Сотнік О. В. - Дослідження зв’язку між активними та реактивними складовими навантаження в сільських електричних мережах комунально-побутового призначення, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2013)
Ковалишин Б. М. - Способи активації молекул-реагентів реакції горіння для підвищення ефективності паливних установок, Червінський Л. С. (2013)
Середин М. Ю. - Аналіз впливу якості електричної енергії на ефективність роботи машин безперервного транспортування на елеваторних комплексах, Лисиченко М. Л. (2013)
Назаренко І. П. - Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів (2013)
Вороновский И. Б. - Моделирование надёжности и износа топливной системы дизельного двигателя МТА (2013)
Постнікова М. В. - Аналіз використання електроенергії в обладнанні потокових ліній зерноочисних агрегатів (2013)
Сорокин М. С. - Определение биотропных параметров ЭМП для повышения устойчивости спермиев животных при криоконсервации (2013)
Гулевский В. Б. - Особенности ремонта деталей автомобилей, Кузнецов И. О., Кузнецова А. В. (2013)
Скоробогатова І. В. - Аналіз проблем побудови системи автоматичного управління тепловою роботою камерної печі (2013)
Гончарова Н. В. - Диагностирование и прогнозирование эксплуатационных режимов работы асинхронных электродвигателей (2013)
Стойчев Д. В. - Облегчение пусковых режимов асинхронных электродвигателей в условиях соизмеримой мощности (2013)
Тищенко А. О. - Тепловые процессы при электроотоплении помещений с использованием электронагревателей трансформаторного типа, Буряк А. В. (2013)
Леженкін О. М. - Механіко-математичні дослідження відносного руху причіпної зернозбиральної машини (2013)
Lysenko O. V. - Common approaches analysis of wind power integrating in to the grid, Adamova S. V. (2013)
Квітка С. О. - Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під дією струмового навантаження та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи, Нестерчук Д. М., Квітка О. С. (2013)
Курашкин С. Ф. - Пути повышения надежности электроснабжения и качества электрической энергии в АПК, Овчаров В. В. (2013)
Бабкова Э. Г. - Оценка социально-экономического потенциала и кластеризация регионов Украины (2014)
Бобришева О. В. - Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров’я (2014)
Бойченко Е. Б. - Про передумови відтворення регіонального соціуму (2014)
Босенко А. В. - Дослідження напрямів підвищення ефективності управління оподаткуванням у регіональному агропромисловому комплексі (2014)
Єлісєєва Г. Ю. - Статистичне дослідження стану зеленої економіки в структурі національної економіки (2014)
Клокар О. О. - Проблеми забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2014)
Ковальчук Г. К. - Світовий досвід управління ринком праці та його застосування в Україні (2014)
Кравець К. В. - Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств (2014)
Ляшок Я. А. - Эффективная тарифная политика в системе обеспечения жизнедеятельности населения Украины: условие ее развития, Бражникова Л. Н. (2014)
Мазур О. А. - Тіньова економіка в Україні: причини, форми її прояву та обсяги (2014)
Нікіфорова Л. О. - Інституціональні особливості мотиваційних важелів в економіці України: порівняння із розвиненими країнами (2014)
Тихенко В. С. - Реалізація національних та наднаціональних проектів збирання та переробки побутових відходів в Україні (2014)
Ульяницкая О. В. - Анализ использования и экономии энергоносителей на предприятиях металлургического комплекса Украины, Коваленко Н. В. (2014)
Чалюк Ю. О. - Адаптація України до глобальних соціальних стандартів (2014)
Черленяк І. І. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області, Сойма С. Ю. (2014)
Шевчук Н. В. - Трансформаційні процеси пенсійної системи України в сучасних умовах (2014)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація витрат підприємства, Безкоморна О. Д. (2014)
Гринько Т. В. - Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах (2014)
Іванечко Н. Р. - Процес формування маркетингової стратегії (2014)
Іванова М. І. - Сучасна методика вибору постачальника в умовах логістизації (2014)
Нєчева Н. В. - Економічна сутність управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу (2014)
Рибак О. В. - Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівих підприємств (2014)
Сіменко І. В. - Питання моделювання методики діагностики якості організаційних структур управління підприємствами, Прудникова І. М. (2014)
Ступнікер Г. Л. - Зростання вартості підприємства на основі управління його капіталом (2014)
Гражевська А. О. - Еволюція наукових підходів до трактування рентних відносин у ринковій економіці (2014)
Гуцан О. М. - Розробка комплексного методичного підходу до оцінки факторів мотивації (2014)
Дучинська Н. І. - Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України (2014)
Лиса О. В. - Актуальні проблеми функціонування фондового ринку України (2014)
Лисеный Е. В. - Социализация и гуманизация государственной функции удовлетворения экономических потребностей общества (2014)
Німченко Н. С. - Методичні аспекти концепції глобального міста (2014)
Резник А. А. - Эволюция пространственной организации населения в регионе (2014)
Шатненко Е. О. - Становление промышленного капитала в постсоветской экономике (2014)
Валіулліна З. В. - Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Волкова В. В. - Визначення витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного моделювання, Васютенко М. Р. (2014)
Ходаківський В. М. - Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення (2014)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2014)
Aleksandrov V. - Topical problems of the nucleation kinetics and mass crystallization of super-cooled melts and solutions (2013)
Линников О. Д. - Соотношение между энергиями активации процессов зарождения и роста кристаллов (2013)
Александров В. Д. - Розробка теплоакумулювальних матеріалів на основі діаграм стану, Амерханова Ш. К., Грицук І. В., Костанда Ю. В., Остапенко В. В., Постніков В. А., Соболь О. В., Щебетовська Н. В. (2013)
Щебетовская Н. В. - Построение и анализ диаграммы состояния резорцин – гидрохинон (2013)
Постников В. А. - Фазовые равновесия и граница метастабильности переохлажденных растворов в бинарных эвтектических системах на основе нафталина, Мозгунова Т. В., Шляпов Р. М., Уали А. С. (2013)
Сельская И. В. - Влияние затравок на кристаллизацию капель водного раствора Nа2S2О3*5Н2О, Соболев А. Ю. (2013)
Соболев А. Ю. - Анализ изменения энергии гиббса при образовании реальных зародышей кристаллогидратов из водных растворов (2013)
Покинтелица Е. А. - Анализ параметров равновесной и неравновесной кристаллизации сплавов в системе нафталин – дибензил (2013)
Александрова О. В. - Анализ термических эффектов, характеризующих кристаллизацию переохлажденных расплавов, Марченкова М. В., Покинтелица Е. А. (2013)
Соболь О. В. - Влияние ультразвука на работу образования зародышей при кристаллизации (2013)
Живченко В. С. - Моделирование продувки расплава в электродуговых печах, Фролова С. А., Канищев Р. А., Фролова О. М. (2013)
Власенко М. М. - Підвищення корозійної стійкості сталі 20 при електролітичному боруванні (2013)
Сельская И. В. - Особенности роста и структура тонких пленок на основе углерода (2013)
Шитов А. А. - Движение доменных границ в мультиферроиках, Герасимчук В. С. (2013)
Алимов В. И. - Физико-механические свойства сварочной проволоки, Максаков А. И., Пушкина О. В., Пономаренко Д. В. (2013)
Корогодская А. Н. - Строение системы SrO-Al2O3-Cr2O3 в области субсолидуса, Шабанова Г. Н. (2013)
Бажин А. И. - Структурные и оптические свойства легированных галлием тонких пленок оксида цинка, полученных методом импульсного магнетронного распыления, Покинтелица А. Е., Щеглова Н. С., Ступак В. А., Троцан А. Н. (2013)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние силикатов кальция, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С., Мисюра О. С. (2013)
Каверинский В. В. - Модифицирование алюминиевого сплава АК9 дисперсным порошком меди, Воронич В. А., Иванов Г. А. (2013)
Бабанин А. Я. - Анализ влияния неметаллических включений на отсортировку толстолистового проката стали категории прочности Х70 по сталеплавильным дефектам (2013)
Алимов В. И. - Концептуальная оценка факторов размерного термического восстановления радиальных размеров стержневых осесимметричных изделий, Георгиаду М. В., Белевцов А. Б. (2013)
Кравец В. А. - Фазовые превращения, приводящие к выбросам графита, монооксида углерода и бурого дыма при переливах чугуна, Лоцман А. А., Попов А. Л. (2013)
Нагорна Н. П. - Литі органомінеральні суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг (2013)
Гаврилюк В. Т. - Сучасний стан і перспективи розвитку технічного рівня виробництва (2013)
Жавнерчик О. В. - Забезпечення економіко-екологічної трансформації охорони земельних ресурсів у сфері охоронюваних територій (2013)
Пакулін С. Л. - Удосконалення державного регулювання розвитку житлово-комунального комплексу регіону, Топчій О. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Вдосконалення процесу взаємодії суб'єктів інвестиційного ринку при управлінні стійким розвитком соціальної сфери (2013)
Табенська О. І. - Значення інтеграційних процесів для вдосконалення підприємницької діяльності в Україні (2013)
Унтмоале Ю. В. - Проблеми розподілу економічної влади в трансформаційній економіці (2013)
Чімишенко С. М. - Проблемні аспекти ринку нерухомості в контексті житлового забезпечення військовослужбовців (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Податкове планування в системі державного податкового менеджменту (2013)
Вівчар О. І. - Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю, Мартинюк В. П. (2013)
Сніщенко Р.Г. - Щодо визначення складу автоматизованих банківських систем (2013)
Артеменко Л. П. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств, Клюквіна М. С. (2013)
Аршевська М. В. - Вибір інструментів маркетингових комунікацій на основі комбінації їхніх видів: психологія сприйняття (2013)
Касян С. Я. - Інтерактивний маркетинг при формуванні потоків цінностей високотехнологічних підприємств (2013)
Колесник К. С. - Дослідження показників якостіяк головного чинника конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора (2013)
Швед В. В. - Конкурентоспроможність підприємства та особливості її визначення в сучасних умовах, Яблочніков С. Л. (2013)
Башкова І. Ю. - Дослідження економетричної моделі забрудненності атмосферного повітря (2013)
Бугайчук В. В. - Ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Корнєєв М. В. - Невизначеність фінансових потоків у реальному секторі економіки, Горбоніс Ю. В. (2013)
Нусінов В. Я. - Методологічні підходи щодо підвищення ефективності комплексного використання ресурсів підприємств гірничорудної галузі, Бабець Є. К., Афанасьєв І. Є. (2013)
Ревуцкая Л. Е. - Управление человеческим капиталом: цели, методы, результаты (2013)
Алфавитный указатель статей (2013)
Степашко В. С. - Академік Олексій Івахненко: життєвий і творчий шлях ученого (2013)
Кунцевич В. М. - Памяти учителя и друга (2013)
Іваненко В. І. - Спогади про видатну людину (2013)
Загоруйко Н. Г. - Воспоминания об Ивахненко А.Г (2013)
Туник А. А. - А.Г. Ивахненко – глазами "научного внука" (2013)
Зайченко Ю. П. - Мои воспоминания об Учителе (2013)
Тимченко А. А. - Сложно, заумно и никому не нужно (2013)
Ковальчук П. І. - Спогади про О.Г. Івахненка (2013)
Сарычев А. П. - Алексей Григорьевич Ивахненко (эпизоды воспоминаний) (2013)
Сарычева Л. В. - Алексей Григорьевич Ивахненко в воспоминаниях (2013)
Осипенко В. В. - Спогади про нашу наукову школу під брендом "АГ" (2013)
Чеберкус В. И. - Благодарные воспоминания об Алексее Григорьевиче (2013)
Кочерга Ю. Л. - Воспоминания о мудром Человеке (2013)
Акишин Б. - Воспоминания о годах учебы в аспирантуре (2013)
Ланге Т. И. - А.Г. Человек-легенда (2013)
Khilyuk L. F. - Tribute to Academician Ivakhnenko (2013)
Frank Lemke. - Thank You, Alexei Grigorievich! (2013)
Miroslav Snorek. - Alexey Grigorevich Ivakhnenko (2013)
Подладчикова Л. Н. - Встреча с А.Г. Ивахненко в Вашингтоне (2013)
Кондрашова Н. В. - К 100-летнему юбилею "Короля времени" (2013)
Bulgakova O. - Modeling the Ukraine Black Sea Economic Region GRP Dependence on Socio-Economic Indicators (2013)
Osypenko V. - Qualitative Comparison of Modern Information Technologies Used for System-Information-Analytical Research (2013)
Tutova O. - Savchenko E. Research of Reasons for Human Development Index Growth by GMDH, Savchenko E. (2013)
Vynokurova O. - Modified Learning Algorithm for GMDH-Wavelet-Neuro-Fuzzy-Network in Information Technologies (2013)
Yefimenko S. - Comparative effectiveness of parallel and recurrent calculations in combinatorial algorithms of inductive modelling (2013)
Zosimov V. - Experimental Verification of Internal Convergence of Iterative GMDH Algorithms (2013)
Волощук Р. В. - Порівняльний аналіз підходів до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів стану складних систем (2013)
Гараев Т. - Классификаторы динамики курса валют на основе новостей и аналитических обзоров рынка Форекс, Александров М., Кошулько О. (2013)
Ковальчук П. І. - Системне моделювання та прогнозування поширення забруднень в річках при виникненні аварійних ситуацій, Герус А. В. (2013)
Кондаршова Н. В. - Сравнительный анализ вычислительной сложности алгоритмов релаксационно-итерационного типа (2013)
Крепич С. Я. - Порівняльний аналіз методу Монте-Карло та методу довірчих еліпсоїдів при оцінюванні функціональної придатності РЕК, Дивак М. П. (2013)
Нестеренко О. М. - Статистичне моделювання впливу природних та антропогенних факторів на підтоплення території (2013)
Павлов А. В. - Принципы параллельных вычислений в релаксационном итерационном алгоритме МГУА (2013)
Павлов В. А. - Классификация объектов, заданных временными рядами (2013)
Павлов Т. В. - Теореми Колмогорова-Арнольда-Лоренца в задачі обгрунтування працездатності штучних мереж (2013)
Пасічник Н. Р. - Математична модель динаміки відвідуваності тематичних веб-сайтів та методи її ідентифікації, Пасічник Р. М., Дивак М. П. (2013)
Піднебесна Г. А. - Концепція використання онтологій для конструювання засобів індуктивного моделювання (2013)
Порплиця Н. П. - Синтез структури інтервального різницевого оператора з використанням алгоритму бджолиної колонії, Дивак М. П. (2013)
Сарычева Л. В. - Кластерно-регрессионный анализ финансовых показателей банков Украины на основе МГУА, Сарычев А. П. (2013)
Степашко П. В. - Огляд наявних підходів до розв’язання задачі розпізнавання рукописного тексту (2013)
Струбицька І. П. - Oцінка ефективності розпаралелення оптимізаційної процедури побудови дискретних динамічних моделей (2013)
Автори випуску (2013)
Содержание (2012)
Рудь Л. А. - Электродинамическая модель и характеристики поляризаторов на отрезках квадратного волновода с диагонально расположенными квадратными выступами, Шпаченко К. С. (2012)
Воробьев С. Н. - Электромагнитное поле в дальней и ближней зоне при дифракции волн на структурах из лент (2012)
Сугак В. Г. - О противоречии данных подповерхностного зондирования теоретическим моделям диэлектрических характеристик пород грунта, Бондаренко И. С., Сугак А. В. (2012)
Белов Е. Н. - Радиолокационное зондирование мелкомасштабной турбулентности в пограничном слое атмосферы, Войтович О. А., Руднев Г. А., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2012)
Малышенко Ю. И. - Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам, Роенко А. Н. (2012)
Мыценко И. М. - Активно-пассивный метод определения водности гидрометео-образований по радиосигналам радиолокационных станций и геостационарных искусственных спутников Земли, Халамейда Д. Д. (2012)
Яцевич Е. И. - Оценка влияния растительности на действующую высоту вертикальной электрической сверхнизкочастотной антенны, Николаенко А. П. (2012)
Белов Е. Н. - Двухчастотное зондирование жидких осадков с помощью метеорадара МРЛ-1, Войтович О. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2012)
Аверков Ю. О. - Косые поверхностные джозефсоновские плазменные волны в слоистых сверхпроводниках (2012)
Филиппов В. В. - Определение плотности плазмы с помощью нового подхода к измерению изменения фазового сдвига зондирующих сигналов, Бережный В. Л., Греков Д. Л. (2012)
Могила А. А. - Решающая статистика энергетического обнаружителя, основанного на двухпараметрическом разложении стохастических сигналов (2012)
Алексеев Г. А. - Эксцентрический цилиндрический диод с током, ограниченным пространственным зарядом, Стулова Л. В. (2012)
Лукин К. А. - Исследование энергетических характеристик многочастотных авто-генераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе pn–i–pn-структур, Максимов П. П. (2012)
Евгений Митрофанович Кулешов (2012)
Антипенко Є. Ю. - Методи прогнозування та планування систем управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі, Мосненко М. Г. (2013)
Гринько Т. В. - Економічна ефективність виробництва молока та резерви її підвищення, Єфімова С. А. (2013)
Пакуліна А. А. - Підвищення ефективності інвестування соціальної сфери (2013)
Смаглюк А. А. - Ефективність використання основного капіталу в Україні (2013)
Бакай І. В. - Проблеми розвитку пенсійного страхування в Україні та напрями його вдосконалення (2013)
Дучинський А. П. - Розвиток бізнес-груп як основа макростратегій інвестиційної діяльності вітчизняних банків (2013)
Шевцов Ю. О. - Функціональна взаємодія банківської системи на фінансовому ринку (2013)
Шевцова О. Й. - Фінансові ресурси універсальних банків України: джерела та методи залучення, Сиволап Є. О. (2013)
Антонюк Д. А. - Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва (2013)
Бібік Г. Ю. - Інформаційні технології в управлінні підприємствами (2013)
Ємчук Л. В. - Аналіз чинників, що визначають ефективність впровадження інформаційної системи на підприємстві (2013)
Коваленко Е. В. - Инновации как фактор развития предприятий сферы услуг (2013)
Олексенко С. В. - Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств (2013)
Проволоцька О. М. - Теоретичні аспекти антикризового управління стратегічним потенціалом підприємства, Ясиненко Д. В. (2013)
Яровенко Т. С. - Управління процесом інтенсифікації розвитку промислового підприємства у сучасних умовах, Тулякова М. В., Козюпа Ю. А. (2013)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності понять "прибуток" і "збиток", Кобиляцька К. Р. (2013)
Бондаренко Н. М. - Особливості формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, Худак О. О. (2013)
Дучинська Н. І. - Ефективність сільськосподарського виробництва: сутність та шляхи підвищення, Бондаренко Н. М., Лядова К. А. (2013)
Єлісєєва Г. Ю. - Статистичне оцінювання розвитку зеленої економіки в Україні (2013)
Єлісєєва О. К. - Компонентний аналіз основних показників вищої освіти України, Кузнецова А. Г. (2013)
Іванова А. І. - Аналіз методологічних підходів до визначення стратегічного планування інноваційної діяльності (2013)
Коваленко Е. В. - Совершенствование механизма упреждения банкротства (2013)
Стеблянко І. О. - Соціалізація економіки як наукове поняття генезису світової теорії добробуту (2013)
Яровенко Т. С. - Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту, Воробйова Ю. О. (2013)
Лищенко О. Г. - Розвиток організації обліку нематеріальних активів, Васютіна О. В. (2013)
Лищенко О. Г. - Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ, Шпірна А. І. (2013)
Яровенко Т. С. - Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах, Довга А. О., Остряніна В. Е. (2013)
Яровенко Т. С. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу у сучасних умовах, Свистільник К. П. (2013)
Яровенко Т. С. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку готової продукції, Чернова А. І. (2013)
Крамаренко Р. М. - Роль мегаполісів як суб’єктів міжнародних відносин (2013)
Мединська Т. І. - Фактори і перспективи процесів злиття і поглинання ТНК США (2013)
Російсько-англійські відповідники авторів та назв статей (2013)
Баймуратов М. О. - Муніципальна реформа в Україні з позиції теорії сучасного муніципалізму: у пошуках доктринального оптимуму, Батанов О. В., Приходько Х. В. (2014)
Берендєєва А. І. - Значення загальної декларації прав людини для становлення правової держави в Україні (2014)
Гопич М. К. - Проблеми забезпечення права на представництво національних меншин в органах місцевого самоврядування (2014)
Меркулова В. О. - Поліпшені умови тримання в установах по виконанню покарання у виді позбавлення волі: тенденції законодавчого регулювання (2014)
Конопельський В. Я. - Стан досліджень у науці проблем, пов’язаних із забезпеченням диференціації та індивідуалізації виконання кримінальних покарань в Україні (2014)
Плужнік О. І. - Приховування злочину: окремі актуальні питання (2014)
Кузніченко С. О. - Методологічні аспекти реформування правоохоронної діяльності: вимоги сучасності (2014)
Албул С. В. - Гносеологічна функціональність правоохоронної розвідки (2014)
Собко Г. М. - Аналіз законодавств зарубіжних країн щодо регламентації повторності та сукупності злочинів, Матущак В. Н. (2014)
Афанасенко С. І. - Особливості поведінки та типологія злочинця-шахрая (2014)
Пасько О. М. - Компоненти професійної готовності (2014)
Воронцов А. В. - Родовий об’єкт злочинів проти правосуддя: шляхи удосконалення (2014)
Тарасенко Р. В. - Порівняльний аналіз функцій прокурора у сфері забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в різних країнах світу, Заворотний Я. С. (2014)
Загороднюк С. О. - Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів (2014)
Яковенко С. І. - Психологічний профіль успішного оперуповноваженого карного розшуку, Лифар І. В. (2014)
Кінащук Л. Л. - Особливості організації та правового регулювання державного і недержавного аудитів у зарубіжних країнах (2014)
Дрішлюк В. І. - Особливості перегляду господарських справ в апеляційному порядку (2014)
Кісель В. Й. - До питання про дуалізм приватного права (2014)
Маковій В. П. - Строк як засіб захисту інтересів покупця щодо передачі товару (2014)
Середницька І. А. - Право на суд у "розумні строки" або віртуальне судочинство: майбутнє чи реалії сьогодення?, Ульяник М. М. (2014)
Церковна О. В. - Особливості механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності (2014)
Фучеджі В. Д. - Правова характеристика цивільних правовідносин (2014)
Герман О. С. - Сучасні проблеми застосування методів забезпечення трудової дисципліни (2014)
Ярмакі Х. П. - Зміст та класифікація адміністративно-наглядової діяльності міліції (2014)
Аносєнков А. А. - До питань корупції як соціального явища (2014)
Головацький О. О. - Психологічна підготовка працівників ОВС до забезпечення режимно-карантинних заходів в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Данилова І. П. - Генеза адміністративно-правового регулювання наукової сфери в Україні (2014)
Чудний O. В. - Практичний зміст управлінської діяльності щодо органів нотаріату в Україні (2014)
Ярмакі В. Х. - Органи внутрішніх справ у сфері протидії нелегальній міграції (2014)
Голоядова Т. О. - Особливості взаємодії нотаріуса з органами державної податкової служби в Україні (2014)
Саакян М. Б. - Співвідношення організації і тактики в структурі оперативно-розшукової операції (2014)
Тарасенко В. Є - До питання фіксації фактів протиправної діяльності осіб за допомогою засобів негласного візуального контролю, Кузьменко О. А. (2014)
Геращенко О. С. - Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування на завершальному етапі (2014)
Григоренко О. І. - Сучасний стан правового регулювання залучення громадян до конфіденційного співробітництва з органами внутрішніх справ (2014)
Журавльов А. Ю. - Характеристика організованого терористичного формування, а також його зв’язків і взаємин з іншими злочинними організаціями (2014)
Загнибіда В. В. - Сутнісне значення мотивів у кваліфікації корисливо-насильницьких злочинів (2014)
Ковальова О. М. - Щодо питання актуальності застосування детектора брехні під час розслідування злочинів: минуле та сучасність (2014)
Калаянова О. Д. - Експертні інституції в сучасних умовах кримінальних проваджень (2014)
Лисюк Ю. В. - Щодо питання неповноти судового розгляду судом першої інстанції в рамках кримінального провадження (2014)
Сандрачук А. А. - Деякі особливості слідової картини при вчиненні шахрайства у сфері нерухомості (2014)
Удренас Г. І. - Основні проблеми огляду місця події за новим КПК України, Васильчук А. І. (2014)
Яцковина В. В. - Щодо способів і прийомів протидії виявленню та розслідуванню шахрайств (2014)
Шибко Є. Д. - Радянсько-Румунські територіальні суперечності у відносинах союзників по антигітлерівській коаліції (2014)
Юрій І. А. - Державна адміністрація та органи місцевого самоврядування в південних портових містах Російської імперії: правові основи взаємодії (перша половина ХІХ ст.) (2014)
Шелехов А. О. - Щодо історичного розвитку концепцій стратегічного управління (2014)
Меркулова Ю. В. - Історико-правові передумови становлення та розвитку інституту укладання угоди про визнання винуватості в кримінальному судочинстві, Петросян Г. А. (2014)
Плакся Н. А. - Порівняльний аналіз принципів фінансового контролю, банківського контролю та нагляду (2014)
Кубаєнко А. В. - Класифікація ризиків та загроз економічній безпеці у сфері господарювання (2014)
Цільмак О. М. - Правові та психологічні основи корпоративної міліцейської культури (2014)
Надибська О. Я. - Мовленнєві практики як квінтесенція комунікативного простору 152-156 (2014)
Матієнко Т. В. - Вплив внутрішньоособистісного конфлікту на професійну діяльність працівників ОВС (2014)
Мисик С. Г. - Засоби неформальної логіки в правничому аргументативному дискурсі (2014)
Тарасенко Р. В. - Проблема впровадження пробації в законодавство України, Бібік І. С. (2014)
Трояновський В. С. - Удосконалення професійно-прикладної підготовленості викладачів вогневої і фізичної підготовки в контексті реформування відомчої освіти МВС України (2014)
Янковий М. О. - До питання про поняття та зміст тактичного ризику (2014)
Журавель А. В. - Організація юридичною службою договірної роботи на підприємстві (2014)
Абдалказим М. А. - До питання про міжнародний вимір конституційного права (2014)
Прудка Л. М. - Електоральний абсентеїзм в Україні як загроза демократії (2014)
Гаращук О. В. - Капіталізація освіти – шлях до високої якості знань та євроінтеграції України, Куценко В. І. (2013)
Терованесов М. Р. - Інерційність і рушійні сили розвитку системи вищої освіти (2013)
Luczak Jacek - Problem-Solving and Developing Quality Management Methods and Techniques on The Example of The Automotive Industry (2013)
Багдасарян А. М. - Анализ основных показателей регулируемого рынка ценных бумаг в Республике Армения (2013)
Кармазін В. Я. - Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України (2013)
Колесніков В. П. - Організація електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні (2013)
Нікілєва Л. О. - Сучасні тенденції організації соціального забезпечення та захисту населення (2013)
Прус Л. Р. - Досвід функціонування інституту уповноважених економічних операторів та аналогічних йому програм у країнах-членах ВМО та їхнє взаємне визнання, Неліпович О. В., Долобанько В. В. (2013)
Тимків С. М. - Роль монетарних інструментів НБУ у досягненні монетарної рівноваги в Україні (2013)
Черненко О. Л. - Оцінювання структурних змін та структурних зрушень в економіці України (2013)
Єфремов Д. П. - Фінансова база суспільного сектора за економічної кризи (2013)
Тимощенко К. С. - Структура механізму фінансової безпеки суб’єкта підприємництва (2013)
Шевцова О. Й. - Управління капіталом банку на основі систем нагляду та банківського менеджменту, Самодід Ю. С. (2013)
Відоменко І. О. - Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної стратегії, Перекрест Ю. І. (2013)
Гладкий М. О. - Реалізація організаційної функції з формування й оцінки якості організаційної культури торговельних підприємств (2013)
Дідух В. В. - Ідентифікація реінжинірингу в системі інструментарію перепроектування бізнес-процесів (2013)
Крупський О. П. - Щодо питання зв’язку організаційної та професійної культур на підприємствах (2013)
Смирнов С. О. - Інноваційна концепція Smart Grid у системі енергетичного менеджменту підприємств України, Касян С. Я. (2013)
Трифонова О. В. - Структура логістичного циклу підприємства, Петлай А. В. (2013)
Шкварчук Л. О - Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств: сутність і види, Добрянська М. В. (2013)
Ажаман І. А. - Наукове забезпечення розвитку понятійного апарату щодо об’єктів будівництва в аграрному секторі (2013)
Демиденко Л. М. - Теоретичні основи розробки та розвитку інвестиційної політики підприємства (2013)
Дроб О. М. - Континуум наукових поглядів на сіті і сітьові відносини у контексті сучасної парадигми стратегічного управління (2013)
Лаптій Т. М. - Наукові підходи до визначення економічної сутності сучасного підприємництва (2013)
Ліхоносова Г. С. - Ідеологія сталого соціально-економічного розвитку на засадах самоорганізації (2013)
Олійник В. В. - Економічна сутність конкурентоспроможності і рівні її визначення (2013)
Слободянюк Н. А. - Возникновение и развитие школы коучинга: зарубежный и отечественный опыт (2013)
Шевченко Б. О. - Партнерство держави і підприємницьких структур: витоки теоретичних уявлень, Непокупна Т. А. (2013)
Топоркова О. А. - Організаційні засади системи внутрішнього аудиту на залізничному транспорті (2013)
Туржанський В. А. - Організаційно-інформаційна модель митного аудиту, Яковенко О. В. (2013)
Юрьева Л. В. - Особенности учета затрат на инновационную деятельность в российской и международной системах (2013)
Борейко В. І. - Про можливість повернення світової економіки до золотовалютного стандарту (2013)
Конєв О. В. - Аналіз конкурентоспроможності простих металоконструкцій українського виробництва на ринку Європейського Союзу, Красніков Д. А. (2013)
Краснікова Н. О. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму (2013)
Мельник Н. В. - Інтеграція зусиль стратегічних державно приватних туристичних альянсів у процес формування міжнародної маркетингової стратегії розвитку туризму України (2013)
Різниченко Є. І. - Сутність та етапи становлення бюджетної системи ЄС (2013)
Табенська О. І. - Світовий досвід розвитку кооперації та агропромислової інтеграції в сільському господарстві (2013)
Федулова С. О. - Особливості формування та використання людського капіталу: світовий досвід (2013)
Билашенко О. С. - Алгоритм построения системы прогнозирования результатов финансовой деятельности банков в зависимости от уровня корпоративного управления (2013)
Малышенко К. А. - Понятие событийного анализа (2013)
Російсько-англійські відповідники авторів та назв статей (2013)
Костицький М. В. - Філософські категорії, які застосовуються в юридичній психології (2009)
Медведєв В. С. - Науковий аналіз українських джерел щодо феномена психологічного захисту, Шевченко О. М. (2009)
Романенко О. В. - Структурно-функціональний аспект вивчення антиципації (2009)
Супрун М. О. - Державна опіка над дітьми-сиротами з особливими потребами (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Супрун Д. М. (2009)
Сніцаренко Н. Я. - Василь Сухомлинський і становлення професійної майстерності вчителя національної школи (2009)
Можарівська І. М. - Позашкільна освіта й виховання на Волині-Житомирщині у спадщині вітчизняних педагогів і громадських діячів (2009)
Охріменко І. М. - Оперативно-розшукова психологія: загальні положення (2009)
Охріменко І. М. - Використання спеціальних знань при розслідуванні насильницьких злочинів, Гребенюк M. O. (2009)
Пасько О. М. - Мотивація як підґрунтя розвитку та формування компетентності у курсантів (2009)
Яранцева О. І. - Полікультурна спрямованість викладання латинської мови з використанням ідей асоціативного мислення (2009)
Задніпрянець Є. В. - Проблеми вивчення особистості курсанта факультету внутрішніх військ (2009)
Котляр Ю. В. - Порівняльний аналіз розвитку індивідуально-типологічних та особистісних характеристик різних за успішністю адаптації груп курсантів (2009)
Головіна І. Ф. - Значення та сутність професійно-орієнтаційної роботи з кандидатами на службу до органів внутрішніх справ україни (2009)
Жевага С. І. - Вплив занять степ-аеробікою на формування у курсантів та студентів позитивного ставлення до фізичної культури, Бикова Г. В., Арутюнов С. О. (2009)
Цільмак О. М. - Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців правоохоронного профілю (2009)
Малкова Т. М. - Образ професії міліціонера у світлі сучасних теорій мотивації трудової діяльності (Р. Вудвортса – Р. Уайта, А. Маслоу) (2009)
Осіпова Ю. В. - Оптимізація методів психодіагностики і розвитку готовності до професійної діяльності керівників органів внутрішніх справ (2009)
Леміш О. Б. - Дослідження терплячості у системі професійно важливих якостей працівників міліції (2009)
Шадрін Є. В. - Особливості реалізації службової діяльності залежно від мотиваційної сфери працівників органів внутрішніх справ (2009)
Лазаренко К. Д. - Дослідження особливостей розвитку комунікативного потенціалу керівників органів внутрішніх справ (2009)
Хлонь О. М. - Попередження психологічного та емоційного стомлення працівників кримінальної міліції, пов’язаного з професійним ризиком (2009)
Корольчук В. В. - Кримінологічна та загальнопсихологічна класифікація особи злочинців, які вчиняють злочини, пов’язані з податком на додану вартість (2009)
Луцький А. І. - Психологічна консультація у кримінальному судочинстві (2009)
Кушнарьов С. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження базових соціальних цінностей і ціннісних орієнтацій неповнолітніх засуджених (2009)
Пампура І. І. - Соціально-педагогічні особливості підліткового та юнацького особистісного самовизначення (2009)
Кушакова-Костицька Н. В. - Національна ідентичність як психологічна проблема особистості в інформаційну добу (2009)
Резюме (2009)
Желюк Т. - Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища, Ревун К. (2014)
Мельник А. - Ідентифікація структурно-технологічної деформації економіки регіонів як база вибору механізмів регіональної структурної політики (2014)
Карапетян Е. - Генезис та еволюція концепції промислових кластерів, Квасовський О. (2014)
Пархомець М. - Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону, Уніят Л. (2014)
Дудар О. - Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції (2014)
Владимир О. - Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення (2014)
Дудар В. - Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності (2014)
Шиманська О. - Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України (2014)
Сохацька О. - Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу, Демкура Т. (2014)
Штефанич Д. - Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства, Дячун О. (2014)
Голоднюк О. - Ефективність франчайзингу в управлінні конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод (2014)
Демків І. - Аналіз можливостей і меж гнучкості підприємств спиртової галузі в умовах ринкової нестабільності (2014)
Руська Р. - Модель формування резерву в кредитній спілці за допомогою трикутника розвитку (2014)
Берсуцький А. - Стратегічне бюджетування як ефективний інструмент управління людським капіталом промислового підприємства, Каменська О. (2014)
Васюткіна Н. - Підхід до побудови ієрархічної структури потенціалу розвитку підприємств (2014)
Сендецька О. - Ефективність виробництва і застосування органічних добрив "біогумус” виготовлених методом вермикультивування (2014)
Колібаба О. - Критичні точки контролю виробничих витрат молокопродукції (2014)
Длугопольський О. - Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана, Івашук Ю. (2014)
Заклекта О. - Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення, Шиманська О. (2014)
Артеменко С. - Оцінка маркетингової привабливості регіону для ведення торговельної діяльності (2014)
Журавель Г. - Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки, Шинкарик М. (2014)
Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2014)
Передмова (2013)
Від редакційної колегії (2013)
Берденникова Е. М. - Чакона и пассакалия в кантатах И. С. Баха (2013)
Берденникова Е. М. - Поэзия И.В. Гете в музыке И. Брамса. ("Рапсодия", "Песнь Парок") (2013)
Гарань В. А. - Работа тромбониста над звуком (2013)
Евтушенко Д. Г. - Голос и тембр (2013)
Захарченко Н. И. - Размышления об искусстве воспитания вокалистов (2013)
Курковский Г. В. - Исполнение клавирных произведений на фортепиано (И. С. Бах – ХТК) (2013)
Лащенко А. П. - Синтез слова и музыки в хоровом цикле Б. Н. Лятошинского "Из прошлого" (2013)
Лишанский Е. Я. - Некоторые вопросы оперной режиссуры и воспитания певца-актера (2013)
Омельченко А. Ф. - Розвиток кобзарського мистецтва на Україні (2013)
Палшков Б. Б. - Макс Регер и его три сюиты для альта соло (вопросы интерпретации второй сюиты ре-мажор).Озвученное методическое пособие для студентов консерватории (2013)
Ревуцький Л. М. - Із неопублікованих рукописів (2013)
Рыгин C. В. - Тембр звука и его значение в исполнительской практике (2013)
Стешенко-Куфтина В. К. - О концерте 5-го марта Брамс В–dur – С. Рихтер (2013)
Холодная О. Г. - Шаги на снегу (2013)
Холодная О. Г. - Вариации на вальс Диабелли Бетховена. Исполнительский и педагогический анализ (2013)
Воробьев В. М. - Слово на вечере памяти А. К. Рощиной (2013)
Завина А. С. - 40 лет Оперной студии Киевской консерватории 1938–1978 гг. (2013)
Лихтман З. Е. - Из воспоминаний (2013)
Майбурова Е. В. - Киевская консерватория в эвакуации (1941–1944) (2013)
Майбурова Е. В. - Киевская консерватория: первые годы после реэвакуации (2013)
Милич Б. Е. - Воспоминание о моей учебе в Киевской консерватории и дальнейшей педагогической, методической,общественно-методической и издательской работе (2013)
Рябов И. М. - Оксана Григорьевна Холодная (2013)
Стешенко-Куфтина В. К. - Из дневника (2013)
Лятошинский Б. Н. - Письма Б. Н. Лятошинского к В. К. Стешенко-Куфтиной (2013)
Столова Е. М. - Воспоминания (2013)
Тамаров И. И. - Что сохранила память (2013)
Шреер-Ткаченко А. Я. - Автобиография (2013)
Луфер А. М. - Навчання майстрів співу (2013)
Михайлов К. М. - Еміль Гілельс (2013)
Михайлов К. М. - Музичне виховання дітей (2013)
Ольховський А. В. (Євген Оленський) - Обрії нового Ренесансу: питання сучасної музики (2013)
Павкович В. В. - Клас народних інструментів (2013)
Волошина Т. К. - Берденникова Екатерина Михайловна (2013)
Степанюк О. Є. - Воробйов Всеволод Михайлович (2013)
Посвалюк В. Т. - Гарань Василь Олександрович (2013)
Антонюк В. Г. - Завіна Олександр Савич (2013)
Антонюк В. Г. - Захарченко Наталія Йосипівна (2013)
Антонюк В. Г. - Євтушенко Дометій Гурійович (2013)
Рощина Т. О. - Курковський Григорій Васильович (2013)
Лащенко І. О. - Лащенко Анатолій Петрович (2013)
Колодуб І. С. - Ліхтман Зоя Юхимівна (2013)
Антонюк В. Г. - Лішанський Юхим Якович (2013)
Шамаєва К. І. - Луфер Абрам Михайлович (2013)
Зінькевич О. С. - Майбурова Катерина Вікторівна (2013)
Рощина Т. О. - Михайлов Костянтин Миколайович (2013)
Ліфоренко О. Д. - Міліч Борис Овсійович (2013)
Корній Л. П. - Ольховський Андрій Васильович (2013)
Омельченко Т. А. - Омельченко Андрій Федорович (2013)
Кузик В. В. - Павкович Всеволод Володимирович (2013)
Кулаков С. В. - Палшков Борис Борисович (2013)
Кузик В. В. - Ревуцький Лев Миколайович (2013)
Вовк Р. А. - Ригін Степан Васильович (2013)
Рябов С. І. - Рябов Ігор Михайлович (2013)
Степанюк О. Є. - Стешенко-Куфтіна Валентина Костянтинівна (2013)
Хіврич Л. М. - Столова Євгенія Мойсеївна (2013)
Шамаєва К. І. - Тамаров Ілля Ісаакович (2013)
Порошина І. М. - Холодна Оксана Григорівна (2013)
Некрасова Т. С. - Шреєр-Ткаченко Онисія Яківна (2013)
Відомості про авторів (2013)
Дучинская Н. И. - Государственное регулирование концентрации капитала на национальном рынке: теоретико-методологические аспекты, Галушка З. И. (2013)
Зекирьяева Е. А. - Оценка эффективности региональных инвестиций (2013)
Коневщинська Н. М. - Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції в сучасній економіці України (2013)
Копилюк О. І. - Систематизація факторів формування регіональної політики розвитку банківської системи (2013)
Македон В. В. - Порівняльний аналіз умов та наслідків проведення IPO підприємствами-емітентами в Україні, Тульських І. Л. (2013)
Машика Ю. В. - Ефективна зайнятість та причини безробіття населення в сучасних умовах розвитку економіки України (2013)
Муравьева Н. Н. - Развитие организационно-экономических форм хозяйствования региона в сфере предоставления медицинской помощи: механизмы, инструменты, Анопченко Т. Ю. (2013)
Тихенко В. С. - Екологічні інвестиції в Україні: теоретично-прикладний аспект (2013)
Власенко Н. М. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків: сутність та значення для економіки України (2013)
Дучинский А. П. - Инвестиционная активность банков: уровень регионов (2013)
Заяць М. П. - Перспективні напрями покращання якісних характеристик банківських активів (2013)
Музичка О. М. - Формування системи моніторингу ділової активності банку (2013)
Авраменко И. В. - Анализ динамики производства и потребления кондитерских изделий (2013)
Івашко Л. М. - Вплив упровадження системи електронного документообігу на підвищення бізнес-ефекту на підприємстві (2013)
Легкий С. А. - Вибір цінової стратегії залежно від типу ринку послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Момчева А. М. - Управлінські інновації: сутність, види, особливості впровадження (2013)
Мороз О. В. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі функціонального підходу теорії ефективної конкуренції, Воловодюк С. С., Гребеньок І. В. (2013)
Нікілєва Л. О. - Проблеми та недоліки функціонування закладів і підприємств соціального обслуговування (2013)
Продіус О. І. - Роль самоменеджменту в формуванні іміджу керівника, Песчанська В. Г., Смородінова А. С. (2013)
Стрий Л. А. - Модель управления услугами предприятий инфокоммуникаций, Голубев А. К., Захарченко Л. А. (2013)
Шевцова О. Й. - Антикризове управління щодо системи фінансового менеджменту підприємства (2013)
Боднар А. В. - Экономико-статистическая оценка развития информационной инфраструктуры коммуникаций (2013)
Далевська Н. М. - Новітні тенденції відтворення соціального капіталу в межах світового політико-економічного простору (2013)
Доценко І. О. - Обґрунтування підходів до визначення рівня економічної безпеки суб’єктів фінансового ринку (2013)
Есманов О. М. - Необхідність удосконалення науково-методичних засад оцінки економічної безпеки держави (2013)
Кіндзерський В. В. - Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економічних процесах (2013)
Майдич І. І. - Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці (2013)
Матухно М. О. - Використання судових доктрин як спосіб доведення нереальності операцій та ліквідації схемного податкового кредиту з податку на додану вартість (2013)
Мельнік М. А. - Оцінювання соціальної відповідальності працівників як чинник їхнього раціонального використання: методичні аспекти, Серікова О. М. (2013)
Ратушенко О. І. - Фактори ефективності системи управління трудовим потенціалом (2013)
Гнатюк А. А. - Вплив методів оцінки необоротних матеріальних активів на формування думки аудитора (2013)
Даценко Г. В. - Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання, Левченко І. А. (2013)
Клокар О. О. - Нормативно-правове забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації (2013)
Корягін М. В. - Системний та процесний підходи до вивчення бухгалтерського обліку та його методології (2013)
Матвійчук Л. О. - Методичні підходи до формування та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя (2013)
Іванюк У. В. - Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі (2013)
Погорелов О. В. - Легалізація кримінальних доходів як провідна форма економічної злочинності в умовах глобалізації (2013)
Ярмоленко В. А. - Компаративный анализ результативности деятельности транспорта и связи стран с учетом паритета покупательной способности, Полищук Н. В., Буренников Ю. Ю. (2013)
Іванова Н. С. - Дослідження рівня фінансової безпеки регіону на основі дискримінантної функції (2013)
Ковальчук О. А. - Економіко-математичне моделювання управління мотиваційним процесом персоналу, Ситнік О. Д. (2013)
Російсько-англійські відповідники авторів та назв статей (2013)
Борденюк В. - Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі у контексті законодавчих ініціатив (2010)
Ященко В. - Феномен правовідносин як наукова проблема, Щуровський А. (2010)
Руденко М. - Прокурор як суб'єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики, Малахов С. (2010)
Невідомий В. - Логіко-історичний аспект розвитку конституціоналізму (2010)
Свірський Б. - Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України (2010)
Берназюк І. - Деякі питання удосконалення правового регулювання опозиційної діяльності у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та представницьких органах місцевого самоврядування (2010)
Литвак О. - Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста, Кучеренко І. (2010)
Дудоров О. - Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика, Письменський Є. (2010)
Кальман О. - Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України, Лизогуб Б. (2010)
Середа Г. - Система забезпечення безпеки потерпілих і свідків в Україні: проблеми застосування та перспективи вдосконалення (2010)
Олійник О. - Використання риторичних засобів під час підготовки і проголошення обвинувальної промови (2010)
Ляхович У. - Інститут адміністративної юстиції як крок до розбудови цивілізованої та прогресивної системи державно-службових відносин (2010)
Занфірова Т. - Трудове право як синергетична система (2010)
Макаренко О. - Про деякі проблеми дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян в Україні (2010)
Чернобай А. - Проблеми визначення правового статусу виконуючого обов’язки як суб’єкта трудових правовідносин, Кваша В. (2010)
Скулиш Є. - Форми та види корупції: проблеми класифікації, Міняйло Н. (2010)
Війтєв Ю. - Сучасні тенденції діяльності військової прокуратури (2010)
Галюк В. - Суперфіцій: надане законом право забудови чи нова форма незаконного заволодіння землею? (2010)
Молдабаев С. - Формирование лидерства в правоохранительных органах как фактор накопления человеческого капитала (публікується російською мовою) (2010)
Лісунов С. - Знак для товарів і послуг як предмет злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України (2010)
Руденко М. - Монографічне дослідження щодо втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади (2010)
Хроніка міжнародних зв’язків (2010)
Титул, зміст (2014)
Михалюк Е. Л. - Современные взгляды на диагностику метаболической кардиомиопатии вследствие хронического физического перенапряжения организма спортсменов, Сыволап В. В. (2014)
Смоленский А. В. - Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией с использованием тренажерных устройств, Мирошников А. Б. (2014)
Lambert C. P. - Sodium bicarbonate ingestion does not restore the decrement in high-intensity exercise capacity induced by a 27 h Fast, Ball D., Maughan R. J. (2014)
Банникова Р. А. - Вертебральные болевые синдромы у подростков: дискуссионные вопросы, Андруская О. А., Погребняк А. А. (2014)
Федоренко Є. О. - Формування мотивації до занять оздоровчо—рекреаційною руховою активністю учнів старших класів (2014)
Калиниченко І. О. - Гігієнічна оцінка добової рухової активності дітей 7-17 років (2014)
Ажиппо О. Ю. - Особливості рекреаційної та фізкультурно-спортивної діяльності дітей та молоді в Україні, Бондар А. С. (2014)
Сороколіт Н. С. - Ставлення учнів середнього шкільного віку до свого здоров'я та до уроків фізичної культури (2014)
Красножон С. В. - Перспективні підходи до вивчення стану здоров'я сучасних школярів та шляхи його поліпшення (2014)
Павлова Ю. О. - Особливості оцінювання якості життя шкільної молоді, пов'язаної з її здоров'ям (2014)
Матяш М. Н. - Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу, Худенко Л. І. (2014)
Неханевич О. Б. - Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров'я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільністю суглобів, Бакурідзе-Маніна В. Б. (2014)
Сидорчук Т. В. - Використання ынновацыйних технологій зміцнення здоров'я студенток у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2014)
Беляк Ю. І. - Фізичний стан жінок зрілого віку та його динаміка під впливом занять оздоровчим фітнесом (2014)
Будзин В. - Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18-20 років в різні фази оваріально-менструального циклу, Рябуха О., Гузій О. (2014)
Криволап Н. В. - Диспластична кардіопатія у футболістів: особливості прояву залежно від віку, статі та спортивного стажу (2014)
Цыганенко О. И. - Проблема консультативной помощи при организации оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом. Пути решения (2014)
Першегуба Я. В. - Формування мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються оздоровчим фітнесом, Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2014)
Палладина О. Л. - Сравнительный анализ методов коррекции состава тела у лиц с избыточной массой, занимающихся оздоровительным фитнесом (2014)
Гозак С. В. - Ефективність упровадження програми профілактики і корекції порушень системи опорно-рухового апарату учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Воробйов Воробйов (2014)
Руда І. Є. - Характеристика травм та порушень системи опорно-рухового апарату у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, Сосіна В. Ю. (2014)
Капустина Н. В. - Влияние хондропротективной терапии на силовые характеристики околосуставных мышц спортсменов с посттравматической хондропатией коленных суставов, Запольнова Е. Н. (2014)
Афтимичук О. Е. - Профилактика травматизма спортсменов, специализирующихся в теннисе, посредством использования стретч-упражнений, Лукин А. И. (2014)
Люгайло С. С. - Особливості використання засобів фізичної реабілітації в системі підготовки спортсменів з урахуванням стану їхнього здоров'я (2014)
Кулемзіна Т. В. - Немедикаментозні методи реабілітації у практиці спортивної медицини (2014)
Мыцкан Б. М. - Гемостимулирующие свойства поливитаминных препаратов и витаминно-минеральных комплексов, используемых в спорте, Мыцкан Т. С. (2014)
Козак Д. В. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканині міокарда при політравмі (експериментальні дослідження) (2014)
Дрешпак В. - Комунікативні проекти у сфері публічного адміністрування: змістовні характеристики та організаційне забезпечення реалізації (2013)
Колесніков Б. - Співвідношення понять "цілепокладання", "планування" і "прогнозування" в державному управлінні, Саєнко О. (2013)
Кривенкова Р. - Державно-управлінські аспекти розвитку політичної нації у фокусі теорії соціальної дії (2013)
Мамонов І. - Поняття "сталий людський розвиток": управлінський аспект (2013)
Ватковська М. - Теоретичні засади дослідження інформаційного забезпечення системи державного управління в галузі освіти України (2013)
Пістракевич О. - Політична та управлінська сутність Європейської комісії (2013)
Гнатенко А. - Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи (2013)
Новак-Каляєва Л. - Взаємообумовленість державного управління та прав людини в сучасних політичних та інституційних процесах (2013)
Решетніков Ю. - Особливості формування моделей державно-конфесійних відносин у пострадянських країнах Балтії (2013)
Швидун В. - Державне регулювання реалізацією компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Старушенко Г. - Інформаційна підтримка експортерів як напрям удосконалення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні, Базилевський С. (2013)
Кандзюба С. - Концептуальний підхід до створення сховища даних інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні, Духонченко А. (2013)
Шевчук П. - Рівні ефективності надання адміністративних послуг населенню України (2013)
Стадник Р. - Організація виконання законодавства про доступ до публічної інформації на прикладі Секретаріату Кабінету Міністрів України (2013)
Помаза-Пономаренко А. - Напрями вдосконалення державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. - Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку економіки України: державно-управлінський аспект (2013)
Парубчак І. - Державне регулювання соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства в Україні (2013)
Мороз В. - Державне управління розвитком трудового потенціалу: стан та аналіз динаміки (2013)
Корнієвський С. - Удосконалення системи оцінювання регіональних програм у контексті євроінтеграції України (2013)
Пінчук А. - Удосконалення державного регулювання ринків страхових послуг у контексті євроінтеграції України (2013)
Хірамагомедов М. - Механізми державної підтримки виробництва зерна в Україні (2013)
Шкуропат О. - Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами (2013)
Ольмезов В. - Правосвідомість громадян як об’єкт державного управління в інформаційному суспільстві (2013)
Шехірєв В. - Управління знаннями про радіаційну безпеку населення як складова частина професіоналізації публічного адміністрування (2013)
Сиченко О. - Державне регулювання діяльності недержавних некомерційних організацій (2013)
Серьогін С. - Професійна компетентність керівних кадрів державної служби, Серьогіна Н. (2013)
Бондаренко Є. - Ритуал в організаційній культурі державної служби: зміст і функції (2013)
Кузнецова М. - Еволюція наукових поглядів щодо модернізації управління державною службою (2013)
Маланчій М. - Моделювання професійних якостей посадових осіб прикордонної служби України (2013)
Марутян Р. - Модернізація системи підготовки фахівців у сфері національної безпеки України (2013)
Бобровська О. - Корпоративний імідж міст: теоретичні і методологічні підходи до формування, Липовська Н. (2013)
Хмара К. - Об’єднання територіальних громад у контексті пропозицій відповідного проекту Закону України, Шаров Ю. (2013)
Теодорович Д. - Моделі місцевого самоврядування: вітчизняний та польський досвід (2013)
Гончарова Т. - Концепція системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з надання муніципальних послуг (2013)
Заблоцький В. - Фундаментальні конструкти формування системи місцевого самоврядування в Європі та Україні: компаративний аналіз (2013)
Кіян С. - Інформаційно-аналітичний модуль системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Абрамович Г. М. - Застосування надбань української етнопедагогіки в дошкільних навчальних закладах (2007)
Абрамчук О. В. - Моральні орієнтири у вихованні сучасної молоді (2007)
Адамський В. Р. - Українська наукова еліта як об’єкт політичних репресій на початку 1920-х років (2007)
Барановська В. М. - Нові інформаційні технології – ефективний засіб активізації навчального процесу для підготовки майбутнього вчителя (2007)
Берека В. Є. - Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів освіти (2007)
Бричок Б. П. - Сутність педагогічної культури викладача ВНЗ (2007)
Бричок С. Б. - Сутність і зміст процесу педагогічної взаємодії: особистісно орієнтований вимір (2007)
Будас Ю. О. - Формування особистості вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності (2007)
Галус О. М. - Управління процесом професійної адаптації студентів до навчання у ступеневому педагогічному ВНЗ (2007)
Горішна Н. М. - Особливості взаємодії у процесі соціальної роботи (2007)
Дарманська І. М. - Роль дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу в педагогічній діяльності керівника навчального закладу, Діденко О. В. (2007)
Дудчак Г. І. - Проблема самоосвітньої діяльності майбутніх учителів в історико-педагогічному контексті (2007)
Дусь Н. А. - Модель формування культури педагогічного спілкування в майбутніх учителів початкових класів (2007)
Ємельянова Т. В. - Основні вектори розвитку освіти ХХІ століття (2007)
Кадемія М. Ю. - Електронний навчальний посібник на інтерактивній основі, Шестопалюк О. В. (2007)
Казакова Н. В. - Взаємодія вчителя з батьками учнів при здійсненні завдань фізичного виховання у позакласній роботі (2007)
Красна В. В. - Сутність та структура педагогічної комунікації (2007)
Крутій К. Л. - Особливості організації різних типів індивідуальних мовленнєвих занять з дітьми дошкільного віку, Зданевич Л. В. (2007)
Кузь Ю. М. - Правова підготовка майбутніх офіцерів як багатогранний процес (2007)
Куць І. О. - Використання засобів національного тіловиховання для розвитку фізичних якостей студентів (2007)
Лисенко Н. В. - Етнокультурна компетентність сучасного педагога: психолого-педагогічний аспект (2007)
Машкіна Л. А. - Інноваційні технології в професійній підготовці педагогічних кадрів (2007)
Михаськова М. А. - Проблеми формування музичних знань студентів як складової частини фахової компетентності майбутніх вчителів музики (2007)
Огородник Л. М. - Використання тренінгових технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів англійської мови (2007)
Петренко О. Б. - Гендерний аспект професійної підготовки жінки-вчителя (2007)
Пісоцька Л. С. - Організаційно-технологічні зміни у підходах до управління розвитком дошкільної освіти (2007)
Плахтій В. І. - Теоретичні засади вивчення рівня розвитку моральної свідомості особистості (2007)
Поліщук В. А. - Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства (2007)
Поліщук Ю. Й. - Підготовка майбутніх учителів до участі у соціально-педагогічній діяльності молодіжних об’єднань (2007)
Потапчук Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя: сучасний контекст (2007)
Присакар В. В. - Міжетнічна толерантність у структурі формування національно-культурних цінностей учнівської молоді (2007)
Савчук І. В. - Модель педагогічної системи та умови формування естетичних смаків школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2007)
Сиротенко А. Й. - Яким повинен бути сучасний вчитель (2007)
Слоневська І. Б. - Григорій Сковорода: портрет в інтер’єрі бароко (2007)
Соловей М. В. - Дитяча бездоглядність: окремі висновки з історії і сучасної соціально-педагогічної практики в умовах притулку для неповнолітніх, Гуцалюк О. М. (2007)
Стеценко Н. М. - Використання мультимедійних презентацій в процесі підготовки вчителів, Стеценко В. П. (2007)
Ткаченко Т. В. - Технологія мультимедіа для дистанційного навчання, Шевченко Л. С. (2007)
Федорчук Е. І. - Підготовка студентів до використання сучасних педагогічних технологій (2007)
Черкасова Т. М. - Проблема формування естетичного ставлення до буття в сучасної молоді (2007)
Шахов В. І. - Рейтингова технологія контролю як засіб удосконалення навчання у вузі, Калашнік Н. В. (2007)
Шоробура І. М. - Проблеми вдосконалення уроку географії у 80-90-і роки ХХ століття (2007)
Ящук І. П. - Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу у вищій школі (2007)
Бортнік Ж. - Форми реалізації екзистенційної свідомості у сучасній монодрамі: сповідь vs скарга (2012)
Годунок З. - Особливості функціонування категорії жанру (на прикладі творчості Миколи Хвильового) (2012)
Головій О. - Дискурс неореалізму в українській літературній критиці доби модерну: концепція Миколи Зерова (2012)
Губарєва С. - Новий концепт "чорної маски": досвід Гео Шкурупія (2012)
Даниленко І. - Загальні тенденції модифікації жанрового канону молитви в українській ліриці ХХ століття (2012)
Дємєхіна Д. - Образ упиря в романтичних баладах С. Руданського та А. Міцкевича (2012)
Загоруйко Н. - Лінгвістичні студії Івана Світличного в епістолярії (2012)
Кир’янчук І. - Поезія Михайла Ореста: проблема філософії буття (2012)
Кирильчук О. - Постколоніальний вимір сучасної історичної прози (на прикладі роману Василя Кожелянка "Конотоп") (2012)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики епістолярної спадщини Василя Стефаника (2012)
Ковальчук Г. - Ксантиппа як літературний персонаж української письменниці-емігрантки Людмили Коваленко (2012)
Криловець Н. - Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2012)
Лавринович Л. - Художня інтерпретація ідеї часопростору в романі О. Токарчука "Prawiek i inne czasy" (2012)
Матвєєва Т. - Гріх як абсолют світу абсурду (за романом Панаса Мирного та І. Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") (2012)
Миненко Ю. - Дещо про автора "Лементу міщан острозьких 1636 року" (2012)
Мислива В. - Інтертекстуально-феміністична комунікація життя та творчості Сільвії Плат і Оксани Забужко (2012)
Назарук В. - Тематичні паралелі книги "Діоптра" Віталія та "Строф" Івана Франка (2012)
Нечиталюк І. - Письменники другого плану кінця ХІХ – початку ХХ століття і канон української літератури (2012)
Поліщук Я. - Реінтерпретація пам’яті в сучасному українському романі (2012)
Пухонська О. - Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті діалогу традиції з новаторством (2012)
Саковець С. - Актуалізація архетипу дитини у творчості В. Стуса (2012)
Тимочко О. - Особливості словникового представлення авторських новотворів у сучасній лексикографії (2012)
Усач Н. - Художній час та простір в романі Уласа Самчука "Марія" (2012)
Хмель В. - Апологія фривольного в "Декамероні" Бокаччо та сороміцькій ліриці українців (2012)
Юречко О. - Психоаналітичні моделі в оповіданні Валер’яна Підмогильного "В епідемічному бараці" (2012)
Юрчук О. - Модифікація соцреалістичного кітчу (на прикладі роману "Собор" О. Гончара) (2012)
Титул, зміст (2014)
Шинкаренко В. И. - Конструкционно-продукционная модель структур данных на логическом уровне, Ильман В. М., Забула Г. В. (2014)
Нікітченко М. С. - Першопорядкові композиційно-номінативні логіки із узагальненими реномінаціями, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2014)
Акуловский В. Г. - Согласованное описание алгоритмов в рамках алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2014)
Панченко Т. В. - Швидка або якісна розробка? (2014)
Пашко С. В. - NP-трудность задач оптимизации коллективного преследования (2014)
Погорілий С. Д. - Дослідження шаблонів синхронізації та їх використання в технології GPGPU, Верещинський О. А. (2014)
Погорілий С. Д. - Принципи проектування GPGPU-застосувань на основі мереж Петрі, Вітель Д. Ю. (2014)
Насиров Е. М. - Паралелізація невід’ємної факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності (2014)
Дорошенко А. Ю. - Формалізоване проектування та генерація паралельної програми чисельного прогнозування погоди, Бекетов О. Г., Прусов В. А., Тирчак Ю. М., Яценко О. А. (2014)
Назаренко А. М. - Схема параллельного решения задачи дифракции SH-волн на системе некруговых трещин в бесконечной упругой среде, Панченко Б. Е., Пилипенко С. А. (2014)
Панченко Б. Е. - Кластерное решение задачи о дифракции упругих волн на системе жестких цилиндрических включений произвольного поперечного сечения, Сайко И. Н. (2014)
Лукьянова Е. А. - Применение компонентных сетей Петри в задачах верификации параллельных распределённых систем (2014)
Попов О. В. - Блочний алгоритм перетворень Хаусхолдера для комп’ютерів гібридної архітектури, Рудич О. В. (2014)
Guba A. A. - Traversal of arbitrary sequences of UCM symbolic transitions for test generation (2014)
Чебанюк О. В. - Підхід до уточнення поведінкових моделей програмного забезпечення з використанням паттернів проектування (2014)
Лаврищева Е. М. - Парадигмы программирования сборочного типа в программной инженерии (2014)
Мороз Г. Б. - Регрессивное тестирование: методы и будущие направления исследований, Плис А. В. (2014)
Колчин А. В. - Метод статической проверки полноты и непротиворечивости в формальных моделях распределенных программных систем, Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2014)
Крывый С. Л. - Разработка и обоснование алгоритмов на основе семантических свойств, Максимец А. Н. (2014)
Марулин С. Ю. - Генерация SQL-запросов в задаче согласования данных электронного документа и таблиц базы данных (2014)
Глушко І. М. - Формальна семантика агрегатних операцій мультимножинної табличної алгебри (2014)
Лихацкий И. А. - Сравнительна характеристика методик объектно-реляцонного преобразования (2014)
Шабінський А. С. - Змішана тематично-сутнісна онтологія у покращеній тематичній векторній моделі (2014)
Чистякова И. С. - Онтолого-ориентированная интеграция данных в Семантическом Вебе (2014)
Григорян Р. Д. - Медико-физиологические программные симуляторы: необходимость и проблемы, Дериев И. И., Аксенова Т. В., Лиссов А. Н. (2014)
Завадський І. О. - Завадостійкий код на основі скінченного автомата та подання чисел у двобазисній системі числення (2014)
Яловец А. Л. - Методы моделирования поведения агентов в мультиагентной системе "Навигация" (2014)
Палагин А. В. - Развитие формальных моделей, алгоритмов, процедур, разработки и функционирования программной системы "Инструментальный комплекс онтологического назначения”, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. С. (2014)
Terletskyi D. O. - Mathematical foundations for designing and development of intelligent systems of information analysis, Provotar O. I. (2014)
Парасюк И. Н. - Методы взаимодействия и координации в мультиагентных системах на основе нечеткой логики высшего типа, Ершов С. В. (2014)
Комлевая Н. О. - Проектирование специализированной компьютерной системы для проведения пульмонологического диагностирования, Комлевой А. Н., Чернега К. С. (2014)
Марченко О. О. - Розробка семантико-синтаксичної моделі природної мови за допомогою методів невід’ємної тензорної і матричної факторизації (2014)
Вознюк Т. Г. - Алгоритм побудови шестивимірного тензора для задачі пошуку прихованих семантичних зв’язків в корпусах природномовних текстів (2014)
Тарануха В. Ю. - Евристичний алгоритм морфолексичного аналізу для невідомих слів (2014)
Крак Ю. В. - Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову: алгоритмічна реалізація, Бармак О. В., Романишин С. О., Ізотов А. В. (2014)
Кривонос Ю. Г. - Розробка архітектури програмного забезпечення для інтерактивного навчання жестовій мові, Крак Ю. В., Тернов А. С., Лісняк М. П. (2014)
Куссуль Н. М. - Програмно-технічний комплекс автоматичної географічної прив’язки супутникових даних КС ДЗЗ "Січ-2", Басараб Р. М., Кравченко О. М., Лавренюк М. С., Кригін В. М., Рева К. В. (2014)
Глибовець А. М. - Пошукова система наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою (2014)
Васильев А. О. - Орбитально-орбитальные поляризуемости в полуэмпирических расчетах дипольных электрических поляризуемостей углеводородов, Высоцкий Ю. Б. (2012)
Фомина Е. С. - Квантово-химический анализ термодинамики димеризации алифатических амидов на поверхности раздела фаз вода/воздух, Беляева Е. А., Смирнов Я. Ю., Высоцкий Ю. Б. (2012)
Приседский В. В. - Кристаллографический анализ систем скольжения, линейных и поверхностных дефектов в структуре перовскита, Волкова Е. И. (2012)
Матвиенко В. Г. - Флюидные фазовые равновесия в системе диоксид углерода диэтиленгликоль – -бутиролактон при повышенных давлениях, Нифантова Л. С., Траховцов Н. Ю., Кулик В. В. (2012)
Александров В. Д. - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе карбонат натрия десятиводный – сульфат натрия десятиводный методом ДТА, Соболев А. Ю. (2012)
Сазонова О. І. - Деякі уточнення стану аніонів молібдену(VI) у підкислених водних розчинах, Білоусова К. Є., Розанцев Г. М., Щепіна Н. Д. (2012)
Гетьман Е. И. - Получение и изучение NaGd9(SiO4)6O2, Борисова Е. В., Лобода С. Н., Игнатов А. В. (2012)
Толкунов В. С. - Синтез новых производных 3-амино-5-метил-4-сульфаниламидоизоксазолов (2012)
Мисик Р. Д. - 6-Оксо-6Н-бензо|C|хромен-3,8-дисульфохлорид та сульфаміди на його основі, Білоус В. В., Мисик Д. Д. (2012)
Смирнова О. В. - Антиокисдантная и прооксидантная активность гиматомелановых кислот в процессах радикально-цепного окисления, Бережной В. С., Ефимова И. В., Хилько С. Л. (2012)
Рыбаченко В. И. - Таутомерные равновесия и антирадикальная активность имино-производных госсипола, Дикун А. М., Илькевич Н. С., Чотий К. Ю., Гребенюк Л. В. (2012)
Рыбаченко В. И. - Комплексообразующая и реакционная способности полиподандов на основе тритон Х-100, Шредер Г., Невечеря О. И., Чотий К. Ю., Семенова Р. Г. (2012)
Ефимова И. В. - Об особенностях радикально-цепного окисления кумола и аскорбиновой кислоты (2012)
Помещенко А. И. - Синергетический эффект некоторых фенольных соединений и супероксид-аниона в ингибировании процесса окисления кумола, Ефимова И. В., Опейда Й. А. (2012)
Суйков С. Ю. - Формування тестового набору даних та оцінки ефективності моделей розподілу н-октанол/вода, Яковлева А. В., Луцик О. І. (2012)
Голубев А. В. - Плазмохимическая переработка коксового газа с получением ацетилена, Збыковский Е. И., Збыковский А. И., Дюбанов А. В. (2012)
Бутузова Л. Ф. - Технологические характеристики нетрадиционных коксовых шихт на основе углей Донбасса, Маковский Р. В., Ветров И. В., Бутузов Г. Н. (2012)
Бутузова Л. Ф. - Возможности управления процессами термической деструкции нетрадиционных угольных шихт Донбасса путем введения добавок химических веществ, Маковский Р. В., Кулакова В. О., Ветров И. В. (2012)
Сафин В. А. - Термохимолиз разновосстановленных углей Донбасса, Бутузова Л. Ф., Стефанова М., Коренкова И. Н. (2012)
Ржесик К. А. - О тротиловом эквиваленте взрыва изобутана при утечке из компрессорной системы, Матвиенко В. Г., Бирюков А. Н. (2012)
Крутько І. Г. - Термічний аналіз модифікованих кам’яновугільних пеків, Каулін В. Ю., Сацюк К. О. (2012)
Крутько І. Г. - Коалесценція водних кам’яновугільних емульсій на мінеральних волокнистих матеріалах, Пульникова Ю. В. (2012)
Хилько С. Л. - Реологические характеристики водоугольных суспензий из углей ряда метаморфизма, Самойлик В. Г. (2012)
Хилько С. Л. - Влияние рН среды на поверхностные реологические характеристики смесей цетилтриметиламмоний бромида и солей гуминовых кислот, Ковтун А. И. (2012)
Клименко А. А. - О возможности получения глинозема из отходов угле- и горнодобывающей промышленности методом спекания бесщелочного сырья с известняком, Вечерко В. Н., Кукоба Л. И., Шаповалов В. В., Ванин В. И. (2012)
Горбатко С. В. - Метод керамической наплавки как способ восстановления шамотной футеровки шахтной печи (2012)
Волкова О. І. - Міжпредметні зв’язки у викладанні курсу "Компонентна база радіоелектронних засобів", Мнускіна І. В. (2012)
Титул, зміст (2014)
Джаббар Б. Г. - Современные подходы к оценке функциональной подготовленности квалифицированных футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. (2014)
Ніколаєнко В. - Тренерський підхід до підготовки юних футболістів, Воронова В. (2014)
Сушко Р. - Особенности оценки технико-тактической подготовленности квалифицированных баскетболистов при накоплении утомления, Аассад А.-Ф. М. (2014)
Ткаченко В. - Особливості підготовки велосипедистів вісокої кваліфікації до індивідуальної гонки на шоссе (2014)
Гриньова Т. - Динаміка морфофункціональних показників хлопців віком 10-13 років під впливом занять різними відами туризму (2014)
Жарова І. - Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації в осіб із первинною конституціонально-екзогенною формою ожиріння (2014)
Когут І. - Гуманізація освіти та суспільства як передумова формування теорії адаптивної фізичної культури (2014)
Король С. - Обгрунтування програми з фізичного виховання навчальної секції "Спортивне орієнтування" для студентів технічних спеціальностей (2014)
Красота В. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів, Ольховий О., Романчук С. (2014)
Лазарєва О. - Оцінювання рівня реабілітаційного потенціалу хворих із вертеброгенною патологією (2014)
Манжуловський В. - Фізична реабілітація жінок з ішемічною хворобою серця на санаторно-курортному етапі, Андріяш Р. (2014)
Марченко О. - Ключевые компоненты физической реабилитации при вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Ломаковський А. (2014)
Ніканоров О. - Застосування засобів фізичної реабілітації у спортсменів ігрових видів спорту після реконструкції передньої схрещеної зв'язки (на прикладі дослідження тонусу чотириголового м'яза стегна) (2014)
Потокій В. - Особливості застосування СКЕНАР-терапії у фізичній реабілітації осіб після перенесеного ішемічного інсульту (2014)
Загревський В. - Компьютерный синтезтехники спортивных упражнений на основе управления конечным состоянием биомеханических систем (2014)
Олешко В. - Біомеханічна структура техніки поштовху штанги важкоатлетів високої кваліфікації залежно від масо-зростових і статевих відмінностей (2014)
Сутула В. - Особливості застосування методів математичної статистики у науковому дослідженні галузі фізичної культури і спорту (2014)
Борисейко В. - Організаційні аспекти Олімпійських ігор і Юнацьких Олімпійських ігор: схожість та відмінність (2014)
Губанова Л. - Валеологическое воспитание школьников и олимпийское движение, Каримова Д. (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту: стан та перспективи розвитку (2014)
Лях-Породько О. - Особливості підготовки та участь українських спортсменів у Другій Російській Олімпіаді 1914 року (2014)
Саїнчук М. - Сучасне ігрове дозвілля молоді як поглиблення кінестезійної відчуженості тілесності (2014)
Yarmolyuk O. - Environmental legacy of the olympiads (2014)
Титул, зміст (2014)
Гамалій В. - Оцінка результатів змагальної діяльності у волейболі, Шльонська О. (2014)
Губа В. - Развитие специфических координационных способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, Коновалов В. (2014)
Дзогій Т. - Відновлення працездатності кваліфікованих веслувальників на байдарках із використанням комплексу позатренувальних засобів (2014)
Козак А. - Обгрунтування доцільності діагностики координаційних здибностей тенісистів на початковому етапі підготовки, Ібраімова М. (2014)
Лісенчук Г. - Підвищення рівня командних і групових взаємодій юних футболістів, Перепелиця П., Хоменко О. (2014)
Ніколаєнко В. - Моніторинг складу професійних та дитячо-юнацьких команд за віком як інструмент аналізу та оцінки ефективності процесу багаторічної підготовки футболістів, Балан Б. (2014)
Плетенецька А. - Фактори, що забезпечують ефективну змагальну діяльність у швидкісному бігу на роликових ковзанах (2014)
Древел Х. С. - Особенности спортивной подготовки футболистов в Ираке (2014)
Баннікова Р. - Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації постінсультних хворих із руховою дисфункцією, Магнушевський Ю. (2014)
Вітомський В. - Застосування засобів фізичної реабілітації після хірургічної корекції коарктації аорти, Лазарєва О., Демідова О. (2014)
Доценко Ю. - Особливості психофізичної підготовленості студентів, які навчаються на гірничих факультетах, Семененко В. (2014)
Жарова І. - Загальні підходи до побудови програми фізичної реабілітації в залежності від форми ожиріння, Кравчук Л. (2014)
Катерина У. - Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять фізичного виховання, Коловс М. (2014)
Марченко О. - Социальный и биологический смысл движения и его роль в формировании здоровья человека, Дешевий Е., Куценко В. (2014)
Мосейчук Ю. - Взаємозв'язок рівня рухової активності та показників маси та складу тіла жінок першого зрілого віку, Мороз О. (2014)
Ольховий О. - Стан системи функціонування фізичного виховання закладів вищої освіти (2014)
Потокій В. - Ефективність аутогенного тренування при лікування спастичного стану м'язів у осіб після перенесеного ішемічного інсульту в пізній відновлювальний період (2014)
Kormiltsev V. - The dynamic of heart rate variability under the physical rehabilitation process in office workers with low back pain (2014)
Лях-Породько О. - Значення Першої та Другої російських олімпіад у розвитку спортивного та олімпійського руху ветеранів культури і спорту в Україні (2014)
Татарчук І. - Змістове наповнення термінів руху ветеранів фізичної культури і спорту в Україні (2014)
Терещук М. - Особливості розвитку гольфу в Європі (2014)
Бандура О. О. - Правознавство та природничі науки: проблема взаємних зв’язків (2011)
Костицький М. В. - Філософський аналіз суверенітету та його носіїв (2011)
Токарська А. С. - Комунікативна природа права і правової комунікації (2011)
Патей-Братасюк М. Г. - Норма права в контексті основних типів праворозуміння (2011)
Павлишин О. В. - Семіотичний аналіз права в контексті праксеологічних досліджень (2011)
Івченко Ю. В. - Право і закон, свобода і справедливість як важливі компоненти особистої самореалізації людини незалежно від її статевої приналежності (2011)
Лаврик О. А. - Свобода віросповідання людини як суб’єкивне юридичне право, його забезпечення в Україні (2011)
Шиманська К. В. - Філософія антитолітаризму Ханни Арендт (2011)
Титов В. Д. - Філософсько-правові погляди Томаса Джеферсона (2011)
Костицька М. М. - Критика безпосереднього застосування філософії у радянському кримінальному процесі (стосовно доказів і доказування) (2011)
Береза Н. В. - Правові цінності та принципи як основоположні засади розвитку кримінального права України (2011)
Бровко Н. І. - Соціальні та культурні витоки торгівлі людьми: історична ретроспектива й сучасність (2011)
Шкварок Л. В. - Функції договору в приватному праві (2011)
Шумейко О. В. - Основні підходи до дослідження сім’ї в системі соціально-гуманітарного знання (2011)
Гриценко С. - Латиномовна термінологія як невід’ємний компонент фахової підготовки сучасних правознавців (2011)
Петрова Г. М. - Проблематизація концепту відповідальності:етико-філософський підхід (2011)
Середа Г. - Шановні автори та читачі! (2010)
Кузьмін Р. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини (2010)
Грошевий Ю. - Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти, Тітко І. (2010)
Фріс П. - Контроль у кримінально-правовій політиці (2010)
Хавронюк М. - Щодо правил визначення санкції з більш суворим покаранням (2010)
Костенко О. - Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання "натуралістського" типу) (2010)
Скрипнюк О. - Універсальність Конституції України як джерела права (2010)
Литвак О. - Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста, Кучеренко І. (2010)
Панов М. - Кримінальна відповідальність та її підстава (2010)
Ярмиш Н. - Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою (2010)
Олійник В. - Удосконалення охорони державної таємниці України крізь призму аналізу законодавства держав-учасниць СНД (2010)
Погорецький М. - Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу, Сухачова І. (2010)
Капліна О. - Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності, Дроздов О. (2010)
Дерев'янко І. - Щодо проблем використання припущень під час доказування у кримінальних справах (2010)
Константінов С. - Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення (2010)
Якимчук Н. - Сучасні проблеми правового регулювання порядку відшкодування шкоди державою (2010)
Козьяков І. - Правові аспекти забезпечення безпеки надрокористування (2010)
Бринцев В. - Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2010 року № 2453-IV: перспективи усунення недоліків у роботі судів та нові проблеми (2010)
Проценко І. - Проблемні питання прокурорського нагляду у сфері земельних правовідносин (на прикладі роботи органів прокуратури Одеської області) (2010)
Шило А. - Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва (2010)
Рахманберды Т. - Восстановительное правосудие: понятие, история развития (публікується російською мовою) (2010)
Коріняк О. - Правові аспекти конституційного та судового контролю в сфері захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України (2010)
Юрію Шемшученку – 75! (2010)
Міжнародна конференція "Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів" (2010)
Хроніка міжнародних зв'язків (2010)
Артемова А. В. - Методика оценивания затрат при производстве продукции, Грищенко М. А., Лисняк Д. В. (2014)
Гетьман О. О. - Обґрунтування вибору ефективної методики оцінки персоналу сучасними підприємствами, Колєснік О. С. (2014)
Бабкін Д. О. - Управління продуктивністю праці на підприємстві, Малежикова А. О. (2014)
Бабкін Д. О. - Антикризове управління трудовими ресурсами, Нікітіна О. А. (2014)
Базецкая А. И. - Взаимосвязь экономических тенденций развития автотранспорта с мотивационным фоном сотрудников АТП (2014)
Безуглий А. О. - Аналіз системи фінансування державних суб'єктів господарювання дорожньої галузі (2014)
Бєляєва Н. С. - Економіко-математичне моделювання розподілу витрат підприємства на постійну та змінну складові на прикладі підприємства легкої промисловості (2014)
Чебанова Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу на промислових підприємствах в умовах кризи (2014)
Доценко А. В. - Захисне інвестування як засіб збереження квазіренти при впровадженні ноу-хау, Доценко Г. В. (2014)
Герасименко Б. О. - Обґрунтування доцільності залучення позикових коштів для реалізації інвестиційного проекту (2014)
Головко О. Г. - Сучасні проблеми та перспективи управління фінансовою стійкістю підприємства, Ковальов О. Є., Губарев О. О. (2014)
Іванілов О. С. - Маркетинг як ключова функція управління якістю на підприємствах залізничного транспорту, Гришко О. А. (2014)
Губська Н. В. - Удосконалення алгоритму визначення імовірності банкрутства підприємства, Ахновська І. О. (2014)
Гудкова В. П. - Оцінка ефективності функціонування і розвитку підприємств пасажирського транспорту (2014)
Іванченко В. О. - Проблеми та перспективи організації охорони праці в фермерських господарств Кіровоградської області (2014)
Іванова О. А. - Оцінка економічної ефективності логістиних рішень сучасного підприємства (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Значимість фондового ринку для сучасної економіки України (2014)
Козіна К. Г. - Конкурентоспроможність автотранспортних підприємств як економічна категорія (2014)
Тютюнникова С. В. - Неравенство доходов населения: основные тенденции и формы, Кулиш О. С. (2014)
Кузьмін Є. С. - Впровадження ефективних технологій виробництва, зберігання, транспортування і просування молочної продукції на ринок та формування джерел їх фінансування (2014)
Онісіфорова В. Ю. - Інформація та комунікації в управлінні економічною безпекою підприємства (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Попова Т. В. - Економічні аспекти громадянського суспільства: вітчизняні та зарубіжні підходи (2014)
Проскура К. П. - Аналіз ровитку та ефективності застосування в Україні системи електронної податкової звітності (2014)
Проскуріна Н. М. - Маніпулювання фінансовими результатами: передумови, ознаки та способи виявлення (2014)
Пруднікова Г. І. - Розбудова напрямів диверсифікації діяльності торговельного підприємства в ринкових умовах господарювання (2014)
Приймук О. Р. - Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену (2014)
Пушкар Т. А. - Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств, Козін О. Є. (2014)
Селиванова Ю. В. - Современная парадигма конкурентоспособности и её детерминанты (2014)
Швець Н. В. - Оцінка впливу містоутворюючого підприємства на економіку міста, Бродський О. Л. (2014)
Сторожук О. В. - Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування, Немченко Т. А. (2014)
Святенко І. М. - Формування облікової політики підприємства відносно обліку основних засобів (2014)
Цятковська О. В. - Основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками (2014)
Творонович В. І. - Моделі синтезу альтернатив прогнозування розвитком великомасштабних об’єктів (2014)
Волкова Н. В. - Функціонування ринку праці в сегменті робітничих професій (2014)
Аджавенко М. Н. - Эффективность развития предприятий железнодорожного транспорта: системно-синергетический подход (2014)
Благой В. В. - Подход к интегральной оценке финансового состояния предприятия (2014)
Близнюк А. О. - Сутність економічної безпеки підприємства та її місце в загальній системі економічної безпеки суспільства (2014)
Болдовська К. П. - Шляхи розвитку експортного потенціалу газового комплексу туркменістану і створення багатоваріантної системи інфраструктурного забезпечення його реалізації (2014)
Деділова Т. В. - Загальна характеристика механізму ідентифікації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства (2014)
Кирчата І. М. - Реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування (2014)
Машлякевич А. О. - Мотивація персоналу в умовах економічної кризи (2014)
Мельник В. М. - Податкове навантаження на споживання, працю і капітал у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2014)
Бікулова Д. У. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів України в контексті поглиблення інтеграційних процесів, Бондаренко Н. В. (2014)
Какодей А. А. - BTL-технологии как эффективное направление рекламы, Евтюшина А. Э. (2014)
Більська О. В. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки (2014)
Василичев Д. В. - Формування процесу генерування ідей інноваційно-активним персоналом підприємства, Цвілий С. М. (2014)
Авраменко И. В. - Повышение конкурентоспособности предприятия кондитерской промышленности средствами портфельных инноваций (2014)
Токар І. І. - Механізм формування конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства (2014)
Пилипенко О. В. - Чинники формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів залізничного транспорту (2014)
Карман С. В. - Экономическая сущность понятия "потенциал", Богатырева А. Н. (2014)
Гойхман М. І. - Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики (2014)
Bolshenko S. - The Competitiveness Evaluation of Labor Potential of the Regions of Ukraine (2014)
Приходько Д. О. - Визначення стадії життєвого циклу бренду підприємства на базі кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Горовий Д. А. - Визначення вартості людського капіталу, інформаційних ресурсів та бренду промислових підприємств України (2014)
Андріяненков О. В. - Морфологічна оцінка простатопротекторної дії густого екстракту талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів, Зайченко Г. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники и патопсихологические закономерности формирования депрессивных реакций у больных болезнью Паркинсона (2012)
Азаб Хусейн - Клинико-лучевая диагностика костно-суставного туберкулеза. Алгоритм лучевой диагностики и дальнейшая тактика введения. Случай из клинической практики, Грицай А. А., Новиков Ю. Ю. (2012)
Бабкіна О. П. - Особливості змін гістологічних показників підшлункової залози при травмі протягом першої доби (2012)
Баранова В. В. - Эффективность психофизиологической подготовки к родам женщин с экстрагенитальной патологией и тревожными реакциями (2012)
Басакіна І. І. - Оптимізація складу та технології виробництва шипучих таблеток "Kомбітусин", Дмитрієвський Д. І., Шрам Н. А. (2012)
Біловол О. М. - Рівень еритропоетину у хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок з анемією різного ступеня тяжкості, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Без’язична Н. В. - Оцінка ступеня запалення слизової оболонки протезного ложа при лікуванні повної адентії із застосуванням м’яких підкладок базису (2012)
Бука Г. Ю. - Влияние цитотоксических штаммов H.pylori на микроциркуляцию гастродуоденальной слизистой, Комарчук В. В., Кононенко Д. А., Чайка О. О. (2012)
Винник Н. И. - Влияние пиоглитазона на показатели инсулинорезистентности у больных ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома (2012)
Волошина А. А. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині дивини звичайної, Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Гаєвська В. Ю. - Індивідуальне імунологічне прогнозування ризику розвитку пошкодження легень у хворих на системну склеродермію (2012)
Гайдаш И. А. - Цитогенетична аберація лімфоцитів крові дітей хворих позалікарняною пневмонією (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії(ICAM - 1) і рівень цитокінів у хворих пієлонефритом (2012)
Георгіянц В. А. - Порівняння методик кількісного визначення 1% розчину натрію броміду, Штрімайтіс О. В., Савченко Л. П., Бисага Є. І. (2012)
Овчаренко М. О. - Дискретний модуль вторинної медико-соціальної профілактики опіоїдної залежності та оцінка його ефективності, Казакова С. Є. Пінський Л. Л., Радченко Т. М. (2012)
Хохлова К. О. - Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної "Атерофіт-норма", Вишневська Л. І., Набока О. І., Гарна С. В. (2012)
Городецька І. Я. - Проблемні питання позиціонування дієтичних добавок з пробіотиками на вітчизняному фармацевтичному ринку, Чухрай І. Л. (2012)
Горяча Л. М. - Дослідження жирнокислотного складу у сировині амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), Журавель І. О. (2012)
Грудько И. В. - Исследование карбоновых кислот листьев, цветков и плодов донника лекарственного (Melilotus officinalis L.), Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2012)
Гунас І. В. - Соматотипологічні особливості площі поздовжнього та поперечного перерізу нирок і їх синусів у практично здорового населення Поділля юнацького віку, Шевчук Н. А., Тихолаз В. О., Башинська О. І. (2012)
Доброва В. Є. - Дослідження противірусної ефективності препарату "Aльтабор" за допомогою методики оцінки композитної змінної, Саєнко Т. В., Шаламай А. С. (2012)
Ермола Ю. А. - Локальные и системные изменения показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при экспериментальном перитоните, Фомочкина И. И., Кубышкин А. В. (2012)
Желнин Е. В. - Регенерация альвеолярной кости в условиях введения дексаметазона в эксперименте (2012)
Кобзева И. Н. - Профессионально-гигиеническая безопасность персонала при роботе с источниками ионизирующего излучения (2012)
Ковешников В. Г. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения и глутамата натрия на морфогенез тимуса в эксперименте, Берест А. Ю. (2012)
Комаревцева И. А. - Динамика содержания окислительномодифицированных белков в почечной ткани при введении аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в эксперименте, Фильчуков Д. А., Сенчий В. Н., Бриндак Д. В., Шипилова И. В. (2012)
Костенко Є. Я. - Клініко-експериментальне обгрунтування ідентифікації особи за внутрішньокістковими дентальними імплантантами, Белей О. Л. (2012)
Кутя С. А. - Закономерности изменений механико-пластических характеристик позвонков крыс молодого возраста при систематической гравитационной перегрузке с использованием средств, повышающих устойчивость к действию гипергравитации, Столоногов А. О., Лискевич Р. В. (2012)
Верескун Р. В. - Гистологическое строение диафизов плечевых костей при имплантации в большеберцовые кости гидроксилапатита, насыщенного железом (2012)
Карчевский С. А. - Особенности изучения треугольников поясничной области при реконструкции компьютерно-томографических изображений (2012)
Литвинчук Л. М. - Частота ретинальних ускладнень при міопії високого ступеня, Сергієнко А. М., Ріхард Г., Тутченко Л. П. (2012)
Луб’яна С. С. - Рівень вільного естріолу у вагітних із загрозою передчасних пологів, Макагонова В. В., Литкін Р. О. (2012)
Мацынина М. А. - Критерии диагностики вероятного развития аутоиммунного тиреоидита у детей с сахарным диабетом 1 типа (2012)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные изменения в тимусе крыс при систематическом воздействии гипергравитации и использовании физической защиты (2012)
Налапко К. К. - Ефективність ліпіну в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння та його вплив на показники метаболічної інтоксикації (2012)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки під впливом хронічної гіпертермії значного ступеню вираженності на фоні використання імуномодулятора рослинного походження Гінко-Білоба (2012)
Онищенко У. Є. - Кількісне визначення антоціанів в квітках рослин родини Мальвові (2012)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на клеточный иммунитет у пациентов с сухой формой ВМД, Евсюкова О. А. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на систему глутатиона в роговице при кератите в сочетании с конъюнктивитом, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Півоварова О. А. - Вплив ендогенних чинників на формування мукоціліарної недостатності у паціентів з цукровим діабетом 1 типу, Кулікова Р. С., Чхетія Т. А., Маньковський Б. М. (2012)
Потапенко П. И. - Случай диагностики желудочковых нарушений ритма высоких градаций как проявления синдрома некомпактного левого желудочка, Шаповалова С. Г. (2012)
Проніна О. М. - Імуногістохімічне дослідження макрофагальної ланки місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою маркера CD-68, Совгиря С. М. (2012)
Слободян О. М. - Багатофакторний регресійний аналіз печінкових вен у новонароджених людини (2012)
Соловьёва Е. А. - Содержание церулоплазмина в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста (2012)
Тарасова І. В. - Прогнозування розвитку ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом за умов мікроелементозу (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину на на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад при лікуванні в амбулаторних умовах (2012)
Уваров М. Б. - Состояние системы "протеолиз – антипротеолиз" - как одного из факторов ремоделирования дыхательных путей при бронхиальной астме в детском возрасте (2012)
Ханик Н. Л. - Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою, Петерчук І. І. (2012)
Шевель И. И. - Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных в крупном промышленном городе, Кий-Кокарева В. Г. (2012)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники використання засобів догляду порожнини рота соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2012)
Яковенко В. К. - Експериментальне вивчення гострої токсичності препарату "Kлімасед", Вишневський І. А. (2012)
Савенко Л. Д. - Особенности кинетокардиограммы кошек при разрушении миндалевидного тела головного мозга, Чурилин О. А. (2012)
Безсмертний Ю. О. - Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження) (2012)
Ковешніков В. Г. - Динаміка органометричних показників нирок щурів в умовах вродженого гіпотиреозу, Кузьменко Ю. Ю. (2012)
Могилевский С. Ю. - Влияние рутозида на процессы гликирования и пероксидации структур хрусталика при экспериментальном диабете, Гудзенко Е. А. (2012)
Грищук М. Г. - Гистологическое строение дентина нижнего резца белых крыс различного возраста после 60-ти дневной экстремальной гипертермии (2012)
Воробьев К. П. - Косвенные прогностические характеристики гуморального канала регуляции сердечным ритмом при оценке вероятности артериальной гипотензии во время предстоящей спино-эпидуральной анестезии, Пилипенко И. Б. (2012)
Непорада К. С. - Зміни протеиназно-ингибиторного потенціалу вологи передньої камери ока при травмі рогівки і корекції глутаргіном, Горлачова П. М. (2012)
Шутов Е. Ю. - Влияние 60-ти дневной ингаляции парами толуола на морфо-функциональное состояние проксимальных эпифизарных хрящей большеберцовых костей половозрелых белых крыс (2012)
Луговсков Д. А. - Рентгеноструктурное исследование костного вещества и дентина резца нижней челюсти крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола (2012)
Мироненко Т. В. - К вопросу диагностики вегетативных нарушений в раннем восстановительном периоде мозговых инсультов, Диденко Л. В. (2012)
Чухрай І. Л. - Вивчення ставлення батьків до проблеми обов’язкової імунізації дітей, Антончак З. П., Грушковська Д. Т. (2012)
Гетманец А. В. - Особенности химического состава большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Кучеренко С. Л. - Влияние имплантации в большеберцовую кость керамического гидроксилапатита и облучения объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями на строение ее проксимального эпифизарного хряща (2012)
Кочубей А. А. - Гистологическое строение альвеолярной кости нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена и тимэктомии (2012)
Глущенко Р. Н. - Биомеханические характеристики большеберцовых костей белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза после нанесения дырчатого дефекта (2012)
Яковенко В. В. - Гормональные изменения при изменении массы тела (2012)
Содержание (2012)
Информация о Международной конференции "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития" 17–18 октября 2012, Киев, Украина (2012)
Кобринский Б. А. - Современный взгляд на проблему построения регистров мониторинга заболеваний (2012)
Дюков А. А - Решения "КОРУС Консалтинг" для создания информационной системы медицинского учреждения и информатизации регионального здравоохранения (2012)
Лабораторная информационная система TerraLab (2012)
Майоров О. Ю. - Метод русел и джокеров в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2012)
Лях Ю. Е. - Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини, Выхованец Ю. Г., Остапенко В. І., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. (2012)
Ахметшин А. М. - Отображение и анализ многомерных медицинских данных в ортогональных информационных базисах, Ахметшин К. А. (2012)
Марценюк В. П. - Програмне середовище побудови штучних ЕКГ, Сарабун Р. О. (2012)
Шульгин В. И. - Измерение артериального давления на основе совместной обработки набора физиологических показателей, Джадуей А., Шульга Д. И., Наседкин К. В., Федотенко В. В. (2012)
Юматов Е. А. - "Информационная медицина" — новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и здоровья людей (2012)
Антонова-Рафі Ю. В. - Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об‘єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем, Антонов В. М. (2012)
Бокерия Л. А. - Технико-математический контроль кровообращения — состояние и перспективы, Лищук В. А., Газизова Д. Ш., Сазыкина Л. В., Шевченко Г. В. (2012)
Кнышов Г. В. - Сравнительный анализ эффективности применения информационно-энтропийного и статистических методов для оценки риска развития острой сердечной недостаточности, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Павлов В. А., Руденко Н. Н., Шаповалова В. В. (2012)
Григорьев А. И. - Роль академика В. В. Парина в развитии космических телемедицинских технологий, Орлов О. И., Баевский Р. М. (2012)
Файнзильберг Л. С. - Технология построения телемедицинской системы на основе генеративной модели порождения искусственной ЭКГ реалистической формы (2012)
Баевский Р. М. - Баллистокардиография и сейсмокардиография в российской космической медицине. Краткий исторический обзор, Фунтова И. И., Танк Й. (2012)
Кальниш В. В. - Характеристика надійності операторської діяльності методами структурної лінгвістики, Швець А. В. (2012)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В. (2012)
Чумаченко Д. И. - Информационная технология имитационной системы эпидемического процесса, Чумаченко Т. А., Чернышев Ю. К., Товстик А. В. (2012)
Рыжов А. А. - Модели знаний в системах дистанционного обучения. Частина III. Когнитивный прототип – естественный паттерн структуризации и представления декларативных знаний, Попов А. Н. (2012)
Вороненко Ю. В. - Опыт проведения дистанционного обучения on-line: тематическое усовершенствование на web-портале www.webcardio.org и в социальных сетях Facebook и Twitter, Долженко М. Н., Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Харченко Н. В. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні, Марценюк В. П., Сельський П. Р. (2012)
Положення "Про електронний реєстр пацієнтів", Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. №546, Київ (2012)
До ювілею Української Асоціації "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ). 20 років (2012)
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2012)
К юбилею Анатолия Ивановича Григорьева (2012)
К юбилею Юрия Афанасьевича Зозули (2012)
К юбилею Виктора Николаевича Соколова (2012)
MEDINFO 2013 14-й Всемирный Конгресс "Медицинская и информатика здравоохранения", 20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания. EFMI STC 2013 Специальная тематическая конференция (STC) "Данные и знания для медицинской поддержки принятия решений", 17–19 апреля 2013, Прага, Чешская Республика (2012)
Международная конференция "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития", 17–18 октября 2012, Киев, Украина. Материалы Конференции (2012)
Дьяченко О. В. - Митно-тарифне регулювання в системі детермінант зовнішньоторговельного сектора України, Литвин С. М. (2014)
Квактун О. О. - Особливості участі України на світовому ринку деривативів (2014)
Азизов Г. С. - Эффективность использования экспортного потенциала областей Украины (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення державного регулювання регіональної системи охорони здоров'я (2014)
Божанова В. Ю. - Конкурентоспроможність у сфері будівництва та соціально-економічний розвиток України, Мавріцина Г. В. (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення технології соціального аудиту (2014)
Квактун О. О. - Реальні екологічні інвестиції як дієвий інструмент сталого проектування та будівництва регіонів України (2014)
Савченко В. Ф. - Розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформаційної економіки (2014)
Соколова О. Є. - Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні, Акімова Т. А., Сулима Л. О. (2014)
Федорова В. А. - Економічні особливості та проблеми врегулювання діяльності монополій в Україні, Дмитренко В. О. (2014)
Святенко І. М. - Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва (2014)
Скачедуб С. А. - Інститут молодіжного іпотечного кредитування: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сліпченко Т. О. - Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність (2014)
Стефанишин В. В. - Розвиток фондового ринку України та його моделювання (2014)
Адлер О. О. - Оцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар'єрів вінницької області на прикладі ВАТ "Гніванський кар'єр", Мороз М. О. (2014)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства, Васютенко М. Р. (2014)
Волкова Н. В. - Проблеми та напрямки удосконалення оплати праці, Соломка Я. А., Русакевич М. С. (2014)
Дорошкевич К. О. - Мотивування працівників підприємств: сутність, сучасні моделі, особливості, Вороновська М. М., Удовиченко Т. Є. (2014)
Князь С. В. - Системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Комарницька Н. М. (2014)
Кожевніков І. Г. - Емпіричні моделі оцінки вартості розробки програмного забезпечення (2014)
Овсієнко О. В. - Феномен "нової фірми": сутність та причини виникнення (2014)
Ситник Г. В. - Поточне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2014)
Ступнікер Г. Л. - Аналіз чинників впливу на діяльність будівельних підприємств у регіональному аспекті, Спірідонова К. О., Киричук Ю. Л. (2014)
Усатенко О. В. - Управління виробничою поведінкою персоналу в системі менеджменту підприємства, Грошелева О. Г. (2014)
Шалімова Н. С. - Специфіка договірних відносин в аудиті як виду завдань з надання впевненості та їх вплив на зміст і формат договорів (2014)
Булатова О. В. - Розвиток європейської інтеграційної моделі в контексті формування інноваційної конкурентоспроможності країн (2014)
Кудирко Л. П. - Експортний потенціал річкового транспорту в Україні, Троцан А. В., Ємельянова О. Ю. (2014)
Мешко Н. П. - Оцінка факторів впливу на експортний потенціал ринку високотехнологічних послуг країн європейського союзу, Щитов Д. М. (2014)
Остапюк О. О. - Геоекономічний формат інтересів держав і глобальних еліт в умовах системної кризи (2014)
Чириченко Ю. В. - Прямі іноземні інвестиції у галузевому розрізі, Котко О. К. (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення управління модернізаційними процесами в системі охорони здоров'я України (2014)
Ковтун Н. С. - Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів (2014)
Пакуліна А. А. - Дослідження особливостей соціальної сфери України в умовах глобалізації економіки та аналіз трансформації її інституційного середовища, Пакуліна Г. С. (2014)
Панасенко Н. Л. - Комплексна оцінка транспортної системи та її підсистем в Україні, Іваник В. Б. (2014)
Подгорный В. В. - Управление экономикой региона – один из основных методов обеспечения его конкурентоспособности (2014)
Богатирьова Є. М. - Податкове навантаження як індикатор результативності податкових реформ в Україні (2014)
Гайдукович Д. С. - Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку (2014)
Горячева К. О. - Економіко-математична модель залучення банківського кредиту підприємствами промисловості України (2014)
Демська Ю. В. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання обліку резервів підприємства (2014)
Іксарова Н. О. - Особливості формування системи маркетингового управління на підприємствах будівельного комплексу на етапі посткризового розвитку (2014)
Карачина Н. П. - Концептуальні основи формування теорії соціальних функцій сучасного підприємства, Лазарчук О. В., Гребеньок І. В. (2014)
Лукан О. М. - Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства (2014)
Нікітіна А. В. - Удосконалення управління економічною безпекою автотранспортних підприємств (2014)
Ревуцька А. О. - Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств (2014)
Трифонова О. В. - Механізм управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств: сутність та принципи формування (2014)
Денищук П. М. - Формальна модель організаційної структури контингенту студентів університету (2014)
Клименюк М. М. - Моделювання планових рішень підготовки фахівців з вищою освітою в регіональному розрізі, Кочарян І. С. (2014)
Vovk M. S. - Testing the "pollution haven" theory: does ecological policy trigger international trade flows shifting? (2014)
Трофименко О. О. - Оцінювання співвідношення показників енергетичної безпеки та економічного виміру сталого розвитку в розрізі вартості електроенергії (2014)
Іщенко В. А. - Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин Вінницької області, Петрук В. Г. (2014)
Діденко Н. О. - Прямий синтез комплексів з нульвалентного кобальту та органічних сполук, Ранський А. П. (2014)
Большаніна С. Б. - Дослідження ефективності адсорбційного вилучення іонів феруму із розчинів з різною кислотністю , Івченко В. Д., Аблєєва І. Ю. (2014)
Толстошеєва А. В. - Проблеми формування кредитних ресурсів банків України (2014)
Середюк В. Б. - Прогнозування фінансових показників страхової компанії із застосуванням інструментарію нечіткої логіки (2014)
Чорнодід І. С. - Характеристика потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни (2014)
Сердюк Т. В. - Економічні аспекти зростання виробництва та використання ніздрюватих бетонів у будівництві житла в Україні, Августович Б. І. (2014)
Бялобржеський О. В. - Спектральне моделювання однофазного активного фільтро-компенсувального пристрою на базі автономного інвертора напруги (2014)
Дорошенко А. Л. - Режими роботи та алгоритми керування електромеханічними системами з машиною подвійного живлення та різними типами перетворювачів частоти (2014)
Бондаренко Є. А. - Оптимальне керування електробезпекою під час виконання робіт в електроустановках (2014)
Мороз В. І. - Аналіз впливу системи керування на параметричне проектування синхронних виконавчих двигунів магнітоелектричного збудження, Снітков І. Ф., Харчишин Б. М. (2014)
Островерхов М. Я. - Оптимальне керування електромеханічними системами з синхронними двигунами (2014)
Приймак Б. І. - Оптимізація векторно-керованого асинхронного генератора за високих швидкостей ротора (2014)
Заболотний А. П. - Вплив джерел генерації на структуру сільської електричної мережі, Дьяченко В. В., Даус Ю. В., Пилипенко О. С. (2014)
Веремійчук Ю. А. - Дослідження графіків електричних навантажень груп споживачів електричної енергії, Замулко А. І. (2014)
Гладь І. В. - Дослідження нелінійності групових електричних навантажень населених пунктів, Соломчак А. О. (2014)
Скачков В. О. - Методика розрахунку процесу ущільнення пористої структури вуглецевих композитів у пласкому реакторі, Іванов В. І., Бережна О. Р. (2014)
Подригало М. А. - Визначення раціональних параметрів динамічної стабілізації курсового кута при рисканні автомобіля, Клец Д. М. (2014)
Кириця І. Ю. - Особливості розрахунку параметрів напружено-деформованого стану та побудови діаграм пластичності в зоні локалізації деформації під час розтягу циліндричних зразків (2014)
Бортник Г. Г. - Цифровий метод спектрального оцінювання випадкових сигналів, Васильківський М. В., Стальченко О. В. (2014)
Богданова Н. М. - Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді, Коваль К. О., Мензул О. М. (2014)
Cędrowska A. - Muzyczna leksyka a eufemizmy semantycznego pola "seks” (2013)
Lackova M. - Formal expressive means of determination in phraseological units in related and unrelated languages (2013)
Varenko T. K. - Linguistic means of expressing emotivity in contemporary English young adult fiction (on the example of twilight by Stephenie Meyer) (2013)
Абрамов Р. А. - Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові (2013)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту музика в українській художній прозі 21 ст. (2013)
Бабенко О. В. - Структура і особливості фразеосемантичного поля емоцій особистості (на матеріалі англійської мови) (2013)
Бачишина О. Б. - Лексика на позначення простору в романі В. Шевчука "Дім на горі" (2013)
Берест Т. М. - Особливості семантики означень білий і чорний в українській поезії другої половини ХХ століття (2013)
Блажко М. І. - Вербалізація просторових параметрів ад’єктивними засобами на позначення звучання в сучасній німецькій мові (2013)
Бовкіт Х. І. - Соматичні фразеологізми при вивченні німецької мови студентами спеціальності "фізична реабілітація", Мельник М. М. (2013)
Будна М. В. - Диференційні конституанти функціонально-семантичної категорії завершеності (2013)
В’єнцко В. І. - Етносмисли у фразеологічних одиницях з лексемою-компонентом "глек" (2013)
Великорода В. Б. - Фрейм-аналіз пара текстуальних зв’язків у пресі, Шаблій С. В. (2013)
Венгринович А. А. - Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі "Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Görner und G. Kempcke”), Венгринович Н. Р. (2013)
Григорів Н. М. - Фреймове моделювання конструктів гендерної концептосистеми (2013)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях ділової тематики: когнітивно-риторичний аспект (2013)
Дерев’янко О. А. - Семантичні засоби вираження концептів повинності та необхідності в англомовному дискурсі (2013)
Ділай І. П. - Ментальні перформативи та дієслова про позиційного відношення в англійській мові (2013)
Драгомирецкий А. А. - Референция или референции высказывания (2013)
Дунаєвська О. В. - Теоретичні передумови дослідження ритуалу хрещення дитини з позиції фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів) (2013)
Дягілєва Ж. А. - Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом freund у німецькій мові (2013)
Єсипенко Н. Г. - Когнітивний зміст актуалізованого у тексті концепту (2013)
Заваринська І. Ф. - Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами - міфологемами (2013)
Задорожна О. І. - Deutsche phraseologismen mit bezeichnungen der artefakte (2013)
Зозуля М. О. - Фреймове моделювання у дослідженні концептуальної метафори в романах У. Голдінга (2013)
Іванів Р. О. - Концепт "душа" як компонент концептосфери "людина" та його реалізація в українській мовній картині світу (на матеріалі фразеології) (2013)
Ісмаїлова Е. А. - Лінгвокогнітивний аспект алюзивного функціонування англомовних антропонімів (2013)
Капак Ю. М. - Ідіоматична репрезентація концепту "дівчина" у сучасному німецькомовному дискурсі (2013)
Климків Є. М. - Фразеологічні засоби вираження релігійного складника в англійській національній свідомості (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал прислівників локативності (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського