Глущенко О. М. - Аналіз фармацевтичного ринку протиалергічних лікарських засобів в Україні (2014)
Качерай Ю. В. - Аналіз стану екстемпорального виготовлення лікарських засобів для дітей (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення терапевтичної дії асоційованих інактивованих клітин грибів Candida Albicans та Candida Tropicalis, Філімонова Н. І., Стрельников Л. С. (2014)
Заморський І. І. - Вплив статинів на функціональний стан нирок щурів та вміст прозапальних цитокінів у плазмі крові при токсичній формі гострої ниркової недостатності, Геруш О. В., Зеленюк В. Г. (2014)
Степанова К. О. - Вивчення нешкідливості нових песаріїв "Клімедекс" (2014)
Вадзюк Ю. С. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на дифузний токсичний зоб (2014)
Мусоєв С. М. - Судова фармація: аналіз масштабів і тенденцій наркозалежності в республіці таджикистан (2014)
Гудзь Н. І. - Особливості розробки тестових завдань із дисципліни "Загальна фармакокінетика", Калинюк Т. Г., Корецька А. М. (2014)
Огарь С. В. - Фармацевтична хімія, її роль у підготовці фахівців фармації, Леонова С. Г. (2014)
Кайдалова А. В. - Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні, Посилкіна О. В. (2014)
Полова Ж. М. - Нормативні аспекти ветеринарної фармації (2014)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Марценюк В. П., Белей С. Я., Грошовий Т. А. (2014)
До ювілею видатного технолога, педагога та науковця Тимофія Григоровича Калинюка (2014)
Бейлах О. Д. - Особливості розвитку дизайнерської практики у промисловому дизайні періоду 1970-80-их років ХХ століття (2012)
Гавшина О. В. - Стиль "гламур". Формообразование в стиле "гламур", Мироненко В. П. (2012)
Гнецько З. І. - Інтеграція природи та дизайну в дитячих дошкільних закладах (2012)
Dmytryuk S. - Peculiarities of art and design higher education in Great Britain (2012)
Звенігородська Ю. В. - Март Стам як засновник вищої художньо-промислової освіти у Берліні (2012)
Кохан Н. М. - Протоленд-арт как средство гармонизации окружающей среды. Древние времена и современность (2012)
Крайняя Ю. В. - Военный дизайн и элементы графического дизайна в оформлении боевой техники, Кулишов М. В., Максимова-Кулишова Е. Н. (2012)
Максимова-Кулішова О. М. - Формування інтер’єрного простору засобами інтеграції зимового саду, Урбановська Н. В. (2012)
Олексієнко А. М. - Трансформація народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Пантус Н. М. - Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку, Козелець Т.І. (2012)
Петрук Т.В. - Стиль панк-рок. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В.П. (2012)
Питель І. В. - Календар в інтер’єрі (2012)
Рай Л. П. - Гумор – ефективний засіб впливу в рекламі, Білик А. А. (2012)
Свириденко С. С. - Цыганский народный костюм. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В. П. (2012)
Снісар Н. О. - Художньо-естетичне виховання засобами мистецтва як фактор духовного розвитку студентів-дизайнерів (2012)
Старкова Г. В. - Віртуальні розваги як предмет історико-культурних рефлексій. В пошуках відправної точки (2012)
Юрик Я. М. - Твори фотографіки в міському середовищі (2012)
Гончаренко А. - Образи героїв художньої літератури в міській скульптурі України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Гавриил Петрович Храповицкий) (2012)
Кадурина А. О. - Мир символики произведения "Алиса в стране чудес" в литературе и архитектурной среде, Гринченко Е. Ю. (2012)
Мазова Е. В. - Художественное пространство станковых произведений А. Тышлера как воплощение театрализванной модели мира (2012)
Немцова В. С. - Станковая живопись Ирины Погореловой (2012)
Прилипченко Н. С. - Орнаментація художніх текстильних виробів народними майстрами Харківської губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2012)
Cич М. О. - Основні тенденції в парковій скульптурі XVIII-XIX ст. (2012)
Таран И. В. - Художественные аспекты создания образа Петра Столяренко (2012)
Хоменко К. О. - Два портрети Борисівського майстра П. І. Ігнатьєва (2012)
Александрова О. А. - Вокально-хоровое творчество Г. В. Свиридова в аспекте современной музыковедческой етодологи (2012)
Билык Е. Н. - Вокальная подготовка иностранных студентов направления "театральное искусство" как составляющая их социокультурной адаптации, Ерошенко Е. В. (2012)
Дубільєр І. Й. - Творчість Олександра Рудянського (до питання втілення дитячої тематики в інструментальному концерті композитора) (2012)
Інюточкіна Н. В. - Діапазон діяльності концертмейстера вокально-фортепіанного дуету (2012)
Кікоть А. А. - Мистецтво костюма і естетичний ідеал (2012)
Коновалова И. Ю. - "Бергамасская сюита" К. Дебюсси как отражение стилевой индивидуальности композитора (2012)
Куприяненко Э. Б. - Композиционная фактурака к компонент и главный "опознавательный знак" камерно-инструментального жанра (2012)
Насонова К. Ю. - Роль мультиплікацій них фільмів у процесі соціальної адаптації та формуванні світоглядних орієнтирів (2012)
Семикозов А. А. - Мандолина и инструменты ее семейства в западноевропейском музыкальном искусстве XIV – середины XVII ст. (2012)
Слюсаренко Т. О. - Ансамблеве бандурне виконавство Західної України другої половини ХХ – поч. ХХI століття: особливості буття та розмаїття форм (2012)
Ульянова В. С. - Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми розвитку музично-творчих здібностей підлітків (2012)
Цыцырев В.Н. - Фестивали русского народного творчества как сос тавляющая современной художественной культуры Харькова (2012)
Чень Жуньсюань. - Мировоззренческие и стилевые основы импрессионизма в фортепианной музыке Китаяї (2012)
Червинская Н.В. - Стилематика генделевского письма в полифонии И. Брамса (2012)
Шмідт А.А. - Духовный жанр в творчестве С. Рахманинова: особенности трактовки (2012)
Новак В. П. - С. Ф. Манзій – вчений, педагог, організатор (2013)
Лемещенко В. В. - Динаміка корелятивних взаємозв'язків структурних компонентів печінки і магістральних вен у телят новонародженого періоду (2013)
Мазуркевич А. Й. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на морфологічні зміни печінки щурів при експериментальному хронічному токсичному гепатиті, Золтан Н. І., Сердюков Я. К., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 25–120 діб (2013)
Майструк М. І. - Перерозподіл рецепторів лектину сочевиці в органогенезі підшлункової залози у типово і атипово імплантованих зародків людини (2013)
Мароунек M. - Ферментаційні спектри у сліпій кишці дорослих домашніх кролів і диких зайців, Міста Д., Волєк З., Савка О. Г., Калачнюк Л. Г., Калачнюк Г. І. (2013)
Мельник В. В. - Топографія та морфологія селезінки гусей (2013)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба звичайного канюка (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологічні особливості тазостегнового суглоба деяких представників родини ібісових, Друзь Н. В. (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників роду лебедів genus cygnus, Нікітов В. П. (2013)
Miteva R. - Prostate-specific antigen in human and canine semen - a comparative study, Antonov A. (2013)
Нехайчук О. В. - Особливості структури ниркової миски у добових ягнят (2013)
Новак В. П. - Екстра- та інтраорганна іннервація капсули колінного суглоба, Бевз О. С. (2013)
Петровський О. Є. - Будова внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої кишки у ссавців та її морфологічні особливості, Дець О. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Зміни морфології та біохімії клітин кісткового мозку під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Шаймарданова Л. Р., Рудик О. С. (2013)
Провалова О. П. - Гістологічні зміни тканин матки у самок дрібних м'ясоїдних із патологією репродуктивної системи мікоплазмової етіології (2013)
Прокушенкова О. Г. - Морфологічні особливості легень поросят неонатального періоду (2013)
Путалова И. Н. - Морфофункциональные преобразования брыжеечных лимфатических узлов и печени в условиях воздействия высоких доз натрия селенита, Зайко О. А., Синдирева А. В., Конвай В. Д. (2013)
Пшукова Е. М. - Влияние профессиональной деятельности матери на антропометрические показатели новорожденного ребёнка, Будник А. Ф. (2013)
Ratiani L. R. - The investigation of erithrocytes spherulation in reproductive and menopausal women, Dgebuadze M. A., Intskirveli N. A., Ormotsadze G. L., Sanikidze T. V. (2013)
Рудик С. К. - Богоявленська школа практичного землеробства (1790-1797), Глухий О. Б. (2013)
Рудик С. К. - Ставлення О. І. Кандиби (О. Олеся) до революційних подій 1905 та 1917-1919 років, Молдован О. Г. (2013)
Рудик С. К. - Развитие подъязычного аппарата у млекопитающих, Стегней Н. М. (2013)
Рудик С. К. - Тваринництво та лікувальна справа в добу гетьманщини, Юрченко В. В. (2013)
Рудик С. К. - Ветеринар В. Королів – перший комісар шевченківської могили, Ярошинська В. В. (2013)
Рябуха В. А. - Клинико-морфологические возможности применения биологически активных точек в свиноводстве, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Рябуха В. А. - Морфология биологически активных точек крупного рогатого скота и их стимуляция перед осеменением, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Семченко В. В. - Гистогенез в аспекте онтогенетического развития организма, Тельцов Л. П., Хонин Г. А., Степанов С. С., Максимовская А. А., Мелешков С. Ф., Шведов С. И. (2013)
Sivrev D. P. - Using of P40 technique for brain sheet plastination, Hamza S. R., Dimitrov N. D., Georgieva A. I. (2013)
Складнева Е. Ю. - Топография и морфометрические показатели регионарных лимфатических узлов мочевого пузыря собак, Чумаков В. Ю. (2013)
Стегней Ж. Г. - Вікові зміни морфометричних показників тимуса каченят (2013)
Степанова И. П. - Влияние больших доз ионизирующей радиации на развитие и строение зрительного нерва (2013)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка дії важких металів на морфологічні структури органів поросят (2013)
Ткачук С. А. - Біомеханічні критерії видової належності м’яса великої рогатої худоби залежно від віку (2013)
Хамза С. Р. - Грелин-позитивные клетки в организме крыс, Вилкова И. В., Сиврев Д. П., Димитров Н. Д. (2013)
Хибхенов Л. В. - Сравнительно-анатомические и морфометрические показатели половых органов самок домашних яков, коз и овец породы буубэй, Алдарова Е. Ю. (2013)
Хомич В. Т. - Морфологія стравохідного мигдалика качок віком від 25 до 120 діб, Усенко С. І. (2013)
Хонин Г. А. - Научная морфологическая школа профессора Ю. Ф. Юдичева, Семченко В. В., Таскаев И. И., Шведов С. И. (2013)
Чайковський Ю. Б. - Вплив малих доз сулеми на нервову та імунну системи, Літус В. І., Сокуренко Л. М., Шамало С. М., Шобат Л. Б. (2013)
Черкасов В. Г. - Історія бальзамування, Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2013)
Шарандак В. І. - Особливості виготовлення натуральних еластичних анатомічних препаратів серця, Хащина Г. Ю. (2013)
Шатковська О. В. - Формування гіпотарзуса в ембріогенезі птахів різних адаптивних груп (2013)
Юркова Е. А. - Экспериментальная блокада желудочного сплетения при оперативных вмешательствах на желудке (2013)
Яценко І. В. - Аналіз впливу наноаквахелату срібла на живу масу курчат-бройлерів у ході їх відгодівлі, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Савченко Б. М. - Механізми фізико-хімічних перетворень в сумішах поліефірів (2014)
Резанова Н. М. - Вплив добавок метилкремнезему на мікро- та макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/полівініловий спирт, Цебренко М. В., Мельник І. А., Коршун А. В. (2014)
Качан Р. В. - Антисептика рук, Андреєва О. А., Строкань А. П. (2014)
Здоренко В. Г. - Підвищення ефективності роботи механізму накатування полотна круглов`язальних машин, Олійник О. Ю., Піпа Б. Ф. (2014)
Захарченко Т. Л. - Исследование возможности реализации эффективной вычислительной архитектуры на реконфигурируемых логических устройствах (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання повсті ножем з двосторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Сурьянинов Н. Г. - Фундаментальные решения осесимметричной задачи изгиба цилиндрической оболочки, Корниенко Ю. В. (2014)
Колиско М. І. - Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості, Щербань В. Ю. (2014)
Олійник О. Ю. - Вплив швидкості в’язання в’язальної машини на міцність пряжі, Здоренко В. Г., Піпа Б. Ф. (2014)
Скрипник Ю. О. - Прилад для оцінки властивостей текстильних матеріалів за їх електричними параметрами, Василенко М. П., Скрипник І. Ю. (2014)
Березін Л. М. - Визначення навантаженості в’язальних голок, як складова розв’язку задач надійності (2014)
Чабан В. В. - Експериментальні дослідження динаміки механічних систем з пружними в`язями, Піпа Б. Ф. (2014)
Примаков О. А. - Економічна ефективність конопляної галузі в сучасних умовах виробництва, Маринченко І. О., Козорізенко М. П. (2014)
Козарь О. П. - Технологічні особливості взуттєвих шкіряних матеріалів з мінеральним наповненням, Коновал В. П., Wozniak B. (2014)
Галавська Л. Є. - Дослідження капілярності двошарового кулірного трикотажу для виготовлення функціональної білизни, Литвиненко Н. М., Боброва С. Ю. (2014)
Мокроусова О. Р. - Електроповерхневі явища в технологічних процесах виробництва шкіри (2014)
Колиско М. І. - Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості, Щербань В. Ю. (2014)
Кизимчук О. П. - Трикотаж як основа композиційних матеріалів, Здоренко В. Г., Єрмоленко І. В. (2014)
Катрук О. В. - Аналіз динамічних явищ в технологічній системі при фрезеруванні корпусних деталей, Гнатейко Н. В., Румбешта В. О. (2014)
Пелик Л. В. - Оцінювання надійності фільтрувальних термостійких матеріалів в умовах реальної експлуатації (2014)
Денисенко Л. О. - Шляхи поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві, Кучерявенко Ю. О. (2014)
Бугас Н. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства, Вовк Т. І. (2014)
Яренко А. В. - Концептуальне дослідження парадигм каналів розподілу глобального маркетингу (2014)
Бердник К. А. - Управління прибутком на підприємстві та шляхи поліпшення цього процесу, Гончаров Ю. В. (2014)
Костюк Г. В. - Формування позитивного іміджу підприємства, Сторожук В. В. (2014)
Авдєєва Ю. С. - Обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів щодо її реалізації, Бокій В. І. (2014)
Федорова А. С. - Сучасні проблеми у процесі відбору та найму персоналу в організації, Бокій В. І. (2014)
Гончаров Ю. В. - Удосконалення стратегії розвитку підприємства, Лапчик Ю. Ю. (2014)
Настич Т. П. - Державне регулювання функціонування закладів культури та мистецтва в Україні (2014)
Зайцева О. І. - Вибір гнучких стратегічних методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації (2014)
Гарафонова О. І. - Реструктуризація та реінжиніринг бізнес-процесів - напрями проведення організаційних змін в умовах подолання системної кризи на підприємстві (2014)
Schlett Andras - Agriculture and employment the results of the transition in Hungarian agriculture, Beke Judit (2014)
Валага Л. Ю. - Ефективність адаптації національної системи технічного регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу (2014)
Савчук О. П. - Дослідження стратегічних завдань поліпшення демографічної ситуації в Хмельницькій області (2013)
Акулов М. Г. - Макроекономічне моделювання: ретроспективний аспект та сьогодення, Петровський С. А. (2013)
Янчук М. Б. - Методичний підхід до постановки синергічних цілей інтеграції авіабудівних підприємств України (2013)
Яровий А. М. - Філософські проблеми системної трансформації економіки України (2013)
Романець І. В. - Удосконалення національної моделі технологічних парків України (2013)
Літинська А. М. - Фактори розвитку і функціонування галузей харчової промисловості, Давидюк О. А., Данилишина Л. О. (2013)
Білоконний П. Г. - Інформаційний аналіз управління в системах соціально – вимірювального експерименту, Драбаніч А. В. (2013)
Боковець В. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах застосування кластерної моделі економіки регіонів, Корольова А. Р., Іванов В. В. (2013)
Акулов М. Г. - Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України, Янішевський Я. А. (2013)
Жукова О. А. - Оцінювання кредитоспроможності позичальника, Грек І. П. (2013)
Юрчишена Л. В. - Оцінка фінансової стійкості комерційного банку, Подолян С. В. (2013)
Драбаніч А. В. - Ліквідність комерційного банку: оцінка та особливості управління, Максимець І. О. (2013)
Мулик І. В. - Кредитно – інвестиційна діяльність банків: сутність та значення для економіки України (2013)
Даценко Г. В. - Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій, Громова А. Є., Громова О. Є. (2013)
Войтко С. В. - Бізнес-процес формування платформи дистанційної освіти в Україні, Кулинич О. О. (2013)
Лисак А. Р. - Основні підходи формування цільових програм реструктуризації аграрного сектора регіону: стратегічний аспект (2013)
Чорна Л. О. - конкурентоздатністю сучасного підприємства, Швед В. В. (2013)
Кібальник Л. О. - Регіональні механізми адаптації до геоекономічних змін (2013)
Лиман В. В. - Емпіричне дослідження ризиків використання електронної платіжної системи WebMoney, Сахно А. А (2013)
Одінцова Н. Г. - Мотивація персоналу банку як ключовий фактор підвищення ефективності праці в умовах розвитку економічної діяльності (2013)
Корнєєв М. В. - Особливості управління ресурсним потенціалом окремих суб’єктів фінансового сектору на регіональному рівні (2013)
Драбаніч А. В. - До питання аналізу фінансової стійкості страхових операцій по окремим видам страхування (2013)
Юрчишена Л. В. - Стан та проблеми недофінансування видатків місцевих бюджетів, Куріпко Л. Ю. (2013)
Акулов М. Г. - Модель оптимального регулювання інвестиційного портфеля комерційного банку, Романенко Д. Ю. (2013)
Боднар Т. П. - Особливості зведеного обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, Трачук Т. В. (2013)
Євась Т. В. - Оцінка фінансово-майнового стану сільськогосподарського підприємства (2013)
Яровий А. М. - Методологічні інновації економічної науки в контексті переходу до нової парадигми постмодернізму (2013)
Титул, зміст (2014)
Рязанов В. Т. - Економічна політика після кризи: чи стане вона знову кейнсіанською? (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України, Дронь Є. В. (2014)
Лігоненко Л. О. - Інтелектуальний капітал підприємства: науково-методичні засади та результати оцінювання (2014)
Клименко О. В. - Розвиток сиситеми регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Мудрак Р. П. - Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини (2014)
Бобко А. М. - Економіка лісівництва починається з використання земельних угідь за призначенням (2014)
Прокопа І. В. - Фізико-економічна парадигма сучасної теорії і практики господарювання (2014)
Адаменко Л. В. - Застосування альтернативних методів визначення токсичності дезінфекційних засобів (2013)
Бойко Г. В. - Інтеграція програмного модуля історії хвороби тварин в експертну систему "внутрішні хвороби тварин", Бойко Н. І., Міцевський М. О. (2013)
Бойко Г. В. - Організація самостійної роботи студента при викладанні дисципліни "ветеринарна токсикологія" за допомогою платформи moodle, Шевченко О. В. (2013)
Бородиня В. І. - Вплив прив’язного і безприв’язного утримання на захворюваність нетелей і первісток на мастит, Гончаренко В. Б. (2013)
Влізло В. В. - Стан жовчоутворення та жовчовиділення за лікування корів, хворих на жирову гепатодистрофію, Приступа О. І. (2013)
Деркач С. С. - Кореляція віку та породи до прояву акушерської та гінекологічної патології у сук, Вальчук О. А., Пономарьова О. С. (2013)
Жук Ю. В. - Застосування препарату Мінерасол для стимуляції відтворної функції корів, Стецюра Л. Г., Бобошко О. М. (2013)
Забарна І. В. - Удосконалення моніторингових досліджень продукції птахівництва з кількісного визначення тилозину методом ELISA, Якубчак О. М. (2013)
Знагован С. Ю. - Підвищення адаптаційних здатностей коней до фізичних навантажень за допомогою біологічно активних речовин рослинного походження, Ладиш І. О., Бублик В. М. (2013)
Карповський В. І. - Використання метаболітів білкового та вуглеводного обміну молочною залозою корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Криворучко Д. І., Постой Р. В., Ландсман А. О., Шумак Р. В. (2013)
Кліх Л. В. - Підготовка магістрів у НУБіП України за спеціальністю "ветеринарна медицина", Духницький В. Б. (2013)
Якубчак О. М. - Вплив раціону із картопляних чіпсів на біохімічні показники крові лабораторних щурів, Кондрасій Л. А. (2013)
Кос’янчук Н. І. - Аналіз вимог нормативних документів щодо забезпечення здоров’я тварин, Тютюн А. І. (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфофункціональний статус кісткової системи новонароджених ссавців та птахів у взаємозв’язку з їх життєздатністю (2013)
Куевда Н. Н. - Влияние пробиотика Эмпробио с экстрактом расторопши на белоксинтезирующую функцию печени при гепатопатии лошадей (2013)
Лемещенко В. В. - Особливості структури стінки інтраорганних артерій і вен легенів у ягнят добового віку, Кузіна Н. С. (2013)
Локес-Крупка Т. П. - Біохімічні показники сироватки крові за гепатоліпідозу у свійських котів, Цвіліховський М. І. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Топографія і морфологія дивертикула Меккеля у качок віком від 150 до 240 діб (2013)
Мазуркевич А. Й. - Життєздатність та проліферативна активність мезенхімальних стовбурових клітин лінійних мишей C 57BL/6 залежно від умов виділення первинного матеріалу, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2013)
Остапюк М. П. - Система контролю за якістю та безпечністю кормів, кормових добавок і преміксів в Україні, Меженська Н. А., Якубчак О. М. (2013)
Меженський А. О. - Вдосконалення класифікації увеїтів у коней (2013)
Ніщеменко М. П. - Вплив комплексу незамінних амінокислот на активність ферментів органів травлення перепелів та їх м’ясну продуктивність, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А. (2013)
Обруч М. М. - Характеристика показників рентгенограм грудної порожнини собак і котів за комп’ютерної рентгенографії (2013)
Палюх Т. А. - Застосування препарату Мінковіт для нормалізації складу хутра норок в критичні періоди їх життя, Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2013)
Панікар І. І. - Становлення показників імунної системи поросят віком до двох тижнів, Коваленко В. Л., Носик Н. І. (2013)
Передера С. Б. - Самостійна робота студента – запорука безперервної освіти майбутнього фахівця, Лавріненко І. В., Передера О. О., Коне М. С., Жерносік І. А. (2013)
Самуйленко А. Я. - Обеспечение экологической безопасности в биотехнологии производства и применения препартов для ветеринарии, Еремец В. И., Скотникова Т. А., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Бобровская И. В., Люлькова Л. С. (2013)
Самуйленко А. Я. - Экопробиотики для АПК – инновационное направление биотехнологии, Еремец В. И., Неминущая Л. А., Скотникова Т. А., Павленко И. В., Бобровская И. В., Школьников Е. Э. (2013)
Степченко Л. М. - Динаміка активності α-амілази у різних відділах шлунково-кишкового каналу страусенят за впливу біологічно активної кормової добавки "Гумілід", Коляда С. Г. (2013)
Палишнюк К. Ю. - Сучасний стан щодо питання вмісту залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукції птахівництва, Ткачук С. А. (2013)
Ткачук С.А. - Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясних напівфабрикатів за мікробіологічними показниками (2013)
Тютюн А. І. - Моніторинг поширення генетично модифікованих харчових продуктів та сировини в Україні, Кос’янчук Н. І., Міськевич З. С. (2013)
Якимчук О. М. - Вплив дієтичної кормової добавки Ренальцин та препаратів фірми "-Heel" на гематологічні показники котів із синдромом хронічної ниркової недостатності, Іванченко Н. Ю., Маринюк М. О., Цвіліховський М. І. (2013)
Якубчак О. М. - Значення аналізу ризиків у ланцюзі виробництва безпечних і якісних харчових продуктів, Деркач І. М. (2013)
Якубчак О. М. - Щодо токсичності хлорованої водопровідної води, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2013)
Якубчак О. М. - Загальне бактеріальне обсіменіння молока – один з основних показників його якості, Оленіч Л. О., Таран Т. В. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність Промектину 1 %-го ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Гончаренко В. П., Шаганенко В. С., Кулініч О. В., Сисак О. О. (2013)
Галат М. В. - Особливості перебігу токсоплазмозу у кіз (2013)
Литвин В. П. - Перспективи використання пробіотичних препаратів при вирощуванні поросят, Литвиненко В. М., Поліщук В. В., Сорокіна Н. Г. (2013)
Литвиненко В. М. - Асоційований перебіг діарей у телят, патолого-анатомічні зміни та лікування, Салата О. С. (2013)
Литвин В. П. - Новий лікарський засіб – Декантоній, Поліщук В. В., Литвиненко В. М., Гомзиков О. М., Мельник В. В. (2013)
Литвиненко О. П. - Епізоотична ситуація з ехінококозу свиней на території України (2013)
Митрофанов С. В. - Змішані інвазії кіз у період вагітності та лактації, Сорока Н. М. (2013)
Прус М. П. - Поширення бабезіозу великої рогатої худоби в Україні, Перин В. В. (2013)
Прус М. П. - Біохімічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу Рефектину, Комбітрему та Рафензолу, Кручиненко О. В., Шабалін О. М. (2013)
Прус М. П. - Сезонна динаміка трансмісивних хвороб собак (бабезіоз, ерліхіоз) у Києві, Шайдюк М. В., Захарчук О. В. (2013)
Соловйова Л. М. - Порівняльна ефективність антигельмінтиків за аскарозно-трихурозної інвазії свиней, Дога І. В. (2013)
Камінський В. Ф. - Використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України у контексті світового стабільного розвитку, Сайко В. Ф. (2013)
Балюк С. А. - Стан ґрунтів України та шляхи підвищення їх родючості в умовах оптимізації земельних ресурсів України, Медведєв В. В., Захарова М. А. (2013)
Дегодюк Е. Г. - Досвід вітчизняної і зарубіжної науки з проблем стабілізації землекористування (2013)
Яцук І. П. - Шляхи раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості, Жилкін В. А.,  Панасенко В. М. (2013)
Вожегова Р .А. - Зрошуване землеробство в умовах оптимізації землекористування Степової зони України (2013)
Тараріко О. Г. - Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату та прояву водної ерозії,  Сиротенко О. В.,  Ільєнко Т. В., Кучма Т .Л. (2013)
Квітко Г. П. - Багаторічні трави як фактор стабільного розвитку землеробства України, Поліщук І. С., Мазур В. А., Протопіш І. Г., Корнійчук О. В., Гетман Н. Я., Демидась Г. І. (2013)
Коваленко А. М. - Оптимізація використання зрошуваних земель у південному Степу України (2013)
Шевченко А. М. - Еколого-меліоративна кваліфікація земель – основа їх сталого використання, Боженко Р. П. (2013)
Белоліпський В. О. - Еколого-економічна оптимізація сівозмін при формуванні агроландшафтів, Полулях М. М. (2013)
Корнійчук М. С. - Захист рослин в адаптивних агротехнологіях за оптимізації землекористування України (2013)
Демидов О. А. - Про землекористування і облік земельних ресурсів та об’єктів рекультивації на прикладі Дніпропетровської області (2013)
Бойко О. В. - Розвиток транспортного ринку країни: інституціональний підхід (2013)
Войченко Т. О. - Планування як інструмент комплексного управління суміжними видами транспорту, Тимощук О. М. (2013)
Гудкова В. П. - Проблематика зарубіжних досліджень у сфері перевезення пасажирів (2013)
Колесникова Н. М. - Стимулювання участі приватного сектору у наданні транспортних послуг на основі аутсорсингу, Романченко В. В. (2013)
Котлубай В. О. - Відродження прибережних пасажирських перевезень в системі морського туризму України (2013)
Романенко О. П. - Місце і значення транспортних послуг, Кучерук Г. Ю. (2013)
Пацьора О. В. - Фази розвитку контрейлерних перевезень вантажів (2013)
Андрієнко М. М. - Логістичне забезпечення вантажних перевезень на залізничному транспорті (2013)
Бакалінський О. В. - Вплив імантентних особливостей транспортної послуги на поведінку пасажирів залізниць (2013)
Белінська М. Г. - Методичні підходи до розподілу доходів від пасажирських перевезень різних суб’єктів господарювання (2013)
Двуліт З. П. - Управлінські заходи щодо зменшення шуму та вібрацій на залізницях, Букреєва К. С. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Складові логістичних ресурсів підприємств залізничного транспорту, Левченко О. В. (2013)
Пасічник В. І. - Науково-технічне та економічне обгрунтування формування тарифів на транспортні послуги в сучасних умовах, Крищенко С. О., Коломійченко В. А. (2013)
Підлісний П. І. - Напрями удосконалення стимулювання ефективної праці на підприємствах залізничного транспорту в період його реформування, Паткевич Н. О., Мнишенко О. О. (2013)
Пилипенко О. В. - Напрями стратегій розвитку ст. Київ – пас. в умовах реформування залізничного транспорту, Загамула Т. П. (2013)
Cеник Г. П. - Зміст механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту (2013)
Стрілець А. І. - Євроінтеграція як стратегічний напрямок розвитку залізничного транспорту України, Реброва А. Ю. (2013)
Христофор О. В. - Концептуальні засади стратегічного планування на залізничному транспорті України (2013)
Стасишен М. С. - Науково-технічний прогрес – основа зростання продуктивності праці на залізничному транспорті, Ногова О. В. (2013)
Талавіра Є. В. - Діагностика ефективності фінансування інноваційного відтворення парку вантажних залізничних вагонів (2013)
Аверічев І. М. - Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України (2013)
Горошко К. О. - Оцінка сучаного стану та перспективні шляхи розвитку внутрішнього водного транспорту України (2013)
Садловська І. П. - Державне регулювання розвитку транспорту та підвищення якості та ефективності пасажирських і вантажних перевезень (2013)
Сімкова Т. О. - Економіко-математична модель забезпечення управління якістю аеропортових послуг (2013)
Андрєєва О. В. - До питання про застосування інноваційних технологій навчання при вивченні дисципліни "гроші та кредит" студентами ВНЗ (2013)
Бакаєва І. Г. - Стратегічне планування діяльності підприємства, Нестеренко К. В. (2013)
Бєлова А. І. - Системно-універсальні перешкоди на шляху розбудови в регіонах промислового виробництва інноваційно-інформаційного типу (2013)
Боднарюк І. Л. - Прогнозування фондових індексів ПФТС та UX засобами Ms excel (2013)
Вовк О. М. - Методичний інструментарій оцінювання вартості потенціалу підприємства за доходним підходом (2013)
Григорак М. Ю. - Концептуальні засади розвитку логістичної інфраструктури в умовах економіки знань (2013)
Двуліт З. П. - Сучасні інформаційні системі і технології в управлінні організаціями: використання в навчальному процесі crm – системи "парус – менеджмент та маркетинг" корпорації "парус", Лучникова Т. П. (2013)
Двуліт З. П. - Сучасний стан організації наукових досліджень в Україні, Мельник О. Г. (2013)
Козаков В. Г. - Дослідження стратегічного розвитку промислових підприємств в Україні (2013)
Костюченко Л. В. - Управління організаційними змінами в ланцюгах поставок (2013)
Кравченко О. О. - "Доступність" житла як відображення доходів населення України, Кулінська К. А. (2013)
Крупка А. Я. - Фінансування культури і мистецтва з місцевих бюджетів: стан і тенденції розвитку (2013)
Кудіна І. О. - Формування облікової політики бюджетних установ: організаційно-методичний аспект, Гладчук О. О. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Управління ресурсами у ланцюгах постачань (2013)
Мединська Т. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний режим оподаткування аграрного бізнесу в Україні (2013)
Мельник Т. С. - Матричні моделі дослідження задоволеності споживачів послуг транспортної компанії (2013)
Орловська О. В. - Інтеграційний вібір україни: перспективи, проблеми, перешкоди для розбудови національного господарства, Бєлова А. І. (2013)
Радзієвська С. О. - Цивілізаційний фактор у міжнародному менеджменті та його значення в євразійській інтеграції (2013)
Ревуцька О. Є. - Аналіз сучасного стану антимонопольної політики в Україні (2013)
Стасишен М. С. - Теоретико-економічні чинники впливу на величину заробітної плати в Україні, Гуцол В. В. (2013)
Тvoronovych V. - Generalized dynamical systems and large-scale objects as objects of long-term prognosis (2013)
Хаймінова Ю. В. - Напрями взаємодії кредитно-фінансових установ та підприємств морегосподарського комплексу (2013)
Чала О. В. - Формування системи управління організаційним знанням підприємства як інтегруючою складовою інтелектуального капіталу (2013)
Чигринець О. А. - Концепції підвищення ефективності праці персоналу (2013)
Мельник Л. Г. - Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку, Дегтярьова І. Б. (2012)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання водокористування в регіоні: інституціональні засади та напрями вдосконалення, Бардась В. М., Бусел Р. В. (2012)
Матюха В. В. - Щодо питання комплексної економічної оцінки мінерально-ресурсного потенціалу (2012)
Колмакова В. М. - Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки (2012)
Сотник І. М. - Аналіз екологічних втрат від виробництва продукції в регіонах України, Киричок В. О. (2012)
Сабадаш В. В. - Урегулювання екологічних конфліктів: економіко-організаційні передумови "зеленої" економіки, Бобильов С. М., Мельник Л. Г. (2012)
Башта О. І. - Аналіз можливості заміни традиційних джерел тепло-енергопостачання в рекреаційних підприємствах АР Крим на основі відновлюваної енергії (2012)
Кирилюк Є. М. - Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем, Прощаликіна А. М. (2012)
Мельник Л. Г. - Індустріальний метаболізм як основа управління розвитком підприємств і макроекономічних систем (2012)
Перова М. Б. - Вирішення конфлікту при передоплаті за електроенергію, Метляхін О. І. (2012)
Мартиненко М. В. - Інформаційні засади управління організаційними знаннями підприємства (2012)
Московкін В. М. - Технологічний зовнішньоторговельний бенчмаркинг у системі країн Шанхайської організації співробітництва з використанням бази даних Trade Map, Суботіна О. О. (2012)
Карлик Ю. Ю. - Вплив рівня державної підтримки на економічний механізм функціонування фермерських господарств, Бігдан М. Г. (2012)
Фролов С. М. - Вирішення проблем розмежування доходів і видатків між державними і місцевими бюджетами у контексті реалізації політики держави у прикордонних областях (2012)
Панасенко Г. О. - Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 2) (2012)
Багдасарян А. М. - Проблеми реформи пенсійної системи, стабільності фінансової системи і розвитку ринку капіталу в країнах з перехідною економікою (2012)
Сіташ Т. Д. - Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування (2012)
Дериколенко О. М. - Урахування чинників ризику в процесі вибору інноваційних проектів (2012)
Хвищун Н. В. - Підходи до формування та оцінки ефективності стратегії міста (2012)
Несторенко Т. В. - Теоретичні основи сталого розвитку житлово-комунального господарства (2012)
Горемикіна Ю. В. - Формалізація даних та методичні підходи у контексті оцінки ефективності соціальних послуг (2012)
Рябенков О. В. - Напрями удосконалення політики управління фінансовими результатами промислового підприємства (2012)
Вороненко В. І. - Оптимальне використання земельних ресурсів як передумова еколого-економічної безпеки (2012)
Кубатко О. В. - Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства, Терещенко І. В., Руденко Т. В. (2012)
Лямцев О. В. - Організаційно-економічний інструментарій забезпечення еколого збалансованого розвитку автотранспортного комплексу (2012)
Чернєй В. В. - Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів (2014)
Джужа О. М. - Злочинець або особа, яка вчинила злочин (порівняльний аналіз), Горлач С. В. (2014)
Лук’янчиков Є. Д. - Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2014)
Брисковська О. М. - Проблеми доказування фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Нєбитов А. А. - Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: аналіз складу злочину (2014)
Вознюк А. А. - Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті (2014)
Колб С. О. - Кримінологічна характеристика злочину, пов’язаного з незаконним заволодінням транспортними засобами організованими злочинними угрупованнями, Гаркуша А. В. (2014)
Хасанов М. Х. - Способи формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами в дівчат–студенток, Чорноштан М. С. (2014)
Сіренко А. П. - Характеристика способів знищення, підроблення або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Чернявський С. С. - Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: досвід застосування нового кримінального процесуального кодексу України (2014)
Печерський О. В. - Доступ до публічної інформації в Україні: теоретико-правовий підхід (2014)
Амелін О. В. - Електронна (комп’ютерна) інформація: нормативно-правове визначення в законодавстві України (2014)
Медвідь Л. П. - Правове закріплення та реалізація економічних прав і свобод військовослужбовців (2014)
Рогатюк І. В. - Прокурорський нагляд як гарантія законності й обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування (2014)
Патик А. А. - Підслідність злочинів на досудовому розслідуванні за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Панчишин М. Я. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2014)
Горбенко Д. А. - Особливості психологічної служби в органах внутрішніх справ України (2014)
Пікуля Т. О. - Сучасні підходи до класифікації держав світу (2014)
Трачук Т. А. - Культурно-просвітницька та культурно-рекреативна функції українського телебачення (2012)
Зозуля Н. Ю. - Практичні аспекти професіоналізації студентів-документознавців (2012)
Єжижанська Т. С. - Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Осадча М. П. (2012)
Білущак Т. М. - Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакета, Москалюк Ю. О. (2012)
Рибак І. А. - Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд (2012)
Біль М. М. - Моніторинг ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці (регіональний аспект) (2012)
Цифрова Н. Г. - Інформаційне забезпечення механізму державного регулювання агропромислового комплексу (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Державне управління міграційними процесами в умовах деформації інформаційного простору (2012)
Шершньова О. В. - Стратегія сталого розвитку туризму Рівненщини як складова розвитку регіону (2012)
Беззубко Б. І. - Методичні проблеми стратегічного планування розвитку міст (2012)
Беззубко Л. В. - Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та підприємств ЖКГ, Гарбарук Д. С. (2012)
Рясна Н. О. - Основні показники соціальної складової економічної безпеки регіону (2012)
Бондар В. Д. - Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області (2012)
Козюра І. В. - Виклики і розвиток місцевого самоврядування в Канаді як досвід для України (2012)
Сисоєва В. Г. - Актуальні питання взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій (2012)
Коніщева Н. Й. - Напрями реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування, Гєрко Т. М. (2012)
Кулаковський П. - Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок ХVІІ ст.) (2009)
Павлюк В. - Польське питання у міжнародних відносинах початку ХІХ ст. (2009)
Ковальчук Т. - Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам’ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (2009)
Шишкін І. - Спроби українсько-польського порозуміння в період 1943 – 1944 років (2009)
Семенович А. - Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС (2009)
Плевако І. - Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. В. Путіна (2000-2008 рр.) (2009)
Подворна О. - Стратегічне партнерство Росії та США: політично-військова площина (2009)
Сидорук Т. - "Східне партнерство": новий формат східної політики ЄС та перспективи України (2009)
Сидорук Т. - Лісабонський договір і напрями та тенденції внутрішнього реформування ЄС на початку ХХІ ст., Сидорук М. (2009)
Мартинюк Р. - Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України (2009)
Ільїна Т. - Дискусії з приводу проблеми формування європейської безпекової та оборонної політики (2009)
Павлюк Т. - Особливості відносин між Хорватією та ЄС (2009)
Лаврись М. Я. - Міжнародно-правові проблеми нейтралітету України (2009)
Пилипенко Е. В. - ВТО как ключевой инструмент мирового капиталистического хазяйства (2013)
Печоник О. И. - Безопастность регионов и политика государства в новых экономических условиях (2013)
Думанська І. Ю. - Доцільність закордонної практики податкового стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні (2013)
Оліскевич М. О. - Економетричний аналіз взаємозв'язків між показниками ринку праці в Україні (2013)
Оченаш І. П. - Джерела фінансування бюджетного дефіциту та його місце у системі бюджетного регулювання (2013)
Драчук Ю. З. - Напрями маркетингового забезпечення модернізації промислового виробництва, Трушкіна Н. В. (2013)
Мишко О. В. - Оцінювання ефективності застосування системного управління якістю на підприємстві (2013)
Лозовська Н. М. - Ресурсозбереження як один з основних напрямів, що сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства (2013)
Сороківська О. А. - Інформаційна безпека підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу, Шведа Н. М. (2013)
Орлов О. О. - Визначення ціни на інноваційну продукцію при розробці інноваційних проектів, Помірча О. М. (2013)
Жаворонкова Г. В. - Оцінка людського капіталу авіатранспортних підприємств України, Шкода Т. Н. (2013)
Драбаніч А. В. - Розвиток та удосконалення системи сертифікації продукції як інструменту управління якістю на підприємстві, Садківська С. С. (2013)
Драбаніч А. В. - Фінансові результати використання коштів на застосування статистичних методів регулювання технологічних процесів виробництва продукції (2013)
Піддубна О. О. - Моделювання динаміки основних фондів підприємства, Піддубний К. І. (2013)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства, Манойло Т. В. (2013)
Мандражи З. Р. - Методические подходы к оценке эффективности материального вознаграждения труда работников, Аблаева С. Р. (2013)
Dzhalladova I. - Optimal condition of income a company modeled discreteequations with Markovian coefficients., Bunimovich S., Pinelas S., Ruzickova M. (2013)
Манцуров І. Г. - Статистичне забезпечення інституційного планування як складової державного регулювання ринкової економіки, Храпунова Я. В. (2013)
Галіцин В. К. - Моніторинг у системі управління реалізацією державної цільової програми, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Дербенцев В. Д. - Системна методологія дослідження стану та динаміки сучасної інформаційної економіки в умовах посилення нестабільності, Тішков Б. О., Шарапов О. Д. (2013)
Єріна А. М. - Статистичне моделювання динамічних процесів з ефектом насичення (2013)
Камінський О. Є. - Методи оцінки ефективності проектів переходу підприємств на використання хмарних ІТ-сервісів (2013)
Степаненко О. П. - Когнітивні підходи до моделювання процесів розвитку банківської системи України (2013)
Мазуренко О. М. - Статистика послуг автотранспорту: міжнародні bперевезення (2013)
Павленко В. П. - Статистичне забезпечення процесу ефективної трансформації адміністративно-командної моделі економіки в ринкову (2013)
Поліщук О. М. - Використання методу вибіркового обстеженняв цілях упорядкування системи паркування автомобілів у великих містах (2013)
Скіцько В. І. - Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлективності (2013)
Ткач О. В. - Оцінювання доцільності інвестування для відтворення родючості грунтів за позичені кошти (2013)
Вітлінський В. В. - Рейтингове моделювання в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ, Кмитюк Т. Л. (2013)
Неня О. І. - Про умови перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства (2013)
Стець О. В. - Моделювання динаміки поведінки абонентів на ринку телекомунікацій України, Скворцова Л. І. (2013)
Дайнеко А. В. - Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до євразійського економічного союзу (2013)
Манцуров Д. І. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України (2013)
Беспалова А. В. - Статистичне забезпечення процесу формування державного замовлення (2013)
Ігнатова Ю. В. - Про одну модель управління зернопереробним підприємством з урахуванням системних характеристик, Іващенко Л. В. (2013)
Шерман О. М. - Соціальна політика та імідж політичного лідера (2013)
Данілова А. П. - Загальна структура методики формування ініціативності учнівської молоді в доброчинній діяльності (2013)
Логвиненко В. М. - Соціальна допомога як реалізація сенсу життя (2013)
Мекшун А. Д. - Компетентність соціальних працівників як невід’ємна складова професійної успішності (2013)
Клос Л. Є. - Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров’я збережувальної діяльності (2013)
Панченко М. В. - Особливості забезпечення права дитини на самозахист від неналежного батьківського виховання в процесі професійної підготовки соціальних правозахисників (2013)
Пігіда В. М. - Соціально-педагогічна підтримка осіб, які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів (2013)
Синякова В. Б. - Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства (2013)
Юрченко Є. О. - Особливості педагогічної діяльності у сфері цивілістики в процесі підготовки фахівців соціально-правового захисту до надання юридичної допомоги (2013)
Головко Н. І. - Профілактичні заходи протиправної поведінки неповнолітніх (2013)
Гуріч В. О. - Основи взаємодії суб’єктів реалізації права дитини на освіту під час її перебування у закладі охорони здоров’я (2013)
Герасимова Н. С. - Паліативна допомога вдома особам похилого віку (2013)
Романова Н. Ф. - Оцінка потреб у наданні послуг з паліативної допомоги в Україні, Чайківська Д. Р. (2013)
Павлишина Н. Б. - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) як суб’єкт соціальної роботи з людьми похилого віку (2013)
Сич Т. В. - Класифікація соціальних закладів, Циган Н. В. (2013)
Стельмах С. С. - Особливості процесу соціалізації дітей трудових мігрантів (2013)
Кравченко О. І. - Управління розвитком дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників соціальних закладів в Україні (2013)
Силадій І. М. - Особливості управлінської діяльності в підготовці фахівців соціальної сфери , Маринець Н. В. (2013)
Сич Т. В. - Особливості управління соціальними закладами (2013)
Макаренко О. М. - Специфіка психоемоційних станів дорослої особистості після розлучення, Андрейчева А. О., Король Ю. Ю., Царук Н. М. (2013)
Лаврецький Р. В. - Професійна етика соціального працівника в сучасній Польщі, Нагірняк М. Я. (2013)
Багрій І. П. - До питання становлення заняттєвої терапії як сфери професійної діяльності у світовому досвіді (2013)
Фаласеніді Т. М. - Інклюзивне навчання дітей з гіперактивним розладом у загальноосвітніх школах США (2013)
Бондарук Т. Г. - Економіко-статистичний аналіз формування доходів місцевих бюджетів (2013)
Momotyuk L. Ye. - Financial Reporting for Statistical Analysis of Enterprises Performance (2013)
Бардаш С. В. - Захист інтересів користувачів фінансової звітності: стан та підходи до гарантування (2013)
Kaminska T. G. - Accounting of Capital Circulation at the Phase of Distribution (2013)
Shevchuk V. O. - Absolute Goods and Natural Externalities: Problems of Accounting, Control and Analysis (2013)
Tkachenko S. А. - Interactivity of Management Functions (2013)
Чернелевська О. Л. - Роль держави як гаранта захисту добросовісної конкуренції (2013)
Тарасенко А. Г. - Концепція соціального капіталу нації у розвитку соціально-економічних систем (2013)
Тарасова В. В. - Кореляційний аналіз стану охорони здоров’я населення України (2013)
Литвиненко Я. В. - Банківське кредитування та напрями його подальшого розвитку в Україні, Юрійчук Х. Т. (2013)
Куліш Г. П. - Напрями збільшення вхідних грошових потоків інвестиційної компанії, Джус С. І. (2013)
Лумпова Т. І. - Модель метаінформаційної структури показників для опису статистичного спостереження (2013)
Сбітнєв А. І. - Алгоритми розподілу взаємопов’язаних інформаційних ресурсів, Козлов В. В. (2013)
Красін М. А. - Перспективний підхід до організації навчального процесу. Досвід розвитку вищої освіти у Польщі, Карпов В. І., Товмаченко Н. М. (2013)
Шевчук В. О. - Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891 рр.) і глобальна місія України: засідання круглого столу, Гулевич О. Ю. (2013)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць, відомості про видавця (2013)
Бакалінський О. В. - Параметри потоку багажу як відображення патернів транспортної поведінки пасажирів у залізничних вагонах (2014)
Донець А. Г. - Методичні підходи до оцінки якості транспортнологістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень (2014)
Костюченко Л. В. - Застосування інноваційних технологій у сфері транспортного обслуговування, Ничик О. Л. (2014)
Кучерук Г. Ю. - Модель взаємодії управлінської підсистеми транспортного підприємства із системою ринків (2014)
Пасічник В. І. - Підвищення якості транспортних послуг з використанням маркетингових досліджень, Пацьора О. В., Зюзіна В. П. (2014)
Ревіна О. М. - Принципи концепції паритетного управління з використанням людського потенціалу на підприємствах транспортної галузі (2014)
Стукало А. В. - Сучасні тенденції глобалізації ринку транспортних послуг (2014)
Стукало А. В. - Специфіка правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні в умовах глобалізації (2014)
Бараш Ю. С. - Аналіз роботи швидкісного руху в Україні, Гненний О. М., Момот А. В. (2014)
Бакаєв Л. О. - Ринкова економіка як система господарювання на підприємтвах залізничного транспорту, Приймук С. М. (2014)
Гудкова В. П. - Економічна діагностика потенціалу розвитку вітчизняного виробництва моторвагонного рухомого складу, Гричай Д. (2014)
Гудкова В. П. - Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць, Кравчук О. (2014)
Гудкова В. П. - Багатоаспектне призначення залізничних вокзалів в контексті квазісервісних домінант ефективного функціонування й розвитку, Самохіна А. (2014)
Двуліт З. П. - Управлінські рішення зарубіжних компаній в сфері експлуатації колійного господарства: досвід та перспективи впровадження для залізничної інфраструктури України, Долгова Д. Р. (2014)
Макаренко М. В. - Міжнародний досвід застосування стандартів якості на підприємствах залізничного транспорту, Радкевич А. Г. (2014)
Пасічник В. І. - Підвищення єфективності моніторингу перевезень на основі автоматизації інформаційних потоків, Пересада Т. М., Коломійченко В. А. (2014)
Петренко О. О. - Реформування залізничного транспорту – реалії та перспективи (2014)
Познякова О. В. - Системний підхід в дослідженнях потенціалу залізниць в сфері пасажирських перевезень (2014)
Польова В. В. - Оцінка ефективності трудової мотивації працівників залізничного транспорту (2014)
Стасишен М. С. - Вплив продуктивності праці на ефективність діяльності залізничного транспорту, Ногова О. В. (2014)
Кравченко О. О. - Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту України, Богомолова Н. І. (2014)
Кравченко О. О. - Пропорції як відображення збалансованої системи показників ефективності функціонування залізниць, Пінчук С. С. (2014)
Тесленко Т. В. - Основні аспекти реформуваннять залізниць України (2014)
Творонович В. І. - Електрифікація залізниці, як один із перспективних напрямів стратегічного розвитку підприємств галузі, Осіпович Т. В. (2014)
Аверічев І. М. - Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2014)
Євтушевська О. А. - Воднотранспортна система україни в умовах сьогодення (2014)
Ященко Л. А. - Економічна оцінка процесів спільної експлуатації повітряних ліній, Шаповал Н. С., Борсук П. С. (2014)
Анопрієнко В. О. - Оцінка регіонів України за рівнями забезпеченості рекреаційною інфраструктурою та споживання рекреаційного продукту (2014)
Войціх О. Ю. - Економічна оцінка складу структури фінансових ресурсів ДП "УДЦТС "ЛІСКИ" (2014)
Войченко Т. О. - Концептуальні засади визначення сутності категорії "продуктивність" (2014)
Григорак М. Ю. - Проектний та системний підходи до організації логістичної підтримки мегаподій (2014)
Коваленко О. В. - Напрямки удосконалення маркетингової політики хлібопекарських підприємств (2014)
Колумбет О. П. - Облікова політика в системі управління оборотними матеріальними активами (2014)
Кудіна І. О. - Проблемні аспекти облікової політики бюджетних установ (2014)
Радзієвська С. О. - Управління інтеграційними процесами та багатополярність у світовій економіці (2014)
Садловська І. П. - Управління державними фінансовими ресурсами (2014)
Шпак В. А. - МСФЗ: ретроспектива та сучасність (2014)
Богомолова Н. І. - Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства (2014)
Талавіра Є. В. - Використання методичних підходів до нейтралізації та управління фінансовими ризиками в підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання (2014)
Титул, зміст (2005)
Бушуев С. Д. - Современные подходы к развитию методологий управления проектами, Бушуева Н. С. (2005)
Рач В. А. - Концептуальные положения финансово-экономического анализа предприятия в условиях принятия решения о развитии, Рач О. Н. (2005)
Морозов В. В. - Аналіз використання критеріїв та методик оцінки тендерних пропозицій в сучасній практиці управління міжнародними проектами (2005)
Поліщук І. Г. - Розробка концепції та моделі управління проектами технічного обслуговування і ремонтів гірничого устаткування (2005)
Остапчук М. В. - Проектне керування виробництвом, Дзиговська О. М. (2005)
Афанасьєв М. В. - Методика формування стратегії інноваційного розвитку підприємства, Тишенко Д. О. (2005)
Калюжный В. В. - Об употреблении специальных терминов участниками инновционных проектов, Калюжная Ю. В. (2005)
Польшаков В. І. - Управління інноваційними проектами на регіональному рівні, Лашук А. М. (2005)
Федорович О. Е. - Вероятностный анализ в управлении проектом логистической цепи, Попов А. В. (2005)
Медведєва О. М. - Моделювання якості проектної документації (2005)
Ляшенко О. І. - Моделі втрати стійкості ринкових механизмів (2005)
Кальніченко О. В. - Вирішення проблем управління вартістю в будівльних проектах з використанням методу освоєнного обсягу (2005)
Сердюк І. Г. - Оподаткування операцій трансферту технологій: сучасний стан та напрями вдосконалення (2005)
Борисенко Б. М. - Вплив динаміки валютних курсів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, Рябенко Л. І. (2005)
Стелюк Б. Б. - Совершенствование диагностики объектов и направлений организационых изменений (2005)
Рогоза М. Є. - Інноваційно-інвестиційна модель економічного зростання підприємства: аналіз впливу чинників на ефективність діяльності (2005)
Калюжный В. В. - Оценка экономического состояния отрасли на основе анализа информационной активности специалистов (2005)
Возный А. М. - Совершенствование системы управления воспроизводимыми ресурсами судостроительного производства (2005)
Родіонов О. В. - Складові іміджу підприємства (2005)
Моргачев И. В. - Компьютеризация как фактор повышения эффективности функционирования организации (2005)
Потай И. Ю. - Разработка методики управления учебным процессом на основе повышения качества уровня подготовки выпускников ВУЗов, Мочалов А. А. (2005)
Мосякін С. Л. - Паліноморфологічні особливості роду Dysphania R. Br. emend. Mosyain & Clemants (Chenopodiaceae Vent.), Цимбалюк З. М. (2004)
Федорончук М. М. - Види судинних рослин, описані з території України, та їх типофікація родини Rosaceae Juss. (рід Rubus L.) (2004)
Онищенко В. А. - Лісова рослинність Українських Карпат в аспекті флористичної класифікації (2004)
Ходосовцев О. Є. - Lichenothelia D. Hawksw. - новий рід для мікобіоти України (2004)
Михайлик Г. Є. - Перші відомості про лишайники регіонального ландшафтного парку Гранітно-степове Побужжя, Кондратюк С. Я. (2004)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види роду Coprinus (Pers. Fr.) Gray (2004)
Бісько Н. А. - Біосорбція важких металів міцелієм вищих базидіальних грибів, Ровбель Н. М., Гончарова І. А. (2004)
Олішевська С. В. - Вплив іонів важких металів на мікобіоту грунту історико-археологічного заповідника Ольвія (Миколаївська обл.), Захарченко В. О. (2004)
Паршикова Т. В. - Вплив поверхнево-активних речовин на фотовицвітання хлорофілу а у Microcystis aeruginosa Kuetz. em. Elenk та Chlorella vulgaris Beijer, Брайон О. В. (2004)
Недуха О. М. - Структурна характеристика та аналіз пігментів листків водної форми Sium latifolium L (2004)
Мушак П. О. - Вплив вуглеводів на ріст і біохімічний склад синьозелених водоростей (2004)
Іванченко О. Є. - Активність нітратредуктази як індикатора забруднення довкілля, Безсонова В. П. (2004)
Смоленський І. М. - Індикація аеротехногенного забруднення Рахівського гірської урбоекосистеми, Клід В. В. (2004)
Андріанова Т. В. - Новий європейський мікологічний журнал "Mycological Progress" (2004)
Миркин Б. М. - Д. В. Дубина, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, О. І. Жмуд, М. Є. Жмуд, Т. В. Дворецький, Т. П. Дзюба, П. А. Тимошенко. Дунайський біосферний заповедник. Рослинний світ, Ямалов С. М. (2004)
Єна Ан. В. - Тринадцята подорож з атласом флори Європи (2004)
Стойко С. М. - С. А. Генсірук. Ліси України, Коваль Я. В., Криницький Г. П. (2004)
Губарь Л. М. - Цінна праця про рослинний покрив поселень центральної Європі, Протопопова В. В., Тахмар В. К., Шевера М. В. (2004)
Єна Ан. В. - По слідах Oenothera східній Європі (2004)
Гамор Ф. Д. - Міжнародна конференція "Оптимізація меж та поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника" (2004)
Шпонька І. С. - Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: залежність клінічного перебігу від імунофенотипу пухлини, Гриценко П. О., Пославська О. В., Шпонька В. І. (2009)
Вдовікова С. Ю. - Імунна гемолітична анемія, індукована нестероїдними протизапальними засобами, Мамчур В. Й. (2009)
Круть Ю. Я. - Современный взгляд на проблему преждевременного разрыва плодных оболочек при недоношенной беременности, Пучков В. А. (2009)
Туманский В. А. - Цирроз печени: пути прогрессии и возможности репаративной регенерации, Тугушев А. С., Шебеко Ю. А. (2009)
Бачурин Г. В. - Влияние сублинического варикоцеле на репродуктивную функцию, Никифоров О. А., Бачурина О. И., Бачурина А. А. (2009)
Бобрик Ю. В. - Динамика иммунологических показателей у больных остеохондрозом позвоночника с вертеброгенными радикулопатиями при использовании различных способов комплексной терапии и реабилитации (2009)
Визир В. А. - Антигипертензивная и гиполипидемическая эффективность комбинированного препарата Кадуэт у пациентов с различными формами артериальной гипертензии, Буряк В. В. (2009)
Войтович О. В. - Характеристика мікробіоценозу слизової оболонки носа у мешканців промислового регіону, Сіліна Т. М., Павлова Ю. С., Мурзак І. Ю., Деген А. С. (2009)
Галахін К. О. - Кріопатоморфоз раку молочної залози в умовах холодової дії та при його поєднанні з іншими передопераційними методами хіміо- та променевої терапії, Литвиненко О. О., Гичка С. Г., Денека Є. Р. (2009)
Дзяк Л. А. - Особенности течения внутричерепных кровоизлияний из разорвавшихся артериовенозных мальформаций, Митрофанов К. В., Мизякина Е. В., Цуркаленко Е. С. (2009)
Довбыш М. А. - Особенности применения контактной литотрипсии у больных уретеролитиазом, Черкасов Д. В. (2009)
Ельский В. Н. - Прогнозирование возникновения уратной нефропатии и ее тяжести у лиц с гиперурикозурией, Гузенко В. Н., Кривобок А. Г., Золотухин С. Е. (2009)
Єльський В. М. - Кінетика кератиноцитів епідермісу шкіри хворих на синдром діабетичної стопи, Барінова М. Е. (2009)
Званцева Е. Д. - Застосування імуноцитохімічного методу дослідження рецепторів естрогенів у пухлинних клітинах хворих на рак молочної залози Т3-4NO-2МО-1 (2009)
Клименко Н. А. - Особенности клеточного и гуморального иммунитета после иммунокоррекции у больных хронической сердечной недостаточностью в стадии глубоких нарушений гемодинамики, возникшей на фоне ишемической болезни сердца и осложненной пневмонией, Павлова Е. А. (2009)
Колесник Ю. М. - Особенности постнатального морфогенеза инсулярного аппарата поджелудочной железы самцов крыс, Грекова Т. А., Абрамов А. В., Тихоновская М. А. (2009)
Кремзер А. А. - Содержание плазменного протеина А ассоциированного с беременностью (РАРР-А) у больных стабильной стенокардией напряжения и острыми коронарными синдромами, Потапенко М. С. (2009)
Кушнір С. М. - Оцінка змін величини швидкості розповсюдження пульсової хвилі по артеріях еластичного та м’язового типу на фоні антигіпертензивної терапії, Кудіна Ю. В., Пономарьова Г. В. (2009)
Левицкий А. П. - Влияние черники на состояние сетчатки глаза крыс при экспериментальном гепатите на фоне кишечного дисбиоза, Вит В. В., Цисельський Ю. В., Осипенко С. Б., Демьяненко С. А. (2009)
Погорєлов О. В. - Нейросенсорна туговухість у пацієнтів з церебральним атеросклерозом та функція стовбурових структур (2009)
Романенко К. В. - Морфометрические параметры пораженной кожи при ограниченной склеродермии (2009)
Рябоконь Ю. Ю. - Клинические особенности серозных менингитов у детей, Зеленько Т. Н. (2009)
Сидоренко Р. В. - Морфометрические особенности ушек сердца при хронической ишемической болезни сердца (2009)
Туманская Н. В. - Изменения структурно-геометрических и функциональных показателей правого сердца в зависимости от стадии сердечной недостаточности ишемического генеза (2009)
Усачова О. В. - Порівняльна характеристика специфічного до вірусних чинників TORCH-групи імунологічного профілю вагітних Запорізької області, Дралова О. А. (2009)
Федірко В. О. - Особливості етіопатогенезу синдромів гіперактивної дисфункції черепних нервів, Носов А. Т., Шмельова Г. А. (2009)
Чен Шуи - Роль тиреопатий в генезе неразвивающейся беременности, Щербаков А. Ю., Новикова Е. А., Шаповал Д. Н. (2009)
Черкез А. Н. - Структура когнитивных нарушений у лиц с дисциркуляторной энцефалопатией в аспекте клинико-компьютернотомографической нейровизуализации и их сопоставления (2009)
Пухальська Н. С. - Досвід навчання і роботи з іноземними студентами на кафедрі фтизіатрії і пульмонології, Солодовник Ю. С., Разнатовська О. М. (2009)
Філімонов В. І. - Самостійна робота студентів в контексті Болонського процесу, Степанова Н. В., Бессараб Г. І., Мирна А. І. (2009)
Генкал С. И. - О морфологической изменчивости некоторых видов рода Achnanthes s. l. (Bacillariophyceae), Харитонов В. Г. (2012)
Демченко Э. Н. - Особенности полового процесса у некоторых новых для флоры Украины и редких видов Volvocales (Chlorophyta), Михайлюк Т. И. (2012)
Ростама Ш. - Влияние ионов меди, свинца и кадмия на индукцию агрегирования клеток Dunaliella viridis (Chlorophyta), Божков А. И., Голтвянский А. В. (2012)
Силкин В. А. - Поглощение нитратов и выделение нитритов морскими водорослями. Математическая модель, Дзизюров В. Д., Часовников В. К., Есин Н. И. (2012)
Маркина Ж. В. - Динамика роста популяции Pseudo-nitzschia multiseries и P. calliantha (Bacillariophyta) при воздействии додецилсульфата натрия, Айздайчер Н. А. (2012)
Гаркуша О. П. - Водоросли супралиторали песчаных пляжей Одесского побережья Чёрного моря (Украина), Александров Б. Г., Гончаров А. Ю. (2012)
Зареи Дарки Б. - Особенности распространения водорослей порядка Sphaeropleales (Chlorophyceae) в разнотипных водоемах Ирана (2012)
Горохова О. Г. - Дополнение к таксономическому списку водорослей фитопланктона Иваньковского водохранилища (Волжский плес, Россия), Попченко И. И., Корнева Л. Г., Генкал С. И., Паутова В. Н. (2012)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta оз. Донузлав (Крым, Украина), Царенко П. М. (2012)
Куликовский М. С. - Новая таксономическая комбинация для Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow (дополнение), Генкал С. И. (2012)
Курейшевич А. В. - Памяти Л.А. Сиренко, Кирпенко Н. И., Щербак В. И., Костикова Л. Е., Медведь В. А., Рыбак Н. В., Ярмошенко Л. П. (2012)
Сторінка головного редактора (2013)
Іванів Ю. А. - Приховані патолоґічні зміни висхідного відділу аорти близьких родичів осіб, що мають двостулковий аортальний клапан, Лозинська Н. В., Іванів І. Ю. (2013)
Радченко О. М. - Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби залежно від тонусу веґетативної нервової системи, Пилипів Л. І. (2013)
Ільницький Г. І. - Характеристика епідеміолоґічної ситуації з хворими на туберкульоз різних вікових груп за цифровими критеріями вибіркової оцінки за допомогою комп'ютерно-інформаційної технології (2013)
Томашевський Я. І. - Результати виявлення спадкової схильності до цукрового діабету 2-го типу (мітохондріального діабету) у населення Прикарпатського регіону за показниками оцінки вуглеводного обміну, Вендзилович Ю. М., Томашевська Н. Я., Хрупович Л. Б., Данилевич Н. Р., Хрупович М. С., Сулига І. Б., Фірчук М. В. (2013)
Маркін Л. Б. - Раціональне фармаколікування безсимптомної бактеріурії у вагітних, Попович А. І., Шатилович К. Л. (2013)
Барна О. Н. - Антивозрастная медицина-шанс на активную старость, Гетьман О. И., Корост Я. В. (2013)
Зербіно Д. Д. - Трансформація нозолоґічних форм у синдроми: чи проґресивні такі прагнення деяких клініцистів? (2013)
Грищенко О. В. - Опыт лечения гинекологических пациенток с маточными кровотечениями, Лахно И. В. (2013)
Абрагамович У. О. - TORCH-інфекція та її можлива роль у синтропічному ураженні печінки хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович М. О., Дробінська Н. В. (2013)
Скляров Є. Я. - Фактори ризику і предиктори виникнення ішемічної хвороби серця у жінок, Максимець Т. А. (2013)
Файник А. Ф. - Сучасні успіхи та доказовість за результатами Європейського конґресу кардіолоґів у Амстердамі (30.08-04.09.2013), Файник М. А. (2013)
Вимоги до статей (2013)
Титул, зміст (2005)
Бабаев И. А. - Формирование генетического кода проекта как инструмента навигации по его жизненному пути, Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. (2005)
Калюжный В. В. - Проблемы реализации альтернативных проектов и управления ими (2005)
Мазуркевич А. И. - Управление на основе общей модели развития систем, Малый В. В., Антоненко С. В. (2005)
Рибак А. І. - Креативні технології – інструмент до успіху розвитку економіки держави (2005)
Ребенок А. В. - Синергетична концепція стратегічного управління проектами (2005)
Ванюшкин А. С. - Формирование конфигурации инновационного проекта (2005)
Польшаков В. І. - Вплив норми якості/ конкурентоспроможності на конфігурацію проекту, Старченко Г. В. (2005)
Василєвська Т. П. - Системна оптимізація управління виконанням проектних робіт (2005)
Черепаха Г. С. - Система поддержки процесса управления командой проекта (2005)
Гладка О. М. - Навчальні проекти та особливості їх ресурсного забезпечення (2005)
Рач В. А. - Контроль і моніторинг у реалізації освітних проектів, Борзенко-Мірошніченко А. Ю. (2005)
Россошанская О. В. - Роль и место обучения в формировании стратегического потенциала предприятия (2005)
Асина Н. С. - Проектноориентированный поиск инвесторов для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности вузов (2005)
Малый В. В. - Семантический барьер – причина неэффективности и коммуникаций в проекте, Песиголовец Л. Л., Морозов Г. В. (2005)
Медведєва О. М. - Модель комунікації в проекті в аспекті теорії несилової взаємодії (2005)
Рач В. А. - Процессная модель представления проекта, Запорожченко В. А. (2005)
Чернявская И. М. - Модель построения архитектуры информационной системы в проекте (2005)
Момот В. М. - Метод коррекции параметров проекта в условиях параметрической неопределенности (2005)
Молоканова В. М. - Модель управления стоимостью в проектах реструктуризации (2005)
Семенчук Е. Л. - Моделирование потоков денежных средств в процессах планирования проектов развития судоходной компании (2005)
Погорелов Ю. С. - Предпочтение в выборе методов управления затратами (2005)
Стелюк Б. Б. - Организационные изменения как инструментальная основа развития предприятия (2005)
Игнатова Е. В. - Особенности организации бизнес-процессов в организациях с жесткими структурно-функциональными ограничениями (2005)
Остапчук М. В. - Визначення економічної доцільності утилізації тепла відпрацьованого робочого агента, Дзиговська О. М. (2005)
Мельников С. С. - Влияние чередования световых и темновых периодов на продуктивность Spirulina (Arthrospira) platensis (Nordst.) Geitler, Самович Т. В., Мананкина Е. Е., Будакова Е. А. (2012)
Солоненко А. Н. - Некоторые особенности деструкции органического вещества Cladophora sivaschensis C. Meyer (Chlorophyta) в рапе (2012)
Паутова Л. А. - Chaetoceros throndsenii (Bacillariophyta) — новый для Черного моря вид: рост в природных и экспериментальных условиях, Силкин В. А., Микаэлян А. С., Лукашева Т. А. (2012)
Александров Б. Г. - Первый случай "цветения" воды в Черном море водорослью Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota), Теренько Л. М., Нестерова Д. А. (2012)
Жегалло Е. А. - Альгобактериальный мат и его роль в отложении кремнистого компонента (кальдера вулкана Узон, Камчатка), Тембрел Е. И., Карпов Г. А., Герасименко Л. М., Орлеанский В. К. (2012)
Лилицкая Г. Г. - Desmidiales Round (Streptophyta) некоторых водоемов г. Киева (Украина) (2012)
Ткаченко Ф. П. - Виды рода Vaucheria DC. водоемов Северо-Западного Причерноморья (Украина), Куцин Е. Б. (2012)
Таращук О. С. - Фитоэпифитон речного участка Каневского водохранилища (Украина), Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д. (2012)
Климова Е. М. - Использование микроводоросли Dunaliella viridis Teodor. (Chlorophyta) в качестве клеточного биоиндикатора, Лавинская Е. В. (2012)
Иван Игоревич Маслов. К 60-летию со дня рождения (2012)
Царенко П. М. - Х.Х. Хисориеву — 60 лет, Паламарь-Мордвинцева Г. М., Бобоев М. Т. (2012)
Генкал С. И. - Материалы к флоре Centrophyceae (Bacillariophyta) озера Байкал (Россия), Куликовский М. С., Кузнецова И. В. (2013)
Рыжик И. В. - Оценка метаболической активности клеток фукусовых водорослей тетразолиевым методом (2013)
Миничева Г. Г. - Реакция альгосообществ северо-западной части Черного моря на локальные, региональные и глобальные факторы, Тучковенко Ю. С., Большаков В. Н., Зотов А. Б., Руснак Е. М. (2013)
Айздайчер Н. А. - Влияние солености морской воды на виды рода Attheya West (Bacillariophyta) из Японского моря (Россия), Стоник И. В. (2013)
Солоненко А. Н. - Жирнокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и пелоидов амфибиальных экосистем (2013)
Белоус Е. П. - Cезонная изменчивость фитопланктона верхнего участка реки Южный Буг (Украина), Лилицкая Г. Г., Кривенда А. А. (2013)
Рябушко Л. И. - Состав, количественные и продукционные характеристики фитоперифитона стеклянных пластин при разных сроках экспозиции в Черном море, Фирсов Ю. К., Лохова Д. С., Ерёмин О. Ю. (2013)
Капустин Д. А. - Водоросли водоемов Полесского природного заповедника (Украина) (2013)
Бухтиярова Л. Н. - Psammothidium vernadskyi sp. nov. (Bacillariophyta) из Голубого озера, Западная Сибирь, Россия, Станиславская Е. В. (2013)
Титул, зміст (2005)
Бушуев С. Д. - Развитие инструментов целедостижения в управлении проектами, Бушуева Н. С. (2005)
Рибак А. І. - До питання про теорію і практику управління проектами, Федунець П. Д. (2005)
Россошанская О. В. - Информационно-ценностная модель определения стоимости реализации проектов формирования стратегического потенциала предприятия (2005)
Літвінова І. М. - Особливості корпоративного управління на підприємствах України (2005)
Тисунова В. Н. - Формирование интегрированных корпоративных структур в экономике Украины (2005)
Кайдашев Р. П. - Флуктуації в управлінні проектами (2005)
Шарова О. С. - Про деякі питання планування графіків виконання робіт (2005)
Чернов С. К. - Синергетический эффект от проектного менеджмента в наукоемком произволстве (2005)
Морозов В. В. - Аналіз використання систем управління портфелем проектів у будівництві на різних етапах життєвого циклу, Осетрін К. М. (2005)
Калюжный В. В. - Методологические аспекты проблемы проектной ориентации малого и среднего бизнеса (2005)
Емад А. Р. - Обобщенная модель организационного управления программой развития авиационной техники (2005)
Игнатова Е. В. - Особенности применения разніх типов организационніх структур управлния для различного вида организаций, Солоп Е. Г. (2005)
Малый В. В. - Об одном подходе реконструкции предприятий, Климова Т. В., Непорада О. М. (2005)
Малый В. В. - Модель принятия решений в проектах реструктуризации, Молоканова В. М. (2005)
Додонов О. В. - Методичні підходи щодо збільшення фонду оплати праці промислового підприємства на засадах ресурсозбереження (2005)
Морозов Ю. Д. - Системный маркетинг как основа рыночной эффективности организации, Стелюк Б. Б. (2005)
Чернявская И. М. - Оптимизация проектирования интегрированной информационной системы управления (2005)
Маракова И. И. - Процесс идентификации и верификации электронных сообщений на основе информационных технологий встроенных идентификаторов, Стасюк А. Н., Сафронов А. С. (2005)
Петрова Ю. В. - Украинский рынок интеллектуальной собственности: современное состояние и перспективы развития, Демина И. В. (2005)
Божков А. И. - Динамика функциональных эпигенотипов Dunaliella viridis Teodor. при накопительном и квазинепрерывном культивировании, Сысенко Е. И., Мензянова Н. Г., Кизилова В. Ю. (2013)
Михайлюк Т. И. - Наземные водоросли гранитных обнажений долин рек Украины (2013)
Бегун А. А. - Видовой состав Bacillariophyta эпифитона макрофитов в заливе Петра Великого (Российское побережье Японского моря) (2013)
Помазкина Г. В. - Уникальность диатомовой флоры пролива Ольхонские Ворота и Малого Моря озера Байкал (Россия), Родионова Е. В., Макаревич О. Ю. (2013)
Баженова О. П. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophyceae) Бухтарминского водохранилища (р. Иртыш, Казахстан), Генкал С. И., Шаховал В. Е., Брагина Е. А. (2013)
Жежера М. Д. - Cyanoprokaryota водоемов Левобережного Полесья (Украина) (2013)
Зареи-Дарки Б. - Альгофлора водохранилищ Ирана (2013)
Ольштынская А. П. - Ископаемые голоценовые диатомовые Каркинитского залива Черного моря, Украина, Тимченко Ю. А. (2013)
Пиневич А. В. - Громов Борис Васильевич (1933–2001), Волошко Л. Н. (2013)
Генкал С. И. - Морфологическая изменчивость, таксономия и экология видов комплекса Handmannia comta / H. radiosa (Bacillariophyta) (2013)
Лифанчук А. В. - Морфологическая структура доминирующих видов диатомовых водорослей северо-восточной части Чёрного моря (2013)
Темралеева А. Д. - ДНК-штрихкодирование зеленых водорослей: Обзор, Минчева Е. В., Щербаков Д. Ю., Пинский Д. Л. (2013)
Рябушко Л. И. - Диатомовые эпифитона некоторых видов зеленых водорослей-макрофитов и перифитона антропогенных субстратов крымского прибрежья Чёрного моря (Украина), Лохова Д. С., Стрижак А. В. (2013)
Конищук М. А. - Водоросли болот Национального природного парка "Припять-Стоход" (Волынское Полесье, Украина) (2013)
Герасимюк В. П. - Видовое разнообразие микрофитобентоса египетского прибрежья Красного моря, Ковтун О. А. (2013)
Белоус Е. П. - Таксономическая структура фитопланктона среднего участка реки Южный Буг (Украина), Клоченко П. Д. (2013)
Неврова Е. Л. - Структура и таксономическое разнообразие донных диатомовых в приустьевых зонах рек Бельбек и Черная (Юго-Западный Крым, Украина) (2013)
Мачальский Д. В. - Cyanophyta (Cyanoprokaryota) в битуминозных кремнях олигоцена Украинских Карпат (2013)
Титул, зміст (2004)
Малый В. В. - Предынвестиционная фаза проекта: причинно-целевая матрица, Мазуркевич А. И., Антоненко С. В. (2004)
Рач В. А. - Системная модель мотивации команды проекта, Черепаха Г. С. (2004)
Рыбак А. И. - Управление проектной деятельностью на государственном уровне (2004)
Далека В. Х. - Управління проектами ресурсозбереження на міському електротранспорті (2004)
Выходец Ю. С. - Методы представления стоимостной модели сложного проекта (2004)
Польшаков В. И. - Методы агрегирования операций в управлении проектами, Лашук А. Н. (2004)
Рач В. А. - Инструмент визуализации хода реализации проекта, Запорожченко В. А. (2004)
Данченко О. Б. - Методи управління бюджетними ризиками при будівництві складних енергетичних об'єктів, Оберемок І. І., Донець О. М. (2004)
Латкин М. А. - Формирование количественных характеристик рисков проекта, Бондарева Т. И., Ефремова А. В. (2004)
Бабак И. Н. - Анализ и оценка рисков проектов создания новой техники, Максименко О. В. (2004)
Кононенко И. В. - Методика управления содержанием целевых комплексных программ, Роговой А. И., Емельянова Е. В. (2004)
Нефедов Л. И. - Задачи управления экологическими проектами защиты окружающей среды от негативных экологических воздействий автотранспортного предприятия, Петренко Ю. А., Плутахин С. В. (2004)
Медведєва О. М. - Психологічна концепція документа в управлінні проектами (2004)
Маракова И. И. - Комплексная информационная безопасность электронного документооборота (2004)
Усатенко И. Г. - Использование инструментов управления проектами для мониторинга процедуры банкротства, Рыбак А. И. (2004)
Гиль А. А. - Методы проектного менеджмента в управлении технологической подготовкой машиностроительного производства (2004)
Чумаченко И. В. - обеспечение ресурсов оперативного планирования в условиях параметрической неопределенности, Момот В. М., Федоренко Н. М. (2004)
Мелешенко С. Ю. - Модель ситуационного анализа предприятия, Пигнастая В. С. (2004)
Касьян О. В. - Формализация задачи стратегического планирования организации, Тимочко А. И. (2004)
Кононенко И. В. - Анализ устойчивости решений в задачах формирования стратегии развития предприятия с алгоритмическими и аналитическими целевыми функциями и ограничениями, Шатохина Н. В. (2004)
Осиевский А. Г. - Мотивация труда в менеджменте при реструктуризации предприятий, Шевцов Е. Л., Гойстер С. Н. (2004)
Кошкин К. В. - Виртуальное предприятие как механизм управления жизненным циклом постройки судна, Шишканов В. В. (2004)
Семенчук Е. Л. - Определение и анализ потенциала судоходной компании (2004)
Калюжный В. В. - Оперативная оценка экономического состояния разных отраслей промышленности посредством мегамассивов информации (2004)
Садовников А. А. - Риски и определение существенности при аудиторских проверках финансовой отчётности предприятий, Рач О. Н. (2004)
Асина Н. С. - Инновационный проект как инструментарий реализации начальной фазы инновационного цикла (2004)
Крамарьов С. М. - Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах північного Степу України, Крамарьов О. С., Писаренко П. В., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Сироватко К. В. (2014)
Ващенко В. В. - Оцінка комбінаційної здатності сортів ячменю ярого за кількісними ознаками в умовах північного Степу України, Шевченко О. О. (2014)
Патика М. В. - Формування мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої за різних систем землеробства, Колодяжний О. Ю. (2014)
Патика М. В. - Мікробні процеси трансформації вуглецю в ризосфері буряка цукрового чорнозему типового, Москалевська Ю. П. (2014)
Харченко Ю. В. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи харчового й технічного призначення на Устимівській дослідній станції рослинництва, Харченко Л. Я., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Супрун О. Г. (2014)
Гаврилюк В. А. - Зміна агрохімічних показників дерново-слабопідзолистого ґрунту за використання органічних ферментованих добрив, Валецька О. В. (2014)
Соколовська І. М. - Динаміка популяцій деяких бур’янів в агрофітоценозах пшениці ярої (2014)
Лопушняк В. І. - Баланс сірки за різних систем удобрення культур у зерно-просапній плодозмінній сівозміні західного Лісостепу України (2014)
Коваль В. В. - Динаміка забруднення вод сільськогосподарського призначення важкими металами, Кучерявий С. О., Наталочка В. О., Нечитайло В. М., Фесенко О. Г. (2014)
Стельмах О. М. - Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від технологічних прийомів вирощування, Григорів Я. Я., Максимів Т. О. (2014)
Козечко В. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування на формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу (2014)
Замикула В. В. - Вплив технологічних параметрів виробництва свинини на структуру виробничо-селекційної піраміди (2014)
Рыжкова Т. Н. - Эффективность переработки молочного сырья на ассортимент молочной продукции в зависимости от породы, Гончарова И. И., Гейда И. Н. (2014)
Гречка Г. М. - Направлене використання бджолиних сімей зі зміненим фізіологічним станом (2014)
Почерняєв К. Ф. - Зв'язок G.143C>T поліморфізму гена ctsl із відгодівельними і м’ясними якостями свиней великої білої породи України, Балацький В. М., Лядський І. К. (2014)
Тендітник В. С. - Наукова школа молочних технологів і її творець – професор М. І. Книга (2014)
Шамро Л. П. - Біологічні особливості робочих бджіл сімей із різною гігієнічною поведінкою, Соловйова Т. М. (2014)
Яремич Н. В. - Ефективність використання препарату "Е-селен" у процесі вирощування молодняку норок скандинавського типу селекції (2014)
Ксьонз І. М. - Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації бактерій роду Сhlamydia у біологічних зразках від свійських собак, Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М. (2014)
Замазій А. А. - Взаємозв’язок складу амніотичної рідини та "зрілості" сурфактантної системи легень у новонароджених клінічно здорових телят (2014)
Богач М. В. - Застосування "Вермалю" за гангулетеракозу качок і його вплив на біохімічні показники сироватки крові, Шайдюк І. В. (2014)
Тарасенко Л. О. - Ефективність застосування кормової добавки пектиновмісної поросятам на дорощуванні (2014)
Пономар С. І. - Моніторинг епізоотологічної ситуації гельмінтозів шлунково-кишкового тракту корів на території України (за даними ветеринарної статистики), Кручиненко О. В. (2014)
Ситюк М. П. - Картографічне районування території України за результатами серологічних моніторингових досліджень хвороби Тешена у популяції диких кабанів, Безименний М. В. (2014)
Соколюк В. М. - Формування складу води, що використовується для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України (2014)
Самойлік М. С. - Методологічні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні (2014)
Урусова З. П. - Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні, Ярмош В. В., Урусов А. А. (2014)
Шупик І. І. - Розвиток туризму як один із перспективних напрямів подолання макроекономічних проблем країни в умовах трансформації суспільства (2014)
Литвин О. Ю. - Економічні ідеї християнства як основа можливої посткризової економічної стратегії України (2014)
Прасолов Є. Я. - Причини самозаймання техніки та застосування екологічних сорбентів для припинення вогню, Кулик О. В., Свинтитська К. В. (2014)
Петровський О. М. - Зміна електричних властивостей насіння під впливом високочастотного електромагнітного опромінення (2014)
Шовкова О. В. - Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від строків сівби та способів застосування мікродобрив (2014)
Бондаренко И. В. - Химический и биологический контроль численности вредителей хлебных запасов (2014)
Ноздріна Н. Л. - Формування елементів структури врожайності та якості зерна нових сортів пшениці озимої в північному Степу (2014)
Баранова Г. С. - М'ясо-сальна продуктивність і фізико-хімічні властивості м'яса свиней різних генотипів (2014)
Мангура Л. П. - Подуктивні якості свиней червоної білопоясої та великої білої порід за різних методів розведення (2014)
Гаврик К. А. - Особливості чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, ізольованих із шкіри собак, хворих на демодекоз та отодектоз (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Характерні клінічні ознаки у свійських котів за гепатоліпідозу (2014)
Єщенко І. В. - Стан і проблеми виробництва олійних культур у Полтавській області (2014)
Ніщенко Т. М. - Особливості управління персоналом в аграрному підприємстві (2014)
Життя, сповнене наукового пошуку (пам’яті доктора ветеринарних наук, професора кафедри інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії Алевтини Федорівни Каришевої) (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Титул, зміст (2004)
Король В. Н. - Концептуальные подходы к повышению эффективности современного самолетостроительного производства (2004)
Лапкин А. И. - Взаимодействие судовладельцев с грузоотправителями и агентами в проекте организации морских перевозок (2004)
Морозов В. В. - Особливості побудови системи проектно-орієнтованого управління в проектах реструктуризації будівельних корпорацій, Шевцов І. М., Степанюк А. В. (2004)
Кальниченко Е. В. - Методика освоенного объема как механизм эффективного управления стоимостью проекта (2004)
Латкин М. А. - Формирование структурно-функционального представления участников проекта, Чумаченко И. В. (2004)
Медведєва О. М. - Концепції документа в середовищі управління проектами (2004)
Мазуркевич О. И. - Построение стратегии проекта на основе анализа его важнейших событий (2004)
Малий В. В. - Можливості інтенсифікації в управлінні проектами, Антоненко С. В., Мазуркевич О. І. (2004)
Антоненко С. В. - "Маленькі відкриття” замість великого працелюбства, або Засоби оцінювання в управлінні проектами. Частина 1. Співвідношення Парето та принцип сполучених підсистем (2004)
Егорова Т. И. - Формирование информационного окружения проектов развития в условиях роста: стратегия и методологический подход (2004)
Гречуха Е. И. - К вопросу о разработке бюджетов проектов и программ (2004)
Самуилов В. О. - Анализ жизненного цикла проектов, реализуемых научно-техническими организациями (2004)
Харченко Е. И. - Проблемы реализации принципа полноты системности информации при организации профессионального самоопределения молодежи (2004)
Калюжний В. В. - Современные трактовки понятия "инновация" и его уточнение с использованием усовершенствованного метода системных триад дефиниций (2004)
Махуренко Г. С. - Проектирование транспортных коридоров Латвии, Степанов О. Н. (2004)
Рач В. А. - Информационное обеспечение деятельности компании в условиях экономики знаний, Щипанова Е. В., Чугеевец С. С. (2004)
Кривуля П. В. - Имитационное моделирование стратегической конъюнктуры предприятий, Молочко А. И. (2004)
Тисунова В. Н. - О необходимости формирования корпоративных интересов в Украине (2004)
Москвиченко И. М. - Применение моделей экономического роста для прогнозирования инновационных процессов (2004)
Тищук В. Н. - Управління розвитком малого підприємства в конкурентному середовищі, Андросова О. В., Мак В. Т., Мак Н. В. (2004)
Жаворонкова С. М. - Проведення закупівлі за умов обмеження бюджету (2004)
Першуков Л. С. - Оптимизация графика организации рабочего времени на примере отдела автоматизации бухгалтерского учета (2004)
Головченко О. М. - Деякі підходи до розробки проекту системи національної економічної безпеки (2004)
Ширяева Л. В. - О влиянии амортизационной политики на оценку эффективности проектов развития парков оборудования (2004)
Князевич В. М. - Актуальні питання кадрового забезпечення служби анестезіології та інтенсивної терапії обласних багатопрофільних лікарень, Слабкий Г. О., Федосюк Р. М. (2009)
Григор’єв Ю. В. - Рак передміхурової залози: поширеність, фактори ризику, діагностика, морфологічна характеристика, Гичка С. Г. (2009)
Туманская Н. В. - Цистатин С: функции, диагностическое значение и роль в патологии (2009)
Візір В. А. - Структурні властивості артеріальних судин еластичного та м’язового типу у хворих на гіпертонічну хворобу, Полякова Г. В. (2009)
Губка В. А. - Тромбоз глубоких вен конечностей - структура заболеваемости, аспекты диагностики и лечения, Малахов А. В., Иващук Д. А. (2009)
Зубко І. М. - Особливості структурного ремоделювання міокарда після перенесеного інфаркту, Фурса О. В. (2009)
Козлова О. І. - Імунофенотипові ознаки злоякісних клітин при лімфобластній лімфомі у дітей, Поліщук Р. С., Лебедь Г. Б., Глинська О. В., Логінський В. Є. (2009)
Камышный A. M. - Изучение экспрессии иммунной субъединицы протеасомы LMP-2 и аутоиммунного регулятора AIRE в тимусе у потомства крыс с экспериментальным гестационным диабетом (2009)
Кихтенко Е. В. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на процессы запрограммированной клеточной гибели и полиплодизации пинеалоцитов в эпифизах плодов и новорожденных (2009)
Волошин Н. А. - Экспериментальная модель развития синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, Григорьева Е. А. (2009)
Кондаков И. К. - Оценка эффективности антихеликобактерной терапии у больных хроническим атрофическим гастритом, ассоциированным с Н. pylori, Гальчинская В. Ю., Шитова А. Б. (2009)
Омельченко В. Ф. - Пролиферация эпителия слизистой оболочки желудка при острых эрозиях и язвах у больных с генерализованным атеросклерозом (2009)
Кузьминова Н. В. - Состояние автономной нервной системы у больных гипертонической болезнью с различной степенью кардиоваскулярного риска, Серкова В. К. (2009)
Ляшенко Т. Д. - Характеристика изолированных нервных клеток новорожденных крыс, Сукач А. Н. (2009)
Мартовицька Ю. В. - Імуноморфологічна та морфометрична характеристика змін мікросудин і нервів нижніх кінцівок хворих на цукровий діабет типу 2 (2009)
Марковский В. Д. - Кардиометрические особенности ушек сердца яри постинфарктном кардиосклерозе, Сидоренко Р. В., Наумова Р. В. (2009)
Мензелеева Т. Е. - Наблюдение болезни Розаи-Дорфмана (синусового гистоцитоза с массивной лимфаденопатией) у ребенка 13 лет, Падалко С. П., Чумакова М. Л. (2009)
Михановский А. A. - Роль нового опухолевого маркера SCCA (squamous cell carcinoma antigen) в диагностике рака шейки матки, Теплова М. А. (2009)
Пахольчук О. П. - Маловивчені аспекти алергічних захворювань у дітей (2009)
Павлова Е. А. - Особенности клеточного и гуморального иммунитета после иммунокорекции у больных с хронической сердечной недостаточностью в стадии умеренных нарушений гемодинамики, возникающей на фоне ишемической болезни сердца (2009)
Пикалюк В. С. - Вміст деяких компонентів сироватки крові щурів при гравітаційних перевантаженнях та за умов використання способів підвищення стійкості до їх дії, Кутя С. А., Мороз Г. О. (2009)
Силина Т. Н. - О выявляемости HAEMOPHILUS INFLUENZAE из верхних дыхательных путей, Пантюшенко Л. И., Войтович А. В., Топол И. А. (2009)
Троян В. И. - Морфофункциональное состояние микроциркуляторного русла слизистой оболочки глоточно-пищеводного соустья у больных раком гортани, Костровский А. Н., Шишкин М. А. (2009)
Ушеніна Л. О. - Клініко-біохімічні та морфологічні особливості хронічного гепатиту С при інфікуванні різними генотипами HCV, Рябоконь О. В. (2009)
Фетісова Н. М. - Структурно-функціональні зміни шлуночків серця у хворих на гіпотиреоз, Вернигородський В. С. (2009)
Шмикова О. В. - Радіотермометричні дослідження як метод контролю ефективності лікування раку молочної залози, Воробйов О. М., Каджоян А. В. (2009)
Шороп Є. В. - Морфометрична характеристика тромбоцитів при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях, Мнишенко В. М., Овчаренко О. В. (2009)
Энглези А. П. - Морфогенез первичных и вторичных изменений при очаговом травматическом поражении головного мозга в эксперименте, Зяблицев С. В. (2009)
Дегтярьова Л. В. - Артефакти при гістологічних і гістохімічних дослідженнях: причини виникнення, шляхи запобігання, Гребеньщикова И. О. (2009)
Дубинська Г. М. - Клінічна характеристика генералізованої форми кишкового єрсиніозу, Рябоконь О. В. (2009)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2009)
Федоренко В. Г. - Освіта в Україні: перспективи розвитку, Чувардинський О. Г., Палиця С. В. (2010)
Левін П. Б. - Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах (2010)
Трофимова В. В. - Трансформація економічних функцій держави в умовах становлення глобальної економіки (2010)
Петровська Н. В. - Особливості оподаткування банківських операцій податком на прибуток підприємств (2010)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна безпека та міграційні детермінанти прояву експансії (2010)
Жибак М. М. - Концептуальні засади державного регулювання відтворення та використання трудового потенціалу села (2010)
Капченко Р. Л. - Міграція робітничих кадрів криму (2010)
Капустян В. О. - Управління банком в умовах конкуренції, Ільченко К. О. (2010)
Свечкіна А. Л. - Організаційно-правовий механізм злиття та поглинання в Україні, Коршенкова А. О. (2010)
Юрійчук С. М. - Структура доходів місцевих бюджетів в Україні (2010)
Левківський І. І. - Особливості та тенденції розвитку міжнародних ринків капіталів (2010)
Понеділко О. В. - Розвиток державного регулювання та нагляду банківської системи (2010)
Жуковська Т. О. - Контролювання і регулювання динаміки оптимальних функціональним станом систем мотивування машинобудівними корпораціями, Кудря Я. В. (2010)
Гребінчук О. М. - Оптимізація ключових параметрів потокового виробництва при оперативно-календарному плануванні на машинобудівному підприємстві (2010)
Сподарева О. Г. - Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання (2010)
Моташко Т. П. - Державні облігації як інструмент мобілізації грошових коштів (2010)
Бондаренко Н. В. - Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації (2010)
Долматов В. М. - Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні, Матусов Ю. П. (2010)
Назарко С. О. - Системний підхід як методологія регулювання регіонального ринку освітніх послуг вищої школи (2010)
Рожков Г. С. - Управління ризиками в охороні здоров’я (2010)
Бражко О. В. - Реформування системи державного пенсійного страхування (2010)
Толуб’як В. С. - Державне регулювання в сфері пенсійного забезпечення: суть та необхідність здійснення (2010)
Березянко Т. В. - Конфліктність як засіб розвитку національного корпоративного сектора (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів на збереження архітектурної спадщини в Україні (2010)
Бутко М. П. - Моделювання процесів самоорганізації в системі органів державного управління, Олійченко І. М. (2010)
Романенко К. М. - Механізм становлення державного маркетингу в Україні (2010)
Боднарчук В. Д. - Державне регулювання інноваційного розвитку регіону (2010)
Бодун Т. І. - Особливості феномена конфлікту в державному управлінні (2010)
Савчук М. П. - Сучасний стан правового розуміння корупції, її змісту та сутності (2010)
Гринько-Гузевська А. В. - Категорійно-понятійний апарат державного управління рекламною діяльністю (2010)
Стельмащук Л. С. - Розділене правління в конгресі сша (2010)
Мелешко М. І. - Стан розвитку та шляхи удосконалення біржового аграрного ринку (2010)
Бабко В. М. - Напрями посилення регулюючої ролі держави в розвитку аграрного сектора (2010)
Машурян А. Г. - Зміст та особливості механізму державного регулювання аграрного сектора (2010)
Сахаров О. В. - Методи державного регулювання сільського господарства регіону (2010)
Ткачова О. К. - Особливості управління в митній службі україни (2010)
Червеняк А. О. - Оптимізація взаємодії політико-адміністративних структур в умовах демократизації суспільства (2010)
Дацій Н. В. - Механізм реалізації інвестиційної безпеки як системи взаємодії з іншими явищами та процесами (2010)
Яшкіна Н. В. - Прийняття інвестиційних рішень: методи оцінки та основні критерії (2010)
Царенко О. В. - Інвестиційні механізми реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіону (2010)
Чернятін А. С. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості апк на регіональному рівні (2010)
Гостєв С. В. - Ризики в інвестиційних процесах, методи та інструменти мінімізації негативного впливу ризику (2010)
Кондрашов О. М. - Регіональний аспект промислово-інноваційної політики (2010)
Макаренко І. О. - Сучасний стан здійснення вітчизняної промислово-інноваційної політики за галузями (2010)
Осипов С. В. - Конкретизація параметрів і аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в маркетингових системах (2010)
Дмитрів К. І. - Методи та принципи управління об'єктами інтелектуальної власності (2010)
Дзядук Т. В. - Позитивні та негативні ефекти формування мережевих підприємств (2010)
Боняр С. М. - Перспективы развития судохоства река-море в украинской части дельты дуная (2010)
Сметанюк Т. Б. - Мультисистемний аналіз кон'юнктури ринків в технологіях маркетингових досліджень і креативу (2010)
Зінов'єва Г. О. - Інтервальна модель прийняття фінансових рішень (2010)
Созанський Л. Й. - Рекомендації щодо удосконалення розрахунку оптимальних значень показників рентабельності капіталу будівельних підприємств (2010)
Шпір М. Ф. - Управління комплексом маркетингу та портфелем брендів підприємства на принципах нарощування цінності для споживачів і вартості бізнесу (2010)
Темиргалієв Р. І. - Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні (2010)
Мелешко М. І. - Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин та їх роль в системі забезпечення продовольчої безпеки (2010)
Березянко Т. В. - Напрями подолання конфліктності корпоративного управління та корпоративного менеджменту (2010)
Баєва О. В. - Формування державних вимог до організаційної компетентності менеджерів підприємств і організацій у галузі охорони здоров'я (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей (2010)
Рудкевич І. В. - Елементи інституціональних перетворень і формування ефективної соціальної політики держави (2010)
Карпенко Н. М. - Антимонопольний контроль у державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державний маркетинг як механізм максимізації соціальної ефективності державного управління (2010)
Кривко Н. І. - Механізми обігу інформації в органах виконавчої влади (2010)
Ганєва О. М. - Державне регулювання розвитку інфраструктури житлового господарства в Україні (2010)
Штурхецький С. В. - Комунікативний потенціал безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні, Пінчук С. А. (2010)
Титул, зміст (2014)
Кресюн Н. В. - Антиоксидантные механизмы сетчатой оболочки при экспериментальном диабете в условиях применения дельта-сон индуцирующего пептида и электростимуляции палеоцеребеллума (2014)
Муратова Т. М. - Вплив електричної стимуляції палеоцеребелярної кори та леветирацетаму на поведінку активного уникнення щурів (2014)
Федорук О. С. - Порівняльний аналіз морфологічного та біохімічного дослідження функції нирок тварин за умов застосування озонотерапії, Візнюк В. В. (2014)
Шаяхметова Г. М. - Зв'язок між експресією мРНК ізоформ цитохрому Р-450 у сім'яниках і фертильністю щурів за умов окремого та сумісного введення протитуберкульозних засобів (2014)
Литвиненко А. П. - Вплив препарату "Мексидол" на скоротливість міометрія цервікального відділу матки у мишей, Шепель О. А., Калейнікова О. М. (2014)
Левицький А. П. - Порівняльна остеостимулювальна активність препаратів Bio-oss і Oво-ГАП-2, Макаренко О. А., Селіванська І. О., Карий В. І., Кара М. В., Хромагіна Л. М., Кнава О. Е., Гончарук С. В. (2014)
Білько Д. І. - Визначення ризику рецидиву у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію за показниками функціональної активності клітин кісткового мозку та індексу Sokal, Жалейко І. О., Перехрестенко Т. П., Дягіль І. С. (2014)
Вакуленко В. І. - Стабільність дентальних імплантатів у процесі остеоінтеграції, Гончаренко Є. В., Шнайдер С. А., Ковшар І. П. (2014)
Калиниченко І. О. - Оцінка стану здоров'я дітей, які займаються різними видами спорту в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (на прикладі Сумської області), Скиба О. О. (2014)
Кравченко Л. С. - Клінічні прояви променевих реакцій слизової оболонки порожнини рота у хворих після променевої терапії новоутворень у ділянці голови і шиї та їх усунення, Бас С. О., Щербаков С. В. (2014)
Мішина М. М. - Вплив комплексної терапії на стан імунної системи та цитокіновий баланс у дітей з гнійно-запальними процесами (2014)
Новицька І. К. - Стан функціональної активності слинних залоз і розповсюдженість стоматологічної патології у дітей пубертатного періоду, Косенко Д. К. (2014)
Печиборщ В. П. - Наслідки впливу іонізуючого опромінення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції на здоров'я військовослужбовців та населення території радіоактивного забруднення, Січінава Р. М., Кожокару А. А., Бабієнко В. В., Кальчук Р. Д., Красюк О. М., Хоменко І. П. (2014)
Старец Е. А. - Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс у детей: этиологические факторы и прогнозирование течения, Трухальская В. В. (2014)
Котюжинская С. Г. - Характеристика патогенетических нарушений липидотранспортной системы у больных атеросклерозом при углеводной нагрузке (2014)
Рожковська Н. М. - Клініко-морфологічні характеристики фетоплацентарного комплексу у вагітних із залізодефіцитною анемією на тлі хронічної урогенітальної інфекції, Садовнича О. О. (2014)
Трофімова Н. С. - Оптимізація біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики мукополісахаридозу I типу в Україні, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Трушкевич О. О. - Імуногiстохiмiчнi особливостi рецепторного апарату ендометрiя при невиношуваннi вагiтностi у пацiєнток з гiперпролактинемiєю, Степур Г. А., Стефанович А. А. (2014)
Карпенко Ю. И. - Роль комплексной фракционированной активности в поддержании длительно персистирующей фибрилляции предсердий, Горячий А. В. (2014)
Анчева І. А. - Сучасні підходи до лікування дисфункції плаценти у хворих на залізодефіцитну анемію, Голубенко М. Ю. (2014)
Артьоменко В. В. - Роль ангіогенних факторів росту у виникненні плацентарної дисфункції та затримці розвитку плода (2014)
Баязитов Н. Р. - Технология nanoknife в лечении опухолей мягких тканей, Баязитов Д. Н., Бузиновский А. Б., Ляшенко А. В. (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2014)
Титул, зміст (2010)
Терещенко В. К. - Методологія формування системи оцінки рівня розвитку сільських територій, Ткачук В. А., Морозюк Н. В. (2010)
Яценко А. В. - Організація державного управління інвестиційними процесами (2010)
Мельник Л. Ю. - Концентрація виробництва в секторі фермерських господарств сша і україни, Сєдих А. А. (2010)
Щурик М. В. - Державні земельні господарства як інструмент реалізації аграрної політики (2010)
Жибак М. М. - Активізація підприємницької діяльності в аграрній сфері регіону як організаційно-економічний фактор зростання зайнятості сільського населення (2010)
Мельник Л. Л. - Структура аграрного виробництва в аспекті форм господарювання та їх розмірів, Карасьова О. С. (2010)
Плаксієнко В. Я. - Економічне значення нарахування амортизації основних засобів аграрних підприємств в умовах глобалізації, Павленко О. П. (2010)
Удова Л. О. - Економічне середовище функціонування аграрних підприємств та їх місце на продовольчому ринку (2010)
Комірна В. В. - Регіоналістика та прикладні аспекти формування організаційних систем управління сталим просторовим розвитком (2010)
Яшкіна Н. В. - Об'єктивна необхідність застосування бенчмаркінгу (2010)
Бардадим М. В. - Ціни на зерно в економічних відносинах виробників і трейдерів (2010)
Стеценко О. М. - Основні напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у аграрних формуваннях дніпропетровської області (2010)
Левашов С. П. - Результати детальних геофізичних досліджень з метою пошуків накопичення вуглеводнів у межах Українського кристалічного щита, Якимчук М. А., Корчагін І. М., Божежа Д. М., Шуст Д. Р. (2014)
Вінніченко О. М. - Використання технології теплової геотомографії (ТТГ) для вивчення внутрішньої структури геосередовища та пошуку пасток вуглеводнів, Вінніченко М. К., Глущенко І. В., Степченко В. М., Багрянцев В. А. (2014)
Мухаметшин Р. З. - Першочергові об'єкти нетрадиційної вуглеводневої сировини на території Татарстану і Казахстану, Нукенов Д., Пунанова С. А. (2014)
Азімов О. Т. - Технологічна модульна схема оброблення–дешифрування–геологічної інтерпретації матеріалів аерокосмічних знімань (2014)
Євстігнєєв В. П. - Швидкості вітру і висоти хвиль рідкісної повторюваністі на Азово-Чорноморському узбережжі України (2014)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики хвиль, збуджених фазово-модульованим акустичним сигналом в нелінійному геофізичному середовищі, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2014)
Назаревич Л. Є. - Тектонічна позиція, вогнищеві і динамічні параметри землетрусу в с. Комарне Львівської області (2014)
Рокитянський І. І. - До фізичної основи "інформаційної" корекції погоди (2014)
Божежа Д. М. - Геологічний факультет прийняв конференцію з Геоінформатики (XIII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" 12–15 травня 2014 р. Київ) (2014)
Ларін О. С. - Остеопороз: вплив віку, статі, ожиріння та цукрового діабету, Кирилюк М. Л., Третяк О. Е., Щекатурова Л. В., Гирявенко О. Я., Доготар В. Б., Бикова А. Є. (2014)
Паламарчук В. О. - Спіральна комп'ютерна томографія шиї з різними варіантами техніки сканування у діагностиці нейропатичних стенозів гортані у пацієнтів із раком щитоподібної залози, Черноусов Я. І. (2014)
Чернишов С. В. - Органозберігаючі операції за раку щитоподібної залози: оцінка гормонального статусу у поопераційний період, Шептуха А. І., Шляхтич С. Л., Бережна І. Ю. (2014)
Товкай О. А. - Дифузна неходжскінська лімфома надниркових залоз у клінічній практиці, Черенько С. М. (2014)
Горобейко М. Б. - Медикаментозне лікування ішемії за синдрому діабетичної стопи (2014)
Михальчишин Г. П. - Рівень чинника некрозу пухлин альфа і його кореляційні взаємозв'язки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2014)
Микитюк М. Р. - Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на активну акромегалію: клініко-біохімічні та клініко-гормональні кореляти, Хижняк О. О. (2014)
Тихонова Т. М. - Формування мікросудинних ускладнень у хворих із повільно прогресуючим автоімунним діабетом дорослих (2014)
Зелінська Н. Б. - Особливості замісної терапії вродженої дисфукції кори надниркових залоз у дітей, Погодаєва Н. Л., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю. (2014)
Пеньков А. Ю. - Характеристика екскреції катехоламінів із добовою сечею у дітей дошкльного віку з депривацією, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Кирилюк М. Л. - Нецукровий діабет: сучасний погляд на етіопатогенез, діагностику та лікування (2014)
Ліщук О. З. - Зміни чутливості до інсуліну в патогенезі дифузного токсичного зоба, Кіхтяк О. П., Москва Х. А., Ліщук Б. Ф. (2014)
Завгородній С. М. - Парагангліома: випадок складного міжмагістрального розташування пухлини, Перцов В. І., Рилов А. І., Воротинцев С. І., Доля О. С., Данилюк М. Б. (2014)
До 90-річчя В. М. Славнова (2014)
До 70-річчя М. Д. Тронька (2014)
Кошляков О. Є. - Виявлення динаміки змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Київ за допомогою методів математичної статистики, Кошлякова Т. О. (2014)
Aissi A. - Prediction of the bearing capacity and behavior of monitored soft soil embankment foundations, Bensehamdi S. (2014)
Петруняк В. Д. - Методика обработки данных сейсморазведки на примере южной прибортовой части днепровско-донецкой впадины, Устенко Е. В. (2014)
Безродна І. М. - Оцінка структури пустотного простору карбонатних порід за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (2014)
Yuan Cao - Borehole stability in stratified shale, Jingen Deng, Baohua Yu, Chao Ma (2014)
Васильєва О. Е. - Оптимізація конструктивних елементів валів редукторів приводів шахтних скребкових конвеєрів, Кузьо І. В. (2014)
Лубенец Н. А. - Новое решение задачи Эйлера о скольжении гибкого тела по неподвижному блоку (2014)
Заболотный К. С. - Разработка математической модели гидропривода подъема манипулятора тоннельного укладчика, Жупиев А. Л., Сирченко А. А. (2014)
Bass K. М. - Planar and spatial mathematical motion simulation of open pit mining vehicles, Kuvayev S. M., Plakhotnik V. V., Krivda V. V. (2014)
Franchuk V. P. - Rotating moment for statically unbalanced rotor with elastic shaft, Zhyvotov O. Yu. (2014)
Alekseyev M. O. - Automated control of ore-pebble mill charge by the signal of active power of magnetic separator electric motor, Faris Sameer Rasmi Alkhоri (2014)
Таран И. А. - Инновационный математический инструментарий сравнительного анализа трансмиссий транспортных средств, Клименко И. Ю. (2014)
Бардик Є. І. - Моделювання та оцінка ризику відмов електрообладнання електроенергетичних систем з урахуванням рівня відновлення ресурсу після ремонту (2014)
Сотник М. І. - Електромагнітний процес в електричній моделі відцентрового насоса, Бойко В. С. (2014)
Chepkunov R. A. - Improvement of the quality of control of the electric drives with indirect speed measurement, Levinzon D. I. (2014)
Павличенко А. В. - Розробка електронних екологічних паспортів породних відвалів вугільних шахт, Федотов В. В., Бучавий Ю. В., Коваленко А. А. (2014)
Рудаков Д. В. - Прогнозирование экологического эффекта модернизации газоочистного оборудования промышленных предприятий, Ляховко А. Д. (2014)
Стоецкий В. Ф. - Оценка риска при авариях техногенного характера, Голинько В. И., Дранишников Л. В. (2014)
Дронь Н. М. - Пути уменьшения техногенного засорения околоземного космического пространства, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2014)
Борисовская Е. А. - Усовершенствование методики определения класса опасности твердых отходов угледобычи, Федотов В. В. (2014)
Лапшин А. А. - Математическое моделирование процессов нормализации микроклимата в глубоких рудных шахтах (2014)
Khotskina V. B. - Automatization of control processes at the first stage of ore enrichment using quickly acting regressive models (2014)
Заворотній Р. І. - Проблеми формування аналітичної бази обчислення фінансових орієнтирів розвитку підприємств промисловості (2014)
Vahonova O. H. - Economic justification of stages of the investment project of a mining and processing enterprise, Romaniuk N. M. (2014)
Титул, зміст (2014)
Яскевич Я. С. - Биомедицинские исследования в контексте трансдисциплинарно-синергетической методологии (2014)
Сидорова Т. А. - Биоэтика: от нормализации к норме (2014)
Кулиниченко В. Л. - Биоэтическое сопровождение авангардных технологий, Остапенко Б. И. (2014)
Пустовит С. В. - Методологические проблемы этического регулирования клинических исследований (2014)
Тимченко Г. М. - Регламентація діяльності в галузі валеологічних досліджень (2014)
Мишаткина Т. В. - Этические проблемы и принципы применения нанотехнологий в биомедицине и генетике (2014)
Бондаревич С. М. - Систематизация психофизиологических параметров и способы оптимизации управления состоянием здоровья человека (2014)
Пишак В. П. - Экологические составляющие функционирования хронопериодической системы, Кривчанская М. И., Пишак О. В. (2014)
Філіппов М. М. - Психофізіологічні уявлення про надійність у спорті, Тимошкін В. М. (2014)
Колосова О. В. - Травматизм хребта у кваліфікованих спортсменів: новітні методи діагностики, Халявка Т. О., Лисенко О. М. (2014)
Михайличенко Б. В. - Сучасні можливості судово-медичної ідентифікації особи за стоматологічним статусом: стан і перспективи, Бабанін А. А., Мішалов В. Д., Дунаєв О. В. (2014)
Пасечник О. В. - Особливості хірургічної санації у хворих із новоутвореннями у ділянці голови і шиї після променевої терапії, Кравченко Л. С., Пасечник А. М. (2014)
Плетенецька А. О. - Сучасний стан питання про судово-медичні аспекти помилок, що виникають при наданні медичної допомоги, Мішалов В. Д., Марков Ю. І. (2014)
Кривда Г. Ф. - Смерть физического тела - не конец жизни (медико-философские размышления о строении человека) (2014)
Васильев К. К. - К 150-летию первой овариотомии в Одессе: Николай Васильевич Склифосовский (1836-1904), Трусова М. В., Подлубная Э. А., Калиманов К. И. (2014)
Гертих В. - Провідне світло у житті (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2014)
Содержание (2014)
Гузь А. Н. - Об ультразвуковом неразрушающем методе определения напряжений в элементах конструкций и в приповерхностных слоях материалов:фокус на украинские исследования (обзор) (2014)
Хорошун Л. П. - Нелинейные деформативные свойства композитных материалов с трансверсально-изотропными компонентами, Назаренко Л. В. (2014)
Шевченко В. П. - Численно-аналитический метод решения задач линейной теории вязкоупругости, Нескородев Р. Н. (2014)
Шульга Н. А. - Нестационарные упругоэлектрические колебания полого шара с импедансными граничными условиями, Григорьева Л. О., Кириченко А. А. (2014)
Грачева Л. И. - Термонапряженное состояние цилиндрической теплозащитной оболочки при изменении угла намотки углеродного наполнителя (2014)
Лимарченко О. С. - Влияние пружинного закрепления на динамику цилиндрического резервуара с жидкостью, находящегося на подвижной платформе, Ткаченко Р. В. (2014)
Мейш В. Ф. - Неосесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки, Галаган О. Г., Мельник В. М. (2014)
Аврамов К. В. - Хаотические колебания пластинок при их двустороннем взаимодействии с потоком движущейся жидкости, Стрельникова Е. А. (2014)
Каминский А. А. - Начальное разрушение вязкоупругой изотропной пластины с двумя коллинеарными трещинами одинаковой длины, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю. А. (2014)
Ларин В. Б. - Алгоритмы решения одностороннего квадратного матричного уравнения и задача уточнения параметров модели (2014)
Мартынюк А. А. - К теории устойчивости движения на конечном интервале, Хорошун А. С. (2014)
Закржевский А. Е. - Динамика нестабилизированного космического аппарата при раскрытии упругой пантографной конструкции, Хорошилов В. С. (2014)
Мицик Ю. - Доповнення до листування М. П. Ковальського (2012)
Атаманенко В. - Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині (2012)
Бирук М. - Села Острозької волості в кінці ХVІІ ст. (2012)
Ліщук С. - Навчальний процес у Волинській духовній семінарії (1796-1825 рр.) (2012)
Іванов С. - Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації (3.07.1941 – 10.01.1944) (2012)
Трофимович В. - Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ, Близняк М. (2012)
Шандра І. - Біржові комітети як представницькі установи підприємців пореформеного періоду (2012)
Богданець С. - Дипломатична діяльність Василя Панейка: між соборністю українських земель і "галицьким сепаратизмом" (2012)
Рудько С. - Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період (2012)
Рибак І. - Сільськогосподарська колонія "Здравниця": унікальний історичний досвід боротьби з сухотами, Демочко Г. (2012)
Барабаш Ю. - Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 роках (2012)
Смирнов А. - Ставлення Павла Скоропадського до Православної Церкви в роки Другої світової війни (2012)
Кривизюк Л. - Роль бронетанкових військ у досягнення успіху Мелітопольської наступальної операції (2012)
Антонюк Я. - Взаємовідносини Служби Безпеки ОУН(б) з Червоною армією на території Волині та Полісся (1944 – 1945 рр.) (2012)
Невмита Ю. - Зміни в підходах до формування сільськогосподарської номенклатури Черкащини в 50-х роках ХХ століття (2012)
Вєдєнєєв Д. - Пам’ять про Велику Вітчизняну війну і проблеми забезпечення інформаційної безпеки української держави (2012)
Маркевич М. - Козацьке літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія (2012)
Савчук І. - Хмельниччина на сторінках журналу "Україна" (2012)
Яремчук В. - Форми "кооперації" між владою та наукою в українській радянській історіографії (2012)
Гуменюк Т. - Культурно-мистецьке життя Львівщини в другій половині 1940-х – першій половині 1980-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2012)
Клинова Г. - Грушевськознавство у науковому доробку Олександра Домбровського (2012)
Мазепа О. - "Записки УГГТ" як джерело до вивчення діяльності Товариства (2012)
Шушкевич Ю. - Реакція комуністичної преси на діяльність НРУ на Рівненщині в 1989-1991 роках (2012)
Владига О. - Археографічна спадщина Михайла Грушевського в сучасній українській історіографії (2012)
Стопчак М. - Діяльність дипломатичних представництв Директорії УНР в країнах Антанти в сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Футала В. - Консервативний рух Західної України міжвоєнної доби ХХ ст. у працях зарубіжних дослідників (2012)
Трофимович Л. - Вітчизняна історіографія про українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу в 1938 – 1939 рр. (2012)
Петрович В. - Організація доступу до документів Національного архівного фонду України (2012)
Потапенко Я. - Перспективи осмислення соматичної проблематики в сучасній історичній антропології (2012)
Мокляк Я. - Лемківщина на парламентських виборах Другої Речі Посполитої (2012)
Плевако І. - Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40 – 80 рр. ХХ ст. (2012)
Атаманенко А. - Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об’єднаннями (2012)
Чорна Н. - Політика Європейського Союзу щодо країн Центрально-Східної Європи (кін. 80-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2012)
Левик Б. - Військова безпека Грузії у період 1991 – 2011 рр. (військово-історичний аспект) (2012)
Сипко Б. - Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995 – 2007 рр.) (2012)
Стадніченко Р. - Геополітичні смисли сучасної політики України (2012)
Трофимович В. - Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.). – К.: Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с., Шишкін І. (2012)
Близняк М. - Проблеми Острогіани (2012)
Трофимович В. - Круглий стіл "Політика пам’яті в Україні" (Острог, 23 березня 2012 р.) (2012)
Дарморіз О. - Національна ідентичність як чинник міжкультурної комунікації в сучасному світі (2012)
Шевченко С. - Ідентичність людини в сучасних умовах: роздуми над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Маккуоррі (2012)
Мазур Л. - Проблема співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності (2012)
Самчук О. - Феномен наративної ідентичності особистості: етичний вимір (2012)
Поліщук О. - Збентежена ідентичність у колективній дії соціальної групи (2012)
Литвинчук О. - Від маргінальності до кризи ідентичності: філософський аспект (2012)
Грекова Н. - Етнічний світогляд як основа національної самосвідомості (2012)
Папаяні І. - Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичності особи (2012)
Артеменко А. - Ідентичність як дискурс (2012)
Марійко С. - Пошуки ідентичності "homo virtualis" в умовах сучасного соціуму (2012)
Костюк Л. - Етнічна ментальність українців: соціокультурна традиція та проблеми ідентичності (2012)
Шевчук О. - Етнічна ідентичність у сучасній Україні (2012)
Сарабун О. - Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альберта Камю (2012)
Гаєвська С. - Феноменологічно-екзистенційні підходи до проблеми специфіки людського буття (2012)
Берегуляк І. - Подвійність світів у філософії Григорія Сковороди і Мартіна Бубера (2012)
Кірюхін Д. - Людина та природа: проблема справедливості (2012)
Колісник О. - Ментальні феномени філософії свідомості Дж. Сьорля (2012)
Ніколенко К. - Креативність як соціокультурний фактор існування людства (2012)
Мовчан М. - Феномен страху: його класифікація і рівні (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського