Коваленко Л. П. - Об’єкт інформаційних правовідносин (2012)
Косик В. В. - Докази у справах про адміністративне правопорушення та адміністративному судочинстві: деякі проблеми реалізації (2012)
Образцова І. О. - Принципи бюджетного права (2012)
Руколайніна І. Є. - Сутність категорій адміністративно-правового регулювання матеріально-технічного і фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття, значення та система адміністративно-правових заходів захисту прав громадян (2012)
Терещук В. С. - Проблемні питання правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель морського транспорту (2012)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку юридичних осіб як суб’єктів фінансового контролю (2012)
Хряпинський А. П. - Адміністративно-правовий статус державної архітектурно-будівельної інспекції України (2012)
Шатрава С. О. - Діяльність спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення (2012)
Шестак В. С. - Адміністративно-правові відносини у механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Школьна Н. І. - Адміністративно-правовий статус Мінсоцполітики України: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2012)
Бартман Ю. Д. - Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 203-1 Кримінального кодексу України (2012)
Батиргареєва В. С. - Роль правосвідомості та правової культури у системі детермінант автотранспортної злочинності (2012)
Буткевич С. А. - Проблемні питання розбудови антилегалізаційного законодавства (досвід Азербайджанської Республіки) (2012)
Грицюк А. Г. - Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами (2012)
Даниленко А. В. - Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій (2012)
Євтєєва Д. П. - Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України) (2012)
Загурський О. Б. - Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України (2012)
Кара М. В. - Характеристика осіб, які вчиняють шахрайство (2012)
Коновалова А. Ю. - Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості у порівнянні зі штрафом (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Щодо визначення правових засад природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Кушнарьов І. В. - Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики (2012)
Мазур Л. А. - Напрямки взаємодії підрозділів карного розшуку з різними суб’єктами протидії злочинам, Морозова Я. О. (2012)
Стащак М. В. - Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки, Тарнопольський О. В. (2012)
Уваров В. Г. - Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю (2012)
Царенко О. О. - Проблема потерпілого від насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми, в кримінологічних дослідженнях (2012)
Чумак В. В. - Порядок здійснення організаційної та функціональної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби з дільничними інспекторами міліції щодо охорони державного кордону (2012)
Д’ячкова Н. А. - Деякі питання щодо змісту шлюбного договору (2012)
Кириченко Т. С. - Одностатеві шлюби – міф чи реальність? (2012)
Малай М. О. - Обмеження в суспільних інтересах, що виявляються у правах на чужі речі (2012)
Марушева О. Г. - Особливості визначення поняття торговельної марки (2012)
Остапчук Д. О. - Синергетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України (2012)
Черевко П. П. - Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі (2012)
Градецька Н. М. - Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах (2012)
Семке Н. М. - Державна сімейна політика в Україні, Саппа Г.-М. М. (2012)
Соболь Є. Ю. - Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі (2012)
Градецький А. В. - Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні (2012)
Романенко М. В. - Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України (2012)
Титул, зміст (2014)
Притульська Н. - Ринок продуктів нутрітивної підтримки, Кучинська А. (2014)
Кудінова А. - Глобальні детермінанти трансформації відносин споживання (2014)
Кутаренко Н. - Канали збуту органічної продукції (2014)
Жукова Я. - Економічні аспекти вирощування генетично модифікованих культур, Король Ц., Вакуленко М. (2014)
Цюцяк А. - Розвиток ресторанної галузі Івано-Франківської області (2014)
Гуліч М. - Амінокислотний склад продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю., Антюшко Д. (2014)
Голуб Б. - Формування лікувально-профілактичних властивостей синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С., Рудавська Г. (2014)
Дьякова Ю. - С-вітамінність баклажанових снеків, Орлова Н. (2014)
Нездолій А. - Біологічно активні речовини топінгу для людей зі статико-фізичними навантаженнями, Петюнін Г., Давтян Л. (2014)
Гасанова А. - Влияние эламина и стевиозида на поверхностное натяжение яичной массы, Пак А., Дюкарева Г. (2014)
Караваєв Т. - Математичне моделювання складу водно-дисперсійних фарб і властивостей покриттів (2014)
Мережко Н. - Реологічні властивості водних дисперсій модифікованого каоліну, Шульга О. (2014)
Домніченко Р. - Експлуатаційні властивості епоксидно-акрилових водно-дисперсійних покриттів (2014)
Ткачук В. - Оцінка якості світлих нафтопродуктів (2014)
Швець О. - Теплофізичні властивості тканин із базальтових волокон (2014)
Андрієвська Л. - Моделювання показників якості паперу санітарно-гігієнічного призначення, Мокроусова О., Касьян Е. (2014)
Прісс О. - Антиоксидантний захист зелені петрушки для тривалого зберігання, Кулик А. (2014)
Пузій О. - Фосфоровмісні вуглецеві сорбенти для очистки води, Пасальський Б., Чикун Н. (2014)
Антоненко А. - Якість та безпечність соусів підвищеної харчової цінності (2014)
Тележенко Л. - Технологія горіхових соусів зі збалансованим жирнокислотним складом, Кашкано М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Базика Д. А. - Звіт ННЦРМ за 2012 рік, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2013)
Чумак А. А. - Наукове обґрунтування сучасних шляхів реалізації пріоритетних напрямків розвитку медичної науки з проблем радіаційної медицини та радіобіології, Медведовська Н. В., Овсяннікова Л. М. (2013)
Гур’янов Б. М. - Інноваційна діяльність ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” за 10-річний період, Саєнко А. М., Янович Л. А. (2013)
Білоник А. Б. - Шляхи удосконалення радіаційно-гігієнічного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях, Бузунов В. О., Василенко В. В., Пікта В. О. (2013)
Бончук Ю. В. - Вплив системи тканинних зважуючих факторів на оцінки доз (2013)
Бузунов В. О. - Смертність від хвороб системи кровообігу мешканців радіоактивно забруднених територій унаслідок аварії на ЧАЕС за 1988–2010 роки спостереження залежно від доз радіаційного опромінення, статі, Прикащикова К. Є., Губіна І. Г., Костюк Г. В., Терещенко С. О. (2013)
Василенко В. В. - Вивчення особливостей формування доз внутрішнього опромінення населення Житомирської Області у віддалений період аварії на ЧАЕС, обумовлених надходженням 137Cs, 90Sr, Циганков М. Я., Нечаєв С. Ю., Пікта В. О., Задорожна Г. М., Білоник А. Б. (2013)
Волоський В. М. - Апробування методу визначення ефективної дози в анізотропних полях в умовах професійного опромінення інтервенційних кардіологів, Чумак В. В., Баханова О. В., Моргун А. О. (2013)
Колосинська О. О. - Оцінка показників ризику розвитку розсіяного склерозу серед населення, яке проживає на територіях забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Красникова Л. И. - Влияние радиационного и нерадиационных факторов на развитие цереброваскулярных заболеваний у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Результаты эпидемиологических исследований, Бузунов В. А., Солонович С. И. (2013)
Кундиев Ю. И. - Чернобыль и репродуктивное здоровье женщин села (эпидемиологическое исследование), Чернюк В. И., Каракашян А. Н., Мартыновская Т. Ю. (2013)
Масюк С. В. - Похибки берксонівського типу в дозах опромінення та їх вплив на оцінку радіаційних ризиків, Шкляр С. В., Кукуш О. Г. (2013)
Моргун А. О. - Методичний підхід до розробки алгоритмів подвійної дозиметрії та його застосування для інтервенційних кардіологів, Чумак В. В., Баханова О. В., Волоський В. М., Фуркало С. М., Власенко О. А., Гиндич П. А., Бородiнчик О. Г., Деняченко Н. П. (2013)
Озерова Ю. Ю. - Експертна оцінка лікувально-профілактичних заходів на території зони гарантованого добровільного відселення, Прилипко В. А., Мишковська А. А. (2013)
Фузік М. М. - Вікові та гендерні особливості захворюваності на рак щитоподібної залози в Україні залежно від доз опромінення щитоподібної залози радіоактивним йодом внаслідок аварії на ЧАЕС, Присяжнюк А. Є., Шибата й., Романенко А. Ю., Федоренко З. П., ГудзенкоН. А., Гулак Л. О., Троцюк Н. К., Горох Є. Л., Хухрянська О. М. (2013)
Базика Д. А. - Структурні і функціональні зміни щитоподібної залози у пацієнтів з дисгормональними та пухлинними ураженнями молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г. (2013)
Базика Д. А. - Множинна мієлома серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Стан і перспективи аналітичного дослідження, Гудзенко Н. А., Дягіль І. С., Бабкіна Н. Г., Чумак В. В., Баханова О. В., Парамонов В. В., Романенко А. Ю. (2013)
Бебешко В. Г. - Вплив трансфузій концентратів еритроцитів крові на вміст сироваткового феритину у дітей з гострими лейкеміями, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Яцемирський С. М., Пушкарьова Т. І., Гончар Л. О., Круковська В. В., Зелінська А. В., Міщенко Л. П. (2013)
Бебешко В. Г. - Лімфоцитози у дітей після аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Чумак А. А., Цвєткова Н. М., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О., Пархоменко В. М., Пушкарьова Т. І., Боярський В. Г., Плескач О. Я. (2013)
Ільєнко І. М. - Роль гена VEGF-A у формуванні віддалених ефектів опромінення після Чорнобильської катастрофи (2013)
Логановский К. Н. - Депрессия и ионизирующее излучение, Василенко З. Л. (2013)
Мінченко Ж. М. - Значення генетичних маркерів радіочутливості і радіорезистентності в формуванні онко-гематологічної та серцево-судинної патології у опромінених після Чорнобильської аварії, Дягіль І. С., Дмитренко О. О., Дмитренко І. В., Шляхтіченко Т. Ю., Гавриленко Т. І., Білий Д. О., Хоменко В. І., Бебешко В. Г. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Клінічні фактори тромбозів у пацієнтів із Ph-негативними мієлопроліферативними неоплазмами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Клименко С. В. (2013)
Носач О. В. - Коморбідність і радіація: методологічні аспекти характеристики стану осіб, які зазнали дії факторів Чорнобильської аварії (2013)
Рибченко Л. А. - Прогнозування вірогідності носійства мутацій BRCA1 та BRCA2 у жінок з обтяженим сімейним анамнезом щодо раку молочної залози та/або раку яєчників, Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. (2013)
Степанова Є. І. - Оксид азоту і перекисне окислення ліпідів у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М. (2013)
Степанова Е. И. - Врожденные пороки развития мочевыделительной системы у детей, родившихся от облученных родителей, по данным отделения врожденной и наследственной патологии, Скварская Е. А., Усатенко Ж. В., Леонович Е. С., Абрамова Т. Я. (2013)
Чумак А. А. - Клінічне значення неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури), Овсяннікова Л. М., Саркісова Е. О., Гасанова О. В. (2013)
Чумак А. А. - Фактори ризику інфаркту міокарда в когорті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (за даними клініко-епідеміологічного реєстру), Плескач Г. В. (2013)
Білько Д. І. - Характер взаємодії опромінених і неопромінених клітин в культурі дифузійних камер in vivo, Сенюк О. Ф., Руссу І. З., Жалейко І. О., Білько Н. М. (2013)
Гапєєнко Д. Д. - Особливості клітинних ефектів при комбінованій дії іонізуючого випромінювання та іонів міді (2013)
Гапєєнко Д. Д. - Особливості клітинних ефектів за умов комбінованого впливу іонів нікелю та іонізуючого випромінювання, Лавренчук Г. й., Литвинчук Х. М., Асмолкова В. С. (2013)
Дерев’янко Л. П. - Експериментальне дослідження радіомодифікуючих властивостей N-стеароїлетаноламіну за умов комбінованої дії іонізуючого випромінення і стресу, Шелковський М. В., Талько В. В., Атаманюк Н. П., Фролова Н. О., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Гула Н. М., Чумак А. А. (2013)
Дьоміна Е. А. - Особливості формування радіаційно-індукованих аберацій хромосом в клітинах людини за умов модифікуючого впливу хімічних агентів (порівняльні аспекти), Пилипчук О. П. (2013)
Клепко А. В. - Вивчення динаміки змін фізіологічних показників сперми кролів після опромінення тварин рентгенівськими променями, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Кондратова Ю. А., Чернишов А. В., Андрейченко С. В. (2013)
Pchelovska S. A. - Використання фактору радіоємності у вивченні комбінованої дії γ-опромінення та хлориду кадмію на водну культуру рослин (2013)
Родіонова Н. К. - Комбінований вплив N-cтеароїлетаноламіну та іонізуючого випромінення на гематологічні показники периферичної крові щурів, Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Шелковський М. В., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Гула Н. М., Чумак А. А. (2013)
Родіонова Н. К. - Вплив малих доз іонізуючої радіації та оксиду азоту на стан системи крові тварин, Ганжа О. Б., Маковецька Л. І., Дружина М. О., Музальов І. І., Михайленко В. М. (2013)
Сушко В. О. - Радіаційний захист і здоров'я персоналу підрядних підприємств, що виконують роботи з перетворення об'єкта "Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему, Базика Д. А., Ліхтарьов І. А., Ляшенко Л. О., Берковський В. Б., Логановський К. М., Нечаєв С. Ю., Швайко Л. І., Саркісова Е. О., Колосинска О. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила для авторів (2013)
Герасименко Л. В. - Міжнародний досвід вирішення проблем економічної безпеки, Донченко Д. О. (2013)
Дорош В. С. - Фактори ефективності реалізації нормативно-правових актів органами публічної адміністрації України (2013)
Пихтін М. П. - Зміст взаємодії як організації діяльності (2013)
Федоренко В. В. - Ґенеза конституційних засад судочинства в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Найдьон Є. М. - Способи скоєння злочинів, пов’язаних з фіктивним банкрутством (на основі практики діяльності підрозділів податкової міліції міністерства доходів і зборів України) (2013)
Топчій В. В. - Документи як джерела доказів під час досудового розслідування злочинів проти трудових прав (2013)
Тихонова О. В. - Загальнотеоретичні засади визначення детермінант фінансової злочинності (2013)
Галаган В. І. - Поняття негативного впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на формування злочинної поведінки неповнолітніх (2013)
Комарницький М. М. - Близькі родичі, як потерпілі у злочинах, які вчиняються у зв’язку з виконанням особою свого службового чи громадського обов’язку (2013)
Мошенець Д. М. - Співвідношення необхідної оборони та крайньої необхідності (2013)
Процюк О. В. - Дискусійні питання щодо визначення предмету злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби”, Литвин П. С. (2013)
Карпов Н. С. - Правовий статус присяжного, Щерба В. М. (2013)
Осетрова О. С. - Про поняття, ознаки та класифікацію допустимості доказів в Україні (2013)
Журавльов Д. В. - Критерії ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Гетьман Є. А. - Нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мартинюк Ю. М. - Деякі аспекти правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні (2013)
Ольхова Т. О. - Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ та правова реформа в Україні (2013)
Тимошенко К. О. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання права громадян на засоби самооборони (2013)
Шалькін О. В. - Напрямки підвищення ефективності правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з урахуванням зарубіжного досвіду (2013)
Сак В. М. - Джерела адміністративно-правового регулювання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2013)
Федорчак І. В. - Провадження в справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин (2013)
Ширшикова Р. М. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства (2013)
Серединський В. В. - Проблемні питання визначення стажу роботи в галузі права, що дає право особі претендувати на посаду судді адміністративного суду (2013)
Чемодурова Н. О. - Організаційна незалежність як основна гарантія самостійності та неупередженості суддів адміністративних судів (2013)
Чернова К. В. - Нормативно-правове забезпечення авторського права і суміжних прав (2013)
Кутоманов Д. Є. - Забезпечення дисципліни праці на ранніх етапах розвитку трудового права (2013)
Кацуба А. В. - Система науки трудового права (2013)
Колєснік Т. В. - Переконання та заохочення як основні методи забезпечення дисципліни праці (2013)
Любимов О. К. - Окремі ризики порушення державних гарантій оплати праці найманих працівників в процесі банкрутства роботодавця 165-169 (2013)
Осадча Н. В. - Суб’єкти соціального партнерства у сфері праці 169-173 (2013)
Пиж Н. Ж. - Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2013)
Лукаш С.С. - Особливості правового регулювання праці надомних працівників (2013)
Обушенко О. М. - Сутність та значення охорони праці в сучасних умовах (2013)
Іншин М. І. - Правове регулювання захисту трудових прав працівників в умовах сьогодення (2013)
Кобернюк С. В. - Основні проблеми та напрямки адаптації джерел права соціального забезпечення (2013)
Даниленко Д. В. - Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту інвалідів (2013)
Боднарук М. І. - Поняття правовідносин у сфері соціального страхування в Україні (2013)
Древаль П. В. - Функції системи соціального захисту працівників органів прокуратури (2013)
Пряников В. С. - Щодо форм захисту трудових прав та інтересів прокурорів України (2013)
Мартюшев С. М. - Поняття та сутність правового статусу суб’єктів пенсійного забезпечення працівників в Україні до міжнародних стандартів (2013)
Єфіменко Д. К. - Класифікація суб’єктів координації правоохоронної діяльності (2013)
Угнівенко І. М. - Основні напрямки удосконалення організаційної побудови служби дільничих інспекторів міліції як основного суб’єкта в системі МВС України (2013)
Єрмоленко І. Я. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності працівників ОВС за корупційні правопорушення (2013)
Остапенко О. М. - Види державного контролю за діяльністю господарських судів (2013)
Терещенко В. О. - Класифікація підприємницької діяльності (2013)
Швець В. О. - Концептуальні засади рейдерства країнах Західної Європи: судовий захист підприємницької діяльності (2013)
Квітка Я. М. - Правові засади попередження насильства в сім’ї, Баранова В. О. (2013)
Мироненко Т. Є. - Прокурорські перевірки як практична сторона прокурорського нагляду (2013)
Якимець О. О. - Сутність та особливості поняття аквакультури (2013)
Сімашкевич Ю. М. - Правова основа діяльності суб’єктів організаційно-правового забезпечення освітньої діяльності в Україні (2013)
Братель С. Г. - Формування громадської думки про правоохоронну діяльність міліції (2013)
Гаврилова О. О. - Щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2013)
Галкін Д. В. - Організація діяльності та кадрова політика міліції УРСР в 1926–1930 роках (2013)
Канфуі І. В. - Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням: зміст та проблеми (2013)
Молоток І. Ф. - Система принципів спеціального пенсійного забезпечення 293-298 (2013)
Мостепанюк Л. О. - Стаття 436-1 Кримінального кодексу України: аналіз складу злочину 299-303, Павловська А. А. (2013)
Редькін В. В. - Поняття та елементи конституційно-правового статусу засобів масової інформації (2013)
Тихонович Ю. С. - Історичний генезис нормативно-правового регулювання порядку звільнення працівників у ХХ сторіччі (2013)
Семенюк А. О. - Становлення та розвиток професійних спілок як представників працівників (2013)
Чернобай О. І. - Підготовка справи про адміністративне правопорушення до судового розгляду як одна із стадій судового процесу (2013)
Тичина О. М. - Особливості особистості та поведінки дитини, що вчиняє корисливі злочини (2013)
Селезень С. В. - Об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві (2013)
Машніцька Н. В. - Зарубіжний досвід застосування переконання в правоохоронній діяльності (2013)
Бакал В. - Поняття та сутність форменого одягу працівників внутрішніх справ 341-345 (2013)
Хандрос В. - 30-тиріччя створення підрозділу з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в м. Одеса (2013)
Соха С. І. - Громадське об’єднання як суб’єкт публічно-правових відносин (2013)
Стахура І. Б. - Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження (2013)
Яремко В. Я. - Правова характеристика адміністративних проступків у сфері забезпечення безпеки громадян на залізничному транспорті України (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Bienkowski P. - Near Field EMF Metrology Development, Nichoha V., Trzaska H. (2013)
Bobalo Yu. - Energetical Properties of Fractal Brownian Signal with Different Hurst Indexes, Klymash M., Politanskyy R. (2013)
Gepko I. - Technical Configuration of TV White Space Devices: A Conceptual View (2013)
Glukhivskyi L. - Process Modeling in Nonlinear Electric Circuits and Devices Using the Differential Harmonic Method (2013)
Jajczyk J. - Optimization with the Use of the Genetic Algorithm Method and Parallel Computing (2013)
Kaczorek T. - Reachability and Observability of Fractional Positive Electrical Circuits (2013)
Kasprzyk L. - Analysis of Energy Consumption of Electric Vehicles, Equipped with a Hybrid Energy Storage (2013)
Kopchak B. - Application of Particle Swarm Optimization Method or Solving the Problems of Approximation of Electromechanical Systems’ Parts (2013)
Kovivchak Ya. - Analysis of Electromagnetic Processes in a Turbogenerator with Equivalent Stator Tooth Zones at No-load (2013)
Mandziy B. - Analytical Reliability Model of a Redundant Repairable System with Limited Number of Restorations, Ozirkovskyy L. (2013)
Mazurkiewicz S. - Linear Dynamical Systems of the n-th Order in Random Conditions, Walczak J. (2013)
Meshaninov S. - Electronic System of Monitoring the Patients with Cardiovascular Pathology (2013)
Nikitenko A. - Technical Losses of the Recuperated Electric Energy in a DC Traction Power Supply System (2013)
Nikolayev D. - An Anatomically Realistic Boundary Representation Phantom for studying VHF-UHF Radiation Effects (2013)
Noha A. - Ensuring the Efficiency of Decisions, Made by Power Unit Operators at Thermal Power Plants as a Major Factor of Their Sustainable Control (2013)
Olszowiec P. - Modification of Indirect Methods of Electrical Parameters Determination in Live Circuits (2013)
Pasichnyk N. - Mathematical Modeling of Dynamics of Website Quality Characteristics, Dyvak M., Pasichnyk R. (2013)
Polcar P. - On Measurement of Magnetic Permeability of Ferromagnetic Fluids, Kubát M. (2013)
Shchur I. - Optimization of Energy-shaping Control of Port-controlled Hamiltonian System, Biletskyi Yu. (2013)
Stakhiv P. - Effective Algorithm of Calculating the Static Modes of Nonlinear Electromagnetic Circuits, Malyar V., Dobushovska I. (2013)
Tikhonov A. - Technology of Investigation of Asynchronous Motors with a Squirrel-cage Rotor using a Universal Parametric Generator of a Finite-element Model, Kazakov Yu., Shmelev A. (2013)
Vysotska V. - Life Cycle Model of Commercial Content Processing in Electronic Commerce Systems, Chyrun L. (2013)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2013)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainian) (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – IEPS-2014 (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – CPEE-2014 (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – IWSSIP-2014 (2013)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2013)
Свідоцтво про реєстрацію (2013)
Bozhesku M. H. - Peculiarities of language choice in Ukraine (2013)
Klymenyuk V. O. - Role of holophrastic constructions in realizing speech generating function (2013)
Алексієвець О. М. - Просодична актуалізація точки зору в англомовному політичному дискурсі (2013)
Бассай С. М. - Когнітивні механізми у німецькомовному побутовому анекдоті (2013)
Бащук Н. П. - Лінгвокультурологічний контекст при вивченні іноземної мови (2013)
Безугла О. В. - Концептуальна метафора часу в політичному дискурсі США (2013)
Борисова Т. С. - Leet як сучасний вид комунікації в мережі Інтернет (2013)
Буць Ж. В. - Специфіка номінації кольорів в актуалізації текстового концепту жіночність у французькій реалістичній прозі ХІХ-ХХ століть (2013)
Vastudze E. - Phatic communication and the role of lie in it (2013)
Верьовкіна О. Є. - Фасцинативний компонент міжкультурного спілкування (2013)
Габелко О. М. - Невербальні засоби комунікації (2013)
Горицька Ю. В. - Міждисциплінарний характер категорії "мовна особистість" (2013)
Государська О. В. - Співвідношення понять "мова" та "мислення" як базових категорій сучасної когнітивістики (2013)
Денисенко С. Н. - Концепт як об’єкт мовознавчих розвідок, Романчук О. В., Матвіяс О. В. (2013)
Диннік А. Д. - Когнітивно-риторичні етапи формування іміджу політика (на матеріалі промови президента Обами з нагоди перемоги у виборах 2012 року) (2013)
Єсипович К. П. - Фольклорний дискурс: принципи стратифікації, категоризації та комунікації (2013)
Жук А. В. - Роль стереотипов в межкультурной коммуникации (2013)
Заграновська О. І. - Реалізація категорії ввічливості за допомогою мовленнєвих актів (на матеріалі англійського та українського мовлення) (2013)
Зайченко Н. Ф. - Художественный текст как источник и средство познания инокультурного бытия (2013)
Копчак М. М. - Мовленнєвий етикет у світлі комунікативно-дискурсивної парадигми знання (2013)
Космацька Н. В. - Роль графічного зображення в інтерпретації текстів з невербальним компонентом (2013)
Крисанова Т. А. - Емоційний концепт: лінгвістичні підходи до вивчення (2013)
Кузнецова Л. Р. - Антропоцентризм як провідний принцип текстологічних досліджень (2013)
Кузьмич Н. Я. - Гумор як засіб само презентації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2013)
Литвин А. А. - Склад та особливості під концепту "hiking" (2013)
Лушпай Л. І. - Шкільний буллінг як різновид суспільної агресії (2013)
Мазніченко О. І. - Масова двомовність на території Тунісу як наслідок французької колонізації (2013)
Мармураш Л. П. - Концепт "human person" в мовній картині світу (2013)
Мацкевич А. Р. - Комунікативні смисли модальності в арабському публіцистичному тексті (2013)
Михальчук Н. О. - Мовні та позамовні аспекти соціальних та історико-еволюційних процесів становлення комунікативної поведінки у ранньому англійському суспільстві (2013)
Мунтян Л. В. - Концептуальний аналіз та методи дослідження вербалізованих концептів (2013)
Мурадханян І. С. - Особливості та типологія сучасного західного музичного дискурсу, Нагорний С. М. (2013)
Нарійчук М. Ф. - Англомовний політичний дискурс і міжкультурна комунікація: лінгводидактичний аспект (2013)
Новосадська О. Б. - Співвідношення мовної та концептуальної картини світу (2013)
Павленко Л. В. - Дискурсивний акт "підхоплення" в когнітивно-комунікативному контексті (2013)
Присяжнюк О. Я. - Межкультурная коммуникация как феномен современного общества (2013)
Сабан О. В. - Інклюзивна мова як засіб реалізації принципу толерантності (2013)
Селюжицкая Л. Н. - Влияние культуротипологических различий на эффективность межкультурного делового общения (2013)
Скробот А. І. - Комунікативно-прагматичний аспект Інтернет-комунікації (2013)
Старко В. Ф. - Спонтанні категорії: реальність чи фікція? (2013)
Стрій Л. І. - Ритуалізація в українському політичному дискурсі (2013)
Тарабріна Н. А. - Когнітивні, соціальні та міжособистісні характеристики конфлікту (2013)
Тішкіна О. М. - Особистість як репрезентатор національно-культурного простору в умовах міжкультурної комунікації (2013)
Фант М. О. - Розвиток лінгвальної моделі часу в німецькій мові (2013)
Федорова О. В. - Когнітивні та гендерні аспекти дослідження англомовної публіцистичної преси України (2013)
Хорошилова В. М. - Когнітивні засади втілення комунікативної стратегії завдання образи в німецькомовному дискурсі (2013)
Чаус К. Ю. - Білінгвізм у середовищі українського політикуму: проблемні питання (2013)
Яценко Е. О. - Символ як засіб вербалізації концепту трагізму в модерних поетичних текстах (2013)
Makhinya N. V. - Teaching adults communicative competence through the four skills: a focus on intercultural competence, Tkachenko L. M. (2013)
Барабанова Г. В. - Формування навичок роботи зі словником студентів немовного ВНЗ під час навчання професійно орієнтованого читання (2013)
Бобиль С. В. - Особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції в умовах українського національно-культурного середовища (2013)
Бубнова Д. В. - Интерактивные учебники по английскому языку: почему их нет в украинских технических вузах (2013)
Гавриш М. М. - Міжкультурна компетенція як складова триєдиної мети іноземномовної підготовки сучасних фахівців (на матеріалі німецької мови) (2013)
Горобченко Н. В. - Особливості формування дискурсивної компетенції на початковому ступені навчання іншомовного писемного мовлення (2013)
Жовнірук З. Л. - Роль соціо-культурного чинника в оволодінні студентами іншомовною комунікацією в аспекті світових інтеграційних процесів, Ісаєва Г. Т. (2013)
Калініна Л. В. - Особливості формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи (2013)
Каніболоцька О. А. - Особливості методики формування англомовної соціокультурної компетенції студентами мовних вузів (2013)
Капарнік Б. В. - Текстотворення з опорою на між предметні зв’язки (2013)
Касаткіна О. В. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови, Фрідріх А. В., Ковальова К. В. (2013)
Ковальчук О. П. - Вправи для розвитку діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови, Хміль О. В. (2013)
Козубай В. І. - Інтерактивні методи навчання іншомовної комунікації (2013)
Лаврієнко Т. Я. - Strategies for empowering students’ speaking activities (2013)
Марунько О. А. - Використання методу навчання по станціях на заняттях з німецької мови (2013)
Морська Л. І. - Можливості використання методики "peer teaching" у навчанні іноземної мови (2013)
Москалець О. О. - Проектна методика на уроках іноземної мови у загальноосвітній школі (2013)
Сердюк Н. Ю. - Метод алгоритмізації як засіб нівеляції типових помилок студентів під час визначення головних членів англійського простого речення (2013)
Стребуль Л. А. - Поиск инновационных подходов в развитии иноязычной коммуникативной компетенции студентов-иностранцев, Бобыль С. В. (2013)
Тарасенко С. О. - Формування комунікативної культури глядачів (на прикладі російського каналу "Дождь") (2013)
Трикашна Ю. І. - Відбір автентичних художніх фільмів для формування англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2013)
Умінська А. П. - Центр самопідготовки майбутніх вчителів іноземної мови як засіб автономного формування іншомовної культури (2013)
Федоришин М. С. - Конфігуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов (2013)
Хромченко О. В. - Симуляція як інноваційний метод формування іншомовної комунікативної культури старшокласників (2013)
Чорна М. М. - Культурологічний підхід до підготовки фахівців у вищій школі (2013)
Штохман Л. М. - Робота в групах на заняттях англійської мови як іноземної (2013)
Якимчук Н. В. - Інтерактивне навчання іноземної мови у вищій школі (2013)
Golub T. V. - Comment s’organiser pour construire la competence de la production ecrite (2013)
Білобрам С. М. - Збагачення термінологічного вокабул яра студентів-медиків (2013)
Браславська О. О. - Принципи формування навичок та вмінь професійно спрямованого публічного мовлення англійською мовою студентів старших курсів технічного ВНЗ (2013)
Бутева В. Є. - Організація та інтерпретація результатів експериментального навчання студентів вищих технічних закладів стратегій професійно орієнтованого читання (2013)
Галашова О. Г. - Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту (2013)
Гречок Л. М. - Творча реалізація особистості в процесі професійної самостійної роботи з іноземної мови, Сікалюк А. І. (2013)
Дем’яненко О. Є. - Міжкультурна освіта як складова загальної фахової підготовки студентів-нефілологів (2013)
Жук Л. Я. - Текст прикладу – невід’ємний атрибут субмови для фахівців аграрної сфери (2013)
Кабанкова О. М. - Особливості пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення іноземної мови технічних ВНЗ (2013)
Каменська І. Б. - Критерії сформованості англомовної лінгвопрагматичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови, Каменський О. І. (2013)
Конопленко Л. О. - Інтегроване навчання як засіб посилення між предметних зв’язків у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Костюк О. Ю. - Роль віршованого матеріалу у навчанні лексики англійської мови учнів початкової школи, Карплюк Ю. М. (2013)
Котик Т. М. - Вплив багатомовного навчання на особистісний розвиток майбутнього фахівця (2013)
Кошлаба І. Б. - Оптимізація комунікативної компетентності в процесі викладання іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Лесневська К. В. - Особливості процесу формування соціокультурної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Лось О. В. - Категорія заперечення як один із складників формування франкомовної граматичної компетенції у студентів НВНЗ (2013)
Мартинюк О. В. - Визначення рівня сформованості міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Плавуцька О. П. - Професійна іншомовна підготовка в процесі духовної міжкультурної інтеграції (2013)
Радул С. Г. - Концепція діалогу культур як теоретична основа формування міжкультурної компетентності вчителя іноземної мови (2013)
Рахуба В. И. - Лексико-семантические особенности экономических терминов (2013)
Самохвал О. О. - Віртуальна екскурсія як інноваційний метод лінгвокраїнознавчої підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Войнаровська Н. В. (2013)
Семенчук Ю. О. - Аудіювання та відіювання англомовних професійно спрямованих матеріалів із студентами-економістами (2013)
Соболь Ю. О. - Предметно-мовне інтегроване навчання в технічному університеті (2013)
Сокол Г. Р. - Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення дисципліни "Іноземної мови за професійним спрямуванням" в технічному університеті (2013)
Токарєва А. В. - Використання інноваційного потенціалу методу веб-квестів у процесі підготовки студентів-менеджерів до міжкультурної комунікації (2013)
Фрондзей Я. Р. - Особливості навчання студентів вищих учбових закладів іноземним мовам в умовах міжкультурної інтеграції (2013)
Халезова Л. В. - Комунікативна культура як фактор успішності майбутнього-економіста-міжнародника (2013)
Шевніна Л. Є. - Жанрова компетенція студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Бондаренко І. В. - Визначні ознаки стилістики постмодернізму в сучасній проектній культурі, Ігнатьєва А. (2012)
Брижаченко Н. С. - Теоретичні засади інтерактивного мистецтва (на базі наукових досліджень Р. В. Клющинського) (2012)
Гамалія К. М. - Місто-сад: мрії і реальність (2012)
Гардабхадзе І. А. - Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу (2012)
Дідух А. - Складна аплік ація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (2012)
Зуб П. М. - Роль образу в дизайні реклами (2012)
Иващенко И. И. - Графический язык знаковой системы экологического направления (2012)
Квітка О. Л. - Міждисциплінарні аспекти семантики терміна "графіка" (2012)
Матвеев В. В. - Эргономика рабочего кресла, Матвеева О. В., Мироненко О. В. (2012)
Мільчевич С. І. - Художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості промислових виробів Мукачівських ливарних заводів графа Шенборна 60-70-х років ХІХ століття (2012)
Нагорна З. В. - Метод трансформації в дизайні одягу (історіографічний аспект) (2012)
Радомська В. Р. - Комп’ютерні технології в проектно-дизайнерській та архітект урній практиці, Бакусевич Т. O. (2012)
Сбітнєва Н. Ф. - Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну (2012)
Чупріна Н. В. - Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії моди (2012)
Алфьорова З. І. - Українці: антропологічні репрезентації в сучасному візуальному мистецтві (2012)
Андрушко Л. М. - Мистецтво гобелену у дипломних роботах випускників Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша, Дядюх-Богатько Н. Й. (2012)
Боровая А. Ю. - Анализ лексико-семантического поля понятия "Квест" (2012)
Деревянко А. Ю. - Произведения С. И. Васильковского на современном арт-рынке (2012)
Калашникова Е. А. - Современное искусство: граффити (2012)
Котляр Е. А. - Росписи деревянных синагог надднепрянщины: проблемы и перспективы исследования (2012)
Мельник О. Я. - Чинники формоутворення у видавничих марках та емблемах Роберта Лісовського (2012)
Пухарєв В. В. - Художні принципи харківської школи академічного рисунка (2012)
Рудич А. В. - Современные церковные росписи артели монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2012)
Степанчук Т. А. - Мистецтво Волині у сучасних наукових дослідженнях: культурологічний аспект (2012)
Усенко Н. - Неофіційне мистецтво в художньому житті Харкова (1960 – 1970 роки) (2012)
Хао Сяо Хуа - Портрет в творчестве Лю Веэнси: традиции и новая образная выразительность (2012)
Штець В. О. - Образ полонини Руни (Рівної) у творах Золтана Шолтеса (2012)
Билык А. А. - Сквернословие в контексте культуры и антикультуры украинцев и белорусов, Зайцев Д. М. (2012)
Воскобойникова Ю. В. - "Stabat mater" Франсиса Пуленка: О парадоксах музыкальной драматургии (2012)
Зимогляд Н. Ю. - Некоторые проблемы пианистической культуры Украины ХХ века: педагогическая и научно-методическая деятельность Б. Милича (2012)
Карчова Ю. І. - Творчий світ Ніни Матвієнко (2012)
Костенко Н. Е. - Харьковск ая домровая школа в пространстве интеграции славянских культур (2012)
Резнік О. Л. - Основні принципи взаємозв’язків сценографії та режисури 1950–1960-х рр.: еволюція сценографічних рішень на сцені українських театрів (2012)
Семикозов А. А. - Западноевропейская история мандолины в аспекте проблем дифференциации и дефиниции струнно-щипковых инструментов (2012)
Скляров О. Д. - Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки та виконавства (2012)
Соболєва О. Д. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях (предмет – вокал) як шлях формування особистості (2012)
Тарасова О. А. - Эхо "испанской темы" в произведениях современных украинских композиторов (2012)
Триколенко С. Т. - Постановки камерної сцени на прикладі вистав Київського театру-студії "Міст" (2012)
Шемет Л. В. - Твори М. А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів (2012)
Щербак Є. В. - Віддзеркалення феміністичної проблематики в українському балеті радянської доби (2012)
Клевно В. А. - Определение вреда здоровью в экспертной и правоприменительной практике Российской Федерации, Симонова И. С. (2014)
Костенко Є. Я. - Ідентифікація осіб за стоматологічним статусом із використанням константних антропометричних індексів нижньої щелепи (2014)
Боднар П. М. - Перспективність судово-медичних досліджень при визначенні тривалості перебігу смертельної механічної травми, Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2014)
Покотило П. Б. - Гістологічне дослідження нирки щура на раннiх термінах перебігу експериментального цукрового діабету, Логаш М. В., Покотило В. Ю. (2014)
Біляков А. М. - Катехоламінові ушкодження міокарда як можливий діагностичний критерій для встановлення тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми (2014)
Гладких Д. Б. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію мезатону (2014)
Савка І. Г. - Встановлення взаємозв’язків між морфологічними особливостями та структурними порушеннями кісток нижньої кінцівки при їх травмах (2014)
Сапєлкін В. В. - Оцінка уражаючих властивостей кулі травматичної (несмертельної) дії патрона "Терен-12П" на основі розрахунків довжини спричиненого нею ранового каналу (2014)
Щербак В. В. - Морфологічні особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах впритул із пістолета "Форт-12" в залежності від матеріалу одягу (2014)
Леонов С. В. - Механическая травма с позиций волновой динамики, Михайленко А. В., Никитаев А. В. (2014)
Пономарев Д. Ю. - Особенности повреждения костей скелета населения Генуэзской колонии XШ-XІУ в.в. городища "Мирмекий", Никитаев А. В. (2014)
Михайленко А. В. - Механика формировании кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия, Слаутинская А. В. (2014)
Плевинскис П. В. - Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом (2014)
Колесников В. Л. - К вопросу экспертного моделирования ситуации при ДТП (2014)
Віниченко І. М. - Діагностичне значення тілець Гейнца-Ерліха у мазках крові при комплексному визначенні отруєння нітритними сполуками, Чорненко В. В., Потапенко І. В., Ліщинська А. А. (2014)
Войченко В. В. - Встановлення давності настання смерті, яка настала за особливих обставин, Сулоєв К. М., Титарчук І. П., Зрожевський Р. С. (2014)
Скубенко А. Я. - Випадок самогубства пострілом в голову з монтажного пістолета, Сінько В. Ф., Зозуля В. М. (2014)
Козлов С. В. - Експертно-діагностичні ознаки насильницьких дій при окремих видах фізичного впливу на людину, Зубов О. Л., Беркут Р. В. (2014)
Шевчук М. М. - Експертна оцінка ураження технічною електрикою серед населення Львівської області, Бартошик Н. В., Дуда І. Б., Антоненко Д. С. (2014)
Шевчук М. М. - Випадок сенсоневральної глухоти при легкій травмі слухового апарату, Бекар В. М., Мицик О. І. (2014)
Максимченко І. В. - Випадок смерті внаслідок ушкодження рефлексогенної зони ("сонячного сплетіння"), Рожкова О. М. (2014)
Бачинський В. Т. - Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі, Беженар І. Л., Кишкан Я. С. (2014)
Личман Т. В - Оглядовий аналіз комісійних судово-медичних експертиз. Визначення правильності надання медичної допомоги в ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", Легедза А. В., Дубровська О. М. (2014)
Артюшенко Т. А. - Современные средства оперативного управления проветриванием рудных шахт (2013)
Бучавий Ю. В. - Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничозбагачувальних комбінатах, Павличенко А. В., Семеріч К. В. (2013)
Демура В. І. - Розподіл та накопичення важких металів в рослинах та ґрунтах на територіях розміщення відходів вуглевидобутку, Готвянська В. О., Павличенко А. В. (2013)
Заболотная Ю. А. - Формирование нарушенной зоны горного массива при ведении очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Зубко С. А. - Внедрение смесительно-зарядной и доставочной техники для эмульсионного взрывчатого вещества "украинит" на горнодобывающих предприятиях Украины, Русских В. В., Яворский А. В., Яворская Е. А. (2013)
Клюев Э. С. - Динамика газовыделения из углесодержащих материалов под действием теплового поля (2013)
Кривда В. В. - Параметры автомобильно-железнодорожной перегрузочной площадки при использовании карьерного автотранспорта с механизмом изменения центра масс (2013)
Куринной В. П. - Исследование распространения ударных волн в пористых средах, Гаркуша И. П., Прохорец Л. В. (2013)
Лаврик М. О. - Фіторемедіація засолених ґрунтів вугледобувних регіонів України, Павличенко А. В. (2013)
Агаев Р. А. - Пневмогидродинамическое воздействие на поверхностной дегазационной скважине 1185-Д (2013)
Софийский К. К. - Интенсификация дегазации пологого угольного пласта i31 гидродинамическим воздействием, Гаврилов В. И., Власенко В. В. (2013)
Ложников А. В. - Применение технологии формирования отвалов с общей поверхностью при разработке буроугольных месторождений (2013)
Медведева О. А. - Определение параметров технологии расчистки хранилищ отходов переработки минерального сырья (2013)
Минеев С. П. - Особенности оценки метановыделения в выработки выемочного участка, Лыжков М. В., Феськова Л. В., Шевченко В. В. (2013)
Морус В. Л. - Исследование процесса обезвоживания угольного концентрата на дуговом грохоте типа "перекат", Земляной Е. Ф., Овчаренко Д. К. (2013)
Семененко Е. В. - Расчет режимов работы гидротранспортных комплексов с магистралями, состоящими из участков полиэтиленовых и стальных труб, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2013)
Стаднюк Е. Д. - Изучение влияния скорости подвигания очистного забоя на шаг первичной посадки основной кровли (2013)
Сухарев В. В. - Анализ факторов, влияющих на механизм ударного взаимодействия эластичной футеровки с горной массой, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2013)
Федин К. А. - Определение величины ударных воздушных волн при проведении массовых взрывов на карьере ОАО "ЮГОК" (2013)
Чеберячко С. І. - Теоретичні дослідження перепаду тиску на фільтрувальних респіраторах (2013)
Четверик М. С. - Причины образования и направления ликвидации провалов от горных выработок, Бубнова Е. А., Сорока Ю. Н. (2013)
Швец Д. В. - Анализ перспективных направлений ведения открытых горных работ в карьере ОАО "Лебединский ГОК" (2013)
Шматовский Л. Д. - Методика и оборудование для проведения экспериментальных исследований сопротивляемости напряженных горных пород механическому разрушению, Коломиец А. Н., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2013)
Адамський В. Р. - Радянський проект для вищої школи: виборювання автономії (2007)
Берека В. Є. - Дидактика неперервної педагогічної освіти як системна технологія (2007)
Бучківська Г. В. - Використання ідей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у професійній підготовці майбутніх учителів, Бучківська В. В. (2007)
Васянович Г. П. - Принцип природовідповідності у духовному становленні та розвитку особистості, Зданевич Л. В. (2007)
Вишинська Г. В. - Культурологічний вимір інтеграційних процесів в освітніх практиках (2007)
Галайда О. А. - Розвиток громадянськості студентів вищих навчальних закладів (2007)
Галус О. М. - Активна професійна адаптація студентів як педагогічна проблема (2007)
Гамрецька Г. С. - Історіософська підготовка вчителя: спроба синергетичного окреслення проблеми (2007)
Гасюк І. Л. - Реалізація індивідуального підходу в процесі фізичного виховання учнівської молоді як педагогічна проблема (2007)
Грязнов І. О. - Індивідуальний підхід педагога до слухачів вищого навчального закладу як один із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2007)
Гуменюк В. В. - Стратегічні напрями діяльності керівників закладів освіти в умовах інформатизації суспільства (2007)
Дарманська І. М. - Ступенева освіта: історичний аспект (2007)
Дорош Г. О. - Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури (2007)
Дубина Л. Г. - Зміст, види та чинники девіантної поведінки особистості (2007)
Євтух М. Б. - Освітньо-політичні віхи організації навчання обдарованих школярів, Волощук І. С., Супруненко М. І. (2007)
Казакова Н. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів до роботи з різними категоріями дітей (2007)
Ковчина І. М. - Підготовка студентів до майбутньої соціально-правової діяльності (на прикладі курсу "Основи соціально-правового захисту особистості”) (2007)
Колеснікова С. М. - Проблема природничої підготовки майбутніх вчителів у сучасних умовах (2007)
Лисенко Н. В. - Самостійна робота студентів у процесі впровадження кредитно-модульної системи оцінювання знань (2007)
Машкіна Л. А. - Концептуальні засади гуманістичної педагогіки М.Монтессорі (2007)
Михаськова М. А. - Проблеми формування практично-творчого компонента фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2007)
Нагорна О. О. - Роль фразеології при соціокультурному підході до вивчення іноземних мов (2007)
Пісоцька Л. С. - Управління персоналом як одна із умов управління розвитком дошкільної освіти (2007)
Поніманська Т. І. - Реалізація особистісних пріоритетів гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2007)
Савчук Н. С. - Менталітет в системі цінностей і цілей освіти (2007)
Семиченко В. А. - Проблеми і пріоритети професійної підготовки (2007)
Слоневська І. Б. - Проблема діалогового мислення: на перетині філософії і літератури (2007)
Соловей М. В. - До питання про поняття педагогічної експертизи та її нормативно-правових основ (2007)
Ткачук Г. О. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою в процесі аналізу казок на уроках читання (2007)
Фольваркова-Плахтій В. І. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до розвитку моральної свідомості учнів засобами слова і дитячої літератури (2007)
Шквир О. Л. - Дослідження рівня готовності майбутніх педагогів початкових класів до класного керівництва (2007)
Шоробура І. М. - Світові тенденції конструювання підручників зі шкільної географії (2007)
Ящук І. П. - Особливості педагогічної взаємодії в умовах гуманізації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2007)
Титул, зміст (2013)
Gereles A. - Dairy cooperatives – between myth and reality: American experience (2013)
Legeza D. G. - Establishment of the regional centre for technical service and monitoring of exploitation of agricultural machinery, Kulish T. V. (2013)
Алексеев С. А. - Производство кукурузы как фактор развития рынка фуражного зерна (2013)
Алтухов А. И. - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы как основа функционирования зернового хозяйства и рынка зерна в России (2013)
Антощенкова В. В - Актуальність функціонування трансфертних цін в умовах агропромислової інтеграції (2013)
Василичев Д. В. - Формування показників гнучкості інноваційного розвитку персоналу на підприємствах, Карпенко А. В. (2013)
Васильченко О. О. - Застосування методики оцінки використання ресурсного потенціалу на підприємстві, Баєва О. І. (2013)
Гончарук І. В. - Інституційні аспекти фінансового забезпечення виробництва біопалива (2013)
Гончарук Т. В. - Виробництво біопалива у формуванні енергетичної безпеки України (2013)
Горбань Т. С. - Демографічний аспект зростання економіки України (2013)
Горшенин В. И. - Современное состояние производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Зонтова Н. А. (2013)
Грищенко О. В. - Методика внутрішнього аудиту фінансово-збутового циклу молокопереробного підприємства (2013)
Домашенко С. В. - Інформаційні технології в управлінні підприємством: електронний документообіг (2013)
Драчук В. Ю. - Вплив законодавчої бази з питань оподаткування на методику відображення в обліку розрахункових операцій з бюджетом за ПДВ щодо діяльності з постачання (2013)
Есипенко В. М. - Развитие межрегиональных продовольственных связей в Российской Федерации (2013)
Захарова Н. Ю. - Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства (2013)
Захарченко О. В. - Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м'ясопродуктового підкомплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність (2013)
Зелінська А. М. - Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України (2013)
Котенко Н. М. - Природні фактори інвестиційного потенціалу сільських територій (2013)
Кульчикова Ж. Т. - Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане (2013)
Купырева Л. В. - Организационно-экономический механизм продовольственного обеспечения страны (2013)
Лагода Є. Ю. - Формування концепції ризик-менеджменту для комерційних банків України на прикладі ПАТ "Альфа банк" (2013)
Лузан О. Ю. - Інституційні детермінанти регулювання розвитку аграрного підприємництва: теоретичний аспект (2013)
Любар О. О. - Облік на позабалансових рахунках: теорія методика, практика, Новодворська В. В. (2013)
Ляшенко О. А. - Актуальні питання соціального захисту сільського населення в ринкових умовах, Бондаренко Н. М. (2013)
Мазуренко О. В. - Національна інноваційна система – основні поняття та визначення (2013)
Максим В. Л. - Методологічні основи оцінки економічної ефективності виробництва свинини (2013)
Нікончук Н. В. - Місце Державної інспекції навчальних закладів у формуванні сучасної адаптивної системи вищої освіти України (2013)
Охріменко І. В. - Методичні основи оцінки резервів підвищення економічної ефективності на підприємстві (2013)
Пархоменко Л. А. - Аналіз кількісних показників виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Христинівського району Черкаської області (2013)
Педченко Г. П. - Диференціація та концентрація на ринку аграрної освіти (2013)
Петрова И. Ф. - Внедрение новых сортов как основной фактор интенсификации зернового производства (2013)
Плаксін О. А. - Проблеми інноваційного розвитку аграрної сфери (2013)
Плахтій Т. Ф. - Порядок оцінки запасів: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Радченко Н. Г. - Аналіз банківських кредитних продуктів для сільськогосподарських підприємств (2013)
Рубцова Н. М. - Оцінка роботи ПАТ "СК "ОРАНТА-СІЧ" в галузі автотранспортного страхування та напрями її удосконалення (2013)
Сахно Л. А. - Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ, Котова С. О. (2013)
Силаева Л. П. - Размещение и специализация производства и переработки сахарной свеклы в Российской Федерации (2013)
Старостіна А. О. - Визначення мети, завдань, предмета та об’єкта кваліфікаційної наукової роботи (на прикладі дослідження управління підприємницькими ризиками в Україні), Кравченко В. А. (2013)
Токарчук Д. М. - Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи, Яремчук О. В. (2013)
Чепик Д. А. - Кластерный подход как механизм повышения эффективности производства мяса и мясных продуктов в Рязанской области, Чекалин В. С. (2013)
Червонська С. Ю. - Спосіб обчислення потенційної продуктивності плодових культур в умовах південного Степу України (2013)
Бартіш В. Я. - Трикроковий метод з порядком збіжності 1+√2 для розв'язування задач мінімізації, Огородник Н. П. (2013)
Задоянчук Н. В. - Про розв'язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей, Купенко О. П. (2013)
Капустян В. Е. - Приближённое оптимальное управление в задаче для параболо-гиперболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенным критерием качества, Пышнограев И. А. (2013)
Коцур М. П. - Наближений метод оптимального керування в задачах нестаціонарного термоелектричного охолодження (2013)
Рудык В. А. - Анализ сходимости алгоритма оптимизации муравьиными колониями для решения задачи предсказания структуры протеина (2013)
Рутицька В. В. - Оптимальне управління динамікою інвестиційного портфеля (2013)
Семенов В. В. - Сильно збіжний декомпозиційний алгоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів (2013)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Пуанкаре в цилиндрической области для многомерных гиперболических уравнений с волновым оператором (2013)
Грищенко О. Ю. - Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3H) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3), Клюшин Д. А, Оноцький В. В., Потапенко Л. І., Стешенко Г. М. (2013)
Iвохiн E. В. - Про застосування спеціальних множин простих чисел для визначення міри належності нечітких множин (2013)
Клюшин Д. А. - Многомерное ранжирование с помощью эллипсов Петунина, Присяжная М. В. (2013)
Кудін В. І. - Аналіз лінійної системи методом псевдобазисних матриць (2013)
Мороз А. Г. - Збіжність розв'язків та моментів виходу розв'язків зі смуги у дифузійних моделях зі стрибками, Томашик В. В. (2013)
Пашко А. О. - Точність та надійність спектральних моделей гауссових випадкових процесів в деяких просторах Орліча (2013)
Руткас А. Г. - Глобальная разрешимость дифференциально-алгебраических уравнений нелинейных электрических цепей, Филипковская М. С. (2013)
Božo Soldo - Protection of the construction pit of the kt public garage in varaždin (croatia), Matija Orešković (2013)
Božo Soldo - An example of the climate impact on the landscape and architecture changes, Matija Oresković, Milan Rez, Aleksej Aniskin (2013)
Александрович В. А. - Анализ некоторых испытаний виброустойчивости оснований фундаментов с точки зрения современных достижений (2013)
Бадьора Н. П. - Вплив динамічного тиску ін’єктування на розповсюдження розчину в товщі ґрунтового масиву при імпульсному закріпленні несучих основ фундаментів, Коц І. В. (2013)
Біда С. В. - Вплив улоговин у покрівлі водотривкого шару на фізико-механічні характеристики лесового ґрунту, Підрійко К. В., Куц О. В. (2013)
Бойко І. П. - Дослідження напружено-деформованого стану фундаментів з палями різної довжини багатоповерхових будинків у м. Київ, Пятков О. В., Підлуцький В. Л. (2013)
Бронжаев М. Ф. - Исследование закрепляемости просадочного основания при реконструкции производственного здания ООО "Ретто" ЛТД, Мишурова Т. В., Мишурова М. Г. (2013)
Гембарська М. О. - Робота паль у кущі, об’єднаних ростверком з певною жорсткістю (2013)
Гранько О. В. - Робота системи "основа–фундамент–будівля" при надбудові, Суходуб О. В. (2013)
Гришин А. В. - Упругопластический расчет грунтового массива с подкрепленным отверстием от действия динамической нагрузки, Сипливец А. А. (2013)
Дворник А. М. - Завдання експериментальних досліджень водонасичених пісків при динамічних впливах (2013)
Дмитриев Д. А. - Особенности работ по оценке технического состояния гидротехнических сооружений на примере обследования Гайвороновской ГЭС (2013)
Домбровский Я. И. - Назначение коэффициентов жесткости грунта при расчетах комбинированных свайно-плитных фундаментов на динамические воздействия (2013)
Завацьий С. В. - Проектування дренажної системи житлового будинку в мікрорайоні Масани у м.Чернігів, Менайлов О. М., Корзаченко М. М. (2013)
Зоценко М. Л. - Ґрунтоцементні палі, що виготовляються бурозмішувальним методом (2013)
Игнатов С. В. - Влияние инъекционной опрессовки грунта на несущую способноcть свай по грунту (2013)
Капленко Г. Г. - Особливості деформації фундаменту турбоагрегату Тг-3 Краматорської ТЕЦ унаслідок підтоплення основи, Левченко Г. М., Сєдін В. Л. (2013)
Карпюк І. А. - Прогноз основних та додаткових осідань одиночних вдавлених паль з урахуванням їх сумісної роботи, Карпюк В. М. (2013)
Киричек Ю. А. - Методика расчета фундаментов мелкого заложения с учетом нелинейных свойств оснований, Трегуб А. В. (2013)
Кіперман Д. М. - Питання класифікації та властивостей слабких ґрунтів, Носенко В. С., Бойко І. П. (2013)
Кичаева О. В. - Оценка рисков при реконструкции зданий (2013)
Корнієнко М. В. - Проектування центрально завантажених плитних фундаментів під окремі колони за сучасними нормами, Мурашко Л. А., Диптан Т. В., Козак О. В. (2013)
Корнієнко М. В. - Про можливість виявлення нестійких ділянок ґрунтової основи за природним електромагнітним випромінюванням, Поліщук В. І. (2013)
Ларцева І. І. - До визначення водонепроникності ґрунтоцементу, Петруняк М. В., Тимофєєва К. А. (2013)
Лівінський О. М. - Використання механізованої силосної технології в будівництві для влаштування штукатурних покриттів і підлог, Стоян О. В. (2013)
Лівінський О. М. - Сучасні технології застосування сухих будівельних сумішей, Стоян О. В. (2013)
Лучковский И. Я. - Методика аналитического определения глубины заложения сваи при заданной выдёргивающей нагрузке, Самородов А. В., есакова С. В., Табачников С. В. (2013)
Маєвська І. в - Поліпшення роботи ґрунтової подушки за допомогою жорсткої горизонтальної плити, Блащук Н. В., Бондар Т. О. (2013)
Маковецкий О. А. - Проектирование ограждений котлованов из буросекущих грунтоцементных элементов, Миллер К. А., Галимова В. В. (2013)
Маковецкий О. А. - Оценка эффективных деформационных характеристик геомассива, Серебренникова Д. К. (2013)
Мирсаяпов И. Т. - Несущая способность и осадка армированных грунтовых оснований, Королева И. В. (2013)
Новицький О. П. - Дослідження рухливості ґрунтоцементу (2013)
Нуждін Л. В. - Підвищення точності прогнозування осідань фундаментів на основі польових досліджень деформованості ґрунтів розклинювальним дилатометром, Нуждін М. Л., Козьміних К. В. (2013)
Петраков А. А. - Влияние расчетных моделей грунтового основания на напряженное состояние несущих конструкций каркасных зданий на плитных фундаментах, Яркин В. В., Брыжатая Е. О. (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану кутової підпірної стінки на пальовому фундаменті, Лісневський М. А. (2013)
Пономарев А. Б. - Исследование фактора увеличения несущей способности свай во времени, Захаров А. В., Безгодов М. А. (2013)
Приходько А. П. - Вопросы исследования грунтоармированной конструкции, Кашарина Т. П. (2013)
Сахаров В. О. - Дослідження впливу сейсмічних навантажень на взаємодію комплексу висотних будівель з в’язко-пружно-пластичною ґрунтовою основою (2013)
Сахаров В. О. - Дослідження впливу використання сейсмоізоляції на напружено-деформований стан 47-поверхової будівлі, Мельник В. А. (2013)
Седин В. Л. - Внедрение комбинированного плитно-свайного фундамента в Украине на примере строительства подземного паркинга в г. Одесса, Бикус Е. М., Дюльдев А. О., Мельник А. М. (2013)
Снисаренко В. И. - Реконструкция причального сооружения с применением анкеров типа "титан", Гембарский Л. В. (2013)
Субботин А. И. - Автоматизация экспериментальных исследований работы оснований и фундаментов, Скибин М. Г. (2013)
Тимченко Р. А. - Расчёт круглого фундамента на подрабатываемых территориях, Богатынский А. В. (2013)
Тимченко Р. А. - Прогнозирование развития зон опасных сдвижений земной поверхности и горного массива при возобновлении разработки месторождений железистых кварцитов, Попов С. О. (2013)
Тимченко Р. А. - Применение геоинформационных систем в инженерно-геологических изысканиях, Попов С. О., Кришко Д. А., Кравченко М. О., Чугай Ю. В. (2013)
Хонелия Н. Н. - Результаты исследований несущей способности основания эксплуатируемых распорных сооружений (2013)
Червинский Я. И. - Деформативные характеристики грунтов при расчетах оснований методом конечных элементов (2013)
Червинский Я. И. - Сравнительный анализ жесткостных параметров геотехнических элементов усиления основания методом струйного инъектирования, определенных расчетным и опытным путем, Дворник А. М., Домбровский Я. И. (2013)
Шокарев В. С. - Науково-технічний супровід дзвіниці Софійського собору, Матвєєв І. В., Анкянець Н. Ю., Молочкова Н. М. (2013)
Титул, содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Андрющенко В. П. - Акупан®: принципиально новый подход к купированию острого болевого синдрома (Обзор литературы), Маглеваный В. А., Куновский В. В. (2013)
Руднов В. А. - Клиническая значимость и возможные пути коррекции гипергликемии при критических состояниях. (2013)
Георгиянц М. А. - Динамика лабораторных маркеров операционного стресса после оперативных вмешательств по поводу сколиоза, Волошин Н. И. (2013)
Бишовець С. М. - Регіонарний анестезіологічний супровід і спонтанне дихання при лапароскопічних втручаннях. (2013)
Ніконов В. В. - Донатори холіну в ранній реабілітаційній стратегії постраждалих із політравмою, Білецький О. В., Павленко А. Ю., Білецька М. О. (2013)
Мазуренко О. В. - Потреба в організації термінової хірургічної допомоги при подоланні медико­санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. (2013)
Шлапак І. П. - Досвід використання гідроксіетилкрохмалю другої генерації в комплексній терапії під час оперативних втручань на черевній порожнині з використанням нейроаксіальної анестезії., Недашківський С. М., Сидоренко А. П. (2013)
Копчак В. М. - Порівняльна оцінка препаратів — аналогів соматостатину при оперативних втручаннях на підшлунковій залозі., Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Сердюк В. П., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2013)
Постернак Г. И. - Формирование ноцицептивной системы у новорожденного ребенка, Ткачева М. Ю., Фетисов Н. Н., Манищенков С. Н. (2013)
Глумчер Ф. С. - Досвід застосування препарату ГіперХАЕС у клініці інтенсивної терапії, Стрепетова О. В., Перебийніс М. В. (2013)
Крейндель К. Л. - Особенности течения ишемической болезни сердца и прогноз больных, перенесших стентирование коронарных артерий (2013)
Салдан Г. Н. - Роль стрессорной реакции в клинической картине неотложных состояний, Загуровский В. М. (2013)
Федак Б. С. - Досвід перехідного періоду реформування екстреної медичної допомоги в Харківській області, Забашта В. Ф., Салдан Г. М., Загуровський В. М. (2013)
Дмитриев Д. В. - "Старые" и "новые" гидроксиэтилкрахмалы: исследование эффективности и безопасности (2013)
Амосова Е. Н. - Сравнение ранней и поздней тромболитической терапии у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии высокого риска, Прудкий И. В., Кацитадзе И. Ю., Горда И. И., Безродный А. Б., Герула О. М., Сыченко Ю. А., Горопко Е. Ю., Кирилова А. В. (2013)
Бойко И. В. - Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации, Зафт В. Б., Лазаренко Г. О. (2013)
Климчук Л. В. - Опыт применения Акупана для профилактики послеоперационной дрожи после хирургических вмешательств в онкологии (2013)
Кравченко А. М. - Догоспітальний тромболізис при гострому коронарному синдромі, можливості покращити виживання (2013)
Кривенко В. И. - Особенности артериальной гипертензии у мужчин призывного возраста, Пахомова С. П., Гриненко Т. Ю., Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Никитюк О. В. (2013)
Кутовий В. І. - Догоспітальний тромболізис при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку (2013)
Нетяженко В. З. - Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на визначення ризику, етіопатогенез та клінічні прояви., Плєнова О. М., Гаврилюк О. П., Таранчук В. В. (2013)
Кравченко А. М. - Проблеми та сучасні можливості діагностики інфаркту міокарда, Пасько В. С. (2013)
Комарова С. С. - Гострий напад глаукоми. Актуальні питання своєчасної діагностики та невідкладної допомоги, Безпалько Ю. Є., Комарницька І. І., Рубаник Є. В. (2013)
Кутовой В. И. - Особенности клиники и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда пожилого возраста (2013)
Осадчий А. И. - Хирургическая профилактика рецидива тромбоэмболии легочной артерии. Показания к использованию кава­фильтров и их возможности (2013)
Гупало Ю. М. - Тромбоз глибоких вен. Тактика та стратегія, Швед О. Є., Лазаренко О. М., Шамрай­-Сас А. В., Наболотний О. І., Бондар С. Є. (2013)
Курділь Н. В. - Державно­приватне партнерство в охороні здоров’я України: перспективи швидкого розвитку інфраструктури закладів екстреної медичної допомоги (2013)
Нетяженко В. З. - Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування, Плєнова О. М., Гаврилюк О. П., Таранчук В. В. (2013)
Денисенко А. И. - Особенности интенсивной терапии геморрагического шока (2013)
Журило И. П. - Подходы к формированию специалиста, оказывающего помощьв экстренных ситуациях, Москаленко С. В., Сушков Н. Т., Щербинин А. В., Фоменко С. А. (2013)
Сімак І. М. - Гострий коронарний синдром: догоспітальна реперфузійна терапія та кардіопротекція в клінічній практиці (2013)
Тихенко С. В. - Алгоритм використання кишень спеціального робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медицини як складова своєчасності порятунку при масовому ураженні, Тищенко В. А., Шваб О. Л., Ржевський А. В. (2013)
Кочін І. В. - Особливості організації і діяльності шпиталів в умовах надзвичайних ситуацій, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гут Т. М., Ільїна В. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2013)
Москаленко С. В. - Опыт оказания консультативной помощи и проведения медицинской эвакуации детей, находящихся в критических состояниях, Малеев А. А., Гриненко Д. В., Моисеев А. М., Шайда В. А. (2013)
Скоромная А. С. - Влияние успешного стентирования коронарных артерий у больных с острым коронарным синдромом и хронической ишемической болезнью сердца на активность процессов протеолиза (2013)
Яковцов І. З. - Педагогічні особливості навчання немедичних працівників екстреної медичної допомоги, Загуровський В. М., Лихман В. М., Мустафа В. І., Яцина Г. С. (2013)
Картель А. А. - Носовое кровотечение: методы местного гемостаза, Долина И. В., Буцель А. Ч., Самсон А. А. (2013)
Тезисы конгресса (2013)
Алексеев В. В. - Синдром SUNCT, Строков И. А., Баринов А. Н., Подчуфарова Е. В. (2013)
Пархоменко А. Н. - Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. (Часть 2) Особенности коррекции артериального давления при осложненных гипертензивных кризах в зависимости от поражения органа­мишени, Амосова Е. Н., Дзяк Г. В., Нетяженко В. З., Иркин О. И., Голобородько Б. И., Коваль О. А., Копица Н. П., Шумаков В. А., Тащук В. К. (2013)
Крутько В. С. - Наружные симптомы у больных с тромбоэмболией легочной артерии, Потейко П. И., Ходош Э. М. (2013)
Иван Захарович Яковцов (2013)
Вниманию авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Kapinos S. - The marketings mechanisms of foundation and functioning of the wholesale market of agricultural products (2013)
Аверкина М. Ф. - Перспективи міських агропромислових комплексів у забезпеченні стійкого розвитку міста (2013)
Безверхня Ю. В. - Ціноутворення на підприємствах АПК в аспекті управлінського обліку (2013)
Бурова Л. И. - Понятие и классификация дебиторской задолженности, Кибенко В. А. (2013)
Галик Ю. Л. Шведюк В. А. - Экономическая сущность оборотных средства (фондов) АПК, их роль и значение (2013)
Гераймович В. - Ефективність регулювання інвестиційної діяльності у сфері агропромислового виробництва Київської області (2013)
Голуб Н. О. - Облік та контроль у системі стратегічного управління (2013)
Дворська Т. А. - Сучасний стан горіхового виробництва в Україні (2013)
Жмуденко В. О. - Формування та механізм реалізації стратегії управління економічною безпекою аграрної сфери (2013)
Загребельна І. Л. - Особливості конкурентоспроможності продукції скотарства (2013)
Зінов'єв Ф. В. - Регіональна економічна безпека (2013)
Зінчук Т. О. - Кон'юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України (2013)
Ілляшенко К. В. - Значення економічного аналізу в інформаційному забезпеченні функціонування сучасного підприємства (2013)
Іщенко Я. П. - Сутність витрат на біологічні перетворення та особливості методики їх обліку, Іщенко М. Ю. (2013)
Калиничева Р. В. - Теоретические аспекты контроля, Чекмаковский П. П. (2013)
Квачов В. П. - Вдосконалення системи контролю якості тваринницької продукції засобами інформаційних технологій, Кухар Р. Б. (2013)
Китайчук Т. Г. - Особливості обліку землі та земельних відносин, Мудрик Ю. М. (2013)
Кісіль М. І. - Дежавна підтримка тваринництва у Турецькій республіці (2013)
Коба Е. Е. - Создание центров финансовой ответственности в агропромышленных холдингах (2013)
Колокольчикова І. В. - Розвиток обслуговуючої кооперації та питання продовольчої безпеки (2013)
Костецький Я. І. - Факторний аналіз прибутку агарних підприємств (2013)
Лепьохіна І. О. - Забезпечення ефективності діяльності підприємств машинобудування на засадах удосконалення стилів управління персоналом (2013)
Лисенко В. В. - Умови забезпечення інформаційно-консультаційного обслуговування на селі (2013)
Лучик Г. М. - Сутність інформації у системі прийняття управлінських рішень (2013)
Маказан Е. В. - Вклад международной экономики в развитие человеческого капитала предприятий: опыт и требование времени, Абреу Бастос О. П., Кошулько В. А. (2013)
Мамчур Р. М. - Розвиток страхування юридичних осіб в Україні (2013)
Мельник О. О. - Земельний банк як провідна ланка проведення аграрної реформи в Україні: історія та сучасність (2013)
Михальчишина Л. Г. - Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном (2013)
Осовський О. А. - Ризики як чинники структурних трансформацій підприємств (2013)
Савіна С. C. - Система ціноутворення підприємства молокопереробної промисловості (2013)
Сапич В. І. - Роль багатоукладності аграрного сектору економіки у реалізації відносин власності на землю (2013)
Синяєва Л. В. - Регулювання витрат на оплату праці та використання резервів її зростання на рівні підприємства (2013)
Тереняк Л. В. - Історичні та соціально-економічні передумови формування інституту місцевого самоврядування на селі (2013)
Терещенко М. А. - Інвестиційний розвиток сільського господарства України (2013)
Терновський В. О. - Роль давальницьких операцій у розвитку переробних підприємств України (2013)
Франчук І. Б. - Теоретичні особливості діяльності та економічні взаємозв’язки особистих селянських господарств, Долинський С. В. (2013)
Хаєцька О. П. - Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва (2013)
Цап В. Д. - Формування витрат в частині оподаткування виробництва сільськогосподарської продукції, робіт, послуг (2013)
Чаплінський В. Р. - Матеріально-технічна база в сільському господарстві Хмельницької області (2013)
Череда Т. Є. - Місце землеустрою в регулюванні земельних відносин (2013)
Чкан І. О. - Стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні (2013)
Штерма Т. В. - Взаємозв’язок економіки і політики: особливості аргументації у промовах політиків, Штерма І. М., Непийвода М. А. (2013)
Якобчук В. П. - Аграрна безпека: стратегічний напрям розвитку національної економіки (2013)
Титул, зміст (2013)
Brodziński Z. - Regional factors affecting the development of rural areas and agriculture in the new budget perspective 2013-2020, Bórawski P. (2013)
Kalinichenko O. - Economic and energy evaluation for foreign system of machines in sugar beets production (2013)
Peretyat'ko I. V. - The evaluation of economic efficiency of producing and selling sunflower seeds at agricultural enterprises (2013)
Samoilyk Iul. V. - Socio-economic infrastructure of agricultural market (2013)
Voroshan A. D. - Corruption: from instincts to institutes (2013)
Байдала В. В. - Перспективи створення агрокластерів як моделі соціального партнерства, Бутенко В. М. (2013)
Бакина Т. В. - Мотивационная модель воспроизводства человеческого капитала (2013)
Батюк Б. Б. - Стилі лідерства в управлінських рішеннях, Батюк О. Я. (2013)
Боровик П. М. - Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку, Бечко В. П., Яценко Я. В. (2013)
Виговська Н. Г. - Місцеві фінанси як об’єкт державного фінансового контролю (2013)
Вовк М. В. - Інвестиційний потенціал сільського господарства України (2013)
Грабова О. М. - Зарубіжний досвід страхування сільськогосподарських ризиків (2013)
Живко З. Б. - Концептуальні основи управління кадровою безпекою підприємства (2013)
Жидяк О. Р. - Теоретичні аспекти побудови податкової системи в аграрній сфері (2013)
Іващенко О. В. - Фінансово-економічна безпека держави, Гельман В. М. (2013)
Ідрісова Н. О. - Вплив соціально-економічних факторів на здоров'я та здоровий спосіб життя (2013)
Кальченко С. В. - Історичний досвід освоєння таврійських земель (2013)
Кузьменко О. А. - Підвищення конкурентоспроможності виробництва гречки (2013)
Кукіна Н. В. - Оптимізація розміру господарювання сільськогосподарських товариств на засадах теоретико-ігрової моделі (2013)
Кюрчева Н. В. - Формування основних засад сталого розвитку у сільському господарстві (2013)
Левків Г. Я. - Закономірності розвитку аграрного сектору за регіонами України (2013)
Маленька І. М. - Кредитування як перспективний напрям державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Маркова С. В. - Вдосконалення оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Маршалок М. С. - Економічні аспекти розвитку кооперації у молочному скотарстві, Радько В. І., Андросович І. І. (2013)
Настенко М. М. - Особливості обліку валютних операцій комерційних банків України, Півторак Ю. О. (2013)
Почерніна Н. В. - Динаміка розвитку переробної промисловості АПК Запорізької області (2013)
Прус Ю. О. - Власність як основа земельної оренди (2013)
Романчук О. М. - Організаційно-управлінські інновації в системі аграрного менеджменту (2013)
Ставська Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості, Яремчук Н. В. (2013)
Стеблянко О. Л. - Правове забезпечення державного фінансового контролю земельних відносин та його удосконалення (2013)
Судомир С. М. - Гармонізація розвитку сільських територій: синергетичний підхід (2013)
Трусова Н. В. - Функціонування підприємств аграрного сектору економіки: фінансові аспекти господарювання в умовах кризи (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех - Особливості розвитку зернового господарства країн Арабського Сходу в контексті глобальної продовольчої кризи (2013)
Хацер М. В. - Характеристика основних груп суб’єктів корпоративних відносин (2013)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Розвиток внутрішньогосподарської горизонтальної кооперації на основі сегментації виробництва (2013)
Хомин П. Я. - Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності, Палюх М. С. (2013)
Черкасов О. О. - Напрями державної підтримки молоковиробництва (2013)
Яворська Т. І. - Когнітивний підхід до формування прибутку малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Александрова Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки до управління навчанням у непедагогічному університеті (2014)
Андрійчук Н. - Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів, які вивчають кілька іноземних мов, на заняттях з домашнього читання в спеціалізованих ВНЗ (2014)
Арешонков В. - Методологічні засади дослідження змісту шкільної суспільствознавчої освіти України ХХ століття (2014)
Берека В. - Забезпечення якості освітньої підготовки майбутніх менеджерів освіти (2014)
Білецька Г. - Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів на основі застосування інформаційного освітнього середовища Moodle (2014)
Білюнас А. - Критерії, показники та рівні сформованості математичної культури учнів старшої школи (2014)
Дарманська І. - Формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу як невід’ємної складової його професіоналізму (на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) (2014)
Дзюбата З. - Формування професійних комунікативних умінь усного мовлення майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ (2014)
Долинський Є. - Методологічні засади системи формування інформатичної готовності майбутніх перекладачів в університетах (2014)
Дуброва С. - Відбір, структурування та оновлення змісту фахових навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Дубровіна І. - Фактори активізації самоосвіти вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2014)
Єршова Л. - Становлення ідеї виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії ХІ – ХІІІ ст (2014)
Зданевич Л. - Прогностичні напрями підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми (за результатами формувального експерименту) (2014)
Ковальчук Г. - Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності (2014)
Кононец Н. - Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Крищук Б. - Курс "Порівняльна педагогіка" у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кухарук О. - Моніторинг як педагогічна дефініція (2014)
Кушнир О. - Низкий уровень развития профессионально важных качеств будущих пилотов как скрытый фактор риска безопасности полётов (2014)
Левківська К. - Аналіз ціннісної сфери інноваційного навчального закладу (2014)
Максимчук Л. - Забезпечення інтегративного підходу у гуманітарній підготовці майбутніх лікарів в умовах інтерактивного навчання (2014)
Мацько В. - Науково-педагогічна діяльність Володимира Отроковського: історико-літературний аспект (2014)
Машкіна Л. - Педагогічна система Жана-Овіда Декролі (2014)
Муляр О. - Використання дискусійних методів на уроках історії як спосіб виховання толерантності учнів, Василенко Н. (2014)
Невмержицька О. - Соціалізм і аксіологічне становлення особистості (2014)
Овсієнко Д. - Розвиток системи клубної освіти в Україні у 1960-1980-х роках (2014)
Панішева О. - Професійно значущі знання у контексті підготовки майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю (2014)
Петрощук Н. - Проблема підвищення кваліфікації вчителів у роботі освітянських з’їздів в Україні (кінець ХІХ ст.) (2014)
Пірошенко С. - Синергетико-акмеологічна модель сучасного уроку в системі літературної освіти (2014)
Пісоцька Л. - Маркетинг як напрям управлінської діяльності в дошкільній освіті (2014)
Полторак Л. - Значення методів арт-терапії у професійній діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Проценко І. - Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі творчої діалогової взаємодії суб’єктів навчального процесу (2014)
Сітовська Л. - Теоретичні засади підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (2014)
Слюзко В. - Моральна свідомість як філософське поняття, Плахтій С. (2014)
Стократний С. - Розвиток шкільної фізичної освіти в Україні у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст (2014)
Царук С. - Трансформація засад школи співу О. Мишуги у творчу та педагогічну діяльність його учнів (С. Мирович) (2014)
Чекан О. - Використання комп’ютерних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ (2014)
Шквир О. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічній спадщині К.Ушинського (2014)
Шоробура І. - Становлення географічних знань (2014)
Ярова М. - Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики, Вовк В. (2014)
Титул, зміст (2013)
Demchenko I. V. - Elements of financial safety of agrarian subjects of managing of Zaporozhe region (2013)
Sokil Y. - The forming and implementation of horticulture market development strategy (2013)
Арестенко Т. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та їх конкурентоспроможність, Арестенко В. В. (2013)
Аюбов Р. А. - Методичні підходи загальної оцінки стану розвитку свинарства (2013)
Болтянська Л. О. - Перспективна форма інтеграції в садівництві (2013)
Бочарова Н. О. - Теоретико-методичні основи перспективної оцінки трудового потенціалу підприємств (2013)
Вертегел С. Я. - Оцінка та розвиток персоналу, Долженко І. І. (2013)
Вороновська О. В. - Грошові вимірники в бухгалтерському обліку сільськогосподарської діяльності (2013)
Вороновський І. Б. - Рослинна сировина – паливо для енергетичних засобів машино-тракторних агрегатів (2013)
Воронянська О. В. - Зернова галузь потребує державної підтримки (2013)
Данилова О. А. - Аналіз ефективності використання трудових ресурсів господарств населення на селі в контексті підвищення якості освітніх послуг (2013)
Данкевич А. Є. - Особливості функціонування холдингів в аграрному секторі економіки (2013)
Данкевич В. Є. - Особливості використання сільськогосподарських земель в умовах глобалізації (2013)
Данкевич Є. М. - Розвиток міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві Житомирської області (2013)
Диндин М. Л. - Шляхи інтенсифікації вівчарства і козівництва в сільськогосподарських підприємствах західних областей України (2013)
Дмитренко О. М. - Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві (2013)
Долинський С. В. - Організаційно-економічний механізм формування євроінтегрційних процесів на регіональному рівні (2013)
Дороніна О. А. - Забезпечення мотиваційної ролі кадрової політики аграрного підприємства як чинник його конкурентоспроможності (2013)
Захарченко О. Г. - Організаційно-економічні аспекти соняшникових обслуговуючих кооперативів (2013)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця (2013)
Зінов’єв Ф. В. - Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста (2013)
Кожем’якіна М. Ю. - Особливості інвестування галузей агропромислового виробництва (2013)
Колишкіна Н. І. - Обґрунтування стратегічного планування на підприємстві в сучасних умовах (2013)
Колокольчикова І. В. - Концепція життєвого циклу кооперативних формувань (2013)
Кравець О. В. - Оптимізація структури посівних площ та економічна ефективність виробництва продукції овочівництва (2013)
Лукіна Г. І. - Географічні орієнтири міграційного руху робочої сили Запорізької області (2013)
Михайлова Л. І. - Науково-методологічні засади кадрового забезпечення агропромислового виробництва (2013)
Нестеренко С. А. - Основні проблеми ефективності агропромислового виробництва, Розуменко С. М. (2013)
Плаксін О. А. - Вплив суб’єктивних чинників на розвиток лізингу в аграрній сфері (2013)
Попова Т. В. - Теоретичні аспекти функціонування некомерційних організацій в сільському господарстві: досвід зарубіжних країн та українські реалії (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз виробництва продукції рослинництва в агроформуваннях Запорізької області (2013)
Семёнова Е. И. - Оценка эффективности государственной поддержки при реализации целевых программ (2013)
Серських Н. С. - Ф’ючерсна торгівля як потужний інструмент захисту зерно виробників (2013)
Сурженко Н. В. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва (2013)
Терещенко І. О. - Економічна оцінка ефективності функціонування модульного міні-заводу (2013)
Трачова Д. М. - Облікове забезпечення управління витратами галузі тваринництва (2013)
Цой В. В. - Инновационное развитие АПК (2013)
Шевчук О. Ю. - Вплив сучасних маркетингових Інтернет - технологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу (2013)
Шквиря Н. О. - Інформаційне забезпечення інноваційних рішень на засадах маркетингу (2013)
Щебликіна І. О. - Проблеми мотивації та стимулювання працівників в організації (2013)
Якубенко Ю. Л. - Рівень конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств (2013)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - "Про соціальну відповідальність і не тільки…" (2014)
Бурлуцький С. В. - Феномен прокляття ресурсів: світовий досвід та вітчизняна специфіка, Бурлуцька С. В. (2014)
Гречишкіна О. О. - Визначення структурних елементів неформальної економіки (2014)
Костирко Л. А. - Актуальні проблеми розвитку інвестиційних процесів в Україні, Басов М. Г. (2014)
Павлов К. В. - Модернизации экономики и развитие традиционных ремесленнических промыслов (2014)
Гальків Л. І. - Дослідження сутності інституційної структури кредитного ринку, Миськів Г. В. (2014)
Жилєнко С. М. - Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки (2014)
Костирко Л. А. - Системний аналіз кредитного потенціалу регіону, Клітинський Ю. С. (2014)
Костирко Р. О. - Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри, Шпаковська Н. І. (2014)
Авраменко І. В. - Стратегічне управління забезпеченням конкурентних інновацій засобами збалансованої системи показників (2014)
Ільїн В. Ю. - Вплив глобалізації на ефективність землекористування аграрних підприємств, Ільїна О. В. (2014)
Корецька-Гармаш В. О. - Соціальні аспекти функціонування неформальної економіки в українських реаліях (2014)
Фаузер В. В. - Влияние миграции на этнодемографические структуры населения Республики Коми (2014)
Shapovalova T. - Does social capital matter for economic performance in Ukraine? (2014)
Митрофанова И. В. - Южный федеральный округ как пространство реализации разномасштабных проектов:современные тенденции (2014)
Расулев А. Ф. - Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период (2014)
Жуков А. Н. - Особенности мезапроектирования как инструмента стратегического территориального менеджмента (2014)
Зеленко О. О. - Інноваційні методи стимулювання попиту в туризмі (2014)
Кудріна О. Ю. - Досягнення та прорахунки планово-адміністративної системи управління промисловістю сходу України (2014)
Негода Г. А. - Аналіз стану і перспектив розвитку туризму в Україні (2014)
Родионова Е. В. - Территориальное зонирование как инструмент стимулирования экономического развития хозяйственного комплекса региона, Майорникова М. Г. (2014)
Рюміна Є. Л. - Системно-структурний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів приморських територій (2014)
Підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки", проведеною кафедрою економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Арбузова О. І. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів в залежності від ступеня дисбіозу кишечника у хворих з синдромом подразненого кишечнику у сполученні з хронічним обструктивним захво-рюванням легень при лікуванні гепоном (2012)
Батова Г. Р. - Порівняльний аналіз рівня фізичного здоров’я та адаптаційного потенціалу студенток перших двох курсів зі спеціальної та основної медичних груп з різним ступенем рухової активності, Куцевол О. В., Батов Р. А., Бесплахотна О. С., Лукій Ю. М. (2012)
Бєлоусова І. П. - Вплив комбінації раміприлу та бісопрололу на перебіг хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічними міокардитами, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В., Гуков О. Г. (2012)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на динаміку аденінових нуклеотидів у крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Блажеєвський М. Є. - Визначення домішок купруму у cубстанції адреналіну та 0,18% розчині для ін’єкцій, Боровська І. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольамперометричне визначення атропіну у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Анацька Я. Ю., Кисіль О. П. (2012)
Бондаренко О. О. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Бурлака І. С. - Макро- і мікроскопічне дослідження трави щучника дернистого (Des-champsia caespitosa (L.) Roth.), Кисличенко В. С. (2012)
Грицай А. А. - Актуальные вопросы лучевых методов диагностики хронических обструктивных заболеваний легких у детей, Фетисов Н. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Грицик А. Р. - Верес звичайний – перспективна лікарська рослина, Телішевська Г. Ю. (2012)
Дудник С. В. - Характеристика загальних тенденцій смертності населення працездатного віку м. Луганська та Луганської області (2012)
Євтіфєєва О. А. - Валідація методик якісного аналізу стрептоциду розчинного на основі хімічних методів, Мордінсон А. Ю., Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка імунологічних показників у хворих на рецидивуючу бешиху в ході медичної реабілітації при застосуванні лікопіду (2012)
Дунаєв О. В. - Судовo-медична оцінка смертності серед населення м. Луганська від гострого отруєння етиловим алкоголем та його сурогатами у 2009-2011 роках, Попов Є. М., Соляний О. М., Жадік С. В. (2012)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на співідношення показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Князєва А. К. - Оцінка серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Коваль С. М. - Рівень уротензину-II у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Замазій А. Є., Литвинова О. М. (2012)
Ковальська О. В. - Виділення доксазозину органічними розчинниками з біологічного матеріалу, Маміна О. О. (2012)
Кононенко Д. А. - Хроническое нарушение дуоденальной проходности у больных с остро усложненными дуоденальными язвами, Бука Г. Ю. (2012)
Криворучко М. Е. - Морфофункциональное развитие 8-летних девочек, проживающих в г. Луганске, Виноградов А. А. (2012)
Круглова О. В. - Ефективність комбінації препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку колючого Гепар-ПОС у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, сполучену з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому подразненого кишечнику, Тєрьошин В. О. (2012)
Лембрик І. С. - Алгоритм діагностики панкреатиту в ранньому дитячому віці, Ерстенюк А. М. (2012)
Леонтьева Ф. С. - Состояние системы перекисного окисления липидов у больных с поясничным спинальным стенозом, Федотова И. Ф., Иванова И. В., Корж И. В. (2012)
Лісова Г. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Лузин В. И. - Морфо-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола, Луговсков Д. А., Скоробогатов А. Н. (2012)
Марута Н. О. - Вплив реамберину та циклоферону на активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Марута Н. А. - Оценка клинической эффективности современного иммуноактивного препарата полиоксидония у взрослых больных с соматизированными депрессивными расстройствами, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Высочин Е. В., Савенко Л. М. (2012)
Немятих О. Д. - Розробка складу та технології дитячого сиропу "Aфлуфіт" (2012)
Пересадин Н. А. - Александр Беляев: удивительная судьба, смерть и бессмертиe великого фантаста. Уроки жизни для медиков, Фролов В. М. (2012)
Ткач Г. Ф. - Біохімічні константи ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпоосмолярної гіпергідрії у щурів різного віку (2012)
Рачкаускас Г. С. - Оценка иммуномодулирующего и антиоксидантного эффекта полиоксидония у больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью, Марута Н. А., Фролов В. М., Высочин Е. В. (2012)
Романенко И. Ю. - Анализ психоэмоциональных особенностей женщин с бесплодием эндокринного генеза (2012)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінації ентеросорбенту "Біле вугілля" та фітозасобу бонджигару у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та її вплив на показники ліпопероксидації та концентрацію "середніх молекул" у крові обстежених, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Рублевська Н. І. - Гігієнічне обгрунтування заходів зниження ризику виникнення донозологічних станів у дітей-мешканців промислових територій (2012)
Ружицька О. О. - Стан кісткової тканини у хворих на програмному гемодіалізі (2012)
Сахацька І. М. - Встановлення жирнокислотного складу кореневищ з коренями півонії лікарської сортів "ALBA PLENA" та "ROSEA PLENA", Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на показники клітинної ланки імунітету у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Ткаченко Д. А. - Способ обработки кости при ампутациях конечностей, Иванов А. С., Устиченко Е. П., Шевченко А. Р., Александров С. А., Шалимов С. А., Молодык Д. А. (2012)
Торопчин В. І. - Цитокіновий профіль крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2012)
Федорова В. С. - Порушення газового і кислотно-лужного складу крові тварин при церебральній травмі та фармакокорекції ацетилцистеїном (2012)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності нуклексу в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Черкасов Е. В. - Клітинна смерть шляхом мітотичної катастрофи в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів (2012)
Черкасова В. С. - Ефективність сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих на герпесвірусну інфекцію (2012)
Чуменко О. Г. - Вплив тіотриазоліну та атоксілу на рівень середніх молекул у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2012)
Лузин В. И. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклофосфана, Левченко Н. В. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни селезінки статевонезрілих білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції тіотриазоліном (2012)
Волошина І. С. - Застосування настоянки ехінацеї пурпурової для корекції змін, що викликані дією толуолу на репродуктивну систему статевозрілих щурів (2012)
Овчаренко В. В. - Будова селезінки інтактних щурів різних вікових груп (2012)
Савенко Л. Д. - Темпы роста и формообразование нижней челюсти интактных белых крыс в постнатальном онтогенезе (2012)
Соболева В. Л. - Позитронно–мисссионная томография - современная диагностика лимфом (2012)
Хомутянська Н. І. - Імунопрофилактика грипу в сучасних умовах, Фролов В. М. (2012)
Памяти профессора Дмитрия Борисовича Бекова (2012)
Зуєва В. О. - Правове регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України при здійсненні міжнародних перевезень (2012)
Зелена І. В. - Юридична відповідальність: підходи дорозуміння (2012)
Новицька Н. Б. - Щодо визначення сутності поняття "захист суспільної моралі" (2012)
Подковенко Т. О. - Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння (2012)
Скоробогатько А. В. - Пенсійне забезпечення на етапі становлення радянської влади (2012)
Білик В. О. - Правові засади адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ Укарїни (2012)
Євсікова О. В. - Деякі проблеми апеляційного оскарження судових рішень у справах, що виникають з податкових правовідносин (2012)
Калюжний Р. А. - Особливості державногго управління у сфері соціального захисту в країнах СНД, Шевченко Є. А., Гончаров А. В. (2012)
Кохановський В. В. - Інститут президентства та строк його повноважень в Україні та інших країнах світу: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Круглов О. В. - До питання про вдосконалення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Бородін І. Л. (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Методи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні (2012)
Пономаренко О. В. - Конституційне регулювання технічної творчості, Борисова К. С. (2012)
Смокович М. І. - Адміністративне судочинство як фактор глобалізації захисту прав людини (2012)
Сопілко І. М. - Специфіка принципів окремих інститутів інформаційного права: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Бутинський Я. В. - Особливості цивільно-правового статусу релігійних організацій в Україні, Ніколова М. М. (2012)
Великанова М. М. - До питання захитсу честі, гідності та ділової репутації фізичної особи, Хрик А. О. (2012)
Гелич А. О. - Узагальнені критерії встановлення складу спадщини (2012)
Оніщенко О. В. - Колізії регулювання окремих прав пацієнта про наданні медичної допомоги, Сорока Г. М. (2012)
Філик Н. В. - Становлення відносин власності в громадянському суспільстві, Белуга Ю. М. (2012)
Кондрацька Ю. Б. - Аналіз ситуації на банківському ринку України наприкінці 2011 р.: основні проблеми та перспективи вирішення (2012)
Коніжай Р. О. - Досвід функціонування промислових (інноваційних) кластерів у Канаді, Коніжай М. В. (2012)
Введенська В. В. - Докази у кримінальних справах про порушення правил безпеки дорожнього руху, джерелом яких є "Європротокол" (2012)
Кришевич О. В. - Способи шахрайств в банківській сфері: кримінально-правовий аспект (2012)
Рощина І. О. - Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки, Мельник П. А. (2012)
Телесницька Г. Н. - Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за катування (2012)
Улибіна В. О. - Ознаки стійкої фінансової неспроможності в контексті злочину доведення до банкрутства (2012)
Шаптала С. М. - Розвідувальна діяльність правоохоронних органів у сфері охорони економічної безпеки України (2012)
Череватюк В. Б. - Підвищення ефективності правової освіти іноземних студентів (2012)
Калюжний Р. А. - Народне представництво: українські реалії та перспективи (2012)
Колодій А. М. - Римське право - унікальне явище правової культури (2012)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Изучение никотинамидных коферментов в сетчаткой оболочке глаз при развитой форме экспериментального диабета, Сакович В. Н. (2012)
Александров Є. І. - Особливості тактики профілактики і лікування карієсу зубів і запальних захворювань пародонту у вагітних (2012)
Бикадоров B. I. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Капшук Н. И. - Эффективность гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной макулопатией и макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2012)
Лубяная С. С. - Микробиологическая характеристика мочевыводящего тракта при бесимптомной бактериурии у беременных, Гаврюшов Д. Н. (2012)
Бічевська Р. Г. - Інформативність біохімічних та імунологічних показників в прогнозуванні невиношування вагітності у жінок з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Лоскутова І. В. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольтамперометричне визначення хлорпромазину гідрохлориду у вигляді s-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Шлюсар О. І., Кисіль О. П. (2012)
Бондаренко О. О. - Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням в динаміці загальноприйнятого лікування (2012)
Вієвський А. М. - Біологічні передумови формування феномену вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в аспекті розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної профілактики (2012)
Горбатюк І. Б. - Клінічна та морфологічна характеристика хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Хухліна О. С., Руснак-Каушанська О. В., Антонів А. А. (2012)
Грицай А. А. - Лучевая диагностика перелома костей носа у детей, Маршал О. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Грицик Л. Н. - Застосування видів рода Alchemilla L. у медицині і фармації, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2012)
Дунаєв А. В. - Аналіз вивчення показників смертності від серцево-судинної патології серед населення міста Луганська за 2006-2011 р., Попов Е. М., Жадик С. В., Лосева О. Ф. (2012)
Єршова І. Б. - Залежність проявів ацетонемічного синдрому у дітей від характеру харчування, Чернова О. В., Тищенко Е. П., Іванченко В. Ю., Богун О. М. (2012)
Харченко О. С. - Неврит лицевого нерва при беременности, Дубовая Ю. Н. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекуялрний склад у крові хворих на ексудативний середній отит, Лоскутова І. В. (2012)
Зєльоний І. І. - Динамика показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні сучасного вітчізняного імуноактивного препарату природнього походження нуклеїнату в ході медичної реабілітації (2012)
Клочков О. Є. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Козленко Т. В. - Вплив комбінації тівортину та селен-активу на показники ліпопероксидації у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Копылова Г. Н. - Влияние панкреатического гормона амилина на интенсивность развития воспаления, Самонина Г. Е., Лукьянцева Г. В., Шевченко Е. А, Пастухова В. А. (2012)
Кочубей А. А. - Морфо-функциональное состояние мыщелковых хрящей нижней челюсти белых крыс различного возраста после тимэктомии (2012)
Круглова О. В. - Сдвиги липидного спектра крови у больных с синдромом раздраженного кишечника, сочетанного с холестерозом желчного пузыря и их коррекция при применении урсолизина и фитопрепарата "Гепар-ПОС", Терешин В. А. (2012)
Кудінова В. В. - Вплив метаболічної корекції на гормональну систему мати-плацента-плід у жінок із невиношуванням вагітності ускладеною плацентарною дисфункцією (2012)
Левченко Н. В. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклоферона (2012)
Лісова Г. В. - Рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, TNFα) у хворих на хронічний гломерулонефрит, сполучений з ішемічною хворобою серця (2012)
Лоскутов А. Л. - Маркери активного запалення у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю, Лоскутова І. В, Іванова Л. М. (2012)
Лузин В. И. - Ультраструктура биоминералов нижней челюсти белых крыс в условиях употребления производных барбитуровой кислоты и силибора, Носкова А. В. (2012)
Лузин В. И. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксилапатита, насіщенного марганцем в различных концентрациях, Пляскова Ю. С. (2012)
Лузин В. И. - Ультраструктура биоминералов нижней челюсти белых крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, Северина-Смирнова А. С. (2012)
Малышкина С. В. - Минеральная плотность тел позвонков поясничного отдела позвоночника у мужчин, Дедух Н. В., Никольченко О. А., Костерин С. Б. (2012)
Мироненко Т. В. - Вирусные энцефалиты, диагностика и лечение, Погорелова Г. А. (2012)
Нестеренко З. В. - Синдром гипермобильности суставов как один из феноменов дисплазии соединительной ткани (2012)
Овчаренко М. О. - Використання психокорегуючої методики у підлітків для підвищення їх спроможності щодо прийняття конструктивних рішень в стресовій ситуації, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М., Пінський Л. Л. (2012)
Пересадин Н. А. - Эдгар Алан По: История жизни, болезни и смерти выдающегося поэта и новеллиста. Уроки для медиков и медицины, Фролов В. М. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Последовательный анализ в выборе неоднозначных решений, Пожидаев И. В, Топорков Д. В. (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура нестатевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у ранні терміни (2012)
Провизион А. Н. - Сочетание синдрома бехчета и острой язвы вульвы, Провизион Л. Н., Любимцева В. Н., Данильченко Е. В. (2012)
Рублевська Н. І. - Донозологічні зміни у стані здоров’я дітей промислового регіону, Денисенко Н. М. (2012)
Сергиенко М. Ю. - Молочная железа в разные периоды созревания репродуктивной системы (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Спирина И. Д. - Проблемы одиночества больных шизофренией и их реабилитация, Леонов С. Ф., Николенко А. Е., Шустерман Т. Й., Рокутов С. В. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення вмісту органічних кислот та елементного складу трави Calendula officinalis (L.), Кисличенко В. С, Журавель І. О. (2012)
Топоркова О. А. - Излучение арсенид-галлиевого лазера в комплексном лечении туберкулеза легких, Топорков Д. В., Кувичка И. Н., Пинькас В. Г., Скориков О. А. (2012)
Торопчин В. І. - Стан системи інтерферону в хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту Здоров´я на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом за наявністю синдрому підвищеної стомленості (2012)
Ульянов О. В. - Вплив субаліну та лавомаксу на стан неспецифічної резистентності при лікуванні хворих на червоних плоский лишай (2012)
Усенко В. О. - Активність перекисного окислення ліпідів у динаміці лікування хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Філіпець Н. Д. - Стан гомеостатичних функцій нирок після багаторазової активації калієвих каналів флокаліном за умов сольового навантаження, Філіпець О. О. (2012)
Фомина К. А. - Использование статистических методов исследования при изучении влияния неблагоприятных экологических факторов на строение гипофиза и его коррекции антиоксидантами, Воробьев М. А., Воробьева Т. В., Захаров А. А., Нагорный М. А. (2012)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінації L-глутаміну L-аргініну (глутаргіну), лаферобіону та субаліну в комплексній терапії хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом та неалкогольною жировою хворобою печінки, Фролов В. М., Круглова О. В. (2012)
Фролов В. М. - Перспективи детоксикуючої терапії у хворих з цирозами печінки при використанні сучасного кремнезьомного ентеросорбента "Біле вугілля", Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Черкасова В. С. - Вплив сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" на показники пероксидації ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на герпетичну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Ефективність комбінації імуноплюсу та артіхолу при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням та її вплив на показники ліпідного спектру крові (2012)
Шульга Л. І. - Оптимізіція процесу створення екстракційного препарату стоматологічного призначення, Стороженко І. П., Пімінов О. Ф. (2012)
Симрок В. В. - Значение инапарантных форм инфекций у беременных в развитии гестационных и перинатальных осложнений, Сивцов С. С. (2012)
Шастун Н. П. - Особливості впливу протиепілептичних препаратів на організм, Опришко В. І. (2012)
Рецензия на монографию А.Ю. Петренко, Ю.А. Хунова, Э.Н. Иванова "Стволовые клетки. Свойства и перспективы клинического применения". – Луганск: ООО "ПРЕСС–ЭКСПРЕСС", 2011. – 368 c. (2012)
Теремко В. І. - Сучасна видавнича справа: між стратегічними загрозами і можливостями (2011)
Брадов В. В. - Ризики функціонування засобів масової комунікації (ЗМК) як суб’єктів медіаринку: проблеми класифікації (2011)
Черниш Н. І. - Формування концепції української енциклопедії (з редакторського досвіду М. П. Бажана) (2011)
Куза А. М. - Зауваги до культури навчального видання: використання релігійної фразеології (2011)
Листвак Г. Б. - Риси "книги художника" в сучасних українських виданнях (2011)
Василишин О. М. - Кирило Осьмак: до історії визвольних змагань за соборність України (в контексті дослідження "Видатні наддніпрянці і Галичина") (2011)
Кулинич М. М. - Видавнича оцінка наукових публікацій часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" (2011)
Середа О. З. - Журнал "Нова Хата" (1925–1939) як популяризатор українського народного мистецтва (2011)
Зубрицький І. З. - Видавнича справа в розумінні журналістів газети "Нова Зоря" (1926–1939 рр.) (2011)
Василишин О. М. - Газета "вітебський кур’єр" (2009–2011) як приклад недержавної преси в Білорусі (2011)
Білограць Х. Р. - Студентська періодика: взаємозалежність тематики статей і проблеми читання (2011)
Гургаль Н. С. - Оптимальні параметри процесу флексографічного друкування самоклеючих етикеток, Репета В. Б., Шибанов В. В. (2011)
Кирилюк А. В. - Технологічні особливості ламінування листівок, Зоренко О. В., Розум Т. В. (2011)
Кохан В. Ф. - Можливості використання ультразвукових коливань в інтенсифікації процесів поліграфічного виробництва (2011)
Дурняк Б. В. - Структурні схеми і моделювання приводів постійного струму рулону і смуготягнучого механізму рулонних ротаційних машин, Забрамний А. А., Яремків Т. О. (2011)
Піх І. В. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення іміджевої презентації, Сеньківський В. М., Андріїв Р. Р. (2011)
Гілета І. В. - Концептуальна модель проектування макета газетної полоси (2011)
Васюта С. П. - Оптимізація моделі критеріїв зручності читання тексту в електронних виданнях (2011)
Ратушняк Ю. В. - Модель факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера, Сеньківський В. М. (2011)
Широков О. В. - Аналіз закономірностей рідкометалевого окрихчення металів, Шахбазов Я. О. (2011)
Швайка Л. А. - Деякі питання сутності кадрової безпеки підприємства, Жидецька Х. В. (2011)
Халіна О. В. - Теоретичні аспекти гарантування економічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Семенюк Е. П. - Перешкоди на шляху реалізації Екологічної Конституції Землі: модель та ієрархія, Олянишен Т. В., Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Ніконенко Л. М. - Творча скарбниця Г. Нарбута (до 125-річчя з дня народження) (2011)
Швайка Л. А. - Педагог за покликанням (до 80-річчя з дня народження Ю. О. Барнича) (2011)
Титул, зміст (2013)
Sokil Y. S. - Essential challenges of fruit consumption, Sokil O. G. (2013)
Yeremenko D. V. - Problems of audit activity (2013)
Артеменко О. О. - Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2013)
Ашмарина Т. И. - Экономико-теоретический аспект развития сельского хозяйства (2013)
Біленко О. В. - Регулювання ринку праці сфери фінансових послуг (2013)
Білоусько Т. Ю. - Аналіз конкурентного середовища аграрних підприємств (2013)
Бондаренко М. О. - Значення інформаційно-консультаційної діяльності в соціально-економічному розвитку аграрного виробництва Полтавської області (2013)
Буряк Р. І. - Формування систем менеджменту якості і екологічного менеджменту аграрних підприємств на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000 (2013)
Васильєва О. О. - Напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві (2013)
Войтович Н. В. - Формування інтеграційного кластера в аграрному секторі (2013)
Герасимчук Н. А. - Ефективність заходів ресурсозбереження у виробничо-господарській діяльності підприємства (2013)
Головач А. И. - Анализ влияния гудвилла туристических фирм на величину коэффициента мобильности активов (2013)
Горобчук Т. Т. - Інституціональні аспекти розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, Чаплигіна О. В., Зіневич Л. В. (2013)
Дубініна М. В. - Вплив інституціонального середовища на формування фонду оплати праці, Латій А. П. (2013)
Жубаркин С. В. - Формирование организационно-экономического механизма развития сельских территорий (2013)
Качанова Л. С. - Автоматизация определения дополнительного дохода сельскохозяйственного предприятия при использовании удобрений (2013)
Качуровський С. В. - Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК (2013)
Кепко В. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в регіоні (2013)
Клєпчева О. В. - Роль державного регулювання в забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Контурова С. М. - Механізм управління персоналом у транснаціональних корпораціях (2013)
Коротєєв М. А. - Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки, Кирнасівська Н. О. (2013)
Костіна Т. Ю. - Облік платників податків в Закарпатській області, Онуфрій В. М., Бровдій В. В. (2013)
Косторной С. В. - Подання податкової звітності в електронній формі (2013)
Кравчук І. І. - Науково-методологічні засади формування інституціонального середовища агросфери (2013)
Кукель Г. С. - Соціально-економічні аспекти функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Кулинич Л. В. - Сучасний стан та перспективи зайнятості сільського населення (2013)
Курило Л. І. - Інтелектуальний капітал аграрної сфери у формуванні інноваційної моделі розвитку (2013)
Лабенко О. М. - Оцінка механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Липчук В. В. - Глобалізаційні чинники розвитку сільського господарства України, Липчук Н. В. (2013)
Максименко Д. В. - Оцінка економічного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2013)
Маркіна Т. А. - Оцінка ефективності виробництва продукції садівництва в південному регіоні України (2013)
Микулич А. В. - Освоение инновационных процессов в АПК Беларуси: проблемы, решения, Петрович В. Э. (2013)
Могилова М. М. - Роль лізингу в забезпеченні відтворення основних засобів сільського господарства (2013)
Муляр Т. С. - Формування і реалізація стратегії підприємств (2013)
Нестеренко О. М. - Проблемні питання адміністративно-правового забезпечення законності у сфері земельних відносин (2013)
Петренко В. А. - Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця", Леонова Л. А. (2013)
Плотніченко С. Р. - Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Саковська О. М. - Розвиток та функціонування ринку зерна України (2013)
Серёгин А. В. - Прогноз производства продукции птицеводства (2013)
Скоцик В. Є. - Проблеми ефективного використання техніки в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Суліменко Л. А. Погосова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення надання соціального пакета працівникам підприємства: зарубіжний та вітчизняний досвід, Турок І. В. (2013)
Шевчук Т. О. - Психолого-педагогічні аспекти формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів-економістів (2013)
Шелудько Р. М. - Тенденції та закономірності функціонування АПК як об’єкта, що забезпечує продовольчу безпеку країни, Шелудько Л. В. (2013)
Карпенко А. В. - Підходи до визначення інноваційної активності (2013)
Настенко М. М. - Оновлена фінансова звітність: переваги і недоліки, Мудрик Ю. М. (2013)
Плинокос Д. Д. - Державне регулювання надання освітніх послуг іноземним громадянам вищими навчальними закладами України (2013)
Кирилюк О. Ф. - Стратегія розвитку експортно-імпортних операцій на ринку м’яса птиці в Україні (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми, тенденції та оцінка розвитку процесів поглинання в аграрному секторі економіки (2013)
Яцух О. О. - Стійкий фінансовий стан підприємств як передумова фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Герец А. В. - Визначення економічної циклічності та підходи до класифікації економічних циклів (2013)
Череп О. Г. - Фінансовий менеджмент як обов'язковий елемент стратегічного управління кредитною організацією, Торгашов П. В. (2013)
Огінська А. Ю. - Роль видатків бюджету на соціальний захист у реалізації соціальної політики держави (2014)
Осадчук Ю. М. - Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи України (2014)
Савчук Н. В. - Необхідність трансформації бюджетної системи у контексті розвитку місцевого самоврядування (2014)
Черкасова С. В. - Наукові підходи до визначення сутнісних ознак інституційного інвестора (2014)
Бойчук А. А. - Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування, Бойчук В. О., Гриндій В. М. (2014)
Кулик В. А. - Професія бухгалтер у постіндустріальній економіці (2014)
Петришина Н. С. - Методичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства, Кнець Ю. О. (2014)
Бойчук А. А. - Проблеми організації автоматизації обліку на підприємствах торгівлі, Бойчук В. О., Моцна Л. О. (2014)
Мнацаканян А. Г. - Можливий вплив ротації на незалежність аудиторів та концентрацію ринку (приклад Арменії) (2014)
Шалімова Н. С. - Подання підсумкової інформації управлінському персоналу за результатами аудиту фінансової звітності (2014)
Івашків І. Р. - Стратегічний маркетинг та маркетингова стратегія: сутність та взаємозв’язок (2014)
Колодка А. В. - Аналіз методичних підходів до оцінки іміджу промислового підприємства (2014)
Сенічкіна О. Е. - Обґрунтування методів активізації інноваційної праці фахівців на підставі виявлення їх ціннісних орієнтацій (2014)
Мартинюк М. А. - Інновації в сільському господарстві, Ратошнюк Т. М. (2014)
Бриндзя О. З. - Економічні важелі системного підходу до раціонального сільськогосподарського землекористування (2014)
Дуганець Н. В. - Основні періоди і форми інтегрування в агропромисловому комплексі, Коркушко О. Н. (2014)
Бабкін Д. О. - Експрес-діагностика ефективності управління капіталом підприємства, Сентіщева В. П. (2014)
Васильківський Д. М. - Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського