Мельник В. - Страх божий у особистісно-духовній ідентичності (2010)
Марковський Б. - Міфорелігійний символ та проблема само ідентифікації особистості (2010)
Назаренко М. - Есхатологічна свідомість: до проблеми онтології (2010)
Ткач І. - Подвійність релігійної ідентичності на прикладі творчості Григорія Сковороди (2010)
Зайцев М. - Культурна реальність як безпосередність індивідуального буття (2010)
Петрушкевич М. - Проблема символу і природи творчості у психоаналізі (2010)
Мініч А. - Проблема пошуку ціннісно-нормативних засад господарської діяльності у сучасну добу (2010)
Ландяк О. - Конструювання ідентичності у телесеріалах українського походження (2010)
Бережна Г. В. - Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках (2013)
Дятлова В. В. - Трансформація системи державного нагляду й контролю у сфері господарської діяльності в Україні: нормативно-правові засади та їх практична реалізація, Вознюк С. В. (2013)
Жадан О. В. - Соціально-економічне значення нормування праці в сучасному суспільстві (2013)
Стойка А. В. - Активізація процесів модернізації національного виробництва в межах поліпшення інвестиційного клімату, Пипко С. О., Черкаський І. Б. (2013)
Шмиголь Н. М. - Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище, Кайнара Д. О., Антонюк А. А. (2013)
Азарян О. М. - Прогнозування розвитку сфери розваг та відпочинку: міжнародний досвід, Мартинов І. Ю. (2013)
Ґудзь П. В. - Прийняття управлінських рішень на основі оцінки ефективності використання економічного потенціалу Запорізької області, Сосніна В. Л. (2013)
Кас’Яненко О. В. - Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону (2013)
Петрушевський Ю. Л. - Законодавчі аспекти регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства України (2013)
Cтах А. Ю. - Правові питання у сфері надання житлово-комунальних послуг (2013)
Тесленок І. М. - Особливості формування і реалізації регіональних проектів, Замаєнко М. І. (2013)
Юхновська Ю. О. - Розробка системи управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах України, Риженко О. М. (2013)
Яган М. Є. - Дослідження зарубіжного досвіду з розвитку енергетичного сектору (2013)
Ткачова О. К. - Застосування методу експертного оцінювання при прийнятті управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки (2013)
Турба О. О. - Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб’єктний виміри (2013)
Корінєв В. Л. - Особливості капіталізації вітчизняних підприємств (2013)
Кравченко О. С. - Обґрунтування альтернативних сценаріїв розвитку підприємства на основі когнітивного підходу (2013)
Пуліна Т. В. - Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону, Коротунова О. В., Замбурська О. С. (2013)
Венгерова О. В. - Оцінювання ефективності податкового стимулювання як фактора збільшення бюджетних надходжень (2013)
Гудима О. В. - Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні (2013)
Комазов П. В. - Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні, Борт О. В. (2013)
Леoсь О. Ю. - Інвестиційна діяльність як особлива сфера банківської діяльності, Федішина В. В. (2013)
Морщ Я. І. - Сучасні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні (2013)
Нетудихата К. Л. - Міжфірмові мережі та інновації, Писаренко М. М. (2013)
Никитенко О. К. - Розробка рекомендацій щодо впровадження систем видобутку знань для прогнозування фінансових ринків (2013)
Чала О. А. - Сучасна податкова система: інноваційні процеси (2013)
Дугієнко Н. О. - Проблеми формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку агропромислового комплексу, Кельдер Т. Л. (2013)
Кравченко Т. О. - Особливості розвитку людського капіталу в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Кримська Л. О. - Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, Коваль М. О. (2013)
Сачовський І. М. - Місце фермерських господарств у сільському господарстві Тернопільщини (2013)
Павлішина Н. М. - Державна політика зайнятості як чинник успішного працевлаштування випускника вищого навчального закладу (2013)
Хлюст Л. П. - Реклама как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций, Вербицкая Н. О. (2013)
Круглий стіл "Податкові ініціативи Міністерства доходів і зборів України в контексті виконання національного плану дій на 2013 рік” (2013)
III Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток України і регіонів” (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Сенченко М. - Книжковій палаті України ― 95 років, що далі? (2014)
Мураховський А. - Поточна статистика випуску книг і брошур у 2013 році, Буряк С. (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2014)
Пасічник Л. - Славетні земляки у пам'яті нащадків (2014)
Маловська І. - Еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, Скаченко О. (2014)
Зоріна Н. - База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (2014)
Соколов В. - Книжкові зібрання козацької старшини наприкінці XVII—XVIII ст (2014)
Мацюк О. - Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова (2014)
Федотова О. - Книгознавець, бібліограф, літератор Юрій Никифорук (Мережаний): повернення знаних постатей української культури (2014)
Черниш Н. - Грузинська тема у видавничій діяльності Миколи Бажана (2014)
Остапенко Г. - Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб соціалізації студентської молоді (2014)
Маркова В. - Формат книги у комунікативному вимірі (2014)
Сташків М. - Причащаймось дивом поетичного слова (2014)
Кудлач В. - Експертиза стародруків кириличного шрифту. Ділова зустріч (2014)
Гунько В. М. - Электронная структура допированного металлами анатаза, рассчитанная с периодическими граничными условиями и в кластерном приближении (2014)
Гічан О. І. - Бістабільні стани на зарядженій міжфазній межі (2014)
Zaulychnyy Ya. V. - Morphological and electronic characteristics of nanoalumina alone and in high-temperature (fumed) and low-temperature (mechanical) mixtures with nanosilica, Ilkiv V. Ya., Zarko V. I., Karpetz M. V., Pereginiak M. V., Petrovska S. S., Gun’ko V. M. (2014)
Кутаров В. В. - Адсорбция в открытых цилиндрических микропорах, Шевченко В. Н., Зуб Ю. Л. (2014)
Шмалько В. М. - Фрактальные свойства углеродных отложений из коксовой камеры, Зеленский О. И., Брагинский А. М. (2014)
Папаянина Е. С. - Образование графеноподобных частиц при восстановлении оксида графита, Савоськин М. В., Вдовиченко А. Н., Родыгин М. Ю., Компанец М. А., Опейда И. А. (2014)
Халамейда С. В. - Гідротермальне модифікування ванадій-молібден-оксидних каталізаторів окиснювального дегідрування пропану, Коновалова Н. Д., Зажигалов В. О., Зарко В. І. (2014)
Редькина А. В. - Дегидрирование пропана на VxOy/H-Ti-MCM-41, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н. (2014)
Черный А. А. - Низкотемпературная наномодификация поверхности нержавеющей стали ионными пучками, Мащeнкo С. В., Гончаров В. В., Зажигалов В. А. (2014)
Волошина Ю. Г. - Алкілування толуолу метанолом до стиролу на модифікованому лужними металами цеоліті Х, Іваненко В. В., Патриляк Л. К., Пертко О. П., Патриляк К. І., Яковенко А. В. (2014)
Остафійчук Б. К. - Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою, Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Кузишин М. М., Ващинський В. М., Микитейчук П. М., Іванічок Н. Я., Мерена Р. І. (2014)
Гончарук Е. В. - Агрегативная и седиментационная стабильность водных суспензий наноалмазов в присутствии пирогенного кремнезема, Зарко В. И., Богатырев В. М., Terpilowski K., Chibowski E. (2014)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, синтезованих на базальтовій луcці, Журавський С. В., Гуня Г. М., Приходько Г. П., Махно С. М., Горбик П. П., Картель М. Т. (2014)
Процак І. С. - Гідрофобізація поверхні пірогенного кремнезему полідиметилсилоксанами в присутності алкілкарбонатів, Тьортих В. А., Гончарук О. В., Больбух Ю. М., Козакевич Р. Б. (2014)
Макарова Е. В. - Влияние концентрации водорастворимых полимеров на реологические свойства водоугольных суспензий антрацита, Макаров А. С., Савицкий Д. П., Боровик Н. И. (2014)
Гапотій В. Д. - До створення персональних баз даних в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні (2013)
Заворотченко Т. М. - Міжнародне і національне право: проблеми співвідношення (2013)
Ковальська В. В. - Місце і роль професійної правосвідомості в різних видах юридичної діяльності (2013)
Шурупова К. В. - Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громадян (2013)
Берназюк Я. О. - Послання президента України та його вплив на бюджетний процес та грошово-кредитну сферу (2013)
Бєлікова О. В. - Адміністративна відповідальність як засіб примусового забезпечення виконання бюджетного законодавства України, Погребняк С. В. (2013)
Єлєазаров О. П. - Особливості здійснення безготівкових розрахунків за чинним законодавством України (2013)
Коваль О. О. - Дискусійні питання у визначенні об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2013)
Попова С. М. - Проведення територіальними органами міністерства доходів і зборів України консультативно-роз’яснювальної роботи, Попова Л. М. (2013)
Яцкін Р. О. - Бюджетний контроль як засіб виявлення і захід попередження порушень бюджетного законодавства України (2013)
Єршова С. І. - Основні напрями й форми участі держави у сфері господарювання (2013)
Боєва О. С. - Участь профспілок у захисті трудових прав працівників (2013)
Олійник І. Л. - Система професійної підготовки вищого корпусу державної служби (2013)
Костенко В. О. - До питання економіко-правового забезпечення співвідношення між охороною землі та її раціональним використанням (2013)
Алієв Р. В. - Громадський контроль за умовно-достроково звільненими від відбування покарання як основний засіб забезпечення громадського порядку (2013)
Босак К. С. - Співвідношення традицій зі звичаями та їх запобіжна роль у профілактиці злочинності (2013)
Бульба О. М. - Особистість злочинця, який вчиняє самоправство: кримінологічна характеристика (2013)
Івлєв М. М. - Стан наукової розробки проблеми протидії насильству в збройних силах України (2013)
Кашкаров О. О. - Система службових злочинів за чинним кримінальним кодексом України (2013)
Макаров В. О. - Генеза санкцій за злочини проти моральності у кримінальному праві України (2013)
Чебан О. М. - Основні кримінологічні ознаки особи, схильної до безпритульного способу життя (2013)
Гоч Н. В. - Характеристика способів вчинення ухилень від сплати єдиного внеску та їх типові сліди (2013)
Грищенко Н. В. - До проблеми взаємодії слідчого та захисника в реаліях застосування нового КПК України (2013)
Карабут Л. В. - Окремі проблеми правової регламентації кримінальної процесуальної діяльності суду присяжних у кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року (2013)
Марченко Н. В. - Система покарань у кримінальному законодавстві держав латинської америки: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Демидова-Петрова Е. В. - Специальное предупреждение преступности несовершеннолетних (по материалам республики Татарстан) (2013)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2013)
Круглий стіл "Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Земський Ю. - Польські прокламації напередодні Січневого повстання 1863 р. у боротьбі за прихильність селян Правобережної України (2011)
Саранча В. - Стан військової дисципліни в Кременчуцькому гарнізоні під час Першої світової війни (2011)
Капарулін Ю. - Неопублікована праця О. О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі (2011)
Срібняк І. - Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.) (2011)
Сидорчук Т. - Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака (2011)
Алєксєєнко А. - Особливості експонування науково-технічної документації під час проведення виставкових заходів (2011)
Макієнко О. - На сторожі архівної спадщини: сторінки історії Лебединського архівного гуртка (20-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Заболотна І. - Внесок Івана Крип’якевича у розроблення правил видання історичних джерел (2011)
Палієнко М. - Між Тарновом та Прагою: джерела до історії заснування українського архівного осередку в Чехословаччині (2011)
Хльобас Н. - Звітні документи в Університеті Св. Володимира (2011)
Романовський Р. - Взаємовідносини між архівами, бібліотеками та музеями у висвітленні часопису "Архейон": історичний аспект проблеми (2011)
Власенко В. - До історії міжвоєнної української політичної еміграції на Балканах (2011)
Гаранін О. - Дослідження архівної україніки в Німеччині (на прикладі навчальних програм Українського вільного університету у Мюнхені за 1991–2001 рр.) (2011)
Бурім Д. - Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) (за матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини) (2011)
Левченко Л. - Видання пам’яток документальної історичної спадщини американського народу (2011)
Крячок М. - Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах (2011)
Катренко А. - "Слава Вам, невтомному діячеві на рідному полі!...", Катренко Я. (2011)
Горбатюк М. - Листи Андрія Ніковського до Миколи Аркаса як джерело до вивчення історії Одеської і Миколаївської "Просвіт" (2011)
Мальдзіс А. - Друзі нашої культури (2011)
Дмитрієнко М. - Діалог через листування: значення епістолярію як історичного джерела, Іщенко Я. (2011)
На спомин Євгенія Васильовича Старостіна (2011)
Памяти товарища (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2014)
Сеидуманов Ж. - Современное состояние национального книгоиздания в Казахстане (2014)
Водолазька С. - Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Геращенко М. - Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист знаменних дат вищого навчального закладу, Чухліб Т. (2014)
Романуха З. - Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного (2014)
Філіпова Л. - Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту: загальні принципи та методика, Шелестова А. (2014)
Соколов В. - Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI—XVIII ст (2014)
Біловус Л. - Рецепція творчої постаті Тараса Шевченка в періодиці української діаспори США (2014)
Сахневич Ю. - для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга" (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) (2014)
Лавріненко Л. - Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект (до 190-річчя з дня народження К. Ушинського) (2014)
Проценко Т. - Формування інформаційної культури користувачів (2014)
Крайнікова Т. - Споживчі патерни медіаповедінки: cуть і роль у культурі медіаспоживання (2014)
Горбенко Г. - Проблеми застосування соціальної реклами в управлінні суспільними процесами в Україні (2014)
Шкуркіна В. - Особливості виникнення огамічної та рунічної знакових систем як засобів символьної комунікації (2014)
Моісєєва Н. - Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації (2014)
Горбатюк М. - Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацьких відносин у 1921 році, Жукова О. (2012)
Коломієць Н. - Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України (до 15-ї річниці створення партії) (2012)
Титаренко О. - Вірменське населення Харкова в період німецької окупації в оцінці органів НКВС (2012)
Миронець Н. - Спогади Миколи Зайцева (2012)
Магурчак А. - Звіт про нараду українських послів і голів місій 18–22 червня 1919 р. у Відні (за фондами National Archives of Canada) (2012)
Демченко Т. - Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й, Іваницька С. (2012)
Катренко А. - Професор О. Ф. Кістяківський – захисник у суді селян Чигиринського повіту Київської губернії (1877 р.), Катренко Я. (2012)
Старовойтенко І. - Листи Федора Шульги до Євгена Чикаленка (2012)
Горбач Ю. - Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907–1915) (2012)
Гураль О. - Судово-слідчі справи Вероніки Черняхівської 1929 і 1938 рр. як джерело для відтворення її просопографічного портрета (2012)
Шаповал А. - Документи особового фонду академіка О. П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими, Коваленко С. (2012)
Ніколіна І. - Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.: огляд архівних джерел (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурний аналіз документної інформації творчих листів (2012)
Тарасенко І. - Важливе джерело з історії України (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Петренко О. - Дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи: аналітичний огляд книжкових видань за 2013 рік (2014)
Віщук О. - Участь редактора у виборі тем для дитячих текстів (2014)
Антоник О. - Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни (2014)
Градун Е. - Популяризація національної культурної спадщини (2014)
Скаченко О. - Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) (2014)
Білоус В. - Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу (2014)
Луцишина Т. - Електронний каталог як основний інформаційний ресурс бібліотек ВНЗ Західного регіону України у сучасному веб-просторі (2014)
Перунін В. - Історична топоніміка Зарічненщини і державність Київської Русі (2014)
Соколов В. - Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI—XVIII ст. (2014)
Рогальова І. - Аналітичний огляд журналів 1950—1953 років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України (2014)
Крайнікова Т. - Функції культури медіаспоживання (2014)
Гусак О. - Основні тенденції поведінки аудиторії сучасних інтернет-ЗМІ (2014)
Грипич С. - Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії як об'єкт наукових досліджень 1950—1990 років (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2014)
Курбан О. - Базові основи аналізу соціальних комунікацій (2014)
Панченко Є. - Об'єднані українською книгою (2014)
IV Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" 9—13 квітня 2014 р (2014)
Заїченко Т. - Бібліотечний буктрейлер (2014)
Черный А. П. - Управление качеством преобразования энергии в электроприводах переменного тока: проблема и пути ее решения, Бердай Абдельмажид (2014)
Козакевич І. А. - Адаптивний спосіб компенсації нелінійних властивостей інвертора напруги для бездатчикового векторного керування на низьких частотах обертів (2014)
Сердюк А. А. - Экспериментальное исследование влияния кавитационных процессов на характеристики электромеханической системы насосного комплекса (2014)
Кравец А. М. - Технико-экономические показатели насосных комплексов при использовании электромеханической системы снижения динамических нагрузок (2014)
Юхименко М. Ю. - Синтез систем управления импульсными преобразователями переменного напряжения на базе анализа энергетических процессов (2014)
Федоров М. М. - Рабочий цикл электродвигателей крановых механизмов сталеплавильного цеха № 1 публичного акционерного общества "новокраматорский механический завод", Ткаченко А. А., Корниенко С. В. (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Розпізнавання генетичних програм функціонального класу складних електромеханічних систем за інформацією його довільного представника, Гайдаєнко Ю. В., Кобзенко Л. М., Отрішко П. В. (2014)
Безкоровайный В. С. - Математические модели магнитного поля намагниченного поверхностного слоя металла, Ливцов Ю. В., Тарасенко О. В., Яковенко В. В. (2014)
Ченчевой В. В. - Природа аномального роста потерь в электротехнической стали в режиме глубокого насыщения, Родькин Д. И., Огарь В. О. (2014)
Мельничук Л. М. - Визначення економічного еквівалента реактивної потужності та механізми його застосування в системі оплати за передавання реактивної електроенергії (2014)
Плєшков П. Г. - Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм регулювання напруги під навантаженням силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток "трикутник/зигзаг з нулем", Зінзура В. В., Некрасов А. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Литвин А. - Типологія поняття "умови” в науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Руденко Л. - Розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців: методологічні аспекти (2013)
Данильчук Л. - До питання дослідження поняття "компетентність” (2013)
Моторна Л. - Зміст професійної компетентності викладача ВНЗ (2013)
Клак І. - Моделювання процесу формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх учителів-філологів (2013)
Заволока С. - Формування навичок іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців туристичної сфери, Яслинська К. (2013)
Гордійчук Ю. - Формування лексичної компетенції студентів-економістів як складової професійного мовлення, Причина Ю. (2013)
Лопутько О. - Впровадження нових методів навчання іноземної мови у навчальний процес ВНЗ МВС України (2013)
Керекеша О. - Досвід використання авторської інтерактивної технології "пункт призначення” у літній мовній школі (2013)
Якимович Т. - Модернізація науково-методичного забезпечення професійної підготовки (2013)
Даценко В. - Підвищення ефективності навчання хімії у технічному ВНЗ (2013)
Микитюк О. - Формування у вчителів компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-дослідницької діяльності учнів (2013)
Колісник-Гуменюк Ю. - Сучасні інтерактивні технології навчання (2013)
Гаврищук І. - Особливості формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника механічних технологій (2013)
Зданевич Л. - Аналіз рівнів готовності майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми за рефлексивно автодидактичним компонентом (за результатами контрольного експерименту) (2013)
Онищенко В. - Професійна Я-концепція особистості: психологічні та ноологічні контексти ідентифікації (2013)
Анцибор А. - Психодинамічні системи конденсованого досвіду: Д. Келлі та можливості експресивно забарвлених конструктів як чинників розвитку аутсайдерського світобачення (2013)
Андрушко Я. - Теоретичний аналіз психологічних аспектів професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2013)
Колечко О. - Соціально-психологічний феномен девіантного материнства (2013)
Дурняк Л. - Шкільна медіація як засіб вирішення конфліктів серед підлітків (2013)
Погорєлова Т. - Службовий етикет як механізм виховання морально-етичних якостей майбутніх прокурорів (2013)
Захарчук М. - Зміна освітньої парадигми у шкільній системі навчання дітей у США (2013)
Похлєбаєва Д. - Основні етапи становлення і розвитку освіти менеджерів у Великобританії (2013)
Васянович Г. - Психолого-педагогічні ідеї адмірала Степана Осиповича Макарова (2013)
Антонюк Г. - Ідеї суспільного прогресу й освіти у працях Феофана Прокоповича (2013)
Васянович Г. - Спільні пошуки: Україна – Польща (Інформація про V науковий форум: "Інтердисциплінарність педагогіки і її дисциплін”) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2008)
Дзюбенко К. Г. - Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума (2008)
Березовский О. А. - Двойственные оценки для задачи о максимальном К-клабе, Жереб К. А. (2008)
Онопчук Ю. Н. - Нестационарные процессы управления движением в условиях неопределенности, Чикрий Ал. А. (2008)
Бойко С. В. - Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках (2008)
Стецюк П. И. - ЛП-ориентированная верхняя оценка для числа устойчивости графа на основе p-колес, Бутенко С. И., Лиховид А. П. (2008)
Гуляницький Л. Ф. - До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізації (2008)
Донец Г. А. - О хроматическом числе натуральных арифметических графов с тремя образующими, Шулинок И. Э. (2008)
Чикрий Г. Ц. - О задаче сближения для затухающих колебательных движений (2008)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные меры риска и робастные решения, Бабанин А. С. (2008)
Карпец Э. П. - Прогнозирование бюджетных показателей на базе расширенной эконометрической модели таблиц ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК (2008)
Ненахов Э. И. - Решение некоторых оптимизационных задач с квадратичными ограничениями (2008)
Некрылова З. В. - Об особенностях моделей с дискретными зависимыми переменными (2008)
Бардадым Т. А. - Особенности замены переменных при использовании избыточных ограничений (2008)
Вовк Л. Б. - Об одной стационарной модели управления запасами, Кнопов А. П. (2008)
Колечкина Л. Н. - О нахождении Парето-оптимальных решений в многокритериальных комбинаторных задачах на множестве размещений (2008)
Лаптин Ю. П. - Оптимизационные задачи с блочной системой нелинейных ограничений-равенств (2008)
Журбенко Н. Г. - Алгоритм проектирования на политоп (2008)
Химич А. Н. - Решение задачи взвешенных наименьших квадратов с приближенно заданными исходными данными, Николаевская Е. А. (2008)
Гаращенко Ф. Г. - Об одном механизме авторегуляции процесса дыхания в организме и его математической модели, Лановенко И. И., Грабова Н. И. (2008)
Бойко В. В. - Применение комбинированного метода выпуклого программирования в задачах финансовой математики, Кузьменко В. Н. (2008)
Семенова Н. В. - Условия оптимальности в векторных задачах комбинаторной оптимизации (2008)
Перекрест А. Л. - Турбинное регулирование производительности насосных станций, Карпенко О. А. (2013)
Потапов А. Л. - Определение параметров асинхронных двигателей с использованием псевдосигналов напряжения и тока, Ромашихин Ю. В., Мосюндз Д. А. (2013)
Ромашихіна Ж. І. - Декомпозиція сигналу електрорушійної сили обмоток статора для діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронного двигуна, Калінов А. П., Луценко І. А. (2013)
Ноженко В. Ю. - Управление параметрами вынуждающей силы двухвального дебалансного вибровозбудителя вибрационной площадки (2013)
Тытюк В. К. - Управление движением мультикоптера по критерию эффективности преобразования ресурсов (2013)
Юхименко М. Ю. - Особенности коммутационных процессов электроприводов переменного тока с транзисторным преобразователем напряжения (2013)
Хребтова О. А. - Определение момента асинхроного двигателя при трогании, Ченчевой В. В., Огарь В. А. (2013)
Конох И. С. - Эмуляция сигналов объектов управления в электромеханических системах с использованием нечетких логических контроллеров, Найда В. В. (2013)
Некрасов В. О. - Математична модель системи магнітного підвісу класичної геометріЇ, Донченко Р. М. (2013)
Синчук И. О. - Оценка электрических параметров тяговых контактных сетей железорудных шахт, Харитонов А. А. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Перелік авторів (2013)
Сергієнко С. А. - Вступ до вищого навчального закладу: питання підготовки абітурієнтів та шляхи покращення професійно-орієнтаційної та агітаційної роботи (2014)
Романенко С. С. - Практика проведення науково-методичного семінару "Інформаційні технології в освіті", Чорний О. П. (2014)
Костенко П. П. - Удосконалена конструкція панорамної головки для зйомки віртуальних 3d турів, Пожар Я. А., Злочевський С. А. (2014)
Мамчур Д. Г. - Місце кафедри систем автоматичного управління та електроприводу в спільноті електромеханіків (2014)
Гордієнко Н. О. - До ювілею Тараса Григоровича Шевченка, Алєксєєва Ю. О., Родькін Д. Й. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2009)
Донец Г. А. - Алгоритм поиска значений линейной функции на лексикографически упорядоченных перестановках, Колечкина Л. Н. (2009)
Шарифов Ф. А. - Методы решения задачи выбора режимов объединенной энергосистемы по активной мощности (2009)
Доценко С. И. - О ситуациях равновесия в задаче поочередного преследования (2009)
Бойко В. В. - Об оценках в задаче о р-медианах, Гольденгорин Б. И., Кузьменко В. Н. (2009)
Дзюбенко К. Г. - Непрерывность линейного функционала и стохастический интеграл (2009)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче управления стохастической динамической системой (2009)
Карпец Э. П. - Проблемы прогнозирования сбалансированных экономических структур, Кикоть А. Ф., Панасенко С. В. (2009)
Билецкий В. И. - Об одной задаче распределения земляных масс и алгоритме ее решения (2009)
Чикрий А. В. - О многократной поимке убегающего (2009)
Шулинок Г. А. - О минимальном числе образующих полного подграфа NA-графа (2009)
Мироненко О. В. - Існування Т-факторизації непарного порядку для симетричних дерев (2009)
Сіренко С. І. - Про теоретичне дослідження методу ОМК-Н (2009)
Вовк Л. Б. - Моделирование и создание алгоритмов для финансовых моделей, Кнопов А. П. (2009)
Некрылова З. В. - О моделях с зависимой переменной непрерывного и дискретного вида (2009)
Ненахов Э. И. - Об одной линейной модели обмена (2009)
Бигдан В. Б. - Модели управления потоками данных в процессах распределенного поиска оптимальных решений (2009)
Черный Ю. М. - Оценка достоверности результатов направленного поиска оптимальных решений (2009)
Горбачук В. М. - Сравнительный анализ равновесий Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для дифференцированных продуктов (2009)
Лаптин Ю. П. - Некоторые нелинейные оптимизационные задачи сетевой структуры, Крошко Д. Л. (2009)
Стецюк П. И. - Задачи оптимизации для выбора электрических нагрузок в энергосистеме, Лиховид А. П., Пилиповский А. В. (2009)
Журбенко Н. Г. - Метод модельных теплообменников в расчетах тепловых схем, Чумаков Б. М. (2009)
Попов О. В. - Оптимізація паралельних алгоритмів розв’язування задач з розрідженими матрицями (2009)
Лазебная Т. А. - О некоторых вопросах моделирования иммунной реакции гуморального типа (2009)
Астахов В. М. - Особливості піхвової рідини у пацієнток з порушеним мікробіоценозом статевих шляхів, Ауссі Марван, Жулковський В. В. (2013)
Бабенко О. М. - Возможности коррекции артериального давления у беременных с гестационной гипертензией (2013)
Мацынин А. Н. - Эндотелий-зависимая вазодилятация, как маркер эндотелиальной дисфункции у беременных с йодным дефицитом (2013)
Бабляк С. Д. - Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією: український внесок у європейську мозаїку (2013)
Дорофеев А. Э. - Анкетирование как метод выявления нестероидных противовоспалительных средств-зависимых гастропатий, Осадчая В. О., Осадчий М. Б. (2013)
Зубенко И. В. - К вопросу о дифференцированном выборе методики кинезотерапии при дисметаболическом синдроме (2013)
Иващенко В. В. - Закономерно ли волнообразное течение диабетической ангиопатии при "идеальной" ее профилактике, Иващенко А. В. (2013)
Коновалова-Кушнир Т. А. - Механизмы развития синдрома раздраженного кишечника у больных Донецкого промышленного региона (2013)
Грищенко І. І. - Гігієнічна характеристика регіональних особливостей фізичних факторів довкілля в україні (2013)
Лепшина С. М. - Случай анемии тяжелой степени у больного туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью, принимающего клофазимин, Сердюк О. В., Тищенко Е. В., Ракитянский А. А. (2013)
Уманський В. Я. - Оцінка результатів діагностики функціонального стану гірників, постраждалих внаслідок гострого отруєння монооксидом вуглецю, Зябліцев С. В., Новосельська В. В., Бочарова О. А. (2013)
Щудро С. А. - Сучасні регіональні аспекти впливу екологічних факторів на захворюваність підлітків (2013)
Борзых Ю. А. - Биофизические свойства келоидных рубцов различной степени давности (2013)
Куц Л. В. - Біопсихосоціальні та генетичні аспекти псоріазу (2013)
Шагов Е. А. - Влияние микроэлементного состава волос на эффективность лечения больных очаговой алопецией (2013)
Белякова А. Г. - Сравнительная оценка противоотечного действия L-лизина эсцинат и контрикала в головном мозге бодрствующих кроликов при общей вибрации (2013)
Берест Е. Л. - Оценка эффективности эрбисола на основании биохимических показателей крови при сочетанной челюстно-мозговой травме в эксперименте (2013)
Жиляєв С. О. - Церебропротективна активність корвітину та ліпофлавону при комбінації гострої алкогольної інтоксикації та черепно-мозкової травми в експерименті, Штриголь С. Ю. (2013)
Зяблицев С. В. - Анализ генетических причин мужского бесплодия, Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Пищулина С. В. (2013)
Кустов Д. Ю. - Вплив трансплантації ембріональних стовбурових клітин і флуоксетину на грумінгову та рухову активність щурів з моделлю ревматоїдного артриту (2013)
Ткачук С. С. - Морфологічні зміни міокарда лівого шлуночка щурів за умов поєднання цукрового діабету та двобічної каротидної ішемії-реперфузії, Гавалешко В. П. (2013)
Ткачук С. С. - Гістологічні зміни судинного русла привушної слинної залози щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією, Галагдина А. А. (2013)
Ходаківський О. А. - Вплив адемолу на стан оксидантно-антиоксидантного балансу в головному мозку щурів із моделлю гострої церебральної ішемії (2013)
Кабанец Н. С. - Синдром желтухи в практике семейного врача (2013)
Кабанец Н. С. - Лекция – ведущая форма организации учебного процесса в вузе (2013)
Кабанец Н. С. - Доброкачественные опухоли печени в терапевтической практике (2013)
Клёмин В. А. - Диагностика аллергического статуса в стоматологии (обзор), Ворожко А. А. (2013)
Лобас В. М. - Модель управління процесом медичної реабілітації на первинному рівні надання медичної допомоги, Слабкий Г. А., Кравець О. А. (2013)
Чурилина А. В. - Диагностика функциональных гастроинтестинальных нарушений у детей раннего возраста (обзор литературы), Чалая Л. Ф., Москалюк О. Н., Мацынина Н. И. (2013)
Василенко И. В. - Эпителиально-мезенхимальная трансформация (transition) при идиопатических интерстициальных пневмониях и раке легкого, Моногарова Н. Е., Брук Б. Б., Кондратюк Р. Б., Гульков Ю. К., Сургай Н. Н. (2013)
Жиляев Р. А. - Топографо-анатомические особенности взаимоотношений общих подвздошных артерий и вен, значимые при проведении оперативных вмешательств в крестцово-подвздошной области таза (2013)
Жиляев Р. А. - Особенности топографии нервов поясничного икрестцового сплетений, значимые при забрюшинных доступах (2013)
Сидоренко Р. С. - Эпителиально-мезенхимальная трансформация в эпителии желчных протоков и гепатоцитах при циррозах печени различной этиологии (2013)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения почек при хронических лимфолейкозах, Туманский В. А. (2013)
Пенчук В. О. - Отдаленные результаты применения интерферонотерапии для профилактики катаракты после антиглаукоматозных операций (2013)
Пономарчук B. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией средней степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан (2013)
Налетов А. В - Нарушение состава микрофлоры кишечника у детей с гастродуоденальной патологией, Курышева О. А. (2013)
Прохоров Е. В. - Значение процессов антителообразования у детей с изолированным течением сахарного диабета 1 типа, Мацынина М. А. (2013)
Прохоров Е. В. - Эпидемиологические и генетические аспекты диабетической нефропатии в детском возрасте, Шевелева В. Л. (2013)
Косарева Л. И. - Организация обучения студентов практическим навыкам на кафедре терапевтической стоматологии, Пиляев А. Г., Юровская И. А., Максютенко С. И. (2013)
Пырков С. Г. - Роль мотивации достижения у студентов-медиков для успешного профессионального развития, Выговская Е. М., Лихолетова О. И., Денисов Е. М. (2013)
Титиевский С. В. - Супервизия в преподавании когнитивной терапии врачам-психотерапевтам, Бабюк И. А., Побережная Н. В., Арнольдова Т. В., Шульц О. Е., Черепков В. Н., Фирсова Г. М., Рымарь И. Б. (2013)
Ярова С. П. - Опыт проведения семинарских занятий с врачами интернами, Мальцев А. В., Заболотная И. И., Бессмертный А. А., Гензицкая Е. С. (2013)
Абрамов А. В. - Психологическая характеристика особенностей профессиональной деформации личности у сотрудников правоохранительных органов (2013)
Абрамов А. В. - Эмоциональное выгорание как механизм психологической защиты у сотрудников правоохранительных органов (2013)
Денисов Е. М. - Клинико-психопатологические особенности у больных параноидной шизофренией с метаболическим синдромом, Пырков С. Г., Выговская Е. М. (2013)
Путятин Г. Г. - Формы и механизмы толерантного отношения общества к психически больным (2013)
Ряполова Т. Л. - Особенности межличностных отношений больных с впервые диагностированной шизофренией, Кокотова Е. А., Бойченко А. А. (2013)
Авдусенко М. В. - Проявления гипоплазии эмали зубов у детей с патологией опорно-двигательного аппарата (2013)
Александров Е. И. - Особенности гормонального состава слюны и крови у женщин с хроническим генерализованным пародонтитом, Агафонова Г. Ю., Агеев А. А., Марущак О. С., Ушич О. А., Яковлева Е. В. (2013)
Белоус А. П. - Восстановление апикального цемента в зубах с экспериментальным периодонтитом (по данным сканирующей электронной микроскопии), Пиляев А. Г., Исакова Н. А. (2013)
Гаврилов А. Е. - Исследование состояния зубов и пародонта в условиях различных режимов реактивности, Гонтарь Е. А. (2013)
Забышный А. А. - Клиника химических повреждений слизистой полости рта у детей разного возраста, Алёшина Е. В. (2013)
Забышный А. А. - Дифференциальная диагностика герпетической ангины и герпетического стоматита у детей (2013)
Исаков С. В. - Лечение хронических периодонтитов – современные подходы к эндодонтическим манипуляциям, Исакова Т. И. (2013)
Исакова Т. И. - Кариес зубов и пути его профилактики в условиях промышленного региона, Жемалетдинова Р. Х., Исаков С. В. (2013)
Ищенко П. В. - Коэффициент деструкции площади кости как показатель стабилизации процесса при генерализованном пародонтите (2013)
Колосова О. В. - Исследование влияния различных методов полимеризации на микротвёрдость фотокомпозиционного материала (2013)
Колосова О. В. - Исследование зоны соединения фотокомпозиционного материала и твердых тканей зубов при различных методах полимеризации (2013)
Піляєв А. Г. - Вивчення ймовірності успішного результату лікування хронічних періодонтитів у зубах із зруйнованим апікальним отвором, Юровська І. О., Косарєва Л. І. (2013)
Пиляев А. Г. - Прогностическая модель исхода эндодонтического лечения хронического периодонтита в зубах с разрушенной апикальной констрикцией, Косарева Л. И., Юровская И. А. (2013)
Сухобокова И. А. - Кариесогенная ситуация у детей с врожденной расщелиной губы и неба, Музычина А. А., Малеева И. А., Сухобокова В. Н. (2013)
Удод О. А. - Відновлення зубів з клиноподібними дефектами та гігієнічний стан порожнини рота, Мороз Г. Б (2013)
Удод О. А. - Прогнозований вплив на глибину полімеризації фотокомпозитного матеріалу, Землянов С. О. (2013)
Удод О. А. - Клінічна оцінка якості поверхні фронтальних реставрацій зубів, Челях О. М. (2013)
Хоружая Р. Е. - Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. использование аргодерма приместной терапии, Татаренко Л. Л., Цыганкова Е. С. (2013)
Педорец А. П. - Тактика ведения пациента с лейкоплакией дна полости рта (случай из практики), Хоружая Р. Е., Татаренко Л. Л. (2013)
Чайковская И. В. - Эффективность сочетанного применения пробиотических и дезинтоксикационных средств в динамике на этапах комплексного лечения больных генерализованным пародонтитом, Яворская Л. В. (2013)
Ярова С. П. - Морфологічні показники регенерації кісткової тканини щелепи при запально-деструктивному процесі, Попандопуло А. Г., Брашкін А. П. (2013)
Ярова C. П. - Микрофлора гайморовых пазух у больных с одонтогенным гайморитом в зависимости отхарактера течения заболевания, Яценко Е. А., Яценко И. И. (2013)
Ярова С. П. - Обучение врачей -стоматологов в очной интернатуре, Осипенкова Т. С., Бессмертный А. А., Попко А. Н. (2013)
Гришун Ю. А. - Комплексная реабилитация в лечении спортсменов с травмами коленного сустава, Калоерова В. Г., Корчак О. М., Щербина Д. В., Мусатова Л. А. (2013)
Лоскутов О. А. - Системная гемодинамика и функциональное состояние сердца при сбалансированной анестезии на основе сочетания севофлурана и пропофола (2013)
Поворознюк В. В. - Особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, залежно від віку та статі, Климовицький Ф. В., Орлик Т. В. (2013)
Пустовойт В. А. - Хімічний нейролізис у лікуванні хронічного больового синдрому у онкологічних хворих, Качур О. І., Сороко С. П., Бітюков Д. С., Кобляков М. Е. (2013)
Радченко Е. А. - Возрастные особенности переломов костей таза по данным компьютерной томографии (2013)
Михайлов В. М. - О граничных условиях для напряженности электрического поля на поверхности движущегося проводящего тела (2014)
Розов В. Ю. - Моделирование статического геомагнитного поля внутри помещений современных жилых домов, Левина С. В. (2014)
Grinchenko V. S. - Alfa-beta Transformation Approach for the Active Shielding of Flat Power Line (2014)
Маков Д. К. - Спосіб цифрового визначення напруги нульової послідовності трифазної системи напруг, Щерба А. А. (2014)
Щерба М. А. - Зависимость возмущений электрического поля в диэлектрике от дисперсности близко расположенных водных микровключений, Розискулов С. С., Васильева О. В. (2014)
Супруновская Н. И. - Особенности параметрического синтеза цепи разряда конденсатора на электроискровую нагрузку с нелинейным сопротивлением (2014)
Ермуратский В. - Применение методов электротехники для расчета тепловых режимов солнечных нагревателей воды емкостного типа, Олещук В. (2014)
Добушовська І. А. - Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах (2014)
Dolega W. - Perspectives of RES Development in Poland up to 2020 (2014)
Лежнюк П. Д. - Використання в SMART GRID технологіях принципу найменшої дії як механізму природної оптимізації, Кулик В. В. (2014)
Буткевич О. Ф. - Ідентифікація в реальному часі низькочастотних коливань параметрів режиму енергосистеми, Чижевський В. В. (2014)
Жаркін А. Ф. - Фазоповоротні трансформаторні пристрої зі штучною комутацією тиристорів для поперечного та поздовжньо-поперечного регулювання напруги, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2014)
Стелюк А. О. - Методологічні аспекти дослідження процесів регулювання частоти в умовах флуктуації генерації СЕС (2014)
Лук'яненко Л. М. - Аналіз впливу характеристик потужності синхронних генераторів на пропускну здатність перетинів ОЕС України (2014)
Sydor A. R. - Recurent Expression for Reliability Indicators of Compound Electropower Systems, Teslyuk V. M., Denysyuk P. Yu. (2014)
Стогній Б. С. - Адаптивна протиаварійна автоматика забезпечення статичної стійкості енергосистеми, Авраменко В. М., Сопель М. Ф., Прихно В. Л. (2014)
Діхтярук І. В. - Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз'єднувачів в розподільних мережах напругою 10 кВ (2014)
Ромашко В. Я. - Аналіз втрат енергії в системі відбору максимальної потужності сонячної батареї, Вербицький Є. В., Киричек Є. І. (2014)
Варский Г. М. - Влияние межобмоточной емкости на точность работы высоковольтного трансформатора тока (2014)
Бржезицький В. О. - Розрахунок індуктивності розсіювання обмоток високовольтних трасформаторів напруги за допомогою програм, що використовують метод скінченних елементів, Гаран Я. О., Десятов О. М. (2014)
Таранов С. Г. - Развитие принципов построения высоковольтных цифро-аналоговых преобразователей, Тесик Ю. Ф., Карасинский О. Л., Мороз Р. Н. (2014)
Жуйков В. Я. - Структура хаотических процессов в преобразователе напряжения, Матийко А. А. (2014)
Михальський В. М. - Розширення діапазону регулювання вхідного реактивного струму матричних перетворювачів на основі SVD-перетворення, Соболєв В. М., Шаповал І. А., Поліщук С. Й., Чопик В. В. (2014)
Korotyeyev I. Ye. - Design of Control Signals for Three Phase Matrix Converter on the Basis of Double Fourier Series, Klytta M. (2014)
Миколаєць Д. А. - Інтервальні струми в фільтро-компенсуючому перетворювачі з компенсацією струму саморозряду акумулятора, Микитюк В. І. (2014)
Степенко С. А. - Аналіз показників енергоефективності коректора коефіцієнта потужності при різних способах широтно-імпульсної модуляції (2014)
Терещенко Т. О. - Багаторівневий інвертор напруги з амплітудною широтно-імпульсною модуляцією, Беженар В. О., Білошицький М. Ю. (2014)
Ивахно В. В. - О возможности снижения динамических потерь в двухзвенном преобразователе постоянного напряжения с разделенной коммутацией, Замаруев В. В., Стысло Б. А. (2014)
Скурятин Ю. В. - Управление импульсным преобразователем на скользящих режимах в базисе энергий, Фомин А. И. (2014)
Осипенко Е. С. - Определение формы задающего тока компенсатора при работе ветрогенератора на выпрямительную нагрузку (2014)
Юрченко М. М. - Особливості побудови систем електроживлення технологічної установки безтигельного електронно-променевого зонного переплаву, Спірін В. М., Сенько В. І. (2014)
Вербицкий Е. В. - Использование двойного ряда Фурье для расчета спектра модулированных сигналов (2014)
Су Ц. - Нелінійність аналого-цифрового перетворювача на базі сигма-дельта модулятора другого порядку, Кочан Р. В., Кочан О. В. (2014)
Пересада С. М. - Выбор системы полеориентирования при векторном управлении асинхронными двигателями, Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. (2014)
Кузнецов Б. И. - Многокритериальный синтез анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем, Никитина Т. Б., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Синчук О. Н. - Исследование пуска синхронного двигателя с широтно-импульсным преобразователем частоты, Михайличенко Д. А. (2014)
Попович О. М. - Визначення та дослідження коефіцієнту потужності електромеханотронних систем з асинхронними двигунами (2014)
Филоменко А. А. - Двухроторная магнитоэлектрическая система возвратно-вращательного движения и ее математическая модель (2014)
Бібік О. В. - Проектування вентильно-реактивного двигуна зі зниженими пульсаціями електромагнітного моменту, Гребєніков В. В., Приймак М. В., Гамалея Р. Р. (2014)
Сергієнко Г. С. - Навантажувальні випробування силових перетворювачів частоти на основі емуляції електричних машин, Старостін С. С. (2014)
Глухенький А. И. - Электромагнитный перемешиватель жидкого металла с поочередным действием бегущего и пульсирующего магнитных полей, Гориславец Ю. М., Максименко В. Ю. (2014)
Кондратенко И. П. - Синхронный магнитоэлектрический перемешиватель жидкого металла в кристаллизаторе машин непрерывного литья заготовок стали, Ращепкин А. П. (2014)
Вінниченко Д. В. - Визначення оптимальних характеристик високовольтної електророзрядної системи для реалізації технології електроімпульсного синтезу нановуглецю (2014)
Диордийчук В. В. - Регулирование параметров источников импульсного и постоянного напряжений при одновременном питании электрофильтров (2014)
Медиковський М. О. - Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок, Теслюк В. М., Шуневич О. Б. (2014)
Nikiforova L. - Electrotechnological System for Monitoring Effects of Optical Range Electromagnetic Fields on Vegetation Bioobject, Kizim I., Bogatyrev Yu. (2014)
Титул, зміст (2012)
Ковтун М. - Питання забезпечення збереженості документів на сторінках журналу "Архіви України" (2012)
Приходько Л. - Розвиток архівної справи та архівознавчої думки Франції у XVIII – початку ХІХ ст. (2012)
Стоян П. - Австралійські дескриптивні стандарти в системі австралійських архівних ресурсів (2012)
Хомич І. - Історія архівної справи в Україні у другій половині 1960-х – 2010 рр. (історіографія) (2012)
Отамась І. - Впровадження української мови в діловодство установ і підприємств Черкаського регіону (з 1917 р. – до кінця 1920-х років) (2012)
Пелехата О. - Трансформаційні зміни веб-технологій та їхній вплив на документну комунікацію (2012)
Бичек С. - Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі (до 130-ї річниці від дня народження) (2012)
Воронін В. - Пільги та привілеї нагороджених орденом Трудового Червоного Прапора УСРР осіб та трудових колективів: законодавча база та її розвиток (2012)
Горбатюк М. - Взаємини Андрія Ніковського з Петром Стебницьким (2012)
Любчик І. - Джерела для вивчення етнополітичних процесів на Лемківщині: з архівних фондів Польської Республіки (2012)
Сидорчук Т. - Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (2012)
Гаранин А. - Основные этапы построения элементов электронного правительства в Украине: нормативно-правовые аспекты (2012)
Двоеносова Г. - Документ как информационный объект и социальный феномен (2012)
Лаба О. - До визначення поняття "електронне діловодство" (2012)
Палеха Ю. - Проблеми та особливості розвитку електронного документознавства (2012)
Семенченко А. - Механізми державного управління у сфері електронного урядування (2012)
Сукач А. - Сообщения электронной почты как часть документального фонда организации (2012)
Тур О. - Мова бібліографічного запису як лінгвістичної моделі документа в електронній комунікації (2012)
Щербич С. - Электронный документооборот: от теории к практике (2012)
Алєксєєнко А. - Публікація електронних образів архівних документів: основні принципи (з досвіду роботи ЦДНТА України) (2012)
Баранцев А. - Поиск и отображение информации на растровых изображениях текстов, содержащихся в электронных документах (2012)
Березін Б. - Дослідження стану оптичних носіїв при довгостроковому зберіганні цифрової інформації, Ланде Д. (2012)
Дроздова О. - Електронна документація обліку діяльності торговельних підприємств: організаційний аспект (2012)
Ерохина Н. - Проблемы обеспечения сохранности электронных документов (2012)
Ємельянова Т. - Проблеми архівного зберігання оцифрованих аудіовізуальних документів (2012)
Загородній О. - Доступ державних архівів до електронних документів НАФ, що знаходяться на зберіганні в ЦДЕА України (2012)
Казиева Н. - Подготовка оперативного электронного документа к архивному хранению (2012)
Клюцевський В. - Механізми здійснення електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади: практика впровадження (2012)
Контримавичене Д. - Информационная система электронного архива и доступ к электронным документам в Литве (2012)
Кузнецова С. - Этапы жизненного цикла оперативного электронного документа (2012)
Купрунець Т. - Новий погляд на системи термінального доступу як засіб покращення показників надійності, сукупної вартості володіння та захищеності інформаційних систем в архівній галузі України 205-210 (2012)
Малиновський В. - Сучасний стан та перспективи розвитку криптографічних засобів захисту систем електронного документообігу (2012)
Марченко П. - Унифицированный информационный объект для обмена и хранения электронных документов, Чекатков А. (2012)
Мелащенко А. - Модель зберігання метаданих електронних документів, придатних для архівного зберігання, Скарлат О. (2012)
Носова И. - "Электронный архив" Восточно- Казахстанской области (2012)
Плешакова-Боровинська М. - Особливості роботи з електронними документами в умовах промислового підприємства (2012)
Попков Д. - Создание электронного микрофильма и подготовка графических изображений документов к микрофильмированию (2012)
Спрінсян В. - Впровадження електронного документообігу в організаціях та на підприємствах України (2012)
Алексеева Е. - Законодательная база работы с электронными документами в Российской Федерации (терминологический аспект) (2012)
Антоненко С. - Електронний документ у фондах нормативно-правової інформації парламенту України (2012)
Бойко Г. - Електронна мережа архівів Київщини (2012)
Ковтанюк Ю. - Проект нормативно-правового акта України "Порядок роботи з електронними документами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання" (2012)
Кукарина Ю. - Электронные документы в законодательстве Российской Федерации: современные тенденции (2012)
Левченко Л. - Вирішення стратегічних завдань у галузі забезпечення збереженості електронних документів: міжнародний проект ІnterPARES (2012)
Моржало Т. - Вопросы организации работы с электронными документами в учреждениях Республики Беларусь в нормативном правовом и методическом регулировании (2012)
Надольська В. - Правове регулювання роботи з електронними документами у пострадянських країнах (2012)
Петрик И. - Нормативное правовое регулирование создания и функционирования корпоративных бизнес-архивов электронных документов в Республике Беларусь, Силков С. (2012)
Цимбалюк В. - Законодавче регулювання у сфері електронного документообігу як складова правового інституту щодо інформатики: у аспекті юридичного забезпечення електронного урядування (2012)
Войцехівська І. - Наука – в житті, а життя – в науці (до 75-річчя з дня народжен¬ня та 50-річчя наукової діяльності Ярослава Степановича Калакури), Мага І. (2012)
Зворський С. - Фахівець з великої літери: з нагоди ювілею Лініни Павлівни Одинокої, Романовський Р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Яремчук В. - Професор Володимир Васильович Трофимович: штрихи до людського і творчого портрету (2008)
Рибак А. - "Академія – далеко не традиційний ВУЗ…", Шишкін І., Дмитерко О. (2008)
Климів Ю. - Муки дисертанта (2008)
Захищені кандидатські дисертації, виконані під науковим керівництвом В. Трофимовича (2008)
Бібліографія праць Володимира Трофимовича (2008)
Петегирич В. - Княжий Любомиль (2008)
Лопацька Н. - Духовний розвиток Дерманського свято-троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття (2008)
Плевако І. - Позиція сеймикуючої шляхти Волинського воєводства до проблем релігії у Речі Посполитій другої половини ХVІІ століття (2008)
Близняк М. - Торгові лавки Острога кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (2008)
Юрейко О. - Головна руська рада і Центральна рада народова: особливості відносин (2008)
Міщук С. - Орест Оксентійович Фотинський (1862 - 1931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей (2008)
Рудько С. - Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Бойко Б. - Особливості церковно-громадської діяльності Російської православної церкви на Волині в ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Випасняк А. - Особливості традиційних господарських будівель українського населення Східної Галичини кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: етнічні риси і локальна специфіка (2008)
Ткачук П. - Утворення національних сухопутних військ в добу Центральної Ради (2008)
Вовк О. - Загострення протиріч між владою і селянством Сумщини наприкінці 20 – на початку 30-х рр. ХХ століття (2008)
Смирнов А. - Формування світоглядних позицій Степана Скрипника (2008)
Кривизюк Л. - З історії пошуково-каральних операцій НКВС в Україні (1939 – 1940-і роки), Бабірат І. (2008)
Циганюк В. - Конспіративний аспект діяльності головного командира УПА Романа Шукевича (2008)
Ремарчук Т. - Винищувальні батальйони Львівщини (1944-1948 рр.) (2008)
Сущук О. - Радянські державно-політичні ограни та релігія і церква у Волинській області (1944-1953) (2008)
Антонюк Я. - Агентурно-бойові спецгрупи НКВС-МВС-НКДБ-МДБ (2008)
Бойко Р. - Опір греко-католиків релігійній політиці радянської влади в західних областях України (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Боруцька О. - Про релігійність сільського населення західного регіону України у 60-70-х рр. ХХ ст. (2008)
Муравський О. - Русинство на Україні (2008)
Іщук О. - Проблема єпископської влади в процесі церковного реформування у демократичному суспільстві (2008)
Дарчик С. - Образи козацьких ватажків у спогадах та щоденниках шляхтичів – сучасників Хмельниччини (2008)
Ковальчук Т. - Історіософські погляди Івана Франка (2008)
Павлюк В. - Проблема еліти у творчій спадщині В. Липинського (2008)
Яремчук В. - Офіційна доктрина української історії у середині 1930-х – середині 1950-х років: зміст і сутність партійних настанов (2008)
Пелешок М. - Український повстанський рух на Закерзонні 1944-1947 рр. у спогадах (2008)
Клинова Г. - Участь Олександра Домбровського в наукових дискусіях 70-80 рр. ХХ ст. (2008)
Корнійчук Л. - Біоісторіографічні дослідження в творчості А. Жуковського (2008)
Зашкільняк Л. - Співробітництво українських і польських істориків на сучасному етапі: історіографічні аспекти (2008)
Патер І. - Союз визволення України і Болгарія (2008)
Білодід В. - Погляди англійських військових теоретиків на роль та застосування танків між двома світовими війнами (1919-1939) (2008)
Завадська О. - Видавнича робота польських краєзнавчих товариств Волинського воєводства у міжвоєнний період (2008)
Трофимович Л. - Польська дипломатія у період чехословацької кризи 1938 р. (2008)
Шишкін І. - Політика польських урядів щодо українців напередодні Другої світової війни (2008)
Баран В. - Приєднання Північної Буковини і частини Бессарабії до УРСР (2008)
Кошельник А. - Польсько-український конфлікт на Холмщині в роки Другої світової війни (2008)
Васильченко М. - Громадсько-політична діяльність українців Чехословаччини у післявоєнний період (2008)
Сидорук Т. - Співпраця України з Європейським Союзом у рамках європейської політики сусідства (2008)
Титул, зміст (2013)
Ібрагімов М. - Вітчизняні традиції та європейські цінності в тілесному навчанні й фізичному вихованні, Петрович Д. (2013)
Альошина А. - Історичний аналіз походження та суть східної гімнастики, Гаврилюк А. (2013)
Белых С. - Роль представлений, знаний и учебного опыта студентов в определении направлений гуманизации вузовского физического воспитания" (2013)
Колумбет О. - Аналіз динаміки рівня розвитку координаційних здібностей студенток вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Стадник В. - Проблемне поле позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів ВНЗ (2013)
Кашуба В. - К вопросу использования мультимедийных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодëжи, Мартынюк О., Колос Н. (2013)
Кашуба В. - Технология контроля состояния пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания, Голуб В., Носова Н. (2013)
Панасюк І. - Корекція фізичного стану студенток факультету початкової освіти в процесі фізичного виховання (2013)
Lenik J. - Wpływ zajęć sportowo-rekreacyjnych na budowę somatyczną i sprawność fizyczną funkcjonariuszy policji, Cieszkowski S., Mytskan B. (2013)
Пришва О. - Особливості фізичної активності чоловіків зрілого віку (2013)
Сергеєв В. - Класичний масаж у поєднанні з точковим та лінійним древньосхідним, Тучак А., Кренделєва В. (2013)
Тумілович Г. - Вплив комплексної фізичної реабілітації на психоемоційний стан жінок із ревматоїдним артритом, Коваленко К. (2013)
Усова О. - Особливості периферичної гемодинаміки в підлітків сільської місцевості (2013)
Цюпак Т. - Використання засобів реабілітації у відновлюючому лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію, Дрозд О. (2013)
Бойко В. - Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов вольного стиля, Андрейцев В., Тупеев Ю. (2013)
Височина Н. - Дослідження основних форм агресії та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях спортсменів-танцюристів, Спесивих О. (2013)
Грецький О. - Вплив мотивації на показники фізичної підготовленості юних плавців, Мицкан Б. (2013)
Пітин М. - Обґрунтування опитування спортсменів із проблематики теоретичної підготовки (2013)
Строганов С. - Технологія профілактики порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів (2013)
Черкашин Р. - Особливості розвитку стрибучості в учнів груп попередньої базової підготовки з легкої атлетики (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Половинська В. В. - Варязькі княгині Інгігерд і Гіта та інші "невидимі" скандинавки на Русі (2014)
Руднік Д. Г. - Боярство Київської землі в ХІІІ–ХІV ст. (2014)
Водотика Т. С. - Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. (2014)
Білявська О. С. - Участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. (2014)
Малюта О. В. - Оксентій Корчак-Чепурківський — постать на тлі медичної науки (2014)
Хитровська Ю. В. - Офіційна політична позиція римо-католицького духовенства Правобережної України щодо російського самодержавства у XIX — на початку XX ст. (2014)
Мартинюк О. В. - Російський націоналізм у контексті виборів до Державної Думи на Правобережжі (1906–1912): історіографічний огляд (2014)
Гриневич Л. В. - Особливості проявів політичної активності населення УСРР в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр. (2014)
Вороніна М. С. - Ґендерна політика більшовиків на Харківщині (1900–1930-ті рр.) (2014)
Гайнетдінов Д. Р. - Боротьба між київським та харківським центрами в українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. (2014)
Лабур О. В. - Спогади представниць жінвідділів як джерело вивчення радянської політики "жіночого розкріпачення" в Україні 1920-х рр. (2014)
Кулик Ж. І. - Віддзеркалення життя та діяльності Олени Теліги в працях дослідників (2014)
Курьянович А. В. - Верховный Совет как форма парламентаризма в Беларуси (1938–1996) (2014)
Бортник Л. В. - Особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння з органами державної влади Речі Посполитої на території Волинського воєводства у 1924–1939 рр. (2014)
Патриляк І. К. - Українсько-Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду (2014)
Лихолат А. О. - Інтелектуальна власність: стан і перспективи її розвитку в Україні (2014)
Рамазанов Ш. Ш. - Київська стратегічна оборонна операція, Ігнатова Л. Р. (2014)
Костилєва С. О. - Ґрунтовна праця про досвід і перспективи вдосконалення територіальної організації українських земель (2014)
Єрмоленко В. В. - Великий промисловий капітал: новий погляд на нові соціальні феномени (2014)
Чолій С. В. - Шостий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" Київ, 28 листопада 2013 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Москаленко Н. - Тенденції та закономірності становлення фізичної рекреації на різних історичних етапах (2013)
Альошина А. - Проблеми фізичної реабілітації підлітків із порушенням слуху, які мають дефекти постави (2013)
Волянський В. - Планування й організація комплексних занять із вогневої та спеціальної фізичної підготовки на базовому етапі навчання курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Корнійчук Ю., Штома В. (2013)
Журавель А. - Особенности методики обучения удушающим приëмам ногами курсанток высших учебных заведений МВД Украины, Логвиненко Ю., Скирта Р. (2013)
Голуб В. - Анализ инновационных технологий, используемых в физическом воспитании студенческой молодëжи (2013)
Анжела Д. - Розробка й обгрунтування експериментальної програми з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Вчитель інформатики" (2013)
Кашуба В. - Современные оздоровительные технологии, используемые в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста, Ивчатова Т. (2013)
Кисленко Д. - Формування мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України до систематичних занять із фізичного виховання (2013)
Альошина А. - Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі фізичного виховання, Бичук І., Гайдук О. (2013)
Панасюк І. - Особливості фізичної підготовленості та працездатності дітей 6–7 років із порушенням зору (2013)
Люгайло С. - Mетодические рекомендации по комплексному использованию физических упражнений в программе реабилитации спортсменов-футболистов после артроскопических вмешательств на коленном суставе, Щербина Д. (2013)
Ніканоров О. - Методичні аспекти фізичної реабілітації спортсменів ігрових видів спорту з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2013)
Скрипниченко І. - Фізична реабілітація хворих після перенесеного ішемічного інсульту (2013)
Грецький О. - Формування мотивації до занять спортивною діяльністю на початковому етапі підготовки, Мицкан Б. (2013)
Закорко И. - Особенности построения тренировочного процесса самбистов тяжëлого веса на этапах постепенного снижения результатов и ухода из спорта высших достижений (2013)
Романюк В. - Особливості компонентного складу маси тіла юних футболістів 11–17 років (2013)
Строганов С. - Теоретичний аналіз проблеми деформації стопи юних спортсменів (2013)
Хуртик Д. - Кинематические характеристики техники передвижения высококвалифицированных лыжников-гонщиков с нарушениями слуха (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Хайрова Н. Ф. - Использование метода компараторной идентификации для динамического наполнения тезауруса оперативно-розыскной деятельности, Узлов Д. Ю., Петрасова С. В. (2014)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы диагностики степени когнитивных расстройств у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Панферова И. Ю., Рисованая Л. М. (2014)
Бабчук С. М. - Синтез бази знань "спеціалізовані комп’ютерні мережі” для об’єктів нафтогазового комплексу (2014)
Белогуров В. П. - Моделирование экологического состояния реки Северский Донец с помощью ГИС-технологии ArcSWAT, Тюрин А. В. (2014)
Задоров В. Б. - Метод аналізу ієрархій як метод конфігурації складних систем, Васильєв О. О. (2014)
Сєдушев О. Ю. - Інтерпретація результатів інтелектуального аналізу баз нечітких знань, Буров Є. В. (2014)
Коляда А. С. - Достоверность идентификации авторства научных публикаций на основе латентно семантического анализа, Гогунский В. Д. (2014)
Канюк Г. И. - Влияние колебаний напора на точность регулирования параметров гидротурбин, Мезеря А. Ю., Ириков Д. В., Мельников В. Е. (2014)
Михайленко А. Ю. - Двухуровневая система автоматизированного управления конусной дробилкой (2014)
Шевченко И. В. - Информационные технологии управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников (2014)
Жученко О. А. - Адаптивна система керування температурним режимом процесу екструзії полімерних матеріалів (2014)
Abstract and References (2014)
Войцехівський В. В. - Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України (2014)
Дудун Т. В. - Аналіз картографування розвитку освітнього комплексу в національних атласах (2014)
Курач Т. М. - Методи експертиз (2014)
Мельник С. О. - Узгодження висотних систем для території України (2014)
Онищенко М. Г. - Стінна навчальна карта "Україна. Екологічна ситуація" як приклад картографування екологічної та природно-техногенної безпеки України, Остроух В. І. (2014)
Полякова Н. О. - Дослідження національних атласів за семіотичними ознаками (2014)
Шевченко Ю. М. - Картографування еколого-небезпечних відходів (2014)
Щеглов О. В. - Розробка електронного путівника як засобу вивчення історії міста Києва (2014)
Бабин А. Ю. - Дослідження зміни поверхні Київського водосховища за даними ДЗЗ (2014)
Зубченко О. С. - Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS (2014)
Лижник Г. Л. - Аналіз сучасної структури землекористування території на основі дешифрування даних ДЗЗ (на прикладі Мурованокуриловецького району Вінницької області), Свідзінська Д. В. (2014)
Петрушенко И. В. - Использование программного обеспечения Bilko для обработки данных ГИС, Дубалат С. С., Кучеренко Н. В. (2014)
Поправко О. В. - Застосування геоінформаційних систем (ArcGIS) в землевпорядкуванні (2014)
Романова М. О. - Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС (2014)
Бейдик О. О. - Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області, Орещенко А. В., Малофєєва О. В. (2014)
Данильченко А. О. - Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області, Іващенко П. М. (2014)
Данько К. Ю. - Типи русел річок басейну Стиру, їх гідравлічні особливості та умови стійкості (2014)
Десюк В. С. - Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області), Свідзінська Д. В. (2014)
Запотоцький С. - Регіональні особливості житлового будівництва в Україні, Горин І., Левицька О., Запотоцька В. (2014)
Каральова К. А. - Моделювання функціонального зонування території національного природного парку (2014)
Лозовіцький П. С. - Екологічне оцінювання якості води Шостки (2014)
Мойсеєнко О. П. - Шляхи оптимізації діяльності національного природного парку "Голосіївський" (2014)
Матвієнко Н. М. - Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах, Озеранська Г. О. (2014)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією (2014)
Матвієнко В. М. - Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні, Поліщук Р. Ю., Стригун І. М. (2014)
Пожарська А.-О. Ю. - Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації (2014)
Матвієнко В. М. - Чинники формування продовольчої безпеки в Україні, Тхоревська О. В. (2014)
Якушевич В. В. - Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі (2014)
Діброва І. О. - Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" (2014)
Підлісецька І. О. - Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів (2014)
Ребрина А. А. - Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця, Сивун Ю. А. (2014)
Даценко Л. М. - Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації, Кардаш Т. В. (2014)
Мутаєва О. П. - Військово-історичні карти в фондах сектору картографічних видань, як джерело наукового дослідження (на прикладі карт Російсько-Турецької війни 1735-1739 рр.) (2014)
Осталецька О. І. - Атласи і карти видавництва Й. Б. Гоманна та його спадкоємців у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2014)
Лозовіцький П. - До біографії А. Г. Ткаченка. Деякі факти та роздуми (2014)
Титул, зміст (2013)
Ібрагімов М. - "Парадигмальний підхід" як шлях до подолання кризи в теорії фізичної культури, Бабик Р. (2013)
Єрмакова Т. - Авторські школи у формуванні культури здоров’я школярів (історичний аспект) (2013)
Блавт О. - Теоретичне обґрунтування тестових методик у системі контролю координаційних здібностей студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Синіговець Л. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології (2013)
Цюпак Ю. - Рівень сформованості основних здоров’язбережувальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку (2013)
Остафійчук Я. - Діагностика стану валеологічної компетентності студентів медичних коледжів, Презлята Г., Мицкан Б. (2013)
Деделюк Н. - Ритмічна гімнастика як ефективний засіб підвищення фізичної підготовленості дівчат середнього шкільного віку, Хильчук Ю., Балахнічева Г. (2013)
Пришва О. - Методи кількісного вимірювання індивідуального фізичного навантаження чоловіків 24–30 років (2013)
Фединяк Н. - Біологічний вік і темп старіння людей різних вікових груп, Мицкан Б. (2013)
Альошина А. - Характеристика амплітуди рухів при дископатії шийного відділу хребта, Альошина А., Семяшко Д. (2013)
Люгайло С. - Теоретический анализ заболеваемости юных спортсменов как обоснование частных программ по физической реабилитации (2013)
Сергієнко К. - Проблема профілактики порушень опорно-рухового апарату в дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання, Джуха Х. (2013)
Бичук О. - Аналіз тренувальних програм спортсменів, які займаються атлетизмом, Іваницький Р., Міщук Т. (2013)
Бичук І. - Характеристика фізичної підготовленості юних тенісистів, Грициєнко Н. (2013)
Грецький О. - Самоконтроль і мотивація в підготовці юних спортсменів-плавців, Мицкан Б. (2013)
Деделюк Н. - Особливості розвитку психомоторних здібностей юних футболістів, Бугайчук Н. (2013)
Ніколаєнко В. - Шляхи вдосконалення організації змагань у дитячо-юнацькому футболі (2013)
Синиговец С. - Особенности сохранения равновесия в борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки (2013)
Строганов С. - Оцінка ефективності технології профілактики плоскостопості в юних баскетболістів (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Боровик В. С. - Визуализация управления внедрением передовых технологий в пространстве 4D, Боровик В. В., Прокопенко Ю. Е. (2014)
Меженков А. В. - Додаткові ущільнення транспортних потоків на підходах до регульованого перехрестя (2014)
Соколова Н. О. - Формалізація характеристик взаємодії транспортних засобів та пішоходів у конфліктних областях на площі перехрестя (2014)
Тіхенко В. М. - Можливості використання Україною технічного регламенту митного союзу 012/2011, Меженков К. В., Антоненко Т. С. (2014)
Москаленко В. В. - Модели и процедуры формирования портфеля инвестиционных проектов на основе динамического подхода, Захарова Т. В., Криворука А. Н. (2014)
Вакуленко К. Є. - Логістичні принципи управління системою міського пасажирського транспорту, Доля В. К. (2014)
Андрусевич А. А. - Разработка грамматик при голосовом управлении роботом, Милютина С. С., Невлюдова В. В. (2014)
Повороженко Є. В. - Підвищення ефективності використання залізничних напіввагонів шляхом удосконалення вібраційних розвантажувальних машин (2014)
Левицький В. Г. - Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів видобування гранітних блоків на основі показників тріщинуватості, Соболевський Р. В. (2014)
Білоус А. Б. - Аналіз методів та моделей розрахунку обсягу пасажирських кореспонденцій, Демчук І. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Тевяшев А. Д. - Об одной стратегии оперативного планирования режимов работы насосной станции, Матвиенко О. И. (2014)
Бронза С. Д. - Очікування обслуговування та коефіцієнт використання в системі масового обслуговування марківського типу, Гончарова О. О., Юрчак Н. С., Овчієв М. Ж. (2014)
Высоцкая Е. В. - Принятие медицинских решений в условиях неопределенности, Довнарь А. И., Печерская А. И. (2014)
Высоцкая Е. В. - Прогнозирование течения атопического дерматита у детей с использованием дискретного моделирования динамических систем, Порван А. П., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Клименко В. А., Трубицын А. А. (2014)
Приходько С. Б. - Доверительный интервал нелинейной регрессии времени восстановления работоспособности устройств терминальной сети, Макарова Л. Н. (2014)
Волченко Е. В. - Метод удаления выбросов в данных на основе взвешенных обучающих выборок w-объектов (2014)
Ловська А. О. - Оцінка динамічних зусиль на кузова вагонів при перевезенні залізничними поромами (2014)
Владов С. И. - Математичекая модель кровеносного сосуда при возникновении негерметичности в его стенке, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Олійник А. П. - Математична модель оцінки процесу деформування дорожнього покриття, Незамай Б. С., Пулик В. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Гавкалова Н. Л. - Кадровий потенціал як основа розвитку кадрового менеджменту (2014)
Божанова О. В. - Консолідація ресурсів підприємства для реалізації функцій управління структурними перетворенями (2014)
Мушникова С. А. - Управління фінансово-господарською діяльністю підприємств в умовах фінансової кризи (2014)
Дубницкий В. Ю. - Обоснование выбора дискриминантной функции, оценивающей надёжность банка, Мирошник А. Ю. (2014)
Пантелєєв М. С. - Антикризове управління підприємствами агропромислового комплексу, Геращенко І. О., Бережна О. В. (2014)
Павленко Т. Ю. - Формування і розвиток людського капіталу та його роль у підвищенні економіки України (2014)
Кривов’язюк І. В. - Стратегічний аналіз інноваційно активних машинобудівних підприємств, Стрільчук Р. М. (2014)
Голованова М. А. - Экономико-математическая модель оценки конкурентоспособности промышленной продукции, Каменева З. В., Билашенко Э. В. (2014)
Бондарєва Т. І. - Застосування теорії масового обслуговування в організації діяльності митного пункту пропуску, Гребенюк Н. С. (2014)
Сафронов Я. В. - Разработка экономико-математических моделей испытательных машин на сжатие, Сидлярук Т. В., Спасителев Я. Я. (2014)
Ревенко Д. С. - Разработка интегрального индекса оценивания уровня экономической устойчивости социально-экономической системы (2014)
Фоменко А. В. - Теоретичне обґрунтування практичних особливостей впровадження інноваційних методів стратегічного аналізу діяльності підприємства (2014)
Гончар І. О. - Визначення вимог до компетенцій молодих фахівців на прикладі туристичної галузі, Мінакова Т. П. (2014)
Тимченко С. О. - Визначення структури системи розвитку персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальных алгоритмов обработки радиотепловых сигналов в радиометрических приемниках модуляционного типа (2014)
Глебов В. В. - Синтез, оценка и выбор оптимальных характеристик индикаторов лазерного излучения, Роленко С. А., Прохоров Н. А. (2014)
Барышев И. В. - Радиотехническое обеспечение взлетно-посадочной полосы в чрезвычайных ситуациях, Вавренюк П. А. (2014)
Ленков С. В. - Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта, Цыцарев В. Н., Браун В. О., Царев Ю. А., Березовская Ю. В. (2014)
Чумаченко А. В. - Исследование возможности расширения диапазона измерений температур при проведении испытаний аппаратуры систем управления ракетно-космической техники, Пустовар Ю. И. (2014)
Буй Д. Б. - Модели, методы и алгоритмы оптимизации запросов в базах данных (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Бутенко О. С. - Методика определения экспертных оценок для выявления зон возможных подтоплений, Горелик С. И. (2014)
Федоров Е. Е. - Разработка новой модели Т-клеток для решения задач условной оптимизации (2014)
Демина В. М. - Численное моделирование загрязнения воздушного пространства в автоматизированных системах контроля загрязнений окружающей среды, Киричек К. С. (2014)
Стрижак О. Є. - Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу, Попова М. А., Ляшук К. В. (2014)
Тулякова Н. О. - Методы устранения миографического шума в электрокардиограмме (2014)
Гнатушенко В. В. - Моделювання мобільних бездротових мереж та порівняльний аналіз протоколів маршрутизації, Данладі Алі (2014)
Солодовник М. С. - Сравнительный анализ традиционных алгоритмов маршрутизации в компьютерной сети, Асланов А. М. (2014)
Prykhodko S. B. - Confidence interval estimation of PC software project duration regression based on johnson transformation, Pukhalevych A. V. (2014)
Сагун А. В. - Модифікація моделІ Бела-ЛаПадули для розмежування доступу в інформаційних системах (2014)
Метешкин К. А. - Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство, Павленко В. Н., Морозова О. И. (2014)
Chernov V. G. - Problems of the education and training of combat control officers, Tymochko A. I., Pavlenko M. A, Dorosh O. Y. (2014)
Федорович О. Е. - Гармонизация качества в логистической цепи производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Доценко Н. В. - Засоби підвищення життєздатності інноваційних проектів, Скринник А. І. (2014)
Носова Н. Ю. - Формирование классификационных признаков проектов и знаний о проекте, Лысенко Э. В. (2014)
Западня К. О. - Оценивание и выбор варианта стратегического развития распределенного производства, Иванов М. В. (2014)
Попов В. А. - Методы и модели информационной системы медицинского лечебно-диагностического центра, Миланов М. В., Рева С. А. (2014)
Сараев А. В. - Информационное и метрологическое обеспечение аналогово-цифрового измерительного комплекса для исследования эксплуатационных свойств автомобиля (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Ученый, которым гордится Украина (2009)
Бут О. В. - Динамика уровня фактора некроза опухоли в острейшем периоде ишемического инсульта (2009)
Визир В. А. - Динамика плазменной концентрации натрийуретических пептидов у больных с артериальной гипертензией под влиянием терапии периндоприлом, Садомов А. С. (2009)
Кечін І. Л. - Вплив ніпропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функційної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неусклаждненими гіпертензивними церебральними й кардіальними кризами, Візір А. Д., Гладишев В. В., Нагорний В. В. (2009)
Копица Н. П. - Мозговой натрийуретический пептид и структурно-функциональное состояние левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда у больных с метаболическим синдромом, Комир И. Р., Петюнина О. В., Петенева Л. Л. (2009)
Копица Н. П. - Биохимические маркеры у больных острым коронарным синдромом, Литвин Е. И. (2009)
Клименко В. І. - Синдром психоемоційного напруження - підгрунтя для росту поширеності кардіологічної патології, Василькова Ю. В. (2009)
Сиволап В. Д. - Застосування Омега 3-поліненасичених жирних кислот у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом: вплив на клінічний перебіг, ліпідний спектр крові, маркери системного запалення та ендотеліальної дисфункції, Михайловська Н. С. (2009)
Сиволап В. В. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на фоні цукрового діабету 2 типу, Колесник М. Ю. (2009)
Туманская Н. В. - Изменение содержания цистатина С и NT-PRO-BNP в зависимости от стадии сердечно-сосудистой недостаточности ишемического генеза (2009)
Березин А. Е. - Перспективы оценки интенсивности постинфарктного кардиального ремоделирования с помощью биологических маркеров, Панасенко Т. А. (2009)
Беленичев И. Ф. - Исследование влияния новой соли L-лизина на показатели окислительного стресса и развитие неврологического дефицита у животных с острым нарушением мозгового кровообращения, Егоров А. А., Мазур И. А. (2009)
Стрілець О. П. - Мікробіологічний контроль нових комбінованих антигіпертензивних лікарських препаратів, Стрельников Л. С. (2009)
Сятыня М. Л. - Анализ рынка ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, Негода Т. С. (2009)
Ткач Т. О. - Обгрунтування технології одержання матричних таблеток Індапаміду пролонгованої дії, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Войтович А. В. - Значение секреторного иммуноглобулина А как интегрального показателя состояния местного иммунитета, Пантюшенко Л. И., Силина Т. Н., Павлова Ю. С., Деген А. С. (2009)
Герболка-Ханик Н. Л. - Аналіз факторів вибору лікарських засобів з використанням методів математичної статистики, Білущак Г. І., Гасюк Г. Д. (2009)
Губка В. А. - Ранние результаты комплексного лечения больных с окклюзией бедренно-подколенного сегмента, Волошин А. Н. (2009)
Лук'янчук В. Д. - Математичний аналіз та оптимізація режиму дозування Корвітину за умов калового перитоніту, Кравець Д. С., Деркачевська В. В. (2009)
Маслій Ю. С. - Вивчення глибини проникнення та розподілу лікарських речовин стоматологічних лікувальних дисків Нафтатрин у твердих тканинах зуба, Єгоров І. А., Гризодуб В. І. (2009)
Панасюк Ю. Л. - Дослідження впливу Пірацетаму та його комбінацій з глутаргіном та тіотріазоліном на поведінкові реакції та процеси навчання у щурів з алкогольним гепатитом, Жилюк В. І. (2009)
Печерская Е. В. - Оценка физического развития недоношенных детей с очень низкой массой тела в постконцептуальном периоде, Котлова Ю. В., Крыгина А. Н. (2009)
Пінчук І. Я. - Реабілітація людей літнього віку в умовах геронтопсихіатричного стаціонару (2009)
Разнатовська О. М. - Проблеми діагностики і лікування туберкульозу легень у слідчому ізоляторі, Шальмін О. С., Гречка Ю. Ю., Хлистун В. М. (2009)
Алексєєва І. М. - До питання удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності, Книш М. С., Пономаренко М. С., Шаповалова В. О., Рижов О. А., Алексєєв О. Г., Краснянська Т. М., Бабський А. А. (2009)
Андрєєва І. В. - Визначення фізико-хімічних показників розчинів меду порошкоподібного, Тихонов О. І. (2009)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення Цефтриаксону, Тарханова О. О., Васюк С. О. (2009)
Васенда М. М. - Дослідження впливу кількісних факторів на основні показники якості таблеток магнію Аспарагінату з вітаміном В6, отриманих прямим пресуванням, Грошовий Т. А. (2009)
Гладышева С. А. - Разработка технологии производства мягкого фармакотерапевтического средства с густым экстрактом стручкового перца для терапии и профилактики алопеции, Гладух Е. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Коректний підбір та валідація титриметричної методики кількісного визначення Папаверину гідрохлориду в 2% розчині аптечного виготовлення, Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 6. Прочность и надежность аналитической методики; стабильность (устойчивость во времени) образца и стандартных растворов, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2009)
Івченко А. В. - Фармакоекономічний аналіз лікування хворих з пептичними виразками, Слободянюк М. М. (2009)
Мартыновский А. А. - Антибактериальная и фунгистатическая активность тио- и гидразинопроизводных акридина, Бородин Л. И., Красных А. Ю., Самко А. В., Волик Т. А. (2009)
Мнушко З. М. - Оцінка ступеня виконання маркетингових завдань аптечних мереж, Бабічева Г. С. (2009)
Мнушко З. Н. - Анализ экспортного потенциала фармацевтической отрасли Сирии, Ахмед Карим, Оккерт И. Л. (2009)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на деформуючий остеоартроз, Заріцька Г. М. (2009)
Пестун І. В. - Аналіз впливу факторів зовнішнього мікросередовища на работу аптечних підприємств, Бондарєва І. В. (2009)
Половко Н. П. - Дослідження з розробки складу протигрибкових гелів, Яремчук А. О., Стрілець О. П. (2009)
Солдатов Д. П. - Обгрунтування складу та технології таблеток з екстрактом листя винограду культурного, Чуєшов В. І. (2009)
Чернега Г. В. - Влияние температуры на поляризационные свойства сложных эфиров фосфорной кислоты, Похмелкина С. А. (2009)
Шкроботько П. Ю. - Макро- и микроэлементы официонального сырья валерианы и особенности их биологического действия, Соленников И. Н., Соленникова С. Н., Лобашов А. В. (2009)
Григор'єва З. Ю. - Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, Сиволап В. В., Олійник О. І., Авраменко Н. Ф., Лихасенко І. В., Полівода С. В. (2009)
Титул, зміст (2014)
Поп О. М. - Дослідницькі стенди на основі типового гамма-спектрометричного комплексу, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2014)
Желдубовский А. В. - Влияние типа обработки на сопротивление усталости материала и толщину упрочнённой поверхности, Сердитов А. Т., Ключников Ю. В., Кондрашев П. В., Моисеенко Г. С. (2014)
Балабан О. В. - Вплив інтеркальованого літію на електронну структуру тальку, Лукіянець Б. А., Сиротюк С. В. (2014)
Костенко Є. Є. - Твердофазне спектрофотометричне визначення Нg (II) за допомогою хромазурола S, Бутенко О. М. (2014)
Новосядлий С. П. - Вплив арсенідгелієвої технології на формування структур інтегральних схем, Мельник Л. В. (2014)
Пецко В. І. - Моделювання просторово–поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів (2014)
Гирин О. Б. - Изменение конфигурации, морфологии и шероховатости металлов, электроосаждаемых при силовом воздействии, Захаров И. Д. (2014)
Козарь О. П. - Алгоритм процесу корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням, Коновал В. П., Wozniak B., Оленіч А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Цихановська І. В. - Визначення ефективностi використання магнетиту в ліпідо-магнетитових суспензіях, Барсова З. В., Александров О. В., Ілюха М. Г. (2014)
Bushuyev A. - Selective oxidization of 2- and 3-aminotoluene by ozone in the glacial acetic acid to the corresponding aminobenzoic acids (2014)
Ал-Хаддад Дж. А. - Взаимодействие малеинового ангидрида с производными длинноцепочечных олефинов, Киселёва-Логинова Е. В., Попов Е. В. (2014)
Лория М. Г. - Освоение производственного резерва путем оптимизации управления колонной синтеза метанола, Целищев А. Б., Елисеев П. Й., Абдалхамид Д. (2014)
Данилкович А. Г. - Ферментна обробка шкіряного напівфабрикату в процесі м’якшення, Романюк О. О. (2014)
Супрун О. О. - Каталітичне окиснення циклогексану в присутності спиртів різної природи, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Корочкова Т. Е. - Молекулярный насос, функционирующий вследствие флуктуаций внутримембранного потенциала, Машира В. А., Шкода Н. Г., Розенбаум В. М. (2014)
Параска О. А. - Визначення характеристик процесу піноутворення в розчинах поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2014)
Шевчук Л. І. - Дослідження впливу азоту на ефективність процесу віброкавітаційної обробки стоків молокозаводу, Афтаназів І. С., Строган О. І., Предзимірська Л. М. (2014)
Караваєв Т. А. - Вплив щільності упаковки наповнювачів на експлуатаційні властивості водно-дисперсійних покриттів (2014)
Пісчанська В. В. - Вплив модифікатору на твердіння цементного каменю і властивості вогнетривкого бетону, Войтюк Г. С., Пітак Я. М. (2014)
Пушкарева Е. К. - Гидроизоляционные покрытия проникающего действия на основе шлакосодержащих цементов, модифицированных природными цеолитами, Суханевич М. В., Бондарь Е. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Гараисаев С. Н. - О собственных колебаниях и сейсмостойкости трехслойных неоднородных ортотропных прямоугольных пластинок (2014)
Горбенко А. Н. - О динамических свойствах несимметрично установленного ротора с инерционной анизотропией (2014)
Гусейнов С. А. - Нелинейные колебания трехслойных неоднородных круговых цилиндрических оболочек (2014)
Карачун В. В. - Погрешности поплавкового гироскопа на резонансном уровне в поле ультразвукового луча, Мельник В. Н. (2014)
Расулова Н. Б. - Распространение волн в прямоугольном брусе, подверженном действию ударных касательных сил, Шамилова Г. Р. (2014)
Скиданенко М. С. - Аналіз гідродинаміки в порожнистій перфорованій оболонці відцентрового вібраційного гранулятора (2014)
Александров А. И. - Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для контактных задач теории упругости, Стреляев Ю. М. (2014)
Шамровский А. Д. - Решение контактных задач теории упругости с использованием дискретного элемента конечных размеров, Богданова Е. Н. (2014)
Яхно О. М. - Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом, Семинская Н. В., Колесников Д. В., Стась С. В. (2014)
Носко С. В. - Исследования гидродинамических условий входа в каналах технологического оборудования (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Чайковська Є. Є. - Підтримка співвідношення виробництва та споживання електричної енергії та теплоти на рівні прийняття рішень (2014)
Володарський Є. Т. - Система моніторингу якості електричної енергії в децентралізованих системах електропостачання, Волошко А. В. (2014)
Бенатов Д. Е. - Оцінка факторів позитивного впливу гідровузлів України на навколишнє середовище, промислову, сільськогосподарську та соціальну сфери (2014)
Бекназарян Д. В. - Алгоритм расчёта и исследование коррозионного износа боковых ограждений ванной стекловаренной печи, Кошельник В. М., Ларин А. А. (2014)
Безродний М. К. - Ефективність теплонасосної системи вентиляції та підігріву води в критому плавальному басейні, Кутра Д. С., Морощук О. О. (2014)
Фиалко Н. М. - Математическое моделирование процессов течения и смесеобразования в цилиндрическом стабилизаторном горелочном устройстве, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Абдулин М. З., Бутовский Л. С., Полозенко Н. П., Клищ А. В., Стрижеус С. Н., Тимощенко А. Б. (2014)
Турик В. Н. - Структура выходного потока вихревой камеры при торцевых струйных воздействиях, Милюков Д. Е. (2014)
Кишневский В. А. - Исследование процессов карбонатных отложений на теплообменных поверхностях конденсаторов, Чиченин В. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Yevsyeyeva О. - Mathematical model for resource allocation in TDMA-based wireless mesh-networks, Al-Azzawi Essa Mohammed (2014)
Порошин С. М. - Метод расширения возможностей стереофонии, относительно перемещения слушателя в пространстве, Усик В. В., Беликов И. С. (2014)
Кучерук В. Ю. - Засіб вимірювання рівню молока для переносного доїльного апарату стійлової установки, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Харченко К. В. - Парадигма керування потоками даних та їх графічне представлення в System Oriented Architectures (2014)
Шавурський Ю. О. - Похибки вимірювання температури біологічного палива у термо-анемометричному витратомірі (2014)
Филоненко С. Ф. - Чувствительность акустической эмиссии к износу поверхностей композиционного материала, Нимченко Т. В. (2014)
Антипов И. Е. - Методы активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех, Шандренко Р. В., Шкарлет А. И. (2014)
Ціделко В. Д. - Інноваційні технології в лабораторному практикумі з дисципліни "Інформаційно-вимірювальні комплекси", Чеховой М. В., Кисельова О. Г., Матвійчук А. О. (2014)
Костенко В. Л. - Информационно-измерительная система контроля нормированных параметров производственных факторов, Николенко А. А., Поперека Е. Д., Ядрова М. В., Тыманюк К. С. (2014)
Марченко Н. Б. - Алгоритм мінімізації методичної похибки оцінки частоти сигналу по максимуму спектра, Нечипорук В. В., Нечипорук О. П. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Boyko T. - Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load, Abramova A. (2014)
Козуля Т. В. - Комплексна екологічна оцінка природно-техногенних комплексів на основі MIPS- і ризик-аналізу, Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2014)
Семенов А. О. - Пристрої для бактерицидного знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням, Кожушко Г. М. (2014)
Халиль В. В. - Моделирование экологической ниши на основе трехмерной модели Хатчинсона, Сидоренко Е. С. (2014)
Мойсеєнко О. В. - Удосконалення процедури екологічного аудита об’єктів нафтогазового комплексу та промислових підприємств, Заячук Я. І., Мойсеєнко М. І. (2014)
Нєміріч О. В. - Дослідження якості масляної суміші, збагаченої біогенним комплексом рослинних мікронутрієнтів, Вашека О. М., Петруша О. О., Карпенко А. В. (2014)
Янчева М. А. - Влияние эмульсионных систем кропротекторного действия на теплофизические характеристики мясных систем, Дроменко Е. Б., Потапов В. А., Гринченко О. А. (2014)
Степаненко Д. С. - Дослідження збереження вітаміну С в плодах дині при тривалому зберіганні (2014)
Котляр О. В. - Вплив рецептурних компонентів сухого жирового напівфабрикату для збивання на механічну міцність пінних мас, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Білик О. Я. - Розробка технології альбумінового сиру урда, Дроник Г. В. (2014)
Луговська О. А. - Застосування гуміарабіку для створення емульсій типу масло-вода у харчових продуктах, Сидор В. М., Нікітчіна Т. І. (2014)
Мусий Л. Я. - Жирнокислотный состав кислосливочного масла, изготовленного с применением мезофильной и пробиотической культур, Цисарык О. Й., Голубец О. В., Шкаруба С. Н. (2014)
Доценко В. Ф. - Исследование возможности использования плодовых порошков в технологии бисквитных полуфабрикатов, Мирошник Ю. А., Шидловская Е. Б., Медвидь И. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Содержание (2013)
Предисловие (2013)
Условные обозначения (2013)
Принятые сокращения названий сейсмических станций (2013)
Свидлова В. А. - Сейсмичность Крыма в 2012 году, Пасынков Г. Д. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Спектральные и динамические параметры очагов землетрясений Крыма 2012 года, Калинюк И. В., Мержей Е. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Вербицкий С. Т. - Сейсмичность Карпат в 2012 году, Стасюк А. Ф., Чуба М. В., Пронишин Р. С., Вербицкий Ю. Т., Келеман И. Н. (2013)
Степаненко Н. Я. - Сейсмические наблюдения в Молдове в 2012 году, Илиеш И. И., Симонова Н. А., Алексеев И. В. (2013)
Габсатарова И. П. - Землетрясение 10 декабря 2012 года с Мw=4.6 вблизи г. Анапы, Малянова Л. С., Селиванова Е. А., Якушева В. Н. (2013)
Степаненко Н. Я. - Пространственные вариации осей главных напряжений в очагах землетрясений области Вранча, Симонова Н. А., Карданец В. Ю. (2013)
Козиненко Н. М. - Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2012 г., Свидлова В. А., Сыкчина З. Н., Антонюк Г. П., Антонюк В. А., Бондарь М. Н., Курьянова И. В., Лукьянова Ж. Н., Подвинцев А. В., Росляков А. В. (2013)
Чуба М. В. - Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2012 год, Келеман И. Н., Гаранджа И. А., Стасюк А. Ф., Вербицкий Ю. Т., Нищименко И. М., Плишко С. М., Добротвир Х. В., Вербицкая О. Я., Герасименюк Г. А., Давыдяк О. Д., Олейник Г. И., Симонова Н. А., Бурлуцкая А. М., Евдокимова О. В. (2013)
Геннадий Дмитриевич Пасынков (2013)
Атаманюк Р. - Використання трудового потенціалу сільського населення України (2013)
Василишин Т. - Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку (2013)
Кучеренко К. - Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму (2013)
Ніпіаліді–Іщик О. - Дерегуляція малого та середнього бізнесу як пріоритетний напрямок реалізації ефективної державної політики (2013)
Салькова О. - Міжнародна торгівля пшеницею: роль України (2013)
Стефанів І. - Напрямки удосконалення державної інвестиційної політики в Україні (2013)
Тимошик Н. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Варцаба В. - Регіональний економічний розвиток та доцільність уточнення суті і змісту поняття "регіональний менеджмент" (2013)
Гевко В. - Принципи інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами (2013)
Довгань А. - Теоретико-методологічне значення категорії "економічна ментальність" для аналізу управлінських процесів господарської діяльності (2013)
Клімова О. - Сучасні тенденції функціонування інтегрованих корпоративних систем (2013)
Сахно А. - Мотиваційна гнучкість підприємств в умовах інноваційної діяльності (2013)
Панухник Я. - Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі (2013)
Федоришин В. - Утримання комунальної власності територіальних громад: досвід країн загального добробуту (2013)
Адамик Б. - Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності (2013)
Горячева К. - Особливості формування кредитного механізму забезпечення сталого розвитку промисловості України (2013)
Королюк Т. - Наукова спрямованість дисертаційних досліджень російської федерації з питань ризику в системі обліку, аналізу та контролю, Бурліцька О. (2013)
Луців О. - Стратегічний аналіз оптимальної поведінки підприємства в умовах невизначеності (2013)
Любезна І. - Модернізація внутрішньогосподарського контролю запасів у системі управління целюлозно-паперовими підприємствами (2013)
Рета М. - Методичний підхід до вибору системи оподаткування підприємств малого бізнесу, Погорєлов І., Лущицька М. (2013)
Сергієнко Л. - Підходи до визначення ефективності бюджетної політики в умовах розвитку інтеграційних зв’язків (2013)
Хаблюк О. - Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення, Будник Л. (2013)
Химич І. - Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства (2013)
Швець Л. - Узагальнення соціальних витрат у звітності підприємств (2013)
Шпеник Т. - Особливості політики ціноутворення в сільському (зеленому) туризмі (2013)
Лещух І. - До питання вартості робочого часу, витраченого на податковий контроль (2013)
Бица В. - Стратегічні засади формування ланцюгів вартості машинобудівної продукції (2013)
Голда Н. - Реклама як інструмент маркетингу у туристичному бізнесі, Піняк І. (2013)
Данильченко Л. - Дослідження ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів соціально-економічного розвитку (2013)
Демкура Т. - Становлення та розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій: теоретичний аспект (2013)
Зацна Л. - Інноваційні можливості застосування комунікацій в інтернет-маркетингу (2013)
Івашків І. - Аналіз основних етапів з прийняття рішень по виходу організації на зовнішні ринки (2013)
Крамарчук С. - Визначення сутності поняття бенчмаркінгу, Лубкей Н. (2013)
Курант Т. - Використання бенчмаркінгу при аналізі взаємозв’язків у логістичних мережах (2013)
Малинка О. - Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчування студентів, Устенко А., Гевка Н. (2013)
Меленчук Ю. - Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану (2013)
Якимишин Л. - Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару (2013)
Содержание (2014)
Батушкин В. В. - Основные компоненты постинфарктного ремоделирования левого желудочка и эхокардиографическая оценка прогноза, Комаревич Н. А., Дорохина А. Н. (2014)
Жадан А. В. - Митральные пороки сердца и сопутствующая патология, Зедгинидзе Э. (2014)
Крючкова О. Н. - Оценка эффективности и безопасности питавастатина в лечении больных высокого сердечно-сосудистого риска, Ицкова Е. А., Лебедь Е. И., Лутай Ю. А., Турна Э. Ю. (2014)
Chaikovsky I. - Magnetocardiographic versus PET images in "difficult-to-diagnose" patients with CAD, Primin M., Nedayvoda I., Budnik N. (2014)
Карпенко Ю. И. - Внезапная сердечная смерть при брадисистолических нарушениях ритма и проводимости сердца, Абрамова А. А., Горячий А. В., Найденко Н. В. (2014)
Катеренчук І. П. - Роль депресії як незалежного чинника ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень (2014)
Купчинская Е. Г. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента при ишемической болезни сердца (2014)
Копица Н. П. - Биомаркеры для прогнозирования внезапной сердечной смерти, Кобец А. В., Петюнина О. В. (2014)
Батушкин В. В. - Расслаивающая аневризма аорты. Реалии и возможности (2014)
Базина И. Б. - Клинический случай пролабирующей в левый желудочек миксомы левого предсердия: особенности диагностики, Литвинова И. А., Егерь Ю. В. (2014)
Наумов А. В. - Остеоартрит у кардиологического больного: как это происходит, Шевцова О. Ю., Верткин А. Л., Заиченко Д. М. (2014)
Ермакович И. И. - Возможности телемедицины в диагностике неотложных кардиологических состояний: опыт Харьковской области, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2014)
Васильева Л. И. - Трансплантация сердца − достижения и перспективы. Интервью с Ларисой Ивановной Васильевой (2014)
Ярема Л. В. - Розвиток сільского господарства Тернопільської області та його вплив на рівень життя сільського населення (2013)
Жибак М. М. - Фермерські господарства Тернопільщини: проблеми та перспективи (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми формування ефективного земльно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шевелюк О. О. (2013)
Гурська І. С. - Розвиток регіонального ринку молока і молочної продукції (2013)
Ткачук В. А. - Основи державної політики у сфері розвитку сільських територій (2013)
Замора О. І. - Соціально-економічні умови розвитку сільських територій, Барановська О. Д. (2013)
Герасимів З. М. - Сучасний стан та ефективність розвитку рослинницьких галузей в аграрних підприємствах (2013)
Герчанівська С. В. - Розвиток особистих селянських господарств у Тернопільській області (2013)
Войналович О. В. - Роль охорони праці у соціально-економічному розвитку сільських територій, Голод В. П. (2013)
Морозюк Н. В. - Диверсифікація як одна із складових стратегії формування самодостатності сільських територіальних громад, Князєв Є. А. (2013)
Пасемник О. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління суб’єктами господарювання (2013)
Федуняк І. О. - Стан та перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні (2013)
Літвінов В. І. - Формування фонду споживання сільськогосподарських підприємств, Кузьмович П. М. (2013)
Черник Д. П. - Визначення раціональних розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств (2013)
Качмар О. В. - Соціальні інновації як чинник формування людського капіталу на селі (2013)
Носко В. Л. - Економічна ефективність виробництва буряка столового залежно від сортів та строків сівби (2013)
Білан Л. В. - Проблеми розвитку енерготехнологій в сільськогосподарському виробництві, Гуцуляк Ю. В. (2013)
Білан Л. В. - Інноваційні процеси та конкурентоспроможність виробничо-господарської структури, Гуцуляк Ю. В. (2013)
Соколовська І. Я. - Біогаз як перспективний напрям використання відходів сільськогосподарського виробництва, Мельник М. Б., Підховна С. М. (2013)
Христенко Г. М. - Стан зернового господарства регіону і тенденції його розвитку в умовах аграрних трансформацій (2013)
Колос З. В. - Вплив концентрації виробництва на ефективність господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Стасіневич С. А. - Позитивні тенденції в бурякоцукровій галузі країни (2013)
Гребеннікова А. А. - Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави, Дзюба Т. А. (2013)
Однар О. В. - Стандартизація і сертифікація як методи забезпечення якості продукції (2013)
Стемковська І. В. - Розвиток інституту аварійних комісарів з оцінки страхових посівів сільськогосподарських культур (2013)
Станкевич О. Б. - Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку сільських територій, Девко С. Т. (2013)
Бурова О. Б. - Основні напрями державного фінансування сільських територій (2013)
Селезньов А. М. - Формування системи оцінки діяльності органів управління сільськими територіями (2013)
Вдович В. М. - Адаптація зарубіжного досвіду до формування системи земельних відносин в Україні, Слюсарчук А. П. (2013)
Пищик Ю. Д. - До визначення поняттєвого апарату сталого розвитку сільських територій (2013)
Мельник К. Б. - Управління агрохолдингами в напряму від масштабності до ефективності(з досвіду компанії"Авангард") (2013)
Єрмаков С. О. - До проблеми інвестування економічного розвитку підприємств галузей національного господарства (2013)
Ланченко Є. О. - Вплив болонського процесу на освітньо-професійний розвиток трудового потенціалу АПК (2013)
Макух О. І. - Психологічний розвиток людини в контексті існування транснаціональної сім’ї, Куца С. І. (2013)
Коваленко Л. В. - Психологічні аспекти підприємництва, Микитюк О. В. (2013)
Балан О. Д. - Соціально-економічні проблеми безробіття молоді в Україні (2013)
Ярковий А. О. - Необхідність запровадження дисципліни з вивчення методології сільськогосподарської кооперації в освітні програми вищих навчальних закладів, Яворська М. С., Мостовий М. Л. (2013)
Коба Т. М. - Роль державного регулювання розвитку галузі хмелярства (2013)
Резниченко Н. А. - Иммуномодулятор в лечении перинатальных инфекций (2013)
Боровцова А. Ю. - Связь коморбидности с тяжестью и течением хронического обструктивного заболевания легких, Вишнивецкий И. И. (2013)
Дорофеев А. Э. - Исследование патофизиологических механизмов клинических проявлений функциональной диспепсии при помощи новой методики проведения УЗИ желудка с питьевой нагрузкой, Куглер Т. Е., Силаков А. И. (2013)
Зяблицев С. В. - Исследование роли полиморфизма гена ангиотензин­конвертирующего фермента в формировании артериальной гипертензии при преэклампсии, Джоджуа Т. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Пищулина С. В. (2013)
Зябліцев С. В. - Визначення поліморфізму гену UGT1A1 у пацієнтів з синдромом жильбера, Єльський В. М., Піщуліна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Лінчевська Л. П., Колеснікова С. В. (2013)
Ігнатенко Г. А. - Використання інтервальної нормобаричної гіпокситерапії в комплексному лікуванні нейроциркуляторної дистонії, Мухін І. В., Гавриляк В. Г., Молдованова К. І. (2013)
Игнатенко Г. А. - Особенности течения хронических форм гломерулонефрита у лиц старшей возрастной категории, Мухин И. В., Мухина Э. А. (2013)
Коломиец В. В. - Лечение больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с ишемической болезнью сердца с использованием донатора NO, Боброва Е. В., Ванханен Н. В. (2013)
Кучеренко В. С. - Формирование психофизических состояний у спортсменов на различных этапах подготовки в традиционном каратэ–до, Добровольская Н. А., Аматуни Н. А., Демченко П. С. (2013)
Мельник Т. М. - Спектральный анализ вариабельности ритма сердца в диагностике ранних цереброваскулярных нарушений у больных сахарным диабетом 1 типа (2013)
Михайличенко Т. Е. - Динамика показателей транскраниального дуплексного сканирования при комплексном лечении диабетической энцефалопатии (2013)
Рассохина О. А. - Влияние факторов роста на развитие поражений кожи у больных воспалительными заболеваниями кишечника (2013)
Рогачева Т. А. - Эффекты аторвастатина у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом, Коломиец В. В. (2013)
Третяк Л. А. - Оценка кардиоваскулярного риска у больных остеоартрозом, Коломиец В. В. (2013)
Ханюков А. А. - Основные факторы риска развития мультифокального атеросклероза (хронической ишемической болезни сердца и атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей) (2013)
Челпан Л. Л. - Влияние факторов окружающей среды промышленного региона донбасса на течение хронической ревматической болезни сердца (2013)
Андрейчин Л. В. - До питання організації амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям з хворобами ока та придаткового апарату (2013)
Грищенко И. И. - Гигиенические особенности техногенной нагрузки на окружающую среду Донецкой области (2013)
Дмитренко О. А. - Використання математичного прогнозування в еколого-гігієнічних дослідженнях, Дмитренко Ю. С. (2013)
Кельманская С. И. - Медико-социальные аспекты казеозной пневмонии, Лепшина С. М., Гуренко Е. Г., Обухова Н. В., Цхакая Е. В. (2013)
Крисько М. О. - Відношення населення до можливості обслуговування сімейними лікарями ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Подоляка В. Л. (2013)
Садеков Д. Р. - Канцерогены атмосферного воздуха промышленного центра как фактор риска для здоровья населения (2013)
Северин Г. К. - Характеристика кадрового забезпечення онкологічної служби Донецької області (2013)
Хоменко В. Н. - Проблематика курения в среде студенческой молодежи Донецкой области, Жиляев С. А. (2013)
Якимець В. М. - Вивчення рівня госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України з хворобами органів травлення, Лобода Т. В., Огороднійчук І. В., Шевчук Р. В. (2013)
Гончарова Я. А. - Дермоскопические и гистопатологические сопоставления изменений сосудов микроциркуляторного русла при хронических воспалительных дерматозах, Суид К., Москалёва Т. В. (2013)
Проценко О. А. - Влияние узкополосной фототерапии на состояние кожи больных атопическим дерматитом и псориазом, Черновол А. С., Костюкова А. Г. (2013)
Дорофеев А. Э. - Влияние адреноблокатора метопролола на состояние сердечно-сосудистой системы в экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника у крыс, Рассохина О. А., Тарасова В. И., Осадчая В. О., Бутова А. Ю. (2013)
Шатова О. П. - Роль лактата в аденозинергической иммуносупрессиии (2013)
Василенко И. В. - Пролиферация опухолевых клеток, ангиогенез, особенности метаболизма при эпителиально­мезенхимальной трансформации рака легкого, Борзенко Б. Г., Бакурова Е. М., Кондратюк Р. Б. (2013)
Довгялло Ю. В. - Математические модели циклической части русла брыжеечных артерий толстой кишки человека, Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Брюханов В. М., Кудымов П. В. (2013)
Жиляев Р. А. - Топографо-анатомические особенности взаимоотношений наружных и внутренних подвздошных артерий и вен, значимых при проведении оперативных вмешательств в области таза (2013)
Пискунова Н. В. - Первичная (идиопатическая) гипертрофическая кардиомиопатия (анализ секционных данных по Донецкому областному клиническому территориальному медицинскому объединению за 20 лет), Дядык Е. А. (2013)
Сидоренко Р. С. - Эпителиально-мезенхимальная трансформация при предраке и раке печени (2013)
Шай А. М. - Морфометрическая анатомия артериального русла селезёнки, Зенин О. К., Тополов П. А., Жданов Е. В., Шай А. Н. (2013)
Шамраєв С. М. - Фібропластична індурація статевого члена (хвороба Пейроні) як дизонтогенетичне захворювання, Єрмілов С. Г., Шлопов В. Г. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Антропометрические показатели физического развития детей с дефектами зрения, в возрасте 11-19 лет (2013)
Налетов А. В. - Влияние генотипа Helicobacter pylori на особенности течения гастродуоденальной патологии у детей, Цыганок К. А. (2013)
Кельманская С. И. - Подготовка интернов-фтизиатров по внелегочному туберкулёзу, Лепшина С. М., Гуренко Е. Г., Обухова Н. В., Тищенко Е. В., Миндрул М. А. (2013)
Майлян Э. А. - О необходимости совершенствования преподавания вопросов диагностики герпесвирусных инфекций для врачей курсантов факультета интернатуры и последипломного образования (2013)
Титиевский С. В. - Клиническая модель последипломного обучения психиатрии, Черепков В. Н., Побережная Н. В., Рымарь И. Б., Арнольдова Т. В. (2013)
Хоружая Р. Е. - Использование методов самообучения в высшей медицинской школe, Педорец А. П., Калиновский Д. К. (2013)
Хоружая Р. Е. - Экономический аспект стоимости высшего образования: обоснованность внедрения дистантного обучения, Тарануха С. в., Татаренко Л. Л. (2013)
Провизион Л. Н. - Гендерные особенности психо-сексуальных нарушений у больных с псориазом, Провизион А. Н. (2013)
Аусси Г. С. - Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов (2013)
Воскресенська О. Ю. - Математична модель прогнозування результатів дентального протезування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Трофимець К. К., Шендрик М. М., Суржанський К. С., Ахмедов Х. К. (2013)
Губанова О. И. - Эффекты разблокирования нижней челюсти при лечении аномалий прикуса ІІ класса (2013)
Ермакова И. Д. - Эфективность применения противовоспалительного препарата при лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита у детей, Дегтяренко Е. В., Хода С. И., Редько А. А. (2013)
Забышный А. А. - Врачебная тактика при химических повреждениях слизистой оболочки полости рта у детей, Пирогова В. В. (2013)
Зенько Н. А. - Применение светоотверждаемого пломбировочного материала для лечения среднего кариеса молочных зубов у детей, Журавлёва Л. В., Плыс Т. Д. (2013)
Измайлова Д. В. - Особенности обследования ретенированных зубов на конусно-лучевой компьютерной томограмме (2013)
Исаков С. В. - Анализ эффективности лечения хронических периодонтитов современными эндодонтическими пломбировочными материалами, Исакова Т. И. (2013)
Комлев А. А. - Влияние давления на состояние эластических протезных прокладочных материалов (2013)
Мороз Г. Б. - Зона з'єднання реставраційного матеріалу з твердими тканинами при відновленні зубів з клиноподібними дефектами, Удод О. А. (2013)
Першин С. В. - Опыт использования низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) инфракрасного диапазона при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей (2013)
Сироткіна О. В. - Структурно-функціональна кислотостійкість емалі у прогнозуванні каріозного ураження зубів, Удод О. А. (2013)
Стулікова В. С. - Аналіз ускладнення при проведені ампутаційного методу лікування пульпіту тимчасового зуба (2013)
Суржанский К. С. - Сравнительные показатели стабильности одноэтапных дентальных имплантатов с обычной и Т-образной резьбой (2013)
Суржанский С. К. - Распространенность заболеваний пародонта у пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями в полости рта, Воронина А. О., Трофимец Е. К., Воронина Л. А. (2013)
Удод А. А. - Эстетические клинические критерии в оценке реставраций фронтальных зубов, Антипова И. М. (2013)
Удод А. А. - Биохимические исследования ротовой жидкости в оценке кариесрезистентности молочных зубов, Зинкович И. И., Якубенко Е. Д. (2013)
Хоружая Р. Е. - Местное лечение хронического рецидивирующего афтозного стоматита аргодермом, Татаренко Л. Л., Цыганкова Е. С. (2013)
Чепурняк О. Н. - Комплексное лечение зубов с использованием депофореза гидроокиси меди – кальция, Баранова В. И., Яровой Э. В., Шабанов О. В., Корнейчук Е. И. (2013)
Чижевский И. В. - Патогенетические аспекты возникновения кариеса зубов у детей сельской провинции Донбасса, Кириенко М. Д., Иванова В. А. (2013)
Чижевский И. В. - Механические травматические повреждения слизистой оболочки полости рта у детей раннего и дошкольного возраста, Ермакова И. Д., Забышный А. А., Журба О. О. (2013)
Яковлева Н. Н. - Особенности стоматологического статуса у детей с частыми острыми респираторными заболеваниями, Баешко Г. И., Плыс Т. Д. (2013)
Вороной А. Л. - Сравнительная оценка различных методов диагностики механической и динамической кишечной непроходимости, Михайличенко В. Ю., Сабодаш А. В. (2013)
Высоцкий А. Г. - Функция внешнего дыхания и биомеханические свойства легких при буллезной эмфиземе и спонтанном пневмотораксе (2013)
Висоцький А. Г. - Морфологічні аспекти та нові хірургічні способи в лікуванні бульозної емфіземи легень (2013)
Радченко Е. А. - Связь характера переломов костей таза с наличием у пострадавших остеопороза (2013)
Рощин Ю. В. - Значение перекисного окисления липидов в выработке тактики экстракорпоральной литотрипсии у больных с камнями верхних мочевых путей (2013)
Содержание (2014)
Марковская Е. В. - Дисферментемия как маркер тяжести обменных процессов при рассеянном склерозе (2014)
Долгова Е. Л. - Антиагрегантная и антикоагулянтная терапия у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий, Соколов И. М., Шварц Ю. Г. (2014)
Бабкин А. П. - Реакция артериального давления на нагрузку поваренной солью как индикатор эффективности антигипертензивной терапии у больных диабетической нефропатией, Головко Т. В. (2014)
Васильев Ю. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и аденокарцинома пищеводно-желудочного соединения (2014)
Звягинцева Т. Д. - Неалкогольный стеатогепатит и методы патогенетической коррекции, Глущенко С. В. (2014)
Бабак О. Я. - Применение нового препарата, воздействующего на эндоканнабиноидную систему, при лечении коморбидной гастроэнтерологической патологии, Просоленко К. А., Бабак М. О., Куринная Е. Г., Сытник К. А. (2014)
Бойко В. В. - Использование илеоцекального сегмента кишечника на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии, Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н. (2014)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток пациентов со спаечной болезнью брюшины, Евтушенко Д. А., Невзоров В. П. (2014)
Лупояд В. С. - Тератогенные факторы, токсикология и пороки развития плода, Пасиешвили Н. М. (2014)
Макаренко М. В. - Состояние фетоплацентарного комплекса при нарушениях формирования ворсинчатого дерева при синдроме задержки роста плода, Кузьмина И. Ю. (2014)
Щербина Н. А. - Современные клинико-патогенетические аспекты диагностики и лечения пациенток с эктопией шейки матки, Говсеев Д. А. (2014)
Галич С. Р. - Комплексное лечение острых воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста с хронической патологией гепатобилиарной системы, Туренко А. В., Мандрик Ю. А., Тимофеева С. В. (2014)
Барыш А. Е. - Корреляция данных клинического и допплерографического обследования в зависимости от особенностей травматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А., Вишняков А. Е. (2014)
Левшин А. А. - Хирургическое лечение различных видов патологии позвоночника на фоне остеопороза и агрессивных гемангиом с использованием универсального приспособления для открытой и закрытой вертебропластики (2014)
Михановский А. А. - Анализ эффективности комбинированного лечения с неоадъювантной химиотерапией у больных раком яичников, Сухина Е. Н. (2014)
Воропай А. Ю. - Современные взгляды на проблему метастатического рака почки (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського