Федоренко А. В. - Коли і чому помирають хворі на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи?, Загородній О .В., Мота Ю. С., Мицик О. І., Федоренко В. П. (2014)
Вацеба М. О. - Клінічно-діаґностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою (2014)
Волосовець Т. М. - Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматолоґів (2014)
Трутяк І. Р. - Орґанізаційні принципи лікувально-діаґностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою (2014)
Рутовський Я. А. - Цукровий діабет і метаболічний синдром: важливі метаболічні порушення і наслідки для здоров'я населення у світлі деяких епідеміолоґічних досліджень (2014)
Влощак-Шубзда А. - Інформаційні та комунікаційні технолоґії як дидактичний метод у медичних школах Польщі, Ярош М., Хмура Р. (2014)
Цимбалюк В. І. - Електронно-мікроскопічне дослідження головного мозку самців щурів лінії Вістар при модельованому ішемічному емболічному інсульті, Колесник В. В., Торяник І. І., Омельченко О. А., Забірник А. С., Панібратцева С. Г. (2014)
Грицевич Н.Р. - Дослідження ролі сірководню у цитопротекції за умов експериментального езофаґіту та корекції L-триптофаном, Заячківська О.С., Ященко А. М. (2014)
Тимчук І. В. - Протигрибкова активність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відносно Candida albicans, Куцик Р. В., Данилейченко В. В., Корнійчук О. П. (2014)
Абрагамович О. О. - Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції ґастроентеролоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович М. О., Лещук Я. Л., Кристопчук С. А., Федець А. Б. (2014)
Томашевська Н. Я. - Хвороба Ґоше: випадок з практики (2014)
Герич І. Д. - Б.Т. Білинський "Медичні помилки в онколоґії" (Львів: Афіша, 2013. 324 С.) (2014)
Андрух В. С. - Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) (2014)
До відома наших авторів (2014)
Андрейчин Ю. М. - Диференційно-діагностичне значення морфометричних досліджень епітеліоцитів слизової оболонки верхньощелепної пазухи при гострих і хронічних синуситах, Орел Ю. М. (2012)
Бакалець О. В. - Особливості синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози (2012)
Бігуняк Т. В. - Поляризована флуоресценція як критерій технологічного контролю виготовлення ксенодермоімплантата, Цимбалюк А. В., Савчин В. С. (2012)
Боднар Я. Я. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу крові, тканини легень і нирок в динаміці гострого ураження легень, Сас П. А. (2012)
Бойків А. Б. - Кількісні зміни лейкоцитів при розвитку адреналінової міокардіопатії за різних типів запальної реакції (2012)
Буртняк А. М. - Довготривалий прогноз у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю, Іркін О. І. (2012)
Волков К. С. - Ультраструктура ксено- та автодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні та кріоконсервуванні, Чабан Г. П., Федонюк Л. Я. (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Гістологічна та морфометрична характеристика ремоделювання судин і тканини нирок після усунення експериментального стенозу лівої ниркової артерії (2012)
Гаргула Т. І. - Структурна перебудова гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах дії хімічного фактора, Гнатюк М. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію, Котляренко Л. Т., Ружицька О. Ю. (2012)
Гонтова Т. М. - Динаміка накопичення основних діючих речовин у коренях живокосту лікарського, Гапоненко В. П., Мішнєва К. Д. (2012)
Гудима А. А. - Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки, Ярема В. В. (2012)
Давибіда Н. О. - Морфологічні зміни плечових кісток у тварин з вираженими старечими змінами при помірних фізичних навантаженнях (2012)
Давидович О. В. - Артеріальна гіпертензія при хронічних захворюваннях нирок, Кашковський Д. О., Лихацька Г. В. (2012)
Денефіль О. В. - Статеві особливості структурних змін серця щурів при адреналіновому пошкодженні за різних типів погоди (2012)
Корицький Г. І. - Дитяча смертність як інтегральний показник медико-соціальної допомоги дітям (2012)
Коровка С. Я. - Використання нейроспецифічних протеїнів для визначення тяжкості травматичного ушкодження головного мозку (2012)
Кучмак О. Б. - Особливості мікробіоценозу товстої кишки за комбінованих схем лікування ревматоїдного артриту (2012)
Левицький П. Р. - Порівняльна характеристика фотоімпульсного впливу на адаптацію молодих людей різної статі до фізичного навантаження (2012)
Лепявко А. А. - Ліпідний профіль крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Лисенко Д. А. - Ожиріння як терапевтична проблема: сьогодення та перспективи, Семененко С. І., Кривов’яз О. В. (2012)
Ляхович Р. М. - Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на стан пероксидного окиснення ліпідів на тлі гострого токсичного гепатиту (2012)
Марценюк В. П. - Обгрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (оскі) для оцінювання знань та практичних навичок з патоморфології, Сельський П. Р. (2012)
Мельник В. С. - Оцінка захворюваності тканин пародонта у дітей в Закарпатській області, Булей Л. Ф. (2012)
Мерецька І. В. - Дослідження гіпоглікемічних та гіполіпідемічних властивостей нового рослинного збору при цукровому діабеті (2012)
Мерецький В. М. - Синдром ендогенної інтоксикації при черепно-мозковій травмі та стрептозотоциновому цукровому діабеті (2012)
П’ятночка Т. - Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Білик Н. М. (2012)
Підручна С. Р. - Дослідження функціонального стану печінки при тяжкій та комбінованій травмі (2012)
Потіха Н. Я. - Реалізація негативно-хронотропних ефектів електричної стимуляції блукаючого нерва в умовах повної блокади м-холінорецепторів серця при експериментальному гіпотиреозі (2012)
Рикало Н. А. - Сучасні погляди на механізми репаративної регенерації печінки та нирок, Андрощук О. В. (2012)
Рикало Н. А. - Морфологічні критерії хронічного медикаментозного рифампіцин-ізоніазид індукованого гепатиту у статевонезрілих щурів, Гумінська О. Ю., Андрощук О. В. (2012)
Риндіна Н. Г. - Динаміка гепсидину та інтерлейкіну-6 у хворих на хронічну серцеву недостатність з анемією різного ступеня тяжкості, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю. (2012)
Савченко Д. С. - Порівняльна характеристика сорбційних властивостей нанокомпозиту високодисперсного кремнезему з наночастинками срібла та сучасних ентеросорбентів (2012)
Сатурська Г. С. - порівняльний аналіз різних експериментальних моделей кардіосклерозу з розвитком серцевої недостатності (2012)
Середюк Н. М. - Ефективність комплексного застосування синтетичного імуномодулятора та нефропротектора природного походження в лікуванні хронічного пієлонефриту у фазі загострення у хворих на гемобластози, Бардяк Є. М. (2012)
Смачило І. І. - Малоінвазивно-діагностичні особливості верифікації дрібних вузлових утворів щитоподібної залози (2012)
Хара М. Р. - Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при розвитку некротичного процесу в міокарді на тлі модуляторів активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2012)
Чорна Н. С. - Вплив густого екстракту з листя берези бородавчастої на стан нирок у щурів за умов експериментального цукрового діабету, викликаного алоксаном, Лар'яновська Ю. Б., Бабенко Д. М. (2012)
Шкробот Л. В. - Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та структурних елементів стінки тонкої кишки при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності (2012)
Ярема О. М. - Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла порожньої та клубової кишок після дії хлориду алюмінію (2012)
Антонів О. І. - Особливості змін параметрів системи "пероксидне окиснення ліпідів–антиоксидантна активність” у експериментальних тварин з різною чутливістю до гіпоксії за умов профілактичного застосування похідних тіазолідину при гіпоксичній гіпоксії, Терлецька О. І. (2012)
Атаман О. В. - Ааліз частоти BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D (VDR) у хворих з гострим коронарним синдромом, Гарбузова В. Ю., Обухова О. А., Дубовик Є. І. (2012)
Бабелюк В. Є. - (кореляції параметрів електрофотоніки кірліанограми) з нейроендокринними параметрами, Дубкова Г. І., Попович І. Л. (2012)
Бабилюк Р. В. - Детермінація тесту Штанге параметрами варіабельності ритму серця і електроенцефалограми, Королишин Т. А., Бариляк Л. Г., Попович І. Л. (2012)
Бакалець О. В. - Eфективність імунокорегуючої та противірусної терапії при активації цитомегаловірусної інфекції у хворих на алергічні дерматози, Дзига С. В. (2012)
Беседіна А. С. - Pозвиток скоротливої дисфункції міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Берест Є. Л. - Прогнозування гнійно-запальних ускладнень при переломах нижньої щелепи на підставі біохімічних показників, Нечепорчук А. В. (2012)
Білай І. М. - Фармакологічне дослідження фітопрепарату при гіперліпідемії, Аксьонова І. І. (2012)
Білай І. М. - Дослідження фармакологічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу при ескпериментальному гепатиті, Михайлюк Є. О. (2012)
Білай І. М. - Вплив похідного 7-(2'-гідрокси-3'-ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4'-фенілпіперазин-1'-іл)-ксантину на функцію нирок, Остапенко А. О. (2012)
Боднар П. Я. - Порівняльна харктеристика системної запальної реакції у хворих, оперованих методами прямої та непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки, Боднар Я. Я. (2012)
Вепрюк Ю. М. - Корекція мелатоніном порушень функції нирок, викликаних солями алюмінію та свинцю, Шумко Н. М., Скоропляс С. В. (2012)
Волотовська Н. В. - Прогностичне значення структурних змін печінки та апоптозу печінкових макрофагів у розвитку печінкової недостатності у щурів на тлі механічної травми різного ступеня тяжкості (2012)
Воробець Д. З. - Зміни властивостей NA+, K+-атфази лімфоцитів крові хворих на рак яєчника жінок, Якубець О. І., Воробець З. Д., Першин О. І. (2012)
Гаврилюк А. О. - Клініко-морфологічні показники активності запального процесу у хворих на хронічні вірусні гепатити, Король Т. М., Бенедіктова Н .В. (2012)
Гаврилюк А. О. - Mорфологічна характеристика прогресування імуноцитарної деструкції печінки в біоптатах у хворих на хронічні вірусні гепатити В, С та В+С (2012)
Гасюк Н. В. - Роль гемомікроциркуляторного русла другого рівня, власної пластинки ясен людини при катаральному гінгівіті, Герасименко С. Б., Пудяк В. Є. (2012)
Гасюк П. А. - Мoрфофункціональні особливості будови ацинарного відділу привушної слинної залози людини, Придруга С. М., Гасюк Н. В. (2012)
Гевкалюк Н. О. - Стан життєдіяльності клітин моноцитарної системи при грві у дітей (2012)
Герасимчук М. Р. - Оцінка фагоцитарної системи захисту за умов розвитку гострого легеневого ушкодження при перитоніті (2012)
Герасимюк Н. І. - Вплив еластичного бинтування нижніх кінцівок на сонографічні параметри магістральних вен черевної порожнини і селезінки, Гнатко І. В. (2012)
Грінкевич В. М. - Проблеми молекулярно-біологічної діагностики раку яєчника, Бучинська Л. Г., Романенко О. В. (2012)
Гаргула Т. І. - Зміни структурно-просторової організації артерій дванадцятипалої кишки при екпериментальній виразці та кадмієвій інтоксикації (2012)
Гнатюк М. С. - Локальні імунні реакції у тонкій кишці при резекціях різних об’ємів печінки, Татарчук Л. В, Слабий О. Б. (2012)
Гудима А. А. - Патогенетичні особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів, цитолізу та імунних реакцій у тварин з хронічним гепатитом на тлі політравми, Близнюк Р. В. (2012)
Гудима А. А. - Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту, Креховська-Лепявко О. М. (2012)
Демкович А. Є. - Дисбаланс системи антиоксидантного захисту та імунні порушення в перебігу запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, Бондаренко Ю. І. (2012)
Дзецюх Т. І. - Стан антиоксидантної системи у щурів із запаленням пародонта на тлі гіпотиреозу (2012)
Егоров Р. І. - Деякі антропометричні дані піднебіння у дітей при його однобічному незрощенні, Кулинич М. О. (2012)
Заяць Л. М. - Стан альвеолоцитів іі типу при стрептозотоциніндукованому діабеті, Кіщук Б. М. (2012)
Коваль Г. Д. - Рівень інтерлейкінів у перитонеальній рідині у жінок з безпліддям асоційованим з ендометріозом, Сухарь А. І., Костенко О. В., Пєтєліна Л. П. (2012)
Ковальов В. В. - Масометрична характеристика та антиоксидантно-прооксидантний баланс тканини нирок в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості (2012)
Козак Д. В. - Динаміка показників пероксидного окислення ліпідів в умовах раннього і пізнього періодів політравми (2012)
Козявкіна Н. В. - Вплив біоактивної води "нафтуся” на тироїдний статус та його нейроендокринний, метаболічний і імунний акомпанемент у щурів-самок (2012)
Козявкіна О. В. - Вплив біоактивної води нафтуся на вегетативну регуляцію та її ендокринний, електролітний і імунний акомпанемент у щурів-самців (2012)
Колішецька М. А. - Вплив хлориду кадмію на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь, Семенців Н. Г. (2012)
Коноваленко С. О. - Зміна активності церулоплазміну в бронхах у динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми, Ковальчук О. Л., Гнатюк М. С. (2012)
Костіна О. О. - Особливості центральної гемодинаміки та функції зовнішнього дихання в динаміці гострого ураження легень (2012)
Кравець Б. Б. - Активність супероксиддисмутази в крові за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2012)
Кремінська І. Б. - Морфологічні прояви порушення стінки стегнових артерій при високоінтенсивних динамічних фізичних навантаженнях, Заяць Л. М. (2012)
Крилюк В. О. - Вплив тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини на стан пероксидного окиснення ліпідів в експерименті (2012)
Криницька І. Я. - Артеріальна гіпоксемія у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом шляхом тривалого введення тетрахлорметану, Марущак М. І., Куліцька М. І. (2012)
Левчук Р. Д. - Роль пероксидного оксинення ліпідів у патогенезі дисфункції тонкої кишки у ранньому періоді краніоскелетної травми (2012)
Марущак М. І. - Функціональна активність центрального відділу зорового аналізатора у користувачів комп’ютерів, Бегош Н. Б., Романюк Л. Б., Дячина Т. А. (2012)
Матолінець Т. М. - Стан антиоксидантної системи у паратрахеальних лімфатичних вузлах тварин з експериментальним алергічним альвеолітом, Матолінець O. М. (2012)
Мізь А. В. - Стан місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту у статевонезрілих щурів за умов гострої інтоксикації тетрахлорметаном (2012)
Паласюк Б. О. - Зміни активності ферментів ротової рідини у дітей середнього шкільного віку залежно від рівня тривожності, Паласюк О. І. (2012)
Палиця Л. М. - Вплив наночастинок на процеси ліпопероксидації в мікросомах гепатоцитів IN VITRO, Матвіїв Н. Я., Ястремська І. М., Корда М. М. (2012)
Пацкань Л. О . - Вплив парацетамолу на тлі тривалого застосування нітритів на стан ендогенної інтоксикації у щурів (2012)
Перцова Ю. Г. - Порушення антиоксидантного статусу у хворих на лімфому ходжкіна під впливом алкоголю (2012)
Погорецька Х. В. - Метаболічні порушення у щурів різних вікових періодів з гострим ураженням парацетамолом, кореговані тіотриазоліном (2012)
Половинко І. С. - Розмаїття імунотропних реакцій на хронічний стрес та їх нейроендокринний акомпанемент у щурів-самців, Попович І. Л. (2012)
Пороховська Н. В. - Порівняння антиоксидантного захисту за умов експериментальної хронічної та гострої імунокомплексемії у морських свинок, Никитюк Г. П. (2012)
Потіха Н. Я. - Особливості ацетилхолінсинтезуючої здатності міокарда, активності ферментативного гідролізу ацетилхоліну, чутливості серця до ендогенного ацетилхоліну при експериментальному мерказоліловому гіпотиреозі (2012)
Придруга С. М. - Патогенетичні особливості перебігу періоду пізніх проявів політравми на тлі застосування тіотриазоліну (2012)
Пругло Є. С. - Аналгетична активність N-, C- та S- заміщених 1,2,4-тріазолу, Білай І. М. (2012)
Регеда М. М. - Вплив корвітину на активність церулоплазміну в бронхах за умов формування експериментальної пневмонії (2012)
Рикало Н. А. - Особливості плоїдності ядерної ДНК клітин печінки при хронічному токсичному гепатиті у щурів, Полінкевич С. Г. (2012)
Родинський О. Г. - Аналіз біоелектричної активності нервово-м’язового комплексу задніх кінцівок у щурів в умовах однобічної експериментальної травми та під впливом системного введения гамма-гідроксибутирату, Демченко Т. В., Гніненко О. М. (2012)
Савчук Р. М. - Стан клітинних компонентів сурфактантної системи легень при дії забруднювачів атмосферного повітря, Заяць Л. М. (2012)
Садляк О. В. - З’ясування особливостей синтезу нітроглутатіону (GSNO) як одного з стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту в лімфоцитах та ендотеліоцитах білих щурів за умов хронічної імунокомплексемії, Семенців Н. Г. (2012)
Сас П. А. - Морфофункціональні зміни нирки при експериментальному синдромі гострого ушкодження легень, Боднар Л. П., Сас Л. М. (2012)
Сатурська Г. С. - Вікові особливості морфологічних змін у міокарді при дифузному постнекротичному кардіосклерозі у щурів (2012)
Семенців Н. Г. - Особливості зрушень стану ферментативної системи в печінці при алергічному альвеоліті та їх корекція ретаболілом, Садляк О. В., Колішецька М. А. (2012)
Скрут А. О. - Активність пероксидази в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах пневмонії (2012)
Слободян К. В. - Оцінка стану функції нирок у статевозрілих та статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3 % розчином хлориду натрію за умов блокади ниркових простагландинів індометацином, Роговий Ю. Є. (2012)
Сухарь А. І. - Вплив ендотоксинемії на клітинну ланку системного імунітету при хронічних обструктивних захворюваннях легень, Коваль Г. Д., Коваль О. В., Костенко О. В . (2012)
Татарчук Л. В. - Особливості структурно-функціональних змін в камерах легеневого серця з різними типами кровопостачання (2012)
Токар І. М. - Стреслімітуюча дія лікувальної води джерела №4 курорту Mоршин і потенціювання її гідрокінезотерапією (2012)
Фафула Р. В. - Клініко-діагностичне визначення Сa2+, Mg2+-АТФ-азної активності лімфоцитів периферійної крові хворих на ревматичні захворювання, Личковська Н. Е., Мельник О. П., Воробець З. Д. (2012)
Фекета В. П. - Гемодинамічні реакції на розумові навантаження в умовах дефіциту часу в залежності від функціонального стану автономної нервової системи, Ківежді К. Б., Савка Ю. М., Райко О. Ю. (2012)
Ференц Н. М. - Рівень дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду у крові за умов розвитку експериментальної пневмонії (2012)
Хара М. Р. - Статеві особливості метаболічних змін в міокарді щурів зі стрептозотоциновим діабетом, корегованим L-аргініном, Головач Н. А. (2012)
Хара М. Р. - Статеві відмінності структурних та метаболічних порушень в міокарді щурів з гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2012)
Хара М. Р. - Порівняльна характеристика інтенсивності реакції блукаючого нерва на електричну стимуляцію в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих та кальцієвих каналів у щурів різної статі, Усинський Р. С. (2012)
Хара М. Р. - Роль мелатоніну в автономній регуляції серця щурів при розвитку адреналінового пошкодження залежно від статі, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. І., Головецька З. С. (2012)
Чарнош С. М. - Активація адренергічних процесів у серці як фактор обмеження брадикардії при гіпотиреозі (2012)
Черкасова В. В. - Стан компонентів аерогематичного бар’єру легень при експериментальному гострому L-аргінініндукованому панкреатиті, Заяць Л. М. (2012)
Шкробот Л. В. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації при моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності у щурів та при застосуванні різних методів її хірургічної корекції (2012)
Щерба В. В. - Застосування N-нітро-L-аргініну при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта на фоні соматичної патології, Колодницька Г. Б., Сопотницька В. В., Кордa М. М. (2012)
Щуцька Г. В. - Динаміка показників ферментативної ланки антиоксидантного захисту та репаративного остеогенезу тканини нижньої щелепи в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми (2012)
Яремчук О. З. - Роль модуляторів синтезу оксиду азоту в механізмах ураження нирок за умов гострого панкреатиту, Куліцька М. І. (2012)
Ящишин З. М. - Морфо-функціональні зміни в постгангліонарних симпатичних волокнах стравоходу після перев’язки лівої шлункової артерії , Заяць Л. М., Юрків І. Я. (2012)
Драпак О. Я. - Вплив L-аргініну аспартату на показники ліпопероксидації, ендотоксикозу та антиоксидантного захисту хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною (2012)
Богорад Т. - Німецька мова у дзеркалі "гендерської революції", Нестеренко О. (2014)
Бондаренко Т. - Утілення людиноцентризму як магістральної категорії діяльності медіа (2014)
Головчук О. - Громадське мовлення: міжнародний досвід і перспективи (2014)
Горецька С. - Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських друкованих медіа (2014)
Гоян В. - Студентське телерадіомовлення в контексті розвитку медіаринку: український досвід, Гоян О. (2014)
Гридчина В. - Схеми семіотичних досліджень візуальної інформації (2014)
Грицюта Н. - Актуальні тренди прихованої реклами на телебаченні України (2014)
Гурч Л. - Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід (2014)
Дмитровський Є. - Львівське музичне радіомовлення в перші роки радянської доби (2014)
Зражевська Н. - Медіакультура як об’єкт соціокомунікаційних досліджень (2014)
Капелюшний А. - Лексична надмірність та лексична недостатність у мовленні репортерів і ведучих випусків телевізійних новин (2014)
Комова М. - До теоретичного осмислення теорії Ж. Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа (2014)
Крупський І. - Тематика засобів масової інформації України – важлива складова частина інформаційного простору держави (на прикладі західноукраїнських земель 1944 – 1950 рр.) (2014)
Лизанчук В. - Переконлива сила радіокоментаря (2014)
Михайличенко Н. - Естетизація мовлення та її реалізація в медійному тексті (2014)
Мітчук О. - Базисні характеристики феномену національного журналістського контенту (2014)
Степанюк Н. - До питання впливу мас-медіа на соціум. Контрольні функції мас-медіа (2014)
Хімей В. - Основні сучасні проблеми інформаційної безпеки України (2014)
Холод О. - Телебачення як симулякр сучасності (типологія рівнів трансформації свідомості суспільства у зв’язку з розташуванням телевізора в домашньому просторі) (2014)
Бабенко В. - Фігуральна мова аудіовізуального контенту (2014)
Білоус О. - Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Брадов В. - Типологічна структуризація медіаринку України: вектори впливу (2014)
Венгер І. - Авторські програми в контексті комерційного телебачення (2014)
Веремчук Т. - Журналісти українських ЗМІ у комунікаційному процесі Україна – ЄС (2014)
Гадьо Н. - Католицька церква і комунікація: від слова до онлайну (2014)
Гвоздєв В. - Креативність як ознака сучасної медіааудиторії (2014)
Гусак О. - Участь редактора у створенні концепції нового Інтернет-ЗМІ (2014)
Дацишин Х. - Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версії телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми "ТСН") (2014)
Дмитровський О. - Подкаст-програми та блоги: основні аспекти їх створення (2014)
Загороднюк В. - Контент дитячого телевізійного каналу "Піксель": функціональне спрямування (2014)
Захарс Т. - Етикет ведучого в контексті телевізійного ринку України (2014)
Калита В. - "Солдати" за кадром (2014)
Кіца М. - Критерії та ознаки патогенної реклами в українських ЗМІ (2014)
Климович І. - Формування дитячої свідомості крізь призму дитячих телевізійних проектів (2014)
Лавриш Ю. - Інтернет-телебачення "Живе.ТБ" як платформа соціальної комунікації між церквою і суспільством (2014)
Мельник Ю. - Езра Паунд – радіопропагандист часів Другої світової війни (2014)
Мудра І. - Медіаконвергенція як засіб популяризації газети в Інтернеті (2014)
Нагорняк М. - Ведучий-журналіст і ведучий-диктор на радіо: до питання трансформації фаху в умовах мультимедійної журналістики (2014)
Островська Н. - Характерні риси і критерії моделі політичних ток-шоу (2014)
Полісученко А. - Активізація телеглядачів як елемент телевізійної інтерактивності (2014)
Пуцята І. - Невербальна семіотика в телевізійній комунікації (2014)
Самуляк О. - Медіаконвергенція та форми її реалізації (2014)
Сімашова А. - Репрезентація фемінності як форми соціальної ідентичності на італійському телебаченні (на прикладі ґендерно маркованого телеканалу "Real time") (2014)
Лизанчук В. - Шевченковi вiзiї України (2014)
Сербенська О. - В дорозі до Шевченка (2014)
Студентські есе: Тарас Шевченко у моєму житті (2014)
Васьківський Ю. - За що ми любимо рідну мову (2014)
Юраш А. - Чесноти професора Сербенської (2014)
Плішило М. - З волею до життя (2014)
Демко Л. - В океані безмежного франкового духу (2014)
Іванців М. - Щиро... "фальшивити не можна" (2014)
Коцюмбас Н. - Корисні поради для тележурналістів (2014)
Сич М. - "Не бійтесь заглядати у словник…" (2014)
Слов’янова М. - Журналістика: фах чи покликання? (2014)
Боярська З. І. - Досвід України у реалізації міжнародних економіко-правових механізмів забезпечення екологічної безпеки (2011)
Биков О. М. - Проблеми взаємовідносин держави і церкви: концептуальні засади (2011)
Грабовська Г. М. - Правові аспекти розвитку освіти директорії УНР (2011)
Кулиев И.О. - Азербайджанское Государство: демократическая, правовая, светская, унитарная республика, Муршудова С. Х. (2011)
Тріфонов С. Г. - Врегулювання відносин спадкування у договорах Русі з греками (2011)
Ухач В. З. - Наукові проблеми періодизації історії держави і права (2011)
Бойченко О. О. - Аналіз функціонування відомчих інформаційних ресурсів ОВС (2011)
Гончарук С. Т. - Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні, Нашинець-Наумова А. Ю. (2011)
Гудима Н. В. - Правове забезпечення адміністративної реформи (2011)
Ковінько Д. В. - Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні (2011)
Крикун В. Б. - Вдосконалення спеціального законодавства в сфері антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України (2011)
Кукшина О. О. - Актуальні проблеми розвитку інформаційного законодавства (2011)
Ладиченко В. В. - Системна єдність державної влади гарантія конституційної стабільності (2011)
Лісовська В. С. - Особливості кодифікації податкового законодавства України та проблеми його подальшого вдосконалення (2011)
Осипенко Н. А. - Правова природа адміністративно-правових засобів забезпечення особистої безпеки (2011)
Сопілко І. М. - Суб’єктний аналіз механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання класифікації фінансових санкцій (2011)
Ящищак О. Р. - Правове регулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг (2011)
Вавженчук С. Я. - Основні конструктивні елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (2011)
Коніжай Р. О. - До питання добровільного виконання судових рішень (2011)
Пономаренко О. В. - Поняття та класифікація технічних засобів захисту авторських прав, Молодід В. Ю. (2011)
Великанова М. М. - Правова характеристика сторін договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (2011)
Будім І. В. - Криміналізація невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (2011)
Діхтієвський П. В. - Досвід боротьби з тероризмом в Російській Імперії та можливості його застосування в сучасних умовах, Філонов О. В. (2011)
Мілімко Л. В. - Особливості протидії земельним правопорушенням (2011)
Городецька Ю. Ю. - Законодавче забезпечення доступності вищої освіти для студентської молоді з інвалідністю в європейських державах (2011)
Мельничук О. Ф. - Ознаки права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз (2011)
Сопілко І. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція до дня науки "Розвиток юридичної науки, правотворчості та правозастосування в період незалежності України", Великанова М. М. (2011)
Гуренко-Вайцман М. М. - "Людський зміст" римського права (2011)
Єряшов Є. К. - Адміністративно-правовий статус органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України (2011)
Корчак Н. М. - правова характеристика порушень конкурентного законодавства у авіатранспортній галузі: вітчизняний та міжнародний досвід (2011)
Яцишин Р. В. - Міжнародне екологічне судочинство (2011)
Андрухів І. О. - Політика радянської влади у сфері релігії у західній України у першій половині 60-х рр. ХХ ст., Калюжний Р. А., Шевченко А. Є. (2011)
Братасюк В. М. - Правова особистість у умовах правової реальності європейського середньовіччя (2011)
Босенко М. О. - Поняття та ознаки наказу як різновиду правового акту в органах внутрішніх справ України (2011)
Заяць Н. В. - Шляхи вдосконалення діяльності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні (2011)
Пильгун Н. В. - До питання про соціальне призначення держави (2011)
Шкварок Л. В. - Історичні аспекти формування правової думки стосовно власності (2011)
Бедь В. В. - Право сповідувати релігію як складове свободи совісті (2011)
Вовчук М. М. - Класифікаційні категорії в адміністративно-деліктном у праві (2011)
Городецька І. А. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність у сфері використання та охорони земельних ресурсів: досвід Російської Федерації (2011)
Кукшинова О. О. - Тенденції розвитку інформаційного законодавства (2011)
Мацелик Т. О. - Суб’єктивне публічне право як юридичний феномен (2011)
Сопілко І. М. - Конституційний процес в Україні: історія і сучасність (2011)
Бєлкін Л. М. - Податкові наслідки укладання договорів код-шерінгу (2011)
Великанова М. М. - Ризик як специфічна ознака договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (2011)
Коніжай Р. О. - Сутність механізму регулювання довгострокового кредитування, Коніжай М. В. (2011)
Боднарчук О. Г. - Щодо розмежування понять "правова робота" та "юридична служба" у сфері господарської діяльності (2011)
Оніщенко О. В. - Правовий статус керівника господарського товариства (2011)
Джурич О. Б. - Кримінальна відповідальність військових командирів (міжнародна правова практика) (2011)
Ларченко М. О. - Сімейні девіації як кримінологічна проблема (2011)
Лихова С. Я. - Вплив європейських норм та стандартів на юридичний процес в україні, Мінязєва Т. Ф. (2011)
Бєглий О. В. - Оcвіта і світогляд особистості початку ххі століття (2011)
Калюжний Р. А. - теорія природного права в юридичній думці російської імперії середини хіх початку ХХ ст.: до формування нової дослідницької парадигми, Сопілко І. М. (2011)
Горян Е. В - Забезпечення безпеки пасажирів при здійсненні міжнародних повітряних перевезень, Горян К. В. (2011)
Корчак Н. М. - Тенденція розвитку вітчизняного ринку авіаперевезень в контексті підготовки України до вступу в Єдине європейське небо, Капустинський О. А. (2011)
Хом’яченко С. І. - Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту (2011)
Резницька В. О. - Формування самооборони в західних областях України (1944-1954 р. р.) (2011)
Свиридюк Н. П. - Юридична відповідальність у механізмі правового регулювання (2011)
Боднарчук О. Г. - Аналіз сучасного стану проявів правопорушень з ознаками корупції в пенітенціарних установах України (2011)
Городецька І. А. - Особливості та зміст адміністративного провадження за скаргами громадян у сфері державного контролю за використанням та охороною земель (2011)
Драна І. В. - Адміністративно–правове забезпечення та організація фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності в Україні (2011)
Калюжний Р. А. - Роль Ради національної безпеки і оборони України в адміністративному регулюванні діяльності органів державної влади у боротьбі із наркозлочинністю, Бобрицький Л. В. (2011)
Кельбя С. Г. - Фінансова таємниця та відмивання коштів (2011)
Радзівіл К. С. - До питання правового забезпечення фінансової безпеки держави (2011)
Словська І. Є. - Депутатський запит як форма реалізації контрольної функції парламенту (за законодавством України) (2011)
Філик Н. В. - Особливості інституту представництва в нотаріальному процесі (2011)
Желеф Г. Б. - Історія виникнення та розвитку холдингових компаній (2011)
Козирєва В. П. - Проблеми третейського судочинства в Україні, Гаврилішин А. П. (2011)
Ментух Н. Ф. - Правове становище лізингових компаній за чинним законодавством України (2011)
Возьний В. І. - Значення законодавчого визначення поняття "правоохоронні органи" для кваліфікації погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (2011)
Драний В. В. - Фінансування тероризму і відмивання коштів (2011)
Канцір В. С. - Основні принципи і категорії синергетичної теорії як методологічної основи терорології (2011)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за злочини з ознаками екстемізму (проблеми кваліфікації за законодавством України та Російської Федерації), Нагаєва Т. І. (2011)
Малярчук Н. В. - Проблеми процесуальної регламентації порядку порушення кримінальних справ приватного обвинувачення (2011)
Потильчак А. О. - Мотивація подружніх вбивств (2011)
Шмигельський В. В. - Значення оперативного експерименту при розслідуванні злочинів пов’язаних з вчиненням хабарництва (2011)
Юзікова Н. С. - Заходи запобігання злочинності неповнолітніх за радянських часів (2011)
Пендюра М. М. - Проблемні аспекти виховання духовності особистості як необхідної складової соціальної безпеки України, Українчук О. В. (2011)
Сопілко І. М. - Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2011. Повітряне і космічне право" (24 листопада 2011 р, м. Київ), Великанова М. М. (2011)
Калюжний Р. А. - Перспективний напрям розвитку юридичної науки: трансформація правової системи в умовах глобалізації, Сопілко І. М. (2011)
Ларін О. С. - Лікування синдрому Нельсона методом ксенотрансплантації тканинних культур надниркових залоз і печінки, Січінава Р. М., Турчин І. С., Дроздович І. І., Сидоренко Л. М., Коваленко М. О., Гирявенко О. Я., Ковальська І. О. (2010)
Хоперія В. Г. - Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія у дітей: кореляція цитологічних і гістологічних діагнозів (2010)
Кротевич М. С. - Прогностичне значення гістологічних варіантів папілярного раку щитоподібної залози (2010)
Степура Н. М. - Рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на диференційований рак щитоподібної залози в процесі радіойодтерапії, Замотаєва Г. А. (2010)
Завгородній С. М. - Тиреотоксичне серце у хворих із зобом до і після хірургічного втручання, Доля О. С., Поляков М. М., Вільховой С. О. (2010)
Черенько М. С. - Хвороба Грейвса: діагностика, лікування, інтерпретація сироваткової концентрації тиреоїдстимулюючих антитіл, кальцію, кальцитоніну, Дашук Т. І. (2010)
Паєнок О. С. - Функціональний стан щитоподібної залози за наявності вузлових утворень у вагітних і його вплив на перебіг вагітності і здоров’я новонароджених (2010)
Рева Т. В. - Особливості діагностики гастроезофагальної рефлюксної хвороби на тлі гіпотиреозу (2010)
Глоба Є. В. - Цукровий діабет 1-го типу та його хронічні ускладнення у дітей і підлітків в Україні (2010)
Хижняк О. О. - Родинне накопичення цукрового діабету у хворих на цукровий діабет 2-го типу з різною вагою на момент народження, Тихонова Т. М., Черевко І. Г., Левченко Т. П., Великих Н. Є., Штандель С. А., Світлова-Коваленко О. О. (2010)
Самсон О. Я. - Особливості самоконтролю цукрового діабету у дітей і підлітків, Большова О. В., Музь В. А. (2010)
Микитюк М. Р. - Аналіз віддалених результатів лікування сомато- та соматомамотропіном (2010)
Тимощук О. М. - Досвід спостереження різних форм гінекомастії у дітей і підлітків (2010)
Красний М. Р. - Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом, Сергієнко В. О., Ковалишин В. І., Сергієнко О. О. (2010)
Кіхтяк О. П. - Інсуліночутливі тканини та маркери інсулінорезистентності за цукрового діабету 2-го типу (2010)
Камінський О. В. - Нестохастична ендокринна патологія: етапи розвитку (24 роки після аварії на ЧАЕС), Коваленко О. М. (2010)
Ляшук П. М. - Диференційний діагноз тиреотоксикозу, Станкова Н. І., Ляшук Р. П., Леонова М. О. (2010)
Хоперія В. Г. - Змішаний колоноклітинний і висококлітинний варіант папілярного раку щитоподібної залози, Гузь О. О. (2010)
Зелінська Н. Б. - Випадок пізньої діагностики сімейної форми вродженого пангіпопітуїтаризму, Глоба Є. В., Ніфонтова Л. В. (2010)
Ромаскевич Ю. А. - Випадок медулярного раку щитоподібної залози (2010)
Зелінська Н. Б. - Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні 2009 року, Руденко Н. Г., Осташко С. І. (2010)
Черенько М. С. - Школа європейської асоціації педіатричної ендокринології (2010)
Фуштей І. М. - Структурне ремоделювання серця у хворих з фібриляцією передсердь, Соловйов О. В., Сідь Є. В. (2013)
Абрамов А. В. - Функціональний стан лей-енкефалінергічної системи аркуатних ядер гіпоталамуса в динаміці розвитку стрептозотоцин-індукованого діабету у щурів, Карнаух М. М., Мельникова О. В., Бессараб Г. І. (2013)
Лихацька Г. В. - Аспекти діагностики кислотозалежних захворювань (2013)
Сельський П. Р. - Обґрунтування ефективності тестового іспиту як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря (2013)
Банадига Н. В. - Мікроелементний баланс при залізодефіцитній анемії в дитячому віці, Рогальська Я. В. (2013)
Бондарчук Т. І. - Зміни процесів ліпопероксидації, активності NO-синтазної системи та аргінази у підшлунковій залозі щурів за умов стресу, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2013)
Ваврух П. О. - Особливості кардіоінтервалограм при кардіоміопатії за умов ендотоксикозу, Боднар Я. Я., Ваврух Г. П. (2013)
Ванчуляк О. Я. - Діагностика гострої коронарної недостатності методом статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда (2013)
Венгер О. П. - Вплив когнітивного дефіциту на соціальне функціонування пацієнтів з параноїдною шизофренією та диференціальний підхід до його психофармакологічної корекції, Смашна О. Є., Мисула Ю. І. (2013)
Виноградова О. М. - Використання сучасних антимікробних і протизапальних препаратів місцевої дії в лікуванні запальних захворювань пародонта (2013)
Войтович О. В. - Наслідки впливу техногенного забруднення на мукозальний імунітет, Камишний О. М. (2013)
Гасюк П. А. - Особливості ультраструктурної організації емалі та дентину малих кутніх зубів людини, Ковтун Н. Я. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Клініко-лабораторне обгрунтування ефективності кореня солодки в лікуванні грипозного стоматиту у дітей (2013)
Герасимюк І. Є. - Особливості кровопостачання головного мозку в щурів у нормі, Гаврищук Ю. М. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональне обгрунтування застосування препарату "Полісорб" як ефективного засобу надання першої допомоги при опіках рогівки лугом, Романюк Т. І. (2013)
Геряк С. М. - Оцінка факторів запалення у вагітних із метаболічним синдромом (2013)
Гумінська О. Ю. - Перспективи застосування "Квертину" за умов хронічного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів, Рикало Н. А. (2013)
Гуранич Т. В. - Зміни показників ліпідного обміну у щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією на тлі комбінованого дефіциту йоду й міді та оптимізація їх корекції (2013)
Дуда К. М. - Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи у щурів за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі цукрового діабету типу 2, Вонс Б. В., Кліщ І. М. (2013)
Катеренчук І. П. - Морфофункціональна характеристика міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з нестабільною стенокардією, ожирінням та порушеннями пуринового обміну, Мохначов О. В. (2013)
Кащенко С. А. - Взаємозалежність між показниками пейєрових бляшок тонкої кишки щурів після корекції імунофаном імуносупресивного стану, Морозова О. М., Петізіна О. М. (2013)
Ковальчук А. О. - Ефективність комбінованого застосування поліуретанових абсорбентів та первинних ранових покриттів при проведенні раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою, Дем’янчук В. В. (2013)
Коврига М. Ф. - Гістостереометрична характеристика серцевого м’яза при токсичних ураженнях (2013)
Колішецька М. А. - Стан прооксидантної та антиоксидантної системи в легенях морських свинок у ранній період формування експериментальної бронхіальної астми (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан ендокринологічної служби на Тернопіллі (2013)
Копач О. Є. - Особливості гемодинамічних порушень печінки в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку (2013)
Котляренко Л. Т. - Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом, Ружицька О. Ю. (2013)
Кубаев А. С. - Особенности риномаксилярного комплекса у взрослых больных с верхней микрогнатией, Абдукадыров А. А., Юсупов Ш. Ш. (2013)
Левчук Р. Д. - Pоль ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в патогенезі ураження стінки тонкої кишки в динаміці краніоскелетної травми, Дейкало І. М. (2013)
Лісничук Н. Є. - Фактор антиоксидантного захисту – ефективний показник оцінки про- та антиоксидантних процесів в умовах експериментального канцерогенезу та його сорбційна корекція, Демків І. Я., Чихира О. В. (2013)
Маланчук Л. М. - Oбгрунтування застосування метаболічного імуномодулятора при експериментально індукованому генітальному ендометріозі у щурів, Краснянська Л. О. (2013)
Марценюк В. П. - Оптимізаційний підхід для обґрунтування розгалуження мікросудинних вузлів, Вакуленко Д. В. (2013)
Мацко Н. В. - Хелікобактерна інфекція у розвитку і перебігу захворювань тканин пародонта при гастродуоденальних виразках, Бондаренко Ю. І. (2013)
Мерлєв Д. І. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирки в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання, Гудима А. А. (2013)
Николишин Л. В. - Співвідношення показників тиреоїдної системи, мікроелементного балансу та антиоксидантного захисту у щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією на тлі комбінованого дефіциту йоду й селену та за умов корекції (2013)
Онуфрович О. К. - Стан глутатіонової антиоксидантної системи сперматозоїдів при екскреторно-токсичній формі неплідності чоловіків, Фафула Р. В., Воробець Д. З. (2013)
Риндіна Н. Г. - Показники ферокінезу як прогностичні маркери якості життя анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність, поєднану з хронічною хворобою нирок, та їх динаміка під впливом терапевтичної корекції, Кравчун П. Г., Мішина М. М. (2013)
Савчук М. М. - Деякі особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на грип та ГРВІ, Климнюк С. І., Покришко О. В., Андрейчин Ю. М., Красій Н. І. (2013)
Садляк О. В. - Специфіка синтезу ендотеліоцитами нітрозоглутатіону в умовах in vitro при змодельованій хронічній імунокомплексемії (2013)
Сас П. А. - Патогенетична роль пероксидного окиснення ліпідів в пошкодженні нирок при гострому ураженні легень (2013)
Семенів Д. В. - Фармакологічне вивчення гіполіпідемічних властивостей субстанцій аронії чорноплідної (2013)
Скочило О. В. - Особливості рентгенологічної картини відновлення кісткових дефектів щелеп щурів в експерименті при застосуванні імплантаційного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду, Мисула І. Р., Данилевич Ю. О. (2013)
Смашна О. Є. - Терапевтична резистентність депресивних порушень невротичного реєстру як результат порушень комплаєнтності (2013)
Сорока Ю. В. - Фактори розвитку оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу та їх сорбційна корекція, Ковальчук Ю. О., Олещук О. М. (2013)
Сохор Н. Р. - Апоптоз лейкоцитів крові при різних підтипах ішемічного інсульту в гострому періоді (2013)
Сулхдост І. О. - Дії неселективного блокатора опіоїдних пептидів налоксону на морфофункциональний стан тимуса при запаленні, Шутова Н. А., Кучерявченко М. О. (2013)
Ткаченко М. Ф. - Хроматомасспектрометричне визначення летких компонентів листків Scorzonera Hispanica (2013)
Топол І. О. - Вплив соціального стресу на розподіл RORt-експресуючих клітин кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів, Камишний О. М. (2013)
Тучак О. І. - Метаболічні зміни в тканинах головного мозку і щитоподібної залози щурів із експериментальним гіпотиреозом (2013)
Уштан С. В. - Неспецифічний імунний захист на слизових при неускладнених переломах нижньої щелепи, Лаповець Н. Є., Лаповець Л. Є. (2013)
Федорів О. Є. - Дія ацетату свинцю на фоні питної води з вмістом стеаратів натрію та калію на процес перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин (2013)
Фоменко І. С. - Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на стан системи NO-синтаза/аргіназа у товстій кишці за умов стресу, Ємельяненко В. Ю., Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2013)
Шебалдова К. О. - Фармакокорекція порушень вуглеводного обміну препаратом "ВІТАГЕРМ-3” у тварин з гіпоксичним синдромом, Міщенко К. М. (2013)
Шкробот Л. В. - Рівень ендогенної інтоксикації при експериментальному моделюванні гострої кишкової непрохідності та при застосуванні нового методу її корекції (2013)
Шутова Н. А. - Патогенетична оцінка цитохімічного методу визначення функціональної активності еозинофілів при гострому запаленні (2013)
Шутурма О. Я. - Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи, Лісничук Н. Є., Довгалюк А. І. (2013)
Яковлєва Л. В. - Морфологічні дослідження впливу настоянки "Касдент" на стан слизової оболонки присінка рота у щурів в умовах експериментального гінгівіту, Лар’яновська Ю. Б., Стефанів І. В. (2013)
Ящишин З. М. - Зміни в мікроциркуляторному руслі м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після правобічного перетину вагосимпатичного стовбура, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Рогужинська В. Г. (2013)
Бакалець О. В. - Вплив диференційованого лікування на метаболізм оксипроліну у хворих на алергодерматози із цитомегалією, Марущак М. І., Дзига С. В., Бегош Н. Б., Заєць Т. А. (2013)
Близнюк Р. В. - Особливості жовчоутворювальної і жовчовидільної функцій печінки в умовах політравми і хронічного гепатиту (2013)
Боб О. О. - Зміна рівня амінотрансфераз за умови екпериментального аліментарного ожиріння, Мялюк О. П., Антонишин І. В., Марущак М. І. (2013)
Бойків Н. Д. - Особливості змін С-реактивного білка в крові пацієнтів, хворих на рак товстого кишечника, що ускладнився гострою кишковою непрохідністю, Лаповець Л. Є., Лавро З. Я. (2013)
Бондарчук Т. І. - Зміни активності NO-синтазної системи та аргінази у підшлунковій залозі щурів за умов стресу, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2013)
Вісьтак Г. І. - Гемодинамічний супровід поліваріантних вегетотропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець, Попович І. Л. (2013)
Воробець З. Д. - Стан аргіназно-NO-ситазної системи лімфоцитів крові при розвитку раку яєчника, Якубець О. І., Воробець Д. З. (2013)
Ганчева О. В. - Порушення метаболічних процесів у дорослих нащадків самиць із гестаційним діабетом внаслідок негативного впливу хронічної гіперглікемії в ембріогенезі, Абрамов А. В., Вородєєва Ю. І., Мельникова О. В. (2013)
Герасимчук М. Р. - Стан антиоксидантної системи захисту за умов гострого легеневого ушкодження при критичних станах в експерименті, Заяць Л. М., Кліщ І. П., Волобуєва В. В. (2013)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артерій камер серця з різними типами кровопостачання під впливом хімічних речовин, Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. (2013)
Гнатюк М. С. - Особливості структурно-функціональної гетерогенності гепатоцитів ушкодженої печінки, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2013)
Гоженко А. І. - Аналіз і особливості клініко-алергологічних і клініко-лабораторних характеристик хворих на поліноз в Одесі, Гармідер О. В. (2013)
Гузь Л. В. - Вплив тиреоїдних гормонів на формування умовно-рефлекторної реакції у щурів (2013)
Демкович А. Є. - Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові в динаміці розвитку постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотріазоліном, Бондаренко Ю. І. (2013)
Денефіль О. В. - Статеві особливості адаптації холінорецепторів до пошкоджувальної дії адреналіну, Пришляк А. М. (2013)
Дзецюх Т. І. - Активність лізосомальних ферментів у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу (2013)
Заєць Н. С. - Особливості електричної активності ерготропної та трофотропної зон гіпоталамуса в умовах дистильованого питного режиму, Бурцева Д. О., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2013)
Іваненко Т. В. - Стимуляція функціонального стану бета-клітин панкреатичних острівців багатоденною переривчастою гіпоксією, Абрамов А. В., Колесник Ю. М., Жулінський В. О., Ковальов М. М. (2013)
Іваницька О. М. - Вегетативний механізм холецистокінетичних і кислотосекреторних ефектів мінеральної води джерела № 2 курорту Трускавець, Попович І. Л. (2013)
Квітницька-Рижова Т. Ю. - Вікові структурні особливості міокарда при різних варіантах моделювання кардіоміопатії, Ступіна О. С., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Олар В. В. (2013)
Кияк Ю. Г. - Ультраструктурні ознаки депонування кальцію в міокарді при поєднанні інфаркту з цукровим діабетом 2 типу, Барнетт О. Ю., Кияк Г. Ю. (2013)
Кіщук Б. М. - Зміни субмікроскопічної організації альвеолярних макрофагів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Заяць Л. М. (2013)
Кліщ І. М. - Патогенетична роль активних форм кисню у перебігу синдрому гострого пошкодження легень , Криницька І. Я., Габор Г. Г., Кирилів М. В., Бекус І. Р. (2013)
Козявкіна О. В. - Невральна регуляція фагоцитозу у здорових чоловіків, Козявкіна Н. В., Бариляк Л. Г., Попович І. Л. (2013)
Колесник Ю. М. - Спадкова залежність формування метаболічних порушень у щурів лінії SHR на фоні артеріальної гіпертензії, Абрамова Т. В., Самойленко Н. Ю., Тіщенко С. В. (2013)
Колодницька Г. Б. - Роль порушень цитокінового профілю у патогенезі пародонтиту, індукованого ендотоксином грамнегативної мікрофлори, Щерба В. В., Корда М. М. (2013)
Копач О. Є. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс в динаміці скелетної травми на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку (2013)
Костенко В. О. - Дизрегуляторні механізми ушкодження слинних залоз та пародонта за умов надлишкового утворення оксиду азоту, Богданов О. В., Єлінська А. М., Ляшенко Л. І., Нагорняк І. В. (2013)
Костіна О. О. - Особливості змін показників антиоксидантного захисту в гомогенаті серця у щурів у динаміці гострого ураження легень (2013)
Котюжинська С. Г. - Стан ліпідтранспортної системи у хворих на атеросклероз при вуглеводному навантаженні, Савицький І. В., Гончарова Л. В., Шпак В. С. (2013)
Кравець Б. Б. - Динаміка активності супероксиддисмутази в легенях при експериментальній бронхіальній астмі в умовах пневмонії (2013)
Кремінська І. Б. - Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи при фізичних навантаженнях різного виду та інтенсивності, Заяць Л. М., Свистак О. Д. (2013)
Кучерявченко М. О. - Морфофункціональний стан реґіонарних лімфовузлів при первинно хронічному імунному запаленні (2013)
Лаповець Л. Є. - Стан системи гемостазу у хворих на цироз печінки та виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнену стравохідно-шлунковою кишковою кровотечею, Лавро З. Я., Бойків Н. Д. (2013)
Левчук Р. Д. - Патогенетичні особливості ураження тонкої кишки в умовах скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання (2013)
Лісуха Л. М. - Вивчення стану вегетативної нервової системи до та після інструментальної оротерапії у дітей, що проживають на радіонуклідно забруднених територіях (2013)
Лук’янченко О. І. - Прогнозування індивідуальної резистентності слизової шлунка і міокарда щурів до стресорних пошкоджень, Будник О. М., Попович І. Л. (2013)
Марчишин С. М. - Експериментальне підтвердження стрес-лімітувального ефекту від дозованих фізичних навантажень, Сатурська У. В. (2013)
Максимюк Г. В. - Вміст та співвідношення іонів лужних металів за дії моно- і полікомпонентних розріджувачів спермии (2013)
Мацко Н. В. - Helicobacter pylori як патогенетичний чинник у розвитку захворювань пародонта при гастродуоденальних виразках (2013)
Мельник О. В. - АТФ-азні активності лімфоцитів периферійної крові у хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П. (2013)
Мельничук О. А. - Силові характеристики скорочення m. gastrocnemius у алкоголізованих щурів за умов унілатеральної васкулярної ішемії, Мотузюк О. П. (2013)
Мерецький В. М. - Апоптоз нейтрофілів та його зв’зок з оксидативним стресом при експериментальній черепно-мозковій травмі на фоні цукрового діабету (2013)
Мерлєв Д. І. - Патогенетичні особливості дисфункції нирки в умовах скелетної, черепно-мокової травм та їх поєднання (2013)
Михайлюк В. М. - Реакція серця самців і самок щурів з гіпотиреозом на подразнення блукаючого нерва (2013)
Монастирський В. А. - Стрес і тромбін-плазмінова система організму (2013)
Міц І. Р. - Протекторна роль системи глутатіону в щурів, які зазнали пренатального стрессу (2013)
Нестерук С. О. - Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура при гострій затримці сечі (2013)
Ніколаєва О. В. - Патогенний вплив незбалансованого харчування вагітних щурів на морфофункціональний стан ендокринної частини підшлункової залози їх нащадків, Ковальцова М. В., Татарко С. В., Ливиненко О. Ю. (2013)
Паласюк Б. О. - Зміни процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у ротовій рідині дітей старшого шкільного віку залежно від рівня тривожності, Паласюк О. І. (2013)
Перцова Ю. Г. - Сучасні погляди на роль стресу у розвитку раку молочної залози, Бахтізін М. А., Бахтізіна А. О. (2013)
Петров В. А. - Розпізнавання станів синдрому відміни після вживання алкоголю за параметрами вегетативної нервової системи (2013)
Пиндус В. Б. - Особливості змін активності супероксиддисмутази в міокарді в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту (2013)
Плотнікова Л. М. - Вплив донора сірководню на проліферативну активність клітинної лінії 4BL людини (2013)
Половинко І. С. - Нейроендокринно-імунні взаємозв’язки у щурів-самців за умов хронічного стрессу, Заяць Л. М., Попович І. Л. (2013)
Попович І. Л. - Негайний вплив християнської молитви на параметри ЕЕГ і кірліанограми, Бабелюк В. Є., Королишин Т. А., Дубкова Г. І. (2013)
Пороховська Н. В. - Характеристика показників енергетичного метаболізму у морських свинок при експериментальному пошкодженні серця імунними комплексами (2013)
Потіха Н. Я. - Сучасні погляди на моделювання дилатаційної кардіоміопатії у експерименті (2013)
Родинський О. Г. - Стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів за умов експериментального гіпертиреозу, Гузь Л. В., Гузь В. А. (2013)
Ромашкіна О. А. - Морфометрична характеристика компонентів ниркових тілець та звивистих канальців нефронів нирок щурів при експериментальному атеросклерозі та за умов його генної корекції (2013)
Сас Л. М. - Зміщення адренергічно-холінергічного балансу і тахікардія при тиреотоксикозі (2013)
Сас П. А. - Рівень ендогенної інтоксикації та морфологічні зміни нирки при синдромі гострого ураження легень в експерименті (2013)
Сатурська Г. С. - Особливості динаміки оксипроліну як біологічного маркера змін у сполучній тканині при експериментальному дифузному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії (2013)
Скірак З. С. - Динаміка зв’язувальної функції альбумунів в умовах гострого токсичного алкогольного гепатиту (2013)
Ступницький М. А. - Тяжкість оксидативного стресу як додатковий критерій травматичного шоку у пацієнтів з поєднаною торакальною травмою (2013)
Тимофійчук І. Р. - Стан протео- та фібринолітичної активності структур головного мозку та рівень метаболітів монооксиду нітрогену у щурів різних вікових групп, Анохіна С. І. (2013)
Ткаченко Г. М. - Функціонування мітохондрій міокарда щурів за кобальтової кардіоміопатії: роль оксиду азоту, Кургалюк Н. М. (2013)
Топол І. О. - Вивчення експресії транскрипційного фактора NF-KB структурами калт щурів в умовах хронічного соціального стресу і модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. М. (2013)
Усинський Р. С. - Підготовка тварин до адреналінового пошкодження міокарда як спосіб зменшення їх смертності в експерименті, Пелих В. Є. (2013)
Фекета В. П. - Функціональний стан автономної нервової системи у здорових осіб з різним співвідношенням жирової та м’язової тканин, Райко О. Ю., Ківежді К. Б., Савка Ю. М., Цяпець Г. Б., Цяпець С. В. (2013)
Флюнт В. Р. - Нейрогормональний механізм впливу біоактивної води Нафтуся на літогенність сечі у щурів, Флюнт І. С., Попович І. Л. (2013)
Фоменко І. С. - Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на стан системи NO-синтаза/аргіназа у товстій кишці щурів за умов стрессу, Ємельяненко В. Ю., Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності розвитку гіпертиреозу в щурів, Гаврисьо В. А. (2013)
Хара М. Р. - Морфологічні особливості міокарда при цукровому діабеті в умовах застосування блокатора оксиду азоту, Головач Н. А. (2013)
Хара М. Р. - Вплив системи оксиду азоту на холінергічну регуляцію серця при пошкодженні його адреналіном залежно від статі та активності статевих залоз, Кузів О. В., Пелих В. Є. (2013)
Хара М. Р. - Роль мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном залежно від статі, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. І., Головецька З. С. (2013)
Худан-Цільо І. І. - Перспективи застосування нанотехнологій для лікування дерматитів, Корда М. М. (2013)
Шеремета Л. М. - Про побічні реакції лікарських засобів, що впливають на нервову систему, зареєстровані в Івано-Франківській області протягом 2007-2012 рр. (2013)
Щерба В. В. - Ліпополісахаридне запалення тканин пародонта – зручна і патогенетично обгрунтована модель пародонтиту, Колодницька Г. Б., Корда М. М. (2013)
Юзич І. А. - Вплив професійних шкідливостей та шкідливих звичок на ехокардіографічні показники у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією, Кияк Ю. Г. (2013)
Ющак М. В. - Рост і формоутворення скелета у віковому аспекті, Боймиструк І. І., Ющак О. М., Гантімуров А. В. (2013)
Янушевич І. Б. - Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом, Регеда М. С., Пороховська Н. В. (2013)
Гузь В. І. - Природна класифікація гонадотропних ефектів біоактивної води Нафтуся, Чебаненко Л. О. (2013)
Калініченко О. В. - Енергетична безпека України, Лесюк А. С. (2013)
Лазаренко Д. О. - Системний підхід до створення інформаційної інфраструктури на підприємстві (2013)
Пасічник І. В. - Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності, Галушко Ю. П. (2013)
Дубовик О. Ю. - Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу, Гавриленко Н. В. (2013)
Корнієнко Т. М. - Оцінка ефективності напрямів підвищення якості продукції (2013)
Жавнерчик О. В. - Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування (2013)
Тяжкороб І. В. - Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації (2013)
Турчин Л. Є. - Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи (2013)
Марчук У. О. - Функції контролю в системі управління підприємством, Романчук А. А. (2013)
Пришляк Г. Я. - Методологія дослідження демократичного контролю в Україні (2013)
Скоробогатова В. В. - Облікова політика в аспекті відображення монетарних активів (2013)
Волохата В. Є. - Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку (2013)
Замлинська О. В. - Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку ліфтового обладнання України, Росії та Білорусії (2013)
Гвоздю С. Ю. - Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств (2013)
Сидоренко О. М. - Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків (2013)
Супруненко С. А. - Удосконалення методики податкового планування в податкових органах (2013)
Сітшаєва Л. З. - Становлення оподаткування підприємств будівельного комплексу України (2013)
Мельникович В. М. - Про деякі проблеми професійного відбору персоналу до органів внутрішніх справ (2013)
Складання зведеної податкової звітності у питаннях та відповідях (2013)
Що потрібно знати про сплату авансових внесків платниками податку на прибуток (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів приватних нотаріусів? (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів фізичних осіб, які займаються незалежною адвокатською діяльністю (2013)
Щодо порядку та особливостей сплати екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (2013)
Як визначити склад доходів фізичних осіб – платників єдиного податку? (2013)
Потапов А. Д. - Развитие физико-химической теории эффективных напряжений для песчаных грунтов, Потапов И. А., Шименкова А. А. (2014)
Chen Zijian - Pore pressure prediction in the Dongfang 1-1 gas field, Yinggehai basin, Deng Jingen, Yu Baohua, Yan Chuanliang (2014)
Смирнов А. Я. - Геологическое строение залежей гематитовых кварцитов Криворожского бассейна, Евтехов Е. В., Евтехов В.Д. (2014)
Кріль С. Я. - Фізико-хімічні умови формування арагоніту в жилах крейдових відкладів південно-східної частини Українських Kарпат, Ціхонь С. І. (2014)
Попович И. Н. - Устойчивость развития угольной отрасли – приоритет государства (2014)
Баранов В. А. - Стадии литогенеза и закономерности уплотнения пород (2014)
Зайченко С. В. - Формування геотехнічних властивостей прилеглого контуру гірського масиву тунелю методом роликового пресування, Шевчук С. П. (2014)
Холодняков Г. А. - Выбор и обоснование параметров технологии формирования хвостохранилищ в теле отвалов вскрышных пород, Аргимбаев К. Р. (2014)
Шашенко А. Н. - Оценка параметров геомеханической системы "парные выработки-целик-очистной забой", Сторчак Г. Г., Логунова А. О., Король А. Ю. (2014)
Передрій О. І. - Підвищення термо- та жаростійкості захисних покриттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів (2014)
Каплун І. П. - Аналіз напрямів підвищення ефективності осьових ступенів свердловинних насосів, Оприско М. Б., Рупрехт A. (2014)
Бешта А. С. - Оптимальный раскрой длинномерного проката на прокат товарной длины, Кузьменко М. Ю., Бойко О. А., Соколова А. С. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Геомеханическая оценка устойчивости оползневого склона методом конечных элементов, Ковров А. С., Кирияк К. К. (2014)
Тяпкин О. К. - Формализация процесса геоэкологического картирования по геолого-геофизическим данным, Пигулевский П. И., Билашенко О. Г. (2014)
Агафонов Ю. Г. - Инфразвуковая техника и технология – инновационное направление в интенсификации процессов горного производства, Дудченко О. Л., Федоров Г. Б. (2014)
Колесник В. Є. - Підвищення ефективності освітлення шахтної води в удосконаленому відстійнику за рахунок використання коагулянту, Кулікова Д. В. (2014)
Рузова Т. А. - Сегментация агрегированных элементов дисперсных образований с помощью диаграммы вороного, Толстопят А. П., Елисеев В. И., Флеер Л. А. (2014)
Залізко В. Д. - Формирование системы социально-экономических показателей развития регионов Украины на примере сельских территорий (2014)
Федоров В. А. - Управление развитием научно-образовательной сети в современных социально-педагогических условиях, Давыдова Н. Н. (2014)
Єлісєєва О. К. - Стратегічне планування розвитку кредитних спілок на базі промислових та гірничодобувних підприємств, Стоянов Г. С. (2014)
Вагонова О. Г. - Соціально-економічні аспекти інвестиційної діяльності підприємств у сфері охорони праці, Касьяненко Л. В. (2014)
Сторінка редактора (2014)
Поздравляем с днем рождения членов редакционного совета! (2014)
Тавокина Л. В. - Мужское бесплодие. Генетические аспекты (2014)
Синяченко О. В. - Клинико-морфологические сопоставления признаков поражения почек при геморрагическом васкулите с экстраренальными проявлениями заболевания, Бевзенко Т. Б., Синяченко П. О., Дядык Е. А. (2014)
Jörres A. - ERBP: Клинические рекомендации по острому повреждению почек (ОПП). Часть 2. Почечно-заместительная терапия, John S., Lewington A., Pieter M. ter Wee, Vanholder R., Biesen W. V., Tattersall J. (2014)
Spasovski G. - Клінічна практична настанова з діагностики та лікування гіпонатріємії, Vanholder R., Allolio B., Annane D., Ball S., Bichet D., Decaux G., Fenske W., Hoorn E., Ichai C. (2014)
Thomas D. W. - Настанови з лабораторної діагностики функціонального дефіциту заліза, Hinchliffe R. F., Briggs C., Macdougall I. C., Littlewood Т., Cavill I. (2014)
Моксонидин в терапии хронической болезни почек, ассоциированной с артериальной гипертензией (2014)
Україна відзначила Всесвітній день нирки (2014)
Пам’ятка для пацієнта з набряками (2014)
Чернєй В. В. - Актуальні питання взаємодії суб’єктів запобігання економічній злочинності в Україні (2014)
Катеринчук К. В. - Чинники соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я особи (2014)
Джужа А. О. - Розпусні дії сексуального характеру щодо дітей та підлітків (2014)
Ємець О. М. - Пошук оперативними підрозділами Мвс України фактичних даних про звідництво для розпусти (2014)
Кравченко А. О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із незаконною трансплантацією органів або тканин людини (2014)
Малишев К. В. - Виявлення злочинів, що вчиняються під час проведення незаконних операцій із брухтом кольорових і чорних металів (2014)
Нечитайло В. А. - Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів (2014)
Орлов Ю. Ю. - Синергетика та пізнання правових явищ, Джужа О. М., Орлова О. Ю. (2014)
Галан Н. В. - Застосування методів психотерапії у слідчій практиці (2014)
Беспаль О. Л. - Життя та здоров’я особи як самостійні об’єкти кримінально-правового захисту: часові межі їх забезпечення (2014)
Василинчук В. І. - Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель, Сливенко В. Р. (2014)
Кінащук Л. Л. - Права та обов’язки аудиторів у законодавстві України (2014)
Медвідь Л. П. - Правове регулювання прав і свобод військовослужбовців у незалежній Україні (2014)
Рогатюк І. В. - Роль прокурора у звільненні особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2014)
Топчій В. В. - Засади взаємодії слідчого та суб’єктів, які здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (2014)
Григоренко І. А. - Напрями подальшого реформування органів внутрішніх справ у контексті євроінтеграції (2014)
Малишко В. М. - Паризька декларація про морські війни 1856 року та скасування каперства (2014)
Чернявський С. С. - Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях: проблеми теорії та практики (2014)
Ахмедова Д. И. - Особенности течения неонатального периода и гормональной адаптации у маловесных новорожденных, Мирходжаева Н. П., Закырова Н. И. (2009)
Денефіль О. В. - Зміни показників кардіоінтервалографії у студентів з автономними дисфункідями за різних типів медико-метеорологічної ситуації (2009)
Дубинина В. Г. - Общая активность оксида азота и уровень молекул средней массы у пациенток с опухолями яичников, Рыбин А. И., Амбросийчук К. В. (2009)
Камышный A. M. - Влияние экспериментального сахарного диабета на особенности экспрессии иммунной субъединицы протеасомы LMP-2 и проапоптотического белка р53 в тимусе у крыс со спонтанной гипертензией (2009)
Козлова О. Н. - О терапевтической эффективности при использовании комплексных лечебных воздействий детям с моторными синдромами перинатальной патологии ЦНС (2009)
Коболев Е. В. - Тиол-дисульфидная система крови крыс в отдаленном периоде коразолового киндлинга и эффекты пентоксифиллина (2009)
Кузьмінова Н. В. - Досвід лікування резистентної артеріальної гіпертонії, Серкова В. К. (2009)
Носивец С. М. - Медицинская реабилитация пациентов при переломах ключицы, Носивец Д. С. (2009)
Лоскутов О. Є. - Динаміка відновлення функції кінцівок після остеосинтезу переломів пластинами з корундовим покриттям, Спесивий І. І. (2009)
Разнатовська О. М. - Патоморфоз туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у дітей в сучасних умовах (2009)
Тарайра И. А. - Турбулентность сердечного ритма как предиктор внезапной смерти после инфаркта миокарда (2009)
Шевченко І. М. - Оцінка функціонального стану системи аналізаторів спортсменок-бадмінтоністок (2009)
Білай І. М. - Критерії вибору чисто прогестагенових контрацептивів, Остатка В. Ф., Погорілець О. А., Войтенко Г. М., Резніченко Г. І. (2009)
Коваленко Св. М. - Актуальність створення нових комбінованих лікарських препаратів гепатопротекторної дії, Губін Ю. І. Коваленко С. М., Прохватило О. І. (2009)
Сыволап В. Д. - Инсулинорезистентность: механизмы развития, возможности коррекции, Каджарян В. Г., Лашкул Д. А., Киселев С. М. (2009)
Рекалов Д. Г. - Современные подходы к ранней диагностике ревматоидного артрита, Медведчук Г. Я., Свистун С. И., Шевченко М. В. (2009)
Рябоконь О. В. - Клінічна характеристика кишкового єрсиніозу, викликаного yersinia enterocolitica O3 сероваром, Дубинська Г. М., Рябоконь Ю. Ю. (2009)
Шкварковський I. B. - Розробка алгоритму лікувальної тактики у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2009)
Гусарова Т. Д. - Дослідження полісахаридного складу плодів сніжноягідника білого (symphoricarpos albus), Гусаров В. Г., Коваленко С. М., Губін Ю. І. (2009)
Євтушенко О. М. - Ризики товаропросування нових лікарських засобів, Мнушко З. М. (2009)
Каплаушенко А. Г. - Розробка методів якісного та кількісного визначення морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Васюк С. О., Тарханова О. О. (2009)
Колесник Ю. М. - Фармакологічний нагляд: оцінка співвідношення користь/ризик при виборі лікарських засобів, Крайдашенко О. В., Сиволап В. В., Стець Р. В., Мотовица Н. Я., Севальнева Н. О., Стець В. Р. (2009)
Котвіцька А. А. - Науково-практичні рекомендації впровадження соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів в Україні, Немченко А. С. (2009)
Корниенко В. И. - Исследование острой токсичности и диуретической активности аммонийных солей бета-(3,7-ди - и - 1,3,7-триметилимидазо, Самура Б. А., Романенко Н. И., Глущенко М. В. (2009)
Корніевський Ю. І. - Порівняльна характеристика компонентів ефірної олії валеріани лікарської, Корнієвська В. Г., Макаренко О. Г., Панченко С. В., Кутова Д. В. (2009)
Мамедова C. O. - Дослідження вуглеводів суниці лісової, Журавель І. О., Павлій О. І. (2009)
Парченко В. В. - Піперидиній 2- |5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо| ацетат, що виявляє противірусну активність по відношенню до вірусів курячих ембріонів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Пархоменко Л. І., Іздепський В. Й., Ільіна О. В., Погорлюк А. Ю. (2009)
Сергеева О. Ю. - Розробка методики стандартизації комплексного гомеопатичного препарату протиалергійної дії та дослідження його стабільності в процесі зберігання, Тихонова С. О. (2009)
Унгурян Л. М. - Фізико-хімічні дослідження сиропу "Прополіс-ЛМ", Тихонов О. І. (2009)
Ярних Т. Г. - Вивчення фармакологічної активності мазі "Дермалік", Малоштан Л. М., Гаркавцева О. А., Малоштан А. В. (2009)
Акулова О. М. - Алгоритм ідентифікації біологічного терористичного акту, Кочін І. В., Ількаєв Д. В., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2009)
Крайдашенко О. В. - Сообщения о побочных реакциях на лекарственные средства, Сиволап В. В., Стец Р. В. (2009)
Вдовенко Н. М. - Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві (2013)
Стадник В. П. - Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки (2013)
Шкрабан В. В. - Напрями удосконалення первинного обліку виробництва продукції свинарства (2013)
Джемелінська Л. В. - Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України (2013)
Рожко О. Д. - Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення, Пітенко Ю. О. (2013)
Сімахова А. О. - Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України (2013)
Селіверстова Л. С. - Дослідження внутрішнього середовища підприємства середнього бізнесу та підвищення рівня конкурентоспроможності його продукції, Рябушенко Ю. О. (2013)
Федишин М. П. - Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Смолич Д. В. - Інформаційне забезпечення створення та розвитку інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів (2013)
Нідзельська В. В. - Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації (2013)
Каламбет С. В. - Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине (2013)
Жавнерчик О. В. - Напрями подолання конфліктності земельних відносин (2013)
Нікіфорова І. І. - Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції (2013)
Мельник В. В. - Адміністрування фінансової безпеки суб’єктів довірчого управління майном (СДУМ) на державному рівні (2013)
Сєміколенова С. В. - Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків (2013)
Качалай В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах (2013)
Особливості оподаткування та звітності громадських та інших неприбуткових організацій (2013)
Надання в оренду нерухомості фізичною особою, яка є інвалідом (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (2013)
Як зареєструвати договір оренди на земельну ділянку за новим законодавством (2013)
Строк оскарження податкового повідомлення-рішення в суді (2013)
Реєстрація громадського об’єднання за новим законодавством (2013)
Про виклик до суду оголошуватимуть у ЗМІ (2013)
Реєстрація громадського об’єднання за новим законодавством (2013)
Питання іноземного інвестування: позиція органів влади (2013)
Огляд ринку іпотечного кредитування станом на 12 березня 2013 року (2013)
Гошовська В. В. - Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні (2013)
Натарова О. В. - Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення (2013)
Кінєва Т. С. - Інформаційна політика управління відтворенням біологічного капіталу сільськогосподарських підприємств (2013)
Петлюк Ю. О. - Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики (2013)
Ховрак І. В. - Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки (2013)
Сич Є. М. - Економічні та правові аспекти суб'єктно-об'єктних характеристик транспортних мереж, Парубець О. М. (2013)
Войцехівська В. В. - Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах (2013)
Граб М. І. - Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста (2013)
Прокопенко Н. С. - Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва, Куцик О. І. (2013)
Zelenchenkova T. - Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest (2013)
Тимошенко А. О. - Формування стратегії розвитку податкового контролю (2013)
Виклюк М. І. - Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб'єктами малого бізнесу: галузевий аспект, Бакеренко Н. П., Анін В. І. (2013)
Здаючи квартиру в оренду - задекларуйте свій доход (2013)
Які документи необхідно отримувати при розрахунках із підприємцями? (частина 1) (2013)
15 порад з безпечного онлайн-шопінгу від MasterCard (2013)
Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції (2013)
Підставою для отримання податкової соціальної пільги є подання заяви (2013)
Операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ (2013)
Спрощенці І та ІІ груп мають право на щорічну "податкову відпустку" (2013)
Дохід фізичної особи-нерезидента оподатковується за правилами, визначеними для резидентів (2013)
Які документи необхідно отримувати при розрахунках із підприємцями? (частина 2) (2013)
Квасницька Р. С. - Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку (2013)
Басманова О. Е. - Изучение процессов конкуренции и монополизации на рынке железнодорожных перевозок (2013)
Гутів Г. Г. - Державне регулювання експорту продукції машинобудівної галузі (2013)
Гринько Т. В. - Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери (2013)
Більцан А. О. - Аналіз витратної частини бюджету чернівецького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2013)
Безшкура А. Ю. - Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств (2013)
Артеменко Н. Г. - Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту (2013)
Ісаєнко В. А. - Оцінка ефективності інноваційних проектів (2013)
Рынкевич Н. С. - Гармонизация бизнес- стратегии предприятия с организационной культурой (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиток у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Шевчук О. Д. - Сучасні тенденції та напрями удосконалення податкового контролю в Україні, Лоїк І. І. (2013)
Іванова К. В. - Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління (2013)
Толчанова З. О. - Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу (2013)
Рамський А. Ю. - Мотиваційна складова інвестування домогосподарств та її реалізація в інвестиційних програмах (2013)
Ігнатьева І. А. - Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства, Сидоренко Т. М. (2013)
Петрук Т. М. - Негативні наслідки євро 2012 для готельного господарства Львова та шляхи їх подолання (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів приватних нотаріусів? (2013)
Складання зведеної податкової звітності у питаннях та відповідях (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів фізичних осіб, які займаються незалежною адвокатською діяльністю (2013)
Щодо порядку та особливостей сплати екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (2013)
Що потрібно знати про сплату авансових внесків платниками податку на прибуток (Частина 1) (2013)
Що потрібно знати про сплату авансових внесків платниками податку на прибуток (Частина 2) (2013)
Затверджені умови транспортування та охорони цінних вантажів (2013)
Нотаріат та реєстрація прав на нерухоме майно (2013)
Хто може посвідчувати довіреності і заповіти? (2013)
Пересадько В. А. - Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, напрями розробки (2013)
Сонько С. П. - Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту, Максименко Н. В. (2013)
Ачасов А. Б. - Проектування локальних геоінформаційних систем як інформаційної основи раціонального землекористування, Курілов В. І. (2013)
Холопцев А. В. - Связи между изменениями индексов AMO, TSA, TNA, NAO, AMM и CAR, а также поверхностных температур районов Индийского океана при современном потеплении климата, Аксенова А. А. (2013)
Холопцев А. В. - Изменения распределения среднегодовых температур поверхности Индийского океана при современном потеплении климата, Никифорова М. П., Жукова Т. А. (2013)
Маца К. А. - Экологический туризм и его роль в формировании экологической и общенациональной культуры, Карпенко Н. Н. (2013)
Мартынюк В. А. - Озерно-бассейновые системы Украинского Полесья как ресурсный потенциал рекреации и туризма (2013)
Кочанов Е. О. - ГІС-модель просторової структури екологічної мережі Cіверсько-Донецького природного коридору для оптимізації використання біоресурсів (на прикладі Чугуївського і Зміївського районів Харківської області), Хортова А. О., Збукер О. О. (2013)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: геопросторові аспекти формування і розвитку (2013)
Крайнюков О. М. - Критерії оцінки чутливості організмів та ефективності методик біотестування для визначення токсичних властивостей води (2013)
Кравчук Г. О. - Геотоксикологічні дослідження морського середовища на основі аналізу морфологічних порушень бентосних форамініфер (2013)
Мірошніченко О. П. - Міграція важких металів у водних об’єктах (на прикладі р. Уди) (2013)
Горун В. В. - Расчет диффузии взвеси в водной среде при дампинге грунтов (2013)
Vilček J. - Ecological features of the potential of soils for minimalizing and soil-conservation tillage in Slovakia, Lisnyak A. (2013)
Воровка В. П. - Антропогенізація ландшафтів Східного Сивашу і Присивашшя та її екологічні наслідки (2013)
Волонцевич А. А. - Роль объектов природно-заповедного фонда города Харькова в сохранении местных орнитокомплексов (2013)
Буц Ю. В. - Теоретичні основи впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на геосистеми (2013)
Мануйлов А. М. - Розробка положень нормативної бази безпечної експлуатації міських та офісних фонтанів України, Клейн Є. Б., Мартинов А. В., Маньковський В. В., Московкін В. М. (2013)
Молодан Я. Є. - Конструктивно-географічний підхід до аналізу просторових закономірностей розміщення об’єктів вітроенергетики (2013)
Вацик М. М. - Морфометричні взаємозв’язки печінкових вен та часток печінки у динаміці плодового періоду, Ахтемійчук Ю. Т., Роговий Ю. Є. (2010)
Геращенко С. Б. - Морфо-функціональні зміни піднижньощелепної слинної залози під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем в експерименті, Гвоздик І. М., Дєльцова О. І. (2010)
Гнатюк М. С. - Гістостереометрична оцінка структурної перебудови дванадцятипалої кишки при артеріальній легеневій гіпертензії, Данів М. В., Татарчук Л. В., Сопель О. М. (2010)
Гораш Є. В. - Анатомічні особливості сигморектального сегмента у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2010)
Гунас І. В. - Кореляції комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка та основних ядер кінцевого мозку з антропометричними і соматотипологічними параметрами тіла здорових міських юнаків та дівчат поділля, Гавриленко О. О., Ольховський В. О., Рудий Ю. Й. (2010)
Дєльцова О. І. - Морфо-функціональний стан сітківки під впливом цисплатину в експерименті, Вадюк Р. Л. (2010)
Жураківська О. Я. - Вікові зміни гонадотропів аденогіпофізу, Левицький В. А. (2010)
Левківська І. Г. - Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками й компонентами маси тіла дівчаток із ектоморфним соматотипом, Булавенко О. В., Белік Н. В. (2010)
Пилипонова В. В. - Показники кардіоінтервалографії у здорових міських дівчат поділля різних соматотипів (2010)
П’ятницька Т. В. - Ембріотопографічні особливості розвитку похідних парамезонефричних проток (2010)
Согомонян Є. А. - Аналіз статевих циклів, гістоструктурних та лектиногістохімічних особливостей ендометрія щурів при експериментальному гіпо- та гіпертироїдизмі, Луцик О. Д. (2010)
Чугу Т. В. - Аналіз математичного моделювання нормативних сонографічних параметрів щитоподібної залози в залежності від особливостей будови тіла юнаків і дівчат зі збалансованим соматотипом, Власенко М. В., Прокопенко С. В., Руда І. В., Дмітрієв М. О. (2010)
Шевчук Ю. Г. - Взаємозв’язки ультразвукових параметрів нирок із антропо-соматометричними розмірами здорових юнаків і дівчат із середнім проміжним соматотипом, Болюх Д. Б., Герасимюк І. Є. (2010)
Білак В. М. - Стан функції зовнішнього дихання у дітей, хворих на бронхіальну астму з порушенням рівня оксиду азоту у конденсаті видихуваного повітря, Білак І. Д. (2010)
Бучко О. Ю. - Вплив цукрового діабету 2 типу на морфофункціональні зміни гранулоцитів, Кияк Ю. Г. (2010)
Ганич О. Т. - Вплив метопрололу на активність вільнорадикального перекисного окислення ліпідів в організмі щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Стежка В. А. Чекман І. С. (2010)
Коляденко В. Г. - Bміст цинку та активність карбангідрази у хворих на псоріатичну хворобу, Біловол А. М. (2010)
Лемко І. С. - Обґрунтування можливостей превентивної бальнеологічної корекції порушень обміну кальцію у хворих із факторами ризику остеопорозу, Шуберт С. Т., Гайсак М. О. (2010)
Ростока-Резнікова М. В. - Якість життя при бронхіальній астмі, поєднаній із диспептичним синдромом: клініко-психологічні аспекти (2010)
Ротаєнко А. П. - Метаболічні зрушення у хворих на цукровий діабет, які лікувалися в умовах санаторію "Синяк", Швардак М. В., Горицька С. І., Гайнас Л. О. (2010)
Скірак З. С. - Вплив препарату глутаргін на біохімічні показники при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту (2010)
Туряниця С. М. - Грип а (California) /04/2009 (H1N1) на Закарпатті, Поляк М. А., Когутич А. І., Петров В. О. (2010)
Шевченко О. П. - Цироз печінки у термінальній стадії (клінічні випадки), Суременко М. С. (2010)
Шимко Е. П. - Діагностика та результати активної санації ендобронхіальних порушень у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Скрип В. В., Мойсюк В. В., Сарваш Й. Ф. (2010)
Венгер І. К. - Диспластичні зміни сполучної тканини та дисфункція ендотелію при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії, Костів С. Я. (2010)
Гончарук О. М. - Характер спонтанних крововиливів у задню черепну яму залежно від етіології (2010)
Палієнко Р. К. - Оцінка якості життя хворих на геморой, котрі лікувалися за методикою інфрачервоної фотокоагуляції, Шудрак А. А., Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2010)
Русин В. І. - Застосування препарату L-аргініну "Тівортін" у лікуванні хворих із хронічною печінковою недостатністю на фоні цирозу печінки, Авдєєв В. В., Сірчак Є. С., Пошегорова Н. В. (2010)
Русин В. І. - Безпосередні результати хірургічного лікування синдрому підключично-хребтового обкрадання, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Левицький А. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2010)
Русин В. І. - Сучасна діагностика та хірургічне лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2010)
Савка І. Г. - Фрактографія – основа судово-медичної травматології (2010)
Герзанич С. О. - Фактор перинатального впливу на психічний розвиток дітей дошкільного віку (2010)
Корчинська О. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із передчасним відтіканням навколоплідних вод із домішками меконію, Цибик Т. В. (2010)
Ушенко О. Г. - Лазерна поляриметрія біологічних тканин, Ахтемійчук Ю. Т., Антонюк О. П., Баланецька В. О. (2010)
Гурінович Х. Є. - Функціональний стан та кореляційні зв’язки дихальної, серцево-судинної та симпато-адреналової систем у глухих дітей молодшого шкільного віку, Гузій О. В., Свистун Ю. Д., Трач В. М. (2010)
Дудинська В. Т. - Клінічні аспекти епідемії грипу в листопаді 2009 року в м. Ужгород, Товт-Коршинська М. І., Смагіна Л. К., Зімокосова О. В., Рудакова С. О., Калабіга І. Е., Катрін С. З. (2010)
Герасимюк Н. І. - Біохімічні показники крові, як критерій оцінки функціонального стану органів черевної порожнини та заочеревинного простору при серцево-судинній недостатності з синдромом загального венозного повнокров’я (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Класична апендектомія та сучасні методи профілактики післяопераційних ускладнень, Проняєв В. В., Проняєв Д. В. (2010)
Головацький А. С. - Перебудова сітківки при впливі на організм важких металів, як забруднювачів довкілля (огляд літератури) (2010)
Сергета І. В. - Особливості формування властивостей характеру студентів медичних вищих навчальних закладів в умовах навчання за семестрово-заліковою, семестрово-заліковою з профілізацією та кредитно-модульною системами організації навчального процесу, Александрова О. Є. (2010)
Зимомря М. І. - Медицина складала сутність його життя (до 80-річчя від дня народження Петра Мізуна) (2010)
Вакула Н. В. - Бібліографія про життя і наукову діяльність Мізуна Петра Гавриловича (1930-1997), лікаря, талановитого вченого, винахідника, доцента кафедри факультетської хірургії Ужгородського національного університету (2010)
Аршава І. Ф. - Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти, Носенко Д. В. (2012)
Амінєва Я. Р. - Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Байєр О. О. - Методичні проблеми викладанняпсихології англійською мовою у вищій школі, Знанецька О. М. (2012)
Батраченко І. Г. - Корекція та розвиток життєвої антиципації у психологічному консультуванні, Полякова Н.О., Хмелик В.І. (2012)
Бездітко А. В. - Психологічні особливості рольової структури управлінської команди в організації (2012)
Бондаревська І. О. - Соціально-організаційнічинники ефективності управлінської діяльності жінок, Бондаревська М. О. (2012)
Волинець С. Л. - Зв’язок мотивів афіліації,досягнення і влади в мотивації релігійної діяльності, Самошкіна Л. М. (2012)
Волков Д. С. - Вплив креативності на суб’єктивне ставлення особистості до об’єктів природи (віковий аспект), Сердюк С.М. (2012)
Гордієнко Д. О. - Вплив анімаційних фільмівна рівень тривожності дітей молодшого шкільного віку, Коваленко В. В. (2012)
Грисенко Н. В. - Характер зв’язкуперфекціонізму та особистісної зрілості в юнацькому віці, Смолярова К. В. (2012)
Дмитренко О. Ю. - Індивідуально-психологічні особливості переживання самотності серед молоді (2012)
Дубич C. Я. - Психологическое здоровье у педагогов вузов с разной устойчивостью к стрессу (2012)
Жук Н. Ю. - Комунікативний метод навчання як засіб запобіганнямовної тривожності (2012)
Кутєпова-Бредун В. Ю. - Детермінанти психологічного благополуччя музикантів-професіоналів (2012)
Кутовий К. П. - Результати перевірки прогностичної валідності комп’ютерної моделі імпліцитної діагностики емоційної стійкості юдини за особистісними характеристиками (2012)
Мірошник З. М. - Особливості взаємодії комунікативної спрямованості вчителя з його рольовим репертуаром (2012)
Мозгова Т. Ю. - Концептуальна модель елітарних домагань особистості та шляхи їх формалізації (2012)
Носенко Е.Л. - Емоційний інтелект як форма прояву важливої складової особистісного потенціалу – рефлексивної свідомості (2012)
Опихайло О. Б. - Позитивні стилі гумору як показник оптимального функціонування особистості (2012)
Петренко Т. М. - Діагностичний потенціал невербальних засобів спілкування у дослідженні "позитивних цінностей" та темних рис особистості (2012)
Пушков О. О. - До питань систематизації та дифференціації категорій, пов’язаних з феноменом відповідальності (2012)
Труляєв Р. О. - Позитивні цінності педагога як фактор його професійної ефективності (досвід використання наукових здобутків позитивної психології) (2012)
Філіпчева Г. О. - Методологічні проблеми дослідження екзистенціального вибору людини, Проніна К. Ю. (2012)
Шестопалова К. М. - Психокорекційний підхід у роботі з подієвістю як критерієм життєвої компетентності та ресурсом антиципування (2012)
Виткалов В. Г. - Теоретико-прикладні питання функціонування української культури в наукових дослідженнях (2013)
Воронцова О. М. - Ювелірні прикраси Zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського ренессансу (2013)
Сопко О. - Художньо-образна виразність зображень у титулах рукописів Івана Югасевича (2013)
М’якота І. В. - Творчість Михайла Казаса у контексті естетичних та образно-стилістичних концепцій російського модерну (2013)
Горох Г. C. - Барокові риси партесного концерту (на прикладі хорового концерту "Век мой скончавается" з Київського зібрання) (2013)
Степанчук Т. А. - Естетика ренесансу у Волинській іконописній культурі: традиція та її сучасне осмислення (2013)
Басса О. М. - Історико-культурна ситуація в Західній Україні початку ХХ століття і розвиток камерно-вокального жанру (2013)
Бермес І. Л. - Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868–1939) (2013)
Мудренко А. В. - Пісенно-танцювальний фольклор у виставах корифеїв українського театру (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Майгур Т. В. - Типологічні особливості художнього металу в архітектурі Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ століть: проблеми збереження (2013)
Шульгіна А. А. - Шевченківська тематика у творчості перших українських операторів О. Калюжного та Б. Завелєва у 1920-х рр. (2013)
Білякович Л. М. - Реформація жіночого костюма США ХІХ ст. на основі конвергенції суспільної думки з філософією прагматизму, Семенюк К. П. (2013)
Костельна М. - Локальна специфіка відображення етномотивів у колекціях дизайнерів українських Будинків моделей 1970-х років (2013)
Локшук І. М. - Художня професійна тканина м. Рівного крізь призму діяльності університетської майстерні (2013)
Набокова Г. В. - Розважальні програми на українському телебаченні як ігрові соціальні практики (2013)
Чумаченко Г. А. - Немолода поетика молодіжного кінопроекту "Україно, Goodbye!" (2013)
Марційчук Ю. І. - Зміни смислових акцентів у візуалізації образу Т. Г. Шевченка (2013)
Нискогуз І. - Засади етнохарактерності в творчості сучасних західноукраїнських композиторів (2013)
Мерлянова О. А. - Українські жіночі танці на оперно-балетній сцені (2013)
Павлюк Т. С. - Жанрово-стильова еволюція бального танцю XX століття (2013)
Супрун О. В. - Культурологічні параметри джазового мистецтва (2013)
Кавун В. М. - Художні особливості естрадного мистецтва України XX – початку XXI ст. (2013)
Фарина Н.-М. П. - Українська естрадна музика в національному соціокультурному просторі (2013)
Сідлецька Т. І. - Особливості масової музики як культурного й соціального феномена (2013)
Шумакова С. М. - Циркове мистецтво в аспекті міжкультурної толерантності діалогізма: цирковий фестиваль (2013)
Андрейканіч А. І. - Плакат: його види та жанри (2013)
Олійник В. А. - До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст. (на матеріалах фондів музею книги і друкарства України) (2013)
Білоус Е. - Творчість Максима Дідика у контексті образно-пластичних пошуків представників Львівської школи художнього скла кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Рудич А. В. - Розписи нижнього храму Свято-Іллінського чоловічого монастиря м. Одеси на честь святих преподобних Паїсія Величковського і Гавриїла Афонського (2013)
Акав К. С. - Караїмська кенаса: функція, архітектура, ритуальна атрибутика в колі літургійного церемоніалу (2013)
Пасічник Л. В. - Сучасне ювелірне мистецтво України: творчі пошуки та знахідки провідних майстрів Криму (2013)
Котляр Є. О. - Синагога емігрантів з міста Бережани в Нью-Йорку: образи "малої батьківщини" в Америці (2013)
Русавська В. А. - Художній світ української садиби в ХІХ столітті (2013)
Корж-Радько Л. А. - Безперервність розвитку законів композиції та універсальність композиційних прийомів (2013)
Цейко Н. О. - Функції поезії Лесі Українки у камерно-вокальних творах українських композиторів (2013)
Комаревич І. - Психотип Соломії Крушельницької та його вплив на індивідуальну художню манеру (2013)
Драганчук В. - Образ Оксани в опері В. Кирейка "Бояриня": відчуття природної релігійності у ментальній характеристиці героїні (за драматичною поемою Лесі Українки) (2013)
Ластовецька Л. В. - "Жниварські пісні" для мішаного хору Миколи Ластовецького: спроба аналізу (2013)
Юзюк З. І. - Творчість Мирослава Скорика для фортепіанного дуету в педагогічному та концертному репертуарі піаністів (2013)
Масляєва О. Ю. - Еволюція жанрового інваріанту парафрази у фортепіанній музиці М. Скорика (2013)
Коменда О. І. - Рання творчість Олександра Козаренка: початок формування індивідуальності композитора і піаніста (2013)
Кушнірук О. П. - Рецепція мінімалізму у творчому доробку Олександра Щетинського (2013)
Маринін І. Г. - Тенденції розвитку акордеонно-баянного виконавства другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (джерелознавчий аспект) (2013)
Молчанова Т. О. - Мистецтво піаніста-концертмейстера у соціокультурному контексті сучасності (2013)
Бабак І. В. - Психофізіологічні механізми гри піаніста а Prima Vista (2013)
Безугла Р. І. - Асиміляція концепту "гламур" в українській культурі (2013)
Ніколаєва Г. О. - "Одеський міф": минуле та сьогодення (2013)
Харитон І. М. - Музика в культовій обрядовості української православної традиції (2013)
Білозуб Л. М. - Традиції церковного співу в Україні (2013)
Кириченко О. М. - Церковно-співоча практика та регентська освіта як складові розвитку сучасної української хорової культури (2013)
Руденко Л. Г. - Актуалізація традицій хору Київської духовної академії у практиці сучасних хорових колективів (2013)
Корнішева Т. Л. - Творчий компонент як складова професійної діяльності диригента (2013)
Виткалов С. В. - Митець у сучасному регіональному культурному соціумі: проблеми його функціонування (2013)
Калин Р. Й. - Традиції Большого театру в Москві та українська вокальна школа: історичний аспект (2013)
Телішевський М. Р. - Оперна студія як складова виховання співака-професіонала (2013)
Шевченко О. А. - Перші друковані Школи гри для бандури в електронному каталозі відділу формування музичного фонду (2013)
Костюк Л. К. - Соціокультурний контекст становлення особистості митця: родовідні корені, дитинство і юність Георгія Косміаді (1886–1967) (2013)
Мойсюк О. - Традиції народного ткацтва у творчості сучасних майстрів Житомирського Полісся (2013)
Ужинський М. Ю. - До визначення сутності професії звукорежисера в сучасному мистецтві (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гончаренко О. В. - Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві (2013)
Богачев Т. С. - Особенности применения принципов управленческого учета, как аникризисные мероприятия для предприятий масложировой отрасли Украины, Богачева А. В. (2013)
Стрельников Р. Н. - Роль времени в условиях развития теории институционализма (2013)
Голинський Ю. О. - Перспективи розвитку "електронного" державного казначейства в Україні (2013)
Абрамова І. О. - Пропозиції щодо удосконалення антикризового менеджменту соціально–економічного розвитку регіону (2013)
Мілька А. І. - Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України (2013)
Артюх–Пасюта О. В. - Класифікація різновидів діагностики підприємства (2013)
Посохов І. М. - Аналіз адекватності використання російських моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій (2013)
Стадник В. П. - Сутність та принципи еколого–економічної безпеки розвиткусільськогосподарських підприємств (2013)
Царук Н. Г. - Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівській області (2013)
Які види звітності повинна здавати неприбуткова організація? (2013)
Які види неприбуткових організацій передбачені законодавством? (2013)
Які особливості подання звітності неприбутковими організаціями? (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (ч. 1) (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (ч. 2) (2013)
Яким чином справляється збір за провадження торгівельної діяльності та діяльності у сфері розваг? (2013)
Яким чином та у які строки здійснюється декларування сільськогосподарського податку? (2013)
Як звернутися до податкової за консультацією? Яке юридичне значення має така консультація? (2013)
Бакурова О. М. - Зміни активності ферментів обміну нуклеотидів у пацієнтів із виразкою та раком шлунка, Зуйков С. О., Жебеленко Я. Г. (2008)
Булик Р. Є. - Ультрацитоархітектоніка нейронів гіпокампу щурів за різної тривалості фотоперіоду (2008)
Ганич О. Т. - Вплив метопрололу, метопрололу з кверцетином та метопрололу з тіотриазоліном на рівень артеріального тиску в щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2008)
Головацький А. С. - Морфофункціональна характеристика періартеріальних лімфоїдних піхв селезінки білих щурів-самців різних вікових груп у нормі, Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І. (2008)
Головацький А. С. - Динаміка змін будови і морфометричних параметрів лімфоїдних утворень слизової оболонки шлунка білих щурів репродуктивного віку після антигенної стимуляції, Калинюк І. Г., Попович Ф. А., Палапа В. Й. (2008)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка лімфоїдних вузликів у слизовій оболонці шлунка людей похилого віку, Палапа В. Й., Головацький Т. А., Александрович Т. А. (2008)
Сливка Я. І. - Варіабельність серцевого ритму як маркер функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на бронхіальну астму, Ківежді К. Б., Маргітич Л. М., Фекета В. В. (2008)
Котляренко Л. Т. - Структурно-функціональні зміни у дванадцятипалій кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою, Гнатюк М. С. (2008)
Маляр В. В. - Морфологічна характеристика структурних компонентів ділянкових лімфатичних вузлів матки в інтактних білих щурів-самиць (2008)
Сафонова Ю. С. - Дослідження мінерального складу зубів у історичному аспекті (2008)
Федорова Г. О. - Дослідження еритроцитарного метаболізму при опіковому шоці (2008)
Шай А. М. - Кількісна анатомія внутрішньоорганного венозного русла селезінки (2008)
Шатова О. П. - Роль тимідинфосфорілази в патогенезі доброякісної та злоякісної проліферації в тканині молочної залози (2008)
Шепетько M. В. - Посилення ефектів альфа-адреноміметиків фосфатидилхоліновими ліпосомами, Соловйов A. І. (2008)
Александрова М. Я. - Особливості імунологічного статусу у хворих на бронхіальну астму (2008)
Бебешко В. Г. - Продукти спеціального призначення із ламінарієвих водоростей як спосіб корекції метаболічних порушень, Ганич О. М., Лізогуб В. О., Равінський В. І., Ганич Т. М. (2008)
Зінчук О. М. - Безеритемні форми лайм-бореліозу: важливість своєчасної діагностики (2008)
Когутич А. А. - Взаємозв’язок клінічних проявів хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми з поведінкою типу А, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2008)
Полякова С. І. - Диференційна діагностика епітеліальних пухлин сльозової залози за даними клінічної симптоматики (2008)
Романенко К. В. - Порівняльна характеристика хворих на системну та обмежену склеродермію (2008)
Сиволап В. Д. - Взаємозв'язок маркерів системного запалення, рівня лептину та інсуліноподібного фактора зростання з компонентами метаболічного синдрому у хворих на Q-інфаркт міокарда, Михайловська Н. С. (2008)
Туряниця С. М. - Епідеміологічна та клініко-лабораторна характеристика харчової токсикоінфекції, що викликана збудником Salmonella Enteritidis, Мудрик М. Р., Коваль Г. М., Поляк М. А. (2008)
Ротаєнко А. П. - Медико-психологічні наслідки дії хронічного стресу на хворих на цукровий діабет: клініко-динамічні та реабілітаційні аспекти, Ганинець П. П., Швардак М. В., Мелега К. П. (2008)
Сиволап В. В. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда в поєднанні із залізодефіцитною анемією, Назаренко О. В. (2008)
Возіанов С. О. - Гістологічні зміни уротелію сечового міхура у пацієнтів із хронічною затримкою сечі, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, Романенко А. М., Бойко С. О. (2008)
Волошин М. М. - Нові підходи до комплексного лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії в експерименті (2008)
Воронков Д. Е. - Абдомінальне застосування водорозчинних мазевих композицій при перитоніті в експерименті (2008)
Горленко Ф. В. - Безпосередні та віддалені результати лікування хронічної венозної недостатності залежно від хірургічного способу втручання (2008)
Левчак Ю. А. - Порівняльна оцінка якості життя у хворих із венозними тромбозами залежно від проведеного лікування, Болдіжар П. О. (2008)
Маляр Н. М. - Досвід застосування синтетичних нейропептидів при комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту, Пошегорова Н. В., Руснак Я. О., Шляхта Т. Я. (2008)
Остап’як І. З. - Стан тканин пародонта при кадмієвій інтоксикації та його корекція в експерименті (2008)
Попович Я. М. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування хронічної критичної ішемії при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок (2008)
Радченко В. О. - Ретроспективний аналіз використання транспедикулярних фіксаторів при остеохондрозі поперекового відділу хребта, Піонтковський В. К. (2008)
Русин В. В. - Стовбурова склерооблітерація за методом "foam-form” у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2008)
Русин В. І. - Якість життя хворих, оперованих із приводу обструктивного раку товстого кишківника, Чобей С. М. (2008)
Смоланка В. І. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез внутрішньочерепної гіпертензії при тяжкій ЧМТ (огляд літератури), Андреєв О. А. (2008)
Шев’як П. І. - Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб, Дзюбановський І. Я. (2008)
Шимон В. М. - Концептуальна модель вертикальної дистонії наколінка, Блинда І. І., Василинець М. М. (2008)
Шимон В. М. - Регенерація міжхребцевого диску під впливом високоінтенсивного діодного лазера в експерименті на тваринах, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2008)
Бобик Ю. Ю. - Особливості перебігу гестаційного процесу та стан новонароджених у Передгірних районах Закарпатської області, Сенина І. І., Кемінь І. Б. (2008)
Качала Т. М. - Прогнозування тяжких форм пізнього гестозу, Маляр В. А., Маляр В. В. (2008)
Цмур О. В. - Мікробіоценоз статевих шляхів у вагітних із патологією щитоподібної залози, Маляр В. В. (2008)
Бігар В. М. - Діагностування соціально особистісної цінності набутих учнями знань (2008)
Голубчиков М. В. - Соціально-гігієнічні аспекти стоматологічної допомоги дитячому населенню України, Маляр Р. В., Канюра О. А. (2008)
Гурінович Х. Є. - Вплив рухливих ігор на фізичну працездатність та функціональний стан серцево-судинної системи глухих дітей молодшого шкільного віку, Гузій О. В., Трач В. М., Свистун Ю. Д. (2008)
Локота Є. Ю. - Принципи педагогічного оцінювання знань студентів згідно з положеннями Болонської декларації, Бульбук О. І., Кошкін О. Є., Кучірка Я. М. (2008)
Мелега К. П. - Вплив еколого-географічних чинників на стан здоров’я школярів, які проживають у Закарпатській області, Дуло О. А., Кручаниця М. І., Александрович Т. А., Головацький Т. А. (2008)
Пацкун Е. Й. - Аналіз генетичної захворюваності населення Закарпатської області України в інтрарегіональному та етнічному аспектах (2008)
Рогач І. М. - Забезпеченість населення Свалявського району медичними кадрами, Волошин В. О., Кошеля І. І., Ремез О. І. (2008)
Рогач I. М. - Особливостi смертностi населення працездатного вiку Закарпатської областi за 2003-2007 роки, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2008)
Рогач І. М. - Особливості динаміки демографічних показників та розвитку системи сімейної медицини в Закарпатській області, Погоріляк Р. Ю., Кошеля І. І., Волошин В. О., Качала Л. О., Скрип В. В. (2008)
Почекутов В. Л. - Стан і шляхи удосконалення методики тренування юних бігунів на середні дистанції (2008)
Рего Г. І. - Основні положення закону "Про дошкільне виховання" чинного в Закарпатті в кінці ХІХ ст. (2008)
Фатула М. І. - Нобелівська премія в галузі фізіології та медицини, Фатула Ю. М. (2008)
Потапчук А. М. - Малоінвазивна імплантація в умовах дефекту зубного ряду естетично важливої ділянки, Русин В. В., Криванич В. М. (2008)
Фрішніч Л. - Рецидивуюча фатальна тромбоемболія легеневої артерії (клінічний випадок), Мікуляк М., Кмец Я., Кішко O. (2008)
Ахтемійчук Ю. Т. - Лапароскопічна апендектомія, Проняєв Д. В. (2008)
Данко Д. В. - Сучасні концептуальні підходи до проблеми громадського здоров’я в Україні і за кордоном (огляд літератури), Фера О. В. (2008)
Лемко І. І. - Основні патогенетичні механізми виникнення рецидивів кровотеч із кровоточивих виразок дванадцятипалої кишки (огляд літератури), Лемко О. І. (2008)
Миронюк І. С. - Психоемоційний стан хворих на хронічні дерматози (огляд літератури) (2008)
Цигикало О. В. - Інноваційні технології морфологічного дослідження сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток, Ахтемійчук Ю. Т., Олійник І. Ю., Коваль Ю. І. (2008)
Доцентові Володимиру Білаку – 50 (2008)
Доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри факультетської терапії Тарасу Ганичу – 50! (2008)
Завідувачу кафедри фармацевтичних дисциплін, доценту Василю Вайсу – 60 (2008)
Кандидату медичних наук, доцентові Володимиру Кучеруку – 60 (2008)
Доктору медичних наук, професору Петру Шеремету – 70 (2008)
Доктору медичних наук, професорові, заслуженому винахіднику СРСР Федору Теличку виповнилося б 80 (2008)
Заслужений діяч науки України, лауреат державної премії України, доктор медичних наук, професор Ваcиль Дмитрович Братусь – велична постать української хірургії (2008)
Людмила Андріївна Минайленко (2008)
Ганна Іванівна Бровдій-Попович (2008)
Закирова Г. А. - Регуляризованный L-след одного возмущенного оператора, Кириллов Е. В. (2013)
Замышляева А. А. - Численное исследование математической модели Буссинеска - Лява, Муравьев А. С. (2013)
Зима Г. С. - Існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією (2013)
Кичмаренко О. Д. - Нелинейные дифференциальные включения с переменной размерностью и их свойства, Плотников А. А. (2013)
Сагадеева М. А. - Об одной нелинейной модели на основе относительно радиального уравнения соболевского типа, Шулепов А. Н. (2013)
Страхов Є. М. - Метод динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації дискретної системи керування (2013)
Gaiko V. A. - Chaos transition in the Lorenz system (2013)
Mykhailenko A. V. - Fractional boundary-value problem (2013)
Osadcha O. - Partial averaging of impulsive hybrid systems, Skripnik N. (2013)
Shchogolev S. A. - On existence of a special kind's integral manifold of the nonlinear differential system with slowly varying parameters (2013)
Архипенко К. М. - Тріщина та включення за умов повного зчеплення в кусково-однорідній анізотропній площині, Кривий О. Ф. (2013)
Забуга А. Г. - К вопросу о динамике соударения абсолютно твердых тел в сложных системах с фрикционным взаимодействием, Антонюк Е. Я., Бобух И. А., Соколов Е. В. (2013)
Фесенко А. А. - Задача стационарной теплопроводности для полубесконечного слоя (2013)
Кичмаренко О. Д. - Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова (2013)
Агошкова Т. А. - Аппроксимация анизотропных классов Липшица в метрических пространствах L_psi, Пичугов С. А. (2013)
Клопот А. М. - Асимптотическое поведение решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями (2013)
Молчанюк И. В. - Нечеткие управляемые линейные дифференциальные включения с терминальным критерием качества (2013)
Sergeev S. S. - Smarandache ceil function over Z|i| (2013)
Гребенюк С. М. - Визначення напружено-деформованого стану гумового буфера на основі моментної схеми скінченного елемента, Юрєчко В. З., Бова А. А. (2013)
Дудик М. В. - Напряженно-деформированное состояние у вершин трещины нормального отрыва, выходящей из угловой точки границы раздела сред, Дихтяренко Ю. В., Хазин Г. А. (2013)
Процеров Ю. С. - Осесимметричные задачи теории упругости для цилиндра конечной длины со свободной цилиндрической поверхностью и учетом собственного веса (2013)
Фесенко А. А. - Смешанная задача для бесконечной упругой плиты с учетом воздействия произвольно ориентированной внутренней силы (2013)
Moysyeyenok A. P. - The study of the inertial properties of the exfoliated hard inclusion is in the conditions of smooth contact with a non-stationary waves (2013)
Reut A. V. - The axisymmetrical problem on the stress state of the truncated hollow cone under the external loading (2013)
Арсирий А. В. - Метод решения задачи оптимального управления многозначной траекторией с терминальным критерием качества (2013)
Белозеров Г. С. - О числе решений одного сравнения в кольце |Zi| (2013)
Воробьев Я. А. - Плотностная теорема для Z-функции Гекке поля гауссовых чисел (2013)
Гунявий О. А. - Наближення дробових частин тригонометричними поліномами (2013)
Жучок А. В. - Напівретракції деяких алгебраїчних систем, Жучок Ю. В. (2013)
Савастру О. В. - О распределении целых точек на поверхности u2 + v2 = n3 в арифметической прогрессии (2013)
Сергеев С. С. - Мультипликативные функции, взвешенные суммами Клостермана, Чан Тхе Винь (2013)
Balyas L. - The distribution of the solutions of the congruences of special form modulo pn (2013)
Varbanets S. - Linear-inversive prn's generator with power of two modulus (2013)
Lelechenko A. V. - Parity of the number of primes in a given interval and algorithms of the sublinear summation (2013)
Fugelo N. A. - Square-free numbers in the sequence (n2+1), Popovich P. (2013)
Кривий О. Ф. - Тунельне включення при змішаних умовах взаємодії із кусково-однорідним анізотропним простором (2013)
Шот І. Я. - Чисельне розв'язування задач теорії тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення (2013)
Вацик М. М. - Анатомічні особливості печінкових вен у перинатальному періоді онтогенезу людини (2010)
Головацький А. С. - Характеристика структурної організації лімфоїдних елементів матки вагітних білих щурів після антигенної стимуляції організму, Маляр В. В., Кривко Ю. Я. (2010)
Кривко Ю. Я. - Роль променевих методів дослідження у діагностиці кісткової патології на доклінічних етапах, Головацький А. С., Матешук-Вацеба Л. Р. (2010)
Криницька І. Я. - Вплив комбінації карнітину хлориду та ентеросорбенту "альгігель" на показники вільнорадикального окиснення білків та ліпідів у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю, Чорна М. В. (2010)
Мошкола В. В. - Зміни цитоархітектоніки структурних компонентів глибоких шийних лімфатичних вузлів білих щурів післярепродуктивного віку при дії антигена (2010)
Татарчук Л. В. - Гістостереометричне вивчення особливостей структурних змін міокарда при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії (2010)
Трубич Н. Я. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі хронічного ураження солями кадмію та свинцю, Криницька І. Я. (2010)
Шевчук Ю. Г. - Поперечні розміри борозен півкуль і бічної ямки великого мозку у здорових юнаків і дівчат поділля різних соматотипів за даними комп’ютерної томографії, Холодкова О. Л. (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Топографоанатомічні особливості холедохопанкреатичного комплексу в перинатальному періоді онтогенезу, Слободян О. М., Юзько Р. В. (2010)
Бичко М. В. - Досвід клінічного застосування s-амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ішемічною хворобою серця, Бичка Я. М., Коста Г. М. (2010)
Вакарчук Г. В. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ішемічний інсульт із формуванням цереброкардіального синдрому (2010)
Гур’єв С. О. - Дослідження колагену у хворих на хронічний гепатит із контрактурою дюпюітрена, Іскра Н. І. (2010)
Дідик Н. В. - Клінічна ефективність соталолу в хворих із гіпертонічною хворобою і частою екстрасистолією (2010)
Захараш А. Д. - Вплив урсофальку на цитокіновий статус крові у хворих на цироз печінки з холестатичним компонентом, Дєльцова О. І. (2010)
Когутич А. І. - Клінічні та епідеміологічні особливості грипу а (H1N1) 2009 в Закарпатській області у вагітних, Туряниця С. М., Сабова А. В., Кіш П. П. (2010)
Кірсанова М. П. - Вплив метаболічної терапії на показники антиоксидантного гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою артеріальною гіпертензією, Товт-Коршинська М. І., Зимокосова О. В. (2010)
Пілюйко Н. В. - Вплив вегетативної нервової системи на перебіг захворювань сечовивідної системи у дітей (2010)
Пілюйко Н. В. - Ефективність санаторно-курортного лікування у дітей із рецидивуючими бронхітами (2010)
Пулик О. Р. - Когнітивні порушення у хворих, котрі проходять лікування програмним гемодіалізом, Стрижак В. В., Вашаш Р. І., Гирявець М. В. (2010)
Сливка Я. І. - Оцінка функціональних резервів кардіореспіраторної системи у хворих на бронхіальну астму за даними варіабельності серцевого ритму, Фекета В. П., Бернада В. В. (2010)
Стопінчук О. В. - Клініко-фармакологічні аспекти ефективності та безпечності клопідогрелю, Яковлева О. О., Коновалова Н. В., Качула С. О., Лушина Н. В. (2010)
Федін М. В. - Мікроелементний дисбаланс при хронічному пієлонефриті у дітей та обґрунтування його корекції (2010)
Філатова К. О. - Особливості ринку фармакотерапії бронхіальної астми, Яковлева О. О., Коновалова Н. В. (2010)
Шахова О. О. - Щодо зв’язку показників цитокінового статусу з окремими анамнестичними даними у хворих на бронхіальну астму підлітків (2010)
Шляхта Т. Я. - Оцінка клінічних ефектів нутрітивної підтримки пацієнтів після оперативного втручання на органах черевної порожнини з приводу екстракції пухлин стравоходу, шлунка та ободової кишки, Кузьменко О. С., Маринець В. В., Шпряха Я. С. (2010)
Бойко С. О. - Експресія протеїна р53 клітинами уротелію сечового міхура при хронічному циститі у хворих, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, Возіанов С. О., Романенко А. М. (2010)
Болдіжар П. О. - Хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Русин В. І. (2010)
Коваль Г. М. - Спектр мікрофлори трофічних виразок при хронічній венозній недостатності, Діккер Г. М., Митровка Б. А., Русин В. І., Корсак В. В. (2010)
Маляр Н. М. - Особливості побічної дії лікарських засобів у пацієнтів із хронічним гепатитом різної етіології (2010)
Русин А. В. - Роль магнітно-резонансної томографії у обстеженні хворих на рак прямої кишки, Куценко А. Ю., Митровка Б. А. (2010)
Русин В. І. - Диспансерне обстеження хворих після резекційних способів лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Болдіжар О. О., Василів А. Р., Паканич Ю. А. (2010)
Русин В. І. - Прямі та непрямі методи парціальної оклюзії нижньої порожнистої вени, Болдіжар П. О., Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2010)
Русин В. І. - Малоінвазивні лапароскопічні та ультрасонографічні способи лікування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2010)
Русин В. І. - Результати хірургічної корекції синдрому підключично-хребтового обкрадання, поєднаного з атеросклеротичним ураженням сонних артерій, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2010)
Фомін П. Д. - Ендоскопічний гемостаз при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка, Іванчов П. В., Лемко І. І., Ігнатов О. В. (2010)
Віраг М. В. - Зміни в організмі матері та фетоплацентарному комплексі у вагітних із недоношуванням на тлі дифузного еутиреоїдного зобу, Маляр В. А., Маляр В. В. (2010)
Гецко Н. В. - Особливості акушерської патології у вагітних-носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу (2010)
Корчинська О. О. - Клініко-морфологічні паралелі при плацентарній дисфункції на фоні гіпергомоцистеїнемії, Ігнат Г. В. (2010)
Рогач І. М. - Кореляційний аналіз між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров’я населення Закарпатської області, Шустова Н. В., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2010)
Рогач І. М. - Стан здоров’я населення закарпатської області та система надання первинної медико-санітарної допомоги, Погоріляк Р. Ю., Шніцер Р. І., Кузьмик В. М., Качала Л. О., Бакі А. А. (2010)
Фера О. В. - Обґрунтування системних заходів по первинній профілактиці захворювань і охороні довкілля Закарпаття, Керецман А. О., Фера М. О. (2010)
Фера О. В. - Аналіз захворюваності допризовників віком 17 років (1992 р.н.) передгірських районів ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області) за 2009 рік, Микита Х. І. (2010)
Фера О. В. - Вплив факторів, що формують спосіб життя, на ризик виникнення захворювань та донозологічних станів студентів медичного факультету Ужгородського національного університету, Палко А. І., Фера М. О. (2010)
Цяпець С. В. - Взаємозв’язок функціональної асиметрії півкуль, алекситимії та психологічних особливостей у здорових осіб, Фекета В. П., Райко О. Ю., Савка Ю. М., Цяпець Г. Б., Ківежді К. Б., Бернада В. В. (2010)
Шимон В. М. - Експериментальне обґунтування застосування діодного лазера для стимуляції регенерації міжхребцевих дисків, Дєдух Н. В., Пічкар І. Й. (2010)
Проняєв В. В. - Комбінована ксенотрансплантація шкіри, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2010)
Мішалов В. Г. - Класифікація методів хірургічного лікування геморою, Шудрак А. А., Цема Є. В. (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Пренатальний морфогенез та передумови виникнення природженої патології скронево-нижньощелепного суглоба, Столяр Д. Б. (2010)
Єрем Т. В. - Сучасні концептуальні підходи до гігієнічної діагностики йод-фторного забезпечення населення ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області), Фера О. В. (2010)
Потапчук А. М. - Фактори ризику дентальної іммедіат-імплантації, Русин В. В., Мельничук Д. В., Фабрицій І. І. (2010)
Чопей К. І. - Лікування запальних захворювань кишки біологічними препаратами, Тернущак Т. М., Пєрєдєрій В. Г., Чопей І. В. (2010)
Шерегій А. А. - Нові методи лікування діафізарних переломів (2010)
Рецензія на серію навчальних посібників із внутрішньої медицини (автори – професор Швець Н.І., доцент Бенца Т.М.), висунутих на здобуття державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки (2010)
Кандидатові медичних наук, професору Івану Гризі – 70 (2010)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: ефект Холла і вимірювання електрохімічних потенціалів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Литовченко В. Г. - Анізотропія провідності двошарового графену при стиску вздовж напрямків "крісла" і "зигзагу", Курчак А. І., Стріха М. В. (2014)
Музика К. М. - Обчислювальний експеримент в обґрунтуванні вибору функціонального мономеру для "штучного рецептора" на меламін (2014)
Кучеренко І. С. - Дослідження аналітичних характеристик амперометричних нікелевих перетворювачів за допомогою потенціостату "Palmsens" та його вітчизняного аналогу, Яковлева О. С., Солдаткін О. О., Мельник В. Г., Семеничева Л. М., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2014)
Джелали В. В. - Разработка измерительно-вычислительного компютеризированного комплекса для регистрации куллоновольтных характеристик и биосенсорной индикации патогенов, Чернышенко Д. Н., Кучма И. Ю., Короткова Н. А., Осолодченко Т. П. (2014)
Монастирський Л. С. - Сенсорні властивості гібридних композитів полі-3,4-етилендиоксітіофен – поруватий кремній, Аксіментьєва О. І., Оленич І. Б., Ярицька Л. І., Горбенко Ю. Ю. (2014)
Пам'яті академіка В. Ф. Мачуліна (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Прядко В. В. - Організаційно-економічний механізм як інструмент економічної безпеки підприємства, Гуцул Я. В. (2013)
Попова В. Д. - Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект (2013)
Антипенко Є. Ю. - Методи врахування інтересів учасників у процесах управління ланцюгами постачання будівельно-інвестиційних проектів, Петрова О. Ю. (2013)
Станко Г. В. - Економічні та фінансові засади ефективного функціонування фермерських господарств у Чернівецькій області (2013)
Гангал Л. С. - Визначальні риси трансформації організаційно-правових форм підприємств аграрної сфери: світовий досвід та українські реалії (2013)
Рынкевич Н. С. - Формирование факторного пространства, характеризующего организационную культуру предприятия (2013)
Безродна С. М. - Виявлення резервів підвищення якості продукції в системі інноваційного розвитку (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінка ефективності адміністрування податків в Україні, Гусак Ю. Д. (2013)
Марич М. Г. - Оцінка ступеня розвитку іпотечного ринку України за 2010–2012 роки, Бондарук Н. І. (2013)
Винятинська Л. В. - Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища (2013)
Кузьмак О. М. - Ризик ліквідності банківських установ: сутність та практика управління (2013)
Малахова О. Л. - Рейтингування банків України на основі відносних та абсолютних показників (2013)
Мацук З. А. - Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Механізм управління прибутковістю підприємства (2013)
Островська Н. С. - Банківський менеджмент як основа роботи банку (2013)
Посохов І. М. - Аналіз адекватності використання закордонних моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій (2013)
Потернак Ю. П. - Форми податкового контролю та їх реалізація (2013)
Куценко Т. М. - Напрями підвищення ефективності інструментів залучення іноземних інвестицій (2013)
Марич М. Г. - Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки комерційних банків України, Купчанко М. Я. (2013)
Полагнин Д. Д. - Сучасні альтернативи фінансового забезпечення підприємств сільського господарства України (2013)
Цимбалюк І. О. - Значення податку на доходи фізичних осіб у системі територіальних фінансів (2013)
Сокровольська Н. Я. - Інноваційні особливості формування місцевих бюджетів у сучасних умовах (2013)
Федишин М. П. - Роль фінансового моделювання грошових потоків у контексті оптимізації функції планування на підприємстві (2013)
Мікула Н. А. - Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів, Шахраюк-Онофрей С. І. (2013)
Ротар А. В. - Побудова програми статистичного спостереження інноваційних процесів у промисловості (2013)
Ваганова Л. В. - Комплексна система оцінювання рівня економічної безпеки підприємств машинобудування (2013)
Верхоглядова Н. І. - Соціо-еколого-економічний механізм державного регулювання уранової промисловості України, Сорокін О. Г. (2013)
Фарат О. В. - Формування механізму реалізації державної інвестиційної політики України та напрями його вдосконалення (2013)
Іваннікова Н. А. - Фактори розвитку трудового потенціалу регіону (2013)
Янковська В. А. - Теоретичні засади сутності ефективного банківського маркетингу та його функцій (2013)
Логунова Н. А. - Результативность развития круизной индустрии в контексте мировых тенденций (2013)
Євдокименко В. К. - Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень, Маценко Л. Ф. (2013)
Драбаніч А. В. - Оцінка економічної ефективності від удосконалення структури витрат на якість продукції легкої промисловості (2013)
Кузнецова С. О. - Обліково-інформаційне забезпечення АВС-аналізу на торговельних підприємствах (2013)
Жиглей І. В. - Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств у частині здійснення екологічних інвестицій, Зоріна О. А. (2013)
Семенець А. О. - Планування обсягів збуту продукції в системі управлінського обліку (2013)
Чернявська М. К. - Забезпеченість та ефективність використання основних засобів регіону: стан та перспективи (2013)
Рилєєв С. В. - Нематеріальні активи: окремі нормативно-правові аспекти обліку, Романчук А. Л. (2013)
Шматковська Т. О. - Формування раціональної організації облікового процесу операцій з необоротними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві (2013)
Цегелик Г. Г. - Використання економіко-математичних моделей для підтримки прийняття рішень у сфері сільського зеленого туризму, Петлін І. В. (2013)
Ратушняк С. М. - Методологічні засади інституціонального аналізу економічної безпеки (2013)
Петренко К. В. - Стратегія соціогуманітарного розвитку депресивних територій: методологічний підхід (2013)
Воронцова І. І. - Дефініції економічних категорій, що характеризують майновий стан підприємства: застосування теорії раціональних очікувань в контексті розвитку бухгалтерського обліку (2013)
Маник Т. О. - Аналогії між фізичними та економічними процесами (огляд) (2013)
Ворошан А. Д. - Інституціональні та неоінституціональні теорії: методологія та практичне застосування у господарському відтворенні (2013)
Рибіцька А. В. - "Капітал" та "позиковий капітал": економічна суть, еволюція понять (2013)
Сторінка редактора (2014)
Бєлашова О. В. - До питання верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей, Марусик У. І. (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я підлітків України (2014)
Сокольник С. В. - Постерадикаційний період гелікобактер-асоційованої виразкової хвороби в дітей, Сорокман Т. В., Сокольник С. О., Зимагорова Н. О. (2014)
Сміян О. І. - Характеристика мікробіоценозу товстої кишки в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, Василишин Х. І., Бинда Т. П., Козлова К. Г. (2014)
Малая Н. К. - Генетический полиморфизм секретоглобина SCGB1A1 и развитие легочной патологии у детей, Каладзе Н. Н., Малый К. Д. (2014)
Каличевская М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта (2014)
Косминіна Н. С. - Вплив екологічно несприятливого довкілля на формування тиреоїдної патології в дітей на фоні йодного дефіциту, Гнатейко О. З., Печеник С. О., Чайковська Г. С. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського