Солонечний П. М. - Адаптивний потенціал перспективних ліній ячменю ярого селекції ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН (2013)
Циганко В. А. - Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого залежно від норми висіву при вирощуванні на ділянках гібридизації в східному Лісостепу України, Єгоров Д. К. (2013)
Щипак Г. В. - Многолинейные сорта озимой твёрдой пшеницы, Цупко Ю. В., Щипак В. Г. (2013)
Щипак Г. В. - Изменчивость морфологических признаков колоса у гибридных популяций пшеницы в связи с селекцией на повышение адаптивности и урожайности, Цупко Ю. В., Щипак В. Г. (2013)
Янішевський Л. І. - Фотосинтетична діяльність сортів льону олійного залежно від елементів технології вирощування, Маційчук В. М. (2013)
Роман Б. В. - Шляхи припинення падіння вмісту гумусу в ґрунтах Харківської області, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2013)
Трускавецький С. Р. - Можливості супутникової зйомки в ідентифікації зернових культур Харківської області, Коляда Л. П., Шерстюк О. І. (2013)
Євтушевський М. Н. - Щільність населення козулі європейської (capreolus capreolus l.) та кабана дикого (sus scrofa l.) в мисливському господарстві "Сунки" Черкаської області та проблема регулювання її (2013)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на витрати робочого часу оператора по обслуговуванню поросят віком від одного до трьох місяців (2013)
Чалая О. С. - Фактори та інтенсивність впливу на міграцію плюмбуму та кадмію з кормів у організм свиней, Маменко О. М. (2013)
Кирпа М. Я. - Способи сепарування насіння кукурудзи та його якість, Скотар С. О. (2013)
Тимчук В. М. - Аналіз рівня ресурсної та технологічної готовності споживачів до трансферу інновацій, Єгорова Н. Ю., Святченко С. І., Гребенюк І. В., Матвієць В. Г., Садовой О. О. (2013)
Красиловець Юрій Гаврилович (2013)
До уваги авторів (2013)
Байдик В. В. - Стресостійкість керівника як умова стабільності роботи дошкільного навчального закладу (2012)
Бондарь І. В. - Інтерактивне навчання у формуванні креативності старшокласників у процесі вивчення історії (2012)
Горобець Н. М. - Контроль за розвитком дітей першої молодшої групи – важлива умова педагогічного процесу в ДНЗ, Янко О. В. (2012)
Дьяченко Е. И. - Особенности обучения иностранному языку в профильно-ориентированных классах (2012)
Курінна С. М. - Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи в дитячому будинку (2012)
Мізерна Т. П. - Соціальний, педагогічний і управлінський аспект якості підготовки з іноземної мови учнів у загальноосвітній школі (2012)
Поляновська О. Р. - Технологія профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в школах-інтернатах (2012)
Саакян С. А. - Воздействие на учащихся в процессе обучения английскому языку музыкального компонента и его составляющих (2012)
Сарієнко В. К. - Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес початкової школи як одне з провідних освітніх завдань, Сарієнко В. В. (2012)
Сироижко С. А. - Духовно ориентированный конструктор внеклассной работы по курсу "Христианская этика” (2012)
Стаєнна О. О. - Громадянське виховання дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема (2012)
Степикіна Т. В. - Метод коучингу в системі шкільної освіти (2012)
Турчин Т. М. - Принципи оновлення музичної освіти в сучасній початковій школі (2012)
Ярита І. І. - Інноваційні аспекти економічної освіти дошкільнят (2012)
Болдова Т. А. - Проблемные вопросы по теме "Новые технологии в обучении иностранным языкам” (2012)
Бурдун В. В. - Застосування проблемного навчання на уроках спеціальних технологій в професійно-технічних навчальних закладах (2012)
Вієвська М. Г. - Інноваційні тенденції у виборі форм та методів фахової підготовки студентів у процесі формування соціальної відповідальності (2012)
Дмитренко Т. А. - Интеграционные процессы в современной методике обучения иностранному языку в неязыковом вузе (2012)
Заворотна Я. В. - Сутність інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2012)
Кручек В. А. - Відповідальність у формуванні культури педагогічної взаємодії (2012)
Кыров Б. С. - Формирование двигательной подготовленности гидрореабилитолога путем включения в образовательный процесс средств гидрошейпинга (2012)
Лазарєва Т. А. - Система критеріїв та параметрів удосконалення харчових продуктів, технологій, обладнання як основа формування змісту творчої професійної підготовки фахівців харчової галузі (2012)
Лазуткіна Ю. А. - Інноваційні стратегії розвитку освіти при вивчені іноземних мов у ВНЗ (2012)
Мерем’яніна Л. М. - Деякі аспекти проблеми формування професійної компетентності на засадах застосування інноваційних педагогічних технологій (2012)
Саркісова А. В. - Вивчення мовних стереотипів науково-технічної літератури (2012)
Слыханова В. И. - Русский хореографический фольклор как важная часть учебно-воспитательного процесса творческого вуза. (на примере ИНСТИТУТА ТАНЦА "ГАСК”) (2012)
Сура Н. А. - Визначення кількісного складу учасників експериментального навчання (на прикладі ІТ-спеціальностей Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля) (2012)
Триндюк В. А. - Академічна мобільність студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми (2012)
Царьов О. Д. - Професійна адаптація як пріоритетний вектор підготовки майбутніх правоохоронців (2012)
Швирка В. М. - Використання тренінгових технологій у викладанні педагогічних дисциплін, Броннікова С. М. (2012)
Авшенюк Н. М. - Типологія форм транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (2012)
Бельмаз Я. М. - Програма "Підготовка майбутніх учених” як ефективний шлях підготовки викладачів вищої школи нової генерації (досвід Великої Британії) (2012)
Бойко В. В. - Форми післядипломної освіти вчителів у Великій Британії (2012)
Бойчевська І. Б. - Перспективи використання німецького досвіду професійної соціалізації фахівців технічного профілю в технічних університетах України (2012)
Бойченко К. В. - Основні чинники модернізації системи шкільного управління в Голландії: політико-правовий аспект (2012)
Бут Я. В. - Становлення та розвиток вищої освіти Франції (2012)
Каракатсаніс Т. В. - Наукові підходи до розвитку креативності майбутніх учителів у Великій Британії (2012)
Комар О. С. - Досвід Франції щодо підвищення навчальної мотивації дорослих (2012)
Копылова Н. А. - Качество образования в условиях модернизации российского общества (2012)
Нестеренко І. Б. - Національні рамки кваліфікацій в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2012)
Пазюра Н. В. - Інноваційні стратегії у внутрішньофірмовій підготовці виробничого персоналу в світі (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Структура сербської баянно-акордеонної школи (2012)
Шпак В. П. - Педагогічна підтримка дітей у США: теорія та практика надання (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Афонін А. С. - Як створити ясну практичну модель соціальної ринкової економіки? (2014)
Куцмус Н. М. - Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці (2014)
Глуха Г. Я. - Глобалізація та економічне зростання (2014)
Дем’янчук Б. О. - Узагальнена модель процесу функціонування системи інвестування регіонального розвитку, Косарєв В. М. (2014)
Вареник В. М. - Політика управління грошовими потоками в економіці України (2014)
Вакулич М. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання інвестиційного клімату (2014)
Атамас П. Й. - Прибуток: економічна суть, проблеми визначення та облікового відображення, Атамас О. П. (2014)
Гудзь П. В. - Оцінювання ефективності діяльності некомерційних організацій, Скоробогата Ю. Р. (2014)
Виниченко Е. Н. - Имплементация нормативно-правовых аспектов при осуществлении платы за землю коммерческими предприятиями (2014)
Мішустіна Т. С. - Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу (2014)
Самойлік М. С. - Економічна оцінка ефективності процесу рециклінгу твердих відходів з урахуванням регіональних особливостей (2014)
Тараненко Ю. К. - Оптимізаційні методи та інформаційні технології в моделюванні роботи підприємства, Холод О. Г., Зарубін О. А. (2014)
Ващенко Н. В. - Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства (2014)
Ажаман І. А. - Методичне забезпечення визначення потреби в об’єктах будівництва у сільській місцевості (2014)
Кузьменко О. В. - Організаційно-економічний механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства (2014)
Пікалов В. Л. - Щодо проблем управління талановитими працівниками суб’єктів господарської діяльності (2014)
Вотченікова О. В. - Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії (2014)
Власова И. В. - Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития (2014)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2014)
Федулова Л. І. - Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської інноваційної політики (2014)
Реферати (2014)
ГалютаВ. Н. - Компетенція та компетентність в професійному самовизначенні старшокласників (2012)
Захаров В. М. - Образовательно-культурный комплекс: школа-вуз-театр как инновационная система в непрерывном образовании учащихся (2012)
Мельник О. В. - Актуальні проблеми трудового виховання молодших школярів у сучасній парадигмі освіти (2012)
Нікуліна О. Д. - Екологічне виховання молодших школярів у процесі вивчення математики (2012)
Попова Л. О. - Чи вмієте Ви писати листи, або як навчити учнів особливостей листування (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Педагогічні засади впровадження технології диференційованого навчання в початковій школі (2012)
Ткачова Ю. Г. - Чинники та педагогічні умови формування готовності до материнства в юному віці (2012)
Трофименко М. Ю. - Вікові особливості сприймання анімації школярами в процесі вивчення іноземних мов (2012)
Шуляченко А. А. - Формирование готовности учащихся начальной школы к обучению в школе II ступени (2012)
Алфімов В. М. - Підготовка керівників до реалізації школою оздоровчої функції (2012)
Коваль В. М. - Проблема підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві (2012)
Кузьма-Качур М. І. - Генезис краєзнавства як педагогічної категорії щодо підготовки студентів до краєзнавчої роботи в початковій школі (2012)
Лисенко Л. Л. - Система становлення та розвитку творчої компетентності студентів факультету фізичного виховання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” під час науково-педагогічної практики (2012)
Литвиненко О. В. - Професійно-педагогічне проектування навчального процесу у ВНЗ (2012)
Павленко М. А. - Разработка методики сквозной тематики выполнения курсовых и аттестационных робот при формировании военно-профессиональных качеств специалиста по профилю підготовки, Бердник П. Г., Данюк Ю. В. (2012)
Разенкова Н. В. - Модель формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей (2012)
Терских Л. А. - Современные инновационные интерактивные педагогические технологии в высшей школе (2012)
Ткачук Т. С. - Методологічні засади виховання гуманістичних цінностей у студентів педагогічних коледжів у процесі волонтерської діяльності (2012)
Аніщенко Г. В. - Експериментально-статистичне обґрунтування ефективності методики формування музично-творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільних закладів (2012)
Гайдук Н. О. - Аналіз ефективності педагогічних умов професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Горобець Д. В. - Формування у студентів – майбутніх вихователів національної свідомості як педагогічна проблем (2012)
Карєва О. С. - Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя початкових класів як соціальна вимога до впровадження нових освітніх стандартів (2012)
Коваленко О. В. - Економічна культура майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю та рівні її сформованості (2012)
Луценко І. В. - Формування дослідницької культури майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти (2012)
Мартиненко С. М. - Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ, Волинець Ю. О. (2012)
Михайленко Н. А. - Компоненти готовності майбутніх учителів до творчої діяльності (2012)
Отрошко Т. В. - Професійна компетентність майбутнього учителя інформатики – запорука відновлення та модернізації освітнього процессу (2012)
Сафонов Ю. М. - Превентивна діяльність майбутнього вчителя як парадигма професійного зростання, Сафонова І. Г. (2012)
Соннова М. В. - Громадянські цінності в системі цінносних пріоритетів майбутнього педагога (2012)
Ткаченко К. Г. - Розвиток методики і змісту методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Бурцева Е. В. - Мультимедийная учебная презентация как инновационная технология преподавания иероглифической письменности китайского языка ні засоби навчання у ВНЗ : сутність та вимоги до їх створення (2012)
Іванова О. В. - Мультимедійні засоби навчання у внз: сутність та вимоги до їх створення (2012)
Іць С. В. - Медіаосвітні веб-квести як засіб формування критичного мислення майбутніх учителів іноземних мов (2012)
Карчевский В. П. - Аналогии в обучении человека и робота, Карчевская Н. В. (2012)
Краснопольський В. Е. - Внедрение web-технологий в обучение аудированию студентов неязыковых спеціальностей (2012)
Курок В. П. - Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми інженерами-педагогами, Анан’єва Н. В. (2012)
Онопченко С. В. - Підготовка майбутніх вчителів математики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності (2012)
Целепидис Н. В. - Информационные технологии и виртуализация коммуникаций в образовательном пространстве (2012)
Белых А. С. - Культуротворческая функция курса философии как фактор формирования мировоззрения (2012)
Горват М. В. - Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до суспільного чинника (2012)
Кузнецов П. А. - Проблема формирования современного типа рационального мышления у студентов высшей школы, Чекер Н. В. (2012)
Лобанова Е. И. - Формирование антиабсурдного сознания как способ преодоления абсурдизма (2012)
Шегута М. А. - Філософія в системі освіти: сучасні проблеми біографічного аналізу (2012)
Відомості про авторів (2012)
Клендій В. М. - Комбіновані інструменти для ремонту і відновлення отворів деталей машин, Хітров І. О. Хорошун Р. В. (2014)
Скобло Т. С. - Методика математической оценки фазового состава стали, Белкин Е. Л., Романюк С. П. (2014)
Ляшук О. Л. - Визначення конструктивних параметрів секційних гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Любачівський Р. О., Кучвара І. М. (2014)
Скобло Т. С. - Факторы, влияющие на качество втулок цилиндров тепловозных двигателей из высокопрочного чугуна, Марченко М. В., Ровный Е. В. (2014)
Хітров І. О. - Відновлення кільцевих канавок стопорних вузлів сільськогосподарських машин, Гевко І. Б., Кучвара І. М., Фльонц І. В (2014)
Карабиньош С. С. - Технічний стан сільськогосподарських машин та визначення його голографічними методами, Бакаленко П. О. (2014)
Клендій М. І. - ДДослідження впливу подачі і діаметра свердла на осьове зусилля різання при свердлінні і відновленні отворів із силумінів, Клендій В. М. (2014)
Коломієць С. М. - Перспективи застосування берилієвих бронз (2014)
Диня В. І. - Кондуктор для виготовлення і відновлення отворів в деталях сільськогосподарських машин (2014)
Крук В. В. - Особливості технології відновлення шліцевих поверхонь валів, Фльонц О. В., Гурик О. Я., Диня В. І. (2014)
Науменко А. О. - Розробка способу комбінованого зміцнення поршневих кілець (2014)
Диня В. І. - Особливості виготовлення і відновлення отворів деталей сільськогосподарських машин (2014)
Клендій В. М. - Технологічне оснащення для відновлення та контролю отворів деталей машин (2014)
Автухов А. К. - Повышение срока службы прокатных валков (2014)
Краснощек Ю. С. - Геометрические параметры инструмента при свободнообкатном резании, Полетов В. А. (2014)
Пасько Н. С. - Заэвтектоидная сталь для прокатных валков черновых клетей (2014)
Плугатарёв А. В. - Анализ деталей, подлежащих восстановлению хромированием с использованием нанопорошков (2014)
Корнієнко Л. В. - Концентрування післяспиртової зернової барди мембранною дистиляцією, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2014)
Горбенко А. В. - Выбор материала и геометрических параметров рабочего инструмента при восстановлении деталей (2014)
Гевко І. Б. - Верстат для ремонту та відновлення криволінійних осей сільськогосподарських машин, Гудь В. З., Гупка Б. В, Гупка А. Б. (2014)
Марченко А. Ю. - Особенности структурных изменений металла насосно-компрессорных труб при эксплуатации в условиях углекислотной коррозии (2014)
Гевко І. Б. - Дослідження експлуатаційної надійності і довговічності свердлильного оснащення, Гудь В. З., Босюк П. В. (2014)
Дудников А. А. - Определение напряжённого состояния деталей при их восстановлении, Келемеш А. А. (2014)
Бантковский В. А. - Оценка процесса формирования качества ремонта оборудования, Аветисян В. К., Пономаренко В. В. (2014)
Попович П. - Залишковий ресурс тонкостінних конструктивних елементів несучих систем сільськогосподарських машин при дії агресивних середовищ, Хомик Н., Добровольська Л. (2014)
Канивец А. В. - Напряженно-деформированное состояние материала дисков сошников при их восстановлении (2014)
Гупка А. Б. - Особливості конструкції дискових копачів коренезбиральних машин (2014)
Тришевский О. И. - Исследование зависимости точности перфорации от скоростных режимов работы пресса – автомата, Ачкасов О. Н., Ильченко С. В. (2014)
Гевко І. Б. - ЦФормування ремонтних шнекових заготовок гвинтових робочих органів, Гудь В. З., Кучвара І. М. (2014)
Кириленко О. І. - Обгрунтування структурних параметрів технічного стану спряження "розподільник – приставне дно” качаючого вузла агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісії (2014)
Тищенко Л. Н. - Пределение влияния неоднородности наплавленных материалов на виброустойчивость резцов при обработке резанием, Коломиец В. В., Шабалин Д. В., Любичева К.М. (2014)
Мельянцов П. Т. - Конструктивне забезпечення надійності агрегатів гідравлічних трансмісій, Черних Т. В., Мельянцов А. П. (2014)
Скобло Т. С. - Особенности структурообразования в высокохромистых чугунах, Клочко О. Ю., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л. (2014)
Калюжный А. Б. - Установка для очистки и обезвоживания дизельного топлива полимерными фильтрующими элементами на основе фторопласта-4, Калюжный Б. Г., Платков В. Я. (2014)
Коломиец В. В. - Степень упрочнения и остаточные напряжения обработанного покрытия, Любичева К. М., Клименко С. А., Vijay Kumar (2014)
Пономаренко И. В. - О возможности применения дискретного упрочнения предварительно восстановленных гальваническими методами деталей для повышения их эксплуатационных свойств (2014)
Сайчук А. В. - Разработка технологического процесса механизированной наплавки с дополнительным термомеханическим упрочнением (2014)
Шуляк. М. Л. - Методи використання надлишкової потужності двигуна енергонасиченого трактора (2014)
Скобло Т. С. - Влияние модифицирования углерод- и медьсодержащими добавками вторичного сырья при восстановлении деталей электродуговой наплавкой, Сидашенко А. И., Власовец В. М., Гончаренко А. А., Марков А. В. (2014)
Тищенко Л. Н. - Теоретическое обоснование взаимосвязи и взаимовлияния характеристик обработки резанием неоднородных наплавленных материалов, Коломиец В. В., Клименко С. А., Vijay Kumar, Фадеев В. А. (2014)
Омельченко Л. В. - Повышение эффективности работы ремонтных участков с учетом неравномерности спроса на ремонтные услуги (2014)
Телятников В. В. - Анализ направлений развития аналогий при восстановлении деталей (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження захисного шару, утвореного силікато-фулереновим геомодифікатором, Харченко Б. Г., Кабат О. С., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2014)
Пономаренко І. В. - Підвищення конструктивної міцності шатунних болтів іонним бомбардуванням (2014)
Войтов В. А. - Показатели противопиттинговой способности трансмиссионных масел, Шевченко А. Н. (2014)
Власовец В. М. - Оценка возможности неразрушающего контроля отпуска мелющих шаров из Стали 75 по коэрцитивой силе, Скобло Т. С., Ефременко В. Г., Заец В. Н. (2014)
Цымбалюк В. И. - Потенциальная эффективность обволакивающих обонятельных глиоцитов в восстановительном лечении поражения спинного мозга и периферических нервов, Семенова В. М., Яминский Ю. Я., Медведев В. В. (2006)
Главацький О. Я. - Інтракраніальні післяопераційні гнійно-запальні ускладнення у нейроонкологічних хворих, Коляда О. Л., Данчук С. В. (2006)
Сипитый В. И. - Cравнительный анализ результатов ортотопической краниопластики фронто-орбитальных костно-оболочечных дефектов с применением различных пластических материалов в условиях лабораторного эксперимента, Ганулич Т. В., Бабалян Ю. А., Самойлов В. М. (2006)
Лисяный Н. И. - Фенотипическая характеристика клеток внутримозговых опухолей у детей, Орлов Ю. А., Потапова А. И., Лисяный А. Н., Шаверский А. В., Примушко Л. И. (2006)
Шевага В. М. - Епідеміологія черепно-мозкової травми, поєднаної з алкогольною інтоксикацією, у м. Львові, Чміль Л. Р. (2006)
Кеворков Г. А. - Ураження лицьового нерва при черепно-мозковій травмі у дітей різного віку та сучасне відновне лікування, Жданова В. М. (2006)
Яковенко Л. М. - Лікування артеріо-венозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку після їх розривів. Терміни, методи, результати, Яцик В. А., Литвак-Шевкопяс С. О., Мороз В. В. (2006)
Векслер В. В. - Динаміка показників ультразвукових та електрофізіологічних досліджень на етапах хірургічного лікування хворих з епілептиформним типом перебігу артеріо-венозних мальформацій головного мозку, Чеботарьова Л. Л. (2006)
Жданова В. М. - Відновна терапія нейроофтальмологічних розладів хворих, оперованих з приводу аневризми судин головного мозку, Задоянний Л. В., Скорохода І. І., Єгорова К. С., Нурідін Шахін (2006)
Слынько Е. И. - Веноспондилография как контрольно-диагностический метод пункционной вертребропластики, Вербов В. В., Троян А. И., Мороз В. В. (2006)
Куртеев С. В. - Трофические нарушения у больных с оружейно-взрывными ранениями позвоночника и спинного мозга (2006)
Барыш А. Е. - Современные аспекты заднего спондилодеза при хирургическом лечении повреждений и заболеваний шейного отдела позвоночника (2006)
Федирко В. О. - Синдромы нейроваскулярной компрессии образований задней черепной ямки в сочетании с аномалией Киари (2006)
Еникеев М. А. - Особенности травматического повреждения локтевого нерва (2006)
Зозуля Ю. А. - Потенциальные свойства нейроклеток из обонятельной луковицы человека в условиях культивирования, Семенова В. М., Лисяный Н. И, Любич Л. Д., Высоцкий Н. С., Стайно Л. П., Медведев В. В. (2006)
Яворская В. А. - Получение нейробластов из стромальных клеток костного мозга и их клиническое применение при некоторых заболеваниях нервной системы, Волошина Н. П., Хвисюк В. В., Гребенюк А. В., Гаврюшин А. Ю., Грецких К. В., Пелехова О. Л., Микулинский Ю. Е., Василовский В. В., Шестопалова Л. Ф., Щегельская Е. А. (2006)
Чепкий Л. П. - Сучасні принципи терапії нозокоміальних інфекцій у нейрохірургічній клініці, Гавриш Р. В. (2006)
Семенова В. М. - Обзор материалов Международного симпозиума "Биология клетки в культуре” (17-19 октября 2006 г., г. Санкт-Петербург, Россия) (2006)
Анатолію Івановичу Ткачу — 70 (2006)
До 70-річчя від дня народження Анатолія Антоновича Бугрея (2006)
Вартану Артемьевичу Гюлямерьянцу — 70 (2006)
Пам’яті Ади Павлівни Черченко (2006)
Памяти Татьяны Петровны Верхоглядовой (2006)
Волобуєва Т. Б. - Формування інноваційно активного педагога (2012)
Карпінська Н. В. - Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Літовка О. П. - Особистісний аспект дослідження професійної позиції майбутніх учителів як інтегративного феномена (2012)
Лукашова Н. І. - Формування готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації науково-дослідного компонента професійної діяльності (2012)
Онищенко Н. П. - Інноваційні педагогічні технології в системі професійної підготовки майбутніх учителів (2012)
Оніпко В. В. - Компетентісний підхід до підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін для профільної школи (2012)
Пасечник В. В. - Проблема подготовки учителя в свете новой образовательной парадигмы (2012)
Погребняк С. В. - Зміст поняття "правовиховна робота майбутніх інженерів-педагогів” (2012)
Попович Н. М. - Інноваційні підходи у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Прошкін В. В. - Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів (2012)
Редлих С. М. - Культура самостоятельной работы педагога как условие и результат саморазвития и самореализации в модели непрерывного профессионального образования, Козырева О. А., Кошелев А. А. (2012)
Саприкіна О. В. - Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з урахування ґендерних особливостей дітей, Хомич О. О. (2012)
Строганова Г. М. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів-словесників в умовах інноваційних педагогічних технологій (2012)
Хама Саід Кардохі Дара. - Майстер-клас як ефективний засіб формування професійної компетентності у майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2012)
Черняев В. В. - Воспитание статической выносливости будущего учителя на основе изучения физиологии мышечной деятельности, Дрепин В. В. (2012)
Шовкопляс О. М. - Обґрунтування педагогічних умов ефективного формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до профілактико-коригувальної роботи з дошкільниками (2012)
Аксёнова Э. А. - Инновации в содержании современного школьного образования за рубежом (2012)
Боркач Є. І. - Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Угорщині на початку нового тисячоліття (2012)
Гергокова Ж. Х. - Инновационные тенденции в системе школьного образования за рубежом (2012)
Заболотна О. А. - Механізми моніторингу якості альтернативної освіти у країнах ЄС (2012)
Киселева Н. С. - Британский инновационный опыт организации исследовательской деятельности в системе педагогического образования (2012)
Ковальчук О. С. - Соціальне партнерство в школах країн Західної Європи (2012)
Кожахметова К. Ж. - Тенденции и перспективы развития высшего педагогического образования в Республике Казахстан (2012)
Котун К. В. - Загальна характеристика здобуття педагогічної освіти у Фінляндії (2012)
Нєженцева А. Є. - Організація управління якістю освіти в університетах Великої Британії (2012)
Постригач Н. О. - Развитие образовательной политики относительно механизмов обеспечения качества высшего образования в Греции (2012)
Сапожников С. В. - Сучасна система вищої освіти Грецької Республіки як країни – члена Чорноморського економічного співтовариства (2012)
Шестопалова І. О. - Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій школі Великої Британії (2012)
Аніщенко А. П. - Волонтерство у паліативній допомозі як засіб соціалізації молоді (2012)
Атаманська К. І. - Роль ігрових технологій в процесі формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога (2012)
Воронецкая Л. Н. - Деятельностный подход к формированию социально-нравственного опыта детей дошкольного возраста (2012)
Дмитренко К. А. - Значення педагогічної практики у формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації (2012)
Логачева Н. В. - Исследование особенностей социализации и самореализации обучающихся, занимающихся легкой атлетикой, Козырева О. А. (2012)
Малькова М. О. - Психолого-педагогічна підтримка студентів-першокурсників у період адаптації у вищому навчальному закладі (2012)
Першко Г. О. - Інноваційні тенденції у підготовці соціальних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку (2012)
Плотніков П. В. - Соціалізація молоді: соціально-гуманітарні аспекти життєдіяльності (на прикладі Донецького промислового регіону) (2012)
Прохоров А. В. - Современное смысловое содержание представления педагога о саморазвитии человека национальной культуры (2012)
Раскалінос В. М. - Методологічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Рыбаков М. Д. - Концептуальные аспекты формирования полилингвальной социокультурной личности будущего педагога (2012)
Семенов А. А. - Феномен лідерства як психолого-педагогічна проблема (2012)
Сорокін І. І. - Соціальні проекти у процесі соціалізації учнівської молоді (2012)
Степаненко Л. М. - Показники готовності студентів – психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами (2012)
Франченко Д. И. - Джаз в социокультурном пространстве современной Кубани как педагогическая проблема (2012)
Шумакова О. С. - Інституційний підхід до процесу соціалізації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Лісяний М. І. - Імуносупресивний вплив злоякісних пухлини головного мозку, Бєльська Л. М. (2007)
Цимейко О. А. - Тромболитическая терапия у больных с острыми ишемическими и геморрагическими нарушениями мозгового кровообращения, Березюк М. В., Мороз В. В., Скорохода И. И., Шахин Н. (2007)
Орлов М. Ю. - Артериовенозные мальформации головного мозга у детей (2007)
Педаченко Ю. Є. - Пункційна лазерна мікродискектомія при шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромах (2007)
Розуменко В. Д. - Показатели качества жизни в оценке эффективности лечения больных с глиальными опухолями полушарий большого мозга, Хорошун А. П. (2007)
Примушко Л. І. - Дослідження протипухлинної дії імуномоделюючого препарату галавіт, Семенова В. М., Лісяний О. М., Тормасова А. І., Стайно Л. П. (2007)
Скобская О. Е. - Послеоперационная ликворея у больных с височнобазальными опухолями головного мозга, Главацкий А. Я., Хмельницкий Г. В., Данчук С. В., Коляда Е. Л. (2007)
Чувашова О. Ю. - Анализ результатов стереотаксической биопсии по данным магниторезонансной томографии и гистологического исследования при очаговом поражении головного мозга, Грязов А. Б., Костюк К. Р., Малышева Т. А. (2007)
Орлов Ю. А. - Воспалительные осложнения ликворошунтирующих операций, Ткачик И. П., Шаверский А. В., Плавский Н. В., Марущенко Л. Л. (2007)
Слынько Е. И. - Результаты декомпрессивных вмешательств с использованием задних доступов при травматическом повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника, Леонтьев А. Ю., Панферов С. А. (2007)
Гармиш А. Р. - Применение динамической системы межостистой стабилизации ("U"-имплантат) в лечении стеноза позвоночного канала на уровне поясничного отдела, Педаченко Ю. Е., Радченко В. А., Левшин А. В. (2007)
Еникеев М. А. - Клиника и диагностика травматического повреждения локтевого нерва на разных уровнях (2007)
Семенова В. М. - Пролиферативный и дифференцировочный потенциал нейроклеток эмбрионального мозга человека в условиях культивирования, Любич Л. Д., Лисяный Н. И., Петренко А. Ю., Стайно Л. П. (2007)
Віталію Івановичу Цимбалюку — 60 (2007)
Педаченко Е. Г. - Павел Семенович Бабицкий (к 135-летию со дня рождения), Белошицкий В. В. (2007)
Ярослав Владимирович Пацко (2007)
Світлої пам’яті Галини Мефодіївни Яхненко (2007)
Булимова И. Н. - Гуманистический подход к формированию исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы (2012)
Кошелев А. А. - Педагогические условия формирования культуры самостоятельной работы обучающихся средних общеобразовательных школ (2012)
Литвинова Л. Е. - Проблемы влияния средств массовой информации на детей и возможные пути их решения (2012)
Меркулова Н. В. - Сутність функцій управління в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Мишанова О. Г. - Основы авторского курса "Культура речи и этика общения” и особенности его реализации в образовательном процессе начальной школы (2012)
Савушкина Е. В. - Восприятие произведений живописи детьми дошкольного возраста (2012)
Хацаюк Н. С. - Зміст науково-методичної діяльності в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Аниськин В. Н. - О проблеме разграничения понятий профессиональной компетентности и профессиональной компетенции и их влиянии на качество современного образования преподавателя вуза, Замара Е. В. (2012)
Бабушко С. Р. - Корпоративне навчання працівників індустрії гостинності в системі безперервної освіти (2012)
Бугаєвська Г. В. - Функціональна грамотність студентів вищих закладів освіти як психолого-педагогічна проблема (2012)
Дементьева М. Н. - Исследовательский инструментарий как средство повышения методологической культуры студентов (2012)
Єфремова О. І. - Ігрова компетентність – сучасний виклад як наукова проблема (2012)
Зубко А. М. - Розвиток післядипломної освіти педагогів у контексті сучасних гуманістичних тенденцій, Жорова І. Я. (2012)
Певна С. Є. - Суб’єктний простір саморозвитку особистості (2012)
Полетаева М. И. - Пути модернизации вузовского учебника иностранного языка (2012)
Сергійчук О. М. - Вища педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі ВНЗ (2012)
Смирнов Д. В. - Инновационное проектирование содержания непрерывного дополнительного туристско-краеведческого образования педагогов на основе кластерного подхода (2012)
Устинова Н. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності сучасного вчителя в закладах післядипломної педагогічної освіти (2012)
Жульова С. І. - Організація педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до ведення профілактики девіантних форм поведінки (на прикладі ВІЛ/СНІДу) (2012)
Іщук В. В. - Використання контекстного навчання в професійній підготовці майбутніх учителів (2012)
Литвинова Н. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю в процесі виробничої діяльності (2012)
Мазко О. П. - Поняття культури педагогічної взаємодії як складової професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов (2012)
Піддубна О. М. - Організація конкурсів і виставок творчих робіт студентів як інноваційний метод професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Сотська Г. І. - Технологія формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва: теоретичний аспект (2012)
Чжу Цзюньцяо. - Змістовні етапи формування вокальної культури майбутнього вчителя музики (2012)
Шапран Ю. П. - Використання кейс-стаді як технології інтерактивного навчання майбутнього вчителя (2012)
Гончаренко Н. В. - Навчальна література з курсів нових іноземних мов (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Лобода С. М. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення розвитку педагогічної творчості майбутнього вчителя засобами педагогічної преси (2012)
Відомості про авторів (2012)
Овсянников С. И. - Кафедре системотехники и технологий лесного комплекса ХНТУСХ – 10 лет (2013)
Борис Н. М. - Стратегія поведінки вітчизняних лісових підприємств на міжнародному ринку промислових круглих лісоматеріалів з урахуванням прогнозування попиту (2013)
Овсянніков С. І. - Концепція створення системи машин для забезпечення сталого розвитку лісового господарства України (2013)
Ортинська Г. Є. - Можливість використання шпону підвищеної вологості у виробництві фанери, Лютий П. В. (2013)
Музильов Д. О. - Основні аспекти створення транспортно-логістичного комплексу в галузі сільського та лісового господарства, Семенов О. В. (2013)
Войтов В. А. - Переработка органических полимеров растительного происхождения в твердое топливо, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2013)
Вржещ М. В. - Аналіз роботи мембранного преса з електромагнітною підкладкою в камері пресування, Толстушко Н. О., Толстушко М. М. (2013)
Гришкевич А. А. - Повышение периода стойкости mo–n покрытиями лезвий ножей фрезерного инструмента при резании ламинированных ДСтП, Чаевский В. В., Гаранин В. Н., Углов В. В., Кулешов А. К. (2013)
Маєвський В. О. - Розміщення схеми розпилювання на робочій зоні охоплення колоди з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Максимів В. М. (2013)
Овсянніков С. І. - Методи та обладнання для підготовки насіння сосни до зберігання та використання, Градиський Ю. О., Дишко С. М., Балюк В. В. (2013)
Оліферчук В. П. - Виділення чистих культур деяких мікроміцетів, необхідних для проведення досліджень грибостійкості просоченої антисептиками деревини, Гаврилюк Л. А. (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу математического моделирования движения мотоагрегата (2013)
Кульман C. М. - Особливості деформування та руйнування структурно-неоднорідних композиційних матеріалів на основі деревини (2013)
Ремарчук М. П. - Реалізація принципу рекуперації енергії в гідросистемах приводу машин зі стріловим робочим обладнанням (2013)
Солонинка В. Р. - Дослідження впливу режимних параметрів процесу склеювання на міцність з’єднань деревини дуба сформованих клейовими композиціями на основі ПВА дисперсії модифікованої окисно-відновним комплексом (2013)
Ремарчук Н. П. - Повышение производительности шипорезного станка, Мальцев В. В. (2013)
Яремчук Л. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей захисно-декоративних покриттів на основі модифікованих висихаючих олій, Хмарик Л. В. (2013)
Приймаков О. Г. - Економетричні та організаційні аспекти впровадження системно-логістичного прогнозування витривалості та довговічності лісогосподарських машин, Сагайдачна Т. М. (2013)
Германович А. О. - Экспериментальное исследование поперечной устойчивости самоходной рубильной машины (2013)
Висоцька Н. Ю. - Реалізація інноваційних проектів в лісовому комплексі біотехнологічними методам, Золотих І. В. (2013)
Губер Ю. М. - Експериментальні дослідження розподілу температури по товщині заготовок деревини ясена в процесі вакуумно-кондуктивного термічного оброблення, Ільків М. М. (2013)
Літовка С. В. - Вплив зазорів качаючих вузлів гідроагрегатів трансмісії форвардера на його продуктивність, Косолапов В. Б., Василенко Г. О. (2013)
Дручинин Д. Ю. - Основная обработка почвы в лесном комплексе, Поздняков Е. В. (2013)
Шевченко С. А. - Диагностирование трибосистемы скольжения по интервалу корреляции огибающей сигналов акустической эмиссии (2013)
Сумець О. М. - Ресурс транспортних засобів як базовий чинник впливу на стан логістичного потенціалу лісового комплексу україни (2013)
Яріш О. В. - Експериментальна установка для полімеризації лфм під дією уф-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами (2013)
Борис М. М. - Методика визначення ефективності роботи багатоопераційних лісових машин, Герис М. І., Шевченко Н. В., Громяк Ю. О. (2013)
Ремарчук М. П. - Визначення товщини шару рідини в рухомому з’єднанні на основі теорії гідродинаміки (2013)
Козак Р. О. - Визначення розмірів розфракційованої солом’яної стружки (2013)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге гиперболы, Хессро Монтасер (2013)
Пилипів І. З. - Прогнозування критичного радіуса згину зразка (2013)
Писанець О. О. - Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ (2013)
Погребняк А. В. - Діагностичні ознаки руйнування підшипників кочення кранових електродвигунів у високочастотному діапазоні віброакустичного сигнала, Євтушенко А. В., Бережний О. В. (2013)
Кутовий В. О. - Науково - практичні основи розробки промислових енергоефективних термовакуумних установок сушіння капілярно - пористого матеріалу, Ніколаєнко А. О. (2013)
Afshari O. - Tendencies of using wood in ekological projects (2013)
Дяченко В. Ю. - Оцінювання ергономічних показників якості сільськогосподарських машин, Карпусенко О. В. (2013)
Shkursky S. - Тo the question of wooden houses bio efficient in canada (2013)
Овсянніков С. І. - Аналіз методів захисту деревини для дерев’яного домобудування, Красильников Я. С. (2013)
Краснокутский М. В. - Исследование влияния коэффициента избытка воздуха на показатели дизельного двигателя СМД-35 при неустановившейся нагрузке (2013)
Ovsyannikova O. - Сoaching as a main way of intensive lean manufacturing development (2013)
Гоцанюк В. Д. - Моральна відповідальність медичного персоналу (2013)
Гуменюк Л. Й. - Соціально-психологічні фактори Інтернет-адикції (2013)
Зубрицька-Макота І. В. - Вплив індивідуальних цінностей на ставлення до материнства (2013)
Карпенко В. В. - Психологія мислення: феноменологія, процес і детермінанти (2013)
Карпенко Є. В. - Взаємозв’язок адаптації із самоактуалізацією: віковий та гендерний аспекти (2013)
Карпенко Н. А. - Психологія обдарованості: підходи до розуміння (2013)
Ковальчук А. Л. - Зв’язок я-концепції із сепарацією від батьків у юнацькому віці (2013)
Крижановська З. Ю. - Арт-терапевтичний досвід у роботі психолога-консультанта (2013)
Кузьо О. Б. - Емоційна сфера особистості при невротичних розладах і неврозоподібній шизофренії (2013)
Майорчак Н. М. - Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених (2013)
Мачинська Н. І. - Психологічні механізми учинення злочину, Завойська О. Ю. (2013)
Ях Г. Є. - Психологічні аспекти якості життя осіб із хворобою Паркінсона (2013)
Баранюк Н. І. Психолого-управлінські аспекти формування організаційної культури у правоохоронних органах - (2013)
Єсімов С. С. - Юридична психологія у діяльності органів внутрішніх справ в аспекті удосконалення управління (2013)
Кісіль З. Р. - Професійна підготовка як різновид удосконалення службової діяльності співробітників органів внутрішніх справ України (2013)
Кісіль Р.-В. В. - Професійна деформація та морально-психологічна реаксіологізація службової особи як форми мікросоціальних наслідків корупції: деонтологічний аналіз (2013)
Ковалів М. В. - Професійний стрес керівника органу внутрішніх справ та його профілактика (2013)
Колосович О. С. - Психологічні особливості неформального лідерства у військових підрозділах (2013)
Маршалок С. І. - Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери (2013)
Наугольник Л. Б. - Індивідуальні відмінності працівників міліції у реагуванні на стрес, Наугольник Р. З. (2013)
Токарська А. С. - Комунікативно-правові комісиви та моральна відповідальність за емоційно-психологічний стан особи на етапі досудового слідства (2013)
Ярема О. Г. - Формування поведінки працівників ОВС на залізничному транспорті за умов упливу соціально-психологічних та інших факторів на виконання оперативно-службових завдань (2013)
Андрушко Я. С. - Психологічні особливості формування професійної ідентичності у процесі професіоналізації особистості (2013)
Куций О. А. - Типологія психологічної готовності сучасних керівників до ефективної управлінської діяльності, Яремко Л. Р. (2013)
Орищин Л. C. - Стрес професійної сфери та захисні стратегії сучасної молоді (2013)
Щавінський Ю. В. - Роль керівника у формуванні здорового морально-психологічного стану особового складу підрозділів ДСНС України (2013)
Андрушко Л. М. - Методи стимулювання творчого процесу у студентів та курсантів (2013)
Газда І. І. - Самовиховання студентської молоді в контексті професійної підготовки (2013)
Гимер Н. О. - Інноваційні процеси у професійній мовній компетентності (2013)
Жидецький Ю. Ц. - Психолого-педагогічні чинники професійної адаптації молодих науково-педагогічних працівників, Пашкутський І. З. (2013)
Калька Н. М. - Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров’я педагога (2013)
Ковальчук З. Я. - Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система (2013)
Козирєв М. П. - Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу, Козловська Ю. Р. (2013)
Макаренко С. С. - Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя (2013)
Малинович Л. М. - Умови забезпечення наступності у роботі навчального дошкільного закладу та школи (2013)
Сірко Р. І. - Змістовно-операційні засади підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі МНС України (2013)
Сурмяк Ю. Р. - Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самовиховання студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2013)
Лозинський О. М. - Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури (2013)
Павлович-Сенета Я. П. - Політико-правові, психологічні та економічні передумови територіальної реформи в Україні (2013)
Семенів Н. М. - Основні теоретичні підходи до вивчення проблематики міжетнічних відносин (2013)
Чепкий Л. П. - Эффекты, возможности и преимущества комплексного инфузионного препарата сорбилакт, Гавриш Р. В., Читаева Г. Е. (2007)
Лазар Д. А. - Оцінка ролі фактора часу в комбінованому лікуванні первинних злоякісних пухлин головного мозку, Розуменко В. Д. (2007)
Трош Р. М. - Особливості мікротопографії внутрішньомозкових пухлин краніоспінальної локалізації, Шамаєв М. І., Слинько Є. І., Гудков В. В., Лісяний О. М., Вербов В. В. (2007)
Трош Р. М. - Мікротопографоанатомічні особливості позамозкових пухлин краніовертебрального з’єднання, Шамаєв М. І., Оніщенко П. М., Федірко В. О., Бурик В. М. (2007)
Усатов С. А. - Анализ ранних результатов хирургического лечения глиом супратенториальной локализации с применением wake-up анестезии, Заллум Хатем, Шопин В. Н. (2007)
Черненко О. Г. - Особливості продовженого росту та метастазування медулобластом мозочка (2007)
Васильева И. Г. - Прогностическое значение динамики содержания церулоплазмина и малонового диальдегида в плазме крови больных при неотложных состояниях в нейрохирургии, Олексенко Н. П., Цюбко О. И., Долгова М. И., Чопик Н. Г., Галанта Е. С. (2007)
Хиникадзе М. Р. - Особенности хирургической тактики при гигантских артериальных аневризмах головного мозга (2007)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение эпендимом конского хвоста спинного мозга и его результаты, Карлейчук А. Г. (2007)
Орлов Ю. А. - Эпендимомы у детей младшего возраста, Шаверский А. В., Плавский П. Н. (2007)
Цымбалюк В. И. - Первые результаты лечения больных по поводу невралгии тройничного нерва с применением баллонной микрокомпрессии тройничного узла, Зорин Н. А., Латышев Д. Ю. (2007)
Третяк І. Б. - Використання тривалої електростимуляції при пошкодженні периферійних нервів та сплетень (2007)
Камінський А. О. - Вторинний гематогенний остеомієліт СV–СVI хребців з формуванням превертебрального абсцесу та патологічного перелому з компресією спинного мозку, Литвиненко А. Л. (2007)
Щипицын С. И. - Обширная скальпированная рана височно-теменно-затылочной области головы у ребенка, Щиров В. Н., Тарасенко О. Н. (2007)
Квасніцький М. В. - Спостереження хірургічної стабілізації за неускладненого уламкового перелому другого та компресійного перелому четвертого поперекових хребців, Квасніцький О. М. (2007)
Педаченко Є. Г. - Складові якості нейрохірургічної допомоги в Україні, Гук А. П. (2007)
Памяти Александра Георгиевича Родионова (2007)
Baybuza V. I. - Specific Features of A. P. Chekhov’s Short Stories, Lipina V. I. (2013)
Gountchik I. O. - Les traits specifiques de la communication interculturelle dans l’union europeenne et dans les pays voisins, Raffier V. (2013)
Halytska O. B. - Hecken im Deutchen őko-diskurs (2013)
Khirotchynska O. - Baudelaire, rimbaud, lautremont: "Trois grâces" de la poesie nouvelle (2013)
Syrotyuk M. V. - Managing the Technology Classroom Activities: New technological and Psychological Challenges for a Foreign Language Teacher (2013)
Ushchyna V. A. - Specific Features of Stancetaking in the Risk Discourse Situation (2013)
Алексєєва О. А. - Статус військового терміна та його специфіка (2013)
Андрієвська В. В. - Методика дослідження концепту-ідеї анти людина (на матеріалі п’єси С. Беккета "La Fin de partie") (2013)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційно-структурні особливості фокусу у давньоанглійському реченні (2013)
Асриян В. Л. - Формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов в высших учебных заведениях культуры, искусств и туризма (2013)
Баб’як Ж. В. - Когнітивні стилі як основні чинники методики викладання іноземної мови: педагогіка співпраці, Дудар О. В. (2013)
Бабій І. М. - Іменникова індивідуально-авторська номінація у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха (2013)
Байда Ю. М. - Явище синкретизму в системі з’ясувальних складнопідрядних речень (2013)
Баран В. М. - Проблема африкатів в англійській фонології (2013)
Регаль О. В. - Топікальна характеристика діалогу людини та машини (2013)
Бехта Т. О. - Текст і дискурс як категорії літературно-художньої комунікації (2013)
Білецька К. В. - Проблема відтворення алюзії у процесі перекладу мультфільмів (2013)
Бойчук В. М. - Ідентифікація поняття "песимізм" в англійській мовній комунікації (2013)
Бродська О. О. - Смислове наповнення концепту FRAU та засоби його вираження у мовній картині світу Артура Шніцлера (2013)
Ванівська О. І. - Залучення даних соціолінгвістики та жанрології до системної і корпусної лінгвістики (2013)
Верьовкіна О. Є. - Курсив як маркер прихованих смислів в оповіданнях Р. Дала (2013)
Володіна Т. С. - Словоскладання іменників у німецькій та українській мовах, Радзіон В. М. (2013)
Волошиновська І. А. - Зіставлення рангово-частотного розподілу слів в англо-, німецько- та україномовних наукових і художніх текстах (2013)
Гайволя О. Л. - Структура англійської лексикографічної термінології (2013)
Гальчук О. В. - Рецепція традицій Софокла а поезії зрілого неоромантизму (на матеріалі лірики Євгена Плужника) (2013)
Гардецька Р. П. - Аналіз рівня продуктивності суфіксальних зменшувальних у романських мовах (2013)
Герцовська Н. О. - Англійський мовленнєвий етикет: комунікативно-прагматичний аспект, Беца К. А. (2013)
Голтвяниця Н. Ю. - Терміни з префіксами з семою порівняння та їх переклад (2013)
Гончарук Н. А. - Теоретико-методичні засади утворення фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом (на матеріалі німецької мови) (2013)
Гуз О. П. - Поняття інвективи в сучасній лінгвістиці (на матеріалі французького масмедійного політичного дискурсу) (2013)
Гурмак Ю. М. - Мовно-стилістичні особливості перифразу та його вживання у французькому преціозному мовленні ХVІІ ст. (2013)
Давидова О. П. - Лінгвістичні особливості фешн-текстів, Хадирова Е. (2013)
Двуличанська О. А. - Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського (2013)
Дудок Р. І. - Феномен полісмисловості у процесах термінотворення (2013)
Жук В. А. - Синтаксичні особливості словосполучень з інфінітивом у діахронії (2013)
Звягина В. Ф. - Коммуникативные потребности иностранных студентов-медиков при коммуникативно-направленном обучении русскому языку, Соколовская Н. В., Мозговая Е. Я. (2013)
Зуб’як О. Я. - Тлумачення сутності поняття "текст" у сучасній лінгвістиці (2013)
Ібрагімова С. В. - Загальні підходи до вивчення наукового дискурсу та особливостей спеціалізованої мови у підготовці перекладачів науково-технічного перекладу (2013)
Іліх М. В. - Іван Франко як перекладач П. Б. Шеллі: образна система оригіналу та перекладу (2013)
Калініченко М. М. - Рецепції популярної сенсаційної літератури у творчості митців американського Ренесансу (2013)
Камишнікова Я. С. - Поэтический перевод в свете теории когнитивного диссонанса (на материале переводов стихотворения Р. Киплинга "If") (2013)
Капуш А. В. - Актуальна соціокультурна лексика та її роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції (на прикладі німецької мови) (2013)
Кицак Г. В. - Композиція німецьких дисертаційних досліджень в політектуальному аспекті (2013)
Кінаш Л. Я. - Семантичні групи фразеологізмів із колірним компонентом (2013)
Ковалева К. Л. - Интертекстуальность и аспекты ее изучения (2013)
Коваль О. П. - Теорія термінологічного поля: методологія дослідження (на матеріалі термінів тенісу) (2013)
Ковальчук О. С. - Розвиток іншомовних запозичень в українській економічній лексиці, Романчук Д. Л. (2013)
Козак Т. Б. - Bedeutung der modalverben in der deutschen sprache und schwierigkeiten bei ihrer übersetzung (2013)
Корпан Л. С. - Інтенсивний компонент як показник експресивності метафоричної предикативної синтагми (2013)
Костін Я. А. - Способи та прийоми перекладу різних груп англомовних фразеологізмів (2013)
Коцюба О. П. - Гендерні особливості вербальної поведінки австрійських персонажів у прозі Йозефа Рота (2013)
Кошіль Н. Є. - Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга, Рибіна Н. В. (2013)
Кощій О. М. - Неолатиністика в Україні: перспективи розвитку (2013)
Лещук Ю. В. - Особливості функціонування графічних елементів у віршованих текстах Пауля Целана (2013)
Лук’янець М. Г. - Особливості респонсивних реплік адресата у діалогічному мовленні (2013)
Лутай Н. В. - Метод case study у навчанні іноземної мови, Бесараб Т. П. (2013)
Любімова О. В. - Строфіка і римування поетичних творів Володимира Самійленка 80-х років ХІХ століття (2013)
Мазяр О. В. - Етнообраз Франції в епістолярній та критичній спадщині Лесі Українки (2013)
Макар І. С. - Ритмічність прози Лонга (2013)
Максименко Ю. В. - Тактики та стратегії вираження інтересу (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2013)
Мартинюк О. М. - Вираження персоналізації у політичному дискурсі (на матеріалі французької мови) (2013)
Мацкевич А. Р. - Стилетвірні ознаки українського й арабського публіцистичного тексту (2013)
Метелюк І. В. - Джерела походження прислів’їв німецької мови, Войціщук Ж. В. (2013)
Миронова Т. Ю. - Авторські параметри відносно перекладацьких в одному із англомовних текстів (досвід когнітивно-комунікативного аналізу англійського перекладу оповідання К. Г. Паустовського "Золотий лин") (2013)
Михальчук Н. О. - Психологічні механізми розуміння поетичних творів Філіпа Морена Френо (2013)
Мицан Д. М. - Фразеологізми з компонентами кольорами у складі української, російської та польської мов (2013)
Морська Л. І. - Можливості використання методики "Peer tеаching" у навчанні іноземної мови (2013)
Мусієнко Ю. А. - Перцептивні особливості лінгвокогнітивної структури озвучених англійських притч (2013)
Наумук О. В. - Адресованість порад у сучасній англійській мові (2013)
Негрич Н. Д. - Становлення фразеології за рубежем (2013)
Образцова О. М. - Семантичний чинник лінійної організації висловлення (2013)
Павленко В. В. - Лексико-стилістичні особливості матеріалів британських газет (The Sun, The Daily Mail, The Times) (2013)
Палій В. П. - Семантичні та прагматичні особливості функціонування інвектив у французькій мові (2013)
Римар Є. Ф. - Концепт "Savaş" як складне сегментне утворення (2013)
Сахнюк О. С. - Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень інтернет-форумів здоров’я) (2013)
Семашко Т. Ф. - Особливості семантичного розширення назв кольору у текстах Валерія Шевчука (2013)
Серебрякова В. В. - Специфіка топонімічного простору саги С. Мейер "Сутінки" (2013)
Сіліванова І. М. - Лінгвокультурна маркованість фразеологічних одиниць на позначення поняття "подарунок" у французькій мові (2013)
Скрябина Т. А. - Лексико-семантическая группа глаголов направления движения в обучении студентов русскому языку как иностранному, Туревич Н. Г., Сидоренко Т. А., Харламова А. В. (2013)
Скуртул Г. С. - Сучасна українська проза про еміграцію: концептосфера (2013)
Сокаль Г. І. - Функціонально-семантичний аналіз лексико-семантичного поля концепту краса людини в англомовному дискурсі (2013)
Сошко О. Г. - Метонімічні моделі фразеологізмів на позначення морально-етичних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2013)
Стрельченко Л. В. - Модернізація професійної підготовки вчителя англійської мови в системі вищої педагогічної освіти Великобританії (2013)
Сторчак О. Г. - Структура лінгвокогнітивного і лінгвокультурного концепту (2013)
Сушко З. С. - Особливості перекладу власних назв Юрієм Лісняком на основі роману Ч. Діккенса "Важкі часи" (2013)
Терещенко Т. В. - Найменування жінок за фахом в сучасній німецькій мові як об’єкт феміністичної мовної критики (2013)
Тимейчук І. М. - Співвідношення "великого Іншого" та "малого іншого" у романі-дистопії М. Етвуд "Орикс і Крейк" (2013)
Тимчук О. Т. - Шляхи реалізації принципу комунікативної спрямованості навчання у процесі підготовки вчителя іноземної мови, Удяк Г. І. (2013)
Трач Н. С. - Використання методу драматизації у викладанні української мови як іноземної (на прикладі комунікативної теми "Подорожі") (2013)
Турчин В. В. - Лінгвістичні маркери відбору інформації в німецьких гіпертекстах інтернет-новин, Турчин М. М. (2013)
Федорів М. Л. - Лексичні засоби вираження емоційної домінанти у мовній картині світу Р. Андріяшика: емпіричне дослідження (2013)
Федорів Я. Р. - Специфіка експериментального дослідження просодичних параметрів риторичного впливу в глобалізованих умовах мовленнєвої взаємодії (2013)
Фока М. В. - Декодування й аналіз літературних синтетичних образів як шлях до адекватного перекладу (2013)
Харкавців І. Р. - Проблемні аспекти формування фонетичної компетенції майбутніх вчителів англійської мови, Петриця Л. І. (2013)
Чорна М. М. - Психологічні засади формування іншомовної компетенції майбутніх менеджерів туризму (2013)
Чумак Н. А. - Функціонально-прагматичні характеристики етнореалій-галліцизмів у сучасній англійській мові (2013)
Павловська Т. С. - Соціальні та особистісні аспекти емотивності сучасного німецького молодіжного лексикону (2013)
Шевченко О. В. - Викладання міжкультурної комунікативної компетенції, реальність яку потрібно дослідити (2013)
Щерба О. В. - Інтенсивний метод вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах України: міф чи реальність?, Желіско В. Ю. (2013)
Остапович О. Я. - Когнітивні преференції мовців-носіїв національно-державних варіантів сучасної німецької мови у царині фразеології. Експериментальні підходи, Варениця Е. Я. (2013)
Дунаєв А. В. - Современные проблемы усовершенствования медико-правовой терминологии, Ладига А. И., Попов Э. Н. (2012)
Золотова Г. Д. - Сутність і зміст нехімічних адикцій дітей (2012)
Ковальчук І. А. - Сутність і зміст соціального виховання (2012)
Краснова Н. П. - Етичні підходи у сфері ділових відносин (2012)
Харченко Л. П. - Сприйняття і взаєморозуміння в контексті етики ділового спілкування (2012)
Архипова C. П. - Системи формування готовності соціальних педагогів і соціальних працівників до освіти соціально незахищених категорій дорослих (2012)
Безбородих С. М. - Компетентнісний підхід у підготовці конкурентоспроможного фахівця (2012)
Дроздов Д. В. - Соціально-просвітницький тренінг як умова формування професійних якостей майбутніх тренерів (2012)
Загной Т. В. - Соціально-психологічні особливості навчально-професійної мотивації студентів (2012)
Коваленко С. О. - Соціальне самовизначення учнів ПТУ в контексті формування ціннісного ставлення до праці (2012)
Лях Т. Л. - Мотивація до волонтерської діяльності (2012)
Майборода А. О. - Акмеологічна компетентність майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2012)
Отрощенко Н. Л. - Значення соціально-професійної орієнтації в сучасному суспільстві (2012)
Сперанська-Скарга М. А. - Критерії оцінювання рівня сформованості рефлексивного компоненту професійно-педагогічного іміджу майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Тимошенко Н. Є. - Умови професійного самовдосконалення спеціалістів соціальної сфери у ресурсних центрах (2012)
Хорошевська І. В. - Педагогічні умови формування професіоналізму вчителів загальноосвітньої школи в управлінні конфліктами (2012)
Бондаренко В. В. - Структура моделі особистості дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Кальченко Л. В. - Суспільна практика подолання соціального сирітства на теренах України у V – ХVІІ ст. (2012)
Костючек М. Ф. - Діагностика стану психологічного здоров’я дітей, постраждалих від торгівлі людьми (2012)
Литвинова Н. А. - Обґрунтування системи профілактики вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику (2012)
Мальцева О. І. - Соціальне виховання підлітків засобами мистецтва (2012)
Мотунова Н. В. - Профілактична діяльність кримінальної міліції у справах дітей (2012)
Павлюк Н. В. - Рівень підготовки до сімейного життя розумово відсталих старшокласників як предмет соціально-педагогічного дослідження (2012)
Спіріна Т. П. - Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема (2012)
Терновець О. М. - Деякі аспекти профілактики соціального сирітства (2012)
Юрків Я. І. - Соціально-педагогічна діяльність з підлітками у мікрорайоні загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Белецька І. В. - Особливості молодіжного дозвілля на сучасному етапі (2012)
Доннік М. С. - Соціалізація мешканців соціального гуртожитку в умовах соціально-виховного середовища (2012)
Косенчук О. Г. - Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у позаурочній діяльності на рівні міста (2012)
Островська Н. О. - Заклади освітньої сфери як суб’єкт територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді (2012)
Пастух Н. В. - Зміст соціально-педагогічної діяльності різнопрофільних соціальних інституцій з неповнолітніми, звільненими від відбування покарання з випробуванням (2012)
Луганцева О. Г. - До питання про лідерство соціального педагога у роботі із сім’єю (2012)
Нагула О. Л. - Психологічна сутність поняття батьківська компетентність молодого подружжя (2012)
Сьомкіна І. С. - Індивідуалізація роботи як умова ефективної діяльності ЦСССДМ з неблагополучними сім’ями (2012)
Тунтуєва С. В. - Індивідуальні форми соціально-педагогічної роботи з жінками, постраждалими від насильства в сім’ї (2012)
Караман О. Л. - Службова підготовка пенітенціарного персоналу до соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими (2012)
Третяк О. С. - Актуальні проблеми модернізації педагогічних технологій при підготовці майбутніх пенітенціаріїв (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бившева Л. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, Шубна О. (2013)
Капітан В. - Теоретичні засади державного регулювання зайнятості населення (2013)
Луцик-Дубова Т. - Управління бюджетною безпекою України (2013)
Манжос С. - Концептуальні підходи до трактування економічної сутності антикризового менеджменту (2013)
Федорова В. - Кластерний підхід в організації управління господарством сучасного регіону та можливості оцінювання ефективності функціонування кластерів (2013)
Цурік О. - Визначення сутності стратегічного розвитку підприємств телекомунікаційної галузі (2013)
Чорнуха І. - Вплив інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств (2013)
Андрушків Б. - Організаційно-правові засади ресурсокористування (екологічний контекст), Митник У., Погайдак О. (2013)
Фаріон М. - Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки, Ковч В. (2013)
Федорович Р. - Необхідність використання вартісних методів в управлінських технологіях, Серединська І. (2013)
Шуран І. - Основні напрямки оцінювання ефективності кадрового забезпечення машинобудівного підприємства у процесі диверсифікації (2013)
Гуцайлюк Л. - Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Бойко Г., Каришин Н. (2013)
Кравчук Н. - Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості, Павликівська О. (2013)
Назаров Д. - Бюджетне відшкодування ПДВ при здійсненні експортно-імпортних операцій підприємств хімічної промисловості (2013)
Серединська В. - Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію (2013)
Шелест В. - Проблеми класифікації нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2013)
Борисова Т. - Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми (2013)
Кирич Н. - Оцінювання сприйнятливості до нововведень як етап бенчмаркінгового проекту машинобудівних підприємств України, Шведа Н. (2013)
Нагорняк Г. - Маркетинг у структурі матеріально-технічного забезпечення інноваційного підприємства, Нагорняк І., Шпилик С. (2013)
Семенюк С. - Брендинг вищого навчального закладу (2013)
Юрій Панасович Зозуля (до 80-річчя з дня народженя) (2007)
Юрий Виленский - Молодые капитаны поведут наш караван (к 80-летию професора Ю. А. Зозули) (2007)
Сипитый В. И. - Трансназально-транссфеноидальная криохирургия аденом гипофиза, Цыганков А. В. (2007)
Слынько Е. И. - Частота опухолей спинного мозга и позвоночника по данным нейрохирургических клиник Украины, Золотоверх А. М., Никифорова А. Н. (2007)
Слынько Е. И. - Метод оценки результатов хирургического лечения дегенеративных изменений грудного отдела позвоночника, Золотоверх А. М. (2007)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції у хворих з наслідками травматичного пошкодження грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2007)
Орлов Ю. А. - Особенности клинических проявлений и лечения черепно-мозговой травмы у детей, ранее оперированных по поводу гидроцефалии, Ющак И. А. (2007)
Лапоногов О. О. - Вдосконалення хірургічного лікування синдрому Леннокса–Гасто, Цимбалюк В. І., Костюк К. Р. (2007)
Чомоляк Ю. Ю. - Ремієлінізація зони входу трійчастого нерва під впливом аплікації прогестерону в експерименті (2007)
Зозуля Ю. А. - Качество жизни пациента как показатель эффективности оказания медицинской помощи (2007)
Педаченко Е. Г. - Оценка качества жизни больных после черепно-мозговой травмы: современные подходы, Гук А. П. (2007)
Цімейко О. А. - Критерії оцінки якості життя у пацієнтів з цереброваскулярною патологією, Мороз В. В., Костюк М. Р. (2007)
Слынько Е. И. - Оценка результатов хирургического лечения патологии спинного мозга (2007)
Цымбалюк В. И. - Оценка качества жизни нейрохирургических больных с болевым синдромом, Сапон Н. А. (2007)
Резолюція науково-практичної конференції нейрохірургів України "Критерії якості життя хворих після нейрохірургічних втручань" (26–28 вересня 2007 року, м. Коктебель АР Крим) (2007)
Петриков С. С. - Современные технологии нейромониторинга при внутричерепном кровоизлиянии, Крылов В. В. (2007)
Семенова В. М. - Обзор материалов ІІ Съезда Общества клеточной биологии и Юбилейной конференции, посвященной 50-летию Института цитологии РАН (16–19 октября 2007 г., г. Санкт-Петербург, Россия) (2007)
Костюк М. Р. - Огляд матеріалів 13-ї проміжної конференції Світової Федерації Нейрохірургічних Товариств і 12-го Азійсько-Австралійський Конгресу нейрохірургів (18–22 листопада 2007 року, м. Нагоя, Японія), Костюк К. Р., Паламар О. І. (2007)
Педаченко Е. Г. - История нейрохирургии в Киеве в довоенные годы (языком архивных документов), Белошицкий В. В. (2007)
Леоніду Миколайовичу Яковенку — 60 (2007)
Миколі Івановичу Оришаці — 50 (2007)
Педаченко Е. Г. - Биотехнологии и нанотехнологии: новые возможности в хирургии дегенеративно-дистрофических изменений позвоночного столба, Горбатюк К. И. (2008)
Зозуля Ю. А. - Нозокомиальные инфекции в нейрохирургии: проблемы и поиск решений. Профилактика нозокомиальных инфекций с позиций доказательной медицины, Цымбалюк В. И., Ткачик И. П. (2008)
Дзяк Л. А. - Моніторинг внутрішньочерепного тиску у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою (огляд літератури та аналіз власних спостережень), Зорін М. О., Сірко А. Г., Сук В. М., Гришин В. І. (2008)
Главацький О. Я. - Тактика хірургічного лікування хворих з гліомою лобово-кальозної локалізації залежно від її топографоанатомічних варіантів, Кулик О. В. (2008)
Лисяный Н. И. - Диагностика вирус-ассоциированных опухолей головного мозга, Орлов Ю. А., Кулик А. В., Лисяный А. Н., Потапова А. И. (2008)
Семенова В. М. - Изучение противоопухолевой активности препаратов украин и цисплатин в эксперименте на модели перевивной глиомы мозга (штамм 101. 8), Лисяный Н. И., Читаева Г. Е., Ключникова А. И., Лисяный А. Н., Бельская Л. Н., Шевчук О. В. (2008)
Слынько Е. И. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции с испольхованием переднебокового и комбинированного доступов по поводу травмы тораколюмбального отдела позвоночника, Леонтьев А. Ю., Панфёров С. А. (2008)
Кущаев С. В. - Пункционная вертебропластика при патологии позвоночника: анализ 221 случая (2008)
Орлов Ю. А. - Дифференцированное лечение перинатального внутричерепного кровоизлияния у новорожденных, Касьянов В. А. (2008)
Цимбалюк В. І. - Комплексне лікування хворих з карпальним та кубітальним тунельними синдромами, Цимбалюк Ю. В. (2008)
Этибарлы С. А. - Хирургическое лечение множественного эхинококкоза головного мозга (2008)
Никонов В. В. - Аспекты лечения отека мозга с помощью препарата L-лизина эсцинат, Савицкая И. Б. , Павленко А. Ю. (2008)
Спеціалізована Вчена рада Д26. 557. 01 у Державній установі "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України" повідомляє, що за спеціальністю 14. 01. 05 — нейрохірургія в 2007 р. відбувся захист дисертацій (2008)
Монографії та методичні рекомендації співробітників ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", що вийшли друком у 2007 р. (2008)
Міжародні і національні з’їзди і конференції у 2008 році (2008)
До 80-річчя Петра Власовича Волошина (2008)
Професору Миколі Марковичу Мосійчуку — 80 років (2008)
Інні Григорівні Бистровій — 80 років (2008)
Сергію Петровичу Григоруку — 50 років (2008)
Бондаренко Л. І. - Історико-педагогічні аспекти підготовки викладачів до науково-педагогічної діяльності (2012)
Вітебська П. В. - Педагогічна концепція А. С. Макаренка щодо формування та реалізації педагогічного оптимізму вихователя (2012)
Діденко О. М. - Види експерименту в дидактичних дослідженнях українських науковців у 60 – 70 роках ХХ століття (2012)
Коваленко Т. В. - В. О. Сухомлинський про роль математики у розумовому розвитку молодших школярів, Єпіхіна М. А. (2012)
Кузьменко В. В. - Становлення та розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні до початку ХХ століття, Примакова В. В. (2012)
Лісковацька Х. М. - Становлення та розвиток порівняльної педагогіки як науки в Україні (перша половина ХХ століття) (2012)
Панасенко Е. А. - Напрями експериментів у галузі виховання у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (60 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (перша половина ХХ століття) (2012)
Спірідонова А. В. - Особистість учителя в творчості українських письменників другої половини ХІХ століття (2012)
Чаговець А. І. - Науково-педагогічна проблема заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (друга половина XX ст.), Притуляк Л. М. (2012)
Чумак Л. В. - Педагогічна деонтологія експліцитного періоду (2012)
Яценко В. В. - Етапи та провідні тенденції стану та розвитку питання заохочення кадрів дошкільного профілю в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Акуленко К. Ю. - Впровадження ідей соціального конструкціонізму в підготовку студентів-економістів засобами системи Moodle (2012)
Бєлкіна С. Д. - Підготовка студентів інженерних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності в умовах інформатизації суспільства (2012)
Бревнова Ю. А. - Место и роль информационно-коммуникационных технологий в современном образовании (2012)
Джичоная М. А. - Внедрение компьютерных технологий в учебном процессе. Метод проектов в преподавании иностранного языка (2012)
Ерохина Е. А. - Использование компьютерных технологий как эффективный метод обучения иностранному языку (2012)
Пінчук І. О. - Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій при підготовці майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2012)
Попель О. В. - Презентация в аспекте речевого мастерства (2012)
Чикіна Ю. Ю. - Професійна підготовка майбутнього вчителя географії в умовах комп’ютеризації та інформатизації освіти (2012)
Швецова Г. А. - Комп’ютерна графіка та її використання в практиці освітньої діяльності (2012)
Шевель Б. О. - Можливості формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за допомогою динамічних флеш-презентацій (2012)
Щербань І. Ю. - Застосування комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови у ВНЗ (2012)
Глоба О. П. - Науково-теоретичні та організаційно-педагогічні аспекти комплексної реабілітації та соціалізації молоді з порушеннями ОРА в умовах регіонального корекційно-реабілітаційного середовища (2012)
Сорокіна Г. О. - Луганська область як туристично привабливий регіон (2012)
Сейко Н. А. - Головні характеристики джерельної бази дослідження історії доброчинності у сфері освіти України (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Shandruk S. I. - Cognitive Aspects of Second-Language Aquisition (2013)
Герцовська Н. О. - Проблема гендеру в сучасній лінгвістиці: чоловіча і жіноча мова (2013)
Гоца Н. М. - Зоонімічна лексика як засіб репрезентації гендерних концептів у афро-американському жіночому романі (2013)
Дем’янеко О. Є. - Акультураційні стратегії та підготовка до міжкультурної взаємодії в полі етнічному просторі (2013)
Мартин Н. В. - Особливості англомовного політичного образу в медіапросторі (2013)
Негер О. Б. - Перейменування як ідентифікатор специфіки розвитку мотиваційної бази офіційної закарпатоукраїнської урбанонімії ХХ – поч. ХХІ ст. (2013)
Нуждак Л. В. - Вплив соціальних чинників на формування екологічного стану українських власних назв (2013)
Романова О. О. - Культурна комунікація як чинник розвитку соціокультурних процесів (2013)
Yemelyanova O. V. - Interiorized Self-evaluation as Explication of Self-concept (2013)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту військо в українській художній прозі ХХІ ст. (2013)
Бойко Ю. П. - Концептофреймова модель когнітивно-семантичного мікрополя складнопідрядного речення (2013)
Борковська І. П. - Адресант і адресат як основні компоненти мовної ділової комунікації (2013)
Брутман А. Б. - Реализация оптимизирующих стратегий речевого воздействия в рекламе отелей (на материале текстов современных травелогов) (2013)
Бурдейна О. Р. - Асоціативний зв’язок концепту insularity з концептами solitariness, isolation та narrow-mindedness (2013)
В’єнцко В. - Мотивація смислів фразеологічних одиниць з компонентами "коза" і "цап" (на матеріалі французької та української мов) (2013)
Волкова С. В. - Мифолорная образность америндской художественной прозы (на материале романа Скотта Момадэя "Дом, из рассвета сотворенный") (2013)
Володіна Т. С. - Зняття лексико-граматичних труднощів при перекладі німецькомовних наукових текстів з лінгвістики (2013)
Воробець П. О. - Роль синестезії у вербалізації ольфактивних відчуттів в сучасній німецькій мові (на матеріалі реклами парфумів) (2013)
Головацька Н. Г. - Когнітивний аспект давньоанглійських сенсорних дієслів (2013)
Голтвяниця Н. Ю. - Деякі зауваги щодо реалізації постулатів Г. П. Грайса у французьких інтернет-форумах (2013)
Дяків Х. Ю. - Особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах (2013)
Загребельная Н. В. - Передвижение по воде как когнитивный признак англоязычного ЛСП "Водное транспортное средство" (2013)
Ікалюк Л. М. - Вигуки-пейоративи у ранньоновоанглійській мові (2013)
Калита А. А. - Механізми породження та сприйняття мовленнєво-музичного твору, Марченко В. В. (2013)
Куликова В. Г. - Комунікативно-прагматичний зміст спонукального мовленнєвого акту поради (на матеріалі французької мови) (2013)
Луканинець Р. В. - Специфіка давньогрецьких міфонімів: лінгвокультурологічний аспект (2013)
Мармураш Л. П. - Когнітивна модель "Human person" (2013)
Михальчук Н. О. - Словотвір як основне джерело поповнення словника сучасної англійської мови (2013)
Мунтян Л. В. - Співвідношення термінів концепт-значення у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Наливайко М. Я. - Когнітивний аспект дослідження прізвиськ (2013)
Павловська Л. О. - Прагмасемантичний аналіз вербальних формул побажань в структурі ритуального дискурсу (2013)
Радченко О. А. - Вербалізація концепту frau у бідермарієвській картині світу Едуарда Мьоріке (2013)
Рись Л. Ф. - Медіа-дискурс як середовище концептуалізації іменникових композитів (2013)
Свердан Т. - Національна специфіка сприйняття та інтерпретації українцями фразеологізму буря в склянці води (2013)
Скрябіна В. Б. - Поняття "щирість" (2013)
Солощенко В. М. - Авторський стиль як засіб відображення світобачення письменниці (на матеріалі роману Ельфріди Єлінек "Піаністка") (2013)
Стисло І. Б. - Опозиція молодий – старий у словниках української мови (2013)
Сторчак О. Г. - Когнитивные компоненты концептов heavy и light (2013)
Трубіцина О. С. - Засоби композиційно-сюжетної організації сугестивного китаємовного медіа дискурсу: прагматичний аспект (2013)
Четова Н. Й. - Особливості ідентифікації художніх концептів уявного у фентезійній картині світу творів Дж. Р. Р. Толкіна (2013)
Чикиль М. Ю. - Вербализация логической оценки в текстах советской детской литературы (2013)
Шапочкіна О. В. - Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови (2013)
Шевніна Л. Є. - Класифікація жанрів підмови "туризм" на основі жанрового підходу (2013)
Архелюк В. В. - Характерні риси лінгвістики тексту та дискурсу (2013)
Бабенко О. В. - Проблематика малоформатних текстів: жанр притчі в сучасній літературі (2013)
Барнар Г. Б. - Time in Beckett’s Theatre (2013)
Білик О. І. - До проблеми типології жанрів передвиборчого дискурсу (2013)
Білоус Н. В. - Жанрові особливості теологічного тексту у релігійному перекладі (2013)
Варенко Т. К. - Особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах (на базі контексту веб-сайтів ВНЗ України та англомовних країн) (2013)
Венгринюк М. І. - Специфіка лексичного і граматичного вибору в науково-технічних текстах (на матеріалі фахових статей нафтогазового профілю), Веселовська Н. В., Мельник О. М. (2013)
Гузак А. М. - Комунікативна роль часових форм дієслів для вираження "особистого" та "колективного" у політичних промовах (на матеріалі виступів американських президентів) (2013)
Гураль О. Ю. - Роль чинника амбівалентності у процесі реконструкції концепту персонаж із постмодерністського тексту (2013)
Гуцол А. М. - Моделювання концептосфери матримоніальний конфлікт (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) (2013)
Дзюбенко О. М. - Динаміка розвитку концепту учитель (на матеріалі епітетів літературно-художнього дискурсу латинської, англійської та української мов) (2013)
Єременко Т. Є. - Реалізація категорії згоди/незгоди в англомовному дискурсі ділових переговорів, Юмрукуз А. А. (2013)
Зимич Є. В. - Особливості англомовного скрипту "Відвідування ресторану" у повсякденному дискурсі (2013)
Ілик О. І. - Дискурсивні слова: ознаки та критерії виділення (2013)
Калініченко М. М. - Дискурс літературної критики Едгара Алана По (2013)
Ковальська Н. А. - Релевантність економічного дискурсу (2013)
Крутько Т. В. - Образні порівняння в романі Дена Брауна "Inferno" (2013)
Кузнецова М. О. - Вторинний англомовний художній текст як когнітивно-комунікативний феномен (2013)
Легейда А. В. - Кіноадаптація у синергетичній парадигмі: у пошуках синього птаху міждисциплінарної методології (2013)
Нера Н. Я. - Мовна особистість крізь гендерні лінзи (2013)
Павлик В. І. - Жанр преси в журналістиці та лінгвістиці (2013)
Панченко К. І. - Лінгвістичні особливості текстів малої форми (2013)
Пастернак Т. А. - Комунікативна стратегія як конструктивна характеристика дискурсу (2013)
Планида Г. А. - Індивідуально-авторський підхід до вживання онімів в мемуарах Вінстона Черчилля (My Early Life) (2013)
Семашко Т. Ф. - Конотація назв кольору як форма мовної інтерпретації художнього дискурсу (2013)
Стецик Т. С. - Система лінгвістичних засобів вираження персуазивності в політичному дискурсі (2013)
Тараненко Л. І. - Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі (2013)
Цолін Д. В. - Релікти архаїчного західно-семітського дієвідмінювання в давньоєврейській поезії (2013)
Шевлякова Ю. О. - Особливості дискурсу Інтернет-ЗМІ (на матеріалі англомовних он-лайн журналів для підлітків) (2013)
Щерба О. В. - Особливості утворення та перекладу географічних назв як без еквівалентної лексики у турецькій мові (2013)
Яцкевич О. О. - Оцінна складова дескрипторів смаку вина у жанрі дегустаційних нотаток (2013)
Гончарук О. В. - Рольова гра як метод комунікативного підходу до вивчення української мови як іноземної (2013)
Дуплійчук О. - Модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми (2013)
Костін Я. А. - Статус інновацій та нововведень світових різновидів англійської як мови міжнародного спілкування (2013)
Онушканич І. В. - Закономірності перекладу науково-технічної літератури (2013)
Потапенко Л. В. - Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей (2013)
Чорній В. Я. - Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків (2013)
Алексахіна Т. О. - Специфіка флористичної фразеології із компонентом "назва квітки" (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2013)
Лаврухина В. Л. - Лингвокультурологический аспект фразеологизмов как объекта перевода (2013)
Совтис Н. М. - Білінгвізм як результат міжмовних контактів: причини виникнення та наслідки функціонування (2013)
Теренова С. І. - Поліпарадигмальність як наслідок функціонування мови у полі етнічному та полікультурному просторі (онтологічний і гносеологічний аспекти) (2013)
Педаченко Е. Г. - Генетические аспекты и возможности генной терапии дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков, Горбатюк К. И. (2008)
Цымбалюк В. И. - Экспериментальное моделирование черепно-мозговой травмы, Кочин О. В. (2008)
Орлов М. Ю. - Артериальные аневризмы головного мозга у детей (2008)
Зозуля Ю. А. - Антибактериальная терапия нозокомиальных инфекций в нейрохирургии с позиций доказательной медицины, Цымбалюк В. И., Ткачик И. П. (2008)
Шкут Д. Н. - Краниофациальная блок-резекция при злокачественных опухолях основания черепа, Шанько Ю. Г., Белоцерковский И. В. (2008)
Екимов А. А. - Сравнительная оценка результатов хирургического лечения оболочечных и нейроэпителиальных опухолей головного мозга с использованием стандартных методов и современных технологий в раннем послеоперационном периоде, Сакович В. П., Котляров Е. В., Шаляпин В. Г. (2008)
Паламар О. І. - Злоякісні пухлини основи черепа. Перспективи хірургічного втручання, Гук А. П. (2008)
Розуменко В. Д. - Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту організму при гліомах головного мозку в клініці та експерименті, Сутковой Д. А., Троян О. І., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2008)
Кущаев С. В. - Пункционная вертебропластика при травматических компрессионных переломах тел позвонков (2008)
Слинько Є. І. - Протезування міжхребцевих дисків на рівні поперекового відділу хребта з використанням задньобічного доступу, Іяд Аль-Кашкіш, Квасніцький О. М. (2008)
Федірко В. О. - Невралгія трійчастого нерва внаслідок стискання хребтовою артерією. Техніка мікросудинної декомпресії (2008)
Зеелигер А. - Оценка эффективности длительной интратекальной терапии резистентных болевых синдромов, Мельник Н. Ю. (2008)
Іванюшко О. В. - Клініко-біохімічне обгрунтування використання реосорбілакту при черепно-мозковій травмі, поєднаній з переломами кісток кінцівок (2008)
Березюк М. В. - Наблюдение успешного лечения больной по поводу внутрижелудочкового кровоизлияния, Цимейко О. А., Мороз В. В. (2008)
IV з’їзд нейрохірургів України (2008)
Хартія UEMS (Європейської Cпілки Медичних Фахівців) щодо навчання медичних спеціалістів в Європейському Союзі — статут з питань нейрохірургічної підготовки (лютий 2007 р. ) (2008)
Белошицкий В. В. - История киевской нейрохирургии. Профессор Леонид Александрович Корейша (1896–1973), Педаченко Е. Г. (2008)
Цимбалюк В. І. - Марк Карлович Бротман (2008)
До 90-річчя з дня народження Івана Петровича Пастушина (2008)
Володимиру Миколайовичу Деркачу — 50 (2008)
Андрушко Л. М. - Вплив білого кольору на психіку та фізіологічні функції людини, Ясінський В. П. (2013)
Баранюк Н. І. - Теоретичний аналіз компонентів організаційної культури, необхідних для ефективного розвитку організації (2013)
Венцик О. В. - Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення (2013)
Калька Н. М. - Історичний аспект дослідження андрогінності як моделі гендерного континууму, Гриців Н. С. (2013)
Лозинський О. М. - Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток Стародавніх Афін і Риму (2013)
Майорчак Н. М. - Історіогенез вивчення брехні у психолого-педагогічних дослідженнях (2013)
Семенів Н. М. - Сучасні методи дослідження проблематики міжетнічних взаємин на міжособистісному рівні (2013)
Сибірна Р. І. - Правові аспекти соціальної роботи з психічно хворими людьми, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2013)
Угрин О. Г. - Адаптація методик дослідження батьківської сім’ї (2013)
Галян І. М. - Психологічні особливості самоактуалізації майбутніх педагогів у процесі навчально-професійної діяльності, Дуб В. Г. (2013)
Кісіль З. Р. - Рівень якості професійно-практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій (2013)
Ковальчук З. Я. - Вплив генетично-психологічного комунікативно-рефлексивного тренінгу на формування ціннісних характеристик оптимізації педагогічної взаємодії (2013)
Кожушко-Лозинська І. І. - Психологічні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі вищого навчального закладу (2013)
Козирєв М. П. - Бар’єри педагогічного спілкування (2013)
Кузьо О. Б. - , Липак Г. І. Надання психологічної допомоги дітям молодшого шкільного віку, що стали учасниками булінгу (2013)
Сірко Р. І. - Структура "Я-концепції" студентів-психологів вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Газда І. І. - Проблема формування духовності у процесі професійного становлення особистості (2013)
Карпенко Є. В. - Корекція мазохістичної характерології як чинник фасилітації процесу самоактуалізації особистості (2013)
Сурмяк Ю. Р. - Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського, Кудрик Л. Г. (2013)
Галян О. І. - Мотиваційний аспект професійного вибору майбутніх психологів (на прикладі студентів Центру перепідготовки) (2013)
Жидецький Ю. Ц. - Пcихoлoгo-педaгoгiчнi чинники щacтя cтудентiв (2013)
Кузьо Л. І. - Особливості часової перспективи студентів із різними рівнями фахового вивчення англійської мови (2013)
Орищин Л. C. - Стрес і захисні стратегії сучасної молоді у професійній сфері (2013)
Александров Д. О. - Детерміністські засади особистісно-діяльнісного підходу до вивчення особистості працівника ОВС (2013)
Андрушко Я. С. - Психологічні засади навчально-виховного процесу майбутнього правоохоронця за кордоном і в Україні (2013)
Єсімов С. С. - Психолого-правові особливості забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості працівника міліції (2013)
Кісіль Р.-В. В. - Ідентифікація професійної стагнації та проявів деформації особи працівника ОВС як методика ранньої превенції корупційних правопорушень (2013)
Ковалів М. В. - Розвиток професіоналізму співробітників МВС України з огляду на їх мотивацію (2013)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів (2013)
Наугольник Л. Б. - Психологічні чинники розвитку стресу у працівників міліції, Наугольник Р. З. (2013)
Сахнік О. В. - Актуальні аспекти психологічного супроводження проходження служби працівниками Державної пенітенціарної служби України (2013)
Сковронська І. Ю. - Психологія мовної особистості у комунікативній діяльності правника (2013)
Черкашин А. І. - Психологічна характеристика професійно важливих якостей працівників органів внутрішніх справ (2013)
Дурняк Б. В. - Найстаріше фахове видання України з проблем поліграфії та видавничої справи, Мельников О. В. (2011)
Стефанишин О. В. - Людський потенціал і фінансове стимулювання його розвитку в умовах глобалізації (2011)
Штангрет А. М. - Комп’ютерні мережі як джерело інформації в Україні: сучасний стан і тенденції (2011)
Ніконенко У. М. - Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ (2011)
Безпалько І. Р. - Податкова амністія доходів населення: перспективи для України (2011)
Петрик І. В. - Розвиток малого та середнього бізнесу в Польщі (2011)
Палига Є. М. - Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу, Палига І. Є. (2011)
Швайка Л. А. - Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України, Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Холод З. М. - Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і шляхи оптимізації, Малярчук І. І. (2011)
Ковба Ж. М. - Формування асортименту як основна складова маркетингової товарної політики книгарні, Корнійчук А. П. (2011)
Хамула О. О. - Організаційно-економічний механізм управління реалізацією поліграфічної продукції в інтернет-мережі, Міценко Н. Г., Хамула О. Г. (2011)
Міценко Н. Г. - Засади регулювання діяльності підприємств оптової торгівлі, Хомицький А. І. (2011)
Крайник О. П. - Роль економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства (2011)
Папка О. С. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки страхових корпорацій (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование издательского оформления научной статьи (2011)
Гуманенко О. О. - Особливості типологічної характеристики рецензій на наукові твори (2011)
Конюхов С. В. - Міф як засіб маніпуляції в рекламі ЗМІ, Бедернічек Д. Ю., Шлома О. Ю., Василишин О. М. (2011)
Котляревська Т. В. - Вплив художнього образу на сприйняття читання інтернет-видань (2011)
Кулинич М. М. - Популяризація художніх творів на сторінках часопису "Вісник для русинів Австрійської держави" (2011)
Василишин О. М. - Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (юнацькі роки та військово-політична діяльність у 1914–1924 рр.) (2011)
Нестерчук М. М. - Полінаціональна преса Рівненщини 1917–1939 рр. у фондах обласного державного архіву (2011)
Михалюк М. В. - Економічна криза 1929–1933-х рр. у фейлетонах Романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло") (2011)
Дурняк Б. В. - Методи формування правил управління повноваженнями, Шведова Л. Е. (2011)
Пономаренко Є. В. - Аналіз провідних сайтів поліграфічних підприємств України на відповідність критеріям ефективності (2011)
Ковшова І. О. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для маркетологів (2011)
Пирч Н. М. - Про відкриті підгрупи у паратопологічних групах (2011)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритмів синтезу інформаційних компонент з іншими компонентами в рамках моделі якості книги, Назаренко О. М. (2011)
Піх І. В. - Синтез моделі факторів проектування книжкових видань, Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2011)
Овсяк О. В. - Декомпозиція і модель інформаційної підсистеми роботи з унітермами (2011)
Гілета І. В. - Імітаційна модель розрахунку вагових коефіцієнтів параметрів макета шпальти (2011)
Терницький С. В. - Метод дослідження технологічних зусиль висікання при виготовленні розгорток картонних паковань, Банах Ю. О., Чехман Я. І. (2011)
Шахбазов Я. О. - Проблема забезпечення довговічності основних деталей когенераційних машин, Білявський М. Л., Білявський Л. А., Стецько А. Є. (2011)
Книш О. Б. - Шляхи підвищення надійності ротаційних самонакладів зошитів брошурувальних машин, Хведчин Ю. Й., Козар В. Д. (2011)
Кузін М. О. - Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії (2011)
Естріна М. В. - Формування основних принципів моделювання систем офсетного друку (2011)
Величко О. М. - Тоновідтворення репродукцій за нейтрально-сірою шкалою, Зоренко Я. В. (2011)
Мервінський Р. І. - Аркушевий офсет: нові можливості в процесах друкування та оздоблення відбитків, Цуца Н. М., Циманек Я. (2011)
Румянцев Ю. М. - Вивчення впливу технологічних факторів на якість офсетних друкарських форм, Ясінський М. Ф., Стоянова Л. М., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2011)
Базілевська А. Г. - Сучасні тенденції виготовлення фотоальбомів, Зоренко О. В. (2011)
Скиба В. М. - Вплив підготовки поверхні пробільних елементів на їх тиражну якість, Осипова Т. Г. (2011)
Трунова І. О. - Екологічні проблеми використання полімерних матеріалів, Кононова О. О. (2011)
Гузела О. І. - Найголовніша заповідь (до 80-річчя з дня народження Р. М. Машталіра), Швайка Л. А. (2011)
Тимо О. - Ідея безкінечного як бажання у філософії Е. Левінаса (2014)
Ковтун Н. - Концептуальні підходи до осмислення співвідношення раціонального і вольового компонентів соціальної активності (2014)
Пивоварська К. - Постмодернізм, комунізм та віртуальність: через десятиліття після М. Епштейна (2014)
Зінченко В. - Критична соціальна філософія освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства (2014)
Брацун І. - Освіта як суспільна технологія (2014)
Більченко Є. - Проект модерну в ХХ-ХХІ столітті: універсалії, реконструкція та реструктуризація (2014)
Калуга В. - Властивості екзистенціалів самотності, печалі та нудьги, їх місце і роль у житті людини (2014)
Скалацька О. - Дуалізм моди в контексті філософських побудов Г. Зіммеля (2014)
Годзь Н. - Принцип трансдисциплінарності, історичний метод та проблема часу з позиції філософського аналізу сучасної екології (2014)
Литвин Я. - Феноменологічний дискурс дослідження культурологічних проблем Київською світоглядно-антропологічною школою у 70-80-х роках ХХ ст. (2014)
Ганаба С. - Методологічний потенціал транс дисциплінарного підходу в організації змісту навчання (2014)
Блоха Я. - Аналіз В. Г. Короленком головних ціннісних орієнтацій епох Відродження та Просвітництва (на основі поглядів М. Монтеня та Вольтера) (2014)
Доній Н. - Світовідчуття Нового часу як підґрунтя розвитку соціальної девіталізації особистості (2014)
Шевченко Г. - Адаптація особистості в умовах сучасності засобами ігрових практик (2014)
Артеменко А. - Онтологія топосу, Артеменко Я. (2014)
Амеліна С. - Суб’єкт-об’єктний картезіанський поділ як засадничий концептуальний принцип новоєвропейської ментальності (2014)
Дуденок В. - Сучасне філософське знання як прояв постнекласичної раціональності (2014)
Чижова Н. - Філософсько-освітній аналіз впливу постмодерної філософії на освіту в інформаційну епоху (2014)
Будько М. - Спільність із "чужим" через розуміння: дескрипції феномену гостинності у філософській герменевтиці (2014)
Качур К. - Аксіологічний потенціал сім’ї у світогляді сучасної особистості (2014)
Шевчук Д. - Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики (2014)
Dodonova V. - Postnonclasic horizons of social rationality, Dodonov R. (2014)
Скальська Д. - Філософсько-естетичні аспекти виникнення теорії гештальтів, Скальська М. (2014)
Шевчук К. - Концепція естетичного переживання в естетиці Романа Інгардена (2014)
Усікова Л. - Вплив ідей та духовної практики ісихазму на становлення естетичної думки Київської Русі (2014)
Гусір І. - Філософсько-культурологічне розуміння гуманізму в сучасній етиці (2014)
Личковах В. - Етноренесансна естетика Миколи Хвильового: культурно-історичні, соціально-політичні, національні ідентифікації в мистецтві (2014)
Залужна А. - Феномен естетичного крізь призму дихотомії "байдуже-небайдуже" у творчості А. Канарського (2014)
Воробйова Л. - Соціокультурна основа освітньої комунікації в епоху Нового часу (2014)
Мовчан В. - Діалектика всезагального й особливого – сутнісний вимір культури (2014)
Янковський С. - Аксіологічний аналіз феномену соціально-культурного світу: від ідентичності спільнот до ідентичності спільності в глобальному світі (2014)
Карповець М. - Антропологія міста: до питання культурної ідентичності городянина (2014)
Шаповал А. - Історія соціально-філософського вчення антитринітаріїв на території Речі Посполитої (2014)
Горбатюк К. І. - Локальний фібриноліз в хірургічному лікуванні травматичного внутрішньочерепного крововиливу, Готін О. С. (2008)
Белошицкий В. В. - Принципы моделирования черепно-мозговой травмы в эксперименте (2008)
Чувашова О. Ю. - Доопераційна функціональна магнітно-резонансна томографія як неінвазивний метод картування кори головного мозку при гліальних пухлинах функціонально важливих зон, Розуменко В. Д., Главацький О. Я., Хмельницький Г. В. (2008)
Скобская О. Е. - Дифференциально-диагностическое значение метода стволовых акустических вызванных потенциалов при переломе пирамиды височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы, Третьякова А. И. (2008)
Гуранда В. - Наш опыт хирургического лечения очагового ушиба головного мозга тяжелой степени лобной и височной локализации (2008)
Цімейко О. А. - Стан і перспективи хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку, Костюк М. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2008)
Лешко М. М. - Результати хірургічного лікування кіст крижового каналу (2008)
Педаченко Є. Г. - Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекової мікродискектомії, Тарасенко О. М. (2008)
Цимбалюк В. І. - Невриноми нервових стовбурів кінцівок: клініка, діагностика та лікування, Третяк І. Б., Тончев М. Д. (2008)
Слинько Є. І. - Найближчі та віддалені результати хірургічного лікування епендимом кінського хвоста, Карлійчук О. Г. (2008)
Дикан І. М. - Особливості діагностики рецидивів грижі міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта, Єрошкін О. А., Рябікін О. В. (2008)
Пятикоп В. А. - Отдаленные результаты лечения больных паркинсонизмом с помощью аутологичных нейроиндуцированных стромальных клеток (2008)
Семенова В. М. - Дослідження протипухлинної дії супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на клітини гліом в умовах культивування, Любич Л. Д., Лісяний М. І., Главацький О. Я., Стайно Л. П. (2008)
Семенова В. М. - Порівняльна цитоструктурна оцінка росту ембріональної нервової тканини людини в умовах культивування за різних способів її зберігання, Цимбалюк В. І., Пічкур Л. Д., Стайно Л. П. (2008)
Леонтьєв О. Ю. - Спостереження успішного реконструктивно-стабілізуючого втручання з приводу компресійно-дистракційного переломовивиху ТhІІІ хребця, Леонтьєв Ю. О., Перерва В. Ф., Притула М. О. (2008)
Семенова В. М. - Информация о работе школы-конференции "Методы культивирования клеток" (6–10 октября 2008 г., г. Санкт-Петербург) (2008)
Цимбалюк В. І. - Професор Сергієнко Тарас Михайлович (до 90-річчя від дня народження) (2008)
Белошицкий В. В. - Профессор Михаил Борисович Юкельсон (1867–1938) — первый руководитель нейрохирургической клиники в Киеве, Педаченко Е. Г. (2008)
ТДВ страхова компанія "Центр ділового страхування" (2008)
Памяти Юрия Александровича Воробьева (2008)
Данильян О. Г. - Місце та функції конфліктів у трансформаційний період розвитку суспільства (2014)
Дзьобань О. П. - Cоціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини, Жданенко С. Б. (2014)
Мануйлов Є. М. - Відповідальність як ціннісна константа буття правового суспільства, Калиновський Ю. Ю. (2014)
Прудникова О. В. - Філософський дискурс інформаційної культури (2014)
Годзь Н. Б. - Філософія та наука у пошуку моделей виходу з кризових станів: реалії та перспективи (2014)
Владленова І. В. - Концептуальне оформлення поняття "ідеологія": філософські підходи (2014)
Харитонова Н. В. - Ігрові елементи у розважальній діяльності сучасної людини (2014)
Требін М. П. - Феномен правового виховання у західному освітньовиховному просторі (2014)
Мелякова Ю. В. - Переосмысление права:к вопросу о методе (2014)
Герасіна Л. М. - Проблема впливу міжнародних організацій на сучасний світовий політичний процес (2014)
Романюк О. І. - Культура суспільства в контексті переходів до демократії (2014)
Зінченко О. В. - Еволюція ідей декларації прав людини і громадянина від 1789 р. до початку ХХІ ст (2014)
Поліщук І. О. - Політичні медіатехнології (2014)
Волвенко Н. М. - Сутність політичного дискурсу:експлікація концептуальних підходів (2014)
Сахань О. М. - Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні (2014)
Васильєв Г. Ю. - Підтримка міжнародної безпеки —глобальна проблема людства (2014)
Головко І. В. - Основні принципи ефективного функціонування політичних інститутів перехідного суспільства: між ліберальною та неліберальною демократіями (2014)
Тімашова В. М. - Кратологія політичного владарювання суспільними справами в транзитній/модернізованій країні (2014)
Ткаченко В. С. - Специфіка функціонування органів самоорганізації населення в територіальних громадах України (2014)
Погрібна В. Л. - Теоретична соціологія вчора, сьогодні, завтра: в пошуках методологічних перспектив (2014)
Клімова Г. П. - Державна інноваційна політика у сфері вищої освіти України (2014)
Маркозова О. О. - Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини (2014)
Прохоренко Т. Г. - Стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві (2014)
Наталя Пилипівна Осипова (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінін М. В. - Джерела конфлікту в формуванні правової культури особи (2013)
Кишакевич Л. Ю. - Історико-правові засади реалізації фінансово-економічної політики в Західноукраїнській Народній Республіці (2013)
Макарчук В. С. - Східні кордони міжвоєнної Румунії (1918–1940 рр.): аспекти міжнародного права, Рудий Н. Я. (2013)
Маркова В. О. - Захист прав дитини крізь призму незаконної сексуальної експлуатації у мережі Інтернет (2013)
Паньонко І. М. - Суб’єкт злочину за кримінальним правом Київської Русі, Коваль В. А. (2013)
Скакун М. І. - Організаційно-правові основи формування і становлення системи юридичної освіти в УРСР (20-ті – середина 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Подорожна Т. С. - Особливості дефініцій в конституційному праві (2013)
Тарас М. В. - Роль міжнародного права у сфері захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (2013)
Шуміленко А. П. - До питання про недоторканність приміщень дипломатичних представництв (2013)
Бойко І. Й. - Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні (2013)
Долинська М. С. - Генезис нотаріату в Київській Русі (2013)
Дутко А. О. - Використання юридичних конструкцій у цивільному законодавстві (2013)
Морозов Г. В. - Щодо загальних проблем законодавства в галузі роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2013)
Ротар Д. П. - Правові засади фінансово-правової відповідальності бюджетних установ (2013)
Яворська О. С. - Звичаєве право як соціальний регулятор цивільних відносин (2013)
Гарасимів О. І. - Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Григоришин О. М. - Етапи виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, Суходольський А. Ю. (2013)
Дитюк В. З. - Нормативно-правові аспекти удосконалення забезпечення громадської безпеки на залізничному транспорті (2013)
Кобко Є. В. - Принцип моральності у сфері забезпечення техногенної безпеки (2013)
Ковалів М. В. - Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні (2013)
Крижановський А. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони громадського порядку під час проведення виборів і референдумів (2013)
Лещух А. Р. - Організаційні основи функціонування системи профілактики деліктів на місцевому рівні за законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення (2013)
Назар Ю. С. - Органи Державної фінансової інспекції як позивачі в адміністративних справах про зобов’язання зменшити бюджетні асигнування (2013)
Павлович-Сенета Я. П. - Місто у системі територіального устрою України: теоретико-правовий аспект (2013)
Чистоклетов Л. Г. - Особливості правоохоронної діяльності у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Ярема О. Г. - Діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України з охорони громадського порядку на залізничному транспорті (2013)
Брич Л. П. - Значення ознак складів правопорушень (залежно від їхнього функціонального призначення) у розмежуванні відповідних юридичних конструкцій (2013)
Василинчук В. І. - Правовий статус суб’єктів профілактики злочинів у бюджетній сфері, Сливенко В. Р. (2013)
Єськов С. В. - Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій (2013)
Максимів О. Д. - Історико-правовий аналіз розвитку політики в сфері боротьби зі злочинністю (2013)
Маркевич А. Р. - Кримінальна відповідальність за самоправство в історії вітчизняного кримінального права (2013)
Пахолюк О. І. - Проблемні питання протидії кримінальним правопорушенням у небанківській фінансовій сфері (2013)
Політова А. С. - Практика притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 149 КК та шляхи підвищення її ефективності (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання та функції прокуратури у євроінтеграційному вимірі (2013)
Сорока С. О. - Особливості виявлення та початкового етапу розслідування підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту чи використання, Марко С. І. (2013)
Хилюк С. В. - Nulla poena sine lege як складова принципу законності у практиці європейського суду з прав людини (2013)
Чорний Р. Л. - Проблеми поняття злочинів, передбачених у розділі І Особливої частини КК України (2013)
Щербина О. В. - Сучасні проблеми функціонування системи виконання покарань та їх вплив на ресоціалізацію засуджених (2013)
Якимова С. В. - Заохочення у системі заходів запобігання та протидії корупції за законодавством України (2013)
Яремко Г. З. - Спільність суспільно небезпечного діяння в асоціаціях норм про різні склади одного злочину (2013)
Варцаба В. М. - До питання взаємодії слідчих та експертних підрозділів (2013)
Захарко А. В. - Підстави проведення слідчим ОВС у кримінальному процесі огляду транспортного засобу, що перебуває у володінні особи (2013)
Максимишин Н. М. - Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України (2013)
Нор В. Т. - Цивільний позов у кримінальному процесі України та інших країн континентальної системи права: порівняльна характеристика, Ханас Х. Р. (2013)
Паславський М. І. - Встановлення ознак корумпованості співробітника органів внутрішніх справ (2013)
Сибірна Р. І. - Особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, Тибінка О. М. (2013)
Черепущак В. В. - Взаємодія органу досудового розслідування з оперативними підрозділами при виявленні і розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів (2013)
Андреєв Д. В. - Роль етносоціокультурних чиннників правосвідомості в структурі соціально-правової комунікації (2013)
Балинська О. М. - Психосеміотика у юриспруденції: до постановки проблеми, Бортняк А. Ф. (2013)
Гдакович М. С. - Висвітлення проблем правничої термінології на сторінках журналу "Часопись правнича" (1889–1912) (2013)
Кахнич В. С. - Методологічні аспекти дослідження правової освіти та науки у Львівському університеті (2013)
Кость С. П. - Правовий і юридичний газетні дискурси: питання диференціації (2013)
Лепіш Н. Я. - Функції актів тлумачення норм права (2013)
Ряшко В. І. - Науково-педагогічна діяльність Гегеля (2013)
Ряшко О. В. - Проблема захисту честі та гідності людини в західноєвропейській філософсько-етичній думці (2013)
Хірсін А. В. - Активізація самоорганізаційних механізмів суспільства та методологія правотворення (2013)
Шевців М. Б. - Механізм дії інтуїції у професійній творчості юриста (2013)
Юркевич Х. І. - Походження та еволюція поняття "представницький мандат" (2013)
Bartoszewski Jakub - Czlowiek, przyroda: przeciwienstwo, czy wspolbycie. Rozwiazanie Nicola Abbagnano (2013)
Гончаренко В. Г. - Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту (2013)
Азаренко Т. - Бікамеризм як проблема в конституційному процесі України (2013)
Токунова А. В. - Факторинг в оптимізації діяльності суб’єктів державної та комунальної власності: актуальність, форми, способи (2013)
Гарагонич О. В. - Етапи рейдерського захоплення акціонерних товариств (2013)
Вереша Р. В. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за законодавством зарубіжних держав (2013)
Колесник В. А. - Процесуальна визначеність повноважень слідчого, прокурора, суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Чеботарьова ю. а. - Жінки в місцях позбавлення волі: деякі проблемні питання (2013)
Камінська І. В. - "Електронний суд" як гарантія доступності правосуддя (2013)
Магрело М. - Прецедент, який не зобов’язує: деякі аспекти сутності рішень Європейського Суду з прав людини в правовій системі континентального права (2013)
Черненко З. С. - Юридична клініка як форма підготовки студентів-правників: на прикладі викладання медичного права (2013)
Антонюк Н. М. - Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах, Шкурик І. В. (2013)
Антонюк Н. М. - Особливості перекладу юридичної термінології в терміносистемі медичного права, Курбаль О. О., Савеленко І. С. (2013)
Панченко М. О. - Розмежування авторознавчої та судово-лінгвістичної експертизи (2013)
Ступаков О. С. - Використання можливостей операторів мобільного зв’язку, виробників мобільних операційних систем під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (2013)
До уваги авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2013)
Палига Є. М. - Особливості визначення конкурентоспроможності прикордонних регіонів, Гнатюк Я. І. (2011)
Лисяк Л. В. - Реформування бюджетної системи в Україні: стан та перспективи (2011)
Крайник О. П. - Вплив громадських організацій на формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва (2011)
Безпалько І. Р. - Перспективи використання світового досвіду податкової амністії в Україні (2011)
Млинко І. Б. - Контролінг маркетингової діяльності на промисловому підприємстві: питання теорії та практики (2011)
Бігальська О. Ю. - Роль малого бізнесу в зміцненні економічних основ домогосподарств України (2011)
Швайка Л. А. - Дослідження мотиваторів праці в умовах державних поліграфічних підприємств, Лепак М. М. (2011)
Холод З. М. - Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах, Шляхетко В. В. (2011)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні, Штангрет А. М., Мельников О. В. (2011)
Довгань Л. Є. - Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища, Мохонько Г. А. (2011)
Базилюк В. Б. - Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу (2011)
Хамула О. О. - Електронна та традиційна комерція: суть, зміст, спільні і відмінні риси, Міценко Н. Г., Хамула О. Г. (2011)
Гузела О. І. - Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (2011)
Радзіховська К. З. - Деякі аспекти практики формування господарських зв’зків торговельних підприємств у сучасних умовах (2011)
Головацька Л. В. - Товарна політика в системі управління маркетингом (2011)
Ковба Ж. М. - Науково-практичні аспекти комунікаційної діяльності в книжковій торгівлі, Дерев’янко І. О. (2011)
Ковба Ж. М. - Антикварна і букіністична торгівля між минулим та майбутнім, Колесник Ю. М. (2011)
Станюв Б. - Дитяча література і книга в сучасній польській науці (огляд джерел за 2000–2009 рр.) (2011)
Огар Е. І. - Книжка замість "мишки"? (дитина і читання в цифрову добу) (2011)
Качинська А. І. - Віртуальна реклама у файлообмінних мережах (на прикладі популярних українських торрент-трекерів) (2011)
Скочинець О. І. - Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу (2011)
Михайлович О. П. - Проблеми експериментального дослідження конотації спеціальної лексики (2011)
Ших Ю. А. - Суб’єкт-ініціатор освітньої інновації, Бедернічек Д. Ю., Василишин О. М. (2011)
Барабаш У. П. - Основні етапи видавничої діяльності мовознавчої комісії НТШ (2011)
Кулинич М. М. - Відгуки у "Віснику для русинів Австрійської держави" на галицькі москво- та полонофільські часописи другої половини ХІХ ст. (2011)
Сніцарчук. Л. В. - Пресознавча публіцистика української преси Галичини (1919–1939 рр.) як профетизм сучасної медіакритики (2011)
Василишин О. М. - Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (публіцистична, громадсько-політична та військова даяльність у 1925–1944 рр.) (2011)
Казьмірович Р. В. - Багаторівневе ієрархічне керування точністю макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів (2011)
Грабовський Є. М. - Автоматизація процесу управління контролем якості поліграфічної продукції (2011)
Стельмах І. М. - Дослідження апаратних і програмних засобів верстання журнальної продукції, Зоренко О. В. (2011)
Дурняк Б. В. - Способи використання інформаційних компонент для каліграфічних моделей, Сабат В. І., Назаренко О. М. (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційна технологія вибору та обчислення розмірів операції елімінування (2011)
Пономаренко Є. В. - Методика створення ефективного інтерфейсу Wев-сайту поліграфічного підприємства (2011)
Сеньківська Н. Є. - Фактори якості книжкового видання як компоненти ієрархічних моделей (2011)
Мусійовська М. М. - Моделювання тонопередачі, вираженої кількістю фарби на растрових точках (2011)
Шведова Л. Є. - Дослідження моделей управління повноваженнями (2011)
Скиба В. М. - Параметри зволоження у сучасних офсетних друкарських комплексах, Барчук Р. М., Осипова Т. Г., Величко О. М. (2011)
Крик М. Р. - Аналітичний метод розрахунку балансу тріадних фарб, Шовгенюк М. В., Занько Н. В. (2011)
Румянцев Ю. М. - Градаційна передача при друкуванні на пластику фарбами УФ-отвердіння (2011)
Кукура Ю. А. - Дослідження впливу властивостей фарб на якість відбитків у газетному офсетному друці, Романчук І. О. (2011)
Естріна М. В. - Класифікаційні елементи моделі системи друкування (2011)
Слободяник В. Г. - Зміна в’язкості емульсійного проявника в процесі вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм, Шибанов В. В. (2011)
Таран Т. В. - Вплив природи лігандів на кінетику процесу хімічного міднення та фізико-механічні властивості осадів, Лоїк Н. З. (2011)
Цуца Н. М. - Лакування: технології та матеріали, Антоник М. С., Цуца О. Ю. (2011)
Гузела О. І. - Між двох вершин (до 75-річчя від дня народження М. І. Долішнього), Швайка Л. А. (2011)
Титул, содержание (2013)
Ковалев А. М. - Инвариантные соотношения неавтономных систем дифференциальных уравнений с приложением в механике, Горр Г. В., Неспирный В. Н. (2013)
Харламова И. И. - Визуализация одного класса двухчастотных движений твердого тела, Харламов М. П., Савушкин А. Ю. (2013)
Зыза А. В. - О полиномиальных решениях с квадратичным инвариантным соотношением уравнений движения гиростата (2013)
Данилюк Д. А. - Движения гироскопа Гесса в параметрах Родрига–Гамильтона (2013)
Горр Г. В. - Прецессии гиростата в случае плоского годографа гиростатического момента, Щетинина Е. К. (2013)
Волкова О. С. - О прецессионных движениях гиростата в случае, когда гиростатический момент принадлежит горизонтальной плоскости (2013)
Возняк А. А. - Маятниковые движения гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил в случае переменного гиростатического момента (2013)
Котов Г. А. - Прецессии общего вида в задаче о движении гиростата, несущего два маховика с переменным гиростатическим моментом (2013)
Лесина М. Е. - Движение системы двух тел, соединенных неголономным шарниром, Гоголева Н. Ф. (2013)
Синенко А. И. - О кинематическом истолковании движения тяжелого твердого тела методом Пуансо (2013)
Грушковская В. В. - Асимптотические свойства траекторий нелинейной системы в случае резонанса четвертого порядка, Зуев А. Л. (2013)
Пузырев В. Е. - Критический случай устойчивости равномерных вращений несимметричного гироскопа, находящегося под действием демпфирующего момента, Савченко Н. В. (2013)
Позднякович А. Е. - Устойчивость равномерных вращений вокруг главной оси гироскопа Лагранжа с внутренними элементами, Пузырев В. Е. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського