Селіверстова Л. С. - Дослідження внутрішнього середовища підприємства середнього бізнесу та підвищення рівня конкурентоспроможності його продукції, Рябушенко Ю. О. (2013)
Федишин М. П. - Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Смолич Д. В. - Інформаційне забезпечення створення та розвитку інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів (2013)
Нідзельська В. В. - Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації (2013)
Каламбет С. В. - Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине (2013)
Жавнерчик О. В. - Напрями подолання конфліктності земельних відносин (2013)
Нікіфорова І. І. - Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції (2013)
Мельник В. В. - Адміністрування фінансової безпеки суб’єктів довірчого управління майном (СДУМ) на державному рівні (2013)
Сєміколенова С. В. - Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків (2013)
Качалай В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах (2013)
Особливості оподаткування та звітності громадських та інших неприбуткових організацій (2013)
Надання в оренду нерухомості фізичною особою, яка є інвалідом (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (2013)
Як зареєструвати договір оренди на земельну ділянку за новим законодавством (2013)
Строк оскарження податкового повідомлення-рішення в суді (2013)
Реєстрація громадського об’єднання за новим законодавством (2013)
Про виклик до суду оголошуватимуть у ЗМІ (2013)
Реєстрація громадського об’єднання за новим законодавством (2013)
Питання іноземного інвестування: позиція органів влади (2013)
Огляд ринку іпотечного кредитування станом на 12 березня 2013 року (2013)
Гошовська В. В. - Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні (2013)
Натарова О. В. - Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення (2013)
Кінєва Т. С. - Інформаційна політика управління відтворенням біологічного капіталу сільськогосподарських підприємств (2013)
Петлюк Ю. О. - Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики (2013)
Ховрак І. В. - Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки (2013)
Сич Є. М. - Економічні та правові аспекти суб'єктно-об'єктних характеристик транспортних мереж, Парубець О. М. (2013)
Войцехівська В. В. - Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах (2013)
Граб М. І. - Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста (2013)
Прокопенко Н. С. - Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва, Куцик О. І. (2013)
Zelenchenkova T. - Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest (2013)
Тимошенко А. О. - Формування стратегії розвитку податкового контролю (2013)
Виклюк М. І. - Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб'єктами малого бізнесу: галузевий аспект, Бакеренко Н. П., Анін В. І. (2013)
Здаючи квартиру в оренду - задекларуйте свій доход (2013)
Які документи необхідно отримувати при розрахунках із підприємцями? (частина 1) (2013)
15 порад з безпечного онлайн-шопінгу від MasterCard (2013)
Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції (2013)
Підставою для отримання податкової соціальної пільги є подання заяви (2013)
Операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ (2013)
Спрощенці І та ІІ груп мають право на щорічну "податкову відпустку" (2013)
Дохід фізичної особи-нерезидента оподатковується за правилами, визначеними для резидентів (2013)
Які документи необхідно отримувати при розрахунках із підприємцями? (частина 2) (2013)
Квасницька Р. С. - Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку (2013)
Басманова О. Е. - Изучение процессов конкуренции и монополизации на рынке железнодорожных перевозок (2013)
Гутів Г. Г. - Державне регулювання експорту продукції машинобудівної галузі (2013)
Гринько Т. В. - Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери (2013)
Більцан А. О. - Аналіз витратної частини бюджету чернівецького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2013)
Безшкура А. Ю. - Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств (2013)
Артеменко Н. Г. - Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту (2013)
Ісаєнко В. А. - Оцінка ефективності інноваційних проектів (2013)
Рынкевич Н. С. - Гармонизация бизнес- стратегии предприятия с организационной культурой (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиток у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Шевчук О. Д. - Сучасні тенденції та напрями удосконалення податкового контролю в Україні, Лоїк І. І. (2013)
Іванова К. В. - Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління (2013)
Толчанова З. О. - Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу (2013)
Рамський А. Ю. - Мотиваційна складова інвестування домогосподарств та її реалізація в інвестиційних програмах (2013)
Ігнатьева І. А. - Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства, Сидоренко Т. М. (2013)
Петрук Т. М. - Негативні наслідки євро 2012 для готельного господарства Львова та шляхи їх подолання (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів приватних нотаріусів? (2013)
Складання зведеної податкової звітності у питаннях та відповідях (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування доходів фізичних осіб, які займаються незалежною адвокатською діяльністю (2013)
Щодо порядку та особливостей сплати екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (2013)
Що потрібно знати про сплату авансових внесків платниками податку на прибуток (Частина 1) (2013)
Що потрібно знати про сплату авансових внесків платниками податку на прибуток (Частина 2) (2013)
Затверджені умови транспортування та охорони цінних вантажів (2013)
Нотаріат та реєстрація прав на нерухоме майно (2013)
Хто може посвідчувати довіреності і заповіти? (2013)
Пересадько В. А. - Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, напрями розробки (2013)
Сонько С. П. - Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту, Максименко Н. В. (2013)
Ачасов А. Б. - Проектування локальних геоінформаційних систем як інформаційної основи раціонального землекористування, Курілов В. І. (2013)
Холопцев А. В. - Связи между изменениями индексов AMO, TSA, TNA, NAO, AMM и CAR, а также поверхностных температур районов Индийского океана при современном потеплении климата, Аксенова А. А. (2013)
Холопцев А. В. - Изменения распределения среднегодовых температур поверхности Индийского океана при современном потеплении климата, Никифорова М. П., Жукова Т. А. (2013)
Маца К. А. - Экологический туризм и его роль в формировании экологической и общенациональной культуры, Карпенко Н. Н. (2013)
Мартынюк В. А. - Озерно-бассейновые системы Украинского Полесья как ресурсный потенциал рекреации и туризма (2013)
Кочанов Е. О. - ГІС-модель просторової структури екологічної мережі Cіверсько-Донецького природного коридору для оптимізації використання біоресурсів (на прикладі Чугуївського і Зміївського районів Харківської області), Хортова А. О., Збукер О. О. (2013)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: геопросторові аспекти формування і розвитку (2013)
Крайнюков О. М. - Критерії оцінки чутливості організмів та ефективності методик біотестування для визначення токсичних властивостей води (2013)
Кравчук Г. О. - Геотоксикологічні дослідження морського середовища на основі аналізу морфологічних порушень бентосних форамініфер (2013)
Мірошніченко О. П. - Міграція важких металів у водних об’єктах (на прикладі р. Уди) (2013)
Горун В. В. - Расчет диффузии взвеси в водной среде при дампинге грунтов (2013)
Vilček J. - Ecological features of the potential of soils for minimalizing and soil-conservation tillage in Slovakia, Lisnyak A. (2013)
Воровка В. П. - Антропогенізація ландшафтів Східного Сивашу і Присивашшя та її екологічні наслідки (2013)
Волонцевич А. А. - Роль объектов природно-заповедного фонда города Харькова в сохранении местных орнитокомплексов (2013)
Буц Ю. В. - Теоретичні основи впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на геосистеми (2013)
Мануйлов А. М. - Розробка положень нормативної бази безпечної експлуатації міських та офісних фонтанів України, Клейн Є. Б., Мартинов А. В., Маньковський В. В., Московкін В. М. (2013)
Молодан Я. Є. - Конструктивно-географічний підхід до аналізу просторових закономірностей розміщення об’єктів вітроенергетики (2013)
Вацик М. М. - Морфометричні взаємозв’язки печінкових вен та часток печінки у динаміці плодового періоду, Ахтемійчук Ю. Т., Роговий Ю. Є. (2010)
Геращенко С. Б. - Морфо-функціональні зміни піднижньощелепної слинної залози під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем в експерименті, Гвоздик І. М., Дєльцова О. І. (2010)
Гнатюк М. С. - Гістостереометрична оцінка структурної перебудови дванадцятипалої кишки при артеріальній легеневій гіпертензії, Данів М. В., Татарчук Л. В., Сопель О. М. (2010)
Гораш Є. В. - Анатомічні особливості сигморектального сегмента у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2010)
Гунас І. В. - Кореляції комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка та основних ядер кінцевого мозку з антропометричними і соматотипологічними параметрами тіла здорових міських юнаків та дівчат поділля, Гавриленко О. О., Ольховський В. О., Рудий Ю. Й. (2010)
Дєльцова О. І. - Морфо-функціональний стан сітківки під впливом цисплатину в експерименті, Вадюк Р. Л. (2010)
Жураківська О. Я. - Вікові зміни гонадотропів аденогіпофізу, Левицький В. А. (2010)
Левківська І. Г. - Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками й компонентами маси тіла дівчаток із ектоморфним соматотипом, Булавенко О. В., Белік Н. В. (2010)
Пилипонова В. В. - Показники кардіоінтервалографії у здорових міських дівчат поділля різних соматотипів (2010)
П’ятницька Т. В. - Ембріотопографічні особливості розвитку похідних парамезонефричних проток (2010)
Согомонян Є. А. - Аналіз статевих циклів, гістоструктурних та лектиногістохімічних особливостей ендометрія щурів при експериментальному гіпо- та гіпертироїдизмі, Луцик О. Д. (2010)
Чугу Т. В. - Аналіз математичного моделювання нормативних сонографічних параметрів щитоподібної залози в залежності від особливостей будови тіла юнаків і дівчат зі збалансованим соматотипом, Власенко М. В., Прокопенко С. В., Руда І. В., Дмітрієв М. О. (2010)
Шевчук Ю. Г. - Взаємозв’язки ультразвукових параметрів нирок із антропо-соматометричними розмірами здорових юнаків і дівчат із середнім проміжним соматотипом, Болюх Д. Б., Герасимюк І. Є. (2010)
Білак В. М. - Стан функції зовнішнього дихання у дітей, хворих на бронхіальну астму з порушенням рівня оксиду азоту у конденсаті видихуваного повітря, Білак І. Д. (2010)
Бучко О. Ю. - Вплив цукрового діабету 2 типу на морфофункціональні зміни гранулоцитів, Кияк Ю. Г. (2010)
Ганич О. Т. - Вплив метопрололу на активність вільнорадикального перекисного окислення ліпідів в організмі щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Стежка В. А. Чекман І. С. (2010)
Коляденко В. Г. - Bміст цинку та активність карбангідрази у хворих на псоріатичну хворобу, Біловол А. М. (2010)
Лемко І. С. - Обґрунтування можливостей превентивної бальнеологічної корекції порушень обміну кальцію у хворих із факторами ризику остеопорозу, Шуберт С. Т., Гайсак М. О. (2010)
Ростока-Резнікова М. В. - Якість життя при бронхіальній астмі, поєднаній із диспептичним синдромом: клініко-психологічні аспекти (2010)
Ротаєнко А. П. - Метаболічні зрушення у хворих на цукровий діабет, які лікувалися в умовах санаторію "Синяк", Швардак М. В., Горицька С. І., Гайнас Л. О. (2010)
Скірак З. С. - Вплив препарату глутаргін на біохімічні показники при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту (2010)
Туряниця С. М. - Грип а (California) /04/2009 (H1N1) на Закарпатті, Поляк М. А., Когутич А. І., Петров В. О. (2010)
Шевченко О. П. - Цироз печінки у термінальній стадії (клінічні випадки), Суременко М. С. (2010)
Шимко Е. П. - Діагностика та результати активної санації ендобронхіальних порушень у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Скрип В. В., Мойсюк В. В., Сарваш Й. Ф. (2010)
Венгер І. К. - Диспластичні зміни сполучної тканини та дисфункція ендотелію при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії, Костів С. Я. (2010)
Гончарук О. М. - Характер спонтанних крововиливів у задню черепну яму залежно від етіології (2010)
Палієнко Р. К. - Оцінка якості життя хворих на геморой, котрі лікувалися за методикою інфрачервоної фотокоагуляції, Шудрак А. А., Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2010)
Русин В. І. - Застосування препарату L-аргініну "Тівортін" у лікуванні хворих із хронічною печінковою недостатністю на фоні цирозу печінки, Авдєєв В. В., Сірчак Є. С., Пошегорова Н. В. (2010)
Русин В. І. - Безпосередні результати хірургічного лікування синдрому підключично-хребтового обкрадання, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Левицький А. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2010)
Русин В. І. - Сучасна діагностика та хірургічне лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2010)
Савка І. Г. - Фрактографія – основа судово-медичної травматології (2010)
Герзанич С. О. - Фактор перинатального впливу на психічний розвиток дітей дошкільного віку (2010)
Корчинська О. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із передчасним відтіканням навколоплідних вод із домішками меконію, Цибик Т. В. (2010)
Ушенко О. Г. - Лазерна поляриметрія біологічних тканин, Ахтемійчук Ю. Т., Антонюк О. П., Баланецька В. О. (2010)
Гурінович Х. Є. - Функціональний стан та кореляційні зв’язки дихальної, серцево-судинної та симпато-адреналової систем у глухих дітей молодшого шкільного віку, Гузій О. В., Свистун Ю. Д., Трач В. М. (2010)
Дудинська В. Т. - Клінічні аспекти епідемії грипу в листопаді 2009 року в м. Ужгород, Товт-Коршинська М. І., Смагіна Л. К., Зімокосова О. В., Рудакова С. О., Калабіга І. Е., Катрін С. З. (2010)
Герасимюк Н. І. - Біохімічні показники крові, як критерій оцінки функціонального стану органів черевної порожнини та заочеревинного простору при серцево-судинній недостатності з синдромом загального венозного повнокров’я (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Класична апендектомія та сучасні методи профілактики післяопераційних ускладнень, Проняєв В. В., Проняєв Д. В. (2010)
Головацький А. С. - Перебудова сітківки при впливі на організм важких металів, як забруднювачів довкілля (огляд літератури) (2010)
Сергета І. В. - Особливості формування властивостей характеру студентів медичних вищих навчальних закладів в умовах навчання за семестрово-заліковою, семестрово-заліковою з профілізацією та кредитно-модульною системами організації навчального процесу, Александрова О. Є. (2010)
Зимомря М. І. - Медицина складала сутність його життя (до 80-річчя від дня народження Петра Мізуна) (2010)
Вакула Н. В. - Бібліографія про життя і наукову діяльність Мізуна Петра Гавриловича (1930-1997), лікаря, талановитого вченого, винахідника, доцента кафедри факультетської хірургії Ужгородського національного університету (2010)
Аршава І. Ф. - Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти, Носенко Д. В. (2012)
Амінєва Я. Р. - Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Байєр О. О. - Методичні проблеми викладанняпсихології англійською мовою у вищій школі, Знанецька О. М. (2012)
Батраченко І. Г. - Корекція та розвиток життєвої антиципації у психологічному консультуванні, Полякова Н.О., Хмелик В.І. (2012)
Бездітко А. В. - Психологічні особливості рольової структури управлінської команди в організації (2012)
Бондаревська І. О. - Соціально-організаційнічинники ефективності управлінської діяльності жінок, Бондаревська М. О. (2012)
Волинець С. Л. - Зв’язок мотивів афіліації,досягнення і влади в мотивації релігійної діяльності, Самошкіна Л. М. (2012)
Волков Д. С. - Вплив креативності на суб’єктивне ставлення особистості до об’єктів природи (віковий аспект), Сердюк С.М. (2012)
Гордієнко Д. О. - Вплив анімаційних фільмівна рівень тривожності дітей молодшого шкільного віку, Коваленко В. В. (2012)
Грисенко Н. В. - Характер зв’язкуперфекціонізму та особистісної зрілості в юнацькому віці, Смолярова К. В. (2012)
Дмитренко О. Ю. - Індивідуально-психологічні особливості переживання самотності серед молоді (2012)
Дубич C. Я. - Психологическое здоровье у педагогов вузов с разной устойчивостью к стрессу (2012)
Жук Н. Ю. - Комунікативний метод навчання як засіб запобіганнямовної тривожності (2012)
Кутєпова-Бредун В. Ю. - Детермінанти психологічного благополуччя музикантів-професіоналів (2012)
Кутовий К. П. - Результати перевірки прогностичної валідності комп’ютерної моделі імпліцитної діагностики емоційної стійкості юдини за особистісними характеристиками (2012)
Мірошник З. М. - Особливості взаємодії комунікативної спрямованості вчителя з його рольовим репертуаром (2012)
Мозгова Т. Ю. - Концептуальна модель елітарних домагань особистості та шляхи їх формалізації (2012)
Носенко Е.Л. - Емоційний інтелект як форма прояву важливої складової особистісного потенціалу – рефлексивної свідомості (2012)
Опихайло О. Б. - Позитивні стилі гумору як показник оптимального функціонування особистості (2012)
Петренко Т. М. - Діагностичний потенціал невербальних засобів спілкування у дослідженні "позитивних цінностей" та темних рис особистості (2012)
Пушков О. О. - До питань систематизації та дифференціації категорій, пов’язаних з феноменом відповідальності (2012)
Труляєв Р. О. - Позитивні цінності педагога як фактор його професійної ефективності (досвід використання наукових здобутків позитивної психології) (2012)
Філіпчева Г. О. - Методологічні проблеми дослідження екзистенціального вибору людини, Проніна К. Ю. (2012)
Шестопалова К. М. - Психокорекційний підхід у роботі з подієвістю як критерієм життєвої компетентності та ресурсом антиципування (2012)
Виткалов В. Г. - Теоретико-прикладні питання функціонування української культури в наукових дослідженнях (2013)
Воронцова О. М. - Ювелірні прикраси Zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського ренессансу (2013)
Сопко О. - Художньо-образна виразність зображень у титулах рукописів Івана Югасевича (2013)
М’якота І. В. - Творчість Михайла Казаса у контексті естетичних та образно-стилістичних концепцій російського модерну (2013)
Горох Г. C. - Барокові риси партесного концерту (на прикладі хорового концерту "Век мой скончавается" з Київського зібрання) (2013)
Степанчук Т. А. - Естетика ренесансу у Волинській іконописній культурі: традиція та її сучасне осмислення (2013)
Басса О. М. - Історико-культурна ситуація в Західній Україні початку ХХ століття і розвиток камерно-вокального жанру (2013)
Бермес І. Л. - Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868–1939) (2013)
Мудренко А. В. - Пісенно-танцювальний фольклор у виставах корифеїв українського театру (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Майгур Т. В. - Типологічні особливості художнього металу в архітектурі Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ століть: проблеми збереження (2013)
Шульгіна А. А. - Шевченківська тематика у творчості перших українських операторів О. Калюжного та Б. Завелєва у 1920-х рр. (2013)
Білякович Л. М. - Реформація жіночого костюма США ХІХ ст. на основі конвергенції суспільної думки з філософією прагматизму, Семенюк К. П. (2013)
Костельна М. - Локальна специфіка відображення етномотивів у колекціях дизайнерів українських Будинків моделей 1970-х років (2013)
Локшук І. М. - Художня професійна тканина м. Рівного крізь призму діяльності університетської майстерні (2013)
Набокова Г. В. - Розважальні програми на українському телебаченні як ігрові соціальні практики (2013)
Чумаченко Г. А. - Немолода поетика молодіжного кінопроекту "Україно, Goodbye!" (2013)
Марційчук Ю. І. - Зміни смислових акцентів у візуалізації образу Т. Г. Шевченка (2013)
Нискогуз І. - Засади етнохарактерності в творчості сучасних західноукраїнських композиторів (2013)
Мерлянова О. А. - Українські жіночі танці на оперно-балетній сцені (2013)
Павлюк Т. С. - Жанрово-стильова еволюція бального танцю XX століття (2013)
Супрун О. В. - Культурологічні параметри джазового мистецтва (2013)
Кавун В. М. - Художні особливості естрадного мистецтва України XX – початку XXI ст. (2013)
Фарина Н.-М. П. - Українська естрадна музика в національному соціокультурному просторі (2013)
Сідлецька Т. І. - Особливості масової музики як культурного й соціального феномена (2013)
Шумакова С. М. - Циркове мистецтво в аспекті міжкультурної толерантності діалогізма: цирковий фестиваль (2013)
Андрейканіч А. І. - Плакат: його види та жанри (2013)
Олійник В. А. - До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст. (на матеріалах фондів музею книги і друкарства України) (2013)
Білоус Е. - Творчість Максима Дідика у контексті образно-пластичних пошуків представників Львівської школи художнього скла кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Рудич А. В. - Розписи нижнього храму Свято-Іллінського чоловічого монастиря м. Одеси на честь святих преподобних Паїсія Величковського і Гавриїла Афонського (2013)
Акав К. С. - Караїмська кенаса: функція, архітектура, ритуальна атрибутика в колі літургійного церемоніалу (2013)
Пасічник Л. В. - Сучасне ювелірне мистецтво України: творчі пошуки та знахідки провідних майстрів Криму (2013)
Котляр Є. О. - Синагога емігрантів з міста Бережани в Нью-Йорку: образи "малої батьківщини" в Америці (2013)
Русавська В. А. - Художній світ української садиби в ХІХ столітті (2013)
Корж-Радько Л. А. - Безперервність розвитку законів композиції та універсальність композиційних прийомів (2013)
Цейко Н. О. - Функції поезії Лесі Українки у камерно-вокальних творах українських композиторів (2013)
Комаревич І. - Психотип Соломії Крушельницької та його вплив на індивідуальну художню манеру (2013)
Драганчук В. - Образ Оксани в опері В. Кирейка "Бояриня": відчуття природної релігійності у ментальній характеристиці героїні (за драматичною поемою Лесі Українки) (2013)
Ластовецька Л. В. - "Жниварські пісні" для мішаного хору Миколи Ластовецького: спроба аналізу (2013)
Юзюк З. І. - Творчість Мирослава Скорика для фортепіанного дуету в педагогічному та концертному репертуарі піаністів (2013)
Масляєва О. Ю. - Еволюція жанрового інваріанту парафрази у фортепіанній музиці М. Скорика (2013)
Коменда О. І. - Рання творчість Олександра Козаренка: початок формування індивідуальності композитора і піаніста (2013)
Кушнірук О. П. - Рецепція мінімалізму у творчому доробку Олександра Щетинського (2013)
Маринін І. Г. - Тенденції розвитку акордеонно-баянного виконавства другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (джерелознавчий аспект) (2013)
Молчанова Т. О. - Мистецтво піаніста-концертмейстера у соціокультурному контексті сучасності (2013)
Бабак І. В. - Психофізіологічні механізми гри піаніста а Prima Vista (2013)
Безугла Р. І. - Асиміляція концепту "гламур" в українській культурі (2013)
Ніколаєва Г. О. - "Одеський міф": минуле та сьогодення (2013)
Харитон І. М. - Музика в культовій обрядовості української православної традиції (2013)
Білозуб Л. М. - Традиції церковного співу в Україні (2013)
Кириченко О. М. - Церковно-співоча практика та регентська освіта як складові розвитку сучасної української хорової культури (2013)
Руденко Л. Г. - Актуалізація традицій хору Київської духовної академії у практиці сучасних хорових колективів (2013)
Корнішева Т. Л. - Творчий компонент як складова професійної діяльності диригента (2013)
Виткалов С. В. - Митець у сучасному регіональному культурному соціумі: проблеми його функціонування (2013)
Калин Р. Й. - Традиції Большого театру в Москві та українська вокальна школа: історичний аспект (2013)
Телішевський М. Р. - Оперна студія як складова виховання співака-професіонала (2013)
Шевченко О. А. - Перші друковані Школи гри для бандури в електронному каталозі відділу формування музичного фонду (2013)
Костюк Л. К. - Соціокультурний контекст становлення особистості митця: родовідні корені, дитинство і юність Георгія Косміаді (1886–1967) (2013)
Мойсюк О. - Традиції народного ткацтва у творчості сучасних майстрів Житомирського Полісся (2013)
Ужинський М. Ю. - До визначення сутності професії звукорежисера в сучасному мистецтві (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гончаренко О. В. - Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві (2013)
Богачев Т. С. - Особенности применения принципов управленческого учета, как аникризисные мероприятия для предприятий масложировой отрасли Украины, Богачева А. В. (2013)
Стрельников Р. Н. - Роль времени в условиях развития теории институционализма (2013)
Голинський Ю. О. - Перспективи розвитку "електронного" державного казначейства в Україні (2013)
Абрамова І. О. - Пропозиції щодо удосконалення антикризового менеджменту соціально–економічного розвитку регіону (2013)
Мілька А. І. - Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України (2013)
Артюх–Пасюта О. В. - Класифікація різновидів діагностики підприємства (2013)
Посохов І. М. - Аналіз адекватності використання російських моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій (2013)
Стадник В. П. - Сутність та принципи еколого–економічної безпеки розвиткусільськогосподарських підприємств (2013)
Царук Н. Г. - Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівській області (2013)
Які види звітності повинна здавати неприбуткова організація? (2013)
Які види неприбуткових організацій передбачені законодавством? (2013)
Які особливості подання звітності неприбутковими організаціями? (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (ч. 1) (2013)
Добровільна реєстрація платником ПДВ: документи та строки (ч. 2) (2013)
Яким чином справляється збір за провадження торгівельної діяльності та діяльності у сфері розваг? (2013)
Яким чином та у які строки здійснюється декларування сільськогосподарського податку? (2013)
Як звернутися до податкової за консультацією? Яке юридичне значення має така консультація? (2013)
Бакурова О. М. - Зміни активності ферментів обміну нуклеотидів у пацієнтів із виразкою та раком шлунка, Зуйков С. О., Жебеленко Я. Г. (2008)
Булик Р. Є. - Ультрацитоархітектоніка нейронів гіпокампу щурів за різної тривалості фотоперіоду (2008)
Ганич О. Т. - Вплив метопрололу, метопрололу з кверцетином та метопрололу з тіотриазоліном на рівень артеріального тиску в щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2008)
Головацький А. С. - Морфофункціональна характеристика періартеріальних лімфоїдних піхв селезінки білих щурів-самців різних вікових груп у нормі, Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І. (2008)
Головацький А. С. - Динаміка змін будови і морфометричних параметрів лімфоїдних утворень слизової оболонки шлунка білих щурів репродуктивного віку після антигенної стимуляції, Калинюк І. Г., Попович Ф. А., Палапа В. Й. (2008)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка лімфоїдних вузликів у слизовій оболонці шлунка людей похилого віку, Палапа В. Й., Головацький Т. А., Александрович Т. А. (2008)
Сливка Я. І. - Варіабельність серцевого ритму як маркер функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на бронхіальну астму, Ківежді К. Б., Маргітич Л. М., Фекета В. В. (2008)
Котляренко Л. Т. - Структурно-функціональні зміни у дванадцятипалій кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою, Гнатюк М. С. (2008)
Маляр В. В. - Морфологічна характеристика структурних компонентів ділянкових лімфатичних вузлів матки в інтактних білих щурів-самиць (2008)
Сафонова Ю. С. - Дослідження мінерального складу зубів у історичному аспекті (2008)
Федорова Г. О. - Дослідження еритроцитарного метаболізму при опіковому шоці (2008)
Шай А. М. - Кількісна анатомія внутрішньоорганного венозного русла селезінки (2008)
Шатова О. П. - Роль тимідинфосфорілази в патогенезі доброякісної та злоякісної проліферації в тканині молочної залози (2008)
Шепетько M. В. - Посилення ефектів альфа-адреноміметиків фосфатидилхоліновими ліпосомами, Соловйов A. І. (2008)
Александрова М. Я. - Особливості імунологічного статусу у хворих на бронхіальну астму (2008)
Бебешко В. Г. - Продукти спеціального призначення із ламінарієвих водоростей як спосіб корекції метаболічних порушень, Ганич О. М., Лізогуб В. О., Равінський В. І., Ганич Т. М. (2008)
Зінчук О. М. - Безеритемні форми лайм-бореліозу: важливість своєчасної діагностики (2008)
Когутич А. А. - Взаємозв’язок клінічних проявів хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми з поведінкою типу А, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2008)
Полякова С. І. - Диференційна діагностика епітеліальних пухлин сльозової залози за даними клінічної симптоматики (2008)
Романенко К. В. - Порівняльна характеристика хворих на системну та обмежену склеродермію (2008)
Сиволап В. Д. - Взаємозв'язок маркерів системного запалення, рівня лептину та інсуліноподібного фактора зростання з компонентами метаболічного синдрому у хворих на Q-інфаркт міокарда, Михайловська Н. С. (2008)
Туряниця С. М. - Епідеміологічна та клініко-лабораторна характеристика харчової токсикоінфекції, що викликана збудником Salmonella Enteritidis, Мудрик М. Р., Коваль Г. М., Поляк М. А. (2008)
Ротаєнко А. П. - Медико-психологічні наслідки дії хронічного стресу на хворих на цукровий діабет: клініко-динамічні та реабілітаційні аспекти, Ганинець П. П., Швардак М. В., Мелега К. П. (2008)
Сиволап В. В. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда в поєднанні із залізодефіцитною анемією, Назаренко О. В. (2008)
Возіанов С. О. - Гістологічні зміни уротелію сечового міхура у пацієнтів із хронічною затримкою сечі, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, Романенко А. М., Бойко С. О. (2008)
Волошин М. М. - Нові підходи до комплексного лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії в експерименті (2008)
Воронков Д. Е. - Абдомінальне застосування водорозчинних мазевих композицій при перитоніті в експерименті (2008)
Горленко Ф. В. - Безпосередні та віддалені результати лікування хронічної венозної недостатності залежно від хірургічного способу втручання (2008)
Левчак Ю. А. - Порівняльна оцінка якості життя у хворих із венозними тромбозами залежно від проведеного лікування, Болдіжар П. О. (2008)
Маляр Н. М. - Досвід застосування синтетичних нейропептидів при комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту, Пошегорова Н. В., Руснак Я. О., Шляхта Т. Я. (2008)
Остап’як І. З. - Стан тканин пародонта при кадмієвій інтоксикації та його корекція в експерименті (2008)
Попович Я. М. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування хронічної критичної ішемії при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок (2008)
Радченко В. О. - Ретроспективний аналіз використання транспедикулярних фіксаторів при остеохондрозі поперекового відділу хребта, Піонтковський В. К. (2008)
Русин В. В. - Стовбурова склерооблітерація за методом "foam-form” у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2008)
Русин В. І. - Якість життя хворих, оперованих із приводу обструктивного раку товстого кишківника, Чобей С. М. (2008)
Смоланка В. І. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез внутрішньочерепної гіпертензії при тяжкій ЧМТ (огляд літератури), Андреєв О. А. (2008)
Шев’як П. І. - Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб, Дзюбановський І. Я. (2008)
Шимон В. М. - Концептуальна модель вертикальної дистонії наколінка, Блинда І. І., Василинець М. М. (2008)
Шимон В. М. - Регенерація міжхребцевого диску під впливом високоінтенсивного діодного лазера в експерименті на тваринах, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2008)
Бобик Ю. Ю. - Особливості перебігу гестаційного процесу та стан новонароджених у Передгірних районах Закарпатської області, Сенина І. І., Кемінь І. Б. (2008)
Качала Т. М. - Прогнозування тяжких форм пізнього гестозу, Маляр В. А., Маляр В. В. (2008)
Цмур О. В. - Мікробіоценоз статевих шляхів у вагітних із патологією щитоподібної залози, Маляр В. В. (2008)
Бігар В. М. - Діагностування соціально особистісної цінності набутих учнями знань (2008)
Голубчиков М. В. - Соціально-гігієнічні аспекти стоматологічної допомоги дитячому населенню України, Маляр Р. В., Канюра О. А. (2008)
Гурінович Х. Є. - Вплив рухливих ігор на фізичну працездатність та функціональний стан серцево-судинної системи глухих дітей молодшого шкільного віку, Гузій О. В., Трач В. М., Свистун Ю. Д. (2008)
Локота Є. Ю. - Принципи педагогічного оцінювання знань студентів згідно з положеннями Болонської декларації, Бульбук О. І., Кошкін О. Є., Кучірка Я. М. (2008)
Мелега К. П. - Вплив еколого-географічних чинників на стан здоров’я школярів, які проживають у Закарпатській області, Дуло О. А., Кручаниця М. І., Александрович Т. А., Головацький Т. А. (2008)
Пацкун Е. Й. - Аналіз генетичної захворюваності населення Закарпатської області України в інтрарегіональному та етнічному аспектах (2008)
Рогач І. М. - Забезпеченість населення Свалявського району медичними кадрами, Волошин В. О., Кошеля І. І., Ремез О. І. (2008)
Рогач I. М. - Особливостi смертностi населення працездатного вiку Закарпатської областi за 2003-2007 роки, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2008)
Рогач І. М. - Особливості динаміки демографічних показників та розвитку системи сімейної медицини в Закарпатській області, Погоріляк Р. Ю., Кошеля І. І., Волошин В. О., Качала Л. О., Скрип В. В. (2008)
Почекутов В. Л. - Стан і шляхи удосконалення методики тренування юних бігунів на середні дистанції (2008)
Рего Г. І. - Основні положення закону "Про дошкільне виховання" чинного в Закарпатті в кінці ХІХ ст. (2008)
Фатула М. І. - Нобелівська премія в галузі фізіології та медицини, Фатула Ю. М. (2008)
Потапчук А. М. - Малоінвазивна імплантація в умовах дефекту зубного ряду естетично важливої ділянки, Русин В. В., Криванич В. М. (2008)
Фрішніч Л. - Рецидивуюча фатальна тромбоемболія легеневої артерії (клінічний випадок), Мікуляк М., Кмец Я., Кішко O. (2008)
Ахтемійчук Ю. Т. - Лапароскопічна апендектомія, Проняєв Д. В. (2008)
Данко Д. В. - Сучасні концептуальні підходи до проблеми громадського здоров’я в Україні і за кордоном (огляд літератури), Фера О. В. (2008)
Лемко І. І. - Основні патогенетичні механізми виникнення рецидивів кровотеч із кровоточивих виразок дванадцятипалої кишки (огляд літератури), Лемко О. І. (2008)
Миронюк І. С. - Психоемоційний стан хворих на хронічні дерматози (огляд літератури) (2008)
Цигикало О. В. - Інноваційні технології морфологічного дослідження сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток, Ахтемійчук Ю. Т., Олійник І. Ю., Коваль Ю. І. (2008)
Доцентові Володимиру Білаку – 50 (2008)
Доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри факультетської терапії Тарасу Ганичу – 50! (2008)
Завідувачу кафедри фармацевтичних дисциплін, доценту Василю Вайсу – 60 (2008)
Кандидату медичних наук, доцентові Володимиру Кучеруку – 60 (2008)
Доктору медичних наук, професору Петру Шеремету – 70 (2008)
Доктору медичних наук, професорові, заслуженому винахіднику СРСР Федору Теличку виповнилося б 80 (2008)
Заслужений діяч науки України, лауреат державної премії України, доктор медичних наук, професор Ваcиль Дмитрович Братусь – велична постать української хірургії (2008)
Людмила Андріївна Минайленко (2008)
Ганна Іванівна Бровдій-Попович (2008)
Закирова Г. А. - Регуляризованный L-след одного возмущенного оператора, Кириллов Е. В. (2013)
Замышляева А. А. - Численное исследование математической модели Буссинеска - Лява, Муравьев А. С. (2013)
Зима Г. С. - Існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією (2013)
Кичмаренко О. Д. - Нелинейные дифференциальные включения с переменной размерностью и их свойства, Плотников А. А. (2013)
Сагадеева М. А. - Об одной нелинейной модели на основе относительно радиального уравнения соболевского типа, Шулепов А. Н. (2013)
Страхов Є. М. - Метод динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації дискретної системи керування (2013)
Gaiko V. A. - Chaos transition in the Lorenz system (2013)
Mykhailenko A. V. - Fractional boundary-value problem (2013)
Osadcha O. - Partial averaging of impulsive hybrid systems, Skripnik N. (2013)
Shchogolev S. A. - On existence of a special kind's integral manifold of the nonlinear differential system with slowly varying parameters (2013)
Архипенко К. М. - Тріщина та включення за умов повного зчеплення в кусково-однорідній анізотропній площині, Кривий О. Ф. (2013)
Забуга А. Г. - К вопросу о динамике соударения абсолютно твердых тел в сложных системах с фрикционным взаимодействием, Антонюк Е. Я., Бобух И. А., Соколов Е. В. (2013)
Фесенко А. А. - Задача стационарной теплопроводности для полубесконечного слоя (2013)
Кичмаренко О. Д. - Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова (2013)
Агошкова Т. А. - Аппроксимация анизотропных классов Липшица в метрических пространствах L_psi, Пичугов С. А. (2013)
Клопот А. М. - Асимптотическое поведение решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями (2013)
Молчанюк И. В. - Нечеткие управляемые линейные дифференциальные включения с терминальным критерием качества (2013)
Sergeev S. S. - Smarandache ceil function over Z|i| (2013)
Гребенюк С. М. - Визначення напружено-деформованого стану гумового буфера на основі моментної схеми скінченного елемента, Юрєчко В. З., Бова А. А. (2013)
Дудик М. В. - Напряженно-деформированное состояние у вершин трещины нормального отрыва, выходящей из угловой точки границы раздела сред, Дихтяренко Ю. В., Хазин Г. А. (2013)
Процеров Ю. С. - Осесимметричные задачи теории упругости для цилиндра конечной длины со свободной цилиндрической поверхностью и учетом собственного веса (2013)
Фесенко А. А. - Смешанная задача для бесконечной упругой плиты с учетом воздействия произвольно ориентированной внутренней силы (2013)
Moysyeyenok A. P. - The study of the inertial properties of the exfoliated hard inclusion is in the conditions of smooth contact with a non-stationary waves (2013)
Reut A. V. - The axisymmetrical problem on the stress state of the truncated hollow cone under the external loading (2013)
Арсирий А. В. - Метод решения задачи оптимального управления многозначной траекторией с терминальным критерием качества (2013)
Белозеров Г. С. - О числе решений одного сравнения в кольце |Zi| (2013)
Воробьев Я. А. - Плотностная теорема для Z-функции Гекке поля гауссовых чисел (2013)
Гунявий О. А. - Наближення дробових частин тригонометричними поліномами (2013)
Жучок А. В. - Напівретракції деяких алгебраїчних систем, Жучок Ю. В. (2013)
Савастру О. В. - О распределении целых точек на поверхности u2 + v2 = n3 в арифметической прогрессии (2013)
Сергеев С. С. - Мультипликативные функции, взвешенные суммами Клостермана, Чан Тхе Винь (2013)
Balyas L. - The distribution of the solutions of the congruences of special form modulo pn (2013)
Varbanets S. - Linear-inversive prn's generator with power of two modulus (2013)
Lelechenko A. V. - Parity of the number of primes in a given interval and algorithms of the sublinear summation (2013)
Fugelo N. A. - Square-free numbers in the sequence (n2+1), Popovich P. (2013)
Кривий О. Ф. - Тунельне включення при змішаних умовах взаємодії із кусково-однорідним анізотропним простором (2013)
Шот І. Я. - Чисельне розв'язування задач теорії тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення (2013)
Вацик М. М. - Анатомічні особливості печінкових вен у перинатальному періоді онтогенезу людини (2010)
Головацький А. С. - Характеристика структурної організації лімфоїдних елементів матки вагітних білих щурів після антигенної стимуляції організму, Маляр В. В., Кривко Ю. Я. (2010)
Кривко Ю. Я. - Роль променевих методів дослідження у діагностиці кісткової патології на доклінічних етапах, Головацький А. С., Матешук-Вацеба Л. Р. (2010)
Криницька І. Я. - Вплив комбінації карнітину хлориду та ентеросорбенту "альгігель" на показники вільнорадикального окиснення білків та ліпідів у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю, Чорна М. В. (2010)
Мошкола В. В. - Зміни цитоархітектоніки структурних компонентів глибоких шийних лімфатичних вузлів білих щурів післярепродуктивного віку при дії антигена (2010)
Татарчук Л. В. - Гістостереометричне вивчення особливостей структурних змін міокарда при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії (2010)
Трубич Н. Я. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі хронічного ураження солями кадмію та свинцю, Криницька І. Я. (2010)
Шевчук Ю. Г. - Поперечні розміри борозен півкуль і бічної ямки великого мозку у здорових юнаків і дівчат поділля різних соматотипів за даними комп’ютерної томографії, Холодкова О. Л. (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Топографоанатомічні особливості холедохопанкреатичного комплексу в перинатальному періоді онтогенезу, Слободян О. М., Юзько Р. В. (2010)
Бичко М. В. - Досвід клінічного застосування s-амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ішемічною хворобою серця, Бичка Я. М., Коста Г. М. (2010)
Вакарчук Г. В. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ішемічний інсульт із формуванням цереброкардіального синдрому (2010)
Гур’єв С. О. - Дослідження колагену у хворих на хронічний гепатит із контрактурою дюпюітрена, Іскра Н. І. (2010)
Дідик Н. В. - Клінічна ефективність соталолу в хворих із гіпертонічною хворобою і частою екстрасистолією (2010)
Захараш А. Д. - Вплив урсофальку на цитокіновий статус крові у хворих на цироз печінки з холестатичним компонентом, Дєльцова О. І. (2010)
Когутич А. І. - Клінічні та епідеміологічні особливості грипу а (H1N1) 2009 в Закарпатській області у вагітних, Туряниця С. М., Сабова А. В., Кіш П. П. (2010)
Кірсанова М. П. - Вплив метаболічної терапії на показники антиоксидантного гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою артеріальною гіпертензією, Товт-Коршинська М. І., Зимокосова О. В. (2010)
Пілюйко Н. В. - Вплив вегетативної нервової системи на перебіг захворювань сечовивідної системи у дітей (2010)
Пілюйко Н. В. - Ефективність санаторно-курортного лікування у дітей із рецидивуючими бронхітами (2010)
Пулик О. Р. - Когнітивні порушення у хворих, котрі проходять лікування програмним гемодіалізом, Стрижак В. В., Вашаш Р. І., Гирявець М. В. (2010)
Сливка Я. І. - Оцінка функціональних резервів кардіореспіраторної системи у хворих на бронхіальну астму за даними варіабельності серцевого ритму, Фекета В. П., Бернада В. В. (2010)
Стопінчук О. В. - Клініко-фармакологічні аспекти ефективності та безпечності клопідогрелю, Яковлева О. О., Коновалова Н. В., Качула С. О., Лушина Н. В. (2010)
Федін М. В. - Мікроелементний дисбаланс при хронічному пієлонефриті у дітей та обґрунтування його корекції (2010)
Філатова К. О. - Особливості ринку фармакотерапії бронхіальної астми, Яковлева О. О., Коновалова Н. В. (2010)
Шахова О. О. - Щодо зв’язку показників цитокінового статусу з окремими анамнестичними даними у хворих на бронхіальну астму підлітків (2010)
Шляхта Т. Я. - Оцінка клінічних ефектів нутрітивної підтримки пацієнтів після оперативного втручання на органах черевної порожнини з приводу екстракції пухлин стравоходу, шлунка та ободової кишки, Кузьменко О. С., Маринець В. В., Шпряха Я. С. (2010)
Бойко С. О. - Експресія протеїна р53 клітинами уротелію сечового міхура при хронічному циститі у хворих, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, Возіанов С. О., Романенко А. М. (2010)
Болдіжар П. О. - Хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Русин В. І. (2010)
Коваль Г. М. - Спектр мікрофлори трофічних виразок при хронічній венозній недостатності, Діккер Г. М., Митровка Б. А., Русин В. І., Корсак В. В. (2010)
Маляр Н. М. - Особливості побічної дії лікарських засобів у пацієнтів із хронічним гепатитом різної етіології (2010)
Русин А. В. - Роль магнітно-резонансної томографії у обстеженні хворих на рак прямої кишки, Куценко А. Ю., Митровка Б. А. (2010)
Русин В. І. - Диспансерне обстеження хворих після резекційних способів лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Болдіжар О. О., Василів А. Р., Паканич Ю. А. (2010)
Русин В. І. - Прямі та непрямі методи парціальної оклюзії нижньої порожнистої вени, Болдіжар П. О., Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2010)
Русин В. І. - Малоінвазивні лапароскопічні та ультрасонографічні способи лікування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2010)
Русин В. І. - Результати хірургічної корекції синдрому підключично-хребтового обкрадання, поєднаного з атеросклеротичним ураженням сонних артерій, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2010)
Фомін П. Д. - Ендоскопічний гемостаз при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка, Іванчов П. В., Лемко І. І., Ігнатов О. В. (2010)
Віраг М. В. - Зміни в організмі матері та фетоплацентарному комплексі у вагітних із недоношуванням на тлі дифузного еутиреоїдного зобу, Маляр В. А., Маляр В. В. (2010)
Гецко Н. В. - Особливості акушерської патології у вагітних-носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу (2010)
Корчинська О. О. - Клініко-морфологічні паралелі при плацентарній дисфункції на фоні гіпергомоцистеїнемії, Ігнат Г. В. (2010)
Рогач І. М. - Кореляційний аналіз між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров’я населення Закарпатської області, Шустова Н. В., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2010)
Рогач І. М. - Стан здоров’я населення закарпатської області та система надання первинної медико-санітарної допомоги, Погоріляк Р. Ю., Шніцер Р. І., Кузьмик В. М., Качала Л. О., Бакі А. А. (2010)
Фера О. В. - Обґрунтування системних заходів по первинній профілактиці захворювань і охороні довкілля Закарпаття, Керецман А. О., Фера М. О. (2010)
Фера О. В. - Аналіз захворюваності допризовників віком 17 років (1992 р.н.) передгірських районів ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області) за 2009 рік, Микита Х. І. (2010)
Фера О. В. - Вплив факторів, що формують спосіб життя, на ризик виникнення захворювань та донозологічних станів студентів медичного факультету Ужгородського національного університету, Палко А. І., Фера М. О. (2010)
Цяпець С. В. - Взаємозв’язок функціональної асиметрії півкуль, алекситимії та психологічних особливостей у здорових осіб, Фекета В. П., Райко О. Ю., Савка Ю. М., Цяпець Г. Б., Ківежді К. Б., Бернада В. В. (2010)
Шимон В. М. - Експериментальне обґунтування застосування діодного лазера для стимуляції регенерації міжхребцевих дисків, Дєдух Н. В., Пічкар І. Й. (2010)
Проняєв В. В. - Комбінована ксенотрансплантація шкіри, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2010)
Мішалов В. Г. - Класифікація методів хірургічного лікування геморою, Шудрак А. А., Цема Є. В. (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Пренатальний морфогенез та передумови виникнення природженої патології скронево-нижньощелепного суглоба, Столяр Д. Б. (2010)
Єрем Т. В. - Сучасні концептуальні підходи до гігієнічної діагностики йод-фторного забезпечення населення ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області), Фера О. В. (2010)
Потапчук А. М. - Фактори ризику дентальної іммедіат-імплантації, Русин В. В., Мельничук Д. В., Фабрицій І. І. (2010)
Чопей К. І. - Лікування запальних захворювань кишки біологічними препаратами, Тернущак Т. М., Пєрєдєрій В. Г., Чопей І. В. (2010)
Шерегій А. А. - Нові методи лікування діафізарних переломів (2010)
Рецензія на серію навчальних посібників із внутрішньої медицини (автори – професор Швець Н.І., доцент Бенца Т.М.), висунутих на здобуття державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки (2010)
Кандидатові медичних наук, професору Івану Гризі – 70 (2010)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: ефект Холла і вимірювання електрохімічних потенціалів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Литовченко В. Г. - Анізотропія провідності двошарового графену при стиску вздовж напрямків "крісла" і "зигзагу", Курчак А. І., Стріха М. В. (2014)
Музика К. М. - Обчислювальний експеримент в обґрунтуванні вибору функціонального мономеру для "штучного рецептора" на меламін (2014)
Кучеренко І. С. - Дослідження аналітичних характеристик амперометричних нікелевих перетворювачів за допомогою потенціостату "Palmsens" та його вітчизняного аналогу, Яковлева О. С., Солдаткін О. О., Мельник В. Г., Семеничева Л. М., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2014)
Джелали В. В. - Разработка измерительно-вычислительного компютеризированного комплекса для регистрации куллоновольтных характеристик и биосенсорной индикации патогенов, Чернышенко Д. Н., Кучма И. Ю., Короткова Н. А., Осолодченко Т. П. (2014)
Монастирський Л. С. - Сенсорні властивості гібридних композитів полі-3,4-етилендиоксітіофен – поруватий кремній, Аксіментьєва О. І., Оленич І. Б., Ярицька Л. І., Горбенко Ю. Ю. (2014)
Пам'яті академіка В. Ф. Мачуліна (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Прядко В. В. - Організаційно-економічний механізм як інструмент економічної безпеки підприємства, Гуцул Я. В. (2013)
Попова В. Д. - Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект (2013)
Антипенко Є. Ю. - Методи врахування інтересів учасників у процесах управління ланцюгами постачання будівельно-інвестиційних проектів, Петрова О. Ю. (2013)
Станко Г. В. - Економічні та фінансові засади ефективного функціонування фермерських господарств у Чернівецькій області (2013)
Гангал Л. С. - Визначальні риси трансформації організаційно-правових форм підприємств аграрної сфери: світовий досвід та українські реалії (2013)
Рынкевич Н. С. - Формирование факторного пространства, характеризующего организационную культуру предприятия (2013)
Безродна С. М. - Виявлення резервів підвищення якості продукції в системі інноваційного розвитку (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінка ефективності адміністрування податків в Україні, Гусак Ю. Д. (2013)
Марич М. Г. - Оцінка ступеня розвитку іпотечного ринку України за 2010–2012 роки, Бондарук Н. І. (2013)
Винятинська Л. В. - Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища (2013)
Кузьмак О. М. - Ризик ліквідності банківських установ: сутність та практика управління (2013)
Малахова О. Л. - Рейтингування банків України на основі відносних та абсолютних показників (2013)
Мацук З. А. - Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Механізм управління прибутковістю підприємства (2013)
Островська Н. С. - Банківський менеджмент як основа роботи банку (2013)
Посохов І. М. - Аналіз адекватності використання закордонних моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій (2013)
Потернак Ю. П. - Форми податкового контролю та їх реалізація (2013)
Куценко Т. М. - Напрями підвищення ефективності інструментів залучення іноземних інвестицій (2013)
Марич М. Г. - Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки комерційних банків України, Купчанко М. Я. (2013)
Полагнин Д. Д. - Сучасні альтернативи фінансового забезпечення підприємств сільського господарства України (2013)
Цимбалюк І. О. - Значення податку на доходи фізичних осіб у системі територіальних фінансів (2013)
Сокровольська Н. Я. - Інноваційні особливості формування місцевих бюджетів у сучасних умовах (2013)
Федишин М. П. - Роль фінансового моделювання грошових потоків у контексті оптимізації функції планування на підприємстві (2013)
Мікула Н. А. - Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів, Шахраюк-Онофрей С. І. (2013)
Ротар А. В. - Побудова програми статистичного спостереження інноваційних процесів у промисловості (2013)
Ваганова Л. В. - Комплексна система оцінювання рівня економічної безпеки підприємств машинобудування (2013)
Верхоглядова Н. І. - Соціо-еколого-економічний механізм державного регулювання уранової промисловості України, Сорокін О. Г. (2013)
Фарат О. В. - Формування механізму реалізації державної інвестиційної політики України та напрями його вдосконалення (2013)
Іваннікова Н. А. - Фактори розвитку трудового потенціалу регіону (2013)
Янковська В. А. - Теоретичні засади сутності ефективного банківського маркетингу та його функцій (2013)
Логунова Н. А. - Результативность развития круизной индустрии в контексте мировых тенденций (2013)
Євдокименко В. К. - Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень, Маценко Л. Ф. (2013)
Драбаніч А. В. - Оцінка економічної ефективності від удосконалення структури витрат на якість продукції легкої промисловості (2013)
Кузнецова С. О. - Обліково-інформаційне забезпечення АВС-аналізу на торговельних підприємствах (2013)
Жиглей І. В. - Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств у частині здійснення екологічних інвестицій, Зоріна О. А. (2013)
Семенець А. О. - Планування обсягів збуту продукції в системі управлінського обліку (2013)
Чернявська М. К. - Забезпеченість та ефективність використання основних засобів регіону: стан та перспективи (2013)
Рилєєв С. В. - Нематеріальні активи: окремі нормативно-правові аспекти обліку, Романчук А. Л. (2013)
Шматковська Т. О. - Формування раціональної організації облікового процесу операцій з необоротними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві (2013)
Цегелик Г. Г. - Використання економіко-математичних моделей для підтримки прийняття рішень у сфері сільського зеленого туризму, Петлін І. В. (2013)
Ратушняк С. М. - Методологічні засади інституціонального аналізу економічної безпеки (2013)
Петренко К. В. - Стратегія соціогуманітарного розвитку депресивних територій: методологічний підхід (2013)
Воронцова І. І. - Дефініції економічних категорій, що характеризують майновий стан підприємства: застосування теорії раціональних очікувань в контексті розвитку бухгалтерського обліку (2013)
Маник Т. О. - Аналогії між фізичними та економічними процесами (огляд) (2013)
Ворошан А. Д. - Інституціональні та неоінституціональні теорії: методологія та практичне застосування у господарському відтворенні (2013)
Рибіцька А. В. - "Капітал" та "позиковий капітал": економічна суть, еволюція понять (2013)
Сторінка редактора (2014)
Бєлашова О. В. - До питання верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей, Марусик У. І. (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я підлітків України (2014)
Сокольник С. В. - Постерадикаційний період гелікобактер-асоційованої виразкової хвороби в дітей, Сорокман Т. В., Сокольник С. О., Зимагорова Н. О. (2014)
Сміян О. І. - Характеристика мікробіоценозу товстої кишки в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, Василишин Х. І., Бинда Т. П., Козлова К. Г. (2014)
Малая Н. К. - Генетический полиморфизм секретоглобина SCGB1A1 и развитие легочной патологии у детей, Каладзе Н. Н., Малый К. Д. (2014)
Каличевская М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта (2014)
Косминіна Н. С. - Вплив екологічно несприятливого довкілля на формування тиреоїдної патології в дітей на фоні йодного дефіциту, Гнатейко О. З., Печеник С. О., Чайковська Г. С. (2014)
Каладзе Н. Н. - Роль адреналина в развитии артериальной гипертензии у детей и подростков, Зюкова И. Б. (2014)
Кондратьєв В. О. - Клініко-ехокардіографічна діагностика походження пролапсу мітрального клапана в дітей, Абатурова Н. І., Порохня Н. Г., Кунак О. В. (2014)
Пыхтина Л. А. - Социальные и биологические факторы риска отклонений физического развития у детей раннего возраста, перенесших перинатальные поражения центральной нервной системы, Филькина О. М., Назаров С. Б., Шанина Т. Г., Воробьева Е. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2014)
Абатуров А. Е. - Местная терапия острых фарингитов у детей, Герасименко О. Н., Высочина И. Л., Кривуша Е. Л., Ермолаева О. А., Беляева Т. В. (2014)
Высочина И. Л. - Противокашлевая терапия при острых респираторных заболеваниях у детей, Петренко Л. Л., Дитятковский В. А., Ивашина В. И., Токарева Н. М. (2014)
Юлиш Е. И. - Лихорадки у детей: тактика педиатра, Талалаенко А. (2014)
Юлиш Е. И. - Особенности клиники, диагностики, лечения микоплазменной пневмонии у детей, Чернышева О. Е., Конюшевская А. А., Талалаенко А. К. (2014)
Солдатский Ю. Л. - Выбор оптимального средства для местного лечения фарингита у детей, Онуфриева Е. К., Гаспарян С. Ф., Щепин Н. В., Стеклов А. М. (2014)
Слободян Е. И. - Санаторно-курортный потенциал в лечении больных на разных стадиях хронической болезни почек (2014)
Высочина И. Л. - Кашель: дифференцированные подходы к лечению, Петренко Л. Л., Дитятковский В. А. (2014)
Юлиш Е. И. - Дифференцированный подход к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей, Чернышова О. Е., Кривущев Б. И., Талалаенко А. К. (2014)
Юлиш Е. И. - Этиопатогенетическая терапия острых респираторных вирусных инфекций у детей, Чернышева О. Е. (2014)
Овчаренко С. С. - Биохимическая характеристика системного воспалительного ответа у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, Межирова Н. М., Кравцова Г. Д. (2014)
Клиническая эффективность иммуномодулятора Афлубин в лечении и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (2014)
Веселый С. В. - Лимфоматоидный гранулематоз легких и средостения у ребенка двух лет, Журило И. П., Литовка В. К., Латышов К. В. (2014)
Фисталь Э. Я. - Клинический случай менингококцемии у ребенка, осложнившейся обширным некрозом кожи, Солошенко В. В., Носенко В. М., Водолазская Г. Р., Гавриш И. А. (2014)
Рымаренко Н. В. - Инвазивный аспергиллез легких у ВИЧ-инфицированных детей (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Крамарев С. А. - Влияние мультипробиотика на показатели иммунитета при Эпштейна — Барр вирусной инфекции у детей, Выговская О. В., Тарадий Н. Н. (2014)
Памяти Валентина Павловича Слепцова (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Памяти профессора Л. Н. Сидоренко (2014)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова, А. П. Волосовца, Е. И. Юлиша "Роль прооксидантной и антиоксидантной систем при воспалительных заболеваниях органов дыхания" (Х.: Планета-Принт, 2013. — 496 с.) (2014)
Рецензия на национальный учебник "Педиатрия", т. I, под редакцией профессора В. В. Бережного (Киев, 2013, 1040 с.) (2014)
Абатуров А. Е. - Роль ДНК-сенсоров в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 2. Семейство HIN-200 протеинов, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
К юбилею профессора Юрия Васильевича Одинца (2014)
Чернишова Л. І. - Симпозіум № 169 "Імунологічні основи вакцинації", Волоха А. П., Лапій Ф. І. (2014)
Белопольский Н. Г. - Внутренние резервы для спасения Украины (2014)
Бєлєнцов В. М. - Криза регіонів України: соціально­економічний і політичний аспект (2014)
Благодарный А. И. - Выявление различий в особенностях экономического развития регионов, Коршикова И. А., Плужникова Е. А.  (2014)
Вдовенко Ю. В. - Інструментарій та основні показники статистики інноваційної діяльності підприємств (2014)
Головінов О. М. - Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соціального партнерства в Україні, Головінов М. І. (2014)
Гончаренко М. В. - Критический анализ нововведений в законодательстве Украины о благотворительных организациях (хозяйственно­правовой аспект) (2014)
Гончаров В. М. - Формування адаптивної системи комплементарного розвитку АПК та суміжних галузей економіки України, Мартинов А. А. (2014)
Денисов В. Т. - О производственной кооперации с Украиной в пассажирском и транспортном самолетостроении, Панюшкина Л. В., Денисов Д. Д. (2014)
Дулік Т. О. - Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку, Александрюк Т. Ю. (2014)
Жилінська Л. О. - Розробка стратегії покращення рівня експорту продукції промислового підприємства, Печеник А. І. (2014)
Кір’ян T. - Соціально­економічний розвиток України в роки незалежності, Шаповал М.  (2014)
Ковалев В. Н.  - Влияние характера труда на формирование общественных отношений в Украине (2014)
Корінєв В. Л. - Концептуальний підхід до прийняття управлінського рішення в умовах маркетингу (2014)
Костін Ю. Д. - Використання економіко­математичних моделей для прийняття стратегічних управлінських рішень на прикладі енергетичних підприємств, Мінкович О. В. (2014)
Котов Е. В. - 3D­печать как революционная технология неоиндустриальной модернизации экономики, Ляшенко В. И. (2014)
Крапівіна Г. О. - Проблеми оптимізації мотиваційного та інноваційного потенціалу персоналу діяльності туристичного типу, Багдасарова Д. Г. (2014)
Молдован О. О.  - Реформування системи фіскальної підтримки малого підприємництва в Україні в контексті світового досвіду (2014)
Надрага В. І. - Методичні засади оцінювання професійних ризиків (2014)
Павлов К. В. - Тенденции и направления развития экономики здравоохранения белгородской области, Степчук М. А., Пинкус Т. М., Господынько Е. М. (2014)
Підоричева І. Ю.  - Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною домінантою (2014)
Пожуєва Т. О. - Фінансова безпека — необхідна умова функціонування підприємства (2014)
Покатаєва О. В. - Державне регулювання цін на соціально­орієнтовані товари та послуги, Трохимець О. І. (2014)
Пушак Я. Я.  - Суть та напрями використання бюджетного потенціалу регіону (2014)
Саблук П. Т. - Економічні центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою, Курило Л. І. (2014)
Семенов А. Г. - Особливості формування капіталу підприємства, Юсипчук Л. А. (2014)
Ситник Л. С. - Ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління, Бервенова Т. М.  (2014)
Ткаченко А. - Сучасні підходи щодо оцінки ефективності діяльності суб’єкта господарювання, Філіпська Ю.  (2014)
Фирсов Е. А. - Основные направления совершенствования теории стоимости и ценообразования товаров (2014)
Хаджинова Е. В.  - Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных предприятий (2014)
Холод С. Б. - Конкурентоспроможність як міра відповідності стратегії розвитку і стратегії організаційних змін, Грушевський С. В. (2014)
Чеботарьов В. А. - Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці (2014)
Чижевська Л. В. - Ідентифікація форм міжнародних розрахунків в системі бухгалтерського обліку, Зеленіна О. О., Романенко С. В.  (2014)
Гриньова В. М. - Інноваційний розвиток економіки України як стратегічний напрям підвищення її конкурентоспроможності у світі, Колодізєв О. М. (2014)
Куриляк Є. - Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС (2014)
Хобта В. М. - Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства, Лаврик У. В., Кладченко І. С.  (2014)
Лернер Ю. И. - Формирование и использование банками резервов по активным операциям (2014)
Шамаева Н. П.  - Построение ARIMA­модели формирования кооперации производства и науки в регионе (на примере Удмуртской Республики) (2014)
Швайка М. А.  - Без активації діяльності банків істотних зрушень у розвитку виробництва не можна добитись. При сплаті 20 % за користування кредитом виробництво розвиватися не може, Наконечний В. М.  (2014)
ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 45 РІЧЧЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА СЕМЕНОВА ГРИГОРІЯ АНТОНОВИЧА (2014)
АНОТАЦІЇ (2014)
АННОТАЦИИ (2014)
АBSTRACTS (2014)
Прядко В. В. - Організаційно-економічні механізми регулювання діяльності кредитних спілок в умовах мінливого середовища, Лисенко Ж. П. (2013)
Боровик П. М. - Податкова підтримка агробізнесу в Україні, Говорущак Л. О. (2013)
Климко Т. Ю. - Компаративний аналіз факторингових операцій та інших фінансових інструментів, Макарович В. К. (2013)
Черничук Л. Г. - Прогнозування та моделювання величини кредитної ставки вітчизняного кредитного ринку: моніторинг діяльності закордонних кредитних спілок, Махрова Є. Г., Прохоров Г. В. (2013)
Русул Л. В. - Особливості та необхідність впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні, Ватаман А. В. (2013)
Марченко О. І. - Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку, Погріщук Г. Б. (2013)
Рибіцька А. В. - Політика управління формуванням галузевого позикового капіталу (2013)
Вербівська Л. В. - Формування стратегії управління лояльністю персоналу сучасного підприємства (2013)
Гут Л. В. - Методологічні підходи до фінансового планування підприємств, Зігрюк О. О. (2013)
Лаготюк В. О. - Особливості діяльності агрохолдингів в Україні в сучасних умовах господарювання (2013)
Пригара І. О. - Стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні, Лустова А. Б., Пилипенко Д. М. (2013)
Сімченко Н. О. - Особливості проектно-орієнтованого управління якістю продукції поліграфічних підприємств, Мохонько Г. А. (2013)
Скляр Є. В. - Розробка моделей впливу різних факторів на рівень розвитку харчової та переробної промисловості (2013)
Хортюк Н. В. - Диверсифікація діяльності промислових підприємств як спосіб активізації інноваційного розвитку (2013)
Збродська О. В. - Ефективність використання елементів основного капіталу у сільськогосподарських підприємствах радіаційно забруднених територій (2013)
Ситник Н. С. - Інвестиційно-інноваційні механізми модернізації сфери товарного обігу (2013)
Гилка М. Д. - Аграрний бізнес в Україні: інституціональний аспект, Оліховська М. В. (2013)
Горбач Л. М. - Науково-методичні підходи до формування фінансово-економічного механізму регулювання природокористування (2013)
Дранович М. П. - Основні тенденції і проблеми формування та реалізації соціальної політики України, Шахраюк-Онофрей Є. В. (2013)
Євдокименко В. К. - Особливості стратегії відтворення видів економічної діяльності регіонів з метою прискорення зростання валової доданої вартості (2013)
Гудима Р. Р. - Необхідність трансформування транспортного потенціалу прикордонного регіону в умовах інтеграційних процесів (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Кооперація як організаційна форма сільськогосподарського виробництва в системі сталого розвитку сільських територій (2013)
Сукрушева Г. О. - Моделювання системи управління соціально-економічним розвитком регіону (2013)
Кузь В. І. - Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Воронцова І. І. - Внутрішній контроль операцій з немонетарними оборотними активами: організаційно-методичний аспект (2013)
Лучик Г. М. - Класифікація інформації у системі управління (2013)
Маценко Л. Ф. - Моделювання бухгалтерського обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками на основі теорії ігор (2013)
Топоркова О. В. - Роль бізнес-процесів в управлінському обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2013)
Євдокименко В. К. - До питання про моделювання розвитку рекреаційно-туристичних атракцій, Виклюк Я. І., Андрієнко В. Ф. (2013)
Маник Т. О. - Економічні та термоелектричні характеристики рекуператорів тепла, як альтернативних джерел електроенергії, Білинський-Слотило В. Р. (2013)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Михневич К. Г. - Острая недостаточность кровообращения. Шок, Курсов С. В. (2014)
Назыров Ф. Г. - Обоснование гастродуоденоанастомоза с экономной резекцией желудка в хирургии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Нишанов М. Ф. (2014)
Бадинов А. В. - Низкопоточная анестезия севофлюраном с обеспечением газообмена надгортанным воздуховодом I-­gel, Бадинова Н. В., Вязовик А. Я., Головченко А. В., Коляда Т. И., Мороз Д. А., Гукович Е. С., Пономарева Г. В., Ковтун А. В., Слюсарев В. П. (2014)
Бойко В. В. - Патогенетична роль гіпертригліцеридемії в ускладненнях післяопераційного періоду у хворих з ушкодженнями підшлункової залози, Горбенко К. В. (2014)
Черний В. И. - Применение препарата Эбрантил в комплексе гипотензивной терапии у родильниц с преэклампсией тяжелой степени, Костенко В. С., Бернадинер Е. А., Стецик В. Ю. (2014)
Пылаева Н. Ю. - Использование многокомпонентных полиионных коллоидно­гиперосмолярных растворов для периоперационной инфузионной терапии при операциях на аорте и магистральных сосудах (2014)
Дмитриев Д. В. - Клиническое обоснование использования высококалорийного энтерального питания при критических состояниях у детей (2014)
Лукьянчук В. Д. - Кислотно­-основное состояние у животных с гипоксией замкнутого пространства на фоне фармакопрофилактики новым координационным соединением германия, Сейфуллина И. И., Постернак Г. И., Шебалдова Е. А., Рисухина Н. В., Марцинко Е. Э. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Фармакокінетичний аналіз протекторної дії нового антигіпоксанту Вітагерм-­3 за умов гострої гіпоксії з прогресуючою гіперкапнією на етапі розподілу в органи, Постернак Г. І., Кравець Д. С., Шебалдова К. О. (2014)
Овчаренко С. С. - Оценка показателей активности эндотелия у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении (2014)
Георгіянц М. А. - Актуальні та дискусійні питання інфузійної терапії септичного шоку в дітей, Корсунов В. А. (2014)
Бойко В. В. - Особенности иммунного статуса у пострадавших с черепно­мозговой травмой при травматической болезни, Яковцов И. З., Крутько Е. Н., Лыхман В. Н., Ткачук А. Ю. (2014)
Шано В. П. - Выбор метода аутотрансфузии при операциях на абдоминальном отделе аорты и ее ветвях, Гуменюк И. В., Гладкая С. В., Струкова И. В., Чумак Г. В., Антонов Е. В., Гордиенко И. В. (2014)
Мищенко В. Н. - Немые инфаркты мозга (клинико-­неврологические и структурно-­функциональные особенности) (2014)
Холінергічна терапія при критичних станах центральної нервової системи. За матеріалами VI Національного конгресу анестезіологів (18–21 вересня, м. Львів) (2014)
Стаднік С. М. - Діагностичне значення запальних факторів у пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні брадіаритмій (2014)
Никонов В. В. - Случай сочетания токсической кардиомиопатии, осложненной кардиогенным шоком, и синдрома позиционного сдавливания с острой почечной недостаточностью, Курсов С. В., Феськов А. Э., Коршунов А. В., Полещук Е. Ю., Воронцов В. Л. (2014)
Савицкая И. Б. - Синдром обратимой задней энцефалопатии у беременной пациентки (клиническое наблюдение), Иевлева В. И., Гетманенко А. В., Карпенко В. Г., Супрун С. Н., Курсов С. Н. (2014)
Никонов В. В. - Инфаркт миокарда у больной с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (клиническое наблюдение), Савицкая И. Б., Бутко Л. В., Ярычкина Л. П., Григорьев А. Ю., Гончаров Г. В. (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Баранько Я. С. - Канонічне право: історія та методологія дослідження (2012)
Башук О. Г. - Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму (2012)
Білецька Б. Г. - Релігійний символ: сутність та особливості (2012)
Живоглядова І. В. - Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури (2012)
Машкін В. В. - Методологічне підґрунтя етики модерну (2012)
Омельченко В. Ю. - Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна (2012)
Предко О. І. - Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfahrung", 1871) (2012)
Река К. В. - Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю (2012)
Соболєвський Я. А. - Християнський персоналізм Е. Муньє (2012)
Терехова Л. В. - Західноєвропейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя (2012)
Якимець Н. Р. - Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини (2012)
Ярмоліцька Н. В. - Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства (2012)
Вілков В. Ю. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Петренко І. І. - Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності (2012)
Смолей В. В. - Політичний режим міжвоєнної Польщі як об'єкт політологічного дослідження (2012)
Ткач О. І. - Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів (2012)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання європейської інтеграції України (2012)
Шульга М. А. - Новий світовий порядок: європейський дискурс (2012)
Богачов А. Л. - Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера (2012)
Куценко В. В. - Час як філософська категорія: у пошуках екзистенційної темпоральності (2012)
Роздайбіда Л. Г. - Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності (2012)
Семикрас В. В. - Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського (2012)
Смольницька О. О. - Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень (2012)
Супрун Н. Т. - Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819–1920 рр.) (2012)
Суржик І. О. - Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Панухник Р. - Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз (2012)
Призіглей М. О. - Політична участь громадян в умовах демократизації суспільства (2012)
Рева Т. С. - Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) (2012)
Сенько В. В. - Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи (2012)
Акімова Д. С. - Проблема перетинання освіти й насильства, Сунгатуліна Є. К. (2012)
Гаєвська Н. З. - Код юродивого у російській культурі (2012)
Заболотських К. І. - Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго (2012)
Лисков А. С. - Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму (2012)
Малевич Т. В. - Поняття "природна релігія" у когнітивному релігієзнавстві (2012)
Мудраков В. В. - Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше (2012)
Орєхова А. А. - Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР (2012)
Рачитських Д. О. - Проблеми особистості у буддизмі (2012)
Сурікова А. С. - Поняття "потойбічного" у контексті религійної та секулярної свідомості кінця XVIII – середини XIX ст. (2012)
Шевченко К. В. - Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики (2012)
Бурлова-Васильєва М. К. - Стан системи фібринолізу хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії, Кравченко Н. К., Мельник В. С. (2014)
Гаділія О. П. - Застосування низькомолекулярної органічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами, Тимошенко М. О., Остапченко Л. І. (2014)
Котюжинська С. Г. - Ліпопротеїнліпазна активність ліпідтранспортної системи при гіпергепаринемії, Васюк В. Л. (2014)
Демченко О. М. - Роль тиреоїдних гормонів у формуванні когнітивної функції (2014)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Андрейчин С. М. - Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Ольховський О. С. - Вплив тривалого введення тіолактону гомоцистеїну на вміст гідрогенсульфіду та показники про-антиоксидантної системи міокарда щурів різних вікових груп (2014)
Гарасимів І. М. - Жовчовидільна, поглинально-видільна та глікогенсинтезувальна функції печінки за умов гострого холодового стресу в експерименті (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Гістоморфологічне обґрунтування використання екстракту з трави люцерни посівної для корекції білкового обміну при патології печінки, Малоштан Л. М. (2014)
Хара М. Р. - Статеві відмінності метаболізму ацетилхоліну та структурних змін у міокарді при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2014)
Малоштан А. В. - Протизапальна й антимікробна активність песаріїв "Фітовагін” та їх складових частин, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Демид А. Є. - Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia Nummularia L.) (2014)
Зятковська О. Я. - Особливості ендотоксикозу в умовах скелетної травми, опіку та їх поєднання (2014)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку антиоксидантно-прооксидантного балансу в тканині печінки у динаміці політравми (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Посохова К. А. - Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (огляд літератури і результати власних досліджень), Сак І. Ю., Сампара С. Р. (2014)
Нечипорук В. М. - Роль тиреоїдних гормонів в обміні гомоцистеїну, Заічко Н. В., Мельник А. В., Корда М. М. (2014)
Богачов А. Л. - Феномен техніки в соціальному аспекті (2013)
Владиченко Л. Д. - Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні (2013)
Ворона В. А. - Контрактуалізм і права тварин (2013)
Гаджиєв В. В. - Поняття гри у гуманітарному знанні (2013)
Кальмук І. П. - Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдеґера та в екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра і Мориса Мерло-Понті (2013)
Колесник А. С. - Античне коріння поняття свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності (2013)
Маслікова І. І. - У пошуках спільного блага: до постановки проблеми (2013)
Ніколаєнко О. О. - Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) (2013)
Омельченко В. Ю. - Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ–ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень (2013)
Поздняков В. М. - Cинергетичне осмислення українства як етносоціальної спільноти (2013)
Предко Д. Є. - Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал (2013)
Прокопов Д. Є. - "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії (2013)
Русін Р. М. - Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві (2013)
Стеценко Л. Л. - Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції (2013)
Тимченко В. М. - Обмін і дар як соціокультурні явища (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблема неформальної оцінки аргументації (2013)
Филипович Г. Д. - Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори (2013)
Батрименко О. В. - Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні (2013)
Калінін В. Ю. - Концепція утопістики у світ-системному підході (2013)
Карипов Б. Н. - Російський ідеологічний дискурс другої половини XIX – початку XX ст.: об'єкт дослідження вітчизняної і закордонної історіографії (2013)
Печенюк Д. О. - Типологія демократичних режимів за Б. Барбером (2013)
Ткач О. І. - Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України (2013)
Ювченко А. І. - Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження (2013)
Чиж В. І. - Операційний контроль діяльності в стратегічному управлінні (2014)
Ареф’єв С. О. - Податкове адміністрування підприємства як спосіб податкової безпеки (2014)
Афанас’єва І. І. - Регламентація і реалізація облікової політики: міжнародний та вітчизняний досвіт (2014)
Басов М. Г. - Формування і ефективність використання інвестиційних ресурсів підприємств (2014)
Брікман Т. О. - Інвестування інноваційної діяльності на основі державно-приватного партнерства (2014)
Велентейчик Н. Ю. - Концепцептуальні основи регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Гавриленко І. О. - Державне регулювання ринку споживчих товарів (2014)
Дюбо О. М. - Система внутрішнього контролю за використанням ресурсів як засіб забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Завойських Ю. А. - Інструментарій формування політики міжрегіонального інноваційного співробітництва (2014)
Клітинський Ю. С. - Формування і оцінка бюджетного потенціалу регіону (2014)
Клюс Ю. І. - Аналіз вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства, Пархоменко О. П. (2014)
Корнієнко Ю. Ю. - Особливості процесу управління економічними ризиками на підприємстві, Тищенко А. Ю. (2014)
Костирко Л. А. - Перспективи формування адаптивної системи управління вартістю підприємств (2014)
Кудрявцева О.В. - Політика транскордонного співробітництва як складова регіональної політики (2014)
Ларікoв В. Ю. - Вплив реорганізаційних процесів на обліково-аналітичну систему підприємств (2014)
Ларікова Л. Ф. - Характеристика аудиторських процедур на різних етапах проведення аудиту (2014)
Літвінова І. М. - Використання інноваційного потенціалу підприємства в умовах зміни технологічного укладу, Андрєєв А. В., Параконний С. В. (2014)
Лобанов П. В. - Формування нафтотранспортної ФПГ як фактор підвищення економічної безпеки України (2014)
Манухіна М. Ю. - Методичні особливості аудиту нематеріальних активів (2014)
Мельнік М. А. - Економічні методи управління капіталом підприємства (2014)
Мітеллаєва К. О. - Наукові засади функціонування регіональної транспортної системи (2014)
Осипа Н. В. - Щодо визначення строків корисного використання гірничого устаткування (2014)
Пишкіна І. О. Плаксіна Є. К Виробян М. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу луганської області (2014)
Розмислов О. М. - Екологічна складова фінансового механізму соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Рязанова Н. О. - До питання про практичне використання консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній діяльності (2014)
Савицька Н. Л. - Логіко-історичний аналіз категорії господарського розвитку в економічній думці (2014)
Садовніков О. А. - Вибіркові і суцільні нагляди у фінансово – господарському контролі і аудиті, Сировой Г. В. (2014)
Степура В. В. - Удосконалення методичного інструментарію фінансового планування (2014)
Татарченко О. М. - Формування моделі розвитку міжрегіонального співробітництва (2014)
Тацій І. В. - Аналіз грошових потоків підприємства (2014)
Тищенко В. В. - Організаційна підтримка забезпечення фінансової безпеки підприємств (2014)
Третьяк А. В. - Анализ мировых тенденций развития металлургической промышленности (2014)
Филипенко Т. В. - Розробка та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві (2014)
Чеботарёв В. А. - Продовольственный рынок луганской области: основные тенденции развития и современное положение (2014)
Чиж А. Ю. - Податкове планування грошових зобов’язань підприємства (2014)
Чиж В. І. - Стратегії зниження виробничих затрат машинобудівних підприємств, Мініна Є. О. (2014)
Шабанова Ю. М. - Проблеми модернізації металургійних підприємств країни (2014)
Шаповалова О. М. - Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіонів, країни, Рябченко Г. С. (2014)
Шаповалова О. М. - Проблеми сталого розвитку регіональної економіки України, Кущак М. В. (2014)
Шаповалова С. М. - Кількісні та якісні аспекти управління ресурсами комерційного банку, Костіна А. І. (2014)
Шаповалова С. М. - Формування організаційної структури банку в сучасній українській економіці, Шаповалова А. С. (2014)
Шкода Н. П. - Визначення та етапи формування організаційно-економічного механізму (2014)
Шпаковська Н. І. - Управління кредитними ризиками банку (2014)
Shcholokova T. V. - Formation local and global equilibrium laws in the universal logistics systems (2014)
Климовицкий В. Г. - Повышение эффективности комбинированного лечения пострадавших с политравмой голени в раннем периоде травматической болезни, Шпаченко Н. Н., Салем Абдаллах Аль Шобаки, Золотухин С. Е., Баешко А. А. (2014)
Бур’янов О. А. - Біомеханічне обґрунтування малоінвазивних технологій лікування при переломах проксимального епіметафізу великогомілкової кістки (клініко-експериментальне дослідження), Кваша В. П., Шидловський М. С., Скобенко Є. О., Соболевський Ю. Л., Лакша А. М., Омельченко Т. М., Головчак А. В. (2014)
Grifka Joachim - Micro-Hip® — современный метод мини-инвазивного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в клинической практике (2014)
Пастернак Д. В. - Комбинированное применение местной и пероральной формы Кеторола в комплексном лечении болевого синдрома травматического и дегенеративно-воспалительного генеза, Солоницын Е. А., Боровой И. С., Герусов М. А. (2014)
Бабун Д. В. - Порушення антеградного кровообігу у хворих із переломами довгих кісток нижніх кінцівок після перенесеного металоостеосинтезу накісними пластинами, Жук П. М., Мазур В. П. (2014)
Орленко В. Л. - Патогенетическое обоснование применения бисфосфонатов при постменопаузальном остеопорозе (2014)
Білінський П. І. - Особливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Андрейчин В. А., Чужак В. І. (2014)
Стойко И. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния дистального отдела голени и стопы при повреждениях pilon в условиях наружной фиксации при помощи стержневых аппаратов, Бэц В. Г., Карпинский М. Ю., Бэц И. Г. (2014)
Борзых Ю. А. - Эффективность топического такролимуса в комплексном лечении келоидов (2014)
Мороз Д. М. - Оперативне лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей залежно від особливостей формування кульшових суглобів та їх скелетної зрілості (2014)
Гур’єв С. О. - Сучасна діагностика посттравматичного остеомієліту у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Ріджок В. В. (2014)
Лобас В. М. - Інформаційне забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги , Кравець О. А. (2014)
Бублик Л. А. - Экспериментальное биомеханическое обоснование транспедикулярного спондилодеза с вертебропластикой на основе изучения конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба, Лихолетов А. Н. (2014)
Гайко Г. В. - Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба, Торчинський В. П., Сулима О. М., Підгаєцький В. М., Осадчук Т. І., Калашніков О. В., Нізалов Т. В., Галузинський А. А., Козак Р. А. (2014)
Науменко Л. Ю. - Біомеханічні особливості функціонування пальців кистей в умовах деформації при застарілих ушкодженнях сухожилків розгиначів, Бондарук Д. О., Павленко І. Д. (2014)
Лоскутов А. Е. - Оценка состояния вертлужной впадины при асептическом некрозе головки бедренной кости по данным рентгенморфометрических исследований, Олейник А. Е., Алтанец А. В. (2014)
Курінний І. М. - Особливості реабілітації хворих із переломами головки променевої кістки після реконструктивних оперативних втручань, Страфун О. С. (2014)
Музиченко П. Ф. - Ендопротезування кульшового суглоба в людей старших вікових груп при внутрішньосуглобових переломах шийки стегна, Радомський О. А., Даниленко І. В., Вендолін В. Ю., Соломахін Г. Д. (2014)
Козопас В. С. - Травма таза при політравмі: догоспітальний етап надання допомоги (2014)
Конг Ма - Пояснично-тазовый ритм у больных поясничным остеохондрозом и дегенеративным поясничным спондилолистезом на этапах оперативного лечения, Колесниченко В. А. (2014)
Філіпчук В. В. - Ретроверсія кульшової западини у пацієнтів дитячого, підліткового та юнацького віку у разі синдрому фемороацетабулярного конфлікту (2014)
Лоскутов О. А. - Жесткостные и прочностные характеристики различных марок костного цемента на основе полиметилметакрилата и их изменение со временем, Васильченко Е. В., Амбражей М. Ю. (2014)
Кравченко А. И. - Недифференцированная дисплазия соединительной ткани опорно-двигательной системы (диагностика, лечение) (2014)
Філь А. Ю. - Сучасна тактика надання допомоги при скелетній травмі постраждалим із політравмою (огляд літератури), Філь Ю. Я. (2014)
Григорий Васильевич Бондарь (22.04.1932 — 27.01.2014) (2014)
Александр Петрович Сухин (18.04.1944–07.02.2014) (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Чайка В. К. - Состояние системы гемостаза, спектр генов тромбофилии и морфология последов у рожениц юго-восточного региона Украины с преэклампсией средней и тяжелой степени, Мертил Б. Ф. (2014)
Астахов В. М. - Гормональная функция системы "мать — плацента — плод" у беременных с артериальной гипотензией, Сун Ли (2014)
Морозова Н. И. - Возможности профилактики у женщин с нарушениями инволюции матки, Квашенко В. П., Бабенко О. М., Морозова Н. А., Еременко И. Н. (2014)
Чайка В. К. - Проблемы пациенток с экстрофией мочевого пузыря в репродуктивном возрасте, Железная А. А., Чайка К. В., Гайдадым В. В., Межова О. К. (2014)
Носенко О. М. - Передопераційна терапія лейоміоми матки, Скіданова К. А. (2014)
Моргунец О. Г. - Уровень сывороточного магния у женщин репродуктивного возраста с перитонеальным эндометриозом и его коррекция препаратом биоэлектра магнезиум форте, Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2014)
Рутинська Г. В. - Диференційоване лікування вагінального дисбіозу у дівчат препубертатного та пубертатного віку (2014)
Саєнко А. І. - Експресія субпопуляцій натуральних кілерних клітин у периферичній крові в жінок із вдалими та невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій, Носенко О. М. (2014)
Айзятулова Е. М. - Рівень інтерлейкіну-6 у сироватці периферичної крові та фолікулярній рідині в жінок у день забору яйцеклітин при проведенні допоміжних репродуктивних технологій, Чайка А. В. (2014)
Носенко О. М. - Вплив передопераційного призначення агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів перед видаленням ендометріом яєчників у пацієнток репродуктивного віку на морфофункціональний стан яєчників, Чужик О. І., Постолюк І. Г. (2014)
Гарагуля Г. А. - Особливості корекції клімактеричних розладів у жінок із хронічним обструктивним захворюванням легень, Чуйко В. І. (2014)
Оразов М. Р. - Клинико-анамнестическая характеристика больных с хроническим тазовым болевым синдромом, обусловленным аденомиозом (2014)
Левченко Л. А. - Реологические показатели конденсата выдыхаемого воздуха у недоношенных новорожденных с дыхательными нарушениями (2014)
Могілевкіна І. О. - Вивчення ставлення школярів до материнства і батьківства та рівня знань щодо плідності, вагітності, Перетятько В. О., Перетятько Г. А. (2014)
Самойленко Д. Г. - Місцеве лікування ішемічних ранових дефектів нижніх кінцівок із використанням модифікованих біологічних середовищ (2014)
Майлян Э. А. - Частота регистрации ДНК цитомегаловируса в различных биологических материалах у жителей Донецкого региона, Майлян Д. Э., Мороз Т. В., Дюкарева А. И. (2014)
Солошенко В. В. - Хирургическое лечение обширных дермальных ожогов у пострадавших в результате шахтных аварий , Носенко В. М. (2014)
Самойленко Г. Е. - Кожная аутопластика сложных дефектов наружного носа (2014)
Талалаєнко Ю. О. - Пієлонефрит, плацента і новонароджений (огляд літератури), Юліш Є. І., Талалаєнко О. К. (2014)
Квашенко В. П. - Аналіз сучасних підходів до оцінки оваріального резерву у світі, Вустенко В. В. (2014)
Александров Е. И. - Микрофлора и иммунологическая резистентность при кариесе зубов и заболеваниях пародонта на фоне сахарного диабета (2014)
Майлян Э. А. - Введение в клиническую иммунологию, клинико-лабораторная оценка иммунного статуса(лекция) (2014)
Гриценко Л. З. - Роль ацинетобактерий в возникновении проблемных инфекций, Колоколова Е. В., Колесникова А. Г., Мишин В. В., Ананьева М. Н. (2014)
Николенко О. Ю. - Хламидийная инфекция как вариант скрытой инфекции урогенитального тракта, Гриценко Л. З., Жадинский Н. В., Ананьева М. Н., Трифонова Е. С. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Кто должен преподавать репродуктивную медицину? (2014)
Батман Ю. А. - "Крок-3": рассуждения и предложения, Левченко Л. А., Линчевский Г. Л., Головко О. К. (2014)
Здоренко В. Г. - Застосування методу скінченних різниць в часовій області для контролю структурно-неоднорідних полікристалічних матеріалів, Лісовець С. М. (2014)
Сіянов О. І. - Параметри раціонального використання горизонтальних ферм металевих циліндричних сітчастих покриттів (2014)
Семко О. М. - Про новий метод гасіння газових факелів, Безкровна М. В., Виноградов С. А., Ягудіна Н. І. (2014)
Ходаніцька О. О. - Аналіз дії хлормекватхлориду на продукційний процес льону олійного сорту Орфей, Кур’ята В. Г. (2014)
Шевчук О. А. - Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві, Кришталь О. О., Шевчук В. В. (2014)
Березюк О. В. - Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп’ютерної програми "RegAnaliz" (2014)
Варналій З. С. - Теоретичні засади детінізації економіки України (2014)
Волоцький А. М. - Про один спосіб симетрування неповнофазного режиму електричних мереж, Девятко М. В., Милосердов В. О. (2014)
Діхтярук І. В. - Використання роз’єднувачів нового покоління для секціонування розподільних електричних мереж з джерелами розподіленої генерації (2014)
Демов О. Д. - Створення інформаційної бази електрозбереження промислових підприємств м. Вінниці, Шуллє Ю. А., Захаров В. В. (2014)
Тимохін О. В. - Підвищення ефективності передачі інформації по розподільних електричних мережах 0,4—10 кВ (2014)
Сінчук О. М. - Автономна вітроенергетична установка для підземних гірничих виробок залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Ягуп В. Г. - Оптимізація режиму живлення асинхронного двигуна в умовах несиметрії системи електропостачання, Ягуп К. В. (2014)
Черненко П. О. - Підвищення точності коригування місячного споживання електроенергії енергооб`єднання в задачі середньострокового прогнозування, Мартинюк О. В. (2014)
Яндульський О. С. - Локальне керування розосередженими джерелами енергії в перехідних режимах, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Коноплінський М. А. - Дослідження алгоритму ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна за різних тестових сигналів (2014)
Кулик В. В. - Оптимізація перетікань активної та реактивної потужностей у розподільних електромережах засобами розосередженого генерування, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. (2014)
Поточний А. І. - Оцінка експлуатаційної надійності елементів системи електропостачання електротехнічного комплексу для електробуріння, Федорів М. Й. (2014)
Гриб О. Г. - Особливості визначення часткового вкладу споживача у відповідальність за порушення синусоїдності кривої напруги, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2014)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів алюмінію на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смирнов І. В., Шаповалов К. П. (2014)
Мокін О. Б. - Ідентифікація математичних моделей оптимального руху електромобіля горизонтальним відрізком автомагістралі, Фолюшняк О. Д., Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Гладишевський М. В. (2014)
Пизіна Є. В. - Проблема адаптації майбутніх перекладачів технічної літератури до професійної перекладацької діяльності (2014)
Аляб’єва С. С. - Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми та державний інструментарій їх вирішення, Коваль К. О., Мензул О. М. (2014)
Тітова О. А. - Застосування ігрових прийомів для розвитку професійного діалогічного мовлення у майбутніх інженерів (2014)
Професору І. В. Кузьміну — 90 років (2014)
Абдулхаіров А. З. - Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг (2013)
Іваненко О. В. - Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем (2013)
Пурський О. І. - Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій, Мороз І. О. (2013)
Скриньковський Р. М. - PS-менеджмент: концепція та еволюція, Процюк Т. Б. (2013)
Словік О. М. - Сутність та основні ознаки професійної ідентифікації (2013)
Воловодюк С. С. - Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника (2013)
Бабин М. М. - Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий (2013)
Дробязко С. І. - Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондів (2013)
Голинський Ю. О. - Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів (2013)
Податок на прибуток підприємств: базовий період подання податкової декларації, строки подання податкових декларацій (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 1) (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 2) (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 3) (2013)
Яким чином відбувається включення неприбуткової установи чи організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ? (2013)
Буклет (2013)
Жук Ю. О. - Наукові основи логістичного управління підприємствами (2013)
Князевич А. О. - Механізм функціонування складових елементів інноваційної інфраструктури (2013)
Парубець О. М. - Науково-теоретичні підходи до класифікації мереж як форм взаємодії суб’єктів транспортної діяльності (2013)
Мягких І. М. - Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні (2013)
Вінник Т. А. - Збалансування складових фінансової політики на сучасному етапі розвитку України (2013)
Ткаченко С. А. - Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами (2013)
Шпачек М. - Применение сценариев при принятии инвестиционных решений в стратегическом планировании, Соучек И., Фотр И., Вацик Э. (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал Львівської області в контексті інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування адвокатської діяльності? (2013)
Які види витрат враховуються при оподаткуванні доходів адвокатів, які здійснюють незалежну професійну діяльність? (2013)
У яких правових режимах може проводитися адвокатська діяльність? (2013)
Встановлено граничні суми розрахунків готівкою (2013)
Утилізаційний збір з вересня 2013 року: кому не сплачувати (2013)
Погашення податкового зобов’язання платника податку за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість (2013)
Від редактора (2014)
Караченцев Ю. І. - Діагностика діабетичної енцефалопатії за даними психометричних тестів у хворих на цукровий діабет 2­го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Білецька О. М., Чернявська І. В., Мисюра К. В., Дорош О. Г., Черняєва А. О., Гасанова О. О., Кравчун Н. А. (2014)
Бобирьова Л. Є. - Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та принципи диференційованої терапії, Муравльова О. В., Городинська О. Ю. (2014)
Исмаилов С. И. - Нарушения углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом, Назыров Ф. Г., Азизов Б. А. (2014)
Фуштей І. М. - Внутрішньосерцева гемодинаміка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2­го типу, Гура Е. Ю. (2014)
Ташманова А. Б. - Оценка эффективности новой структурированной программы для обучения больных сахарным диабетом 1­го типа в Республике Узбекистан, Исмаилов С. И., Рахимова Г. Н., Абдуразакова З. К. (2014)
Чимпой К. А. - Генетична детермінація функціонального стану ендотелію в пацiєнтiв iз хронічними дифузними захворюваннями печінки з порушенням тиреоїдного гомеостазу, Пашковська Н. В., Гараздюк О. І., Павлюкович Н. Д. (2014)
Рахимджанова М. Т. - Изучение некоторых аспектов ведения больных сахарным диабетом 1­го типа с беременностью, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б. (2014)
Луценко Л. А. - Тактика ведення хворих з інциденталомами надниркових залоз (2014)
Полторак В. В. - Глимепирид (Aмарил®) в терапии больных сахарным диабетом 2­го типа (патофизиологическое обоснование и клиническая реализация), Кравчун Н. А., Горшунская М. Ю., Красова Н. С. (2014)
Пішак В. П. - Синдромна характеристика спадкової ендокринної патології, Ризничук М. О. (2014)
Паньків В. І. - Особливості лікування хворих на цукровий діабет 2­го типу із серцевою недостатністю (Огляд літератури) (2014)
Рихсиева Н. Т. - Первичный гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика,лечение, качество жизни (Обзор литературы) (2014)
Андрій Семенович Єфімов (до 85­річчя з дня народження) (2014)
Рецензія на монографію доктора медичних наук, професора кафедри внутрішньої медицини № 1 Одеського національного медичного університету Григорія Федотовича Генделеки "Превентивная диабетология (Белая книга профилактики сахарного диабета 2­го типа и его осложнений). Руководство для врачей". — Одесса, 2013. — 608 с. (2014)
Рецензія на підручник "Ендокринологія" за редакцією професора П.М. Боднара, видання третє, перероблене. — Вінниця: Нова книга, 2013. — 478 с. (2014)
Паламарчук В. А. - Влияние неселективной реиннервации гортани на основные характеристики голоса (2014)
Буклет (2013)
Попова М. М. - Державне регулювання розвитку виноградарсько–виноробної галузі в Україні: Сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Головко С. А. - Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК (2013)
Колєсніков Д. В. - Методичний підхід до визначення і оцінки взаємного впливу синергетичних ефектів у вертикально-інтегрованих структурах (2013)
Панасюк І. П. - Формування тарифної політики авіакомпанії (2013)
Жорова Є. Р. - Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління (2013)
Шевченко В. В. - Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю (2013)
Ткаченко С. А. - Обліково-економічне та аналітичне забезпечення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань в управлінні збереженням власності (2013)
Про проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" (ч. 1) (2013)
Про проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" (ч. 2) (2013)
Оподаткування податком на додану вартість постачання програмних продуктів та роялті (ч. 1) (2013)
Оподаткування податком на додану вартість постачання програмних продуктів та роялті (ч. 2) (2013)
Фещин Д. М. - Прогноз розмноження клопа шкідливої черепашки та загрози посівам колосових культур, Орлова О. М. (2012)
Топчій Т. В. - Хлібні клопи (2012)
Секун М. П. - Хімічний контроль чисельності шкідників ячменю ярого, Оничко В. І., Коваленко О. А. (2012)
Федоренко В. П. - Прихованохоботники: біологічні особливості розвитку в умовах Центрального Лісостепу України, Касьянов А. М. (2012)
Симонов В. Є. - Шкідливі організми на квітково-декоративних рослинах в теплицях і оранжереях м. Києва, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Деряга Є. В., Карплюк В. Г. (2012)
Лютко Л. М. - Колорадський жук та засоби захисту картоплі від нього (2012)
Деревенець К. А. - Якщо посіяли із запізненням (2012)
Сергієнко В. Г. - Фунгіциди нового асортименту (2012)
Положенець В. М. - Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі, Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2012)
Панченко Т. П. - Контроль якості плодових соків: визначення вмісту фосфористої кислоти та фосфіту алюмінію фотометричним методом, Чергіна О. Д., Чеботько Г. К. (2012)
Буклет (2013)
Ткаченко С. А. - Функціональне розвинення системи управління ? найважливіший фактор підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та виробничих об'єднань країни (2013)
Стеблянко М. Д. - Організаційно-економічна модель оптимального плану застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД у зовнішній торгівлі (2013)
Городиська Н. А. - Установлення мінімальної межі винагороди машинобудівних підприємств за реалізацію інжинірингових проектів (2013)
Іванова К. В. - Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками (2013)
Єфременко О. В. - Інвестиційна нерухомість та її визнання з метою обліку (2013)
Мороз О. В. - Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу, Воловодюк С. С. (2013)
Охріменко І. О. - Фінансові потоки в системі обов'язкового медичного страхування (2013)
Пукач О. О. - Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні (2013)
Заславська О. І. - Ризик-менеджмент банківських кредитно-інвестиційних проектів (2013)
Скриньковський Р. М. - Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компендіум (2013)
Скриньковський Р. М. - Параметри оцінки якості освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону, Янковська Л. А. (2013)
Туманян А. О. - Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 1) (2013)
Туманян А. О. - Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 1) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 3) (2013)
Буклет (2013)
Дергоусова А. О. - Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг (2013)
Шпандарук В. О. - Управління ризиками у системі управління персоналом підприємств (2013)
Шандова Н. В. - Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств (2013)
Свищук А. С. - Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки (2013)
Захаркін О. О. - Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємства (2013)
Бондар В. С. - Підходи щодо визначення економічної сутності терміна "інвестиції" (2013)
Глушко О. В. - Амортизація, як джерело фінансування відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва: обліково-аналітичний аспект (2013)
Пахненко О. М. - Застосування принципів мікрострахування на вітчизняному страховому ринку (2013)
Гузенко О. П. - Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України, Шварц О. В. (2013)
Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 1) (2013)
Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 1) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 3) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 4) (2013)
Від редактора (2014)
Болгов М. Ю. - Результаты длительного наблюдения за пациентами с доброкачественными очаговыми образованиями щитовидной железы, Таращенко Ю. Н., Янчий И. Р. (2014)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунитет и уровень С­реактивного белка у больных диффузным токсическим зобом с патологией сердца, Кулагина Ю. Ю. (2014)
Вернигородська М. В. - Рівень та структура первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету серед осіб молодого віку, Забур’янова В. Ю., Вернигородський С. В. (2014)
Рахимджанова М. Т. - Изучение течения беременности и ее исходов с анализом возможных факторов риска у больных сахарным диабетом 1­го типа, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б., Ахмедова М. С. (2014)
Шалімова А. С. - Ендотеліальна дисфункція та її корекція у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2­го типу (2014)
Крутиков Е. С. - Изменение показателей капилляроскопии у больных сахарным диабетом 1­го типа при развитии хронических осложнений, Житова В. А., Крутикова М. С. (2014)
Алимухамедова Г. А. - Особенности клинического течения случайно выявленных образований надпочечников (2014)
Урманова Ю. М. - Значение применения вопросника "Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста" у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально­селлярной области в до­ и послеоперационном периоде, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Марциник Е. Н. - Клинический случай сочетанного течения диффузного токсического зоба и аутоиммунной офтальмопатии, Чурсинова Т. В., Сердюк В. Н., Пастарус Л. Н., Крайняк Т. Л. (2014)
Кравчун Н. А. - Гиперкортицизм и ожирение, Полозова Л. Г., Попова С. С., Дорош Е. Г. (2014)
Бездетко Н. В. - Многоликий глимепирид: к вопросу о взаимозаменяемости пероральных сахароснижающих препаратов (2014)
Крутиков Е. С. - Влияние сниженной функции щитовидной железы на течение и развитие сосудистых осложнений сахарного диабета 2­го типа, Цветков В. А., Глушко А. С. (2014)
Сергієнко О. О. - Діазид МВ — новий гліклазид модифікованого вивільнення з однократним добовим прийомом (огляд літератури), Сергієнко В. О., Сергієнко Л. М. (2014)
Глоба Є. В. - Використання автоантитіл для диференційної діагностики різних типів цукрового діабету (огляд літератури), Зелінська Н. Б. (2014)
Гура Е. Ю. - Зміни системної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2­го типу залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка серця (2014)
Прудиус П. Г. - Досвід психологічної служби Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру в лікуванні цукрового діабету, Манжуловський Я. О., Слободянюк Г. Г. (2014)
ХV конгрес Світової федерації українських лікарських товариств (2014)
Академіку Миколі Дмитровичу Троньку — 70! (2014)
Ткаченко С. А. - Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об'єднаннями (2014)
Шевченко О. М. - Сучасні тенденції функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2014)
Онисенко Т. С. - Стратегії управління інноваційною діяльністю та їх вплив на конкурентоспроможність видавництв (2014)
Красніков Д. А. - Турецький досвід ефективних реформ в умовах лібералізації (2014)
Смоляр Л. Г. - Динамічні здатності підприємства та джерела їх виникнення, Козлюк Т. В. (2014)
Кошовий Б.-П. О. - Мотиваційні концепції потреб в управлінні демотивацією персоналу малих підприємств (2014)
Гнатик І. І. - Теоретичні основи формування цінової політики комерційного банку (2014)
Дем'янченко А. Г. - Дослідження методик оцінки транспортних інфраструктурних проектів (2014)
Консолідовані групи платників податків - бути чи не бути? (2014)
Як створити фермерське господарство (2014)
Як перейти на фіксований сільськогосподарський податок? (ч. 1) (2014)
Як перейти на фіксований сільськогосподарський податок? (ч. 2) (2014)
Кравченко М. В. - Новий етап бюджетної реформи і перспективи стабілізації державних фінансів України (2014)
Брітченко І. Г. - Вузы Украины на отечественном образовательном рынке МВА, Євіч Ю. Ю., Князевич А. О. (2014)
Кузьмін О. Є. - Експрес-діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств, Товстенюк О. В. (2014)
Подолянчук О. А. - Готова продукція як об'єкт обліку сільськогосподарських підприємств, Захарчук І. С. (2014)
Томашевська А. М. - Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності (2014)
Ткаченко С. А. - Пошук критерію оптимальності підсистеми аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об'єднаннями на базі загального методологічного підходу до проблеми ефективності (2014)
Шевчук Н. В. - Основні засади формування ефективного фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Концепція процесно-структурованого менеджменту, Процевят О. С., Цибульський Ю. І. (2014)
Реєстрація прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно: відмінності нової системи (ч. 1) (2014)
Реєстрація прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно: відмінності нової системи (ч. 2) (2014)
Щодо справляння орендної плати заземельні ділянки державної та комунальної власності (2014)
Мар’єнко Л.Б. - Зміни особистості при епілепсії як чинник психологічного патоморфозу захворювання, Вовк А.О., Мар’єнко К.М. (2014)
Сигатуллина М.И. - Клинические особенности фокальных кортикальных дисплазий у детей, Шамансуров Ш.Ш., Мирсаидова Н.А., Релова Х.Л. (2014)
Василовский В.В. - Клиническая характеристика гендерных различий при разных типах течения рассеянного склероза.Сообщение 2, Волошина Н.П., Негреба Т.В., Левченко И.Л., Ткачева Т.Н. (2014)
Пономарев В.В. - Каротидно-кавернозное соустье, имитирующее синдром Толоза — Ханта: анализ 5 наблюдений и обзор литературы, Гончар А.А., Новиченко А.С. (2014)
Копчак О.О. - Вікові особливості взаємозв’язку між рівнем лептину та тяжкістю когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом (2014)
Агаркова О.В. - Нервово-м’язова збудливість периферичних нервів у гірників із хронічними попереково-крижовими радикулопатіями (2014)
Березин A.E. - Васкулярный эндотелиальный фактор роста-1 как предиктор неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с гипертонической болезнью III стадии. Результаты одногодичного наблюдения. Часть I, Лисовая O.A. (2014)
Ярошевский А.А. - Анализ использования хондропротекторов в комплексной терапии вертеброгенной дорсалгии (2014)
Фломин Ю.В. - Расстройства сна у пациентов с инсультом: выявление, клиническое значение и современные подходы к лечению (2014)
Хижняк М.В. - Сравнительная оценка ближайших, промежуточных и отдаленных результатов пункционных методов лечения дискогенных болевых синдромов поясничного отдела позвоночника у пациентов различных возрастных групп, Приймак Е.В. (2014)
Яворська В.О. - Застосування холіну альфосцерату в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Першина Ю.В., Бондар О.Б., Філіппов А.В., Белевцова Є.Н. (2014)
Григорова І.А. - Аспекти використання протисудомних препаратів у лікуванні хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, Куфтеріна Н.С. (2014)
Яркова С.В. - Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії (2014)
Школьник В.М. - Использование глюконата магния и калия в неврологической практике: лечение остаточных явлений ишемического инсульта (результаты открытого рандомизированного сравнительного параллельного исследования), Гавалко Ю.В., Погорелов А.В., Бараненко А.Н. (2014)
Кушнир Г.М. - Неврологические аспекты инсулиномы: обзор литературы и описание собственных наблюдений, Корсунская Л.Л., Микляев А.А., Матяжова Н.А., Сидоренко Н.А., Деревьева Е.А. (2014)
Негрич Т.І. - Пaтогенетична корекція фінголімодом розладів неврологічних та нейропсихологічних функцій у хворих на розсіяний склероз, Кирилюк С.Я. (2014)
Кузнецова С.М. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга пациентов, перенесших инсульт, Скачкова Н.А., Тархов Д.Ю. (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Валентин Бублик: одно движение пальца — и Донбасс в Книге рекордов Гиннесса (2014)
Памяти Георгия Георгиевича Шанько (2014)
Ковтуненко К. В. - Особливості зростання інтелектуального капіталу промислового підприємства: класифікації чинників (2014)
Петровська І. П. - Субсидування як інструмент державного регулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні (2014)
Карий О. І. - Методика вибору оптимальних заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, Трач О. Ю. (2014)
Калюжна Н. Г. - Визначення показників оцінювання структурно-функціонального блоку системи управління підприємством (2014)
Мельник О. М. - Економічний розвиток людського капіталу в контексті капіталу здоров'я (2014)
Козаченко Л. А. - Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку, Крамаренко І. С. (2014)
Морозюк Н. В. - Організаційно-економічна модель самодостатніх сільських громад (2014)
Найда М. В. - Експертиза оцінки інноваційного потенціалу підприємства-виробника насосів (2014)
Яремчук Н. В. - Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області (2014)
Мишко О. В. - Управління якістю - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції (2014)
Обмеження щодо здійснення валютних операцій, які встановленні Постановою НБУ № 49 від 06.02.2014 року "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (ч. 1) (2014)
Обмеження щодо здійснення валютних операцій, які встановленні Постановою НБУ № 49 від 06.02.2014 року "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (ч. 2) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 1) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 2) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 3) (2014)
Козьменко О. В. - Аналіз функціонування страхових об'єднань в Україні та світі, Абрамітова Д. Р. (2014)
Борейко В. І. - Причини та шляхи розв'язання сучасних економічних проблем України (2014)
Понедільчук Т. В. - Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України (2014)
Семцов В. М. - Фінансові втрати України крізь призму прихованих економічних процесів (2014)
Слатвінська М. О. - Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів, Васютинська Л. А. (2014)
Комашко В. В. - Спеціальний слідчий експеримент: особливості визначення правової природи та поняття (2014)
Як отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами? (2014)
Як визначаються основне та допоміжне виробництво підприємства (2014)
Як визначаються основне та допоміжне виробництво підприємства (2014)
Федорців О. Є. - Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області, Лобода В. Ф., Добровольська Л. І. (2014)
Шульгай О. М. - Досвід корекції кишкових кольок у дітей раннього віку, Кабакова А. Б., Шульгай А.-М. А. (2014)
Гевкалюк Н. О. - Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ (2014)
Федорців О. Є. - Результати лікування дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології, Бугера О. П., Мельничук Л. Д. (2014)
Федорців О. Є. - Функція зовнішнього дихання у дітей з бронхіальною астмою, Васильєва Н. А., Волошин С. Б. (2014)
Федорців О. Є. - Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2014)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу, Федорців О. Є., Глушко К. Т. (2014)
Федорців О. Є. - Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію, Чорномидз І. Б., Бегош Н. Б. (2014)
Федорців О. Є. - Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя, Мудрик У. М., Воронцова Т. О. (2014)
Федорців О. Є. - Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей, Волошин О. Я., Чорномидз І. Б. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії (огляд літератури), Федорців О. Є., Мочульська О. М. (2014)
Ковтюк Н. І. - Якість життя та дисфункції сну у школярів, Нечитайло Ю. М. (2014)
Щербатюк Н. Ю. - Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (огляд літератури), Мудрик У. М., Горішній І. М. (2014)
Боброва В. І. - Клініко-морфологічні аспекти перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей різного віку, Кошова А. О., Воробієнко Ю. І. (2014)
Бабік І. В. - Особливості проявів астенічного синдрому та порушень вегетативної регуляції у дітей під час перебігу позашпитальної пневмонії, Няньковський С. Л. (2014)
Садова О. Р. - Якість життя та соціально-психологічні особливості підлітків з НР-асоційованим хронічним гастродуоденітом, Няньковський С. Л. (2014)
Сенаторова Г. С. - Проблемні питання нормативних показників діастолічної функції лівого шлуночка серця в новонароджених, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2014)
Гищак Т. В. - Патогенетична роль мелатоніну і кортизолу у формуванні первинною артеріальної гіпертензії в дитячому віці (2014)
Лучинський М. А. - Особливості стоматологічного статусу дітей з дизметаболічними нефропатіями, Лучинська Ю. І., Лучинський В. М. (2014)
Тяжка О. В. - Генетичні, імунні та клінічні особливості перебігу алергічних захворювань у дітей, Савенко Ю. О. (2014)
Марушко Ю. В. - Комплексне лікування хронічного гастродуоденіту у дітей з використанням цинку сульфату, Асонов А. О. (2014)
Сагаль І. Р. - Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей, Боярчук О. Р., Гаріян Т. В. (2014)
Мартиць Ю. М. - Порівняльна характеристика бруксизму у віковому аспекті (2014)
Маркін Л. Б. - Терапія загострення хронічних запальних процесів органів малого тазу з використанням антитромботичних засобів, Рачкевич О. С., Шатилович К. Л. (2014)
Бойчук А. В. - Вірус простого герпесу як кофактор у розвитку дисплазій і ракових процесів шийки матки у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини (огляд літератури), Худоб’як В. О., Сопель В. В. (2014)
Перебендюк Т. В. - Перинатальні наслідки інфікування стрептококом групи вагітних після ЕКЗ, Булавенко О. В., Михальчук М. А. (2014)
Коньков Д. Г. - Аналіз ролі плацентарних цитокінів в етіопатогенезі прееклампсії (2014)
Таран О. А. - Значення біомаркерів прогресії ендотеліальної дисфункції у ґенезі цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (2014)
Ринжук Л. В. - Сучасні погляди на механізми колонізації сечовивідних шляхів при безсимптомній бактеріурії у вагітних, Ринжук В. Є. (2014)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2014)
Фартушок Т. В. - Стан проблеми підліткової вагітності в умовах сьогодення у Львові та Львівській області (2014)
Маринчина І. М. - Прогностичне значення маркерів пренатального скринінгу при плацентарній дисфункції (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського