Черевченко Т. М. - Постасептичне культивування сіянців деких тропічних видів роду Laelia Lindl. (Orchidaceae Juss.), Заіменко Н. В., Іванніков Р. В., Харитонова І. П. (2004)
Шанайда М. І. - Морфогенез генеративних структур видів роду Salix L. при зміні статі особин (2004)
Аніщенко І. М. - Компютеризація колекції типових зразків Національного гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Сіренко І. П., Гурінович Н. В. (2004)
Боговін А. В. - Анатолій Павлович Травлєєв (до 75-річчя від дня народження), Ситник К. М. (2004)
Дмитрієва С. А. - Віктор Іванович Парфьонов (70-річчя від дня народження), Риковський Г. Ф., Блажевич Р. Ю. (2004)
Ситник К. М. - Колега, друг і соратник, Шеляг-Сосонко Ю. Р., Вассер С. П., Дудка І. О. (2004)
Самородов В. М. - Вшанування В.І. Вернадського в Полтаві (2004)
Змитрович І. В. - В.І. Глущенко, Д.М. Леонтьєв, А.Ю. Акулов. Слизовики Учбовий посібник (2004)
Злобін Ю. А. - Менеджмент охоронних лісів України, Скляр В. Г. (2004)
Гамор Ф. Д. - Природні ліси в помірній зоні Європи цінності та використання (Міжнародна конференція в Мукачеві, Закарпаття, Україна) (2004)
Колычева Н. Л. - Особенности синтеза монооксида азота и гормонов надпочечных желез при сахарном диабете, Колесник Ю. М., Абрамов А. В., Ганчева О. В. (2008)
Сиволап В. В. - Варіабельність ритму серця та особливості перебігу гострого інфаркту міокарда на фоні залізодефіцитної анемії, Назаренко О. В. (2008)
Сыволап В. В. - Особенности вариабельности сердечного ритма у больных атопическим дерматитом в зависимости от формы заболевания, Зарицкий А. С. (2008)
Пальжок А. Д. - Внутриплевральная анальгезия после торакальных операций, Фалько С. И., Горенштейн М. Л., Расинский В. А., Бойко К. А. (2008)
Тарасенко О. М. - Нейрохірургічне лікування та профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій (2008)
Коваленко О. Ю. - Вплив місцевого анестетику бупівакаїну на стан больової перцепції щурів при інтратекальному введенні (2008)
Недельская С. Н. - Качество жизни детей, больных поллинозом, Бессикало Т. Г., Михальчик С. В. (2008)
Татаровський В. О. - Аспекти оцінювання якості лікувально-профілактичної допомоги, Лацинська С. А., Новікова Т. О. (2008)
Кононенко Н. М. - Залежність обсіменіння Helicobacter pylori від кислотності шлункового соку при виразковій хворобі шлунка (експериментально-клінічне дослідження) (2008)
Тюпка Т. І. - Порушення водно-електролітного обміну при гемодинамічному і гострогіпоксичному набряку легень та можливі шляхи його корекції (2008)
Насибуллин Б. А. - Оценка состояния слизистой желудка в условиях патологии гастродуоденальной системы (морфологическая характеристика), Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Ижа А. Н. (2008)
Семенов В. Г. - Меры медицинского характера в отношении больных травматической эпилепсией, совершивших ООД и признанных ограниченно вменяемыми (2008)
Толмачева С. Р. - Психологические особенности детей-инвалидов с заболеваниями органов кровообращения (2008)
Клименко В. І. - Медико-організаційні фактори, які впливають на стан здоров'я кардіологічних хворих із стресами (2008)
Щербаков А. Ю. - Роль аутоиммуных процессов в генезе неразвивающейся беременности, Шуи Чен, Щербаков В. Ю. (2008)
Бородулин С. Д. - Особенности обмена регуляторных молекул у водителей автотранспорта со стажем работы более 10 лет, страдающих патологией предстательной железы, Горша О. В., Гоженко А. И., Насибуллин Б. А. (2008)
Гроховський В. В. - Нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій у дітей, хворих на епілепсію, Лавинська Л. І., Привалова Н. М. (2008)
Колесник А. П. - Химиотерапия в структуре лечения больных с запущенным немелкоклетлочным раком легкого (2008)
Бабаніна Н. Ю. - Морфофункціональні зміни у дітей, хворих на спастичні форми ДЦП, залежно від проведеної терапії (2008)
Шевченко А. І. - Операція Добромислова-Торека як спосіб порятунку у хворих після невдалої операції Люїса (випадок із практики), Бутаєв О. В., Жданов В. В. (2008)
Макаров В. В. - Особенности применения внутриплевральной протеолитической терапии в комплексе лечебных мероприятий при неспецифической эмпиеме плевры (2008)
Шевченко А. І. - T1NOM1 чи T1NOMO, або як швидко змінити стадію онкологічного процесу? (Випадок з практики), Пащенко С. М., Колеснік О. П., Леонов Д. Д. (2008)
Шкварковський І. В. - Клінічне застосування пристрою для діагностики дуоденогастроезофагеального рефлюксу (2008)
Кабаченко О. В. - Шляхи покращання подання спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам, Лаликіна С. С. (2008)
Бабенко Д. Л. - Дермоїдна кіста правого яєчника з порушенням харчування (клінічний випадок), Буркацький А. М. (2008)
Добровольский Н. А. - Опыт применения установки RITA 1500Х для лечения пациентов с объемной патологией печени различного генеза, Биленко А. А., Лурин А. Г., Воронов И. А., Косаковский Д. И., Машуков А. А., Максимовский В. Е., Кузнецова О. В., Рациборский Д. В. (2008)
Марієвський В. Ф. - Епідеміологічні аспекти проблеми гепатиту в Україні в сучасних умовах, Гураль А. Л., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А., Манько В. Г. (2008)
Кучеренко Л. И. - Пути создания фиксированного комбинированного препарата противовоспалительного действия, Подплетняя Е. А., Зубатюк Р. И., Марцинюк В. П. (2008)
Бєлєнічев І. Ф. - Вивчення рістстимулюючої та фолікулопротективної дії парафармаевтичного гелю з бішофітом, Гладишев В. В., Абрамов А. В., Бурлака Б. С., Павлов С. В., Горбачова С. В. (2008)
Хоменко В. М. - Експертне опитування фахівців з пріоритетних проблем державного управління фармацією: забезпечення репрезентатівності результатів та оцінка узгодженості відповідей (2008)
Шевцов І. І. - Антиоксиданта активність гліоксирену в дослідах in vitro (2008)
Подплетняя Е. А. - Особенности эмоционально-поведенческого статуса животных с моделируемым артрозом при лечении препаратом "Индотрил", Кучеренко Л. И., Мамчур В. И. (2008)
Ціхоцька О. О. - Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами, Коритнюк Р. С., Шманько В. В. (2008)
Чернега Г. В. - Влияние некоторых поверхностно-активных веществ на кинетику выделения ионов висмута на твердом висмутовом электроде, Похмелкина С. А., Беличенко Е. О., Захарова С. С. (2008)
Ковалевська І. В. - Вивчення фізіко-хімичних і фармакотехнологічних властивостей лікарських порошків, які володіють кардіотонічною дією, Рубан О. А., Чуєшов В. І., Сайко І. В. (2008)
Ефременко Э. А. - Антиоксидантные и гепатопротекторные свойства экстракта из листьев хмеля обыкновенного в условиях острого тетрахлорметанового поражения печени у крыс, Гладченко О. М., Малоштан В. А. (2008)
Власенко І. О. - Дослідження фізико-хімічних показників технологічної якості м'яких лікарських засобів для стоматології (2008)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження похідних оксамідосульфонілбензолметилоксамінових кислот (2008)
Яковлєва Л. В. - Дослідження деяких видів специфічної токсичності нового простатопротекторного засобу - суппозиторіїв "Альтабор", Музика Н. Я., Мачуліна С. О. (2008)
Семенів Д. В. - Антиексудативні властивості мазі, яка містить олію аронії чорноплідної, Бєлік Г. В., Бутко Я. О. (2008)
Немченко А. С. - Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на розсіяний склероз, Стрельникова Ю. Л. (2008)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця, Корж Ю. В. (2008)
Макаренко О. В. - Антиноцицептивна активність інгібітора моноаміноксидази типу В (селегіліну) у комбінації з нестероїдними протизапальними засобами, Чернов Є. О., Криворучко Т. М. (2008)
Шаповалова В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення нераціонального вживання та зловживання прекурсорів на прикладі летких розчинників до міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (2008)
Павличенко В. И. - К методике преподавания медицинской паразитологии в вузе. Сообщение ІІ. Медицинская гельминтология, Емец Т. И., Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Титова Л. М. (2008)
Петрихин В. П. - 140 лет земской медицине в Александровском уезде (2008)
Вдовиченко Ю. - Південна м’ясна порода ВРХ - в органічному агровиробництві, Омельченко Л., Жуковський О. (2013)
Костюк О. - Почему выпускники аграрных вузов Украины не стремятся работать по специальности (2013)
Гузєєв Ю. - Генетична структура ВРХ голштинського походження за геном CSN3 (2013)
Слободянюк Н. - Поживність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями протеїну (2013)
Любічев М. - Перетравність свиноматками збагачених раціонів, Бурлака В. (2013)
Ібатуллін І. - Використання триптофану у кормах для курчат-бройлерів, Кривенок М., Ільчук І. (2013)
Чорнолата Л. - Біогенні елементи у злакових в різні фази розвитку, Здор Л., Лаптєєв О. (2013)
Яковлев С. - Ветеринарно-санитарные мероприятия в птицеводстве (2013)
Уничтожение птиц и птицеводства вакцинами (2013)
Рынок кролиководства в России (2013)
Медведєв А. - Альтернативна технологія виробництва яловичини за інтенсивної відгодівлі бугайців (2013)
Зволейко Д. - Удосконалення систем доїння в Україні (2013)
Похил В. - Особливості росту і розвитку овець різних м'ясних генотипів, Лесновська О. (2013)
Войтенко С. - Ефективне поєднання різнопорідних свиней м’ясної продуктивності, Петренко М. (2013)
Китаєва А. - Екстер’єрні показники потомства вівцематок асканійської каракульської породи, Кременчук Л., Тарасенко Л. (2013)
Козирь В. - М’ясна продуктивність нащадків від поліпшувачів за надоями і жирністю молока (2013)
Супрович Т. - Діагностика маститів на ранньому етапі пастнатального онтогенгезу, Влізло В. (2013)
Лейбіна Т. - Використання поліпшуючої кормової добавки (2013)
Кривенок М. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І., Ібатуллін І. (2013)
Адамень Ф. - Возделывание многолетнего сорго при орошении в Крыму, Кудинов С. (2013)
Полева Л. - Квантовый скачок в развитии животноводства (2013)
Іванова О. - Сезонний вміст відходів свинарських підприємств, Захаренко М. (2013)
Дзіцюк В. - Мікросателітні ДНК-маркери у збереженні генетичного різноманіття коней, Мельник О. (2013)
Вовк В. - Гетерозисний ефект при поєднанні різних генотипів свиней (2013)
Супрович Т. - Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у корів, сприйнятливих та стійких до маститів (2013)
Лесик Я. - Хутрова продуктивність кролів під впливом білково-мінеральної добавки, Федорук Р. (2013)
Адамень Ф. - Сравнение однолетних кормовых культур и их смесей, возделываемых при орошении в Крыму, Кудинов С. (2013)
Разанов С. - Агрохімічний захист від техногенного забруднення кукурудзи (2013)
Ібатуллін І. - Рівень треоніну у годівлі курчат-бройлерів, Ільчук І., Кривенок М., Голота М. (2013)
Ібатуллін І. - Раціони з валіном для курей яєчного напряму, Кривено М., Ільчук І. (2013)
Ляшок Я. А. - Выбор модели финансового механизма развития системы обеспечения жизнедеятельности населения (2013)
Железняк В. Ю. - Роль монетарного чинника в забезпеченні економічного росту в умовах України (2013)
Гайдай І. Ю. - Аналіз інноваційної діяльності у вугільній промисловості України, Гайдай Р. Ф., Митрофанова А. О. (2013)
Мартінович В. Г. - Проблеми та новітні можливості оцінювання інформаційного потенціалу регіону (2013)
Швець Л. І. - Актуальні проблеми розвитку сучасної авіаційної галузі як складової системи сервісного обслуговування (2013)
Горшков В. П. - Социальная составляющая экономического роста (2013)
Прокоф’єва С. В. - Аналіз стану проблеми трансфертного ціноутворення в Україні, Іванов С. В. (2013)
Чепеленко А. М. - Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки (2013)
Богомолов О. И. - Структура национальной экономики: теоретические подходы (2013)
Рогоза М. Є. - Концепція управління кадровим потенціалом підприємств, Оніщенко Е. К. (2013)
Берсуцький А. Я. - Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві, Бриль І. В. (2013)
Гайдатов А. В. - Особенности целеполагания на различных уровнях организационной структуры промышленных предприятий (2013)
Школяренко О. О. - Системний підхід у формуванні механізму інноваційної діяльності підприємств, Березін Д. І. (2013)
Кузьмінова О. В. - Логістична система вертикально-інтегрованої компанії (2013)
Капильцова В. В. - Соціалізація економічних відносин: аспекти людського розвитку (2013)
Костюнік О. В. - Стратегії і тактика управління капіталом підприємства (2013)
Ігнатова О. А. - Бюджетно-податкове стимулювання економічного розвитку в Україні, Сидоренко О. М. (2013)
Суздальцев О. М. - Динаміка та джерела фінансування дефіциту державного бюджету України (2013)
Литвин А. Ю. - Особливості страхування в туристичному бізнесі, Стреблянська І. А. (2013)
Марчак Н. В. - Формування фінансової звітності підприємства у сучасних умовах (2013)
Фінагіна О. В. - Наукове бачення та системне відображення категорії "інформаційна інтеграція" (2013)
Касьянова Н. В. - Модель формування оптимального валютного депозиту, Касьянова К. В. (2013)
Харіна К. В. - Розвиток інформаційних систем і технологій в організаціях, Пономаренко Н. Ш. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання оптимальної топологічної структури вертикально інтегрованої компанії (2013)
Донець А. С. - Розробка системи нечітких баз знань в управлінні ризиком страхових компаній, Шабля А. І. (2013)
Колесник В. І. - Особливості викладання вищої математики в економічних вищих навчальних закладах, Колесник В. В. (2013)
Куркчі О. П. - Покриття касового дефіциту через ОВДП, Нетудихатка К. В. (2013)
Щерба А. О. - Сутність і структура механізму управління грошовими потоками підприємства (2013)
Андреев А. Ю. - Сущность механизма принятия стратегических управленческих решений (2013)
Карпенко Г. Ю. - Особливості цінової політики на підприємстві (2013)
Панасенко Л. М. - Етапи формування територіального бренду (2013)
Поддубняк В. В. - Трансформаційні процеси в управлінні людськими ресурсами: соціальні та культурні пріоритети (2013)
Нуд О. П. - Продовольча безпека України: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Єропутова О. О. - Ризикові ситуації в діяльності підприємства: засоби їх попередження та нейтралізації (2013)
Рибалко Н. В. - Маркетинговий аналіз ринку автосервісних послуг (2013)
Іваненко Л. В. - Особливості формалізації соціальних показників підприємства (2013)
До відома авторів (2013)
Вінніков В. А. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії. II. Порівняння генотоксичності різних схем опромінення, Мазник Н. А., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д. (2013)
Шармазанова О. П. - Діагностика пошкоджень зон росту кісток за допомогою цифрової мікрофокусної рентгенографії (експериментальне дослідження), Миронова Ю. А., Коваленко Ю. М., Балашов С. В. (2013)
Славнов В. М. - Оцінка стану системи ренін-ангіотензин-альдостерон у хворих на артеріальну гіпертензію за даними радіоімунного аналізу, Савицький С. Ю. (2013)
Сухіна О. М. - Індивідуальний аналіз пухлинного маркера СА-125 у процесі проведення неоад'ювантної хемотерапії хворим на поширенний рак яєчників, Слободянюк О. В., Сухін В. С., Тарасова О. М., Скрипнік Л. Д., Ланько Л. Г. (2013)
Сухін В. С. - Результати комбінованого лікування лейоміосаркоми матки, Сухіна О. М., Слободянюк О. В. (2013)
Вікман Я. Е. - Порівняльна оцінка інформативності ультразвукової діагностики та комп'ютерної томографії в оцінці морфофункціонального стану печінки при комплексному лікуванні раку грудної залози, Федуленкова Ю. Я. (2013)
Сорочан П. П. - Добові зміни продукції мелатоніну та кортизолу у хворих на рак тіла матки на етапах комбінованого лікування, Громакова І. А., Прохач Н. Е., Кузьменко О. В., Громакова І. С. (2013)
Гулеватий С. В. - Результати лікування віддалених метастазів у легені в пацієнтів з папілярною карциномою щитоподібної залози, Совенко Т. К., Воскобійник Л. Г., Марков В. В. (2013)
Зелінська Г. В. - Цитологічні досягнення у прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози в допомогу радіологам, Марков В. В., Кулініченко Г. М., Гулеватий С. В., Устименко Г. Я., Моторний Є. О. (2013)
Кметюк Я. В. - Позитронно-емісійна томографія в діагностиці злоякісних лімфом, Москалець О. І., Ашихмін А. В., Щербіна О. В. (2013)
Копилова О. В. - Пубертатний диспітуїтаризм як чинник ризику розвитку порушень жирового та вуглеводного обмінів у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А. (2013)
Король П. О. - Алгоритм застосування остеосцинтиграфіі при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів, Косяков О. М., Бондар В. К., Пономаренко Н. М. (2013)
Кукушкіна М. М. - Метод радіонуклідної детекції сторожових лімфатичних вузлів при меланомі шкіри, Сукач Г. Г., Солодянникова О. І., Коровін С. І. (2013)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфія з аналогами соматостатинових рецепторів у діагностиці нейроендокринних пухлин та їх метастазів, Сатир М. В., Новерко І. В. (2013)
Лучицький Є. В. - Функціональний стан гіпофізарно-статевої системи у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, Зубкова Г. А., Лучицький В. Є., Рибальченко В. М., Бондаренко В. О., Марков В. В., Гулеватий С. В., Співак Ж. С. (2013)
Мазур А. Г. - Дослідження β-2 мікроглобуліну і тимідинкінази як прогностичних факторів при гострій лімфобластній лейкемії та хронічному лімфолейкозі, Миронова О. В., Ткаченко М. М., Горяінова Н. В. (2013)
Макеєв С. С. - Особливості регіонарного об’ємного мозкового кровотоку у хворих на гіпертензивну енцефалопатію з помірними когнітивними порушеннями, Залісна Ю. Д., Мурашко Н. К. (2013)
Мечев Д. С. - Зміни в системі післядипломної освіти радіологів України після введення резидентури з радіологічних спеціальностей, Ткаченко М. М., Бабій Я. С. (2013)
Ніколов М. О. - Оцінка діагностичної значущості питомої функції паренхіми нирок за результатами динамічної реносцинтиграфії з 99mТс-МАГ3 (попередні дослідження), Кундін В. Ю., Камінська А. Л., Романенко Г. О., Супрунюк Д. О. (2013)
Сатир М. В. - Результати трифазної остеосцинтиграфії у пацієнтів з метастатичними та доброякісними осередками ураження скелета, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю. (2013)
Смоланка І. І. - Детекція "сторожових" лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози. Сучасний погляд на проблему, Солодянникова О. І., Скляр С. Ю., Головко Т. С., Костриба О. І. (2013)
Солодянникова О. І. - Нові можливості радіонуклідної терапії метастатичного ураження кісток (стан проблеми і власні дані), Даниленко В. В., Саган Д. Л., Сукач Г. Г., Трацевський В. В., Чобан В. І. (2013)
Строганова Н. П. - Особливості кардіодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт міокарда різної локалізації (за даними радіонуклідної вентрикулографії), Бабій Л. М. (2013)
Ткаченко Г. І. - Рецидивний диференційований рак щитоподібної залози: прогностичні фактори, діагностика, лікування, Васильєв Л. Я., Луховицька Н. І., Грушка Г. В., Астап’єва О. М. (2013)
Ткаченко Г. І. - Ретроспективний аналіз перебігу тироїдного раку з метастазами в легені після радіойодотерапії, Астап’єва О. М., Грушка Г. В., Луховицька Н. І., Ткаченко Ю. Г., Спузяк Р. М., Паскевич О. І., Ріяко В. М. (2013)
Ткаченко М. М. - Динамічна гепатобілісцинтиграфія в діагностиці постхолецистектомічного стану, Макаренко А. В., Камінська А. Л. (2013)
Фірсова М. М. - Застосування ПЕТ-КТ дослідження у хворих на рак щитоподібної залози, Олійніченко О. Г., Полякова Н. І., Лола О. І., Холодна А. В., Кащенко О. В. (2013)
Церковняк В. І. - Радіонуклідне дослідження паращитоподібних залоз. Огляд літератури, Макеєв С. С. (2013)
Спузяк М. І. - До 90-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 85-річчя кафедри променевої діагностики, Крамний І. О. (2013)
Людмила Степанівна Онопрієнко (2013)
Олена Костянтинівна Кононенко (2013)
Лариса Олександрівна Гайсенюк (2013)
Резолюція VI з'їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю Рівне, 25-27 червня 2013 р. (2013)
Лук’яненко Д.Г. - Наукові парки в розвитку стратегічного партнерства науки, бізнесу і освіти, Лук’яненко О.Д., Дорошенко О.С. (2013)
Шпанковська Н.Г. - Комплексний підхід до удосконалення взаємодії в системі "наука-освіта-бізнес", Канська О.І., Котенко Н.О. (2013)
Панченко Ю.В. - Напрямки економічного розвитку в сфері високих технологій та інтелектуальної власності (2013)
Рудь О.В. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2013)
Смолін І.В. - Ідеології вибору методології і форми стратегії підприємства за змінюваних умов середовища, Дрінь О.Я. (2013)
Шубін О.О. - Дихотомія визначення стратегічних змін у науковому дискурсі, Гусєва О.Ю (2013)
Яркина Н.Н. - Стратегическое управление предприятием: систематизация теоретических аспектов (2013)
Данніков О.В. - Адаптація концепції холістичного (цілісного) маркетингу до реалій вітчизняного ринку, Раупов Р.Б. (2013)
Кузьомко В.М. - Концепція захищеності в контексті становлення теорії економічної безпеки підприємств (2013)
Замкевич Б.М. - Стійкість як критерій кризового стану підприємства (2013)
Юрченко О. - Роль організаційної культури у створенні людського капіталу підприємства (2013)
Томчук–Пономаренко Н.В. - Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня (2013)
Маісурадзе М.Ю. - Проблемні питання розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Сабадош Г.О. - Проблеми ефективності діяльності апарату державного управління в Україні, Усенко О.В. (2013)
Осадчий Є.С. - Банки з іноземним капіталом на ринку України: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Прудь П.В. - Участь страховиків життя у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні (2013)
Донева Н.М. - Модель формирования региональных туристических кластеров, Шарко М.В. (2013)
Котенок Д.М. - Проявлення екологічних втрат в економіці міста (2013)
Сігуа В.Т. - Синергетичний підхід до стратегічного управління муніципальним кластером промислового міста (2013)
Ліва О.М. - Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних підприємств (2013)
Нікіфорова В.А. - Особливості інтеграції металургійної галузі Україні в Митний союз та ЄС (2013)
Поліщук М.Ю. - Формування алгоритму дослідження галузевого ринку гірничо-металургійного комплексу (2013)
Цапенко В.Ю. - Кластерні об’єднання як спосіб удосконалення функціонування енергетичного ринку (2013)
Савко О.Я. - Аналітика тенденцій фінансового стану газорозподільних підприємств (2013)
Васильченко К.Г. - Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості України (2013)
Гринчук Т.П. - Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва (2013)
Лозінська К.В. - Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК (2013)
Чичкан-Хліповка Ю.М. - Стратегічні рішення авіакомпанії щодо аутсорсингу робіт з технічного обслуговування повітряних суден (2013)
Барабась Д.О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи (2013)
Махова Г.В. - Управлінські інновації при формуванні стратегічних партнерств підприємств, Дяченко М.І. (2013)
Строкович Г.В. - Організаційне забезпечення зростання якості функціонування підприємств в умовах економіки знань (2013)
Чуланова О.Л. - Інтеграція концептуальних основ компетентнісного підходу до стратегічного управління персоналом організації (2013)
Іщенко М.І. - Модель оцінки ресурсного забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства (2013)
Коцюба О.С. - Оцінювання внутрішньої норми доходності в ситуації нечітких грошових потоків (2013)
Гордієнко І.В. - Бізнес-аналіз підприємства: структурування інформації засобами функціонального моделювання (2013)
Каліберов О.Г. - Маркетингова стратегія як підґрунтя зростання ефективності діяльності підприємства (2013)
Олійник О.В. - Системний підхід до управління витратами (2013)
Нямещук Г.В. - Ефективність діяльності вищих навчальних закладів у стратегічному партнерстві з бізнесом (2013)
Антонюк С. Н. - Розробка проблем української економіки в науковій спадщині вчених Київського комерційного інституту першої третини ХХ ст, Мордас І.В. (2013)
Лозовик Ю.М. - Технологія розробки та проведення бізнес-турнірів з використанням комп’ютерних ділових ігор (2013)
Анотації (2013)
Бондаренко А. І. - Вибір методу для опису перехідних процесів в пневматичному гальмівному приводі при робочому гальмуванні, Халін Д. М. (2014)
Костюк В. В. - Оцінка підвищення рівня захищеності автомобілів багатоцільового призначення, Русило П. А., Калінін А. М., Будяну Р. Г., Варванець Ю. В. (2014)
Бондаренко М. О. - Аналіз конструкцій залізничних вагонів і методів їх розрахунку на міцність (2014)
Кривякин Г. В. - Выбор конструкции линейного двигателя в составе силового привода системы наклона кузовов скоростных поездов, Редченко Е. С., Шуманский С. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Выбор типа тягового электромеханического преобразователя энергии для пригородного электропоезда (2014)
Волонцевич Д. О. - Автоматизація структурно-параметричного синтезу планетарних коробок передач транспортних засобів, Сєриков В. І. , Пасічний С. С. (2014)
Литвиненко А. В. - Проектно-технологическое обеспечение тактико-технических характеристик легкобронированных машин на основе исследования прочностных характеристик корпусов (2014)
Кондратенко О. М. - Оцінка впливу гідравлічного опору ФТЧ на паливну економічність дизеля, Строков О. П., Вамболь С. О. (2014)
Марченко А. П. - Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі, Карягін І. М., Пильов В. В. (2014)
Марченко А. П. - Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Пильов В. О. - Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охолодження, Клименко О. М. (2014)
Пожидаєв І. Г. - Проектування ПНВТ для акумуляторної паливної системи малолітражного дизеля на базі паливного насоса двигуна 2ДТ, Прохоренко А. О. (2014)
Триньов О. В. - Оцінка жорсткості тарілки клапана автотракторного дизеля в безмоторному експерименті, Куліш О. М., Могильний О. П. (2014)
Атрошенко А. А. - Экспериментальное исследование системы пластин, соединенных болтовым крепежом (2014)
Веретельник О. В. - Напряженно-деформированное состояние паяных корпусов гидроцилиндров (2014)
Диордийчук В. В. - О надежности транспортных систем автоматизированных формовочных линий вагонного литья (2014)
Сериков В. И. - Комплексный анализ геометрических параметров технологической цепочки механизмов и разработка мероприятий по устранению обнаруженных несогласованностей (2014)
Ткачук Н. А. - Линеаризация функции отклика прочностных и динамических характеристик тонкостенных конструкции на изменение толщины, Литвиненко А. В., Костенко Ю. В., Танченко А. Ю., Грабовский А. В. (2014)
Ткачук Н. Н. - Контакт сложнопрофильных тел: связанная задача анализа напряженно-деформированного состояния и геометрического синтеза, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А. (2014)
Нагорний Б. Г. - Глобалізація та глобальна ідентичність (2012)
Судин Д. Ю. - Національна ідентичність з позицій функціоналістської перспективи: сутність та основні типи (2012)
Голіков О. С. - Соціологія знання у першій половині ХХ століття: контекстуальність генези та багатоманіття становлення (2012)
Бродецька Ю. Ю. - Елементи композиції соціального порядку: гуманістична перспектива аналізу (2012)
Сорока Ю. Г. - Соціальне сприйняття як соціальна дія (2012)
Мусієздов О. О. - Ідентичність місця як результат середовищної соціалізації (2012)
Пасісниченко А. В. - Формування європейської ідентичності: між культурним есенціалізмом та соціальним конструктивізмом (2012)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура суспільства: теоретико-методологічні засади аналізу (2012)
Заєць Д. О. - Нові медіа та публічність: класичні концепції та соціокультурне осмислення (2012)
Біскуп В. С. - Кар’єра vs професіоналізм: технології просування на противагу професіоналізації (2012)
Зубарєв О. С. - Актуалізація соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві (2012)
Куц М. Ю. - Одноразовість як домінантна характеристика сучасного стилю життя (2012)
Кислова О. М. - Основні напрямки впровадження методів інтелектуального аналізу даних у соціологічні дослідження (2012)
Коритнікова Н. В. - Оцінка толерантності текстів підручників з історії: емпіричні індикатори для контент-аналізу (2012)
Куценко О. Д. - Спадщина державного соціалізму в політичній культурі українського суспільства (2012)
Кононов І. Ф. - Ідеологічні координати електоральної поведінки громадян України (на прикладі Донбасу) (2012)
Литовченко А. Д. - Політичні практики українських ліворадикальних організацій та рухів (2012)
Балакірєва О. М. - Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної оцінки, Шестаковський О. (2012)
Удріс Н. С. - Соціокультурні аспекти проектування образу соціального простору (2012)
Живілова М. С. - Роль концептів "центр" та "периферія" в організації простору міської повсякденності: порівняльний аналіз стратегій освоєння простору міста (2012)
Фудорова О. М. - Роль мас-медіа у формуванні громадської думки щодо осіб з обмеженими можливостями: експертні оцінки (2012)
Петренко О. С. - Інтернет як простір соціальних взаємодій: досвід різних груп користувачів (2012)
Андрущенко Г. І. - Довіра населення Дніпропетровської області банківським установам: динаміка та актуальний стан (2012)
Пастух Т. Я. - Львів очима його мешканців: досвід застосування авторської методології оцінки іміджу міста (2012)
Лукащук В. І. - Особливості гендерної соціалізації у спорті (2012)
Сидоренко О. Л. - Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент моніторингу якості освіти (2012)
Сокурянська Л. Г. - Духовний світ сучасного студенства: теоретичні підходи та категоріальний апарат дослідження (2012)
Борисов Р. І. - Освітній потенціал студентів: фактори актуалізації, Шеремет І. І. (2012)
Малиш Л. О. - Мотивація студентів до опанування професійно орієнтованих дисциплін: досвід емпіричного дослідження (2012)
Дейнеко О. О. - Соціально-професійні плани сучасного українського студентства в контексті ризик-стратегій: перспективи емпіричної розвідки (2012)
Нечітайло І. С. - Поняття прихованої навчальної програми: актуалізація і концептуалізація у проблемному полі соціології освіти (2012)
Титул, зміст (2013)
Виговська О. - Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення. Реферативно-аналітичний огляд матеріалів Парламентських слухань у Верховній Раді, Виговський О., Тодецька Т., Захаренко В. (2013)
Осадчий І. - Освітній округ: система управління та зразки основної ділової документації. Авторські освітні технології Осадчого І.Г (2013)
Технологія 6. Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта +" (2013)
Технологія 7. Індивідуальна програма розвитку управлінської культури директора загальноосвітнього навчального закладу "Дельта УК +" (2013)
Падалка О. - Економіка та менеджмент освіти: національний аспект, Кулішов В. (2013)
Зоц В. - Наукові підходи до вирішення педагогічних проблем глобалізованого світу (2013)
Остапчук О. - Метод кейсів у вирішенні шкільних завдань (2013)
Гнатюк Ю. - Створення проектів в системі виховної роботи (2013)
Григор'єва О. - Регіональні проблеми організації внутрішньо-шкільного контролю, Пархомова Л., Руда Г. (2013)
Курик М. - Екологія довкілля і здоров'я дітей: творімо еколого-здоров'язбережувальну школу. Методичні рекомендації щодо екологічної безпеки здоров'я дітей в умовах навчального закладу (2013)
Дроздович Н. - Формування професіоналізму вчителя в гімназії, Лавриненко С. (2013)
Онаць О. - Роль АКІПУ у підвищенні якості управління освітою (2013)
Виговська О. - Діяльність Асоціації "Відроджені гімназії України" як альтернативна форма підвищення кваліфікації керівників шкіл (2013)
Наші ювіляри (2013)
Веденеев А. Е. - Роль анестезии при абдоминальном родоразрешении в концепции современных перинатальных технологий, Крикота М. М., Горенштейн М. Л., Медведев А. В. (2008)
Губський Ю. І. - Зміни вмісту анандаміду в гіпоталамусі хом'ячків при хронічному соціальному стресі та експериментальному метаболічними синдромі 8-10, Вороніна Л. М., Загайко А. Л. (2008)
Дейкало Е. В. - Гигиеническая оценка режимов стирки в прачечных Орджоникидзевского района Запорожья, Бирюкова Л. А., Мунтян И. Д., Полухина Л. Н. (2008)
Капшитарь А. В. - Гигантский трихобезоар с локализацией в желудке и двенадцатиперстной кишке вызвавший хроническую кишечную непроходимость, Смирнов А. С., Капшитарь А. А., Стешенко А. А. (2008)
Кечин І. Л. - Вплив еналаприлу в ректальній лікарській формі на діастоличну дисфункцію й безбольову ішемію міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими кардіальними гіпертензивними кризами, Візир В. А., Лисянська Г. П. (2008)
Кеденко Л. А. - Влияние компонентов метаболического синдрома и концентрации адипонектина на эндотелий-зависимую вазодилатацию плечевой артерии (2008)
Разнатовська О. М. - Причини розвитку гіпокінетичного типу кровообігу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання (2008)
Сиволап В. В. - Залежність показників варіабельності ритму серця, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності від рівня спортивної кваліфікації у баскетболісток, Михалюк Є. Л., Ткаліч В. О. (2008)
Сидоренко А. М. - Комбинированная гастэктомия при раке желудка у восьмидесятилетнего пациента, Семенова Т. А., Колесник А. П., Колесник И. П. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Вегетативная функция и эффективность лечения больных рассеянным склерозом, Воробьев К. П. (2008)
Центило В. Г. - Результаты морфологического контроля эффективности лучевой терапии при лечении злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, Крайникова Э. В. (2008)
Альхамс М. А. - Артериальная гипертензия и сахарный диабет (2008)
Камышный А. М. - Белки теплового шока: структура, шаперонные функции, антиапоптические эффекты, механизмы участия в патогенезе аутоиммунных заболеваний, Колесник Ю. М., Абрамов А. В., Любомирская В. А., Бессараб Г. И. (2008)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 1, Мазулин А. В. (2008)
Тугушев А. С. - Артериальный кровоток при циррозе печени (обзор) (2008)
Сыволап В. Д. - Инсулинорезистентность: механизмы развития, возможности коррекции, Каджарян В. Г., Лашкул Д. А., Киселев С. М. (2008)
Новохатний П. В. - Лапароскопические технологии в лечении острого панкреатита (2008)
Фуштей И. М. - Современная тактика лечения хронического обструктивного заболевания легких, Савченко О. А., Витохина Л. И., Подсевахина С. Л. (2008)
Буряк В. П. - Застосування диференційної спектрофотометрії для аналізу двокомпонентної суміші природних фотокумаринів, Панасенко О. І., Кремзер О. А., Мельник І. В., Зоря Б. П., Мартиновський О. О., Постол Н. А., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г., Гоцуля А. С., Куліш С. М., Юрченко І. О. (2008)
Гордієнко О. С. - Створення таблетованих комбінованих синбіотиків для лікування дисбіозу та їх дослідження, Чуєшов В. І., Пашнєва Р. О. (2008)
Гладышева С. А. - Оптимизация исследований по выбору основы-носителя мягких фармакотерапевтических средств для профилактики алопеций, Гладух Е. В. (2008)
Гоцуля Т. С. - Синтез та властивості 1-алкіл-4-(фуран-2-ілметил)аміно-1,2,-4-тріазолія та 3-алкіл-, гетерилтіо-1,2,4-тріазол-3-тіону, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Гоцуля А. С. (2008)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення впливу 5-R1-4-R2-1,2,4-3-тіонів та їх S-похідних на тривалість етаміналнатрієвого сну, Панасенко Т. О., Панасенко О. І., Самура Б. А., Шикова В. В. (2008)
Кучеренко Л. І. - Порівняльна оцінка допоміжних речовин з метою отримання таблеток кардіотрилу методом прямого пресування (2008)
Мабрук Тлиг - Изучение структурно-механических свойств геля с натрия гипохлоритом, Гладышев В. В. (2008)
Мнушко З. Н. - Система здравоохранения и управление фармацией в Сирии, Ахмед К., Софронова И. В. (2008)
Мінухін В. В. - Біохімічне обґрунтування застосування магнітних мазей у лікуванні опікових інфекцій, ускладнених синьогнойною паличкою 89-91, Гончарова Л. В., Левітін Є. Я., Ведерникова І. О. (2008)
Парченко В. В. - Ультрафіолетові спектри вбирання похідних 5-(фуран-2-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіону. Спектральна характеристика та вивчення тіон-тіольної таутометрії 4-алкіл- та арилпохідних 5-(фуран-2-іл)-4 R-1,2,4-тріазол-3-тіону 91-95, Буряк В. П., Панасенко О.І., Книш Є. Г., Зоря Б. П., Панасенко Т. О. (2008)
Пестун І. В. - Оцінка національної лікарської політики в Україні з використанням індикаторів ВООЗ (2008)
Тимошик Ю. В. - Розробка методики кількісного визначення верапаміла гідрохлоріда по його реакції з нінгідрином та її валідаційна характеристика, Петренко В. В. (2008)
Рубан О. А. - Розробка спектрофотометричного визначення водорозчинної білкової фракції глюкорибіну та дослідження її імунотропних властивостей, Грудько В. О., Волянська Н. П., Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А. (2008)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: розробка порядку перевезення контрольованих лікарських засобів фізичними особами через територію України, Юхта Л. О., Шаповалов В. В. (2008)
Шикова В. В. - Исследование зависимости острой токсичности и диуретичексой активности от химической структуры в ряду 3,5-диметил-4-аминозамещенных 1,2,4-триазола, Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2008)
Михалюк Є. Л. - Дослідження фізичного стану фізкультурників і спортсменів студентами медичного університету під час навчальних занять зі спортивної медицини, Левченко Л. І., Соловйова М. Г., Чечель М. М. (2008)
Нерянов К. Ю. - Про заходи щодо покращення якості підготовки студентів з акушерства та гінекології на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2008)
Мытник З. Н. - Тиотриазолин - гордость отечественной медицины и фармации, Колесник Ю. М. (2010)
Альмухамбетова Р. К. - Эффективность цитопротективной терапии при ишемической болезни сердца, Даулетбакова М. И., Жангелова Ш. Б. (2010)
Боярська Л. М. - Деякі аспекти детоксикаційної терапії при гострих отруєннях у дітей, Курочкін М. Ю., Давидова А. Г. (2010)
Визир В. А. - Антиишемическая эффективность тиотриазолина у пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, Волошина И. Н., Демиденко А. В., Садомов А. С., Заика И. В. (2010)
Волошина И. Н. - Взаимосвязь провоспалительной активации с тяжестью артериальной гипертензии и возможности медикаментозной коррекции (2010)
Галюк Н. М. - Корекція функціонального стану печінки з допомогою гепатопротектора тютриазоліну у хворих на артеріальну гіпертензію II ступеня, які тривало отримують антигіпертензивну терапію препаратами першої лінії (2010)
Горчакова Н. О. - Метаболітні засоби в комбінованій фармакотерапії, Мазур І. A., Небесна Т. Ю., Белєнічев І. Ф. (2010)
Доценко С. Я. - Структурно-функціональний стан артерій та добові величини артеріального тиску під впливом комплексної антигіпертензивної терапії з тіотриазоліном у хворих на гіпертонічну хворобу, Шеховцева Т. Г., Кулинич О. В., Сичов P. O., Чорна І. О. (2010)
Дзяк Г. В. - Эффективность терапии с использованием тиотриазолина в лечении пациентов ИБС и стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, Курята А. В., Коваленко В. Н., Гирина О. Н., Нетяженко В. З., Павлик С. С., Визир В. А., Вакалюк И. П., Золотарева Н. А., Андриевская С. А., Васильева Л. И., Сапожниченко Л. В., Литвякова С. В., Коваль И. И. (2010)
Каюмов У. К. - Новые перспективы применения тиотриазолина в общеврачебной практике (2010)
Конакова О. В. - Ефективність застосування тіотриазоліну для лікування дітей, хворих на гострі вірусні гепатити А та В (2010)
Кошля В. І. - Вплив тіотриазоліну на стан пол у хворих із серцевою недостатністю, зумовленою артеріальною гіпертензією, Дмитрієва С. М., Івахненко Н. Т., Пузік С. Г., Мироненко І. І., Сосєдкіна Н. К., Шватченко С. В., Кульбачук О. С., Левада О. А., Марченко О. О. (2010)
Кошля В. І. - Вплив тіотриазоліну на рівень цитокінів і стан клітинного й гуморального імунітету у хворих негоспітальними пневмоніями, Дмитрієва С. М., Мироненко І. І., Пузік С. Г., Івахненко Н. Т., Сосєдкіна Н. К., Кульбачук О. С., Шватченко С. В., Левада О. А., Марченко О. О. (2010)
Кошля В. И. - Комбинированное лечение тиотриазолином и урсохолом билиарного сладжа как варианта дисфункции желчного пузыря у детей и подростков в Запорожской области, Дмитриева С. Н., Шватченко С. В., Мироненко И. И., Пузик С. Г., Кульбачук А. С., Ивахненко Н. Т., Соседкина Н. К., Марченко А. А., Левада О. А. (2010)
Крайдашенко O. B. - Порівняльна оцінка впливу метаболіто-активних препаратів на рівень нітрозуючого стресу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стенокардією напруги, Михайлик О. А. (2010)
Лишневская В. Ю. - Эффективность и переносимость препарата тиотриазолин в комплексной терапии ишемической болезни сердца у пациентов пожилого возраста, Папуга М. С., Ельникова В. А. (2010)
Лоллини В. А. - Применение тиотриазолина у больных с острым инфарктом миокарда, Лысенко Т. Ф., Андаралова Л. Г., Соловьева Т. Я. (2010)
Недельская С. Н. - Состояние гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом, Мазур В. И., Солодова И. В., Шумная Т. Е., Тарасевич Т. В. (2010)
Новак А. А. - Применение тиотриазолина при восстановительном лечении в санатории больных ишемической болезнью сердца с артериальной гипертензией, Дейнега В. Г., Шапран Н. Ф. (2010)
Родіонова В. В. - Застосування кардіопротектора тіотриазоліну в комплексній терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів у сполученні з ішемічною хворобою серця, Глиняна Л. А., Молчанов А. О., Карасьова О. В. (2010)
Самогальська О. Є. - Оптимізація лікування хворих на цироз печінки невірусного генезу (2010)
Степанов Ю. М. - Применение тиотриазолина у больных с хроническими заболеваниями печени, Косинская С. В. (2010)
Токаренко О. І. - Застосування тіотриазоліну й циклоферону в курсовому лікуванні хворих на хронічний панкреатит з гастродуоденальними дискінезіями, Андреєва Я. О., Славкіна Т. Ю. (2010)
Толстикова Т. Г. - Некоторые аспекты метаболитотропного механизма кардиопротективного действия тиотриазолина при артериальной гипертензии, Хвостов М. В., Брызгалов А. О., Бухтиярова Н. В., Кучеренко Л. И., Павлов С. В. (2010)
Швед М. І. - Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. B., Лихацька В. О., Смачило I. I. (2010)
Швед М. І. - Ефективність гепатопротекторної та антиоксидантної дії тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гепатозом, Мазур Л. П., Мазур О. П. (2010)
Бур'янов О. А. - Тіотриазолін у системі лікування й профілактики остеоартрозу, Соболевський Ю. Л., Корпан М. І., Чекман І. С., Омельченко Т. М., Лиходій В. В., Фіалка-Мозер В., Скобенко О. Є. (2010)
Волошина Н. Н. - Особенности репарации шейки матки после комплексного лечения (2010)
Довбиш M. A. - Вплив тіотриазоліну на функціональну спроможність нирки та його використання в клінічній практиці, Bолошин М. А., Беруненко O. I., Довбиш I. M., Міщенко О. М., Мерзляк С. В. (2010)
Завгородняя Н. Г. - Возможность применения 1% тиотриазолина в лечении ятрогенной и травматической эрозии роговицы, Bолошин М. А. (2010)
Капшитарь А. В. - Эффективность пролонгированной лапароскопической блокады круглой связки печени с тиотриазолином в лечении больных асептическим панкреонекрозом (2010)
Луценко Н. С. - Пути оптимизации гемодинамики в фетоплацентарном бассейне как фактор влияния на перинатальный результат, Гайдай Н. В., Шапран Н. Ф. (2010)
Пащенко С. М. - Застосування тіотриазоліну для лікування дисгормональних процесів молочної залози, Бутаєв О. В. (2010)
Резніченко Г. І. - Стан еритроцитарних мембран при анемії вагітних і можливості корекції виявлених патогенетичних порушень, Резніченко Ю. Г., Павлюченко Н. П. (2010)
Холодний В. А. - Імуномодулююча дія тіотриазоліну в ранньому післяопераційному періоді у хворих, оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишкиІмуномодулююча дія тіотриазоліну в ранньому післяопераційному періоді у хворих, оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки (2010)
Крайдашенко О. В. - Эффективность и безопасность применения тиодарона у лиц пожилого и старческого возраста с фибрилляцией предсердий и экстрасистолией, Красько Н. П., Воробьева О. А., Малецкая Н. И. (2010)
Сиволап В. Д. - Клінічна ефективність і переносимість тіодарону у хворих на гострий інфаркт міокарда, Назаренко О. В., Кисельов С. М., Лашкул Д. А. (2010)
Ярош О. К. - Особливості фармакокінетики амюдарону при використанні комплексного засобу "Тіодарон", Бобков В. М., Мазур І. A., Бурмака О. В., Кучеренко Л. І., Барчина О. І. (2010)
Беленичев И. Ф. - NO-модулирующая активность тиоцетама: возможный механизм нейропротективного действия, Павлов С. В., Колесник Ю. М., Мазур Н. А., Кучеренко Л. И., Абрамов А. В. (2010)
Беленичев И. Ф. - Современные ноотропные препараты: классификация, механизм действия, перспективы применения, Середа Д. А., Дейниченко Ю. К., Бухтиярова П. В., Павлов С. В., Кучеренко Л. И. (2010)
Беленичев И. Ф. - Влияние Тиоцетама на показатели энергетического метаболизма и сопряженного с ним ГАМК-шунта в головном мозге потомства, рожденного от алкогользависимых матерей, Фильянский Е. О., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Кучеренко Л. И., Егоров А. Н. (2010)
Боброва В. И. - Тиоцетам в комплексной терапии хронической ишемии головного мозга, Колесник Ю. М., Беленичев И. Ф., Демченко А. В. (2010)
Гуйтур М. М. - Особенности динамики неврологической симптоматики у больных дисциркуляторными энцефалопатиями при сочетанном назначении пирацетама и тиотриазолина, Дарий В. И., Рыбалко Т. П., Гуйтур П. М., Баранова Е. В., Скачкова Н. А., Макаренкова А. А., Кара М. Ю. (2010)
Коровенкова О. М. - Нефропротекторна дія тіоцетаму при гострій нирковій недостатності (експериментальна сулемова нефропатія (2010)
Кузнецова С. М. - Тиоцетам в системе реабилитации больных, перенесших инсульт (2010)
Черкез А. Н. - Дисмнестические и гемодинамические сопоставления у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии и возможности их терапевтической коррекции (2010)
Борисенко А. В. - Структурні зміни артеріальних кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном і кверцетином, Черкасова О. В. (2010)
Волошин Н. А. - Изучение эмбриотоксического действия раствора для инъекций "Тиоцетам", Кущ О. Г., Григорьев Е. А. (2010)
Гаїна Ж. М. - Екскреторна функція нирок у щурів при поєднаному застосуванні мілдронату з тіотриазоліном, Косуба Р. Б. (2010)
Геруш О. В. - Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок у щурів з гострою гліцероловою нефропатією, Геруш І. В., Горошко О. М. (2010)
Григорьева Е. А. - Изучение тератогенного действия таблеток "Тиоцетам", Вовченко М. Б., Светлицкий А. А., Федотченко А. В. (2010)
Довгань Р. С. - Ефективність тіотриазоліну при сумісному застосуванні з біпрололом у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Французова С. Б., Чекман І. С., Кучеренко Л. І., Мазур І. A. (2010)
Ковешников В. Г. - Экспериментальное исследование влияния тиотриазолина на органы и системы организма, Ковешников В. Г., Волошин В. Н., Рыкова Ю. А., Белик И. А., Гладкова А. Н., Луговсков Д. А., Шутов Е. Ю. (2010)
Колесник Ю. М. - Влияние нового препарата "Лизиний" на ишемическую деструкцию нейронов сенсомоторной зоны фронтальной коры при моделировании острого нарушения мозгового кровообращения, Беленичев И. Ф., Егоров А. А., Абрамов А. В., Мазур И. А., Кучеренко Л. И. (2010)
Корпан М. І. - Застосування тіотриазоліну для корекції порушень окислювального гомеостазу при експериментальному остеоартрозі, Бур'янов О. А., Чекман І. С., Стежка В. А., Соболевський Ю. Л., Омельченко Т. М. (2010)
Клименко О. В. - Вплив кардіотрилу та його метаболіту на метаболізм оксиду азоту в міокарді щурів за умов гемічної гіпоксії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Павлов С. В., Бухтіярова Н. В. (2010)
Літус B. І. - Вплив мікромеркуріалізму й протекторної терапії на ультраструктурну характеристику ретикуло-епітеліальних клітин тимусу щурів, Чайковський Ю. Б. (2010)
Мамчур В. Й. - Фармакологія композицій з тіотриазоліном для медикаментозного знеболювання й захисту мозку, Опришко B. І., Подплетня О. А., Жилюк B. І., Кравченко К. О., Лєвих А. Е. (2010)
Опришко B. I. - Нейрофізіологічний аналіз дії таблеток карбатрилу в умовах підвищеної судомної готовності мозку, Мамчур В. Й., Мазур І. A., Кравченко К. С., Куник А. В. (2010)
Посохова К. А. - Вплив тіотриазоліну й ацетил цистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом, Вольська А. С., Демчук І. А. (2010)
Чекман И. С. - Некоторые аспекты кардиопротективного действия потенциального антиангинального препарата "МТ" при моделировании острой ишемии миокарда, Колесник Ю. М., Мазур И. А., Беленичев И. Ф., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Горчакова Н. А. (2010)
Чекман І. С. - Тіотриазолін: квантово-хімічні, фармакологічні властивості, ефективність у комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії, Свінціцький А. С., Мазур І. A., Колесова Н. А., Стеченко Л. О., Куфтирєва Т. П., Антоненко Л. І., Загородний М. І. (2010)
Чекман І. С. - Ефективність застосування тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії, Трофімова Т. Е., Мазур І. А., Горчакова Н. О. (2010)
Васенда М. М. - Вплив допоміжних речовин на показники якості таблеток "Аспагліт", Грошовий Т. А., Белєнічев І. Ф., Кучеренко Л. І. (2010)
Глуменко Е. - Разработка состава и технологии производства таблеток тиотриазолина по 200 мг, Сур С. В. (2010)
Демчук М. Б. - Оптимізація складу й технології таблеток фамотидину з тіотриазоліном, Грошовий Т. А. (2010)
Кучеренко Л. І. - Розробка методів аналізу нового комбінованого лікарського засобу - таблетки "Індотрил", Белєнічев І. Ф., Портна О. О., Морозова О. О., Моряк З. Б. (2010)
Рижов О. А. - Особливості впровадження інформаційних технологій у систему післядипломної освіти провізорів при вивченні нових лікарських засобів, Райкова Т. Е., Дарій В. І. (2010)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості таблеток кислоти ацетилсаліцилової з тіотриазоліном, Лєвих А. Е., Грошовий Т. А., Кучеренко Л. І. (2010)
50 років натхнення і наукового пошуку (2010)
Кислова О. М. - Бути чи не бути цифровій соціології? (2013)
Буданова О. Б. - Сучасний науковий дискурс щодо розвитку інформаційного суспільства: концепції та напрями (2013)
Амбарова П. А. - Проблема соціального часу в соціології класичного етапу (2013)
Мусієздов О. О. - Проблематика міської ідентичності у соціологічній класиці (2013)
Живілова М. С. - Застосування ритманалізу Анрі Лефевра в дослідженні міської повсякденності (2013)
Судин Д. Ю. - Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту (2013)
Ніколенко В. В. - Соціальна символіка їжі суспільства старого ладу (2013)
Пахолок О. О. - Стиль життя, орієнтований на здоров’я, як комунікативна практика (2013)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як символічна інтеракція у віртуальному вимірі (2013)
Зубарєв О. С. - Східні духовні практики як форми тілесної культури особистості (2013)
Іванов О. В. - Класичний контент-аналіз та аналіз тексту: термінологічні та методологічні відмінності (2013)
Отріщенко Н. В. - Перспективи застосування методу проективного малюнку у соціологічному дослідженні (2013)
Кононов І. Ф. - Суспільні опінії у виборчому процесі (2013)
Хобта С. В. - Територіальні ідентичності в процесі формування електоральних установок (на прикладі виборів у м. Луганську) (2013)
Ляховенко О. І. - Вплив наукових еліт на політичний процес в Росії (попередні результати емпіричного дослідження) (2013)
Середа В. В. - Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями, Мазурик О. В. (2013)
Пелін О. В. - Лінійні та циклічні підходи в дослідженні етнонаціональних процесів (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Махачек Л. - Ставлення 14-річних школярів до імігрантів та етнічних груп у Словаччині (2013)
Яковенко А. В. - Прикладні аспекти дослідження смислів життя (щодо протиріч в оцінках респондентів) (2013)
Чернявська О. В. - Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору, Змій Л. М. (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Мобільна телефонія як об’єкт соціологічного аналізу: досвід емпіричних соціологічних досліджень (2013)
Малиш Л. О. - Престиж професій міського та сільського населення різних країн (2013)
Бень О. Т. - Консюмеристські настрої у середовищі громадських організацій сучасної України: норма чи девіація? (2013)
Сапаєва Л. С. - Соціальні показники та їхня трансформація на різних етапах суспільного розвитку (2013)
Бойко І. І. - Фреймінг у процесі проблематизації складних соціальних обставин (на прикладі проблеми бідності в Україні) (2013)
Чаплик М. М. - Злочинний жаргон як феномен кримінальної субкультури (2013)
Шестаковський О. П. - Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи (2013)
Кулешов О. О. - Перспективні напрямки вивчення донорства крові та її компонентів як соціального явища (2013)
Чепак В. В. - Університет як соціальна організація: трансформації в умовах глобалізації (2013)
Борисов Р. І. - Соціально-демографічні чинники професійної соціалізації студентів, Шеремет І. І. (2013)
Довейко О. Б. - Викладачі російських вузів щодо процесу модернізації системи вищої освіти (2013)
Банникова Л. Н. - Роль сім'ї у професійному самовизначенні студентів (2013)
Багірова А. П. - Репродуктивні установки російського студентства: фактори концептуалізації, Ворошилова А. І., Шубат О. М. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Послеоперационный рефлюкс при лечении осложненных форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Комарчук В. В., Трушин А. С., Горбулич А. В., Комарчук Е. В. (2014)
Ляховський В. І. - Шляхи попередження рецидиву шлунково–кишкової кровотечі, Люлька О. М., Кравців М. І., Заєць С. М. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування пацієнтів з приводу хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Філіп С. С. (2014)
Ганжий В. В. - Опыт лечения абдоминальных осложнений неотложной лапароскопической холецистэктомии, Новохатний П. В. (2014)
Ничитайло М. Е. - Профилактика острого послеоперационного панкреатита и стрессовых язв после операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны с использованием миниинвазивного и открытого доступов (2014)
Сусак Я. М. - Прогнозування перебігу та лікування перипанкреатичного інфільтрату у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ткаченко О. А., Малиш І. Р., Дирда О. О., Федорчук О. Г. (2014)
Четвериков С. Г. - Использование лапароскопических и пункционных оперативных вмешательств в лечении эхинококкоза печени: проблемы осложнений и рецидивов, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Абдуллаев И. А. - Влияние сочетанного применения озонированного перфторана и глутоксима на иммунный статус больных и профиль цитокинов при распространенном перитоните (2014)
Боднар Г. Б. - Особливості мікроструктури товстої кишки у дітей за хронічного запору, спричиненого її вродженою аномалією, Боднар Б. М. (2014)
Калиш Ю. И. - Морфологическая характеристика тканей, окружаюших протез, у пациентов при кожно–протезных свищах и парапротезных грыжах, Байбеков И. М., Аметов Л. З., Йигиталиев С. Х. (2014)
Подрез Є. В. - Динаміка показників симпато–адреналової системи при використанні комбінованої центральної седації з застосуванням α2а –nmda та фентанілу (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності пов’язки з окисненої відновленої целюлози з колагеном при синдромі діабетичної стопи (2014)
Малигон О. І. - Показники якості донорської плазми, отриманої методами плазмаферезу та первинного фракціонування з використанням різних гемоконсервантів та лейкоцитарних фільтрів, Новак В. Л. (2014)
Бойко М. І. - Порівняльна характеристика методів оперативного лікування пацієнтів з приводу варикоцеле, Пасєчніков С. П., Бойко О. М. (2014)
Пасичный Д. А. - Прогностический тест жизнеспособности лоскута и подготовка тканей к "итальянской" пластике при дефектах конечностей (2014)
Біляєва О. О. - Доцільність застосування дієтотерапіі в лікуванні гнійно–септичних захворювань м’яких тканин, Коржик Н. П., Миронов О. М. (2014)
Хомяк І. В. - Внутрішньочеревний тиск, компартмент синдром в хірургічному лікуванні тяжкого гострого панкреатиту, Кіт О. В. (2014)
Егоров И. В. - Наблюдения хирургического лечения атипичных форм острого аппендицита (2014)
Копчак К. В. - Перший досвід центральної резекції підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу, Дувалко О. В., Андронік С. В., Романів Я. В., Хомяк А. І. (2014)
Кондратюк О. П. - Лапароскопічна гепатикоєюностомія у хворих з приводу неоперабельної пухлини головки підшлункової залози, Хілько Ю. О., Кондратюк В. А., Кравченко Д. А. (2014)
Загрійчук М. С. - Спостереження мікозу жовчного міхура у пацієнта при жовчнокам’яній хворобі, Масюк Ю. І., Гоман А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В. (2014)
Тронина Е. Ю. - Посттравматический разрыв диафрагмы, осложнившийся эмпиемой плевры, Байдан В. И., Грубник В. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами з включенням великого грудного і найширшого м’язів спини, Соколов В. М., Ставицький С. О., Яценко І. В., Локес К. П. (2014)
Блажівський Є. - Особливості аналітичної роботи в контексті протидії злочинності, Скулиш Є., Шамара О. (2014)
Наулік Н. - Реагування прокурора на виявлені порушення щодо порядку надання адміністративних послуг як складова механізму захисту прав людини та інтересів держави (2014)
Шутак І. - Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу (2014)
Штанько А. - Державна дисципліна як умова розбудови правової держави (2014)
Огурцов О. - Проблема безгромадянства дітей в Україні та законодавчі заходи щодо її вирішення (2014)
Яценко О. - Нормативно-правові підстави реалізації суддівського розсуду в конституційному судочинстві (2014)
Головкін О. - Набувальна давність як спосіб набуття права власності на майно (2014)
Дмитренко Е. - Проблеми правової охорони фінансової системи України (2014)
Осадчий В. - Проблеми кримінально-правової охорони виборчих та референдних прав громадян (2014)
Дудоров О. - Відмежування злочинів проти довкілля від злочинів проти власності, Комарницький М. (2014)
Загиней З. - Лексичні особливості законодавчих конструкцій (на прикладі тексту Розділу ХVII Особливої частини Кримінального кодексу України) (2014)
Гладун О. - Протидія зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Толочко О. - Практика Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання (2014)
Неділько В. - Механізм контролю за виконанням судових рішень на українських землях у X–XVI століттях (2014)
Дерев’янко М. - Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі (2014)
Волков К. - Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні особи (2014)
Мельніченко М. - Кримінальна відповідальність осіб, які здійснюють досудове розслідування, за вчинення злочинів проти правосуддя: історико-правовий аспект (2014)
Рябенко М. - Припинення компетенції особи, яка надає публічні послуги, як спеціального суб’єкта злочинів (2014)
Оголошення (2014)
Вимоги до наукових статей (2014)
Нагорний Б. Г. - Модернізація як соціальний процес: соціологічні інтерпретації (2013)
Бродецька Ю. Ю. - Культурні умови формування індивідуальної та суспільної цілісності (2013)
Голіков О.С. - Соціальне як антропологічна константа: проблематика соціального і знаннєвого у європейських соціально-антропологічних студіях першої половини ХХ (2013)
Юрченко А. І. - Візуальний поворот у соціології: соціокультурний контекст та перспективи (2013)
Вашрова Н. В. - Методологічні особливості дослідження релігійного дискурсу (2013)
Сальнікова С. А. - Порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до виокремлення показників релігійності (2013)
Барматова С. П. - Еволюція структурної і комунікативної традицій аналізу політики в сучасній соціологічній науці (2013)
Дейнеко О. О. - Фактори актуалізації дослідження ризику в сучасній соціології: теоретичні основи та соціокультурні прояви (2013)
Мудрян Н. С. - Комунікативний потенціал музичної культури (2013)
Ковальова І. Д. - Парадокс як момент осягнення історико-соціологічного матеріалу (2013)
Слободянюк А. Г. - Аналіз розмови в соціології: евристичний потенціал та методологічні перспективи, Дикань Б. А. (2013)
Зубарєв О. С. - Феномен східних духовних практик та проблема його соціологічної концептуалізації (2013)
Колтунов І. А. - Кластерна характеристична структура соціуму – основа математичної соціології (2013)
Балакірєва О. Н. - Ціннісні орієнтації населення країн "старої" та "нової" Європи як фактор їхньої інтеграції, Левін Р. Я. (2013)
Даниленко О. А. - Парадокси повсякденності: осмислення в руслі візуальної соціології (2013)
Безносов М. А. - Делегітимізація електоральної демократії: ефекти сучасної політичної комунікації (2013)
Петрова Я. В. - Рейтинговий казус партії "Свобода" на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Клочко М. - Соціальна реабілітація увязнених в українських тюрмах: на прикладі Харківського регіону (2013)
Сердюк О. О. - Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні (2013)
Лукащук В. І. - Причини та наслідки девальвації цінностей сучасного спорту (2013)
Любчук В. В. - Типологічні особливості позакультових практик сучасних християнських церков (за результатами якісного дослідження) (2013)
Вакуленко С. М. - Вплив соціально-комунікативних технологій на споживчий вибір (2013)
Євдокимова І. А. - Оцінювання соціальної політики: особливості та тенденції розвитку в світі та в Україні (2013)
Хижняк Л. М. - Задумка on-line освіти та пастки на шляху його реалізації (2013)
Цимбалюк Н. М. - Якість вищої культурно-мистецької освіти в оцінках студентів (2013)
Піменова О. О. - Роль морально-психологічної атмосфери ВНЗ у формуванні особистісних якостей сучасного студента (2013)
Коритнікова Н. В. - Роль шкільних підручників з історії у формуванні толерантності учнів (2013)
Соколова Г. Б. - Сучасні студенти у пошуках роботи: чому і як її знаходять (2013)
Мотунова І. Г. - Інтернаціональність університету: від перехрестя Європи до перехрестя світу (2013)
Теплий В. В. - Покращення вигляду рубця при абдомінопластиці (2013)
Багиров М. М. - Хирургическая коррекция поздних осложнений субтотальной и тотальной эзофагопластики, Верещако Р. И. (2013)
Фурманов А. Ю. - Применение ограниченного теноартролиза для лечения посттравматических сгибательных контрактур длинных пальцев кисти при нарушении их артериального кровотока (2013)
Лисайчук Ю. С. - Неврома Мортона: діагностика, хірургічне лікування та профілактика рецидиву, Четверус Р. В., Бовкун В. М. (2013)
Паламарчук В. І. - Пінна склерооблітерація у лікуванні хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Бондаренко Ю. І. (2013)
Іоффе О. Ю. - Перебіг ранового процесу у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладненою трофічними виразками при використанні поліуретанового пластира, Буренко Г. В., Галига Т. М., Супрун Ю. О., Меллін В. М. (2013)
Галатенко Н. А. - Новые биологически активные пленочные покрытия, Рожнова Р. А., Андрюшина Е. С., Демченко И. Б., Кебуладзе И. М. (2013)
Сторінка редактора (2014)
Ершова И. Б. - Особенности кишечного микробиоценоза при вирусных гепатитах и возможности его коррекции (2014)
Любезнова О. Н. - Зараженность клещей Ixodes persulcatus возбудителями различных заболеванийв эндемичном регионе Европейской части России, Бондаренко А. Л., Карань Л. С. (2014)
Чемич Н. Д. - Особенности описторхоза в природном очаге, Ильина Н. И., Захлебаева В. В., Шолохова С. Е. (2014)
Ryabokon O. V. - State of Compensatory­Adaptive Mechanisms in Patients with Purulent Meningitis in Dynamics of the Disease, Zadiraka D. A. (2014)
Харченко Ю. П. - Моделирование степени тяжести и вариантов течения ротавирусной диареи у детей, Юрченко И. В., Еременко С. А., Кашинцев С. В., Питель А. А. (2014)
Шостакович­Корецька Л. Р. - Лайм­бореліоз: питання діагностики і терапії, Будаева І. В., Чергінець А. В., Маврутенков В. В., Марченко Н. Е. (2014)
Астапченко Д. С. - Социально­клинические проблемы лечения хронического гепатита С (2014)
Ершова И. Б. - Методы диагностики гельминтозов на современном этапе, Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2014)
Бодня К. І. - Шкірні прояви захворювання у пацієнтів із хронічним набутим токсоплазмозом, Коцина С. С. (2014)
Колоскова О. К. - До питання етіологічної діагностики тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І. (2014)
Прохоров Е. В. - Стрептококковая инфекция: вопросы патогенеза, роль в формировании соматической патологии у детей, Челпан Л. Л. (2014)
Єршова І. Б. - Малярія (клінічна лекція), Осипова Т. Ф., Мочалова Г. О., Калапала Б. (2014)
Сторінка редактора (2014)
Кондратюк В. В. - Оптимізація лікування полірезистентної тропічної малярії на основі клініко­лабораторних показників (2014)
Рещиков В. А. - Проблемы антибиотикоассоциированной диареи у детей раннего возраста (2014)
Колоскова О. К. - Оптимізація патогенетичного лікування секреторних діарей у дітей грудного віку, Іванова Л. А., Гарас М. Н., Марусик У. І. (2014)
Телегін Д. Є. - Інтерферон­опосередкована регресія фіброзу під час противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28B, Козько В. М., Бондар О. Є., Дубінська Г. М., Минак Є. Н., Мунтеану М. (2014)
Бобровицкая А. И. - Актуальные вопросы острых кишечных инфекций в последние годы, Беломеря Т. А., Данилюк А. Н., Думчева Т. Ю., Ткаченко И. М., Захарова Л. А., Заяц В. Ю. (2014)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету та характеристика мікробного пейзажу ротоглотки в дітей із частими респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Станько Э. П. - Медико­социальная характеристика ВИЧ­позитивных пациентов с опийной зависимостью (2014)
Притулина Ю. Г. - Практическая значимость анализа цитокинового профиля при ряде инфекционных заболеваний, Криворучко И. В., Шенцова В. В., Филь Г. В., Астапченко Д. С., Сахарова Л. А. (2014)
Мочалова А. А. - Клинико­патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при паразитозах у детей школьного возраста (2014)
Рябоконь О. В. - Динаміка клініко­біохімічних та імунологічних параметрів у хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Фурик О. О. (2014)
Гулинская О. В. - Влияние HCV­инфекции на развитие сахарного диабета 1­го типа, Цыркунов В. М. (2014)
Єршова І. Б. - Оптимізація місцевого лікування гострого та хронічного тонзиліту, Монашова М. Г., Черкасова С. М. (2014)
Колоскова О. К. - Менінгококова інфекція (Infectio Meningococciea). Частина 2, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2014)
Супотницкий М. В. - Контрацептивные вакцины (2014)
Трихліб В. І. - Науково­практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2014)
Бодня Е. И. - Токсоплазмоз и беременность (2014)
Ткач О. С. - Еволюція хірургічної корекції вікових змін верхньої частини обличчя, Козинец Г. П., Пінчук В. Д. (2013)
Теплий В. В. - Доцільність використання магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба, Тепла І. В., Корольова Х. О. (2013)
Пинчук В. Д. - Ограниченная (модифицированная) абдоминопластика, Тимофей О. В., Ткач О. С., Замковой В. В., Старцева М. С. (2013)
Радзіховський А. П. - Безпов’язкове (локальне) лікування ран в керованому абактеріальному середовищі, Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2013)
Паламарчук В. І. - Досвід використання vac-терапії та ультразвукової кавітації у хворих на цукровий діабет з гнійно-некротичними ураженнями шкіри та м’яких тканин, Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю., Потявін А. Л. (2013)
Маланчук В. О. - Перспективний композиційний матеріал з наночастинками срібла та фероцену для хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Галатенко Н. А., Кулєш Д. В., Швидченко В. С., Демченко І. Б., Кебуладзе І. М. (2013)
Никоненко А. С. - Первый опыт применения в Украине ударно-волновой терапии для лечения ишемической болезни сердца, Молодан А. В., Завгородний С. Н., Наконечный С. Ю., Колесник М. Ю., Клицунова Н. В. (2008)
Авраменко Н. В. - Цитогенетические исследования супружеских пар с нарушением репродуктивной функции и отягощенным акушерским анамнезом, Лялька Е. Ф. (2008)
Бісько Н. А. - Розробка біотехнологічної схеми вирощування грибів шиїтаке, Пашнєв П. Д., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2008)
Візір В. А. - Особливості професійної патології в Запорізькій області в період з 2001 по 2007 рік, Афанасьєв А. В., Кулинич Р. Л., Свистун С. І., Тягла В. М., Сичов Р. О., Євтушенко В. О. (2008)
Воробьева О. В. - Функциональная активность нейтрофилов у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом и бактериальной инфекцией (2008)
Гайдаржи Е. И. - Влияние лапароскопической холецистэктомии на гемодинамику большой подкожной вены у пациентов с калькулезным холециститом и сопутствующей патологией вен нижних конечностей (2008)
Гуменюк Л. Н. - Общие методологические подходы к оценке ограниченной способности к интеграции в сообщество у психических больных (2008)
Коломоєць М. Ю. - Роль дисфункції ендотелію у розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та їх корекція гінкго білоба, Дудка І. В. (2008)
Колинько А. Ю. - Некоторые особенности распространения пыльцы растений (2008)
Колычева Н. Л. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на продукцию катехоламинов при сахарном диабете, Ганчева О. В. (2008)
Красьоха-Денисова В. В. - Добовий профіль артеріального тиску та стан метаболізму магнію у хворих на остеоартроз і артеріальну гіпертенію (2008)
Недельська С. М. - Роль алергенів тарганів у формуванні та перебігу алергічних захворювань у дітей, Пахольчук О. П. (2008)
Прилуцкая О. А. - Концентрация интерлейкина-1β у больных с синдромом раздраженного кишечника, Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2008)
Процак Р. Б. - Новые данные по эхинококкозу - аэроаллергенный мониторинг и проблема бродячих собак (2008)
Растворов А. А. - ВИЧ/СПИД-ассоциированный туберкулез в первые годы ХХІ века в Запорожский области, Ахтырский А. И., Лихолит С. Д., Левич А. В., Ясинский Р. Н. (2008)
Ратчик В. М. - Вплив підпечінкового холестазу на морфофункціональні зміни печінки і стан цитокінованих реакцій у експериментальних тварин (2008)
Сыволап В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай), Каленский В. Х., Киселев С. М., Соловьюк А. О., Брилев С. П., Ярош Н. Н., Бессарабова И. В., Дубецкая Е. К. (2008)
Севальнев А. И. - Социально-гигиенические мониторинг как основа оценки риска здоровью населения, Костенецкий М. И., Ремжин А. А., Гаврикова О. П., Тулушев Е. А. (2008)
Сиволап В. В. - Вплив препаратів заліза та триметадизину на вміст CD40 ліганду, ендотеліну-1 та 6-кето-простангландіну F1альфа у хворих на Q-інфаркт міокарда в поєднанні із залізодефіцитною анемією, Назаренко О. В. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Сравнительная оценка методов исследования вегетативной регуляции у больных рассеянным склерозом, Воробьев К. П. (2008)
Тихонов О. І. - Вивчення антибактеріальної активності піноутворюючих паличок "Антисепт-апі" для лікування ендометрітів у ветеринарії, Михайленко В. В., Сілаєва Л. Ф. (2008)
Филимонов В. И. - Патогенетическая роль серотонина в развитии анемий, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е. (2008)
Тугушев А. С. - Особенности воротного кровотока при циррозе печени (Features of a portal blood flow at a cirrhosis of the liver), Туманская Н. В., Гулевский С. Н. (2008)
Фуштей И. М. - Вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в ранние и отдаленные сроки, их прогностическая значимость, Лашкул З. В., Кацюба Ю. В. (2008)
Доценко С. Я. - Сучасні погляди на функціональний стан, регуляторні механізми та клінічну значимість порушень венозного кровотоку в кардіології (огляд літератури) (2008)
Кружнова Е. В. - Бактериальный вагиноз (2008)
Разнатовская Е. Н. - Характеристика биохимических показателей у больных тубекулезом легких, Пухальская Н. С. (2008)
Суріков О. О. - Дослідження сучасного стану та підходів до надання інформації про лікарські засоби в міжнародній та вітчизняній практиці, Котвіцька А. А. (2008)
Шеховцева Т. Г. - Нефротичний синдром, Свистун С. І. (2008)
Поліщук Н. М. - Про деякі важливості аспекти діагностики і профілактики ієрсинозної інфекції на території Запорізької області, Волжин Ю. М., Коврига Н. Я. (2008)
Шевченко И. Н. - Диагностика и коррекция вегетативного дисбаланса у спорстменок сложнокоординационных видов спорта, Абрамов В. В. (2008)
Баранова И. И. - Изучение структурно-механических и физико-химических свойств гелевых основ ксантаном (2008)
Березнякова М. Є. - Визначення ефективної дози і гострої токсичності хінолінетану, Нікитенко А. О. (2008)
Верба А. В. - Синтез, свойства и биологическая активность производных 2-амино-1,3,4-тиадиазола, Красовский А. Н., Яворовская В. Е. (2008)
Гоцуля А. С. - Спектральна характеристика 4-(2-метоксифеніл)-метил-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та 4-(2-метоксифеніл)-5-феніл-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та їх тіон-тіольна таутометрія, Буряк В. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Панасенко Т. О. (2008)
Єрещенко О. А. - Розробка складу та технології пінного препарату бактеріофагу. Повідомлення 1. Вплив емульгаторів першого та другогу роду їх концентрацій на стабільність та специфічну активність емульсії олія/вода з гідрозолем бактеріофагу стафілококового, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І., Компанієць Компанієць, Є. І. (2008)
Калюжная О. С. - Вивчення антибіотикорезистентності пробіотичних штамів до антибіотиків та протигрибкових препаратів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2008)
Киреев И. В. - Исследование возможности ульцерогенного и местнораздражающего действия фуксамета (2008)
Коритнюк Р. С. - Вивчення процесів деструкції в інфузійному полііонному глюкозо-малатному розчині, Борисенко Т. А. (2008)
Корниенко В. И. - Исследование острой токсичности и диуретической активности аммонийных солей 1,7-дизамещенных 3-метилксантинил-8 тиоуксусной кислоты, Самура Б. А., Литаров В. Е., Николаев В. А., Романенко Н. И., Евсеева Л. В., Иванченко Д. Г. (2008)
Кушнарьов Є. А. - Дослідження виду упаковки фіточаїв і часу екстракції на вихід екстрактивних речовин із сировини, Гладух Є. В. (2008)
Николаев В. А. - Исследование диуретической активности производных имида(+-)камфорной кислоты (2008)
Рубан О. А. - Вивчення фізико-хімічних властивостей мазі глюкорибіну протиалергічної дії (2008)
Таран А. В. - Исследование острой токсичности и диуретической активности производных 4-сульфамоил-N-фенилантраниловой кислоты и их метиловых эфиров (2008)
Тарасенко В. О. - Визначення фармакокінетичних параметрів гелю на основі цефтриаксону та німесуліду методом in vitro, Давтян Л. Л. (2008)
Шкробатько П. Ю. - Изучение элементного состава различных органов клубненосных валериан (2008)
Шовкова З. В. - Ізолювання каптоприлу із тканин печінки, Болотов В. В., Мерзлікін С. І., Клименко Л. Ю. (2008)
Ціхоцька О. - Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами, Коритнюк Р. С., Шманько В. В. (2008)
Гончарова Н. Г. - Проблеми ефективності освітньої системи ECTS, Бессараб Г. І. (2008)
Кочін І. В. - Наукове обґрунтування механізму впливу способу життя на формування здоров’я української нації на фундаментальних основах теорії систем, системного аналізу та концепції стану системи (2008)
Макурина Г. И. - Организация последипломного обучения врачей-интернов по специальности дерматовенерология, Коваленко Ю. Б. (2008)
Михалюк Є. Л. - Методика викладання теми: "Фізична реабілітація при сколіозі" для студентів IV курсу медичного і педіатричного факультетів, Левченко Л. І., Соловйова Л. Г. (2008)
Пахольчук Т. М. - Особливості сучасного епідеміології та методи її викладання студентам 5 курсу медичного факультету, Савельєв В. Г., Рябоконь О. В., Усачова О. В., Оніщенко Т. Є. (2008)
Педанов Ю. Ф. - Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в Україні та Греції, Гоженко А. І., Макулькін Р. Ф. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
Бальва А. А. - Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа, Максименко Е. А., Самойлов В. Д. (2013)
Попов О. О. - Підходи до організації та ведення комплексного радіоекологічного моніторингу наземних екосистем у районах розташування АЕС (2013)
Ліщинська Л. Б. - Оптимізація параметрів давачів на основі узагальненого перетворювача імітансу, Ткачук Я. С., Фурса С. Є., Філинюк М. А. (2013)
Артемчук В. О. - Використання GPS-орієнтованих сервісів при оптимізації мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Воробйов О. М. - Визначення сукупності протиріч існуючого захисту озброєння і військової техніки від дії зовнішнього електромагнітного впливу і напрямків їх вирішення (2013)
Ляшенко І. О. - Оцінка стану критичності інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Кравченко І. Ю. (2013)
Крупа Н. Н. - Влияние отжига на физические характеристики пленок NbMnGa. Алгоритм обработки данньїх атомно-силовой микроскопии, Скирта Ю. Б. (2013)
Забулонов Ю. Л. - Алгоритм оценки зффективности систем физической защиты зкологически опасных обьектов, Медведев Ю. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз можливостей БПЛА у вирішенні задач цивільної сфери в інтересах національної економіки України (2013)
Кривенко Н. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання в умовах трансокеанських вантажних перевезень (2013)
Владимирский А. А. - Разработка регистратора системи испьтания сосудов давлення, Криворучко И. П., Савчук Н. П., Криворот А. А., Папазов В. В., Щербаков П. Л. (2013)
Щербак Т. Л. - Статистический анализ динамики штатного режима процесса злектропотребления организации (2013)
Теслюк В. М. - Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж Петрі, Береговський В. В., Теслюк Т. В., Сидор А. Р., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Паралельно-вертикальне сортування одновимірних масивів даних методом злиття з використанням підрахунку, Парубчак В. О., Антонів В. Я. (2013)
Поліщук В. В. - Алгоритм ранжування альтернатив за багатьма критеріями (2013)
Лях І. М. - Дослідження концепції гри-тренажера "Golden mean" з використанням семантичних словників, Білак Ю. Ю., Гуті Р. В. (2013)
Хала Е. А. - Нечеткие онтологические знания и методология кластеризации документов (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація функціонування системи текстових моделей, Коростіль О. Ю-Ю. (2013)
Ступень М. Б. - Підвищення криптологічної стійкості шифрування з використанням дробово-лінійних перетворень (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка основних компонент технології формування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Кульчицька І. О. - Особливості алгоритмів бінаризації зображень документів, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Системи введення зображень для поелементного опрацювання інформації в поліграфії, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології формування планів управляючих дій в інтегрованих ієрархічних системах, Антоник М. С., Сабат В. І., Сорочич М. П., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Когнітивна та інтелектуальні процедури формування рішень в технічних системах на підставі предметно-орієнтованій структуризації програм навчання, Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності (2013)
Від редколегії (2014)
Кулик М. М. - Методи узгодження прогнозних рішень (2014)
Kostyukovskyi B. A. - Viable Areas for Improving Incentives to Introduce Renewable Electricity Generation Sources in Ukraine, Shulzhenko S. V. (2014)
Стогній О. В. - Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Станиціна В. В. - Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив (2014)
Майстренко Н. Ю. - Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, Сизоненко В. П. (2014)
Дубовський С. В. - Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду, Твердохліб О. С. (2014)
Дерій В. О. - Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів у системах централізованого теплопостачання (2014)
Федінчик І. В. - Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі (2014)
Іваненко Т. В. - Сучасні методи дослідження проліферативної активності в експерименті, Абрамова Т. В., Кузьо Н. В., Тіщенко С. В. (2014)
Нетяженко В. З. - Функціональний стан міокарда при хронічній серцевій недостатності із супутнім ожирінням, Бідзіля П. П. (2014)
Лашкул Д. А. - Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією (2014)
Молодан А. В. - Особенности деформации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией левого желудочка, осложненной инфарктом миокарда, Иващук В. А. (2014)
Гомоляко И. В. - Морфологическая характеристика капиллярных мальформаций области головы и шеи, Галич С. П., Гиндич О. А., Огородник Я. П. (2014)
Сыволап В. В. - Особенности интра- и экстракраниального кровотока у больных гипертонической болезнью II стадии в зависимости от статуса курильщика, Познанская Е. А., Никулина Р. П., Визир А. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Кореляційно-статистичні взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльна оцінка впливу кандесартану та раміприлу на рівні GDF 15 і NTproBNP, структурно-функціональні показники серця у хворих на ішемічну хворобу серця з безсимптомною діастолічною дисфункцією, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Гаврилюк О. М. - Особливості дуктулярної реакції при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження (2014)
Туманский В. А. - Гепатоцеллюлярная карцинома: особенности микроструктуры и экспрессии HepPar-1, альфа-фетопротеина, цитокератинов 7 и 20, Зубко М. Д. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Хирургическая активация естественного увеосклерального оттока в лечении больных первичной и вторичной глаукомой, Гайдаржи Т. П. (2014)
Сиволап В. Д. - Регуляція екстрацелюлярного матриксу у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії, Кисельов С. М. (2014)
Карташов С. М. - Особенности микросателлитной нестабильности в слизистой оболочке толстой кишки и сыворотке крови у больных раком эндометрия, Олешко Е. М. (2014)
Туманський В. О. - Особливості процесів проліферації та апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій, Баударбекова М. М., Чепець О. В. (2014)
Гайдар Ю. А. - Особенности гистоструктуры поджелудочной железы при аутоиммунном панкреатите I и II типов: связь с уровнем IgG4-положительных плазматических клеток, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П. (2014)
Вотева В. Е. - Гистоморфометрическая характеристика супратенториальных менингиом головного мозга, Тертышный С. И. (2014)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-лабораторні особливості ентеровірусних менінгітів, Миронова К. С., Фірюліна О. М., Сиволап В. К. (2014)
Задирака Д. А. - Роль функціонального стану вегетативної нервової системи у клінічному перебігу гнійних менінгітів, Рябоконь О. В. (2014)
Василенко И. В. - Экспрессия виментина в опухолевых клетках раков различных органов и разного гистологического строения, Кондратюк Р. Б., Колесникова И. А., Кудряшов А. Г. (2014)
Чертов С. А. - Опыт применения формирующих колец и защитных колпачков из фторопласта на однокомпонентных имплантатах, Никулин А. М., Возный А. В. (2014)
Данилов Ю. В. - Передумови виникнення та характер структурних змін яєчок у шахтарів-вугільників Донбасу, Шевченко Т. І., Мотков К. В. (2014)
Михалюк Е. Л. - Вегетативное обеспечение центральной гемодинамики и физической работоспособности бегуний на средние дистанции, Малахова С. Н., Диденко М. В. (2014)
Волкова Н. О. - Моделювання хронічного запалення яєчників, Юхта М. С., Юрчук Т. О., Степанюк Л. В., Іванова О. Д., Павлович О. В. (2014)
Бугаев A. Ф. - Энергетика человека: механизм, структура, параметри трансформации (2013)
Попов О. О. - Методи аналізу ризиків в екології (2013)
Богом'я B. І. - Оцінка і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установками, Іванович В. В. (2013)
Артемчук В. О. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Кравченко Ю. В. - Сучасний стан та шляхи розвитку теорії функціональної стійкості, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко I. О. - Перевірка наявності маршруту виведення на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою мінімального розрізу графа (2013)
Миколайчук Р. А. - Процедура переміщення елементів системи динамічною структурою (2013)
Забулонов Ю. Л. - Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики, Золкін І. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз завдань системи управління групою безпілотних літаючих апаратів (2013)
Хала Е. А. - Построение онтологий на основе текстового контента с использованием нечеткой логики (2013)
Щербак Т. Л. - Классификация режимов электропотребления организаций (2013)
Олешко Т. І. - Базові компоненти систем управління телекомунікаційними системами, що грунтуються на використанні генетичних алгоритмів (2013)
Пашков Д. П. - Аналитический обзор применения методов сжатия изображений в космических системах оптико-электронного наблюдения, Прибылев Ю. Б. (2013)
Пукач А. І. - Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем, Теслюк В. М. (2013)
Мякухин Ю. В. - Определение угловой координати одиночной цели в ЦАР на основе применения усовершенствованного метода парних сравнений (2013)
Цмоць І. Г. - Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій, Теслюк В. М., Ваврук І. Є. (2013)
Бондар О. І. - Інноваційно-інформаційний підхід до визначення критичності сільськогосподарської продукції в землеробстві регіонів, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Дутов О. І., Машков О. А. (2013)
Медиковський М. О. - Методи та алгоритми опрацювання стратегічних даних, Цмоць О. І., Кравчишин B. C. (2013)
Шабан М. Р. - Аналіз існуючих методів захисту інформації в GRID системах (2013)
Коростіль О. Ю-Ю. - Особливості використання загальної організації системи управління соціальними об'єктами (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація використання інформаційної технології проектування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Лях І. М. - Порівняльний аналіз систем управління контентом сайту на CMS і розробка сайту мовою РНР, Білак Ю. Ю., Сердюк С. І. (2013)
Кульчицька І. О. - Виділення зв'язних компонент на бінарному зображенні в задачах розпізнавання тексту, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Фізико-хімічні моделі та інформаційні технології формування баз даних для екологічного моніторингу шкідливих викидів ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Технологічне налаштування фотовивідних пристроїв додрукарської підготовки видань, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення управлінського процесу в ієрархічних структурах, Антоник М. С., Сабат В. І., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології в навчальному процесі на основі концепції самоорганізації когнітивної системи особи, Лиса Н. К., Якимчук Б. С., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні технології формування прийняття цільових рішень для ліквідації надзвичайних ситуацій в потенційно небезпечних об'єктах виробничих систем (2013)
Опейко О. Ф. - Синтез регулятора тока системы векторного управления асинхронным электродвигателем (2014)
Саенко Ю. Л. - Определение условий гашения феррорезонансных колебаний в сетях с изолированной нейтралью, Попов А. С. (2014)
Оксанич А. П. - Применение, получение и определение оптических характеристик полуизолирующего арсенида галлия, Андросюк М. С., Тербан Тербан (2014)
Притчин С. Э. - Уменьшение погрешности оптического тракта автоматизированного комплекса измерения остаточных напряжений, Макаров К. В., Юрченко А. П. (2014)
Шевченко И. В. - Диагностика неблагоприятных ситуаций в процессе выращивания монокристаллов полупроводников, Грицаков С. А., Дымченко Н. Н. (2014)
Изотов В. Ю. - Гибридный источник питания для системы ориентации солнечных батарей, Клюй Н. И., Макаров А. В., Гавриков Д. С., Ганус В. А., Вэй Хань (2014)
Лук’яненко Т. В. - Оцінка напрямків діяльності та визначення резервів соціально-економічної системи (2014)
Tarasova O. - Use of different methods for scenario forecasting of economic and mathematical analysis on the eastern europe example (2014)
Олексів М. В. - Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів (2014)
Шевченко И. В. - Модель подсистемы формирования оптимального состава изделия при индивидуальном заказе на машиностроительном предприятии, Кочергина С. С. (2014)
Вовк Р. Б. - Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень (2014)
Загирняк М. В. - Повышение стабильности процесса гибки биметаллических дуг пассажирских вагонов, Шаповал А. А., Наумова Е. А., Литвиненко А. В., Драгобецкий В. В., Бугайчук В. М., Кулик А. И. (2014)
Онищук О. О. - Дослідження триботехнічних матеріалів систем TіFe-XC ТА TіC-XFe, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом (2014)
Дуброва Н. А. - Оценка изменения фильтрационных свойств деформируемого массива в результате многократной подработки (2014)
Єрьомін П. М. - Забезпечення різання при зворотному русі деформуюче-ріжучої протяжки для обробки отворів у деталях із чавуну, Кириченко А. М., Гречка А. І. (2014)
Липка В. М. - Выбор и исследование рациональной структуры гибкой автоматизированной линии сборки силовых агрегатов на мелитопольском моторном заводе, Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование переноса пропанта в изменяющей конфигурацию трещине гидроразрыва, Инкин А. В. (2014)
Воробьев В. В. - О влиянии конструкции заряда на характер развития начальной стадии разрушения твердых сред, Помазан М. В. (2014)
Струтинський C. В. - Просторові системи приводів у вигляді рухомих тріангулярних структур (2014)
Попова О. І. - Вплив конструкції черв’ячної фрези із поділеним за висотою профілем інструментальної рейки на геометрію черв’ячного колеса, Попова М. І. (2014)
Драчук О. Г. - Малогабаритний пристрій для комплексного впливу на привибійну зону пласта (2014)
Sadovenko I. - Phenomena of filtration inversion and depth erosion of technogenic loaded loess slopes, Derevyagina N. (2014)
Бойко В. В. - В. В. Бойко, С. Ю. Богуцький, Т. В. Хлевнюк, В. М. Вознюк, Богуцький С. Ю., Хлевнюк Т. В., Вознюк В. М. (2014)
Саленко О. Ф. - Розширення технологічних можливостей гідроструминного обладнання на основі нових компонувальних рішень, Орел В. М. (2014)
Артамонов В. В. - Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Назімков М. М., Василенко М. Г. (2014)
Бушин М. І. - Шевченківський національний заповідник у період незалежності України (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка), Тихоненко Ю. М. (2014)
Стадник І. Ю. - Етнополітика у відображенні програм українських політичних партій 90-х років ХХ ст. (2014)
Ілляшенко Ю. Ю. - Уманський край у роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) (2014)
Перехрест І. В. - Державна допомога окремим категоріям населення України у період повоєнної відбудови (1943 – 1945 рр.) (2014)
Томіленко А. Г. - Кримінальне законодавство та його застосування в боротьбі з підпалами в Україні в пореформений період (2014)
Богун Л. В. - Історичні передумови та організаційні засади підготовки особового складу Черкаського пожежно-технічного училища (нині – Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля) до Олімпійських ігор 1980 року (2014)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Витоки та створення Зеленого руху в Україні (2014)
Фрей Л. В. - Історія розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму в Україні (2014)
Ярославська Л. П. - Розвиток тваринництва в ринкових умовах на зламі XIX – XX ст. на території Правобережної України (2014)
Фронзей Я. Р. - Міжнародний семінар "Створення Альянсу для глобалізації жіночих людських прав" у контексті гендерного руху (2014)
Про авторів (2014)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням насичення сталі та витіснення струму в роторі, Василець С. В. (2013)
Попов O. О. - Математичні моделі розповсюдження забруднень від впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, Яцишин А. В. (2013)
Кравченко Ю. В. - Вдосконалений підхід до розробки обчислювальних схем інтегрування диференціального рівняння руху космічного апарату у гринвіцькій прямокутній системі координат на основі диференціально-тейлорівського перетворення, Ракушев М. Ю. (2013)
Ляшенко I. O. - Логічне виведення на мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою методу графів (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості синтезу складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Ракушев М. Ю. - Збіжність зміщених диференціально-тейлорівських перетворень для рішення задачі Коші (2013)
Korostil A. - One-body states in the Schrodinger model with hyperbolic double-well potentials, Korostil Yu., Durnyak В. (2013)
Тищенко M. Г. - Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій (2013)
Валькман Ю. Р. - Когнитивная лингвистика: концепты и образы, Валькман Р. Ю., Рыхальский А. Ю. (2013)
Дембовский О. Ю. - Устойчивое развитие: анализ определений, источники, глобальный и местный контексти, Валькман Ю. Р. (2013)
Щербак Т. Л. - Математическое моделирование динамики циклических процессов (2013)
Пашков Д. П. - Аналіз можливостей сучасних систем дистанційного зондування землі з використанням радіолокаційних станцій з синтезованою апертурою, Прібилєв Ю. Б. (2013)
Чирва А. А. - Особенности моделирования тешювых и гидравлических характеристик теплообменных аппаратов, устанавливаемых в системах подготовки воздуха пассажирских и транспортных самолетов (2013)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісій парникових газів від хімічної промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2013)
Теслюк В. М. - Mатематичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу під дією рухомого діагностичного поршня, Харченко Л. Є. (2013)
Загребнюк В. И. - Математическая модель определения количества сегментов на телевизионном изображении, Насиров Ф. В. (2013)
Сеньківський В. М. - Математичне моделювання процесу ранжування факторів, Піх І. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Інтервальне оцінювання для автоматизації процедури фокусування в системі стереобачення, Цмоць І. Г., Шкодин А. В. (2013)
Машков О. А. - Оцінка ефективності застосування функціонально стійких систем дистанційно пілотованих літальних апаратів при моніторингу навколишнього природного середовища в умовах турбулентності атмосфери, Щукін О. М. (2013)
Коростіль О. Ю-Ю. - Розробка методів формування функціонально орієнтованих інформаційних потоків (2013)
Тимченко О. В. - Алгоритми та функції інформаційної системи розпізнавання символів на основі методів поліпшення зображень, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Міюшкович Ю. Г. - Метод редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML, Міюшкович Є. Г. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення систем контролю шкідливих викидів ТЕС в природне середовище, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г. (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз властивостей структури оригіналів для систем поелементного опрацювання інформації, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих ієрархічних систем для антикризового управління, Антоник М. С., Лиса Н. К., Пюрко І. Л., Якимчук Б. Л. (2013)
Дурняк Б. В. - Моделі структуризації знань для інтелектуальної підготовки персоналу при їх роботі в надзвичайних умовах, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційна концепція синтезу професійно-орієнтованих тестів для оператора виробничих систем з потенційно небезпечним об'єктом (2013)
Сабат В. І. - Архітектура побудови семантичного WEB, Анісімова М. В. (2013)
Колесниченко В. М. - Вітальне слово (2013)
15-річчя діяльності Вищої ради юстиції відзначено проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце Вищих рад юстиції у формуванні суддівського корпусу" (2013)
Москвич Л. М. - Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя (2013)
Глущенко С. В. - Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Порушення присяги судді: практичний аспект (2013)
Васильєв А. А. - Про деякі проблеми застосування кримінального покарання у виді штрафу: аналіз законодавчих новел, Пироженко О. С. (2013)
Шум С. С. - Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта (2013)
Лотюк О. С. - Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства (2013)
Константий О. В. - Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в судовій системі Європейського Союзу (2013)
Пархета А. А. - Специфіка застосування рішень Європейського суду з прав людини у правовій системі України (2013)
Середа Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування (2013)
Задоя К. П. - Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально-правового впливу (2013)
Самофал М. М. - Підстави виникнення правовідносин з надання медичних послуг (2013)
Продіус К. В. - Суди для неповнолітніх у Російській імперії: окремі проблеми функціонування (початок хх ст.) (2013)
Малихіна А. О. - Проблеми процедури добору кандидатів на посаду судді вперше (2013)
Прокопенко Б. О. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2013)
Куліцька С. В. - Проблемні питання відповідальності судді за порушення присяги (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2012 рік (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік Голови Вищої ради юстиції Колесниченка Володимира Миколайовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік заступника Голови Вищої ради юстиції Ізовітової Лідії Павлівни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Бондика Валерія Анатолійовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Отрош Інни Олексіївни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Сафулька Сергія Федоровича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Кравченка Костянтина Тимофійовича (2013)
Симонов В. Є. - Фітосанітарний стан території України у 2011 році, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2012)
Шинкарук В. - Радяться фумігатори (2012)
Дерев'янський В. П. - Біологізація живлення та захисту сої від хвороб (2012)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація захисту овочевих культур в Лісостепу України, Борзих О. І., Сергієнко В. Г. (2012)
Рубан М. Б. - Екологізація захисту від шкідників (2012)
Алейнікова Н.В. - Біофунгіцид Мікосан В — раціональна технологія застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб, Якушина Н. А., Галкіна Є.С. (2012)
Бакалова А. В. - Смородинова склівка (2012)
Федоренко В. П. - Грунтові шкідники овочевих (2012)
Лазуренко В. М. - Селянські господарства фермерського типу доколгоспного періоду в радянській історіографії 30–70-х рр. XX ст. (2014)
Лисенко А. І. - Дослідження становища жінок в українському суспільстві доби незалежності: джерелознавчий аналіз проблеми (2014)
Худолей О. С. - Становище пам’яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми (2014)
Стрижак Є. М. - Проблема освітянських кадрів України 1920–1930-х років в історіографії 20–90-х рр. XX ст. (2014)
Лазуренко Ю. М. - Формування кооперативної концепції розвитку продуктивних сил сільського господарства України доби непу в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Парначова Н. В. - Тижневик "Наше слово" як джерело інформації про суспільно-культурне життя української меншини в Польщі (2014)
Чубіна Т. Д. - Форми і перспективи діяльності Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина "Історична спадщина" в контексті вітчизняних традицій меценатства (2014)
Гуржій І. О. - До питання про збереження бібліотечної колекції В.С. Іконникова (2014)
Тептюк Л. М. - Роль А.Л. Іконникової у науковій діяльності В.С. Іконникова (2014)
Спіркіна О. О. - Микола Негода: життя та творчість (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Концепція становлення науки i мистецтвознавства в творчості Леонардо да Вінчі, Цьомра Т. С. (2014)
Коваль М. В. - Київський укріпрайон: напередодні битви за Київ влітку 1941 року (2014)
Яшан О. О. - Українські остарбайтери: життя в неволі (2014)
Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр. у спогадах ветеранів-прикордонників (упорядник Вишневський В. Є.) (2014)
Про авторів (2014)
Каменева И. П. - Моделирование семантического пространства знаний из разных источников (2013)
Попов О. О. - Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв'язку, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Пошук мінімального розрізу за ребрами на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Миколайчук Р. А. - Функціональна стійкість складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Коротін С. М. - Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям (2013)
Korostil A. - On non-equilibrium strong correlation systems, Korostil Ju., Durnyak В. (2013)
Глухов О. Д. - Експандери, сильні експандери та квазівипадкові графи (2013)
Коробчинський М. В. - Метод забезпечення окремих форм стійкості розподіленої системи (2013)
Валькман Ю. Р. - Проблеми моделирования мышления, Коломиец С. А. (2013)
Зосимов B. В. - Планировщики задач операционной системи Linux и перспективи их развития для эффективного ведення научных расчетов (2013)
Олешко Т. І. - Використання методів математичного моделювання в системі підтримки прийняття рішень, Ратушна Н. В. (2013)
Пашков Д. П. - Учет нелинейных взаимодействий сигнала и помехи в приємних устройствах (2013)
Manyk Т. О. - Designing of segmented thermoelectric modules based on ВІ2ТЄ3 / PbTe materials, Bilynskyj-Slotylo V. R. (2013)
Чапля Є. Я. - Моделювання процесів стаціонарної гетеро дифузії розпадної речовини у середовищі з пастками, Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Пабирівський В. В., Білущак Ю. І. (2013)
Готовий В. А. - Задача контролю динаміки характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2013)
Шаховська Н. Б. - Метод кластеризації наукових публікацій для формування наукової школи та прогнозування динаміки її розвитку, Нога Р. Ю. (2013)
Пукач П. Я. - Малі поперечні коливання мембрани з урахуванням нелінійних дисипативних сил, Чабан А. В. (2013)
Теслюк В. М. - Використання XML для систем автоматизованого генерування моделей на основі мереж Петрі, Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Моделі та НВІС-структури формального нейрона паралельно-вертикального типу з суміщенням процесів надходження та опрацювання даних, Скорохода О. В., Красовський В. Б. (2013)
Дурняк Б. В. - Понятійний апарат теорії процесного управління, Машков О. А., Сабат В. І., Тупкало В. М., Тупкало С. В. (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритмів функціональних перетворень текстових моделей, Коростіль О. Ю-Ю. (2013)
Стахів Р. Б. - Розробка та аналіз методів ідентифікації та виявлення атак на етикетки (2013)
Тимченко О. В. - Відновлення геометрії довільно спотворених зображень документів шляхом сегментації, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Сікора Л. С. - Моделі оперативних експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих систем для формування образів ситуацій та управляючих рішень, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Знаневі та логіко-математичні проблеми забезпечення інформаційної та інтелектуальної діяльності особи при формуванні цілеорієнтованих рішень на управління інфраструктурами, Лиса Н. К., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Процедури побудови моделей координаційних стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах з використанням експертних знань в режимі інформаційного діалогу, Антоник М. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л., Марцишин P. C. (2013)
Тимченко О. В. - Математична модель відсканованого зображення для систем поелементного опрацювання інформації, Гавриш Б. М. (2013)
Ткачук Р. Л. - Предметно-орієнтована інформаційна і знанева структура інтелектуальних тестів для оцінки здатності оператора приймати рішення в надзвичайних ситуаціях (2013)
Nalyvaychenko K. V. - Value of modern information systems for investments (2014)
Гончаров В. М. - Діалектичний підхід до оцінки інвестицій і нагромадження капіталу у галузі сільського господарства, Вишняк Г. О. (2014)
Гуторов О. І. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2014)
Іртищева І. О. - Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект, Стройко Т. В., Обозна А. О. (2014)
Кирильчук С. П. - Постфордистська тенденція розвитку у сучасній туристичній індустрії (2014)
Онегіна В. М. - Прибутки й оплата праці у сільськогосподарських підприємствах та соціальне партнерство, Петровський О. І. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Святова О. В. - Основы формирования сбалансированного управления стратегическим развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, Дорогавцева И. Г. (2014)
Стецюк П. А. - Фінансові та інституціональні аспекти конкурентоспроможності підприємств (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Бабенко В. О. - Формалізація задачі адаптивного управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Боровик П. М. - Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Фрате Б. B. (2014)
Василець О. С. - Економічна ефективність вирощування бугайців на режимному підсисі (2014)
Гаврилюк Л. А. - Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення, Пономарьова М. С., Чернега І. І. (2014)
Данкевич Є. М. - Cтратегічні імперативи розвитку аграрного сектора економіки у контексті міжгалузевої інтеграції (2014)
Єфіменко Т. І. - Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства (2014)
Запша Г. М. - Державна аграрна політика як передумова підвищення соціально-економічної результативності аграрних перетворень в Україні (2014)
Калюжна О. В. - Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі, Бунзяк Н. Я., Кустова А. А. (2014)
Квятко Т. М. - Співвідношення категорій "ефективність" та "конкурентоспроможність": теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості (2014)
Клочан В. Ф. - Сучасний стан, планування та управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі Миколаївської області, Зайцева М. О., Кондратьєва І. О. (2014)
Копитко О. В. - Необхідність формування сучасної інфраструктури продовольчого ринку (2014)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи управління в галузі формування категорій земель за їх цільовим призначенням (2014)
Малюк С. О. - Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України (2014)
Олійник В. В. - Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку, Оспіщева О. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Формування завдань управління активами організації, Попович В. В. (2014)
Стегней М. І. - Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій, Паук М. І., Козик І. М. (2014)
Сумець О. М. - Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств (2014)
Тарасова І. І. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Російською Федерацією, Усольцев А. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств (2014)
Ткаченко С. А. - Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації (2014)
Шабінський О. В. - Система критеріїв оцінки та показників рівня забезпечення економічної безпеки агропідприємств (2014)
Шевченко С. В. - Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці XVII–XIX ст. (2014)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні засади регуляторної політики (2014)
Гончаренко М. О. - Економічний аналіз факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств Луганської області (2014)
Олійник Т. І. - Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Семенда О. В. - Сучасний стан землекористування й економічні наслідки оренди землі в підприємствах Черкаської області (2014)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2014)
Олійник І. О. - Перспективи виробництва елітного насіння зернових культур, Копитіна Т. В. (2014)
Бушин М. І. - Іван Федорович Курас і соціогуманітарні науки незалежної України: фундаментальна та практична сторони проблеми, Прилуцька О. П. (2011)
Лисенко А. І. - Політика радянського уряду щодо вирішення "жіночого питання” в Україні (80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Яшан О. О. - Основні засоби ведення нацистської пропаганди на території України (1941–1944 рр.) (2011)
Стадник І. Ю. - Діяльність єврейських національно-культурних об’єднань на території Центральної України (90-ті роки ХХ ст.) (2011)
Ілляшенко Ю. Ю. - Напрямки діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2011)
Худолей О. С. - Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми та тенденції (2011)
Жицька Л. М. - Життєписи громадських і державних діячів у творчому доробку Володимира Іконникова (2011)
Лазуренко В. М. - Еволюція податкового законодавства в українському селі у 1921 – 1925 рр., Білик О. А. (2011)
Перехрест І. В. - Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-ті рр. ХХ ст. (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Міжнародна конвенція з метрології і її значення в становленні метрології як науки в Україні (2011)
Гуржій І. О. - Історія купецтва міста Києва: історіографія проблеми (2011)
Сироїд І. В. - Олесь Гончар про голодомор 1932–1933 років (на матеріалах щоденників та художніх творів) (2011)
Суденко О. В. - До питання про діяльність Товариства Червоного Хреста на визволених територіях України (1943–1945 рр.) (2011)
Фрей Л. В. - Заслання як механізм радянських політичних репресій проти заможних верств українського села в період колективізації, Лазуренко Ю. М. (2011)
Світлик Н. М. - Галицька періодика середини ХІХ – початку ХХ ст. і її роль у процесі наукової співпраці по обидва боки Карпат (2011)
Стрижак Є. М. - Особливості залучення науковців до викладацького складу Інституту червоної професури при ВУЦВК упродовж 30-х років ХХ ст (2011)
Бадах Ю. - Шлях до Другої світової війни (до 70-річчя від її початку) (2011)
Рубин В. А. - Мемориальные комплексы Оренбургской области, посвящённые Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: региональный опыт определения собственников (2011)
Машкін О. М. - Громадяни Європи та їх нащадки у складі російських збройних сил на Кримському фронті Східної війни (2011)
Олександр Лавринович: "Я докладатиму всі зусилля, щоб Вища рада юстиції користувалася повагою не лише серед суддів, а й у всьому суспільстві" (2013)
Олександр Удовиченко: "Питання вдосконалення діяльності органів судової влади потребують комплексного вирішення як на законодавчому рівні, так і шляхом впровадження новітніх організаційних технологій, спрямованих на покращення роботи судових інституцій" (2013)
Вільгушинський М. Й. - Особливості взаємодії судів загальної юрисдикції з Конституційним Судом України (2013)
Мяловицька Н. А. - Особливості організації судової влади в Російській Федерації (2013)
Капустинський В. А. - Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах (2013)
Марчук О. Л. - Питання порядку формування Вищої ради юстиції (2013)
Андрійцьо В. Д. - Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) (2013)
Щотова Ю. М. - Правові підстави представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом (2013)
Задоя К. П. - Проблеми надмірності та недостатності "зворотного зв’язку" між положеннями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (2013)
Вінник О. М. - Договірні відносини державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2013)
Рєзнікова В. В. - Види посередницької діяльності на фондовому ринку, Кологойда О. В. (2013)
Воловик О. А. - Еволюція мети договірного права крізь призму економічного підходу: (історія та сучасні тенденції) (2013)
Слободян О. А. - Правова модель фінансового консультування (2013)
Менджул М. В. - Надання права на шлюб особам, що не досягли шлюбного віку: окремі проблеми (2013)
Тонієвич Є. Д. - Правові наслідки невиконання нареченими обов’язку пройти медичне обстеження і повідомити один одного про стан свого здоров’я (2013)
Правдюк В. М. - До питання співвідношення понять містобудівного зонування та цільового призначення земель (2013)
Нерсесян А. С. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту (2013)
Хамходера О. П. - Сутність та перспективи правового регулювання контролю: підходи в публічному праві (2013)
Ковалко Н. М. - Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав (2013)
Мамутов В. К. - Про публічну власність у змішаній економіці (2013)
Беляневич О. А. - Про проблеми правової охорони публічної власності в Україні (2013)
Розовський Б. Г. - Державна власність: чия вона? (2013)
Кременовська І. В. - Перспективи повернення державі базових галузей промисловості й надання їм статусу об’єктів права публічної власності, Орлова Н. О. (2013)
Труш І. В. - Комунальне підприємство як учасник внутрішньогосподарських відносин (2013)
Булатов Є. В. - Класифікація нематеріальних активів суб’єктів господарювання, Гусь А. В. (2013)
Ніколенко Л. М. - Захист публічної власності в господарському судочинстві, Іванюта Н. В. (2013)
Титова О. В. - Про окремі законодавчі новації у сфері банкрутства державних підприємств і підприємств з державною часткою власності (2013)
Шулаєва Ю. Є. - Напрями вдосконалення порядку і строків утилізації електронних відходів (2013)
Болотова Г. Д. - Обмеження впливу на бізнес контрольно-наглядових органів як складова податкової політики (2013)
Сибірцева Є. Ю. - Економічні інтереси держави як об’єкт захисту прокурором в адміністративному судочинстві України (2013)
Шалагінова А. В. - Розгляд адміністративним судом справ з питань соціального забезпечення працівників ОВС (2013)
Хромов М. І. - Чинники якості розвитку людського капіталу (2013)
Головінов О. М. - Науково-практичні аспекти державно-приватного партнерства в освіті, Дмитриченко Л. А. (2013)
Кавиршина В. О. - Перетворення у житлово-комунальній сфері міст (2013)
Следь О. М. - Розвиток молодіжного сегмента ринку праці Донецької області й оцінка механізму регулювання зайнятості молоді, Гукова А. І. (2013)
Дружиніна В. В. - Механізм професійно-кваліфікаційної збалансованості місцевого ринку робочої сили: сутність і структура (2013)
Савченко Т. Г. - Рівень і якість життя населення як результат збалансованого розвитку регіону, Куляк А. І., Куляк І. І. (2013)
Михайлов М. І. - Економіко-правове моделювання створення й діяльності корпоративних об’єднань за участю унітарних підприємств (2013)
Клєандров М. І. - Базова проблема правового статусу сучасного юрисконсульта (2013)
Бєлих В. С. - Концепція і приблизна структура проекту федерального закону "про управління власністю" (2013)
Заблодська І. В. - Визначення принципів і методів стимулювання працівників до інноваційної активності в регіонах, Большенко С. Ф. (2013)
Кифяк В. Ф. - Розвиток рекреації і туризму як один із чинників формування інвестиційної привабливості регіону (2013)
Куляк І. І. - Аналіз інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону (на прикладі Луганської області), Павлов Ю. М., Вошанова Ю. В. (2013)
Ярема В. І. - Трансформація відносин власності як важливий фактор розвитку комерційного господарювання (підприємництва), Манзюк В. В. (2013)
Джабраілов Р. А. - Правовий режим грошових коштів державних і комунальних підприємств, Заяць Т. О. (2013)
Далевська Н. М. - Міжнародна політична економія: теоретико-методологічні аспекти дослідження джерел розвитку (2013)
Василенко В. Н. - Формування багаторівневої системи стратегічного планування розвитку регіонів (концепція і методика виконання наукової роботи) (2013)
Устименко В. А. - Методика виконання науково-дослідницької роботи по темі "Правове забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності" (2013)
Грудницька С. Н. - Анатолій Васильович Венедиктів (1887–1959): великий сподвижник (2013)
Ювілей вченого, керівника, організатора (2013)
Архій Е. Й. - Стан кислотоутворюючої функції шлунка, частота виявлення інфекції Helicobacter pylori при гепатогенних ерозивно-виразкових ураженнях шлунка та можливості її ерадикації, Москаль О. М., Коваль В. Ю., Сірчак Є. С. (2009)
Архій Е. Й. - Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном, Русин В. І., Сірчак Є. С. (2009)
Волошин О. І. - Сладж-феномен при хронічному холециститі та сечокислий діатез: чи випадкова висока частота поєднання?, Васюк В. Л., Сенюк Б. П. (2009)
Ганьбергер І. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на остеоартроз на тлі хронічних гепатитів В і С та їх корекція аміксином і антралем (2009)
Дрель В. Ф. - Визначення функціонального резерву печінки за допомогою ультразвукової допплерометрії, Андрєєва І. В., Виноградов О. А. (2009)
Зак М. Ю. - Рівень сироваткового пепсиногену-1 в залежності від наявності й ступеня атрофії слизової оболонки тіла шлунка у пацієнтів із хронічним h.pylori-асоційованим гастритом (2009)
Конькова М. В. - Допплерсонографічні предиктори гепаторенального синдрому (2009)
Кузів П. П. - Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції, Кузів О. Є., Бакалюк О. Й., Кузів О. І., Радецька Л. В., Ярема Н. З. (2009)
Маркуш Н. В. - Гепаторенальний синдром у хворих на хронічний гепатит алкогольного генезу з переходом у цироз печінки (2009)
Чабан Т. В. - Динаміка порушень фосфоліпідного пулу в печінці щурів при токсичному гепатиті, Солтик С. М. (2009)
Шевченко О. П. - Ефективність застосування глутаргіну у комплексному лікуванні хворих на цирози печінки, Суременко М. С., Біла-Попович Г. С. (2009)
Бєлоусов Ю. В. - Гепато-ренальний синдром у дітей: синтропія або інтерференція?, Бєлоусова О. Ю. (2009)
Горленко О. М. - Немедикаментозні методи корекції дефіцитних станів у дітей, Переста М. І. (2009)
Горленко О. М. - Клініко-патологічні значення порушень обміну мікроелементів та інших ланок гомеостазу при хронічних захворюваннях верхніх відділів травного тракту у дітей, Томей А. І. (2009)
Горленко О. М. - Ендоекологічні порушення у новонароджених дітей із неонатальною жовтяницею, Янковська А. О. (2009)
Машіка В. Ю. - Діагностика токсокарозу у дітей (2009)
Сульженко М. Ю. - Сучасні проблеми корекції сполученого ушкодження печінки та нирок у дітей з онкогематологічними захворюваннями, Головченко Н. М. (2009)
Авдєєв В. В. - Екстракорпоральна сорбція з ультрафільтрацією асцитичної рідини у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією як метод профілактики розвитку гепаторенального синдрому, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Русин В. І. (2009)
Бондарєв Р. В. - Роль ентеральної інтоксикації в розвитку синдрому печінкової недостатності у хворих гострим розлитим перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2009)
Василюк С. М. - Діагностика і комплексне лікування пацієнтів із обтураційною жовтяницею, ускладненою гострою печінково-нирковою недостатністю, Василюк М. Д., Чурпій К. Л., Пилипчук В. І., Гудивок В. І., Галюк В. М., Гуцуляк А. І., Осадець В. С. (2009)
Василюк С. М. - Детоксикація організму при розлитому перитоніті в стадії поліорганної недостатності і при ураженні гепатоцитів, Василюк М. Д., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Галюк В. М., Попович Я. О. (2009)
Грінцов О. Г. - Механізми розвитку і шляхи корекції гепаторенального синдрому, Кабанова Н. В., Шаповалова Ю. О. (2009)
Грубник В. В. - Комплексне лікування хворих на цирози печінки, ускладнені кровотечами, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2009)
Грубник В. В. - Ефективність емболізації селезінкової артерії в лікуванні хірургічних ускладнень портальної гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Величко В. В., Дегтяренко С. П. (2009)
Грубник В. В. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Грубник Ю. В., Дюжев О. С. (2009)
Запорожченко Б. С. - Застосування кріодеструкції в хірургічному лікуванні осередкових уражень печінки, Шишлов В. І., Шарапов І. В., Коритна Г. Ю. (2009)
Іваночко Н. Я. - Стан гепатоцитів та ендогенної інтоксикації у хворих на гострий холецистит похилого та старечого віку, Гончар М. Г. (2009)
Кондратенко П. Г. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, Конькова М. В. (2009)
Кондратенко П. Г. - Причини летальних наслідків при геморагічних ускладненнях портальної гіпертензії, Конькова М. В., Смирнов Н. Л., Гудінов С. П. (2009)
Котенко О. Г. - Трансплантація печінки від живого родинного донора у хворих з цирозом та гепаторенальним синдромом, Калита М. Я., Федоров Д. О., Попов О. О., Гриненко О. В., Коршак О. О., Гусєв А. В., Петрище І. Й. (2009)
Криворучко І. А. - Гепаторенальний синдром у хворих на післятравматичнний панкреатит, Сивожелізов А. В., Тесленко С. М., Тонкоглас О. А., Лаврент'єва О. Ю. (2009)
Кривченя Д. Ю. - Диференційний підхід в лікуванні допечінкової форми портальної гіпертензії в дитячому віці, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С. (2009)
Павловський М. П. - Лікування пацієнтів із печінково-нирковою недостатністю, спричиненою обтураційною жовтяницею пухлинного походження, Коломійцев В. І., Сироїд О. М. (2009)
Притула В. П. - Рецидив ехінококозу печінки у дітей: патогенетичні аспекти, рання діагностика, лікування та профілактика (2009)
Русин В. І. - Венозні тромбоемболічні ускладнення у абдомінальній хірургії, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2009)
Русин В. І. - Гепаторенальний синдром у хворих із обструктивним раком ободової кишки та метастазами в печінку, Чобей С. М. (2009)
Саволюк С. І. - Особливості хірургічної тактики та програми метаболічної корекції предикторів розвитку та прогресування печінкової недостатності в періопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології (2009)
Сацута С. В. - Можливі шляхи профілактики розвитку гепаторенального синдрому у пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Бондарєв Р. В., Селіванов С. С. (2009)
Серняк П. С. - Особливості клінічного перебігу і лікування гострої ниркової недостатності при синдромі тривалого здавлювання м'яких тканин, Логвіненко Л. В., Шраменко К. К., Прокопенко Б. Б. (2009)
Сипливий В. О. - Печінкова недостатність при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки: клінічні прояви, її прогнозування, Береснєв О. В., Петюнiн О. Г, Петренко Г. Д., Євтушенко Д. В. (2009)
Тамм Т. І. - Мoжливості методу узд у визначенні стадії розвитку цирозу печінки, Бардюк О. Я., Богун О. А., Хамам Аббуд, Устінов А. Т. (2009)
Тамм Т. І. - Діагностичний підхід до хворих з синдромом жовтяниці, Даценко Б. М., Бардюк О. Я., Крамаренко К. О., Захарчук О. П., Хамам Аббуд (2009)
Хворостов Є. Д. - Вплив кріодеструкції та тканинних екстрактів на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі, Бичков С. О., Олефіренко О. О., Слета І. В., Сандомирський Б. П. (2009)
Чуклін С. М. - Гепаторенальний синдром: сучасні уявлення про патогенез (2009)
Чуклін С. М. - Лікування хворих на цироз печінки з гепаторенальним синдромом 1 типу (2009)
Чурпій І. К. - Методи корекції печінкової недостатності при перитоніті (2009)
Блажівський Є. - Потерпілий у складах злочинів, які встановлюють відповідальність за втручання у діяльність (2010)
Костенко О. - Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов’язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права), Костенко О. (2010)
Мельник О. - Окремі методологічні проблеми охорони права інтелектуальної власності України (2010)
Недюха М. - Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України, Федорін М. (2010)
Головкін О. - Система державного екологічного контролю як складова єдиної системи державного контролю (2010)
Шаповал Т. - Про визначення конституційних гарантій суб'єктивних прав (2010)
Погорєлова Т. - Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора (2010)
Скулиш Є. - Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України (2010)
Хряпінський П. - Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України (2010)
Подільчак О. - Причини та умови порушення безпеки життя і здоров'я людини (статті 130–132 КК України) (2010)
Давиденко В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань військового майна військовими службовими особами (2010)
Соколова Я. - Розслідування викрадення людини: типові тактичні операції (2010)
Краснолобов І. - Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, Яковець І. (2010)
Кіселичник В. - Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Косюта М. - Податок на додану вартість: джерело державного бюджету чи його проблема (2010)
Присяжнюк В. - Діяльність прокуратури Одеської області у сфері нагляду за додержанням бюджетного законодавства України (2010)
Заросило В. - Відповідальність порушників правил дорожнього руху в Косово та в Україні й діяльність поліції ООН і міліції України: порівняльний аспект, Берест О. (2010)
Винокурова І. - Організаційні моделі адміністративної юстиції (2010)
Гусарова А. - Сутність вступу прокурора у справу як форми прокурорського представництва (2010)
Марочкін О. - Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого (2010)
Ткач К. - Передумови та концепти реформи англійського цивільного судочинства (2010)
Хроніка міжнародних зв’язків (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей (2010)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика соматометричних параметрів, соматотипів, компонентного складу маси тіла та показників гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й. (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Кореляції сигморектального сегмента у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Гораш Є. В., Коваль Ю. І. (2009)
Власенко М. В. - Особливості кореляційних зв’язків сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними і соматотипологічними показниками тіла практично здорових дівчат різних соматотипів, Чугу Т. В., Руда І. В. (2009)
Гецко О. І. - Розвиток і становлення топографії легеневих, непарної та півнепарної вен у 4-5 тижневих зародків людини, Росола Т. Ф., Гербут А. О., Кочмарь М. Ю. (2009)
Головацький А. С. - Особливості вікової перебудови гемомікроциркуляторного русла сечової протоки людини, Головінська Л. К., Росола Т. Ф., Благодарова О. В. (2009)
Кисельова Т. М. - SBA-лектиногістохімічні маркери перетворень у структурах печінки щурів із модельованим автоімунним гепатитом та при дії водними і радоновими ваннами, Шаповалова О. Ю., Пушкар М. С., Соловйова Л. О. (2009)
Коваль Г. М. - Використання полімеразної ланцюгової реакції для ідентифікації бактерій родів Bacillus і Klebsiella, Бойко Н. В. (2009)
Маляр В. В. - Структурні зміни клубових лімфатичних вузлів вагітних білих щурів після антигенної стимуляції організму (2009)
П’ятницька Т. В. - Морфогенез сечово-статевої системи в ембріогенезі людини (2009)
Харковенко Р. В. - Moрфологія та морфометрія сітківки щурів у нормі за умов гіпергомоцистеїнемії та її корекції, Пушкар М. С., Король А. П., Артемчук М. А., Артемчук Н. М., Оніщук В. М. (2009)
Шаюк А. В. - Комп’ютерно-томографічні розміри передньої черепної ямки залежно від краніотипу у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону (2009)
Шевчук Ю. Г. - Вікові та статеві особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку в практично здорових юнаків і дівчат (2009)
Шимон В. М. - Регенерація кістки при трансплантації культивованих клітин кісткового мозку в модельований дефект, Шерегій А. А. (2009)
Авдєєв В. В. - Визначення порушень функцій вищої нервової діяльності у хворих із гострою печінковою недостатністю шляхом проведення нейропсихометричного тестування, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Попадинець Т. В. (2009)
Галамба А. А. - Вплив клінічних проявів та психоемоційного стану на показники якості життя у хворих на бронхіальну астму (2009)
Гечко М. М. - Особливості кислотоутворення у хворих на хронічний холецистит та зв’язок секреторної функції шлунка з гелікобактеріозом, Чопей К. І., Маді Ю. І., Плоскіна В. Ю., Чопей І. В., Братасюк А. М. (2009)
Гечко М. М. - Особливості патогенетичного обґрунтування лікування виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori, як прояву десинхронозу, Чопей К. І., Ніколайчук М. В., Дебрецені К. О., Гойдаш І. М., Братасюк А. М., Маді Ю. І. (2009)
Дорогавцева Г. А. - Функціональний стан сфінктера одді у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2009)
Куля А. - Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих в угорській та українській неінфекційній клініці, Петров В. О., Сабо Ю., Коваль Г. М., Чобей С. М., Русин В. І., Бойко Н. В. (2009)
Лемко І. С. - Показник якості життя як відображення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму, Александрова М. Я. (2009)
Мигович І. І. - Використання гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні хворих на ерозивні захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Чопей І. В. (2009)
Михалко Я. О. - Ефективність застосування мінеральної води "Шаянська" в лікуванні хворих із метаболічним синдромом, Чопей І. В., Маді Ю. І., Кочмарь О. Ю., Чопей К. І. (2009)
Мудрик М. Р. - Традиційна їжа: концепція, біологічно активні компоненти, їх потенційний вплив на здоров’я людини, Сакалош Т. М., Бугина Л. М., Паук А. М., Бойко Н. В. (2009)
Ніколайчук М. В. - Клініко-імунні показники у хворих на гелікобактер-негативну бронхіальну астму, Дебрецені К. О., Чопей К. І., Гойдаш І. М., Булеза Б. Я. (2009)
Ростока-Резнікова М. В. - Статеві та вікові особливості показників тривожності та алекситимії при бронхіальній астмі середньої важкості, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2009)
Рішко О. А. - Стан профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород, Шютєв М. М., Светелскі Б. Л., Фабіан Б. Т. (2009)
Сірчак Є. С. - Застосування Bacillus subtilis у комплексній терапії хворих із хронічним ураженням гепатобіліарної системи, Сіксай Л. Т., Туряниця А. І., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю., Голод О. В., Проць В. В. (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського