Ничитайло М. Е. - Профилактика острого послеоперационного панкреатита и стрессовых язв после операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны с использованием миниинвазивного и открытого доступов (2014)
Сусак Я. М. - Прогнозування перебігу та лікування перипанкреатичного інфільтрату у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ткаченко О. А., Малиш І. Р., Дирда О. О., Федорчук О. Г. (2014)
Четвериков С. Г. - Использование лапароскопических и пункционных оперативных вмешательств в лечении эхинококкоза печени: проблемы осложнений и рецидивов, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Абдуллаев И. А. - Влияние сочетанного применения озонированного перфторана и глутоксима на иммунный статус больных и профиль цитокинов при распространенном перитоните (2014)
Боднар Г. Б. - Особливості мікроструктури товстої кишки у дітей за хронічного запору, спричиненого її вродженою аномалією, Боднар Б. М. (2014)
Калиш Ю. И. - Морфологическая характеристика тканей, окружаюших протез, у пациентов при кожно–протезных свищах и парапротезных грыжах, Байбеков И. М., Аметов Л. З., Йигиталиев С. Х. (2014)
Подрез Є. В. - Динаміка показників симпато–адреналової системи при використанні комбінованої центральної седації з застосуванням α2а –nmda та фентанілу (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності пов’язки з окисненої відновленої целюлози з колагеном при синдромі діабетичної стопи (2014)
Малигон О. І. - Показники якості донорської плазми, отриманої методами плазмаферезу та первинного фракціонування з використанням різних гемоконсервантів та лейкоцитарних фільтрів, Новак В. Л. (2014)
Бойко М. І. - Порівняльна характеристика методів оперативного лікування пацієнтів з приводу варикоцеле, Пасєчніков С. П., Бойко О. М. (2014)
Пасичный Д. А. - Прогностический тест жизнеспособности лоскута и подготовка тканей к "итальянской" пластике при дефектах конечностей (2014)
Біляєва О. О. - Доцільність застосування дієтотерапіі в лікуванні гнійно–септичних захворювань м’яких тканин, Коржик Н. П., Миронов О. М. (2014)
Хомяк І. В. - Внутрішньочеревний тиск, компартмент синдром в хірургічному лікуванні тяжкого гострого панкреатиту, Кіт О. В. (2014)
Егоров И. В. - Наблюдения хирургического лечения атипичных форм острого аппендицита (2014)
Копчак К. В. - Перший досвід центральної резекції підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу, Дувалко О. В., Андронік С. В., Романів Я. В., Хомяк А. І. (2014)
Кондратюк О. П. - Лапароскопічна гепатикоєюностомія у хворих з приводу неоперабельної пухлини головки підшлункової залози, Хілько Ю. О., Кондратюк В. А., Кравченко Д. А. (2014)
Загрійчук М. С. - Спостереження мікозу жовчного міхура у пацієнта при жовчнокам’яній хворобі, Масюк Ю. І., Гоман А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В. (2014)
Тронина Е. Ю. - Посттравматический разрыв диафрагмы, осложнившийся эмпиемой плевры, Байдан В. И., Грубник В. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами з включенням великого грудного і найширшого м’язів спини, Соколов В. М., Ставицький С. О., Яценко І. В., Локес К. П. (2014)
Блажівський Є. - Особливості аналітичної роботи в контексті протидії злочинності, Скулиш Є., Шамара О. (2014)
Наулік Н. - Реагування прокурора на виявлені порушення щодо порядку надання адміністративних послуг як складова механізму захисту прав людини та інтересів держави (2014)
Шутак І. - Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу (2014)
Штанько А. - Державна дисципліна як умова розбудови правової держави (2014)
Огурцов О. - Проблема безгромадянства дітей в Україні та законодавчі заходи щодо її вирішення (2014)
Яценко О. - Нормативно-правові підстави реалізації суддівського розсуду в конституційному судочинстві (2014)
Головкін О. - Набувальна давність як спосіб набуття права власності на майно (2014)
Дмитренко Е. - Проблеми правової охорони фінансової системи України (2014)
Осадчий В. - Проблеми кримінально-правової охорони виборчих та референдних прав громадян (2014)
Дудоров О. - Відмежування злочинів проти довкілля від злочинів проти власності, Комарницький М. (2014)
Загиней З. - Лексичні особливості законодавчих конструкцій (на прикладі тексту Розділу ХVII Особливої частини Кримінального кодексу України) (2014)
Гладун О. - Протидія зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Толочко О. - Практика Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання (2014)
Неділько В. - Механізм контролю за виконанням судових рішень на українських землях у X–XVI століттях (2014)
Дерев’янко М. - Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі (2014)
Волков К. - Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні особи (2014)
Мельніченко М. - Кримінальна відповідальність осіб, які здійснюють досудове розслідування, за вчинення злочинів проти правосуддя: історико-правовий аспект (2014)
Рябенко М. - Припинення компетенції особи, яка надає публічні послуги, як спеціального суб’єкта злочинів (2014)
Оголошення (2014)
Вимоги до наукових статей (2014)
Нагорний Б. Г. - Модернізація як соціальний процес: соціологічні інтерпретації (2013)
Бродецька Ю. Ю. - Культурні умови формування індивідуальної та суспільної цілісності (2013)
Голіков О.С. - Соціальне як антропологічна константа: проблематика соціального і знаннєвого у європейських соціально-антропологічних студіях першої половини ХХ (2013)
Юрченко А. І. - Візуальний поворот у соціології: соціокультурний контекст та перспективи (2013)
Вашрова Н. В. - Методологічні особливості дослідження релігійного дискурсу (2013)
Сальнікова С. А. - Порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до виокремлення показників релігійності (2013)
Барматова С. П. - Еволюція структурної і комунікативної традицій аналізу політики в сучасній соціологічній науці (2013)
Дейнеко О. О. - Фактори актуалізації дослідження ризику в сучасній соціології: теоретичні основи та соціокультурні прояви (2013)
Мудрян Н. С. - Комунікативний потенціал музичної культури (2013)
Ковальова І. Д. - Парадокс як момент осягнення історико-соціологічного матеріалу (2013)
Слободянюк А. Г. - Аналіз розмови в соціології: евристичний потенціал та методологічні перспективи, Дикань Б. А. (2013)
Зубарєв О. С. - Феномен східних духовних практик та проблема його соціологічної концептуалізації (2013)
Колтунов І. А. - Кластерна характеристична структура соціуму – основа математичної соціології (2013)
Балакірєва О. Н. - Ціннісні орієнтації населення країн "старої" та "нової" Європи як фактор їхньої інтеграції, Левін Р. Я. (2013)
Даниленко О. А. - Парадокси повсякденності: осмислення в руслі візуальної соціології (2013)
Безносов М. А. - Делегітимізація електоральної демократії: ефекти сучасної політичної комунікації (2013)
Петрова Я. В. - Рейтинговий казус партії "Свобода" на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Клочко М. - Соціальна реабілітація увязнених в українських тюрмах: на прикладі Харківського регіону (2013)
Сердюк О. О. - Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні (2013)
Лукащук В. І. - Причини та наслідки девальвації цінностей сучасного спорту (2013)
Любчук В. В. - Типологічні особливості позакультових практик сучасних християнських церков (за результатами якісного дослідження) (2013)
Вакуленко С. М. - Вплив соціально-комунікативних технологій на споживчий вибір (2013)
Євдокимова І. А. - Оцінювання соціальної політики: особливості та тенденції розвитку в світі та в Україні (2013)
Хижняк Л. М. - Задумка on-line освіти та пастки на шляху його реалізації (2013)
Цимбалюк Н. М. - Якість вищої культурно-мистецької освіти в оцінках студентів (2013)
Піменова О. О. - Роль морально-психологічної атмосфери ВНЗ у формуванні особистісних якостей сучасного студента (2013)
Коритнікова Н. В. - Роль шкільних підручників з історії у формуванні толерантності учнів (2013)
Соколова Г. Б. - Сучасні студенти у пошуках роботи: чому і як її знаходять (2013)
Мотунова І. Г. - Інтернаціональність університету: від перехрестя Європи до перехрестя світу (2013)
Теплий В. В. - Покращення вигляду рубця при абдомінопластиці (2013)
Багиров М. М. - Хирургическая коррекция поздних осложнений субтотальной и тотальной эзофагопластики, Верещако Р. И. (2013)
Фурманов А. Ю. - Применение ограниченного теноартролиза для лечения посттравматических сгибательных контрактур длинных пальцев кисти при нарушении их артериального кровотока (2013)
Лисайчук Ю. С. - Неврома Мортона: діагностика, хірургічне лікування та профілактика рецидиву, Четверус Р. В., Бовкун В. М. (2013)
Паламарчук В. І. - Пінна склерооблітерація у лікуванні хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Бондаренко Ю. І. (2013)
Іоффе О. Ю. - Перебіг ранового процесу у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладненою трофічними виразками при використанні поліуретанового пластира, Буренко Г. В., Галига Т. М., Супрун Ю. О., Меллін В. М. (2013)
Галатенко Н. А. - Новые биологически активные пленочные покрытия, Рожнова Р. А., Андрюшина Е. С., Демченко И. Б., Кебуладзе И. М. (2013)
Сторінка редактора (2014)
Ершова И. Б. - Особенности кишечного микробиоценоза при вирусных гепатитах и возможности его коррекции (2014)
Любезнова О. Н. - Зараженность клещей Ixodes persulcatus возбудителями различных заболеванийв эндемичном регионе Европейской части России, Бондаренко А. Л., Карань Л. С. (2014)
Чемич Н. Д. - Особенности описторхоза в природном очаге, Ильина Н. И., Захлебаева В. В., Шолохова С. Е. (2014)
Ryabokon O. V. - State of Compensatory­Adaptive Mechanisms in Patients with Purulent Meningitis in Dynamics of the Disease, Zadiraka D. A. (2014)
Харченко Ю. П. - Моделирование степени тяжести и вариантов течения ротавирусной диареи у детей, Юрченко И. В., Еременко С. А., Кашинцев С. В., Питель А. А. (2014)
Шостакович­Корецька Л. Р. - Лайм­бореліоз: питання діагностики і терапії, Будаева І. В., Чергінець А. В., Маврутенков В. В., Марченко Н. Е. (2014)
Астапченко Д. С. - Социально­клинические проблемы лечения хронического гепатита С (2014)
Ершова И. Б. - Методы диагностики гельминтозов на современном этапе, Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2014)
Бодня К. І. - Шкірні прояви захворювання у пацієнтів із хронічним набутим токсоплазмозом, Коцина С. С. (2014)
Колоскова О. К. - До питання етіологічної діагностики тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І. (2014)
Прохоров Е. В. - Стрептококковая инфекция: вопросы патогенеза, роль в формировании соматической патологии у детей, Челпан Л. Л. (2014)
Єршова І. Б. - Малярія (клінічна лекція), Осипова Т. Ф., Мочалова Г. О., Калапала Б. (2014)
Сторінка редактора (2014)
Кондратюк В. В. - Оптимізація лікування полірезистентної тропічної малярії на основі клініко­лабораторних показників (2014)
Рещиков В. А. - Проблемы антибиотикоассоциированной диареи у детей раннего возраста (2014)
Колоскова О. К. - Оптимізація патогенетичного лікування секреторних діарей у дітей грудного віку, Іванова Л. А., Гарас М. Н., Марусик У. І. (2014)
Телегін Д. Є. - Інтерферон­опосередкована регресія фіброзу під час противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28B, Козько В. М., Бондар О. Є., Дубінська Г. М., Минак Є. Н., Мунтеану М. (2014)
Бобровицкая А. И. - Актуальные вопросы острых кишечных инфекций в последние годы, Беломеря Т. А., Данилюк А. Н., Думчева Т. Ю., Ткаченко И. М., Захарова Л. А., Заяц В. Ю. (2014)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету та характеристика мікробного пейзажу ротоглотки в дітей із частими респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Станько Э. П. - Медико­социальная характеристика ВИЧ­позитивных пациентов с опийной зависимостью (2014)
Притулина Ю. Г. - Практическая значимость анализа цитокинового профиля при ряде инфекционных заболеваний, Криворучко И. В., Шенцова В. В., Филь Г. В., Астапченко Д. С., Сахарова Л. А. (2014)
Мочалова А. А. - Клинико­патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при паразитозах у детей школьного возраста (2014)
Рябоконь О. В. - Динаміка клініко­біохімічних та імунологічних параметрів у хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Фурик О. О. (2014)
Гулинская О. В. - Влияние HCV­инфекции на развитие сахарного диабета 1­го типа, Цыркунов В. М. (2014)
Єршова І. Б. - Оптимізація місцевого лікування гострого та хронічного тонзиліту, Монашова М. Г., Черкасова С. М. (2014)
Колоскова О. К. - Менінгококова інфекція (Infectio Meningococciea). Частина 2, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2014)
Супотницкий М. В. - Контрацептивные вакцины (2014)
Трихліб В. І. - Науково­практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2014)
Бодня Е. И. - Токсоплазмоз и беременность (2014)
Ткач О. С. - Еволюція хірургічної корекції вікових змін верхньої частини обличчя, Козинец Г. П., Пінчук В. Д. (2013)
Теплий В. В. - Доцільність використання магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба, Тепла І. В., Корольова Х. О. (2013)
Пинчук В. Д. - Ограниченная (модифицированная) абдоминопластика, Тимофей О. В., Ткач О. С., Замковой В. В., Старцева М. С. (2013)
Радзіховський А. П. - Безпов’язкове (локальне) лікування ран в керованому абактеріальному середовищі, Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2013)
Паламарчук В. І. - Досвід використання vac-терапії та ультразвукової кавітації у хворих на цукровий діабет з гнійно-некротичними ураженнями шкіри та м’яких тканин, Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю., Потявін А. Л. (2013)
Маланчук В. О. - Перспективний композиційний матеріал з наночастинками срібла та фероцену для хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Галатенко Н. А., Кулєш Д. В., Швидченко В. С., Демченко І. Б., Кебуладзе І. М. (2013)
Никоненко А. С. - Первый опыт применения в Украине ударно-волновой терапии для лечения ишемической болезни сердца, Молодан А. В., Завгородний С. Н., Наконечный С. Ю., Колесник М. Ю., Клицунова Н. В. (2008)
Авраменко Н. В. - Цитогенетические исследования супружеских пар с нарушением репродуктивной функции и отягощенным акушерским анамнезом, Лялька Е. Ф. (2008)
Бісько Н. А. - Розробка біотехнологічної схеми вирощування грибів шиїтаке, Пашнєв П. Д., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2008)
Візір В. А. - Особливості професійної патології в Запорізькій області в період з 2001 по 2007 рік, Афанасьєв А. В., Кулинич Р. Л., Свистун С. І., Тягла В. М., Сичов Р. О., Євтушенко В. О. (2008)
Воробьева О. В. - Функциональная активность нейтрофилов у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом и бактериальной инфекцией (2008)
Гайдаржи Е. И. - Влияние лапароскопической холецистэктомии на гемодинамику большой подкожной вены у пациентов с калькулезным холециститом и сопутствующей патологией вен нижних конечностей (2008)
Гуменюк Л. Н. - Общие методологические подходы к оценке ограниченной способности к интеграции в сообщество у психических больных (2008)
Коломоєць М. Ю. - Роль дисфункції ендотелію у розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та їх корекція гінкго білоба, Дудка І. В. (2008)
Колинько А. Ю. - Некоторые особенности распространения пыльцы растений (2008)
Колычева Н. Л. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на продукцию катехоламинов при сахарном диабете, Ганчева О. В. (2008)
Красьоха-Денисова В. В. - Добовий профіль артеріального тиску та стан метаболізму магнію у хворих на остеоартроз і артеріальну гіпертенію (2008)
Недельська С. М. - Роль алергенів тарганів у формуванні та перебігу алергічних захворювань у дітей, Пахольчук О. П. (2008)
Прилуцкая О. А. - Концентрация интерлейкина-1β у больных с синдромом раздраженного кишечника, Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2008)
Процак Р. Б. - Новые данные по эхинококкозу - аэроаллергенный мониторинг и проблема бродячих собак (2008)
Растворов А. А. - ВИЧ/СПИД-ассоциированный туберкулез в первые годы ХХІ века в Запорожский области, Ахтырский А. И., Лихолит С. Д., Левич А. В., Ясинский Р. Н. (2008)
Ратчик В. М. - Вплив підпечінкового холестазу на морфофункціональні зміни печінки і стан цитокінованих реакцій у експериментальних тварин (2008)
Сыволап В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай), Каленский В. Х., Киселев С. М., Соловьюк А. О., Брилев С. П., Ярош Н. Н., Бессарабова И. В., Дубецкая Е. К. (2008)
Севальнев А. И. - Социально-гигиенические мониторинг как основа оценки риска здоровью населения, Костенецкий М. И., Ремжин А. А., Гаврикова О. П., Тулушев Е. А. (2008)
Сиволап В. В. - Вплив препаратів заліза та триметадизину на вміст CD40 ліганду, ендотеліну-1 та 6-кето-простангландіну F1альфа у хворих на Q-інфаркт міокарда в поєднанні із залізодефіцитною анемією, Назаренко О. В. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Сравнительная оценка методов исследования вегетативной регуляции у больных рассеянным склерозом, Воробьев К. П. (2008)
Тихонов О. І. - Вивчення антибактеріальної активності піноутворюючих паличок "Антисепт-апі" для лікування ендометрітів у ветеринарії, Михайленко В. В., Сілаєва Л. Ф. (2008)
Филимонов В. И. - Патогенетическая роль серотонина в развитии анемий, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е. (2008)
Тугушев А. С. - Особенности воротного кровотока при циррозе печени (Features of a portal blood flow at a cirrhosis of the liver), Туманская Н. В., Гулевский С. Н. (2008)
Фуштей И. М. - Вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в ранние и отдаленные сроки, их прогностическая значимость, Лашкул З. В., Кацюба Ю. В. (2008)
Доценко С. Я. - Сучасні погляди на функціональний стан, регуляторні механізми та клінічну значимість порушень венозного кровотоку в кардіології (огляд літератури) (2008)
Кружнова Е. В. - Бактериальный вагиноз (2008)
Разнатовская Е. Н. - Характеристика биохимических показателей у больных тубекулезом легких, Пухальская Н. С. (2008)
Суріков О. О. - Дослідження сучасного стану та підходів до надання інформації про лікарські засоби в міжнародній та вітчизняній практиці, Котвіцька А. А. (2008)
Шеховцева Т. Г. - Нефротичний синдром, Свистун С. І. (2008)
Поліщук Н. М. - Про деякі важливості аспекти діагностики і профілактики ієрсинозної інфекції на території Запорізької області, Волжин Ю. М., Коврига Н. Я. (2008)
Шевченко И. Н. - Диагностика и коррекция вегетативного дисбаланса у спорстменок сложнокоординационных видов спорта, Абрамов В. В. (2008)
Баранова И. И. - Изучение структурно-механических и физико-химических свойств гелевых основ ксантаном (2008)
Березнякова М. Є. - Визначення ефективної дози і гострої токсичності хінолінетану, Нікитенко А. О. (2008)
Верба А. В. - Синтез, свойства и биологическая активность производных 2-амино-1,3,4-тиадиазола, Красовский А. Н., Яворовская В. Е. (2008)
Гоцуля А. С. - Спектральна характеристика 4-(2-метоксифеніл)-метил-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та 4-(2-метоксифеніл)-5-феніл-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та їх тіон-тіольна таутометрія, Буряк В. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Панасенко Т. О. (2008)
Єрещенко О. А. - Розробка складу та технології пінного препарату бактеріофагу. Повідомлення 1. Вплив емульгаторів першого та другогу роду їх концентрацій на стабільність та специфічну активність емульсії олія/вода з гідрозолем бактеріофагу стафілококового, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І., Компанієць Компанієць, Є. І. (2008)
Калюжная О. С. - Вивчення антибіотикорезистентності пробіотичних штамів до антибіотиків та протигрибкових препаратів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2008)
Киреев И. В. - Исследование возможности ульцерогенного и местнораздражающего действия фуксамета (2008)
Коритнюк Р. С. - Вивчення процесів деструкції в інфузійному полііонному глюкозо-малатному розчині, Борисенко Т. А. (2008)
Корниенко В. И. - Исследование острой токсичности и диуретической активности аммонийных солей 1,7-дизамещенных 3-метилксантинил-8 тиоуксусной кислоты, Самура Б. А., Литаров В. Е., Николаев В. А., Романенко Н. И., Евсеева Л. В., Иванченко Д. Г. (2008)
Кушнарьов Є. А. - Дослідження виду упаковки фіточаїв і часу екстракції на вихід екстрактивних речовин із сировини, Гладух Є. В. (2008)
Николаев В. А. - Исследование диуретической активности производных имида(+-)камфорной кислоты (2008)
Рубан О. А. - Вивчення фізико-хімічних властивостей мазі глюкорибіну протиалергічної дії (2008)
Таран А. В. - Исследование острой токсичности и диуретической активности производных 4-сульфамоил-N-фенилантраниловой кислоты и их метиловых эфиров (2008)
Тарасенко В. О. - Визначення фармакокінетичних параметрів гелю на основі цефтриаксону та німесуліду методом in vitro, Давтян Л. Л. (2008)
Шкробатько П. Ю. - Изучение элементного состава различных органов клубненосных валериан (2008)
Шовкова З. В. - Ізолювання каптоприлу із тканин печінки, Болотов В. В., Мерзлікін С. І., Клименко Л. Ю. (2008)
Ціхоцька О. - Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами, Коритнюк Р. С., Шманько В. В. (2008)
Гончарова Н. Г. - Проблеми ефективності освітньої системи ECTS, Бессараб Г. І. (2008)
Кочін І. В. - Наукове обґрунтування механізму впливу способу життя на формування здоров’я української нації на фундаментальних основах теорії систем, системного аналізу та концепції стану системи (2008)
Макурина Г. И. - Организация последипломного обучения врачей-интернов по специальности дерматовенерология, Коваленко Ю. Б. (2008)
Михалюк Є. Л. - Методика викладання теми: "Фізична реабілітація при сколіозі" для студентів IV курсу медичного і педіатричного факультетів, Левченко Л. І., Соловйова Л. Г. (2008)
Пахольчук Т. М. - Особливості сучасного епідеміології та методи її викладання студентам 5 курсу медичного факультету, Савельєв В. Г., Рябоконь О. В., Усачова О. В., Оніщенко Т. Є. (2008)
Педанов Ю. Ф. - Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в Україні та Греції, Гоженко А. І., Макулькін Р. Ф. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
Бальва А. А. - Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа, Максименко Е. А., Самойлов В. Д. (2013)
Попов О. О. - Підходи до організації та ведення комплексного радіоекологічного моніторингу наземних екосистем у районах розташування АЕС (2013)
Ліщинська Л. Б. - Оптимізація параметрів давачів на основі узагальненого перетворювача імітансу, Ткачук Я. С., Фурса С. Є., Філинюк М. А. (2013)
Артемчук В. О. - Використання GPS-орієнтованих сервісів при оптимізації мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Воробйов О. М. - Визначення сукупності протиріч існуючого захисту озброєння і військової техніки від дії зовнішнього електромагнітного впливу і напрямків їх вирішення (2013)
Ляшенко І. О. - Оцінка стану критичності інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Кравченко І. Ю. (2013)
Крупа Н. Н. - Влияние отжига на физические характеристики пленок NbMnGa. Алгоритм обработки данньїх атомно-силовой микроскопии, Скирта Ю. Б. (2013)
Забулонов Ю. Л. - Алгоритм оценки зффективности систем физической защиты зкологически опасных обьектов, Медведев Ю. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз можливостей БПЛА у вирішенні задач цивільної сфери в інтересах національної економіки України (2013)
Кривенко Н. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання в умовах трансокеанських вантажних перевезень (2013)
Владимирский А. А. - Разработка регистратора системи испьтания сосудов давлення, Криворучко И. П., Савчук Н. П., Криворот А. А., Папазов В. В., Щербаков П. Л. (2013)
Щербак Т. Л. - Статистический анализ динамики штатного режима процесса злектропотребления организации (2013)
Теслюк В. М. - Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж Петрі, Береговський В. В., Теслюк Т. В., Сидор А. Р., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Паралельно-вертикальне сортування одновимірних масивів даних методом злиття з використанням підрахунку, Парубчак В. О., Антонів В. Я. (2013)
Поліщук В. В. - Алгоритм ранжування альтернатив за багатьма критеріями (2013)
Лях І. М. - Дослідження концепції гри-тренажера "Golden mean" з використанням семантичних словників, Білак Ю. Ю., Гуті Р. В. (2013)
Хала Е. А. - Нечеткие онтологические знания и методология кластеризации документов (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація функціонування системи текстових моделей, Коростіль О. Ю-Ю. (2013)
Ступень М. Б. - Підвищення криптологічної стійкості шифрування з використанням дробово-лінійних перетворень (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка основних компонент технології формування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Кульчицька І. О. - Особливості алгоритмів бінаризації зображень документів, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Системи введення зображень для поелементного опрацювання інформації в поліграфії, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології формування планів управляючих дій в інтегрованих ієрархічних системах, Антоник М. С., Сабат В. І., Сорочич М. П., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Когнітивна та інтелектуальні процедури формування рішень в технічних системах на підставі предметно-орієнтованій структуризації програм навчання, Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності (2013)
Від редколегії (2014)
Кулик М. М. - Методи узгодження прогнозних рішень (2014)
Kostyukovskyi B. A. - Viable Areas for Improving Incentives to Introduce Renewable Electricity Generation Sources in Ukraine, Shulzhenko S. V. (2014)
Стогній О. В. - Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Станиціна В. В. - Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив (2014)
Майстренко Н. Ю. - Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, Сизоненко В. П. (2014)
Дубовський С. В. - Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду, Твердохліб О. С. (2014)
Дерій В. О. - Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів у системах централізованого теплопостачання (2014)
Федінчик І. В. - Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі (2014)
Іваненко Т. В. - Сучасні методи дослідження проліферативної активності в експерименті, Абрамова Т. В., Кузьо Н. В., Тіщенко С. В. (2014)
Нетяженко В. З. - Функціональний стан міокарда при хронічній серцевій недостатності із супутнім ожирінням, Бідзіля П. П. (2014)
Лашкул Д. А. - Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією (2014)
Молодан А. В. - Особенности деформации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией левого желудочка, осложненной инфарктом миокарда, Иващук В. А. (2014)
Гомоляко И. В. - Морфологическая характеристика капиллярных мальформаций области головы и шеи, Галич С. П., Гиндич О. А., Огородник Я. П. (2014)
Сыволап В. В. - Особенности интра- и экстракраниального кровотока у больных гипертонической болезнью II стадии в зависимости от статуса курильщика, Познанская Е. А., Никулина Р. П., Визир А. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Кореляційно-статистичні взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльна оцінка впливу кандесартану та раміприлу на рівні GDF 15 і NTproBNP, структурно-функціональні показники серця у хворих на ішемічну хворобу серця з безсимптомною діастолічною дисфункцією, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Гаврилюк О. М. - Особливості дуктулярної реакції при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження (2014)
Туманский В. А. - Гепатоцеллюлярная карцинома: особенности микроструктуры и экспрессии HepPar-1, альфа-фетопротеина, цитокератинов 7 и 20, Зубко М. Д. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Хирургическая активация естественного увеосклерального оттока в лечении больных первичной и вторичной глаукомой, Гайдаржи Т. П. (2014)
Сиволап В. Д. - Регуляція екстрацелюлярного матриксу у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії, Кисельов С. М. (2014)
Карташов С. М. - Особенности микросателлитной нестабильности в слизистой оболочке толстой кишки и сыворотке крови у больных раком эндометрия, Олешко Е. М. (2014)
Туманський В. О. - Особливості процесів проліферації та апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій, Баударбекова М. М., Чепець О. В. (2014)
Гайдар Ю. А. - Особенности гистоструктуры поджелудочной железы при аутоиммунном панкреатите I и II типов: связь с уровнем IgG4-положительных плазматических клеток, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П. (2014)
Вотева В. Е. - Гистоморфометрическая характеристика супратенториальных менингиом головного мозга, Тертышный С. И. (2014)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-лабораторні особливості ентеровірусних менінгітів, Миронова К. С., Фірюліна О. М., Сиволап В. К. (2014)
Задирака Д. А. - Роль функціонального стану вегетативної нервової системи у клінічному перебігу гнійних менінгітів, Рябоконь О. В. (2014)
Василенко И. В. - Экспрессия виментина в опухолевых клетках раков различных органов и разного гистологического строения, Кондратюк Р. Б., Колесникова И. А., Кудряшов А. Г. (2014)
Чертов С. А. - Опыт применения формирующих колец и защитных колпачков из фторопласта на однокомпонентных имплантатах, Никулин А. М., Возный А. В. (2014)
Данилов Ю. В. - Передумови виникнення та характер структурних змін яєчок у шахтарів-вугільників Донбасу, Шевченко Т. І., Мотков К. В. (2014)
Михалюк Е. Л. - Вегетативное обеспечение центральной гемодинамики и физической работоспособности бегуний на средние дистанции, Малахова С. Н., Диденко М. В. (2014)
Волкова Н. О. - Моделювання хронічного запалення яєчників, Юхта М. С., Юрчук Т. О., Степанюк Л. В., Іванова О. Д., Павлович О. В. (2014)
Бугаев A. Ф. - Энергетика человека: механизм, структура, параметри трансформации (2013)
Попов О. О. - Методи аналізу ризиків в екології (2013)
Богом'я B. І. - Оцінка і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установками, Іванович В. В. (2013)
Артемчук В. О. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Кравченко Ю. В. - Сучасний стан та шляхи розвитку теорії функціональної стійкості, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко I. О. - Перевірка наявності маршруту виведення на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою мінімального розрізу графа (2013)
Миколайчук Р. А. - Процедура переміщення елементів системи динамічною структурою (2013)
Забулонов Ю. Л. - Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики, Золкін І. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз завдань системи управління групою безпілотних літаючих апаратів (2013)
Хала Е. А. - Построение онтологий на основе текстового контента с использованием нечеткой логики (2013)
Щербак Т. Л. - Классификация режимов электропотребления организаций (2013)
Олешко Т. І. - Базові компоненти систем управління телекомунікаційними системами, що грунтуються на використанні генетичних алгоритмів (2013)
Пашков Д. П. - Аналитический обзор применения методов сжатия изображений в космических системах оптико-электронного наблюдения, Прибылев Ю. Б. (2013)
Пукач А. І. - Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем, Теслюк В. М. (2013)
Мякухин Ю. В. - Определение угловой координати одиночной цели в ЦАР на основе применения усовершенствованного метода парних сравнений (2013)
Цмоць І. Г. - Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій, Теслюк В. М., Ваврук І. Є. (2013)
Бондар О. І. - Інноваційно-інформаційний підхід до визначення критичності сільськогосподарської продукції в землеробстві регіонів, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Дутов О. І., Машков О. А. (2013)
Медиковський М. О. - Методи та алгоритми опрацювання стратегічних даних, Цмоць О. І., Кравчишин B. C. (2013)
Шабан М. Р. - Аналіз існуючих методів захисту інформації в GRID системах (2013)
Коростіль О. Ю-Ю. - Особливості використання загальної організації системи управління соціальними об'єктами (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація використання інформаційної технології проектування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Лях І. М. - Порівняльний аналіз систем управління контентом сайту на CMS і розробка сайту мовою РНР, Білак Ю. Ю., Сердюк С. І. (2013)
Кульчицька І. О. - Виділення зв'язних компонент на бінарному зображенні в задачах розпізнавання тексту, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Фізико-хімічні моделі та інформаційні технології формування баз даних для екологічного моніторингу шкідливих викидів ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Технологічне налаштування фотовивідних пристроїв додрукарської підготовки видань, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення управлінського процесу в ієрархічних структурах, Антоник М. С., Сабат В. І., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології в навчальному процесі на основі концепції самоорганізації когнітивної системи особи, Лиса Н. К., Якимчук Б. С., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні технології формування прийняття цільових рішень для ліквідації надзвичайних ситуацій в потенційно небезпечних об'єктах виробничих систем (2013)
Опейко О. Ф. - Синтез регулятора тока системы векторного управления асинхронным электродвигателем (2014)
Саенко Ю. Л. - Определение условий гашения феррорезонансных колебаний в сетях с изолированной нейтралью, Попов А. С. (2014)
Оксанич А. П. - Применение, получение и определение оптических характеристик полуизолирующего арсенида галлия, Андросюк М. С., Тербан Тербан (2014)
Притчин С. Э. - Уменьшение погрешности оптического тракта автоматизированного комплекса измерения остаточных напряжений, Макаров К. В., Юрченко А. П. (2014)
Шевченко И. В. - Диагностика неблагоприятных ситуаций в процессе выращивания монокристаллов полупроводников, Грицаков С. А., Дымченко Н. Н. (2014)
Изотов В. Ю. - Гибридный источник питания для системы ориентации солнечных батарей, Клюй Н. И., Макаров А. В., Гавриков Д. С., Ганус В. А., Вэй Хань (2014)
Лук’яненко Т. В. - Оцінка напрямків діяльності та визначення резервів соціально-економічної системи (2014)
Tarasova O. - Use of different methods for scenario forecasting of economic and mathematical analysis on the eastern europe example (2014)
Олексів М. В. - Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів (2014)
Шевченко И. В. - Модель подсистемы формирования оптимального состава изделия при индивидуальном заказе на машиностроительном предприятии, Кочергина С. С. (2014)
Вовк Р. Б. - Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень (2014)
Загирняк М. В. - Повышение стабильности процесса гибки биметаллических дуг пассажирских вагонов, Шаповал А. А., Наумова Е. А., Литвиненко А. В., Драгобецкий В. В., Бугайчук В. М., Кулик А. И. (2014)
Онищук О. О. - Дослідження триботехнічних матеріалів систем TіFe-XC ТА TіC-XFe, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом (2014)
Дуброва Н. А. - Оценка изменения фильтрационных свойств деформируемого массива в результате многократной подработки (2014)
Єрьомін П. М. - Забезпечення різання при зворотному русі деформуюче-ріжучої протяжки для обробки отворів у деталях із чавуну, Кириченко А. М., Гречка А. І. (2014)
Липка В. М. - Выбор и исследование рациональной структуры гибкой автоматизированной линии сборки силовых агрегатов на мелитопольском моторном заводе, Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование переноса пропанта в изменяющей конфигурацию трещине гидроразрыва, Инкин А. В. (2014)
Воробьев В. В. - О влиянии конструкции заряда на характер развития начальной стадии разрушения твердых сред, Помазан М. В. (2014)
Струтинський C. В. - Просторові системи приводів у вигляді рухомих тріангулярних структур (2014)
Попова О. І. - Вплив конструкції черв’ячної фрези із поділеним за висотою профілем інструментальної рейки на геометрію черв’ячного колеса, Попова М. І. (2014)
Драчук О. Г. - Малогабаритний пристрій для комплексного впливу на привибійну зону пласта (2014)
Sadovenko I. - Phenomena of filtration inversion and depth erosion of technogenic loaded loess slopes, Derevyagina N. (2014)
Бойко В. В. - В. В. Бойко, С. Ю. Богуцький, Т. В. Хлевнюк, В. М. Вознюк, Богуцький С. Ю., Хлевнюк Т. В., Вознюк В. М. (2014)
Саленко О. Ф. - Розширення технологічних можливостей гідроструминного обладнання на основі нових компонувальних рішень, Орел В. М. (2014)
Артамонов В. В. - Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Назімков М. М., Василенко М. Г. (2014)
Бушин М. І. - Шевченківський національний заповідник у період незалежності України (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка), Тихоненко Ю. М. (2014)
Стадник І. Ю. - Етнополітика у відображенні програм українських політичних партій 90-х років ХХ ст. (2014)
Ілляшенко Ю. Ю. - Уманський край у роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) (2014)
Перехрест І. В. - Державна допомога окремим категоріям населення України у період повоєнної відбудови (1943 – 1945 рр.) (2014)
Томіленко А. Г. - Кримінальне законодавство та його застосування в боротьбі з підпалами в Україні в пореформений період (2014)
Богун Л. В. - Історичні передумови та організаційні засади підготовки особового складу Черкаського пожежно-технічного училища (нині – Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля) до Олімпійських ігор 1980 року (2014)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Витоки та створення Зеленого руху в Україні (2014)
Фрей Л. В. - Історія розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму в Україні (2014)
Ярославська Л. П. - Розвиток тваринництва в ринкових умовах на зламі XIX – XX ст. на території Правобережної України (2014)
Фронзей Я. Р. - Міжнародний семінар "Створення Альянсу для глобалізації жіночих людських прав" у контексті гендерного руху (2014)
Про авторів (2014)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням насичення сталі та витіснення струму в роторі, Василець С. В. (2013)
Попов O. О. - Математичні моделі розповсюдження забруднень від впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, Яцишин А. В. (2013)
Кравченко Ю. В. - Вдосконалений підхід до розробки обчислювальних схем інтегрування диференціального рівняння руху космічного апарату у гринвіцькій прямокутній системі координат на основі диференціально-тейлорівського перетворення, Ракушев М. Ю. (2013)
Ляшенко I. O. - Логічне виведення на мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою методу графів (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості синтезу складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Ракушев М. Ю. - Збіжність зміщених диференціально-тейлорівських перетворень для рішення задачі Коші (2013)
Korostil A. - One-body states in the Schrodinger model with hyperbolic double-well potentials, Korostil Yu., Durnyak В. (2013)
Тищенко M. Г. - Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій (2013)
Валькман Ю. Р. - Когнитивная лингвистика: концепты и образы, Валькман Р. Ю., Рыхальский А. Ю. (2013)
Дембовский О. Ю. - Устойчивое развитие: анализ определений, источники, глобальный и местный контексти, Валькман Ю. Р. (2013)
Щербак Т. Л. - Математическое моделирование динамики циклических процессов (2013)
Пашков Д. П. - Аналіз можливостей сучасних систем дистанційного зондування землі з використанням радіолокаційних станцій з синтезованою апертурою, Прібилєв Ю. Б. (2013)
Чирва А. А. - Особенности моделирования тешювых и гидравлических характеристик теплообменных аппаратов, устанавливаемых в системах подготовки воздуха пассажирских и транспортных самолетов (2013)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісій парникових газів від хімічної промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2013)
Теслюк В. М. - Mатематичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу під дією рухомого діагностичного поршня, Харченко Л. Є. (2013)
Загребнюк В. И. - Математическая модель определения количества сегментов на телевизионном изображении, Насиров Ф. В. (2013)
Сеньківський В. М. - Математичне моделювання процесу ранжування факторів, Піх І. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Інтервальне оцінювання для автоматизації процедури фокусування в системі стереобачення, Цмоць І. Г., Шкодин А. В. (2013)
Машков О. А. - Оцінка ефективності застосування функціонально стійких систем дистанційно пілотованих літальних апаратів при моніторингу навколишнього природного середовища в умовах турбулентності атмосфери, Щукін О. М. (2013)
Коростіль О. Ю-Ю. - Розробка методів формування функціонально орієнтованих інформаційних потоків (2013)
Тимченко О. В. - Алгоритми та функції інформаційної системи розпізнавання символів на основі методів поліпшення зображень, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Міюшкович Ю. Г. - Метод редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML, Міюшкович Є. Г. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення систем контролю шкідливих викидів ТЕС в природне середовище, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г. (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз властивостей структури оригіналів для систем поелементного опрацювання інформації, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих ієрархічних систем для антикризового управління, Антоник М. С., Лиса Н. К., Пюрко І. Л., Якимчук Б. Л. (2013)
Дурняк Б. В. - Моделі структуризації знань для інтелектуальної підготовки персоналу при їх роботі в надзвичайних умовах, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційна концепція синтезу професійно-орієнтованих тестів для оператора виробничих систем з потенційно небезпечним об'єктом (2013)
Сабат В. І. - Архітектура побудови семантичного WEB, Анісімова М. В. (2013)
Колесниченко В. М. - Вітальне слово (2013)
15-річчя діяльності Вищої ради юстиції відзначено проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце Вищих рад юстиції у формуванні суддівського корпусу" (2013)
Москвич Л. М. - Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя (2013)
Глущенко С. В. - Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Порушення присяги судді: практичний аспект (2013)
Васильєв А. А. - Про деякі проблеми застосування кримінального покарання у виді штрафу: аналіз законодавчих новел, Пироженко О. С. (2013)
Шум С. С. - Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта (2013)
Лотюк О. С. - Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства (2013)
Константий О. В. - Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в судовій системі Європейського Союзу (2013)
Пархета А. А. - Специфіка застосування рішень Європейського суду з прав людини у правовій системі України (2013)
Середа Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування (2013)
Задоя К. П. - Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально-правового впливу (2013)
Самофал М. М. - Підстави виникнення правовідносин з надання медичних послуг (2013)
Продіус К. В. - Суди для неповнолітніх у Російській імперії: окремі проблеми функціонування (початок хх ст.) (2013)
Малихіна А. О. - Проблеми процедури добору кандидатів на посаду судді вперше (2013)
Прокопенко Б. О. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2013)
Куліцька С. В. - Проблемні питання відповідальності судді за порушення присяги (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2012 рік (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік Голови Вищої ради юстиції Колесниченка Володимира Миколайовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік заступника Голови Вищої ради юстиції Ізовітової Лідії Павлівни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Бондика Валерія Анатолійовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Отрош Інни Олексіївни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Сафулька Сергія Федоровича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Кравченка Костянтина Тимофійовича (2013)
Симонов В. Є. - Фітосанітарний стан території України у 2011 році, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2012)
Шинкарук В. - Радяться фумігатори (2012)
Дерев'янський В. П. - Біологізація живлення та захисту сої від хвороб (2012)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація захисту овочевих культур в Лісостепу України, Борзих О. І., Сергієнко В. Г. (2012)
Рубан М. Б. - Екологізація захисту від шкідників (2012)
Алейнікова Н.В. - Біофунгіцид Мікосан В — раціональна технологія застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб, Якушина Н. А., Галкіна Є.С. (2012)
Бакалова А. В. - Смородинова склівка (2012)
Федоренко В. П. - Грунтові шкідники овочевих (2012)
Лазуренко В. М. - Селянські господарства фермерського типу доколгоспного періоду в радянській історіографії 30–70-х рр. XX ст. (2014)
Лисенко А. І. - Дослідження становища жінок в українському суспільстві доби незалежності: джерелознавчий аналіз проблеми (2014)
Худолей О. С. - Становище пам’яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми (2014)
Стрижак Є. М. - Проблема освітянських кадрів України 1920–1930-х років в історіографії 20–90-х рр. XX ст. (2014)
Лазуренко Ю. М. - Формування кооперативної концепції розвитку продуктивних сил сільського господарства України доби непу в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Парначова Н. В. - Тижневик "Наше слово" як джерело інформації про суспільно-культурне життя української меншини в Польщі (2014)
Чубіна Т. Д. - Форми і перспективи діяльності Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина "Історична спадщина" в контексті вітчизняних традицій меценатства (2014)
Гуржій І. О. - До питання про збереження бібліотечної колекції В.С. Іконникова (2014)
Тептюк Л. М. - Роль А.Л. Іконникової у науковій діяльності В.С. Іконникова (2014)
Спіркіна О. О. - Микола Негода: життя та творчість (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Концепція становлення науки i мистецтвознавства в творчості Леонардо да Вінчі, Цьомра Т. С. (2014)
Коваль М. В. - Київський укріпрайон: напередодні битви за Київ влітку 1941 року (2014)
Яшан О. О. - Українські остарбайтери: життя в неволі (2014)
Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр. у спогадах ветеранів-прикордонників (упорядник Вишневський В. Є.) (2014)
Про авторів (2014)
Каменева И. П. - Моделирование семантического пространства знаний из разных источников (2013)
Попов О. О. - Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв'язку, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Пошук мінімального розрізу за ребрами на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Миколайчук Р. А. - Функціональна стійкість складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Коротін С. М. - Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям (2013)
Korostil A. - On non-equilibrium strong correlation systems, Korostil Ju., Durnyak В. (2013)
Глухов О. Д. - Експандери, сильні експандери та квазівипадкові графи (2013)
Коробчинський М. В. - Метод забезпечення окремих форм стійкості розподіленої системи (2013)
Валькман Ю. Р. - Проблеми моделирования мышления, Коломиец С. А. (2013)
Зосимов B. В. - Планировщики задач операционной системи Linux и перспективи их развития для эффективного ведення научных расчетов (2013)
Олешко Т. І. - Використання методів математичного моделювання в системі підтримки прийняття рішень, Ратушна Н. В. (2013)
Пашков Д. П. - Учет нелинейных взаимодействий сигнала и помехи в приємних устройствах (2013)
Manyk Т. О. - Designing of segmented thermoelectric modules based on ВІ2ТЄ3 / PbTe materials, Bilynskyj-Slotylo V. R. (2013)
Чапля Є. Я. - Моделювання процесів стаціонарної гетеро дифузії розпадної речовини у середовищі з пастками, Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Пабирівський В. В., Білущак Ю. І. (2013)
Готовий В. А. - Задача контролю динаміки характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2013)
Шаховська Н. Б. - Метод кластеризації наукових публікацій для формування наукової школи та прогнозування динаміки її розвитку, Нога Р. Ю. (2013)
Пукач П. Я. - Малі поперечні коливання мембрани з урахуванням нелінійних дисипативних сил, Чабан А. В. (2013)
Теслюк В. М. - Використання XML для систем автоматизованого генерування моделей на основі мереж Петрі, Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Моделі та НВІС-структури формального нейрона паралельно-вертикального типу з суміщенням процесів надходження та опрацювання даних, Скорохода О. В., Красовський В. Б. (2013)
Дурняк Б. В. - Понятійний апарат теорії процесного управління, Машков О. А., Сабат В. І., Тупкало В. М., Тупкало С. В. (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритмів функціональних перетворень текстових моделей, Коростіль О. Ю-Ю. (2013)
Стахів Р. Б. - Розробка та аналіз методів ідентифікації та виявлення атак на етикетки (2013)
Тимченко О. В. - Відновлення геометрії довільно спотворених зображень документів шляхом сегментації, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Сікора Л. С. - Моделі оперативних експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих систем для формування образів ситуацій та управляючих рішень, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Знаневі та логіко-математичні проблеми забезпечення інформаційної та інтелектуальної діяльності особи при формуванні цілеорієнтованих рішень на управління інфраструктурами, Лиса Н. К., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Процедури побудови моделей координаційних стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах з використанням експертних знань в режимі інформаційного діалогу, Антоник М. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л., Марцишин P. C. (2013)
Тимченко О. В. - Математична модель відсканованого зображення для систем поелементного опрацювання інформації, Гавриш Б. М. (2013)
Ткачук Р. Л. - Предметно-орієнтована інформаційна і знанева структура інтелектуальних тестів для оцінки здатності оператора приймати рішення в надзвичайних ситуаціях (2013)
Nalyvaychenko K. V. - Value of modern information systems for investments (2014)
Гончаров В. М. - Діалектичний підхід до оцінки інвестицій і нагромадження капіталу у галузі сільського господарства, Вишняк Г. О. (2014)
Гуторов О. І. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2014)
Іртищева І. О. - Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект, Стройко Т. В., Обозна А. О. (2014)
Кирильчук С. П. - Постфордистська тенденція розвитку у сучасній туристичній індустрії (2014)
Онегіна В. М. - Прибутки й оплата праці у сільськогосподарських підприємствах та соціальне партнерство, Петровський О. І. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Святова О. В. - Основы формирования сбалансированного управления стратегическим развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, Дорогавцева И. Г. (2014)
Стецюк П. А. - Фінансові та інституціональні аспекти конкурентоспроможності підприємств (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Бабенко В. О. - Формалізація задачі адаптивного управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Боровик П. М. - Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Фрате Б. B. (2014)
Василець О. С. - Економічна ефективність вирощування бугайців на режимному підсисі (2014)
Гаврилюк Л. А. - Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення, Пономарьова М. С., Чернега І. І. (2014)
Данкевич Є. М. - Cтратегічні імперативи розвитку аграрного сектора економіки у контексті міжгалузевої інтеграції (2014)
Єфіменко Т. І. - Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства (2014)
Запша Г. М. - Державна аграрна політика як передумова підвищення соціально-економічної результативності аграрних перетворень в Україні (2014)
Калюжна О. В. - Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі, Бунзяк Н. Я., Кустова А. А. (2014)
Квятко Т. М. - Співвідношення категорій "ефективність" та "конкурентоспроможність": теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості (2014)
Клочан В. Ф. - Сучасний стан, планування та управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі Миколаївської області, Зайцева М. О., Кондратьєва І. О. (2014)
Копитко О. В. - Необхідність формування сучасної інфраструктури продовольчого ринку (2014)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи управління в галузі формування категорій земель за їх цільовим призначенням (2014)
Малюк С. О. - Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України (2014)
Олійник В. В. - Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку, Оспіщева О. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Формування завдань управління активами організації, Попович В. В. (2014)
Стегней М. І. - Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій, Паук М. І., Козик І. М. (2014)
Сумець О. М. - Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств (2014)
Тарасова І. І. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Російською Федерацією, Усольцев А. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств (2014)
Ткаченко С. А. - Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації (2014)
Шабінський О. В. - Система критеріїв оцінки та показників рівня забезпечення економічної безпеки агропідприємств (2014)
Шевченко С. В. - Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці XVII–XIX ст. (2014)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні засади регуляторної політики (2014)
Гончаренко М. О. - Економічний аналіз факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств Луганської області (2014)
Олійник Т. І. - Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Семенда О. В. - Сучасний стан землекористування й економічні наслідки оренди землі в підприємствах Черкаської області (2014)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2014)
Олійник І. О. - Перспективи виробництва елітного насіння зернових культур, Копитіна Т. В. (2014)
Бушин М. І. - Іван Федорович Курас і соціогуманітарні науки незалежної України: фундаментальна та практична сторони проблеми, Прилуцька О. П. (2011)
Лисенко А. І. - Політика радянського уряду щодо вирішення "жіночого питання” в Україні (80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Яшан О. О. - Основні засоби ведення нацистської пропаганди на території України (1941–1944 рр.) (2011)
Стадник І. Ю. - Діяльність єврейських національно-культурних об’єднань на території Центральної України (90-ті роки ХХ ст.) (2011)
Ілляшенко Ю. Ю. - Напрямки діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2011)
Худолей О. С. - Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми та тенденції (2011)
Жицька Л. М. - Життєписи громадських і державних діячів у творчому доробку Володимира Іконникова (2011)
Лазуренко В. М. - Еволюція податкового законодавства в українському селі у 1921 – 1925 рр., Білик О. А. (2011)
Перехрест І. В. - Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-ті рр. ХХ ст. (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Міжнародна конвенція з метрології і її значення в становленні метрології як науки в Україні (2011)
Гуржій І. О. - Історія купецтва міста Києва: історіографія проблеми (2011)
Сироїд І. В. - Олесь Гончар про голодомор 1932–1933 років (на матеріалах щоденників та художніх творів) (2011)
Суденко О. В. - До питання про діяльність Товариства Червоного Хреста на визволених територіях України (1943–1945 рр.) (2011)
Фрей Л. В. - Заслання як механізм радянських політичних репресій проти заможних верств українського села в період колективізації, Лазуренко Ю. М. (2011)
Світлик Н. М. - Галицька періодика середини ХІХ – початку ХХ ст. і її роль у процесі наукової співпраці по обидва боки Карпат (2011)
Стрижак Є. М. - Особливості залучення науковців до викладацького складу Інституту червоної професури при ВУЦВК упродовж 30-х років ХХ ст (2011)
Бадах Ю. - Шлях до Другої світової війни (до 70-річчя від її початку) (2011)
Рубин В. А. - Мемориальные комплексы Оренбургской области, посвящённые Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: региональный опыт определения собственников (2011)
Машкін О. М. - Громадяни Європи та їх нащадки у складі російських збройних сил на Кримському фронті Східної війни (2011)
Олександр Лавринович: "Я докладатиму всі зусилля, щоб Вища рада юстиції користувалася повагою не лише серед суддів, а й у всьому суспільстві" (2013)
Олександр Удовиченко: "Питання вдосконалення діяльності органів судової влади потребують комплексного вирішення як на законодавчому рівні, так і шляхом впровадження новітніх організаційних технологій, спрямованих на покращення роботи судових інституцій" (2013)
Вільгушинський М. Й. - Особливості взаємодії судів загальної юрисдикції з Конституційним Судом України (2013)
Мяловицька Н. А. - Особливості організації судової влади в Російській Федерації (2013)
Капустинський В. А. - Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах (2013)
Марчук О. Л. - Питання порядку формування Вищої ради юстиції (2013)
Андрійцьо В. Д. - Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) (2013)
Щотова Ю. М. - Правові підстави представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом (2013)
Задоя К. П. - Проблеми надмірності та недостатності "зворотного зв’язку" між положеннями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (2013)
Вінник О. М. - Договірні відносини державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2013)
Рєзнікова В. В. - Види посередницької діяльності на фондовому ринку, Кологойда О. В. (2013)
Воловик О. А. - Еволюція мети договірного права крізь призму економічного підходу: (історія та сучасні тенденції) (2013)
Слободян О. А. - Правова модель фінансового консультування (2013)
Менджул М. В. - Надання права на шлюб особам, що не досягли шлюбного віку: окремі проблеми (2013)
Тонієвич Є. Д. - Правові наслідки невиконання нареченими обов’язку пройти медичне обстеження і повідомити один одного про стан свого здоров’я (2013)
Правдюк В. М. - До питання співвідношення понять містобудівного зонування та цільового призначення земель (2013)
Нерсесян А. С. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту (2013)
Хамходера О. П. - Сутність та перспективи правового регулювання контролю: підходи в публічному праві (2013)
Ковалко Н. М. - Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав (2013)
Мамутов В. К. - Про публічну власність у змішаній економіці (2013)
Беляневич О. А. - Про проблеми правової охорони публічної власності в Україні (2013)
Розовський Б. Г. - Державна власність: чия вона? (2013)
Кременовська І. В. - Перспективи повернення державі базових галузей промисловості й надання їм статусу об’єктів права публічної власності, Орлова Н. О. (2013)
Труш І. В. - Комунальне підприємство як учасник внутрішньогосподарських відносин (2013)
Булатов Є. В. - Класифікація нематеріальних активів суб’єктів господарювання, Гусь А. В. (2013)
Ніколенко Л. М. - Захист публічної власності в господарському судочинстві, Іванюта Н. В. (2013)
Титова О. В. - Про окремі законодавчі новації у сфері банкрутства державних підприємств і підприємств з державною часткою власності (2013)
Шулаєва Ю. Є. - Напрями вдосконалення порядку і строків утилізації електронних відходів (2013)
Болотова Г. Д. - Обмеження впливу на бізнес контрольно-наглядових органів як складова податкової політики (2013)
Сибірцева Є. Ю. - Економічні інтереси держави як об’єкт захисту прокурором в адміністративному судочинстві України (2013)
Шалагінова А. В. - Розгляд адміністративним судом справ з питань соціального забезпечення працівників ОВС (2013)
Хромов М. І. - Чинники якості розвитку людського капіталу (2013)
Головінов О. М. - Науково-практичні аспекти державно-приватного партнерства в освіті, Дмитриченко Л. А. (2013)
Кавиршина В. О. - Перетворення у житлово-комунальній сфері міст (2013)
Следь О. М. - Розвиток молодіжного сегмента ринку праці Донецької області й оцінка механізму регулювання зайнятості молоді, Гукова А. І. (2013)
Дружиніна В. В. - Механізм професійно-кваліфікаційної збалансованості місцевого ринку робочої сили: сутність і структура (2013)
Савченко Т. Г. - Рівень і якість життя населення як результат збалансованого розвитку регіону, Куляк А. І., Куляк І. І. (2013)
Михайлов М. І. - Економіко-правове моделювання створення й діяльності корпоративних об’єднань за участю унітарних підприємств (2013)
Клєандров М. І. - Базова проблема правового статусу сучасного юрисконсульта (2013)
Бєлих В. С. - Концепція і приблизна структура проекту федерального закону "про управління власністю" (2013)
Заблодська І. В. - Визначення принципів і методів стимулювання працівників до інноваційної активності в регіонах, Большенко С. Ф. (2013)
Кифяк В. Ф. - Розвиток рекреації і туризму як один із чинників формування інвестиційної привабливості регіону (2013)
Куляк І. І. - Аналіз інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону (на прикладі Луганської області), Павлов Ю. М., Вошанова Ю. В. (2013)
Ярема В. І. - Трансформація відносин власності як важливий фактор розвитку комерційного господарювання (підприємництва), Манзюк В. В. (2013)
Джабраілов Р. А. - Правовий режим грошових коштів державних і комунальних підприємств, Заяць Т. О. (2013)
Далевська Н. М. - Міжнародна політична економія: теоретико-методологічні аспекти дослідження джерел розвитку (2013)
Василенко В. Н. - Формування багаторівневої системи стратегічного планування розвитку регіонів (концепція і методика виконання наукової роботи) (2013)
Устименко В. А. - Методика виконання науково-дослідницької роботи по темі "Правове забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності" (2013)
Грудницька С. Н. - Анатолій Васильович Венедиктів (1887–1959): великий сподвижник (2013)
Ювілей вченого, керівника, організатора (2013)
Архій Е. Й. - Стан кислотоутворюючої функції шлунка, частота виявлення інфекції Helicobacter pylori при гепатогенних ерозивно-виразкових ураженнях шлунка та можливості її ерадикації, Москаль О. М., Коваль В. Ю., Сірчак Є. С. (2009)
Архій Е. Й. - Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки гепадіфом та тіотриазоліном, Русин В. І., Сірчак Є. С. (2009)
Волошин О. І. - Сладж-феномен при хронічному холециститі та сечокислий діатез: чи випадкова висока частота поєднання?, Васюк В. Л., Сенюк Б. П. (2009)
Ганьбергер І. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на остеоартроз на тлі хронічних гепатитів В і С та їх корекція аміксином і антралем (2009)
Дрель В. Ф. - Визначення функціонального резерву печінки за допомогою ультразвукової допплерометрії, Андрєєва І. В., Виноградов О. А. (2009)
Зак М. Ю. - Рівень сироваткового пепсиногену-1 в залежності від наявності й ступеня атрофії слизової оболонки тіла шлунка у пацієнтів із хронічним h.pylori-асоційованим гастритом (2009)
Конькова М. В. - Допплерсонографічні предиктори гепаторенального синдрому (2009)
Кузів П. П. - Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції, Кузів О. Є., Бакалюк О. Й., Кузів О. І., Радецька Л. В., Ярема Н. З. (2009)
Маркуш Н. В. - Гепаторенальний синдром у хворих на хронічний гепатит алкогольного генезу з переходом у цироз печінки (2009)
Чабан Т. В. - Динаміка порушень фосфоліпідного пулу в печінці щурів при токсичному гепатиті, Солтик С. М. (2009)
Шевченко О. П. - Ефективність застосування глутаргіну у комплексному лікуванні хворих на цирози печінки, Суременко М. С., Біла-Попович Г. С. (2009)
Бєлоусов Ю. В. - Гепато-ренальний синдром у дітей: синтропія або інтерференція?, Бєлоусова О. Ю. (2009)
Горленко О. М. - Немедикаментозні методи корекції дефіцитних станів у дітей, Переста М. І. (2009)
Горленко О. М. - Клініко-патологічні значення порушень обміну мікроелементів та інших ланок гомеостазу при хронічних захворюваннях верхніх відділів травного тракту у дітей, Томей А. І. (2009)
Горленко О. М. - Ендоекологічні порушення у новонароджених дітей із неонатальною жовтяницею, Янковська А. О. (2009)
Машіка В. Ю. - Діагностика токсокарозу у дітей (2009)
Сульженко М. Ю. - Сучасні проблеми корекції сполученого ушкодження печінки та нирок у дітей з онкогематологічними захворюваннями, Головченко Н. М. (2009)
Авдєєв В. В. - Екстракорпоральна сорбція з ультрафільтрацією асцитичної рідини у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією як метод профілактики розвитку гепаторенального синдрому, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Русин В. І. (2009)
Бондарєв Р. В. - Роль ентеральної інтоксикації в розвитку синдрому печінкової недостатності у хворих гострим розлитим перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2009)
Василюк С. М. - Діагностика і комплексне лікування пацієнтів із обтураційною жовтяницею, ускладненою гострою печінково-нирковою недостатністю, Василюк М. Д., Чурпій К. Л., Пилипчук В. І., Гудивок В. І., Галюк В. М., Гуцуляк А. І., Осадець В. С. (2009)
Василюк С. М. - Детоксикація організму при розлитому перитоніті в стадії поліорганної недостатності і при ураженні гепатоцитів, Василюк М. Д., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Галюк В. М., Попович Я. О. (2009)
Грінцов О. Г. - Механізми розвитку і шляхи корекції гепаторенального синдрому, Кабанова Н. В., Шаповалова Ю. О. (2009)
Грубник В. В. - Комплексне лікування хворих на цирози печінки, ускладнені кровотечами, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2009)
Грубник В. В. - Ефективність емболізації селезінкової артерії в лікуванні хірургічних ускладнень портальної гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Величко В. В., Дегтяренко С. П. (2009)
Грубник В. В. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Грубник Ю. В., Дюжев О. С. (2009)
Запорожченко Б. С. - Застосування кріодеструкції в хірургічному лікуванні осередкових уражень печінки, Шишлов В. І., Шарапов І. В., Коритна Г. Ю. (2009)
Іваночко Н. Я. - Стан гепатоцитів та ендогенної інтоксикації у хворих на гострий холецистит похилого та старечого віку, Гончар М. Г. (2009)
Кондратенко П. Г. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, Конькова М. В. (2009)
Кондратенко П. Г. - Причини летальних наслідків при геморагічних ускладненнях портальної гіпертензії, Конькова М. В., Смирнов Н. Л., Гудінов С. П. (2009)
Котенко О. Г. - Трансплантація печінки від живого родинного донора у хворих з цирозом та гепаторенальним синдромом, Калита М. Я., Федоров Д. О., Попов О. О., Гриненко О. В., Коршак О. О., Гусєв А. В., Петрище І. Й. (2009)
Криворучко І. А. - Гепаторенальний синдром у хворих на післятравматичнний панкреатит, Сивожелізов А. В., Тесленко С. М., Тонкоглас О. А., Лаврент'єва О. Ю. (2009)
Кривченя Д. Ю. - Диференційний підхід в лікуванні допечінкової форми портальної гіпертензії в дитячому віці, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С. (2009)
Павловський М. П. - Лікування пацієнтів із печінково-нирковою недостатністю, спричиненою обтураційною жовтяницею пухлинного походження, Коломійцев В. І., Сироїд О. М. (2009)
Притула В. П. - Рецидив ехінококозу печінки у дітей: патогенетичні аспекти, рання діагностика, лікування та профілактика (2009)
Русин В. І. - Венозні тромбоемболічні ускладнення у абдомінальній хірургії, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2009)
Русин В. І. - Гепаторенальний синдром у хворих із обструктивним раком ободової кишки та метастазами в печінку, Чобей С. М. (2009)
Саволюк С. І. - Особливості хірургічної тактики та програми метаболічної корекції предикторів розвитку та прогресування печінкової недостатності в періопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології (2009)
Сацута С. В. - Можливі шляхи профілактики розвитку гепаторенального синдрому у пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Бондарєв Р. В., Селіванов С. С. (2009)
Серняк П. С. - Особливості клінічного перебігу і лікування гострої ниркової недостатності при синдромі тривалого здавлювання м'яких тканин, Логвіненко Л. В., Шраменко К. К., Прокопенко Б. Б. (2009)
Сипливий В. О. - Печінкова недостатність при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки: клінічні прояви, її прогнозування, Береснєв О. В., Петюнiн О. Г, Петренко Г. Д., Євтушенко Д. В. (2009)
Тамм Т. І. - Мoжливості методу узд у визначенні стадії розвитку цирозу печінки, Бардюк О. Я., Богун О. А., Хамам Аббуд, Устінов А. Т. (2009)
Тамм Т. І. - Діагностичний підхід до хворих з синдромом жовтяниці, Даценко Б. М., Бардюк О. Я., Крамаренко К. О., Захарчук О. П., Хамам Аббуд (2009)
Хворостов Є. Д. - Вплив кріодеструкції та тканинних екстрактів на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі, Бичков С. О., Олефіренко О. О., Слета І. В., Сандомирський Б. П. (2009)
Чуклін С. М. - Гепаторенальний синдром: сучасні уявлення про патогенез (2009)
Чуклін С. М. - Лікування хворих на цироз печінки з гепаторенальним синдромом 1 типу (2009)
Чурпій І. К. - Методи корекції печінкової недостатності при перитоніті (2009)
Блажівський Є. - Потерпілий у складах злочинів, які встановлюють відповідальність за втручання у діяльність (2010)
Костенко О. - Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов’язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права), Костенко О. (2010)
Мельник О. - Окремі методологічні проблеми охорони права інтелектуальної власності України (2010)
Недюха М. - Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України, Федорін М. (2010)
Головкін О. - Система державного екологічного контролю як складова єдиної системи державного контролю (2010)
Шаповал Т. - Про визначення конституційних гарантій суб'єктивних прав (2010)
Погорєлова Т. - Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора (2010)
Скулиш Є. - Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України (2010)
Хряпінський П. - Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України (2010)
Подільчак О. - Причини та умови порушення безпеки життя і здоров'я людини (статті 130–132 КК України) (2010)
Давиденко В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань військового майна військовими службовими особами (2010)
Соколова Я. - Розслідування викрадення людини: типові тактичні операції (2010)
Краснолобов І. - Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, Яковець І. (2010)
Кіселичник В. - Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Косюта М. - Податок на додану вартість: джерело державного бюджету чи його проблема (2010)
Присяжнюк В. - Діяльність прокуратури Одеської області у сфері нагляду за додержанням бюджетного законодавства України (2010)
Заросило В. - Відповідальність порушників правил дорожнього руху в Косово та в Україні й діяльність поліції ООН і міліції України: порівняльний аспект, Берест О. (2010)
Винокурова І. - Організаційні моделі адміністративної юстиції (2010)
Гусарова А. - Сутність вступу прокурора у справу як форми прокурорського представництва (2010)
Марочкін О. - Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого (2010)
Ткач К. - Передумови та концепти реформи англійського цивільного судочинства (2010)
Хроніка міжнародних зв’язків (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей (2010)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика соматометричних параметрів, соматотипів, компонентного складу маси тіла та показників гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й. (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Кореляції сигморектального сегмента у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Гораш Є. В., Коваль Ю. І. (2009)
Власенко М. В. - Особливості кореляційних зв’язків сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними і соматотипологічними показниками тіла практично здорових дівчат різних соматотипів, Чугу Т. В., Руда І. В. (2009)
Гецко О. І. - Розвиток і становлення топографії легеневих, непарної та півнепарної вен у 4-5 тижневих зародків людини, Росола Т. Ф., Гербут А. О., Кочмарь М. Ю. (2009)
Головацький А. С. - Особливості вікової перебудови гемомікроциркуляторного русла сечової протоки людини, Головінська Л. К., Росола Т. Ф., Благодарова О. В. (2009)
Кисельова Т. М. - SBA-лектиногістохімічні маркери перетворень у структурах печінки щурів із модельованим автоімунним гепатитом та при дії водними і радоновими ваннами, Шаповалова О. Ю., Пушкар М. С., Соловйова Л. О. (2009)
Коваль Г. М. - Використання полімеразної ланцюгової реакції для ідентифікації бактерій родів Bacillus і Klebsiella, Бойко Н. В. (2009)
Маляр В. В. - Структурні зміни клубових лімфатичних вузлів вагітних білих щурів після антигенної стимуляції організму (2009)
П’ятницька Т. В. - Морфогенез сечово-статевої системи в ембріогенезі людини (2009)
Харковенко Р. В. - Moрфологія та морфометрія сітківки щурів у нормі за умов гіпергомоцистеїнемії та її корекції, Пушкар М. С., Король А. П., Артемчук М. А., Артемчук Н. М., Оніщук В. М. (2009)
Шаюк А. В. - Комп’ютерно-томографічні розміри передньої черепної ямки залежно від краніотипу у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону (2009)
Шевчук Ю. Г. - Вікові та статеві особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку в практично здорових юнаків і дівчат (2009)
Шимон В. М. - Регенерація кістки при трансплантації культивованих клітин кісткового мозку в модельований дефект, Шерегій А. А. (2009)
Авдєєв В. В. - Визначення порушень функцій вищої нервової діяльності у хворих із гострою печінковою недостатністю шляхом проведення нейропсихометричного тестування, Пошегорова Н. В., Маляр Н. М., Попадинець Т. В. (2009)
Галамба А. А. - Вплив клінічних проявів та психоемоційного стану на показники якості життя у хворих на бронхіальну астму (2009)
Гечко М. М. - Особливості кислотоутворення у хворих на хронічний холецистит та зв’язок секреторної функції шлунка з гелікобактеріозом, Чопей К. І., Маді Ю. І., Плоскіна В. Ю., Чопей І. В., Братасюк А. М. (2009)
Гечко М. М. - Особливості патогенетичного обґрунтування лікування виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori, як прояву десинхронозу, Чопей К. І., Ніколайчук М. В., Дебрецені К. О., Гойдаш І. М., Братасюк А. М., Маді Ю. І. (2009)
Дорогавцева Г. А. - Функціональний стан сфінктера одді у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2009)
Куля А. - Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих в угорській та українській неінфекційній клініці, Петров В. О., Сабо Ю., Коваль Г. М., Чобей С. М., Русин В. І., Бойко Н. В. (2009)
Лемко І. С. - Показник якості життя як відображення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму, Александрова М. Я. (2009)
Мигович І. І. - Використання гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні хворих на ерозивні захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Чопей І. В. (2009)
Михалко Я. О. - Ефективність застосування мінеральної води "Шаянська" в лікуванні хворих із метаболічним синдромом, Чопей І. В., Маді Ю. І., Кочмарь О. Ю., Чопей К. І. (2009)
Мудрик М. Р. - Традиційна їжа: концепція, біологічно активні компоненти, їх потенційний вплив на здоров’я людини, Сакалош Т. М., Бугина Л. М., Паук А. М., Бойко Н. В. (2009)
Ніколайчук М. В. - Клініко-імунні показники у хворих на гелікобактер-негативну бронхіальну астму, Дебрецені К. О., Чопей К. І., Гойдаш І. М., Булеза Б. Я. (2009)
Ростока-Резнікова М. В. - Статеві та вікові особливості показників тривожності та алекситимії при бронхіальній астмі середньої важкості, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2009)
Рішко О. А. - Стан профілактики тромбоемболічних ішемічних інсультів у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород, Шютєв М. М., Светелскі Б. Л., Фабіан Б. Т. (2009)
Сірчак Є. С. - Застосування Bacillus subtilis у комплексній терапії хворих із хронічним ураженням гепатобіліарної системи, Сіксай Л. Т., Туряниця А. І., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю., Голод О. В., Проць В. В. (2009)
Бойко С. О. - Нова шкала оцінки цитологічних змін уротелію сечового міхура при хронічному циститі, Возіанов С. О., Романенко А. М. (2009)
Буднюк О. О. - Причини набряку гортані за хірургічних втручань на щитоподібній залозі, Тарабрін О. О., Косован В. М. (2009)
Грубник В. В. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею, Грубник В. Ю., Загороднюк О. М., Грубник Ю. В., Ковальчук О. Л. (2009)
Іванчов П. В. - Ендоскопічні особливості гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки (2009)
Корсак В. В. - Синдром підключично-хребтового обкрадання – гемодинамічні механізми екстракраніальної компенсації. динаміка функціональних змін кровоплину при СПХО, Левицький А. В., Борсенко М. І., Стойка А. В. (2009)
Міца О. В. - Дослідження напружено-деформованого стану нижньої щелепи в ділянці 45 та 46 зубів при безпосередній дентальній імплантації, Потапчук А. М., Русин В. В., Криванич В. М. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічні втручання при поліпах кукси шлунка, Болдіжар О. О., Василів А. Р., Паканич Ю. А. (2009)
Русин В. І. - Ультразвукова діагностика гострого варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О., Горленко Ф. В., Борсенко М. І. (2009)
Русин В. І. - Роль протокової системи підшлункової залози у патогенезі утворення псевдокіст, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2009)
Русин В. І. - Застосування балонної тампонади зондом блейкмора при кровотечах із варикозно розширених вен шлунка, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2009)
Ухаль М. І. - Лікування первинного обтураційного мегауретера у дорослих, Семанів О. М., Калінчук С. В. (2009)
Фіра Д. Б. - Вплив пневмоперитонеуму на стан згортальної системи крові під час лапароскопічних оперативних втручань (2009)
Чобей С. М. - Діагностично-лікувальний алгоритм хворих на обструктивний рак ободової кишки, Русин В. І. (2009)
Шимон В. М. - Нова концепція синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Блинда І. І. (2009)
Керецман А. О. - Медико-соціальна характеристика умов проживання корінного населення Закарпатської області та обґрунтування проведення профілактичних заходів по попередженню захворювань органів травлення, Фера О. В. (2009)
Маляр Р. В. - Організаційні основи функціонування трирівневої моделі стоматологічної допомоги сільському населенню, Маляр С. І., Хрипак Т. П. (2009)
Рогач І. М. - Ретроспективний аналіз демографічної ситуації та стратегічні орієнтири покращення громадського здоров’я на Закарпатті, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Ремез О. І., Кошеля І. І. (2009)
Стельмахівська В. П. - Етапи становлення шкільної гігієни в Україні в період реорганізації системи освіти (історія, шляхи розвитку, проблеми, досягнення) (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Класична апендектомія та сучасні методи профілактики післяопераційних ускладнень, Проняєв В. В., Проняєв Д. В. (2009)
Корсак В. В. - Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадування у пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу, Борсенко М. І. (2009)
Пічкар І. Й. - Застосування лазера для лікування протрузій та гриж міжхребцевих дисків (2009)
Федонюк Я. І. - Формування стінок очної ямки в пренатальному періоді онтогенезу людини, Сикирицька Т. Б. (2009)
Доктору біологічних наук, професорові Золтану Фабрі – 70 (2009)
Доцент Березанцев Пилип Іванович (2009)
Відомий лікар, організатор неврологічної служби закарпаття, викладач Ужгородського державного університету Дмитро Олександрович Снігурський (2009)
Тітул (2013)
Сорокін В. М. - Світлодіодна лампа-світильник і деякі нюанси теплового опору, Копнін В. П., Сєрий А. Ф. (2013)
Ашрятов А. А. - Исследование параметров светодиодных ламп и их драйверов, Баринова И. А. (2013)
Свешников В. К. - Моделирование процессов адсорбции и диффузии натрия в электродных покрытиях натриевых ламп, Дьяконова В. И., Базаркин А. Ф. (2013)
Тарасенко М. Г. - Комплексний підхід щодо визначення енергоефективності джерел світла, Козак К. М. (2013)
Кожушко Г. М. - Проблеми ртутного забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп, Дугніст Л. В., Кислиця С. Г. (2013)
Шабашкевич Б. Г. - Современный цифровой прибор для измерения характеристик световой среды, Добровольский Ю. Г., Мамаев С. В., Кушин В. В. (2013)
Черкашина Е. Л. - Повышение цветового контраста с использованием управляемых осветительных устройств (2013)
Дорохов А. В. - Динамические характеристики асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов при подключении их к сети через демпфирующее сопротивление с последующим его шунтированием (2013)
Самошкин В. П. - Исследование электрической износоустойчивости и надежности контактов низковольтных аппаратов, Форкун Я. Б. (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Тітул (2013)
Тимофеєв Є. П. - Концепція побудови еталонної бази україни у сфері енергетичної лазерометрії (2013)
Корнага В. І. - Оптимізація параметрів електронних схем керування при проектуванні світлодіодних ламп з цоколем Е27 ТА Е24, Олійник О. С., Щербаков Є. М., Сорокін В. М., Зелінський Р. Я. (2013)
Ракутько С. А. - Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения в светокультуре, Пацуков А. Е. (2013)
Кожушко Г. М. - Оцінювання середньої тривалості горіння клл за відмовами на ранніх стадіях випробувань, Басова О. Ю., Кислиця С. Г. (2013)
Свешников В. К. - Метод оценки коэффициента ионно-электронной эмиссии электродов в люминесцентных лампах, Куплинов В. Н. (2013)
Карась В. И. - Микроволновое излучение со статистически прыгающей фазой: генерация и применение для развития нового типа источников оптического излучения, Голота В. И., Егоров А. М., Потапенко И. Ф., Загородний А. Г. (2013)
Харченко В. Ф. - Разработка компьютерной модели для разрядной лампы высокого давления, Ягуп В. Г., Якунин А. А., Ягуп Е. В. (2013)
Лесная О. И. - Искусство освещения, Чернец В. С., Паракуда И. В. (2013)
Самошкин В. П. - Оптимизация показателей точечной оценки надежности путевых выключателей прямого и мгновенного действия, Форкун Я. Б., Чепурная А. С. (2013)
Белоусов А. Ф. - Симисторный регулятор-стабилизатор температуры воды, Белоусов Д. А. (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
"Світлодіоди: фізика, технологія, застосування.” В. І. Карась, Л. А. Назаренко, І. В. Карась (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Тітул (2013)
Назаренко Л. А. - Роль освещения в динамической архитектуре современного города, Чернец В. С., Лесная О. И., Кононенко А. Ю. (2013)
Свешников В. К. - Влияние утечки натрия в натриевой лампе на падение напряжения, Васильченко В. Г. (2013)
Сисоєв А. С. - Поширення гаусового хвильового пучка у шаруватому нелінійному середовищі з плоскими межами розділу (2013)
Корнага В. І. - Створення та оптимізація параметрів інтелектуальних освітлювальних систем, Сорокін В. М., Олійник О. С., Галинський О. Д. (2013)
Назаренко Л. А. - Циркадна ефективність за світлодіодного освітлення, Іоффе К. І. (2013)
Васильева Ю. О. - Проектирование систем освещения производственных зданий, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2013)
Мачехин Ю. П. - Особенности реализации инфракрасного и лазерного нагрева при пайке светодиодных сборок, Ситников В. В., Горбань В. В., Старков В., Максимов Н. (2013)
Момот В. В. - Визначення похибки вимірювання електроенергії, викликаної метрологічною відмовою системи обліку електроенергії високої напруги, Рой В. Ф. (2013)
Самошкин В. П. - Механические процессы и отказы деталей конструкции путевых выключателе, Форкун Я. Б., Чепурная А. С. (2013)
Шутенко О. В. - Анализ законов распределения отношений пар газов, рекомендуемых зарубежными методиками для распознавания типа дефекта в высоковольтных трансформаторах, Баклай Д. Н. (2013)
Савченко О. А. - Задачі моніторингу повітряних ліній електропередавання в ожеледних районах (2013)
Новини світлотехніки та електроенергетики - (2013)
Вуличний світлодіодний світильник ULSL-70 (2013)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2013)
Головацький А. С. - Структурні зміни шляхів відтоку водянистої вологи ока при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Масна З. З., Кравець Н. Б., Дмитрів Г. М. (2012)
Дац Р. І. - Мікроструктура зорового нерва щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету (2012)
Марущак М. І. - Встановлення кореляційних зв’язків між рівнем активних форм кисню, вмістом нейтрофільних гранулоцитів та газовим складом крові при експериментальному гострому ураженні легень (2012)
Андрійчук Д. Р. - Зміни системи монооксиду нітрогену в дітей, хворих на виразкову хворобу гастродуоденальної ділянки (2012)
Деміхова Н. В. - Зміни морфофункціонального стану лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла при комбінованій терапії, Псарьова В. Г. (2012)
Вагерич К. І. - Особливості супутньої патології при псоріазі та їх вплив на перебіг основного захворювання, Вантюх Н. В., Гайсак М. О., Дичка Л. В., Ляхова О. Б. (2012)
Воробець М. Ю. - Етносоціальні та психологічні фактори впливу на формування патологічних та компенсаторних реакцій у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень серед угорського населення Закарпатської області (2012)
Кишко М. М. - Вплив поєднаного використання полтавського бішофіта гелю і лазеротерапії на клінічні прояви ревматоїдного артриту у хворих із надмірною масою тіла, Бичко М. В., Корсак Ю. В., Демйєн Р. З., Кишко Т. В. (2012)
Кордон Ю. В. - Дослідження протимікробних властивостей горостену® та інших антимікробних препаратів, Цмур О. В. (2012)
Маляр Н. М. - Предиктори побічної дії медикаментозних засобів при захворюваннях гепатобіліарної зони та підшлункової залози (2012)
Марчук Ю. Ф. - Діагностичний пошук порушень гомеостазу жовчі у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу та можливості патогенетичної корекції (2012)
Мєдвєдєва М. Б. - Оральне кандидоносійство у практично здорових осіб молодого віку, Матвійчук Н. О. (2012)
Палій В. Г. - Дослідження протимікробних властивостей композиції на основі декаметоксину, Назарчук О. А., Волянський Ю. Л., Назарчук Г. Г. (2012)
Пулик О. Р. - Досвід клінічного моніторингу когнітивного стану хворих мешканців Закарпатської області, котрі перенесли мозковий інсульт, Гирявець М. В., Тимченко Н. Д., Височанська Т. С., Мойсюк Т. І., Мулеса С. В., Сочка Т. В. (2012)
Рішко М. В. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на ішемічну хворобу серця, Лазур Я. В. (2012)
Рішко О. А. - Стан профілактики серцевої недостатності у хворих із фібриляцією передсердь у м. Ужгород, Шютєв М. М., Ігнатко Я. І., Светелскі Б. Л. (2012)
Рішко О. А. - Клінічний випадок рідкісного захворювання на аргірію, Шютєв М. М., Поляк-Митровка І. І., Блецкан В. Т., Смагіна Л. К., Светелскі Б. Л. (2012)
Савченкова Л. В. - Особливості порушень вуглеводного обміну при токсичному гепатиті і фармакокорекції препаратом із плодів аронії чорноплідної, Рокотянська В. В. (2012)
Світлик Г. В. - Гострий коронарний синдром: запалення як тригерний чинник формування тромбу та оклюзії коронарної судини, Грабар М. О., Абдуєва Ф. М. (2012)
Сірчак Є. С. - Зміна лабораторних показників дисфункції ендотелію у хворих на цироз печінки та шляхи їх корекції, Петричко О. І., Русин В. І. (2012)
Авдєєв В. В. - Динаміка змін індексу інтоксикації у хворих на цироз печінки, ускладнений печінковою енцефалопатією, Петричко О. І., Івачевський М. М., Русин В. І. (2012)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,2% метиленовим синім при лазерному опроміненні (2012)
Корсак В. В. - Значення радіоізотопної ангіографії у виборі способу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок, Попович Я. М., Воловик Н. В., Русин В. В., Корсак Ю. В., Воронич В. М., Русин В. І., Чобей С. М. (2012)
Педаченко Є. Г. - Особливості діагностики дифузного аксонального пошкодження у хворих різних вікових груп, Бобков В. О. (2012)
Русин В. І. - Ангіографічна семіотика синдромів обкрадання головного мозку, Корсак В. В., Буцко Є. С., Левицький А. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Хромоколоноскопія у діагностиці патології товстої кишки, Сочка А. В. (2012)
Русин В. І. - Прогнозування ризику виникнення спайових процесів після екстрених абдомінальних хірургічних втручань у дітей, Чаварга М. І. (2012)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії, Скляр С. Ю., Досенко І. В., Тарасова Т. О., Лобода А. Д. (2012)
Федотова І. Ф. - Аналіз магнітно-резонансних параметрів хребтового каналу у хворих із поперековим спинальним стенозом, Шманько О. П., Фекліна І. В. (2012)
Черкасов Е. В. - Селективність автофагії в епітеліоретикулоцитах тимуса та її роль у клітинному виживанні і клітинній смерті в тимусі при опіковій хворобі (2012)
Геращенко С. Б. - Методичні підходи до послідовності викладання і використання анатомічної та гістологічної термінології будови органів дихальної системи в процесі навчання студентів медичного факультету, Островський М. М., Дєльцова О. І., Кулинич Г. Б., Зубань А. Б. (2012)
Ігнат Г. В. - Перинатальні аспекти гіпергомоцистеїнемії (2012)
Оксюта В. М. - Клініко-діагностичні аспекти порушень репродуктивної функції у жінок із безпліддям на фоні гіпотиреозу (2012)
Білоцерківський М. В. - Онкологічні клінічні дослідження в Україні: досягнення, можливості та перешкоди, Амбарцумов Р. М., Тесленко І. О. (2012)
Віраг М. В. - Захворюваність дорослого населення Закарпаття за 2006–2010 роки, Сливка Я. І. (2012)
Миронюк І. С. - Особливості ризикованої поведінки ВІЛ-інфікованих трудових мігрантів Закарпатської області залежно від регіону міграції (2012)
Рогач І. М. - Рівень етичних і правових знань лікарів-інтернів у професійній діяльності, Качала Л. О., Шустова Н. В., Качала Т. В., Цигика О. І. (2012)
Фера О. В. - Особливості розвитку захворюваності органів ротової порожнини серед дітей міста Ужгород віком 6-12 років, Фера М. О., Свалявчик Г.-С. І., Рошко О. М. (2012)
Фера О. В. - Особливості формування показників захворюваності органів ротової порожнини жителів міста Ужгород у динаміці за 2006-2010 роки, Фера М. О., Свалявчик Г.-С. І., Рошко О. М. (2012)
Шніцер Р. І. - Вивчення задоволеності населення якістю медичного обслуговування (на прикладі Свалявського району Закарпатської області), Рогач І. М., Погоріляк Р. Ю., Магарита Л. В., Качала Л. О. (2012)
Вітенок О. Я. - Сучасні відомості про морфогенез прямої кишки в ранньому періоді онтогенезу, Ахтемійчук Ю. Т., Слободян О. М. (2012)
Дєльцова О. І. - Стовбурові клітини і регенерація печінки, Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б. (2012)
Лемко О. І. - Деякі аспекти етіології, патогенезу та перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (частина І) (2012)
Маляр В. В. - Дослідження навколоплідних вод у діагностиці стану плода, Маляр В. А. (2012)
Потапчук А. М. - Хронічні одонтогенні гайморити, Мельничук Д. В. (2012)
Русин В. І. - Сучасні принципи лікування легкого гострого панкреатиту, Філіп С. С., Чобей С. М. (2012)
Чопей К. І. - Метаболічний синдром як предиктор канцерогенезу, Михалко Я. О., Чопей І. В. (2012)
Вакула Н. С. - Червонохресному руху на Закарпатті – 130 років. Сторінки історії (2012)
Доктору медичних наук, професору, директору науково-дослідного інституту фітотерапії, відомому науковцю та педагогу, активній громадській діячці Оксані Ганич – 80 (2012)
Кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику, відмінниці охорони здоров’я, заслуженому винахіднику України Розалії Сливко – 70 (2012)
Андрійцьо В. Д. - Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві (2013)
Ільницький О. В. - Особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності, Ільків Н. В. (2013)
Гладун О. З. - Проблемні аспекти провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення (2013)
Роженко Д. В. - Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження (2013)
Задоя К. П. - Проблеми гармонізації та застосування положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2013)
Новак Р. В. - Інститут угод як прояв диференціації кримінально-процесуальної форми (2013)
Соловей Г. В. - Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України, Теремецький В. І. (2013)
Тубелець О. С. - Проблеми кваліфікації злочинів (2013)
Бурило Ю. П. - Сутність державного регулювання в інформаційній сфері господарювання (2013)
Терефенко О. Р. - Шкода як умова відповідальності органів державної влади (2013)
Слободян О. А. - Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи "квазівенчурний" інститут? (2013)
Трубенкова О. І. - Проблеми правового регулювання фондового ринку України (2013)
Діковська І. А. - Сумісність використання способів захисту в разі порушення міжнародних приватних договірних зобов’язань (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 9 місяців 2013 року (2013)
Голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович відзначає необхідність підвищення рівня довіри до судової системи країни (2013)
Артемчук Д. О. - Вертикальна та горизонтальна моделі поділу влади в політико-правових доктринах минулого і сучасності (2013)
Іскендеров А. Ф. - Поняття та особливості організації засобів масової інформації (2013)
Лошицький М. В. - Свобода мирних зібрань – законодавче закріплення та проблеми адміністративно-правового вплив, Тронько О. В. (2013)
Мошак О. В. - Проблемні питання законодавчого регулювання референдумів в Україні (2013)
Солнцева Х. В. - Державний контроль за здійсненням адміністративної юрисдикції органами управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Меркулова В. О. - Cутність, зміст та цілі покарання: окремі кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти (2013)
Артюх О. М. - Етапи та умови розвитку рейдерства в україні (2013)
Афанасенко С. І. - Спеціальна віктимологічна профілактика шахрайства (2013)
Бортняк А. Ф. - Знакові характеристики юридичної відповідальності як складової правовідносин (2013)
Воронцов А. В. - Мотив як ознака окремих видів злочинів проти правосуддя, які вчинюються службовими особами досудового розслідування (2013)
Журавльов А. Ю. - Класифікація статевих злочинів (2013)
Журочко Г. О. - Концептуальні засади запобігання терористичній діяльності на залізничному транспорті (2013)
Клюс В. В. - Удосконалення функціонування системи правоохоронного забезпечення протидії злочинам, скоєним на релігійному ґрунті (2013)
Конопельський В. Я. - Зміст та деякі види контролю за станом реалізації у виправних колоніях України принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2013)
Поляков Є. В. - Деякі особливості прогнозування злочинності на залізничному транспорті україни (2013)
Пядишев В. Г. - Організаційні та міжнародно-правові чинники підвищення ефективності боротьби цивільної поліції з торгівлею людьми на теренах міжнародних операцій з підтримання миру (2013)
Храмов С. М. - Віктимологічний моніторинг населення як засіб виявлення латентних злочинів (2013)
Челпан О. В. - Генезис кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (2013)
Надибська О. Я. - Аналіз об’єктивного та суб’єктивного в соціальній реальності (2013)
Ахмедова Е. - Причини євроскептицизму туреччини в питанні вступу до Європейського Союзу (2013)
Градова Ю. В. - Порівняльно-правовий аналіз інституту омбудсмена в Україні та Швеції, Мінакова М. В. (2013)
Ковальський О. В. - Поняття та особливості боротьби з торгівлею людьми як об’єкт діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Крицька І. О. - Концептуальні моделі закріплення корпоративної злочинності у вітчизняному кримінальному законодавстві (2013)
Лосєв В. В. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві республіки Білорусь (2013)
Ульянов О. І. - Договори морського перевезення вантажів (2013)
Чобіток Б. П. - Організаційно-правові засади діяльності федеральної служби безпеки Російської Федерації (порівняльно-правовий аналіз) (2013)
Ярмакі В. Х. - Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції (2013)
Андрієнко І. С - Прийняття до примусового виконання виконавчого документу, що раніше був повернутий без виконання за заявою стягувача, Боєру В. С. (2013)
Дрішлюк В. І. - Елементи позову в господарських справах (2013)
Журавель А. В. - Поняття іпотеки: проблеми визначення (2013)
Зверховська В. Ф. - Особливості правового регулювання культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом (2013)
Кострицький І. Л. - Правові засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого й середнього підприємництва за новим законодавством України (2013)
Кузьменко Т. С. - Географічні зазначення як засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг (2013)
Нікуліна Н. А. - Форми відповідальності суб’єктів господарювання (2013)
Петренко В. С. - Застава майнових прав інтелектуальної власності (2013)
Церковна О. В. - Характеристика особливостей випадку та непереборної сили як підстав звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання (2013)
Черемнов Д. - Співвідношення категорій "презумпція" і "фікція" у цивільному процесуальному праві (2013)
Боханова І. A. - Відмінність строкового трудового договору від суміжних договорів цивільного права (2013)
Березан В. М. - Зарубіжних досвід забезпечення охорони громадського порядку й громадської безпеки під час проведення масових заходів (2013)
Загородній А. Ф. - Суб’єкти наглядової діяльності у сфері здійснення паспортно-реєстраційної системи України (2013)
Калаянов Д. П. - Докази в адміністративно-юрисдикційній діяльності правоохоронних органів (2013)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2013)
Ковбель М. М. - Щодо становлення адміністративних судів в Україні (2013)
Позюбанов Р. П. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Пригодська Ю. В. - Застосування вогнепальної зброї працівниками міліції в системі обставин, які виключають злочинність діяння (2013)
Сягровець В. А. - Загальна характеристика інформаційного забезпечення службово-бойової діяльності спеціальних підрозділів (2013)
Волощук А. М. - Застосування альтернативних видів покарання й правового компромісу при притягненні до відповідальності за дії, пов’язані з особистим вживанням наркотичних засобів і психотропних речовин (2013)
Аркуша Л. І. - Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Геращенко О. С. - Особливості проведення оперуповноваженими розвідувального опитування на початковому етапі (2013)
Деревянкін С. Л. - Інститут угод (медіації) у кримінальному процесі, Поліщук О. В. (2013)
Заворотний Я. С. - Нагляд за дотриманням законності при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства (2013)
Кавун Д. Ю. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2013)
Кашкаров О. О. - Психологічна характеристика готування до вчинення злочину та обрання способу вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (2013)
Копіца О. В. - Актуальні питання розгляду слідчими суддями клопотань про надання дозволу на проведення обшуків житла чи іншого володіння особи на прикладах судів Одеської області (2013)
Лисюк Ю. В. - Представник потерпілого як захисник у кримінальному провадженні (2013)
Льовочкіна М. В. - Криміналістична класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами та деякі способи їх учинення (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання додержання законності під час проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Тарасенко Р. В. - Удосконалення кримінально-правового та адміністративно-правового захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2013)
Щирська В. С. - Детермінанти організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2013)
Янковий М. О. - Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій у світлі вимог нового КПК України (2013)
Саакян М. Б. - Становлення карного розшуку в Одеській області (1917-1925 р. р.): історичний нарис (2013)
Меєрович Н. А. - Історико-правовий огляд становлення адвокатської діяльності в Україні (2013)
Середницька І. А. Даниленко С. К. - Історико-правові аспекти шлюбного договору (2013)
Юрій І. А. - Встановлення імперської влади та інтеграційні процеси на півдні України (наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.ст.) (2013)
Кубаєнко А. В. - Деякі проблеми забезпечення економічної безпеки органами внутрішніх справ України (2013)
Лазарєва Н. С. - Служба фінансових розслідувань україни (фінансова поліція) – міф чи реальність (2013)
Солошкіна І. В. - Окремі питання щодо реорганізації та ліквідації фінансових установ в Україні (2013)
Мороз Л. І. - Неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей, Яковенко С. І. (2013)
Цильмак О. М. - Криміналістична спостережливість слідчих: психологічний аспект (2013)
Дубко Ю. В. - Щодо підвищення якості підготовки працівників овс до дій у надзвичайних ситуаціях (прикладний аспект) (2013)
Асєєва Ю. О. - Динаміка формування професійного самовизначення працівників кримінальної міліції (2013)
Пасько О. М. - Компоненти професійної готовності працівників ОВС (2013)
Тягнирядно Є. В. - Щодо проблеми мовної підготовки майбутніх юристів (2013)
Шаповаленко Н. М. - Професійне спілкування працівників ОВС (2013)
Шевців М. Б. - Функції інтуїтивної культури юриста (2013)
Остапенко О. Ї. - Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної системи (2013)
Дручек О. В. - Правовий нігілізм як предмет вивчення теоретичною правовою наукою: стан, перспективи (2013)
Коропатов О. М. - Деякі питання провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення (2013)
Матвєєва Л. Г. - Правосвідомість перехідного суспільства: історично-правовий аспект (2013)
Рудой К. М. - Зарубіжний досвід протидії екстремізму як напрямок забезпечення міжнародної безпеки (2013)
Шуткевич А. О. - Форми й методи діяльності органів публічної адміністрації щодо запобігання насильству в сім’ї (2013)
Титул, зміст (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Аксьонов В. В. - Ендоваскулярна нейрохірургія в Одесі. Історія, розвиток та перспективи, Слободянюк О. С., Спінул О. А. (2014)
Григорук С. П. - Роль ендоваскулярних операцій у комплексному хірургічному лікуванні поєднаних атеросклеротичних уражень церебральних та коронарних артерій (2014)
Кульматицький А. В. - Порівняльна характеристика системи гемостазу в гострий період первинного та повторного ішемічного інсульту (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярна деваскуляризація рясноваскуляризованих пухлин у нейроонкології, Мамедов-огли Д. Г. (2014)
Смоланка В. І. - Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку на прикладі 100 пацієнтів, Бортнік І. М., Гаврилів Т. С., Смоланка А. В., Мелкумян М. C. (2014)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування нейрооптикопатії у хворих з порушенням глікемії, Склярова А. І., Свиридюк О. Є. (2014)
Полковніков О. Ю. - Комплексне хірургічне лікування гіперваскуляризованих пухлин краніовертебрального переходу, Тяглий С. В., Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Матерухін А. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Нейровізуалізація у діагностиці та динамічному спостереженні за церебральними артеріальними аневризмами, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Гнелиця О. П., Загородній В. М., Мамонова М. Ю. (2014)
Щеглов Д. В. - Клінічні вияви артеріовенозних мальформацій головного мозку (огляд літератури), Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Барканов А. В., Чабанович Н. Б., Найда А. В. (2014)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2014)
Боркач Н. Є. - Агенез довгого долонного м’яза серед етнічних угорців Виноградівського району Закарпатської області, Іванчо Е. С., Головацький А. С. (2012)
Покотило П. Б. - Ультраструктурні зміни компонентів фільтраційного апарату нирки щура через 70 діб перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2012)
Горленко О. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кору на Закарпатті, Поляк М. А., Поляк-Товт В. М. (2012)
Дербак М. А. - Про поширеність вірусу гепатиту С у хворих на цукровий діабет (2012)
Пулик О. Р. - Порівняльний аналіз змін когнітивних функцій хворих після перенесеного мозкового інсульту (2012)
Рішко М. В. - Ліпідний спектр крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Лазур Я. В. (2012)
Авдєєв В. В. - Динаміка ступеня печінкової енцефалопатії у хворих із цирозом печінки в залежності від переваги жирової або м’язової маси тіла (2012)
Воропаєв В. В. - Вибір методу повторних реконструктивно-відновних операцій на аорто-стегновому сегменті при оклюзії судинного експлантату у віддаленому періоді, Ковальчук А. В. (2012)
Горшков В. К. - Сучасні підходи до діагностики та корекції тромбонебезпеки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Куліш О. П., Куліш С. О. (2012)
Губка В. О. - Ультразвуковий контроль за відновленням кровообігу при реконструктивних операціях у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Волошин О. М. (2012)
Дибкалюк С. В. - Клінічний перебіг та особливості діагностики синдрому компресії хребтової артерії, Черняк В. А., Герцен Г. І. (2012)
Кобза І. І. - Лікування флеботромбозів системи нижньої порожнистої вени, ускладнених флотацією верхівки тромбу, Гаврилів Б. М., Орел Ю. Г., Жук Р. А., Орел М. Г., Кіхтяк А. Т., Лебедєва С. А., Лужанський В. Д. (2012)
Кобза І. І. - Значення атеросклеротичного ураження іпсілатеральної зовнішньої сонної артерії в пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії, Мелень А. П., Кобза Т. І., Трутяк Р. І., Лебедєва С. А., Орел Ю. Г. (2012)
Корсак В. В. - Результати непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії, Русин В. І., Попович Я. М., Русин В. В., Корсак Ю. В., Чобей С. М., Воронич В. М. (2012)
Котенко О. Г. - Хірургічні аспекти лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинною інвазією ворітної печінкової вени, Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Гусев А. В., Федоров Д. О., Петрище І. Й., Григорян М. С. (2012)
Кривченя Д. Ю. - Лікування лімфатичних мальформацій голови і шиї у дітей, Бензар І. М. (2012)
Кутовий О. Б. - Перспективи лікування хворих з гострим венозним тромбозом стегново-клубового сегменту, Сергєєв О. О., Абрамова О. І. (2012)
Матвійчук О. Б. - Тромбоз глибоких вен як ускладнення третинного перитоніту (2012)
Фахед Хамуд Махер - Вплив артеріальної гіпертонії на розвиток деформації внутрішньої сонної артерії (2012)
Мішалов В. Г. - Cтратегія і тактика лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А. (2012)
Никоненко О. С. - Ефективність PRP-терапії у хворих з оклюзією стегново-підколінно-гомілкового сегменту, Волошин О. М. (2012)
Пиптюк О. В. - Шляхи покращення лікування хворих із хронічними трофічними виразками нижніх кінцівок різного генезу, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2012)
Родін Ю. В. - Деякі міркування судинного хірурга з приводу операцій на сонних артеріях (клінічне ессе) (2012)
Русин В. І. - Поєднання гострого варикотромбофлебіту малої підшкірної вени з тромбозом литкових вен, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Маді Ю. Ю. (2012)
Русин В. І. - Вибір хірургічної тактики при поєднаних ураженнях вінцевих артерій та артерій дуги аорти, Корсак В. В., Буцко Є. С., Демидюк Д. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Прямі методи парціальної оклюзії нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2012)
Русин В. І. - Результати хірургічного лікування венозних трофічних виразок, Корсак В. В., Попович Я. М., Діккер Г. М., Митровка Б. А. (2012)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Айзенберг С. (2012)
Русин В. І. - Оцінка важкості гострого панкреатиту, Філіп С. С., Чобей С. М. (2012)
Сергєєв О. О. - Досвід хірургічного лікування хворих з розривами аневризм черевного відділу аорти, Кутовий О. Б., Люлько І. В., Спиридонов О. В., Петров В. В., Машин О. М., Соколов О. В. (2012)
Сипливий В. О. - Ефективність ендоваскулярної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Хабусєв В. К., Менкус Б. В., Євтушенко Д. В., Доценко В. В., Петюнін О. Г., Акіменко А. В. (2012)
Сироїд М. В. - Хірургічні аспекти в лікуванні хворих з трофічними виразками нижніх кінцівок венозного генезу, Гурський Р. В., Войтановський І. М., Титюк В. А., Сливка В. І. (2012)
Сморжевський В. Й. - Досвід застосування глікозаміногліканів в терапії захворювань артерій і вен, Присяжна Н. Р., Ящук Ю. Г., Шевченко В. М. (2012)
Сморжевський В. Й. - Ускладнення після постановки противоемболічного кава-фільтру. Особливості видалення, Костилєв М. В., Присяжна Н. Р., Чорний В. В., Кондратюк В. А. (2012)
Фомін П. Д. - Результати використання ендоваскулярних методів для корекції гіпердинамічного типу кровотоку в лікуванні ускладнень портальної гіпертензії, Козлов С. М., Долот А. П. (2012)
Шаповал С. Д. - Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи та стандарти протоколів його лікування, Рязанов Д. Ю., Савон І. Л., Смирнова Д. О., Софілканич М. М., Березницький Я. С. (2012)
Корчинська О. О. - Сучасні підходи до терапії синдрому полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності, Онисько О. В. (2012)
Маляр Р. В. - Організація стоматологічної допомоги населенню Закарпаття (2012)
Дуло О. А. - Перспективи вивчення рівня фізичного здоров’я жителів Закарпатської області за показниками аеробної та анаеробної продуктивності організму (2012)
Савка Ю. М. - Метод "мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми "Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Патогенез. Патоморфологія. Клініка. Діагностика. Лікування", Шпряха Я. С., Свистак В. В., Мігляс В. Г., Шеремет А. П. (2012)
Косторнов А. Г. - Синтез композиційного матеріалу триботехнічного призначення на основі міді, Фущич О. І., Чевичелова Т. М., Карпець М. В., Костенко О. Д. (2014)
Кубич В. И. - Поведение смазочных слоев в трибологической системе "40Х – (И–20А) – 40Х" при гранично-допустимой нагрузке (2014)
Кіндрачук М. В. - Роль локалізації напружень і деформацій в перехідній зоні "матриця–наповнювач" в кінетиці руйнування композиційних покриттів під час тертя, Лучка М. В., Лобурак В. Я., Гуменюк І. А. (2014)
Вольченко Д. А. - Электромеханический износ и разрушение ободов тормозных шкивов буровых лебедок (часть первая), Вольченко Н. А., Джанахмедов Э. А., Киндрачук М. В., Возный А. В., Красин С. П. (2014)
Журавлев Д. Ю. - Физические явления в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза (2014)
Криштопа С. И. - Оценка энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза (2014)
Малык В. Я. - Физико-термические явления при фрикционном взаимодействии в ленточно-колодочных тормозах (часть первая) (2014)
Шмаров В. М. - Особливості технології модифікації поверхонь деталей вузлів тертя з використанням біоплівок на легких сплавах, Бєлєвцев Р. Я., Самков О. В., Лабунець В. Ф. (2014)
Кузнецов В. Д. - Порівняльна оцінка зносостійкості поверхневих шарів різного складу в умовах тертя без мащення та абразивного зношування, Пащенко В. М., Смирнов І. В., Степанов Д. В. (2014)
Погребняк А. Д. - К оценке предельного состояния авиационных материалов при многоцикловом асимметричном нагружении с учетом концентрации напряжений, Регульский М. Н., Касперская В. В., Медведева Н. А. (2014)
Карпець М. В. - Властивості багатокомпонентного високоентропійного сплаву AlCrFeCoNi легованного міддю, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Крапівка М. О., Горбань В. Ф. , Самелюк А. В. (2014)
Корж В. М. - Використання воднево-кисневого полум’я при зварюванні, паянні, різанні та напиленні покриттів, Попіль Ю. С., Попіль Н. Ю. (2014)
Некоз О. І. - Розвиток наукової школи трибології Національного університету харчових технологій (2014)
Закономірність зміни зносо-фрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя при їх контактно-імпульсній взаємодії (2014)
Симонов В. Є. - Потенційна загроза для картоплі: карантинні види роду Epitrix, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Райчук Т. М. (2012)
Кудіна Ж. Д. - Південноамериканська томатна міль, Пилипенко Л. А. (2012)
Борзих О. І. - Шкідливі організми в агроценозах України, Федоренко В. П., Ретьман С. В., Чайка В. М., Неверовська Т. М., Бакланова О. В., Кравченко О. М. (2012)
Не нашкодьмо довкіллю (2012)
Дерев'янський В. П. - Продуктивність сої залежно від застосування мікробіологічних препаратів та гербіцидів (2012)
Галкіна Є. С. - Еска винограду: симптоми, збудники, особливості розвитку на виноградних рослинах і можливості контролю, Якушина Н. А. (2012)
Євич П. П. - Відділ ентомології та фітопатології Миронівської селекційно-дослідної станції в 20-х роках XIX ст. (2012)
Мар'юшкіна В. Я. - Приготування якісного компосту з рослинних решток та побутових відходів (2012)
Афанасюк О. І. - Досягнення цільового рівня артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу після стандартного комплексного лікування (2014)
Білецький С. В. - Стан вуглеводного, ліпідного обміну та швидкість клубочкової фільтрації у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та в поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Новицька О. З., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2014)
Бойко В. В. - Хвороботворна флора при піопневмотораксі та її чутливість до антибіотиків, Лопатенко Д. Е. (2014)
Бондарчук Т. І. - Вплив вітамінів С та Е на процеси ліпопероксидації та активність NO-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі адреналін-індукованого стресу (2014)
Гергелюк Т. С. - Порівняння впливу кондиційованого середовища від мзенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7, Перепелиціна О. М., Сидоренко М. В. (2014)
Гриджук Т. І. - Стан пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Домбровський Д. Б. - Диференціація стромальних клітин жирової тканини за різних умов трансплантації клітин в експерименті (2014)
Заєць Т. А. - Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму (2014)
Жакун І. Б. - Динаміка показників метаболізму ліпідів залежно від вираженості тривожності під впливом низькочастотної магнітотерапії (2014)
Кметь Т. І. - Рання та відстрочена реакція клітин кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження (2014)
Коваль Г. Д. - Роль трансформувального фактору росту-β та матричної металопротеїнази-9 в імунопатогенезі ендометріозу, поєднаного з безпліддям (2014)
Колоскова О. К. - Особливості перебігу бронхіальної астми фізичного напруження в школярів із поліморфізмом ненів глутатіон-S-трансферази, Григола О. Г., Білоус Т. М., Ортеменка Є. П. (2014)
Косілова С. Е. - Вивчення метаболічних порушень у жінок у постменопаузі (2014)
Котюжинская С. Г. - Характеристика липидтранспортной системы у больных при гипогепаринемии, Гоженко А. И. (2014)
Кузняк Н. Б. - Оптимізація репараційного остеогенезу при атиповому видаленні зубів, Продан М. П., Трифаненко С. І. (2014)
Манащук Н. В. - Гігієнічний статус порожнини рота пацієнтів на тлі хронічних колітів (2014)
Мізюк В. М. - Ендотеліальна дисфункція та шляхи її корекції у хворих на артеріальнУ гіпертензію із супутньою серцевою недостатністю (2014)
Москалюк В. Д. - Порушення мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Баланюк І. В. (2014)
Новицкая И. К. - Распространенность стоматологической патологии у лиц с болезнью Шегрена, Челий А. И. (2014)
Оленович О. А. - Неспецифічна реактивність організму хворих на цукровий діабет залежно від його типу (2014)
Оринчак М. А. - Динаміка показників системи гемостазу під впливом антиагрегантного лікування у хворих на фібриляцію передсердь при метаболічному синдромі, Василечко М. М. (2014)
Паліброда Н. М. - Деякі аспекти патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки, Федів О. І. (2014)
Покровська Т. В. - Клінічно-лабораторна характеристика і вікові особливості при Епштейна-Барра вірусній інфекції (2014)
Сегедій Л. І. - Порівняльна характеристика перебігу і завершення багатоплідної та одноплідної вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів у порожнину матки, Прокопів О. І. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості структури хроноритмів екскреторної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози (2014)
Склярова В. О. - Зміни слизових і шкіри зовнішніх статевих органів жінок при ентеробіозі, Бодня К. І. (2014)
Тащук В. К. - Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дуфіцитом маси тіла, Денисюк В. І., Хребтій Г. І. (2014)
Ткаченко А. С. - Система генерации оксида азота при экспериментальном гастроэнтероколите, Гопкалов В. Г., Орлова М. А. (2014)
Чимпой К. А. - Патогенетичне обґрунтування корекції порушень системи фібринолізу плазми крові у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки з порушенням тиреоїдного гомеостазу, Пашковська Н. В., Федів О. І., Паліброда Н. М. (2014)
Чорній Н. В. - Розповсюдженість та особливості клінічних проявів захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит (2014)
Шахова О. О. - Оцінка контролю бронхіальної астми в періоді клінічного благополуччя у підлітків залежно від виразності запалення бронхів, Січкар І. Б. (2014)
Шумко Г. І. - Оцінка окремих показників імуноцитокінового профілю в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму (2014)
Щурук Н. В. - Корекція дисбіотичних станів статевих шляхів у вагітних із невиношуванням шляхом двоетапного підходу до лікування (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз впливу факторів визрівання когорт за народженням на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, Очередько О. М. (2014)
Шевчук В. І. - Аналіз якості лікувально-реабілітаційних заходів В осіб з бронхообструктивними захворюваннями та обґрунтування сучасних підходів до їх удосконалення, Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В., Ільюк І. А., Вернигородський В. С. (2014)
Шульгіна В. В. - Статистичні показники епідеміології колоректального раку серед населення Чернівецької області, України та світу, Іващук О. І., Кравчук С. Ю., Гушул І. Я. (2014)
Ілащук Т. О. - Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням, Швець Н. В., Захарчук Т. В. (2014)
Сорокман Т. В. - Етіопатогенез гастриту типу В у дітей, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О., Андрійчук Д. Р. (2014)
Ляшук П. М. - Синдром гіперандрогенії і тиреоїдний статус у жінок, Ілюшина А. А., Глуговська С. В., Грабовецький О. В., Сходницький І. В. (2014)
Тащук В. К. - Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності, Полянська О. С., Гулага О. І. (2014)
Березнюк В. В. - Некоторые аспекты освоения практически навыков студентами на кафедре оториноларингологии, Ковтуненко А. В., Зайцев А. В., Чернокур А. А. (2014)
Каратєєва С. Ю. - Шляхи покращання викладання студентам дисципліни "Медсестринство в хірургії" за спеціальністю "Сестринська справа" (ОКР – "молодший спеціаліст"), Хомко О. Й., Сидорчук Р. І., Плегуца О. М. (2014)
Кутинська І. П. - Написання дипломни робіт як ключовий метод оптимізації підготовки спеціалістів за фахом "Фармація” (2014)
Плеш І. А. - Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання, Борейко Л. Д. (2014)
Самура І. Б. - Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (2014)
Хільчевська В. С. - Впровадження елементів кредитно-модульної системи у підготовку лікарів-інтернів до ЛІІ "Крок-3. Загальна лікарська підготовка", Колюбакіна Л. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні, Савка І. Г., Ванчуляк О. Я., Кулик О. Ф. (2014)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу як науковий напрямок кафедри сімейної медицини, Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2014)
Пашковський В. М. - Наукові здобутки кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка, Кричун І. І. (2014)
Пішак В. П. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри медичної біології Буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею кафедри), Булик Р. Є., Захарчук О. І., Черновська Н. В. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, перспективи розвитку, Бойко А. В., Шаповалов В. П., Степаненко В. О., Сливка В. І., Сем’янів І. О., Абдулфахаб Мохамед Ахмед (2014)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина II., Дейнеки С. Є. (2014)
Банул Б. Ю. - Розвиток маткових труб наприкінці плодовоо періоду онтогенезу людини, Марчук Ф. Д. (2014)
Бирчак І. В. - Особливості регуляції агрегатного стану крові жінок на тлі дисфункціональних маткових кровотеч репродуктивного віку (2014)
Вепрюк Ю. М. - Характеристика показників екскреторної та кислотнорегулювальної функцій нирок за умов дії солей алюмінію у статевонезрілих та статевозрілих щурів (2014)
Гошовська А. В. - Дозрівання плаценти людини, діагностика зрілості матково-плацентарної ділянки, Гошовський В. М. (2014)
Дудченко І. О. - Ризик розвитку артеріальної гіпертензії залежно від поліморфізму T393C гена α-субодиниці G-білкА (2014)
Кондря Д. О. - Ехографічні параметри розвитку ембріона при неускладненій вагітності та плацентарній недостатності на тлі невиношування, Каліновська І. В. (2014)
Косілова С. Є. - Гормональна адаптація фетоплацентарного комплексу у вагітних із прееклампсією (2014)
Кравченко О. В. - Аналіз антенатальних факторів ризику при багатоплідній вагітності (2014)
Кравченко О. В. - Перинатальні ризики при повторному кесаревому розтині та вагінальних пологах у жінок із рубцем на матці, Варвуc В. А. (2014)
Кузьміна О. О. - Продукція і рецепція чинників росту в плаценті при фізіологічній вагітності та ускладненою гестозом (2014)
Макаренко М. В. - Оптимізація діагнотики ушкоджуючих перинатальни чинників при синдромі затримки розвитку плода, Кузьміна О. О. (2014)
Підвисоцька Н. І. - Випадок пізньої діагностики дермальної фокальної гіпоплазії у дитини, Ластівка І. В., Бойко Л. В., Валігурський І. М. (2014)
Проняєв Д. В. - Варіанти будови матки у плодів (2014)
Сивокоровська А. С. - Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда, Ванчуляк О. Я., Беженар І. Л., Паливода О. Г., Андрійчук А. О. (2014)
Хаврона О. П. - Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка (2014)
Нефёдова Я. И. - Моделирование транспортных потоков системы индустриального центра, Мнацаканян М. С. (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование гласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Красноштан О. М. - Транспортний периметр стадіону під час організації міжнародних масових спортивних заходів: аспекти транспорту та безпеки, Єфременко О. М., Западнюк О. Б. (2013)
Доценко Ю. В. - Побудова системи прийняття рішень при просуванні поїздопотоків (2013)
Букреева О. С. - Анализ структуры актов нормативно-правового регулирования процессов производства и эксплуатации средств автомобильного транспорта (2013)
Паршиков С. И. - Об уточнении отдельных терминов, используемых при оформлении и расследовании дорожно-транспортных происшествий (2013)
Гречанюк М. С. - Застосування етанол-дизельних паливних сумішей у дизельних двигунах як шлях зниження шкідливих викидів в атмосферу (2013)
Погорлецкий Д. С. - Перспективы магнитной обработки углеводородных топлив на автотранспорте, Малыгин А. Б., Котыло А. В. (2013)
Макаров В. А. - До питання пошуку ефективних шляхів для поліпшення навчального процесу за напрямом "Автомобільний транспорт" (2013)
Сабадаш В. В. - Экспериментальные исследования динамики транспортного средства при разгерметизации его колеса, Клец Д. М., Варлахов В. А. (2013)
Подригало М. А. - Метод экспериментальной оценки параметров контакта колес автомобиля с дорогой, Абрамов Д. В. (2013)
Єфименко А. М. - До питання аналізу моментів, що діють у силовому полі плями контакту шини з опорною поверхнею (2013)
Савенок Д. В. - Анализ современных методов оценки износа тормозных накладок (2013)
Корольков Р. О. - Обгрунтування кількості геосинтетичних прошарків для армування укосів насипів автомобільних доріг (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Title (2013)
Table of contents (2013)
Smyntyna V. A. - Bibliography (2013)
Tereshchenko A. - TiO2-porphyrin nanostructures for Amino Acid Detection, Viter R., Konup I., Ivanitsa V., Geveliuk S., Ishkov Yu., Smyntyna V. (2013)
Kuzmich A. G. - Thermolelastic stresses study in nanoComposite System "Porous Silicon – Liquid”, Andrusenko D. A., Tesel’ko P. A., Isaiev M. V., Burbelo R. M. (2013)
Glushkov A. V. - Operator perturbation theory to hydrogen atom in a strong dc electric field (2013)
Khetselius O. Yu. - New geometric attractor and neural networks approach to studing chaotic processes in photoelectronics system (2013)
Ptashchenko O. O. - Tunnel surface current in GaAs p-n junctions induced by ammonia molecules adsorption, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R. (2013)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization states in spectra of helium, barium and lead atoms: new spectral data and chaos effect (2013)
Prepelitsa G. P. - Non-linear optics and spectroscopy of atomic and laser systems with elements of a chaos (2013)
Buyadzhi V. V. - Studying ensembles of intervals of the parkinsonian tremor and local potential fluctuations on the basis of the theory of chaos, Brusentseva S. V., Zaichko P. A. (2013)
Iatsunskyi I. R. - Detection of ammonia molecules using optical reflectance from nanostructured silicon surface, Smyntyna V. A., Pavlenko M. M. (2013)
Fedchuk A. P. - Stark effect and resonances in the ionization continuum for excitons in quantum dots and atoms in an electric field, Glushkov A. V., Lepikh YA. I., Lovett L., Ignatenko A. V. (2013)
Vaksman Yu. F. - Obtaining and optical properties of ZnS:Ti cruystals, Nitsuk Yu. A., Purtov Yu. N., Nasibov A. S., Shapkin P. V. (2013)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of the radiative and nuclear corrections (2013)
Shakhman A. N. - Strong pi-nucleat interaction effects in spectroscopy of hadronic atoms (2013)
Borschak V. A. - Microstructural features and componential analysis of thin film CdS-Cu2S photosensing structures as element of image sensor, Smyntyna V. A., Brytavskyi IE. V., Zubritskiy S. V., Kutalova M. I., Lepikh Ya. I. (2013)
Prepelitsa G. P. - Non-linear analisis of chaotic self-oscillations in backward-wave tube, Buyadzhi V. V., Ternovsky V. B. (2013)
Kuznetsova A. A. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of 2p-2s transition in pionic deuterium, Vitavetskaya L. A., Chernyakova Yu. G., Korchevsky D. A. (2013)
Smyntyna V. A. - Topological features of tin dioxide films obtained from the Bis(acetylacetonato)dichlorotin complexes, Filevska L. M., Sviridova O. V. (2013)
Kondratenko P. A. - Electron structure and relaxation processes in resazurin in a highly excited state, Lopatkin Yu. M., Sakun T. N. (2013)
Dubrovskaya Yu. V. - Atomic chemical composition effect on the beta decay probabilities (2013)
Myndrul V. B. - Determination in mobility of non-equilibrium carriers considering motion velocity distribution, Bak A. Yu., Karakis Yu. N., Kutalova M. I. Zatovskaya N. P., Zubritskii S. V. (2013)
Nikola L. V. - Auger-electron spectroscopy of transient metals (2013)
Lopatkin Yu. M. - Spectroscopy of the spectral lines broadening and shift for heavy elements in the buffer gas, Mikhailenko V. I., Svinarenko A. A. (2013)
Khetselius O. Yu. - Hyperfine structure parameters of the heavy isotopes: consistent nuclear-qed theory (2013)
Запара В. М. - Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів, Запара Я. В., Обухова А. Л. (2014)
Кулешов В. В. - Проблеми оцінки інвестицій у визначення експлуатаційних параметрів горловин станцій, Дощечкін О. Р., Бурмагіна Ю. М. (2014)
Огар О. М. - Розрахунок координат осей вагона при скочуванні відчепів з гірки (2014)
Запара Я. В. - Оцінка заходів, спрямованих на удосконалення технології охорони вантажів та елементів інфраструктури залізниць (2014)
Таратушка К. В. - Визначення раціональних режимів регулювання швидкості скочування відчепів з гірки (2014)
Онищенко Н. Г. - Дослідження та розроблення математичної моделі очищення нафтовмісних стічних вод залізниці, Епштейн С. І., Нікулін С. Ю. (2014)
Братченко О. В. - Блочно-ієрархічне описання конструкції енергетичних установок сучасних тепловозів (2014)
Ловська А. О. - Визначення зусиль розпору насипного вантажу на стіни кузова напіввагона при перевезенні залізничним поромом (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського