Горбенко Г. В. - Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві (2013)
Іщук Н. М. - Демасифікація як соціальна трансформація: прогнози та реалії (2013)
Шендеровський К. С. - До питання розв'язання дилеми масових та соціальних комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Литвиненко В. В. - Комунікативна та комунікаційна системи - диференціація понять (2013)
Сащук Т. І. - Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації (2013)
Шафаренко Ю. М. - Стандартизація у PR-оцінюванні (2013)
Черемних І. В. - Основні концепції телевізійного маркетингу в умовах становлення рекламних відносин. Завдання та функції маркетингу (2013)
Демченко С. В. - Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя (2013)
Задорожна О. С. - Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформаційні процеси у медіакомунікаціях: від глобальності і локальності до глокальності (2013)
Рябічев В. Л. - Особливості соціальних медіа (2013)
Городенко Л. М. - Нові медіа: журналістика чи комунікація? (2013)
Зражевська Н. І. - Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі (2013)
Водолазька С. А. - Інновації у видавничій галузі Східноєвропейського регіону: прогностичні оцінки (2013)
Хилько М. М. - Дослідження контенту книговидання в контексті розвитку вітчизняної наукової школи соціальних комунікацій (2013)
Вернигора Н. М. - Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей (2013)
Дженжебір О. М. - Інформаційна модель ефективного регіонального видання (2013)
Салига П. Г. - Виникнення та занепад дискових електронних журналів (2013)
Ворона А. Г. - Елементи створення візуального складника журнальних видань (2013)
Зоріна О. С. - Проблема дотримання професійних стандартів колумністом (2013)
Хоменко І. А. - Функціональність журналістського розслідування в українському медійному просторі: погляд практика (2013)
Євтушенко Л. В. - Інформаційна політика редакції стокгольмської газети "Афтонбладет" у світлі традицій шведського друкованого слова (2013)
Шальман Т. М. - Формування інформаційного простору Великої Британії кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття (2013)
Загороднюк В. С. - Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" (2013)
Невойт Н. М. - Щодо питання удосконалення організації взаємодії Управління державної охорони України з представниками ЗМІ, Терлецький О. П. (2013)
Ситник О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в мережевих ЗМІ (2013)
Корнєєв В. М. - Кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу в науці про соціальні комунікації (2013)
Глушкова Т. В. - Інноваційні складники сучасної реклами (2013)
Вернигора С. М. - Бібліографічний огляд монографії "Соціально-етичний маркетинг" (2013)
Теремко В. І. - Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій (2012)
Мельник І. А. - Уроки Грушевського і сучасні реалії українського державотворення (до виходу 12 томів "Творів" Великого Українця) (2012)
Несін В. П. - Сільська бібліотека як інформаційний центр місцевості (2012)
Купріянова Т. Г. - Друковані та електронні видання на етапі інформаційної революції (2012)
Водолазька С. А. - Видавнича справа США як мотиватор східноєвропейських інновацій (2012)
Демченко С. В. - Особливості громадсько-політичного дискурсу в сучасній Україні в контексті глобалізації (2012)
Якубенко Я. А. - Українська книга і маркетинг: до постановки питання (2012)
Дурняк Б. В. - Способи захисту інформації у засобах масової інформації, Лях І. М. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Визначення та стабілізація технологічних параметрів рулонних друкарських машин у паралельному режимі обробки, Пархоменко А. В. (2012)
Стрепко І. Т. - Процедура налаштування технологічних параметрів на прикладі рулонної ротаційної друкарської машини, Меденець Я. О., Кавин Я. М. (2012)
Ших Ю. А. - Віртуальне паломництво — інтернет-технології для задоволення духовних потреб, Огірко І. В. (2012)
Криницька І. П. - Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім’ї в сучасних інформаційних технологіях, Огірко І. В. (2012)
Петрів І. М. - Вплив оптико-метричних характеристик на геометричні параметри лазерно-оптичної системи формних пристроїв (2012)
Стельмащук С. Г. - Специфіка синтезу програмних розвантажувачів у механізмах неповнозубих коліс з торсіонами як акумуляторами енергії (2012)
Сеньківський В. М. - Модель факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, Кохан В. Ф., Мельников О. В. (2012)
Казьмірович Р. В. - Розвиток концепції міжнародного стандарту та нової технології сір4/jdf для виробництв друкованої продукції, Казьмірович О. Р. (2012)
Савченко К. І. - Колірне охоплення відбитків струминного друку (2012)
Кукура Ю. А. - Порівняння друкарсько-технічних властивостей офсетних фарб двох виробників, Кукура В. В. (2012)
Кузін О. А. - Вибір параметрів технологічної обробки маловуглецевої сталі з використанням підходів механіки, Мещерякова Т. М., Кузін М. О. (2012)
Cвоє життя віддав поліграфії. Едуард Тимофійович Лазаренко (2012)
Титул, зміст (2013)
Беленичев И. Ф. - Соединения L­лизина в фармакокоррекции нарушений энергетического метаболизма головного мозга при моделировании геморрагического инсульта, Егоров А. А. (2013)
Семененко А. І. - Динаміка активності нейрон­специфічної енолази та вмісту білка S 100 у крові щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу та курсового введення 0,9 % розчину NаСІ (2013)
Бухтіярова І. П. - Вивчення гіполіпідемічних властивостей ралейкіну на моделі стрептозоцинового діабету в щурів (2013)
Зеленський Д. С. - Вплив діізопропілфосфат­олігоетиленгліколя таурохолевої кислоти на скорочення ізольованих фрагментів аорти щурів та внутрішньоклітинну концентрацію Ca2+, Бондар В. М., Жуковский О. І., Поляков В. І., Соловьев А. І. (2013)
Мончак И. Л. - Влияние диизопропилфосфат­олигоэтиленгликоля таурохолевой кислоты на сократительную активность воротной вены крыс в условиях гипоксии in vitro, Жуковский О. И., Поляков В. И., Бондарь В. Н., Соловьев А. И. (2013)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану на активність вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у щурів з уродженою стрес­індукованою артеріальною гіпертензією, Стежка В. А. (2013)
Степанова К. О. - Вивчення лікувальних властивостей нових песаріїв "Клімедекс" за умов експериментального вагініту (2013)
Шаяхметова Г. М. - Вплив етамбутолу на структурно­функціональні показники гонад та фертильність щурів­самців (2013)
Шебалдова К. О. - Порівняльна фармакокінетика ВІТАГЕРМ­3 у нормі та за умов гострої гіперкапничної гіпоксії, Кравець Д. С., Лук'янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. (2013)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне обґрунтування корекції Елгацином гіпофункції сім’яників щурів, Єгорова О. О., Кошова О. Ю. (2013)
Kizub I. V. - Endothelium­dependent sustained hypoxic pulmonary vasoconstriction can be mediated by signaling via myoendothelial gap junctions, Klymenko K. I., Soloviev A. I. (2013)
X Національна школа молодих вчених­фармакологів імені академіка НАМН України О. В. Стефанова (2013)
Беленичев И. Ф. - Роль белков теплового шока в реализации молекулярно­биохимических механизмов нейропротекции (2013)
Головенко Н. Я. - Контуры будущего фармакологии (2013)
Губський Ю. І. - Проблема болю в паліативній медицині: соціальний виклик та молекулярна фармакологія (2013)
Мамчур В. И. - Два препарата, один организм – механизмы взаимодействий при коморбидной патологии (2013)
Резников А. Г. - Методология тестирования противоопухолевой активности фармакологических препаратов на нефросубкапсулярных ксенографтах у мышей (2013)
Соловьев А. И. - Ионные каналы как фармакологические мишени. Время смены парадигм классической фармакотерапии (2013)
Содержание (2013)
Content (2013)
Кондратюк С. Я. - Вдячні нашадки славетного природознавця мають переваги у ХХІ столітті (до 300-річчя від дня народження Карла Ліннея) (2007)
Аніщенко І. М. - Комп'ютеризація національного гербарію України (KW): першочергові та перспективні кроки, Ситник К. М. (2007)
Карпенко Н. І. - Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України, Федорончук М. М. (2007)
Жиляєв Г. Г. - Самовідновлення популятонів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) у природних і похідних екотонах Карпат (2007)
Панченко С. М. - Причини відмінностей клонів Hyperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (Hyperziaceae) гірської та рівнинної популяцій (2007)
Мінарченко В. М. - Життєва стратегія сировинно значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища (2007)
Устименко П. М. - Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р. Тиси, Дубина Д. В. (2007)
Кондратюк С. - Polyblastia nevoi та Coloplace wasseri - два нові лишайники з Ізраїлю, Зеленко С., Бреус О., Ходосовцев О. (2007)
Гелюта В. П. - Борошнисторосяні та іржасті гриби Волижиного лісу (Чорноморський біосферний заповідник НАН України), Тихоненко Ю. Я., Уманець О. Ю. (2007)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види роду Coprinus (Pers.: Fr.) Gray. 3. Представники секцій Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton et Watling та Veliformes (Fr.) Penn. (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Кальційзалежний вплив пероксиду водню та теплостійкість колеоптилів Triticum aesivum L., Карпець Ю. В. (2007)
Овруцька І. І. - Уявлення про лігніфікацію клітинних стінок (2007)
Кауле Г. - Знахідка Gentiana acaulis L. (Gentianaceae) у Сколівських Бескидах (Українські Карпати), Тасєнкевич Л. О. (2007)
Кордюм Є. Л. - Академік, професор Київського університету ім. Св. Володимира Сергій Гаврилович Навашин (до 150-річчя з дня народження) (2007)
Чубірко М. - Патріарх Закарпатської флористики (100 років від дня народження Степана Фодора) (2007)
Вассер С. П. - Ася Сергіївна Бухало (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності), Дудка І. О. (2007)
Кондратюк С. Я. - Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річча від дня народження), Ситник К. М. (2007)
Дідух Я. П. - Єлизавета Львівна Кордюм (до 75-річчя від дня народження), Попова А. Ф., Козеко Л. Е. (2007)
Дідух Я. П. - А.С. Антонов. Геносистематика рослин (2007)
Міркін Б. М. - Д.В. Дубина. Вища водна рослинність, Ямалов С. М. (2007)
Балашов Л. С. - Водно-болотні угіддя України. Довідник (2007)
Кривольченко Н. Г. - Творче надбання видтного природознавця К. Ліннея у фондах бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (до 300-річчя від дня народження), Олійник Т. Л. (2007)
Титул, зміст (2013)
Бардась О. О. - Удосконалення критерію вибору черговості розпуску составів з урахуванням завдань попереднього сортування вагонопотоків (2013)
Березовий М. І. - Комплексний аналіз переробної спроможності збагачувальної фабрики, Малашкін В. В., Руденко Н. В. (2013)
Бобровський В. І. - Дослідження впливу параметрів керування уповільнювачами на точність гальмування відчепів, Дорош А. С. (2013)
Валько А. Н. - Определение перспектив гражданской авиации Украины в условиях либерализации рынка авиационных перевозок и решения задач обеспечения безопасности перевозок, Яновский П. А. (2013)
Вернигора Р. В. - Анализ технологии работы подъездного пути ООО "Интерпайп Никотьюб" при выгрузке маршрутов с трубной заготовкой, Березовый Н. И., Шепета А. М. (2013)
Вернигора Р. В. - Аналіз інтенсивності вантажних поїздопотоків на сортувальних станціях України, Єльникова Л. О. (2013)
Волковская А. Г. - Анализ диспропорции в безопасном транспортном обеспечении экономических районов Украины на примере отраслевой специализации, Яновский П. А. (2013)
Демченко Е. Б. - Оценка расхода топлива маневровыми тепловозами при расформировании составов на сортировочных горках (2013)
Журавель В. В. - Аналіз досвіду використання технічних засобів сортувальних гірок, Журавель І. Л. (2013)
Журавель В. В. - Аналіз показників роботи сортувальних гірок і параметрів вагонопотоків, які підлягають переробці на них, Журавель І. Л., Мірча В. М. (2013)
Козаченко Д. М. - Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, Рустамов Р. Ш., Матвієнко Х. В. (2013)
Коробйова Р. Г. - Сервісна діяльність в пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті, Осипенкова О. О. , Руденко Н. В. (2013)
Кудряшов А. В. - Удосканалення режимів керування скочуванням відчепів на автоматизованих сортувальних гірках (2013)
Наумов В. С. - Определение перспективных направлений в области повышения эффективности контейнерной транспортной системы, Омельченко Т. А. (2013)
Пожидаев С. А. - Повышение эффективности сортировочной работы при расформировании составов грузовых поездов на немеханизированных сортировочных горках, Росликова Ю. Д. (2013)
Пожидаев С. А. - Автоматизированное проектирование плана горочной горловины с учётом обеспечения безопасного взаимодействия длиннобазного подвижного состава, Филатов Е. А., Иванов Е. Н. (2013)
Сидоренко Г. Г. - Людський чинник як основа безпеки руху залізничного транспорту: аналітичний огляд, Никифорова О. А. (2013)
Таранець О. І. - Критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах дії випадкових факторів (2013)
Chibisov Yu. - Methodology of railway networks research, Моzolevich G. (2013)
Kozachenko D. - Techno-economic evaluation of the efficiency of improvement of techniques rationing fixing rolling stock on the station tracks, Pasichnyy O. (2013)
Синєокий О. В. - Рекордингова система в структурі засобів масової комунікації Болгарії, або Досвід "Балкантона" (2012)
Грет Г. П. - Стратегічне управління збутом видавництва (на прикладі інформаційно-аналітичної аґенції "Наш час"), Кузьмінчук О. О. (2012)
Мантуло Н. Б. - PR-текст у сучасному інформаційному просторі (2012)
Михайлович О. П. - Морфемна структура терміна як підгрунтя виникнення конотації (на прикладі рекламних текстів) (2012)
Киричок Т. Ю. - Організаційнo-технічні аспекти дослідження зношування банкнот в обігу, Мельниченко А. А., Нестеренко В. М. (2012)
Кулик С. О. - Моделі підсистем інструментальних засобів комп’ютерного генерування баз даних з формул алгоритмів, Овсяк В. К. (2012)
Ратушняк Ю. В. - Синтез моделі критеріїв вибору мобільної апаратно-програмної платформи в процесі проектування електронного видання для планшетного комп’ютера (2012)
Сеньківський В. М. - Фактори прогнозування якості флексографічного друку, Кохан В. Ф., Мельников О. В., Назаренко О. М., Лазаренко О. В. (2012)
Зоренко Я. В. - Математичний опис взаємодії параметрів процесу репродукування у плоскому офсетному друці (2012)
Дурняк Б. В. - Формалізація опису інформаційних складових графічних засобів етикеток, Стахів Р. Б. (2012)
Чепурна К. О. - Дослідження впливу друкарсько-технічних властивостей фарбових валиків на оптичні показники відбитків (2012)
Котмальова О. Г. - Аналіз факторів впливу на якість друкарських відбитків з ароматизованими зображеннями (2012)
Менжинська Н. В. - Дослідження деформаційних властивостей текстильних матеріалів e процесі термотрансферного друку (2012)
Гавенко С. Ф. - Кінетика пошкодження і руйнування клейових з’єднань при експлуатації (2012)
Ярка Н. В. - Термомеханічні і термогравіметричні дослідження фотополімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення, Маїк В. З., Кочубей В. В. (2012)
Мартинюк М. - Дослідження якості тиснення фольгою на картонних пакованнях, ламінованих ОПП плівками, Лотошинська Н., Рожко Ю. (2012)
Kадиляк М. С. - Тенденції виготовлення та товарознавчі особливості зошитів на українському ринку, Шира Т. Б., Микитин Т. І. (2012)
Савченко К. І. - Дослідження впливу домішок на забруднення сучасних друкарських фарб (2012)
Василенко А. О. - Вища екологічна освіта в Україні та Центрально-Азійському регіоні: порівняльний аналіз, Туркот Т. І. (2013)
Примакова В. В. - Погляди В. О. Сухомлинського на здоров’я¬збережувальний напрям діяльності вчителя початкових класів (2013)
Бєлошицький О. О. - До сучасних проблем предмета "Технології" у початковій школі (2013)
Кузьменко Ю. В. - Роль громадянського виховання у формуванні національно свідомої учнівської молоді (2013)
Сидоренко І. Л. - Самоменеджмент в умовах громадсько-активної школи (2013)
Слободенюк Л. І. - Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності, Слободенюк О. В. (2013)
Білоконська Л. М. - Програма розвитку навчального закладу як ознака створення інноваційного освітнього простору в загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Голокоз Н. В. - Використання тестових технологій на уроках української мови для підвищення якості навчальних досягнень учнів (2013)
Грищенко Т. В. - Використання технології осмислювально-концентрованого навчання в історичній освіті п'ятикласників (2013)
Бондаренко Л. М. - Роль гурткової роботи в екологічному вихованні школярів, Камишенко Л. М. (2013)
Василенко А. С. - Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України (2013)
Коліщук С. В. - Християнські цінності в системі підготовки молодшого спеціаліста (2013)
Кузьменко В. В. - Підготовка майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом (2013)
Лисенко О. П. - Плідна співпраця дошкільного навчального закладу з родинами вихованців – запорука якісної підготовки до школи дітей-логопатів (2013)
Марецька Л. П. - Критерії та рівні сформованості соціокультурної компетентності вчителів української мови (2013)
Павленко Л. Г. - Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників (2013)
ПєвіцинаТ. О. - Діяльність дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей (2013)
Рідкоус О. В. - Підготовка вчителя початкових класів до самоосвітньої діяльності як складова його професійного розвитку (2013)
Синько О. В. - Використання методики ТРВЗ в ігровій діяльності дошкільнят (2013)
Соцька М. В. - Соціально-психологічна адаптація сиріт в освітньому просторі Херсонської державної морської академії (2013)
Темченко С. М. - Формування художньо-естетичної культури дошкільників як складової духовної культури (2013)
Черчата Ю. П. - Соціально-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами театралізації (2013)
Андрійчук Б. І. - Проектна діяльність учнів початкової школи, Данильченко Н. Г. (2013)
Борисенко А. А. - Нові підходи в управлінні освітнім процесом (2013)
Григорків І. Ф. - Удосконалення техніки читання в початкових класах (2013)
Лебедєва Л. В. - Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках читання (2013)
Мануйлова Н. А. - Виховання ціннісного ставлення учнів до природи як складової екологічної культури (2013)
Новицька Т. В. - Використання диференційованих завдань на уроках у початковій школі (2013)
Піскун О. Г. - Розвиток мовної особистості шляхом посилення мотивації до вивчення англійської мови (2013)
Романько Т. І. - Інтерактивні форми і методи екологічного виховання учнів середніх класів загальноосвітньої школи (2013)
Сафонова І. Я. - Розвиток розумових здібностей учнів на уроках математики, Гончарова О. В. (2013)
Семенова О. О. - Психолого-педагогічний супровід молодших школярів на етапі переходу в основну школу (2013)
Ярова Л. І. - Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в початковій школі (2013)
Барболина А. С. - Развитие у учащихся умения выделять главное в учебном материале в процессе изучения математики (2013)
Бондаренко Л. В. - Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики (2013)
Горбаненко Л. Г. - Педагогічні умови розвитку силових якостей старшокласників на уроках фізичної культури (2013)
Крюкова Л. М. - Обучение общению на английском языке с помощью ролевых игр и драматизации детских произведений в начальной школе (2013)
Крючкова Т. Л. - Індивідуальна робота вчителя-словесника з обдарованими дітьми на уроках і в позаурочний час (2013)
Маховик Н. Ф. - Провідні прийоми розвитку творчих здібностей учнів на уроках літератури (2013)
Новохижна Н. М. - Особливості узагальнення і систематизаціі знань із теми "Числівник" на уроках української мови в 11 класі (2013)
Прилєпська Н. В. - Нетрадиційні уроки позакласного читання в початковій школі, Данильченко Н. Г. (2013)
Пушкіна З. П. - Раціональне використання різних способів розв’язування квадратних рівнянь на уроках математики (2013)
Радецька І. В. - Застосування аудіовізуального методу навчання на уроках німецької мови у світлі можливостей новітніх інформаційних технологій (2013)
Урсал Д. О. - Вивчення модерністських творів на уроках світової літератури, Санталова К. І. (2013)
Чух Г. П. - Використання фанфіків на уроках літератури як виду завдань для розвитку креативності учнів (2013)
Гондарева Г. В. - Концепція розвитку емоційного інтелекту старшокласників у навчально-виховному процесі (2013)
Ставицкая Т. Л. - Взаимодействие с гиперактивными детьми дошкольного возраста (2013)
Фелющенко І. В. - Проблема творчості в сучасній психолого-педагогічній науці (2013)
Кузьменко Ю. В. - Школа імені вчительки, Паргачова В. Б. (2013)
Подоляк М. М. - Документознавство в школі: управлінський аспект (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Вихідні відомості (2013)
Запара Я. В. - Удосконалення планування технології роботи вузлового диспетчера в умовах подальшої інформатизації галузі (2014)
Хісматулін В. Ш. - Оптимальний лінійний алгоритм оцінювання координат стану рухомої одиниці, Воліченко І. Г. (2014)
Лаврухін О. В. - Аналіз діючої технологій формування та просування поїздопотоків в умовах існування групових поїздів оперативного призначення, Кіман А. М. (2014)
Березовый Н. И. - Особенности комплексного проектирования продольного и поперечного профиля сортировочных горок (2014)
Виноградов С. А. - Розробка аварійно-рятувального автомобіля для гасіння пожеж на залізничному транспорті, Семко О. М., Безкровная М. В., Шмитько Я. В. (2014)
Бауліна Г. С. - Дослідження міжопераційних простоїв вагонів на вантажних станціях та під'їзних коліях (2014)
Трєпак С. Ю. - Принципи управління екологічними ризиками виникнення аварійних ситуацій на залізниці при перевезенні небезпечних вантажів, Зеленько Ю. В. (2014)
Домаскин О. М. - Постановка задачи управления наблюдениями при неизвестном значении параметра (2014)
Сахарова С. В. - Использование встроенного TCP/IP стека для передачи информации через GPRS, Сахаров В. И. (2014)
Соломицкий М. Ю. - Исследование временных характеристик потоков сообщений конвергентной телекоммуникационной сети (2014)
Скоробогатова И. В. - Синтез системы автоматического управления энергосберегающими режимами камерной печи (2014)
Дегтяренко И. В. - Алгоритм поиска интервалов монофрактальности в неоднородных фрактальных процессах, Гарматенко А. М. (2014)
Чернышев Н. Н. - Анализ применения современных беспроводных технологий для построения высокопроизводительных систем автоматизации, Гармтенко И. А. (2014)
Мотылев К. И. - Обработка внешнетраекторной информации, содержащей аномальные ошибки в составе измеренных первичных параметров (2014)
Мотылев К. И. - Информационная технология обработки избыточной траекторной информации в наземных автоматизированных измерительно-вычислительных комплексах (2014)
Ловська А. О. - Особливості математичного моделювання динаміки кузовів вагонів при їх перевезенні на залізничних поромах (2014)
Чубикало М. Б. - Динамічне дослідження двокамерного шиберного компресора, Логвіненко О. А. (2014)
Горобченко О. М. - Розробка теоретичних основ системи самонавчання інтелектуальних агентів керування локомотивами (2014)
Краснов Р. В. - Аналіз роботи існуючого захисту електродвигунів ДК-409 компресорів електропоїздів ЭР-1, ЭР-2 (2014)
Самородов В. Б. - Порівняльний аналіз математичних моделей процесу розгону універсальних самохідних машин, Бондаренко А. І., Кожушко А. П. (2014)
Братченко О. В. - Особливості використання методу перетворення координат в дослідження кінематики кривошипно-шатунних механізмів (2014)
Грицук І. В. - Особливості математичного моделювання параметрів роботи контактного теплового акумулятора фазавого переходу системи регулювання температури охолоджуючої рідини й моторної оливи ДВЗ, Гущин А. М., Адров Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2014)
Карзова О. О. - Підвищення ефективності захисту електричних силових кіл електрорухомого складу (2014)
Коханенко В. Б. - Выбор системы пожарно-спасательного вездехода для комплектации им пожарного поезда, Яковлев А. М., Баркалов В. Г. (2014)
Ларин А. А. - Конечно-элементный анализ вибраций центробежных пожарных насосов с поврежденными подшипниками, Ущапивский И. Л. (2014)
Муха А. М. - Аналіз роботи допоміжних електричних машин електропоїздів залізниць України, Балійчук О. Ю., Скогарєв І. Є. (2014)
Ларін О. М. - Визначення поздовжної жорсткості рукавів з внутрішнім діаметром 51мм, якими оснащуються пожежні потяги, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2014)
Пизинцали Л. В. - Предпосылки развития системы утилизации лома в Украине на примере жележнодорожного и морского транспорта, Александровськая Н. И., Кошарская Л. В. (2014)
Рябко К. О. - Визначення показників надійності акумуляторних батарей маневрових тепловозів з модернізованою системою пуску дизеля (2014)
Мямлин С. В. - Исследование динамических характеристик цистерн на перспективных тележках, Бубнов В. М., Письменный Е. А., Скогарев И. Е. (2014)
Крашенінін О. С. - Вплив наробки локомотивів на періодичність ТО, ПР (2014)
Свистунов В. М. - Наукове обгрунтування заходів безпеки праці, Юрченко В. В. (2014)
Петраков А. А. - Конструкции с изменяемыми праметрами для использования кренов сооружения, Брыжатая Е. О. (2014)
Бідюк О. В. - Комунікативні вектори прикладного психоаналізу (2010)
Дарда Т. В. - Соціальна реклама як засіб реалізації державної політики зайнятості населення (2010)
Дяк Л. С. - Інтерпретація соціальних прогнозів у інтелектуальному фантастичному кіномистецтві (2010)
Єжижанська Т. С. - Основні підходи до вивчення комунікації (2010)
Єрко Г. І. - Витоки, ознаки та перспективи розвитку інформаційного суспільства (2010)
Жалко Т. Й. - Комунікативні моделі маніпуляцій як способи керування поведінкою людей та впливу на їх індивідуальну і масову свідомість (2010)
Збитковський Я. І. - Дослідження фоносемантичних властивостей текстів виступів політиків, Штурхецький С. В. (2010)
Іовхімчук Н. В. - Інформаційне забезпечення в управлінні персоналом (2010)
Кузьменко О. В. - Стереотип України і українця в польській масовій свідомості (на основі повідомлень інтернет-форумів) (2010)
Лавринович Л. Б. - Часопросторовий континуум інформаційної доби (комунікативний аспект) (2010)
Момоток О. Т. - Феномен політичного міфу (2010)
Нагурняк Л. М. - Історична еволюція реквізитів чотирьох Універсалів Української центральної ради (2010)
Петрушкевич М. С. - Католицька комунікативна система (2010)
Пінчук С. А. - Проблеми практичного застосування форм безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні (2010)
Сілютіна І. М. - Бібліотечний аутсорсинг: історичний аспект (2010)
Скорода Ю. В. - Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації Фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області) (2010)
Талашук К. Ф. - Специфіка показників недійної компетентності в розрізі протидії стратегії управління смислами в засобах масової комунікації (2010)
Шевчук Д. М. - Політичний дискурс: проблема реалізації політики поміж текстом і контекстом (2010)
Шершньова О. В. - Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини (2010)
Бабій Р. О. - Використання методів соціологічного дослідження у вимірюванні ефективності ПР-діяльності (2010)
Бондар В. Д. - Еволюція мотивації як функції управління (2010)
Квасюк Л. В. - Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2010)
Костюченко О. М. - Журналістська творчість як один із важливих елементів формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2010)
Косюк О. М. - Проблема змісту теорії масової комунікації як навчальної дисципліни (2010)
Нельга О. В. - Україна як міграційний феномен: історичні екскурси, порівняння та оцінки (2010)
Охріменко Г. В. - Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу (2010)
Прасюк О. В. - Громадська думка як суспільно-політичний феномен (2010)
Шпак М. П. - Лабораторні заняття як домінуючий елемент у набутті професійних навичок із дисципліни "Діловодство" (2010)
Андронов В. А. - Механізми державного управління у сфері реалізації екологічної освітньої політики в Україні (2013)
Домбровська С. М. - Механізми впровадження Болонського процесу як одного з напрямів державної освітньої політики (2013)
Колесніков Б. П. - Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні: ноосферна парадигма (2013)
Корженко В. В. - Теоретико-методологічні засади реформування державного управління в трансформаційному суспільстві, Мельтюхова Н. М. (2013)
Кринична І. П. - Формування та розвиток гендерної політики в системі принципів державного управління (2013)
Пасемко Г. П. - Напрями трансформації системи державного регулювання аграрних відносин (2013)
Д’яченко В. В. - Оптимізація моделі політико-адміністративних відносин в Україні (2013)
Клімушин П. С. - Механізми забезпечення довіри в національній системі електронних цифрових підписів (2013)
Козлов К. І. - Розвиток публічного врядування в умовах еволюції політико-адміністративних систем (2013)
Котуков О. А. - Використання методу структуризації цілей як важлива складова діяльності органів публічної влади, Кузнякова Т. В. (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Сучасні алгоритми взаємодії держави та суспільства у віртуальному просторі на засадах концепції прав людини (2013)
Севостьянова І. Є. - Критерії оцінки ефективності державного управління у сфері судової влади (2013)
Селютіна Н. Ф. - Соціокультурний підхід у державному управлінні (2013)
Семенов В. М. - Основи організації та діяльності органів влади Слобідської України у другій половині XVII – XVIII ст. (2013)
Семчук І. В. - Електронне управління в органах місцевої влади: стан і шляхи вдосконалення, Мазур В. Г. (2013)
Хашиєва Л. В. - Динаміка колективних ідентичностей в умовах глобалізації: майбутнє національної держави (2013)
Іщенко В. М. - Концепція програми "Електронне місто” як атрибут електронного урядування (2013)
Кононович В. Г. - Розвиток фізичної культури і спорту в Україні як один з пріоритетів державного управління (2013)
Савін Є. Є. - Соціалізація молоді як об’єкт державної політики (2013)
Латинін М. А. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки, Ульянченко Ю. О. (2013)
Майстро С. В. - Теоретико-методологічні засади реалізації державної економічної політики (2013)
Маліков В. В. - Напрямки вдосконалення організації аудиту на підприємствах транспорту (2013)
Дєгтяр О. А. - Державне управління соціальною сферою та соціальна відповідальність бізнесу (2013)
Ревенко О. В. - Податково-бюджетні фактори конкурентоспроможності регіонів України (2013)
Сітнікова Н. С. - Сучасний стан і тенденції державного регулювання розвитку спорту вищих досягнень в Україні (2013)
Слюсарчук О. П. - Актуальні проблеми подальшого реформування системи пенсійного забезпечення в Україні, Бутурлакіна Т. О. (2013)
Степаненко С. В. - Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку (2013)
Афанасьєва Ю. В. - Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей в Україні (2013)
Красніков Д. А. - Наслідки корупції для фінансової системи держави (2013)
Павлюк А. В. - Напрями вдосконалення державного регулювання транспортної системи в регіоні (2013)
Смірнова О. М. - Визначення поняття державного регулювання психологічного захисту у сфері цивільного захисту України (2013)
Тупичак Л. Л. - Шляхи вдосконалення фінансових важелів механізму державного управління галуззю освіти (2013)
Шурма І. М. - Нормативно-правовий механізм державного управління соціальним захистом осіб з обмеженими можливостями (2013)
Дикинов А. Х. - Факторы обеспечения равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием региона, Дикинова А. А. (2013)
Наконечний В. В. - Управління містом у суспільно-політичній сфері: методологічні підходи (2013)
Ровинська К. І. - Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України (2013)
Газарян С. В. - Культурна компетентність посадової особи в умовах сучасних соціокультурних змін (2013)
Петрова І. А. - Практичні аспекти управління конфліктами в органах внутрішніх справ (2013)
Бондар Д. В. - Підготовка управлінського персоналу – головна мета державноуправлінської освіти (2013)
Заяць Д. Д. - Основи кадрової політики у давньоіндійських пам’ятках з державного управління (2013)
Ковальчук В. Г. - Основні функції державного управління в європейських моделях регіонального розвитку та можливості їх упровадження в Україні (2013)
Мороз В. М. - Результативність використання трудового потенціалу державою в контексті взаємозв’язку системи підготовки кадрів з потребами ринку праці: порівняльний аналіз стану в Україні, Латвії та Фінляндії (2013)
Сергієнко М. Г. - Функціональні зміни суб’єктів забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній сфері (2013)
Сухінін Д. В. - Основні показники та індикатори оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг: досвід Великобританії (2013)
Білозерова М. В. - Аналіз європейських систем вищої освіти в контексті інтеграції в європейський освітній простір (2013)
Дзюндзюк Б. В. - Особливості субкультури кіберзлочинців (2013)
Назаренко В. Ю. - Добровільна пожежна охорона за кордоном як складова організаційно-правового механізму державного управління пожежною безпекою: досвід для України (2013)
Попов С. А. - Упровадження державноуправлінських нововведень: особливості інноваційного процесу (2013)
Примакова В. В. - Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-класиків (2013)
Клюєва Т. М. - Реалізація принципу наочності на уроках у початковій школі засобами інформаційних технологій навчання (2013)
Романько Т. І. - Аналіз досвіду роботи сучасних загальноосвітніх шкіл із проблеми розвитку пам’яті учнів (2013)
Гончаренко Л. А. - Доцільність використання методу "Метаплан" у викладанні гуманітарних дисциплін в умовах профільного навчання (2013)
Андреєвець Н. О. - Використання методів ТРВЗ у роботі з дошкільниками – шлях до творчості (2013)
Ахмадулліна І. В. - Реалізація освітнього проекту зі зміцнення та збереження здоров'я дітей дошкільного віку (2013)
Домнінська О. П. - Нетрадиційні форми роботи з розвитку дрібної моторики дошкільнят (2013)
Єфімов С. О. - Підготовка фахівців у сфері туризму до організації оздоровлення населення (2013)
Касілова Л. С. - Корекційно-розвивальна робота з дітьми із загальним недорозвитком мовлення (2013)
Калабуха А. Ф. - Науково-дослідна діяльність як чинник розвитку професіоналізму вчителя англійської мови в початковій школі (2013)
Коліщук С. В. - Роль української козацької духовності у формуванні здорового способу життя сучасної молоді (2013)
Кузьменко В. В. - Формування конфліктологічної культури в майбутніх дільничних інспекторів МВС (2013)
Островенко Л. І. - Психолого-педагогічне забезпечення атестації педагогічних працівників, Казимирчак В. А. (2013)
Патерук Г. Г. - Формування творчої активності дошкільників засобами ігрових технологій (2013)
Поліщук В. А. - Підготовка майбутніх дільничних інспекторів МВС до профілактики агресії й розв’язання конфліктних ситуацій (2013)
Присяжнюк Ж. В. - Методи і прийоми розвитку креативності дітей дошкільного віку (2013)
Бутова Л. В. - Мета навчання іноземній мові на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Гмиря З. Г. - Організація самостійної роботи на уроках географії як умова соціалізації учнів, Чернова Л. Г. (2013)
Істоміна А. В. - Специфіка роботи з обдарованими учнями в початкових класах (2013)
Козина Н. А. - Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах в условиях двуязычия (2013)
Лобань Н. І. - Інтерактивне навчання як засіб гуманізації хімічної освіти (2013)
Мальчикова І. М. - Особливості екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку (2013)
Маценко С. Л. - Взаємодія школи та сім’ї у вихованні молодших школярів (2013)
Маяцька Г. С. - Методи та прийоми раціонального використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів (2013)
Олійник Н. В. - Використання краєзнавчої роботи для формування історичних компетентностей учнів (2013)
Рокоман Є. О. - Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови (2013)
Чернявська З. П. - Специфіка розвитку інтелектуальних здібностей у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Трембач Л. В. - Соціальне партнерство як умова соціалізації школяра (2013)
Щетина Т. П. - Особливості формування культури спілкування учнів на уроках української мови в умовах профільного навчання (2013)
Якуба О. А. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови (2013)
Гарбузняк Т. В. - Использование кейс-метода на уроках английского языка в старших класах (2013)
Гончаренко Л. А. - Формування підприємницької компетентності учнівської молоді в межах реалізації проекту "Шкільна академія підприємництва", Філончук З. В. (2013)
Колосовська Н. В. - Підвищення ефективності викладання української літератури у профільних класах засобами комп’ютерних технологій (2013)
Мавріді Т. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках іноземних мов (2013)
Пікуль О. І. - Проекти в початковій школі як інструмент формування пізнавального інтересу учнів, Чумаченко Л. М. (2013)
Попович Т. М. - Особливості роботи вчителя трудового навчання в сільській школі (2013)
Пушкіна З. П. - Роль дидактичних ігор у розвитку творчого потенціалу учня (2013)
Сербин Л. П. - Система застосування інтерактивних технологій на уроках історії (2013)
Супруненко О. В. - Продуктивне навчання на уроках хімії як шлях розвитку успішної особистості (2013)
Ухіна В. В. - Розвиток творчості старших дошкільників у роботі з різними матеріалами (2013)
Чечуй Е. П. - Метод проектів як один зі шляхів підвищення мотивації до вивчення німецької мови (2013)
Шульга І. Л. - Формування образного мислення в молодших школярів на уроках англійської мови засобами пальчикових ігор та вправ (2013)
Ворона О. І. - Соціальні та психологічні умови виявлення та виховання творчо обдарованих дітей (2013)
Соцька М. В. - Подолання психологічних бар’єрів при впровадженні інновацій у навчальних закладах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Вихідні відомості (2013)
Приходько В. И. - Моделирование динамического взаимодействия кузова пассажирского вагона и тележек, Мямлин С. В. (2008)
Бобровский В. И. - Статистический анализ числа разделений отцепов на стрелках при расформировании составов, Кудряшов А. В., Ефимова Л. О. (2008)
Водянников Ю. Я. - Исследования по распределению сил тормозного нажатия колодок на колеса грузового вагона, Яланский М. И., Жихарцев К. Л. (2008)
Водянников Ю. Я. - Дослідження гальмівної системи пасажирських вагонів моделі 61-779 та їх модифікацій виробництва ВАТ "КВБЗ", Яланський М. І., Шведов А. І. (2008)
Потапчук І. Ю. - Моделювання руху повітря в циліндрі поршневого двигуна, Коваль В. П. (2008)
Скоков А. И. - Силовые резинотехнические изделия с прогнозируемыми деформационными характеристиками для комплектации тележки отечественного пассажирского вагона, Беспалова Л. В., Дяченко А. Г., Политаева Д. Л., Скорикова Т. С. (2008)
Шмаков С. В. - Возможность снижения влияния транспортного шума на человека в пассажирских помещениях вагонов железнодорожного транспорта методом, основанном на эффекте маскировки (2008)
Гончаров Ю. П. - Система электроснабжения контактной сети постоянного тока с продольной линией повышенного напряжения, Панасенко Н. В., Козачок В. Н., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Семененко А. И. (2008)
Дубинець Л. В. - До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць, Маренич О. Л., Муха А. М. (2008)
Карзова О. О. - Визначення експлуатаційних показників електричних апаратів кіл керування та захисту рухомим складом залізниць (2008)
Кузнецов В. Г. - Визначення необхідної кількості замірів для вдосконаленого віброакустичного метода діагностики залізобетонних опор контактної мережі, Полях О. М. (2008)
Остапчук А. В. - Устройство контроля хищений электроэнергии, Красовский П. Ю. (2008)
Самсонкин В. М. - Энергоэффективный преобразовательный агрегат с функциями фильтрации гармоник выходного напряжения тяговой подстанции системы электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кВ, Панасенко Н. В., Божко В. В., Гончаров Ю. П., Ересько А. В., Замаруев В. В., Любич Р. И., Сыченко В. Г. (2008)
Фришман Е. М. - Вертикальное взаимодействие пути и экипажа с использованием магнитной опоры ступенчатого типа, Уманов М. И. (2008)
Шкрабец Ф. П. - Защитное отключение при обрыве контактного провода в системе электроснабжения железнодорожного транспорта, Остапчук А. В., Гребенюк А. Н. (2008)
Чернишова О. С. - Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів (2008)
Беляев Н. Н. - Моделирование рассеивания токсичного газа в атмосфере с учетом рельефа местности, Машихина П. Б., Шакина О. П. (2008)
Гунько Е. Ю. - Оценка риска токсичного поражения людей при аварийном выбросе химически опасного вещества (2008)
Заец Ю. Л. - Расчет образования взрывоопасной концентрации в помещении при аварийной утечке газа, Беляева В. В. (2008)
Зеленько Ю. В. - Принципы разработки ликвидационных мероприятий при аварийных разливах на железнодорожных магистралях, Чжу Жуй, Ярышкина Л. А., Пустоварова Т. М. (2008)
Більченко А. В. - Вплив деяких дефектів мостових споруд на їх експлуатаційну довговічність, Кіслов О. Г. (2008)
Большаков В. И. - Физико-химические основы вовлечения d-элементов четвертой группы (титан, цирконий, гафний) при синтезе строительно-силикатных материалов, Савин Ю. Л., Приходько А. П., Савин Л. С., Кульбашный В. Н. (2008)
Борщевский С. В. - Учет переменного сопротивления бетона в раннем возрасте при моделировании крепи вертикальных стволов (2008)
Борщевский С. В. - Способ возведения набрызг-бетонной крепи в вертикальных выработках, Каменец В. И., Дрюк А. А. (2008)
Ганиев И. Г. - Приближенная оценка эксплуатационной пригодности элементов пролетных строений (2008)
Кауфман Л. Л. - Зарубежный опыт строительства туннелей в сейсмических зонах, Лысиков Б. А., Лабинский К. Н., Комышан И. А. (2008)
Киричек Ю. А. - О развитии улично-дорожной сети г. Днепропетровска, Качан И. Е., Вакарчук В. А., Молчанов А. В. (2008)
Кожушко В. П. - Направления развития методов расчета тоннельных обделок прямоугольного очертания (2008)
Коновал В. М. - Удосконалення конструктивних та технологічних особливостей пальових фундаментів у просадочних ґрунтах ІІ типу, Шелегон М. В., Грецький Д. В. (2008)
Насонова С. С. - Оптимизация риска отказа в задачах управления надежностью стальных резервуаров для нефтепродуктов (2008)
Никифорова Н. А. - Взаимосвязь упругих и прочностных свойств керамзитобетона и его составляющих, Масляев А. Ф. (2008)
Оглоблин В. Ф. - Повышение надежности инженерных решений при строительстве в сложных условиях, Гирейко И. В. (2008)
Петренко В. Д. - Модальный анализ фундамента путепровода мостового типа методом конечных элементов, Тютькин А. Л., Селихова Т. А. (2008)
Політікова Л. Г. - Проблеми і перспективи використання еластомерних ущільнювачів для герметизації підземних споруд, Лещенко В. И., Загорський М. В., Михайленко М. В., Хорольський М. С. (2008)
Пшінько О. М. - Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд, Краснюк А. В., Ульченко Т. В., Клочко Б. Г. (2008)
Распопов А. С. - Логическая матрица для продольных и крутильных колебаний континуальных балок (2008)
Савин Ю. Л. - О роли живого вещества в бетоноведении, Приходько А. П., Савин Л. С. (2008)
Савин Ю. Л. - Теоретические основы процесса конденсации продуктов хлорирования и формирование титанхлорсодержащих отходов с применением в строительстве (2008)
Сухоруков Б. Д. - Определение эквивалентной нагрузки от подвижного состава для линий влияния произвольной формы, Сухоруков С. Б. (2008)
Тютькін О. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного туннелю із урахуванням технологічних процесів (2008)
Хорольский М. С. - Разработка и исследование эксплуатационных характеристик резиноармированных опорных частей повышенной долговечности, Скоков А. И. (2008)
Дзензерский В. А. - Автоматизированная информационно-управляющая система магнитолевитирующего экипажа, Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2008)
Кузнецов В. Г. - Использование динамической модели продвижения вагонопотоков в техническом нормировании, Лисогурский О. Н. (2008)
Лагута В. В. - Непрерывный контроль сдвижек в задаче автоматизации расчета выправки железнодорожных кривых (2008)
Музикіна Г. І. - Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції, Болвановська Т. В., Жорова Є. М. (2008)
Папахов О. Ю. - Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків, Окороков А. М., Логвінов О. М. (2008)
Сиченко А. В. - Моделювання руху системи тіл з пружними зв’язками (2008)
Яковенко В. О. - Математичне моделювання процесу роздрібнення замерзлих насипних вантажів у залізничних вагонах з використанням мікрохвильової енергії (2008)
Вакуленко І. О. - Залежність рівня внутрішніх напружень в елементах залізничних вісей від режимів зміцнюючої обробки, Грищенко М. А., Перков О. М. (2008)
Вакуленко И. А. - Технологические особенности производства упрочненных железнодорожных колес, Перков О. Н. (2008)
Власюк В. Є. - Управлінські спрямування у формуванні соціально-економічної політики України (2008)
Каламбет С. В. - Проблеми загальнодержавного податкового планування, Пєшиков Г. Р. (2008)
Компаниец В. В. - Проблема морального фактора в экономике: история и современность (2008)
Корженевич І. П. - Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів, Курган М. Б., Бараш Ю. С., Курган Д. М. (2008)
Лобойко Л. М. - Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів, Бараш Ю. С., Карась О. О. (2008)
Солопенко Р. І. - Методичні питання економічного обгрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві (2008)
Щербак В. Г. - Методичний підхід щодо оцінки бренд-капіталу Укрзалізниці (2008)
Примакова В. В. - Педагогічні погляди В. П. Вахтерова на професійний розвиток учителя початкової школи (2013)
Пуховська Л. П. - Стандарти педагогічної освіти: наукова дискусія західних учених (2013)
Цимбалюк В. В. - Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Горбунова О. І. - Основи фасилітативного управління навчальним закладом, Соловйова В. Ф. (2013)
Киричук Т. В. - Особистісно орієнтований підхід до дитини в освітньому просторі ДНЗ (2013)
Лисицький В. М. - Аналіз підходів учених до розвитку пізнавальної активності учнів у навчальному процесі (2013)
Мусієнко В. С. - Створення умов педагогічної наступності дошкільної та початкової освіти (2013)
Одайник С. Ф. - Моніторинг освітньої діяльності навчального закладу, Дементєєва Л. А. (2013)
Філончук З. В. - Синергетичний підхід у реалізації стратегії освіти для сталого розвитку (2013)
Данилець О. В. - Класифікація та проектування сучасних електронних педагогічних програмних засобів, Данилець Є. В. (2013)
Болгар Т. Г. - Використання елементів вокалотерапії в музичному розвитку дошкільників (2013)
Іваненко С. В. - Особливості самовиховання в процесі занять фізичною культурою та спортом (2013)
Ковтун Т. В. - Ґендерне виховання дітей дошкільного віку (2013)
Компаній Н. А. - Оздоровлення дітей у навчально-виховному процесі дошкільного закладу (2013)
Молоканова Г. В. - Особливості розвитку пісенної творчості в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Несін Ю. М. - Співпраця української школи з "Французьким Альянсом" (2013)
Поліщук В. А. - Системний підхід до роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з формування здорового способу життя (2013)
Самсакова І. В. - Роль музею історії вищого навчального закладу в підготовці майбутніх педагогів (2013)
Туркот Т. І. - Теоретичні та методичні аспекти превентивного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Гайчева Я. В. (2013)
Богуш Н. М. - Упровадження інноваційних методів і технологій на уроках німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів (2013)
Бойко Н. І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва (2013)
Бондаренко Л. І. - Реалізація принципу практичної спрямованості на уроках хімії в умовах диференційованого навчання (2013)
Дударенко О. Ф. - Можливості використання відеонаочності на уроках обслуговуючої праці в 7 класі (2013)
Жакоміна Н. М. - Як навчити учнів шести років швидко читати: з досвіду роботи, Рудченко К. А. (2013)
Казачкова Л. М. - Навчально-методичне забезпечення кабінету предметів художньо-естетичного циклу (2013)
Кісельова Н. В. - Особливості корекційно-педагогічної допомоги дітям з раннім дитячим аутизмом (2013)
Клочкова Л. В. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського на уроках зв’язного мовлення у 5-6 класах (2013)
Круглова А. Р. - Организация и управление познавательной деятельностью учащихся на уроках русского языка (2013)
Матвійчук К. В. - Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації, Санталова К. І. (2013)
Міщанінцева Л. М. - Інтеграція математичних знань з предметами навчального плану, Йоєнко П. І. (2013)
Реуцева О. М. - Морально-етичне виховання обдарованої молоді в умовах Херсонського ліцею Херсонської обласної ради (2013)
Тарабанова Я. В. - Виховання національної свідомості учнів на уроках української мови засобами роботи над текстом (2013)
Ходій О. О. - Ігрові методи навчання лексиці на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Шелдагаєва Г. О. - Проблема навчання "читання" іноземною мовою дітей шестирічного віку (2013)
Блакитна В. Л. - Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності школярів 5-9 класів при вивченні англійської мови (2013)
Гладченко О. А. - Экономическое образование младших школьников, Абрамова Г. В. (2013)
Жилавий М. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови під час читання та аудіювання (2013)
Зосюк К. В. - Дидактична гра на уроках англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (2013)
Левицька І. В. - Проблемно-пошуковий підхід при вивченні світової літератури (2013)
Маркова В. В. - Мотивація англомовної комунікативної діяльності молодших школярів за допомогою фонетичних та лексичних ігор (2013)
Мартинюк Л. І. - Використання мовного портфоліо для посилення інтересу учнів середньої школи до вивчення англійської мови (2013)
Савкова Н. О. - Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури (2013)
Супрун Т. П. - Метод дослідження як один із пріоритетних методів роботи на уроках української мови та літератури (із досвіду впровадження системи пошуково-дослідницької роботи) (2013)
Кутищева О. А. - Помощь гиперактивному ребенку (2013)
Лемешева Т. Є. - Етапи соціалізації дитини: підготовка до школи та адаптація першокласників, Подавільнікова І. М. (2013)
Кузьменко В. В. - Вогонь серця професора В. К. Сидоренка, Слюсаренко Н. В. (2013)
Кузьменко В. В. - О. І. Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині, Слюсаренко Н. В., Блах В. С. (2013)
Кузьменко В. В. - Постать професора М.І.Сметанського, Слюсаренко Н. В. (2013)
Сагач Г. М. - Христианская жертва любви Софии Богдановны Фальц-Фейн, великой благоустроительницы таврических степей (к 95-летию со дня трагической гибели в 1919 г.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Вихідні відомості (2013)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2013 р. та за п’ять останніх років (2009–2013 рр.) на загальних зборах Академії, що відбулися 30 січня 2014 р. (2014)
Рабінович П. - Конституційно-правовий статус людини і громадянина:можливості оптимізації (2014)
Петришин О. - Демократичні основи правової, соціальної державності (2014)
Євграфова Є. - Проблема істини в правовій науці та практиці (2014)
Хаустова М. - Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації (2014)
Томкіна О. - Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми (2014)
Тацій Л. - Етика судді та особливості її нормативної регламентації (2014)
Козаченко А. - Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р. (2014)
Колісник В. - Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання, Любченко П. (2014)
Гладун З. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України (2014)
Коструба А. - Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання (2014)
Задихайло Д. - Окремі завдання оптимізації правового забезпечення господарських відносин (2014)
Мошак Г. - Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення (2014)
Гізімчук С. - Предмет незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України), Олійник О. (2014)
Ус О. - Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті (2014)
Вапнярчук В. - Суб’єкти кримінального процесуального доказування (2014)
Трофименко В. - Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки (2014)
Луценко О. - Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями (2014)
Аббакумова Д. - Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи (2014)
Політанський В. - Право на інформацію як фундаментальне право людини:досвід країн розвинутої демократії (2014)
Прилипко C. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2014)
Звіт Національної академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету за 2013 рік (2014)
Харченко В. - Системне дослідження проблем кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2014)
Тищенко М. - Про новий крок у науковому осмисленні застосування адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки (2014)
Процевський О. І. (2014)
Тимченко І. А. (2014)
Битяк Ю. П. (2014)
Кузнєцова Н. С. (2014)
Заєць А. П. (2014)
Кохановська О. В. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса (2014)
Авдеева Е. А. - Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов, Ставинский Р. А. (2014)
Бондар Р. П. - Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1, Чеботарун І. С., Подольцев О. Д. (2014)
Вакарюк Т. В. - Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания, Петренко Н. Я., Петренко А. Н. (2014)
Верхола А. В. - Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором (2014)
Волканин Е. Е. - Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации, Некрасов А. В., Оксанич А. П., Ляшенко В. П. (2014)
Doležel I. - Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets, Karban P., Mach F. (2014)
Лущик В. Д. - Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками, Полезін С. Ю. (2014)
Лущик В. Д. - Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок, Тимощенко В. О. (2014)
Плюгин В. Е. - Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм (2014)
Скрупская Л. С. - Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока, Олейник А. А., Сахно А. А. (2014)
Сьомка О. О. - Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову, Прус В. В. (2014)
Цодик И. А. - Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя, Худобин К. В. (2014)
Шевченко В. В. - Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики, Милых В. И., Потоцкий Д. В. (2014)
Шуруб Ю. В. - Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях (2014)
Ярымбаш Д. С. - Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений керна в процессе графитации (2014)
Данько В. Г. До 80-річчя з дня народження (2014)
Сосков А. Г. К 75-летию со дня рождения (2014)
Розанов Ю. К. К 75-летию со дня рождения (2014)
Рябуха М. І. - Шлях до успіху, Кальчук А. В. (2014)
Навроцька М. М. - Імідж педагога в освітньому просторі (2014)
Пінчук Г. В. - Синергетичний підхід у методиці викладання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Худенко О. М. - Компаративний підхід до викладання літератури в сучасній школі (2014)
Дубас І. П. - Інтерактивні методи управління – пріоритетний напрям діяльності сучасної школи (2014)
Літовкіна О. П. - Застосування моніторингових досліджень у системі державно-громадського управління навчальним закладом, Пушкіна Н. М. (2014)
Тригубка Н. А. - Здійснення управлінської підтримки впровадження освітніх інновацій у навчально-виховному процесі, Проданець М. П. (2014)
Балабіна Л. В. - Роль гурткової роботи у валеологічній освіті дошкільників (2014)
Бернвальдт Т. С. - Шляхи розвитку пізнавальної активності студентів під час аналізу художніх творів (2014)
Лозович О. Д. - Управління спільною діяльністю школи та дошкільного навчального закладу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової освіти, Нестеренко О. Л. (2014)
Самофалова О. Г. - Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях з української літератури (2014)
Слєпухіна Р. І. - Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях з історії України у ВНЗ I-II рівнів акредитації (2014)
Туркот Т. І. - Нетрадиційні методи контролю навчальних досягнень студентів магістратури економічних факультетів, Савченко М. В. (2014)
Удод Л. В. - Самостійна робота як засіб мотивації студентів до вивчення української мови за професійним спрямуванням (2014)
Шкарбуль О. В. - Використання засобів мультимедіа для підвищення читацької активності студентів-нефілологів, Стегалюк А. В. (2014)
Бабенко Н. М. - Розвиток комунікативних здібностей учнів старшої ланки освіти на уроках іноземної мови (2014)
Вівтаник О. Б. - Практичне застосування інформаційних ресурсів в управлінській діяльності, Поздняков В. Л. (2014)
Глушак С. А. - Реалізація синергетичного підходу до формування здоров’язбережувальних компетенцій у дітей, Лук’янцева Л. В. (2014)
Євдаха К. Г. - Соціально-педагогічна робота з опікунською сім’єю (2014)
Жорова І. Я. - Оцінка якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників як одне із завдань діяльності районного (міського) методичного кабінету (центру), Глазунов М. М. (2014)
Кабанова М. В. - Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови як умова соціалізації учнів (2014)
Кондратова О. М. - Виховання соціально-адаптованої особистості в умовах школи-інтернату, Рожкова М. В. (2014)
Малашок В. В. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу (2014)
Маркобок Ю. В. - Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови (2014)
Надольська О. А. - Групова робота на уроках історії як засіб соціалізації учнівської молоді (2014)
Пізик Ю. В. - Формування соціально зрілої особистості (2014)
Седухіна Т. Б. - Формування комунікативної компетентності учнів у груповій роботі в початковій школі (2014)
Трофимова Л. С. - Формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности у учащихся младших классов специальной школы, Ильина В. Н. (2014)
Чудна В. І. - Організація особистісно орієнтованого навчання молодших школярів (2014)
Шевченко А. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках літератури (2014)
Юрова І. М. - Культура міжособистісного спілкування в умовах сучасної школи (2014)
Величко О. В. - Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів, Шабанець С. М. (2014)
Гора Т. В. - Застосування пісень на уроках англійської мови в початкових та середніх класах, Нездропа Л. П. (2014)
Горобець А. Я. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників засобами ділових ігор під час вивчення курсу "Економічна і соціальна географія світу" (2014)
Григор’єва О. В. - Метод зразків і таблиць як запорука успішної підготовки до екзамену з письма англійською (2014)
Іванова О. О. - Організація профільного навчання української мови й літератури в умовах спеціалізованої школи (2014)
Коробоненко Т. В. - Роль фізкультхвилинок у збереженні здоров’я дітей на уроках української мови (2014)
Павлівська Г. В. - Інтегрований урок як інтерактивна форма навчальних занять у початковій школі (2014)
Петрова Н. В. - Зворотний зв’язок як ефективна форма узагальнення навчального матеріалу на уроках англійської мови (2014)
Плющ О. П. - Робота над збагаченням мовлення школярів фразеологізмами на уроках української мови та літератури (2014)
Саніна О. В. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування позитивної мотивації до навчання (2014)
Сівек В. В. - Використання методу проектів у початковій школі (2014)
Хелстовська О. О. - Використання ілюстративного матеріалу на уроках мови та літератури (2014)
Хоменко Є. М. - Використання мультимедійних технологій на уроках і позакласних заняттях з фізичної культури (2014)
Чмир О. В. - Педагогічні умови ефективності дослідно-експериментальної діяльності учнів початкової школи при вивченні природознавства (2014)
Шабаєва О.М. - Організація процесу соціалізації дітей в освітньому просторі сучасної загальноосвітньої школи (2014)
Шадренко О. І. - Вивчення елементів геометрії в початковій школі за допомогою казкодидактики (2014)
Штельмах Г. І. - Гра-подорож "Таврічаночка" як ефективна форма організації позаурочної роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2014)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості та ґендерні відмінності особистісних конструктів учнів при прийнятті рішень у взаємодії, Соценко Г. О. (2014)
Младзиевская Е. И. - Жизнь во имя музыки (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Набок Л. - Історія музейної справи Черкащини 1921-1931 рр. (2013)
Тарапон О. - Реалії радянської повсякденності та її вплив на мотиви художньої творчості української літературної інтелігенції 1920-х – початку 30-х рр. (2013)
Демуз І. - Житлово-комунальні та побутові пільги інвалідам війни у СРСР у 1960-х – 1970-х рр.: законодавча база (2013)
Малюга В. - Динамика просвітницької діяльності педагогічного музею України – 110 років (2013)
Чернецька С. - Історія розвитку освіти Переяславщини в експозиції музею освіти та історії Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (2013)
Яковенко Т. - З досвіду роботи літературно-краєзнавчої кімнати-музею Івана Нечуя-Левицького (2013)
Блохин Д. - Із архівних матеріалів Д. Олянчина про Г. Сковороду (2013)
Фартучна Г. - Студентський рух у суспільно-політичному житті міста Києва 1900-1917 рр.: джерелознавчий аспект (2013)
Сіропол В. - Медичне забезпечення Сталінградської битви в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: історіографія проблеми (2013)
Красножон Н. - Вивчення проблем вищої школи України в роки незалежності (1996-2010 рр.) в сучасній науковій літературі, Осовітня Н. (2013)
Дауренбекова Л. - Партизанское движение на Украине в произведениях казахского писателя К. Кайсенова (2013)
Кудайбергенова А. - Некоторые аспекты исследования проблемы миграции в Казахстане (2013)
Шпиталь М. - Академік М.В. Птуха (1884-1961): петербурзький період навчання, становлення світогляду та фахового удосконалення (2013)
Бокшиц О. - Зародження наукових осередків і розвиток мережі дослідних установ Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1896-1911 рр.) (2013)
Кривопішин О. - Роль державних органів влади при формуванні акціонерних товариств з залізничного будівництва у кінці 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Трускавецька І. - Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Миздренко О. - Питання раціоналізації жіночої праці в науковій спадщині професора В.Я. Підгаєцького (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гончаренко О. - Ґрунтознавчі дослідження Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства (м. Київ) у 1935-1940 рр., Пильтяй О. (2013)
Глоба О. - З історії розвитку мікроскопічних досліджень (XVII – XVIII ст.), Циганенко Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гасюк П. А. - Особливості альтернативних методів протезування включених дефектів зубного ряду нейлоновими протезами (2013)
Авдєєв О. В. - Ступінь активності фосфатаз при експериментальному пародонтиті та за його корекції (2013)
Гриновець Я. В. - Втілення образу Святої Аполонії у мистецтві, Бумаценко В. В., Гриновець І. С., Гриновець В. С. (2013)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у розвитку діабетичної кардіоміопатії, Бандрівська О. О. (2013)
Фастовець О. О. - Оцінка ефективності застосування капи-протеза в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю. (2013)
Фастовець О. О. - Порівняльне вивчення змін гемомікроциркуляції тканин протезного ложа при користуванні повними знімними протезами з жорстким та двошаровим базисами, Крижановський А. Є. (2013)
Гасюк П. А. - Безметалева кераміка на основі оксиду цирконію як пріоритет незнімного протезування в ортопедичній стоматології, Росоловська С. О., Град А. О. (2013)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі пришийкової ділянки зубів у осіб похилого віку, Ковтун Н. Я. (2013)
Фастовець О. О. - Значення оклюзійних концепцій у розвитку патологічного стирання твердих тканин зубів, Кобиляк С. С. (2013)
Чопик Т. Г. - Досвід використання штифтово-куксових вкладок, Василишин У. Р., Косенко С. В. (2013)
Ступницький Р. М. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану фронтальної групи зубів, що виникають при використанні безметалевих ортопедичних конструкцій, Яричківський В. Р., Палій М. В. (2013)
Стиранівська О. Я. - Математичний аналіз напружено-деформованого стану кісткової тканини альвеолярного відростка (2013)
Громов О. В. - Порівняння показників рухомості зубів у хворих різних вікових груп на етапах комплексного лікування (2013)
Віхров В. А. - Порівняння показників аксіографічних досліджень залежно від віку хворих та стану пародонта (2013)
Василенко Р. Е. - Біомеханічний розрахунок конструкціі армуючого елемента повного знімного протеза верхньої щелепи (2013)
Смоляр Н. І. - Поширеність та інтенсивність карієсу молочних зубів у дітей із загальносоматичною патологією, Мусій-Семенців Х. Г. (2013)
Солонько Г. М. - Стоматологічне лікування дітей із соматичною патологією в умовах загального знеболювання (2013)
Смоляр Н. І. - Взаємозв’язок рівня мінеральної щільності кісткової тканини та інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку, Сов’як О. О. (2013)
Безвушко Е. В. - Стан тканин пародонта у дітей із регіону з підвищеним вмістом фтору в питній воді, Чухрай Н. Л., Ахмад Хатем Джасер (2013)
Чухрай Н. Л. - Вікові особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей (2013)
Чухрай Н. Л. - Структура інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей з бронхіальною астмою, Лещук С. Є. (2013)
Безвушко Е. В. - Аналіз закладки третіх постійних молярів у дітей залежно від статі, Гордон-Жура Г. С., Пилипів Н. В., Ахмад Жаметра, Ахмад Хатем Джасер (2013)
Єзерська О. В. - Стан гігієни порожнини рота у дітей шкільного віку, Стадник У. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Стан стоматологічного здоров’я дітей шкіл-інтернатів та дитячих будинків, Нарепеха О. Т., Фур М. Б. (2013)
Єзерська О. В. - Аналіз моніторингу соціологічного опитування та стоматологічний статус у дітей із захворюваннями щитоподібної залози, які проживають у регіоні з недостатнім вмістом йоду, Гоняк О. В. (2013)
Годованець О. І. - Мінералізуючий потенціал ротової рідини дітей при тиреопатології (2013)
Гончаренко В. А. - Оцінка стоматологічного статусу в дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом, Годованець О. І. (2013)
Кузняк Н. Б. - Профілактичний огляд – перша інстанція в попередженні виникнення дефектів зубних рядів, Навольський Н. М., Калинчук А. І. (2013)
Іванишин В. В. - Прекаріозні процеси фісурно-ямкової локалізації (2013)
Куроєдова В. Д. - Симетричність нижньої щелепи у пацієнтів із сагітальною асиметрією прикусу за даними ортопантомографії, Макарова О. М. (2013)
Лучинський М. А. - Стан імунологічної реактивності організму дітей зі стоматологічними захворюваннями, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лучинський В. М., Петрунів В. Б. (2013)
Куроєдова В. Д. - Реакція вегетативної нервової системи на ортодонтичний прийом, Куроєдова К. Л. (2013)
Куроєдова В. Д. - Лінгвофонетичні порушення в дітей із зща, Кім Г. О., Чикор Т. О. (2013)
Змарко Ю. К. - Лікування та профілактика гінгівіту в дітей з використанням препаратів з верби білої, Авдєєв О. В. (2013)
Дмитренко М. І. - Удосконалення ортодонтичного лікування пацієнтів із скупченістю зубів (2013)
Гевкалюк Н. О. - Лікування грипозного стоматиту в дітей із застосуванням фітопрепарату "Солодки корінь" (2013)
Видойник О. Я. - Прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій слизової оболонки порожнини рота у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом (2013)
Дєньга А. Е. - Підготовчий етап при ортодонтичному лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей з початковим карієсом зубів (2013)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу пародонтальних кишень при пародонтиті в стадії загострення, Гасюк П. А. (2013)
Батіг В. М. - Стан гігієни порожнини рота у провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Бойчук Т. С. (2013)
Семенюк Г. Д. - Зміни клінічного стану пародонта у хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування, Кашівська Р. С. (2013)
Дмитрів І. М. - Ретракція ясен, показання, матеріали і методи проведення, Василишин У. Р., Кононенко Ю. Г. (2013)
Бойцанюк С. І. - Біохімічні маркери кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит, Кіндрацька О. Ю., Баліцький А. В. (2013)
Кулигіна В. М. - Гігієнічний стан ротової порожнини у працівників, зайнятих у виробництві товарів побутової хімії, Пудяк В. Є., Тупол Л. Д. (2013)
Денега І. С. - Необхідні умови для ефективного ультразвукового опрацювання пародонтальних кишень у хворих на генералізований пародонтит, Ріпецька О. Р., Гриновець В. С., Бумаценко В. В (2013)
Пупін М. Т. - Порівняльна оцінка активності факторів вірулентності мікрофлори, виділеної при пародонтитах та гінгівітах у осіб молодого віку (2013)
Кімак Г Б. - Спосіб лікування генералізованого пародонтиту, Мельничук Г. М., Рожко М. М., Кононенко Ю. Г., Шовкова Н. І. (2013)
Мацко Н. В. - Оцінка пародонтологічного статусу у хворих із гастродуоденальними виразками (2013)
Павелко Н. М. - Корекція порушень судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на генералізований пародонтит, Павелко І. Й., Махлинець Н. П., Шовкова Н. І. (2013)
Немеш О. М. - Ефективність застосування моршинської мінеральної води у комплексній терапії генералізованого пародонтиту, Шилівський І. В., Гонта З. М., Швець І Є. (2013)
Мрочко О І. - Гігієнічний стан порожнини рота у працівників спиртового виробництва (2013)
Мачоган В. Р. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика "Бактулін", Авдєєв О. В. (2013)
Довганич О. В. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит методом синглетно-кисневої терапії, Герелюк В. І., Нейко Н. В. (2013)
Микиєвич Н. І. - Порівняльне вивчення модуля пружності мікрогібридних фотополімерних композитних матеріалів, Ногачевська І. І. (2013)
І. С. Гриновець - Бумаценко Удосконалення стоматологічної допомоги шляхом застосування стоматологічних лікарських плівок, В. С. Гриновець, В. В. (2013)
Дзецюх Т. І. - Порушення гуморального імунітету за умов експериментального пародонтиту на тлі гіпотиреозу (2013)
Виноградова О. М. - Дослідження динаміки показників лектроодонтодіагностики та кислоторезистентності емалі при вибілюванні зубів, Хорос Л. М. (2013)
Бандрівська Н. Н. - Комплексне лікування запальних захворювань пародонта у працівників цементного виробництва (2013)
Добровольська М. К. - Комплексне лікування хворих з пародонтальними хроніосептичними вогнищами інфекції, Гелей В. М. ., Гелей Н. І., Ухатюк А. С. (2013)
Рибалов О. В. - Токсичний некроз щелепних кісток у наркозалежних пацієнтів: оцінка віддалених результатів комплексного лікування, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2013)
Аветіков Д. С. - Можливості тепловізіографії у діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, Яценко І. В., Ставицький С. О., Локес К. П., Розколупа О. О. (2013)
Аветіков Д. С. - Методики підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів у різних топографоанатомічних ділянках голови, враховуючи їх біомеханічні можливості, Соколов В. М., Яценко І. В., Ставицький С. О. (2013)
Волошина Л. І. - Про необхідність урахування рівня тривожності пацієнтів для профілактики післяопераційних ускладнень в клініці щелепно-лицевої хірургії, Скікевич М. Г., Гаврильєв В. М., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2013)
Погранична Х. Р. - Оцінка ефективності методів променевої діагностики при переломах суглобового відростка нижньої щелепи, Огоновський Р. З. (2013)
Мокрик О. Я. - Вплив даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію, Шамлян О. В. (2013)
Патерега Н. І. - Дослідження ефективності родіоли рожевої у лікуванні ран порожнини рота при наркозалежності, Винарчук–Патерега В. В. (2013)
Гулюк А. Г. - Рентгенологічна диференційна діагностика чужорідних тіл гайморових пазух при хронічних одонтогенних гайморитах, Варжапетян С. Д. (2013)
Демкович А. Є. - Порушення оксидаційних процесів при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном, Бондаренко Ю. І. (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Динаміка порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у працівниць кондитерського виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Стаханська О. О. (2013)
Вітковський О. O. - Лікування переломів нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами, із застосуванням дилататорів із нікелід-титану з ефектом пам’яті, Ткачик С. В., Бедик В. В., Дроник І. І. (2013)
Продан М. П. - Оптимізація репараційного остеогенезу після атипового видалення зубів із застосуванням збагаченої тромбоцитарної плазми, Трифаненко С. І., Кузняк Л. В. (2013)
Рошка Ю. О. - Застосування активної протиальвеолітної пов’язки на основі сорбентів при лікуванні альвеолітів, Кушнір О. Л., Горицький Я. В. (2013)
Герасим Л. М. - Mісцеве знеболювання в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії, Галагдина А. А., Паліс С. Ю. (2013)
Кузняк Н. Б. - Клінічна ефективність застосування діалізаторів з сорбентами при лікуванні одонтогенних абсцесів підщелепової ділянки, Трифаненко С. І. (2013)
Бамбуляк А. В. - Вікові зміни лобових пазух в онтогенезі людини, Кузняк Н. Б., Макар Б. Г. (2013)
Гаврильців С. Т. - Цитокіновий статус у хворих із різним типом запальної реакції при нагноєнні радикулярних кіст нижньої щелепи (2013)
Ружицька О. В. - Антиоксидантний статус у хворих із оро-антральними сполученнями на фоні хронічних катаральних гайморитів (2013)
Турчин Р. С. - Спосіб лікування осіб похилого віку, хворих на генералізований пародонтит, з застосуванням тунельної реваскуляризації, Пюрик В. П., Проць Г. Б. (2013)
Чертов С. О. - Досвід застосування дентальних імплантатів з наноструктурного титану, Возна І. В. (2013)
Нагірний Я. П. - Вплив остеопластичного матеріалу "колапол кп-3 лм" на мікробну контамінацію операційної рани після атипового видалення нижніх третіх молярів, Ощипко Р. В., Пясецька Л. В. (2013)
Комариця О. Й. - Вивчення сорбції та десорбції хлоргексидину адгезивно-активним полімером (2013)
Павличко Р. Р. - Фактори ризику виникнення ускладнень в дентальній імплантації (2013)
Гутор Н. С. - Вплив флуренізиду на лямблії ротової порожнини, Рубас Р. М. (2013)
Проць Г. Б. - Ефективність дентальної імплантації у хворих на генералізований пародонтит, Пюрик В. П., Яців Т. З., Вінтоняк У. І., Малендевич Т. Л., Івасів А. П. (2013)
Панькевич В. В. - Визначення ступеня післятравматичної контрактури жувальних м’язів у хворих з переломами суглобового паростка та кута нижньої щелепи методом ультрасонографії, Готь І. М., Кучер А. Р. (2013)
Палій А. - Оцінка регенерації кісткової тканини після остеопластики в умовах експерименту (2013)
Матолич У. Д. - Зміни показників лейкограми у хворих з абсцесами та флегмонами щелепно-лицевої ділянки залежно від тяжкості перебігу, Горгота А. І. (2013)
Пюрик В. П. - Вестибулопластика як етап комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота, Махлинець Н. П., Ожоган І. А., Павелко Н. М., Деркач Л. З., Чубій І. З. (2013)
Суховолець І. О. - Зміни в кістковій тканині тварин з пародонтитом при різних типах запальноїреакції та супутньому адреналіновому пошкодженні (2013)
Хомич Н. М. - Зміна показників термометричного дослідження післяопераційної ділянки після атипового видалення нижніх третіх молярів, Огоновський Р. З. (2013)
Зміст (2013)
Bogomolov A. N. - Mixed task of the theory of elasticity and theory of plasticity jf soil for the uniform basis, Bogomolova O. A. (2013)
Dao Thi Van Tram - A case study of braced excavation using teel sheet pile wall in thi vai soft clay, Nguyen Cong Oanh, Le Trong Nghia (2013)
Hyunho Shin - A numerical study on the effect of end restraint of specimen in conventional triaxial test on the yield strength and the post-yield behaviorof soil, Dong-Bin Jeong, Jong-Bong Kim, Yo-Han Yoo (2013)
Klovanich S. F. - Soil plasticity in finite elements, Małyszko L. (2013)
Zhussupbekov A. Zh. - New approach to the pile foundation design on kazakhstan construction sites by the using advanced technologies, Lukpanov R. E., Utepov Ye. B., Morev I. O., Gumilyov L. N. (2013)
Біда С. В. - Аналіз взаємозв'язку питомого об'єму скелета грунту та вологості з питомим опором статичної та динамічної пенетрації, Винников Ю. Л., Литвиненко Т. М., Омельченко П. М. (2013)
Богомолов А. Н. - Особенности деформации лессових пород при замачивании и фильтрации воды, Олянський Ю. И., Тихонова Т. М., Кузьменко И. Ю. (2013)
Бронжаев М. Ф. - Исследование силикатных гелей на основе перексусной кислоты по всему диапазону их образования, Левенко А. М. (2013)
Бугаева С. В. - Армирование грунта геотекстильными материалами, Баранова А. А. (2013)
Винников Ю. Л. - Удосконалення методики визначення осідань будівель на набивних палях у пробивних свердловинах, Мірошниченко І. В. (2013)
Власов С. Ф. - Модифицирование цементолессовых смесей в струйной технологии при освоении подземного пространства, Максимова-Гуляева Н. А., Максимова Э. А. (2013)
Войтенко И. В. - Сейсмический фактор в расчетах бокового давления неоднородных анизотропных грунтовых оснований (2013)
Головко С. И. - Исследования свайных фундаментов в обводненных лессовых грунтах (2013)
Головко С. И. - Анализ составов инъекционных растворов для закрепления грунтов методом цементации, Шехоркина Н. Е., Михалева К. О. (2013)
Гуржій А. О. - Результати модеелювання дамби хвостосховища на прикладі Полтавського ГЗК (2013)
Добрянський І. М. - Результати експериментально-теоретисних досліджень кущів буронабивних мікропаль при дії горизонтальних навантажень, Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Мазепа О. М., Холод П. Ф. (2013)
Дубровский М. П. - Совершенствование технологии устройства длинных свай-оболочек при строительстве и реконструкции глубоководных воднотранспортных и шельфовых сооружений, Гусейнов В. А. (2013)
Дубровский М. П. - Совершенствование эксплуатационных параметров анкерных опор больверков, Оганесян В. Т. (2013)
Дуванский А. В. - Взаимодействие конструкций перегонных тоннелей метрополитена с грунтовым массивом в зонах тектонических нарушений (2013)
Дыба В. П. - О методах определения несущей способности висячих свай, Моргунов В. Н., Скибин Е. Г. (2013)
Єрмакова І. А. - Оцінка стійкості укосів насипів з використанням відходів гірничозбагачувальної промисловості - "хвостів" (2013)
Зоценко М. Л. - Моделювання напружено-деформованого стану грунтового масиву зсувного схилу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Марченко В. І., Виноградова А. М., Костенко О. В., Титааренко В. А. (2013)
Кашарина Т. П. - Разработка защитного комплекса зданий для районов, подверженных наводнениям, Буняев М. С. (2013)
Кваша В. Г. - Перерахунок фундаменту проміжної опори моста при його реконструкції, Салійчук Л. В., Котенко В. Т., Нечипоренко М. В. (2013)
Клименко М. Ю. - Экологическая безопасность зданий в системе управления их эксплуатацией, Кашарина Т. П. (2013)
Косточка Н. А. - Вплив похибок виміру фізичних і деформаційних властивостей грунту на достовірність визгачення стисливості основи (2013)
Крисан В. І. - Закономірності прояву осідань глинистих зрізків у процесі їх випробувань на повзучисть і динамометричним способом, Шаповал В. Г. (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання деформацій природного схилу при його осушенні (2013)
Кузьменко И. Ю. - Оценка прочности сарматских глин при расчетах устойчивости откосов, Осипова О. Н., Чарыкова С. А. (2013)
Кухарь А. В. - Напряженно-деформированное состояние конструкций, попавших в зону карстового провала (2013)
Кушнер С. Г. - Компоненты напряжений в основании полосы полубесконечной протяженности от нагрузки, распределенной по закону треугольника (2013)
Кущак С. И. - Оприделение просадочных свойств грунтоа полевым методом и особенности его применения, Кушнирева А. А., Шутяк А. А., Лащ В. Б. (2013)
Легенченко В. А. - К вопросу определения приведенных деформационных характеристик армированных жесткими вертикальными элементами грунтовых оснований, Шаповал В. Г., Шаповал А. В., Шокарев Е. А., Андреев В. С. (2013)
Литовченко П. А. - Форма тела закрепления в песке буроинъекционной сваи с локальным закриплением в грунте при действии горизонтальной нагрузки, Барано Б. В. (2013)
Литовченко П. А. - Оценка несущей способности буроинъекционной сваи с локальным закреплением в грунте при действии горизонтальной нагрузки, Ищенко Т. В. (2013)
Марченко М. В. - Влияние горизонтальной составляющей вертикального давления на деформации поперечного расширения, Тугаенко Ю. Ф. (2013)
Матус Ю. В. - О рационализации метода последовательных приближений при определении размеров прямоугольной подощвы внецентральнно нагруженного фундамента (2013)
Мишутин А. В. - Повышение надежности и долговечности конструкций железобетонных водопропускных сооружений на автодорогах в сложных геологических условиях, Митинский В. М. (2013)
Моргун А. С. - Проектування за методом граничних елементів круглої фундаментної конструкції силосу для зберігання зерна, Франчук О. В. (2013)
Нацибулін А. Ю. - Осідання денної поверхні Шебелинського газоконденсатного родовища в результаті видобування газу (2013)
Нестерова О. В. - Методика обліку взаємного впливу фундаментів на грунтовому шарі кінцевої товщини (2013)
Новский А. В. - Исследования анизотропных свойств известняка-ракушечника в лабораторных условиях, Новский В. А., Вивчарук В. В. (2013)
Островерх Б. М. - Моніторинг та прогноз руйнування грунтових схилів, Савицький О. А., Потапенко Л. С. (2013)
Петракова Н. А. - Исследование свайных фундаментов, устраиваемых в условиях плотной городской застройки г. Донецк (2013)
Причина Е. С. - Влияние способа опредиления напряженно-деформированого состояния грунтовых откосов и склонов на расчетные значения их коэффициентов устойчивости, Булич И. Ю., Шаповал В. Г., Шаповал А. В. (2013)
Самченко Р. В. - Методика розрахунку параметрів вирівнювання нахилених будівель (2013)
Тимофєєва К. А. - Спосіб гідроізоляції штучних водойм (2013)
Тугаенко Ю. Ф. - Оценка несущей способности сваи в лессовидных водонасыщенных грунтах, Ткалич А. П., Логинова Л. А. (2013)
Фролов Э. К. - Особенности работы и расчет крепей тоннелей метрополитена , Лобачева Н. Г., Ярош Е. Э. (2013)
Храпатов И. В. - Набухающие грунты как основания зданий и сооружений (2013)
Шаповал А. В. - Метод объемных граничных элементов, Шаповал В. Г. (2013)
Примакова В. В. - Новаторський педагогічний рух у 80-і роки ХХ століття (2014)
Тараненко Т. М. - Синергетичний підхід в організації навчально-виховного процесу (2014)
Цибуленко Г. В. - Синергетичні підходи до розуміння екстремальних подій в історії, Цибуленко Л. О. (2014)
Бутова Л. В. - Інноваційна педагогічна діяльність – основа розвитку педагогічної творчост (2014)
Жеребна Н. М. - Проблеми викладання іноземної мови в умовах профільного навчання: теорія і практика, досвід та перспективи (2014)
Кузьмичова О. О. - Інноваційні підходи до викладання української мови та літератури в сучасній школі в умовах профільного навчання (2014)
Назаренко Л. М. - Управління процесом упровадження інклюзивної освіти, Підгатець О. С. (2014)
Білоконська Л. М. - Роль міжшкільних методичних осередків у підвищенні професійної майстерності педагогів (2014)
Дячкова Т. В. - Успіхи студентів на олімпіадах – шлях до творчого життя (2014)
Журова О. М. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції в курсантів (2014)
Пасечная А. Б. - Гендерное воспитание детей дошкольного возраста в семье и детском саду (2014)
Сафонова І. Я. - Розвиток професійної майстерності вчителя, Гончарова О. В. (2014)
Цибуля Н. В. - Профілактика негативних форм поведінки у дітей-логопатів (2014)
Вавілова Ю. В. - Роль вихователя у формуванні особистості ліцеїста (2014)
Ганіч Н. І. - Сучасні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у профільних класах (2014)
Дудченко С. О. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії за допомогою інноваційних технологій (2014)
Жуковська С. В. - Соціалізація учнів старшої школи в навчальному процесі через систему тренінгової роботи (2014)
Комінарець Т. В. - Особливість використання інтегрованих уроків у процесі викладання літератури в середній школі (2014)
Малинова Н. А. - Методи соціалізації учнівської молоді на уроках історії (2014)
Обертас Т. С. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва (2014)
Пєшкова І. В. - Профільне навчання – запорука успішної соціалізації старшокласників (2014)
Пушкіна Л. Й. - Ораторське мистецтво учителя – основа педагогічної майстерності, Пушкіна З. П. (2014)
Сухомлин В. Ф. - Проектна діяльність як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів (2014)
Ткаченко В. М. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як умова їхньої успішної соціалізації (2014)
Шелдагаєва-Петренко Г. О - До питання про критерії відбору літературних творів для вивчення в школах (2014)
Андрієвський О. І. - Робота над розвитком творчих здібностей дітей при викладанні географії (2014)
Андруська Л. О. - Диференційоване навчання хімії (2014)
Білоус О. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії (2014)
Букарєва С. А. - Тренінг як інтерактивний метод формування екологічно активної позиції учня, Бурлака І. В. (2014)
Карбушева Н. П. - Развитие памяти младших школьников на уроках английского языка при помощи лексических единиц, Барна И. С. (2014)
Ковалевська Л. І. - Втілення ідей В. О. Сухомлинського в діяльності сучасного педагога або як літературне чи пісенне слово одзивається на звичайних уроках трудового навчання (2014)
Литвиненко Л. В. - Інтегрований урок як один із засобів формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я (2014)
Лушпай Н. Л. - Розвиток критичного мислення, творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в класах технологічного профілю (2014)
Нагачевська Х. П. - Сучасні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у профільних класах із використанням інформаційних технологій навчання (2014)
Рябченко К. Б. - Обучение школьников работе над сочинением в жанре эссе (2014)
Цимбал Г. О. - Сучасний підхід до викладання гуманітарних дисциплін у класах універсального профілю (2014)
Чуча О. А. - Віртуальні екскурсії як одна з ефективних форм організації навчального процесу на уроці літератури (2014)
Голев С. В. - Нарциссическая личность как объект психологической и психопедагогической работы (2014)
Пшонюк В. С. - Взаимосвязь самооценки подростка с его социально-психологическим статусом в классном коллективе (2014)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: професор Т. К. Завгородня, Слюсаренко Н. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Біорізноманітність: парадигма та визначення (2007)
Устименко П. М. - Територіальна диференціація рослинності національного природного парку "Вижницький" (2007)
Онищенко В. А. - Закономірності поширення весняних ефемероїдів у широколистяних та хвойно-широколистяних лісах України (2007)
Кобів Ю. - Saussurea porcii Degen (Asteraceae) на Свидовці (Українські Карпати): місцезнаходження, ценотипічні умови, популяційні параметри та охорона, Гелеш М., Борсукевич Л. (2007)
Козир М. С. - Рідкісні види в заплаві р. Сейм на території України (2007)
Тихонова О. М. - Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область) (2007)
Димитрова Л. В. - Лишайники м. Полтави (2007)
Назарчук Ю. С. - Лишайники острова Зміїний (Україна), Кондратюк С. Я. (2007)
Сухомлин М. М. - Morchella steppicola Zer.: морфологічні особливості, ультраструктура та поширення в Південно-Східній Україні, Куткова О. В., Паніна З. О. (2007)
Круподьорова Т. А. - Вплив температури на швидкість радіального росту та культурально-морфологічні особливості штамів лікарських грибів Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat та G. lucidum (Curt.: Fr) P. Kars, Бісько Н. А. (2007)
Арапетян Е. Р. - Стимуляція проростання насіння Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками міді та бору, Могиляк М. Г., Галан М. Б. (2007)
Палагеча Р. М. - Морозостійкість магнолій та льодоутворення у тканинах пагонів, Китаєв О. І., Таран Н. Ю. (2007)
Наумов С. Ю. - Анатомічні дослідження листків Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill (2007)
Данилик І. М. - Trichophorum Pers. (Cyperaceae) - новий рід для флори України, Мигаль А. В., Кіш Р. Я. (2007)
Дудка І. О. - Physarum nudum T. Macbr. - новий для України вид міксоміцетів, Леонтьев Д. В., Бондареко-Борисова І. В. (2007)
Багацька Т. С. - Egeria densa Planchon (Hydrocharitaceae) - новий вид для материкової частини України (2007)
Костіков І. Ю. - Олексій Олексійнович Лаптєв (30.03.1922-03.09.2006), Баданіна В. А., Кучерява Л. Ф., Карпенко Н. І., Тищенко О. В. (2007)
Дубина Д. В. - Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони, Тимошенко П. А., Шеляг-Сосоко Ю.Р. (2006)
Жиляєв Г. Г. - Алокація біомаси як критерій життєвості особин у популяціях трав'яних багаторічників Карпат (2006)
Слівінська К. А. - Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження, Балашов Л. С. (2006)
Козак М. І. - Нові місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze (Menyantheaceae) на території України (2006)
Кучерява Л. Ф. - Lycopodiella inundata (L.) Holub в Канівському Придніпров'ї (Черкаська обл.), Шевчик В. Л., Тищенко О. В. (2006)
Панченко С. М. - Флористичні знахідки на північному сході України, Карпенко Ю.О., Графін М. В. (2006)
Щербак В. І. - Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів), Кузьмінчук Ю. С. (2006)
Абдулоєва О. Р. - Морфолого-анатомічні особливості плодів видів роду Bupleurum L. флори України, Федорончук М. М. (2006)
Хоркавців О. Я. - Гормональна регуляція розвитку апоспоричного гаметофіта Pottia intermedia (Furnr.) Turn, Демків О. Т., Ріпецький Р. Т. (2006)
Сучасний стан та перспективи розвитку ботаніки (за матеріалами ХVІІ Міжнародного ботанічного конгресу) (2006)
Дідух Я. П. - Проблеми екології, Ромащенко К. Ю. (2006)
Цуканова Г. О. - Проблеми і перспективи охорони рослинного світу (2006)
Єна Ан. В. - Проблеми ендемізма (2006)
Михайлюк Т. І. - Питання альгології (2006)
Мусієнко М. М. - Проблеми фітофізіології (2006)
Мельник В. І. - Ботанічні сади, Косенко І. С. (2006)
Мосякін С. Л. - Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу і завдання світової та української ботаніки, Тихоненко Ю. Я. (2006)
Ситник К. М. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 70-річчя від дня народження), Мартин Г. І., Генералова В. М., Васюк В. А., Веденічева Н. П., Косаківська І. В., Негрецький В. А., Войтенко Л. В., Ковальчук Н. В. (2006)
Ткаченко В. С. - Анатолій Іванович Кузьмичов (до 70-річчя від дня народження), Дідух Я. П., Дубина Д. В., Кучерява Л. Ф., Шевера М. В. (2006)
Семенів І. П. - Методологічні основи системи стійкості закладу охорони здоров"я в різних умовах його діяльності (2013)
Бенюк В. О. - Діагностичне значення визначення експресії рецепторів гормонів та маркерів апоптозу при гіперпластичних процесах ендометрію, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Каленская О. В., Пономарчук Р. М. (2013)
Гринзовський А. М. - Концепція медичної поліції як прообраз сучасної вітчизняної системи нагляду за санітарно-епідеміологічним благополуччям населення (2013)
Горачук В. В. - Управлінський аналіз обгрунтованості діагностичних досліджень при гострій позалікарняній пневмонії в дітей (2013)
Гутор Т. Г. - Система моніторингу здоров'я на рівні первинної медико-санітарної допомоги як якісний механізм переорієнтації роботи лікарів на організацію профілактичних заходів (2013)
Демидюк Д. В. - Поєднані ураження коронарних і сонних артерій: сучасний погляд у хірургічній тактиці, Буцко Є. С., Денисов С. Ю., Голяка А. Г. (2013)
Дерев"янко Л. А. - Захворювання невідомої етіології з проявами пурпури, виразок та некрозу шкіри в пацієнтки клінічної лікарні "Феофанія", Бернацька-Волферт Ю. М. (2013)
Євсєєнко В. Г. - Алгоритм хірургічного лікування хрящових ушкоджень колінного суглоба, Зазірний І. М., Семенів І. П. (2013)
Коржелецький О. С. - Функціональні та фармакологічні проби: доцільність застосування в диференційній діагностиці змін ЕКГ органічного і функціонального походження в умовах багатопрофільної лікарні, Джура Н. О., Казарова С. В. (2013)
Левченко Ф. М. - Системна динаміка кадрового забезпечення військової охорони здоров'я України (2013)
Михальченко О. М. - Контраст-індукована нефропатія. Фактори ризику. Критерії діагностики. Профілактика, Стельмащук В.П. (2013)
Мухомор А. И. - Соноэластография в комплексном трансректальном ультразвуковом исследовании предстальной железы при идентификации ранних стадий рака (2013)
Рамзанова-Стьопкіна О. А. - Роль міжнародної сертифікації медичних установ відповідно до ІSO 9001 у підвищенні якості надання медичних послуг (2013)
Романюк Ю. А. - Переваги та недоліки розвитку сімейної медицини в приватному секторі охорони здоров'я (2013)
Сафронова О. В. - Порівняння ступеня проявів місцевої токсичності при використанні 3D комформної променевої терапії та методики ІМRТ у пацієнтів із раком передміхурової залози, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г., Кісіль Ю. М. (2013)
Сердюк В. Г. - Інфекційна безпека як важлива складова національного плану дій із безпеки пацієнтів , Кожан Н. Є., Царенко А. В. (2013)
Шатило В. Й. - Удосконалення підготовки медичних сестер в Україні, Свиридюк В. З., Яворський П. В. (2013)
Сміянов В. А. - Практичні підходи до управління якістю медичної допомоги на основі внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я (2013)
Майбутнє Української медицини: чи будемо з лікарями? (2013)
Гриневич О. Й. - Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій" - сучасність і перспективи, Маркович І. Г. (2013)
Оксана Верес - Междурнародный обмен опытом: как помочь детям с церебральным параличом, проживающим в различных экономических и социальных условиях (2013)
Тищенко Л. Н. - Извлечение легких примесей на конусно-каскадной поверхности, Слипченко М. В. (2013)
Машкін М. І. - Модифікація технології питного пастеризованого молока з довготривалим терміном зберігання, Могутова В. Ф., Богомолов О. В., Токолов Ю. І., Денисенко С. А. (2013)
Бредихін В. В. - До питання математичного моделювання процесу вібропневматичного розділення зернових сумішей, Тіщенко Л. М., Півень М. В. (2013)
Богомолов А. В. - Обоснование параметров ленточно-барабанного механизма высокопроизводительных ленточных норий – элеваторов, Белостоцкий В. А., Лукьянов И. М. (2013)
Ольшанский В. П. - Об упрощённом расчёте движения частицы в потоке воздуха, Ольшанский С. В. (2013)
Шерстюк В. С. - До оцінювання точності визначення показників якості зерна, Рідний Р. В., Сіняєва О. В. (2013)
Семашко Л. А. - Проблеми правового забезпечення профілактики правопорушень в галузі охорони праці, як одного з пріоритетних напрямків впливу на стан виробничого травматизму професійної захворюваності (2013)
Бондаренко Т. А. - Розроблення технології морозива з козиного молока функціонального призначення, Рижкова Т. М. (2013)
Рижкова Т. М. - Вплив комбінаційних солучень заквашувальної мікрофлори на якість та вихід козиного кисломолочного сиру (2013)
Лобачева Н. Л. - Технологічні аспекти формування структури виробів з безглютенової борошняної сировини, Шаніна О. М. (2013)
Звєрєв В. О. - Аналіз ІЧ-спектрів клейковини та тіста з пшеничного хлібопекарського борошна з використанням білкових добавок , Шаніна О. М. (2013)
Фоміна І. М. - Зміна кінематичної в'язкості клейстерізованної борошняної суспензії пшениці під час пророщування зерна, підданого низькотемпературній обробці, Івахненко О. О., Савіна І. С. (2013)
Гурський П. В. - Дослідження впливу рецептурних компонентів на тривалість структуроутворення модельної системи паст закусочних, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Гридякін В. О. - До розробки технології приготування трести з її перевертанням у процесі вилежки стебел, Богомолов О. В., Гонтар В. Ю. (2013)
Жукова Я. Ф. - Дослідження фракційного білкового складу і надмолекулярної структури модельних розчинів, що містять желатин і казеїн, Перцевий М. Ф., Обозна М. В., Кузнєцова Т. О., Гурський П. В. (2013)
Обозна М. В. - Оптимізація параметрів гідротермічної обробки модельної системи сирного продукту з використанням рослинних добавок, Чаговець В. В., Чаговець Л. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Малюк Л. П. - Дослідження реологічних характеристик салепу – загусника плодово-ягідних систем, Балацька Н. Ю. (2013)
Дубініна А. А. - Локалізація радіонуклідів в господарсько-ботанічних сортах редьки, поширених в Східній Україні, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2013)
Дубініна А. А. - Розробка способу видалення токсичних речовин з коренеплодів моркви і плодів гарбуза, Летута Т. М., Віннікова В. О. (2013)
Хацкевич Ю. М. - Дослідження жирнокислотного складу сьомги охолодженої, Черевична Н. І., Марченко О. Д. (2013)
Киричук І. І. - Визначення механізму забруднення нанофільтраційних мембран при розділенні молочної сироватки, Мирончук В. Г., Змієвський Ю. Г. (2013)
Шаповаленко О. І. - Плющення голозерного вівса, Харченко Є. І., Фурманова Ю. П., Свиридюк Н. (2013)
Козюля І. В. - Зберігання комбікормів, що містять суху молочну сироватку, Янюк Т. І., Шаповаленко О. І. (2013)
Верещинський О. П. - Хімічний склад та хлібопекарські властивості борошна, виробленого з лущеного зерна (2013)
Слободнюк Р. Є. - Вплив механічної дії на фізико-хімічні властивості олеклейстеризованої крохмальної дисперсії, Прасол Д. Ю. (2013)
Єна Ан. В. - Нові дані щодо ендеміків флори Криму. І. (2006)
Федорончук М. М. - Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: родина Rosaceae Juss. (роди Amygdalus L., Cerasus Hill, Cotoneaster Medik., Prunus L., Pyrus L., Sorbus L., Spiraea L.) (2006)
Корнієнко О. М. - Номенклатура культивованих та здичавілих в Україні північноамериканських "айстр" з точки зору делімітації родів у трибі Astereae (Asteraceae), Мосякін С. л. (2006)
Гайова В. П. - Новий для України вид гриба Phyllachora ambrosiae (Berk et. M.A. Curt.) Sacc. (Phyllachrales, Ascomycetes) (2006)
Малишева В. Ф. - Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. ІІІ. Рід Ramariopsis (Donk) Corner (2006)
Федоренко Н. М. - Нові та рідкісні для України види ліхенофільних грибів (2006)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види лишайників з Криму (2006)
Надєіна О. В. - Нові знахідки лишайників на Донецькому кряжі (2006)
Олішевська С. В. - Швидкість росту як кількісний критерій дослідження резистентності мікроскопічних грибів до іонів міді (2006)
Андрієнко Т. Л. - Раритетна компонента флори Рівненського природного заповідника, Прядко О. І., Онищенко В. А. (2006)
Кирильчук К. С. - Вплив діяльності контрактильних коренів на стійкість популяцій Trifolium pratense L. за умов пасовишного та сінокісного навантаження (2006)
Хом'як І. В. - Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа (2006)
Костенко Н. С. - Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника, Дикий Є. О., Заклецький О. А. (2006)
Попова А. Ф. - Ранні стадії ембріогенезу у повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium L. (Umbeliferae), Іваненко Г. Ф. (2006)
Недуха О. М. - Імуноцитохімічне вивчення пероксидази у листках повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium L. (2006)
Брук Е. - Набір і рівень гомеостатичних іонів у рослинних тканинах залежно від віку, Баханошвілі М. (2006)
Царенко О. М. - Світлана Миколаївна Зиман (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності), Шиян Н. М., Булах О. В., Мосякін С. Л., Музичук Г. М. (2006)
Життєвий і творчий шлях професора Івана Михайловича Григори (1928-2006) (2006)
Андріанова Т. В. - XVII Симпозіум Румунського мікологічного товариства (2006)
Подольський Вл. В. - Стан репродуктивного здоров'я молодих жінок та шляхи його поліплення (2013)
Северин Г. К. - Характеристика виявлення онкологічних захворювань під час профілактичних оглядів (2013)
Гуляєва М. В. - Обізнаність та інформаційні потреби населення щодо інсульту: пілотне опитування населення, Гуляєв Д.В., Авдєєва А., Гавура К., Піскорська М. (2013)
Маркович І. Г. - Вплив медико-демографічних показників на реформування медичної галузі як складової системи біобезпеки країни (2013)
Ринда Ф. П. - Деякі актуальні питання формування здорового способу життя в Україні (2013)
Лобас В. М. - Експертна оцінка організаційних питань відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги, Кравець О. А. (2013)
Шатило В. Й. - Медико-профілактична допомога пацієнтам похилого віку (2013)
Морозова М. М. - Ресурсний потенціал медичного забезпечення населення радіоактивно забруднених територій, Петриченко О.О, Прилипко В.А. (2013)
Бучинський Л. Я. - Визначення потреби лікарів загальної практики/сімейних лікарів у консультативній допомозі лікарів-спеціалістів (2013)
Шишацька Н. Ф. - Загальні результати комплексного дослідження забезпечення прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України, Глуховський В. В. (2013)
Петухова И. С. - Влияние комплексного медикаментозного лечения на криптогенную эпилепсию и мигрень с аурой (2013)
Качур О. Ю. - Характеристика проекту госпітальних округів Житомирської області (2013)
Слабкий Г. О. - До питання наукового забезпечення проведення реформи системи охорони здоров'я в Україні (2013)
Шатилоо В. Й. - Інтеграція вищої медичної освіти до Європейський стандартів, Гордійчук С. В., Свиридюк В. З. (2013)
Риков С. О. - Регіональні особливості кадрового забезпечення офтальмологічної служби охорони здоров'я України для надання спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню, Слабкий Г. О., Збітнєва С. В. (2013)
Сміянов В. А. - Аналіз мотиваційних детермінант лікарів у закладах охорони здоров'я м.Суми щодо підвищення якості медичної допомоги, Степаненко А. В., Ященко Ю. Б. (2013)
Кривенко Є. М. - Роль комунікації та PR-технологій у взаємодії галузі охорони здоров'я і громадськості, Ситенко О. Р. (2013)
Закрутько Л. І. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні напряму "Пульмонологія та Фтизіатрія" у сфері охорони здоров'я України за 2008-2012 рр., Горбань А. Є., Новогородська Л. М., Бородай С. М. (2013)
Миронюк І. С. - Програма протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в середовищі трудових мігрантів Закарпаття у співпраці в Українською православною Церкою (2013)
Тези науково-практичної конференції "Медико-соціальні питання в реформуванні сфери охорони здоров'я", присвяченої пам'яті професора В.М. Пономаренка (2013)
Вовк І. О. - Відновлення видавничої діяльності Пласту після війни (1922–1930 рр.) (2012)
Босак О. І. - До питання про книговидавничу діяльність української діаспори у США (2012)
Синєокий О. В. - Поп- і рок-музика в грамзапису соціалістичної Болгарії: комунікативний аналіз (2012)
Грет Г. П. - Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку, Галенко М. Ю. (2012)
Владімірська Р. Л. - Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів (2012)
Сеник О. Ю. - Проблеми і перспективи університетського книговидання: український та закордонний досвід (2012)
Жолдак О. О. - Книжкові конкурси як об’єкт висвітлення в інтернет-виданнях (2012)
Мантуло Н. Б. - Функціональна специфіка PR у процесі конструювання соціальної реальності (2012)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: діалог бізнес - громада (2012)
Овсяк О. В. - Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів, Овсяк В. К., Петрушка Ю. В. (2012)
Огірко О. І. - Інформаційна технологія корозіометрії оцінювання об’єктів зі сталі (2012)
Лях І. М. - Алгоритмізація деяких методів визначення шкідливих впливів у телекомунікаційних мережах, Лавер О. Г., Сабуров А. С. (2012)
Репета В. Б. - Модель ієрархії критеріїв процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Гургаль Н. С., Сеньківський В. М., Шибанов В. В. (2012)
Стахів Р. Б. - Завдання захисту продукції, що використовує упакування та етикетки (2012)
Киричок Т. Ю. - Багатокритеріальна задача вибору показника зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу (2012)
Ратушняк Ю. В. - Модель послідовності вибору мобільної апаратно-програмної платформи в процесі проектування електронного видання для планшетного комп’ютера (2012)
Маїк В. З. - Дослідження якості флексографічних друкарських форм з використанням розробленого програмно-апаратного комплексу, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В. (2012)
Цуца Н. М. - Лентикулярні лінзи, Дирда Ю. Ю., Цуца О.Ю. (2012)
Зоренко О. В. - Технологічні особливості вибіркового лакування (2012)
Кохан В. Ф. - Установка ультразвукового очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, Мельников О. В., Гончарук О. С. (2012)
Пінчевська О. О. - Деякі фізико-механічні властивості термомодифікованої деревини, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2014)
Гришкевич А. А. - Фрезерный дереворежущий инструмент с изменяемыми углами: передним и наклона режущей кромки, Чаевский В. В. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Обґрунтування довжини трелювальної системи для транспортування круглого лісоматеріалу в повністю завантаженому стані під наметом лісу (2014)
Овсянников С. И. - Особенности расчета пахотного мотоагрегата (2014)
Пінчевська О. О. - Аналіз та тенденції розвитку світового ринку пилопродукції (2014)
Кий А. В. - Теоретичні дослідження форми навісної опори канатно-трелювальної установки, Адамовський М. Г. (2014)
Войтов В. А. - Критерии оценки трибологических процессов в системе "механические передачи – трансмиссионное масло – условия эксплуатации", Шевченко А. Н., Митиков С. А. (2014)
Шевченко С. А. - Методика розрахунку тривалості атмосферно-камерного сушіння деревини, Павленко Ю. С. (2014)
Копанський М. М. - Перспективи використання ріпакової сировини у виробництві деревинних композиційних матеріалів, Салдан Р. Й. (2014)
Літовка С. В. - Вплив зазорів качаючих вузлів гідроагрегатів трансмісії форвардера на його перевитрату палива, Василенко Г. О., Косолапов В. Б. (2014)
Козак Р. О. - Визначення геометричного коефіцієнта форми та коефіцієнта сферичності солом’яних частинок (2014)
Головач В. М. - Вплив резонансних характеристик пили на якість оброблюваної поверхні, Сірко З. С., Білецький М. О. (2014)
Чаплигін Є. М. - Обґрунтування параметрів навантажувального обладнання стенду для акустико-емісійних досліджень деревини та клеєних матеріалів, Шевченко С. А., Карпусенко О. В., Чумак В. М. (2014)
Мазурчук С. М. - Застосування неруйнівних методів оцінювання якості пилопродукції при її розкрої (2014)
Дьяконов В. К. - Влияние способа крепления пилы во фланцах на её торцевое биение, Хлуд В. И., Сирко З. С. (2014)
Чаплигін Є. М. - До питання неруйнуючого контролю перевірки якості деревини, Чумак В. М. (2014)
Шевченко С. А. - Диагностирование подшипника качения по длительностям импульсов и пауз огибающей акустической эмиссии (2014)
Наглюк И. С. - Эксплуатационная надёжность трактора и качество применяемых моторных масел (2014)
Marchuk V. Е. - Engineering methods development of contact surfaces tribological systems (2014)
Салабай І. І. - Властивості клейових композицій з використанням відходів виробництва волокнистих плит (2014)
Шепелюк О. О. - Використання целюлозно-паперового скопу у виробництві композиту на основі мінерального в’яжучого, Салдан Р. Й., Копанський М. М., Шепелюк І. Р. (2014)
Янчик О. Г. - Понятійно-методичні аспекти обґрунтування вимог до нових екологічних технологій виробництва, Градиський Ю. О. (2014)
Бойко Л. М. - Дослідження довговічності деревноволокнистих плит середньої щільності, Анциферова О. В. (2014)
Енглезі О. А. - Розвиток систем управління причіпними ланками триланкових сідельно-причіпних автопоїздів (2014)
Ремарчук М. П. - Енергозбереження в гідросистемах управління робочим обладнанням машин для земляних робіт (2014)
Сакно О. П. - Усовершенствование системы управления качеством технического обслуживания грузовых автомобилей (2014)
Білецький М. О. - Залежність споживаної потужності від конструкції круглої пилки під час пиляння деревини, Сірко З. С., Хлуд В. І. (2014)
Михайлов П. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку лісонасіннєвої справи в Україні (2014)
Войтов В. А. - Физико-химическая модель биомассы как объекта гранулирования, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2014)
Дьяченко В. Ю. - Анализ эстетических особенностей мультисенсорного дизайна изделий из древесины в пропедевтике художественно-промышленных школ германии (2014)
Савченко Л. А. - Інформаційні технології на підприємствах агропромислого комплексу, Якимів Р. Я. (2014)
Холодова О. О. - Сучасні проблеми перевезення сільськогосподарських вантажів в міжнародному сполученні, Кутья О. В. (2014)
Кравцов А. Г. - Перспективи впровадження концепцій транспортної та складської логістики при виробництві продукції АПК (2014)
Музильов Д. О. - Визначення основних параметрів технології доставки дорожньо-будівельних вантажів, Нищета А. П. (2014)
Мусатенко Л. І. - Диигент ботанічного оркестру (до 80-річчя від дня народження академіка К.М. Ситника), Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дудка І. О. (2006)
Барьяхтар В. Г. - Мої зустрічі з Костянтином Меркурійовичем Ситником (2006)
Мосякін С. Л. - Огляд новітніх таксономічних і номенклатурних змін, що стосуються представників родини Orchidaceae флори України, Тимченко І. А. (2006)
Чорна Г. А. - Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae) - новий для флори України вид, Протопопова В. В., Шевера М. В., Федорончук М. М. (2006)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходженя рідкісних видів флори Волинського Полісся, Баранський О. Р. (2006)
Кондратюк С. Я. - До ревізії середньоазійського матеріалу комплексу "Teloschistes brevior" (Teloschistaceae), Кудратов І. (2006)
Ходосовцев О. Є. - Нові види лишайників для України та Українських Карпат з Карпатського біосферичного заповідника, Постоялкін С. В. (2006)
Стойко С. М. - Праліси як екологічні моделі для ренатуралізації вторинних фітоценозів (2006)
Жиляєв Г. Г. - Зміни базових ознак життєздатності Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) у природних екотонах Карпат (2006)
Коваленко І. М. - Структура популяцій домінантів трав'яно-чагарничкового ярусу в лісових фітоценозах Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Віталітетна структура (2006)
Кирильчук К. С. - Вертикальна структура лучного травостою в умовах пасовищного та сінокісного навантаження (2006)
Расевич В. В. - Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne taurica Kotov, Дідух Я. П. (2006)
Чорноус О. П. - Лісоварослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) (2006)
Довбиш К. П. - Фотосинтетичні характеристики Acer platanoides L., A. campestre L., A. tataricum L. у природних умовах за різних світлових режимів, Васильченко С. М, Сиваш О. О., Топчій Н. М. (2006)
Голубець М. А. - До питання про Національну зелену книгу (2006)
Дідух Я. П. - Якою ж бути Зеленій низі України? (2006)
Устименко П. М. - Зелена книга України: дискусійні питання і реальність, Дубина Д. В., Попович С. Ю., Вакаренко Л. П. (2006)
Шевера М. В. - VIII Міжнародна конференція з екології та менеджменту інвазійних рослин (2006)
Голубець М. А. - Що таке біотична і ландшафтна різноманітності? (2006)
Устименко П. М. - Карта рослинності природного заповідника "Горгани" як основа фітоценотичного моніторингу, Климук Ю. В. (2006)
Ромащенко К. Ю. - Екологічні ніші українських ковил: диференціація, структура, лімітуючі фактори (2006)
Скляр Ю. Л. - Популяційна структура Nymphaea candida J. et C. Presl ьасейну Десни в межах північого сходу України (2006)
Мосякін С. Л. - Філогенетичне значення паліноморфологічних особливостей представників родини Chenopodiaceae Vent., Цимбалюк З. М. (2006)
Соломаха В. А. - Знахідка Asplenium x alternifolium Wulfen у степовій зоні України, Соломаха Т. Д., Драбинюк Г. В., Мойсієнко І. І. (2006)
Перегрим М. М. - Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин на території Донецького кряжу (2006)
Оптасюк О. М. - Типіфікація чотирьох видів роду Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit, Мосякін С. Л. (2006)
Дудка І. О. - Нова рослина-хазяїн Albugo candida (Gmel.: Pers.) Kze (Oomycota) із родини Brassicaceae, Ільїнська А. П. (2006)
Бессонова В. П. - Вплив полістимуліну К на якість цвітіння декоративних квіткових рослин за умов забруднення довкілля, Іванченко О. Є., Приймак О. П. (2006)
Мушак П. О. - Абсорція іонів важких металів синьозеленою водорістю Spirulina platensis (Nordts.) Geitl. (2006)
Колупаєв Ю. Є. - Індукування саліциловою кислотою тепло- і солестійкості проростків Triticum aesivum L. у зв'язку зі змінами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, Карпець Ю. В. (2006)
Клименко С. В. - Академік М.Ф. Кащенко - видатний український вчений (2006)
Кондратюк С. Я. - Перша міжнародна конференція "Водорості в наземних екосистемах", Костіков І. Ю., Михайлик Т. І., Дарієнко Т. М., Демченко Е. М. (2006)
Коцур В. П. - Перша всеукраїнська конференція "Синантропізація рослинного покриву України", Джуран В. М., Шевера М. В., Крецул Н. І., Губарь Л. М., Протопопова В. В., Федорончук М. М. (2006)
Лисенко Г. М. - Ювілейна науково-практична конференція "Вивчення та збереженя заповідників Лісостепової зони", Деркач Д. Ф., Власов Ф. О., Рижков О. В. (2006)
Мусатенко Л. І. - Підручник М.М. Мусієнка "Фізіологія рослин", Терек О. І. (2006)
Мигаль А. В. - Монографія про фітоінвазії в Угорщині, Протопопова В. В., Шевера М. В. (2006)
Бурова Т. А. - Облікова політика податкових платежів на підприємстві та шляхи її удосконалення (2014)
Калінчик М. В. - Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Красноруцький О. О. - Імперативи розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки в контексті трансформаційних процесів (2014)
Izdebski W. - Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов в Европейском Союзе, Skudlarski J., Zając S., Мазнев Г. Е. (2014)
Мегель Ю. Є. - Використання при підготовці майбутніх менеджерів програмного продукту Microsoft® Visio, Данілко І. В., Коваленко С. М., Чалий І. В. (2014)
Онегіна В. М. - Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання (2014)
Турченко М. М. - Формування організацій спеціалізованих на репродукції перевірених ремонтних корів як важливий напрямок ринкової трансформації економіки (2014)
Антощенкова В. В. - Методи трансфертного ціноутворення (2014)
Артеменко О. О. - Сучасний стан забезпеченості технічними засобами галузі рослинництва (2014)
Бабан Т. О. - Зовнішні фактори експортного потенціалу ячменю (2014)
Балаш Л. Я. - Інтеграційні процеси у стратегії інвестиційного забезпечення особистих селянських господарств (2014)
Батюк Л. А. - Людський вимір економічної кризи (2014)
Біляк Н. І. - Кластерний аналіз інвестиційної привабливості сільських територій Львівської області (2014)
Богданович О. А. - Дослідження галузевої структури сільського господарства в Україні та Харківській області (2014)
Борисовський Д. В. - Ефективність державної фінансової підтримки фермерських господарств (2014)
Валетенко В. В. - Регіональні особливості інвестиційного забезпечення розвитку аграрного виробництва (2014)
Величко О. В. - Оптимізація використання виробничих ресурсів аграрними підприємствами (2014)
Гронська М. В. - Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення через призму організаційно-правового забезпечення (2014)
Дуднєва Ю. Е. - Перспективи застосування стандарту ISO 3100:2009 при побудові корпоративних систем ризик-менеджменту (2014)
Євдокімова М. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем кредитування аграрних підприємств, Нагаєва Г. О. (2014)
Заїка С. О. - Венчурні інвестиції: світовий досвід залучення та перспективи використання в Україні (2014)
Кваницька Р. С. - Змістові характеристики поняття "процес формування потенціалу інституту фінансового ринку" (2014)
Калініченко С. М. - Оптимізація процесу регулювання економічних взаємовідносин між підприємствами бурякоцукрового підкомплексу в контексті інтеграційних процесів (2014)
Кіданова Н. Б. - Державний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів (2014)
Клименко С. О. - Організація обліку надходження основних засобів у бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2014)
Ковтун О. В. - Поняття та зміст категорії "нерухомість" (2014)
Кравченко О. М. - Ефективність землекористування в сільському господарстві України (2014)
Кравченко О. І. - Концепція створення комплексу просування продукції сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного ринку (2014)
Крутько М. А. - Стан та етапи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Лелюк Ю. М. - Сучасні особливості використання економіко-математичного прогнозування фаз циклів як інструменту антициклічної політики (2014)
Луньова В. А. - Система показників інноваційної моделі розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського