Іщук О. В. - Аналіз впливу організаційної культури вищого навчального закладу на становлення професійної ідентичності студентів (2012)
Поплавська А. П. - Теоретичний аналіз проблеми лояльності персоналу до організації (2012)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний зміст економічної категорії "гроші" (2012)
Ткалич М. Г. - Соціально-психологічні характеристики гендерних груп як суб’єктів гендерної взаємодії в організації, Кацович Я. Ю. (2012)
Білик Т. М. - Дослідження особливостей структури взаємозв’язків інтерперсонального стилю мовленнєвого іміджу особистості (2012)
Волкова Л. О. - Використання шарнірних ляльок (БЖД) у лялькотерапії (2012)
Лукасевич О. А. - Теоретичний аналіз проблеми моральної свідомості у молодшому шкільному віці (2012)
Овсяннікова В. В. - Суб'єктивні переживання самотності підлітків (2012)
Сторож О. В. - Характер як складова творчої соціалізації старшокласників (2012)
Шебанова В. І. - Метафора як спосіб вираження інтероцептивних відчуттів (2012)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Киричок Т. Ю. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки бакалаврів напряму 6.030302 "Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)", Киричок П. О., Мамонов Ю. П. (2010)
Побідаш І. Л. - Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів, Киричок П. О. (2010)
Киричок Т. Ю. - Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л., Гаврилюк П. Р. (2010)
Harri L. - Wplyw parametrow tasmy montazowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wykonanych cyfrowa metodaątermiczna (2010)
Гавриш А. П. - Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Михайленко К. С. - Способи ароматизації друкованої продукції, Степанець В. В. (2010)
Матко С. В. - Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом, Мельник Л. М. (2010)
Васютіна В. - Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій, Шерстюк В. П. (2010)
Котляров И. Д. - Показатели качества научного журнала (2010)
Токарь О. В. - Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания, Зильберглейт М. А. (2010)
Муленко М. Л. - Оцінка якості багатоколонкових текстових документів, Мартинюк В. Т. (2010)
Кириченко І. О. - Систематизація пластикових карток, Саражинська В. С., Олійник В. Г. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах, Козырев А. С., Шкуренко А. А. (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху (2010)
Котляров В. П. - Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения, Хаджи Моллабаши Хамидреза, Галина М. В. (2010)
Страшніков М. Б. - Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату, Панов С. Л., Віхоть О. М. (2010)
Ловейкін В. С. - Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2010)
Іванко А. І. - Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукції (2010)
Романенко В. В. - Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения, Козырев А. С. (2010)
Серых И. И. - Электрогидравлический генератор колебаний, Новик Н. А., Елисеев Ю. В., Гнитецкий В. А. (2010)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА (2010)
Морозов А. С. - Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення (2010)
Тарасенко Ю. В. - Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи, Григорова З. В. (2010)
Кваско А. В. - Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності, Мануйлова А. С. (2010)
Передерієнко Н. І. - Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор ї х економічного зростання, Євдоніна О. С. (2010)
Шендерівська Л. П. - Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи, Слинявук О. С. (2010)
Іваненко С. В. - Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах, Кваско А. В. (2010)
Ковба Ж. М. - Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження, Барзилович О. М. (2010)
Ткаченко В. Ф. - Об одном методе оперативного планирования загрузки оборудования полиграфического предприятия, Набатова С. Н., Попов А. В., Еременко А. Ю. (2010)
Левчук О. М. - Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування (2010)
Андрійчук М. Т. - Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет "Громадська Думка" та "Рада") (2010)
Кобильнік К. - Нові партнери ВПІ (2010)
Киричок Т. Ю. - Тенденції розвитку енциклопедичних видань (2010)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Віцюк Ю. Ю. - Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Гавриш А. П., Мельник О. О. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств, Козырев А. С. (2010)
Вуєць Л. Г. - Поділ фарбового шару при офсетному друку на металевих поверхнях, Костюченко Г. М. (2010)
Гуменюк О. В. - Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку (2010)
Предко Х. Б. - Рівняння хроматичних координат кольору, Крик М. Р., Шовгенюк М. В. (2010)
Козырев А. С. - Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики, Романенко В. В., Дубнюк В. Л. (2010)
Лотоцька О. І. - Сучасні фінішні методи підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням і хромуванням (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху на кінематичні характеристики механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2010)
Новік М. А. - Аналіз величини перебігу вихідного штока пневматичного багатопозиційного приводу з цифровим керуванням, Кучерук Ю. М. (2010)
Іванко А. І. - Обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод (2010)
Палюх О. О. - Аналіз принципових схем механізмів переміщення тампонів у тамподрукарських машинах (2010)
Ловейкін В. С. - Врахування ефекту відбиття хвиль від перешкоди при побудові теорії оптимальних гасників вібрації робочих органів машин, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю., Яворська А. В. (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag (2010)
Журило Т. А. - Оцінка якості опорядження синтетичних ковбасних оболонок двокомпонентними флексографічними фарбами, Степанець В. В. (2010)
Морозов С. І. - Тенденції розвитку переробки металевих відходів, Морозов А. С. (2010)
Степанець А. І. - Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб, Хохлова Р. А. (2010)
Величко О. М. - Ступінь емульгування і закріплення гібридних фарб, Зоренко О. В., Олійник В. Г., Савченко К. І. (2010)
Григорова З. В. - Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства, Мудрієвська Ю. О. (2010)
Леспух О. В. - Фінансова стратегія в системі управління підприємством, Передерієнко Н. І. (2010)
Кваско А. В. - Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва (2010)
Котляров И. Д. - Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления (2010)
Паламарчук С. Ю. - Тенденції розвитку мотиваційної системи управління персоналом (2010)
Хімічева Г. І. - Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи менеджменту якості, Демиденко О. О., Зенкін А. С. (2010)
Дацюк І. В. - Сутнісна характеристика кризи підприємств (2010)
Побідаш І. Л. - Часописи галузі видавнича справа та редагування, Борисовська Г. (2010)
Мікульонок І. О. - Підготовка навчальних видань у НТУУ "Київський політехнічний інститут" (2010)
Тютчева Л. Д. - Методика створення елементів інформаційного дизайну, Ліхачьов С. О., Буртной М. А. (2010)
Іванов-Ахметов В. М. - Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту (2010)
Зоренко Я. - Першу декаду завершено гідно! (2010)
Одайник О. В. - Кольоропис (2010)
Величко О. М. - Впевнений поступ у майбутнє, Мамонов Ю. П. (2010)
Киричок Т. Ю. - Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків (2010)
Харченко О. В. - Розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси у єдиній системі повітряного спостереження в Україні, Богославець С. О. (2013)
Бородін О. Д. - Методика оцінювання рівня справності та оновлення парку літальних апаратів в ході реалізації програмних заходів щодо їх розвитку, Міцітіс А. К., Лагутін С. О., Хатунцева З. В. (2013)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до вирішення задач воєнно-економічного обґрунтування розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил ЗС України, Іванов В. Л., Семененко О. М., Манішин О. В. (2013)
Мавренков О. Є. - Алгоритм формування оптимального варіанту програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Леженін С. І. (2013)
Мавренков О. Є. - Методика управління ризиками при реалізації програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Улізько В. І. (2013)
Медведєв Г. А. - Аналіз принципів формування комплексів бортового обладнання тактичних літаків різних поколінь, Самойленко О. В., Сорокіна О. М. (2013)
Одноралов І. В. - Багатоваріантне управління державним оборонним замовленням (2013)
Соловйов О. В. - Пропозиції з організаційно-технічного забезпечення функціонування єдиної системи повітряного спостереження в Україні, Тишенко Д. О., Богославець С. О. (2013)
Тараненко В. В. - Шляхи розвитку авіаційних засобів ураження Збройних Сил України (2013)
Храмченко В. А. - Методика визначання обсягу резервного фонду літальних апаратів Збройних Сил України (2013)
Березанський В. Г. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на оптичні головки самонаведення з матричними приймачами випромінювання, Логвиненко М. М., Марченко В. Я. (2013)
Волинець В. Л. - Оцінне моделювання апертури фазованої антенної решітки та кутових параметрів РЛС для частотних діапазонів авіаційних систем ДРЛВіУ, Мамонова Н. Л. (2013)
Захарін Ф. М. - Сучасні тенденції розвитку інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем літальних апаратів, Пономаренко С. О., Ковтун В. І. (2013)
Коцуренко Ю. В. - Підхід до побудови математичної моделі оцінки ефективності бойового застосування тактичних літаків по повітряним цілям, Ігнатьєв М. М. (2013)
Міцітіс А. К. - Вибір критеріїв ефективності методами кореляційного аналізу, Хатунцева З. В. (2013)
Огороднійчук М. Д. - Методика розрахунку енергетичних і спектральних характеристик широкосмугових радіоліній зв’язку, Целіщев І. Ю., Шевченко Д. Г. (2013)
Семененко О. М. - Основні завдання контррадіоелектронної протидії сучасним бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту літака противника, Добровольський Ю. Б., Чекед І. В., Манішин О. В. (2013)
Станкевич С. А. - Підвищення просторової розрізненності аерознімання на основі субпіксельної реєстрації зображень, Шкляр С. В., Лубський М. С. (2013)
Федотов Б. М. - Оцінка енергетики РСА з багатоканальною прийомопередачею сигналів (2013)
Целіщев І. Ю. - Особливості та тенденції розвитку комплексів спеціалізованого бортового обладнання сучасних та перспективних літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління, Медведєв Г. А., Федотов Б. М. (2013)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Л-39 за межами призначених показників, Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б. (2013)
Добриденко О. М. - Методика оцінки можливості збільшення ресурсних показників літаків типу Л-39, Ковель П. П., Хіжун В. В. (2013)
Пащенко С. В. - Застосування методів логічного аналізу при корегуванні програм технічного обслуговування і ремонту старіючого парку військової авіаційної техніки, Самулєєв В. В. (2013)
Печура Д. С. - Методичні рекомендації щодо обґрунтування та визначення мінімального обсягу репрезентативної вибірки авіаційних засобів ураження (2013)
Ратніков І. М. - Методичні засади визначення граничних термінів експлуатації бортового обладнання літальних апаратів Збройних Сил України, Кубарь С. В. (2013)
Вознюк М. М. - Шляхи оновлення існуючого застарілого парку військових засобів вимірювань Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Шатров А. М. (2013)
Гришин В. М. - Визначення впливу наявних тріщин у конструкціях авіаційної техніки на її технічний стан, Вабіщевич О. В. (2013)
Карпінос Б. С. - Комп'ютерне моделювання експлуатаційних станів паливного колектору авіаційного двигуна, Лобунько О. П., Грень В. М., Коровін О. В. (2013)
Кузьмін С. М. - Аналіз впливу конструктивних елементів основної камери згоряння авіаційного двигуна на температурне поле газів у її вихідному перерізі, Грень В. М., Ляшенко В. О. (2013)
Кузьмін С. М. - Методичний підхід щодо удосконалення експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем рівня надійності, Шульгін А. А. (2013)
Майборода О. М. - Газодинамічні властивості води при числах М<1 (2013)
Ратніков І. М. - Методика вирішення задачі векторної оптимізації, що виникає при використанні принципу раціональної організації, Стах М. Я., Петров Р. М. (2013)
Федотов І. Н. - До питання застосування засобів неруйнівного контролю для перевірки технічного стану планера літака, Зварич В. І., Бойко А. П., Агамов Л. Г. (2013)
Хільченко М. Ф. - Застосування метода контролю частоти власних коливань для визначення технічного стану крила літака типу Л-39, Манулін Ю. О., Фурдило С. А. (2013)
Шумілін Г. О. - Удосконалення алгоритмів діагностування паливного колектора основної камери згоряння двигуна РД-33, Назаренко В. І., Карнаушенко В. М. (2013)
Згуровський М. - Шановні колеги! (2010)
Цыганенко А. М. - Биография продолжается (2010)
Артюшина И. Л. - Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений, Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. (2010)
Галицкий Д. В. - Фальцовка: условия равновесия с учетом сил трения, Силенко П. Н. (2010)
Гасов В. М. - Простые аналитические модели для анализа приоритетной обработки запросов в оперативной полиграфии, Постников М. Е., Постников В. М. (2010)
Ерофеева А. В. - Использование эффекта Патрикеева-Маллинза в трафаретной печати на латексных воздушных шарах, Кондратов А. П. (2010)
Панкин О. В. - Методика применения цветопробной видеовоспроизводящей системы в полиграфии (2010)
Сенаторов Л. Ю. - Силовые параметры конгревного тиснения при использовании различных декельных систем, Бобров В. И. (2010)
Фадейкина И. Н. - Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати, Грибкова О. Л., Перешивко Л. Я., Золотаревский В. И., Тамеев А. Р., Ванников А. В. (2010)
Куликов Г. Б. - Параметры, определяющие износ опор печатной пары ротационных печатных машин башенного типа, Разинкин Е. В. (2010)
Тимченко Ю. А. - Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом, Наумов В. А., Бурт И. В. (2010)
Кузьмин Б. А. - Анализ состояния и перспективы развития полиграфии России (2010)
Бирюков В. А. - Система сбалансированных показателей полиграфического предприятия (2010)
Степанова Г. Н. - Управление полиграфическим предприятием на основе механизма ключевых компетенций (2010)
Ненашев М. - Современная журналистика: состояние, тенденции, проблемы (попытка анализа) (2010)
Потапова Н. В. - К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы (2010)
Ахмаков С. Ю. - Лингвистическая энциклопедия и отражение универсума лингвистики (на примере Лингвистического энциклопедического словаря) (2010)
Ильина Л. Г. - Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста, Марголин Л. Н. (2010)
Буренин Н. А. - Методика статистического анализа данных оценок при исследовании массива учебных пособий, Петрушин В. Н., Никульчев Е. В. (2010)
Кузнецов Б. А. - Издательская политика в рыночных условиях современной России (2010)
Тулин Е. И. - Веб-дизайн 2.0 - проблема идентификации (2010)
Берснев В. П. - Клинический прогноз и трудовая адаптация в отдаленном периоде лечения травматических внутричерепных гематом, Иванова Н. Е., Касумов Р. Д., Курбанзаде Р. К. (2007)
Боряк А. Л. - Оценка исходов и качества жизни у больных с сочетанной черепно-мозговой травмой, Энглези А. П. (2007)
Бурлай В. З. - Улучшение качества жизни у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Перцов В. И., Дейниченко Ю. К., Беленичев И. Ф., Середа Д. А., Ивахненко Д. С., Нелепин С. Н., Белименко В. А., Козин М. В. (2007)
Гринів Ю. В. - Порівняльна оцінка якості життя хворих при пункційному та тотальному видаленні абсцесів головного мозку, Скрипко В. Д., Потапов О. І., Мартин А. Ю., Худецький Ю. П. (2007)
Гуранда Виорел - Дифференцированное лечение тяжелых очаговых ушибов головного мозга (2007)
Дзяк Л. А. - Результати впровадження протоколів лікування тяжкої черепно-мозкової травми з позицій доказової медицини(аналіз летальності та якості життя хворих), Зорін М. О., Сірко А. Г., Гришин В. І., Дудукіна С. О., Халімончик В. В., Магала Н. С. (2007)
Клигуненко О. М. - Вплив нейропротекторної інтенсивної терапії на якість життя хворих після тяжкої нейротравми, Дзяк Л. А., Зозуля О. О. (2007)
Дядечко А. А. - Оценка качества жизни больных с посттравматической назальной ликвореей (2007)
Дядечко А. А. - Определение критериев оценки качества жизни больных с HIV (2007)
Каджая Н. В. - Факторы, влияющие на качество жизни, связанного со здоровьем у больных с повторной легкой ЧМТ (2007)
Жарова Е. Н. - Восстановительное лечение зрительных нарушений после черепно-мозговой травмы, Иванова Н. Е., Кирьянова В. В. (2007)
Журавлев В. В. - Эффективность оказания помощи пострадавшим сельской местности с изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмой (2007)
Каджая Н. В. - Улучшение качества жизни больных с посттравматической эпилепсией, Дядечко А. А., Белошицкий В. В., Бондарь Т. С., Болюх А. С., Кузьменко Д. А. (2007)
Климаш А. В. - Влияние вида повреждения головного мозга и степени травматического дислокационного синдрома на исход черепно-мозговой травмы, Бахтияров А. К. (2007)
Курбанзаде Р. К. - Отдаленные результаты лечения травматических внутричерепных гематом, Берснев В. П., Иванова Н. Е., Касумов Р. Д. (2007)
Лихтерман Л. Б. - Качество жизни после хирургического и консервативного лечения хронических субдуральных гематом, Потапов А. А., Кравчук А. Д. (2007)
Мирзабаев М. Ж. - Качество жизни в отдаленном периоде травматических повреждений структур задней черепной ямки (ЗЧЯ), Муминов З. В. (2007)
Новик Ю. Е. - К вопросу о качестве жизни пациентов с подострыми и хроническими субдуральными гематомами и методам удаления гематом, Зорин Н. А., Мосийчук Н. М. (2007)
Ольхов В. М. - О результатах лечения хронических субдуральных гематом (ХСГ), Кириченко В. В., Горбатюк К. И., Чирка Ю. Л., Венцковский Л. О., Венцковский И. Л., Долгополова Р. А., Обертинский В. А., Ольхова И. В. (2007)
Панченко В. Н. - Оценка качества жизни больных после тяжелых черепно-челюстно-лицевых повреждений, Деркач В. Н. (2007)
Педаченко Є. Г. - Методичні підходи до оцінки якості лікування при черепно-мозковій травмі (2007)
Семисалов С. Я. - Оценка качества жизни оперированных больных с травматическими оболочечными гематомами, Качанов В. А., Качанова Е. В. (2007)
Сипитый В. И. - Анализ качества жизни больных с посттравматическими костными дефектами черепа после краниопластики корундовыми и титановыми имплантатами, Пятикоп В. А., Печерский Б. В., Гунько Б. В., Воробйов В. В., Бабалян Ю. А. (2007)
Скобская О. Е. - Зависимость качества жизни от стандартов лечения больных с переломом височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы с неврологическим дефицитом, Жданова В. Н. (2007)
Умирсеригов Б. У. - Качество жизни у лиц пожилого возраста при сочетанной черепно-мозговой травме, Мирзабаев М. Д. (2007)
Шкоба Я. В. - Деякі критерії якості життя хворих з травмами носа в поєднанні з нейротравмою, Абизов Р. А., Деркач В. М. (2007)
Алексеев С. П. - Динамика когнитивных расстройств (КР) после периартериальной симпатэктомии (ПАСЭ) внутренней сонной артерии (ВСА) у больных, перенесших ишемический инсульт (ИИ) в каротидном бассейне (КБ), Алексеева Р. И., Годлевский Д. О., Барылик И. И. (2007)
Иванова Н. Е. - Отдаленные результаты хирургического и консервативного лечения больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями, Панунцев В. С., Малыхина Л. В. (2007)
Tetsuo Kanno - Complex and Giant aneurysms of anterior circulation (2007)
Yoko Kato - Combined Microsurgical and Endovascular modalities for Complex Intracranial Aneurysms, Chen Lukui, Hirotoshi Sano, Takeya Watabe, Sadayoshi Watanabe, Tetsuo Kanno (2007)
Yoko Kato - Surgery in Brain AVMs, Minoru Yoneda, Hirotoshi Sano (2007)
Хиникадзе М. Р. - Результаты хирургических операций при гигантских артериальных аневризмах головного мозга, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка змін якості життя після ендоваскулярної ангіопластики і стентування стенотичних уражень магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка факторів ризику при ендоваскулярній емболізації церебральних аневризм спіралями і їх вплив на якість життя після операції, Цімейко О. А. (2007)
Литвак-Шевкопяс С. О. - Оценка качества жизни и результатов лечения у больных с артериовенозными мальформациями вертебро-базилярного бассейна в резидуальном периоде, Орлов М. Ю. (2007)
Мороз В. В. - Результати хірургічного лікування та оцінка якості життя у хворих, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм головного мозку на фоні церебрального ангіоспазму, Цімейко О. А. (2007)
Ольхов В. М. - Якість життя пацієнтів, оперованих з приводу нетравматичних внутрішньомозкових гематом (НВГ), Венцківський Л. О., Венцківський І. Л., Горбатюк К. І., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Обертинський В. А., Долгополова Р. А., Кудіна О. М., Ольхова І. В. (2007)
Панунцев В. С. - Качество жизни больных в течение первого года после эмболизации артериовенозных мальформаций гистакрилом, Иванова Н. Е., Андреева Е. С. (2007)
Рахматуллаева Д. С. - Сравнительная оценка качества жизни больных с каротидно-кавернозным соустьем, Шарифуллина Ф. К. (2007)
Скорохода І. І. - Результати хірургічного лікування та якість життя хворих, оперованих з приводу множинних артеріальних аневризм головного мозку, Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Мороз В. В. (2007)
Сон А. С. - К вопросу оценки социально-бытовой адаптации больных с последствиями мозгового инсульта, Мосенко С. В. (2007)
Герцев В. Н. - Нейропсихологическая оценка качества жизни в отдаленном периоде аневризматических интракраниальных кровоизлияний, Сон А. С. (2007)
Цімейко О. А. - Віддалені результати хірургічного лікування та якість життя пацієнтів, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм переднього півкільця артеріального кола великого мозку, Шахін Н., Мороз В. В. (2007)
Векслер В. В. - Оцінка стану церебральної гемодинаміки як складова визначення якості життя хворих, оперованих з приводу артеріовенозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Чеботарьова Л. Л. (2007)
Яцик В. А. - Артеріовенозні мальформації (АВМ) головного з гемороагічними варіантами клінічних проявів. Критерії оцінки якості життя оперованих хворих, Яковенко Л. М. (2007)
Зорин Н. А. - Качество жизни пациентов оперированных различными методами в остром периоде разрыва церебральных аневризм, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю. (2007)
Базунов М. В. - Качество жизни больных с опухолями области III желудочка после нейрохирургических мешательств, Вербова Л. Н. (2007)
Берснев В. П. - Профилактика осложнений в хирургии неврином вестибулокохлеарного нерва в результате применения нейрофизиологического интраоперационного мониторинга, Олюшин В. Е., Тастанбеков М. М., Фадеева Т. Н., Руслякова И. А., Чиркин В. Ю. (2007)
Близнюкова Е. Г. - Метастатические поражения головного мозга (2007)
Фадеева Т. Н. - Результаты хирургического лечения больных с опухолями задней черепной ямки при применении комплексного нейрофизиологического мониторинга, Олюшин В. Е., Руслякова И. А. (2007)
Главацький О. Я. - Прогнозування якості життя хворих з гліомами супратенторіальної локалізації після хірургічного лікування, Чепкій Л. П. (2007)
Семенова В. М. - Хіміотерапія при лікуванні хворих з гліомами супратенторіальної локалізації, її вплив на якість життя, Главацький О. Я. (2007)
Tetsuo Kanno - Accoustic schwannoma surgery — techniques of facial and cochlear nerve preservation (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных краниофарингиомами, Тухтаев Н. Х., Алтыбаев У. У. (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных с краниофарингиомами, Алтыбаев У. У., Тухтаев Н. Х., Асадуллаев У. М. (2007)
Холиков Н. Х. - Качества жизни больных с окклюзионной гидроцефалией опухолевого генеза, Кариев Г. М. (2007)
Муминов М. Д. - Дисфункции лицевого нерва при опухолях мосто-мозжечкового угла, Кариев Г. М. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с менингиомами головного мозга с применением лазерного излучения, Федулов А. С., Шамкалович А. В., Сакович И. И., Коновалов П. В. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с аденомами гипофиза с применением лазерного излучения, Шамкалович А. В., Федулов А. С., Сакович И. И., Сельский М. С. (2007)
Олюшин В. Е. - Электрофизиологический мониторинг как метод профилактики интраоперационных и послеоперационных осложнений в хирургии парасагиттальных менингиом, Фадеева Т. Н., Улитин А. Ю., Чиркин В. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Аникин С. А. - Оценка состояния зрительных функций у пациентов, оперированных по поводу опухолей хиазмально-селлярной области в раннем послеоперационном периоде, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Пыхтин А. В. - Оценка качества жизни онкологических пациентов после малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе, Черненков В. Г., Мороз В. А. (2007)
Розуменко В. Д. - Исследование корреляции показателей качества жизни и уровня поверхностного плазмонного резонанса при использовании низкоинтенсивного лазерного излучения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П., Гридина Н. Я., Ушенин Ю. В. (2007)
Розуменко В. Д. - Принципы построения методик восстановительного лечения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2007)
Ключка В. М. - Олігоастроцитома: чинники, що визначають якість життя хворого, Розуменко В. Д. (2007)
Тяглий С. В. - Застосування сучасних технологій з метою покращення якості життя у хворих з гліальними пухлинами лобово-скроневої локалізації, Савченко Є. І., Розуменко В. Д., Комаров Б. Г., Полковников А. Ю. (2007)
Сафаров Б. И. - Качество жизни больных с метастазами опухолей в головной мозг после хирургического лечения, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю. (2007)
Сірко А. Г. - Якість життя хворих з метастатичними пухлинами головного мозку в післяопераційному періоді (2007)
Sramka M. - Оценка качества жизни пациентов после радиохирургического лечения опухолей мосто-мозжечкового угла головного мозга, Trompak O., Kralik G., Viola A. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни пациентов с парасагиттальными менингиомами, оперированных с использованием новых лазерных технологий, Чернов С. В. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни у больных с менингиомами основания черепа, оперированных с использованием ND-Yag-лазера, Калиновский А. В. (2007)
Задоянный Л. В. - Динамика функционального состояния зрительного анализатора у больных с повреждением базальных отделов мозга в послеоперационном периоде, Жданова В. Н., Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Задоянный Л. В. - Нейроофтальмологические показатели и их динамика у больных с внутричерепной гипертензией в послеоперационном периоде, Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Зозуля Ю. А. - Клинические особенности и молекулярно-биологические маркеры разных типов менингиом головного мозга, Шамаев М. И., Кваша М. С., Малышева Т. А. (2007)
Чудакова И. В. - Качество жизни больных, оперированных по поводу неврином слухового нерва (2007)
Абдуллаев Д. Д. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника после перкутанной вертебропластики, Юлдашев Р. М. (2007)
Алексеев С. П. - Опыт лечения вертеброгенных радикулопатий поясничного отдела у больных пожилого и старческого возраста, Федорук А. Л. (2007)
Бабаханов Ф. Х. - Оценка качества жизни у пациентов со спондилолистезом до и после операции, Джуманов К. Н., Юлдашев Р. М. (2007)
Благоразумова Г. П. - Возможности метода электростимуляции спинного мозга в реабилитации нейрохирургических больных, Иванова Н. Е., Панунцев В. С. (2007)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции в лечении опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга (2007)
Бублик Л. А. - Перспективы улучшения качества жизни больных при хирургическом лечении позвоночно-спинномозговой травме, Гохфельд И. Г., Митюшин И. И. (2007)
Данчин А. А. - Эндоскопическая хирургия арахноидальных кист (2007)
Дяків В. - Результати хірургічного лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою на рівні шийного відділу, Струк Ю. (2007)
Доценко В. В. - Возможности переднего мини-доступа в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, Загородний Н. В., Вирани Я. (2007)
Загородний Н. В. - Хирургическое лечение спондилолистеза, Доценко В. В., Вирани Я. (2007)
Гончарук Е. А. - Оценка качества жизни пациентов после поясничной микродискэктомии, Сон А. С. (2007)
Гудак П. С. - Результати лікування та оцінка якості життя у хворих після відкритої поперекової мікродискектомії, Тиш І. І. (2007)
Guranda Viorel - Our experience in the surgical treatment of the lumbar disc hernia, Deliu Constantin (2007)
Кариев М. Х. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника и спинного мозга, Абдуллаев Д. Д. (2007)
Костицький М. М. - Оцінка якості життя хворих після мікродискектомії, Потапов О. І., Костицька О. М., Федак В. І. (2007)
Слынько Е. И. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции боковыми и комбинированными доступами при травме тораколюмбарного отдела позвоночника, Леонтьев А. Ю. (2007)
Леонтьев А. Ю. - Результаты применения рекомендаций по профилактике пролежней у пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника и спинного мозга, Леонтьев Ю. А., Елисаветская И. И., Слынько Е. И., Назаренко О. С. (2007)
Ольхов В. М. - Результаты хирургического лечения патологии межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПМД) у жителей Винницкой области, Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Венцковский И. Л., Венцковский Л. О., Шмерчук С. Г., Обертинский В. А., Долгополова Р. А., Кудина Е. М., Ольхова И. В. (2007)
Педаченко Є. Г. - Оцінка якості життя хворих у віддаленому періоді після мікродискектомій у поперековому відділі хребта проведених різними нейрохірургічними методиками, Хижняк М. В., Танасійчук О. Ф. (2007)
Педаченко Е. Г. - Перкутанная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant", Гармиш А. Р., Педаченко Ю. Е. (2007)
Педаченко Ю. Є. - Якість життя хворих після пункційної лазерної мікродискектомії з приводу шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромів (2007)
Перфильев С. В. - Качество жизни больных с повреждениями и некоторыми заболеваниями позвоночника в зависимости от методов стабилизации (2007)
Поляков Ю. Ю. - Опухоли спинного мозга, его оболочек, СМН с разрушением позвоночника. Качество жизни пациентов, Гуляев Д. А., Тастанбеков М. М. (2007)
Семисалов С. Я. - Цифровая вертебротермография в оценке качества жизни больных, оперированных по поводу дискогенного пояснично-крестцового радикулита, Абашин Г. В., Семисалова В. С. (2007)
Слынько Е. И. - Дифференцированный выбор хирургического доступа при вентральных опухолях шейного отдела спинного мозга с целью улучшения результатов хирургического лечения и качества жизни больных, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Пастушин А. И. (2007)
Пастушин А. И. - Оценка качества жизни больных после хирургического лечения интрадуральных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Слынько Е. И. (2007)
Золотоверх А. М. - Метод оценки результатов хирургического лечения дегенеративных поражений грудного отдела позвоночника, Слынько Е. И. (2007)
Квасніцький О. М. - Якість життя пацієнтів після протезування міжхребцевих дисків рухомими імплантатами, Слинько Є. І. (2007)
Стегний С. А. - Чрезкожная эндоскопическая дискэктомия — путь к ранней реабилитации и повышению качества жизни при грыжах межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, Бублик Л. А., Мытюшин И. И. (2007)
Стегний С. А. - Решение вопросов медико-социальной адаптации при травме пояснично-крестцового отдела позвоночника, Лобанов Г. В., Оксимец В. М. (2007)
Деркач В. М. - Оцінка якості життя хворих в гострий період після оперативного лікування — транспедикулярної фіксації з приводу ХСМТ, Татарчук М. М. (2007)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції спинного мозку для покращення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2007)
Юлдашев Р. М. - Качество жизни больных, оперированных в связи с грыжей поясничного межпозвонкового диска, Сабуренко Ю. Ф. (2007)
Ахмедиев М. М. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинномозговой грыжи в раннем возрасте (2007)
Борисова І. О. - Критерії якості життя дітей з гліомами зорових шляхів в післяопераційному періоді (2007)
Чеботарьова Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з легкою хребетно-спинномозковою травмою (ЗХСМТ) шийного відділу у співставленні з даними нейрофізіологічної діагностики, Сулій Л. М. (2007)
Духовский А. Э. - Лечения симптоматической эпилепсии у пациентов с нейрохирургической патологией, Варешнюк Е. В., Богоявленская А. А. (2007)
Федак Б. С. - Результаты хирургического лечения внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей, Духовский А. Э., Боднарук Р. Н. (2007)
Герус С. В. - Качество жизни недоношенных новорожденных с внутричерепными кровоизлияниями, Савчук В. В. (2007)
Кеворков Г. А. - Качество жизни у детей первого года жизни перенесших черепно-мозговую травму (2007)
Хачатрян В. А. - Оценка восстановлений функции после операции у детей с врожденными пороками развития позвоночника и спинного мозга, Еликбаев Г. М. (2007)
Хачатрян В. А. - Проблема хирургия эпилепсии, Лебедев К. Э., Маматханов М. Р. (2007)
Ким А. В. - Сравнительная оценка неврологического статуса у детей со стволовыми и парастволовыми новообразованиями в зависимости от зоны вовлечения ствола мозга в бластоматозный процесс, Хачатрян В. А., Самочерных К. А., Данилова А. К., Лебедев К. Э. (2007)
Марущенко Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з постгеморагічною гідроцефалією, зумовленою перинатальними ураженнями ЦНС, Проценко І. П., Касьянов В. О. (2007)
Орлов Ю. А. - Исходы и качество жизни новорожденных с перинатальными внутричерепными геморрагиями, Касьянов В. А. (2007)
Шаверский А. В. - Качество жизни детей после нейрохирургических вмешательств по поводу медуллобластомы мозжечка, Орлов Ю. А. (2007)
Михалюк В. С. - Перспективы улучшения качества жизни детей при гидроцефалии, обусловленной множественными ликворосодержащими образованиями, Орлов Ю. А. (2007)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей, оперированных по поводу нейрохирургической патологии (2007)
Салеева А. Д. - Опыт повышения мобильности и качества жизни у пациентов со спинномозговыми грыжами после нейрохирургического лечения, Духовский А. Э., Петров В. Г., Борисов М. А. Чернышева И. Н., Варешнюк Е. В. (2007)
Семисалов С. Я. - Качество жизни детей, оперированных по поводу травматических эпидуральных гематом, Абашин Г. В., Болгова И. В. (2007)
Вербова Л. Н. - Динамика качества жизни детей с опухолями стволовых отделов головного мозга, Ващенко А. В. (2007)
Волкодав О. В. - Альтернативные подходы к поэтажной пластике сложных форм "открытых" спинномозговых грыж у недоношенных новорожденных (2007)
Волкодав О. В. - Бивентрикулярное субгалеальное дренирование как метод повышения качества жизни новорожденных (2007)
Звонарев А. Г. - Результаты лечения и качество жизни детей, оперированных по поводу синдрома "фиксированного спинного мозга" (2007)
Черненков В. Г. - Хирургическое лечение фармакорезистентной фокальной симптоматической эпилепсии, обусловленной грубыми очаговыми поражениями головного мозга, Сербиненко И. А., Горбунов О. В. (2007)
Коробко С. А. - Изменение качества жизни у больных симптоматической эпилепсией после хирургического лечения, Асадуллаев У. М. (2007)
Лапоногов О. О. - Покращення якості життя хворих на паркінсонізм після стереотаксичної кріоталамотомії, Костюк К. Р. (2007)
Костюк К. Р. - Оцінка якості життя хворих на епілепсію після хірургічного лікування, Лапоногов О. О. (2007)
Чеботарьова Л. Л. - Електрофізіологічні (ЕФ) критерії для оцінки якості життя хворих після нейрохірургічного лікування ушкоджень лицевого нерва, Третьякова А. І., Третяк І. Б. (2007)
Федірко В. О. - Синдроми гіперактивної дисфункції черепно-мозкових нервів. Віддалені результати та функціональний стан (2007)
Tetsuo Kanno - Microvascular decompression: Analysis of un-successful cases and long term outcome (2007)
Лисайчук Ю. С. - Алгоритм оценки эффективности микрохирургии повреждений нервно-мышечного аппарата конечностей, Гончарук. О. А., Павличенко Л. Н., Четверус Р. В., Бовкун В. Н. (2007)
Перцов В. И. - Эффективность невролиза при посттравматической периферической нейропатии, Ивахненко Д. С., Дейниченко Ю. К. (2007)
Сапон Н. А. - Оценка качества жизни больных с хроническими невропатическими болевыми синдромами, Цымбалюк В. И. (2007)
Третяк І. Б. - Розширення функціональних можливостей верхньої кінцівки при тяжких ушкодженнях плечового сплетення (2007)
Цимбалюк В. І. - Вплив комплексного лікування карпального та кубітального тунельних синдромів на підвищення якості життя хворих, Цимбалюк Ю. В. (2007)
Вербицкая Г. Д. - Восстановительное лечение больных с последствиями травматического повреждения периферической нервной системы, Касьянов В. А., Корченков И. С., Зинченко В. Г., Кузьмищенко Ю. В. (2007)
Жданова В. М. - Індуктотермофорез хондропротектором в комплексному лікуванні хворих з хронічним болем у спині, Трибель О. В., Богомаз Г. І., Грабарчук О. Ю. (2007)
Акмалов А. С. - Сравнительная оценка эффективности различных методов краниоцеребральной гипотермии, Шаматов А. Ш. (2007)
Благоразумова Г. П. - Анализ эффективности применения способа ранней реабилитации в остром периоде повреждения головного мозга у нейрореанимационных больных, Руслякова И. А., Иванова Н. Е., Соколова Ф. М., Джабарова Л. Б., Фадеева Т. Н., Олюшин В. Е., Руслякова И. А. (2007)
Дзяк Л. А. - Досвід використання моніторингу внутрішньочерепного тиску у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Зорін М. О., Сірко А. Г. (2007)
Фрончко В. П. - Вплив раннього ентерального і парентерального харчування на перебіг посттравматичного періоду у хворих з важкою ЧМТ, Колихан В. П., Іванюшко В. Л., Вознюк В. Л. (2007)
Tetsuo Kanno - Neurostimulation for patients in vegetative state (2007)
Кариев М. Х. - Хирургический доступ к внутрижелудочковым менингиомам головного мозга, Алимов Р. А., Алимов Д. Р. (2007)
Касьянов В. А. - Развитие нейрохирургии в Крыму в послевоенные годы, Вербицкая Г. Д., Дышловой В. Н., Игнатенко В. П. (2007)
Хачатрян В. А. - Гидроцефалия (симптом, синдром, заболевание). Проблемы диагностики и лечения (2007)
Хачатрян В. А. - Вентрикулосинусные операции в лечении гидроцефалии, Малхасян Ж. Г., Гогорян С. Ф. (2007)
Ким А. А. - Нервно-психические нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, Хусанов Л. Э., Мирзабаев М. Д. (2007)
Клигуненко Е. Н. - Протекция когнитивных функций в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, Емельянова Е. А. (2007)
Климаш А. В. - Влияние чрезликворной электростимуляции ствола мозга на качество жизни больных с посттравматическим вегетативным состоянием (2007)
Мирзабаев М. Ж. - Вопросы реабилитации больных с апаллическим синдромом, Бобоев Ж. И. (2007)
Попова І. Ю. - Методика оцінки якості життя хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Лихачова Т. А., Попов А. О., Степаненко Н. О., Земскова І. П. (2007)
Шамаев М. И. - Роль морфологических иследований в оценке качества помощи и повышения качества жизни в нейрохирургической практике, Малышева Т. А. (2007)
Шевага В. М. - Вплив раннього застосування заходів експериментальної фізичної реабілітації на рівень володіння соціально-побутовими навичками осіб з нижньою параплегією в умовах стаціонару, Нетлюх А. М., Кобелєв С. Ю. (2007)
Шкоба Я. В. - Трахеостомія як захід, направлений на покращення якості життя хворих з нейрохірургічною патологією, Абизов Р. А., Деркач В. М. (2007)
Степаненко І. В. - Ефективність різних методів відновного лікування хворих на цереброваскулярні захворювання, Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Бондар Т. С., Степаненко Н. О., Попов А. О. (2007)
Титов Ю. Д. - Критерии реабилитации осложнённой травмы грудного и поясничного отделов позвоночника, Лихолетов А. Н., Энглези А. П. (2007)
Улитин А. Ю. - Роль интраоперационного мониторинга вызванных зрительных потенциалов и измерения кровотока в зрительных нервах в прогнозе зрительных нарушений в хирургии гигантских инвазивных аденом гипофиза, Олюшин В. Е., Фадеева Т. Н., Иванов А. Ю., Аникин С. А. (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Навстречу новым горизонтам (исторический очерк), Царев А. В., Криштафор А. А. (2013)
Підгірний Я. М. - Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних із прееклампсією/еклампсією (2013)
Бондар М. В. - Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку, Грушовський І. Т. (2013)
Мониторинг и управление болью: что нового (по материалам VI Национального конгресса Ассоциации анестезиологов Украины) (2013)
Усенко Л. В. - Особенности проведения сердечно­-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особых клинических ситуациях, Царев А. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2013)
Площенко Ю. А. - Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань (2013)
Мальцева Л. А. - Механизмы формирования стресса у врачей-­анестезиологов соответственно стажу работы по специальности, Саланжий А. Н. (2013)
Вишинський К. Б. - Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію, Шевчук О. В. (2013)
Андрющенко В. П. - Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації, Андрющенко Д. В., Когут Л. М. (2013)
Дацюк О. І. - Зміни гемодинамічного статусу залежно від тактики інфузійної терапії при тяжких гострих панкреатитах, Шлапак І. П., Титаренко Н. В. (2013)
Киношенко Е. И. - Место бемипарина в клинической практике, Никонов В. В. (2013)
Білецький О. В. - Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково­кишкового тракту, Ніконов В. В., Павленко А. Ю., Дементьєва М. О., Бойко В. В., Кузнецов О. В. (2013)
Колесников А. Н. - Прогнозирование осложнений в интра-­ и послеоперационном периоде у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии (взрослые и дети) (2013)
Нестеренко А. Н. - Иммунный дистресс как патогенетически и танатогенетически значимый синдром при тяжелом сепсисе и септическом шоке: клинико-­патоморфологическое обоснование ранней заместительной иммунокоррекции (2013)
Курята О. В. - Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування, Кушнір Ю. С. (2013)
Лисенко В. Й. - Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії, Ляшок А. Л., Карпенко Є. О., Павлов С. Б. (2013)
Лісний І. І. - Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики, Бєлка К. Ю., Клімчук Л. В., Воробйова Л. І., Кабанчук Ю. В., Катриченко М. О., Сидоренко К. Д., Балахонов О. І. (2013)
Налапко Ю. И. - Диагностические возможности эндоскопической клинической pH­метрии, Болотина Л. А., Ли А. В., Дикая Э. А. (2013)
Налапко Ю. І. - Ініціальний глікемічний статус та його вплив на рівень летальності у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою, Єгоров О. О. (2013)
Налапко Ю. І. - Гемодинамічні параметри адреноміметичної корекції в лікуванні постраждалих із політравмою, Пейчева О. І. (2013)
Голдовский Б. М. - Оптимизация неотложной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе, Поталов С. А. (2013)
Никоненко А. С. - Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени, Гриценко С. Н., Собокарь В. А., Саленюк В. В., Вороной А. А. (2013)
Галушко О. А. - Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз (2013)
Кравец О. В. - Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапах (2013)
Хижняк А. А. - Вплив складу рідинної ресусцитації на перебіг абдомінального компартмент-­синдрому при поширеному перитоніті, Курсов С. В. (2013)
Бойко В. В. - Ефективність нового методу лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози при політравмі, Горбенко К. В., Білецький А. В. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Соотношение про-­ и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре, Волков А. О. (2013)
Сединкин В. А. - К вопросу диагностики изменений водного баланса и качественного состава инфузионных сред в акушерстве, Клигуненко Е. Н. (2013)
Шейман Б. С. - Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом, Постернак Г. І., Макарук В. А., Макарук В. О., Вакуленко Р. В. (2013)
Потапов А. Л. - Сравнительная оценка индивидуальной реакции пациентов на применение различных методов послеоперационной аналгезии (2013)
Клигуненко О. М. - Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом "медицина невідкладних станів", Єхалов В. В., Кравець О. В., Седінкін В. А., Барков Г. С. (2013)
Усенко Л. В. - Жизнь, смерть, бессмертие: эволюция взглядов, современные воззрения, Усенко А. А., Кижаев С. А. (2013)
Площенко Ю. А. - Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления? (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Khomenko E. - Spin-Orbit Coupling Effects in BrO- and HOBr Photodissociation Reactions (2014)
Roman L. - Synthesis, Structure, Characteristics of Zn(II) and Cd(II) Coordination Compounds with 3-Methoxybenzene Acid Hybrazid and their Biological Activity, Chundak S. (2014)
Drozd A. - Spectrophotometric Determination of Ni2+, Co3+, Fe2+, Cu2+ Concentrations with 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol in Aqueous-Micellar Medium Based on Two Intensive Parameters, Leonova N. (2014)
Stasevych M. - Synthesis of N-Benzoyl-N’-(9,10-Dioxo-9,10-Dihydroanthacen-1-yl) Thioureas and Quantum-Chemical Analysis of the Reaction Passing, Zvarych V., Musyanovych R., Novikov V., Vovk M. (2014)
Borzenkov M. - Synthesis of Novel Surface Active Methacrylate Monomers Based on ε-Caprolactone, Hevus O. (2014)
Yevchuk I. - Kinetic Regularities of the Early Stages of Sol-Gel Process in Tetraethoxysilane-Based Systems, Demchyna O., Kopylets V., Koval Z., Romaniuk H. (2014)
Bratychak M. - Chemical Modification of Polyglycidyl Phenol-Formaldehyde Oligomers by Methacrylic Acid, Strap G., Shyshchak O., Astakhova O. (2014)
Gnativ Z. - Catalytic Cooligomerization of Styrene and Dicyclopentadiene: Yield and Properties Dependence on Reaction Mixture Composition, Nylukyshyn I., Pikh Z., Voronchak T., Rypka A. (2014)
Popadyuk N. - Ionically and Covalently Crosslinked Hydrogel Particles Based on Chitosan and Poly(ethylene glycol), Zholobko O., Donchak V., Harhay K., Budishevska O., Voronov A., Kohut A., Voronov S. (2014)
Melnyk Yu. - Influence of Complex-Creative Additives on Oxidation of Hydrocarbons, Reutskyy V., Reutskyy V., Starchevskyy V. (2014)
Dzinyak B. - Cooligomerization of C9 Fraction Unsaturated Hydrocarbons Initiated by Organic Peroxides (2014)
Shevchenko V. - Influence of Fine-Grinded Glass Additives on the Induction and Post-induction Periods of Portland Cement Hardening, Kotsay G. (2014)
Kuntyi O. - Palladium Deposition on Magnesium in PdCl2 Solutions in DMF, Dobrovetska O., Korniy S., Zozulya G., Mykhalyna G. (2014)
Gomelya M. - Application of Auminium Coagulants for the Removal of Sulphate from Mine Water, Trus I., Shabliy T. (2014)
Saban I. - Physico-Chemical Characteristics and Thermal Stability of Oil Based Lubricating Fluids for Glassware Production , Grynyshyn O., Kochubei V. (2014)
Topilnytskyy P. - Physico-Chemical Properties and Efficiency of Demulsifiers Based on Block Copolymers of Ethylene and Propylene Oxides, Romanchuk V., Boichenko S., Golych Yu. (2014)
Ibraheem A. - Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining, Boichenko S., Romanchuk V., Boichenko M., Lazorko O. (2014)
Pyshyev S. - Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 1. Determination of the Optimal Conditions for Oxidative Desulphurization, Prysiazhnyi Yu., Miroshnichenko D., Bilushchak H., Pyshyeva R. (2014)
Chygyrynets’E. Chygyrynets’E. - A Study of Rape-Cake Extract as Eco-Friendly Vapor Phase Corrosion Inhibitor, Vorobyova V. (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2010)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.05150105 "Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань", Мамонов Ю. П., Серега С. М. (2010)
Мельников О. В. - Час роботи та звершень (до 80-ліття Української академії друкарства) (2010)
Левчук О. М. - Настановча вузькоспрямованість кругозору в студентів медіаспеціальностей (2010)
Киричок П. О. - Розробка технології кольороподілу з використанням елементів нечіткої логіки у вигляді розмитих моделей, Козик А. М. (2010)
Морфлюк-Щур В. В. - Розробка методики об’єктивного контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку (2010)
Киричок Т. Ю. - Тенденції досліджень та розробок у сфері захисту цінних паперів та документів суворого обліку, Беспала К. М. (2010)
Кобильнік К. О. - Модульні сітки, як базова структура газетних видань (2010)
Левыкин И. В. - Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования, Логвиненко Е. В. (2010)
Базілевська А. Г. - Технологічні аспекти виготовлення персоналізованої подарункової продукції типу фотоальбом, Зоренко О. В. (2010)
Юшко А. В. - Контроль товщини тонких плівок еліпсометричним методом, Зенкін М. А. (2010)
Кушлик Б. Р. - Математичний опис точки друкувального елементу у друкарському контакті офсетного друку (2010)
Гілета І. В. - Визначення функцій належності факторів шпальти газетного видання (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах, Дубнюк В. Л. (2010)
Кохановський В. О. - Методика експериментальних випробувань магнітних пускачів на комутаційну зносостійкість в категорії АС-3 (2010)
Несхозієвський А. В. - Розробка технологічного процесу відновлення циліндричних деталей офсетних друкарських машин (2010)
Логазяк I. Ю. - Технологія зміцнення поверхневої структури шибера, Гавенко С. Ф. (2010)
Шевченко О. В. - Ефективне дроблення стружки при токарній обробці, Бєляєва А. Ю. (2010)
Новогрудський Л. С. - Методика оптимізації вибору параметрів кліматичних камер для випробувань виробів, Шаповал В. І., Зенкін М. А. (2010)
Палюх О. О. - Динамічна і математична моделі кулачкового обертового механізму, зблокованого з розвантажуючим пристроєм, тамподрукарської машини ПТМ-200 (2010)
Михайленко К. С. - Визначення оптимальної концентрації мікрокапсул з ароматом в ароматизованих лаках, Степанець В. В. (2010)
Роїк Т. А. - Особливості формування структури і комплексу властивостей підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей, Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Попов І. В. (2010)
Морозов А. С. - Методологічні та еколого-економічні аспекти існування технологічних систем утилізації відходів, зокрема поліграфічних, Колесник Ю. М. (2010)
Естріна М. В. - Вплив обробки магнітним полем на властивості зволожувального розчину, Канагін В. О. (2010)
Новосельская О. А. - Печатные свойства газетной бумаги с применением различных видов катионного крахмала, Пенкин А. А., Соловьева Т. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Дослідження експлуатаційних характеристик гофрованого картону, Головацька Н. В. (2010)
Скиба В. М. - Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу, Коваль О. Ю., Величко О. М. (2010)
Штангрет А. М. - Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект, Дурняк Б. В., Мельников О. В. (2010)
Барзилович О. М. - Економічна інтеграція, як спосіб підвищення конкурентоспроможності видавничо-книготорговельних організацій, Лелиця Т. M. (2010)
Хімічева Г. І. - Розробка організаційно-функціональної моделі управління віртуальними підприємствами, Зенкін А. С., Іванов П. В., Волощенко К. Ю. (2010)
Мікульонок І. О. - Термінологія в науково-технічних публікаціях (2010)
Пиголь О. О. - Дослідження факторів, що впливають на якість сприйняття інформаціїї в електронному навчальному виданні (2010)
Тріщук О. В. - Створення науково-інформаційного поліграфічного тексту (2010)
Харлан А. П. - Особливості редакційного опрацювання енциклопедичного видання (2010)
Цурін О. П. - Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів (2010)
Величко О. М. - Усі знання і досвід - учням (2010)
Кобильнік К. - З нагоди 15-річчя від дня заснування видавничо-поліграфічного підприємства "АДЕФ-Україна" (2010)
Топольницький П. В. - Здійснена мрія (до 80-річчям з дня народження Я. І. Чехмана), Полюдов О. М., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2010)
Семенюк Е. П. - Цікава книга про читання у наш час (2010)
Тимошик М. - Жанрові особливості рекламних матеріалів та специфіка їх редакторської підготовки (2013)
Ковальчук Г. - Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні (2013)
Логвиненко O. - Мовностилістичні неточності у текстах журналістів як нівелювання авторського стилю (2013)
Бабич О. - Чернець Іларіон у початковій історії книгописання в Києво-Печерській лаврі (2013)
Якубенко Я. - Модель планування запасів матеріалів книготорговельного підприємства (2013)
Романовська А. - Друкарство на Волині: передумови виникнення (2013)
Курбан О. - Соціальні мережеві технології: типологія та класифікація (2013)
Соколова Н. - Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України (2013)
Цесаренко Ю. - Соціальні комунікаційні проекти: поняття та особливості, їх роль у формуванні міжнародного іміджу України (2013)
Шевченко М. - Динаміка розвитку традиційної побутової культури під впливом технологічних і соціальних чинників (2013)
Якубовська М. - Формування духовного порозуміння між народами як основа комунікативної компетентності сучасних фахівців технічного профілю (2013)
Середюк Н. - Ціннісно-нормативні засади в умовах глобалізації (2013)
Медведева В. - Читання як опанування нового культурного простору і підвищення особистішої компетентності (2013)
Новальська Ю. - Основні напрями розвитку дитячого читання в умовах соціокомунікаційних змін (2013)
Петрова М. - Розроблення концептуальних підходів до управління електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами (2013)
Гардабхадзе Г. - Дизайнерський бренд як комунікаційний засіб управління споживчими симпатіями цільових груп на ринку індустрії моди (2013)
Литовка О. - Фестивальний рух України періоду її незалежності (2013)
Маншилін О. - Формування методології творчості М. Каннінгема в контексті авангардних течій у мистецтві середини XX ст. (2013)
Грачова О. - Модерністські аспекти формування української музичної культури (2013)
Жовнірова М. - Цінова політика як складова соціальних комунікацій в індустрії гостинності (2013)
Ліпєц Ю. - Конкурентоспроможність, конкурентні переваги в індустрії гостинності як процес соціальних комунікацій в системі управління (2013)
Абаліна Т. - Роль інтелектуалів в етичній експертизі : градищі і сучасність (2013)
Кундеревич О. - Етика і соціальна відповідальність в PR (2013)
Радченко О. - Суб'єктність і об'єктністьу сучасному діловому світі України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Содержание (2014)
Хамдаллах А. - Влияние стресса на содержание продуктов свободнорадикального окисления в бедренной мышце крыс разного возраста, Давыдов В. В. (2014)
Сенюк О. Ф. - Влияние меланин-глюканового комплекса, выделенного из грибов трутовика, на продолжительность жизни самок мышей линии ICR, Горровой Л. Ф., Паламар Л. А., Круль Н. И. (2014)
Шитиков Д. В. - Увеличение выживаемости мышей линии CBA/CA под воздействием пептидного комплекса "ENI-SALA 3" (предвармительные данные), Бальва А. В., Крылова И. Е., Пишель И. Н., Сафиуллин З. Т., Ткаченко А. Г. (2014)
Кузнецова С. М. - Анализ информативности транскраниальной магнитной стимуляции в оценке функционального сосотояния кортико-спинального тракта у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт, Скачкова Н. А. (2014)
Коляда О. К. - Генетичні та біохімічні маркери стану ліпідного обміну при хворобі Паркінсона, Вайсерман О. М., Наумчук Н. С., Краснєнков Д. С., Кухарський В. М., Кошель Н. М., Карабань І. М. (2014)
Жаринова В. Ю. - Коррекция трифлузалом состояния гемоваскулярного гомеостаза, эндотелия и уровня аутоантител у больных пожилого возраста с ХСН, Бутынец Ж. С., Кахановская Л. Н., Павленко Л. А., Самоць И. А. (2014)
Треумова С. І. - Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з гіпертонічною хворобою в осіб літнього віку (2014)
Алипова О. Є. - Вплив сухих вуглекислих ванн і загальної низькочастотної магнітотерапії на стан центральної гемодинаміки та морфо-функціональні параметри лівого шлуночка у хворих літнього віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (2014)
Асанов Э. О. - Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на состояние системы гемодинамики и микроциркуляции у пожилых людей с физиологическим и ускоренным старением дыхательной системы, Дыба И. А. (2014)
Войтенко В. П. - Україна в європейському контексті: кластерна модель смертності від головних причин, Писарук А. В., Кошель Н. М. (2014)
Новые книги (2014)
Алейнікова О. В. - Теорії циклічності та проблеми структурних, фінансових та системних криз суспільного виробництва (2014)
Амеліна Ю. С. - Управління ризиками у виробництві органічної овочево-ягідної продукції закритого грунту (2014)
Антонова С. Є. - Економічна оцінка водокористування в басейні річки Рось (2014)
Архипова Л. М. - Екологічна грамотність працівників туристичної індустрії як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності (2014)
Білик І. В. - Роль маркетингу та PR-технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу, Томаля Т. С. (2014)
Бажанова М. П. - Теоретичні аспекти маркетингового інструментарію збалансованого розвитку регіону (2014)
Безбородова Т. В. - Cутність та необхідність аналізу фінансового стану (2014)
Бенько М. М. - Засадничі аспекти інноваційної діяльності в обліку, аналізі та контролі (2014)
Бенько М. М. - Модель інноваційного розвитку обліку, аналізу і контролю (2014)
Бондаренко Т. В. - Cутність та призначення управлінського обліку (2014)
Бондаренко Т. В. - Аналіз науково-методичних підходів до формування структури капіталу промислового підприємства (2014)
Бондаренко Т. В. - Обгрунтування критеріїв формування інтервалу оптимальних значень структури капіталу промислового підприємства (2014)
Бондаренко Т. В. - Особливості оптимізації структури промислового підприємства з урахуванням вимог комерційного банку (2014)
Бурак І. О. - Галузеві особливості торговельних підприємств (2014)
Бурлака О. М. - Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області (2014)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як система взаємозв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (2014)
Васильєва Н. К. - Регіональне впровадження інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств у галузі тваринництва (2014)
Ватаманюк О. С. - Типові моделі функціонування податкових органів: порівняльний аспект (2014)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення продовольчої безпеки шляхом інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору (2014)
Височин І. В. - Пріоритетні напрями державного регулювання внутрішньої торгівлі в Україні (2014)
Ворошан А. Д. - Системні виклики та їх вплив на господарську діяльність в Україні, Луцик І. Б. (2014)
Вуйченко М. А. - Використання зарубіжного досвіду в регулюванні наслідків поглиблення сегментації праці в аграрній сфері України (2014)
Гаркуша Н. М. - Факторний аналіз витрат на підприємствах роздрібної торгівлі (2014)
Гвоздик Н. М. - Формування та розвиток людського капіталу у системі споживчої кооперації (2014)
Геращенко О. О. - Сутність та значення ТНК на світовому ринку туристичних послуг (2014)
Гільперт Н. М. - Методологічні засади еколого-економічної оцінки лісових екосистем в контексті стабілізації природного середовища (2014)
Гончаренко А. М. - Аналіз структури інтелектуального капіталу, Григорук С. С. (2014)
Губарєва І. О. - Методичний підхід до оцінки економічної безпеки національної економіки України в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Губарєва І. О. - Діагностика загроз економічній безпеці національної економіки України (2014)
Гуцул Я. В. - Проблеми державного регулювання розвитку підприємств житлово-комунального господарства міста (2014)
Демешок О. О. - Міжсистемна взаємодія та управлінські регулятиви: моделі геометричної економетрики нестійкого розвитку промисловості в Україні (2014)
Долбнєва Д. В. - Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект (2014)
Долматова М. П. - Формування естетичних ціннісних орієнтацій особистості як суттєвого елемента її духовної культури, Ярешко В. І. (2014)
Драган О. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Єфіменко Т. І. - Сумнівна дебіторська заборгованість: формування облікової політики (2014)
Жмурко І. В. - Шляхи вдосконалення функціонування системи пенсійного страхування сільського населення (2014)
Журавка А. В. - Сутність процесів кооперації в соціально-економічних системах, Московкін В. М., Елеоджо О. (2014)
Завацька О. А. - Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Букало Н. А. (2014)
Загурський О. М. - Аналіз інституціонального устрою аграрного сектору України (2014)
Запша Г. М. - Власність як загальнонаукова категорія та загальнолюдська цінність (2014)
Зернюк О. В. - Оцінка стану і перспективи розвитку управління інноваційною діяльністю підприємства, Мельникова В. М. (2014)
Ілляш В. Ю. - Депозитна політика комерційного банку та інструменти її реалізації, Чаленко Н. В. (2014)
Калініченко О. О. - Прогнозування та розвиток основних параметрів соціальної сфери України в сучасних умовах (2014)
Карачина Н. П. - Тенденції та стан соціально-економічного розвитку українського сільськогосподарського машинобудування, Гребеньок І. В., Лазарчук О. В. (2014)
Карачина Н. П. - Антикризове управління: сучасний категоріальний вимір, Савіцька О. О. (2014)
Кірєєва Е. А. - Cучасний стан та управління продовольчою безпекою в умовах кризових явищ (2014)
Клімова І. О. - Кластеризація районів Житомирської області за показниками сільськогосподарської продукції (2014)
Коваль О. А. - Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Ковач В. І. - Словацькі євро-регіони: зарубіжний досвід транскордонного співробітництва (2014)
Ковтун М. В. - Механізм формування та реалізації кредитної політики банку, Русіна Ю. О. (2014)
Кондратюк Д. М. - Оптимальний постачальник як чинник конкурентоспроможності підприємства (2014)
Коніщева Н. Й. - Ефективна державна молодіжна політика-запорука зростання конкурентоспроможності України в глобальній економіці (2014)
Короленко Р. В. - Заходи підвищення ефективності бюджетної стратегії України, Швець В. С. (2014)
Кострубська А. Ф. - Персональний брендинг як мистецтво досягнення успіху, Забурмеха Є. М. (2014)
Кравченко М. В. - Методологічні основи розвитку регіональних соціо-еколого-економічних систем (2014)
Кравчук Н. І. - Сучасний рівень інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Кузьміна О. М. - Проблеми використання автоматизованих інформаційних технологій на фондовому ринку України, Матвійчук К. А. (2014)
Кулинич О. О. - Напрями розвитку ІКТ-сфери у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-послуг, Войтко С. В. (2014)
Ладонько Л. С. - Оцінювання результативності управління розвитком промислового потенціалу виробничо-економічних систем (2014)
Липовий О. В. - Системний підхід до управління формуванням оборотних активів торговельних підприємств, Осіпчук Ю. А. (2014)
Ліфанова М. І. - Проблеми та перспективи розвитку світової валютної системи в посткризовий період (2014)
Манжос А. В. - Реалії туристичної діяльності Житомирщини, Блажкевич Т. П. (2014)
Маринченко О. О. - Концепція єдиної облікової політики аграрного холдингу (2014)
Маркіна І. А. - Концептуальні засади антикризової державної політики у туристичній галузі, Черниш І. В. (2014)
Маркович В. В. - Сутність соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2014)
Мацука В. М. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі України (2014)
Мельник М. І. - Інвестиційне забезпечення безпеки бізнес-середовища України в умовах європейської інтеграції (2014)
Микитенко В. В. - Кризи українського соціуму та геополітичний вибір держави: управлінський вимір, Шкарлет С. М. (2014)
Міщук І. С. - Формування національної екологічної мережі та проблеми управління природоохоронними територіями (2014)
Могиліна Л. А. - Система загроз фінансовій безпеці сучасних підприємств (2014)
Момонт Т. В. - Особливості складання робочого плану рахунків туристичними підприємствами (2014)
Момот В. Є. - Соціометричне дослідження процесу реалізації стратегій інноваційного розвитку підприємств (2014)
Мосійчук І. В. - Сучасний стан ресурсного потенціалу соціальної сфери (2014)
Мохненко А. С. - Критерії оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Новак С. М. - Методології IDEF як інструмент моделювання мікроструктури валютного ринку (2014)
Новик Л. І. - О развитии малого предпринимательства в условиях действующего налогового кодекса, Люлюкова Л. А. (2014)
Носуліч Т. М. - Теоретичні засади розвитку сільських територій, Шпильова Ю. Б. (2014)
Павленко О. П. - Інвестиційна політика як складова розвитку фінансової системи України в глобалізаційних умовах (2014)
Павлюковець М. П. - Удосконалення організації та методика оцінки у клоуд-комп'ютерній формі обліку (2014)
Панчук І. П. - Зміст та завдання фінансової діяльності промислових підприємств: обліковий аспект, Левицька С. О. (2014)
Пацалюк К. О. - Суть, цілі та завдання стимулювання збуту як елементу маркетингових комунікацій (2014)
Печенка О. І. - Аналіз стратегій діяльності американських ТНК на ринку України, Косенко В. І. (2014)
Півторак М. В. - Кластеризація як елемент інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2014)
Пилипів В. В. - Механізми та засоби реалізації державного регулювання розвитку туристичного комплексу України (2014)
Повстенюк Н. Г. - Санація як комплексна процедура оздоровлення підприємств в сучасних умовах (2014)
Поздняков В. Ю. - Моніторинг фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства підприємства, Чаленко Н. В. (2014)
Пойта І. О. - Моделювання та прогнозування розвитку ринку послуг (2014)
Польова В. В. - Мотивація як фактор підвищення ефективності трудової поведінки працівників (2014)
Рижкова І. О. - Розвиток підприємств готельного господарства України в сфері інновацій (2014)
Рижкова І. О. - Cучасний стан та проблеми готельного господaрства України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід впровадження бюджетування,орієнтованого на результат (2014)
Саїнський Д. А. - Аналіз організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства в Україні (2014)
Самофалова М. О. - Суб'єктивні та об'єктивні чинники виникнення ризиків діяльності персоналу підприємства (2014)
Сахно О. О. - Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності, Букало Н. А. (2014)
Сіташ Т. Д. - Планування бюджетних видатків: концептуалізація та тенденції (2014)
Скиба Г. І. - Діагностика фінансового стану як одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства (2014)
Столяр Л. Г. - Окремі аспекти формування облікової політики на промислових підприємствах (2014)
Стрелина Е. Н. - Технология переработки ТБО как альтернативного источника энергии в Украине, Глушич О. В. (2014)
Стрелина Е. Н. - Проблемы и перспективы развития молочного направления детского питания в Украине, Касьянова А. А. (2014)
Тонкіх Л. С. - Впровадження математичних методів оцінки ефективності заходів кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2014)
Трофимчук А. Б. - Розвиток рециклінгу у каменеобробних підприємствах (2014)
Турло Н. П. - Фактор розвитку туристичної сфери у зниженні рівня безробіття у Львівській області, Мархонос С. М. (2014)
Хайлук С. О. - Поняття ефективності банківської системи та методи її оцінки (2014)
Харчишина О. В. - Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культури (2014)
Черкасова С. В. - Про співвідношення термінів "інституційний інвестор" та "фінансовий посередник" (2014)
Черничко Т. В. - Вплив стабілізації фінансової системи на розвиток реального сектору економіки України (2014)
Чміль Г. Л. - Капітал підприємства та чинники зміни його оборотності (2014)
Чубучна О. В. - Соціальна справедливість у трансформаційній економіці (2014)
Янченко З. Б. - Аспекти обліку витрат інноваційної діяльності (2014)
Ящишина І. В. - Моделювання соціальних ефектів інноваційного розвитку економіки (2014)
Волинець О. - Солідарність, субсидіарність та загальне благо як фундаментальні принципи взаємодії людини, громадянського суспільства та держави у соціальному вченні католицизму (2014)
Горбач О. - Християнський аспект формування міжнародних відносин в епоху Середньовіччя (2014)
Демчишак Р. - Зовнішня політика держави в українській політичній думці Західної України націоналістичного спрямування міжвоєнного періоду ХХ ст. (2014)
Кіянка І. - Німецький нацизм: від популістських обіцянок до авторитарної диктатури (2014)
Кукарцев О. - Дослідження і теоретизування глобалізації: до історії питання (2014)
Нікулішин Н. - Основні підходи до розкриття змісту поняття "м’яка сила" у сучасній вітчизняній науці (2014)
Тишкун Ю. - До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика" (2014)
Цебенко О. - Форми прояву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект (2014)
Яворський М. - Політична стабільність як політологічна категорія: основні підходи (2014)
Бучин М. - Індекс демократичних виборів в Україні (2014)
Зубар В. - Роль сучасних суспільно-політичних рухів у розвитку української державності (2014)
Климанська Л. - Геронтологічна перспектива соціальної політики (2014)
Митко А. - Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики (2014)
Пасічний Р. - Євромайдан: технології зниження політичної активності (2014)
Ямельницький О. - Політико-культурні чинники мобілізації до політичної участі (2014)
Дорош Л. - Інституціоналізація мондіалізму: глобальна політика з погляду теорії латентних структур (2014)
Здоровега М. - Особливості становлення глобального громадянського суспільства (2014)
Івасечко О. - Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи (2014)
Ільницька У. - "Східне партнерство" як вимір європейської політики сусідства та діалоговий рівень співробітництва України з ЄС (2014)
Куньч З. - Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю, Куньч М. (2014)
Луцишин Г. - Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації (2014)
Олійник Ю. - Угода "Про асоціацію" ЄС з "третіми" державами: досвід Польщі (2014)
Сухорольська І. - Заходи громадської дипломатії іноземних держав як засіб впливу на масову аудиторію в Україні (2014)
Турчин Я. - Українська держава та закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії (2014)
Хімяк О. - Цивілізаційна ідентифікація України (2014)
Шипка Н. - Особливості формування етнонаціональної ідентичності національних та етнічних меншин сучасної Польщі (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2011)
Киричок П. О. - Нова спеціалізована рада у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ "КПІ", Побідаш І. Л. (2011)
Естріна М. В. - Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках, Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2011)
Стельмах І. М. - Апаратні та програмні засоби виготовлення електронних оригінал-макетів журнальної продукції, Зоренко О. В., Осипова Т. Г. (2011)
Киричок Т. Ю. - Класифікація пакувань оптичних дисків (2011)
Мотика М. Т. - Сучасні вимоги до паковань харчової продукції: аналітичний огляд (2011)
Романенко В. В. - Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств (2011)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення, Ярка Н. В. (2011)
Котляров В. П. - Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії, Аліверді М. А., Артемчук О. І., Талімонова Н. Л. (2011)
Дыдышко С. И. - О возможности использования методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений, Каган Б. В., Пицхалаури Т. А. (2011)
Зоренко Я. В. - Вплив режимів кольороподілу на оптичні характеристики репродукцій (2011)
Кулишова Н. Е. - Прогнозирование цвета шестикрасочной флексографской печати, Балашов И. В. (2011)
Шостачук Ю. О. - Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин, Жеребко І. С., Шостачук О. П. (2011)
Романенко В. В. - Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств, Дубнюк В. Л. (2011)
Палюх О. О. - Аналіз принципових схем механізмів натиску у тамподрукарських машинах (2011)
Морфлюк В. Ф. - Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах (2011)
Несхозієвський А. В. - Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу (2011)
Ривак П. М. - Технічне і програмне забезпечення для реалізації цифрової системи позиціювання аркушів (2011)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2011)
Нетак В. Б. - Механізми старіння відбитків широкоформатного струминного друку (2011)
Морозов А. С. - Адсорбційна рівновага водяних парів при акліматизації паперу (2011)
Ковба Ж. М. - Інформаційна ситуація на ринку дитячої літератури України (стан та перспективи розвитку), Гаврилюк І. П. (2011)
Барзилович О. М. - Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг, Одінцова В. В. (2011)
Котляревський Я. В. - Вплив науково-технічного прогресу на організацію поліграфічного виробництва, Сорока І. (2011)
Корнійчук А. П. - Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України (2011)
Грет Г. П. - Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва, Мельник К. (2011)
Передерієнко Н. І. - Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств, Леспух О. В. (2011)
Реут Т. М. - Методика управління економічним розвитком підприємства (2011)
Шендерівська Л. П. - Менеджмент на гуртовому книготорговельному підприємстві, Марковська О. К. (2011)
Кушлик-Дивульська О. І. - Моделі інвестометрії в реальному секторі, Штабалюк П. І. (2011)
Кваско А. В. - Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств, Слинявук О. С. (2011)
Ковба Ж. М. - Рекламно-інформаційна діяльність на книжковому ринку України, Луценко А. О. (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи (2011)
Одайник О. В. - Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві (2011)
Пшеничний Ю. В. - Рисують графіки (2011)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 "Видавнича справа та редагування", Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2011)
Бєглий О. В. - Правове забезпечення діяльності авіакосмічної галузі України: стан і перспективи удосконалення, Боярська З. І., Єряшов Є. К. (2012)
Гусарєва О. С. - Транспортна галузь як фактор спеціалізації юридичної роботи, Олексієнко С. Б. (2012)
Єрмілова М. Г. - Нормативно-правове регулювання правового статусу дитини з обмеженими можливостями в Україні: історико-правовий аспект (2012)
Курочкин А. В. - Трансформация национального государства в условиях становления сетевого общества (2012)
Мінченко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти праворозуміння законності (2012)
Печуляк В. П. - Розвиток правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України в період з 1917 по 1991 роки (2012)
Резницька В. О. - Організаційно-правове забезпечення охорони порядку на територіях західних областей України у період 1944–1948 рр. (2012)
Бородін І. Л. - До питання про дефініцію "адміністративна відповідальність", Круглов В. А. (2012)
Вишновецький В. М. - Правова природа атестації державних службовців (2012)
Калиновський Б. В. - Шляхи удосконалення законодавчого регулювання служби в органах місцевого самоврядування України (2012)
Нижник Н. Р. - До питання про особливості реалізації процесуальних повноважень суддями Верховного Суду України, Муза О. В. (2012)
Оніщенко О. В. - Захист персональних даних (2012)
Пайда Ю. Ю. - Роль права та релігії в удосконаленні механізму реалізації прав людини (2012)
Пономаренко О. В. - Роль принципів цивільного судочинства у регулюванні суспільних відносин, Ігнат А. В. (2012)
Слома В. М. - Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи (2012)
Сопілко І. М. - Місце та роль сучасної адвокатури України в правозахисному механізмі (2012)
Тищенко О. В. - Теоретико-правові проблеми сутності колективного договору як локального нормативного акту, Артюх Ю. І. (2012)
Шуст Н. Б. - Соціальний аспект договору, Барікова А. А. (2012)
Комиляй Ю. В. - Забезпечення організаційно-правових форм управління господарською діяльністю органами Всеросійської надзвичайної комісії та державного політичного управління в період становлення нової економічної політики (2012)
Козирєва В. П. - Нові положення арбітражного регламенту юнсітрал: компаративіський підхід, Гаврилішин А. П. (2012)
Корчак Н. М. - Методологічні підходи щодо встановлення об’єктивних умов застосування господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції (2012)
Алиханов Б. Б. - Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы и гарантий в сфере журналистской деятельности (социально-правовые и уголовно-правовые аспекты), Лиховая С. Я. (2012)
Антипенко В. Ф. - Міжнародно кримінологічний напрям дослідження тероризму як ключова ідея і утворююча основа формування наукової школи (2012)
Гринчак С. В. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки незаконного вилучення в людини її органів або тканин (2012)
Лиськов М. О. - Спеціальний суб’єкт невиплати заробітної плати (питання теорії) (2012)
Неживець О. М. - Теоретичні аспекти зайнятості жінок, засуджених до позбавлення волі в Україні (2012)
Пристінський І. О. - Поняття та ознаки церковного правопорушення (злочину) в канонічному праві православної церкви (2012)
Букалерова Л. А. - О необходимости пересмотра оценки квалификации научно-педагогических работников в России (2012)
Сопілко І. М. - ІІ міжнародна наукова конференція "Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект" (24 лютого 2012 р., м. Київ), Великанова М. М. (2012)
Калюжний Р. А. - Чергова новела у галузі порівняльного правознавства, Сопілко І. М. (2012)
Бєлоусова К. О. - Концептуальні засади управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства (2013)
Джеджула В. В. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів (2013)
Жигало І. І. - Інструментальні засоби в управлінні ефективністю машинобудівних підприємств (2013)
Іванечко Ю. М. - Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства ЗЕД, Чапран С. П. (2013)
Касьянова Н. В. - Методичний підхід до оцінки кризового стану підприємства (2013)
Коваль З. О. - Соціоекологічний підхід до формування та оцінювання ефективності маркетингових стратегій підприємств з вартісно-орієнтованим управлінням (2013)
Мельник О. Г. - Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція, Мукан О. В., Кабан Х. В. (2013)
Мішустіна Т. С. - Лояльність персоналу як основа управління корпоративною торговельною маркою промислового підприємства, Філалі Ансарі Ю. С. (2013)
Мисик В. М. - Специфіка виконання туристичних формальностей при здійсненні міжнародної діяльності, Передало Х. С. (2013)
Продан І. О. - Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах (2013)
Станьковська І. М. - Системне управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інтелектуалізації (2013)
Тесак О. В. - Основні аспекти зниження рівня ризиків взаємовідносин промислового підприємства (2013)
Філиппова С. В. - Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу, Ковтуненко К. В. (2013)
Чернобай Л. І. - Підходи до структурування людського капіталу, Широн Ю. О. (2013)
Гронська Н. С. - Інтеграція комунікаційної та підприємницької діяльності в ракурсі матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну, Граб М. Б., Данків Р. Р. (2013)
Гирба О. О. - Теоретичні аспекти виявлення структури фінансової стабільності (2013)
Ілляшенко С. М. - Особливості формування та розвитку еколого-орієнтованої інноваційної культури, Шипуліна Ю. С. (2013)
Карп’як Я. С. - Особливості нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку підприємств , Ріжко Л. І. (2013)
Музиченко-Козловська О. В. - Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів (2013)
Качуровський С. В. - Функціонально-вартісний аналіз логістики складування підприємств АПК (2013)
Косар Н. С. - Особливості брендингу підприємств лікеро-горілчаної галузі України, Кузьо Н. Є., Білик І. І. (2013)
Ночовна Ю. О. - Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства, Кулик В. А. (2013)
Полянська А. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження втраченої вигоди підприємства (2013)
Савіцька О. П. - Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії , Савіцька Н. В. (2013)
Скворцов І. Б. - Планування витрат і прибутку підприємства з урахуванням обсягів виготовленої продукції та часу, Завербна М. С., Анісімова М. В. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства з використанням стандарту IDEF0 (2013)
Томашевська О. Ю. - Ефективність системи водозабезпечення промислових підприємств (2013)
Турило А. А. - Особливості капіталізації на різних рівнях господарювання (2013)
Холявка Л. Ю. - Принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Алєксєєв І. В. - Проблематика функціонування інноваційних структур в корпоративному секторі України, Кузнєцов Я. В., Яструбський М. Я. (2013)
Баран Р. Т. - Управління конкурентоздатністю авіакомпаній України на основі інноваційних підходів (2013)
Верещагіна Г. В. - Удосконалення теоретичних підходів фундаментальних та прикладних досліджень в інноваційному процесі, Кузнецов Є. А. (2013)
Віблий П. І. - Розроблення методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора, Горбова Х. В., Гринаш Л. П. (2013)
Горбаченко С. А. - Перспективи використання програмного забезпечення для інноваційного проектування в море господарському комплексі (2013)
Гусак А. С. - Страховий захист концесійних інвестиційних проектів з вуглевидобутку (2013)
Зінченко О. А. - Теоретико-методологічні підходи до удосконалення золотого правила фінансування з метою підвищення гнучкості та ефективності інноваційного розвитку підприємств (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств (2013)
Довбенко В. І. - Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі (2013)
Курдиш Р. Ф. - Інвестиційно-інноваційні аспекти активізації діяльності молокопереробних підприємств України (2013)
Леонтюк-Мельник О. В. - Оцінка стану іноземних інвестицій економіки Вінницької області (2013)
Одрехівський М. В. - Системне моделювання інноваційних підприємств (2013)
Островська Г. Й. - Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація, Соловій Х. Я. (2013)
Потапова Н. А. - Інноваційна політика в розвитку логістичних систем (2013)
Присяжнюк О. Ф. - Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні, Плотнікова М. Ф. (2013)
Скворцов Д. І. - Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позиції економічної теорії (2013)
Шпакович І. Р. - Взаємозв'язки елементів пайових інститутів спільного інвестування (2013)
Walczyk A. - Clusters and their impact on innovativeness of enterprises (2013)
Жежуха В. - Природні і набуті конкурентні переваги національної економіки, Крилишин Л. (2013)
Овчарук В. В. - Сертифікація лісів як передумова підвищення конкурентоспроможності лісового господарства України, Бодарецька О. М. (2013)
Андрійчук Ю. А. - Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Баб'як Л. В. - Нафтогазовий комплекс Ураїни в умовах ринкової економіки, Баб’як О. В. (2013)
Берлінг Р. З. - Аналіз наявного стану основного капіталу західного регіону та шляхи підвищення його використання, Грибик І. І. (2013)
Бойко В. С. - Теоретичні механізми макроекономічного впливу обмінного курсу в доларизованій економіці (2013)
Григор'єв О. Ю. - Глобальна економіка та Україна, Бояр В. В., Малахова І. В. (2013)
Мартинюк І. І. - Міжнародна агропромислова інтеграція, Романишин С. Б. (2013)
Моторнюк У. І. - Тенденції розвитку ринків строкових угод, Теребух М. І. (2013)
Стреліна О. М. - Оцінка ефективності впровадження проекту будівництва метрополітену у м. Донецьку, Бєзгіна О. С. (2013)
Шемякіна Н. В. - Сучасні умови фінансового забезпечення фінансового забезпечення інноваційного розвитку промисловості України, Гориненко Г. С. (2013)
Шемякіна Н. В. - Інституціональні передумови удосконалення фінансової системи забезпечення інноваційного розвитку України, Пономаренко А. А. (2013)
Товстенюк О. В. - Теоретико-методичні засади здійснення фундаментальної діагностики інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств (2013)
Шаперенков А. В. - Участь банків у системі забезпечення інноваційного потенціалу (2013)
Козик В. В. - Зарубіжний досвід акредитації вищої освіти для України, Войцеховська В. В., Симак А. В. (2013)
Нікіфорова Л. О. - Мотивування економічних суб’єктів при створенні та функціонуванні ендаументу для вищих навчальних закладів (2013)
Ясинська Н. А. - Еволюція університету в сучасному аспекті управління (2013)
Шандрівська О. Є. - Підходи до управління потенціалом підприємства та його стратегічним розвитком, Кузяк В. В., Бек О. М. (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2011)
Киричок Т. Ю. - Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику, Мережинська А. М., Богіш О. В. (2011)
Ткаченко В. Ф. - Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати, Попов А. В., Ястреб Ю. О. (2011)
Савченко К. І. - Сучасний стан технологій друкування в Україні, Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. (2011)
Морозов А. С. - Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації (2011)
Дыдышко С. И. - Разработка нового метода защиты упаковочной и этикеточной продукции от фальсификации, Микулич Г. С. (2011)
Мотика М. Т. - Трафаретний друк як технологія виготовлення тактильних книг (2011)
Морфлюк-Щур В. В. - Розробка алгоритму автоматизованого контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку (2011)
Рябцева К. А. - Вибір оптимального варіанту виготовлення нековзьких серветок-підкладок, Полєв Є. О., Вуєць Л. Г. (2011)
Кулишова Н. Е. - Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений, Зингерман Е. О. (2011)
Лотоцька О. І. - Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу (2011)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2011)
Палюх О. О. - Аналіз та рекомендації по вибору кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажуючими пристроями (2011)
Хохлова Р. А. - Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань, Мокрецова К. О. (2011)
Ковба Ж. М. - Досвід та сучасний стан мережевих книгарень провідних країн світу та України, Луценко А. О. (2011)
Барнич Ю. О. - Дослідження ефективності нововведень в додрукарських процесах, Лопушанська К. З. (2011)
Дерев’янко І. О. - Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України (2011)
Польова В. О. - Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку, Сошинська Я. Є. (2011)
Погребицька Ю. В. - Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання, Григорова З. В. (2011)
Шендерівська Л. П. - Використання виробничої потужності на поліграфічних підприємствах, Аладьєва О. Ю. (2011)
Малюкевич А. С. - Современные интернет-порталы: структура и роль в жизни детей старшего школьного возраста, Токарь О. В. (2011)
Сеньківська Н. Є. - Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2011)
Лопухова С. О. - Дизайн - мистецтво художника і розрахунок аналітика (2011)
Токарь О. В. - Восприятие текстовых шрифтов школьниками по алгоритму "ожидание минус восприятие" (2011)
Заблодський М. В. - Ілюстрування та оформлення видань казки "Білосніжка та семеро гномів" (2011)
Козій К. - Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України (2011)
Киричок П. О. - Класифікація пристроїв для оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання, Попов І. В. (2011)
Стоцько Р. З. - Аналіз польського досвіду проектування та будівництва духовних освітніх закладів (2011)
Avdeeva V. V. - Functional varieties of language: linguistic comparison of LSP and sublanguage (2013)
Mykhaylenko V. V. - Locative-temporal axis overlapping: the case of prepositions (2013)
Nobis-Wlazlo K. - Основные процедуры количественного анализа опыта (упорядочение, счет и измерение) (2013)
Абабий В. Н. - Une forme de creation lexicale neologique: le mot-valise (2013)
Абашина В. Н. - В. Розанов "Опавшие листья (короб первый)": некоторые лингвостилистические наблюения (2013)
Авраменко В. В. - Реализация семы "воздействие" в речевых актах представления (2013)
Адамова Г. В. - Категорія заперечення та її прояви у давньоверхньонімецькому творі "Пісня про Хільтібрінта" (2013)
Ананьян Е. Л. - Лінгвостилістичний потенціал кліше як експліцитного конектору тексту (на матеріалі англомовних текстів газетно-публіцистичного стилю) (2013)
Андрущенко О. Ю. - Інформаційно-структурні компоненти речення та методи їх визначення в історичних студіях (2013)
Архангельська Г. О. - Nowe nazwy zenskie w kontekscie feminizacji słownictwa we wspołczesnych językach słowianskich (2013)
Бабенко О. В. - Структурно-стилістичні особливості віртуального дискурсу ( на матеріалі англомовної соціальної мережі MYSpace) (2013)
Березіна Ю. О. - Прояв зімкнених приголосних В, Р в давньоверхньонімецьких письмових пам’ятках (2013)
Бехта І. А. - Перформативність наративу в англомовному постмодерністському тексті (2013)
Білоус Н. П. - Національна маркованість лексичних повторів як засобу діалогізації англійських та українських казок про тварин (2013)
Бондаренко Л. И. - Интерпретированное высказывание как форма функционирования сверхфразового единства в текстах жанра "совет" (2013)
Борковська І. П. - Словотвірні засоби в ділових документах (2013)
Будій З. І. - До проблеми перформативності літературного твору (2013)
Войцехівська Н. К. - Функції компоненту в конфліктному дискурсі (2013)
Воробйова М. В. - Функції алюзивних засобів англомовного публіцистичного дискурсу (2013)
Гарбар І. О. - Війна як джерело когнітивної метафори (на матеріалі твору Джона Грішема "The Street Lawyer") (2013)
Гаценко І.О. - Міжмовна фоносемантична характеристика звукозображальних слів (2013)
Глущук-Олея Г. І. - Співвідношення категорії заперечення і модальності (2013)
Гречихіна Н. В. - Науково-навчальний текст як інтегральний феномен (2013)
Гриня Н. О. - Типологічні та класифікаційні особливості контрасту в сучасному художньому дискурсі (2013)
Гудзь Н. О. - Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конструктивні ознаки (2013)
Гузерчук О. О. - Прості і складні мовленнєві акти підбадьорювання: семантика і лінгвопрагматика (2013)
Гузієва А. І. - Гіпертекст як основна модель побудови електронних текстів іспаномовних блогів (2013)
Данилович О. Д. - Лексична сполучуваність прикметників з іменниками у науковому стилі (2013)
Дев’ятих Ю. В. - Еволюція поняття пряма мова у контексті зміни наукової парадигми (2013)
Долбіна К. Д. - Будова зоонімних пропріальних одиниць (2013)
Домброван Т. И. - Лингвосинергетика в кругу междисциплинарных направлений исследования языка (2013)
Донцова О. Г. - Українські універбалізаційні композитні атрибутиви: ономасіологічні класи (2013)
Дробязко Ю. І. - Аналіз-дискурс оцінної семантики в публіцистиці, Лєбєдєва М. О. (2013)
Дяків Х. Ю. - Жанрова тональність застереження в українській і німецькій мовах (2013)
Ерліхман А. М. - Асоціативний компонент значення у реалізації імпліцитності (на матеріалі англомовних п’єс ХХ століття) (2013)
Єрченко О. В. - Проблеми диференціації та застосування словосполучень N+N VS ADJ+N як стилістичних та семантичних засобів при навчанні студентів-медиків ESP (2013)
Жукова Н. М. - Концептуалізація знань про людину в австралійській англомовній картині світу кінця XVІІІ – середини ХІХ століть та її витоки в субкультурі британського арго (2013)
Захарчук І. О. - Морфологічна парадигма заперечення у середньоанглійській мові (на матеріалі "Кентерберійських оповідань" Джефрі Чосера) (2013)
Ищенко Н. Г. - Потенциал словообразовательной валентности существительных современного немецкого языка (2013)
Іваницька Н. Б. - Інформативно недостатні дієслова в дієслівних системах української та англійської мов (2013)
Ікалюк Л. М. - Інтер’єктивність у середньоанглійській мові (2013)
Касіян Г. В. - Непрямі мовленнєві акти як засіб вираження негативної ввічливості у французькій лінгвокультурі (2013)
Кацімон О. А. - Загальні уваги до граматик української мови С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера (1893, 1907, 1914 рр.) (2013)
Кириченко А. Г. - Методологічні передумови експериментального дослідження комунікативного аспекту вимовного акценту (2013)
Кінаш Л. Я. - Структурні особливості англійських колоративних композит (2013)
Козак Т. Б. - Скорочення у системі словотвору німецької мови (2013)
Козлова В. В. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості раціонально-інформативного впливу в домінантному парентальному дискурсі (2013)
Козуб Л. С. - Маніпулятивні властивості структурних компонентів англійської і німецької реклами (2013)
Конкульовський В. В. - Особливості функціонування та відтворення символіки у комедійних кінотекстах (2013)
Косович О. В. - Лексичні інновації в сучасній теорії неології (2013)
Кость І. Я. - Фразеологічні засоби вербалізації емоційної сфери особистості у прозовому тексті (2013)
Котов М. В. - Смислотворення і смисловираження при реалізації настанови "комунікативна обізнаність" у міжкультурному дискурсі (2013)
Кочукова Н. І. - Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) (2013)
Кощій О. М. - Лексичні еклектизми у мові новолатинської поезії (2013)
Крилова Т. В. - Структурна персоніфікація в контрактивному аспекті (2013)
Крутько Т. В. - Лексичні засоби компресії у рекламних текстах (на матеріалі віртуальної реклами) (2013)
Кузів М. З. - Абзац як композиційна складова тексту (2013)
Куприкова Г. В. - Тенденції запозичення та адаптація номенів одягу та взуття (на матеріалі української мови) (2013)
Лесінська О. М. - Дискурсотвірна функція іменникового словосполучення на позначення людини (2013)
Лісутченко М. К. - Аргументативний потенціал суб’єктивної модальності у публіцистичних статтях політичної тематики (2013)
Лымаренко Е. А. - Процессуальность как доминанта категориальной семантики глагола (2013)
Макарова М. В. - Концептуальна метафора в сучасному ремінному дискурсі (на матеріалі творів Лесі Романчук) (2013)
Маркелова С. П. - П’єси театру абсурду: особливості реалізації деяких текстових категорій (на матерілі творів С. Беккета, Г. Пінтера, Н. Сімпсона) (2013)
Мартинюк О. М. - Вираження актанта-адресата у французькому діалогічному мовленні (2013)
Медвідь М. М. - Специфіка когнітивних процесів словотвору в Інтернет-дискурсі (2013)
Мельник С. М. - Графодеривація в українській постмодерністській прозі (2013)
Меркулова О. В. - З історії просторових назв (суфікс -ище в українській мові ХІV – ХVІІІ століть) (2013)
Мисик О. А. - Особливості символізації значень флоро назв у тропах осі псевдо тотожності в поетичних творах І. Калинця (2013)
Михальчук Н. О. - Вивчення молодіжного та студентського сленгу з позиції лінгвістики тексту та дискурсу (2013)
Мінцис Е. Є. - Анафорична та катафорична функції алюзії (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2013)
Мінцис Ю. Б. - Демінутивність як мовне явище: семантико-морфологічні параметри (на матеріалі сучасної англійської мови) (2013)
Мойсеєнко Н. Г. - Частиномовний статус лексем so ta such у сучасній англійській мові: постановка проблеми (2013)
Мойсей Л. Т. - Диференціація та нейтралізація лексико-семантичних полів у мікропросторах роду середньо англійської мови (2013)
Молокова О. Ф. - Синтаксичні фігури як маркери текстового концепту пам’яті та його ієрархічних складників (на матеріалі романів П. Модіано "Chien de printemps", "Les boulevards de ceintures") (2013)
Наконечна Т. В. - Ситуації комунікативної взаємодії у скаутському дискурсі (2013)
Насакина С. В. - Текст рекламы фармацевтических препаратов как специфический вид масс-медиа (2013)
Ніколаєнко А. Г. - Культурна ідентичність і міграція жанрів в дискурсі американського ігрового кіно (2013)
Новохатська Н. В. - Стилізовані розмовні конструкції як засіб репродукції спонтанного усного мовлення (2013)
Образцова О. М. - Особливості вживання інверсії поєднувального типу (на матеріалі англійської, російської та української мов) (2013)
Образцова О. В. - К проблеме классифицирования не-предикатно-структурированных высказиваний, функционирующих в современной англоязычной прозе (2013)
Ожоган А. В. - Дієслівні предикати зі значенням "знищення об’єкта" в німецькій та українській мовах (2013)
Олійник Л. В. - Класифікація метафоричних переосмислень в німецькій молодіжній мові (2013)
Онишкевич Л. В. - Прагматичний потенціал дієслівних маркерів актуальності газетного дискурсу (2013)
Павлик В. І. - Лексико-семантичні стилістичні засоби тональності жанру "глоса" (2013)
Палій В. П. - Семантичні та прагматичні особливості функціонування інвектив у французькій мові (2013)
Петришин М. - Дериваційний потенціал концепту "білий колір" в латинській мові (2013)
Пиц Т. Б. - До проблеми дослідження німецьких запозичень в українській говірковій лексиці (2013)
Пініч І. П. - Структурні особливості емоційного інституційного дискурсу (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) (2013)
Поздняков О. В. - Утворення німецьких молодіжних сленгізмів за допомогою абревіації та інших видів словотвору (2013)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля таксономічного типу "вид алкогольного напою" в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Рижа У. В. - Дослідження поняття "точка зору" та його трактування в лінгвістичному ракурсі (2013)
Романова О. О. - Молодіжний сленг як засіб самовираження студентів (2013)
Рубан В. О. - Про позамовні функції англіцизмів у сучасній французькій мові (2013)
Рудницька Н. М. - Проблема дефініції інфінітивних аналітичних конструкцій у сучасній лінгвістиці (2013)
Руміга і. І. - Сучасний стан вивчення речення як синтаксичної одиниці (2013)
Саляк Ю. М. - Функціональні особливості метафори в комунікативно-прагматичному аспекті (2013)
Сборик С. П. - Метонімія: мовне відображення когнітивного стилю автора (2013)
Свистун Н. О. - Структурно-семантична характеристика дієслівних односкладних речень (на матеріалі повісті Марії Матіос "Солодка Даруся") (2013)
Семегин Т. С. - Меліоративна естетична оцінка людини крізь призму сленгу (2013)
Семен Г. Я. - Стилістичне використання фразеологічних одиниць у романі Дж. Брейна "Шлях нагору" (2013)
Семененко Г. М. - Граматичний маркер третьої особи однини теперішнього часу дієслів у ранньоновоанглійській мові (2013)
Семотюк О. В. - Вставлені компоненти неконструктивного і конструктивного типів (2013)
Сидельникова Л. В. - Методологічні засади дослідження еволюції системи літерних знаків французького письма (2013)
Сізова Л. В. - Граматичний зміст категорії перфектності англійського дієслова (2013)
Скубашевська О. С. - Структура зв’язного постмодерністського дискурс-тексту, Кротенко Л. Б. (2013)
Слива Т. В. - Роль контекста в актуализации образних значений слов (2013)
Сокириська О. С. - Аудитивний аналіз англійських висловлень відмови, актуалізованих мовцями високого соціокультурного рівня (2013)
Соловцова О. В. - Іллокуція як складник мовленнєвого акту: формальні, семантичні й прагматичні параметри (2013)
Солощенко В. М. - Ретроспективний аналіз інтерпретації поняття "дискурс" (лінгвістичний аспект) (2013)
Станіслав О. В. - Сепаратизація як особливість синтаксису французьких сюрреалістів (на матеріалі творів Г. Аполлінера, А. Бретона, Л. Арагона) (2013)
Стасів М. В. - З’ясувальне речення як об’єкт дослідження в сучасному мовознавстві (2013)
Стецик Т. С. - До методологічного апарату лінгвістичного вивчення політичного дискурсу (2013)
Сторожук І. Ю. - Лінгвальний статус складених дієслів з займенниковими прислівниками напряму у працях лінгвістів (2013)
Сухенко В. Г. - Специфіка слова як мовної одиниці та мовного образу (2013)
Талавіра Н. М. - Безартиклеві дискурсивні маркери в англомовних журнальних статтях (2013)
Тимофєєва І. С. - Семантична трансформація речень з предикатами стану (2013)
Тимчишин Л. С. - Англіцизми в сучасній німецькій мові (2013)
Тиха У. І. - Лінгвостилістична комбінаторика жанрового пародіювання у постмодерністських текстах (2013)
Труба Г. М. - До питання про функціональну взаємодію категорій становості та аспектуальності (2013)
Турчин М. М. - Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики, Турчин В. В. (2013)
Фахурдінова М. А. - Вираження семантики спонукання до дії в ранньонововерхньонімецькій мові за допомогою аналітичної конструкції tun+інфінітив (2013)
Філоненко Н. Г. - Пунктуаційні засоби вираження безсполучникового зв’язку у романі Мішеля Уельбека La carte et le territoire (2013)
Черниш О. А. - Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі (2013)
Шабайкович І. В. - Kommunikativ-pragmatische kohärenzmarker im dialogischen text (2013)
Шулик Р. Т. - Текстові речення-висловлення як прагматично побудовані знаки передачі інформації (2013)
Яблонська-Юсик І. В. - Суфіксальний спосіб творення віддієслівних іменникових форм (2013)
Яцышина Н. В. - Частеречная классификация лексических единиц современного английского язика: постановка проблемы (2013)
Галюк І. Б. - Динаміка розвитку організаційних систем: нове бачення та розуміння (2013)
Гривнак О. В. - Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах, Бала О. І. (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретичне позиціювання бенчмаркінгової стратегії підприємтва (2013)
Дарміць Р. З. - Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності, Горішна Г. П. (2013)
Дороніна О. А. - Управління заробітною платою на підприємстві в контексті реалізації Концепції гідної праці (2013)
Завербна М. С. - Планування витрат підприємства з урахуванням чинника часу (2013)
Захарченко Я. Л. - Сертифікація персоналу: системний підхід (2013)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Концепція інтегрованого кластерного менеджменту та її основні інструменти (2013)
Комаринець С. О. - Взаємозв’язок між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства (2013)
Космина Ю. М. - Аналізування факторів, які впливають на поведінку персоналу підприємства в сучасних ринкових реаліях (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концептуальні підходи щодо дослідження конкурентоспроможності людського капіталу в постіндустріальному суспільстві (2013)
Масюк В. М. - Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства (2013)
Подольчак Н. Ю. - Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств, Ковальчук Г. Р. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах, Дорош І. М., Дорош О.І. (2013)
Поплавська Ж. В. - Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку, Полянська А. С. (2013)
Скворцов І. Б. - Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства, Швед Л. Р. (2013)
Тодощук А. В. - Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Тревого О. І. - Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу зі світової економічної кризи, Швецова М. Б. (2013)
Фалович В. А. - Система Kaizen: від робочого місця (5S) до ланцюга поставок (TFM) (2013)
Герасименко А. Г. - Маніпуляція ринковою інформацією як елемент стратегії домінування (2013)
Горбаль Н. І. - Тенденції розвитку світового та українського рекламних ринків, Романишин С. Б. (2013)
Довбенко В. І. - Умови формування потенціалу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Іваницька Н. Б. - Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств (2013)
Малиновський Ю. В. - Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства, Цьвок Д. Р. (2013)
Мельник О. Г. - Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики, Нагірна М. Я. (2013)
Михальчишин Н. Л. - Особливості виявлення ознак антиконкурентної поведінки банківських структур (2013)
Мусій Я. М. - Концентрація банківського сектора України як чинник забезпечення його конкурентоспроможності (2013)
Ситник Й. М. - Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання (2013)
Скребець І. В. - Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства (2013)
Захарчин Г. М. - Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства (2013)
Бець М. Т. - Особливості реалізації конкурентної політики еколого-інноваційними підприємствами у регіоні (2013)
Відоменко І. О. - Інвестиційна стратегія – інструмент формування конкурентної переваги виноробних підприємств, Калугіна К. О. (2013)
Гвоздю С. Ю. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційних витрат промислових підприємств (2013)
Крупін В. Є. - Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти, Злидник Ю. Р. (2013)
Ободец Р. В. - Методические подходы по созданию инновационных структур на территории СНГ (2013)
Скворцов Д. І. - Економічне оцінювання інноваційності ендогенного розвитку підприємств машинобудування (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств України (2013)
Бублик М. І. - Державне регулювання техногенних збитків у національному господарстві на засадах політики "зеленої” економіки (2013)
Грицак Н. І. - Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері постачання електроенергії, Скорик Г. І. (2013)
Йонек-Ковальська І. - Джерела конкурентних переваг виробників гірничо-видобувного обладнання на міжнародних ринках: результати опитування (2013)
Савіцька О. П. - Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України, Савіцька Н. В. (2013)
Сенів Л. А. - Розвиток людського капіталу як шлях зростання добробуту населення України (2013)
Ткачук І. Я. - Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні (2013)
Турек М. - Оцінювання міжнародної конкуренції на ринку гірничо-видобувного обладнання, Йонек-Ковальська І. (2013)
Голуб Р. - Принципи формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Науменко Т. О. - Модель регіональної системи економіки знань, Доценко С. М. (2013)
Точинська Й. В. - Моделювання факторів якості освіти (2013)
Кузьмін О. Є. - Організування діяльності інноваційних креативних колективів на машинобудівних підприємствах, Горячка О. О. (2013)
Мельник О. Г. - Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, Дутко З. М. (2013)
Гарасим Л. С. - Науково-практичні засади удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг (2013)
Бублик М. І. - Динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві (2013)
Оболенський О. - Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення понять, Лукін С. (2013)
Попок А. - Конституційне закріплення моделей державно-конфесійних відносин у пострадянських державах, Решетніков Ю. (2013)
Овдін О. - Особливості організації переписів населення 2011 р. у Європейському Союзі (2013)
Квітка С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення бізнесу як соціально-політичного актора (2013)
Самбук О. - Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина ІI) (2013)
Сидоренко Н. - Протиріччя в організації державної влади за парламентсько-президентської республіки (2013)
Петрушевська В. - Теоретичні аспекти організації й функціонування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Олещенко В. - Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації (2013)
Олещенко В. - Трансформаційні процеси в політичних елітах України та Росії в перехідному періоді: порівняльний аналіз (2013)
Рудніцька Р. - Роль аудиту в оцінюванні ефективності державного управління: світовий досвід розвитку (2013)
Пухкал О. - Роль громадянського суспільства у протидії політичній корупції в Україні, Тіньков А. (2013)
Лунячек В. - Питання методики і дидактики викладання у вищій школі для аспірантів галузі науки "Державне управління" (2013)
Шаров Ю. - Тенденції запровадження ціннісно-орієнтованого проектного підходу в публічному управлінні, Молоканова В. (2013)
Кринична І. - Досвід державного контролю за використанням інноваційних технологій біоінженерії в Сполучених Штатах Америки, Григорова М. (2013)
Колесніков Б. - Державна інвестиційна політика в соціально-психологічному вимірі, Батраченко І. (2013)
Кернес Г. - Державна політика як механізм експлікації інтересів еліт (2013)
Павелко Н. - Система державного регулювання страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Дяченко Н. - Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування в Україні (2013)
Швидун В. - Особливості державного управління розвитком післядипломної педагогічної освіти країн Європи (2013)
Лещенко В. - Правові аспекти міграційної політики в Україні, Дергач А. (2013)
Рябцев Г. - Організація державних закупівель на ринку нафтопродуктів України (2013)
Серьогін С. - Соціальний статус державного службовця: аналіз функціональної складової, Хожило І. (2013)
Калашник Н. - Професійне навчання державних службовців Китайської Народної Республіки як чинник ефективності державної служби (2013)
Скоропад О. - Основні засади концепцій бюрократії та їх вплив на сучасну державну службу (2013)
Недвига М. - Принципи кадрової політики державного агенства земельних ресурсів України в період його становлення (2013)
Лукашева Н. - Когнітивно-орієнтаційний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Погребняк Ю. - Готовність державних службовців до управління соціальними проектами: структурно-функціональний аналіз (2013)
Кізілов Ю. - Проблеми та сучасний стан проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2013)
Летучий Д. - Стилі управління державними службовцями в Україні наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2013)
Сухінін Д. - Критерії муніципального виконання стосовно якості місцевих послуг: досвід Канади (2013)
Заблоцький В. - Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та чинники їх імплементації в українських умовах (2013)
Савенкова С. - Вітчизняний досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гончарова Т. - Сучасний інформаційно-комунікаційний інструментарій підвищення ефективності надання муніципальних послуг в Україні (2013)
Муркович Л. - Світова практика залучення громадян до участі в управлінні місцевими справами (2013)
Поп’юк Л. - Сутність управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Николаева Т. Ю. - Структура и свойства быстрозакаленных многокомпонентных припойных сплавов на основе меди, Носенко В. К., Брехаря Г. П., Назаренко Г. А., Балан В. З. (2013)
Глотка Т. А. - Повышение свойств сложнолегированного титанового сплава ВТ25У путем объемного структурирования с применением интенсивной пластической деформации, Ольшанецкий В. Е., Шевченко В. Г., Джуган А. А. (2013)
Черноиваненко Е. А. - Исследование морфологии фронта γ→α перекристаллизации при обезуглероживании железных сплавов, легированных a- стабилизаторами (2013)
Ольшанецкий В. Е. - Об особенностях развития мартенситных превращений в никельсодержащих аустенитных сталях при деформации сжатием, Снежной Г. В. (2013)
Мороз А. Н. - Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М, Глотка А. А., Боляк В. Р. (2013)
Недоля А. В. - Розрахункова оцінка енергетичного стану нанокластера аустеніту на основі Fe-C, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Мазур В. И. - Залежність структури та властивостей силуміну після твердіння від стану рідкого сплаву, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В. (2013)
Молчанов Л. С. - Позапічна десульфурація рідкого чавуну в контексті завдань вітчизняної металургії, Нізяєв К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов О. М., Синегін Є. В. (2013)
Пашинская Е. Г. - Структурная модификация меди методом холодной прокатки со сдвигом (2013)
Сиротюк А. М. - Особливості корозійного пітингоутворення на металевих поверхнях за циклічного навантаження (2013)
Канашевич Г. В. - Виникнення напружень у оптичному склі від термоелектричного впливу електронного потоку (2013)
Быковский О. Г. - Влияние состояния поверхности твердого тела на характеристики смачивания его расплавом, Самойлов В. Е., Ольшанецкий В. Е., Лаптева А. Н., Бусов А. В., Воронин Д. Я. (2013)
Лунев В. В. - Резервы повышения пластичности термообработанных высокоуглеродистых сталей, Брыков М. Н., Ткаченко С. Н. (2013)
Малинов Л. С. - Повышение свойств среднеуглеродистых низколегированных сталей изотермической закалкой из межкритического интервала температур (МКИТ), создающей многофазную структуру, Бурова Д. В. (2013)
Ткаченко С. Н. - Поверхностное легирование конструкционных материалов ответственного назначения из высокоуглеродистых материалов с целью повышения коррозионной стойкости и износостойкости (2013)
Жданов О. О. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру та фізико-механічні властивості деформованих сталей 20 і 20Х13 (2013)
Полишко С. А. - Исследование комплексного влияния фосфора и элементов-модификаторов на прочностные и пластические свойства стали 07ЮТ, Санин А. Ф., Носова Т. В. (2013)
Олексієнко С. В. - Спосіб реактивно-флюсового паяння алюмінію, Куликовський Р. А., Мартиненко В. О., Ющенко С. М. (2013)
Шулаев В. М. - Современные вакуумные электропечи "ОТТОМ" ТМ и перспективы их использования для высокотемпературной пайки изделий из высоколегированных сталей, Листопад Д. А., Карпенко А. В. (2013)
Волков А. Е. - Повышение качества и улучшение технологических свойств металлов с использованием метода "Обратного и Всестороннего Винтового прессования" (2013)
Поляков С. П. - Методика вимірювання газової температури плазмового струменю лінійним та ентальпійним калориметричними зондами, Фенько І. І., Йовченко А .В. (2013)
Boyko V. - Melting behavior and artificial aging of Al-Mg-Si-Mn novel casting alloy containing Li, Prach O., Mykhalenkov K. (2013)
Пономаренко І. В. - Підвищення конструктивної міцності шатунних болтів іонним бомбардуванням (2013)
Коваленко Т. А. - Влияние интенсивной пластической деформации на старение α+β - титанового сплава (2013)
Грабовський В. Я. - Дослідження зміни службових характеристик теплостійкої штампової сталі 5Х3В3МФС (ДИ23) при легуванні її азотом, Канюка В. І., Сліпченко О. О. (2013)
Чигиринский В. В. - Замкнутая пространственная задача теории пластичности, Шейко С. П. (2013)
Агафонов С. А. - Об устойчивости стационарного движения гироскопа в кардановом подвесе, Костюшко И. А., Швыдкая С. П., Куземко А. В. (2013)
Лятуринский В. А. - Моделирование послесварочного напряженно-деформированного состояния коробчатых крановых балок с криволинейными швами, Сидоренко М. В. (2013)
Попов С. Н. - Алгоритм расчета энергии контактного взаимодействия режущего инструмента баровой машины в условиях изнашивания с закрепленным абразивом, Андриенко С. В. (2013)
Ольшанецький В. Ю. - Про оптимізацію складу маловуглецевої жаростійкої сталі 03Х3СЮ, Нестеров О. В., Денисенко Л. М., Джуган О. А. (2013)
Винокур Б. Б. - Развитие общества и металлы. Бразилия (2013)
Кулагін Д. О. - Особливості задачі раціонального керування модулем вектора потокозчеплення тягового асинхронного двигуна дизель-поїзда (2013)
Ильченко М. Е. - Потенциальная помехоустойчивость систем связи с автокорреляционным приемом шумового сигнала, Калинин В. И., Нарытник Т. Н., Дидковский Р. М. (2013)
Банкет В. Л. - Дифференциальные методы модуляции/демодуляции квадратурных АМ сигналов для квазистационарных каналов, Персин А. Д. (2013)
Николайчук Н. В. - Новые двоичные рекурсивные сверточные коды (2013)
Лапин В. А. - Потенциальные свойства двухзаходного цилиндрического спирального излучателя в качестве элемента МІМО-антенны, Иконников С. Н., Маковеенко Д. А. (2013)
Narytnik T. M. - Information transmission methods with through the use of stochastic signals, Didkowsky R. M. (2013)
Балута М. Ю. - Представление пространственно-временных блочных кодов дисперсионными матрицами (2013)
Gofaizen O. V. - Construction of equidistant grid in uniform color space, uniformly filling color gamut transmitted and reproduced by television systems, Pilyavskiy V. V. (2013)
Baliar V. B. - Quality degradation due to quadarature impairments in DVB-T/ DVB-T2 systems (2013)
Выходец А. A. - Особенности передачи стереофонических сигналов в системах цифрового радиовещания (2013)
Баляр В. Б. - Контроль якості роботи системи цифрового ТВ мовлення на рівні транспортного потоку, Узюма К. А. (2013)
Sulima N. N. - The applicability of PID-controllers to the loudspeakers with an electromechanical feedback (2013)
Горбачев М. Н. - Трехмерные пространственные модели периодических энергетических негармонических процессов в системах электропитания радиотехнических устройств (2013)
Полікаровських О. І. - Дослідження параметрів шуму прямих цифрових обчислювальних синтезаторів, Троцишин І. В. (2013)
Bilousov S. I. - The local and special automated systems of notification of civil defence, Malyavin I. P. (2013)
Кузнецова А. В. - Стратегии атак на квантовые протоколы защиты информации (2013)
Правила подготовки и оформления рукописей (2013)
Аджиєва Л. С. - Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861–1917 рр.) (2014)
Ботіка Т. С. - Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів (2014)
Буйських Ю. - Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою (2014)
Ващенко В. В. - Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда (2014)
Гребцова И. С. - Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. (2014)
Кауненко И. И. - Этническая идентичность молодёжи молдаван республики Молдова: социо-психологический аспект (2014)
Ковальська М. С. - Релігійні погляди Джона Морлі (2014)
Левченко В. В. - Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы) (2014)
Лєснікова Г. В. - До проблеми визначення "зони виходу" східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження) (2014)
Петрова К. А. - Дитячий алкоголізм на сторінках періодичних видань на півдні України на початку ХХ століття (2014)
Пищемуха В. Г. - Премия Карла Великого города Аахен как отражение истории европейской интеграции (2014)
Польовий М. А. - Застосування методів математичної статистики для аналізу функціонування регіональних хлібних ринків в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку XX ст. (2014)
Поспєлов А. С. - Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського