Цимбалюк В. І. - Електростимуляція у відновному лікуванні наслідків ушкодження лицьового нерва, Цимбалюк Ю. В., Дем’янов М. А., Третяк І. Б. (2014)
Леськів І. М. - Алгоритм комплексної діагностики механічних жовтяниць з використанням променевих методів дослідження (2014)
Кучерук О. Є. - Клініко-неврологічна оцінка якості життя та результатів лікування хворих із травматичними ушкодженнями променевого нерва (2014)
Стець М. М. - Атиповий перебіг анаеробної неклостридіальної флегмони у хворих похилого віку, Галига Т. М., Кіндзер С. Л., Дубина В. Г. (2014)
Савчин В. С. - Активна хірургічна тактика в лікуванні опіків голови та шиї (2014)
Боднар О. Б. - Діагностика та показання до хірургічного лікування хронічного запору в дітей, зумовленого аномаліями розвитку та положення ободової кишки (2014)
Боднар П. Я. - Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями, Трач Росоловська С. В., Миколенко А. З. (2014)
Чепіль І. В. - Переваги використання провідникових методів знеболювання у відділенні судинної хірургії за допомогою апарата "Stimuplex” (2014)
Гощинський В. Б. - Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту, Бенедикт В. В., Пижевський О. А. (2014)
Чурпій І. К. - Характеристика мікробного пейзажу перитонеального ексудату у хворих на третинний перитоніт (2014)
Рибальченко В. Ф. - Гострий оментит у дітей: класифікація та вибір хірургічної тактики, Русак П. С. (2014)
Подпрятов С. С. - Електрозварювання i нестандартнi ситуацiї в проктологiї, Маринський Г. С., Уманець О. І. (2014)
Куцик Б. І. - Карциноїд апендикса: спостереження з практики, Чуба В. І., Ільїн О. В. (2014)
Мельников В. А. - Антибіотикотерапія при гнійно-некротичних флегмонах м’яких тканин, Когут Л. М. (2014)
Шідловський В. О. - Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту, Чорномидз А. В., Буката В. В. (2014)
Пюрик М. В. - Хірургічна тактика при лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит зі супутнім цукровим діабетом ІІ типу (2014)
Мальцева Л. А. - Целесообразность применения полимеразной цепной реакции (PCR) у хирургических пациентов с инфекционным эндокардитом, Кутовой А. Б., Мосенцев Н. Ф. (2014)
Семенюк Ю. С. - Хірургічна тактика при несвоєчасно діагностованому у хворого посттравматичному розриві заочеревинного відділу дванадцятипалої кишки, Ткач В. О., Мартинюк Р. Л. (2014)
Чурпій К. Л. - Лікування ускладнених форм діабетичної ангіопатії в умовах районної лікарні (2014)
Гудз І. М. - Ефективність імпульсної плантарної компресії як методу профілактики післяопераційних венозних тромбозів, Ткачук-Григорчук О. О. (2014)
Желіба М. Д. - Блискавична гангрена мошонки, Ошовський І. Н., Чорнопищук Р. М. (2014)
Цепінь А. В. - Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини, Мисак А. І., Твердохліб В. В. (2014)
Рибальченко В. Ф. - До питання про дренування черевної порожнини при апендикулярному перитоніті у дітей, Русак П. С., Доманський О. Б. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ендокринна хірургія в Західній Україні в другій половині ХХ та на початку XXI сторіч, Рибаков С. Й., Шідловський В. О. (2014)
Педаченко Є. Г. - Науково-технічний прогрес і перспективи сучасної нейротравматології (2006)
Белошицкий В. В. - Возможности генной и клеточной терапии в лечении черепно-мозговой травмы (2006)
Болюх А. С. - Можливості локального фібринолізу в лікуванні травматичниих епідуральних крововиливів (2006)
Кардаш А. М. - Пластика костных дефектов черепа сложной конфигурации титановыми пластинами, Гохфельд И. Г., Кардаш К. А. (2006)
Каджая М. В. - Лазерна стереолітографія в оптимізації пластики дефектів черепа при фронтально-базальних пошкодженнях (2006)
Щедренок В. В. - Современные технологии анализа летальности при сочетанной черепно-мозговой травме, Яковенко И. В., Могучая О. В., Григорян Г. А., Филиппов А. В., Янина Н. А., Соваков И. А. (2006)
Кравчук А. Д. - Современные технологии в неиротравматологии, Потапов АА., Корниенко Б. Н, Лихтерман П. Б, Гаврилов Д. Г., Захарова Н. Е. (2006)
Болюх А. С. - Магнітно-резонансна ангіографія при післятравматичному церебральному вазоспазмі (2006)
Новик Ю. Е. Зорин Н. А. Мосийчук Н. М. - Опыт минимально инвазивных вмешательств при подострых и хронических субдуральных гематомах (2006)
Ольхов В. М. - Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа (ПДЧ), Кириченко В. В., Венцковский И. Л., Чирка Ю. Л., Горбатюк К. И. (2006)
Перцов В. І. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Коростелев К. Е. - Дифференцированный подход к лечению внутрижелудочковых кровоизлияний, сопровождающих тяжёлую сочетанную черепно-мозговую травму, Сенько И. В. (2006)
Семисалов С. Я. - Математические методы доказательности при дифференциальной диагностике сотрясения и ушиба головного мозга легкой степени, Сайко Д. Ю., Гурьянов В. Г., Семисалова В. С., Качанова Е. В. (2006)
Підлісний С. С. - Пластика дефекту кісток черепа, Опанасець Н. С. (2006)
Касумов Р. Д. - Новый способ приготовления аллотрансплантатов в реконструктивной хирургии последствий тяжелой ЧМТ, Красношлык П. В. (2006)
Оришака М. І. - Тактика хірургічного лікування після-травматичних абсцесів головного мозку, Єрошкін О. А. (2006)
Григорьев Е. А. - Диагностические возможности транскраниальной ультрасонографии у детей грудного и ясельного возраста с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести, Ющак И. А., Горищак С. П., Табинский А. С. (2006)
Духовский А. Э. - Опыт использования титановых имплантатов изготовленных с применением компьютерного моделирования и стереолитогграфии в лечении больных с посттравматическими костными дефектами кранио-максилярной зоны, Марков А. В. (2006)
Ольхов В. М. - О малоинвазивном хирургическом лечении хронических субдуральных гематом (ХТСГ), Кириченко В. В., Ольхова И. В., Горбатюк К. И. (2006)
Марков А. В. - Стабильный металоостеосинтез фрагментов костей краниофациального перехода при первичной хирургической обработке краниобазальных повреждений, Духовский А. Э. (2006)
Дядечко А. О. - Методи нейровізуалізації в діагностиці назальної ліквореї (2006)
Данчин А. Г. - Хирургическая тактика при сочетанном кранио-орбитальном ранении — инородное тело левой орбиты, проникающее в область средней черепной ямки, Денисюк Н. Б., Данчин А. А., Денисюк Л. И. (2006)
Кузьменко Д. А. - Изучение показателей мозговой перфузии методом ОФЭКТ у больных с отсроченными проявлениями травматических повреждений головного мозга (2006)
Семисалов С. Я. - Прогнозирование исходов лечения субдуральных гематом острого периода травмы с помощью информационных технологий, Лях Ю. Е., Кардаш А. М., Журавлев В. В., Гурьянов В. Г. (2006)
Могучая О. В. - Организационные технологии при лечении больных с сочетанной черепно-мозговой травмой на догоспитальном этапе, Яковенко И. В., Щедренок В. В., Филиппов А. В., Федоров А. В., Аникеев Н. В. (2006)
Ющак И. А. - Особенности клинического течения ЧМТ средней степени тяжести у детей грудного возраста с перинатальным поражением головного мозга (2006)
Бурунсус В. Д. - Полифакторное сдавление головного мозга, Главан Ю. И., Марина И. Н., Постолаки Р. Б., Бодю А. П. (2006)
Бурунсус В. Д. - Двусторонние внутричерепные гематомы у пострадавших с краниоторакальными травмами (2006)
Морозов А. М. - Віддалені наслідки виробничої шахтної травми голови, Дмітрієв К. М. (2006)
Морозов А. М. - Стандартизація діагностики черепно-мозкової травми на вторинному рівні надання медичної допомоги, Гарус А. А. (2006)
Розуменко В. Д. - Инновационные технологии в дигностике и хирургическом лечении супратенториальных глиом медианной и парамедианной локализации, Шевелёв М. Н. (2006)
Лисяный Н. И. - Современные иммунотерапевтические технологии при лечении злокачественных опухолей (2006)
Sramka M. - Linac radiosurgery in extracerebral head and neck lesions, Parpaley Y., Durkovsky A., Viola A., Strmen P. (2006)
Зозуля Ю. П. - Можливості клінічного викоритання досліджень структурно-молекулярних порушень мітохондрій при гліомах мозку, Розуменко В. Д., Шамаєв М. І., Носов А. Т., Дмитренко В. В., Малишева Т. А., Васлович В. В. (2006)
Усатов С. А. - Метод wake-up анестезии у нейрохирургических больных, Шопин В. Н., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Орлов Ю. А. - Интраоперационное применение нейросонографии в детской нейрохирургической клинике, Марущенко Л. Л. (2006)
Орлов Ю. А. Михалюк В. С. - Нове технологии в хирургическом лечении гидроцефалии, обусловленной множественными ликворосодержащими объёмными образованиями (2006)
Берснев В. П. - Рациональная тактика хирургического удаления опухолей дна III желудочка у детей, Хачатрян В. А., Маматханов М. Р. (2006)
Самочерных К. А. - К проблеме о показаниях к краниофациальной реконструкции, Хачатрян В. А., Хацкевич Г. А. (2006)
Сирко А. Г. - Спиральная компьютерно-томографическая ангиография: возможности в предоперационной диагностике опухолей головного мозга, Симонова Е. В., Кирпа И. Ю., Марченко М. В. (2006)
Главацький О. - Локальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації, Хмельницький Г., Лисенко С., Кулик О., Данчук С. (2006)
Григорьев Е. А. - Интраоперационная ультрасонография, Горищак С. П., Ющак И. А., Табинский А. С. (2006)
Орлов Ю. А. - Кортикография при резекционных операциях у детей, страдающих симптоматической эпилепсией, Канайкин А. М., Марущенко Л. Л. (2006)
Хачатрян В. А. - Опухоли ствола мозга и парастволовые новообразования у детей (аспекты хирургического лечения), Ким А. В., Самочерных К. А. (2006)
Хачатрян В. А. - Хирургическое лечение гидроцефалии (новые аспекты классификации) (2006)
Ким А. В. - Хирургическое лечение пациентов детского возраста с повторным ростом опухолей головного мозга супратенториальной локализации, Хачатрян В. А. (2006)
Данилова А. К. - Влияние легкой черепно-мозговой травмы на динамику неврологических синдромов минимальной мозговой дисфункции у детей школьного возраста (2006)
Viola A. - Comparison of I–125 stereotactic brachytherapy and LINAC radiosurgery modalities based on physical dose distribution and radiobiological efficacy, Major T., Julow J. (2006)
Захаревич О. М. - Дослідження впливу in vitro анти CD–95 антитіл на життєздатність, проліферативну активність та апоптоз пухлин різного гістогенезу (2006)
Гридина Н. Я. - Дифференциальная диагностика нейрохирургической патологии головного мозга с помощью показателей поверхностного плазмонного резонанса на периферической крови пациентов, Ушенин Ю. В., Розуменко В. Д. (2006)
Трош Р. М. - Фенотипічна характеристика мембран клітин — новий напрямок в дослідженні біології пухлин, Лісяний О. М., Орлов Ю. О. (2006)
Розуменко В. Д. - Застосування новітніх лазерних технологій в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку, Тяглий С. В., Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Комаров Б. Г., Шевцова Т. П. (2006)
Розуменко В. Д. - Качество жизни и послеоперационное восстановительное лечение больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2006)
Любич Л. Д. - Дослідження фенотипу клітин пухлин головного мозку за профілем експресії мРНК цитокінів (2006)
Сельский М. С. - Транссептальный транссфеноидальный доступ в микрохирургии объемных образований хиазмально-селлярной области, Олешкевич Ф. В., Федулов А. С., Сакович И. И. (2006)
Julow J. - Experiences with the image fusion guided brachytherapy of brain tumours in the St. Johns’s Hospital, Budapest, ramka M., Viola A. (2006)
Лісяний М. І. - Дослідження протипухлинної дії активності деяких імуномодуляторів, Примушко Л. І., Лісяний О. М. (2006)
Парпалей Я. - Радиохирургия акустических неврином и менингиом задней черепной ямки — оценка отдалённых результатов лечения, Шрамка М., Хорват М., Дюрковский А. (2006)
Главацький О. - Електрохімічний лізис в нейроонкології, Шамаєв М., Черченко А., Лисенко С., Малишева Т., Хохлов О. (2006)
Черненко О. - Значення цитологічної діагностики в комплексі морфологічного дослідження при нейроонкології, Малишева Т. (2006)
Трош Р. М. - Менінгіоми петрокливальної локалізації. Особливості хірургічного лікування, Оніщенко П. М., Гудков В. В., Лисяний О. М., Федірко В. О. (2006)
Маринець М. І. - Комп’ютерна томографія в ранньому післяопераційному періоді у хворих з гліомами головного мозку, Смоланка В. І. (2006)
Усатов С. А. - Применение Wake-up анестезии при удалении глиальных опухолей головного мозга, Комаревцев А. С., Панкратьев Н. А., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Главацький О. - Нові місцеві гемостатики в нейроонкології, Хмельницький Г., Лисенко С., Данчук С. (2006)
Медяник И. А. - Качество жизни больных со злокачес-твенными опухолями головного мозга (2006)
Олюшин В. Е. - Специфическая противоопухолевая иммунотерапия в лечении больных злокачественными глиомами, Филатов М. В., Улитин А. Ю., Маслова Л. Н., Сафаров Б. И., Петров А. А., Фадеева Т. Н. (2006)
Розуменко В. Д. - Критерии диагностики продолженного роста супратенториальных глиом головного мозга при повторных оперативных вмешательствах, Мосийчук С. С. (2006)
Иванов А. Ю. - Венозный кровоток во время внутрисосудистых операций по поводу артериовенозных мальформаций головного мозга, Панунцев В. С., Кондратьев А. Н., Иванова Н. Е, Комков Д. Ю., Панунцев Г. К., Петров А. Е., Черепанова Е. В. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Методика хирургического лечения больных с артериальными аневризмами головного мозга, осложненных внутричерепными гематомами, Скороход А. А. (2006)
Sustickas G. - Clinical implication of size and site of ruptured cerebral aneurysms, Sirsinaitis S., Migauskas G., Gaideliene J., Bruzaite J., Grybas A. (2006)
Родин Ю. В. - Каротидная эндартэрэктомия у больных с контрлатеральной окклюзией внутренней сонной артерии, Винокуров Д. Л., Пичка В. В., Дюба Д. Ш. (2006)
Зозуля Ю. П. - Методика ендоваскулярної емболізації мозкових артеріальних аневризм спіралями, Костюк М. Р. (2006)
Орлов М. Ю. - Застосування ендоваскулярного та радіохірургічного методів у лікуванні АВМ головного мозку, Цімейко О. А., Литвак-Шевкопяс С. О., Костюк К. Р. (2006)
Чувашова О. Ю. - Функціональна магніто-резонансна томографія (ФМРТ) у визначенні перспектив хірургічного лікування артеріо-венозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Яковенко Л. М., Яцик В. А. (2006)
Зорин Н. А. - Предоперационная эмболизация ветвей наружной сонной артерии в хирургическом лечении супратенториальных менингиом, Сирко А. Г., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В. (2006)
Попова І. Ю. - Методика оперативного контролю реабілітаційного потенціалу хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Ліхачова Т. А. (2006)
Цімейко О. А. - Методика комбінованого хірургічне лікування множинних мозкових артеріальних аневризм, Скорохода І. І. (2006)
Векслер В. В. - Динаміка ультразвукових та електрофізіологічних показників на етапах хірургічного лікування АВМ, Чеботарьова Л. Л. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Нейропротекторная терапия в хирургии артериальных аневризм головного мозга, Скороход А. А., Сельский М. С. (2006)
Глоба М. В. - Роль ультрасонографії в діагностиці та визначенні хірургічної тактики при гіпертонічній ангіопатії магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А., Костюк М. Р. (2006)
Семьошкін Д. М. - Застосування інтраопераційної допплерографії при оперативному втручанні на екстракраніальному відділі сонних артерій, Чернікова О. А., Синицький С. І., Оришака М. І. (2006)
Мороз В. В. - Моніторинг нітроксиду цереброспінальної рідини в гострому періоді розривів артеріальних аневризм головного мозку, Сенько Л. М., Цімейко О. А., Скорохода І. І., Нуреддін Шахін (2006)
Яцик В. А. - Досвід використання лікворошунтуючих систем у лікуванні АВМ головного мозку, ускладнених внутрішньошлуночковою геморагією (2006)
Алексеев С. П. - Ультразвуковая аспирация и активное дренирование инсультных гематом с венрикулярной геморрагией, Годлевский Д. О., Федорук А. Л., Барылик И. И. (2006)
Сон А. С. - Интраоперационные разрывы артериальных аневризм головного мозга и их прогнозирование, Хрущ А. В., Гуменюк В. Я., Герцев В. Н. (2006)
Колихан В. П. - Застосування лімфодилюції для лікування субарахноїдальних крововиливів в гострому періоді, Фрончко В. П., Міх Г. А. (2006)
Яковенко Л. М. - Мікрохірургічне лікування АВМ в ранні строки розриву мальформації, Яцик В. А. (2006)
Мельник И. А. - Ангиопластика и стентирование стенозирующих поражений магистральных артерий головы (2006)
Волощук С. Я. - Клініка, діагностика та лікування інсульт-гематом у дітей раннього віку, Венцківський І. Л., Берцун К. Т., Ольхова І. В., Обливач С. А. (2006)
Григорук С. П. - Опыт применения эндоваскулярных методов лечения при стенотическом поражении экстракраниальных отделов магистральных артерий головы, Зорин Н. А., Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Чередниченко Ю. В. - Использование современных технологий в эндоваскулярном лечении церебральных аневризм, Зорин Н. А., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Перцов В. И. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Макомела Н. М. - Мультиспіральна комп’ютерна томографія: прогнозування обсягу оперативних втручань на екстра- та інтракраніальних судинах, Синицький С. І. (2006)
Зорин Н. А. - Использование эндоваскулярных технологий для лечения стенотических поражений интракраниальных артерий, Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю., Раед Р. А. Собх (2006)
Костюк М. Р. - Застосування ендоваскулярної ангіопластики і стентування у лікуванні стенозів магістральних церебральних артерій, поєднаних з оклюзійними ураженнями у суміжних басейнах, Цімейко О. А. (2006)
Костюк М. Р. - Ангіопластика і стентування у лікуванні стенотичних уражень брахіоцефальних артерій, Цімейко О. А. (2006)
Слинько Е. І. - Сучасні та новітні технології в спинальній нейрохірургії (2006)
Педаченко Є. Г. - Малоінвазивна спинальна нейрохірургія: стан та перспективи, Хижняк М. В., Кущаєв С. В., Танасейчук А. Ф., Гарміш А. Р., Тарасенко О. М., Педаченко Ю. Є. (2006)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції для відновлення функцій у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2006)
Вербов В. В. - Современные методы лечения аномалии Киари и сирингомиелии (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічні технології лікування гриж міжхребцевих дисків грудного відділу хребта, Золотоверх А. М. (2006)
Гармиш А. Р. - Малоинвазивная чрезкожная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant” в лечении компрессионных переломов позвоночника, Педаченко Е. Г. (2006)
Лешко М. М. - Методика оперативного лікування кіст крижового каналу у дорослих (2006)
Бурик В. М. - Новітні технології фіксації хребта в нейрохірургічній практиці, Пастушин А. І., Вербов В. В. (2006)
Корж Н. А. - Современные технологии стабилизирующих операций при повреждениях позвоночника, Радченко В. А., Барыш А. Е. (2006)
Коростелев К. Е. - Концепция "Damage control” при лечении тяжёлых сочетанных травм позвоночника, Бадалов В. И., Сенько И. В. (2006)
Бублик Л. А. - Хирургическое лечение опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга, Семенов А. П. (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічне лікування трьох випадків аневризматичних кісткових кіст верхньошийного відділу хребта, Золотоверх О. М. (2006)
Тарасенко О. М. - Профілактика компресійного перидурального фіброзу після поперекових мікродискектомій (2006)
Слынько Е. И. - Вентральная декомпрессия спинного мозга с последующим корпородезом телескопическими протезами, Леонтьев А. В. (2006)
Слынько Е. И. - Результаты оперативного лечения варикоза эпидуральных вен поясничного отдела позвоночника, Шинкарюк С. С. (2006)
Марков А. В. - Положительный опыт применения адресной терапии рубцово-спаечного эпидурита после дискэктомии на поясничном уровне, Духовский А. Э. (2006)
Слинько Є. І. - Преривчаста мієлотомія як альтернатива стандартній мієлотомії в хірургії інтрамедулярних пухлин спинного мозку, Муравський А. В., Троян О. І., Вербов В. В. (2006)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции при позвоночно-спинномозговой травме, Стегний С. А., Гохфельд И. Г., Митюшин И. И., Лихолетов А. Н. (2006)
Ольхов В. М. - Анализ проведения декомпрессивно-стабилизирующих операций при острой позвоночно-спиномозговой травме (ПСМТ), Обертинский В. А., Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Венцковский И. Л. (2006)
Зорин Н. А. - Пункционная вертебропластика в лечении переломов позвоночника при остеопорозе, Овчаренко Д. В., Кирпа Ю. И. (2006)
Слинько Є. І. - Відновлювальні операції у віддалений період хребетно-спинномозкової травми, Троян О. І., Муравський А. В., Дмитерко І. П. (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические доступы, используемые для удаления вентральных опухолей шейного отдела спинного мозга (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические лечение экстрамедуллярных опухолей, расположенных впереди спинного мозга (2006)
Зозуля Ю. А. - Спинальные артериовенозные мальформации: классификация, дифференцированная хирургическая тактика, результаты лечения, Слынько Е. И., Аль–Кашкиш Ияд Исхак (2006)
Волосюк Я. О. - Хірургічне лікування застарілих спонділолістезів з неврологічними проявами після неефективного лікування травм поперекового відділу (2006)
Слинько Є. І. - Результати мікрохірургічного лікування екстрамедулярних інтрадуральних менінгіом, Муравський А. В., Троян О. І. (2006)
Костицький М. М. - Cучасний нейроортопедичний підхід до лікування ускладнених пошкоджень хребта та спинного мозку грудопоперекового відділу хребта, Потапов О. І., Федак В. І., Костицька О. М. (2006)
Зорин Н. А. - Результаты лечения поясничных дискогенных радикулопатий с использованием лазерной вапоризации, Кирпа Ю. И., Зорина Т. В., Кирпа И. Ю., Овчаренко Д. В. (2006)
Золотоверх А. М. - Латеральний екстракавітарний доступ в хірургічному лікуванні гриж грудного відділу хребта, результати лікування (2006)
Бурик В. М. - Клініко-інструментальна діагностика екстрамедулярних пухлин краніовертебральної локалізації, Цимбал М. О. (2006)
Могила В. В. - Современные методы восстановительного лечения у больных с оружейно-взрывными ранениями позвоночника и спинного мозга мирного времени, Куртеев С. В., Максимов С. А. (2006)
Муравський А. В. - Сучасні підходи до хірургічного лікування інтрамедулярних пухлин спинного мозку, Вербов В. В. (2006)
Бурык В. М. - Методика лечение вентральных опухолей краниовертебральной и верхнешейной локализации, Аль–Кашкиш Ияд Исхак (2006)
Вербов В. В. - Веноспондилографія як метод контролю вертебропластики, Троян О. І., Муравський А. В., Мороз В. В. (2006)
Слинько Є. І. - Методи відновної хірургії в лікуванні дегенеративних процесів міжхребцевих дисків (2006)
Хижняк М. В. - Малоінвазивна хірургія дискогенних нейрокомпресійних синдромів поперекового відділу хребта (2006)
Бринкач І. С. - Диференційоване нейрохірургічне лікування хворих із дискогенною патологією попереково-крижового відділу хребта, Вербов В. В. (2006)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексна клініко-електрофізіологічна діагностика рухових порушень у дітей із закритою хребетно-спинномозковою травмою (ЗХСМТ) шийного відділу, Кеворков Г. А., Сулій Л. М. (2006)
Морозов A. M. - Комбіноване хірургічне лікування травми шийного відділу хребта і спинного мозку з використанням методики попередньої торако-краніальної дистракційної фіксації, Михайличенко П. Д., Алєксєєв С. П., Годлевський Д. О. (2006)
Третяк І. Б. - Методика хірургічного лікування тяжких уражень плечового сплетення з використанням регенераторно-компенсаторних властивостей нервової системи (2006)
Мороз В. Л. - Методика восстановления повреждений спинного мозга у крыс с помощью нейротрансплантата, полученного из нейроиндуцированных стромальных клеток костного мозга, Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г., Щегельская Е. А. (2006)
Цымбалюк В. И. - Методика хирургического лечения двигательных нарушений у больных с детским церебральным параличом, Пичкур Л. Д. (2006)
Бельська Л. М. - Новий підхід до лікування експериментального алергічного енцефаломієліту щурів методом корекції незрілими нейрональними клітинами, Маркова О. В., Семенова В. М., Лісяний М. І. (2006)
Пичкур Л. Д. - Метод субокципитального введения аллогенных фетальных клеток для лечения воспалительно-дегенеративных заболеваний нервной системы в эксперименте, Касяненко Ю. А., Носов А. Т., Семенова В. М., Васлович В. В., Вербовская С. А., Маркова О. В. (2006)
Сапон М. А. - Сучасні варіанти хірургічного лікування невралгії трійчастого нерва, Читаєва Г. Є. (2006)
Медведєв Ю. М. - Методика поєднаного хірургічного втручання на периферичних нервах при спастичній кривошиї, Третяк І. Б., Базік О. М. (2006)
Степаненко І. В. - Нормобарична переривчаста гіпоксія в лікуванні постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, Попова І. Ю., Бондар Т. С., Лихачова Т. А. (2006)
Степаненко И. В. - Особенности иммунологических и адаптационных нарушений у больных с цереброваскулярными заболеваниями, Попова И. Ю., Лихачева Т. А., Бондарь Т. С. (2006)
Степаненко И. В. - Метод оценки тяжести дисциркуляторной энцефалопатии, Попова И. Ю., Лихачева Т. А., Бондарь Т. С. (2006)
Сапон М. А. - Концепція формування комплексного регіонарного больового синдрому (КРБС) як окремого прояву хронічного неспецифічного больового синдрому (ХНБС) внаслідок нервово-судинного конфлікту, Читаєва Г. Є. (2006)
Латишев Д. Ю. - Результати лікування хворих з апалічним синдромом методом нейротрансплантації, Цимбалюк В. І. (2006)
Духовский А. Э. - Опыт применения крионейротомии чувствительного корешка тройничного нерва у больных с тяжелыми формами невралгии тройничного нерва, Марков А. В. (2006)
Чеботарьова Л. Л. - Нові методики в діагностиці хронічного невропатичного больового синдрому, Сапон М. А., Сапон Д. М. (2006)
Дмитерко І. П. - Деякі аспекти повторного хірургічного лікування рецидивів тяжких форм невралгій трійчастого нерва, Троян О. І. (2006)
Цымбалюк В. И. - Метод аутотрансплантации фрагментов симпатического ганглия у пациента с болезнью Паркинсона: клиническое наблюдение, Латышев Д. Ю. (2006)
Оришака М. І. - Гіпербарична оксигенація в реабілітації хворих з інтракраніальними інфекційно-запальними ураженнями (2006)
Лапоногов О. О. - Хірургічне лікування паркінсонізму у хворих з раннім дебютом захворювання, Костюк К. Р., Медведєв Ю. М., Попов А. О. (2006)
Цымбалюк В. И. - Изменения электрической активности гиппокампа крыс с экспериментальной эпилепсией после трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток, Кочин О. В., Петренко А. Ю. (2006)
Федірко В. О. - Анатомотопографічні особливості структур задньої черепної ями у хворих із синдромами нейроваскулярної компресії (2006)
Руденко В. А. - Зміни імунологічних показників у хворих із запально-дегенеративними ураженнями центральної нервової системи при лікуванні компонентами ембріональних тканин, Пічкур Л. Д., Лісяний М. І., Любіч Л. Д. (2006)
Лапоногов О. О. - Перший досвід проведення стереотаксичної біопсії хворим з локальними ураженнями головного мозку з використанням програмно-комп’ютерного розрахунку координат мішені, Костюк К. Р., Медведєв Ю. М., Попов А. О. (2006)
Кардаш А. М. - Использование направленного пульсирующего магнитного поля в комплексной хирургической реабилитации больных с повреждениями нервных стволов (2006)
Цимбалюк В. І. - Нова методика лікування хворих на міопатію Дюшена алогенними ембріональними міобластами, Пічкур Н. О. (2006)
Sirsinaitis S. - Our practice and tendency of sonography in neurosurgery, Sustickas G., Sitkauskas A., Jarzemskas E. (2006)
Сипитый В. И. - Применение новых технологий в харьковском межобластном нейрохирургическом центре, Березка Н. И., Пятикоп В. А., Кутовой И. А., Чмут В. А., Сторчак О. А., Котляревский Ю. А., Куцин В. Н., Воробьев В. В., Генкин А. В., Таровик В. В. (2006)
Лонтковський Ю. А. - Пристрій для виконання нейротомії, Лонтковський А. С. (2006)
Носов А. Т. - Морфофункциональные изменения в ткани головного мозга при повторной легкой черепно-мозговой травме (экспериментальное исследование), Каджая Н. В. (2006)
Носов А. Т. - Оцінка різних видів анестезіологічного забезпечення операцій при ішемічному інсульті в експерименті, Дудукіна С. О., Бондар Л. В., Хохлов О. Г. (2006)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение аневризматичеческой костной кисты верхнешейного отдела позвоночника, Золотоверх А. М., Ермольев А. И. (2006)
Сапон Н. А. - Экспериментальное моделирование и оценка интенсивности невропатического болевого синдрома, Читаева Г. Е. (2006)
Соколова Л. И. - Применение антигомотоксических препаратов при некоторых заболеваниях нервной системы (2006)
Главацький О. Я. - ТахоКомб в комплексі хірургічного лікування хворих з пухлинами головного мозку супратенторіальної локалізації, Лисенко С. М., Кулик О. В., Данчук С. В. (2006)
Михайлу Івановичу Шамаєву — 80 (2006)
Цимбалюк В. І. - Академік А. П. Ромоданов. До 85-річчя з дня народження, Марущенко М. О. (2006)
Професор Юрій Степанович Бродський. До 80-річчя з дня народження (2006)
Юрий Павлович Верхоглядов (2006)
Алфавітниий показчик (2006)
Андрієвський К. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як різновид спеціального податково-правового режиму в Україні (2008)
Аніщук Н. В. - Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз (2008)
Атаманчук І. А. - Актуальні питання поняття суб’єкта кримінально-процесуальних відносин (2008)
Басов А. В. - Загально-правовий аналіз заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами внутрішніх справ в умовах дії режиму надзвичайного стану (2008)
Басова Ю. Ю. - Взаємодія підрозділів міліції громадської безпеки у процесі здійснення контрольно-наглядової діяльності (2008)
Бисага Ю. М. - Політико-правовий аналіз змісту конституції, Бєлов Д. М. (2008)
Бойченко О. В. - Правове регулювання міжнародної співпраці щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах внутрішніх справ (2008)
Бокій О. М. - Проблеми обігу холодної зброї в Україні (2008)
Бордюгов Л. Г. - Судово-екологічна експертиза як важлива ланка у боротьбі з екологічними правопорушеннями (2008)
Бродська К. О. - Щодо законодавчих недоліків врегулювання банкрутства відсутнього боржника та складання ліквідаційного балансу банкрута (2008)
Бугайчук К. Л. - Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз (2008)
Бурбика М. М. - Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2008)
Бутенко В. І. - Історія запровадження системи адміністративних судів в Україні (2008)
Височина О. В. - Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця (2008)
Галкіна О. М. - Деякі кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми (2008)
Гарда І. В. - Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень (2008)
Глушкова Д. Г. - Участь спеціаліста при виконанні судових рішень (2008)
Денисюк С. Ф. - Напрямки розвитку міграційної політики в Україні (2008)
Деркаченко Ю. В. - Розвиток інституту міжнародного усиновлення в системі міжнародного права (2008)
Джабраилов Р. А. - Правовые проблемы признания и исполнения международных арбитражных решений по инвестиционным спорам (2008)
Дмитрієнко І. В. - Актуальні джерела української правової свідомості та культури: місце правової свідомості та культури Польсько-Литовської доби серед інших форм (джерел) права України, Дмитрієнко Ю. М. (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Еволюція правової свідомості та культури цивільних правовідносин Польсько-Литовської доби як набуття ними якісного цільового правового стану (2008)
Дубоносова А. С. - Майно як об’єкт оподаткування (2008)
Дудник А. Н. - Международно-процессуальные нормы, регулирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью в системе международного права (2008)
Зайцева Н. А. - Публічно-правова природа державного кредиту (2008)
Зозуля І. В. - Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: аналіз відомчого супроводження (2008)
Зозуля О. І. - Становлення Адміністрації Президента РФ як апарату глави держави та державного органу (2008)
Іванський А. Й. - Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності (2008)
Ігнатов О. М. - Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю (2008)
Коваленко А. А. - Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об’єкт фінансового контролю (2008)
Ковальська В. В. - Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави (2008)
Козак З. Я. - Становлення та розвиток актів Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці (2008)
Корейба І. В. - Історія становлення правової охорони конституції в Україні (2008)
Костюченко О. Є. - Зміст та специфіка трудової функції лікаря (2008)
Кравченко О. О. - Впровадження політики "якості" як засіб удосконалення управління державною службою (2008)
Кротінов В. О. - Сліди-відображення в криміналістиці: природа, види та способи отримання (2008)
Кудінов С. С. - Вплив правового статусу іноземців на розслідування злочинів (2008)
Кузніченко С. О. - Особливості кваліфікації злочинів в умовах введення надзвичайного адміністративно-правового режиму за кримінальним законодавством України (2008)
Кулінічева Т. О. - До питання щодо системи фінансового права (2008)
Лавріненко О. В. - Працівники органів внутрішніх справ України як учасники службово-трудових відносин: термінологічний аспект та шляхи вдосконалення спеціального законодавства про службу (2008)
Левченко К. Б. - Проблеми та організація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми в дзеркалі громадської думки (2008)
Левченко К. Б. - Актуальні проблеми дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України: за результатами роботи мобільних груп, Мартиненко О. А. (2008)
Ленгер Я. І. - Відповідальність вищих органів державної влади: окремі аспекти, Бисага Ю. Ю. (2008)
Лозовая С. Н. - Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий (2008)
Лукаш С. С. - Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору (2008)
Лушпаєв С. О. - Питання правового регулювання використання атмосферного повітря (2008)
Максак О. І. - Представництво в податковому регулюванні: співвідношення понять в податкових законах та міжнародних угодах (2008)
Матченко Є. Г. - Способи повної підробки банкнот і цінних паперів (2008)
Мірошниченко А. М. - Зворотна дія закону при регулюванні земельних відносин (2008)
Моїсєєв О. М. - Експертні технології: ознаки, визначення, зміст (2008)
Москалик Н. Г. - Строкові трудові відносини з молодими спеціалістами: особливості регулювання (2008)
Мота А. Ф. - Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти (2008)
Нікіфорова Т. І. - Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 КК України (2008)
Ніколайченко Г. М. - Проблеми представництва інтересів роботодавця в Україні (2008)
Олішевський О. В. - Місце організації розслідування злочинів у системі криміналістики (2008)
Осауленко С. В. - Специфіка організації Кабінету Міністрів в умовах політичної реформи (2008)
Остафійчук Г. В. - Теоретичні проблеми реформування судової системи (2008)
Поліщук Ю. О. - Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування (2008)
Попов С. В. - Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку (2008)
Різник С. В. - Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційних прав людини і громадянина на підприємницьку діяльність (2008)
Романяк М. М. - До питання про визначення предмету дозвільної діяльності в екологічній сфері (2008)
Рябченко О. П. - Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів) (2008)
Савенко Н. В. - Президент України як суб’єкт управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва (2008)
Сарана С. В. - До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України (2008)
Світлюк Н. В. - Щодо питання про правову природу обліку юридичних осіб-платників податків (2008)
Сердюк О. В. - Типологія підходів у методології сучасного правознавства (2008)
Середа О. В. - Державне регулювання підсудності суду присяжних у кримінальному процесі Російської імперії в другій половині ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) (2008)
Синєокий О. В. - Кримінопенологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених (2008)
Скуратович І. М. - Законодавче регулювання системи пільг і привілеїв в період укріплення командно-адміністративної системи управління (кінець 1920-х - 1930-ті роки) (2008)
Стаценко А. В. - Правове регулювання оподаткування грального бізнесу (2008)
Торопов С. О. - Попередні балістичні дослідження на місці події (2008)
Трач О. М. - Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції (2008)
Федоров С. Є. - Дія фінансово-правових норм у часі (2008)
Філіпов В. В. - Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин (2008)
Хилюта В. В. - Экономический признак предмета хищения (2008)
Чернявський С. С. - Криміналістична характеристика типових способів приховування валютних коштів за межами України (2008)
Чічкань М. В. - Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів (2008)
Шелухін М. Л. - Місце вузлової угоди серед договорів в сфері доставки вантажів, Кадала В. В. (2008)
Шигаль Д. А. - Кримінальне судочинство в мирових судах, введених за судовою реформою 1864 р. у Російській імперії (2008)
Шуміло І. А. - Проблеми нормативно-правового забезпечення регіональної інноваційної політики (2008)
Шуміло О. М. - Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії (2008)
Яковлєв А. А. - Втручання у повноваження власника в юриспруденції Європейського Суду з прав людини (2008)
Яцишин М. М. - Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України (2008)
Абасов Г. Г. - Міжнародні кримінально-правові основи боротьби з організованою злочинністю: порівняльний аналіз (2007)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Працевикористання військовополонених та інтернованих у відбудові міста Києва (1945-1950 рр.) (2007)
Андрєєв Д. О. - Щодо питання правової природи контрольно-наглядових проваджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2007)
Анохіна Л. С. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст.255 КК України "створення злочинної організації". проблеми визначення співучасників (2007)
Ануфрієнко О. А. - Ідея аграрного права України початку ХХІ ст. (2007)
Архіпов В. В. - Загальні засади судово-товарознавчої експертизи конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, Желавська О. О. (2007)
Барабаш Ю. Г. - Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень (2007)
Беньковський С. Ю. - Принцип гуманізму, як загальносоціальний принцип проваджень у справах про адміністративні правопорушення (2007)
Галунько В. В. - Адміністративна діяльність міліції України щодо охорони права власності під час забезпечення охорони громадського порядку (2007)
Гапало С. Ю. - Правова природа оперативно-господарських санкцій (2007)
Гриценко І. С. - Форми державного управління: історичні питання становлення та наукового аналізу (2007)
Гуренко М. М. - Цивілізаційні цінності народу, як витоки сучасної доктрини прав і свобод людини (2007)
Дащенко О. В. - Проблеми реалізації умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчиненні у неповнолітньому віці (2007)
Демченко Н. М. - Про розмежування понять "науково-педагогічні працівники" та "професорсько-викладацький склад" (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Методологiчнi пiдходи до вивчення природи iлюзорної (девiантної) правоcвiдомостi (2007)
Дядык О. С. - Правовая регламентация порядка трансплантации органов или тканей человека как непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Украины, Смирнов А. А. (2007)
Єфременко В. В. - Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей (2007)
Зливко С. В. - Теоретичні організаційні та правові аспекти участі державних та громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (2007)
Зозуля І. В. - Оптимізація практики відряджень службовців силових структур до державних органів як складова реформування кадрової політики в Україні (2007)
Зозуля О. І. - Секретаріат Президента України у системі допоміжних органів глави держави: нормативно-правові суперечності та практика (2007)
Зозуляк І. І. - Розвиток уявлень про істотні умови договору (2007)
Кучевська С. П. - Воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду і злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Кримінальному кодексі України: питання відповідності (2007)
Лавріненко О. В. - Проблеми реалізації конституційних гарантій права працівників органів внутрішніх справ на щорічну відпустку: аналіз судової практики (2007)
Литвинов О. М. - До проблеми визначення соціально-правового механізму протидії злочинності (2007)
Мірошниченко О. С. - Деякі аспекти взаємодії громадськості із владними органами щодо охорони земельних ресурсів та довкілля (2007)
Мічурін Є. О. - Система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб (2007)
Нікіфоров В. Ю. - Об’єкт злочину, передбаченого ст.255 КК України "створення злочинної організації". проблеми теорії та практики (2007)
Павліченко Є. В. - Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу (2007)
Пономаренко Г. О. - Адміністративно-правові відносини, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України (2007)
Пономарчук О. В. - Кримінально-правова кваліфікація синдрому струсу немовляти за ст.117 КК України (як умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини) (2007)
Пономарьов О. В. - Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України (2007)
Рассомахіна О. А. - Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями (2007)
Серебрякова Ю. О. - Зміст договору оренди державного та комунального нерухомого майна (2007)
Середа В. О. - Правозахисна роль прокурора у справах про злочини неповнолітніх (2007)
Сиваш Е. М. - Вопросы суверенитета и защиты титула в международной практике России XVIII в. (2007)
Скакун Ю. Є. - Зміст попереднього договору (2007)
Скуратович І. М. - Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею (2007)
Стельмах І. В. - Забезпечення законності, збереження майна, правове виховання і правова пропаганда на підприємстві (2007)
Степаненко Т. В. - Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб (2007)
Устименко В. А. - Генезис и правовая природа городской собственности (собственности территориальной громады города) (2007)
Чвалюк А. М. - Етапи формування закону про державний бюджет (2007)
Швед Е. Ю. - Поняття процесуального акту-документу з адміністративних справ (2007)
Шемчук В. В. - Нагляд органів прокуратури в системі гарантій забезпечення прав і свобод громадян (2007)
Шинкарьов Ю. В. - Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання (2007)
Ярмак А. М. - Концептуальные положения кодификации законодательства Украины об административных правонарушениях: системные аспекты (2007)
Title (2014)
Contents (2014)
Pokhmurskii V. - Quantum-Chemical Calculation of Modified Silicon-Contained Zeolite Clusters Electronic Structure by Zinc and Calcium Ions, Korniy S., Kopylets V., Kosarevych B. (2014)
Mizyuk V. - Peculiarities of NMR 1H and 13C Spectra of Alkyl Groups in Functionalized Linear Alkanes of the General Formula CH3(CH2)mY, Shibanov V. (2014)
Kawsar S. - A Synthetic Approach of D-Glucose Derivatives: Spectral Characterization and Antimicrobial Studies, Ferdous J., Mostafa G., Manchur M. (2014)
Nebesnyi R. - The Kinetics of the Gas Phase Aldol Condensation Reaction of Propionic Acid with Formaldehyde on B2O3-P2O5-WO3/SiO2 Catalyst, Ivasiv V., Pikh Z., Zhyznevskyi V., Dmytruk Y. (2014)
Kostiv I. - Optimization of 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene and 2-Hydroxyethyl Methacrylate Cyclization Reaction Conditions, Polyuzhin I., Vytrykush N., Marshalok G., Yatchyshyn J. (2014)
Figovsky O. - The Quantitative Theory of Diffraction by Spiral Nanotubes, Pashin D., Khalitov Z., Khadiev A. (2014)
Fedenko Y. - Physico-Chemical and Sorptive Properties of Nanocomposites Based on Zirconium(IV) Oxide, Dontsova T., Astrelin I. (2014)
Kozlov G. - The Ultrasound Processing Influence on Carbon Nanotubes Structure in Polymer Nanocomposites, Zhirikova Z., Aloev V., Zaikov G. (2014)
Miagkota O. - Novel Peroxide Containing Pegylated Polyampholytic Block Copolymers, Mitina N., Nadashkevych Z., Yanchuk I., Greschuk O., Hevus O., Zaichenko A. (2014)
Kohut A. - Micellization and Adsolubilization of Amphilic Invertible Polyesters, Voronov A., Voronov S. (2014)
Struminska O. - Biopolymers for Seed Presowing Treatment , Kurta S., Shevchuk L., Ivanyshyn S. (2014)
Vakal S. - Development of Ammophos Production Technology from Algerian Phosphorites, Karpovych E., Malyovannyi M., Stokalyuk O. (2014)
Melnyk S. - Technological Aspects of Dicarboxylic Acids Esterification in the Presence of Aprotic Catalysts, Reutskyy V. (2014)
Saley A. - Physico-Mechanical Properties of Cements with Application of Barium-Containing Sulfateferrite Clinkers, Sopina N., Kozir I. (2014)
Korneva A. - Microstructure of Dental Casting Alloy Ni-Cr-Mo (RODENT), Orlicka I., Sztwiertnia K., Zaikov G. (2014)
Iakovleva A. - Cause-Effect Analysis of the Modern State in Production of Jet Fuels, Boichenko S., Gay A. (2014)
Khashirova S. - The IX International Scientific and Practical Conference "Novel Polymeric Composite Materials”, Zaikov G. (2014)
Zaikov G. - All-Russian Scientific Conference on "Theoretical and Experimental Investigations of Synthesis, Modification and Polymer Treatment Process”, Zimina L., Madyuskina L. (2014)
Zaikov G. - Elastomery 2013 "Science and Industry”. XV International Science and Technology Conference, Madyuskina L., Artsis M., Zimina L. (2014)
Тітул (2012)
Приятельчук А. О. - Лідер і лідерство: бізнес-пошуки шляхів вдосконалення культури і моралі (2012)
Шаповал В. М. - Соціалізація у суспільстві, що глобалізується (2012)
Бойко О. П. - Трансформація культури в умовах глобалізації (2012)
Гужва О. П. - "Вічна філософія" як орієнтир у Сковородинівському світоспогляданні (2012)
Іващенко О. В. - Журнал як феномен культури раннього модерну на Слобожанщині (2012)
Стрєлкова А. Ю. - Коментар Тіко до "Праджняпараміта-грідая сутри" ("Сутри серця праджня-параміти") (2012)
Cтепаненко І. В. - Екологія духу як складова культури виживання, Степаненко М. Д., Степаненко Н. Б. (2012)
Радіонова Н. В. - Формування релігійного світогляду у мультикультурному суспільстві: досвід Слобожанщини ХІХ століття (2012)
Сошніков А. О. - Україна як перехрестя міжцивілізаційних зіткнень: історіософія романів М.Гоголя "Тарас Бульба" та Г.Сенкевича "Вогнем і мечем" (2012)
Чеботарьова Н. В. - Тероризм: виклики і дискурси сучасності (2012)
Култаєва М. Д. - Дитина у рефлексіях сучасної західної філософії освіти: досвід теоретичного осмислення (2012)
Мусієнко І. І. - Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти (2012)
Дзоз В. О. - Основні екзистенціали інклюзивної освіти (2012)
Панченко Л. М. - Університетська освіта Українеи в контексті європейського простору (2012)
Мишайлишин Г. Й. - Світоглядні основи якості освіти у вимірах сучасної суспільної дійсності України (2012)
Сагуйченко В. В. - Структурно-функціональний аналіз післядипломної освіти (2012)
Триняк М. В. - До питання про освітні наслідки лінгвістичної глобалізації (2012)
Фінін Г. І. - Інформаційні технології у громадянському, патріотичному та військово-патріотичному вихованні (2012)
Васильченко Р. В. - Освітні пріоритети формування світоглядної культури у суспільстві ризику (2012)
Руденко С. О. - До питання про особливості прийняття управлінських рішень у галузі освіти в умовах сучасних соціокультурних контекстів (2012)
Брусакова О. В. - Виховний потенціал моралі і права в освіті (2012)
Дворніченко Л. Л. - До питання профорієнтації у світі праці інформаційного суспільства (2012)
Айдемський Є. В. - Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу (2014)
Балабан С. М. - Поняття ефективності адміністративно-правового регулювання (2014)
Бандурка І. О. - Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей (2014)
Баранник П. Д. - Организация деятельности полиции: региональный аспект (2014)
Безруков Д. В. - Впровадження негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальне процесуальне законодавство України як інституту спеціальних слідчих дій (2014)
Блінова Г. О. - Співвідношення правових режимів службової таємниці та персональних даних (2014)
Булина А. М. - Міжнародні стандарти локальної демократії та місцева публічна влада (2014)
Буличев А. О. - Взаємозв’язок прав і обов’язків військовослужбовців військових формувань з правоохоронними функціями (2014)
Бурлаков С. Ю. - Набуття майнових прав інтелектуальної власності за конкурсом (2014)
Васильченко О. П. - Рівність як форма вираження буття фізичної особи (2014)
Ващук Ю. О. - Сутнісні аспекти правової політики (2014)
Веприцький Р. С. - Латентність злочинності та шляхи її подолання (2014)
Галкін Д. В. - Організація діяльності та кадрова політика міліції УСРР у 1926–1930 роках (2014)
Галкін Д. О. - Призначення, різновиди та процедура податкового обліку (2014)
Гаруст Ю. В. - Система гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Гетьман Є. А. - Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2014)
Гладкова Є. О. - Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність (2014)
Головашевич А. А. - Невыездная внеплановая электронная проверка: сущность, особенности назначения и проведения (2014)
Головкін Б. М. - Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні (2014)
Городній М. М. - Типологічні особливості мусульманського права в контексті акультурації (2014)
Гробова В. П. - Цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування (2014)
Гронський С. В. - Щодо методів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2014)
Гуня І. І. - Особливості об’єктивної сторони вимагання (2014)
Гурова А. М. - Чинники рефлексивного мислення при допиті (2014)
Деревянко Б. В. - Бібліотеки як підрозділи навчальних закладів, що надають додаткові освітні послуги (2014)
Дудін М. М. - Подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінологічні засади забезпечення громадської безпеки та громадського порядку: від стабільності до кризових ситуацій (2014)
Жбанчик А. В. - Зарубежный опыт взаимодействия полиции с другими подразделениями охраны правопорядка (2014)
Жук О. О. - Гарантії діяльності страхових організацій (2014)
Заброда Д. Г. - Проблеми ефективності реалізації державної антикорупційної політики (2014)
Заброда С. М. - Форми взаємодії поліції (міліції) та громадськості у попередженні насильства у сім’ї: за матеріалами законодавства держав-членів СНД (2014)
Заяць Р. Я. - Сутність, стан та ознаки необхідної оборони (2014)
Іншин М. І. - Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин (2014)
Камінська Н. В. - Реалізація права на ґендерну ідентичність в Україні та Російській Федерації: наслідки авторитарної ідеології чи національний консерватизм?, Бреус С. М. (2014)
Карпенко Л. К. - Об’єкт незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Киян М. Ш. - Виборчі технології: організаційно-правові аспекти взаємодії державної влади та електорату в Україні на початку XX століття (2014)
Клименко В. М. - Мета та завдання діяльності Державної служби охорони при МВС України (2014)
Клочко А. М. - Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері (2014)
Коваленко Л. П. - Теоретико-правові проблеми становлення та розвитку юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення (2014)
Коваль А. А. - Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Ковальова М. В. - Особливості адміністративно-правового режиму державної реєстрації суб’єктів господарювання (2014)
Ковальчук О. І. - Суспільне мовлення в інформаційній парадигмі "третьої хвилі": порівняльно-правовий аспект (2014)
Коломієць Н. В. - Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2014)
Комиляй Ю. В. - Правове регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України (2014)
Конопельський В. Я. - Соціально-правова природа диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (2014)
Конопльова Н. В. - Поняття і сутність права працівників на судовий захист (2014)
Концевой Р. С. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства Казахстану та України, яке регулює інформаційну діяльність телерадіоорганізацій (2014)
Кочур О. О. - Рівність як форма вираження буття фізичної особи (2014)
Кравчук В. М. - Філософсько-правовий вимір просторового буття людини (2014)
Кузьмінський О. О. - Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування (2014)
Кухарєв О. Є. - Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів (2014)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Зміст і напрями правової роботи вищих навчальних закладів у сучасних умовах (2014)
Лесь І. О. - Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР (2014)
Лисогорова Е. Н. - Историография страхового дела в Украине в период Новой экономической политики (1921–1929 гг.) (2014)
Логвін В. С. - Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень (2014)
Лукашевич С. Ю. - Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів (2014)
Лушер В. В. - Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2014)
Любчик О. А. - Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права (2014)
Марченко І. В. - Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності (2014)
Матвєєва Т. О. - Державний лад і право Давніх Афін (2014)
Мельник О. М. - Правова природа права інтелектуальної власності (2014)
Мірошниченко О. А. - Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2014)
Міщанюк С. М. - Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері спеціального водокористування (2014)
Ніколайчук А. І. - Сучасний стан захисту прав дітей (2014)
Новіков В. В. - Форми забезпечення громадської безпеки (2014)
Огій О. С. - Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві (2014)
Олішевський О. В. - Поняття соціально-шкідливої інформації (2014)
Орел Ю. В. - Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України за законодавством Київської Русі (2014)
Петренко О. І. - Поняття та види злочинів у сфері фізичної культури та спорту (2014)
Петрухін К. Є. - Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Попова О. О. - Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання, Калініченко А. П. (2014)
Потапенко І. - В. Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору (2014)
Рябець К. А. - Правове регулювання взаємодії органів державної виконавчої влади та громадськості у галузі використання і охорони водних об’єктів (2014)
Серегин В. А. - Визуальное (зрительное) прайвеси (2014)
Середа О. Г. - Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Синчук В. Л. - Система принципів контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Солодовніков А. Г. - Особливості тактики огляду місця події за фактом травмування на залізничному транспорті (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо укладення, зміни та припинення трудових договорів у Королівстві Іспанія (2014)
Степанюк Р. Л. - Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів, Заяць Д. Д. (2014)
Таликін Є. А. - Формування поняття господарського спору в контексті належної господарської юрисдикції (2014)
Тодуа Т. Л. К - вопросу гармонизации законодательства Украины и ЕС в сфере коммерческого посредничества (2014)
Токарєва К. С. - Окремі питання застосування строків накладення адміністративних стягнень (2014)
Топчий Н. В. - Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції (2014)
Тютюнник В. В. - Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (2014)
Устименко О. А. - Щодо можливості сприйняття тварини як суб’єкта цивільних прав: деякі загальнотеоретичні аспекти (2014)
Філатова Н. Ю. - Охорона і захист цивільних прав саморегулівними організаціями (2014)
Хараберюш О. І. - Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами (2014)
Цвірюк Д. В. - Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з персональними даними (2014)
Шаповалов А. В. - Щодо формування кадрового резерву в органах прокуратури України (2014)
Шестопалова Л. М. - Форма державного устрою як матриця соціального розвитку (2014)
Шульга Р. Р. - Засоби державно-правового регулювання якості надання туристичних послуг (2014)
Шум С. С. - Нормативно-правове регулювання отримання судовим експертом винагороди за проведення судової експертизи (2014)
Ясуник Л. І. - Система органів управління закордонними справами України (2014)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію О.І. Зозулі "Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України" (2014)
Гетманець О. П. - Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні: рецензія на монографію І.В. Солошкіної "Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання" (2014)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2008)
Яргсторф П. - Світові тенденції поліграфічної індустрії (2008)
Величко О. М. - Новий технічний поступ технологій друкарства (2008)
Гурьева Н. С. - Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab, Романий П. Г. (2008)
Іванчишин М. Г. - Тиражестійкість фотополімерних штампів, Маїк В. З., Лазаренко Е. Т. (2008)
Луцків М. М. - Генерування профілю крапки шрифта Брайля, Вакуліч Д. А. (2008)
Струтинський В. Б. - Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2008)
Пальчевський Б. О. - Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування, Антонюк Ю. І. (2008)
Киричок Т. Ю. - Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення, Маневич Ю. П. (2008)
Приставський З. М. - Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2008)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла (2008)
Желонкіна І. М. - Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом, Черня Б. О., Красильніков Г. Я. (2008)
Віхоть О. М. - Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини (2008)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах (2008)
Кузнецов В. О. - Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються, Іванко А. І. (2008)
Гавриш А. П. - Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці, Мельник О. О. (2008)
Кохановський В. О. - Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин (2008)
Морозов А. С. - Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення (2008)
Астратов Н. С. - Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги, Бондаренко С. Г., Мовчанюк О. М., Филипчак Т. Д. (2008)
Ковба Ж. М. - Маркетинг української художньої книжки (2008)
Корягин П. В. - Учет экологического и социального факторов при оценке экономической эффективности модернизации производства (2008)
Левчук О. М. - Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ (2008)
Харлан А. П. - Особливості тексту з погляду фахівців (2008)
Андрійчук М. Т. - Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини (2008)
Олійник В. Г. - Визначення липкості лакового шару в стосі, Побережець М. М. (2008)
Буряк В. Н. - Значимость изучения функционального состояния стволовых стриктур мозга при атопической форме бронхиальной астмы у детей, Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Дудко М. В., Махмутова А. Р. (2009)
Дарий В. И. - Комплексные иммунологические критерии в прогнозировании течения и исхода ишемического инсульта, Бут О. В., Баранова Е. В., Скачкова Н. А. (2009)
Дубова Г. В. - Елементний склад організму та шляхи його корекції у дітей з атопічним дерматитом, Коваль О. П. (2009)
Кондратьев В. А. - Рациональные подходы к лечению детей с токсико-аллергическими дерматитами, Ширикина М. В., Линник В. А., Воронова Г. Л. (2009)
Леженко Г. О. - Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на стан ренальної гемодинаміки у дітей, хворих на цукровий діабет, Пашкова О. Є., Недельська С. М., Каменщик А. В. (2009)
Маловічко Г. М. - Рівні в крові інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин-А в динаміці монотерапії антагоністом кальцію Лацидипіном у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Мороз С. М. - Особенности психофизиологических показателей у больных сердечно-сосудистой патологией (2009)
Недельская С. Н. - Особенности клиники и функции внешнего дыхания у детей с пыльцевой аллергией, Ярцева Д. А., Шевченко Е. А., Кизилова И. А., Махончук С. А., Хлебникова С. Д., Донченко И. А. (2009)
Недельская С. Н. - Особенности состояния поджелудочной железы и печени у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом, Мазур В. И., Солодова И. В., Шумная Т. Е., Пащенко И. Н., Мазур А. И., Дзюбенко Т. В. (2009)
Недельская С. Н. - Сезонный аллергический ринит: современные возможности диагностики и лечения, Кузнецова Е. Д., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Кляцкая Л. И., Жиленко И. А., Мазур В. И., Шумная Т. Е., Тарасевич Т. В., Шевченко Е. А., Кизилова И. А. (2009)
Недєльська С. М. - Алергія на тарганів: міф чи реальність?, Перцов В. И., Бессікало Т. Г. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Опыт применения Алантана плюс для лечения атопического дерматита у детей, Бочаров В. А., Резниченко Н. Ю., Белай И. М., Макурина Г. И., Хацко О. С., Кириченко Е. И. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Применение Цераксона для нейропротекции и фармакотерапии при лечении бронхиальной астмы у детей, Белай И. М., Окул Т. И., Малюга В. Г., Токарева Н. С., Долгополова Н. Д., Резниченко Н. Ю. (2009)
Пухальська Н. С. - Частота гіперергічної чутливості до туберкуліну у дітей та підлітків з алергічними захворюваннями, Чернишова Л. І., Субботіна Н. І., Прелова М. А. (2009)
Сиволап В. Д. - Перебіг Q-інфаркту міокарда, що ускладнився гострою серцевою недостатністю, у хворих різних вікових груп, Бідзіля П. П., Бондаренко О. П., Кисельов С. М. (2009)
Сыволап В. В. - Антигипертензивная эффективность комбинированного препарата теночек у больных артериальной гипертензией, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Герасько М. П., Кравченко Т. В., Лихасенко И. В., Поливода С. В., Франскявичене Л. В. (2009)
Усачова О. В. - Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з харчовою алергією, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Шульга О. В., Берестова І. В., Пахольчук О. П. (2009)
Феклин В. А. - Респираторные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей раннего возраста, Клименко В. А., Кандыба В. П., Романова А. С., Давиденко Е. В., Древаль Д. Т., Халтурина Т. А., Гайдамака Л. Н. (2009)
Фофанова О. В. - Нові технології в діагностиці бронхіальної астми у дітей, Юрцева А. П. (2009)
Чернышева О. Е. - Персистирующие инфекции в генезе бронхиальной астмы у детей, Юлиш Е. И., Сорока Ю. А., Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. (2009)
Юлиш Е. И. - Факторы риска развития бронхообструктивного синдрома у детей первого года жизни, Сорока Ю. А., Басюк Е. С., Вакуленко С. И. (2009)
Вирина В. А. - Специфическая аллергодиагностика у детей и подростков методом ротационного прик-теста компакт-ланцетами, Мазенко О. В., Вирин А. Л. (2009)
Головін Р. Р. - Досвід використання специфічної імунотерапії (СІТ) у дітей Львовської області (2009)
Кобец Т. В. - Применение современных информационных технологий на курорте для оценки общих неспецифизических реакций у детей с рецидивирующим бронхитом, Василенко Ю. Ю. (2009)
Лейкіна В. В. - Інформативність факторів ризику формування бронхіальної астми в ранньому дитячому віці, Альошина Р. М. (2009)
Кряжев А. В. - Уровень костной щелочной фосфатазы у детей раннего возраста с проявлениями пищевой аллергии, Овчаренко Л. С., Вертегел А. А. (2009)
Нагорная Н. В. - Элементный состав организма детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Упорно рецидивирующая обструкция бронхов при простой гипоплазии легких у детей, Шульга Д. И. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Эффективность и безопасность применения Беродуала Н при приступе бронхиальной астмы у детей старшего возраста, Литвинова Т. В. (2009)
Пащенко І. В. - Сучасні підходи до профілактики харчової алергії у дітей раннього віку, Кизима Н. В., Круть О. С., Шульга А. О., Підкова В. Я., Бойко Л. О., Мироненко А. А., Апухтіна Н. М. (2009)
Мацюра О. І. - Труднощі формулювання діагнозу і лікування обструктивного синдрому у дітей з віддаленими наслідками бронхолегеневої дисплазії, Беш Л. В. (2009)
Беш Л. В. - Базисна терапія бронхіальної астми у дітей: наскільки адекватною вона є сьогодні, Новікевич С. З. (2009)
Недельская С. Н. - Новые возможности в диагностике аллергических заболеваний, Пахольчук O. П., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Мазур В. И., Жиленко И. А., Шумная Т. Е., Кляцкая Л. И. (2009)
Охотникова Е. Н. - Системная кортикостероидная терапия в неотложной педиатрической аллергологии (2009)
Цьорох А. О. - Психологічні особливості та аналіз вегетативного статусу пубертатного віку хворих на бронхіальну астму, Беш Л. В. (2009)
Бушуєва І. В. - Моніторинг реалізації ветеринарних препаратів та ветеринарних лікарських засобів підприємствами, що входять до складу системи "Укрзооветпромпостач" (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик (сообщение 5). Линейность и диапазон применения аналитической методики, Мазулин А. В. (2009)
Кучеренко Л. І. - Стандартизація показників і методів контролю якості таблеток Кардіотрил (2009)
Кононенко А. Г. - Вивчення гепатопротекторної активності екстракту листків кукурудзи в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Малоштан Л. М., Ткаченко М. Ф., Ковальов В. М. (2009)
Опрышко В. И. - Перспективный комбинированный противосудорожный препарат с нейропротекторными свойствами на основе фиксированной комбинации тиотриазолина и Карбамазепина, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Мамчур В. И., Кравченко К. А. (2009)
Немченко А. С. - Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи, Кубарєва І. В., Косяченко К. Л. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення осмотичних властивостей гелів Карбополу на основі гідрофільних неводних розчинників, Башура О. Г. (2009)
Тихонов О. І. - Кількісне визначення відновлювальних цукрів у меді натуральному порошкоподібному, Ємельянов А. В. (2009)
Дмитришин Б. Я. - Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу з педіатрії та його адаптація до умов кредитно-модульної системи навчання, Беш Л. В. (2009)
Педанов Ю. Ф. - Роль учебной литературы по физиологии при обучении в высших учебных заведениях, Гоженко А. И., Макулькин Р. Ф. (2009)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Занько Н. В. - Метод розрахунку балансу тріадних фарб, Шовгенюк М. В., Писанчин Н. С. (2008)
Петасюк Г. А. - Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности, Мельник В. Е., Петасюк О. У., Оксентюк О. М. (2008)
Величко О. М. - Сучасні тенденції виробництва білових товарів, Манілюк Л. О. (2008)
Ульченко С. О. - Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань, Макаренко А. О., Гетьман І. Т. (2008)
Степанець В. В. - Вплив технологічних факторів на кольоровідтворення при опорядженні картонного паковання, Кушлик Б. Р. (2008)
Киричок П. О. - Розробка системи контролю роботи друкарських машин, Несхозієвський А. В. (2008)
Нечипорчук О. М. - Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку, Розум Т. В. (2008)
Чепурна К. О. - Експериментальне дослідження ступеня спрацювання фарбових валиків (2008)
Кириченко І. О. - Друкування і закріплення відбитків на ПВХ-пластику, Саражинська В. С., Синяков І. М. (2008)
Пастернак С. І. - Дослідження кінематики формоутворення зубчастих коліс методом контурної обробки, Іщенко М. В., Рябека І. О. (2008)
Дробікова К. О. - Можливості підвищення продуктивності одноножових різальних машин, Шостачук Ю. О. (2008)
Гейчук В. М. - Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна" з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез (2008)
Петрук А. І. - Навантаження приводу великоформатних ниткозшивних машин та шляхи їх зменшення, Черня Б. О., Моргун О. Я. (2008)
Мамонов Ю. П. - Дослідження впливу геометричних параметрів ножа на зусилля розрізування стопи на паперорізальній машині, Білоус В. В. (2008)
Мамонов Ю. П. - Теоретичне визначення технологічних зусиль шиття скобою із сплющеного дроту, Веретільник Т. І. (2008)
Приставський З. М. - Визначення кінематичних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів, Шебунін В. В. (2008)
Кулак М. И. - Моделирование инновационной стратегии управления жизненным циклом специализированных журналов, Семеняко Н. М. (2008)
Ильина Л. Г. - Концепции подготовки электронных учебных изданий (2008)
Волкова Е. Г. - Творческое мышление и его роль в деятельности редактора (2008)
Шерстюк В. П. - До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень (2008)
Козак А. - Дюссельдорф - место встречи для специалистов упаковочной отрасли со всего мира (2008)
Мамонов Ю. П. - Підготовка до ліцензування спеціальності 8.020208 "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" за освітнім рівнем "магістр", Осипова Т. Г. (2008)
Киричок П. О. - Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах, Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. (2008)
Ловейкін В. С. - Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя, Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. (2008)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Клименко Т. Є. - Аналіз контрольно-вимірювальних приладів та технологій вимірювання для відтворення колірних характеристик відбитків (2008)
Гурьева Н. С. - Исследование влияния условий освещения на восприятие цвета (2008)
Лотоцька О. І. - Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин (2008)
Поліщук Г. В. - Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків, Величко О. М. (2008)
Zhelezarova D. I. - Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist, Balashev I. L. (2008)
Снігур Н. С. - Вплив активації поверхні поліпропіленової плівки на якість відбитків тамподруку (2008)
Кудрицька Т. М. - Психофізіологічні знання про людину - науково-обґрунтований шлях реалізації сучасних видавничо-поліграфічних технологій (2008)
Войтенко С. О. - Аналіз процесу друкування нумерації на високоякісних офсетних паперах, для акцидентної продукції з елементами захисту інформації (2008)
Козик А. М. - Повышение качества изображения и методы влияния на цветовую гамму в процессе флексографской печати (2008)
Шерстюк В. П. - Нанотехнології та друкарство, Гуменюк О. В. (2008)
Киричок Т. Ю. - Використання переваг гіпертекстових технологій в мережевій рекламі (2008)
Котляров В. П. - Способы и средства для не режимного совершенствования операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм, Анякин Н. И., Хамеди Фархуд (2008)
Хохлова Р. А. - Гібридні технології лакування (2008)
Степанець М. А. - Технологічні особливості виготовлення самоклеїльних етикеток на друкарсько-обробних лініях, Зоренко О. В., Степанець А. І. (2008)
Кривенко К. Ю. - Синтез виконавчих циклових механізмів поліграфічних машин зблокованих із пневматичним розвантажувачем, Моргун О. Я., Петрук А. І. (2008)
Ривак П. М. - Забезпечення стабільності роботи папероживильної системи у машинах аркушевого офсетного друку (2008)
Литвин О. В. - Визначення пружно-деформованого стану затискного патрону токарного верстата, Кушик В. Г. (2008)
Григорова З. В. - Витрати обігу книготорговельних підприємств та проблеми їх визначення (2008)
Барзилович О. М. - Маркетинг періодичних видань: проблема визначення поняття та основних функцій, Павлюк О. Р. (2008)
Гавриш О. А. - Математичне моделювання - основний крок до конкурентоспроможної позиції на ринку, Лапач С. М., Гриценко В. В. (2008)
Сірик М. В. - Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання (2008)
Кваско А. В. - Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність (2008)
Барнич Ю. О. - Газетне виробництво України, Сірик М. В., Фенько Ю. (2008)
Андросюк Л. А. - Оперативність виготовлення продукції, як один із визначальних факторів конкурентоспроможності газетних друкарень (2008)
Міронова Д. В. - Принципи редагування художнього перекладу (2008)
Левчук О. М. - Перша книга самостійного читання: споживчі критерії якості друків для дітей (2008)
Коханівський О. П. - Особливості вітчизняного стилю складання наукових видань, Копишинська О. О. (2008)
Кобыльник Е. О. - Создание орнаментов со стилистическими особенностями различных эпох и применение их в разработке фирменного стиля, Тютчева Л. Д., Буртной М. А., Вахлакова В. Ю. (2008)
Парійська Л. П. - Коваленко Борис Васильович - легенда вітчизняної поліграфії (2008)
Штангрет А. М. - Видання, варте уваги фахівців (2008)
Зоренко О. В. - Міжнародна конференція вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічної промисловості (2008)
Козак А. - 18-ая Дрезденская конференция по упаковке (2008)
Стародуб М. П. - Підвищення якості поверхонь пар тертя оздоблювально-зміцнюючою обробкою, Олійник В. Г., Лотоцька О. І. (2008)
Title (2012)
Table of contents (2012)
Onanko A. P. - Influence mechanical treatment, electrical current, changing of defect structure on inelastic characteristics of si + sio2 wafer-plates, gesi and sio2, Lyashenko O. V., Prodayvoda G. T., Vyzhva S. A., Onanko Y. A. (2012)
Grinevych V. S. - Influence of a precursor properties on the surface morphology of nanoscale tin dioxide films, Smyntyna V. A., Filevska L. M. (2012)
Kardashev K. D. - Local density of states of electrons in graphen, Kardashev D. L. (2012)
Tkach T. B. - Optimized relativistic model potential method and quantum defect approximation in theory of radiative transitions in spectra of multicharged ions (2012)
Nitsuk Yu. A. - Optical absorption and diffusion of cobalt in ZnS single crystals, Vaksman Yu. F., Purtov Yu. N. (2012)
Loboda A. V. - Electron-collisional spectroscopy of atoms and multicharged ions in plasma: ne atom and be-like ions (2012)
Iatsunskyi I. R. - Evolution of structural defects in silicon caused by high-temperature oxidation (2012)
Smyntyna V. A. - Influence of the surface on the spectrum of luminescence of cds nanocrystals in gelatine matrixs, Skobeeva V. M., Malushin N. V. (2012)
Prepelitsa G. P. - Nonlinear stochastic dynamics governing for quantum systems in external field: chaos theory and recurrence spectra analysis, Kuzakov V. M., Buyadzhi V. V., Solanikova E. P., Karpenko A. A. (2012)
Burlak G. M. - Luminescent properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte, Vilinskaya L. N. (2012)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization resonances for the lanthanides atoms: thullium spectrum, new data and effects (2012)
Borschak V. A. - Application of a sensor on the heterojunction CdS-Cu2S basis (2012)
Khetselius O. Yu. - Optics and spectroscopy of cooperative electron-gamma-nuclear processes in heavy atoms (2012)
Karakis Yu. N. - Optimyzation in conditions for CDS-сU2s heterophotocell shaping, Kutalova M. I., Zatovskaya N. P. (2012)
Ambrosov S. V. - Laser-photoionization method of separation of the isotopes: radiative parameters for alkali elements, Fedchuk A. P., Glushkov A. V., Lepikh Ya. I. (2012)
Kiss A. V. - Influence of nanocrystallite sizes on the absorption spectrum of cds nanocrystals, Smyntyna V. A., Zubritskiy S. V. (2012)
Kovalchuk V. V. - Nanoelectronic’s material for optic system (2012)
Kruglyak Yu. A. - Relativistic model dirac-fock approach to studying fe plasma emission spectra in a low inductive vacuum spark, Korchevsky D. A., Chernyakova Yu. G., Florko T. A. (2012)
Dragoev A. A. - Features of photocurrent relaxation in sensor-based cds crystals or features of photocurrent relaxation in crystals with fast and slow recombination centres, Ilyashenko A. S., Karakis Yu. N., Kutalova M. I. (2012)
Kuznetsova A. A. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of 2p-2s transition in mu-hydrogen, Kvasikova A. S., Shakhman A. N., Vitavetskaya L. A. (2012)
Ptashchenko O. O. - Effect of ammonia vapors on the breakdown characteristics of si and gaas p-n junctions, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R., Dovganyuk G. V. (2012)
Hrabovskiy O. V. - Calculation Procedure for the quantum-dimensional systems, Klimenko A. M., Lisovenko D. V. (2012)
Інформація для авторів наукового збірника "Фотоелектроніка" (2012)
Golomoziy V. V. - On coupling moment integrability for time-inhomogeneous Markov chains, Kartashov N. V. (2013)
Harlamov B. P. - Semi-Markov approach to the problem of delayed reflection of diffusion Markov processes (2013)
Indlekofer Karl-Heinz - On a conjecture of Erdos about additive functions (2013)
Ivanov A. V. - Consistency and asymptotic normality of periodogram estimator of harmonic oscillation parameters, Zhurakovskyi В. M. (2013)
Kartashov N. V. - Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series (2013)
Knopova V. - Compound kernel estimates for the transition probability density of a Levy process in R (2013)
Koroliuk V. S. - Storage impulsive processes on increasing time intervals, Manca R., D’Amico G. (2013)
Kulik A. M. - Lift zonoid order and functional inequalities, Tymoshkevych T. D. (2013)
Kulinich G. L. - Asymptotic behavior of the integral functionals for unstable solutions of one-dimensional Ito stochastic differential equations, Kushnirenko S. V., Mishura Y. S. (2013)
Limnios N. - Poisson approximation of processes with locally independent increments with Markov switching, Samoilenko I. V. (2013)
Luz M. M. - Minimax-robust filtering problem for stochastic sequence with stationary increments, Moklyachuk M. P. (2013)
Mishura Y. - Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel, Zubchenko V. (2013)
Petersson M. - Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes (2013)
Pupashenko D. S. - Asymptotic properties of corrected score estimator in autoregressive model with measurement errors, Shklyar S. V., Kukush A. G. (2013)
Shevchenko G. - Mixed stochastic delay differential equations (2013)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2009)
Зоренко О. В. - Проблеми паперозабезпечення у середньосерійному книжковому виробництві, Конончук М. В., Ткаченко Т. В. (2009)
Терентьєв С. О. - Вплив параметрів напилення керамічного покриття анілоксових валів на якість їх поверхневого шару, Розум Т. В. (2009)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання, Олянишен Т.В., Мельников О. В. (2009)
Морфлюк-Щур В. В. - Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання (2009)
Зенкін М. А. - Розробка механізму формування показників якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу, Єфіменко Н. А., Усіков І. Ю. (2009)
Цурін О. П. - Web-портал поліграфічних видань журналів, Антонович Є. В. (2009)
Козик А. М. - Явление муара во флексографской печати и методы его устранения (2009)
Новік М. А. - Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху (2009)
Маца Р. С. - Виконавчі механізми самонакладів з нижнім виводом напівфабрикату, проблеми і шляхи їх усунення (2009)
Котляров В. П. - Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин, Петренко А. Г., Микитенко И. М. (2009)
Менжинська Н. В. - Аналіз технологічних характеристик устаткування для термотрансферного друку, Гавенко С. Ф. (2009)
Котляревський Я. В. - Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України, Мельников О. В., Передерієнко Н. І. (2009)
Бояринова О. Є. - Використання маркетингових досліджень при розробці видавничого проекту (2009)
Сошинська Я. Є. - Дослідження факторів якості книготорговельного обслуговування, Дмитрик А. Г. (2009)
Котвіцький В. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти (2009)
Францева Н. Ю. - Проблема менеджменту випуску вузівської навчальної літератури (2009)
Тихоненко К. М. - Фінансова стратегія як важливий ланцюг в управлінні підприємством (2009)
Кукайло М. С. - Формування конкурентних переваг спеціалізованого видавництва на основі маркетингової стратегії (на матеріалах ДНВП "Картографія") (2009)
Юрасова Ю. С. - Соціальні та економічні проблеми менеджменту виставково-ярмаркової діяльності у книжковому бізнесі України (2009)
Корягин П. В. - К вопросу необходимости оценки экономической эффективности проектов по модернизации производства в химической промышленности с учетом социального и экологического факторов (2009)
Барзилович О. М. - Організація роботи менеджерів та прийняття рішень, Євдоніна О. С. (2009)
Хомич Л. Н. - Работа редактора над переизданием произведений классиков литературы, в частности устранение искажений авторского текста (на примере произведений В. С. Короткевича) (2009)
Куликова Е. В. - Влияние философских учений Николая Федорова и Александра Богданова на творчество Андрея Платонова в оценке современной русской и англоязычной критики (2009)
Оскерко В. В. - Василь Быков и его окружение, Петровичева Л. И. (2009)
Петровичева Л. И. - Основные подходы к исследованию книги, Богданович Е. Н. (2009)
Киричок П. О. - Текстовий контент сайту як жанр реклами, Дем’янова А. О. (2009)
Катрич О. П. - Порівняльний аналіз особливостей зображень виконаних різними технічними засобами (2009)
Герук Я. В. - Орнамент, як основний елемент в оформленні календарів (2009)
Величко О. М. - Міцність сучасного газетного паперу, Олійник В. Г., Юхимець А. (2009)
Логазяк I. Ю. - Мікроскопічний аналіз поверхневої структури та поперечного перерізу капронових ниток для зшивання книжкових блоків (2009)
Рибка Р. В. - Фізико-хімічні основи фіксації фарби в процесі друкування на флокованих поверхнях (2009)
Нетак В. Б. - Експлуатаційні властивості відбитків струминного друку (2009)
Дыдышко С. И. - Методика оценки качества печатных оттисков (2009)
Киричок П. О. - Структурна побудова мультизадачності процесів визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах, Морфлюк В. Ф. (2009)
Шевелёв А. А. - Создание латентных изображений с использованием стохастических растровых структур (2009)
Гужва І. Ю. - Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва (2009)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2009)
Гавриш А. П. - Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важко навантажених підшипників ковзання, Роїк Т. А., Ковальов В. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2009)
Онищук М. В. - Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинноорієнтованих програмних засобів, Морфлюк В. Ф. (2009)
Степанець В. В. - Стійкість висоти рельєфу крапки шрифту Брайля на картонному пакованні для медичних препаратів, Заворотний М. М. (2009)
Артюшина И. Л. - Методы регистрации и воспроизведения высококонтрастных оригиналов в системах с ограниченным динамическим диапазоном, Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. (2009)
Коханівський О. П. - Технологія відновлення раритетних науковотехнічних видань, Суглобов Д. С. (2009)
Гумен Г. М. - Комп’ютерна візуалізація графічних залежностей просторів вищих розмірностей (2009)
Кулишова Н. Е. - Исследование точности прогнозирования цвета растрового оттиска с помощью аналитических моделей, Иванникова О. А. (2009)
Вакуліч Д. А. - Дослідження впливу технологічних факторів на висоту елементів шрифту Брайля, Маїк В. З., Мотика М. Т. (2009)
Андрущенко В. В. - Дослідження надійності ниткошвейної машини БНШ-6А, Черня Б. О. (2009)
Панов С. Л. - Кінематичне дослідження шарнірно-важільного механізму привода ножа одноножевої різальної машини аналітичним методом, Юланова О. Р. (2009)
Романченко О. В. - Синтез кулісно-рейкового механізму та визначення кінематичних характеристик вивідних циліндрів самонакладу зошитів реверсивного типу, Приставський З. М. (2009)
Віхоть О. М. - Визначення зусиль друку в ротаційних тамподрукарських апаратах при задруковуванні круглих виробів (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідних процесів у слідкуючій мехатронній системі з електромашинним підсилювачем та виконавчим двигуном постійного струму, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2009)
Киричок П. О. - Перспективи використання стружки алюмінієвої бронзи у поліграфії, Роїк Т. А., Морозов А. С., Ковальов В. А., Савченко К. І. (2009)
Карпіловський П. Е. - Композиційні особливості та друкарські проблеми двокомпонентних маркувальних фарб, Сазоненко В. В., Воробйов В. І., Швець Ю. В. (2009)
Стеценко К. Д. - Волокниста маса для виготовлення офортного паперу, Чуркін В. В. (2009)
Якуцевич С. - Современные тенденции в создании и использовании бумаги для офсетной и цифровой печати, Ярка Н. (2009)
Нетак В. Б. - Фізико-хімічні особливості фарби для цифрового і широкоформатного струминного друку (2009)
Бурса О. В. - Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові (2009)
Котляревський Я. В. - Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств, Мельников О. В. (2009)
Андрійчук М. Т. - З історії видавничої діяльності в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) (2009)
Савченко К. - Огляд новин пакувальної і поліграфічної галузей (2009)
Мельников О. В. - Незабутні корифеї друкарства (2009)
Мосоров В. Я. - Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі (2013)
Шаховська Н. Б. - Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи (2013)
Савицький А. Й. - Інформаційно-аналітична система "Електронний кампус НТУУ "КПІ”, Мелкумян К. Ю., Габзовська О. Б., Ромашкевич Я. О. (2013)
Павликевич М. Й. - Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем (2013)
Федасюк Д. В. - Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки, Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. (2013)
Жарких Ю. С. - Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів, Лисоченко С. В., Сусь Б. Б., Третяк О. В. (2013)
Стефанович Т. О. - Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни (2013)
Жежнич П. І. - Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу, Гірняк М.Г. (2013)
Алєксєєва І. В. - Про створення в НТУУ "КПІ” комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО, Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б., Дутко А. , Тарабара І. (2013)
Сташевський З. П. - Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки, Грицюк Ю. І. (2013)
Березко О. Л. - Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу, Жежнич П. І., Пастух О. А. (2013)
Колодій Р. С. - Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle (2013)
Анохін В. М. - Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника "Економіка підприємства”, Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. (2013)
Чайківський Т. В. - Індивідуальні завдання в електронній дисципліні, Озірковський Л. Д., Біленька О. Б. (2013)
Мандрона М. - Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу, Сташевський З., Бурак Н. (2013)
Бущак Г. А. - Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів (2013)
Тимофеєва Ю. Р. - Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій, Тарасов Д. О. (2013)
Федасюк Д. В. - Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету, Макар В., Тушницький Р. (2013)
Поплавський М. - Прикладні технології формування іміджу лідера (2013)
Кочубей Л. - Політичні PR: тенденції становлення в Україні (2013)
Хавкіна Л. - Новітні параметри функціонування реклами в Україні у вимірах соціальної та приватної комунікації (2013)
Литвин А. - Сутнісний підхід до розуміння поняття "імідж" з погляду політичного іміджмейкінгу (2013)
Варич М. - Жанр огляду на сторінках спеціалізованих автомобільних видань (2013)
Соколова Н. - Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України (2013)
Гурбанська А. - Діалог культурно-історичної й персональної тематики з редакційно-видавничою діяльністю українських письменників (2013)
Грет Г. - Конкурентоздатність книготорговельного підприємства (2013)
Миколаєнко А. - Роль часопису "Смолоскип" у становленні однойменного видавничого осередку українців в еміграції (2013)
Семеренко С. - Товарна пропозиція як складова кон'юнктури книжкового ринку України (2013)
Злобіна О. - Субкультури в студентських комунікаціях (2013)
Стеценко К. - Особливості соціокомунікативної функції шоу-бізнесу в постіндустріальному суспільстві (2013)
Костиря І. - Політична культура як складова духовної культури суспільства: політико-комунікативний аспект (2013)
Шевель І. - Процес глобалізації світу культури (2013)
Єфанова К. - Друковані носії інформації в субкультурі ультрас (2013)
Петрова Л. - Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікативний підхід у дослідженні історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону (2013)
Прокопенко Л. - Соціально-комунікаційна діяльність бібліотек у формуванні інформаційного простору України (2013)
Гончарова О. - До питання авербальної складової ораторського виступу (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: подолання ізоляції від світових мистецьких процесів (2013)
Дерман Л. - Тіло людини в просторі комунікацій: образи сучасної моди (2013)
Литовка Я. - "World music" як нова комунікація музичних культур (2013)
Антоненко В. - Проблемні питання дефініції "культурна спадщина", Крупа І. (2013)
Козловський Є. - Порівняльний аналіз корпоративних культур у сучасних українських та іноземних підприємствах (2013)
Кузьменко Б. - Інтелектуальні робототехнічні системи у сфері культури і мистецтв (2013)
Остапенко Г. - Основні аспекти соціально-комунікаційних технологій мережі інтернет у студентському середовищі (2013)
До відома авторів (2013)
Абєлєнцев В. М. - Оцінка параметрів водоносного комплексу за результатами розробки родовищ вуглеводнів, Лур’є А. Й., Догадіна Т. В. (2014)
Амджади Азиз - Использование факторного анализа при исследовании химического состава грунтовых вод в Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадинах Ирана, Чомко Д. Ф. (2014)
Владика В. М. - Методичні питання інтенсифікації припливів вуглеводнів на прикладі сарматських відкладів Передкарпатського прогину, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Неспляк Ю. М., Чебан О. В. (2014)
Гаврилюк О. В. - Формирование гидрогеохимических аномалий брома в подземных водах юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (2014)
Дмитровський Ю. М. - Особливості флюїдної зональності багатопокладних родовищ та визначення механізму їх виникнення (на прикладі Кременівського родовища) (2014)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту бучацько-канівських відкладів на території Харківської області (2014)
Самойлов В. В. - Промислово-гідрогеологічні дослідження – складова контролю за розробкою газоконденсатних родовищ (2014)
Стрілець Є. С. - Оцінка ступеню обводнення покладів за допомогою малогабаритної гідрогеологічної сепараційної установки, Левонюк С. М., Німець Д. К., Самойлов В. В. (2014)
Суярко В. Г. - Металогенічні та геохімічні особливості східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену (2014)
Терещенко В. А. - Подземные воды из наиболее глубоких вскрытых горизонтов Днепровско-Донецкой впадины (2014)
Хроль В. В. - Особливості польових досліджень керну нафтових та газових свердловин (2014)
Яковлєв В. В. - Джерельні води Харківської області як джерело питного водопостачання (2014)
Вірченко П. А. - Аналіз метрополітарних функцій великого міста (на прикладі міста Харкова), Мазурова А. В. (2014)
Касаджик Т. Л. - Современные изменения влагопереноса в тропосфере причерноморского региона в теплый период года (2014)
Кобченко Ю. Ф. - Вплив погодних факторів на формування урожаю зернових культур у Харківській області, Кобченко О. Ю., Резуненко В. А. (2014)
Кулєшова Г. О. - Регіональні особливості експорту товарів України, Кафтанова П. О., Ключко Л. В. (2014)
Нємець Л. М. - Трансформація статево-вікової структури населення (на прикладі Полтавської області), Барило І. М. (2014)
Погребський Т. Г. - Особливості організації національної системи охорони здоров’я України (2014)
Полевич І. О. - Особливості інвестиційної діяльності регіонів України (2014)
Решетченко С. І. - Температура повітря на території Харківської області, Куценко Г. С. (2014)
Сегіда К. Ю. - Заселенсько-розселенські процеси та формування системи розселення міста Харкова, Горбунова Ю. О. (2014)
Шинкаренко Д. А. - Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста (2014)
Шпурік К. В. - Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і туризму (2014)
Шуліка Б. О. - Вивчення можливостей прогнозування погодних явищ в локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий) (2014)
Грушка В. В. - Узгодженість розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області (2014)
Телебєнєва Є. Ю. - Розвиток промислового виробництва як фактор погіршення екологічної ситуації в Харківській області (2014)
Фик І. М. - "Гірнича енциклопедія" – вагомий внесок у гірничу науку (2014)
Реферати (2014)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2014)
Третяк К. Р. - Апостеріорна оптимізація точності та надійності активної геодезичної мережі моніторингу Дністровської ГЕС, Краненброек Дж. В., Балан А. Ю., Ломпас О. В., Савчин І. Р. (2014)
Zablotskyy F. D. - Methodological steps of GNSS meteorology (2014)
Савчук І. В. - Дослідження кореляційних зв’язків параметрів іоносфери із сонячною і магнітною активностями (2014)
Марченко О. М. - Побудова матриці нормальних рівнянь для моделювання локального гравітаційного поля, Джуман Б. Б. (2014)
Янків-Вітковська Л. М. - Методика усереднення даних для побудови регіональної моделі іоносфери (2014)
Lityns’kyy V. - Calculation of optimal values of measured lenghts for accurate determination of small segments, Fys M., Pokotylo I., Lityns’kyy S. (2014)
Марченко О. М. - Редукування вертикальних градієнтів сили тяжіння на сферичну поверхню, Лук’янченко Ю. О. (2014)
Рябчій В. В. - Апроксимація функцій середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення їх допустимих значень, Трегуб М. В. (2014)
Джунь Й. В. - Про метод найменших квадратів, адаптований до закону похибок Пірсона-Джеффріса (2014)
Марченко О. М. - Про побудову моделей гравітаційного поля Землі за даними GOCE, Марченко Д. О., Лопушанський О. М. (2014)
Іванчук О. М. - Дослідження похибок збільшення (масштабу) цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106І (Суми, Україна) за допомогою спеціальних тест-об’єктів, Чекайло М. В. (2014)
Міхно П. Б. - Вдосконалення обліку порушених і рекультивованих земель (2014)
Перович І. Л. - Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів (2014)
Світлій пам’яті педагога, науковця, поета Ігора Садуковича Пандула (2014)
Світлій пам’яті відомого вченого-астронома, видатного спеціаліста в галузі селенодезії Віталія Степановича Кислюка (2014)
Світлій пам’яті видатного геодезиста та землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2009)
Киричок П. О. - Експериментальні дослідження процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки, Хмілярчук О. І. (2009)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій УФ-лаків і лакованих відбитків, Чуркін В. В., Стеценко К. Д. (2009)
Кулишова Н. Е. - Формализация процедуры принятия решения о выполнении треппинга на изображении, Кучменко Д. О. (2009)
Скиба В. М. - Оцінка технологічності CtP-систем, Олійник В. Г. (2009)
Кушлик Б. Р. - Актуальні аспекти дослідження надійності технологічного процесу виготовлення малотиражної продукції офсетним способом друку (2009)
Гуменюк О. В. - Класифікація основних елементів трибосистеми трафаретного друку (2009)
Зоренко Я. В. - Методика регресійного аналізу для оцінки чинників управління у системі "оригінал-відбиток" (2009)
Якуцевич С. - Розробка концепції комп’ютерних систем контролю та оцінки якості друкованої продукції, Войтенко С. О. (2009)
Зоренко О. В. - Систематизація обробних технологій для виробництва рекламної продукції, Федоренко К. О., Ткаченко Т. В. (2009)
Кулік Л. Й. - Типові технологічні процеси виготовлення картонної тари (2009)
Логазяк I. Ю. - Аналіз процесу скріплення книжкових блоків нитками (2009)
Козик А. М. - Допечатная подготовка и печать на гибких упаковочных материалах (2009)
Ловейкін В. С. - Новий метод дослідження динамічних моделей приводів машин з розподіленими параметрами, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2009)
Грибенюк О. О. - Підвищення надійності ниткозшивних машин, Шостачук Ю. О. (2009)
Палюх О. О. - Експериментальні дослідження кулачкового механізму обертового столу тамподрукарської машини ПТМ-200 (2009)
Несхозієвський А. В. - Розробка системи контролю роботи друкарського обладнання (2009)
Киричок Т. Ю. - Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л. (2009)
Бойчук Н. В. - Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону, Гавенко С. Ф., Вуйцик Л. Б., Гевусь О. І. (2009)
Груздева И. Г. - Исследование реологических свойств полиграфических лаков, Орлова А. О. (2009)
Олянишен Т. В. - Побудова моделі ринку друкованої продукції України, Штангрет А. М. (2009)
Передерієнко Н. І. - Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні, Котляревський Я. В. (2009)
Іванов-Ахметов В. М. - З історії глибокого друку (2009)
Вітаємо з ювілеєм! (2009)
Маханьков В. І. - Фотографія як спосіб відображення дійсності, Юштіна А. О. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення біологічної активності заморожених БАД із ягід методом біотестування, Крячко Т. В., Яницький В. В., Афанасьєва В. А., Максимова Н. П. (2009)
Перцевий Ф. В. - Дослідження механізму формування мікробіологічних властивостей желейної продукції з використанням добавок сканпро, Теймурова А. Т., Коваленко В. О., Дьяков О. Г. (2009)
Погожих М. І. - Технологія дієтичних добавок на основі крові великої рогатої худоби і рослинної сировини, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2009)
Погарська В. В. - Функціональні комбіновані добавки з молочної сироватки, каротиноїдів із гарбуза та рослинних антиоксидантів, Павлюк Р. Ю., Берестова А. А., Глубокий Д. О., Підгорна Н. І. (2009)
Малюк Л. П. - Установлення впливу екстракту полісахаридів оболонки насіння льону на біофлавоноїди плодово-ягідних соусів, Зіолковська А. В., Гурікова І. М. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Вплив кріогенного заморожування ягід з різними швидкостями на вегетативні форми мікроорганізмів, Соколова Л. М., Погарська В. В., Крячко Т. В., Максимова Н. П. (2009)
Постнов Г. М. - Визначення норм виходу анатомічних частин птиці імпортного походження, Дюкарева Г. І., Лазарев О. В. (2009)
Большакова В. А. - Розробка технології м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням композиції гідроколоїдів, Скуріхіна Л. А., Гринченко Н. Г. (2009)
Кучерук З. І. - Наукове обґрунтування рецептурного складу сухих сумішей для виробництва дієтичних безбілкових і безглютенових хлібобулочних виробів, Луньова О. С. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Активація рослинних біологічно активних речoвин та біополімерів фізичними методами, Дібрівська Н. В., Погарська В. В., Яницький В. В., Афанасьєва В. А., Крячко Т. В. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Кріогенне заморожування під час отримання функціональних каротиноїдних добавок з гарбуза, Погарська В. В., Маціпура А. С., Маціпура Т. С., Черноморд Н. О. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Низькотемпературна активація гідрофільних властивостей каротиноїдів під час переробки каротиновмісних овочів, Погарська В. В., Лосева С. М., Максимова Н. П., Маціпура А. С. (2009)
Юрченко С. Л. - Обґрунтування доцільності використання карагінанів у технології молочних десертів, Сабодаш Г. О., Коваленко С. М. (2009)
Коваленко В. О. - Перспективи розвитку технологій м¢ясних січених напівфабрикатів з використанням композицій протеолітичних ферментних препаратів, Горбань В. Г., Чернова Л. О. (2009)
Баль-Прилипко Л. В. - Iнноваційне технологічне рішення: м’ясний фітнес-стандарт, Осейко М. І. (2009)
Холодова О. А. - Дослідження білково-протеїназного комплексу борошна, підданого озонуванню, Сафонова О. М., Шуліка О. Ю. (2009)
Мазуренко І. К. - Пріоритетні напрямки в реформуванні національної системи технічного регулювання харчової галузі (2009)
Віннікова Л. Г. - Установлення раціональної масової частки нітриту натрію в напівкопчених ковбасах, Асауляк А. В., Чернер Є. І. (2009)
Тележенко Л. М. - Проблема перерозподілу води у швидкозаморожених фруктових десертах, Паскал Ю. Г. (2009)
Дубатовка Г. В. - Зберігання сирокопчених ковбас на основі м’яса птиці з термічною активацією сировини, Асауляк А. В., Врем’я І. Б. (2009)
Колесник А. О. - Tоварознавча експертиза м'ясних січених виробів, збагачених біоорганічним кальцієм, Колесник Т. Л. (2009)
Жигаленко І. Ю. - Дослідження граничної напруги зсуву міжфазних адсорбційних шарів білко-вмісної сировини та функціональних напівфабрикатів на її основі для емульсійних соусів, Колеснікова М. Б., Панікарова Б. О. (2009)
Черевична Н. І. - Mатематичне моделювання рецептури бісквітних напівфабрикатів з ксампаном, Самохвалова О. В., Полевич В. В. (2009)
Черевко О. І. - Дослідження функціональних можливостей апаратів для теплової обробки, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Лебединець І. В. (2009)
Черевко О. І. - Підвищення ефективності роботи роторного випарника, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз упровадження мембранних технологій під час обробки пектинового екстракту, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2009)
Погожих М. І. - Процес сушіння як енергоефективний перехід термодинамічної системи у стан рівноваги, Цуркан М. М. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз тенденцій розвитку світового ринку технічних засобів митного контролю для виявлення наркотичних речовин, Афукова Н. О., Кукса А. М. (2009)
Потапов В. О. - Методика визначення теплообмінних характеристик універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О. В., Білецький Е. В. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва, Мазняк З. О., Калішенко Ю. В. (2009)
Маяк В. І. - Закономірності тепловіддачі в процесі виробництва пастоподібних концентратів напоїв, Михайлов В. М. (2009)
Маяк В. І. - Дослідження соціально-економічної ефективності виробництва ПКН і цукатів за новою технологією, Михайлов В. М. (2009)
Єфремов Ю. І. - Функціональні можливості використання дикорослих грибів і класифікація процесів їх переробки, Михайлова С. В., Голуб Р. В., Глушач О. Ю. (2009)
Семенюк Д. П. - Удосконалення процесу холодильної обробки культивованих грибів, Куценко В. А., Головко М. П. (2009)
Любавіна О. О. - Дослідно-промислова установка кондиціювання води, Михайленко В. Г., Аксьонова О. Ф. (2009)
Постнов Г. М. - Аналіз ринку слайсерів та критерії їх вибору, Єфімова В. О. (2009)
Постнов Г. М. - Визначення інтенсивності випромінювання акустичної потужності ультразвукової установки, Чеканов М. А., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А. (2009)
Терешкін О. Г. - Дослідження впливу пари високого тиску на поверхневий шар коренеплодів, Дмитревський Д. В. (2009)
Ільюшко В. М. - Математичне моделювання процесу правки на роликовій правильній машині, Кравченко Л. К. (2009)
Кононенко Т. П. - Особливості організації та технічного оснащення сандвіч-барів, Єфімова В. О., Золотухіна І. В. (2009)
Костенко С. М. - Рефлектор для всебічного рівномірного опромінення приймача напівеліптичного перерізу (2009)
Дуб В. В. - Iнтенсифікація процесу зброджування пивного сусла, Колчін С. М. (2009)
Терешкін О. Г. - Ефективність упровадження машини для очищення плодів перцю солодкого на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М. А., Горєлков Д. В. (2009)
Михайлов В. М. - Дослідження процесу набухання клітковини картопляної торговельної марки potex, Димитриєвич Л. Р., Степанова Т. М. (2009)
Черевко О. І. - Оцінка якості пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини, Маяк О. А. (2009)
Сабадаш С. М. - Розрахунок ефективності уловлення пилу конічними циклонами, Якуба О. Р. (2009)
Синєкоп М. С. - Pозрахунок власних коливань циліндрів, Пархоменко Л. О. (2009)
Воінова С. О. - Задача управління процесом приготування паливної мазуто-водяной емульсії, Воінов О. П., Михайлов К. О. (2009)
Воінова С. О. - Можливості підвищення надійності технічних об’єктів з малим залишковим ресурсом (2009)
Ватренко О. В. - Перевірка стійкості поля кришок типу III-82 (2009)
Крайнюк Л. М. - Проблеми комплексної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О. (2009)
Лисюк Г. М. - Залежність інтенсивності забарвлення від умов зберігання розчинів кріас-порошку з суцвіття нагідок, Артамонова М. В., Туз Н. Ф. (2009)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту нітратів у різних сортах часнику, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2009)
Головко М. П. - Комплексна товарознавча оцінка якості макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М. М., Верешко Н. В. (2009)
Онищенко В. М. - Аналіз механічних характеристик натуральних ковбасних оболонок та методів їх визначення, Шубіна Л. Ю., Островерх І. С. (2009)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Визначення раціонального дозування насіння льону до пісочного печива, Лисюк Г. М. (2009)
Камсуліна Н. В. - Шляхи удосконалення рецептурного складу рибних фаршевих виробів, Ільдірова С. К. (2009)
Дюкарева Г. І. - Визначення вмісту йоду в паштетах, виготовлених з використанням напівфабрикату кісткового харчового та еламіну, Головко Т. М., Серік М. Л. (2009)
Сорокіна С. В. - Дослідження впливу нетрадиційної сировини на якість соняшникової олії під час зберігання, Карпенко З. П., М’ячиков О. В. (2009)
Крайнюк Л. М. - Основні принципи розробки методологічної основи проектування, Касілова Л. О., Старчаєнко О. Т., Набокова А. М., Станевич М. Д. (2009)
Крайнюк Л. М. - Системний підхід до управління якістю проектів підприємств ресторанного господарства, Касілова Л. О., Чорна Н. В., Набокова А. М., Станевич М. Д. (2009)
Захаренко В. О. - Зберігання листкового та головчастого салату, Іванова А. А., Толстік Е. В. (2009)
Одарченко М. С. - Дослідження випікання прісного листкового тіста та взаємозв'язок вологості та теплопровідності готових виробів, Андросов В. Ю. (2009)
Одарченко Д. М. - Напівфабрикат високого ступеня готовності із грибів глива звичайна, Одарченко А. М., Сесь А. М., Піддубний В. В. (2009)
Єфремов Ю. І. - Дослідження процесу структуроутворення під час виробництва зефіру, Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Карев М. О. (2009)
Мардар М. Р. - Oрганолептичний аналіз нових сортів хліба на основі диспергованого зерна пшениці, Кордзая Н. Р. (2009)
Гордієнко В. В. - Комплексна оцінка якості сметанних десертів, Сесь А. М., Прокудіна В. Ю., Михайлик В. І. (2009)
Діденко О. В. - Підвищення якості макаронних виробів, Балим В. Ю., Сесь А. М., Штих С. В. (2009)
Крайнюк Л. М. - Рецептура та проблеми контролю якості кулінарної продукції, Касілова Л. О., Крутовий Ж. А. (2009)
Дюкарева Г. І. - Дослідження якості молочного копреципітату з метою поліпшення якості клейковини тіста, Акмен В. О., Бєлякова Ю. М. (2009)
Варанкіна О. О. - Аналіз кількісного вмісту бета-каротину та вітаміну а в молочних продуктах, Кричковська Л. В. (2009)
Труфкаті Л. В. - Концептуальне обґрунтування розробки способу сушіння пряно-смакових фітокультур, Кобєлєва С. М. (2009)
Буханов В. Д. - Современные проблемы качественного питания и получения экологически чистых продуктов животного происхождения, Везенцев А. И., Науменко Л. И., Мячикова Н. И. (2009)
Мардар М. Р. - Зміна білкових речовин екструдованих зернових продуктів у разі збагачення їх білковими добавками, Валевська Л. О. (2009)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу харчових добавок на пористу структуру хлібобулочних виробів, Захаренко В. О., Кірьяков Ю. К. (2009)
Дейниченко Г. В. - Дослідження антиоксидантних властивостей водорості зостери, Івашина Л. Л., Півень О. М. (2009)
Дубініна А. А. - Дослідження хімічного складу ботанічних сортів гарбуза, районованих у Східній Україні, Летута Т. М., Попова Т. М. (2009)
Пивоваров П. П. - Hовий метод визначення коефіцієнта дифузії вологи під час обводнення сушеної рослинної сировини, Захаренко В. О. (2009)
Постнов Г. М. - Bизначення енергії ультразвукових коливань, що розсіялась під час ультразвукової обробки м’ясної сировини, Пак А. О., Чеканов М. А. (2009)
Селютіна Г. А. - Визначення шкідливих домішок у коньяку вітчизняного та зарубіжного виробництва, Овчиннікова І. Ф., Щербакова Т. В. (2009)
Синєкоп М. С. - Mодуль для задання аналітичної інформації та її конвертування мовою програмування с++, Півненко А. О. (2009)
Негру І. Ф. - Ферментативний каталіз як основа для ефективної переробки томатних вичавків, Капрельянц Л. В. (2009)
Левчук І. В. - Застосування капілярного електрофорезу для ідентифікації в насінні соняшнику гербіцидів класу хлорфеноксикарбонових кислот, Осейко М. І. (2009)
Черно Н. К. - Порівняльна характеристика фізико-хімічних властивостей інгібітору трипсину насіння люцерни та бад на його основі, Крусір Г. В., Русєва Я. П. (2009)
Черно Н. К. - Гідроліз хітину препаратами деяких гідролаз, Озоліна С. О., Гураль Л. С. (2009)
Крусір Г. В. - Застосування математичних методів для визначення раціональних режимів екстракції інгібітору панкреатичної амілази, Василів О. Б., Кушнір Н. А. (2009)
Дюкарева Г. І. - Аналіз якості цегли вітчизняних і російських виробників та виявлення можливості невірного кодування цегли згідно з УКТ ЗЕД, Акмен В. О. (2009)
Іванова А. А. - Експертиза зубних паст, що реалізуються на ринку України, Колесник Т. Л. (2009)
Волошин П. В. - Практичнi аспекти екологiчного монiторингу в Харкiвськiй областi, Василець К. К. (2009)
Янчева Л. М. - Використання навчально-інформаційних web-ресурсів у вищій школі підприємництва хдухт, Артеменко В. С., Вялкіна С. П. (2009)
Скуріхіна Л. А. - Використання СУБД Access у створенні інформаційної системи для вирішення технологічних задач м’ясного виробництва, Сибірякова І. Г., Кочарова Т. Р. (2009)
Симоненко В. І. - Сучасні тенденції організації самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій, Демченко Т. В. (2009)
Чаговець В. В. - Комплекс програм для самостійного вивчення тем дисципліни "інформатика", Землянко Ю. В. (2009)
Чаговець В. В. - Ділова гра: програмна реалізація і досвід застосування у підготовці інженерів-механіків, Карпенко Л. К., Землянко Ю. В. (2009)
Тімофєєва О. М. - Організація соціальних мереж, Тімофєєв О. В. (2009)
Вартанян В. М. - Огляд та аналіз інструментальних засобів систем комп’ютерної алгебри для реалізації інтервальних розрахунків, Ревенко Д. С. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Жежнич П. - Консолідація відкритих інформаційних ресурсів у туристичній сфері, Сопрунюк О. (2013)
Березький О. - Похибки перетворення типу "контур – контур” в автоматизованих системах опрацювання біомедичних зображень (2013)
Харченко О. - Стійкість розв’язків задачі оптимізації архітектури програмних систем, Боднарчук І., Галай І. (2013)
Гафіяк А. - Особливості розвитку ринку інформації та індустрії інформаційних технологій в умовах єдиного інформаційного простору (2013)
Гнатушенко В. - Інформаційна технологія підвищення просторової розрізненості цифрових супутникових зображень на основі ІСА- та вейвлет-перетворень, Кавац О. (2013)
Заплатинський В. - Програмний засіб виявлення наявності больових відчуттів у людини, Ковівчак Я. (2013)
Пелешко Д. - Дослідження використання операції деконволюції у реконструктивних методах усунення локальних спотворень, Клювак А., Ізонін І., Іванов Ю., Голубінська М. (2013)
Висоцька В. - Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В., Чирун Л. (2013)
Притула Н. - Розрахунок динаміки зміни об’єму акумульованого газу в газотранспортній системі, Гринів О., Химко О. (2013)
Тимощук П. - Фільтрування рангу на базі аналогової нейронної схеми визначення максимальних за величинами з множини сигналів (2013)
Вовк Н. - Консолідований інформаційний ресурс в факторинговій діяльності, Комова М. (2013)
Чкалов О. - Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted, Булах Б., Безносик О., Мацулевич О. (2013)
Lytvynenko V. - Synthesis of the wavelet-neural networks for the classification of mass spectra using clonal algorithm (2013)
Давидов М. - Синтез видимої артикуляції віртуального персонажа з аудіопотоку для системи сурдоперекладу (2013)
Яковина В. - Огляд та аналіз метрик оцінювання якості машинного перекладу, Масюкевич В. (2013)
Сердюк П. - Архітектура програмного забезпечення верифікації та автоматизованого тестування методів розв’язування задач математичної фізики, Том’як О. (2013)
Махун Д. - Дослідження технології створення прикладних аплікацій для ОС ANDROID, Демида Б. (2013)
Ковальчук А. - Бінарні операції та елементи алгоритму RSA при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень , Пелешко Д., Борзов Ю. (2013)
Берко А. - Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2013)
Гнатушенко В. - Дослідження самоподібних процесів передачі трафіку на основі ON/OFF моделі, Данладі Алі. (2013)
Мельник Р. - Моделі гіпотетичного образу для сегментування зображень за кумулятивними гістограмою та густиною пікселів, Каличак Ю. (2013)
Драґан Я. - Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкованого процесу, Никитюк В., Хвостівська Л. (2013)
Пелешко Д. - Модель утворення локальних спотворень зображення, Клювак А., Ковальчук А., Ізонін І., Голубінська М. (2013)
Ковальчук А. - Використання кватернарних дробово-лінійних фрактальних форм при шифруванні – дешифруванні зображень з елементами алгоритму RSA, Цмоць І., Ступень М. (2013)
Марковець О. - Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування, Козловська К. (2013)
Сидор А. - Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем, Теслюк В., Береговський В. (2013)
Грицюк М. - Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі, Грицюк Ю. (2013)
Чекурін В. - Математична модель структури газотранспортної системи, Притула М., Химко О. (2013)
Кравець П. - Нейроагентна модель прийняття рішень (2013)
Яковина В. - Використання марковських ланцюгів вищого порядку в задачах моделювання надійності програмного забезпечення, Сердюк П., Нитребич О., Федасюк Д. (2013)
Трофимчук О. - Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні, Кожухівська О., Бідюк П., Кожухівський А. (2013)
Жежнич П. - Інформаційна модель статті електронної енциклопедії, Гірняк М., Пастух О. (2013)
Дупак Б. - Аналіз модуляційного режиму в атомно-силовій мікроскопії на основі кантелівера механічного типу, Іванців Р., Кособуцький П. (2013)
Драґан Я. - Моделі схем реляційних баз даних, поданих модифікованою алґеброю алгоритмів, Кулик С., Овсяк В., Овсяк О. (2013)
Муляревич О. - Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів, Голембо В. (2013)
Шаховська Н. - Досвід розроблення електронного підручника "Основи теорії електронних кіл”, Голощук Р. (2013)
Мельник Р. - Класифікація поверхонь металів за статистичними ознаками зображення на основі дисперсії, Кожух І. (2013)
Lytvynenko V. - The inductive method for the synthesis of cooperative immune network to meet the challenges forecasting (2013)
Михальов О. - Діагностика авіаційних редукторів з використанням перетворення Гільберта-Хуанга і вейвлет-аналізу, Журавльов В., Сухомлин Р. (2013)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу теплового поля у паралелепіпеді з урахуванням складного теплообміну на його межі та внутрішніх джерел, Крук О. (2013)
Омаров М. - Моделювання тактики управління в автоматизованих системах керування, Сухомлінов А. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Adaptive fuzzy clustering for data with missing values based on the nearest prototype – centroid strategy, Shafronenko A. (2013)
Різник В. - Коди просторових симетрично-асиметричних множин (2013)
Dzelendzyak U. - Some dependence of Fibonacci’s numbers and golden chopping, Samotyy V., Dzelendzyak I. (2013)
Matsuki Y. - Empirical investigation of the theory of production function, with the data of alloy production in Ukraine, Bidyuk P., Kozyrev V. (2013)
Притула Н. - Оптимізація режимів роботи газотранспортних систем (2013)
Левус Є. - Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту, Бук С., Яворський Є. (2013)
Шпортько О. - Використання предикторів в процесі прогресуючого ієрархічного контекстно-незалежного стиснення зображень без втрат (2013)
Чабан О. - Огляд світової практики щодо впровадження медичних інформаційних систем та проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору, Бойко О. (2013)
Мінухін С. - Алгоритми мінімізації сумарного запізнювання робіт на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого гамільтонового шляху в графі та правил домінування (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Filyashkin M. K. - Data fusion schemes in aided navigation systems, Mukhina M. P. (2013)
Ivanov V. A. - Additive mixes of narrowband signal and noise parametrically transformations in not directional antenna helicopter, Zadorozhniy A. S. (2013)
Basansky A. А. - Mathematical modeling and measuring the occupied bandwidth emissions of DVB-T2 transmitters for monitoring purposes (2013)
Shkvarnitska T. Y. - Peculiarities of matched filters synthesis (2013)
Glushko O. V. - Structural parametric identification of recycle systems from real impulse responses, Tkachev R. Yu., Denishik S. S. (2013)
Sergeyev I. Yu. - Signal processing system of frequency and capacitance intelligent sensor, Seden I. V., Barkulov O. V. (2013)
Azarskov V. N. - Adaptive robust control of multivariable static plants with possibly singular transfer matrix, Zhiteckii L. S., Solovchuk K. Yu. (2013)
Ablesimov A. K. - Stability of automatic control systems, Yatskovsky V. S. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of cleanroom ventilation and air conditioning system, Fedosenko V. N., Andrienko E. I. (2013)
Melnyk O. S. - Programmables nanoelectronics gates, Trokhimenko N. V., Onyschuk O. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system of wind power plant, Kulbaka A. V., Boyko V. M. (2013)
Sushchenko O. A. - Features of computer-aided design of robust discrete controllers for information-measuring devices stabilization systems (2013)
Sineglazov V. M. - Optimal shape nesting of sheet materials with technological limitation, Osadchiy O. V., Burdak A. U. (2013)
Medvedev M. G. - Information technology in the organization of long-distance bus passenger transportation, Oleschenko L. M. (2013)
Chikovani V. V. - Bias compensation in differential Coriolis vibratory gyro, Tsiruk H. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Estimation of helicopter pilots training efficiency in the simulator, Shmelev Ju. M. (2013)
Sineglazov V. M. - Landmarks navigation system for unmanned aerial vehicles, Askerov Sh. I., Aksani A. R. (2013)
Shevchuk D. O. - Automated identification system baseds on the changing of the temperature field of aircraft elements (2013)
Gudz S. M. - Mathematical model of satellite communication systems’ radiomonitoring means distribution, Shurenok V. A., Rodionov A. V. (2013)
Sineglazov V. М. - Substantiation of adaptive self-adjusting system of autonomous wind power installation, Kozyrskyy V. V., Trehub M. І., Vasilenko О. S. (2013)
Asanov M. M. - Temperature measurement of photovoltaic cells surface, Zaliskyi M. Yu. (2013)
Chumachenko O. I. - Simulation modeling of multiprocessor systems based on neural networks, Luzhetskyi A. Y. (2013)
Sokolov G. E. - Building a computer model of an optoelectronic burglar alarm detector (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Bachynskyy R. - Signalization system with remote notification and control (2013)
Lobur M. - Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors, Holovatskyy R. (2013)
Tkachenko S. - Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling, Soprunyuk О. (2013)
Tymoshchuk P. - Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set (2013)
Vysotska V. - Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems, Chyrun L., Chyrun L. (2013)
Berko A. - Functionally logistic model of commercial content processing, Vysotska V., Chyrun L. (2013)
Rytsar B. - Simple method of obtaining of logic functions polynomials with given polarity of variables (2013)
Markelov O. - Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction (2013)
Halushko O. - Thermal analysis of composites in the termet system, Farmaga I., Shmigelskyi P. (2013)
Kryvyy R. - The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving, Luno A. (2013)
Korpyljov D. - The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing, Tkachenko S. (2013)
Holovatyy A. - Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control, Teslyuk V., Lobur M. (2013)
Stekh Y. - Some methods in software development recommendation systems, Artsibasov V. (2013)
Karkulovskyi B. - Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach, Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O. (2013)
Romaniuk A. - Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews, Romanyshyn M. (2013)
Krawiec P. - Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface, Konrad J. Waluś, Polasik Ja. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського