Конопленко Л. О. - Інтегроване навчання як засіб посилення між предметних зв’язків у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Костюк О. Ю. - Роль віршованого матеріалу у навчанні лексики англійської мови учнів початкової школи, Карплюк Ю. М. (2013)
Котик Т. М. - Вплив багатомовного навчання на особистісний розвиток майбутнього фахівця (2013)
Кошлаба І. Б. - Оптимізація комунікативної компетентності в процесі викладання іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Лесневська К. В. - Особливості процесу формування соціокультурної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Лось О. В. - Категорія заперечення як один із складників формування франкомовної граматичної компетенції у студентів НВНЗ (2013)
Мартинюк О. В. - Визначення рівня сформованості міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Плавуцька О. П. - Професійна іншомовна підготовка в процесі духовної міжкультурної інтеграції (2013)
Радул С. Г. - Концепція діалогу культур як теоретична основа формування міжкультурної компетентності вчителя іноземної мови (2013)
Рахуба В. И. - Лексико-семантические особенности экономических терминов (2013)
Самохвал О. О. - Віртуальна екскурсія як інноваційний метод лінгвокраїнознавчої підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Войнаровська Н. В. (2013)
Семенчук Ю. О. - Аудіювання та відіювання англомовних професійно спрямованих матеріалів із студентами-економістами (2013)
Соболь Ю. О. - Предметно-мовне інтегроване навчання в технічному університеті (2013)
Сокол Г. Р. - Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення дисципліни "Іноземної мови за професійним спрямуванням" в технічному університеті (2013)
Токарєва А. В. - Використання інноваційного потенціалу методу веб-квестів у процесі підготовки студентів-менеджерів до міжкультурної комунікації (2013)
Фрондзей Я. Р. - Особливості навчання студентів вищих учбових закладів іноземним мовам в умовах міжкультурної інтеграції (2013)
Халезова Л. В. - Комунікативна культура як фактор успішності майбутнього-економіста-міжнародника (2013)
Шевніна Л. Є. - Жанрова компетенція студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Бондаренко І. В. - Визначні ознаки стилістики постмодернізму в сучасній проектній культурі, Ігнатьєва А. (2012)
Брижаченко Н. С. - Теоретичні засади інтерактивного мистецтва (на базі наукових досліджень Р. В. Клющинського) (2012)
Гамалія К. М. - Місто-сад: мрії і реальність (2012)
Гардабхадзе І. А. - Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу (2012)
Дідух А. - Складна аплік ація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (2012)
Зуб П. М. - Роль образу в дизайні реклами (2012)
Иващенко И. И. - Графический язык знаковой системы экологического направления (2012)
Квітка О. Л. - Міждисциплінарні аспекти семантики терміна "графіка" (2012)
Матвеев В. В. - Эргономика рабочего кресла, Матвеева О. В., Мироненко О. В. (2012)
Мільчевич С. І. - Художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості промислових виробів Мукачівських ливарних заводів графа Шенборна 60-70-х років ХІХ століття (2012)
Нагорна З. В. - Метод трансформації в дизайні одягу (історіографічний аспект) (2012)
Радомська В. Р. - Комп’ютерні технології в проектно-дизайнерській та архітект урній практиці, Бакусевич Т. O. (2012)
Сбітнєва Н. Ф. - Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну (2012)
Чупріна Н. В. - Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії моди (2012)
Алфьорова З. І. - Українці: антропологічні репрезентації в сучасному візуальному мистецтві (2012)
Андрушко Л. М. - Мистецтво гобелену у дипломних роботах випускників Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша, Дядюх-Богатько Н. Й. (2012)
Боровая А. Ю. - Анализ лексико-семантического поля понятия "Квест" (2012)
Деревянко А. Ю. - Произведения С. И. Васильковского на современном арт-рынке (2012)
Калашникова Е. А. - Современное искусство: граффити (2012)
Котляр Е. А. - Росписи деревянных синагог надднепрянщины: проблемы и перспективы исследования (2012)
Мельник О. Я. - Чинники формоутворення у видавничих марках та емблемах Роберта Лісовського (2012)
Пухарєв В. В. - Художні принципи харківської школи академічного рисунка (2012)
Рудич А. В. - Современные церковные росписи артели монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2012)
Степанчук Т. А. - Мистецтво Волині у сучасних наукових дослідженнях: культурологічний аспект (2012)
Усенко Н. - Неофіційне мистецтво в художньому житті Харкова (1960 – 1970 роки) (2012)
Хао Сяо Хуа - Портрет в творчестве Лю Веэнси: традиции и новая образная выразительность (2012)
Штець В. О. - Образ полонини Руни (Рівної) у творах Золтана Шолтеса (2012)
Билык А. А. - Сквернословие в контексте культуры и антикультуры украинцев и белорусов, Зайцев Д. М. (2012)
Воскобойникова Ю. В. - "Stabat mater" Франсиса Пуленка: О парадоксах музыкальной драматургии (2012)
Зимогляд Н. Ю. - Некоторые проблемы пианистической культуры Украины ХХ века: педагогическая и научно-методическая деятельность Б. Милича (2012)
Карчова Ю. І. - Творчий світ Ніни Матвієнко (2012)
Костенко Н. Е. - Харьковск ая домровая школа в пространстве интеграции славянских культур (2012)
Резнік О. Л. - Основні принципи взаємозв’язків сценографії та режисури 1950–1960-х рр.: еволюція сценографічних рішень на сцені українських театрів (2012)
Семикозов А. А. - Западноевропейская история мандолины в аспекте проблем дифференциации и дефиниции струнно-щипковых инструментов (2012)
Скляров О. Д. - Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки та виконавства (2012)
Соболєва О. Д. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях (предмет – вокал) як шлях формування особистості (2012)
Тарасова О. А. - Эхо "испанской темы" в произведениях современных украинских композиторов (2012)
Триколенко С. Т. - Постановки камерної сцени на прикладі вистав Київського театру-студії "Міст" (2012)
Шемет Л. В. - Твори М. А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів (2012)
Щербак Є. В. - Віддзеркалення феміністичної проблематики в українському балеті радянської доби (2012)
Клевно В. А. - Определение вреда здоровью в экспертной и правоприменительной практике Российской Федерации, Симонова И. С. (2014)
Костенко Є. Я. - Ідентифікація осіб за стоматологічним статусом із використанням константних антропометричних індексів нижньої щелепи (2014)
Боднар П. М. - Перспективність судово-медичних досліджень при визначенні тривалості перебігу смертельної механічної травми, Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2014)
Покотило П. Б. - Гістологічне дослідження нирки щура на раннiх термінах перебігу експериментального цукрового діабету, Логаш М. В., Покотило В. Ю. (2014)
Біляков А. М. - Катехоламінові ушкодження міокарда як можливий діагностичний критерій для встановлення тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми (2014)
Гладких Д. Б. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію мезатону (2014)
Савка І. Г. - Встановлення взаємозв’язків між морфологічними особливостями та структурними порушеннями кісток нижньої кінцівки при їх травмах (2014)
Сапєлкін В. В. - Оцінка уражаючих властивостей кулі травматичної (несмертельної) дії патрона "Терен-12П" на основі розрахунків довжини спричиненого нею ранового каналу (2014)
Щербак В. В. - Морфологічні особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах впритул із пістолета "Форт-12" в залежності від матеріалу одягу (2014)
Леонов С. В. - Механическая травма с позиций волновой динамики, Михайленко А. В., Никитаев А. В. (2014)
Пономарев Д. Ю. - Особенности повреждения костей скелета населения Генуэзской колонии XШ-XІУ в.в. городища "Мирмекий", Никитаев А. В. (2014)
Михайленко А. В. - Механика формировании кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия, Слаутинская А. В. (2014)
Плевинскис П. В. - Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом (2014)
Колесников В. Л. - К вопросу экспертного моделирования ситуации при ДТП (2014)
Віниченко І. М. - Діагностичне значення тілець Гейнца-Ерліха у мазках крові при комплексному визначенні отруєння нітритними сполуками, Чорненко В. В., Потапенко І. В., Ліщинська А. А. (2014)
Войченко В. В. - Встановлення давності настання смерті, яка настала за особливих обставин, Сулоєв К. М., Титарчук І. П., Зрожевський Р. С. (2014)
Скубенко А. Я. - Випадок самогубства пострілом в голову з монтажного пістолета, Сінько В. Ф., Зозуля В. М. (2014)
Козлов С. В. - Експертно-діагностичні ознаки насильницьких дій при окремих видах фізичного впливу на людину, Зубов О. Л., Беркут Р. В. (2014)
Шевчук М. М. - Експертна оцінка ураження технічною електрикою серед населення Львівської області, Бартошик Н. В., Дуда І. Б., Антоненко Д. С. (2014)
Шевчук М. М. - Випадок сенсоневральної глухоти при легкій травмі слухового апарату, Бекар В. М., Мицик О. І. (2014)
Максимченко І. В. - Випадок смерті внаслідок ушкодження рефлексогенної зони ("сонячного сплетіння"), Рожкова О. М. (2014)
Бачинський В. Т. - Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі, Беженар І. Л., Кишкан Я. С. (2014)
Личман Т. В - Оглядовий аналіз комісійних судово-медичних експертиз. Визначення правильності надання медичної допомоги в ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", Легедза А. В., Дубровська О. М. (2014)
Артюшенко Т. А. - Современные средства оперативного управления проветриванием рудных шахт (2013)
Бучавий Ю. В. - Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничозбагачувальних комбінатах, Павличенко А. В., Семеріч К. В. (2013)
Демура В. І. - Розподіл та накопичення важких металів в рослинах та ґрунтах на територіях розміщення відходів вуглевидобутку, Готвянська В. О., Павличенко А. В. (2013)
Заболотная Ю. А. - Формирование нарушенной зоны горного массива при ведении очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Зубко С. А. - Внедрение смесительно-зарядной и доставочной техники для эмульсионного взрывчатого вещества "украинит" на горнодобывающих предприятиях Украины, Русских В. В., Яворский А. В., Яворская Е. А. (2013)
Клюев Э. С. - Динамика газовыделения из углесодержащих материалов под действием теплового поля (2013)
Кривда В. В. - Параметры автомобильно-железнодорожной перегрузочной площадки при использовании карьерного автотранспорта с механизмом изменения центра масс (2013)
Куринной В. П. - Исследование распространения ударных волн в пористых средах, Гаркуша И. П., Прохорец Л. В. (2013)
Лаврик М. О. - Фіторемедіація засолених ґрунтів вугледобувних регіонів України, Павличенко А. В. (2013)
Агаев Р. А. - Пневмогидродинамическое воздействие на поверхностной дегазационной скважине 1185-Д (2013)
Софийский К. К. - Интенсификация дегазации пологого угольного пласта i31 гидродинамическим воздействием, Гаврилов В. И., Власенко В. В. (2013)
Ложников А. В. - Применение технологии формирования отвалов с общей поверхностью при разработке буроугольных месторождений (2013)
Медведева О. А. - Определение параметров технологии расчистки хранилищ отходов переработки минерального сырья (2013)
Минеев С. П. - Особенности оценки метановыделения в выработки выемочного участка, Лыжков М. В., Феськова Л. В., Шевченко В. В. (2013)
Морус В. Л. - Исследование процесса обезвоживания угольного концентрата на дуговом грохоте типа "перекат", Земляной Е. Ф., Овчаренко Д. К. (2013)
Семененко Е. В. - Расчет режимов работы гидротранспортных комплексов с магистралями, состоящими из участков полиэтиленовых и стальных труб, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2013)
Стаднюк Е. Д. - Изучение влияния скорости подвигания очистного забоя на шаг первичной посадки основной кровли (2013)
Сухарев В. В. - Анализ факторов, влияющих на механизм ударного взаимодействия эластичной футеровки с горной массой, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2013)
Федин К. А. - Определение величины ударных воздушных волн при проведении массовых взрывов на карьере ОАО "ЮГОК" (2013)
Чеберячко С. І. - Теоретичні дослідження перепаду тиску на фільтрувальних респіраторах (2013)
Четверик М. С. - Причины образования и направления ликвидации провалов от горных выработок, Бубнова Е. А., Сорока Ю. Н. (2013)
Швец Д. В. - Анализ перспективных направлений ведения открытых горных работ в карьере ОАО "Лебединский ГОК" (2013)
Шматовский Л. Д. - Методика и оборудование для проведения экспериментальных исследований сопротивляемости напряженных горных пород механическому разрушению, Коломиец А. Н., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2013)
Адамський В. Р. - Радянський проект для вищої школи: виборювання автономії (2007)
Берека В. Є. - Дидактика неперервної педагогічної освіти як системна технологія (2007)
Бучківська Г. В. - Використання ідей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у професійній підготовці майбутніх учителів, Бучківська В. В. (2007)
Васянович Г. П. - Принцип природовідповідності у духовному становленні та розвитку особистості, Зданевич Л. В. (2007)
Вишинська Г. В. - Культурологічний вимір інтеграційних процесів в освітніх практиках (2007)
Галайда О. А. - Розвиток громадянськості студентів вищих навчальних закладів (2007)
Галус О. М. - Активна професійна адаптація студентів як педагогічна проблема (2007)
Гамрецька Г. С. - Історіософська підготовка вчителя: спроба синергетичного окреслення проблеми (2007)
Гасюк І. Л. - Реалізація індивідуального підходу в процесі фізичного виховання учнівської молоді як педагогічна проблема (2007)
Грязнов І. О. - Індивідуальний підхід педагога до слухачів вищого навчального закладу як один із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2007)
Гуменюк В. В. - Стратегічні напрями діяльності керівників закладів освіти в умовах інформатизації суспільства (2007)
Дарманська І. М. - Ступенева освіта: історичний аспект (2007)
Дорош Г. О. - Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури (2007)
Дубина Л. Г. - Зміст, види та чинники девіантної поведінки особистості (2007)
Євтух М. Б. - Освітньо-політичні віхи організації навчання обдарованих школярів, Волощук І. С., Супруненко М. І. (2007)
Казакова Н. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів до роботи з різними категоріями дітей (2007)
Ковчина І. М. - Підготовка студентів до майбутньої соціально-правової діяльності (на прикладі курсу "Основи соціально-правового захисту особистості”) (2007)
Колеснікова С. М. - Проблема природничої підготовки майбутніх вчителів у сучасних умовах (2007)
Лисенко Н. В. - Самостійна робота студентів у процесі впровадження кредитно-модульної системи оцінювання знань (2007)
Машкіна Л. А. - Концептуальні засади гуманістичної педагогіки М.Монтессорі (2007)
Михаськова М. А. - Проблеми формування практично-творчого компонента фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2007)
Нагорна О. О. - Роль фразеології при соціокультурному підході до вивчення іноземних мов (2007)
Пісоцька Л. С. - Управління персоналом як одна із умов управління розвитком дошкільної освіти (2007)
Поніманська Т. І. - Реалізація особистісних пріоритетів гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2007)
Савчук Н. С. - Менталітет в системі цінностей і цілей освіти (2007)
Семиченко В. А. - Проблеми і пріоритети професійної підготовки (2007)
Слоневська І. Б. - Проблема діалогового мислення: на перетині філософії і літератури (2007)
Соловей М. В. - До питання про поняття педагогічної експертизи та її нормативно-правових основ (2007)
Ткачук Г. О. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою в процесі аналізу казок на уроках читання (2007)
Фольваркова-Плахтій В. І. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до розвитку моральної свідомості учнів засобами слова і дитячої літератури (2007)
Шквир О. Л. - Дослідження рівня готовності майбутніх педагогів початкових класів до класного керівництва (2007)
Шоробура І. М. - Світові тенденції конструювання підручників зі шкільної географії (2007)
Ящук І. П. - Особливості педагогічної взаємодії в умовах гуманізації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2007)
Титул, зміст (2013)
Gereles A. - Dairy cooperatives – between myth and reality: American experience (2013)
Legeza D. G. - Establishment of the regional centre for technical service and monitoring of exploitation of agricultural machinery, Kulish T. V. (2013)
Алексеев С. А. - Производство кукурузы как фактор развития рынка фуражного зерна (2013)
Алтухов А. И. - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы как основа функционирования зернового хозяйства и рынка зерна в России (2013)
Антощенкова В. В - Актуальність функціонування трансфертних цін в умовах агропромислової інтеграції (2013)
Василичев Д. В. - Формування показників гнучкості інноваційного розвитку персоналу на підприємствах, Карпенко А. В. (2013)
Васильченко О. О. - Застосування методики оцінки використання ресурсного потенціалу на підприємстві, Баєва О. І. (2013)
Гончарук І. В. - Інституційні аспекти фінансового забезпечення виробництва біопалива (2013)
Гончарук Т. В. - Виробництво біопалива у формуванні енергетичної безпеки України (2013)
Горбань Т. С. - Демографічний аспект зростання економіки України (2013)
Горшенин В. И. - Современное состояние производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Зонтова Н. А. (2013)
Грищенко О. В. - Методика внутрішнього аудиту фінансово-збутового циклу молокопереробного підприємства (2013)
Домашенко С. В. - Інформаційні технології в управлінні підприємством: електронний документообіг (2013)
Драчук В. Ю. - Вплив законодавчої бази з питань оподаткування на методику відображення в обліку розрахункових операцій з бюджетом за ПДВ щодо діяльності з постачання (2013)
Есипенко В. М. - Развитие межрегиональных продовольственных связей в Российской Федерации (2013)
Захарова Н. Ю. - Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства (2013)
Захарченко О. В. - Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м'ясопродуктового підкомплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність (2013)
Зелінська А. М. - Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України (2013)
Котенко Н. М. - Природні фактори інвестиційного потенціалу сільських територій (2013)
Кульчикова Ж. Т. - Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане (2013)
Купырева Л. В. - Организационно-экономический механизм продовольственного обеспечения страны (2013)
Лагода Є. Ю. - Формування концепції ризик-менеджменту для комерційних банків України на прикладі ПАТ "Альфа банк" (2013)
Лузан О. Ю. - Інституційні детермінанти регулювання розвитку аграрного підприємництва: теоретичний аспект (2013)
Любар О. О. - Облік на позабалансових рахунках: теорія методика, практика, Новодворська В. В. (2013)
Ляшенко О. А. - Актуальні питання соціального захисту сільського населення в ринкових умовах, Бондаренко Н. М. (2013)
Мазуренко О. В. - Національна інноваційна система – основні поняття та визначення (2013)
Максим В. Л. - Методологічні основи оцінки економічної ефективності виробництва свинини (2013)
Нікончук Н. В. - Місце Державної інспекції навчальних закладів у формуванні сучасної адаптивної системи вищої освіти України (2013)
Охріменко І. В. - Методичні основи оцінки резервів підвищення економічної ефективності на підприємстві (2013)
Пархоменко Л. А. - Аналіз кількісних показників виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Христинівського району Черкаської області (2013)
Педченко Г. П. - Диференціація та концентрація на ринку аграрної освіти (2013)
Петрова И. Ф. - Внедрение новых сортов как основной фактор интенсификации зернового производства (2013)
Плаксін О. А. - Проблеми інноваційного розвитку аграрної сфери (2013)
Плахтій Т. Ф. - Порядок оцінки запасів: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Радченко Н. Г. - Аналіз банківських кредитних продуктів для сільськогосподарських підприємств (2013)
Рубцова Н. М. - Оцінка роботи ПАТ "СК "ОРАНТА-СІЧ" в галузі автотранспортного страхування та напрями її удосконалення (2013)
Сахно Л. А. - Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ, Котова С. О. (2013)
Силаева Л. П. - Размещение и специализация производства и переработки сахарной свеклы в Российской Федерации (2013)
Старостіна А. О. - Визначення мети, завдань, предмета та об’єкта кваліфікаційної наукової роботи (на прикладі дослідження управління підприємницькими ризиками в Україні), Кравченко В. А. (2013)
Токарчук Д. М. - Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи, Яремчук О. В. (2013)
Чепик Д. А. - Кластерный подход как механизм повышения эффективности производства мяса и мясных продуктов в Рязанской области, Чекалин В. С. (2013)
Червонська С. Ю. - Спосіб обчислення потенційної продуктивності плодових культур в умовах південного Степу України (2013)
Бартіш В. Я. - Трикроковий метод з порядком збіжності 1+√2 для розв'язування задач мінімізації, Огородник Н. П. (2013)
Задоянчук Н. В. - Про розв'язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей, Купенко О. П. (2013)
Капустян В. Е. - Приближённое оптимальное управление в задаче для параболо-гиперболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенным критерием качества, Пышнограев И. А. (2013)
Коцур М. П. - Наближений метод оптимального керування в задачах нестаціонарного термоелектричного охолодження (2013)
Рудык В. А. - Анализ сходимости алгоритма оптимизации муравьиными колониями для решения задачи предсказания структуры протеина (2013)
Рутицька В. В. - Оптимальне управління динамікою інвестиційного портфеля (2013)
Семенов В. В. - Сильно збіжний декомпозиційний алгоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів (2013)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Пуанкаре в цилиндрической области для многомерных гиперболических уравнений с волновым оператором (2013)
Грищенко О. Ю. - Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3H) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3), Клюшин Д. А, Оноцький В. В., Потапенко Л. І., Стешенко Г. М. (2013)
Iвохiн E. В. - Про застосування спеціальних множин простих чисел для визначення міри належності нечітких множин (2013)
Клюшин Д. А. - Многомерное ранжирование с помощью эллипсов Петунина, Присяжная М. В. (2013)
Кудін В. І. - Аналіз лінійної системи методом псевдобазисних матриць (2013)
Мороз А. Г. - Збіжність розв'язків та моментів виходу розв'язків зі смуги у дифузійних моделях зі стрибками, Томашик В. В. (2013)
Пашко А. О. - Точність та надійність спектральних моделей гауссових випадкових процесів в деяких просторах Орліча (2013)
Руткас А. Г. - Глобальная разрешимость дифференциально-алгебраических уравнений нелинейных электрических цепей, Филипковская М. С. (2013)
Božo Soldo - Protection of the construction pit of the kt public garage in varaždin (croatia), Matija Orešković (2013)
Božo Soldo - An example of the climate impact on the landscape and architecture changes, Matija Oresković, Milan Rez, Aleksej Aniskin (2013)
Александрович В. А. - Анализ некоторых испытаний виброустойчивости оснований фундаментов с точки зрения современных достижений (2013)
Бадьора Н. П. - Вплив динамічного тиску ін’єктування на розповсюдження розчину в товщі ґрунтового масиву при імпульсному закріпленні несучих основ фундаментів, Коц І. В. (2013)
Біда С. В. - Вплив улоговин у покрівлі водотривкого шару на фізико-механічні характеристики лесового ґрунту, Підрійко К. В., Куц О. В. (2013)
Бойко І. П. - Дослідження напружено-деформованого стану фундаментів з палями різної довжини багатоповерхових будинків у м. Київ, Пятков О. В., Підлуцький В. Л. (2013)
Бронжаев М. Ф. - Исследование закрепляемости просадочного основания при реконструкции производственного здания ООО "Ретто" ЛТД, Мишурова Т. В., Мишурова М. Г. (2013)
Гембарська М. О. - Робота паль у кущі, об’єднаних ростверком з певною жорсткістю (2013)
Гранько О. В. - Робота системи "основа–фундамент–будівля" при надбудові, Суходуб О. В. (2013)
Гришин А. В. - Упругопластический расчет грунтового массива с подкрепленным отверстием от действия динамической нагрузки, Сипливец А. А. (2013)
Дворник А. М. - Завдання експериментальних досліджень водонасичених пісків при динамічних впливах (2013)
Дмитриев Д. А. - Особенности работ по оценке технического состояния гидротехнических сооружений на примере обследования Гайвороновской ГЭС (2013)
Домбровский Я. И. - Назначение коэффициентов жесткости грунта при расчетах комбинированных свайно-плитных фундаментов на динамические воздействия (2013)
Завацьий С. В. - Проектування дренажної системи житлового будинку в мікрорайоні Масани у м.Чернігів, Менайлов О. М., Корзаченко М. М. (2013)
Зоценко М. Л. - Ґрунтоцементні палі, що виготовляються бурозмішувальним методом (2013)
Игнатов С. В. - Влияние инъекционной опрессовки грунта на несущую способноcть свай по грунту (2013)
Капленко Г. Г. - Особливості деформації фундаменту турбоагрегату Тг-3 Краматорської ТЕЦ унаслідок підтоплення основи, Левченко Г. М., Сєдін В. Л. (2013)
Карпюк І. А. - Прогноз основних та додаткових осідань одиночних вдавлених паль з урахуванням їх сумісної роботи, Карпюк В. М. (2013)
Киричек Ю. А. - Методика расчета фундаментов мелкого заложения с учетом нелинейных свойств оснований, Трегуб А. В. (2013)
Кіперман Д. М. - Питання класифікації та властивостей слабких ґрунтів, Носенко В. С., Бойко І. П. (2013)
Кичаева О. В. - Оценка рисков при реконструкции зданий (2013)
Корнієнко М. В. - Проектування центрально завантажених плитних фундаментів під окремі колони за сучасними нормами, Мурашко Л. А., Диптан Т. В., Козак О. В. (2013)
Корнієнко М. В. - Про можливість виявлення нестійких ділянок ґрунтової основи за природним електромагнітним випромінюванням, Поліщук В. І. (2013)
Ларцева І. І. - До визначення водонепроникності ґрунтоцементу, Петруняк М. В., Тимофєєва К. А. (2013)
Лівінський О. М. - Використання механізованої силосної технології в будівництві для влаштування штукатурних покриттів і підлог, Стоян О. В. (2013)
Лівінський О. М. - Сучасні технології застосування сухих будівельних сумішей, Стоян О. В. (2013)
Лучковский И. Я. - Методика аналитического определения глубины заложения сваи при заданной выдёргивающей нагрузке, Самородов А. В., есакова С. В., Табачников С. В. (2013)
Маєвська І. в - Поліпшення роботи ґрунтової подушки за допомогою жорсткої горизонтальної плити, Блащук Н. В., Бондар Т. О. (2013)
Маковецкий О. А. - Проектирование ограждений котлованов из буросекущих грунтоцементных элементов, Миллер К. А., Галимова В. В. (2013)
Маковецкий О. А. - Оценка эффективных деформационных характеристик геомассива, Серебренникова Д. К. (2013)
Мирсаяпов И. Т. - Несущая способность и осадка армированных грунтовых оснований, Королева И. В. (2013)
Новицький О. П. - Дослідження рухливості ґрунтоцементу (2013)
Нуждін Л. В. - Підвищення точності прогнозування осідань фундаментів на основі польових досліджень деформованості ґрунтів розклинювальним дилатометром, Нуждін М. Л., Козьміних К. В. (2013)
Петраков А. А. - Влияние расчетных моделей грунтового основания на напряженное состояние несущих конструкций каркасных зданий на плитных фундаментах, Яркин В. В., Брыжатая Е. О. (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану кутової підпірної стінки на пальовому фундаменті, Лісневський М. А. (2013)
Пономарев А. Б. - Исследование фактора увеличения несущей способности свай во времени, Захаров А. В., Безгодов М. А. (2013)
Приходько А. П. - Вопросы исследования грунтоармированной конструкции, Кашарина Т. П. (2013)
Сахаров В. О. - Дослідження впливу сейсмічних навантажень на взаємодію комплексу висотних будівель з в’язко-пружно-пластичною ґрунтовою основою (2013)
Сахаров В. О. - Дослідження впливу використання сейсмоізоляції на напружено-деформований стан 47-поверхової будівлі, Мельник В. А. (2013)
Седин В. Л. - Внедрение комбинированного плитно-свайного фундамента в Украине на примере строительства подземного паркинга в г. Одесса, Бикус Е. М., Дюльдев А. О., Мельник А. М. (2013)
Снисаренко В. И. - Реконструкция причального сооружения с применением анкеров типа "титан", Гембарский Л. В. (2013)
Субботин А. И. - Автоматизация экспериментальных исследований работы оснований и фундаментов, Скибин М. Г. (2013)
Тимченко Р. А. - Расчёт круглого фундамента на подрабатываемых территориях, Богатынский А. В. (2013)
Тимченко Р. А. - Прогнозирование развития зон опасных сдвижений земной поверхности и горного массива при возобновлении разработки месторождений железистых кварцитов, Попов С. О. (2013)
Тимченко Р. А. - Применение геоинформационных систем в инженерно-геологических изысканиях, Попов С. О., Кришко Д. А., Кравченко М. О., Чугай Ю. В. (2013)
Хонелия Н. Н. - Результаты исследований несущей способности основания эксплуатируемых распорных сооружений (2013)
Червинский Я. И. - Деформативные характеристики грунтов при расчетах оснований методом конечных элементов (2013)
Червинский Я. И. - Сравнительный анализ жесткостных параметров геотехнических элементов усиления основания методом струйного инъектирования, определенных расчетным и опытным путем, Дворник А. М., Домбровский Я. И. (2013)
Шокарев В. С. - Науково-технічний супровід дзвіниці Софійського собору, Матвєєв І. В., Анкянець Н. Ю., Молочкова Н. М. (2013)
Титул, содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Андрющенко В. П. - Акупан®: принципиально новый подход к купированию острого болевого синдрома (Обзор литературы), Маглеваный В. А., Куновский В. В. (2013)
Руднов В. А. - Клиническая значимость и возможные пути коррекции гипергликемии при критических состояниях. (2013)
Георгиянц М. А. - Динамика лабораторных маркеров операционного стресса после оперативных вмешательств по поводу сколиоза, Волошин Н. И. (2013)
Бишовець С. М. - Регіонарний анестезіологічний супровід і спонтанне дихання при лапароскопічних втручаннях. (2013)
Ніконов В. В. - Донатори холіну в ранній реабілітаційній стратегії постраждалих із політравмою, Білецький О. В., Павленко А. Ю., Білецька М. О. (2013)
Мазуренко О. В. - Потреба в організації термінової хірургічної допомоги при подоланні медико­санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. (2013)
Шлапак І. П. - Досвід використання гідроксіетилкрохмалю другої генерації в комплексній терапії під час оперативних втручань на черевній порожнині з використанням нейроаксіальної анестезії., Недашківський С. М., Сидоренко А. П. (2013)
Копчак В. М. - Порівняльна оцінка препаратів — аналогів соматостатину при оперативних втручаннях на підшлунковій залозі., Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Сердюк В. П., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2013)
Постернак Г. И. - Формирование ноцицептивной системы у новорожденного ребенка, Ткачева М. Ю., Фетисов Н. Н., Манищенков С. Н. (2013)
Глумчер Ф. С. - Досвід застосування препарату ГіперХАЕС у клініці інтенсивної терапії, Стрепетова О. В., Перебийніс М. В. (2013)
Крейндель К. Л. - Особенности течения ишемической болезни сердца и прогноз больных, перенесших стентирование коронарных артерий (2013)
Салдан Г. Н. - Роль стрессорной реакции в клинической картине неотложных состояний, Загуровский В. М. (2013)
Федак Б. С. - Досвід перехідного періоду реформування екстреної медичної допомоги в Харківській області, Забашта В. Ф., Салдан Г. М., Загуровський В. М. (2013)
Дмитриев Д. В. - "Старые" и "новые" гидроксиэтилкрахмалы: исследование эффективности и безопасности (2013)
Амосова Е. Н. - Сравнение ранней и поздней тромболитической терапии у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии высокого риска, Прудкий И. В., Кацитадзе И. Ю., Горда И. И., Безродный А. Б., Герула О. М., Сыченко Ю. А., Горопко Е. Ю., Кирилова А. В. (2013)
Бойко И. В. - Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации, Зафт В. Б., Лазаренко Г. О. (2013)
Климчук Л. В. - Опыт применения Акупана для профилактики послеоперационной дрожи после хирургических вмешательств в онкологии (2013)
Кравченко А. М. - Догоспітальний тромболізис при гострому коронарному синдромі, можливості покращити виживання (2013)
Кривенко В. И. - Особенности артериальной гипертензии у мужчин призывного возраста, Пахомова С. П., Гриненко Т. Ю., Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Никитюк О. В. (2013)
Кутовий В. І. - Догоспітальний тромболізис при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку (2013)
Нетяженко В. З. - Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на визначення ризику, етіопатогенез та клінічні прояви., Плєнова О. М., Гаврилюк О. П., Таранчук В. В. (2013)
Кравченко А. М. - Проблеми та сучасні можливості діагностики інфаркту міокарда, Пасько В. С. (2013)
Комарова С. С. - Гострий напад глаукоми. Актуальні питання своєчасної діагностики та невідкладної допомоги, Безпалько Ю. Є., Комарницька І. І., Рубаник Є. В. (2013)
Кутовой В. И. - Особенности клиники и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда пожилого возраста (2013)
Осадчий А. И. - Хирургическая профилактика рецидива тромбоэмболии легочной артерии. Показания к использованию кава­фильтров и их возможности (2013)
Гупало Ю. М. - Тромбоз глибоких вен. Тактика та стратегія, Швед О. Є., Лазаренко О. М., Шамрай­-Сас А. В., Наболотний О. І., Бондар С. Є. (2013)
Курділь Н. В. - Державно­приватне партнерство в охороні здоров’я України: перспективи швидкого розвитку інфраструктури закладів екстреної медичної допомоги (2013)
Нетяженко В. З. - Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування, Плєнова О. М., Гаврилюк О. П., Таранчук В. В. (2013)
Денисенко А. И. - Особенности интенсивной терапии геморрагического шока (2013)
Журило И. П. - Подходы к формированию специалиста, оказывающего помощьв экстренных ситуациях, Москаленко С. В., Сушков Н. Т., Щербинин А. В., Фоменко С. А. (2013)
Сімак І. М. - Гострий коронарний синдром: догоспітальна реперфузійна терапія та кардіопротекція в клінічній практиці (2013)
Тихенко С. В. - Алгоритм використання кишень спеціального робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медицини як складова своєчасності порятунку при масовому ураженні, Тищенко В. А., Шваб О. Л., Ржевський А. В. (2013)
Кочін І. В. - Особливості організації і діяльності шпиталів в умовах надзвичайних ситуацій, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гут Т. М., Ільїна В. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2013)
Москаленко С. В. - Опыт оказания консультативной помощи и проведения медицинской эвакуации детей, находящихся в критических состояниях, Малеев А. А., Гриненко Д. В., Моисеев А. М., Шайда В. А. (2013)
Скоромная А. С. - Влияние успешного стентирования коронарных артерий у больных с острым коронарным синдромом и хронической ишемической болезнью сердца на активность процессов протеолиза (2013)
Яковцов І. З. - Педагогічні особливості навчання немедичних працівників екстреної медичної допомоги, Загуровський В. М., Лихман В. М., Мустафа В. І., Яцина Г. С. (2013)
Картель А. А. - Носовое кровотечение: методы местного гемостаза, Долина И. В., Буцель А. Ч., Самсон А. А. (2013)
Тезисы конгресса (2013)
Алексеев В. В. - Синдром SUNCT, Строков И. А., Баринов А. Н., Подчуфарова Е. В. (2013)
Пархоменко А. Н. - Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. (Часть 2) Особенности коррекции артериального давления при осложненных гипертензивных кризах в зависимости от поражения органа­мишени, Амосова Е. Н., Дзяк Г. В., Нетяженко В. З., Иркин О. И., Голобородько Б. И., Коваль О. А., Копица Н. П., Шумаков В. А., Тащук В. К. (2013)
Крутько В. С. - Наружные симптомы у больных с тромбоэмболией легочной артерии, Потейко П. И., Ходош Э. М. (2013)
Иван Захарович Яковцов (2013)
Вниманию авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Kapinos S. - The marketings mechanisms of foundation and functioning of the wholesale market of agricultural products (2013)
Аверкина М. Ф. - Перспективи міських агропромислових комплексів у забезпеченні стійкого розвитку міста (2013)
Безверхня Ю. В. - Ціноутворення на підприємствах АПК в аспекті управлінського обліку (2013)
Бурова Л. И. - Понятие и классификация дебиторской задолженности, Кибенко В. А. (2013)
Галик Ю. Л. Шведюк В. А. - Экономическая сущность оборотных средства (фондов) АПК, их роль и значение (2013)
Гераймович В. - Ефективність регулювання інвестиційної діяльності у сфері агропромислового виробництва Київської області (2013)
Голуб Н. О. - Облік та контроль у системі стратегічного управління (2013)
Дворська Т. А. - Сучасний стан горіхового виробництва в Україні (2013)
Жмуденко В. О. - Формування та механізм реалізації стратегії управління економічною безпекою аграрної сфери (2013)
Загребельна І. Л. - Особливості конкурентоспроможності продукції скотарства (2013)
Зінов'єв Ф. В. - Регіональна економічна безпека (2013)
Зінчук Т. О. - Кон'юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України (2013)
Ілляшенко К. В. - Значення економічного аналізу в інформаційному забезпеченні функціонування сучасного підприємства (2013)
Іщенко Я. П. - Сутність витрат на біологічні перетворення та особливості методики їх обліку, Іщенко М. Ю. (2013)
Калиничева Р. В. - Теоретические аспекты контроля, Чекмаковский П. П. (2013)
Квачов В. П. - Вдосконалення системи контролю якості тваринницької продукції засобами інформаційних технологій, Кухар Р. Б. (2013)
Китайчук Т. Г. - Особливості обліку землі та земельних відносин, Мудрик Ю. М. (2013)
Кісіль М. І. - Дежавна підтримка тваринництва у Турецькій республіці (2013)
Коба Е. Е. - Создание центров финансовой ответственности в агропромышленных холдингах (2013)
Колокольчикова І. В. - Розвиток обслуговуючої кооперації та питання продовольчої безпеки (2013)
Костецький Я. І. - Факторний аналіз прибутку агарних підприємств (2013)
Лепьохіна І. О. - Забезпечення ефективності діяльності підприємств машинобудування на засадах удосконалення стилів управління персоналом (2013)
Лисенко В. В. - Умови забезпечення інформаційно-консультаційного обслуговування на селі (2013)
Лучик Г. М. - Сутність інформації у системі прийняття управлінських рішень (2013)
Маказан Е. В. - Вклад международной экономики в развитие человеческого капитала предприятий: опыт и требование времени, Абреу Бастос О. П., Кошулько В. А. (2013)
Мамчур Р. М. - Розвиток страхування юридичних осіб в Україні (2013)
Мельник О. О. - Земельний банк як провідна ланка проведення аграрної реформи в Україні: історія та сучасність (2013)
Михальчишина Л. Г. - Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном (2013)
Осовський О. А. - Ризики як чинники структурних трансформацій підприємств (2013)
Савіна С. C. - Система ціноутворення підприємства молокопереробної промисловості (2013)
Сапич В. І. - Роль багатоукладності аграрного сектору економіки у реалізації відносин власності на землю (2013)
Синяєва Л. В. - Регулювання витрат на оплату праці та використання резервів її зростання на рівні підприємства (2013)
Тереняк Л. В. - Історичні та соціально-економічні передумови формування інституту місцевого самоврядування на селі (2013)
Терещенко М. А. - Інвестиційний розвиток сільського господарства України (2013)
Терновський В. О. - Роль давальницьких операцій у розвитку переробних підприємств України (2013)
Франчук І. Б. - Теоретичні особливості діяльності та економічні взаємозв’язки особистих селянських господарств, Долинський С. В. (2013)
Хаєцька О. П. - Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва (2013)
Цап В. Д. - Формування витрат в частині оподаткування виробництва сільськогосподарської продукції, робіт, послуг (2013)
Чаплінський В. Р. - Матеріально-технічна база в сільському господарстві Хмельницької області (2013)
Череда Т. Є. - Місце землеустрою в регулюванні земельних відносин (2013)
Чкан І. О. - Стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні (2013)
Штерма Т. В. - Взаємозв’язок економіки і політики: особливості аргументації у промовах політиків, Штерма І. М., Непийвода М. А. (2013)
Якобчук В. П. - Аграрна безпека: стратегічний напрям розвитку національної економіки (2013)
Титул, зміст (2013)
Brodziński Z. - Regional factors affecting the development of rural areas and agriculture in the new budget perspective 2013-2020, Bórawski P. (2013)
Kalinichenko O. - Economic and energy evaluation for foreign system of machines in sugar beets production (2013)
Peretyat'ko I. V. - The evaluation of economic efficiency of producing and selling sunflower seeds at agricultural enterprises (2013)
Samoilyk Iul. V. - Socio-economic infrastructure of agricultural market (2013)
Voroshan A. D. - Corruption: from instincts to institutes (2013)
Байдала В. В. - Перспективи створення агрокластерів як моделі соціального партнерства, Бутенко В. М. (2013)
Бакина Т. В. - Мотивационная модель воспроизводства человеческого капитала (2013)
Батюк Б. Б. - Стилі лідерства в управлінських рішеннях, Батюк О. Я. (2013)
Боровик П. М. - Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку, Бечко В. П., Яценко Я. В. (2013)
Виговська Н. Г. - Місцеві фінанси як об’єкт державного фінансового контролю (2013)
Вовк М. В. - Інвестиційний потенціал сільського господарства України (2013)
Грабова О. М. - Зарубіжний досвід страхування сільськогосподарських ризиків (2013)
Живко З. Б. - Концептуальні основи управління кадровою безпекою підприємства (2013)
Жидяк О. Р. - Теоретичні аспекти побудови податкової системи в аграрній сфері (2013)
Іващенко О. В. - Фінансово-економічна безпека держави, Гельман В. М. (2013)
Ідрісова Н. О. - Вплив соціально-економічних факторів на здоров'я та здоровий спосіб життя (2013)
Кальченко С. В. - Історичний досвід освоєння таврійських земель (2013)
Кузьменко О. А. - Підвищення конкурентоспроможності виробництва гречки (2013)
Кукіна Н. В. - Оптимізація розміру господарювання сільськогосподарських товариств на засадах теоретико-ігрової моделі (2013)
Кюрчева Н. В. - Формування основних засад сталого розвитку у сільському господарстві (2013)
Левків Г. Я. - Закономірності розвитку аграрного сектору за регіонами України (2013)
Маленька І. М. - Кредитування як перспективний напрям державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Маркова С. В. - Вдосконалення оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Маршалок М. С. - Економічні аспекти розвитку кооперації у молочному скотарстві, Радько В. І., Андросович І. І. (2013)
Настенко М. М. - Особливості обліку валютних операцій комерційних банків України, Півторак Ю. О. (2013)
Почерніна Н. В. - Динаміка розвитку переробної промисловості АПК Запорізької області (2013)
Прус Ю. О. - Власність як основа земельної оренди (2013)
Романчук О. М. - Організаційно-управлінські інновації в системі аграрного менеджменту (2013)
Ставська Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості, Яремчук Н. В. (2013)
Стеблянко О. Л. - Правове забезпечення державного фінансового контролю земельних відносин та його удосконалення (2013)
Судомир С. М. - Гармонізація розвитку сільських територій: синергетичний підхід (2013)
Трусова Н. В. - Функціонування підприємств аграрного сектору економіки: фінансові аспекти господарювання в умовах кризи (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех - Особливості розвитку зернового господарства країн Арабського Сходу в контексті глобальної продовольчої кризи (2013)
Хацер М. В. - Характеристика основних груп суб’єктів корпоративних відносин (2013)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Розвиток внутрішньогосподарської горизонтальної кооперації на основі сегментації виробництва (2013)
Хомин П. Я. - Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності, Палюх М. С. (2013)
Черкасов О. О. - Напрями державної підтримки молоковиробництва (2013)
Яворська Т. І. - Когнітивний підхід до формування прибутку малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Александрова Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки до управління навчанням у непедагогічному університеті (2014)
Андрійчук Н. - Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів, які вивчають кілька іноземних мов, на заняттях з домашнього читання в спеціалізованих ВНЗ (2014)
Арешонков В. - Методологічні засади дослідження змісту шкільної суспільствознавчої освіти України ХХ століття (2014)
Берека В. - Забезпечення якості освітньої підготовки майбутніх менеджерів освіти (2014)
Білецька Г. - Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів на основі застосування інформаційного освітнього середовища Moodle (2014)
Білюнас А. - Критерії, показники та рівні сформованості математичної культури учнів старшої школи (2014)
Дарманська І. - Формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу як невід’ємної складової його професіоналізму (на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) (2014)
Дзюбата З. - Формування професійних комунікативних умінь усного мовлення майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ (2014)
Долинський Є. - Методологічні засади системи формування інформатичної готовності майбутніх перекладачів в університетах (2014)
Дуброва С. - Відбір, структурування та оновлення змісту фахових навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Дубровіна І. - Фактори активізації самоосвіти вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2014)
Єршова Л. - Становлення ідеї виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії ХІ – ХІІІ ст (2014)
Зданевич Л. - Прогностичні напрями підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми (за результатами формувального експерименту) (2014)
Ковальчук Г. - Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності (2014)
Кононец Н. - Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Крищук Б. - Курс "Порівняльна педагогіка" у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кухарук О. - Моніторинг як педагогічна дефініція (2014)
Кушнир О. - Низкий уровень развития профессионально важных качеств будущих пилотов как скрытый фактор риска безопасности полётов (2014)
Левківська К. - Аналіз ціннісної сфери інноваційного навчального закладу (2014)
Максимчук Л. - Забезпечення інтегративного підходу у гуманітарній підготовці майбутніх лікарів в умовах інтерактивного навчання (2014)
Мацько В. - Науково-педагогічна діяльність Володимира Отроковського: історико-літературний аспект (2014)
Машкіна Л. - Педагогічна система Жана-Овіда Декролі (2014)
Муляр О. - Використання дискусійних методів на уроках історії як спосіб виховання толерантності учнів, Василенко Н. (2014)
Невмержицька О. - Соціалізм і аксіологічне становлення особистості (2014)
Овсієнко Д. - Розвиток системи клубної освіти в Україні у 1960-1980-х роках (2014)
Панішева О. - Професійно значущі знання у контексті підготовки майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю (2014)
Петрощук Н. - Проблема підвищення кваліфікації вчителів у роботі освітянських з’їздів в Україні (кінець ХІХ ст.) (2014)
Пірошенко С. - Синергетико-акмеологічна модель сучасного уроку в системі літературної освіти (2014)
Пісоцька Л. - Маркетинг як напрям управлінської діяльності в дошкільній освіті (2014)
Полторак Л. - Значення методів арт-терапії у професійній діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Проценко І. - Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі творчої діалогової взаємодії суб’єктів навчального процесу (2014)
Сітовська Л. - Теоретичні засади підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (2014)
Слюзко В. - Моральна свідомість як філософське поняття, Плахтій С. (2014)
Стократний С. - Розвиток шкільної фізичної освіти в Україні у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст (2014)
Царук С. - Трансформація засад школи співу О. Мишуги у творчу та педагогічну діяльність його учнів (С. Мирович) (2014)
Чекан О. - Використання комп’ютерних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ (2014)
Шквир О. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічній спадщині К.Ушинського (2014)
Шоробура І. - Становлення географічних знань (2014)
Ярова М. - Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики, Вовк В. (2014)
Титул, зміст (2013)
Demchenko I. V. - Elements of financial safety of agrarian subjects of managing of Zaporozhe region (2013)
Sokil Y. - The forming and implementation of horticulture market development strategy (2013)
Арестенко Т. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та їх конкурентоспроможність, Арестенко В. В. (2013)
Аюбов Р. А. - Методичні підходи загальної оцінки стану розвитку свинарства (2013)
Болтянська Л. О. - Перспективна форма інтеграції в садівництві (2013)
Бочарова Н. О. - Теоретико-методичні основи перспективної оцінки трудового потенціалу підприємств (2013)
Вертегел С. Я. - Оцінка та розвиток персоналу, Долженко І. І. (2013)
Вороновська О. В. - Грошові вимірники в бухгалтерському обліку сільськогосподарської діяльності (2013)
Вороновський І. Б. - Рослинна сировина – паливо для енергетичних засобів машино-тракторних агрегатів (2013)
Воронянська О. В. - Зернова галузь потребує державної підтримки (2013)
Данилова О. А. - Аналіз ефективності використання трудових ресурсів господарств населення на селі в контексті підвищення якості освітніх послуг (2013)
Данкевич А. Є. - Особливості функціонування холдингів в аграрному секторі економіки (2013)
Данкевич В. Є. - Особливості використання сільськогосподарських земель в умовах глобалізації (2013)
Данкевич Є. М. - Розвиток міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві Житомирської області (2013)
Диндин М. Л. - Шляхи інтенсифікації вівчарства і козівництва в сільськогосподарських підприємствах західних областей України (2013)
Дмитренко О. М. - Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві (2013)
Долинський С. В. - Організаційно-економічний механізм формування євроінтегрційних процесів на регіональному рівні (2013)
Дороніна О. А. - Забезпечення мотиваційної ролі кадрової політики аграрного підприємства як чинник його конкурентоспроможності (2013)
Захарченко О. Г. - Організаційно-економічні аспекти соняшникових обслуговуючих кооперативів (2013)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця (2013)
Зінов’єв Ф. В. - Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста (2013)
Кожем’якіна М. Ю. - Особливості інвестування галузей агропромислового виробництва (2013)
Колишкіна Н. І. - Обґрунтування стратегічного планування на підприємстві в сучасних умовах (2013)
Колокольчикова І. В. - Концепція життєвого циклу кооперативних формувань (2013)
Кравець О. В. - Оптимізація структури посівних площ та економічна ефективність виробництва продукції овочівництва (2013)
Лукіна Г. І. - Географічні орієнтири міграційного руху робочої сили Запорізької області (2013)
Михайлова Л. І. - Науково-методологічні засади кадрового забезпечення агропромислового виробництва (2013)
Нестеренко С. А. - Основні проблеми ефективності агропромислового виробництва, Розуменко С. М. (2013)
Плаксін О. А. - Вплив суб’єктивних чинників на розвиток лізингу в аграрній сфері (2013)
Попова Т. В. - Теоретичні аспекти функціонування некомерційних організацій в сільському господарстві: досвід зарубіжних країн та українські реалії (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз виробництва продукції рослинництва в агроформуваннях Запорізької області (2013)
Семёнова Е. И. - Оценка эффективности государственной поддержки при реализации целевых программ (2013)
Серських Н. С. - Ф’ючерсна торгівля як потужний інструмент захисту зерно виробників (2013)
Сурженко Н. В. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва (2013)
Терещенко І. О. - Економічна оцінка ефективності функціонування модульного міні-заводу (2013)
Трачова Д. М. - Облікове забезпечення управління витратами галузі тваринництва (2013)
Цой В. В. - Инновационное развитие АПК (2013)
Шевчук О. Ю. - Вплив сучасних маркетингових Інтернет - технологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу (2013)
Шквиря Н. О. - Інформаційне забезпечення інноваційних рішень на засадах маркетингу (2013)
Щебликіна І. О. - Проблеми мотивації та стимулювання працівників в організації (2013)
Якубенко Ю. Л. - Рівень конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств (2013)
Prisedsky V. V. - The joint influence of cation and oxygen nonstoichiometry on superconducting properties in 123 cuprate, Vasiliev S. V., Markova N. V., Mysnik I. V., Ermolov M. M., Chabanenko V. V. (2013)
Зенькович О. Г. - Фторвмісні Bi-ВТНП сполуки, Неділько С. А., Трачевський В. В., Ашуєв А. А. (2013)
Fomina E. S. - On the calculation of the tilt angle of substituted alkanes with respect to the air/water interface in framework of PM3 approximation (2013)
Васильев А. О. - Расчет электрических поляризуемостей углеводородов в рамках cуперпозиционно-аддитивного подхода, Беляева Е. А., Высоцкий Ю. Б. (2013)
Тюрина Т. Г. - Спектральные характеристики и расчетные параметры кратных связей молекул мономеров для радикальной полимеризации (2013)
Щепина Н. Д. - Комплекс палладия(II) с тиомочевиной как химический модификатор в электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии легколетучих некарбидо-образующих элементов (2013)
Кутолей Д. А. - Образование смешанолигандных комплексов Cu(II) на основе комплексонов средней дентатности, Безбородько С. А., Штеменко А. В. (2013)
Русаков В. Ф. - Размерные эффекты в ртутной керамике и ниобиевых сплавах (2013)
Правда А. А. - Особенности разряда-ионизации меди из низкоконцентрированных нитратных растворов, Радченкова А. П., Ларин В. И. (2013)
Анищенко В. Н. - Изучение реакции фосфорилирования фенолов в условиях инверсионного трансфазного катализа, Рыбаченко В. И., Чотий К. Ю., Редько А. Н. (2013)
Бережной В. А. - Определение антирадикальной активности низкотемпературных фракций гуминовых и гиматомелановых кислот в среде диметилсульфоксида, Смирнова О. В., Ефимова И. В., Хилько С. Л. (2013)
Таран Н. А. - Влияние оксидов и гидроксидов металлов и их наноразмерных аналогов на огнезащитную эффективность интумесцентной полимерной композиции (2013)
Ересько А. Б. - Реакция Эшвайлера-Кларка в синтезе тетрагидробензотиено, Толкунов В. С., Толкунов С. В. (2013)
Хилько С. Л. - Адсорбционные характеристики цетилтриметил-аммоний бромида на границе раздела жидкость-газ (2013)
Савсуненко А. О. - Алкилирование самоорганизованных комплексов на основе пиридин-3-бороновой кислоты, Широкородова Ю. А., Карпичев Е. А., Попов А. Ф., Матондо Ю., Рико-Латт И., Латт А. (2013)
Матвиенко В. Г. - Растворимость сероводорода в нонане при повышенных давлениях, Нифантова Л. С., Куковинец Е. В., Калиниченко В. П. (2013)
Посторонко А. І. - Використання солей четвертинних амонієвих основ в технології виробництва хлористого кальцію, Лєдєньова О. П. (2013)
Хоботова Э. Б. - Поверхностные адсорбционные центры шлаковых сорбентов, Грайворонская И. В. (2013)
Горбатко С .В. - Матеріали для відновлення вогнетривкої кладки теплових агрегатів (2013)
Krutko I. G. - Intensification of gravitational method of ammoniac waters purification from coal tar impurities, Pulnikova Yu. V. (2013)
Клименко А. А. - К вопросу о механизме выделения гидроксида алюминия из растворов алюмината натрия, Шаповалов В. В., Колесник Т. В., Шаповалова Т. В., Осовская А. А. (2013)
Мнускіна Ю. В. - Витяг нікелю з відходу гальванічного виробництва сульфатом амонію (2013)
Ильченко Д. В. - Пути модернизации конструкций планирной штанги, Веретельник С. П. (2013)
Велігорська Ю. В. - Будова структурного каркасу та трибологічні характеристики олеомастил, Папейкін О. А., Железний Л. В. (2013)
Volkova E. I. - Carbon nanotubes and their properties in the course on nanomaterials for engineering students, Prisedsky V. V. (2013)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - "Про соціальну відповідальність і не тільки…" (2014)
Бурлуцький С. В. - Феномен прокляття ресурсів: світовий досвід та вітчизняна специфіка, Бурлуцька С. В. (2014)
Гречишкіна О. О. - Визначення структурних елементів неформальної економіки (2014)
Костирко Л. А. - Актуальні проблеми розвитку інвестиційних процесів в Україні, Басов М. Г. (2014)
Павлов К. В. - Модернизации экономики и развитие традиционных ремесленнических промыслов (2014)
Гальків Л. І. - Дослідження сутності інституційної структури кредитного ринку, Миськів Г. В. (2014)
Жилєнко С. М. - Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки (2014)
Костирко Л. А. - Системний аналіз кредитного потенціалу регіону, Клітинський Ю. С. (2014)
Костирко Р. О. - Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри, Шпаковська Н. І. (2014)
Авраменко І. В. - Стратегічне управління забезпеченням конкурентних інновацій засобами збалансованої системи показників (2014)
Ільїн В. Ю. - Вплив глобалізації на ефективність землекористування аграрних підприємств, Ільїна О. В. (2014)
Корецька-Гармаш В. О. - Соціальні аспекти функціонування неформальної економіки в українських реаліях (2014)
Фаузер В. В. - Влияние миграции на этнодемографические структуры населения Республики Коми (2014)
Shapovalova T. - Does social capital matter for economic performance in Ukraine? (2014)
Митрофанова И. В. - Южный федеральный округ как пространство реализации разномасштабных проектов:современные тенденции (2014)
Расулев А. Ф. - Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период (2014)
Жуков А. Н. - Особенности мезапроектирования как инструмента стратегического территориального менеджмента (2014)
Зеленко О. О. - Інноваційні методи стимулювання попиту в туризмі (2014)
Кудріна О. Ю. - Досягнення та прорахунки планово-адміністративної системи управління промисловістю сходу України (2014)
Негода Г. А. - Аналіз стану і перспектив розвитку туризму в Україні (2014)
Родионова Е. В. - Территориальное зонирование как инструмент стимулирования экономического развития хозяйственного комплекса региона, Майорникова М. Г. (2014)
Рюміна Є. Л. - Системно-структурний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів приморських територій (2014)
Підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки", проведеною кафедрою економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Арбузова О. І. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів в залежності від ступеня дисбіозу кишечника у хворих з синдромом подразненого кишечнику у сполученні з хронічним обструктивним захво-рюванням легень при лікуванні гепоном (2012)
Батова Г. Р. - Порівняльний аналіз рівня фізичного здоров’я та адаптаційного потенціалу студенток перших двох курсів зі спеціальної та основної медичних груп з різним ступенем рухової активності, Куцевол О. В., Батов Р. А., Бесплахотна О. С., Лукій Ю. М. (2012)
Бєлоусова І. П. - Вплив комбінації раміприлу та бісопрололу на перебіг хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічними міокардитами, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В., Гуков О. Г. (2012)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на динаміку аденінових нуклеотидів у крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Блажеєвський М. Є. - Визначення домішок купруму у cубстанції адреналіну та 0,18% розчині для ін’єкцій, Боровська І. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольамперометричне визначення атропіну у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Анацька Я. Ю., Кисіль О. П. (2012)
Бондаренко О. О. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Бурлака І. С. - Макро- і мікроскопічне дослідження трави щучника дернистого (Des-champsia caespitosa (L.) Roth.), Кисличенко В. С. (2012)
Грицай А. А. - Актуальные вопросы лучевых методов диагностики хронических обструктивных заболеваний легких у детей, Фетисов Н. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Грицик А. Р. - Верес звичайний – перспективна лікарська рослина, Телішевська Г. Ю. (2012)
Дудник С. В. - Характеристика загальних тенденцій смертності населення працездатного віку м. Луганська та Луганської області (2012)
Євтіфєєва О. А. - Валідація методик якісного аналізу стрептоциду розчинного на основі хімічних методів, Мордінсон А. Ю., Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка імунологічних показників у хворих на рецидивуючу бешиху в ході медичної реабілітації при застосуванні лікопіду (2012)
Дунаєв О. В. - Судовo-медична оцінка смертності серед населення м. Луганська від гострого отруєння етиловим алкоголем та його сурогатами у 2009-2011 роках, Попов Є. М., Соляний О. М., Жадік С. В. (2012)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на співідношення показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Князєва А. К. - Оцінка серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Коваль С. М. - Рівень уротензину-II у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Замазій А. Є., Литвинова О. М. (2012)
Ковальська О. В. - Виділення доксазозину органічними розчинниками з біологічного матеріалу, Маміна О. О. (2012)
Кононенко Д. А. - Хроническое нарушение дуоденальной проходности у больных с остро усложненными дуоденальными язвами, Бука Г. Ю. (2012)
Криворучко М. Е. - Морфофункциональное развитие 8-летних девочек, проживающих в г. Луганске, Виноградов А. А. (2012)
Круглова О. В. - Ефективність комбінації препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку колючого Гепар-ПОС у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, сполучену з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому подразненого кишечнику, Тєрьошин В. О. (2012)
Лембрик І. С. - Алгоритм діагностики панкреатиту в ранньому дитячому віці, Ерстенюк А. М. (2012)
Леонтьева Ф. С. - Состояние системы перекисного окисления липидов у больных с поясничным спинальным стенозом, Федотова И. Ф., Иванова И. В., Корж И. В. (2012)
Лісова Г. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Лузин В. И. - Морфо-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола, Луговсков Д. А., Скоробогатов А. Н. (2012)
Марута Н. О. - Вплив реамберину та циклоферону на активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Марута Н. А. - Оценка клинической эффективности современного иммуноактивного препарата полиоксидония у взрослых больных с соматизированными депрессивными расстройствами, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Высочин Е. В., Савенко Л. М. (2012)
Немятих О. Д. - Розробка складу та технології дитячого сиропу "Aфлуфіт" (2012)
Пересадин Н. А. - Александр Беляев: удивительная судьба, смерть и бессмертиe великого фантаста. Уроки жизни для медиков, Фролов В. М. (2012)
Ткач Г. Ф. - Біохімічні константи ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпоосмолярної гіпергідрії у щурів різного віку (2012)
Рачкаускас Г. С. - Оценка иммуномодулирующего и антиоксидантного эффекта полиоксидония у больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью, Марута Н. А., Фролов В. М., Высочин Е. В. (2012)
Романенко И. Ю. - Анализ психоэмоциональных особенностей женщин с бесплодием эндокринного генеза (2012)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінації ентеросорбенту "Біле вугілля" та фітозасобу бонджигару у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та її вплив на показники ліпопероксидації та концентрацію "середніх молекул" у крові обстежених, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Рублевська Н. І. - Гігієнічне обгрунтування заходів зниження ризику виникнення донозологічних станів у дітей-мешканців промислових територій (2012)
Ружицька О. О. - Стан кісткової тканини у хворих на програмному гемодіалізі (2012)
Сахацька І. М. - Встановлення жирнокислотного складу кореневищ з коренями півонії лікарської сортів "ALBA PLENA" та "ROSEA PLENA", Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на показники клітинної ланки імунітету у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Ткаченко Д. А. - Способ обработки кости при ампутациях конечностей, Иванов А. С., Устиченко Е. П., Шевченко А. Р., Александров С. А., Шалимов С. А., Молодык Д. А. (2012)
Торопчин В. І. - Цитокіновий профіль крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2012)
Федорова В. С. - Порушення газового і кислотно-лужного складу крові тварин при церебральній травмі та фармакокорекції ацетилцистеїном (2012)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності нуклексу в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Черкасов Е. В. - Клітинна смерть шляхом мітотичної катастрофи в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів (2012)
Черкасова В. С. - Ефективність сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих на герпесвірусну інфекцію (2012)
Чуменко О. Г. - Вплив тіотриазоліну та атоксілу на рівень середніх молекул у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2012)
Лузин В. И. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклофосфана, Левченко Н. В. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни селезінки статевонезрілих білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції тіотриазоліном (2012)
Волошина І. С. - Застосування настоянки ехінацеї пурпурової для корекції змін, що викликані дією толуолу на репродуктивну систему статевозрілих щурів (2012)
Овчаренко В. В. - Будова селезінки інтактних щурів різних вікових груп (2012)
Савенко Л. Д. - Темпы роста и формообразование нижней челюсти интактных белых крыс в постнатальном онтогенезе (2012)
Соболева В. Л. - Позитронно–мисссионная томография - современная диагностика лимфом (2012)
Хомутянська Н. І. - Імунопрофилактика грипу в сучасних умовах, Фролов В. М. (2012)
Памяти профессора Дмитрия Борисовича Бекова (2012)
Зуєва В. О. - Правове регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України при здійсненні міжнародних перевезень (2012)
Зелена І. В. - Юридична відповідальність: підходи дорозуміння (2012)
Новицька Н. Б. - Щодо визначення сутності поняття "захист суспільної моралі" (2012)
Подковенко Т. О. - Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння (2012)
Скоробогатько А. В. - Пенсійне забезпечення на етапі становлення радянської влади (2012)
Білик В. О. - Правові засади адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ Укарїни (2012)
Євсікова О. В. - Деякі проблеми апеляційного оскарження судових рішень у справах, що виникають з податкових правовідносин (2012)
Калюжний Р. А. - Особливості державногго управління у сфері соціального захисту в країнах СНД, Шевченко Є. А., Гончаров А. В. (2012)
Кохановський В. В. - Інститут президентства та строк його повноважень в Україні та інших країнах світу: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Круглов О. В. - До питання про вдосконалення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Бородін І. Л. (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Методи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні (2012)
Пономаренко О. В. - Конституційне регулювання технічної творчості, Борисова К. С. (2012)
Смокович М. І. - Адміністративне судочинство як фактор глобалізації захисту прав людини (2012)
Сопілко І. М. - Специфіка принципів окремих інститутів інформаційного права: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Бутинський Я. В. - Особливості цивільно-правового статусу релігійних організацій в Україні, Ніколова М. М. (2012)
Великанова М. М. - До питання захитсу честі, гідності та ділової репутації фізичної особи, Хрик А. О. (2012)
Гелич А. О. - Узагальнені критерії встановлення складу спадщини (2012)
Оніщенко О. В. - Колізії регулювання окремих прав пацієнта про наданні медичної допомоги, Сорока Г. М. (2012)
Філик Н. В. - Становлення відносин власності в громадянському суспільстві, Белуга Ю. М. (2012)
Кондрацька Ю. Б. - Аналіз ситуації на банківському ринку України наприкінці 2011 р.: основні проблеми та перспективи вирішення (2012)
Коніжай Р. О. - Досвід функціонування промислових (інноваційних) кластерів у Канаді, Коніжай М. В. (2012)
Введенська В. В. - Докази у кримінальних справах про порушення правил безпеки дорожнього руху, джерелом яких є "Європротокол" (2012)
Кришевич О. В. - Способи шахрайств в банківській сфері: кримінально-правовий аспект (2012)
Рощина І. О. - Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки, Мельник П. А. (2012)
Телесницька Г. Н. - Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за катування (2012)
Улибіна В. О. - Ознаки стійкої фінансової неспроможності в контексті злочину доведення до банкрутства (2012)
Шаптала С. М. - Розвідувальна діяльність правоохоронних органів у сфері охорони економічної безпеки України (2012)
Череватюк В. Б. - Підвищення ефективності правової освіти іноземних студентів (2012)
Калюжний Р. А. - Народне представництво: українські реалії та перспективи (2012)
Колодій А. М. - Римське право - унікальне явище правової культури (2012)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Изучение никотинамидных коферментов в сетчаткой оболочке глаз при развитой форме экспериментального диабета, Сакович В. Н. (2012)
Александров Є. І. - Особливості тактики профілактики і лікування карієсу зубів і запальних захворювань пародонту у вагітних (2012)
Бикадоров B. I. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Капшук Н. И. - Эффективность гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной макулопатией и макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2012)
Лубяная С. С. - Микробиологическая характеристика мочевыводящего тракта при бесимптомной бактериурии у беременных, Гаврюшов Д. Н. (2012)
Бічевська Р. Г. - Інформативність біохімічних та імунологічних показників в прогнозуванні невиношування вагітності у жінок з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Лоскутова І. В. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольтамперометричне визначення хлорпромазину гідрохлориду у вигляді s-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Шлюсар О. І., Кисіль О. П. (2012)
Бондаренко О. О. - Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням в динаміці загальноприйнятого лікування (2012)
Вієвський А. М. - Біологічні передумови формування феномену вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в аспекті розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної профілактики (2012)
Горбатюк І. Б. - Клінічна та морфологічна характеристика хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Хухліна О. С., Руснак-Каушанська О. В., Антонів А. А. (2012)
Грицай А. А. - Лучевая диагностика перелома костей носа у детей, Маршал О. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Грицик Л. Н. - Застосування видів рода Alchemilla L. у медицині і фармації, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2012)
Дунаєв А. В. - Аналіз вивчення показників смертності від серцево-судинної патології серед населення міста Луганська за 2006-2011 р., Попов Е. М., Жадик С. В., Лосева О. Ф. (2012)
Єршова І. Б. - Залежність проявів ацетонемічного синдрому у дітей від характеру харчування, Чернова О. В., Тищенко Е. П., Іванченко В. Ю., Богун О. М. (2012)
Харченко О. С. - Неврит лицевого нерва при беременности, Дубовая Ю. Н. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекуялрний склад у крові хворих на ексудативний середній отит, Лоскутова І. В. (2012)
Зєльоний І. І. - Динамика показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні сучасного вітчізняного імуноактивного препарату природнього походження нуклеїнату в ході медичної реабілітації (2012)
Клочков О. Є. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Козленко Т. В. - Вплив комбінації тівортину та селен-активу на показники ліпопероксидації у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Копылова Г. Н. - Влияние панкреатического гормона амилина на интенсивность развития воспаления, Самонина Г. Е., Лукьянцева Г. В., Шевченко Е. А, Пастухова В. А. (2012)
Кочубей А. А. - Морфо-функциональное состояние мыщелковых хрящей нижней челюсти белых крыс различного возраста после тимэктомии (2012)
Круглова О. В. - Сдвиги липидного спектра крови у больных с синдромом раздраженного кишечника, сочетанного с холестерозом желчного пузыря и их коррекция при применении урсолизина и фитопрепарата "Гепар-ПОС", Терешин В. А. (2012)
Кудінова В. В. - Вплив метаболічної корекції на гормональну систему мати-плацента-плід у жінок із невиношуванням вагітності ускладеною плацентарною дисфункцією (2012)
Левченко Н. В. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклоферона (2012)
Лісова Г. В. - Рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, TNFα) у хворих на хронічний гломерулонефрит, сполучений з ішемічною хворобою серця (2012)
Лоскутов А. Л. - Маркери активного запалення у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю, Лоскутова І. В, Іванова Л. М. (2012)
Лузин В. И. - Ультраструктура биоминералов нижней челюсти белых крыс в условиях употребления производных барбитуровой кислоты и силибора, Носкова А. В. (2012)
Лузин В. И. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксилапатита, насіщенного марганцем в различных концентрациях, Пляскова Ю. С. (2012)
Лузин В. И. - Ультраструктура биоминералов нижней челюсти белых крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, Северина-Смирнова А. С. (2012)
Малышкина С. В. - Минеральная плотность тел позвонков поясничного отдела позвоночника у мужчин, Дедух Н. В., Никольченко О. А., Костерин С. Б. (2012)
Мироненко Т. В. - Вирусные энцефалиты, диагностика и лечение, Погорелова Г. А. (2012)
Нестеренко З. В. - Синдром гипермобильности суставов как один из феноменов дисплазии соединительной ткани (2012)
Овчаренко М. О. - Використання психокорегуючої методики у підлітків для підвищення їх спроможності щодо прийняття конструктивних рішень в стресовій ситуації, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М., Пінський Л. Л. (2012)
Пересадин Н. А. - Эдгар Алан По: История жизни, болезни и смерти выдающегося поэта и новеллиста. Уроки для медиков и медицины, Фролов В. М. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Последовательный анализ в выборе неоднозначных решений, Пожидаев И. В, Топорков Д. В. (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура нестатевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у ранні терміни (2012)
Провизион А. Н. - Сочетание синдрома бехчета и острой язвы вульвы, Провизион Л. Н., Любимцева В. Н., Данильченко Е. В. (2012)
Рублевська Н. І. - Донозологічні зміни у стані здоров’я дітей промислового регіону, Денисенко Н. М. (2012)
Сергиенко М. Ю. - Молочная железа в разные периоды созревания репродуктивной системы (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Спирина И. Д. - Проблемы одиночества больных шизофренией и их реабилитация, Леонов С. Ф., Николенко А. Е., Шустерман Т. Й., Рокутов С. В. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення вмісту органічних кислот та елементного складу трави Calendula officinalis (L.), Кисличенко В. С, Журавель І. О. (2012)
Топоркова О. А. - Излучение арсенид-галлиевого лазера в комплексном лечении туберкулеза легких, Топорков Д. В., Кувичка И. Н., Пинькас В. Г., Скориков О. А. (2012)
Торопчин В. І. - Стан системи інтерферону в хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту Здоров´я на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом за наявністю синдрому підвищеної стомленості (2012)
Ульянов О. В. - Вплив субаліну та лавомаксу на стан неспецифічної резистентності при лікуванні хворих на червоних плоский лишай (2012)
Усенко В. О. - Активність перекисного окислення ліпідів у динаміці лікування хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Філіпець Н. Д. - Стан гомеостатичних функцій нирок після багаторазової активації калієвих каналів флокаліном за умов сольового навантаження, Філіпець О. О. (2012)
Фомина К. А. - Использование статистических методов исследования при изучении влияния неблагоприятных экологических факторов на строение гипофиза и его коррекции антиоксидантами, Воробьев М. А., Воробьева Т. В., Захаров А. А., Нагорный М. А. (2012)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінації L-глутаміну L-аргініну (глутаргіну), лаферобіону та субаліну в комплексній терапії хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом та неалкогольною жировою хворобою печінки, Фролов В. М., Круглова О. В. (2012)
Фролов В. М. - Перспективи детоксикуючої терапії у хворих з цирозами печінки при використанні сучасного кремнезьомного ентеросорбента "Біле вугілля", Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Черкасова В. С. - Вплив сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" на показники пероксидації ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на герпетичну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Ефективність комбінації імуноплюсу та артіхолу при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням та її вплив на показники ліпідного спектру крові (2012)
Шульга Л. І. - Оптимізіція процесу створення екстракційного препарату стоматологічного призначення, Стороженко І. П., Пімінов О. Ф. (2012)
Симрок В. В. - Значение инапарантных форм инфекций у беременных в развитии гестационных и перинатальных осложнений, Сивцов С. С. (2012)
Шастун Н. П. - Особливості впливу протиепілептичних препаратів на організм, Опришко В. І. (2012)
Рецензия на монографию А.Ю. Петренко, Ю.А. Хунова, Э.Н. Иванова "Стволовые клетки. Свойства и перспективы клинического применения". – Луганск: ООО "ПРЕСС–ЭКСПРЕСС", 2011. – 368 c. (2012)
Теремко В. І. - Сучасна видавнича справа: між стратегічними загрозами і можливостями (2011)
Брадов В. В. - Ризики функціонування засобів масової комунікації (ЗМК) як суб’єктів медіаринку: проблеми класифікації (2011)
Черниш Н. І. - Формування концепції української енциклопедії (з редакторського досвіду М. П. Бажана) (2011)
Куза А. М. - Зауваги до культури навчального видання: використання релігійної фразеології (2011)
Листвак Г. Б. - Риси "книги художника" в сучасних українських виданнях (2011)
Василишин О. М. - Кирило Осьмак: до історії визвольних змагань за соборність України (в контексті дослідження "Видатні наддніпрянці і Галичина") (2011)
Кулинич М. М. - Видавнича оцінка наукових публікацій часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" (2011)
Середа О. З. - Журнал "Нова Хата" (1925–1939) як популяризатор українського народного мистецтва (2011)
Зубрицький І. З. - Видавнича справа в розумінні журналістів газети "Нова Зоря" (1926–1939 рр.) (2011)
Василишин О. М. - Газета "вітебський кур’єр" (2009–2011) як приклад недержавної преси в Білорусі (2011)
Білограць Х. Р. - Студентська періодика: взаємозалежність тематики статей і проблеми читання (2011)
Гургаль Н. С. - Оптимальні параметри процесу флексографічного друкування самоклеючих етикеток, Репета В. Б., Шибанов В. В. (2011)
Кирилюк А. В. - Технологічні особливості ламінування листівок, Зоренко О. В., Розум Т. В. (2011)
Кохан В. Ф. - Можливості використання ультразвукових коливань в інтенсифікації процесів поліграфічного виробництва (2011)
Дурняк Б. В. - Структурні схеми і моделювання приводів постійного струму рулону і смуготягнучого механізму рулонних ротаційних машин, Забрамний А. А., Яремків Т. О. (2011)
Піх І. В. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення іміджевої презентації, Сеньківський В. М., Андріїв Р. Р. (2011)
Гілета І. В. - Концептуальна модель проектування макета газетної полоси (2011)
Васюта С. П. - Оптимізація моделі критеріїв зручності читання тексту в електронних виданнях (2011)
Ратушняк Ю. В. - Модель факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера, Сеньківський В. М. (2011)
Широков О. В. - Аналіз закономірностей рідкометалевого окрихчення металів, Шахбазов Я. О. (2011)
Швайка Л. А. - Деякі питання сутності кадрової безпеки підприємства, Жидецька Х. В. (2011)
Халіна О. В. - Теоретичні аспекти гарантування економічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Семенюк Е. П. - Перешкоди на шляху реалізації Екологічної Конституції Землі: модель та ієрархія, Олянишен Т. В., Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Ніконенко Л. М. - Творча скарбниця Г. Нарбута (до 125-річчя з дня народження) (2011)
Швайка Л. А. - Педагог за покликанням (до 80-річчя з дня народження Ю. О. Барнича) (2011)
Титул, зміст (2013)
Sokil Y. S. - Essential challenges of fruit consumption, Sokil O. G. (2013)
Yeremenko D. V. - Problems of audit activity (2013)
Артеменко О. О. - Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2013)
Ашмарина Т. И. - Экономико-теоретический аспект развития сельского хозяйства (2013)
Біленко О. В. - Регулювання ринку праці сфери фінансових послуг (2013)
Білоусько Т. Ю. - Аналіз конкурентного середовища аграрних підприємств (2013)
Бондаренко М. О. - Значення інформаційно-консультаційної діяльності в соціально-економічному розвитку аграрного виробництва Полтавської області (2013)
Буряк Р. І. - Формування систем менеджменту якості і екологічного менеджменту аграрних підприємств на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000 (2013)
Васильєва О. О. - Напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві (2013)
Войтович Н. В. - Формування інтеграційного кластера в аграрному секторі (2013)
Герасимчук Н. А. - Ефективність заходів ресурсозбереження у виробничо-господарській діяльності підприємства (2013)
Головач А. И. - Анализ влияния гудвилла туристических фирм на величину коэффициента мобильности активов (2013)
Горобчук Т. Т. - Інституціональні аспекти розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, Чаплигіна О. В., Зіневич Л. В. (2013)
Дубініна М. В. - Вплив інституціонального середовища на формування фонду оплати праці, Латій А. П. (2013)
Жубаркин С. В. - Формирование организационно-экономического механизма развития сельских территорий (2013)
Качанова Л. С. - Автоматизация определения дополнительного дохода сельскохозяйственного предприятия при использовании удобрений (2013)
Качуровський С. В. - Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК (2013)
Кепко В. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в регіоні (2013)
Клєпчева О. В. - Роль державного регулювання в забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Контурова С. М. - Механізм управління персоналом у транснаціональних корпораціях (2013)
Коротєєв М. А. - Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки, Кирнасівська Н. О. (2013)
Костіна Т. Ю. - Облік платників податків в Закарпатській області, Онуфрій В. М., Бровдій В. В. (2013)
Косторной С. В. - Подання податкової звітності в електронній формі (2013)
Кравчук І. І. - Науково-методологічні засади формування інституціонального середовища агросфери (2013)
Кукель Г. С. - Соціально-економічні аспекти функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Кулинич Л. В. - Сучасний стан та перспективи зайнятості сільського населення (2013)
Курило Л. І. - Інтелектуальний капітал аграрної сфери у формуванні інноваційної моделі розвитку (2013)
Лабенко О. М. - Оцінка механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Липчук В. В. - Глобалізаційні чинники розвитку сільського господарства України, Липчук Н. В. (2013)
Максименко Д. В. - Оцінка економічного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2013)
Маркіна Т. А. - Оцінка ефективності виробництва продукції садівництва в південному регіоні України (2013)
Микулич А. В. - Освоение инновационных процессов в АПК Беларуси: проблемы, решения, Петрович В. Э. (2013)
Могилова М. М. - Роль лізингу в забезпеченні відтворення основних засобів сільського господарства (2013)
Муляр Т. С. - Формування і реалізація стратегії підприємств (2013)
Нестеренко О. М. - Проблемні питання адміністративно-правового забезпечення законності у сфері земельних відносин (2013)
Петренко В. А. - Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця", Леонова Л. А. (2013)
Плотніченко С. Р. - Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Саковська О. М. - Розвиток та функціонування ринку зерна України (2013)
Серёгин А. В. - Прогноз производства продукции птицеводства (2013)
Скоцик В. Є. - Проблеми ефективного використання техніки в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Суліменко Л. А. Погосова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення надання соціального пакета працівникам підприємства: зарубіжний та вітчизняний досвід, Турок І. В. (2013)
Шевчук Т. О. - Психолого-педагогічні аспекти формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів-економістів (2013)
Шелудько Р. М. - Тенденції та закономірності функціонування АПК як об’єкта, що забезпечує продовольчу безпеку країни, Шелудько Л. В. (2013)
Карпенко А. В. - Підходи до визначення інноваційної активності (2013)
Настенко М. М. - Оновлена фінансова звітність: переваги і недоліки, Мудрик Ю. М. (2013)
Плинокос Д. Д. - Державне регулювання надання освітніх послуг іноземним громадянам вищими навчальними закладами України (2013)
Кирилюк О. Ф. - Стратегія розвитку експортно-імпортних операцій на ринку м’яса птиці в Україні (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми, тенденції та оцінка розвитку процесів поглинання в аграрному секторі економіки (2013)
Яцух О. О. - Стійкий фінансовий стан підприємств як передумова фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Герец А. В. - Визначення економічної циклічності та підходи до класифікації економічних циклів (2013)
Череп О. Г. - Фінансовий менеджмент як обов'язковий елемент стратегічного управління кредитною організацією, Торгашов П. В. (2013)
Огінська А. Ю. - Роль видатків бюджету на соціальний захист у реалізації соціальної політики держави (2014)
Осадчук Ю. М. - Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи України (2014)
Савчук Н. В. - Необхідність трансформації бюджетної системи у контексті розвитку місцевого самоврядування (2014)
Черкасова С. В. - Наукові підходи до визначення сутнісних ознак інституційного інвестора (2014)
Бойчук А. А. - Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування, Бойчук В. О., Гриндій В. М. (2014)
Кулик В. А. - Професія бухгалтер у постіндустріальній економіці (2014)
Петришина Н. С. - Методичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства, Кнець Ю. О. (2014)
Бойчук А. А. - Проблеми організації автоматизації обліку на підприємствах торгівлі, Бойчук В. О., Моцна Л. О. (2014)
Мнацаканян А. Г. - Можливий вплив ротації на незалежність аудиторів та концентрацію ринку (приклад Арменії) (2014)
Шалімова Н. С. - Подання підсумкової інформації управлінському персоналу за результатами аудиту фінансової звітності (2014)
Івашків І. Р. - Стратегічний маркетинг та маркетингова стратегія: сутність та взаємозв’язок (2014)
Колодка А. В. - Аналіз методичних підходів до оцінки іміджу промислового підприємства (2014)
Сенічкіна О. Е. - Обґрунтування методів активізації інноваційної праці фахівців на підставі виявлення їх ціннісних орієнтацій (2014)
Мартинюк М. А. - Інновації в сільському господарстві, Ратошнюк Т. М. (2014)
Бриндзя О. З. - Економічні важелі системного підходу до раціонального сільськогосподарського землекористування (2014)
Дуганець Н. В. - Основні періоди і форми інтегрування в агропромисловому комплексі, Коркушко О. Н. (2014)
Бабкін Д. О. - Експрес-діагностика ефективності управління капіталом підприємства, Сентіщева В. П. (2014)
Васильківський Д. М. - Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення (2014)
Касьянова А. О. - Огляд системи управління грошовими потоками на підприємстві, Головко Т. В. (2014)
Ковч В. В. - Деякі аспекти проведення соціально-економічної політики на території Подільського, Карпатського та Південно-Західного регіонів (2014)
Наумова Л. Ю. - Фінансова стратегія економічного розвитку підприємств (2014)
Терехов Д. С. - Проблемні аспекти застосування концепції управління знаннями на промисловому підприємстві (2014)
Журба І. Є. - Особливості раціонального використання природно-ресурсного потенціалу хмельницької області в умовах реформування економіки (2014)
Антонюк К. В. - Вдосконалення системи державного регулювання інтеграційних процесів у туристичній галузі (2014)
Буян І. В. - Методологічні основи теорії нужд людини та проблем їх задоволення (2014)
Кібальник Л. О. - Фактори впливу на глобальну економічну нерівність у геоекономічному просторі (2014)
Лімонова Е. М. - Кодекси корпоративної поведінки як один з методів регулювання діяльності філій ТНК (2014)
Маліновська Г. О. - Аналіз розвитку сільського зеленого туризму на Поділлі (2014)
Прохорова В. М. - Європейський досвід щодо формування регіональної політики (2014)
Савчук Л. О. - Економіко-математичний аналіз рівня зайнятості та безробіття населення у Хмельницькій області, Гаврилюк А. В. (2014)
Гриньов А. В. - Економіко-організаційна модель управління інноваційною діяльністю на машинобудівному підприємстві на основі логістичного підходу, Кабанець І. А. (2014)
Дубчак Л. О. - Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід, Черешнюк О. М. (2014)
Матюх С. А. - Фактори формування конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у структурі кон’юнктури ринку освітніх послуг (2014)
Титул, зміст (2013)
Kolodiy M. V. - Modern tendencies of agroholding development in Ukraine (2013)
Legeza D. G. - Farm concentration influence on the level of market competition, Grischenko E. U. (2013)
Адамович А. Є. - Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента (2013)
Бондарець В. В. - Ключові особливості забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2013)
Вакуленко Ю. В. - Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства, Копішинська О. П. (2013)
Васильчак С. В. - Маркетингова концепція управління - важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності мінеральних вод, Петриняк А. Я. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області, Бурцева Т. І. (2013)
Гудзинська Ю. С. - Стратегічні перспективи кластерного співробітництва для аграрних товаровиробників в умовах глобалізації (2013)
Гудзинський С. О. - Соціальна відповідальність бізнесу: її сутність та роль в регулюванні зайнятості (2013)
Дацюк-Томчук М. Б. - Якість як основа підвищення конкурентоспроможності молочних продуктів, Петриняк У. Я. (2013)
Дунда С. П. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу як напрям розвитку підприємства (2013)
Заболоцька Л. А. - Навколо проблеми дотримування лексичних норм у професійному мовленні (2013)
Замлинський В. А. - Стан і перспективи розвитку аграрного бізнесу (2013)
Захарчук О. В. - Насіння і садивний матеріал як інтелектуальний товар в Україні (2013)
Ковалів І. З. - Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні (2013)
Кочетков О. В. - Сучасний підхід до визначення суті капіталізації в рамках концепції стійкого розвитку (2013)
Кропивко М. М. - Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва (2013)
Кузьменко С. І. - Особливості казначейського обслуговування аграрних підприємств (2013)
Лучик М. В. - Основні загрози і ризики економічній безпеці аграрної галузі країни (2013)
Ментей О. С. - Стан ринку аграрної праці в Україні (2013)
Остапенко Р. М. - Проблеми стратегічного планування аграрних підприємств (2013)
Пелипчук С. М. - Формування професійної компетенції майбутніх економістів, Жиряда І. К. (2013)
Пеняк Ю. С. - Вплив оборотних засобів на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств (2013)
Посилаєва К. І. - Оцінка нерухомості: теорія, методи, проблеми, Посилаєв В. В., Шерстюк С. В. (2013)
Потапова Н. А. - Оцінка рентабельності підприємств при формуванні ланцюга постачання продукції АПК (2013)
Проданчук М. А. - Нефінансова звітність – ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень (2013)
Назаркевич М. В. - Економічні основи інтенсифікації виробництва риби (2013)
Піняга Н. О. - Ресурсозабезпеченість сільськогосподарських підприємств: їх оцінка і тенденції розвитку (2013)
Рудик В. К. - Особливості використання пенсійних активів загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (2013)
Санду И. С. - Особенности формирования элементов инновационной системы АПК России, Рыженкова Н. Е. (2013)
Сафронська І. М. - Сутність та завдання обліку основних засобів, Бєсєдина Г. Є., Ковальова Т. В. (2013)
Сиротюк Г. В. - Методичні аспекти проведення аудиту витрат виробництва, Сиротюк К. С. (2013)
Ситенко Є. В. - Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві, Линенко А. В. (2013)
Томчук В. В. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку (2013)
Томчук О. Ф. - Аналітична інформація – необхідна умова економічного аналізу (2013)
Турбаєвська Л. О. - Головні проблеми визначення понять продуктивності та ефективності праці (2013)
Ульяненко О. В. - Еволюція соціально-економічної категорії "трудовий потенціал" (2013)
Хомин І. П. - Система фінансового регулювання розвитку агропромислового виробництва: проблеми становлення у контексті теорії, Кривий З. І. (2013)
Шевченко І. В. - Перспективи розвитку агротуристичних підприємств в Полтавському регіоні (2013)
Шиян Д. В. - Концентрація як фактор ефективності витрат при виробництві зернових культур (2013)
Шиян Н. І. - Формування окупності витрат при реалізації молока в контексті закона спадної віддачі (2013)
Шлєіна Л. І. - Навчальна самостійність професійної компетентності майбутніх економістів (2013)
Шульський А. М. - Аналіз структури операційних витрат на реалізовану продукцію (робіт і послуг) малих підприємств Львівщини (2013)
Гринченко Н. Г. - Дослідження показників якості та безпечності напівфабрикатів для солодких страв на основі молочної та плодово-ягідної сировини, Плотнікова Р. В., Пивоваров П. П. (2011)
Обозна М. В. - Біологічна цінність сирного продукту м’якого, Коваленко В. О., Чернова Л. О., Перцевой Ф. В. (2011)
Головко М. П. - Вивчення показників якості макаронних виробів із додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М. М. (2011)
Погожих М. І. - Дослідження умов зберігання та показників якості швидковідновлювальних каш, отриманих сушінням змішаним теплопідводом, Пак А. О., Жеребкін М. В. (2011)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів і режимів виробництва молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин (МБНС), Юдіна Т. І., Ветров В. М. (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження функціональних властивостей сухого молочно-білкового концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І., Бесіда С. М. (2011)
Євлаш В. В. - Актуальність використання харчових добавок водоростевого походження у технологіях продуктів харчування, Антоненко С. П., Гущина О. Б. (2011)
Головко М. П. - Актуальність використання йодобілкових комплексів у технології соусів емульсійного типу, Головко Т. М., Бакіров М. П. (2011)
Янчева М. О. - Вивчення пребіотичних властивостей заморожених м’ясних посічених напівфабрикатів із композицією "КріоЛакт", Большакова В. А., Яковлева Ю. В. (2011)
Столярчук В. М. - Жирно-кислотний склад виробів із пісочного тіста з використанням нетрадиційної рослинної сировини, Педань О. О., Остапенко К. М. (2011)
Черно Н. К. - Фізико-хімічні характеристики комплексів хітозану з аніонними полісахаридами, Озоліна С. О., Капустян А. І. (2011)
Свідло К. В. - Хлібобулочні функціональні вироби для геродієтичного харчування, Лазарєва Т. А. (2011)
Луньова О. С. - Дослідження збереження свіжості спеціального дієтичного безбілкового хліба, Кучерук З. І. (2011)
Сесь А. М. - Сировина та добавки антиокисної дії у виробництві печива, виготовленого з використанням традиційних та нетрадиційних для кондитерської промисловості жирів, Михайлик В. І., Василець К. К., Звягінцева Г. Л. (2011)
Головко М. П. - Актуальність створення кальцій-білкових комплексів та їх використання в технології м'ясних посічених виробів оздоровчого призначення, Серік М. Л., Полупан В. В. (2011)
Гринченко О. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей поліфосфатів з метою їх використання в технології продукції на основі молочної сировини, Гурікова І. М., Запаренко Г. В. (2011)
Віннікова Л. Г. - Дослідження стану води під час використання замороженого м'яса в технології швидкозаморожених напівфабрикатів, Шарпе А. О., Янчева М. О. (2011)
Нечепуренко К. Б. - Структуровані термостабільні тверді емульсії на основі іонотропних полісахаридів, Пивоваров Є. П., Горальчук А. Б., Трощій Т. В. (2011)
Погожих М. І. - Визначення раціонального навантаження дослідної НВЧ-камери, Цуркан М. М. (2011)
Плевако В. П. - Визначення профілю рефлектора теплотехнічної установки, яка має додаткову відбивальну поверхню, Куценко В. А., Педорич І. П. (2011)
Потапов В. О. - Використання регенеративного теплообмінника для підвищення ефективності холодильної установки в системах термо-вологої обробки продуктів харчування, Мольський С. М., Качалов В. В. (2011)
Білецький Е. В. - Поздовжньо-поперечна течія неньютонівської рідини з в’язкістю, що залежить від швидкості зрушення у прямокутному каналі шнекової машини, Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2011)
Горєлков Д. В. - Практичні підходи в застосуванні інтелектуальних технологій у готельно-ресторанному господарстві, Гавриленко В. В., Василець К. К. (2011)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва овочевого морозива "Заморожений сік", Одарченко Д. М., Даниленко Л. В., Діденко О. В. (2011)
Постнова О. М. - Вивчення впливу продукту переробки зерна високоцукристої кукурудзи на харчову цінність і якість виробів із здобного тіста, Лисюк Г. М., Тимчук С. М. (2011)
Головко М. П. - Вплив напівфабрикату кісткового харчового на властивості емульсійних систем, Шидакова-Каменюка О. Г., Роговий І. С. (2011)
Погожих М. І. - Мікробіологічні показники замороженого тістового напівфабрикату з додаванням рослинної сировини в процесі виробництва та зберігання, Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Черкашина В. Ю. (2011)
Кравченко О. І. - Зміна властивостей пшеничного тіста під впливом дієтичної добавки "Глюкорн 100", Лисюк Г. М., Олійник С. Г. (2011)
Онищенко В. М. - Оцінка вологопроникності оболонок як чинника виходу та втрат у процесі зберігання ковбасних виробів, Шубіна Л. Ю., Янчева М. О., Островерх І. С. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Визначення якості томатної пасти, що реалізується в торговельній мережі Харкова, Рикова О. І. (2011)
Чорна Т. О. - Поліпшення споживних властивостей і збереженості печива, Тютюнник Д. О. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Шляхи забезпечення високої якості рибних консервів типу "Шпроти в олії”, Мирошниченко Л. В. (2011)
Бачинська Я. О. - Визначення якості батонів нарізних звичайних, які реалізуються в торговельній мережі, Аліпова Ю. П. (2011)
Дубова Г. Є. - Біокаталіз у процесах ароматизації рослинної сировини (2011)
Мурликіна Н. В. - Cолюбілізація соняшникової олії водяними розчинами Твін-80, Добровольська О. В. (2011)
Михайленко В. Г. - Визначення малих концентрацій органічних домішок в очищеній воді, Князева О. І., Гиль З. П., Волошин П. В. (2011)
Колесник Т. Л. - Вплив активності води на мікробіологічні показники м’ясних січених виробів, збагачених кальцієм, Колесник А. О. (2011)
Одарченко М. С. - Застосування стабілізаторів структури та їх вплив на текстуру сметанних десертів, Сподар К. В. (2011)
Одарченко А. М. - Використання осмотично діючих речовин для зневоднення фруктових консервів, Сесь А. М., Гасай Є. Л. (2011)
Одарченко А. М. - Дослідження фізичного стану води в замороженому гомогенізованому напівфабрикаті борщової заправки методом ЯМР, Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2011)
Одарченко Д. М. - Обґрунтування впливу поліпшуючих добавок на властивості хліба зі слабкого пшеничного борошна в процесі зберігання, Бабіч А. О. (2011)
Шубіна Л. Ю. - Об’єктивна оцінка можливості підвищення бар’єрних властивостей натуральних ковбасних оболонок, Доманова О. В., Непочатих Т. А. (2011)
Иванов Е. Л. - Перспективы расширения ассортимента изделий из слоеного теста, Беликова И. Г. (2011)
Бачинська Я. О. - Дослідження якості хліба житньо-пшеничного "Бородинського" та підвищення біологічної цінності хлібобулочних виробів з використанням ягід чорниці, Непочатих Т. А. (2011)
Хацкевич Ю. М. - Зміни якості жирових компонентів у майонезній продукції під час зберігання, Непочатих Т. А., Іванченко О. С. (2011)
Врадій Н. І. - Зміна показників якості пісочного печива на олії під час зберігання, Самохвалова О. В. (2011)
Євлаш В. В. - Визначення раціональних режимів тиражування солодких плиток (типу ірис), збагачених гемовим залізом, на основі дослідження їх структурно-механічних властивостей, Погожих М. І., Акмен В. О., Малафаєв М. Т. (2011)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу молекулярних розчинів та розчинів електролітів на фізико-технологічні характеристики альгінатнихкапсул, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Калашнікова К. І., Бабій К. Є. (2011)
Торяник О. І. - Будова водяних розчинів гідрофобних неелектролітів як моделюючих систем (2011)
Дьяков О. Г. - ЯМР дослідження зміни стану вологи в культивованих грибах під час теплової обробки, Крайнюк Л. М., Набоков І. В., Торяник О. І. (2011)
Погожих М. І. - Дослідження екстракції хлорофілу під час використання різної апаратури, що забезпечує процес перемішування, Міщенко Т. В. (2011)
Євлаш В. В. - Адаптація методу кулонометричного титрування для визначення інтегральної антиоксидантної активності харчових продуктів, Отрошко Н. О., Аксьонова О. Ф., Михайленко В. Г. (2011)
Білецька Я. О. - ЯМР - дослідження стану води в системі "еламін – вода", Дьяков О. Г., Дюкарева Г. І., Торяник О. І. (2011)
Хомич Г. П. - Вплив процесу заморожування на біологічну цінність ягід чорниці в процесі зберігання, Капрельянц Л. В., Земелєв С. А. (2011)
Галух Б. І. - Особливості мікроструктури бринзи, виготовленої з молока різних видів тварин, Дроник Г. В. (2011)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки підвісного конвеєра для транспортування сипких харчових продуктів, Бобильова І. Т. (2011)
Капліна Т. В. - Дослідження фізико-хімічних показників водяних екстрактів з використанням ягід, оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А., Уланова О. О. (2011)
Шеломієнко Н. В. - Дослідження змін якості та біохімічного складу тушок гусей залежно від умов вирощування, утримування, способу і мети відгодівлі, Павленко Л. О. (2011)
Савінок О. М. - Дослідження зміни показників ліпідної фракції яловичини під час дозрівання, Літвінова І. О. (2011)
Рижкова Т. М. - Порівняльна характеристика розміру міцел казеїну козиного та коров'ячого молока, Бондаренко Т. А. (2011)
Селютіна Г. А. - Леткі компоненти коньячних виробів, Овчиннікова І. Ф., Щербакова Т. В. (2011)
Крутовий Ж. А. - Оптимізація вмісту інгредієнтів у раціонах одноразового споживання з високим вмістом кальцію, Манжос Н. В., Запаренко Г. В. (2011)
Погожих М. І. - Розрахунок дисперсності порошків на прикладі модельного зразка із харчової сировини, Воронцова Ж. В., Павлюк І. М. (2011)
Тимошенкова И. А. - Разработка системы обеспечения безопасности кулинарной продукции из рыбы, приготовленной в вакуумной упаковке, Перкель Р. Л. (2011)
Самойленко С. О. - Знежирення поверхні алюмінієвих виробів у водяних розчинах натрій метасилікату, Байрачний В. Б. (2011)
Крутовий Ж. А. - Математичні моделі проектування добових раціонів харчування з високим вмістом кальцію на базі раціонів одноразового споживання, Півненко А. О. (2011)
Доманова О. В. - Розроблення нового упакування для шампуню на основі аналізу технологій косметичної промисловості, Шматченко А. С. (2011)
Янчева Л. М. - Використання технологій Power Point у створенні інтерактивних навчальних матеріалів, Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2011)
Артеменко В. С. - Упровадження електронних інформаційно-навчальних ресурсів у процес перепідготовки спеціалістів із маркетингу, Бубенець І. Г., Василенко Г. М. (2011)
Артеменко В. С. - Запровадження інформаційних технологій у самостійну роботу слухачів у процесі перепідготовки спеціалістів із маркетингу, Бубенець І. Г., Чеканова Л. В. (2011)
Артеменко В. С. - Психологічні аспекти застосування інформаційних технологій у процесі перепідготовки спеціалістів менеджменту із зовнішньоекономічної діяльності, Бубенець І. Г., Попкова К. В. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Бабінець Л. С. - Оцінка стану імунного статусу та показників вітамінів групи в при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Криськів О. І. (2012)
Петруня А. М. - Прогнозирование течения диабетической ретинопатии, Маньковский Б. Н., Спектор А. В (2012)
Бевз Н. Ю. - Розробка та валідація методик контролю якості оригінальної субстанції нооксин, Колісник С. В., Болотов В. В., Бисага Є. І. (2012)
Бибик Е. Ю. - Оценка показателей гуморального звена иммунитета после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок, Мороз Д. А., Берест А. Ю. (2012)
Антонян І. М. - Вивчення морфоструктури сім’яників щурів під впливом стовбурових клітин на моделі вторинного андрогенного дефіциту, Волчік І. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Бикадоров В. І. - Функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Блажеєвський М. Є. - Вольамперометричне визначення кодеїну в лікарських формах у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Анацька Я. Ю., Кисіль О. П. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну, Криськів Л. С. (2012)
Бондаренко О. О. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Бурмак Ю. Г. - Комбинированная терапия в амбулаторном контроле артериальной гипертензии у лиц старших возрастных групп, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Зенина Л. В., Гайдаш И. А. (2012)
Власова О. Ф. - Lingua Latina – Per aspera ad astra. (Латинский язык – Через тернии к звездам), Иванов А. С., Шалимов С. А., Прихода Д. В., Власенко И. М., Гертнер Р. В., Носачев Н. Н., Заец К. П., Богданов А. Г. (2012)
Гаврилюк А. О. - Зв'язок між вірусним навантаженням та важкістю некро-запальних і фібротичних змін печінки у хворих на хронічні вірусні гепатити, Туманський В. О., Пентюк Н. О. (2012)
Гайдаш И. С. - Изменения в системе циклических нуклеотидов CD4+-лимфоцитов под влиянием бактериальных токсинов, Русалов В. Л., Салманова О. Н., Волобуева Л. Н. (2012)
Гарник Т. П. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару в медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит С з синдромом часткового внутрішньопечінкового холестазу, Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Гевоян С. Р. - Дослідження впливу супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатит, Зайченко Г. В. (2012)
Грицай А. А. - Возможности лучевых методов диагностики при инородных телах глазницы, Лысых Н. Н., Азаб Хусейн Ахмед, Сергиенко Н. С., Литвинова Н. В., Антонов П. С., Борисова А. А., Кузьменко С. Ю., Wilson J. I. (2012)
Деменков В. Р. - Вплив циклоферону на цитокіновий профіль крові та продукцію прозапальних цитокінів в культурах мононуклеарів периферійної крові хворих на хронічний тонзиліт, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Абакумова І. Є. (2012)
Демидов В. М. - Нитратергические патогенетические механизмы диабетической полинейропатии, Демидов С. М. (2012)
Ершова И. Б. - Изучение ранних вегетативных признаков ацетонемического синдрома у детей, Осипова Т. Ф., Гаврыш Л. И., Тищенко Э. П., Асиама Э. Ч. (2012)
Журавель І. О. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів та органічних кислот в сировині родини імбирні (2012)
Зєльоний І. І. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні фітозасобу "Immunoxel" в періоді медичної реабілітації (2012)
Камінський В. Я. - Оцінка функціонального стану хроматину нейтрофільних гранулоцитів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок, гломерулонефритом (2012)
Клiмочкина О. М. - Продукція стабільних метаболітів оксиду азоту та супероксиддисмутази в умовах різного стану опіатних рецепторів в клітинах з індукованим апоптозом, Сухоставська Н. О. (2012)
Клітинська О. В. - Аналіз стану тканин пародонта у школярів міста Ужгорода, Мельник В. С., Ступницька О. М. (2012)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на показники системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Козленко Т. В. - Показники кардіогемодинаміки, мікрогемоциркуляції та первинного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2012)
Усенко В. О. - Деякі показники гемодинаміки та мікроциркуляції у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Кравчун П. Г. - Стан прозапальної та протизапальної цитокінових ланок у хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок з анемією різного ступеня тяжкості, Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Лісова Г. В. - Вплив тівортіну на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Левченко Н. В. - Гистологическое строение мыщелковых хрящей нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона (2012)
Овчаренко В. В. - Макро-, мікро- організація будови селезінки статевозрілих щурів під впливом хронічної гіпертермії екстремального ступеню вираженності (2012)
Лукашенко Л. В. - Факторы, определяющие адсорционно-реологические свойства крови при псориатическом артрите, Делятин О. В., Павлюченко А. К., Синяченко О. В. (2012)
Марута Н. О. - Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в корекції порушень метаболізму оксиду азоту у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Маційчук О. П. - Дослідження фенольного складу листків та квітів подорожнику великого та подорожнику ланцетолистого (2012)
Момотов А. Г. - Оценка ближайших и отдаленных результатов комплексного лечения хронических колостазов у детей, Литвинов Г. А., Момотов А. А., Яровая О. А., Можаев Е. А. (2012)
Мусієнко К. С. - Дослідження ефірної олії квіток бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2012)
Насиров М. Я. - Особенности иммунологического статуса у больных с различными заболеваниями желудка, Набиева Э. В. (2012)
Натальченко Г. И. - Вторичный антифосфолипидный синдром при системной красной волчанке у подростков (2012)
Нерянова Ю. Н. - Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении головокружения у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Кузьменко Л. В. (2012)
Нестеренко З. В. - Синдром гипермобильности суставов как один из феноменов дисплазии соединительной ткани: механизм формирования клинических симптомов (2012)
Орлова В. Д. - Липополисахарид-индуцированный синтез цитокинов IL-6 и IL-4 мононуклеарными лейкоцитами у больных хронической легочной и хронической сердечной недостаточностью и длительным стажем табакокурения, Хренов А. А. (2012)
Пеннер В. А. - Комбинированный метод лечения энцефалопатии, Рыбалка О. Ю., Коваленко А. П. (2012)
Пересадин Н. А. - Константин Паустовский: медицинские аспекты биографии и творческого наследия замечательного писателя (к 120-летию со дня рождения), Фролов В. М. (2012)
Немятих О. Д. - Вивчення впливу рецептурних компонентів на функціонально-технологічні властивості пектинових драглів в препараті "Aфлуфіт" (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Кадрові ресурси охорони здоров’я Закарпатської області (2012)
Пустовой А. Ю. - Метаболический статус пациентов с черепно-мозговой травмой (2012)
Распутіна Л. В. - Ступінь коморбідності та його прогностичне значення у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби (2012)
Рублевська Н. І. - Закономірності формування здоров’я дітей, які зазнають впливу ксенобіотиків повітря (2012)
Савченкова Л. В. - Дослідження впливу кріоактивованого порошку аронії чорноплідної на стан вуглеводного обміну у тварин з гіпокінетичним стресом, Акімова М. С. (2012)
Сак А. Е. - Изменения связи тел позвонков в условиях экспериментальной гиперкинезии и межпозвонкового остеохондроза, Сак Н. Н. (2012)
Свербиненко Л. П. - Кожные поражения, обусловленные неадекватной местной терапией, Волошина Н. В., Вальданова Н. А., Шварева Т. И., Романенко И. М. (2012)
Соколова Н. А. - Показники системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології при застосуванні комбінації ліволіну форте та галавіту в амбулаторних умовах (2012)
Терешин В. А. - Концентрация циркулирующих иммунных комплексов и их молекулярный состав у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне ожирения при применении современного кремнезёмного энтеросорбента аэросила ("Белый уголь"), Иванов А. С., Нужный Р. А. (2012)
Топоркова О. А. - Восстановление работоспособности спортсменов (2012)
Торопчин В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми в динаміці медичної реабілітації при застосуванні антигомотоксичних препаратів (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та бонджигару на концентрацію циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Івченко А. В. - Оптимізація регенерації кісткової тканини при лікуванні переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет (2012)
Носкова А. В. - Влияние производных барбитуровой кислоты на структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща и резца нижней челюсти белых крыс разного возраста (2012)
Труфанов Е. А. - Взаимосвязь между возрастом начала болезни Паркинсона и скоростью прогрессирования заболевания (2012)
Упир Д. В. - Розробка збору для лікування інфекційних захворювань легень та туберкульозу, Мартинов А. В., Кисличенко В. С. (2012)
Хомутянська Н. І. - Малярія: клініко-епідеміологічна характеристика в сучасних умовах, діагностика, лікування, профілактика (клінічна лекція), Фролов В. М. (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції (2012)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5% (2012)
Черкасова В. С. - Вплив сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" на показники системи глутатіону при лікуванні хворих на герпесвірусну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Оцінка ефективності комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу в медичній реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Шевчук В. А. - Применение комбинированного индивидуального эндопротеза для замещения постогнестрельного дефекта нижней челюсти, Назарян Р. С., Хименко В. М., Одушкина Н. В., Крылова О. В. (2012)
Шлюсар О. І. - Вольтамперометричне визначення левомепромазину у вигляді s-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є., Кисіль О. П. (2012)
Юрченко Н. С. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження етилацетатно-спиртової фракції трави Asperula humifusa (M.B.) Bess. (galium humifusum bieb.), Ільїна Т. В., Ковальова А. М. (2012)
Ярутіна Н. М. - Сторінки історії Луганського обласного медичного училища, Шутов Є. Ю. (2012)
Рецензия на книгу "Гепатопротекторы: от теории к практике. пособие для врачей / Н.Б. Губергриц, Г.Д. Фадеенко, Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко . – Донецк: ООО "Лебедь", 2012. – 156 с.” (2012)
Волошин В. М. - Вивчення мінливості форми селезінки щурів в нормі та після інгаляційного впливу епіхлоргідрину (2012)
Титул, зміст (2013)
Горовий Д. А. - Визначення оптимального обсягу віртуального капіталу підприємства (2013)
Бакіна Т. В. - Формування та реалізація людського капіталу як чинник сталого розвитку економіки України, Завалевська В. О. (2013)
Балян А. В. - Особливості експортно-імпортних операцій на вітчизняному ринку плодів (2013)
Болтянська Л. О. - Економічна оцінка типів насаджень та ефективність вирощування садів промислового типу (2013)
Бочарова Н. О. - Земля як стратегічний аспект розвитку агробізнесу в Україні (2013)
Бугайчук В. В. - Прогноз відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Бугайчук О. В. - Еколого-економічне обґрунтування землекористування у зоні радіоактивного забруднення (2013)
Бурцева Т. І. - Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльності підприємства, Сєркова Л. Е. , Пальонна Т. А. (2013)
Власенко Є. Ю. - Аналіз джерел формування золотовалютних резервів України (2013)
Габор В. - Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва (2013)
Голуб Н. О. - Документальне забезпечення обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення (2013)
Грабчук І. Ф. - Напрями активізації інноваційної діяльності у кормовиробництві (2013)
Грицаєнко Г. І. - Оцінка ефективності в проектному аналізі (2013)
Гудзинський О. Д. - Проблеми розвитку загальної теорії менеджменту (2013)
Гунченко О. В. - Стан та тенденції ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств України (2013)
Данкевич В. Є. - Економіко-математичне моделювання при інтенсивному землекористуванні (2013)
Данкевич Є. М. - Стратегія розвитку галузі м'ясного скотарства в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Дзина М. А. - Формування параметричної моделі конкурентоспроможності підприємства (2013)
Дьоміна Н. А. - Моделювання рейтингу інвестиційної привабливості галузей Запорізької області (2013)
Журавльова Т. В. - Сучасний стан організації обліково-інформаційного забезпечення управління в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Завадських Г. М. - Особливості функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Кальченко С. В. - Сучасні проблеми кадрового забезпечення аграрного сектора (2013)
Кафлевська С. Г. - Основні шляхи посилення мотивації праці у сільському господарстві, Красняк О. П. (2013)
Качурівська Г. М. - Багатофакторний регресійний аналіз ресурсного потенціалу Тернопільської області (2013)
Колокольчикова І. В. - Ринкові позиції аграрних підприємств малого сектору економіки (2013)
Кукіна Н. В. - Державний борг як фактор ризику безпеки України: макроекономічний огляд, Захарченко О. Г. (2013)
Куреда Н. М. - Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності української нерафінованої олії на світовому галузевому ринку, Волкова М. С. (2013)
Михальська В. В. - Сутність біологічних активів садівництва (2013)
Назарова О. П. - Условие существования системы "производитель-рынок" (2013)
Олійник О. М. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності електротехнічної галузі України шляхом формування галузевого кластеру, Полешко Д. О. (2013)
Ольшанцева Т. О. - Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України, Брітченко І. Г. (2013)
Педченко Г. П. - Статистичний аналіз впливу факторів попиту на освітні послуги аграрних ВНЗ (2013)
Плотніченко С. Р. - Роль оплати праці в системі соціально-економічних відносин (2013)
Почерніна Н. В. - Інститути регулювання зовнішньо-економічної діяльності на макрорівні (2013)
Рекуш А. М. - Інновації: сутність та економічний вимір (2013)
Речка К. М. - Інноваційні аспекти розвитку аграрних підприємств (2013)
Розуменко С. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства як економічної категорії (2013)
Синяєва Л. В. - Оцінка сучасного стану галузі страхування цивільно-правової відповідальності автовласників в Україні (2013)
Терновський В. О. - Аналітична складова автоматизації обліково-аналітичного забезпечення управління операціями з переробки давальницької сировини на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Трусова Н. В. - Державне фінансове забезпечення розвитку сільського господарства в Україні (2013)
Усюк Т. В. - Моделювання процесів відтворення галузі тваринництва у сільському господарстві (2013)
Христенко Г. М. - Цінова ситуація на ринку зерна та напрями його державного регулювання (2013)
Чкан А. С. - Автомобільний ринок України: експертний аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку (2013)
Шведюк В. А. - Экономико-математические методы и модели измерения производительности труда, факторы и резервы роста, Кибенко В. А. (2013)
Шиян Д. В. - Врахування рівня ефективності використання сільськогосподарських земель в політиці державної підтримки аграрного сектора економіки, Горбатова Л. В. (2013)
Яворська Т. І - Вплив спеціалізації на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах (2013)
Баханова М. В. - Формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій банку на основі комунікаційних моделей (2013)
Івашова Л. М. - Інвестиційні ризики залучення іноземних інвестиції в економіку України та шляхи їх подолання, Івашов М. Ф. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології гомогенізованих оздоровчих сиркових продуктів, збагачених наноструктурованими каротиноїдними БАД, Погарська В. В., Глубокий Д. О., Балабай К. С. (2011)
Лисюк Г. М. - До питання класифікації продуктів спеціального призначення, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Кучерук З. І. (2011)
Гавриш А. В. - Створення кондитерської продукції антианемічного спрямування з використанням різних форм заліза, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології соусів-дресингів для оздоровчого харчування з використанням добавок із пряних овочів і вторинної молочної сировини, Наконечна Ю. Г., Хоменко А. В., Кострова К. В. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології розробки нових видів морозива для оздоровчого харчування, Погарська В. В., Берестова А. А., Максимова Н. П., Юрченко І. С. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Розробка технології наноструктурованих хлорофіловмісних добавок із зелені петрушки та кропу з використанням механодеструкції та механоактивації , Погарська В. В., Коробець Н. В., Козюрін Д. М. (2011)
Погарська В. В. - Нове про вплив різних технологічних чинників на трансформацію каротиноїдів у гідрофільну форму, Павлюк Р. Ю., Максимова Н. П., Лук’янова В. Г. (2011)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології натуральних вітамінних добавок із ягід та нових видів заморожених молочно-рослинних десертів, Погарська В. В., Носіченко Г. В., Какадій Ю. П., Ізотова Г. І. (2011)
Погарська В. В. - Стабілізація каротиноїдів у порошкоподібних добавках із використанням натуральних антиоксидантів, Павлюк Р. Ю., Максимова Н. П. Савченко О. О. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського