Silchuk T. - Rye-wheat bread production at the restaurants, Kovalenko A. (2013)
Bilko M. - The regulation doses of sulfur dioxide with the aid of preparations, based on glutathione of yeasts in the production of pink table wine, Tenetka A. (2013)
Litvynchuk S. - Using of infrared reflectance spectra of sunflower meal for determination its moisture content, Hutsalo I., Nosenko T., Nosenko V. (2013)
Kalinovska T. - Substantiation of using wine-making secondary products as alternative raw material for confectionery industry, Obolkina V. (2013)
Babich I. - The influence of technological treatments on physical and chemical structure of wine (2013)
Dotsenko V. - The development of the restaurants’ chain in the capital region of Ukraine, Arpul O., Bondar N., Iemchuk T., Dudkina O. (2013)
Nosenko T. - Analysis of near infrared reflectance spectrum of rape seed with different content of erucic acid, Hutsalo I., Nosenko V., Levchuk I., Litvynchuk S. (2013)
Shiyan P. - Investigation of organic impurities movement by accelerating column of alcohol which is under pressure lower than atmospheric, Boyarchuk Ya. (2013)
Shevchenko O. - Features and benefits analysis of transient processes in food technology, Artem R., Piddubniy V. (2013)
Samiylenko S. - Entropy analysis of heat exchanging appliances, Vasylenko S., Shutyuk V. (2013)
Shesterenko V. - Research of the features of reactive power compensation in the combined system of food industry, Sydorchuk I. (2013)
Evtushenko O. - Exploration of occupational injuries in food industry of Ukraine, Klepikov I. (2013)
Khamutovska I. - Attraction of foreign investment to Ukraine: problems and solutions (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for Authors (2013)
Ковальчук В. Б. - Принципи конституційної держави у структурі сучасної національної правової ідеології (2014)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади взаємовідносин між державою і кооперативними організаціями в Україні (2014)
Середа В. В. - Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види (2014)
Адамовський В. І. - Правове регулювання відновлення прав необґрунтовано репресованих громадян в Росії (90–і роки ХХ ст.) (2014)
Крамар С. І. - Органи самоврядування та судочинства польської громади міста Кам’янець на Поділлі (XV–XVIII ст.ст.) (2014)
Іщук С. І. - Місце засобів масової інформації у правовому механізмі взаємодії громадянського суспільства та державної влади (2014)
Посикалюк О. О. - Особисті немайнові права фізичних осіб як об’єкт цивільно-правової охорони в романській, германській та англо-американській системах приватного права (2014)
Кісель В. Й. - Проблема дуалізму приватного права та її трансформація в Україні (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правовий аналіз права володіння та права власності за Галицьким цивільним кодексом 1797 року (2014)
Левандовскі К. М. - До питання правового статусу ембріона людини (2014)
Скок Л. В. - Особливості процедури зберігання заповітів: практика ФРН та України (2014)
Костяшкін І. О. - Соціальна функція власності на землю у правовій доктрині (2014)
Суєтнов Є. П. - Додаткові права приватних власників у відносинах з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2014)
Сушик О. В. - Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД (2014)
Орендарець О. О. - Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки” (2014)
Стефанчук М. М. - Сучасні тенденції реформування порядку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурором (2014)
Омельчук О. М. - Характеристика юридико-кримінологічних підстав криміналізації суспільно-небезпечних діянь (2014)
Нікіфорова Т. І. - Юридична природа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Видолоб Ю. Л. - Становлення законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх у ранній період радянської влади (1927–1924 рр.) (2014)
Загодіренко П. О. - Щодо підстав кримінально-правової кваліфікації діянь співучасників (2014)
Кравчук О. В. - Процесуальна регламентація статусу керівника судово-експертної установи в кримінальному процесі, Арешонков В. В. (2014)
Сорока А. З. - Спосіб вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України як елемент криміналістичної характеристики (2014)
Туманянц А. Р. - Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування: досвід Франції і Німеччини (2014)
Камчатна Д. І. - Предмет оскарження під час досудового розслідування (2014)
Григорьєва О. І. - Запобіжні заходи, що обмежують право на свободу пересування: історичний аспект (2014)
Курбатова І. С. - Правові засади загальносоціального запобігання злочинам щодо осіб похилого віку (2014)
Камінська І. В. - Механізм заповнення адміністративних посад в судах загальної юрисдикції як гарантія незалежності суддів (2014)
Семенець-Орлова І. А. - Сучасні тенденції управління актуальними освітніми змінами на прикладі зарубіжного досвіду (2014)
Завгородня С. П. - Вплив глобалізаційних тенденцій на державне управління економічною безпекою (2014)
Гасюк І. Л. - Законодавство в сфері фізичної культури та спорту провідних країн світу (2014)
Онищук І. І. - Концептуальні основи впровадження правового моніторингу в діяльність органів державної влади (2014)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток інформаційного законодавства в контексті становлення інформаційного суспільства: зарубіжний досвід (2014)
Фалко Ю. В. - Організація державних закупівель: зарубіжний досвід та практика України (2014)
Корнієнко Т. О. - Державне регулювання у сфері телекомунікацій: деякі термінологічні аспекти (2014)
Книш П. В. - Технологія ситуаційного центру як метод ухвалення державно-управлінських рішень (2014)
Шпекторенко І. В. - Професійна компетентність державного службовця (2014)
Дубицький В. В. - Модернізація державної служби України: кадровий аспект (2014)
Шевчук І. В. - Залучення молоді як умова підвищення ефективності діяльності державної служби (2014)
Сухінін Д. В. - Окремі аспекти вдосконалення технологій та моделей оцінювання якості муніципальних послуг (2014)
Далевська Н. М. - Еволюція світового політико-економічного простору: витоки інституціональних особливостей (2014)
Шевченко Р. Ю. - Моніторинг міжнародних відносин у галузі туризму: економіко-географічний та геополітичний аспекти (2014)
Гернего Ю. О. - Індекси інноваційного розвитку країн світу, Підгородецька С. М. (2014)
Стеченко Д. М. - Інтеграція виробництв як об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування, Жигалкевич Ж. М. (2014)
Рудковський О. В. - Структурні елементи системи корпоративної безпеки (2014)
Чернихівська А. В. - Сучасні інструменти екологічного оцінювання впливу антропогенної діяльності на довкілля (2014)
Надрага В. И. - Эффективность государственных институтов и формирование социальных рисков: теоретические аспекты взаимосвязи (2014)
Чайковська І. І. - Застосування сучасних інформаційних технологій для моделювання економічних процесів на основі фрактального аналізу (2014)
Вавринчук М. П. - Політика реформ щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті болонського процесу (2014)
Заїкіна В. В. - Компетентісна освіта і управління педагогічними ризиками при викладанні математичних дисциплін (2014)
Персоналії (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Hrabovska O. - Employing starch cryogenic structures for quercetine encapsulation, Danylevych O., Gordienko A. (2013)
Lugovska O. - Influence particle size of emulsions on quality and stability of beverages, Sydor V. (2013)
Maksyutov R. - Technology development of kumis functional drink, Solovieva E., Mamtsev A., Kozlov V. (2013)
Simakhina G. - Studying the phase transitions "Water – ice” in plant raw materials, Naumenko N., Khalapsina S. (2013)
Ivanov S. - Use of mineral additives in the production of meat products, Pasichnyi V., Olishevskyi V., Marynin A., Tymoshenko I. (2013)
Maslikov M. - Unit for food’s temperature control during their refrigeration, Policshuk G. (2013)
Pastukh H. - Research on the ways of the pectin extraction from the potatoes, Grytsay Ju., Hrabovskyi Ye. (2013)
Topchiy O. - Vegetable oils utilization in the recipes of meat pates, Kotlyar E. (2013)
Olyanska S. - Chemical reagents for intensification of diffusion juice purification, Tsirulnikova V. (2013)
Lysyi O. - Effect of hydrocolloids on the stability of fruit fillings, Pichkur V., Zapotocka O., Hrabovska O., Kovbasa V., Smirnova Ye. (2013)
Melnyk L. - Methods of recovering schungite’s adsorptive properties after processing red beet juice, Melnyk Z., Kryvorotko V. (2013)
Guts V. - Research consistency of disperse systems by gravitational penetration method, Ivanova M. (2013)
Zotkina L. - Calculation of geometrical parameters of the cossettes scalder, Verkhola G., Tkachuk N. (2013)
Shevchenko O. - Hydrodynamics and mass transfer in gas-liquid media for wastewater treatment of food businesses, Bondar O., Piddubnyi V. (2013)
Osypenko O. - Сoncentration of fusel oil in alcohol column, Dolomakin Yu, Osypenko V. (2013)
Taneva D. - Effects of work-related stress on workers’ health, Kralchev D., Prokopov Ts. (2013)
Evtushenko O. - Causal relationship occupation injury in the food industries, Evtushenko O. (2013)
Hovorushko T. - The origin and essence of money. Modern point of view, Sytnyk I. (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for authors (2013)
Пирнач А. М. - Динамика облачности во время землетрясения, Белый Т. А. (2012)
Тимофеев В. Е. - Роль атмосферной циркуляции в формировании озоновой аномалии в Южном полушарии (2012)
Кабашников В. П. - Исследование путей переноса атмосферных аэрозолей в Восточноевропейском регионе по данным сети AERONET методом кластерного анализа, Акулинин А. А., Данилевский В. А., Калинская Д. В., Корчемкина Е. Н., Метельская Н. С., Милиневский Г. П., Бовчалюк А. П., Петручук A., Соболевский П. (2012)
Шевченко О. Г. - Характеристика хвилі тепла літнього сезону 2010 року на території України (2012)
Шедеменко І. П. - Верифікація даних Європейської бази E-OBS щодо приземної температури повітря та кількості опадів у адміністративних областях України, Краковська С. В., Гнатюк Н. В. (2012)
Мартазінова В. Ф. - Аномальність погодних умов Антарктичного півострова в районі розташування Української антарктичної станції "Академік Вернадський", Клок С. В. (2012)
Данова Т. Є. - Характеристики вологовмісту та інтенсивності вологопереносу над Антарктичним материком, Прокоф'єв О. М. (2012)
Осадчий В. І. - Природні умови формування хімічного складу води водних об’єктів національного природного парку "Прип’ять - Стохід" (2012)
Білецька С. В. - Аналіз ґрунтового покриву басейну р. Рось та оцінка його впливу на надходження гумусових речовин у річкову мережу, Осадча Н. М. (2012)
Ігнатенко І. І. - Особливості міграції молібдену у водних об’єктах, що зазнають впливу золовідвалів Трипільської теплоелектростанції, Холодько О. П., Линник П. М. (2012)
Горбачова Л. О. - Часова однорідність характеристик водного стоку в басейні річки Боржава, Бібік В. В. (2012)
Гопченко Є. Д. - Зливові опади на території Півдня України, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2012)
Литвин М. Ю. - Випадання опадів на похилу поверхню в теплий період року, Іванченко І. І. (2012)
Христюк Б. Ф. - Прогнозування середніх, максимальних та мінімальних за декаду витрат води на Верхньому Дунаї (2012)
Пазинич В. Г. - Постгляціальні явища та ландшафти Полісся – походження озер та параболічних дюн (2012)
Кривошеїн О. О. - Моделювання продуктивності одновидових агроекосистем на основі використання різних за масштабом ґрунтових карт (2012)
Дворецька І. В. - Особливості динаміки загального вмісту озону в сучасний період (2012)
Іванов Б. О. - Експериментальні дослідження основних метрологічних характеристик оптоелектронного датчика метеорологічної дальності видимості в лабораторних умовах, Осіс В. Б. (2012)
Запольський Є. Л. - Застосування підігріву проти насичення ємнісного сенсора вологості повітря, Латенко В. І., Скрипник І. Ю., Філь С. О. (2012)
Пам’яті Ганни Михайлівни Пірнач (2012)
Мартазінова В. Ф. - Сучасний та майбутній стан середньорічної температури повітря північної частини Антарктичного півострова західного сектора Антарктиди, Клок С. В. (2012)
Скриник О. Я. - Особливості формування крупномасштабного плямистого забруднення місцевості точковим миттєвим джерелом (2012)
Лєсков Б. Н. - Фізичні умови утворення штучних кристалічних хмар та їх часова стабільність (2012)
Заболоцька Т. М. - Характеристика умов розвитку тривалих злив та гроз у різні сезони 2012 року, Шпиталь Т. М. (2012)
Олексієнко І. М. - Кліматичний прогноз заморозку на території України (2012)
Осадча Н. М. - Баланс стоку гумусових речовин у каскаді Дніпровських водосховищ (2012)
Линник П. М. - Компонентний склад розчинених органічних речовин у воді річки Рось та його сезонні зміни, Іванечко Я. С. (2012)
Осипенко В. П. - Розчинені органічні речовини у воді верхньої ділянки Канівського водосховища (2012)
Клебанов Д. О. - Оцінка виносу сполук важких металів водами р.Дунай у сучасний період, Осадча Н. М. (2012)
Горбачова Л. О. - Адаптація гідрологічної моделі "Опади-стік" MIKE 11 до гірських річок (2012)
Манукало В. О. - Мережа гідрологічних спостережень у басейні річки Південний Буг: історія розвитку, сучасний стан та можливості (2012)
Гопченко Є. Д. - Проблеми визначення розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2012)
Шакірзанова Ж. Р. - Довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняних водопіль річок лівобережжя середнього Дніпра з використанням програмного комплексу, Андреєвська Г. М., Бойко В. М. (2012)
Ищук А. А. - Построение водосбора р.Десна с использованием средств пространственного анализа геоинформационных систем (ГИС), Шумов С. Н., Ищук А. А., Курбатський А. С. (2012)
Пазинич В. Г. - Долини Трубежа та Остра – можливий шлях тимчасового стоку повеневих вод Десни (2012)
Банах Р. М. - Зміни добового ходу загального вмісту озону над Києвом у сучасний період, Дворецька І. В., Уманець А. П., Савенець М. І. (2012)
Панченко Г. Г. - Методика визначення повної вуглецевоємності продукції, робіт та послуг (2012)
Лаптєв Г. В. - Прискорене визначання 90Sr у зразках рослинності з використанням методу рідинно-сцинтиляційної спектрометрії, Пірнач Л. С., Дивак Т. І. (2012)
Пазинич В. Г. - Чи глобальне потепління є насправді глобальним?, Haliw O. (2012)
Бліхар В. Є. - Аналіз нормативно-правових засад розвитку формулярної системи в Україні (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні впливи холецистектомії на формування і перебіг хронічного панкреатиту, Назарчук Н. В. (2014)
Боднар Р. Я. - Особливості клінічних проявів інфаркту міокарда з гіперурикемією (2014)
Бочаров В. А. - Роль мікробних асоціацій в розвитку інфекцій з ушкодженням шкіри, Гладчук В. Є., Бочарова В. В. (2014)
Вілігорська К. В. - Дисметаболічні порушення обміну щавлевої кислоти як провокаційний фактор розвитку хронічного обструктивнго захворювання легень, Хухліна О. С. (2014)
Гулей Л. О. - Ефективність комбінованої фармакотерапії хворих на хронічні дерматози із супутньою патологією гепатобіліарної системи, Денисенко О. І., Перепічка М. П. (2014)
Гутор Н. С. - Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих із супутньою лямбліозною інвазією (2014)
Дахим І. С. - Хімічний склад трави стокроток багаторічних (bellis perennis l.), Марчишин C. М. (2014)
Ждан В. М. - Оптимізація корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з метаболічним синдромом у практиці сімейного лікаря, Катеренчук І. П. (2014)
Залявська О. В. - Стан метаболізму компонентів сполучної тканини у хворих на реактивний артрит, Хухліна О. С., Каушанська О. В., Гайдичук В. С. (2014)
Змарко Ю. К. - Ступінь активності кислої фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції, Авдєєв О. В. (2014)
Коробко Д. Б. - Вивчення антирадикальної та мітопротективної дії ряду оригінальних 7-арилалкіл-8-гідразинопохідних 1,3-диметилксантину (2014)
Козак Д. В. - Вегетативна регуляція серцевого ритму та стан центральної гемодинаміки в динаміці політравми (2014)
Лимар Л. Є. - Олігоменорея на тлі хронічних гепатитів: оптимізація діагностики та лікування (2014)
Логойда Л. С. - Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах, Зарівна Н. О., Івануса І. Б. (2014)
Ляхович Р. М. - Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Бадрах О. К., Герасимів І. М. (2014)
Миронюк І. С. - Результати хронометражу послуги консультування і тестування на віл з ініціативи медичного працівника в практиці сімейного лікаря, Перегінець І. Б. (2014)
Мисула І. Р. - Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів у санаторних умовах, Бакалюк Т. Г. (2014)
Наконечна С. С. - Дослідження впливу густого екстракту фіалки на морфологічну структуру печінки щурів за умов гострого тетрахлорметанового гепатиту, Марчишин С. М., Пида В. П. (2014)
Побігун Н. Г. - Динаміка змін кальцій-фосфорного обміну та стану кісткової тканини за умов зниженої функції щитоподібної залози та хронічного стресу, Ємельяненко І. В. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Обґрунтування корекції порушень імунної системи при ентеральному застосуванні кріоксенодерми в динаміці експериментального алергічного дерматиту, Бондаренко Ю. І., Сатурська Г. С. (2014)
Регеда М. С. - Порушення функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у бронхах морських свинок у пізній період розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Русин В. І. - Віддалені результати лікування хворих на гострий варикотромбофлебіт великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Русин В. І. - Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії під впливом l-аргініну l-глутамат, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М. (2014)
Салій М. І. - Лакунарний інсульт: актуальність, проблематика та деякі клінічні особливості (2014)
Салій З. В. - Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку, Шкробот С. І., Іванчишин М. В. (2014)
Сміян С. І. - Оцінка тяжкості серцевої недостатності та її змін у динаміці лікування хворих на токсичний зоб, Кравців В. В., Добридень Г. П. (2014)
Ступницька Г. Я. - Ефективність легеневої реабілітації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від індексу маси тіла (2014)
Федорук О. С. - Морфологічне обґрунтування використання озонованого фізіологічного розчину за умов лікування експериментального пієлонефриту, Візнюк В. В. (2014)
Хухліна О. С. - Особливості патогенезу взаємообтяження хронічного обструктивного захворювання легень, хронічного панкреатиту за їх коморбідного перебігу, Воєвiдка О. С., Урсул О. О. (2014)
Хухліна О. С. - Роль оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у патогенезі остеоартрозу, артеріальної гіпертензії та ожиріння за їх коморбідного перебігу, Каньовська Л. В., Танас О. В. (2014)
Шумко Г. І. - Вільнорадикальне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму, в динаміці лікування (2014)
Ющишена О. В. - Жирні кислоти листя, стебел та суцвіть вітексу священного (vitex agnus-castus l.), Цуркан О. О., Корабльова О. А. (2014)
Jucov Alina - Cytomegalovirus infection and inflammatory bowel disease, Turcan Svetlana (2014)
Андріюк Л. В. - Натуропатичні методи в реабілітації хворих з наслідками перенесеного крововиливу в мозок, Магулка І. В. (2014)
Бабінець Л. С. - Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування, Галабіцька І. М., Боцюк Н. Є., Качмар О. А. (2014)
Бабінець Л. С. - Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу, Дроняк Ю. В., Цибульська Л. С., Депутат Б. М. (2014)
Бабінець Л. С. - Порівняльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії, Назарчук Н. В., Мігенько Б. О., Гніздюх І. О., Марченкова Н. О. (2014)
Бабінець Л. С. - Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування, Мігенько Л. М., Квасніцька О. С., Цибік О. В. (2014)
Бойко Т. В. - Вік, як предиктор розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2014)
Величко В. І. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей із бронхіальною астмою на фоні надмірної маси тіла, Венгер Я. І., Саід О. В., Данильчук Г. О. (2014)
Волошина О. Б. - Псевдорезистентна гіпертензія у практиці сімейного лікаря, Бусел С. В., Саморукова В. В., Удовиця В. О., Дукова О. Р., Чайка А. О., Бугерук В. В., Лисий І. С., Дичко Т. О. (2014)
Волков К. С. - Електронномікроскопічні зміни серця і легень в динаміці після експериментальної політравми, Козак Д. В. (2014)
Журавльова Л. В. - Вплив особливостей раціону на стан жовчного міхура у хворих на метаболічний синдром, Моїсеєнко Т. А. (2014)
Захарчук У. М. - Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Складанюк Л. І., Рябоконь С. С., Сивирин І. О., Войцехівська Т. В. (2014)
Климнюк С. І. - Можливості таргетної терапії хелікобактеріозів, Кованова Е. М., Творко М. С. (2014)
Коломійченко Ю. А. - Використання системи moodle для самостійної роботи променевих діагностів та сімейних лікарів в системі післядипломної освіти, Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2014)
Мазур Л. П. - Основні механізми прямого впливу вірусу гепатиту С на щитоподібну залозу (2014)
Матейко Г. Б. - Діагностичний пошук при синдромі лімфаденопатії з погляду лікаря-інфекціоніста, Горбаль Н. Б. (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на негоспітальну пневмонію, Кулинич Т. О., Кулинич О. В. (2014)
Михайловська Н. С. - С-реактивний білок як один із компонентів діагностики та стратифікації кардіоваскулярного ризику в практиці сімейного лікаря, Міняйленко Л. Є. (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих з супутньою гіпофункцією щитоподібної залози, Олійник Т. В. (2014)
Медвідь І. І. - Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії, Бабінець Л. С., Герасимець І. І., Ялінська Г. П., Боровик І. О. (2014)
Мельник Н. А. - Дисліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця, Бабінець Л. С., Творко В. М., Боднар С. Я., Безкоровайна Т. О. (2014)
Самогальська О. Є. - Застосування пероральних цукрознижувальних препаратів у лікуванні хворих на цукровий діабет ІІ типу, Тюріна В. Ф., Тюріна О. П., Марків І. М., Мерецька І. В. (2014)
Самогальська О. Є. - Застосування тіотриазоліну і квамателу у комплексному лікуванні гастропатій у хворих на цукровий діабет, Марків І. М., Тюріна В. Ф., Мерецька І. В. (2014)
Самогальська О. Є. - Аналіз клініко-економічної ефективності схем терапії хворих на ішемічну хворобу серця, Лазарчук Т. Б., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Зейда О. А., Мерецька І. В. (2014)
Хвисюк О. М. - Досвід проведення заочного циклу спеціалізації за фахом "загальна практика – сімейна медицина", Марченко В. Г., Коломійченко Ю. А., Жеребкін В. В., Жадан І. А. (2014)
Хухліна О. С. - Сучасні підходи до ведення пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом на тлі ожиріння, Мандрик О. Є., Косар Л. Ю., Воєвідка О. С. (2014)
Бойко Н. В. - Топографічні зміни основних фізико-технічних показників якості вовни ярок породи прекос із різним виходом митої вовни, Корх І. В. (2013)
Великанов В. В. - Некоторые показатели крови, как маркеры эндогенной интоксикации у поросят при токсической гепатодистрофии (2013)
Волощук В. М. - Розробка об’ємно-планувальних і технологічних рішень промислового комплексу моноблокового типу для свинарства (2013)
Горбунов Л. В. - Кріоконсервування ембріонів ссавців при пасивному охолодженні в горловині посудини Дьюара, Саліна А. С., Данильченко В. В. (2013)
Добродеева Л. Т. - Хромосомные патологии, вызывающие нарушения репродуктивной способности лошадей (2013)
Долгая М. Н. - Изменение морфологических и биохимических показателей крови при спонтанной эзофагостомозной инвазии крупного рогатого скота, Братушкина Е. Л., Минич А. В. (2013)
Дробязко О. В. - Імпортна генерація породи шароле в Донецькій області, Дорошенко К. І. (2013)
Калашников В. А. - Терапевтическая эффективность препаратов "Адсорбин" и "Экофильтрум" при лечении поросят, больных токсической гепатодистрофией, Великанов В. В., Игнатенко А. С. (2013)
Карлова Л. В. - Особливості екстер’єру корів української червоної молочної породи різного генетичного походження (2013)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз етапів формування живої маси у курей різного напряму продуктивності (2013)
Коваленко В. Н. - Использование терминальных хряков зарубежной селекции в системе воспроизводства свиней, Гнатюк С. И. (2013)
Копилова К. В. - Генетична структура різних порід великої рогатої худоби за молекулярно-генетичними маркерами, Шельов А. В., Березовський О. В., Копилов К. В., Россоха В. І. (2013)
Корнієнко О. О. - Аналіз результатів племінного використання атестованих плідників орловської рисистої породи, Мирось В. В. (2013)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм купруму в годівлі підсисних свиноматок та їх поросят-сисунів (2013)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм купруму в годівлі ремонтних свинок (2013)
Ляшенко Н. В. - Продуктивність свиноматок другого опоросу української м'ясної породи в залежності від їх віку та живої маси, Медвєдєв В. О. (2013)
Малик В. І. - Прогнозування прибутковості свинарства за допомогою прикладних програм, Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Стрижак Т. А. (2013)
Михальченко С. А. - Ефективність використання згущеної післяспиртової барди при відгодівлі бугайців, Цуп В. І., Василів А. П. (2013)
Остапчук П. С. - Особливості будови тіла, продуктивність та відтворювальна здатність овець цигайської породи за чистопородного розведення і схрещування в умовах криму, Ємельянов С. А. (2013)
Павленко Б. М. - Определение микрофлоры и обработка препуция быков-производителей для снижения бактериальной загрязнённости спермопродукции, Павленко М. П., Гужвинская С. А., Павленко Л. М., Гадзевич Д. В. (2013)
Парасочка І. Ф. - Специфіка алелофонду великої чорної породи свиней (2013)
Піскун В .І. - Оптимізація витрат на внесення добрив у грунт під планований врожай культур, Пенцов В. М. (2013)
Помітун І. А. - Формування бажаних генотипів, генеалогічної структури стада та результати оцінки овець, створюваного спеціалізованого м’ясного напряму продуктивності, Косова Н. О., Рязанов П. О., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Кравцов А. В. (2013)
Савельєва М. С. - Біологічна якість генофондної спермопродукції чистопородних та помісних бугаїв-плідників симентальської породи після тривалого кріозберігання (2013)
Савченко Ю. І. - Ефективність використання дерті люпину безалкалоїдного при відгодівлі бугайців у Поліській зоні України, Савчук І. М., Савченко М. Г., Гончарова К. В., Чорна Л. І., Камінський В. М. (2013)
Сахацький Г. І. - Вплив інбридингу й аутбридингу на гематологічні та біохімічні показники крові у свиней, Омельчук В. І. (2013)
Сікун М. В. - Ефективність застосування окремих технологічних рішень вирощування молодняку свиней на основі використання вологих кормів різної консистенції (2013)
Хватова М. А. - Порівняльна оцінка ефективності різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (2013)
Церенюк О. М. - Ретроспективний аналіз продуктивності свиней уельської породи вітчизняної селекції (2013)
Церенюк О. М. - Розвиток свиней в залежності від стресостійкості, Корх І. В., Акімов О. В., Бутенко В. О. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Боляк А. А. - Параметри ефективної змагальної діяльності та відбору юних гімнастів віком 9-10 років, Помазан А. А. (2014)
Єрмакова Т. С. - Розвиток ідеї формування культури здоров’я особистості у світовій педагогічній думці (2014)
Іваній І. В. - Фізична культура як феномен розвитку соціокультурної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Клименченко В. Г. - Особенности методики проведения совместного занятия по физическому воспитанию со студентами основной и специальной медицинских групп, Кривенцова И. В., Горбань И. Ю., Махонин И. Н. (2014)
Куделко В. Е. - Конкурентоспроможність освітньої послуги за напрямом підготовки "Менеджмент у спорті" на освітянському ринку України, Куделко А. М. (2014)
Омельченко О. С. - Організаційно-методичні аспекти експериментальної тренувальної програми для спортсменів легкої ваги в академічному веслуванні (2014)
Остапенко Ю. А. - Профессионально-значимые психофизиологические качества информационно-логической группы специальностей при реализации экспериментальной программы профессионально-прикладной физической подготовки студентов (2014)
Павленко Т. В. - Фізичні вправи оздоровчої гімнастики у підвищенні показників фізичного і функціонального розвитку студентів (2014)
Ровная О. А. - Морфофункциональные особенности спортсменок синхронного плавания высшего уровня мастерства, Подригало Л. В., Ермаков С. С., Прусик К., Цеслицка М. (2014)
Серорез Т. Б. - Можливості підвищення фізичного стану здоров’я студентів різними режимами бігових навантажень (2014)
Скляр М. С. - Кореляційний аналіз показників фізичної та технічної підготовленості каратистів старшого шкільного віку (2014)
Фединяк Н. В. - Вплив занять оздоровчого плавання на біологічний вік та функціональні можливості людей 30-35 літнього віку (2014)
Щербашин Я. С. - Олимпийское образование как средство гуманистического воспитания школьников (2014)
Тофикхи Ашгхар - Влияние кратковременных добавок кофеина на реакцию и напряжение иммунной системы спортсменов-мужчин, Амегхани Акрам, Джамали Али, Кваракханлон Бахрам Джамали (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Vykhliaiev Y. M. - Physical rehabilitation of functional violations and deformations of children foot, Ardasheva O. E. (2014)
Gusarevich A. V. - Technical training of qualified athletes , specializing in the high jump with a running start, with additional funds (2014)
Derkach V. N. - On the question of periodization training content and Paralympic athletes with disorders of the musculoskeletal system in the light of the general theory of sports training, Yedinak G. A. (2014)
Dubinskaya O. Y. - Applied problems of physical education students of economic specialties, Salatenko I. A. (2014)
Zolotova А. D. - Technology prevention of addictive behavior in children as part of a healthy lifestyle (2014)
Ivanii I. V. - Methodological basis for the formation of physical culture personality (2014)
Levchenko V. A. - State adaptation reserves cardiorespiratory system first-year students with varying degrees of physical fitness in terms of treadmill test, Bublyk S. A., Drapchak I. M., Faichak R. I., Vashkevych S. I. (2014)
Makarova E. V. - Basic provisions of international classifications as criteria for evaluating the health status of rehabilitation of persons with disabilities (2014)
Maksymenko I. G. - Study of the effectiveness of the traditional system of training 6-10-years-old involved in football, Dmor Samer Majed (2014)
Serebryak V. V. - Features of cadets’ adaptation universities Ukrainian Interior Ministry to study the art of sambo, Popov S. V. (2014)
Serorez T. B. - Methodical features dispensing exercise, used in extracurricular activities to improve health students, Navka P. I. (2014)
Fedak S. S. - Physical examination performed by the international military operations in mountainous terrain (2014)
Ahmadizadeh Zahra - Investigating the relation between organizational climate and organizational citizenship behavior in the physical education offices employees in Mazandaran province, Hefzollesan Mehrdad, Ghalehgir Sohrab, Yadollahzadeh Robab, Heydarinezhad Sedighe (2014)
Instructions for authors (2014)
Содержание (2014)
Дорошенко С. И. - Два уточнения класификации бессоюзных сложных предложений (2014)
Гулак А. Т. - Трагически высокая жизнь Андрея Болконского (Стилистическая структура образа персонажа в романе Л. Н. Толстого "Война и мир") (2014)
Бушев А. Б. - Исследование политического дискурса и языковая личность (2014)
Дорофеев Ю. В. - Отражение вариативности языка в художественном тексте (2014)
Нестеренко К. В. - Способы представления оценки в "Истории моего современника" В. Г. Короленко (2014)
Мозговой В. И. - Функционально-семантические трансформации коннотативной онимной лексики в правовом поле и принципы ее воспроизведения в документах (2014)
Акимова Н. В. - Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации (2014)
Герасименко И. А. - Средства экспликации цвета в языке русского фольклора (2014)
Ермакова Н. В. - Особенности креолизованных текстов в речевом жанре "девичий альбом" (2014)
Майданюк Д. В. - Логоэпистематика как новое направление лингвокультурологии (2014)
Пожидаева И. В. - Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта патриотизм) (2014)
Манаенко Г. Н. - Семантическая специфика синтаксической подсистемы осложненного предложения (2014)
Минина Н. С. - Частица вот в позиции абсолютного начала стихотворения (2014)
Пушкарь О. П. - Приемы языковой игры в повести Сергея Довлатова "Заповедник" (2014)
Радчук О. В. - Семантические типы понятия отсутствие как отражение изменений в грамматике русского языка (2014)
Токарев Г. В. - О синонимах в русском языке (2014)
Скоробогатова Е. А. - Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья первая) (2014)
Клипатская Ю. А. - Характеристика музыкального дискурса как сферы коммуникации (на примере рок-культуры) (2014)
Штых Ю. Г. - Факторы возникновения многозначности в каламбуре (2014)
Пустовалова Н. И. - Композиционно-семантическая организация стихотворения Арсения Тарковского "Посредине мира" (2014)
Юрьева Ж. А. - Понятие языковой личности в современном лингвистическом дискурсе (2014)
Пехарева М. В. - Глубина текста как характеристика идиостиля (2014)
Лаушкина И. П. - Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) (2014)
Долгая Е. А. - Литературно-эстетическая проблематика переписки Н. В. Станкевича, Синявина Л. В. (2014)
Гармаш Л. В. - Гностические мотивы в романе В. Я. Брюсова "Алтарь победы": танатологический аспект (2014)
Маханьков Е. А. - Малая проза Г. Газданова как объект литературоведческих исследований: некоторые итоги и перспективы (2014)
Козлова А. Г. - Библейский мотив исхода в лирике Бориса Чичибабина и Александра Городницкого (2014)
Надозирная Т. В. - Деконструкция кода массовой литературы в "Еmpire V" и "Batman Apollo" В. Пелевина (2014)
Бушуев С. Д. - Застосування моделі "Нова Башта Р2М" в управлінні проектами розвитку освіти, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2014)
Гордєєва І. О. - Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків (2014)
Егорченкова Н. Ю. - Информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ, Лисицин А. Б. (2014)
Колеснікова К. В. - Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів (2014)
Науменко Т. О. - Запровадження інтеграційного підходу для генерації знань в інноваційний процес у проектній діяльності (2014)
Oganov A. - Conflict free implementation of strategic project management office at the entitie level utilizing "evaporated cloud” diagram, Gogunsky V. (2014)
Оберемок И. И. - Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами (2014)
Осауленко І. А. - Управління змінами портфеля регіональних проектів (2014)
Рибак А. І. - Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Частина 1. Державні програми та фінансування, Азарова І. Б. (2014)
Семко І. Б. - Методика формування портфеля проектів підприємств енергетичної галузі (2014)
Сидорчук О. В. - Метод визначення концептуального плану програм розвитку молочарства, Тригуба А. М. (2014)
Tanaka H. - Master of Science in Management of Technology (MSc. MOT) Education – Benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine, Bushuyev S. (2014)
Тесленко П. О. - Портфельне управління еволюційним розвитком вищих навчальних закладів (2014)
Доманецька І. М. - Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем, Матейко Я. В., Федусенко О. В., Хроленко В. М., Федусенко А. О. (2014)
Коляда А. С. - Латентно-семантический подход для анализа информации из наукометрических баз данных (2014)
Майстренко В. В. - Оцінка ефективності державного нагляду за охороною праці у вугільній галузі (2014)
Шабала Є. Є. - Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ, Клюєва В. В. (2014)
Гайна Г. А. - Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища, Тістол Н. В. (2014)
Горда О. В. - Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу "тріщина" (2014)
Полтораченко Н. І. - Нечітка багатокритеріальна задача розміщення (2014)
Чуприна Х. М. - Інтегрована єдина енергетична модель будівлі (2014)
Белощицкий А. А. - Определение близости векторов в проектно-векторном пространстве образовательных сред, Белощицкая С. В., Бронин С. В. (2014)
Білощицький А. О. - Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей, Діхтяренко О. В. (2014)
Рафальська О. О. - Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (2014)
Щербина А. А. - Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения, Терейковская Л. А. (2014)
Зельцер Р. Я. - Технология производства работ по совмещенному монтажу строительних конструкций и технологического оборудования, Лучинский С. А. (2014)
Катаєва Є. Ю. - Модель розподілу трудових ресурсів за особистісними характеристиками, Матус П. А. (2014)
Корченко О. Г. - Верифікація нейромережевих методів розпізнавання кібератак, Терейковський І. А. (2014)
Иносов С. В. - Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра, Корниенко В. М., Гречуха В. В. (2014)
Уманець І. М. - Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки (2014)
Целовальникова Є. А. - Прогнозирование кризисных явлений в сфере морских контейнерных перевозок (2014)
Федоренко В. П. - Інституту захисту рослин - 65!, Круть М. В. (2011)
Федоренко В. П. - Міжнародний проект, Пилипенко Л. А. (2011)
Стефановська Т. Р. - Фітофаги міскантусу гігантського, Льюїс Е. Е., Лікар Я. О., Рахметов Д. Б., Підліснюк В. В. (2011)
Антоненко О. Ф. - Стійкість сортів ярого ріпаку, Сімінський І. А., Манішевський В. М. (2011)
Ярошенко Л. М. - Знищення дводольних бур'янів у посівах ярого ячменю (2011)
Запольська Н. М. - Чому посилюються хвороби коренеплодів цукрових буряків, Шендерик К. М. (2011)
Положенець В. М. - Захист картоплі від фітофторозу, Плотницька Н. М., Немерицька Л. В. (2011)
Бакалова А. В. - Біопрепарати для чорної смородини (2011)
Венгер В. М. - Несправжня борошниста роса у насадженнях хмелю, Федорчук Н. А., Венгер В. В. (2011)
Федоренко А. В. - Алгоритми прогнозування динаміки чисельності хлібних жуків (2011)
Хом'юк С. О. - Особливості проростання насіння ваточника сірійського (2011)
Пилипенко Л. А. - Сучасні фітосанітарні ризики (2011)
Черній А. М. - Оленка волохата (2011)
Чайка В. М. - Екологічні чинники фітосанітарного стану агроценозів, Федоренко А. В., Міняйло А. А., Гриб О. Г. (2011)
Касьянов А. М. - Хрестоцвіті блішки (2011)
Гутянський Р. А. - Грунтове внесення Фабіану в посівах сої (2011)
Іващенко О. О. - Актуальне питання технології (2011)
Шевчук Л. М. - Сіра гниль на суниці, Чмих С. В. (2011)
Онищенко О. І. - Моніторинг хвороб капусти червоноголової, Рудой С. А. (2011)
Хареба О.В. - Захист рослин огірка (2011)
Зеля А. Г. - Дослідження вогнищ раку картоплі, Мельник П. О., Макар Т. Й., Яковець П. І., Євчакова О. В., Маковецька О. І. (2011)
Журналу "Карантин і захист рослин" - 15 років (2011)
Бублик Л. І. - Екотоксикологічні аспекти, Прокоп'юк Н. П., Крук І.В. (2011)
Сігарьова Д. Д. - Паразитичні нематоди хмелю, Бабич А. Г., Бабич О. А. (2011)
Губін О. І. - Нематодні хвороби та їх збудники (2011)
Венгер В.М. - Індекс пероноспорозної погоди, Федорчук Н.А., Дереча О.А., Венгер В.В. (2011)
Макух Я. П. - Забур'янення посівів цукрових буряків (2011)
Розова Л. В. - Обмеження чисельності грушевої медяниці (2011)
Гродський В. А. - До методики феромонного моніторингу комах-шкідників (2011)
Бакалова А. В. - Стійкість смородини чорної (2011)
Марченко А. Б. - Екологічні аспекти, Панчук О.М. (2011)
Хом'юк С. О. - Красивий і небезпечний ваточник сірійський (2011)
Запорожан В. М. - Біоетичні та деонтологічні принципи у роботі наукових та лікувальних закладів Національної академії медичних наук України, Шкіряк-Нижник З. А., Горовенко Н. Г., Ципкун А. Г. (2014)
Утко Н. А. - Трансгенные мыши в медико-биологических исследованиях (обзор литературы), Лабунец И. Ф., Бутенко Г. М. (2014)
Давыдов В. В. - Карбонильный стресс как неспецифический фактор патогенеза (обзор литературы и собственных исследований), Божков А. И. (2014)
Пасечникова Н. В. - Гистологические и электронно-микроскопические особенности идиопатической и герпесассоциированной многоморфной экссудативной эритемы, Кутасевич Я. Ф., Мавров Г. И., Думброва Н. Е., Запольский М. Э., Молчанюк Н. И., Зборовская А. В. (2014)
Ватутин Н. Т. - Роль гиперальдостеронизма и перспективы применения антагонистов альдостерона при резистентной артериальной гипертензии (обзор литературы), Шевелёк А. Н., Дегтярева А. Э., Касем С. С. (2014)
Коренєв М. М. - Метаболічні порушення у формуванні ендотеліальної дисфункції у аідлітків з артеріальною гіпертензією та різною масою тіла, Богмат Л. Ф., Носова О. М., Яковлева І. М., Ніконова В. В., Бессонова І. М. (2014)
Коваленко В. Н. - Роль одиночных нуклеотидных полиморфизмов и микроРНК в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы (обзор литературы), Кучменко Е. Б., Мхитарян Л. С. (2014)
Заболотний Д. І. - Клініко-діагностична характеристика тяжких порушень слуху у дітей на основі комплексного клінічного та молекулярно-генетичного обстеження, Розкладка А. І., Бєлякова І. А., Холоденко Т. Ю., Микитенко Д. О., Луценко В. І., Лоза Т. П., Вакуленко Л. М., Гайовий В. П., Лаврова К. В. (2014)
Старенький В. П. - Модернізація дистанційної променевої терапії в Україні: світовий досвід, проблеми та перспективи, Авер’янова Л. О. (2014)
Фещенко Ю. І. - Особливості розповсюдження туберкульозу та оцінка протитуберкульозних заходів в Україні, Мельник В. М., Черенько С. О., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2014)
Гринь В. К. - Влияние хирургической тактики в стадии шока у пострадавших от взрывной шахтной травмы на результаты лечения, Фисталь Э. Я., Солошенко В. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Ефективність впливу тривалої прямої електростимуляції сідничного нерва після його повного перетину та нейрорафії на відновлення функціонального стану нервово-м’язового апарату у кролів, Цимбалюк Ю. В., Золотоверх О. М., Гацький О. О., Татарчук М. М., Медведєв В. В. (2014)
Міхньов В. А. - Морфологічні зиіни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації, Андрейчин Ю. М., Дацко Т. В. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Морфологічні субстрати хронічної кардіотоксичної дії малих доз сулеми та застосування кардіопротекторів, Стеченко Л. О., Камінський Р. Ф. (2014)
Шеметун О. В. - Дослідження персистенції радіаційно-індукованого цитогенетичного ефекту в лімфоцитах периферичної крові людини, Талан О. О., Пілінська М. А. (2014)
Гриновець В. С. - До 110-річчя від дня народження дійсного члена АН УРСР Олександра Федоровича Макарченка, Магльований А. В., Гриновець І. С. (2014)
Мороз В. М. - Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів: 3-тє вид., переробл. і доповн. / Під ред. П. М. Боднара.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 480 с. (2014)
ІІ Національний конгрес Асоціації радіологів України (Київ, 26-28 березня 2014 р.) (2014)
Академіку НАМН України М. Д. Троньку — 70 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України Б. Н. Маньковському — 50 років (2014)
Аркадій Федорович Фролов (2014)
Григорій Васильович Бондар (2014)
Балашова Ю. В. - Тренінгові технології формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (2011)
Бахов І. С. - Взаємозв’язок культури і освіти у формуванні міжкультурної компетентності студентів університету (2011)
Білецька Г. А. - Роль краєзнавчої освіти у професійній підготовці майбутніх екологів (2011)
Білий Л. Г. - Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2011)
Блажук О. А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційних технологій (2011)
Богданова І. М. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх соціальних працівників (2011)
Бугайчук К. Л. - Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища (2011)
Войцехівський О. Л. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності за напрямком "Охорона та захист державного кордону” (2011)
Воротняк Л. І. - Деякі аспекти підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах України та США (2011)
Галімов Ю. А. - Комплексний підхід до забезпечення якості підготовки фахівців (2011)
Генсерук Г. Р. - Форми групової роботи з майбутніми перекладачами із застосуванням освітніх веб-ресурсів, Романишина О. Я. (2011)
Грищук З. Є. - Особливості професійної діяльності фахівців аграрного профілю в контексті педагогічної аксіології (2011)
Дяков С. І. - Особливості методики розробки тестів для загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін і їх застосування у вищій військовій школі (2011)
Калаур С. М. - Практичні аспекти професійної діяльності соціального педагога з педагогічно занедбаними підлітками (2011)
Калаур С. М. - Теоретичні підходи до професійної діяльності соціального педагога із педагогічно занедбаними дітьми (2011)
Карабін О. Й. - Роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2011)
Козловський Ю. М. - Проблема моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: термінологічний аналіз (2011)
Нечипор Н. М. - Безпека освітнього середовища як важлива складова військово-освітнього процесу (2011)
Пастирська І. Я. - Загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін у вітчизняній педагогіці другої половини XX – початку XXI століття (2011)
Прусак В. Ф. - Компетентнісний підхід до формування системи екологічної підготовки дизайнера (2011)
Романишина Л. М. - Взаємозв’язок здоров’язберігаючих технологій з педагогічними технологіями підготовки фахівців у сучасних умовах, Островська Н. Д., Богданюк О. Д. (2011)
Ставицький О. М. - Сутність та зміст поняття "професійне виховання” у вищій освіті, Серватюк Л. В., Халілова М. Р. (2011)
Тюріна В. О. - Професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи з соціальними сиротами та педагогічно занедбаними дітьми щодо попередження вчинення ними правопорушень (2011)
Андрощук О. Ю. - Вплив негативних психічних станів офіцера-прикордонника на його службову діяльність (2011)
Вальчук О. А. - Основні результати емпіричного дослідження розвитку комунікативних і когнітивних компонентів іншомовних здібностей студентів вищого навчального закладу, Дубовий К. В. (2011)
Вашеняк І. Б. - Функціональна асиметрія: генетичні аспекти її формування (2011)
Вербанова Т. В. - Особливості впливу умов соціальної групової ізоляції на психічне здоров’я курсантів навчальних центрів Державної прикордонної служби України (2011)
Волобуєва О. Ф. - Творча компетентність викладача вищої школи: психологічний аспект (2011)
Гречко Т. П. - Програма психокорекції негативних емоційних станів особистості водіїв автотранспорту після перебування їх в особливих умовах професійної діяльності. Практичні рекомендації психологам щодо її реалізації (2011)
Дідух М. Л. - Категоризація поняття етнічного архетипу та проблема його відмежування від етнічного стереотипу (2011)
Кононенко С. В. - Теорія і практика формування правосвідомості у майбутніх юристів (2011)
Горбатюк Я. В. - Сутність та зміст інформатизації Державної авіаційної служби України (2014)
Гусар О. А. - Авіаційний персонал: оновлене поняття (2014)
Довженко Є. В. - Концептуальні засади кодифікації національного законодавства про автомобільний транспорт (2014)
Кулиев И. О. - Перспективы правового регулирования космического туризма в международном космическом праве, Халилов З. З. (2014)
Юрченко М. В. - Система державного управління авіаційним транспортом (2014)
Букалерова Л. А. - Нормативная база развития международного сотрудничества в сфере образования (опыт Российской Федерации), Шагиева Р. В. (2014)
Маложон О. І. - Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV-XVI ст.) (2014)
Пильгун Н. В. - Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні, Смітюх А. С. (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо правового регулювання економічної функції держави в умовах сучасних ринкових перетворень (2014)
Хірсін А. В. - Концептуальний зміст правової інтеграції: сучасні дискусії та шляхи конструктивного діалогу (2014)
Беззубов Д. О. - Проблеми визначення адміністративної опініоніки в системі юридичних наук (2014)
Гончарук С. Т. - Трансформація принципів адміністративного процесу в адміністративному судочинстві, Бєлкін Л. П. (2014)
Мойсей Л. О. - Доктринальні дослідження конституційного права людини на житло (2014)
Нікітіна З. В. - Публічно правові елементи правового статусу речей, на які поширено режим нерухомої речі (2014)
Пашинська В. В. - Межі правового регулювання фінансування державних цільових програм: особливості визначення та властивості (2014)
Сопілко І. М. - Методологічні засади наукового осмислення концепції інформаційного суспільства (2014)
Білоусов В. М. - Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу, Ходаківська А. Ю. (2014)
Власов І. М. - Авторське право і хмарні обчислення (2014)
Волкова А. В. - Механізм правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом (2014)
Холод Р. В. - Поняття судового захисту житлових прав фізичних осіб (2014)
Власюк А. В. - Щодо адміністративно-правового регулювання порядку провадження господарської діяльності в Україні (2014)
Козирєва В. П. - Особливості розгляду господарських спорів у сфері інтелектуальної власності, Гаврилішин А. П. (2014)
Малишко В. М. - Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні, Присяжнюк І. О. (2014)
Яцухненко Є. С. - REDD+ як механізм міжнародно-правового захисту світових лісових екосистем, розташованих в країнах, що розвиваються (2014)
Джурич О. Б. - Судова процедура в Республіці Сербія (європейський шлях розвитку) (2014)
Заєць О. М. - Протидія правопорушення у сфері страхування: порівняльно-правовий аспект (2014)
Лепський С. І. - Співвідношення предмету фінансових розслідувань з іншими галузями знань (2014)
Мотлях О. І. - Виконання експертами-поліграфологами тактико-комунікативної діяльності у проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, Потильчак А. О. (2014)
Рощина І. О. - Підстави кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з особливою жорстокістю, Гуменюк К. В. (2014)
Сопілко І. М. - Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі, Череватюк В. Б. (2014)
Шишка Р. Б. - Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін (2014)
Калюжний Р. А. - Суспільна безпека як перспективний напрям розвитку адміністративного права (2014)
Костюк В. Л. - Актуальні проблеми методології науки трудового права (2014)
Корнєєв Ю. В. - Міжнародне право і співробітництво України в екологічній сфері, Яцишин Р. В. (2011)
Федорченко Н. В. - Щодо визначення змісту зобов’язань оператора з паркування автотранспорту (2011)
Александров О. В. - Земські і міські установи 1870-1880-х років в оцінці О. Кониського (2011)
Подковенко Т. О. - Право в контексті філософсько-правового осмислення (2011)
Широкова-Мурараш О. Г. - Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили, Кельбас Н. С. (2011)
Бойченко О. В. - Проблеми правового регулювання права людини на інформацію в Україні, Ончурова О. О. (2011)
Бучинська А. Й. - Правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування за законодавством Польщі та України (2011)
Глибіна Г. М. - Сутність адміністративно-правового статусу політичних партій в Україні (2011)
Діхтієвський П. В. - Державне управління і виконавча влада: співвідношення, тенденції сучасного розвитку (2011)
Сопілко І. М. - Методологічні засади виокремлення інформаційного права в системі права України (2011)
Теремцова Н. В. - Теоретико-правові проблеми розширення Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи (2011)
Вавженчук С. Я. - Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (2011)
Великанова М. М. - Теоретичні питання укладення цивільно-правових договорів (2011)
Паращук Л. Г. - Принципи та цінності цивільного права (2011)
Починок К. Б. - Організаційні засади діяльності технічних комітетів зі стандартизації в Україні (2011)
Тараненко Л. С. - Про проблеми захисту прав на майнові і земельні паї членів аграрних підприємств з участю сільськогосподарської дорадчої служби (2011)
Яфонкін А. О. - Роль і значення бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, Яфонкіна Ю. А. (2011)
Верченко В. П. - Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів (2011)
Доляновська І. М. - Шляхи попередження сексуальної експлуатації дітей в туризмі: досвід України (2011)
Жук І. Л. - Сутність, показники та критерії ефективності праці засуджених в пенітенціарних установах України, Неживець О. М. (2011)
Мотлях О. І. - Місце психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа в кримінальному судочинстві України (2011)
Потильчак А. О. - Окремі кримінологічні аспекти призначення громадських робіт як альтернативного виду покарання (2011)
Ротнова І. Б. - Історико-правові аспекти визнання прокурора суб’єктом кримінального провадження (2011)
Улибіна В. О. - Кримінально-правовий аспект фінансової неплатоспроможністі банків (2011)
Хорт І. В. - Методологія дослідження механізму правового захисту особи в кримінальному судочинстві (2011)
Сопілко І. М. - І Міжнародна наукова конференція "Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку", Великанова М. М. (2011)
Вельчинська О. В. - Хімія 5-заміщених урацилів та їх протипухлинна активність, Шарикіна H. I., Ніженковська І. В., Коваленко Е. О. (2010)
Владимиров О. Ю. - Отримання і проведення фармако-технологічних випробувань сухих екстрактів, що входять до складу добавки дієтичної "Капілярол Форте", Гарна С. В. (2010)
Гарна С. В. - Обґрунтування складу лікарського засобу седативної дії, Русинов А. І., Георгіянц В. А., Маслова Н. Ф., Лукашов С. В. (2010)
Гриценко В. І. - Актуальність створення лікарських препаратів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Рубан О. А. (2010)
Грубник І. М. - Технологічні властивості гелів на основі карагінанів, Ніколайчук Н. О. (2010)
Коритнюк Р. С. - Інфузійні розчини на ринку України, Гульпа B. C., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Коритнюк О. Я., Руденко В. В. (2010)
Кошелєв О. С. - Зміни нейрофізіологічних показників функціонального стану фронтального неокортексу та гіпокампа на фоні дії похідних аргінін-вазопресину (2010)
Панасенко О. І. - Використання УФ-спектрофотометричного методу при дослідженні якості багатокомпонентної мазі "Фастин-1", Буряк В. П., Юрченко І. О., Мельник І. В., Винокурова І. С., Волошина А. А., Коротіна О. В. (2010)
Прийменко А. О. - Синтез, физико-химические, биологические свойства и масс-спектрометрическое изучение некоторых производных тиaзoлo, Кандыбей К. И., Прийменко Б. А., Просяник А. В. (2010)
Тлиг Мабрук - Разработка технологии производства геля с натрия гипохлоритом для наружного применения, Гладышев В. В., Соловьева В. П., Бирюк И. А. (2010)
Чубка М. Б. - Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми уролесану, Вронська Л. В., Грошовий Т. А., Сур С. В., Шалаша В. Я. (2010)
Аллуш Ахмед Бен Аллела - Удосконалення нейропротекторної терапії оперізуючого лишаю (2010)
Блохіна А. С. - Імуномодулююча терапія при кандидозах шкіри.ускладнених левуридами (2010)
Бочаров В. А. - Роль структур позаклітинного матриксу дерми в розвитку косметологічних дефектів шкіри, Грицай О. Д., Бочарова В. В., Волинська О. В., Хорунжа А. В. (2010)
Бочаров В. А. - Эпилюминесцентная компьютерная дерматоскопия в диагностике пигментных образований кожи, Макурина Г. И., Чешенко Д. В. (2010)
Бочаров Д. В. - Напрямки хронотерапії екземи (2010)
Бочарова-Мараховська Г. В. - Дисморфофобії в косметологічній практиці, Свистунов І. В., Онищенко О. М., Іваченкова О. В., Петрашкевич Н. А. (2010)
Бочарова В. В. - Синхронізуюча терапія атопічного дерматиту (2010)
Гладчук B. C. - Ступінь алергенних властивостей різних видів грибів - вплив на характер клінічних проявів мікоалергії (2010)
Головкин A. B. - Сравнительная характеристика диатермокоагуляции и криодеструкции в лечении доброкачественных новообразований кожи, Веретельник А. В., Резниченко Н. Ю. (2010)
Гунькова В. В. - Застосування імунопрепаратів в системі комплексного лікування хронічних піодермій (2010)
Ежов В. В. - Перспективы интеграции технологий СПА в санаторно-курортный комплекс Украины, Гоженко Е. А., Овчаренко А. А., Бобков А. С. (2010)
Корнієвський Ю. І. - Лікування себореї та вугрів фітокремом "Лоци", Бочаров В. А., Корнієвська В. Г., Мітла О. Л. (2010)
Куц Л. В. - Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням метаболічних порушень (2010)
Лусаіеф Мохамед Сабрі бен Моктар - Патофізіологічні особливості феномену Кебнера при псоріазі (2010)
Лисянська Г. П. - Застосування гелеутворювачів органічної природи в сучасних косметичних засобах, Пухальська І. О., Пухальська Д. М. (2010)
Резніченко Н. Ю. - Досвід використання системних поліпробіотиківу комплексному лікуванні хворих на вугрову хворобу, Дюдюн А. Д., Резніченко Ю. Г., Красько М. П., Веретельник О. В., Кравчук A. M., Пантюшенко Л. І. (2010)
Резниченко Н. Ю. - Профилактика обострений герпесвирусной инфекции как осложнения инвазивных косметологических процедур, Резниченко Ю. Г., Красько Н. П. (2010)
Турчина И. П. - Ошибки косметологов в решении косметологических проблем, Паламарчук Е. Б., Швайко К. О., Дзигим И. Ю., Попович Ю. А. (2010)
Турчина И. П. - Эффективность мази "Илон" при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, Ковалева Т. Д., Иваченкова Е. В., Дзигим И. Ю., Сажнева Я. Ю. (2010)
Хадрі Салім Бен Абделхафід - Плоба в системі комплексного лікування вогнищевої алопеції (2010)
Бочаров В. А. - Дискусійні питання робочої програми з косметології для курсантів різних спеціальностей, Дарій B. I., Крайдашенко О. В., Макуріна Г. І., Турчіна І. П., Бочарова В. В., Резніченко Н. Ю., Гладишев В. В., Корнієвський Ю. І., Бушуєва І. В. (2010)
Бочаров В. А. - Інтеграційні складові викладання косметології та "косметологічні" напрямки роботи СНТ у медичному вузі, Куц Л. В., Бондаренко Г. О., Якубська Н. С., Турчіна І. П., Макуріна Г. І., Бочарова В. В., Пуган Г. В., Турко О. С. (2010)
Резниченко Н. Ю. - Законодательная база и особенности последипломного преподавания косметологии, Бочаров В. А., Резниченко Ю. Г., Резниченко Г. И., Коваленко Ю. Б., Макурина Г. И., Веретельник А. В., Красько Н. П., Головкин А. В., Турчина И. П. (2010)
Чопей І. В. - Суспільна охорона здоровя та її значення у впровадженні сімейної медицини в Україні (2011)
Пасічник І. П. - Роль лікаря загальної практики в профілактиці синдрому жорстокого ставлення до дитини (2011)
Імре Р. - Зміни стану здоров’я населення та надання медичної допомоги на первинному рівні, Ласло К. (2011)
Албок Є. Й. - Залізодефіцитна анемія: глобальність проблеми, сучасні можливості її корекції в клінічній практиці (2011)
Михалко Я. О. - Метаболічний синдром та патологія шлунково-кишкового тракту (2011)
Ремез О. І. - Проблеми профілактики остеонекрозу щелеп при лікуванні метастатичної хвороби кісток бісфосфонатами, Костенко Є. Я. (2011)
Цигика Д. Й. - Епідеміологія білатерального раку молочних залоз, Готько Є. С. (2011)
Чопей І. В. - Запальні захворювання кишки: нові підходи до лікування, Чопей К. І., Тернущак Т. М. (2011)
Чухрієнко Н. Д. - Особливості діагностики, клініки та вибір оптимальної терапії пневмонії у осіб похилого віку, Шапкаріна О. В. (2011)
Бичков М. А. - Чинники ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів, що тривало вживають нестероїдні протизапальні препарати (2011)
Кушнір О. В. - Периферійна гемодинаміка у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму двох генів, зв’язок із тяжкістю дисбіозу кишки (2011)
Резуненко О. В. - Порушення кальцій-фосфорного обміну у хворих на хронічний безкам’яний холецистит та гіпертонічну хворобу (2011)
Чопей І. В. - Особливості діагностики та лікування хворих із раком носової частини глотки, Плоскіна В. Ю., Гечко М. М., Куцин О. О. (2011)
Братасюк А. М. - Ефективність послідовної ерадикаційної терапії у нр-позитивних хворих із ерозивно-виразковими ураженнями шлунка в осіб похилого та старечого віку (2011)
Василенко А. М. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатностю з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку, Шейко С. О. (2011)
Винниченко Л. Б. - Використання антигомотоксичних препаратів у комплексній терапії хронічних панкреатитів, Мелеховець О. К., Болотнікова Н. В. (2011)
Дикий Б. В. - Циклічні сезонні ритми в системі нетрадиційних методів фізичної реабілітації хворих із хронічними соматичними захворюваннями, Гечко М. М. (2011)
Дебрецені К. О. - Клініко-імунні показники у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, Чопей І. В., Ніколайчук М. В. (2011)
Долгош М. Ю. - Виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань у працівників залізничного транспорту, Гнетило С. С., Бурдейна Н. О., Пілка О. Д. (2011)
Єлоєва З. В. - Прогностичне значення метаболітів статевих гормонів при вірусному гепатиті а у дітей (2011)
Заздравнов А. А. - Особливості медикаментозної реабілітації уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит (2011)
Заремба Є. Х. - Застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на хронічну серцеву недостатність, Кашаєва Г. Х.., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2011)
Іваньо Н. В. - Розповсюдженість артеріальної гіпертензії та бажання хворих лікуватися, Корабельщикова М. А., Свистак В. В., Іваньо Т. В. (2011)
Ілько А. В. - Особливості етіологічних чинників розвитку гастродуоденопатій у окремої категорії працівників, Чопей І. В., Варваринець А. В., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю. (2011)
Кірсанова М. П. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Товт-Коршинська М. І., Бугір М. М. (2011)
Колесник П. О. - Серологічний моніторинг антигелікобактерних антитіл при гастродуоденальних та позагастральних захворюваннях, асоційованих з Helicobacter pylori, Веждел М. І., Дрозд С. І., Дербак М. А., Сабінін О. А. (2011)
Маді Ю. І. - Модулюючий вплив мінеральної води "шаянська" на показники рн шлунка та стравоходу у хворих із гелікобактернегативними кислото залежними станами (2011)
Оспанова Т. С. - Значення скринінгу мікроальбумінурії для раннього виявлення патологій нирок, Семидоцька Ж. Д., Авдєєва О. В., Більченко О. С., Бездітко Т. В., Чернякова І. О., Хіміч Т. Ю., Болокадзе Є. О., Веремєєнко О. В. (2011)
Пасієшвілі Л. М. - Якість життя пацієнтів з органічною та функціональною патологіями кишки на тлі остеохондрозу хребта, Андруша А. Б. (2011)
Пулик О. Р. - Зміни когнітивних функцій у хворих, що перенесли мозковий інсульт (2011)
Ростока-Резнікова М. В. - Можливості корекції порушень оксидантного гомеостазу у хворих на бронхіальну астму, поєднану з функціональною диспепсією, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2011)
Русин В. І. - Визначення нейропсихічних порушень у хворих на цироз печінки із проявами печінкової енцефалопатії та методи їх корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Товт-Коршинська М. І. - Особливості психоемоційного стану та схильність до гострих респіраторних захворювань у курців тютюну різної статі, Рудакова С. О. (2011)
Трускавецький Б. Л. - Зіставлення ехокардіографічного та рентгенологічного методів у діагностиці патологічних змін правого шлуночка (2011)
Фейса С. В. - Застосування ультрафонофорезу німіду-гелю у комплексному лікуванні хворих із периартрозами великих суглобів, Проць В. А. (2011)
Фейса С. В. - Ендогенна інтоксикація та можливості її медикаментозної корекції у пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки, Чопей І. В. (2011)
Федусяк В. Т. - Визначення осіб підвищеного ризику щодо виникнення терапевтичних ускладнень при гострих респіраторних вірусних захворюваннях, Товт-Коршинська М. І., Зимокосова О. В., Корабельщикова М. О., Смагіна Л. К. (2011)
Хір М. М. - Можливості комплексної профілактики повторних інсультів в умовах первинної медико-санітарної допомоги, Куцин О. О., Кедик А. В. (2011)
Черкасов Е. В. - Апонекроз в тимусі щурів при опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні (2011)
Чопей І. В. - Оцінка ефективності комбінованого використання ерадикаційної- та феротерапії для лікування інфікованих Нelicobacter pylori хворих з супутньою залізодефіцитною анемією, Албок Є. Й., Студеняк В. М. (2011)
Чопей І. В. - Вплив комплексного використання мінеральної води "Поляна квасова" та озонотерапії на кислотоутворюючу функцію шлунка у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на етапі санаторно-курортного лікування, Мигович І. І. (2011)
Чопей І. В. - Роль 5-аміносаліцилової кислоти у профілактиці дисплазій слизової оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті, Тернущак Т. М., Братасюк А. М. (2011)
Чопей К. І. - Психологічні особливості у хворих на неспецифічний виразковий коліт (2011)
Чопей К. І. - Ефективність будесоніду-ммхтм та інфліксімабу у хворих із середнім ступенем важкості неспецифічного виразкового коліту, Палатка К., Пєрєдєрій В. Г., Чопей І. В. (2011)
Заремба В. С. - Динаміка показників ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів у хворих зі синдромом діабетичної стопи при комплексному лікуваннні з використанням корвітину та озонотерапії, Миськів А. В. (2011)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,05% метиленовим синім при лазерному опроміненні, Кустрін Т. Б., Дорохова О. Е. (2011)
Келемен І. Я. - Множинні переломи ребер при закритій травмі грудної клітки. хірургічна тактика, Савула М. М., Дідик В. С. (2011)
Пантьо В. В. - Зміна антибіотикорезистентності музейного та клінічного штамів золотистого стафілококу від впливу лазерного випромінювання різної довжини хвиль, Ніколайчук В. І., Пантьо В. І. (2011)
Русин В. І. - Лікування венозних трофічних виразок, Корсак В. В., Діккер Г. М., Митровка Б. А. (2011)
Русин В. І. - Рентгенологічні методи в алгоритмі діагностики обструктивного раку товстої кишки, Русин А. В., Чобей С. М., Буцко Є. С., Куценко А. Ю. (2011)
Саричев Л. П. - Мінімально інвазивне розблокування нирки у хворих на сечокам’яну хворобу, ускладнену обструкцією верхніх сечових шляхів, Сухомлин С. А., Саричев Я. В., Пустовойт Г. Л., Устенко Р. Л. (2011)
Бобик Ю. Ю. - Деякі аспекти репродуктивного здоров’я вагітних в умовах природного йодного дефіциту, Леміш Н. Ю. (2011)
Глушко Л. В. - Організаційні аспекти підготовки лікарів-інтернів в умовах міської поліклініки з відділенням загальної практики сімейної медицини, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З. (2011)
Рогач І. М. - Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я підлітків закарпатської області та шляхи його покращення, Бобик Ю. Ю., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Пацкань І. І. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз підготовки та кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Качала Л. О., Шніцер Р. І. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз якісних характеристик керівних кадрів охорони здоров’я Закарпатської області, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз роботи служби швидкої медичної допомоги Закарпатської області за період 2008 – 2010 років, Шустова Н. В., Козодаєв С. П. (2011)
Черешнюк Г. С. - Якість надання медичної допомоги (за даними висновків робочої групи з вивчення причин смертності населення м. вінниці за 2010 рік), Діденко Л. О., Пірникоза А. В., Процек О. Г., Пилипчук В. Л., Грабович Л. О., Гранківський П. В. (2011)
Гойдаш І. М. - Контроль ефективності антикоагулянтної терапії у хворих із фібриляцією передсердь, Гечко М. М., Светелскі Б. Л. (2011)
Міцода Р. М. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із конфекцією хронічного гепатиту С та носійством вірусу імунодефіциту людини (2011)
Оспанова Т. С. - Порушення функції зовнішнього дихання у хворих на діабетичну нефропатію, Заозерська Н. В. (2011)
Пацкань Б. М. - Досвід відкритих алогерніопластик у лікуванні пахвинних гриж, Фатула Ю. М., Варга Л. Л., Копачик В. Л., Пекарь М. І. (2011)
Рецензія на монографію "Основи діагностики та лікування гепатитів і цирозів печінки” авторів Панчишин Ю.М., Радченко О.М., Макаренко Т.М., Комариці О.Й., Гук-Лешневської З.О. – Львів, 2010. – 276 с. (2011)
Доктору медичних наук, професору кафедри охорони материнства і дитинства факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, академіку Української академії наук Михайлу Ганичу – 80 (2011)
Завідувачу кафедри курортології, медичної реабілітації та фізіотерапії факультету післядипломної освіти ужгородського національного університету, заслуженому лікарю України Петру Добрі – 70 (2011)
Завідувачу кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, доктору медичних наук, професору, заслуженому лікарю України Івану Рогачу – 60 (2011)
Гуляк Н. В. - Чергування культур та пошкодженість посівів кукрудзи личинками коваликів (2012)
Ігнат В. В. - Трофічна активність кравчика-головача (2012)
Лисенюк О. Ю. - Персикова (оранжерейна) попелиця (Myzodes persicae Sulz.): контроль її чисельності в Лісостепу України, Федоренко В. П. (2012)
Ткаленко Г. М. - Захист томатів у теплицях (2012)
Мельничук М. Д. - Вплив вірусної інфекції на насіннєвий зачаток квасолі, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф., Лич С. В., Клюваденко А. А., Дрозд П. Ю. (2012)
Баликіна О. Б. - Прогноз розвитку та шкідливості домінуючих фітофагів яблуні в Криму (2012)
Дмитренко Н. М. - Обрізування яблуні проти листовійок, Гродський В. А. (2012)
Симонов В. Є. - Картопляна міль в умовах Запорізької області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Шиб В. Р., Мігдаль Л. П. (2012)
Зеля А. Г. - Збудник раку картоплі у Чернівецькій області, Мацьків Т. І., Гунчак В. М., Джурик В. П., Фіалковський Л. Г., Попеску Г. С., Коврик В. С., Григоряк Ю. Д. (2012)
Гунчак В. М. - Біологічний захист рослин на шляху інновацій (2012)
Господаренко Г. М. - Окупність мінеральних добрив урожаєм сої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу, Єщенко Н. Б. (2012)
Єщенко В. О. - Будова орного шару та біологічна активність чорнозему опідзоленого залежно від інтенсивності його основного обробітку, Пясецький П. І. (2012)
Парій М. Ф. - Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі двох генів чоловічої стерильності та маркерного гена, Парій Я. Ф., Парій Ф. М. (2012)
Полторецький С. П. - Вплив способу сівби та мінеральних добрив на формування посівних якостей насіння проса (2012)
Бахмат О. М. - Урожайність, уміст сирого білка та жиру в зерні сої за різного удобрення в Лісостепу Західному (2012)
Осокіна Н. М. - Круп’яні властивості зерна пшениці озимої та тритикале і ячменю ярих залежно від сорту та погодних умов у Лісостепу Правобережному, Костецька К. В. (2012)
Єщенко В. О. - Енергетична та економічна оцінка вирощування льону олійного після різних попередників, Коваль С. П. (2012)
Геркіял О. М. - Зміни запасів гумусу, рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті залежно від тривалого застосування систем удобрення в сівозміні (2012)
Василишина О. В. - Ефективність зберігання плодів вишні, за обробки речовинами антимікробної дії (2012)
Галаган О. К. - Зміна фітобіоти на антропогенних територіях, Цицюра Н. І. (2012)
Зінченко О. І. - Якість урожаю змішаних посівів кукурудзи на силос з високобілковими компонентами в південному Лісостепу, Січкар А. О., Климович П. В. (2012)
Кучеренко Є. П. - Кагатна гниль буряку цукрового та зниження її шкідливості в центральному Лісостепу (2012)
Кононенко Л. М. - Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини правобережного лісостепу, Вишневська Л. В. (2012)
Господаренко Г. М. - Вплив інокуляції за різного удобрення на структуру врожаю нуту, Прокопчук С. В. (2012)
Заморська І. Л. - Вплив мульчування ґрунту на якість суниць під час зберігання, Заморський В. В. (2012)
Калайда К. В. - Формування хімічного складу плодів актинідії за різних погодних умов (2012)
Лихацький В. І. - Вплив розміру чарунки та віку розсади на формування врожаю капусти броколі в умовах Лісостепу, Чередниченко В. М. (2012)
Матенчук Л. Ю. - Оцінка придатності плодів кабачка для виготовлення соків (2012)
Матус В. М. - Використання морфологічних ознак для ідентифікації сортів чорниці щиткової за оновленою методикою експертизи на ВОС, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Луцько Г. П., Терещенко Ю. Ф. (2012)
Кецкало В. В. - Способи вирощування розсади і продуктивність салату головчастого сорту Евеліна в закритому ґрунті (2012)
Осокіна Н. М. - Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів, Костецька К. В. (2012)
Поліщук В. В. - Підвищення продуктивності ліній О-типу буряку цукрового та їх ЦЧС аналогів, Адаменко Д. М., Доронін В. А., Сливченко О. А. (2012)
Романчук Л. Д. - Радіологічна оцінка дозового навантаження на організм людей продуктами харчування лісового походження (2012)
Рудаков Ю. М. - Вплив попередників і добрив на вміст нітратів і важких металів у зерні пшениці озимої в північному Степу, Гончар Н. В., Козечко В. І., Накльока Ю. І. (2012)
Рябовол Я. С. - Донори самофертильності жита озимого (2012)
Осокіна Н. М. - Втрати маси яблук різних сортів та зміни анатомічної будови під час зберігання, Новак Л. Л. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Господарсько-цінні властивості сортів сорго різного використання, Сторожик Л. І. (2012)
Сухомуд О. Г. - Якість зерна спельтоподібних гібридів F3 – 5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. / Triticum spelta L., Любич В. В., Полянецька І. О., Парій Ф. М. (2012)
Холод С. Г. - Нові інтродуковані зразки проса на устимівській дослідній станції рослинництва (2012)
Рябовол Л. О. - Живильне середовище для вкорінення гомозиготного матеріалу буряку цукрового, Рябовол Я. С., Любченко А. І. (2012)
Секун М. П. - Хімічний контроль чисельності листовійок-філофагів яблуневих насаджень передгірного Криму, Дмитренко Н. М. (2012)
Секун М. П. - Екологічні аспекти фенології колорадського жука в західному Лісостепу України, Бойко Ю. В. (2012)
Борищук Р. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та доз азотних добрив на висоту рослин ячменю озимого в зрошуваних умовах півдня, Лавренко С. О. (2012)
Слободяник Г. Я. - Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність сортів цибулі порей, Щетина С. В., Войцехівський В. І. (2012)
Чернецький В. М. - Особливості росту та формування продуктивності сортів і гібридів бобу овочевого в Правобережному Лісостепу, Улянич О. І., Костюк О. О. (2012)
Токар А. Ю. - Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом півоту, ризогуміну і біолану, Голодрига О. В. (2012)
Мельник О. В. - Органолептична оцінка яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2012)
Димитров С. Г. - оцінка створених форм соняшника стійких до гербіциду євролайтнінг, Кірієнко С. О. (2012)
Рожков А. О. - Вплив способів сівби та підживлень на урожайність рослин пшениці твердої ярої, Пузік В. К. (2012)
Каричковська Г. І. - Пам’яті Ніни Іванівни Бардіж – талановитого педагога і наставника молоді (2012)
Балашова Ю. В. - Корпоративні заходи морально-етичного спрямування як чинник формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Галімов А. В. - Особливості організації навчальної діяльності у вищому навчальному закладі інтегрованого типу для студентів з ДЦП (2011)
Галімов А. В. - Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників (2011)
Дзюбата З. І. - Модель формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах (2011)
Каплун С. О. - Професійна компетентність майбутніх офіцерів служб тилу як науково-теоретична проблема, Забула О. Є., Зозуля А. В., Бондаренко О. Г. (2011)
Кіреєв О. М. - Професійна підготовка прикордонників Європейського Союзу (на прикладі Прикордонної варти Республіки Польща) (2011)
Ковтун В. М. - Психолого-педагогічні проблеми формування сприятливої атмосфери на заняттях з іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі (2011)
Корнієнко В. В. - Розвиток прикладної лінгвістики у контексті інтеграції наукових галузей (2011)
Корнійчук Я. А. - Застосування альтернативних методів у педагогічній діяльності та їх вплив на роботу нейро-гуморальної системи (2011)
Король С. В. - Доцільність використання стратегій запам’ятовування під час опанування іншомовної лексики (2011)
Короткова Л. І. - Модульно-компетентнісний підхід до створення навчально-методичного комплексу професійної підготовки майбутніх кравців на основі проекту професійного стандарту нового покоління (2011)
Косінова О. М. - Педагогічна технологія формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Крищук Б. С. - Культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта” в роки становлення радянської влади на Поділлі (1919–1923 рр.) (2011)
Левицька Н. В. - Концептуальні засади професійної підготовки перекладачів в країнах західної Європи (2011)
Малихіна С. В. - Активізація як основа дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2011)
Назарко І. С. - Особливості методики біо(еко)етичного виховання школярів: аксіологічний аспект, Троцька О. С. (2011)
Николайчук Л. А. - Современное гуманитарное образование: проблемы и пути их преодоления (2011)
Приходько Ю. В. - Вплив гімнастики він чунь на здоров’я людини (2011)
Радванський А. І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх офіцерів-правоохоронців (2011)
Садовець О. В. - Урахування фактора сім’ї в підвищенні рівня навчальної успішності учнів старших класів середніх шкіл США, Орловська О. В. (2011)
Совва С. М. - Організація та зміст педагогічного експерименту з формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Федорчук О. С. - Методика формування операційно-процесуального компонента фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців (2011)
Шаран Р. В. - Вимоги до професійної компетентності тьюторів у системі дистанційного навчання США (2011)
Шемчук В. А. - Цілі, завдання, принципи і зміст розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління (2011)
Шупта О. В. - Формування професійних умінь та навичок у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Мацюк О. О. (2011)
Щеголєва Т. Л. - Мовленнєва культура – важлива складова успішної професійної діяльності офіцера-прикордонника (2011)
Яремчук І. А. - Формування індивідуальної педагогічної техніки викладачів вищих військових навчальних закладів (2011)
Бабелюк О. В. - Психологічний зміст, структура і функції професійного самовизначення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом (2011)
Вербанова Т. В. - Організація психопрофілактичної роботи з подолання негативних наслідків групової ізоляції у курсантів навчальних центрів Державної прикордонної служби України (2011)
Вірна Ж. П. - Психофізіологічна регуляція емоційності людини у корекційній практиці професійної психології (2011)
Волинець П. П. - Результати емпіричного дослідження психологічних умов прихованого психологічного впливу та практичні рекомендації щодо їх урахування в професійній діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів (2011)
Деркач М. В. - Рекомендації викладачам щодо сприяння розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі (2011)
Карчевський І. Р. - До проблеми залежності глибини міжособистісної взаємодії спеціалістів військових формувань від ступеня розвитку їх адаптивних здібностей (2011)
Кірєєва Л. Р. - Психологічні особливості емоційного вигоряння молодого вчителя сільської школи на етапі його первинної професіоналізації (2011)
Ковшов Р. В. - Результати емпіричного дослідження психологічних умов саморегуляції психічних станів військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення (2011)
Костюченко О. М. - Ефективність психологічного тренінгу з розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2011)
Москалець В. П. - Феномен толерантності у форматі сучасного економічного життя, Самохвалов О. Б. (2011)
Осьодло В. І. - Розвиток Я-образу офіцера на різних етапах професійного становлення (2011)
Сафін О. Д. - Профілактика та розв’язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору (2011)
Снісаренко А. Г. - Особливості когнітивного компонента у структурі особистості начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з різним рівнем професійної успішності (2011)
Топольницька Г. Ю. - Психологічні аспекти базових цінностей моральної поведінки офіцера-прикордонника (2011)
Федорі Ю. С. - Соціальний інтелект студентів як чинник формування психологічної готовності до професійної діяльності (2011)
Черняк А. І. - Критичний аналіз системи превентивної професійно-психологічної підготовки співробітників спецпідрозділів (2011)
Ширяєва Т. М. - Використання комунікативних ситуацій у розвитку міжетнічної толерантності (2011)
Шльонська О. О. - Вплив стилю сімейного виховання на адаптивні можливості підлітка (2011)
Якубівський М. Р. - Директор загальноосвітньої середньої школи як суб’єкт створення власного позитивного іміджу: психологічний аспект (2011)
Ярема Р. Т. - Програма комплексної професійно-психологічної підготовки резерву кадрів на керівні посади до органів виконавчої влади та її ефективність (2011)
Гаврилюк М. М. - Готуємо насіння: особливості вирощування та післязбиральної доробки (2011)
Дудченко В. В. - Стійкість сортів рису проти ураження збудником пірикуляріозу, Дудченко Т. В., Рогульчик М. І. (2011)
Луговський К. П. - Гербіцид Нопасаран у посівах ярого ріпаку (2011)
Касьянов А. М. - Ріпаковий квіткоїд (2011)
Розова Л. В. - Оленка волохата (2011)
Бакалова А.В. - Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів смородини чорної (2011)
Сергієнко В. Г. - Сучасні пестициди в системі захисту картоплі від хвороб і шкідників, Шита О. В., Цуркан Р. П., Богданович С. В. (2011)
Крижко А. В. - Ентомопатогенні бактерії в агроценозі картоплі, Кузнецова Л. М., Ткаленко Г. М. (2011)
Мар'юшкіна В. Я. - Вплив бобово-злакової травосумішки на забур'яненість агроценозів, Ярошенко Л. М. (2011)
Чернєй (Надворна) Л. С. - Пам'яті Віталія Григоровича Надворного (2011)
Непочатенко О. О. - Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Прокопчук О. Т., Коротєєв М. А. (2012)
Школьний О. О. - Розвиток світового ринку комерційних послуг в умовах глобалізації (2012)
Кучеренко Т. Є. - Інноваційні проекти агроформувань: принципи розробки та впровадження, Якименко Т. С. (2012)
Нестерчук Ю. О. - Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації, Улянич Ю. В., Бутко Н. В. (2012)
Бутило І. А. Бутило А. П. - Економічна та біоенергетична ефективність виробництва яблук (2012)
Жарун О. В. - Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Уманського району, Наумова О. В. (2012)
Іванова Н. А. - Відображення результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аудиті, Славгородська А. А., Білявська Л. В. (2012)
Непочатенко О. О. - Вдосконалення митно-тарифного регулювання розвитку тваринництва, Боровик П. М., Тригубенко О. С. (2012)
Гринчак О. В. - Інформаційні системи підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень, Давлетханова О. Х., Михайлишина Л. В. (2012)
Люта Л. І. - Залежність соціально-економічного розвитку України від технологічних трансформацій (2012)
Мазур Г. Ф. - Особливості фінансово-економічних закономірностей розвитку АПВ України (2012)
Мальований М. І. - Фінансовий стан підприємства та його покращення у післякризовий період (2012)
Мельник К. М. - Проблемні кредити комерційних банків та методи їх мінімізації (2012)
Мельничук А. А. - Особливості ринку овочевої продукції (2012)
Непочатенко О. А. - Управління ефективністю й платоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Непочатенко О. О. - Стан і структура сільськогосподарських товаровиробників Звенигородського району, Яковенко О. В. (2012)
Аверчев О. В. - Економічна та енергетична ефективність виробництва зерна гречки та проса (2012)
Байрак О. М. - Прибуток як джерело формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Бержанір І. А. - Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств (2012)
Бечко В. П. - Проблема нормування оборотних засобів (2012)
Бондаренко Н. В. - Інструменти короткострокового фінансування мікробізнесу (2012)
Власюк С. А. - Ресурсні платежі податкової системи України, Сорока Д. В. (2012)
Гарбар В. В. - Теоретичні основи забезпечення сталого розвитку фермерських господарств (2012)
Дідух С. М. - Зарубіжний досвід та перспективи розвитку плодоовочевих консервних підприємств України (2012)
Доронін А. В. - Диверсифікація виробництва продукції цукробурякового підкомплексу (2012)
Клименко Л. В. - Тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізації (2012)
Коваленко О. С. - Еволюція поняття "конкурентні переваги підприємства" (2012)
Коваленко О. В. - Інформаційні ресурси в управлінні бізнесом: проблеми та протиріччя (2012)
Коденська М. Ю. - Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки, Єрємєєва А. В. (2012)
Котвицька Н. М. - Стан продовольчої безпеки України (2012)
Курмаєв П. Ю. - Макроекономічні тенденції розвитку сільського господарства (2012)
Новак І. М. - Умови забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, Вернюк Н. О. (2012)
Прокопчук О. Т. - Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2012)
Ревуцька А. О. - Наукові аспекти ринку землі (2012)
Рибчак Р. І. - Пріоритети та перспективи вітчизняної приватизації (2012)
Рибчак В. І. - Формування механізму державного регулювання діяльності підприємств малого бізнесу (2012)
Рибчак О. С. - Фінансові аспекти процесу детінізації економіки України (2012)
Саковська О. М. - Стан і перспективи розвитку регіонального ринку зерна (2012)
Семенда Д. К. - Місце України на світовому ринку плодів (2012)
Семенда О. В. - Інтенсифікація виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Семенда Д. К. - Стан і перспективи розвитку садівництва Вінницької області, Кутковецька Т. О. (2012)
Сівоха О. - Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах ринку (2012)
Слатвінський М. А. - Формування інноваційного середовища в Україні (2012)
Сокольська Т. В. - Інноваційна складова економічного росту аграрного сектора економіки України (2012)
Стільник В. В. - Критерії ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Танасійчук Ю. В. - Теоретичні аспекти інвестування в людський капітал (2012)
Тернавська І. Б. - Харчова промисловість у формуванні продовольчої безпеки регіону, Пархоменко Л. А. (2012)
Ткачук І. В. - Математичне моделювання управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств (2012)
Токар А. Ю. - Трансформаційні процеси на ринку продукції плодоовочівництва у Черкаській області, Руда Н. С. (2012)
Транченко О. М. - Моделювання ринку праці в умовах невизначеності, Транченко Л. В. (2012)
Тригубенко О. С. - Сучасний стан бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств (2012)
Тупчій О. С. - Концентрація та спеціалізація виробництва продукції садівництва в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області (2012)
Харенко А. О. - Маркетинг продукції олійних культур сільськогосподарських підприємств Черкаської області, Бурляй О. Л., Побережець Н. Б. (2012)
Хлівна І. В. - Розвиток ринку праці України у кризовий період (2012)
Худолій Л. М. - Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації, Барабаш Л. В. (2012)
Чернега Ю. С. - Ринок праці та його покращення (2012)
Чернякова В. О. - Оцінка факторів впливу ефективності використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Шайко О. Г. - Організація обліку виробничих запасів сільськогосподарських підприємств, Підлубна О. Д. (2012)
Шаймухамєтова В. Р. - Особливості формування і функціонування поняття "ринок кормів" (2012)
Шатохін А. М. - Ціннісні орієнтації сільського населення України в умовах земельної реформи (2012)
Чернега І. І. - Державне регулювання зайнятості та основні напрямки його вдосконалення (2012)
Шпаківська І. М. - Особливості формування запасів фітомаси лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати), Рожак В. П. (2013)
Лісовий М. М. - Особливості поліморфізму, використання в озелененні та щеплення декоративних форм Pinus sylvestris L. (2013)
Мілевська С. Я. - Зміни структури лісів гірської частини басейну річки Лючки упродовж 1967-2010 років (2013)
Нейко І. С. - Оцінювання стану та насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus silvestris, L.) фінського походження в умовах Вінниччини, Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А. (2013)
Касіянчук В. Д. - Особливості використання плодів калини як сировини для виготовлення лікувально-профілактичних засобів, Касіянчук М. В., Ковач М. М. (2013)
Пукман В. В. - Хід росту модальних деревостанів клена-явора в Українських Карпатах, Гриник Г. Г. (2013)
Юськевич Т. В. - Оцінювання запасу деревостанів сосни чорної в умовах Західного регіону України, Вицега Р. Р. (2013)
Овчарук В. І. - Екологічна особливість гливи звичайної за екстенсивного способу вирощування (2013)
Stankowski S. - Forecrop as an ecological method for improving grain quality of wheat cultivars, Smagacz J., Sobolewska M., Bashutska U., Kaźmierczak M. (2013)
Ковалів Л. М. - Екологічні проблеми теплових електростанцій (2013)
Курницький В. І. - Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду України (2013)
Пересоляк В. Ю. - Особливості встановлення прибережних захисних смуг малих річок і струмків у населених пунктах (на прикладі Закарпатської області), Малахова С. О. (2013)
Шум І. В. - Екологічна якість ґрунту: критерії оцінювання, Бедернічек Т. Ю. (2013)
Чорній З. П. - Радіаційні властивості кристалів флюорогалогенідів, Онуфрів О. Р., Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2013)
Кіндзера Д. П. - Дослідження параметрів шару та гідродинаміки профільтровування теплового агента крізь шар післяспиртової барди, Атаманюк В. М., Мосюк М. І., Здибель Б. І. (2013)
Бойко О. В. - Сталий розвиток транспортної системи України, Двуліт З. П. (2013)
Петринка В. Ю. - Концепція побудови інноваційного потенціалу енергозбереження промислових підприємств (2013)
Камінський А. Б. - Концептуальні підходи до використання скорингу в кредитній діяльності банку (2013)
Кульчицький Я. В. - Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації (2013)
Лучик С. Д. - Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні, Лучик В. Є. (2013)
Макара О. В. - Економічна безпека як фактор розвитку підприємницької діяльності у системі формування соціальних орієнтирів національної економіки (2013)
Маліновська О. Я. - Особливості економічної безпеки регіону (на прикладі Львівщини), Біляк М. І. (2013)
Стеців Л. П. - Фінансова безпека підприємства: методичні засади реалізації (2013)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади створення й функціонування санаційного банку в Україні, Заяць М. П. (2013)
Сердюк В. Н. - Концепция управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий (2013)
Волкова В. В. - Економічне оцінювання капіталізації банків України (2013)
Дашко І. М. - Механізм управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств, Мусійовська О. Б., Петрушка К. І. (2013)
Должанський А. М. - Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин, Юрочко О. С. (2013)
Кальницька М. А. - До питання дослідження еволюції поняття "фінансові ресурси" (2013)
Македон В. В. - Вдосконалення боргового фінансування соціально-економічного розвитку України (2013)
Мосціховський Ю. І. - Теоретичні підходи до визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України (2013)
Музичка О. М. - Удосконалення кредитної діяльності банків у сфері роздрібного бізнесу (2013)
Назаркевич О. Б. - Мале аграрне підприємництво: тенденції та проблеми розвитку (2013)
Попівняк О. М. - Організаційно-інституційні механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій (2013)
Слюсаренко В. Є. - Нормативне регулювання партнерських відносин держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства (2013)
Турянський Ю. І. - Податки як джерело формування бюджетних надходжень держави (2013)
Филипів Р. С. - Економіко-правові параметри державного стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2013)
Теслюк В. М. - Розроблення структури та моделі підсистеми запобігання технічним аваріям для системи інтелектуального будинку, Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В. (2013)
Тиховская Т. Н. - Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники (2013)
Карпінський Б. А. - Синергетика: еволюція поглядів і прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина ІІ, Григоренко В. О. (2013)
Бондаренко О. В. - Стан і перспективи розвитку національної інформаційної інфраструктури (2013)
Благун І. Г. - Генезис та еволюція фінансів у ринковому економічному середовищі, Когут М.-Х. І., Склярська Л. А. (2013)
Григор'єв О. А. - Концепція менеджменту знань та особливості моделювання системи управління кадровим потенціалом підприємства (2013)
Андрушко Л. М. - Значення білого кольору в інтер'єрі, Дядюх-Богатько Н. Й. (2013)
Бікетов С. О. - Особливості формування відкритих просторів у пейзажних парках центральної частини України (2013)
Вольська С. О. - Окремі аспекти розвитку димленої кераміки Західного Поділля кінця ХІХ-ХХ століть (2013)
Габриелян Т. О. - Система визуальной идентификации бренда (2013)
Кожуховский А. Н. - Применение современных инновационных технологий в процессе изготовления архитектурного макета (2013)
Козловська І. М. - Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Кузнецова І. О. - Вплив основних художніх засобів композиції на використання фітодизайну в інтер'єрі, Степанюк Т. О. (2013)
Лагода О. М. - На "межі" дизайну: критеріальні оцінки і контури поняття "дизайн вражень" у контексті культури споживання (2013)
Лучинський В. О. - Кухня-трансформер: вирішення проблематики інтер'єрного простору (2013)
Макар З. Ю. - Вивчення комп'ютерних технологій як чинник підвищення кваліфікації дизайнера, Кравець М. З. (2013)
Макар З. Ю. - Специфіка викладання дисципліни проектування для молодших спеціалістів спеціальності "Дизайн" (2013)
Маркович М. Й. - Просторове середовище сучасного міста через призму освітлювальних приладів (2013)
Мацишина З. А. - Особливості професійних та промислових шкіл України кінця ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Мышляева О. Б. - Актуальные категории мышления дизайнера и особенности колористической подготовки в высшей школе, связанной с проблемой цветовой организации среды и художественным проектированием бытовой техники, Титов В. А. (2013)
Олексієнко А. М. - Створення художнього образу при реконструкції промислових об'єктів у житлові приміщення (на прикладі робіт студентів 5 курсу ІО), Мироненко Н. Г. (2013)
Полежаев Ю. О. - Моделирование контуров купольных покрытий, Иванов Н. А., Прокопчук И. Ю. (2013)
Прусак В. Ф. - Становлення та розвиток першої в україні кафедри дизайну (до 20-річчя заснування кафедри дизайну в Національному лісотехнічному університеті України) (2013)
Свинцова Е. В. - Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего (2013)
Соболевська Н. О. - Декоративні тканини та образотворче мистецтво: досвід 50-80-х років ХХ століття (2013)
Ткачук К. І. - Особливості формоутворення інтер'єрів рухомих об'єктів, Купчик Р. М. (2013)
Трегуб Н. Є. - Методичні напрями в дизайн-освіті меблярів (з досвіду Харківської державної академії дизайну і мистецтва) (2013)
Троцька О. С. - Екодизайн у контексті вирішення проблем екологізації дизайн-освіти (2013)
Фурса О. О. - Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти (2013)
Цветкова Ч. М. - Цвет как доминирующая особенность в декоративной живописи (2013)
Черепанова С. О. - Світоглядно-ціннісний потенціал філософії освіти (2013)
Швець О. А. - Особливості творчого розвитку дизайнера середовища на початковому етапі професійної діяльності (2013)
Шлемкевич С. Л. - Художній образ у дизайнерському мистецтві (2013)
Штольдер Н. В. - Сложные композиционные натюрморты и опыт художественного общества "Бубновый валет" (2013)
Шульпинова Н. Д. - Декоративная живопись. Развитие творческого мышления (2013)
Юрченко І. А. - Етномистецька тематика у структурі дизайн-освіти на кафедрі дизайну та основ архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (2013)
До відома авторів статей (2013)
Кирик М. М. - Попередники та хвороби, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2011)
Віннічук Т. С. - Патогенна мікофлора грунту під пшеницею озимою в короткоротаційнихсівозмінах, Пармінська Л. М. (2011)
Ретьман М. С. - Хвороби листя ярої пшениці (2011)
Устінова А. Ф. - Ценхрус якірцевий і кукурудза (2011)
Макух Я. П. - Потенційна засміченість грунту (2011)
Даньков В. Я. - Агротехнічні прийоми, Мельник П. О. (2011)
Черв'якова Л. М. - Хроматографічний аналіз (2011)
Бублик Л. І. - Детоксикація фунгіцидів, Балюх О. В., Ткаченко Н. В. (2011)
Лєбєдєв С. М. - Виноградна пістрянка (2011)
Лютко Л. М. - Капустяна совка та інсектициди (2011)
Марченко А. Б. - Фітопатогенний моніторинг рослин роду Zinnia (2011)
Ковалишин А. Б. - Хвороби зерна та його якість (2011)
Шам І. В. - Формування забур'яненості (2011)
Марютін Ф. М. - Септоріоз пшениці (2011)
Луговський К. П. - Фітофаги у посівах озимого і ярого ріпаку (2011)
Мартиненко Є. В. - Контроль бур'янів у посівах цукрових буряків (2011)
Лисак С. А. - Стійкість колекційного матеріалу томата проти ранньої сухої плямистості (2011)
Знаменський О. П. - Екологічно-безпечні способи застосування пестицидів проти колорадського жука, Подберезко І. М. (2011)
Розова Л. В. - Стійкість сортів груші проти медяниці (2011)
Броун І. В. - Інсектициди і зелена яблунева попелиця (2011)
Заполовський С. А. - Обмежити поширення амброзії, Руденко Ю. Ф. (2011)
Коваль В. П. - Зупинити безумство в обприскуванні (2011)
Колесниченко В. М. - Формування складу Вищої ради юстиції за європейськими стандартами (2011)
Гордєєв В. В. - Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ (2011)
Кондратенко В. М. - Реалізація принципу гласності в адміністративному судочинстві України (2011)
Крижанівський В. В. - Незалежність судової влади (2011)
Колобродова О. В. - Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі (2011)
Корольов В. В. - Способи забезпечення цивільного позову, не передбачені ЦПК України (2011)
Кучер Т. М. - Докази та доказування: співвідношення понять (2011)
Петрова І. А. - Призначення судом судово-товарознавчої експертизи: тактика та ініціатива (2011)
Задорожний А. А. - Злочини у сфері службової діяльності як об’єкт кримінологічного дослідження (2011)
Шевченко О. В. - Причини та умови корупційної злочинності (2011)
Клименко О. М. - Роль Президента України в забезпеченні балансу публічних і приватних інтересів в аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб (2011)
Слободян О. А. - Ризик у діяльності інститутів спільного інвестування (2011)
Кравченко С. С. - Правові та соціальні інститути у прагматичних поглядах американських філософів права та їх взаємозв’язок із визначенням поняття "закон" (2011)
Криштопа О. М. - Про запровадження в Україні Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів: актуальні питання (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 235/0/15-11 (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 236/0/15-11 (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 237/0/15-11 (2011)
Господаренко Г. М. - Урожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу залежно від різних видів і норм добрив та їх окупність, Єщенко Н. Б. (2013)
Карпенко В. П. - Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин, Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2013)
Заморська І. Л. - Фенольні речовини в ягодах суниці, Заморський В. В. (2013)
Козубенко О. С. - Вологозабезпеченність буряка цукрового, ячменю ярого та кукурудзи за різного основного обробітку ґрунту в сівозміні, Костогриз П. В. (2013)
Полторецький С. П. - Особливості формування густоти насінницьких посівів сортів проса залежно від строку і способу сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Забур’яненість посівів проса за використання різних видів гербіцидів та їх бакових сумішей (2013)
Поліщук В. В. - Основні господарсько-цінні ознаки та схожість насіння багатонасінного запилювача буряку цукрового за понижених температур (2013)
Грицаєнко З. М. - Азотфіксувальні бактерії ризосфери пшениці озимої залежно від дії біологічно активних препаратів на фоні різних попередників, Волошина Л. Г. (2013)
Парій Ф. М. - Створення закріплювачів стерильності жита озимого системи ЦЧС Рampa-типу, Рябовол Я. С. (2013)
Ненька М. М. - Прояв врожайності простих стерильних гібридів цукрових буряків залежно від генотипу і площі живлення, Корнєєва М. О., Бойко І. І., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Фоменко Л. О. - Порівняння за біохімічними показниками гібридних нащадків тритикале озимого другого покоління з батьківськими формами (2013)
Усик С. В. - Запаси доступної вологи під посівами буряків цукрових при насиченні коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами (2013)
Фурманець М. Г. - Продуктивність зернових колосових культур у короткоротаційних сівозмінах західного Лісостепу (2013)
Січкар А. О. - Формування продуктивності люцерни на зелений корм залежно від розпушування ґрунту в травостоях третього року використання, Вишневська Л. В., Кононенко Л. М., Четирко С. А. (2013)
Чередниченко В. М. - Врожайність та якість продукції капусти цвітної залежно від розміру чарунки та віку розсади в умовах Лісостепу України (2013)
Пиж’янова А. А. - Інтродукція та перспективи вирощування сортів голубики високорослої в Правобережному Лісостепу, Балабак А. Ф. (2013)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого за різних заходів основного обробітку ґрунту (2013)
Карпук Л. М. - Рівномірність розміщення та особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від густоти насадження (2013)
Кучеренко Є. П. - Збудники кагатної гнилі та особливості їх розвитку за тривалого зберігання коренеплодів буряку цукрового, Саблук В. Т. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив азотних добрив на продуктивність жита озимого на чорноземі опідзоленому, Пташник М. М. (2013)
Жук О. Я. - Особливості насінництва капусти листкової декоративної, Жук В. Ю. (2013)
Воробйова Н. В. - Урожайність картоплі залежно від застосування регуляторів росту рослин (2013)
Богульська C. В. - Агробактеріальна трансформація ріпаку ярого без етапу регенерації in vitro (2013)
Корнєєва М. О. - Мінливість комбінаційної здатності за продуктивністю запилювачів для селекції триплоїдних гібридів з адаптивним потенціалом, Мацук М. Б., Чемерис Л. М., Навроцька Е. Е. (2013)
Корнієнко С. І. - Використання ефекту гетерозису в селекції буряка столового, Горова Т. К., Митенко І. М., Стовбір О. П. (2013)
Недвига М. В. - Оцінка потенційної здатності чорнозему опідзоленого до агрегації за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Галасун Ю. П. (2013)
Нінієва А. К. - Селекційна цінність спельти в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Світовий В. М. - Визначення якості очищення гумусових препаратів за допомогою ІЧ-спектроскопії, Геркіял О. М., Крупская В. В., Даниленко О. М. (2013)
Стельмах А. Ф. - Генетичні дослідження СГІ НЦНС від "лисенківщини" до сьогодення (2013)
Шаповаленко О. І. - Оптимальне співвідношення кукурудзи і овочевих коренеплодів у екструдованих кормосумішах, Улянич І. Ф. (2013)
Вакуленко П. І. - Добір однонасінних високоцукристих запилювачів-закріплювачів стерильності цукрових буряків (2013)
Школьний О. О. - Методологічні аспекти дослідження світового ринку агропродовольчої продукції (2013)
Прокопчук О. Т. - Теоретичні основи регулювання системи страхування в сільському господарстві (2013)
Мазур Г. Ф. - Розвиток агропромислового виробництва України у зрізі проблем його інвестування (2013)
Мовчанюк А. В. - Особливості формування виробничих витрат у молочному скотарстві (2013)
Побережець Н. Б. - Тенденції кон’юнктури внутрішнього ринку олійних культур під впливом зовнішніх чинників (2013)
Барабаш Л. В. - Оцінка ефективності функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі, Концеба С. М. (2013)
Комісаренко Є. М. - Пріоритети регіональної політики в розвитку зернового господарства (2013)
Бурляй О. Л. - Сучасний стан розвитку садівництва в Україні, Бурляй А. П., Харенко А. О. (2013)
Бечко П. К. - Проблеми фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, Кулик К. О. (2013)
Барабаш Л. О. - Державна підтримка галузі садівництва (2013)
Боровик П. М. - Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів, Колотуха С. М., Бечко В. П. (2013)
Бортник Т. І. - Екологічний маркетинг як складова формування раціонального землекористування, Лементовська В. А., Харенко А. О. (2013)
Воронова Н. В. - Фауна бабок о. Хортиця, Вершиніна В. Ю. (2014)
Корж О. П. - Фенетичні морфи Pilophilax ridibundus як адаптивна відповідь на антропогенний вплив, Куратченко О. В. (2014)
Крупєй К. С. - Вплив іонів Ni2+, Al3+ та Cr6+ на каротиносинтезувальну здатність дріжджів, Рильський О. Ф., Цимбалістий С. А. (2014)
Гостіщева К. С. - Розробка експрес-методу тестування консистенції сиру (2014)
Жиделев М. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність S-заміщених 2-метил-4-тіохіноліну, Омельянчик Л. О. (2014)
Квік К. С. - Зміни властивостей титану (IV) оксиду при поверхневій обробці, Гаврилова Л. О. (2014)
Маложон А. О. - Екстракційні характеристики катіонної поверхнево-активної речовини алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-трикрезилфосфат, Луганська О. В. (2014)
Ніколаєва Т. Г. - Електрохімічні характеристики іоноселективних електродів, обернених до алкілдиметилбензиламоній хлориду та додецил дипропілен триаміну, Луганська О. В. (2014)
Омельянчик Л. О. - Роль функціональних продуктів у життєзабезпеченні людини, Синяєва Н. П., Грипась А. Ю. (2014)
Синяєва Н. П. - Вплив хімічних домішок на оптичні та санітарно-гігієнічні властивості молока, Сорочинська Т. С. (2014)
Вайло В. В. - Вплив летальної хлорофільної мутації типу "albina" на ознаки проростків льону олійного та її успадкування, Лях В. О. (2014)
Борзих О. І. - Захист рослин та довкілля (2011)
Сторчоус І. М. - Стан та перспективи досліджень з гербології (2011)
Ретьман М. С. - Фунгіцидний захист пшениці ярої (2011)
Федоренко В. П. - Контроль хрестоцвітих блішок у посівах озимого і ярого ріпаку, Луговський К. П. (2011)
Грицаєнко З. М. - Вирощування сої на зерно, Голодрига О. В. (2011)
Федоренко В. П. - Трипси, Худолій І. В. (2011)
Волкова М. В. - Природні акарифаги на виноградниках Південного берега Криму (2011)
Кочерга М. О. - Оптимізація біологічного захисту смородини чорної (2011)
Нагорна Л. В. - Захист персика від клястероспоріозу (2011)
Борзих О. І. - Недосліджені сторінки історії (2011)
Сосса Р. І. - Від Київської картографічної фабрики до Державного науково-виробничого підприємства "Картографія": історія та сучасність (2014)
Ісаєв Д. В. - Атлас історії України як сучасна форма дослідження минулого (2014)
Марченко Л. В. - Атласне картографування міст України, Молочко В. В., Півак Л. І. (2014)
Галдецька Р. М. - Атласи та карти Києва, видані ДНВП "Картографія": історичний огляд, Марченко Л. В., Молочко В. В. (2014)
Сосса Р. І. - Політико-адміністративні й адміністративні карти (2014)
Веклич Л. М. - Туристичне атласне картографування, Руденко І. С. (2014)
Вдовенко В. В. - Оглядові та маршрутні туристичні карти й путівники, Веклич Л. М. (2014)
Руденко І. С. - З досвіду створення кооперативних картографічних творів (на прикладі атласу "Санкт-Петербург – Витебск – Одесса"), Бурбан П. Ю., Веклич Л. М. (2014)
Вдовенко В. В. - Картографування транспортної мережі України, Веклич Л. М. (2014)
Бонк Ж. Є. - Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі, Європіна І. О., Остроух В. І. (2014)
Бонк Ж. Є. - Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія"), Капустенко С. В., Остроух В. І. (2014)
Європіна І. О. - Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання, Капустенко С. В., Остроух В. І., Радченко В. В. (2014)
Руденко І. С. - Внесок ДНВП "Картографія" в розвиток стандартизації географічних назв в Україні, Дрогушевська І. Л., Сивак Н. І. (2014)
Кічкірук І. П. - Створення цифрових карт для потреб автонавігації, Онищак Р. М. (2014)
Сосса Р. І. - Атласи репродукцій стародавніх карт, Крижова Н. О. (2014)
Павлу Юрійовичу Бурбану – 70 років (2014)
Богдану Івановичу Романюку – 60 років (2014)
Всеволоду Германовичу Бурачеку – 80 років (2014)
Сосса Р. І. - Участь ДНВП "Картографія" у роботі громадських, наукових і професійних організацій, Руденко І. С. (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Календар подій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Єщенко В. О. - Забур’яненість посівів льону олійного після різних попередників за безгербіцидної технології, Коваль С. П. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив удобрення та інокуляції на показники якості зерна нуту, Прокопчук С. В. (2013)
Карпенко В. П. - Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан, Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2013)
Полторецький С. П. - Вплив умов вирощування на формування технологічних властивостей зерна сортів проса (2013)
Овчарук В. І. - Фенологічні фази росту і розвитку рослин квасолі звичайної та їх тривалість в умовах західного Лісостепу, Овчарук О. В., Білик Т. Л. (2013)
Осокіна Н. М. - Фізичні та теплофізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості, Костецька К. В. (2013)
Терещенко Ю. Ф. - Формування високопродуктивних посівів пшениці м’якої озимої, Уліч Л. І. (2013)
Рожков А. О. - Склад та співвідношення пігментів фотосинтезу в листках рослин тритикале ярого за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами (2013)
Парій М. Ф. - Контроль алелей генів стерильності у кукурудзи при розмноженні стерильних форм на основі двох генів чоловічої стерильності та маркерного гена, Парій Я. Ф., Парій Ф. М. (2013)
Іванова Т. В. - Діагностика та ПЛР-ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової, Мельничук М. Д., Антіпов І. О., Гринчук К. В. (2013)
Кириєнко Г. С. - Ефективність удобрення у технології вирощування пивоварного ячменю в умовах західного Лісостепу (2013)
Абрамович И. К. - Влияние микроэлементов и фунгицидов на хранение корнеплодов в кагатах (2013)
Борисенко В. В. - Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посіву соняшнику залежно від умов вирощування (2013)
Дускабилова Т. И. - Мобилизация генетических ресурсов косточковых культур на юге Средней Сибири, Дускабилов Т. (2013)
Жук О. Я. - Мінливість морфологічних ознак у капусти савойської, Федосій І. О. (2013)
Геркіял О. М. - Вплив системи удобрення в польовій сівозміні на окремі фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого (2013)
Копитко П. Г. - Дослідження з оптимізації мінерального живлення в насадженні груші, Яковенко Р. В., Петришина І. П. (2013)
Лукьянюк Н. А. - Влияние способов основной подготовки почвы, вида мульчи и норм азотных удобрений на распространение гнилей корнеплодов свеклы сахарной в период вегетации, Останин А. В. (2013)
Перфильева Л. П. - Цитоэмбриологические особенности анеуплоидов в популяциях тетраплоидных форм сахарной свеклы как источник генетически обновленных материалов (2013)
Подгаєцький А. А. - Потенціал міжвидових гібридів картоплі за здатністю зав’язувати товарні бульби, Кравченко Н. В. (2013)
Чеканова О. Ю. - Реакція ліній кукурудзи з еректоїдним розміщенням листків на ЦЧС М і С-типів (2013)
Господаренко Г. М. - Особливості удобрення пшениці спельти азотними добривами, Ткаченко І. Ю. (2013)
Эйгес Н. С. - Устойчивость к фитопатогенам полученная с использованием метода химического мутагенеза на озимой пшенице, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2013)
Зінченко О. І. - Інноваційні аспекти догляду за посівами люцерни на корм другого-третього років використання, Четирко С. А. (2013)
Зозуля О. В. - Використання гаплоїдії при створенні вихідного матеріалу ріпаку, Рябовол Л. О., Любченко А. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Генетична цінність запилювачів цукрових буряків уманської селекції за цукристістю та їх фенотиповий прояв у топкросних гібридів F1, Ненька О. В. (2013)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2011 – 2012 сільськогосподарського року для основних польових культур (2013)
Балагура О. В. - Особливості цвітіння компонентів схрещування ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов їх вирощування (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Історія селекційних досягнень України з плодових культур і результати їх сортовипробування, Дудка Д. В. (2013)
Вуйченко М. А. - Шляхи регулювання сегментаційних процесів на регіональному ринку праці аграрної сфери (2013)
Байрак О. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутило Р. І. - Стан розвитку молочного скотарства в Україні (2013)
Головчук Л. А. - Державне регулювання молокопродуктового підкомплексу агропромислового виробництва (2013)
Бутило І. А. - Економіко-екологічні аспекти виробництва пелет (2013)
Каричковський В. Д. - Стан виробництва ягідної продукції в Україні, Хоменко М. А. (2013)
Маринюк А. Ю. - Інноваційні технології no-till в сільському господарстві як основа підвищення ефективності аграрного виробництва (2013)
Прокопчук О. Т. - Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні, Улянич Ю. В., Улянич К. Ф. (2013)
Світовий О. М. - Роль основних засобів у формуванні доданої вартості в зерновиробництві (2013)
Тимчук С. В. - Розвиток зовнішньоторговельної діяльності в умовах ринку лісопродукції України (2013)
Улянич К. Ф. - Інформатизація як умова ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк С. С. - Механізм управління витратами м’ясопереробних підприємств (2013)
Кравченко Т. О. - Генезис наукових поглядів на поняття "людський капітал" в економічній теорії (2013)
Брусенко М. А. - Структурування аграрної політики (стратегії) держави у розрізі ключових елементів національної безпеки (2013)
Жученко Д. Б. - Передумови ефективного функціонування галузі бджільництва (2013)
Хрипун В. М. - Мотивація і стимулювання менеджерами трудової активності працівників аграрних фірм (2013)
Мишкуров Ю. Н. - Очерк истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии и преподавание генетики в Уманском НУС (2013)
Гаджиева Ф. Г. - Топографоанатомические особенности магистральных артерий верхних конечностей новорожденных (2013)
Белоус П. В. - Анатомо-хирургические особенности кровоснабжения левой доли печени (2013)
Иванцов А. В. - Оценка вероятности повреждения менисков коленного сустава путем моделирования их пространственной организации (2013)
Боднар О. Б. - Критерії рентгенологічної діагностики аномалій розвитку та фіксації ободової кишки в дітей (2013)
Белик О. В. - Морфологические особенности сосудов селезенки (2013)
Домбровський Д. Б. - Імуногістохімічна характеристика диференціації клітин кордової крові за різних умов трансплантації в експерименті, Савін В. В., Оліник Ю. В., Пшиборовська Ю. Р., Максим’юк В. В. (2013)
Цигикало О. В. - Будова замикального апарату термінального відділу спільної жовчної протоки та великого сосочка дванадцятипалої кишки у плодів та новонароджених людини (2013)
Бурков М. В. - Порівняння змін в тонкій кишці при лікуванні високої обтураційної кишкової непрохідності в експерименті (2013)
Grodetskyy V. K. - Morphologic changes in dynamics after catgut suture of hepatic traumatic injury (2013)
Бесединська О. В. - Діабетична периферійна нейропатія: патоморфологічна градація ступенів ураження, Давиденко І. С., Андрєєв С. А., Наварчук Н. М., Беседінський В. І. (2013)
Стець М. М. - Роль перитонеального діалізу в оптимізації якості життя у хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету та термінальною нирковою недостатністю (2013)
Скрипко В. Д. - Діагностичне та прогностичне значення функціонального стану печінки залежно від часу розвитку гострої тонкокишкокої непрохідності (2013)
Москалюк В. І. - Генетичні і нейрогуморальні передумови розвитку післяопераційного парезу кишечнику та їх вплив на вибір лікувальної тактики (2013)
Кметь Т. І. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на чутливість клітин лобової частки кори великих півкуль головного мозку щурів-самців до ішемічно-реперфузійного пошкодження (2013)
Grodetskyy V. K. - Application of catgut suture to prevent early post-operative complications in case of liver injury (2013)
Коврига М. Ф. - Залежність просторової характеристики відділів серця від типів центральної гемодинаміки, Гнатюк М. С., Данилевич Ю. О. (2013)
Сорокман Т. В. - Предиктори прогнозування ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей, Сокольник С. О., Сокольник С. В., Остапчук В. Г., Хлуновська Л. Ю. (2013)
Проняєв Д. В. - Ознаки патологічного морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів (2013)
Сокольник С. О. - Перекручення та некроз яєчника в дитини з підозрою на ілеоцекальну інвагінацію, Боднарук Д. В., Боднар О. Б., Микитинський Є. М., Пастернак І. І., Сокольник С. В. (2013)
Рева В. Б. - Множинні перфорації тонкої та товстої кишки при хворобі крона, Русак О. Б., Філіпець О. І., Колотило О. Б. (2013)
Іващук С. І. - Спосіб морфометричного дослідження частин підшлункової залози, Сілко В. П., Курікеру М. А. (2013)
Максим’юк В. В. - Спосіб моделювання гострого панкреатиту (2013)
Сенютович Р. В. - Нові способи гастректомії при раку шлунка (огляд дисертацій та патентів Росії), Іващук О. І., Гонца А. О., Сенютович М. А., Чорний О. В. (2013)
Шкварковський І. В. - Патогенез впливу пахвинної грижі на репродуктивну функцію чоловіків, Москалюк О. П., Русак О. Б., Бучек В. В. (2013)
Наварчук Н. М. - Особливості еволюційної морфології складових органа зору (2013)
Дуденко В. Г. - До 75-річчя від дня народження професора, доктора медичних наук, члена міжнародної академії інтегративної антропології Бурих Михайла Прокоповича, Масловський С. Ю. (2013)
Рецензія на учебное пособие "основы общей гистологии”. Авторы Б. В. Троценко, И. А. Лугин. Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз”, 2013. – 230 с. (2013)
З’їзд урологів України (2013)
Професор Польовий Віктор Павлович (до 50-річчя від дня народження) (2013)
Професор Костиленко Юрій Петрович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Доцент Лютик Михайло Дмитрович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Пам’яті професора Павла Степановича Кризини (1940-2013) (2013)
Шинкарук Л. В. - Інвестиційні потоки в моделі міжгалузевого балансу, Тищук Т. А. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського