Касьянова А. О. - Огляд системи управління грошовими потоками на підприємстві, Головко Т. В. (2014)
Ковч В. В. - Деякі аспекти проведення соціально-економічної політики на території Подільського, Карпатського та Південно-Західного регіонів (2014)
Наумова Л. Ю. - Фінансова стратегія економічного розвитку підприємств (2014)
Терехов Д. С. - Проблемні аспекти застосування концепції управління знаннями на промисловому підприємстві (2014)
Журба І. Є. - Особливості раціонального використання природно-ресурсного потенціалу хмельницької області в умовах реформування економіки (2014)
Антонюк К. В. - Вдосконалення системи державного регулювання інтеграційних процесів у туристичній галузі (2014)
Буян І. В. - Методологічні основи теорії нужд людини та проблем їх задоволення (2014)
Кібальник Л. О. - Фактори впливу на глобальну економічну нерівність у геоекономічному просторі (2014)
Лімонова Е. М. - Кодекси корпоративної поведінки як один з методів регулювання діяльності філій ТНК (2014)
Маліновська Г. О. - Аналіз розвитку сільського зеленого туризму на Поділлі (2014)
Прохорова В. М. - Європейський досвід щодо формування регіональної політики (2014)
Савчук Л. О. - Економіко-математичний аналіз рівня зайнятості та безробіття населення у Хмельницькій області, Гаврилюк А. В. (2014)
Гриньов А. В. - Економіко-організаційна модель управління інноваційною діяльністю на машинобудівному підприємстві на основі логістичного підходу, Кабанець І. А. (2014)
Дубчак Л. О. - Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід, Черешнюк О. М. (2014)
Матюх С. А. - Фактори формування конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у структурі кон’юнктури ринку освітніх послуг (2014)
Титул, зміст (2013)
Kolodiy M. V. - Modern tendencies of agroholding development in Ukraine (2013)
Legeza D. G. - Farm concentration influence on the level of market competition, Grischenko E. U. (2013)
Адамович А. Є. - Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента (2013)
Бондарець В. В. - Ключові особливості забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2013)
Вакуленко Ю. В. - Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства, Копішинська О. П. (2013)
Васильчак С. В. - Маркетингова концепція управління - важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності мінеральних вод, Петриняк А. Я. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області, Бурцева Т. І. (2013)
Гудзинська Ю. С. - Стратегічні перспективи кластерного співробітництва для аграрних товаровиробників в умовах глобалізації (2013)
Гудзинський С. О. - Соціальна відповідальність бізнесу: її сутність та роль в регулюванні зайнятості (2013)
Дацюк-Томчук М. Б. - Якість як основа підвищення конкурентоспроможності молочних продуктів, Петриняк У. Я. (2013)
Дунда С. П. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу як напрям розвитку підприємства (2013)
Заболоцька Л. А. - Навколо проблеми дотримування лексичних норм у професійному мовленні (2013)
Замлинський В. А. - Стан і перспективи розвитку аграрного бізнесу (2013)
Захарчук О. В. - Насіння і садивний матеріал як інтелектуальний товар в Україні (2013)
Ковалів І. З. - Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні (2013)
Кочетков О. В. - Сучасний підхід до визначення суті капіталізації в рамках концепції стійкого розвитку (2013)
Кропивко М. М. - Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва (2013)
Кузьменко С. І. - Особливості казначейського обслуговування аграрних підприємств (2013)
Лучик М. В. - Основні загрози і ризики економічній безпеці аграрної галузі країни (2013)
Ментей О. С. - Стан ринку аграрної праці в Україні (2013)
Остапенко Р. М. - Проблеми стратегічного планування аграрних підприємств (2013)
Пелипчук С. М. - Формування професійної компетенції майбутніх економістів, Жиряда І. К. (2013)
Пеняк Ю. С. - Вплив оборотних засобів на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств (2013)
Посилаєва К. І. - Оцінка нерухомості: теорія, методи, проблеми, Посилаєв В. В., Шерстюк С. В. (2013)
Потапова Н. А. - Оцінка рентабельності підприємств при формуванні ланцюга постачання продукції АПК (2013)
Проданчук М. А. - Нефінансова звітність – ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень (2013)
Назаркевич М. В. - Економічні основи інтенсифікації виробництва риби (2013)
Піняга Н. О. - Ресурсозабезпеченість сільськогосподарських підприємств: їх оцінка і тенденції розвитку (2013)
Рудик В. К. - Особливості використання пенсійних активів загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (2013)
Санду И. С. - Особенности формирования элементов инновационной системы АПК России, Рыженкова Н. Е. (2013)
Сафронська І. М. - Сутність та завдання обліку основних засобів, Бєсєдина Г. Є., Ковальова Т. В. (2013)
Сиротюк Г. В. - Методичні аспекти проведення аудиту витрат виробництва, Сиротюк К. С. (2013)
Ситенко Є. В. - Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві, Линенко А. В. (2013)
Томчук В. В. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку (2013)
Томчук О. Ф. - Аналітична інформація – необхідна умова економічного аналізу (2013)
Турбаєвська Л. О. - Головні проблеми визначення понять продуктивності та ефективності праці (2013)
Ульяненко О. В. - Еволюція соціально-економічної категорії "трудовий потенціал" (2013)
Хомин І. П. - Система фінансового регулювання розвитку агропромислового виробництва: проблеми становлення у контексті теорії, Кривий З. І. (2013)
Шевченко І. В. - Перспективи розвитку агротуристичних підприємств в Полтавському регіоні (2013)
Шиян Д. В. - Концентрація як фактор ефективності витрат при виробництві зернових культур (2013)
Шиян Н. І. - Формування окупності витрат при реалізації молока в контексті закона спадної віддачі (2013)
Шлєіна Л. І. - Навчальна самостійність професійної компетентності майбутніх економістів (2013)
Шульський А. М. - Аналіз структури операційних витрат на реалізовану продукцію (робіт і послуг) малих підприємств Львівщини (2013)
Гринченко Н. Г. - Дослідження показників якості та безпечності напівфабрикатів для солодких страв на основі молочної та плодово-ягідної сировини, Плотнікова Р. В., Пивоваров П. П. (2011)
Обозна М. В. - Біологічна цінність сирного продукту м’якого, Коваленко В. О., Чернова Л. О., Перцевой Ф. В. (2011)
Головко М. П. - Вивчення показників якості макаронних виробів із додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М. М. (2011)
Погожих М. І. - Дослідження умов зберігання та показників якості швидковідновлювальних каш, отриманих сушінням змішаним теплопідводом, Пак А. О., Жеребкін М. В. (2011)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів і режимів виробництва молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин (МБНС), Юдіна Т. І., Ветров В. М. (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження функціональних властивостей сухого молочно-білкового концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І., Бесіда С. М. (2011)
Євлаш В. В. - Актуальність використання харчових добавок водоростевого походження у технологіях продуктів харчування, Антоненко С. П., Гущина О. Б. (2011)
Головко М. П. - Актуальність використання йодобілкових комплексів у технології соусів емульсійного типу, Головко Т. М., Бакіров М. П. (2011)
Янчева М. О. - Вивчення пребіотичних властивостей заморожених м’ясних посічених напівфабрикатів із композицією "КріоЛакт", Большакова В. А., Яковлева Ю. В. (2011)
Столярчук В. М. - Жирно-кислотний склад виробів із пісочного тіста з використанням нетрадиційної рослинної сировини, Педань О. О., Остапенко К. М. (2011)
Черно Н. К. - Фізико-хімічні характеристики комплексів хітозану з аніонними полісахаридами, Озоліна С. О., Капустян А. І. (2011)
Свідло К. В. - Хлібобулочні функціональні вироби для геродієтичного харчування, Лазарєва Т. А. (2011)
Луньова О. С. - Дослідження збереження свіжості спеціального дієтичного безбілкового хліба, Кучерук З. І. (2011)
Сесь А. М. - Сировина та добавки антиокисної дії у виробництві печива, виготовленого з використанням традиційних та нетрадиційних для кондитерської промисловості жирів, Михайлик В. І., Василець К. К., Звягінцева Г. Л. (2011)
Головко М. П. - Актуальність створення кальцій-білкових комплексів та їх використання в технології м'ясних посічених виробів оздоровчого призначення, Серік М. Л., Полупан В. В. (2011)
Гринченко О. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей поліфосфатів з метою їх використання в технології продукції на основі молочної сировини, Гурікова І. М., Запаренко Г. В. (2011)
Віннікова Л. Г. - Дослідження стану води під час використання замороженого м'яса в технології швидкозаморожених напівфабрикатів, Шарпе А. О., Янчева М. О. (2011)
Нечепуренко К. Б. - Структуровані термостабільні тверді емульсії на основі іонотропних полісахаридів, Пивоваров Є. П., Горальчук А. Б., Трощій Т. В. (2011)
Погожих М. І. - Визначення раціонального навантаження дослідної НВЧ-камери, Цуркан М. М. (2011)
Плевако В. П. - Визначення профілю рефлектора теплотехнічної установки, яка має додаткову відбивальну поверхню, Куценко В. А., Педорич І. П. (2011)
Потапов В. О. - Використання регенеративного теплообмінника для підвищення ефективності холодильної установки в системах термо-вологої обробки продуктів харчування, Мольський С. М., Качалов В. В. (2011)
Білецький Е. В. - Поздовжньо-поперечна течія неньютонівської рідини з в’язкістю, що залежить від швидкості зрушення у прямокутному каналі шнекової машини, Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2011)
Горєлков Д. В. - Практичні підходи в застосуванні інтелектуальних технологій у готельно-ресторанному господарстві, Гавриленко В. В., Василець К. К. (2011)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва овочевого морозива "Заморожений сік", Одарченко Д. М., Даниленко Л. В., Діденко О. В. (2011)
Постнова О. М. - Вивчення впливу продукту переробки зерна високоцукристої кукурудзи на харчову цінність і якість виробів із здобного тіста, Лисюк Г. М., Тимчук С. М. (2011)
Головко М. П. - Вплив напівфабрикату кісткового харчового на властивості емульсійних систем, Шидакова-Каменюка О. Г., Роговий І. С. (2011)
Погожих М. І. - Мікробіологічні показники замороженого тістового напівфабрикату з додаванням рослинної сировини в процесі виробництва та зберігання, Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Черкашина В. Ю. (2011)
Кравченко О. І. - Зміна властивостей пшеничного тіста під впливом дієтичної добавки "Глюкорн 100", Лисюк Г. М., Олійник С. Г. (2011)
Онищенко В. М. - Оцінка вологопроникності оболонок як чинника виходу та втрат у процесі зберігання ковбасних виробів, Шубіна Л. Ю., Янчева М. О., Островерх І. С. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Визначення якості томатної пасти, що реалізується в торговельній мережі Харкова, Рикова О. І. (2011)
Чорна Т. О. - Поліпшення споживних властивостей і збереженості печива, Тютюнник Д. О. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Шляхи забезпечення високої якості рибних консервів типу "Шпроти в олії”, Мирошниченко Л. В. (2011)
Бачинська Я. О. - Визначення якості батонів нарізних звичайних, які реалізуються в торговельній мережі, Аліпова Ю. П. (2011)
Дубова Г. Є. - Біокаталіз у процесах ароматизації рослинної сировини (2011)
Мурликіна Н. В. - Cолюбілізація соняшникової олії водяними розчинами Твін-80, Добровольська О. В. (2011)
Михайленко В. Г. - Визначення малих концентрацій органічних домішок в очищеній воді, Князева О. І., Гиль З. П., Волошин П. В. (2011)
Колесник Т. Л. - Вплив активності води на мікробіологічні показники м’ясних січених виробів, збагачених кальцієм, Колесник А. О. (2011)
Одарченко М. С. - Застосування стабілізаторів структури та їх вплив на текстуру сметанних десертів, Сподар К. В. (2011)
Одарченко А. М. - Використання осмотично діючих речовин для зневоднення фруктових консервів, Сесь А. М., Гасай Є. Л. (2011)
Одарченко А. М. - Дослідження фізичного стану води в замороженому гомогенізованому напівфабрикаті борщової заправки методом ЯМР, Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2011)
Одарченко Д. М. - Обґрунтування впливу поліпшуючих добавок на властивості хліба зі слабкого пшеничного борошна в процесі зберігання, Бабіч А. О. (2011)
Шубіна Л. Ю. - Об’єктивна оцінка можливості підвищення бар’єрних властивостей натуральних ковбасних оболонок, Доманова О. В., Непочатих Т. А. (2011)
Иванов Е. Л. - Перспективы расширения ассортимента изделий из слоеного теста, Беликова И. Г. (2011)
Бачинська Я. О. - Дослідження якості хліба житньо-пшеничного "Бородинського" та підвищення біологічної цінності хлібобулочних виробів з використанням ягід чорниці, Непочатих Т. А. (2011)
Хацкевич Ю. М. - Зміни якості жирових компонентів у майонезній продукції під час зберігання, Непочатих Т. А., Іванченко О. С. (2011)
Врадій Н. І. - Зміна показників якості пісочного печива на олії під час зберігання, Самохвалова О. В. (2011)
Євлаш В. В. - Визначення раціональних режимів тиражування солодких плиток (типу ірис), збагачених гемовим залізом, на основі дослідження їх структурно-механічних властивостей, Погожих М. І., Акмен В. О., Малафаєв М. Т. (2011)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу молекулярних розчинів та розчинів електролітів на фізико-технологічні характеристики альгінатнихкапсул, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Калашнікова К. І., Бабій К. Є. (2011)
Торяник О. І. - Будова водяних розчинів гідрофобних неелектролітів як моделюючих систем (2011)
Дьяков О. Г. - ЯМР дослідження зміни стану вологи в культивованих грибах під час теплової обробки, Крайнюк Л. М., Набоков І. В., Торяник О. І. (2011)
Погожих М. І. - Дослідження екстракції хлорофілу під час використання різної апаратури, що забезпечує процес перемішування, Міщенко Т. В. (2011)
Євлаш В. В. - Адаптація методу кулонометричного титрування для визначення інтегральної антиоксидантної активності харчових продуктів, Отрошко Н. О., Аксьонова О. Ф., Михайленко В. Г. (2011)
Білецька Я. О. - ЯМР - дослідження стану води в системі "еламін – вода", Дьяков О. Г., Дюкарева Г. І., Торяник О. І. (2011)
Хомич Г. П. - Вплив процесу заморожування на біологічну цінність ягід чорниці в процесі зберігання, Капрельянц Л. В., Земелєв С. А. (2011)
Галух Б. І. - Особливості мікроструктури бринзи, виготовленої з молока різних видів тварин, Дроник Г. В. (2011)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки підвісного конвеєра для транспортування сипких харчових продуктів, Бобильова І. Т. (2011)
Капліна Т. В. - Дослідження фізико-хімічних показників водяних екстрактів з використанням ягід, оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А., Уланова О. О. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Дослідження змін якості та біохімічного складу тушок гусей залежно від умов вирощування, утримування, способу і мети відгодівлі, Павленко Л. О. (2011)
Савінок О. М. - Дослідження зміни показників ліпідної фракції яловичини під час дозрівання, Літвінова І. О. (2011)
Рижкова Т. М. - Порівняльна характеристика розміру міцел казеїну козиного та коров'ячого молока, Бондаренко Т. А. (2011)
Селютіна Г. А. - Леткі компоненти коньячних виробів, Овчиннікова І. Ф., Щербакова Т. В. (2011)
Крутовий Ж. А. - Оптимізація вмісту інгредієнтів у раціонах одноразового споживання з високим вмістом кальцію, Манжос Н. В., Запаренко Г. В. (2011)
Погожих М. І. - Розрахунок дисперсності порошків на прикладі модельного зразка із харчової сировини, Воронцова Ж. В., Павлюк І. М. (2011)
Тимошенкова И. А. - Разработка системы обеспечения безопасности кулинарной продукции из рыбы, приготовленной в вакуумной упаковке, Перкель Р. Л. (2011)
Самойленко С. О. - Знежирення поверхні алюмінієвих виробів у водяних розчинах натрій метасилікату, Байрачний В. Б. (2011)
Крутовий Ж. А. - Математичні моделі проектування добових раціонів харчування з високим вмістом кальцію на базі раціонів одноразового споживання, Півненко А. О. (2011)
Доманова О. В. - Розроблення нового упакування для шампуню на основі аналізу технологій косметичної промисловості, Шматченко А. С. (2011)
Янчева Л. М. - Використання технологій Power Point у створенні інтерактивних навчальних матеріалів, Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2011)
Артеменко В. С. - Упровадження електронних інформаційно-навчальних ресурсів у процес перепідготовки спеціалістів із маркетингу, Бубенець І. Г., Василенко Г. М. (2011)
Артеменко В. С. - Запровадження інформаційних технологій у самостійну роботу слухачів у процесі перепідготовки спеціалістів із маркетингу, Бубенець І. Г., Чеканова Л. В. (2011)
Артеменко В. С. - Психологічні аспекти застосування інформаційних технологій у процесі перепідготовки спеціалістів менеджменту із зовнішньоекономічної діяльності, Бубенець І. Г., Попкова К. В. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Бабінець Л. С. - Оцінка стану імунного статусу та показників вітамінів групи в при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Криськів О. І. (2012)
Петруня А. М. - Прогнозирование течения диабетической ретинопатии, Маньковский Б. Н., Спектор А. В (2012)
Бевз Н. Ю. - Розробка та валідація методик контролю якості оригінальної субстанції нооксин, Колісник С. В., Болотов В. В., Бисага Є. І. (2012)
Бибик Е. Ю. - Оценка показателей гуморального звена иммунитета после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок, Мороз Д. А., Берест А. Ю. (2012)
Антонян І. М. - Вивчення морфоструктури сім’яників щурів під впливом стовбурових клітин на моделі вторинного андрогенного дефіциту, Волчік І. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Бикадоров В. І. - Функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольамперометричне визначення кодеїну в лікарських формах у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Анацька Я. Ю., Кисіль О. П. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну, Криськів Л. С. (2012)
Бондаренко О. О. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Бурмак Ю. Г. - Комбинированная терапия в амбулаторном контроле артериальной гипертензии у лиц старших возрастных групп, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Зенина Л. В., Гайдаш И. А. (2012)
Власова О. Ф. - Lingua Latina – Per aspera ad astra. (Латинский язык – Через тернии к звездам), Иванов А. С., Шалимов С. А., Прихода Д. В., Власенко И. М., Гертнер Р. В., Носачев Н. Н., Заец К. П., Богданов А. Г. (2012)
Гаврилюк А. О. - Зв'язок між вірусним навантаженням та важкістю некро-запальних і фібротичних змін печінки у хворих на хронічні вірусні гепатити, Туманський В. О., Пентюк Н. О. (2012)
Гайдаш И. С. - Изменения в системе циклических нуклеотидов CD4+-лимфоцитов под влиянием бактериальных токсинов, Русалов В. Л., Салманова О. Н., Волобуева Л. Н. (2012)
Гарник Т. П. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару в медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит С з синдромом часткового внутрішньопечінкового холестазу, Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Гевоян С. Р. - Дослідження впливу супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатит, Зайченко Г. В. (2012)
Грицай А. А. - Возможности лучевых методов диагностики при инородных телах глазницы, Лысых Н. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Деменков В. Р. - Вплив циклоферону на цитокіновий профіль крові та продукцію прозапальних цитокінів в культурах мононуклеарів периферійної крові хворих на хронічний тонзиліт, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Абакумова І. Є. (2012)
Демидов В. М. - Нитратергические патогенетические механизмы диабетической полинейропатии, Демидов С. М. (2012)
Ершова И. Б. - Изучение ранних вегетативных признаков ацетонемического синдрома у детей, Осипова Т. Ф., Гаврыш Л. И., Тищенко Э. П., Асиама Э. Ч. (2012)
Журавель І. О. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів та органічних кислот в сировині родини імбирні (2012)
Зєльоний І. І. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні фітозасобу "Immunoxel" в періоді медичної реабілітації (2012)
Камінський В. Я. - Оцінка функціонального стану хроматину нейтрофільних гранулоцитів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок, гломерулонефритом (2012)
Клiмочкина О. М. - Продукція стабільних метаболітів оксиду азоту та супероксиддисмутази в умовах різного стану опіатних рецепторів в клітинах з індукованим апоптозом, Сухоставська Н. О. (2012)
Клітинська О. В. - Аналіз стану тканин пародонта у школярів міста Ужгорода, Мельник В. С., Ступницька О. М. (2012)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на показники системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Козленко Т. В. - Показники кардіогемодинаміки, мікрогемоциркуляції та первинного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2012)
Усенко В. О. - Деякі показники гемодинаміки та мікроциркуляції у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Кравчун П. Г. - Стан прозапальної та протизапальної цитокінових ланок у хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок з анемією різного ступеня тяжкості, Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Лісова Г. В. - Вплив тівортіну на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Левченко Н. В. - Гистологическое строение мыщелковых хрящей нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона (2012)
Овчаренко В. В. - Макро-, мікро- організація будови селезінки статевозрілих щурів під впливом хронічної гіпертермії екстремального ступеню вираженності (2012)
Лукашенко Л. В. - Факторы, определяющие адсорционно-реологические свойства крови при псориатическом артрите, Делятин О. В., Павлюченко А. К., Синяченко О. В. (2012)
Марута Н. О. - Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в корекції порушень метаболізму оксиду азоту у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Маційчук О. П. - Дослідження фенольного складу листків та квітів подорожнику великого та подорожнику ланцетолистого (2012)
Момотов А. Г. - Оценка ближайших и отдаленных результатов комплексного лечения хронических колостазов у детей, Литвинов Г. А., Момотов А. А., Яровая О. А., Можаев Е. А. (2012)
Мусієнко К. С. - Дослідження ефірної олії квіток бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2012)
Насиров М. Я. - Особенности иммунологического статуса у больных с различными заболеваниями желудка, Набиева Э. В. (2012)
Натальченко Г. И. - Вторичный антифосфолипидный синдром при системной красной волчанке у подростков (2012)
Нерянова Ю. Н. - Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении головокружения у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Кузьменко Л. В. (2012)
Нестеренко З. В. - Синдром гипермобильности суставов как один из феноменов дисплазии соединительной ткани: механизм формирования клинических симптомов (2012)
Орлова В. Д. - Липополисахарид-индуцированный синтез цитокинов IL-6 и IL-4 мононуклеарными лейкоцитами у больных хронической легочной и хронической сердечной недостаточностью и длительным стажем табакокурения, Хренов А. А. (2012)
Пеннер В. А. - Комбинированный метод лечения энцефалопатии, Рыбалка О. Ю., Коваленко А. П. (2012)
Пересадин Н. А. - Константин Паустовский: медицинские аспекты биографии и творческого наследия замечательного писателя (к 120-летию со дня рождения), Фролов В. М. (2012)
Немятих О. Д. - Вивчення впливу рецептурних компонентів на функціонально-технологічні властивості пектинових драглів в препараті "Aфлуфіт" (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Кадрові ресурси охорони здоров’я Закарпатської області (2012)
Пустовой А. Ю. - Метаболический статус пациентов с черепно-мозговой травмой (2012)
Распутіна Л. В. - Ступінь коморбідності та його прогностичне значення у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби (2012)
Рублевська Н. І. - Закономірності формування здоров’я дітей, які зазнають впливу ксенобіотиків повітря (2012)
Савченкова Л. В. - Дослідження впливу кріоактивованого порошку аронії чорноплідної на стан вуглеводного обміну у тварин з гіпокінетичним стресом, Акімова М. С. (2012)
Сак А. Е. - Изменения связи тел позвонков в условиях экспериментальной гиперкинезии и межпозвонкового остеохондроза, Сак Н. Н. (2012)
Свербиненко Л. П. - Кожные поражения, обусловленные неадекватной местной терапией, Волошина Н. В., Вальданова Н. А., Шварева Т. И., Романенко И. М. (2012)
Соколова Н. А. - Показники системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології при застосуванні комбінації ліволіну форте та галавіту в амбулаторних умовах (2012)
Терешин В. А. - Концентрация циркулирующих иммунных комплексов и их молекулярный состав у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне ожирения при применении современного кремнезёмного энтеросорбента аэросила ("Белый уголь"), Иванов А. С., Нужный Р. А. (2012)
Топоркова О. А. - Восстановление работоспособности спортсменов (2012)
Торопчин В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми в динаміці медичної реабілітації при застосуванні антигомотоксичних препаратів (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та бонджигару на концентрацію циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Івченко А. В. - Оптимізація регенерації кісткової тканини при лікуванні переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет (2012)
Носкова А. В. - Влияние производных барбитуровой кислоты на структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща и резца нижней челюсти белых крыс разного возраста (2012)
Труфанов Е. А. - Взаимосвязь между возрастом начала болезни Паркинсона и скоростью прогрессирования заболевания (2012)
Упир Д. В. - Розробка збору для лікування інфекційних захворювань легень та туберкульозу, Мартинов А. В., Кисличенко В. С. (2012)
Хомутянська Н. І. - Малярія: клініко-епідеміологічна характеристика в сучасних умовах, діагностика, лікування, профілактика (клінічна лекція), Фролов В. М. (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції (2012)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5% (2012)
Черкасова В. С. - Вплив сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" на показники системи глутатіону при лікуванні хворих на герпесвірусну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Оцінка ефективності комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу в медичній реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Шевчук В. А. - Применение комбинированного индивидуального эндопротеза для замещения постогнестрельного дефекта нижней челюсти, Назарян Р. С., Хименко В. М., Одушкина Н. В., Крылова О. В. (2012)
Шлюсар О. І. - Вольтамперометричне визначення левомепромазину у вигляді s-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є., Кисіль О. П. (2012)
Юрченко Н. С. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження етилацетатно-спиртової фракції трави Asperula humifusa (M.B.) Bess. (galium humifusum bieb.), Ільїна Т. В., Ковальова А. М. (2012)
Ярутіна Н. М. - Сторінки історії Луганського обласного медичного училища, Шутов Є. Ю. (2012)
Рецензия на книгу "Гепатопротекторы: от теории к практике. пособие для врачей / Н.Б. Губергриц, Г.Д. Фадеенко, Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко . – Донецк: ООО "Лебедь", 2012. – 156 с.” (2012)
Волошин В. М. - Вивчення мінливості форми селезінки щурів в нормі та після інгаляційного впливу епіхлоргідрину (2012)
Титул, зміст (2013)
Горовий Д. А. - Визначення оптимального обсягу віртуального капіталу підприємства (2013)
Бакіна Т. В. - Формування та реалізація людського капіталу як чинник сталого розвитку економіки України, Завалевська В. О. (2013)
Балян А. В. - Особливості експортно-імпортних операцій на вітчизняному ринку плодів (2013)
Болтянська Л. О. - Економічна оцінка типів насаджень та ефективність вирощування садів промислового типу (2013)
Бочарова Н. О. - Земля як стратегічний аспект розвитку агробізнесу в Україні (2013)
Бугайчук В. В. - Прогноз відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Бугайчук О. В. - Еколого-економічне обґрунтування землекористування у зоні радіоактивного забруднення (2013)
Бурцева Т. І. - Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльності підприємства, Сєркова Л. Е. , Пальонна Т. А. (2013)
Власенко Є. Ю. - Аналіз джерел формування золотовалютних резервів України (2013)
Габор В. - Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва (2013)
Голуб Н. О. - Документальне забезпечення обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення (2013)
Грабчук І. Ф. - Напрями активізації інноваційної діяльності у кормовиробництві (2013)
Грицаєнко Г. І. - Оцінка ефективності в проектному аналізі (2013)
Гудзинський О. Д. - Проблеми розвитку загальної теорії менеджменту (2013)
Гунченко О. В. - Стан та тенденції ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств України (2013)
Данкевич В. Є. - Економіко-математичне моделювання при інтенсивному землекористуванні (2013)
Данкевич Є. М. - Стратегія розвитку галузі м'ясного скотарства в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Дзина М. А. - Формування параметричної моделі конкурентоспроможності підприємства (2013)
Дьоміна Н. А. - Моделювання рейтингу інвестиційної привабливості галузей Запорізької області (2013)
Журавльова Т. В. - Сучасний стан організації обліково-інформаційного забезпечення управління в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Завадських Г. М. - Особливості функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Кальченко С. В. - Сучасні проблеми кадрового забезпечення аграрного сектора (2013)
Кафлевська С. Г. - Основні шляхи посилення мотивації праці у сільському господарстві, Красняк О. П. (2013)
Качурівська Г. М. - Багатофакторний регресійний аналіз ресурсного потенціалу Тернопільської області (2013)
Колокольчикова І. В. - Ринкові позиції аграрних підприємств малого сектору економіки (2013)
Кукіна Н. В. - Державний борг як фактор ризику безпеки України: макроекономічний огляд, Захарченко О. Г. (2013)
Куреда Н. М. - Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності української нерафінованої олії на світовому галузевому ринку, Волкова М. С. (2013)
Михальська В. В. - Сутність біологічних активів садівництва (2013)
Назарова О. П. - Условие существования системы "производитель-рынок" (2013)
Олійник О. М. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності електротехнічної галузі України шляхом формування галузевого кластеру, Полешко Д. О. (2013)
Ольшанцева Т. О. - Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України, Брітченко І. Г. (2013)
Педченко Г. П. - Статистичний аналіз впливу факторів попиту на освітні послуги аграрних ВНЗ (2013)
Плотніченко С. Р. - Роль оплати праці в системі соціально-економічних відносин (2013)
Почерніна Н. В. - Інститути регулювання зовнішньо-економічної діяльності на макрорівні (2013)
Рекуш А. М. - Інновації: сутність та економічний вимір (2013)
Речка К. М. - Інноваційні аспекти розвитку аграрних підприємств (2013)
Розуменко С. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства як економічної категорії (2013)
Синяєва Л. В. - Оцінка сучасного стану галузі страхування цивільно-правової відповідальності автовласників в Україні (2013)
Терновський В. О. - Аналітична складова автоматизації обліково-аналітичного забезпечення управління операціями з переробки давальницької сировини на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Трусова Н. В. - Державне фінансове забезпечення розвитку сільського господарства в Україні (2013)
Усюк Т. В. - Моделювання процесів відтворення галузі тваринництва у сільському господарстві (2013)
Христенко Г. М. - Цінова ситуація на ринку зерна та напрями його державного регулювання (2013)
Чкан А. С. - Автомобільний ринок України: експертний аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку (2013)
Шведюк В. А. - Экономико-математические методы и модели измерения производительности труда, факторы и резервы роста, Кибенко В. А. (2013)
Шиян Д. В. - Врахування рівня ефективності використання сільськогосподарських земель в політиці державної підтримки аграрного сектора економіки, Горбатова Л. В. (2013)
Яворська Т. І - Вплив спеціалізації на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах (2013)
Баханова М. В. - Формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій банку на основі комунікаційних моделей (2013)
Івашова Л. М. - Інвестиційні ризики залучення іноземних інвестиції в економіку України та шляхи їх подолання, Івашов М. Ф. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології гомогенізованих оздоровчих сиркових продуктів, збагачених наноструктурованими каротиноїдними БАД, Погарська В. В., Глубокий Д. О., Балабай К. С. (2011)
Лисюк Г. М. - До питання класифікації продуктів спеціального призначення, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Кучерук З. І. (2011)
Гавриш А. В. - Створення кондитерської продукції антианемічного спрямування з використанням різних форм заліза, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології соусів-дресингів для оздоровчого харчування з використанням добавок із пряних овочів і вторинної молочної сировини, Наконечна Ю. Г., Хоменко А. В., Кострова К. В. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології розробки нових видів морозива для оздоровчого харчування, Погарська В. В., Берестова А. А., Максимова Н. П., Юрченко І. С. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Розробка технології наноструктурованих хлорофіловмісних добавок із зелені петрушки та кропу з використанням механодеструкції та механоактивації , Погарська В. В., Коробець Н. В., Козюрін Д. М. (2011)
Погарська В. В. - Нове про вплив різних технологічних чинників на трансформацію каротиноїдів у гідрофільну форму, Павлюк Р. Ю., Максимова Н. П., Лук’янова В. Г. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології натуральних вітамінних добавок із ягід та нових видів заморожених молочно-рослинних десертів, Погарська В. В., Носіченко Г. В., Какадій Ю. П., Ізотова Г. І. (2011)
Погарська В. В. - Стабілізація каротиноїдів у порошкоподібних добавках із використанням натуральних антиоксидантів, Павлюк Р. Ю., Максимова Н. П. Савченко О. О. (2011)
Лисюк Г. М. - Використання фітогліканів нового гібрида кукурудзи в технології хлібобулочних виробів, Тимчук С. М., Нєміріч О. В. (2011)
Мороз О. В. - Закономірності виділення вологи гелями для обґрунтування умов зберігання готової продукції, Нагорний О. Ю., Пивоваров Є. П. (2011)
Колеснікова М. Б. - Обґрунтування та розробка технології індустріальних напівфабрикатів сирних тортів (чизкейків) для закладів ресторанного господарства, Бреславець Т. В., Юрченко С. Л. (2011)
Янчева М. О. - Вплив композиції "КріоЛакт" на якісні характеристики ліпідів м’ясних заморожених посічених напівфабрикатів, Дроменко О. Б., Яковлева Ю. В. (2011)
Сокур С. Л. - Інформаційна технологія впливу на харчові продукти, М’ячиков О. В. (2011)
Громова Т. Я. - Технологічні рішення щодо перспективних напрямів використання козиного молока, Крохальова А. А., Туринський В. М. (2011)
Черевко О. І. - Обґрунтування стабільності структури багато-компонентних паст із дикорослої плодово-ягідної сировини, Кіптела Л. В., Захаренко В. О., Загорулько О. Є., Постольнік Д. В. (2011)
Черевко О. І. - Екструзія як процес реструктурування м'ясних продуктів, Маяк О. А., Гарбузова О. С. (2011)
Маяк В. І. - Обґрунтування раціонального способу виробництва пастоподібних концентратів, Михайлов В. М., Ляшенко Б. В., Лихобаба О. В. (2011)
Погожих М. І. - Технологія та обладнання для виробництва швидковідновлюваних каш із використанням принципів ЗТП-сушіння, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2011)
Потапов В. О. - Підвищення енергоефективності систем кондиціювання повітря із застосуванням принципу акумуляції холоду, Мольський С. М. (2011)
Дейниченко Г. В. - Визначення раціональних параметрів проведення комбінованого процесу очищення бульб картоплі, Потапов В. О., Терешкін О. Г., Дмитревський Д. В. (2011)
Кіптела Л. В. - ІЧ-сушіння дикорослої плодово-ягідної сировини, Плевако В. П., Костенко С. М., Постольнік Д. В., Загорулько А. М. (2011)
Дейниченко Г. В. - Визначення структурних характеристик ультрафільтраційної мембрани ПАН-100, Захаренко В. О., Мазняк З. О., Гафуров О. В. (2011)
Потапов В. О. - Розробка системи обігріву фритюрниці з проміжним теплоносієм, збагаченим вуглецевими нанотрубками, Семенюк Д. П., Петренко О. В., Шевченко С. О. (2011)
Афукова Н. О. - Організація та технічне оснащення виробництва м’ясних напівфабрикатів, Рудь О. С. (2011)
Дейниченко Г. В. - Кінетика впливу низькочастотних ультразвукових хвиль у системі "вода–м'ясна сировина" на ефективність процесу стерилізації, Постнов Г. М., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Головaньова С. П. (2011)
Постнов Г. М. - Розробка та впровадження в навчальний процес інтерактивних тестів із дисципліни "Механічне обладнання", Вялкіна С. П., Дмитревський Д. В. (2011)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження апарата для тендеризації м'яса за допомогою ультразвуку на м’ясопереробному виробництві, Дядюк М. А., Чеканов М. А. (2011)
Єфремов Ю. І. - Теоретичні основи процесу перемішування дрібнодисперсних систем на основі рослинної сировини, Потапов В. О., Одарченко М. С., Михайлова С. В. (2011)
Михайлов В. М. - Створення передумов для удосконалення процесу теплової обробки кулінарних виробів, Дьяков О. Г., Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Долгих А. В. (2011)
Перцевой Ф. В. - Вивчення білкового складу сирного продукту м’якого з концентратом ядра арахісу та борошном кукурудзяним, Обозна М. В., Жукова Я. Ф. (2011)
Євлаш В. В. - Формування асортименту та якості фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, для борошняних кондитерських виробів, Погожих М. І., Акмен В. О. (2011)
Головко М. П. - Вплив іонів кальцію напівфабрикату кісткового харчового на перетравлюваність білків м’ясних січених виробів, Колесник Т. Л., Колесник А. О. (2011)
Лисюк Г. М. - Дослідження якості заварних пряників із використанням дієтичної добавки "Клітковина ядер волоського горіха", Шидакова-Каменюка О. Г. (2011)
Павлоцька Л. Ф. - Використання магнетиту для зменшення дефіциту заліза в організмі у складі кондитерських виробів, Дуденко Н. В., Цибань Л. С. (2011)
Головко М. П. - Вивчення гігроскопічних властивостей макаронних виробів, збагачених біоорганічними сполуками кальцію, Пак А. О., Чуйко М. М. (2011)
Верешко Н. В. - Збагачення макаронних виробів каротиноїдами, Набоков Д. О. (2011)
Самохвалова О. В. - Використання дієтичної добавки "Шрот зародків пшениці харчовий" у технології бісквітного напівфабрикату, Касабова К. Р., Олійник С. Г. (2011)
Одарченко Д. М. - Новий метод експертизи м’яса птиці, Одарченко М. С., Гасай Є. Л., Гордієнко В. В. (2011)
Одарченко А. М. - Дослідження основних колориметричних параметрів ягід після холодильного зберігання, Одарченко М. С., Бабіч А. О., Сюсель О. О. (2011)
Мурликіна Н. В. - Дослідження показників якості та безпечності м’ясного посіченого напівфабрикату з харчовою добавкою на основі соняшникової олії (2011)
Камсуліна Н. В. - Використання різних видів молочних препаратів у технологіях ковбасних виробів, Ільдірова С. К., Большакова В. А. (2011)
Білецька Я. О. - Дослідження втрати йоду за умови використання еламіну як збагачувача (2011)
Дюкарева Г. І. - Вплив спільного використання еламіну та ягідних пюре на якість зефіру, Білецька Я. О. (2011)
Сафонова О. М. - Оптимізація технології хліба зі слабкого пшеничного борошна з додаванням поліпшуючих добавок, Гавриш Т. В. (2011)
Холодова О. А. - Вплив порошку топінамбура на якість хліба з борошна пшеничного озонованого, Сафонова О. М. (2011)
Бенчук О. П. - Вплив рослинних добавок на окислення жирової основи плавлених сирних продуктів, Чернявська Н. Г., Машта Н. О. (2011)
Левчук І. В. - Аспекти моніторингу олії та насіння соняшнику, Кіщенко В. А., Осейко М. І. (2011)
Гурський П. В. - Дослідження втрат речовин за гідротермічної обробки ядра соняшникового насіння, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2011)
Погожих М. І. - Дослідження кінетики ЗТП-сушіння у функціональних місткостях із полімерних матеріалів, Цуркан М. М. (2011)
Захаренко В. О. - До питання дослідження пористої будови тканин, Чуйко Л. О. (2011)
Малафаєв М. Т. - Дослідження в'язкості водних розчинів NаКМЦ, Торяник О. І. (2011)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту солей важких металів у різних ботанічних сортах баклажанів, що реалізуються на ринках Харкова, Овчиннікова І. Ф., Чергіна І. О. (2011)
Янютін Є. Г. - Регуляризація за методом А.М. Тихонова у задачі керування нестаціонарними коливаннями циліндричної оболонки, Воропай Н. І. (2011)
Перцевий М. Ф. - Якісна оцінка міжмолекулярної взаємодії в модельних розчинах харчових речовин, Савгіра Ю. О., Кузнецова Т. О., Колеснікова М. Б. (2011)
Аксьонова О. Ф. - Створення навчальних фільмів із титриметричних методів аналізу, Пілюгіна І. С., Кожушко А. В. (2011)
Рижкова Т. М. - Оцінка біологічної цінності вершкового масла із козиного молока, Коломитова В. О., Бондаренко Т. А. (2011)
Вишнікіна О. В. - Ідентифікація коньячної продукції за допомогою спектрофотометричного методу, Вашкевич О. Ю. (2011)
Софронова М. С. - N-паралелепіпеди та N-політопи як об’єкти багатовимірних задач оптимізаційного геометричного проектування (2011)
Сорокіна С. В. - Виявлення споживчих переваг до якості квіткових аксесуарів (2011)
Кір’яков Ю. К. - Мінімізація виробничих витрат на підприємствах харчування, Тімофєєва О. М. (2011)
Землянко Ю. В. - Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі (2011)
Тімофєєва О. М. - Використання електронних торгів в Інтернеті, Онопрієнко І. В. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Програма конференції (2013)
Романюк Я. - Вітальні слова до учасників конференції (2013)
Джіакумопулос К. - Вітальні слова до учасників конференції (2013)
Шукліна Н. - Вітальні слова до учасників конференції (2013)
Юль М. - Вітальні слова до учасників конференції (2013)
Томбінські Я. - Важливість реформи кримінальної юстиції в контексті євроінтеграційного процесу України (2013)
Портнов А. - Кримінальний процесуальний кодекс України: професійне застосування нового Законодавства (2013)
Середа Г. - Кримінальний процесуальний кодекс України: Результати та подальше впровадження (2013)
Ємельянова І. - Вступна промова (2013)
Солодков А. - Вступна промова (2013)
Ізовітова Л. - Вступна промова (2013)
Лутковська В. - Вступна промова (2013)
Макбрайд Д. - Проблеми застосування нового КПК: забезпечення відповідності стандартам ЄСПЛ (2013)
Короткевич М. - Забезпечення права на захист, свободу та особисту недоторканність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Міщенко С. - Окремі аспекти реалізації принципу "законність" у кримінальному провадженні . (2013)
Городовенко В. - Забезпечення права на справедливий судовий розгляд (2013)
Татаров О. - Особливості досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (2013)
Гошовський М. - Роль прокурора на стадії досудового розслідування. Забезпечення процесуального керівництва розслідуванням (2013)
Вишневський А. - Проблеми і нові можливості сторони захисту у контексті надання безоплатної правової допомоги (2013)
Чорнобук В. - Запровадження інституту слідчого судді в Україні (2013)
Толочко О. - Роль прокурора у змагальному судовому процесі (2013)
Макбрайд Д. - Зобов’язання прокуратури стосовно розкриття доказів (2013)
Ізовітова Л. - Забезпечення прав учасників кримінального провадження у судовому розгляді (2013)
Первушина О. - Змагальний судовий процес та рівність сторін за новим КПК України (2013)
Квятковський М. - Проблемні питання кримінального провадження на підставі угод про визнання винуватості та про примирення у кримінальному провадженні (2013)
Кліменко М. - Посилення ролі Верховного Суду України у забезпеченні однакового застосування норм права судами кримінальної юрисдикції (2013)
Хавронюк М. - Моніторинг статистики і практики застосування нового КПК: основні висновки і рекомендації (2013)
Шапавалова О. - Судова практика та вдосконалення кримінально-процесуальних норм (2013)
Лінгбо М. - Перспективи подальших реформ у сфері кримінальної юстиції в контексті відповідності європейським стандартам (2013)
Яновська О. - Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (2013)
Дячук С. - Стадія підготовчого провадження та її особливості (2013)
Мирошниченко Ю. - Проблеми судового розгляду в кримінальному провадженні: організаційно-підготовчий аспект (2013)
Тагієв С. - Процесуальні дії слідчого судді при наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій . (2013)
Фаринник В. - Деякі аспекти вдосконалення кримінального процесуального законодавства України (2013)
Лоскутов Т. - Функції обвинувачення (2013)
Чорнобук В. - Актуальні питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою (2013)
Герасимов Р. - Деякі питання застосування арешту майна за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Титул, зміст (2013)
Гудзинський О. Д. - Формування системи інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Єрмаков О. Ю. - Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та напрями його розвитку (2013)
Bocharova N. A. - Transition to the system of grades as a strategic direction of organization of remuneration in modern agroformations in Ukraine, Perederii V. A. (2013)
Андрєєва Л. О. - Ідентифікація стратегічної поведінки сільськогосподарських підприємств (2013)
Байдала В. В. - Фактори розвитку біоекономіки з позиції економічного зростання України (2013)
Бакіна Т. В. - Застосування системи мотивації як основа сталого розвитку підприємства в трансформаційній економіці (2013)
Бутенко В. М. - Формування соціального партнерства в умовах переходу до біоекономіки (2013)
Власюк Ю. О. - Особливості імітаційного моделювання економічних систем (2013)
Воловоденко Л. В. - Проблеми використання енергоресурсів в системі економічного розвитку регіонів України (2013)
Гаращенко Т. В. - Сутність агроландшафтної організації сільськогосподарського землекористування (2013)
Глушко О. В. - Особливості відтворення довгострокових біологічних активів (2013)
Голубовська О. В. - Тенденції та закономірності виробництва та зберігання зерна озимої пшениці (2013)
Греджева Т. В. - Класифікація та особливості формування доходів страховика (2013)
Дзина М. А. - Інтерактивні методи страхування, як конкурентна перевага на ринку страхових послуг (2013)
Домаскіна М. А. - Визначення оптимальної структури виробництва аграрних підприємств на основі прогнозування урожайності сільгоспкультур (2013)
Дорофєєв О. В. - Формування системи управління розвитком аграрного сектора економіки на принципах гармонізації (2013)
Жданов В. В. - Досвід застосування програмно-цільового методу в національних економіках країн Європейського Союзу, Селезньова О. В. (2013)
Журавльова Т. В. - Формування обліково-інформаційної підтримки в сільськогосподарських підприємствах в умовах використання комп'ютерних технологій (2013)
Заволока Ю. М. - Основні принципи побудови системи формування інвестиційної політики на підприємствах (2013)
Захарченко О. Г. - Державний борг України: оцінка та прогнози (2013)
Кальченко С. В. - Теоретичні засади розвитку великого аграрного бізнесу (2013)
Карпенко А. В. - Підходи до територіального поділу та формування макрорегіонів в умовах інноваційного розвитку України (2013)
Кварцхава О. В. - Проблеми формування фінансової звітності фермерських господарств (2013)
Кибенко В. А. - Использование экономико-математических моделей при оценивании инвестиционных проектов, Кривоносова А. В. (2013)
Коба Е. Е. - Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов (2013)
Когут І. А. - Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів господарювання (2013)
Корженівська Н. Л. - Інституціональні засади економічної безпеки підприємств (2013)
Косович О. В. - Місце конкурентної стратегії у формуванні конкурентного статусу м'ясопереробних підприємств (2013)
Кукіна Н. В. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва як метод мінімізації ризику (2013)
Кукіна Н. В. - Україна в аспекті зовнішньоекономічних інтеграційних напрямів: виграші та ризики, Захарченко О. Г. (2013)
Кучерова Г. Ю. - Соціально-економічні аспекти розвитку держави в контексті її сучасної податкової політики (2013)
Лебедєва О. А. - Дослідження економічного розвитку України у посткризовий період (2013)
Левченко О. П. - Організація обліку фінансових інвестицій (2013)
Лукіна Г. І. - До питання формування світового ринку робочої сили (2013)
Мельник О. О. - Становлення власності на землю в Україні у Х – ХІІІ століттях (2013)
Осипенко С. О. - Фінансова децентралізація: ефективність реалізації на місцевому рівні (2013)
Павловська Л. Д. - Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва, Дідківський М. П., Грабчук І. Ф. (2013)
Плотніченко С. Р. - Проблеми зайнятості населення України (2013)
Почерніна Н. В. - Роль Запорізької області в стратегії модернізації економіки України (2013)
Рекуш А. М. - Генезис інноваційної діяльності підприємств (2013)
Розуменко С. М. - Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства, Нестеренко С. А. (2013)
Сербов М. Г. - Оцінка впливу кліматичних змін на розвиток економіко-екологічної системи водних басейнів України (2013)
Синяєва Л. В. - Формування ефективного механізму управління податковими джерелами наповнення місцевих бюджетів (2013)
Содол Т. І. - Розвиток біоенергетичного сектора сільського господарства (2013)
Судомир М. Р. - Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Судомир С. М. - Методологія стратегій розвитку і управління результативністю підприємств (2013)
Сумець О. М. - Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Трусова Н. В. - Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва (2013)
Шведюк В. А. - Экономико-математические методы, приемы и способы оценивания деятельности предприятия, Кравец О. В. (2013)
Шкуратов О. І. - Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління сільськогосподарських підприємств (2013)
Яворська Т. І. - Державна підтримка фермерських господарств: сучасні реалії (2013)
Яцух О. О. - Державна підтримка агрострахування в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Булат А. Ф. - Разрушение флюидонасыщенного геоматериала с нарушенной структурой при сжатии, Пилипенко Ю. Н. (2013)
Скипочка С. И. - Особенности деформационных процессов в горных породах гипсовых месторождений, Паламарчук Т. А., Сергиенко В. Н., Амелин В. А., Войтович Т. Г. (2013)
Монастырский В. Ф. - Исследование движения крупных кусков груза по роликоопорам ленточного конвейера, Кирия Р. В., Смирнов А. Н. (2013)
Надутый В. П. - Регрессионное моделирование работы участка дробления туфа в цикле рудоподготовки к его комплексной переработке, Маланчук Е. З., Эрперт А. М. (2013)
Пономаренко С. Н. - Исследование скорости отрыва частиц горной породы от поверхности вибролотка в поле действия виброаэродинамичесских сил (2013)
Чеберячко С. І. - Оцінка надійності проти пилових респіраторів, Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І., Наумов М. М. (2013)
Баранов В. А. - Закономерности уплотнения осадочных пород (2013)
Красник В. Г. - Влияние формы инструмента и характера пасположения резцов на нем на распределение усилий между резцами при бурении дегазационных скважин (2013)
Семененко Е. В. - Моделирование процесса пропитывания твердых частиц жидкостью при переработке углей, Козарь Ю. И., Подоляк К. К., Рыжова С. А. (2013)
Стариков Г. П. - Определение газоносности и давления метана в угольных пластах, Завражин В. В., Шажко Я. В., Мамлеев Ш. В. (2013)
Слащев И. Н. - Оптимизация информационной системы оперативного прогноза геомеханических процессов для поддержки принятия решений по безопасности шахт, Шевченко В. Г., Слащев А. И. (2013)
Бондаренко В. А. - Обоснование рационального угла наклона днища гидравлического классификатора (2013)
Сахно И. Г. - Управление напряженно-деформированным состоянием массива горных пород вокруг выработок, поддерживаемых за лавой, Касьян Н. Н. (2013)
Крюченко Н. О. - Галогены подземных вод нефтегазовых районов Днепровско-Донецкой впадины, Жовинский Э. Я., Кухар М. В., Дмитренко К. Э. (2013)
Кириченко В. Я. - Направление создания эффективных соединительных элементов для податливых крепей горных выработок, Шишов М. В. (2013)
Матюшкина О. П. - Закономерности распространения и вещественный состав декоративных разновидностей Верхнеюрских мраморизованных известняков Крыма (2013)
Бокий А. Б. - Оценка экологичности функционирования выемочных участков угольных шахт (2013)
Алабьев В. Р. - Оценка потенциальных опасностей, связанных с использованием холодильных агентов в шахтных условиях, и методы их устранения, Бокий Б. В. (2013)
Трофимов В. О. - Регулювання розподілу повітряу вентиляційній мережі, Кавєра О. Л. (2013)
Бунько Т. В. - Розробка методів і технічних засобів автоматизованого збирання і обробки даних про стан шахтних вентиляційних мереж, Кокоулін І. Є., Дуднік М. М., Веретенник В. М. (2013)
Минеев С. П. - Вопросы контроля за выполнением противовыбросных мероприятий по газовыделению из угольного пласта, Потапенко А. А. (2013)
Аверин Г. В. - Применение методов интеллектуального анализа данных при оценке развития Украины, Звягинцева А. В. (2013)
Родригес Залепинос Р. А. - Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха Украины с использованием данных дистанционного зондирования Земли (2013)
Курносов С. А. - Опыт применения сборной охранно-изолирующей полосы из быстротвердеющей бетонной смеси "Текхард", Задерий В. В., Цикра А. А., Аверкин Д. И., Филимонов П. Е., Васильев А. В., Васильев В. Г., Перетятько Д. А. (2013)
Булат А. Ф. - Техника и технологии для добычи, подготовки и обогащения минерального сырья на базе эластомерных материалов, Дырда В. И., Хохотва А. И. (2013)
Булат А. Ф. - Машины и технологии для подземной добычи ураносодержащих руд на базе эластомерных конструкций, Дырда В. И., Пухальский В. Н. (2013)
Дырда В. И. - Новая ресурсо- и энергосберегающая RES-технология дезинтеграции руд в шаровых мельницах с резиновой футеровкой, Калашников В. А., Хмель И. В. (2013)
Волошин А. И. - Выбор жесткостных параметров виброизоляторов с внутренней перемычкой, Толстенко А. В., Колбасин В. А. (2013)
Кобец А. С. - Решение связанной задачи термомеханического поведения виброизоляторов со сложной формой свободной поверхности, Волошин А. И., Твердохлеб Т. Е., Сокол С. П., Цаниди И. Н. (2013)
Кобец А. С. - Почвообрабатывающие орудия: современное состояние и перспективы развития, Сокол С. П., Кобец А. Н., Волик Б. А., Пугач А. М., Семенюта А. Н. (2013)
Дырда В. И. - Кинетика измельчения минерального сырья в шаровых мельницах с резиновой футеровкой, Калашников В. А., Хмель И. В., Калганков Е. В. (2013)
Волошин А. И. - Выбор параметров резиновых виброизоляторов технологических машин, Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Черний А. А., Колбасин В. А., Цаниди И. Н. (2013)
Калганков Е. В. - К задаче об ударе шара о вязкоупругую плоскость, Новикова А. В. (2013)
Новикова А. В. - Вынужденные колебания систем с упругими связями (2013)
Дырда В. И. - Создание виброизоляторов для горных машин, Лисица Н. И., Лисица Н. Н. (2013)
Козуб Ю. Г. - Динамические задачи термомеханики конструкций из эластомеров (2013)
Дырда В. И. - Теория волнового абразивно-усталостного износа упругонаследственных сред (2013)
Тынына С. В. - Экспериментальная установка для проведения исследований по снижению температуры тупиковых подготовительных выработок глубоких шахт (2013)
Дырда В. И. - Некоторые пути повышения эффективности работы вибропитателей для выпуска и доставки руды, Пухальский В. Н., Лисица Н. И., Заболотная Е. Ю. (2013)
Агальцов Г. Н. - Система виброизоляции вихревых смесителей аглофабрик. Структурные изменения в процессе длительной эксплуатации (2013)
Агальцов Г. Н. - К решению задачи вынужденных колебаний линейных систем с упруго-наследственными связями (2013)
Овчаренко Ю. М. - Уточнення до розрахунку дискових муфт та гальм, Бондаренко Л. М. (2013)
Карпов В. Ю. - Влияние деформации на свойства литых пористых материалов, Толстенко А. В. (2013)
Калганков Е. В. - Расчёт долговечности резиновых футеровок шаровых рудоразмольных мельниц с учётом старения резины (2013)
Адаменко О. В. - Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження (2013)
Антипін Є. Б. - Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2013)
Антонець Н. Б. - Особливості розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів на звільненій від німецької окупації території УРСР: до питання про джерела дослідження (2013)
Асанова З. Р. - Джерельна основа досліджень з етнопедагогіки кримськотатарського народу (2013)
Балабуст Н. Ю. - Джерельна база історико-педагогічного дослідження щодо становлення і розвитку педагогічної освіти в Подільській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Баліка Л. М. - Історіографія проблеми формування інтересу до читання в учнів у процесі роботи шкільної бібліотеки (2013)
Барановська В. М. - Інформатичні компетентності: генезис поняття (2013)
Барташук О. Ю. - Активізація вивчення етнології в системі підготовки філологів: джерелознавчий аспект (2013)
Березівська Л. Д. - Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.): історіографія та джерела дослідження (2013)
Бєлан Г. В. - Біографічний метод в історико-педагогічній науці: провідні тенденції становлення (2013)
Бєлоус А. Ю. - Щодо питання джерельної бази з проблеми допрофесійної підготовки іноземних студентів вищих медичних закладів України (культурологічний аспект) (2013)
Біницька К. М. - Педагогічна історіографія – сучасний стан напряму історико-педагогічних досліджень (2013)
Блажевич Ю. І. - Джерельна основа релігійної історії Поділля (кінець XVIII – початок XX ст.) (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Історіографія спадщини Я.Ф.Чепіги (2013)
Бойко О. М. - Історіографічні дослідження процесу ліквідації неписьменності (20–30 роки ХХ ст.) (2013)
Большакова І. О. - Міжпредметна інтеграція змісту навчання у початковій школі (Аналіз матеріалів журналів "Радянська школа" та "Початкова школа" (ІІ пол. 60-тих – 90-ті рр. ХХ ст.)) (2013)
Бондар Л. С. - Джерельна основа дослідження змісту початкової освіти в 40-80-х роках ХХ століття (2013)
Бондаренко Г. В. - Історіографія проблеми становлення і розвитку реальних училищ в Україні (1872–1917 рр.) (2013)
Бричок С. Б. - Журнал "Церковно-приходская школа" як історико-педагогічне джерело вивчення діяльності церковнопарафіяльних шкіл (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бучківська Г. В. - Гуманізація механізму впливу дитячого колективу на особистість в аспекті педагогіки Василя Сухомлинського (2013)
Вайда Л. О. - Українська педагогічна преса як джерело відображення інноваційних педагогічних ідей (1991-2013 рр.) (2013)
Ваховський М. Л. - Формування корпусу текстів для порівняльного аналізу педагогічних поглядів Г.Манна та К.Ушинського (2013)
Венгловська О. А. - Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Веремюк Л. Л. - Історіографічна основа дослідження "школи дії" В. А. Лая (2013)
Вітранюк Н. О. - Становлення педагогічних технікумів у структурі вищої професійної освіти України в 20-х роках ХХ століття: до історіографії питання (2013)
Гавриленко Т. Л. - Розвиток початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: джерельна основа дослідження (2013)
Гайдученко Ю. О. - Історико-педагогічна інформативність та джерелознавчий потенціал художньої спадщини українських письменників у дослідженні проблем виховання дітей другої половини ХІХ ст. (2013)
Галів М. Д. - Історико-педагогічне джерело та встановлення істини в історико-педагогічній науці (думки крізь призму поглядів Єжи Топольського) (2013)
Галус О. М. - Історіографічна основа досліджень процесу адаптації особистості у працях вітчизняних учених-психологів (80-90 рр. ХХ ст.) (2013)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Джерельна база дослідження проблеми відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Герасименко Л. В. - Історіографічне висвітлення педагогічної діяльності П. Каптерєва до 1917 року (2013)
Год Б. В. - Джерелознавча база дослідження педагогічної думки доби європейського Відродження: особливості, підходи, методи опрацювання (2013)
Голубнича Л. О. - Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії (2013)
Гончар І. Г. - Історіографія дослідження творчої спадщини К.Вентцеля (2013)
Гончар М. В. - Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Гончаренко Н. В. - Історіографія дослідження проблеми викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2013)
Греськова В. В. - Ґенеза педагогічних поглядів А.Макаренка на домінанти колективного та особистого у вихованні (2013)
Гупан Н. М. - Шкільний підручник як джерело дослідження диференціації змісту суспільствознавчих предметів (40 – 50 ті рр. ХХ ст.) (2013)
Данилова О. І. - Аналіз наукових досліджень у галузі професійно-технічної освіти України (друга половина ХХ століття) (2013)
Денищик О. І. - Моральне виховання майбутніх юристів: історіографічний аналіз проблеми (2013)
Діденко А. М. - Місце дитячого самоврядування у виховній системі Януша Корчака (2013)
Діденко О. М. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку технологій набуття інформації в педагогічних дослідженнях в Україні в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ століття та методика її формування (2013)
Дічек Н. П. - Розвиток спеціальної школи в Україні як вияв зовнішньої диференціації середньої освіти: науково-методичний супровід у 1944-1948 рр. (2013)
Довженко Т. О. - Висвітлення проблеми підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків у сучасних наукових джерелах (2013)
Долинський Є. В. - Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних досліджень інформатичної підготовки майбутніх перекладачів (2013)
Емірільясова С. С. - Педагогічна преса України: модель експлікування гендерної проблематики (2013)
Єршова Л. М. - Історіографія дослідження виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Жалюк О. П. - Досягнення й прогалини сучасних клубознавчих досліджень (2013)
Жорова І. Я. - Джерельна база проблеми впровадження передового педагогічного досвіду (ІІ половина ХХ століття) (2013)
Завальнюк О. М. - Науково-педагогічна діяльність Івана Огієнка в Кам'янець-Подільському державному українському університеті: історіографічні нотатки (2013)
Завгородня Т. К. - Епістолярний жанр як важливе джерело історико-педагогічних досліджень (2013)
Зайченко І. В. - До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової (2013)
Занік Г. В. - Гімназійні звіти як джерело з історії українського шкільництва Східної Галичини у міжвоєнний період (2013)
Золотухіна С. Т. - Особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних дослідженнях (2013)
Іванюк Г. І. - Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Івахова К. П. - Історико-мистецтвознавчі та художньо-дидактичні дослідження фортепіанної творчості Мирослава Скорика (2013)
Івченко Т. В. - Джерельна база дослідження розвитку професійно-технічної освіти України в 40-50-ті роки ХХ століття (2013)
Ірза В. І. - Дослідна робота у загальноосвітніх навчальних закладах як обʼєкт історико-педагогічного вивчення (2013)
Ісаченко В. П. - Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) (2013)
Калагурка Х. І. - Постать Ф.І.Науменка крізь призму його епістолярію (2013)
Калашник Л. С. - Джерельна основа історико-педагогічних досліджень в Китаї, Цан Чжань (2013)
Калініченко Н. А. - Історіографія дослідження педагогічної діяльності Івана Ткаченка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Караманов О. В. - Наратив як історико-педагогічне джерело та його репрезентація у музейному просторі, Василишин М.С. (2013)
Карпич І. О. - Періодичні видання України як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ століття (2013)
Кащук А. О. - Досвід управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів у США (2013)
Ковальова Н. О. - Історіографія дослідження життєдіяльності Миколи Неплюєва – педагога, філософа і громадського діяча (2013)
Ковальчук Г. П. - Організаційні основи фізичного виховання молоді в радянській Україні у 20-х роках XX cтоліття (2013)
Ковач А. Й. - Документальні джерела зі шкільної історичної освіти у Підкарпатській Русі (2013)
Коляда Н. М. - Джерельна база дослідження історії дитячого руху в Україні (2013)
Комарніцький О. Б. - Правобережне студентство педагогічних вишів України у 1920-1930-х рр.: аналіз архівних фондів (2013)
Коміренко Ю. А. - Моральне виховання в кадетських корпусах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування військової педагогіки як нової науково-практичної галузі (2013)
Коробова Л. О. - Історіографія дослідження організаційно-педагогічних засад діяльності дитячого будинку у системі освіти України (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) (2013)
Кочубей Т. Д. - Історіографія дослідження проблеми розвитку української педагогічної думки другої половини XVII – ХVIII століття (2013)
Кравченко О. О. - Робочий клуб у системі культурно-просвітницьких організацій Пролеткульту (2013)
Кравченко Т. В. - Питання статевого виховання молоді в наративних джерелах (20-30 роки ХХ ст.) (2013)
Краєва М. В. - В.О.Сухомлинський про роль казки в колективному житті дітей (2013)
Кришко А. Ю. - Рецепція ідейної спадщини Вільгельма Гумбольдта вітчизняними науковцями у контексті проблем розвитку української мови і мовної освіти ХІХ – початку ХХ століття: історіографія питання (2013)
Крищук Б. С. - Джерельна основа дослідження педагогічної та культурно-просвітницької діяльності товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) (2013)
Кубракова М. В. - Духовний розвиток особистості в педагогічній думці вітчизняної еміграції (20 – 50 рр. ХХ ст.): історіографічний аналіз (2013)
Кузьміна С. Л. - Архівні документи у реконструкції історії академічної педагогіки ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Кутова С. О. - Нормативно-правове регулювання навчання української мови в середній школі у 60 – 70-х рр. ХХ століття (2013)
Кушнір В. М. - Історіографії проблеми профільної диференціації середньої школи протягом ІІ половини ХІХ століття (2013)
Лашко М. В. - Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження (2013)
Леонтьєва І. В. - Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням (2013)
Лутаєва Т. В. - Історіографія діяльності педагогічних персоналій Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Мазуренок М. В. - Фонди ЦДАВО України як джерело дослідження діяльності Наркомосу УСРР у галузі вищої освіти (1920-ті рр.) (2013)
Майструк О. М. - Історіографія дослідження науково-просвітницької та управлінської діяльності Василя Каразіна (друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Марусинець М. М. - Сутнісні характеристики феномену "рефлексія" у психолого-педагогічних дослідженнях (2013)
Матрос О. О. - Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії (2013)
Мацько В. П. - Розвиток української освіти ХІХ століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова (2013)
Мацько Д. С. - Організація Мовного центру в контексті розвитку навчання іноземних мов в Україні у 30-х роках ХХ століття (2013)
Машкіна Л. А. - Історіографія педагогічної системи Фрідріха Фребеля (2013)
Меленець Л. І. - Автентичні джерела дослідження розвитку сільських дошкільних закладів України у період з 1945 по 1991 роки (2013)
Меттини Э. - Историографические исследования об Антоне Семёновиче Макаренко (2013)
Мисечко О. Є. - Історіографічний аспект дослідження проблеми підготовки вітчизняного вчителя іноземної мови (2013)
Міхно О. П. - Педагогічні статті Льва Толстого як джерело дослідження проблеми психолого-педагогічної характеристики особистості учня (2013)
Німич Г. М. - Історія висвітлення роботи позашкільних навчальних закладів спортивного спрямування засобами масової інформації в 50-х-70-х рр. ХХ ст. (2013)
Озимовська А. В. - Історіографія польських музикантів-педагогів на Поділлі (2013)
Олексів Г. Д. - Особливості формування педагогічної історіографії в Австрії до середини XIX століття, Шийка О. І. (2013)
Олійник В. В. - Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XІX ст. – 20-ті роки XX ст.): історіографія та джерела дослідження (2013)
Остапчук С. С. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній педагогічній теорії й практиці кінця ХІХ – 40-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження (2013)
Павловська В. В. - Основні напрями розвитку педагогічної науки в Польщі: історіографічний аналіз (2013)
Паладьєва А. Ф. - Історіографічний аналіз стану дослідження дискусій навколо викладання стародавніх мов у гімназіях (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2013)
Панасенко Е. А. - Експеримент в історії вітчизняної педагогічної науки та практики радянської доби: до питання систематизації джерельної бази дослідження (2013)
Паукова А. С. - Педагогічна преса як джерело висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей у США (2013)
Петренко О. Б. - До проблеми класифікації джерельної бази історико-педагогічного дослідження (2013)
Перфільєва М. В. - Стан дослідженості проблеми соціального виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями у Польщі та Україні (2013)
Пироженко Л. В. - Дослідження реформування змісту шкільної освіти: джерелознавчий аспект (2013)
Пісоцька Л. С. - Початкові етапи зародження і становлення суспільного дошкільного виховання в Україні (2013)
Побірченко Н. С. - Проблеми педагогічної науки на сторінках журналу "Советская педагогика" (1937–1991) (2013)
Пода В. М. - Вітчизняна й зарубіжна історіографія про життя й творчість В. В. Зеньковського (2013)
Покусова О. С. - Педагогічні засади роботи шкільних бібліотек в Україні (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.): історіографічна і джерельна основа дослідження (2013)
Поліщук О. В. - Історіографічний аналіз проблеми правового виховання молодших підлітків загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Музично-педагогічні ідеї Л.Кияновської в світлі новітніх напрямків європейської музичної педагогіки (2013)
Примакова В. В. - Періодичні фахові видання як джерельна основа історико-педагогічних досліджень з проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2013)
Присакар В. В. - Національно-культурні витоки процесу виховання у школярів міжетнічної толерантності (2013)
Приходько Г. В. - Відображення традицій виховання статі дітей в українському селянському фольклорі ХІХ – початку ХХ ст. (гендерний аналіз першоджерел) (2013)
Приходько Г. І. - Історіографічна та джерельна основа вивчення громадських ініціатив в галузі фізичного виховання учнівської молоді у ХIХ−на початку ХХ ст. (2013)
Разорьонова М. В. - Характеристика джерельної бази дослідження історії розвитку кадрового потенціалу ВНЗ в Україні (2013)
Резніченко І. Г. - Видавнича діяльність О.Русова як шлях до просвітництва (2013)
Роєнко С. О. - "Журнал Министерства народного просвещения"  важливе джерело дослідження розвитку шкільної приватної освіти (2013)
Руснак І. С. - Педагогічна преса української діаспори як джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних українців, Бигар Г. П., Романюк С. З. (2013)
Самойленко О. А. - Християнські гуманістичні цінності у вітчизняній педагогічній думці у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. як історико-педагогічна проблема (2013)
Сараєва О. В. - Педагогічна преса 20-30-х рр. ХХ ст. як джерело вивчення історії дитячого колективу (2013)
Свиридюк О. В. - Особливості полікультурного виховання в сучасній шкільній освіті Канади (2013)
Сейко Н. А. - Польськомовні джерела ХІХ – ХХ століть у вітчизняних історико-педагогічних дослідженнях (2013)
Семенова Ю. Ю. - Історіографічний аналіз проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей вразливих груп в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Ситник Н. І. - Джерелознавча база дослідження українсько-канадських освітніх звʼязків (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Сігінішина Г. Й. - Історія виникнення й створення української народної ляльки та її виховні можливості, Абрамович Г. М. (2013)
Січкар А. Д. - Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці XIX – першій третині XX століття: історіографія, джерельна база дослідження (2013)
Слюзко-Плахтій В. І. - Джерельна основа дослідження науково-педагогічної спадщини подільського педагога М.М.Дарманського, Онищенко О. І. (2013)
Слюсаренко Н. В. - Класифікація джерельної бази дослідження з трудової підготовки дівчат (2013)
Смолінчук Л. С. - До проблеми класифікації джерельної бази дослідження персоналії (2013)
Соловей М. В. - Ціннісні та організаційні основи "Пласту" в поглядах Олександра Тисовського (1886–1968) (2013)
Стельмашук Ж. Г. - Публікації в педагогічній пресі як джерело інформації про специфіку функціонування жіночих і чоловічих шкіл у 1943-1954 рр. (2013)
Стеценко Н. М. - Джерелознавство як теоретична база історико-педагогічного дослідження (2013)
Столяр В. А. - Джерельна база дослідження організації педагогічного процесу у вечірніх загальноосвітніх школах України (1943-1991 рр.) (2013)
Стражнікова І. В. - Джерельна база історико-педагогічних досліджень Західного регіону України (2013)
Тарарак Н. Г. - Критерії визначення етапів формування "ціннісних орієнтацій" студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України (2013)
Телячий Ю. В. - Проблеми дослідження культурно-освітньої діяльності П.І.Холодного в історіографії та джерелознавстві (2013)
Федосова І. В. - Джерела та стан дослідження розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Федяєва В. Л. - До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання (2013)
Фещенко О. В. - Окремі аспекти досвіду проведення екзаменів у школах України в другій половині XIX століття і початку ХХ століття (2013)
Фізеші О. Й. - Історико-педагогічне дослідження розвитку початкової школи на Закарпатті другої половини ХІХ – початку ХХІ століття: основні підходи (2013)
Філімонова Т. В. - Література з історії педагогіки в перше десятиліття Радянської влади на України (за історіографічними даними Михайла Гордієвського) (2013)
Фроленкова Н. О. - Теоретико-пізнавальне осмислення змісту дошкільної освіти у вітчизняному освітньому просторі (2013)
Хмелівська С. І. - Періодизація розвитку іншомовної освіти в середніх навчальних закладах Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Чередніченко С. В. - Історіографічний аналіз культурологічної складової змісту дошкільної освіти (2013)
Чередняк Ю. М. - Роль Б.Н.Мітюрова в укладанні хрестоматій і систематизації джерельної бази історії вітчизняної педагогіки (2013)
Черпак Ю. В. - Внесок вітчизняного громадсько-педагогічного руху в поширенні ідей фізичного виховання молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Шевченко С. М. - Розвиток російських шкіл в УРСР (кінець 30-х-40-ві роки ХХ ст.) (2013)
Шевчук О. М. - Історіографія й джерельна база проблеми заснування та функціонування Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.) (2013)
Шоробура І. М. - Особливості періодизації становлення та розвитку шкільної географічної освіти (ХІХ-ХХ століття) (2013)
Шостак І. В. - Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії (2013)
Шпак В. П. - Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження (2013)
Штефан Л. А. - Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні (2013)
Яківчук Г. В. - Український музичний фольклор та його роль у вихованні особистості: з історії питання (2013)
Янченко Т. В. - Розвиток педології як наукової галузі у США та Західній Європі у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Ярова М. В. - Джерельна основа історико-педагогічних досліджень вчителів музики в навчальних закладах на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя, Вовк В. П. (2013)
Ящук І. П. - Виховання майбутніх педагогів у вищому педагогічному навчальному закладі (1920-1991 рр.) як предмет історико-педагогічного дослідження (2013)
Булат А. Ф. - Развитие научно-технических основ разработки и использования шахтного компрессорного оборудования, Бокий Б. В., Кирик Г. В. (2014)
Бунько Т. В. - Обгрунтування ергономічного базиса маршрутів руху гірничих майстрів під час збирання даних про стан шахтної вентиляційної мережі, яка реконфігурується, Кокоулін І. Є., Дуднік М. М., Жалілов А. Ш. (2014)
Кирия Р. В. - Определение оптимальных параметров лотка конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2014)
Skipochka S. I. - Simulation of the soil washing-out and cavitation outside the concrete casing in the process of spillway operation, Krukovskaya V. V., Grebenyuk S. D. (2014)
Волошин А. И. - Особенности движения аэросмеси на загрузочном участке вибропневмотранспортных систем с кольцевым эжектором, Пономаренко С. Н., Игнатович Ю. Н. (2014)
Говоруха В. В. - Исследования нагруженности и напряженного состояния стрелочных переводов и съездов горного транспорта (2014)
Курносов С. А. - Дегазация нарушенного горными работами породного массива позади лавы (2014)
Дякун Р. А. - Исследование физико-механических характеристик горных пород при их газоводонасыщении, Осенний В. Я., Светличный В. Н. (2014)
Минеев С. П. - Механизм фильтрационных процессов в горном массиве при наложении гидравлических ударов на столб нагнетаемой в пласт жидкости, Потапенко А. А. (2014)
Симанович Г. А. - Определение зон повышенных напряжений, влияющих на устойчивость демонтажной камеры в зоне очистных работ, Фомичев В. В., Соцков В. А. (2014)
Антипов И. В. - Определение шага обрушения породного слоя над выработанным пространством лавы, Лобков Н. И., Стаднюк Е. Д., Жуковцов И. В. (2014)
Смирнов А. П. - Анализ эффективности промышленного применения способа электроразрядного воздействия на призабойную зону скважины с целью интенсификации притока нефти, Швец И. С., Жекул В. Г., Поклонов С. Г., Кучернюк В. А. (2014)
Алабьев В. Р. - Установление закономерностей тепломассообменных процессов в системе "окружающая среда – газопровод – газ дегазации" при транспортировке влажной метановоздушной среды (2014)
Новиков Л. А. - Влияние дисперсной фазы на гидравлическое сопротивление участковых дегазационных трубопроводов (2014)
Васильев Л. М. - Кавитационное устройство импульсного гидрорыхления угольных пластов, Зберовский В. В., Жулай Ю. А., Васильев Д. Л., Поляков Ю. Е., Ангеловский А. А. (2014)
Монастырский В. Ф. - Обоснование критериев выбора параметров крутонаклонных конвейеров, Кирия Р. В., Номеровский Д. А., Брагинец А. Д., Силин А. Ю. (2014)
Надутый В. П. - Исследование деформационных параметров приемного устройства ленточного конвейера при ударных нагрузках, Бро С. М., Белюшин Д. В. (2014)
Шиповский И. Е. - Трехмерный расчет разрушения образцов с трещиной (2014)
Лабинский К. Н. - Исследование критических условий передачи детонации между патронами взрывчатых веществ в рассредоточенном заряде (2014)
Баранов В. А. - Влияние состава и условий формирования горных пород на их свойства (2014)
Житленок Д. М. - Вскрытие наиболее выбросоопасных угольных пластов на "шахте им. Ф.Э.Дзержинского" с применением гидродинамического воздействия (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование аэроионного режима в рабочем помещении на базе CFD модели, Затынайченко Д. О. (2014)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование процесса осветления шахтных вод в горизонтальном отстойнике, Гунько Е. Ю., Козачина В. А. (2014)
Басс К. М. - Зависимость изменения параметров рабочих площадок при применении механизма изменения положения центра масс на карьерных автосамосвалах, Кривда В. В., Швец Д. В., Левченко Е. С. (2014)
Аверин Г. В. - Сущность логических парадоксов специальной теории относительности (2014)
Булат А. Ф. - Взаимосвязи между геомеханическими процессами и эмиссией газа метана и продуктов распада радона в горные выработки угольных шахт, Слащев И. Н., Слащева Е. А. (2014)
Бокий А. Б. - Обоснование технических решений по повышению экологической безопасности подземной разработки угольных месторождений (2014)
Титул, зміст (2014)
Клокар Н. І. - Розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону в умовах впровадження нових стандартів освіти (2014)
Співаковський О. В. - Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів, Петухова Л. Є., Коткова В. В. (2014)
Чубарук О. В. - Організаційно-методичні засади реалізації інноваційної діяльності на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, Шевченко А. М. (2014)
Шакотько В. В. - До питання вивчення пропедевтичних курсів з інформатики в початковій школі й удосконалення їх змісту (2014)
Захар О. Г. - Досвід навчання інформатики в початковій школі вчителів Миколаївської області (2014)
Рибалко О. О. - Алгоритми та математика у початковій школі (2014)
Муковоз О. П. - Особливості розробки сайту системи неперервної освіти для вчителів початкової школи (2014)
Дроздовська В. О. - Досвід і перспективи використання нетбуків у початковій школі, Мацьоха О. М. (2014)
Рубан К. П. - Використання навчальних інтерактивних флеш-вправ на уроках у початковій школі (2014)
Маняка С. М. - Урок з предмета "Сходинки до інформатики" у 2 класі (2014)
Слободяник Н. О. - Другокласники крокують сходинками до інформатики (2014)
Тітова А. А. - Урок-подорож "Що може комп’ютер" (2 клас) (2014)
Українські вчителі здобули дві номінації "Educator Award" у Барселоні (2014)
Відбулося урочисте нагородження переможців X Всеукраїнського конкурсу "Учитель – новатор" (2014)
Результати XXVII Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2014)
Результати III Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій (2014)
Вимоги до статей (2014)
Технології віртуалізації у навчальний процес (2014)
Авершин В. И. - Вторичная профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин при доброкачественных опухолях и опухолевидных образованиях яичников, Дьяченко С. Р., Гордиенко Е. В., Красникова Е. Ю. (2012)
Давидчук Г. Н. - Метаболические нарушения у детей, больных внебольничной пневмонией, инфицированных mycobacterium tuberculosis (2012)
Полшкова С. Г. - Клініко-психопатологічна характеристика осіб небезпечних видів професій (2012)
Шальмина М. А. - Значение активации системы натрийуретических пептидов в ремоделировании миокарда у больных ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста: взаимосвязь с качеством жизни (2012)
Агзамходжаев Т. С. - Анестезиологическая защита нубаином и пропофолом при хирургических вмешательствах у детей, Юсупов А. С., Мелибаев М. Т., Маматкулов И. А. (2012)
Анікєєва Д. О. - Показники системи антиоксидантного захисту у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом в динаміці загальноприйнятого лікування (2012)
Антонян И. М. - Исследования морфострутуры тестикул самцов крыс после введения клеток стромы костного мозга та фоне поражения животных токсином (2012)
Баситханова Э. И. - Состояние гемодинамики при операциях на нижних конечностях, выполненных под унилатеральной спинальной анестезией у гериатрических больных с недостаточностью кровообращения, Саатов А. Р., Соатов А. А., Махмудов М. А. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Спектрофотометричне визначення скополаміну гідроброміду в лікарських формах з використанням реакції N-оксидації калій пероксомоносульфатом, Анацька Я. Ю., Івашура М. М. (2012)
Бозорова Г. Д. - Особенности высеваемости энтеробактерий из проб воды водоемов в различных регионах Узбекистана, Нуралиев Н. А., Матназарова Г. С. (2012)
Бумейстер В. И. - Особенности реакции структурных компонентов желудка крыс после введения золедроновой кислоты (2012)
Бурда Н. Є. - Основні параметри стандартизації трави гадючника в’язолистого (2012)
Бикадоров В. І. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Габорець І. Ю. - Патогенетичні асоціації T894g поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази та I/D поліморфізму гена ангіотензин-конвертуючого ферменту зі змінами периферійної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, Сидорчук Л. П. (2012)
Галацан О. В. - Судова фармація як складова частина державної і комплексної регіональної програм щодо профілактики наркоманії серед всіх верств населення, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О. (2012)
Герасимюк І. Є. - Порівняльна характеристика змін в органах черевної порожнини з безпосереднім кавальним і опосередкованим порто-печінковим венозним дренажем за умов моделювання гострої низької тонкокишкової непрохідності, Шкробот Л. В. (2012)
Джуманиязова Н. С. - Коррекция вторичного иммунодефицита при лучевой болезни с помощью растительных сборов (2012)
Журавель І. О. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів та органічних кислот в сировині худії Гордона (2012)
Касьянов В. А. - Критерии прогноза травмы грудного отдела позвоночника и спинного мозга (2012)
Кирилова Л. Г. - Гіперсомнії у дітей: нарколепсія та синдром Kлейна–Левіна–Крічлі, Шевченко О. А., Грабовенська І. О., Мірошников О. О. (2012)
Климовицкий В. Г. - Сочетанное повреждение связочного аппарата коленного сустава как фактор развития многоплоскостной нестабильности, Щикота Р. А. (2012)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та фітозасобу Гепар-ПОС на показники клітинної ланки імунітету хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Князєва А. К. - Вплив селеніту натрію на клініко-лабораторні показники у хворих на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні з ревматоїдним артритом в амбулаторних умовах (2012)
Князевич-Чорна Т. В. - Особливості морфологічної перебудови гемомікроциркуляторного русла та паренхіми надниркових залоз на 7 день постгіпотермічного періоду (2012)
Кобзева И. Н. - Радиационная безопасность при ядерно-медицинских процедурах (2012)
Козленко Т. В. - Застосування комбінації цитраргініну та селену активного в корекції дисфункції ендотелію в динаміці медичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Колос О. М. - Вивчення специфічної фармакологічної дії нового гомеопатичного препарату з цикламену європейського (2012)
Корнєйкова І. П. - Корекція структурних змін гіпофіза тварин різного віку, які виникли за умов гіпоосмолярної гіпергідрії (2012)
Кравчун П. Г. - Розчинний рецептор трансферину і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною хворобою нирок та анемією, Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Уманський Д. О. - Судово-медична ідентифікація особи за допомогою дослідження геномної ДНК у цитологічних препаратах, приготовлених з мікрослідів крові (2012)
Яворський Б. І. - Експертна оцінка індивідуалізуючої панелі 13 монолокусних систем мікросателітних локусів, яка використовується у практиці одеського обласного бюро судово-медичної експертизи (2012)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки у нормі та після впливу хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості в поєднанні з фізичним навантаженням (2012)
Шутов Е. Ю. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при ингаляции толуолом и с использованием 2,5 % раствора тиотриазолина и настойки эхинацеи пурпурной (2012)
Максимчук Л. Т. - Медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування синдрому вегетативної дистонії в молодому віці (2012)
Маткаримов М. Ю. - Изучение активности моноцитов крови и влияние на них антибиотиков in vitro при риносинуситах, Нуралиев Н. А. (2012)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные изменения в надпочечных железах крыс при многократном воздействии гравитационных перегрузок, Кутя С. А. (2012)
Морозов В. Н. - Однофакторный дисперсионный анализ влияния имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного железом в различных концентрациях на ультраструктуру биоминералов нижней челюсти половозрелых крыс (2012)
Мосієнко Г. П. - Типи особистості підлітків з функціональними захворюваннями системи травлення (2012)
Погорєлов В. М. - Серцева недостатність у хворих хронічним легеневим серцем і її терапія, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова І. В. (2012)
Попандопуло А. Г. - Вплив клітинної трансплантації на неоангіогенез щурів з експериментальною хронічною ішемією нижніх кінцівок, Оберемко А. В., Варшавер П. Л., Постолюк І. Г. (2012)
Раджапов А. А. - Патоморфологические особенности лимфоидных органов у крыс с ожоговой болезнью, Магрупов Б. А., Уразметова М. Д. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности и закономерности развития органических депрессий при болезни Паркинсона (клинико-психопатологический и патопсихологический анализ) (2012)
Сімрок В. В. - Вагітність і пологи у жінок з наслідками черепно-мозкових травм, Циганенко І. В., Гетьманова Я. В. (2012)
Сікорин У. Б. - Дослідження сировинних ресурсів стародуба широколистого (2012)
Сорокина Е. Ю. - Формирование толерантности у студентов-иностранцев (2012)
Соцька Я. А. - Ефективність детоксикаційної терапії у хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом при застосуванні сучасних кремнезьомних ентеросорбентів, Фролов В. М. (2012)
Пересадин Н. А. - Николай Трублаини: необычная судьба, жизнь и смерть талантливого украинского писателя, педагога и путешественника. Уроки для медиков и медицины (к 105 летию со дня рождения), Фролов В. М. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність препарату бурштинової кислоти реамберину в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Круглова О. В. (2012)
Тимошенко О. П. - Влияние формы черепа на конфигурацию и линейные размеры затылочной кости (2012)
Топоркова О. А. - Использование ионизирующего излучения в онкологической практике, Пинькас В. Г., Кувичка И. Н., Курбатская В. А., Абрамченко А. А., Скориков О. А. (2012)
Торба О. В. - Показники аденілової системи крові у хворих з гострим абдомінальним ішемічним синдромом (2012)
Труфанов Е. А. - Взаимосвязь между первоначальным двигательным синдромом и скоростью прогрессирования болезни Паркинсона (2012)
Умиров Л. Р. - Состояние гемодинамики в различные сроки гестации у беременных с митральным стенозом, Семенихин А. А., Ким Ен Дин (2012)
Усенко В. О. - Вплив комбінації нуклеїнату та триовіту на стан фагоцитарної активності моноцитів у медичній реабілітації хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Фролов В. М. - Клінічна ефективність комбінації реамберина і циклоферону при цирозі печінки, асоційованому з хронічною HCV-інфекцією, Соцька Я. А., Круглова О. В., Борзенко І. А. (2012)
Целюба Ю. С. - Визначення силіцію в порошку бодяги, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2012)
Шанайда М. І. - Жирнокислотний склад представників роду Оcimum L., Марчишин С. М., Корабльова О. А. (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Судово-фармацевтичне вивчення складових компонент у розвитку наркоманії, Лінський І. В., Лебедєва Т. О. (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив нуклеїнату на рівень С-реактивного білку у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Шарапова О. М. - Структурні зміни в лімфатичних вузлах щурів після впливу електромагнітного поля та використання розчину ехінацеї (2012)
Шкондин Л. А. - Ультразвуковая и компьютерная томография в обнаружении камней в мочеточнике, Шумаков А. В., Шкондина М. Л., Wilson J. I., Чуканов Е. Н. (2012)
Худойбердиев С. В. - Внебольничная пневмония у беременных, Юсупова М. А., Юсупов А. Ш. (2012)
Ярутіна Н. М. - Флоренс Найтінгейл. Засновниця медсестринства, Алексєєва Л. М., Шутов Є. Ю. (2012)
Колчин Ю. Н. - Особенности течения постинфарктного кардиосклероза у лиц с сахарным диабетом 2 типа, Сивцова М. А. (2012)
Фролов В. М. - Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в клінічній практиці (огляд літератури та матеріали особистих досліджень), Ткачук З. Ю., Круглова О. В. (2012)
Рецензія на енциклопедичний довідник "Романюк Б.П., Фролов В.М. Лікарські рослини в народній та науковій медицині (енциклопедичний довідник)” (2012)
Рецензия на книгу Фролова В.М., Пересадина Н.А., Зелёного И.И., Кругловой О.В. "Современные подходы к лечению осложнённых и рецидивирующих форм рожи" (2012)
Ялпачик В. Ф. - Нові методи контролю якості плодів при зберіганні холодом, Ялпачик Ф. Ю., Стручаєв М. І. (2013)
Самойчук К. О. - Механізми диспергування жирової фази в пульсаційному апараті з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2013)
Змєєва І. М. - Вплив коефіцієнтів місцевих опорів розливної системи на продуктивність дозуючого пристрою, Кюрчев С. В., Ялпачик Ф. Ю., Стручаєв М. І. (2013)
Дейниченко Г. В. - Застосування діафільтраційного очищення в процесі одержання пектинових концентратів, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2013)
Гвоздєв О. В. - Установка для дослідження процесу змішування сипучих матеріалів, Петриченко С. В., Мирошниченко О. О. (2013)
Ялпачик О. В. - Обґрунтування параметрів та режимів роботи зернової дробарки прямого удару (2013)
Червоткіна О. О. - Обґрунтування параметрів робочого органу гранулятора для отримання гранул на основі овочевої сировини, Олексієнко В. О., Фучаджи Н. О. (2013)
Клевцова Т. О. - Визначення ефективності попередньої сепарації зерна при подрібненні прямим ударом, Ялпачик Ф. Ю. (2013)
Диордиев В. Т. - Пути повышения эффективности функционирования предприятий послеуборочной и предпосевной обработки зерновых, Новиков Г. В. (2013)
Юрченко С. Л. - Розробка рецептурного складу плодово-ягідних начинок, Колеснікова М. Б. (2013)
Сердюк М. Є. - Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів, Гапріндашвілі Н. А. (2013)
Хассай Д. В. - Визначення технічних характеристик місильних органів тістомісильних машин, Янаков В. П., Голованов М. В. (2013)
Паляничка Н. О. - Визначення ступеня гомогенізації при імпульсній гомогенізації молока, Гвоздєв О. В. (2013)
Бескровний О. І. - Вдосконалення якості оптимізаційних моделей харчових технологій (2013)
Бойко Г. А. - Перспективи використання сумішного прядива на основі волокон льону олійного з натуральними та хімічними волокнами, Расторгуєва М. Й. (2013)
Болгова Н. В. - Виробництво та аналіз якості смажених ковбас (2013)
Бородай Д. В. - Товарознавчі аспекти якості печива пісочного здобного підвищеної біологічної цінності з додаванням суміші харчових волокон, Бачинська Я. О. (2013)
Головко М. П. - Порівняльна характеристика хімічного складу та антиоксидантної активності різних видів молочної сироватки та перспективи її використання у напоях, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2013)
Желіба А. В. - Теоретичне обгрунтування важливості застосування показників NOR, PSE, DFD для м’яса свинини (2013)
Кошулько В. С. - Вплив величини зношування контактуючих поверхонь фіксуючих коліс та сортувального столу падді-машини на процес віброударного сепарування (2013)
Курилович Н. Н. - Теоретическая оценка предельной вязкопластической деформации при деформировании пищевых масс, Киркор М. А. (2013)
Любенко Г. Д. - Характеристика технології термостійкої начинки на основі молочної сировини з використанням пектину, Обозна М. В., Перцевой Ф. В. (2013)
Мельник І. В. - Порівняльна характеристика якісних показників "тритікалевого" і класичного пива, Вікуль С. І., Літвинчук А. І. (2013)
Пузік Л. М. - Збереженість коренеплодів пастернаку залежно від умов зберігання, Бондаренко В. А. (2013)
Ялпачик В. Ф. - Извлекающий аппарат ротационного типа, Ялпачик Ф. Е., Стручаев Н. И. (2014)
Циб В. Г. - Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв, Полудненко О. В. (2014)
Гербер Ю. Б. - Дослідження теплових процесів в пластинчастому апараті при виробництві молочних продуктів, Гаврилов О. В., Вербицький О. П. (2014)
Олексієнко В. О. - Проблеми травмування зерна при переміщенні і завантаженні його в силоси та пропозиції щодо його зниження, Колосков Д. О. (2014)
Паляничка Н. О. - Модель подрібнення жирової фази молока при імпульсній гомогенізації (2014)
Петриченко С. В. - Нові матеріали для пакування харчових продуктів, Гвоздєв О. В. (2014)
Самойчук К. О. - Використання нормалізації в струменевому гомогенізаторі молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2014)
Клевцова Т. О. - Методи математичного моделювання, що застосовуються для процесу сепарації зерна (2014)
Ялпачик Ф. Ю. - Формулювання технічних характеристик тістомісильних машин періодичної дії, Янаков В. П., Скляр І. В. (2014)
Бойко Т. Ю. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми машини для переробки плодових вичавок (2014)
Юрченко С. Л. - Вивчення властивостей розчинів піноутворювачів, Сороколат Н. В. (2014)
Акуленко С. В. - Влияние режимов куттерования мяса кур механической обвалки на его водосвязывающую способность, Желудков А. Л. (2014)
Бескровний О. І. - Практична реалізація результатів моделювання процесу пластикації кондитерських мас (2014)
Бондарев Р. А. - Обоснование применения роторного классификатора для разделения пищевых порошков, Киркор М. А. (2014)
Віннікова В. О. - Порівняльна характеристика споживчих властивостей сиркової пасти збагаченої Омега – 3 та Омега – 6 (2014)
Дюкарева Г. І. - Перспективи використання стевії в кондитерській промисловості як піноутворювача та стабілізатора, Соколовська О. О. (2014)
Котляр О. В. - Вплив на піноутворюючу здатність рецептурних компонентів сухого збивного напівфабрикату, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Кузьміна Т. О. - Розробка рекомендацій для збереження якісних властивостей льоносировини під час тривалого зберігання, Расторгуєва М. Й., Бобирь С. В. (2014)
Курмаз Я. В. - Обгрунтування використання пшеничних висівок при виробництві функціональних м'ясних продуктів (2014)
Ляліна Н. П. - Оптимальні параметри приготування трести безнаркотичних конопель способом холодноводного мочіння, Резвих Н. І., Березовський Ю. В. (2014)
Мороз О. В. - Розробка моделі технологічного процесу отримання гранульованих продуктів на основі рослинної сировини (2014)
Пільненко А. К. - Розрахунок технологічних параметрів машини для нарізання гастрономічних продуктів (2014)
Проскурня І. О. - Обгрунтування використання курячого м’яса та овочевих соків для виробництва варених ковбас дієтичного призначення (2014)
Савченко-Перерва М. Ю. - Розрахунок втрат тиску апарата із зустрічними закрученими потоками після вдосконалення для харчової промисловості, Якуба О. Р. (2014)
Черевична Н. І. - Застосування методологічного підходу до розробки та впровадження системи управління якістю бісквітної продукції на основі концепції НАССР, Ольховська В. С. (2014)
Шеменчук Ю. В. - Теоретичне обгрунтування застосування показників NOR, PSE і DFD Яловичини в промисловості (2014)
Першин А. Ф. - Моногенное наследование восстановления фертильности у гибридов озимого рапса, Лисняк А. Д., Плетень С. В., Иванов М. В. (2012)
Приступа І. В. - Соняшник як перспективна алелопатично-активна рослина південного сходу України, Лях В. О. (2012)
Повхан А. В. - Влияние обработки мутагеном незрелых зародышей кунжута на их выживаемость, Сорока А. И., Глущенко И. Г. (2012)
Яковлєва-Носарь С. О. - Стійкість рижію ярого до впливу хрому на ранніх етапах онтогенезу, Ткачук А. М., Лях В. О. (2012)
Аксёнов И. В. - Особенности проявления отдельных хозяйственно-ценных признаков родительских линий подсолнечника при оценке на адаптивность, Никонова В. Н., Максюк Е. В., Левченко В. И. (2012)
Буренко К. С. - Изучение коллекции подсолнечника по составляющим признака крупноплодности, Ведмедева Е. В., Першин А. Ф. (2012)
Ведмедева Е. В. - Разработка методики определения всхожести семян сафлора, Кирпичева Н. М., Кобзева Д. А. (2012)
Виновець В. Г. - Вихідний матеріал ярого ріпака зі зміненим жирнокислотним складом олії, Комарова І. Б. (2012)
Дрозд І. Ф. - Інтервал варіювання ознак продуктивності льону олійного в умовах Львівщини, Лях В. О. (2012)
Журавель В. М. - Господарська цінність селекційних зразків гірчиці сизої (2012)
Кутіщева Н. М. - Адаптивність та продуктивність гібридів соняшнику "Початок" та "Набір" селекції Інституту олійних культур НААН, Шудря Л. І., Середа В. О. (2012)
Махно Ю. А. - Изучение качества масла коллекционного и селекционного материала льна масличного, Товстановская Т. Г., Лях В. А. (2012)
Шугурова Н. О. - Оцінка стійкості сої до основних грибних та бактеріальних хвороб, Дударева Г. Ф., Григорчук Н. Ф. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив позакореневого застосування макро- та мікро- добрив на величину та структуру урожаю сафлору красильного в незрошуваних умовах півдня України, Рудік О. Л., Найдьонов В. Г., Прошина І. О. (2012)
Гутянський Р. А. - Порівняння післясходових гербіцидів широкого спектру дії в посівах сої, Лисун Г. М., Доля С. М. (2012)
Кілочок Т. П. - Біологізація технології вирощування гібридів та сортів соняшнику, Козечко В. І., Жерносекова І. В., Тимчук О. А., Кутіщева Н. М., Ведмедева К. В. (2012)
Коваленко А. М. - Водоспоживання соняшнику за різних умов вирощування в сівозмінах короткої ротації (2012)
Козелець Г. М. - Регулятори росту в технології вирощування коріандру у північному Степу України (2012)
Махова Т. В. - Врожайність льону олійного в умовах південного Степу України в залежності від строків сівби та норм висіву, Поляков О. І. (2012)
Новохижній М. В. - Продуктивність та зимостійкість ріпака озимого за різних технологій вирощування в південному Степу України, Коваленко А. М., Коваленко О. А., Тимошенко Г. З. (2012)
Оккерт А. В. - Продуктивність льону олійного сорту Водограй в залежності від строків сівби (2012)
Поляков О. І. - Водоспоживання ріпака ярого в залежності від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Вахненко С. В. (2012)
Поляков О. І. - Формування врожайності ріпака ярого в залежності від агроприйомів вирощування в умовах південного Степу України, Нікітенко О. В. (2012)
Ручка В. О. - Вплив строків посіву та норм висіву на урожайність і якість насіння нових сортів льону олійного селекції ІОК Айсберг і Орфей (2012)
Цехмейструк М. Г - Порівняльна урожайність сортів ріпака озимого та ярого в умовах східного Лісостепу України, Стрельцова І. Б. (2012)
Шувар А. М. - Оцінка способів збирання льону олійного, Войтович Р. М. (2012)
Калінова М. Г. - Інноваційна діяльність установ ЦНЗ Запорізької області за минуле п’ятиріччя (2006-2010 рр.) (2012)
Овчаров В. В. - Електричний котел з низькотемпературним нагрівачем, Вовк О. Ю. (2013)
Радько І. П. - Дослідження морфології і мікроструктури відновлених робочих поверхонь контактних матеріалів при комутації струму (2013)
Червинский Л. С. - О природе и механизме действия энергии электромагнитного излучения (2013)
Сторожук Л. О. - Аналіз дисперсних характеристик м’ясних продуктів електричними інтегральними методами (2013)
Овчаров В. В. - Використання нечіткого регресійного аналізу для прогнозування електроспоживання на підприємстві, Катюха І. А., Тимчук С. О. (2013)
Мунтян В. О. - Аналіз процесу обробки зернового корму за допомогою інфрачервоного випромінювання, Чумак В. О. (2013)
Федюшко Ю. М. - Параметральні прийоми моделювання масопереносу часток для еліпсоїдного сфероїда на прикладі сперміїв тварин (2013)
Козирський В. В. - Формування динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів в системах з джерелами розподіленої генерації, Гай О. В., Бодунов В. М., Костюк В. А. (2013)
Гуцаленко О. В. - Аналіз досліджень дозованого вивантаження сипких матеріалів із бункерів розкидачів кузовного типу (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги і частоти струму на технологічні характеристики сепараторів молока, Савченко В. В. (2013)
Лукач В. С. - Індуктор із змінним радіусом навивки, Кушніренко А. Г., Катюха А. А. (2013)
Назаренко І. П. - Теоретичне обґрунтування геометричних параметрів багатофазних електродних систем електросепараторів слабопровідних суспензій (2013)
Куценко Ю. Н. - Определение внешних магнитных полей в случае статики (2013)
Нестерчук Д. М. - Монітор групи асинхронних електродвигунів, Гончарова Н. В. (2013)
Буніна Л. М. - Підвищення тріщиностійкості хромистої сталі для ковальських зливків (2013)
Іскерський І. С. - Особливості розробки електротехнологічного комплексу з виробництва твердого біопалива (2013)
Санченко О. В. - Експериментальні дослідження спектрального складу вихідної напруги широтно-імпульсного перетворювача при роботі на активне навантаження (2013)
Попова І. О. - Функціональне діагностування режимів роботи групи асинхронних двигунів (2013)
Курашкин С. Ф. - Диагностирование режима работы погружного электродвигателя (2013)
Кондратенко І. П. - Методи визначення залишкових напружень, Божко І. В., Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013)
Вовк О. Ю. - Пристрій вимірювання ковзання асинхронного електродвигуна, Квітка С. О. (2013)
Леженкин А. Н. - Исследования кинематики абсолютного движения очесывающего барабана уборочной машины (2013)
Постнікова М. В. - Сучасний стан контролю електроспоживання на зерно пунктах (2013)
Катюха А. А. - Обґрунтування закону керування частотно-регульованим електроприводом вентиляційної установки пневмосистем, Клендій П. Б., Клендій Г. Я. (2013)
Буніна Л. М. - Підвищення витривалості кованих сталей (2013)
Квітка С. О. - Методи управління та апаратна реалізація сучасних перетворювачів частоти, Безменнікова Л. М., Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2013)
Овчаров С. В. - Дополнительный тепловой износ изоляции асинхронного электродвигателя в послепусковой период, Стребков А. А. (2013)
Катюха А. А. - Методи та пристрої компенсації вищих гармонік струму, Сілі І. І. (2013)
Леженкин И. А. - Статистический анализ содержания свободного зерна в очесанном ворохе озимой пшеницы (2013)
Михайленко Е. Ю. - Обзор существующих конструкций ветроэнергетических установок (2013)
Переверзев Д. Ю. - Электрический котел с комбинированным электронагревателем (2013)
Криворучко І. А. - Синдром внутрішньочеревної гіпертензії у хворих при абдомінальному сепсисі, Іванова Ю. В., Повеліченко М. С., Андреєщев С. А. (2014)
Яковенко В. О. - Ендоскопічна резекція слизової оболонки і підслизова дисекція нейроендокринних пухлин травного каналу, Курик О. Г. (2014)
Лаврик А. С. - Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на морбідне ожиріння після консервативних та хірургічних методів лікування, Мітченко О. І., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В. (2014)
Кришень В. П. - Динаміка вмісту CD3–лімфоцитів за подовженого інтраабдомінального сорбційно–трансмембранного діалізу у хворих при поширеному перитоніті, Лященко П. В., Задорожний В. В., Лісічкін В. В., Бендецкий О. М. (2014)
Рамазанов Дж. Н. - Сравнительная оценка эффективности гистологического и цитологического методов в первичной диагностике H. pylori у больных при пилородуоденальной язве, осложненной кровотечением, Мамедов Р. А. (2014)
Орехов А. А. - Морфогенез повреждения серозных оболочек полых органов и париетальной брюшины при спаечной болезни (2014)
Огородник П. В. - Стенозуючий папіліт – проблема мініінвазивної хірургії, Литвиненко О. М., Гомоляко І. В., Дейниченко А. Г., Калюжка А. С. (2014)
Копчак В. М. - Профілактика ускладнень у хворих після панкреатодуоденальної резекції, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Борисов Б. В., Давиденко Н. Г., Романів Я. В. (2014)
Аббасов П. А. - Оценка послеоперационных осложнений у доноров печени по классификации Clavien, Йылмаз С., Кайалп Дж. (2014)
Алиева Э. А. - Пути предотвращения поражения поджелудочной железы на фоне гнойного холангита и холедохолитиаза, осложненных обтурационной желтухой: алгоритм диагностики и лечения, Исаев Г. Б. (2014)
Ляховський В. І. - Хірургічне лікування зобу, Ковальов О. П., Дудченко М. О., Кравців М. І., Люлька О. М., Нємченко І. І. (2014)
Ступницький М. А. - Роль оксидативного пошкодження білків та ліпідів у патогенезі травматичної хвороби за тяжкої поєднаної торакальної травми, Жуков В. І., Горбач Т. В., Павленко А. Ю., Білецький О. В. (2014)
Козинець Г. П. - Порівняльна оцінка ефективності ендоскопічного ліфтингу верхньої частини обличчя в динаміці післяопераційного періоду, Пінчук В. Д., Ткач О. С. (2014)
Тяглый С. В. - Опыт применения ультразвуковой диссекции—аспирации в хирургическом лечении внемозговых интракраниальных опухолей, Полковников А. Ю., Савченко Е. И., Ксензов А. Ю., Еремеева Н. Д. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных по поводу эпидуральной гематомы при изолированной черепно–мозговой травме (2014)
Бояркина А. В. - Влияние генетических факторов на выраженность побочных эффектов опиоидов у пациентов после объемных хирургических вмешательств, Потапов А. Л. (2014)
Ставицький С. О. - Порівняльна характеристика та ретроспективний аналіз сучасних методів закриття операційних ран для інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців шкіри, Аветіков Д. С., Локес К. П., Розколупа О. О., Бойко І. В. (2014)
Магомедов С. - Влияние длительности и тяжести повреждения периферических нервов конечностей на активность ферментов энергетического обмена и содержание электролитов в биологическом материале больных, Страфун С. С., Кравченко Е. Н., Гайович В. В., Криницкая О. Ф. (2014)
Ничитайло M. Ю. - Лапароскопічна хірургія кіст та абсцесів печінки, Загрійчук М. С., Масюк Ю. І., Босий О. А., Присяжнюк В. В. (2014)
Севергин В. Е. - Способ комбинированного лечения периферического рака легкого у пациентов при тяжелых сопутствующих заболеваниях, Шипулин П. П., Аграхари Амит (2014)
Кадышев Ю. Г. - Субтотальная резекция тонкой кишки при остром мезентериальном тромбозе с некрозом кишечника, Осадчий А. В. (2014)
Джус М. М. - Неперфоративний жовчний перитоніт, Носов О. М., Мандибула С. Г., Галенко В. С. (2014)
Загрійчук М. С. - Гігантська кіста печінки в поєднанні з жовчнокам'яною хворобою у пацієнта похилого віку: лікувально—діагностична тактика, Мошківський Г. Ю., Стоколос А. В., Гоман А. В., Присяжнюк В. В., Неженцева Ю. В. (2014)
Булат А. Ф. - Энергоэффективные компрессорные машины в процессах добычи угля и метана, Кирик Г. В. (2014)
Скипочка С. И. - Метаногенерация и метаморфизм углей, Паламарчук Т. А., Омельченко С. А., Хмеленко О. В. (2014)
Маметова Л. Ф. - Катагенетичні новоутворення в пісковиках карбону в системі СО2_– СаО – SiO2 (2014)
Минеев С. П. - Рекомендации по совершенствованию выполнения гидрорыхления в зонах нарушений выбросоопасных угольных пластов и контроль его эффективности, Потапенко А. А. (2014)
Бунько Т. В. - Исследование закономерностей функционирования крыльчатки тахометрического анемометра при воздействии максимального скоростного потока воздуха, Дудник М. Н., Веретенник В. Н., Вишницкий А. И., Жалилов А. Ш. (2014)
Беляев Н. Н. - Исследование эффективности применения воздушной завесы для локальной защиты здания при миграции в атмосфере токсичных веществ, Росточило Н. В. (2014)
Бунько Т. В. - К вопросу совершенствования технологии управления процессами воздухораспределения и газовыделения на выемочных участках (2014)
Eliseev V. I. - Boiling and crystallization in three-phase two-components solution, Lutsenko V. I. (2014)
Шевченко В. Г. - Исследование особенностей изменения показателей труда горняков при выполнении различных технологических операций, Дякун Р. А., Светличный В. Н. (2014)
Сухарев В. В. - Идентификация результатов экспериментальных исследований ударного взаимодействия рабочего органа машины с горной массой, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2014)
Naduty V. P. - About some specific motions of movable operating elements in the vibroimpact roll classifier, Yagniukov V. F., Yagniukova I. V. (2014)
Скипочка С. И. - Анализ и направления совершенствования способов и средств поддержания выемочных штреков, Трипольский В. Н., Буряк Н. А., Войтович Т. Г. (2014)
Кононенко М. М. - Напружено-деформований стан гірського масиву навколо камер другої черги відпрацювання, Петльований М. В., Зубко С. А. (2014)
Овчинніков М. П. - Утилізація шахтного метану дегазаційних свердловин та його транспортування у твердому стані, Ганушевич К. А., Сай К. С. (2014)
Жигула Т. И. - Влияние подвижной нагрузки на надежность и долговечность канатного става ленточного конвейера (2014)
Монастырский В. Ф. - Определение срока службы роликов ленточных конвейеров для различных типов роликоопор, Кирия Р. В., Смирнов А. Н. (2014)
Кривда В. В. - Влияние эксплуатационно-технических параметров автосамосвала на параметры систем разработки глубокого железорудного карьера (2014)
Лавинский К. Н. - Исследование влияния ударной волны в зазоре шпура на полноту детонации шпурового заряда (2014)
Король А. Ю. - Закономерности деформирования приконтурного массива в окрестности одиночной выработки при вспучивании пород почвы (2014)
Сахно И. Г. - Влияние жесткости охранного сооружения на напряженно-деформированное состояние породного массива вокруг выработок, поддерживаемых за лавой (2014)
Франчук В. П. - Теоретические основы процесса движения жидкости в гидравлическом горизонтальном классификаторе, Бондаренко А. А. (2014)
Долгова Т. І. - Дослідження ефективності роботи клапанів видиху фільтрувальних півмасок, Чеберячко С. І., Радчук Д. І. (2014)
Лаврик М. О. - Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених ґрунтів в районах розташування ставків-відстойників шахтних вод, Павличенко А. В. (2014)
Машихина П. Б. - Математическое моделирование загрязнения воздушной среды при горении шахтных отвалов (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование закупоривания поры мембраны при ультрафильтрации шахтных вод, Нечитайло Н. П. (2014)
Слащева Е. А. - Особенности решения геомеханических задач для условий обводненного газонасыщенного массива горных пород, Слащев И. Н., Яланский А. А. (2014)
Баймуратов М. О. - Регіональна політика України: онтологічні та аксіологічні підходи до питання розуміння та визначення, Балабанова І. В. (2014)
Гетьман Є. А. - Проект Закону України "про нормативно-правові акти": пропозиції щодо удосконалення (2014)
Македон В. В. - Теоретико-правовий аналіз захисту прав національних меншин в Україні (2014)
Прудка Л. М. - Права людини та їх пріоритетне значення в діяльності міліції як основа реформування професійної підготовки в ОВС (2014)
Баранов С. О. - До питання про поняття та сутність оперативно-розшукового запобігання злочинам у сфері транспортної діяльності (2014)
Ігнатов О. М. - Поняття та сутність загальнокримінальної насильницької злочинності (2014)
Конопельський В. Я. - Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання й сучасні правові реалії в Україні (2014)
Журавльов А. Ю. - Система даних про способи вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю (2014)
Любчик В. Б. - Гносеологічні аспекти протидії корисливо-насильницьким злочинам у курортній місцевості, Ноздрін Д. О. (2014)
Загороднюк С. О. - Розвиток становлення відповідальності за контрабанду та порушення митних правил у сучасних умовах (2014)
Кавун Д. Ю. - Комунікативна складова спілкування при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2014)
Тарасенко Р. В. - Соціальна значущість забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства (2014)
Середницька І. А. - Судовий захист як гарантія забезпечення особистих прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, Ульяник М. М. (2014)
Меркулова В. О. - Проблеми осудності, неосудності, обмеженої осудності за кримінальним законодавством країн романо-германської правової системи, Гритенко О. А. (2014)
Тарасенко В. Є. - Окремі теорії як підґрунтя наукових досліджень у криміналістиці та оперативно-розшуковій діяльності (2014)
Московченко Д. О. - Специфіка призначення додаткових покарань до основних покарань (2014)
Пасько О. М. - Концептуалізація функцій слідчої діяльності (2014)
Танько А. В. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) (2014)
Черниш М. О. - Поняття інститутів давності й підстави їх існування в кримінальному праві України (2014)
Ярмакі В. Х. - Взаємодія як функція державного управління в правоохоронній сфері (2014)
Кінащук Л. Л. - Передумови виникнення та розвитку аудиторської діяльності в зарубіжних країнах (2014)
Маковій В. П. - Строки прийняття спадщини в цивільному праві (2014)
Резніченко С. В. - Поняття договору аутсорсингу, його юридична характеристика та види (2014)
Андрієнко І. С. - Європейська соціальна хартія як джерело європейських міжнародних соціальних стандартів у сфері подолання бідності (2014)
Волкова Н. В. - Особливості розгляду справ щодо визнання батьківства в судовому порядку (окремі аспекти) (2014)
Герасименко О. В. - Співвідношення інформації з іншими об’єктами правовідносин (2014)
Даниленко С. К. - Щодо проблеми визначення поняття "предмет договору” в цивільному праві (2014)
Спаська М. О. - Окремі питання представництва за довіреністю (2014)
Шульга Р. Р. - Механізм державного регулювання діяльності з торгівлі послугами (2014)
Кузніченко О. В. - Загальні питання правового захисту працівників органів внутрішніх справ (2014)
Обушенко О. М. - Органи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці (2014)
Гомон Д. О. - Обов’язкове медичне страхування як альтернатива бюджетному фінансуванню сфери охорони здоров’я (2014)
Ріпенко А. І. - Права на земельні ділянки в контексті їх використання для містобудівної діяльності (2014)
Середа В. В. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень за порушення публічно-правових приписів (2014)
Калаянова Л. В. - Експертиза в адміністративних провадженнях митної сфери (2014)
Ізбаш К. С. - Сутність кадрової політики в органах внутрішніх справ України (2014)
Ковальова О. В. - Деякі питання дотримання права на свободу мирних зібрань працівниками органів внутрішніх справ України (2014)
Чудний O. В. - Особливості правового статусу та повноважень суб’єктів державного контролю за нотаріальною діяльністю (2014)
Сягровець В. А. - Тактичні основи службово-бойової діяльності спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Трояновський В. С. - Значення початкової та спеціальної підготовки працівників ОВС (2014)
Кузніченко С. О. - Міждисциплінарна спрямованість легендування негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Албул С. В. - До питання визначення правоохоронної розвідки органів внутрішніх справ (2014)
Деревянкін С. Л. - Щодо визначення загальних засад кримінального провадження в новому КПК України, Поліщук О. В. (2014)
Долженков О. Ф. - До питання визначення ознак транснаціональної організованої злочинності, Демченко С. О. (2014)
Мукоіда Р. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (2014)
Смоков С. М. - Тимчасове вилучення та арешт майна: практика й проблеми застосування, Лісніченко Д. В. (2014)
Холостенко А. В. - Нормативне регулювання діяльності правоохоронних органів щодо опечатування житла або іншого володіння особи під час розслідування злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2014)
Єліферов О. Б. - Щодо матеріалів, які необхідні для проведення експертизи передач (програм) організацій мовлення, Єліферов Д. О. (2014)
Кузьменко О. А. - До питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням засобів аудіо-, видеконтролю (2014)
Удренас Г. І. - Призначення судових експертиз при розслідуванні шахрайств (2014)
Бєлік Л. С. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди (2014)
Григоренко О. І. - Комунікативні складові встановлення конфіденційного співробітництва громадян з органами внутрішніх справ (2014)
Загнибіда В. В. - Відомості про особу злочинця як елемент оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів (2014)
Іванов А. О. - Теоретичні основи організацій оперативно-розшукового забезпечення підтримання державного обвинувачення (2014)
Цвілюк С. А. - До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (2014)
Мирза С. С. - Висвітлення джерел римського права у творчості Д. І. Азаревича (2014)
Шелехов А. О. - Особливості правового регулювання економічної безпеки суб’єктів господарювання (2014)
Цільмак О. М. - Професійно важливі якості слідчого-криміналіста (2014)
Балтаджи П. М. - Юридична лексика – практика перекладної термінографії (2014)
Аленіна Н. Е. - Інтеграція правових знань з дисциплінами гуманітарного циклу (2014)
Трофімов С. А. - Рецензія на монографію Кузніченка С. О. "Адміністративно-правовий режим воєнного стану” (2014)
Шацький В. В. - Вплив структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні, Скляр О. Г., Скляр Р. В., Солодка О. О. (2013)
Болтянська Н. І. - Шляхи енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах, Болтянский О. В. (2013)
Мілько Д. О. - Методологічні принципи формування системи кормозабезпечення на основі збереження якості кормової сировини (2013)
Бакарджиев P. O. - Параметри кулісного коромисло-повзунного преса-брикетувальника, Гриценко В. Т. (2013)
Котов Б. І. - Математична модель динаміки сушіння листостеблових матеріалів активним вентилюванням, Кузьменко В. Ф. (2013)
Гранкін С. Г. - Обґрунтування режимів розкочування при ремонті деталей пластинуванням, Гранкіна О. В. (2013)
Паніна В. В. - Ресурсозберігаючий спосіб відновлення гільз циліндрів, Рябов Р. М. (2013)
Новік О. Ю. - Порівняльний аналіз економічної доцільності способів відновлення деталей наплавленням з урахуванням фактору часу, Дашивець Г. І. (2013)
Леженкин И. А. - Математическая модель содержания соломы в очесанном ворохе озимой пшеницы (2013)
Дашивець Г. І. - Дослідження ефективності профілактики тракторів, Новік О. Ю. (2013)
Леженкін О. М. - Обґрунтування стаціонарної технології збирання зернових для фермерських господарств (2013)
Леженкин А. Н. - Определение скорости движения уборочного агрегата с переменной массой, Рубцов Н. А., Григоренко С. М. (2013)
Шпиганович Т. О. - Номограмний метод аналізу результатів багатофакторного експерименту, Болтянський Б. В. (2013)
Шацкий В. В. - Модель распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче, Демьяненко Д. В., Чумак В. А., Коломиец С. М. (2013)
Уваров М. І. - Перспективи машинного кооперування для обслуговування с. -г. підприємств в умовах степової зони України, Махмудов І. І. (2013)
Скляр О. Г. - Властивості біодобрив, що отримуються після анаеробної ферментації гною, Скляр Р. В. (2013)
Михайлов Е. В. - Свойства семян подсолнечника и показатели качества масличного сырья, поступающего на мелитопольский маслоэкстракционный завод, Задосная Н. А. (2013)
Колодій О. С. - Методика дослідження впливу геометричного положення насіння в просторі, при потраплянні у вертикальний аспіраційний канал сепаратору (2013)
Пастухов В. І. - Підготовка води для краплинного зрошення, Тарасенко В. В. (2013)
Юдовинський В. Б. - Реологічні процеси в контакті абразивного зерна з поверхневим шаром металу при зношуванні, Кюрчев С. В., Пеньов О. В. (2013)
Михайлов Є. В. - Травмування насіння зернових культур в процесі післязбиральної обробки та шляхи його зменшення, Кольцов М. П. (2013)
Юдовинський В. Б. - Деформація поверхневого шару перлитової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні, Кюрчев С. В., Мирненко Ю. П. (2013)
Юдовинський В. Б. - Руйнування поверхневих шарів металу при терті, Кюрчев С. В., Пеньов О. В. (2013)
Кольцов М. П. - Тяговий опір коливального робочого органа викопувального плуга, Матковський О. І. (2013)
Юдовинский В. Б. - Дифференциация коэффициента износа материалов пар трения, работающих в среде биотоплива, Кюрчев С. В., Пенев О. В., Мирненко Ю. П. (2013)
Кюрчев С. В. - Методика дослідження раціонального діаметра патрубка постачання насіння в середині вертикального аспіраційного каналу, Колодій О. С. (2013)
Хмельовський В. С. - Дослідження типорозмірного ряду бункера кормоприготувального агрегату (2013)
Громова Е. Н. Гетьман Е. Л. - Экономический механизм управления процессами экологизации морского природопользования (2014)
Качур Р. А. - Управління розвитком інноваційних кластерів: реалії та перспективи (2014)
Кохан М. О. - Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації, Шквірук І. М. (2014)
Кубай Ю. Д. - Використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств-виробників будівельних матеріалів, Бойко О. В. (2014)
Семенчук А. О. - Ціннісно-орієнтована конкурентоспроможність підприємства (2014)
Сенишин О. С. - Екстраполяційні методи прогнозування як інструмент передбачення оптимальних обсягів споживання продукції вітчизняного продовольчого комплексу (2014)
Бакарєва К. А. - Стратегії диверсифікації діяльності банків на міжнародному ринку при формуванні міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Омельяненко В. А. - Особливості оцінки ефектів міжнародного трансферу технологій на національному рівні (2014)
Сушко С. В. - Міжнародний досвід регулювання ринку праці (2014)
Ачкасова С. А. - Комплексний підхід до підвищення ефективності регулювання трансфертного ціноутворення в сфері страхування в Україні (2014)
Ковальчук В. А. - Державне фінансування реалізації національних інвестиційних прое-ктів (2014)
Косточка О. О. - Управління торговим портфелем вітчизняних банків в умовах нестабільності фінансових ринків (2014)
Максимейко А. В. - Капіталізація банківської системи України: генезис економічної сутності, роль та сучасний стан (2014)
Міщанин О. М. - Інтернет-банкінг в Україні (2014)
Сівіцька С. П. - Стратегічні напрями інвестування альтернативної енергетики в контексті розвитку національної економіки (2014)
Ставнича М. М. - Тенденції формування дохідної частини місцевих бюджетів України в умовах подолання кризових явищ, Собецька Ю. С. (2014)
Дзюбенко Н. О. - Прогностична методика ціноутворення на ринку продовольчої продукції України (2014)
Крихно Ю. О. - Інвестиційна привабливість АПК України (2014)
Тимоць М. В. - Фінансово-інституційне регулювання витрат на відтворення природних ресурсів (2014)
Воронцова А. С. - Порівняльна характеристика визнання та оцінки витрат як елементу фінансової звітності у національній та міжнародній практиці (2014)
Лунякіна Л. В. - Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища, Ярошенко А. С. (2014)
Шавлак В. В. - Місцеві бюджети: стан та основні напрями їх формування (2014)
Горинь Я. О. - Фактори конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг, Сенишин О. С., Горинь М. О. (2014)
Норіцина Н. І. - Методи діагностики та оцінки інноваційного потенціалу підприємства, Зельдін О. М. (2014)
Братута Э. Г. - Диагностика водогрейного агрегата пиролизного типа, Семеней А. Р. (2013)
Шинкаренко В. Ф. - Генетические программы структурной эволюции антропогенных систем (междисциплинарный аспект) (2013)
Овчаров В. В. - Пути снижения энергозатрат в мобильных агрегатах, Вовк А. Ю. (2013)
Никифорова Л. Е. - Вода – основной источник будущей теплоэнергетики, Гаевская И. В. (2013)
Козирський В. В. - Моделювання струму витоку асинхронного двигуна в залежності від параметрів режиму роботи та опору ізоляції, Герасименко В. П., Майбородіна Н. В. (2013)
Радько І. П. - Формування покриття композиційних контакт-деталей та дослідження на міцність зчеплення в процесі напилювання (2013)
Ксенз Н. В. - Энергосбережение в технологиях с/х производства за счёт использования озоновоздушных смесей, Леонтьев Н. Г., Сидорцов И. Г. (2013)
Савченко П. И. - Многофункциональная релейная защита: новые перспективы или новые проблемы?, Гуревич. В. И. (2013)
Берека О. М. - Дослідження швидкості потоку зернової маси в камері обробки при гравітаційному витіканні, Науменко О. В. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського