Гойдаш І. М. - Контроль ефективності антикоагулянтної терапії у хворих із фібриляцією передсердь, Гечко М. М., Светелскі Б. Л. (2011)
Міцода Р. М. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із конфекцією хронічного гепатиту С та носійством вірусу імунодефіциту людини (2011)
Оспанова Т. С. - Порушення функції зовнішнього дихання у хворих на діабетичну нефропатію, Заозерська Н. В. (2011)
Пацкань Б. М. - Досвід відкритих алогерніопластик у лікуванні пахвинних гриж, Фатула Ю. М., Варга Л. Л., Копачик В. Л., Пекарь М. І. (2011)
Рецензія на монографію "Основи діагностики та лікування гепатитів і цирозів печінки” авторів Панчишин Ю.М., Радченко О.М., Макаренко Т.М., Комариці О.Й., Гук-Лешневської З.О. – Львів, 2010. – 276 с. (2011)
Доктору медичних наук, професору кафедри охорони материнства і дитинства факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, академіку Української академії наук Михайлу Ганичу – 80 (2011)
Завідувачу кафедри курортології, медичної реабілітації та фізіотерапії факультету післядипломної освіти ужгородського національного університету, заслуженому лікарю України Петру Добрі – 70 (2011)
Завідувачу кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, доктору медичних наук, професору, заслуженому лікарю України Івану Рогачу – 60 (2011)
Гуляк Н. В. - Чергування культур та пошкодженість посівів кукрудзи личинками коваликів (2012)
Ігнат В. В. - Трофічна активність кравчика-головача (2012)
Лисенюк О. Ю. - Персикова (оранжерейна) попелиця (Myzodes persicae Sulz.): контроль її чисельності в Лісостепу України, Федоренко В. П. (2012)
Ткаленко Г. М. - Захист томатів у теплицях (2012)
Мельничук М. Д. - Вплив вірусної інфекції на насіннєвий зачаток квасолі, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф., Лич С. В., Клюваденко А. А., Дрозд П. Ю. (2012)
Баликіна О. Б. - Прогноз розвитку та шкідливості домінуючих фітофагів яблуні в Криму (2012)
Дмитренко Н. М. - Обрізування яблуні проти листовійок, Гродський В. А. (2012)
Симонов В. Є. - Картопляна міль в умовах Запорізької області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Шиб В. Р., Мігдаль Л. П. (2012)
Зеля А. Г. - Збудник раку картоплі у Чернівецькій області, Мацьків Т. І., Гунчак В. М., Джурик В. П., Фіалковський Л. Г., Попеску Г. С., Коврик В. С., Григоряк Ю. Д. (2012)
Гунчак В. М. - Біологічний захист рослин на шляху інновацій (2012)
Господаренко Г. М. - Окупність мінеральних добрив урожаєм сої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу, Єщенко Н. Б. (2012)
Єщенко В. О. - Будова орного шару та біологічна активність чорнозему опідзоленого залежно від інтенсивності його основного обробітку, Пясецький П. І. (2012)
Парій М. Ф. - Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі двох генів чоловічої стерильності та маркерного гена, Парій Я. Ф., Парій Ф. М. (2012)
Полторецький С. П. - Вплив способу сівби та мінеральних добрив на формування посівних якостей насіння проса (2012)
Бахмат О. М. - Урожайність, уміст сирого білка та жиру в зерні сої за різного удобрення в Лісостепу Західному (2012)
Осокіна Н. М. - Круп’яні властивості зерна пшениці озимої та тритикале і ячменю ярих залежно від сорту та погодних умов у Лісостепу Правобережному, Костецька К. В. (2012)
Єщенко В. О. - Енергетична та економічна оцінка вирощування льону олійного після різних попередників, Коваль С. П. (2012)
Геркіял О. М. - Зміни запасів гумусу, рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті залежно від тривалого застосування систем удобрення в сівозміні (2012)
Василишина О. В. - Ефективність зберігання плодів вишні, за обробки речовинами антимікробної дії (2012)
Галаган О. К. - Зміна фітобіоти на антропогенних територіях, Цицюра Н. І. (2012)
Зінченко О. І. - Якість урожаю змішаних посівів кукурудзи на силос з високобілковими компонентами в південному Лісостепу, Січкар А. О., Климович П. В. (2012)
Кучеренко Є. П. - Кагатна гниль буряку цукрового та зниження її шкідливості в центральному Лісостепу (2012)
Кононенко Л. М. - Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини правобережного лісостепу, Вишневська Л. В. (2012)
Господаренко Г. М. - Вплив інокуляції за різного удобрення на структуру врожаю нуту, Прокопчук С. В. (2012)
Заморська І. Л. - Вплив мульчування ґрунту на якість суниць під час зберігання, Заморський В. В. (2012)
Калайда К. В. - Формування хімічного складу плодів актинідії за різних погодних умов (2012)
Лихацький В. І. - Вплив розміру чарунки та віку розсади на формування врожаю капусти броколі в умовах Лісостепу, Чередниченко В. М. (2012)
Матенчук Л. Ю. - Оцінка придатності плодів кабачка для виготовлення соків (2012)
Матус В. М. - Використання морфологічних ознак для ідентифікації сортів чорниці щиткової за оновленою методикою експертизи на ВОС, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Луцько Г. П., Терещенко Ю. Ф. (2012)
Кецкало В. В. - Способи вирощування розсади і продуктивність салату головчастого сорту Евеліна в закритому ґрунті (2012)
Осокіна Н. М. - Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів, Костецька К. В. (2012)
Поліщук В. В. - Підвищення продуктивності ліній О-типу буряку цукрового та їх ЦЧС аналогів, Адаменко Д. М., Доронін В. А., Сливченко О. А. (2012)
Романчук Л. Д. - Радіологічна оцінка дозового навантаження на організм людей продуктами харчування лісового походження (2012)
Рудаков Ю. М. - Вплив попередників і добрив на вміст нітратів і важких металів у зерні пшениці озимої в північному Степу, Гончар Н. В., Козечко В. І., Накльока Ю. І. (2012)
Рябовол Я. С. - Донори самофертильності жита озимого (2012)
Осокіна Н. М. - Втрати маси яблук різних сортів та зміни анатомічної будови під час зберігання, Новак Л. Л. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Господарсько-цінні властивості сортів сорго різного використання, Сторожик Л. І. (2012)
Сухомуд О. Г. - Якість зерна спельтоподібних гібридів F3 – 5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. / Triticum spelta L., Любич В. В., Полянецька І. О., Парій Ф. М. (2012)
Холод С. Г. - Нові інтродуковані зразки проса на устимівській дослідній станції рослинництва (2012)
Рябовол Л. О. - Живильне середовище для вкорінення гомозиготного матеріалу буряку цукрового, Рябовол Я. С., Любченко А. І. (2012)
Секун М. П. - Хімічний контроль чисельності листовійок-філофагів яблуневих насаджень передгірного Криму, Дмитренко Н. М. (2012)
Секун М. П. - Екологічні аспекти фенології колорадського жука в західному Лісостепу України, Бойко Ю. В. (2012)
Борищук Р. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та доз азотних добрив на висоту рослин ячменю озимого в зрошуваних умовах півдня, Лавренко С. О. (2012)
Слободяник Г. Я. - Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність сортів цибулі порей, Щетина С. В., Войцехівський В. І. (2012)
Чернецький В. М. - Особливості росту та формування продуктивності сортів і гібридів бобу овочевого в Правобережному Лісостепу, Улянич О. І., Костюк О. О. (2012)
Токар А. Ю. - Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом півоту, ризогуміну і біолану, Голодрига О. В. (2012)
Мельник О. В. - Органолептична оцінка яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2012)
Димитров С. Г. - оцінка створених форм соняшника стійких до гербіциду євролайтнінг, Кірієнко С. О. (2012)
Рожков А. О. - Вплив способів сівби та підживлень на урожайність рослин пшениці твердої ярої, Пузік В. К. (2012)
Каричковська Г. І. - Пам’яті Ніни Іванівни Бардіж – талановитого педагога і наставника молоді (2012)
Балашова Ю. В. - Корпоративні заходи морально-етичного спрямування як чинник формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Галімов А. В. - Особливості організації навчальної діяльності у вищому навчальному закладі інтегрованого типу для студентів з ДЦП (2011)
Галімов А. В. - Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників (2011)
Дзюбата З. І. - Модель формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах (2011)
Каплун С. О. - Професійна компетентність майбутніх офіцерів служб тилу як науково-теоретична проблема, Забула О. Є., Зозуля А. В., Бондаренко О. Г. (2011)
Кіреєв О. М. - Професійна підготовка прикордонників Європейського Союзу (на прикладі Прикордонної варти Республіки Польща) (2011)
Ковтун В. М. - Психолого-педагогічні проблеми формування сприятливої атмосфери на заняттях з іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі (2011)
Корнієнко В. В. - Розвиток прикладної лінгвістики у контексті інтеграції наукових галузей (2011)
Корнійчук Я. А. - Застосування альтернативних методів у педагогічній діяльності та їх вплив на роботу нейро-гуморальної системи (2011)
Король С. В. - Доцільність використання стратегій запам’ятовування під час опанування іншомовної лексики (2011)
Короткова Л. І. - Модульно-компетентнісний підхід до створення навчально-методичного комплексу професійної підготовки майбутніх кравців на основі проекту професійного стандарту нового покоління (2011)
Косінова О. М. - Педагогічна технологія формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Крищук Б. С. - Культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта” в роки становлення радянської влади на Поділлі (1919–1923 рр.) (2011)
Левицька Н. В. - Концептуальні засади професійної підготовки перекладачів в країнах західної Європи (2011)
Малихіна С. В. - Активізація як основа дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2011)
Назарко І. С. - Особливості методики біо(еко)етичного виховання школярів: аксіологічний аспект, Троцька О. С. (2011)
Николайчук Л. А. - Современное гуманитарное образование: проблемы и пути их преодоления (2011)
Приходько Ю. В. - Вплив гімнастики він чунь на здоров’я людини (2011)
Радванський А. І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх офіцерів-правоохоронців (2011)
Садовець О. В. - Урахування фактора сім’ї в підвищенні рівня навчальної успішності учнів старших класів середніх шкіл США, Орловська О. В. (2011)
Совва С. М. - Організація та зміст педагогічного експерименту з формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Федорчук О. С. - Методика формування операційно-процесуального компонента фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців (2011)
Шаран Р. В. - Вимоги до професійної компетентності тьюторів у системі дистанційного навчання США (2011)
Шемчук В. А. - Цілі, завдання, принципи і зміст розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління (2011)
Шупта О. В. - Формування професійних умінь та навичок у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Мацюк О. О. (2011)
Щеголєва Т. Л. - Мовленнєва культура – важлива складова успішної професійної діяльності офіцера-прикордонника (2011)
Яремчук І. А. - Формування індивідуальної педагогічної техніки викладачів вищих військових навчальних закладів (2011)
Бабелюк О. В. - Психологічний зміст, структура і функції професійного самовизначення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом (2011)
Вербанова Т. В. - Організація психопрофілактичної роботи з подолання негативних наслідків групової ізоляції у курсантів навчальних центрів Державної прикордонної служби України (2011)
Вірна Ж. П. - Психофізіологічна регуляція емоційності людини у корекційній практиці професійної психології (2011)
Волинець П. П. - Результати емпіричного дослідження психологічних умов прихованого психологічного впливу та практичні рекомендації щодо їх урахування в професійній діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів (2011)
Деркач М. В. - Рекомендації викладачам щодо сприяння розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі (2011)
Карчевський І. Р. - До проблеми залежності глибини міжособистісної взаємодії спеціалістів військових формувань від ступеня розвитку їх адаптивних здібностей (2011)
Кірєєва Л. Р. - Психологічні особливості емоційного вигоряння молодого вчителя сільської школи на етапі його первинної професіоналізації (2011)
Ковшов Р. В. - Результати емпіричного дослідження психологічних умов саморегуляції психічних станів військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення (2011)
Костюченко О. М. - Ефективність психологічного тренінгу з розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2011)
Москалець В. П. - Феномен толерантності у форматі сучасного економічного життя, Самохвалов О. Б. (2011)
Осьодло В. І. - Розвиток Я-образу офіцера на різних етапах професійного становлення (2011)
Сафін О. Д. - Профілактика та розв’язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору (2011)
Снісаренко А. Г. - Особливості когнітивного компонента у структурі особистості начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з різним рівнем професійної успішності (2011)
Топольницька Г. Ю. - Психологічні аспекти базових цінностей моральної поведінки офіцера-прикордонника (2011)
Федорі Ю. С. - Соціальний інтелект студентів як чинник формування психологічної готовності до професійної діяльності (2011)
Черняк А. І. - Критичний аналіз системи превентивної професійно-психологічної підготовки співробітників спецпідрозділів (2011)
Ширяєва Т. М. - Використання комунікативних ситуацій у розвитку міжетнічної толерантності (2011)
Шльонська О. О. - Вплив стилю сімейного виховання на адаптивні можливості підлітка (2011)
Якубівський М. Р. - Директор загальноосвітньої середньої школи як суб’єкт створення власного позитивного іміджу: психологічний аспект (2011)
Ярема Р. Т. - Програма комплексної професійно-психологічної підготовки резерву кадрів на керівні посади до органів виконавчої влади та її ефективність (2011)
Гаврилюк М. М. - Готуємо насіння: особливості вирощування та післязбиральної доробки (2011)
Дудченко В. В. - Стійкість сортів рису проти ураження збудником пірикуляріозу, Дудченко Т. В., Рогульчик М. І. (2011)
Луговський К. П. - Гербіцид Нопасаран у посівах ярого ріпаку (2011)
Касьянов А. М. - Ріпаковий квіткоїд (2011)
Розова Л. В. - Оленка волохата (2011)
Бакалова А.В. - Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів смородини чорної (2011)
Сергієнко В. Г. - Сучасні пестициди в системі захисту картоплі від хвороб і шкідників, Шита О. В., Цуркан Р. П., Богданович С. В. (2011)
Крижко А. В. - Ентомопатогенні бактерії в агроценозі картоплі, Кузнецова Л. М., Ткаленко Г. М. (2011)
Мар'юшкіна В. Я. - Вплив бобово-злакової травосумішки на забур'яненість агроценозів, Ярошенко Л. М. (2011)
Чернєй (Надворна) Л. С. - Пам'яті Віталія Григоровича Надворного (2011)
Непочатенко О. О. - Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Прокопчук О. Т., Коротєєв М. А. (2012)
Школьний О. О. - Розвиток світового ринку комерційних послуг в умовах глобалізації (2012)
Кучеренко Т. Є. - Інноваційні проекти агроформувань: принципи розробки та впровадження, Якименко Т. С. (2012)
Нестерчук Ю. О. - Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації, Улянич Ю. В., Бутко Н. В. (2012)
Бутило І. А. Бутило А. П. - Економічна та біоенергетична ефективність виробництва яблук (2012)
Жарун О. В. - Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Уманського району, Наумова О. В. (2012)
Іванова Н. А. - Відображення результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аудиті, Славгородська А. А., Білявська Л. В. (2012)
Непочатенко О. О. - Вдосконалення митно-тарифного регулювання розвитку тваринництва, Боровик П. М., Тригубенко О. С. (2012)
Гринчак О. В. - Інформаційні системи підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень, Давлетханова О. Х., Михайлишина Л. В. (2012)
Люта Л. І. - Залежність соціально-економічного розвитку України від технологічних трансформацій (2012)
Мазур Г. Ф. - Особливості фінансово-економічних закономірностей розвитку АПВ України (2012)
Мальований М. І. - Фінансовий стан підприємства та його покращення у післякризовий період (2012)
Мельник К. М. - Проблемні кредити комерційних банків та методи їх мінімізації (2012)
Мельничук А. А. - Особливості ринку овочевої продукції (2012)
Непочатенко О. А. - Управління ефективністю й платоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Непочатенко О. О. - Стан і структура сільськогосподарських товаровиробників Звенигородського району, Яковенко О. В. (2012)
Аверчев О. В. - Економічна та енергетична ефективність виробництва зерна гречки та проса (2012)
Байрак О. М. - Прибуток як джерело формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Бержанір І. А. - Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств (2012)
Бечко В. П. - Проблема нормування оборотних засобів (2012)
Бондаренко Н. В. - Інструменти короткострокового фінансування мікробізнесу (2012)
Власюк С. А. - Ресурсні платежі податкової системи України, Сорока Д. В. (2012)
Гарбар В. В. - Теоретичні основи забезпечення сталого розвитку фермерських господарств (2012)
Дідух С. М. - Зарубіжний досвід та перспективи розвитку плодоовочевих консервних підприємств України (2012)
Доронін А. В. - Диверсифікація виробництва продукції цукробурякового підкомплексу (2012)
Клименко Л. В. - Тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізації (2012)
Коваленко О. С. - Еволюція поняття "конкурентні переваги підприємства" (2012)
Коваленко О. В. - Інформаційні ресурси в управлінні бізнесом: проблеми та протиріччя (2012)
Коденська М. Ю. - Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки, Єрємєєва А. В. (2012)
Котвицька Н. М. - Стан продовольчої безпеки України (2012)
Курмаєв П. Ю. - Макроекономічні тенденції розвитку сільського господарства (2012)
Новак І. М. - Умови забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, Вернюк Н. О. (2012)
Прокопчук О. Т. - Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2012)
Ревуцька А. О. - Наукові аспекти ринку землі (2012)
Рибчак Р. І. - Пріоритети та перспективи вітчизняної приватизації (2012)
Рибчак В. І. - Формування механізму державного регулювання діяльності підприємств малого бізнесу (2012)
Рибчак О. С. - Фінансові аспекти процесу детінізації економіки України (2012)
Саковська О. М. - Стан і перспективи розвитку регіонального ринку зерна (2012)
Семенда Д. К. - Місце України на світовому ринку плодів (2012)
Семенда О. В. - Інтенсифікація виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Семенда Д. К. - Стан і перспективи розвитку садівництва Вінницької області, Кутковецька Т. О. (2012)
Сівоха О. - Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах ринку (2012)
Слатвінський М. А. - Формування інноваційного середовища в Україні (2012)
Сокольська Т. В. - Інноваційна складова економічного росту аграрного сектора економіки України (2012)
Стільник В. В. - Критерії ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Танасійчук Ю. В. - Теоретичні аспекти інвестування в людський капітал (2012)
Тернавська І. Б. - Харчова промисловість у формуванні продовольчої безпеки регіону, Пархоменко Л. А. (2012)
Ткачук І. В. - Математичне моделювання управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств (2012)
Токар А. Ю. - Трансформаційні процеси на ринку продукції плодоовочівництва у Черкаській області, Руда Н. С. (2012)
Транченко О. М. - Моделювання ринку праці в умовах невизначеності, Транченко Л. В. (2012)
Тригубенко О. С. - Сучасний стан бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств (2012)
Тупчій О. С. - Концентрація та спеціалізація виробництва продукції садівництва в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області (2012)
Харенко А. О. - Маркетинг продукції олійних культур сільськогосподарських підприємств Черкаської області, Бурляй О. Л., Побережець Н. Б. (2012)
Хлівна І. В. - Розвиток ринку праці України у кризовий період (2012)
Худолій Л. М. - Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації, Барабаш Л. В. (2012)
Чернега Ю. С. - Ринок праці та його покращення (2012)
Чернякова В. О. - Оцінка факторів впливу ефективності використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Шайко О. Г. - Організація обліку виробничих запасів сільськогосподарських підприємств, Підлубна О. Д. (2012)
Шаймухамєтова В. Р. - Особливості формування і функціонування поняття "ринок кормів" (2012)
Шатохін А. М. - Ціннісні орієнтації сільського населення України в умовах земельної реформи (2012)
Чернега І. І. - Державне регулювання зайнятості та основні напрямки його вдосконалення (2012)
Шпаківська І. М. - Особливості формування запасів фітомаси лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати), Рожак В. П. (2013)
Лісовий М. М. - Особливості поліморфізму, використання в озелененні та щеплення декоративних форм Pinus sylvestris L. (2013)
Мілевська С. Я. - Зміни структури лісів гірської частини басейну річки Лючки упродовж 1967-2010 років (2013)
Нейко І. С. - Оцінювання стану та насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus silvestris, L.) фінського походження в умовах Вінниччини, Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А. (2013)
Касіянчук В. Д. - Особливості використання плодів калини як сировини для виготовлення лікувально-профілактичних засобів, Касіянчук М. В., Ковач М. М. (2013)
Пукман В. В. - Хід росту модальних деревостанів клена-явора в Українських Карпатах, Гриник Г. Г. (2013)
Юськевич Т. В. - Оцінювання запасу деревостанів сосни чорної в умовах Західного регіону України, Вицега Р. Р. (2013)
Овчарук В. І. - Екологічна особливість гливи звичайної за екстенсивного способу вирощування (2013)
Stankowski S. - Forecrop as an ecological method for improving grain quality of wheat cultivars, Smagacz J., Sobolewska M., Bashutska U., Kaźmierczak M. (2013)
Ковалів Л. М. - Екологічні проблеми теплових електростанцій (2013)
Курницький В. І. - Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду України (2013)
Пересоляк В. Ю. - Особливості встановлення прибережних захисних смуг малих річок і струмків у населених пунктах (на прикладі Закарпатської області), Малахова С. О. (2013)
Шум І. В. - Екологічна якість ґрунту: критерії оцінювання, Бедернічек Т. Ю. (2013)
Чорній З. П. - Радіаційні властивості кристалів флюорогалогенідів, Онуфрів О. Р., Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2013)
Кіндзера Д. П. - Дослідження параметрів шару та гідродинаміки профільтровування теплового агента крізь шар післяспиртової барди, Атаманюк В. М., Мосюк М. І., Здибель Б. І. (2013)
Бойко О. В. - Сталий розвиток транспортної системи України, Двуліт З. П. (2013)
Петринка В. Ю. - Концепція побудови інноваційного потенціалу енергозбереження промислових підприємств (2013)
Камінський А. Б. - Концептуальні підходи до використання скорингу в кредитній діяльності банку (2013)
Кульчицький Я. В. - Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації (2013)
Лучик С. Д. - Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні, Лучик В. Є. (2013)
Макара О. В. - Економічна безпека як фактор розвитку підприємницької діяльності у системі формування соціальних орієнтирів національної економіки (2013)
Маліновська О. Я. - Особливості економічної безпеки регіону (на прикладі Львівщини), Біляк М. І. (2013)
Стеців Л. П. - Фінансова безпека підприємства: методичні засади реалізації (2013)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади створення й функціонування санаційного банку в Україні, Заяць М. П. (2013)
Сердюк В. Н. - Концепция управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий (2013)
Волкова В. В. - Економічне оцінювання капіталізації банків України (2013)
Дашко І. М. - Механізм управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств, Мусійовська О. Б., Петрушка К. І. (2013)
Должанський А. М. - Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин, Юрочко О. С. (2013)
Кальницька М. А. - До питання дослідження еволюції поняття "фінансові ресурси" (2013)
Македон В. В. - Вдосконалення боргового фінансування соціально-економічного розвитку України (2013)
Мосціховський Ю. І. - Теоретичні підходи до визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України (2013)
Музичка О. М. - Удосконалення кредитної діяльності банків у сфері роздрібного бізнесу (2013)
Назаркевич О. Б. - Мале аграрне підприємництво: тенденції та проблеми розвитку (2013)
Попівняк О. М. - Організаційно-інституційні механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій (2013)
Слюсаренко В. Є. - Нормативне регулювання партнерських відносин держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства (2013)
Турянський Ю. І. - Податки як джерело формування бюджетних надходжень держави (2013)
Филипів Р. С. - Економіко-правові параметри державного стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2013)
Теслюк В. М. - Розроблення структури та моделі підсистеми запобігання технічним аваріям для системи інтелектуального будинку, Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В. (2013)
Тиховская Т. Н. - Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники (2013)
Карпінський Б. А. - Синергетика: еволюція поглядів і прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина ІІ, Григоренко В. О. (2013)
Бондаренко О. В. - Стан і перспективи розвитку національної інформаційної інфраструктури (2013)
Благун І. Г. - Генезис та еволюція фінансів у ринковому економічному середовищі, Когут М.-Х. І., Склярська Л. А. (2013)
Григор'єв О. А. - Концепція менеджменту знань та особливості моделювання системи управління кадровим потенціалом підприємства (2013)
Андрушко Л. М. - Значення білого кольору в інтер'єрі, Дядюх-Богатько Н. Й. (2013)
Бікетов С. О. - Особливості формування відкритих просторів у пейзажних парках центральної частини України (2013)
Вольська С. О. - Окремі аспекти розвитку димленої кераміки Західного Поділля кінця ХІХ-ХХ століть (2013)
Габриелян Т. О. - Система визуальной идентификации бренда (2013)
Кожуховский А. Н. - Применение современных инновационных технологий в процессе изготовления архитектурного макета (2013)
Козловська І. М. - Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Кузнецова І. О. - Вплив основних художніх засобів композиції на використання фітодизайну в інтер'єрі, Степанюк Т. О. (2013)
Лагода О. М. - На "межі" дизайну: критеріальні оцінки і контури поняття "дизайн вражень" у контексті культури споживання (2013)
Лучинський В. О. - Кухня-трансформер: вирішення проблематики інтер'єрного простору (2013)
Макар З. Ю. - Вивчення комп'ютерних технологій як чинник підвищення кваліфікації дизайнера, Кравець М. З. (2013)
Макар З. Ю. - Специфіка викладання дисципліни проектування для молодших спеціалістів спеціальності "Дизайн" (2013)
Маркович М. Й. - Просторове середовище сучасного міста через призму освітлювальних приладів (2013)
Мацишина З. А. - Особливості професійних та промислових шкіл України кінця ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Мышляева О. Б. - Актуальные категории мышления дизайнера и особенности колористической подготовки в высшей школе, связанной с проблемой цветовой организации среды и художественным проектированием бытовой техники, Титов В. А. (2013)
Олексієнко А. М. - Створення художнього образу при реконструкції промислових об'єктів у житлові приміщення (на прикладі робіт студентів 5 курсу ІО), Мироненко Н. Г. (2013)
Полежаев Ю. О. - Моделирование контуров купольных покрытий, Иванов Н. А., Прокопчук И. Ю. (2013)
Прусак В. Ф. - Становлення та розвиток першої в україні кафедри дизайну (до 20-річчя заснування кафедри дизайну в Національному лісотехнічному університеті України) (2013)
Свинцова Е. В. - Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего (2013)
Соболевська Н. О. - Декоративні тканини та образотворче мистецтво: досвід 50-80-х років ХХ століття (2013)
Ткачук К. І. - Особливості формоутворення інтер'єрів рухомих об'єктів, Купчик Р. М. (2013)
Трегуб Н. Є. - Методичні напрями в дизайн-освіті меблярів (з досвіду Харківської державної академії дизайну і мистецтва) (2013)
Троцька О. С. - Екодизайн у контексті вирішення проблем екологізації дизайн-освіти (2013)
Фурса О. О. - Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти (2013)
Цветкова Ч. М. - Цвет как доминирующая особенность в декоративной живописи (2013)
Черепанова С. О. - Світоглядно-ціннісний потенціал філософії освіти (2013)
Швець О. А. - Особливості творчого розвитку дизайнера середовища на початковому етапі професійної діяльності (2013)
Шлемкевич С. Л. - Художній образ у дизайнерському мистецтві (2013)
Штольдер Н. В. - Сложные композиционные натюрморты и опыт художественного общества "Бубновый валет" (2013)
Шульпинова Н. Д. - Декоративная живопись. Развитие творческого мышления (2013)
Юрченко І. А. - Етномистецька тематика у структурі дизайн-освіти на кафедрі дизайну та основ архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (2013)
До відома авторів статей (2013)
Кирик М. М. - Попередники та хвороби, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2011)
Віннічук Т. С. - Патогенна мікофлора грунту під пшеницею озимою в короткоротаційнихсівозмінах, Пармінська Л. М. (2011)
Ретьман М. С. - Хвороби листя ярої пшениці (2011)
Устінова А. Ф. - Ценхрус якірцевий і кукурудза (2011)
Макух Я. П. - Потенційна засміченість грунту (2011)
Даньков В. Я. - Агротехнічні прийоми, Мельник П. О. (2011)
Черв'якова Л. М. - Хроматографічний аналіз (2011)
Бублик Л. І. - Детоксикація фунгіцидів, Балюх О. В., Ткаченко Н. В. (2011)
Лєбєдєв С. М. - Виноградна пістрянка (2011)
Лютко Л. М. - Капустяна совка та інсектициди (2011)
Марченко А. Б. - Фітопатогенний моніторинг рослин роду Zinnia (2011)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Калитюк Л. О. - Аналітичні засади державно-управлінського регулю­вання етнонаціонального розвитку України (2014)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державного управління охороною навколишнього середовища в країнах ЄС, Тішкова Н. Л. (2014)
Решетніченко А. В. - Пізнавальні засоби управління процесами перетворень, Кірєєва О. Б. (2014)
Рудік Н. М. - Банківський союз як ключовий етап поглиблення фінан­сової інтеграції в ЄС (2014)
Рудік О. М. - Досвід ЄС у сфері боротьби з насильством стосовно жінок (за результатами загальноєвропейського опитування) (2014)
Діденко О. Г. - Зарубіжний досвід патріотичного виховання громадян та можливості його адаптації в Україні (2014)
Літвінов О. В. - Громадський моніторинг процесу створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні, Літвінова Н. М. (2014)
Лищук Р. Н. - Механизм государственного управления в условиях кри­зиса: опыт США (2014)
Хожило І. І. - Здоровий спосіб життя як сучасна домінанта державної молодіжної політики в Україні (2014)
Летучий Д. М. - Зарубіжна практика формування стилів управління персоналом у сфері державної служби (2014)
Маланчій М. О. - Формування професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України (2014)
Терентьєв О. М. - Теоретичне обґрунтування управління професійним простором державної служби (2014)
Бобровська О. Ю. - Генезис ідеї соціальної диверсифікації економіки муніципальних утворень (2014)
Попова О. І. - Державне управління якістю освіти на місцевому рівні в контексті компетентнісного підходу (2014)
Костенко В. О. - Реформа місцевого самоврядування – як ефек­тивний механізм підвищення рівня цивільного захисту територіальних громад (2014)
Бобровська О. Ю. - Погляд молодих учених на проб­леми та перспективи розвитку регіонів України в сучасних умовах, Корнієвський С. (2014)
Ковалишин А. Б. - Хвороби зерна та його якість (2011)
Шам І. В. - Формування забур'яненості (2011)
Марютін Ф. М. - Септоріоз пшениці (2011)
Луговський К. П. - Фітофаги у посівах озимого і ярого ріпаку (2011)
Мартиненко Є. В. - Контроль бур'янів у посівах цукрових буряків (2011)
Лисак С. А. - Стійкість колекційного матеріалу томата проти ранньої сухої плямистості (2011)
Знаменський О. П. - Екологічно-безпечні способи застосування пестицидів проти колорадського жука, Подберезко І. М. (2011)
Розова Л. В. - Стійкість сортів груші проти медяниці (2011)
Броун І. В. - Інсектициди і зелена яблунева попелиця (2011)
Заполовський С. А. - Обмежити поширення амброзії, Руденко Ю. Ф. (2011)
Коваль В. П. - Зупинити безумство в обприскуванні (2011)
Колесниченко В. М. - Формування складу Вищої ради юстиції за європейськими стандартами (2011)
Гордєєв В. В. - Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ (2011)
Кондратенко В. М. - Реалізація принципу гласності в адміністративному судочинстві України (2011)
Крижанівський В. В. - Незалежність судової влади (2011)
Колобродова О. В. - Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі (2011)
Корольов В. В. - Способи забезпечення цивільного позову, не передбачені ЦПК України (2011)
Кучер Т. М. - Докази та доказування: співвідношення понять (2011)
Петрова І. А. - Призначення судом судово-товарознавчої експертизи: тактика та ініціатива (2011)
Задорожний А. А. - Злочини у сфері службової діяльності як об’єкт кримінологічного дослідження (2011)
Шевченко О. В. - Причини та умови корупційної злочинності (2011)
Клименко О. М. - Роль Президента України в забезпеченні балансу публічних і приватних інтересів в аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб (2011)
Слободян О. А. - Ризик у діяльності інститутів спільного інвестування (2011)
Кравченко С. С. - Правові та соціальні інститути у прагматичних поглядах американських філософів права та їх взаємозв’язок із визначенням поняття "закон" (2011)
Криштопа О. М. - Про запровадження в Україні Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів: актуальні питання (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 235/0/15-11 (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 236/0/15-11 (2011)
Рішення Вищої ради юстиції від 5 квітня 2011 № 237/0/15-11 (2011)
Господаренко Г. М. - Урожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу залежно від різних видів і норм добрив та їх окупність, Єщенко Н. Б. (2013)
Карпенко В. П. - Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин, Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2013)
Заморська І. Л. - Фенольні речовини в ягодах суниці, Заморський В. В. (2013)
Козубенко О. С. - Вологозабезпеченність буряка цукрового, ячменю ярого та кукурудзи за різного основного обробітку ґрунту в сівозміні, Костогриз П. В. (2013)
Полторецький С. П. - Особливості формування густоти насінницьких посівів сортів проса залежно від строку і способу сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Забур’яненість посівів проса за використання різних видів гербіцидів та їх бакових сумішей (2013)
Поліщук В. В. - Основні господарсько-цінні ознаки та схожість насіння багатонасінного запилювача буряку цукрового за понижених температур (2013)
Грицаєнко З. М. - Азотфіксувальні бактерії ризосфери пшениці озимої залежно від дії біологічно активних препаратів на фоні різних попередників, Волошина Л. Г. (2013)
Парій Ф. М. - Створення закріплювачів стерильності жита озимого системи ЦЧС Рampa-типу, Рябовол Я. С. (2013)
Ненька М. М. - Прояв врожайності простих стерильних гібридів цукрових буряків залежно від генотипу і площі живлення, Корнєєва М. О., Бойко І. І., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Фоменко Л. О. - Порівняння за біохімічними показниками гібридних нащадків тритикале озимого другого покоління з батьківськими формами (2013)
Усик С. В. - Запаси доступної вологи під посівами буряків цукрових при насиченні коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами (2013)
Фурманець М. Г. - Продуктивність зернових колосових культур у короткоротаційних сівозмінах західного Лісостепу (2013)
Січкар А. О. - Формування продуктивності люцерни на зелений корм залежно від розпушування ґрунту в травостоях третього року використання, Вишневська Л. В., Кононенко Л. М., Четирко С. А. (2013)
Чередниченко В. М. - Врожайність та якість продукції капусти цвітної залежно від розміру чарунки та віку розсади в умовах Лісостепу України (2013)
Пиж’янова А. А. - Інтродукція та перспективи вирощування сортів голубики високорослої в Правобережному Лісостепу, Балабак А. Ф. (2013)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого за різних заходів основного обробітку ґрунту (2013)
Карпук Л. М. - Рівномірність розміщення та особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від густоти насадження (2013)
Кучеренко Є. П. - Збудники кагатної гнилі та особливості їх розвитку за тривалого зберігання коренеплодів буряку цукрового, Саблук В. Т. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив азотних добрив на продуктивність жита озимого на чорноземі опідзоленому, Пташник М. М. (2013)
Жук О. Я. - Особливості насінництва капусти листкової декоративної, Жук В. Ю. (2013)
Воробйова Н. В. - Урожайність картоплі залежно від застосування регуляторів росту рослин (2013)
Богульська C. В. - Агробактеріальна трансформація ріпаку ярого без етапу регенерації in vitro (2013)
Корнєєва М. О. - Мінливість комбінаційної здатності за продуктивністю запилювачів для селекції триплоїдних гібридів з адаптивним потенціалом, Мацук М. Б., Чемерис Л. М., Навроцька Е. Е. (2013)
Корнієнко С. І. - Використання ефекту гетерозису в селекції буряка столового, Горова Т. К., Митенко І. М., Стовбір О. П. (2013)
Недвига М. В. - Оцінка потенційної здатності чорнозему опідзоленого до агрегації за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Галасун Ю. П. (2013)
Нінієва А. К. - Селекційна цінність спельти в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Світовий В. М. - Визначення якості очищення гумусових препаратів за допомогою ІЧ-спектроскопії, Геркіял О. М., Крупская В. В., Даниленко О. М. (2013)
Стельмах А. Ф. - Генетичні дослідження СГІ НЦНС від "лисенківщини" до сьогодення (2013)
Шаповаленко О. І. - Оптимальне співвідношення кукурудзи і овочевих коренеплодів у екструдованих кормосумішах, Улянич І. Ф. (2013)
Вакуленко П. І. - Добір однонасінних високоцукристих запилювачів-закріплювачів стерильності цукрових буряків (2013)
Школьний О. О. - Методологічні аспекти дослідження світового ринку агропродовольчої продукції (2013)
Прокопчук О. Т. - Теоретичні основи регулювання системи страхування в сільському господарстві (2013)
Мазур Г. Ф. - Розвиток агропромислового виробництва України у зрізі проблем його інвестування (2013)
Мовчанюк А. В. - Особливості формування виробничих витрат у молочному скотарстві (2013)
Побережець Н. Б. - Тенденції кон’юнктури внутрішнього ринку олійних культур під впливом зовнішніх чинників (2013)
Барабаш Л. В. - Оцінка ефективності функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі, Концеба С. М. (2013)
Комісаренко Є. М. - Пріоритети регіональної політики в розвитку зернового господарства (2013)
Бурляй О. Л. - Сучасний стан розвитку садівництва в Україні, Бурляй А. П., Харенко А. О. (2013)
Бечко П. К. - Проблеми фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, Кулик К. О. (2013)
Барабаш Л. О. - Державна підтримка галузі садівництва (2013)
Боровик П. М. - Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів, Колотуха С. М., Бечко В. П. (2013)
Бортник Т. І. - Екологічний маркетинг як складова формування раціонального землекористування, Лементовська В. А., Харенко А. О. (2013)
Воронова Н. В. - Фауна бабок о. Хортиця, Вершиніна В. Ю. (2014)
Корж О. П. - Фенетичні морфи Pilophilax ridibundus як адаптивна відповідь на антропогенний вплив, Куратченко О. В. (2014)
Крупєй К. С. - Вплив іонів Ni2+, Al3+ та Cr6+ на каротиносинтезувальну здатність дріжджів, Рильський О. Ф., Цимбалістий С. А. (2014)
Гостіщева К. С. - Розробка експрес-методу тестування консистенції сиру (2014)
Жиделев М. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність S-заміщених 2-метил-4-тіохіноліну, Омельянчик Л. О. (2014)
Квік К. С. - Зміни властивостей титану (IV) оксиду при поверхневій обробці, Гаврилова Л. О. (2014)
Маложон А. О. - Екстракційні характеристики катіонної поверхнево-активної речовини алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-трикрезилфосфат, Луганська О. В. (2014)
Ніколаєва Т. Г. - Електрохімічні характеристики іоноселективних електродів, обернених до алкілдиметилбензиламоній хлориду та додецил дипропілен триаміну, Луганська О. В. (2014)
Омельянчик Л. О. - Роль функціональних продуктів у життєзабезпеченні людини, Синяєва Н. П., Грипась А. Ю. (2014)
Синяєва Н. П. - Вплив хімічних домішок на оптичні та санітарно-гігієнічні властивості молока, Сорочинська Т. С. (2014)
Вайло В. В. - Вплив летальної хлорофільної мутації типу "albina" на ознаки проростків льону олійного та її успадкування, Лях В. О. (2014)
Борзих О. І. - Захист рослин та довкілля (2011)
Сторчоус І. М. - Стан та перспективи досліджень з гербології (2011)
Ретьман М. С. - Фунгіцидний захист пшениці ярої (2011)
Федоренко В. П. - Контроль хрестоцвітих блішок у посівах озимого і ярого ріпаку, Луговський К. П. (2011)
Грицаєнко З. М. - Вирощування сої на зерно, Голодрига О. В. (2011)
Федоренко В. П. - Трипси, Худолій І. В. (2011)
Волкова М. В. - Природні акарифаги на виноградниках Південного берега Криму (2011)
Кочерга М. О. - Оптимізація біологічного захисту смородини чорної (2011)
Нагорна Л. В. - Захист персика від клястероспоріозу (2011)
Борзих О. І. - Недосліджені сторінки історії (2011)
Сосса Р. І. - Від Київської картографічної фабрики до Державного науково-виробничого підприємства "Картографія": історія та сучасність (2014)
Ісаєв Д. В. - Атлас історії України як сучасна форма дослідження минулого (2014)
Марченко Л. В. - Атласне картографування міст України, Молочко В. В., Півак Л. І. (2014)
Галдецька Р. М. - Атласи та карти Києва, видані ДНВП "Картографія": історичний огляд, Марченко Л. В., Молочко В. В. (2014)
Сосса Р. І. - Політико-адміністративні й адміністративні карти (2014)
Веклич Л. М. - Туристичне атласне картографування, Руденко І. С. (2014)
Вдовенко В. В. - Оглядові та маршрутні туристичні карти й путівники, Веклич Л. М. (2014)
Руденко І. С. - З досвіду створення кооперативних картографічних творів (на прикладі атласу "Санкт-Петербург – Витебск – Одесса"), Бурбан П. Ю., Веклич Л. М. (2014)
Вдовенко В. В. - Картографування транспортної мережі України, Веклич Л. М. (2014)
Бонк Ж. Є. - Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі, Європіна І. О., Остроух В. І. (2014)
Бонк Ж. Є. - Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія"), Капустенко С. В., Остроух В. І. (2014)
Європіна І. О. - Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання, Капустенко С. В., Остроух В. І., Радченко В. В. (2014)
Руденко І. С. - Внесок ДНВП "Картографія" в розвиток стандартизації географічних назв в Україні, Дрогушевська І. Л., Сивак Н. І. (2014)
Кічкірук І. П. - Створення цифрових карт для потреб автонавігації, Онищак Р. М. (2014)
Сосса Р. І. - Атласи репродукцій стародавніх карт, Крижова Н. О. (2014)
Павлу Юрійовичу Бурбану – 70 років (2014)
Богдану Івановичу Романюку – 60 років (2014)
Всеволоду Германовичу Бурачеку – 80 років (2014)
Сосса Р. І. - Участь ДНВП "Картографія" у роботі громадських, наукових і професійних організацій, Руденко І. С. (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Календар подій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Єщенко В. О. - Забур’яненість посівів льону олійного після різних попередників за безгербіцидної технології, Коваль С. П. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив удобрення та інокуляції на показники якості зерна нуту, Прокопчук С. В. (2013)
Карпенко В. П. - Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан, Притуляк Р. М., Чернега А. О. (2013)
Полторецький С. П. - Вплив умов вирощування на формування технологічних властивостей зерна сортів проса (2013)
Овчарук В. І. - Фенологічні фази росту і розвитку рослин квасолі звичайної та їх тривалість в умовах західного Лісостепу, Овчарук О. В., Білик Т. Л. (2013)
Осокіна Н. М. - Фізичні та теплофізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості, Костецька К. В. (2013)
Терещенко Ю. Ф. - Формування високопродуктивних посівів пшениці м’якої озимої, Уліч Л. І. (2013)
Рожков А. О. - Склад та співвідношення пігментів фотосинтезу в листках рослин тритикале ярого за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами (2013)
Парій М. Ф. - Контроль алелей генів стерильності у кукурудзи при розмноженні стерильних форм на основі двох генів чоловічої стерильності та маркерного гена, Парій Я. Ф., Парій Ф. М. (2013)
Іванова Т. В. - Діагностика та ПЛР-ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової, Мельничук М. Д., Антіпов І. О., Гринчук К. В. (2013)
Кириєнко Г. С. - Ефективність удобрення у технології вирощування пивоварного ячменю в умовах західного Лісостепу (2013)
Абрамович И. К. - Влияние микроэлементов и фунгицидов на хранение корнеплодов в кагатах (2013)
Борисенко В. В. - Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посіву соняшнику залежно від умов вирощування (2013)
Дускабилова Т. И. - Мобилизация генетических ресурсов косточковых культур на юге Средней Сибири, Дускабилов Т. (2013)
Жук О. Я. - Мінливість морфологічних ознак у капусти савойської, Федосій І. О. (2013)
Геркіял О. М. - Вплив системи удобрення в польовій сівозміні на окремі фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого (2013)
Копитко П. Г. - Дослідження з оптимізації мінерального живлення в насадженні груші, Яковенко Р. В., Петришина І. П. (2013)
Лукьянюк Н. А. - Влияние способов основной подготовки почвы, вида мульчи и норм азотных удобрений на распространение гнилей корнеплодов свеклы сахарной в период вегетации, Останин А. В. (2013)
Перфильева Л. П. - Цитоэмбриологические особенности анеуплоидов в популяциях тетраплоидных форм сахарной свеклы как источник генетически обновленных материалов (2013)
Подгаєцький А. А. - Потенціал міжвидових гібридів картоплі за здатністю зав’язувати товарні бульби, Кравченко Н. В. (2013)
Чеканова О. Ю. - Реакція ліній кукурудзи з еректоїдним розміщенням листків на ЦЧС М і С-типів (2013)
Господаренко Г. М. - Особливості удобрення пшениці спельти азотними добривами, Ткаченко І. Ю. (2013)
Эйгес Н. С. - Устойчивость к фитопатогенам полученная с использованием метода химического мутагенеза на озимой пшенице, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2013)
Зінченко О. І. - Інноваційні аспекти догляду за посівами люцерни на корм другого-третього років використання, Четирко С. А. (2013)
Зозуля О. В. - Використання гаплоїдії при створенні вихідного матеріалу ріпаку, Рябовол Л. О., Любченко А. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Генетична цінність запилювачів цукрових буряків уманської селекції за цукристістю та їх фенотиповий прояв у топкросних гібридів F1, Ненька О. В. (2013)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2011 – 2012 сільськогосподарського року для основних польових культур (2013)
Балагура О. В. - Особливості цвітіння компонентів схрещування ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов їх вирощування (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Історія селекційних досягнень України з плодових культур і результати їх сортовипробування, Дудка Д. В. (2013)
Вуйченко М. А. - Шляхи регулювання сегментаційних процесів на регіональному ринку праці аграрної сфери (2013)
Байрак О. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутило Р. І. - Стан розвитку молочного скотарства в Україні (2013)
Головчук Л. А. - Державне регулювання молокопродуктового підкомплексу агропромислового виробництва (2013)
Бутило І. А. - Економіко-екологічні аспекти виробництва пелет (2013)
Каричковський В. Д. - Стан виробництва ягідної продукції в Україні, Хоменко М. А. (2013)
Маринюк А. Ю. - Інноваційні технології no-till в сільському господарстві як основа підвищення ефективності аграрного виробництва (2013)
Прокопчук О. Т. - Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні, Улянич Ю. В., Улянич К. Ф. (2013)
Світовий О. М. - Роль основних засобів у формуванні доданої вартості в зерновиробництві (2013)
Тимчук С. В. - Розвиток зовнішньоторговельної діяльності в умовах ринку лісопродукції України (2013)
Улянич К. Ф. - Інформатизація як умова ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк С. С. - Механізм управління витратами м’ясопереробних підприємств (2013)
Кравченко Т. О. - Генезис наукових поглядів на поняття "людський капітал" в економічній теорії (2013)
Брусенко М. А. - Структурування аграрної політики (стратегії) держави у розрізі ключових елементів національної безпеки (2013)
Жученко Д. Б. - Передумови ефективного функціонування галузі бджільництва (2013)
Хрипун В. М. - Мотивація і стимулювання менеджерами трудової активності працівників аграрних фірм (2013)
Мишкуров Ю. Н. - Очерк истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии и преподавание генетики в Уманском НУС (2013)
Гаджиева Ф. Г. - Топографоанатомические особенности магистральных артерий верхних конечностей новорожденных (2013)
Белоус П. В. - Анатомо-хирургические особенности кровоснабжения левой доли печени (2013)
Иванцов А. В. - Оценка вероятности повреждения менисков коленного сустава путем моделирования их пространственной организации (2013)
Боднар О. Б. - Критерії рентгенологічної діагностики аномалій розвитку та фіксації ободової кишки в дітей (2013)
Белик О. В. - Морфологические особенности сосудов селезенки (2013)
Домбровський Д. Б. - Імуногістохімічна характеристика диференціації клітин кордової крові за різних умов трансплантації в експерименті, Савін В. В., Оліник Ю. В., Пшиборовська Ю. Р., Максим’юк В. В. (2013)
Цигикало О. В. - Будова замикального апарату термінального відділу спільної жовчної протоки та великого сосочка дванадцятипалої кишки у плодів та новонароджених людини (2013)
Бурков М. В. - Порівняння змін в тонкій кишці при лікуванні високої обтураційної кишкової непрохідності в експерименті (2013)
Grodetskyy V. K. - Morphologic changes in dynamics after catgut suture of hepatic traumatic injury (2013)
Бесединська О. В. - Діабетична периферійна нейропатія: патоморфологічна градація ступенів ураження, Давиденко І. С., Андрєєв С. А., Наварчук Н. М., Беседінський В. І. (2013)
Стець М. М. - Роль перитонеального діалізу в оптимізації якості життя у хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету та термінальною нирковою недостатністю (2013)
Скрипко В. Д. - Діагностичне та прогностичне значення функціонального стану печінки залежно від часу розвитку гострої тонкокишкокої непрохідності (2013)
Москалюк В. І. - Генетичні і нейрогуморальні передумови розвитку післяопераційного парезу кишечнику та їх вплив на вибір лікувальної тактики (2013)
Кметь Т. І. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на чутливість клітин лобової частки кори великих півкуль головного мозку щурів-самців до ішемічно-реперфузійного пошкодження (2013)
Grodetskyy V. K. - Application of catgut suture to prevent early post-operative complications in case of liver injury (2013)
Коврига М. Ф. - Залежність просторової характеристики відділів серця від типів центральної гемодинаміки, Гнатюк М. С., Данилевич Ю. О. (2013)
Сорокман Т. В. - Предиктори прогнозування ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей, Сокольник С. О., Сокольник С. В., Остапчук В. Г., Хлуновська Л. Ю. (2013)
Проняєв Д. В. - Ознаки патологічного морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів (2013)
Сокольник С. О. - Перекручення та некроз яєчника в дитини з підозрою на ілеоцекальну інвагінацію, Боднарук Д. В., Боднар О. Б., Микитинський Є. М., Пастернак І. І., Сокольник С. В. (2013)
Рева В. Б. - Множинні перфорації тонкої та товстої кишки при хворобі крона, Русак О. Б., Філіпець О. І., Колотило О. Б. (2013)
Іващук С. І. - Спосіб морфометричного дослідження частин підшлункової залози, Сілко В. П., Курікеру М. А. (2013)
Максим’юк В. В. - Спосіб моделювання гострого панкреатиту (2013)
Сенютович Р. В. - Нові способи гастректомії при раку шлунка (огляд дисертацій та патентів Росії), Іващук О. І., Гонца А. О., Сенютович М. А., Чорний О. В. (2013)
Шкварковський І. В. - Патогенез впливу пахвинної грижі на репродуктивну функцію чоловіків, Москалюк О. П., Русак О. Б., Бучек В. В. (2013)
Наварчук Н. М. - Особливості еволюційної морфології складових органа зору (2013)
Дуденко В. Г. - До 75-річчя від дня народження професора, доктора медичних наук, члена міжнародної академії інтегративної антропології Бурих Михайла Прокоповича, Масловський С. Ю. (2013)
Рецензія на учебное пособие "основы общей гистологии”. Авторы Б. В. Троценко, И. А. Лугин. Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз”, 2013. – 230 с. (2013)
З’їзд урологів України (2013)
Професор Польовий Віктор Павлович (до 50-річчя від дня народження) (2013)
Професор Костиленко Юрій Петрович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Доцент Лютик Михайло Дмитрович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Пам’яті професора Павла Степановича Кризини (1940-2013) (2013)
Шинкарук Л. В. - Інвестиційні потоки в моделі міжгалузевого балансу, Тищук Т. А. (2013)
Крючкова І. В. - Усунення викривлень в інституційній структурі ВНД України (2013)
Брус С. І. - Трансформації банківського сектора України в умовах економічної рецесії: фактори, ефекти, перспективи, Бублик Є. О., Рожкова К. І., Шелудько Н. М. (2013)
Шкляр А. І. - Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності: уроки світового досвіду для України (2013)
Никифорук О. І. - Політика модернізації транспорту та його інфраструктури в Україні (2013)
Дячук О. А. - Стан та перспективи виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Кіотського протоколу (2013)
Бойко А. В. - Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні (2013)
Мінасян Г. - Банківський сектор Болгарії: у пошуках стійкості (2013)
Пекут М. - Міжкраїнні порівняння споживання домашніх господарств на початку ХХІ ст. (2013)
Шелудько Н. М. - Знаний учений-фінансист (до 75-річчя А.І.Даниленка) (2013)
Світлої пам’яті Віктора Олександровича Точиліна (2013)
Аннотации (рос. мовою) (2013)
Summaries (англ. мовою) (2013)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2013 р. (укр. мовою) (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2013 г. (на рус. языке) (2013)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2013 р. (англ. мовою) (2013)
Міняйло Н. О. - Моделювання роботи технологічного обладнання при перевантаженні сипких матеріалів на відкритому складі, Пазюк М. Ю., Коцило К. В. (2014)
Миняйло Н. А. - Анализ работы вагоноопрокидывателя на рудном дворе металлургического предприятия (2014)
Мних А. С. - Дослідження факторів, що впливають на формування шару полідисперсних залізорудних матеріалів (2014)
Гресс О. В. - Фізичне моделювання процесів гідродінамики в ковшах малої місткості за комбінованим способом перемішування сталі (Повідомлення 1), Омельчук А. Ю. (2014)
Харченко А. В. - Экспериментальные исследования технологии вторичного электротермического легирования и рафинирования, Лаптев Д. А., Лупол Д. А., Башлий С. В. (2014)
Лелеко Д. В. - Анализ влияния состава низколегированной стали на ее прочностные свойства при повы-шенных температурах, Трегубенко Г. Н., Поляков Г. А. (2014)
Мороз А. Н. - Влияние карбидной фазы на износ стали 110Х18М, Глотка А. А., Боляк В. Р., Терехов В. Н. (2014)
Жигуц Ю. Ю. - Технология получения термитной стали марки 70Л (2014)
Насекан Ю. П. - До переробки алюмінієвої сировини України, Очинський В. М., Голубцов В. М., Дадашева Г. В. (2014)
Воденніков С. А. - Моделювання процесу перенесення маси металу за умов електролізу іонних розплавів, Скачков В. О. (2014)
Шаломеев В. А. - Повышение качества отливок из магниевых сплавов методом газоизостатического прессования (2014)
Проценко В. М. - Исследование процесса плавки ильменитового концентрата в электродуговой печи постоянного тока, Середа Б. П., Кругляк И. В. (2014)
Нечаев В. Н. - Исследование характера деформации реторт аппаратов с цикловым съемом 7 т в производстве титана, Овчинников С. Е., Патраков В. И. (2014)
Колобов Г. А. - Современное состояние технологий получения легких редких металлов из вторичного сырья, Николаев И. В., Нестеренко Т. Н., Карпенко А. В. (2014)
Лупінос С. М. - Про вдосконалення схем переробки рідкіснометалевої сировини з використанням процесів хлорування, Середа Б. П., Листопад Д. О., Бережна О. Р., Кругляк І. В. (2014)
Колобов Г. А. - Рафинирование индия, Ракова Н. Н., Печерица К. А., Карпенко А. В. (2014)
Цыганкова О. В. - К вопросу качества медных анодов огневого рафинирования, Егоров С. Г. (2014)
Малышев В. В. - Электрохимическое поведение кобальта и оксидных форм молибдена (вольфрама) (VI) в основе электроосаждения кобальт-молибденовых (вольфрамовых) сплавов в оксидных расплавах, Шевченко В. М. (2014)
Кочетова С. А. - Електрохімічна поведінка й електроосадження наноструктурованого родію із низькотемпературних карбамід- та ацетамідвміщуючих розплавів, Савчук А. В., Кущевська Н. Ф., Астрелін І. М., Малишев В. В. (2014)
Коляда В. П. - Застосування хлориду титану під час визначення арсену у вигляді молібдоарсенату, Василенко Т. Г., Дришлюк Т. В., Беренда Н. В. (2014)
Зубко Є. І. - Аналіз технологій багатокомпонентних електронних приладових композицій на основі пористого кремнію, Швець Є. Я. (2014)
Критская Т. В. - Современные технологии кварцевых тиглей для металлургии монокристаллического кремния, Кузьмин П. В. (2014)
Николаев В. А. - Процессы производства широкополосной стали (2014)
Николаев В. А. - Совершенствование технологии прокатки полос на ШСГП (2014)
Потапенков А. П. - Совершенствование конструкции и методики расчета универсальных шпинделей прокатных станов, Пилипенко С. С., Тарасов В. К., Серебренников Ю. Г., Байгузин М. Р. (2014)
Мосейко Ю. В. - Дослідження теплофізичних параметрів первинних доменних шлаків, Куріс Ю. В., Гаврилко С. О., Воденнікова Л. В., Гаврилко Ю. С. (2014)
Іванов В. І. - Деякі аспекти дифузійного перенесення теплоти та маси у термодинамічних вогнетривких системах, Зінченко В. Ю., Скачков В. О., Радченко Ю. М. (2014)
Іванов В. І. - До визначення теплофізичних характеристик напівфабрикату магнезіально-шпінелідних і муліто-корундових вогнетривів у процесі їх випалення, Харченко О. В., Кириченко О. Г., Кузьменко А. А. (2014)
Радченко Ю. М. - Підвищення ефективності теплової роботи прохідної печі конвеєрного типу, Баришенко О. М., Фідзевич К. В. (2014)
Голубцов В. М. - До розрахунку цільності пульпи у напірних гідроциклонах, Усова О. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шановні колеги (2014)
Салютін Р. В. - Застосування клітин фетальної печінки людини в лікуванні хворих з ураженням периферичного артеріального судинного русла нижніх кінцівок, Домбровський Д. Б., Комаров М. П., Соколов М. Ф., Паляниця С. С., Шаблій В. А. (2014)
Salyutin R. V. - Use of human fetal liver cells for treatment of patients with lower limb peripheral artery disease, Dombrowski D. B., Komarov M. P., Sokolov N. F., Palyanitsya S. S., Shabliy V. A. (2014)
Клунник М. О. - Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфофункціональних показників міокарду лівого шлуночка, Сич Н. С., Матіящук І. Г., Іванкова О. В., Скалозуб М. В., Демчук М. П., Сінельник А. А. (2014)
Klunnyk M. O. - Fetal stem cells in combined treatment of chronic heart failure and their effect on morphofunctional parameters of the left ventricle myocardium, Sych N. S., Matiyaschuk I. G., Ivankova O. V., Demchuk M. P., Skalozub M. V., Sinelnyk A. A. (2014)
Иволгин Д. А. - Выделение фракции ядросодержащих клеток из пуповинной крови – выбор метода, Смолянинов А. Б. (2014)
Ivolgin D. A. - Isolation of nucleated cells fraction from umbilical cord blood – the choice of method, Smolyaninov A. B. (2014)
Пирожков И. А. - Научно-организационные аспекты создания регистра доноров пуповинной крови с генотипом CCR5 delta32/delta32 для лечения ВИЧ-инфекции, Смолянинов А. Б., Чечеткин А. В., Иволгин Д. А. (2014)
Pirozhkov I. A. - Scientific-organizational aspects for developing an inventory of the donors of umbilical cord blood with CCR5 delta32/delta32 genotype for HIV infection treatment, Smolyaninov A. B., Chechetkin A. V., Ivolgin D. A. (2014)
Ніконенко О. С. - Трансплантаційна служба України: проблеми розвитку та шляхи їх подолання, Салютін Р. В., Комаров М. П., Паляниця С. С. (2014)
Nikonenko O. S. - Organ transplantation service in Ukraine – development problems and ways of overcoming, Salyutin R. V., Komarov M. P., Palyanitsa S. S. (2014)
Салютін Р. В. - Зміна парадигми ведення пацієнтів після трансплантації нирки у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності (2014)
Salutin R. V. - Change of the pattern of management of the renal transplant patients with terminal stage of chronic renal failure (2014)
Волкова Н. О. - Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини в терапії експериментальної тендопатії, Юхта М. С., Блонський Р. І., Коструб О. О., Гольцев А. М. (2014)
Volkovа N. A. - Cryopreserved autologous multipotent mesenchymal stromal cells in experimental tendopathy therapy, Yukhta M. S., Вlonskiy R. I., Kostrub A. A., Goltsev A. N. (2014)
Рибачук О. А. - Вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на стан нервової тканини після моделювання ішемічного пошкодження in vitro, Кирик В. М., Побережний П. А., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Півнева Т. А. (2014)
Rybachuk O. A. - Effects of bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells on the neural tissue after ischemic injury in vitro, Kyryk V. M., Poberezhnyi P. A., Butenko G. M., Skibo G. G., Pivneva T. А. (2014)
Цупиков О. М. - Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку, Кирик В. М., Мамчур А. А., Побережний П. А., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2014)
Tsupykov O. M. - Transplantation of neural progenitor cells stimulates endogenous neurogenesis in mice after ischemic stroke, Kyryk V. M., Mamchur A. A., Poberezhnyi P. A., Butenko G. M., Skybo G. G. (2014)
Обзор докладов, представленных на Всемирном конгрессе по пуповинной крови и инновационным подходам к лечению серповидноклеточной анемии (Монако, 24–27 октября 2013 года) (2014)
Overview of the World congress on cord blood and innovative approaches to the treatment of sickle-cell anemia in Monaco on 24-27th october 2013 (2014)
Інтерв’ю з проф. Алехандро Мадригалем — президентом Європейської асоціації з трансплантації кісткового мозку (2014)
Interview with Prof. Alejandro Madrigal, the President of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (2014)
Інтерв’ю з Сусаною Гомез — директором публічного банку пуповинної крові ім. Антоні Нолана (Ноттінгам, Великобританія) (2014)
Interview with Dr. Susana Gomez, the director of the Anthony Nolan cord blood bank (Nottingham, UK) (2014)
Білик А. Ю. - Історичний нарис створення та функціонування Міністерства шляхів сполучення Російської імперії (2013)
Гріффен Л. О. - До питання про передісторію техніки (2013)
Данілова Ю. В. - Визначний винахід Я. М. Гордєєнка – система станційного блокування з жорсткими та гнучкими тягами (2013)
Демченко Т. Ф. - Історичний нарис розвитку мостобудування (2013)
Димитрюк М. В. - До історії виникнення залізниць на території України (2013)
Довганюк С. С. - Внесок винахідника І. К. Матросова в розвиток гальмівної справи (2013)
Ісаєнко О. І. - Внесок академіка І. Г. Александрова у вирішення проблем іригації земель Середньої Азії (початок ХХ ст.) (2013)
Карадобрій Т. А - Діяльність Б. Є. Веденєєва в Академії наук СРСР (2013)
Косовець Ю. В. - Історія становлення різновидів тяги (2013)
Латиш В. І. - Л. Ф. Ніколаї про розвиток мостової справи в Російській імперії (з часу виникнення до середини ХІХ ст.) (2013)
Пилипчук О. О. - Науково-організаційна діяльність Російського технічного товариства у 1866-1917 рр (2013)
Рудюк М. В. - Плавучі елеватори "Південно-російського товариства плавучих елеваторів" (2013)
Сорочинська О. Л. - Засновник інженерної освіти в Україні В. Л. Кирпичов (2013)
Стрелко О. Г. - До питання про докорінний перегляд правил експлуатації залізниць в Російській імперії (кінець ХІХ ст.) (2013)
Сухенко І. І. - Внесок В. В. Салова у будівництво вузькоколійних залізниць Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Тодорюк О. Б. - Фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії М. Х. Бунге (1823-1895) про значення залізниць для України (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Шетерляк Т. М. - До історії розвитку сигнальних пристроїв на початку виникнення залізниць (2013)
Висоцька Т. І. - Хімія: історичні кроки з давнини у майбутнє (2013)
Гамалія В. М. - Професор К. Ф. Кесслер - вчений, педагог, організатор та популяризатор науки (2013)
Глазунов Г. И. - Узловая проблема перевозки хлебных ресурсов (к истории строительства железных дорог на украинских землях) (2013)
Дефорж Г. В. - Життя та наукова діяльність Чарльза Дарвіна(1809-1888) (2013)
Duplenko Y. K. - Retrospective survey of ethic conceptions’ development in system "human – environment" (2013)
Пилипчук О. Я. - Теорія еволюції як науковий феномен (2013)
Руда С. П. - Початок наукової діяльності професора Київського університету Г. М. Мінха (2013)
Рудик С. К. - Дружба поета-ветеринара О. О. Олеся з родиною М. Хороманського, Молдован О. Г. (2013)
Салата Г. В. - Глобалізація предметної бібліотечно-інформаційної галузі на прикладі діяльності публічних бібліотек України (2013)
Пилипчук О. Я. - Рецензія на кн. С. П. Рудої "Григорий Николаевич Минх: 1835-1896" - Москва: Наука, 2007. – 205 с (2013)
Відомості про авторів (2013)
Буйвал Л. Ю. - Метод трехмерного параметрического моделирования пояса сборной нервюры крыла самолета транспортной категории с помощью компьютерной интегрированной системы Siemens NX, Каламбет А. В., Гостудим Р. В., Гуменный А. М. (2013)
Шматко О. Я. - Методика использования интеллектуальных технологий в весовом проектировании самолета, Абрамова А.В. (2013)
Лупкин Б. В. - Влияние технологических параметров процесса сверления на статическую прочность болтовых соединений ПКМ, Мамлюк О. В., Дранык А. И., Петропавловский В. С., Касс А. С. (2013)
Мовшович А. Я. - Универсальные сборно-разборные приспособления для сборочно-сварочных работ, Федосеева М. Е., Черная Ю. А., Бондар О. В. (2013)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2013)
Добротворский С. С. - Исследование влияния технологических параметров процесса высокоскоростного фрезерования на качество обработки закаленных сталей, Басова Е. В., Соломатин Р. И. (2013)
Костюк Г. И. - Эффективная обработка закаленных сталей, высокопрочных и тугоплавких материалов РИ с покрытиями и упрочненными слоями, Исяк К. П., Костюк А. Н. (2013)
Ударцев Е. П. - Способ улучшения аэродинамических характеристик при дозвуковых скоростях с помощью вихреобразователей, Щербонос А. Г., Швец А. В., Алексеенко С. И. (2013)
Заруцкий А. В. - Анализ остаточных напряжений после упрочнения отверстия методом барьерного обжатия (2013)
Воронько В. В. - Программное обеспечение компьютерной визуализации процесса автоматизированной сборки плоских узлов планера самолета, Воробьев Ю. А., Шевель В. В., Профатилова А. С. (2013)
Костюк Г. И. - Оценка ресурса ионно-оптической системы плазменно-ионного ускорителя, Миргородский А. Ю., Костюк Е. Г. (2013)
Костюк Г. И. - Динамика электродных пятен в реакторе для очистки сточных вод от тяжелых металлов, Фадеев В. А. (2013)
Костюк Г. И. - Особенности теоретического рассмотрения процессов в электродных пятнах вакуумного разряда, Широкий Ю. В., Костюк А. Н. (2013)
Костюк Г. И. - Ресурс электродов технологической установки "ПУСК", Широкий Ю. В., Костюк А. Н., Леонова И. В. (2013)
Костюк Г.И. - Параметры катодных и анодных пятен в технологических плазменных устройствах (эксперимент), Широкий Ю. В., Костюк А. Н., Леонова И. В. (2013)
Бруяка О. О. - Применение плазменно-ионных покрытий для получения антикоррозионного барьера на деталях ядерного реактора (2013)
Денисова Т. В. - Об интегральном преобразовании Фурье на "вилке" и некоторых его приложениях, Проценко В. С. (2013)
Латкин М. А. - Оценивание эффективности развития авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2013)
Вартанян В. М. - Программные средства моделирования и визуализации результатов бизнес-процессов предприятия, Скачков А. Н., Скачкова И. А. (2013)
Гребеников А. Г. - Концепция создания среднемагистрального пассажирского самолета укороченного взлета и посадки, Косарев В. Г., Скомаровский Н. В. (2013)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні колеги (2013)
Керролл Д. - Застосування стовбурових клітин при гіпоксично-ішемічному пошкодженні головного мозку новонароджених (2013)
Carroll J. - Stem cells for neonatal hypoxic-ischemic injury (2013)
Шім Д. - Клінічний випадок алогенної трансплантації пуповинної крові дитині із затримкою розвитку та хромосомною аномалією, Мін К., Кім М-Ю. (2013)
Shim J. S. - Allogenic umbilical cord blood transplantation for a child with chromosomal abnormality: a case report, Min K., Kim M.Y. (2013)
Лі Д. - Застосування аутологічних клітин кордової крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2013)
Lee J. - Autologous umbilical cord blood cells for newborn infants with hypoxic-ischemic encephalopathy (2013)
Гладиш Д. - Досвід групи компанії "Famicord Group" в трансплантації стовбурових клітин, Павелек К., Баран Є., Боручковскі Д. (2013)
Gladysz D. - Stem cell transplantations – Famicord Group own experience, Pawelec K., Baran J., Boruczkowski D. (2013)
Поляченко Ю. В. - Клітинна трансплантація: нормативно-правові аспекти, перспективи та напрямки клінічного використання, Ніконенко О. С., Салютін Р. В., Комаров М. П., Паляниця С. С., Борис Р. М. (2013)
Polyachenko Y. B. - Cell transplantation: regulatory aspects, prospects and trends in the clinical use, Nikonenko O. S., Salyutin R. V., Komarov M. P., Palyanitsya S. S., Boris R. M. (2013)
Попандопуло А. Г. - Бесклеточный экстрацеллюлярный матрикс как основа тканеинженерного трансплантата сердечного клапана, Петрова М. В. (2013)
Popandopulo A. G. - Acellular matrix as a substrate for tissue-engineered graft of heart valve, Petrova M. V. (2013)
Насадюк К. М. - Клеточные технологии в репродуктологии, акушерстве и гинекологии (2013)
Nasadyuk C. M. - Cell technologies in reproductology, obstetrics and gynecology (2013)
Кучма М. Д. - Фенотипическая гетерогенность популяции гемопоэтических прогениторных клеток ткани плаценты: сравнительный анализ с пуповинной кровью и фетальной печенью, Шаблий В. А., Кирик В. М., Онищенко А. Н., Шаблий Ю. Н., Лукаш Л. Л., Лобынцева Г. С. (2013)
Kuchma M. - Phenotypic heterogenecity of hematopoietic progenitor cells from placental tissue: comarative analysis with umbilical cord blood and fetal liver, Shablii V., Kyryk V., Onishchenko A., Shablii Yu., Lukash L., Lobintseva G. (2013)
Цимбалюк В. І. - Вплив тканинної нейротрансплантації на відновлення тонусу скелетних м’язів при механічній травмі мозочка в експерименті, Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю. (2013)
Tsymbalyuk V.I. - Effects of tissue neurotransplantation on sceletal muscle tone restoration after experimental mechanical injury of the cerebellum, Medvedev V.V., Senchyk Yu.Yu. (2013)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантації нейральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії, Кирик В. М., Рибачук О. А., Побережний П. А., Мамчур А. А., Бутенко Г. М., Півнева Т. А., Скибо Г. Г. (2013)
Tsupykov O. M. - Effect of neural stem cell transplantation on cognitive functions of mice after cerebral ischemia-reperfusion, Kyryk V. M., Rybachuk O. A., Poberezhnyi P. A., Mamchur A. A., Butenko H. M., Pivneva T. A., Skibo G. G. (2013)
Рыбачук О. А. - Влияние водорастворимого производного фуллерена С60 на свойства нейральных прогениторов in vitro, Левин Р. Е., Кирик В. М., Сусарова Д. К., Цупиков О. М., Сможаник Е. Г., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Трошин П. А., Пивнева Т. (2013)
Rybachuk О. А. - Effect of a water soluble derivative of fullerene C60 on the features neural progenitor cells in vitro, Levin R. E., Кyryk V. М., Susarova D. K., Tsupykov О. M., Smozhanik E. G., Butenko G. M., Skibo G. G., Troshin P. A., Pivneva Т. А. (2013)
Бессараб О. С. - Інноваційна технологія фруктових гомогенізованих продуктів підвищеної біологічної цінності на основі гідродинамічної обробки сировини, Осипенко C. Б., Стоянова Л. О., Пахомова К. Ю. (2014)
Білецький Е. В. - Методика розрахунку гідравлічних характеристик течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії, Петренко О. В. (2014)
Гладкий Ф. Ф. - Дослідження хімічного складу жирної коріандрової олії, отриманої пресовим та екстракційним способами, Луценко М. В., Калина В. С. (2014)
Заплетніков І. М. - Визначення шумових характеристик просіювача, Кіріченко В. О., Гордієнко О. В. (2014)
Заплетніков І. М. - Дослідження взаємодії продукту з опорною поверхнею столу машини для нарізання гастрономічних продуктів, Пільненко А. К. (2014)
Иванюта Ю. Ф. - Особенности протекания растворов полиэтиленоксида через струеформирующую головку при обработке пищевых продуктов резанием, Погребняк А. В. (2014)
Коротаєва Є. О. - Перспективи використання капсульованої жирової продукції в технологічних процесах, Неклеса О. П., Пивоваров П. П. (2014)
Крусір Г. В. - Ідентифікація факторів та оцінка екологічного ризику роботи консервного заводу, Русєва Я. П., Петросян В. П., Садовнікова Я. О. (2014)
Поперечний А. М. - Дослідження фізико-механічних характеристик кісточок абрикосу, Жданов І. В., Миронова Н. О. (2014)
Романенко Р. П. - Визначення змін теплопровідності пісочного тіста в процесі випікання (2014)
Стіборовський С. Е. - Наукове обґрунтування використання вторинної сировини в технологіях функціональних добавок для січених виробів, Сімакова О. О., Слащева А. В., Нефедов Ю. О. (2014)
Свідло К. В. - Інноваційна технологія м'ясних подрібнених виробів геродієтичного призначення, Пересічний М. І., Гречаний В. Д. (2014)
Пищанская Н. А. - Анализ способности воздуха ассимилировать влагу при использовании увлажнительных устройств (2014)
Крусир Г. В. - К оценке влияния пищевых предприятий на компоненты окружающей среды, Кирияк А. В., Карпенко А. С., Короленко Л. И. (2014)
Ластков Д. О. - Гигиеническая оценка хлебобулочных изделий, используемых при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, Давыдова В. Р., Выхованец Т. А. (2014)
Шаніна О. М. - Агрегуюча здатність клейковини за умови додавання трансглютамінази та білків тваринного походження, Звєрєв В. О. (2014)
Шаніна О. М. - Дослідження іонозв’язувальної здатності білків безглютенового борошняного тіста за умови додавання трансглютамінази, Лобачова Н. Л. (2014)
Бескровний О. І. - Методологія дослідження властивостей об’єктів харчової технології методами оптимізації (2014)
Гладчук Є. О. - Моделювання енерегоспоживання маніпулятора за режиму безпосереднього автоматизованого управління (2014)
Жданов І. В. - Комп’ютерне моделювання аеродинаміки камери сушильної установки з відцентровим псевдозрідженим шаром, Стеблянко В. Г., Шульга А. В. (2014)
Пешук Л. В. - Перспективи використання культивованих грибів у інноваційних м'ясних продуктах, Гащук О. І., Москалюк О. Є. (2014)
Радіоненко В. М. - Ефективність зберігання листового салату в модулях з модифікованим газовим середовищем, Кочетов В. П., П’янкова Ю. В. (2014)
Гніцевич В. А. - Аналіз і перспективи використання рослинної сировини в технологіях харчової продукції для людей похилого віку, Іващенко М. В. (2014)
Гніцевич В. А. - Наукове обґрунтування технології виробництва паштетів печінкових з використанням напівфабрикату з топінамбура і цикорію, Ільдірова С. К., Федотова Н. А., Османова Ю. В. (2014)
Іванов С. В. - Застосування мінеральних добавок у виробництві м’ясних продуктів, Пасічний В. М., Олішевський В. В., Маринін А. І., Тимошенко І. В., Марченко А. Б. (2014)
Пушка О. С. - Шляхи зниження калорійності солодких страв, Нінікало М. О., Корецька І. Л. (2014)
Романенко О. В. - Залежність градієнта каламутності заливки рибних пресервів від температури зберігання (2014)
Юдіна Т. І. - Визначення показників безпеки молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин (2014)
Гордєєва Д. В. - Фіскально-монетарне регулювання нерівноваги платіжного балансу: переваги та недоліки (2013)
Коrneyev М. V. - Financial and cash flows in the economic system (2013)
Васильєва Т. А. - Порівняльна характеристика методичних підходів до визначення стадій життєвого циклу промислових підприємств, Гончаренко Т. П. (2013)
Височина А. В. - Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи (2013)
Шевченко Н. В. - Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю (2013)
Цікановська Н. А. - Формалізація механізму забезпечення фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів (2013)
Самусевич Я. В. - Розвиток науково-методичних підходів до розуміння сутності податкової конкуренції (2013)
Сомик А. В. - Чинники довіри до банків в Україні (2013)
Сисоєва Л. Ю. - Проблемні аспекти капіталізації банків України, Штанько С. А. (2013)
Богма С. Д. - Консолідаційні процеси в банківській системі України (2013)
Болгар Т. М. - Управління рентабельністю проблемних кредитів вітчизняних банків (2013)
Буряк А. В. - Ключові засади управління ефективністю банківського бізнесу на основі концепції вартісно-орієнтованого управління (2013)
Д’яконов К. М. - Управління кредитним ризиком позичальників, Бойченко В. М. (2013)
Кундря-Висоцька О. П. - Обґрунтування оптимальної варіативності методики визначення тривалості взаємовідносин з клієнтами банку, Колчар Ю. О. (2013)
Ревич М. Я. - Стратегії управління прибутковістю банків (2013)
Семко В. М. - Проблеми оцінки фінансового стану банків-контрагентів в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Шевцова О. Й. - Ризики банківського вкладника: оцінка та забезпечення мінімізації, Сидорова Е. О. (2013)
Ткаченко Н. В. - Управління взаємовідносинами з клієнтами - фактор успішної діяльності страховика (2013)
Бовсуновська Г. С. - Основні тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування (2013)
Гладунський В. Н. - Статистичні критерії оцінки ефективності методів менеджменту, Берегова Г. І. (2013)
Куришко О. О. - Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів (2013)
Тимощенко К. С. - Макроекономічні впливи на рівень фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2013)
Тихенко В. С. - Спільне впроваження та державно-приватне партнерство як інвестиційні механізми екологізації економіки (2013)
Топольницька Т. Б. - Про створення експортно-кредитного агентства як інституційної основи сприяння експорту (2013)
Прийменко С. А. - Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл (2013)
Долін В. В. - "Царство ідей" академіка В. І. Вернадського у сучасномуприродознавстві (Замість передмови) (2013)
Соботович Э. В. - Современные проблемы экологической стабилизации биосферы, Долин В .В. (2013)
Соботович Э. В. - Геохимия стабильных изотопов некоторых биогенных элементов в биосфере, Лысенко О .Б., Демихов Ю. Н., Скульский Н. А. (2013)
Толстой М. И. - В. И. Вернадский – основоположник ядерной геологии и планетарной космоэнергетики (2013)
Соботович Э. В. - К проблеме радиогенного тепла Земли (2013)
Соботович Э. В. - Современные методы ядерной геохронологии (2013)
Бондаренко Г. М. - Фізико-хімічна трансформація техногенних радіонуклідів, розсіяних у верхній оболонці Землі, Кононенко Л. В. (2013)
Белевцев Р. Я. - В. И. Вернадский о геохимии окружающей среды (2013)
Вергунов В. А. - Розвиток аграрної дослідної справи в Україні у творчій спадщині академіка В. І. Вернадського (2013)
Фомин Ю. А. - Торий в урановорудных альбититах Кировоградского мегаблока (2013)
Заборовская Л. П. - Минералого-геохимические особенности Губовского рудопроявления золотa Украи-нского щитa, Фомин Ю. А, Заборовский В. С., Покалюк В. В., Братчук О. Н. (2013)
Конопля М. М. - Адсорбция нитрата цезия и особенности процесса кинетики выщелачивания цезия из образцов смесей катионо- и анионообменных смол, обработанных гелями хитозана, Ольховик Ю. А., Шабалин Б. Г. (2013)
Полякова І. О. - Оцінка захисних властивостей контейнера для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (2013)
Долин В. В. - Внучатый ученик В. И. Вернадского (Памяти академика Э. В. Соботовича) (2013)
Крамний І. О. - Променева діагностика запальних змін органів грудної клітки у недоношених новонароджених з малою масою тіла, Вороньжев І. О., Сорочан О. П., Коломійченко Ю. А., Шаповалова В. В., Лімарєв С. В. (2014)
Лисенко Н. С. - Порівняльна характеристика рентгенологічних даних при вродженому вивиху стегна у дітей у до- та післярепозиційному періодах, Шармазанова О. П., Корольков О. І., Оніщенко О. В. (2014)
Васильєв Л. Я. - Результати математичної обробки даних катамнезу про другі первинні пухлини, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Тарасова О. М., Насонова А. М., Пономарьов І. М., Шутов С. В., Сухіна О. М. (2014)
Сегеда Т. В. - Морфологічна оцінка апоптозу та вмісту цераміду в карциномі Герена у щурів при поєднаній дії іонізивного випромінення та етопозиду, Пасюга В. М., Гусакова В. А., Мітряєва Н. А. (2014)
Пилипенко М. І. - Місцеві променеві ушкодження (2014)
Якимова Т. П. - Базально-клітинний рак шкіри: сучасні проблеми, Якимов Д. Ю., Шевченко О. В. (2014)
Пилипенко М. І. - Мистецтво підготовки до публікації наукових текстів (2014)
Крамний І. О. - Клініко-променева диференціальна діагностика пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Лімарєв С. В. (2014)
Ткаченко Г. І. - Оцінка довгострокового прогнозу при диференційованому раці щитоподібної залози, Луховицька Н. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Кондратьєва О. Г., Астап’єва О. М., Паскевич О. І. (2014)
Ткаченко Г. І. - Особливості діагностики рецидивного диференційованого тироїдного раку, Луховицька Н. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Кондратьєва О. Г., Астап’єва О. М., Паскевич О. І. (2014)
Пилипенко М. І. - Променева терапія пухлин головного мозку: стан нейрокогнітивних функцій (2014)
Русанова Є. Г. - Олександр Репрьов і біологічне відділення Харківської рентген-академії, Русанов К. В. (2014)
Анатолій Юхимович Романенко (2014)
Валентин Миколайович Славнов (2014)
До 120-річчя від дня народження Бурлаченка Георгія Андрійовича (1894-1967) (2014)
Бондар Григорій Васильович (1932-2014) (2014)
Кононенко О. К. - Підсумки роботи проблемної комісії "Медична радіологія" за 2013 рік (2014)
Дерев'янський В. П. - Біологічний захист пшениці ярої (2012)
Гентош Д. Т. - Біологічні препарати проти кореневих гнилей гороху, Башта О. В., Гентош І. Д. (2012)
Кочерга М. О. - Захист смородини чорної в органічному землеробстві (2012)
Садляк А. М. - Бактеріальна плямистість гарбузових — нова небезпечна хвороба, Бокшан О. Я. (2012)
Положенець В. М. - Захист картоплі від мокрої бактеріальної гнилі, Вернигора І. Ф., Тимощук О. А. (2012)
Бундук Ю. М. - Оздоровлення вегетативних підщеп айви, Хом'як В. В., Григорюк І. П. (2012)
Симонов В. Є. - Особливості визначення трипсів, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В., Саранча Л. В., Біляков В. В. (2012)
Серганюк У. В. - Застосування засобів захисту рослин: історико-правовий аспект (2012)
Мельничук М. Д. - 50 років Факультету захисту рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, Демидась Г. І., Федоренко В. П., Ющенко Л. П. (2012)
Матюха В. Л. - Економічний поріг шкодочинності бур'янів (2012)
Єщенко В. О. - Бур'яни за мінімалізації основного обробітку грунту, Калієвський М. В., Карнаух О. Б., Накльока Ю. І., Пясецький П. І. (2012)
Ковалишин А. Б. - Знезараження насіння пшениці озимої (2012)
Федоренко В. П. - Контроль чисельності ріпакового квіткоїда та капустяної попелиці, Касьянов А. М. (2012)
Галаган Т. О. - Найнебезпечніші нематодози для рослинництва України (2012)
Тітова Л. Г. - Американська сливова плодожерка, Клечковський Ю. Е. (2012)
Лисак С. А. - Стійкість колекційного матеріалу томата проти збудника чорної бактеріальної плямистості (2012)
Зеля Г. В. - Нематодостійкі сорти картоплі: відбір у західному регірні України, Мельник П. О., Сухарева Р. Д., Зеля А. Г., Пилипенко Л. А., Осипчук А. А., Олійник Т. М., Захарчук Н. А. (2012)
Федоренко В. П. - Біологічний захист від зеленої яблуневої попелиці, Броун І. В. (2012)
Борзих О. І. - Проблеми захисту рослин у діяльності Сільськогосподарського наукового комітету (2012)
Содержание (2014)
Тимченко В. Л. - Робастно–оптимальная стабилизация орских подвижных объектов в режиме динамического позиционирования, Ухин О. А. (2014)
Михайлов Е. П. - Позиционное управление мобильным роботом, Короткий И. К., Онуфриенко В. С. (2014)
Семенюк В. Ф. - Моделирование внутрипроизводственных логистических цепей перемещения штучных грузов, Кнюх А. Б. (2014)
Різник В. В. - Комбінаторна оптимізація систем на основі використання спряжених симетричних та асиметричних структур (2014)
Тимофієва Н. К. - Розв’язні задачі та комбінаторна оптимізація (2014)
Кондратенко Ю. П. - Комп’ютеризована інформаційно–вимірювальна система контролю параметрів технологічного комплексу екопірогенезісу, Козлов О. В., Коробко О. В. (2014)
Кондратець В. О. - Вимірювання рудного завантаження млинів конвеєрними вагами з подвійною фільтрацією сигналу погонного навантаження (2014)
Антощук С. Г. - Метод нейросетевого прогнозирования изменения состояния объектов диагностики на металлургическом производстве, Емельянов В. А. (2014)
Бабілунга О. Ю. - Оцінка стану ріжучої частини інструменту за 3D моделями в системах техничного зору, Дерев’янченко О. Г., Яремчук А. С., Гоцонога П. В. (2014)
Козина Ю. Ю. - Методика автоматизации тестирования шаблонов на базе программной системы контроля их качества, Козин А. А. (2014)
Бойко Н. І. - Методи опису, аналізу та дослідження інформаційних потоків в торговельних підприємствах (2014)
Крисилов В. А. - Технология оценки и повышения репрезентативности педагогического теста на базе статистических характеристик учебного материала, Городничая Е. А., Онищенко Т. В., Нгок Хиу Ву (2014)
Сафонов М. С. - Метод реінжинірингу інформаційної системи з використанням об’єктів управління (2014)
Петик М. - Идентификация строк с румынскими хроматическими словами из стихов на базе компьютерных технологий, Рачула Л. (2014)
Гороховатский А. В. - Классификация текстовых и графических областей на фрагменте изображения документа (2014)
Нгуен Тьен Тхи Кхань - Обнаружение и распознавание текстов на изображениях сложных графических сцен с помощью свёрточных нейронных сетей (2014)
Вишневский Р. А. - Исследование алгоритма сегментации изображений на основе графов (2014)
Досин Д. Г. - Комп’ютерна система автоматизованої розбудови базової онтології crocus, Литвин В. В., Вовнянка Р. В. (2014)
Антощук С. Г. - Оценка эффективности моделей событий в задачах семантического анализа видеопотока, Годовиченко Н. А. (2014)
Петренко Т. Г. - Модель эмоционального состояния пользователя человеко-машинных систем, Тимчук О. С. (2014)
Копытчук Н. Б. - Нечеткие когнитивные модели поддержки принятия решений оперативно–диспетчерского персонала, Передерий В. И., Еременко А. П. (2014)
Кораблев Н. М. - Применение модели клонального отбора для прогнозирования временных рядов, имеющих пропущенные значения, Иващенко Г. С. (2014)
Головко В. О. - Моделювання томографічних задач за допомогою білінійних сплайнів (2014)
Крылов В. Н. - Восстановление сигналов посредством слепой деконволюции на базе мультистартового метода оптимизации в пространстве вейвлет-преобразования, Щербакова Г. Ю., Писаренко Р. А. (2014)
Дрозд А. В. - Оценка распределения энерго-потребления в FPGA проекте, Милейко С. И., Калиниченко В. В., Ульченко Н. О. (2014)
Шёллер Т. - Кибер-физическая система управления производством SEPIA (2014)
Нестеренко С. А. - Модель пропускной способности беспроводного канала связи стандарта 802.11, Нестеренко Ю. С. (2014)
Ільїн П. О. - Розробка комунікаційного протоколу передачі інформації в розподілених системах, Зік Ю., Бровков В. Г., Пашковський М. Л. (2014)
Копытчук Н. Б. - Процедура создания нечетких моделей анализа рисков в сложных вычислительных системах, Тишин П. М., Цюрупа М. В. (2014)
Брагина Т. И. - Риск–ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных, Табунщик Г. В. (2014)
Защелкин К. В. - Развитие метода стеганографического скрытия данных в LUT-ориентированных аппаратных контейнерах, Иванова Е. Н. (2014)
Хервиг Фолькер - Документация системного программного обеспечения (2014)
50 років на посту президента Національної академії наук України (2012)
Присяжнюк М. В. - Захист рослин у діяльності Науково-консультаційної ради 1927-1930 рр. (2012)
Чергіна О. Д. - Вплив різнополярних сполук на проростки озимої пшениці (2012)
Дудченко В. В. - Контролювання пірикуляріозу рису, Дудченко Т. В., Рогульчик М. І. (2012)
Задорожний В. С. - Бур'яни у посівах кукурудзи на зерно, Мовчан І. В. (2012)
Нагорна Л. В. - Моніліоз абрикоса: удосконаленя системи профілактичних і хімічних заходів обмеження шкідливості (2012)
Кава Л. Л. - Заходи проти суничного прозорого кліща (2012)
Леньшин О. Г. - Забур'яненість пшениці озимої у короткоротаційній сівозміні (2012)
Федоренко В. П. - Ентомофаги зеленої яблуневої попелиці, Броун І. В. (2012)
Галаган Т. О. - Поширення глободери в західних областях України, Сильчак Н. Я. (2012)
Руда Н. А. - Розв’язання задачі дифракції на діелектричному клині, розміщеному між металевими плоскостями, методом часткових областей, Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2012)
Рибін О. І. - Зв’язок між перетвореннями RTF та Фур’є, Іванюк Н. О. (2012)
Ніжебецька Ю. Х. - Застосування нормального перетворення до аналізу лінійних систем (2012)
Земляк О. М. - Порівняння часу оптимізації кіл для різних стратегій структурного базису, Маркiна Т. М. (2012)
Мрачковський О. Д. - Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією, Реутська Ю. Ю., Соловйов В. С. (2012)
Правда В. І. - Критерії якості маршрутів для алгоритму маршрутизації в mesh мережі з зменшенням інтерференції, Грень М. О. (2012)
Неуймін О. С. - Усунення розбіжності розширеного калманівського фільтру для супроводу цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС, Жук С. Я. (2012)
Ципоренко В. В. - Безпошуковий цифровий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу (2012)
Зінченко М. В. - Особливості системи попереднього нелінійного зондування в нелінійній радіолокації, Зінковський Ю. Ф. (2012)
Якорнов Е. А. - Теоретичний аналіз можливості застосування фізичного явища кривизни фазового фронту електромагнітної хвилі в стаціонарних системах радіозв'язку надвисокочастотного діапазону, Коломицев М. А., Авдеенко Г. Л., Лавриненко О. Ю. (2012)
Овсяніков В. В. - Радіотехнічні характеристики плазмових та металічних антен, встановлених на літальних і космічних апаратах, Мороз С. М. (2012)
Волочій Б. Ю. - Оцінка ефективності використання відмовостійкої системи з реконфігурацією ядра мажоритарної структури, Озірковський Л. Д., Змисний М. М. (2012)
Васильєв В. І. - Компенсація нелінійної петльової інерційності для систем аварійного гальмування шахтних підйомних установок (2012)
Фесіч В. П. - Прямий цифровий синтез (DDS) у системах керування ультразвуковими резонансними приводами (2012)
Смолянінов В.Г. - Поліпшення функціонування виконуючих пристроїв радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2012)
Волочій Б. Ю. - Проектування відмовостійких систем для джерел безперебійного електроживлення, Кузнєцов Д. С. (2012)
Волочій Б. Ю. - Удосконалення технології моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем з використанням методу фаз Ерланга, Озірковський Л. Д., Кулик І. В. (2012)
Сушко І. О. - Оцінка рівня кавітації методами імпедансної томографії, Гайдаєнко Є. В., Мовчанюк А. В., Рибін О. І. (2012)
Нікітчук Т. М. - Метод фазової площини як спосіб дослідження стану серцевосудинної системи на основі аналізу пульсової хвилі (2012)
Гнітецька Т. В. - Дистанційний курс "Нарисна геометрія" у бакалавраті радіотхнічних та суміжних напрямків навчання (2012)
Любенок В. В. - Студентський пошук науково-технічної інформації, Дяченко С. М. (2012)
Силакова Т. Т. - Виникнення і розвиток наукового методу, Сілаков К. І. (2012)
Адаменко В. О. - Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 2. Особливості проектування та застосування, Мірських Г. О. (2012)
Ляшук О. М. - 77 ГГц радар для автомобіля (2012)
Татаров О. Ю. - Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій: стан та шляхи удосконалення, Йовенко І. І. (2014)
Швед О. І. - Інститут конституціоналізму в контексті оцінки Венеціанської комісії ("Про свободу мирних зібрань”) (2014)
Гордієнко О. С. - Види конкретизації права (2014)
Гриб А. - Поняття та види примирних правовідносин (2014)
Городній М. М. - Загальнотеоретичні аспекти мусульманського права (в контексті акультурації) (2014)
Дмитренко Ю. П. - Становлення та розвиток інституту матеріально-технічного забезпечення законних військових формувань на території України, Тарасенко А. В. (2014)
Чорнобай О. Л. - Поняття комунікативної культури правника (2014)
Галкін Д. В. - Діяльність апаратів по роботі з особовим складом органів внутрішніх справ у 30-50-х роках ХХ сторіччя (2014)
Пономаренко А. В. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблематика сьогодення (2014)
Шевчук В. М. - Організаційна спрямованість тактичних операцій (2014)
Рубежанська О. В. - Проблемні питання зберігання та знищення обладнання, що використовувалось під час незаконного наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2014)
Симоненко Н. О. - Криміналістичні риси жертви статевого злочину (2014)
Прохоренко С. М. - Детермінація наркозлочинності в Україні (2014)
Ковальчук В. П. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання наркотизму (2014)
Клюс В. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, скоєних на релігійному грунті (2014)
Садченко М. М. - Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків (2014)
Литвин П. С. - Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби” (2014)
Щирська В. С. - Проблемні питання звільнення від покарання з випробуванням наркозалежних осіб, що вчинили злочин, передбачений ст. 317 КК України (2014)
Абакіна-Пілявська Л. М. - Причетність до злочину як кримінально-правовий інститут (2014)
Квітка Я. М. - Досвід зарубіжних країн у подоланні насильства у сім’ї, Баранова В. О. (2014)
Великодний Д. В. - Спрощені форми кримінального провадження: огляд досвіду Франції та України (2014)
Бобечко Н. Р. - Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого як підстава для зміни або скасування судових рішень (2014)
Крицька І. О. - Використання зарубіжного досвіду при врегулюванні застосування домашнього арешту (2014)
Біловол Д. О. - Деякі питання затримання осіб за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Скорик В. О. - Основні напрями реформування Державної служби України (2014)
Рамазанова У. В. - Сутність детермінанти "громадська організація" (2014)
Галай В. О. - Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг в Україні, Чамара І. О. (2014)
Стахура І. Б. - Управлінські рішення в органах виконавчої влади (2014)
Гулак О. В. - До основоположних засад нормативного регулювання пожежної безпеки лісів (2014)
Шевчук О. М. - Контрольна дільність Президента України у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та особливості (2014)
Лисенко В. І. - Теоретичні підходи щодо визначення змісту правової категорії "діаспора" та її види (2014)
Середа В. В. - Публічно-організаційне провадження як вид діяльності компетентних органів публічної адміністрації (2014)
Гриценко В. Г. - Правове регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю щодо протидії проступкам у сфері господарювання (2014)
Дрозд О. Ю. - Спеціальні та додаткові вимоги, що висуваються до окремих категорій суддів (2014)
Стрельченко О. Г. - Природа адміністративної деліктності неповнолітніх, Юсифли Азат Таптиг огли (2014)
Соха С. І. - Профілактика адміністративних правопорушень: поняття та зміст (2014)
Йосифович В. І. - Суб’єкти адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення (2014)
Яремко В. Я. - Порядок та правові підстави застосування адміністративних стягнень (2014)
Дембіцька С. Л. - Правомірність застосування заходів адміністративного примусу (2014)
Заяць Р. Я. - Поняття, ознаки та значення необхідної оборони як обставини, що виключає адміністративну відповідальність (2014)
Вінцова Д. С. - До питання щодо визначення податкової вигоди спеціальними суб’єктами оподаткування (аналіз судової практики) (2014)
Желтобрюх І. Л. - Правозастосування та розсуд при імперативному регулюванні податкового обов’язку (2014)
Жернаков М. В. - Адміністративні справи за зверненням фіскальних органів: захист прав особи чи легітимація рішень виконавчої влади? (2014)
Кальян К. В. - Значення часових критеріїв при регулюванні справляння податкового обов’язку (2014)
Ларіна О. В. - Аналіз судової практики щодо застосування штрафних санкцій на межі податкового та господарського законодавства (2014)
Мінаєва О. М. - До питання щодо джерел та структури податкового процесу (2014)
Хомутинник В. Ю. - Деякі тенденції вирішення спорів щодо надання податкових преференцій (2014)
Щербакова О. Ю. - Особливості врахування доказів при вирішенні податкових спорів на межі застосування податкового та адміністративного законодавства (2014)
Шаптала Є. Ю. - Види податкових стимулів: правова природа та співвідношення (2014)
Трубін О. О. - Власні коливання вакансій в багатошарових решітках циліндричних діелектричних резонаторів (2012)
Рибін О. І. - Алгоритм побудови матриці деградації образу з використанням дискретного перетворення Адамара, Іванюк Н. О. (2012)
Єрохін В. Ф. - Оптимальні алгоритми розділення двох взаємно неортогональних сигналів, Пелешок Є. В. (2012)
Федоров Є. Є. - Метод обробки сигналу на основі нерозширювальних рівномірно безперервних відображень (2012)
Шаповалов Ю. І. - Результати оцінки стійкості лінійних параметричних систем трьома методами, Смаль Д. Р. (2012)
Земляк О. М. - Аналіз структури квазіоптимальної стратегії оптимізації аналогових кіл (2012)
Мрачковський О. Д. - Аналіз зондуючого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією, Реутська Ю. Ю., Соловйов В. С. (2012)
Павленко М. П. - Реалізація декодера Вітербі на FPGA для систем супутникового зв’язку, Бичков В. Є., Правда В. І. (2012)
Дюжаєв Л. П. - Визначення конфігурації обчислювальних комплексів високопродуктивної обробки великих об’ємів даних, Соколов Д. Ю. (2012)
Зінченко М. В. - Особливості виявлення сигналу відгуку в нелінійній радіолокації при наявності завадових нелінійних розсіювачів, Зінковський Ю. Ф. (2012)
Сорочан А. Г. - Кореляційний радіодальномір, Добряк Д. А., Заболотний Е. В. (2012)
Адаменко В. О. - Використання нейронних мереж для синтезу мікрохвильових пристроїв, Мірських Г. О. (2012)
Ковальчук Д. А. - Аналіз методів розрахунку вхідного опору логарифмічної спіралі (2012)
Нудьга А. А. - Електродинаміка багатодіапазонної антени (2012)
Кудінов Є. В. - Дослідження генератора НВЧ з резонатором та лінією затримки на магнітостатичних хвилях (2012)
Мірських Г. О. - Вплив на характеристики частотно-вибіркових мікрохвильових пристроїв параметрів включення, Кузьменко О. М. (2012)
Сніжной Г. В. - Автоматизована установка для визначення магнітної сприйнятливості криць та стопів, Жавжаров Є. Л. (2012)
Коренівська О. Л. - Конструктивно-технічні аспекти вимірювання концентрації легких аероіонів методом відкритого колектора (2012)
Озірковський Л. Д. - Оцінка імовірності простою резервованих систем з технічним обслуговуванням, Панський Т. І., Сидорчук О. В. (2012)
Сидорук Ю. К. - Мікродвигун для електромеханічного відбивного поляризаційного фазообертача, Довгань В. М. (2012)
Сушко І. О. - Порівняння класичного методу розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії з методом зон провідності, Рибін О. І. (2012)
Яненко О. П. - Моделювання нормованих спотворень монохроматичних сигналів НВЧ-генераторів, Ясінський Д. М. (2012)
Коцержинський Б. О. - Генерування частотно-модульованих коливань (2012)
Піддубний В. О. - Перетворювач механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Піддубний В. В. (2012)
Белас О. М. - Обробка сигналів домен-акустичним процесором у авто кореляційному режимі, Іванько О. О. (2012)
Новосад А. А. - Особливості застосування ультразвукових резонансних п’єзоелектричних приводів-випромінювачів в системах мехатроніки (2012)
Сілаков К. І. - Нанотехнології в медицині, Силакова Т. Т. (2012)
Солошенко Н. В. - Смугові фільтри міліметрового діапазону на основі хвилеводно-копланарної лінії, Омеляненко М. Ю. (2012)
Цимбалюк В. І. - Диференційоване мікрохірургічне лікування хворих з компресійними ушкодженнями периферичних нервів, Лузан Б. М., Цимбалюк Ю. В. (2002)
Лузан Б. М. - Результати невролізу при компресійно-ішемічних ушкодженнях периферичних нервів, Чеботарьова Л. Л., Ломако Л. О., Цимбалюк Ю. В. (2002)
Лузан Б. М. - Експериментальне дослідження компресійно-ішемічного ушкодження сідничного нерва, Носов А. Т., Ломако Л. О., Цимбалюк Ю. В. (2002)
Берснев В. П. - Туннельные невропатии периферических нервов при деформирующих заболеваниях суставов, Короткевич М. М., Кокин Г. С., Яковенко И. В. (2002)
Муминов А. К. - К вопросу хирургического лечения туннельных нейропатий верхней конечности, Алтыбаев У. У. (2002)
Муминов А. К. - Туннельные нейропатии нервов нижних конечностей, Якубов Ж. Б., Алтыбаев У. У. (2002)
Сапон М. А. - Наслідки травматичної компресії гілок трійчастого нерва в кісткових каналах (2002)
Могила В. В. - Особенности компрессионных невропатий периферических нервов, Фомин Г. Н. (2002)
Підлісний С. С. - Тунельний карпальний синдром, Опанасець С. С., Підлісна В. С. (2002)
Третяк І. Б. - Результати діагностики та хірургічного лікування хворих з синдромом грудного виходу (2002)
Хонда О. М. - Шляхи оптимізації лікування тунельних компресійно-ішемічних уражень периферичних нервів верхньої кінцівки (2002)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-електрофізіологічна діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з комплексними регіонарними больовими синдромами, Сапон М. А., Третяк І. Б., Третьякова А. І. (2002)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-електронейроміографічна (ЕНМГ) діагностика рівня та ступеня компресійного ураження нервів верхніх кінцівок, Лузан Б. М., Ломако Л. А., Третьякова А. І., Цимбалюк Ю. В. (2002)
Шабалов В. А. - Хроническая эпидуральная электростимуляция спинного мозга при болевых синдромах, связанных с повторными операциями на позвоночнике и спинном мозге, Степаненко А. Ю., Исагулян Э. Д. (2002)
Педаченко Е. Г. Хижняк М. В. Танасийчук А. Ф. - Миниинвазивные вмешательства при компресионных дискогенных синдромах — сравнительная оценка пункционных, эндоскопических и микрохирургических операций (2002)
Сипитый В. И. - Дифференциально-диагностические и хирургические аспекты стенотической и дискогенной миелорадикулопатии, Мороз И. С., Печерский Б. В., Егоркина О. В., Воробьев В. В., Аль-Раджи Назиех, Сомов С. А. (2002)
Могила В. В. - Особенности стенозирующих процессов в пояснично-кресцовом отделе позвоночника по данным оперативных вмешательств, Дышловой В. Н., Сергеева О. В. (2002)
Костицький М. М. - Клініко-рентгенологічні особливості діагностики дегенеративного поперекового стенозу, Потапов О. І., Кметюк Я. В., Костицька О. М. (2002)
Костицький М. М. - Досвід хірургічного лікування дегенеративних поперекових стенозів, Потапов О. І., Костицька О. М. (2002)
Норов А. У. - Магнитно-резонансная томография в диагностике поясничного остеохондроза, Кариев М. Х. (2002)
Перфильев С. В. - К вопросу лечения стенозов позвоночного канала, связанных со спондилолистезами, Бабаханов Ф. Х. (2002)
Поліщук М. Є. - Діагностика та результати хірургічного лікування поперекового стенозу, Слинько Є. І., Вербов В. В., Ісаєнко О. Л., Пастушин А. І., Муравський А. В. (2002)
Поліщук М. Є. - Хірургічне лікування дегенеративно-дистрофічних стенозів шийного відділу хребта, Слинько Є. І., Вербов В. В. (2002)
Сташкевич А. Т. - Діагностика та хірургічне лікування хворих зі стенозом хребтового каналу, Еремик М. Є. (2002)
Сон А. С. - Способ диагностики стеноза позвоночного канала поясничного отдела позвоночника, Солодовников В. И. (2002)
Шутка В. Я. - Хірургічне лікування хворих зі стенозом поперекового відділу хребтового каналу (2002)
Оришака Н. И. - Клинико-диагностические аспекты стеноза позвоночного канала, Исаенко А. Л. Феденко Ю. З., Панченко В. И. (2002)
Дзяк Л. А. - Опыт хирургического лечения стеноза позвоночного канала в пояснично-крестцовом отделе, Зорин Н. А., Передерко И. Г., Кирпа Ю. И., Овчаренко Д. В., Сирко А. Г. (2002)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-електрофізіологічні критерії діагностики сегментарних та провідникових порушень при стенозі хребтового каналу на шийному рівні, Третьякова А. І., Червець Г. К. (2002)
Степаненко І. В. - Ефективність немедикаментозних методів у лікуванні хворих з хронічною радіаційною енцефалопатією, Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Бондар Т. С. (2002)
Попова І. Ю - Особливості діагностики та прогнозування віддалених психо-вегетативних розладів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Ліхачова Т. А., Попов А. А., Степаненко Н. О., Корегіна О. П. (2002)
Орлов Ю. А. - Влияние ионизирующей радиации на возникновение онкопоражений мозга у детей младших возрастных групп, Шаверский А. В. (2002)
Ковбасюк Б. П. - Геморагічні ускладнення ЧМТ в населення, що проживає на території Житомирської області, забрудненої радіонуклідами (динамічне спостереження за 1986—2001рр. ), Гордійчук В. П. (2002)
Деньгуб В. В. - Результати хірургічного лікування за методом ТЕНТ дітей з ДЦП, опромінених у ранньому віці або народжених від ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2002)
Дудар Г. К. - Динаміка психічних порушень після лікування у хворих, які потерпіли від радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Деньгуб В. В. (2002)
Кеворков Г. А. - Динаміка психоневрологічних порушень у дітей які отримали ЧМТ на фоні іонізуючого опромінення, Деньгуб В. В., Дудар Г. К. (2002)
Шваб І. Я. - Клінічні прояви післятравматичної енцефалопатії при дії іонізуючого випромінювання, Дяків В. В. (2002)
Дяків В. В. - Механізми розвитку енцефалопатії після легкої черепно-мозкової травми при хронічному впливі малих доз іонізуючого випромінення, Шевага В. М. (2002)
Задоянный Л. В. - Влияние последствий аварии на ЧАЭС на состояние зрительного анализатора в отдаленный период, Жданова В. Н., Новикова Н. Н., Братусь Н. Н. (2002)
Лісяний М. І. - Післярадіаційна енцефалопатія та нейроімунні реакції організму (2002)
Цімейко О. А. - До питания множинності церебральних аневризм у жителів Чорнобильської зони, Кириченко В. М., Мороз В. В., Скорохода I. I., Альдарф A. I. (2002)
Лобастов А. Г. - Влияние последствий аварии на Чернобыльской АЭС на структуру и характер опухолей головного мозга у детей, Щипицин С. И. (2002)
Розуменко В. Д. - Эпидемиология опухолей головного мозга: статистические факторы (2002)
Зозуля Ю. П. - Дослідження тривалого впливу малих доз іонізуючого опромінення на центральну нервову систему експериментальних тварин, Шамаєв М. І., Васильєва І. Г., Лісяний М. І., Малишева Т. А., Сутковий Д. А., Черченко А. П. (2002)
Любич Л. Д. - Аутоиммунные гуморальные реакции к нейроспецифическим белкам у крыс, облученных 137Cs, на фоне приема растительных пищевых добавок (2002)
Семенова В. М. - Вивчення впливу малих доз радіації на клітини мозку щурів в умовах культивування, Верхоглядова Т. П, Стайно Л. П., Булавка А. В., Васлович В. В. (2002)
Цимбалюк В. І. - Вплив малих доз радіації на регенерацію периферичних нервів, Лузан Б. М. (2002)
Гнедкова И. А. - Изучение иммунного статуса животных, облученных Cs137 на фоне приема растительных пищевых добавок (2002)
Гнедкова И. А. - Особенности иммунных нарушений у крыс различного пола при хроническом внутреннем облучении Cs137 (2002)
Орлов Ю. О. - Морфологічні особливості нервової тканини при дефектах невральної трубки у дітей, Борисова І. О., Шмельова А. А. (2002)
Степаненко І. В. - Оцінка особливостей змін головного мозку у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС за даними сучасних нейровізуальних методів дослідження (2002)
Педаченко Е. Г. - Особенности современной лучевой диагностики стеноза позвоночного канала, Рогожин В. А. (2002)
Исаенко А. Л. - Диагностика и хирургическое лечение миелорадикулопатий при поясничном стенозе, Полищук Н. Е., Слынько Е. И. (2002)
Цимбалюк В. І. - Особливості порушень у клітинній ланці імунної системи при різних типах нейрофіброматозу, Лісяний М. І., Квасніцький М. В. (2002)
Сапон Н. А. - Сосудисто-нервный конфликт как причина развития комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС) при травматическом повреждении структур плечевого сплетения (2002)
Цимбалюк В. І. - Особливості хірургічної тактики у хворих на нейрофіброматоз, Квасніцький М. В. (2002)
Сафаров Б. И. - Множественные интракраниальные метастазы, Маслова Л. Н., Улитин А. Ю., Камалова Г. М., Алугишвили З. З., Назаров Р. В., Чиркин В. Ю. (2002)
Тиглиев Г. С. - Идентификация и мониторинг двигательных черепных нервов в ходе удаления базальных внемозговых опухолей, Гоман П. Г., Гуляев Д. А., Фадеева Т. Н. (2002)
Яковенко Л. М. - Реконструктивні операції з приводу стенозу хребтових артерій в лікуванні порушень мозкового кровообігу у вертебро-базилярному басейні (2002)
Яковенко Л. М. - Ефективність колатерального кровообігу при стенотично-оклюзивних ураженнях хребтових артерій, Міхаль Г. В. (2002)
Яковенко Л. М. - Стенотичні ураження хребтових артерій як причина недостатності мозкового кровообігу. Клінічні прояви, діагностика та хірургічне лікування (2002)
Улитин А. Ю. - Хирургия гигантских аденом гипофиза, Тастанбеков М. М., Устрехов А. В., Бурнин К. С., Назаров Р. В. (2002)
Гуляев Д. А. - Топографоанатомическое обоснование передней петрозэктомии в зависимости от строения черепа, Щербинин А. В. (2002)
Дзяк Л. А. - Изменение заболеваемости опухолями головного мозга среди взрослого населения Днепропетровской области в последние 20 лет, Мосийчук Н. М., Зорин Н. А., Лобастов А. Г. (2002)
Гордійчук В. П. - Житомирській нейрохірургічній службі — 40 років, Ковбасюк Б. П. (2002)
Санаторій "Дениші" — реабілітаційний центр вертебрологічних хворих (2002)
Валерию Васильевичу Аксенову — 50 (2002)
Земляк О. М. - Оцінка числа операцій різних стратегій оптимізації при проектуванні аналогових кіл, Маркiна Т. М. (2012)
Рибін О. І. - Умовна деконволюція в області трансформант Фур’є. Побудова оберненої матриці деградації образу, Іванюк Н. О. (2012)
Дюжаєв Л. П. - Сегментація мовного сигналу з використанням вейтвлет-перетворення, Соколов Д. Ю. (2012)
Зіньковський Ю. Ф. - Визначення показників надійності в системах автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв, Уваров Б. М. (2012)
Гульков В. Б. - Підсилювач з додетекторною компенсацією шумів, Макаренко О. С. (2012)
Закревський О. Ф. - Імпеданс пласкої котушки індуктивності (2012)
Бичковський В. О. - Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем, Циганенко С. П. (2012)
Ципоренко В. В. - Безпошуковий цифровий метод спектрального дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної бази (2012)
Притула А. А. - Визначення функціонального стану людини за багаторівневим дискретним вейвлет-перетворенням пульсового сигналу, Шарпан О. Б. (2012)
Манойлов В. П. - Визначення параметрів математичної моделі ближньопольової взаємодії антени з біологічним середовищем, Назарчук Л. Ю. (2012)
Сушко І. О. - Потенційна чутливість імпедансної томографії, Гайдаєнко Є. В., Якубенко О. А. (2012)
Прищепа М. М. - Іон-селективні польові транзистори. Розрахунок порогової напруги, Лозовий С. В. (2012)
Кущ С. М. - Використання експертних та нечіткологічних систем для оцінки ризиків інформаційної безпеки ІТС, Шутовський В. О. (2012)
Навроцький Д. О. - Дослідження результатів стеганографічного приховування повідомлень у файлах зображення, як засобу забезпечення захисту інформації (2012)
Коцержинський Б. О. - Особливості послідовного керування інтегрованими синтезаторами прямого цифрового синтезу при генеруванні частотно-модульованих коливань (2012)
Реутська Ю. Ю. - Дефініції педагогічного тестування, Мірських Г. О. (2012)
Видалко Є. М. - Особливості обробки аудіо- та відеофайлів (2012)
Розвадовський О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку люмінесцентних ламп, Тимофєєва Ю. Ф. (2012)
Видалко О. Є. - Дослідження характеристик ФАР на основі друкованих квазі-Ягі випромінювальних елементів, Дубровка Ф. Ф. (2012)
Левандовський В. Г. - Планарні металодіелектричні хвилеводи з розширеною смугою одномодового режиму (2012)
Репік О. А. - Структура електромагнітного поля ферит-діелектричного резонатора (2012)
Адаменко В. О. - Штучні нейронні мережі як апроксимаційний апарат в задачах проектування радіотехнічних пристроїв, Мірських Г. О. (2012)
Яненко О. П. - Аналіз впливу власних надвисокочастотних шумів на параметри модуляційного радіометра, Перегудов С. М. (2012)
Неуймін О. С. - Адаптивний алгоритм фільтрації параметрів руху цілі, що маневрує, за даними імпульсно-доплерівської РЛС, Жук С. Я. (2012)
Мрачковський О. Д. - Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу із квадратичною внутрішньо імпульсною частотною модуляцією, Реутська Ю. Ю. (2012)
Васильєв В. М. - Точність алгоритмів траєкторної оцінки за даними далекомірних систем спостереження при різних способах лінеаризації, Науменко К. В. (2012)
Зінченко М. В. - Особливості експериментального дослідження вторинних ефектів у нелінійній радіолокації, Зіньковський Ю. Ф. (2012)
Полторак В. П. - Метод підвищення надійності інформаційних телекомунікаційних хмар шляхом впровадження гомогенності, Троцький С. А. (2012)
Сушко І. О. - Особливості розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідності, Рибін О. І. (2012)
Тимошенко Г. В. - Порівняльний аналіз перспективних джерел струму для електроімпедансометрії в розширеній смузі частот, Гайдаєнко Є. В. (2012)
Кудінов Є. В. - Використання прямих об'ємних магнітостатичних хвиль для побудови конвольвера (2012)
Аполонов Є. В. - Розподілена інформаційно-обчислювальна система з голосовим управлінням на базі ОС Android, Зелінський Н. Т., Павлов О. І. (2012)
Сірант М. М. - Взаємовплив процесів правової та економічної трансформації в умовах глобалізації: теоретико-правове дослідження (2014)
Яремчук С. В. - Деякі підходи до формування юридичної відповідальності держави перед особою (2014)
Барабаш О. О. - Рівність суб’єктів права та заборона дискримінації: до питання про співвідношення принципів, Равлінко З. П. (2014)
Брездень В. І. - Соціальне призначення юристів як особливої професійної групи (2014)
Петров С. О. - Філософські засади сучасної прокурорської етики (2014)
Мавед С. О. - Шлях виникнення іджтіхаду в ісламському праві та його застосування (2014)
Яремчук В. Д. - Філософсько-правові підходи до освітянських проблем гуманістів епохи Відродження (2014)
Колиба М. М. - Свобода віросповідання як правова категорія у філософії мислителів епохи Відродження та Реформації (2014)
Горяга О. В. - Гребенське козацтво: загальна характеристика та здійснення самоуправління (2014)
Дурнов Є. С. - Спорідненість чумацтва та козацтва, Сокур Ю. В. (2014)
Гоменюк З. П. - Плюралістична інтерпретація сутності держави: філософсько-правовий підхід (на основі концепції правової держави Б. Кістяківського) (2014)
Недбай В. В. - Історичні передумови та особливості становлення судової системи в Англії (2014)
Урсуляк О. В. - Питання судів присяжних на шпальтах журналу "Життя і право" 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кулинський Р. І. - Проблеми та перспективи застосування явища фосфоресценції при криміналістичному дослідженні документів, Черепущак В. В. (2014)
Циганенко О. В. - Використання спеціальних психофізіологічних знань у вдосконаленні тактики проведення обшуку (2014)
Заблоцька О. Ю. - Основні способи вчинення злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Бурлаков С. В. - Поняття висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Гронський С. В. - До питання правове регулювання взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2014)
Троцюк Н. В. - Особливості адміністративно-правового захисту авторського права в Україні (2014)
Гачак-Величко Л. А. - Адміністративно-правове регулювання обігу наркотичних засобів як засіб протидії правопорушенням неповнолітніх у цій сфері (2014)
Фальковський А. О. - Кваліфікація адміністративних правопорушень при бланкетній і відсильній диспозиціях, Заікін А. С. (2014)
Тимчишин Т. М. - Окремі аспекти застосування адміністративної відповідальності за правопорушення, що вчиняються на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Ясько І. В. - Податкова система України крізь призму системно-структурного методу (2014)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права та юридичних фікцій в цивільному праві (2014)
Парасюк В. М. - Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи, Садовник І. В. (2014)
Миколаєць В. А. - Місце групових позовів у системі масових позовів (2014)
Кирилюк О. Ю. - Вчинення односторонніх правочинів з використанням електронних засобів зв’язку (2014)
Семеногов І. В. - Об’єктивна сторона ухилення від сплати аліментів на утримання дітей: деякі проблеми законодавчої регламентації та теоретичної інтерпретації (2014)
Sopilnyk R. L. - The Prosecutor in civil Proceedings (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Деякі питання щодо інституту омбудсмена в цивільному процесі (2014)
Нікітенко Р. С. - Поняття та сутність окремого провадження у справах про розірвання шлюбу (2014)
Жеребной І. О. - Матеріальні та процесуальні засоби збереження житла дітей, як засіб гарантії їх захисту від неправомірних дій з боку інших осіб (2014)
Андронова В. А. - Автоматичний та адміністративний порядок встановлення та фіксації юридичних фактів у трудовому праві (2014)
Колотік А. С. - До проблеми визначення поняття правовідносин у сфері пенсійного забезпечення (2014)
Рижков Е. В. - Отримання підрозділами ОВС по боротьбі з економічною злочинністю інформації про злочини у сфері економіки за допомогою сучасних інфотелекомунікаційних технологій (2014)
Воят Л. І. - Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції в умовах необхідної оборони (2014)
Глибін С. М. - Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ (2014)
Доценко О. С. - Основні напрями діяльності поліції зарубіжних країн, основним завданням яких виступає забезпечення громадської безпеки (2014)
Шруб І. В. - Роль міліції в реалізації заходів загальносоціальної профілактики правопорушень (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського