Грабар М. В. - Системний підхід в управлінні розвитком сферою туризму та рекреації, Бігорі В. А. (2013)
Карпець С. Л. - Підходи до визначення сутності поняття регіону та його структури (2013)
Котуранова Т. В. - Аналіз українського ринку індустрії краси та умови його створення, Безхлібна М. А. (2013)
Носов О. Ю. - Використання монеторних чинників для поглиблення трансформації української економіки (2013)
Пакуліна А. А. - Стратегічне планування розвитку соціальної сфери мегаполісу (2013)
Пилипенко Г. М. - Роль держави в процесі модернізації економіки України, Макеєва А. С. (2013)
Станасюк Н. С. - Механізм управління просторовим розвитком регіональних агропродовольчих систем (2013)
Стрижеус Л. В. - Територіальна організація соціальної інфраструктури регіону (2013)
Шапошников К. С. - Механізм інституціоналізації інтересів у національній економіці: сутність і роль у модернізації корпоративного сектору (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельне дослідження доцільності іпотечного кредитування малих підприємств Дніпропетровської області, Іпатов С. А. (2013)
Бардась А. В. - До оцінки впливу ресурсної ренти на розвиток підприємств титанової галузі України, Гойчук Л. В. (2013)
Іванова О. М. - Моделювання інформаційних потоків туристичних підприємств (2013)
Карачина Н. П. - Синдром "професійного вигорання": сучасне трактування, особливості прояву та причини виникнення, Орищук Л. І., Зайкова В. С. (2013)
Крисько Ж. Л. - Особливості реструктуризації вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі (2013)
Лук’янова О. Ю. - Клієнт-орієнтоване формування бізнес-процесів будівельних підприємств на сучасному етапі (2013)
Маслиган О. О. - Формування системи підтримки прийняття рішень по управлінню запасами на підприємствах туризму, Головко О. М., Кирилюк Ю. А. (2013)
Мірошниченко О. А. - Особливості бухгалтерського обліку у ломбардах та пропозиції щодо удосконалення ломбардної діяльності в Україні на сучасному етапі, Чаріна О. Л. (2013)
Онищенко В. Є. - Поточні проблеми переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартам, Паденко К. В. (2013)
Петришин Н. Я. - Основні концептуальні засади технології стратегічного планування в процесно-структурованому менеджменті, Чиркова Ю. Л., Дорошкевич К. О. (2013)
Пирець Н. М. - Використання swot-аналізу для визначення конкурентних переваг підприємства, Гайдучок М. В. (2013)
Подольна В. В. - Сутність та собливості класифікації маркетингових стратегій розвитку підприємств, Семенюк І. В. (2013)
Топоркова О. А. - Інформаційна система управління витратами на будівельно-монтажні роботи (2013)
Хлістунова Н. В. - Проблеми та недоліки в системі управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств сфери послуг (2013)
Цимбалюк Л. Г. - Методичні підходи до визначення ефективності заходів по плану маркетингу , Скригун Н. П., Семененко К. Ю. (2013)
Кушнір Л. Л. - Природні ресурси України як базовий фактор сталого розвитку національної економіки (2013)
Шуптар Н. И. - Оценка эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды отработанными источниками питания (2013)
Крат О. А. - Параметри, що визначають функціонування системи вищої освіти, Терованесов М. Р. (2013)
Filipenko A. - Methodological Discourse of International Economic Policy (2013)
Stolyarchuk Y. - Implementation of U.S. Global Goals: Continental Integration Context, Andrii S. (2013)
Molchanova E. - Transformation of Requirements to the New Economic Order Establishment (2013)
Radzievska S. - Ukraine Between The EU And The CES In Global Instability (2013)
Tkalenko S. - Financial security of the state in terms of globalization processes escalation (2013)
Chernytska T. - Regional dimensions of international scientific and technical cooperation (2013)
Відомості про видання (2011)
Добрянський І. А. - Креативний компонент структури підприємницької культури дизайнера, Федоров О. В. (2011)
Вовченко Є. Д. - Внесок родини бобринських у культурну спадщину України: минуле і сьогодення, Храмова-Баранова О. Л., Афонін В. А. (2011)
Калашникова Е. А. - Изобразительный аспект визуального языка графического дизайна 60-х годов ХХ века (2011)
Лопухова С. О. - Дизайн - мистецтво художника і розрахунок аналітика (2011)
Луговський О. Ф. - Екологічний аспект в практиці навчального макетування на спеціалізації "промисловий дизайн" (2011)
Мала Т. В. - Реалізація моделі трансформації навчальної діяльності студента в професійну діяльність фахівця в процесі підготовки майбутніх дизайнерів книги у внз (2011)
Мараховський А. А. - Стилі в дізайні другої половіні ХХ ст. у контексті синтезу містецтв (2011)
Прусак В. Ф. - Формування системи екологічної підготовки дизайнерів: синергетичний підхід (2011)
Соболєв О. В. - Еволюція технічних засобів відтворення політипажу, Поліщук Г. В. (2011)
Удріс Н. С. - Соціальність комерційної реклами - тенденція в рекламній комунікації останнього десятиріччя (2011)
Яковець І. О. - Фрактали та священні писання: варіаційне поєднання та ідентифікація, Лясковська О. (2011)
Георгієва О. С. - Використання елементів народного житла в сучасному дизайнi середoвища (2011)
Бородченко Н. В. - Принципи формування внутрішнього простору кінотеатрів (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХст.) (2011)
Демидюк Ю. В. - Аспекты адаптивности и мобильности в дизайне архитектурной среды, Мироненко В. П. (2011)
Завадская О. И. - Экспериментальное эрго-дизайнерское проектирование предметно-пространственной среды (на примере центров раннего развития ребенка), Кулишов М. В. (2011)
Марищук Т. В. - Стилістичні ознаки художньо-промислових тканин для одягу в Україні: другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. (2011)
Мигаль С. П. - Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологійі вимог сталого розвитку (2011)
Мироненко О. В. - Современные офисы. полезная и функциональная предметно-пространственная среда, Мироненко В. В. (2011)
Назарчук М. В. - Формування нитки, як вагомий етап під час виготовлення тканини на території волинського полісся у ХIХ - поч. ХХ ст. (2011)
Рудик М. - Предметний дизайн та дизайн інтер'єру з використанням оптичних ілюзій, Прусак В. Ф. (2011)
Шпільчак У. В. - Колірний аналіз у вирішенні міського середовища (2011)
Афанасьева С. И. - Модный образ в искусстве немого кино и внедрение его в общественное сознание, Миргородская Н. В. (2011)
Бейлах О. Д. - Ідея експерименту в мистецтві радянського авангарду 1920-х років (2011)
Берлач О. П. - Малярські осередки на волині періоду ренесансу в контексті розвитку мистецької спадщини України (2011)
Бірюков М. Ю. - Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності (2011)
Голембовська Л. С. - Біла деталь в академічній постановці з живопису (2011)
Дзюба М. А. - Самбірський музей та його експонати у публікаціях товариства "Бойківщина" (2011)
Золотухина Н. А. - Художественные аспекты создания образа монументального произведения (на примере мозаичных панно Павла Грейсера) (2011)
Козловська Є. А. - Вплив Дмитра Яворницького на розвиток козацької тематики в українському образотворчому мистецтві кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2011)
Колесник Л. Є. - Львівські живописці кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ століття, вихованці віденської академії мистецтв (2011)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро "Попелюшка" в контексті української графіки 1970-х рр. (2011)
Лісунова Л. В. - Естетико - ментальне вираження антеїзму (любові до природи рідного краю ) в українському народному розписі, Тимошевський В. І. (2011)
Романенкова Ю. В. - Мотив наготы в западноевропейском искусстве ренессанса и маньеризма (2011)
Сафонова Т. В. - Міфологічні інтерпретації в українському екслібриси постмодернізму (2011)
Сергеєва Н. В. - Народне мистецтво: культурний потенціал транформації (2011)
Сіксай І. О. - Пейзаж у творчості художників закарпаття другої половини ХХ ст.: огляд літературних джерел (2011)
Чурсіна В. І. - Робота на пленері. проблеми теорії і творчої практики (2011)
Шевчук В. Г. - Национальные корни изобразительного искусства украинского авангарда (2011)
Бай Е. - Cтановление фортепианного стиля чу ванхуа: ранние сочинения (2011)
Вербицька-Шокот І. - Деякі тенденціі розвитку реквієму ХІХ сторіччя та їх вплив на "Requiem" Джузеппе Верді (2011)
Зимогляд Н. Ю. - Традиции педагогов-пианистов одессы середины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины (2011)
Марков Л. В. - Творчий шлях Маргарити Арнаудової (1960-ті - початок 70-х років) (2011)
Петренко И. А. - Влияние прусской королевской династиии на музыкальную культуру европы XVIII-XIX вв. (2011)
Рябуха Н. О. - Принципи внутріжанрової типології фортепіанної мініатюри в українській музичній культурі кінця ХІХ-ХХ ст. (2011)
Цинь Тянь. - Образы родной природы в фортепианных сочинениях китайских композиторов (2011)
Вимоги до оформлення публікацій (2011)
Дугінець Г. В. - Галузевий аспект руху іноземних інвестицій в економіку України, Левченко Л. М., Цзінвень Юй (2013)
Orlovska J. V. - Influence of intensive economic development of brics-countries on Ukrainain economy in terms of foreign direct investment, Trubnikova A. V. (2013)
Orlovs’ka J. V. - Interdependence between labor potential development and international migration processes of countries with different income levels, Vasylieva K. J. (2013)
Sichko S. M. - Professional training program in the U.S, Shapochka K. А. (2013)
Стеблянко М. Д. - Місце нетарифного регулювання в зовнішньоторгівельній політиці: теоретичний аспект (2013)
Боронос В. Г. - індикатори фінансової безпеки в системі управління інноваційним розвитком економіки: аналіз системних взаємозв’язків (2013)
Васильєва Н. К. - Кластерні моделі екологічного розвитку українського овочівництва і плодівництва, Амеліна Ю. С. (2013)
Іщенко Н. А. - Теоретико-методичні засади оцінки мотиваційного забезпечення ефективної зайнятості на регіональному ринку праці (2013)
Канов А. А. - Два подхода к государственному управлению инновационным развитием в Украине (2013)
Клочко В. М. - Економічні механізми підвищення конкурентоспроможності національного агропродовольчого комплексу (2013)
Касьяненко В. О. - Оцінка кадрової складової інноваційного потенціалу економіки України (2013)
Носов О. Ю. - Розвиток грошової системи в умовах трансформації економіки України (2013)
Пакуліна А. А. - Ефективна реалізація інвестиційного потенціалу соціальної сфери (2013)
Прушківська Е. В. - Моделювання структури промислового виробництва на базі високотехнологічних галузей (2013)
Старицька О. П. - Визначення соціальної ефективності реалізації інновацій (2013)
Стасюк В. В. - Європейський досвід залучення приватного сектора у сферу водопостачання: альтернативи використання в Україні (2013)
Тесля С. М. - Ефективність спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах, Платко М. І. (2013)
Кокура К. В. - Розробка економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Крамаренко А. В. - Ефективність управління персоналом: поняття, принципи та види (2013)
Мельник Н. В. - Корпоративна культура в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Мірошниченко О. А. - Економічна ефективність впровадження автоматизації аудиторської компанії, Гужел Ю. І. (2013)
Пирець Н. М. - Особливості обліку експортних операцій в сучасних умовах, Осіння К. О. (2013)
Пуліна Т. В. - Особливості системного підходу до стратегічного управління розвитком підприємства, Цускарь К. В. (2013)
Семенюта В. В. - Бюджетування як метод управлінського обліку, Лежньова А. В. (2013)
Толстая Н. В. - Управління стратегічним потенціалом корпоративних підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання роботи виробничого об’єднання, як вертикально інтегрованої системи (2013)
Шпортько Г. Ю. - Етапи переходу на систему "бережливе виробництво" промислових підприємств України (2013)
Чекаловська Г. З. - Ранжирування у вищій освіті як механізм оцінювання якості освітніх послуг (2013)
Зозуля К. М. - Особливості клініко-неврологічної діагностики порушень мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, зумовлених вертеброгенними стенозами хребцевих артерій , Яковенко Л. М. (2013)
Лоскутов О. А. - Використання штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при реваскуляризації міокарда (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Попередні результати хірургічного лікування синдрому грудного виходу з використанням системи для прямої довготривалої електростимуляції (2013)
Герасимчук П. О. - Порівняльна морфологічна характеристика гострої та хронічної рани у хворих на синдром діабетичної стопи, Павлишин А. В., Головата Т. К. (2013)
Дрюк М. Ф. - Облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок у дітей: нові підходи у лікуванні з використанням клітинних технологій, Кірімов В. І., Домбровський Д. Б. (2013)
Грубник В. В. - Нестандартные лапароскопические операции при технически сложных холецистэктомиях, Ткаченко А. И., Прикупенко М. В., Воротынцева К. О. (2013)
Фомін П. Д. - Особливості ендоскопічного гемостазу при виразкових гастродуоденальних кровотечах у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гула Г. В. (2013)
Тодуров І. М. - Патогенетичні аспекти рубцевих гриж у хворих на морбідне ожиріння, Білянський Л. С., Косюхно С. В., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Морфологические предпосылки неудовлетворительных результатов оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Дедух Н. В., Комарчук В. В., Комарчук Е. В. (2013)
Футуйма Ю. М. - Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2013)
Ковальчук О. Л. - Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості ліпідного обміну у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою на тлі цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Криницька І. Я. - Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом, Орел Ю. М., Кліщ І. М. (2013)
Левків М. О. - Електронно-мікроскопічні зміни ацинарних відділів привушної слинної залози при механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2013)
Олійник О. В. - Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес-синдромом, Доброродній А. В. (2013)
Чорномидз А. В. - Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит (2013)
Воровський О. О. - Небезпечні ситуації при виконанні лапароскопічної герніопластики (2013)
Цимбалюк А. В. - Використання под­ріб­неного субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для місцевого лікування опікових хворих з інфікованими ранами ііі–іv ступенів, Гуда Н. В., Кирик О. О. (2013)
Дрижак В. І. - Первинний рак печінки: захворюваність, причини, діагностика та лікування, Назарко Г. І., Зюбровський А. П., Баранніков К. В. (2013)
Гощинський В. Б. - Про деякі технічні й тактичні аспекти виконання ендовенозної лазерної коагуляції, Гаврилюк М. В., Когут В. Г. (2013)
Андреев Г. И. - Несформировавшиеся кишечные свищи, расположенные на эвентрированных петлях. Нестандартные ситуации – стандартные решения, Логачев В. К. (2013)
Панасенко С. І. - Анехогенні холеліти, Шейко В. Д., Лігоненко О. В., Крижановський О. А., Митченок В. М. (2013)
Грубар Ю. О. - Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці, Невістюк В. І., Грубар М. Ю. (2013)
Запорожченко Б. С. - Выбор метода наложения панкреатодигестивного анастомоза при панкреатодуоденальных резекциях , Качанов В. Н., Зубков О. Б., Бородаев И. Е., Муравьёв П. Т. (2013)
Бенедикт В. В. - Непрохідність тонкої кишки. Спірні питання щодо дренування травного каналу (2013)
Дронов А. И. - Экзентерация таза в лечении первичных и рецидивных злокачественных опухолей, Крючина Е. А., Горлач А. И., Добуш Р. Д. (2013)
Мальована І. В. - Ускладнення під час трахеотомії (2013)
Шепетько Е. Н. - Нестандартные ситуации в хирургии осложненных юкстапапиллярных язв, Шепетько А. Е., Ефремов В. В., Гармаш Д. А., Струменский Д. А., Козак Ю. С. (2013)
Табалюк Т. А. - Результати лікування кератоконусу методом рогівкового крос-лінкінгу (2013)
Русин В. І. - Порушення функції контралатеральної нирки при обтурувальних пухлинних тромбах інтерренального сегмента нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Семенюк Ю. С. - Про інформативність "Звіту лікувально-про­філактичного закладу” (форма № 20) в частині відображення об’єктивних показників діяльності при оцінці якості хірургічної допомоги, Фомін П. Д., Дзюбановський І. Я., Височанський В. І. (2013)
П’ятночка І. Т. - Відеоторако­скопія в клініці туберкульозу, Корнага С. І., Довбуш Ю. В. (2013)
Бойко В. В. - Опыт применения отсроченных кишечных анастомозов при перитоните, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В., Савви С. А., Гамидов А. Н., Кудревич А. Н. (2013)
Іоффе О. Ю. - Особливості клініки та діагностики обтураційної непрохідності тонкої кишки, Буренко Г. В., Стець М. М., Перепадя В. М., Повч О. А. (2013)
Поліщук В. Т. - Ангіосаркома нижньої порожнистої вени (клінічний випадок), Невмержицький І. М., Дикий О. Г., Кудін І. П., Заболотнюк Р. В. (2013)
Пустовойт П. И. - Нестандартная ситуация в трансплантологии при поликистозе почек, Горячий В. В., Мищенко В. В., Сагатович В. А., Харьковский С. И. (2013)
Шапринський В. О. - Нестандартні ситуації в хірургічній практиці, пов’язані з ускладненнями травматичних ушкоджень діафрагми, Кривецький В. Ф., Камінський О. А., Шапринський Є. В., Поліщук В. І., Домбровський В. Ю., Божок С. М., Процик О. І., Усатюк Ю. О., Гончаренко В. Т. (2013)
Рецензія на монографію "Некротизирующий фасциит” / М. В. Гринев, Кир. М. Гринев. – СПб. : Гиппократ, 2008. – 120 с. (2013)
Гаврилюк В. І. - Аналіз електромагнітного впливу тягового електропостачання на роботу рейкових кіл І. Моделювання протікання тягового струму в рейках (2003)
Профатилов В. И. - Метод автоматизированного измерения контактного давления реле железнодорожной автоматики (2003)
Mikulski J. - Methods of acceptance tests of railway traffic control equipment in Poland (2003)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса защиты воздушной среды от загрязнения аммиаком с помощью жидких завес, Коптилая О. В. (2003)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование загрязнения реки при аварийном сходе цистерн, Зыонг Н. С. (2003)
Ивасюк О. А. - Устойчивость некоторых бетонов в растворах борфористоводородной кислоты, Пшинько А. Н., Плахотник В. Н., Заяц Ю. Л. (2003)
Плахотник В. Н. - Оценка экологической ситуации при авариях с опасными и токсичными грузами, Ярышкина Л. А., Бойченко А. Н. (2003)
Висин Н. Г. - Функциональная схема системы автоматического управления рекуперативным торможением для электровозов постоянного тока со статическими преобразователями, Власенко Б. Т., Кийко А. И. (2003)
Гетьман Г. К. - Оценка энергетической эффективности модульной тяги, Арпуль С. В. (2003)
Дубинець Л. В. - Вплив уніфікації релейних елементів на надійність систем керування рухомим складом, Момот О. І. (2003)
Костін М. О. - Імовірнісне прогнозування параметричної надійності корпусів букс електровозів, Артемчук В. В. (2003)
Борщов В. І. - Коливання прогінних будов типу 690/7К під час руху по ним поїздів із порожніх піввагонів, Журбенко М. К., Распопов О. С., Сухоруков Б. Д. (2003)
Гришин А. В. - Совместный расчет уголковой подпорной стенки и грунтовой среды от кинетического возбуждения, Савчинский Б. В. (2003)
Курган М. Б. - Розробка метода оптимальної перебудови ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів (2003)
Рибкін В. В. - Обґрунтування параметрів плану лінії для ліквідації бар’єрних місць при реконструкції залізниці, Курган М. Б., Халіпова Н. В., Харлан В. І. (2003)
Андрющенко В. А. - Прогнозирование показателей движения вагонов иностранных собственников на основе нечетких моделей исходных данных, Скалозуб В. В., Великодный В. В., Цейтлин С. Ю. (2003)
Босов А. А. - Определение эффективной структуры пассажирского поезда, Момот Е. А. (2003)
Кукушкіна І. М. - Модель плану розподілу порожніх вагонів під навантаження (2003)
Михайлова Т. Ф. - Оптимізація витрат підприємств вугільної промисловості по транспортуванню та переробці сировини, ПІскунова О. В., Рядно О. А., Приходько П. І. (2003)
Капіца М. І. - Визначення функції напрацювання ізоляції тед за експериментальними даними (2003)
Левицкий И. Е. - Расчет тарифа за ускоренную доставку груза при использовании дополнительных затрат (2003)
Пуларія А. Л. - Дослідження роботи еластомерних поглинаючих апаратів типу ЕПУ-2, встановлених на вагонах швидкісного поїзда, Шатунов О. В., Грічаний М. А. (2003)
Бондарев А. М. - Оценка влияния веса поезда на динамическую напруженность электромеханической части асинхронного тягового привода при коротких замыканиях в цепях питания статорных обмоток (2003)
Горобец В. Л. - Оценка коэффициентов запаса выносливости и эквивалентных по разрушающей способности циклических напряжений по данным натурных испытаний подвижного состава (2003)
Клименко И. В. - Современные тенденцииразвития конструкций тележек локомотивов (2003)
Кострица С. А. - Применение МКЭ к задачам оптимального проектирования несущих конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта (2003)
Банников Д. О. - Направления совершенствования современной концепции проектирования жестких стальных бункеров, Казакевич М. И. (2003)
Волкова В. Е. - Динамическое поведение систем с несимметричными кусочно-линейными упругими характеристиками (2003)
Клочко Б. Г. - Управление структурообразованием в активированном гидротехническом бетоне, Горидько Д. В., Пунагин В. В. (2003)
Костюк М. Д. - Обгрунтування наукових напрямків механіки грунтів при підвищенні швидкості рухомого складу залізниць, Пшінько О. М., Петренко В. Д., Цепак С. В. (2003)
Радкевич А. В. - Аналіз і узагальнення теоретичних положень забезпечення капітального відновлення підприємствами будівельного виробництва (2003)
Бараш Ю. С. - Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи (2003)
Мукмінова Т. А. - Ефективність централізації функцій управління у сфері економічних відносин на залізничному транспорті України (2003)
Покотилов А. А. - Экономико-правовые проблемы формирования качественно новой системы транспортных сообщений снг в условиях (2003)
Тесленко Т. В. - Темпи реформування системи управління на залізницях окремих держав світу (2003)
Дипломатичний заспів фестивалю "Парад вишиванок-2013" (2013)
Зленко А. - Українська дипломатія та політика: вчора, сьогодні, завтра (2013)
Бжезінський З. - Що сталося з Обамою? (2013)
Крастєв І. - Підйом і падіння демократії (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій... (2013)
Ціватий В. - Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду, Чекаленко Л. (2013)
Щелкунов В. - Ми займаємося не критиканством, а конструктивним діалогом із владою (2013)
Мюллер Дж. - Капіталізм і нерівність (2013)
Ціватий В. - Зовнішня політика та дипломатія: майстерність і процес прийняття рішень (2013)
Акулов-Муратов В. - Латинська мозаїка, Будько О. (2013)
"Містер Сhairman" та історія одного музею (2013)
Савчук Ю. - "Віхи історії: тисячоліття української печатки" – яскраві сторінки вітчизняної дипломатії (2013)
Васильєва О. - Пилип Орлик і Швеція в історії України (2013)
Сергійчук Б. - Відродження українсько-турецьких відносин на початку ХХ століття (2013)
Казарінова Н. Л. - Фінансово-орієнтований менеджмент вищого навчального закладу (2012)
Ус М. Ф. - Наукова діяльність в університеті нового типу – основа якісної освіти (2012)
Гаман П. І. - Система управління якістю у вищому навчальному закладі як конкурентна перевага на ринку освітніх послуг (2012)
Савченко С. О. - Розвиток безперервної освіти і шляхи її впровадження в університеті (2012)
Шамара С. О. - Коледж економіки і управління у системі підготовки молодших спеціалістів на Черкащині (2012)
Ус Г. О. - Планування та контроль в університеті в умовах економіки знань (2012)
Коваль В. В. - Концептуальна модель професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики, Гладка Л. І. (2012)
Боронос В. Г. - Основні характеристики фінансового потенціалу території (2012)
Дмитрук Б. П. - Експорт продукції як індикатор конкурентоспроможності та інтеграційних процесів України (2012)
Шірінян Л. В. - Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку (2012)
Шпак Ю. В. - Інноваційні методи у регулюванні розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах глобалізації ринків (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Казарінов Д. В. - Особливості розвитку валютного регулювання в Україні в умовах фінансової глобалізації (2012)
Дьячук І. В. - Розвиток рекламно-комунікаційного ринку України (2012)
Козловська С. Г. - Емоційний портрет менеджера, Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. (2012)
Бєлоусова О. С. - Стан та перспективи розвитку залізорудної промисловості України (2012)
Аблязова О. М. - Сучасний стан виробництва і торгівлі екологічно чистими продуктами харчування (2012)
Глінкіна Д. В. - Оцінка ефективності відтворювальних процесів у рослинництві (2012)
Мороз М. М. - Роль інформаційного забезпечення в системі управління персоналом (2012)
Ворончак І. О. - Ієрархічні рівні соціальної відповідальності бізнесу:сутність та особливості управління (2012)
Редакційна сторінка (2013)
Євтодюк А. В. - Філософське осмислення феномену людини: ретроспектива й сучасність, Матушевська М. В. (2013)
Мочкіна Л. І. - Початок воєнних дій нацистської Німеччини на Волині та встановлення окупаційного режиму, Мочкін С. А. (2013)
Остапйовський О. І. - Становлення особистості в процесі економічної соціалізації (2013)
Остапчук М. В. - NP (nondeterministic polynomial) – повні задачі (2013)
Павлічук В. І. - Роль концертмейстера у вихованні творчої особистості співака в класі постановки голосу, Левчук Л. А. (2013)
Рудь О. В. - Історичні аспекти розвитку християнства на Україні (2013)
Яремчук Н. П. - Система роботи школи над реалізацією науково-методичної проблеми (2013)
Котеленець В. Д. - Формування іміджу сучасного навчального закладу, Басалко Н. В. (2013)
Цимбалюк О. Л. - Використання ІКТ у дошкільних навчальних закладах (2013)
Бортник А. В. - Використання ППЗ на уроках математики (2013)
Грицюк Л. Й. - Філософське осмислення образу янгола в поезії Надії Гуменюк (2013)
Гешеліна Т. Б. - Створення позитивної мотивації для успішної іншомовної діяльності учнів, Переведенець К. П. (2013)
Ураєва І. Г. - Урок-дискусія з французької мови на тему "Засоби масової інформації. Телебачення", Лукащук Т. А. (2013)
Куліш О. В. - Значення води для живих систем (2013)
Оліферчук Л. Г. - Нітрогеновмісні сполуки. Аміни. Анілін (2013)
Пугач Р. І. - Загальна характеристика клімату. Кліматичні чинники (2013)
Троцюк Л. П. - Інфляція. Її сутність, причини, вимірювання, Дятел Л. І. (2013)
Веремей С. В. - Наблизитись до ремесла поета (2013)
Шульгай О. М. - Досвід застосування тримебутину (трибудату) в лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей, Кабакова А. Б., Шульгай А.-М. А. (2013)
Сельський П. Р. - Обґрунтування об’єктивності системи дистанційного оцінювання знань з пропедевтики педіатрії як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста (2013)
Федорців О. Є. - Особливості макро- і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання, Левенець С. С., Стеценко В. В. (2013)
Федорців О. Є. - Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом, Косовська Т. М., Стеценко В. В. (2013)
Синицька В. О. - Особливості перебігу правця у хлопчика, Борис Н. І., Блажевич І. Є. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Лейкограма як показник реактивності організму дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (2013)
Денефіль О. В. - Особливості спектрального і часового аналізу серцевого ритму у студентів з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Яковенко В. В. - Проблема избыточной массы тела и ожирения у детей (2013)
Нальотов А. В. - Пепсиногеноутворююча функція шлунка у дітей з гастродуоденальною патологією (2013)
Шкіль У. О. - Аналіз дитячої смертності від кардіоміопатій в Івано-Франківській області за 2006-2010 роки, Багрій М. М., Ходан В. В. (2013)
Цьолко О. Р. - Стан репродуктивого здоров’я дівчат- підлітків в україні та світі (огляд літератури) (2013)
Аряев Н. Л. - Пробиотики в концепции перинатальной профилактики атопического дерматита у детей, Шевченко И.М., Титкова Е. В. (2013)
Фесенко М. Є. - Роль якості питної води в розвитку анемій І-ІІ ступеню у дітей, які проживають в регіоні з підвищеним вмістом фтору, Комар В. М., Стасюк А. І. (2013)
Балычевцева И. В. - Особенности состояния здоровья детей, проживающих в домах ребенка, Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. (2013)
Шпаков А. И. - Распространенность бронхиальной астмы у младших школьников гродненского региона. Стандартизированное эпидемиологическое исследование (2013)
Кеч Н. Р. - Вплив антропогенно забрудненого довкілля на стан здоров’я дітей, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С. (2013)
Волянська Л. А. - Діагностичні перепитії ацетонемічного синдрому у дітей, Євтушенко C. В., Скубенко В. М. (2013)
Савво В. М. - Особенности нарушений периферической гемодинамики у детей больных реактивными артропатиями с поражением тазобедренных суставов, Кривошей А. В. (2013)
Добровольська Л. І. - Особливості специфічного і неспецифічного захисту слизової оболонки при хронічній гастродуоденальній патології у дітей (2013)
Лобода В. Ф. - Маркери гельмінтозів у дітей з хронічною патологією органів травлення, Глушко К. Т., Кінаш М. І. (2013)
Сліпачук Л. В. - Вплив молочної суміши фрісопеп на становлення мікрофлори кишківника у дітей з харчовою алергією, Строй О. А. (2013)
Смоляр Н. І. - Особливості формування запальних хвороб пародонта при туберкульозі у дітей, які проживають на територіях радіаційного забруднення, Шило М. М., Стадник У. О. (2013)
Романюк Л. Б. - Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання (2013)
Гаріян Т. В. - Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології, Никитюк С. О., Чорна У. Я. (2013)
Макєєва Н. І. - ХАрактеристика активності холінестерази в сечі у дітей з цукровим діабетом 1-го типу, Цимбал В. М., Бужинська Н. Р. (2013)
Бліхар В. Є. - Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей, Крицький І. О., Гощинський П. В. (2013)
Сенаторова А. В. - Характеристика фетального кровообігу та перебігу ранньогонеонатального періоду в новонароджених від екстракорпорального запліднення (2013)
Самохвалова А. В. - Особливості раннього неонатального періоду у новонароджених дітей від матерів з репродуктивними втратами та torch-інфекціями (2013)
Венцківська І. Б. - Клініко-лабораторні прояви імунологічних механізмів передчасних пологів, Загородня О. С., Миронова І. Є. (2013)
Подольський В. В. - Особливості стану репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку інфікованих вірусом імунодефіциту людини, Волошин А. В. (2013)
Щербина М. О. - Стан оваріального резерву як показник функціональної активності репродуктивної системи жінки, Граділь О. Г., Аралов О. М. (2013)
Кузьміна О. О. - Експериментальне обгрунтування застосування оксиду азота для лікування ендокринного безпліддя, Ліпко О. П. (2013)
Маляр В. В. - Клініко-діагностична характеристика порушень фетоплацентарного комплексу у жінок із патологією навколоплодових вод (2013)
Мерцалова О. В. - Роль метаболічних процесів у патогенезі формування перинатальної патології при вагітності високого ризику, Лазуренко В. В., Горбатовська Е. В. (2013)
Грищенко Н. Г. - Выбор оптимального протокола контролируемой стимуляци яичников у женщин, страдающих генитальным эндометриозом (2013)
Карташова М. А. - Микросателлитная нестабильность генома и метилирование гена ESR как критерии эффективности применения органосохраняющих методов лечения у больных с атипической гиперплазией эндометрия (2013)
Щербина І. М. - Ефективність деструктивних методів лікування фонових захворювань шийки матки на тлі корекції вагінальної мікрофлори, Вєсіч Т. Л., Таравнех Д. Ш. (2013)
Жиляєв М. М. - Склад макро- та мікроелементів у плодових оболонках після передчасних пологів та антенатальної смерті плодів (2013)
Лимар Л. Є. - Деякі показники пероксидації ліпідів у жінок з порушеннями менструальної функції (ПМФ) на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) (2013)
Бойчук А. В. - Особливості денситометричних показників у жінок репродуктивного віку із лейоміомою матки, Котик А. О., Франчук О. А. (2013)
Хлібовська О. І. - Прегравідарна підготовка жінок з герпетичною інфекцією, Курило О. Ю., Дживак В. Г. (2013)
Потапов В. О. - Проблема поєднаних гіперпроліферативних процесів матки (огляд літератури), Медведєв М. В., Донська Ю. В. (2013)
Щербина М. О. - Особливості гемодинаміки органів малого таза у жінок із постгістеректомічним синдромом, Мерцалова О. В., Скорбач О. І. (2013)
Фартушок Т. В. - Сучасні аспекти лікування кандидозного вульвовагініту (2013)
Щербина М. О. - Використання імуномодуляторів в комплексної терапії запальних захворювань жіночих статевих органів, Кузьміна І. Ю., Ткачова О. В., Кузьміна О. О. (2013)
Лоскутова Т. О. - Стан системи гемостазу у вагітних з гіпертензивними розладами та генними поліморфізмами (2013)
Зарічанська Х. В. - Вміст глікопротеїнів та вуглеводних компонентів слизу цервікального каналу у жінок із істміко-цервікальною недостатністю (2013)
Молчанова О. В. - Генітальний ендометріоз як "хвороба цивілізації": до питання симптоматики патології (2013)
Онисько О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із інсулінорезистентністю (2013)
Гуменецький І. Є. - Визначення ролі гомології за алелями генів HLA ІІ-го класу в подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності, Терпиляк О. І. (2013)
Школьник О. С. - Дослідження маркерів прогнозування репродуктивних втрат у жінок з антенатальною загибеллю плода, Мар’ян О. В., Солощенко В. І. (2013)
Перетятко Л. П. - Морфологические изменения в последе при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, Стороженко Т. В. (2013)
Клименко Т. М. - Дослідження предикторів формування наслідків перинатального гіпоксичного ураження ЦНС у доношених новонароджених, Тарасова І. В., Касян С. М. (2013)
Коньков Д. Г. - Регіоналізація перинатального аудиту – реальний резерв зниження перинатальної смертності (2013)
Лянна М. В. - Актуальні питання преконцепційної підготовки жінок з лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Дністрянська А. П. - Корекція вегето-судинних порушень у жінок з патологічним клімаксом, Дністрянський В. С. (2013)
Оксюта В. М. - Корекція ліпідного обміну у жінок з порушенням репродуктивної функції та гіпотиреозом (2013)
Бербець А. М. - Становлення гормональної функції фетоплацентарного комплексу у жінок із загрозою невиношування у ранні терміни гестації, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2013)
Проценко Е. В. - Иммуноморфологические особенности плацент при хронической плацентарной недостаточности, Барановская Ю. П., Перетятко Л. П. (2013)
Маланчин І. М. - Перебіг раннього неонатального періоду у новонароджених від матерів з прееклампсією (2013)
Шарий Г. - Земельні платежі як джерело достатку держави (2013)
Боровий В. - Земельні торги в Україні, їх правове забезпечення та шляхи вдосконалення, Андріящук Ю. (2013)
Колядинська Т. - За шість років на Дніпропетровщині створили 48 заказників, Звірко В. (2013)
Сохнич А. - Шляхи реалізації права на справедливий розподіл земельних ресурсів, Сохнич С. (2013)
Новаковська І. - Нова навчальна програма з основ економіки землекористування (2013)
Леонець В. - Особливості організації розробки інвестиційних проектів землеустрою сучасних сільськогосподарських підприємств (2013)
Щодо внесення відомостей про землі комунальної власності до державної статистичної звітності (2013)
Анікіна Г. О. - Сучасні художні музеї: стан та перспективи розвитку. Активність музею в сучасній соціокультурній ситуації (з досвіду роботи Луганського обласного художнього музею) (2013)
Борщенко Л. М. - Сучасні художні музеї: стан та перспективи розвитку. Культурна спадщина українського народу – основа естетичного виховання молоді (2013)
Зюзіна Т. О. - Гуманітарна складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах як засіб духовно-морального виховання студентів (2013)
Камінська А. В. - Проблеми і перспективи розвитку дизайн-освіти в Україні (2013)
Козир А. В. - Система принципів фахової підготовки викладачів мистецьких дисциплін (2013)
Овчаренко Г. Е. - Система мистецької освіти Східноукраїнського регіону (2013)
Паньків Л. І. - Методичні напрямки організації позаурочної мистецької діяльності школярів у контексті сучасної гуманістичної парадигми освіти (2013)
Пономарьова О. М. - Методологічні підходи і принципи підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Сердюк С. М. - Формування навчальної та професійної мотивації студентів творчих спеціальностей (2013)
Анікіна Т. О. - Аналіз сучасного українського живопису (на прикладі творчої спадщини Олега Щиголєва), Голубенко Є. В. (2013)
Закрецька А. М. - Монументальна ленініана на площі Революції міста Луганська (2013)
Ковальова Г. Г. - Музично-педагогічна діяльність М. В. Лисенка в контексті культури музичного романтизму другої половини ХІХ століття (2013)
Ковбасюк А. М. - Педагогічна діяльність співаків другої половини ХХ ст. в контексті розвитку Львівської вокальної школи (2013)
Павлова О. І. - Розвиток образотворчого мистецтва на теренах України у кінці 50-х-80-х роках XX століття (2013)
Штурмак І. В. - Поезія Т. Г. Шевченка у творчості українських композиторів ХІХ ст. (2013)
Чжень Ли. - Теоретический анализ проблемы ценностных и профессионально-ценностных ориентаций студентов-музыкантов из Китая (2013)
Даофен Сі. - Значення народно-пісенної творчості у виконавському мистецтві Китаю (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Сербська баянно-акордеонна школа народної музики: науково-теоретичний аспект (2013)
Лібінь Цзян - До проблеми музичного навчання і виховання у Китаї (2013)
Бугайов В. І. - Експлікація поняття "образосимволотворчості" в естетичному вихованні майбутніх дизайнерів (2013)
Цзяньшу Ван. - Структура вокально-виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Гавран І. А. - Мотиваційно-ціннісній аспект формування емпатії майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Григор'єва В. В. - Готовність майбутнього вчителя музики до виконавської диригентсько-хорової діяльності (2013)
Гусаченко Л. М. - Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва (2013)
Даршакова Н. А. - Изобразительная метафора как средство отражения действительности (2013)
Дермельова Н. М. - Залучення творів сучасних українських композиторів до вивчення в курсі "Основ сценічно-творчого мистецтва", Кривохвостов В. Б., Аверченко М. М. (2013)
Ємельянова О. Ю. - Готовність майбутніх вчителів хореографії до роботи з музичним матеріалом (2013)
Криворучкін В. І. - Особливості проектування комбінованих вербально-іконічних товарних знаків (2013)
Чуньпен Лі. - Діагностика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музики на вокально-хорових заняттях (2013)
Березовська Г. Г. - Назви сорочки та її деталей у східноподільських говірках (2013)
Богуцький В. М. - Урбанонімія в національно-культурному аспекті (2013)
Висоцька З. І. - Лексична синонімія в економічних наукових текстах Івана Франка (2013)
Гурбанська С. О. - Концепція інтертекстуальності у фразеологічному контексті (2013)
Купіна І. О. - Неофразеологізми на позначення граничності (2013)
Лембік С. О. - Прояв гендерних особливостей у французькій фразеології (2013)
Намачинська Г. Я. - Українська мова як мова-донор для збагачення лексичного складу російської мови (аналіз лексикографічної практики) (2013)
Попова Н. О. - Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду, Петрова О.Б. (2013)
Прасол О. М. - Галицько-руські народні приповідки в тлумаченні Івана Франка як джерело фіксації полонізмів (власні назви) (2013)
Соболь Л. І. - Прагматична функція літер у формуванні системи сучасних номенів (2013)
Чернявська І. С. - Функціонування фразеологізмів у трилогії Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" (2013)
Шабі С. В. - Фразеологізми з семантикою кількості як особливий вид квантитативних одиниць у мові української казки (2013)
Канкаш Г. Д. - Про формування поняття складного речення в українському мовознавстві (2013)
Карікова Н. М. - Відбиття процесу внормування конструкцій із прийменником по в мові ранніх прозових творів Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Лепетюха А. В. - Типи референційних зв’язків між компонентами надфразових єдностей із різними видами тема-рематичної ізотопії (на матеріалі сучасної французької мови) (2013)
Мєдвєдєва Н. О. - Позиційні варіанти сегментованих висловлень в аспекті тема-рематичного членування (на матеріалі французької мови) (2013)
Мітенко О. В. - Особливості використання синтаксичних та лексичних засобів актуального членування речення у французькій мові (на матеріалі тексту промови Жака Ширака перед студентами Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від 3 вересня 1998 року) (2013)
Романюк Л. В. - Проблеми дослідження категорії локативності як мовної універсалії (2013)
Рудая Н. В. - Многокомпонентные сложные предложения в современном китайском языке (к постановке проблемы) (2013)
Семененко Л. А. - Прономінативні, квантитативні й інтер’єктивні демінутиви в структурі українського поетичного мовлення (2013)
Ткач О. В. - Конструкції з корелятами так, такий як засіб експресивності мови драматургії Т.Г. Шевченка, Переяслова О.О. (2013)
Чернушенко Н. М. - Парцеляція як засіб експресивного синтаксису української художньої літератури другої половини ХХ століття (2013)
Быкова И. В. - Позиция повествователя в светских повестях Н.А. Дуровой (2013)
Донець М. М. - Використання прийому інтерстильового тонування в українській газетно-публіцистичній дискурсивній практиці (2013)
Зайцева М. О. - Юридичний та політичний дискурси з точки зору персуазивності, Пєтухова І.О. (2013)
Ільченко О. А. - Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних змі початку ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) (2013)
Карпенко Н. А. - Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньому дискурсі П. Загребельного (2013)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концепту "мовчання" в художньому тексті релігійної тематики: лінгвокреативна спроможність І. Франка (на матеріалі поеми "Мойсей") (2013)
Сирко І. М. - Семантико-аксіологічна парадигма образу земля в діаспорному щоденниковому тексті (на матеріалі щоденника М. Галабурди-Чигрин) (2013)
Таран О. С. - Функціональні особливості сленгізмів у текстових повідомленнях (смс) (2013)
Тимченко Ю. О. - Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) (2013)
Белевцова С. О. - Людина-творець і людина від творця – символи творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари (2013)
Плотнікова Н. В. - Смерть як концепт-архетип мікроконцептосфери святки (2013)
Коловоротна Н. Д. - Взаємодія вербальних і силенційних засобів у комунікації (2013)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т.Г. Шевченка (2013)
Рязанцева Д. В. - Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (2013)
Сліпецька В. Д. - Комунікативний простір нашого буття у світлі теoрії мовної відносності Е. Сепіра – Б. Уорфа (2013)
Гаращенко Л. Б. - Аналітичні номінації науково-технічної галузі в когнітивно-ономасіологічному аспекті (2013)
Горішна Л. В. - Відтворення прагматичного потенціалу тексту в перекладі (2013)
Савицька Л. В. - Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою (2013)
Старух В. О. - Особливості відтворення іміджеформувального потенціалу відео правоохоронних органів у перекладі (2013)
Каруник К. Д. - Методологічні позиції Юрія Шевельова в студіях над історією українського мовознавства (2013)
Лисиченко Л. А. - Федір Пилипович Медведєв (до 100-річчя від дня народження) (2013)
Лисиченко Т. Ю. - Леонід Арсенійович Булаховський (до 125-річчя від дня народження) (2013)
Шпак Ю. О. - Типи та функції інтертексем у літописі самовидця (2013)
Сімонок В. П. - Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах (2013)
Лисиченко Л. А. - Ще крок до наукового взаєморозуміння, Тимченко І.В. (2013)
70-річчя з дня народження О.Г. Додонова
Федорців О. Є. - Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію, Чорномидз І. Б., Бегош Н. Б. (2013)
Михайлова Е. А. - Інноваційні підходи до діагностики та профілактики депресії у дітей , Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М. (2013)
Банадига Н. В. - Особливості імунологічної реактивності у дітей з різним ступенем тяжкості залізодефіцитної анемії, Рогальська Я. В. (2013)
Федорців О. Є. - Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2013)
Сергета І. В. - Медико-соціальні аспекти навчальної адаптації та стан здоров’я учнів шкільного віку, Мостова О. П. (2013)
Федорців О. Є. - Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла, Стеценко В. В., Кубей І. В., Левенець С. С. (2013)
Коренюк О. С. - Особливості ентерального харчування дітей-інвалідів з тяжкою неврологічною патологією (2013)
Федорців О. Є. - Поширеність алергічних захворювань серед школярів Тернопільської області (2013)
Недельская С. Н. - Факторы риска аллергических заболеваний у детей 13-14 лет, проживающих в крупном промышленном городе (по данным эпидемиологического исследования), Таранова Т. В. (2013)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка показників фізичного розвитку новонароджених дітей у матерів, що мешкають в сільській місцевості: медико-соціальні і профілактичні аспекти (2013)
Семань-Мінько І. С. - Особливості фізичного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах, Буряк О. Г., Нечитайло Д. Ю. (2013)
Грузинцева Н. А. - Постнатальний моніторінг новонароджених з природженими вадами розвитку і високим ризиком спадкової патології (2013)
Макєєва Н. І. - Ранні маркери пошкодження тубулярного апарату у дітей з єдиною ниркою, Підвальна Н. А., Колібаєва Т. Ф. (2013)
Ізюмець О. І. - Ефективність застосування кортексину при лікуванні дітей з перинатальними пошкодженнями ЦНС, Моравська О. А., Гончарук О. С. (2013)
Булавенко О. В. - Клінічна характеристика гіперандрогеній підліткового віку у дівчат, Фурман О. В. (2013)
Сорокман Т. В. - Медико-соціальні аспекти виразкової хвороби у дітей, Сокольник С. В., Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2013)
Недельська С. М. - Фенотипові особливості бронхіальної астми у дітей міста Запоріжжя, Кляцька Л. І., Марчук Н. М. (2013)
Ізюмець О. І. - Нейропротекторна корекція перинатальних пошкоджень ЦНС у дітей, Моравська О. А., Гончарук О. С. (2013)
Гаргин В. В. - Оценка поражения антрального и фундального отделов желудка при хроническом гастродуодените у детей, Долгая О. В. (2013)
Сокольник С. В. - Генотип-специфічна терапія виразкової хвороби в дітей, Сорокман Т. В., Остапчук В. Г., Гінгуляк М. Г. (2013)
Корицький Г. І. - Аналіз надання медичної допомоги дітям на Тернопіллі за роки незалежності (2013)
Нагорна В. Ф. - Генетичний поліморфізм при клінічних та прихованих формах тромботичних ускладнень в акушерській практиці, Гонта Р. І., Бощенко Т. Г. (2013)
Гнатко О. П. - Стан вегетативної нервової системи у вагітних з анемією та нейроциркуляторною астенією (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вплив дисплазії сполучної тканини та варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у вагітних на виникнення перинатальних та акушерських ускладнень, Іщак О. М., Бегош Б. М., Івасенко Т. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з гіперандрогенією в анамнезі, Бульваренко І. П., Франчук А. Ю., Бойчук А. В. (2013)
Гнатко О. П. - Характеристика гормонально-метаболічних змін при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду, Михайлюта М. А., Жесткова І. В. (2013)
Туманова Л. Є. - Вивчення особливостей інволюції матки у породіль з гестаційним діабетом, Подольський В. В., Іщенко Г. І., Мілєвський О. В., Бадзюк Н. П. (2013)
Булавенко О. В. - Роль морфологічних змін плаценти в розвитку плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненій герпетичною інфекцією, Кливак В. В., Ситник В. І. (2013)
Сенчук А. Я. - Діагностичне та прогностичне значення визначення СА 125 хворих із поєднаною патологією ендо- й міометрію, Покровенко О. Б., Дмитриченко Л. М. (2013)
Геник Н. І. - Профілактика акушерських ускладнень у вагітних із хламідійною інфекцією, Кінаш Н. М., Остафійчук С. О., Стоцький С. С. (2013)
Котик А. О. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та способи корекції у жінок із лейоміомою матки (2013)
Бойчук А. В. - Результати скринінгу патології шийки матки у жінок м.рівне за 2012 рік, Худоб’як В. О., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2013)
Пацкань І. І. - Досвід застосування озонотерапії для корекції метаболічних порушень у вагітних, Корсак В. В. (2013)
Зарічанська Х. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок із істміко-цервікальною недостатністю (2013)
Сенчук А. Я. - Ефективність комплексних протизапальних препаратів в емпіричній терапії гострого сальпінгоофориту (2013)
Гур’єв С. О. - ПН (ПН) у вагітних жінок, які отримали політравму, Лимар Є. А. (2013)
Яремчук Т. П. - Ехографічні особливості стану фетоплацентарного комплексу при сифілісі (2013)
Ніцович І. Р. - Особливості антибіотикотерапії пієлонефриту у вагітних (2013)
Яремчук Т. П. - Фактори ризику невиношування вагітності при сифілісі (2013)
Бакун О. В. - Особливості післяпологового періоду у жінок з гіпогалактією, Андрієць О. А. (2013)
Кондря Д. О. - Зміна гормонів трофобласта у вагітних з невиношуванням в ранньому ембріональному періоді, Каліновська І. В. (2013)
Захаренко І. Л. - Вибір методики культивування при селективному перенесенні одного ембріона, Сейлова А. І. (2013)
Захаренко Н. О. - Особливості стану вегетативної нервової системи у працівниць залізничного транспорту при патологічному прелімінарному періоді, Ходаківський С. Б., Глотова Г. Є. (2013)
Панова И. А. - Особливості диференціювання і формування клітин пам’яті популяції CD4 + лімфоцитів децидуальної оболонки плаценти у жінок з гіпертензивними розладами при вагітності, Кудряшова А. В. (2013)
Кузєва Н. Г. - Оптимізація діагностичної програми при безплідді перед використанням допоміжних репродуктивних технологій, Пацков А. О. (2013)
Маланчин І. М. - Особливості лактаційної функції у породіль з пізніми гестозами (2013)
Булавенко О. В. - Досвід підтримки лютеїнової фази у жінок з трубним фактором безпліддя та невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі, яким проводилось запліднення ембріонів в середовищі "ембріоген", Коцюбська І. Ю. (2013)
Доскоч І. О. - Вплив інтергенетичного інтервалу на здоров’я матері та дитини, Шинкарук Ю. Л. (2013)
Лимар Л. Є. - Показники фібромаксу у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) (2013)
Приймак С. Г. - Застосування лонгідази в комплексному лікуванні хронічного ендометриту, Андрієць О. А., Гресько М. Д. (2013)
Семеняк А. В. - Стан імунної системи у жінок із мікоплазмозом та уреаплазмозом (2013)
Лисенко М. А. - Роль гістероскопії в діагностиці поліпів тіла матки. порівняльний аналіз (2013)
Вододюк О. В. - Закономірності виникнення передчасної недостатності яєчників після хіміотерапії та засоби їх попередження (2013)
Кошик Д. А. - Досвід застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у пацієнток із багаторазовими невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій, Стречень Н. С. (2013)
Левенець Л. М. - ЛІкування вульвовагінітів змішаної етіології у хворих з запальними захворюваннями шийки матки препаратом вагіклін, Бегош Б. М., Сопель В. В., Ониськів Б. О. (2013)
Егоров Г. В. - Обґрунтування вибору головних розмірень суден змішаного плавання нового покоління для Ленського бассейну (2013)
Евдокимова А. М. - Сумісний вплив електричного струму і фрикційної обробки на зміцнення стали, Довбенко М. М. (2013)
Сторожев В. П. - Вплив інтенсивності відмов на довговічність деталей ЦПГ малооборотних двигунів (2013)
Бумака І.О. - Облік інерційності судна при вирішенні задач в ситуаційно-технічній системі попередження зіткнень суден (2013)
Сауляк С. В. - Аналіз визначення координат центру тяжіння судна порожньому, на початкових стадіях проектування (2013)
Мацкевич Д. В. - Регенерація анізотропних властивостей вуглеводневих рідин в процесі експлуатації (2013)
Сагін С. В. - Вплив триботехнічних властивостей палива на експлуатаційні характеристики суднового малообертового дизеля, Заблоцький Ю. В. (2013)
Пізінцалі Л. В. - Розвиток системи якості в українській транспортній системі, Рогачова О. В. (2013)
Колеснікова К. В. - Моделювання стратегічного управління міжнародною діяльністю університету, Гловацька С. Н., Руденко С. В. (2013)
Клещов Г. М. - Автоматизація процесів управління – основа для підвищення ефективності інтегрованої адаптивної крізний конструкторсько-технологічної підготовці виробництва інструментів штампів (2013)
Кубіч В. І. - Візуалізація процесу формування мідьутримаючого покриття в галлиєво-індиєвому середовищі на натурному зразку-шийці (2013)
Алексишин О. В. - Виявлення ситуацій небезпечного зближення суден за допомогою граничних пеленгів в автоматизованих комплексах судноводіння (2013)
Бурмака О. І. - Ситуаційно-технічні проблеми при виборі маневру розходження в умовах надмірного зближення суден (2013)
Піпченко О. Д. - Розробка робастного регулятора курсу судна на базі теорії штучних нейронних мереж (2013)
Гайченя О. В. - Розробка алгоритмів визначення кількості вантажу, що приймається в трюму на окремому етапі завантаження судна (2013)
Егоров Г. В. - Определение габаритов судна с учетом бассейнов его работы смешанного "РЕКА-МОРЕ" плавания "ББК МАКС" класса, Калугин Я. В., Егоров А. Г. (2013)
Гончар Н. В. - Особенности финишного этапа изготовления дисков компрессоров ГТД (2013)
Сагин С. В. - Триботехнические процессы, протекающие в топливной аппаратуре высокого давления судовых дизелей (2013)
Слободянюк Д. И. - Расклинивающее давление в тонких пленках цилиндрового масла на чугунных поршневых кольцах судовых дизелей, Колегаев М. А., Слободянюк И. М. (2013)
Мацкевич Д. В. - Управление реологическими характеристиками моторных масел судовых дизелей (2013)
Воробьев В. Л. - Моделирование действия наклонной подвижной силы на полубесконечную пластину, полностью сцепленную с упругим слоем, применительно к проблемам техники (2013)
Олійник В. М. - Оцінка рівня надійності та безпеки механічних систем портового устаткування, Савчук Є. В. (2013)
Заблоцкий Ю.В. - Модульные схемы построения топливных систем судовых малооборотных дизелей (2013)
Яровенко В. А. - Системный подход к вопросам проектирования гребных энергетических установок (2013)
Лисовой Е. Н. - Износостойкость детонационных покрытий FeAl2-Ti-Si в парах трения с антифрикционными и конструкционными материалами (2013)
Зарицкая Е. И. - Оптимизационный расчет тихоходного синхронного генератора на постоянных магнитах для безредукторных электрогенерирующих установок, Канов Л. Н., Олейников А. М. (2013)
Очеретяный Ю. А. - Определение термодинамических показателей судовой холодильной установки в процессе эксплуатации (2013)
Сауляк С. В. - Влияние ограниченности глубины фарватера на остойчивость ходкость судна, Мазур О. Н. (2013)
Буй Д. Т. - Расчет нагрузки масс катамаранов на этапе концептуального проектирования, Бондаренко А. В. (2013)
Руденко Е. С. - Обработка результатов экспертных оценок, Шамов А. В. (2013)
Нгуен Г. Х. - Имитационное моделирование и разработка программы функционирования быстроходных пассажирских судов (2013)
Усов А. В. - К вопросу формированию отраслевого механизма управления проектами, Максимов С. С. (2013)
Руденко С. В. - Анализ результатов реализации технико-экономической природоохранной региональной программы, Колесникова К. В., Олех Т. М. (2013)
Судник Н. В. - Технико-организационные вопросы эксплуатации судов, Рылов С. И. (2013)
Болховитинов А. С. - Достижение сопоставимости морфометрических и модельных гистогенетических-морфогенетических данных с помощью тестовых функций глобальной оптимизации
Реквізити редакції (2013)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна відповідь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени, Костів С. Я., Венгер І. К., Беденюк А. Д. (2013)
Шаповал С. Д. - Oснови формування лікувальної програми у хворих на сепсис, Савон І. Л., Даценко Б. М. (2013)
Стець М. М. - Імунологічні аспекти синдрому системної запальної відповіді на тлі обтураційної непрохідності кишечника, Перепадя В. М., Повч О. А. (2013)
Бойко В. В. - Диагностика и оперативное лечение опухолевых прямокишечных свищей, Криворотько И. В. (2013)
Леднев Д. А. - Нарушение липидного обмена у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, осложненными грамотрицательным сепсисом (2013)
Даценко Б. М. - Механічна жовтяниця: патогенетична основа розвитку гострого холангіту і біліарного сепсису, Борисенко В. Б. (2013)
Герич І. Д. - Ґоссипібома як нестандартне хірургічне ускладнення, Ващук В. В., Барвінська А. С., Яремкевич Р. В., Герич Г. І., Романчак Д. Л. (2013)
Камінський І. В. - Прогнозування та профілактика післяопераційних гнійно-септичних ускладнень в абдомінальній хірургії, Косенко О. В., Гербалі О. Ю. (2013)
Крилюк В. О. - Зміни ферментативної ланки антиоксидантного захисту при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті, Гудима А. А. (2013)
Федорович О. А. - Морфометрична характеристика ремоделювання судин язика при його опіках різного генезу в експерименті (2013)
Kоноваленко С. О. - Кількісний морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла (2013)
Нестеренко В. Л. - Нестандартні ситуації при реконструкціях каротидного басейну (2013)
Лупальцов В. И. - Хирургическая тактика у больных с острой кишечной непроходимостью, обусловленной ущемленной грыжей (2013)
Підгірний Я. М. - Стратегія інтенсивної терапії інтраабдомінальної інфекції, Підгірний Б. Я. (2013)
Десятерик В. І. - Відносно раннього ентерального харчування у хворих на абдомінальний сепсис, Шаповалюк В. В. (2013)
Дейкало І. М. - Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії, Осадчук Д. В., Василюк Л. В. (2013)
Дронов А. И. - Современные подходы к лечению ран в зависимости от фаз раневого процесса, Скомаровский А. А., Колесник В. А., Кравченко А. В., Сотник Ю. И. (2013)
Краснослободский А. И. - Аспекты диагностики и лечения хирургических гнойно-септических осложнений при вторичном иммунодефиците (2013)
Жученко О. П. - Ультразвукове дослідження післяопераційних ран при різних способах зашивання черевної стінки, Желіба М. Д. (2013)
Цимбалюк В. І. - Результати повторних нейрохірургічних втручань при травмі периферичних нервів нижніх кінцівок, Татарчук М. М. (2013)
Міщенко В. В. - Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту, Грубник В. В., Вододюк Р. Ю. (2013)
Ксьонз І. В. - Клініко-морфологічні аспекти пухлин селезінки у дітей (2013)
Воровський О. О. - Абдомінальний сепсис як причина бактеріальної транслокації внаслідок розвитку внутрішньочеревної гіпертензії при хірургічному лікуванні великих дефектів черевної стінки (2013)
Лященко П. В. - Лікування хірургічних хворих на абдомінальний сепсис (2013)
Чепіль І. В. - Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий інфікований деструктивний панкреатит (2013)
Нестеренко А. Н. - Антибиотикорезистентность и выбор тактики противомикробной терапии хирургического сепсиса, Воробьева Т. И., Колесникова Т. И., Щербина Ю. В., Бойцун И. Н., Харченко Е. Н., Сихарулидзе А. Г., Бевз Н. Д. (2013)
Каштальян М. А. - Хирургическое лечение некротических инфекций мягких тканей, Герасименко О. С., Околец В. П., Масунов К. Л. (2013)
Поляцко К. Г. - Нестандартні ситуації при виконанні пунк­ційно-дренуючих втручань під контролем сонографії в пацієнтів із хірургічною патологією органів черевної порожнини і заочеревинного простору (2013)
Герич І. Д. - Проспективне обсерваційне багатоцентрове дослідження: Західноукраїн­ський реєстр сепсису, Дзюбановський І. Я., Русин В. В., Підгірний Я. М., Польовий В. П., Пиптюк О. В., Семенюк Ю. С., Зуб В. І., Попик М. П., Шаваров Ю. І. (2013)
Мальцева Л. А. - Сепсис: диагноз, антимикробная терапия с позиций новых международных рекомендаций, Мосенцев Н. Ф., Кутовой А. Б., Ненько И. В., Трискиба А. М. (2013)
Стець М. М. - Особливості діагностики та комплексне лікування хворих із хірургічним сепсисом, Харченко Л. О., Галига Т. М. (2013)
Старосек В. Н. - Иммунотерапия распространенного перитонита как профилактика абдоминального сепсиса, Пузако В. В., Бутырский А. Г., Скоромный А. Н., Кирсанов Г. И., Хилько С. С. (2013)
Колкин Я. Г. - Билиарный сепсис при холедохолитиазе, Хацко В. В., Шаталов А. Д., Епифанцев В. А., Потапов В. В. (2013)
Філіп Ж. В. - Патофізіологічні особливості больового синдрому у хворих із термічними опіками , Сорокіна О. Ю. (2013)
Попик М. П. - Біліарний сепсис при патології позапечінкових жовчних шляхів (2013)
Стояновський І. В. - Типові недоліки в діагностиці та лікуванні некротизуючого фасціїту (2013)
Кузенко Р. Т. - Антибактеріальна профілактика у комплексному лікуванні гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Шевчук І. М. (2013)
Бірюков М. Ю. - Педагогічні умови формування художнього смаку у студентів мистецьких спеціальностей у процесі професійної підготовки (2013)
Вівденко І. О. - Використання інформаційних технологій у процесі формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну (2013)
Гаврілова Л. Г. - Електронний навчальний посібник "Українська духовна музика" як засіб розвитку духовних цінностей студентів педагогічних вишів (2013)
Гоголєв С. О. - Роль сучасних інформаційно-комунікативних технологій в процесі професійної підготовки дизайнерів інтер'єру (2013)
Гоголєва О. О. - Художній розпис тканин у професійній підготовці художника-модельєра одягу (2013)
Жигаль З. М. - Впровадження технології особисто орієнтованого навчання як один із пріоритетних напрямів організації сучасного уроку музики (2013)
Ковбасюк М. Ю. - Педагогічні принципи диригентсько-хорової підготовки вчителя музики (2013)
Кондрашов С. М. - Головні завдання дисципліни "Рисунок" у процесі підготовки майбутніх спеціалістів з графічного дизайну (2013)
Котов В. Г. - Методика постановочної роботи викладача-хореографа на заняттях з "Українського народного танцю" (на прикладі гопака) (2013)
Прошунова Л. Ю. - Етнографічна практика як провідний засіб розвитку професійних якостей майбутніх дизайнерів одягу, Мінкіна С. О. (2013)
Пшеничних М. М. - Використання методу аналізу-інтерпретації у процесі створення анотацій до творів шкільного педагогічного репертуару (до питання про вдосконалення підготовки майбутніх учителів музики), Пшеничних Т. В. (2013)
Радомський М. Т. - Міждисциплінарні зв’язки в системі викладання дисципліни "Робота в матеріалі. Вітраж" в ХДАДМ (2013)
Романова Л. О. - Навички роботи в об’ємному проектуванні у професійній підготовці дизайнерів (2013)
Фурманова Т. І. - Самостійна робота як засіб формування професійної майстерності майбутнього педагога-хореографа (2013)
Ліхіцька Л. М. - Педагогічні умови формування готовності викладачів мистецьких дисциплін до здійснення інноваційної діяльності (2013)
Мала Т. В. - Професійна компетентність, як ключове поняття в процесі підготовки майбутніх фахівців з книжкового дизайну (2013)
Мартиненко О. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі (2013)
Мельник О. П. - Креативно-праксеологічний структурний компонент досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Настюк О. І. - Особливості роботи концертмейстера на уроках класичного танцю (2013)
Петров В. С. - Предметно-просторове середовище вищих навчальних закладів як чинник формування дизайнерських умінь і навичок студентів (2013)
Плахотнюк О. А. - Сценічні та побутові форми джаз-танцю (2013)
Сердюк Т. І. - Козацький танець як засіб виховання патріотичних почуттів у студентів-хореографів (2013)
Старовойтова О. Є. - Закономірності та етапи перевтілення виконавця при побудові моделі особистості персонажа вокального твору (2013)
Тихомирова Н. Ф. - Стильовий підхід у музичній педагогіці (2013)
Тихонова О. П. - Особливості співацької діяльності викладачів мистецьких дисциплін (2013)
Ткачов К. В. - Діагностика творчої активності майбутніх дизайнерів (2013)
Турчин В. В. - Термінологія адаптивного веб-дизайну, особливості та специфіка, Рожков А. І. (2013)
Федоришин В. І. - Фахово-орієнтаційний напрям забезпечення свідомого ставлення майбутніх учителів музики до вибору стратегії практичної діяльності (2013)
Чемеріна А. В. - Проблема мотивації і мотивованості студентів в процесі навчання спеціальності "Дизайн", Вейда С. В. (2013)
Черних О. О. - Проблеми конструювання змісту навчального курсу "Рекламна фотографія" як засіб формування художньо-естетичної культури майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки (2013)
Юник Д. Г. - Формування завадостійкості музикантів-інструменталістів у процесі виконавської діяльності (2013)
Базылюк Т. А. - Самооценка состояния здоровья и интересы студенток высших учебныхзаведений относительно занятий по физическому воспитанию (2013)
Белых С. И. - Особенности ценностей и психического состояния студентов современного университета (2013)
Гагара В. Ф. - Застосування методів фізичної реабілітації в лікуванні жінок з гіперпролактинемією, Мирна А. І., Сахненко О. П. (2013)
Калоєрова В. Г. - Фізична реабілітація при сколіотичних ураженнях хребта у дітей, які хворіють на дитячий церебральний параліч, Гришун Ю. А., Корчак О. М., Булкіна К. А. (2013)
Карпа І. Я. - Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами різних амплуа в ігрових зонах поля (2013)
Козина Ж. Л. - Сравнительная характеристика психофизиологических возможностей квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха и квалифицированных здоровых баскетболисток, Собко И. М., Клименко А. И., Сак Н. Н. (2013)
Мусхаріна Ю. Ю. - Волейбол та емоційне здоров’я студентів педагогічного університету, Чернобай С. О. (2013)
Олешко В. Г. - Структура техники рывка и толчка у тяжелоатлетов высокой квалификации различного пола, Гамалий В. В., Антонюк О. В., Иванов А. В. (2013)
Пангелова Н. Є. - Інформативна значущість рухових, розумових і моральних якостей у структурі особистості дошкільників 4-х років (2013)
Пранова Є. В. - Сутність та структура соціально-ціннісного компоненту валеологічної спрямованості у майбутніх фахівців фізичного виховання (2013)
Савонова О.В. - Визначення впливу автоматизованого контролю навчальних досягнень на здоров'я студентів (2013)
Синиговец С. В. - Биокинематическая структура технических приемов борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки (2013)
Сіренко П. О. - Особливості інтерференційної електроміограми м'язів-розгиначів гомілки кваліфікованих футболістів в контексті спеціальної вправи, Королінська С. В., Сіренко Ю. П. (2013)
Таможанская А. В. - Обоснование кинезологических методов реабилитации детей, страдающих сколиотической болезнью (2013)
Худолій О. М. - Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів, Тітаренко А. А. (2013)
Behrooz E. - The effect of games and training programs offered at ball school (balschule), on ball-coordination among first and second grade students (2013)
Рекомендації (2013)
Шаповал С. Д. - К 60­ летию со дня рождения (2013)
Думанский Ю. В. - Роль ультразвукового исследования в выборе тактики лечения рака яичников, Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. И. (2013)
Ничитайло M. Ю. - Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію, Загрійчук М. С., Булик І. І. (2013)
Матвійчук Б. О. - Критерії синдрому ентеральної недостатності у стомованих пацієнтів в ургентній абдомінальній хірургії, Бочар В. Т., Матвійчук О. Б. (2013)
Воробей А. В. - Причины осложнений плановых операций при хроническом панкреатитеи пути их корекции, Шулейко А. Ч., Гришин И. Н., Лурье В. Н., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2013)
Азимов М. И. - Влияние оперативной хейлопластики на рост верхней челюсти у детей с врожденной односторонней расщелиной губы и неба, Муртазаев С. М., Хасанов А. И., Вохидов У. Н., Иброхимов А. А. (2013)
Фисталь Э. Я. - Определение метрической характеристики обширных механических ран конечностейв зависимости от локализации поражения, Роспопа Я. А., Гурьянов В. Г. (2013)
Кебкало А. Б. - Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування некротичного панкреатитуз використанням трансплантації стовбурових клітин кордової крові і кріоконсервованої кордової тканини (2013)
Кондратенко П. Г. - Хирургическая тактика у больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от объема поражения поджелудочной железы, Джансыз И. Н. (2013)
Душмухамедов М. З. - Отдаленные результаты костной пластики дефекта альвеолярного отростка у пациентов с расщелиной губы и неба, Юлдашев А. А., Хасанов А. И., Муртазаев С. С., Душмухамедов Д. М. (2013)
Сличко И. О. - Оптимизация спазмолитической терапии в комплексном лечении хирургических больных, Лобанов С. М., Дирда О. О. (2013)
Романюк Т. В. - Ендотеліальна дисфункція як предиктор на етапах формування синдрому портальної гіпертензії , Дзюбановський І. Я. (2013)
Іванчов П. В. - Хірургічне лікування гострокровоточивого раку з локалізацією у тілі шлунка (2013)
Хасанов А. И. - Параметры системы гемостаза у детей раннего возраста с гнойно­воспалительными заболеваниями челюстно­лицевой области, сочетанными с анемией, Ишанкулов Ш. Б., Байходжаева Э. Б., Иброхимов А. А. (2013)
Польовий В. П. - Оцінка та прогнозування ступеня тяжкості перебігу раннього післяопераційного періоду у хворих на гострі хірургічні захворювання черевної порожнини, ускладнені перитонітом, Сидорчук Р. І., Вознюк С. М. (2013)
Ярошенко К. О. - Дозування інгібіторів протонної помпи при гострих гастродуоденальних виразкових кровотечах (2013)
Мирзахмедов М. М. - Опыт лечения болезни Гиршпрунга у взрослых (2013)
Рощин Ю. В. - Влияние геометрических характеристик камней мочеточника на их спонтанную элиминацию (2013)
Tутченко М. І. - Грижа як ускладнення лапароскопічних операцій, Васильчук О. В., Піотрович С. М., Мамонов О. В. (2013)
Шадиев С. С. - Взаимосвязь показателей эндогенной инток­сикации с содержанием жирных кислот у детей с флегмонами челюстно­лицевой области, Азимов М. И. (2013)
Шейко В. Д. - Оцінка ефективності загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці гострого панкреатиту, Кизименко О. О., Кравченко С. П. (2013)
Клименко М. В. - Особенности цитокиновой реактивности при остром и хроническом панкреатите (2013)
Хаджибаев А. М. - Применение эндовидеохирургической технологии в лечении острого аппендицита, Алиджанов Ф. Б., Арипов У. Р. (2013)
Котенко О. Г. - Инновационные технологии в хирургическом лечении гепатоцеллюлярной карциномы с опухолевым тромбозом воротной вены , Гриненко А. В., Попов А. О., Коршак А. А., Гусев А. В., Федоров Д. А., Григорян М. С. (2013)
Кондратенко П. Г. - Комплексная медикаментозная терапия при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении , Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2013)
Журило И. П. - Нагноившаяся кистозная лимфангиома забрюшинного пространства у ребенка 9 месяцев, Литовка В. К., Латышов К. В., Черкун А. В. (2013)
Кардаш А. М. - Опыт успешного хирургического лечения гигантской паравертебральной липомыу ребенка в возрасте 1 год 3 месяца, Гюлямерьянц В. А., Кузнецов С. Н., Белькевич Н. А. (2013)
Капшитарь А. В. - Болезнь Гиршпрунга с огромным копролитом, вызвавшим острую обтурационную толстокишечную непроходимость у больного среднего возраста (2013)
Дронова В. Л. - Симультанные операции при сочетанных хирургических и гинекологических заболеваниях, Дронов А. И., Крючина Е. А., Теслюк Р. С., Луценко Е. В., Насташенко М. И. (2013)
Хацко В. В. - Острый холангит и билиарный сепсис (научный обзор), Шаталов А. Д., Войтюк В. Н., Фоминов В. М., Матвиенко В. А. (2013)
Жадинский Н. В. - Пато­ и саногенетические аспекты раневого процесса (обзор литературы), ЖадинскиЙ А. Н. (2013)
Мамчич В. І. - Хірургічне лікування щитоподібної залози: історія та перспективи подальшого вивчення(науковий огляд) , Погорєлов О. В., Воскобойнік О. Ю. (2013)
Хацко В. В. - Использование гемодиализа, плазмафереза и новых способов детоксикации в лечении билиарного сепсиса (научный обзор), Потапов В. В., Пархоменко А. В. (2013)
Гринь В. К. - Впровадження системи дистанційного навчання в робочій практиці лікаря загальної практики — сімейної медицин, Бассов О. І., Соболєв Д. В., Воробйов А. С. (2013)
Poryev G. V. - Improved CARMA Locality Estimation Model for Peer List Reordering and Its Experimental Validation, Poryev V. A.
Пивоваров М. - Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення (2013)
Савченко В. - Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону, Ткачук В. (2013)
Андриенко В. - Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС (2013)
Базадзе К. - Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у Харківському регіоні) (2013)
Валінкевич Н. - Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств (2013)
Василенко В. - Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности (2013)
Василюк А. - Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Ватаманюк-Зелінська У. - Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництв, Жмуркевич Н. (2013)
Владимир О. - Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України, Паляниця В. (2013)
Гармидер Л. - Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества (2013)
Литвин Л. - Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження, Горбатюк Р. (2013)
Григор’єва Л. - Базові стратегії як основа розвитку підприємства (2013)
Логунова Н. - Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии (2013)
Луняков О. - Релевантные факторы стабильности функционирования финансового сектора (2013)
Малюта Л. - Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки, Лібусь Т. (2013)
Манжос С. - Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України (2013)
Матвійчук М. - Перспективи розвитку системи контролю витрат виробництва на основі комп’ютеризації (2013)
Демешок О. - Прогнозування вимірів енергоефективності регіонального промислового виробництва з урахуванням масштабів розвиненості його стратегічного потенціалу, Худолей В., Микитенко В. (2013)
Орлова К. - Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища (2013)
Остапенко О. - Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств (2013)
Петрушенко М. - Методологія управління екологічними протиріччями (2013)
Піскун К. - Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення (2013)
Ротанов Г. - Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур (2013)
Рудик В. - Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України (2013)
Остапенко Т. - Класифікація витрат підприємства (2013)
Сметанко О. - Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством (2013)
Степанова К. - Екологізація міжнародних відносин в сфері освоєння морського середовища (2013)
Танклевська Н. - Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України, Супрун О. (2013)
Фалович А. - Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Fedyshyn B. - Diversification as a direction of enterprise's stabilization, Fedyshyn I. (2013)
Кирич Н. - Дослідження моделей бенчмаркінгу, Шведа Н. (2013)
Юшкевич О. - Конкурентний розвиток сільськогосподарських підприємств Франції (2013)
Ядранський Д. - Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці (2013)
Яркина Н. - Факторы деградации рыбного хозяйства Украины в контексте формирования механизма управления предприятиями отрасли (2013)
Яснолоб І. - Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку (2013)
Ціх Г. - Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем, Кухній Л. (2013)
Рощина Ю. - Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании (2013)
Матюк Т. - Підходи до визначення соціально-економічної ефективності освіти (2013)
Бєлова А. - Технології управління структурними зрушеннями в межах реального сектору економіки, Кузьменко Р. (2013)
Щедрова Г. П. - Роль політичної культури у процесі формування політичної конкуренції еліт (2011)
Тупиця О. Л. - Політична активність профспілок на рівні місцевих громад: напрямки розширення соціальної відповідальності (2011)
Наумкіна С. М. - Вплив політичної еліти на стабілізаційні процеси в суспільстві, Мисик І. Г. (2011)
Новакова О. В. - Сучасний демократичний транзит: перспективи "другого переходу" (2011)
Поліщук І. О. - Сучасні медіатехнології (2011)
Гедікова Н. П. - Основні напрями сучасного лібералізму та їхні характерні особливості (2011)
Монолатій І. С. - Теоретико-методологічні дискурси дослідження політичної участі у поліетнічній державі (на прикладі австро-угорщини) (2011)
Барановський Ф. В. - Головні принципи зовнішньої політики та забезпечення національних інтересів: український контекст (2011)
Півнева Л. М. - Глобальний вимір болонського процесу в контексті порівняння ступенів у вищій освіті (2011)
Ярова Л. В. - Соціальна політика в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених: теоретико-прикладний аналіз (2011)
Шепєлєв М. А. - Євроскептицизм в ідеології та стратегії політичних партій Великобританії, Артьомова Є. С. (2011)
Осипова С. А. - Косовское противостояние и проблема международно-правового признания государств (2011)
Музиченко Г. В. - Політико-правові та соціально-економічні чинники формування та здійснення державної політики у країнах пострадянського простору (2011)
Пашина Н. П. - Формування політичної ідентичності в процесі соціалізації особистості у сфері політики (2011)
Максимова О. М. - "Кольорові" революції як прояв політичної нестабільності в перехідних суспільствах (2011)
Ковадло Н. П. - Дихотомія цінностей політичного традиціоналізму й модернізму у світоглядному коді представників вітчизняної еліти (2011)
Пробийголова Н. В. - Вплив політичного міфу на мотивацію політичного вибору особистості (2011)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики: ідентифікація явища в умовах пострадянської трансформації (досвід сучасної Росії) (2011)
Єхнич А. В. - Основні напрями теоретико-прикладного аналізу електорального простору (2011)
Карчевська О. В. - Інформаційне суспільство: переваги та недоліки (2011)
Кадук Н. І. - Типові ознаки "дефектних демократій" сучасності (2011)
Моторнюк Т. М. - PR у комплексі виборчих технологій (2011)
Агафонова Г. С. - Особливості ідеологічної ідентифікації політичних партій у країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Березовська-Чміль О. Б. - Концепція соціальних мереж у політичному дискурсі (2011)
Мислюк Ю. В. - Концептуальне підгрунтя європейської інтеграції (2011)
Стоцький В. В. - Політичний дискурс змі як регулятор і координатор суспільних процесів в Україні (2011)
Павлова Л. І. - Особливості розвитку електоральної культури в сучасній Україні (2011)
Чупрій Л. В. - Оптимізація шляхів реалізації вітчизняної гуманітарної політики в контексті забезпечення національної безпеки держави (2011)
Ірха К. О. - Політична опозиція у системі суспільно-політичних відносин в Україні (2011)
Скребець О. В. - Фактори дезінтерації та реінтеграції в російсько-українських відносинах у поглядах російських політологів (2011)
Мазур О. Г. - Формування міжнародних режимів як прояв глобалізаційних процесів в сучасному світі (2011)
Медяник В. А. - Политическое представительство национальных меньшинств в государственном механизме стран центральной азии (2011)
Драшкович А. І. - Інституціоналізація громадської участі у діяльності влади та у прийнятті владних рішень (2011)
Ковязін Д. В. - Проблеми імплементації українського законодавства у систему міжнародних антикорупційних договорів: політологічний аспект (2011)
Купін Є. О. - Польське питання в працях та поглядах російських слов’янофілів (2011)
Притуляк С. І. - Моделі міждержавного співробітництва у програмних документах соціалістичного інтернаціоналу (2011)
Радченко О. В. - Інтернет-комунікації у сучасній політичній взаємодії: особливості розвитку (2011)
Жуков С. - Система стримувань і противаг як складова правової держави (2011)
Ігнатов П. С. - Фактори становлення нових соціально-політичних рухів в умовах сучасного політичного процесу (2011)
Літвін Л. А. - Визначення моделей, типів, структури та рівнів досягнення гендерної рівності (2011)
Малоіван І. Ф. - Реверсивність трансформування України: основні тенденції (2011)
Пальшков К. Є. - Поняття "політична система" та її складові (2011)
Босенко К. А. - Неофашизм – реальна загроза чи інструмент політичної боротьби? (2011)
Москалюк А. Б. - Основні положення критичної теорії політичних партій Мойсея Острогорського (2011)
Захарова Т. М. - Формування політичного класу в процесі партійного будівництва (2011)
Співак Д. П. - Інститут транспарентності у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2011)
Проценко О. В. - Політична відповідальність влади та громадян в умовах партисипаторної демократії (2011)
Струнін П. А. - Особливості формування виборчих стратегій політичними партіями в Україні (2011)
Каретна О.О. - Молодіжні громадські організації у системі взаємодії влади та суспільства (2011)
Щедров С. В. - Діяльність політичної опозиції як форма конкурентної взаємодії еліт в Україні (2011)
Торяник В. М. - Теорія споживчої поведінки як предтеча концепції політичного консумеризму (2011)
Белых С. И. - Динамика знаний, умений и навыков в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов университета (2013)
Вдовенко Н. В. - Ефективність застосування нового вітчизняного вуглеводно-білкового продукту в практиці підготовки спортсменів високого класу, Іванова А. М., Хробатенко О. В., Россоха Г. В., Костюченко В. І. (2013)
Вовк В. М. - Адаптация и закономерности её влияния на процесс преемственности здорового образа жизни старшеклассников и студентов первого курса, Приймак А. Ю. (2013)
Ивашкене В. - Анализ физической активности и уверенности в себе студентов гуманитарных факультетов вузов Каунаса (Литва), Скирене В., Чепелёнене В. (2013)
Калиниченко І. О. - Зміни стану постави та склепіння ступні у дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів під впливом реабілітаційних заходів в умовах навчальних закладів, Дяченко Ю. Л. (2013)
Калиниченко І. О. - Особливості морфо-функціонального стану юних плавців на етапі початкової навчально-тренувальної підготовки, Савчук О. В. (2013)
Капранов С. В. - Влияние занятий физкультурой и спортом на состояние здоровья школьников промышленного города, Петров К. В. (2013)
Компанієць Ю. А. - Використання інтерактивних методів у фізичному вихованні курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2013)
Косинський Е. О. - Фізкультурно-спортивні інтереси студентів у процесі занять фізичним вихованням, Ходінов В. М., Хриплюк О. П., Крот А. С. (2013)
Костюкевич В. М. - Побудова тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації у футболі і хокеї на траві в річному циклі підготовки (2013)
Лебедєв С. І. - Визначення рівня швидкісних здібностей юних футболістів у віці від 10 до 12 років (2013)
Олексенко В. М. - Запобігання впливу негативних емоцій на здоров’я студентів (2013)
Пелешенко І. М. - Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Перепелиця О. А. - Технічна підготовка висококваліфікованих хокеїстів на траві в контексті модельно-цільового підходу (2013)
Пивнева М. М. - Оздоровительная аэробика как средство повышения соматического здоровья студентов специальных медицинских групп, Румба О. Г. (2013)
Платоненко Д. В. - Пріоритетні фактори структури морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості дітей 12-14 років з послабленим здоров’ям (2013)
Сіренко П. О. - Особливості інтерференційної електроміограми прямого м’язу стегна у кваліфікованих футболістів в контексті спеціальної вправи, Королінська С. В., Сіренко Ю. П. (2013)
Стасюк І. І. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом змагального періоду (2013)
Сутула В. О. - Особливості формування особистісної фізичної культури студентів, Шутєєв В. В., Ковальов В. Г., Бондар Т. С. (2013)
Nooshin B. - Entrepreneurship: influence of entrepreneurship training courses on entrepreneurial behaviour of the staff in offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Y., Mostafa Y., Saeid Y. (2013)
About the journal. Submission of manuscripts. Contents. Требования к статьям (2013)
Панченко Л. Ф. - Моделювання інформаційно-освітнього середовища університету засобами факторного аналізу (2013)
Тарнавська Т. В. - Використання сучасних засобів комунікації в освітньому процесі (2013)
Атрощенко Т. О. - Підготовка майбутнього вихователя до формування мовленнєвої компетентності дошкільника в процесі різних режимних моментів в ДНЗ (2013)
Карпенко Н. О. - Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх вихователів до мовного розвитку дітей дошкільного віку в умовах полілінгвального простору (2013)
Кузава І. Б. - Теоретичне обґрунтування моделі реалізації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку (2013)
Білюнас А. В. - Методична система використання математичних тверджень для формування математичної культури учнів старшої школи (2013)
Верещенко Т. В. - Педагогічні умови формування природоцентричної екологічної позиції учнів старшого шкільного віку (2013)
Вишник О. О. - Розвиток уміння читати в учнів 1-2 класів з опорою на взаємодію різних видів мовленнєвої діяльності (2013)
Щур Н. М. - Моделі ліцензування та сертифікації вчителя біології у США (2013)
Белых С. И. - Место аксиологического подхода в личностно ориентированном физическом воспитании студентов (2013)
Бондаренко Л. І. - Зміст та структура дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу (2013)
Гаврилов А. С. - Концепція формування фізичної культури в класичних університетах, Воробйова М. В. (2013)
Грибан В. П. - Духовні виміри студента в фізичному вихованні (2013)
Жигірь В. І. - Сутність і зміст професійно важливих якостей особистості менеджера освіти (2013)
Кіндрась І. В. - Особливості початкового етапу навчання усного турецького монологічного мовлення у вищій школі (2013)
Корольова Т. В. - Визначення компонентів фахової культури майбутніх спеціалістів (2013)
Лєдєньова О. П. - Структура електронного навчального курсу з фізичної і колоїдної хімії, Озєров Є. П. (2013)
Малюга О. С. - Зміст навчання іншомовного професійно орієнтованого читання на заключному етапі вищої школи (2013)
Мельник Я. В. - Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців-документознавців (2013)
Михальчук Р. В. - Дослідження ефективності використання легких гир різної ваги в підготовчому періоді тренування спортсменів гирьового спорту (2013)
Одегова Н. М. - Розвиток умінь письма англійською мовою в контексті навчання студентів мовних спеціальностей домашнього читання (2013)
Олексієнко Р. В. - Останні досягнення в області адаптивних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх перекладачів (2013)
Раскалінос В. М. - Оцінка сформованості рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Самарська К. Ю. - Сучасна вокальна школа: порівняльний аналіз (2013)
Стецюк К. В. - Деякі аспекти інтеграції в процесі формування екологічної культури при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін (2013)
Ушмарова В. В. - Готовність магістрів до викладання як об’єкт контент-аналізу (2013)
Хохлова О. А. - Проблема формування економічної компетентності фахівців неекономічного профілю у науковій літературі (2013)
Цвєткова Г. Г. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітраних спеціальностей: дійсність і перспектива (2013)
Чемерис І. А. - Аналіз рівня сформованості валеологічної культури студентів технологічного ВНЗ, Рига Т. М., Білик Л. І., Ключка С. І. (2013)
Абрамова С. В. - Взаємодія школи і громади в діяльності ГАШ (громадсько активних шкіл) як умова формування соціально активної особистості (2013)
Барбелко Н. С. - Зв’язок міжкультурної толерантності з іншими культурними явищами (2013)
Канішевська Л. В. - Концептуальні засади проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності (2013)
Коношенко Н. А. - Опис експериментальної роботи з формування комунікативних здібностей молодших підлітків (2013)
Коношенко С. В. - Теоретичні аспекти проблеми виховання здорового способу життя майбутніх соціальних педагогів (2013)
Єршова Л. М. - Трансформація дієвості християнського виховного ідеалу у вітчизняній теорії і практиці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Невмержицька О. В. - Філософія національної ідеї як підґрунтя аксіологічних основ вітчизняної освіти першої половини ХІХ ст. (2013)
Федосова І. В. - Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок – 30-ті роки XX століття) (2013)
Турянська О. Ф. - Використання ІКТ у конструюванні педагогічних ситуацій в особистісно орієнтованому навчанні (2013)
Литвинов В. - Інноваційний вектор часу (2011-2012)
Антарктичні ювілеї: 100-річчя підкорення Південного географічного полюса, 50-річчя набуття чинності Договором про Антарктику (2011-2012)
Артеменко Г. В. - Результаты геохимических исследований проявлений рудной минерализации в породах батолита Антарктического полуострова, Бахмутов В. Г., Бахмутова Л. Н. (2011-2012)
Удинцев Г. Б. - О геодинамике тектонического пояса пролива Дрейка – моря Скоша, Южный океан, Береснев А. Ф., Кольцова А. В., Доморацкая Л. Г., Шенке Г. В., Отт Н., Бейер А., Бахмутов В. Г., Соловьёв В. Д. (2011-2012)
Удинцев Г. Б. - Исследования геотектоники континентальных и океанических плит на основе высокоточных геодезических измерений с борта космического аппарата, Багров А. В. (2011-2012)
Гладкочуб Д. П. - Особенности состава, возраст и модель образования габброидов Андийского комплекса (мыс Туксен, Западная Антарктика), Донская Т. В., Бахмутов В. Г. (2011-2012)
Kenderova R. - Coastal forms and deposits in Bulgarian Antarctic Base area, Livingston island, Pimpirev C., Baltakova C., Pristavova C. (2011-2012)
Alexandrov B. - Geodetic and hydrological research around Bulgarian Antarctic Base on Livingston island, Antarctica, Tzanovsky Y. (2011-2012)
Жуковский В. К. - Исследование физико-механических свойств недр Земли в Антарктике в районе Аргентинских островов, Гохман А. Р., Карягин Е. В. (2011-2012)
Marchenko D. O. - Peculiarity of the Geoid determination at the Antarctic Region, Maksymchuk V. U. (2011-2012)
Колосков А. В. - Определение критической частоты F-слоя по данным наблюдений ионосферного альфвеновского резонанса, Бару Н. А. (2011-2012)
Колосков А. В. - Двухпозиционный (Антарктида-Украина) мониторинг глобальных электро-магнитных резонанансов Земли, Бару Н. А., Буданов О. В., Пазнухов В. Е., Ямпольский Ю. М. (2011-2012)
Ткаченко Е. Ю. - Электростатический механизм эмиссии бром-содержащих соединений, участвующих в цикле разрушения поверхностного озона (2011-2012)
Mikhalev Yu. A. - Results Taggings of Antarctic Whales, Kozachenko L. M. (2011-2012)
Михалёв Ю. А. - Карликовый гладкий кит Caperea Marginata Gray, 1846, Южной Атлантики, Будыленко Г. А. (2011-2012)
Артамонов Ю. В. - Сезонная и межгодовая изменчивость водных масс в проливе Дрейка, Скрипалёва Е. А., Федирко А. В. (2011-2012)
Артамонов Ю. В. - Изменчивость поля температуры воды в Антарктике по данным попутных измерений на НЭС "Академик Фёдоров" в 1999–2011 гг., Антипов Н. Н., Бунякин В. П., Клепиков А. В., Литвинов В. А., Лукин В. В., Скрипалёва Е. А. (2011-2012)
Sirenko B. I. - Some breach of the Walles’ rule and other peculiarities of the fauna in the Weddell sea, Smirnov I. S. (2011-2012)
Жук Н. Н. - Промысловые и биологические показатели антарктического криля (Euphausia superba) на участках его промысла у Южных Шетландских островов и в проливе Брансфилд в марте-мае 2006 г. (2011-2012)
Таширев А. Б. - Множественная устойчивость к токсичным металлам микроорганизмов антарктических клифов (остров Галиндез), Романовская В. А., Рокитко П. В., Таширева А. А. (2011-2012)
Абакумов Е. В. - Почвенное разнообразие наземных экосистем Антарктики (в районах расположения российских антарктических станций), Лупачёв А. В. (2011-2012)
Чекалов В. П. - Сезонная динамика потребления кислорода и численность гетеротрофного бактериопланктона в районе антарктической станции Академик Вернадский (2011-2012)
Дикий І. В. - Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики, Царик Й. В., Шидловський І. В., Трохимець В. Н., Головачов О. В. (2011-2012)
Матвєєва Н. А. - Ріст рослин при різних температурних умовах: чи відрізняються рослини Антарктики, Чапкевич С. Е., Дробот К. О., Дуплій В. П. (2011-2012)
Дуплий В. П. - Секвенирование последовательностей RBCL и ITS2 антарктических растений для определения возможности их использования в ДНК-штрихкодировании, Матвеева Н. А., Шаховский А. М., Кищенко Е. М., Курбатова Л. Е. (2011-2012)
Парнікоза І. Ю. - Перенесення складових антарктичної трав’янистої тундрової формації домініканським мартином в регіоні Аргентинських островів (Прибережна Антарктика), Дикий І. В., Іванець В. Ю., Козерецька І. А., Рожок А. І., Кунах В. А. (2011-2012)
Андрєєв І. О. - Географічний градієнт генетичного поліморфізму Deschampsіa antarctіca Desv. із Прибережної Антарктики, Волков Р. А., Козерецька І. А., Парнікоза І. Ю., Спірідонова К. В., Кир’яченко С. С., Майданюк Д. М., Кунах В. А. (2011-2012)
Загричук О. М. - Введення в культуру in vitro Deschampsіa antarctіca Desv. (Poaceae) з двох районів Прибережної Антарктики, Дробик Н. М., Козерецька І. А., Парнікоза І. Ю., Кунах В. А. (2011-2012)
Пугач О. В. - Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці, Мась О. В., Андрійчук О. М., Поліщук В. П. (2011-2012)
Кравець О. А. - Пластичність морфогенезу та особливості репродукції рослин Colobanthus quitensis і Deschampsia antarctica в Aнтарктичному регіоні, Таран Н. Ю., Стороженко В. О. (2011-2012)
Пилипенко Д. В. - Расширение гнездового ареала антарктического поморника Chatharacta antarctica (Lesson, 1831) в районе УАС Академик Вернадский (2011-2012)
Giginyak Yur. - Biological researches around the Belarusian Antarctic Expedition’s Camp "Vechernyaya Mountain" (East Antarctica), Borodin O. (2011-2012)
Будник П. И. - Исследование хронологической схемы изменения климата вблизи станции Академик Вернадcкий с помощью определения концентраций химических примесей в леднике , Грищенко В. Ф., Клишевич Г. В., Курмей Н. Д., Макаренко Т. И. (2011-2012)
Мартазинова В. Ф. - Погодные условия на станции Академик Вернадский в 2011 г. и ожидаемое состояние температурного режима в летний период 2011-2012 гг. по инструментальным наблюдениям 2011 г., Тимофеев В. Е., Иванова Е. К. (2011-2012)
Клок С. В. - Аналіз архіву наукової гідрометеорологічної інформації Української антарктичної станції Академік Вернадський (2011-2012)
Глоба Л. С. - Національний центр антарктичних даних як невід'ємна частина наукових досліджень України в Антарктиці, Литвинов В. А., Мороз І. В. (2011-2012)
Глоба Л. С. - Cоздание единого информационного пространства данных антарктических исследований, Кузин И. А., Мороз И. В., Мочалкина К. С., Новогрудская Р. Л. (2011-2012)
Мороз І. В. - Удосконалення та систематизація нормативної бази даних щодо життєдіяльності українських антарктичних експедицій – запорука успішного виконання Державної цільової науково-технічної програми досліджень України в Антарктиці, Гаврилюк Б. Ю. (2011-2012)
Шустова І. - Застосування телемедичних систем при проведенні антарктичних досліджень (2011-2012)
Сухоруков В. И. - Особенности электрической активности мозга человека при длительном пребывании в условиях Антарктики, Забродина Л. П. (2011-2012)
Мірошниченко О. А. - Роль спрямованості особистості в адаптації до порушень динаміки між організмом і середовищем (2011-2012)
Мадяр С.-А. И. - Изучение динамики цветовой преференции человека и разработка биорегуляторной технологии с использованием таблиц БИОКОЛОР, Ковалевская Е. Э., Моисеенко Е. В. (2011-2012)
Трофименко А. П. - Самолеты на солнечных батареях – новый инструмент для проведения исследований в Антарктике: особенности, преимущества, перспективы (2011-2012)
Лукин В. В. - Долгосрочная стратегия деятельности России в Антарктике (2011-2012)
Федчук А. - Еволюція Системи Договору про Антарктику: структура і динаміка актів, ухвалених за 1961-2011 рр. (2011-2012)
Рибачук В. П. - Дослідження України в Антарктиці: поточна бібліографія. Публікації 2010-2011 рр., Віденіна Н. Г. (2011-2012)
Автори цього номера (2011-2012)
Український антарктичний журнал. Правила для авторів (2011-2012)
Украинский антарктический журнал. Правила для авторов (2011-2012)
Ukrainian Antarctic Journal. Information for Contributors (2011-2012)
Гожик П. Ф. - Наукова діяльність України в Антарктиці на десятирічний період, Литвинов В. А., Маланчук В. М. (2010)
Ткаченко Е. Ю. - Перспективы изучения трибо- и электрохимических эффектов в снеговом покрове Антарктиды, Ольштынский С. П. (2010)
Корчин В. О. - Регіональні діагностичні петрофізичні особливості порід Антарктичного півострова (район станції Академік Вернадський), Буртний П. О., Карнаухова О. Є., Нех О. С. (2010)
Корчин В. О. - Глибинна модель літосфери центральної частини Антарктичного півострова за даними ГСЗ і петрофізики високих тисків, Буртний П. О., Карнаухова О. Є., Чулков С. С. (2010)
Соловьёв В. Д. - Магнитные аномалии и глубинное строение вулканических структур дна Западной Антарктики (2010)
Соловьёв В. Д. - О новых перспективах нефтегазоносности структур дна Западной Антарктики, Бахмутов В. Г., Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А. (2010)
Соловьёв В. Д. - Глубинные неоднородности структур дна центрального сегмента зоны разломов Шеклтон (пролив Дрейка) по данным геофизических исследований, Бахмутов В. Г., Корчагин И. Н., Левашов С. П. (2010)
Гордієнко Ю. О. - Виявлення ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмоактивних зонах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ (2010)
Лящук А. И. - Решение задач мониторинга опасных геофизических явлений программно-аппаратным геофизическим комплексом Украинской антарктической станции Академик Вернадский, Павлович В. Н. (2010)
Максименко О. И. - Северо-южная асимметрия распределения вариаций магнитного поля бури 06.04.2000 на меридиане AIA, Бахмутов В. Г., Мельник Г. В., Шендеровская О. Я. (2010)
Rusov V. D. - KamLAND-experiment and soliton-like nuclear georeactor, Litvinov D. A., Mavrodiev S. Cht., Linnik E. P., Vaschenko V. N., Zelentsova T. N., Beglaryan M. E., Tarasov V. A., Sharph I. V., Chernegenko S. A. (2010)
Rusov V. D. - Solar axions as an energy source and modulator of the Earth magnetic field, Linnik E. P., Kudela K., Mavrodiev S. Cht., Sharph I. V., Zelentsova T. N., Beglaryan M. E., Smolyar V. P., Merkotan K. K. (2010)
Артамонов Ю. В. - Океанографические исследования в рамках II-го этапа государственной программы исследований Украины в Антарктике (2010)
Скрипалёва Е. А. - Особенности структуры поля температуры и крупномасштабных фронтов на поверхности Индоокеанского сектора Южного океана в районах неоднородности рельефа дна (2010)
Артамонов А. Ю. - Исследования изменчивости термической структуры вод по данным многочасовых зондирований в районах антарктических станций, Репина И. А., Артамонов Ю. В. (2010)
Таширев А. Б. - Перспективы использования экстремофильных антарктических микроорганизмов для создания новых промышленных биотехнологий. Trends and prospects for developing of new industrial biotechnologies on the base of Antarctic extremophilic microorganisms, Романовская В. А., Береговая Т. В., Матвеева Н. А., Рокитко П. В., Таширева А. А., Фалалеева Т. В. (2010)
Долгорукова С. В. - Скринінг вірусних антигенів у рослинах Deschampsia аntarctica та Colobanthus quitensis, Будзанівська І. Г., Дем'яненко Ф. П., Поліщук В. П. (2010)
Войціцький В. М. - Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів антарктичних риб, Хижняк С. В., Степанова Л. І., Сорокіна Л. В., Трохимець В. М. (2010)
Taran N. Yu. - Pigment-protein complexes of thylakoid membranes of Deschampsia antarctica Desv. Plants, Ozheredova I. P., Storozhenko V. О., Svetlova N. B., Topchiy N. М. (2010)
Трохимець В. М. - Іхтіофауна району Аргентинських островів (Антарктика; 12 УАЕ 2007-2008) та морфометрична мінливість Notothenia coriiceps (Richardson, 1844), Тимофєєв В. А., Перехрест Ю. С. (2010)
Матвеева Н. А. - Рост растений Aнтарктики Colobanthus quitensis и Warnstorfia fontinaliopsis в присутствии шестивалентого хрома в условиях in vitro, Дуплий В. П. (2010)
Клок С. В. - Особливості вимірювання атмосферних опадів на Українській антарктичній станції Академік Вернадський (2010)
Мартазинова В. Ф. - Современный региональный климат Антарктического полуострова и станции Академик Вернадский, Tимофеев В. Е., Иванова Е. К. (2010)
Тимофеев В. Е. - Влияние региональных изменений климата и атмосферной циркуляции на баланс массы ледника о. Галиндез, Грищенко В. Ф. (2010)
Мадерич В. - Структура и динамика гравитационных течений на склоне: поток трансформированных под ледником Ронне-Фильхнера вод в море Уэдделла, Терлецкая К., Бровченко И. (2010)
Tashyrev O. B. - Modeling of structure and functions of Antarctic ecosystems with the help of GIS-technologies, Kobzar L. I., Usenko V. P., Morgun S. I., Seredynin E. S. (2010)
Моісеєнко Є. В. - Шляхи застосування фармакологічного захисту людини при порушеннях адаптації в Антарктиці (2010)
Федчук А. П. - Розвиток туризму на антарктичних станціях: аналіз позицій Консультативних Сторін і перспективи України (2010)
Рибачук В. П. - Дослідження України в Антарктиці: поточна бібліографія. Публікації 2009–2010 рр., Віденіна Н. Г. (2010)
Рыбачук В. П. - Об истории отечественных исследований Антарктики (2010)
Щедрова Г. П. - Виклики для політичної системи сучасної України (2012)
Ярова Л. В. - "Соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у теоретичному і практичному ракурсах (2012)
Сергієнко Ю. Г. - Політичні узагальнення та стратегічні прогнози у праці М. Тетчер "Мистецтво управління державою" (2012)
Кузьмин П. В. - Социальная сфера как проблемное поле украинской социальной политики (2012)
Проскуріна О. О. - Інформаційний простір в контексті сучасної глобалізації як об’єктивна складова та невід’ємний атрибут повноцінного функціонування сучасних держав (2012)
Гедікова Н. П. - Риси та характер менталітету українців як визначальний чинник процесу соціокультурної трансформації сучасної України (2012)
Новакова О.В. - Інституціональні межі прийняття політичних рішень (2012)
Власенко Д. О. - Политическая стабильность-нестабильность как системообразующий феномен (2012)
Барановський Ф. В. - Політичні аспекти сталого розвитку (2012)
Боринштейн Е. Б. - Место и роль образования в системе экономических знаний (2012)
Некряч А. І. - Гендерний підхід у місцевому самоврядуванні: здобутки, проблеми, перспективи (політологічний зріз) (2012)
Яковлев Д. В. - Медіатизація політичної взаємодії як владний ресурс та її дійові особи (2012)
Архіпов В.І. - Політологічний аналіз теорії та практики етнополітики як складової демократичного державотворення (2012)
Пашина Н. П. - Регіональна політична ідентичність в Україні: фактори і особливості (2012)
Вовк С. О. - Сутність поняття "громадянська війна" (2012)
Агафонова Г. С. - Критерії дослідження програмно-ідеологічних засад функціонування політичних партій (2012)
Климончук В.Й. - Марксизм та неомарксизм: альтернативний зміст свободи (2012)
Мазур О. Г. - Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи (2012)
Мислюк Ю. В. - Застосування термодинаміки у дослідження соціально-політичних систем (2012)
Михайловська О.Г. - Інституціональний аспект процесу демократизації в сучасній Україні (2012)
Музиченко Г. В. - Місце та роль ідеологічного чинника у формуванні змісту державної політики сучасних країн пострадянського простору (2012)
Павлова Л. І. - Об’єктивні чинники організації та здійснення парламентських виборчих кампаній в сучасній Україні (2012)
Пробийголова Н. В. - Основні тенденції процесу "деміфологізації" політичного міфу (2012)
Ростецька С. І. - Типологія переговорів в політичній сфері (2012)
Русанова М. І. - "Особливі стосунки": геополітична ідентифікація Великої Британії (2012)
Скребець О.В. - Особливості основних версій Російської імперської ідеї кінця ХХ―початку ХХI ст. (2012)
Ткачук Ю. В. - Позитивні та негативні наслідки міграційної політики країн Євросоюзу (2012)
Коломієць О. В. - Концепція польської "безпечної держави" як "сателітна" модель національної безпеки (2012)
Демчук Д. В. - Методи оптимізації політичного ризику (2012)
Мезеря І. О. - Політичні аспекти формування виборчої системи в сучасній україні (2012)
Вовк О. О. - Демографічна політика як напрям дослідження політології (2012)
Захарова Т. М. - Олігархізація як проблема політичного класу в сучасній Україні (2012)
Дунаєва Г. О. - Ідея відповідальності: історичні джерела та концепції (2012)
Москалюк А. Б. - Концепція реформи партійної демократії Мойсея Острогорського (2012)
Олійник М. О. - Політичний вибір як складова процесу прийняття політичного рішення (2012)
Попов Є. О. - Характеристика та тенденції розвитку неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики в Україні (2012)
Чемшит Д. О. - Характеристики основних етапів розвитку модернізаційних теорій (2012)
Безрук О. О. - Армія як специфічний канал політичної мобільності в контексті сучасних політичних режимів (2012)
Константинова Т. В. - Політичний вибір: місце та роль у процесі прийняття політичних рішень (2012)
Струнін П. А. - Політико-культурні чинники реалізації електоральної функції політичними партіями України (2012)
Самойлов О. О. - Євразійська перспектива інтеграційної політики сучасної України (2012)
Агаев Шахрза. - Наукові основи формування технологічної культури учнів (2013)
Горбулінська С. М. - Практична спрямованість навчання генетики у загальноосвітній школі (2013)
Самолюк А. А. - Активізація творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2013)
Сніжко О. О. - Психолого-педагогічне обґрунтування наступності фізичного виховання учнів молодшого і середнього віку (2013)
Стріхар О. І. - Внутрішні детермінанти розвитку музичних здібностей дітей (2013)
Федорова М. В. - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін вокально-хорового циклу (2013)
Брода М. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів з англійської мови, Тимчук О. Т. (2013)
Гамзаев Алигасан Алы оглы. - Роль последипломного образования в подготовке качественных кадров (2013)
Гапеева И. В. - Методы активизации познавательной деятельности в процессе освоения иностранного языка и критерии эффективности их применения (2013)
Дичка Н. І. - Зміст навчання англомовного професійно-орієнтованого письма майбутніх бакалаврів з комп’ютерних спеціальностей (2013)
Кобилянський О. В. - Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів, Кобилянська І. М. (2013)
Крутій К. Л. - До розробки концептуальних засад безперервної освіти в контексті підготовки педагогів до духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку, Калашникова С. О. (2013)
Ламекіна Г. О. - Здійснення гуманно-педагогічного підходу при підготовці майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (2013)
Лисенко І. О. - Профорієнтаційна робота як елемент освітнього маркетингу вищого навчального закладу (2013)
Недвига Н. І. - Інноваційні підходи до підготовки майбутніх інженерів як творчої особистості в контексті конкурентоспроможності (2013)
Подкопаєва Е. В. - Cутнicть тa ocoбливocтi мoнiтopингу якocтi ocвiтньoї дiяльнocтi у вищих навчальних закладах I – II piвнiв акредитації (2013)
Посторонко А. І. - Інтерактивні методи навчання при підготовці фахівців для хімічної промисловості (2013)
Райлянова В. Е. - Еклектичний підхід викладання іноземної мови у вищій школі, Знанецька О. М. (2013)
Сафонова І. Г. - Педагогічні умови, які забезпечують якість філологічної підготовки студентів педагогічного університету до формування духовних потреб учнів засобами превентивної діяльності (2013)
Сущенко Л. О. - Концептуальні основи організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2013)
Хоменко О. В. - Методологія дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей з позицій рівневого підходу (2013)
Чайка Н. Г. - Базові компоненти поведінки та умінь керівників як основні вимоги до навчально-практичних програм підготовки менеджерів з адміністративної діяльності (2013)
Курінна С. М. - Деякі аспекти виховання дітей-сиріт в дитячих будинках різних типів (2013)
Мільчевська Г. С. - Рефлексія як важлива умова особистісної самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (2013)
Пліско Є. Ю. - Застосування особистісно орієнтованого підходу в реабілітаційній роботі з важковиховуваними підлітками (2013)
Сікало М. С. - Профілактика девіантної поведінки школярів засобами образотворчого мистецтва в умовах реабілітаційного центру (2013)
Сологуб Д. С. - Семья ребенка-аутиста на разных стадиях переживания травматического события (на примере дошкольного и младшего школьного возраста) (2013)
Тен Е. П. - Основные направления социально-педагогической деятельности будущего інженера-педагога во время педагогической практики в профессионально-технических учебных заведениях (2013)
Тямало С. П. - Формування соціальної відповідальності особистості як соціально-педагогічна проблема (2013)
Байкачова К. В. - Аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності (2013)
Бірюк Л. Я. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в руслі культурологічного підходу (2013)
Гречко Т. І. - Рекомендації щодо розробки модульних навчальних програм підготовки робітників (2013)
Дем'янчук О. О. - Гностичний зміст діяльності молодого педагога (2013)
Княжева І. А. - Міждисциплінарний спецсемінар як засіб формування методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2013)
Пахомова Н. Г. - Стан сформованості мотивації до інтеграції медико-психологічних і педагогічних знань в професійній підготовці вчителя-логопеда (2013)
Гаманюк О. А. - Деякі аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського (2013)
Іваннікова М. В. - Фольклор кримських татар про трудове виховання (2013)
Мартиненко Д. В. - Розвиток національного шкільництва в Україні у XVIII ст. як предмет наукових досліджень (2013)
Павинська Н. А. - Історіографія діяльності інституту інспекції в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Пєтухова І. О. - Погляди дореволюційних дослідників на психолого-педагогічну діагностику розумових здібностей (2013)
Ефимова Е. А. - Управленческое решение как фактор обратной связи с работодателями выпускников вуза (2013)
Тимченко C. - Завершальним акордом земельної реформи стане прийняття закону про відміну мораторію (2013)
Оленич П. - Алгоритм підказує практика (2013)
Колядинська Т. - Переважне право оренди землі повинен мати той, хто на ній живе і працює, Звірко В. (2013)
Колосюк А. - Аналіз даних довідника нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Якубенко Т. (2013)
Квітка Г. - У Франції нелегко бути власником. держава суворо контролює господарів сільгоспугідь (2013)
Сохнич А. - Наукова доктрина розвитку цінової політики на землю в Україні, Сохнич С. (2013)
Гуцуляк Г. - Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування (2013)
Бабміндра Д. - Формування інвестиційних чинників раціонального землекористування в ринкових умовах, Буша Д. (2013)
Нагорна О. - Мандри публічними кадастровими картами світу (2013)
Дем’янюк О. - Перебіг військово-політичних подій на території Волині восени 1919 року (2012)
Чухліб Т. - Мінлива доля української стародубщини у ХХ столітті (2012)
Каліберда Ю. - Національні військові формування в українських арміях 1917-1921 років (2012)
Марченко В. - Матеріально-технічне забезпечення військових формувань української народної республіки (2012)
Кушнір О. - Відображення визвольної боротьби гайдамаків у народній поезії XVII-XIX ст.: спроба структурного та тематичного аналізу (2012)
Вознюк Ю. - Участь бельгійського АСМ бронедивізіону в обороні Галичини в роки першої світової війни (1916-1917 р.р.), Зорька О. (2012)
Панченко О. - Петро Дяченко - командир полку чорних запорожців, начальник штабу УПА "Поліська січ" (2012)
Фещенко А. - Аероплани на службі артилерії визначні воєнні події та військові діячі (2012)
Литвин С. - Похід київського князя Аскольда 860 року на Константинополь, Соколюк С. (2012)
Левик Б. - Військова безпека України: історико-проблемний аналіз (2012)
Швидченко Т. - Перший зимовий похід армії УНР (1919-1920 рр.): історіографічний аналіз (2012)
Федунишин Л. - Історико-військові дослідження І. Кревецького: оборонна організація руських селян у 1848-49 роках (2012)
Надтока О. - Виставка "В боротьбі за свободу України" в Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка (2012)
Беспарточна О. І. - Використання досвіду Російської Федерації при створенні національної системи кваліфікацій України (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Використання науково-методичних ідей Якова Чепіги у практичній діяльності сучасної початкової школи (2013)
Бусько М. Б. - Навчання іммігрантів у Канаді (2013)
Гаращенко Л. В. - Цінність здоров’я дітей дошкільного віку як чинник гуманістичного виховання (2013)
Довмантович Н. Г. - До проблеми використання компетентнісного підходу у медичному училищі (2013)
Дуганець В. І. - Педагогічні умови формування системи обліку практичного навчання (2013)
Жижко О. А. - До проблеми професійного навчання маргіналів у Латинській Америці (2013)
Зданевич Л. В. - Прояви мовленнєвої пасивності дітей 5-го року життя як показник комунікативної дезадаптації (2013)
Іонова О. М. - Формування національного світогляду молодших школярів в сучасній педагогічній науці (2013)
Качур А. М. - Філософські засади вивчення української мови у початковій школі (2013)
Кашпур Т. О. - Підготовка майбутнього інженера-педагога до виховної діяльності у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Козак Л. В. - Структурно-компонентна модель підготовки майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваціної професійної діяльності (2013)
Кульбашна Я. А. - Cамостійна робота у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів (2013)
Лавриненко О. В. - Самоосвітня діяльність – провідний вид навчальної діяльності сучасної вечірньої школи (2013)
Максимова Л. П. - Модель забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Назола О. В. - Роль усного коригувального зворотного зв’язку у навчанні студентів іноземної мови (2013)
Панченко А. Г. - Підготовка спеціалістів районного управління освіти до здійснення оцінювання діяльності загальноосвітньго навчального закладу (2013)
Пащенко С. Ю. - Розвиток професійної самосвідомості молодого викладача вищого навчального закладу, Мацкевич Ю. Р. (2013)
Тригуб І. І. - Становлення соціології освіти як галузі наукового знання (2013)
Драговоз О. С. - Психологічний супровід впровадженя компетентнісного підходу в навчання молодших школярів (2013)
Ковалевська А. О. - Програма психологічної корекції страхів молодших школярів засобами образотворчої діяльності (2013)
Коханова О. П. - Партнерство як фактор соціалізації особистості (2013)
Москальов М. В. - Вплив організаційної культури на входження фахівців в освітню організацію (2013)
Помиткіна Л. В. - Особливості готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення (2013)
Тези доповідей за матеріалами дев'ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (5 - 7 червня 2013 р м. Харків) (2013)
Дикань В. Л. - Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики (2013)
Елагин Ю. В. - Пурлиев Е. Ч. Проблемы и перспективы Украины в транзитных перевозках между Европой и Азией (2013)
Зова В. А. - Сучасні напрямки розвитку сфери послуг на залізничному транспорті (2013)
Кондратюк М. В. З - алізничний транспорту як основа створення міжтранспортної логістичної системи України (2013)
Котіль Н. В. - Автоматизація статистичних спостережень в умовах реформування залізничного транспорту України, Фесовець О. Р., Ейтутіс Д. Г. (2013)
Маркова І. В. - Визначення функцій та розподіл ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті, Лук'янова О. М., Волохов В. А. (2013)
Матусевич О. О. - Класифікація пасажирських поїздів у зарубіжних країнах та Україні (2013)
Мезина Л. В. - Транзитные перевозки и факторы эффективного развития морских портов Украины (2013)
Міщенко С. П. - Фінансово-економічна безпека інфраструктури (2013)
Толстова А.В. - Шершень М.П. Програма молодіжної політики залізниці - основа залучення молодих фахівців та їх адаптації на залізницях України (2013)
Філатова Т. В. - Прийняття управлінських рішень як чинник підвищення ефективності роботи залізничного транспорту (2013)
Чеховська М. М. - Характер та особливості сучасної системи суб'єктів ринку залізничних перевезень (2013)
Чупир О. М. - Орієнтири розвитку швидкісних магістралей в Україні (2013)
Якименко Н. В. - Процеси забезпечення надійності залізничної техніки (2013)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "фінансовий ринок" України, Бондаренко В. В. (2013)
Бормотова М. В. - Дослідження сучасного стану кредитного ринку України, Лесняк О. А. (2013)
Бухун Ю. В. - Особливості фінансування космічної галузі в Україні (2013)
Губанова Н. Н. - Информационная экономика и ее особенности на современном этапе мировой информатизации (2013)
Дикань В. В. - Державне регулювання розвитку машинобудування України (2013)
Зайцева І. Ю. - Розширення тезауруса до вирішення проблеми управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємствa, Кореницька Ю. А. (2013)
Калініченко Л. Л. - Аналіз фондового ринку України та перспективи його розвитку, Глазкова А. С. (2013)
Колмакова О. М. - Демографічні аспекти національної безпеки України, Смачило В. В. (2013)
Косарєва І. П. - Напрямки підвищення ефективності витрачання коштів місцевого бюджету (2013)
Куценко Т. М. - Підходи до аналізу та моделювання загроз фінансової безпеки держави (2013)
Мартінович В. Г. - Концептуальні підходи до вирішення проблемних питань розвитку інформаційнoго потенціалу регіону (2013)
Фрасинюк Т. И. - Экономические задачи администрирования в торговом мореплавании (2013)
Шерепа К. М. - Організація обліку розрахунків за податком на прибуток в умовах чинності податкового кодексу України (2013)
Дикань В. Л. - Підвищення ефективності функціонування вантажних вагонних депо у сучасних ринкових умовах (2013)
Алистаева А. В. - Особенности финансирования молодежной политики промышленных предприятий, входящих в состав крупных корпоративных объединений (2013)
Андрєєва Т. Є. - Мотиваційний механізм як засіб підвищення ефективності праці в банківській сфері, Терещенко Д. А., Величко В. А. (2013)
Бараш Ю. С. - Теоретико-методический подход к оптимизации расходов на содержание и реконструкцию деповской ремонтной базы для грузовых вагонов в рыночных условиях, Булгакова Ю. В. (2013)
Валіулліна З. В. - Теоретико-методичні підходи до забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту (2013)
Гладка О. І. - Застосування грейдингу при формуванні привабливості компенсаційного пакету роботодавця (2013)
Гусаров О. О. - Мінімізація витрат на оперативне регулювання діяльності підприємства, Антипцева О. Ю. (2013)
Дорошенко Г. О. - Механізми мінімізації ризиків при сек'юритизації банківських активів (2013)
Зоріна О. І. - Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги, Сиволовська О. В. (2013)
Карачарова К. А. - Інформаційні потоки автотранспортних підприємств та їх моделювання (2013)
Кобєлєв В. М. - Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства, Захарченко Ю. В. (2013)
Ковбатюк М. В. - Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів (2013)
Костюк Ж. С. - Функціональні складові економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2013)
Котов А. М. - Особливості оцінки економічної безпеки акціонерного товариства (2013)
Машошина Т. В. - Основні економічні закони, які впливають на процес розробки проектно-кошторисної документації та фінансовий результат діяльності проектних організацій (2013)
Науменко М. О. - Підвищення якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі ринкових відносин, Гура Т. В., Ковширко В. С. (2013)
Плугіна Ю. А. - Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі (2013)
Стешенко О. Д. - Управління кредитним ризиком комерційного банку, Нікітенко А. П. (2013)
Халіна В. М. - Концепція фінансово-економічного моніторингу підприємства (2013)
Чередніченко А. О. - Методи забезпечення захисту підприємств від економічного шпигунства (2013)
Черноіванова Г. С. - Організація обліку витрат підприємства в конкурентному середовище (2013)
Чобіток В. І. - Мотивації як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві, Боровок Є. О. (2013)
Шевченко А. В. - Організація роботи логістичних центрів на підприємствах Укрзалізниці (2013)
Шептуха О. М. - Підвищення конкурентоспроможності послуг підприємства на ринку мобільного зв'язку України , Перетятько А. Ю. (2013)
Шинкаренко В. Г. - Факторы конкурентоспособности автотранспортных услуг, Криворучко О. Н. (2013)
Щербань О. Д. - Визначення ефективності використання фінансових ресурсів (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського