Гуменюк О. В. - Класифікація основних елементів трибосистеми трафаретного друку (2009)
Зоренко Я. В. - Методика регресійного аналізу для оцінки чинників управління у системі "оригінал-відбиток" (2009)
Якуцевич С. - Розробка концепції комп’ютерних систем контролю та оцінки якості друкованої продукції, Войтенко С. О. (2009)
Зоренко О. В. - Систематизація обробних технологій для виробництва рекламної продукції, Федоренко К. О., Ткаченко Т. В. (2009)
Кулік Л. Й. - Типові технологічні процеси виготовлення картонної тари (2009)
Логазяк I. Ю. - Аналіз процесу скріплення книжкових блоків нитками (2009)
Козик А. М. - Допечатная подготовка и печать на гибких упаковочных материалах (2009)
Ловейкін В. С. - Новий метод дослідження динамічних моделей приводів машин з розподіленими параметрами, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2009)
Грибенюк О. О. - Підвищення надійності ниткозшивних машин, Шостачук Ю. О. (2009)
Палюх О. О. - Експериментальні дослідження кулачкового механізму обертового столу тамподрукарської машини ПТМ-200 (2009)
Несхозієвський А. В. - Розробка системи контролю роботи друкарського обладнання (2009)
Киричок Т. Ю. - Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л. (2009)
Бойчук Н. В. - Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону, Гавенко С. Ф., Вуйцик Л. Б., Гевусь О. І. (2009)
Груздева И. Г. - Исследование реологических свойств полиграфических лаков, Орлова А. О. (2009)
Олянишен Т. В. - Побудова моделі ринку друкованої продукції України, Штангрет А. М. (2009)
Передерієнко Н. І. - Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні, Котляревський Я. В. (2009)
Іванов-Ахметов В. М. - З історії глибокого друку (2009)
Вітаємо з ювілеєм! (2009)
Маханьков В. І. - Фотографія як спосіб відображення дійсності, Юштіна А. О. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Вивчення біологічної активності заморожених БАД із ягід методом біотестування, Крячко Т.В., Яницький В.В., Афанасьєва В.А., Максимова Н.П. (2009)
Перцевий Ф.В. - Дослідження механізму формування мікробіологічних властивостей желейної продукції з використанням добавок сканпро, Теймурова А.Т., Коваленко В.О., Дьяков О.Г. (2009)
Погожих М.І. - Технологія дієтичних добавок на основі крові великої рогатої худоби і рослинної сировини, Євлаш В.В., Нєміріч О.В. (2009)
Погарська В.В. - Функціональні комбіновані добавки з молочної сироватки, каротиноїдів із гарбуза та рослинних антиоксидантів, Павлюк Р.Ю., Берестова А.А., Глубокий Д.О., Підгорна Н.І. (2009)
Малюк Л.П. - Установлення впливу екстракту полісахаридів оболонки насіння льону на біофлавоноїди плодово-ягідних соусів, Зіолковська А.В., Гурікова І.М. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Вплив кріогенного заморожування ягід з різними швидкостями на вегетативні форми мікроорганізмів, Соколова Л.М., Погарська В.В., Крячко Т.В., Максимова Н.П. (2009)
Постнов Г.М. - Визначення норм виходу анатомічних частин птиці імпортного походження, Дюкарева Г.І., Лазарев О.В. (2009)
Большакова В.А. - Розробка технології м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням композиції гідроколоїдів, Скуріхіна Л.А., Гринченко Н.Г. (2009)
Кучерук З.І. - Наукове обґрунтування рецептурного складу сухих сумішей для виробництва дієтичних безбілкових і безглютенових хлібобулочних виробів, Луньова О.С. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Активація рослинних біологічно активних речoвин та біополімерів фізичними методами, Дібрівська Н.В., Погарська В.В., Яницький В.В., Афанасьєва В.А., Крячко Т.В. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Кріогенне заморожування під час отримання функціональних каротиноїдних добавок з гарбуза, Погарська В.В., Маціпура А.С., Маціпура Т.С., Черноморд Н.О. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Низькотемпературна активація гідрофільних властивостей каротиноїдів під час переробки каротиновмісних овочів, Погарська В.В., Лосева С.М., Максимова Н.П., Маціпура А.С. (2009)
Юрченко С.Л. - Обґрунтування доцільності використання карагінанів у технології молочних десертів, Сабодаш Г.О., Коваленко С.М. (2009)
Коваленко В.О. - Перспективи розвитку технологій м¢ясних січених напівфабрикатів з використанням композицій протеолітичних ферментних препаратів, Горбань В.Г., Чернова Л.О. (2009)
Баль-Прилипко Л.В. - Iнноваційне технологічне рішення: м’ясний фітнес-стандарт, Осейко М.І. (2009)
Холодова О.А. - Дослідження білково-протеїназного комплексу борошна, підданого озонуванню, Сафонова О.М., Шуліка О.Ю. (2009)
Мазуренко І.К. - Пріоритетні напрямки в реформуванні національної системи технічного регулювання харчової галузі (2009)
Віннікова Л.Г. - Установлення раціональної масової частки нітриту натрію в напівкопчених ковбасах, Асауляк А.В., Чернер Є.І. (2009)
Тележенко Л.М. - Проблема перерозподілу води у швидкозаморожених фруктових десертах, Паскал Ю.Г. (2009)
Дубатовка Г.В. - Зберігання сирокопчених ковбас на основі м’яса птиці з термічною активацією сировини, Асауляк А.В., Врем’я І.Б. (2009)
Колесник А.О. - Tоварознавча експертиза м'ясних січених виробів, збагачених біоорганічним кальцієм, Колесник Т.Л. (2009)
Жигаленко І.Ю. - Дослідження граничної напруги зсуву міжфазних адсорбційних шарів білко-вмісної сировини та функціональних напівфабрикатів на її основі для емульсійних соусів, Колеснікова М.Б., Панікарова Б.О. (2009)
Черевична Н.І. - Mатематичне моделювання рецептури бісквітних напівфабрикатів з ксампаном, Самохвалова О.В., Полевич В.В. (2009)
Черевко О.І. - Дослідження функціональних можливостей апаратів для теплової обробки, Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Лебединець І.В. (2009)
Черевко О.І. - Підвищення ефективності роботи роторного випарника, Кіптела Л.В., Загорулько О.Є. (2009)
Дейниченко Г.В. - Аналіз упровадження мембранних технологій під час обробки пектинового екстракту, Мазняк З.О., Гузенко В.В. (2009)
Погожих М.І. - Процес сушіння як енергоефективний перехід термодинамічної системи у стан рівноваги, Цуркан М.М. (2009)
Дейниченко Г.В. - Аналіз тенденцій розвитку світового ринку технічних засобів митного контролю для виявлення наркотичних речовин, Афукова Н.О., Кукса А.М. (2009)
Потапов В.О. - Методика визначення теплообмінних характеристик універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О.В., Білецький Е.В. (2009)
Дейниченко Г.В. - Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва, Мазняк З.О., Калішенко Ю.В. (2009)
Маяк В.І. - Закономірності тепловіддачі в процесі виробництва пастоподібних концентратів напоїв, Михайлов В.М. (2009)
Маяк В.І. - Дослідження соціально-економічної ефективності виробництва ПКН і цукатів за новою технологією, Михайлов В.М. (2009)
Єфремов Ю.І. - Функціональні можливості використання дикорослих грибів і класифікація процесів їх переробки, Михайлова С.В., Голуб Р.В., Глушач О.Ю. (2009)
Семенюк Д.П. - Удосконалення процесу холодильної обробки культивованих грибів, Куценко В.А., Головко М.П. (2009)
Любавіна О.О. - Дослідно-промислова установка кондиціювання води, Михайленко В.Г., Аксьонова О.Ф. (2009)
Постнов Г.М. - Аналіз ринку слайсерів та критерії їх вибору, Єфімова В.О. (2009)
Постнов Г.М. - Визначення інтенсивності випромінювання акустичної потужності ультразвукової установки, Чеканов М.А., Червоний В.М., Нечипоренко Д.А. (2009)
Терешкін О.Г. - Дослідження впливу пари високого тиску на поверхневий шар коренеплодів, Дмитревський Д.В. (2009)
Ільюшко В.М. - Математичне моделювання процесу правки на роликовій правильній машині, Кравченко Л.К. (2009)
Кононенко Т.П. - Особливості організації та технічного оснащення сандвіч-барів, Єфімова В.О., Золотухіна І.В. (2009)
Костенко С.М. - Рефлектор для всебічного рівномірного опромінення приймача напівеліптичного перерізу (2009)
Дуб В.В. - Iнтенсифікація процесу зброджування пивного сусла, Колчін С.М. (2009)
Терешкін О.Г. - Ефективність упровадження машини для очищення плодів перцю солодкого на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М.А., Горєлков Д.В. (2009)
Михайлов В.М. - Дослідження процесу набухання клітковини картопляної торговельної марки potex, Димитриєвич Л.Р., Степанова Т.М. (2009)
Черевко О.І. - Оцінка якості пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини, Маяк О.А. (2009)
Сабадаш С.М. - Розрахунок ефективності уловлення пилу конічними циклонами, Якуба О.Р. (2009)
Синєкоп М.С. - Pозрахунок власних коливань циліндрів, Пархоменко Л.О. (2009)
Воінова С.О. - Задача управління процесом приготування паливної мазуто-водяной емульсії, Воінов О.П., Михайлов К.О. (2009)
Воінова С.О. - Можливості підвищення надійності технічних об’єктів з малим залишковим ресурсом (2009)
Ватренко О.В. - Перевірка стійкості поля кришок типу III-82 (2009)
Крайнюк Л.М. - Проблеми комплексної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж.А., Касілова Л.О. (2009)
Лисюк Г.М. - Залежність інтенсивності забарвлення від умов зберігання розчинів кріас-порошку з суцвіття нагідок, Артамонова М.В., Туз Н.Ф. (2009)
Дубініна А.А. - Визначення вмісту нітратів у різних сортах часнику, Овчиннікова І.Ф., Чернова Н.А. (2009)
Головко М.П. - Комплексна товарознавча оцінка якості макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М.М., Верешко Н.В. (2009)
Онищенко В.М. - Аналіз механічних характеристик натуральних ковбасних оболонок та методів їх визначення, Шубіна Л.Ю., Островерх І.С. (2009)
Шидакова-Каменюка О.Г. - Визначення раціонального дозування насіння льону до пісочного печива, Лисюк Г.М. (2009)
Камсуліна Н.В. - Шляхи удосконалення рецептурного складу рибних фаршевих виробів, Ільдірова С.К. (2009)
Дюкарева Г.І. - Визначення вмісту йоду в паштетах, виготовлених з використанням напівфабрикату кісткового харчового та еламіну, Головко Т.М., Серік М.Л. (2009)
Сорокіна С.В. - Дослідження впливу нетрадиційної сировини на якість соняшникової олії під час зберігання, Карпенко З.П., М’ячиков О.В. (2009)
Крайнюк Л.М. - Основні принципи розробки методологічної основи проектування, Касілова Л.О., Старчаєнко О.Т., Набокова А.М., Станевич М.Д. (2009)
Крайнюк Л.М. - Системний підхід до управління якістю проектів підприємств ресторанного господарства, Касілова Л.О., Чорна Н.В., Набокова А.М., Станевич М.Д. (2009)
Захаренко В.О. - Зберігання листкового та головчастого салату, Іванова А.А., Толстік Е.В. (2009)
Одарченко М.С. - Дослідження випікання прісного листкового тіста та взаємозв'язок вологості та теплопровідності готових виробів, Андросов В.Ю. (2009)
Одарченко Д.М. - Напівфабрикат високого ступеня готовності із грибів глива звичайна, Одарченко А.М., Сесь А.М., Піддубний В.В. (2009)
Єфремов Ю.І. - Дослідження процесу структуроутворення під час виробництва зефіру, Одарченко Д.М., Одарченко А.М., Карев М.О. (2009)
Мардар М.Р. - Oрганолептичний аналіз нових сортів хліба на основі диспергованого зерна пшениці, Кордзая Н.Р. (2009)
Гордієнко В.В. - Комплексна оцінка якості сметанних десертів, Сесь А.М., Прокудіна В.Ю., Михайлик В.І. (2009)
Діденко О.В. - Підвищення якості макаронних виробів, Балим В.Ю., Сесь А.М., Штих С.В. (2009)
Крайнюк Л.М. - Рецептура та проблеми контролю якості кулінарної продукції, Касілова Л.О., Крутовий Ж.А. (2009)
Дюкарева Г.І. - Дослідження якості молочного копреципітату з метою поліпшення якості клейковини тіста, Акмен В.О., Бєлякова Ю.М. (2009)
Варанкіна О.О. - Аналіз кількісного вмісту бета-каротину та вітаміну а в молочних продуктах, Кричковська Л.В. (2009)
Труфкаті Л.В. - Концептуальне обґрунтування розробки способу сушіння пряно-смакових фітокультур, Кобєлєва С.М. (2009)
Буханов В.Д. - Современные проблемы качественного питания и получения экологически чистых продуктов животного происхождения, Везенцев А.И., Науменко Л.И., Мячикова Н.И. (2009)
Мардар М.Р. - Зміна білкових речовин екструдованих зернових продуктів у разі збагачення їх білковими добавками, Валевська Л.О. (2009)
Пивоваров П.П. - Дослідження впливу харчових добавок на пористу структуру хлібобулочних виробів, Захаренко В.О., Кірьяков Ю.К. (2009)
Дейниченко Г.В. - Дослідження антиоксидантних властивостей водорості зостери, Івашина Л.Л., Півень О.М. (2009)
Дубініна А.А. - Дослідження хімічного складу ботанічних сортів гарбуза, районованих у Східній Україні, Летута Т.М., Попова Т.М. (2009)
Пивоваров П.П. - Hовий метод визначення коефіцієнта дифузії вологи під час обводнення сушеної рослинної сировини, Захаренко В.О. (2009)
Постнов Г.М. - Bизначення енергії ультразвукових коливань, що розсіялась під час ультразвукової обробки м’ясної сировини, Пак А.О., Чеканов М.А. (2009)
Селютіна Г.А. - Визначення шкідливих домішок у коньяку вітчизняного та зарубіжного виробництва, Овчиннікова І.Ф., Щербакова Т.В. (2009)
Синєкоп М.С. - Mодуль для задання аналітичної інформації та її конвертування мовою програмування с++, Півненко А.О. (2009)
Негру І.Ф. - Ферментативний каталіз як основа для ефективної переробки томатних вичавків, Капрельянц Л.В. (2009)
Левчук І.В. - Застосування капілярного електрофорезу для ідентифікації в насінні соняшнику гербіцидів класу хлорфеноксикарбонових кислот, Осейко М.І. (2009)
Черно Н.К. - Порівняльна характеристика фізико-хімічних властивостей інгібітору трипсину насіння люцерни та бад на його основі, Крусір Г.В., Русєва Я.П. (2009)
Черно Н.К. - Гідроліз хітину препаратами деяких гідролаз, Озоліна С.О., Гураль Л.С. (2009)
Крусір Г.В. - Застосування математичних методів для визначення раціональних режимів екстракції інгібітору панкреатичної амілази, Василів О.Б., Кушнір Н.А. (2009)
Дюкарева Г.І. - Аналіз якості цегли вітчизняних і російських виробників та виявлення можливості невірного кодування цегли згідно з УКТ ЗЕД, Акмен В.О. (2009)
Іванова А.А. - Експертиза зубних паст, що реалізуються на ринку України, Колесник Т.Л. (2009)
Волошин П.В. - Практичнi аспекти екологiчного монiторингу в Харкiвськiй областi, Василець К.К. (2009)
Янчева Л.М. - Використання навчально-інформаційних web-ресурсів у вищій школі підприємництва хдухт, Артеменко В.С., Вялкіна С.П. (2009)
Скуріхіна Л.А. - Використання СУБД Access у створенні інформаційної системи для вирішення технологічних задач м’ясного виробництва, Сибірякова І.Г., Кочарова Т.Р. (2009)
Симоненко В.І. - Сучасні тенденції організації самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій, Демченко Т.В. (2009)
Чаговець В.В. - Комплекс програм для самостійного вивчення тем дисципліни "інформатика", Землянко Ю.В. (2009)
Чаговець В.В. - Ділова гра: програмна реалізація і досвід застосування у підготовці інженерів-механіків, Карпенко Л.К., Землянко Ю.В. (2009)
Тімофєєва О.М. - Організація соціальних мереж, Тімофєєв О.В. (2009)
Вартанян В.М. - Огляд та аналіз інструментальних засобів систем комп’ютерної алгебри для реалізації інтервальних розрахунків, Ревенко Д.С. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Жежнич П. - Консолідація відкритих інформаційних ресурсів у туристичній сфері, Сопрунюк О. (2013)
Березький О. - Похибки перетворення типу "контур – контур” в автоматизованих системах опрацювання біомедичних зображень (2013)
Харченко О. - Стійкість розв’язків задачі оптимізації архітектури програмних систем, Боднарчук І., Галай І. (2013)
Гафіяк А. - Особливості розвитку ринку інформації та індустрії інформаційних технологій в умовах єдиного інформаційного простору (2013)
Гнатушенко В. - Інформаційна технологія підвищення просторової розрізненості цифрових супутникових зображень на основі ІСА- та вейвлет-перетворень, Кавац О. (2013)
Заплатинський В. - Програмний засіб виявлення наявності больових відчуттів у людини, Ковівчак Я. (2013)
Пелешко Д. - Дослідження використання операції деконволюції у реконструктивних методах усунення локальних спотворень, Клювак А., Ізонін І., Іванов Ю., Голубінська М. (2013)
Висоцька В. - Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В., Чирун Л. (2013)
Притула Н. - Розрахунок динаміки зміни об’єму акумульованого газу в газотранспортній системі, Гринів О., Химко О. (2013)
Тимощук П. - Фільтрування рангу на базі аналогової нейронної схеми визначення максимальних за величинами з множини сигналів (2013)
Вовк Н. - Консолідований інформаційний ресурс в факторинговій діяльності, Комова М. (2013)
Чкалов О. - Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted, Булах Б., Безносик О., Мацулевич О. (2013)
Lytvynenko V. - Synthesis of the wavelet-neural networks for the classification of mass spectra using clonal algorithm (2013)
Давидов М. - Синтез видимої артикуляції віртуального персонажа з аудіопотоку для системи сурдоперекладу (2013)
Яковина В. - Огляд та аналіз метрик оцінювання якості машинного перекладу, Масюкевич В. (2013)
Сердюк П. - Архітектура програмного забезпечення верифікації та автоматизованого тестування методів розв’язування задач математичної фізики, Том’як О. (2013)
Махун Д. - Дослідження технології створення прикладних аплікацій для ОС ANDROID, Демида Б. (2013)
Ковальчук А. - Бінарні операції та елементи алгоритму RSA при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень , Пелешко Д., Борзов Ю. (2013)
Берко А. - Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2013)
Гнатушенко В. - Дослідження самоподібних процесів передачі трафіку на основі ON/OFF моделі, Данладі Алі. (2013)
Мельник Р. - Моделі гіпотетичного образу для сегментування зображень за кумулятивними гістограмою та густиною пікселів, Каличак Ю. (2013)
Драґан Я. - Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкованого процесу, Никитюк В., Хвостівська Л. (2013)
Пелешко Д. - Модель утворення локальних спотворень зображення, Клювак А., Ковальчук А., Ізонін І., Голубінська М. (2013)
Ковальчук А. - Використання кватернарних дробово-лінійних фрактальних форм при шифруванні – дешифруванні зображень з елементами алгоритму RSA, Цмоць І., Ступень М. (2013)
Марковець О. - Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування, Козловська К. (2013)
Сидор А. - Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем, Теслюк В., Береговський В. (2013)
Грицюк М. - Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі, Грицюк Ю. (2013)
Чекурін В. - Математична модель структури газотранспортної системи, Притула М., Химко О. (2013)
Кравець П. - Нейроагентна модель прийняття рішень (2013)
Яковина В. - Використання марковських ланцюгів вищого порядку в задачах моделювання надійності програмного забезпечення, Сердюк П., Нитребич О., Федасюк Д. (2013)
Трофимчук О. - Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні, Кожухівська О., Бідюк П., Кожухівський А. (2013)
Жежнич П. - Інформаційна модель статті електронної енциклопедії, Гірняк М., Пастух О. (2013)
Дупак Б. - Аналіз модуляційного режиму в атомно-силовій мікроскопії на основі кантелівера механічного типу, Іванців Р., Кособуцький П. (2013)
Драґан Я. - Моделі схем реляційних баз даних, поданих модифікованою алґеброю алгоритмів, Кулик С., Овсяк В., Овсяк О. (2013)
Муляревич О. - Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів, Голембо В. (2013)
Шаховська Н. - Досвід розроблення електронного підручника "Основи теорії електронних кіл”, Голощук Р. (2013)
Мельник Р. - Класифікація поверхонь металів за статистичними ознаками зображення на основі дисперсії, Кожух І. (2013)
Lytvynenko V. - The inductive method for the synthesis of cooperative immune network to meet the challenges forecasting (2013)
Михальов О. - Діагностика авіаційних редукторів з використанням перетворення Гільберта-Хуанга і вейвлет-аналізу, Журавльов В., Сухомлин Р. (2013)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу теплового поля у паралелепіпеді з урахуванням складного теплообміну на його межі та внутрішніх джерел, Крук О. (2013)
Омаров М. - Моделювання тактики управління в автоматизованих системах керування, Сухомлінов А. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Adaptive fuzzy clustering for data with missing values based on the nearest prototype – centroid strategy, Shafronenko A. (2013)
Різник В. - Коди просторових симетрично-асиметричних множин (2013)
Dzelendzyak U. - Some dependence of Fibonacci’s numbers and golden chopping, Samotyy V., Dzelendzyak I. (2013)
Matsuki Y. - Empirical investigation of the theory of production function, with the data of alloy production in Ukraine, Bidyuk P., Kozyrev V. (2013)
Притула Н. - Оптимізація режимів роботи газотранспортних систем (2013)
Левус Є. - Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту, Бук С., Яворський Є. (2013)
Шпортько О. - Використання предикторів в процесі прогресуючого ієрархічного контекстно-незалежного стиснення зображень без втрат (2013)
Чабан О. - Огляд світової практики щодо впровадження медичних інформаційних систем та проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору, Бойко О. (2013)
Мінухін С. - Алгоритми мінімізації сумарного запізнювання робіт на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого гамільтонового шляху в графі та правил домінування (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Filyashkin M. K. - Data fusion schemes in aided navigation systems, Mukhina M. P. (2013)
Ivanov V. A. - Additive mixes of narrowband signal and noise parametrically transformations in not directional antenna helicopter, Zadorozhniy A. S. (2013)
Basansky A. А. - Mathematical modeling and measuring the occupied bandwidth emissions of DVB-T2 transmitters for monitoring purposes (2013)
Shkvarnitska T. Y. - Peculiarities of matched filters synthesis (2013)
Glushko O. V. - Structural parametric identification of recycle systems from real impulse responses, Tkachev R. Yu., Denishik S. S. (2013)
Sergeyev I. Yu. - Signal processing system of frequency and capacitance intelligent sensor, Seden I. V., Barkulov O. V. (2013)
Azarskov V. N. - Adaptive robust control of multivariable static plants with possibly singular transfer matrix, Zhiteckii L. S., Solovchuk K. Yu. (2013)
Ablesimov A. K. - Stability of automatic control systems, Yatskovsky V. S. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of cleanroom ventilation and air conditioning system, Fedosenko V. N., Andrienko E. I. (2013)
Melnyk O. S. - Programmables nanoelectronics gates, Trokhimenko N. V., Onyschuk O. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system of wind power plant, Kulbaka A. V., Boyko V. M. (2013)
Sushchenko O. A. - Features of computer-aided design of robust discrete controllers for information-measuring devices stabilization systems (2013)
Sineglazov V. M. - Optimal shape nesting of sheet materials with technological limitation, Osadchiy O. V., Burdak A. U. (2013)
Medvedev M. G. - Information technology in the organization of long-distance bus passenger transportation, Oleschenko L. M. (2013)
Chikovani V. V. - Bias compensation in differential Coriolis vibratory gyro, Tsiruk H. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Estimation of helicopter pilots training efficiency in the simulator, Shmelev Ju. M. (2013)
Sineglazov V. M. - Landmarks navigation system for unmanned aerial vehicles, Askerov Sh. I., Aksani A. R. (2013)
Shevchuk D. O. - Automated identification system baseds on the changing of the temperature field of aircraft elements (2013)
Gudz S. M. - Mathematical model of satellite communication systems’ radiomonitoring means distribution, Shurenok V. A., Rodionov A. V. (2013)
Sineglazov V. М. - Substantiation of adaptive self-adjusting system of autonomous wind power installation, Kozyrskyy V. V., Trehub M. І., Vasilenko О. S. (2013)
Asanov M. M. - Temperature measurement of photovoltaic cells surface, Zaliskyi M. Yu. (2013)
Chumachenko O. I. - Simulation modeling of multiprocessor systems based on neural networks, Luzhetskyi A. Y. (2013)
Sokolov G. E. - Building a computer model of an optoelectronic burglar alarm detector (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Bachynskyy R. - Signalization system with remote notification and control (2013)
Lobur M. - Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors, Holovatskyy R. (2013)
Tkachenko S. - Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling, Soprunyuk О. (2013)
Tymoshchuk P. - Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set (2013)
Vysotska V. - Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems, Chyrun L., Chyrun L. (2013)
Berko A. - Functionally logistic model of commercial content processing, Vysotska V., Chyrun L. (2013)
Rytsar B. - Simple method of obtaining of logic functions polynomials with given polarity of variables (2013)
Markelov O. - Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction (2013)
Halushko O. - Thermal analysis of composites in the termet system, Farmaga I., Shmigelskyi P. (2013)
Kryvyy R. - The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving, Luno A. (2013)
Korpyljov D. - The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing, Tkachenko S. (2013)
Holovatyy A. - Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control, Teslyuk V., Lobur M. (2013)
Stekh Y. - Some methods in software development recommendation systems, Artsibasov V. (2013)
Karkulovskyi B. - Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach, Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O. (2013)
Romaniuk A. - Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews, Romanyshyn M. (2013)
Krawiec P. - Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface, Konrad J. Waluś, Polasik Ja. (2013)
Olszewski Z. - Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety, Krawiec P. (2013)
Gajda A. - Conception of six-axis joystick, Krawiec P. (2013)
Vasyliuk Ia. - Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models, Teslyuk V., Denysyuk P. (2013)
Кolesnyk К. - Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator , Ziaei M., Neumann K.-H., Kretovych N. (2013)
Mazur V. - Research of automatization and formation of comfort zones, Strilka. Strilka. (2013)
Piontko N. - Segmentation of partially-blurred images using wavelet transform, Karpinski M. (2013)
Бачинський Р. В. - Контролер керування кроковими двигунами (2013)
Березко Л. О. - Реалізація керування багатосерверною системою, Рутило Б. І. (2013)
Березовський М. О. - Спосіб виконання кількох потоків команд на одному динамічно реконфігурованому процесорному ядрі (2013)
Бучма І. М. - Метрологічні характеристики алгоритмічних сумо-різницевих методів вимірювання фазових зсувів, Винничек Ю. Г. (2013)
Добуш А. Р. - Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях Галуа для реалізації в НВІС, Костик А. Т. (2013)
Глухов В. С. - Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа, Глухова О. В. (2013)
Глухов В. С. - Модель системи збору наукової інформації супутника "Іоносат-мікро", Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. (2013)
Говорущенко Т. О. - Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення (2013)
Колодчак О. М. - Інтелектуальний аналіз даних (2013)
Кочан Р. В. - Метод корегування нелінійності дводіапазонних АЦП з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги, Кочан О. В., Клим Г. І. (2013)
Корж Р. О. - Удосконалення електромагнітно-акустичних методів технічної діагностики, Притуляк Я. Г., Фестрига С. В. (2013)
Любчик О. С. - Комп’ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції, Микийчук М. М., Бубела Т. З. (2013)
Мельник В. А. - Концептуальні основи побудови складових частин самоконфігуровної комп’ютерної системи (2013)
Мороз І. В. - Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот (2013)
Николайчук Я. М. - Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів, Піх В. Я., Заведюк Т. О., Возна Н. Я. (2013)
Олексів М. В. - Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових НІХ-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку (2013)
Олещук О. В. - Моделювання нейронних мереж Кохонена на графічному процесорі, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2013)
Сало А. М. - Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом (2013)
Тарасенко В. П. - Частково-груповий перенос суматорів у скінченному полі GF(P), Тесленко О. К., Роговенко А. І. (2013)
Тимощук П. В. - Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів (2013)
Торубка Т. В. - Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів, Пуйда В. Я. (2013)
Чабан В. Й. - Параметрична чутливість виконавчого мотора комп’ютерної системи управління, Костючко С. М. (2013)
Шевчук Р. П. - Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільними помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань (2013)
Яковина В. С. - Використання засобів UML для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування, Парфенюк Ю. І. (2013)
Яцків В. В. - Метод мережевого кодування даних у системі залишкових класів (2013)
Demchuk M. B. - Injection front interpolation in real scale grouting models, Nakonechnyi O. G. (2013)
Титул, зміст (2013)
Білорус О. Г. - Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму (Частина 2) (2013)
Chychkalo-Kondratska I. - The new vectors of technoglobalizm, Bezrukova N. (2013)
Максименко А. В. - Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання міжнародних корпорацій (2013)
Krаmаrеnkо R. - Activity of megapolises on the international level as a factor of globalization (2013)
Soskin O. - Formation of country’s economic model in conditions of modern innovative-informational imperative, Matviychuk-Soskina N. (2013)
Stanek V. - Social state as a stratification system of sustainable and inclusive growth (2013)
Азизов Г. С. - О втором законе расширенного воспроизводства в пятисекторной модели экономики Украины (2013)
Тищенко В. Ф. - Діагностика вектора розвитку економіки знань: регіональний аспект (2013)
Kostiuk R. - Ukraine’s biotechnological production management organizing (2013)
Мацелюх Н. П. - Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу, Унинець О. М. (2013)
Mazaraki A. - National tourist brand: priorities and formation resources, Boiko M., Mykhailichenko G. (2013)
Ягельська К. Ю. - Особливості економічної енергії країни (2013)
Derevyanko O. - Building stakeholders’ trust through key (2013)
Stacho Z. - Talent management in organisations operating in Slovakia, Stachova K. (2013)
Судомир С. М. - Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування (2013)
Kryvoviaziuk I. - Implementation of a matrix approach to management of enterprise’s logistic development based on a concept of "Demand-Driven Techniques" (2013)
Строкович Г. В. - Принципи взаємодії підприємства з постачальниками та покупцями (2013)
Pukala R. - Efficient insurance protection management as a determinant of micro and small enterprises operational risk limiting (2013)
Wyszkowska Z. - Insurance as a significant factor of economic development in organizations, Janowski A. (2013)
Маценко О. М. - Контроллинг качества энергоресурсов как элемент эффективного управления предприятием, Овчаренко Д. Н. (2013)
Кочетков В. М. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі), Волошаненко Є. В. (2013)
Фесенко О. О. - Євроінтеграція України у секторі рибальства та аквакультури: можливі варіанти, загрози і переваги (2013)
Цимбалюк С. О. - Соціальний пакет: сутність і місце в системі розподільних відносин (2013)
Бурлуцький С. В. - Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина, Бурлуцька С. В. (2013)
Сметанко А. В. - Прикладные аспекты внутреннего аудита дебиторской задолженности в акционерных обществах Украины (2013)
Бугай Н. О. - Професія аудитора в Україні: сьогодення та майбутнє (2013)
Будкін В. С. - Казахстан: модель індустріально-інноваційного розвитку Рецензія на монографію Космамбетової Р. І. "Модель індустріально-інноваційного розвитку національної економіки" (2012) (2013)
Вовканич С. Й. - Дослідження розвитку трудового потенціалу та особливостей його використання в різних просторових формах організації українського суспільства Рецензія на монографію Чорного Р. С. "Розвиток трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства” (2013) (2013)
Павлюк Р.Ю. - Нанотехнології БАД із нетрадиційної лікарської та пряно-ароматичної рослинної сировини та їх використання в оздоровчих продуктах, Афанасьєва В.А., Яницький В.В., Крячко Т.В., Юр’єва О.О. (2009)
Перцевой Ф.В. - Споживні властивості коктейлів на основі молочних продуктів, яблучного соку, гарбузової пасти та "Ламідану”, Кущ С.П., Рудавська М.В. (2009)
Малюк Л.П. - Обґрунтування термінів зберігання плодово-ягідних соусів за умови введення консерванту, Зіолковська А.В. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Нанотехнології добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу та інших БАР з використанням механодеструкції, Погарська В.В., Коробець Н.В., Максимова Н.П., Гапонцева О.В. (2009)
Перцевой Ф.В. - Дослідження зміни кислотності сирного продукту м’якого на основі сухого знежиреного молока з використанням борошна кукурудзи, Обозна М.В. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Розробка функціонального оздоровчого морозива з використанням наноструктурованих кріопаст із плодоовочевої сировини з рекордним вмістом БАР, Погарська В.В., Крячко Т.В., Берестова А.А., Глубокий Д.О., Максимова Н.П. (2009)
Маяк В.І. - Модельні схеми розробки нових ресурсозберігаючих способів виробництва високоякісних пастоподібніх концентратів напоїв (ПКН) і цукатів, Михайлов В.М., Ляшенко Б.В. (2009)
Плотнікова Р.В. - Дослідження закономірностей сорбції іонів кальцію із розчинів кальцієвмісних солей у рамках отримання молока з регульованим сольовим складом, Гринченко Н.Г., Пивоваров П.П. (2009)
Гурський П.В. - Дослідження впливу агару на реологічні характеристики паст закусочних, Бідюк Д.О., Перцевой Ф.В. (2009)
Кайнаш А.П. - Дослідження терміну зберігання варених ковбас з овочевими добавками, Віннікова Л.Г. (2009)
Погарська В.В. - Функціональні оздоровчі плавлені сири, збагачені наноструктурованими добавками із хлорофіловмісних овочів та прянощів, Павлюк Р.Ю., Коробець Н.В., Юр'єва О.О., Максимова Н.П., Череватенко Л.М. (2009)
Павлюк Р.Ю. - Нове про вплив низькотемпературної кріодеструкції та "шокового" заморожування на активність окиснювальних ферментів плодів та овочів, Погарська В.В., Крячко Т.В., Лосєва С.М., Маціпура А.С., Глубокий Д.О., Стоєв C.С. (2009)
Притульська Н.В. - Функціональні композиції "Імпульс", "Енергія спорту" та "Drive" для продуктів спортивного харчування, Сєногонова Л.І. (2009)
Янчева М.О. - Сучасні технології заморожування м’ясних напівфабрикатів, Яковлева Ю.В. (2009)
Постнов Г.М. - Можливості промислових способів екстракції для отримання олії з нових видів сировини, Тимченко Ю.О. (2009)
Колесник А.О. - Дослідження впливу біоорганічного кальцію харчової кістки на функціонально-технологічні властивості м’яса в технології м’ясних січених виробів, Колесник Т.Л. (2009)
Федак Н.В. - Динаміка змін якості олії за умов тривалого термічного впливу, Діхтярь А.М., Тимчук С.М. (2009)
Євлаш В.В. - Вивчення реологічних властивостей начинок на основі фруктового пюре для борошняних кондитерських виробів антианемічної спрямованості, Чуйко Л.О., Акмен В.А. (2009)
Мурликіна Н.В. - Перспективи застосування емульгаторів гліцеридної природи в технологіях м’ясних продуктів, Янчева М.О. (2009)
Дюкарева Г.І. - Перспективи використання еламіну під час виробництва зефіру, Білецька Я.О. (2009)
Маяк В.І. - Нові ресурсозберігаючі способи виробництва пастоподібних концентратів напоїв і цукатів з плодово-ягідної сировини, Михайлов В.М., Ляшенко Б.В. (2009)
Юрченко С.Л. - Можливості використання натуральної рослинної сировини в технології функціональних напоїв, Колеснікова М.Б. (2009)
Большакова В.А. - Розробка технології посічених напівфабрикатів з м’яса кролів, Дроменко О.Б. (2009)
Искендеров И. Велиоглы. - Пути использования мелассы в сахарной промышленности (2009)
Пивоварова О.П. - Дослідження стану води та вологоутримуючої здатності структурованих систем на основі альгінату натрію, Пивоваров Є.П. (2009)
Ільчакова Ж.О. - Дослідження загального хімічного складу та харчової цінності закусок емульсійного типу на основі квасолі (2009)
Мостепанюк О.С. - Вплив технологічних чинників на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості наповнювачів плодово-ягідних капсульних (2009)
Сабадош Г.О. - Дослідження міжфазних властивостей білків молока в технології отримання молочних десертів, Горальчук А.Б. (2009)
Тюрікова І.С. - Наукові дослідження з розробки технології виробництва екстрактів з волоського горіха, Рибак Г.М., Плахотін В.Я. (2009)
Пасічний В.М. - Обґрунтування параметрів сушіння грибів під час виробництва порошкоподібного напівфабрикату, Ястреба Ю.А. (2009)
Григоренко О.М. - Наукові підходи до формування раціонів харчування студентів (2009)
Махоніна М.Ю. - Вплив тривалості перемішування водної суспензії поліфункціональної добавки із насіння льону на її мікроструктуру, Рашевська Т.О. (2009)
Черевко О.І. - Удосконалення процесу концетрування хмелевих екстрактів, Кіптела Л.В., Загорулько О.Є., Постольнік Д.В. (2009)
Михайлов В.М. - Теоретичне визначення ефекту інтенсифікації термообробки за умови комбінованого запікання кулінарної продукції, Дьяков О.Г., Шевченко А.О. (2009)
Дейниченко Г.В. - Cучасні методи і технічні засоби перевірки автентичності грошових знаків, Афукова Н.О. (2009)
Потапов В.О. - Підвищення енергоефективності конвективних процесів тепломасообміну шляхом регулювання швидкості теплоносія, Шевченко С.О. (2009)
Седо Ахмед - Оптимізація рецептурного складу молочно-білкового фаршу з використанням йодовмісної добавки, Пивоваров П.П., Дейниченко Г.В., Крамаренко Д.П. (2009)
Черевко О.І. - Дослідження якості концентрованих продуктів із плодово-ягідної та овочевої сировини та розробка технологічних ліній їх виробництва, Маяк В.І., Постольнік Д.В. (2009)
Дейниченко Г.В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей ультрафільтраційних мембран типу ПАН, Мазняк З.О., Гафуров О.В. (2009)
Сабадаш С.М. - Ефективність конічних циклонів, Якуба А.Р. (2009)
Синєкоп М.С. - Дослідження впливу типу граничних умов на власні форми коливань циліндра, Пархоменко Л.О. (2009)
Самойленко С.О. - Корозійна стійкість конструкційних металів у розплавах поверхнево-активних речовин, Якименко Г.Я. (2009)
Терешкін О.Г. - Визначення раціональних режимів обробки коренеплодів під час їх очищення парою, Дмитревський Д.В. (2009)
Постнов Г.М. - До питання визначення тривалості ультразвукової обробки під час отримання водно-жирових емульсій, Червоний В.М. (2009)
Терешкін О.Г. - Визначення ефективного способу пароутворення для стравоварильного устаткування, Балик О.В. (2009)
Дейниченко Г.В. - Оцінка рівня концентрованої поляризації білка сколотин на поверхні напівпроникних мембран, Мазняк З.О., Алексієнко С.М. (2009)
Мисюра Т.Г. - Ієрархічна структурна схема процесно-апаратурних ефектів у робочому обсязі колонного віброекстрактора безперервної дії, Зав’ялов В.Л., Бодров В.С., Попова Н.В. (2009)
Тягун Г.В. - Расчет времени пребывания растворов и изменения технологических показателей в выпарной установке сахарного завода, Штангеев К.О., Грищенко Д.Г. (2009)
Михайлов В.М. - Аналіз поглядів на ієрархічну структуру, формування асортименту товарів та управління їх асортиментним складом, Чуйко А.М. (2009)
Дюкарева Г.І. - Визначення впливу НКХ та еламіну на жироутримуючі характеристики паштетів та стійкість паштетної емульсії, Головко Т.М., Серік М.Л. (2009)
Дубініна А.А. - Моніторинг безпечності гібридів перцю солодкого за вмістом нітратів, Летута Т.М., Кузяхметова А.А. (2009)
Крайнюк Л.М. - Проблеми удосконалення технологічних карт на кулінарну продукцію, Крутовий Ж.А., Касілова Л.О., Старчаєнко О.Т., Манжос Н.В. (2009)
Савгіра Ю.О. - Взаємний вплив оксиду сірки (IV) і води під час їх поглинання зерном кукурудзи, Пілюгіна І.С. (2009)
Сорокіна С.В. - Дослідження якості нового кисломолочного продукту функціонального призначення, Карпенко З.П., Полупан В.В. (2009)
Чуйко А.М. - Покращення структурно-механічних характеристик морозива з добавками тваринного та рослинного походження, Шевченко О.Є., Дюкарева Г.І., Томашевська Р.Я. (2009)
Сорокіна С.В. - Збагачення кисломолочних напоїв нетрадиційною сировиною, Карпенко З.П. (2009)
Луньова О.С. - Вплив активації дріжджів на газоутворювальну здатність тіста для виробництва дієтичного хліба зі зниженим вмістом білка, Кучерук З.І. (2009)
Юдічева О.П. - Сучасні підходи до отримання екологічно безпечних продуктів харчування (2009)
Жук В.А. - Поживна цінність нових консервів з квасолі, Баля Л.В. (2009)
Колтунов В.А. - Порівняльна оцінка способів зберігання редису, Бєлінська Є.В. (2009)
Горячова О.О. - Збереження споживних властивостей плодів яблук під час виробництва натуральних яблучних соків (2009)
Будник Н.В. - Використання харчової кісткової пасти у технологіях виробництва м’ясних січених виробів, Олійник Н.В. (2009)
Суткович Т.Ю. - Використання вакууму для отримання збагачених соків та функціональних напоїв, Плахотін В.Я. (2009)
Голуб Б.О. - Стабілізація йоду у продуктах харчування для профілактики йододефіцитних захворювань, Рудавська Г.Б., Метельська Н.С. (2009)
Малигіна В.Д. - Доцільність запровадження системи управління безпечністю під час виробництва ковбасних виробів, Холодова О.Ю., Молоканова Л.В. (2009)
Миколів Т.І. - Підвищення біодоступності нутрієнтів зерна шляхом механоактивування, Сімахіна Г.О., Корихалова О.М. (2009)
Міщенко Т.В. - Колориметричне дослідження сушеної чорної смородини, Пак А.О., Погожих М.І. (2009)
Погожих М.І. - Дослідження зміни термодинамічного потенціалу системи, яка зневоднюється, Цуркан М.М. (2009)
Торяник О.І. - Дослідження спін-спінової релаксації у безбілковому тісті для виготовлення дієтичного хліба з добавками ксантану, Дьяков О.Г., Луньова О.С. (2009)
Потапов В.О. - Експериментальне визначення масообмінних характеристик харчової сировини, Мартинець І.С. (2009)
Головко М.П. - Вплив напівфабрикату кісткового харчового на фізико-хімічні та органолептичні властивості пісочного печива, Роговий І.С., Шидакова-Каменюка О.Г. (2009)
Онищенко В.М. - Хімічний склад кишок та вміст у них токсичних елементів, Янчева М.О., Островерх І.С. (2009)
Пестіна Г.О. - Оптимізація рецептурного складу реструктурованого напівфабрикату з дині, Торяник Д.О. (2009)
Головко Т.М. - Моделювання рецептурного складу паштетів, виготовлених з використанням НКХ та еламіну, Полевич В.В. (2009)
Дубініна А.А. - Вивчення бактерицидних властивостей плівок на основі природних компонентів, Летута Т.М., Круглова О.С. (2009)
Дюкарева Г.І. - Характеристика властивостей цегли будівельної та її експертна оцінка, Акмен В.А. (2009)
Шлапак О.С. - Дослідження споживчих переваг кремів для депіляції м. Луганська (2009)
Колесник Т.Л. - Експертиза якості полімерних пляшок для харчових продуктів, що реалізуються на ринку України, Іванова А.А. (2009)
Шумський О.В. - Попереджувальні інформаційні товарні знаки в контексті підвищення безпеки споживання товарів, Полікарпов І.С. (2009)
Янчева Л. М. - Інтерактивний комп'ютерний тестовий тренінг як засіб професійного навчання, Вялкіна С.П., Гірінова Л.В. (2009)
Кухарьонок О.К. - Проблеми побудови комп'ютеризованого інформаційно-освітнього середовища університету, Коновалова Т.В. (2009)
Тімофєєва О.М. - Застосування технологій візуалізації, Тімофєєв О.В. (2009)
Артеменко В.С. - Комп'ютерна реалізація концепції бази електронних навчально-інформаційних ресурсів, Бубенець І.Г., Бурлакова Ж.В. (2009)
Савгіра Ю.О. - Використання програмного пакета Macromedia AuthorWare для розробки комп’ютерних засобів навчання з фізичної хімії, Кузнецова Т.О., Пілюгіна І.С. (2009)
Артеменко В.С. - Необхідність розробки електронних навчальних ресурсів для перепідготовки маркетологів, Бубенець І.Г., Бурлакова Ж.В. (2009)
Касілова Л.О. - Інформаційні технології як ефективний засіб активізації навчальної діяльності, Бурлакова Ж.В. (2009)
Колодач М.В. - Про інформаціологічний розвиток суспільства і освіти, Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, зміст (2013)
Тищенко О. П. - Ресурсний потенціал та господарство міських агломерацій: проблеми ефективного управління, Просяник Н. В. (2013)
Транченко О. М. - Оцінка галузевої конкурентоспроможності (на прикладі агропромислового комплексу) (2013)
Варламова М. Л. - Інвестиційно-інноваційна привабливість переробної галузі АПК (2013)
Яцкевич І. В. - Формування трансфертної ціни між учасниками – партнерами альянсу у сфері зв’язку та інформатизації (2013)
Глотова Д. В. - Вимірювання інтелектуального капіталу у процесі оцінки вартості підприємства (2013)
Стеценко В. А. - Методологічний підхід до визначення збалансованості маркетингового комплексу підприємства (2013)
Abdulkhairova E. - The strategy of agrarian labour market formation in Ukraine under globalization conditions (2013)
Згурська О. М. - Стан та тенденції розвитку молочної промисловості України (2013)
Максим В. Л. - Економіко-математична модель управління інвестиційними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Махсма М. Б. - Динаміка заробітної плати в сільському господарстві та її вплив на зайнятість сільського населення (2013)
Жабинець О. Й. - Фінансово-правові передумови формування страхового ринку в Україні (2013)
Звєряков О. М. - Асиметрія інформації та її вплив на забезпечення фінансової стійкості банківської діяльності (2013)
Тарасов І. Ю. - Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України (2013)
Голинський Ю. О. - Удосконалення касового планування грошових потоків органами казначейства України (2013)
Касперович Ю. В. - Формування неподаткових надходжень бюджету в системі фінансово-економічного регулювання (2013)
Аzarova А. - Mathematical methods of identification of Ukrainian enterprises competitiveness level by fuzzy logic using, Zhytkevych О. (2013)
Квачук Я. О. - Роль міжнародних стандартів фінансової звітності в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК (2013)
Мельник Т. Ю. - Інформаційні аспекти контролювання фінансових результатів у бухгалтерському обліку і податкових розрахунках (2013)
Грандт В. В. - Особливості копінг-стратегій поведінки представників екстрених служб (2012)
Литвиненко С. А. - Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2012)
Приходько В. М. - Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Приходько М. І. - Психодіагностика функціональних детермінант професійної спрямованості студентів (2012)
Помиткін Е. О. - Емоційно-почуттєва взаємодія педагога з учнем як ознака духовної культури (2012)
Рудюк О. В. - Нормативна і ненормативна кризова феноменологія професіогенезу особистості (2012)
Саннікова О. П. - Конгруентність як інтегральна властивість особистості психолога (2012)
Чернобровкін В. М. - Психологічні особливості проблемних ситуацій педагогічної діяльності (2012)
Шевченко Н. Ф. - Специфіка становлення професійної свідомості психологів у вищому навчальному закладі (2012)
Грединарова О. М. - Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи (2012)
Іщук О. В. - Аналіз впливу організаційної культури вищого навчального закладу на становлення професійної ідентичності студентів (2012)
Поплавська А. П. - Теоретичний аналіз проблеми лояльності персоналу до організації (2012)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний зміст економічної категорії "гроші" (2012)
Ткалич М. Г. - Соціально-психологічні характеристики гендерних груп як суб’єктів гендерної взаємодії в організації, Кацович Я. Ю. (2012)
Білик Т. М. - Дослідження особливостей структури взаємозв’язків інтерперсонального стилю мовленнєвого іміджу особистості (2012)
Волкова Л. О. - Використання шарнірних ляльок (БЖД) у лялькотерапії (2012)
Лукасевич О. А. - Теоретичний аналіз проблеми моральної свідомості у молодшому шкільному віці (2012)
Овсяннікова В. В. - Суб'єктивні переживання самотності підлітків (2012)
Сторож О. В. - Характер як складова творчої соціалізації старшокласників (2012)
Шебанова В. І. - Метафора як спосіб вираження інтероцептивних відчуттів (2012)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Киричок Т. Ю. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки бакалаврів напряму 6.030302 "Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)", Киричок П. О., Мамонов Ю. П. (2010)
Побідаш І. Л. - Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів, Киричок П. О. (2010)
Киричок Т. Ю. - Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л., Гаврилюк П. Р. (2010)
Harri L. - Wplyw parametrow tasmy montazowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wykonanych cyfrowa metodaątermiczna (2010)
Гавриш А. П. - Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Михайленко К. С. - Способи ароматизації друкованої продукції, Степанець В. В. (2010)
Матко С. В. - Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом, Мельник Л. М. (2010)
Васютіна В. - Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій, Шерстюк В. П. (2010)
Котляров И. Д. - Показатели качества научного журнала (2010)
Токарь О. В. - Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания, Зильберглейт М. А. (2010)
Муленко М. Л. - Оцінка якості багатоколонкових текстових документів, Мартинюк В. Т. (2010)
Кириченко І. О. - Систематизація пластикових карток, Саражинська В. С., Олійник В. Г. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах, Козырев А. С., Шкуренко А. А. (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху (2010)
Котляров В. П. - Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения, Хаджи Моллабаши Хамидреза, Галина М. В. (2010)
Страшніков М. Б. - Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату, Панов С. Л., Віхоть О. М. (2010)
Ловейкін В. С. - Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2010)
Іванко А. І. - Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукції (2010)
Романенко В. В. - Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения, Козырев А. С. (2010)
Серых И. И. - Электрогидравлический генератор колебаний, Новик Н. А., Елисеев Ю. В., Гнитецкий В. А. (2010)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА (2010)
Морозов А. С. - Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення (2010)
Тарасенко Ю. В. - Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи, Григорова З. В. (2010)
Кваско А. В. - Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності, Мануйлова А. С. (2010)
Передерієнко Н. І. - Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор ї х економічного зростання, Євдоніна О. С. (2010)
Шендерівська Л. П. - Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи, Слинявук О. С. (2010)
Іваненко С. В. - Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах, Кваско А. В. (2010)
Ковба Ж. М. - Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження, Барзилович О. М. (2010)
Ткаченко В. Ф. - Об одном методе оперативного планирования загрузки оборудования полиграфического предприятия, Набатова С. Н., Попов А. В., Еременко А. Ю. (2010)
Левчук О. М. - Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування (2010)
Андрійчук М. Т. - Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет "Громадська Думка" та "Рада") (2010)
Кобильнік К. - Нові партнери ВПІ (2010)
Киричок Т. Ю. - Тенденції розвитку енциклопедичних видань (2010)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Віцюк Ю. Ю. - Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Гавриш А. П., Мельник О. О. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств, Козырев А. С. (2010)
Вуєць Л. Г. - Поділ фарбового шару при офсетному друку на металевих поверхнях, Костюченко Г. М. (2010)
Гуменюк О. В. - Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку (2010)
Предко Х. Б. - Рівняння хроматичних координат кольору, Крик М. Р., Шовгенюк М. В. (2010)
Козырев А. С. - Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики, Романенко В. В., Дубнюк В. Л. (2010)
Лотоцька О. І. - Сучасні фінішні методи підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням і хромуванням (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху на кінематичні характеристики механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2010)
Новік М. А. - Аналіз величини перебігу вихідного штока пневматичного багатопозиційного приводу з цифровим керуванням, Кучерук Ю. М. (2010)
Іванко А. І. - Обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод (2010)
Палюх О. О. - Аналіз принципових схем механізмів переміщення тампонів у тамподрукарських машинах (2010)
Ловейкін В. С. - Врахування ефекту відбиття хвиль від перешкоди при побудові теорії оптимальних гасників вібрації робочих органів машин, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю., Яворська А. В. (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag (2010)
Журило Т. А. - Оцінка якості опорядження синтетичних ковбасних оболонок двокомпонентними флексографічними фарбами, Степанець В. В. (2010)
Морозов С. І. - Тенденції розвитку переробки металевих відходів, Морозов А. С. (2010)
Степанець А. І. - Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб, Хохлова Р. А. (2010)
Величко О. М. - Ступінь емульгування і закріплення гібридних фарб, Зоренко О. В., Олійник В. Г., Савченко К. І. (2010)
Григорова З. В. - Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства, Мудрієвська Ю. О. (2010)
Леспух О. В. - Фінансова стратегія в системі управління підприємством, Передерієнко Н. І. (2010)
Кваско А. В. - Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва (2010)
Котляров И. Д. - Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления (2010)
Паламарчук С. Ю. - Тенденції розвитку мотиваційної системи управління персоналом (2010)
Хімічева Г. І. - Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи менеджменту якості, Демиденко О. О., Зенкін А. С. (2010)
Дацюк І. В. - Сутнісна характеристика кризи підприємств (2010)
Побідаш І. Л. - Часописи галузі видавнича справа та редагування, Борисовська Г. (2010)
Мікульонок І. О. - Підготовка навчальних видань у НТУУ "Київський політехнічний інститут" (2010)
Тютчева Л. Д. - Методика створення елементів інформаційного дизайну, Ліхачьов С. О., Буртной М. А. (2010)
Іванов-Ахметов В. М. - Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту (2010)
Зоренко Я. - Першу декаду завершено гідно! (2010)
Одайник О. В. - Кольоропис (2010)
Величко О. М. - Впевнений поступ у майбутнє, Мамонов Ю. П. (2010)
Киричок Т. Ю. - Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків (2010)
Харченко О. В. - Розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси у єдиній системі повітряного спостереження в Україні, Богославець С. О. (2013)
Бородін О. Д. - Методика оцінювання рівня справності та оновлення парку літальних апаратів в ході реалізації програмних заходів щодо їх розвитку, Міцітіс А. К., Лагутін С. О., Хатунцева З. В. (2013)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до вирішення задач воєнно-економічного обґрунтування розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил ЗС України, Іванов В. Л., Семененко О. М., Манішин О. В. (2013)
Мавренков О. Є. - Алгоритм формування оптимального варіанту програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Леженін С. І. (2013)
Мавренков О. Є. - Методика управління ризиками при реалізації програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Улізько В. І. (2013)
Медведєв Г. А. - Аналіз принципів формування комплексів бортового обладнання тактичних літаків різних поколінь, Самойленко О. В., Сорокіна О. М. (2013)
Одноралов І. В. - Багатоваріантне управління державним оборонним замовленням (2013)
Соловйов О. В. - Пропозиції з організаційно-технічного забезпечення функціонування єдиної системи повітряного спостереження в Україні, Тишенко Д. О., Богославець С. О. (2013)
Тараненко В. В. - Шляхи розвитку авіаційних засобів ураження Збройних Сил України (2013)
Храмченко В. А. - Методика визначання обсягу резервного фонду літальних апаратів Збройних Сил України (2013)
Березанський В. Г. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на оптичні головки самонаведення з матричними приймачами випромінювання, Логвиненко М. М., Марченко В. Я. (2013)
Волинець В. Л. - Оцінне моделювання апертури фазованої антенної решітки та кутових параметрів РЛС для частотних діапазонів авіаційних систем ДРЛВіУ, Мамонова Н. Л. (2013)
Захарін Ф. М. - Сучасні тенденції розвитку інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем літальних апаратів, Пономаренко С. О., Ковтун В. І. (2013)
Коцуренко Ю. В. - Підхід до побудови математичної моделі оцінки ефективності бойового застосування тактичних літаків по повітряним цілям, Ігнатьєв М. М. (2013)
Міцітіс А. К. - Вибір критеріїв ефективності методами кореляційного аналізу, Хатунцева З. В. (2013)
Огороднійчук М. Д. - Методика розрахунку енергетичних і спектральних характеристик широкосмугових радіоліній зв’язку, Целіщев І. Ю., Шевченко Д. Г. (2013)
Семененко О. М. - Основні завдання контррадіоелектронної протидії сучасним бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту літака противника, Добровольський Ю. Б., Чекед І. В., Манішин О. В. (2013)
Станкевич С. А. - Підвищення просторової розрізненності аерознімання на основі субпіксельної реєстрації зображень, Шкляр С. В., Лубський М. С. (2013)
Федотов Б. М. - Оцінка енергетики РСА з багатоканальною прийомопередачею сигналів (2013)
Целіщев І. Ю. - Особливості та тенденції розвитку комплексів спеціалізованого бортового обладнання сучасних та перспективних літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління, Медведєв Г. А., Федотов Б. М. (2013)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Л-39 за межами призначених показників, Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б. (2013)
Добриденко О. М. - Методика оцінки можливості збільшення ресурсних показників літаків типу Л-39, Ковель П. П., Хіжун В. В. (2013)
Пащенко С. В. - Застосування методів логічного аналізу при корегуванні програм технічного обслуговування і ремонту старіючого парку військової авіаційної техніки, Самулєєв В. В. (2013)
Печура Д. С. - Методичні рекомендації щодо обґрунтування та визначення мінімального обсягу репрезентативної вибірки авіаційних засобів ураження (2013)
Ратніков І. М. - Методичні засади визначення граничних термінів експлуатації бортового обладнання літальних апаратів Збройних Сил України, Кубарь С. В. (2013)
Вознюк М. М. - Шляхи оновлення існуючого застарілого парку військових засобів вимірювань Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Шатров А. М. (2013)
Гришин В. М. - Визначення впливу наявних тріщин у конструкціях авіаційної техніки на її технічний стан, Вабіщевич О. В. (2013)
Карпінос Б. С. - Комп'ютерне моделювання експлуатаційних станів паливного колектору авіаційного двигуна, Лобунько О. П., Грень В. М., Коровін О. В. (2013)
Кузьмін С. М. - Аналіз впливу конструктивних елементів основної камери згоряння авіаційного двигуна на температурне поле газів у її вихідному перерізі, Грень В. М., Ляшенко В. О. (2013)
Кузьмін С. М. - Методичний підхід щодо удосконалення експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем рівня надійності, Шульгін А. А. (2013)
Майборода О. М. - Газодинамічні властивості води при числах М<1 (2013)
Ратніков І. М. - Методика вирішення задачі векторної оптимізації, що виникає при використанні принципу раціональної організації, Стах М. Я., Петров Р. М. (2013)
Федотов І. Н. - До питання застосування засобів неруйнівного контролю для перевірки технічного стану планера літака, Зварич В. І., Бойко А. П., Агамов Л. Г. (2013)
Хільченко М. Ф. - Застосування метода контролю частоти власних коливань для визначення технічного стану крила літака типу Л-39, Манулін Ю. О., Фурдило С. А. (2013)
Шумілін Г. О. - Удосконалення алгоритмів діагностування паливного колектора основної камери згоряння двигуна РД-33, Назаренко В. І., Карнаушенко В. М. (2013)
Згуровський М. - Шановні колеги! (2010)
Цыганенко А. М. - Биография продолжается (2010)
Артюшина И. Л. - Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений, Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. (2010)
Галицкий Д. В. - Фальцовка: условия равновесия с учетом сил трения, Силенко П. Н. (2010)
Гасов В. М. - Простые аналитические модели для анализа приоритетной обработки запросов в оперативной полиграфии, Постников М. Е., Постников В. М. (2010)
Ерофеева А. В. - Использование эффекта Патрикеева-Маллинза в трафаретной печати на латексных воздушных шарах, Кондратов А. П. (2010)
Панкин О. В. - Методика применения цветопробной видеовоспроизводящей системы в полиграфии (2010)
Сенаторов Л. Ю. - Силовые параметры конгревного тиснения при использовании различных декельных систем, Бобров В. И. (2010)
Фадейкина И. Н. - Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати, Грибкова О. Л., Перешивко Л. Я., Золотаревский В. И., Тамеев А. Р., Ванников А. В. (2010)
Куликов Г. Б. - Параметры, определяющие износ опор печатной пары ротационных печатных машин башенного типа, Разинкин Е. В. (2010)
Тимченко Ю. А. - Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом, Наумов В. А., Бурт И. В. (2010)
Кузьмин Б. А. - Анализ состояния и перспективы развития полиграфии России (2010)
Бирюков В. А. - Система сбалансированных показателей полиграфического предприятия (2010)
Степанова Г. Н. - Управление полиграфическим предприятием на основе механизма ключевых компетенций (2010)
Ненашев М. - Современная журналистика: состояние, тенденции, проблемы (попытка анализа) (2010)
Потапова Н. В. - К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы (2010)
Ахмаков С. Ю. - Лингвистическая энциклопедия и отражение универсума лингвистики (на примере Лингвистического энциклопедического словаря) (2010)
Ильина Л. Г. - Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста, Марголин Л. Н. (2010)
Буренин Н. А. - Методика статистического анализа данных оценок при исследовании массива учебных пособий, Петрушин В. Н., Никульчев Е. В. (2010)
Кузнецов Б. А. - Издательская политика в рыночных условиях современной России (2010)
Тулин Е. И. - Веб-дизайн 2.0 - проблема идентификации (2010)
Берснев В. П. - Клинический прогноз и трудовая адаптация в отдаленном периоде лечения травматических внутричерепных гематом, Иванова Н. Е., Касумов Р. Д., Курбанзаде Р. К. (2007)
Боряк А. Л. - Оценка исходов и качества жизни у больных с сочетанной черепно-мозговой травмой, Энглези А. П. (2007)
Бурлай В. З. - Улучшение качества жизни у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Перцов В. И., Дейниченко Ю. К., Беленичев И. Ф., Середа Д. А., Ивахненко Д. С., Нелепин С. Н., Белименко В. А., Козин М. В. (2007)
Гринів Ю. В. - Порівняльна оцінка якості життя хворих при пункційному та тотальному видаленні абсцесів головного мозку, Скрипко В. Д., Потапов О. І., Мартин А. Ю., Худецький Ю. П. (2007)
Гуранда Виорел - Дифференцированное лечение тяжелых очаговых ушибов головного мозга (2007)
Дзяк Л. А. - Результати впровадження протоколів лікування тяжкої черепно-мозкової травми з позицій доказової медицини(аналіз летальності та якості життя хворих), Зорін М. О., Сірко А. Г., Гришин В. І., Дудукіна С. О., Халімончик В. В., Магала Н. С. (2007)
Клигуненко О. М. - Вплив нейропротекторної інтенсивної терапії на якість життя хворих після тяжкої нейротравми, Дзяк Л. А., Зозуля О. О. (2007)
Дядечко А. А. - Оценка качества жизни больных с посттравматической назальной ликвореей (2007)
Дядечко А. А. - Определение критериев оценки качества жизни больных с HIV (2007)
Каджая Н. В. - Факторы, влияющие на качество жизни, связанного со здоровьем у больных с повторной легкой ЧМТ (2007)
Жарова Е. Н. - Восстановительное лечение зрительных нарушений после черепно-мозговой травмы, Иванова Н. Е., Кирьянова В. В. (2007)
Журавлев В. В. - Эффективность оказания помощи пострадавшим сельской местности с изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмой (2007)
Каджая Н. В. - Улучшение качества жизни больных с посттравматической эпилепсией, Дядечко А. А., Белошицкий В. В., Бондарь Т. С., Болюх А. С., Кузьменко Д. А. (2007)
Климаш А. В. - Влияние вида повреждения головного мозга и степени травматического дислокационного синдрома на исход черепно-мозговой травмы, Бахтияров А. К. (2007)
Курбанзаде Р. К. - Отдаленные результаты лечения травматических внутричерепных гематом, Берснев В. П., Иванова Н. Е., Касумов Р. Д. (2007)
Лихтерман Л. Б. - Качество жизни после хирургического и консервативного лечения хронических субдуральных гематом, Потапов А. А., Кравчук А. Д. (2007)
Мирзабаев М. Ж. - Качество жизни в отдаленном периоде травматических повреждений структур задней черепной ямки (ЗЧЯ), Муминов З. В. (2007)
Новик Ю. Е. - К вопросу о качестве жизни пациентов с подострыми и хроническими субдуральными гематомами и методам удаления гематом, Зорин Н. А., Мосийчук Н. М. (2007)
Ольхов В. М. - О результатах лечения хронических субдуральных гематом (ХСГ), Кириченко В. В., Горбатюк К. И., Чирка Ю. Л., Венцковский Л. О., Венцковский И. Л., Долгополова Р. А., Обертинский В. А., Ольхова И. В. (2007)
Панченко В. Н. - Оценка качества жизни больных после тяжелых черепно-челюстно-лицевых повреждений, Деркач В. Н. (2007)
Педаченко Є. Г. - Методичні підходи до оцінки якості лікування при черепно-мозковій травмі (2007)
Семисалов С. Я. - Оценка качества жизни оперированных больных с травматическими оболочечными гематомами, Качанов В. А., Качанова Е. В. (2007)
Сипитый В. И. - Анализ качества жизни больных с посттравматическими костными дефектами черепа после краниопластики корундовыми и титановыми имплантатами, Пятикоп В. А., Печерский Б. В., Гунько Б. В., Воробйов В. В., Бабалян Ю. А. (2007)
Скобская О. Е. - Зависимость качества жизни от стандартов лечения больных с переломом височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы с неврологическим дефицитом, Жданова В. Н. (2007)
Умирсеригов Б. У. - Качество жизни у лиц пожилого возраста при сочетанной черепно-мозговой травме, Мирзабаев М. Д. (2007)
Шкоба Я. В. - Деякі критерії якості життя хворих з травмами носа в поєднанні з нейротравмою, Абизов Р. А., Деркач В. М. (2007)
Алексеев С. П. - Динамика когнитивных расстройств (КР) после периартериальной симпатэктомии (ПАСЭ) внутренней сонной артерии (ВСА) у больных, перенесших ишемический инсульт (ИИ) в каротидном бассейне (КБ), Алексеева Р. И., Годлевский Д. О., Барылик И. И. (2007)
Иванова Н. Е. - Отдаленные результаты хирургического и консервативного лечения больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями, Панунцев В. С., Малыхина Л. В. (2007)
Tetsuo Kanno - Complex and Giant aneurysms of anterior circulation (2007)
Yoko Kato - Combined Microsurgical and Endovascular modalities for Complex Intracranial Aneurysms, Chen Lukui, Hirotoshi Sano, Takeya Watabe, Sadayoshi Watanabe, Tetsuo Kanno (2007)
Yoko Kato - Surgery in Brain AVMs, Minoru Yoneda, Hirotoshi Sano (2007)
Хиникадзе М. Р. - Результаты хирургических операций при гигантских артериальных аневризмах головного мозга, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка змін якості життя після ендоваскулярної ангіопластики і стентування стенотичних уражень магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка факторів ризику при ендоваскулярній емболізації церебральних аневризм спіралями і їх вплив на якість життя після операції, Цімейко О. А. (2007)
Литвак-Шевкопяс С. О. - Оценка качества жизни и результатов лечения у больных с артериовенозными мальформациями вертебро-базилярного бассейна в резидуальном периоде, Орлов М. Ю. (2007)
Мороз В. В. - Результати хірургічного лікування та оцінка якості життя у хворих, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм головного мозку на фоні церебрального ангіоспазму, Цімейко О. А. (2007)
Ольхов В. М. - Якість життя пацієнтів, оперованих з приводу нетравматичних внутрішньомозкових гематом (НВГ), Венцківський Л. О., Венцківський І. Л., Горбатюк К. І., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Обертинський В. А., Долгополова Р. А., Кудіна О. М., Ольхова І. В. (2007)
Панунцев В. С. - Качество жизни больных в течение первого года после эмболизации артериовенозных мальформаций гистакрилом, Иванова Н. Е., Андреева Е. С. (2007)
Рахматуллаева Д. С. - Сравнительная оценка качества жизни больных с каротидно-кавернозным соустьем, Шарифуллина Ф. К. (2007)
Скорохода І. І. - Результати хірургічного лікування та якість життя хворих, оперованих з приводу множинних артеріальних аневризм головного мозку, Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Мороз В. В. (2007)
Сон А. С. - К вопросу оценки социально-бытовой адаптации больных с последствиями мозгового инсульта, Мосенко С. В. (2007)
Герцев В. Н. - Нейропсихологическая оценка качества жизни в отдаленном периоде аневризматических интракраниальных кровоизлияний, Сон А. С. (2007)
Цімейко О. А. - Віддалені результати хірургічного лікування та якість життя пацієнтів, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм переднього півкільця артеріального кола великого мозку, Шахін Н., Мороз В. В. (2007)
Векслер В. В. - Оцінка стану церебральної гемодинаміки як складова визначення якості життя хворих, оперованих з приводу артеріовенозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Чеботарьова Л. Л. (2007)
Яцик В. А. - Артеріовенозні мальформації (АВМ) головного з гемороагічними варіантами клінічних проявів. Критерії оцінки якості життя оперованих хворих, Яковенко Л. М. (2007)
Зорин Н. А. - Качество жизни пациентов оперированных различными методами в остром периоде разрыва церебральных аневризм, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю. (2007)
Базунов М. В. - Качество жизни больных с опухолями области III желудочка после нейрохирургических мешательств, Вербова Л. Н. (2007)
Берснев В. П. - Профилактика осложнений в хирургии неврином вестибулокохлеарного нерва в результате применения нейрофизиологического интраоперационного мониторинга, Олюшин В. Е., Тастанбеков М. М., Фадеева Т. Н., Руслякова И. А., Чиркин В. Ю. (2007)
Близнюкова Е. Г. - Метастатические поражения головного мозга (2007)
Фадеева Т. Н. - Результаты хирургического лечения больных с опухолями задней черепной ямки при применении комплексного нейрофизиологического мониторинга, Олюшин В. Е., Руслякова И. А. (2007)
Главацький О. Я. - Прогнозування якості життя хворих з гліомами супратенторіальної локалізації після хірургічного лікування, Чепкій Л. П. (2007)
Семенова В. М. - Хіміотерапія при лікуванні хворих з гліомами супратенторіальної локалізації, її вплив на якість життя, Главацький О. Я. (2007)
Tetsuo Kanno - Accoustic schwannoma surgery — techniques of facial and cochlear nerve preservation (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных краниофарингиомами, Тухтаев Н. Х., Алтыбаев У. У. (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных с краниофарингиомами, Алтыбаев У. У., Тухтаев Н. Х., Асадуллаев У. М. (2007)
Холиков Н. Х. - Качества жизни больных с окклюзионной гидроцефалией опухолевого генеза, Кариев Г. М. (2007)
Муминов М. Д. - Дисфункции лицевого нерва при опухолях мосто-мозжечкового угла, Кариев Г. М. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с менингиомами головного мозга с применением лазерного излучения, Федулов А. С., Шамкалович А. В., Сакович И. И., Коновалов П. В. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с аденомами гипофиза с применением лазерного излучения, Шамкалович А. В., Федулов А. С., Сакович И. И., Сельский М. С. (2007)
Олюшин В. Е. - Электрофизиологический мониторинг как метод профилактики интраоперационных и послеоперационных осложнений в хирургии парасагиттальных менингиом, Фадеева Т. Н., Улитин А. Ю., Чиркин В. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Аникин С. А. - Оценка состояния зрительных функций у пациентов, оперированных по поводу опухолей хиазмально-селлярной области в раннем послеоперационном периоде, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Пыхтин А. В. - Оценка качества жизни онкологических пациентов после малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе, Черненков В. Г., Мороз В. А. (2007)
Розуменко В. Д. - Исследование корреляции показателей качества жизни и уровня поверхностного плазмонного резонанса при использовании низкоинтенсивного лазерного излучения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П., Гридина Н. Я., Ушенин Ю. В. (2007)
Розуменко В. Д. - Принципы построения методик восстановительного лечения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2007)
Ключка В. М. - Олігоастроцитома: чинники, що визначають якість життя хворого, Розуменко В. Д. (2007)
Тяглий С. В. - Застосування сучасних технологій з метою покращення якості життя у хворих з гліальними пухлинами лобово-скроневої локалізації, Савченко Є. І., Розуменко В. Д., Комаров Б. Г., Полковников А. Ю. (2007)
Сафаров Б. И. - Качество жизни больных с метастазами опухолей в головной мозг после хирургического лечения, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю. (2007)
Сірко А. Г. - Якість життя хворих з метастатичними пухлинами головного мозку в післяопераційному періоді (2007)
Sramka M. - Оценка качества жизни пациентов после радиохирургического лечения опухолей мосто-мозжечкового угла головного мозга, Trompak O., Kralik G., Viola A. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни пациентов с парасагиттальными менингиомами, оперированных с использованием новых лазерных технологий, Чернов С. В. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни у больных с менингиомами основания черепа, оперированных с использованием ND-Yag-лазера, Калиновский А. В. (2007)
Задоянный Л. В. - Динамика функционального состояния зрительного анализатора у больных с повреждением базальных отделов мозга в послеоперационном периоде, Жданова В. Н., Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Задоянный Л. В. - Нейроофтальмологические показатели и их динамика у больных с внутричерепной гипертензией в послеоперационном периоде, Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Зозуля Ю. А. - Клинические особенности и молекулярно-биологические маркеры разных типов менингиом головного мозга, Шамаев М. И., Кваша М. С., Малышева Т. А. (2007)
Чудакова И. В. - Качество жизни больных, оперированных по поводу неврином слухового нерва (2007)
Абдуллаев Д. Д. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника после перкутанной вертебропластики, Юлдашев Р. М. (2007)
Алексеев С. П. - Опыт лечения вертеброгенных радикулопатий поясничного отдела у больных пожилого и старческого возраста, Федорук А. Л. (2007)
Бабаханов Ф. Х. - Оценка качества жизни у пациентов со спондилолистезом до и после операции, Джуманов К. Н., Юлдашев Р. М. (2007)
Благоразумова Г. П. - Возможности метода электростимуляции спинного мозга в реабилитации нейрохирургических больных, Иванова Н. Е., Панунцев В. С. (2007)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции в лечении опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга (2007)
Бублик Л. А. - Перспективы улучшения качества жизни больных при хирургическом лечении позвоночно-спинномозговой травме, Гохфельд И. Г., Митюшин И. И. (2007)
Данчин А. А. - Эндоскопическая хирургия арахноидальных кист (2007)
Дяків В. - Результати хірургічного лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою на рівні шийного відділу, Струк Ю. (2007)
Доценко В. В. - Возможности переднего мини-доступа в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, Загородний Н. В., Вирани Я. (2007)
Загородний Н. В. - Хирургическое лечение спондилолистеза, Доценко В. В., Вирани Я. (2007)
Гончарук Е. А. - Оценка качества жизни пациентов после поясничной микродискэктомии, Сон А. С. (2007)
Гудак П. С. - Результати лікування та оцінка якості життя у хворих після відкритої поперекової мікродискектомії, Тиш І. І. (2007)
Guranda Viorel - Our experience in the surgical treatment of the lumbar disc hernia, Deliu Constantin (2007)
Кариев М. Х. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника и спинного мозга, Абдуллаев Д. Д. (2007)
Костицький М. М. - Оцінка якості життя хворих після мікродискектомії, Потапов О. І., Костицька О. М., Федак В. І. (2007)
Слынько Е. И. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции боковыми и комбинированными доступами при травме тораколюмбарного отдела позвоночника, Леонтьев А. Ю. (2007)
Леонтьев А. Ю. - Результаты применения рекомендаций по профилактике пролежней у пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника и спинного мозга, Леонтьев Ю. А., Елисаветская И. И., Слынько Е. И., Назаренко О. С. (2007)
Ольхов В. М. - Результаты хирургического лечения патологии межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПМД) у жителей Винницкой области, Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Венцковский И. Л., Венцковский Л. О., Шмерчук С. Г., Обертинский В. А., Долгополова Р. А., Кудина Е. М., Ольхова И. В. (2007)
Педаченко Є. Г. - Оцінка якості життя хворих у віддаленому періоді після мікродискектомій у поперековому відділі хребта проведених різними нейрохірургічними методиками, Хижняк М. В., Танасійчук О. Ф. (2007)
Педаченко Е. Г. - Перкутанная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant", Гармиш А. Р., Педаченко Ю. Е. (2007)
Педаченко Ю. Є. - Якість життя хворих після пункційної лазерної мікродискектомії з приводу шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромів (2007)
Перфильев С. В. - Качество жизни больных с повреждениями и некоторыми заболеваниями позвоночника в зависимости от методов стабилизации (2007)
Поляков Ю. Ю. - Опухоли спинного мозга, его оболочек, СМН с разрушением позвоночника. Качество жизни пациентов, Гуляев Д. А., Тастанбеков М. М. (2007)
Семисалов С. Я. - Цифровая вертебротермография в оценке качества жизни больных, оперированных по поводу дискогенного пояснично-крестцового радикулита, Абашин Г. В., Семисалова В. С. (2007)
Слынько Е. И. - Дифференцированный выбор хирургического доступа при вентральных опухолях шейного отдела спинного мозга с целью улучшения результатов хирургического лечения и качества жизни больных, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Пастушин А. И. (2007)
Пастушин А. И. - Оценка качества жизни больных после хирургического лечения интрадуральных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Слынько Е. И. (2007)
Золотоверх А. М. - Метод оценки результатов хирургического лечения дегенеративных поражений грудного отдела позвоночника, Слынько Е. И. (2007)
Квасніцький О. М. - Якість життя пацієнтів після протезування міжхребцевих дисків рухомими імплантатами, Слинько Є. І. (2007)
Стегний С. А. - Чрезкожная эндоскопическая дискэктомия — путь к ранней реабилитации и повышению качества жизни при грыжах межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, Бублик Л. А., Мытюшин И. И. (2007)
Стегний С. А. - Решение вопросов медико-социальной адаптации при травме пояснично-крестцового отдела позвоночника, Лобанов Г. В., Оксимец В. М. (2007)
Деркач В. М. - Оцінка якості життя хворих в гострий період після оперативного лікування — транспедикулярної фіксації з приводу ХСМТ, Татарчук М. М. (2007)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції спинного мозку для покращення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2007)
Юлдашев Р. М. - Качество жизни больных, оперированных в связи с грыжей поясничного межпозвонкового диска, Сабуренко Ю. Ф. (2007)
Ахмедиев М. М. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинномозговой грыжи в раннем возрасте (2007)
Борисова І. О. - Критерії якості життя дітей з гліомами зорових шляхів в післяопераційному періоді (2007)
Чеботарьова Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з легкою хребетно-спинномозковою травмою (ЗХСМТ) шийного відділу у співставленні з даними нейрофізіологічної діагностики, Сулій Л. М. (2007)
Духовский А. Э. - Лечения симптоматической эпилепсии у пациентов с нейрохирургической патологией, Варешнюк Е. В., Богоявленская А. А. (2007)
Федак Б. С. - Результаты хирургического лечения внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей, Духовский А. Э., Боднарук Р. Н. (2007)
Герус С. В. - Качество жизни недоношенных новорожденных с внутричерепными кровоизлияниями, Савчук В. В. (2007)
Кеворков Г. А. - Качество жизни у детей первого года жизни перенесших черепно-мозговую травму (2007)
Хачатрян В. А. - Оценка восстановлений функции после операции у детей с врожденными пороками развития позвоночника и спинного мозга, Еликбаев Г. М. (2007)
Хачатрян В. А. - Проблема хирургия эпилепсии, Лебедев К. Э., Маматханов М. Р. (2007)
Ким А. В. - Сравнительная оценка неврологического статуса у детей со стволовыми и парастволовыми новообразованиями в зависимости от зоны вовлечения ствола мозга в бластоматозный процесс, Хачатрян В. А., Самочерных К. А., Данилова А. К., Лебедев К. Э. (2007)
Марущенко Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з постгеморагічною гідроцефалією, зумовленою перинатальними ураженнями ЦНС, Проценко І. П., Касьянов В. О. (2007)
Орлов Ю. А. - Исходы и качество жизни новорожденных с перинатальными внутричерепными геморрагиями, Касьянов В. А. (2007)
Шаверский А. В. - Качество жизни детей после нейрохирургических вмешательств по поводу медуллобластомы мозжечка, Орлов Ю. А. (2007)
Михалюк В. С. - Перспективы улучшения качества жизни детей при гидроцефалии, обусловленной множественными ликворосодержащими образованиями, Орлов Ю. А. (2007)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей, оперированных по поводу нейрохирургической патологии (2007)
Салеева А. Д. - Опыт повышения мобильности и качества жизни у пациентов со спинномозговыми грыжами после нейрохирургического лечения, Духовский А. Э., Петров В. Г., Борисов М. А. Чернышева И. Н., Варешнюк Е. В. (2007)
Семисалов С. Я. - Качество жизни детей, оперированных по поводу травматических эпидуральных гематом, Абашин Г. В., Болгова И. В. (2007)
Вербова Л. Н. - Динамика качества жизни детей с опухолями стволовых отделов головного мозга, Ващенко А. В. (2007)
Волкодав О. В. - Альтернативные подходы к поэтажной пластике сложных форм "открытых" спинномозговых грыж у недоношенных новорожденных (2007)
Волкодав О. В. - Бивентрикулярное субгалеальное дренирование как метод повышения качества жизни новорожденных (2007)
Звонарев А. Г. - Результаты лечения и качество жизни детей, оперированных по поводу синдрома "фиксированного спинного мозга" (2007)
Черненков В. Г. - Хирургическое лечение фармакорезистентной фокальной симптоматической эпилепсии, обусловленной грубыми очаговыми поражениями головного мозга, Сербиненко И. А., Горбунов О. В. (2007)
Коробко С. А. - Изменение качества жизни у больных симптоматической эпилепсией после хирургического лечения, Асадуллаев У. М. (2007)
Лапоногов О. О. - Покращення якості життя хворих на паркінсонізм після стереотаксичної кріоталамотомії, Костюк К. Р. (2007)
Костюк К. Р. - Оцінка якості життя хворих на епілепсію після хірургічного лікування, Лапоногов О. О. (2007)
Чеботарьова Л. Л. - Електрофізіологічні (ЕФ) критерії для оцінки якості життя хворих після нейрохірургічного лікування ушкоджень лицевого нерва, Третьякова А. І., Третяк І. Б. (2007)
Федірко В. О. - Синдроми гіперактивної дисфункції черепно-мозкових нервів. Віддалені результати та функціональний стан (2007)
Tetsuo Kanno - Microvascular decompression: Analysis of un-successful cases and long term outcome (2007)
Лисайчук Ю. С. - Алгоритм оценки эффективности микрохирургии повреждений нервно-мышечного аппарата конечностей, Гончарук. О. А., Павличенко Л. Н., Четверус Р. В., Бовкун В. Н. (2007)
Перцов В. И. - Эффективность невролиза при посттравматической периферической нейропатии, Ивахненко Д. С., Дейниченко Ю. К. (2007)
Сапон Н. А. - Оценка качества жизни больных с хроническими невропатическими болевыми синдромами, Цымбалюк В. И. (2007)
Третяк І. Б. - Розширення функціональних можливостей верхньої кінцівки при тяжких ушкодженнях плечового сплетення (2007)
Цимбалюк В. І. - Вплив комплексного лікування карпального та кубітального тунельних синдромів на підвищення якості життя хворих, Цимбалюк Ю. В. (2007)
Вербицкая Г. Д. - Восстановительное лечение больных с последствиями травматического повреждения периферической нервной системы, Касьянов В. А., Корченков И. С., Зинченко В. Г., Кузьмищенко Ю. В. (2007)
Жданова В. М. - Індуктотермофорез хондропротектором в комплексному лікуванні хворих з хронічним болем у спині, Трибель О. В., Богомаз Г. І., Грабарчук О. Ю. (2007)
Акмалов А. С. - Сравнительная оценка эффективности различных методов краниоцеребральной гипотермии, Шаматов А. Ш. (2007)
Благоразумова Г. П. - Анализ эффективности применения способа ранней реабилитации в остром периоде повреждения головного мозга у нейрореанимационных больных, Руслякова И. А., Иванова Н. Е., Соколова Ф. М., Джабарова Л. Б., Фадеева Т. Н., Олюшин В. Е., Руслякова И. А. (2007)
Дзяк Л. А. - Досвід використання моніторингу внутрішньочерепного тиску у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Зорін М. О., Сірко А. Г. (2007)
Фрончко В. П. - Вплив раннього ентерального і парентерального харчування на перебіг посттравматичного періоду у хворих з важкою ЧМТ, Колихан В. П., Іванюшко В. Л., Вознюк В. Л. (2007)
Tetsuo Kanno - Neurostimulation for patients in vegetative state (2007)
Кариев М. Х. - Хирургический доступ к внутрижелудочковым менингиомам головного мозга, Алимов Р. А., Алимов Д. Р. (2007)
Касьянов В. А. - Развитие нейрохирургии в Крыму в послевоенные годы, Вербицкая Г. Д., Дышловой В. Н., Игнатенко В. П. (2007)
Хачатрян В. А. - Гидроцефалия (симптом, синдром, заболевание). Проблемы диагностики и лечения (2007)
Хачатрян В. А. - Вентрикулосинусные операции в лечении гидроцефалии, Малхасян Ж. Г., Гогорян С. Ф. (2007)
Ким А. А. - Нервно-психические нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, Хусанов Л. Э., Мирзабаев М. Д. (2007)
Клигуненко Е. Н. - Протекция когнитивных функций в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, Емельянова Е. А. (2007)
Климаш А. В. - Влияние чрезликворной электростимуляции ствола мозга на качество жизни больных с посттравматическим вегетативным состоянием (2007)
Мирзабаев М. Ж. - Вопросы реабилитации больных с апаллическим синдромом, Бобоев Ж. И. (2007)
Попова І. Ю. - Методика оцінки якості життя хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Лихачова Т. А., Попов А. О., Степаненко Н. О., Земскова І. П. (2007)
Шамаев М. И. - Роль морфологических иследований в оценке качества помощи и повышения качества жизни в нейрохирургической практике, Малышева Т. А. (2007)
Шевага В. М. - Вплив раннього застосування заходів експериментальної фізичної реабілітації на рівень володіння соціально-побутовими навичками осіб з нижньою параплегією в умовах стаціонару, Нетлюх А. М., Кобелєв С. Ю. (2007)
Шкоба Я. В. - Трахеостомія як захід, направлений на покращення якості життя хворих з нейрохірургічною патологією, Абизов Р. А., Деркач В. М. (2007)
Степаненко І. В. - Ефективність різних методів відновного лікування хворих на цереброваскулярні захворювання, Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Бондар Т. С., Степаненко Н. О., Попов А. О. (2007)
Титов Ю. Д. - Критерии реабилитации осложнённой травмы грудного и поясничного отделов позвоночника, Лихолетов А. Н., Энглези А. П. (2007)
Улитин А. Ю. - Роль интраоперационного мониторинга вызванных зрительных потенциалов и измерения кровотока в зрительных нервах в прогнозе зрительных нарушений в хирургии гигантских инвазивных аденом гипофиза, Олюшин В. Е., Фадеева Т. Н., Иванов А. Ю., Аникин С. А. (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Навстречу новым горизонтам (исторический очерк), Царев А. В., Криштафор А. А. (2013)
Підгірний Я. М. - Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних із прееклампсією/еклампсією (2013)
Бондар М. В. - Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку, Грушовський І. Т. (2013)
Мониторинг и управление болью: что нового (по материалам VI Национального конгресса Ассоциации анестезиологов Украины) (2013)
Усенко Л. В. - Особенности проведения сердечно­-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особых клинических ситуациях, Царев А. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2013)
Площенко Ю. А. - Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань (2013)
Мальцева Л. А. - Механизмы формирования стресса у врачей-­анестезиологов соответственно стажу работы по специальности, Саланжий А. Н. (2013)
Вишинський К. Б. - Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію, Шевчук О. В. (2013)
Андрющенко В. П. - Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації, Андрющенко Д. В., Когут Л. М. (2013)
Дацюк О. І. - Зміни гемодинамічного статусу залежно від тактики інфузійної терапії при тяжких гострих панкреатитах, Шлапак І. П., Титаренко Н. В. (2013)
Киношенко Е. И. - Место бемипарина в клинической практике, Никонов В. В. (2013)
Білецький О. В. - Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково­кишкового тракту, Ніконов В. В., Павленко А. Ю., Дементьєва М. О., Бойко В. В., Кузнецов О. В. (2013)
Колесников А. Н. - Прогнозирование осложнений в интра-­ и послеоперационном периоде у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии (взрослые и дети) (2013)
Нестеренко А. Н. - Иммунный дистресс как патогенетически и танатогенетически значимый синдром при тяжелом сепсисе и септическом шоке: клинико-­патоморфологическое обоснование ранней заместительной иммунокоррекции (2013)
Курята О. В. - Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування, Кушнір Ю. С. (2013)
Лисенко В. Й. - Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії, Ляшок А. Л., Карпенко Є. О., Павлов С. Б. (2013)
Лісний І. І. - Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики, Бєлка К. Ю., Клімчук Л. В., Воробйова Л. І., Кабанчук Ю. В., Катриченко М. О., Сидоренко К. Д., Балахонов О. І. (2013)
Налапко Ю. И. - Диагностические возможности эндоскопической клинической pH­метрии, Болотина Л. А., Ли А. В., Дикая Э. А. (2013)
Налапко Ю. І. - Ініціальний глікемічний статус та його вплив на рівень летальності у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою, Єгоров О. О. (2013)
Налапко Ю. І. - Гемодинамічні параметри адреноміметичної корекції в лікуванні постраждалих із політравмою, Пейчева О. І. (2013)
Голдовский Б. М. - Оптимизация неотложной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе, Поталов С. А. (2013)
Никоненко А. С. - Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени, Гриценко С. Н., Собокарь В. А., Саленюк В. В., Вороной А. А. (2013)
Галушко О. А. - Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз (2013)
Кравец О. В. - Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапах (2013)
Хижняк А. А. - Вплив складу рідинної ресусцитації на перебіг абдомінального компартмент-­синдрому при поширеному перитоніті, Курсов С. В. (2013)
Бойко В. В. - Ефективність нового методу лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози при політравмі, Горбенко К. В., Білецький А. В. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Соотношение про-­ и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре, Волков А. О. (2013)
Сединкин В. А. - К вопросу диагностики изменений водного баланса и качественного состава инфузионных сред в акушерстве, Клигуненко Е. Н. (2013)
Шейман Б. С. - Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом, Постернак Г. І., Макарук В. А., Макарук В. О., Вакуленко Р. В. (2013)
Потапов А. Л. - Сравнительная оценка индивидуальной реакции пациентов на применение различных методов послеоперационной аналгезии (2013)
Клигуненко О. М. - Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом "медицина невідкладних станів", Єхалов В. В., Кравець О. В., Седінкін В. А., Барков Г. С. (2013)
Усенко Л. В. - Жизнь, смерть, бессмертие: эволюция взглядов, современные воззрения, Усенко А. А., Кижаев С. А. (2013)
Площенко Ю. А. - Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления? (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Khomenko E. - Spin-Orbit Coupling Effects in BrO- and HOBr Photodissociation Reactions (2014)
Roman L. - Synthesis, Structure, Characteristics of Zn(II) and Cd(II) Coordination Compounds with 3-Methoxybenzene Acid Hybrazid and their Biological Activity, Chundak S. (2014)
Drozd A. - Spectrophotometric Determination of Ni2+, Co3+, Fe2+, Cu2+ Concentrations with 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol in Aqueous-Micellar Medium Based on Two Intensive Parameters, Leonova N. (2014)
Stasevych M. - Synthesis of N-Benzoyl-N’-(9,10-Dioxo-9,10-Dihydroanthacen-1-yl) Thioureas and Quantum-Chemical Analysis of the Reaction Passing, Zvarych V., Musyanovych R., Novikov V., Vovk M. (2014)
Borzenkov M. - Synthesis of Novel Surface Active Methacrylate Monomers Based on ε-Caprolactone, Hevus O. (2014)
Yevchuk I. - Kinetic Regularities of the Early Stages of Sol-Gel Process in Tetraethoxysilane-Based Systems, Demchyna O., Kopylets V., Koval Z., Romaniuk H. (2014)
Bratychak M. - Chemical Modification of Polyglycidyl Phenol-Formaldehyde Oligomers by Methacrylic Acid, Strap G., Shyshchak O., Astakhova O. (2014)
Gnativ Z. - Catalytic Cooligomerization of Styrene and Dicyclopentadiene: Yield and Properties Dependence on Reaction Mixture Composition, Nylukyshyn I., Pikh Z., Voronchak T., Rypka A. (2014)
Popadyuk N. - Ionically and Covalently Crosslinked Hydrogel Particles Based on Chitosan and Poly(ethylene glycol), Zholobko O., Donchak V., Harhay K., Budishevska O., Voronov A., Kohut A., Voronov S. (2014)
Melnyk Yu. - Influence of Complex-Creative Additives on Oxidation of Hydrocarbons, Reutskyy V., Reutskyy V., Starchevskyy V. (2014)
Dzinyak B. - Cooligomerization of C9 Fraction Unsaturated Hydrocarbons Initiated by Organic Peroxides (2014)
Shevchenko V. - Influence of Fine-Grinded Glass Additives on the Induction and Post-induction Periods of Portland Cement Hardening, Kotsay G. (2014)
Kuntyi O. - Palladium Deposition on Magnesium in PdCl2 Solutions in DMF, Dobrovetska O., Korniy S., Zozulya G., Mykhalyna G. (2014)
Gomelya M. - Application of Auminium Coagulants for the Removal of Sulphate from Mine Water, Trus I., Shabliy T. (2014)
Saban I. - Physico-Chemical Characteristics and Thermal Stability of Oil Based Lubricating Fluids for Glassware Production , Grynyshyn O., Kochubei V. (2014)
Topilnytskyy P. - Physico-Chemical Properties and Efficiency of Demulsifiers Based on Block Copolymers of Ethylene and Propylene Oxides, Romanchuk V., Boichenko S., Golych Yu. (2014)
Ibraheem A. - Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining, Boichenko S., Romanchuk V., Boichenko M., Lazorko O. (2014)
Pyshyev S. - Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 1. Determination of the Optimal Conditions for Oxidative Desulphurization, Prysiazhnyi Yu., Miroshnichenko D., Bilushchak H., Pyshyeva R. (2014)
Chygyrynets’E. Chygyrynets’E. - A Study of Rape-Cake Extract as Eco-Friendly Vapor Phase Corrosion Inhibitor, Vorobyova V. (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2010)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.05150105 "Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань", Мамонов Ю. П., Серега С. М. (2010)
Мельников О. В. - Час роботи та звершень (до 80-ліття Української академії друкарства) (2010)
Левчук О. М. - Настановча вузькоспрямованість кругозору в студентів медіаспеціальностей (2010)
Киричок П. О. - Розробка технології кольороподілу з використанням елементів нечіткої логіки у вигляді розмитих моделей, Козик А. М. (2010)
Морфлюк-Щур В. В. - Розробка методики об’єктивного контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку (2010)
Киричок Т. Ю. - Тенденції досліджень та розробок у сфері захисту цінних паперів та документів суворого обліку, Беспала К. М. (2010)
Кобильнік К. О. - Модульні сітки, як базова структура газетних видань (2010)
Левыкин И. В. - Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования, Логвиненко Е. В. (2010)
Базілевська А. Г. - Технологічні аспекти виготовлення персоналізованої подарункової продукції типу фотоальбом, Зоренко О. В. (2010)
Юшко А. В. - Контроль товщини тонких плівок еліпсометричним методом, Зенкін М. А. (2010)
Кушлик Б. Р. - Математичний опис точки друкувального елементу у друкарському контакті офсетного друку (2010)
Гілета І. В. - Визначення функцій належності факторів шпальти газетного видання (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах, Дубнюк В. Л. (2010)
Кохановський В. О. - Методика експериментальних випробувань магнітних пускачів на комутаційну зносостійкість в категорії АС-3 (2010)
Несхозієвський А. В. - Розробка технологічного процесу відновлення циліндричних деталей офсетних друкарських машин (2010)
Логазяк I. Ю. - Технологія зміцнення поверхневої структури шибера, Гавенко С. Ф. (2010)
Шевченко О. В. - Ефективне дроблення стружки при токарній обробці, Бєляєва А. Ю. (2010)
Новогрудський Л. С. - Методика оптимізації вибору параметрів кліматичних камер для випробувань виробів, Шаповал В. І., Зенкін М. А. (2010)
Палюх О. О. - Динамічна і математична моделі кулачкового обертового механізму, зблокованого з розвантажуючим пристроєм, тамподрукарської машини ПТМ-200 (2010)
Михайленко К. С. - Визначення оптимальної концентрації мікрокапсул з ароматом в ароматизованих лаках, Степанець В. В. (2010)
Роїк Т. А. - Особливості формування структури і комплексу властивостей підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей, Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Попов І. В. (2010)
Морозов А. С. - Методологічні та еколого-економічні аспекти існування технологічних систем утилізації відходів, зокрема поліграфічних, Колесник Ю. М. (2010)
Естріна М. В. - Вплив обробки магнітним полем на властивості зволожувального розчину, Канагін В. О. (2010)
Новосельская О. А. - Печатные свойства газетной бумаги с применением различных видов катионного крахмала, Пенкин А. А., Соловьева Т. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Дослідження експлуатаційних характеристик гофрованого картону, Головацька Н. В. (2010)
Скиба В. М. - Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу, Коваль О. Ю., Величко О. М. (2010)
Штангрет А. М. - Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект, Дурняк Б. В., Мельников О. В. (2010)
Барзилович О. М. - Економічна інтеграція, як спосіб підвищення конкурентоспроможності видавничо-книготорговельних організацій, Лелиця Т. M. (2010)
Хімічева Г. І. - Розробка організаційно-функціональної моделі управління віртуальними підприємствами, Зенкін А. С., Іванов П. В., Волощенко К. Ю. (2010)
Мікульонок І. О. - Термінологія в науково-технічних публікаціях (2010)
Пиголь О. О. - Дослідження факторів, що впливають на якість сприйняття інформаціїї в електронному навчальному виданні (2010)
Тріщук О. В. - Створення науково-інформаційного поліграфічного тексту (2010)
Харлан А. П. - Особливості редакційного опрацювання енциклопедичного видання (2010)
Цурін О. П. - Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів (2010)
Величко О. М. - Усі знання і досвід - учням (2010)
Кобильнік К. - З нагоди 15-річчя від дня заснування видавничо-поліграфічного підприємства "АДЕФ-Україна" (2010)
Топольницький П. В. - Здійснена мрія (до 80-річчям з дня народження Я. І. Чехмана), Полюдов О. М., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2010)
Семенюк Е. П. - Цікава книга про читання у наш час (2010)
Тимошик М. - Жанрові особливості рекламних матеріалів та специфіка їх редакторської підготовки (2013)
Ковальчук Г. - Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні (2013)
Логвиненко O. - Мовностилістичні неточності у текстах журналістів як нівелювання авторського стилю (2013)
Бабич О. - Чернець Іларіон у початковій історії книгописання в Києво-Печерській лаврі (2013)
Якубенко Я. - Модель планування запасів матеріалів книготорговельного підприємства (2013)
Романовська А. - Друкарство на Волині: передумови виникнення (2013)
Курбан О. - Соціальні мережеві технології: типологія та класифікація (2013)
Соколова Н. - Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України (2013)
Цесаренко Ю. - Соціальні комунікаційні проекти: поняття та особливості, їх роль у формуванні міжнародного іміджу України (2013)
Шевченко М. - Динаміка розвитку традиційної побутової культури під впливом технологічних і соціальних чинників (2013)
Якубовська М. - Формування духовного порозуміння між народами як основа комунікативної компетентності сучасних фахівців технічного профілю (2013)
Середюк Н. - Ціннісно-нормативні засади в умовах глобалізації (2013)
Медведева В. - Читання як опанування нового культурного простору і підвищення особистішої компетентності (2013)
Новальська Ю. - Основні напрями розвитку дитячого читання в умовах соціокомунікаційних змін (2013)
Петрова М. - Розроблення концептуальних підходів до управління електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами (2013)
Гардабхадзе Г. - Дизайнерський бренд як комунікаційний засіб управління споживчими симпатіями цільових груп на ринку індустрії моди (2013)
Литовка О. - Фестивальний рух України періоду її незалежності (2013)
Маншилін О. - Формування методології творчості М. Каннінгема в контексті авангардних течій у мистецтві середини XX ст. (2013)
Грачова О. - Модерністські аспекти формування української музичної культури (2013)
Жовнірова М. - Цінова політика як складова соціальних комунікацій в індустрії гостинності (2013)
Ліпєц Ю. - Конкурентоспроможність, конкурентні переваги в індустрії гостинності як процес соціальних комунікацій в системі управління (2013)
Абаліна Т. - Роль інтелектуалів в етичній експертизі : градищі і сучасність (2013)
Кундеревич О. - Етика і соціальна відповідальність в PR (2013)
Радченко О. - Суб'єктність і об'єктністьу сучасному діловому світі України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Содержание (2014)
Хамдаллах А. - Влияние стресса на содержание продуктов свободнорадикального окисления в бедренной мышце крыс разного возраста, Давыдов В. В. (2014)
Сенюк О. Ф. - Влияние меланин-глюканового комплекса, выделенного из грибов трутовика, на продолжительность жизни самок мышей линии ICR, Горровой Л. Ф., Паламар Л. А., Круль Н. И. (2014)
Шитиков Д. В. - Увеличение выживаемости мышей линии CBA/CA под воздействием пептидного комплекса "ENI-SALA 3" (предвармительные данные), Бальва А. В., Крылова И. Е., Пишель И. Н., Сафиуллин З. Т., Ткаченко А. Г. (2014)
Кузнецова С. М. - Анализ информативности транскраниальной магнитной стимуляции в оценке функционального сосотояния кортико-спинального тракта у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт, Скачкова Н. А. (2014)
Коляда О. К. - Генетичні та біохімічні маркери стану ліпідного обміну при хворобі Паркінсона, Вайсерман О. М., Наумчук Н. С., Краснєнков Д. С., Кухарський В. М., Кошель Н. М., Карабань І. М. (2014)
Жаринова В. Ю. - Коррекция трифлузалом состояния гемоваскулярного гомеостаза, эндотелия и уровня аутоантител у больных пожилого возраста с ХСН, Бутынец Ж. С., Кахановская Л. Н., Павленко Л. А., Самоць И. А. (2014)
Треумова С. І. - Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з гіпертонічною хворобою в осіб літнього віку (2014)
Алипова О. Є. - Вплив сухих вуглекислих ванн і загальної низькочастотної магнітотерапії на стан центральної гемодинаміки та морфо-функціональні параметри лівого шлуночка у хворих літнього віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (2014)
Асанов Э. О. - Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на состояние системы гемодинамики и микроциркуляции у пожилых людей с физиологическим и ускоренным старением дыхательной системы, Дыба И. А. (2014)
Войтенко В. П. - Україна в європейському контексті: кластерна модель смертності від головних причин, Писарук А. В., Кошель Н. М. (2014)
Новые книги (2014)
Алейнікова О. В. - Теорії циклічності та проблеми структурних, фінансових та системних криз суспільного виробництва (2014)
Амеліна Ю. С. - Управління ризиками у виробництві органічної овочево-ягідної продукції закритого грунту (2014)
Антонова С. Є. - Економічна оцінка водокористування в басейні річки Рось (2014)
Архипова Л. М. - Екологічна грамотність працівників туристичної індустрії як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності (2014)
Білик І. В. - Роль маркетингу та PR-технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу, Томаля Т. С. (2014)
Бажанова М. П. - Теоретичні аспекти маркетингового інструментарію збалансованого розвитку регіону (2014)
Безбородова Т. В. - Cутність та необхідність аналізу фінансового стану (2014)
Бенько М. М. - Засадничі аспекти інноваційної діяльності в обліку, аналізі та контролі (2014)
Бенько М. М. - Модель інноваційного розвитку обліку, аналізу і контролю (2014)
Бондаренко Т. В. - Cутність та призначення управлінського обліку (2014)
Бондаренко Т. В. - Аналіз науково-методичних підходів до формування структури капіталу промислового підприємства (2014)
Бондаренко Т. В. - Обгрунтування критеріїв формування інтервалу оптимальних значень структури капіталу промислового підприємства (2014)
Бондаренко Т. В. - Особливості оптимізації структури промислового підприємства з урахуванням вимог комерційного банку (2014)
Бурак І. О. - Галузеві особливості торговельних підприємств (2014)
Бурлака О. М. - Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області (2014)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як система взаємозв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (2014)
Васильєва Н. К. - Регіональне впровадження інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств у галузі тваринництва (2014)
Ватаманюк О. С. - Типові моделі функціонування податкових органів: порівняльний аспект (2014)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення продовольчої безпеки шляхом інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору (2014)
Височин І. В. - Пріоритетні напрями державного регулювання внутрішньої торгівлі в Україні (2014)
Ворошан А. Д. - Системні виклики та їх вплив на господарську діяльність в Україні, Луцик І. Б. (2014)
Вуйченко М. А. - Використання зарубіжного досвіду в регулюванні наслідків поглиблення сегментації праці в аграрній сфері України (2014)
Гаркуша Н. М. - Факторний аналіз витрат на підприємствах роздрібної торгівлі (2014)
Гвоздик Н. М. - Формування та розвиток людського капіталу у системі споживчої кооперації (2014)
Геращенко О. О. - Сутність та значення ТНК на світовому ринку туристичних послуг (2014)
Гільперт Н. М. - Методологічні засади еколого-економічної оцінки лісових екосистем в контексті стабілізації природного середовища (2014)
Гончаренко А. М. - Аналіз структури інтелектуального капіталу, Григорук С. С. (2014)
Губарєва І. О. - Методичний підхід до оцінки економічної безпеки національної економіки України в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Губарєва І. О. - Діагностика загроз економічній безпеці національної економіки України (2014)
Гуцул Я. В. - Проблеми державного регулювання розвитку підприємств житлово-комунального господарства міста (2014)
Демешок О. О. - Міжсистемна взаємодія та управлінські регулятиви: моделі геометричної економетрики нестійкого розвитку промисловості в Україні (2014)
Долбнєва Д. В. - Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект (2014)
Долматова М. П. - Формування естетичних ціннісних орієнтацій особистості як суттєвого елемента її духовної культури, Ярешко В. І. (2014)
Драган О. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Єфіменко Т. І. - Сумнівна дебіторська заборгованість: формування облікової політики (2014)
Жмурко І. В. - Шляхи вдосконалення функціонування системи пенсійного страхування сільського населення (2014)
Журавка А. В. - Сутність процесів кооперації в соціально-економічних системах, Московкін В. М., Океме Елеоджо (2014)
Завацька О. А. - Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Букало Н. А. (2014)
Загурський О. М. - Аналіз інституціонального устрою аграрного сектору України (2014)
Запша Г. М. - Власність як загальнонаукова категорія та загальнолюдська цінність (2014)
Зернюк О. В. - Оцінка стану і перспективи розвитку управління інноваційною діяльністю підприємства, Мельникова В. М. (2014)
Ілляш В. Ю. - Депозитна політика комерційного банку та інструменти її реалізації, Чаленко Н. В. (2014)
Калініченко О. О. - Прогнозування та розвиток основних параметрів соціальної сфери України в сучасних умовах (2014)
Карачина Н. П. - Тенденції та стан соціально-економічного розвитку українського сільськогосподарського машинобудування, Гребеньок І. В., Лазарчук О. В. (2014)
Карачина Н. П. - Антикризове управління: сучасний категоріальний вимір, Савіцька О. О. (2014)
Кірєєва Е. А. - Cучасний стан та управління продовольчою безпекою в умовах кризових явищ (2014)
Клімова І. О. - Кластеризація районів Житомирської області за показниками сільськогосподарської продукції (2014)
Коваль О. А. - Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Ковач В. І. - Словацькі євро-регіони: зарубіжний досвід транскордонного співробітництва (2014)
Ковтун М. В. - Механізм формування та реалізації кредитної політики банку, Русіна Ю. О. (2014)
Кондратюк Д. М. - Оптимальний постачальник як чинник конкурентоспроможності підприємства (2014)
Коніщева Н. Й. - Ефективна державна молодіжна політика-запорука зростання конкурентоспроможності України в глобальній економіці (2014)
Короленко Р. В. - Заходи підвищення ефективності бюджетної стратегії України, Швець В. С. (2014)
Кострубська А. Ф. - Персональний брендинг як мистецтво досягнення успіху, Забурмеха Є. М. (2014)
Кравченко М. В. - Методологічні основи розвитку регіональних соціо-еколого-економічних систем (2014)
Кравчук Н. І. - Сучасний рівень інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Кузьміна О. М. - Проблеми використання автоматизованих інформаційних технологій на фондовому ринку України, Матвійчук К. А. (2014)
Кулинич О. О. - Напрями розвитку ІКТ-сфери у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-послуг, Войтко С. В. (2014)
Ладонько Л. С. - Оцінювання результативності управління розвитком промислового потенціалу виробничо-економічних систем (2014)
Липовий О. В. - Системний підхід до управління формуванням оборотних активів торговельних підприємств, Осіпчук Ю. А. (2014)
Ліфанова М. І. - Проблеми та перспективи розвитку світової валютної системи в посткризовий період (2014)
Манжос А. В. - Реалії туристичної діяльності Житомирщини, Блажкевич Т. П. (2014)
Маринченко О. О. - Концепція єдиної облікової політики аграрного холдингу (2014)
Маркіна І. А. - Концептуальні засади антикризової державної політики у туристичній галузі, Черниш І. В. (2014)
Маркович В. В. - Сутність соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2014)
Мацука В. М. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі України (2014)
Мельник М. І. - Інвестиційне забезпечення безпеки бізнес-середовища України в умовах європейської інтеграції (2014)
Микитенко В. В. - Кризи українського соціуму та геополітичний вибір держави: управлінський вимір, Шкарлет С. М. (2014)
Міщук І.С. - Формування національної екологічної мережі та проблеми управління природоохоронними територіями (2014)
Могиліна Л. А. - Система загроз фінансовій безпеці сучасних підприємств (2014)
Момонт Т. В. - Особливості складання робочого плану рахунків туристичними підприємствами (2014)
Момот В. Є. - Соціометричне дослідження процесу реалізації стратегій інноваційного розвитку підприємств (2014)
Мосійчук І. В. - Сучасний стан ресурсного потенціалу соціальної сфери (2014)
Мохненко А. С. - Критерії оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Новак С. М. - Методології IDEF як інструмент моделювання мікроструктури валютного ринку (2014)
Новик Л. І. - О развитии малого предпринимательства в условиях действующего налогового кодекса, Люлюкова Л. А. (2014)
Носуліч Т. М. - Теоретичні засади розвитку сільських територій, Шпильова Ю. Б. (2014)
Павленко О. П. - Інвестиційна політика як складова розвитку фінансової системи України в глобалізаційних умовах (2014)
Павлюковець М. П. - Удосконалення організації та методика оцінки у клоуд-комп'ютерній формі обліку (2014)
Панчук І. П. - Зміст та завдання фінансової діяльності промислових підприємств: обліковий аспект, Левицька С. О. (2014)
Пацалюк К. О. - Суть, цілі та завдання стимулювання збуту як елементу маркетингових комунікацій (2014)
Печенка О. І. - Аналіз стратегій діяльності американських ТНК на ринку України, Косенко В. І. (2014)
Півторак М. В. - Кластеризація як елемент інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2014)
Пилипів В. В. - Механізми та засоби реалізації державного регулювання розвитку туристичного комплексу України (2014)
Повстенюк Н. Г. - Санація як комплексна процедура оздоровлення підприємств в сучасних умовах (2014)
Поздняков В. Ю. - Моніторинг фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства підприємства, Чаленко Н. В. (2014)
Пойта І. О. - Моделювання та прогнозування розвитку ринку послуг (2014)
Польова В. В. - Мотивація як фактор підвищення ефективності трудової поведінки працівників (2014)
Рижкова І. О. - Розвиток підприємств готельного господарства України в сфері інновацій (2014)
Рижкова І. О. - Cучасний стан та проблеми готельного господaрства України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід впровадження бюджетування,орієнтованого на результат (2014)
Саїнський Д. А. - Аналіз організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства в Україні (2014)
Самофалова М. О. - Суб'єктивні та об'єктивні чинники виникнення ризиків діяльності персоналу підприємства (2014)
Сахно О. О. - Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності, Букало Н. А. (2014)
Сіташ Т. Д. - Планування бюджетних видатків: концептуалізація та тенденції (2014)
Скиба Г. І. - Діагностика фінансового стану як одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства (2014)
Столяр Л. Г. - Окремі аспекти формування облікової політики на промислових підприємствах (2014)
Стрелина Е. Н. - Технология переработки ТБО как альтернативного источника энергии в Украине, Глушич О. В. (2014)
Стрелина Е. Н. - Проблемы и перспективы развития молочного направления детского питания в Украине, Касьянова А. А. (2014)
Тонкіх Л .С. - Впровадження математичних методів оцінки ефективності заходів кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2014)
Трофимчук А. Б. - Розвиток рециклінгу у каменеобробних підприємствах (2014)
Турло Н. П. - Фактор розвитку туристичної сфери у зниженні рівня безробіття у Львівській області, Мархонос С. М. (2014)
Хайлук С. О. - Поняття ефективності банківської системи та методи її оцінки (2014)
Харчишина О. В. - Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культури (2014)
Черкасова С. В. - Про співвідношення термінів "інституційний інвестор" та "фінансовий посередник" (2014)
Черничко Т. В. - Вплив стабілізації фінансової системи на розвиток реального сектору економіки України (2014)
Чміль Г. Л. - Капітал підприємства та чинники зміни його оборотності (2014)
Чубучна О. В. - Соціальна справедливість у трансформаційній економіці (2014)
Янченко З. Б. - Аспекти обліку витрат інноваційної діяльності (2014)
Ящишина І. В. - Моделювання соціальних ефектів інноваційного розвитку економіки (2014)
Волинець О. - Солідарність, субсидіарність та загальне благо як фундаментальні принципи взаємодії людини, громадянського суспільства та держави у соціальному вченні католицизму (2014)
Горбач О. - Християнський аспект формування міжнародних відносин в епоху Середньовіччя (2014)
Демчишак Р. - Зовнішня політика держави в українській політичній думці Західної України націоналістичного спрямування міжвоєнного періоду ХХ ст. (2014)
Кіянка І. - Німецький нацизм: від популістських обіцянок до авторитарної диктатури (2014)
Кукарцев О. - Дослідження і теоретизування глобалізації: до історії питання (2014)
Нікулішин Н. - Основні підходи до розкриття змісту поняття "м’яка сила" у сучасній вітчизняній науці (2014)
Тишкун Ю. - До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика" (2014)
Цебенко О. - Форми прояву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект (2014)
Яворський М. - Політична стабільність як політологічна категорія: основні підходи (2014)
Бучин М. - Індекс демократичних виборів в Україні (2014)
Зубар В. - Роль сучасних суспільно-політичних рухів у розвитку української державності (2014)
Климанська Л. - Геронтологічна перспектива соціальної політики (2014)
Митко А. - Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики (2014)
Пасічний Р. - Євромайдан: технології зниження політичної активності (2014)
Ямельницький О. - Політико-культурні чинники мобілізації до політичної участі (2014)
Дорош Л. - Інституціоналізація мондіалізму: глобальна політика з погляду теорії латентних структур (2014)
Здоровега М. - Особливості становлення глобального громадянського суспільства (2014)
Івасечко О. - Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи (2014)
Ільницька У. - "Східне партнерство" як вимір європейської політики сусідства та діалоговий рівень співробітництва України з ЄС (2014)
Куньч З. - Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю, Куньч М. (2014)
Луцишин Г. - Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації (2014)
Олійник Ю. - Угода "Про асоціацію" ЄС з "третіми" державами: досвід Польщі (2014)
Сухорольська І. - Заходи громадської дипломатії іноземних держав як засіб впливу на масову аудиторію в Україні (2014)
Турчин Я. - Українська держава та закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії (2014)
Хімяк О. - Цивілізаційна ідентифікація України (2014)
Шипка Н. - Особливості формування етнонаціональної ідентичності національних та етнічних меншин сучасної Польщі (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2011)
Киричок П. О. - Нова спеціалізована рада у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ "КПІ", Побідаш І. Л. (2011)
Естріна М. В. - Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках, Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2011)
Стельмах І. М. - Апаратні та програмні засоби виготовлення електронних оригінал-макетів журнальної продукції, Зоренко О. В., Осипова Т. Г. (2011)
Киричок Т. Ю. - Класифікація пакувань оптичних дисків (2011)
Мотика М. Т. - Сучасні вимоги до паковань харчової продукції: аналітичний огляд (2011)
Романенко В. В. - Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств (2011)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення, Ярка Н. В. (2011)
Котляров В. П. - Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії, Аліверді М. А., Артемчук О. І., Талімонова Н. Л. (2011)
Дыдышко С. И. - О возможности использования методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений, Каган Б. В., Пицхалаури Т. А. (2011)
Зоренко Я. В. - Вплив режимів кольороподілу на оптичні характеристики репродукцій (2011)
Кулишова Н. Е. - Прогнозирование цвета шестикрасочной флексографской печати, Балашов И. В. (2011)
Шостачук Ю. О. - Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин, Жеребко І. С., Шостачук О. П. (2011)
Романенко В. В. - Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств, Дубнюк В. Л. (2011)
Палюх О. О. - Аналіз принципових схем механізмів натиску у тамподрукарських машинах (2011)
Морфлюк В. Ф. - Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах (2011)
Несхозієвський А. В. - Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу (2011)
Ривак П. М. - Технічне і програмне забезпечення для реалізації цифрової системи позиціювання аркушів (2011)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2011)
Нетак В. Б. - Механізми старіння відбитків широкоформатного струминного друку (2011)
Морозов А. С. - Адсорбційна рівновага водяних парів при акліматизації паперу (2011)
Ковба Ж. М. - Інформаційна ситуація на ринку дитячої літератури України (стан та перспективи розвитку), Гаврилюк І. П. (2011)
Барзилович О. М. - Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг, Одінцова В. В. (2011)
Котляревський Я. В. - Вплив науково-технічного прогресу на організацію поліграфічного виробництва, Сорока І. (2011)
Корнійчук А. П. - Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України (2011)
Грет Г. П. - Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва, Мельник К. (2011)
Передерієнко Н. І. - Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств, Леспух О. В. (2011)
Реут Т. М. - Методика управління економічним розвитком підприємства (2011)
Шендерівська Л. П. - Менеджмент на гуртовому книготорговельному підприємстві, Марковська О. К. (2011)
Кушлик-Дивульська О. І. - Моделі інвестометрії в реальному секторі, Штабалюк П. І. (2011)
Кваско А. В. - Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств, Слинявук О. С. (2011)
Ковба Ж. М. - Рекламно-інформаційна діяльність на книжковому ринку України, Луценко А. О. (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи (2011)
Одайник О. В. - Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві (2011)
Пшеничний Ю. В. - Рисують графіки (2011)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 "Видавнича справа та редагування", Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2011)
Бєглий О. В. - Правове забезпечення діяльності авіакосмічної галузі України: стан і перспективи удосконалення, Боярська З. І., Єряшов Є. К. (2012)
Гусарєва О. С. - Транспортна галузь як фактор спеціалізації юридичної роботи, Олексієнко С. Б. (2012)
Єрмілова М. Г. - Нормативно-правове регулювання правового статусу дитини з обмеженими можливостями в Україні: історико-правовий аспект (2012)
Курочкин А. В. - Трансформация национального государства в условиях становления сетевого общества (2012)
Мінченко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти праворозуміння законності (2012)
Печуляк В. П. - Розвиток правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України в період з 1917 по 1991 роки (2012)
Резницька В. О. - Організаційно-правове забезпечення охорони порядку на територіях західних областей України у період 1944–1948 рр. (2012)
Бородін І. Л. - До питання про дефініцію "адміністративна відповідальність", Круглов В. А. (2012)
Вишновецький В. М. - Правова природа атестації державних службовців (2012)
Калиновський Б. В. - Шляхи удосконалення законодавчого регулювання служби в органах місцевого самоврядування України (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського