Сахно І. В. - Ринок аудиторських послуг в Україні та його особливості (2014)
Стегній О. В. - Динаміка конкурентоспроможності агропродовольчої продукції в сучасних умовах (2014)
Хайнус Д. Д. - Ціновий фактор у грошовій оцінці ріллі аграрних підприємств (2014)
Хомутовська Я. М. - Класифікація проблем управління персоналом в АПК і напрями їх вирішення (2014)
Шабінський О. В. - Територіальний рівень забезпечення системи економічної безпеки підприємств агросектора України (2014)
Шибаєва Н. В. - Еволюція ролі держави в економіці (2014)
Яловега Л. В. - Поточні біологічні активи тваринництва: особливості документування (2014)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Радченко О. В. - Проблематика визначення та змістовності функцій науки "державне управління" (2014)
Солових В. П. - Становлення та загальна характеристика сучасних моделей державного управління (2014)
Червякова О. В. - Підходи до науково обґрунтованого розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Безверхнюк Т. М. - Соціальний проект в державному управлінні: обґрунтування доцільності реалізації (2014)
Кринична І. П. - Формування уявлень про мета-організаційну природу публічної служби (2014)
Куц Ю. О. - Організаційно-регулятивний вплив держави на управління етнонаціональними процесами (2014)
Махельські З. - Державна влада, засоби масової інформації та демократія в Польщі (2014)
Нестеряк Ю. В. - Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Кравченко О. І. - Компаративний аналіз універсамів адміністративних послуг Німеччини та України (2014)
Сильчук Т. В. - Міжнародні стандарти управління проектами у державному секторі (2014)
Григорова М. О. - Досвід Республіки Беларусь у створенні ефективної системи біобезпеки (2014)
Гриневич В. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення взаємостосунків між державою і громадянським суспільством в зарубіжній науковій думці (2014)
Орлов О. В. - Проблеми формування управлінської еліти у сучасному українському суспільстві (2014)
Вакулич В. М. - Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави, Бухтатий О. Є. (2014)
Путренко О. В. - Сутність і зміст поняття "державно-правовий експеримент" в державному управлінні (2014)
Смаглюк В. В. - Основні напрямки державної політики в сфері формування та розвитку середнього класу в Україні (2014)
Радченко О. О. - Легітимність в системі державної влади й державного управління: від "чистої теорії" до української політичної практики (2014)
Мишко А. М. - Реалізація ефективної державної політики розвитку морських портів країни (2014)
Паутова Т. О. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення (2014)
Федорчук Є. Д. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку транспортного комплексу регіону в контексті державного управління (2014)
Поліщук В. В. - Напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю: впровадження стратегічного аудиту (2014)
Соколік Л. О. - Взаємодія влади та бізнесу в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект (2014)
Тевелєв Д. М. - Механізм координації діяльності суб’єктів державного регулювання ринку цінних паперів (2014)
Кацай І. О. - Оцінювання альтернатив зміцнення природно-ресурсного потенціалу регіону (2014)
Держко І. З. - Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин (2014)
Ярова І. В - Ризикогенні особливості сучасного середовища публічного управління, Шаров Ю. П. (2014)
Голубчик Г. Д. - Державне управління формуванням суспільної пам’яті: коммеморативні практики (2014)
Гарькавий І. Б. - Узагальнення методів забезпечення управління містообслуговуючою сферою (2014)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання системи благоустрою населених пунктів (2014)
Блистів Т. І. - Класифікація підходів до розуміння концепту громадянського суспільства в сучасному науковому дискурсі (2014)
Оверчук Л. П. - Управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій: український досвід (2014)
Котенко С. Л. - Інвестування галузі охорони здоров’я як чинник людського розвитку (2014)
Лермонтова Ю. О. - Моделювання організаційно-функціональних структур державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Мамонова В. В. - Соціальна ефективність управлінських послуг органів місцевого самоврядування: теоретичний аспект, Вишлова-Пилєва І. І. (2014)
Губань Р. В. - Входження Бессарабії та Північної Буковини до складу Румунії (історико-правовий аспект) (2014)
Козенко Ю. О. - Правова свідомість людини як аксіологічна сутність її поведінки (2014)
Коцан-Олинець Ю. Я. - До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення (2014)
Кузьменко Я. П. - "Життя" як філософська та правова категорія (2014)
Мина В. В. - Мета покарання крізь призму наукових теорій (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан (2014)
Богашева Н. В. - Законодавче регулювання виборів в Україні: проблеми стабільності (2014)
Войналович М. В. - Конституційно-правовий механізм реалізації права на об’єднання у громадські організації в європейських державах (2014)
Мищак І. М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів (2014)
Совгиря О. В. - Урядові комітети в системі допоміжних органів при Кабінеті Міністрів України: проблеми правового регулювання та діяльності (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і природне право (2014)
Киценко П. Ф. - Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях цивільного законодавства України радянського періоду (2014)
Михайлюк Г. О. - Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень: частина ІІ – практичні проблеми (2014)
Розізнана І. В. - Загальна характеристика порушення договірних зобов’язань та його наслідки в цивільному праві (2014)
Джуринський О. В. - Роль вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб у забезпеченні захисту прав юридичних осіб та контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень (2014)
Которобай С. В. - Поняття суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин: аналіз сучасних наукових досліджень (2014)
Курська К. Є. - Сучасний стан та перспективи правової регламентації участі прокурора в суді з метою охорони водних ресурсів (2014)
Романченко Є. Ю. - Проблемні питання реалізації процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2014)
Сірош Д. М. - Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України (2014)
Єськов С. В. - Втручання у приватне спілкування: вітчизняний досвід регламентації у світлі резолюцій, конвенцій та стандартів Організації Об’єднаних Націй (2014)
Одуденко В. В. - Недоліки організаційно-управлінського характеру у системі детермінант злочинності неповнолітніх (2014)
Чупринська Є. М. - Рішення Верховного Суду України у кримінальному провадженні: правові ознаки та значення (2014)
Павко Я. А. - Міжнародно-правовий режим Арктики та основні тенденції його вдосконалення (2014)
Шумеляк К. А. - Стандарти захисту трудових прав жінок та молоді в межах європейського правового простору (2014)
Андрієнко М. В. - Поняття та сутність державного управління сферою пожежної безпеки (2014)
Гладун З. С. - До питання про запровадження інституту Уповноваженого з прав пацієнтів в Україні (2014)
Глух М. В. - Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України (2014)
Ковальська Н. М. - Термінологічний тезаурус державного управління системою підготовки фахівців сфери соціально-побутових послуг України (2014)
Красавцева Л. Ю. - До проблеми визначення понятійного поля туристичної діяльності (2014)
Мороз В. М. - Механізм організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти (2014)
Нешик С. С. - Принципи правового забезпечення державного управління у сфері раціонального використання природних ресурсів (2014)
Палагнюк Ю. В. - Державні програми з питань європейскої інтеграції України: основні напрямки (2014)
Кузьменко В. Б. - Рецензія на монографію Запари Світлани Іванівни "Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку" (2014)
Титул, зміст (2010)
Корнацька Р. - Сутність медичної послуги в контексті суспільних благ (2010)
Потій В. - Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств, Куліш Г. (2010)
Прасолов І. - Дивідендна політика підприємств державного сектору: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Сущенко О. - Роль міжнародного валютного фонду у макрофінансовій стабілізації України, Руденко І. (2010)
Диба О. - Обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів, Василенко О., Крук В. (2010)
Cтеценко Б. - Оцінювання ефективності управління корпоративними правами держави: методичні засади (2010)
Зборовська Ю. - Формування структури капіталу на підприємствах цукрової галузі (2010)
Юрса М. - Сучасні тенденції організаційно-структурних змін у корпоративному секторі економіки (2010)
Коваленко Ю. - Вплив фінансової інженерії на глобальну фінансову кризу (2010)
Каменська Т. - Роль внутрішнього аудиту в розвитку етичних стандартів корпоративного управління (2010)
Титул, зміст (2010)
Андрійчук Ф. - Фінансування зовнішньої торгівлі: суть, особливості, джерела (2010)
Чужиков В. - Авіаційні альянси в глобальній конкурентній моделі ХХІ століття (2010)
Бурміч О. - Технологічне позиціювання країн-лідерів в умовах економічної глобалізації (2010)
Потій В. - Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства, Куліш Г. (2010)
Пойда-Носик Н. - Дивідендна політика акціонерних товариств, Ємець Г. (2010)
Запорожець М. - Сегментарні диспропорції фінансового ринку України (2010)
Возіанов К. - Місце ринку деривативів у структурі світового фінансового ринку (2010)
Малько В. - Світова фінансова криза та її вплив на запровадження державного накопичувальног рівня в системі пенсійного страхування України, Мельников С. (2010)
Жупаненко В. - Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку (2010)
Малік Є. - Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця, Степура М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Рудой В. - Економічна суть та характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку України (2010)
Комарницька О. - Щодо нарахування пені (2010)
Івахненко І. - Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей (2010)
Покришка Д. - Депозитарна система в Україні, проблеми та перспективи розвитку, Собкевич О. О., Скиба М., Ус І. (2010)
Рязанова Н. - Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки (2010)
Cтеценко Б. - Тероретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства (2010)
Корнійчук О. - Інноваційні програми розвитку та фондовий ринок як механізми капіталізації підприємств (2010)
Головко А. - Світовий досвід дематеріалізації емісійних цінних паперів та проблеми його імплементації в законодавство й ринкову практику в Україні, Радзієвська В. (2010)
Драпіко К. - Вплив державного управління на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування через муніципальні облігаційні позики (2010)
Баранов-Мохорт С. - Правовий режим випуску та обігу привілейованих акцій в Україні (2010)
Ромащенко О. - Коефіцієнт ділової активності в аналізі діяльності страхових компаній (2010)
Титул, зміст (2010)
Завора О. - Поведінкові теорії на ринку цінних паперів: від виникнення до сучасності (2010)
Гапонюк М. - Фактори впливу на розвиток сучасних технологій торгівлі цінними паперами, Щербина А. (2010)
Диба В. - Комерціалізація і проблеми обліку нематеріальних активів в інноваційній економіці (2010)
Пислиця А. - Принципи адміністрування акцизів та їх реалізація в Україні (2010)
Ромащенко О. - Аналіз динаміки і закономірностей формування платоспроможності страховиків (2010)
Рогульський В. - Комерційні банки на ринку андерайтингових послуг (2010)
Кузяк Д. - Джерела проектного фінансування в Україні (2010)
Могилко Л. - Зарубіжний досвід організації внутрішніх ринків державних цінних паперів: перспективи для України (2010)
Леонов Д. - Гармонізація регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні із законодавстом ЄС: проблеми імплементації вимог MiFID (2010)
Сущенко О. - Характерні особливості та тенденції розвитку фондових бірж в сучасних умовах, Адамова А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Прасолов І. - Дивідендна політика акціонерного товариства: дискусійні питання теорії (2010)
Гапонюк М. - Біржові індекси в інформаційних потоках фондового ринку України, Запорожець М. (2010)
Гнатуш О. - Податкова політика в сфері страхування (2010)
Корнійчук О. - Економічне регулювання фондових ринків: сутність і особливості в Україні та світові тенденції (2010)
Стащук Д. - Рейтинг фінансової результативності банку (2010)
Кузьменко Д. - Теоретичні підходи до визначення кредитоспроможності позичальника: аналіз проблемних питань (2010)
Стрижак А. - Еволюція сутності капіталізації банку (2010)
Смирна О. - Фінансовий контролінг в діяльності вітчизняних АТ на світових ринках (2010)
Козачук М. - Франчайзинг як метод залучення інвестицій (2010)
Леонов Д. - Накопичувальна складова пенсійної системи України: місце недержавних пенсійних фондів (2010)
Альшанова О. - Держава на ринку страхування агропромислового комплексу України (2010)
Титул, зміст (2010)
Фисун І. - Державне регулювання складу та структури активів як засіб забезпечення фінансової стійкості страховиків, Ярова Г. (2010)
Швиданенко О. - Виробнича і споживча конкурентоспроможність країн: сутність, взаємозв’язок та система оцінювання (2010)
Гапонюк М. - До питання місця та ролі фінансових посередників на ринку нерухомості України (2010)
Лук’яненко О. - Фактори фінансової дестабілізації економічного розвитку України в умоваї глобальної кризи, Єна І. (2010)
Буряченко А. - Перспективи фінансового забезпечення розвитку збройних сил України (2010)
Красножон С. - Заощадження населення як передумова інвестування (2010)
Журавльова Ю. - Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в Полтавській області (2010)
Юрченко В. - Сучасні тенденції глобального інвестування (2010)
Биков Д. - Трансмісійний механізм фінансування бюджетного дефіциту (2010)
Коваленко В. - Негосударственное пенсионное обеспечение: преодоление барьеров (2010)
Леонов Д. - Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: питання теорії (2010)
Дормидонтов А. - О самом мощном жидкостном ракетном двигателе (2013)
Христич А. - Конверсионные разработки для нефтегазодобывающей промышленности СССР в Киевском политехническом институте в 60-70-х годах ХХ столетия, Татарчук В. (2013)
Вдовиченко Є. - Розвиток та визначення спеціалізації військово-морських портів і адміралтейств півдня України у першій чверті ХІХ століття (2013)
Мірошниченко М. - Книги з приватної бібліотеки викладача Київської політехніки І. Г. Рекашева у фонді рідкісної і цінної книги НТБ НТУУ "КПІ" (2013)
Фирсов А. - Гарбургский период изобретательской и конструкторской деятельности российского инженера Б. Г. Луцкого (2013)
Косовець О. - Євген Володимирович Оппоков – засновник практичної та наукової гідрології в Україні (до 145-річчя від дня народження), Хільчевський В., Довгич М., Лук'янець О., Лавриненко І., Соколов В. (2013)
Салата С. - Фогель Р. П. – віхи життя та науково-педагогічної діяльності (до 155-річчя від дня народження) (2013)
Лупаренко Г. - Діяльність Івана Йосиповича Дронга протягом 60-х – середині 80-х років ХХ століття в контексті розвитку конструкції тракторної техніки (2013)
Анотації (2013)
Петренкова В. П. - Створення перспективного вихідного матеріалу для селекції зернових і зернобобових культур на стійкість до хвороб, Черняєва І. М., Лучна І. С., Сокол Т. В., Бабушкіна Т. В., Боровська І. Ю. (2013)
Грабовец А. И. - Селекция на усиление экологической пластичности озимой пшеницы – одно из важнейших условий при создании высокопродуктивных сортов, Фоменко М. А. (2013)
Кириленко В. В. - Реакція гібридів пшениці м’якої озимої f2m1, f3m2 на дію мутагенних факторів на гібридне насіння, Юрченко Т. В. (2013)
Штефан О. О. - Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції жита озимого з підвищеним вмістом крохмалю, Єгоров Д. К. (2013)
Солонечний П. М. - Гомеостатичність та селекційна цінність сучасних сортів ячменю ярого (2013)
Марухняк А. Я. - Адаптивні особливості генотипів вівса за кількісними ознаками якості зерна, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Корнійчук М. С. - Використання інфекційного фону в селекції кормових люпинів на стійкість до фузаріозного в’янення, Ткаченко Н. В. (2013)
Леонов О. Ю. - Закономірності прояву групової стійкості до збудників хвороб у зв’язку з походженням зразків пшениці м’якої, Ільченко Н. К., Лучна І. С. (2013)
Чернуський В. В. - До питання диференційованого застосування елементів лінійного та нелінійного аналізу в практиці добору в зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур (2013)
Кобизєва Л. Н. - Цінні зразки НЦГРРУ гороху овочевого напряму використання джерела стійкості до основних хвороб в східній частині Лісостепу україни, Гончарова О. О., Сокол Т. В., Безугла О. М. (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Результативність вітчизняної селекції через призму державного сортовипробування, Дудка Д. В. (2013)
Горлачова О. В. - Адаптивна здатність та стабільність генотипів проса до посухи в залежності від вмісту триптофану в зерні, Горбачова С. М., Садовой О. О. (2013)
Баранова В. В. - Характер успадкування ознаки стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі, Петренкова В. П., Чернобай Л. М. (2013)
Верещагін І. В. - Успадкування вмісту олії в f1 гібридів конопель від міжсортових схрещувань, Вировець В. Г. (2013)
Кучеренко О. М. - Вплив зміни клімату на особливості морфологічного аналізу при оцінці стану перезимівлі пшениці м΄якої озимої, Хоменко Л. О., Ковалишина Г. М., Кочмарський В. С. (2013)
Кібліцька О. О. - Особливості сучасних сортів пшениці м’якої озимої за комбінаційною здатністю в f1 гібридів топкросів, Козаченко М. Р., Звягін А. Ф. (2013)
Сатарова Т. М. - Генетичні дистанції ліній кукурудзи та їх цитостерильних аналогів за поліморфізмом snp-маркерів, Борисова В. В., Черчель В. Ю., Деркач К. В., Абраімова О. Є. (2013)
Івченко Т. В. - Приготування фільтратів культуральної рідини гриба fusarium solani sacc. для використання в клітинній селекції баклажана на стійкість проти фузаріозного в’янення, Мозговська Г. В. (2013)
Міщенко С. В. - Успадкування ознак статі у самозапилених ліній однодомних конопель та її еволюційні аспекти (2013)
Лучна І. С. - Успадкування основних елементів продуктивності у гібридів f1 пшениці озимої в процесі створення стійкого до хвороб вихідного матеріалу (2013)
Чугаєв С. В. - Успадкування f1 гібридами пшениці м’якої озимої стійкості до фузаріозної кореневої гнилі (2013)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи, Ларінцева Н. В., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Потапенко Г. С., Харченко Ю. В., Харченко Л. Я. (2013)
Коник Г. С. - Характер успадкування ознак насіннєвої продуктивності в гібридах f1 – f3 тимофіївки лучної, Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Кирпа М. Я. - Крупність та посівні якості насіння пшениці озимої (2013)
Солодюк Н. В. - Строки збирання та післязбиральне дозрівання насіння ріпаку ярого, Кирильчук А. М. (2013)
Гирка А. Д. - Сортові особливості формування схожості насіння вівса плівчастого і голозерного під впливом елементів агротехніки, Кулик І. О., Ільєнко О. В. (2013)
Чернишенко П. В. - Господарська довговічність насіння сої, Рябуха С. С. (2013)
Циганко В. А. - Норми висiву і способи сiвби в системi прискореного розмноження насiння гетерозисних гібридів f1 жита озимого в Східному лiсостепу України, Єгоров Д. К. (2013)
Туренко В. П. - Скринінг перспективних сортів люцерни до грибних хвороб (2013)
Чернобай Л. М. - Екологічне випробування сучасних гібридів кукурудзи, Китайова С. С., Музафаров Н. М., Івлева Т. В., Деркач І. Б. (2013)
Скидан В. О. - Особливості реакції ячменю ярого сорту Водограй на агротехнічні прийоми вирощування в умовах південного Степу України, Скидан М. С. (2013)
Гудзенко В. М. - Урожайність, пластичність та стабільність ячменю озимого у центральному Лісостепу України (2013)
Уханова М. А. - Урожайність сортів рису в різних умовах вирощування, Педкевич З. З., Вожегов С. Г., Цілинко Л. М. (2013)
Сухомуд О. Г. - Ступінь прояву та розповсюдженість септоріозу листків пшениці озимої залежно від сорту, Любич В. В. (2013)
Іванюк C. B. - Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах правобережного Лісостепу України, Шкатула Ю. М. (2013)
Радченко Л. А. - Продуктивность и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников в условиях Крыма, Женченко К. Г. (2013)
Муха Т. І. - Характеристика нових сортів пшениці озимої миронівської селекції за стійкістю проти септоріозу листя, Заїма О. А. (2013)
Мурашко Л. А. - Стійкість сортів пшениці озимої до збудника tilletia caries tul. у лісостепу України (2013)
Бунчук І. - Посухостійкість персика в умовах південного берега Криму (2013)
Поліщук С. В. - Стійкість сортів сої до хвороб в умовах природного іштучного зараження рослин, Ляска С. І. (2013)
Корнієнко С. І. - Сортова мінливість маточних коренеплодів буряка столового сорту Бордо харківський (2013)
До уваги авторів (2013)
Васько Н. І - Здатність вихідного матеріалу до створення перспективних ліній і сортів ячменю ярого, Важеніна О. Є., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Шевченко Г. С. (2013)
Юречко А. А. - Вихідний матеріал для селекції тютюну сортотипу Вірджинія у Придністровській зоні України (2013)
Головчанська І. О. - Нові самозапилені лінії кукурудзи як носії цінних ознак, успадковуваних при інцухті, Кузьмишина Н. В. (2013)
Шоферістов Є. П. - Колекційний фонд нектарину селекції Нікітського ботанічного саду, Цюпка С. Ю., Іваненко Ю. О. (2013)
Солонечний П. М. - Інтегральна оцінка ступеня генетичного захисту сортів ячменю ярого від шкідливих організмів (2013)
Шкіндер-Барміна А. М. - Зимо- та морозостійкість сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в умовах Південного Степу України (2013)
Андрусик І. М. - Біологічні характеристики вірусів, що уражують цукрові буряки, Антіпов І. О. (2013)
Попов С. І. - Реакція сортів озимих зернових культур на мінеральне удобрення після попередника соя, Авраменко С. В. (2013)
Китайова С. С. - Темпи вологовіддачі зерна кукурудзи при достиганні гібридів різних груп стиглості, Понуренко С. Г., Чернобай Л. М., Деркач І. Б. (2013)
Журавель В. М. - Мінливість жирнокислотного складу олії гірчиці сарептської і селекція на поліпшення її якості, Комарова І. Б. (2013)
Глухова Н. А. - Тривалість цвітіння ріпаку озимого в селекції на гетерозис (2013)
Міщенко С. В. - Зміна ознак волокнистості конопель під впливом самозапилення, Лайко І. М. (2013)
Кирпа М. Я. - Аеродинамічне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи, Рослик О. О., Скотар С. О. (2013)
Медведєва Л. Р. - Новий високопродуктивний з високими кормовими та харчовими якостями насіння сорт сої Ромашка, Кренців Я. І. (2013)
До уваги авторів (2013)
Антонюк Т. - Історія розвитку вантажного вагонного парку в Україні (1875-1917) (2013)
Тищук М. - Генезис конструкцій ручних ткацьких верстатів (до питання аналізу) (2013)
Сухенко І. - Інженер В. В. Салов про будівництво та експлуатацію дешевих залізниць в Російській імперії (70-ті роки ХІХ століття) (2013)
Карадобрій Т. - Академік Б. Є. Веденєєв про проблеми використання енергії Іртиша (2013)
Виздрик В. - Технічне забезпечення галицького села сільськогосподарською технікою у міжвоєнний період (2013)
Стрелко О. - Концентрація сортувальної роботи та конструктивні зміни схем сортувальних залізничних станцій за кордоном (друга половина ХХ століття) (2013)
Харук А. - До питання про стан авіаційної промисловості України в першій половині 20-х років ХХ століття (2013)
Демченко Т. - Становлення та розвиток школи мостобудування (2013)
Ісаєнко О. - Роль інженера І. Г. Александрова у використанні енергетичних ресурсів Ангари (30-ті роки ХХ століття) (2013)
Сорочинська О. - Внесок інженера-конструктора О. С. Раєвського в модернізацію типів паровозів на теренах України (2013)
Ферчук А. - Зачинатель винахідницького руху в Украні Юрій Ланге (2013)
Фирсов А. - Б. Г. Луцкой – создатель уникальных колес для самолетов, автомобилей и "летающих тарелок" (2013)
Ільченко М. - Генеральний конструктор першої в світі системи протиракетної оборони (2013)
Анотації (2013)
Масюк Н. П. - Chlorodendrophyceae class. nov. (Chlorophyta, Viridiplantae) у флорі України. ІІ. Рід Tetraselmis F. Stein, Ліліцька Г. Г. (2006)
Зеленко С. Д. - Нові та рідкісні для ліхенобіоти України види лишайників (2006)
Андріанова Т. В. - Анаморфні гриби рослинних угруповань Новгород-Сіверського Полісся, Голубцова Ю. І. (2006)
Войтюк С. О. - Морфологічні особливості Leveillula helichrysi Heluta et Simonian (Erysiphales) та місце виду в системі роду, Гелюта В.П. (2006)
Безусько Л. Г. - Палінологічна характеристика відкладів енеоліту багатошарового поселення Раздольне (Донецька область, Україна), Безусько А. Г., Мосякін С. Л., Котова Н. С. (2006)
Цимбалюк З. М. - Морфологічні особливості пилкових зерен представників роду Plantago L. s.l. (Plantaginaceae Juss. s. str.) флори України (2006)
Оптасюк О. М. - Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України (2006)
Горб О. В. - Будова, механічні властивості та сила відриву гачків, що вкривають поверхню плодів Galium aparine L. (2006)
Васюк В. А. - Фітогормони осьових органів проростків кукурудзи в гетеротрофний період росту, Веденічева Н. П, Генералова В. М., Мартин Г. І., Мусатенко Л. І. (2006)
Колупаєв Ю. Є. - Вплив саліцилової кислоти і фітогормонів на теплостійкість сім'ядолей Cucumis sativus L. у зв'язку зі зрушеннями прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, Мусатенко Л. І., Косаківська І. В., Карпець Ю. В. (2006)
Коршиков І. І. - Аналіз генетичної спорідненості реліктових популяцій Pinus sylvestris var. cretacea Kalenicz. ex Kom. в Україні, Мудрик О. А., Ліснічук А. М., Великоридько Т. І. (2006)
Черінько П. М. - Робоча нарада МАБ ЮНЕСКО "Роль еко-мережі Полісся в забезпеченні сталого розвитку регіону", Фіцайло Т. В., Якушенко Д. М. (2006)
Петрус Ю. Ю. - Василь Іванович Комендар (до 80-річчя від дня народження), Кіш Р. Я., Андрик Є. Й., Санісло Я. П., Мигаль А. В., Будніков Г. Б., Гамор А. Ф., Крч Х. Л., Сабадош В. І. (2006)
Косаківська І. В. - Андрій МихайшловичГродзінський (до 80-річчя від дня народження) (2006)
Терещенко О. М. - Моєму батькові - Миколі Івановичу Рубцову 100 років (2006)
Колектив кафедри фізіології та екології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Олександр Володимирович Брайон (11.12.1936-10.05.2003) (2006)
Протопопова В. В. - Монографія про кенофіти Польщі, Шевера М. В. (2006)
До 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова (2013)
Коваленко В. М. - Оцінка внутрішньошлуночкової диссинхронії в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Даниленко О. О. (2013)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика хворих на ішемічну хворобу серця залежно від інсерційно­делеційного поліморфізму гена ангіотензинперетворювального ферменту, Яковлева Л. М. (2013)
Шумаков В. А. - Сахарный диабет у больных острым инфарктом миокарда: клинико-биохимические и функциональные характеристики, Малиновская И. Э., Терешкевич Л. П., Волошина О. В., Крячок Т. А., Готенко И. А., Кисилевич Л. Ф. (2013)
Демиденко Г. В. - Активність апеліну в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: вікові та гендерні особливості, Ковальова О. М. (2013)
Свіщенко Є. П. - Нефропротекторні та урикозуричні ефекти лозартану в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Міщенко Л. А., Безродний В. Б., Матова О. О., Мхітарян Л. С., Євстратова І. Н. (2013)
Давыдова Ю. В. - Оценка уровня мозгового натрийуретического пептида у беременных с сердечной недостаточностью на фоне врожденных пороков сердца, Воронков Л. Г., Апресова К. Г., Чибисова И. В., Лиманская А. Ю., Мокрик А. Н., Огородник А. А., Бутенко Л. П. (2013)
Сычев О. С. - Эхокардиографические предикторы дисфункции ушка левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, Бородай А. А. (2013)
Логвінов Я. М. - Інформативність нових ехокардіографічних маркерів тромбоутворення у вушку лівого передсердя у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Предикторы сохранения синусового ритма через 6 месяцев после кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий, Икоркин М. Р., Бородай А. А. (2013)
Дзяк Г. В. - Применение комбинированного препарата глюконовой кислоты в сочетании с амиодароном для восстановления синусового ритма при фибрилляции предсердий, Ханюков А. А. (2013)
Исаева А. С. - Сердечно-сосудистый риск и его связь с гормональным статусом у пациенток в период перименопаузы, Мартыненко А. В., Волков В. И. (2013)
Шевчук С. В. - Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих з антифосфоліпідним синдромом, Сегеда Ю. С. (2013)
Ядловский О. Е. - Влияние нового неопиоидного анальгетика пиродазола на состояние центральной гемодинамики у крыс, Бухтиарова Т. А. (2013)
Liew R. - Альманах-2013: порушення серцевого ритму та кардіостимуляція (2013)
Кожухов С. М. - Європейський конгрес кардіологів – 2013 (2013)
Титул, Содержание (2009)
Дейнека В. С. - Идентификация теплофизических характеристик пластин, Вещунова Н. А. (2009)
Гладкая Ю. А. - О решении несамосопряженной задачи Штурма – Лиувилля методом аппроксимации характеристической функции, Подласов Е. С., Харрисон Д. А. (2009)
Стоян В. В. - О среднеквадратическом обращении одной дифференциальной модели нелинейного пространственно-временного процесса с непрерывно определенными внешнединамическими возмущениями (2009)
Тульчинский П. Г. - Трассирование луча по конечноразностной двумерной сейсмической модели (2009)
Атоев К. Л. - Моделирование влияния системных рисков на устойчивое развитие общества, Пепеляев В. А. (2009)
Скопецкий В. В. - Приближенное решение для нелинейной дифференциальной модели фильтрующих грунтов, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2009)
Николаевская Е. А. - Решение задачи взвешенных наименьших квадратов с симметричной положительно полуопределенной матрицей, Химич А. Н., Яковлев М. Ф. (2009)
Парасюк И. Н. - Нечеткие потенциалы и вопросы их применения в алгоритмах распространения доверия на байесовских сетях, Костукевич Ф. В. (2009)
Белоус М. В. - Подсистема ввода и редактирования геометрической информации пространственных слоистых тел информационной технологии НАДРА-3D, Дейнека В. С. (2009)
Крак Ю. В. - Информационная технология для автоматического чтения по губам украинской речи, Бармак А. В., Тернов А. С. (2009)
Никитенко Л. Л. - Исследование критерия стойкости при пассивных атаках (2009)
Гупал Н. А. - Применение байесовской процедуры распознавания для прогнозирования динамики курсов акций, Матусов Ю. П. (2009)
Каленчук-Порханова А. А. - Наилучшая чебышевская аппроксимация для сжатия численной информации, Вакал Л. П. (2009)
Грабова Н. И. - Математические модели гипометаболизма как механизма стабилизации функционального состояния организма человека, Онопчук Ю. Н., Портниченко В. И. (2009)
Яненко В. М. - Моделирование рисков возникновения разных форм гемобластозов, Денисюк В. Н., Рыхтовский В. О., Яненко Н. В., Белявина Л. В. (2009)
Гуляницкий Л. Ф. - Гибридная метаэвристика, основанная на оптимизации муравьиными колониями и Н-методе, Сиренко С. И. (2009)
Парасюк И. Н. - Размытый алгоритм метода вектора спада для решения оптимизационных задач на выборках, Каспшицкая М. Ф. (2009)
Троян С. С. - "Зміна парадигм” у сучасній історіографії: орієнталізм і постколоніальний дискурс (2012)
Долід В. В. - Теоретичні засади та проблемні питання визначення сутності категорії "постколоніалізм") (2012)
Шеретюк Р. М. - Становище Греко-Уніатської Церкви напередодні поділів Речі Посполитої (2012)
Прищепа О. П. - Бібліотеки навчальних закладів у поширенні книжок в освітньо-культурному просторі повітових міст Правобережної України та їх книжковий репертуар (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Приймак О. М. - Соціальні портрети південноукраїнського селянства кінця ХІХ – початку ХХ століть (2012)
Доброчинська В. А. - Повернення із забуття: життя і діяльність Надії Шульгиної-Іщук (1888–1979 рр.) (2012)
Журавльова С. П. - Торгівля України з державами Сходу в 20-х роках ХХ ст. (2012)
Бабенко Л. Л. - Спецоперації радянських органів держбезпеки по ліквідації церковно-релігійного підпілля у 1930-х – на початку 1950-х років (2012)
Білан С. О. - Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва у 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Ночовний О. В. - Роль постійних комісій у діяльності Верховної Ради Української РСР (2012)
Бородинська Л. І. - Соціальна та просвітницька діяльність протестантів-українців у середовищі слов’янських народів у 40 роках ХХ ст. (2012)
Карпухіна Т. О. - Динаміка процесу депортації українців з Польщі (1944–1946 рр.) (2012)
Заглинська Л. В. - Історико-економічні аспекти формування засад ринкового господарства в Україні в 90-ті роки ХХ ст., Гоголь Т. В. (2012)
Круглик К. - Релігійні практики в системі світоглядних пріоритетів православних віруючих (2012)
Білявцева О. В. - Свято-Троїцький Межирицький та Свято-Успенський Гощанський чоловічі монастирі у контексті духовно-культурного розвитку Рівненщини (2012)
Шмид О. П. - Поляки на Волині: поміщицько-селянська колонізація ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Цецик Я. П. - Роль монархічних політичних структур у посиленні напруги в сфері міжнаціональних відносин у Волинській губернії на початку ХХ століття (2012)
Бернацький В. Р. - Сектантський рух на Волині–Житомирщині у 1920-х рр.: сфери впливу і проблема ідентифікації (2012)
Давидюк Р. П. - Еволюція національно-демократичного руху на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Вавринюк А. А. - Osadnictwo wojskowe i jednostki Wojska Polskiego na Wołyniu w latach 1920 – 1939 (2012)
Якуніна К. І. - Порівняльна характеристика сектантського руху на Волині та Житомирщині у 1940–1970-х рр. (2012)
Абрамчук К. П. - Особливості німецької політики набору та примусової депортації робітників з території Волинської області (1941 – 1945 рр.) (2012)
Михальчук Р. Ю. - Антисемітизм легальної преси Рівненщини (1941-1943 рр.): євреї у світовій історії (2012)
Данильчук В. Р. - Остарбайтери як об’єкт репресій радянської влади (2012)
Булига І. І. - Протестантські конфесії і державна влада на Волині (1944-1945 рр.) (2012)
Романюк М. - Боротьба органів радянської влади проти підпілля ОУН та відділів УПА Золочівської округи (1944-1946) (2012)
Ісічук Т. - Загальні риси і тенденції розвитку протестантизму на Рівненщині (друга половина 40–50 років ХХ ст.) (2012)
Ворон О. П. - Християнські конфесії на Рівненщині у 50-70-х роках ХХ століття, Ворон О. П. (2012)
Ларькіна Л. М. - Особливості реалізації положень законодавства щодо діяльності комісій сприяння на прикладі Волинської області (2012)
Виткалов С. В. - З історії Волинського образотворення (2012)
Прищепа Б. А. - Основні результати археологічних досліджень Волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 рр. (2012)
Кузьма Т. М. - Проблемні аспекти історії Латинської Америки в контексті колоніальної політики європейських держав середини ХІХ ст. (2012)
Постоловський Р. М. - Інститути парламентаризму і політичних виборів як чинники еволюції демократичних традицій чеського суспільства (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Валюх Л. І. - Позиція ліберального уряду Гладстона щодо німецької колоніальної експансії у Східній Африці (1884 – 1885 рр.) (2012)
Священко З. В. - Питання удосконалення системи управління селянами у проекті аграрної реформи Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2012)
Бундак О. А. - Реанімація чи створення Всеросійського Селянського Союзу в 1917 році (2012)
Невинна Г. Я. - "Німецьке питання” у зовнішній політиці Фінляндії в 30-ті рр. ХХ століття (2012)
Самсонюк Т. М. - Польська військова розвідка напередодні та під час першого етапу Другої світової війни (1938–1941 рр.) (2012)
Каплюк О. В. - Чеський та словацький легіон у складі Війська польського (2012)
Лесняк В. Ю. - Політико-правовий статус Кортесів у системі влади франкістської Іспанії (1939–1975) (2012)
Маслова И. И. - Уроки "восточного похода” Гитлера в оценках идеологов нацизма и генералов вермахта (2012)
Пилипович Т. - Українці-вояки Армії генерала Андерса (2-го Польського корпусу) в битві під Монте–Кассіно (2012)
Дубей В. І. - Вплив міжнародних організацій на координацію міжнародних автомобільних перевезень в Європі (2012)
Десятничук І. О. - Особливості рефрмування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика (2012)
Філіпчук І. - "Празька весна” Йосифа Смрковського (2012)
Слесаренко А. В. - Проблемні аспекти розвитку "паралельної культури” в Чехословаччині (1970–1980-ті роки) (2012)
Санжаревський О. І. - Воєнно-політичний аспект становлення взаємин Республіки Білорусь та НАТО в першій половині 90-х рр. ХХ століття (2012)
Motyka M. - Zmiany kulturowe wobec substancji psychoaktywnych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (2012)
Грипич С. Н. - Таємниці бібліотеки Ярослава Мудрого: історичний аспект (2012)
Шугаєва Л. М. - Формування духовного християнства як складної конфесійної спільноти православного кореня (2012)
Казначеєва Л. М. - Волинське дворянське зібрання: історіографії проблеми (2012)
Савчук П. О. - Всесвітня і вітчизняна історія у творчості Тараса Шевченка (2012)
Шатрова М. Б. - Історіографія становлення та розвитку видавничої справи України в галузі образотворчого мистецтва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Плюта Н. В. - Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці кінець ХІХ – початок ХХ століття: історіографія проблеми (2012)
Michalski M. A. - Rola religii w kształtowaniu osobowości – charakteru w myśli pedagogicznej Witołda Rubczyńskiego (2012)
Постельжук О. П. - Українська історіографія діяльності Західноукраїнських угодовських партій та організацій міжвоєнної Польщі (2012)
Гарматны В. - Гістарыяграфія аграрнай палітыкі польскіх улад на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. (2012)
Трачук Л. - Еволюція бібліографічного інформування: історіографічний аспект (2012)
Гуменюк Т. І. - Особливості розвитку літературного процессу західних областей УРСР протягом 1944 – 1985 рр.: історіографічні оцінки (2012)
Надольська В. В. - Інформатизація архівної галузі в пострадянських країнах: здобутки і проблеми (2012)
Киридон А. М. - Державно-церковні відносини в Україні: теоретико-методологічна рефлексія (2012)
Баханова С. С. - Західноукраїнська Народна Республіка у сучасних шкільних підручниках з історії (2012)
Ярмоленко М. І. - Соціокультурні особливості функціонування польської мови в незалежній Україні (2012)
Давидюк Р. П. - Українське питання і політика прометеїзму Другої Речі Посполитої (Рец.: Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921-1939 рр.) / Володимир Комар. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 360 с.) (2012)
Троян С. С. - Проекти націотворення в компаративному історичному дискурсі (Рец.: Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття / Юрій Сергійович Земський. – Хмельницький, 2011. – 350 с.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, Содержание (2009)
Богаенко В. А. - Анализ компьютерных схем метода базисных матриц, Кудин В. И., Скопецкий В. В. (2009)
Дейнека И. В. - Идентификация параметров осесимметричной задачи напряженно-деформированного состояния составного цилиндра (2009)
Семчишин Л. М. - Клетковые алгоритмы для систем линейных алгебраических уравнений с блочными элементами в моделях В. Леонтьева (2009)
Белоус М. В. - Интерфейсы пользователя подсистемы ввода и редактирования геометрической информации пространственных слоистых тел информационной технологии НАДРА-3D, Дейнека В. С. (2009)
Глазов В. А. - Управление знаниями при построении моделей обобщенных динамических систем, Петрухин В. А. (2009)
Ершов С. В. - Принципы построения нечетких мультиагентных систем в распределенной среде (2009)
Буров В. А. - Исследования методов помехоустойчивого кодирования информации для систем микроспутника, Зинченко В. П., Зинченко С. В., Резаи В., Каминская О. О., Шевчук Б. М. (2009)
Скукис А. Е. - Программная система поддержки процессов интеллектуального анализа больших массивов данных (2009)
Мелащенко А. О. - Взаимное преобразование спецификаций XML и ASN.1 (2009)
Фальфушинский В. В. - Реализация моделей хранилища в семействе кластерных комплексов Инпарком (2009)
Бигдан В. Б. - Особенности реализации методов интеллектуального анализа результатов имитационных экспериментов (2009)
Кудин В. И. - О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем, Ляшко С. И., Оноцкий В. В. (2009)
Балабанов А. С. - О логике независимости каузальных диаграмм (2009)
Быць А. В . - Упрощенное представление пространственной структуры белка в виде карты контактов (2009)
Гуляницкий Л. Ф. - Моделирование и оптимизация внешнего государственного долга Украины, Сиренко С. И. (2009)
Капустян В. Е. - Асимптотики ограниченных оптимальных управлений для векторных сингулярно возмущенных параболических периодических задач в критическом случае, Лазаренко И. С., Фартушный И. Д. (2009)
Кондрук Н. Э. - Некоторые применения кластеризации критериального пространства для задач выбора, Маляр Н. Н. (2009)
Парасюк И. Н. - О решении комбинаторной много-критериальной оптимизационной задачи нечетким методом вектора спада, Каспшицкая М. Ф. (2009)
Шило В. П. - Подходы к решению задачи раскраски графа (2009)
Авер'янов В. - Необхідність удосконалення деяких нових дефініцій у Кодексі адміністративного судочинства України (2010)
Мурашин Г. - Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення, Мурашин О. (2010)
Демченко С. - Проблеми підвищення ефективності господарського судочинства (2010)
Ященко В. - Про предметність філософії права як науки і навчальної дисципліни, Щуровський А. (2010)
Сердюк О. - Соціальна ефективність як аспект оцінювання діяльності в сфері протидії злочинності: теоретичні проблеми (2010)
Середа Г. - Процесуальна незалежність державного обвинувача (2010)
Підюков П. - Кримінальне судочинство та його перша стадія: теоретичний і практичний аспекти відповідно до національного нормотворення та проекту КПК України, Конюшенко Я. (2010)
Матіос А. - Проблеми розміщення та використання валютних резервів української держави, Ковальчук А. (2010)
Якимчук Н. - Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів (2010)
Розвадовський Б. - Антикорупційне законодавство: проблеми інституційного забезпечення протидії корупції (2010)
Бурбика М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2010)
Матвієць А. - Організація роботи прокуратури району (міста) з представництва в суді інтересів держави у галузі земельних відносин (2010)
Одайник Б. - Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 298 КК України, від суміжних злочинів (2010)
Палюх А. - Формування внутрішнього переконання старшого слідчо-оперативної групи під час розслідування особливо складної кримінальної справи (2010)
Туманян К. - Проблемы предупреждения коррупции в Республике Армения (публікується російською мовою) (2010)
Гаман-Голутвина О. - Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт (публікується російською мовою) (2010)
Пастернак Ю. - Проблеми кримінально-процесуального доказування в діяльності суб'єктів публічного обвинувачення (2010)
Дьоміна С. - Уточнення диспозиції ст. 201 Кримінального кодексу України як вимога часу (2010)
Дерев'янко М. - Деякі аспекти напрацювання та прийняття Екологічної Конституції Землі (2010)
Козьяков Д. - Масова інформація в мережі Інтернет: правові аспекти (2010)
Хроніка міжнародних зв’язків (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей (2010)
Захарченко В. Ю. - Удосконалення законодавства у сфері протидії корупції в Україні (2013)
Азаров М. Ю. - Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (2013)
Брисковська О. М. - Легалізація автотранспортних засобів, здобутих злочинним шляхом, організованими злочинними групами на сучасному етапі, Осауленко О. А. (2013)
Гега П. Т. - Сутність протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство), Пустовіт В. А. (2013)
Козаченко О. І. - Щодо визначення шляхів удосконалення взаємодії оперативних підрозділів УВП та підрозділів БОЗ (2013)
Мишко В. В. - Деякі проблемні питання проведення першочергових оперативно-розшукових заходів при вчиненні злочину організованою злочинною групою (2013)
Мовчан А. В. - Застосування сучасних технологій для вирішення завдань оперативного розпізнання терористичних загроз (2013)
Невзоров І. Л. - Щодо перспектив застосування домашнього арешту в ході розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами (2013)
Рогозін С. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження економічної злочинності (2013)
Скулиш Є. Д. - Контрабандний транзит наркотиків через територію України: стан, загрози та напрями протидії (2013)
Федосов Е. В. - Узагальнена класифікація організованих злочинних угруповань (2013)
Юрченко О. М. - Актуальні питання реформування МВС України (2013)
Балонь А. Б. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: поняття, ознаки, значення (2013)
Бєлкін М. Л. - Адміністративний прецедент як чинник обмеження корупції, Бєлкін Л. М. (2013)
Пустовіт В. А. - Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії (2013)
Цимбалюк В. І. - Превентивні заходи боротьби з корупцією в органах державної влади України, Фурманчук Є. В. (2013)
Асадчих О. М. - Особливості характеристики злочинних груп, які вчиняють крадіжки з дачних будинків (2013)
Бобрицький Л. В. - Роль Ради національної безпеки і оборони України у правовому регулюванні надзвичайних адміністративно-правових режимів (2013)
Бойко О. Є. - Окремі питання здійснення досудового розслідування щодо суддів (2013)
Волинець В. В. - Профілактика дитячої та підліткової злочинності органами внутрішніх справ, як складова протидії організованій злочинності (передовий досвід) (2013)
Горбачевський В. Я. - Окремі особливості досудового розслідування кримінальних проваджень про умисні вбивства, Топчій В. В. (2013)
Гуменюк М. М. - Юридичні ознаки відмежування суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтею 446 "Піратство” Кримінального кодексу України, від злочинів із суміжними складами (2013)
Кислий А. М. - Актуальні питання організації відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю (2013)
Корольчук В. В. - Актуальні питання запобігання транснаціональній злочинності (2013)
Матохнюк Д. Б. - Застосування погроз і фізичного насильства організованими злочинними групами при кримінальному провадженні (2013)
Погорецький М. А. - Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями, Коровайко О. І. (2013)
Сервецький І. В. - Щодо реформування структури ОВС, Сапрун О. В. (2013)
Сергєєва Д. Б. - Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України (2013)
Сивухін В. С. - Конституційні засади транскордонного доступу як форми міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою кіберзлочинністю (2013)
Слободян Я. І. - Методики проведення судових експертиз: проблемно-орієнтувальний аналіз (2013)
Сухачова І. О. - Прокурорський нагляд за допустимістю доказів, отриманих за матеріалами оперативно-розшукової діяльності (2013)
Тесленко В. І. - Становлення національної системи фінансового моніторингу та її роль у боротьбі з організованою злочинністю (2013)
Ткаченко В. В. - До питання про мінімальний вік суб’єкта вчинення терористичного акту, Кузьмін С. А., Шамара О. В. (2013)
Шепетько С. А. - Міжнародний досвід протидії транснаціональній організованій злочинності, Шваґер Ю. І. (2013)
Березовська І. Р. - Питання реформування законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України (2013)
Бєляков К. І. - Правопорушення в інформаційному секторі національної безпеки як крайня форма конфліктної ситуації (2013)
Гавловський В. Д. - Щодо відслідковування осіб із використанням соціальних мереж (2013)
Гіда О. Ф. - Щодо основних засад формування державної інформаційної політики (2013)
Горова С. В. - До питання мережевих технологій в суспільному розвитку (2013)
Шеломенцев В. П. - Основні напрями і суб’єкти забезпечення кібернетичної безпеки України (2013)
Бондар С. В. - Особливості міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності (2013)
Олійник Ю. Я. - Європейський досвід запобігання організованої злочинності, Середа Т. М. (2013)
Діяльність підрозділів оперативної служби МВС України: теорія та практика (2013)
Титул, Содержание (2010)
Гладкий А. В. - Об устойчивости явной трехслойной разностной схемы для уравнения типа Шредингера, Гладкая Ю. А. (2010)
Горбачук В. М. - Калибровка модели вычисляемого общего равновесия, Русанов И. А. (2010)
Дейнека В.С. - Идентификация параметров задачи термоупругого состояния полой сферы (2010)
Пепеляева Т. В. - О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг (2010)
Белоус М. В. - Использование программного комплекса НАДРА-3D для моделирования регионального режима фильтрации воды, Дейнека В. С. (2010)
Бойко Т. Н. - Практическая устойчивость развивающихся динамических систем (2010)
Гудыма А. В. - Особенности реализации информационной системы расчетов объема межбюджетных трансфертов (2010)
Лавренюк С. И. - Оценивание производительности GRID-систем с помощью операционного анализа, Лавренюк А. Н., Грипич Ю. А. (2010)
Мелащенко А. О. - Механизм EINVOCING в Украине (2010)
Терещенко А. Н. - Оптимизация метода Монтгомери за счет использования однословных умножений по однословному модулю (2010)
Веревка О. В. - Ярусный подход к представлению байесовских сетей, Парасюк И. Н. (2010)
Гупал Н. А. - Применение аппарата байесовских сетей для анализа рынка валют, Ржепецкий С. С. (2010)
Катеринич Л. А. - О некоторых формальных моделях разработки нейросетевых алгоритмов в системе Гомеопат (2010)
Лазебная Т. А. - Аналитическое исследование модели гуморальной иммунной реакции на антиген (2010)
Гавриленко А. С. - Разработка алгоритма синтеза систем для решения задач классификации сигналов (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - Моделирование свертывания протеина в пространстве, Рудык В. А. (2010)
Капустян В. Е. - Соленоидальные управления в коэффициентах нелинейных эллиптических краевых задач, Когут О. П. (2010)
Семенов В. В. - Методы градиентного типа решения задач векторной оптимизации (2010)
Шило В. П. - Адаптивная выигрышная стратегия для проблемы двух конвертов, Рощин В. А. (2010)
Титул, Содержание (2010)
Горбачук В. М. - Регулирование монополии при асимметричной информации, Русанов И. А. (2010)
Богаенко В. А. - Алгоритмы решения трехмерных релаксационных задач фильтрационной консолидации с учетом осмотических процессов (2010)
Дейнека В. С. - Анализ с помощью суперкомпьютеров СКИТ упругого изменения НДС слоистого грунтового массива, ослабленного подземным туннелем, Белоус М. В. (2010)
Атоев К. Л. - Информационная система для поддержки принятия решений при проведении реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Пепеляев В. А. (2010)
Пепеляев В. А. - Метод поиска оптимальных планов проведения выборочного обследования, Голодникова Н. А., Левашко Т. П. (2010)
Лавренюк С. И. - Автоматическое построение числовых прогнозов, Перевозчикова О. Л., Тульчинский В. Г., Харченко А. В. (2010)
Парасюк И. Н. - Моделе-ориентированная архитектура нечетких мультиагентных систем, Ершов С. В. (2010)
Хорозов О. А. - Использование XBRL для формирования информационного ресурса (2010)
Колодяжный В. М. - Квадратурная формула асимптотического типа для сферы и поверхностей вращения, Лисин Д. А., Рвачев В. А. (2010)
Назаренко Е. В. - Линейная интерполяция функций многих переменных, Фесун Т. М. (2010)
Баранов И. А. - Параллельный алгоритм PWBC1 (2010)
Парасюк И. Н. - Об одном эффективном алгоритме распространения вероятностей в нечетких байесовских сетях доверия, Костукевич Ф. В. (2010)
Рясная И. И. - Метод нечеткой кластеризации (2010)
Вагис А. А. - Процедура распознавания на байесовских сетях (2010)
Быць А. В. - Использование карт Рамачандрана и биофизических фильтров при предсказании пространственной структуры белков (2010)
Градинар И. П. - Приближенный алгоритм решения задачи нахождения максимального независимого множества вершин графа (2010)
Капустян В. Е. - Оптимальная стабилизация распределенным управлением решений параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями, Лазаренко И. С. (2010)
Лебедева Т. Т. - Условия устойчивости векторных целочисленных задач поиска решений, оптимальных по Смейлу, Сергиенко Т. И. (2010)
Заплетніков І. М. - Спектральний аналіз шумових характеристик збивальної універсальної кухонної машини, Кіріченко В. О., Трубієва І. Є. (2014)
Кудрявцев В. М. - Застосування нетрадиційних методів для обробки гідробіонтів, Парамонова В. А., Голоядов О. А. (2014)
Соколов С. А. - Математичне моделювання температурної гетерогенності у камерах високого тиску, Селезньова Ю. А. (2014)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування доцільності використання ферментних препаратів у технологіях переробки рослинної пектиновмісної сировини, Слащева А. В., Іващенко М. В. (2014)
Гніцевич В. А. - Моделювання амінокислотного та жирнокислотного складу м’ясних фаршів з напівфабрикатом на основі печериць та насіння гарбуза, Слащева А. В., Чехова Н. С. (2014)
Ільдірова С. К. - Використання сухої картопляної добавки в технології виробництва дріжджового напівфабрикату, Сімакова О. О., Попова С. Ю. (2014)
Колесникова М. Б. - Закономірності впливу кислотного гідролізу на формування крохмальних клейстерів у технології солодких соусів, Андреєва С. С. (2014)
Коршунова Г. Ф. - Доцільність використання борошна з біоактивованих бобів нуту в технології виготовлення борошняних виробів, Саєнко Р. І. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Роль хлібобулочних виробів у формуванні здоров’я людини та способи покращення їх якості шляхом застосування фітодобавок, Новічкова Т. П., Кожевнікова В. О. (2014)
Сабіров О. В. - Розробка технології виробництва прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки, Малякова Г. І. (2014)
Хомич Г. П. - Дослідження хімічного складу плодів хеномелесу і використання його в соковому виробництві, Ткач Н. І., Левченко Ю. В. (2014)
Юдіна Т. І. - Обґрунтування вибору стабілізаторів у рецептурі молочних коктейлів на основі сколотин (2014)
Левіт І. Б. - Реологічні характеристики як відображення технологічних та споживчих властивостей м'ясо-молочних напівфабрикатів, Сукманов В. О., Афенченко Д. С. (2014)
Пільненко А. К. - Аналіз нормальної складової швидкості різання та коефіцієнта ковзання леза дискового ножа при коливальному способі подачі продукту (2014)
Ветров В. М. - Обґрунтування параметрів технології білкового продукту та комплексна оцінка його якості (2014)
Топольник В. Г. - Моделювання процесів готельного господарства на прикладі готелю "Централь" м. Донецька, Ракова К. В. (2014)
Григоренко О. М. - Ризики нераціонального харчування та наукові методи оцінювання якості xарчових продуктів у сфері ресторанного господарства (2014)
Кузьмин О. В. - Використання 1Н ЯМР-спектроскопії в процесі створення горілки (2014)
Стеблянко В. Г. - Класифікація і розв’язання конструктивних площинних задач з нарисної геометрії, Жданов І. В. (2014)
Титул, Содержание (2011)
Дейнека В. С. - Численное решение обратных краевых задач осесимметричного деформирования длинного толстого полого цилиндра, Аралова А. А. (2011)
Вагис А. А. - Симметрия в записи генетической информации в ДНК, Гупал Н. А. (2011)
Гладкий А. В. - О моделировании звуковых полей явным разностным методом, Гладкая Ю. А., Забабурина Я. В. (2011)
Парасюк И. Н. - О реализации информационной технологии вероятностного моделирования состояний сложных систем на базе нечетких сетей доверия, Костукевич Ф. В. (2011)
Садыгов А. Б. - Создание математических моделей и методов решения задач оперативного управления в чрезвычайных ситуациях (2011)
Пепеляев В. А. - Оптимизация структуры сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности Украины, Голодникова Н. А. (2011)
Белоус М. В. - Подсистема триангуляции слоистых тел программного комплекса Надра-3D, Дейнека В. С. (2011)
Гудыма А. В. - Информационная система расчетов по формуле распределения объема межбюджетных трансфертов: текущие возможности и пути развития (2011)
Ершов С. В. - Трансформационный подход к разработке адаптивных интеллектуальных агентов на основе нечетких схем переходов (2011)
Кожаев В. В. - Использование декларативного подхода для каркаса двумерных игр (2011)
Кошкина Н. В. - Анализ безопасности систем цифровых водяных знаков (2011)
Литвин О. Н. - Приближение разрывной функции двух переменных с помощью разрывных сплайнов двух переменных (прямоугольные элементы), Першина Ю. И. (2011)
Мелащенко А. О. - Формат долгосрочного хранения электронных документов, Перевозчикова О. Л., Скарлат Е. С. (2011)
Скобелев В. Г. - Об одном семействе суперпозиций перестановок (2011)
Баранов И. А. - Метод построения базиса краевых задач дифференциальных уравнений для применения вариационных методов (2011)
Гавриленко А. С. - Применение алгоритмов синтеза оптимальных систем классификации для решения некоторых задач распознавания сигналов (2011)
Колодяжный В. М. - Устранение низкоамплитудных двигательных артефактов в электрокардиограмме, Тулякова Н. О. (2011)
Провотар Т. М. - Уравновешенные 2D-разбиения графов, Протасова К. Д. (2011)
Шило В. П. - Приближенное решение задачи нахождения максимального ρ-плотного множества вершин графа, Рощин В. А., Градинар И. П. (2011)
Губочкін М. - Парадокси історичної пам’яті:кропивнянський полковник Филон Джеджалій (2014)
Бех М. - Історичний розвиток "околичної" шляхти села Бехи Коростенського району Житомирської області: формування соціально-культурних особливостей (XV – поч. XX ст.) (2014)
Соловйова Т. - Суконне виробництво Волинської губернії у першій чверті ХІХ століття, Ткаченко О. (2014)
Колибенко О. - "Шукання" Гната Стеллецького: тонка межа між "подвижником" і "шкідником", Колибенко О. (2014)
Лисенко А. - "Шлях у революцію" Пилипа Кузьмовича Миронова (2014)
Молоткіна В. - Радіо та кіно як засоби впливу влади на суспільство в Україні 1920-і рр. (2014)
Висовень О. - Релігійна та правозахисна діяльність Георгія Петровича Вінса (1928-1998) (2014)
Логвинюк Т. - Журнал "Наука і суспільство" в духовному житті України радянської доби (2014)
Хмельницька Л. - Ренесансна статуарна та рельєфна пластика: витоки та ґенеза становлення (2014)
Ткаченко В. - "Історія села Андруші (стислий, короткий нарис)" (з рукописної спадщини Дмитра Косарика – письменника та літературознавця), Горбовий О. (2014)
Демуз І. - Історичне товариство Нестора-Літописця: сучасний досвід студіювання проблеми (2014)
Ставицька А. - Київський та Одеський археологічні інститути: джерельна база та історіографія (2014)
Павлик О. - "Археологічний літопис Південної Росії" в листуванні Миколи Біляшівського та Федора Вовка (2014)
Сіропол В. - Дослідження праць про діяльність підрозділів медичної служби Червоної Армії у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. на сучасному етапі (2014)
Прядко О. - Територіальна геральдика козацьких сотень Переяславського полку, Прядко Т. (2014)
Товкун Л. - Внесок видатного українського гігієніста О. В. Корчака-Чепурківського у становлення і розвиток земської санітарної медицини Молдови (1891 - 1897 рр.) (2014)
Коцур Н. - Пріоритетні наукові напрями професора М. А. Кудрицького в галузі шкільної гігієни і фізичного виховання (1919 - 1929 рр.) (2014)
Козій Т. - Науково-дослідна діяльність Михайла Васильовича Клокова у Харківському державному університеті (1915 - 1941 рр.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Фомичев П. А. - Уточнение изгибающих моментов по крылу самолета с учетом данных летных измерений, Мандзюк С. Ф., Клепцов В. И. (2013)
Гагауз П. М. - Влияние структурных ограничений в задачах оптимизации композитных конструкций (2013)
Андреев А. В. - Технологические аспекты применения пленочных связующих при создании конструкций из композиционных материалов пассажирских и транспортных самолетов, Демиденко З. Н., Андреева В. А. (2013)
Гаврилко В. В. - Технологические приемы обработки вспененных материалов для трехслойных конструкций беспилотных сверхлегких летательных аппаратов (2013)
Сушко А. Л. - Метод расчета обтекания телесной мотогондолы с учетом реактивной струи от двигателя (2013)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в цилиндрическом образце материала с двумя параллельными цилиндрическими, Танчик Е. А. (2013)
Иванова О. А. - Новый метод нахождения ядра интегрального уравнения в обратной задаче об определении характеристик (2013)
Мощенок В. И. - Современные методы определения химического состава сталей и сплавов на основе цветных металлов, Дощечкина И. В., Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Филиппов А. С., Брага Е. В. (2013)
Лось А. В. - Моделирование условий взаимодействия основных элементов подвижного узла при кососимметричном его нагружении (2013)
Сорокин В. Ф. - Уровни концентрации технологического воздействия при механической обработке моноколес компрессорови турбин газотурбинных двигателей, Тернюк И. А., Беловол А. В., Шандыба Е. В. (2013)
Сергеев С. В. - Анализ способов отделочно-упрочняющей обработки поверхности деталей ГТД свободным абразивом, Лоза Т. В., Петренко А. П. (2013)
Колесник В. В. - Формирование многокомпонентных покрытий и их воспроизведение, Колесник В. П., Абашин С. Л. (2013)
Планковский С. И. - Методика назначения режимов термоимпульсной зачистки деталей из термопластов, Мещеряков А. Н., Шипуль О. В., Малашенко В. Л. (2013)
Слюсарь Д. В. - Локальные характеристики плазмы в инверсном магнетроне с газовым анодом, секционированными катодными узлами и осевыми потоками плазмы (2013)
Сліпченко С. О. Сліпченко С. О. - Постановка наукової проблеми кваліфікації особистих немайнових правовідносин (2013)
Кріцак Ю. О. Кріцак Ю. О. - Право автора на власні дії при здійсненні авторського права на літературний твір (2013)
Карабань Я. А. Карабань Я. А. - Поняття зобов’язання за цивільним правом України (2013)
Петлеванная В. В. Петлеванная В. В. - Институт невозможности исполнения договорного обязательства в гражданском праве Украины, Российской Федерации, Франции, ФРГ, Англии и США (2013)
Лагутіна І. В. Лагутіна І. В. - Право на здорові й безпечні умови праці та "зелена" економіка (2013)
Шумило М. М. - Пенсійні правовідносини крізь призму теорії систем (вступ до проблеми) (2013)
Дмитрієва К. І. Дмитрієва К. І. - Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку та відповідність йому актів трудового законодавства України (2013)
Пожарова О. В. Пожарова О. В. - іжнародні стандарти трудових прав жінок із сімейними обов’язками та законодавство України, що закріплює відповідні права (2013)
Байло О. В. Байло О. В. - Гідність працівника як категорія трудового права (2013)
Брильова О. В. Брильова О. В. - Поняття, мета і завдання організацій роботодавців, їх об’єднань (2013)
Сергейчик В. О. Сергейчик В. О. - Визначення статусу уповноваженого економічного оператора в Україні на сучасному етапі (2013)
Малишко В. М. Малишко В. М. - Міжнародний правовий режим каперства у зовнішній політиці Англії за часів правління Єлизавети I Тюдор (1558–1603) (2013)
Кхасраві О. З. Кхасраві О. З. - Характеристика окремих етапів становлення адміністративного законодавства Курдистанського регіону Республіки Ірак (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, Содержание (2011)
Дейнека В. С. - Численное решение обратных краевых задач осесимметричного термоупругого деформирования толстого полого цилиндра, Аралова А. А. (2011)
Булавацкий В. М. - Математические модели консолидации водонасыщенных пористых сред и нагруженные дифференциальные уравнения (2011)
Дейнека И. В. - Вычислительные алгоритмы повышенного порядка точности для решения задачи термоупругости слоистой полой сферы (2011)
Лазебна Т. О. - Математичне моделювання складних теплових об’єктів, Ситніков О. В., Бобонич І. С., Савченко О. П. (2011)
Рясная И. И. - О моделировании кластеров предприятий (2011)
Стоян В. А. - Об идентификации параметров математических моделей линейных динамических систем, Сороцкая О. В. (2011)
Ершов С. В. - Метод формирования коалиций в мультиагентных системах на основе нечетких правил (2011)
Кудин А. М. - Модель оценки стойкости модулей криптографической защиты информации к криптоанализу по побочным каналам (2011)
Мелащенко А. О. - Электронная идентификация как часть информационного общества, Перевозчикова О. Л., Скарлат Е. С. (2011)
Самосенок А. С. - Методы автоматической обработки неполадок в компьютерных сетях (2011)
Скобелев В. В. - Сложность идентификации нелинейных одномерных автоматов с лагом 2 над конечным кольцом (2011)
Шевчук Б. М. - Реализация эффективной криптостойкой передачи пакетов информации в беспроводных компьютерных сетях, Завирюха Е. В., Фраер С. В. (2011)
Веревка О. В. - Учет недетерминированных свидетельств при апостериорном оценивании в нечетких байесовских сетях (2011)
Андрейчук И. И. - Распознавание фрагментов генов в ДНК (2011)
Провотар А. И. - К вопросу о квазифрактальных образованиях воды и их роли в информационных взаимодействиях, Провотар А. А., Ляшко В. И. (2011)
Горбачук В. М. - Декомпозиция для решения двухуровневой задачи, Русанов И. А. (2011)
Капустян В. Е. - Оптимальная стабилизация сосредоточенным управлением решений параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями, Лазаренко И. С. (2011)
Норкин Б. В. - О вероятности разорения управляемого процесса авторегрессии (2011)
Литвин О. Н. - Приближение функции f(x,y) суммами вида Ф0(x)Ф0(y)+…+ ФN(y), Ярмош Е. В. (2011)
Чуб И. А. - Метод решения задачи размещения в анизотропной области, Новожилова М. В. (2011)
Василевська Т. Е. - Кодекси поведінки депутатів як інструменти підтримки депутатської етики (2013)
Марушевський Г. Б. - Інституційні проблеми державного управління збалансованим розвитком в Україні (2013)
Петухова О. В. - Чинники національної спільності в демократичному українському суспільстві: аналіз та систематизація (2013)
Свистович М. Б. - Сутність та основні поняття стратегічного планування (2013)
Алцибєєв Є. А. - Наукові підходи до оцінювання у сфері державного управління в Україні (2013)
Богданович В. Ю. - Обчислювальні експерименти з оцінювання рівня етнонаціональної напруженості та можливості реалізації критичного сценарію в АР Крим, Бальбек Р. І., Литвин А. В. (2013)
Пелих А. О. - Концепції застосування військової сили в системі державної політики національної безпеки США (2013)
Книш П. В. - Інноваційні соціальні технології: поняття та перспективи використання в системі державного управління (2013)
Глущенко Ю. А. - Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного управління та місцевого самоврядування (2013)
Зозуля О. С. - Інформаційна зброя як геополітичний чинник та інструмент силової політики (2013)
Ситник Г. П. - Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою, Завгородня С. П. (2013)
Дакал А. В. - Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні (2013)
Щербина С. В. - Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки виробництва та реалізації агропродовольчої продукції (2013)
Дубич К. В. - Партнерство державного та недержавного суспільних секторів як ефективний механізм управління у сфері надання соціальних послуг у країнах Євросоюзу (2013)
Плоский К. В. - Міжнародна технічна допомога як міждисциплінарна науково-практична проблема (2013)
Савранська Г. М. - Розвиток національної моделі соціального партнерства у контексті забезпечення соціальної безпеки України (2013)
Ясько Р. О. - Актуальні проблеми державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу в гуманітарній сфері (2013)
Воронько Л. О. - Сучасний керівник у системі державної служби України: пошук оптимальної моделі (2013)
Сташенко В. Ю. - Державне управління земельними ресурсами України: історичні передумови та сучасний стан (2013)
Андреєв С. О. - Інституціоналізація центрального органу виконавчої влади України, відповідального за реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Лещенко В. В. - Державне регулювання банківської діяльності в Україні: нагляд на основі оцінки ризиків (2013)
Мишко А. М. - Державна політика розвитку морських портів України (2013)
Коваленко Т. Ю. - Принципи державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей в Україні (2013)
Полтавець В. Д. - Міжмуніципальне співробітництво у Франції. Досвід та уроки (2013)
Гладка О. М. - Академічний інкубатор інноваційного підприємництва та місцевого розвитку – шлях реалізації інноваційних проектів (2013)
Мельниченко В. І. - Безпосередня демократія як складова і чинник демократичного врядування в Україні (2013)
Онищук С. В. - Конкордатна система – модель відносин між церквою та державою (2013)
Капуловський А. В. - Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг: їх еволюція та сучасний стан (2013)
Примоленна Л. М. - Діалогова взаємодія влади з третім сектором в Україні (2013)
Титул, Содержание (2012)
Гладкий А. В. - Об исследовании одной задачи амплитудного управления, Гладкая Ю. А., Ткачук Д. В. (2012)
Ершов С. В. - Модель интеллектуальных агентов, основанная на нечеткой логике высшего типа (2012)
Ковальчук О. Я. - Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам, Русын Б. П., Чопык П. И. (2012)
Атоев К. Л. - Математическая модель управления водными ресурсами для адаптации аграрного комплекса к изменению климата, Пепеляев В. А., Садыгов А. Б. (2012)
Дейнека В. С. - Численное решение обратных задач тепло-проводности для составного цилиндра, Аралова А. А. (2012)
Дейнека В. С. - Идентификация кинетических параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов, Петрик М. Р. (2012)
Попов О. В. - Комп’ютерне дослідження достовірності розв’язків узагальненої алгебраїчної проблеми власних значень (2012)
Гришанович Т. О. - Про часову складність алгоритму розкладання графів на різних структурах даних, Провотар О. О. (2012)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка методов прогнозирования на основе эволюционных алгоритмов (2012)
Мелащенко А. О. - Імплементація первинних електронних документів, Скарлат О. С. (2012)
Панченко Б. Е. - Об алгоритме синтеза реляционного каркаса. Постановка задачи и формализация (2012)
Шевчук Б. М. - Об эффективных алгоритмах обработки, кодирования и шифрования данных на абонентских системах беспроводных сетей (2012)
Лавренюк А. М. - Оптимізація обчислень за допомогою універсального використання програми OpenCL з "векторними" та "скалярними" GPU, Лавренюк С. І. (2012)
Катеринич Л. О. - Деякі підходи до побудови систем, заснованих на знаннях, Галкін О. В. (2012)
Нечуйвитер С. Н. - Агрегация линейных регрессионных моделей и систем нечетких правил (2012)
Рясная И. И. - Об адекватности оценок конкурентоспособности на основе мультимножеств, Сенько А. Е. (2012)
Белецкий Б. А. - Моделирование внутриклеточных процессов с помощью активных частиц (2012)
Самосенок А. С. - Асимптотические свойства оценки максимального правдоподобия для гиббсовских полей (2012)
Гавриленко А. С. - Алгоритми синтезу класифікаторів у задачах розпізнавання об’єктів засобами лінійних і нелінійних оптимальних перетворень простору ознак (2012)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация задачи о минимальном вершинном покрытии k-равномерного гиперграфа (2012)
Pękala T. - Saving modernity. An aesthetic discourse (2013)
Бортникова А. - Феномен "genius loci" у природному й культурному ландшафті малої батьківщини (2013)
Вишинський С. - Царство кількості. Традиціоналістська критика науки (2013)
Ганаба С. - Методологічні можливості досвіду трансгуманітарності в дидактично-освітній діяльності (2013)
Петрушкевич М. - Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття третя (2013)
Заїка Т. - Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки (2013)
Лебідь А. - Транспозиції поняття "істина" в аналітиці мовних конструкцій: Л. Вітгенштайн та Дж. Остін (2013)
Литвин Т. - Культурна ситуація постмодерну: плюралізм як антитеза ідентичності (2013)
Сердюк К. - Тероризм як прояв конфлікту стратегій ідентичності (2013)
Артеменко А. - Топологічні аспекти соціальної ідентичності (2013)
Козловський В. - Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту (2013)
Родигін К. - Симптоми "Осені Середньовіччя" в алхімічних возіях Джеффрі Чосера (2013)
Воронюк О. - Вигнання іншого: доля божевілля та смерті в системі раціональності модерну (2013)
Мелько І. - Ідеї "онтологічної гносеології" у філософії "абсолютного реалізму Семена Франка" (2013)
Яцик І. - Культурологічна модифікація "людини на межі" або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом) (2013)
Білик Г. - Онтологічні аспекти суб’єктивності у творчому процесі (2013)
Більченко Є. - Віртуальна реальність: смерть чи переховування Бога? (2013)
Олексюк С. - Подвоюючи буття. Що формує акторську гру? (2013)
Турчин М. - Моральна самооцінка як основа самосвідомості та само ідентичності особистості (2013)
Білик Я. - Категорія "гра" у філософії Х. Ортега-і-Гассета (2013)
Даниленко М. - Ментальні підвалини релігійного світобачення Т. Шевченка (2013)
Самчук Р. - Постмодерн: плюралізація чи анігіляція ідентичності (2013)
Шевчук Д. - Політизація життя в контексті біополітики: соціально-філософський аналіз (2013)
Яковлев А. - Філософське розуміння сенсу і змісту виховання (2013)
Мазур Л. - Значення роману як "практики себе" у формуванні модерної самоідентичності особистості (2013)
Подольська Т. - Наративна ідентичність й етичні засади комунікативно-дискурсивного простору (2013)
Шитов С. - Про деякі аспекти впливу художньої культури ХХ століття на розвиток культурної ідентичності особистості (2013)
Свінціцька О. - "Espressione" та "espressiva" в лінгвістично-естетичній концепції Б. Кроче: метаморфози перекладу та інтерпретації (2013)
Янковський С. - Соціокультурні світи у динаміці сучасних соціальних трансформацій: досвід наукової рефлексії (2013)
Артеменко Я. - Авантюра ідентичності крізь почуття ressentiment (2013)
Катерина М. - Рабі Менахем-Нахум з Чорнобиля. Спроба інтелектуальної біографії (2013)
Галуйко Р. - Богослов’я іконоборців у постановах Константинопольсько-Влахернского собору 754 року (2013)
Зайцев М. - Культурологія і принципи доповнюваності (2013)
Титул, Содержание (2012)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование локально-неравновесного геоимиграционного процесса в условиях массообмена, Гладкий А. В. (2012)
Веревка О. В. - Распространение вероятностей в нечетких древовидных байесовских сетях (2012)
Пепеляев В. А. - Моделирование рыночного механизма формирования цен на услуги зернохранилищ, Голодникова Н. А. (2012)
Сенько А. Е. - Моделирование конечных нечетких структур мультимножеств (2012)
Стоян В. А. - О системе компьютерно-аналитического моделирования динамики пространственно распределенных процессов, Двирничук К. В., Ершов А. Е., Емцов А. С. (2012)
Гололобов Д. А. - Эмпирическая оценка неизвестного параметра случайного поля с непрерывным временем (2012)
Горбачук В. М. - Особенности регрессионного анализа временных рядов, Кривонос Ю. Г. (2012)
Карпюк Л. А. - Статистична термопружна рівновага двошарової М-кутної труби за її обтискання та фрикційного нагрівання, Білан Б. С. (2012)
Галкін О. В. - Динамічна зміна якості відео в залежності від ширини Інтернет-каналу (2012)
Глибовець М. М. - Создание динамической системы распространения контента с использованием протокола BitTorrent, Мельник М. О., Сидоренко М. О. (2012)
Гудима А. В. - Можливі моделі фінансового вирівнювання на шляху до оптимізації міжбюджетних відносин (2012)
Кривонос Ю. Г. - Аналітична обробка показників діяльності суб’єктів господарювання, Хорозов О. А. (2012)
Шевчук Б. М. - Эффективные методы и алгоритмы оперативного сжатия сигналов и изображений, ориентированные на построение объектных систем сенсорных сетей (2012)
Норкин Б. В. - Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании (2012)
Панченко Б. Е. - Численный анализ каркасной схемы реляционной базы данных (2012)
Литвин О. Н. - Кубатурные формулы вычисления 3D коэффициентов Фурье на классе дифференцируемых функций на основе кусочно-постоянных интерполянтов с использованием интерфлетации функций, Нечуйвитер О. П. (2012)
Артемьева М. М. - Оценка эффективности комплексного авиационного тренажера, Петрухин В. А., Цибрий К. Ю. (2012)
Гуляницкий Л. Ф. - Решение Н-методом задачи оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнами, Самусь А. В. (2012)
Михайлюк В.А. - О пороге отношения аппроксимации обобщенной задачи о выполнимости с предикатом размерности 3 (2012)
Титул, Содержание (2013)
Горбачук В. М. - Установление платы за трафик по сети связи (2013)
Благовещенская Т. Ю. - Аналитическое решение задачи математического моделирования одного локально-неравновесного изотермического геомиграционного процесса, Булавацкий В. М., Гладкий А. В. (2013)
Мелащенко А. О. - Модель еволюції діловодства, Скарлат О. С. (2013)
Парасюк И. Н. - О распространении доверия в нечетких диаграммах влияния, Костукевич Ф. В. (2013)
Петрик М. Р. - Математичне моделювання фільтраційної консолідації в неоднорідних багатокомпонентних циліндричних дисперсних мікропористих середовищах, Дейнека В. С., Воробієв Є. І. (2013)
Біла Г. Д. - Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом (2013)
Веревка О. В. - Эпюрное представление информации в нечетких байесовских сетях (2013)
Дейнека И. В. - Оптимальное управление состоянием эллиптико-параболической системы и идентификация ее параметров (2013)
Галкін О. В. - Нейронні мережі в економічному моделюванні (2013)
Горбач С. Н. - Организация обмена электронными документами для повышения качества образовательного процесса, Макаревич Л. А., Талецкий К. Ю., Петрухин В. А., Шоломова В. И. (2013)
Голодникова Н. А. - Оптимизация структуры посевных площадей с учетом риска (2013)
Криковлюк О. О. - Особливості реалізації схем розпаралелювання процесів пошуку оптимальних рішень на кластерних архітектурах (2013)
Литвин О. Н. - 2D кубические интерполяционные сплайны на нерегулярной сетке узлов, Литвин О. О., Денисова О. И. (2013)
Шило В. П. - Наближений алгоритм розв’язання задачі упаковки, Рощин В. О., Градинар І. П. (2013)
Катеринич Л. О. - Розробка експертних систем заснованих на знаннях (2013)
Панченко Б. Е. - Исследование элементов OLAP-решений на реляционном каркасе, Крючко Е. В. (2013)
Хорозов О. А. - Матричний підхід розрахунку вартості виробництва (2013)
Шкільняк О. С. - Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік (2013)
Аралова Н. И. - Модели данных и алго-ритмы их обработки при построении интегральных оценок надежности и работо-способности спортсменов, Вишенский В. И., Онопчук Ю. Н. (2013)
Кремень В. - Якісна освіта і нові вимоги часу (2013)
Слюсаревський М. - Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби (2013)
Виговська О. - Педагогічна концепція людини — нова філософія педагогічної діяльності сучасного вчителя (2013)
Дяк Т. - "Педагогічний розум" в умовах постсучасності (2013)
Калініна Л. - Освітня реформа в Чеській Республіці (2013)
Наумов Б. - Предмет, склад і функції цілісної педагогічної діяльності (2013)
Захаренко С. - Дитиноцентризм — провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка (2013)
Сологуб А. - Вибір парадигми навчання — ключова проблема сучасної освіти (2013)
Рубан А. - Дитина та книга: у пошуку вічних істин (2013)
Курик М. - Сучасний стан здоров'я дітей України, Тяжка О. (2013)
Рейтингове оцінювання: внутрішнє і зовнішнє. Інтерв'ю Володимира Божинського (2013)
"Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" (2013)
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів. "Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів". Наказ МОН № 1059 (01.08.2013 р., м. Київ) (2013)
Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" святкує своє 20-річчя! (2013)
Тетяна Журавель. - Медичний ліцей: 20 років натхненної праці (2013)
Наші ювіляри (2013)
Труба В. І. Труба В. І. - Юридична та економічна освіта на Півдні України (ХІХ–ХХ ст.) (2012)
Стрельцов Е. Л.  Стрельцов Е. Л.  - Развитие юридического и экономического образования в Одесском национальном (ранее — государственном) университете имени И. И. Мечникова в условиях независимой государственности (2012)
Рибалкін А. О.  Рибалкін А. О.  - Міжнародні стандарти, правова регламентація та проблеми реалізації принципу верховенства права в Україні (2012)
Бачур Б. С. Бачур Б. С. - Права человека: от уникального опыта к правовой стандартизации, Коч Е. В.  Коч Е. В.  (2012)
Садовська О. М.  Садовська О. М.  - Виборче право і виборча система Республіки Болгарія: національна практика та європейські виклики (2012)
Гора М. А.  Гора М. А.  - Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав в Україні: загальні засади та рівень відповідності міжнародним стандартам (2012)
Карнаух Б. П.  Карнаух Б. П.  - Функції цивільно-правової відповідальності (2012)
Недопрядко Ю. В.  Недопрядко Ю. В.  - Правова природа неемісійних цінних паперів (2012)
Samoylenko O. S. Samoylenko O. S. - Public-private partnership: perspectives for Ukraine (2012)
Потопахіна О. М.  Потопахіна О. М.  - Становлення та розвиток вчення про трудовий договір (2012)
Сокол М. В.  Сокол М. В.  - Поняття права на страйк та його основні ознаки (2012)
Скоробагатько А. В.  Скоробагатько А. В.  - Соціально-правові форми надання допомоги непрацездатним у рабовласницький період розвитку суспільства (2012)
Коломоец Т. А.  Коломоец Т. А.  - Предмет административного права: к вопросу поиска его нового формата в современной украинской административно-правовой науке (2012)
Мельник Р. С.  Мельник Р. С.  - Від особливої частини адміністративного права до особливого адміністративного права (2012)
Миколенко О. І. Миколенко О. І. - Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикційної діяльності (2012)
Стеценко В. Ю.  Стеценко В. Ю.  - Адміністративно-правові засади забезпечення якості медичної допомоги (2012)
Толкаченко О. В.  Толкаченко О. В.  - Правове регулювання озеленення населених пунктів в Україні (2012)
Гуменюк В. В.  Гуменюк В. В.  - Характеристика общих видов освобождения от уголовной ответственности по Уголовному кодексу Украины (2012)
Гусак О. А.  Гусак О. А.  - Об’єкт доведення до самогубства: сучасний погляд (2012)
Руденко І. В.  - Поняття, зміст і сутність законотворчості (2012)
Валах В. В. Валах В. В. - Реализация наследственных прав в Украине: проблемы теории и практики (2012)
Пикузо В. В. Пикузо В. В. - Процедура проведения земельных торгов в Одессе: отдельные проблемы и пути их решения (2012)
Князєва Д.  - Правове регулювання трудових міграційних потоків між Україною та Королівством Іспанія (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, Содержание (2013)
Кондратенко В. А. - О поддержке принятия решений в экспертных диагностических системах (2013)
Корольов В. Ю. - Математична модель українського ключа-автентифікатора, Поліновський В. В., Ходзінський О. М. (2013)
Норкин Б. В. - Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании (2013)
Быць А. В. - Разработка дискретных моделей для решения задач популяционной экологии и экологии сообществ (2013)
Панченко Б. Е. - Параллельное решение задачи о взаимодействии упругих волн с системой цилиндрических полостей в условиях плоской деформации, Сайко И. Н., Гришко А. Н. (2013)
Бардадым Т. А. - Заметки о подходах к построению Φ-функций для эллипсов, Березовский О. А. (2013)
Веревка О. В. - Использование сетевых методов организации байесовского оценивания для нечеткой информации (2013)
Терлецький Д. О. - Множини як сукупності сутностей-об’єктів (2013)
Лапко О. В. - Про оцінювання обчислених невизначеностей (2013)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм розв’язування лінійних систем із стрічковими матрицями прямими методами, Баранов А. Ю. (2013)
Шкільняк С. С. - Секвенційні системи логічного виведення першопорядкових логік часткових предикатів (2013)
Гридина Н. Я. - Процедуры распознавания на байесовских сетях для показателей скорости оседания эритроцитов, Вагис А. А., Тарасов А. Л. (2013)
Петрухин В. А. - Мониторинг функциональных и адаптивных резервов организма человека, Погребняк Ю. О., Рузов В. О., Тараймович А. О., Шайхлисламов С. Х., Артемьева М. М., Даньшин А. А. (2013)
Попов О. В. - Про паралельні алгоритми факторизації розріджених матриць (2013)
Гавриленко А. С. - Применение оптимального алгоритма синтеза линейных систем классификации в обработке звуковых сигналов (2013)
Ломага М. М. - Квадратичні задачі лексикографічної оптимізації: властивості та розв’язання, Семенов В. В. (2013)
Каспшицкая М. Ф. - Решение нечеткой задачи классификации: алгоритм и результаты вычислительного эксперимента, Провотарь А. А. (2013)
Шило В. П. - Решение задачи о покрытии минимальной мощности (2013)
Титул, Содержание (2014)
Благовещенская Т. Ю. - Задача моделирования дробно-дифференциальной консолидационной динамики двухслойной геопористой среды, Булавацкий В. М. (2014)
Бомба А. Я. - Математическое моделирование процессов фильтрования жидкостей от многокомпонентного загрязнения в N-шаровых фильтрах, Сафоник А. П. (2014)
Гладкий А. В. - Об исследовании акустических полей в средах с условиями неидеального контакта, Гладкая Ю. А. (2014)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка и исследование базовой агентно-ориентированной модели функционирования экономики, Омельянчик Д. А. (2014)
Пецко В. І. - Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик вузькосмугових оптичних фільтрів, Міца О. В., Фекешгазі І. В. (2014)
Гаращенко Ф. Г. - Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов, Кобзарь А. Ю. (2014)
Задирака В. К. - Стеганография в облачных информационно-коммуникационных системах, Кудин А. М., Швидченко И. В. (2014)
Хорозов О. А. - Формування бази даних електронних медичних записів (2014)
Лавренюк А. Н. - Подход к оптимизации программы обработки больших объемов сейсмических данных на примере 3D миграции дуплексных волн, Лавренюк С. И., Назаренко Е. В. (2014)
Панченко Б. Е. - Параллельное решение задачи о дифракции волн сдвига на системе жестких цилиндрических включений в бесконечно упругой среде, Сайко И. Н. (2014)
Семенов В. В. - Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику, Семенова Н. В. (2014)
Шкільняк С. С. - Композиційно-номітативні логіки часткових та неоднозначних предикатів (2014)
Гупал А. М. - Эмпирические байесовские сети для распознавания структуры белков, Ржепецкий С. С. (2014)
Гуляницкий Л. Ф. - Математическая модель одного класса задач планирования работы независимых машин, Туринский В. В. (2014)
Лаптин Ю. П. - Решение невыпуклых задач оптимизации с использованием точных штрафных функций (2014)
Норкин Б. В. - О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании (2014)
Пашко С. В. - Максимальное время преследования для стратегии параллельного сближения в случае равенства скоростей игроков (2014)
Шило П. В. - Применение "бесполезных" ходов при решении задачи о покрытии (2014)
Титул, зміст (2014)
Яременко О. Л. - Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність?, Дмитренко О. В. (2014)
Рябініна Л. М. - Термінологія та її значення в теорії і практиці економічних відносин (2014)
Тарасевич В. М. - Економіко-теоретичне знання: будова, структура та генеза у філософсько-науковому вимірі (2014)
Воробієнко П. П. - Проблеми розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні, Гранатуров В. М. (2014)
Яркіна Н. М. - Стратегія управління рибогосподарською діяльністю (2014)
Нагірна В. П. - Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки, Савчук І. Г. (2014)
Асаул А. М. - Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу, Іванов С. М. (2014)
Юрчишин В. В. - Фундаментальні дослідження інноваційних проблем розвитку агропродовольчого сектору економіки (2014)
Титул, зміст (2014)
Лібанова Е. М. - Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність (2014)
Кричевська Т. О. - Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід Бразильського банку розвитку) (2014)
Шморгун Л. Г. - Чи є в Україні інвестиційна політика? (2014)
Петренко І. П. - Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні (2014)
Чехова І. В. - Функціонування ринку банківських кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України (2014)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння (2014)
Куценко В. І. - Соціальний вектор розвиток українського села: стан, проблеми та шляхи їх подолання (2014)
Тарасевич В. М. - Інноваційний вимір інституціалізації фінансового господарства України, Завгородня О. О. (2014)
Онищенко В. О. - Капіталізація банківської системи України у контексті підвищення її надійності та фінансової стійкості, Манжос С. Б. (2013)
Ткач К. М. - Практика надання міжбюджетних трансферів місцевими бюджетами (2013)
Заяць Т. А. - Розвиток регіонального освітноьог мененджменту в контексті глобальних імперативів (2013)
Шевченко О. М. - Організаційні форми венчурного фінансування та особливості їх прояву в різних країнах світу (2013)
Далевська Н. М. - Природа логічних форм та методів міжнародної політичної економії (2013)
Залунін В. Ф. - Механізм нормавання рівнів економічної ефективності інвестиційних проектів з точки зору стабільності дяльності підприємства, Герасимова О. Л., Щеглова О. Ю. (2013)
Маркіна І. А. - Методичні та практичні аспекти впровадження програмного забезпечення антикризового управління на підприємстві, Синякова О. С. (2013)
Гармідер Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Канцідал Т. В. - Вплив маркетингового середовища на асортиментну політику підприємства, Комаровська О. В. (2013)
Кулєшова Н. А. - Модель оцінювання ефективності маркетингової стратегії туристичного підприємства (2013)
Лазар Ю. В. - Формування системи управління безпекою праці на промислових підприємствах, Максимчук А. О. (2013)
Малахова А. В. - Програмно-цільовий метод в управлінні підприємством, Мартиненко Е. В. (2013)
Маначинська Ю. А. - Стратегічний контроль в системі управління інноваційним розвитком економічних суб'єктів, Євдощак В. І. (2013)
Подвальна Г. В. - Механізм розроблення інвестиційних планів автотранспортного підприємства (2013)
Шукліна В. В. - Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних транформацій (2013)
Бойко Л. М. - Система електронного документообігу в діяльності будівельних підприємств та шляхи її вдосконалення, Фурмнчук О. С. (2013)
Матюшина Ю. І. - Класифікаця витрат як передумова організації управління підприємством (2013)
Шуляк О. М. - Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудівної галузі, Брадуліна Д. С. (2013)
длорпваіFПурський О. І. - Використання фаторного аналізу в систамі інтелектуальної обробки даних моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, Мороз І. О. (2013)
Строкаченко О. І. - Модель оцінювання економічної ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії (2013)
Національна академія наук України: основні підсумки діяльності та заходи з реалізації Концепції розвитку на 2014—2023 роки (сесія Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) (2014)
Патон Б. Є. - Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014—2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) (2014)
Єльська Г. В. - Міжнародне співробітництво Національної академії наук України (2014)
Ківа Д. С. - ДП "Антонов" і розвиток співробітництва з Національною академією наук України (2014)
Жулинський М. Г. - Про заходи НАН України з відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (2014)
Лукин А. Е. - Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине (2014)
Бакіров В. С. - Наука і освіта: моделі взаємодії (2014)
Булат А. Ф. - Національній економіці України — найкращі інноваційні технології (2014)
Андронати С. А. - О проблемах создания отечественных лекарственных препаратов (2014)
Скороход В. В. - Позитивна практика виконання державних науково-технічних програм НАН України (2014)
Булавін Л. А. - Співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка та НАН України (2014)
Петров В. В. - Науке Украины — зеленый свет (2014)
Шинкарук Л. В. - Економічний вимір участі України в інтеграційних процесах (2014)
Белых Т. В. - Научное мировоззрение юношества и научно-популярная периодика в Украине (2014)
Задірака В. К. - Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки (2014)
Картель М. Т. - Залучення до науки талановитої молоді — один із основних напрямів розвитку НАН України (2014)
Кириленко О. В. - Енергетична безпека України в умовах поточної української кризи (2014)
Широков А. І. - Усвідомлення державою важливості наукової сфери — запорука розвитку України (2014)
Гриценко В. И. - Информационные технологии: прогресс, новации (2014)
Сорокін В. М. - Світлодіодному освітленню — зелене світло (2014)
Постанови Загальних зборів НАН України (2014)
Заява Загальних зборів НАН України (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (12 березня 2014 року) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (26 березня 2014 року) (2014)
Гончарук В. В. - Анатолій Терентійович Пилипенко — людина, вчений, педагог (до 100-річчя від дня народження академіка А. Т. Пилипенка) (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Кудінова (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Р. Сіденка (2014)
Онищенко В. О. - Стратегічні напрямки управління твердими побутовими сферами відходів в Полтавській області, Самойлик М. С. (2013)
Зелінська Г. О. - Потенціал регіонального управління розвитку освіти у навчанні економіки (2013)
Абдуроімова Е. Д. - Інтеграція як фактор підвищення ефективності виробництва в АПК (2013)
Мошкіна Д. А. - Інвестиційна привабливість як складова стратегії розвитку регіону (2013)
Марченко О. В. - Передумови вдосконалення державної стратегії регіонального розвитку України, Голобородько О. П. (2013)
Іванова Т. Л. - Детермінанти і тенденції змін національної конкурентоспроможності України (2013)
Мокляк М. В. - Упровадження інноваційної моделі кластерної організації розвитку агропродовольчого ринку (2013)
Давидова О. Г. - Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу (2013)
Бурмака Ю. В. - Діалектика капіталізації та інноваційного розвитку (2013)
Кузняк Б. Я. - Історія розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та проблеми їх становлення в Україні (2013)
Батченко Л. В. - Порівняльний аналіз сформованої практики підготовки менеджерів у провідних ВНЗ світу та України, Чорна Л. В. (2013)
Касьянова Н. В. - Формування потенціалу розвитку підприємства (2013)
Череп А. В. - Теоретико-методичні основи забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств, Степаненко О. В. (2013)
Швець В. Я. - Розвиток підприємств міського електротранспорту: від проблем до перспектив, Баранець Г. В., Олійник С. П. (2013)
Кононова І. В. - Сутність процесного підходу до управління підприємством (2013)
Скоцик В. Є. - Технічне оснащення – основа високотехнологічного виробництва продукції рослинництва (2013)
Вакуліч А. М. - Перспективи інноваційного розвитку вітчизняного виробництва полімерних матеріалів (2013)
Замазій О. В. - Оптимальна структура капіталу підприємства як чинник його конкурентоспроможності (2013)
Скрильник І. І. - Прогнозування прибутку Качанівського ГПЗ ПАТ "Укрнафта" на основі дослідження тренд-сезонних процесів, Замашва М. В. (2013)
Васільєва Т. А. - Фінансові цикли та фінансові дисбаланси в економіці, Луняков О. В. (2013)
Чехова І. В. - Особливості функціонування ринку банківських кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України (2013)
Дубовая В. В. - Облік і калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської продукції, Мотузка А. В. (2013)
Комеліна О. В. - Стратегічні орієнтири регіональної політики енергозбереження у житлово-комунальному господарстві (2013)
Лучик С. Д. - Концептуальні підходи до визначення поняття "безпека суспільства", Лучик М. В. (2013)
Романовская В. А. - Филогенетический анализ бактерий экстремальных экосистем, Парфенова В. В., Белькова Н. Л., Суханова Е. В., Гладка Г. В., Таширева А. А. (2014)
Пуриш Л. М. - Биоразнообразие сульфатредуцирующих бактерий, развивающихся на объектах теплосетей, Асауленко Л. Г., Абдулина Д. Р., Иутинская Г. А. (2014)
Патика В. П. - Селекція штамів Sinorhizobium meliloti для ефективної бактеризації Melilotus albus mediк, Овсієнко О. Л., Калініченко А. В. (2014)
Василюк О. М. - Антагоністичні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України, Коваленко Н. К., Гармашева І. Л. (2014)
Ianieva O. D. - Vanadate reduction by Pseudomonas aeruginosa strains, Smirnova G. F. (2014)
Синетар Е. О. - Антибіотикостійкість та адгезивні властивості збудників катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів, Брич О. І., Лоскутова М. М., Ткачик І. П. (2014)
Грецкий И. А. - Исследование физиологических особенностей светящихся бактерий Photobacterium phosphoreum ИМВ В-7071 (2014)
Скороход І. О. - Низькомолекулярні антиоксиданти мікроорганізмів, Курдиш І. К. (2014)
Пирог Т. П. - Становлення інженерної біотехнологічної освіти в Україні, Красінько В. О., Скроцька О. І. (2014)
Підоплічко Микола Макарович (до 110-річчя з дня народження) (2014)
Ситник К. М. - Координація досліджень з проблем ботаніки та мікологіїt (2004)
Дідух Я. П. - Методологічні підходи до створення класифікації екосистем (2004)
Дубина Д. М. - Порівняльно-структурний аналіз флори Азово-Сиваського національного природного парку (Херсонська об), Тимошенко П. А. (2004)
Крічфалушій В. В. - Раритетні види рослин Ужанського національного природного парку, Лесьо І. М. (2004)
Жиляєв Г. Г. - Закономірності розселення пилку і насіння в популяціях травяних багаторічників Карпат (2004)
Федорончук М. М. - Види судинних рослин, описані з України родини Valerianaceae, Dipsacaceae, Apocynaceae, Campanunlaceae, Шевера М. В., Крицька Л. І., Шиян Н. М., Царенко О. М. (2004)
Ковтун І. В. - Carex alba Scop. (Cyperaceae) в Україні (2004)
Чорна Г. А. - Нові знахідки Carex hordeistichos Vill. та Carex paniculata L. (Cyperaceae) Правобережному Лісостепу України (2004)
Губарь Л. М. - Нові для флори Малого Полісся види судинних рослин (2004)
Клименко С. В. - Формування системи пагонів Cornus mas L. в різних екологічних умовах, Осавлюк С. М. (2004)
Калініна Я. М. - Структурні зміни головного кореня проростків Brassica rapa L. за умов кліностатування (2004)
Дідух М. Я. - Нові дані про рідкісні та дискусійні види родини Agaricaceae (Fr.) Cohn (2004)
Дзигун Л. П. - Особливості дереворуйнівного базидіомецета Laetiporus sulphureus (Bull. Fr.) Murrill в культурі (2004)
Вірченко В. М. - Нові знахідки рідкісних для Україні мохоподібних (2004)
Мананков М. К. - Роль світла і гібереліну в морфогенезі суцвіть та вусиків винограду, Мананкова О. П. (2004)
Міщенко Л. Т. - Топографія клітинних некрозів у листках пшениці, уражених вірусом смугастої мозаїки (2004)
Гончаренко І. В. - Метод оцінки репрезентативності видового складу синтаксонів (2004)
Головко Е. А. - І.В. Косаківська. "Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів" (2004)
Онищенко В. О. - Системний підхід у дослідженні національних економічних інтересів як чинника економічної безпеки держави, Рева І. Е. (2013)
Прушківський В. Г. - Головні тенденції розвитку сільськгосподарських угідь і сільського господарства в Запоріжській області, Колесніков В. І. (2013)
Качала Т. М. - Розвиток соціальної інфраструктури в регіоні, Кришталь Т. М. (2013)
Папшин Ю. І. - Оцінка регіонального розвитку за комплексною системою показників (2013)
Пархоменко Н. М. - Аналіз умов забезпечення конкурентоспроможності регіонів України (2013)
Алєксєєва Н. І. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі Донецької області (2013)
Комеліна О. В. - Державно-приватне партнерство як механізм подолання кризи в дорожньо-експлуатаційній галузі України, Чмирь О. В. (2013)
Череп А. В. - Наднаціональні механізми економічного регулювання в контексті посилення інтеграційних процесів, Шевченко А. Р. (2013)
Заяць В. С. - Результативність соціальних програм: методи та індикатори оцінювання (2013)
Варламова І. В. - Рівень тінізації економіки: національні та світові тенденції (2013)
Різник Н. М. - . Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ, Бачинська О. М. (2013)
Марченко О. В. - Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, Голобородько О. П. (2013)
Добрянська В. В. - Дослідження конкурентоспроможності на ринку лікеро-горілчаної продукції України (На прикладі ПАТ "Полтавський лікеро-горілчаний завод"), Горська М. В. (2013)
Карлик Ю.Ю. - Особливості та тенденції розвитку фермерських господарств у сучасних умовах господарювання, Бігдан М. Г. (2013)
Алєксєєв С. Б. - Концепція управління стратегічним потенціалом підприємства (2013)
Базалійська Н. П. - Методологічні основи формування поведінкової моделі управління персоналом підприємства (2013)
Тимохіна О. О. - Управління персоналом як ключовий елемент у системі менеджменту підприємства (2013)
Турбаєвська Л. О. - Соціально-демографічні процеси як ключовий фактор формування трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2013)
Крупа О. В. - Система забезпечення механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів підприємств (2013)
Левошко Н. В. - Теоретичне обгрунтування критерію інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Глушко О. В. - Інформаційна база даних для встановлення фінансової складової економічної стійкості підприємства (2013)
Молтусов В. А. - Ленд-ліз і економіка СРСР в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Дубовая В. В. - Відображення запасів у фінансовій звітності підприємств України за міжнародними стандартами, Шовкопляс О. О. (2013)
Хорунжак Н. М. - Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників (2013)
Чехова І. В. - Доступність кредиту – сучасний принцип кредитування для забезпечення сталого розвитку ринку банківських кредитних ресурсів (2013)
Щербініна С. А. - Економіко-математичне моделювання попиту на товари тривалого користування, Дорошина К. М., Комлєва Д. С. (2013)
Скрильник І. І. - Прогнозування чистого доходу агрофірми "Урожай" на основі адаптивних моделей, Окань Р. М. (2013)
Коркушко О. В. - К 105-й годовщине со дня рождения академика Дмитрия Федоровича Чеботарева, Шатило В. Б. (2013)
Коркушко О. В. - Влияние петоксифиллина на показатели гемоваскулярного гомеостаза, центральной гемодинамики, уровень маркеров воспаления и выраженность апоптоза у пациентов пожилого возраста с ИБС, Жаринова В. Ю., Бодрецкая Л. А., Игрунова К. Н., Яковлев Б. Ф., Самоць И. А., Мазаева Ю. А. (2013)
Кондратюк В. Е. - Дифференциальная диагноститка артериальной гипертензии (2013)
Кузнецов В. В. - Особенности структуры биоэлектрической активности головного мозга у больных, перенесших инсульт, с различными вариантами полиморфизма гена eNOS, Шульженко Д. В., Лившиц Л. А., Ларина Н. В. (2013)
Яковлева О. А. - Оценка влияния комплексной базисной и гипотензивной терапии при хронической обструктивной болезни легких, коморбидной с гипертонической болезнью, на кардиореспираторную систему, Маслоед Т. Н. (2013)
Ковалева О. Н. - Гипертрофия миокарда левого желудочка и показатели биоэнергетических процессов у пациентов с гипертонической болезнью, сочетанной с сахарным диабетом 2-го типа, Сытина И. В. (2013)
Радченко О. М. - Ефекти урсодезоксихолевої кислоти у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням, Кіт З. М. (2013)
Шевелек А. Н. - Ремоделирование левого желудочка как фактор риска рецидивов фибрилляции предсердий (2013)
Резниченко Н. Ю. - Корекція порушень мікроциркуляції шкіри у чоловіків зрілого віку із псоріазом (2013)
Коркушко О. В. - Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан ендотелію у людей середнього та літнього віку, Шатило В. Б., Бондаренко О. В., Іщук В. О., Наскалова С. С., Антонюк-Щеглова І. А.. Чижова В. П., Наумчук Н. С. (2013)
Беловол А. Н. - Адреномедуллин: биологические свойства и участие в патогенезе постинфарктной сердечной недостаточности, Князькова И. И. (2013)
Игнатенко Г. А. - Изменение реологических параметров крови у больных с нейроциркуляторной дистонией, Мухин И. В., Гавриляк В. Г., Молдованова Е. И. (2013)
Радченко А. Д. - Сравнение эффективности комбинаций лозартан+гидрохлортиазид и бисопролол+гидрохлортиазид у пациентов с умеренной и тяжелой артериальной гипертензией: результаты 6-месячного исследования ЭЛИЗА, Сиренко Ю. Н., Торбас Е. А., Кушнир С. Н., Доброход А. С. (2013)
Воронков Л. Г. - Хроническая сердечная недостаточность у пациентов пожилого возраста (2013)
Ена Л. Г. - Артериальная гипертензия в старости и ассоциированные с ней гипер-гипотензивные состояния, Артеменко В. О., Ярош В. А. (2013)
Коркушко О. В. - Влияние курсового применения кардиоаргинина на сосудодвигательную функцию эндотелия и тромбоцитарный гемостаз у пациентов старше 60 лет с гипертонической болезнью, Дужак Г. В., Шатило В. Б., Бондаренко Е. В. (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Ефективність застосування мелатоніну у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною хворобою, Бондаренко О. В. (2013)
Кульчицький О. К. - Особливості змін системи оксиду азоту за дії переривчастої гіпоксії у щурів різного віку, Потапенко Р. І., Новикова С. М., Швець В. М. (2013)
Юбилей академика Олега Васильевича Коркушко (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Дудіна О. О. - Перші результати впровадження заходів Національного проекту "Нове життя" – нова якість охорони материнства та дитинства", Терещенко А. В. (2014)
Батманова І. Ю. - Сучасні підходи до організації медичної допомоги населенню з хворобами крові та кровотворних органів, Слабкий Г. О. (2014)
Ковальчук А. О. - Шляхи оптимізації медико-технічної бази для забезпечення хірургічного лікування тяжко обпечених хворих (2014)
Голяченко О. М. - Статистичні таємниці, Романюк Л. М., Левченко О. В. (2014)
Гінзбург В. Г. - Обґрунтування нормативів навантаження лікарів-акушерів-гінекологів акушерських стаціонарів різних рівнів (2014)
П’ятночка І. Т. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги "Туберкульоз" (2012) – високо-ефективний динамічний дороговказ, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2014)
Рингач Н. О. - Втрачені роки потенційного життя внаслідок передчасної смертності в Україні: обсяг і структура, Керецман А. О. (2014)
Шевченко М. В. - Оцінка ефективності бюджетних програм "Первинна медична допомога населенню" у пілотних регіонах (2014)
Андрієвський І. Ю. - Центильний метод обґрунтування ліжкового фонду при формуванні госпітального округу (2014)
Миронюк І. С. - Соціально-демографічний портрет ВІЛ-інфікованого трудового мігранта – жителя Закарпатської області, Шатило В. Й. (2014)
Думанський Ю. В. - Дорічна летальність хворих на злоякісні новоутворення, Северин Г. К. (2014)
Бліхар В. Є. - Розвиток і перспективи законодавчого забезпечення раціонального використання лікарських засобів в Україні (2014)
Kucherenko N. T. - The comparative analysis of health care system development models in Ukraine and in some countries of the world (2014)
Дорошенко О. М. - Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В. (2014)
Литвинова О. Н. - Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров’я України на новому етапі становлення системи, Панчишин Н. Я., Коломийчук В. С. (2014)
Наливайко Л. Р. - Принцип верховенства права: міжнародні стандарти, юридична регламентація та проблеми реалізації в Україні, Шаркань М. П. (2012)
Сворак С. Д. - Концепт народовладдя в Київській Русі у державно-правових поглядах Г. В. Вернадського (2012)
Балинська О. М. - Семіотична різноадресність права як тексту (2012)
Боняк В. О. - Cтановлення та розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України в дожовтневий період (2012)
Борко А. Л. - Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя (2012)
Валевська О. А. - Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення (2012)
Криворучко Л. С. - Європейська інтеграція України як засіб удосконалення нормативно-правового забезпечення захисту прав людини: аналітичний огляд (2012)
Круглова О. О. - Формування "активної" соціальної політики в Україні (2012)
Куракін О. М. - Порівняльно-правовий аналіз напрямків контрольної та правоохоронної діяльності (2012)
Лазаренко Л. А. - Конституційне право громадян України на звернення та його забезпечення судовими і правоохоронними органами (аналіз соціологічного дослідження) (2012)
Пальченкова В. М. - Трансформація правової регламентації діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819-1919 рр.) (2012)
Рибалкін А. О. - Правова політика в сфері народовладдя та конституційна правосвідомість: питання взаємозв’язку (2012)
Савіщенко В. М. - Роль освіти в умовах утвердження соціальної та правової держави (2012)
Алєксєєва Ю. А. - Становлення інституту жандармської залізничної поліції на території України (історико-правовий аспект) (2012)
Бабанин В. В. - Интерпретация основоположений образования в философской системе Платона как элементов социализации (2012)
Ганзицька Т. С. - Механізм правового регулювання як засіб забезпечення принципів права, що втілюють ґендерну рівність в Україні: теоретико-правовий аналіз (2012)
Салівон Г. І. - Теоретичні підходи до сучасного визначення юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2012)
Зуєв В. А. - Міжнародно-правові стандарти транскордонного переміщення відходів та шляхи їх розвитку (2012)
Макаренко О. Ю. - Юридичне забезпечення права власності на надра України (2012)
Саксонов В. Б. - Актуальні питання визначення права, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (2012)
Бережна І. Г. - Охорона прав та інтересів фізичних осіб-підприємців нотаріусом (2012)
Бочарникова А. С. - Нормативно-правове забезпечення охорони праці на підприємствах в Україні (2012)
Ковальов І. В. - Співвідношення понять "перетворення" та "зміна типу" акціонерного товариства (2012)
Колесник І. В. - Особливість предмета договору поставки підприємств залізничного транспорту (2012)
Матвієнко Є. П. - Проблема сутності поняття"пенсія" та її видів (2012)
Межевська Л. В. - Удосконалення правової регламентації відсторонення державних службовців від роботи (на базі соціологічного дослідження та досвіду зарубіжних країн) (2012)
Мінка Т. П. - Актуальні проблеми диференціації кримінальних та адміністративних правопорушень (2012)
Доненко В. В. - Нові форми соціальної активності у сфері публічного адміністрування безпеки дорожнього руху (2012)
Гошовський В. С. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності "інших центральних органів виконавчої влади" (2012)
Кушнір С. М. - Правові гарантії забезпечення законності в Україні (2012)
Легеза Є. О. - Процедура надання адміністративних послуг ОВС під час проведення масових заходів комерційного характеру (2012)
Петренко О. А. - Нагляд міліції за дотриманням встановлених обмежень певної категорії осіб (2012)
Пшонка А. В. - Загальна характеристика кадрового ресурсу органів прокуратури України (2012)
Середа В. В. - Вдосконалення форм подання та розгляду публічно-правових скарг (2012)
Соколенко О. Л. - Статус і місце правоохоронних органів серед суб’єктів правоохоронної діяльності (2012)
Бойко Д. Д. - Адміністративно-правові засоби забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Єфімова І. В. - Окремі питання правового регулювання адміністративно-правового статусу працівників митної служби (2012)
Кричун М. О. - Форми й методи реєстраційної та дозвільної діяльності Державної податкової служби України (2012)
Лисенко О. М. - Митний контроль в механізмі адміністративно-правових заходів забезпечення правоохоронної діяльності митних органів (2012)
Недодатко О. С. - Стан наукових досліджень питань правового статусу та діяльності громадських організацій як суб’єктів запобігання корупції в Україні (2012)
Соколов О. А. - Особливості нормативної підстави адміністративної відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2012)
Тищенко А. О. - Історико-правовий аналіз видів методів фінансового контролю та обліку як різновиду методів фінансового контролю (2012)
Тропіна Г. М. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності за порушення законодавства у будівельній діяльності (2012)
Чабаненко С. В. - Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод осіб похилого віку: поняття та особливості (2012)
Головкін Б. М. - Відвернення і припинення злочинів економічної спрямованості у паливно-енергетичній сфері України (2012)
Бабанін С. В. - Підстави криміналізації порушення чинних на транспорті правил (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського