Коршакова О. М. - Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів (2012)
Лукіна І. М. - Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності (2012)
Полтавський О. В. - До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень (2012)
Скіданов К. В. - До проблематики доведення тісного правового зв’язку деяких ознак правочину крізь призму волі і волевиявлення осіб, які його вчиняють (2012)
Фалько Л. В. - Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності (2012)
Балабанова Л. М. - Особистість суб’єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ (2012)
Барко В. І. - Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2012)
Бекетова Ю. Г. - Комунікативна компетентність людей з різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності, Ламаш І. В. (2012)
Бондаренко Л. О. - Особливості саморегуляції осіб з різними рівнями толерантності до невизначеності, Яценко Ю. В. (2012)
Воропай А. О. - Психологічні особливості підлітків, схильних до інтернет–залежності, Шиліна А. А. (2012)
Дробаха Л. А. - Специфіка відповідальності девіантних і недевіантних школярів, Форотинська О. В. (2012)
Максименко С. Д. - Діяльність як проблема юридичної психології, Медведєв В. С. (2012)
Овсяннікова Я. О. - Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації (2012)
Олійников О. А. - Особливості індивідуальної варіабельності реакцій рятувальників на розвиток у них професійного стресу (2012)
Оніщенко Н. В. - Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надзвичайної ситуації (2012)
Побідаш А. Ю. - Порівняльний аналіз психологічних методів впливу терористів та сучасних піратів (2012)
Поляков І. О. - Взаємозв’язок психологічних установок і вольової поведінки та їх вплив на професійну діяльність рятувальників МНС (2012)
Титаренко А. В. - Характеристика змін темпераментальної структури фахівців рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професійного становлення (2012)
Тімченко О. В. - Структурна організація механізмів психологічного захисту в рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС, Тітаренко Д. С. (2012)
Ціцей Р. М. - Алгоритм встановлення психологічного контакту між психологом МНС та постраждалим в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Чепіга Л. П. - Специфіка часової перспективи у чоловіків, які переживають біографічні кризи в період середини життя, Веселянська Н. В. (2012)
До читача (2013)
Шкраб'юк П. - У світ за піснями. До 100-річчя Григорія Нудьги (2013)
Сеник Л. - Григорій Нудьга – вчений в царстві безправ’я (2013)
Пашук А. - Спогад про Григорія Нудьгу (2013)
Ільницький М. - Бесіди з Григорієм Нудьгою (2013)
Горинь В. - В’язка споминів про Григорія Нудьгу (2013)
Стеблій Ф. - Григорій Нудьга – жертва слуг комуністичного режиму. Спомин (2013)
Чорнопиский М. - Григорій Нудьга – жертва і свідок геноциду українців (2013)
Криса Б. - Григорій Нудьга про Семена Климовського, або Портрет як автопортрет (2013)
Гарасим Л. - Культурологічна теорема Григорія Нудьги (2013)
Віннікова Н. - Жанр літературної пародії у дослідженнях Григорія Нудьги (2013)
Волощак Ю. - Не бійся смерті (думки, що виникли після прочитання однойменної праці Григорія Нудьги) (2013)
Бурдейний А. - Ростислав Долинський – німецький математик, закоханий в українську пісню (2013)
Бурдейний А. - Кесарій Білиловський – єврей з українською душею, Лісняк О. (2013)
Пащенко В. - До історії садиби-музею Панаса Мирного (2013)
Сироїд Д. - Їжа святих (на матеріалі давньої агіографії) (2013)
Ільницький М. - "У формі пізнавання власної національної своєрідности…" (2013)
Гірняк М. - Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового (2013)
Голик Р. - Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві (2013)
Чопик Р. - Два поляки: І. Поліська версія Конрада; ІІ. Карпатська місія Вінценза (2013)
Мацяк О. - Кобилянська і Шопен: без імітації (2013)
Зубрицька М. - Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам’яті (2013)
Гаврилів Т. - Галичина на тлі модернізаційних процесів (очима Йозефа Рота і його героїв) (2013)
Госовська М. - На марґінесах: І. Франко в українському феміністичному дискурсі (2013)
Ільницький Д. - Культурна картографія життєвого світу Богдана Ігоря Антонича: Сяноцька гімназія (2013)
Крупач М. - Проблема маніпуляцій у висвітлені ґенези української еміграційної літератури 1920–1930-х років (2013)
Бурдейний А. - Записи Григорія Нудьги (2013)
Нудьга Г. - Записи (Львів, 1978–1994) (2013)
Козак Л. - Перекладацька діяльність Василя Щурата (2013)
Щурат В. - Поетичні переклади (2013)
Стеблій Ф. - Внесок Василя Щурата в ідентифікацію "Інструкції для вчителів руського народу" Каспера Ценглевича (2013)
Мартинюк В. - Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого (2013)
Лепкий Б. - До питання про переклади ліричних поезій (2013)
Лучук Т. - Чотири авторизовані переклади (з) Назара Гончара (2013)
Шкраб’юк П. - Три сильветки з життя книг і людей (2013)
Ільницький М. - Насолода пізнавання смислів (Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація. – К.: Наукова думка, 2011. – 294 с.) (2013)
Гаврилів Т. - "Майже чужий на власній батьківщині" (Ґранах А. Ось іде людина / з нім. пер. Г. Петросаняк. – К.: "Видавництво Жупанського", 2012. – 336 с.) (2013)
Кирилова Т. - Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 3: Центральні землі – коронні землі – межові землі / упор. Г. Р. Бріттнахер, І. Штефан, Є. Волощук, О. Чертенко. – 263 с. (2013)
Мурза О. В. - Загальнотеоретична характеристика правових пільг (2012)
Слінько С. В. - Незалежна судова влада: концепція розвитку (2012)
Соловей Г. В. - Принцип змагальності відповідно до правових позицій Європейського суду з прав людини (2012)
Шульга А. М. - Правовий статус особистості, його види (2012)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль місцевих фінансів (2012)
Дмитренко Ю М. - Функції Національного банку України (2012)
Ємельянов С. Л. - Генезис поняття "інформація" у законодавстві України в контексті проблеми її захисту (2012)
Зозуля І.В. - Нормативно-правове регулювання запобігання проходження державної служби біпатридами (2012)
Іванцов В. О. - Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів (2012)
Коваль В. Ф. - Щодо питання матеріально-технічного забезпечення взаємодії структурних підрозділів системи органів Державної податкової служби України (2012)
Ковальов І. М. - Правоохоронні органи як суб’єкти сфери фізичної культури і спорту (2012)
Лекарь С.І. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Мосьондз С. О. - Актуальні питання контролю у сфері науки України (2012)
Образцова І. О. - Місце бюджетного права в системі фінансового права (2012)
Павліченко В. М. - Поняття та види адміністративного припинення адміністративних правопорушень (2012)
Попельнюх Р. О. - Щодо змісту поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві (2012)
Смокович М. І. - Адміністративний договір: примус чи волевиявлення (2012)
Солонар А. В. - Деякі аспекти визначення місця державного реєстратора в системі реєстраційних органів (2012)
Теремецький В. І. - Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України (2012)
Васенко В. К. - Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей, Челядіна О. С. (2012)
Житний О. О. - Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України (2012)
Заброда Д. Г. - Поняття державної антикорупційної політики (2012)
Задорожний А. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2012)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві (2012)
Мошняга Л. В. - Об’єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Оржинська Е. І. - Сучасне розуміння методу криміналістики (2012)
Самойлова О. М. - Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності (2012)
Самотієвич В. О. - Віктимологічна профілактика злочинності працівників ОВС (2012)
Шрамко С. С. - Громадськість як суб'єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння (2012)
Євтєєва С. Л. - Безпосередній об’єкт злочину "Зловживання опікунськими правами" (ст. 167 КК України) (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична класифікація способів злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Пелецький В. О. - Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової частини або місця служби (2012)
Ребалко Н. В. - Способи і знаряддя корисливо-насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми (2012)
Свєнтікова М. І. - Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти використання знань логіки у діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів (2012)
Василенко В. М. - Дисциплінарна відповідальність працівників ветеринарної міліції: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження (2012)
Проневич О. С. - Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі (2012)
Слубський І. Й. - Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ (2012)
Стародубцев А. А. - Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів системи МВС України (2012)
Кашкарьова О. В. - Принципи публічного страхування (2012)
Кріцак Ю. О. - здійснення авторського права на літературний твір (2012)
Сібільов Д. М. - Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень (2012)
Шуміло О. М. - Правове забезпечення охорони здоров’я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом (2012)
Агаларова К. А. - Вплив культурного капіталу на політико-ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства (2012)
Віцько О.В. - Теорія соціальних мереж як методологічна основа вивчення епідеміології молодіжного наркотизму (2012)
Барко В. І. - Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2012)
Дашкевич І. О. - Психологічні особливості чоловіків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, Шиліна А. А. (2012)
Євдокімова О. О. - Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності працівників правоохоронних органів (2012)
Матвеєва К. С. - Особливості самосприйняття курсантів і ув’язнених, Ламаш І. В. (2012)
Подобинська А. В. - Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку, Шевченко Л. О. (2012)
Сальніков А. Е. - Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників, Шевченко Л. О. (2012)
Худашева А. Г. - Особливості самосвідомості осіб, які переживають різні типи біографічних криз у період середньої дорослості, Чепіга Л. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Морфологічні зміни в пародонті експериментальних тварин нестатевозрілого віку за зміненої реактивності (2011)
Бессалова Є. Ю. - Статеві і сезонні особливості поведінки щурів у "відкритому полі" (2011)
Бевзюк Д. О. - Роль неокортекса та його взаємодій із структурами емоціогенного мозку в ініціації та розвитку агресивної поведінки у щурів (2011)
Благодаров В. М. - Цитохімічні аспекти енергетичного дефіциту міокарда в умовах атерогенної дисліпопротеїдемії, Данилішина М. В., Лагода Н. М., Рудницька О. Г., Іванова М. Д. (2011)
Васько Л. В. - Ультраструктура кісткових клітин в умовах опромінення та вживання солей важких металів, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М., Болтна І. В. (2011)
Геращенко С. Б. - Особливості структурних змін у передміхуровій залозі в умовах її субтотальної циркуляторної гіпоксії і стимуляції кровотоку, Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Попадинець О. Г., Халло О. Є. (2011)
Доцюк Л. Г. - Вплив мелатоніну на циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного і тубуло-тубулярного балансу в нирках, Кушнір І. Г. (2011)
Кацай В. В. - Характеристика лімфатичних вузликів селезінки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного перитоніту (2011)
Крижна С. І. - Стан пероксидації ліпідів при експериментальній гострій гіпоксії та його корекція (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Кореляційний взаємозв’язок між показниками перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при експериментальній опіковій хворобі, Філатова В. Л. (2011)
Степанчук А. П. - Внутрішньопорожнинне забезпечення шлуночків серця людини, Костиленко Ю. П. (2011)
Торянік Е. Л. - Зміни у водних секторах організму і вмісту води та електролітів у тканинах і органів вагітних SHR-самицях щурів (2011)
Ходатенко О. Г. - Cтруктурні особливості виразок кардіального відділу шлунку, Єрошенко Г. А. (2011)
Циганенко А. Я. - Визначення взаємозв'язку вмісту тейхоєвих кислот та здатності до фомування біоплівок штамів S. aureus та С. albicans, Лупай О. В., Мішина М., Граматюк С. М. (2011)
Черняк В. В. - Методика визначення стертості зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення, Нікіфоров А. Г. (2011)
Чуйкова В. І. - Реакція щитоподібної залози на введення ембріофетоплацентарних тканин при експериментальному гіпотиреозі, Юрченко Т. М., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Репін М. В., Ковальов О. С., Кондаков І. І., Шарлай Т. М., Жулікова О. П., Строна В. І. (2011)
Шерстюк С. О. - Морфологічні особливості яєчок мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів (2011)
Аветіков Д. С. - Роль вісьової та невісьової периферичної реваскуляризації у механізмах приживлення ангіосомних клаптів, Стебловський Д. В., Гутник А. А. (2011)
Алієва Н. Ф. - Визначення активності пероксидази в яблуках і картоплі в нормальному і сольовому розчинах (2011)
Безшапочний С. Б. - Стан глоткового мигдалика у дорослих із іншою патологією ЛОР-органів, Сміянов Є. В. (2011)
Бойко Д. М. - Алгоритм ведення хворих пульмонологічного профілю в амбулаторних умовах, Бойко М. Г., Бойко О. С. (2011)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічної будови горбикової ділянки емалі зуба (2011)
Голованова І. А. - Наукове обгрунтування методики профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань у робітників промислових підприємств, Гапон О. В., Філатова В. Л., Бєлікова І. В. (2011)
Григоров С. М. - Метаболічне забезпечення репаративного остеогенезу при різних клінічних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Дворник В. М. - Особливості ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладненого частковою втратою зубів, з використанням покривних протезів, Рубаненко В. В., Баля Г., Тумакова О. (2011)
Дембицький А. В. - Про доцільність застосування покривних протезів при комплексному лікуванні великих дефектів зубних рядів, Кульгинський Є. А. (2011)
Ісмаїлов Р. Г. - Стан компонентів системи перекисного окислення ліпідів - антіоксидантної системи у хворих на вітиліго (2011)
Іщейкіна Ю. О. - Захворюванність населення на інфаркт міокарда у регіонах із різною екологічною та соціально-економічною ситуацією, Гапон О. В. (2011)
Колеснікова О. В. - Залежність фенотипічного патерну неалкогольної жирової хвороби печінки від поліморфізму гена ADIPOR1 (2011)
Курсов С. В. - Зміни водних просторів і секторів організму у хворих з абдомінальним сепсисом при високих оцінках за шкалою АРАСНЕ-ІІ (2011)
Литовченко І. Ю. - Корекція порушень метаболізму при генералізованому пародонтиті стреспротекторними препаратами, Петрушанко Т. О., Тарасенко Л. М., Дев’яткіна Т. О. (2011)
Магалов І. Ш. - Поєднання аденоміоза і ендометріозу серед пацієнток гінекологічного стаціонару (2011)
Несруллаєва Н. А. - Роль мультимодальних, вкдиканних потенціалів в діагностиці і проведенні динамічного аналізу при розсіяному склерозі, Ширалієва Р. К., Гусейнова С. К. (2011)
Ромаданова О. І. - Клініко-патогенетичні взаємозв’язки порушень окислювального метаболізму на етапах розвитку хронічної хвороби нирок (2011)
Школьник В. В. - Превалювання факторів ризику у гіпертензивних пацієнтів на тлі метаболічних розладів (2011)
Альохіна О. В. - Сучасна ендодонтія та фактори, що впливають на прогноз ендодонтичного лікування (2011)
Золотарева Т. А. - Сучасні уявлення про механізм стресс-обумовленої дисфункції клітин імунної відповіді, Змієвський А. В., Насибуллін Б. А., Ярошенко Н. А. (2011)
Золотарёва Т. А. - Сучасні уявлення про стрес-індуковані зміни активності сперматогенезу, Насибуллин Б. А., Ярошенко Н. А., Змиевский А. В. (2011)
Пікуль К. В. - Особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю., Сосновська Н. М., Бондаренко Л. А., Богданович Т. С. (2011)
Тарасенко К. В. - Експериментальне моделювання інсулінорезистентності (2011)
Ткаченко П. І. - Вугрова хвороба як причина виникнення гострих запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей, Іщейкін К. Є., Білоконь С., Гуржій О. (2011)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини головного мозку в постнатальному періоді, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2011)
Грищук М. І. - Формування пізнавальної активності студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи, Стовбан І. В., Князевич-Чорна Т. В., Золотарьова Ж. М. (2011)
Іваницький І. О. - Студентське наукове товариство, як фундамент наукового світогляду студента, Гасюк Н. В. (2011)
Лисаченко О. Д. - Організація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету як невід’ємна складова навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології (2011)
Ступень М. - Вплив ефективності функціонування агроформувань на розвиток соціальної сфери сільських територій, Гулько Р., Ступень Р., Гулько О. (2013)
Сохнич А. - Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами, Сохнич С. (2013)
Тібілова Л. - Підходи до оцінки екологічної стабільності території, Костишин О. (2013)
Кузін Н. - Особливості регулювання використання земель населених пунктів у сучасних умовах, Дмитренко Л. (2013)
Таратула Р. - Сучасний стан агросектору України, Ступень О. (2013)
Шпік Н. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Микула О. (2013)
Солтис О. - Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах сьогодення, Кришеник Н. (2013)
Бутенко Є. - Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні, Линь В. (2013)
Дорош О. - Екологічні відносини у контексті прав власності та прав користування землею, Третяк Н., Свиридова Л. (2013)
Бавровська Н. - Соціально-економічна сутність орендних земельних відносин в Україні, Боришкевич О. (2013)
Бутенко Є. - Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель, Харитоненко Р. (2013)
Бочко О. - Електронний маркетинг сучасності (2013)
Бочко О. - Економічні заходи оптимізації раціонального землекористування Карпатського регіону, Жак І. (2013)
Лобанова О. - Концептуальні особливості правового регулювання використання земель населених пунктів (2013)
Гнаткович С. - Правове визначення земель оздоровчого призначення (2013)
Смолярчук М. - Особливості використання рекреаційних ресурсів Львівської області (2013)
Ступень М. - Економіко-екологічне стимулювання ефективного використання та охорони земель, Гулько Р., Ступень Н., Бахур О. (2013)
Мішенін Є. - Організаційно-економічний механізм аграрного природогосподарювання: теоретико-методологічні орієнтири формування, Ярова І., Мішеніна Н. (2013)
Тимошевський В. - Забезпечення ефективної організації використання земель на основі застосування методу аналізу ієрархій, Бідило М., Мокєрова Н. (2013)
Ковалишин О. - Особливості узаконення прав власності на земельну ділянку, Грещук Г. (2013)
Паламарчук Л. - Ефективність використання сільськогосподарських земель у нових умовах господарювання, Корнієнко В. (2013)
Музика Н. - Вплив еволюції інституту власності на формування земельного ринку України (2013)
Радомський С. - Основні чинники впливу на вартість земельних ділянок та їх використання в Закарпатті (2013)
Лоїк Г. - Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Придністровського Покуття (на прикладі Городенківського району Івано-Франківської області), Заячківська Б. (2013)
Ісаченко Н. - Особливості містобудівного зонування (2013)
Черечон О. - Особливості експертної оцінки приміських земель, Солтис О. (2013)
Микула О. - Врахування рентоутворювального впливу населених пунктів у проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, Сусак Т. (2013)
Нестеренко Г. - Інвентаризація земель як основний компонент у земельному кадастрі та системі управління земельними ресурсами (на прикладі Ківерцівського району Волинської області), Бідун І. (2013)
Лоїк Б. - Про невідкладність інвентаризації земель малих міст (літописних) як передумову забезпечення їх цільового використання з урахуванням історичних цінностей (2013)
Гулько О. - Оцінка земель як механізм регулювання земельних відносин (2013)
Красовська Г. - Функціональні особливості рекреаційних територій (2013)
Пендзей Л. - Проблеми охорони земель в Україні (2013)
Здобицька Н. - Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель (2013)
Кок З. - Вдосконалення земельно-кадастрової системи для ефективного використання земель населених пунктів (2013)
Біда О. - Аналіз деградації ґрунтів у світі (2013)
Третяк А. - Напрями розвитку землевпорядного проектування в умовах нових земельних відносин та ринкової економіки (2013)
Колодій П. - Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шворак А. - Необхідність проведення консолідації земель в Україні, Ткачук Л. (2013)
Дудич Г. - Розвиток процесу консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Стойко Н. (2013)
Ващик С. - Вдосконалення використання земель із внутрішньогосподарськими меліоративними системами в умовах Волинського Полісся, Ткачук Л. (2013)
Бурченя А. - Актуальні проблеми землеустрою, Сивулька Г. (2013)
Харачко М. - Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі (2013)
Перун Н. - Застосування кластерного підходу у формуванні економіко-ландшафтних територіальних систем (2013)
Євсюков Т. - Моніторинг особливо цінних земель із застосуванням технологій ДЗЗ та ГІС, Опенько І. (2013)
Смірнов Є. - Фотограмметричний моніторинг земель (2013)
Воловенко Б. - Дистанційне зондування Землі для забезпечення раціонального використання земель (2013)
До сторіччя від дня народження засновника львівської землевпорядної школи доктора економічних наук, професора Шулейкіна Олександра Дмитровича (2013)
Бучковскі Л. - Сучасні системи верифікації виборів (на прикладі Італії, Австрії і Словаччини) (2012)
Єрмоленко Д. О. - Філософсько-правові засади обґрунтування та підстави виділення проблеми правового виховання молоді за часів Відродження та Просвітництва (2012)
Житний О. О. - Кримінальне право України та міжнародне кримінальне право: співвідношення, взаємодія, розмежування (2012)
Кириченко В. Є. - З’їзди представників земельних банків України як модель дежавно-суспільного партнерства (1917–1921 роки) (2012)
Комзюк В. Т. - Історико-правовий огляд розвитку законодавства, що регулює діяльність митних органів України (2012)
Михайлишин І. В. - Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання (2012)
Мурза В. В. - Методологічні засади становлення та розвитку наглядової функції держави, її сутність і значення на сучасному етапі державотворення (2012)
Мурза О. В. - Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями (2012)
Петров Є. В. - Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права (2012)
Петров Є. Ю. - До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні (2012)
Пілюк С. В. - Офіційне тлумачення конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції (2012)
Сворак С. Д. - Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.) (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади захисту прав громадян у демократичній, соціальній, правовій державі (2012)
Стецюк Б. Р. - Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина ХІV – друга половина ХVІ століть) (2012)
Юревич І. В. - Єдність статусу суддів: міжнародно-правові стандарти (2012)
Бандурка О. О. - Інвестиції як правова категорія (2012)
Безпалова О. І. - Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері (2012)
Заєць О. В. - Забезпечення реальності інформаційних прав людини і громадянина як основа інформаційної безпеки сучасної держави (2012)
Коваленко В. В. - Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб’єкт підзаконної нормотворчості (2012)
Лекарь С. І. - Місце та значення самоврядних органів у системі суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Любімова С. Ю. - Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств (2012)
Мельник Р. С. - Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації (2012)
Московець В. І. - Система державних органів, які забезпечують правоохоронну функцію держави (2012)
Мосьондз С. О. - Суб’єкти публічного контролю та нагляду у сфері науки в Україні (2012)
Пономарьов С. П. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо характеристики застосування норм фінансового права та її окремих стадій (2012)
Сопільник Л. І. - Співвідношення понять контролю і нагляду у сфері організації безпеки дорожнього руху як управлінських категорій (2012)
Стаматіна М. В. - Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні (2012)
Теремецький В. І. - Права та обов’язки як основні елементи правового статусу платників податків (2012)
Хомич А. С. - Інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці прокуратури (2012)
Яворська Н. І. - Особливості удосконалення податкового контролю підприємництва в Україні (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві (2012)
Бондаренко Я. Г. - Алгоритм синтезу організаційної структури органу управління підрозділом міністерства внутрішніх справ, Бондаренко О. Г., Каплун С. О., Дундуков В. Г. (2012)
Вінцук В. В. - Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Організаційно-правові засади діяльності міліції міграційного контролю (2012)
Гладкова Є. О. - Детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ (2012)
Голуб М. В. - Організація охорони громадського порядку у прикордонних регіонах України (2012)
Жидовцева О. А. - Подолання і запобігання деформації правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей (2012)
Заславська М. Г. - Нормативнi фактори соцiальної обумовленностi кримінальної вiдповiдальностi за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України) (2012)
Зозуля І. В. - Перебіг реформування внутрішніх військ МВС України за матеріалами "Білої книги" внутрішніх військ: стан і вдосконалення законодавчої бази (2012)
Кєптене М. П. - Окремі аспекти побудови, перевірки та використання типових слідчих версій у кримінальних справах про серійні вбивства (2012)
Лазарєв Д. В. - Місце та особливості спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ як суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Машніцька Н. В. - Поняття адміністративної діяльності міліції: історія і сучасність (2012)
Пчеліна О. В. - Загально-правова та криміналістична характеристика кримінальних вибухів (2012)
Рубан К. П. - Спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи протидії злочинності в місцях позбавлення волі (2012)
Степанюк Р. Л. - Перспективи формування методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються в соціально-бюджетній сфері України (2012)
Фаринник В. І. - Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку (2012)
Чуйков А. Ю. - Становлення та діяльність системи спеціальних установ органів внутрішніх справ, Іншеков М. В., Маренко Д. Г. (2012)
Шайтуро О. П. - Особа потерпілого від злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2012)
Щербаковський А. М. - Залучення фахівців для отримання і перевірки інформації про економічні злочини (2012)
Юхно О. О. - Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України (2012)
Безкоровайний Б. О. - Державна служба: понятійно-категоріальний апарат (2012)
Безусий В. В. - Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення (2012)
Ваганова І. М. - Тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих працівників як запобіжний захід у трудовому праві України (2012)
Новак О. Д. - Щодо розуміння принципів дисциплінарної відповідальності державних службовців (2012)
Панасюк О. В. - Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України (2012)
Сардінов Р. Т. - Сутність та засоби стимулювання праці (2012)
Стародубцев А. А. - Поняття та види юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2012)
Татарінов Р. В. - Самозахист трудових прав прокурорсько-слідчих працівників (2012)
Чередніченко Н. А. - Моббінг і буллінг у трудовому процесі (2012)
Чорноус О. В. - Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин (2012)
Бездітко Д. В. - Поняття й загальна характеристика договору охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Д’ячкова Н. А. - Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України, Кугот Є. С. (2012)
Карпенко Д. В. - Актуальні проблеми захисту суб’єктивного права на базу даних (2012)
Куций О. В. - Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікації (2012)
Мороз О. В. - Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств, Мороз М. В. (2012)
Плєвако Н. В. - Поняття фірмового найменування (2012)
Садикова Я. М. - Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування за цивільним процесуальним законодавством України (2012)
Сергієнко В. В. - Договір приєднання як джерело регулювання відносин постачання тепловою енергією споживачів (2012)
Терещук В. С. - Землі морського транспорту: поняття та ознаки (2012)
Кибак И. А. - Инновационные предложения по формированию позитивного общественного мнения о работе законодательного органа (2012)
Мороз А. В. - Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації (2012)
Фролова О. Г. - До проблем взаємозв’язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльності ОВС (2012)
Кухтов В. Г. - До питання нормування рівня надійності нових зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробництва, Знайдюк В. Г., Погорілий В. В. (2014)
Рубльов В. І. - До обґрунтування номенклатури нормативної документації технічного сервісу сільськогосподарської техніки при постачанні, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2014)
Рибак Т. І. - Аналіз надійності несучих систем тракторних причепів, Попович П. В., Грицай Ю. В., Рубінець Н. (2014)
Шевченко С. А. - Оптимизация периодичности диагностирования агрегатов машин при наличии инкубационного этапа развития дефекта (2014)
Водка А. А. - Оценка надежности болтовых соединений по системе из двух типов отказов, Ларин А. А., Трубаев А. И. (2014)
Гринченко А. С. - Прогнозирование механической надежности на основе стохастического моделирования деградационных процессов, Алферов А. И., Бойко А. И. (2014)
Човнюк Ю. В. - Расчёт показателей надёжности методом доверительных множеств, Диктерук М. Г., Почка К. И. (2014)
Кривошапов С. И. - Оценка ресурса транспортных машин (2014)
Рибак Т. I. - Підвищення довговічності мобільних сільськогосподарських машин шляхом оцінки несучої здатності їх тримких конструкцій, Попович П. В., Миць В. І., Бортник І. М. (2014)
Тарасов Ю. В. - К вопросу оценивания надёжности методов испытаний сельскохозяйственной техники, Назарько О. А., Гулина М. С., Шеин В. С. (2014)
Лебедев С. А. - Оценка безотказности трактора при повышении энергонасыщенности, Пипченко А. Н. (2014)
Литвиненко В. Л. - Оценка и прогнозирование надежности транспортных средств, Саблина М. А. (2014)
Гевко І. Б. - Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності муфти двохстороньої дії, Дячун А. Є., Босюк П. В. (2014)
Дячун А. Є. - Стендове оснащення для дослідження на надійність і довговічність сільськогосподарських машин, Тарасюк Ю. М., Навроцька Т. Д., Клендій В. М. (2014)
Пастухов А. Г. - Проектирование стендов для испытаний агрегатов трансмиссий машин, Тимашов Е. П. (2014)
Шейченко В. О. - Виробнича ефективність технологічної надійності льонозбиральних комбайнів, Лімонт А. С., Коваль Т. Л. (2014)
Лузан С. О. - Класифікація типових модульних сполучень деталей засобів транспорту (2014)
Скобло Т. С. - Влияние технологических параметров отливки двухслойных валков на их твердость и коэрцитивную силу, Автухов А. К., Соколов Р. Г. (2014)
Дудников А. А. - Повышение надёжности почвообрабатывающих машин при их восстановлении, Семчук Г. И. (2014)
Саньоцький А. М. - Універсальний стенд для дослідження і випробування експлуатаційних параметрів синхронних карданних шарнірів (2014)
Волков В. П. - Методы технического контроля надежности колесных машин, Никонов О. Я., Волков Ю. В. (2014)
Торяник С. А. - Обеспечение эксплуатационной надежности обоснованием периодичности контроля основания несущей системы легкового автомобиля (2014)
Гринь Ю. І. - Енергетична і економічна ефективність застосування гідротурбінного привода для дощувальних машин кругової дії, Вельбік А. Г., Антонюк А. В. (2014)
Скобло Т. С. - Исследование особенностей структурных изменений режущего инструмента из сталей 65г и 20х13 с помощью математической статистики, Белкин Е. Л., Романюк С. П. (2014)
Клименко М. П. - До питання про раціональну енергонасиченість колісних сільськогосподарських тракторів, Лупандіна А. П., Кузьменко В. В., Сидоренко А. В., Шукрута Н. П. (2014)
Бойко А. І. - Дослідження надійності торцевих пневмомеханічних висівних апаратів, Попик П. С. (2014)
Скобло Т. С. - Влияние добавок нанопорошка оксида алюминия на технологический процесс и свойства хромовых покрытий, Плугатарёв А. В., Мальцев Т. В. (2014)
Човнюк Ю. В. - Оценка надежности при механическом изнашивании лапы культиватора с упругой подвеской, Гуменюк Ю. О. (2014)
Дерябкина Е. С. - Исследование шероховатости поверхности деталей при нанесении восстановительных покрытий (2014)
Гевко І. Б. - Конструктивно технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності вузлів, осьового стопоріння сільськогосподарських машин, Драган А. П., Білик С. Г., Диня В. І. (2014)
Скобло Т. С. - Определение микротвердости структурных составляющих высокохромистых чугунов в результате математической обработки их изображений, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. (2014)
Наглюк М. И. - Эксплуатационная надёжность автомобилей и качество применяемых антифризов, Копин Р. В. (2014)
Дячун А. Є. - Конструктивно технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гвинтових робочих органів, Гудь В. З., Гупка А. Б., Босюк П. В. (2014)
Клендій М. Б. - Конструкторсько-технологічні передумови зміцнення гвинтових профілів деталей сільськогосподарських машин, Білик С. Г., Семенів І. І., Якимів М. М., Бурдей В. В. (2014)
Дячун А. Є. - Підвищення експлуатаційної надійності гвинтових робочих органів, Кучвара І. М. (2014)
Коноплянченко Е. В. - Обеспечение надежности експлуатации роторных машин совершенствованием технологии изготовления их подшипниковых узлов, Яременко В. П., Тарельник Н. В. (2014)
Рибак Т. І. - Вплив перерозподілу зусилля різання активного ножа дообрізувача гички буряків на його довговічність, Цьонь О. П., Сташків М. Я., Цьонь Г. Б. (2014)
Бабій А. В. - Підвищення надійності привідного механізму косарки, Бабій М. В. (2014)
Калюжный А. Б. - Повышение надежности топливной аппаратуры путем оптимизации структуры фильтрующих элементов, Калюжный Б. Г., Платков В. Я. (2014)
Клименко М. П. - Вплив точності виготовлення на рівень надійності елементів машин, Савченко В. Б., Гоман М. В., Фенько В. О., Усікова В. В. (2014)
Рожкова Л. Г. - Повышение надежности обеспечения энергией ветроустановками малой мощности конструкторско-технологическими методами, Радчук О. В. (2014)
Гупка Б. В. - Технологічні методи забезпечення експлуатаційної надійності важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин, Гупка А. Б. (2014)
Лебедев А. Т. - Модернизация тракторов по критерию надежности его элементов, Лебедева И. А. (2014)
Власовец В. М. - Разработка методики автоматизированного подсчета количества неметаллических включений в стали при оценке качества изделий, Заец В. Н., Ефременко В. Г. (2014)
Кухтов В. Г. - Проектирование корпуса шарнира с заданной долговечностью, Клименко Н. П., Романченко В. Н., Марченко А. С., Овчаренко С. А., Ходосов А. Н. (2014)
Самарин А. Є. - Анализ причин выхода из строя приводних коробок, Ильченко А. А. (2014)
Лебедев С. А. - Работоспособность крепежных и регулировочных соединений, Козлов Ю. Ю. (2014)
Матвієнко С. А. - Забезпечення показників надійності деталей формуванням параметрів якості поверхні вибраційною обробкою, Сакно О. П., Лукічов О. В., Рейвах О. В. (2014)
Завгородній О. І. - Підвищення надійності рідинної системи охолодження шляхом удосконалення технології діагностування, Романюк Г. С., Сорокін С. П., Романюк А. Г., Дон Є. Ю., Тугусов М. А. (2014)
Дудукалов Ю. В. - Нечеткая оценка идентификации уровня надежности объектов восстановления в ремонтном производстве (2014)
Гринь Ю. І. - Конструктивно-технологічні вимоги та особливості використання широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П. (2014)
Кухтов В. Г. - Исследование динамических параметров клиноременного вариатора в переходном режиме, Лысенко С. В., Лебедев С. А. (2014)
Ольшанский В. П. - Нестационарные колебания механической системы линейно-переменной массы с комбинированным трением, Ольшанский С. В. (2014)
Човнюк Ю. В. - Применение метода фидуциальных вероятностей для вычисления доверительных границ прочностных характеристик, Диктерук М. Г., Почка К. И. (2014)
Ловейкин В. С. - Повышение надёжности функционирования приводов сельскохозяйственных машин с распределёнными упругофрикционными элементами, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2014)
Баранник И. М. - Спектральный анализ частотных характеристик ускорений транспортного средства (2014)
Гринченко А. С. - Прикладные стохастические модели прогнозирования надежности при внезапных механических отказах, Юрьева А. П. (2014)
Ловейкин В. С. - Обеспечение безотказной работы узлов вращения сельскохозяйственных машин: фрикционная модель тяжелонагруженных подшипников, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2014)
Попович П. В. - Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ – 10, Сташків М. Я., Довбуш Т. А. (2014)
Клец Д. М. - Метод определения параметров движения средств транспорта с помощью датчиков ускорений, Дубинин Е. А. (2014)
Воробьев Ю. С. - Прочность элементов конструкций с учетом повреждений, Чернобрывко M. В., Чугай M. А. (2014)
Бурлака В. В. - До розрахунку коливань механізмів з комбінованим сухим тертям, Ольшанський В. П., Малець О. М. (2014)
Павленко В. М. - Сьогодення розвитку активних елементів підресорювання легкових автомобілів (2014)
Сметанкіна Н. В. - Мінімізація маси шаруватих ортотропних оболонок при імпульсному навантаженні (2014)
Чернявский И. С. - Проблемы тракторостроения в ХХI веке, Устиненко А. В. (2014)
Теслюк В. В. - Проектування надійного технологічного процесу передпосівного обробітку ґрунту (2014)
Калєніченко Л. І. - Наукові підходи до визначення поняття правозастосовної помилки в загальнотеоретичній юриспруденції (2012)
Петров Є. В. - Теорія приватного і публічного права та її вплив на реформування господарського права (2012)
Логвиненко І. А. - Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень–грудень 1918 р.) (2012)
Салівон Г. І. - Теоретико-правове визначення муніципально-правових санкцій (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях XIX ст.: філософсько-правовий аспект (2012)
Авдєєв О. О. - Види суб’єктів, які здійснюють державний контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України (2012)
Артеменко І. А. - Поняття адміністративних актів органів виконавчої влади (2012)
Будзан Л. Д. - Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі (2012)
Даниленко А. П. - Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: сучасні наукові погляди (2012)
Довженко Л. М. - Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю (2012)
Зуй В. В. - Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн (2012)
Іванова Л. Ю. - Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Кобильнік Д. А. - Особливості реалізації певних напрямів публічної фінансової діяльності в сучасних умовах (2012)
Kсендзюк В. Ю. - Окремі питання щодо визначення принципів природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Лекарь С. І. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної влади як суб’єктів економічної безпеки (2012)
Макаренков О. Л. - Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства (2012)
Олійник А. Р. - Правова природа податкової застави в Україні та застави Азербайджанської Республіки як способів забезпечення виконання податкового обов’язку (2012)
Пономарьов С. П. - Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління органами Служби безпеки України (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо структури процесу застосування норм фінансового права (2012)
Соколенко О. Л. - Захист прав громадян у діяльності органів контролю та адміністративного нагляду (2012)
Тер-Степанян О. В. - Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв’язку (2012)
Шабатько К. В. - Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії (2012)
Шатрава С. О. - Антикорупційна експертиза як засіб виявлення корупціогенних факторів у діяльності суб’єктів публічної адміністрації (2012)
Шестак В. С. - Мистецтво та структура мистецької діяльності як об’єкти адміністративно-правового забезпечення (2012)
Абакумова Ю. В. - Відповідальність співучасників за кримінальним законодавством України та іноземних держав (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2012)
Борозенний І. О. - Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Юхно О. О. (2012)
Блудова С. В. - Взаємодія міліції з іншими державними правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю щодо забезпечення екологічної безпеки (2012)
Бражнік Ю. Ю. - Слідчі (негласні розшукові) функції у кримінальному процесі (2012)
Володіна О. О. - Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників (2012)
Голуб М. В. - Стратегічні пріоритети державної регіональної політики у сфері охорони громадського порядку в Україні (на приклад Харківської області) (2012)
Дундич Л. В. - Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті (2012)
Житний О. О. - Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права (2012)
Заславська М. Г. - Соціальні фактори встановлення кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України) (2012)
Книженко О. О. - Визначення меж кримінально-правових санкцій (2012)
Кривонос І. С. - Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Орлов Ю. В. - Механізм нормативно-правової детермінації злочинності (2012)
Перепелиця С. І. - Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та його правова регламентація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Татаров О. Ю. - Зарубіжний досвід протидії злочинності та його використання в Україні, Чернявський С. С., Цуцкірідзе М. С. (2012)
Фоміна Т. Г. - Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого, Юхно О. О. (2012)
Чупандін В. П. - Наукові підходи до дефініції "оперативне обслуговування території, лінії чи об’єкта" (2012)
Шевчук В. М. - Тактичні операції у системі тактико-криміналістичних комплексів (2012)
Щербаковська К. О. - Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів (2012)
Щербаковський М. Г. - Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Торопов С. О. (2012)
Безкоровайний Б. О. - Конкурс при прийнятті на державну службу (2012)
Греков Є. А. - Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі, Грекова М. М. (2012)
Гордеюк А. О. - Особливості класифікації премій за критерієм їх зумовленості системами оплати праці (2012)
Марков В. В. - Причини, що викликають професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ (2012)
Мельник К. Ю. - Окремі проблеми укладання та зміни трудового договору, Гоц В. Я. (2012)
Михайлик М. М. - Роль керівника в системі управління персоналом органів внутрішніх справ (2012)
Приймак Є. Б. - Основні завдання Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ та окремі напрямки його вдосконалення на сучасному етапі, Погорєлов С. В. (2012)
Сардінов Р. Т. - Заохочення та дисциплінарні стягнення як засоби стимулювання праці (2012)
Соболь Є. Ю. - Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід (2012)
Токарєва М. В. - Роль професійних спілок в Україні як соціальній і правовій державі (2012)
Чорноус О. В. - Джерела міжнародно-правового регулювання праці та їх вплив на національне законодавство (2012)
Буга В. В. - Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків (2012)
Гришина І. І. - Проблемні питання відповідальності виконавчого органу акціонерного товариства у внутрішніх корпоративних правовідносинах (2012)
Демченко О. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Другова В. А. - Неюрисдикційна форма захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття (2012)
Зайцев О. Л. - Межі здійснення прав суб’єктами спадкових правовідносин (2012)
Капустян Н. М. - Структура договору про надання послуг мобільного зв’язку та відповідальність за цим договором (2012)
Карчевський К. А. - Наслідки недотримання порядку вчинення правочину акціонерного товариства, щодо вчинення якого існує заінтересованість (порівняльно-правовий аналіз) (2012)
Костенко В.О. - Охорона земель як категорія економіко-правового забезпечення їх використання (2012)
Лукіна І. М. - Заходи процесуальної відповідальності щодо покладання нових або додаткових обов’язків на правопорушника цивільного процесуального права (2012)
Семенова А. П. - Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу (2012)
Сергієнко В. В. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері теплопостачання (2012)
Яковлев С. Ю. - Касаційне оскарження судових рішень і ухвал прокурором у цивільному судочинстві (2012)
Бєлих О. Є. - Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами (2012)
Болотова В. О. - Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв: соціологічне дослідження, Ляшенко Н. О. (2012)
Воропай Т. С. - Мультикультуралізм в сучасній українській літературі, Тягло К. О. (2012)
Александров Ю. В. - Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (2012)
Балабанова Л. М. - Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх (2012)
Власенко І. В. - Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї, Чміль М. О., Федоров В. В. (2012)
Кибак И. А. - Психотехнология парламентского лоббирования (2012)
Теслик Н. М. - Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України (2012)
Шевченко Л. О. - Гендерні моделі поведінки злочинців (2012)
Шиліна А. А. - Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ з різним рівнем стресостійкості, Борисенко Г. В. (2012)
Березівський П. - Організаційно-економічні трансформації розвитку сільськогосподарського виробництва у різних організаційно-правових формах господарювання Львівської області (2013)
Костирко І. - Інтерпретація поняття потенціалу сільського розвитку, Гром’як Т. (2013)
Липчук В. - Бар’єри розвитку індивідуального підприємництва на селі, Липчук Н. (2013)
Черевко І. - Концепція зрівноваженого розвитку як детермінанта господарської діяльності в регіоні (2013)
Міколяш Ф. - Сучасний стан та ефективність залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, Романів О., Бондарчук В. (2013)
Михалюк Н. - Розвиток приватних підприємств в умовах структурних перебудов АПК (2013)
Вагнер І. - Економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень (2013)
Бурак А. - Організаційно-економічна характеристика розвитку сільськогосподарських кооперативів (2013)
Більський І. - Питання адаптації дорадчих служб району до вимог європейського союзу, Дудяк Р., Іваницька Г. (2013)
Брух О. - Вдосконалення консалтингових послуг у Львівській області (2013)
Хірівський Р. - Діяльність агрохолдингів в Україні та напрями їх розвитку, Дудяк Р., Гачек Т. (2013)
Черевко Д. - Удосконалення методики визначення конкурентоспроможності підприємства в системі її чинників (2013)
Ясіновська І. - Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства (2013)
Пинда О. - Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності аграрного підприємства (2013)
Клєпчева О. - Системний підхід у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Підгребельна М. - Агрохолдинги як великотоварні підприємства у аграрному бізнесі (2013)
Гавука І. - Тенденції динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Іваницький І. - Теоретичні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації, Рубай О. (2013)
Волинець У. - Моделі соціальної відповідальності (2013)
Лопушняк Г. - Рахункова палата та її роль у здійсненні державного фінансового контролю в Україні, Малецька О., Рибчанська Х. (2013)
Васьківська К. - Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва, Петрик І., Ярмольський С. (2013)
Шолудько О. - Оцінка світового досвіду фінансової підтримки аграрної сфери, Онисько С. (2013)
Сиротюк Г. - Аналіз та облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, Сиротюк К. (2013)
Онисько С. - Управління дебіторською заборгованістю у сучасних умовах господарювання, Рубай О. (2013)
Гнатишин Л. - Механізми відтворення власного капіталу фермерських господарств (2013)
Синявська Л. - Державний борг України: динаміка та основні проблеми управління (2013)
Шурпенкова Р. - Баланс як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень, Демко І. (2013)
Верзун А. - Необхідність впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, Ковалів В. (2013)
Петришин Л. - Удосконалення методики складання фінансової звітності підприємства, Сиротюк Г. (2013)
Агрес О. - Джерела фінансування для забезпечення формування раціонального складу основних засобів сільськогосподарських підприємств, Кирилейза В. (2013)
Хомка В. - Облікова політика в умовах корпоратизації аграрного сектору України (2013)
Лиса О. - Обліково-правові аспекти франчайзингу, Андрушко Р. (2013)
Стеблецька Ю. - Прогнозування прибутку за допомогою середніх величин (2013)
Сарахман О. - Аналіз фінансових результатів банків України у посткризовий період, Скаско О. (2013)
Кундря-Висоцька О. - Концепція розвитку облікової системи на основі об’єднувального підходу, Клюс М. (2013)
Прокопишин О. - Передумови становлення і розвитку управлінського обліку в Україні (2013)
Хомка В. - Методологічні засади бухгалтерського обліку зобов’язань (2013)
Прокопишак В. - Напрями зміцнення інвестиційної діяльності підприємств, Чопик О., Сущенко О. (2013)
Осьмьоркіна Н. - Актуальні проблеми страхування сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
Грубінка І. - Складові кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Тарабан О. - Суть фінансових інновацій і тенденції їх розвитку (2013)
Височанська М. - Фіскальна ефективність непрямого оподаткування в Україні (2013)
Смолінський В. - Використання новітніх інформаційних технологій на інноваційному шляху розвитку аграрних підприємств (2013)
Галанець В. - Розвиток ринку біопалива в Україні (2013)
Булик О. - Налагодження інтеграційних зв’язків у птахопродуктовому підкомплексі, Андрушко М., Зеліско Н. (2013)
Колодійчук В. - Проблеми та перспективи розвитку електронних торговельних систем на зерновому ринку України (2013)
Андрушко М. - Розвиток агротуристичного бізнесу, Балаш Л. (2013)
Cвиридова В. - Оцінка конкурентних позицій аутсайдерів і лідерів на ринку молока (2013)
Брик Г. - Оптимізація галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств, Ціцька Н. (2013)
Сєвідова І. - Вплив якості овочевої продукції на конкурентоспроможність овочівництва (2013)
Мазуренко О. - Організаційно-економічні особливості міжнародних перевезень сільськогосподарських тварин (2013)
Дубневич Ю. - Динаміка площ вирощування ріпаку у Львівській області (2013)
Костирко І. - Перспективи та проблеми формування ринку картоплі у Карпатському регіоні, Ільчук В. (2013)
Макар І. - Формування структури поголів’я великої рогатої худоби у господарствах Львівщини (2013)
Гаврилюк І. - Формування ринку продукції скотарства, Сторонський М., Періг Г. (2013)
Михалюк Л. - Динаміка виробництва зернових у районах Львівської області (2013)
Гаврилюк І. - Ефективність реалізації продукції скотарства у Львівській області (2013)
Янишин Я. - Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства ЗАТ "Галичина" (2013)
Zwolak J. - Rola zasobow wiedzy w przedsiebiorstwach najnowoczesniejszych w Polsce (2013)
Дудяк Р. - Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України, Бугіль С., Карпова Я. (2013)
Янишин Я. - Маркетингове та фінансове забезпечення інвестиційної привабливості переробних підприємств АПК (на прикладі ПРАТ "Галичина" Радехiвського району Львівської області), Бохонська В. (2013)
Струк Н. - Парадигма логістики як методологічна основа управління логістичною діяльністю (2013)
Янишин Я. - Проблеми якості молочної продукції в Україні, Тимофіїв Т. (2013)
Фоменко Л. - Становлення теорії маркетингу як науки та особливості його використання малими сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Стільник В. - Маркетингове середовище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: особливості та складові (2013)
Дудяк Р. - Розвиток молочної галузі виробництва на Львівщині, Більський І., Грабовський Р. (2013)
Дудяк Р. - Маркетингові засади функціонування сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах, Грабовський Р., Дадак О. (2013)
Балаш Л. - Cтратегічні орієнтири перетворення особистих селянських господарств у нові організаційні структури як запорука їх ефективного функціонування (2013)
Шпік Н. - Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах, Ступень Н. (2013)
Щербата І. - Диверсифікація як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій, Прокопишин О, Іваницька Г. (2013)
Гошко Т. - Міграційна політика в аграрному секторі економіки, Гошко М., Дробот І., Білек І. (2013)
Крачковський Б. - Джерела поповнення робітничих кадрів у сільському господарстві України (друга половина XX ст.), Копитко А., Іванов А. (2013)
Попівняк Р. - Напрями реформування пенсійної системи в Україні (2013)
Ковалів І. - Особливості призначення спеціальних пенсій в Україні (2013)
Стефанюк У. - Диверсифікація діяльності фермерських господарств як напрям поліпшення використання ресурсів (2013)
Міга В. - Регіональні особливості використання трудового потенціалу села, Ціцька Н. (2013)
Черевко Г. - Економічна доцільність використання теплових насосів абсорбційного типу зі сонячними колекторами для холодопостачання в АПК, Савченко Є. (2013)
Руліцька К. - Нормативно-правові аспекти земельних відносин, Поплавський В. (2013)
Черевко Г. - Сучасні тенденції у формуванні матеріально-технічної бази сільського господарства України, Крупич О., Крупич Р. (2013)
Таратула Р. - Зменшення впливу аграрного сектору на довкілля за допомогою фінансових інститутів (2013)
Ступень Р. - Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях, Ступень О. (2013)
Піняга Н. - Підвищення ефективності використання потенціалу ресурсів підприємств у сучасних умовах господарювання (2013)
Atamanyuk V. - The heat-and-mass transfer during filtration drying of feedstock for slag gravel production. Research of change of temperature of thermal agent is on height of layer of material, Barna I., Symak D. (2014)
Bandura L. - The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances, Panek R., Franus W. (2014)
Barabash I. - The research of a phase composition and a microstructure of hydrated cement by mechanoactivated bonding substance with an additive of microsilica, Ksenshkevich L., Mostovoi S., Streltsov K. (2014)
Bula S. S. - Analysis and implementation of new models of fire furnaces, Boiko R. O., Lysyuk S.А., Kurtyak Y., Fall Y. (2014)
Butsjak A.A. - Using of zeolite tuffs as enterosorbents in cows nourishment, Butsjak V.I. (2014)
Franus M. - Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel, Bandura L., Franus W. (2014)
Gumnycky Y. M. - Adsorption of oxypropionic acid by Sokyrnytske’s deposit clinoptilolite, Gyvljud A. M. (2014)
Gyvlyud М. M. - Silicium organic coatings for thermal and fire-protection of reinforced concrete, Demidchuk L. B., Smolyak D. V. (2014)
Gyvljud M. M. - Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete, Stashko N. P., Yemchenko I. V. (2014)
Hladyshev D. H. - The methods for conducting a survey of a group of buildings of old housing system for determining the integrated technical condition of their actual spatial deformation , Hladyshev H. M., Dats А. Y. (2014)
Kędziora K. - Use of modified zeolite in environmental engineering. A review, Piasek J., Szerement J., Ambrożewicz-Nita A. (2014)
Kholod P.F. - Simulation of the stress-strain state of concrete columns with pre-compress high-strength reinforcement, Shmyh R.A. (2014)
Klimek B. - Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls, Barnat – Hunek D., Franus M. (2014)
Kramarchuk A. P. - Strength and deformability of normal cross sections of reinforced concrete beams, reinforced in the tension area with additional sheet reinforcement without the bond, Ilnytskyy B. M., Volynets M. E., Bobalo T. V. (2014)
Krayinskyi P. I. - Features of experimental strain determination of compressed-bent elements considering their deflection curve, Blikharskyi Ya. Z., Khmil R. Ye. (2014)
Krivenko P. V. - Zeolites as structure formation hydrates of alkaline cements, Runova R. F., Rudenko I. I. (2014)
Kropyvnytska T. P. - Decorative plasters for finishing works, Sanytsky M. A., Kotiv R. M., Gogol M. M. (2014)
Labay V. Y. - The dependence of exergy losses in elements of air split-conditioners refrigerating machines from adiabatic and electromechanical output-input ratio for compressor, Getsko V. V., Omelchuk O. V. (2014)
Margal I. - Effect of parameter of fibres in dispersed reinforcement of concretes and sulfur concretes, Brajchenko S. (2014)
Markiv T. - Optimization of concrete composition with addition of zeolitic tuff , Huniak O., Sobol Kh. (2014)
Маrushchak U. D. - Rapid hardening modified concretes, Rusyn B. G., Маzurak Т.А. (2014)
Matsuska O. V. - Using of zeolite to clean the effluents of meat enterprises, Humnytskyy Y. M., Suhorska O. P. (2014)
Mazurak А. V. - Bearing capacity of strengthened reinforced concrete beams, Kovalyk І. V., Mehaylechko V. О., Sadovyi М. V., Ambroziak P. (2014)
Mazurak O. - Using of silicate materials for sewage sorption treatment from heavy metals, Mazurak A., Marushchak U., Pozniak O. (2014)
Melnyk І. М. - Review the calculation methods of monolithic reinforced concrete flat overlap with the hollow inserts (2014)
Petrushka I. M. - Purification of sewage from salts of heavy metals by natural zeolite, Pashuk A. V., Tarasovych O. D. (2014)
Poznyak O. R. - Properties of self-compacting concrete with basalt fiber, Kirakevych I. I., Stechyshyn M. S. (2014)
Sabadash V. - Use of zeolite of the Sokyrnytsa deposit in engineering of environment (2014)
Sanytsky М. - Multimodal composite Portland cements, modified with ultrafine mineral additives, Kropyvnytska Т., Rusyn B., Geviuk І. (2014)
Shadrikov A. S. - Natural zeolite-clinoptilolite characteristics determination and modification, Petukhov A. D. (2014)
Sobol Kh. - Optimization of oil-well mix composition with zeolitic tuff additive for borehole cementation , Blikharskyy Z., Terlyha V. (2014)
Szerement J. - Use of zeolite in agriculture and environmental protection. A short review, Ambrożewicz-Nita A., Kędziora K., Piasek J. (2014)
Szulej J. - Preliminary studies of dynamic parameters in multi-material structures with the addition of zeolite, Ogrodnik P. (2014)
Tershak B. А. - Buffer plugging systems – advanced direction for natural zeolite application, Stavichny J. M., Plytus М. М., Prytula L. J., Kovalchuk М. B. (2014)
Vegera P.І. - Аpplication of different methods of calculation planning research of reinforced concrete beams strengthened by an inclined cross sections, Khmil R.E., Blikharskyy Y.Z. (2014)
VerbaV. VerbaV. - Stress-strain behavior, cracking and bearing strength of foam concrete slabs punched through rigid stamps, Demchyna Kh. (2014)
Vitenko T. - Reasonability of application preliminary cavitation treatment of solutions in adsorption processes, Zaretska T. (2014)
Voznyak O. - Combined solar collector, Shapoval S., Pona O., Vengryn I. (2014)
Yurkevich Y.S. - Environmental aspects of using solid fuel in urban heating systems, Spodyniuk N.A. (2014)
Woszuk A. - The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes, Kukiełka J., Franus W. (2014)
Zhelyh V. М. - Energy saving technologies in production complexes agricultural purpose , Kozak Сh. R., Furdas Yu. V., Spodiniuk N. A., Dzeryn O. I. (2014)
Вільгушинський М. Й. - Нормативно-правові засади взаємодії судів із Верховною Радою України (2012)
Ганзицька Т. С. - Інституційна система механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні (2012)
Зозуля О. І. - Поняття та сутність апарату Президента України (2012)
Мавдрик М. Я. - Організаційні форми діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2012)
Омельчук О. М. - Право та мораль як регулятори поведінки людини (2012)
Пономарьова О. П. - Право інвалідів на освіту: міжнародно-правовий аспект (2012)
Стащак А. Ю. - Суб’єкти реалізації міграційної політики в українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2012)
Стецюк Б. Р. - Судовий розгляд як стадія кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 років (2012)
Усеінова Г. С. - Формування ґендерної рівності юридичних кадрів в аспекті становлення адвокатури в Україні (2012)
Чуйков А. Ю. - Сучасні проблеми адвокатської деонтології, Іншеков М. В., Акімов С. В., Маренко Д. Г. (2012)
Шульга А. М. - Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи (2012)
Артеменко І. А. - Поняття та зміст адміністративно-процесуальної правосуб’єктності органів виконавчої влади (2012)
Валькова Є. В. - Форми адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності (2012)
Васильєв С. В. - Правові обмеження як елемент правового статусу фармацевтичного працівника (2012)
Гамалій О. Л. - Система суб’єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, учиненим іноземцями в Україні (2012)
Казанчук І. Д. - Уточнення поняття і змісту адміністративно-правової охорони навколишнього середовища (2012)
Коваленко Л. П. - Об’єкт інформаційних правовідносин (2012)
Косик В. В. - Докази у справах про адміністративне правопорушення та адміністративному судочинстві: деякі проблеми реалізації (2012)
Образцова І. О. - Принципи бюджетного права (2012)
Руколайніна І. Є. - Сутність категорій адміністративно-правового регулювання матеріально-технічного і фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття, значення та система адміністративно-правових заходів захисту прав громадян (2012)
Терещук В. С. - Проблемні питання правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель морського транспорту (2012)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку юридичних осіб як суб’єктів фінансового контролю (2012)
Хряпинський А. П. - Адміністративно-правовий статус державної архітектурно-будівельної інспекції України (2012)
Шатрава С. О. - Діяльність спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення (2012)
Шестак В. С. - Адміністративно-правові відносини у механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Школьна Н. І. - Адміністративно-правовий статус Мінсоцполітики України: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2012)
Бартман Ю. Д. - Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 203-1 Кримінального кодексу України (2012)
Батиргареєва В. С. - Роль правосвідомості та правової культури у системі детермінант автотранспортної злочинності (2012)
Буткевич С. А. - Проблемні питання розбудови антилегалізаційного законодавства (досвід Азербайджанської Республіки) (2012)
Грицюк А. Г. - Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами (2012)
Даниленко А. В. - Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій (2012)
Євтєєва Д. П. - Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України) (2012)
Загурський О. Б. - Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України (2012)
Кара М. В. - Характеристика осіб, які вчиняють шахрайство (2012)
Коновалова А. Ю. - Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості у порівнянні зі штрафом (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Щодо визначення правових засад природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Кушнарьов І. В. - Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики (2012)
Мазур Л. А. - Напрямки взаємодії підрозділів карного розшуку з різними суб’єктами протидії злочинам, Морозова Я. О. (2012)
Стащак М. В. - Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки, Тарнопольський О. В. (2012)
Уваров В. Г. - Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю (2012)
Царенко О. О. - Проблема потерпілого від насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми, в кримінологічних дослідженнях (2012)
Чумак В. В. - Порядок здійснення організаційної та функціональної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби з дільничними інспекторами міліції щодо охорони державного кордону (2012)
Д’ячкова Н. А. - Деякі питання щодо змісту шлюбного договору (2012)
Кириченко Т. С. - Одностатеві шлюби – міф чи реальність? (2012)
Малай М. О. - Обмеження в суспільних інтересах, що виявляються у правах на чужі речі (2012)
Марушева О. Г. - Особливості визначення поняття торговельної марки (2012)
Остапчук Д. О. - Синергетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України (2012)
Черевко П. П. - Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі (2012)
Градецька Н. М. - Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах (2012)
Семке Н. М. - Державна сімейна політика в Україні, Саппа Г.-М. М. (2012)
Соболь Є. Ю. - Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі (2012)
Градецький А. В. - Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні (2012)
Романенко М. В. - Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України (2012)
Безродний Д. А. - Особливості дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач акустичного текстурного аналізу (2013)
Василенко О. Л. - Елементи здвигової тектоніки в формуванні Східно-Медведівського підняття, Бартащук О. В., Панасенко В. В., Здоровенко М. М. (2013)
Клевцов А. А. - Использование дистанционных методов для локализации зон подтоплений на примере Харьковской области, Горелик С. И. (2013)
Локтєв А. В. - Перспективи видобування газу горизонтальними свердловинами в неогенових відкладах зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2013)
Лутков В. С. - Мантийные плюмы как вероятные источники рудного вещества, Андреев В. В., Чуенко А. В. (2013)
Остроух О. А. - Якісна оцінка природної захищеності підземних вод засобами ГІС (2013)
Повєрєнний С. Ф. - До методики визначення абсолютної газопроникності в ході оперативної обробки керну, Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2013)
Полєвич О. В. - Вибір методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) для визначення складу твердих геологічних зразків, Чуєнко О. В., Цимбал В. О. (2013)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту мергельно-крейдяних відкладів на території Харківської області (2013)
Самойлов В. В. - Аналіз стану обводнення свердловин та покладів на Коробочкинському родовищі на основі промислово-гідрогеологічних досліджень, Павлов С. Д. (2013)
Сухорученко С. К. - Формування глин нижньої крейди Криму під впливом природних факторів, Грицюта В. Ю. (2013)
Суярко В. Г. - Ізотопи вуглецю метану – як критерій досліджень скупчень вуглеводнів, Кривуля С. В. (2013)
Терещенко В. А. - Перспективы освоения нетрадиционного газа на разрабатываемых месторождениях Днепровско-Донецкой впадины (2013)
Чомко Ф. В. - Геохимические функции геологической среды в районе Сакского соленого озера, Чабан В. В. (2013)
Шморг Я. С. - Літологічна характеристика сланцевих аргілітів Юліївсько-Скворцівської зони у зв’язку з нафтогазоносністю (2013)
Яковлєв В. В. - Гідрогеологічні і технічні аспекти облаштування каптажів питного водопостачання у надзвичайних ситуаціях (2013)
Василевська Я. В. - Регіональні особливості санаторно-курортного господарства України (2013)
Голик В. И. - Повышение качества эксплуатации недр, Полухин О. Н., Петин А. Н. (2013)
Грушка В. В. - Суспільно-географічний аналіз соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області (2013)
Данова Т. Е. - Пространственно-временное распределение осадков на территории Украины в условиях современного изменения климата, Касаджик Т. Л. (2013)
Добровольська Н. В. - Основні напрями збільшення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва Харківської області (2013)
Кобилін П. О. - Місце Харківської області в системі загальної середньої освіти України (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Воднобалансові методи у фітокліматологічних дослідженнях, Кобченко О. Ю., Резуненко В. А. (2013)
Кулєшова Г. О. - Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Ліхван В. Ф. - Аналіз сучасних проблем та перспектив АПК Харківської області (2013)
Нємець Л. М. - Комунально-житлове господарство як складова соціальної інфраструктури (на прикладі сільської місцевості Донецької області), Сегіда К. Ю., Забірченко О. А., Ключко Л. В. (2013)
Панкратьєва В. В. - Демографічна ситуація в Луганській області як фактор розвитку системи освіти (2013)
Погребський Т. Г. - Сучасна медико-демографічна ситуація у Волинській області (2013)
Полєвич І. О. - Умови створення механізму використання регіональних екологічних інновацій (2013)
Решетченко С. І. - Дослідження вітрового режиму на території Харківської області на початку XXI століття (2013)
Сегіда К. Ю. - Розселення населення Харківської області: територіальний аспект (2013)
Телебєнєва Є. Ю. - Суспільно-географічні особливості промисловості Харківського регіону (2013)
Черваньов І. Г. - Дослідження показників теплового режиму відвалів гірничовидобувної промисловості на прикладі міста Донецьк, Бурдун Ю. К. (2013)
Шинкаренко Д. А. - Транспорт як складова транспортно-комунікаційної системи великого міста (2013)
Яновська О. О. - Історико-архітектурне надбання як складова культурного комплексу Харківської області (2013)
Буц Ю. В. - Ландшафтно-екологічний підхід в дослідженні лісових пожеж (2013)
Єрошина Т. В. - Вдосконалення територіальної організації виробництва екологічно чистої продукції АПК України (2013)
Жуков М. Н. - Рівень та фактори забруднення поверхневих вод важкими металами (на прикладі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей), Клипа А. В. (2013)
Крайнюков О. М. - Обумовленість формування екологічного стану поверхневих вод особливостями природних ландшафтів на водозбірній площі (2013)
Ричак Н. Л. - Формування якості річкових вод під впливом поверхневого стоку урбанізованих територій (2013)
Стаценко Е. А. - Развитие экологического каркаса в староосвоенных регионах, Корнилов А. Г. (2013)
Черванёв И. Г. - Природный капитал как предмет инвайроментальной экономики и фактор конструктивного природопользования, Бортник Л. Н., Грищенко Н. В. (2013)
Реферати (2013)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2013)
Титул, зміст (2014)
Притульська Н. - Ринок продуктів нутрітивної підтримки, Кучинська А. (2014)
Кудінова А. - Глобальні детермінанти трансформації відносин споживання (2014)
Кутаренко Н. - Канали збуту органічної продукції (2014)
Жукова Я. - Економічні аспекти вирощування генетично модифікованих культур, Король Ц., Вакуленко М. (2014)
Цюцяк А. - Розвиток ресторанної галузі Івано-Франківської області (2014)
Гуліч М. - Амінокислотний склад продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю., Антюшко Д. (2014)
Голуб Б. - Формування лікувально-профілактичних властивостей синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С., Рудавська Г. (2014)
Дьякова Ю. - С-вітамінність баклажанових снеків, Орлова Н. (2014)
Нездолій А. - Біологічно активні речовини топінгу для людей зі статико-фізичними навантаженнями, Петюнін Г., Давтян Л. (2014)
Гасанова А. - Влияние эламина и стевиозида на поверхностное натяжение яичной массы, Пак А., Дюкарева Г. (2014)
Караваєв Т. - Математичне моделювання складу водно-дисперсійних фарб і властивостей покриттів (2014)
Мережко Н. - Реологічні властивості водних дисперсій модифікованого каоліну, Шульга О. (2014)
Домніченко Р. - Експлуатаційні властивості епоксидно-акрилових водно-дисперсійних покриттів (2014)
Ткачук В. - Оцінка якості світлих нафтопродуктів (2014)
Швець О. - Теплофізичні властивості тканин із базальтових волокон (2014)
Андрієвська Л. - Моделювання показників якості паперу санітарно-гігієнічного призначення, Мокроусова О., Касьян Е. (2014)
Прісс О. - Антиоксидантний захист зелені петрушки для тривалого зберігання, Кулик А. (2014)
Пузій О. - Фосфоровмісні вуглецеві сорбенти для очистки води, Пасальський Б., Чикун Н. (2014)
Антоненко А. - Якість та безпечність соусів підвищеної харчової цінності (2014)
Тележенко Л. - Технологія горіхових соусів зі збалансованим жирнокислотним складом, Кашкано М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Базика Д. А. - Звіт ННЦРМ за 2012 рік, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2013)
Чумак А. А. - Наукове обґрунтування сучасних шляхів реалізації пріоритетних напрямків розвитку медичної науки з проблем радіаційної медицини та радіобіології, Медведовська Н. В., Овсяннікова Л. М. (2013)
Гур’янов Б. М. - Інноваційна діяльність ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” за 10-річний період, Саєнко А. М., Янович Л. А. (2013)
Білоник А. Б. - Шляхи удосконалення радіаційно-гігієнічного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях, Бузунов В. О., Василенко В. В., Пікта В. О. (2013)
Бончук Ю. В. - Вплив системи тканинних зважуючих факторів на оцінки доз (2013)
Бузунов В. О. - Смертність від хвороб системи кровообігу мешканців радіоактивно забруднених територій унаслідок аварії на ЧАЕС за 1988–2010 роки спостереження залежно від доз радіаційного опромінення, статі, Прикащикова К. Є., Губіна І. Г., Костюк Г. В., Терещенко С. О. (2013)
Василенко В. В. - Вивчення особливостей формування доз внутрішнього опромінення населення Житомирської Області у віддалений період аварії на ЧАЕС, обумовлених надходженням 137Cs, 90Sr, Циганков М. Я., Нечаєв С. Ю., Пікта В. О., Задорожна Г. М., Білоник А. Б. (2013)
Волоський В. М. - Апробування методу визначення ефективної дози в анізотропних полях в умовах професійного опромінення інтервенційних кардіологів, Чумак В. В., Баханова О. В., Моргун А. О. (2013)
Колосинська О. О. - Оцінка показників ризику розвитку розсіяного склерозу серед населення, яке проживає на територіях забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Красникова Л. И. - Влияние радиационного и нерадиационных факторов на развитие цереброваскулярных заболеваний у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Результаты эпидемиологических исследований, Бузунов В. А., Солонович С. И. (2013)
Кундиев Ю. И. - Чернобыль и репродуктивное здоровье женщин села (эпидемиологическое исследование), Чернюк В. И., Каракашян А. Н., Мартыновская Т. Ю. (2013)
Масюк С. В. - Похибки берксонівського типу в дозах опромінення та їх вплив на оцінку радіаційних ризиків, Шкляр С. В., Кукуш О. Г. (2013)
Моргун А. О. - Методичний підхід до розробки алгоритмів подвійної дозиметрії та його застосування для інтервенційних кардіологів, Чумак В. В., Баханова О. В., Волоський В. М., Фуркало С. М., Власенко О. А., Гиндич П. А., Бородiнчик О. Г., Деняченко Н. П. (2013)
Озерова Ю. Ю. - Експертна оцінка лікувально-профілактичних заходів на території зони гарантованого добровільного відселення, Прилипко В. А., Мишковська А. А. (2013)
Фузік М. М. - Вікові та гендерні особливості захворюваності на рак щитоподібної залози в Україні залежно від доз опромінення щитоподібної залози радіоактивним йодом внаслідок аварії на ЧАЕС, Присяжнюк А. Є., Шибата й., Романенко А. Ю., Федоренко З. П., ГудзенкоН. А., Гулак Л. О., Троцюк Н. К., Горох Є. Л., Хухрянська О. М. (2013)
Базика Д. А. - Структурні і функціональні зміни щитоподібної залози у пацієнтів з дисгормональними та пухлинними ураженнями молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г. (2013)
Базика Д. А. - Множинна мієлома серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Стан і перспективи аналітичного дослідження, Гудзенко Н. А., Дягіль І. С., Бабкіна Н. Г., Чумак В. В., Баханова О. В., Парамонов В. В., Романенко А. Ю. (2013)
Бебешко В. Г. - Вплив трансфузій концентратів еритроцитів крові на вміст сироваткового феритину у дітей з гострими лейкеміями, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Яцемирський С. М., Пушкарьова Т. І., Гончар Л. О., Круковська В. В., Зелінська А. В., Міщенко Л. П. (2013)
Бебешко В. Г. - Лімфоцитози у дітей після аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Чумак А. А., Цвєткова Н. М., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О., Пархоменко В. М., Пушкарьова Т. І., Боярський В. Г., Плескач О. Я. (2013)
Ільєнко І. М. - Роль гена VEGF-A у формуванні віддалених ефектів опромінення після Чорнобильської катастрофи (2013)
Логановский К. Н. - Депрессия и ионизирующее излучение, Василенко З. Л. (2013)
Мінченко Ж. М. - Значення генетичних маркерів радіочутливості і радіорезистентності в формуванні онко-гематологічної та серцево-судинної патології у опромінених після Чорнобильської аварії, Дягіль І. С., Дмитренко О. О., Дмитренко І. В., Шляхтіченко Т. Ю., Гавриленко Т. І., Білий Д. О., Хоменко В. І., Бебешко В. Г. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Клінічні фактори тромбозів у пацієнтів із Ph-негативними мієлопроліферативними неоплазмами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Клименко С. В. (2013)
Носач О. В. - Коморбідність і радіація: методологічні аспекти характеристики стану осіб, які зазнали дії факторів Чорнобильської аварії (2013)
Рибченко Л. А. - Прогнозування вірогідності носійства мутацій BRCA1 та BRCA2 у жінок з обтяженим сімейним анамнезом щодо раку молочної залози та/або раку яєчників, Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. (2013)
Степанова Є. І. - Оксид азоту і перекисне окислення ліпідів у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М. (2013)
Степанова Е. И. - Врожденные пороки развития мочевыделительной системы у детей, родившихся от облученных родителей, по данным отделения врожденной и наследственной патологии, Скварская Е. А., Усатенко Ж. В., Леонович Е. С., Абрамова Т. Я. (2013)
Чумак А. А. - Клінічне значення неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури), Овсяннікова Л. М., Саркісова Е. О., Гасанова О. В. (2013)
Чумак А. А. - Фактори ризику інфаркту міокарда в когорті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (за даними клініко-епідеміологічного реєстру), Плескач Г. В. (2013)
Білько Д. І. - Характер взаємодії опромінених і неопромінених клітин в культурі дифузійних камер in vivo, Сенюк О. Ф., Руссу І. З., Жалейко І. О., Білько Н. М. (2013)
Гапєєнко Д. Д. - Особливості клітинних ефектів при комбінованій дії іонізуючого випромінювання та іонів міді (2013)
Гапєєнко Д. Д. - Особливості клітинних ефектів за умов комбінованого впливу іонів нікелю та іонізуючого випромінювання, Лавренчук Г. й., Литвинчук Х. М., Асмолкова В. С. (2013)
Дерев’янко Л. П. - Експериментальне дослідження радіомодифікуючих властивостей N-стеароїлетаноламіну за умов комбінованої дії іонізуючого випромінення і стресу, Шелковський М. В., Талько В. В., Атаманюк Н. П., Фролова Н. О., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Гула Н. М., Чумак А. А. (2013)
Дьоміна Е. А. - Особливості формування радіаційно-індукованих аберацій хромосом в клітинах людини за умов модифікуючого впливу хімічних агентів (порівняльні аспекти), Пилипчук О. П. (2013)
Клепко А. В. - Вивчення динаміки змін фізіологічних показників сперми кролів після опромінення тварин рентгенівськими променями, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Кондратова Ю. А., Чернишов А. В., Андрейченко С. В. (2013)
Pchelovska S. A. - Використання фактору радіоємності у вивченні комбінованої дії γ-опромінення та хлориду кадмію на водну культуру рослин (2013)
Родіонова Н. К. - Комбінований вплив N-cтеароїлетаноламіну та іонізуючого випромінення на гематологічні показники периферичної крові щурів, Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Шелковський М. В., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Гула Н. М., Чумак А. А. (2013)
Родіонова Н. К. - Вплив малих доз іонізуючої радіації та оксиду азоту на стан системи крові тварин, Ганжа О. Б., Маковецька Л. І., Дружина М. О., Музальов І. І., Михайленко В. М. (2013)
Сушко В. О. - Радіаційний захист і здоров'я персоналу підрядних підприємств, що виконують роботи з перетворення об'єкта "Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему, Базика Д. А., Ліхтарьов І. А., Ляшенко Л. О., Берковський В. Б., Логановський К. М., Нечаєв С. Ю., Швайко Л. І., Саркісова Е. О., Колосинска О. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила для авторів (2013)
Герасименко Л. В. - Міжнародний досвід вирішення проблем економічної безпеки, Донченко Д. О. (2013)
Дорош В. С. - Фактори ефективності реалізації нормативно-правових актів органами публічної адміністрації України (2013)
Пихтін М. П. - Зміст взаємодії як організації діяльності (2013)
Федоренко В. В. - Ґенеза конституційних засад судочинства в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Найдьон Є. М. - Способи скоєння злочинів, пов’язаних з фіктивним банкрутством (на основі практики діяльності підрозділів податкової міліції міністерства доходів і зборів України) (2013)
Топчій В. В. - Документи як джерела доказів під час досудового розслідування злочинів проти трудових прав (2013)
Тихонова О. В. - Загальнотеоретичні засади визначення детермінант фінансової злочинності (2013)
Галаган В. І. - Поняття негативного впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на формування злочинної поведінки неповнолітніх (2013)
Комарницький М. М. - Близькі родичі, як потерпілі у злочинах, які вчиняються у зв’язку з виконанням особою свого службового чи громадського обов’язку (2013)
Мошенець Д. М. - Співвідношення необхідної оборони та крайньої необхідності (2013)
Процюк О. В. - Дискусійні питання щодо визначення предмету злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби”, Литвин П. С. (2013)
Карпов Н. С. - Правовий статус присяжного, Щерба В. М. (2013)
Осетрова О. С. - Про поняття, ознаки та класифікацію допустимості доказів в Україні (2013)
Журавльов Д. В. - Критерії ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Гетьман Є. А. - Нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мартинюк Ю. М. - Деякі аспекти правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні (2013)
Ольхова Т. О. - Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ та правова реформа в Україні (2013)
Тимошенко К. О. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання права громадян на засоби самооборони (2013)
Шалькін О. В. - Напрямки підвищення ефективності правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з урахуванням зарубіжного досвіду (2013)
Сак В. М. - Джерела адміністративно-правового регулювання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2013)
Федорчак І. В. - Провадження в справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин (2013)
Ширшикова Р. М. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства (2013)
Серединський В. В. - Проблемні питання визначення стажу роботи в галузі права, що дає право особі претендувати на посаду судді адміністративного суду (2013)
Чемодурова Н. О. - Організаційна незалежність як основна гарантія самостійності та неупередженості суддів адміністративних судів (2013)
Чернова К. В. - Нормативно-правове забезпечення авторського права і суміжних прав (2013)
Кутоманов Д. Є. - Забезпечення дисципліни праці на ранніх етапах розвитку трудового права (2013)
Кацуба А. В. - Система науки трудового права (2013)
Колєснік Т. В. - Переконання та заохочення як основні методи забезпечення дисципліни праці (2013)
Любимов О. К. - Окремі ризики порушення державних гарантій оплати праці найманих працівників в процесі банкрутства роботодавця 165-169 (2013)
Осадча Н. В. - Суб’єкти соціального партнерства у сфері праці 169-173 (2013)
Пиж Н. Ж. - Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2013)
Лукаш С.С. - Особливості правового регулювання праці надомних працівників (2013)
Обушенко О. М. - Сутність та значення охорони праці в сучасних умовах (2013)
Іншин М. І. - Правове регулювання захисту трудових прав працівників в умовах сьогодення (2013)
Кобернюк С. В. - Основні проблеми та напрямки адаптації джерел права соціального забезпечення (2013)
Даниленко Д. В. - Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту інвалідів (2013)
Боднарук М. І. - Поняття правовідносин у сфері соціального страхування в Україні (2013)
Древаль П. В. - Функції системи соціального захисту працівників органів прокуратури (2013)
Пряников В. С. - Щодо форм захисту трудових прав та інтересів прокурорів України (2013)
Мартюшев С. М. - Поняття та сутність правового статусу суб’єктів пенсійного забезпечення працівників в Україні до міжнародних стандартів (2013)
Єфіменко Д. К. - Класифікація суб’єктів координації правоохоронної діяльності (2013)
Угнівенко І. М. - Основні напрямки удосконалення організаційної побудови служби дільничих інспекторів міліції як основного суб’єкта в системі МВС України (2013)
Єрмоленко І. Я. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності працівників ОВС за корупційні правопорушення (2013)
Остапенко О. М. - Види державного контролю за діяльністю господарських судів (2013)
Терещенко В. О. - Класифікація підприємницької діяльності (2013)
Швець В. О. - Концептуальні засади рейдерства країнах Західної Європи: судовий захист підприємницької діяльності (2013)
Квітка Я. М. - Правові засади попередження насильства в сім’ї, Баранова В. О. (2013)
Мироненко Т. Є. - Прокурорські перевірки як практична сторона прокурорського нагляду (2013)
Якимець О. О. - Сутність та особливості поняття аквакультури (2013)
Сімашкевич Ю. М. - Правова основа діяльності суб’єктів організаційно-правового забезпечення освітньої діяльності в Україні (2013)
Братель С. Г. - Формування громадської думки про правоохоронну діяльність міліції (2013)
Гаврилова О. О. - Щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2013)
Галкін Д. В. - Організація діяльності та кадрова політика міліції УРСР в 1926–1930 роках (2013)
Канфуі І. В. - Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням: зміст та проблеми (2013)
Молоток І. Ф. - Система принципів спеціального пенсійного забезпечення 293-298 (2013)
Мостепанюк Л. О. - Стаття 436-1 Кримінального кодексу України: аналіз складу злочину 299-303, Павловська А. А. (2013)
Редькін В. В. - Поняття та елементи конституційно-правового статусу засобів масової інформації (2013)
Тихонович Ю. С. - Історичний генезис нормативно-правового регулювання порядку звільнення працівників у ХХ сторіччі (2013)
Семенюк А. О. - Становлення та розвиток професійних спілок як представників працівників (2013)
Чернобай О. І. - Підготовка справи про адміністративне правопорушення до судового розгляду як одна із стадій судового процесу (2013)
Тичина О. М. - Особливості особистості та поведінки дитини, що вчиняє корисливі злочини (2013)
Селезень С. В. - Об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві (2013)
Машніцька Н. В. - Зарубіжний досвід застосування переконання в правоохоронній діяльності (2013)
Бакал В. - Поняття та сутність форменого одягу працівників внутрішніх справ 341-345 (2013)
Хандрос В. - 30-тиріччя створення підрозділу з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в м. Одеса (2013)
Соха С. І. - Громадське об’єднання як суб’єкт публічно-правових відносин (2013)
Стахура І. Б. - Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження (2013)
Яремко В. Я. - Правова характеристика адміністративних проступків у сфері забезпечення безпеки громадян на залізничному транспорті України (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Bienkowski P. - Near Field EMF Metrology Development, Nichoha V., Trzaska H. (2013)
Bobalo Yu. - Energetical Properties of Fractal Brownian Signal with Different Hurst Indexes, Klymash M., Politanskyy R. (2013)
Gepko I. - Technical Configuration of TV White Space Devices: A Conceptual View (2013)
Glukhivskyi L. - Process Modeling in Nonlinear Electric Circuits and Devices Using the Differential Harmonic Method (2013)
Jajczyk J. - Optimization with the Use of the Genetic Algorithm Method and Parallel Computing (2013)
Kaczorek T. - Reachability and Observability of Fractional Positive Electrical Circuits (2013)
Kasprzyk L. - Analysis of Energy Consumption of Electric Vehicles, Equipped with a Hybrid Energy Storage (2013)
Kopchak B. - Application of Particle Swarm Optimization Method or Solving the Problems of Approximation of Electromechanical Systems’ Parts (2013)
Kovivchak Ya. - Analysis of Electromagnetic Processes in a Turbogenerator with Equivalent Stator Tooth Zones at No-load (2013)
Mandziy B. - Analytical Reliability Model of a Redundant Repairable System with Limited Number of Restorations, Ozirkovskyy L. (2013)
Mazurkiewicz S. - Linear Dynamical Systems of the n-th Order in Random Conditions, Walczak J. (2013)
Meshaninov S. - Electronic System of Monitoring the Patients with Cardiovascular Pathology (2013)
Nikitenko A. - Technical Losses of the Recuperated Electric Energy in a DC Traction Power Supply System (2013)
Nikolayev D. - An Anatomically Realistic Boundary Representation Phantom for studying VHF-UHF Radiation Effects (2013)
Noha A. - Ensuring the Efficiency of Decisions, Made by Power Unit Operators at Thermal Power Plants as a Major Factor of Their Sustainable Control (2013)
Olszowiec P. - Modification of Indirect Methods of Electrical Parameters Determination in Live Circuits (2013)
Pasichnyk N. - Mathematical Modeling of Dynamics of Website Quality Characteristics, Dyvak M., Pasichnyk R. (2013)
Polcar P. - On Measurement of Magnetic Permeability of Ferromagnetic Fluids, Kubát M. (2013)
Shchur I. - Optimization of Energy-shaping Control of Port-controlled Hamiltonian System, Biletskyi Yu. (2013)
Stakhiv P. - Effective Algorithm of Calculating the Static Modes of Nonlinear Electromagnetic Circuits, Malyar V., Dobushovska I. (2013)
Tikhonov A. - Technology of Investigation of Asynchronous Motors with a Squirrel-cage Rotor using a Universal Parametric Generator of a Finite-element Model, Kazakov Yu., Shmelev A. (2013)
Vysotska V. - Life Cycle Model of Commercial Content Processing in Electronic Commerce Systems, Chyrun L. (2013)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2013)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainian) (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – IEPS-2014 (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – CPEE-2014 (2013)
CALL FOR PARTICIPATION – IWSSIP-2014 (2013)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2013)
Свідоцтво про реєстрацію (2013)
Bozhesku M. H. - Peculiarities of language choice in Ukraine (2013)
Klymenyuk V. O. - Role of holophrastic constructions in realizing speech generating function (2013)
Алексієвець О. М. - Просодична актуалізація точки зору в англомовному політичному дискурсі (2013)
Бассай С. М. - Когнітивні механізми у німецькомовному побутовому анекдоті (2013)
Бащук Н. П. - Лінгвокультурологічний контекст при вивченні іноземної мови (2013)
Безугла О. В. - Концептуальна метафора часу в політичному дискурсі США (2013)
Борисова Т. С. - Leet як сучасний вид комунікації в мережі Інтернет (2013)
Буць Ж. В. - Специфіка номінації кольорів в актуалізації текстового концепту жіночність у французькій реалістичній прозі ХІХ-ХХ століть (2013)
Vastudze E. - Phatic communication and the role of lie in it (2013)
Верьовкіна О. Є. - Фасцинативний компонент міжкультурного спілкування (2013)
Габелко О. М. - Невербальні засоби комунікації (2013)
Горицька Ю. В. - Міждисциплінарний характер категорії "мовна особистість" (2013)
Государська О. В. - Співвідношення понять "мова" та "мислення" як базових категорій сучасної когнітивістики (2013)
Денисенко С. Н. - Концепт як об’єкт мовознавчих розвідок, Романчук О. В., Матвіяс О. В. (2013)
Диннік А. Д. - Когнітивно-риторичні етапи формування іміджу політика (на матеріалі промови президента Обами з нагоди перемоги у виборах 2012 року) (2013)
Єсипович К. П. - Фольклорний дискурс: принципи стратифікації, категоризації та комунікації (2013)
Жук А. В. - Роль стереотипов в межкультурной коммуникации (2013)
Заграновська О. І. - Реалізація категорії ввічливості за допомогою мовленнєвих актів (на матеріалі англійського та українського мовлення) (2013)
Зайченко Н. Ф. - Художественный текст как источник и средство познания инокультурного бытия (2013)
Копчак М. М. - Мовленнєвий етикет у світлі комунікативно-дискурсивної парадигми знання (2013)
Космацька Н. В. - Роль графічного зображення в інтерпретації текстів з невербальним компонентом (2013)
Крисанова Т. А. - Емоційний концепт: лінгвістичні підходи до вивчення (2013)
Кузнецова Л. Р. - Антропоцентризм як провідний принцип текстологічних досліджень (2013)
Кузьмич Н. Я. - Гумор як засіб само презентації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2013)
Литвин А. А. - Склад та особливості під концепту "hiking" (2013)
Лушпай Л. І. - Шкільний буллінг як різновид суспільної агресії (2013)
Мазніченко О. І. - Масова двомовність на території Тунісу як наслідок французької колонізації (2013)
Мармураш Л. П. - Концепт "human person" в мовній картині світу (2013)
Мацкевич А. Р. - Комунікативні смисли модальності в арабському публіцистичному тексті (2013)
Михальчук Н. О. - Мовні та позамовні аспекти соціальних та історико-еволюційних процесів становлення комунікативної поведінки у ранньому англійському суспільстві (2013)
Мунтян Л. В. - Концептуальний аналіз та методи дослідження вербалізованих концептів (2013)
Мурадханян І. С. - Особливості та типологія сучасного західного музичного дискурсу, Нагорний С. М. (2013)
Нарійчук М. Ф. - Англомовний політичний дискурс і міжкультурна комунікація: лінгводидактичний аспект (2013)
Новосадська О. Б. - Співвідношення мовної та концептуальної картини світу (2013)
Павленко Л. В. - Дискурсивний акт "підхоплення" в когнітивно-комунікативному контексті (2013)
Присяжнюк О. Я. - Межкультурная коммуникация как феномен современного общества (2013)
Сабан О. В. - Інклюзивна мова як засіб реалізації принципу толерантності (2013)
Селюжицкая Л. Н. - Влияние культуротипологических различий на эффективность межкультурного делового общения (2013)
Скробот А. І. - Комунікативно-прагматичний аспект Інтернет-комунікації (2013)
Старко В. Ф. - Спонтанні категорії: реальність чи фікція? (2013)
Стрій Л. І. - Ритуалізація в українському політичному дискурсі (2013)
Тарабріна Н. А. - Когнітивні, соціальні та міжособистісні характеристики конфлікту (2013)
Тішкіна О. М. - Особистість як репрезентатор національно-культурного простору в умовах міжкультурної комунікації (2013)
Фант М. О. - Розвиток лінгвальної моделі часу в німецькій мові (2013)
Федорова О. В. - Когнітивні та гендерні аспекти дослідження англомовної публіцистичної преси України (2013)
Хорошилова В. М. - Когнітивні засади втілення комунікативної стратегії завдання образи в німецькомовному дискурсі (2013)
Чаус К. Ю. - Білінгвізм у середовищі українського політикуму: проблемні питання (2013)
Яценко Е. О. - Символ як засіб вербалізації концепту трагізму в модерних поетичних текстах (2013)
Makhinya N. V. - Teaching adults communicative competence through the four skills: a focus on intercultural competence, Tkachenko L. M. (2013)
Барабанова Г. В. - Формування навичок роботи зі словником студентів немовного ВНЗ під час навчання професійно орієнтованого читання (2013)
Бобиль С. В. - Особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції в умовах українського національно-культурного середовища (2013)
Бубнова Д. В. - Интерактивные учебники по английскому языку: почему их нет в украинских технических вузах (2013)
Гавриш М. М. - Міжкультурна компетенція як складова триєдиної мети іноземномовної підготовки сучасних фахівців (на матеріалі німецької мови) (2013)
Горобченко Н. В. - Особливості формування дискурсивної компетенції на початковому ступені навчання іншомовного писемного мовлення (2013)
Жовнірук З. Л. - Роль соціо-культурного чинника в оволодінні студентами іншомовною комунікацією в аспекті світових інтеграційних процесів, Ісаєва Г. Т. (2013)
Калініна Л. В. - Особливості формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи (2013)
Каніболоцька О. А. - Особливості методики формування англомовної соціокультурної компетенції студентами мовних вузів (2013)
Капарнік Б. В. - Текстотворення з опорою на між предметні зв’язки (2013)
Касаткіна О. В. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови, Фрідріх А. В., Ковальова К. В. (2013)
Ковальчук О. П. - Вправи для розвитку діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови, Хміль О. В. (2013)
Козубай В. І. - Інтерактивні методи навчання іншомовної комунікації (2013)
Лаврієнко Т. Я. - Strategies for empowering students’ speaking activities (2013)
Марунько О. А. - Використання методу навчання по станціях на заняттях з німецької мови (2013)
Морська Л. І. - Можливості використання методики "peer teaching" у навчанні іноземної мови (2013)
Москалець О. О. - Проектна методика на уроках іноземної мови у загальноосвітній школі (2013)
Сердюк Н. Ю. - Метод алгоритмізації як засіб нівеляції типових помилок студентів під час визначення головних членів англійського простого речення (2013)
Стребуль Л. А. - Поиск инновационных подходов в развитии иноязычной коммуникативной компетенции студентов-иностранцев, Бобыль С. В. (2013)
Тарасенко С. О. - Формування комунікативної культури глядачів (на прикладі російського каналу "Дождь") (2013)
Трикашна Ю. І. - Відбір автентичних художніх фільмів для формування англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2013)
Умінська А. П. - Центр самопідготовки майбутніх вчителів іноземної мови як засіб автономного формування іншомовної культури (2013)
Федоришин М. С. - Конфігуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов (2013)
Хромченко О. В. - Симуляція як інноваційний метод формування іншомовної комунікативної культури старшокласників (2013)
Чорна М. М. - Культурологічний підхід до підготовки фахівців у вищій школі (2013)
Штохман Л. М. - Робота в групах на заняттях англійської мови як іноземної (2013)
Якимчук Н. В. - Інтерактивне навчання іноземної мови у вищій школі (2013)
Golub T. V. - Comment s’organiser pour construire la competence de la production ecrite (2013)
Білобрам С. М. - Збагачення термінологічного вокабул яра студентів-медиків (2013)
Браславська О. О. - Принципи формування навичок та вмінь професійно спрямованого публічного мовлення англійською мовою студентів старших курсів технічного ВНЗ (2013)
Бутева В. Є. - Організація та інтерпретація результатів експериментального навчання студентів вищих технічних закладів стратегій професійно орієнтованого читання (2013)
Галашова О. Г. - Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту (2013)
Гречок Л. М. - Творча реалізація особистості в процесі професійної самостійної роботи з іноземної мови, Сікалюк А. І. (2013)
Дем’яненко О. Є. - Міжкультурна освіта як складова загальної фахової підготовки студентів-нефілологів (2013)
Жук Л. Я. - Текст прикладу – невід’ємний атрибут субмови для фахівців аграрної сфери (2013)
Кабанкова О. М. - Особливості пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення іноземної мови технічних ВНЗ (2013)
Каменська І. Б. - Критерії сформованості англомовної лінгвопрагматичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови, Каменський О. І. (2013)
Конопленко Л. О. - Інтегроване навчання як засіб посилення між предметних зв’язків у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Костюк О. Ю. - Роль віршованого матеріалу у навчанні лексики англійської мови учнів початкової школи, Карплюк Ю. М. (2013)
Котик Т. М. - Вплив багатомовного навчання на особистісний розвиток майбутнього фахівця (2013)
Кошлаба І. Б. - Оптимізація комунікативної компетентності в процесі викладання іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Лесневська К. В. - Особливості процесу формування соціокультурної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Лось О. В. - Категорія заперечення як один із складників формування франкомовної граматичної компетенції у студентів НВНЗ (2013)
Мартинюк О. В. - Визначення рівня сформованості міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Плавуцька О. П. - Професійна іншомовна підготовка в процесі духовної міжкультурної інтеграції (2013)
Радул С. Г. - Концепція діалогу культур як теоретична основа формування міжкультурної компетентності вчителя іноземної мови (2013)
Рахуба В. И. - Лексико-семантические особенности экономических терминов (2013)
Самохвал О. О. - Віртуальна екскурсія як інноваційний метод лінгвокраїнознавчої підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Войнаровська Н. В. (2013)
Семенчук Ю. О. - Аудіювання та відіювання англомовних професійно спрямованих матеріалів із студентами-економістами (2013)
Соболь Ю. О. - Предметно-мовне інтегроване навчання в технічному університеті (2013)
Сокол Г. Р. - Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення дисципліни "Іноземної мови за професійним спрямуванням" в технічному університеті (2013)
Токарєва А. В. - Використання інноваційного потенціалу методу веб-квестів у процесі підготовки студентів-менеджерів до міжкультурної комунікації (2013)
Фрондзей Я. Р. - Особливості навчання студентів вищих учбових закладів іноземним мовам в умовах міжкультурної інтеграції (2013)
Халезова Л. В. - Комунікативна культура як фактор успішності майбутнього-економіста-міжнародника (2013)
Шевніна Л. Є. - Жанрова компетенція студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Бондаренко І. В. - Визначні ознаки стилістики постмодернізму в сучасній проектній культурі, Ігнатьєва А. (2012)
Брижаченко Н. С. - Теоретичні засади інтерактивного мистецтва (на базі наукових досліджень Р. В. Клющинського) (2012)
Гамалія К. М. - Місто-сад: мрії і реальність (2012)
Гардабхадзе І. А. - Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу (2012)
Дідух А. - Складна аплік ація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (2012)
Зуб П. М. - Роль образу в дизайні реклами (2012)
Иващенко И. И. - Графический язык знаковой системы экологического направления (2012)
Квітка О. Л. - Міждисциплінарні аспекти семантики терміна "графіка" (2012)
Матвеев В. В. - Эргономика рабочего кресла, Матвеева О. В., Мироненко О. В. (2012)
Мільчевич С. І. - Художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості промислових виробів Мукачівських ливарних заводів графа Шенборна 60-70-х років ХІХ століття (2012)
Нагорна З. В. - Метод трансформації в дизайні одягу (історіографічний аспект) (2012)
Радомська В. Р. - Комп’ютерні технології в проектно-дизайнерській та архітект урній практиці, Бакусевич Т. O. (2012)
Сбітнєва Н. Ф. - Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну (2012)
Чупріна Н. В. - Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії моди (2012)
Алфьорова З. І. - Українці: антропологічні репрезентації в сучасному візуальному мистецтві (2012)
Андрушко Л. М. - Мистецтво гобелену у дипломних роботах випускників Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша, Дядюх-Богатько Н. Й. (2012)
Боровая А. Ю. - Анализ лексико-семантического поля понятия "Квест" (2012)
Деревянко А. Ю. - Произведения С. И. Васильковского на современном арт-рынке (2012)
Калашникова Е. А. - Современное искусство: граффити (2012)
Котляр Е. А. - Росписи деревянных синагог надднепрянщины: проблемы и перспективы исследования (2012)
Мельник О. Я. - Чинники формоутворення у видавничих марках та емблемах Роберта Лісовського (2012)
Пухарєв В. В. - Художні принципи харківської школи академічного рисунка (2012)
Рудич А. В. - Современные церковные росписи артели монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2012)
Степанчук Т. А. - Мистецтво Волині у сучасних наукових дослідженнях: культурологічний аспект (2012)
Усенко Н. - Неофіційне мистецтво в художньому житті Харкова (1960 – 1970 роки) (2012)
Хао Сяо Хуа - Портрет в творчестве Лю Веэнси: традиции и новая образная выразительность (2012)
Штець В. О. - Образ полонини Руни (Рівної) у творах Золтана Шолтеса (2012)
Билык А. А. - Сквернословие в контексте культуры и антикультуры украинцев и белорусов, Зайцев Д. М. (2012)
Воскобойникова Ю. В. - "Stabat mater" Франсиса Пуленка: О парадоксах музыкальной драматургии (2012)
Зимогляд Н. Ю. - Некоторые проблемы пианистической культуры Украины ХХ века: педагогическая и научно-методическая деятельность Б. Милича (2012)
Карчова Ю. І. - Творчий світ Ніни Матвієнко (2012)
Костенко Н. Е. - Харьковск ая домровая школа в пространстве интеграции славянских культур (2012)
Резнік О. Л. - Основні принципи взаємозв’язків сценографії та режисури 1950–1960-х рр.: еволюція сценографічних рішень на сцені українських театрів (2012)
Семикозов А. А. - Западноевропейская история мандолины в аспекте проблем дифференциации и дефиниции струнно-щипковых инструментов (2012)
Скляров О. Д. - Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки та виконавства (2012)
Соболєва О. Д. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях (предмет – вокал) як шлях формування особистості (2012)
Тарасова О. А. - Эхо "испанской темы" в произведениях современных украинских композиторов (2012)
Триколенко С. Т. - Постановки камерної сцени на прикладі вистав Київського театру-студії "Міст" (2012)
Шемет Л. В. - Твори М. А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів (2012)
Щербак Є. В. - Віддзеркалення феміністичної проблематики в українському балеті радянської доби (2012)
Клевно В. А. - Определение вреда здоровью в экспертной и правоприменительной практике Российской Федерации, Симонова И. С. (2014)
Костенко Є. Я. - Ідентифікація осіб за стоматологічним статусом із використанням константних антропометричних індексів нижньої щелепи (2014)
Боднар П. М. - Перспективність судово-медичних досліджень при визначенні тривалості перебігу смертельної механічної травми, Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2014)
Покотило П. Б. - Гістологічне дослідження нирки щура на раннiх термінах перебігу експериментального цукрового діабету, Логаш М. В., Покотило В. Ю. (2014)
Біляков А. М. - Катехоламінові ушкодження міокарда як можливий діагностичний критерій для встановлення тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми (2014)
Гладких Д. Б. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію мезатону (2014)
Савка І. Г. - Встановлення взаємозв’язків між морфологічними особливостями та структурними порушеннями кісток нижньої кінцівки при їх травмах (2014)
Сапєлкін В. В. - Оцінка уражаючих властивостей кулі травматичної (несмертельної) дії патрона "Терен-12П" на основі розрахунків довжини спричиненого нею ранового каналу (2014)
Щербак В. В. - Морфологічні особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах впритул із пістолета "Форт-12" в залежності від матеріалу одягу (2014)
Леонов С. В. - Механическая травма с позиций волновой динамики, Михайленко А. В., Никитаев А. В. (2014)
Пономарев Д. Ю. - Особенности повреждения костей скелета населения Генуэзской колонии XШ-XІУ в.в. городища "Мирмекий", Никитаев А. В. (2014)
Михайленко А. В. - Механика формировании кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия, Слаутинская А. В. (2014)
Плевинскис П. В. - Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом (2014)
Колесников В. Л. - К вопросу экспертного моделирования ситуации при ДТП (2014)
Віниченко І. М. - Діагностичне значення тілець Гейнца-Ерліха у мазках крові при комплексному визначенні отруєння нітритними сполуками, Чорненко В. В., Потапенко І. В., Ліщинська А. А. (2014)
Войченко В. В. - Встановлення давності настання смерті, яка настала за особливих обставин, Сулоєв К. М., Титарчук І. П., Зрожевський Р. С. (2014)
Скубенко А. Я. - Випадок самогубства пострілом в голову з монтажного пістолета, Сінько В. Ф., Зозуля В. М. (2014)
Козлов С. В. - Експертно-діагностичні ознаки насильницьких дій при окремих видах фізичного впливу на людину, Зубов О. Л., Беркут Р. В. (2014)
Шевчук М. М. - Експертна оцінка ураження технічною електрикою серед населення Львівської області, Бартошик Н. В., Дуда І. Б., Антоненко Д. С. (2014)
Шевчук М. М. - Випадок сенсоневральної глухоти при легкій травмі слухового апарату, Бекар В. М., Мицик О. І. (2014)
Максимченко І. В. - Випадок смерті внаслідок ушкодження рефлексогенної зони ("сонячного сплетіння"), Рожкова О. М. (2014)
Бачинський В. Т. - Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі, Беженар І. Л., Кишкан Я. С. (2014)
Личман Т. В - Оглядовий аналіз комісійних судово-медичних експертиз. Визначення правильності надання медичної допомоги в ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", Легедза А. В., Дубровська О. М. (2014)
Артюшенко Т. А. - Современные средства оперативного управления проветриванием рудных шахт (2013)
Бучавий Ю. В. - Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничозбагачувальних комбінатах, Павличенко А. В., Семеріч К. В. (2013)
Демура В. І. - Розподіл та накопичення важких металів в рослинах та ґрунтах на територіях розміщення відходів вуглевидобутку, Готвянська В. О., Павличенко А. В. (2013)
Заболотная Ю. А. - Формирование нарушенной зоны горного массива при ведении очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Зубко С. А. - Внедрение смесительно-зарядной и доставочной техники для эмульсионного взрывчатого вещества "украинит" на горнодобывающих предприятиях Украины, Русских В. В., Яворский А. В., Яворская Е. А. (2013)
Клюев Э. С. - Динамика газовыделения из углесодержащих материалов под действием теплового поля (2013)
Кривда В. В. - Параметры автомобильно-железнодорожной перегрузочной площадки при использовании карьерного автотранспорта с механизмом изменения центра масс (2013)
Куринной В. П. - Исследование распространения ударных волн в пористых средах, Гаркуша И. П., Прохорец Л. В. (2013)
Лаврик М. О. - Фіторемедіація засолених ґрунтів вугледобувних регіонів України, Павличенко А. В. (2013)
Агаев Р. А. - Пневмогидродинамическое воздействие на поверхностной дегазационной скважине 1185-Д (2013)
Софийский К. К. - Интенсификация дегазации пологого угольного пласта i31 гидродинамическим воздействием, Гаврилов В. И., Власенко В. В. (2013)
Ложников А. В. - Применение технологии формирования отвалов с общей поверхностью при разработке буроугольных месторождений (2013)
Медведева О. А. - Определение параметров технологии расчистки хранилищ отходов переработки минерального сырья (2013)
Минеев С. П. - Особенности оценки метановыделения в выработки выемочного участка, Лыжков М. В., Феськова Л. В., Шевченко В. В. (2013)
Морус В. Л. - Исследование процесса обезвоживания угольного концентрата на дуговом грохоте типа "перекат", Земляной Е. Ф., Овчаренко Д. К. (2013)
Семененко Е. В. - Расчет режимов работы гидротранспортных комплексов с магистралями, состоящими из участков полиэтиленовых и стальных труб, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2013)
Стаднюк Е. Д. - Изучение влияния скорости подвигания очистного забоя на шаг первичной посадки основной кровли (2013)
Сухарев В. В. - Анализ факторов, влияющих на механизм ударного взаимодействия эластичной футеровки с горной массой, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2013)
Федин К. А. - Определение величины ударных воздушных волн при проведении массовых взрывов на карьере ОАО "ЮГОК" (2013)
Чеберячко С. І. - Теоретичні дослідження перепаду тиску на фільтрувальних респіраторах (2013)
Четверик М. С. - Причины образования и направления ликвидации провалов от горных выработок, Бубнова Е. А., Сорока Ю. Н. (2013)
Швец Д. В. - Анализ перспективных направлений ведения открытых горных работ в карьере ОАО "Лебединский ГОК" (2013)
Шматовский Л. Д. - Методика и оборудование для проведения экспериментальных исследований сопротивляемости напряженных горных пород механическому разрушению, Коломиец А. Н., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2013)
Адамський В. Р. - Радянський проект для вищої школи: виборювання автономії (2007)
Берека В. Є. - Дидактика неперервної педагогічної освіти як системна технологія (2007)
Бучківська Г. В. - Використання ідей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у професійній підготовці майбутніх учителів, Бучківська В. В. (2007)
Васянович Г. П. - Принцип природовідповідності у духовному становленні та розвитку особистості, Зданевич Л. В. (2007)
Вишинська Г. В. - Культурологічний вимір інтеграційних процесів в освітніх практиках (2007)
Галайда О. А. - Розвиток громадянськості студентів вищих навчальних закладів (2007)
Галус О. М. - Активна професійна адаптація студентів як педагогічна проблема (2007)
Гамрецька Г. С. - Історіософська підготовка вчителя: спроба синергетичного окреслення проблеми (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського