Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям із доброякісними пухлинами пінеальної ділянки головного мозку (2008)
Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям із супратенторіальними астроцитомами (2008)
Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям із хориоїдпапіломами головного мозку (2008)
Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям із пухлинами стовбура мозку (2008)
Алгоритм надання медичної допомоги дитині з черепно-мозковою травмою в гострому періоді (2008)
Ахмедова Д. И. - Особенности системы гемостаза и развитие геморрагического синдрома у новорожденных с цитомегаловирусной инфекцией, Султанова З. О. (2009)
Бобрик Ю. В. - Динамика порога поверхностной болевой чувствительности и выраженности субъективной оценки болевых ощущений у больных остеохондрозом позвоночника с неврологическими проявлениями на различных этапах комплексной терапии и реабилитации (2009)
Воробьев О. Н. - Регионарная внутриартериальная химиотерапия в комплексном лечении больных злокачественными новообразованиями ротовой части глотки, Шмыкова Е. В., Тимошев Н. П., Воробьев Н. О. (2009)
Коболев Е. В. - Изменения функциональной активности лимфоцитов у киндлинговых крыс и эффекты пентоксифиллина (2009)
Костровская Е. О. - Особенности воспалительной реакции раннего послеоперационного периода после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ у пациентов с сахарным диабетом II типа, Кравченко Е. В., Безуглый М. Б. (2009)
Михайловська Н. С. - Показники системи гемостазу, системного запалення та ендотеліальної дисфункції при гострому Q-інфаркті міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом (2009)
Морозова И. Г. - Сравнительные аспекты клинических проявлений рубцовых деформаций кожи, возникших вследствие угревой болезни, Святенко Т. В., Макарчук А. И. (2009)
Новохатний П. В. - Ультразвуковая диапедевтика местных осложнений деструктивного панкреатита (2009)
Піонтковський В. К. - Проспективний аналіз оперативного лікування хворих на поперековий остеохондроз із застосуванням транспедикулярної фіксації (2009)
Притуло Л. Ф. - Влияние патогенетической иммунокоррекции на содержание провоспалительных медиаторов и цитокинов Т-хелперов 1,2 типов у детей с синдромом септической инфекции, вызванной грамотрицательной флорой (2009)
Проценко О. А. - Узкополосная фототерапия псориаза у ВИЧ-позитивных больных (2009)
Сыволап В. В. - Изменения структурно-геометрических и функциональных показателей правого сердца в зависимости от функционального класса сердечной недостаточности ишемического генеза, Туманская Н. В. (2009)
Фісталь Н. М. - Епідеміологія опікових ран та їх наслідків (2009)
Фуштей І. М. - Особливості впливу інгібіторів - АПФ і бета-адреноблокаторів на клініко-ендотеліальні і кардіогемодинамічні показники у хворих похилого віку на ішемічну хворобу серця: післяінфарктний кардіосклероз у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Різник О. І. (2009)
Чеверда О. А. - Проблемы гирсутизма в клинической и эстетической медицине, Макарчук А. И., Святенко Т. В. (2009)
Шеховцева Т. Г. - Случай идиопаического амилоидоза, Свистун С. И. (2009)
Волох Д. С. - Раціональне застосування нестероїдних протизапальних лікарських засобів у ревматології, Довжук В. В., Чуєшов В. І. (2009)
Гавкалюк М. І. - Лікування та оцінка ефективності терапії целюліту, Соколова Л. В. (2009)
Кузнецова Н. А. - Проблема атопического дерматита в клинической практике. Значение базисного ухода за кожей, Святенко Т. В., Франкенберг А. А. (2009)
Сидоренко А. М. - Эпидемиология рака желудка в ХХ и начале ХХI века, Шевченко А. И., Колесник А. П., Колесник И. П. (2009)
Смірнов Л. Ю. - Методи лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці (2009)
Альхуссейн В. В. - Термогравіметричні дослідження комбінованих мазей з екстрактом кори осики та декаметоксином, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Бойко М. О. - Оцінка мікробіологічної чистоти м'якої лікарської фенсукциналу, Стрілець О. П., Кустова С. П. (2009)
Гордієнко П. А. - Мікробіологічне обґрунтування та створення нового таблетованого комбінованого синбіотика з кишковорозчинним покриттям, Чуєшов В. І., Кудокоцева О. В. (2009)
Євтушенко О. М. - Теоретичні засади та особливості ризик-менеджменту у фармації (2009)
Калюжная О. С. - Розробка складу і технологфії супозиторіїв для профілактики та лікування вагінальних дисбіозів, Стрельников О. П., Стрілець О. П., Кабачний Г. І. (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 3. Правильность и точность, Мазулин А. В., Падалко Г. В., Рева В. П. (2009)
Киреев И. В. - Влияние фуксамета на метаболические процессы при питуитриновой гипертензии, Самура Б. А. (2009)
Кучеренко Л. І. - Визначення основних параметрів доброякісності препарату МТ (2009)
Кириченко О. М. - Вивчення токсикологічних характеристик похідного сукцинанілової кислоти в умовах короткотривалого та пролонгованого введення, Кириченко О. А. (2009)
Немченко А. С. - Розробка концепції надання фармацевтичної допомоги (послуги) за умов впровадження медичного страхування, Панфілова Г. Л. (2009)
Павх О. І. - Вивчення впливу настойок та ефірних олій на реологічні характеристики емульгелевих основ, Соколова Л. В. (2009)
Парченко В. В. - Якісне та кількісне визначення піперидиній 2-, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Васюк С. О., Тарханова О. О. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення структурно-механічних властивостей гелю з кетоконазолом (2009)
Рогуля О. Ю. - Інноваційна політика: маркетинг об'єктів інтелектуальної власності, Оккерт І. Л., Чмихало Н. В. (2009)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Управління утилізацією відходів у фармацевтичній галузі на логістичних засадах, Посилкіна О. В., Онищенко Я. Г. (2009)
Таран А. В. - Исследование зависимости антиэкссудативной активности от химической структуры в ряду сульфамоильных производных N-фенилантраниловой и бензойной кислот (2009)
Чолак І. С. - Елементний та амінокислотний склад пуп'янків софори японської на різних етапах їхнього розвитку (2009)
Шикова В. В. - Дослідження залежності анальгетичної активності від хімічної структури в ряду 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу, Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2009)
Шкроботько П. Ю. - Качественное обнаружение и количественное определение сложных эфиров биологически активных веществ в подземных органах валерианы лекарственной из различных мест произрастания, Попов Д. М., Фурса Н. С. (2009)
Гайдай Н. В. - Особливості викладання акушерства та гінекології англомовним студентам на принципах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Сіліна Н. К. (2009)
Загородня Н. Г. - Значення практичних навичок у формуванні професійної майстерності офтальмолога, Саржевська Л. Е., Безуглий Б. С., Неділька В. І., Поплавська І. О., Безуглий М. Б. (2009)
Зідрашко Г. А. - Про організацію навчання бакалаврів за фахом "Лабораторна діагностика" на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ, Сирцов В. К., Євтушенко В. М., Алієва О. Г., Громоковська Т. С., Сидорова І. В., Федосєєва О. В., Потоцька О. І., Таврог М. Л., Гриневич І. В. (2009)
Кочін І. В. - Шляхи удосконалення якості освіти лікарів України у контексті Болонського процесу. Повідомлення I, Акулова О. М., Гайволя О. О., Ількаєв Д. В., Шило І. Ф., Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2009)
Педаченко Є. Г. - Концепція розвитку нейрохірургічної служби України, Гук А. П. (2014)
Кардаш А. М. - Мониторинг и лечение тяжелой черепно-мозговой травмы, Черний В. И., Городник Г. А., Ботев В. С. (2014)
Макеев С. С. - Применение радиофармпрепаратов для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии аденом гипофиза, Коваль С. С., Гук Н. А. (2014)
Трофимов А. О. - Церебральная инфракрасная спектроскопия при повреждении мозга, Павлов В. В., Военнов О. В. (2014)
Слынько Е. И. - Хирургическая тактика и результаты лечения спинальных лимфом, Пастушин А. И., Малышева Т. А., Черненко О. Г. (2014)
Педаченко Ю. Е. - U-имплантаты отечественного производства при стенозе поясничного отдела позвоночного канала (разработка и клиническое применение), Шейкин С. Е., Марковский П. Е., Красиленко Е. П. (2014)
Сальков Н. Н. - Хирургическое лечение пострадавших по поводу позвоночно-спинномозговой травмы с применением стягивающих скоб с эффектом памяти (2014)
Дзенис Ю. Л. - Микрохирургическое удаление нетравматических внутримозговых гематом полушарий большого мозга (2014)
Пятикоп В. А. - Сравнительная эффективность внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток костного мозга крысам, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Слынько Е. И. - Торакоскопическое удаление паравертебральной невриномы, Гук А. П., Золотоверх А. М. (2014)
Цимейко О. А. - Лечение субарахноидально-паренхиматозного кровоизлияния, возникшего вследствие разрыва аневризмы средней мозговой артерии, Новиков Р. Р. (2014)
Цімейко О. А. - Мікрохірургічне одноетапне виключення множинних аневризм навколомозолистих артерій, Сидорак А. Д., Тиш І. І. (2014)
Смоланка В. І. - V з’їзд нейрохірургів України (25–28 червня 2013 р., Ужгород) та Пленум Правління Української Асоціації Нейрохірургів (29 листопада 2013 р., Київ), Возняк О. М., Гук А. П., Педаченко Є. Г. (2014)
Педаченко Є. Г. - Про виконання галузевої науково-технічної програми МОЗ та НАМН України "Медична допомога при черепно-мозковій травмі", Гук А. П. (2014)
Буковська О. О. - Психологічні особливості взаємин у родині, яка виховує дитину з особливими потребами, Прокоф’єва О. О. (2013)
Гнатів О. В. - Формування ціннісного ставлення молоді до природи як гарант сталого розвитку суспільства, Мелаш В. Д. (2013)
Добровольська Л. П. - Екологічна культура як професійна цінність духовного світу майбутнього педагога, Лобода О. В., Третякова І. С. (2013)
Дорожко І. І. - Родинне виховання в суспільстві пізнього модерну (2013)
Жебровський О. М. - Проблема виховання у підлітків ціннісного ставлення до природи в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу (2013)
Москальова Л. Ю. - Толерантність як універсалія діалогічності релігійної етики в педагогічній спадщині вітчизняних мислителів (2013)
Пінський О. О. - Біоетика й процеси здобуття біологічної освіти (2013)
Прийма С. М. - Свобода як метапринцип відкритої освіти (2013)
Сегеда Н. А. - Феномен розвитку та його моделі як основа проектування людиномірної освіти (2013)
Слюсаренко О. М. - Ціннісний аспект місії топ-університетів (2013)
Стручаєва Т. М. - Культурно-освітнє середовище національного дослідницького університету як можливість для реалізації потенціалу особистості майбутнього фахівця, Іващенко О. В. (2013)
Федорова Л. М. - Аналіз реального стану організації соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю у загальноосвітній школі (2013)
Хавіна І. В. - Теоретичні аспекти інтегрованого навчання (2013)
Чорна В. В. - Сенсорне виховання: сутність і структура (2013)
Асрян Л. Л. - Ціннісний потенціал музичного мистецтва як чинник формування творчої активності учнів у процесі музично-естетичного виховання (2013)
Біляковська О. О. - Оцінювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів (2013)
Вахняк Н. В. - Природнича гра як один із методів екологічного виховання дітей дошкільного віку, Коденко А. В. (2013)
Грицай Н. Б. - Формування екологічної культури учнів під час проведення біологічних екскурсій у природу (2013)
Карельська Є. В. - Роль ціннісних орієнтацій у формуванні цілісного сприйняття дійсності у процесі музичного виховання (2013)
Люріна Т. І. - Формування духовно-моральних цінностей студентів як соціально-педагогічна проблема (2013)
Мелаш В. Д. - Теоретико-методичні засади формування екологічної компетентності молодших школярів, Ковальчук К. І. (2013)
Мелаш В. Д. - "Екологічна казка" як засіб формування екоетичних понять у молодших школярів, Приступа Л. В. (2013)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Особливості екологічної свідомості молодших школярів (2013)
Федчиняк А. О. - Особливості вивчення історії повсякденності у шкільній історичній освіті (2013)
Фефілова Т. В. - Навчальний потенціал уроків математики для екологічного виховання молодших школярів, Шишкіна Ю. О. (2013)
Шаповалова Т. Г. - Ноосферний підхід до формування еколого-валеологічної культури у позашкільному освітньому просторі (2013)
Андрейкова І. Б. - Професіоналізм майбутнього викладача іноземної мови як соціально очікуваний і особистісно вагомий результат його магістерської підготовки (2013)
Вєнцева Н. О. - Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках ХХ століття (2013)
Єжова О. О. - Теоретичні підходи до визначення превентивного виховного середовища (2013)
Каткова Т. А. - Вплив взаємозв’язку між загальною та професійною самооцінкою майбутніх психологів-педагогів на їх професійне становлення (2013)
Кобильнік Л. М. - Формування у студентів настанови до самоактуалізації як чинника гармонізації освітнього середовища особистості (2013)
Коноваленко Т. В. - Використання художнього тексту як спосіб формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури (2013)
Лебєдєва А. В. - Використання інформаційних ресурсів у процесі навчання студентів (2013)
Логвіна-Бик Т. А. - Освітнє середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя біології (2013)
Молодиченко Н. А. - Упровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищого навчального закладу під час вивчення іноземної мови, Танана С. М. (2013)
Панченко Г. П. - Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Пристинський В. М. - Соціальна відповідальність за здоров’я як педагогічна проблема гармонізації духовно-практичної діяльності майбутнього педагога, Пристинська Т. М. (2013)
Танана С. М. - Використання інтерактивних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2013)
Шевченко Ю. М. - Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання та виховання обдарованих дітей, Дубяга С. М. (2013)
Шевченко С. В. - Динаміка розумової працездатності студентів в умовах сучасного освітнього простору вищої школи (2013)
Єрмак Г. В. - Місце і роль православного духовенства у процесі морального виховання учнівської молоді у Таврійській губернії на початку XX ст. (2013)
Пастушенко Л. А. - Інструментальне виконавство у структурі професійної діяльності вчителя музичного мистецтва (2013)
Покатильська Г. В. - Духовність особистості як цінність професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2013)
Пуцик О. А. - Роль етнохудожньої культури в розвитку особистості майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2013)
Туриця О. О. - Основні принципи інтегрованого навчання майбутніх фахівців харчового профілю (2013)
Федоренко Д. О. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури старшокласників (2013)
Чиркова С. В. - Увага як особистісний феномен (2013)
Содержание (2013)
Харченко В. К. - Метод семантической ротации в аспекте поддержки языковой личности (2013)
Цзиюньбо Ван - Лингвистический статус заимствованных слов: аспекты и принципы исследования заимствований в современной русистике (2013)
Бондарь А. В. - Системно-интегрирующая функция категории эмотивности (на материале поэтического текста Б. Пастернака "Нобелевская премия") (2013)
Голева Н. М. - Нетрадиционные формы образного сравнения в поэме Н. В. Гоголя "Мёртвые души" (2013)
Говорищева О. Н. - Новые стилистические тенденции в языке и стиле русской басни на рубеже ХVIII - XIX вв. (2013)
Сахарова Е. А. - Когнитивная метафора как дискурсивное средство актуализации авторских интенций (на материале художественной прозы Д. Рубиной) (2013)
Никифорова С. Н. - Языковые средства создания исторического колорита эпохи (на материале М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" ) (2013)
Голикова О. Н. - Однородные грамматические ряды как основа фасцинативности стиотворения Д. Арбениной "FLY" (2013)
Минина Н. С. - Поэтическая актуализация и нейтрализация частеречных значений (на материале слов один и всё) (2013)
Савицкая Л. В. - Языковая репрезентация концепта "хитрость в славянских сказках" (2013)
Лаврухина В. Л. - К вопросу о переводе реалий (2013)
Шевченко Ю. Ю. - Обломовщина как индивидуально-авторский концепт (2013)
Якимова Е. М. - Художественный дискурс в семейных родословных (2013)
Яковенко Е. А. - Лингвистическая репрезентация мотива чуда в произведениях А. С. Пушкина (2013)
Сегол Н. А. - Способы языковой репрезентации образов женщины и мужчины в русской идиоматике, Букина А. Я. (2013)
Чумак-Жунь И. И. - Интертекстуальность как способ приращения смысла поэтического текста (2013)
Ярощук И. А. - Синтаксические факторы функционирования метафоры (на материале художественной прозы писателей Черноземья) (2013)
Звегинцова М. Э. - Концепт "сад" в лирике О. Седаковой (2013)
Дедикова И. Р. - Особенности функционирования качественных имен прилагательных с модусом вкуса в русской яыковой картине мира, Климова Ю. А. (2013)
Ткачёва Н. И. - Числовая морфологическая доминанта в поэтическом тексте (2013)
Диомидова Е. Ю. - Константные элементы стратегии и тактики убеждения в сфере судебной деятельности (на материале судебных речей России за период ХІХ, ХХ и начала ХХІ ст) (2013)
Литвин О. В. - Оценочность в ономастическом пространстве современных СМИ (2013)
Вороновская И. А. - Об одной особенности идиостиля Л. Улицкой в отношении порядка слов (2013)
Козлов Е. Д. - Особенности лингвопоэтической организации сборников Юнны Мориц "Разговор о счастье", "Мыс желания" и "Лоза" (2013)
Майданюк Д. В. - Типы логоэпистем в нарративе и. Ильфа и Е. Петров (2013)
Маслова Ю. В. - "Лёгкий" рок в современном рок-дискурсе (2013)
Пустовалова Н. И. - О композиционно-семантической организации стихотворений Арсения Тарковского (2013)
Плужникова Д. М. - Художественная интерпретация соматизма лоб в творчестве Б. Ахмадулиной (2013)
Пехарева М. В. - О влиянии актуальности парадигм на глубину текста (2013)
Сафонова А. А. - Трактовка счастья в жанре семейных родословных (2013)
Бушин А. Б. - Деталь в петербургской повседневности серебрянного века (2013)
Дидоренко М. П. - Образно-понятийные доминанты "огня", "воды" и "вещности" в лирике новокрестьянских поэтов (Н. Клюева, С. Клычкова, С. Есенина) (2013)
Собченко Н. С. - Телескопия как способ языковой компресии в рекламном дискурсе (2013)
Попов С. Л. - Функции грамматической вариантности и главное условие их реализации (2013)
Долгая Е. А. - Образная система исторической трагедии Н. В. Станкевича "Василий Шуйский", Филянина Н. Н. (2013)
Молчанова Е. В. - Мотивная организация повествования новеллы Ф. Сологуба "Красота" (2013)
Лавриненко Е. С. - Символизм в критической оценке В. Ф. Ходасевича (2013)
Чобанюк М. М. - Проблема "синтеза" в современной науке о литературе (2013)
Фролов А. В. - Урм Аркадия и Бориса Стругацких - первый андроид в советской фантастике (2013)
Корнейко Е. А. - Стихотворение Т. И. Олейниковой "Молитва" как пример венка сонетов в белгородской поэзии (2013)
Новикова Т. Ф. - Потенциал народного слова в формировании интереса к изучению языка и культуры края (2013)
Тропина Н. П. - Е. А. Скоробогатова. Грамматические значения и поэтические смыслы. Поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени). - Харьков: НТМТ, 2012. - 480 с. (2013)
Ганцовская Н. С. - Развитие теории полипредикативных сложных предложений в русле традиций Харьковской лингвистической школы. - Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2012. - 226 с. (2013)
Наши авторы (2013)
Аносов І. П. - Антропологічна спрямованість педагогічних інновацій у контексті гуманістичного розвитку освіти (2013)
Бродацька-Адамович Є. - Аспірації в житті людини: теоретичний підхід (2013)
Бунчук О. В. - Проблеми підготовки вчителя в контексті розвитку українського шкільництва в 1917-1920 рр. (2013)
Бялик О. В. - Особливості становлення системи статевого виховання учнівської молоді у країнах Євросоюзу (2013)
Волкова В. А. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах, Глушкова К. І. (2013)
Воровка М. І. - Філософське осмислення гендерного підходу в педагогіці, Петрученя Г. Г. (2013)
Гузій Н. В. - Людиновимірність методологічної бази педагогічного професіоналізму як запорука успішної розбудови особистісно орієнтованої освіти (2013)
Елькін М. В. - Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.), Окса М. М. (2013)
Прийма С. М. - Розробка теоретико-методологічних засад відкритої освіти як стратегії реалізації ідей і принципів людиномірності (2013)
Семікін М. О. - Крос-культурна грамотність сучасного педагога: методологічний аспект (2013)
Федоров М. - Християнські морально-етичні цінності у філософській спадщині П.Д. Юркевича, Маркова В. (2013)
Шевченко Ю. В. - Ідеї диференціації навчання в основній школі: історико-педагогічний аналіз спадщини вітчизняних педагогів (П. Блонський, М. Чехов, В. Шульгін, М. Крупеніна) (2013)
Бєлих О. С. - Розвиток діалогу студентської молоді у процесі університетської освіти (2013)
Бєльчева Т. - Культура цілепокладання вчителя як чинник розвитку його професіоналізму у процесі реалізації педагогічних завдань, Ізбаш С. С. (2013)
Гуров С. Ю. - Методичні основи виховання духовно-моральних цінностей особистості (2013)
Гурова Т. Ю. - Значення використання інноваційної технології "мовного портфоліо" для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови (2013)
Жейнова С. С. - Погляди вчених на проблему формування творчих якостей особистості педагога (2013)
Коваль Т. І. - Проблема формування педагогічного професіоналізму викладачів в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу (2013)
Рашидов С. Ф. - Ціннісна свідомість сучасного студентства та її трансформація (2013)
Ревнюк Н. І. - Оптимізація національної спрямованості навчально-виховного процесу у ВНЗ засобами педагогічного краєзнавства (2013)
Сегеда Н. А. - Праксеологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця ХХ–початку ХХІ століття (2013)
Червонська Л. М. - Проблема залучення школярів до музикування у сфері популярних жанрів у теорії і практиці музичного виховання (2013)
Багрій Т. Є. - Творчість Ганни Гаврилець: від витоків до світового визнання (2013)
Єрьоміна Л. Є. - Теоретико-методологічні проблеми підготовки вихованців шкіл інтернатного типу до майбутнього сімейного життя (2013)
Журавльова Л. С. - Профорієнтаційна робота з підлітками як умова їх успішної соціалізації, Червоненко К. С. (2013)
Заболоцька Л. А. - Формування патріотичного компонента національної духовності молоді (2013)
Коробченко А. А. - З історії становлення та розвитку дослідницького методу (2013)
Ляпунова В. А. - Система професійної підготовки майбутнього вихователя до формування у дітей основ етнічної толерантності (2013)
Москальова Л. Ю. - Соціально-педагогічне проектування культурно-освітнього простору дітей та молоді в освітніх закладах: загальні положення (2013)
Туровцева Н. М. - Професійне становлення майбутнього вчителя біології та екології у процесі викладання "ґрунтознавства" у педагогічному ВНЗ, Солоненко А. М., Ковальчук О. В. (2013)
Федорова О. В. - Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї, Долженко Є. Ю. (2013)
Шевчук О. Б. - Основні підходи до підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму в Україні (2013)
Баль А. М. - Соціально-виховна робота з учнівською молоддю за місцем проживання (2013)
Волкова Ю. Н. - Ідеї гуманістичної психології як елемент антрополого-педагогічних основ гуманізації освіти (2013)
Горват М. В. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виховання толерантності у молодших школярів у процесі інтерактивного педагогічного спілкування (2013)
Єрмак Г. В. - Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді в навчальних закладах Православної Церкви Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.) (2013)
Ідрісова Н. О. - Історична ретроспектива та сучасні підходи до вивчення проблеми збереження здоров’я учнів середньої школи (2013)
Меркулова Н. В. - Дослідження рівня готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управаління загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Наумук О. В. - Організація самостійної роботи інженерів-програмістів засобами дистанційних технологій із дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж" (2013)
Рацлав Н. І. - Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному учительському інституті наприкінці 40-х–на початку 50-х років ХХ ст. (2013)
Ускова А. Л. - Аксіологічний підхід до проблеми формування в учнів основних засад піклування про іншу людину в системі наукового соціогуманітарного знання (2013)
Федоренко Д. О. - Аналіз сучасних наукових джерел щодо проблеми виховання екологічної культури старшокласників (2013)
Яковенко І. О. - Проблеми християнсько-етичного вдосконалення людини в курсах етики діячів Києво-Могилянської академії першої половини XVIII століття (2013)
Крисенко О. В. - Проблеми побудови "ефективної держави" в Україні: пострадянський контекст (2014)
Бухтатий О. Є. - Свобода слова та правові аспекти посилення відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналіста (2014)
Літкевич В. С. - Становлення та сучасний розвиток взаємодії Української держави з громадянським суспільством (2014)
Ожеван М. А. - Національна пам’ять та "історичні травми": дискурси переможців і переможених (2014)
Молдован О. О. - Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України (2014)
Землянкін А. І. - До питання про інноваційну політику України, Підоричева І. Ю. (2014)
Коваленко В. В. - Достатність капіталу банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки, Гайдукович Д. С. (2014)
Cуходоля О. М. - Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні (2014)
Михайличенко К. М. - Інтеграція України до транспортної системи "Європа – Азія" як чинник забезпечення національних інтересів держави (2014)
Мартюшева О. О. - Розробка індикаторів сталого розвитку країни: зарубіжний та вітчизняний досвід (2014)
Сторонянська І. З. - Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз, Беновська Л. Я. (2014)
Коваль О. П. - Страховий принцип як домінанта соціального страхування (2014)
Щербакова В. І. - Додаткове пенсійне страхування в Україні (2014)
Дубов Д. В. - Зрушення сфер геополітичного протиборства: від географічної експансії – до конструювання інформаційно-кібернетичних просторів (2014)
Кандзюба С. П. - Надання публічних адміністративних послуг в онлайновому режимі: зарубіжний досвід і проблеми його адаптації в Україні, Духонченко А. А. (2014)
Кононенко К. А. - Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку українського суспільства, Черненко Т. В. (2014)
Карпенко М. М. - Світовий досвід планування підготовки спеціалістів відповідно до прогнозованих потреб суспільства (2014)
Розумна О. П. - Українська провінція як соціокультурний феномен (2014)
Литвин М. М. - Прикордонна діяльність держави: теоретичний аспект (2014)
Щеглюк Б. П. - Експорт військових технологій у контексті забезпечення національної безпеки України (2014)
Іванюта С. П. - Передумови та необхідність створення національної платформи зниження ризику стихійних лих в Україні (2014)
Бірюков Д. С. - Державно-приватне партнерство у сфері попередження та реагування на надзвичайні ситуації (2014)
Резнікова О. О. - Перспективи глобального розвитку у 2014 році: висновки для України (2014)
Сидорук Т. В. - П’ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи (2014)
Кобзаренко А. М. - Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія (2014)
Рукомеда Р. М. - Реалізація основних положень концепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреччини (2014)
Литвиненко О. В. - Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України (2014)
Кохан Г. В. - Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Сухоруков А. І. - Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування (2014)
Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації (2014)
Національні проекти у стратегії економічної модернізації України (2014)
Черніков Д. О. - Модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні (2014)
Дубов Д. В. - Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України (2014)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у грудні 2013 р. – лютому 2014 р. (2014)
Аннотации / Summary (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Бойчук А. Г. - Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Вакалюк Л. М., Дрогомирецький Л. В., Любінець В. О., Юнгер В. І. (2013)
Rabbimova G.T. - Regulation of heart rate in pregnant women with preeclampsia (2013)
Гайструк А. Н. - Роль гомоцистеїнемії в розвитку дистресу плодів у вагітних із багатопліддям, Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Притуляк Л. В., Вознюк А. В. (2013)
Говоруха И. Т. - Факторы риска развития пиелонефрита у беременных с бессимптомной бактериурией, Степаненко Т. А. (2013)
Зыков А. С. - Факторы риска перинатальной смертности, связанные с преждевременным разрывом плодных оболочек (2013)
Полуянова О. М. - Клинико­-физиологические обоснования использования современных физиотерапевтических методов как компонента прегравидарной подготовки женщин с рубцом на матке после кесарева сечения (2013)
Айзятулова Е. М. - Завершення вагітності залежно від терміну гестації при штучній редукції та кількості редукованих ембріонів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Парницька О. І. - Оцінка ендометріального фактора в пацієнток із звичними неефективними імплантаціями, Гюльмамедова І. Д., Доценко О. С., Козачок А. А., Ільїн І. Є. (2013)
Чайка А. В. - Ультразвукова діагностика аденоміозу матки, Носенко О. М., Оразов М. Р., Білоусов О. Г. (2013)
Бутіна Л. І. - Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (2013)
Носенко О. М. - Гормональний профіль периферичної крові безплідних жінок із комплексною неатиповою гіперплазією ендометрія в динаміці лікування, Дорошенко В. Е. (2013)
Корниенко С. М. - Невротические расстройства и патология эндометрия у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста (2013)
Перетятько В. О. - Медико-­соціальні чинники емографічної кризи в Україні очима школяра, Могілевкіна І. О., Перетятько Г. А. (2013)
Шамраев С. Н. - Хирургическое лечение различных типов варикоцеле у мужчин репродуктивного возраста, Канана А. Я. (2013)
Бугоркова И. А. - Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-­лицевой области среди детского населения (2013)
Витаминно­минеральный комплекс Эмфетал — надежная поддержка будущей маме и малышу (2013)
Актуальні питання сучасної гінекології (2013)
Ватутин Н. Т. - Ишемическая болезнь сердца и беременность (обзор литературы), Тарадин Г. Г., Тараторина А. А., Корниенко С. М., Кетинг Е. В. (2013)
Крижановський І. Д. - Postorgasmic illness syndrome: випадок із практики (2013)
Чернієнко В. О. - До соціально-політичних засад дослідження проблем ідентичності соціального суб'єкта (2014)
Чмыхун С. Е. - Социальное знание в обществе риска (2014)
Раздина Е. В. - Иррационализм как философская основа социально-политического течения и альтернативных движений (2014)
Прилуцька А. Є. - Художньо-культурний ландшафт міста в координатах сучасного гуманітарного знання (2014)
Дмитренко Е. В. - К вопросу о возможности фреймологического подхода к анализу коммуникации (2014)
Селевко В. Б. - Повседневность в социально-религиозном учении жана кальвина: человек между идеалами гуманизма и требованиями капитализма (2014)
Кисіль Ю. І. - Сутність та зміст ідейно-політичної діяльності влади (2014)
Мостіпан О. М. - Еволюція українського радянського виборчого законодавства як чинник підвищення ефективності виборчої системи (2014)
Баканова А. Ф. - Философские проблемы теории нормы в физической культуре и спорте (2014)
Кузьменко О. Д. - Книга як арт-об'єкт: спроба соціально-філософської експлікації посткласичного інобуття книги (2014)
Садиков Г. Н. - К вопросу относительности новизны понятия "культура безопасности жизнедеятельности" (2014)
Ярмак О. В. - Социальный портрет абитуриента: по результатам исследования студентов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ", Копылов В. А., Лобанова Л. А. (2014)
Канищев Г. Ю. - Харьковский совестный суд как мировой (конец XVIII в.) (2014)
Рижкова В. В. - Прикладна лінгвістика у ВНЗ Європи, Азії та Америки: шляхи розвитку та викладання в межах навчального процесу (2014)
Суддя А. М. - Логіко-семантична основа моделізації прагматичного аспекта значення контекстуальних синонімів-прикметників (2014)
Матліна М. М. - Особливості організації документообігу канцелярії (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Климко С. Г. - Інноваційно-інвестиційний розвиток інтелектуальної власності як визначальна особливість економічного зростання в сучасних умовах (2010)
Гривківська О. В. - Методологічні підходи до аналізу інвестиційних проектів, Прокопець О. В. (2010)
Павлюк В. І. - Участь України в глобальному поділі праці у сфері військово-технічного співробітництва: можливості та реалії (2010)
Куценко В. І. - Наукова парадигма сталого розвитку - основа розбудови соціально орієнтованої економіки, Гаращук О. В. (2010)
Романовський О. О. - Сучасні проблеми соціального підприємництва (2010)
Луцій О. П. - Значення промислового маркетингу в діяльності сучасних підприємств, Весперіс С. З. (2010)
Коваль О. П. - Діяльність і перспективи розвитку інфраструктури системи недержавного пенсійного забезпечення (2010)
Дмитренко Г. А. - Економічні та адміністративно-правові аспекти ефективного управління персоналом, Чередник В. М. (2010)
Капустін А. Д. - Управління земельними та водними ресурсами на основі земельного кодексу України та державного моніторингу, Левандівський О. Т. (2010)
Ястремська О. М. - Управління ризиками в інформаційному забезпеченні управлінських рішень на промислових підприємствах, Щербак О. В. (2010)
Васюткіна Н. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління маркетингом як фундамент ефективних маркетингових рішень (2010)
Серік Ю. В. - Концептуальні питання управління кредитними ризиками (2010)
Яцишин Н. З. - Фінансова звітність підприємств у системі бухгалтерського обліку (2010)
Зотова Є. В. - Оцінка рівня конкурентоспроможності туристично-рекреаційних підприємств (2010)
Матвіїв М. Я. - Маркетингова оцінка ефективності персоналу на ринку (2010)
Ісмаїлова Л. Л. - Методичні основи визначення сутності та рівня економічної безпеки підприємств (2010)
Клопов І. О. - Моделювання впливу загроз зовнішнього середовища на економічну безпеку промислового підприємства (2010)
Хмеловский Т. Г. - Модифицированная динамическая модель Дорнбуша для расчета обменного курса валюты с хаотическим поведением (2010)
Гапоненко Л. В. - Прогнозування сталого розвитку аграрних підприємств у зоні підтоплення (2010)
Костенко Р. В. - Визначення сутності поняття "Валютний ринок" у вітчизняній науковій економічній літературі (2010)
Сабецька Т. І. - Історичні передумови становлення та сучасний стан ринку маркетингових досліджень в Україні (2010)
Колодіна Л. С. - Європейська інтеграція молодих дослідників на шляху до інтелектуального зростання України (2010)
Козаченко О. І. - Приватна освіта і наука крізь призму часу (2010)
Коломієць Є. Б. - Мистецтво студентів (2010)
Наші автори (2010)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Вертійчук А. І. - Від констатації фактів до спрямованого виробництва якісної продукції, Глєбова Ю. А. (2012)
Стояновський В. Г. - Склад мікрофлори тонких кишок бройлерів та способи його корекції у критичні періоди росту і розвитку, Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2012)
Мальцев А. Б. - Эффективность использования премиксов на основе сапропеля в кормлении цыплят-бройлеров, Мальцева Н. А., Богданова Л. А., Коршева И. А. (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "Фидлайф”: четыре года успеха на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2012)
Дейнеко Р. М. - Забійні якості каченят за різних рівнів марганцю в комбікормах (2012)
Мельник В. В. - Вітаємо компанію "БІОМІН” з 5-річчям в Україні! (2012)
Володкевич С. В. - Вогняний ткачик (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Некоторые приемы максимизации однородности стада птицы, Новоторов Е. Н., Колокольникова Т. Н. (2012)
Марчишина Є. - Небезпечні зони на виробництві, Василевська В. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Титул, зміст (2014)
Павленко О. І. - Ризик розвитку професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва (2014)
Долінчук Л. В. - Можливість персистенції ентеровірусної інфекції в шахтарів, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Широбоков В. П., Басанець А. В., Понятовський В. А. (2014)
Leonenko N. S. - Geometry of nanoparticles as a determinant of their cytotoxicity, Demetska O. V., Tkachenko T. Yu, Leonenko O. B. (2014)
Апыхтин К. А. - Возрастная специфика функционального состояния сердечно­сосудистой системы у операторов 12­часовых смен (2014)
Вежновець Т. А. - До питання визначення критеріїв професійного психологічного добору керівників закладів охорони здоров'я (2014)
Басанець А. В. - Раптова смерть на робочому місці, Остапенко Т. А., Черкесов В. В. (2014)
Кузьмина Л. П. - Молекулярно­генетические исследования в оценке риска развития профессиональных аллергических дерматозов, Измерова Н. И., Коляскина М. М., Лазарашвили Н. А., Петинати Я. А. (2014)
Чернюк В. І. - Рання діаґностика та фармакопрофілактика вібраційної хвороби й вегето­сенсорної поліневропатії рук у шахтарів вугільних шахт Львівсько­Волинського басейну, Абрагамович О. О., Мазур В. В., Пелешко О. С. (2014)
Чудновець А. Я. - Вплив виробничого середовища на формування біологічного фактора в умовах сільськогосподарського виробництва, Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Папач В. В. (2014)
Кирсенко В. В. - Обоснование регламентов безопасного применения фунгицида "Cиллит 400 кс" (д. в. додин, 400 г/л) на яблонях, Яструб Т. А., Коваленко В. Ф., Демченко В. Ф., Александрова Л. Г. (2014)
Глива В. А. - Методичне та технічне забезпечення експериментальних досліджень впливу гіпогеомагнітного поля на біологічні об’єкти, Назаренко В. І., Никифорук О. І., Палійчук С. П., Коваленко В. В., Мищенко І. А. (2014)
Реферати (2014)
Кальниш В. В. - И. П. Павлов, В. Ю. Чаговец: предвестники развития современных направлений в физиологии. К 140­летию В. Ю. Чаговца и 85­летию Института медицины труда НАМН Украины, Пышнов Г. Ю. (2014)
Пам’яті вченого Людмили Андріївни Гвозденко (2014)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Сичов М. Ю. - Баланс жирних кислот в організмі каченят за різних рівнів жиру в комбікормах (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – залог успеха в кормлении, Кучеров В. А. (2012)
Лекстадт К. - Биотроник® – современная альтернатива кормления сельскохозяйственной птицы без использования антибиотиков, Лохов В. (2012)
Якубчак О. М. - Salmonella enteritidis – збудник емерджентної харчової токсикоінфекції, Кобиш А. І. (2012)
Ткачук С. А. - Вікова динаміка розвитку форми суглобових поверхонь скелета кінцівок бройлерів (2012)
Сахацький М. І. - ХVII конференція російського відділення ВНАП: досягнення та перспективи (2012)
Какие яйца могут называться органическими? (2012)
Отправить свежие яйца на другой конец планеты (2012)
Мясо для вегетарианцев: можно ли воссоздать питательные свойства, текстуру и вкус мяса и яиц (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Це цікаво (2012)
Титул, зміст (2012)
Шнюков Е. Ф. - Аспекты современной литологии: события, актуальные проблемы, перспективы, Гожик П. Ф., Митропольский А. Ю., Шехунова С. Б. (2012)
Клюшина Г.В. - Седиментаційні умови формування палеоценових відкладів шельфу та континентального схилу Чорного моря (2012)
Ольштинська О. П. - Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини Каркінітського сектору Чорного моря, Тимченко Ю. А. (2012)
Тюленева Н. В. - Изменение мощностей донных отложений голоцена на северо-западном шельфе Черного моря, Сучков И. А. (2012)
Нестеровский В. А. - Необычные черные пески в современных пляжных отложениях Каламитского залива, Кориченский К. А. (2012)
Ревер В. Б. - Нові дані з літології еоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (2012)
Омельчук А. В. - Рудные корки северных подводных гор Императорского хребта (Тихий океан) (2012)
Сучков И. А. - Изменчивость минерального состава железомарганцевых образований Индийского океана как проявление особенностей их генезиса (2012)
Нестеровський В. А. - Літологічний склад твердих викидів сопок Булганацького грязьового вулкану, Тітова Н. О. (2012)
Тузяк Я. М. - Роль літолого-фаціальних і біостратиграфічних критеріїв у модернізації й деталізації чинноїстратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму (2012)
Ковальчук М. С. - Літологія та золотоносність нижньокрейдових континентальних відкладів району Канівських дислокацій, Фігура Л. А., Крошко Ю. В. (2012)
Генералова Л. В. - Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкатоколірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат, Костюк О. В. (2012)
Деревська К. І. - Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат, Костюк О. В. (2012)
Компанець Г. С. - Міденосність верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації Придобруджинського прогину, Ковальчук М. С., Константиненко Л. І., Шестаков О. Ю., Фігура л. А. (2012)
Макогон В. В. - Литолого-фациальные особенности верхне- и среднекаменноугольных отложений Бахмутской котловины (на примере анализа керна скв. Артемовская-1), Кривошеев В. т., Пекельная Е. В. (2012)
Садовий Ю. В. - Полігаліт в міоценових галогенних формаціях Передкарпатського прогину, Садовий Ю. Ю. (2012)
Кузьманенко Г. О. - Мінливість кір вивітрювання на тектонічних структурах в межах північно-західної частини Українського щита (2012)
Сюмар Н. П. - Геолого-літологічні особливості верхньофранської соленосної формації девону Дніпровсько-Донецької западини (2012)
Андреев А. А. - Возраст и состав обломочного монацита из отложений венда и нижнего палеозоя Подольского Приднестровья, Зинченко О. В., Андреев А. В., Константиненко Л. И., Савенок С. П., Хлонь Е. А., Аширова И. И. (2012)
Сокур т. М. - Петрохимическая диагностика вулканогенных пород верхнего протерозоя юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы (2012)
Огар В.В. - Візейські кременисті породи США та України: поширення, генезис та нафтогазоносність (2012)
Вакарчук С. Г. - Типи карбонатних колекторів девонських відкладів у межах західного схилу Українського щита, Данишурка Н. А., Орач Ю. А. (2012)
Стадніченко С. М. - Галокатагенез порід галогенної і теригенної формацій нижньої пермі центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини (2012)
Вакарчук С. Г. - Стратиграфічна приуроченість, літологічна характеристика та територіальна поширеність осадових відкладів палеозою, перспективних на пошуки газу нетрадиційного типу у Східному регіоні України, Довжок Т. Є., Філюшкін К. К., Вертюх А. М. (2012)
ГоникІ. О. - Літолого-фаціальний склад кембрійського комплексу Волино-Поділля у зв’язку з пошуком нетрадиційних пасток вуглеводнів (2012)
Усмінська О. В. - Корисні копалини міоценових відкладів центральної частини Волино-Поділля (2012)
Коржнев П. М. - Роль седиментаційно-палеогеоморфологічних критеріїв у прогнозі нафтогазоносності верхньотульського теригенного комплексу Дніпровсько-Донецької западини, Науменко О. Д., Стрижак В. П. (2012)
Іваніна А. В. - Літолого-фаціальна та палінологічна характеристики бужанської світи Львівсько-Волинського басейну, Гоник Є. І. (2012)
Вергельська Н. В. - Особливості будови пласта l3 Красноармійського вуглепромислового району Донецького бассейну (2012)
Ковальчук М. С. - Пляжні розсипи ільменіту на узбережжі Азовського моря (с. Урзуф) (2012)
Свивальнева т. В. - Особенности геологического строения и рудоносность Злобичского месторождения ильменита (2012)
Федорончук Н. А - Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях, Сучков и. А. (2012)
Острянська І. Ю. - Літологія та декоративні властивості Велико-Кужелівського прояву карбонатного оніксу на Волино-Поділлі, Нестеровський В.А. (2012)
Жикаляк Н. В. - Возможности хранения CO2 в палеозойских осадочных отложениях Донбасса, Осетров В. В., Шеставин Н. С. (2012)
Селівачова У. М. - Особливості геологічного середовища та гранулометричного складу відкладів рукотворних Гнилецьких печер (урочище Церковщина), Стадніченко С. М. (2012)
Шехунова С. Б. - Літологічні особливості та пов’язані з ними екологічні аспекти розробки родовищ кам’яної солі методом підземного вилуговування (на прикладі Верхньострутинського та Слов’янського родовищ, Алєксєєнкова М. В. (2012)
Бублясь М. В. - Вплив природних електричних струмів і мікрогеодинамічних процесів на літогнез покривних відкладів, Бублясь В. М. (2012)
Гончаров В. E. - Инновационные информационные геологические технологии в литологических исследованиях, Бабко И. Н, Каленская А. Н., Савельева Л. Р. (2012)
Петруняк М. Д. - Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище мінералоутворення, Черемісська О. М., Черемісський Ю. В. (2012)
Чебаненко Иван Ильич (2012)
Семененко Владимир Николаевич (2012)
Ларченков Евгений Павлович (2012)
Юшкин Николай Павлович (2012)
Дублянский Виктор Николаевич (2012)
Ткачук Лукьян Григорьевич (2012)
Титул, содержание (2010)
Лиховид А. П. - О реализации параллельного алгоритма для решения многоэкстремальных задач (2010)
Белоусов А. А. - Метод разрешающих функций для дифференциальных игр с интегральными ограничениями (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - Определение и исследование комбинаторных пространств, Сиренко С. И. (2010)
Дзюбенко К. Г. - Ортогональные разложения пространств и их применения (2010)
Норкин Б. В. - Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании (2010)
Бардадым Т. А. - Верхние оценки для оптимизационных задач межотраслевого планирования структурно-технологических изменений, Березовский О. А. (2010)
Полянко В. В. - Оптимізація структури розрідженої матриці для побудови ефективного обчислювального алгоритму (2010)
Кирилюк В. С. - Некоторые робастные решения в условиях риска и неопределенности (2010)
Лаптин Ю. П. - Решение некоторых задач планирования в условиях неопределенности, Лиховид А. П., Стрюкова Н. Н. (2010)
Петренюк Д. А. - Доведення існування півобертових Т-факторизацій повного графа порядку N=20 (2010)
Ненахов Э. И. - О матричных задачах оптимизации (2010)
Некрылова З. В. - Об особенностях моделей panel-данных, Шулинок Г. А. (2010)
Карпец Э. П. - Моделирование соотношения доходов и потребления населения (2010)
Донец Г. А. - Об одном подходе к решению логических комбинаторных задач, Кузнецов С. Т. (2010)
Лазебная Т. А. - Аналитическое исследование модели гуморальной иммунной реакции на антиген. ІІ (2010)
Бойко В. В. - Использование квадратичного приближения функций в PNK-методе, Кузьменко В. Н. (2010)
Шулинок И. Э. - Проблемы построения двухцветной линейной мозаики (2010)
Стецюк П. И. - О задаче оптимального соотношения между спросом и добавленной стоимостью в моделях Леонтьева, Кошлай Л. Б., Пилиповский А. В. (2010)
Донец Г. А. - О необходимых условиях Т-факторизации полных графов, Мироненко О. В. (2010)
Журбенко Н. Г. - Об одном алгоритме решения задачи выбора режимов энергосистемы, Шарифов Ф. А. (2010)
Горін В. В. - Гомологічне моделювання третинної структури білків (2010)
Титул, зміст (2014)
Ломтадзе Н. З. - Исследование улучшения адгезионных свойств обувной резины (2014)
Тхелидзе Н. Н. - Определение потери качества по видам пороков с помощью диаграмм Парето (2014)
Дворжак В. М. - Комп’ютерний аналіз кінематичних схем багатоланкових важільних механізмів основов’язальних машин, Орловський Б. В., Чудінович Ю. Ю. (2014)
Біла Т. Я. - Моделювання роботи приводу електропобутових пристроїв у режимах із навантаженням, що різко змінюється, Стаценко В. В., Теребій П. В. (2014)
Бурмістенков О. П. - Визначення основних параметрів раціонального використання електроенергії, Петко І. В., Біла Т. Я. (2014)
Сивова А. К. - Проектування робочої поверхні диску борони важкої, Пихтєєва І. В. (2014)
Камбій В. В. - Методи моделювання Grid-систем, Люта М. В., Козлова Я. Ю. (2014)
Попова Л. С. - Витоки інтегрального числення, Харитонова М. О. (2014)
Солдатенко Д. А. - Сучасні тенденції в розробці фірмового стилю та рекламних повідомлень із використанням етнічних форм (2014)
Трусова М. М. - Аналіз рекламної діяльності підприємств легкої промисловості України, Яцишина Л. К. (2014)
Броварська Н. О. - Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку кетчупу в Україні, Лабурцева О. І. (2014)
Литовченко К. Ю. - Маркетингові аспекти функціонування малого бізнесу у сфері розважальних послуг, Хоменко О. І. (2014)
Бондаренко С. М. - Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування, Ліфар К. В. (2014)
Бондаренко С. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства, Невмержицька А. А. (2014)
Бугас Н. В. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, Богданець І. С. (2014)
Гуріна Н. Д. - Обґрунтування стратегії участі підприємства у виставці, Кирилко Н. М., Гончаренко Х. А. (2014)
Медік А. О. - Удосконалення організації та стимулювання праці на підприємстві, Федоряк Р. М. (2014)
Овчарек В. Є. - Аналіз асортиментної політики дошки оголошень в електронній комерції, Шлегель О. О. (2014)
Паливода О. М. - Застосування Інтернет-технологій у діяльності підприємств сфери послуг, Зобенько Ю. В. (2014)
Попович В. М. - Розвиток системи православної богословської освіти в Україні: ретроспективний аналіз (2014)
Плаксина О. И. - Проблема устойчивого развития общества в материалах 23-го Всемирного философского конгресса (2014)
Остапець І. Ю. - Теоретичні моделі реалізації свободи в працях мислителів Нового часу (2014)
Карпова С. Г. - Религиозные экзистенциалисты о феномене кризиса (2014)
Сурков В. В. - Гюбріс як фактор формування злочинної особистості (2014)
Дьоміна О. В. - Радянські історії кохання на американський лад: феномен ремейку в сучасній кіноестетиці (2014)
Шелковіна А. В. - Стратегії репрезентацій гендерної ідентичності в практиках акціонізму на пострадянському просторі (2014)
Буричко З. О. - Справедливість як ключовий чинник відносин "людина – держава" у теорії Дж. Ролза (2014)
Гриженко Л. В. - Лідерство як соціальний феномен (2014)
Пиронкова О. Ф. - О процессах вынесения специализированной информации о психологическом за пределы профильного круга участников дискурса (2014)
Радіонова І. О. - Соціологічні концептуалізації постсучасного міста: тенденції та перспективи (2014)
Батюк А. Н. - Использование социально-коммуникационных технологий в процессе популя­ризации спортивных практик (2014)
Нечітайло І. С. - Використання ситуативних тестів в емпіричній соціології: евристичний потен­ціал та специфіка (2014)
Пивоварова Н. П. - Релігійність українців: тенденції десятиліття (2014)
Литовченко І. В. - Трансформація масової культури в умовах інформатизації, Іванова Ю. С. (2014)
Кльов М. В. - Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку (2014)
Евтягина И. В. - Возрастной терроризм: к постановке проблемы, Венжик Т. В. (2014)
Ступак Ф. Я. - Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров’я національного медичного університету імені О. О. Богомольця – 90 (2014)
Дітковська С. О. - Передумови створення та початки діяльності Українського товариства дружби та культурного зв’язку з зарубіжними країнами (2014)
Щелкунов А. О. - Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. під час перебудови (2014)
Яшин В. О. - Розвиток світської освіти серед єврейського населення Херсонщини та Катерино­славщини у другій половині ХІХ століття (2014)
Меліш О. О. - Виникнення македонського питання та формування політики Болгарії щодо його розв’язання (2014)
Георгієва М. Д. - До питання про трансформацію виробничих відносин в аграрному секторі економіки Болгарії (1985 – 1989 рр.) (2014)
Березняк Я. В. - Роль преславської учительської семінарії у пропаганді сільськогосподарських знань (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кучерук О. А. - Детерминанта сетевых коммуникаций в формировании массового сознания молодежи (2014)
Голубовська Л. Р. - Зміни місця і ролі освіти, культури та релігії у формуванні соціально-статусних цінностей міської молоді України (1990-2000-і роки) (2014)
Морарь М. В. - Толерантність як принцип політичної діяльності партійних лідерів (2014)
Гайданка Є. І. - Плюралізація партійної системи Польської Республіки: передумови та етапи становлення (2014)
Грачевська Т. О. - Міжнародні неурядові організації та їх внесок у проблему подолання бідності (2014)
Савка О. В. - Вплив євроінтеграції на регіональний розвиток Польщі (2014)
Баштанник О. В. - Дослідження кризи наднаціональності Європейського союзу в рамках полі­тико-інституційної парадигми (2014)
Мазур О. Г. - Політична участь в Україні: сучасна характеристика і тенденції реалізації (2014)
Якунин В. К. - Идеология ОУН: начало формирования (2014)
Гордієнко Н. М. - Забезпечення засвоєння особистістю з особливими потребами соціальних норм в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Нікілєв О. Ф. - Рецензія на монографію Н.Р. Романець "Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.)" (2014)
Бабаев А. М. - Влияние размещения тормозных колодок на колесе грузового вагона на эффективность его торможения, Даныш П. Д. (2008)
Варченко Е. В. - Модернизация системы вентиляции электровозов переменного тока ВЛ80, Чумак В. В., Оливсон В. М. (2008)
Гетьман Г. К. - Определение рациональных параметров номинального режима тяговых средств рельсового транспорта, Михайленко Ю. В., Арпуль С. В. (2008)
Грущак І. М. - Порівняльна оцінка впливу модернізації на напружено-деформований стан рами візку електровоза ВЛ60 (2008)
Донченко А. В. - Методика оцінки надійності та подовження терміну експлуатації конструкції залізничного транспортера Чорнобильської АЕС, Худієнко В. А., Шелейко Т. В. (2008)
Карташев В. В. - Предпосылки, применение и перспективы использования упрочнения методом упруго-пластической деформации (2008)
Макаренко Н. Г. - Методы и средства повышения ресурса трибосопряжений (2008)
Манашкин Л. А. - Оценка силы ударного взаимодействия колеса и рельса на стыке двух рельсов, Мямлин С. В., Приходько В. И. (2008)
Мельничук В. О. - Проблема підвищення швидкості вантажних поїздів, Пшінько О. М., Савчук О. М. (2008)
Троцкий М. В. - Анализ повреждений хребтовой балки четырехосных полувагонов после 22 лет эксплуатации, Шелейко Т. В. (2008)
Тэттэр В. Ю. - Пути повышения эффективности работы средств технического диагностирования подвижного состава, Тэттэр А. Ю. (2008)
Козаченко Д. М. - Оптимізація розподілу сортувальних колій між призначеннями плану формування, Березовий М. І., Коробйова Р. Г. (2008)
Лашков О. В. - Оптимізація місцевої роботи на ділянках залізниць, Коцар О. А. (2008)
Музикіна С. І. - Щодо питання необхідності створення логістичних центрів в Україні (2008)
Дубинець Л. В. - Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процессах, Шаповалов А. В. (2008)
Лоза П. О. - Покращення енергетичних властивостей стенда для випробувань колекторних тягових двигунів локомотивів (2008)
Каленик К. Л. - Обґрунтованість схеми укладання залізобетонних шпал замість непридатних дерев’яних (2008)
Корженевич І. П. - Забезпечення габаритних відстаней до опор і платформ при виправленні кривих (2008)
Финк В. К. - Промежуточное рельсовое скрепление КПП-5 в Казахстане, Косенко С. А. (2008)
Беляева В. В. - Моделирование нестационарного процесса загрязнения воздушной среды в помещении (2008)
Ивин В. Ф. - К вопросу образования озоновых дыр в атмосфере Земли и наличия областей с наинизшими значениями температуры воздуха (2008)
Машихина П. Б. - Математическое моделирование термического поражения людей при авариях (2008)
Радкевич А. В. - Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом, Яковлєв С. О., Шаптала О. І., Крамар І. Є. (2008)
Банников Д. О. - Исследование угла укладки зерен сыпучего материала на модели емкости (2008)
Нетеса Н. И. - Проектирование составов бетонов с рациональным зерновым составом компонентов, Паланчук Д. В. (2008)
Пшінько О. М. - Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення, Солдатов К. І., Краснюк А. В., Пшінько П. О. (2008)
Радкевич А. В. - Вероятностные методы решения задач управления парком дорожно-строительных машин, Яковлев С. О., Крамар И. Е. (2008)
Распопов А. С. - Применение топологических методов к расчету пространственных колебаний двух- и трехмерных стержневых систем (2008)
Сухоруков Б. Д. - Алгоритм вычисления ординат линий влияния по экспериментальным данным (2008)
Лагута В. В. - Постановка задачи определения продолжительности зон H-характеристики При расчетах на надежность технических объектов, Капица М. И. (2008)
Рибалка Р. В. - Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації, Гаврилюк В. І., Безруков В. В. (2008)
Солтысюк О. В. - Решения для автоматизации управления работой железнодорожных цехов промышленных предприятий, Египко О. Г. (2008)
Шиш В. О. - Використання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу для контролю технологічних процесів роботи залізничних господарств промислових підприємств, Чикін Ю. М. (2008)
Михальченко А. А. - Технологические переменные нормирования ресурсов по перевозкам на железной дороге (2008)
Окороков А. М. - Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичювальному процесі на величину параметра накопичення (2008)
Папахов О. Ю. - Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ, Окороков А. М., Логвінов О. М. (2008)
Сафроненко А. А. - Общий подход к структурному синтезу железнодорожных станций (2008)
Тумилович В. Н. - Современные аспекты модернизации подвижного состава для пригородных перевозок железных дорог (2008)
Вакуленко І. О. - Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації, Грищенко М. А. (2008)
Вакуленко І. О. - Етапи виникнення дислокаційної чарункової структури в холоднодеформованій вуглецевій сталі, Грищенко М. А., Грищенко М. М. (2008)
Митяев А. А. - Повышение качества переплава загрязненной алюминиевой стружки (2008)
Бабенко С. О. - Теоретичні підходи щодо проблеми підвищення ефективності перевезень (2008)
Бобиль В. В. - Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України (2008)
Власюк В. Є. - До особливостей проведення державної фінансової політики (2008)
Гетманенко О. В. - Особливості системи стимулів праці та мотиваційних процесів у залізничній галузі в період трансформації економіки України (2008)
Зеньчук Н. Ф. - Компьютеризация системы планирования и учёта выполнения плана на отделениях железной дороги (2008)
Зеньчук Н. Ф. - Совершенствование системы нормативов для планирования ремонтов подвижного состава и пути (2008)
Зова В. А. - Продуктивна зайнятість як основа механізму поєднання економічного зростання і соціального розвитку (2008)
Копитко В. І. - Державне регулювання структурних реформ на залізничному транспорті України (2008)
Крамаренко Г. А. - Цена инвестируемого капитала и факторы, ее определяющие, Бершадская И. Н. (2008)
Кудрицька Н. В. - Інвестиційне партнерство держави та бізнесу на транспорті: шляхи і проблеми (2008)
Мельник Т. С. - Застосування принципів маркетинг-логістики для впровадження нової послуги на пасажирському залізничному транспорті, Лобойко Л. М., Христофор О. В. (2008)
Мельник Т. С. - Планування та управління організацією на основі застосування стратегічних методів і матричних моделей, Христофор О. В. (2008)
Никифорук О. І. - Основні перспективи і наслідки вступу України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу для транспортного комплексу (2008)
Пащенко Ю. Є. - Стратегічні напрями і пріоритети розвитку транспортного сектору України згідно вимог Світової організації торгівлі (2008)
Пшінько О. М. - Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні, Бараш Ю. С., Верхоглядова Н. І., Корженевич І. П., Логвиненко А. В., Лобойко Л. М. (2008)
Саверський О. А. - Інтелектуальна власність як об’єкт обліку, Науменко В. Л., Фальчіян М. О. (2008)
Сафроненко А. А. - Общий подход к экономической оценке структуры железнодорожной станции (2008)
Семенцова О. В. - Діалектика ринку послуг з перевезень приміських пасажирів (2008)
Сначов М. П. - Реформування системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, Вернюк А. В. (2008)
Сначов М. П. - Особливості реформування системи оподаткування України, Янушевська Ю. В. (2008)
Широкова О. М. - Нові підходи реструктуризації залізничної галузі України (2008)
Шульга А. В. - Методи управління витратами виробництва, Семєйко Я. В. (2008)
Янчицкая Я. В. - Эффективность применения аутсорсинга на Белорусской железной дороге (2008)
Яровий І. М. - Характеристика алгоритму формування механізму управління соціально-трудовими відносинами підприємств авіаційного транспорту України (2008)
Корженевич И. П. - Экономические аспекты нормативных требований при проектировании реконструкции плана на перевальных участках, Тодуа Т. Г. (2008)
Авраменко Ю. О. - Особливості деформування та несуча здатність коротких сталезалізобетонних елементів з різними крайовими умовами сталевих складових (2013)
Бабич Є. М. - Підвищення міцності залізобетонних балок полімерною композицією, Довбенко В. С. (2013)
Бібік М. В. - Вибір оптимальних типів перерізів поперечної рами спортивного комплексу, Бібік В. М., Бжовська К. Г., Лавренко М. В. (2013)
Бібік В. М. - Порівняльний аналіз використання гарячекатаних і холодногнутих профілів у поперечній рамі одноповерхової виробничої будівлі, Бібік М. В., Винников П. Ю. (2013)
Бібік Д. В. - Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій із зовнішнім стрічковим армуванням, Нестеренко Т. М., Магас Н. М., Лещенко В. В. (2013)
Бурченя С. П. - Робота сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом, під навантаженням, Добрянський І. М., Шмиг Р. А. (2013)
Валовой О. І. - Критерії міцності бетону для загального випадку напруженого стану, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Гапченко С. А. - Розрахунок структурно-вантових конструкцій чисельним методом (2013)
Гарькава О. В. - Спрощена методика розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих елементів на основі дволінійних діаграм стану бетону та арматури (2013)
Гасенко А. В. - Чисельні дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних ребристих плит покриття, Кириченко В. А., Крупченко О. А. (2013)
Гудзь С. А. - Забезпечення стійкості сталевих балок-ригелів за рахунок жорсткості прогонів і хрестових в’язей (2013)
Довженко О. О. - Методика розрахунку стикових з’єднань збірно-монолітних конструктивних систем під доступне житло в Україні, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Бігдан А. О., Дакало Н. В. (2013)
Довженко О. О. - Шпонкові з’єднання збірних безбалкових перекриттів: капітельних та безкапітельних системи "КУБ-2,5", Погрібний В. В., Чурса Ю. В., Гриценко А. Г. (2013)
Золотова Н. М. - Влияние технологических факторов и вида нагружения на прочность соединения бетонных элементов акриловыми клеями, Гарбуз А. О., Скляров В. А. (2013)
Золотов М. С. - Повышение адгезионной прочности и долговечности модифицированных защитно-декоративных акриловых покрытий, Любченко М. А. (2013)
Золотов С. М. - Зависимость прочности, деформативности и вида разрушения акриловых клеев от характера нагружения (2013)
Колчунов Вл. И. - К образованию наклонных трещин последующих уровней в железобетонных составных конструкциях, Яковенко И. А., Усенко Н. В. (2013)
Лапенко О. І. - Комп’ютерне моделювання монолітної плоскої плити перекриття, підсиленої сталевою пластиною в розтягнутій зоні, Білокуров П. С., Гришко Г. І. (2013)
Лугченко Е. И. - Рационализация параметров перфорированных балок (2013)
Малюшицький О. В. - Вплив новітніх зварювальних технологій на виготовлення закладних деталей, Пенц В. Ф., Білярчик В. Р. (2013)
Микитенко С. М. - Аналіз основних розрахункових положень збірно-монолітного безбалкового безкапітельного каркаса (2013)
Mitrofanov V. P. - About necessity of the General Theory of Reinforced Concrete and its Role in the ADM Model Code, Pinchuk N. M., Mitrofanov P. B. (2013)
Павліков А. М. - Запровадження безкапітельно-безбалкової конструктивної системи у зведенні будівель в місті Полтава, Батіг А. В., Пасішнюк С. І. (2013)
Павліков А. М. - Кінематичний метод розрахунку міцності середньої плити перекриття безкапітельно-безбалкової конструктивної системи, Федоров Д. Ф., Батіг А. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Підготовка національних додатків до норм Єврокоду з навантажень і впливів, Махінько А. В., Дрижирук Ю. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Дослідження впливу корозійних пошкоджень на напружено-деформований стан сталевих труб магістрального нафтопроводу шляхом моделювання методом скінченних елементів, Семко О. В., Бескровна Ж. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Аналіз роботи профільованої стінки складеної балки, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Семко О. В. - Аналіз впливу пошкоджень труби-оболонки на напружено-деформований стан та несучу здатність трубобетонних елементів, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. (2013)
Семко О. В. - Автоматизація інженерних розрахунків вузлів з’єднання монолітного безбалкового пререкриття на зріз уздовж тіла колони, Дмитренко А. О., Дмитренко Т. А. (2013)
Стороженко Л. І. - Проблеми дослідження, проектування й будівництва сталезалізобетонних конструкцій (2013)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження клейових з’єднань бетону і сталі на розтяг, Горб О. Г. (2013)
Стороженко Л. І. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних конструкцій з винесеним армуванням, Муравльов В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Федорова О. В. - Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих поздовжньо армованих цегляних стовпів (2013)
Філоненко О. І. - Вплив повітропроникності конструкції на її теплозахисні властивості (2013)
Чирва В. М. - Дослідження напружено-деформованого стану фундаментної плити готельно-житлового комплексу та розрахунок нерівномірного осідання її основ в програмному комплексі "Ліра", Валовой О. І., Романенко К. М. (2013)
Чирва В. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок, посилених FRP-матеріалами, та обґрунтування економічної доцільності їх використання у практиці будівництва і реконструкції, Савченко А. А., Сухан О. П., Гришковець Т. Ю. (2013)
Шкурупій О. А. - Експериментальні та теоретичні дослідження несучої здатності нерозрізних залізобетонних балок (2013)
Шкурупій О. А. - Експериментальні дослідження граничного напружено-деформованого стану нерозрізних залізобетонних балок при короткочасному навантаженні, Лазарєв Д. М., Авраменко Ю. О., Лазарєва О. М. (2013)
Шкурупій О. А. - Аналіз розрахунку міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі існуючих деформаційних моделей, Митрофанов П. Б. (2013)
Биба В. В. - Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України, Гаташ В. С. (2013)
Бондар В. О. - Оцінка стаціонарних електродних потенціалів арматури залізобетонних конструкцій при її електрохімічній корозії, Бондар Л. В. (2013)
Бондарев Б. А. - Научно-практические обоснование получения кубовидного щебня из литого шлака доменного производства, Штефан Ю. В. (2013)
Воронцов О. В. - Моделювання об’єктів будівництва та машинобудування довільними дискретними значеннями числових послідовностей (2013)
Гузик Д. В. - Сушильна камера-циклон для сипких матеріалів, Мягкохліб Р. С. (2013)
Гузик О. Д. - Сучасна технологія вирощування та системи утримання кролів і звірів, Хазін В. Й. (2013)
Ермилов А. А. - Изменение температуры асфальтобетонной смеси при ремонте городских дорог (2013)
Запоточний Р. М. - Деформативність дослідної конструкції двобалкової нерозрізної збірно-монолітної прогонової будови моста (2013)
Івасенко В. В. - Класифікація елементів безбар’єрного простору вулично-дорожньої мережі та вимоги до них, Литвиненко Т. П. (2013)
Ільченко В. В. - Забезпечення точності геодезичних робіт при будівництві автомобільних доріг, Міщенко Р. А., Козарь В. І. (2013)
Ільченко В. В. - Сільські автомобільні дороги: сучасний стан і перспективи розвитку, Сергеєв О. С. (2013)
Кваша В. Г. - Проектування реконструкції моста через р. Сула біля с. Млини Полтавської області, Салійчук Л. В., Котенко В. Т., Нечипоренко М. В. (2013)
Костюк А. І. - Оцінка міцності, тріщиностійкості та деформативності попередньо напружених плит перекриття з керамзитобетону на карбонатному піску і цементно-зольному в’яжучому, Столевич І. А., Кравченко С. А., Зинченко С. В., Столевич О. І. (2013)
Кугаєвська Т. С. - Експериментальне обґрунтування доцільності визначення ступеня прогрівання теплоізоляційного боксу при дослідженні екзотермії цементу, Шульгін В. В. (2013)
Лещенко М. В. - Дослідження теплостійкості стінових огороджувальних конструкцій громадських будівель при їх термомодернізації, Галінська Т. А., Резніков А. А. (2013)
Литвиненко Т. П. - Екологічні принципи проектування автомобільних доріг (2013)
Литвиненко Т. П. - Закордонний досвід проектування шляхів для руху індивідуальних екологічних транспортних засобів, Смілянець Л. В., Іваніна О. В. (2013)
Недуєв Ю. М. - Мінеральна комплексна добавка для бетону, Сушко В. О. (2013)
Носач О. Б. - Техніко-економічне порівняння цегляних огороджувальних конструкцій (2013)
Педченко О. В. - Експериментальні дослідження параметрів мікроклімату тваринницьких будівель та культиваційних споруд (2013)
Редкін О. В. - Застосування проектного управління в будівельних інвестиційних проектах і програмах розвитку підприємств, Толкачов Д. М. (2013)
Світалка П. І. - Методика та результати визначення міцності соляних порід залежно від швидкості непружної деформації, Соловйов В. В., Бандуріна О. В. (2013)
Семко О. В. - Вплив взаємного розташування зовнішнього кута будинку та віконного прорізу на температуру внутрішньої поверхні кута, Юрін О. І. (2013)
Стечишин С. М. - міцність залізобетонних балок складеного перерізу прольотних будов мостів, розширених накладною плитою (2013)
Стороженко Л. І. - Технологія монтажу структурно-вантових конструкцій покриття укрупненими блоками, Дяченко Є. В., Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2013)
Тесёлкин А. И. - Новый подход к концепции автоматизированного проектирования в строительстве (2013)
Ткаченко І. В. - Комплексний та чотиривимірний підхід до проектування благоустрою автомобільних доріг, Литвиненко Т. П. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Нові норми розрахунку температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій, Олексієнко О. Б. (2013)
Філоненко О. І. - Аналіз енергоефективності стінових конструкцій залежно від їх архітектурно-конструктивних особливостей, Вельбой М. А. (2013)
Хазін В. Й. - Сучасні проблеми нормування і забезпечення теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій тваринницьких будівель, Кошлатий О. Б., Нестеренко С. В. (2013)
Черевко О. М. - Тривимірна візуалізація навантажень на конструкцію складної форми, Усенко Д. В. (2013)
Шульгін В. В. - Імовірнісне подання технічних характеристик теплоізоляційних матеріалів, Карюк А. М. (2013)
Шпилька М. М. - Дослідження динаміки вертикальних коливань автоевакуатора з урахуванням впливу додатково підпружиненого вантажу, Криворучко О. В. (2013)
Щербінін Л. Г. - Зведення каркасних монолітних багатоповерхових житлових і громадських будівель в обмежених умовах забудови без використання будівельних кранів (2013)
Югов А. М. - Особенности реконструкции силосных корпусов коксохимических заводов в стесненных условиях действующего промышленного предприятия, Петросян О. М., Капустина Е. П. (2013)
Югов А. М. - Применение несъемной опалубки для колонн при возведении каркасных зданий, Таран В. В. (2013)
Shkola A. V. - Interaction of Breasting and Mooring Dolphin Structures with Anisotropic Soil fill, Aniskin A. A. (2013)
Волощук В. М. - Прогнозування обсягів виробництва свинини при різних рівнях споживання та технологічних параметрах, Смислов С. Ю. (2012)
Лимар В. О. - Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги, Волощук В. М., Хатько І. В., Підтереба О. І. (2012)
Волощук В. М. - Малозатратная, биологически адаптированная, экономически безопасная технология однофазного содержания свиноматок в неотапливаемых помещениях, Перетятько Л. Г., Чертков Д. Д., Криця Я. П., Чертков Б. Д. (2012)
Сагло О. Ф. - Технологічні особливості та ефективність літньо-табірного утримання свиней, Перетятько Л. Г., Мікрюков О. В., Конкс Т. М., Павленко О. М., Говейко Т. С., Квілінський Я. В. (2012)
Березовский М. Д. - Відтворювальні якості свиноматок в системі гібридизації, Попова В. М., Цирик К. О., Огуренко В. С. (2012)
Хатько І. В. - Закономірності відкладення сала в різних частинах тулуба свиней англійської селекції (2012)
Рибалко В. П. - Стан і подальший напрямок селекційно-племінної роботи зі свинопоголів’ям червоної білопоясої породи (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність вирощування і відгодівлі молодняку свиней, Кузьменко М. В. (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність вирощування ремонтного і відгодівельного молодняку свиней, Гриценко С. М., Кузьменко М. В. (2012)
Вовк В. О. - Вплив комбінаційної здатності на репродуктивні якості свиней при чистопородному розведенні та схрещуванні, Ващенко П. А., Скрипка С. М. (2012)
Гришина Л. П. - Прогнозування продуктивності свиней за індексами росту в ранньому ентогенезі (2012)
Онищенко Л. В. - Селекційно-племінна цінність свиней на Миколаївщині, Данильчук М. І. (2012)
Баньковська І. Б. - Роль методичних підходів у створенні полтавської м’ясної породи свиней (2012)
Іванов В. О. - Продуктивність свиней різних генотипів за різних умов утримання, Романовська Л. В., Максименко О. О. (2012)
Остапчук П. С. - Комбінаційна здатність відтворних якостей свиноматок за умов міжпородного поєднання (2012)
Почерняєв К. Ф. - Оцінка генетичної різноманітності локальних порід свиней України за поліморфізмом мітохондріальної ДНК (2012)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусів F18/FUTI та F4/MUC4 у популяції свиней української м’ясної породи селекції Дніпропетровського СГІ, Балацький В. М., Сировнєв Г. І., Сметанін В. Т. (2012)
Близнюченко О. Г. - Некоректне створення математичних формул в селекційних наукових роботах (2012)
Коваленко В. Ф. - Історичні аспекти методології німецької школи у дослідженнях травлення свині, Юдіна К. Е. (2012)
Чирков О. Г. - Фактор цервікальної проникності при трансплантації ембріонів у свиней (2012)
Лобченко С. Ф. - Життєздатність сперматозоїдів кнура за умови інкубування в аутологічній спермальній плазмі, Лобченко В. О., Коваленко В. Ф. (2012)
Лобченко В. О. - Кількість жовтих тіл в яєчниках свині в дієструсі як показник рівня овуляції та потенціальної багатоплідності, Бондаренко О. М. (2012)
Бугров О. Д. - Динаміка показників рН в дистильованій, бідисцильованій і апірогенній воді в процесі збереження, Мартинюк І. М. (2012)
Семенов С. О. - Поширення генетично-інженерних конструкцій в потенційній комбікормовій сировині Полтавщини, Корінний С. М., Ремізова Ю. О. (2012)
Ісаков В. В. - Застосування екологічних кормів у годівлі свиней, Мазанько М. О., Бейдик Н. М. (2012)
Підтереба О. І. - Прогнозування обсягів виробництва свинини при різних рівнях споживання та технологічних параметрах, Смислов С. Ю., Одарюк М. М. (2012)
Біндюг Д. О. - Ритмічність росту тварин у взаємозв’язку із рівнем споживання корму (2012)
Кузьменко Л. М. - Гематологічні показники молодняка свиней при згодовуванні концентрованого соняшникового шроту (2012)
Канюка О. Ю. - Рівень фізико-хімічних показників м’яса свиней великої білої породи за останні 40 років (2012)
Тимошенко 3. І. - Поки живе освіта (із поетичної збірки "Слова мого серця") (2011)
Пахомов Ю. Н. - Ценностные аспекты суверенности: Украина и мир (2011)
Павлюк В. І. - Діалектика участі України в системі сучасного глобального поділу праці (2011)
Куценко В. І. - Роль освіти у розбудові інноваційної економіки та забезпеченні сталого розвитку, Гаращук О. В. (2011)
Грищенко І. М. - Вища освіта в системі досліджень економічних процесів (2011)
Крахмальова Н. А. - Активізація управлінської діяльності вищих навчальних закладів: маркетинговий аспект (2011)
Сєрік Ю. В. - Розвиток міжбанківського кредитування (2011)
Рихлицька Х. М. - Сутність сільського зеленого туризму та його роль в сучасних ринкових умовах (2011)
Сушко М. В. - Розвиток агропідприємств Чернігівщини в умовах посилення інтеграційних процесів (2011)
Мурейко Н. В. - Організаційно-методичні засади тестування як інноваційного контролю результатів праці студентів ВНЗ (2011)
Чернікова В. І. - Роль фінансового ризик-менеджменту в реалізації стратегії і тактики антикризового управління (2011)
Фендик В. М. - Аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання (2011)
Пушкар О. І. - Кластерний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіонів, Курбанов К. Р. (2011)
Контурова С. М. - Новые тенденции в системе управленния персоналом: система грейдов, Рудь Ю. Л., Крыга А. О. (2011)
Палеха О. Ю. - Управління якістю транспортного забезпечення туристичної сфери (2011)
Матвіїв М. Я. - Маркетинг благодійних організацій (2011)
Міхайленко В. М. - Економіко-математична модель управління тарифом на комунальні послуги із водопостачання та водовідведення, Анпілогов П. І. (2011)
Грабовецький Б. Є. - Аналіз рентабельності продукції на основі економіко-статистичних моделей, Мороз О. О., Пілявоз Т. М. (2011)
Буряк Р. І. - Методологічні підходи до оцінки якості діяльності підприємств аграрної сфери економіки (2011)
Шахматова Т. В. - Вплив студентського самоврядування на формування ділових якостей майбутніх спеціалістів (2011)
Астахова В. І. - Про розширення соціального пакету і можливостей соціального захисту викладачів і співробітників Народної української академії (2011)
Климко С. Г. - Теоретичні основи мотивації праці в класичних концепціях як базова ланка дослідження функціонування людського капіталу (2011)
Стрішенець О. М. - Міські торговельно-економічні зв'язки Тернопільщини XVI—XVIII століття (2011)
Капітанець Ю. О. - Еволюція поглядів на формування стратегічного управління підприємствами (2011)
Загороднюк І. М. - Наука - двигун прогресу (2011)
Степанова М. І. - Академічна мобільність - важливий чинник освітньої євроінтеграції України (2011)
Колодіна Л. С. - Весняне турне або бенефіс грації і мужності (2011)
Наші автори (2011)
Мандрікова К. О. - Принципи розумності, добросовісності, пропорційності: питання співвідношення (2014)
Задихайло Д. В. - Відносини економічної влади в системі правового господарського порядку (2014)
Задихайло Д. Д. - Прогалини у правовому забезпеченні функцій держави у сфері господарювання (2014)
Бочкова І. І. - Стан нормативно-правового регулювання діяльності на ринку біотехнологій в Україні (2014)
Калінчук О. О. - "Інновація" та "інноваційний продукт" як засоби законодавчого регулювання інноваційних відносин (2014)
Шимко А. Р. - Господарсько-правове забезпечення ціноутворення в обороті вторинних металів (2014)
Левченко Ю. І. - Окремі питання розвитку господарсько-правового регулювання некомерційного інвестування (2014)
Самойлова Н. І. - Господарсько-правова політика держави щодо розвитку інноваційних виробництв (2014)
Бронова Ю. Г. - Літакобудівна галузь як об'єкт господарсько-правового забезпечення (2014)
Циганок Р. О. - Приватні та публічні інтереси в правовому регулюванні сфери виробництва алкогольних напоїв (2014)
Погорецький М. А. - Виявлення зайняття гральним бізнесом оперативно-розшуковими підрозділами, Топорецька З. М. (2014)
Сергєєва Д. Б. - Поняття та сутність достовірності доказу як його властивості (2014)
Маринів В. І. - Історія інституту перегляду судових рішень у порядку апеляції та касації у кримінальному судочинстві України (2014)
Круглова А. Є. - Актуальні питання регулювання договірних відносин у сфері валютного дилінгу (2014)
Федоренко В. В. - Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики (2014)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Присяжнюк М. - На шляху до врожаю-2013 держава на боці аграріїв (2013)
Назаренко М. - Український АПК впевнено почувається на зовнішніх ринках (2013)
Новопашина С. - Коза как она есть (2013)
Гузєєв Ю. - Липованська червона острівна худоба України, Демчук М., Волошкевич О., Вінничук Д. (2013)
Ковальова С. - Вікова динаміка вмісту важких металів у м'язах качок (2013)
Пришедько В. - Інтенсивність формування бугаїв-плідників у ранньому онтогенезі (2013)
Вербельчук Т. - Продуктивні якості свиней при згодовуванні природних детергентів (2013)
Іванова-Сальникова В. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней, Митрофанов О. (2013)
Ученые выведут кур, устойчивых к сальмонелле (2013)
Антибиотики в животноводстве (2013)
Гормоны? Теперь и в рыбе! (2013)
Крупные пасеки Канады (2013)
Шевченко Л. С. - Cтратегічне управління університетом:роль прогнозування вищої освіти (2014)
Гриценко О. А. - Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу (2014)
Макуха С. Н. - Постсоціалістичні країни в системі аграрних відносин ЄС і пріоритети України (2014)
Марченко О. С. - Соціально-економічні умови та проблеми розвитку краудфандингу в Україні (2014)
Федулова Л. І. - Інновації, ініційовані споживачами: можливості залучення торговельних мереж (2014)
Дарнопих Г. Ю. - Формування нематеріальної бази людського розвитку в умовах глобалізації (2014)
Короленко В. В. - Інноваційна діяльність як передумова сталого економічного розвитку (2014)
Можайкіна Н. В. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Носик О. М. - Науково-дослідна програма людського капіталу: становлення та структура (2014)
Яворська Л. М. - Особливості розвитку людського капіталу в трансформаційній економіці (2014)
Ярмак О. В. - Інноваційний розвиток: особливості та виміри в умовах економічної глобалізації (2014)
Нечипорук Л. В. - Теоретичні аспекти дослідження потреб споживачів страхових послуг (2014)
Кондратенко Д. В. - Поліпшення захисту прав споживачів у сфері страхових послуг (2014)
Тимощук О. В. - Теоретичні аспекти податкового регулювання страхової діяльності (2014)
Задихайло Д. В. - Економічна влада та концентрація капіталу суб’єктів господарювання (правові аспекти) (2014)
Битяк О. Ю. - Удосконалення компетенції нкре як суб’єкта організаційно-господарських повноважень (2014)
Гетьман І. В. - Пізнання та судження як герменевтичні домінанти в "досвідах" Мішеля Де Монтеня (2014)
Задихайло Д. Д. - Правове регулювання економічних відносин: реформування законодавчого забезпечення (2014)
Гладка О. В. - Технологія як складова предмета договору комерційної концесії (2014)
Денисов А. І. - Економічна безпека держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2014)
Плавшуда К. В. - Господарсько-правове забезпечення інноваційного розвитку металургійного комплексу України (2014)
Усатий В. О. - Національний промисловий комплекс як об’єкт господарсько-правової політики (2014)
Ціленко В. А. - Правове регулювання будівельної діяльності: склад будівельних правовідносин (2014)
Череповський Е. В. - Правова та функціональна природа організаційно-господарських відносин (2014)
Шимко А. Р. - Заготівля та переробка металобрухту: господарсько-правовий аспект (2014)
Білінська О. В. - Правові питання забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2014)
Суходубова І. В. - Динамічне тлумачення як засіб адаптації текстуальної форми законодавства до змін суспільних відносин (2014)
Шевченко Є. В. - До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміння (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Алпатова С. Д. - Языковая личность, прагматика и межкультурное общение (2013)
Андронік Н. П. - Методичні передумови навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів (2013)
Антонюк Г. Д. - Раціоналістичне обґрунтування соціально-правових ідей у вітчизняному освітньому просторі XVII – XVIII ст. (2013)
Баньоі В. Ф. - Лінгвокраїнознавчий потенціал української мікротопонімії (на прикладі назв географічних об’єктів басейну річки Ужа) (2013)
Беженар І. В. - Зміст мовного портфеля для навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів (2013)
Биконя О. П. - Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника (2013)
Бичек О. А. - Особливості організації літературних вечорів для майбутніх учителів-філологів (2013)
Bobyr S. L. - Cross-cultural communication awareness as a must of contemporary foreign language teachers (2013)
Богатикова Л. И. - Использование психотехнических игр для обучения групповому общению (2013)
Bohushevych N. V. - Using strips with lexical items to promote foreing language teacher-trainees’ vocabulary learning (2013)
Британ Ю. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами інтернет-ресурсів (2013)
Вовк О. І. - Формування комунікативно-когнітивної компетентності: організація й опрацювання навчального матеріалу (2013)
Wood-Gaiger V. - Living in global village (2013)
Гаценко І. О. - Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі (2013)
Гергуль С. М. - Самоосвітня діяльність учителя-філолога в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Горобченко Н. В. - Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови (2013)
Городнича Л. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання лінгвістичної казки на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Гриценко Г. В. - Засоби емоційного впливу на студентів-філологів під час проведення лекційного заняття (2013)
Грищенко С. В. - Професори та студенти університетів Росії у другій половині XIX – початку XX століття (2013)
Дідух О. О. - Лінгвістичні особливості англомовних дебатів (2013)
Yedomakha I. P. - Intonation pedagogy for non-native efl teacher-trainees: needs and problems (2013)
Ерыкина М. А. - Роль музыкально-поэтических материалов в обучении иностранному языку (2013)
Жаворонкова А. Р. - Концепт ‘revolution’: расширение значения в исторической и культурологической перспективах на примере языка СМИ (2013)
Zhukova T. V. - Implementation of academic writing teaching techniques at english classes (2013)
Заваринська І. Ф. - Етнолінгвокультурологічне зіставлення мотиваційної основи фразеологізмів з топонімним компонентом неблизькоспоріднених мов (2013)
Зайцева Н. Г. - Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США (2013)
Занина Е. Л. - К вопросу об обучении коммуникативной стратегии самохарактеризации в англоязычном письменном научном дискурсе (2013)
Извольская И. В. - Актуальное членение предложений научного стиля: проблемы лингводидактики (2013)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови формування соціокультурної компетенції під час читання на уроках німецької мови у старшій школі спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (2013)
Калініна Л. В. - Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики (2013)
Караєва Т. В. - Оцінювання навчального продукту за ознакою складності при навчанні іноземної мови (2013)
Карпенко Н. М. - Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов (2013)
Кміть О. В. - Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи (2013)
Ковалинська І. В. - Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації (2013)
Колодько Т. М. - Формування особистості майбутнього вчителя іншомовної культури у світлі особистісно орієнтованого підходу (2013)
Корогод Т. О. - До проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вищів під час навчання іншомовного професійного спілкування (2013)
Костенко А. А. - Розвивальне навчання в молодшій школі (2013)
Крупченко А. К. - Оценивание при компетентностном подходе: компонентный состав оценочной компетенции преподавателя иностранного языка неязыкового ВУЗа, Прилипко Е. В. (2013)
Крупченко А. К. - Аксиологический подход к построению модели повышения квалификации преподавателей / учителей иностранного языка (2013)
Кузнецов А. Н. - Реализация социоцентрической парадигмы при иноязычной подготовке сотрудников ВУЗов в целях интернационализации (2013)
Кузьменкова Е. А. - Компетентностный подход: игровые приемы в методике преподавания французского языка (2013)
Кузьменкова Ю. Б. - Проектная работа в рамках курса "Английский язык для МКО", Шиланкова М. П. (2013)
Левицкий А. Э. - Аспекты взаимодействия языков в контексте межкультурной коммуникации (2013)
Литвин С. В. - Навчання написання мотиваційних листів студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Ловгач Г. В. - Аудирование как неотъемлемый вид речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку, Гуд В. Г. (2013)
Марчук В. В. - Ціннісні орієнтації в структурі педагогічної свідомості (2013)
Маслов Ю. В. - Креативность и компетентность в иноязычной подготовке в военном ВУЗе: на пути к мирному сосуществованию (2013)
Мацнєва О. А. - Спецкурс "фонетика національних варіантів вимови англійської мови": цілі та зміст (2013)
Мірошник І. В. - Особливості укладання підсистеми вправ та реалізації моделі навчання учнів початкової загальноосвітньої школи англомовного граматичного матеріалу (2013)
Мороз Л. М. - Психологічні особливості студентів-полілінгвів у контексті формування їхньоЇ креативності (2013)
Назаренко А. Л. - Модель лекционного курса по страноведению в формате смешанного обучения (2013)
Олійник Т. І. - Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови, Афанасьєва В. Ю. (2013)
Павленко А. Е. - Гибридизация как механизм формирования территориального языкового варианта (на материале диалекта Шетландских островов) (2013)
Палієнко А. М. - Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи (2013)
Панзига О. М. - Цілі та зміст самостійної роботи з оволодіння майбутніми учителями німецькою мовою після англійської (2013)
Першукова О. О. - Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну (2013)
Петрова Г. А. - Инновационно-профильное обучение английскому языку при использовании различных видов речевой деятельности (2013)
Петрусевич Ю. А. - Комплекс завдань для інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів (2013)
Починок Т. В. - Развитие у студентов языкового ВУЗа социокультурной наблюдательности в процессе обучения межкультурному общению (2013)
Прокопчук М. М. - Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій у другій іноземній мові в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької ) (2013)
Ріхтер О. Є. - Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Роскопіна Ю. О. - Формування культурологічної компетентності майбутніх правників у процесі навчання іншомовного професійного спілкування на прикладі США (2013)
Сабирова Д. Р. - Аксиологические ориентиры западной и восточной культур (на примере США, России, Татарстана и Узбекистана) (2013)
Саєнко Н. В. - Про деякі чинники ефективності оволодіння іноземною мовою (2013)
Самойленко Н. Б. - Застосування тренінгового навчання у процесі формування міжкультурної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти (2013)
Семенова М. Г. - Екзистенційний інтелект студентів-психологів в аспекті теорії множинного інтелекту (2013)
Семенчук Ю. О. - Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів (2013)
Скакунова В. А. - Использование дидактических свойств интернет-сервиса SurveyMonkey для контроля речевых умений на занятиях по иностранному языку (2013)
Смелянська В. В. - Розвиток умінь англомовного аудіювання в самостійній роботі студентів (2013)
Смолина С. В. - Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности (2013)
Соломко З. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника (2013)
Стеченко Т. О. - Сучасні підходи щодо визначення поняття "інформаційна культура" майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Стрельцова Е. Ю. - Особенности преподавания курса "Литература Испании" (на примере драматического творчества П. де Кальдерона) (2013)
Стрілець С. І. - Оновлення підготовки майбутніх учителів початкових класів: актуальні тенденції та перспективи (2013)
Стрілецька С. В. - Професійна підготовка перекладача в галузі сільського господарства: проблеми і перспективи (2013)
Строганова О. А. - Эволюция морфологии причастия і и герундия в скотс (2013)
Тарнопольский О. Б. - Общеупотребительный деловой английский язык как основа профессионализации обучения английскому языку студентов первых курсов экономических и технических ВУЗов, Корнева З. М. (2013)
Тітова О. А. - Проблеми та перспективи навчання іноземної мови майбутніх інженерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Тонконог Л. М. - Сучасний стан педагогічної підготовки до раннього іншомовного навчання в Україні (2013)
Трикашна Ю. І. - Проектна методика формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів за допомогою автентичного художнього фільму (2013)
Труфкіна М. В. - Провідні аспекти формування дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Тютюнник О. М. - Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П. Юркевича (2013)
Тяллева И. А. - Обучение академическому письму как составляющая профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов (2013)
Умінська А. П. - Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики (2013)
Федоренко О. М. - До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей (2013)
Фоміних Н. Ю. - Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування) (2013)
Циган Л. В. - Принципи навчання майбутніх філологів усного перекладу (2013)
Шаронова А. В. - Зигфрид Ленц и самоидентификация в контексте группы 47 (2013)
Шастова І. В. - Підсистема вправ для навчання техніки читання учнів перших класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шмідт Т. М. - Врахування особливостей турецької мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Ярошенко О. В. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу (2013)
Березань М. О. - Пружно-пластичний аналіз несної спроможності протикарстового залізобетонного балочного фундаменту., Бабак Ю. С. (2014)
Коц І. В. - Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін’єктуванням., Бадьора Н. П. (2014)
Яндульский О. С. - Моделювання системи управління вітротурбіною та оптимізація параметрів регулятора., Марченко А. А., Гулий В. C. (2014)
Лещук О. Ю. - Модернізація системи подачі палива двигуна внутрішнього згорання генераторної установки. (2014)
Пересада С. М. - Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора., Трандафілов В. М. (2014)
Мокін О. Б. - Синтез закону керування оптимальним рухом електромобіля горизонтальним відрізком автомагістралі., Мокін Б. І., Фолюшняк О. Д., Лобатюк В. А. (2014)
Остапенко О. П. - Економічна ефективність теплонасосних станцій за умов зміни вартості паливно-енергетичних ресурсів та змінних режимів роботи., Бакум О. В. (2014)
Семенюк Н. В. - Структурування втрат потужності в електричній мережі з урахуванням взаємовпливу різних чинників (2014)
Бачурський Д. В. - До питання про поведінку домішок титану в електролітах магнієвих електролізерів., Червоний І. Ф. (2014)
Штовба С. Д. - Прогнозування трудомісткості розробки програмних систем за допомогою нечіткої гібридної моделі., Яковенко А. А. (2014)
Писаренко В. Г. - Зразки для випробувань листових металевих матеріалів на зсув., Савуляк В. В., Билічкіна В. Є. (2014)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси кормових та зернобобових культур Центрального та південного Уралу (за матеріалами експедиції 2010 р.), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Кір’ян В. М. - Генофонд кормових і зернобобових культур північно-східного регіону Європейської частини Російської федерації (за матеріалами експедиції 2009 року), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Порада О. А. - Генетичні ресурси лікарських рослин: збереження, вивчення та використання (2011)
Харченко Ю. В. - Формування та склад навчальної колекції малопоширених кормових культур, Кочерга В. Я. (2011)
Григоращенко Л. В. - Формування та склад навчальної колекції проса та малопоширених просовидних культур (2011)
Кривошеєва Л. М. - Ознакова колекція льону-довгунцю – джерело вихідного матеріалу для селекції на якість волокна (2011)
Байструк-Глодан З. В. - Ознакова колекція конюшини лучної (2011)
Сокол Т. В. - Визначення джерел гороху за стійкістю до збудників хвороб і шкідників для селекції в умовах східної частини Лісостепу України, Петренкова В. П. (2011)
Безугла О. М. - Нові сорти гороху Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН – складова Національного генбанку рослин України, Безуглий І. М., Кобизєва Л. Н., Потьомкіна Л. М. (2011)
Гибало В. М. - Помологічна оцінка інтродукованих сортів фундука, Москаленко Н. А. (2011)
Кириченко В. В. - Сорти – популяції як генофонд в селекції кондитерського соняшнику, Леонова О. В., Кривошеєва О. В., Рябчун В. К., Криворучко Т. М., Рогуліна Л. В. (2011)
Міщенко Л. Т. - Використання колекційного матеріалу томатів і картоплі для пошуку джерел стійкості до вірусних хвороб, Чигрин А. В., Бондус Р. О., Данілова О. І. (2011)
Харченко Ю. В. - Збереження місцевих та стародавніх сортів кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва, Кузьмишина Н. В., Харченко Л. Я. (2011)
Чернобай Л. М. - Вихідний матеріал для створення гібридів кукурудзи стійких проти шкідливих організмів в умовах Східного лісостепу України, Петренкова В. П., Боровська І. Ю., Баранова В. В. (2011)
Сікалова О. В. - Новый исходный материал кукурузы с комплексом ценных селекционных признаков и свойств, Івлева Т. В., Деркач І. Б., Чернобай Л. М. (2011)
Солонечний П. Н. - Розширення генетичного різноманіття ячменю ярого в результаті рекомбінації різновидностних і кількісних ознак, Козаченко М. Р., Васько Н. І. (2011)
Назаренко М. М. - Розширення різноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м´якої озимої (2011)
Колюча Г. С. - Створення інтрогресивних форм пшениці м’якої з генетичним матеріалом від споріднених видів злаків (2011)
Лиманська С. В. - Мінливість та зв’язки деяких морфологічних ознак амаранту (AmaranthusL.) (2011)
Головань Л. В. - Особливості кореляцій основних кількісних ознак квасолі звичайної, Пузік В. К., Попов В. М. (2011)
Петкевич З. З. - Кореляційна залежність між важливими господарськими ознаками у рису (2011)
Кондратенко С. І. - Аналіз поліморфізму мікросателітних локусів генотипів томата з різними ступенем стійкості до фузаріозу, Баштан Н. О., Лисак С. А., Яровий Г. І. (2011)
Рябчун В. К. - Особливості запилення колекційних зразків тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України, Мельник В. С., Зимогляд О. В. (2011)
Рябчун В. К. - Савелій Пилипович Лифенко (до 80-річчя від Дня народження), Богуславський Р. Л. (2011)
Рябчун В. К. - Пам’яті Лева Миколайовича Делоне (1991 – 1969 рр.), Гур’єва І. А. (2011)
Богуславський Р. Л. - Міжнародний симпозіум "Стратегії зберігання диких співродичів та місцевих форм культурних рослин у Європі", Паланга, Литва, 7-9 вересня 2011 р., Докукіна К. І., Горіна В. М. (2011)
Кабацюра А. А. - V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми землеробства і рослинництва" (Республіка Казахстан) (2011)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2011)
Реєстрація колекцій зразків генофонду рослин (2011)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з'їзди, семінари, наради в 2010 р. (2011)
Правила для авторів (2011)
Амосов О. Ю. - Стан інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств, Тимченко C. О. (2014)
Мельник О. Г. - Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах, Петришин Н. Я., Адамів М. Є. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Прогнозування ефективності рекламної діяльності на основі методів економічної динаміки, Антонець О. О. (2014)
Ареф'єва О. В. - Структурні перетворення на промислових підприємствах як фактор сталого розвитку (2014)
Прохорова В. В. - Методика оцінки рівня стійкості інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств, Мушников О. О. (2014)
Сысоев Ю. А. - Инженерно-логистический подход к созданию центров по ионно-плазменной обработке, Павленко Т. Ю., Морозова О. И. (2014)
Обидєннова Т. С. - Прогнозування результатів здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (2014)
Кобець С. П. - Управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств за допомогою сценарних методів прогнозування (2014)
Колєсніченко А. С. - Формування концепції державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Проценко В. М. - Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентної стратегії на засадах інноваційно спрямованого інвестування (2014)
Лях І. О. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на основі адаптивно-реноваційного підходу (2014)
Соболев В. Г. - Результаты кластеризации машиностроительных предприятий харьковской области по уровню реализации технологии менеджмента персонала (2014)
Альошин С. Ю. - Формування механізму управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2013)
Шемшученко Ю. С. - На шляху до оновлення Конституції України (2013)
Нагребельний В. П. - Правовий статус Національної академії наук України та проблеми його вдосконалення (2013)
Оніщенко Н. О. - Права і свободи дитини: вcтуп до проблеми Лаврик Г. В. Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації, Львова О. Л., Сунєгін С. О. (2013)
Лаврик Г. В. - Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) в Україні (2013)
Мельник І. А. - Питання права в депутатській спадщині Юліана Романчука, Мельник А. І. (2013)
Андреєв Д. В. - Національні чинники забезпечення дієвості соціально-правової комунікації влади та громади (2013)
Бедрій М. М. - Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень (2013)
Осташова В. О. - Ефективність правового самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні (2013)
Сацький П. В. - Суспільний статус ханських службовців і система кар'єрних заохочень в тюркських державах VI-VII ст. (2013)
Вовк О. О. - Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек (2013)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови за конституційними актами Республіки Польща (Другої Речі Посполитої) (2013)
Гольцова О. Є. - Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять (2013)
Кабанець О. С. - Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні (2013)
Капелюшна М. В. - Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори (2013)
Котенко М. В. - Системний спосіб тлумачення правових норм: поняття, ознаки та місце в системі правоінтерпретаційної діяльності (2013)
Нечипоренко А. О. - Поняття та генезис правоутворення в Україні (2013)
Холодницький Н. І. - Федеральні окружні прокурори Сполучених Штатів Америки: історико-правовий аналіз (2013)
Хутько Т. В. - Становлення судової системи в Таврійській губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Оніщук М. В. - Модернізація конституційної юстиції: шляхи удосконалення (2013)
Батанов О. В. - Муніципальна реформа в Україні з позиції доктрини сучасного муніципалізму (2013)
Ковалко Н. М. - Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини (2013)
Гулякевич А. В. - Верховенство норм Конституции как основа взаимодействия Парламента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь (2013)
Толкачова І. А. - Підстави набуття громадянства в Україні і країнах СНД (2013)
Гринюк Р. Ф. - Правове забезпечення інформаційного та технологічного аспекту надання адміністративних послуг, Синкова О. М. (2013)
Голікова К. О. - Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення (2013)
Костецька Т. А. - Конституційно-правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти (2013)
Соколенко О. Л. - Захист прав громадян як основна функція правової держави (2013)
Целуйко О. В. - Правове регулювання організації судових товарознавчих експертиз та експертних, товарознавчих досліджень в Україні (2013)
Чуприна Л. М. - Правова характеристика поняття "процесу" в бюджетному праві (2013)
Доманська М. І. - Щодо доцільності реалізації принципу колегіального розгляду судом справ про зміну правового статусу фізичної особи (2013)
Машевська К. О. - Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві (2013)
Меркулова К. О. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій (2013)
Сіряков О. І. - Проблеми унормування процедури відкриття нових автобусних маршрутів у контексті захисту прав підприємців (2013)
Сонюк О. В. - Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2013)
Шарабурина О. О. - Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом (2013)
Бондар І. В. - Способи забезпечення виконання зобов’язання у нотаріальному процесі (2013)
Гелич А. О. - Особливості господарських відносин за участю комерційних банків (2013)
Коструба А. В. - Понимание правопрекращающих юридических фактов с точки зрения оснований прекращения права собственности: гражданско-правовой аспект (2013)
Крисань Т. Є. - Щодо законних гарантій реалізації права власності фізичних осіб (2013)
Маріц Д. О. - Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Матвєєв П. С. - Проблеми державно-правового забезпечення відносин суб’єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України в контексті інноваційних правовідносин (2013)
Харченко Г. Г. - Акти суб’єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав (2013)
Циганчук Н. А. - Щодо необхідності прийняття Закону України "Про колективні переговори, договори і угоди" (2013)
Чернега А. П. - Лізингові "крила" цивільної авіації України (2013)
Головащук А. П. - Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Кубара У. М. - Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність (2013)
Логвін В. С. - Поняття нежитлового приміщення як об’єкта цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Критерії істотності порушення договору як підстави його розірвання (2013)
Павлюк Н. М. - Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів спадкових прав у Європейських країнах (2013)
Панченко І. М. - Деякі аспекти визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва (2013)
Пастернак В. М. - Форма правочину – невід’ємна частина його дійсності (2013)
Россильна О. В. - Історія становлення інституту представництва в господарському процесі (2013)
Черкасов О. В. - Окремі аспекти правовідновної відповідальності у трудовому праві (2013)
Каретник О. С. - Поняття інформації про фізичну особу (персональні дані) в цивільному праві України (2013)
Андрусів У. Б. - Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху (2013)
Ковальова М. В. - Деякі особливості патентної охорони промислової власності в Україні та в Європейському Союзі (2013)
Бондаренко О. О. - Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні (2013)
Воєводін Б. В. - Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі (2013)
Очеретна В. В. - Деякі питання набуття прав на географічні зазначення (2013)
Савич С. С. - Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні (2013)
Кулинич П. Ф. - Принцип плюралізму форм господарювання у правовому забезпеченні товарного сільськогосподарського землекористування в Україні (2013)
Бусуйок Д. В. - Поняття стандартизації та стандартів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової доктрини (2013)
Гайдай А. М. - Видобуток сланцевого газу в Україні: проблеми правової інстиляції (2013)
Гайдаржи Х. А. - Правові особливості реорганізації сільськогосподарського переробного кооперативу (2013)
Кулинич О. П. - Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи (2013)
Муравська М. Л. - Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин (2013)
Семчик О. В. - Поняття та зміст механізму реалізації права на землі залізничного транспорту України (2013)
Єні О. В. - Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції, Матієк Л. Г. (2013)
Мозгова В. А. - Поняття та рівні координації діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції (2013)
Робак В. А. - Незаконне поводження з вогнепальною зброєю (2013)
Ткачук В. Є. - Вища освіта як один із чинників запобігання злочинності (на основі результатів дослідження механізму протиправної поведінки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі) (2013)
Загиней (Тростюк) З. А. - Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на прикладі розділу XVII Особливої частини КК України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг") (2013)
Яковець І. С. - Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація (2013)
Сарнавський О. М. - Норми про кримінальну відповідальність військовослужбовців у системі кримінального права України (2013)
Бондарчук В. В. - Ризик як правова категорія (2013)
В’юник М. С. - Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у Кримінальному процесуальному кодексі України та практиці європейського суду з прав людини (2013)
Головчак М. М. - Строки давності у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн (2013)
Горбачов Д. М. - Сучасні тенденції реформування розділу XVII Кримінального кодексу України (2013)
Дуюнова Т. В. - Сучасний стан наукової розробки проблем виконання покарання у виді довічного позбавлення волі (2013)
Карпенко І. М. - Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину (2013)
Колос О. В. - Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права (2013)
Марич М. І. - Чинники корупції та організованої злочинності в сучасному суспільстві (2013)
Мірошниченко І. С. - Використання зарубіжного досвіду соціально-правового захисту громадян похилого віку від злочинних посягань (2013)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України (2013)
Терлецький О. М. - Окремі проблеми забезпечення об’єктивності та незалежності судочинства в Україні (2013)
Жукорська Я. М. - Відповідальність міжнародних організацій за порушення міжнародно-правових зобов'язань: сучасний стан (2013)
Протопопова Т. В. - Отражение права на человеческое достоинство в Конституции Франции, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2013)
Отрош М. І. - Папа Римський як суверен Держави Міста Ватикан (2013)
Третьякова. Т. В. - Про формування провідних елементів міжнародного біоетичного права: глобального біоетичного праворозуміння, глобальної біоетичної правосвідомості, глобального біоетико-правового світогляду та глобальної біоетико-правової культури (2013)
Грачова В. В. - Становлення міжнародно-правових основ антитерористичного співробітництва держав (2013)
Лев М. О. - До питання розуміння визнання іноземного судового рішення в міжнародному приватному праві (2013)
Махарадзе А. - Влияние признаков, находящихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников преступления (2013)
Маркуш М. А. - Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз (2013)
Кугот Д. В. - Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках (2013)
Рябець Н. М. - Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ (2013)
Шайгарданова В. В. - Уніфікація норм міжнародного права (2013)
Батанов О. В. - Сучасний погляд на предмет муніципального права (2013)
Савчук К. А. - Фундаментальний курс міжнародного права охорони культурних цінностей (2013)
Рудий Н. Я. - Сирітські суди крізь призму історико-правового аналізу (2013)
Бевз С. І. - Процедури банкрутства: що нового? (2013)
XIX Всеросійська науково-практична конференція "Актуальні проблеми екологічного, земельного права і законодавства" (СОФРИНО-19) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2013)
V Міжнародна науково-практична конференція "Захист інтелектуальної власності" (2013)
Конференція в Інституті правових наук Центру суспільних наук Угорської академії наук (2013)
XI засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини та громадянина (2013)
КУП НАНУ поглиблює співпрацю з США (2013)
XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права (2013)
Синергія освітньої діяльності КУП НАНУ та Міжнародної академії економіки і права м. Монтрьо (Швейцарія) (2013)
Меморандум про співробітництво між КУП НАНУ та Університетом м. Сегед (Угорщина) (2013)
Парламентські слухання на тему: "Стан дотримання прав людини в Україні" (2013)
Гість КУП НАНУ – Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм (2013)
Студенти КУП НАНУ взяли участь у Літній школі "Безпека в небезпеці" в Дипломатичній академії України при МЗС України (2013)
КУП НАНУ – учасник спеціалізованого Міжнародного форуму з питань інтелектуальної власності (м. Сібіу, Румунія) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики" (2013)
Гість КУП НАНУ – консул Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні Мехді Багерпур (2013)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра (2013)
"Круглий стіл" "Практика застосування нового Кримінального процесуального кодексу" (2013)
Візит ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького до Грузії (2013)
50-річний ювілей доктора юридичних наук, професора Леоніда Рябошапка (2013)
До відома авторів (2013)
Волощук В. М. - Особливості селекційно-технологічних рішень та організаційних форм у сучасному свинарстві, Хатько І. В., Підтереба О. І., Ігнат Л. І. (2012)
Смислов С. Ю. - Перехід від сезонно-турового вирощування племінного молодняку свиней на потокову технологію виробництва (2012)
Волощук В. М. - Научное обоснование альтернативной технологии однофазного содержания свиней в неотапливаемых помещениях , Перетятько Л. Г., Чертков Д. Д., Криця Я. П., Чертков Б.Д. (2012)
Сагло О. Ф. - Технологічні особливості організації і використання зеленого конвеєру для свиней та гігієнічні вимоги (2012)
Вовк В. О. - Комбінаційна поєднуваність свиней різних генотипів, Ващенко П. А., Скрипка С. М. (2012)
Перетятько Л. Г. - Племінна база та перспективи збереження полтавської м’ясної породи свиней (2012)
Гришина Л. П. - Динаміка селекційних змін у популяції свиней великої білої породи, Акнєвський Ю. П. (2012)
Онищенко А. О. - Продуктивність різних ліній кнурів української м’ясної породи, Коробка А. В. (2012)
Почерняєв К. Ф. - Генетичне різноманіття мітохондріальних геномів свиней великої чорної породи, Ломако Д. В. (2012)
Ревенко О. І. - Характеристика свиней української м’ясної породи за імуногенетичними маркерами, Онищенко А. О. (2012)
Топиха В. С. - Оценка неравновесия по сцеплении и эффекта "Bottleneck" по локусам микросателлитов ДНК в разводимых в Украине популяциях свиней 57-61, Крамаренко С. С., Луговой С. И. (2012)
Баньковська І. Б. - Особливості дозрівання м’язової тканини в тушах свиней різних порід, Канюка О. Ю. (2012)
Гиря В. М. - Оцінка генетичного потенціалу кнурів-плідників, Волощук М. В., Погрібна Н. М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського