадрів професійної освіти в умовах магістратури (2014)
Чирчик С. В. - Методологічні аспекти підготовки дизайнерів інтер'єру (2014)
Шестопалюк О. В. - Перспективи змішаного навчання у професійній підготовці дорослих (2014)
Білик Н. І. - Регіональна освітня система як фактор сталого розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Ващук О. В. - Андрагогічні засади формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників (2014)
Давиденко О. В. - Навчально-виховний потенціал спецкурсу "Розвиток підпільної освіти та педагогічної думки в Польщі (1939-1944 рр.)" у професійній підготовці майбутнього вчителя (2014)
Круковська І. М. - Етичні засади професійної діяльності та вдосконалення медичних працівників (2014)
Литовченко І. М. - Підвищення мотивації студентів до іншомовного спілкування на заняттях англійської мови професійного спрямування (2014)
Луцевич Л. В. - К проблеме конструирования содержания открытого дополнительного педагогического образования (2014)
Мачача Ю. М. - Спецкурси з проблем роздільного навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів (2014)
Мозговий В. Л. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2014)
Стадник О. О. - Вивчення стану готовності вчителів-позашкільників природничого напряму до організації дослідницької діяльності учнів (2014)
Шарненкова Т. О. - Професійна самоосвіта вчителя (2014)
Шестопалюк О. О. - Структура професфйної компетентності майбутніх учителів правознавства (2014)
Бабушко С. Р. - Аналіз нормативно-правового забезпечення професійного розвитку фахівців у США (2014)
Баніт О. В. - Передумови становлення системи внутрішньофірмової підготовки персоналу (2014)
Vasylenko O. - Non-formal adult edcation as realization of humanistic approach in education (2014)
Десятов Т. М. - Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід (2014)
Колодько Т. М. - Педагогічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті європейського освітнього простору (2014)
Кнодель Т. М. - Национальная политика Израиля в сфере образования взрослых (2014)
Красильникова Г. М. - Європейські підходи до моніторингу якості вищої освіти у документах і стандартах (2014)
Кучай Т. П. - Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації (2014)
Лутаєва Т. В. - Педагогічні ідеї та діяльність В. Я. Данилевського в контексті організації освіти дорослих (2014)
Самко А. М. - Дидактичні аспекти освіти дорослих у працях С. У. Гончаренка (2014)
Чеботарьова О. О. - Трансформація закладів для освіти дорослих в Італії як відповідь на виклики сучасності (2014)
Філіпчук Г. Г. - Принципи народності в творчості С. Воробкевича (2014)
Артюх С. Ф. - Системы автоматического контроля усвоения учебного материала и корректировки качества их проведения в образовании взрослых, Литкина М. А. (2014)
Гуревич Р. С. - Контекстне професійне навчання в мережевих спільнотах (2014)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх учителів (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського