Писарчук О. О. - Автоматизація процесу нанесення оперативної обстановки на векторну карту місцевості, Молодецький Б. В., Руденський В. С. (2013)
Писарчук О. О. - Математична модель ситуаційного структурного синтезу системи моніторингу інформаційного простору, Терещенко А. М., Кобець Я. Ю. (2013)
Шуренок В. А. - Використання алгоритмів нечіткого кластерного аналізу для забезпечення функціональної стійкості ієрархічного інформаційного процесу на етапі класифікації об’єктів радіомоніторингу (2013)
Васильєв Д. В. - Управління процесами розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями (2013)
Ткаліч О. П. - Підвищення ефективності використання корпоративної мережі за концепцією BYOD, Одарченко Р. С., Рибальченко Є. В., Марченко О. В., Шеремет Є. Ю., Лагодний О. В. (2013)
Пономарьов Ю. В. - Методика проектування радіоелектронних пристроїв різноманітними системами автоматизованого проектування, Дячук О. Ю., Грабар І. Г. (2013)
Бурдейний М. В. - Обґрунтування точності визначення параметрів руху літальних апаратів у кінці активної ділянки траєкторії польоту (2013)
Іщенко Д. А. - Планування дій малих бойових груп у спеціальній операції угруповання військ, Кирилюк В. А., Мельник А. Л., Сидорчук О. Л., Шестаков В. І. (2013)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого розпізнавання виду модуляції сигналів зі змінною амплітудою в умовах параметричної невизначеності (2013)
Роговець М. А. - Методологічний підхід до проектування автоматизованої системи інформаційно-аналітичного підрозділу шляхом моделювання (2013)
Петраш С. В. - Підхід до визначення параметрів руху повітряного об’єкта окремим радіотехнічним засобом, що працює в пасивному режимі, Дзюбчук Р. В., Хабчук А. О., Григорчук С. А. (2013)
Супрунов Ю. М. - Напрями та окремі проблеми використання соціальних сервісів Інтернету в контексті інформаційної безпеки держави (2013)
Чумакевич В. О. - Проект силового електрообладнання електротрактора для інженерних військ, Пулеко І. В., Нечай О. М., Козак В. Б. (2013)
Гудзь С. М. - Обґрунтування показників оцінювання важливості каналів передачі даних систем супутникового зв’язку, Шуренок В. А., Грабар І. Г. (2013)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика донора домінантної короткостеблості і крупності зерна жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика нового донора ультракороткостеблості й відсутності воскового покриву жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці озимої м’якої (Triticum aestivum L.) з використанням генофонду ярих сортів в умовах Лісостепу України, Коломієць Л. А., Кириленко В. В., Кавунець В. П., Маринка С. М. (2010)
Шкіндер-Барміна А. М. - Самоплідність та кращі запилювачі нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) селекції ІЗС ім. М. Ф. Сидоренка НААНУ (2010)
Дергачов О. Л. - Строки сівби сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах зміни клімату (2010)
Улич Л. І. - Господарські і морфоагробіологічні властивості пшениці озимої (Triticum durum Dest.) сортів нового покоління, Гринів С. М., Лисікова В. М., Корхова М. М. (2010)
Орлюк А. П. - Нові сорти пшениці озимої (Triticum aestivum L., Triticum durum Dest.) для універсального використання у зерновиробництві, Гончарова К. В., Базалій Г. Г., Біляєва І. М., Усик Л. О. (2010)
Корчинський А. А. - Агроекологічні та адаптивні принципи формування і використання сортових ресурсів України, Шевчук М. С., Андрющенко А. В. (2010)
Мазільніков Г. В. - Системна оцінка селекційного матеріалу пшениці озимої (Triticum festivum L.) на морозостійкість, Сорокін В. В., Кучеренко О. М., Фоманюк В. А. (2010)
Яценко А. О. - Селекційна цінність ліній-запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp.,vulgaris var. altissima Doell), Опалко А. І., Адаменко Д. М., Поліщук В. В., Адаменко В. Д. (2010)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности плодов алычи (Prunus cerasifera Ehrh.) сортов, относящихся к различным подвидам рода Prunus L, Гребенникова О. А., Виноградов Б. А., Рихтер А. А. (2010)
Улич Л. І. - Успадкування та мінливість морфологічних ознак пшениці (Triticum) та їхні прояви при експертизі на ВОС, Таганцова М. М., Камінська Л. В., Матус В. М. (2010)
Рябовол Л. О. - Визначення температурного режиму для формування in vitro активної колекції буряку (Beta vulgaris l.) та цикорію коренеплідного (Cichorium intybus l.) (2010)
Лещук Н. В. - Структура конвеєрного виробництва товарної продукції салату посівного (Lactuca sativa L.) в умовах Полісся України (2010)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: рис посівний (Oryza sativa L.), Довгий Ю. М. (2010)
Шпак З. С. - Необхідність післяреєстраційного вивчення плодових культур, Задорожний К. І. (2010)
Рибак М. Ф. - Насінна продуктивність рослин льону-довгунцю (Linum usitatissimum L.) залежно від норм висіву та мінеральних добрив, Янішевський Л. І., Маційчук В. М. (2010)
Задорожний К. І. - Післяреєстраційне вивчення сортів ячменю (Hordeum vulgare L.) (2010)
Шелепов В. В. - Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва – засновник методик по створенню сортів пшениці (Triticum aestivum L.) на штучних фонах в Україні (20-80 рр. ХХ ст.) (2010)
Хаджиматов В. А. - Ювілей Вергунова Віктора Анатолійовича, Гаценко С. В., Шелепов В. В. (2010)
Шоферистов Е. П. - Юбиляру Шоферистовой Е. Г. – 80 лет (2010)
Стригун В. М. - Фенотипічні кореляції між кількісними ознаками у ранньостиглих сортів колекції гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) (2009)
Скорик В. В. - Генетико-статистичний аналіз короткостеблових еректоїдних зразків жита озимого (Secale cereale L.), Симоненко Н. В., Бутунець О. О, Ковальчук Т. А. (2009)
Кондратьева В. В. - Физиолого-биохимические изменения в подземных побегах лапчатки белой (Potentilla alba L.) и подснежника белоснежного (Galanthus nivalis L.) в процессе зимовки при интродукции, Семенова М. В., Воронкова Т. В., Шелепова О. В., Данилина Н. Н. (2009)
Скорик В. В. - Спадкування морфологічних і кількісних ознак F1 від схрещування донорів з відмінними селекційними ознаками жита озимого (Secale cereale), Ляшко І. М., Неїжпапа С. С., Давидюк І. М. (2009)
Чебаков. М. П. - Особливості добору при створенні сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на зимостійкість (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция и селекция межвидовых гибридных форм нектарина (Рrunuspersica (L.) batsch var. nucipersica) в Днепропетровском ботаническом саду, Опанасенко В. Ф., Шоферистов Е. П. (2009)
Макарова Д. Г. - Особливості росту дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепах серії Інституту садівництва УААН в умовах Лісостепу України (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция представителей подсемейства Мaloideae C. Web. (Rosaceae Juss.) в ботаническом саду Днепропетровского национального университета, Опанасенко В. Ф., Русецкая Л. Л., Тищенко Д. Д., Шоферитов Е. П. (2009)
Кавунець В. П. - Про період післязбирального дозрівання насіння пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) (2009)
Шовгун О. О. - Порівняльне дослідження якісних показників сучасних сортів та гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у сортовипробуванні, Ярешко В. І., Іваницька А. П., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О., Шовгун Н. В. (2009)
Корнєєва М. О. - Удосконалення методів створення материнського компонента ЧС гібридів цукрового буряку ( Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.altissita Doell) (2009)
Лещук Н. В. - Формування насінної продуктивності рослин салату посівного Lactuca sativa L. залежно від форми габітусу суцвіття (2009)
Тараненко Л. И. - Cорта косточковых культур для Донбасса и северных регионов Украины (2009)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів сої культурної (Glycine hispida Maxim, Moench.), Колесніченко О. В. (2009)
Шаповал А. В. - Можливості прискорення розмноження насіння пшениці ярої (Triticum aestivum L.), Лутак І. А., Мельник В. В. (2009)
Піпан Х. М. - Зародження аналітичної селекції пшениці озимої у царській Росії, зокрема в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) (2009)
Хаджиматов В. А. - Жінка, яка є прикладом для молоді, Шелепов В. В. (2009)
Баранова І. - Поетико-функціональні особливості драми "Руфін і Прісцілла” Лесі Українки (2010)
Волковинський О. - Антропологічні витоки епітетотворення (2010)
Луцак С. - Доцільність застосування синергетичних концептів співдії і саморозвитку в літературознавчому моделюванні феномену художньо-естетичного цілого (2010)
Мельничук И. - Особенности общеисторического подхода Ф. М. Достоевского к проблеме "Россия – Запад” (2010)
Орлова М. - Творчість Петера Гандке 70-х рр. у контексті літератури "нової суб’єктивності” (2010)
Сенькевич Т. - Мультикультурное пространство романов Ю. Тынянова (2010)
Смирнов В. - "Читал охотно Апулея...”: ритуальная реальность классического текста (2010)
Юрчук О. - Експериментальна поезія Герти Мюллер (2010)
Вербицька Л. - Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського (2010)
Дерменджі О. - Українсько-турецькі (тюркські) мовнолітературні та культурні взаємини у світлі парадигми "Схід-Захід” (2010)
Ємчук Т. - Дихотомія Схід-Захід в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (2010)
Жилін М. - Трагікомічний герой-пророк в українській і російській літературах міжвоєнної доби (2010)
Колупаєва О. - Англомовний та україномовний сонет в аспекті інформаційно-семіотичної культури (2010)
Гончаренко Е. - Деякі аспекти дослідження короткого оповідання: проблема художнього антропологізму в оповіданні Джойса "Мертві” (2010)
Драненко Г. - Поняття "міфологічного тла” в антропологічній теорії уявного Ж. Дюрана (2010)
Зощук Н. - Антропологічний вектор драматургічного конфлікту в п’єсі А. Мердок та сценічному співавторстві Дж. Б. Прістлі "Слуги та сніг” (2010)
Левко У. - Концепт надлюдини у кіноінтерпретаціях роману С. Лема "Соляріс” (2010)
Маценка С. - Інтеркультуральні виміри їжі в німецькій літературі (на прикладі роману К. Петерса "Ресторан Міцуко”) (2010)
Порохняк Н. - Роман-сімейна хроніка з погляду літературознавчої антропології (2010)
Гречаник І. - Мультикультурність як основа позатекстового часопростору фантастичних романів О. Бердника (2010)
Гризун А. - Образність української суґестивної лірики як фактор мультикультурної та інтертекстуальної комунікації (2010)
Канчура Є. - Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії, Котей Є. (2010)
Матушек О. - "Схід-Захід” у передмові до "Меча духовного” Лазаря Барановича (2010)
Микитин І. - Візія мультикультурного суспільства у прозовій творчості Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича (2010)
Сатиго І. - Феномен іншомовності в артикуляції етнічної свідомості (з досвіду африканського поета Леопольда Седара Сенгора) (2010)
Сокол М. - Проекції мультикультуралізму у різномовних заголовках твору (2010)
Штанюк О. - Формування нової ментальності у нігерійській постколоніальній практиці (2010)
Пилипишин С. - До питання про зміщення часових пластів з погляду сучасності (з кінця ХХ – до початку ХХІ століть) (2010)
Трефяк Н. - Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу (2010)
Філатова О. - "Чорний ангел” О. Слісаренка: дихотомія буття свідомості і / чи "ілюзія органічності” (2010)
Волосюк О. - Тілесність як код в драматургії Бернарда Шоу і Лесі Українки (2010)
Волощук Г. - Проблематика творчої особистості в афористичному циклі "Розгублені листочки” Уляни Кравченко (2010)
Криворучко С. - "Чарівні картинки” Сімони де Бовуар: відчуття власної унікальності як спрямованість образу Лоранс (2010)
Сипа Л. - Концепція любові у дилогії Жорж Санд "Консуело” і "Графиня Рудольштадт” (2010)
Дуктова Л. - Художественная анималистика: к вопросу определения термина (2010)
Итокава К. - Об "урбанистической” литературе Ф. М. Достоевского (2010)
Кіор Н. - Літературна імагологія: вивчення образів інших етнокультур у національній літературі (2010)
Колкутіна В. - Специфіка побудови образної системи Д. Донцовим- шевченкознавцем ("Козак із міліона свинопасів”) (2010)
Сафіюк О. - Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття (2010)
Рихло П. - Ідентичність у художньому просторі: конфігурації наративних стратегій (2010)
Червінська О. - Загальнослов’янські виміри традицій народних видовищ (2010)
Копистянська Н. - Чичерінівське слово живе і відкрите для читача і дослідника (до сто десятої річниці з дня народження О. В. Чичеріна) (2010)
Титул, зміст (2013)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных и трансформационных социально-экономических систем (2013)
Illenko O. - Concept of international economic security formation based on the system of international marketing (2013)
Далевська Н. М. - Методологічні проблеми аналізу відносин соціального порядку в категорійних структурах міжнародної політичної економії (2013)
Kondratieva T. - Mechanism of supply formation on the institutional market (2013)
Bobukh I. - Intellectual property products as intangible components of the national wealth of Ukraine (2013)
Павук О. А. - Занятость как индикатор виртуализации экономики (на примере США), Молденхауэр М. А. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи (2013)
Брижань І. А. - Дослідження екологічних наслідків економічного розвитку промисловості (2013)
Kuznetsov N. - Mechanism of state support differentiate disposition for russian agricultural commodity producers, Vorotnikov I., Nayanov A. (2013)
Комеліна О. В. - Інформаційно-методичне забезпечення управління розвитком аграрного сектору економіки регіонів, Панасенко Н. Л. (2013)
Vakhovych I. - Development of regional medical tourism markets in Ukraine based on innovation principles, Volynchuk Y., Malimon V. (2013)
Благун І. С. - Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств, Ільчук П. Г. (2013)
Balewski B. - Corporate social responsibility: does the conception collapse?, Janowski A. (2013)
Калиниченко М. П. - Гармонізація соціально-трудових відносин у системі маркетингового управління підприємством (2013)
Ishchenko M. - Mining and beneficiation companies liabilities figures correction (2013)
Hudak I. - Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic, Kafkova E., Bricova Z. (2013)
Фролова Л. В. - Базовые стратегии роста предприятий розничной торговли (на примере Донецкой области), Алексеева Н. И. (2013)
Ситник Г. В. - Планування товарообороту підприємства торгівлі на основі портфельного підходу (2013)
Антоненко І. Я. - Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання, Дупляк Т. П. (2013)
Фарафонова Н. В. - Особливості формування маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2013)
Шубин А. А. - Инструменты сценарной сегментации рынка продуктов быстрого приготовления, Митяева Т. Л. (2013)
Юшкевич О. О. - Оцінка радіонуклідного забруднення продукції сільськогосподарських підприємств унаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 1), Григоренко В. О. (2013)
Ангеліна І. А. - Система органів державного фінансового контролю і нагляду України: проблеми формування (2013)
Косова Т. Д. - Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України, Шевченко В. В. (2013)
Белінська Я. В. - Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергоефективні проекти, Чаплигін О. В. (2013)
Chala Y. - A conceptual model of the optimal underwriting contract choice by the issuer developing, Dubovyk S. (2013)
Боднар Т. Д. - Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику, Заболоцький Т. М. (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.) Гном 2 (2011)
Каражбей Г. М. - Генетичний потенціал і морфобіологічні властивості нових сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) напівкарликового та короткостеблового типів, Улич Л. І., Гринів С. М., Лисікова В. М. (2011)
Иващенко Ю. А. - Засухоустойчивость сортов и форм нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) с признаком мужской стерильности, Шоферистов Е. П., Иващенко Ю. В., Пилькевич Р. А. (2011)
Остапенко В. М. - Формування врожаю нових сортів малини (Rubus idaeus L.) у Правобережному Лісостепу України, Лушпіган О. П. (2011)
Костенко Н. П. - Продуктивність та адаптивність сортів і гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) (2011)
Шоферистов Е. П. - Алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) и ее гибриды с мужской стерильностью (2011)
Ящук Н. О. - Вплив сортових особливостей пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на динаміку її посівних і технологічних властивостей зерна в процесі зберігання (2011)
Рудник-Іващенко О. І. - Підвищення продуктивності фотосинтетичного апарату рослин методом генної модифікації (2011)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности растений рода Prunus L. с антоциановой окраской мякоти плодов и листьев, Рихтер А. А., Зайцев Г. П. (2011)
Каражбей Г. М. - Біоенергетична цінність сорго зернового (Sorghum bicolor (L.) Mocnch) в Україні (2011)
Безручко О. І. - Ринок сортів рослин України: соя культурна (Glycine max. (L.) Merr.), Колесніченко О. В. (2011)
Сорока В. І. - Перспективність вирощування ріпаку (Brassica napus L.) в Україні (2011)
Захарчук О. В. - Формування національних сортових ресурсів – минуле, сьогодення та перспективи розвитку (2011)
Шкраба Л. М. - Інвестиційний аспект розвитку державної системи сортовипробувань (2011)
Матус В. М. - Морфологічні ознаки соняшнику (Helianthus annuus L.). Їхнє значення та використання за експертизи сортів і гібридів на ВОС (2011)
Улич Л. І. - Значення та використання морфологічних ознак чорниці щиткової під час кваліфікаційної експертизи сортів на ВОС, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Матус В. М. (2011)
Бейня В. А. - Государственный реестр сортов и древесно- кустарниковых пород для приусадебного возделывания, Семашко Т. В. (2011)
Колесніченко О. В. - Оцінка стійкості сортів ріпаку ярого (Brassica napus L.) до альтернаріозу та ефективність застосування фунгіцидів з метою обмеження розвитку хвороби (2011)
Хареба О. В. - Cортовивчення та особливості насінництва популяції ніжинського огірка (Cucumis sativus L.) на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН (2011)
Мілієнко М. В. - Аналіз національних сортових ресурсів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) (2011)
Татарчук Л. М. - О. В. Чаянов – син свого століття, Зайцева Л. А., Нелипа Г. П. (2011)
Смыков А. В. - Е. П. Шоферистову – 75, Цюпка С. Ю., Шишова Т. В., Иващенко Ю. А. (2011)
Баринова Е. - Античность и христианство в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции” как противопоставление Востока и Запада (2010)
Богиня Н. - Новаторство в збірці Гертруди Стайн "Tender Buttons”: аналіз перекладу одного заголовка (2010)
Бучко А. - Біблійні мотиви в поезії Ельзи Ласкер-Шюлер (2010)
Кучер З. - Проблема відчуження особистості в повісті Ф. Дюрренматта "Доручення” (2010)
Лаврієнко Т. - Концепт "віра” в художньому потрактуванні Чарльза Брокдена Брауна (2010)
Макаревич А. - "Истории белого света” М. Лукшы: специфика формообразовательной и стилевой организации сборника (2010)
Мацієвська В. - Катарсичність інфернальних образів в оповіданнях Ф. Сологуба (2010)
Сізова К. - Принципи портретування і титульні конструкції як прояви героєцентричності літератури романтизму (2010)
Атаманюк О. - Імаґологічні аспекти національного образу в зарубіжній літературі (2010)
Лозенко В. - Специфіка й архетипіка образу Великої Богині в романі Г. Уелса "Містер Блетсуорсі на острові Ремполь” (2010)
Самолюк О. - Антропологічний універсум художніх образів у поетичних творах Михайла Ореста та Готфріда Бенна (2010)
Галиева М. - Проблема антропокосмизма в поэме М. Цветаевой "Горы” (2010)
Дерикоз О. - Антропологічні виміри христоцентричної символіки в романі А. Мердок "Черниці та солдати” (2010)
Коваленко М. - Міфотворчість як провідне явище в літературі ХХ століття (2010)
Комісаренко К. - Антропологічні аспекти фантастичної прози Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких (2010)
Левченко Н. - Художня модель сакральної антропології в літературі українського бароко (2010)
Матійчак А. - Дихотомічні зрізи антропологічної проблематики роману А. Мердок "Пора Ангелів” (2010)
Пархоменко І. - Техніка як трансформатор людини (2010)
Попова А. - Тема старости и смерти в "Замогильных записках” Ф.-Р. де Шатобриана (2010)
Драпак Г. - Проблеми та методи поетичного перекладу в руслі порівняльного літературознавства (2010)
Жиліна М. - Метафора межичасся як зустріч поетичного світу міста й митця (Ф. Ґ. Лорка й М. Семенко) (2010)
Калашник О. - Інфернальні візії в поезії В. Свідзінського і Г. Тракля (2010)
Маланій Н. - Антропологічно-екзистенційні аспекти дихотомії "Свій” – "Чужий” (2010)
Скибицкая Л. - Аксиология героев Ю. Казакова и М. Стрельцова (2010)
Шутяк Л. - Трансформація концептуальної світомоделі homo legens у homo zapping (2010)
Іваненко В. - Функції інтертексту в конструюванні фікціональних світів (2010)
Дзик Р. - "Достоєвський на Манхеттені”: французька інтерпретація "російського нігілізму” (2010)
Короткевич В. - Автор как медиатор интертекста (2010)
Мацевко-Бекерська Л. - Наратив як форма антропологізації літературного твору (2010)
Монолатій Т. - Інтертекстуальність роману Йозефа Рота "Тарабас” (2010)
Скуратовська Л. - Роль цитат із Біблії в романах Дж. Джойса (2010)
Чотарі В. - Специфіка інтерференції світоглядних систем Сходу – Заходу в літературних переосмисленнях псалмів (2010)
Нікоряк Н. - Кінорецепція тропічної природи "звукової” символіки твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків” (2010)
Романко Т. - Діалог культур та його значення для адекватної інтерпретації літератури для юнацтва (2010)
Чернокова Е. - Коммуникативная стратегия неотрадиционалистского эстетического дискурса: "Портрет дамы” Т. С. Элиота (2010)
Аннікова О. - Творчість Гната Хоткевича у просторі літературознавчих інтерпретацій (2010)
Бабій Л. - Становлення та розвиток культуральних досліджень та мультикультуралізм (2010)
Огуй О. - Трьохвимірний поетичний простір "Ланселета” Ульріха фон Цатцікгофена (2010)
Title (2013)
Content (2013)
Prokopov Ts. - Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Mechenov G. (2013)
Rybak O. - The oatmeal using for improving of ice cream structure (2013)
Mazur A. - Scientific and practical basis of potato processing for food products (2013)
Miklashevska Yu. - Rheological properties of gel-like food products for athletes (2013)
Dorosh H. - Investigation of thermal resistance of baking yeasts, Gregirhak N. (2013)
Mikitenko N. - Pre-clinical study of the drug Izatizon, Potopalskyy A., Zaika L., Bolsunova O., Karpov O. (2013)
Zhivotovskа A. - Microbiological safety of pastille products new compounding, Gregirchak N. (2013)
Panasiuk K. - The protective function of Nocardia Vaccinii IMB B-7405 surfactants (2013)
Kravec' O. - Filter surface regeneration during whey treatment, Shinkarik M. (2013)
Kirik I. - Researches of the process of infra-red heating in thermal evice with top and bottom power supply, Vasilevskaya S., Kirik A. (2013)
Denysiuk V. - The influence of the smoothness of interpolating trigonometric splines on interpolation error, Negodenko E. (2013)
Samsonov V. - The operational reliability of complex energy facilities, Hlobystova O., Mazurenko O., Taran A. (2013)
Shiyanova N. - Mathematical model of management of spray drying apparatus, Ostapenko A., Kolyazov K. (2013)
Mosiichuk N. - The subsystem of technological monitoring based on the methods of fuzzy logic (2013)
Myts Iu. - Applying of the innovative intelligent control technology in the hotel industry, Tsyrulnikova V. (2013)
Evtushenko O. - The labor protection in the meat processing industry of Ukraine, Kovalenko S. (2013)
Skopenko N. - Rational assortment portfolio in accordance to the food security, Tikhonova F. (2013)
Taran V. - Department of machines and apparatus for food and pharmaceutical production of NUFT. Historical fragments of development, Gavva O., Telychkun V., Gubenia O., Reshetniak V. (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for Authors (2013)
Титул, зміст (2014)
Єщенко П. С. - Світу потрібен новий вектор розвитку: від bubbleeconomics - до економіки людини (2014)
Буковинський С. А. - Грошово-кредитна політика в сучасних умовах (2014)
Мельник В. М. - Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії, Кощук Т. В. (2014)
Коваленко В. В. - Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління стійкістю банків, Звєряков О. М. (2014)
Гудим К. М. - Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу (2014)
Кічурчак М. В. - Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні (2014)
Юрчишин В. В. - Інституційні засади сільського розвитку в Україні: теоретико-прикладний аналіз (2014)
Пилипенко І. М. - Практичне радіаційне технічне керівництво муляжні роботи для дистанційної терапії, Пилипенко М. І. (2013)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм хребта та спинного мозку у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Д. В. (2013)
Шармазанова О. П. - Рентгенологічне стадіювання деформівного спондилоартрозу поперекового відділу хребта, Спузяк М. I., Волковська О. В., Козирев I. М. (2013)
Мазур С. Г. - Оцінка ефективності оперативних утручань при стенотичних ураженнях сонних артерій за допомогою методу ультразвукового дуплексного сканування, Костюк М. Р., Дикан I. М. (2013)
Прохач Н. Е. - Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування (2013)
Пасюга В. М. - Протипроменева дія соку "Гавайський Ноні" при локальному опроміненні ротової порожнини щурів, Мамотюк Є. М., Гусакова В. А. (2013)
Узленкова Н. Є. - Оцінка антиоксидантних властивостей препарату "Есмін" при загальному зовнішньому ікс-опроміненні хворих, Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2013)
Лукашова О. П. - Дія іонізувальної радіації та препарату "Етопозид" на процеси апоптозу та ультраструктуру клітин карциноми Герена (2013)
Сегеда Т. В. - Вплив поєднаної дії іонізувального випромінення та етопозиду на сфінгомієліновий цикл у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Мітряєва Н. А., Бакай Т. С., Гребіник Л. В., Бабенко Н. А. (2013)
Бакай Т. С. - Ферменти сфiнголiпiдного метаболізму як мішені протиракової терапії, Сегеда Т. В., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В., Старенький В. П. (2013)
Свинаренко А. В. - Лікування метастазів у головний мозок: акцент на системному підході (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Пилипенко М. І. - До 120-ліття Г. О. Хармандар'яна, Артамонова Н. О. (2013)
Корнейко І. В. - Книги видавництва Thieme 2013 року (2013)
Дмитро Сергійович Мечев (2013)
Леонід Давидович Лінденбратен (2013)
Кононенко О. К. - Інформація про роботу Проблемної комісії "Медична радіологія" МОЗ та НАМН України в 2012 році (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретичні засади розвитку міста (2012)
Козак Л. В. - Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки (2012)
Кравчук Н. Я. - Соціально відповідальна держава в контексті корекції глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Левицька С. О. - Сутність та значення сталого розвитку в умовах сучасної економіки, Солодкий В. О. (2012)
Терехов Є. М. - Оцінка економічної системи України в контексті впливу на неї глобальних процесів (2012)
Томілін О. О. - Проблеми розвитку ринку цукру в Україні (2012)
Топішко І. І. - Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (2012)
Топішко Н. П. - Соціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи (2012)
Царенко М. О. - Регіональні інвестиційні програми як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіонах (2012)
Чирак І. М. - Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються (2012)
Амбрик Л. П. - Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію (2012)
Василевська Г. В. - Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень, Валігура В. А. (2012)
Волковець Т. В. - Особливості та передумови впровадження екологічного податку в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Соціально-економічні та інституціональні чинники формування податкового тягаря в країнах ОЕСР, Гросу Н. В. (2012)
Дем’янчук О. І. - Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові (2012)
Денисенко С. А. - Інструменти реалізації регіональної промислової політики в контексті регулювання відтворювальних процесів (2012)
Коляда Т. А. - Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2012)
Осипенко С. О. - Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування як основа розширеного соціально-економічного відтворення територій (2012)
Спасів Н. Я. - Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди, Мартинюк В. Ф. (2012)
Філіппова С. В. - Дослідження розвитку митної справи в Україні, Масленніков Є. І., Іванова К. В. (2012)
Галецька Т. І. - Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства (2012)
Гужавіна І. В. - Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства (2012)
Жаворонкова Г. В. - Комплексна система управління нематеріальними активами, Килівник І. С. (2012)
Карлін М. ІЦ. - Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Клапків Ю. М. - Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу, Клапків Л. М. (2012)
Кривицька О. Р. - Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії (2012)
Крот Л. М. - Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії) (2012)
Кулик Р. Р. - Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Кулик Ю. Р. (2012)
Мокрицька А. Б. - Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації (2012)
Мороз О. С. - Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин (2012)
Набок Є. В. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "основні засоби" (2012)
Олієвська М. Г. - Інвестиції в людський капітал з боку суб’єктів господарювання (2012)
Проскуріна Н. М. - Сучасний стан та напрями стабілізації виплат по заробітній платі в Україні, Бровко Н. І. (2012)
Савченко О. С. - Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах, Циган Р. М. (2012)
Чучук Ю. В. - Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) (2012)
Береславська О. І. - Міжнародні валюти і практика їх регулювання (2012)
Болгар Т. М. - Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору (2012)
Великоіваненко Г. І. - Особливості управління активами комерційного банку в Україні, Лук’янова К. Ю. (2012)
Довгань Ж. М. - Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи (2012)
Зінченко О. І. - Концепція оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні (2012)
Кнейслер О. В. - Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні (2012)
Смоленюк Р. П. - Теоретичні аспекти фінансового механізму агропромислового виробництва (2012)
Стецюк В. М. - Особливості обов’язкового майнового страхування в умовах еволюційного розвитку, Толстенко О. Ю. (2012)
Супрун А. А. - Методологія дослідження кризових явищ у страховій сфері, Петрішина Т. О. (2012)
Чорна О. Є. - Фінансова безпека країни та її вплив на економічне зростання (2012)
Воронова М. О. - Стратегічний облік об’єктів права інтелектуальної власності (2012)
Грицюк П. М. - Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій, Хомедюк В. О. (2012)
Кривець Ю. М. - Загальнотеоретичні принципи, функції та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку (2012)
Левицька С. О. - Організація фінансової діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку, Панчук І. П. (2012)
Лиско Н. А. - Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект (2012)
Мельник Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення розвитку енергетичного потенціалу, Пашечко О. А. (2012)
Онищенко В. П. - Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку (2012)
Перевозова І. В. - Проблематика та невизначеність нормативних документів з організації розрахунків за виплатами працівникам, Камінська І. Б. (2012)
Позов А. Х. - Обґрунтування положення (стандарту) управлінської звітності (2012)
Привалова Н. Є. - Методичні підходи щодо здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Табенська Ю. В. - Оцінка ризиків як елемент аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна (2012)
Шестерняк М. М. - До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках (2012)
Ядранський Д. М. - Теоретичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу персоналу на мікрорівні (2012)
Григорків В. С. - Найпростіші моделі економіки у випадку функціонування тіньового сектора, Вінничук І. С. (2012)
Жук В. В. - Моделювання системи кіновиробництва (2012)
Мороз М. М. - Особливості математичного моделювання управлінських процесів у банківській системі, Чмерук Г. Г. (2012)
Солоха Д. В. - Формування моделі оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового регіону за галузевою ознакою (2012)
Хохлов В. Ю. - Опціонні стратегії хеджування (2012)
Титул, зміст (2014)
Луцюк М. - Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу (2014)
Романиця О. - Віршування Осипа Маковея ІІ періоду творчості (1888 – 1897 рр.) (метрика і ритміка) (2014)
Бойко В. - Відтворення трудових процесів у прозі Івана Чендея (2014)
Бунтовська І. - Використання прийому літературної реконструкції у романі "Клеркенвельські оповіді" П. Акройда (2014)
Мурдза І. - Концепт саду в романі Любові Голоти "Епізодична пам’ять" (2014)
Євтушенко С. - Концепт Батьківщини у творчості слов’янських поетів межі ХІХ–ХХ століть (2014)
Хавкіна Л. - Наука та науковці крізь призму реклами (2014)
Гавриченко А. - "Серце" як ключовий концепт української лінгвокультури (2014)
Москалець М. - Міфологема "Дім" в українській мовній свідомості (2014)
Гілевич А. - Мерилін Дж. Міллер. Ніккі-бунгаку – щоденникова література: традиції та вплив на сучасну японську літературу (2014)
Колесников К. М. - Митно-податкові відносини в Ольвії та Тірі римської доби: вибрані джерела та коментарі (2013)
Кудінова (Скоряк) А. Г. - Українська ярмаркова торгівля у студіях І. О. Гуржія: історіографічний аналіз (2013)
Васковський Р. Ю. - Джерела до історії Катеринослава доби Другої УНР (2013)
Дячок О. О. - Післяісторія появи однієї книги про розвиток митної справи в Україні (2013)
Виноградов Г. М. - Хозарсько-норманська торговельна мережа Східної Європи як провідний чинник давньоруського державотворення (2013)
Слісаренко О. М. - Грошові ресурси армії Карла ХІІ під час походу на Москву в 1708–1709 рр. (2013)
Малиновская Т. В. - Финансово-податная функция выборных правлений в колониях иностранцев на территории Российской империи, Малиновский Б. В. (2013)
Томулец В. Н. - Упразднение таможенно-карантинной линии на Днестре и его влияние на развитие бессарабской торговли (2013)
Rutkowski M. - Pobor myta drogowego w Krolestwie Polskim wczesnej epoki Paskiewiczowskiej (2013)
Журавлёв А. А. - Купечество в стремлении получить звание поставщика императорского двора (2013)
Морозов О. В. - Кораблі закордонної побудови в російському флоті у першій половині ХІХ ст. (2013)
Сєрова К. Д. - Базарна торгівля в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Дейнеко С. М. - Економічні показники роботи складської митниці в Харкові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ісаєва О. І. - Наукова і практична діяльність А. С. Бориневича у сфері розвитку хлібної торгівлі в Одесі (2013)
Мальшина К. В. - Державний кордон Першої Югославії (1918–1924 рр.) та його словенська ділянка: історико-географічні виміри (2013)
Олійник М. П. - Практика стягнення продовольчого податку на Поділлі в 1921–1923 рр. (2013)
Забара В. В. - Формування внутрішніх кордонів у Боснії та Герцеговині в 1992–2000 рр.: від "плану Кутельєро” до міжнародного арбітражу щодо міста Брчко (2013)
Алексаха А. Г. - Демографічні процеси в доіндустріальних суспільствах та їх вплив на розвиток економіки (2013)
Дячок О. О. - VII міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита” в Академії митної служби України (2013)
Михайлюк О. В. - Захист докторських дисертацій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.)Гном 3 (2011)
Ожерельева З. Е. - Засухоустойчивость сортов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides) в условиях Орловской области, Богомолова Н. И. (2011)
Кабар А. Н. - Перспективы использования гибридов между нектрином (Prunus persica (L.) batsch subsp. Nectarine (Ait.) shof) и миндалем (Prunus amygdalus batsch) в селекции сортов и подвоев, Шоферистов Е. П., Поддубцева Е. Б. (2011)
Лукичева Л. А. - Интродуцированные в Крым сорта черешни (Prunus avium L.) и перспективы их использования (2011)
Дупляк О.Т. - Вихідний матеріал для селекції нових конкурентоспроможних сортів квасолі звичайної (Рhaseolus vulgaris L.) для умов північного Лісостепу, Камінська Л .В., Мамайсур В. В. (2011)
Шоферистов Е. П. - Производственная и селекционная ценность сливы Изюм Эрик (Prunus domestica L.) в Крыму (2011)
Гончарук Ю. Д. - Посухостійкість та жаростійкість сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), імунних до парші (2011)
Лещук Н. В. - Економічні аспекти насінництва сортів салату посівного (2011)
Рахметов Д. Б. - Державна експертиза сортів рослин фітоенергетичного напряму використання, Андрющенко А. В., Кривицький К. М., Мамайсур В. В. (2011)
Улич Л. І. - Ідентифікація генотипів пшениці м’якої за висотою рослин при експертизі на ВОС та її вплив на стійкість до вилягання і врожайність (2011)
Таганцова М. М. - Ідентифікація батьківських компонентів гібридів кукурудзи (Zea mays L.) під час проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю (2011)
Андрющенко А. В. - Про необхідність перегляду Методики державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні , Ткаченко В. М. (2011)
Майстер Н. В. - Кореляційні зв’язки між морфологічними кількісними ознаками гібридів капусти білоголової (Brassika oleraceae L. var. capitata (L.) Alba DC.) (2011)
Ясеновська С. О. - Отримання посухостійких ліній м’яти перцевої (Mentha piperita. L.) в умовах in vitro, Глибовець А. О. (2011)
Захаров М. В. - Морфологія крони, цвітіння і плодоношення дерев колоноподібних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції (2011)
Титул, зміст (2013)
Черленяк І. І. - Концептуальні проблеми ідентифікації постсоціалістичної трансформації економічної системи України, Курей О. А. (2013)
Тур О. М. - Еколого-економічна оптимізація розвитку економіки України, Мамчук І. В. (2013)
Школьний О. О. - Розвиток взаємовідносин між Україною та ЄС на ринку олійних культур, Побережець Н. Б. (2013)
Бурляй А. П. - Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції, Гуцаленко О. О. (2013)
Бєлосвєт О. В. - Регулювання інтервенційних цін на ринку молока та молокопродуктів України (2013)
Царук Н. Г. - Маркетингова система інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Васильєва Н. К. - Прогнозування цін у галузі рослинництва в Україні та регіонах (2013)
Bodak I. - Methodological approach to the assessment of region’s food security level (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 2), Григоренко В. О. (2013)
Данилюк В. О. - Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) (2013)
Мальований М. І. - Фінансове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств (2013)
Бойко Ю. І. - Основні напрями статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Приймук О. Р. - Обґрунтування сутності методологічних підходів до ціноутворення на підприємствах (2013)
Продан І. О. - Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом (2013)
Алєксєєв С. Б. - Формування механізму інформаційного забезпечення управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2013)
Музичка Є. О. - Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю туристичних підприємств (2013)
Пінчук С. С. - Механізм оцінки ефективності функціонування залізниць України (2013)
Мельник І. В. - Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990–2009 рр.) (2013)
Мусіна А. А. - Інвестиційний потенціал фінансових посередників у Казахстані, Ісмаїлова Р. А. (2014)
Радзявічюс М. - Радянська спадщина і розвиток туризму: приклад Литви, Юренієнє В. (2014)
Головань Л. О. - Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства (2014)
Коверга С. В. - Аналіз впливу структурних дисбалансів на розвиток промислових підприємств: галузевий аспект (2014)
Матвєєв В. В. - Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства (2014)
Петренко В. А. - Аналіз показників діяльності підприємств з різною інноваційною активністю (2014)
Редзюк Є. В. - Вплив ринку цінних паперів на споживчу поведінку населення України, Сльозко О. О. (2014)
Стасюк О. М. - Проблеми та перспективи розвитку галузі шахтного машинобудування (2014)
Федулова І. В. - Підтримка сільськогосподарських виробників (2014)
Сидоренко П. О. - Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави (2014)
Буковинська М. П. - Оцінка людського капіталу підприємства як необхідний чинник ефективності його роботи (2014)
Медведєв М. Г. - Два підходи до розв’язання економічних задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel, Листопад В. В., Шоха В. П. (2014)
Пріб К. А. - Формування системи управління змінами на підприємстві (2014)
Єлісєєва Г. Ю. - Оцінка впливу розвитку зеленої економіки за допомогою дослідження процесів декаплінгу (2014)
Лозовська Н. М. - Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля (2014)
Інформація (2014)
Андрусяк І. В. - Radial boundary values of lacunary power series, Філевич П. В. (2014)
Василишин Т. В. - Symmetric continuous linear functionals on complex space L∞ 0,1 (2014)
Гоєнко Н. П. - Про нескінченні залишки гіллястого ланцюгового дробу Ньордунда для гіпергеометричних функцій Аппеля, Гладун В. Р., Манзій О. С. (2014)
Дмитришин М. І. - Interpolated scales of approximation spaces for regular elliptic operators on compact manifolds (2014)
Заторський Р. А. - Calculation algorithm of rational estimations of recurrence periodical fourth order fraction, Семенчук А. В. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області, Волянська І. І. (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно сталих функцій, Маслюченко В. К. (2014)
Кудзіновська І. П. - Математичне моделювання та чисельний розрахунок вимушених коливань п’єзокерамічного сферичного сегмента (2014)
Ластівка І. О. - Варіаційне виведення диференціальних рівнянь коливань п’єзокерамічної оболонки при меридіональній поляризації (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз повного графа з нескінченними променями (2014)
Лопушанський А. О. - Обернені крайові задачі для дифузійно-хвильового рівняння з узагальненими функціями в правих частинах, Лопушанська Г. П. (2014)
Лукашенко М. П. - Кільця з нільпотетними диференціюваннями індексів $\leq 2$ (2014)
Лукашів Т. О. - Асимптотична стохастична стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням (2014)
Лучко В. М. - Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чисел з імпульсним впливом (2014)
Махней О. В. - Asymptotics of a fundamental solution system for a quasidifferential equation with measures on the semiaxis (2014)
Пастухова І. - On continuity of homomorphisms between topological Clifford semigroups (2014)
Пилипів В. М. - On some properties of Korobov polynomials, Малярчук А. Р. (2014)
Сливка-Тилищак Г. І. - The heat equation on line with random right part from Orlicz space (2014)
Слободян С. Я. - The normal limit distribution of the normalized number of false solutions of one system of nonlinear random equations over the field GF(2) (2014)
Ель Хамма M. E. - (δ, γ)-Данкл-Лiпшицевi функцiї в просторi L²(IR, |x|2a+1dx), Лахлалі Х., Дахер Р. (2014)
Черковський Т. М. - Регулярні ємності на метризовних просторах (2014)
Пилипенко І. М. - Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини , Пилипенко М. І. (2013)
Вінніков В. А. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії.I. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення, Мазник Н. А., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д. (2013)
Аникеева О. Ю. - Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечнососудистой патологией, Филатов П. В., Пашковская О. А. (2013)
Антипова С. В. - Порівняльний аналіз методів лікування за результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура II стадії, Радомський В. Т., Серьогіна Н. М., Котилевська В. I., Серьогін В. В., Стрюков Д. О. (2013)
Білозор Н. В. - Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування, Старенький В. П., Сухiна О. М. (2013)
Бойко Т. Г. - Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин, Смаглюк І. В., Оніцева Т. В., Макарук І. М., Яриніч К. В. (2013)
Бондар Г. В. - Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози, Сєдаков І. Є., Семикоз Н. Г., Смирнов В. М., Трухін Д. В., Хлопушин Є. Ю., Фефелова В. П., Грабовський О. О. (2013)
Бондар Г. В. - Лікування хворих на місцево-поширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням регіонарної внутріартеріальної хемотерапії, Яковець Ю. І., Думанський Ю. В., Семикоз Н. Г., Башеєв В. Х., Бондаренко М. В., Кияшко А. Ю., Совпель І. В. (2013)
Вівчаренко Ю. К. - Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері, Крижанівська І. Є., Костінський І. Ю., Дудій П. Ф., Остапяк І. М., Бойко І. В., Цибран С. С., Сиротинський Р. М. (2013)
Гацкевич Г. В. - Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии, Тарутин И. Г., Титович Е. В. (2013)
Демченко В. М. - Використання магнітнорезонансної томографії для стадіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки, Сокур І. В., Ковальський М. Л., Ланкин М. М., Гайдай І. М., Редько І. С., Єфімов В. І., Кобельчук Є. С. (2013)
Дьоміна Е. А. - Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології, Іванкова В. С. (2013)
Єгоров О. О. - Магнітнорезонансно-томографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія (2013)
Іванкова В. С. - Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози, Барановська Л. М., Іванкова О. М., Доценко Н.П. (2013)
Іванкова І. С. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Смоланка І. І., Скляр І. Ю., Іванкова О. М., Барановська Л. М., Столярова О. Ю., Лігірда О. Ф., Кротевич М. І. (2013)
Іванкова В. С. - Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма-терапевтичній установці Gyne Source, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Перепечкіна В. Т., Галяс Г. В. (2013)
Іванкова В. С. - Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Скоморохова Т. В., Магдич І. П., Палій М. І. (2013)
Івчук В. П. - Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі, Вінцевич Л. В., Юдко О. О., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М. (2013)
Кіхтенко І. М. - Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М. (2013)
Кметюк Я. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при застосуванні 3D-конформної променевої терапії та методики IMRT при опроміненні пухлин малого таза, Курило Г. О., Сафронова О. В., Удатова Т. В., Підлубна Т. Г., Кісіль Ю. М. (2013)
Ковтуненко О. В. - Аналіз показників експресії маркера фактора росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні, Хворостенко М. І., Шпонька І. С., Тимчук С. М., Березнюк Д. В., Пославська О. В., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Крижанівська А. Є. - Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії, Дорош О. В., Галанджій В. М., Живецька Л. Ф. (2013)
Кулініч Г. В. - Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих: питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку (2013)
Лучковський С. М. - Дозиметрія вузьких струменів, Зелінський Р. М. (2013)
Лянна О. Л. - Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози, Долгіх Г. В., Хворостенко М. І., Чорна В. І., Бразалук О. З. (2013)
Минайло И. И. - Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого (2013)
Минайло И. И. - Современная высокотехнологичная лучевая терапия, Артемова Н. А. (2013)
Окунцев Д. В. - Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0, Крутилина Н. И., Мажид А. А., Пархоменко Л. Б. (2013)
Петкевич М. Н. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Аспекты планирования, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Парчайкина А. В. (2013)
Почерняєва В. Ф. - Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії, Жукова Т. О., Васько Л. М., Лимар Л. О. (2013)
Савченко А. С. - Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі, Гайсенюк Л. О., Кулініч Г. В., Лаврик В. П. (2013)
Семикоз Н. Г. - Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання, Куква Н. Г., Грабовський О. А., Лічман М. О., Пашков В. Н., Кудряшова Е. А. (2013)
Семикоз Н. Г. - Результати комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Шуміло А. О., Карпушина Т. В., Грабовський О. А., Лічман Н. А. (2013)
Синайко В. В. - Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade III) головного мозга (2013)
Сорочан П. П. - Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки, Прохач Н. Е., Громакова І. А., Кругова І. М., Сухін В. С. (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії, Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Ващишин В. П. (2013)
Сухін В. С. - Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії, Сухіна О. М., Старенький В. П. (2013)
Титович Е. В. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Дозиметрические аспекты, Петкевич М. Н., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2013)
Тюєва Н. В. - Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужності дози у хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Дубініна В. Г., Лук’янчук О. В., Антонова Л. П., Стоян В. Т. (2013)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка, Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Черниченко О. А. - Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії, Сакало В. С., Щербина О. В., Бондаренко Ю. М., Яковлев П. Г., Сакало А. В., Адамець Ж. (2013)
Чорнобай В. А. - Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпіримідинів до таргетних препаратів (2013)
Щегловська Т. Д. - Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Якобчук В. Л., Ратнікова Т. А., Філіпчук В. В. (2013)
Юдко О. О. - Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення (2013)
Юрій Васильович Думанський (2013)
Титул, зміст (2014)
Кива Д. С. - О развитии системы проектного менеджмента ГП "АНТОНОВ", Кордянин Ю. И. (2014)
Рудюк Г. И. - Преимущества поэтапного формирования системы проектного менеджмента в рамках системы менеджмента качества продукции на предприятиях наукоемкого машиностроения со сложившимися традициями проектного управления, Кривов Г. А., Зворыкин К. О. (2014)
Кондратюк Э. В. - Профильное глубинное шлифование деталей турбин, Леонтьев В. А., Шурша А. В., Величко С. И., Довгаль В. А. (2014)
Кривов Г .А. - Технологическое проектирование сборных частей планера самолета из полимерных композиционных материалов, Бычков С. А., Матвиенко В. А., Романович Г. Н. (2014)
Даниленко Н. И. - Создание градиентной структуры при поверхностной интенсивной пластической деформации, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А., Шейкин С. Е. (2014)
Двейрин А. З. - Проектирование агрегатов фюзеляжа самолета из композитов, Карпов Я. С., Костюк В. А., Головченко Я. О. (2014)
Бологін А. С. - Корозійні ураження стикових накладок кілів літаків типу МІГ-29 (2014)
Матвиенко В. А. - Разработка технологии выполнения соединений крепежом с тарированной затяжкой, Рудько А. Н., Братухин В. А., Куличенков В. А. (2014)
Зворыкин К. О. - Особенности формирования фаз типичных проектов и программ наукоемкого машиностроения, Кривова С. Г., Пшеничный В. И. (2014)
Вишняков Л. Р. - Вязано-паяные проволочные сетки для молниезащиты лопастей ветроэлектрогенераторов, Зубков О. В., Коханый В. А., Коханая И. Н. (2014)
Матвиенко В. А. - Совершенствование технологии обработки точных отверстий под крепеж при сборке авиационных конструкций, содержащих элементы из полимерных композиционных материалов, Рудько А. Н., Комонов А. П, Косой Э. А., Заколюкин А. С. (2014)
Бабак В. П. - Износостойкость детонационных покрытий системы FeAl2-Ti-Si при нагружении трением в условиях повышенных температур, Лисовой Е. Н., Мирненко В. И., Щепетов В. В. (2014)
Сливинский А. А. - Расчетно-экспериментальный анализ тепловых процессов сварки тонколистовой нержавеющей стали способами TIG и СМТ, Препияло А. А., Бондаренко В. Л., Слюта В. П. (2014)
Зворыкин К. О. - Выбор способа получения неразъемного сварного соединения в системах железо-ниобий, сталь-ниобий, Зворыкин В. Л. (2014)
Книги авторов — специалистов УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Основные научно-технические разработки, выполненные в УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Гопич М. К. - Сучасні аспекти реалізації етнонаціональної політики в Україні органами місцевого самоврядування (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо визначення основних напрямків оптимізації роботи центральних органів влади (2013)
Лисюк Ю. В. - Сучасний розвиток та значення державного управління в процесі забезпечення прав людини (2013)
Солнцева Х. В. - Структура та повноваження органів управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Шило С. М. - Дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів – один з аспектів забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації (2013)
Албул С. В. - Кримінально-правова протидія запереченню чи виправданню злочинів фашизму та пропаганді неонацистської ідеології в Україні (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти протидії засобами оперативно-розшукової діяльності вбивствам, учиненим молоддю (2013)
Баранов С. О. - Визначення сфери та меж профілактики злочинів на залізничному транспорті: теоретичний аспект (2013)
Авадані В. А. - Динаміка дитячої злочинності в жорстоких формах (2013)
Гритенко О. А. - Співвідношення дисциплінарного стягнення та покарання як кримінально-правового інституту: теоретичні питання (2013)
Журавльов А. Ю. - Деякі особливості запобігання статевим злочинам (2013)
Загороднюк С. О. - Щодо поняття та характеристики обставин, що виключають злочинність діяння (2013)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій відтворення загальнокримінальної насильницької злочинності (2013)
Мошенець Д. М. - До питання про межі необхідної оборони в кримінальному праві (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз бродяжництва як фонового для злочинності явища (2013)
Пядишев В. Г. - Напрями підвищення ефективності боротьби з транснаціональною наркозлочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру: організаційні та міжнародно-правові аспекти (2013)
Рижков Е. В. - Організація протидії квартирним крадіжкам з урахуванням сучасної оперативної обстановки в Україні (2013)
Собко Г. М. - Реальність погрози вбивством при кваліфікації суспільно небезпечних діянь, Савченко О. О. (2013)
Тарасенко В. Є. - Особливості протидії хабарництву серед посадових осіб державних контролюючих органів (2013)
Челпан О. В. - Злочини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту (2013)
Щирська В. С. - Концептуальні засади кримінологічної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2013)
Яцковина В. В. - Генезис класифікації шахрайств (2013)
Абдалказим М. А. - Співвідношення національного конституційного права та міжнародного права: доктринально-теоретичні підходи до розуміння (2013)
Афанасенко С. І. - Загальносоціальна віктимологічна профілактика (2013)
Берендєєва А. І. - Проблема визначення поняття "гідність людини" в сучасній юриспруденції (2013)
Градова Ю. В. - Правове врегулювання питання відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою (2013)
Касьян А. О. - Ознаки примусу як правової категорії (2013)
Конопельський В. Я. - Щодо змісту сучасної кримінально-виконавчої політики (2013)
Малишко В. М. - Підкріплення кредитно-фінансової системи британської Америки надходженнями від приватирських підприємств (2013)
Меєрович Н. А. - Інститут адвокатури в сучасній правовій системі України (2013)
Плужнік О. І. - Бандитизм: кримінально-правова характеристика (2013)
Юрченко М. М. - Повноваження Верховного суду України, Литви, Бельгії та Польщі: порівняльно-правовий аспект, Мазуренко А. С. (2013)
Янковий М. О. - Ідентифікаційна діяльність слідчого (2013)
Ярмакі В. Х. - Зарубіжний досвід протидії нелегальній міграції (2013)
Бааджи Н. П. - Розвиток патентного права як складова комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в сучасній Україні (2013)
Басай О. В. - Розмежування договору про створення за замовленням і використання об’єктів права інтелектуальної власності та договору підряду (2013)
Бурова Л. І. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності, Ульянова Г. О. (2013)
Грігор’янц Г. І. - Вплив процесів глобалізації на стан піратства в праві інтелектуальної власності (2013)
Даниленко С. К. - Особливості заповідальної дієздатності неповнолітніх, Середницька І. А. (2013)
Дрішлюк В. І. - Поняття та властивості доказів у діючому та перспективному господарському процесуальному законодавстві (2013)
Кирилюк А. В. - Особливості розміщених в Інтернеті творів як об’єкта авторського права (2013)
Кінащук Л. Л. - Порядок утворення та функціонування аудиторських фірм в україні: теоретико-правовий аналіз (2013)
Логвін В. С. - Місце нежитлового приміщення в системі об’єктів цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Наслідки розірвання порушеного договору за Цивільним законодавством України (2013)
Нікуліна Н. А. - Особливості використання окремих видів організаційно-правових форм суб’єктів малого підприємництва (2013)
Клемпарський М. М. - Правове регулювання правосуб’єктності працівника: проект ТК України (2013)
Лукаш С. С. - Забезпечення додержання прав працівників в умовах реорганізації державних органів (2013)
Федорчак І. В. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності у сфері земельних правовідносин (2013)
Гетьман Є. А. - Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: удосконалення процедури (2013)
Денисова А. В. - Охорона здоров’я – одне з найважливіших завдань державного регулювання, Гомон Д. О. (2013)
Дубко Ю. В. - Щодо моделі статуту бойової служби органів внутрішніх справ України (2013)
Клименко В. М. - Аналіз правосуб’єктності державної служби охорони при МВС України як правоохоронного органу (2013)
Пихтін М. П. - Удосконалення структури ОВС та визначення місця внутрішніх військ як напрям реформування системи МВС України (2013)
Пригодська Ю. В. - Підготовка та застосування сил охорони правопорядку з використанням правоохоронних і військових методів (2013)
Солошкіна І. В. - Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Удренас Г. І. - Роль міліції громадської безпеки в роботі з населенням (2013)
Чернишова О. О. - Державно-правове регулювання у сфері інформатизації (2013)
Спаська М. О. - Джерела правового регулювання договору морського страхування (2013)
Антоненко О. А. - Поняття контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням речей через митну територію України (2013)
Бєлік Л. С. - Взаємодія оперативних підрозділів без з іншими правоохоронними органами, органами управління та населенням при проведенні оперативних комбінацій під час документування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди (2013)
Геращенко О. С. - Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування (2013)
Іскендеров А. Ф.-О. - Деякі напрямки використання засобів масової інформації при виявленні та розслідуванні проявів злочинної діяльності (2013)
Кавун Д. Ю. - Міжнародно-правові засади нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2013)
Кучерук Ю. І. - Використання оперативно-розшукової інформації в процесі судового розгляду кримінальних проваджень, Долженков О. Ф. (2013)
Льовочкіна М. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2013)
Танько А. В. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) (2013)
Тарасенко Р. В. - Проблемні питання прийняття рішень про застосування заходів забезпечення безпеки щодо жінок та дітей (2013)
Ховавко С. М. - Процесуальний порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Черниш М. О. - Історичний досвід правової регламентації кримінальної відповідальності за порушення громадського порядку (2013)
Курилін І. Р. - Особливості державного регулювання економічної безпеки в умовах ринкових перетворень (2013)
Сичук О. Й. - Економіко-правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (2013)
Шульга Р. Р. - Принципи правового регулювання торгівлі послугами в умовах членства України в СОТ (2013)
Бахчеван Є. Ф. - Підготовка курсантів вузів МВС України до дій в екстремальних умовах, пов’язаних із застосуванням зброї (2013)
Карпов Н. С. - Право обвинуваченого на розгляд справи судом за участю присяжних засідателів у Російській Федерації та його реалізація (2013)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення категорій "власність" і "громадянське суспільство" (2013)
Надибська О. Я. - Дискурс-аналіз в інтерпретації трансформаційних процесів у сучасному українському соціумі (2013)
Наливайко Л. Р. - Соціологія права Євгена Ерліха: сучасний правознавчий дискурс (2013)
Тягнирядно Є. В. - Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму (2013)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні основи криміналістичного спостереження (2013)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості службової діяльності жінок-працівників органів внутрішніх справ (2013)
Шаповаленко Н. М. - Правові засади української мови як державної мови (2013)
Молчанов Б. О. - Значення інституту автономії для самовизначення корінних народів, Горбунов С. Н. (2013)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2013)
Ярмакі Х. П. - Біометричні паспорта: захист чи обмеження прав і свобод громадян?, Штульман І. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
К 100-летию со дня рождения академика А.А. Галкина (2014)
Троицкая Е. П. - Адиабатический потенциал и упругие свойства кристаллов инертных газов под давлением в модели деформируемых атомов, Пилипенко Е. А. (2014)
Дьяченко А. И. - Эффекты давления в спектроскопических характеристиках купрата Вi2223, Таренков В. Ю. (2014)
Вальков В. И. - Барические особенности магнитных фазовых диаграмм арсенидов и оксидов марганца, Тодрис Б. М. (2014)
Дьяконов В. П. - Особенности транспортных свойств металлооксидов под давлением, Зубов Э. Е. (2014)
Константинова Т. Е. - Эффекты влияния высоких давлений в наноразмерных порошковых системах на основе диоксида циркония, Даниленко И. А., Горбань О. А. (2014)
Beygelzimer Y. - Twist extrusion, Varyukhin V. (2014)
Белошенко В. А. - Твердофазная экструзия полимеров с использованием деформации простым сдвигом, Возняк Ю. В. (2014)
Спусканюк В. З. - Новые достижения в развитии теории и методов гидроэкструзии (2014)
Антонова А. О. - Особливості оцінки фінансового стану підприємства України в умовах глобалізації (2014)
Грабенко Л. О. - Удосконалення етапів аналізу основних засобів у бюджетних установах (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу прибутку і рентабельності сільськогосподарських підприємств (2014)
Кандиба К. О. - Аналіз ефективності використання основних засобів (2014)
Лисун І. Ю. - Економічна суть ліквідності та платоспроможності (2014)
Суханова Є. С. - Ситуаційний підхід в організації: особливості та прояви (2014)
Кузьмін Д. А. - Сутність економічної безпеки підприємства (2014)
Лащенко В. А. - Порівняльний аналіз практичного використання сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємства (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз ефективності діяльності банку ПАТ "ПУМБ" (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (2014)
Писарева О. А. - Особливості факторного аналізу чистого прибутку як основного показника фінансових результатів діяльності ПП "Аскон" (2014)
Киренкова В. М. - Особливості оцінки руху персоналу підприємства (2014)
Пятківська К. В. - Особливості аналізу фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Прокопенко Д. А. - Аналіз проблем обліку фінансових результатів в Україні (2014)
Гогой І. Ю. - Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства (2014)
Міняйленко К. О. - Аналіз організаційної структури промислового підприємства (2014)
Мороз О. А. - Оценка уровня экономической безопасности предприятия на основании априорного ранжирования функциональных составляющих (2014)
Ермоленко Е. А. - Актуальные проблемы в обеспечении экономической безопасности государства (2014)
Леонова Ю. А. - Сущность понятия "национальная безопасность" (2014)
Чеканова В. В. - Анализ ликвидности банков (2014)
Розыева М. И. - Экспортный потенциал Туркменистана: наращивание производства конкурентоспособной продукции (2014)
Свєтлічна С. Ю. - Перспективи розвитку стратегічного управління на підприємствах (2014)
Снесарь М. М. - Сутність та причини виникнення ухилення від сплати податків (2014)
Юріч І. С. - Організація боротьби з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лубянская А. А. - Успешные методы стимулирования (2014)
Оганян О. А. - Механізм обчислення та сплата місцевих зборів (2014)
Півненко А. С. - Відшкодування податку на додану вартість: казначейські векселі (2014)
Старцева Н. Б. - Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Вдовенко В. В. - Особливості підбору та відбору персоналу на промисловому підприємстві (2014)
Скаско І. М. - Визначення ефективних методів відбору персоналу (2014)
Юрасова Е. В. - Застосування технологій підвищення продуктивності праці на підприємстві з урахуванням впливу окремих чинників (2014)
Янусь И. Г. - Дауншифтинг как инструмент карьерного продвижения (2014)
Савченко Д. И. - Влияние дихотомий на эффективность трудовой деятельности (2014)
Осипенко А. М. - Значення та розвиток хедхантингу на вітчизняних підприємствах (2014)
Шовчко Г. В. - Класифікація методів мотивації (2014)
Гергель А. Ю. - Напрями аналізу якості кредитного портфеля банку (2014)
Вербецька О. О. - Комплексне управління активами і пасивами (2014)
Мурга О. О. - Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку (2014)
Юхно К. М. - Формування інвестиційного портфеля в процесі вдосконалення інвестиційної політики банку (2014)
Уманець М. В. - Напрями розвитку депозитної політики банку (2014)
Ломако Ю. О. - Організація процесу управління прибутковістю банку (2014)
Калмикова О. А. - Аналіз та оцінка кредитної політики банків України (2014)
Цеховська М. В. - Підходи до визначення поняття фінансового стану банку (2014)
Пасько К. О. - Основні засоби як відтворення фінансового джерела амортизаційних відрахувань на підприємстві (2014)
Юрченко І. С. - Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства (2014)
Собчук А. С. - Мотиваційна складова у формах і системах оплати праці працівників (2014)
Блінов А. В. - Побудова структурно-функціональної моделі управління пасивними операціями банку (2014)
Годуненко Н. М. - Критичний аналіз підходів до визначення економічної категорії "фінансова безпека банку" (2014)
Педан В. А. - Визначення показника вартості підприємства з використанням факторного аналізу (2014)
Галущак А. В. - Внутриличностные конфликты: формы проявления, виды, факторы разрешения (2014)
Грабар В. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності діагностики соціально-психологічних процесів колективу (2014)
Малмыгина А. Р. - Процесс сегментирования в планировании маркетинговой деятельности предприятий (2014)
Гондаренко М. А. - Дослідження ефективності реклами в Інтернеті: переваги та недоліки (2014)
Крутікова С. О. - Соціокультурні фактори економічного розвитку Укрaїни (2014)
Селезень Ю. Ю. - Дослідження проблем бюджетної політики регіональних органів Пенсійного фонду України (2014)
Одинець Д. О. - Удосконалення організації контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Заїка О. С. - Формування рішень щодо доцільності диверсифікації (2014)
Савченко А. Ю. - Бюджетування в системі управління підприємством (2014)
Гончарук А. О. - Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ставицька К. А. - Формування моделі когнітивного працівника (2014)
Кобринська С. А. - Особливості оцінювання та формування стратегії розвитку маркетингової інтелектуальної власності (2014)
Кавчак І. Р. - Оцінювання фінансових ризиків діяльності підприємства на стадії зрілості та занепаду його життєвого циклу (2014)
Маркарян Ю. Е. - Сутність управлінської діяльності керівника та шляхи її вдосконалення (2014)
Андрєєва Н. М. - Використання методів прогнозування щодо визначення напрямів реалізації ресурсозберігаючих програм та проектів, Барун М. В. (2013)
Бойко К. К. - Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону (2013)
Гудзь Т. П. - Напрями впливу фінансового сектору економіки України на діяльність підприємств (2013)
Карим Дхеяб Ахмед - Парадигма управления персоналом туристических предприятий Ирака в условиях глобализации (2013)
Клепікова О. А. - Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання (2013)
Літвінов О. С. - Фактори економічної безпеки (2013)
Никифоренко В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки, Кравченко В. О. (2013)
Петриченко П. А. - Маркетингові інтернет-комунікації підприємств сфери послуг: клієнтоорієнтований підхід (2013)
Редьква О. З. - Фактори впливу на формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Семенов В. Ф. - Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу, Бортник Л. В. (2013)
Філіна С. В. - Теоретико-методологічне обгрунтування процесного менеджменту (2013)
Швед Т. В. - Вплив глобалізації на розвиток національних підприємств: теоретичні аспекти, Біла І. С. (2013)
Акінфієва Л. П. - Удосконалення розподілу фінансових ресурсів між регіонами, Бєлозорова Л. С. (2013)
Буркинський Б. В. - Удосконалення механізмів реалізації регіональної зовнішньоекономічної політики, Циналєвська І. А. (2013)
Дегтярьова О. О. - Вплив залежності від попереднього розвитку на трансформацію економічних систем (2013)
Іванова Л. В. - Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці, Никифоренко В. Г. (2013)
Йолкіна О. В. - Удосконалення соціально-трудових відносин у сфері трудової мотивації (2013)
Коваленко С. І. - Стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-спроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС (2013)
Коляда Т. А. - Необхідність запровадження бюджетного стратегування в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2013)
Куліков Ю. М. - Щодо методології дослідження проблеми трудових доходів, Сафонов В. В. (2013)
Малік Р. Ю. - Про розробку стратегії інтеграції промислового підприємства в туристсько-рекреаційний кластер (2013)
Никифоренко В. Г. - Типологія змістовної структури системи управління людськими ресурсами (2013)
Підгорний А. З. - Бюджетування – ефективний засіб управління фінансами ВНЗ, Корольова Т. С., Лапіна І. С. (2013)
Саврас І. З. - Використання маркетингових інструментів для оцінки перспектив розвитку території (2013)
Сментина Н. В. - Запровадження стратегічного планування економічного та соціального розвитку територій в Україні (2013)
Трайтлі В. Ю. - Методичні підходи до проведення державного аудиту виконання бюджетних програм державною фінансовою інспекцією України (2013)
Федорук О. В. - Концептуальні засади формування системи забезпечення національної інформаційної безпеки (2013)
Фроліна К. Л. - Інститути як інструменти формування політики держави щодо залучення інвестицій до будівельного комплексу (2013)
Черемісова Т. А. - Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок в умовах глобалізації (2013)
Kovalko O. M. - The ricardian model of energy service companies transboundary cooperation, Novoseltsev O. V., Boublik V. V. (2013)
Амбарчян В. С. - Аналіз ринку банківських фінансових інвестицій (2013)
Арутюнян Р. Р. - Страховий ринок України в глобальному середовищі, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2013)
Волохова І. С. - Проблеми фінансування суспільних благ за рахунок коштів територіальних бюджетів (на прикладі галузі освіти) (2013)
Дискіна А. А. - Формування складових механізму залучення інвестиційних ресурсів (2013)
Калиниченко М. П. - Маркетингова діяльність промислового підприємства на фінансовому ринку (2013)
Костіна Н. М. - Інституційна структура боргової політики органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Крисовата К. В. - Фінансові ризики в системі митного контролю та митного оформлення товарів (2013)
Мацкул В. М. - Моделювання та прогнозування надходжень пдв на мікро- та макроекономічних рівнях, Кирилова Л. О. (2013)
Пoперешняк C. В. - Ризики та алгoритми захиcту cучаcних банкiвcьких карткoвих технoлoгiй (2013)
Рябініна Л. М. - Гроші як атрибут державності країни (2013)
Сідельникова Л. П. - Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України (2013)
Якуша Я. В. - Стратегічні орієнтири державної політики заощадження бюджетних коштів з позиції енергоефективності (2013)
Бабенко Г. Є. - Сценарне планування розвитку комунальних підприємств (2013)
Дроб О. М. - Принципи успішності сучасної методології стратегічного управління (2013)
Князєва О. А. - Організація системи обліку постійних та змінних витрат на підприємствах, Січняк О. О. (2013)
Кубліков В. К. - Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України, Тарасова О. В. (2013)
Місько Г. А. - Формування складових економічної стратегії підприємства (2013)
Муренко Т. О. - Аналіз економічної стійкості підприємства в сучасних умовах (2013)
Юринець З. В. - Управління усуненням перешкод інноваціям на підприємстві (2013)
Азарян О. М. - Діагностика галузевих характеристик конкуренції в роздрібній торгівлі, Загорна Т. О. (2013)
Безтелесна Л. І. - Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект, Юрчик Г. М. (2013)
Ільченко В. М. - Аналіз показників сталості соціо-еколого-економічного розвитку регіону (2013)
Карпов В. А. - Спектральний і гармонійний аналіз циклічності макроекономічного розвитку України, Фіалковська А. А. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Актуальні питання облікового забезпечення діяльності кооперативів з водопостачання та водовідведення в Україні (2013)
Макара О. В. - Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці (2013)
Мельник Л. Г. - Забезпечення сталого розвитку регіону на основі дематеріалізації діяльності регіональних логістичних центрів, Чорток Ю. В., Гончаренко О. С. (2013)
Скидан О. А. - Современная рыночная цена как категория товарного производства (2013)
Ступак С. М. - Дослідження регіональної специфіки впровадження інтеграційних процесів у хлібопекарській галузі на засадах кластерного підходу (2013)
Тарасова І. І. - Тенденції та розвиток сфери послуг у світовому та українському аспектах (2013)
Траченко Л. А. - Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг в контексті реформування житлово-комунального сектора (2013)
Урсакій Ю. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції та методів системного управління якістю життя (2013)
Баличева Ю. І. - Особливості обліку надання різних видів знижок (2014)
Базаров А. М. - Організація облікового процесу на підприємствах України (2014)
Джигіль Л. А. - Особливості обліку товарів оптової та роздрібної торгівлі (2014)
Костенко Н. Ю. - Особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях (2014)
Леоненко А. О. - Види торговельних знижок та особливості їх обліку (2014)
Лєбошина Т. О. - Облік надходження продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Економічна сутність знижок та особливості відображення їх в обліку (2014)
Чорна І. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Сиров В. В. - Проблема обґрунтування вибору методів амортизації основних активів у сучасних умовах господарської діяльності (2014)
Скрипниченко Р. О. - Аналіз процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів (2014)
Антонова А. О. - Аналіз фінансової діяльності комерційних банків (2014)
Барсученко А. С. - Проблема внедрения кредитного скоринга в отечественной банковской системе (2014)
Безкоровайна О. А. - Аналіз фінансового стану підприємств-емітентів цінних паперів на прикладі ПАТ "Турбогаз" (2014)
Білокудря Т. С. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України (2014)
Богданчук О. Л. - Порівняльна характеристика видів лізингу (2014)
Бурлака С. М. - Методика аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості аналізу діяльності бюджетних установ (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Василенко А. О. - Аналіз трудових ресурсів бюджетних установ (2014)
Гогой І. Ю. - Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків за системою CAMELS (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз дивiдендної полiтики та напрями її вдосконалення на пiдприємствi, Бондаренко В. В. (2014)
Дєнєжко К. А. - Аналіз підвищення рентабельності підприємств роздрібної торгівлі в Україні, Жиліна Ю. П. (2014)
Зінченко А. С. - Аналіз фінансового стану комерційного банку на основі балансу України (2014)
Зуб М. О. - Особливості аналізу фінансової стійкості та ліквідності бюджетних установ (2014)
Кандиба К. О. - Сутність поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Киренкова В. М. - Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами та ефективності їх використання (2014)
Короткова А. В. - Аналіз сучасного стану торгівлі в Україні, її роль та значення для розвитку національного господарства, Шевченко О. А. (2014)
Костенко В. М. - Методичне забезпечення фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Крута Л. С. - Аналіз ефективності використання основних засобів на сільськогосподарському підприємстві, Хомюк А. В. (2014)
Левченко М. М. - Забезпечення фінансової стійкості банків у сучасних умовах (2014)
Литвишко Т. В. - Формування фінансових результатів діяльності торгових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика оцінки фінансового стану боржників банку з метою визначення суми резервів за постановами НБУ No 279 від 06.07.2000 року та No 23 від 25.01.2012 року (2014)
Мельник Е. В. - Направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Панафидина М. Э. (2014)
Миняйленко Е. А. - Оптимизация управления товарными запасами торговых предприятий, Никитченко М. В. (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств (2014)
Писарева О. А. - Особливості аналізу рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Погрібняк Д. С. - Особливості аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Пятківська К. В. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження (2014)
Саламашенко І. М. - Стратегії управління ліквідністю банків (2014)
Сосновик Ю. Ю. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Байрачная А. В. - Проблема конфликтов в сфере труда и управления (2014)
Брагина Е. Ю. - Проблема определения жизненных ценностей и приоритетов молодежи (2014)
Ганова А. Ю. - Характеристики культурного человека (2014)
Грошевая Т. В. - Вечная проблема – проблема взаимоотношений поколений (2014)
Лихолет Т. О. - Жестокость и милосердие в поведении людей (2014)
Мельник Т. В. - Проблема мотивации студентов к учебе (2014)
Мороз Т. В. - Проблема политической культуры украинцев (2014)
Перепелица А. М. - Особенности религиозного мышления и поведения украинцев (2014)
Попова И. С. - Проблемы молодежи в наше время (2014)
Рубан В. В. - Проблема социального неравенства в Украине (2014)
Скаковская Е. В. - Проблема политической власти в Украине (2014)
Солодовникова Е. А. - Девиантное поведение подростков (2014)
Шевченко Ю. И. - Проблема бедности в Украине (2014)
Баденіна О. О. - Аналіз стану тіньового сектору України (2014)
Болкун К. В. - Роль стратегічного управління у формуванні сприятливої фінансової політики в Україні, Піляєва О. В. (2014)
Вашакідзе Л. К. - Стратегія фірми в умовах олігополії (2014)
Гарімович Б. Р. - Особливості тіньової економіки в Україні (2014)
Гачек А. П. - Синтезація антиінфляційної політики в Україні (2014)
Гаюкова В. Ю. - Сравнительная характеристика налоговой политики Украины и Швеции (2014)
Голубцова Я. К. - Якість фінансування соціальної сфери в Україні (2014)
Житченко В. О. - Аналіз молодіжного безробіття праці в Україні (2014)
Зіневич С. В. - Причини безробіття в Україні (2014)
Миросенко В. І. - Проблеми ринку праці України (2014)
Квитка В. В. - Современные модели развития экономических систем (2014)
Орда В. А. - Особливості функціонування монополії в Україні (2014)
Підан І. С. - Формування інтеграційних пріоритетів в Україні (2014)
Прохорова Ю. С. - Теорія споживчої поведінки в сучасних умовах (2014)
Пятак В. В. - Проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні (2014)
Сарахман Ю. В. - Инфляция в Украине: факторы и проблемы (2014)
Світлична В. О. - Аналіз динаміки ринку праці в Україні (2014)
Столяренко В. В. - Вплив інвестицій та інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні (2014)
Солоніченко К. О. - Нецінова конкуренція та ринки недосконалої конкуренції (2014)
Хайдарова З. А. - Всемирный банк, его роль и значение в развитии экономики Узбекистана (2014)
Харченко Ю. А. - Инвестиционные риски как помеха конкурентоспособности Украины на мировом рынке (2014)
Херхадзе А. О. - Анализ косвенного налогообложения в Украине (2014)
Борисенко В. И. - Обоснование надежности систем отвода остаточного тепловыделения ядерного реактора с позиций безопасности АЭС, Ключников А. А., Пампуро В. И. (2014)
Скалозубов В. И. - Симптомно-ориентированный подход обоснования стратегий управления тяжелыми ядерными авариями для минимизации катастрофических экологических последствий, Ващенко В. Н., Гудима А. А., Козлов И. Л. (2014)
Скалозубов В. И. - Риск-ориентированный метод оценки вероятности разрушения корпуса реактора при термоударе, Габлая Т. В., Драган Г. С., Козлов И. Л., Лещетная Е. С. (2014)
Садовніков А. С. - Використання робототехніки при ліквідації наслідків аварій на АЕС (2014)
Фиалко Н. М. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках реакторов ВВЭР на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Е. И. (2014)
Фиалко Н. М. - Актуальные проблемы расчетного определения параметров безопасности водоохлаждаемых реакторов на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Н. И. (2014)
Ключников А. А. - Комментарии к проекту основных требований безопасности атомных станций с учетом уроков аварии на АЭС Fukushima-Daiichi, Щербин В. Н., Скалозубов В. И., Габлая Т. В., Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Герасименко Т. В., Гудима А. А., Скалозубов К. В. (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель возможного затопления промплощадки Запорожской АЭС при экстремальных землетрясениях и ураганах, Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Булавин Л. А. - Физические свойства компонентов бланкета для жидкосолевых реакторов, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Плевачук Ю. А., Склярчук В. М., Савчук Р. Н. (2014)
Габелков С. В. - Наноразмерные поровые каналы как составляющая порового пространства лавообразных топливосоде-ржащих материалов объекта "Укрытие", Ключников А. А., Олейник Е. Е., Пархомчук П. Е., Чемерский Г. Ф., Щербин В. Н. (2014)
Высотский Е. Д. - Динамика температуры подреакторной плиты на фоне спада остаточного тепловыделения топлива в зонах критмассового риска, Михайлов А. В., Дорошенко А. А. (2014)
Довыдьков А. И. - Повышение надежности контроля параметров топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" и новом безопасном конфайнменте, Довыдьков С. А., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2014)
Андронов О. Б. - О новом принципе мокрой аэрозольной очистки и его месте в развитии производственной системы обращения с радиоактивными отходами (2014)
Шостак В. Б. - Определение величин параметров модели, описывающей ядерноопасное скопление топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" , Щербин В. Н., Олейник Е. Е. (2014)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2013 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2014)
Найважливіші досягнення ІПБ АЕС НАН України в галузі технічних наук у 2013 р. (2014)
Правила для авторів (2014)
В. М. Глушков (2013)
Лавріщева К. М. - Технології комп'ютерів, систем і програм від академіка Глушкова (2013)
Кузнецова Ю. А. - Визуализация управляющих алгоритмов в системах автоматизации испытаний сложных технических комплексов (2013)
Проскудина Г. Ю. - Концептуальная модель научных информационных ресурсов НАН Украины, Резниченко В. А. (2013)
Sidorov N. A. - Software ecosystem Modeling, Grinenko O. O. (2013)
Дишлевий О. П. - Засіб моніторингу та аналіз метрик дефектів якості програмного коду, Драпушко Ю. В. (2013)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. I. (2014)
Манжос Ю. С. - Алгебричне аналізування надійності програмного забезпечення (2014)
Костів М. М. - Інструмент для створення стилю ефективного програмування, Крамар Ю. М. (2014)
Туркин И. Б. - Оптимизация кода почтового программного приложения на платформе Apple iOS по критерию минимума энергопотребления, Вдовитченко А. В. (2014)
Рогушина Ю. В. - Методика розробки термінології інформаційних ресурсів як базису формування онтологій та тезаурусів для семантичного пошуку, Гладун А. Я. (2014)
Чистякова И. С. - Роль онтологий в интеграции данных в Семантическом Вебе (2014)
Колупаєва О. М. - Особливості архітектонічної форми сонета: інтерпретація числової символіки (2011)
Куца Л. П. - Власнеавторська концепція слова у поезії І. Франка "Якби ти знав, як много важить слово…” (2011)
Загайська Г. М. - Горацій і епоха Августа (2011)
Павлишин Г. Я. - Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос (2011)
Савицька Н. С. - Міфопоетика містичного в романі братів Капранових "Кобзар 2000” (2011)
Угольникова Н. С. - Использование и трансформация элементов мифического в произведениях Р. Асприна (2011)
Вишневська Г. Б. - Сакрально-хтонічна лексика у поетичних драмах Лесі Українки (2011)
Глеб О. В. - Містичний аспект у поемі Івана Франка "Мойсей” (2011)
Дзик Р. А. - Жанрова ідентифікація роману Ф. М. Достоєвського "Підліток” (2011)
Кицак Л. В. - Містичне в жанровій структурі детективу (роман Євгенії Кононенко "Жертва забутого майстра”) (2011)
Пархоменко І. І. - Релігійні сюжети в романі М. Етвуд "Розповідь Служниці” (2011)
Скороходько Ю. С. - Мистическое в английском неовикторианском спектральном романе как способ отражения истории (2011)
Євстаф’євич Н. С. - Місто як реальність і місто як містика в трилогії Ірини Вільде "Повнолітні діти” (2011)
Кучер В. В. - Символічне значення закритого топосу в романах-антиутопіях першої половини XX століття (2011)
Лаврина И. А. - Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К. С. Льюиса "Хроники Нарниии” (2011)
Штохман Л. М. - Містичні топоси в романі Дженет Вінтерсон "Oranges are not the only Fruit” (2011)
Витрикуш І. Г. - Образ Ночі як художнє втілення містичного світовідчуття в поетиці романтизму (2011)
Гавловська Т. А. - Містична присутність образу Мелузіни в прозі Теодора Фонтане (2011)
Груба Т. А. - Роман А. Мюрже "Сцени з життя богеми” як перша версія транзитивного культурологічного образу (2011)
Дружинович Л. С. - Художнє осмислення образу раю поетами "розстріляного відродження” (2011)
Канчура Є. О. - Персоніфікація смерті в текстуалізованій свідомості (романи Террі Претчетта про Дискосвіт) (2011)
Мельник Д. М. - Функціонування біблійних образів, символів та мотивів у художньому світі роману Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Редчиць Т. В. - Трактування містичних образів драконів у творах Г. фон Додерера (2011)
Маланій Н. І. - Біблійні маркери у романах І. Багряного "Людина біжить над прірвою” та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати” (2011)
Салій О. Р. - І. Франко та М. Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (2011)
Волощук Г. М. - Прояв містичної релігійної традиції у поетичних та прозових творах Уляни Кравченко (2011)
Драч І. Д. - Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури (2011)
Кантемир Н. В. - Профанний світ роману М. Уельбека "Можливість острова” (2011)
Капинус Т. Л. - "Мистика” в критических статьях раннего Андрея Белого и ее функции в теории символизма (2011)
Колодкевич Г. В. - Ідея софійності та містичне переживання божественного начала в поезії В. Стуса (2011)
Корнійчук Т. В. - Похоронний ритуал в "Енеїді” І. Котляревського, його специфіка та форми проведення (2011)
Мізінкіна О. О. - Магічна обрядовість як вияв сакрального в історичній романістиці Раїси Іванченко (2011)
Стирнік Н. С. - Містичне в оповіданнях Д. Г. Лоуренса ("Переможець на дерев’яному конику”, "Межа”, "Щасливі привиди”) (2011)
Кісілюк Н. Ю. - Духовний світ жіночих образів у романі "Живая душа” Марка Вовчка (2011)
Кметь В. С. - Архетипний образ відьми у творчій інтерпретації Валерія Шевчука (2011)
Томоруг О. М. - Історичні передумови формування літературного образу Марії Магдалини та їх відображення в сучасній євангельській прозі (2011)
Ягело С. П. - Демонологічна проза українців Карпат: фантастичний елемент жіночих персонажів (2011)
Содержание (2014)
Кубенко В. Д. - О моделировании процессов нелинейного взаимодействия стоячих и бегущих изгибных волн в цилиндрических оболочках с жидкостью в условиях внутренних резонансов, Ковальчук П. С. (2014)
Беспалова Е. И. - Анализ низших частот консольного анизотропного параллелепипеда в трехмерной постановке, Урусова Г. П. (2014)
Ярецкая Н. А. - Пространственная контактная задача для упругого слоя и цилиндрического штампа с начальными напряжениями (2014)
Абдикаримов Р. А. - Динамическая устойчивость вязкоупругих гибких пластин переменной жесткости при осевом сжатии, Худаяров Б. А. (2014)
Панасюк О. Н. - Анализ влияния граничных условий на распространение волн в слоистых композитных материалах (2014)
Шульга Н. А. - Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбуждении, Григорьева Л. О., Бабкова Н. О. (2014)
Гуляев В. И. - Численное моделирование упругого изгиба бурильной колонны в сверхглубокой криволинейной скважине, Луговой П. З., Андрусенко Е. Н. (2014)
Киричок И. Ф. - Резонансные колебания и виброразогрев гибкой жестко защемленной термовязкоупругой балки с пьезоактуаторами (2014)
Хома И. Ю. - Об аналитическом решении уравнений равновесия нетонких электроупругих трансверсально-изотропных пластин, поляризованных по толщине (2014)
Коносевич Б. И. - Оценка погрешности асимптотического представления угловых колебаний оси симметрии вращающегося твердого тела (2014)
Филимонихин Г. Б. - Устойчивость установившихся движений изолированной системы, состоящей из вращающегося тела и двух маятников, Филимонихина И. И., Пирогов В. В. (2014)
Аникьев И. И. - Влияние накладки на деформирование упругой пластины с краевым разрезом под действием ударной волны, Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2014)
Akbarzade M. - Application of the amplitude-frequency formulation to a nonlinear vibration system typified by a mass attached to a stretched wire, Farshidianfar A. (2014)
Бутаев А. М. - Современные методы продвижения товаров (2014)
Кравченко Ю. С. - Існуючі підходи та методичні проблеми позиціонування марок продуктів на ринку (2014)
Маделян К. А. - Аналіз рекламної активності конкурентів (2014)
Об'єдугіна О. О. - Інтернет-маркетинг як засіб маркетингових комунікацій (2014)
Лесик А. С. - Разработка коммуникационной политики некоммерческой организации (2014)
Сізова О. М. - Удосконалення методів ціноутворення на основі використання ринкових підходів (2014)
Надточей І. В. - Шляхи вдосконалення механізму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням зарубіжного досвіду (2014)
Баличева Ю. І. - Маркетингова політика стимулювання збуту (2014)
Биленко А. А. - Оценка результатов рекламной кампании (2014)
Бистро В. В. - Формування реклами та її вплив на споживача (2014)
Вдовиченко А. С. - Использование влияния цвета на потребителя при составлении рекламы (2014)
Вернигор Є. В. - Маркетингова стратегія підприємства (2014)
Галущак А. В. - Украинская реклама и ее развитие (2014)
Гога І. Г. - Контроль як головний інструмент визначення ефективності рекламної кампанії (2014)
Дограшвили М. Б. - Влияние рекламы на студенческую молодежь (2014)
Кривич Л. М. - Формування маркетингової стратегії на підприємствах (2014)
Матвєєва А. С. - Сутність та історія формування мережного маркетингу (2014)
Монаршенко І. М. - Етапи розвитку української реклами (2014)
Піскун О. О. - Розвиток сучасного маркетингу (2014)
Моргун Н. О. - Брендинг: визначення та моделі розробки бренда (2014)
Захарова О. В. - Використання Інтернет-технологій у маркетингу та проблема забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Ковалівська О. О. - Дизайн упаковки як важливий фактор впливу на вибір споживача при імпульсивних покупках (2014)
Кочена А. С. - Методы оценки конкурентоспособности предприятия (2014)
Лобас Ю. С. - Планування нового товару (2014)
Леоненко А. О. - Необхідність та роль маркетингових досліджень на вітчизняних підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень підприємства (2014)
Скібіна К. К. - Аспекти створення успішного бренда (2014)
Степаненко А. В. - Специфіка особистих продажів як інструменту маркетингових комунікацій (2014)
Терехина Д. И. - Методы определения конкурентоспособности предприятия и изучения конкурентов (2014)
Чан Тхи Минь Нгок. - Влияние рекламной деятельности на потребительское поведение (2014)
Барсученко А. С. - Податок на прибуток страховиків: основні тенденції та шляхи вдосконалення (2014)
Білокудря Т. С. - Методичні засади оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Валєжна М. С. - Концептуальні основи оподаткування банківських установ (2014)
Гамзаєва Е. М. - Формування доходів і витрат у податковому і бухгалтерському обліку (2014)
Гогой І. Ю. - Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки (2014)
Зуб М. О. - Вплив операційного важеля на результати господарської діяльності підприємства (2014)
Колесник А. Е. - Особливості розрахунку податку на прибуток у податковому та бухгалтерському обліку (2014)
Грабенко Л. О. - Відмінності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів у бюджетних установах (2014)
Компанець М. О. - Напрями вдосконалення податкової політики України (2014)
Курило А. В. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Литвишко Т. В. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку податкової системи України (2014)
Писарева О. А. - Облікове відображення постійних та тимчасових різниць з податку на прибуток (2014)
Нудьга М. В. - Аналіз надходжень податку на землю до бюджету Харківської області (2014)
Міняйленко К. О. - Економічна сутність прямого і непрямого оподаткування в Україні (2014)
Плюсніна Н. В. - Характеристика сучасних моделей управління витратами підприємства, Руденко О. В. (2014)
Чеканова В. В. - Податок на прибуток: переваги та недоліки податкової системи України (2014)
Відоменко П. М. - Економічна безпека підприємництва в Україні (2014)
Волкова В. В. - Роль інвестицій в економіці країни (2014)
Гусєва С. С. - Міжнародна торгівля у сучасному світі (2014)
Давыдова М. А. - Управление государственным долгом Украины (2014)
Дубовицкий А. Н. - Влияние инфляции издержек на товары потребления (2014)
Захарова А. В. - Розвиток лізингу в Україні (2014)
Заболотная Д. А. - Формирование и развитие человеческого капитала (2014)
Колєснік Ю. Л. - Проблеми неефективного використання трудових ресурсів України (2014)
Шмельова К. Є. - Роль інтеграції України в ЄС (2014)
Литвиненко А. В. - Проблемы внедрения электронных денег в Украине (2014)
Назаренко О. А. - Анализ макроэкономических показателей Украины (2014)
Погребняк А. В. - Проблеми та способи покращення податкової політики України (2014)
Союнов М. Е. - Социально-экономическое развитие государства с учетом региональных приоритетов (2014)
Полякова С. Е. - Інтеграція фондового ринку України у світовий ринок (2014)
Стасюк В. В. - Проблеми іноземних інвестицій в Україні (2014)
Степанова С. І. - Тенденції та перспективи інноваційного розвитку України (2014)
Тораев А. Б. - Производительная занятость населения в условиях современного общества (2014)
Сыкало О. А. - Состояние и развитие банковской системы Украины (2014)
Ткалич Б. О. - Стан та розвиток банківської системи в Україні (2014)
Ткаченко Ю. А. - Анализ состояния молодежного рынка труда Украины (2014)
Тоцкая И. В. - Тенденции, проблемы и перспективы развития наружной рекламы в Украине (2014)
Христенко А. М. - Криза платіжного балансу України: фактори та способи попередження кризи (2014)
Худокормова А. А. - Оценка состояния инвестиционной деятельности в Украине (2014)
Чалый В. В. - Альтернативные источники энергии как резервы энергетических ресурсов Украины (2014)
Шкафенко Л. С. - Развитие рекламы в Украине (2014)
Штомпель А. А. - Решение проблемы банкротства в Украине и мире на современном этапе (2014)
Вакульчук І. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства (2014)
Мирошниченко О. В. - Формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Трофименко М. Є. - Переваги та недоліки підходів до аналізу фінансової надійності страхових компаній (2014)
Титул, зміст (2014)
Кіт І. В. - Розвиток STEM-освіти в школі, Кіт О. Г. (2014)
Литвинова С. Г. - Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Чубарук О. В. - Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кочарян А. Б. - Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища (2014)
Косік В. М. - Використання мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Android в навчальному процесі, Хомич Т. А., Хомич Ю. Є. (2014)
Вакалюк Т. А. - Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України, Кончаківський Ю. О. (2014)
Петрович О. Б. - Використання інтерактивної мультимедійної дошки в позакласній роботі з літературно обдарованими учнями, Петрович С. Д. (2014)
Хомич С. М. - Мультимедійні засоби навчання у початковій школі (2014)
Костерна Л. В. - Scratch як мова програмування для молодших класів (2014)
Лапінський В. В. - Перші програмно керовані автомати й обчислювачі (2014)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. Б., Рудик О. Б. (2014)
Кузічев М. М. - Завдання III Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. IV етап, Киричков Я. В. (2014)
Андон П. І. (2013)
Колісниченко Р. А. - Апаратно-програмна архітектура успадкованого авіаційного тренажера (2013)
Сидоров М. О. - Метод створення стилю ефективного програмування, Костів М. М. (2013)
Chebanyuk O. V. - Designing of ontology for the application domain "Data transition processes in networks" (2013)
Романов Є. І. - Онтологія дисципліни системна інженерія програмного забезпечення, Сидорова Н. М. (2013)
Куклінський М. В. - Тенденція розвитку популярності браузерного програмного забезпечення на світовому ринку, Свинцицька М. В. (2013)
Резниченко В. А. - Темпоральний SQL: 2011 (2013)
Соханева Я. О. - Особенности осуществления франчайзинговой деятельности в Украине (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Защита торговых марок в Украине (2014)
Кривенко А. И. - Характеристика норм действующего законодательства в отн11ошении доменных имен (2014)
Лысякова А. О. - Коммерческая тайна как элемент ведения бизнеса (2014)
Маслий А. В. - Проблематика лицензирования объектов интеллектуальной собственности в международной деятельности, Сметана В. А. (2014)
Абраамян А. В. - Право международных договоров (2014)
Казарина А. Р. - Основные направления унификации правовой системы Украины и законодательства Европейского Союза (2014)
Гридасов В. Г. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности некоммерческих организаций (2014)
Ткаченко И. Ю. - Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (2014)
Пясецкая А. И. - Правовое регулирование осуществления экспортно-импортных операций Украины в условиях ВТО (2014)
Середня А. В. - Понятие государственного контроля за предпринимательской деятельностью (2014)
Набока С. А. - Исторический аспект формирования систем коллективной безопасности (2014)
Базаров А. М. - Захист прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шеховцева К. В. - Особливості правового захисту іноземних інвесторів в Україні (2014)
Влашпенко Д. В. - Правове регулювання онлайн торгівлі (2014)
Воргуль Т. В. - Правове регулювання зовнішньої реклами в Україні (2014)
Чердаков С. Ю. - Правове регулювання китайсько-українських відносин у сфері інвестування (2014)
Векліч З. В. - Адаптація норм внутрішнього законодавства до законодавства Європейського Союзу в разі вступу України до ЄС (2014)
Рудакова К. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання лізингових операцій в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Кучава К. О. - Проблеми гендерної рівності у сфері трудових відносин в Україні (2014)
Горбунова Д. І. - Правове регулювання транспортно-експедиторської діяльності (2014)
Копійка Я. С. - Економічна сутність ТНК і особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності на території України (2014)
Гринько Т. М. - Правові аспекти регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет на території України (2014)
Куніцин О. М. - Правове регулювання у сфері венчурного бізнесу в Україні (2014)
Мисько Н. С. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Нестеренко Є. Є. - Правове регулювання стандартизації та сертифікації в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Фімушкіна В. А. - Правові аспекти виробництва та експорту продукції скляної промисловості (2014)
Буклей Г. В. - Співвідношення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні та Європейському Союзі (2014)
Вавенко А. Е. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Твердохліб О. В. - Міжнародно-правове регулювання надання взаємної допомоги митними органами України (2014)
Борщевська В. Д. - Правові аспекти виробництва та експорту молочної продукції в Україні (2014)
Журавльова Н. М. - Правове регулювання реклами алкогольних та тютюнових виробів в Україні і країнах ЄС (2014)
Волошина Т. О. - Проблеми адаптації законодавства України до принципів права ЄС (2014)
Макєєва К. Ю. - Міжнародно-правовий звичай як одна з форм регулювання взаємовідносин між суб’єктами (2014)
Силич А. В. - Вирішення інвестиційних спорів у міжнародних організаціях (2014)
Сиров В. В. - Проблеми регулювання природних монополій (2014)
Водолазская Е. В. - Правовое регулирование валютного контроля и пути его совершенствования в Украине (2014)
Федорчак О. В. - Проблематика антимонопольного законодавства в Україні (2014)
Сиваш Ю. М. - Реформування прав та обов’язків органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Нгуєн Тху Хує. - Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму (2014)
Марунич А. В. - Обґрунтування концептуальних характеристик інтелектуально-кадрової безпеки та її місце в забезпеченні розвитку підприємства (2014)
Зязев В. В. - Правове регулювання інформації з обмеженим доступом (2014)
Богданова Я. І. - Проблематика захисту прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Татарова В. С. - Особливості правового регулювання мережі Інтернет (2014)
Ющик Я. С. - Особливості аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Боднар О. В. - Напрями розвитку методики аналізу формування і використання матеріальних ресурсів у виробництві (2014)
Леоненко А. О. - Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва (2014)
Галущак А. В. - Виды, формы и методы экономического анализа (2014)
Вдовиченко А. С. - Система экономических показателей и область их применения в целях анализа явлений и процессов (2014)
Быстро В. В. - Экономический анализ в системе реализации функций управления (2014)
Константинович Г. Ю. - Принцип комплексности в экономических исследованиях (2014)
Нерода А. Ю. - Принцип комплексності в економічних дослідженнях (2014)
Вихорь К. Р. - Напрями розвитку методики аналізу витрат за статтями калькуляції (2014)
Ковалівська О. О. - Принцип системності в економічних дослідженнях (2014)
Захарова О. В. - Напрями розвитку методики аналізу стану та використання основних фондів (2014)
Біленко А. О. - Формування системи принципів економічного аналізу (2014)
Лопатіна К. А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сучасних організацій в умовах глобалізації (2014)
Барсученко А. С. - Застосування інструментів прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі (2014)
Валежная М. С. - Современное состояние венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине (2014)
Дєнєжко К. А. - Переваги та недоліки участі України в Митному союзі, Жиліна Ю. П. (2014)
Білокудря Т. С. - Поняття "фінансові результати" як об'єкт бухгалтерського обліку (2014)
Квітко С. О. - Узагальнення основних теоретичних підходів до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Костенецька Т. Г. - Саймон Кузнець як видатний економіст (2014)
Харченко О. Г. - Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів, Боднарчук І. О., Галай І. О. (2012)
Сидоров Н. А. - Экология программного обеспечения. Учебная программа (2012)
Мучник М. М. - Скелетизация графических образов печатных и рукописных символов (2012)
Муниб М. Б. - Использование модифицированного метода Недлера-Мида для численного решения задачи мягкой посадки в теоретико-игровой постановке (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Defining Minimal Scope of Measurements for Maintainability Analysis, Shaposhnikova K. V. (2012)
Сидорова Н. М. - Групова динаміка та комунікації в інженерії програмного забезпечення (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Calculation of Metric’s Abnormal Values of Software, Kostiv М. М. (2012)
Заболотня Т. М. - Вибір програмного забезпечення для підтримки контролю досягнення цілей, Каковський В. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського