Бойко Д. І. - Антикризове управління діяльністю торгівельного підприємства , Лузанова М. М. (2013)
Водолажська Т. О. - Розробка стратегії управління персоналом за типом кадрової політики АТП (2013)
Золотарев А. Н. - Управление инновациями в условиях интенсивного развитии производства (2013)
Зубенко В. О. - Використання принципів ощадливого виробництва при управлінні підприємствами залізничного транспорту (2013)
Кірдіна О. Г. - Завдання системи управління людським капіталом підприємства (2013)
Ларіна Р. Р. - Концепція формування корпоративної системи логістичного управління, Корецька С. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Інноваційне управління соціальним комплексом (2013)
Семенчук Т. Б. - Сутність категорії "публічне адміністрування" та передумови її формування (2013)
Стешенко О. Д. - Красовська Х. В. Управління кредитним портфелем комерційного банку (2013)
Токмакова І. В. - Сучасні аспекти формування ефективної системи управління на підприємствах залізничного транспорту (2013)
Гусаров О. О. - Формування складу та нормування величини фінансово - кредитних пільг, гарантованих державою пріоритетним напрямам науково - технічної та інноваційної діяльності, Антипцева О. Ю. (2013)
Золотарев А. Н. - Совершенствование инновационно-инвестиционной деятельности как основной фактор модернизации промышленного комплекса Украины (2013)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні основи організації оцінки витрат підприємств залізничного комплексу на інноваційну діяльність (2013)
Ткаченко В. В. - Аналіз проблем інвестиційного розвитку локомотивного господарства залізниць України (2013)
Ейтутіс Г. Д. - Мотивація, як фактор впливу на ефективність виробничих структурних підрозділів залізничного транспорту на прикладі дистанції колії, Мельникова О. А. (2013)
Калініченко А. В. - Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття (2013)
Польова В. В. - Особливості ставлення до праці та мотивації трудової діяльності в різних соціокультурних системах (2013)
Терованесов М. Р. - Влияние информатизации на развитие системы высшего образования (2013)
Тягунова Н. М. - Методичні засади формування іміджу вищих навчальних закладів (2013)
Компанієць В. В. - Щодо принципових змін у сучасній економічній освіті: духовно-моральні та соціокультурні пріоритети (2013)
Сухорукова Т. Г. - Характеристика внутрішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу (2013)
Щедрова Г. П. - Вплив виборчого процесу на еволюцію форм політичної конкуренції еліт в Україні (2012)
Новакова О. В. - Конкурентність виборів як критерій сучасної демократії (2012)
Чемшит А. А. - Евразийское движение в 1920-е годы: геополитические аспекты национального вопроса, Шенгелая И. Ш. (2012)
Барановський Ф. В. - Вплив критеріїв вступу в Євросоюз на побудову демократичної, соціальної, правової держави в Україні (2012)
Кузьмин П. В. - Идеология государства как предпосылка трансформации общества (2012)
Проскуріна О. О. - Політичне маніпулювання в контексті виборчоїкампанії в Україні 2012 р. (2012)
Шедяков В. Є. - Маяки середнього класу в політичному процесі, або формування середнього класу в системі модернізації країни та визначенні якості суспільної безпеки (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Загальна характеристика адміністративного ресурсу в Російській Федерації (2012)
Климкова І. І. - Політичний консенсус та практики його втілення (2012)
Михайловська О.Г. - Деякі проблеми участі зацікавлених груп у політичному процесі в сучасній Україні (2012)
Панасюк В. А. - Формування та функціонування української політичної еліти у період Гетьманщини (XVII – XVIII ст.) та часи незалежності (напр. XX – поч. XXI ст.): порівняльний аналіз (2012)
Балацька О. Б. - Інституційні форми міжелітної взаємодії: політологічний аналіз (2012)
Павлова Л. І. - Електоральні уподобання громадян як основний чинник формування стратегій виборчих кампаній в сучасній Україні (2012)
Єхніч А. В. - Мінімалістська теорія демократії й. Шумпетера та її прояви у сучасному електоральному процесі (2012)
Пашина Н. П. - Розвиток теорії політичної ідентичностів сучасній європейській політичній науці (2012)
Липчук О. І. - Стан дотримання та захист прав етнонаціональних меншин в Україні (2012)
Карчевська О. В. - Роль політичної комунікації в електоральному процесі: теоретико-методологічний аналіз, Агафонова Г. С. (2012)
Мазур О. Г. - Моделювання політичної трансформації в рамках реалізації стратегії сталого розвитку (2012)
Марченко Ю. В. - Соціально-психологічні засади розвитку підприємництва в Україні (2012)
Пробийголова Н. В. - Політичний міф сучасного Українського суспільства (2012)
Максимова О.М. - Кількісні показники дисфункції розподілу ресурсів в перехідних політичних системах (2012)
Масловська О. М. - Політична культура опозиції в умовах становлення демократії (2012)
Ірха К. О. - Діяльність політичної опозиції як чинник впливуна мас-медійний портрет України (2012)
Вовк С. О. - Демографічні наслідки громадянських війн (2012)
Літвін Л. А. - Політико-правове регламентування забезпечення ґендерної рівності в Україні (2012)
Карагіоз Р. С. - Об'єднуючі ідеї в контексті конструктивного політичного реформування (2012)
Русанова М. І. - Геостратегічні концепції Великої Британії періоду "холодної війни" (2012)
Сергієнко С. Ю. - Українська держава і суспільство: проблеми взаємного контролю (2012)
Кравець Г. В. - Механізм здійснення сучасних революцій: класична складова та внесок "кольорових" революцій (2012)
Ладига Л. І. - Політичні конфлікти у концепції безпеки Лестера Брауна, Ладига О. І. (2012)
Радченко О. В. - Еволюція комунікативних мереж у процесі розвитку політичної взаємодії (2012)
Мезеря І. О. - Конституційні засади легітимації політичної влади в Україні (2012)
Вовк Д. О. - Константи мультикультуралізму в політиці (2012)
Зелинская С.В. - Демократические тенденции либеральной политической мысли России на рубеже XIX – XX вв. (2012)
Саєнко І. В. - Опозиційна діяльність як особливий тип політичної діяльності (2012)
Аль-Зухаири А. И. - Парламентаризм как институциональная основа демократии (2012)
Антоненко О. М. - Проблеми європейської інтеграції в політиці Швеції (2012)
Артьомова Є. С. - Геополітичний дискурс європейської інтеграції (2012)
Дунаєва Г. О. - Процес інституціоналізації політичної відповідальності в Україні в контексті формування громадянського суспільства (2012)
Бабіна В. О. - Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі (2012)
Березинський Л. В. - До питання про аудит політичної ефективності (2012)
Малоіван І. Ф. - Вплив громадянського суспільства на політичний процес України (2012)
Мазуренко Л. І. - Подолання бідності як фактор політичної стабільності (2012)
Марунченко О. П. - Інформаційне протиборство в політиці сучасних держав (2012)
Пальшков К. Є. - Посткомуністична трансформація партійних систем країн Центрально-Східної Європи (2012)
Четверик Г. Г. - Мережа інтернет та політичні протести (2012)
Садикова Е. О. - Политико-правовые аспекты избирательного процесса в сфере массовой коммуникации: реальность и перспектива (2012)
Мельник О. Г. - Поняття та види об’єктів правових відносин у сфері реалізації судової влади (2013)
Недюха М. П. - Сутність та призначення правової ідеології як визначальної складової правової політики України (2013)
Омельчук В. В. - Порядок нормативно-правового регламентування адміністративно-територіальної структури церкви у Візантійській імперії (2013)
Щегельська Ю. П. - Правове регулювання здійснення державного брендингу Республіки Польща як інструмента реалізації євроінтеграційної стратегії країни (2013)
Берназюк Я. О. - Правотворча діяльність Президента України в аспекті дотримання принципів нормотворчості та забезпечення їх виконання іншими суб’єктами владних повноважень (2013)
Войналович М. В. - Створення та діяльність громадських організацій як об’єкт конституційно-правового регулювання (2013)
Данилюк Ю. В. - Суб’єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання (2013)
Коцюба Р. О. - Стан впровадження права людини на ядерну безпеку в законодавстві України (2013)
Гаврилюк М. І. - Усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання як спосіб захисту права власності на земельну ділянку (2013)
Клименко О. М. - Наукові роздуми у розвиток правової теорії власності (2013)
Литвин І. В. - Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2013)
Матвійчук А. - О. Зловживання особистим немайновим правом на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Богашева Н. В. - Проблема позовної давності щодо трудових спорів у питаннях про грошові вимоги (2013)
Віхляєв М. Ю. - Державно-правовий регулюючий вплив на діяльність радянських громадських організацій 74-77 (2013)
Войнолович С. Ю. - Сучасна модель системи адміністративного судочинства України (2013)
Подоляка С. А. - До визначення підстав та порядку здійснення дисциплінарного провадження в органах прокуратури України (2013)
Алямкін Р. В. - Правове забезпечення національної інформаційної безпеки, Федорін М. П. (2013)
Келестин М. В. - Перші спроби міжнародно-правового регулювання світового ринку цукру (2013)
Кулеба Д. І. - Випробовування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинців (2013)
Кулько А. В. - Інтегроване управління водними ресурсами міжнародних водотоків: проблеми та перспективи механізмів міжнародно-правової регламентації (2013)
Месхія О. Н. - Договірно-правові механізми регламентації українсько-грузинських міждержавних відносин: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пасічник Я. С. - Функції міжнародної судової процедури (2013)
Смирнова К. В. - Правові режими угод в антимонопольному праві Європейського Союзу: досвід для України (2013)
Третьякова В. Г. - Розв’язання глобальних біоетичних проблем у контексті міжнародного біоетичного права (2013)
Шуліпа О. В. - Міжнародні морально-етичні стандарти поведінки суддів (2013)
Долгий О. О. - Співвідношення понять "оцінка" і "характеристика" в правотворчій діяльності органів державної влади (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми формування державної євроінтеграційної політики України (2013)
Садовська А. Л. - Формування понятійного апарату державного управління інформаційно-комунікативною сферою (2013)
Указ Президента України № 153/2013 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року №1008" (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 192 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону" (2013)
Третяк К. Р. - Вивчення особливостей вертикальних рухів земної кори за результатами спостережень на перманентних ГНСС-станціях Центральної Європи, Смірнова О. М., Кульчицький А. Я., Романюк В. В. (2013)
Тревого І. С. - Дослідження температурних деформацій надземних трубопроводів методом кореляційного аналізу, Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. (2013)
Мороз О. І. - Про геодинамічні дослідження на природно-заповідних територіях, Дульцев А. Т., Сідоров І. С., Серант О. В., Тартачинська З. Р., Ямелинець С. П., Карпенко Н. І. (2013)
Дук Н. М. - Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України (2013)
Гордєєв А. Ю. - Топоніміка узбережжя Чорного та Азовського морів на картах-портоланах XIV-XVII століть (2013)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання результатів моніторингу ґрунтів засобами ГІС (2013)
Дрогушевська І. Л. - Досвід Російської Федерації у справі національної стандартизації географічних назв (2013)
Ровенчак І. І. - Львів на найдавніших географічних картах (2013)
Анатолію Лаврентійовичу Бондарю – 70 років (2013)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2013)
Руденко І. С. - Картографічний подарунок для шанувальників історії України (2013)
Ильяшенко С. Н. - Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями (2013)
Ілляшенко Н. С. - Теоретико-методичні засади створення спрощуючих інновацій (на прикладі наметових таборів КУСОР "Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військо-патріотичного виховання"), Ронь Я. О. (2013)
Божкова В. В. - Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах, Рябченко І. М. (2013)
Тєлєтов О. С. - Загальна концепція та інструменти політичного маркетингу, Титаренко Ю. В., Шевченко О. Ю. (2013)
Дубодєлова А. В. - Особливості та технологія внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві, Юринець О. В. (2013)
Лилик І. В. - Ідентифікація соціально-управлінських пріоритетів через зміну позиції маркетолога в організаційних системах бізнесу (2013)
Борзаковська Л. В. - Концепція холістичного маркетингу: сутність та теоретичне підґрунтя (2013)
Кудирко О. В. - Управління маркетинговою діяльністю дослідницьких компаній на основі рейтингового оцінювання нематеріальних активів (2013)
Карминский А. М. - Современные тенденции банковских инноваций, Жданова О. Р. (2013)
Полозов А. А. - Индивидуальная система сбалансированных показателей на основе инновационной модели структуры личности, Скорых С. А. (2013)
Овчаренко М. І. - Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства, Червякова С. В. (2013)
Резниченко А. В. - Формирование стратегии технологической модернизации региональных промышленных комплексов Украины (2013)
Прокопенко О. В. - Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Омельяненко В. А. (2013)
Домашенко М. Д. - Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства (2013)
Коломицева А. О. - Оцінка конкурентної динаміки в умовах впливу інновацій, Головань Л. О. (2013)
Семенюк С. Б. - Інноваційні передумови формування системи освіти в умовах економіки знань (2013)
Чисарик М. - Приграничные свободные экономические зоны – новейший етап их развития (2013)
Veres M. S. - From one to two – a possible model of organizational development and development of organizational capabilities (2013)
Мішенін Є. В. - Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері, Мішеніна Н. В., Ярова І. Є. (2013)
Frolov S. M. - Assessment profile of waste management system in Ukraine based on the stage model of development, Bilopilska O. O. (2013)
Біловодська О. А. - Науково-методичний підхід до вибору стратегії просування на ринок екологічних інновацій, Карпіщенко М. Ю. (2013)
Потапенко В. Г. - Оптимізація системи екологічного моніторингу як стратегічного компонента економічної безпеки України, Шевчук І. В. (2013)
Кучмійов А. В. - Механізм управління екологічною безпекою економічних систем на засадах маркетингу (2013)
Бейбулатов М. Р. - Развитие столового виноградарства на Южном берегу Крыма, Тихомирова Н. А. (2013)
Клименко В. П. - Пасинкування у підщеп винограду, Борисенко М. М., Студенникова Н. Л., Рачинська А. І., Разгонова О. В., Котоловець З. В., Макєєв С. Г., Володін В. О. (2013)
Зеленянська Н. М. - Консервація щеп винограду (2013)
Рисованная В. И. - Использование молекулярно-генетических паспортов винограда в производстве (2013)
Мельников В. А. - Состояние виноградарства в южнобережном ГП "Таврида" НПАО "Массандра" (2013)
Выпова А. А. - Эффективность защитных мероприятий на винограде при применении нового адьюванта Супер Кап, Авидзба А. М., Якушина Н. А. (2013)
Иванисова Е. Д. - Применение фунгицида Квадрис 250 SC, к.с. в защите винограда от антракноза (2013)
Скуридин О. А. - Продуктивность винограда при эффективной защите от усыхания гребней, Якушина Н. А. (2013)
Ставцева И. В. - Использование метода эмбриокультуры в селекции розы эфиромасличной, Егорова Н. А. (2013)
Иванченко В. И. - Влияние способа обработки и упаковки на механическую прочность плодов дыни при хранении, Степаненко Д. С., Грибова Д. В. (2013)
Танащук Т. Н. - Об экологии молочнокислых бактерий Крыма, Загоруйко В. А., Щербина В. А., Ананченкова Г. М., Кухаренко О. Е. (2013)
Кишковская С. А. - Сравнительная оценка хересных дрожжей в условиях беспленочного хересования, Иванова Е. В., Танащук Т. Н., Загоруйко В. И. (2013)
Яланецкий А. Я. - Фенольный комплекс виноматериалов из интродуцированных клонов винограда, Шмигельская Н. А., Загоруйко В. А. (2013)
Яланецкий А. Я. - Изменение фенольного комплекса столовых виноматериалов из винограда сорта Цитронный Магарача при обработке бентонитом , Таран Г. В., Загоруйко В. А., Таран В. А., Шмигельская Н. А. (2013)
Маркосов В. А. - Исследование процесса ферментации мезги при производстве красных вин типа кагор, Агеева Н. М., Бирюков А. П. (2013)
Макаров А. С. - Сравнительная оценка различных способов насыщения напитков диоксидом углерода при стандартизации объёмного метода его определения, Лутков И. П., Шалимова Т. Р. (2013)
Виноградов В. А. - Вакуум-перегонная установка для получения этилового спирта, Ковалевский К. А., Мамай О. И., Шанин А. Д. (2013)
К 185-летию "Магарача". Имена (2013)
Лупаков Є. - Ми випередили! Зауваги з приводу 20-річчя відродження військово-морських сил України (2012)
Безкоровайний В. - Україна в пошуках свого морського менталітету (2012)
Соколюк С. - Передумови створення військово-морських сил України (1989 - квітень 1992 рр.) (2012)
Яким’як С. - Розвиток Українського військово-морського мистецтва та військово-морської науки (1992-2012 рр.) (2012)
Пашковець М. - Витоки морської слави України (2012)
Литвин С. - Українська революція 1917 року та передумови відродження національного військового флоту, Лубенець А. (2012)
Каліберда Ю. - Українська революція 1917 року та передумови відродження національного військового флоту у добу центральної ради (2012)
Бадах Ю. - Військово-морський флот СРСР у Радянсько-Німецькій війні: міфи і правда (2012)
Печенюк І. - Адмірал Андрій Покровський: будівничий національного флоту української держави (2012)
Мамчак М. - Ескадренний міноносець "Завидний" (2012)
Бутко Т. - Військово-морський прапор збройних сил України (2012)
Головатий М. Ф. - Політична нація як об’єднуючий феномен української державності в процесі консолідації українського суспільства (2012)
Бидзюра И. П. - Право на отличие и диффузию,или как выжить цивилизациям в условиях глобализации (2012)
Дахно І. І. - Холодний Яр (2012)
Гольцов А. Г. - Сучасна західна макроімперія: особливості геополітики (2012)
Дікарєв О. І. - Стратегемність у політиці: WikiLeaks в контексті національних особливостей дипломатії (2012)
Колісніченко Р. М. - Політико-медичні особливості електоральної культури молоді в Україні (2012)
Юсеф Н. Н. - Особливості бізнес-культури міжнародних господарських зв’язків країн Арабського світу (2012)
Алоян А. Е. - Соціалізація господарських відносин (2012)
Гецадзе М. - Організаційно-правова структура парламентських органів європейських міжнародних організацій (2012)
Мороз М. І. - Державна політика охорони здоров’я в Україні та основні засади її практичної реалізації (2012)
Савченко І. О. - Модернізація системи державного управління України в аспекті європейської інтеграції (2012)
Чернуха Н. М. - Щодо сутності професійної діяльності фахівців сфери юриспруденції, Рижиков В. С. (2012)
Комаров В. А. - Соціальна справедливість у практиці правового регулювання оплати праці найманих працівників (2012)
Потоцький М. Ю. - Міжнародно-правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності (2012)
Алейніков А. В. - Правове забезпечення системності в організації і функціонуванні місцевого самоврядування (2012)
Дяченко В. С. - Розвиток системи державного управління охороною здоров’я: Україна і міжнародно-правовий досвід (2012)
Калюжна Н. М. - Розвиток національного законодавства у сфері державного управління соціальним захистом в аспекті європейської інтеграції (2012)
Сюр М. Г. - Правові механізми забезпечення соціального розвитку у функціонуванні системи державного управління (2012)
Тихоненко Н. М. - Правове регулювання процесу приватизації як фактор розвитку системи управління державним майном в Україні (2012)
Фань Ч. - Правове забезпечення інформаційної безпеки в системі сучасної міжнародної співпраці (2012)
Олішевський А. С. - Теоретико-методологічні та правові засади формування кадрової політики служби цивільного захисту (2012)
Ударцов Ю. В. - Актуальні питання відповідальності посадових осіб прокуратури за порушення законності (2012)
Соколов О. А. - Правові аспекти визначення суб'єктів адміністративних правопорушень у бюджетній сфері (2012)
Подоляка С. А. - Участь прокурора у цивільних справах (2012)
Магеррамзаде А. С. - Поняття стійкості фінансово-економічної системи і фундаментальних чинників фінансових світових потрясінь (2012)
Баєв В. В. - Використання інформаційних технологій в менеджменті якості туристичного підприємства (2012)
Мехметі І. - Основні механізми та інструменти державного регулювання сільського господарства в розвинених країнах (2012)
Попадюк Т. С. - Регулювання робочого часу працівників як спосіб нематеріальної мотивації (2012)
Мустафа Р. - Роль інформаційного продукту в системі ринкових відносин (2012)
Суховей-Хамм Ю. О. - Теоретичні підходи до трактування поняття інновацій у сучасній науковій літературі (2012)
Тарканій О. М. - Об’єкти контрольної діяльності в системі управління сучасним підприємством (2012)
Чеку О. - Визначення поняття "транснаціональні корпорації” (2012)
Шконда В. В. - Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD), Кальянов А. В. (2012)
Бистрова Ю. О. - Проблема професійно-трудової соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку (2012)
Кот А. Є. - Методичні підходи до оцінки передумов і факторів формування та розвитку трудового менталітету управлінського персоналу (2012)
Романова Ю. В. - Професійно важливі якості як сутнісна складова кар’єрного потенціалу психолога (2012)
Хамм О. - Кредитно-варіантна технологія креативного навчання в умовах університетської освіти (2012)
Бялоблоцький З. - Ефективність урядування у політичних системах країн Східної Європи (2013)
Новакова О. В. - Роль міжнародних неурядових організацій в реалізації концепції сталого розвитку (2013)
Долженков О. О. - Передумови авторитарної еволюції інституту президентства на пострадянському просторі (2013)
Сергієнко Ю. Г. - Леонід Кучма про політичні реалії незалежної України (2013)
Барановський Ф. В. - Європейський союз у міжнародних відносинах на сучасному етапі (2013)
Гошій О. - Синергетичне розуміння політичної дійсності, Мислюк Ю. В. (2013)
Пашина Н. П. - Когнітивні карти феномену "ідентичність" (2013)
Агафонова Г. С. - Доцільність використання SMM у оптимізації функціонування політичних партій в Україні (2013)
Новоскольцева Л. О. - Демократія в громадянському суспільстві: аналіз моделі інститутів держави (2013)
Мазур О. Г. - Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності (2013)
Рихлік В. А. - Політичний PR пiд час виборчого процессу (2013)
Пробийголова Н. В. - Електоральна міфологія в структурі політичної діяльності (2013)
Рак О. Ю. - Патріотизм і націоналізм ― дві невід’ємні складові політики (інтроформаційний підхід) (2013)
Павлова Л. І. - Парламентські вибори як механізм консолідації демократії в сучасній Україні (2013)
Грицьких І. В. - Проблема деколонізації Пуерто-Ріко(друга половина XX – початок XXI століття) (2013)
Літвін Л. А. - Особливості ґендерних досліджень у політичній науці (2013)
Закіров М. Б. - Інститут монархії в концепції народної монархії І. Л. Солоневича (2013)
Ломко І. Г. - Применение групповых очных методов экспертной оценки в социально-политических исследованиях (2013)
Русанова М. І. - Імперія як головний геополітичний сценарій Великої Британії: апологетичний напрямок (2013)
Філонов О. В. - Міжнародне співтовариство у боротьбі з тероризмом (2013)
Ірха К. О. - Електоральна активність як об’єкт політологічного дослідження (2013)
Гурицька М. С. - Політична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу (2013)
Моїсеєва А. С. - Вплив політичних ризиків на формування політичного іміджу України (2013)
Березинський В. П. - "Дивний аттрактор" як архетипна структура самоорганізації політичної системи (2013)
Бабіна В. О. - Реклама як маркетингова технологія формування іміджу суб’єктів політичної діяльності на регіональному рівні (2013)
Драшкович А. - Політична участь громадян в процесі прийняття владних рішень (2013)
Мезеря І. О. - Суспільно-політичний контекст конституційного реформування в Україні (2013)
Константинова Т. В. - Політичний вибір як об’єкт міждисциплінарних досліджень: історія та сучасність (2013)
Олійник М. О. - Політичне рішення як складова взаємодії влади та суспільства: комунікативний аспект (2013)
Новоскольцев Г. Б. - Глобальний тероризм як метод політичної боротьби і форма насильства (2013)
Пальшков К. Є. - Посткомуністична трансформація партійних систем країн Центральної Азії (2013)
Венгринюк Л. Я. - Політика пам’яті як елемент трансформації політичної системи: теоретичні основи та практичний досвід країн Центрально-Східної Європи (2013)
Шевченко С. А. - Политический аспект деятельности В. Малишевского в Одессе и Варшаве (2013)
Полянська В. Ю. - Політичне судження: концепція та понятійна констеляція в рамках політико-філософського дискурсу (2013)
Саєнко І. В. - Опозиційна діяльність як важлива складова політичної конкуренції в умовах демократії (2013)
Жарська О. В. - Європейська ідентичність громадян як чинник формування зовнішньополітичного розвитку україни (2013)
Забеліна І. О. - Теорії кризи та катастрофи в політичному розвитку цивілізацій (2013)
Чумаков Д. Д. - Розвиток громадянського суспільства в контексті формування сфери громадської відкритості (за теорією Ю. Габермаса) (2013)
Малінін В. В. - Процес формування соціокультурної ідентичності: роль громадянського суспільства (2013)
Самойлов О. О. - Роль ЗМІ у процесі самоорганізації громадян на рівні місцевого самоврядування в Україні (2013)
Пилявець Р. - Війна, національна пам’ять та позиція історика (2011)
Литвин С. - Українське питання як важливий чинник розв’язання війни між нацистською Німеччиною та Радянським союзом (2011)
Ковтун Ю. - Бій під Витично. Маловідома сторінка Радянсько-Польської війни 1939 року (2011)
Пашковець М. - Перша танкова битва німецько-радянської війни в районі Луцьк-Броди-Дубно (2011)
Вєдєнєєв Д. - Перебудова діяльності органів та військ державної безпеки в україні на початковому етапі Великої вітчизняної війни (1941-1942 рр.) (2011)
Ковальчук В. - Використання підроблених документів, військових нагород і печаток у діяльності організації українських націоналістів і української повстанської армії (2011)
Харчук X. - Військові поховання на Янівському цвинтарі у Львові (2011)
Каліберда Ю. - Василь Деменюк. Смертельний двобій українських асів (2011)
Білик А. - Вища військова та цивільна освіта в Україні у передвоєнні та перші повоєнні роки (2011)
Литвин С. - Від хибних трактувань, свідомих перекручень, безпідставних тверджень і замовчувань до історичної правди: необхідність та перспективи наукової локалізації місця синьоводської битви (2011)
Пашковець М. - Загально-історичне тло синьоводської битви 1362 року (2011)
Дорош М. - Маршрут походу Русько-Литовського війська 1362 року - ключ до локалізації літописних Корчева, Синьої Води, Білобережжя, Торговиці та Звенигород (2011)
Козир І. - До проблеми локалізації Синьоводської битви (2011)
Гальчак С. - Вітчизняна та зарубіжна історіографія щодо місця Синьоводської битви (2011)
Ліннік М. - Бітва на Сініх Водах у Беларускай гісторьіяграфії (2011)
Маринич В. - Давні могильники на берегах Сниводи як джерело локалізації Синьоводської битви 1362 року (2011)
Степанюк В. - Фольклор та топоніміка Хмільницького району Вінниччини як аргумент наукового диспуту з приводу локалізації місця битви на Синій Воді 1362 року (2011)
Чорний О. - Ідентифікація літописних географічних орієнтирів Синьоводської битви 1362 року (2011)
Соколюк С. - Значення Синьоводської битви в контексті воєнної історії України (2011)
Лисенко О. - Оборона Києва: до 70-річчя подій, Грицюк В. (2011)
Каліберда Ю. - Іван Полтавець-Остряниця - наказний отаман Українського вільного козацтва (2011)
Крівцова В. М. - Проблемні питання теорії та практики визначення суб’єктів юридичного конфлікту (2012)
Заморська Л. І. - Нормативність сучасного права: теоретико-порівняльний зміст (2012)
Кошман-Ковалик Л. А. - Структура екополітичних відносин у демократичному суспільстві (2012)
Попович О. В. - Особистість злочинця як соціально-психологічне явище (2012)
Манжосова О. В. - Особливості розвитку системи загальнообов’язкового медичного страхування в Україні (2012)
Вонсович Х. І. - Сімейні правовідносини, що виникають в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій (2012)
Сірко Р. Б. - Договір перевезення пасажира залізничним транспортом: проблемні питання (2012)
Возняковська К. А. - Фінансовий моніторинг як інструмент протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів (2012)
Щербина В. І. - Органи представництва трудового колективу: права та гарантії діяльності (2012)
Факас І. Б. - Міжнародне співробітництво в сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2012)
Соцький А. М. - Правові акти з організації праці (2012)
Волошенюк І. В. - Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку (2012)
Колесник В. Ю. - Поняття та загальна характеристика принципів екологічної політики Європейського Союзу (2012)
Гнатовська А. І. - Визначення поняття "місцевий бюджет" як об’єкта міжбюджетних відносин (2012)
Андрійчук А. В. - Об’єкти та суб’єкти банківського нагляду (2012)
Хохуляк В. В. - Фінансово-правові дослідження в руслі становлення вітчизняної академічної науки першої половини XIX ст. (2012)
Сірко Б. П. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні розкрадання майна пасажирів на залізничному транспорті (2012)
Юрчишин В. М. - Організація роботи прокурора у досудовому провадженні (2012)
Брижак А. В. - Роль провокуючої поведінки потерпілого у відносинах "злочинець-потерпілий" при скоєнні злочину (2012)
Бабій А. Ю. - Соціальна природа кримінального конфлікту (2012)
Гольцов А. Г. - Імперська геополітика: сучасні посткласичні тенденції (2013)
Дідух Г. Я. - Національна держава в умовах другого модерну: міфи і реальність (2013)
Дікарєв О. І. - Стратегеми енергетичної дипломатії Китаю на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Медвідь Ф. М. - Культури і релігії у "Чорноморській доктрині” Юрія Липи, Баран В. В. (2013)
Гумбатов Т. - Класифікаційний аналіз феномену тероризму (2013)
Зарудний Є. О. - Praesumptio vs. onus probandi: проблема курки та яйця (2013)
Омельчук В. В. - Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії (2013)
Гладьо Ю. О. - Щодо порядку здійснення заміни кредитора у двосторонніх договорах (2013)
Живицький В. А. - Інституціоналізація Державної податкової служби України як процес формування правового інституту (2013)
Кирильчук Є. О. - Проблеми національної інформаційної безпеки України в контексті сучасних національних державотворчих процесів та світової інтеграції (2013)
Кравченко Т. А. - Правове забезпечення відкритості державного управління в процесі легітимації публічної влади (2013)
Кравченко Т. А. - Легітимність як фактор сучасного державно-правового та управлінського розвитку (2013)
Куттловчі Ш. - Правова природа та джерела торгового права Європейського союзу (2013)
Мусаєв А. Г. - Розвиток державного управління інноваціями в контексті міжнародної інтеграції (2013)
Соркін Б. В. - Державне регулювання підприємницької діяльності в ринкових умовах: методи, засоби та цілі (2013)
Дідур С. В. - Розвиток банківської системи та фінансових ринків України, Бігдаш В. Д. (2013)
Кальянов А. В. - Інноваційна політика розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки, Воронков С. О. (2013)
Лисецький А. С. - Моделі сталого розвитку сільськогосподарського комплексу України, Амбросенко О. П. (2013)
Романова Л. В. - Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства, Красовська А. Ф., Кондратенко О. С. (2013)
Шостак Л. Б. - Шляхи пом’якшення негативних наслідків світової рецесії для економіки України (2013)
Грідчіна М. В. - Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій (2013)
Гулей А. І. - Фінансові інновації як чинники конкурентоспроможності країни (2013)
Strelchenko N. M. - Problem statement in general and its connection with more scientific and prsctical tasks, Temnyk I. O. (2013)
Шклярук С. Г. - Основні засади венчурного фінансування інноваційних технологій (2013)
Шмаглій О. Б. - Національна економіка України в умовах СОТ: специфіка розвитку продовольчого сектору (2013)
Бігдаш В. Д. - Тенденції розвитку механізмів управління в діяльності страхових компаній України (2013)
Магеррамзаде А. С. - Аналіз здійснення антикризової політики в Україні (2013)
Воронков С. О. - Чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного підприємства (2013)
Мехметі І. - Механізми підтримки аграрного сектору в ЄС (2013)
Омельченко О. В. - Проблеми аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів у сферу екології (2013)
Соркін Б. В. - Проблеми і перспективи розвитку державного управління у сфері підприємництва в сучасній Україні (2013)
Теленько В. В. - Економічна безпека підприємства в системі безпеки держави (2013)
Тищик С. М. - Шляхи входження України у світове інформаційне середовище інноваційно-інвестиційної діяльності (2013)
Шестак М. Л. - Економічні моделі розвитку державних підприємств в умовах сучасного ринку (досвід КНР) (2013)
Бутар Г. М. - Розвиток ринку фінансового лізингу в Україні (2013)
Корсак К. В. - Засоби створення ноопедагогіки у ХХІ ст., Тарутіна З. Є. (2013)
Столярова Т. О. - Використання сучасних інформаційних технологій навчання майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики та комп’ютерних наук у МАУП (2013)
Токман А. А. - Теоретичні і методологічні основи психології здоров’я (2013)
Литвин С. - Воєнно-політичні обставини другого зимового походу армії УНР 1921 року (2011)
Овсієнко В. - Дві трагедії базару: 1921 і 1941 (2011)
Кучер В. - Юрій Тютюнник на чолі листопадового рейду (2011)
Файзулін Я. - Історичні джерела про другий зимовий похід армії Української Народної Республіки (2011)
Пашковець М. - "чудо над Віслою" та "диво під Замостям" (2011)
Бережинський В. - Облога міст і укріплень ранньо-середньовічними кочівникам, Івануц М. (2011)
Каліберда Ю. - Військово-морський міністр Української Народної Республіки Михайло Білинський (2011)
Мамедов А. - Хід бойових дій в Нагірно-Карабахському збройному конфлікті (2011)
Греков В. - Математичний розрахунок фізичних параметрів кольчуг південно-західної русі X - першої половини XIII ст. (2011)
Харчук Х. - Турецькі військові поховання у Львові після Першої світової війни (2011)
Розумний М. М. - "Громадянське суспільство" vs "політична нація" (2013)
Ожеван М. А. - Націєтворення як "модернізація навздогін": суперечності між модерном, домодерном і постмодерном (2013)
Резнікова О. О. - Стійкість України до глобальних ризиків і проблеми державного управління (2013)
Васильчук Є. О. - Радикальні та екстремістські рухи в Україні: субкультурний контекст (2013)
Покришка Д. С. - Технологічні можливості економіки в системі індикаторів економічної безпеки держави, Тищук Т. А. (2013)
Шевченко А. В. - Пріоритети державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України (2013)
Бурлака В. Г. - Ефективність і шляхи оптимізації структури витрат у нафтопереробній промисловості (2013)
Ковязіна К. О. - Вдосконалення державної політики щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні (2013)
Валюшко І. В. - Соціальні чинники протидії корупції в Україні (2013)
Суходоля О. М. - Енергетичний сектор України: перспектива реформування чи стагнації?, Сменковський А. Ю. (2013)
Бєгун С. В. - Пріоритети розвитку ядерної енергетики в Україні (2013)
Дубов Д. В. - Модернізація інформаційної інфраструктури як чинник забезпечення національних інтересів України (2013)
Конах В. К. - Національний інформаційний простір України: проблеми формування та регулювання (2013)
Ісакова Т. О. - Протестні рухи в інформаційному суспільстві: соціально-психологічні аспекти (2013)
Качинський А. Б. - Безпека життєдіяльності особи, суспільства та держави: порогові умови (2013)
Єзеров А. А. - Конституційна безпека як складник національної безпеки України (2013)
Шевцов А. І. - Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України, Боднарчук Р. В. (2013)
Бірюков Д. С. - Техногенні та екологічні проблеми урбанізації (2013)
Більовський О. А. - Неефективність соціального діалогу як виклик національній безпеці України (2013)
Єжеєв М. Ф. - Розробка стратегії східноазійської політики України: методологічні засади (2013)
Орлик В. В. - Проблеми російсько-американських відносини після "перезавантаження" (2013)
Антошкін В. К. - Трансформація концепції нейтралітету та позаблоковості європейських країн в умовах глобалізації, Цвірова В. В. (2013)
Александров О. С. - Оборонна промисловість Європейського Союзу: сучасний досвід трансформації (2013)
Привалова О. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні, Привалова І. М. (2013)
Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої" економіки (2013)
Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків (2013)
Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах (2013)
Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України (2013)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у березні-червні 2013 р (2013)
Аннотации/Summary (2013)
Литвн С. - Воєнно-історична наука в Україні у контексті 10-ліття всеукраїнської громадської організації "український інститут воєнної історії" та журналу "воєнна історія" (2011)
Соколюк С. - З історії нападів на судна Чорноморського морського пароплавства (1960-1980 рр.), Деречіна В. (2011)
Яким’як С. - Висновки та уроки з досвіду управління силами Чорноморського флоту у ході другої світової війни (2011)
Овчаренко М. - Розвиток морської козацької тактики в Дунайських десантах червня 1941 року (2011)
Бондаренко Д. - Військовий потенціал монархічної контрреволюції у 1918 році: королівство Фінляндія, Українська держава, всевелике військо Донське (2011)
Пономаренко Р. - Погром, якого не було: до історії бойових дій 5-ї гвардійської танкової армії в серпні 1943 року (2011)
Фурман І. - Дії розвідувально-диверсійних сил та засобів військово-морських сил на Чорному морі у роки Великої вітчизняної війни (2011)
Капарулін Ю. О. - Рябінін-скляревський у вирі першої світової війни (2011)
Каліберда Ю. - Командир відділу Української Повстанської Армії Петро Миколенко - "Байда" (2011)
Бєлаш Ф. - Історія військово-морської символіки України. Прапори військово-морських сил України (2011)
Заморська Л. І. - Роль позитивізму в утвердженні правової нормативності (2013)
Коваль О. Я. - Поняття та принципи правничої деонтології як філософсько-правової науки (2013)
Сметаняк А. Я. - Методологические проблемы исследований процесса правообразования (2013)
Стоян К. П. - Цивільно-правові аспекти структури медичного права України (2013)
Чорномаз О. Б. - Забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2013)
Демидко В. О. - Поняття та значення права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Сирота І. М. - Право на пенсійне забезпечення та його здійснення в сучасних умовах (2013)
Біленець Д. А. - Міжнародне митне співробітництво: територіальні аспекти (2013)
Кувакін С. В. - Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил за новим митним законодавством України (2013)
Прокопенко В. В. - Производство по делам о нарушениях таможенных правил: понятие, содержание по законодательству приднестровской Молдавской республік (2013)
Сидор В. Д. - Проблеми розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі (2013)
Галаван З. С. - Адміністративно-правове регулювання діяльності податкової міліції як правоохоронного органу (2013)
Козачук Д. А. - Особливості правового регулювання і застосування заохочення на публічній службі (2013)
Латковська Т. А. - Правова природа податкових конфліктів (2013)
Монаєнко А. О. - Вдосконалення норм бюджетного законодавства на сучасному етапі (2013)
Ніщимна С. О. - Принципи публічного фінансового контролю (2013)
Тодощак О. В. - Особливості оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності (2013)
Бабій А. Ю. - Об’єктивно-суб’єктивна природа конфліктогенних факторів злочинності (2013)
Басай В. Д. - Розумність строків як загальна засада кримінального провадження України: нормативний зміст і судова практика (2013)
Гулкевич З. Т. - Мова протоколів і завдання удосконалення документування процесуальних дій (2013)
Кіцен Н. В. - Свобода апеляційного оскарження вироків та ухвал суду у кримінальному провадженні (2013)
Ковальчук С. О. - Поняття, ознаки і види правових презумпцій, які діють у кримінальному провадженні (2013)
Когутич І. І. - Типові ситуації початкового етапу розслідування вбивств, та обумовлені ними алгоритми дій слідчого (2013)
Леоненко М. І. - Аналіз деяких функцій прокурора в контексті реформування системи кримінальної юстиції України (2013)
Леоненко Т. Є. - Суспільна небезпека регіонального фанатизму як соціально-психологічного явища у кримінальному праві (2013)
Попович О. В. - Вплив психологічних детермінант кримінальної субкультури на криміналізацію особи (2013)
Юрчишин В. Д. - Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Союзу у кримінальному провадженні: окремі аспекти (2013)
Юрчишин В. М. - Проблеми місця і ролі суб’єктів кримінальної юстиції, що діють у кримінальному процесі України (2013)
Зіменковський А. Б. - Апробація оцінки якості фармакотерапії за стандартизованою методикою PCNE V5.01 з виявлення DRP на прикладі реального клінічного випадку, Ривак Т. Б. (2011)
Сех М. Я. - Аналіз раціональності фармакотерапії хворих на негоспітальну пневмонію (Повідомлення ІІ) (2011)
Зіменковський А. Б. - Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби в аптечних закладах України, Борецька О. Б. (2011)
Парій В. Д. - Дослідження відповідності медичної допомоги пацієнтам із гострим інфарктом головного мозку до тверджень клінічних настанов, Шуляк В. І. (2011)
Парій В. Д. - Особливості функціонування мобільних діагностичних комплексів щодо надання медичної допомоги і моніторингу стану здоров’я населення у Житомирській та Рівненській областях, Богдан О. В. (2011)
Городнича О. Ю. - Апробація моделі класифікаційної системи ліко-пов’я-заних проблем (DRP) для аналізу спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, Зіменковський А. Б., Матвєєва О. В. (2011)
Педаченко Ю. Є. - Клінічні прояви стенозуючих процесів поперекового відділу хребтового каналу у осіб молодого віку, Красиленко О. П. (2011)
Яковлєва Л. В. - Дослідження венотонізуючої дії капсул "Фітовенол" при венозному застої хвоста щурів, Томашевська Ю. О., Гладкова Л. В., Лар’яновська Ю. Б. (2011)
Булат Л. М. - Клініко-параклічна адаптація в перші місяці життя недоношених новонароджених високого перинатального ризику, Лисунець О. В. (2011)
Яковлева Л. В. - Вивчення впливу найактивніших серед похідних бензофурану (С764-0034), 1,5-дигідропірол-2-онів (VAZ-10) та 2,3-D-піримідин-6-карбонових кислот (L486-0021) на функцію печінки у здорових щурів, Литиненко Г. Л., Лар’яновська Ю. Б. (2011)
Черненко Д. В. - Обґрунтування застосування БАД "Проліт" при різних видах нефролітіазу, Шило В. М., Черненко В. В. (2011)
Федущак О. А. - До питання стандартизації післяопераційного знеболення, Зіменковський А. Б., Федущак А. Л. (2011)
Шуляк В. І. - Оцінка ставлення лікарів до впровадження локальних протоколів медичної допомоги, що ґрунтуються на доказах (2011)
Федущак А. Л. - Фармакопеї як регуляторні чинники розвитку фармації (2011)
Чайківський Р. А. - До історії медичної стандартизації в Україні. Етапи та проблеми впровадження медичних стандартів, Федущак А. Л. (2011)
Лопатинська О. І. - Медико-соціальні передумови впровадження фармацевтичної опіки у систему контактної корекції зору , Гоневич М. С., Гудзь А. С., Єремеєва Т. М. (2011)
Грем О. Ю. - Вивчення якості фармацевтичної опіки в аптеці, Сидорський А. Р. (2011)
Горицький В. М. - Оцінка складу та технології екстемпоральної мазі (типу олеогель) цільового призначення у стоматологічній практиці з фторафуром та натрію мефенамінатом (2011)
Макаренко О. В. - Зарубіжні методики фармакоекономічного аналізу протипухлинних засобів для лікування недрібноклітинного раку легенів, Зайцева О. В. (2011)
Левицька О. Р. - Характеристика гострої церебральної судинної патології на районному рівні з позицій клінічної епідеміології та фармакоекоепідеміології , Громовик Б. П. (2011)
Яковлєва Л. В. - Ретроспективний аналіз споживання антибактеріальних лікарських засобів у хірургічній практиці, Матяшова Н. О. (2011)
Шульга Л. І. - Фітозасоби в стоматології: сучасний стан та перспективи створення (2011)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез нових 5-(3-нафтален-2-іл-5-арил-4,5-дигідропіразол-1-іл)-2,4-тіа-золідиндіонів та вивчення їх протипухлинної і антипротозойної активностей, Зіменковський Б. С., Зеліско Н. І., Семенців Г. М., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2011)
Девіняк О. Т. - QSAR аналіз 2(4)-тіазолідинонів із піразоліновим фрагментом в молекулах, що проявляють протипухлинну активність щодо клітин недрібноклітинного раку легень in vitro, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2011)
Галькевич І. Й. - Оцінка ефективності методик ізолювання сертраліну та його метаболіту із біологічних об’єктів, Зіменковський Б. С., Труш Г. С. (2011)
Горілик Д. В. - Інструмент для проведення автоматизованого інтегрованого ABC/FMR/(XYZ)/VED-аналізу , Горілик А. В., Попович В. П., Громовик Б. П. (2011)
Борецька О. Б. - Комп'ютерна система підтримки прийняття клінічних рішень на основі програмного продукту на базі MySQL для виявлення та попередження лікових взаємодій в закладах охорони здоров’я України, Зіменковський А. Б., Горілик Д. В. (2011)
Горбань А. - Радянізація західних та південно-західних областей України і суспільний спротив її заходам (1939-1941 рр.) (2012)
Бадах Ю. - СРСР і Німеччина: переддень та початок війни (липень 1940 - липень 1941) (2012)
Каліберда Ю. - Поліське лозове козацтво - попередник української повстанської армії (2012)
Соколюк С. - Прорив дніпровського загону кораблів з Бубнового до Києва - героїчна сторінка Київської стратегічної оборонної операції (2012)
Колєчкін В. - Бойові дії авіації у березнеговато-снігирівській наступальній операції 1944 року, Грищук А. (2012)
Кривизюк А. - Оперативне мистецтво рухомих з’єднань на завершальному етапі Дніпровсько-Карпатської наступальної операції (2012)
Чірікалов О. - Евакуація військ (сил) з військово-морських баз: передвоєнні погляди та досвід її проведення у перший період Радянсько-Німецької війни (2012)
Телуха С. - Співпраця православної церкви Харківської Єпархії з благодійницькими організаціями в роки Першої світової війни (2012)
Литвин С. - Парох Майданека - отець Омелян Ковч (2012)
Ліпкевич С. - Протиракетна оборона США в Європі як визначальний чинник розбудови сучасної архітектури європейської системи безпеки (2012)
Пашковець М. - Князь Костянтин Іванович Острозький - великий гетьман Литовсько-Руської держави (2012)
Кононов І. Ф. - Вибори: гра еліт на полі суспільних опіній (2013)
Єнін М. Н. - Формування вибору кандидатів по мажоритарних округах (2013)
Хобта С. В. - Ідентичність як фактор формування електоральних установок (на прикладі виборів в м. Луганську до Верховної Ради України 2012 р.) (2013)
Лебідь Л. І. - Етнокультурні фактори електоральної поведінки луганчан у парламентській кампанії 2012 року (2013)
Петренко О. С. - Джерела інформації про партії та кандидатів-мажоритарників у ході передвиборчої кампанії 2012 року (на прикладі мешканців м. Луганська) (2013)
Живілова М. С. - Територіальний фактор електоральної поведінки (приклад м. Луганська) (2013)
Нужна Ю. С. - Гендерні та вікові особливості електоральної поведінки у великому місті (на прикладі виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 р. у м. Луганську) (2013)
Уколова А. А. - Соціально-професійні групи як поле формування електоральних установок під час виборів до Верховної Ради України (2013)
Рознатовський І. В. - Тероризм: внутрішня загроза в Україні (2013)
Кухаренко О. В. - Уявлення про соціальну справедливість як чинник електоральної поведінки (на прикладі м. Луганськ) (2013)
Никифоров А. Р. - Электоральное районирование украинского политического пространства (2013)
Віхров М. М. - Вибори – 2012: донбаський і галицький проекти України в ідеології провідних суб’єктів виборчого процесу (2013)
Князєва Е. В. - Фундаментальные причины недоверия к опросам общественного мнения в предвыборный период (2013)
Романенко С. В. - Предвыборный pick-up или флирт с избирателем без обязательств жениться (2013)
Черкашин К. В. - Общая оценка итогов выборов – 2012 в Украине и Донецкой области (2013)
Пелін О. В. - Трансформація моделей електоральної поведінки виборців Закарпаття (2013)
Демків О. Б. - Парламентські вибори 2012 року на Львівщині: "сила бренду", "права радикалізація" та "проблемні перспективи" (2013)
Лобанова А. С. - Політичні експектації та електоральні пріоритети виборців Центральної України. (Парламентські вибори – 2012) (2013)
Катаєв С. Л. - Електоральні переваги дорослих і дітей у Запоріжжі: порівняльний аналіз, Мосаєв Ю. В. (2013)
Кір'янов М. В. - Особливості політичного графіті у містах Свердловськ та Ровеньки Луганської області (2013)
Шумилов А. В. - Математические и статистические методы как инструмент манипуляции электоральными процесами (2013)
Сковиков А. К. - Политическое участие акторов в избирательном процессе (2013)
Злотников А. А. - Социологический портрет избирателя Гомельской области накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (2013)
Чантурія А. В. - Про перспективи філософії та можливості науки: два погляди на есе Марини Рудницької, Кучера Т. М. (2013)
Лебідь Л. І. - Перспективи використання ігрових методів навчання соціології (2013)
Наслєдніков С. В. - Моделювання руху точки підвісу штанг для свердловинного обладнання, Тимків Д. Ф. (2012)
Яцишин М. М. - Інформаційно-категорійна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області, Юрчишин В. М., Процюк В. Р. (2012)
Крижанівський Є. І. - Конструювання CNG-модуля для транспортування природного газу суднами-контейнеровозами, Артим В. І., Мандрик О. М., Савицький М. М. (2012)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів під дією аеродинамічних навантажень, Незамай Б. С. (2012)
Дзьоба О. Г. - Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG, Джус А. П. (2012)
Чигур Л. Я. - Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт (2012)
Бляут Ю. Є. - Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів, Давиденко Л. І. (2012)
Карпаш А. М. - Аналіз відомих методів контролю фізико-механічних характеристик металлу (2012)
Котурбаш Т. Т. - Шляхи практичної реалізації розробленого методу безконтактного ультразвукового контролю товщини стінки газопроводів у процесі внутрішньотрубної діагностики газопроводів, Карпаш М. О. (2012)
Семенцов Г. Н. - Автоматизація процесу керування бурінням свердловин з регулюванням витрати бурового розчину, Гутак О. В., Головата Ю. Б. (2012)
Михайлів М. І. - Створення локальних джерел електроенергії на базі паливних комірок , Савуляк П. В. (2012)
Панін В. - Столітній ювілей водно-транспортного навчального закладу України (2012)
Нікітін П. - Факультет судноводіння - провідний підрозділ академії (2012)
Задорожний Ю. - Історико-освітні витоки юридичного факультету: професіоналізм, набутий роками (2012)
Горбань А. - Українська повстанська армія: форми та методи боротьби за самостійницькі пріоритети (2012)
Мясоутов Ш. - Боротьба горців Дагестану і Чечні за незалежність під керівництвом Шаміля (2012)
Литвин С. - Зайняття Києва військами директорії унр - головна військова операція протигетьманського повстання (листопад-грудень 1918 року) (2012)
Вознюк Ю. - Геополітичний аналіз сучасного планетарного світоустрою на зламі тисячоліть (1991-2001 роки) (2012)
Міщук В. - Перспективи розвитку та удосконалення державного устрою України: унітаризм чи федералізм? (2012)
Каліберда Ю. - Національні частини в російській армії часів Першої світової війни (1914-1918 рр.) На території України (2012)
Берндський Б. - Надзвичайний розвідник доби Першої світової війни (до 125-річчя Дмитра Вітовського) (2012)
Капарулін Ю. О. - Рябінін-Скляревський на службі в арміях української народної республіки та української держави (2012)
Харук А. - Літак-розвідник р-10 (хаі-5): історія створення, виробництва та вдосконалення (2012)
Яким’як С. - Розвиток форм застосування військово-морських сил у "Холодній війні" (2012)
Литвин С. - Архівний документ, що зміцнює єдність Наддніпрянщини і Галичини: до питання допомоги С. Петлюри Галичині у 1919 році (2012)
Babich A. V. - Self-consistent calculations of work function, shottky barrier heights and surface energy of metal nanofilms in dielectric confinement, Pogosov V. V., Vakula P. V. (2013)
Марченко С. В. - Электродинамический расчет линейной фар с согласующей периодической структурой, Морозов В. М. (2013)
Величко Е. В. - Локация в двухслойной среде при помощи упрощенных датчиков (2013)
Горбань А. Н. - Особенности формирования комплементарных транзисторов для ИМС с диэлектрической изоляцией элементов (2013)
Дзензерский В. А. - Метод обработки сигналов отклика химического источника тока на импульсное воздействие, Беда М. А., Житник Н. Е., Плаксин С. В. (2013)
Коваль Ю. А. - Возможности снижения ионосферной составляющей погрешности синхронизации при использовании сигналов системы SBAS, Приймак В. Ю., Хуссейн А. Ф. (2013)
Міщенко М. В. - Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології, Фарафонов О. Ю., Сіциліцин Ю. О., Крищук В. М., Романенко С. М. (2013)
Пиза Д. М. - Влияние интерференции помех на системы помехозащиты импульсно-доплеровских радаров, Залевский А. П., Сиренко А. С. (2013)
Шама Є. О. - Побудова класифікатора рослинних об'єктів за допомогою нейронних мереж, Субботін С. О., Морщавка С. В. (2013)
Калинин Д. А. - Быстродействие шифров "Калина" и AES, Козина Г. Л. (2013)
Керносов М. А. - Гибкая множественная модель учебного плана в подсистеме планирования и контроля учебного процесса ИАС ВУЗа, Михнова А. В., Имшенецкий Д. А. (2013)
Курапов С. В. - Топологические методы построения рисунка графа, Чеченя В. С. (2013)
Решевская Е. С. - Схема контактного взаимодействия в трехмерной постановке в системе МIРЕЛА+ (2013)
Чуб И. А. - Математическая модель оптимизационной задачи размещения пожароопасных объектов с учетом рельефа области размещения (2013)
Шкарупило В. В. - Модель TLA-спецификации композитного веб-сервиса с множеством динамик (2013)
Шитикова Е. В. - Информационная модель процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения, Табунщик Г. В. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Noisy distorted images recovery using blind deconvolution, Kulishova N. (2013)
Субботин С. А. - Формирование и редукция выборок для интеллектуального анализа данных (2013)
Даніч В. М. - Класи елементарних перетворень в динаміці інформаційно-управлінських архітектур, Шевченко С. М. (2013)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу і прогнозування стану підприємства, Кожухівський А. Д., Кожухівська О. А. (2013)
Миронова Н. А. - Информационная технология синтеза методов принятия групповых решений (2013)
Стенин А. А. - Экспертная оценка деятельности операторов эргатических систем, Губский А. Н., Польшакова О. М. (2013)
Фирсов С. Н. - Обеспечение функциональной устойчивости измерителей параметров движения спутниковых систем стабилизации и ориентации (2013)
Хаханов В. И. - Развитие киберпространства и информационная безопасность, Чумаченко С. В., Литвинова Е. И., Мищенко А. С. (2013)
Кудин В. Ф. - Субоптимальное нелинейное управление электроприводом упаковочных механизмов, Торопов А. В. (2013)
Федоришин Д. Д. - Комплексна інтерпретація результатів імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу та параметрів математичної статистики для підвищення видобутку газу із порід-колекторів тонкошаруватих неогенових відкладів, Пятковська І. О. (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив характеру навантаження та робочого середовища на довговічність бурильних труб (2012)
Головата Ю. Б. - Вплив деформації колони бурильних труб і температури в свердловині на точність вимірювання проходки долота, Гутак О. В. (2012)
Артим В. І. - Удосконалення засобів тензометрування для підвищення безпеки експлуатації відповідального великогабаритного обладнання, Райтер П. М., Мандрик О. М., Осадча В. Р. (2012)
Криштопа С. І. - Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки (частина І) (2012)
Полутренко М. С. - Дослідження біоцидних та біорезистентних властивостей нітрогеновмісних інгібіторів корозії, Піляшенко-Новохатний А. І. (2012)
Грудз Я. В. - Оптимізація режимів роботи газопроводу з урахуванням енерговитратності транспорту газу (2012)
Лагойда А. І. - Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об’єкта керування, Бляут Ю. Є., Лесів Є. М., Семенцов Г. М. (2012)
Семенцова А. О. - Аналіз характеристик занурного електропривода, Годлевська К. С., Дрислюк В. О. (2012)
Горбійчук М. І. - Прогнозування тривалості роботи газоперекачувальних агрегатів на засадах генетичних алгоритмів, Самуляк С. Т., Медведчук В. М., Федоров А. А. (2012)
Шавранський В. М. - Кластеризація набору ознак для розпізнавання ускладнень у процесі буріння свердловин (2012)
Кузь М. В. - Дослідження взаємозв’язків між середньомісячними значеннями тиску природного газу та температурою повітря для умов обліку побутовими лічильниками, Середюк О. Є. (2012)
Долішня Н. Б. - Вдосконалення алгоритму опрацювання результатів вимірювання витрати природного газу турбінним лічильником (2012)
Wagenknecht M. - Application of fuzzy relations to test theory, Sokolov O., Molchanova O. (2012)
Fiss Daniel. - Modeling a boiling process under uncertainties, Wagenknecht M., Hampel M. (2012)
Іванов О. В. - Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів, Тимків Д. Ф. (2012)
Шологон В. Д. - Підвищення ефективності охолодження газу у водяних холодильниках шляхом інтенсифікації теплообміну (2012)
Осипчук І. Ю. - Адам Єжи Чарторийський: ідеї європейського федералізму (2013)
Мінаєва Т. В. - Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни (2013)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни (2013)
Назария С. М. - Международная обстановка вокруг бессарабского вопроса в 1939-1940 гг. Общее и особенное в при­­соединении Бессарабии к СССР в сравнении с аналогичными событиями в Западной Украине, Западной Белоруссии и Прибалтийских странах (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI (2013)
Сахновський Є. В. - Арнольд Джозеф Тойнбі як експерт міжнародних відносин, Конська Г. В. (2013)
Сахновський О. Є. - Історія повсякденності як напрям історичних досліджень в Росії: становлення і перспективи розвитку (2013)
Ткачик О. О. - Українсько-сербські зв’язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) (2013)
Гончаренко С. - Наукові школи в педагогіці (2013)
Аніщенко О. - Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в Україні (2013)
Герасимова І. - Концепція формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери (2013)
Десятов Т. - Модернізація вищої педагогічної освіти з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм (2013)
Жукевич І. - Професійна компетентність майбутнього правоохоронця: сутність і складові (2013)
Зінченко С. - Взаємодія суб’єктів в освіті дорослих: соціокультурний і психологічний аспекти (2013)
Кравченко О. - Професійна підготовка майбутніх медичних сестер у медичному коледжі: аксіологічний підхід (2013)
Насілєнко Л. - Професійна підготовка майбутніх юристів на основі компетентнісного підходу (з досвіду роботи Університету сучасних знань) (2013)
Проскуркіна Я. - Навчальні програми з мовних курсів для іноземних студентів підготовчих факультетів: компетентнісний підхід (2013)
Робак В. - Психосоціальні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної опіки літніх людей (2013)
Третько В. - Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів міжнародних відносин (2013)
Аніщенко В. - Культурологічний підхід у професійній підготовці вчителя, Падалка О. (2013)
Колодько Т. - Мовленнєва поведінка майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Лавриненко О. - Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи (2013)
Лещенко І. - Теоретичні основи впровадження тестового контролю у вищих педагогічних навчальних закладах України (2013)
Мачинська Н. - Теоретичні аспекти організації процесу педагогічної підготовки майбутніх магістрів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2013)
Семеног О. - Ніла Волошина: "Основне для вчителя – не вичерпати себе” (2013)
Станіславська К. - До питання структурної організації та змістового наповнення спецкурсу "Художня культура постмодерну” у вищій школі (2013)
Тимчук Л. - Розробка організаційних форм і методів навчання дорослих у вітчизняній педагогіці 20-30-х років ХХ ст (2013)
Тищенко С. - Особливості використання теорії кореляції у підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи (2013)
Черненко Н. - Педагогічні умови застосування андрагогічної моделі навчання (2013)
Бабушко С. - Напівформальні освітня система: аналіз зарубіжних підходів (2013)
Балахадзе Л. - Компетентнісний підхід у професійній освіті фахівців сфери туризму у Мексиці (2013)
Василенко О. - Сучасні підходи до професійного навчання безробітних у Російській Федерації (2013)
Давиденко О. - Розвиток підпільної освіти дорослих у Польщі (1940-1944 рр.) (2013)
Жижко О. - Навчальні програми для професійної освіти маргіналів у Мексиці й Венесуелі (2013)
Сидоренко Т. - Упровадження інтеграційних курсів для дорослих мігрантів в Україні з урахуванням досвіду Німеччини (2013)
Чапка М. - Допоміжні освітні матеріали для формування правильних настанов з безпеки дітей, молоді та дорослих (опрацювання Центрального інституту охорони праці – державного дослідного інституту (СІОР-РІВ), Уршула К. (2013)
Баніт О. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі самостійного вивчення дорослими іноземних мов (2013)
Бондарєва Л. - Інноваційна діяльність вищої школи в підготовці фахівців комунікаційних технологій (2013)
Мосіюк О. - Концепція соціальної освітньої мережі як інноваційного засобу навчання (2013)
Сігаєва Л. - Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні дорослих (2013)
Степаненко А. - Інформаційна культура як складова загальної культури суспільства (2013)
Кришко А. - Світоглядні засади філософсько-педагогічних ідей В. Гумбольдта (2013)
Нікітчина С. - Традиції ідентичності у педагогічній освіті (2013)
Шарненкова Т. - Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих (2013)
Пам’ятка автору (2013)
Авдонін К. В. - Окремі розв’язки однорідних диференціальних рівнянь у вигляді функціональних рядів (2009)
Біла Т. Я. - Дослідження впливу типу та параметрів регуляторів на роботу системи керування змішувальним комплексом безперервної дії, Стаценко В. В. (2009)
Гамеляк І. П. - Проблеми використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві та шляхи їх вирішення, Кострицький В. В., АртеменкоЛ. Ф. (2009)
Долгов М. А. - Дослідження когезійної міцності та тріщиностійкості плазмових покриттів, Зубрецька Н. А., Бєсов А. В. (2009)
Лапшин В. Ф. - Аморфний СDP2 - перспективний матеріал для електронної техніки, Максимов В. К., Потапов А. А. (2009)
Кузнєцова О. О. - Прогнозування ефективної теплопровідності пустотілих будівельних блоків (2009)
Олійник О. Ю. - Стабілізація тиску відтяжних валиків на полотно круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2009)
Пастух О. А. - Порівняння витрат обчислювальних ресурсів на зберігання відношень нечітких множин другого роду та відношень квантових нечітких множин другого роду (2009)
Луканіна Т. Г. - Визначення параметрів переміщення тіл за допомогою повітряних струменів (2009)
Пищиков В. О. - Оптимізація формул будови плоских важільних механізмів, Орловський Б. В. (2009)
Чупринка В. І. - Методика визначення оптимальної послідовності суміщення секцій розкрійної схеми, Хоменко О. О., Свістунова Л. Т. (2009)
Яхно В. М. - Обчислювальна схема алгоритмів послідовної оптимізації, що мінімізує пошуки в дереві варіантів. Повідомлення 1, Мельник Г. В. (2009)
Рябчиков О. М. - Компютерне моделювання геометричних властивостей криволінійних границь натуральних шкір (2009)
Полонський В. А. - Статика систем стабілізації ниткоподачі, Дроменко В. Б. (2009)
Здоренко В. Г. - Дослідження основов’язальної машини при неусталених режимах роботи, Санніков В. Ю., Чорноморченко В. К., Чефранов В. П. (2009)
Будаш Ю. А. - Взаємозв’язок об’ємної маси і середнього діаметру чарунок у пористих системах, Малютин Д. А., Харитонов Д. В. (2009)
Ліщук В. І. - Дифузійна теорія масообміну у виробництві шкіри. Загальні принципи постановки проблеми, Кострицький В. В., Данилкович А. Г. (2009)
Тесля О. П. - ІЧ-спектроскопічні дослідження взаємодії композиції еконат з колагеном хромованої дерми, Мокроусова О. Р., Ковтуненко О. В., Бехарський В. Й. (2009)
Фролова Н. А. - Аналіз точності роботи функціональних потенціометрів, Швед О. В., Румбешта В. О. (2009)
Баранова А. І. - Визначення композиційно-технологічних ознак українського народного костюма в проектуванні колекцій сучасного одягу, Ніколаєва Т. В. (2009)
Власенко В. І. - Теоретичні дослідження процесу водовбирання текстильними матеріалами. Повідомлення 1 (2009)
Гардабхадзе І. А. - Аналіз факторів підвищення ефективності процесів створення сучасного одягу (2009)
Кошевко Ю. В. - Формозакріплення деталей швейних виробів із наданням їм гідрофобних властивостей, Кулаков О. І., Кущевський М. О. (2009)
Попович О. В. - Визначення складових силового поля при формуванні об’ємних деталей одягу гідроструминним способом, Прибега Д. В., Кущевський М. О. (2009)
Михайловська О. А. - Антропобіометричні обґрунтування удосконалення внутрішньої форми та конструкції спеціального дитячого взуття для занять спортивними танцями, Домбровський А. Б., Либа В. П. (2009)
Бабич Л. М. - Актуальні проблеми формування бюджетного законодавства в сучасних економічних умовах (2009)
Бабіна Н. О. - Передумови формування механізму економічної безпеки підприємства (2009)
Власюк Т. М. - Становлення та розвиток методичного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств (2009)
Жовна О. М. - Планування величини видатків на споживання та інвестиції на гірничо-збагачувальних комбінатах (2009)
Божкова Т. В. - Інформаційні потоки логістичних систем (2009)
Лозинська С. І. - Визначення змісту сутності та процесів трансформаційного періоду економіки України (2009)
Максименко І. О. - Основні положення концептуального підходу до управління рівнем економічного розвитку підприємства, Бокій В. І. (2009)
Мотузка О. М. - Передумови статистичного вимірювання результативності міжнародної технічної допомоги (2009)
Молодецька О. М. - Сучасні підходи до класифікації складових економічної безпеки підприємства (2009)
Натрошвілі Г. Р. - Підвищення експортного потенціалу підприємств регіонів України (2009)
Сербенівська А. Ю. - Взаємодія рівнів державного управління інноваційною діяльністю в Україні (2009)
Шульга В. М. - Перспективи розвитку стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах (2009)
Янковець Т. М. - Класифікація інновацій з метою стратегічного управління підприємствами легкої промисловості (2009)
Павленко Г. Ю. - Сучасні підходи до соціальної відповідальності, як складової комерціалізації розробок КНУТД, Остапчук І. П., Пруднікова Н. Д., Карнаух О. П., Наталушко Н. І. (2009)
Цимбаленко О. П. - Кредитно-модульна система очима студентів, Мокроусова О. Р., Сергієнкова О. М. (2009)
Мущанов В. П. - Обоснование выбора экспериментальной модели мембранного покрытия на квадратном плане, Кащенко М. П., Сивоконь Ю. В. (2012)
Колесник Є. С. - Методи розрахунку теплопередачі через ґрунт, Білоус О. М. (2012)
Пчельніков С. Б. - Оценка влияния коррозионного износа на срок эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов, Крiвенко Є. А., Нікітін Р. Б. (2012)
Василев В. М. - Сравнительный анализ расчета одноболтовых соединений по украинским и зарубежным нормам, Карабанов О. С., Агбаш Н. В. (2012)
Югов А. М. - Аналіз конструктивних особливостей несучих стін зі штучних Анализ конструктивных особенностей несущих стен из штучных материалов, Бершадська Д. Є. (2012)
Левченко В. М. - Разработка метода оценки работы арочной трехзвеньевой крепи на основе строительной механики стержневых систем, Фролов Е. К., Ярош О. Е. (2012)
Бачурін О. М. - Технология и оборудование для производства изделий из золопласта, Нефедов В. В., Мiрончiк M. А. (2012)
Коннов М. С. - О технико-экономической целесообразности использования модифицированной битумной эмульсионной мастики для гидроизоляции железобетонных конструкций (2012)
Цапко Ю. В. - Дослідження окремих параметрів деструкції деревини при експлуатації (2012)
Мущанов В. П. - План и методика проведения эксперимента исследований устойчивости сжато изогнутого опорного контура мембранного покрытия на эллиптическом плане, Варданян А. Г. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Вплив вентиляційних провітрювачів на теплотехнічні показники світлопрозорих огороджуючих конструкцій та нормативний повітрообмін у приміщенні (2012)
Кущенко В. М. - Анализ напряжённо-деформированного состояния опорного узла неподвижной опоры решётчатой конвейерной галереи, Губарев М. В. (2012)
Єфремов О. М. - Сравнительная термостойкость алюмосиликатных бетонов на основе различных вяжущих (2012)
Стіфєєв Ф. Ф. - Определение рациональной плотности пульпы в подъемной трубе эрлифта (2012)
Азроян Г. Н. - Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах, Журавель Н. В., Луцишин Т. І., Непеляк С. А., Хомин А. Я., Думенко С. С., Крикливий Я. В. (2012)
Орлов О. О. - Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах західних областей України, Боднарчук В. С., Калиній Ю. А., Мазур А. П. (2012)
Аніщенко Ю. В. - Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми, Ганженко Н. С., Омельченко В. В. (2012)
Старостін В. А. - Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків, Коваль Я. М., Федак І. О. (2012)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання розподілу пластового тиску з урахуванням фізичної неоднорідності пласта, Струк А. Є. (2012)
Шкіца Л. Є. - Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину, Яцишин Т. М., Попов О. О. (2012)
Заміховський Л. М. - Аналіз потужності електропривода бурових установок при проходці тріщинуватих гірських порід, Шаповал О. А. (2012)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини, Різничук А. І., Мілостян М. О., Жолоб Н. Р. (2012)
Дорошенко Ю. І. - Огляд сучасних методик розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за умов зберігання у наземних резервуарах, Люта Н. В. (2012)
Булат А. Ф. - Технология очистки буровых растворов на вибрационном поличастотном грохоте МВГ, Шевченко Г. А., Шевченко В. Г., Бокий Б. В. (2012)
Демчина М. М. - Імплементація концепцій штучного інтелекту в технологічних процесах буріння нафтових і газових свердловин (2012)
Чернова М. Є. - Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин (2012)
Полутренко М. С. - Біостійкість захисних ізоляційних покриттів (2012)
Стоцький Ф. І. - Визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора з приводом від асинхронного двигуна, Тутко Т. Ф. (2012)
Грудз Я. В. - Оцінка впливу нестаціонарності газового потоку на енергоефективність транспортування газу (2012)
Онищенко В. О. - Деформації металевого трубопроводу у ґрунтах, що набрякають, Зоценко М. Л., Шлапак Л. С., Зімін О. Л. (2012)
Мандра А. А. - Напіваналітичний метод скінченних елементів для обчислення параметрів ультразвукових спрямованих хвиль у стінці магістрального трубопроводу, Лютак І. З., Лютак З. П. (2012)
Кривенко Г. М. - Спрощений метод діагностування ефективного діаметра нафтопроводу, Возняк М. П., Возняк Л. В. (2012)
Бестильний М. Я. - Формальні основи комп’ютерної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин, Козак О. Ф., Юрчишин В. М. (2012)
Андрієцький Б. Р. - Архітектура нейромережевого комплексу для прогнозування часових послідовностей на основі нейромережевого спектрального аналізу (2013)
Гожий О. П. - Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування (2013)
Грицюк М. Ю. - Моделювання оптимальної траєкторії сталого розвитку туризму в регіоні Українських Карпат (2013)
Купчак М. І. - Тенденції та проблеми впровадження інформаційних технологій в управління підрозділами університету, Смотр О. О., Купчак М. Я. (2013)
Малець І. О. - Моделювання рівня техногенно-екологічної безпеки після Чорнобильської катастрофи (2013)
Пелешко Д. Д. - Передискретизація зображень у наборах на основі поєднання оператора кросинговера та мінімаксних операцій (2013)
Пелешко Д. Д. - Імовірнісна ідентифікація захисних графічних елементів спотворених змазами, Дронюк I. М., Клювак A. В., Пелешко М. З. (2013)
Прокопенко Т. О. - Комплексна модель стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності (2013)
Смотр О. О. - Стратегія вибору оптимальної тактики ліквідації лісової пожежі в процесі управління пожежно-рятувальними підрозділами, Грицюк Ю. І. (2013)
Сташевський З. П. - Аналіз джерел загроз інформаційним системам на етапі ініціації проекту, Грицюк Ю. І. (2013)
Гащук П. М. - Проектно окреслена концепція автобуса для обслуговування вітчизняних аеропортів, Войтків С. В. (2013)
Зачко О. Б. - Формування проектних команд в системі цивільного захисту на основі тимчасових віртуальних структур, Баришева Ю. В. (2013)
Квашук В. П. - Система цивільного захисту та безпеки держави, проектно-орієнтоване управління: компетентнісний підхід, Рак Ю. П. (2013)
Крап Н. П. - Метод недомінованих альтернатив в контексті управління конфігураціями проектів для аналізу туристичних потоків, Юзевич В. М. (2013)
Лущ В.І. - Проект методики вибору захисних дихальних апаратів під час аварій на атомних електростанціях (2013)
Оленюк Ю. Р. - Управління проектом розвитку транспортної мережі міста при трансформації виробничих зон, Мартин Є. В., Вікович І. А., Оленюк І. Ю. (2013)
Полотай О. І. - Визначення ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Придатко О. В. - Інноваційні технології підвищення якості освітніх проектів в системі цивільного захисту, Лозинський Ю. Р. (2013)
Сидорчук О. В. - Особливості обґрунтування перспективного стану системи молочного тваринництва у програмах його розвитку, Тригуба А. М. (2013)
Стародуб Ю. П. - Проект збільшення туристичної привабливості водозбірного басейну ріки Дністер, Урсуляк П. П., Федюк Я. І. (2013)
Штайн Б. В. - 3D-тренажер як проект підготовки рятувальника-пожежника, Лоїк В. Б., Дубасюк В. С. (2013)
Bąk T. - Wpływ infrastruktury telekomunikacyjnej na bezpieczeństwo informacji, Ciekanowski Z. (2013)
Бабаджанова О. Ф. - Сучасні системи попередження та прогнозування повеней, Павлюк Ю. Е., Сукач Ю. Г. (2013)
Витрикуш Н. М. - Вибір та обґрунтування ефективності розчинника з метою підвищення безпеки процесів з використанням аміаку, Гіщак Х.Я., Макітра Р.Г. (2013)
Гринчишин Н. М. - Роль екологічних податків у підвищенні рівня екологічної безпеки держави, Петрова М. А., Мартин О. М. (2013)
Карпінська Т. Г. - Формування та особливості Державної служби медицини катастроф України та США, Мірус О. Л., Фірман В. М., Абашина Н. М. (2013)
Лавренюк О. І. - Компонентний склад та токсичність продуктів термоокисної деструкції епоксиполімерів (2013)
Малик Ю. О. - Моніторинг екологічного стану місць складування відходів збагачення корисних копалин, Демків О. М., Петрушка І. М. (2013)
Павлюк Ю. Е. - Техногенна небезпека гірничих виробок калійних мінеральних добрив, Ференц Н. О., Мелько В. М. (2013)
Рижков C. C. - Алгоритм визначення категорії екологічної небезпеки прибережних ділянок акваторії лиманного каналу, Тимченко В. Л., Гіржева О. Л., Тимченко І. В. (2013)
Семерак М. М. - Математичне моделювання та дослідження величини теплового потоку факела пожежі, Домінік А. М., Мигаленко К. І., Руденко Д. В. (2013)
Голець Н. Ю. - Розрахунок класу небезпеки фільтрату Грибовицького полігону твердих побутових відходів, Мальований М. С., Малик Ю. О. (2013)
Семерак М. М. - Моделювання термогазодинамічних параметрів струменя водню у разі розгерметизації корпуса турбогенератора електричної станції, Субота А. В., Желяк В. І. (2013)
Семерак М. М. - Температурне поле масивних будівельних конструкцій зумовлене тепловим потоком полум’я пожежі, Юнашов І. С., Байтала В. М., Чернецький В. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом, Гумницький Я. М. (2013)
Щербина О. М. - Методики експрес визначення дамілен малеїнату в хіміко-токсикологічному аналізі, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2013)
Антонюк Г. Д. - Раціоналізація етичних вчень у вітчизняному освітньому просторі XVII –XVIII ст. (2013)
Демент М. О. - Сформованість професійної мотивації в ході педагогічного експерименту майбутніх офіцерів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Карабин О. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення однієї прикладної задачі, Чмир О. Ю. (2013)
Козяр М. М. - Значення інформатики при підготовці фахівців галузі цивільного захисту, Гудим В. І., Кухарська Н. П., Кусій М. І. (2013)
Лабач М. М. - Творча самореалізація педагога вищої школи як необхідна умова успішної педагогічної взаємодії (2013)
Манюк Л. В. - Структура й зміст електронного дистанційного курсу з англійської мови для студентів-медиків (2013)
Панченко Л. Ф. - Електронне портфоліо студента (2013)
Саміло А. В. - Теоретичні засади комерціалізації результатів науково-технічної діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Повстин О. В., Купчак М. Я. (2013)
Татаровська О. В. - Стратегії читання та мовна компетенція під час вивчення англійських літературних текстів (2013)
Шуневич Б. І. - Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України (2013)
Грудз В. Я. - Сучасні програмні продукти як засіб діагностування неізотермічних нафтопроводів, Мельник Л. І., Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2012)
Говдяк Р. М. - Шляхи підвищення енергоекологічної безпеки та ефективності роботи магістральних газопроводів України (2012)
Оринчак М. І. - Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів, Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2012)
Мамедов Ф. М. - Расчет процесса осушки газа с применением абсорбента в НГДУ "Гум адасы”, Сейфиев Ф. Г. (2012)
Венгринюк Т. П. - Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід (2012)
Чернов Б. О. - Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом, Западнюк М. М. (2012)
Кунцяк Я. В. - Удосконалення конструкцій породоруйнівного інструменту, оснащених полікристалічними алмазними різцями (2012)
Маєвський Б. Й. - Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2012)
Щербій Р. В. - Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин, Мойсишин В. М., Лисканич О. М. (2012)
Крижанівський Є. І. - Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантажування, Артим В. І., Гойсан І. М., Гриців В. В. (2012)
Ширмовська Н. Г. - Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях, Николайчук Я. М., Ширмовський Г. Я., Левицька Г. І., Левицький А. Ю. (2012)
Гімер П. Р. - Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід, Муж М. П. (2012)
Грушецький М. В. - Закономірності формування мікроструктури та розподілу механічних властивостей зварного з’єднання, отриманого методом контактного стикового зварювання, Гнилиця І. Д., Присяжнюк П. М., Бартків М. І. (2012)
Чернова М. Є. - Прогнозування довговічності елементів бурильної колони з врахуванням законів нелінійної деформації (2012)
Мураста В. А. - Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини, Карпенко О. М. (2012)
Копчалюк А. Я. - Геологічна будова, нафтогазоносність, історія геологічного розвитку Ярошівської структури у Дніпровсько-Донецькій западині та особливості формування на ній покладів вуглеводнів (2012)
Бойко В. С. - Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації, Міщук Б. М., Веклин Т. С. (2012)
Коцкулич Я. С. - Підвищення надійності кріплення свердловин, Сенюшкович М. В., Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б. (2012)
Палійчук І. І. - Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон, Василишин В. Я., Щеглюк П. В., Рокецький С. П. (2012)
Гурбанов А. Н. - Промышленные испытания полипропиленгликоля при осушке природного газа (2012)
Криштопа С. І. - Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок, Криштопа Л. І., Мисюк С. В. (2012)
Ксенич А. І. - Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності, Середюк М. Д., Височанський І. І. (2012)
Концур І. Ф. - Донець Кім Григорович — видатний вчений в нафтогазовій галузі, Возняк Л. В. (2012)
Тиховод С. М. - Расчет переходных процессов электромагнитных устройств на основе магнитоэлектрических схем замещения с магнитными конденсаторами, Токмаков И. В. (2013)
Павленко Т. П. - Определения параметров состава композиции псевдожидкометаллических контактов по математической модели (2013)
Швед Ю. С. - Экспериментальные исследования и математическое моделирование асинхронного электропривода передвижения мостового крана, Орловский И. А. (2013)
Бондаренко Є. А. - Застосування методики визначення допустимих рівнів напруг дотику та струмів для забезпечення електробезпеки (2013)
Коцур М. И. - Оценка теплового состояния изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором с модифицированной системой импульсного регулирования (2013)
Назарова Е. С. - К вопросу разработки систем диагностирования электромеханических систем станов холодной прокатки (2013)
Спица А. Г. - Эксплуатационные факторы, влияющие на работу систем непрерывного контроля изоляции трансформаторного оборудования (2013)
Бурлака В. В. - Прямоходовый инверторный источник питания прямого преобразования с коррекцией коэффициента мощности, Гулаков С. В. (2013)
Конащук В. В. - Особливості аварійних режимів перетворювачів частоти безмультиплікаторних вітроелектричних установок (2013)
Величко О. В. - Відновлення щільності заряду лінійного провідника за відомим розподілом потенціалів, Кондратенко К. Г. (2013)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ режимов возбуждения и разных видов реакции якоря в мощном турбогенераторе, Полякова Н. В. (2013)
Серебренніков Б. С. - управління режимом електроспоживання промислових підприємств з використанням технологічного ресурсу, Петрова К. Г. (2013)
Попов В. В. - Розробка методу вибору пристроїв компенсації реактивної потужності за умови мінімальних зведених витрат, Комарічина Д. І. (2013)
Киношенко Е. И. - Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца (2013)
Биркун А. А. - Современные представления о диагностике госпитальной пневмонии (2013)
Постернак Г. И. - Оценка боли у новорожденных и детей раннего возраста , Ткачева М. Ю., Соболева Т. Е. (2013)
Терапия черепно­мозговой травмы с позиции доказательной медицины (2013)
Ніконов В. В. - Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень, Курсов С. В. (2013)
Голяновский О. В. - Клиническое применение комбинированных гипертонических/коллоидных растворов у родильниц при тяжелом геморрагическом шоке, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2013)
Бєлая І. Є. - Векторкардіографічні особливості гострого періоду інфаркту міокарда задньонижньої локалізації з поширенням на правий шлуночок (2013)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Механическая компрессия грудной клетки при проведении сердечно­легочной реанимации: опыт использования аппарата AutoPulse, Царев А. В. (2013)
Шано В. П. - Профилактика острого послеоперационного почечного повреждения , Гуменюк И. В., Губиева Е. З., Гайдаш Л. Л. (2013)
Світлик Г. В. - Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація, апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів, Кияк Ю. Г., Чнгрян Г. В., Беш Д. І., Гарбар М. О., Барнетт О. Ю. (2013)
Палієнко І. А. - Застосування L­аргініну в лікуванні системної склеродермії, Кармазина О. М., Шепетько І. С., Кармазін Я. О., Тарасенко О. М., Синиця Ю. П. (2013)
Волошин Н. И. - Динамика состояния когнитивной и эмоциональной сферы при различных методах обезболивания после оперативных вмешательств по поводу сколиоза у детей, Георгиянц М. А., Маркова М. В. (2013)
Закотянський О. П. - Вплив консервативних методів детоксикації на показники ендогенної інтоксикації, процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з печінковою дисфункцією (2013)
Івахненко Д. С. - Преморбідний фон як фактор пізньої летальності при поєднаній травмі (2013)
Яворський В. В. - Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежновід донорського стажу (2013)
Чуйко Н. Я. - Гістологічні зміни церебральних судин при ішемічному інсульті на фоні гіпертонічної хвороби та цукрового діабету II типу (2013)
Тезисы конгресса (2013)
Современные подходы к ведению больных тяжелым сепсисом и септическим шоком на основе доказательной медицины (2013)
Ткачишин В. С. - Отруєння похідними феноксіалканкарбонових кислот (2013)
Ушкевич О. А. - Тестування теоретичного рівня знань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань — важливий фактор підвищення якості надання екстреної медичної допомоги, Гураєвський В. О., Тарасюк І. В., Римаренко П. В. (2013)
Педько В. М. - Алгоритм для неінвазивої діагностики ступеня порушення коронарного кровообігу у жінок, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Целуйко В. І. (2013)
Ломей Я. І. - Самоампутація апендикса як прояв саногенезу, Ломей Ю.Я. (2013)
Андрійчук Ю. М. - Вплив експериментальної методики на функціональний стан школярів, що займаються у секції з волейболу, Чижик В. В. (2013)
Белых С. И. - Динамика показателей физического и функционального состояния студентов в ходе эксперимента по апробации личностно ориентированного физического воспитания (2013)
Головаха М. Л. - Оптимізація проведення фізичної реабілітації при вродженій клишоногості (2013)
Григонене Йоланта Янина. - Анализ физической активности учителей начальных классов, Скирене Валентина., Маргялене Нина. (2013)
Запорожанов В. А. - О переносе навыков ловкости в разных условиях двигательной деятельности, Борачински Т. (2013)
Колумбет О. М. - Виявлення професійно значущих координаційних здібностей у студенток-педагогів (2013)
Коробейнік В. А. - Дослідження особливостей методики перевірки знань учнів на уроках фізичної культури (2013)
Криворучко Н. В. - Влияние чирлидинга на проявление силовых способностей студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации, Масляк И. П., Журавлёва И. Н. (2013)
Марців В. П. - Динаміка психофізіологічного стану боксерів під впливом стандартного спеціалізованого навантаження на етапі спеціалізованої базової підготовки (2013)
Марченко О. Ю. - Гендерний аспект формування цінностей фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів (2013)
Омельяненко В. І. - Використання суггестії в спортивній практиці (2013)
Потоп Владимир. - Биомеханические показатели узловых элементов спортивной техники гимнастических упражнений, Град Рафал., Болобан Виктор. (2013)
Присяжнюк С. І. - Вплив засобів фізичного виховання на функціональний стан дихальної системи студентів з хронічним захворюванням легенів, Приймаков О. О. (2013)
Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад. - Обоснование использования физической реабилитации у больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В. Н. (2013)
Свістельник І. Р. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (2013)
Стадник С. А. - Совершенствование подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Украине, Приходько И. И. (2013)
Шрамко Ю. И. - Современные подходы к проведению занятий лечебной физической культурой при реабилитации пожилых пациентов с гонартрозом, Жмурова Т. А. (2013)
Nooshin B. - Decision making styles and professionalization of sports: experience of managers of the offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Y. F., Saeid F. M., Mostafa E. Z. (2013)
Journal information. Contents. Требования к статьям в журнал. Submission of manuscripts (2013)
Огар О. М. - Розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу (2013)
Кулешов В. В. - Аналіз перспектив розвитку сортувальних станцій за кордоном та на залізницях України в умовах реформування транспорту (2013)
Куценко М. Ю. - Дослідження динамічних та енергетичних характеристик полого-східчастого поздовжнього профілю сортувальних гірок (2013)
Крячко К. В. - Технічне забезпечення необхідної пропускної спроможності внутрішньовузлових ходів, Шалімова О. М., Кабанець Є. В. (2013)
Брусенцов В. Г. - Личностные особенности как фактор работоспособности железнодорожных операторов, Ворожбиян М. И., Бугайченко И. И., Брусенцов О. В., Аладышева Л. В. (2013)
Данько В. М. - Шляхи формалізації процесу навчання локомотивних бригад (2013)
Мороз В. І. - Удосконалення технології проектування тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу, Братченко О. В., Бобрицький С. В., Громов В. І. (2013)
Устенко А. В. - Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта (2013)
Бабанін О. Б. - Організація проведення випробувань силового обладнання тягового рухомого складу з урахуванням ефективного ризику, Коваленко О. С. (2013)
Шелейко Т. В. - Дослідження характеристик гальмівних систем з використанням методів математичної статистики (2013)
Труфанова А. В. - До питання визначення надійності буксових вузлів вантажних вагонів (2013)
Груник І. С. - Розрахунок подачі осьової оливи в моторно-осьовий підшипник локомотива з урахуванням адсорбційних явищ на поверхнях тертя (2013)
Жалкін Д. С. - Прогнозування показників використання локомотивів (2013)
Капіца М. І. - Визначення тривалості вибігу локомотива при переході з режиму тяги в режим гальмування, Кислий Д. М. (2013)
Логвіненко О. А. - Порівняльний аналіз пружно-диси-пативних параметрів механізмів газорозподілу тепловозних дизелів Д80 та Д49, Астахова К. В., Громов В. І. (2013)
Тіщенко В. С. - Дослідження особливостей формування навантажень на шийки колінчатого вала енергетичних установок тепловозів 2ТЕ116 (2013)
Бабанін О. Б. - Технологія відцентрової регенерації синтетичних фільтрів тепловозів, Грищенко Ю. М. (2013)
Братченко О. В. - Особливості аналітичного дослідження кінематичних характеристик механічної системи регулювання швидкості дизель-поїзда ДР1А (2013)
Павшенко А. В. - Особливості визначення кінематичних характеристик рамно-трапецеїдального струмознімального пристрою (2013)
Акімов О. І. - Підвищення ефективності профілактичних випробувань кабельних ліній електропередачі, Акімова Ю. О. (2013)
Мартинов І. Е. - Аналіз технічного стану буксових вузлів критих вантажних вагонів, Ільчишин В. М., Семененко А. П. (2013)
Мартинов І. Е. - Дослідження динамічних навантажень, що діють на візки пасажирських вагонів нового покоління, Ільчишин В. В., Калмиков О. С., Троцька М. В. (2013)
Трихліб О. Д. - Удосконалення вимірів рівня палива при автоматизованому контролі його витрати (2013)
Блиндюк В. С. - Керування електропоїздами метрополітену на основі нейронних мереж адаптивної резонансної теорії. Частина 2. Розробка методу оптимізації руху поїзда метрополітену на основі дискретної нейронної мережі АРТ-1 (2013)
Яцько С. І. - Обгрунтування вибору методів контролю нагрівостійкості тягових електричних машин, Карпенко В. В., Василенко Д. Ю. (2013)
Яровой Г. І. - Побудова математичної моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02, Ніконенко Д. В., Шкурпела О. О., Тукалов І. О. (2013)
Шраменко В. П. - Кваліметрична модель діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії, Бронза С. Д., Коростельов Є. М. (2013)
Афанасов Г. М. - Дослідження швидкості зношування пари тертя "Поршневе кільце – гільза циліндрів" тепловозних дизелів при обробці моторних олив електростатичним полем (2013)
Федоренко О. Ю. - Технологія, структура та властивості керамічного клінкеру для брукування доріг, Рищенко М. І., Присяжна Л. В. (2013)
Фалендиш А. П. - До питання раціоналізації конструкції комбінованих систем, Ватуля Г. Л. (2013)
Аманова М. В. - Возможности интеграции транспортной системы Казахстана в мировую экономическую систему (2013)
Омарова Б. А. - Оценка промерзания земляного полотна железных дорог в регионах Казахстана (2013)
Касимов Б. Р. - Влияние внешних факторов на путевую безопасность промышленного транспорта (2013)
Омарова Г. А. - Влияние качества выправки пути при его устройстве на темпы накопления просадок (2013)
Слободяник В. А. - Вопросы обоснования модернизации кранов мостового типа как альтернативы покупки нового крана, Козарь Л. М. (2013)
Афанасьев А. В. - Анализ материалов для защитных покрытий железобетонных и металлических конструкций искусственных сооружений железных дорог (2013)
Штомпель А. М. - Есплуатаційна довговічність елементів проміжного пружного скріплення (2013)
Мельник П. І. - Проблеми формування сучасного світогляду: крона та корені, Борщов В. А., Ніколенко А. М., Богданова Т. Є., Гришина І. М. (2013)
Ахмед Абдульсахіб Абдуль Амер. - Джерела фінансового забезпечення організаційно-технологічних рішень процесу оздоблювальних робіт (2013)
Даренський О. М. - Математична модель просторових жорсткостей скріплення типу ДО (2013)
Приходько С. И. - Метод простроения алгебраических сверточных кодов перемежения, Волков А. С., Штомпель Н. А., Боцул А. В. (2013)
Вовк Р. В. - Оптимизация диффузии кислорода в катодных материалах для твердотопливных оксидных элементов, Гресь В. Ю., Назыров З. Ф. (2013)
Гребенюк В. Ю. - Нейро-нечеткое моделирование процессов работы индуктивно-проводного датчика (2013)
Кондусова Н. В. - Підвищення ефективності роботи служб матеріально-технічного забезпечення підприємств (2013)
Тимофеєва Л. А. - Удосконалення термічної та хіміко-термічної обробки залізовуглецевих сплавів, Альохін М. С. (2013)
Тимофеев С. С. - Повышение ресурса деталей плунжерных пар (2013)
Мельник О. М. - Эффективность горячего прессования с прямым пропусканием тока системы ZrO2-Al2O3 в отношении особенностей формирования структуры с различной топологией исходных нанопорошков (2013)
Остапчук В. Н. - Совершенствование процесса термомеханического упрочнения колес цельнокатаных (2013)
Автоматика, телемеханіка, зв’язок (2013)
Рухомий склад і тяга поїздів (2013)
Транспортне будівництво та залізнична колія (2013)
Організація перевезень і управління на транспорті (2013)
Економіка транспорту (2013)
Гуманізація науки і освіти на транспорті (2013)
Баланюк В. М. - Вплив виду аерозоль-утворювальних сполук на основі солей калію та добавок інертних газів на флегматизувальну ефективність аерозолю, Журбинський Д. А., Лин А. С. (2013)
Башинський О. І. - Культові споруди – проблеми сьогодення: пожежна небезпека та сучасний стан протипожежного захисту, Пелешко М. З., Кузиляк В. Й. (2013)
Боднар Г. Й. - Визначення показників надійності електроживлення системи внутрішнього протипожежного водопостачання, Шаповалов О. В. (2013)
Болібрух Б. В. - Визначення температурних режимів підкостюмного простору теплозахисного одягу пожежника під час гасіння пожеж в закритих приміщеннях, Штайн Б. В., Лозинський Р. Я., Лин А. С. , Васютяк А. О. (2013)
Войтович Д. П. - Оперативні документи як невід’ємна складова проведення розвідки для прийняття рішень щодо застосування сил і засобів на вирішальному напрямку оперативних дій (2013)
Гащук П. М. - Особливості перебігу узагальненої характеристики зчіпних властивостей колеса пожежного автомобіля (2013)
Гивлюд М. М. - Вплив модифікаторів на процеси фазоутворення в вогнезахисних покриттях, Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я. (2013)
Гудим В. І. - Особливості мікроструктури мідних дротів, нагрітих електричним струмом і відкритим полум’ям, Назаровець О. Б., Кузін О. А. (2013)
Гуліда Е. М. - Визначення температури нагрівання поверхні залізобетонних конструкцій при пожежі в приміщенні, Ренкас А. А. (2013)
Гуцуляк Ю. В. - До визначення межі вогнестійкості металевих незахищених колон з урахуванням зміни механічних характеристик металу при нагріванні, Артеменко В. В., Вовк С. Я., Коваль О. М. (2013)
Ємельяненко С. О. - Удосконалення протипожежного захисту житлових будинків, Кузик А. Д. , Карабин О. О., Рак Т. Є. (2013)
Жартовський С. В. - Сучасні засоби активного і пасивного захисту об`єктів культового призначення (2013)
Желяк В. І. - Врахування аномалії в’язкості рідин при розрахунку систем аварійного зливу, Регуш А. Я., Лазаренко О. В. (2013)
Кавецький Л. А. - Дослідження руху рятувального пристрою з потерпілим по похилій переправі, Меньшикова О. В., Дзюба Л. Ф. (2013)
Калугін В. Д. - Оцінка рівня пожежної небезпеки території України на основі аналізу енергетичних показників стану життєдіяльності, Коврегін В. В., Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Ковалишин В. В. - Моделювання гасіння пожеж в закритих об’ємах інгібіторами горіння, Антонов А. В., Зінченко І. М., Гончаренко С. І. (2013)
Коваль О. М. - Процес розвитку та поширення пожежі в приміщеннях будівель деревообробних підприємств (2013)
Ковальчук В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології, аварійно-рятувальні роботи при перевезенні пожежо-вибухонебезпечних речовин автомобільним транспортом, Лоїк В. Б. (2013)
Корнійчук В. В. - Концепція розроблення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для гасіння пожеж на зернових елеваторах, Грицюк Ю. І., Бережанський Т. Г. (2013)
Круковський П. Г. - Аналіз теплового стану металевих конструкцій навісу над трибунами нск "олімпійський" для оцінювання їх вогнестійкості в умовах реальних пожеж, Чала І. В. (2013)
Кузиляк В. Й. - Управління безпекою сучасного промислово-небезпечного об'єкта та компетентність дипетчера в умовах невизначеності, Пелешко М. З. (2013)
Кушнір А. П. - Синтез блока нечіткої корекції для димово-теплового пожежного сповіщувача, Копчак Б. Л., Кравець І. П. (2013)
Лавренюк О. І. - Застосування мінеральних наповнювачів для зниження горючості епоксиполімерів (2013)
Лин А. С. - Обгрунтування розміщення контрольних точок для визначення температури підкостюмного простору на манекені, Мичко А. А., Штайн Б. В., Бормецький А. М. (2013)
Лобойченко В. М. - Экспресс-оценка качества воды в установках пожаротушения по показателю электро-проводности (2013)
Лущ В. І. - Полігон для підготовки газодимозахисників до ведення оперативних дій у важких умовах (2013)
Михалічко Б. М. - Петровський В. Л. Методика експериментального визначення вогнегасної ефективності водних розчинів мінеральних солей, Щербина О. М., Годованець Н. М. (2013)
Мовчан І. О. - Оптимізаційна модель протипожежного захисту міста для допустимого значення пожежного ризику, Васильєв М. І., Гуліда Е. М. (2013)
Ольховий І. М. - Дослідження міцності горизонтальних циліндричних резервуарів, опертих по твірних і навантажених рідиною і газовим тиском, Ліщинська Х. І. (2013)
Підгородецький Я. І. - Узгодження параметрів роботи двигуна і насоса пожежного автомобіля, Мартин Є. В., Сичевський М. І. (2013)
Попович В. В. - Продукти горіння сміття із підвищеним вмістом полімерних матеріалів, Гвоздь В. М. (2013)
Семичаєвський С. В. - Дослідження параметрів пожежного навантаження машинних залів атомних і теплових електростанцій, Мартюк Д. В. Міллер О. В., Шелюх Ю. Є. (2013)
Яковчук Р. С. - Вогнезахисна здатність наповнених силіційорганічних покриттів для бетону, Пархоменко Р. В., Гивлюд М. М., Сташко Н. П. (2013)
Лавров В. В. - "Найти ненужным и меня…" (об одном конспиративном письме академика В. И. Вернадского) (2013)
Рижков С. С. - Моделювання сценаріїв розвитку аварійних розливів шкідливих речовин у Бузько-Дніпровському суднохідному каналі, Тимченко І. В., Гіржева О. Л. (2013)
Солодкий В. Д. - Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Пономаренко Р. В. - Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання регіону в умовах забруднення поверхневого джерела (2013)
Орлінська О. В. - Рудні відвали як фактор підтоплення та забруднення прилеглих територій, Максимова Н. М., Пікареня Д. С. (2013)
Пляцук Л. Д. - Утилізація відходів нафтовидобутку, Матюшенко І. Ю. (2013)
Мальований М. С. - Аналіз та систематизація існуючих методів оцінювання ступеня екологічної небезпеки, Шмандій В. М., Харламова О. В., Челядин Л. І., Сакалова Г. В. (2013)
Романко Р. М. - Особливості моніторингу порушених і деградованих земельвнаслідок впливу екзогенних геологічних процесів, Беспалько Р. І. (2013)
Ремешевська І. В. - Процедура моніторингу екологічних показників у системі екологічного менеджменту суднобудівного підприємства, Белібова О. В. (2013)
Орел С. М. - Імовірнісна оцінка ризику для населення, що вживає питну воду після аварії на складі боєприпасів за допомогою двовимірного методу Монте-Карло, Мальований М. С. (2013)
Мандрик О. М. - Прогнозування екологічного ризику при аварії на дільниці магістрального газопроводу (на прикладі Богородчанського району) (2013)
Щербина О. М. - Токсикологічна оцінка та хроматографічне виявлення сполук меркурію у довкіллі, Михалічко Б. М., Бедзай А. О., Щербина І. О. (2013)
Атаєв С. В. - Особливості обгрунтування санітарно-захисної зони молочних комплексів (2013)
Ковров О. С. - Оцінка впливу гідрогеологічних характеристик грунтів на стійкість природних схилів для прогнозу зсувів (2013)
Макаришина Ю. І. - Дослідження кута укосу склонів породного відвалу № 1 шахти сел. Сутоган (2013)
Мальований М. С. - Склад та потенційні запаси вторинної сировини в твердих побутових відходах міста Житомира, Мяновська М. Б., Бахарєв В. С. (2013)
Ошкадєр Г. В. - Екологічна оцінка забруднення підземних вод Керченського півострова важкими металами, Кудрік І. Д. (2013)
Пернеровська С. В. - Обґрунтування можливостей комплексного прогнозування гідроекологічного ризику (2013)
Крестінков І. С. - Індексна оцінка екологічної небезпеки виноробних підприємств, Крусір Г. В., Соколова І. Ф. (2013)
Булавенко Р. В. - Можливості застосування рослин – фіторемедіантів для захисту ґрунтів Полтавщини від діяльності об’єктів нафтопромислового комплексу (2013)
Котенко Є. О. - Розрахунок ефективності зниження рівня аеродинамічного шуму газового потоку перфорованою металевою пластиною, Поліщук Д. В., Поліщук В. С., Бахарєв В. С. (2013)
Список авторів (2013)
Дем’янчук Б. О. - Модель для вибору варіантів цілерозподілу за показниками ефективності та ризику засобів протиповітряної оборони сухопутних військ з урахуванням їх бойових втрат, Ковалішин С. С., Проценко П. В. (2012)
Лещенко С. П. - Оцінювання показників бойових можливостей по прикриттю визначених об’єктів угрупованням зенітних ракетних військ за допомогою програмного комплексу перативно-тактичних розрахунків і імітаційного моделювання розиграшу бойових дій "Віраж-РД", Батуринський М. П., Бурковський С. І., Польшина Л. В., Жарик О. М. (2012)
Ярош С. П. - Методи управління силами та засобами протиповітряної оборони міжвидового угруповання військ (сил) в єдиному інформаційно-бойовому просторі, Макаров А. Ф. (2012)
Кремешний О. І. - Методичний підхід щодо підвищення ефективності виконання заходів програм розвитку Збройних Сил України шляхом раціонального розподілу фінансових ресурсів на них, Бойко Р. В., Семененко О. М., Чернишова І. М. (2012)
Айдин О. - Вплив параметрів компонування БПЛА з паракрилом на його аеродинамічні характеристики, Зінченко Д. М., Спіркін Д. М. (2012)
Анипко О. Б. - Аэродинамическая эффективность органов управления креном маневренных самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Кириченко В. В. - Експериментальне визначення динамічних властивостей перспективних засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації на базі колісних технологічних та енергетичних модулів та порівняння їх з динамічними властивостями засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації, що є на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України в умовах військового аеродрому, Подригало М. А., Куренко О. Б., Клец Д. М. (2012)
Кравченко В. В. - Мікропрофілювання обтічної поверхні як метод ефективного управління турбулентним примежовим шаром, Шквар Є. О. (2012)
Мариношенко О. П. - Аеродинамічні властивості крила некласичної форми в плані, Молодчик О. Д., Безпалий В. А. (2012)
Чернявський В. М. - Визначення діагностичних ознак технічного стану агрегатів авіаційної техніки на основі методу статистичних рішень (2012)
Ерёменко С. М. - Исследование аэродинамических характеристик крыла у плоскости раздела сред, Захаренко В. А., Чмовж В. В. (2012)
Васюта К. С. - Корреляционная обработка хаотических сигналов, Грызо A. А., Зоц Ф. Ф. (2012)
Воробей В. І. - Вимірювання координат берегових виступів у засобах автоматичної радіолокаційної прокладки (2012)
Климченко В. Й. - Можливі варіанти використання авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення і управління у Збройних Силах України, Камалтинов Г. Г., Колеснік О. М. (2012)
Кобзев А. В. - Оптимальная пространственно-временная обработка сигналов неизвестного вида в многоканальных приемных системах, Романенко В. В. (2012)
Бархударян М. В. - Методичний підхід щодо формування структури перспективного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2012)
Бойко Д. А. - Основные этапы обработки изображений при проектировании биотехнических систем в медицинской радиологии, Поворознюк А. И., Филатова А. Е. (2012)
Залкін С. В. - Методичний підхід до виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної операції, Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2012)
Лабазов М. С. - Методы и модели конфигурации серверов в cloud системах для задач прогнозирования нагрузки вычислительной сети, Лесная Н. С. (2012)
Рудов Б. А. - Специфіка побудови електронного архіву даних внутрішніх військових підрозділів (2012)
Старець Г. О. - Оцінювання близькості функцій деяких класів, Курпа Л. І. (2012)
Буданов П. Ф. - Удосконалення методики підтвердження гарантій регулювання гідроагрегатів при збільшенні напору, Чернюк А. М., Ковширко В. В. (2012)
Егорова О. Ю. - Практические задачи повышения качества электроснабжения наружных освети-тельных установок (2012)
Кононов Б. Т. - Феррорезонанс в электрических цепях с различными схемами соединения активного сопротивления, емкости и катушки с ферромагнитным сердечником, Мушаров А. А. (2012)
Косенко В. В. - Прогрессивная технология изготовления составных корпусов гидроцилиндров высокого давления, Кобзев А. С. (2012)
Мітіков Ю. О. - Рекомендації по проектуванню газовводів баків великого подовження ракетносіів, Поляков М. В. (2012)
Кіраш І. С. - Визначення похибки вимірювання напруги змінного струму за допомогою термоелектричного компаратору, Єрмолаєв В. А. (2012)
Мірошник І. Ю. - Дослідження впливу випромінюючої здатності об’єктів при використанні інфрачервоних датчиків температури, Науменко А. М. (2012)
Тахтай Н. В. - Аналіз методів економічної ефективності стандартизації та якості продукції, Мощенко О. І. (2012)
Чинков В. Н. - Обобщенное выражение для оценивания методической погрешности поверки электроизмерительных приборов переменного тока сигналами сложной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Кустов М. В. - К вопросу о возможности применения различных методов конденсации для осаждения атмосферной влаги, Калугин В. Д. (2012)
Назаренко А. А. - Оценка взрывопожарной опасности паров топлива во внутреннем объеме бронеобъекта, Стаховский О. В., Корытченко К. В., Данилевский C. П. (2012)
Фердман Г. П. - Попередження та запобігання фінансування тероризму як забезпечення національної безпеки держави (2012)
Балабай М. О. - Організація виховної роботи в кадетських корпусах Російської імперії, створених на території українських губерній в середині ХІХ на початку ХХ ст. (2012)
Радіонов Г. О. - Методика прогнозування потреб у підготовлених офіцерських кадрах за напрямками освіти (2012)
Полторак С. Т. - Актуальні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності Внутрішніх військ Мвс України (2012)
Каткова Т. Г. - Захист навколишнього середовища у міжнародному гуманітарному праві (2012)
Овецький С. О. - Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів, Витязь О. Ю., Фем'як Я. М., Галик Я. П. (2012)
Кунцяк Я. В. - Технічні засоби для орієнтованого відбору керна у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах (2012)
Чудик І. І. - Проблеми і шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання скерованих свердловин, Ковбасюк М. І., Король Д. І., Боржковський А. О., Яценко Т. В. (2012)
Воловецький В. Б. - Шляхи зменшення втрат вуглеводнів під час експлуатації газоконденсатних свердловин Юліївського НГКР, Щирба О. М., Коцаба В. І., Витязь О. Ю. (2012)
Вольченко Н. А. - Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки, Вольченко Д. А., Криштопа С. И., Журавлев Д. Ю., Возный А. В. (2012)
Тарко Я. Б. - Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу, Педченко Л. О., Педченко М. М. (2012)
Іванов О. В. - Аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2012)
Шаповал О. А. - Проходка породоруйнівного інструменту за оберт як критерій оптимізації бурового технологічного процесу (2012)
Щербій Р. В. - Оцінка впливу жорсткості та демпфування компоновки низу бурового інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами (2012)
Гриманюк В. І. - Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампонажного каменю під час статичних та динамічних навантажень (2012)
Порада Я. Р. - Основні завдання дослідження ефективності роботи системи регулювання швидкості внутрішньотрубного пристрою (2012)
Грудз Я. В. - Статистична оцінка втрат газу в розподільних мережах, Дрінь Н. Я., Фейчук В. В. (2012)
Лисканич М. В. - Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування, Артим В. І., Гриджук Я. С., Джус А. П. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль технічного стану відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску, Паньків Ю. В. (2012)
Чернов Б. О. - Матеріальний баланс газоконденсатних покладів, Коваль В. І. (2012)
Купер І. М. - Раціональне використання енергії розчиненого газу на пізній стадії розробки родовищ, Михайлюк В. Д. (2012)
Семеген О. М. - Пристрій для дослідження параметрів ударно-абразивного зношування елементів озброєння бурового інструменту, Одосій З. М., Семеген М. М. (2012)
Оринчак М. І. - Дослідження і розробка складу карбоксильного крохмального реагента, Бейзик О. С., Чудик І. І. (2012)
Борин В. С. - Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації, Когутяк М. І., Михайлів С. Б. (2012)
Савик В. М. - Оцінка впливу геометричних параметрів на ефективність роботи піногенеруючого пристрою (2012)
Кривуля С. В. - Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах Р1 –С33 в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР (2012)
Артим В. І. - Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони, Яциняк І. І., Гриців В. В., Юрич А. Р., Рачкевич Р. В. (2012)
Шкурупій О. В. - Indices of talent and creativity as indicators of the level of development of knowledge economy, Туль С. І. (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Коваль М. І. - Удосконалення обліку, аналіз та аудит готівкових розрахунків підприємства, Нетреба Ю. О. (2013)
Комаров В. А. - Про соціальну справедливість у практиці правового регулювання трудових відносин в Україні (2013)
Strelchenko N. M. - Currency arbitration in strategies of Ukrainian banks (2013)
Поп’юк Б. С. - Аналіз підходів до планування прибутку підприємства (2013)
Алиев Э. - Взаимосвязь внешней торговки и государственной кредитной политики Украины (2013)
Жуган І. О. - Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу (2013)
Лукьяненко З. В. - Методичні підходи щодо застосування бюджетного методу в управлінні підприємством (2013)
Ляхович С. В. - Інформаційні технології у розвитку та регулюванні ринкових відносин в Україні (2013)
Магеррамзаде А. С. - Методи дослідження порівняльного впливу системних чинників фінансових криз (2013)
Мехметі І. - Моделі оцінки ефективності системної підтримки аграрного сектору (2013)
Рекіянов С. О. - Сутність банківської системи України та її функції в сучасних умовах (2013)
Скрипнік К. В. - Кодекс корпоративної етики на сучасному етапі розвитку кадрової політики у банківській сфері: теоретико-практичні аспекти (2013)
Шестак М. Л. - Проблеми функціонування державних підприємств у ринковій економіці: теоретичний аспект (2013)
Шчіне М. І. - Концептуальне розуміння соціальної складової сталого розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Коваленко О. С. - Щодо ролі методів і моделей прийняття управлінських рішень у процесі розробки стратегії економічного розвитку сучасних підприємств (2013)
Токман А. А. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх фахівців, Распотнюк І. В. (2013)
Turinina O. L. - Peculiarities of educational interaction with future psychologists (2013)
Василевський А. М. - Особливості та етапи адаптації молодих працівників до умов професійної діяльності в органах Cлужби безпеки України (2013)
Міельчарек А. - Поняття кар’єри та професійного успіху в системі соціологічних категорій (2013)
Моцар М. М. - Проблеми формування дистанційних форм зайнятості в Україні (2013)
Садовнікова О. Є. - Теоретичний аналіз психосоціального розвитку особистості в період ранньої дорослості (2013)
Тачі Е. - Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень (2013)
Тунік І. Ю. - Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих військових навчальних закладах (2013)
Шакірі М. К. - Основні засади формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі (2013)
Некрасова Л. С. - Епідемічна ситуація щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, у 2012 році, Свита В. М., Ємець М. А. (2013)
Андрейчин М. А. - Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ, Копча В. С., Москалюк В. Д., Гиріна О. М., Йосик Я. І. (2013)
Піддубна А. І. - Імунологічні зміни та профіль цитокінів у хворих на ВІЛ-інфекцію, Чемич М. Д. (2013)
Москалюк В. Д. - Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом на тлі ВААРТ, Сорохан В. Д., Меленко С. Р., Баланюк І. В. (2013)
Миронюк І. С. - Результати оцінки стану диспансеризації ВІЛ-інфікованих осіб в умовах регіональної субепідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатті (2013)
Покровська Т. В. - Ураження серця у хворих на гостру Епштейна-Барр вірусну інфекцію і синдром Кавасакі, Зінчук О. М. (2013)
Андрейчин М. А. - Особливості перебігу кліщового енцефаліту за різних шляхів інфікування, Морочковський Р. С. (2013)
Ліпковська І. В. - Клініко-лабораторна характеристика гострої стадії набутого токсоплазмозу (2013)
Полукчи О. К. - Динаміка прозапальних цитокінів у хворих на тропічну малярію, Трихліб В. І., Кондратюк В. В., Павлов С. Б. (2013)
Васильєва Н. А. - Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікування хворих, Шкільна М. І. (2013)
Копча B. C. - Удосконалення лікування хворих на гострі кишкові інфекції і корекція дисбіозу кишечнику, Деркач С. А., Ситник О. М. (2013)
Незгода І. І. - Роль асоціантів у структурі ротавірусної інфекції у дітей, Науменко О. М., Бук А. Я., Князева В. І. (2013)
Безруков Л. О. - Діагностична цінність клінічних і окремих лабораторних показників у виявленні сальмонельозу у дітей, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І., Хуторна О. В. (2013)
Олійник О. В. - Особливості мікрофлори хворих у відділенні анестезіології Тернопільської університетської лікарні в 2012 році (2013)
Сніцарь Н. А. - Диференційна діагностика гарячок з використанням показників С-реактивного протеїну та прокальцитоніну, Чемич М. Д., Сніцарь А. О., Харченко Л. А. (2013)
Бутов Д. О. - Динаміка показників оксидантно-антиоксидантної системи у процесі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Бондаренко А. М. - "Біохімічна" біопсія печінки у діагностиці фіброзу і цирозу печінки (частина I) (2013)
Сотник Ю. О. - Помилки в постмортальній діагностиці парагонімозу в ін’єкційних наркоманів, Зайцев І. А., Сотник Ю. П., Латарцева Л. М. (2013)
Малий В. П. - Сальмонельоз: клініка, діагностика, лікування (2013)
Марієвський В. Ф. - Інформація про дисертації, захищені у 2012 р. за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби, 14.02.02 – епідеміологія та 16.00.11 - паразитологія, Панасюк О. Л. (2013)
Колектив а. - Світлої пам’яті професора Бондаренко Валентини Іванівни (22.05.1929 – 22.03.2013) (2013)
Дахно І. І. - Острів Даманський: етнополітичний аспект (2013)
Долженков О. О. - Перспективи українського парламентаризму в контексті пострадянської моделі організації влади (2013)
Гольцов А. Г. - Внутрішня імперська геополітика Російської Федерації: сучасні напрями та тенденції (2013)
Дідух Г. Я. - Політичний імідж України в контексті сучасних глобалізаційних умов (2013)
Дікарєв О. І. - "Геометрія” дипломатії та революція нового часу (2013)
Казарінов Ю. І. - Технологія прийняття та імплементації рішень у політичних проектах (2013)
Чайка Н. Г. - Політологічна складова змісту підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент” (2013)
Гетьманчук П. М. - Проблеми конституційного закріплення ефективного політичного управління на сучасному етапі (2013)
Загородній І. В. - Сутність та структура управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Кшитштоф П. - Характеристика концепції міграційної політики України та напрями її розвитку (2013)
Утави А. А. - Восприятие явлений глобализации в арабском мире как центральный аспект исследования: вместо предисловия (2013)
Чіка Е. Н. - Вплив глобалізації на процес реалізації функцій ООН: виклики XXI століття (2013)
Александров Ю. В. - Смертна кара: вічна проблема? (2013)
Зарудний Є. О. - Експеримент в юридичній науці (2013)
Омельчук В. В. - Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі (2013)
Кравченко Т. А. - Роль Конституції і конституційного законодавства у легітимації системи державної влади (2013)
Мусаєв А. Г. - Правове забезпечення державної інноваційної політики в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Щокін Р. Г. - Інтелектуальна власність у господарській системі розвитку України (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського