Палюх О. О. - Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200 (2012)
Гавриш А. П. - Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні, Шевчук А. В., Роїк Т. А., Ковальов В. А., Віцюк Ю. Ю. (2012)
Новосельская О. А. - Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей, Пенкин А. А., Губарев А. А., Темрук В. И., Соловьева Т. В. (2012)
Морозов А. С. - Паперотвірні властивості макулатурного волокна та перспективи його використання (2012)
Киричок П. О. - Дослідження друкарсько-технічних характеристик паперу для виготовлення цінних паперів на безформальдегідній основі, Гордін О. В., Талімонов О. Ю. (2012)
Луценко А. О. - Система розподілу обов’язків щодо державної та громадської підтримки видавничо-книготорговельної галузі України (2012)
Барнич І. В. - Якість і культура обслуговування у книжковому магазині (2012)
Пархоменко Н. О. - Методичні аспекти підвищення якості послуг у сфері транспортної логістики, Молдован В. І., Хоменко О. В. (2012)
Мельниченко А. А. - Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу, Киричок А. П. (2012)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 "Зв’язки з громадськістю" та магістрів за спеціальністю 8.03030202 "Зв’язки з громадськістю", Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2012)
Чому "Парадигма" (1998)
Сеник Л. - Розкопати Помпеї (1998)
Пікулик Н. - Драма багатовимірності буття, або Принципова неспроможність лінеарності (1998)
Криса Б. - Острозька поетична школа (1998)
Завадка Б. - Поняття "народний часопис" у галицькій публіцистиці середини ХІХ ст. (1998)
Ільницький М. - Філософія "бронзових м’язів": Порівняльна характеристика спортивних віршів К. Вєжинського і Б.-І. Антонича (1998)
Комариця М. - Інтерпретація міфологічного Дунаю в українській баладі (1998)
Содомора А. - Ритм життя в поетичному слові Горація (1998)
Лисенко Н. - Прекрасна незнайомка "Ілаялі" (1998)
Шкраб’юк П. - Пожовклі картинки (1998)
Сенатович О. - Бережанська ментальність Богдана Лепкого (1998)
Пікулик Н. - Давня Україна у прозі Богдана Лепкого (1998)
Нахлік О. - Філософія Б. Лепкого-поета (1998)
Криса Б. - Поетичний хронотоп Богдана Лепкого (1998)
Нахлік Є. - Б. Лепкий про ідейні шукання та особистість П. Куліша (1998)
Чопик Г. - Польські обрії Б. Лепкого (1998)
Мельник Я. - 1908 рік у житті Івана Франка (1998)
Франко І. - Історія моєї хвороби. Листи з 1908 року (1998)
Лучук О. - Ще один український "Гамлет" (Інтерпретація Гната Хоткевича) (1998)
Шекспір В. - Гамлет. Трагедія в 5 діях (1998)
Вальо М. - Захер-Мазох і Галичина (1998)
Захер-Мазох Л. Р. фон - Свято обжинок (1998)
Липа Ю. - Офіра (1998)
Лучук Т. - Володимир Лучук і серболужецька поезія (1998)
Лучук В. - Лужицькі візії (1998)
Кужель Л. - Українські табірні видання в Польщі (1918-1924) (1998)
Титул, зміст (2014)
Кутельмах О. І. - Вплив нанорозмірної композиції "Метроксан" на показники клінічних проб і індексів, що характеризують стан тканин пародонту, при лікуванні генералізованого пародонтиту, Саіф Мохамед Нагм Аль-Джбурі (2014)
Богомаз О. В. - Порівняння просторово-часових параметрів ходьби з тимчасовою зоровою депривацією і ходьби з додатковим моторним навантаженням в осіб юнацького віку (2014)
Фурман В. Г. - Особливості клінічного перебігу герпетичної інфекції у дітей, хворих на гострий лейкоз (2014)
Черкасов В. Г. - Особливості амплітудних показників реовазограми гомілки у практично здорових дівчат різного віку та різних соматотипів, Рикало Н. А., Іваниця А. О. (2014)
Коблош Н. Д. - Рідинна цитологія у діагностиці захворювань шийки матки, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П., Пустовалова О. І. (2014)
Пентюк Н. О. - Вміст ендотоксину та маркерів запалення у сироватці крові хворих на цироз печінки: зв'язок із важкістю печінкової енцефалопатії (2014)
Пилипонова В. В. - Статевий диморфізм кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами в юнаків і дівчат Поділля мезоморфного соматотипу (2014)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobacter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2014)
Саволюк С. І. - Динаміка цитокінового профілю та значення його маркерів в оцінці ранніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з ускладненими непухлинними обтураційними жовтяницями (2014)
Руда І. В. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей шкільного віку м. Вінниці (2014)
Шевчук Ю. Г. - Зв'язки КТ параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропо-соматотипологічними показниками в практично здорових дівчат-мезоцефалів (2014)
Солєйко О. В. - Судинна дисфункція у пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: предиктори реабілітаційного потенціалу, Осипенко І. П. (2014)
Феджага І. П. - Особливості будови та синтопія гортанного відділу глотки у чоловіків до та після ларингектомії (2014)
Боднар Л. В. - До вивчення волокнистих структур білої лінії живота у здорових і хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В., Власов В. В., Вітковська С. В. (2014)
Вадзюк С. Н. - Реовазографічна оцінка тонусу артерій стегна у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів, Цвинтарний А. В. (2014)
Дуло О. А. - Вивчення рівня фізичного здоров'я дівчат низинних районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного енергозабезпечення (2014)
Йолтуховский М. В. - Моделирование нормативных индивидуальных показателей кардиоинтервалографии в зависимости от особенностей строения и размеров тела практически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 26 до 35 лет, Гунас И. В., Ищенко Г. А., Кириченко И. М. (2014)
Osypenko I. P. - Pathogenetic correction of arterial hypertension in patients with idiopathic mitral valve prolapse, Solyeyko O. V., Sarafynuk P. V. (2014)
Годлевський А. І. - Ендоскопічні критерії оцінки важкості гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи, Саволюк С. І., Балабуєва В. В., Сацик О. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Ефективність різних режимів емпіричної антибактеріальної терапії у хворих з інфекційним загостренням хозл із наявністю факторів ризику інфекції, викликанної P.aeruginosa (2014)
Кавацюк О. О. - Клініко-анамнестичні особливості пацієнтів різного віку з аневризмою висхідного відділу аорти, Осовська Н. Ю. (2014)
Solyeyko O. V. - Q-myocardial infarction based on undifferentiated connective tissue dysplasia: from phenotype to clinic - biochemical characteristics, Chernykh M. O. (2014)
Стигар М. В. - Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від їх соматотипового статусу, Станіславчук М. А. (2014)
Харченко О. В. - Діагностичні особливості диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою методу ISSR-PCR у хворих на хронічну виразку шлунка (2014)
Яремчук Л. В. - Можливості трансвагінальної ехографії в діагностиці істміко-цервікальної недостатності (2014)
Завгородня Н. І. - Особистісні чинники формування розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Колісник С. П. - Вивчення показників добового езофаго-рн-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з атиповими проявами в динаміці лікування ланзопразолом (2014)
Небесна З. М. - Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів II типу респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2014)
Горай М. А. - Експериментальне обгрунтування лікування хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота (2014)
Заяць Л. М. - Ультраструктура альвеолярних макрофагів в умовах промислового забруднення атмосфери, Савчук Р. М. (2014)
Котляренко Л. Т. - Морфологічні зміни у порожній кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою, Федонюк Л. Я., Попадинець О. Г., Грищук М. І. (2014)
Фоміна Н. С. - Антимікробна характеристика сучасних антисептичних препаратів (2014)
Сорока Ю. В. - Структурна реорганізація печінки в умовах експериментального канцерогенезу, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2014)
Бурков М. В. - Зміни в клітинах дифузної нейроендокринної системи при хірургічній корекції гострої кишкової непрохідності в експерименті (2014)
Блищак Н. Б. - Структурна перебудова підщелепних слинних залоз щура та їх судинного русла за умов експериментального цукрового діабету (2014)
Заічко Н. В. - Зміни в системі гемостазу та тіол-дисульфідному обміні у щурів з експериментальними порушеннями метаболізму гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Козак Д. В. - Динаміка структурних змін тканини міокарда у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби (2014)
Крамар С. Б. - Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Пида В. П. (2014)
Кіщук Б. М. - Ультраструктурна організація альвеолоцитів II типу на ранніх стадіях розвитку стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Заяць Л. М. (2014)
Слободян О. М. - Фетальна топографія панкреатодуоденального органокомплексу, Антонюк О. П., Рябий С. І. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни печінки, нирок та наднирників експериментальних тварин при довготривалому згодовуванні раундапостійкої генетично модифікованої сої, Гаврилюк А. О., Рауцкієне В. Т., Хіміч О. В. (2014)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу та 5-фторурацилу на гістологічну структуру печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу, Линчак О. В., Островская Г. В., Рыбальченко В. К. (2014)
Мельник А. В. - Утворення гідроген сульфіду в аорті щурів: зв'язок із рівнем статевих гормонів (2014)
Островська С. С. - Cтан аорти після дії радіації, солей кадмію і свинцю (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями (экспериментальное исследование), Жмурик Д. В., Милиенко М. В. (2014)
Попик П. М. - Морфологічні зміни судин підшлункової залози при перитоніті, спричиненому введенням налбуфіну в експерименті (2014)
Посохова К. А. - Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну, Сампара С. Р., Яремчук О. З., Дацко Т. В. (2014)
Семененко А. І. - Оцінка терапевтичного ефекту 0,9% розчину NaCl за динамікою показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги в ішемізованому головному мозку щурів (2014)
Шапринський Є. В. - Динаміка ультраструктурних змін клітин клубової кишки щурів після перев'язки клубовотовстокишкової артерії (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів, Чайковський Ю. Б., Шепітько В. І. (2014)
Ярмоленко О. С. - Аналіз морфометричних показників міокарда щурів різного віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації (2014)
Любич Л. Д. - Дослідження дії супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на клітини культивованих гліом людини, Семенова В. М., Стайно Л. П., Главацький О. Я. (2014)
Боднар О. Б. - Експериментальне моделювання хірургічної патології кишечника у щурів (2014)
Кацал В. А. - Ефективність оптимізованих методів хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (2014)
Назарчук Г. Г. - Вивчення антимікробних властивостей шовних матеріалів для офтальмохірургії, Салдан Й. Р., Назарчук О. А., Палій В. Г., Задерей Н. В., Салдан Ю. Й. (2014)
Остап'юк Л. Р. - Використання методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики в акушерсько-гінекологічній та хірургічній практиці (2014)
Петрушенко В. В. - Ендоскопічні та патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті, Вернигородський С. В., Сухань Д. С. (2014)
Хомовський В. В. - Вертебротерапевтичні методи як засіб профілактики цереброваскулярних ускладнень при артеріальній гіпертензії (2014)
Левицька У. С. - Роль сучасних методів дослідження у вивченні морфологічних особливостей кісткової тканини та ранньої діагностики патологічних змін (2014)
Палапа В. В. - Cучасні аспекти діагностично-лікувальної тактики набрякової форми передменструального синдрому (ПМС) (2014)
Голубовський І. А. - Морфофункціональні зміни нирок при ожирінні, сучасні напрямки лікування (2014)
Маевский А. Е. - Клинико-морфологические аспекты эндометриоза яичников, проблемы диагностики, лечения и профилактики (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2013)
Шевчук А. В. - Дослідження друкарсько-технічних характеристик банкнотного паперу на безформальдегідній основі, Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Талімонов О. Ю., Маслюк В. О. (2013)
Несхозієвська Т. М. - Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин (2013)
Сарапулова О. О. - Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку, Шерстюк В. П. (2013)
Шевченко Я. О. - Дослідження якості відтворення бланків майнових сертифікатів, Зоренко О. В., Скиба В. М., Байдак О. Ю. (2013)
Кохановський В. О. - Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин (2013)
Кулішова Н. Є. - Підготовка стереозображень для дитячих видань, Федоренко О. О. (2013)
Кондрашев П. В. - Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики (2013)
Віцюк Ю. Ю. - Контактна взаємодія абразивного інструменту та поверхонь оброблення деталей друкарських машин при суперфінішуванні абразивними брусками, Роїк Т. А., Олійник В. Г., Гавриш А. П. (2013)
Кушлик-Дивульська О. І. - Інформаційна модель страхування активу з урахуванням франшизи на страхові рішення ризикофобів, Штабалюк П. І., Савчук Л. О. (2013)
Волкотруб Л. М. - М. О. Максимович — видатний український видавець ХІХ ст. (2013)
Іванов-Ахметов В. М. - Гравюра: історичний огляд і основні різновиди мистецької техніки (2013)
Романко А. - Встановлення наукових зв’язків у сфері редагування між ВПІ НТУУ "КПІ" та UGSM "Monarch Business School Switzerland (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2013)
Киричок Т. Ю. - Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування (2013)
Несхозієвський А. В. - Дослідження впливу піддекельного матеріалу на кінематику зони друкарського контакту та параметри якості друку (2013)
Кульбич І. К. - Оцінка якості відбитків при цифровому друці, Лотоцька О. І. (2013)
Зигуля С. М. - Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах (2013)
Зоренко О. В. - Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів, Кочемасов О. С., Кочемасов Ю. С., Байдак О. Ю. (2013)
Морфлюк В. Ф. - Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку, Морфлюк-Щур В. В., Банделовський С. В. (2013)
Гавриш А. П. - Динамічне зміцнення поверхонь композитних деталей тертя друкарських машин тонким шліфуванням, Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Киричок П. О. (2013)
Котляров В. П. - Технологія та обладнання для очищення друкарських форм, Ткачук М. Г. (2013)
Романенко В. В. - Нові конструктивні рішення при вимірюванні енергетичних параметрів лазерного випромінювання для потреб поліграфічних виробництв (2013)
Морфлюк В. Ф. - Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах, Карпенко І. С. (2013)
Осипова Т. Г. - Геометричні передумови побудови композиції в сюрреалістичних ілюстраціях, Харук Є. С. (2013)
Мельников О. В. - Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі, Сеньківський В. М., Штангрет А. М., Семенюк Е. П. (2013)
Владленова І. В. - Трансформація природи людини: виклик сучасних технологій (за Ю. Габермасом) (2014)
Крисаченко В. С. - Українсько-московські відносини (2014)
Панфілов О. Ю. - Світоглядні виміри сучасної освіти, Соболєва С. М. (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема свободи й відповідальності в соціокультурних умовах інформаційного суспільства, Прудникова О. В. (2014)
Бурлука О. В. - Самоосвіта як один із засобів самовизначення особистості (2014)
Шапіро О. О. - Семантичні засади моделювання комунікативного дискурсу в інтернет-просторі (2014)
Кальницький Е. А. - Генеза концептуальних підходів до розуміння сутності й специфіки феномену "комунікації" в контексті розвитку інформаційного суспільства (2014)
Мухіна І. Г. - Ціннісні аспекти радянського освітньо-культурного простору: актуальність дослідження (2014)
Шанідзе Н. О. - Філософські підходи до соціалізації особистості в умовах інформатизації суспільства та освіти (2014)
Осипова Н. П. - Соціально-правовий аспект європейського підходу до миру і злагоди між народами (до 290-річчя від дня народження Імануїла Канта) (2014)
Коваленко І. І. - Громадянська культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві (2014)
Зінченко О. В. - Конституції африканських держав про захист прав людини (2014)
Романюк О. І. - Унітаризм VS федералізація: проблема державного устрою України в контексті конституційної реформи (2014)
Куц Г. М. - Формування спільної європейської ідентичності: проблеми та перспективи (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг територій у контексті осі "суспільство — держава" (2014)
Поліщук І. О. - Політична культура постсоціалістичних України та Польщі: особливості трансформацій, Лур’є В. К. (2014)
Волвенко Н. М. - Проблеми індивідуальності в умовах соціально-політичних трансформацій (2014)
Матушкіна С. В. - Концептуальний вимір етнополітики в Україні (2014)
Антонова О. С. - Роль парламентських фракцій у здійсненні реформування Верховної Ради України (2014)
Нурмухометова М. Г. - Вироблення стратегічного курсу розвитку україни за умов парламентсько-президентської форми правління (2014)
Хайтам Ніамах Рахім - Мас-медійні дискурси політичних подій: теоретичний аналіз (2014)
Клімова Г. П. - Історія Болонського процесу: аксіологічні орієнтири розвитку європейської вищої освіти (2014)
Погрібна В. Л. - Критерії оцінки ефективності соціальної політики: від теорії до практики, Волянська О. В. (2014)
Маркозова О. О. - Вплив вольових якостей людини на досягнення успіху в ситуації вибору (2014)
Шевченко Н. В. - Соціальне партнерство в освіті: символічний інтеракціонізм як методологічна орієнтація (2014)
Топчий Т. В. - Безперервна освіта як системне середовище формування особистості (2014)
Крячко В. І. - Структура сигніфікативного поля етнорелігійного простору в етносоціології релігії (2014)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики алкоголізму в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2014)
Прохоренко Т. Г. - Справедливість як чинник соціальної стабільності (2014)
Політична ідентичність як ресурс демократичної трансформації українського суспільства (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Петрушенко В. - Проблематизація поняття істини в сучасній філософії (2014)
Кадикало А. - Проблемність визначення свідомості та штучний інтелект (2014)
Джигіта А. - Потік свідомості та іманентний час у феноменологічній концепції Едмунда Гусерля (2014)
Петрушенко О. - Утопія як проективна інтелектуальна конструкція (2014)
Паньків О. - Сприйняття часу в інтернет-просторі (2014)
Онищук О. - Сучасна людина у просторі віртуальної реальності: особливості соціально-культурної трансформації (2014)
Мазур Л. - До питання про співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності: самоідентифікація індивіда як механізм соціальної пам’яті (2014)
Мамчак С. - Супранаціональне розширення громадянської солідарності як основа інклюзивного формування публічності (аналіз ідей Ю. Габермаса) (2014)
Чурсінова О. - Соціально-антропологічні аспекти сучасної української філософії техніки (2014)
Хвойницька Х. - Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є) (2014)
Мазурик М. - Аналіз російськими мислителями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. онтологічного розуміння добра і зла в патристиці (2014)
Головей В. - Платонівська критика мистецтва в контексті становлення дискурсу репрезентацій (2014)
Антонець М. - Впровадження естетотерапевтичних технологій та новітніх тренінгів у викладанні етики та естетики, Соляник А. (2014)
Гончаренко О. - Семіотичні аспекти логіки Степана Балея (2014)
Повторєва С. - Ґендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності, Шадських Ю. (2014)
Федорів Л. - Особливості некласичного розуміння трансцендентного: деякі аспекти та підходи (2014)
Саноцька Н. - Репрезентація жінки в творчості Лесі Українки (2014)
Боріння з долею у творчому горінні (Круглий стіл присвячений творчості Лесі Українки) (2014)
Нагорняк О. - Contra spem spero – життєве кредо поетеси (2014)
Возняк І. - Проблема зв’язку людини та природи у творчості Лесі Українки (2014)
Мовчан В. - Тема судьбы в творчестве Леси Украинки (2014)
Петрушенко В. - Співвідношення волі та відповідальності у драмі Лесі Українки "Камінний господар” (2014)
Ярова К. - Мовленнєвий етикет комунікативного акту в епістолярному дискурсі (На матеріалах листів Лесі Українки) (2014)
Дрогомирецька М. - Неоромантизм Лесі Українки (2014)
Тіпцов М. - Особисті роздуми про твір "Бояриня”Лесі Українки (2014)
Дробот О. - Стилістична роль звертань у творчості Лесі Українки (2014)
Козелко І. - Філософська думка в творчості Лесі Українки (2014)
Іванців О. - Біблійні антропоніми у творчості Лесі Українки (2014)
Петрушенко О. - Леся Українка: міркування про утопію (2014)
Гірна Н. - Внесок Лесі Українки у розвиток українського модернізму (2014)
Карівець І. - Передмова до есею Барбари Скарґи (2014)
Скарґа Б. - "На початку було слово” (2014)
Карівець І. - Дослідження індійської філософії в Україні: історично-філософський та лінгвістичний підходи (Рецензія на монографію Завгороднього Ю. Ю. "Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.)”: – К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с.) (2014)
Козаченко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку технічного сервісу машин АПК (2014)
Кириченко А. Н. - Исследование причин отказов и снижение ресурса гидростатическкой трансмиссии зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б, Войтюк В. Д. (2014)
Бабицкий Л. Ф. - Развитие средств мобильного технического средства для растениеводства при изменяющихся климатических условиях, Соболевский И. В. (2014)
Думенко К. М. - Відновлення працездатного стану вітчизняних зернозбиральних комбайнів, Комісарова Л. О., Шевченко К. С. (2014)
Москалевич В. Ю. - Обеспечение надежности рабочих органов с виброударными механизмами (2014)
Олексюк В. П. - Прогнозування довговічності рам двигунів сільськогосподарських машин, Матвіїшин А. Й., Ферендюк О. В. (2014)
Блезнюк О. В. - Ефективність пар тертя технічного призначення, Білаш О. В. (2014)
Попович П. В. - Підвищення корозійної стійкості металоконструкцій машин для рослинництва, Рибак Т. І., Бортник І. М., Миць В. І. (2014)
Борак К. В. - Дослідження силової взаємодії робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом, Добранский С. С., Блезнюк О. В. (2014)
Бойко А. І. - Визначення середнього наробітку на відмову ріжучих елементів сошників прямого посіву під дією зовнішніх факторів середовища, Павлюченко І. С. (2014)
Лімонт А. С. - Витрата палива при використанні навантажувачів та щільність упаковок льонотрести, Климчук В. М. (2014)
Коломієць С. М. - Обгрунтування параметрів культиваторів-розпушників для передпосівного обробітку грунту (2014)
Дідух В. Ф. - Обгрунтування профілю скребка транспортера, Кірчук Р. В., Поліщук М. М. (2014)
Ферендюк О. В. - Зниження енергоємності процесу фрезерування грунту і методика проведення лабораторних випробувань фрезерного культиватора, Олексюк В. П. (2014)
Цьонь О. П. - Обгрунтування вибору обладнання для проведення експериментальних досліджень активних плоских ножів, Сташків М. Я., Цьонь Г. Б. (2014)
Довбуш Т. А. - Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам, Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2014)
Бабій А. В. - Динамічна модель енергозберігаючого приводного механізму косарки, Бабій М. В. (2014)
Павельчук Ю. Ф. - Результати експериментальних досліджень апаратів точного висіву насіння, Пришляк В. М., Лотоцький Р. І. (2014)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге составной кривой, Обыхвост А. В., Хессро Монтасер (2014)
Демко О. А. - Продуктивність зернозбиральних комбайнів як похідна флуктацій урожайності поля, Демко А. А., Надточій О. В. (2014)
Тарельник В. Б. - Влияние температури формирования антифрикционных баббитовых покрытия на поверхностную энергию стальной подложки, Дзюба А. В., Бакай Г. А. (2014)
Каденко В. С. - Аналіз методів підвищення довговічності грунтообробних робочих органів (2014)
Довжик М. Я. - Оценка уплотнения грунта под следом колеса транспортного средства, Татьянченко Б. Я., Соларёв А. А. (2014)
Тимчук В. М. - Обгрунтування переходу на рівень стандартизованих сировинних ресурсів в системі трансферу технологій, Осипова Л. С. (2014)
Демко О. А. - Закономірності впливу тривалості експлуатації зернозбиральних комбайнів на їх технічний стан, Демко А. А., Надточій О. В. (2014)
Козаченко О. В. - До методики випробування та прогнозування технічного стану сільськогосподарської техніки, Блезнюк О. В., Шкрегаль О. М., Дроботенко О. А. (2014)
Шкрегаль О. М. - Застосування сучасних діагностичних методів та засобів підвищення технічного рівня машин, Лимаренко В. О., Рильський Д. О. (2014)
Сорокін С. П. - Обгрунтування періодичності ТО і ресурсу форсунок тракторних дизелів, Романюк Г. С., Курасов Р., Отрода Д. (2014)
Зиков В. В. - Удосконалення технічного обслуговування тракторів ФГ "Альянс" Харківської області (2014)
Кириченко В. Е. - Методы борьбы с шумом и вибрацией при эксплуатации зерноуборочных комбайнов, Болоташвили З. У., Гайда А. С. (2014)
Шевченко С. А. - Підвищення надійності машин методом превентивної заміни елементів при наявності інкубаційного періоду розвитку дефектів (2014)
Брюховецький А. М. - Пристрій для обробки дизельного палива перед згорянням, Коршенко К. В. (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження трибологічних та електромагнітних властивостей металовмістних композитів на основі вуглепластиків, Макаренко Д. О., Лукашенко М. І., Мосінян А. Г., Муранов Є. С. (2014)
Антощенков Р. В. - Спосіб та вимірювальна система для визначення енергетичних витрат мобільної машини, Антощенков В. М. (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження захисного шару утвореного силікато-фулереновим геомодифікатором, Харченко Б. Г., Кабат О. С., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2014)
Криса Б. - Любомир Сеник. Літературознавець і письменник (2004)
Шкраб'юк П. - Любомир Сеник: ювілейна сильветка (2004)
70 років чистого сумління (Інтерв'ю Мар'яни Савки з Любомиром Ссником) (2004)
Яремчук-Роздольська І. - Досвід тоталітаризму в романному форматі (2004)
Моторнюк І. - Грані психологічної прози (2004)
Пікулик Н. - "...I стане земля спрагла джерелом вод” (2004)
Нахлік Є. - "Ustep” III частини "Dziadow” А. Міцкевича – "Медный всадник” О. Пушкіна - "Сон”. Шевченка: текст і прототекст (2004)
Мельник Я. - Псевдо-климентини: причинки Івана Франка (2004)
Корнійчук В. - Франкові "Картки любові” (2004)
Тихолоз Б. - "Влада творчого духа” (Поетична філософія книги І. Франка "Semper tiro”) (2004)
Пастух Т. - Поетичне мислення Івана Франка (За збіркою "Semper tiro”) (2004)
Бондар Л. - Одна з Франкових "любовних історій” (2004)
Денисюк І. - Літературна готика і Франкова проза (2004)
Луцак С. - Внутрішня організація роману Івана Франка "Перехресні стежки” (2004)
Гузар З. - Оповідання І. Франка "Гава”: образ дитини-підприємця (2004)
Ощипок Н. - Михайло Мочульський: повернення із забуття (2004)
Піхманець Р. - Листи Василя Стефаника як джерело вивчення його життя і творчості (2004)
Седляр О. - Повість А. Чайковського. "Своїми силами” як джерело до вивчення його життя та громадської діяльності у 60-70-их pp. XIX ст., Якимович Б. (2004)
Густей У. - Володимир Винниченко та Микола Чайковський: сонячна фантасмагорія (2004)
Галета О. - Дон Кіхот як лицар художнього образу (Український індивідуалізм за працями Юра Меженка) (2004)
Комариця М. - Перстені долі Євгена Маланюка (2004)
Крупач М. - Літературно-артистичне товариство "Веселка” (1922-1923) (2004)
Сирота Л. - Сонце як образ-маніфест української літератури 1920-30-х років (2004)
Слободян Н. - Морально-етичний аспект проблеми вибору в українській прозі 1920-х рр. (2004)
Танчин К. - Щоденник - саморозкриття письменника (2004)
Ільницький М. - Містерія Йорданської ночі (2004)
Солецький О. - Картина барокового світу в дослідженнях Валерія Шевчука (2004)
Шевчук В. - Винахідник Борис Грабовський та його "Космічний біофактор” (2004)
Політичне становище України (2004)
Діалог між народами - без посередника (2004)
Дві концепції для України (2004)
Українська трагедія (2004)
Необільшовизм - антидемократія в дії (2004)
Московський синдром, опозиція і "вектори” (2004)
Українці, відчуйте свою силу і правду (2004)
"Не служи двом богам” (2004)
"Геть від Москви” (2004)
Імператив нації (2004)
Патріот. Воїн. Громадський діяч (2004)
Простір Слова, наповненого серцем (2004)
Тривожна теорія Етьєна Фермеерса з християнським сподіванням і надією (2004)
Меженко Ю. - Мистецтво іде своїми шляхами (2004)
Моторнюк І. - Нове прочитання Франкового "Мойсея” (2004)
Горинь В. - На шляхах непокори (2004)
Войтюк О. - Крехівський монастир: чотири сторіччя духовності (2004)
Анасевич Я. М. - Продукція супероксиду в тонкій кишці щурів при гіпо- та гіпермелатонінеміях, Цебржинський О. І. (2011)
Гулєвський А. К. - Вплив низькомолекулярної фракції кордової крові на фагоцитарну активність лейкоцитів, підданих гіпотермічному зберіганню, Горіна О. Л., Мойсеєва Н. Н. (2011)
Десятський В. В. - Плавальна поведінка і агресивність киндлінгових щурів в умовах модуляції продукції оксиду азоту (2011)
Єрошенко Г. А. - Морфологічна характеристика тканинних базофілів при хронічному катаральному гінгівіті, Гасюк Н. В., Калиниченко М. В. (2011)
Зайцев А. В. - Спосіб прижиттєвого зняття реплік з твердих тканин зубів, Ніколішин А., Коваль В., Іваницький І. (2011)
Кащенко С. А. - Органометричні показники селезінки білих щурів після введення їм циклофосфану та імунофану, Золотаревська М. В. (2011)
Кащенко С. А. - Виявлення морфологічних особливостей лімфоїдних утворень тонкої кишки при забарвленні нативного препарату, Морозова О. М. (2011)
Кащенко С. А. - Органометричні показники лімфатичних вузлів щурів різних вікових груп, Петізіна О. М. (2011)
Крижна С. І. - Активність гемсинтетази мітохондрій кори головного мозку при порушенні порфіринового обміну (2011)
Лебединець Д. В. - Нейропротекция при ишемическом инсульте: эффективность применения криоконсервированных фетальных нервных клеток, Останкова Л. В., Останков М. В., Лебединець В. В., Гольцев А. М. (2011)
Ольховський В. О. - Морфо-клінічне обгрунтування ринопластики артеризованими клаптями зі шкіри лоба, Рузін Г. П. (2011)
Погоріла І. В. - Ефекти роздільного та сумісного застосування похідного пептидамідобензофенону та діазепаму на показники рухової активності щурів у тесті відкритого поля (2011)
Попова Л. Д. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у м'язовій тканині щурів із флегмоною м'язів, Щербань М. Г., Васильева И. М. (2011)
Фролова Г. А. - Вплив вибіркової стимуляції активності нейромедіаторніх систем на модифікації тривожної поведінки білих щурів, Федотова Ю. О., Соболев В. І. (2011)
Селькіна Г. Б. - Каріометрична характеристика епітелію спинки язика, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Харченко С. В. (2011)
Абасова Л. І. - Застосування комбінованої терапії у хворих артеріальною гіпертензією, що асоціюється з метаболічним синдромом, Дашдаміров Р. Л., Бахшалієв А. Б. (2011)
Алієва Т. Т. - Взаємозв'язок чинників кардіоваскулярної ризику з індексом клініко-метаболічного статусу у жінок з цукровим діабетом типу 2 (2011)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Особливості параметрів центральної гемодинаміки при симультанних оперативних втручаннях у хворих з жовчокам’яною хворобою (2011)
Громова А. М. - Левоноргестрелвміщуюча гормональна система "Мірена" в профілактиці та лікуванні естрогенозалежної гінекологічної патології, Добровольська Л. М., Лихачев В. К., Дудченко А. А., Макаров О. Г. (2011)
Друзь О. В. - Сімейний стан та психосоматичний статус як фактори ризику-антиризику формування залежності від опіоїдів (2011)
Крилова О. О. - Біохімічні показники запалення, ендотоксемії, фіброзу, холестазу у хворих на різні форми хронічного панкреатиту, Согіна Т., Шевченко Б., Ратчик В. М. (2011)
Марков Ю. І. - Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги, Слабкий Г. О. (2011)
Ніколішин А. К. - Особливості дослідження мікробної флори порожнини рота та характеристика чутливості грибів роду candida до сучасних протигрибкових препаратів у хворих з кандидозним стоматитом на тлі цукрового діабету типу 1, Ступак О. П., Ступак П. П. (2011)
Попович І. Ю. - Порівняльна характеристика силерів для постійної обтурації кореневих каналів, Гасюк Н. В., Єрошенко Г. А. (2011)
Похилько В. І. - Медична ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії у новонароджених з асфіксією порівняно зі стандартним комплексом лікування на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового мониторингу (2011)
Пянтковська Н. С. - Клініко-параклінічні характеристики у дітей що хворіють на цукровий діабет (2011)
Рибалов О. В. - Результати вивчення біопотенціалів власне жувальних м'язів у хворих з різним ступенем гіпермобільності головки скронево-нижньощелепного суглоба, Москаленко П. А., Семененко Ю. І. (2011)
Стецюк Р. А. - Досвід застосування комбінації препаратів Кепри і Ламікталу при лікуванні синдрому Леннокса – Гасто (2011)
Ткаченко П. І. - Клініко-цитологічні показники ефективності комплексного методу лікування гострого альвеоліту у дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Стафіло-стрептодермія як причина виникнення флегмон щелепно-лицевої ділянки у дітей, Іщейкін К. Є., Білоконь С., Гуржій О. (2011)
Ткаченко П. І. - Алгоритм обстеження хворих з кістами бічної ділянки шиї, Резвіна К. Ю. (2011)
Філіппова О. Ю. - Морфологічні параметри неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів у хворих із патологією біліарного тракту (2011)
Шешукова О. В. - Клініко-імунологічні паралелі при хронічних періодонтитах тимчасових зубів (2011)
Литвиненко Н. В. - Епідеміологічні аспекти гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії в сільських мешканців Полтавського регіону, Кривчун А. М. (2011)
Шкурупій О. А. - Можливості внутрішньопротокової санації гіпохлоритом натрію в комплексному лікуванні гострого холангіту (2011)
Ніколішин А. К. - Застосування антисептичних та гемостатичних засобів при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту, Геранін С. І. (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Патогенез опікової хвороби (частина І), Харченко С. В., Костенко А. Г. (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Патогенез опікової хвороби (частина ІІ), Харченко С. В., Костенко А. Г. (2011)
Черно В. С. - Роль фізичних факторів та компонентів біофізичних явищ у філогенетичному формуванні просторової структурної організації синусів твердої оболонки головного мозку (2011)
Помогайбо В. М. - До питання про пренатальну свідомість (2011)
Шарбенко Т. В. - Європейська кредитно-трансферна система та європейський простір вищої освіти (2011)
Ковальов Є. В. - Рецензія на підручник "Фармакологія" (2011)
Petrovych J. M. - Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development (2014)
Viatkin P. S. - Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture (2014)
Voytsekhovskyy V. B. - Dynamics of production assets and evaluation of investments to ensure their reproduction, Voytsekhovska Y. V., Syrvatka P. B. (2014)
Havran V. J. - Formation of the favorable information and investment environment as a basis of developing structural business shell, Novakivskyi I. I. (2014)
Hrechyn B. D. - The biomass usage as an energy source in choosing the enterprise’s location (2014)
Demkiv Y. V. - Problems of effective enterprise’s business model developing in current market conditions (2014)
Dubodelova A. V. - Trends of hotel industry development in lviv region, Kulyniak I. Ya., Malkush Kh. Yu. (2014)
Iermakova O. A. - Transformation of regional policy in terms of innovation-based economy (2014)
Kulinich T. V. - Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use (2014)
Kuzjo N. E. - The use of economic-mathematical modeling and modern technologies in the optimization of enterprise’s marketing distribution policy, Kosar N. S. (2014)
Lisovs’ka L. S. - Innovation utility formation (2014)
Logachova L. - Strategic directions for sustainable development of Ukraine, Logachova O. (2014)
Pavlenko I. G. - The importance of the client in forming marketing policy of communications in the market of hotel services (2014)
Polishchuk О. А. - Ways of solving problems of graduates on the labour market: interaction of educational institutions and employers (2014)
Strychalska-Rudzewicz A. - Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland (2014)
Sumets O. M. - Factors of logistics development at the present stage of market transformations (2014)
Tisunova V. M. - The strategic direction of the interaction between agricultural enterprises and enterprises with other types of the economic activities, Mardar D. O. (2014)
Trach O. - Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city (2014)
Shandrivska О. - Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment , Kuzyak V., Beck O. (2014)
Chukhray N. I. - Logistic approaches to economic-mathematical modeling of pricing influence in government procurement, Melnikov O. S., Smyryczynskiy V. V. (2014)
Yurynets O. - Multi-level marketing strategy for competitiveness ensuring of automobile enterprises, Tomyuk O. (2014)
Danylevych N. M. - Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine, Yastrubskyy M. Ya., Kuznyetsov Ya. V. (2014)
Janczewska D. - Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure (2014)
Dyubina A. V. - Formation of scientific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory, Dyubina K. O., Kopets G. R. (2014)
Kryvych Ya. M. - Banking risks: Enhancing requirements concerning risk management and information disclosure , Makarenko I. O. (2014)
Layko O. I. - Management of investment flows in ukrainian economy (2014)
Matviy I. Ye. - Outsoursing as an effective instrument of projects management (2014)
Myskin Y. I. - Genesis of tax administration (2014)
Chmielecki M. - The use of facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method– research results from Poland (2014)
Tsohla O. O. - Diversification of activities for enterprise (2014)
Ukrayinets A. I. - Ways of object-oriented program management approach implementation in industrial enterprises activities (2014)
Chagovets L. О. - Econometric modelling of economic security in business operations management , Nevezhin V. P., Zakharova О. V. (2014)
Корнійчук В. - Поет почуття і поет думки (2008)
Ільницький М. - Біля джерел наукового франкознавства (2008)
Тихолоз Б. - "...Слух, отворений на голоси духів": поетична демонологія Івана Франка (2008)
Грицак Я. - Між семітизмом й антисемітизмом: Іван Франко та єврейське питання (2008)
Комариця М. - "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка (2008)
Мельник Я. - "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів (2008)
Завадка Б. - Релігієзнавча лектура в особистій бібліотеці Івана Франка (2008)
Кульчицька-Жигайло І. - Поетична христологія Івана Франка (2008)
Федорак Н. - Особливості стилю Галицько-Волинського літопису (2008)
Пікулик Н. - Самобутній християнський гуманізм - фундаментальна ідея давньоукраїнської літератури (2008)
Криса Б. - Необароко Юрія Липи (2008)
Бондар Л. - Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят (2008)
Захарчук В. - "Печать Каїна" в українській літературі XX століття (2008)
Ярема С. - Про авторство останніх двох праць П. Карманського (2008)
Сеник Л. - Ідеалізм Богдана-Ігоря Антонина (2008)
Тепла Ю. - Література і суспільне життя у концепції Миколи Гнатишака (2008)
Крупач М. - "Таємниця" Євгена Маланюка (2008)
Пастух Т. - Герметична поезія та київська школа (2008)
Федорів У. - Літературний канон і цензура: захист чи тиск (2008)
Крохмальний Р. - Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу (2008)
Марків Р. - Міфілогізм "Лісової пісні" (2008)
Мартинюк В. - Баланс форми і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" (2008)
Криса Б. - Концепція людини в поезії українського бароко (2008)
Лещишин З. - Внутрішній монолог: до питання дефініції (2008)
Гірняк М. - Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції (2008)
Білецький Л. - Перспективи літературно-наукової критики (2008)
Ільницький М. - Леонід Білецький - дослідник Олександра Потебні (2008)
Ільницький М. - Чи був український авангард? (2008)
Сеник Л. - Про поетичне слово у вимірах всесвіту душі (2008)
Сироїд Д. - Цінна праця з української медієвістики (2008)
Горинь В. - Співець подзвіння гострених мечів (2008)
Бобирьов В. М. - Морфологічні зміни у тканинах печінки експериментальних щурів при тривалому надходженні прооксидантів та корекції їх тіотриазоліном, Цвєткова Я. А., Островська Г. Ю. (2011)
Бойчук Т. М. - Корегуючий вплив мелатоніну на функцію морфологічно змінених нирок, Петришен О. І. (2011)
Горлачова П. М. - NO – ергічна система вологи передньої камери ока за умов ушкодження рогівки та експериментальної корекції глутаргіном, Непорада К. С. (2011)
Григорь’єва Г. С. - Вплив есміну на метаболізм білків та біохімічні показники в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2011)
Корольов В. О. - Особливості єпітеліо – мезенхімних відносин у ранньому гістогенезі підшлункової залози у людини, Георгиєвськая Л. С., Апухтін Ю. П. (2011)
Короткий О. Г. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на вміст ТБК-активних продуктів, відновленого глутатіону та активність глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності, Пилипенко С. В., Гайда Л. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2011)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження похідних сукцинамінових кислот (2011)
Мачоган В. І. - Морфофункціональна характеристика пародонту щурів, Волков К. С., Єрошенко Г. А. (2011)
Насибуллін Б. А. - Особливості реакцій популяцій клітин периферичної крові і лімфоїдної тканини на дію тривалого іммобілізаційно-емоційного стресу, Змієвський А. В., Павлова О. С. (2011)
Савохина М. В. - Изучение ульцерогенного и местнораздражающего действия метакрукса, Таран А. В. (2011)
Скотнікова Л. В. - Системна дія нових модифікованих хірургічних ниток на вільнорадикальні процеси в крові щурів за умов хірургічної травми на тлі хронічного психоемоційного стресу, Костенко В. О. (2011)
Спаська А. М. - Особливості кровопостачання яєчка чоловіків зрілого віку в нормі (2011)
Степаненко О. Ю. - Динаміка вікових змін макроанатомічних показників мозочка людини (2011)
Степанчук А. П. - Будова передсердних порожнин серця людини (2011)
Сухарєв Ю. С. - Методи детоксикації ентеротоксинів Escherichia coli, Гужвинська С. О. (2011)
Сухомлин А. А. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на активність орнітиндекарбоксилази, α-амілази та NO-ергічну систему слинних залоз за умов гіпергастринемії, Непорада К. С., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2011)
Труш В. В. - Вплив помірних фізичних навантажень, що моделювалися шляхом примусового плавання, на функціональний стан локомоторного скелетного м'яза білих щурів (2011)
Фалалєєва Т. М. - Особливості складу вуглеводного компоненту глікопротеїнових рецепторів слизової оболонки шлунка за умов профілактичного введення гліпролінів у щурів в умовах cтрес-індукованих уражень, Берегова Т. В., Самоніна Г. Е., Ященко А. М. (2011)
Цирюк О. І. - Вплив тривалого введення омепразолу на слизову оболонку шлунка, Ященко А. М., Харчук І. В., Харченко М. М., Берегова Т. В. (2011)
Шепітько В. І. - Характеристика структурних елементів селезінки при трансплантації кріоконсервованої плаценти, Кацай В. В., Шепітько К. В. (2011)
Шепітько В. І. - Реакція структурних елементів яєчника на одноразову підшкірну трансплантацію плаценти, Шепітько К. В., Калашник В. М. (2011)
Шумейко О. Г. - Обгрунтування застосування екстракту з мідії чорноморської (Mytilus galloprovincialis Lam.) У комплексній інтенсивній терапії панкреонекрозу (2011)
Ходоровська А. А. - Стрес - індуковані морфофункціональні порушення паренхіми щитоподібної залози, Бойчук Т. М., Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П. (2011)
Агаєв А. А. - Вплив зловживання кухарською сіллю на захворюваність населення артеріальною гіпертензією (2011)
Алієва Т. Т. - Комплексна терапія цукрового діабету типу 2 і її вплив на показники клініко-метаболічного статусу у чоловіків (2011)
Амбросова Т. Н. - Терапевтический потенциал лосартана у больных с артериальной гипертензией и ожирением, Ковалева О. Н., Ащеулова Т. В. (2011)
Андрух П. Г. - Система психотерапії та реабілітації емоційних порушень й сполучених розладів в осіб із залежністю від психоактивних речовин (2011)
Барановський Ю. Г. - Рання лектиногістохімічна діагностика і алгоритм вживання STERI-STRIP та світлолікування для профілактики формування келоїдних рубців, Ильченко Ф. Н., Гривенко С. Г. (2011)
Бублій Т. Д. - Порівняльна характеристика зубних паст з відбілюючим ефектом, Гасюк Н. В., Петрученко Н. В. (2011)
Голованова І. - Динаміка захворюваності на грип та грві робітників скляно-фарфорової промисловості, Гапон В., Філатова В., Фошина А. (2011)
Громова А. М. - Динаміка змін кровообігу в матково-плацентарному та плодово-плацен-тарному басейнах при прееклампсії, Ліхачов В. К., Добровольска Л. М., Мартиненко В. Б., Макаров О. Г. (2011)
Жураківський В. М. - Сучасні принципи лікування фіброміоми матки у жінок з екстрагенітальною патологією (2011)
Курсов С. В. - Транспорт кисню у хворих з абдомінальним сепсисом при середній оцінці за шкалою Арасне-ІІ (2011)
Литвиненко Н. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією І стадії, Тупиця І. О., Самарченко Л. А. (2011)
Личковська Н. - Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Фафула Р., Єфремова У., Воробець З. (2011)
Мамедова Н. Ф. - Вплив антиоксидантной системи на перебіг і результат вагітності після екстракорпорального запліднення і перенесення ембріона, Багирова Х. Ф. (2011)
Мельничук Г. М. - Дослідження впливу комплексного лікування на цитокіновий профіль ротової рідини у разі генералізованого пародонтиту (2011)
Мельникова С. В. - Функціональний стан вегетативної нервової системи у лікарів-стоматологів після амбулаторного прийому., Запорожець Т. М., Саник О. В (2011)
Москаленко П. О. - Патогенетичні аспекти в лікуванні гіпермобільності суглобової головки нижньої щелепи., Рибалов О. В., Яценко О. І. (2011)
Мусаєва А. В. - Аналіз структури артеріальної гіпертензії серед населення вимушених переселенців жіночої статі працездатного віку (2011)
Панченко М. С. - Медико - психологічний моніторинг: диференційна діагностика та оцінка рівня психосоціальної значимості вегетативних соматоформних розладів у молодому віці (2011)
Потяженко М. М. - Хронобіологічний підхід до терапії артеріальної гіпертензії в комбінаціїї з ожирінням, Люлька Н. О., Шепітько К. В., Соколюк Н. Л., Гаєвський С. О., Яруліна Д. Б. (2011)
Редька І. В. - Стан мозкового кровообігу у дітей із сенсорними дефектами, Шмалєй С. В. (2011)
Ткаченко П. І. - Недоліки в діагностиці та лікуванні переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду дротяними шинами, Ідашкіна Н. Г. (2011)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічні аспекти загоєння шкіри та підшкірної клітковини при гнійній рані щелепно-лицевої ділянки у дітей, хворих на гострий одонтогенний остеомієліт тіла нижньої щелепи, Іщейкін К. Є., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Білоконь Н. П. (2011)
Юзбашев Г. І. - Ефективність підходів по комплексного лікування синдрому роздратованої кишки (2011)
Білаш С. М. - Вивчення морфофункціональних змін шлунка щурів при запаленні викликаним Л-карагіненом та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І. (2011)
Гасюк Ю. А. - Цитогенетичні та ультраструктурні зміни неопластичної клітини, Веклич Ю. С. (2011)
Нідзельський М. - Аналітичний огляд факторів, що впливають на стоматологічний статус спортсменів, Римар М., Зінкевич К., Ємець А. (2011)
Похилько В. І. - Роль генетичної детермінанти в розвитку критичних станів у дітей (2011)
Сухомлин Т. А. - Патогенетичні механізми ушкодження легень при опіковій хворобі, Нетюхайло Л. Г. (2011)
Чорна І. В. - Молекулярні механізми множинної резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів, Висоцький І. Ю. (2011)
Доценко В. І. - Методика проведення лабораторно-практичних занять з курсу "Медична і біологічна фізика" в умовах кредитно-модульної системи, Лобач Н. В., Сілкова О. В., Ткаченко Ю. П., Тронь Н. В. (2011)
Іщейкін К. Є. - Впровадження інноваційних методів викладання у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" в умовах ECTS, Салій А. В. (2011)
Харченко С. В. - Профілізація викладання медичної хімії для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів (2011)
П’ятикоп В. А. - Використання нейроіндукованих стромальньих стовбурових аутоклітин в лікуванні хворих на хворобу Паркінсона, Масловський С. Ю., Щегельська Е. А. (2011)
Професор Ященко А. М. (2011)
Сидорчук О. - Обґрунтування структури процесу визначення кон-цептуального плану програм (портфелів) проектів, Тригуба А., Сидорчук Л., Бондаренко В. (2013)
Сидорчук О. - Виробничі ситуації у проектах збирання олійних культур, Панюра Я., Березовецький С. (2013)
Шолудько П. - Методика побудови структурно-функціональної моделі технологічної системи на прикладі комплексу захисту рослин, Шолудько Я. (2013)
Тимочко В. - Ідентифікація параметрів виробничо-технічних ресурсів портфеля проектів сільсько-господарського підприємства, Падюка Р. (2013)
Сидорчук О. - Результати дослідження термінів початку технологічних операцій сівби озимих культур на підставі методів статистичного імітаційного моделювання, Івасюк І., Українець В., Луб П., Тригуба І. (2013)
Городецький І. - Використання методів менеджменту безпеки процесів в аграрному виробництві, Мазур І., Городецька Н., Ковальчук Ю. (2013)
Маланчук О. - Головні принципи створення моделей для управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Степований В. - Сировинна і матеріально-технічна база для інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах (2013)
Оліфер О. - Застосування методу засвоєного обсягу для контролю вартості проектів з оптимізації виробничих структур підприємств лісового господарства (2013)
Сидорчук О. - Обґрунтування виробничої структури пунктів технічного обслуговування тракторів ХТЗ, Кузьмінський Р., Барабаш Р., Михалюк М. (2013)
Бойко І. - Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої технічної системи, Бондаренко О., Савченко В. (2013)
Дмитрів В. - Термоанемометричний вимірювач пульсуючих потоків двофазних середовищ, Дмитрів І., Максимів І. (2013)
Смільський В. - Системне моделювання складу aгро ґрунтів (2013)
Пахолюк А. - Завантаження зерна із засіку в умовно стаціонарні сортувальні машини, Сподарик В. (2013)
Дмитрів Г. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу виробництва біогазу, Дмитрів В. (2013)
Петренко О. - Вплив вібрації на показники простої та складної рухової реакції водіїв (2013)
Лиса О. - Оцінка якості сільськогосподарської продукції і вибір оптимального варіанту, Мідик А.-В. (2013)
Барабаш Г. - Особливості обґрунтування режимів роботи машинних агрегатів з використанням сучасних енергетичних засобів, Зубко В., Барабаш О., Щур Т. (2013)
Дідух В. - Визначення параметрів, що характеризують положення стебел льону відносно вальців бральної секції, Дударєв І. (2013)
Дмитрів В. - Імітатор інтенсивності молоковіддачі при експериментальних дослідженнях доїльних апаратів, Дмитрів І. (2013)
Левко С. - Результати експериментальних досліджень процесу ущільнення стеблових рослинних матеріалів (2013)
Банга В. - Методика калібрування вимірювача крутного моменту приводу обертових елементів, Дмитрів В., Банга Ю. (2013)
Швець О. - Аналіз результатів математичного опису руху насіння ріпаку по сепарувальній площині електрофрикційного сепаратора (2013)
Шевчук Р. - Обґрунтування параметрів валків плющилки насіння олійних культур, Шевчук В. (2013)
Ковалишин С. - Дослідження коефіцієнтів тертя насіння дрібно насіннєвих сільськогосподарських культур, Дадак В. (2013)
Крупич Р. - Дослідження вагових показників плодів горіхоплідних культур (2013)
Ракул О. - Теоретичне дослідження ударного вигину плодоніжки кукурудзи при відокремленні качанів (2013)
Лаврик Ю. - Аналіз електромагнітних систем електронних пульсаторів доїльних апаратів (2013)
Банга В. Банга Ю. - Дослідження нерівномірності видачі комбікормів індивідуальним дозатором (2013)
Білик С. - Стендове обладнання для дослідження характеристик висів-них апаратів сівалок, Диня В., Фльонц І., Солтисюк В., Лотоцький Р. (2013)
Гевко Б. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування трубчастим скребковим конвеєром, Ляшук О., Дячун А. (2013)
Гевко Б. - Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії, Дячун А., Комар Р., Босюк П. (2013)
Ляшук О. - Динамічна модель процесу подачі сапропелів до розкидаючих робочих органів, Дячун А., Гевко І. (2013)
Магац М. - Дослідження процесу витікання молока з однокамерного доїльного стакана із перепускним клапаном (2013)
Дацюк Р. - Пневматичний регулятор тиску наддуву повітря в двигунах газобалонних автомобілів, Божок А., Дацюк О. (2013)
Клендій М. - Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в горизонтальних площинах (2013)
Габрієль Ю. - Алгоритм управління астатичного регулятора електронно-керованого ПНВТ дизеля, Щур Т., Паславський В., Ямнюк Ю. (2013)
Калахан О. - Визначення відносного градієнту напружень методом скінченно-елементного аналізу, Івасів В., Яциняк І., Гриців В. (2013)
Пономаренко О. - Концентрація напружень у півплощині з круговою сегментною виточкою на краю (2013)
Гуменюк Р. - Спосіб виготовлення склеєного з’єднання арматурні стержні-гільза на основі шару наповнювача із суміші базальтоволокно-епоксидна смола ЕДП (2013)
Студент М. - Вплив карбону в порошкових дротах системи Fe-Cr-C-Al на відносну зносостійкість покриттів за умов граничного мащення, Калахан О., Ступницький Т., Гвоздецький В., Шабатура О., Кульматицький В. (2013)
Виходець В. - Дослідження просторового механізму із застосуванням способів перетворення проекцій, Ніщенко І., Коруняк П., Стукалець І. (2013)
Мягкота С. - Просвітлення багатошарової прозорої структури з допомогою двох додаткохвих шарів, Білий Я., Кушнір О. (2013)
Іванкова О. - Використання електродугової металізації при ремонті корпусних деталей машин, Федоряка В. (2013)
Боярчук В. - Дослідження функціональних та вартісних показників малих гідроелектростанцій, Бабич М., Шолудько В., Кригуль Р. (2013)
Боярчук В. - Розробка експериментального стенда для дослідження ефективності застосування слідкуючих за сонцем пристроїв, Сиротюк В., Сиротюк С., Гальчак В., Болтянський Б. (2013)
Боярчук В. - Дослідження сонячного теплового повітряного колектора, Гальчак В., Сиротюк В., Сиротюк С., Мусій Р., Когут М. (2013)
Чумакевич В. - Дослідження асинхронного двигуна як складової електромеханічної системи електротрактора, Прокопенко К., Загуста І. (2013)
Василів К. - Математична модель трифазно-однофазного модулятора напруги безконтактної системи збудження асин-хронізованого генератора, Гошко М., Герман А., Яциків М., Левонюк В. (2013)
Дерпак О. - Термінологія з енергетики та її відображення у вітчизняній лексикографії (2013)
Korenko M. - Application 8D method for problems solving, Krocko V., Zitnak M., Foldesiova D., Adamik M., Allo S., Kuzenko L. (2013)
Adamik M. - CBN tools wear development during high speed machining of S600 bohler steel and its influence on machined surface, Krocko V., Korenko M., Allo S., Kuzenko D. (2013)
Findura P. - The effect of spatial distribution of seeds on biomass production, Turan J., Krocko V., Kristof K., Ponjican O., Valachova Z., Gasperak J., Kovalyshyn S. (2013)
Galik R. - Effect of ambient tem-perature on the tensile strength of teat cup liners, Bodo S., Dubenova M., Shchur T. (2013)
Tkac Z. - Assessment of suitability for use of biodegradable fluids on the basis of an accelerated durability test of tractor hydrostatic pump, Tulik J., Sevcik P., Raso M., Mykhaljuk M. (2013)
Mojzis M. - Optimization of logistics in the chosen company, Ivan M., Tymochko V. (2013)
Мельник О. - Душа та дух персонажів Михайла Яцкова: усвідомлення дисоціації (2009)
Мориквас Н. - Степан Чарнецький і Генрик Збєжховський: останні представники "музівської" богеми (2009)
Галета О. - "Акорди" Івана Франка: спроба само-репрезентації (2009)
Шелюх О. - На межі літературознавства і мемуаристики (проблема інтертекстуальності) (2009)
Госовська М. - Феміністичні моделі прози Івана Франка: до проблеми наукового і художнього мислення (2009)
Зубрицька М. - Поетика "зеленого" часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу (2009)
Ільницький М. - Пейзажі з вікна (віконна призмав поезії Б.-І. Антонича) (2009)
Гаврилів Т. - "На брамах Європи": Львів та ідея Європи в Йозефа Рота (2009)
Лучук І. - Лугосадівські літературні маніфести (2009)
Крохмальний Р. - Поетика паралельного світу: кумулятивна інтерпретація тексту "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького (2009)
Федорак Н. - "Веселий цвинтар" – "Contra spem spero" Василя Стуса (2009)
Вознюк О. - Імагологічна візія України Юзефа Лободовського (2009)
Гірняк М. - Між Сциллою і Харибдоювласної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича "Фердидурке") (2009)
Мартинюк В. - Принцип абсурдного в дискурсі абсурду (2009)
Лещишин З. - Monolog wypowiedziany – односторонній діалог: функціонування в європейській романістиці ХХ століття (2009)
Мельник Я. - "Поет зради" Івана Франка. Голоси польської преси: pro і contra (2009)
Адам Міцкевичта його сучасні звинувачі. СПб., 1897 (2009)
Голоси академічної молоді в справі д-ра Івана Франка. Львів, 1897 (2009)
Ільницький Д. - Богдан Ігор Антоничі Львівський університет (2009)
Список навчальних курсів Богдана Ігоря Антонича (2009)
Диплом магістра філософії Богдана Ігоря Антонича (2009)
Ільницький М. - У Шевченковому слові – Шевченків зміст (2009)
Старовойт І. - Антонич/Antonicz. Біографічний метод і замісна терапія (2009)
Мельничук Б. - Микола Ільницький як осмислювач художньо-історичної літератури (2010)
Шалата М. - Микола Ільницький як поет (2010)
Мельник Я. - Франкознавчі студії Миколи Ільницького (2010)
Ігнатів Н. - "І серце знов знаходить слово": антоничезнавчі студії М. Ільницького (2010)
Крохмальний Р. - Кошик зі смерекового коріння: до проблеми когерентності деяких літературознавчих засад Миколи Ільницького (2010)
Котик І. - Значення праць Миколи Ільницького в процесі осмислення поезії Нью-йоркської групи в Україні (2010)
Гнатюк М. - Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка (2010)
Куца Л. - "З усіх солодких, любих слів…" Івана Франка як тип двосуб’єктної ліричної поезії (2010)
Легкий М. - Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) (2010)
Теплий І. - Форми засвоєння іншомовного тексту в літературно-науковій діяльності Івана Франка (2010)
Франко А. - Концептуальні міркування щодо проблеми формування передумов створення перших українських енциклопедій (за  матеріалами особистих архівів Ф. Вовка та І. Франка), Франко О. (2010)
Бацевич Ф. - Модуси сприйняття світу, об’єктивна (референційна) модальність і типологія текстів (2010)
Луцак С. - Синергетичні параметри українського літературно-критичного і метакритичного дискурсу межі ХІХ–ХХ століть (2010)
Лучук І. - Питання мистецтва поетичного в українських літературних маніфестах 20-х років ХХ століття (2010)
Цар Ю. - Поняття "аперцепції" в системі категорій психологічної концепції Олександра Потебні (2010)
Ільницький Д. - У проекції двох дзеркал: Інґарден і Антонич у феноменологічному дискурсі (2010)
Заєць І. - Основні засади використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру (2014)
Тревого І. - Продуктивний рік міжнародної, наукової та громадської діяльності ЗГТ, Денисов О., Грицюк Т. (2014)
Дрбал А. - Професор Адольф Веніамінович Буткевич (1914–1983) – завідувач кафедри космічної геодезії і астрономії Львівської політехніки (до 100-річчя від дня народження), Тревого І. (2014)
Маліцький А. - Аналіз наземних лазерних 3D-сканерів та сфера їх застосування, Лозинський В. (2014)
Войтенко С. - Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва , Іванчук О., Карпінський Ю., Тревого І. (2014)
Тревого І. - Особливості метрологічної атестації еталонних геодезичних базисів, Цюпак І. (2014)
Літинський В. - Методика визначення інтервалів нівелірних рейок електронним тахеометром, Віват А., Покотило І., Літинський С., Герасименко Є. (2014)
Сейка З. - Методологія розрахунку координат постійної опорної станції за системою ASG-EUPOS (2014)
Горб А. - Експериментальні дослідження точності місцевизначення користувачів у мережевому RTK-режимі, Федоренко Р., Шатохіна К. (2014)
Фис М. - Порівняльний аналіз формул для потенціалу та його радіальних похідних тришарових кульових та еліпсоїдальних планет, Голубінка Ю., Юрків М. (2014)
Заблоцький Ф. - Точність вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GPS-спостережень, Савчук М. (2014)
Дутчин М. - Дослідження точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд на стадії ущільнення грунтів , Грицюк Т., Ничвид М. (2014)
Дейнека Ю. - Досвід виконання геодезичного контролю за технічним станом об’єктів паливно-енергетичного комплексу, Озімбловський Р., Петров С. (2014)
Калиніченко Ю. - Концептуальні засади правового регулювання земельних відносин, Сай В. (2014)
Панас Р. - Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель як основа збереження їх родючості, Маланчук М. (2014)
Перович І. - Математичне моделювання земель адміністративно-територіальних одиниць (2014)
Рябчій В.А. - Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок, Рябчій В.В., Трегуб М., Совгіренко А. (2014)
Ванчура Р. - Проблеми виникнення нових накладок та шляхи запобігання їм (2014)
Єрошенко Г. А. - Морфометрична характеристика слинних залоз щурів після введення прозерину і платифіліну, Цуканов Д. В., Шепітько І. В., Гнідець В. А. (2011)
Казначєєва М. С. - Дослідження розподілу активності цитохромоксидази в тканинах цибулі ріпчастої різних за рівнем стійкості до хвороб сортів, Цебржинський О. І. (2011)
Крижна С. І. - Прооксидантно-антиоксидантна система головного мозку щурів при експериментальній порфіринопатії, Березнякова А. І. (2011)
Малиш П. М. - Чи розмножуються тромбоцити іn vіtro?, Кондрашев С. О., Фролова О. В., Гусакова В. Я., Щоголева Н. Б., Саргсян В. Р., Маснева Л. П. (2011)
Полясний В. О. - Вплив аспірації палеоцеребелярної кори на формування вогнищ елептогенезу в корі головного мозку щурів з резистентною формою епілептичного синдрому (2011)
Прибитько І. Ю. - Вплив ваготомії пілоричного сфінктера на евакуацію з шлунка різних доз жиру у собак, Харченко М. М. (2011)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліефірів на рівень ендогенної інтоксикації в організмі щурів (2011)
Торянік Е. Л. - Гіпотензивна дія гідрохлортіазиду в умовах індометаційної і вазоренальної гіпертензії (2011)
Чеботар Л. Д. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи серця щурів в умовах гіпофункції епіфізу на тлі розвитку адреналінової міокардіодистрофії (2011)
Чеботар Л. Д. - Вплив гіпермелатонінемії на функціональний стан серця щурів в умовах адреналінової міокардіодистрофії (2011)
Цвєткова Я. А. - Морфологічні та метаболічні зміни у тканинах сім’яників експериментальних щурів за умов хронічної інтоксикації, Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О. (2011)
Щербак О. М. - Чутливість дріжджеподібних грибів роду Candida до нових похідних 4H-піридо (4´,3´:5,6) пірано (2,3-d) піримідину, Андреєва І. Д., Казмірчук В. В., Волков Т. О. (2011)
Бублий Т. Д. - Характеристика ускладнень після застосування відбілюючих зубних паст, Гасюк Н. В., Петрученко Н. В. (2011)
Вородюхіна А. К. - Використання пневмоперитонеуму в лікуванні хворих на туберкульоз легень, Бойко М. Г., Сухомлин Т. А., Вороніна В. І., Бігун Л. В. (2011)
Васильев В. М. - Озена-хронічний атрофічний риніт. Комплексне лікування хворих (2011)
Гуламова С. Р. - Метаболічні порушення при гипоксично- ішемічному ураженні центральної нервової системи у новонароджених, Алієва С., Нагиева Х. М., Багирова А. Г. (2011)
Гуцаленко О. О. - Реальна антибактеріальна терапія при негоспітальній пневмонії в незвичний епідемічний сезон осінь-зима 2009-2010 рр.: власний клінічний досвід, Катеренчук І. П., Кострікова Ю. А., Томенко В. В., Сало Л. М., Манойло О. В., Дзюба А. М., Місютіна В. І., Карлов О. В., Фалько В. П. (2011)
Дворник В. М. - Функціональні системи та їх роль в процесі ортопедичного лікування прикусу, що знижується (2011)
Дєєва Ю. В. - Особливості вікового складу та розвитку ускладнень у хворих на ЦД з центральним та периферичним вестибулярним синдромом, Васильєв В. М. (2011)
Друзь О. В. - Взаємини преморбідної афективної симптоматики та інших факторів ризику адиктивної поведінки в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів (2011)
Дудченко М. О. - Особливості клінічного перебігу та лікування хворих з поєднаною патологією травної системи, Третяк Н. Г., Дудченко М. А., Сорокіна С. І., Шевченко Т. І. (2011)
Іленко Н. М. - Стан порожнини рота у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Вородюхіна А. К., Кулікова А. В., Гринь В. Е., Вородюхіна О. М. (2011)
Ісмайлова Н. Р. - Вплив етнічної приналежності на зв'язок чинників риски з ішемічною хворобою серця в популяції чоловічої статі 20-59 років Закатальського району Азербайджанської Республіки (2011)
Каськова Л. Ф. - Розподіл карієсу за віковими групами у населення України епох міді — пізднього середньовіччя, Артем’єв А. В. (2011)
Корінчак Л. М. - Особливості впливу фізичних та розумових навантажень на працездтність школярів та студентів, Горго Ю. П. (2011)
Крилова О. О. - Дисфункція сфінктера Одді: питання діагностики, Гравіровська Н. Г. (2011)
Ксьонз І. В. - Діагностика вад розвитку селезінки у дітей (2011)
Ляховський В. І. - Формування естетичного рубця після флебектомії, Дем’янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Боркунов А. Л., Ляховська А. В. (2011)
Ляховський В. І. - Охорона здоров’я населення – основа життєздатності суспільства, Дем’янюк Д. Г., Оксак Г. А., Безкоровайний О. М., Кравців М. І. (2011)
Майко В. М. - Особливості медико-соціальної експертизи інвалідів з коксартрозом (2011)
Мустафіна Г. М. - Виявлення локалізації кулі в гнилісно-зміненому трупі з використанням металодетектора, Черняк В. В., Лукачіна Є. І. (2011)
Панахов Н. А. - Розповсюдження та інтенсивність карієсу зубів у підлітків із зубочелюстнимі аномаліями (2011)
Самохіна Л. М. - КальпаЇни в системі протеїназа-інгібітор протеїназ при гіпертонічній хворобі і хронічній хворобі нирок, Топчій І. І., Несен А. О. (2011)
Скрипніков П. М. - Захворюваність на передракові стани слизової оболонки порожнини рота в Полтавський області за 2003-2009 рр., Скрипнікова Т. П., Баштан В. П., Іщенко В. В., Тараканова О. І. (2011)
Ткаченко П. І. - Податливість навколоранових м’яких тканин і ранова планіметрія як показники активності репаративних процесів в шкірі та підшкірній клітковині у дітей, хворих на гострий одонтогенний остеомієліт тіла нижньої щелепи, Іщейкин К. Є., Белоконь С. А., Гуржий О. В., Белоконь Н. П. (2011)
Федорченко А. І. - Лікування та профілактика тендиніту зв’язки надколінника у волейболистів (2011)
Феськов О. М. - Вплив внутрішньоматкового введення мононуклеарных клітин периферичної крові на частоту імплантації ембріона у "нативних" та "кріо" циклах ЕКЗ, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Безпечна І. М., Блажко О. В. (2011)
Шиленко Д. Р. - Діагностика оклюзійно-артикуляційної дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Писаренко Е. А., Удальцова-Тарнавская К. А., Казакова К. С., Елинская А. Н. (2011)
Шиленко Д. Р. - Обґрунтування армування адгезивного мостоподібного протезу, Казакова К. С., Елинская А. Н., Писаренко Е. А., Удальцова-Тарнавская К. А. (2011)
Антонова О. І. - Про актуальність нової концепції підвищення рівня здоров’я населення (2011)
Вороненко В. В. - Огляд основних світових процесів і тенденцій у сфері протидії загрозам ядерного розповсюдження, ядерного тероризму та енергетичної безпеки, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Гасюк Ю. А. - Ембріональний гістогенез епітеліальних тканин гортані, Зачепило С. В., Хавер О. А. (2011)
Клепач М. М. - Про недосконалість фізико-механічних властивостей акрилових пластмас, що застосовуються для виготовлення знімних протезів (2011)
Пікуль К. В. - Невідомий лістеріоз із сторічною історією вивчення, Прилуцький К. Ю., Сосновська Н. М., Полторапавлов В. А., Ільченко В. І. (2011)
Сілкіна Ю. В. - Проблеми викладання ембріології у медичних вищих навчальних закладах, Чайковський Ю. Б., Шепітько В. І. (2011)
Швець Н. І. - Оптимізація навчального процесу у закладах післядипломної освіти (2011)
Чайковський Юрій Богданович (2011)
Содомора А. - Дерево в поемі Вергілія "Георгіки": відлуння через віки (2011)
Гаврилів Т. - Мандрівка до себе. "Голоси Марракешу" Еліаса Канетті (2011)
Бакула Б. - Київ і Петербург Ярослава Івашкевича (2011)
Набитович І. - Інверсія сюжету двох історичних творів ("Імператор" Ґеорґа Еберса та "Cон тіні" Наталени Королевої) (2011)
Пашук Ю. - Література і кіно: (не)залежність мистецтв? (2011)
Салига Т. - Празький експериментатор із Березівки (2011)
Шалата-Баран І. - Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" (2011)
Гірняк М. - Наративна організація "Невеличкої драми" Валер’яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору (2011)
Барабаш М. - Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч ХХ ст. (Б.-І. Антонич, В. Свідзинський, і. Анненський) (2011)
Утріско О. - "Тигролови" Івана Багряного та галицький пригодницький роман 30-х років ХХ століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення (2011)
Старовойт І. - Котигорошкo: про тілесний спомин в автобіографічній прозі Григора Тютюнника (2011)
Котик-Чубінська М. - Структурні особливості поезій першої збірки Юрія Тарнавського "Життя в місті" (2011)
Легка О. - "Заснули райдуги у теплоті твого волосся…": особливості інтимної поезії Романа Бабовала (2011)
Яремчук І. - Ґенетично-естетичний контекст сонетного циклу Богдана Кравціва "Дзвенислава" (2011)
Пастух Т. - Міфологічна онтологія текстів Віктора Кордуна (2011)
Левків К. - Іронічні "мукументи" доби у "Вибганому" Володимира Діброви (2011)
Татаренко А. - Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму (2011)
Мартинюк В. - Остання зупинка – Венеція (2011)
Галета О. - Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Ґабора (2011)
Горинь В. - Виноградник Романа Кудлика (2011)
Іскров К. М. - Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні (2012)
Жидовцева О. А. - Структура та функції професійної правосвідомості (2012)
Кириченко В. Є. - Українські земельні банки Російської імперії і фінансово-промислові групи (2012)
Марчук М. І. - Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні, Лимар А. М. (2012)
Мошняга Л. В. - Принципи криміналізації діянь проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Мурза В. В. - Роль громадського нагляду в державі (2012)
Пастернак О. М. - Імплементація закордонного досвіду у сфері муніципальних відносин (2012)
Рось Г. В. - Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн (2012)
Сафронов С. О. - Форми доказування суб’єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис (2012)
Фуфалько Т. М. - Місце принципу пропорційності в системі принципів права (2012)
Шульга А. М. - Юридично значуща поведінка: "негативна" і "позитивна" відповідальність (2012)
Андрєєва О. Б. - Службові права посадових осіб як особливої категорії державних службовців (2012)
Голуб М. В. - Сommunity policing: сутність та складові елементи (2012)
Калашник М. В. - Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ (2012)
Коваль В. Ф. До - питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні (2012)
Козицький В. І. - Мета та принципи утворення і діяльності регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Колеснікова М. В. - Сутність адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами (2012)
Комзюк В. Т. - Завдання та принципи діяльності митних органів України та спеціалізованих митних установ (2012)
Мельченко В. І. - Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації (2012)
Павліченко В. М. - Організаційно-правові засади взаємодії міліції з органами місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності (2012)
Пономарьова Я. О. - Класифікація принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2012)
Проневич О. С. - Інституційно-правові засади діяльності "поліцейських" міністерств Німеччини та Польщі (2012)
Смокович М. І. - Адміністративний договір: примус чи волевиявлення (2012)
Теремецький В. І. - Правовий вимір фіскальної функції органів місцевого самоврядування (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми запровадження адміністративної відповідальності за порушення антитерористичного законодавства (2012)
Аблязов Д. Е. - Судовий захист прав людини і громадянина (2012)
Анікєєв Г. Б. - Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності (2012)
Бабакін В. М. - Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, учиненим іноземцями в Україні (2012)
Євсюкова М. В. - Громадський моніторинг судової практики у справах, пов’язаних із насильством у сім’ї: сутність та основні результати (2012)
Казанчук І. Д. - Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн – членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки (2012)
Красноносов Ю. М. - Окремі питання правового забезпечення функціонування державної служби боротьби з економічною злочинністю України, Шем’яков О. П., Красноносов Є. Ю. (2012)
Литвинов О. М. - Про нормотворчу техніку в контексті ефективності кримінологічного законодавства (2012)
Малиновська Т. М. - Громадська думка як чинник ефективності діяльності органів внутрішніх справ в Україні (2012)
Палькін М. В. - Принципи діяльності кримінальної міліції (2012)
Парубін К. О. - Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України (2012)
Перепелиця С. І. - До питання збільшення кількості складів злочинів, провадження у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, за проектом нового Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Руколайніна І. Є. - Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Сторожук М. І. - Проблеми реабілітації особи, участь якої у вчиненні злочину є недоведеною (2012)
Терещук С. С. - Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права (2012)
Шендрик В. В. - Лінійний принцип роботи оперативних підрозділів щодо попередження злочинів (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти удосконалення підготовки слідчих практичної спрямованості у процесі реформування органів внутрішніх справ (2012)
Малярова В. О. - Проблемні питання формування методик розслідування злочинів (2012)
Степанюк Р. Л. - Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері (2012)
Безкоровайна Ю. М. - Забезпечення та захист зайнятості в Україні (2012)
Васенко В. К. - Безпека життєдіяльності та її особливості у правоохоронних органах, Тереніна О. В. (2012)
Дивак М. М. - Правове регулювання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (2012)
Домніцак В. В. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції (2012)
Мельник К. Ю. - Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії (2012)
Клочко А. М. - Специфіка взаємодії суб’єкта і об’єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Стародубцев А. А. - Контроль за професійним зростанням випускників вищих навчальних закладів системи МВС України (2012)
Чудовський В. І. - Система управління охороною праці в сучасних умовах господарювання (2012)
Яценко Т. П. - Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин (2012)
Батожська О. В. - Судова юрисдикція спорів, що виникають унаслідок пошкодження чи втрати транспортних засобів під час зберігання на автостоянках (2012)
Кирєєва І. В. - Перспективи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об’єктів (2012)
Ковальов Є. В. - Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу (2012)
Коршакова О. М. - Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів (2012)
Лукіна І. М. - Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності (2012)
Полтавський О. В. - До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень (2012)
Скіданов К. В. - До проблематики доведення тісного правового зв’язку деяких ознак правочину крізь призму волі і волевиявлення осіб, які його вчиняють (2012)
Фалько Л. В. - Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності (2012)
Балабанова Л. М. - Особистість суб’єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ (2012)
Барко В. І. - Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2012)
Бекетова Ю. Г. - Комунікативна компетентність людей з різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності, Ламаш І. В. (2012)
Бондаренко Л. О. - Особливості саморегуляції осіб з різними рівнями толерантності до невизначеності, Яценко Ю. В. (2012)
Воропай А. О. - Психологічні особливості підлітків, схильних до інтернет–залежності, Шиліна А. А. (2012)
Дробаха Л. А. - Специфіка відповідальності девіантних і недевіантних школярів, Форотинська О. В. (2012)
Максименко С. Д. - Діяльність як проблема юридичної психології, Медведєв В. С. (2012)
Овсяннікова Я. О. - Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації (2012)
Олійников О. А. - Особливості індивідуальної варіабельності реакцій рятувальників на розвиток у них професійного стресу (2012)
Оніщенко Н. В. - Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надзвичайної ситуації (2012)
Побідаш А. Ю. - Порівняльний аналіз психологічних методів впливу терористів та сучасних піратів (2012)
Поляков І. О. - Взаємозв’язок психологічних установок і вольової поведінки та їх вплив на професійну діяльність рятувальників МНС (2012)
Титаренко А. В. - Характеристика змін темпераментальної структури фахівців рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професійного становлення (2012)
Тімченко О. В. - Структурна організація механізмів психологічного захисту в рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС, Тітаренко Д. С. (2012)
Ціцей Р. М. - Алгоритм встановлення психологічного контакту між психологом МНС та постраждалим в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Чепіга Л. П. - Специфіка часової перспективи у чоловіків, які переживають біографічні кризи в період середини життя, Веселянська Н. В. (2012)
До читача (2013)
Шкраб'юк П. - У світ за піснями. До 100-річчя Григорія Нудьги (2013)
Сеник Л. - Григорій Нудьга – вчений в царстві безправ’я (2013)
Пашук А. - Спогад про Григорія Нудьгу (2013)
Ільницький М. - Бесіди з Григорієм Нудьгою (2013)
Горинь В. - В’язка споминів про Григорія Нудьгу (2013)
Стеблій Ф. - Григорій Нудьга – жертва слуг комуністичного режиму. Спомин (2013)
Чорнопиский М. - Григорій Нудьга – жертва і свідок геноциду українців (2013)
Криса Б. - Григорій Нудьга про Семена Климовського, або Портрет як автопортрет (2013)
Гарасим Л. - Культурологічна теорема Григорія Нудьги (2013)
Віннікова Н. - Жанр літературної пародії у дослідженнях Григорія Нудьги (2013)
Волощак Ю. - Не бійся смерті (думки, що виникли після прочитання однойменної праці Григорія Нудьги) (2013)
Бурдейний А. - Ростислав Долинський – німецький математик, закоханий в українську пісню (2013)
Бурдейний А. - Кесарій Білиловський – єврей з українською душею, Лісняк О. (2013)
Пащенко В. - До історії садиби-музею Панаса Мирного (2013)
Сироїд Д. - Їжа святих (на матеріалі давньої агіографії) (2013)
Ільницький М. - "У формі пізнавання власної національної своєрідности…" (2013)
Гірняк М. - Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового (2013)
Голик Р. - Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві (2013)
Чопик Р. - Два поляки: І. Поліська версія Конрада; ІІ. Карпатська місія Вінценза (2013)
Мацяк О. - Кобилянська і Шопен: без імітації (2013)
Зубрицька М. - Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам’яті (2013)
Гаврилів Т. - Галичина на тлі модернізаційних процесів (очима Йозефа Рота і його героїв) (2013)
Госовська М. - На марґінесах: І. Франко в українському феміністичному дискурсі (2013)
Ільницький Д. - Культурна картографія життєвого світу Богдана Ігоря Антонича: Сяноцька гімназія (2013)
Крупач М. - Проблема маніпуляцій у висвітлені ґенези української еміграційної літератури 1920–1930-х років (2013)
Бурдейний А. - Записи Григорія Нудьги (2013)
Нудьга Г. - Записи (Львів, 1978–1994) (2013)
Козак Л. - Перекладацька діяльність Василя Щурата (2013)
Щурат В. - Поетичні переклади (2013)
Стеблій Ф. - Внесок Василя Щурата в ідентифікацію "Інструкції для вчителів руського народу" Каспера Ценглевича (2013)
Мартинюк В. - Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого (2013)
Лепкий Б. - До питання про переклади ліричних поезій (2013)
Лучук Т. - Чотири авторизовані переклади (з) Назара Гончара (2013)
Шкраб’юк П. - Три сильветки з життя книг і людей (2013)
Ільницький М. - Насолода пізнавання смислів (Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація. – К.: Наукова думка, 2011. – 294 с.) (2013)
Гаврилів Т. - "Майже чужий на власній батьківщині" (Ґранах А. Ось іде людина / з нім. пер. Г. Петросаняк. – К.: "Видавництво Жупанського", 2012. – 336 с.) (2013)
Кирилова Т. - Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 3: Центральні землі – коронні землі – межові землі / упор. Г. Р. Бріттнахер, І. Штефан, Є. Волощук, О. Чертенко. – 263 с. (2013)
Мурза О. В. - Загальнотеоретична характеристика правових пільг (2012)
Слінько С. В. - Незалежна судова влада: концепція розвитку (2012)
Соловей Г. В. - Принцип змагальності відповідно до правових позицій Європейського суду з прав людини (2012)
Шульга А. М. - Правовий статус особистості, його види (2012)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль місцевих фінансів (2012)
Дмитренко Ю М. - Функції Національного банку України (2012)
Ємельянов С. Л. - Генезис поняття "інформація" у законодавстві України в контексті проблеми її захисту (2012)
Зозуля І.В. - Нормативно-правове регулювання запобігання проходження державної служби біпатридами (2012)
Іванцов В. О. - Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів (2012)
Коваль В. Ф. - Щодо питання матеріально-технічного забезпечення взаємодії структурних підрозділів системи органів Державної податкової служби України (2012)
Ковальов І. М. - Правоохоронні органи як суб’єкти сфери фізичної культури і спорту (2012)
Лекарь С.І. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Мосьондз С. О. - Актуальні питання контролю у сфері науки України (2012)
Образцова І. О. - Місце бюджетного права в системі фінансового права (2012)
Павліченко В. М. - Поняття та види адміністративного припинення адміністративних правопорушень (2012)
Попельнюх Р. О. - Щодо змісту поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві (2012)
Смокович М. І. - Адміністративний договір: примус чи волевиявлення (2012)
Солонар А. В. - Деякі аспекти визначення місця державного реєстратора в системі реєстраційних органів (2012)
Теремецький В. І. - Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України (2012)
Васенко В. К. - Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей, Челядіна О. С. (2012)
Житний О. О. - Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України (2012)
Заброда Д. Г. - Поняття державної антикорупційної політики (2012)
Задорожний А. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2012)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві (2012)
Мошняга Л. В. - Об’єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Оржинська Е. І. - Сучасне розуміння методу криміналістики (2012)
Самойлова О. М. - Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності (2012)
Самотієвич В. О. - Віктимологічна профілактика злочинності працівників ОВС (2012)
Шрамко С. С. - Громадськість як суб'єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння (2012)
Євтєєва С. Л. - Безпосередній об’єкт злочину "Зловживання опікунськими правами" (ст. 167 КК України) (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична класифікація способів злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Пелецький В. О. - Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової частини або місця служби (2012)
Ребалко Н. В. - Способи і знаряддя корисливо-насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми (2012)
Свєнтікова М. І. - Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти використання знань логіки у діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів (2012)
Василенко В. М. - Дисциплінарна відповідальність працівників ветеринарної міліції: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження (2012)
Проневич О. С. - Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі (2012)
Слубський І. Й. - Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ (2012)
Стародубцев А. А. - Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів системи МВС України (2012)
Кашкарьова О. В. - Принципи публічного страхування (2012)
Кріцак Ю. О. - здійснення авторського права на літературний твір (2012)
Сібільов Д. М. - Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень (2012)
Шуміло О. М. - Правове забезпечення охорони здоров’я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом (2012)
Агаларова К. А. - Вплив культурного капіталу на політико-ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства (2012)
Віцько О.В. - Теорія соціальних мереж як методологічна основа вивчення епідеміології молодіжного наркотизму (2012)
Барко В. І. - Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2012)
Дашкевич І. О. - Психологічні особливості чоловіків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, Шиліна А. А. (2012)
Євдокімова О. О. - Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності працівників правоохоронних органів (2012)
Матвеєва К. С. - Особливості самосприйняття курсантів і ув’язнених, Ламаш І. В. (2012)
Подобинська А. В. - Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку, Шевченко Л. О. (2012)
Сальніков А. Е. - Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників, Шевченко Л. О. (2012)
Худашева А. Г. - Особливості самосвідомості осіб, які переживають різні типи біографічних криз у період середньої дорослості, Чепіга Л. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Морфологічні зміни в пародонті експериментальних тварин нестатевозрілого віку за зміненої реактивності (2011)
Бессалова Є. Ю. - Статеві і сезонні особливості поведінки щурів у "відкритому полі" (2011)
Бевзюк Д. О. - Роль неокортекса та його взаємодій із структурами емоціогенного мозку в ініціації та розвитку агресивної поведінки у щурів (2011)
Благодаров В. М. - Цитохімічні аспекти енергетичного дефіциту міокарда в умовах атерогенної дисліпопротеїдемії, Данилішина М. В., Лагода Н. М., Рудницька О. Г., Іванова М. Д. (2011)
Васько Л. В. - Ультраструктура кісткових клітин в умовах опромінення та вживання солей важких металів, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М., Болтна І. В. (2011)
Геращенко С. Б. - Особливості структурних змін у передміхуровій залозі в умовах її субтотальної циркуляторної гіпоксії і стимуляції кровотоку, Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Попадинець О. Г., Халло О. Є. (2011)
Доцюк Л. Г. - Вплив мелатоніну на циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного і тубуло-тубулярного балансу в нирках, Кушнір І. Г. (2011)
Кацай В. В. - Характеристика лімфатичних вузликів селезінки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного перитоніту (2011)
Крижна С. І. - Стан пероксидації ліпідів при експериментальній гострій гіпоксії та його корекція (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Кореляційний взаємозв’язок між показниками перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при експериментальній опіковій хворобі, Філатова В. Л. (2011)
Степанчук А. П. - Внутрішньопорожнинне забезпечення шлуночків серця людини, Костиленко Ю. П. (2011)
Торянік Е. Л. - Зміни у водних секторах організму і вмісту води та електролітів у тканинах і органів вагітних SHR-самицях щурів (2011)
Ходатенко О. Г. - Cтруктурні особливості виразок кардіального відділу шлунку, Єрошенко Г. А. (2011)
Циганенко А. Я. - Визначення взаємозв'язку вмісту тейхоєвих кислот та здатності до фомування біоплівок штамів S. aureus та С. albicans, Лупай О. В., Мішина М., Граматюк С. М. (2011)
Черняк В. В. - Методика визначення стертості зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення, Нікіфоров А. Г. (2011)
Чуйкова В. І. - Реакція щитоподібної залози на введення ембріофетоплацентарних тканин при експериментальному гіпотиреозі, Юрченко Т. М., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Репін М. В., Ковальов О. С., Кондаков І. І., Шарлай Т. М., Жулікова О. П., Строна В. І. (2011)
Шерстюк С. О. - Морфологічні особливості яєчок мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів (2011)
Аветіков Д. С. - Роль вісьової та невісьової периферичної реваскуляризації у механізмах приживлення ангіосомних клаптів, Стебловський Д. В., Гутник А. А. (2011)
Алієва Н. Ф. - Визначення активності пероксидази в яблуках і картоплі в нормальному і сольовому розчинах (2011)
Безшапочний С. Б. - Стан глоткового мигдалика у дорослих із іншою патологією ЛОР-органів, Сміянов Є. В. (2011)
Бойко Д. М. - Алгоритм ведення хворих пульмонологічного профілю в амбулаторних умовах, Бойко М. Г., Бойко О. С. (2011)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічної будови горбикової ділянки емалі зуба (2011)
Голованова І. А. - Наукове обгрунтування методики профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань у робітників промислових підприємств, Гапон О. В., Філатова В. Л., Бєлікова І. В. (2011)
Григоров С. М. - Метаболічне забезпечення репаративного остеогенезу при різних клінічних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Дворник В. М. - Особливості ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладненого частковою втратою зубів, з використанням покривних протезів, Рубаненко В. В., Баля Г., Тумакова О. (2011)
Дембицький А. В. - Про доцільність застосування покривних протезів при комплексному лікуванні великих дефектів зубних рядів, Кульгинський Є. А. (2011)
Ісмаїлов Р. Г. - Стан компонентів системи перекисного окислення ліпідів - антіоксидантної системи у хворих на вітиліго (2011)
Іщейкіна Ю. О. - Захворюванність населення на інфаркт міокарда у регіонах із різною екологічною та соціально-економічною ситуацією, Гапон О. В. (2011)
Колеснікова О. В. - Залежність фенотипічного патерну неалкогольної жирової хвороби печінки від поліморфізму гена ADIPOR1 (2011)
Курсов С. В. - Зміни водних просторів і секторів організму у хворих з абдомінальним сепсисом при високих оцінках за шкалою АРАСНЕ-ІІ (2011)
Литовченко І. Ю. - Корекція порушень метаболізму при генералізованому пародонтиті стреспротекторними препаратами, Петрушанко Т. О., Тарасенко Л. М., Дев’яткіна Т. О. (2011)
Магалов І. Ш. - Поєднання аденоміоза і ендометріозу серед пацієнток гінекологічного стаціонару (2011)
Несруллаєва Н. А. - Роль мультимодальних, вкдиканних потенціалів в діагностиці і проведенні динамічного аналізу при розсіяному склерозі, Ширалієва Р. К., Гусейнова С. К. (2011)
Ромаданова О. І. - Клініко-патогенетичні взаємозв’язки порушень окислювального метаболізму на етапах розвитку хронічної хвороби нирок (2011)
Школьник В. В. - Превалювання факторів ризику у гіпертензивних пацієнтів на тлі метаболічних розладів (2011)
Альохіна О. В. - Сучасна ендодонтія та фактори, що впливають на прогноз ендодонтичного лікування (2011)
Золотарева Т. А. - Сучасні уявлення про механізм стресс-обумовленої дисфункції клітин імунної відповіді, Змієвський А. В., Насибуллін Б. А., Ярошенко Н. А. (2011)
Золотарёва Т. А. - Сучасні уявлення про стрес-індуковані зміни активності сперматогенезу, Насибуллин Б. А., Ярошенко Н. А., Змиевский А. В. (2011)
Пікуль К. В. - Особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю., Сосновська Н. М., Бондаренко Л. А., Богданович Т. С. (2011)
Тарасенко К. В. - Експериментальне моделювання інсулінорезистентності (2011)
Ткаченко П. І. - Вугрова хвороба як причина виникнення гострих запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей, Іщейкін К. Є., Білоконь С., Гуржій О. (2011)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини головного мозку в постнатальному періоді, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2011)
Грищук М. І. - Формування пізнавальної активності студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи, Стовбан І. В., Князевич-Чорна Т. В., Золотарьова Ж. М. (2011)
Іваницький І. О. - Студентське наукове товариство, як фундамент наукового світогляду студента, Гасюк Н. В. (2011)
Лисаченко О. Д. - Організація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету як невід’ємна складова навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології (2011)
Ступень М. - Вплив ефективності функціонування агроформувань на розвиток соціальної сфери сільських територій, Гулько Р., Ступень Р., Гулько О. (2013)
Сохнич А. - Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами, Сохнич С. (2013)
Тібілова Л. - Підходи до оцінки екологічної стабільності території, Костишин О. (2013)
Кузін Н. - Особливості регулювання використання земель населених пунктів у сучасних умовах, Дмитренко Л. (2013)
Таратула Р. - Сучасний стан агросектору України, Ступень О. (2013)
Шпік Н. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Микула О. (2013)
Солтис О. - Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах сьогодення, Кришеник Н. (2013)
Бутенко Є. - Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні, Линь В. (2013)
Дорош О. - Екологічні відносини у контексті прав власності та прав користування землею, Третяк Н., Свиридова Л. (2013)
Бавровська Н. - Соціально-економічна сутність орендних земельних відносин в Україні, Боришкевич О. (2013)
Бутенко Є. - Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель, Харитоненко Р. (2013)
Бочко О. - Електронний маркетинг сучасності (2013)
Бочко О. - Економічні заходи оптимізації раціонального землекористування Карпатського регіону, Жак І. (2013)
Лобанова О. - Концептуальні особливості правового регулювання використання земель населених пунктів (2013)
Гнаткович С. - Правове визначення земель оздоровчого призначення (2013)
Смолярчук М. - Особливості використання рекреаційних ресурсів Львівської області (2013)
Ступень М. - Економіко-екологічне стимулювання ефективного використання та охорони земель, Гулько Р., Ступень Н., Бахур О. (2013)
Мішенін Є. - Організаційно-економічний механізм аграрного природогосподарювання: теоретико-методологічні орієнтири формування, Ярова І., Мішеніна Н. (2013)
Тимошевський В. - Забезпечення ефективної організації використання земель на основі застосування методу аналізу ієрархій, Бідило М., Мокєрова Н. (2013)
Ковалишин О. - Особливості узаконення прав власності на земельну ділянку, Грещук Г. (2013)
Паламарчук Л. - Ефективність використання сільськогосподарських земель у нових умовах господарювання, Корнієнко В. (2013)
Музика Н. - Вплив еволюції інституту власності на формування земельного ринку України (2013)
Радомський С. - Основні чинники впливу на вартість земельних ділянок та їх використання в Закарпатті (2013)
Лоїк Г. - Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Придністровського Покуття (на прикладі Городенківського району Івано-Франківської області), Заячківська Б. (2013)
Ісаченко Н. - Особливості містобудівного зонування (2013)
Черечон О. - Особливості експертної оцінки приміських земель, Солтис О. (2013)
Микула О. - Врахування рентоутворювального впливу населених пунктів у проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, Сусак Т. (2013)
Нестеренко Г. - Інвентаризація земель як основний компонент у земельному кадастрі та системі управління земельними ресурсами (на прикладі Ківерцівського району Волинської області), Бідун І. (2013)
Лоїк Б. - Про невідкладність інвентаризації земель малих міст (літописних) як передумову забезпечення їх цільового використання з урахуванням історичних цінностей (2013)
Гулько О. - Оцінка земель як механізм регулювання земельних відносин (2013)
Красовська Г. - Функціональні особливості рекреаційних територій (2013)
Пендзей Л. - Проблеми охорони земель в Україні (2013)
Здобицька Н. - Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель (2013)
Кок З. - Вдосконалення земельно-кадастрової системи для ефективного використання земель населених пунктів (2013)
Біда О. - Аналіз деградації ґрунтів у світі (2013)
Третяк А. - Напрями розвитку землевпорядного проектування в умовах нових земельних відносин та ринкової економіки (2013)
Колодій П. - Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шворак А. - Необхідність проведення консолідації земель в Україні, Ткачук Л. (2013)
Дудич Г. - Розвиток процесу консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Стойко Н. (2013)
Ващик С. - Вдосконалення використання земель із внутрішньогосподарськими меліоративними системами в умовах Волинського Полісся, Ткачук Л. (2013)
Бурченя А. - Актуальні проблеми землеустрою, Сивулька Г. (2013)
Харачко М. - Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі (2013)
Перун Н. - Застосування кластерного підходу у формуванні економіко-ландшафтних територіальних систем (2013)
Євсюков Т. - Моніторинг особливо цінних земель із застосуванням технологій ДЗЗ та ГІС, Опенько І. (2013)
Смірнов Є. - Фотограмметричний моніторинг земель (2013)
Воловенко Б. - Дистанційне зондування Землі для забезпечення раціонального використання земель (2013)
До сторіччя від дня народження засновника львівської землевпорядної школи доктора економічних наук, професора Шулейкіна Олександра Дмитровича (2013)
Бучковскі Л. - Сучасні системи верифікації виборів (на прикладі Італії, Австрії і Словаччини) (2012)
Єрмоленко Д. О. - Філософсько-правові засади обґрунтування та підстави виділення проблеми правового виховання молоді за часів Відродження та Просвітництва (2012)
Житний О. О. - Кримінальне право України та міжнародне кримінальне право: співвідношення, взаємодія, розмежування (2012)
Кириченко В. Є. - З’їзди представників земельних банків України як модель дежавно-суспільного партнерства (1917–1921 роки) (2012)
Комзюк В. Т. - Історико-правовий огляд розвитку законодавства, що регулює діяльність митних органів України (2012)
Михайлишин І. В. - Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання (2012)
Мурза В. В. - Методологічні засади становлення та розвитку наглядової функції держави, її сутність і значення на сучасному етапі державотворення (2012)
Мурза О. В. - Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями (2012)
Петров Є. В. - Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права (2012)
Петров Є. Ю. - До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні (2012)
Пілюк С. В. - Офіційне тлумачення конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції (2012)
Сворак С. Д. - Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.) (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади захисту прав громадян у демократичній, соціальній, правовій державі (2012)
Стецюк Б. Р. - Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина ХІV – друга половина ХVІ століть) (2012)
Юревич І. В. - Єдність статусу суддів: міжнародно-правові стандарти (2012)
Бандурка О. О. - Інвестиції як правова категорія (2012)
Безпалова О. І. - Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері (2012)
Заєць О. В. - Забезпечення реальності інформаційних прав людини і громадянина як основа інформаційної безпеки сучасної держави (2012)
Коваленко В. В. - Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб’єкт підзаконної нормотворчості (2012)
Лекарь С. І. - Місце та значення самоврядних органів у системі суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Любімова С. Ю. - Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств (2012)
Мельник Р. С. - Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації (2012)
Московець В. І. - Система державних органів, які забезпечують правоохоронну функцію держави (2012)
Мосьондз С. О. - Суб’єкти публічного контролю та нагляду у сфері науки в Україні (2012)
Пономарьов С. П. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо характеристики застосування норм фінансового права та її окремих стадій (2012)
Сопільник Л. І. - Співвідношення понять контролю і нагляду у сфері організації безпеки дорожнього руху як управлінських категорій (2012)
Стаматіна М. В. - Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні (2012)
Теремецький В. І. - Права та обов’язки як основні елементи правового статусу платників податків (2012)
Хомич А. С. - Інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці прокуратури (2012)
Яворська Н. І. - Особливості удосконалення податкового контролю підприємництва в Україні (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві (2012)
Бондаренко Я. Г. - Алгоритм синтезу організаційної структури органу управління підрозділом міністерства внутрішніх справ, Бондаренко О. Г., Каплун С. О., Дундуков В. Г. (2012)
Вінцук В. В. - Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Організаційно-правові засади діяльності міліції міграційного контролю (2012)
Гладкова Є. О. - Детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ (2012)
Голуб М. В. - Організація охорони громадського порядку у прикордонних регіонах України (2012)
Жидовцева О. А. - Подолання і запобігання деформації правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей (2012)
Заславська М. Г. - Нормативнi фактори соцiальної обумовленностi кримінальної вiдповiдальностi за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України) (2012)
Зозуля І. В. - Перебіг реформування внутрішніх військ МВС України за матеріалами "Білої книги" внутрішніх військ: стан і вдосконалення законодавчої бази (2012)
Кєптене М. П. - Окремі аспекти побудови, перевірки та використання типових слідчих версій у кримінальних справах про серійні вбивства (2012)
Лазарєв Д. В. - Місце та особливості спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ як суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Машніцька Н. В. - Поняття адміністративної діяльності міліції: історія і сучасність (2012)
Пчеліна О. В. - Загально-правова та криміналістична характеристика кримінальних вибухів (2012)
Рубан К. П. - Спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи протидії злочинності в місцях позбавлення волі (2012)
Степанюк Р. Л. - Перспективи формування методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються в соціально-бюджетній сфері України (2012)
Фаринник В. І. - Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку (2012)
Чуйков А. Ю. - Становлення та діяльність системи спеціальних установ органів внутрішніх справ, Іншеков М. В., Маренко Д. Г. (2012)
Шайтуро О. П. - Особа потерпілого від злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2012)
Щербаковський А. М. - Залучення фахівців для отримання і перевірки інформації про економічні злочини (2012)
Юхно О. О. - Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України (2012)
Безкоровайний Б. О. - Державна служба: понятійно-категоріальний апарат (2012)
Безусий В. В. - Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення (2012)
Ваганова І. М. - Тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих працівників як запобіжний захід у трудовому праві України (2012)
Новак О. Д. - Щодо розуміння принципів дисциплінарної відповідальності державних службовців (2012)
Панасюк О. В. - Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України (2012)
Сардінов Р. Т. - Сутність та засоби стимулювання праці (2012)
Стародубцев А. А. - Поняття та види юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2012)
Татарінов Р. В. - Самозахист трудових прав прокурорсько-слідчих працівників (2012)
Чередніченко Н. А. - Моббінг і буллінг у трудовому процесі (2012)
Чорноус О. В. - Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин (2012)
Бездітко Д. В. - Поняття й загальна характеристика договору охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Д’ячкова Н. А. - Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України, Кугот Є. С. (2012)
Карпенко Д. В. - Актуальні проблеми захисту суб’єктивного права на базу даних (2012)
Куций О. В. - Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікації (2012)
Мороз О. В. - Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств, Мороз М. В. (2012)
Плєвако Н. В. - Поняття фірмового найменування (2012)
Садикова Я. М. - Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування за цивільним процесуальним законодавством України (2012)
Сергієнко В. В. - Договір приєднання як джерело регулювання відносин постачання тепловою енергією споживачів (2012)
Терещук В. С. - Землі морського транспорту: поняття та ознаки (2012)
Кибак И. А. - Инновационные предложения по формированию позитивного общественного мнения о работе законодательного органа (2012)
Мороз А. В. - Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації (2012)
Фролова О. Г. - До проблем взаємозв’язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльності ОВС (2012)
Кухтов В. Г. - До питання нормування рівня надійності нових зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробництва, Знайдюк В. Г., Погорілий В. В. (2014)
Рубльов В. І. - До обґрунтування номенклатури нормативної документації технічного сервісу сільськогосподарської техніки при постачанні, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2014)
Рибак Т. І. - Аналіз надійності несучих систем тракторних причепів, Попович П. В., Грицай Ю. В., Рубінець Н. (2014)
Шевченко С. А. - Оптимизация периодичности диагностирования агрегатов машин при наличии инкубационного этапа развития дефекта (2014)
Водка А. А. - Оценка надежности болтовых соединений по системе из двух типов отказов, Ларин А. А., Трубаев А. И. (2014)
Гринченко А. С. - Прогнозирование механической надежности на основе стохастического моделирования деградационных процессов, Алферов А. И., Бойко А. И. (2014)
Човнюк Ю. В. - Расчёт показателей надёжности методом доверительных множеств, Диктерук М. Г., Почка К. И. (2014)
Кривошапов С. И. - Оценка ресурса транспортных машин (2014)
Рибак Т. I. - Підвищення довговічності мобільних сільськогосподарських машин шляхом оцінки несучої здатності їх тримких конструкцій, Попович П. В., Миць В. І., Бортник І. М. (2014)
Тарасов Ю. В. - К вопросу оценивания надёжности методов испытаний сельскохозяйственной техники, Назарько О. А., Гулина М. С., Шеин В. С. (2014)
Лебедев С. А. - Оценка безотказности трактора при повышении энергонасыщенности, Пипченко А. Н. (2014)
Литвиненко В. Л. - Оценка и прогнозирование надежности транспортных средств, Саблина М. А. (2014)
Гевко І. Б. - Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності муфти двохстороньої дії, Дячун А. Є., Босюк П. В. (2014)
Дячун А. Є. - Стендове оснащення для дослідження на надійність і довговічність сільськогосподарських машин, Тарасюк Ю. М., Навроцька Т. Д., Клендій В. М. (2014)
Пастухов А. Г. - Проектирование стендов для испытаний агрегатов трансмиссий машин, Тимашов Е. П. (2014)
Шейченко В. О. - Виробнича ефективність технологічної надійності льонозбиральних комбайнів, Лімонт А. С., Коваль Т. Л. (2014)
Лузан С. О. - Класифікація типових модульних сполучень деталей засобів транспорту (2014)
Скобло Т. С. - Влияние технологических параметров отливки двухслойных валков на их твердость и коэрцитивную силу, Автухов А. К., Соколов Р. Г. (2014)
Дудников А. А. - Повышение надёжности почвообрабатывающих машин при их восстановлении, Семчук Г. И. (2014)
Саньоцький А. М. - Універсальний стенд для дослідження і випробування експлуатаційних параметрів синхронних карданних шарнірів (2014)
Волков В. П. - Методы технического контроля надежности колесных машин, Никонов О. Я., Волков Ю. В. (2014)
Торяник С. А. - Обеспечение эксплуатационной надежности обоснованием периодичности контроля основания несущей системы легкового автомобиля (2014)
Гринь Ю. І. - Енергетична і економічна ефективність застосування гідротурбінного привода для дощувальних машин кругової дії, Вельбік А. Г., Антонюк А. В. (2014)
Скобло Т. С. - Исследование особенностей структурных изменений режущего инструмента из сталей 65г и 20х13 с помощью математической статистики, Белкин Е. Л., Романюк С. П. (2014)
Клименко М. П. - До питання про раціональну енергонасиченість колісних сільськогосподарських тракторів, Лупандіна А. П., Кузьменко В. В., Сидоренко А. В., Шукрута Н. П. (2014)
Бойко А. І. - Дослідження надійності торцевих пневмомеханічних висівних апаратів, Попик П. С. (2014)
Скобло Т. С. - Влияние добавок нанопорошка оксида алюминия на технологический процесс и свойства хромовых покрытий, Плугатарёв А. В., Мальцев Т. В. (2014)
Човнюк Ю. В. - Оценка надежности при механическом изнашивании лапы культиватора с упругой подвеской, Гуменюк Ю. О. (2014)
Дерябкина Е. С. - Исследование шероховатости поверхности деталей при нанесении восстановительных покрытий (2014)
Гевко І. Б. - Конструктивно технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності вузлів, осьового стопоріння сільськогосподарських машин, Драган А. П., Білик С. Г., Диня В. І. (2014)
Скобло Т. С. - Определение микротвердости структурных составляющих высокохромистых чугунов в результате математической обработки их изображений, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. (2014)
Наглюк М. И. - Эксплуатационная надёжность автомобилей и качество применяемых антифризов, Копин Р. В. (2014)
Дячун А. Є. - Конструктивно технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гвинтових робочих органів, Гудь В. З., Гупка А. Б., Босюк П. В. (2014)
Клендій М. Б. - Конструкторсько-технологічні передумови зміцнення гвинтових профілів деталей сільськогосподарських машин, Білик С. Г., Семенів І. І., Якимів М. М., Бурдей В. В. (2014)
Дячун А. Є. - Підвищення експлуатаційної надійності гвинтових робочих органів, Кучвара І. М. (2014)
Коноплянченко Е. В. - Обеспечение надежности експлуатации роторных машин совершенствованием технологии изготовления их подшипниковых узлов, Яременко В. П., Тарельник Н. В. (2014)
Рибак Т. І. - Вплив перерозподілу зусилля різання активного ножа дообрізувача гички буряків на його довговічність, Цьонь О. П., Сташків М. Я., Цьонь Г. Б. (2014)
Бабій А. В. - Підвищення надійності привідного механізму косарки, Бабій М. В. (2014)
Калюжный А. Б. - Повышение надежности топливной аппаратуры путем оптимизации структуры фильтрующих элементов, Калюжный Б. Г., Платков В. Я. (2014)
Клименко М. П. - Вплив точності виготовлення на рівень надійності елементів машин, Савченко В. Б., Гоман М. В., Фенько В. О., Усікова В. В. (2014)
Рожкова Л. Г. - Повышение надежности обеспечения энергией ветроустановками малой мощности конструкторско-технологическими методами, Радчук О. В. (2014)
Гупка Б. В. - Технологічні методи забезпечення експлуатаційної надійності важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин, Гупка А. Б. (2014)
Лебедев А. Т. - Модернизация тракторов по критерию надежности его элементов, Лебедева И. А. (2014)
Власовец В. М. - Разработка методики автоматизированного подсчета количества неметаллических включений в стали при оценке качества изделий, Заец В. Н., Ефременко В. Г. (2014)
Кухтов В. Г. - Проектирование корпуса шарнира с заданной долговечностью, Клименко Н. П., Романченко В. Н., Марченко А. С., Овчаренко С. А., Ходосов А. Н. (2014)
Самарин А. Є. - Анализ причин выхода из строя приводних коробок, Ильченко А. А. (2014)
Лебедев С. А. - Работоспособность крепежных и регулировочных соединений, Козлов Ю. Ю. (2014)
Матвієнко С. А. - Забезпечення показників надійності деталей формуванням параметрів якості поверхні вибраційною обробкою, Сакно О. П., Лукічов О. В., Рейвах О. В. (2014)
Завгородній О. І. - Підвищення надійності рідинної системи охолодження шляхом удосконалення технології діагностування, Романюк Г. С., Сорокін С. П., Романюк А. Г., Дон Є. Ю., Тугусов М. А. (2014)
Дудукалов Ю. В. - Нечеткая оценка идентификации уровня надежности объектов восстановления в ремонтном производстве (2014)
Гринь Ю. І. - Конструктивно-технологічні вимоги та особливості використання широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П. (2014)
Кухтов В. Г. - Исследование динамических параметров клиноременного вариатора в переходном режиме, Лысенко С. В., Лебедев С. А. (2014)
Ольшанский В. П. - Нестационарные колебания механической системы линейно-переменной массы с комбинированным трением, Ольшанский С. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського