Скоряк А. - Функціонально-художня специфіка українського ярмаркового Фольклору (2012)
Халюк Л. - Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці (2012)
Бобровницька Н. - Народне віршування: жанрова специфіка (2012)
Гуменюк В. - Типологічні вияви співвідношення мікроситуацій і національно-мовної ідентичності в малих містах Донеччини: статика й динаміка (2012)
Вовк М. - Фольклористичний аналіз літературного твору: методологічний аспект (2012)
Іваннікова Л. - Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики півдня України (2012)
Шалак О. - Обрядовий фольклор Поділля в записах польської дослідниці Люцини Стадницької (2012)
Янковська Ж. - Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала На Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області) (2012)
Коваль-Фучило І. - Похорон на Дніпропетровщині і Херсонщині: сучасний стан побутування (2012)
Галацька В. - Особливості побутування сучасної ліричної пісні нижньої Наддніпрянщини (2012)
Козар Л. - Розвиток національної фольклористики наприкінці XIX – на початку XX століття: роль громад, історія їх створення та стан наукового вивчення (2012)
Мушкетик Л. - Mова й етнокультура угорців Закарпаття (2012)
Нємєц В. - Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX – початку XX століття (2012)
Коваленко С. - Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні (2012)
Гайдученко Л. - "Своє" і "чуже" в народних піснях українських німців на початку XX століття (2012)
Горбань І. - Внесок професора Наталі Шумади в дослідження фольклорної культури болгарської спільноти України (2012)
Червенко О. - Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях північного Приазов’я (2012)
Гуменюк О. - Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") (2012)
Яремко Б. - Космацький сопілкар Петро Реведжук ("Швидик") (2012)
Супрун-Яремко Н. - "Капельмейстер" Іван Якуб’як – скрипаль-лідер Верхнього Надпруття (2012)
Єфремова Л. - Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті (2012)
Ганудельова Н. - Приватна колекція гуцульських музичних інструментів Міхала Сметанки (село Брутовці, Словаччина): випадковість чи закономірність? (2012)
Ярмола В. - Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся (2012)
Рибак Ю. - Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича (2012)
Довгалюк І. - До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси (2012)
Добрянська Л. - Методика польових досліджень Володимира Гошовського під час роботи у Львівській консерваторії (2012)
Федоронько Л. - Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мелотипи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на Львівщині) (2012)
Скаженик М. - Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) (2012)
Філатова А. - Багатоголосна пісенна лірика затоплених сіл Середньої Наддніпрянщини (2012)
Постольников С. - До питання про роль баса в традиційній інструментальній музиці Центральної України (на прикладі виконавця Петра Плескача із села Веселівка Диканського району Полтавської області) (2012)
Іваницький А. - Логічні підстави ритміки в дослідженнях Філарета Колесси (2012)
Хай М. - Регіоналізм народно-інструментальної музики як передумова мелогеографії: методологія та структурно-типологічні методики дослідження (2012)
Чуркіна В. - Пріоритети збереження культурної спадщини етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів та глобалізації (2012)
Чаплик К. - Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення (2012)
Щербіна І. - Етномузична культура болгар України в умовах глобалізації (2012)
Тюрикова О. - Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження (2012)
Зінків І. - Новий погляд на походження терміна "кобза" (2012)
Лукашенко Л. - Музично-фольклористичні дослідження Північного Підляшшя (2012)
Гусак Р. - Джерела ладової основи весільної інструментальної музики Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) (2012)
Воропаєва Т. - Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1991–2011): ціннісний вимір (2012)
Рябчикова Ф. - Вивчення пам’яток традиційної культури в практиці етнографічного відділу волинського науково-дослідного музею (1920–1931) (2012)
Маклакова (Панчук) О. - Проблеми збереження зимового календарно обрядового фольклору (за матеріалами польових досліджень сіл Хмельницької області) (2012)
Чумак М. - Сучасні трансформації рушників українсько-російського пограниччя (2012)
Титул, зміст (2013)
Бошицький Ю. Л. - Київський університет права НАН України у 2013–2014 навчальному році: креативні інновації та перспективи розвитку (2013)
Шемшученко Ю. С. - Юридична наука як буття людини (до 75-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Віктора Федоровича Погорілка), Батанов О. В. (2013)
Гураль П. Ф. - Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток (2013)
Бакалінська О. О. - Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України (2013)
Бедрій М. М. - Досвід копного судочинства та перспективи відновного правосуддя в Україні (2013)
Костенко І. В. - Склад джерельної бази аналізу інституту наукової атестації й титулатури в Україні на тлі історії та права (2013)
Лук’янов Д. В. - Права людини в релігійних правових системах (2013)
Минькович-Слободяник О. В. - Співвідношення правової і політичної культур: до постановки проблеми (2013)
Музика І. В. - Поняття "джерело права" у працях представників вітчизняної соціологічної школи права кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Озель В. І. - Договірні засади шлюбних відносин в історії українського права (Х – перша половина XVІІ ст.) (2013)
Попова Н. О. - Між самостійністю і федеративністю: державно-правові ідеї української інтелігенції у 1850–1870-х рр. (2013)
Бондарук В. О. - Правова освіта в Замойській академії (1594–1784 рр.) (2013)
Капишін С. М. - Проблеми правозаконності в історичному розрізі (2013)
Лоджук М. Т. - Деякі аспекти формування ефективної системи надання безоплатної правової допомоги в Україні (на основі аналізу законопроекту про юридичні клініки) (2013)
Мельник А. І. Роль Ю. - Романчука в утвердженні загального виборчого права та обстоюванні національних інтересів українців в Австро-Угорщині (2013)
Смуток М. В. - Застосування формули Радбруха в сучасній судовій практиці (2013)
Тоцький Б. А. - Принцип пропорційності: історичний аспект і теоретичні складові (2013)
Худояр Л. В. - Становлення принципу рівності у правовій ідеології українського козацтва наприкінці ХVІ – у першій третині ХVІІ століття (2013)
Шаганенко В. П. - Принципи формування системи права (2013)
Батанов О. В. - Муніципальне право в умовах глобалізації (2013)
Лукашенко А. А. - Особливості повноважень органів самоорганізації населення як специфічної форми демократії в Україні (2013)
Суржинський М. І. - Поняття громадянства та конституційне регулювання його основних засад у пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2013)
Щербанюк О. В. - Принципи транспарентності та гласності як реальні конституційні умови здійснення народовладдя (2013)
Гецко В. В. - Конституційно-правова відповідальність у структурі правового статусу народних депутатів україни та депутатів місцевих рад (2013)
Гетманцев Д. О. - Податкова кваліфікація дій платників ПДВ в контексті протидії ухиленню від оподаткування ПДВ (2013)
Ісаєва Н. К. - Оскарження рішень податкових органів та їх посадових осіб у контексті конституційних прав людини і громадянина в Україні (2013)
Корнева Т. В. - Правове та організаційне забезпечення електронного документообігу при переміщенні товарів через митний кордон України (2013)
Миронюк Р. В. - Окремі напрями удосконалення позасудового перегляду справ про адміністративне правопорушення (2013)
Поляков С. Ю. - Особливості статусу та місце збройних сил України у структурі сектору оборони держави (2013)
Саєнко С. І. - Принципи тлумачення норм адміністративного права (2013)
Щавінський В. Р. - Основні риси та функції адміністративної юстиції (2013)
Бабич В. Л. - Адміністративна відповідальність військовозобов’язаних та призовників за порушення вимог Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" (2013)
Короп О. В. - Організаційно-правові проблеми застосування вини як елементу складу податкового правопорушення (2013)
Коршун В. Ф. - Співвідношення інституту адміністративно-територіального устрою з принципами побудови державної влади (2013)
Литвинов Є. П. - Правовідносини в Інтернет-праві (2013)
Невмержицька О. С. - Правові засади здійснення розрахунків із застосуванням платіжних систем (2013)
Пасічник В. В. - Характерні риси дозвільного провадження у сфері захисту економічної конкуренції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Романенко Є. О. - Правовий статус отримувачів бюджетних коштів (2013)
Бондар І. В. - Особливості виконання рішень про поновлення на роботі: теорія та практика (2013)
Грамацький Е. М. - Деякі аспекти визначення права, що регулює автономію волі сторін (2013)
Курило М. П. - Щодо необхідності подовження окремих процесуальних строків (2013)
Маріц Д. О. - Прострочення боржника і кредитора в договірних зобов’язаннях з оплатної реалізації майна (2013)
Примак В. Д. - Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності (2013)
Пушай В. І. - До питання про способи заміни осіб у зобов’язаннях (2013)
Рибачок В. А. - Особливості визначення розміру державного мита та плати за вчинення іпотечного договору нотаріусами України (2013)
Ільків О. В. - Істотні умови договору купівлі-продажу житла (2013)
Лещенко Л. В. - Права на земельну ділянку у складі спадщини: деякі проблемні питання (2013)
Мамедова А. І. - Щодо способів розв`язання конфліктів у системі місцевого самоврядування (2013)
Пастернак В. М. - Особливості створення іноземної страхової компанії і страхової компанії з іноземними інвестиціями (2013)
Разбейко Н. В. - Деякі ознаки юридичних фактів у господарських відносинах (2013)
Россильна О. В. - Особливості представництва в господарському процесі в ХІХ–ХХ ст. (2013)
Бошицький Ю. Л. - Інтелектуальна власність в Україні: деякі питання публічного адміністрування (2013)
Борута М. В. - Превентивні заходи правоохоронних органів у сфері охорони авторського права (2013)
Рязанова Н. І. - Службові об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів держави: досвід Фінляндії (2013)
Селіваненко В. В. - Форми порушення та захист прав суспільства на об’єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (2013)
Кулинич П. Ф. - Правові питання застосування сівозміни у землеробстві України (2013)
Даниленко Б. В. - Земельне право: новий підхід до обґрунтування існування як самостійної галузі права (2013)
Міщук В. В. - Особливості правового режиму земель водного транспорту (2013)
Ришкова Л. В. - Правове регулювання охорони особливо цінних земель в умовах розвитку ринку земель (2013)
Семеняка В. В. - Формування кадрового потенціалу в галузі космічного права – нагальна проблема сьогодення (2013)
Chornous O. - Red lists and conservation of nature (on the example of Ukraine) (2013)
Гайдай А. М. - Становлення і розвиток конституційних засад екологічного права в УСРР-УРСР (1917–1977 рр.) (2013)
Кулинич О. П. - Визнання незаконним правового акта, що порушує право приватної власності на земельну ділянку (2013)
Куцевич О. П. - Досвід правового забезпечення консолідації земель у країнах Скандинавії та можливості його використання в Україні (2013)
Муравська М. Л. - Порядок створення штучних водойм у межах приватних земельних ділянок (2013)
Мягкоход Ю. В. - Спосіб захисту суб’єктивних земельних прав: формулювання поняття (2013)
Білаш О. В. - Проблеми відмежування незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь від суміжних складів злочинів (2013)
Дідик С. Є. - Від хабарництва до неправомірної вигоди суддів:еволюція законодавства (2013)
Єднак В. М. - Чи можуть бути суб'єктом постановлення завідомо неправосудного вироку народні засідателі та присяжні: до постановки проблеми (2013)
Жаровська Г. П. - Глобалізація як фактор якісних змін в організованому злочинному середовищі (2013)
Журавська З. В. - Основні детермінанти протиправної поведінки персоналу виправних колоній України (2013)
Кваша О. О. - Поняття рольового розподілу відповідальності за співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом, Горбачов Д. М. (2013)
Мочкош Я. В. - Необходимая оборона в уголовном праве: генезис, проблемы и предложения (2013)
Тарасевич Т. Ю. - Крайня необхідність під час здійснення медичної діяльності (2013)
Огнєв Т. Є. - Конфіскація транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину (ст. 332 КК України): окремі проблеми застосування (2013)
Острійчук О. П. - Місце показань в системі процесуальних джерел доказів (2013)
Перелигіна Р. В. - Соціальне і біологічне в особі жінки, яка вчиняє насильницький злочин (2013)
Терещук А. О. - Вогнепальна зброя та бойові припаси до неї як предмет злочину (2013)
Філь І. М. - Фармацевтичний працівник як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 140 КК України "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником" (2013)
Шевченко В. М. - Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як оперативно-розшуковий захід, який проводиться при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2013)
Яворська В. Г. - Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства (2013)
Ященко А. М. - Структура кримінально-правової норми: теоретичний аспект (2013)
Отрош М. І. - Завдання і компетенція конгрегацій Римської курії з управління Католицькою Церквою (2013)
Стрєльцова О. В. - Правові засади взаємовідносин між державою і громадянським суспільством (2013)
Товт М. М. - Деякі аспекти регулювання мовних відносин та реалізації мовних прав у світлі Закону 2012 року (2013)
Третьякова В. Г. - Про міжнародно-правові засади забезпечення пріоритетності захисту біоетичних прав людини (2013)
Бардіна О. О. - Проблематика принципу спільної, але диференційованої відповідальності держав за зміну клімату (2013)
Василенко О. С. - Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ (2013)
Коршенко А. В. - Міжнарожно-правові стандарти права особи на правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами (2013)
Кучер О. Б. - Стадія затвердження попередньо пред’явлених обвинувачень в практичній діяльності Міжнародного кримінального суду (2013)
Лабунська А. В. - Правовідносини Міжнародного валютного фонду з Організацією Об’єднаних Націй (2013)
Терещенко О. В. - Застосування принципу справедливості в суді (2013)
Шендеровська А. В. - Характеристика взаємовідносин між Україною та ЄС у візовій сфері у період 1991–2005 років (2013)
Шершньова О. А. - Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України (2013)
Бабурин С. Н. - Три тезиса о действующей Российской Конституции (2013)
Литвиненко К. О. - Міжнародно-правова оцінка пакту Молотова-Ріббентропа (2013)
Сафонова О. Ю. - Україна в міжнародно-правовому регулюванні вирішення торговельних спорів у СОТ (2013)
Хмельова І. Є. - Визнання та імунітет держав у міжнародному праві (2013)
Усенко І. Б. - Листування В.І. Вернадського як джерело з історії української юридичної науки (2013)
Лощихін О. М. - Актуальні проблеми сучасної муніципалістики та муніципального права (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ професора Юрія Бошицького з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні паном Вольфом Дітріхом Хаймом (2013)
VI Тодиківські читання (2013)
Перша міжнародна конференція "Актуальність юридичних праць Ганса Кельзена для сучасних України та Австрії" (2013)
Майстер-клас професора Герберта Шамбека (2013)
У КУП НАНУ відбувся брифінг до Дня Юриста "Актуальні питання діяльності юриста-міжнародника" (2013)
Круглий стіл на тему: "Сучасні підходи до розуміння сутності права" (2013)
Круглий стіл на тему: "Актуальні питання реформування судової системи України" (2013)
Круглий стіл з нагоди презентації монографії Олександра Петровича Моці "Дніпровська Русь" (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з керівником районної адміністрації Старе Місто м. Кошице, Словаччина (2013)
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська юридична освіта і наука" (2013)
Майстер-клас професора Віктора Дьоннінгхауза (Німеччина) (2013)
Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Л. Бошицький визнаний Юристом-вченим 2013 року (2013)
Делегація "Всесвітньої федерації миру" (Республіка Корея) відвідали КУП НАНУ (2013)
Перша міжнародна щорічна науково-практична конференція "Розвиток публічного адміністрування / The Public Administration Development" (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним та Повноважним Посолом України в Чорногорії (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Почесним Консулом України в Чорногорії (2013)
Нові партнери КУП НАНУ у Словаччині (2013)
Редакційні повідомлення (2013)
Шевченко А. - Метод оцінювання ризиків з урахуванням впливу механізмів захисту інформації на параметри безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем під час інформаційних операцій, Кокотов О. (2014)
Talib A. - Improving throughput network using MIMO-beamforming, Hudhair A., Reznikov M., Khlaponin Yu. (2014)
Габрусенко Є. - Запобігання витоку інформації у бездротових мережах, Павлов В., Михальчук І. (2014)
Корченко А. - Метод фаззификации параметров на лингвистических эталонах для систем выявления кибератак (2014)
Смирнов А. - Имитационная модель NIPDS для обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационных системах и сетях, Дрейс Ю., Даниленко Д. (2014)
Журиленко Б. - Метод проектирования единичной системы технической защиты информации с вероятностной надежностью и заданными параметрами взлома (2014)
Туйчиев Г. - Сеть PES32-16, состоящая из шестнадцати раундовых функции (2014)
Васіліу Є. - Стеки протоколів квантової криптографії (2014)
Ковтун В. - Методы повышения производительности операции инвертирования в двоичном поле, Булах М. (2014)
Barannik V. - Creation of the rule for positional structural and weight numbers formation in conditions of codes formation with given length, Krasnorutskiy A. (2014)
Ковтун В. - Експериментальне дослідження методу побітового приховування даних у векторні зображення, Кінзерявий О. (2014)
Костирка О. - Стеганографічний алгоритм, стійкий до накладання шуму (2014)
Юдін О. - Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів, Бучик С. (2014)
Кононович В. - Вплив затримки прийняття заходів із захисту інформації на ризики інформаційної безпеки, Кононович І., Копитін Ю., Стайкуца С. (2014)
Вильский Г. - Кластерно-вероятностная методология исследования информационной безопасности движения морских судов (2014)
Мазур В. - Обзор проблем информационной безопасности международных платежных систем, Иванкевич А. (2014)
Фомина Е. С. - Квантово-химический анализ термодинамики олигомеризации N-ацилпроизводных аланина на поверхности раздела фаз вода/воздух, Высоцкий Ю. Б. (2014)
Беляева Е. А. - Моделирование структурных и расчет термодинамических параметров фрагментов гексагонального монослоя насыщенных карбоновых кислот на межфазной поверхности вода/воздух (2014)
Приседский В. В. - Механизм синтеза нанокристаллического твердого раствора ЦТС из оксалатного прекурсора, Загорулько О. В., Погибко В. М., Кисель Н. Г. (2014)
Погибко В. М. - Механизм текстурирования поликристаллических сложных оксидных систем со структурой перовскита в слабом переменном электрическом поле (2014)
Комаров В. П. - Получение и выбор функциональных материалов системы ЦТС с целью применения в пьезогенерирующих устройствах, Пересадченко А. Н., Бушная А. Н., Хребтов А. О. (2014)
Щебетовская Н. В. - Равновесная и неравновесная кристаллизация дифенила (2014)
Саванкова Т. М. - Синтез и исследование твердых растворов Pb(8 x) EuxNa2(VO4)6O(x/2), Игнатов А. В., Уточкин Д. М., Гетьман Е. И. (2014)
Капитанов И. В. - Иследование процесса щелочного гидролиза 4-нитрофенилового эфира диэтилфосфорной кислоты методами ЯМР и UV-Vis спектроскопии (2014)
Новикова Е. В. - Синтез и ИК-спектроскопия N гидроксиимидов, Компанец М. А., Кущ О. В., Редько А. Н., Симонов М. А. (2014)
Анищенко В. Н. - Применение инверсионного трансфазного катализа для реакций фосфорилирования фенолов, Рыбаченко В. И., Чотий К. Ю., Редько А. Н. (2014)
Опейда Л. И. - Окисление N гидроксифталимида перманганатом калия в нейтральной среде, Матвиенко А. Г., Симонов М. А. (2014)
Хилько С. Л. - Применение метода дилатационной реологии для исследования межфазных слоев на границе раздела жидкость-газ (2014)
Вахитова Л. Н. - Кинетическая модель реакций гидролиза и пергидролиза параоксона в микроэмульсии, Матвиенко К. В., Таран Н. А., Рыбак В. В., Бурдина Я. Ф. (2014)
Таран Н. А. - Влияние нанокомпозита на основе монтмориллонита на термическое разложение и огнезащитную эффективность интумесцентной композиции (2014)
Шершенюк И. А. - Фотоинициированная деструкция α-циперметрина, Одарюк И. Д., Шендрик А. Н. (2014)
Смирнова О. В. - Особенности радикально-цепного окисления аскорбиновой кислоты в апротонной среде, Ефимова И. В., Опейда И. А. (2014)
Бутузова Л. Ф. - Исследование структурно-группового состава продуктов пиролиза и термохимолиза сернистых углей методом DRIFT спектроскопии, Сафин В. А., Маринов С., Бутузов Г. Н., Раздобудько Т. А. (2014)
Пульникова Ю. В. - Можливість використання мінерального волокнистого матеріалу для доочищення аміачних вод коксохімічного виробництва, Крутько І. Г., Широкородова Ю. О. (2014)
Крутько І. Г. - Вплив антиоксидантів – донорів водню – на термостабільність пекокомпозиту, Каулін В. Ю., Явір К. Б., Сацюк К. О. (2014)
Михеенко Л. А. - Проницаемые стеклокристаллические материалы для фильтрации жидких сред, Щукина Л. П., Рыщенко М. И., Цовма В. В. (2014)
Фурда Л. В. - Влияние кислотности модифицированных монтмориллонитсодержащих глин на термическую деструкцию полиэтилена, Лебедева О. Е. (2014)
Сердюк Г. О. - Моніторинг якості питної води Донецького регіону, Касянчук М. Г., Тютерева Т. М., Бублик Б. А., Сердюк О. І. (2014)
Клименко А. А. - Использование белитового шлама глиноземного производства в качестве добавки при получении цемента, Шаповалова Т. В., Реброва Л. М. (2014)
Дацун Н. Н. - Технологии дистанционного и открытого обучения в химическом образовании, Волкова Е. И. (2014)
Приседский В. В. - Наноструктурные керамические функциональные материалы (2014)
Погибко В. М. - Моделирование кинетики спекания нанодисперсных порошков (2014)
Комаров В. П. - Влияние составов пьезокерамики ЦТС на величину магнитоэлектрического эффекта в композиционных феррит-пьезоэлектрических структурах, Лавриненко Н. М., Пересадченко А. Н., Бушная А. Н., Хребтов А. О. (2014)
Александров В. Д. - Особенности кристаллизации о-терфенила при охлаждении жидкой фазы, Покинтелица Е. А., Щебетовская Н. В. (2014)
Соболев А. Ю. - Исследование фазовых превращений трехводного ацетата натрия методами термического анализа (2014)
Берестовая А. А. - Самораспространяющееся взаимодействие в системе Coso4 – Fe2(SO4)3 – NaO2, Шаповалов В. В. (2014)
Радио С. В. - Синтез солей лантаноидов с анионом паравольфрамата Б, Ln10 (2014)
Капитанов И. В. - Закономерности изменения кислотно-основных свойств производных гидроксиламина, содержащих в своей структуре пиридиновый (пиридиниевый) фрагмент (2014)
Тицкий Г. Д. - Кинетика и механизм реакции SNAr замещения N-(2,4-динитрофенил)- 4 диметиламинопиридиниевой соли с пиперидином в ацетонитриле, Митченко Е. С., Гайдаш Т. С. (2014)
Андреєв П. Ю. - Реакція окиснення кумарону та дибензофурану озоном у рідкій фазі, Потапенко Е. В., Погорєлова І. П. (2014)
Литвинов Ю. Е. - Реакции фталимид-N-оксильного радикала с производными фурана, Кущ О. В., Компанец М. А., Новохатько А. A. (2014)
Макарова Р. А. - Изучение таутомерии имино- производных госсипола, Илькевич Н. С., Дикун А. М., Чотий К. Ю., Рыбаченко В. И. (2014)
Хилько С. Л. - Изменение антиоксидантных свойств гуминовых кислот при их модификации хлористым бензоилом в условиях инверсионного трансфазного катализа, Семенова Р. Г., Ефимова И. В., Смирнова О. В., Бережной В. С., Рыбаченко В. И. (2014)
Лящук С. Н. - Направления реакции циклоприсоединения бис(диоксидо- λ6-сульфанилиден)метана к активированным олефинам, Дорошенко Т. Ф. (2014)
Вахитова Л. Н. - Влияние структуры амина на огнезащитную эффективность системы полифосфат аммония/пентаэритрит/амин, Таран Н. А., Лапушкин М. П., Рыбак В. В., Дрижд В. Л., Бурдина Я. Ф. (2014)
Ракша Е. В. - Квантово-химическое моделированиЕ ЯМР 1Н и 13С спектров гидропероксида 1,1,3-триметил-3-(4-метилфенил)бутила, Берестнева Ю. В., Туровский Н. А., Зубрицкий М. Ю. (2014)
Купчик Е. Ю. Определение бензойной и сорбиновой кислот в продуктах питания методом мицеллярной жидкостной хроматографии - Determination of benzoic and sorbic acids in foodstuffs by micellar liquid chromatography (2014)
Золотарёв И. В. - Исследование влияния состава угольных шихт и внепечной обработки кокса на его микроструктуру, Ильяшов М. А., Шендрик Т. Г., Тамко В. А., Исаева Л. Н., Збыковский Е. И., Швец И. И. (2014)
Бутузова Л. Ф. - Можливості оптимізації стандартного процесу напівкоксування низькометаморфізованого вугілля, Шевкопляс В. М., Сафін В. О., Налівкіна А. О., Кулакова В. О., Ошовський В. В., Бутузов Г. М. (2014)
Щукіна Л. П. - Закономірності перебігання високотемпературних взаємодій при відбілюванні цегельно-черепичних глин кальційвміщуючими добавками, Міхеєнко Л. О., Лісачук Г. В., Білан І. В., Колесник Є. В. (2014)
Алимов В. И. - Влияние типа водной среды на наследственную склонность к коррозии деформированной высокопрочной проволоки, Пушкина О. В., Дзюба Т. В. (2014)
Горбатко С. В. - Дослідження властивостей материалу для відновлювального ремонту вогнетривкої кладки (2014)
Крутько И. Г. - Выбор способа получения твердых углеводородных пен на основе каменноугольного пека, Колбаса В. А., Сацюк К. А. (2014)
Сердюк А. А. - Эпоксидирование подсолнечного масла в системах на основе пероксида водорода и органических кислот, Касянчук М. Г., Опейда И. А., Ткаченко Т. Н., Сердюк А. И. (2014)
Бойко А. В. - Методология объектно-ориентированной комплексной оптимизации проточных частей мощных паровых турбин с учетом переменного режима работы, Усатый А. П., Авдеева Е. П. (2014)
Швецов В. Л. - Комбинированная противоэрозионная защита рабочих лопаток последних ступеней мощных паровых турбин, Ковальский А. Э., Картмазов Г. Н., Солодов В. Г., Кожешкурт И. И., Конев В. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Дискретный подход к описанию крупнодисперсной влаги при определении механических потерь в последней ступени ЦНД влажнопаровых турбин, Стрельников И. С. (2014)
Григорьева Е. Б. - Модернизация системы регенерации турбоустановки при работе на пониженной нагрузке энергоблока 300 МВт с бездеаэраторной тепловой схемой, Трифонов Н. Н., Есин С. Б., Святкин Ф. А., Николаенкова Е. К., Сухорукова Е. А., Сухоруков Ю. Г. (2014)
Субботович В. П. - Расчет турбинной ступени по зазорам как решение обратных аэродинамических задач в свободных кольцевых каналах, Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2014)
Шульженко Н. Г. - Автоматизированная оценка срабатывания ресурса высокотемпературного ротора турбины, Гонтаровский П. П., Матюхин Ю. И., Гармаш Н. Г., Гонтаровский В. П. (2014)
Братута Э. Г. - Современные методы термоэкономического анализа и диагностики холодильных машин и тепловых насосов, Харлампиди Д. Х., Шерстюк А. В., Сниховский Е. Л. (2014)
Кнабе О. Г. - Доцільність застосування методу зворотного формування температурної нерівномірності для роз’ємних корпусів циліндрів парових турбін, Нечуйвітер М. М., Шелепов І. Г. (2014)
Косторной А. С. - Проектирование многоступенчатых центробежных насосов на основе решения обратной и прямой гидродинамической задачи, Бондарев А. О. (2014)
Сыченков В. А. - Исследование многофазных эжекторов, Панченко В. И., Халиулин Р. Р. (2014)
Евгеньев С. С. - Измерение осевых газовых нагрузок, действующих на ротор центробежного компрессра с магнитными опорами, Футин В. А. (2014)
Алёхин С. А. - Критерии оптимизации турбокомпаундных транспортных двигателей, Герасименко В. П. (2014)
Кобзар С. Г. - Визначення ефективності зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 блоку № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС, Халатов А. А. (2014)
Ефимов А. В. - Математическая модель горизонтального парогенератора типа ПГВ-1000 энергоблока АЭС с ВВЭР, Каверцев В. Л., Потанина Т. В., Гаркуша Т. А., Есипенко Т. А. (2014)
Овсянникова И. М. - Гелиоколлектор горячего водоснабжения и вентиляции, Немировский И. А., Ганжа А. Н. (2014)
Шевелев А. А. - Эффективный метод анализа динамики двухходового пластинчатого теплообменного аппарата, Абдуллин С. Ю. (2014)
Мазуренко А. С. - Методика и результаты эксергетического анализаразличных схем энергоустановок на биогазе, Денисова А. Е., Климчук А. А., Нго Минь Хиеу (2014)
Чайковська Є. Є. - Когенераційна система виробництва та споживання біогазу (2014)
Дуэль М. А. - Оптимизация внутриблочных технологических процессов тепловой электростанции, Канюк Г. И., Фурсова Т. Н. (2014)
Чепурний М. М. - Показники роботи протитискової турбіни ПР-6-35/5/1,2 в системах теплофікації, Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. (2014)
Воробьев Ю. С. - Влияние жёсткости элементов водяной камеры конденсатора паровой турбины на отклик от динамического воздействия, Солохин М. А., Губский А. Н. (2014)
Хименко А. В. - Оценка и анализ тепловых параметров твердых теплоаккумулирующих элементов в режиме заряда и отдачи тепла электрического теплового аккумулятора (2014)
Сторчеус Ю. B. - Поліпшення енергозбереження у транспортних газотурбінних двигунах застосуванням каскадних трансформаторів енергії (2014)
Булгаков В. А. - Уравнения гидроагрегата как элемента системы автоматического регулирования с учетом универсальной характеристики гидротурбины, Вахрушева О. С., Дяченко Е. А. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Передмова (2013)
Сичевський М. П. - Формування національної продовольчої системи: сучасність та перспективи, Полєщук О. Б., Коваленко О. В. (2013)
Романчук І. О. - Специфікації якості традиційних молочних продуктів (2013)
Кігель Н. Ф. - Принципи конструювання та застосування заквашувальних культур ІПР, Науменко О. В. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Гравіметричний метод визначення масової частки кісткових включень в фаршевих м´ясопродуктах, Охріменко Ю. І., Бондар С. В. (2013)
Даниленко С. Г. - Вплив лактобактерій на спонтанну мікрофлору м’яса, Кігель Н. Ф. (2013)
Франко О. В. - Бактеріальні препарати як додатковий "бар’єр" у виробництві ферментованих м’ясних продуктів, Даниленко С. Г., Недорізанюк Л. П. (2013)
Єресько Г. О. - Вплив геометричних параметрів зубчастих емульситаторів на структурно-механічні характеристики дрібнодисперсних фаршів, Вербицький С. Б. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження умов ферментації сирної маси у виробництві термокислотних сирів, Калмикова Г. Ф., Наріжний С. А. (2013)
Кігель Н. Ф. - Властивості кисловершкового масла, ароматизованого внесенням закваски в пласт, Єресько Г. О., Боднарчук О. В. (2013)
Жукова Я. Ф. - Вплив різних культур білої плісені на накопичення летких ароматичних сполук у м’яких сирах, Король Ц. О., Вакуленко М. М., Малова В. В. (2013)
Шугай М. О. - Безпечність та якість сиру: як поліпшити мікробіологічні показники молока-сировини, Кігель Н. Ф. (2013)
Хомічак Л. М. - Родина складноцвітих – перспективне джерело інуліну, Грушецький Р. І., Гриненко І. Г. (2013)
Передмова (2014)
Олійнічук С. Т. - Прогресивні технології біопалива з рослинної сировини, Сосницький В. В. (2014)
Дробот В. І. - Технологічні аспекти використання борошна спельти у хлібопеченні, Михонік Л. А., Семенова А. Б. (2014)
Грушецький Р. І. - Одержання синбіотика на основі інуліну та біфідобактерій, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г. (2014)
Батог Ю. О. - Лігніно-целюлозна біомаса як сировина для виробництва біоетанолу другого покоління, Олійнічук С. Т., Лисак Т. І., Коваль О. О. (2014)
Лисак Т. І. - Амінокислотний обмін в умовах отримання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2014)
Йовбак У. С. - Розробка желейної глазурі на основі морквяного пектиновмісного соку з додаванням комплексних структуроутворювачів, Оболкіна В. І. (2014)
Писарець О. П. - Вплив комплексних поліпшувачів на технологічний процес та якість виробів з кукурудзяним борошном, Дробот В. І. (2014)
Романчук І. О. - Порівняльний аналіз правового регулювання обов’язкових вимог до харчових продуктів в Україні, Митному та Європейському союзах (2014)
Вербицький С. Б. - Можливості експорту м’яса і м’ясних продуктів до країн-членів ЄС: вимоги та перспективи (2014)
Усатенко Н. Ф. - Експрес-метод оцінки якості м’ясних продуктів, Охріменко Ю. І. (2014)
Недорізанюк Л. П. - Вплив композицій бактеріальних препаратів на зниження залишкового вмісту нітриту натрію, Франко О. В., Войцехівська Л. У. (2014)
Боднарчук О. В. - Дослідження впливу способу активізації бакпрепарату у виробництві кисловершкового масла, Кігель Н. Ф., Єресько Г. О. (2014)
Гудима В. В. - Виділення, ідентифікація та вивчення властивостей молочнокислих бактерій із кефірних грибків та кефіру, Кігель Н. Ф. (2014)
Жукова Я. Ф. - Вплив часткової заміни хлориду натрію на хлорид калію на розвиток культур білої плісені Penicillium candidum та Geotrichum candidum у поживному середовищі, Король Ц. О., Малова В. В., Чуманська Г. С. (2014)
Вербицький С. Б. - Дослідження можливості долучення структурно-механічних характеристик рідких молочних продуктів до нормативних вимог щодо їх якості, Тесленко Л. П., Пацера Н. М. (2014)
Жукова Я. Ф. - Особливості накопичення діацетилу та ацетальдегіду упродовж ферментування вершків культурами L.lactis ssp. lactis biovar.diacetylactis, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Орлюк Ю. Т. - Процес визрівання сирів з двома видами плісені, Степанищев М. І. (2014)
Калмикова Г. Ф. - Процес визрівання сиру "Осінній" (2014)
Шугай М. О. - Мікробіологічна якість вітчизняних сирів, Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2014)
Коткова Н. С. - Оцінка варіації динаміки урожайності олійних культур в Україні, Коваленко О. В. (2014)
Шмаглій О. Б. - Розвиток інноваційної інфраструктури пивоваріння України (2014)
Сіра Ю. В. - Дослідження впливу ціноутворюючих чинників у виробництві молочної продукції (2014)
Бокій О. В. - Інвестиційно-інноваційна інфраструктура ринку продукції хлібопекарської галузі (2014)
Лукашенко Н. О. - Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток цукрових підприємств у бурякоцукровому комплексі України, Котков С. В. (2014)
Погребенник В. Д. - Активні методи виявлення ботнет-мереж, Хромчак П. Т. (2013)
Дрейс Ю. О. - Метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю за встановленими критеріями (2013)
Руженцев В. І. - Про особливості усічених диференціалів, що використовуються в колізійних атаках на алгоритми ґешування з Rijndael-подібними перетвореннями (2013)
Кущ С. М. - Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу, Прогонов Д. О. (2013)
Замула А. А. - Концептуализация информационных процессов и технологий в методе оценки рисков информационной безопасности, Черныш В. И., Землянко Ю. В. (2013)
Луцків А. М. - Особливості криптоаналізу у грід-середовищі, Лупенко С. А. (2013)
Грицюк Ю. І. - Комплексне оцінювання проектів впровадження системи захисту інформації, Кузьменко І. С. (2013)
Чекурін В. Ф. - Структура та функції інтегрованого програмно-технічного комплексу для автоматизації управління газотранспортною системою, Притула М. Г., Химко О. М. (2013)
Лагун А. Е. - Використання вейвлет-перетворення для приховування інформації в нерухомих зображеннях, Лагун І. І. (2013)
Якуб'як І. М. - Роль служб безпеки в підтримці фінансової стабільності роботи комерційних банків на основі використання інформаційних технологій, Максимук О. В., Марчук М. В. (2013)
Король О. Г. - Дослідження властивостей методу каскадного формування мас з використанням модульних перетворень, Пархуць Л. Т., Євсеєв С. П. (2013)
Дронюк І. М. - Моделювання загроз та графічний захист для матеріальних носіїв інформації (2013)
Нємкова О. А. - Покращення безпеки систем дистанційного керування, Чаплига В. М., Шандра З. А. (2013)
Пігур Н. В. - Показники та критерії оцінювання якості комплексної системи захисту інформації, Погребенник В. Д. (2013)
Іванюк В. М. - Аналіз перспективних напрямів удосконалення засобів виявлення закладних пристроїв у телефонних лініях, Хома В. В. (2013)
Хома В. В. - Суміщення засобів схемотехнічного та фізико-технічного моделювання в задачах захисту інформації, Кеньо Г. М. (2013)
Кеньо Г. В. - Моделювання акустичного каналу витоку інформації через відчинене вікно в захищеному приміщенні, Ляшенко М. О., Любчик Ю. Р. (2013)
Мороз Н. В. - Інституційна модель державного регулювання якості зерна: на шляху вдосконалення, Столярчук П. Г. (2013)
Родін С. О. - Технології зв’язку в системах охорони. Види та особливості застосування (2013)
Гриців О. І. - Криміналістика в комп’ютерних системах: процеси, готові рішення (2013)
Штогрин П. Т. - Дослідження реалізації методів розподілу ключів на базі систем еліптичних кривих для застосування в малопотужних безпровідних мережах (2013)
Козевич О. П. - Контентна фільтрація – технологія комплексного контролю Інтернет-ресурсів. Основні підходи і проблеми (2013)
Бакай О. В. - Особливості криптографічного захисту платіжних карток з магнітною смугою відповідно до вимог стандарту PCI DSS, Дудикевич В. Б., Лах Ю. В. (2013)
Від редакційної колегії (2010)
От редакционной коллегии (2010)
Шепітько В. Ю. - Реформування органів досудового слідства: за і проти (2010)
Журавель В. А. - Обставини, що підлягають з’ясуванню, у структурі криміналістичної методики (2010)
Терехович В. Н. - Проблема истинностного и ценностного в криминалистическом познании, Ниманде Э. В. (2010)
Білоус В. В. - Використання інформаційних технологій для забезпечення судового контролю за правомірністю порушення кримінальної справи (2010)
Шевчук В. М. - Системний характер функцій тактичних операцій та їх класифікація (2010)
Стоянов Н. М. - Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации, Шпак В. В. (2010)
Дудніков А. Л. - Правове та криміналістичне поняття способу вчинення злочину (2010)
Курман О. В. - Типізація способів учинення злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2010)
Бондаренко О. О. - Оцінювання та використання матеріалів ревізії при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушеннями бюджетного законодавства України, Степанюк Р. Л. (2010)
Булулуков О. Ю. - Наукове криміналістичне прогнозування та індивідуальне передбачення при прийнятті тактичних рішень (2010)
Алєксєйчук В. І. - Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств (2010)
Пономарев И. П. - Тактика допроса лица, ссылающегося на "цифровое алиби" (2010)
Капустіна М. В. - Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються медичними працівниками (2010)
Фунікова О. В. - Проблема навідних запитань у тактиці слідчих дій (2010)
Матюшкова Т. П. - Особливості тактики допиту жінок, потерпілих від насильницьких злочинів (2010)
Колесник І. А. - Тактика нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків (2010)
Кобилянський О. Л. - Особливості правової регламентації використання цифрових зображень у розкритті та розслідуванні pлочинів (2010)
Яремчук В. О. - Функції та форми участі спеціаліста під час проведення слідчих дій (2010)
Приходько О. В. - Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво, вчинене у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Максимюк О. Д. - Поняття злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: криміналістичний аналіз (2010)
Керик Л. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування доведення до самогубства (2010)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Про критерії оцінювання методик проведення судових експертиз в Україні, Балинян Т. Є., Дереча Л. М. (2010)
Рубис А. С. - О компетенции эксперта в решении вопросов правового характера, Мороз И. А. (2010)
Бордюгов Л. Г. - Системные исследования в ситуалогической экспертизе (2010)
Щербаковський М. Г. - Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи (2010)
Юсупов В. В. - Становлення та розвиток судової експертрології (2010)
Лозовий А. І. - Можливості судової експертизи в реалізації заходів щодо підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012, Яковлєв В. П. (2010)
Дьяченко А. Ф. - Ситуационные (ситуалогические) исследования: общие понятия и приложения к экспертизе видеозвукозаписи (2010)
Пиріг І. В. - Організація діяльності експертних установ України та забезпечення незалежності судової експертизи (2010)
Лук’яненко В. В. - Історико-правовий аспект розвитку управління спеціалізованими установами судових експертиз в Україні (2010)
Репешко П. И. - Судебная экспертиза в уголовном процессе Республики Болгария (2010)
Косміна Н. М. - Критерії відмежування експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від інших видів судових експертиз (2010)
Кралюк М. А. - Проведение экспертных исследований в условиях отсутствия вещественных доказательств, Кондрашов А. В., Гринь А. Н. (2010)
Жижина М. В. - Проблема диагностики пола по почерку в современных условиях и возможности ее решения, Орлова В. Ф., Смирнов А. В. (2010)
Шерстюк В. М. - Зразки для порівняльного дослідження при проведенні судових експертиз у господарському процесі, Лук’яненко В. В. (2010)
Шелковін А. О. - Поняття та класифікація зразків почерку й підписів, Шелковіна О. О. (2010)
Свиридова Л. В. - Особливості методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи (2010)
Сохранич Т. В. - Деякі актуальні питання підготування порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи, Абросимова В. Г., Смоліна О. М., Бочарова Н. Г., Сухорукова Л. Г. (2010)
Гайдамакина Д. И. - Об устойчивости общих признаков почерка при письме необычным пишущим прибором на необычной поверхности, Суетнова О. И. (2010)
Довженко О. В. - Особливості досліджень з питань наявності закликів у текстах документів, Савкина Т. В. (2010)
Бочарова О. С. - Предварительная экспертиза защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой, Дятлов О. М. (2010)
Тихонова В. І. - Дослідження документів, виготовлених за новітніми технологіями, Захарова Т. О. (2010)
Собакарь И. С. - Использование динамического метода воспроизведения следов взаимодействия при идентификации объектов с криволинейными контактирующими поверхностями, Коломийцев А. В., Сомов В. В., Никитюк В. Г., Шальков А. Е., Рудаков В. Л. (2010)
Козаченко І. М. - Механізм формування "штанц-марки" на перешкодах при пострілах із пневматичної зброї (2010)
Коломийцев А. В. - Применение численных методов аэродинамического проектирования для криминалистического исследования поражающих элементов травматического действия, Ларьков С. Н. (2010)
Кофанов А. В. - Практичні аспекти шляхів вирішення деяких ситуаційних і діагностичних питань при стрільбі з короткоствольної зброї (2010)
Калюжна Д. В. - Особливості утворення вогнепальних пошкоджень при пострілах з пістолета ПСМ і пристроїв самозахисту на його основі, Мамайчук Г. С. (2010)
Сапєлкін В. В. - Судово-медичний аспект балістичних досліджень патронів травматичної дії "Терен-12П" (2010)
Івасишин Т. М. - Правове та судово-експертне підґрунтя встановлення належності речовин до вибухових, Остапюк Ю. М. (2010)
Роман А. И. - Цифровые записи как вещественное доказательство в судебно-следственной и экспертной практике, Фатеева Л. Ю., Брендель О. И. (2010)
Струк І. О. - Сучасні вимоги до проведення експертного дослідження апаратів і носіїв цифрового відеозвукозапису, Харабуга Ю. С. (2010)
Брендель О. И. - Исследование признаков монтажа в звуковых файлах, записанных с помощью цифровых диктофонов (2010)
Шеметова Н. А. - Установление аутентичности фонограмм (2010)
Руднев В. А. - Установление дифференцирующих признаков для объектов ректификационного и дистиллятного способа производства, Климчук А. Ф., Карножицкий П. В., Пашкова О. М. (2010)
Лінючев Г. В. - Хіміко-фізичні методи дослідження метилону, етилону, бутилону – структурних похідних МДМА, МДЕА, МБДБ, Посільський О. О., Кахановський Ф. М., Шалига М. В. (2010)
Зарубіна М. В. - Дослідження метадону фізико-хімічними методами, Даньшина К. М. (2010)
Хлесткова О. О. - Сторонні домішки в ґрунтах і їх значення при проведенні судово-ґрунтознавчих експертиз (2010)
Заяць Н. О. - Методичні підходи до криміналістичного дослідження органічних пігментів у складі лакофарбових матеріалів (2010)
Свищев В. Н. - Об экспертном исследовании газового баллона, разрушенного внутренним давлением (2010)
Чукавин В. Н. - Изучение конструкторской документации как необходимая составляющая экспертного исследования при производстве металловедческих экспертиз: случай из экспертной практики (2010)
Труш А. М. - Экспертное исследование сливочного масла, Прокопенко А. А., Диюнова Н. Н. (2010)
Корчан Н. С. - Особенности исследования поперечной устойчивости колесных машин с шарнирно-сочлененной рамой при опрокидывании, Подригало М. А., Полянский А. С., Задорожняя В. В. (2010)
Придиба В. Т. - Результати розрахунку траєкторії руху екстрено загальмованого автомобіля при непрацюючому гальмівному механізмі правого переднього колеса (2010)
Стабровський О. І. - Дослідження параметрів руху транспортних засобів у процесі зустрічного та перехресного зіткнень (2010)
Жилінський Г. В. - Встановлення моменту виникнення небезпеки для руху на основі вимог Правил дорожнього руху України, Придиба В. Т. (2010)
Ковкін В. М. - Проблема експертного оцінювання маневру обгону на перехресті двоколісних транспортних засобів, Лубенцов А. В. (2010)
Хоробрых П. Н. - Этапы проведения и особенности исследования технического состояния транспортных средств, Малько Ю. Н., Хоробрых А. Н. (2010)
Болжеларський Я. В. - Установлення технічного стану рухомого складу залізниць у судовій залізнично-транспортній експертизі, Бобир Д. В. (2010)
Горбенко В. О. - Загальні положення судової електротехнічної експертизи та основні завдання, які стоять на сучасному етапі її розвитку (2010)
Рубис А. С. - Математическая проверка версии возникновения пожара от искр, образовавшихся в результате проведения огневых работ и аварийных режимов электросети, Анисяев А. М. (2010)
Каплін Р. Б. - Експертні дослідження з визначення факту невідповідності меж землекористування технічній документації, Радченко С. В. (2010)
Кучеренко Р. Й. - Особливості прийняття в експлуатацію будівель і споруд, право власності на які визнано судом, Пугачова Л. Ф. (2010)
Трошин С. В. - Определение поправочных коэффициентов при денежной оценке земельных участков, Давыдовский В. В. (2010)
Сукаленко С. В. - Проблемні питання, які виникають при проведенні експертиз щодо розподілу та визначення порядку користування неприватизованою земельною ділянкою (2010)
Полякова М. В. - Особливості експертних досліджень файлових структур, типових для функціювання окремих Інтернет-браузерів, Рукавішников В. С., Шабля О. М. (2010)
Харабуга Ю. С. - Актуальні проблеми призначення та проведення комплексної експертизи програмного забезпечення, Білий С. Б. (2010)
Виноградова М. М. - Спорные вопросы определения пределов компетенции судебных экспертов-экономистов (2010)
Капустник К. В. - Класифікація стратегічних рішень при проведенні економічних експертиз (2010)
Хомутенко О. В. - Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи, Кудряшова C. В. (2010)
Аніщенко О. В. - Узагальнення експертної практики при судово-економічних дослідженнях наслідків визнання договорів вексельного обігу недійсними, Андрусенко Г. О. (2010)
Савченко І. О. - Проблеми експертного дослідження застосування процедури зміни ціни в договорах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, Глущенко С. І. (2010)
Васильченко О. М. - Встановлення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій в обліку кредитної спілки (2010)
Гузенко Т. М. - Особливості проведення судово-економічних досліджень, пов’язаних із визначенням середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах і забезпечення робочими місцями інвалідів (2010)
Дідоборщ В. А. - Проведення економічних досліджень з питань, пов’язаних з визначенням розміру заборгованості за спожиту електроенергію (2010)
Маланчак В. Є. - Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з документуванням у бухгалтерському обліку виробничого браку, Тимкович П. В. (2010)
Овсянникова І. М. - Деякі особливості проведення експертних досліджень з питань пенсійного забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, які проходили службу в Збройних силах України (2010)
Сабадаш І. В. - Економічне дослідження операцій, пов’язаних зі спорудженням об’єкта будівництва забудовником за рахунок грошових коштів установників (2010)
Буколова В. В. - Проведення експертного дослідження, пов’язаного з економічним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств за відсутності фінансової звітності, Крижановська В. Б. (2010)
Новоселецкий И. Н. - Определение стоимости материального ущерба при многообъектных дорожно-транспортных происшествиях (2010)
Потанин М. В. - Особенности осмотра объектов исследования при проведении судебных автотовароведческих экспертиз, Прусаков А. О. (2010)
Середа О. В. - Проблеми визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів з малим строком експлуатації, Кравченко О. Г. (2010)
Ольховский В. А. - Судебно-медицинская, экспертная оценка повреждений различных структур шеи у живых лиц, Губин Н. В. (2010)
Свиридова Л. В. - Щодо комплексного використання ознак почерку та писемного мовлення в дослідженні рукописних текстів, Сохранич Т. В., Абросимова В. Г., Сиротенко-Кацман Н. В. (2010)
Хоша В. В. - Проблеми судової експертизи електропобутової техніки, Михальський О. О., Дмитрієв В. О., Нікітюк В. Г. (2010)
Бобрицкий С. М. - Методические аспекты комплексного исследования с целью выявления признаков монтажа в цифровой фотографии, Черный С. В. (2010)
Заніна Т. А. - Комплексне дослідження комп’ютерних програм щодо визначення ознак невідповідності ліцензійному програмному забезпеченню та встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику програмної продукції, Мануленко О. В., Копитько А. П. (2010)
Засідання "круглого столу": "Сучасні проблеми розвитку судової експертизи", присвяченого 10-річчю Севастопольського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (2010)
Валерій Юрійович Шепітько (2010)
Лідія Миколаївна Наместнікова (2010)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні операції з лапароскопічного доступу при хірургічній патології печінки, Загрійчук М. С., Солодкий А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Курбанов А. К. - Інтраопераційні та ранні післяопераційні ускладнення хірургічного лікування ахалазії стравоходу (2014)
Сабадош Р. В. - Неспроможність пронизних вен різних підгруп при гострому варикотромбофлебіті нижніх кінцівок (2014)
Пінчук В. Д. - Аналіз результатів виконання повторних операцій після ендопротезування жіночих грудей (2014)
Кондратюк В. А. - Емболізація ворітної вени як етап підготовки пацієнтів до розширеної правобічної резекції печінки (2014)
Лукавецький Н. О. - Вік пацієнта як фактор прогнозу хірургічного лікування раку стравоходу та кардіального відділу шлунка (2014)
Ризюк М. Д. - Порівняльна оцінка скринінгових показників коагуляційного гемостазу у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок (2014)
Копач Л. Є. - Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості, Гудима А. А., Гарасимів І. М. (2014)
Копитчак І. Р. - Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднаній травмах (2014)
Козак Д. В. - Вплив карбацетаму на антиоксидантно-прооксидантний баланс тканини серця, легень і печінки в динаміці політравми (2014)
Костів С. Я. - Післяопераційний гострий висхідний тромбофлебіт – хірургічне лікування (2014)
Шкварковський І. В. - Застосування вакуум-кавітаційних методів санації в лікуванні синдрому діабетичної стопи, Антонюк Т. В., Філіпець О. І. (2014)
Іванчов П. В. - Принципи лікувальної тактики при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка (2014)
Новицький О. В. - Досвід хірургічного лікування аденоматозних поліпів прямої кишки, Шевчук І. М., Шаповал А. Л. (2014)
Петрушенко В. В. - Лікувальна тактика при гастродуоденальних кровотечах виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Цимбалюк В. І. - Електростимуляція у відновному лікуванні наслідків ушкодження лицьового нерва, Цимбалюк Ю. В., Дем’янов М. А., Третяк І. Б. (2014)
Леськів І. М. - Алгоритм комплексної діагностики механічних жовтяниць з використанням променевих методів дослідження (2014)
Кучерук О. Є. - Клініко-неврологічна оцінка якості життя та результатів лікування хворих із травматичними ушкодженнями променевого нерва (2014)
Стець М. М. - Атиповий перебіг анаеробної неклостридіальної флегмони у хворих похилого віку, Галига Т. М., Кіндзер С. Л., Дубина В. Г. (2014)
Савчин В. С. - Активна хірургічна тактика в лікуванні опіків голови та шиї (2014)
Боднар О. Б. - Діагностика та показання до хірургічного лікування хронічного запору в дітей, зумовленого аномаліями розвитку та положення ободової кишки (2014)
Боднар П. Я. - Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями, Трач Росоловська С. В., Миколенко А. З. (2014)
Чепіль І. В. - Переваги використання провідникових методів знеболювання у відділенні судинної хірургії за допомогою апарата "Stimuplex” (2014)
Гощинський В. Б. - Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту, Бенедикт В. В., Пижевський О. А. (2014)
Чурпій І. К. - Характеристика мікробного пейзажу перитонеального ексудату у хворих на третинний перитоніт (2014)
Рибальченко В. Ф. - Гострий оментит у дітей: класифікація та вибір хірургічної тактики, Русак П. С. (2014)
Подпрятов С. С. - Електрозварювання i нестандартнi ситуацiї в проктологiї, Маринський Г. С., Уманець О. І. (2014)
Куцик Б. І. - Карциноїд апендикса: спостереження з практики, Чуба В. І., Ільїн О. В. (2014)
Мельников В. А. - Антибіотикотерапія при гнійно-некротичних флегмонах м’яких тканин, Когут Л. М. (2014)
Шідловський В. О. - Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту, Чорномидз А. В., Буката В. В. (2014)
Пюрик М. В. - Хірургічна тактика при лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит зі супутнім цукровим діабетом ІІ типу (2014)
Мальцева Л. А. - Целесообразность применения полимеразной цепной реакции (PCR) у хирургических пациентов с инфекционным эндокардитом, Кутовой А. Б., Мосенцев Н. Ф. (2014)
Семенюк Ю. С. - Хірургічна тактика при несвоєчасно діагностованому у хворого посттравматичному розриві заочеревинного відділу дванадцятипалої кишки, Ткач В. О., Мартинюк Р. Л. (2014)
Чурпій К. Л. - Лікування ускладнених форм діабетичної ангіопатії в умовах районної лікарні (2014)
Гудз І. М. - Ефективність імпульсної плантарної компресії як методу профілактики післяопераційних венозних тромбозів, Ткачук-Григорчук О. О. (2014)
Желіба М. Д. - Блискавична гангрена мошонки, Ошовський І. Н., Чорнопищук Р. М. (2014)
Цепінь А. В. - Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини, Мисак А. І., Твердохліб В. В. (2014)
Рибальченко В. Ф. - До питання про дренування черевної порожнини при апендикулярному перитоніті у дітей, Русак П. С., Доманський О. Б. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ендокринна хірургія в Західній Україні в другій половині ХХ та на початку XXI сторіч, Рибаков С. Й., Шідловський В. О. (2014)
Педаченко Є. Г. - Науково-технічний прогрес і перспективи сучасної нейротравматології (2006)
Белошицкий В. В. - Возможности генной и клеточной терапии в лечении черепно-мозговой травмы (2006)
Болюх А. С. - Можливості локального фібринолізу в лікуванні травматичниих епідуральних крововиливів (2006)
Кардаш А. М. - Пластика костных дефектов черепа сложной конфигурации титановыми пластинами, Гохфельд И. Г., Кардаш К. А. (2006)
Каджая М. В. - Лазерна стереолітографія в оптимізації пластики дефектів черепа при фронтально-базальних пошкодженнях (2006)
Щедренок В. В. - Современные технологии анализа летальности при сочетанной черепно-мозговой травме, Яковенко И. В., Могучая О. В., Григорян Г. А., Филиппов А. В., Янина Н. А., Соваков И. А. (2006)
Кравчук А. Д. - Современные технологии в неиротравматологии, Потапов АА., Корниенко Б. Н, Лихтерман П. Б, Гаврилов Д. Г., Захарова Н. Е. (2006)
Болюх А. С. - Магнітно-резонансна ангіографія при післятравматичному церебральному вазоспазмі (2006)
Новик Ю. Е. Зорин Н. А. Мосийчук Н. М. - Опыт минимально инвазивных вмешательств при подострых и хронических субдуральных гематомах (2006)
Ольхов В. М. - Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа (ПДЧ), Кириченко В. В., Венцковский И. Л., Чирка Ю. Л., Горбатюк К. И. (2006)
Перцов В. І. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Коростелев К. Е. - Дифференцированный подход к лечению внутрижелудочковых кровоизлияний, сопровождающих тяжёлую сочетанную черепно-мозговую травму, Сенько И. В. (2006)
Семисалов С. Я. - Математические методы доказательности при дифференциальной диагностике сотрясения и ушиба головного мозга легкой степени, Сайко Д. Ю., Гурьянов В. Г., Семисалова В. С., Качанова Е. В. (2006)
Підлісний С. С. - Пластика дефекту кісток черепа, Опанасець Н. С. (2006)
Касумов Р. Д. - Новый способ приготовления аллотрансплантатов в реконструктивной хирургии последствий тяжелой ЧМТ, Красношлык П. В. (2006)
Оришака М. І. - Тактика хірургічного лікування після-травматичних абсцесів головного мозку, Єрошкін О. А. (2006)
Григорьев Е. А. - Диагностические возможности транскраниальной ультрасонографии у детей грудного и ясельного возраста с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести, Ющак И. А., Горищак С. П., Табинский А. С. (2006)
Духовский А. Э. - Опыт использования титановых имплантатов изготовленных с применением компьютерного моделирования и стереолитогграфии в лечении больных с посттравматическими костными дефектами кранио-максилярной зоны, Марков А. В. (2006)
Ольхов В. М. - О малоинвазивном хирургическом лечении хронических субдуральных гематом (ХТСГ), Кириченко В. В., Ольхова И. В., Горбатюк К. И. (2006)
Марков А. В. - Стабильный металоостеосинтез фрагментов костей краниофациального перехода при первичной хирургической обработке краниобазальных повреждений, Духовский А. Э. (2006)
Дядечко А. О. - Методи нейровізуалізації в діагностиці назальної ліквореї (2006)
Данчин А. Г. - Хирургическая тактика при сочетанном кранио-орбитальном ранении — инородное тело левой орбиты, проникающее в область средней черепной ямки, Денисюк Н. Б., Данчин А. А., Денисюк Л. И. (2006)
Кузьменко Д. А. - Изучение показателей мозговой перфузии методом ОФЭКТ у больных с отсроченными проявлениями травматических повреждений головного мозга (2006)
Семисалов С. Я. - Прогнозирование исходов лечения субдуральных гематом острого периода травмы с помощью информационных технологий, Лях Ю. Е., Кардаш А. М., Журавлев В. В., Гурьянов В. Г. (2006)
Могучая О. В. - Организационные технологии при лечении больных с сочетанной черепно-мозговой травмой на догоспитальном этапе, Яковенко И. В., Щедренок В. В., Филиппов А. В., Федоров А. В., Аникеев Н. В. (2006)
Ющак И. А. - Особенности клинического течения ЧМТ средней степени тяжести у детей грудного возраста с перинатальным поражением головного мозга (2006)
Бурунсус В. Д. - Полифакторное сдавление головного мозга, Главан Ю. И., Марина И. Н., Постолаки Р. Б., Бодю А. П. (2006)
Бурунсус В. Д. - Двусторонние внутричерепные гематомы у пострадавших с краниоторакальными травмами (2006)
Морозов А. М. - Віддалені наслідки виробничої шахтної травми голови, Дмітрієв К. М. (2006)
Морозов А. М. - Стандартизація діагностики черепно-мозкової травми на вторинному рівні надання медичної допомоги, Гарус А. А. (2006)
Розуменко В. Д. - Инновационные технологии в дигностике и хирургическом лечении супратенториальных глиом медианной и парамедианной локализации, Шевелёв М. Н. (2006)
Лисяный Н. И. - Современные иммунотерапевтические технологии при лечении злокачественных опухолей (2006)
Sramka M. - Linac radiosurgery in extracerebral head and neck lesions, Parpaley Y., Durkovsky A., Viola A., Strmen P. (2006)
Зозуля Ю. П. - Можливості клінічного викоритання досліджень структурно-молекулярних порушень мітохондрій при гліомах мозку, Розуменко В. Д., Шамаєв М. І., Носов А. Т., Дмитренко В. В., Малишева Т. А., Васлович В. В. (2006)
Усатов С. А. - Метод wake-up анестезии у нейрохирургических больных, Шопин В. Н., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Орлов Ю. А. - Интраоперационное применение нейросонографии в детской нейрохирургической клинике, Марущенко Л. Л. (2006)
Орлов Ю. А. Михалюк В. С. - Нове технологии в хирургическом лечении гидроцефалии, обусловленной множественными ликворосодержащими объёмными образованиями (2006)
Берснев В. П. - Рациональная тактика хирургического удаления опухолей дна III желудочка у детей, Хачатрян В. А., Маматханов М. Р. (2006)
Самочерных К. А. - К проблеме о показаниях к краниофациальной реконструкции, Хачатрян В. А., Хацкевич Г. А. (2006)
Сирко А. Г. - Спиральная компьютерно-томографическая ангиография: возможности в предоперационной диагностике опухолей головного мозга, Симонова Е. В., Кирпа И. Ю., Марченко М. В. (2006)
Главацький О. - Локальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації, Хмельницький Г., Лисенко С., Кулик О., Данчук С. (2006)
Григорьев Е. А. - Интраоперационная ультрасонография, Горищак С. П., Ющак И. А., Табинский А. С. (2006)
Орлов Ю. А. - Кортикография при резекционных операциях у детей, страдающих симптоматической эпилепсией, Канайкин А. М., Марущенко Л. Л. (2006)
Хачатрян В. А. - Опухоли ствола мозга и парастволовые новообразования у детей (аспекты хирургического лечения), Ким А. В., Самочерных К. А. (2006)
Хачатрян В. А. - Хирургическое лечение гидроцефалии (новые аспекты классификации) (2006)
Ким А. В. - Хирургическое лечение пациентов детского возраста с повторным ростом опухолей головного мозга супратенториальной локализации, Хачатрян В. А. (2006)
Данилова А. К. - Влияние легкой черепно-мозговой травмы на динамику неврологических синдромов минимальной мозговой дисфункции у детей школьного возраста (2006)
Viola A. - Comparison of I–125 stereotactic brachytherapy and LINAC radiosurgery modalities based on physical dose distribution and radiobiological efficacy, Major T., Julow J. (2006)
Захаревич О. М. - Дослідження впливу in vitro анти CD–95 антитіл на життєздатність, проліферативну активність та апоптоз пухлин різного гістогенезу (2006)
Гридина Н. Я. - Дифференциальная диагностика нейрохирургической патологии головного мозга с помощью показателей поверхностного плазмонного резонанса на периферической крови пациентов, Ушенин Ю. В., Розуменко В. Д. (2006)
Трош Р. М. - Фенотипічна характеристика мембран клітин — новий напрямок в дослідженні біології пухлин, Лісяний О. М., Орлов Ю. О. (2006)
Розуменко В. Д. - Застосування новітніх лазерних технологій в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку, Тяглий С. В., Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Комаров Б. Г., Шевцова Т. П. (2006)
Розуменко В. Д. - Качество жизни и послеоперационное восстановительное лечение больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2006)
Любич Л. Д. - Дослідження фенотипу клітин пухлин головного мозку за профілем експресії мРНК цитокінів (2006)
Сельский М. С. - Транссептальный транссфеноидальный доступ в микрохирургии объемных образований хиазмально-селлярной области, Олешкевич Ф. В., Федулов А. С., Сакович И. И. (2006)
Julow J. - Experiences with the image fusion guided brachytherapy of brain tumours in the St. Johns’s Hospital, Budapest, ramka M., Viola A. (2006)
Лісяний М. І. - Дослідження протипухлинної дії активності деяких імуномодуляторів, Примушко Л. І., Лісяний О. М. (2006)
Парпалей Я. - Радиохирургия акустических неврином и менингиом задней черепной ямки — оценка отдалённых результатов лечения, Шрамка М., Хорват М., Дюрковский А. (2006)
Главацький О. - Електрохімічний лізис в нейроонкології, Шамаєв М., Черченко А., Лисенко С., Малишева Т., Хохлов О. (2006)
Черненко О. - Значення цитологічної діагностики в комплексі морфологічного дослідження при нейроонкології, Малишева Т. (2006)
Трош Р. М. - Менінгіоми петрокливальної локалізації. Особливості хірургічного лікування, Оніщенко П. М., Гудков В. В., Лисяний О. М., Федірко В. О. (2006)
Маринець М. І. - Комп’ютерна томографія в ранньому післяопераційному періоді у хворих з гліомами головного мозку, Смоланка В. І. (2006)
Усатов С. А. - Применение Wake-up анестезии при удалении глиальных опухолей головного мозга, Комаревцев А. С., Панкратьев Н. А., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Главацький О. - Нові місцеві гемостатики в нейроонкології, Хмельницький Г., Лисенко С., Данчук С. (2006)
Медяник И. А. - Качество жизни больных со злокачес-твенными опухолями головного мозга (2006)
Олюшин В. Е. - Специфическая противоопухолевая иммунотерапия в лечении больных злокачественными глиомами, Филатов М. В., Улитин А. Ю., Маслова Л. Н., Сафаров Б. И., Петров А. А., Фадеева Т. Н. (2006)
Розуменко В. Д. - Критерии диагностики продолженного роста супратенториальных глиом головного мозга при повторных оперативных вмешательствах, Мосийчук С. С. (2006)
Иванов А. Ю. - Венозный кровоток во время внутрисосудистых операций по поводу артериовенозных мальформаций головного мозга, Панунцев В. С., Кондратьев А. Н., Иванова Н. Е, Комков Д. Ю., Панунцев Г. К., Петров А. Е., Черепанова Е. В. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Методика хирургического лечения больных с артериальными аневризмами головного мозга, осложненных внутричерепными гематомами, Скороход А. А. (2006)
Sustickas G. - Clinical implication of size and site of ruptured cerebral aneurysms, Sirsinaitis S., Migauskas G., Gaideliene J., Bruzaite J., Grybas A. (2006)
Родин Ю. В. - Каротидная эндартэрэктомия у больных с контрлатеральной окклюзией внутренней сонной артерии, Винокуров Д. Л., Пичка В. В., Дюба Д. Ш. (2006)
Зозуля Ю. П. - Методика ендоваскулярної емболізації мозкових артеріальних аневризм спіралями, Костюк М. Р. (2006)
Орлов М. Ю. - Застосування ендоваскулярного та радіохірургічного методів у лікуванні АВМ головного мозку, Цімейко О. А., Литвак-Шевкопяс С. О., Костюк К. Р. (2006)
Чувашова О. Ю. - Функціональна магніто-резонансна томографія (ФМРТ) у визначенні перспектив хірургічного лікування артеріо-венозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Яковенко Л. М., Яцик В. А. (2006)
Зорин Н. А. - Предоперационная эмболизация ветвей наружной сонной артерии в хирургическом лечении супратенториальных менингиом, Сирко А. Г., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В. (2006)
Попова І. Ю. - Методика оперативного контролю реабілітаційного потенціалу хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Ліхачова Т. А. (2006)
Цімейко О. А. - Методика комбінованого хірургічне лікування множинних мозкових артеріальних аневризм, Скорохода І. І. (2006)
Векслер В. В. - Динаміка ультразвукових та електрофізіологічних показників на етапах хірургічного лікування АВМ, Чеботарьова Л. Л. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Нейропротекторная терапия в хирургии артериальных аневризм головного мозга, Скороход А. А., Сельский М. С. (2006)
Глоба М. В. - Роль ультрасонографії в діагностиці та визначенні хірургічної тактики при гіпертонічній ангіопатії магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А., Костюк М. Р. (2006)
Семьошкін Д. М. - Застосування інтраопераційної допплерографії при оперативному втручанні на екстракраніальному відділі сонних артерій, Чернікова О. А., Синицький С. І., Оришака М. І. (2006)
Мороз В. В. - Моніторинг нітроксиду цереброспінальної рідини в гострому періоді розривів артеріальних аневризм головного мозку, Сенько Л. М., Цімейко О. А., Скорохода І. І., Нуреддін Шахін (2006)
Яцик В. А. - Досвід використання лікворошунтуючих систем у лікуванні АВМ головного мозку, ускладнених внутрішньошлуночковою геморагією (2006)
Алексеев С. П. - Ультразвуковая аспирация и активное дренирование инсультных гематом с венрикулярной геморрагией, Годлевский Д. О., Федорук А. Л., Барылик И. И. (2006)
Сон А. С. - Интраоперационные разрывы артериальных аневризм головного мозга и их прогнозирование, Хрущ А. В., Гуменюк В. Я., Герцев В. Н. (2006)
Колихан В. П. - Застосування лімфодилюції для лікування субарахноїдальних крововиливів в гострому періоді, Фрончко В. П., Міх Г. А. (2006)
Яковенко Л. М. - Мікрохірургічне лікування АВМ в ранні строки розриву мальформації, Яцик В. А. (2006)
Мельник И. А. - Ангиопластика и стентирование стенозирующих поражений магистральных артерий головы (2006)
Волощук С. Я. - Клініка, діагностика та лікування інсульт-гематом у дітей раннього віку, Венцківський І. Л., Берцун К. Т., Ольхова І. В., Обливач С. А. (2006)
Григорук С. П. - Опыт применения эндоваскулярных методов лечения при стенотическом поражении экстракраниальных отделов магистральных артерий головы, Зорин Н. А., Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Чередниченко Ю. В. - Использование современных технологий в эндоваскулярном лечении церебральных аневризм, Зорин Н. А., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Перцов В. И. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Макомела Н. М. - Мультиспіральна комп’ютерна томографія: прогнозування обсягу оперативних втручань на екстра- та інтракраніальних судинах, Синицький С. І. (2006)
Зорин Н. А. - Использование эндоваскулярных технологий для лечения стенотических поражений интракраниальных артерий, Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю., Раед Р. А. Собх (2006)
Костюк М. Р. - Застосування ендоваскулярної ангіопластики і стентування у лікуванні стенозів магістральних церебральних артерій, поєднаних з оклюзійними ураженнями у суміжних басейнах, Цімейко О. А. (2006)
Костюк М. Р. - Ангіопластика і стентування у лікуванні стенотичних уражень брахіоцефальних артерій, Цімейко О. А. (2006)
Слинько Е. І. - Сучасні та новітні технології в спинальній нейрохірургії (2006)
Педаченко Є. Г. - Малоінвазивна спинальна нейрохірургія: стан та перспективи, Хижняк М. В., Кущаєв С. В., Танасейчук А. Ф., Гарміш А. Р., Тарасенко О. М., Педаченко Ю. Є. (2006)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції для відновлення функцій у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2006)
Вербов В. В. - Современные методы лечения аномалии Киари и сирингомиелии (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічні технології лікування гриж міжхребцевих дисків грудного відділу хребта, Золотоверх А. М. (2006)
Гармиш А. Р. - Малоинвазивная чрезкожная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant” в лечении компрессионных переломов позвоночника, Педаченко Е. Г. (2006)
Лешко М. М. - Методика оперативного лікування кіст крижового каналу у дорослих (2006)
Бурик В. М. - Новітні технології фіксації хребта в нейрохірургічній практиці, Пастушин А. І., Вербов В. В. (2006)
Корж Н. А. - Современные технологии стабилизирующих операций при повреждениях позвоночника, Радченко В. А., Барыш А. Е. (2006)
Коростелев К. Е. - Концепция "Damage control” при лечении тяжёлых сочетанных травм позвоночника, Бадалов В. И., Сенько И. В. (2006)
Бублик Л. А. - Хирургическое лечение опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга, Семенов А. П. (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічне лікування трьох випадків аневризматичних кісткових кіст верхньошийного відділу хребта, Золотоверх О. М. (2006)
Тарасенко О. М. - Профілактика компресійного перидурального фіброзу після поперекових мікродискектомій (2006)
Слынько Е. И. - Вентральная декомпрессия спинного мозга с последующим корпородезом телескопическими протезами, Леонтьев А. В. (2006)
Слынько Е. И. - Результаты оперативного лечения варикоза эпидуральных вен поясничного отдела позвоночника, Шинкарюк С. С. (2006)
Марков А. В. - Положительный опыт применения адресной терапии рубцово-спаечного эпидурита после дискэктомии на поясничном уровне, Духовский А. Э. (2006)
Слинько Є. І. - Преривчаста мієлотомія як альтернатива стандартній мієлотомії в хірургії інтрамедулярних пухлин спинного мозку, Муравський А. В., Троян О. І., Вербов В. В. (2006)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции при позвоночно-спинномозговой травме, Стегний С. А., Гохфельд И. Г., Митюшин И. И., Лихолетов А. Н. (2006)
Ольхов В. М. - Анализ проведения декомпрессивно-стабилизирующих операций при острой позвоночно-спиномозговой травме (ПСМТ), Обертинский В. А., Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Венцковский И. Л. (2006)
Зорин Н. А. - Пункционная вертебропластика в лечении переломов позвоночника при остеопорозе, Овчаренко Д. В., Кирпа Ю. И. (2006)
Слинько Є. І. - Відновлювальні операції у віддалений період хребетно-спинномозкової травми, Троян О. І., Муравський А. В., Дмитерко І. П. (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические доступы, используемые для удаления вентральных опухолей шейного отдела спинного мозга (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические лечение экстрамедуллярных опухолей, расположенных впереди спинного мозга (2006)
Зозуля Ю. А. - Спинальные артериовенозные мальформации: классификация, дифференцированная хирургическая тактика, результаты лечения, Слынько Е. И., Аль–Кашкиш Ияд Исхак (2006)
Волосюк Я. О. - Хірургічне лікування застарілих спонділолістезів з неврологічними проявами після неефективного лікування травм поперекового відділу (2006)
Слинько Є. І. - Результати мікрохірургічного лікування екстрамедулярних інтрадуральних менінгіом, Муравський А. В., Троян О. І. (2006)
Костицький М. М. - Cучасний нейроортопедичний підхід до лікування ускладнених пошкоджень хребта та спинного мозку грудопоперекового відділу хребта, Потапов О. І., Федак В. І., Костицька О. М. (2006)
Зорин Н. А. - Результаты лечения поясничных дискогенных радикулопатий с использованием лазерной вапоризации, Кирпа Ю. И., Зорина Т. В., Кирпа И. Ю., Овчаренко Д. В. (2006)
Золотоверх А. М. - Латеральний екстракавітарний доступ в хірургічному лікуванні гриж грудного відділу хребта, результати лікування (2006)
Бурик В. М. - Клініко-інструментальна діагностика екстрамедулярних пухлин краніовертебральної локалізації, Цимбал М. О. (2006)
Могила В. В. - Современные методы восстановительного лечения у больных с оружейно-взрывными ранениями позвоночника и спинного мозга мирного времени, Куртеев С. В., Максимов С. А. (2006)
Муравський А. В. - Сучасні підходи до хірургічного лікування інтрамедулярних пухлин спинного мозку, Вербов В. В. (2006)
Бурык В. М. - Методика лечение вентральных опухолей краниовертебральной и верхнешейной локализации, Аль–Кашкиш Ияд Исхак (2006)
Вербов В. В. - Веноспондилографія як метод контролю вертебропластики, Троян О. І., Муравський А. В., Мороз В. В. (2006)
Слинько Є. І. - Методи відновної хірургії в лікуванні дегенеративних процесів міжхребцевих дисків (2006)
Хижняк М. В. - Малоінвазивна хірургія дискогенних нейрокомпресійних синдромів поперекового відділу хребта (2006)
Бринкач І. С. - Диференційоване нейрохірургічне лікування хворих із дискогенною патологією попереково-крижового відділу хребта, Вербов В. В. (2006)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексна клініко-електрофізіологічна діагностика рухових порушень у дітей із закритою хребетно-спинномозковою травмою (ЗХСМТ) шийного відділу, Кеворков Г. А., Сулій Л. М. (2006)
Морозов A. M. - Комбіноване хірургічне лікування травми шийного відділу хребта і спинного мозку з використанням методики попередньої торако-краніальної дистракційної фіксації, Михайличенко П. Д., Алєксєєв С. П., Годлевський Д. О. (2006)
Третяк І. Б. - Методика хірургічного лікування тяжких уражень плечового сплетення з використанням регенераторно-компенсаторних властивостей нервової системи (2006)
Мороз В. Л. - Методика восстановления повреждений спинного мозга у крыс с помощью нейротрансплантата, полученного из нейроиндуцированных стромальных клеток костного мозга, Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г., Щегельская Е. А. (2006)
Цымбалюк В. И. - Методика хирургического лечения двигательных нарушений у больных с детским церебральным параличом, Пичкур Л. Д. (2006)
Бельська Л. М. - Новий підхід до лікування експериментального алергічного енцефаломієліту щурів методом корекції незрілими нейрональними клітинами, Маркова О. В., Семенова В. М., Лісяний М. І. (2006)
Пичкур Л. Д. - Метод субокципитального введения аллогенных фетальных клеток для лечения воспалительно-дегенеративных заболеваний нервной системы в эксперименте, Касяненко Ю. А., Носов А. Т., Семенова В. М., Васлович В. В., Вербовская С. А., Маркова О. В. (2006)
Сапон М. А. - Сучасні варіанти хірургічного лікування невралгії трійчастого нерва, Читаєва Г. Є. (2006)
Медведєв Ю. М. - Методика поєднаного хірургічного втручання на периферичних нервах при спастичній кривошиї, Третяк І. Б., Базік О. М. (2006)
Степаненко І. В. - Нормобарична переривчаста гіпоксія в лікуванні постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, Попова І. Ю., Бондар Т. С., Лихачова Т. А. (2006)
Степаненко И. В. - Особенности иммунологических и адаптационных нарушений у больных с цереброваскулярными заболеваниями, Попова И. Ю., Лихачева Т. А., Бондарь Т. С. (2006)
Степаненко И. В. - Метод оценки тяжести дисциркуляторной энцефалопатии, Попова И. Ю., Лихачева Т. А., Бондарь Т. С. (2006)
Сапон М. А. - Концепція формування комплексного регіонарного больового синдрому (КРБС) як окремого прояву хронічного неспецифічного больового синдрому (ХНБС) внаслідок нервово-судинного конфлікту, Читаєва Г. Є. (2006)
Латишев Д. Ю. - Результати лікування хворих з апалічним синдромом методом нейротрансплантації, Цимбалюк В. І. (2006)
Духовский А. Э. - Опыт применения крионейротомии чувствительного корешка тройничного нерва у больных с тяжелыми формами невралгии тройничного нерва, Марков А. В. (2006)
Чеботарьова Л. Л. - Нові методики в діагностиці хронічного невропатичного больового синдрому, Сапон М. А., Сапон Д. М. (2006)
Дмитерко І. П. - Деякі аспекти повторного хірургічного лікування рецидивів тяжких форм невралгій трійчастого нерва, Троян О. І. (2006)
Цымбалюк В. И. - Метод аутотрансплантации фрагментов симпатического ганглия у пациента с болезнью Паркинсона: клиническое наблюдение, Латышев Д. Ю. (2006)
Оришака М. І. - Гіпербарична оксигенація в реабілітації хворих з інтракраніальними інфекційно-запальними ураженнями (2006)
Лапоногов О. О. - Хірургічне лікування паркінсонізму у хворих з раннім дебютом захворювання, Костюк К. Р., Медведєв Ю. М., Попов А. О. (2006)
Цымбалюк В. И. - Изменения электрической активности гиппокампа крыс с экспериментальной эпилепсией после трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток, Кочин О. В., Петренко А. Ю. (2006)
Федірко В. О. - Анатомотопографічні особливості структур задньої черепної ями у хворих із синдромами нейроваскулярної компресії (2006)
Руденко В. А. - Зміни імунологічних показників у хворих із запально-дегенеративними ураженнями центральної нервової системи при лікуванні компонентами ембріональних тканин, Пічкур Л. Д., Лісяний М. І., Любіч Л. Д. (2006)
Лапоногов О. О. - Перший досвід проведення стереотаксичної біопсії хворим з локальними ураженнями головного мозку з використанням програмно-комп’ютерного розрахунку координат мішені, Костюк К. Р., Медведєв Ю. М., Попов А. О. (2006)
Кардаш А. М. - Использование направленного пульсирующего магнитного поля в комплексной хирургической реабилитации больных с повреждениями нервных стволов (2006)
Цимбалюк В. І. - Нова методика лікування хворих на міопатію Дюшена алогенними ембріональними міобластами, Пічкур Н. О. (2006)
Sirsinaitis S. - Our practice and tendency of sonography in neurosurgery, Sustickas G., Sitkauskas A., Jarzemskas E. (2006)
Сипитый В. И. - Применение новых технологий в харьковском межобластном нейрохирургическом центре, Березка Н. И., Пятикоп В. А., Кутовой И. А., Чмут В. А., Сторчак О. А., Котляревский Ю. А., Куцин В. Н., Воробьев В. В., Генкин А. В., Таровик В. В. (2006)
Лонтковський Ю. А. - Пристрій для виконання нейротомії, Лонтковський А. С. (2006)
Носов А. Т. - Морфофункциональные изменения в ткани головного мозга при повторной легкой черепно-мозговой травме (экспериментальное исследование), Каджая Н. В. (2006)
Носов А. Т. - Оцінка різних видів анестезіологічного забезпечення операцій при ішемічному інсульті в експерименті, Дудукіна С. О., Бондар Л. В., Хохлов О. Г. (2006)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение аневризматичеческой костной кисты верхнешейного отдела позвоночника, Золотоверх А. М., Ермольев А. И. (2006)
Сапон Н. А. - Экспериментальное моделирование и оценка интенсивности невропатического болевого синдрома, Читаева Г. Е. (2006)
Соколова Л. И. - Применение антигомотоксических препаратов при некоторых заболеваниях нервной системы (2006)
Главацький О. Я. - ТахоКомб в комплексі хірургічного лікування хворих з пухлинами головного мозку супратенторіальної локалізації, Лисенко С. М., Кулик О. В., Данчук С. В. (2006)
Михайлу Івановичу Шамаєву — 80 (2006)
Цимбалюк В. І. - Академік А. П. Ромоданов. До 85-річчя з дня народження, Марущенко М. О. (2006)
Професор Юрій Степанович Бродський. До 80-річчя з дня народження (2006)
Юрий Павлович Верхоглядов (2006)
Алфавітниий показчик (2006)
Андрієвський К. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як різновид спеціального податково-правового режиму в Україні (2008)
Аніщук Н. В. - Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз (2008)
Атаманчук І. А. - Актуальні питання поняття суб’єкта кримінально-процесуальних відносин (2008)
Басов А. В. - Загально-правовий аналіз заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами внутрішніх справ в умовах дії режиму надзвичайного стану (2008)
Басова Ю. Ю. - Взаємодія підрозділів міліції громадської безпеки у процесі здійснення контрольно-наглядової діяльності (2008)
Бисага Ю. М. - Політико-правовий аналіз змісту конституції, Бєлов Д. М. (2008)
Бойченко О. В. - Правове регулювання міжнародної співпраці щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах внутрішніх справ (2008)
Бокій О. М. - Проблеми обігу холодної зброї в Україні (2008)
Бордюгов Л. Г. - Судово-екологічна експертиза як важлива ланка у боротьбі з екологічними правопорушеннями (2008)
Бродська К. О. - Щодо законодавчих недоліків врегулювання банкрутства відсутнього боржника та складання ліквідаційного балансу банкрута (2008)
Бугайчук К. Л. - Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз (2008)
Бурбика М. М. - Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2008)
Бутенко В. І. - Історія запровадження системи адміністративних судів в Україні (2008)
Височина О. В. - Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця (2008)
Галкіна О. М. - Деякі кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми (2008)
Гарда І. В. - Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень (2008)
Глушкова Д. Г. - Участь спеціаліста при виконанні судових рішень (2008)
Денисюк С. Ф. - Напрямки розвитку міграційної політики в Україні (2008)
Деркаченко Ю. В. - Розвиток інституту міжнародного усиновлення в системі міжнародного права (2008)
Джабраилов Р. А. - Правовые проблемы признания и исполнения международных арбитражных решений по инвестиционным спорам (2008)
Дмитрієнко І. В. - Актуальні джерела української правової свідомості та культури: місце правової свідомості та культури Польсько-Литовської доби серед інших форм (джерел) права України, Дмитрієнко Ю. М. (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Еволюція правової свідомості та культури цивільних правовідносин Польсько-Литовської доби як набуття ними якісного цільового правового стану (2008)
Дубоносова А. С. - Майно як об’єкт оподаткування (2008)
Дудник А. Н. - Международно-процессуальные нормы, регулирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью в системе международного права (2008)
Зайцева Н. А. - Публічно-правова природа державного кредиту (2008)
Зозуля І. В. - Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: аналіз відомчого супроводження (2008)
Зозуля О. І. - Становлення Адміністрації Президента РФ як апарату глави держави та державного органу (2008)
Іванський А. Й. - Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності (2008)
Ігнатов О. М. - Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю (2008)
Коваленко А. А. - Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об’єкт фінансового контролю (2008)
Ковальська В. В. - Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави (2008)
Козак З. Я. - Становлення та розвиток актів Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці (2008)
Корейба І. В. - Історія становлення правової охорони конституції в Україні (2008)
Костюченко О. Є. - Зміст та специфіка трудової функції лікаря (2008)
Кравченко О. О. - Впровадження політики "якості" як засіб удосконалення управління державною службою (2008)
Кротінов В. О. - Сліди-відображення в криміналістиці: природа, види та способи отримання (2008)
Кудінов С. С. - Вплив правового статусу іноземців на розслідування злочинів (2008)
Кузніченко С. О. - Особливості кваліфікації злочинів в умовах введення надзвичайного адміністративно-правового режиму за кримінальним законодавством України (2008)
Кулінічева Т. О. - До питання щодо системи фінансового права (2008)
Лавріненко О. В. - Працівники органів внутрішніх справ України як учасники службово-трудових відносин: термінологічний аспект та шляхи вдосконалення спеціального законодавства про службу (2008)
Левченко К. Б. - Проблеми та організація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми в дзеркалі громадської думки (2008)
Левченко К. Б. - Актуальні проблеми дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України: за результатами роботи мобільних груп, Мартиненко О. А. (2008)
Ленгер Я. І. - Відповідальність вищих органів державної влади: окремі аспекти, Бисага Ю. Ю. (2008)
Лозовая С. Н. - Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий (2008)
Лукаш С. С. - Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору (2008)
Лушпаєв С. О. - Питання правового регулювання використання атмосферного повітря (2008)
Максак О. І. - Представництво в податковому регулюванні: співвідношення понять в податкових законах та міжнародних угодах (2008)
Матченко Є. Г. - Способи повної підробки банкнот і цінних паперів (2008)
Мірошниченко А. М. - Зворотна дія закону при регулюванні земельних відносин (2008)
Моїсєєв О. М. - Експертні технології: ознаки, визначення, зміст (2008)
Москалик Н. Г. - Строкові трудові відносини з молодими спеціалістами: особливості регулювання (2008)
Мота А. Ф. - Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти (2008)
Нікіфорова Т. І. - Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 КК України (2008)
Ніколайченко Г. М. - Проблеми представництва інтересів роботодавця в Україні (2008)
Олішевський О. В. - Місце організації розслідування злочинів у системі криміналістики (2008)
Осауленко С. В. - Специфіка організації Кабінету Міністрів в умовах політичної реформи (2008)
Остафійчук Г. В. - Теоретичні проблеми реформування судової системи (2008)
Поліщук Ю. О. - Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування (2008)
Попов С. В. - Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку (2008)
Різник С. В. - Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційних прав людини і громадянина на підприємницьку діяльність (2008)
Романяк М. М. - До питання про визначення предмету дозвільної діяльності в екологічній сфері (2008)
Рябченко О. П. - Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів) (2008)
Савенко Н. В. - Президент України як суб’єкт управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва (2008)
Сарана С. В. - До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України (2008)
Світлюк Н. В. - Щодо питання про правову природу обліку юридичних осіб-платників податків (2008)
Сердюк О. В. - Типологія підходів у методології сучасного правознавства (2008)
Середа О. В. - Державне регулювання підсудності суду присяжних у кримінальному процесі Російської імперії в другій половині ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) (2008)
Синєокий О. В. - Кримінопенологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених (2008)
Скуратович І. М. - Законодавче регулювання системи пільг і привілеїв в період укріплення командно-адміністративної системи управління (кінець 1920-х - 1930-ті роки) (2008)
Стаценко А. В. - Правове регулювання оподаткування грального бізнесу (2008)
Торопов С. О. - Попередні балістичні дослідження на місці події (2008)
Трач О. М. - Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції (2008)
Федоров С. Є. - Дія фінансово-правових норм у часі (2008)
Філіпов В. В. - Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин (2008)
Хилюта В. В. - Экономический признак предмета хищения (2008)
Чернявський С. С. - Криміналістична характеристика типових способів приховування валютних коштів за межами України (2008)
Чічкань М. В. - Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів (2008)
Шелухін М. Л. - Місце вузлової угоди серед договорів в сфері доставки вантажів, Кадала В. В. (2008)
Шигаль Д. А. - Кримінальне судочинство в мирових судах, введених за судовою реформою 1864 р. у Російській імперії (2008)
Шуміло І. А. - Проблеми нормативно-правового забезпечення регіональної інноваційної політики (2008)
Шуміло О. М. - Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії (2008)
Яковлєв А. А. - Втручання у повноваження власника в юриспруденції Європейського Суду з прав людини (2008)
Яцишин М. М. - Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України (2008)
Абасов Г. Г. - Міжнародні кримінально-правові основи боротьби з організованою злочинністю: порівняльний аналіз (2007)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Працевикористання військовополонених та інтернованих у відбудові міста Києва (1945-1950 рр.) (2007)
Андрєєв Д. О. - Щодо питання правової природи контрольно-наглядових проваджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2007)
Анохіна Л. С. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст.255 КК України "створення злочинної організації". проблеми визначення співучасників (2007)
Ануфрієнко О. А. - Ідея аграрного права України початку ХХІ ст. (2007)
Архіпов В. В. - Загальні засади судово-товарознавчої експертизи конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, Желавська О. О. (2007)
Барабаш Ю. Г. - Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень (2007)
Беньковський С. Ю. - Принцип гуманізму, як загальносоціальний принцип проваджень у справах про адміністративні правопорушення (2007)
Галунько В. В. - Адміністративна діяльність міліції України щодо охорони права власності під час забезпечення охорони громадського порядку (2007)
Гапало С. Ю. - Правова природа оперативно-господарських санкцій (2007)
Гриценко І. С. - Форми державного управління: історичні питання становлення та наукового аналізу (2007)
Гуренко М. М. - Цивілізаційні цінності народу, як витоки сучасної доктрини прав і свобод людини (2007)
Дащенко О. В. - Проблеми реалізації умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчиненні у неповнолітньому віці (2007)
Демченко Н. М. - Про розмежування понять "науково-педагогічні працівники" та "професорсько-викладацький склад" (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Методологiчнi пiдходи до вивчення природи iлюзорної (девiантної) правоcвiдомостi (2007)
Дядык О. С. - Правовая регламентация порядка трансплантации органов или тканей человека как непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Украины, Смирнов А. А. (2007)
Єфременко В. В. - Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей (2007)
Зливко С. В. - Теоретичні організаційні та правові аспекти участі державних та громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (2007)
Зозуля І. В. - Оптимізація практики відряджень службовців силових структур до державних органів як складова реформування кадрової політики в Україні (2007)
Зозуля О. І. - Секретаріат Президента України у системі допоміжних органів глави держави: нормативно-правові суперечності та практика (2007)
Зозуляк І. І. - Розвиток уявлень про істотні умови договору (2007)
Кучевська С. П. - Воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду і злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Кримінальному кодексі України: питання відповідності (2007)
Лавріненко О. В. - Проблеми реалізації конституційних гарантій права працівників органів внутрішніх справ на щорічну відпустку: аналіз судової практики (2007)
Литвинов О. М. - До проблеми визначення соціально-правового механізму протидії злочинності (2007)
Мірошниченко О. С. - Деякі аспекти взаємодії громадськості із владними органами щодо охорони земельних ресурсів та довкілля (2007)
Мічурін Є. О. - Система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб (2007)
Нікіфоров В. Ю. - Об’єкт злочину, передбаченого ст.255 КК України "створення злочинної організації". проблеми теорії та практики (2007)
Павліченко Є. В. - Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу (2007)
Пономаренко Г. О. - Адміністративно-правові відносини, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України (2007)
Пономарчук О. В. - Кримінально-правова кваліфікація синдрому струсу немовляти за ст.117 КК України (як умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини) (2007)
Пономарьов О. В. - Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України (2007)
Рассомахіна О. А. - Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями (2007)
Серебрякова Ю. О. - Зміст договору оренди державного та комунального нерухомого майна (2007)
Середа В. О. - Правозахисна роль прокурора у справах про злочини неповнолітніх (2007)
Сиваш Е. М. - Вопросы суверенитета и защиты титула в международной практике России XVIII в. (2007)
Скакун Ю. Є. - Зміст попереднього договору (2007)
Скуратович І. М. - Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею (2007)
Стельмах І. В. - Забезпечення законності, збереження майна, правове виховання і правова пропаганда на підприємстві (2007)
Степаненко Т. В. - Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб (2007)
Устименко В. А. - Генезис и правовая природа городской собственности (собственности территориальной громады города) (2007)
Чвалюк А. М. - Етапи формування закону про державний бюджет (2007)
Швед Е. Ю. - Поняття процесуального акту-документу з адміністративних справ (2007)
Шемчук В. В. - Нагляд органів прокуратури в системі гарантій забезпечення прав і свобод громадян (2007)
Шинкарьов Ю. В. - Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання (2007)
Ярмак А. М. - Концептуальные положения кодификации законодательства Украины об административных правонарушениях: системные аспекты (2007)
Title (2014)
Contents (2014)
Pokhmurskii V. - Quantum-Chemical Calculation of Modified Silicon-Contained Zeolite Clusters Electronic Structure by Zinc and Calcium Ions, Korniy S., Kopylets V., Kosarevych B. (2014)
Mizyuk V. - Peculiarities of NMR 1H and 13C Spectra of Alkyl Groups in Functionalized Linear Alkanes of the General Formula CH3(CH2)mY, Shibanov V. (2014)
Kawsar S. - A Synthetic Approach of D-Glucose Derivatives: Spectral Characterization and Antimicrobial Studies, Ferdous J., Mostafa G., Manchur M. (2014)
Nebesnyi R. - The Kinetics of the Gas Phase Aldol Condensation Reaction of Propionic Acid with Formaldehyde on B2O3-P2O5-WO3/SiO2 Catalyst, Ivasiv V., Pikh Z., Zhyznevskyi V., Dmytruk Y. (2014)
Kostiv I. - Optimization of 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene and 2-Hydroxyethyl Methacrylate Cyclization Reaction Conditions, Polyuzhin I., Vytrykush N., Marshalok G., Yatchyshyn J. (2014)
Figovsky O. - The Quantitative Theory of Diffraction by Spiral Nanotubes, Pashin D., Khalitov Z., Khadiev A. (2014)
Fedenko Y. - Physico-Chemical and Sorptive Properties of Nanocomposites Based on Zirconium(IV) Oxide, Dontsova T., Astrelin I. (2014)
Kozlov G. - The Ultrasound Processing Influence on Carbon Nanotubes Structure in Polymer Nanocomposites, Zhirikova Z., Aloev V., Zaikov G. (2014)
Miagkota O. - Novel Peroxide Containing Pegylated Polyampholytic Block Copolymers, Mitina N., Nadashkevych Z., Yanchuk I., Greschuk O., Hevus O., Zaichenko A. (2014)
Kohut A. - Micellization and Adsolubilization of Amphilic Invertible Polyesters, Voronov A., Voronov S. (2014)
Struminska O. - Biopolymers for Seed Presowing Treatment , Kurta S., Shevchuk L., Ivanyshyn S. (2014)
Vakal S. - Development of Ammophos Production Technology from Algerian Phosphorites, Karpovych E., Malyovannyi M., Stokalyuk O. (2014)
Melnyk S. - Technological Aspects of Dicarboxylic Acids Esterification in the Presence of Aprotic Catalysts, Reutskyy V. (2014)
Saley A. - Physico-Mechanical Properties of Cements with Application of Barium-Containing Sulfateferrite Clinkers, Sopina N., Kozir I. (2014)
Korneva A. - Microstructure of Dental Casting Alloy Ni-Cr-Mo (RODENT), Orlicka I., Sztwiertnia K., Zaikov G. (2014)
Iakovleva A. - Cause-Effect Analysis of the Modern State in Production of Jet Fuels, Boichenko S., Gay A. (2014)
Khashirova S. - The IX International Scientific and Practical Conference "Novel Polymeric Composite Materials”, Zaikov G. (2014)
Zaikov G. - All-Russian Scientific Conference on "Theoretical and Experimental Investigations of Synthesis, Modification and Polymer Treatment Process”, Zimina L., Madyuskina L. (2014)
Zaikov G. - Elastomery 2013 "Science and Industry”. XV International Science and Technology Conference, Madyuskina L., Artsis M., Zimina L. (2014)
Тітул (2012)
Приятельчук А. О. - Лідер і лідерство: бізнес-пошуки шляхів вдосконалення культури і моралі (2012)
Шаповал В. М. - Соціалізація у суспільстві, що глобалізується (2012)
Бойко О. П. - Трансформація культури в умовах глобалізації (2012)
Гужва О. П. - "Вічна філософія" як орієнтир у Сковородинівському світоспогляданні (2012)
Іващенко О. В. - Журнал як феномен культури раннього модерну на Слобожанщині (2012)
Стрєлкова А. Ю. - Коментар Тіко до "Праджняпараміта-грідая сутри" ("Сутри серця праджня-параміти") (2012)
Cтепаненко І. В. - Екологія духу як складова культури виживання, Степаненко М. Д., Степаненко Н. Б. (2012)
Радіонова Н. В. - Формування релігійного світогляду у мультикультурному суспільстві: досвід Слобожанщини ХІХ століття (2012)
Сошніков А. О. - Україна як перехрестя міжцивілізаційних зіткнень: історіософія романів М.Гоголя "Тарас Бульба" та Г.Сенкевича "Вогнем і мечем" (2012)
Чеботарьова Н. В. - Тероризм: виклики і дискурси сучасності (2012)
Култаєва М. Д. - Дитина у рефлексіях сучасної західної філософії освіти: досвід теоретичного осмислення (2012)
Мусієнко І. І. - Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти (2012)
Дзоз В. О. - Основні екзистенціали інклюзивної освіти (2012)
Панченко Л. М. - Університетська освіта Українеи в контексті європейського простору (2012)
Мишайлишин Г. Й. - Світоглядні основи якості освіти у вимірах сучасної суспільної дійсності України (2012)
Сагуйченко В. В. - Структурно-функціональний аналіз післядипломної освіти (2012)
Триняк М. В. - До питання про освітні наслідки лінгвістичної глобалізації (2012)
Фінін Г. І. - Інформаційні технології у громадянському, патріотичному та військово-патріотичному вихованні (2012)
Васильченко Р. В. - Освітні пріоритети формування світоглядної культури у суспільстві ризику (2012)
Руденко С. О. - До питання про особливості прийняття управлінських рішень у галузі освіти в умовах сучасних соціокультурних контекстів (2012)
Брусакова О. В. - Виховний потенціал моралі і права в освіті (2012)
Дворніченко Л. Л. - До питання профорієнтації у світі праці інформаційного суспільства (2012)
Айдемський Є. В. - Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу (2014)
Балабан С. М. - Поняття ефективності адміністративно-правового регулювання (2014)
Бандурка І. О. - Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей (2014)
Баранник П. Д. - Организация деятельности полиции: региональный аспект (2014)
Безруков Д. В. - Впровадження негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальне процесуальне законодавство України як інституту спеціальних слідчих дій (2014)
Блінова Г. О. - Співвідношення правових режимів службової таємниці та персональних даних (2014)
Булина А. М. - Міжнародні стандарти локальної демократії та місцева публічна влада (2014)
Буличев А. О. - Взаємозв’язок прав і обов’язків військовослужбовців військових формувань з правоохоронними функціями (2014)
Бурлаков С. Ю. - Набуття майнових прав інтелектуальної власності за конкурсом (2014)
Васильченко О. П. - Рівність як форма вираження буття фізичної особи (2014)
Ващук Ю. О. - Сутнісні аспекти правової політики (2014)
Веприцький Р. С. - Латентність злочинності та шляхи її подолання (2014)
Галкін Д. В. - Організація діяльності та кадрова політика міліції УСРР у 1926–1930 роках (2014)
Галкін Д. О. - Призначення, різновиди та процедура податкового обліку (2014)
Гаруст Ю. В. - Система гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Гетьман Є. А. - Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2014)
Гладкова Є. О. - Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність (2014)
Головашевич А. А. - Невыездная внеплановая электронная проверка: сущность, особенности назначения и проведения (2014)
Головкін Б. М. - Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні (2014)
Городній М. М. - Типологічні особливості мусульманського права в контексті акультурації (2014)
Гробова В. П. - Цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування (2014)
Гронський С. В. - Щодо методів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2014)
Гуня І. І. - Особливості об’єктивної сторони вимагання (2014)
Гурова А. М. - Чинники рефлексивного мислення при допиті (2014)
Деревянко Б. В. - Бібліотеки як підрозділи навчальних закладів, що надають додаткові освітні послуги (2014)
Дудін М. М. - Подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінологічні засади забезпечення громадської безпеки та громадського порядку: від стабільності до кризових ситуацій (2014)
Жбанчик А. В. - Зарубежный опыт взаимодействия полиции с другими подразделениями охраны правопорядка (2014)
Жук О. О. - Гарантії діяльності страхових організацій (2014)
Заброда Д. Г. - Проблеми ефективності реалізації державної антикорупційної політики (2014)
Заброда С. М. - Форми взаємодії поліції (міліції) та громадськості у попередженні насильства у сім’ї: за матеріалами законодавства держав-членів СНД (2014)
Заяць Р. Я. - Сутність, стан та ознаки необхідної оборони (2014)
Іншин М. І. - Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин (2014)
Камінська Н. В. - Реалізація права на ґендерну ідентичність в Україні та Російській Федерації: наслідки авторитарної ідеології чи національний консерватизм?, Бреус С. М. (2014)
Карпенко Л. К. - Об’єкт незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Киян М. Ш. - Виборчі технології: організаційно-правові аспекти взаємодії державної влади та електорату в Україні на початку XX століття (2014)
Клименко В. М. - Мета та завдання діяльності Державної служби охорони при МВС України (2014)
Клочко А. М. - Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері (2014)
Коваленко Л. П. - Теоретико-правові проблеми становлення та розвитку юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення (2014)
Коваль А. А. - Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Ковальова М. В. - Особливості адміністративно-правового режиму державної реєстрації суб’єктів господарювання (2014)
Ковальчук О. І. - Суспільне мовлення в інформаційній парадигмі "третьої хвилі": порівняльно-правовий аспект (2014)
Коломієць Н. В. - Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2014)
Комиляй Ю. В. - Правове регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України (2014)
Конопельський В. Я. - Соціально-правова природа диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (2014)
Конопльова Н. В. - Поняття і сутність права працівників на судовий захист (2014)
Концевой Р. С. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства Казахстану та України, яке регулює інформаційну діяльність телерадіоорганізацій (2014)
Кочур О. О. - Рівність як форма вираження буття фізичної особи (2014)
Кравчук В. М. - Філософсько-правовий вимір просторового буття людини (2014)
Кузьмінський О. О. - Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування (2014)
Кухарєв О. Є. - Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів (2014)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Зміст і напрями правової роботи вищих навчальних закладів у сучасних умовах (2014)
Лесь І. О. - Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР (2014)
Лисогорова Е. Н. - Историография страхового дела в Украине в период Новой экономической политики (1921–1929 гг.) (2014)
Логвін В. С. - Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень (2014)
Лукашевич С. Ю. - Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів (2014)
Лушер В. В. - Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2014)
Любчик О. А. - Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права (2014)
Марченко І. В. - Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності (2014)
Матвєєва Т. О. - Державний лад і право Давніх Афін (2014)
Мельник О. М. - Правова природа права інтелектуальної власності (2014)
Мірошниченко О. А. - Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2014)
Міщанюк С. М. - Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері спеціального водокористування (2014)
Ніколайчук А. І. - Сучасний стан захисту прав дітей (2014)
Новіков В. В. - Форми забезпечення громадської безпеки (2014)
Огій О. С. - Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві (2014)
Олішевський О. В. - Поняття соціально-шкідливої інформації (2014)
Орел Ю. В. - Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України за законодавством Київської Русі (2014)
Петренко О. І. - Поняття та види злочинів у сфері фізичної культури та спорту (2014)
Петрухін К. Є. - Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Попова О. О. - Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання, Калініченко А. П. (2014)
Потапенко І. - В. Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору (2014)
Рябець К. А. - Правове регулювання взаємодії органів державної виконавчої влади та громадськості у галузі використання і охорони водних об’єктів (2014)
Серегин В. А. - Визуальное (зрительное) прайвеси (2014)
Середа О. Г. - Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Синчук В. Л. - Система принципів контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Солодовніков А. Г. - Особливості тактики огляду місця події за фактом травмування на залізничному транспорті (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо укладення, зміни та припинення трудових договорів у Королівстві Іспанія (2014)
Степанюк Р. Л. - Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів, Заяць Д. Д. (2014)
Таликін Є. А. - Формування поняття господарського спору в контексті належної господарської юрисдикції (2014)
Тодуа Т. Л. К - вопросу гармонизации законодательства Украины и ЕС в сфере коммерческого посредничества (2014)
Токарєва К. С. - Окремі питання застосування строків накладення адміністративних стягнень (2014)
Топчий Н. В. - Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції (2014)
Тютюнник В. В. - Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (2014)
Устименко О. А. - Щодо можливості сприйняття тварини як суб’єкта цивільних прав: деякі загальнотеоретичні аспекти (2014)
Філатова Н. Ю. - Охорона і захист цивільних прав саморегулівними організаціями (2014)
Хараберюш О. І. - Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами (2014)
Цвірюк Д. В. - Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з персональними даними (2014)
Шаповалов А. В. - Щодо формування кадрового резерву в органах прокуратури України (2014)
Шестопалова Л. М. - Форма державного устрою як матриця соціального розвитку (2014)
Шульга Р. Р. - Засоби державно-правового регулювання якості надання туристичних послуг (2014)
Шум С. С. - Нормативно-правове регулювання отримання судовим експертом винагороди за проведення судової експертизи (2014)
Ясуник Л. І. - Система органів управління закордонними справами України (2014)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію О.І. Зозулі "Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України" (2014)
Гетманець О. П. - Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні: рецензія на монографію І.В. Солошкіної "Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання" (2014)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2008)
Яргсторф П. - Світові тенденції поліграфічної індустрії (2008)
Величко О. М. - Новий технічний поступ технологій друкарства (2008)
Гурьева Н. С. - Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab, Романий П. Г. (2008)
Іванчишин М. Г. - Тиражестійкість фотополімерних штампів, Маїк В. З., Лазаренко Е. Т. (2008)
Луцків М. М. - Генерування профілю крапки шрифта Брайля, Вакуліч Д. А. (2008)
Струтинський В. Б. - Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2008)
Пальчевський Б. О. - Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування, Антонюк Ю. І. (2008)
Киричок Т. Ю. - Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення, Маневич Ю. П. (2008)
Приставський З. М. - Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2008)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла (2008)
Желонкіна І. М. - Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом, Черня Б. О., Красильніков Г. Я. (2008)
Віхоть О. М. - Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини (2008)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах (2008)
Кузнецов В. О. - Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються, Іванко А. І. (2008)
Гавриш А. П. - Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці, Мельник О. О. (2008)
Кохановський В. О. - Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин (2008)
Морозов А. С. - Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення (2008)
Астратов Н. С. - Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги, Бондаренко С. Г., Мовчанюк О. М., Филипчак Т. Д. (2008)
Ковба Ж. М. - Маркетинг української художньої книжки (2008)
Корягин П. В. - Учет экологического и социального факторов при оценке экономической эффективности модернизации производства (2008)
Левчук О. М. - Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ (2008)
Харлан А. П. - Особливості тексту з погляду фахівців (2008)
Андрійчук М. Т. - Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини (2008)
Олійник В. Г. - Визначення липкості лакового шару в стосі, Побережець М. М. (2008)
Буряк В. Н. - Значимость изучения функционального состояния стволовых стриктур мозга при атопической форме бронхиальной астмы у детей, Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Дудко М. В., Махмутова А. Р. (2009)
Дарий В. И. - Комплексные иммунологические критерии в прогнозировании течения и исхода ишемического инсульта, Бут О. В., Баранова Е. В., Скачкова Н. А. (2009)
Дубова Г. В. - Елементний склад організму та шляхи його корекції у дітей з атопічним дерматитом, Коваль О. П. (2009)
Кондратьев В. А. - Рациональные подходы к лечению детей с токсико-аллергическими дерматитами, Ширикина М. В., Линник В. А., Воронова Г. Л. (2009)
Леженко Г. О. - Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на стан ренальної гемодинаміки у дітей, хворих на цукровий діабет, Пашкова О. Є., Недельська С. М., Каменщик А. В. (2009)
Маловічко Г. М. - Рівні в крові інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин-А в динаміці монотерапії антагоністом кальцію Лацидипіном у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Мороз С. М. - Особенности психофизиологических показателей у больных сердечно-сосудистой патологией (2009)
Недельская С. Н. - Особенности клиники и функции внешнего дыхания у детей с пыльцевой аллергией, Ярцева Д. А., Шевченко Е. А., Кизилова И. А., Махончук С. А., Хлебникова С. Д., Донченко И. А. (2009)
Недельская С. Н. - Особенности состояния поджелудочной железы и печени у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом, Мазур В. И., Солодова И. В., Шумная Т. Е., Пащенко И. Н., Мазур А. И., Дзюбенко Т. В. (2009)
Недельская С. Н. - Сезонный аллергический ринит: современные возможности диагностики и лечения, Кузнецова Е. Д., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Кляцкая Л. И., Жиленко И. А., Мазур В. И., Шумная Т. Е., Тарасевич Т. В., Шевченко Е. А., Кизилова И. А. (2009)
Недєльська С. М. - Алергія на тарганів: міф чи реальність?, Перцов В. И., Бессікало Т. Г. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Опыт применения Алантана плюс для лечения атопического дерматита у детей, Бочаров В. А., Резниченко Н. Ю., Белай И. М., Макурина Г. И., Хацко О. С., Кириченко Е. И. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Применение Цераксона для нейропротекции и фармакотерапии при лечении бронхиальной астмы у детей, Белай И. М., Окул Т. И., Малюга В. Г., Токарева Н. С., Долгополова Н. Д., Резниченко Н. Ю. (2009)
Пухальська Н. С. - Частота гіперергічної чутливості до туберкуліну у дітей та підлітків з алергічними захворюваннями, Чернишова Л. І., Субботіна Н. І., Прелова М. А. (2009)
Сиволап В. Д. - Перебіг Q-інфаркту міокарда, що ускладнився гострою серцевою недостатністю, у хворих різних вікових груп, Бідзіля П. П., Бондаренко О. П., Кисельов С. М. (2009)
Сыволап В. В. - Антигипертензивная эффективность комбинированного препарата теночек у больных артериальной гипертензией, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Герасько М. П., Кравченко Т. В., Лихасенко И. В., Поливода С. В., Франскявичене Л. В. (2009)
Усачова О. В. - Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з харчовою алергією, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Шульга О. В., Берестова І. В., Пахольчук О. П. (2009)
Феклин В. А. - Респираторные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей раннего возраста, Клименко В. А., Кандыба В. П., Романова А. С., Давиденко Е. В., Древаль Д. Т., Халтурина Т. А., Гайдамака Л. Н. (2009)
Фофанова О. В. - Нові технології в діагностиці бронхіальної астми у дітей, Юрцева А. П. (2009)
Чернышева О. Е. - Персистирующие инфекции в генезе бронхиальной астмы у детей, Юлиш Е. И., Сорока Ю. А., Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. (2009)
Юлиш Е. И. - Факторы риска развития бронхообструктивного синдрома у детей первого года жизни, Сорока Ю. А., Басюк Е. С., Вакуленко С. И. (2009)
Вирина В. А. - Специфическая аллергодиагностика у детей и подростков методом ротационного прик-теста компакт-ланцетами, Мазенко О. В., Вирин А. Л. (2009)
Головін Р. Р. - Досвід використання специфічної імунотерапії (СІТ) у дітей Львовської області (2009)
Кобец Т. В. - Применение современных информационных технологий на курорте для оценки общих неспецифизических реакций у детей с рецидивирующим бронхитом, Василенко Ю. Ю. (2009)
Лейкіна В. В. - Інформативність факторів ризику формування бронхіальної астми в ранньому дитячому віці, Альошина Р. М. (2009)
Кряжев А. В. - Уровень костной щелочной фосфатазы у детей раннего возраста с проявлениями пищевой аллергии, Овчаренко Л. С., Вертегел А. А. (2009)
Нагорная Н. В. - Элементный состав организма детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Упорно рецидивирующая обструкция бронхов при простой гипоплазии легких у детей, Шульга Д. И. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Эффективность и безопасность применения Беродуала Н при приступе бронхиальной астмы у детей старшего возраста, Литвинова Т. В. (2009)
Пащенко І. В. - Сучасні підходи до профілактики харчової алергії у дітей раннього віку, Кизима Н. В., Круть О. С., Шульга А. О., Підкова В. Я., Бойко Л. О., Мироненко А. А., Апухтіна Н. М. (2009)
Мацюра О. І. - Труднощі формулювання діагнозу і лікування обструктивного синдрому у дітей з віддаленими наслідками бронхолегеневої дисплазії, Беш Л. В. (2009)
Беш Л. В. - Базисна терапія бронхіальної астми у дітей: наскільки адекватною вона є сьогодні, Новікевич С. З. (2009)
Недельская С. Н. - Новые возможности в диагностике аллергических заболеваний, Пахольчук O. П., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Мазур В. И., Жиленко И. А., Шумная Т. Е., Кляцкая Л. И. (2009)
Охотникова Е. Н. - Системная кортикостероидная терапия в неотложной педиатрической аллергологии (2009)
Цьорох А. О. - Психологічні особливості та аналіз вегетативного статусу пубертатного віку хворих на бронхіальну астму, Беш Л. В. (2009)
Бушуєва І. В. - Моніторинг реалізації ветеринарних препаратів та ветеринарних лікарських засобів підприємствами, що входять до складу системи "Укрзооветпромпостач" (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик (сообщение 5). Линейность и диапазон применения аналитической методики, Мазулин А. В. (2009)
Кучеренко Л. І. - Стандартизація показників і методів контролю якості таблеток Кардіотрил (2009)
Кононенко А. Г. - Вивчення гепатопротекторної активності екстракту листків кукурудзи в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Малоштан Л. М., Ткаченко М. Ф., Ковальов В. М. (2009)
Опрышко В. И. - Перспективный комбинированный противосудорожный препарат с нейропротекторными свойствами на основе фиксированной комбинации тиотриазолина и Карбамазепина, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Мамчур В. И., Кравченко К. А. (2009)
Немченко А. С. - Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи, Кубарєва І. В., Косяченко К. Л. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення осмотичних властивостей гелів Карбополу на основі гідрофільних неводних розчинників, Башура О. Г. (2009)
Тихонов О. І. - Кількісне визначення відновлювальних цукрів у меді натуральному порошкоподібному, Ємельянов А. В. (2009)
Дмитришин Б. Я. - Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу з педіатрії та його адаптація до умов кредитно-модульної системи навчання, Беш Л. В. (2009)
Педанов Ю. Ф. - Роль учебной литературы по физиологии при обучении в высших учебных заведениях, Гоженко А. И., Макулькин Р. Ф. (2009)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Занько Н. В. - Метод розрахунку балансу тріадних фарб, Шовгенюк М. В., Писанчин Н. С. (2008)
Петасюк Г. А. - Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности, Мельник В. Е., Петасюк О. У., Оксентюк О. М. (2008)
Величко О. М. - Сучасні тенденції виробництва білових товарів, Манілюк Л. О. (2008)
Ульченко С. О. - Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань, Макаренко А. О., Гетьман І. Т. (2008)
Степанець В. В. - Вплив технологічних факторів на кольоровідтворення при опорядженні картонного паковання, Кушлик Б. Р. (2008)
Киричок П. О. - Розробка системи контролю роботи друкарських машин, Несхозієвський А. В. (2008)
Нечипорчук О. М. - Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку, Розум Т. В. (2008)
Чепурна К. О. - Експериментальне дослідження ступеня спрацювання фарбових валиків (2008)
Кириченко І. О. - Друкування і закріплення відбитків на ПВХ-пластику, Саражинська В. С., Синяков І. М. (2008)
Пастернак С. І. - Дослідження кінематики формоутворення зубчастих коліс методом контурної обробки, Іщенко М. В., Рябека І. О. (2008)
Дробікова К. О. - Можливості підвищення продуктивності одноножових різальних машин, Шостачук Ю. О. (2008)
Гейчук В. М. - Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна" з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез (2008)
Петрук А. І. - Навантаження приводу великоформатних ниткозшивних машин та шляхи їх зменшення, Черня Б. О., Моргун О. Я. (2008)
Мамонов Ю. П. - Дослідження впливу геометричних параметрів ножа на зусилля розрізування стопи на паперорізальній машині, Білоус В. В. (2008)
Мамонов Ю. П. - Теоретичне визначення технологічних зусиль шиття скобою із сплющеного дроту, Веретільник Т. І. (2008)
Приставський З. М. - Визначення кінематичних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів, Шебунін В. В. (2008)
Кулак М. И. - Моделирование инновационной стратегии управления жизненным циклом специализированных журналов, Семеняко Н. М. (2008)
Ильина Л. Г. - Концепции подготовки электронных учебных изданий (2008)
Волкова Е. Г. - Творческое мышление и его роль в деятельности редактора (2008)
Шерстюк В. П. - До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень (2008)
Козак А. - Дюссельдорф - место встречи для специалистов упаковочной отрасли со всего мира (2008)
Мамонов Ю. П. - Підготовка до ліцензування спеціальності 8.020208 "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" за освітнім рівнем "магістр", Осипова Т. Г. (2008)
Киричок П. О. - Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах, Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. (2008)
Ловейкін В. С. - Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя, Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. (2008)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Клименко Т. Є. - Аналіз контрольно-вимірювальних приладів та технологій вимірювання для відтворення колірних характеристик відбитків (2008)
Гурьева Н. С. - Исследование влияния условий освещения на восприятие цвета (2008)
Лотоцька О. І. - Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин (2008)
Поліщук Г. В. - Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків, Величко О. М. (2008)
Zhelezarova D. I. - Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist, Balashev I. L. (2008)
Снігур Н. С. - Вплив активації поверхні поліпропіленової плівки на якість відбитків тамподруку (2008)
Кудрицька Т. М. - Психофізіологічні знання про людину - науково-обґрунтований шлях реалізації сучасних видавничо-поліграфічних технологій (2008)
Войтенко С. О. - Аналіз процесу друкування нумерації на високоякісних офсетних паперах, для акцидентної продукції з елементами захисту інформації (2008)
Козик А. М. - Повышение качества изображения и методы влияния на цветовую гамму в процессе флексографской печати (2008)
Шерстюк В. П. - Нанотехнології та друкарство, Гуменюк О. В. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського