Заболотний С. М. - Методи психорегуляції та їх вплив на зменшення психічного напруження у спортсменів-прикордонників під час їх підготовки до змагань в умовах проходження навчання у вищому військовому навчальному закладі (2014)
Комар Т. В. - Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості (2014)
Опихайло О. Б. - Характер зв’язку психологічних властивостей особистості з різними формами прояву гумору (2014)
Россова М. М. - Розвиток навичок застосування прихованого психологічного впливу вчителем на учнів у системі "вчитель-учень” за допомогою соціально-психологічного тренінгу (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Іонов І. А. - Волков Дмитро Андрійович – корифей вітчизняного конярства (2014)
Волков Д. А. - Лабораторія конярства Інституту тваринництва НААН – науковий центр іппології в Україні (до 70-річчя заснування), Ткачова І. В., Корнієнко О. О., Кураксіна В. О. (2014)
Гузеев Ю. В. - Изображения лошади на петроглифах древними степными народами Евразии, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2014)
Кунец В. В. - История отечественного чистокровного коннозаводства (cредина XVIII – начало XX ст.), Ткачева И. В., Гончаренко Л. В., Вартовник М. С. (2014)
Стрижак Т. А. - Дібрівський племінний кінний завод, історія та сучасність, Лабунець С. С., Лабунець А. С., Ткачова І. В., Стрижак В. В. (2014)
Кунец В. В. - Анатолию Андреевичу Бондарю – коллеге и другу (2014)
Бєлікова К. В. - Моніторингові дослідження використання тракененської породи коней в Україні (2014)
Буренко А. В. - Результати розіграшу традиційних призів для коней орловської рисистої породи у розрізі ліній та маточних родин (2014)
Волков Д. А. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку новоолександрівської ваговозної породи коней в Україні, Лютих С. В. (2014)
Герман Ю. И. - Сохранение местных генетических ресурсов в коневодстве республики Беларусь, Чавлытко В. И., Горбуков М. А. (2014)
Гладій М. В. - Деякі аспекти збереження генофонду вітчизняних порід коней України, Бондаренко О. В., Вишневський Л. В., Ільницька Т. Є. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка трирічних жеребців орловської рисистої породи (2014)
Корнієнко О. О. - Порівняльна характеристика селекційних ознак популяції коней російської рисистої породи україни та російської федерації як передумова для відокремлення та формування українського внутрішньопородного типу, Волков Д. А., Ткачова І. В., Гданська К. В., Алещенко О. О. (2014)
Корнієнко О. О. - Оцінка селекційних ознак сучасних маточних родин і гнізд рисистих порід України та перспективи їх подальшого розвитку, Гданська К. В. (2014)
Корнієнко О. О. - Сучасний стан орловської рисистої породи України, Гданська К. В. (2014)
Латка О. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення української верхової породи коней (2014)
Алещенко О. О. - Вивчення ступеня відповідності фактичних даних до теоретично очікуваних при досліджені гомозиготності у популяції коней рисистих порід, Тур Г. М., Россоха В. І. (2014)
Куриленко Ю. Ф. - Оцінка генетичних дистанцій між популяціями коней за використання ISSR-маркерів, Супрун І. О. (2014)
Россоха В. І. - Генетичні особливості жеребців новоолександрівської ваговозної породи у розрізі господарств України, Бровко О. В., Алещенко О. О., Тур Г. М. (2014)
Россоха В. І. - Моніторинг генетичних змін у популяціях коней української верхової породи, Ковальова Т. М., Тур Г. М. (2014)
Россоха В. І. - Дослідження генетичної структури заводських порід коней за використання мікросателітних локусів ДНК, Шкавро Н. М. (2014)
Храброва Л. А. - Влияние инбридинга на гомозиготность лошадей орловской рысистой породы, Блохина Н. В. (2014)
Егоров Б. В. - Целесообразность использования влаготепловой обработки при производстве комбикормов для лошадей, Цюндык А. Г. (2014)
Жукорський О. М. - Годівля спортивних коней, Ткачова І. В. (2014)
Гончаренко Л. В. - Особливості поведінки коня та безпека проведення експериментальних досліджень, Шевченко М. С. (2014)
Кукла О. Л. - Методичні основи формування собівартості вирощування коней різних напрямів використання (2014)
Лютих С. В. - Зв'язок молочної продуктивності кобил Дібрівського кінного заводу з показниками промірів, індексів та параметрів вимені (2014)
Рязанов П. О. - Деякі особливості виховання бойових коней для лицарських турнірів (оглядова) (2014)
Соболь О. М. - Рабочие качества лошадей разного происхождения в условиях фермерских и крестьянских хозяйств Близнецовского района Харьковской области (2014)
Тарадайко А. П. - Порівняльна оцінка хімічного складу молока кобил новоолександрівської ваговозної породи та кумису (2014)
Тарасенко О. О. - Конструкція зимової підкови для коней Л-1, Петрушко М. П., Луценко М. В. (2014)
Jackowski M. - Estimation of the effective normal draught strength of the horses team working on the rout Palenica Białczańska – Włosienica in the year 2012, Bartmańska K. (2014)
Jackowski M. - Tourism attraction of the three - days horse rallies, Bartmańska K. (2014)
Jackowski M. - Tourism activity of the hucul horses stud Gładyszów, Bartmańska K. (2014)
Андрійчук А. В. - Вплив фізичних навантажень на гематологічний профіль коней української верхової породи (2014)
Березовський А. В. - Ефективність боротьби з ектопаразитозами коней в умовах гірських пасовищ, Тимошенко Н. В. (2014)
Березовський А. В. - Вплив тренінгу в умовах середньогір’я на функціональний стан коней, Фотіна Т. І., Дворська Ю. Е. (2014)
Винярська А. В. - Ветеринарний супровід у конярстві, Стибель В. В., Подоляк В. П., Наличник Я. А. (2014)
Зон Г. А. - Результати епізоотологичного мониторингу лептоспірозу коней в Сумській області, Кузнєцова О. Ю. (2014)
Луценко М. В. - Взаимосвязь типа высшей нервной деятельности с эффективностью использования лошадей в различных сферах, Петрушко Н. П., Тарасенко А. А. (2014)
Пяткіна О. О. - Реакції організму спортивних коней на тренувальні навантаження у екстремальних умовах (2014)
Сергиенко С. С. - Ранняя подготовка будённовских и донских лошадей в России, Иванова Н. В., Сергиенко Г. Ф. (2014)
Стефурак Ю. П. - Природна резистентність коней різних порід, Пасайлюк М. В., Стефурак І. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Александров О. В. - Фінансовий моніторинг. Транспарентність і нові принципи ведення бізнесу: виклики сучасного фінансового світу, Зубарєв М. О. (2014)
Артеменко В. О. - Характеристика чинників впливу на ефективність функціонування оборотних активів підприємств аграрного сектору (2014)
Бабина В. П. - Статистический подход к оценке риска кредитного портфеля коммерческого банка, Тозик Р. С. (2014)
Бартош О. М. - Управлінський облік, як основа ефективної системи управління банком (2014)
Гончаренко О. О. - Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу, Дземішкевич І. О. (2014)
Давиденко Л. М. - Метод сценариев как способ управления инновационным потенциалом предприятия, Баннікова З. В. (2014)
Залєтов О. М. - Макропруденційний нагляд та регулювання страхового ринку (2014)
Кондіус І. С. - Економіко-математичні засади прогнозування рівня конвергенції регіонів (2014)
Лазня А. В. - Науково-методичні підходи до визначення та вибору індикаторів фінансової стабільності банківської системи (2014)
Лезговко О. М. - Оптимизация параметров перестраховочной защиты как компромисс доходности и устойчивости системы страхования (2014)
Литвиненко О. Д. - Фінансування будівельних компаній в умовах кризи (2014)
Луців О. В. - Напрями формування інвестиційного потенціалу регіонів України (2014)
Макарова Г. С. - Шляхи максимізації економічного потенціалу будівельних підприємств України (2014)
Мусієнко О. М. - Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу, Маслова А. Ю., Савченко Г. О. (2014)
Огієнко В. І. - Наукові підходи до визначення ролі цін активів у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, Луняков О. В. (2014)
Ребрик М. А. - Система внутрішніх лімітів валютного ризику банку (2014)
Рогова Н. В. - Аналіз форм та методів державного регулювання цін та процесів ціноутворення (2014)
Рогожнікова Н. В. - Peculiarities of the Commercial Banks Functioning as a Part of the Credit System, Іванова І. В. (2014)
Фімяр С. В. - Ways of Improvement of Banking Government Regulation in Ukraine, Рагузіна Л. Ю. (2014)
Хасанов Ш. Ш. - Global Practice of Electronic Banking and its Observation While Implementing into the Uzbekistan (2014)
Юркевич О. М. - Роль та значення страхових компаній в інвестиційному процесі (2014)
Болдова А. А. - Інтеграція ринку фінансових послуг у глобалізоване світове середовище, Бреус К. М., Вітренко Л. О. (2013)
Боримська К. П. - Захист бухгалтерської інформації в обліковій політиці з метою оподаткування: організаційні аспекти (2013)
Воронкова О. М. - Інституціональні засади податкового менеджменту (2013)
Воронченко О. В. - Особливий податок на цінні папери в Україні, Жешко С. М. (2013)
Ганусик Ю. Б. - Причини та наслідки інфляції: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Говорушко Т. А. - Особливості управління системою фінансової логістики підприємства в ринковому середовищі, Обушна Н. І., Собко Н. М. (2013)
Горбачова А. О. - До питання формування пруденційної політики у контексті ризик-орієнтованого підходу до регулювання фінансової системи (2013)
Ільєнко О. В. - Формування маркетингової складової стратегії міжнародної підприємницької безпеки (2013)
Ланова М. І. - Державна підтримка переробних підприємств АПК через механізм справляння ПДВ (2013)
Мацелюх Н. П. - Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект (2013)
Мігус І. П. - Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти (2013)
Міночкіна О. М. - Синтез наукових напрямів і підходів стосовно проблем дослідження власності (2013)
Панасюк О. В. - Генезис системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні (2013)
Параниця Н. В. - Взаємодія фінансових і промислових секторів економіки України: аналіз показників (2013)
Побулавець Н. Л. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на економіку (2013)
Савченко К. В. - Можливості використання фінансової політики держави для стабілізації національної економіки (2013)
Сидоренко О. М. - Ключові управлінські механізми в системі державного фінансового контролю (2013)
Сотніченко О. А. - Митне регулювання товарообігу в контексті міжнародної інтеграції (2013)
Унинець-Ходаківська В. П. - Сучасна фіскальна політика на фінансових ринках (2013)
Черкасова С. В. - Перспективи розвитку діяльності ІСІ у вітчизняній системі інституційного інвестування, Сороківська М. В. (2013)
Шара Є. Ю. - Деякі особливості оцінки запасів (2013)
над випуском працювали (2013)
Содержание (2014)
Швачко Л. П. - Епітеліально-мезенхімальна трансформація в канцерогенезі, Холод О. В. (2014)
Чешук В. Є. - Підвищена мамографічна щільність як фактор ризику розвитку раку молочної залози (2014)
Шляховенко В. О. - Епігеномні зміни в клітинах експериментального лейкозу при блокуванні синтезу поліамінів, Вербиненко А. В., Міліневська В. О. (2014)
Палійчук О. В. - Дослідження показників метаболізму заліза у хворих на рак яєчника, Бондар В. М., Поліщук Л. З., Чехун В. Ф. (2014)
Ryabtseva O. D. - Individual prognosis of serous ovarian cancer survival patients based on adhesion and proliferation of tumor cells, Antipova S. V., Lukianova N. Y., Nadirashvili M. A., Polishchuk L. Z., Chekhun V. F. (2014)
Шапочка Д. О. - Особливості експресії NF-кB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем, Залєток С. П., Гнидюк М. І. (2014)
Ганусевич І. І. - Зв’язок матриксних металопротеїназ-2 та -9 із регіонарним і віддаленим метастазуванням раку шлунка людини, Гуменюк Л. Д., Осинський Д. С., Ковельська А. В., Бубновська Л. М., Мамонтова Л. А., Осинський С. П. (2014)
Винник Ю. А. - Результаты хирургического лечения местно-распространенного рака проксимального отдела желудка, Олексенко В. В., Ефетов С. В., Алиев К. А. (2014)
Думанский Ю. В. - Возможности ультразвукового мониторинга злокачественных опухолей яичника в режиме дуплексного сканирования с целью оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии, Шкарбун К. Д. (2014)
Глузман Д. Ф. - Миелодиспластические синдромы и ионизирующая радиация, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Родионова Н. К., Завелевич М. П., Иванивская Т. С., Полудненко Л. Ю., Украинская Н. И., Швыдка М. С. (2014)
Коваль А. І. - Гістологічні критерії диференційної діагностики справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів та їх зв’язок із наявністю мутації JAK2 V617F, Костюкевич О. М., Клименко С. В., Дмитренко І. В. (2014)
Міщенюк О. Ю. - Прогностична цінність атипових тромботичних епізодів для ймовірності подальшої верифікації Ph-негативних мієлопроліферативних новоутворень (2014)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2014)
Григорий Васильевич Бондарь (2014)
Волошин В. М. - Будова селезінки (огляд літератури) (2014)
Банахевич Р. М. - Результати гістологічних досліджень біоптатів слизової піхви та зв'язок матки у жінок з рецидивом генітального пролапсу, Гриценко П. О. (2014)
Волошина І. С. - Оцінка методами геометричної морфометрії морфологічної мінливості сім’яних пухирців статевозрілих щурів (2014)
Гаджиева А. У. - Развитие интраперикардиального отдела краниальных полых вен крыс в постнатальном онтогенезе, Блинова С. А. (2014)
Грінівецька Н. В. - Особливості розподілу глікопротеїнів в структурах підшлункової залози новонароджених щурів після антенатального антигенного впливу (2014)
Грицина І. В. - Гранульоматозний міокардит із фульмінантним дебютом (2014)
Дмитрієва Е. О. - Експериментальне обгрунтування застосування матеріалу Easy-Graft та динаміка якості життя після його використання у хворих на генералізований пародонтит II ступеня (2014)
Ключко С. С. - Иммуногистохимический анализ распределения различных популяций лимфоцитов в структурах желудка крыс после внутриутробного введения антигена (2014)
Кривенцов М. А. - Динамика структурных преобразований лимфатических узлов крыс после однократного воздействия ионизирующего фотонного излучения, Куцая В. В. (2014)
Курик О. Г. - Нейроендокринні пухлини (карциноїди) шлунка і кишечника – рання діагностика і мініінвазивні ендоскопічні втручання, Яковенко В. О., Баздирєв В. В., Боднар Л. В. (2014)
Назарова Д. І. - Морфологічна характеристика серця нутрії, Крамар С. Б., Жаріков М. Ю., Кузнецова О. В., Крамар Г. Ю., Кожушко В. В. (2014)
Неханевич О. Б. - Вплив тренувальних навантажень у футболі на морфологію внутрішніх структур серця з малими аномаліями розвитку, Криволап Н. В. (2014)
Пикалюк В. С. - Местная реакция тканей на полипропиленовый сетчатый эндопротез при его имплантации в ткани передней брюшной стенки и возможные пути её уменьшения, Гривенко С. Г., Шаланин В. В., Хатипов А. С., Журавель Е. А., Асанова З. В. (2014)
Потапов В. О. - Гістологічна та імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та ендометрія у хворих на лейоміому матки та гіперплазію ендометрія, Донська Ю. В., Медведєв М. В. (2014)
Сулаева О. М. - Роль запалення у розвитку гострих кровотеч з виразок гастродуоденальної зони, Барінов Е. Ф., Кондратенко П. Г., Жаріков С. О., Раденко Є. Є. (2014)
Сырма Е. И. - Морфологические изменения кожи при введении наночастиц серебра, Скобеева Т. М., Ульянов В. А. (2014)
Ульянова Н. А. - Возрастные особенности строения оболочек глазного яблока (2014)
Шаторная В. Ф. - Анализ модифицирующего влияния цитратов золота, серебра и железа на эмбриотоксичность ацетата свинца в эксперименте, Каплуненко В. Г., Чекман И. С., Гарец В. И., Белецкая Э. Н., Нефедова Е. А., Онул Н. М. (2014)
Шпонька І. С. - Експресія маркерів СD117 та Kі-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних варіантів і локалізації, Яковенко В. Р. (2014)
Лукьянчук О. В. - Оптимизация и обоснование алгоритма гистологического исследования конус-биоптатов шейки матки, Роша Л. Г. (2014)
Маркевич В. Э. - Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей, Кириленко Е. А., Петрашенко В. А., Заблоцкая Т. Ю., Билоконь М. А. (2014)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2014)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2014 году (2014)
V ювілейний міжнародний медичний форум (2014)
Максименко С. Д. - Основні методи дослідження особистості та категорія нужди (2014)
Алексєєва Т. В. - Психологічні особливості уявлень студентів ВНЗ про відповідальність у процесі професійного становлення (2014)
Ахметзянова А. И. - Исследование вербального интеллекта в структуре готовности к школьному обучению слабовидящих детей (2014)
Бабатіна С. І. - Характеристика структури та змісту розвивально-корекційної програми, спрямованої на розвиток темпоральних характеристик особистості в студентському віці (2014)
Бацилєва О. В. - Психологічні аспекти вагітності жінок пізнього репродуктивного віку, Пузь І. В. (2014)
Блинова О. Є. - Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді (2014)
Видолоб Н. О. - Актуальні аспекти міжособистісних взаємин у колективі студентів-психологів (2014)
Віговська О. О. - Самореалізація як ознака конструктивного самозбереження особистості (2014)
Вірна Ж. П. - Професійний простір особистості: від ознак дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання (2014)
Володченко М. А. - Діагностика та аналіз сформованості у майбутніх учителів поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту (2014)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз комунікативного акту та його логічно-змістової структури (2014)
Гоцуляк Н. Є. - Аналіз терапевтичного аспекту катарсису в психодрамі (2014)
Густодымова В. С. - Опросник "Определение психологической зависимости" (2014)
Дідик Н. М. - Дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2014)
Дуткевич Т. В. - Стиль поведінки у конфлікті керівника загальноосвітнього навчального закладу як чинник конфліктності вчителів (2014)
Жизномірська О. Я. - Консультування батьків і вчителів з питання оптимізації розвитку самоствердження особистості підліткового віку (2014)
Івашкевич Е. З. - Психологічні підвалини міжособистісних взаємин та структури соціального інтелекту особистості (2014)
Камінська О. В. - Психологічна модель залежності від азартних онлайн-ігор (2014)
Квасник Г. В. - Дослідження суб’єктивних уявлень про гумор асоціативним методом (2014)
Кизим Г. С. - Духовний розвиток студентів-психологів як необхідна умова їх фахової підготовки для роботи з обдарованими дітьми (2014)
Кобець О. В. - Роль рівнів професійної правової свідомості у структурі юридичної діяльності (2014)
Конарева И. Н. - Особенности кардиоинтервалограммы у представителей поведенческих паттернов А и Б в условиях функциональных проб (2014)
Кононенко С. В. - Комунікативні здібності як індикатори рівнів сформованості психологічної культури курсантів МВС, Майко Н. С. (2014)
Конюх О. І. - Етноцентризм як один із аспектів прояву самоставлення особистості (2014)
Кормило О. М. - Психічні стани та їх зв’язок зі страхом у дитячому віці (2014)
Кочубей О. С. - Психологічні особливості підготовки викладачів перекладу в мовному ВНЗ (2014)
Крюкова О. В. - Дослідження довіри до людей і соціальної толерантності як складових соціального розвитку особистості у ранній юності (2014)
Куриця Д. І. - Соціально-організаційні та психологічні особливості державного управління як одного із видів соціального управління, Куриця А. І. (2014)
Кучинська І. О. - Особливості громадянського формування молоді у контексті трансформації виховної діяльності в 20–30-х рр. ХХ століття (2014)
Лаврова М. Г. - Детерминирующая роль эмоционального интеллекта в формировании стратегий стресс-преодолевающего поведения у сотрудников таможенных органов, Смокова Л. С. (2014)
Лукашевич О. М. - Становлення понять "громадянськість" і "громадянський розвиток" в основних психологічних теоріях (2014)
Маєр Ю. В. - Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій як критеріїв соціалізації дітей-сиріт та гімназистів (2014)
Макаренко Н. М. - Контекстное обучение практического психолога для работы с одарёнными детьми (2014)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2014)
Маричева А. В. - Интерсубъективность как фактор семиотичности симптомообразования в субъекта (2014)
Мірошник З. М. - Побудова професіограми викладача вищої педагогічної школи: рольовий підхід, Талаш І. О. (2014)
Михальська С. А. - Психологічні особливості людей похилого віку (2014)
Мудрик А. Б. - Психологічний аналіз особливостей прояву професійних деформацій особистості на різних етапах її професіоналізації (2014)
Janusz Miąso - Personalistyczna koncepcja człowieka jako baza dla pedagogiki medialnej – wymiar rozumności, wolności i odpowiedzialności (2014)
Омельченко І. М. - Принципи та методи діагностики хронотопу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теорія і практика іншомовної комунікативної взаємодії у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Опалюк Т. Л. - Структура адаптивного навчання студентів, що реалізується на інтерактивній основі (2014)
Осика К. С. - Особливості психомоторних здібностей юнаків-каратистів (2014)
Осика О. В. - Індивідуальна психологія А.Адлера в психокорекційній роботі зі студентами (2014)
Maрeк Палюх - Аксіологія соціальної роботи: теоретичний аспект (2014)
Панчук Н. П. - Особистісні ціннісні орієнтації як результат самовизначення майбутнього фахівця (2014)
Пацкань И. В. - Психологические особенности виртуального общения (2014)
Руда Н. Л. - Категорія політичного лідерства як предмет психологічного аналізу (2014)
Сазонова О. В. - Дослідження співвідношення між домінуючими копінг-стратегіями, рівнем тривожності та самооцінки учнів (2014)
Смокова Л. С. - Особливості етнічної ідентичності та акультураційних стратегій у контексті міжкультурних взаємодій (2014)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної саморефлексії особистості в юності (2014)
Ставицька С. О. - Соціально-психологічні особливості реалізації потреби в саморозвитку, самооцінки життєвих цілей та самоставлення як компонентів розвитку самосвідомості в юнацькому віці (2014)
Столяренко О. Б. - Поняття міжособистісних взаємин у контексті проблем розвитку особистості дитини (2014)
Токарева Н. М. - Особливості моделювання особистісних конструктів підлітків у сім’ях різного типу (2014)
Толков О. С. - Психологічні особливості спрямованості особистості студентів (2014)
Устинова Н. В. - Особливості встановлення психологічного контакту з підлітками співробітниками кримінальної міліції у справах дітей, Устинов Д. В. (2014)
Федосєєва І. В. - До проблеми теоретико-емпіричного вивчення соціально-психологічної компетентності старшокласників у спілкуванні (2014)
Халік О. О. - Тривожність на початкових етапах професійного становлення особистості (2014)
Хупавцева Н. О. - Особистісний розвиток школярів у діяльності з читання художніх творів (2014)
Царькова О. В. - Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами (2014)
Чеканська О. А. - Науково-організаційні засади становлення психологічної науки на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Шамлян К. М. - Особливості вольової організації особистості студентів (2014)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка людини, їжа, тілесність як феномени повсякденної реальності (частина 1) (2014)
Dorota Jankowska - Relacje interpersonalne w procesie kształcenia akademickiego – pomiedzy nauczycielem akademickim a studentem (2014)
Яроцька А. С. - Феномен групового міфа малої групи як колективного суб’єкта (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Евтифеев С. Л. - Применение боридных покрытий для увеличения износостойкости пар трения скольжения, Овчаренко А. В. (2013)
Гутыря С. С. - Характеристики прочности трубчатых осей при развитии усталостной трещины, Хомяк Ю. М., Де Мигель Й. А. (2013)
Сурьянинов Н. Г. - Применение теории графов для описания топологических связей стержневых систем, Корниенко Ю. В. (2013)
Голофеева М. А. - Составление бюджета неопределенностей при ультразвуковом методе контроля качества изделий из синтеграна, Тонконогий В. М., Балан В. А. (2013)
Черниенко В. В. - Перестройка атомов в сплавах эвтектического состава, Граменицкий В. А., Тигарев В. М. (2013)
Чаюн И. М. - Совершенствование прочностной расчетной схемы канатов (2013)
Хіхловський А. Б. - Дослідження пружної віддачі підйомних закритих канатів після їх виготовлення і наступної витяжки, Курган В. О. (2013)
Буюкли И. М. - Точность формы в продольном сечении при хонинговании глухих отверстий, Колесник В. М. (2013)
Мелентьев Р. Ю. - Опреденение площади срезаемых структурных фаз при алмазном сверлении полимерных композиционных материалов (2013)
Максимов В. Г. - Основи методів діагностування електронних систем керування автомобілем, Ніцевич О. Д., Дрома І. А. (2013)
Петров Л. М. - Фізико-математична модель робочого процесу ведучого мосту автомобіля ионирования (2013)
Cтрельцов О. В. - Исследование математической модели взаимодействий "грунт — колесо” для колесного робота, Ладыгин А. В. (2013)
Кишневский В. А. - Математическая модель оборотных систем охлаждения с рециркуляцией части продувок на предвключенный осветлитель, Чиченин В. В., Ахрамеев В. Г. (2013)
Шуляк И. Д. - Влияние полиакрилатных ингибиторов на слабокислотный катионит в установках обработки продувочной воды оборотных систем охлаждения турбіни (2013)
Зайцев С. В. - Газохроматографическое определение коэффициентов распределения в системе "трансформаторное масло — ионол — экстрагент”, Кишневский В. А., Гуляенко А. Б. (2013)
Хлопицкий А. А. - Перспективы развития переработки твердых шлаковых отходов тепловых электростанций в готовые продукты, Макарченко Н. П. (2013)
Кулик М. П. - Підвищення екологічної безпеки теплових електростанцій (2013)
Давыдов В. О. - Метод расчета температуры горения произвольной смеси газообразного углеводородного топлива при произвольном избытке воздуха, Бондаренко А. В. (2013)
Dobrovolskaya T. S. - The influence of resource restrictions on the control system’s decision making as to the structural change of the control object (2013)
Булгар В. В. - Регулируемый электропривод постоянного тока безредукторной лебедки пассажирского лифта, Бойко А. А., Ивлев Д. А. (2013)
Абдулкарим Х. Г. - Исследование возможности применения несимметричных обмоток в асинхронных двигателях (2013)
Бесараб О. М. - Кореляційний аналіз впливу сучасних побутових електроприладів на комерційні показання лічильників, Бондарчук А. С., Соколов Я. О. (2013)
Колесникова Е. В. - Моделирование слабо структурированных систем проектного управления (2013)
Павленко В. Д. - Интерполяционный метод идентификации нелинейных систем на основе моделей Вольтерра с использованием тестовых полиимпульсных сигналов, Масри М. М. (2013)
Kharchenko V. P. - An integrated approach realization for the remotely piloted aircraft systems development at the National aviation university, Prusov D. Е. (2013)
Дрозд М. А. - Повышение контролепригодности цифровых компонентов систем критического применения (2013)
Дрозд Ю. В. - Развитие арифметической операции в компонентах компьютерных систем (2013)
Мазурков М. И. - Генератор ключевых последовательностей на основе дуальных пар бент-функций, Барабанов Н. А., Соколов А. В. (2013)
Дронюк І. М. - Підвищення рівня безпеки документообігу на основі нових методів захисту та ідентифікації документів (2013)
Загребнюк В. И. - Метод выделения границ на цветных изображениях, Насиров Ф. В. (2013)
Кавицкая В. С. - Модель представления знаний для систем управления знаниями, Любченко В. В., Лысюк А. В. (2013)
Dobrozhan O. A. - Structural and microstructural properties of ZnO thin films obtained by spray pyrolysis technique, Opanasyuk A. S., Bolshanina S. B. (2013)
Ситников В. С. - Исследование характеристик цифрового полосового фильтра при изменении его коэффициентов, Яковлева И. Д., Цвек Т. Р. (2013)
Shyshkin O. A. - Fusion reactivity enhancement in D-3He plasma due to 3He additive heating, Moskvitin A. O., Moskvitina Yu. K. (2013)
Брем В. В. - Визначення вмісту водню у фторидно-оксидних флюсах, Кожухар В. Я., Буга С. П. (2013)
Ерайзер Л. М. - Графічне відображення процесів підготовлення руди до галургій-ного перероблення, Іванченко Л. В. (2013)
Ерайзер Л. М. - Робоча діаграма вилуговування полімінеральних руд в сульфатний спосіб, Іванченко Л. В. (2013)
Янушевская Е. И. - Взаимодействие полигексаметиленгуанидина с ионами Pb(II), Супрунчук В. И., Букет А. И. (2013)
Бутырина Т. Е. - Особенности электролиза воды в условиях неравновесной низкотемпературной плазмы, Тищенко А. П., Трещук С. В. (2013)
Гринь Г. И. - Исследование кинетики процесса высаливания и кристаллизации в технологии карбоната калия, Панасенко В. В., Лавренко А. А. (2013)
Семкина Е. В. - Электрохимическая импедансная спектроскопия анодных оксидов алюминия и ниобия, Токарева И. А., Байрачный Б. И. (2013)
Смотраев Р. В. - Определение кинетических характеристик процесса абсорбции диоксида серы электрохимически обработанным поглотительным раствором, Манидина Е. А. (2013)
Вецнер Ю. И. - Исследование систем "карбамид — азотнокислотная вытяжка”, Савенков А. С., Белогур И. С. (2013)
Рыщенко И. М. - Нейросетевое моделирование в технологии NP-удобрений, Савенков А. С., Ведь М. В., Белогур И. С. (2013)
Коваленко И. Л. - Влияние хлоридов феррума(ІІІ) и купрума(ІІ) на термическое разложение ене-ргонасыщенных систем на основе аммиачной селитры (2013)
Василенко І. А. - Дослідження умов синтезу модифікованих пігментів з певним розміром частинок (2013)
Слабун І. О. - Аналіз даних і рекомендації щодо визначення константи рівноваги конверсії СО водяною парою і витратних коефіцієнтів виробництва аміаку, Товажнянський Л. Л., Маршала В. А. (2013)
Авіна С. І. - Вплив технологічних параметрів на відновлення металів платинової групи, Лобойко О. Я. (2013)
Сорочкина Е. А. - Исследование характеристик пористой структури сорбентов на основе гидратированных оксидов циркония и алюминия, Смотраев Р. В. (2013)
Півоваров О. А. - Математичне моделювання кінетики вилуговування золота з рудних концентратів розчинами, виготовленими на основі плазмохімічно обробленої води, Воробйова М. І., Василенко І. А. (2013)
Матросов О. С. - Одержання комплексних сполук індоліл-3-оцтової кислоти з біометалами, Груздєва О. В. (2013)
Резніченко В. В. - Технологічні стадії комплексної переробки вторинної вольфрамвмісної сировини, Резніченко Г. М., Бутенко А. М. (2013)
Фролова Л. А. - Синтез хромсодержащих пигментов на основе отхода металлургического производства, Пивоваров А. А., Цепич Е. Г. (2013)
Кримець Г. В. - Очистка стічних вод від фосфоровмісних полютантів, Астрелін І. М., Федоров О. С. (2013)
Косогіна І. В. - Коагуляційний реагент з відходів глиноземних виробництв, Астрелін І. М., Стасюк Н. В. (2013)
Кисилевская А. Ю. - Алгоритм оценки безопасности и качества минеральных вод в Украине (2013)
Прокоф’єва Г. М. - Шляхи розробки екологічно безпечних технічних мийних засобів спеціального призначення, Савічєва К. Ю., Сударушкіна Т. В. (2013)
Довбій Т. А. - Дослідження структури та дисперсного складу композиційного порошкового матеріалу на основі металічного нікелю та ультрадисперсних алмазів, одержаного методом хімічного відновлення Ni із аморфного осаду гідроксокарбонату ніколу, Лобойко О. Я., Козуб П. А. (2013)
Гринь Г. І. - Вплив технологічних параметрів на процеси нікелювання синтетичних алмазів, Панасенко В. В., Бондаренко Л. М. (2013)
Тертышный О. А. - Получение сорбентов карбонизацией рисовой шелухи для очистки воды от нефтепродуктов, Тертышная Е. В., Гура Д. В. (2013)
Гура Д. В. - Определение технологических параметров процесса получения кремний-углеродных композиций из отходов рисового производства методами термодинамических и кинетических исследований, Сорока П. Г. (2013)
Поповенко Н. С. - Економічні засади забезпечення сталого розвитку промислових підприємств, Лапіна І. С., Кула М. В. (2013)
Prokopovich L. V. - Museums at belles-lettres: cultural and economical effects of indirect advertising (2013)
Оборський Г. О. - Одеський національній політехнічний університет. Родовід, Бондар В.І., Лебідь В. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Сичов М. Ю. - Баланс кальцію та фосфору в організмі перепелів за різних рівнів жиру в комбікормах (2012)
Кривенок М. Я. - Аргінін і лізин у комбікормах для курей-несучок промислового стада (2012)
Барсуков Д. А. - Озонирование в птицеводстве (2012)
Це цікаво (2012)
Томяк В. А. - Інноваційне обладнання ВО "ТЕХНА” для птахівництва, Квітко В. В. (2012)
Гладин Д. - Светодиодное освещение – прогрессивные технологии в сельском хозяйстве (2012)
Баланчук І. М. - Забійні якості каченят за різних рівнів обмінної енергії у комбікормах (2012)
Ткачук С. А. - Динаміка вмісту макроелементів у трубчастих кістках японського перепела, Заболотна В. П. (2012)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Вітаємо Видавничий дім ЕФПІТ з ювілеєм! (2012)
Іонов І. А. - Звіт про участь представників Українського відділення ВНАП у XXIV Всесвітньому конгресі з птахівництва (2012)
Гончаров Ф. І. - Оборотне водопостачання птахівничих комплексів: еколого-економічний ефект та технічні засоби його реалізації, Решетюк В. М., Штепа В. М. (2012)
Кулибаба Р. А. - Молекулярная диагностика энтеритов гусей разной вирусной этиологии, Юрко П. С., Белецкая А. В. (2012)
Іонов І. А. - Підсумки проведення XIII Української конференції з птахівництва з міжнародною участю (18-20 вересня 2012 р.) (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – опыт, создающий результат (2012)
Кузьмин А. А. - Тримикозин – новый противомикробный препарат для птицеводства, Боровко А. Н., Сахацкий И. Н., Шкляр В. В. (2012)
Марчишина Є. І. - Нові вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, Плічко С. В. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Линия продуктов Микофикс® (2012)
Черкашенко М. В. - Кафедре "Гидравлические машины" им. академика Г. Ф. Проскуры – 100 лет (2014)
Бойко А. В. - Численное исследование эффективности уравнительной камеры за регулирующей ступенью на разных режимах работы, Усатый А. П., Авдеева Е. П. (2014)
Веремеенко И. С. - Развитие экспериментальной базы гидротурбостроения в ИПМаш НАН Украины, Русанов А. В., Дедков В. Н., Агибалов Е. С., Гладышев С. В. (2014)
Черкашенко М. В. - Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов (2014)
Вурье Б. А. - Системы гидропневмоагрегатов, Гордюхин А. А. (2014)
Веремеенко И. С. - Особенности оценки частоты продольных колебаний ротора гидроагрегата, Андрющенко С. А. (2014)
Русанов А. В. - Математическое моделирование течения жидкости и анализ характеристик потока в подводе гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЭС, Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Рябов А. В. (2014)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочих процессов гидротурбин с применением новых конструктивных решений для различных диапазонов напоров, Дранковский В. Э., Круп Е. С., Вахрушев О. С. (2014)
Колычев В. А. - Приближенный метод расчета кинематических параметров потока в проточной части радиально-осевой гидротурбины, Тыньянова И. И. (2014)
Лурье З. Я. - Поэтапная многокритериальная оптимизация качающих узлов шестеренных насосов внутреннего зацепления по заданному рабочему объему, Гасюк А. И. (2014)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора компрессора, Колодяжна Л. В., Колесник А. А. (2014)
Яхно О. М. - Гідродинамічні процеси магнітних сферичних шарнірів просторових систем приводів у вигляді рухомих октаедричних структур, Струтинський С. В. (2014)
Зайончковський Г. Й. - Визначення запасів стійкості та протифлатерних властивостей гідравлічних слідкуючих рульових приводів систем керування літаків (2014)
Рикуніч Ю. М. - Визначення запасів працездатності пневматичних електромагнітних клапанів (2014)
Свобода Д. Г. - Исследование влияния условий течения жидкости на интегральные характеристики осевого насоса с быстроходностью ns = 570, Жарковский А. А. (2014)
Русанов А. В. - Численное исследование и анализ рабочего процесса в проточной части осевой поворотно-лопастной гидротурбины, Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Городецкий Ю. В. (2014)
Панченко А. И. - Методика проектирования элементов вытеснительных систем гидровращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Миронов К. А. - Совершенствование проточных частей радиально-осевых гидротурбин, Яковлев Л. К., Гулахмадов А. А. (2014)
Иваницкая Е. П. - К вопросу влияния диаметра поршня одноштокового гидравлического цилиндра на переходные процессы гидравлического модуля (2014)
Андренко П. М. - Динамічний синтез мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2014)
Полушкин К. А. - Алгоритм синтеза схем гидропневмоагрегатов (2014)
Рябов А. В. - Совместные пульсационные и вибрационные испытания модельной гидротурбины ПЛ-20, Катасонов А. Е., Бондаренко А. В., Трубаев А. И., Водка А. А., Ульянов Ю. Н. (2014)
Шевченко Н. Г. - Комплекс программ для расчета параметров штанговой скважинной насосной установки, Коваль Е. С., Шудрик А. Л. (2014)
Римчук Д. В. - Оптимізація процесу радіальної деформації оболонки вибухового пакера, Цибулько С. В. (2014)
Аврунин Г. А. - Этапы развития и достижения современного объемного гидропривода, Мороз И. И. (2014)
Гусак О. Г. - Робочий процес малогабаритного осьового ступеня свердловинного насоса, Неня В. Г., Матвієнко О. А. (2014)
Авершин А. Г. - Разработка эффективной формы воздухозаборника гоночного автомобиля ХАДИ 31, Солодов В. Г. (2014)
Завьялов П. С. - Математическое моделирование низкочастотных пульсаций давлений в отсасывающих трубах жестколопастных гидротурбин и обратимых гидромашин, Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А. (2014)
Косторной С. Д. - Модель течения, учитывающая особенности граничных условий реальной жидкости (2014)
Ценципер А. И. - Безопасность и техника защиты фонтанных скважин, Зеленский М. В. (2014)
Фатеева Н. Н. - Алгоритм оценки параметрической надежности гидропневмоагрегатов (2014)
Барилюк Е. И. - Роль демпфирования в снижении скорости износа уплотнительных поверхностей малогабаритного электромагнитного клапана (2014)
Педаченко Є. Г. - Сучасні принципи та стан надання невідкладної допомоги при черепно-мозковій травмі в Україні(програмана доповідь) (2005)
Педаченко Є. Г. - Шляхи забезпечення доступності та якості нейрохірургічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я в Україні, Лехан В. М., Гук А. П. (2005)
Ольхов В. М. - Клинико-эпидемиологическая характеристика и пути усовершенствования неотложной помощи при черепно-мозговой травме в сельской местности Украины (2005)
Шлапак І. П. - Особливості інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової травми в гострому періоді: конфлікт інтересів, Пилипенко М. М. (2005)
Шлапак І. П. - Особливості інтенсивної терапії при тяжкій ЧМТ в гострому періоді: погляд з позиції доказової медицини, Пилипенко М. М. (2005)
Шлапак І. П. - Епідеміологічне дослідження смертності від ЧМТ в Україні, Бурчинський В. Г., Пилипенко М. М. (2005)
Белошицкий В. В. - Перспективы клеточной и генной терапии при острой черепно-мозговой травме (2005)
Белименко В. А. - Особливості проведення анестезії у хворих з важкою ЧМТ, Бурлай В. З., Савченко Є. І., Дейніченко Ю. К. (2005)
Перцов В. І. - Лікувально-діагностичні заходи при поєднаній тяжкій черепно-мозковій травмі, Бурлай В. З., Івахненко Д. С., Дейніченко Ю. К., Савченко Є. І. (2005)
Чміль Л. Р. - Напрямки аналізу статистичних даних, як основного наукового методу у дослідженні епідеміології чeрепно-мозкової травми (ЧМТ) (2005)
Семисалов С. Я. - Прогнозирование функциональных исходов хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний в остром периоде черепно-мозговой травмы, Лях Ю. Г., Константинов В. С., Гурьянов В. В. (2005)
Семисалов С. Я. - Дифференцированное лечение субдуральных гематом в острый период черепно-мозговой травмы, Журавлев В. В., Мухина В. И., Семисалова В. С. (2005)
Чернов О. Л. - Використання низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання в комплексній терапії потерпілих з контузійним ураженням головного мозку, Огурцов С. Д. (2005)
Болюх А. С. - Вплив церебрального вазоспазму на найближчі результати лікування хворих з гострими внутрішньочерепними травматичними крововиливами (2005)
Морозов А. Н. - Объективизация алгоритма компьютерно-томографического исследования в острый период черепно-мозговой травмы, Гарус А. А. (2005)
Морозов А. М. - Порівняльна оцінка деяких інструментальних методів діагностики черепно-мозкової травми, Гарус А. А. (2005)
Морозов А. М. - Комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми, Робак О. П., Гарус А. А. (2005)
Сипитый В. И. - Комплексная неотложная нейрохирургическая помощь больным с сочетанной черепно-лицевой травмой, Рузин Г. П., Бабалян Ю. А., Кутовой И. А., Волосов Е. В., Котляревский Ю. А., Гунько Б. В. (2005)
Педаченко Є. Г. - Діагностика та лікування вогнищевих уражень головного мозку у ВІЛ-інфікованих хворих, Дядечко А. О. (2005)
Дядечко А. O. - Діагностика та лікування ранньої ліквореї, Скобська О. Є. (2005)
Каджая Н. В. - Особенности дифференцированного лечения внутримозговых гематом при повторной черепно-мозговой травме, Семисалов С. Я., Константинов В. С. (2005)
Макеєв С. С. - Показники мозкової перфузії і структурні зміни при вогнищевих травматичних ушкодженнях головного мозку у гострому періоді черепно-мозкової травми, Кузьменко Д. А. (2005)
Шевага В. М. - Вивчення відношень між гормонами кори наднирників з метою прогнозування перебігу та визначення обсягу невідкладної допомоги хворим із тяжкою черепно-мозковою травмою (ЧМТ), Нетлюх А. М. (2005)
Коваль А. А. - Транзиторный синдром несахарного диабета у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Аксенов В. В., Коновалов С. В., Брыгарь В. А., Коновалов Е. С. (2005)
Комаров В. В. - Опыт применения малоинвазивных операций при лечении хронических субдуральных гематом, Аксенов В. В., Коновалов С. В., Брыгарь В. А., Коновалов Е. С. . (2005)
Цімейко О. А. - Особливості хірургічної тактики в гострому періоді розривів артеріальних аневризм головного мозку(програмна доповідь), Сон А. С., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2005)
Яковенко Л. М. - Невідкладні нейрохірургічні втручання при артеріо-венозних мальформаціях головного мозку, Шамаєв М. І., Мороз В. В., Малишева Т. А., Яцик В. А. (2005)
Шамаєв М. І. - Причини вітальних ускладнень в хірургії артеріовенозних мальформацій головного мозку, Яковенко Л. М., Малишева Т. А., Мороз В. В., Яцик В. А. (2005)
Задоянний Л. В. - Відновлення порушених зорових функцій у хворих аневризмами судин головного мозку, Жданова В. М. (2005)
Аксьонов В. В. - Аналіз лікування хворих на порушення мозкового кровообігу в центрі для надання допомоги хворим на церебро-васкулярні захворювання обласної клінічної лікарні м. Одеси, Бригар В. А., Слободянюк О. С., Спінул О. А. (2005)
Робак О. П - Диференційна діагностика гострих порушень мозкового кровообігу методами КТ та МРТ, Чувашова О. Ю., Сухачев С. В., Гетьман О. М., Робак К. О. (2005)
Цімейко О. А - Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених церебральним вазоспазмом, Мороз В. В. (2005)
Зорин Н. А. - Лечение аневризм интракраниального отдела внутренней сонной артерии в остром периоде, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П, Мирошниченко А. Ю. (2005)
Зорин Н. А. - Выбор тактики хирургического лечения больныхс внутримозговыми гипертоническими кровоизлияниями, Плющев И. Е. (2005)
Костюк М. Р. - Інтраопераційний тромболізис при розвитку тромбоемболічних ускладнень під час ендоваскулярної емболізації церебральних аневризм спіралями, що відділяються, Цімейко О. А. (2005)
Орлов М. Ю. - Факторы, определяющие тактику дифференцированного лечения АВМ головного мозга, Литвак-Шевкопяс С. О., Плавский П. Н. (2005)
Орлов Ю. А. - Неотложные состояния в детской нейрохирургии, их диагностика и лечение (программный доклад) (2005)
Кеворков Г. А. - Современные принципы лечебно-диагностических мероприятий при ЧМТ у детей разных возрастных групп (2005)
Вербова Л. Н. - Гипертензионно-дислокационные синдромы и лечебная тактика при них (2005)
Марущенко Л. Л. - Неотложная нейрохирургическая помощь при родовой черепно-мозговой травме (2005)
Вишневская Л. А. - Реанимационно-анестезиологическая помощь при неотложных состояниях у детей с нейрохирургической патологией, Глоба М. В. (2005)
Чернышов С. А. - Опыт использования препарата Choline alfoscerate в восстановительный период при тяжелой черепно-мозговой травме у детей (2005)
Проценко І. П. - Невідкладні стани при дисфункціях шунта віддаленого післяопераційного періоду у дітей з гідроцефалією (2005)
Григорьев Е. А. - Тактика лечения новорожденных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями, Горищак С. П. (2005)
Шаверский А. В. - Критические состояния при опухолях головного мозга у детей младшего возраста (2005)
Слинько Є. І. - Ургентна нейрохірургічна допомога при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі на Україні (програмна доповідь) (2005)
Тяглий С. В. - Транспедикулярна фіксація системою "Мост” при травмах хребта та спондіолістезах: власний досвід, Савченко Є. І., Євченко Т. І. Ксензов А. Ю., Зайцев Ю. В., Комаров Б. Г., Полковніков О. Ю., Савченко М. Є. (2005)
Слинько Є. І. - Сучасні методи стабілізації травматичних пошкоджень краніо-вертебрального з’єднання, результати оперативних втручань, Пастушин А. І., Бурик В. М., Вербов В. В. (2005)
Слинько Є. І. - Результати лікування хворих із травмою грудного та поперекового відділу хребта із використанням поліаксіальних транспедикулярних систем фіксації, Вербов В. В., Муравський А. В. (2005)
Слинько Є. І. - Сучасні методи стабілізації шийного відділу хребта при його травматичному ушкодженні, результати хірургічного лікування, Вербов В. В., Бурик В. М., Бринкач І. С. (2005)
Шевага В. М. - Хірургічне лікування травматичних ушкоджень шийного відділу хребта та спинного мозку як спосіб профілактики невідкладних станів при спінальній травмі, Дяків В. В., Козловський А. Ю., Кобилeцький О. Я. (2005)
Слинько Є. І. - Особливості лікування хворих з відкритими пошкодженнями хребта та спинного мозку, Муравський А. В., Вербов В. В. (2005)
Слинько Є. І. - Особливості лікування хворих з інфекційно-запальними ускладненнями при травмі хребта та спинного мозку, Муравський А. В., Вербов В. В. (2005)
Підлісний С. С. - Досвід застосування різних методів стабілізації в гострий період ускладненої шийної спінальної травми (2005)
Шутка В. Я. - Мініінвазивний метод лікування медіанних гриж поперекового відділу хребта (2005)
Загородний Н. В. - Хирургическое лечение спондилолистеза, Доценко В. В., Сергеев С. А., Круглов И. А. (2005)
Доценко В. В. - Повторные операции на поясничном отделе позвоночника при дегенеративных заболеваниях, Вовкогон В. Б. (2005)
Розуменко В. Д. - Неотложные состояния в нейроонкологии: лечебная тактика(программный доклад) (2005)
Тяглий С. В. - Хірургічні доступи та методологія видалення гліальних пухлин лобово-скроневої локалізації, Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Зайцев Ю. В., Полковніков О. Ю., Євченко Т. І., Комаров Б. Г., Савченко М. Є. (2005)
Салдан З. В. - Доцільність використання вітамінів С та РР в невідкладній нейроонкології (2005)
Робак О. П. - Томографічна семіотика вклинень головного мозку при об’ємних ураженнях методами КТ і МРТ, Сухачов С. В., Чувашова О. Ю., Гетьман О. М., Робак К. О. (2005)
Робак О. П. - Рентгенологічна та нейровізуалізуюча діагностика об’ємних процесів селярної ділянки, Чувашова О. Ю., Робак К. О., Сухачов С. В., Гетьман О. М. (2005)
Лапоногов О. О. - Принципи лікування епілептичного статусу, Костюк К. Р. (2005)
Гук М. О. - Невідкладне хірургічне лікування аденоми гіпофіза з внутрішньопухлинним крововиливом (2005)
Могила В. В. - Особенности удаления инородных тел при оружейно-взрывном ранениии головы мирного времени, Семкин К. В. (2005)
Орлов Ю. А. - Применение ликворошунтирующих операций в комплексе лечения детей с медуллобластомой мозжечка, Шаверский А. В., Плавский Н. В. (2005)
Дубина Г. І. - Вибір лікувальної тактики та попередні результати хірургічного лікування закритого пошкодження плечового сплетення, поєднаного з черепно-мозковою травмою (2005)
Шамаев М. И. - Современные подходы к классификации опухолей центральной нервной системы, Малышева Т. А. (2005)
Читаева Г. Е. - Общепринятые и новые аспекты применения препарата церебролизин, Никифорова А. Н., Сапон Н. А. (2005)
Швецов В. Л. - Конденсационно-теплофикационная паротурбинная установка КТ-100-6,7 для строительства ОПЭБ с РУ СВБР-100, Кожешкурт И. И., Пальков С. А., Пальков И. А. (2014)
Русанов А. В. - Разработка проточной части ЦСД паровой турбины Т-125/150-12,8 на основе использования современных компьютерных технологий, Шубенко А. Л., Култышев А. Ю., Билан В. Н., Степанов М. Ю., Сенецкий А. В., Пащенко Н. В. (2014)
Бойко А. В. - Влияние способа сохранения пропускной способности направляющей решетки на результаты пространственной оптимизации, Говорущенко Ю. Н., Баранник В. С. (2014)
Лапузин А. В. - Об аэродинамической эффективности решеток профилей сопловых лопаток мощных паровых турбин, Субботович В. П., Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Швецов В. Л., Кожешкурт И. И., Конев В. А. (2014)
Гнесин В. И. - Влияние парциального подвода в трехступенчатом отсеке осевого компрессора на нестационарные нагрузки и колебания рабочих лопаток, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Колесник А. А. (2014)
Халатов А. А. - Двухструйное пленочное охлаждение плоской поверхности: влияние внешней турбулентности, Панченко Н. А., Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2014)
Готовский М. А. - Физические особенности интенсификации теплообмена для сред с высокими числами Прандтля в области перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения, Сухоруков Ю. Г., Георгиевский Н. В. (2014)
Тарасов А. И. - Об учете температурного фактора в расчетах охлаждения газовых турбин, Долгов А. И. (2014)
Петельчиц В. Ю. - CFD-моделирование пленочного охлаждения пластины с входным цилиндрическим участком (2014)
Сербин С. И. - Разработка методов расчета характеристик нестационарного рабочего процесса в низкоэмиссионных камерах сгорания ГТД, Мостипаненко А. Б., Козловский А. В., Ванцовский В. Г., Вилкул В. В. (2014)
Епифанов С. В. - Использование априорной информации при синтезе моделей запуска, Сиренко Ф. Ф., Суховей С. И. (2014)
Уханова М. Г. - Особенности методики расчета регулирующих клапанов, работающих на вскипающей воде, для подогревателей высокого давления отечественных и зарубежных АЭС, Трифонов Н. Н., Святкин Ф. А., Есин С. Б., Григорьева Е. Б. (2014)
Ванеев С. М. - Исследование и анализ использования программного комплекса FlowVision HPC при расчете характеристик струйно-реактивной турбины, Гетало В. В., Королев С. К. (2014)
Черноусенко О. Ю. - Сопоставление 2D- и 3D расчетных моделей оценки остаточного ресурса высокотемпературных элементов паровой турбины (2014)
Шульженко Н. Г. - Оценка ползучести корпуса регулирующего клапана паровой турбины К-325, Колядюк А. С. (2014)
Сухинин В. П. - Ресурс паровой турбины, Пугачева Т. Н. (2014)
Петреня Ю. К. - О вибрационных характеристиках статоров мощных турбогенераторов, Антонюк О. В., Гаврилов С. Н., Гаев А. В. (2014)
Бондаренко Г. А. - Применение блочно иерархического подхода к проектированию и оптимизации системы ВРА для центробежного компрессора, Юрко И. В. (2014)
Сниховский Е. Л. - К вопросу формирования алгоритма диагностирования технического состояния парокомпрессионных холодильных машин, Клепанда А. С., Петухов И. И., Шерстюк А. В. (2014)
Косторной С. Д. - Новый подход к решению обратной задачи центробежного насоса, Давиденко А. К., Марченко Л. К. (2014)
Кєсова Л. О. - Аналіз шляхів утилізації тепла димових газів котлів маневрових енергоблоків ТЕС, Шелешей Т. В., Дрогальчук К. А. (2014)
Титар С. С. - Дослідження охолодження в’язких нафтопродуктів протягом їх зберігання та транспортування в залізничних цистернах, Зайцев Д. В. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Оніщенко І. Г. - Українсько-російські відносини: економічний аспект (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання оптимальної топологічної структури вертикально інтегрованої компанії (2013)
Гуткевич С. О. - Особливості діяльності видавничо-поліграфічних підприємств, Андросюк Л. А., Барзилович О. М. (2013)
Шендерівська Л. П. - Конкурентний рівень видавничо-поліграфічного комплексу (2013)
Касьянова Н. В. - Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства (2013)
Веклич В. О. - Правові аспекти інвестиційної діяльності: проблеми та можливі шляхи вирішення їх подолання (2013)
Кузьмінова О. В. - Інформаційна логістика як об’єкт управління добувного підприємства (2013)
Безкоровайний О. I. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону (2013)
Титул, зміст (2014)
Онищенко В. П. - Онтологічний контекст економічної кризи (2014)
Мазур О. Є. - Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України (2014)
Лютий І. О. - Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні, Мороз П. А. (2014)
Радіонов Ю. Д. - Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів (2014)
Бородіна О. М. - Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію, Прокопа І. В. (2014)
Залізко В. Д. - Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення (2014)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення, Руснак А. Д. (2014)
Пасхавер Б. Й. - Аграрні реформи: історія та сучасність (2014)
Поляков М. В. - Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету (2012)
Макогон Ю. В. - Международный трансфер знаний в условиях глобализации мировой экономики, Медведкин Т. С. (2012)
Мешко Н. П. - Інноваційна домінанта в сучасній освітній парадигмі, Тарабара О. В. (2012)
Чернега О. Б. - Соціально-економічні підсумки першої декади ХХI століття: глобальні асиметрії та диспропорції розвитку країн світу, Бочарова Ю. Г. (2012)
Сазонець О. М. - Інноваційний розвиток інформаційної сфери (2012)
Флейчук М. І. - Інноваційно-інституційні інструменти несумлінної конкуренції у глобальному середовищі (2012)
Мокій А. І. - Шляхи вдосконалення інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку на регіональному рівні, Мокій О. А., Бачурін Д. А. (2012)
Пирог О. В. - Комерціалізація науково-технічних розробок в умовах розвитку постіндустріального суспільства (2012)
Дубницький В. І. - Теоретичні аспекти підвищення потенціалу екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств старопромислових регіонів, Даниліна Н. В. (2012)
Полякова Ю. В. - Інноваційна активність промислових підприємств України (2012)
Джусов О. А. - Розвиток інноваційної енергетики в глобальному та регіональному вимірах, Гладченко А. Ю. (2012)
Сазонець І. Л. - Реалізація інноваційного проекту на підприємстві з метою видобутку та переробки бурого вугілля, Гладун О. П. (2012)
Грабинська І. В. - Еволюція поглядів на методи дослідження коливань ділової активності (2013)
Цёхла С. Ю. - Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения, Бурлай М. Н. (2013)
Сазонець І. Л. - Управління інноваційними процесами та розвиток космічної галузі України, Суходольский І. А. (2013)
Савченко В. Г. - Інноваційні підходи до управління розвитком олімпійського спорту (на прикладі маркетингової програми Олімпіади в Сочі), Сазонець В. І. (2013)
Смирнова Т. А. - Петриківка як елемент брендування регіону (2013)
Литвин М. В. - Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку (2013)
Сливенко В. А. - Інноваційні підходи до вирішення проблем безпеки в туризмі (2013)
Зайцева В. М. - Формування стратегії сталого розвитку туризму (2013)
Кукліна Т. С. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного ринку (2013)
Федоненко М. Є. - Науково-методологічні засади дослідження спеціалізації у високотехнологічних галузях (2013)
Стеблянко І. О. - Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері (2013)
Мешко Н. П. - Розвиток високотехнологічних послуг: методологія дослідження, Щитов Д. М. (2013)
Буланкіна О. Є. - Диверсифікаційний менеджмент компаній в умовах міжнародного конкурентного середовища (2013)
Попова В. А. - Торгівля технологіями у міжнародному науково-технологічному обміні (2013)
Галецька Н. - Загальнотеоретична характеристика поняття "форма національної імплементації" (2014)
Добрянський С. - Хартія основних прав Європейського Союзу: здобутки та перспективи (2014)
Косович В. - Логічні засоби забезпечення досконалості нормативно-правових актів України (2014)
Стрипко М. - Базові принципи взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади при здійсненні нормотворчої діяльності (2014)
Шевчук І. - Основні види правотворчих помилок у законодавстві України: деякі теоретичні аспекти (2014)
Ясіновська А. - Кодекси матеріального права: деякі теоретичні аспекти (2014)
Бедрій М. - Додержавне право східних слов’ян: проблеми становлення та напрями регулювання (2014)
Білецька О. - Поліція у системі органів виконавчої влади ІІ Речі Посполитої (1921–1939 рр.) (2014)
Блінова В. - Ліквідація військових злочинів (дезертирство і ухилення від мобілізації) на Уралі в роки Великої Вітчизняної війни: історико-правовий аспект (2014)
Бойко І. - Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2014)
Кобилецький М. - Маґдебурзьке право у Литві (2014)
Кольбенко А. - Передумови прийняття та зміст Вестмінстерського статуту 1931 р. Утворення Британської співдружності націй (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Еволюція договору найму в Давньому Римі (2014)
Паславська Н. - Організація діяльності Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Сворак С. - Концепція народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах М. Грушевського (2014)
Сидорчук О. - Правова природа суду присяжних в Україні за Судовими статутами 1864 р. (2014)
Сирко М. - Цивільний кодекс Наполеона Бонапарта 1804 р. та його застосування на території Польщі (2014)
Федущак-Паславська Г. - Основні засади захисту порушеного права у давнину (2014)
Холодницький Н. - Зародження європейської концепції прокуратури та її рецепція у Сполучених Штатах Америки (2014)
Шандра Р. - Докази і доказування у західноукраїнських судах волоського права (XIV–XVIII ст.) (2014)
Шевчук Л. - Нотаріальна реформа 1864–1866 рр. в оцінках сучасників (2014)
Шуп’яна М. - Система додаткових покарань за Австрійським кримінальним законодавством другої половини ХІХ ст. (2014)
Рабінович С. - Ідеологічний чинник консолідації політичної нації в Україні (2014)
Кіт Х. - Роль адміністративного суду у збиранні доказів на стадії підготовчого провадження (2014)
Школик А. - Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями (2014)
Янюк Н. - Актуальні проблеми у регулюванні питань професійної етики публічних службовців (2014)
Кричковська М. - Становлення інститутів спільного інвестування (2014)
Лемик Р. - Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів, Сеник С. (2014)
Ліс В. - Конфіденційний характер журналістики у польському законодавстві (2014)
Пристай Т. - Коло правомочних осіб, які беруть участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльностії (2014)
Благодир А. - До питання про систематизацію знань про право соціального забезпечення Російської Федерації (2014)
Бурак В. - Охоронювані законом інтереси працівників як об’єкт правового захисту (2014)
Гураш В. - Правова природа суспільно-трудових відносин запозиченої (лізингової) праці (2014)
Денисюк М. - Щодо питання про законодавче поняття безробіття (2014)
Кіт О. - Акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права (2014)
Синчук С. - Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення (2014)
Стасів О. - Сучасне розуміння конституційного права на оплату праці (2014)
Тулупова Ю. - Диференціація правового регулювання праці та її вплив на правове становище суб’єктів трудового права (2014)
Чернявська Г. - Поняття, правові ознаки та види представництва під час реалізації права на соціальне забезпечння (2014)
Шумило М. - Соціально-економічні фактори як передумови виникнення пенсійної системи (2014)
Ващишин М. - Періодизація розвитку законодавства України про національну екологічну мережу (2014)
Шпарик Н. - Поняття та ознаки міжнародно-правового акта як джерела екологічного права України (2014)
Орловська Н. - Актуальні питання меж кримінально-правового впливу (2014)
Соловйова А. - Деякі проблеми кримінально-правової охорони власності (2014)
Когутич І. - Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики (2014)
Крикливець Д. - Правове регулювання інституту судового контролю: порівняльний аспект (2014)
Литвин Н. - Функція захисту за новим КПК України та її реалізація на стадії виконання вироку (2014)
Павлишин А. - Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2014)
Черниченко І. - Поняття та процесуально-правова суть відеоконфенції у кримінальному провадженні України (2014)
Шевчук М. - Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України (2014)
Максименко С. - Персоногенез як онтопсихологічна трансформація нужди (2010)
Титаренко Т. - Життєвий шлях особистості в постмодерністському дискурсі (2010)
Засєкіна Л. - Нейропсихолінгвістика vs патопсихолінгвістика у дослідженні особистості (на прикладі вивчення і реабілітації пацієнтів після інсульту) (2010)
Колісник О. - Психологічна практика духовного саморозвитку особистості (2010)
Литвин-Кіндратюк С. - Методологічні аспекти дослідження історіогенезу саморегуляції особистості (2010)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія духовної рефлексії (2010)
Тодорів Л. - Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб'єктивного досвіду у підлітків (2010)
Когутяк Н. - Каузометрія як метод геронтопсихології особистості (2010)
Яремчук О. - Суб'єктивний образ світу та етнокультурна міфотворчість особистості в її саморозвитку (2010)
Пеньковська Н. - Духовні вектори сучасної психотерапії (теоретичний аналіз) (2010)
Злобіна О. - Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості (2010)
Юрченко З. - Соціально-психологічні детермінанти насилля щодо особистості у сім'ї (2010)
Милюзина О. - Психологічні особливості естетичного сприймання підлітками народного мистецтва в контексті рецептивної естетики (2010)
Паненкова Ю. - Самооцінка у структурі адаптації обдарованих дітей: спроба теоретичного моделювання (2010)
Коропецька О. - Психологічні детермінанти самореалізації особистості (2010)
Хазратова Н. - Почуття власності і проблема порушень приватності у повсякденному житті (2010)
Боднар М. - Символічні формули етносу як детермінанти особистісного зростання студентської молоді (2010)
Савелюк Н. - Територіальна прив'язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз (2010)
Кормило О. - Теоретико-методичні засади оптимізації мотивації учіння молодших школярів (2010)
Адамська З. - Розвиток суб'єктності майбутніх психологів (2010)
Винницька У. - Імпровізація як засіб розвитку творчої особистості (2010)
Фокіна В. - Феноменологія музичних архетипів у просторі особистісного само здійснення (2010)
Карпенко З. - Аксіопсихологічний поворот у психології особистості: досвід методологічної реконструкції (2010)
Рибалка В. - Честь і гідність особистості як предмет теоретичної та практичної психології (2010)
Андрушко У. - Криза середини життя як умова розгортання духовних інтенцій особистості (2010)
Мацевко Н. - Феномен самоставлення у психології (2010)
Шишко О. - Прийомна сім'я як спосіб вирішення проблеми соціального сирітства (2010)
Наші автори (2010)
Боговін А. В. - Оцінка ступеня порушення фіторізноманіття антропогенно трансформованих екосистем (2013)
Царик Й. В. - Популяційний підхід до розв’язання актуальних питань функціонування екосистем і збереження біотичного різноманіття (2013)
Нікорич В. - Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу, Польчина С., Шиманський В., Скиба С. (2013)
Новицький М. Л. - Структурно-агрегатний склад сульфідних порід та техногенних субстратів на шахтних відвалах (2013)
Гончаренко І. В. - Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація, Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2013)
Нецветов М. В. - Морфологические и вибрационные особенности лещины древовидной на границе древостоя (2013)
Листопадська О. А. - Дендрологічний парк "Асканія-Нова" як полігон з вивчення консортивних зв'язків комах-філофагів із представниками роду Quercus L., Івашов А. В. (2013)
Глібовицька Н. І. - Липа серцелиста (Tilia cordata L.) як біоіндикатор стану забруднення урбанізованих територій важкими металами, Парпан В. І. (2013)
Рильський О. Ф. - Біоіндикація забруднення довкілля важкими металами з використанням пігментосинтезувальних бактерій (2013)
Мицик Л. П. - Показник висоти рослин – у наукових дослідженнях та публікаціях (2013)
Травлєєв А. П. - Безцінний енциклопедичний помічник географа, еколога, геоботаніка та природознавця широкого фахового профілю – Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – У 3-х част.: підручн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с., Білова Н. А. (2013)
Білова Н. А. - Шанда В. І. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології: монографія / В. І. Шанда; наук. ред. А. П. Травлєєв; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "КНУ". – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2013. – 247 с., Зверковський В. М. (2013)
До уваги авторів (2013)
Ткаченко В. - Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля (2011)
Хазратова Н. - Потреба у власності як соціально-психологічний феномен, Луценко М. (2011)
Массанов А. - Несприятливі емоційні стани та їх подолання в діяльності особистості (2011)
Радчук Г. - Суб'єктна позиція студента у середовищі вищого навчального закладу (2011)
Палій А. - Когнітивно-стильові детермінанти в структурі інтегральної індивідуальності (2011)
Адамська З. - Суб'єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів (2011)
Яковицька Л. - Особливості розвитку ціннісної сфери особи, зайнятої науково-технічною діяльністю (2011)
Кормило О. - Особливості розвитку емпатійності у студентів різного фахового спрямування (2011)
Черенщикова Д. - Суб'єктно-ціннісні особливості педагогічного спілкування у сучасному ВНЗ (2011)
Яценко Т. - Особливості внутрішньої динаміки психіки та її врахування у діагностико-корекційному процесі (2011)
Москалець В. - Смисл життя, свобода та відповідальність особистості у вченні Віктора Еміля Франкла (2011)
Ліщинська О. - Суб'єктивна інтерпретація фактів у процесі соціального пізнання як ресурс експлуатації в деструктивному культі (2011)
Хомик В. - Фактор межі в розвитку ідентичності юнаків у ситуаціях, що провокують на агресію (2011)
Данілова О. - Аналіз соціальної перцепції православної ікони методом історичної реконструкції (2011)
Глоба Л. - Психолінгвістичні аспекти сприйняття ірозуміння художнього тексту (2011)
Керечан О. - Гештальттерапія нарцисичних розладів особистості (2011)
Сватенкова Т. - Екзистенційні переживання у контексті розгортання життєвого шляху особистості в період юності (2011)
Титаренко Т. - Його величність випадок: несподівані конфігурації людського життя (2011)
Злобіна О. - Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей (2011)
Татенко В. - До питання про структуру і типологію інтимного життя (2011)
Донченко О. - Архетипи – спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності) (2011)
Карпенко З. - Онтологічне обґрунтування аксіологічної персонології (2011)
Савчин М. - Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології (2011)
Яремчук О. - Карнавальність як принцип актуалізації етнокультурного міфотворчого потенціалу особистості (2011)
Тодорів Л. - Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості (2011)
Сімак А. - Синергетична модель аксіопсихологічної детермінації копінг-поведінки особистості (2011)
Милюзина О. - Відображення наративної суб'єктності підлітка засобами народного мистецтва (2011)
Бабич М. - Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста (2011)
Заболоцька С. - Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства (2011)
Заміщак М. - Молодший шкільний вік як важливий етап становлення моральної самооцінки (2011)
Зимянський А. - Психолого-педагогічні засоби розвитку моральної самосвідомості підлітків (2011)
Турчин О. - Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі (2011)
Шишко О. - Депривація як чинник формування віктимності у дітей-сиріт (2011)
Шпак М. - Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень (2011)
Чіп Р. - Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистості в ранньому юнацькому віці (2011)
Наші автори (2011)
Медведев В. В. - Об оптимальной, допустимой и недопустимой плотности сложения распахиваемых почв, Бигун О. Н. (2013)
Дегтярьов В. В. - Якісний склад колоїдних форм гумусу у водотривких структурних агрегатах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України, Панасенко О. С. (2013)
Крохін С. В. - Лужногідролізований азот в цілинних і агрогенних ґрунтах лісостепу і степу України, Моргунова О. І. (2013)
Сіліч І. О. - Вміст рухомих форм важких металів в едафотопах рекреаційних та промислових зон Криворіжжя (2013)
Буньо Л. В. - Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L., Цвілинюк О. М., Карпин О. Л., Терек О. І. (2013)
Kacprzak A. - Properties and classification of soils developed from aeolian and flysch materials in the Wieliczka Foothills (Southern Poland), Salamon P. (2013)
Смага І. С. - Методологічні основи бонітетної оцінки ґрунтів та їх удосконалення (2013)
Кунах О. Н. - Пространственная организация сообщества мезопедо-бионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Мальцев Є. І. - Альгофлора лісової підстилки насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Лісопитомник", Негруля Д. М. (2013)
Черный С. Г. - Определение параметров линии почв черноземов Правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков "Ландсат-7", Абрамов Д. А. (2013)
Польчина С. М. - Пропозиції щодо удосконалення системи індексації ілювіальних ґрунтових горизонтів, Нікорич В. А., Шиманський В. (2013)
Травлеев А. П. - Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с., Горбань В. А. (2013)
Ивашов А. В. - Демидов А. А. Пространственная агроэкология и рекультивация земель / А. А. Демидов, А. С. Кобец, Ю. И. Грицан, А. В. Жуков. – Д., 2013. – 369 с. (2013)
До уваги авторів (2013)
Title (2014)
Content (2014)
Kaykan L. S. - Electric Properties of Mg-substituted Lithium Iron Spinel, Gasyuk I. M., Ugorchuk V. V., Kaykan J. S., Sichka M. Y. (2014)
Ostafiychuk B. K. - The Impact of the Surface Morphology on Energy Characteristics of Nanoporous Carbon Material, Budzulyak I. M., Rachiy B. I., Shyyko L. O., Lisovsky R. P., Ivanichok N. Ya., Vashchynsky V. M. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Rutile Nanorods: Synthesis, Structure and Electrochemical Properties, Myronyuk I. F., Chelyadyn V. L., Moklyak V. V. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Synthesis and Properties of Superparamagnetic γ-Fe_2 O_3, Moklyak V. V., Hrubiak A. B. (2014)
Ostafiychuk B. K. - The Effect of Thermal Modification on the Development of Carbon Material Microporous Structure, Budzulyak I. M., Ivanichok N. Ya., Rachiy B. I., Lisovsky R. P. (2014)
Freik D. M. - Crystal-Quasichemical Analysis of Defect Subsystem of Doped PbTe: Sb Crystals and Pb-Sb-Te Solid Solutions, Turovska L. V. (2014)
Freik D. M. - Quantum-Dimensional Effects in Thermoelectric Characteristics of Lead Chalcogenides Nanostructures, Yurchyshyn I. K., Potyak V. Yu. (2014)
Gasyuk I. M. - Temperature Frequency Characteristics of Charge Transition in the Li0.5Fe2.4Ti0.1O4 Non-stoichiometric System, Ugorchuk V. V., Kaykan L. S., Deputat B. J. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure, Moklyak V. V., Ostafiychuk B. K. (2014)
For author (2014)
Info (2014)
Содержание (2013)
Сторінка редактора (2013)
Чернишова Л. І. - Фактори вродженого та адаптивного місцевого імунітету в дітей із первинними дефіцитами антитілоутворення, Якимович С. А., Чернишов А. В., Донськой Б. В., Стамболі Л. В. (2013)
Крючко Т. А. - Генетический полиморфизм Toll-подобного рецептора 4 — предиктор склонности к рецидивирующему течению хронического пиелонефрита у детей, Остапенко В. П., Кушнерева Т. В. (2013)
Сміян О. І. - Вплив препарату Ацидолак Юніор на кишкову мікрофлору дітей, хворих на хронічний тонзиліт, Мозгова Ю. А., Мощич О. П. (2013)
Звенігородська Г. Ю. - Досвід використання препарату Стимол® при гострому пієлонефриті в дітей, Гумінська Г. С., Демченко М. М., Педосенко О. Б., Шангутова Л. А., Кислова Ю. О., Конопліцька А. П. (2013)
Юлиш Е. И. - Особенности клинического течения и диагностики заболеваний глаз у детей, обусловленных персистирующими внутриклеточными инфекциями, Сухина Л. А., Лысенко А. Г., Бухановская Т. Н. (2013)
Сенаторова А. С. - Роль ростовых факторов (VEGF, TGF-1) и циклического гуанозинмонофосфата в формировании легочной гипертензии у детей с бронхолегочной дисплазией, Логвинова О. Л. (2013)
Абатуров А. Е. - Значение медико-социальных факторов в формировании отношения родителей к иммунопрофилактике, Агафонова Е. А., Седунова О. В. (2013)
Шадрин О. Г. - Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Шутова Е. В. (2013)
Филькина О. М. - Особенности реабилитации детей раннего возраста с выраженной задержкой нервно-психического развития, воспитывающихся в доме ребенка, Пыхтина Л. А., Назаров С. Б., Шанина Т. Г., Воробьева Е. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Ступенева антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом та супутньою алергічною патологією: у фокусі цефподоксиму проксетил, Шеф Г. Г., Мовчан О. С. (2013)
Куц Л. В. - Тригерні фактори дитячого віку в розвитку псоріазу (2013)
Шевченко Н. С. - Стан кісткової тканини, метаболічні та імунологічні порушення в патогенезі остеоартрозу в підлітковому віці (2013)
Закордонец Л. В. - Антибиотик-ассоциированная диарея: механизмы развития и возможности коррекции, Крамарев С. А., Береговая Т. В., Толстанова А. Н., Довбинчук Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Новые технологии в проведении рациональной антибиотикотерапии бактериальных респираторных инфекций у детей, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И. (2013)
Котова Н. В. - Медицинская запущенность — форма жестокого обращения с детьми (2013)
Никитина Н. А. - Врожденные аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, диагностика, лечение и профилактика (часть 2), Старец Е. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В., Сочинский А. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Дополнительное медикаментозное сопровождение антибактериальной терапии: необходимость или полипрагмазия? Часть 1. Пробиотики, Вертегел А. А. (2013)
Марушко Ю. В. - Доказательная база эффективности и безопасности ибупрофена в педиатрии, Тодыка Ю. И., Гарбар И. И. (2013)
Роговик Н. В. - Роль вітаміну А у хворих на муковісцидоз, Бобер Л. Й. (2013)
Юлиш Е. И. - Возможности "новых" макролидов в лечении бактериальных заболеваний органов дыхания (2013)
Дука Е. Д. - Дискуссионные вопросы иммунокоррекции у детей с повторными респираторными заболеваниями (2013)
Слєпов О. К. - Анатомічні особливості природженої діафрагмальної грижі в дітей різного віку, Весельський В. Л., Слєпов Є. О., Пономаренко О. П., Сорока В. П., Джам О. П., Ермолова Г. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Дифференцированный подход к проведению муколитической терапии при респираторной патологии у детей (2013)
Квашнина Л. В. - Иммуномодулирующие эффекты витамина D у детей (2013)
Кириленко В. А. - Педиатрические аспекты малярии, Кириленко Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Персистирующие герпесвирусные инфекции и их роль в заболеваемости детей из группы часто и длительно болеющих, Ярошенко С. Я. (2013)
Крамарев С. А. - Состояние апоптоза при острой Эпштейна — Барр вирусной инфекции у детей, Тарадий Н. Н., Выговская О. В. (2013)
Банадига Н. В. - Рідкісні форми менінгококової інфекції у дітей (клінічні спостереження) (2013)
Максимова С. М. - Буллезная эмфизема легких, осложненная спонтанным пневмотораксом. Случай из практики, Самойленко И. Г., Бухтияров Э. В. (2013)
Прохоров Е. В. - Клинический случай синдрома Мэллори — Вейсса у ребенка, Бельская Е. А., Мацынина М. А., Пошехонов А. С. (2013)
Лембрик І. С. - Сучасні погляди на синдром де Тоні — Дебре — Фанконі: дані літератури та опис клінічного випадку, Якимів С. І., Лесюк О. В. (2013)
Нагорная Н. В. - Мастоцитоз у детей: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение, Бордюгова Е. В., Коваль А. П., Дубовая А. В. (2013)
Слівінська-Курчак Х. Б. - Стан перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в новонароджених, які потребують проведення штучної вентиляції легень, Коржинський Ю. С., Микитин Я. М., Фіцала О. М. (2013)
Барінов Е. Ф. - Дидактика навчання гістології, цитології та ембріології: роль комп’ютерних технологій, Сулаєва О. М., Ніколенко О. Г., Бондаренко Н. Н., Гатіна К. І. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль RIG-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 2. Лиганды RLR и внутриклеточные сигнальные пути, ассоциированные с RLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Нагорная Н. В. - Симпозиум № 152 "Апластическая анемия у детей", Вильчевская Е. В., Бордюгова Е. В., Дудчак А. П., Марченко Е. Н. (2013)
Волощук В. М. - Інвестиційний проект промислового комплексу на 24 тисячі голів свиней у рік (2014)
Замикула В. В. - Економічна доцільність переводу племінних заводів з турової на потокову систему отримання опоросів (2014)
Грищенко Н. П. - Відгодівля молодняку свиней за різної щільності утримання (2014)
Іванов М. Ю. - Визначення якості гомогенізації гнойових стоків у резервуарах усереднювачах-накопичувачах, Іванов В. О. (2014)
Піскун В. І. - Ефективність технологій підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини (2014)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиноматок французької селекції залежно від умов їх утримання в період поросності (2014)
Березовський М. Д. - Проблемні питання з удосконалення племінного свинарства в Україні та їх вирішення (2014)
Іванов В. О. - Спосіб визначення стресостійкості свиней великої білої породи і ландрас, Іванова Л. О., Пласкальний А. І. (2014)
Іжболдіна О. О. - Огранолептична оцінка м’яса свиней різного походження (2014)
Стрижак Т. А. - Відтворювальні якості кнурів породи ландрас вітчизняної та зарубіжної селекції, Мартинюк І. М., Мірошникова О. С. (2014)
Стрижак Т. А. - М’ясна продуктивність молодняку свиней різних генотипів (2014)
Халак В. І. - Біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней -маркери раннього прогнозування якісного складу м’яса та сала (2014)
Денисюк П. В. - Детермінація статі шляхом використання осцилюючих умов середовища (2014)
Корнят С. Б. - Зміни кінематичних показників розмороженої сперми кнурів-плідників протягом інкубування, Андрушко О. Б., Шаран М. М., Яремчук І. М. (2014)
Сідашова С. О. - Функціональна асиметрія парних гонад самиць свиней і ВРХ: методологія вивчення, фундаментальні та прикладні аспекти, Сагло О. Ф. (2014)
Усенко С. О. - Особливості методичних підходів до штучного осіменіння свиней (2014)
Чирков О. Г. - Особливості і ризики застосування внутрішньоматкового катетера у зв’язку з особливостями просторової організації матки свині (2014)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців у період становлення статевої функції (2014)
Волощук В. М. - Розвиток внутрішніх органів свині за різних технологій годівлі, Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2014)
Засуха Ю. В. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової живої маси і вирівняності за нею, Грищенко С. М., Кузьменко М. В. (2014)
Семенов С. О. - Інтенсивність росту та відтворювальна здатність свиней за умов споживання ГМ-сої, Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Басова Л. В., Семенов Є. С. (2014)
Ксьонз І. М. - Економічна ефективність оздоровчих заходів від хламідіозу свиней, Цівенко Т. М., Смислов С. Ю. (2014)
Лепета Л. В. - Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва органічної продукції свинарства, Грубіч П. Ю., Мазанько М. О., Курман А. Ф., Пархоменко Є. А., Шетеля П. М., Матюх В. О., Кулініч С. М., Федорчук І. О., Юсупова В. С. (2014)
Коваль Ю. А. - Вплив умов утримання, генотипу та сезону року на відгодівельні показники продуктивності свиней (2014)
Кодак Т. С. - Відгодівельні якості гібридного молодняку, отриманого при різних варіантах поєднань материнських і батьківських форм (2014)
Мазанько М. О. - Біохімічні показники крові молодняку свиней при суттєво різних технологіях виробництва (2014)
Наріжна О. Л. - Відгодівельні якості чистопорідного та гібридного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопородними кнурами (2014)
Рибалко В. П. - Життєвий і науковий шлях професора Ф. К. Почерняєва (до 85-річчя від дня народження), Нагаєвич В. М. (2014)
Броварець О. О. - Прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту (2014)
Войтюк В. Д. - Структурно-функціональне обґрунтування системи технічного сервісу (2014)
Гевко Б. М. - Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії, Дячун А. Є., Комар Р. В., Босюк П. В. (2014)
Дударєв І. М. - Дослідження роботи вальцьового льонобрального апарата (2014)
Дідух В. Ф. - Дослідження впливу збурюючих сил на коливання машини, Бабарика С. Ф., Сацюк В. В., Поліщук М. М., Хомич Ю. А. (2014)
Захарчук В. І. - Екологічні показники колісного трактора при роботі на альтернативних паливах, Захарчук Ю. В. (2014)
Здобицький А. Я. - Економічна оцінка ефективності використання стаціонарного обгортача рулонів сінажу, Семен Я. В. (2014)
Ковалев М. М. - Повышение эффективности прессования льноволокна в кипы, Апыхин А. П., Лачуга Д. Ю., Толстушко Н. А. (2014)
Налобіна О. О. - Аналіз раціональних способів поливу культур в агрокліматичних умовах Рівненської області, Маркова О. В. (2014)
Налобіна О. О. - Дослідження динаміки роботи механізму струшування, Пуць В. С. (2014)
Паладійчук Ю. Б. - Дослідження енергосилових параметрів роботи у конвеєрі із коливним осьовим рухом шнека, Тарасюк Ю. М. Любачівський Р. О. (2014)
Панасюк С. Г. - Дослідження впливу температури та методів попередньої обробки сировини на процес сушіння, Лисик О. В. (2014)
Пидляк А. М. - Визначення впливу швидкості повітряного потоку на інтенсивність вентилювання насіннєвого матеріалу, Забродоцька Л. Ю. (2014)
Поліщук М. М. - Дослідження модулів пружності та в’язкості озерного сапропелю (2014)
Тарасюк С. С. - Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів (2014)
Теслюк В. В. - Ефективність передпосівного обробітку ґрунту під сівбу цукрових буряків (2014)
Федорусь Ю. В. - Аналіз впливу конструкцій бурякорізальних машин та їхніх робочих органів на якість стружки, Гунько Ю. Л., Поліщук М. С. (2014)
Хайлис Г. А. - Прокалывание почвы конусными иглами игольчатой бороны, Талах Л. А., Шевчук В. В. (2014)
Хвесик В. О. - Моделювання процесу сушіння насіння ріпаку, Кірчук Р. В. (2014)
Цизь К. Є. - Дослідження фізико-механічних властивостей насіння сої, Кірчук Р. В., Ришко А. В. (2014)
Шведик М. С. - Результати лабораторних досліджень з висіву насіння у свіжозораний ґрунт, Теслюк В. В. (2014)
Анотації (2014)
Нейкова Л. І. - Закордонні ринки: проблеми просування продукції молокопереробних підприємств України (2013)
Головченко С. І. - Системний моніторинг регіонального розвитку: встановлення тенденцій та визначення пріоритетів (2013)
Норченко А. В. - Аналіз та оцінка стану соціально-економічного розвитку конкурентоспроможності регіонів країни (2013)
Панюк Т. П. - Роль ринку праці в агропромисловому комплексі (2013)
Попадюк О. О. - Підвищення ефективності трудової діяльності працівників машинобудівних малих підприємств (2013)
Чирков С. О. - Вплив прямих іноземних інвестицій та інвестиційного клімату регіону (2013)
Шендерівська Л. П. - Критерії оцінки ефективності інвестицій (2013)
Смирнов С. М. - Обґрунтування шляхів забезпечення фінансової безпеки регіонів України (2013)
Бєлякова О. В. - Теоретичні підходи до формування механізму управління еколого-економічного розвитку України (2013)
Грущинська Н. М. - Глобалізаційні трансформації сучасної цивілізації (2014)
Мусієць Т. В. - Індикатори фінансової стабільності країн світу, Оглобля Я. О. (2014)
Андросюк Л. А. - Моделювання процесу прийняття управлінських рішень на поліграфічних підприємствах (2014)
Білик В. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання інфраструктурного розвитку регіону (2014)
Матвєєв В. В. - Значення мотивації в управлінні якістю продукції (2014)
Медведєв М. Г. - Cервіс-менеджмент: задачі та моделі, Романенко В. М., Шоха В. П. (2014)
Панюк Т. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі Рівненської області (2014)
Труш Ю. Л. - Обґрунтування проведення коригувальних та попереджуючих заходів в системі управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Чернін О. Я. - Елементи облікової політики підприємства щодо операцій з товарами (2014)
Чубучна О. В. - Соціально-економічна політика держави за умов змішаної економіки (2014)
Шпильова В. О. - Економічна політика держави щодо забезпечення антикризового фінансового менеджменту (2014)
Веклич В. О. - Правова основа покращення інвестиційного клімату в Україні: критичні моменти (2014)
Дичковський С. І. - Використання міжнародних освітніх критеріїв для впровадження системи менеджменту якості освіти в Україні (2014)
Левченко Ю. Г. - Інтелектуальний капітал та його роль у господарській діяльності підприємства (2014)
Мазник Л. В. - Етичне регулювання границь управління комунікаціями і проблеми маніпулювання суспільною свідомістю, Литвинець Л. Ф. (2014)
Це цікаво (2014)
Кондратьев А. В. - Проектирование форморазмеростабильных структур из полимерных композиционных материалов для конструкций космического назначения, Кириченко В. В., Харченко М. Е. (2014)
Прядицкий А. А. - Обзор исследований по проектированию сетчатых конструкций из композитов для авиа- и ракетостроения (2014)
Бекетова А. С. - Обзор авиационной техники с элементами конструкции, воспринимающими отрывные нагрузки (2014)
Заруцкий А. В. - Экспериментальное исследование долговечности образцов с упрочненными отверстиями. Сообщение 1. Регулярное нагружение (2014)
Бетин А. В. - Требования к шероховатости и волнистости поверхности свободнолетающей динамически подобной модели самолета, Бетин Д. А., Шакури А. (2014)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения. Учет многослойной структуры композита (2014)
Шупиков А. Н. - Термонапряженное состояние многослойных незамкнутых цилиндрических оболочек сложной формы в плане, Сметанкина Н. В., Свет Е. В. (2014)
Николаев А. Г. - Напряженное состояние в окрестности двух сфероидальных зерен в композите, Танчик Е. А. (2014)
Лось А. В. - Моделирование долговечности на износ подвижных узлов самолетных агрегатов с учетом предельных ограничений по условиям трения, Милых А. С. (2014)
Бойко А. В. - Метод пространственной оптимизации ступени осевой турбины с учетом обтекания турбинных профилей и периферийной протечки, Максюта Д. И. (2014)
Швецов В. Л. - Исследование аэродинамических и энергетических характеристик выхлопного отсека ЦНД "ступень-диффузор", Кожешкурт И. И., Конев В. А., Солодов В. Г., Хандримайлов А. А. (2014)
Евгеньев С. С. - Определение параметров за полуоткрытым рабочим колесом центробежной компрессорной ступени с учетом потерь на трение диска и перетекание в зазоре между корпусом и торцами лопаток, Футин В. А., Шубкин И. М. (2014)
Герасименко В. П. - Оптимизация малоразмерных газотурбинных двигателей, Овчинников М. М., Шелковский М. Ю. (2014)
Сербин С. И. - Исследование рабочих процессов камеры сгорания ГТД с применением RQL-технологии сжигания синтетического газа, Гончарова Н. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Рациональное распределение тепловой нагрузки в теплофикационной установке турбины Т-100/120-130, Бабенко О. А., Голощапов В. Н., Козлоков А. Ю. (2014)
Субботович В. П. - Уравнение неразрывности для течения в слое переменной толщины на поверхности S2, Юдин А. Ю. (2014)
Тарасов А. И. - Задачи проектирования систем парового охлаждения газовых турбин, Литвиненко О. А., Михайлова И. А. (2014)
Доник Т. В. - Факторы интенсификации теплообмена в трубе с завихрителем частичной закрутки потока, Шихабутинова О. В. (2014)
Григорьев Г. В. - Разработка термических деаэраторов повышенного давления для турбоустановок энергоблоков АЭС мощностью 1200 МВт, Егоров П. В., Чупраков М. В., Гиммельберг А. С., Сухоруков Ю. Г. (2014)
Синцова Т. Г. - Расчетное и экспериментальное исследование устойчивой работы смешивающих ПНД для ТЭС и АЭС, Трифонов Н. Н., Ермолов В. Ф., Сухоруков Ю. Г. (2014)
Рухлинский В. В. - Анализ работоспособности радиальных подшипников скольжения турбомашин на водяной смазочной жидкости, Кожевников В. П., Борисенко О. М. (2014)
Ефимов А. В. - Оптимизация периодичности ремонтов оборудования энергообъектов с учетом фактора старения, Потанина Т. В. (2014)
Подкопай В. Н. - Математическое моделирование и идентификация фактических тепловых потерь через поврежденную изоляцию трубопроводов теплотрасс, Ганжа А. Н., Марченко Н. А. (2014)
Канюк Г. И. - Модель энергосберегающего управления нагнетательными установками тепловых электростанций, Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П. (2014)
Гришин Н. Н. - Моделирование влияния явлений ползучести на напряженно-деформированное состояние высоконапряженных элементов паровых турбин, Губский А. Н., Пальков С. А., Пальков И. А. (2014)
Шульженко М. Г. - Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів, Єфремов Ю. Г., Цибулько В. Й., Депарма О. В. (2014)
Шульженко Н. Г. - Влияние окружной неравномерности свойств материала на неосесимметричное деформирование ротора турбины, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Ткаченко С. Й. - Методи та засоби зниження невизначеностей оцінювання інтенсивності теплообміну в складних сумішах, Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю. (2014)
Минко А. Н. - Определение геометрических параметров уплотнительных узлов турбогенераторов с водородным охлаждением, Шевченко В. В., Гордиенко В. Ю. (2014)
Брунеткин А. И. - Идентификация количественного состава неизвестного газообразного горючего и его продуктов сгорания на основе измеренных технологических параметров процесса сжигания топлива, Максимов М. В., Бондаренко А. В. (2014)
Кошельник В. М. - Научно-технические основы теплоэнергетических процессов термовакуумной сушки углеродных материалов, Кутовой В. А., Луценко А. С. (2014)
Мартиняк М. А. - Метод визначення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання з тепловим пунктом, Мисак Й. С. (2014)
Баласанян Г. О. - Дослідження роботи системи комбінованого теплопостачання навчального корпусу із застосуванням ексергоекономічного аналізу, Климчук О. А., Кириллова Е. В. (2014)
Поляков С. П. - Системи опалення на базі відпрацьованих мастил, Калейніков Г. Е. (2014)
Костюк О. П. - Режими течії двофазових сумішей у проточному барботажному шарі утилізатора теплоти відхідних газів (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Анализ лечения острой спаечной кишечной непроходимости, Криворотько И. В., Климова Е. М., Тарабан И. А., Грома В. Г., Жиленко И. И., Кордон Т. И., Евтушенко Д. А., Минухин Д. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Предоперационная эмболизация воротной вены: выбор доступа (2013)
Андрющенко В. П. - Раннє ентеральне харчування в хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту та його ускладнень: доцільність, методики, ефективність, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2013)
Kрышень В. П. - Лечебно-диагностическая тактика у больных с синдромом обтурационной желтухи, Рязанов Д. Ю., Полюдов А. А., Задорожный В. В., Рубан А. Г. (2013)
Лисицин Р. Г. - Медикаментозна профілактика виникнення капсулярної контрактури молочних залоз (2013)
Крыжановская И. В. - Дооперационная ультразвуковая диагностика рака желудка, Винник Ю. А., Абдуллаев Р. Я. (2013)
Горбенко К. В. - Новий метод хірургічного лікування хворих з розривами підшлункової залози (2013)
Старенький В. П. - Ультраструктура клеток немелкоклеточного рака легкого больных после химиорадиомодификации таксотером (2013)
Петренко Д. Е. - Изучение морфологических особенностей зоны межтелового инструментального спондилодеза с применением костного аутотрансплантата в эксперименте, Ашукина Н. А., Иванов Г. В., Мезенцев А. А. (2013)
Бойко В. В. - Тактика діагностики та лікування хворих з новоутвореннями заднього середостіння, Краснояружський А. Г., Корж П. І., Кріцак В. В. (2013)
Каминский И. В. - Оптимизация комплексной профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с учетом микробного спектра операционного поля и крови, Ильченко Ф. Н., Ляшенко Н. В., Сербул М. М., Сапегин В. И. (2013)
Абдуллаев И. А. - Клинико-лабораторное обоснование применения озонированного перфторана в комплексном лечении распространенных перитонитов (2013)
Лукьянов И. Э. - Динамика иммунологических факторов приобретенного иммунитета у больных урогенитально-протозойно-вирусной микст-инфекцией и возможности ее коррекции, Козин Ю. И., Беловол А. Н. (2013)
Готь Н. Р. - Хірургічна служба клінічної лікарні обласного підпорядкування: проблеми та напрями розвитку (2013)
Бойко В. В. - Профілактика і лікування паретичної післяопераційної непрохідності кишечника, Іванова Ю. В., Логачов В. К. (2013)
Белянский Л. С. - Выбор патогенетически обоснованного метода лечения пациентов со спортивной грыжей, Паламарчук В. И., Мялковский Д. С., Крестьянов Н. Е., Свисенко О. В. (2013)
Сыкал Н. А. - Лечение желудочных кровотечений язвенной этиологии (2013)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей, Фетисов С. А., Оклей Д. В. (2013)
Хазиев В. В. - Динамика антител к тиреопероксидазе после локального криовоздействия на щитовидную железу у больных с узловой патологией (2013)
Бенедикт В. В. - Післяопераційні сторонні тіла черевної порожнини. Причини, діагностика та лікування (2013)
Сипливый В. А. - Причина релапаротомии – редкое осложнение трансназальной интубации кишечника, Гузь А. Г., Петренко Г. Д., Петюнин А. Г., Мороз Е. Л., Гузь И. А. (2013)
Максименко С. Д. - Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості (2014)
Артемьева Т. В. - Корреляционные исследования юмора и Я-концепции студентов (2014)
Асланян Т. С. - Особливості сексуальних сценаріїв та фантазій сучасних жінок, Погромська Л. В. (2014)
Бацилєва О. В. - Оцінка ефективності психологічної роботи з вагітними групи ризику щодо виникнення порушень у формуванні материнської поведінки, Пузь І. В. (2014)
Болтакова Н. И. - Формирование устной речи у слабослышащих детей младшего школьного возраста (2014)
Бондаренко Л. О. - Особливості психологічної роботи з неповнолітніми дівчатами, залученими до секс-бізнесу (2014)
Бущак Г. А. - Взаємозв’язок когнітивно-стильових параметрів та особливостей навчальної діяльності в осіб юнацького віку (2014)
Варіна Г. Б. - Професійна стійкість майбутнього практичного психолога: шляхи та методи формування (2014)
Видолоб Н. О. - Актуальні аспекти формування особистості студента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ (2014)
Вознюк А. В. - Взаємозв’язок між складовими особистісного компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками та характеристиками керівників (2014)
Газда І. І. - Психологічні складові професійної надійності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Гончарук Н. М. - Методологічна схема психологічного аналізу комунікативної ситуації (2014)
Гоцуляк Н. Є. - Метoдoлoгiчнi ocнoви aнaлiзу прoблеми професійного caмoвизнaчення, Бабелюк О. В. (2014)
Грубі Т. В. - Дослідження відданості персоналу організації в державних службовців (2014)
Данчук Ю. П. - Роль вольового зусилля в регуляції рухової активності у підлітків (2014)
Докаш В. І. - Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст, Онуфрієва Л. А., Рудзевич І. Л. (2014)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості копінг-стратегій підлітків із різним соціально-психологічним статусом у класі (2014)
Дуткевич Т. В. - Особливості організації психологічної корекції асоціальної поведінки підлітків (2014)
Дуткевич Т. В. - Комунікативно-мовленнєва підготовка студентів аграрних спеціальностей до управлінської діяльності, Панчишина Т. А. (2014)
Жигайло Н. І. - Психологія професійного і духовного становлення керівника, Карпінська Р. І. (2014)
Жиляк Н. В. - Особливості реалізації суб’єктами смислових завдань з максимального прояву психомоторних якостей (2014)
Заржицкая О. А. - Социальные представления о теле у девушек подросткового и юношеского возраста: сравнительный анализ (2014)
Зємба Б. А. - Значення впливу правильної ієрархії цінностей вихованців дитячих будинків на їх життєві запити й потреби (2014)
Євдокимова Н. О. - Концептуальні підходи до формування майбутнього фахівця як суб’єкта правничої діяльності (2014)
Єгорова О. Б. - Прояв духовного потенціалу та негативних емоційних станів старшокласників, Кизим Г. С., Фесенко Т. С. (2014)
Єсип М. З. - Прагматична оцінка релігійних способів долаючої поведінки (2014)
Іванашко О. Є. - Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії, Вічалковська Н. К. (2014)
Камінська О. В. - Аналіз результатів емпіричного дослідження інтернет-залежності підлітків та юнаків (2014)
Кацович Я. Ю. - Соціально-психологічні детермінанти інгрупового фаворитизму ґендерних груп у соціальній взаємодії (2014)
Кобильнік Л. М. - Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі, Каткова Т. А. (2014)
Ковалёва Е. О. - Проблема психологической готовности мужчин к обретению статуса отцa (2014)
Конарева И. Н. - Психологические и физиологические особенности "коронарного" типа личности (обзор) (2014)
Кондратюк С. М. - Прояв психомоторики у різних типах професій (2014)
Крюкова О. В. - Тренінг "Психологічні основи соціального розвитку особистості в ранньому юнацькому віці": зміст і структура (2014)
Куриця А. І. - Взаємозв’язок прояву лідерських якостей з особливостями відповідальності студентів, Куриця Д. І. (2014)
Кучинова Н. М. - Психологічні особливості професійного мислення маркетологів (2014)
Левенець А. Є. - Базові моделі копінг-поведінки та механізми психологічного захисту працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2014)
Лукашевич О. М. - Громадянськість як результат громадянського розвитку особистості: психологічний дискурс (2014)
Максименко К. С. - Методология и психотехника реконструкции личностного "Я" в клинике заболеваний различного спектра (2014)
Маліцький А. А. - Соціально-психологічна адаптація студентів до умов фахового навчання (2014)
Маричева А. В. - Дискурсивные аспекты конституирования субъектности личности (2014)
Маслюк А. М. - До проблеми формування психіки українського народу (2014)
Нарытник Т. Т. - "Партнёрские роды" как фактор профилактики осложнений в родах, Осадчук С. В., Слободяник О. Я., Белая В. В. (2014)
Нигматуллина И. А. - Использование арт-терапевтических технологий в работе специалистов Лекотеки с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы (2014)
Осика К. С. - Психологічні особливості особистості юнаків-каратистів середнього рівня кваліфікації (2014)
Осика О. В. - Трансактний аналіз Е.Берна у психокорекційній роботі зі студентами (2014)
Панчук Н. П. - Оволодіння цінностями педагогічної професії у процесі професійної підготовки фахівця (2014)
Пилат Н. І. - The Effect of an Employee’s Professional Identification on Organizational Climate (2014)
Mieczysław Radochonski - Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburzen zachowania u dzieci i młodzieży, Lidia Perenc, Anna Radochonska (2014)
Сич В. М. - Особливості конфігурації структурних складових економічного самовизначення студентської молоді, Сич В. О. (2014)
Славіна Н. С. - Розвиток емоційної сфери та вольових якостей дитини як умова психологічної готовності до школи, Михальська С. А. (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз проблеми механізмів розвитку духовної самосвідомості особистості в юнацькому віці (2014)
Тарасюк Л. М. - Особливості становлення міжособистісної взаємодії дітей дошкільного віку (2014)
Хижняк А. А. - Вікові особливості прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-икладачів фізичного виховання (2014)
Цивильская Е. А. - Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере детей с детским церебральным параличом с нарушениями письма) (2014)
Чемеринская Д. И. - Программа социально-психологического тренинга развития управленческих способностей женщины-руководителя (2014)
Чепішко О. І. - Семантичні характеристики професійної свідомості майбутніх учителів на етапі підготовки у ВНЗ (2014)
Шамлян К. М. - Проблема емпіричного дослідження вольової сфери особистості (2014)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка людини, їжа, тілесність як феномени повсякденної реальності (частина 2) (2014)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження особливостей трансформації особистісного смислу професійної діяльності у молодих фахівців (2014)
Шибрук О. В. - Психологічні чинники і механізми формування професійної "Я-концепції" майбутніх рятівників (2014)
Шутько Д. О. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми професійної самоактуалізації особистості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Akimova T. A. - Strategies for future development of hub airport in Ukraine, Nadutenko T. V., Moiseeva N. O. (2014)
Andrienko M. M. - Choice of the effective economic development strategy by shipping companies, Novokreschenov I. O., Romanyuk N. I. (2014)
Сич Є. М. - Маркетингова модель транспортного сервісного центру залізничного транспорту, Андрієнко М. М., Сагай О. М. (2014)
Антоненко К. В. - Аналіз конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні, Паксютова Н. О. (2014)
Бойко О. В. - Логістика на ринку транспортних послуг країни (2014)
Бондар К. М. - Особливості інвестиційної діяльності в умовах трансформації вітчизняних молокозаводів, Ревуцька Н. В. (2014)
Вовк О. М. - Теоретичне забезпечення формування системи економічної безпеки на транспортних підприємствах, Бричок О. (2014)
Гайдаржийська О. М. - Напрями удосконалення управління кредитним ризиком, Чернікова О. Г. (2014)
Галабурда В. Г. - Методы определения синергетического эффекта транспорта (2014)
Городецька Л. О. - Підвищення інвестиційної привабливості залізниць України, Калініченко К. А. (2014)
Дмитренко Е. Д. - Проблеми підвищення енергоефективності та енергозбереження України, Кириленко О. М. (2014)
Івашина Є. М. - Особливості справляння екологічного податку за утилізацію транспортних засобів, Чібісова І. В. (2014)
Кислий В. М. - Фундаментальний зв’язок головних параметрів транспортного продукту (2014)
Новикова М. В. - Фінансовий супермаркет як форма інтеграції банків і страхових компаній, Свиридович М. С. (2014)
Рибак О. М. - Оцінка вартості інновацій в нематеріальні активи авіатранспортних підприємств (2014)
Слободяник C. П. - Український оборонно-промисловий комплекс у системі міжнародних економічних зв’язків (2014)
Тіхонова Н. О. - Методичні підходи до формування категоріального апарату в сфері виробництва харчових продуктів (2014)
Щепіна Т. Г. - Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2014)
Кожолянко Г. - Традиційна весільна обрядовість українців (Буковинське весілля) (2013)
Кожолянко О. - Збереження язичницького світогляду в українців-гуцулів у кінці ХХ – на початку XXI століття (2013)
Курінна М. - Календарна обрядовість чехів північного Приазов’я: міжетнічні взаємовпливи у другій половині XX – на початку XXI століття (2013)
Пилипак М. - Обряд сватання у весільній обрядовості східного Поділля (середина ХХ – початок XXI століття) (2013)
Олійник Н. - Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) (2013)
Петрова А. - Особливості розвитку сімейної обрядовості українців Потилігулля (2013)
Костенко Л. - Обхідні обряди, пов’язані із захистом урожаю від птахів на лівобережному Поліссі (2013)
Банадисєва К. - Вироби ткацтва в інтер’єрі традиційного житла українців Кодимщини (2013)
Галушка Н. - Принципи виховання дітей як метод міжпоколінного транслювання етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля і Північно-Західного Причорномор’я) (2013)
Загнітко А. - Типологічні вияви співвідношення мікроситуацій і національно-мовної ідентичності в малих містах Донеччини: статика й динаміка, Кудрейко І. (2013)
Литвин К. - Внесок Костянтина Карпинського в краєзнавчі дослідження Чернігівщини (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Сіренко С. - Місце традиційного рибальства в науковій спадщині професора Федора Баранова (2013)
Кукса Н. - Творча спадщина українського етнографа і фольклориста Марка Грушевського (2013)
Кузнецов В. - Неоязичництво в Україні як етнологічна проблема: огляд інтерпретацій в історіографії (2013)
Новосьолова Ю. - Теоретико-методологічні засади вивчення трапези як традиційної культури (2013)
Чумак М. - Національне і регіональне в етнологічних студіях Великопольського воєводства – партнера Харківської області (2013)
Проскурова С. - Дослідницький потенціал методу усної історії (на прикладі свідчень очевидців Чорнобильської катастрофи) (2013)
Cушко В. - Велика Вітчизняна війна в оповідях очевидців та учасників (2013)
Сінельнікова В. - Українці нижнього Поволжя: говірка як засіб збереження самоідентифікації (2013)
Піскун О. - Мовна та етнокультурна складові ідентифікаційних процесів (на матеріалах Південної Слобожанщини і Бєлгородщини: порівняльний аспект) (2013)
Грищенко І. - Антропоцентричність як домінанта сучасної фольклористики (2013)
Чікало О. - Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки (2013)
Іваннікова Л. - "Запорожская старина" Ізмаїла Срезневського: професійна поезія чи фальсифікація фольклору? (історіографія проблеми) (2013)
Козар Л. - Народна творчість у діяльності українських письменників кінця XIX – початку XX століття (Марко Кропивницький, Мусій Кононенко, Григорій Коваленко, Іван Коновал, Іван Зозуля, Одарка Романова, Наталя Кобринська) (2013)
Шалак О. - Фольклорні записи Михайла Коцюбинського на Поділлі: до проблеми методики фіксації (2013)
Лабащук О. - Продуктивність категорії мотиву для структурно-семантичних досліджень сучасного натального наративу (2013)
Телеуця В. - Урбаністичний контекст функціонування сучасного фольклору (2013)
Сокіл Г. - Фольклор у науковій діяльності Ярослава Пастернака (2013)
Кузьменко О. - Морфологія українських соціально побутових пісень: традиція і трансформація тексту (2013)
Магас Г. - Обрядова весільна пісенність Стрийщини як поетичне відображення локального шлюбного ритуалу (2013)
Коваль Г. - Рефрен як засіб увиразнення народнопісенного календарного тексту (2013)
Бобровницька Н. - Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття (2013)
Марфобудінова М. - Деякі аспекти новотворчості у фольклорі нижньої Наддніпрянщини (2013)
Ткаченко В. - З польових фольклорно-етнографічних досліджень весільного обряду на південно-західному Поділлі, Юрійчук М. (2013)
Woźniak A. - Tradycja wе wspуłczesnych społecznościach wiejskich w Polsce (2013)
Kość-ryżko K. - Narracje i wspomnienia a prawda historyczna w badaniach etnologicznych (2013)
Гайдученко Л. - Двохсотлітні досягнення казкознавства в німецькій "Енциклопедії казки" (2013)
Павлова А. - Лакальныя асаблівасці песень каравайнага абраду Гомельска-Чарнігаўскага Палесся (2013)
Завальнюк А. - Типологічні паралелі в купальських піснях східних слов’ян (2013)
Зінків І. - Дума і східні форми монодії (2013)
Марченко Н. - Багатовікова традиція поетичного мислення українця – одна з рис його етноментальності (2013)
Вовк О. - Інноваційні комп’ютерні технології в науковій діяльності етномузиколога (на матеріалах фонолабораторії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України) (2013)
Пилипчак М. - Народна музична спадщина в реаліях школи (2013)
Summaries (2013)
Про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Неспроможність кишкових анастомозів, Леонов А. В., Тарабан І. А., Логачев В. К., Леонов В. В. (2013)
Нишанов Ф. Н. - Выбор способа анастомоза у больных с хирургическими заболеваниями толстой кишки, Абдуллажанов Б. Р., Усманов У. Д., Отакузиев А. З. (2013)
Трофімов М. В. - Динамка рівня тирозину сироватки крові у хворих на кровоточиву виразку шлунка та дванадцятипалої кишки (2013)
Старенький В. П. - Ультраструктурные нарушения органелл клеток аденокарциномы Герена у крыс при воздействии облучения и химиотерапии (2013)
Іванчов П. В. - Морфологічні особливості та клініко-ендоскопічні характеристики гострокровоточивих пухлин шлунка, Венделовська Н. С. (2013)
Бесединська О. В. - Гістохімічні властивості білків мієлінових оболонок та осьових циліндрів периферійних нервів при цукровому діабеті, Давиденко І. С., Беседінський В. І. (2013)
Бойко В. В. - Иммунологическая характеристика различных видов миастении и тимом, Климова Е. М., Костя Ю. П., Самойлова А. П. (2013)
Бойко В. В. - Иммунологическое прогнозирование развития воспалительных инфильтратов и абсцессов после оперативных вмешательств на органах брюшной полости, Шевченко А. Н., Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Кулик И. А., Маметкулыев Б. Р., Багиров Н. В., Гордиенко Н. А. (2013)
Грінченко С. В. - Сучасні підходи антибактеріального лікування хворих з гострим сепсисом (2013)
Должковий С. В. - Застосування комплексної багатокомпонентної шкали з метою прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень при гострому панкреатиті (2013)
Шейко В. Д. - Вплив факторів вродженого імунітету на виникнення інфікованих обмежених рідинних скупчень при тяжкому гострому панкреатиті, Оганезян А. Г. (2013)
Мироненко Л. Г. - Факторы вирулентности и антибиотикорезистентность Еnterococcus faecium, выделенных от больных с нейрохирургической патологией (2013)
Перетятко О. Г. - Особливості антибіотикограм ентерококів, що резистентні до високих рівнів аміноглікозидів (2013)
Пономаренко С. В. - Чувствительность штаммов Staphylococcus aures, выделенных из разных экониш, к антибактериальным препаратам, Порт Е. В., Осолодченко Т. П., Литвиненко О. А., Щербак О. Н., Щтыкер Л. Г. (2013)
Малигон О. І. - Розподіл коагуляційних показників у плазмі крові донорів з урахуванням їх гендерної приналежності, віку та виду діяльності, Новак В. Л. (2013)
Насибова Э. М. - Внутренний медицинский аудит на основе регистрации критических инцидентов во время анестезиологических пособий при "малых" оперативных вмешательствах у детей (2013)
Винник Ю. А. - Медико-социальная экспертиза и трудовой прогноз у больных раком желудка после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2013)
Шевченко С. И. - Оценка психоэмоционального состояния больных с хирургическими заболеваниями щитовидной железы в зависимости от ее гормональной активности, Шевченко Р. С., Цыганенко О. С. (2013)
Логачев В. К. - Особенности хирургического лечения глубоких ожогов у пациентов пожилого и старческого возраста, Степовенко А. О., Исаев Ю. И., Григорьева Т. Г., Колесник Ю. П. (2013)
Бойко В. В. - Хирургия желчекаменной болезни и постхолецистэктомического синдрома, Доценко Г. Д., Доценко Д. Г. (2013)
Іванчов П. В. - Особливості клінічного перебігу гострокровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М. (2013)
Назыров Ф. Г. - Влияние резекции желудка на гомеостаз пищеварительных ферментов, Нишанов М. Ф., Турсунов Б. К. (2013)
Пеев С. Б. - Прогнозирование осложнений в послеоперационном периоде у пациентов со множественной травмой органов брюшной полости (2013)
Ольшанецкий А. А. - Инвагинация кишечника у взрослых, Новоскольцева И. Г. (2013)
До 55-річчя з дня народження професора Дуденка Володимира Григоровича (2013)
Алексей Николаевич Велигоцкий к 50-летию со дня рождения (2013)
Bulankina O. E. - Genesis of models` transfer and commercialization intellectual property products in world economic innovative development (2014)
Дзяд О. В. - Регіоналізація торгівлі як середовище для міжнародного інвестування, Пащенко О. В. (2014)
Красніков Д. А. - Розвиток експорту за збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України, Краснікова Н. О. (2014)
Крупський О. П. - Професійна етика як фактор становлення й розвитку соціально-відповідальної організаційної культури туристичного підприємства (2014)
Михайленко О. Г. - Державне регулювання сільського господарства в умовах глобалізації (2014)
Навроцька Н. А. - Розвиток інвестиційних процесів в умовах глобальної конкуренції (2014)
Нікілєва Л. О. - Особливості міжнародних партнерських відносин між суб’єктами підприємництва в інформаційному суспільстві (2014)
Нямещук Г. В. - Організаційні форми взаємодії освіти і науки в умовах глобалізації (2014)
Пирог О. В. - Постіндустріальне суспільство як парадигма розвитку національного господарства (2014)
Самойленко А. О. - Теоретико-методологічні аспекти інтелектуалізації міжнародного руху людських ресурсів у глобальній економіці (2014)
Сливенко В. А. - Тенденції та проблеми розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі (2014)
Стеблянко І. О. - Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи (2014)
Тимошенко Л. М. - Соціальна компонента в забезпеченні цивілізаційного поступу і перспективні форми її реалізації на національних теренах, Більська О. В. (2014)
Хамініч С. Ю. - Маркетинг освіти в умовах глобалізації, Суїма І. П. (2014)
Щипанова О. В. - Програмний підхід як основа державної політики з розвитку індустрії венчурного фінансування: світовий досвід (2014)
Довідка про авторів (2014)
Наукове видання (2014)
Волощук В. М. - Продуктивні та адаптативні якості поросят на дорощуванні залежно від генотипу та умов утримання, Повод М. Г., Василів А. П. (2013)
Волощук В. М. - Відгодівельні, забійні та м’ясні якості підсвинків м’ясних порід, Василів А. П. (2013)
Волощук В. М. - Особливості поведінки молодняку свиней різного походження за умов використання тесту "відкрите поле" та їх продуктивність, Халак В. І., Мартюшенко В. Л. (2013)
Манькач С. О. - Реконструкція приміщень – ефективний напрямок збільшення виробництва свинини (2013)
Онищенко Л. В. - Утримання та вирощування ремонтного молодняку свиней (2013)
Повод М. Г. - Вплив умов утримання на репродуктивні якості свиноматок, Волощук В. М. (2013)
Сідашова С. О. - Технологічний моніторинг заплідненості свиней при різних методах відтворення, Сагло О. Ф., Перетятько Л. Г., Погрібна Н. М. (2013)
Баньковська І. Б. - Характеристика процессу дозрівання м'язів динамічного типу в тушах свиней (2013)
Буслик Т. В. - Поліморфізм гена катепсину L у різних популяціях свиней, Балацький В. М., Корінний С. М. (2013)
Гарська Н. О. - Особливості остюкового волосся кнурів полтавської м’ясної породи, Перетятько Л. Г., Павленко О. М. (2013)
Гераніна Л. А. - Удосконалення продуктивних і племінних якостей свиней із застосуванням нових елементів відбору, добору та годівлі тварин (2013)
Манюненко С. А. - Характеристика обміну азоту та фізико-хімічних якостей м’яса свиней полтавської м’ясної породи за різних методів підбору (2013)
Метлицька О. І. - Зв’язок поліморфізмів гена периліпіну з відгодівельними якостями свиней великої білої породи, Нор В. Ю. (2013)
Онищенко А. О. - Промислове схрещування і гібридизація, їх ефективність у свинарстві (2013)
Рибалко В. П. - До свині з інтересом і вдячністю (2013)
Базалевич А. В. - Оцінка якості сперми кнурів миргородської породи за показниками придатності до заморожування (2013)
Горчин С. В . - Динамічні характеристики і морфологічні особливості сперміїв кнурів при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача, Шаран М. М ., Яремчук І. М . (2013)
Данчук О. В. - Пероксидне окислення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів заліза, Приступа Т. І., Данчук В. В., Андріїшин Ю. Т., Добровольський В. А., Чепурна В. А. (2013)
Денисюк П. В. - Розвиток ідеї застосування впливу умов середовища на організм з метою підвищення продуктивності, Надєєн В. В., Бондаренко О. М. (2013)
Держговський О. О. - Універсальний полізонд для відбору зразків шлункового хімусу свиней (2013)
Іванов В. О. - Морфометрична характеристика органів розмноження у свиней з різною стрессхильністю, Новікова Н. В. (2013)
Ільченко М. О. - Взаємозв’язок між біохімічними показниками сперми та її плазми у кнурів (2013)
Камбур М. Д. - Використання макроелементів тканинами молочної залози свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності за 21-у добу лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2013)
Канюка О. Ю. - Вміст протеїну в різних м’язах свиней, Цебржинський О. І. (2013)
Коваленко В. Ф. - Просторово-локальні особливості вмісту макроелементів у матці свині, Титаренко О. О. (2013)
Лобченко В. О. - Деякі аспекти біологічної різноякісності гамет (2013)
Лобченко С. Ф. - Дослідження дії додаткової кількості катіонів кальцію у середовищі на життєвість сперматозоїдів кнура поза організмом, Волощук В. М., Лобченко В. О. (2013)
Сварчевська О. З. - Стан глутатіонової антиоксидантної системи поросят у постнатальний період онтогенезу за дії біологічно-активної добавки (2013)
Огородник Н. З. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят (2013)
Чирков О. Г. - Академік О. В.Квасницький і його школа: дослідження з трансплантації ембріонів (2013)
Шерстюк Л. М. - Фізіологічний вплив хлориду натрію на організм молодняка свиней (2013)
Шостя А. М. - Вплив препарату "Байкал" ЕМ 1 У на процеси вільно-радикального перекисного окислення ліпідів та продуктивність свиней, Усенко С. О., Зінов’єв С. Г. (2013)
Семенов С. О. - Фізіологічні та практичні аспекти ефективності кормових добавок у свинарстві, Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Троценко З. Г. (2013)
Замикула В. В. - Вплив рівня неосновних виробничих витрат на прибуткове ведення галузі свинарства, Волощук В. М., Підтереба О. І. (2013)
Біндюг Д. О. - Баланс азоту та інкреція креатиніну за різних режимів годівлі свиней (2013)
Діденко Л. М. - Репродуктивні якості свиней вітчизняної селекції за різних методів розведення (2013)
Кузьменко Л. М. - Ефективність комбікормів з соняшниковим шротом підвищеної кормової цінності та різною структурою зернової групи у годівлі молодняка свиней (2013)
Лещенко В. О. - Упровадження сучасних методів відтворення свиней в умовах промислового комплексу (2013)
Мангура Л. Л. - Фізико-хімічна оцінка якості свинини (2013)
Скареднов Д. Ю. - Ефективність використання концентрату сухого білкового соєвого кормового в раціонах свиней на відгодівлі (2013)
Сировнєв Г. І. - Вплив поліморфізму гену альфа-фукозилтрансферази-1 на господарсько-корисні ознаки свиней у закритій популяції (2013)
Сагло А. Ф. - Международная конференция по свиноводству (2013)
Балог Б. - Про угорські громади в західній Пенсильванії (2012)
Woźniak A. - Watching television in contemporary polish villages (2012)
Поборцева Е. - К проблеме о регионально-локальных парадигмах мифологической прозы Гомельщины (2012)
Вергеенко С. - Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях (2012)
Лабащук О. - Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом (2012)
Длінна Т. - Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського