Гриневич Л. В. - Особливості проявів політичної активності населення УСРР в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр. (2014)
Вороніна М. С. - Ґендерна політика більшовиків на Харківщині (1900–1930-ті рр.) (2014)
Гайнетдінов Д. Р. - Боротьба між київським та харківським центрами в українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. (2014)
Лабур О. В. - Спогади представниць жінвідділів як джерело вивчення радянської політики "жіночого розкріпачення" в Україні 1920-х рр. (2014)
Кулик Ж. І. - Віддзеркалення життя та діяльності Олени Теліги в працях дослідників (2014)
Курьянович А. В. - Верховный Совет как форма парламентаризма в Беларуси (1938–1996) (2014)
Бортник Л. В. - Особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння з органами державної влади Речі Посполитої на території Волинського воєводства у 1924–1939 рр. (2014)
Патриляк І. К. - Українсько-Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду (2014)
Лихолат А. О. - Інтелектуальна власність: стан і перспективи її розвитку в Україні (2014)
Рамазанов Ш. Ш. - Київська стратегічна оборонна операція, Ігнатова Л. Р. (2014)
Костилєва С. О. - Ґрунтовна праця про досвід і перспективи вдосконалення територіальної організації українських земель (2014)
Єрмоленко В. В. - Великий промисловий капітал: новий погляд на нові соціальні феномени (2014)
Чолій С. В. - Шостий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" Київ, 28 листопада 2013 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Москаленко Н. - Тенденції та закономірності становлення фізичної рекреації на різних історичних етапах (2013)
Альошина А. - Проблеми фізичної реабілітації підлітків із порушенням слуху, які мають дефекти постави (2013)
Волянський В. - Планування й організація комплексних занять із вогневої та спеціальної фізичної підготовки на базовому етапі навчання курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Корнійчук Ю., Штома В. (2013)
Журавель А. - Особенности методики обучения удушающим приëмам ногами курсанток высших учебных заведений МВД Украины, Логвиненко Ю., Скирта Р. (2013)
Голуб В. - Анализ инновационных технологий, используемых в физическом воспитании студенческой молодëжи (2013)
Анжела Д. - Розробка й обгрунтування експериментальної програми з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Вчитель інформатики" (2013)
Кашуба В. - Современные оздоровительные технологии, используемые в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста, Ивчатова Т. (2013)
Кисленко Д. - Формування мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України до систематичних занять із фізичного виховання (2013)
Альошина А. - Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі фізичного виховання, Бичук І., Гайдук О. (2013)
Панасюк І. - Особливості фізичної підготовленості та працездатності дітей 6–7 років із порушенням зору (2013)
Люгайло С. - Mетодические рекомендации по комплексному использованию физических упражнений в программе реабилитации спортсменов-футболистов после артроскопических вмешательств на коленном суставе, Щербина Д. (2013)
Ніканоров О. - Методичні аспекти фізичної реабілітації спортсменів ігрових видів спорту з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2013)
Скрипниченко І. - Фізична реабілітація хворих після перенесеного ішемічного інсульту (2013)
Грецький О. - Формування мотивації до занять спортивною діяльністю на початковому етапі підготовки, Мицкан Б. (2013)
Закорко И. - Особенности построения тренировочного процесса самбистов тяжëлого веса на этапах постепенного снижения результатов и ухода из спорта высших достижений (2013)
Романюк В. - Особливості компонентного складу маси тіла юних футболістів 11–17 років (2013)
Строганов С. - Теоретичний аналіз проблеми деформації стопи юних спортсменів (2013)
Хуртик Д. - Кинематические характеристики техники передвижения высококвалифицированных лыжников-гонщиков с нарушениями слуха (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Хайрова Н. Ф. - Использование метода компараторной идентификации для динамического наполнения тезауруса оперативно-розыскной деятельности, Узлов Д. Ю., Петрасова С. В. (2014)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы диагностики степени когнитивных расстройств у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Панферова И. Ю., Рисованая Л. М. (2014)
Бабчук С. М. - Синтез бази знань "спеціалізовані комп’ютерні мережі” для об’єктів нафтогазового комплексу (2014)
Белогуров В. П. - Моделирование экологического состояния реки Северский Донец с помощью ГИС-технологии ArcSWAT, Тюрин А. В. (2014)
Задоров В. Б. - Метод аналізу ієрархій як метод конфігурації складних систем, Васильєв О. О. (2014)
Сєдушев О. Ю. - Інтерпретація результатів інтелектуального аналізу баз нечітких знань, Буров Є. В. (2014)
Коляда А. С. - Достоверность идентификации авторства научных публикаций на основе латентно семантического анализа, Гогунский В. Д. (2014)
Канюк Г. И. - Влияние колебаний напора на точность регулирования параметров гидротурбин, Мезеря А. Ю., Ириков Д. В., Мельников В. Е. (2014)
Михайленко А. Ю. - Двухуровневая система автоматизированного управления конусной дробилкой (2014)
Шевченко И. В. - Информационные технологии управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников (2014)
Жученко О. А. - Адаптивна система керування температурним режимом процесу екструзії полімерних матеріалів (2014)
Abstract and References (2014)
Войцехівський В. В. - Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України (2014)
Дудун Т. В. - Аналіз картографування розвитку освітнього комплексу в національних атласах (2014)
Курач Т. М. - Методи експертиз (2014)
Мельник С. О. - Узгодження висотних систем для території України (2014)
Онищенко М. Г. - Стінна навчальна карта "Україна. Екологічна ситуація" як приклад картографування екологічної та природно-техногенної безпеки України, Остроух В. І. (2014)
Полякова Н. О. - Дослідження національних атласів за семіотичними ознаками (2014)
Шевченко Ю. М. - Картографування еколого-небезпечних відходів (2014)
Щеглов О. В. - Розробка електронного путівника як засобу вивчення історії міста Києва (2014)
Бабин А. Ю. - Дослідження зміни поверхні Київського водосховища за даними ДЗЗ (2014)
Зубченко О. С. - Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS (2014)
Лижник Г. Л. - Аналіз сучасної структури землекористування території на основі дешифрування даних ДЗЗ (на прикладі Мурованокуриловецького району Вінницької області), Свідзінська Д. В. (2014)
Петрушенко И. В. - Использование программного обеспечения Bilko для обработки данных ГИС, Дубалат С. С., Кучеренко Н. В. (2014)
Поправко О. В. - Застосування геоінформаційних систем (ArcGIS) в землевпорядкуванні (2014)
Романова М. О. - Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС (2014)
Бейдик О. О. - Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області, Орещенко А. В., Малофєєва О. В. (2014)
Данильченко А. О. - Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області, Іващенко П. М. (2014)
Данько К. Ю. - Типи русел річок басейну Стиру, їх гідравлічні особливості та умови стійкості (2014)
Десюк В. С. - Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області), Свідзінська Д. В. (2014)
Запотоцький С. - Регіональні особливості житлового будівництва в Україні, Горин І., Левицька О., Запотоцька В. (2014)
Каральова К. А. - Моделювання функціонального зонування території національного природного парку (2014)
Лозовіцький П. С. - Екологічне оцінювання якості води Шостки (2014)
Мойсеєнко О. П. - Шляхи оптимізації діяльності національного природного парку "Голосіївський" (2014)
Матвієнко Н. М. - Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах, Озеранська Г. О. (2014)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією (2014)
Матвієнко В. М. - Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні, Поліщук Р. Ю., Стригун І. М. (2014)
Пожарська А.-О. Ю. - Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації (2014)
Матвієнко В. М. - Чинники формування продовольчої безпеки в Україні, Тхоревська О. В. (2014)
Якушевич В. В. - Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі (2014)
Діброва І. О. - Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" (2014)
Підлісецька І. О. - Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів (2014)
Ребрина А. А. - Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця, Сивун Ю. А. (2014)
Даценко Л. М. - Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації, Кардаш Т. В. (2014)
Мутаєва О. П. - Військово-історичні карти в фондах сектору картографічних видань, як джерело наукового дослідження (на прикладі карт Російсько-Турецької війни 1735-1739 рр.) (2014)
Осталецька О. І. - Атласи і карти видавництва Й. Б. Гоманна та його спадкоємців у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2014)
Лозовіцький П. - До біографії А. Г. Ткаченка. Деякі факти та роздуми (2014)
Титул, зміст (2013)
Ібрагімов М. - "Парадигмальний підхід" як шлях до подолання кризи в теорії фізичної культури, Бабик Р. (2013)
Єрмакова Т. - Авторські школи у формуванні культури здоров’я школярів (історичний аспект) (2013)
Блавт О. - Теоретичне обґрунтування тестових методик у системі контролю координаційних здібностей студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Синіговець Л. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології (2013)
Цюпак Ю. - Рівень сформованості основних здоров’язбережувальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку (2013)
Остафійчук Я. - Діагностика стану валеологічної компетентності студентів медичних коледжів, Презлята Г., Мицкан Б. (2013)
Деделюк Н. - Ритмічна гімнастика як ефективний засіб підвищення фізичної підготовленості дівчат середнього шкільного віку, Хильчук Ю., Балахнічева Г. (2013)
Пришва О. - Методи кількісного вимірювання індивідуального фізичного навантаження чоловіків 24–30 років (2013)
Фединяк Н. - Біологічний вік і темп старіння людей різних вікових груп, Мицкан Б. (2013)
Альошина А. - Характеристика амплітуди рухів при дископатії шийного відділу хребта, Альошина А., Семяшко Д. (2013)
Люгайло С. - Теоретический анализ заболеваемости юных спортсменов как обоснование частных программ по физической реабилитации (2013)
Сергієнко К. - Проблема профілактики порушень опорно-рухового апарату в дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання, Джуха Х. (2013)
Бичук О. - Аналіз тренувальних програм спортсменів, які займаються атлетизмом, Іваницький Р., Міщук Т. (2013)
Бичук І. - Характеристика фізичної підготовленості юних тенісистів, Грициєнко Н. (2013)
Грецький О. - Самоконтроль і мотивація в підготовці юних спортсменів-плавців, Мицкан Б. (2013)
Деделюк Н. - Особливості розвитку психомоторних здібностей юних футболістів, Бугайчук Н. (2013)
Ніколаєнко В. - Шляхи вдосконалення організації змагань у дитячо-юнацькому футболі (2013)
Синиговец С. - Особенности сохранения равновесия в борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки (2013)
Строганов С. - Оцінка ефективності технології профілактики плоскостопості в юних баскетболістів (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Боровик В. С. - Визуализация управления внедрением передовых технологий в пространстве 4D, Боровик В. В., Прокопенко Ю. Е. (2014)
Меженков А. В. - Додаткові ущільнення транспортних потоків на підходах до регульованого перехрестя (2014)
Соколова Н. О. - Формалізація характеристик взаємодії транспортних засобів та пішоходів у конфліктних областях на площі перехрестя (2014)
Тіхенко В. М. - Можливості використання Україною технічного регламенту митного союзу 012/2011, Меженков К. В., Антоненко Т. С. (2014)
Москаленко В. В. - Модели и процедуры формирования портфеля инвестиционных проектов на основе динамического подхода, Захарова Т. В., Криворука А. Н. (2014)
Вакуленко К. Є. - Логістичні принципи управління системою міського пасажирського транспорту, Доля В. К. (2014)
Андрусевич А. А. - Разработка грамматик при голосовом управлении роботом, Милютина С. С., Невлюдова В. В. (2014)
Повороженко Є. В. - Підвищення ефективності використання залізничних напіввагонів шляхом удосконалення вібраційних розвантажувальних машин (2014)
Левицький В. Г. - Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів видобування гранітних блоків на основі показників тріщинуватості, Соболевський Р. В. (2014)
Білоус А. Б. - Аналіз методів та моделей розрахунку обсягу пасажирських кореспонденцій, Демчук І. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Тевяшев А. Д. - Об одной стратегии оперативного планирования режимов работы насосной станции, Матвиенко О. И. (2014)
Бронза С. Д. - Очікування обслуговування та коефіцієнт використання в системі масового обслуговування марківського типу, Гончарова О. О., Юрчак Н. С., Овчієв М. Ж. (2014)
Высоцкая Е. В. - Принятие медицинских решений в условиях неопределенности, Довнарь А. И., Печерская А. И. (2014)
Высоцкая Е. В. - Прогнозирование течения атопического дерматита у детей с использованием дискретного моделирования динамических систем, Порван А. П., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Клименко В. А., Трубицын А. А. (2014)
Приходько С. Б. - Доверительный интервал нелинейной регрессии времени восстановления работоспособности устройств терминальной сети, Макарова Л. Н. (2014)
Волченко Е. В. - Метод удаления выбросов в данных на основе взвешенных обучающих выборок w-объектов (2014)
Ловська А. О. - Оцінка динамічних зусиль на кузова вагонів при перевезенні залізничними поромами (2014)
Владов С. И. - Математичекая модель кровеносного сосуда при возникновении негерметичности в его стенке, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Олійник А. П. - Математична модель оцінки процесу деформування дорожнього покриття, Незамай Б. С., Пулик В. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Гавкалова Н. Л. - Кадровий потенціал як основа розвитку кадрового менеджменту (2014)
Божанова О. В. - Консолідація ресурсів підприємства для реалізації функцій управління структурними перетворенями (2014)
Мушникова С. А. - Управління фінансово-господарською діяльністю підприємств в умовах фінансової кризи (2014)
Дубницкий В. Ю. - Обоснование выбора дискриминантной функции, оценивающей надёжность банка, Мирошник А. Ю. (2014)
Пантелєєв М. С. - Антикризове управління підприємствами агропромислового комплексу, Геращенко І. О., Бережна О. В. (2014)
Павленко Т. Ю. - Формування і розвиток людського капіталу та його роль у підвищенні економіки України (2014)
Кривов’язюк І. В. - Стратегічний аналіз інноваційно активних машинобудівних підприємств, Стрільчук Р. М. (2014)
Голованова М. А. - Экономико-математическая модель оценки конкурентоспособности промышленной продукции, Каменева З. В., Билашенко Э. В. (2014)
Бондарєва Т. І. - Застосування теорії масового обслуговування в організації діяльності митного пункту пропуску, Гребенюк Н. С. (2014)
Сафронов Я. В. - Разработка экономико-математических моделей испытательных машин на сжатие, Сидлярук Т. В., Спасителев Я. Я. (2014)
Ревенко Д. С. - Разработка интегрального индекса оценивания уровня экономической устойчивости социально-экономической системы (2014)
Фоменко А. В. - Теоретичне обґрунтування практичних особливостей впровадження інноваційних методів стратегічного аналізу діяльності підприємства (2014)
Гончар І. О. - Визначення вимог до компетенцій молодих фахівців на прикладі туристичної галузі, Мінакова Т. П. (2014)
Тимченко С. О. - Визначення структури системи розвитку персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальных алгоритмов обработки радиотепловых сигналов в радиометрических приемниках модуляционного типа (2014)
Глебов В. В. - Синтез, оценка и выбор оптимальных характеристик индикаторов лазерного излучения, Роленко С. А., Прохоров Н. А. (2014)
Барышев И. В. - Радиотехническое обеспечение взлетно-посадочной полосы в чрезвычайных ситуациях, Вавренюк П. А. (2014)
Ленков С. В. - Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта, Цыцарев В. Н., Браун В. О., Царев Ю. А., Березовская Ю. В. (2014)
Чумаченко А. В. - Исследование возможности расширения диапазона измерений температур при проведении испытаний аппаратуры систем управления ракетно-космической техники, Пустовар Ю. И. (2014)
Буй Д. Б. - Модели, методы и алгоритмы оптимизации запросов в базах данных (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Бутенко О. С. - Методика определения экспертных оценок для выявления зон возможных подтоплений, Горелик С. И. (2014)
Федоров Е. Е. - Разработка новой модели Т-клеток для решения задач условной оптимизации (2014)
Демина В. М. - Численное моделирование загрязнения воздушного пространства в автоматизированных системах контроля загрязнений окружающей среды, Киричек К. С. (2014)
Стрижак О. Є. - Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу, Попова М. А., Ляшук К. В. (2014)
Тулякова Н. О. - Методы устранения миографического шума в электрокардиограмме (2014)
Гнатушенко В. В. - Моделювання мобільних бездротових мереж та порівняльний аналіз протоколів маршрутизації, Данладі Алі (2014)
Солодовник М. С. - Сравнительный анализ традиционных алгоритмов маршрутизации в компьютерной сети, Асланов А. М. (2014)
Prykhodko S. B. - Confidence interval estimation of PC software project duration regression based on johnson transformation, Pukhalevych A. V. (2014)
Сагун А. В. - Модифікація моделІ Бела-ЛаПадули для розмежування доступу в інформаційних системах (2014)
Метешкин К. А. - Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство, Павленко В. Н., Морозова О. И. (2014)
Chernov V. G. - Problems of the education and training of combat control officers, Tymochko A. I., Pavlenko M. A, Dorosh O. Y. (2014)
Федорович О. Е. - Гармонизация качества в логистической цепи производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Доценко Н. В. - Засоби підвищення життєздатності інноваційних проектів, Скринник А. І. (2014)
Носова Н. Ю. - Формирование классификационных признаков проектов и знаний о проекте, Лысенко Э. В. (2014)
Западня К. О. - Оценивание и выбор варианта стратегического развития распределенного производства, Иванов М. В. (2014)
Попов В. А. - Методы и модели информационной системы медицинского лечебно-диагностического центра, Миланов М. В., Рева С. А. (2014)
Сараев А. В. - Информационное и метрологическое обеспечение аналогово-цифрового измерительного комплекса для исследования эксплуатационных свойств автомобиля (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Ученый, которым гордится Украина (2009)
Бут О. В. - Динамика уровня фактора некроза опухоли в острейшем периоде ишемического инсульта (2009)
Визир В. А. - Динамика плазменной концентрации натрийуретических пептидов у больных с артериальной гипертензией под влиянием терапии периндоприлом, Садомов А. С. (2009)
Кечін І. Л. - Вплив ніпропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функційної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неусклаждненими гіпертензивними церебральними й кардіальними кризами, Візір А. Д., Гладишев В. В., Нагорний В. В. (2009)
Копица Н. П. - Мозговой натрийуретический пептид и структурно-функциональное состояние левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда у больных с метаболическим синдромом, Комир И. Р., Петюнина О. В., Петенева Л. Л. (2009)
Копица Н. П. - Биохимические маркеры у больных острым коронарным синдромом, Литвин Е. И. (2009)
Клименко В. І. - Синдром психоемоційного напруження - підгрунтя для росту поширеності кардіологічної патології, Василькова Ю. В. (2009)
Сиволап В. Д. - Застосування Омега 3-поліненасичених жирних кислот у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом: вплив на клінічний перебіг, ліпідний спектр крові, маркери системного запалення та ендотеліальної дисфункції, Михайловська Н. С. (2009)
Сиволап В. В. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на фоні цукрового діабету 2 типу, Колесник М. Ю. (2009)
Туманская Н. В. - Изменение содержания цистатина С и NT-PRO-BNP в зависимости от стадии сердечно-сосудистой недостаточности ишемического генеза (2009)
Березин А. Е. - Перспективы оценки интенсивности постинфарктного кардиального ремоделирования с помощью биологических маркеров, Панасенко Т. А. (2009)
Беленичев И. Ф. - Исследование влияния новой соли L-лизина на показатели окислительного стресса и развитие неврологического дефицита у животных с острым нарушением мозгового кровообращения, Егоров А. А., Мазур И. А. (2009)
Стрілець О. П. - Мікробіологічний контроль нових комбінованих антигіпертензивних лікарських препаратів, Стрельников Л. С. (2009)
Сятыня М. Л. - Анализ рынка ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, Негода Т. С. (2009)
Ткач Т. О. - Обгрунтування технології одержання матричних таблеток Індапаміду пролонгованої дії, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Войтович А. В. - Значение секреторного иммуноглобулина А как интегрального показателя состояния местного иммунитета, Пантюшенко Л. И., Силина Т. Н., Павлова Ю. С., Деген А. С. (2009)
Герболка-Ханик Н. Л. - Аналіз факторів вибору лікарських засобів з використанням методів математичної статистики, Білущак Г. І., Гасюк Г. Д. (2009)
Губка В. А. - Ранние результаты комплексного лечения больных с окклюзией бедренно-подколенного сегмента, Волошин А. Н. (2009)
Лук'янчук В. Д. - Математичний аналіз та оптимізація режиму дозування Корвітину за умов калового перитоніту, Кравець Д. С., Деркачевська В. В. (2009)
Маслій Ю. С. - Вивчення глибини проникнення та розподілу лікарських речовин стоматологічних лікувальних дисків Нафтатрин у твердих тканинах зуба, Єгоров І. А., Гризодуб В. І. (2009)
Панасюк Ю. Л. - Дослідження впливу Пірацетаму та його комбінацій з глутаргіном та тіотріазоліном на поведінкові реакції та процеси навчання у щурів з алкогольним гепатитом, Жилюк В. І. (2009)
Печерская Е. В. - Оценка физического развития недоношенных детей с очень низкой массой тела в постконцептуальном периоде, Котлова Ю. В., Крыгина А. Н. (2009)
Пінчук І. Я. - Реабілітація людей літнього віку в умовах геронтопсихіатричного стаціонару (2009)
Разнатовська О. М. - Проблеми діагностики і лікування туберкульозу легень у слідчому ізоляторі, Шальмін О. С., Гречка Ю. Ю., Хлистун В. М. (2009)
Алексєєва І. М. - До питання удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності, Книш М. С., Пономаренко М. С., Шаповалова В. О., Рижов О. А., Алексєєв О. Г., Краснянська Т. М., Бабський А. А. (2009)
Андрєєва І. В. - Визначення фізико-хімічних показників розчинів меду порошкоподібного, Тихонов О. І. (2009)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення Цефтриаксону, Тарханова О. О., Васюк С. О. (2009)
Васенда М. М. - Дослідження впливу кількісних факторів на основні показники якості таблеток магнію Аспарагінату з вітаміном В6, отриманих прямим пресуванням, Грошовий Т. А. (2009)
Гладышева С. А. - Разработка технологии производства мягкого фармакотерапевтического средства с густым экстрактом стручкового перца для терапии и профилактики алопеции, Гладух Е. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Коректний підбір та валідація титриметричної методики кількісного визначення Папаверину гідрохлориду в 2% розчині аптечного виготовлення, Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 6. Прочность и надежность аналитической методики; стабильность (устойчивость во времени) образца и стандартных растворов, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2009)
Івченко А. В. - Фармакоекономічний аналіз лікування хворих з пептичними виразками, Слободянюк М. М. (2009)
Мартыновский А. А. - Антибактериальная и фунгистатическая активность тио- и гидразинопроизводных акридина, Бородин Л. И., Красных А. Ю., Самко А. В., Волик Т. А. (2009)
Мнушко З. М. - Оцінка ступеня виконання маркетингових завдань аптечних мереж, Бабічева Г. С. (2009)
Мнушко З. Н. - Анализ экспортного потенциала фармацевтической отрасли Сирии, Ахмед Карим, Оккерт И. Л. (2009)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на деформуючий остеоартроз, Заріцька Г. М. (2009)
Пестун І. В. - Аналіз впливу факторів зовнішнього мікросередовища на работу аптечних підприємств, Бондарєва І. В. (2009)
Половко Н. П. - Дослідження з розробки складу протигрибкових гелів, Яремчук А. О., Стрілець О. П. (2009)
Солдатов Д. П. - Обгрунтування складу та технології таблеток з екстрактом листя винограду культурного, Чуєшов В. І. (2009)
Чернега Г. В. - Влияние температуры на поляризационные свойства сложных эфиров фосфорной кислоты, Похмелкина С. А. (2009)
Шкроботько П. Ю. - Макро- и микроэлементы официонального сырья валерианы и особенности их биологического действия, Соленников И. Н., Соленникова С. Н., Лобашов А. В. (2009)
Григор'єва З. Ю. - Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, Сиволап В. В., Олійник О. І., Авраменко Н. Ф., Лихасенко І. В., Полівода С. В. (2009)
Титул, зміст (2014)
Поп О. М. - Дослідницькі стенди на основі типового гамма-спектрометричного комплексу, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2014)
Желдубовский А. В. - Влияние типа обработки на сопротивление усталости материала и толщину упрочнённой поверхности, Сердитов А. Т., Ключников Ю. В., Кондрашев П. В., Моисеенко Г. С. (2014)
Балабан О. В. - Вплив інтеркальованого літію на електронну структуру тальку, Лукіянець Б. А., Сиротюк С. В. (2014)
Костенко Є. Є. - Твердофазне спектрофотометричне визначення Нg (II) за допомогою хромазурола S, Бутенко О. М. (2014)
Новосядлий С. П. - Вплив арсенідгелієвої технології на формування структур інтегральних схем, Мельник Л. В. (2014)
Пецко В. І. - Моделювання просторово–поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів (2014)
Гирин О. Б. - Изменение конфигурации, морфологии и шероховатости металлов, электроосаждаемых при силовом воздействии, Захаров И. Д. (2014)
Козарь О. П. - Алгоритм процесу корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням, Коновал В. П., Wozniak B., Оленіч А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Цихановська І. В. - Визначення ефективностi використання магнетиту в ліпідо-магнетитових суспензіях, Барсова З. В., Александров О. В., Ілюха М. Г. (2014)
Bushuyev A. - Selective oxidization of 2- and 3-aminotoluene by ozone in the glacial acetic acid to the corresponding aminobenzoic acids (2014)
Ал-Хаддад Дж. А. - Взаимодействие малеинового ангидрида с производными длинноцепочечных олефинов, Киселёва-Логинова Е. В., Попов Е. В. (2014)
Лория М. Г. - Освоение производственного резерва путем оптимизации управления колонной синтеза метанола, Целищев А. Б., Елисеев П. Й., Абдалхамид Д. (2014)
Данилкович А. Г. - Ферментна обробка шкіряного напівфабрикату в процесі м’якшення, Романюк О. О. (2014)
Супрун О. О. - Каталітичне окиснення циклогексану в присутності спиртів різної природи, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Корочкова Т. Е. - Молекулярный насос, функционирующий вследствие флуктуаций внутримембранного потенциала, Машира В. А., Шкода Н. Г., Розенбаум В. М. (2014)
Параска О. А. - Визначення характеристик процесу піноутворення в розчинах поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2014)
Шевчук Л. І. - Дослідження впливу азоту на ефективність процесу віброкавітаційної обробки стоків молокозаводу, Афтаназів І. С., Строган О. І., Предзимірська Л. М. (2014)
Караваєв Т. А. - Вплив щільності упаковки наповнювачів на експлуатаційні властивості водно-дисперсійних покриттів (2014)
Пісчанська В. В. - Вплив модифікатору на твердіння цементного каменю і властивості вогнетривкого бетону, Войтюк Г. С., Пітак Я. М. (2014)
Пушкарева Е. К. - Гидроизоляционные покрытия проникающего действия на основе шлакосодержащих цементов, модифицированных природными цеолитами, Суханевич М. В., Бондарь Е. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Гараисаев С. Н. - О собственных колебаниях и сейсмостойкости трехслойных неоднородных ортотропных прямоугольных пластинок (2014)
Горбенко А. Н. - О динамических свойствах несимметрично установленного ротора с инерционной анизотропией (2014)
Гусейнов С. А. - Нелинейные колебания трехслойных неоднородных круговых цилиндрических оболочек (2014)
Карачун В. В. - Погрешности поплавкового гироскопа на резонансном уровне в поле ультразвукового луча, Мельник В. Н. (2014)
Расулова Н. Б. - Распространение волн в прямоугольном брусе, подверженном действию ударных касательных сил, Шамилова Г. Р. (2014)
Скиданенко М. С. - Аналіз гідродинаміки в порожнистій перфорованій оболонці відцентрового вібраційного гранулятора (2014)
Александров А. И. - Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для контактных задач теории упругости, Стреляев Ю. М. (2014)
Шамровский А. Д. - Решение контактных задач теории упругости с использованием дискретного элемента конечных размеров, Богданова Е. Н. (2014)
Яхно О. М. - Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом, Семинская Н. В., Колесников Д. В., Стась С. В. (2014)
Носко С. В. - Исследования гидродинамических условий входа в каналах технологического оборудования (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Чайковська Є. Є. - Підтримка співвідношення виробництва та споживання електричної енергії та теплоти на рівні прийняття рішень (2014)
Володарський Є. Т. - Система моніторингу якості електричної енергії в децентралізованих системах електропостачання, Волошко А. В. (2014)
Бенатов Д. Е. - Оцінка факторів позитивного впливу гідровузлів України на навколишнє середовище, промислову, сільськогосподарську та соціальну сфери (2014)
Бекназарян Д. В. - Алгоритм расчёта и исследование коррозионного износа боковых ограждений ванной стекловаренной печи, Кошельник В. М., Ларин А. А. (2014)
Безродний М. К. - Ефективність теплонасосної системи вентиляції та підігріву води в критому плавальному басейні, Кутра Д. С., Морощук О. О. (2014)
Фиалко Н. М. - Математическое моделирование процессов течения и смесеобразования в цилиндрическом стабилизаторном горелочном устройстве, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Абдулин М. З., Бутовский Л. С., Полозенко Н. П., Клищ А. В., Стрижеус С. Н., Тимощенко А. Б. (2014)
Турик В. Н. - Структура выходного потока вихревой камеры при торцевых струйных воздействиях, Милюков Д. Е. (2014)
Кишневский В. А. - Исследование процессов карбонатных отложений на теплообменных поверхностях конденсаторов, Чиченин В. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Yevsyeyeva О. - Mathematical model for resource allocation in TDMA-based wireless mesh-networks, Al-Azzawi Essa Mohammed (2014)
Порошин С. М. - Метод расширения возможностей стереофонии, относительно перемещения слушателя в пространстве, Усик В. В., Беликов И. С. (2014)
Кучерук В. Ю. - Засіб вимірювання рівню молока для переносного доїльного апарату стійлової установки, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Харченко К. В. - Парадигма керування потоками даних та їх графічне представлення в System Oriented Architectures (2014)
Шавурський Ю. О. - Похибки вимірювання температури біологічного палива у термо-анемометричному витратомірі (2014)
Филоненко С. Ф. - Чувствительность акустической эмиссии к износу поверхностей композиционного материала, Нимченко Т. В. (2014)
Антипов И. Е. - Методы активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех, Шандренко Р. В., Шкарлет А. И. (2014)
Ціделко В. Д. - Інноваційні технології в лабораторному практикумі з дисципліни "Інформаційно-вимірювальні комплекси", Чеховой М. В., Кисельова О. Г., Матвійчук А. О. (2014)
Костенко В. Л. - Информационно-измерительная система контроля нормированных параметров производственных факторов, Николенко А. А., Поперека Е. Д., Ядрова М. В., Тыманюк К. С. (2014)
Марченко Н. Б. - Алгоритм мінімізації методичної похибки оцінки частоти сигналу по максимуму спектра, Нечипорук В. В., Нечипорук О. П. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Boyko T. - Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load, Abramova A. (2014)
Козуля Т. В. - Комплексна екологічна оцінка природно-техногенних комплексів на основі MIPS- і ризик-аналізу, Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2014)
Семенов А. О. - Пристрої для бактерицидного знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням, Кожушко Г. М. (2014)
Халиль В. В. - Моделирование экологической ниши на основе трехмерной модели Хатчинсона, Сидоренко Е. С. (2014)
Мойсеєнко О. В. - Удосконалення процедури екологічного аудита об’єктів нафтогазового комплексу та промислових підприємств, Заячук Я. І., Мойсеєнко М. І. (2014)
Нєміріч О. В. - Дослідження якості масляної суміші, збагаченої біогенним комплексом рослинних мікронутрієнтів, Вашека О. М., Петруша О. О., Карпенко А. В. (2014)
Янчева М. А. - Влияние эмульсионных систем кропротекторного действия на теплофизические характеристики мясных систем, Дроменко Е. Б., Потапов В. А., Гринченко О. А. (2014)
Степаненко Д. С. - Дослідження збереження вітаміну С в плодах дині при тривалому зберіганні (2014)
Котляр О. В. - Вплив рецептурних компонентів сухого жирового напівфабрикату для збивання на механічну міцність пінних мас, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Білик О. Я. - Розробка технології альбумінового сиру урда, Дроник Г. В. (2014)
Луговська О. А. - Застосування гуміарабіку для створення емульсій типу масло-вода у харчових продуктах, Сидор В. М., Нікітчіна Т. І. (2014)
Мусий Л. Я. - Жирнокислотный состав кислосливочного масла, изготовленного с применением мезофильной и пробиотической культур, Цисарык О. Й., Голубец О. В., Шкаруба С. Н. (2014)
Доценко В. Ф. - Исследование возможности использования плодовых порошков в технологии бисквитных полуфабрикатов, Мирошник Ю. А., Шидловская Е. Б., Медвидь И. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Содержание (2013)
Предисловие (2013)
Условные обозначения (2013)
Принятые сокращения названий сейсмических станций (2013)
Свидлова В. А. - Сейсмичность Крыма в 2012 году, Пасынков Г. Д. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Спектральные и динамические параметры очагов землетрясений Крыма 2012 года, Калинюк И. В., Мержей Е. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Вербицкий С. Т. - Сейсмичность Карпат в 2012 году, Стасюк А. Ф., Чуба М. В., Пронишин Р. С., Вербицкий Ю. Т., Келеман И. Н. (2013)
Степаненко Н. Я. - Сейсмические наблюдения в Молдове в 2012 году, Илиеш И. И., Симонова Н. А., Алексеев И. В. (2013)
Габсатарова И. П. - Землетрясение 10 декабря 2012 года с Мw=4.6 вблизи г. Анапы, Малянова Л. С., Селиванова Е. А., Якушева В. Н. (2013)
Степаненко Н. Я. - Пространственные вариации осей главных напряжений в очагах землетрясений области Вранча, Симонова Н. А., Карданец В. Ю. (2013)
Козиненко Н. М. - Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2012 г., Свидлова В. А., Сыкчина З. Н., Антонюк Г. П., Антонюк В. А., Бондарь М. Н., Курьянова И. В., Лукьянова Ж. Н., Подвинцев А. В., Росляков А. В. (2013)
Чуба М. В. - Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2012 год, Келеман И. Н., Гаранджа И. А., Стасюк А. Ф., Вербицкий Ю. Т., Нищименко И. М., Плишко С. М., Добротвир Х. В., Вербицкая О. Я., Герасименюк Г. А., Давыдяк О. Д., Олейник Г. И., Симонова Н. А., Бурлуцкая А.М., Евдокимова О. В. (2013)
Геннадий Дмитриевич Пасынков (2013)
Атаманюк Р. - Використання трудового потенціалу сільського населення України (2013)
Василишин Т. - Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку (2013)
Кучеренко К. - Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму (2013)
Ніпіаліді–Іщик О. - Дерегуляція малого та середнього бізнесу як пріоритетний напрямок реалізації ефективної державної політики (2013)
Салькова О. - Міжнародна торгівля пшеницею: роль України (2013)
Стефанів І. - Напрямки удосконалення державної інвестиційної політики в Україні (2013)
Тимошик Н. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Варцаба В. - Регіональний економічний розвиток та доцільність уточнення суті і змісту поняття "регіональний менеджмент" (2013)
Гевко В. - Принципи інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами (2013)
Довгань А. - Теоретико-методологічне значення категорії "економічна ментальність" для аналізу управлінських процесів господарської діяльності (2013)
Клімова О. - Сучасні тенденції функціонування інтегрованих корпоративних систем (2013)
Сахно А. - Мотиваційна гнучкість підприємств в умовах інноваційної діяльності (2013)
Панухник Я. - Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі (2013)
Федоришин В. - Утримання комунальної власності територіальних громад: досвід країн загального добробуту (2013)
Адамик Б. - Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності (2013)
Горячева К. - Особливості формування кредитного механізму забезпечення сталого розвитку промисловості України (2013)
Королюк Т. - Наукова спрямованість дисертаційних досліджень російської федерації з питань ризику в системі обліку, аналізу та контролю, Бурліцька О. (2013)
Луців О. - Стратегічний аналіз оптимальної поведінки підприємства в умовах невизначеності (2013)
Любезна І. - Модернізація внутрішньогосподарського контролю запасів у системі управління целюлозно-паперовими підприємствами (2013)
Рета М. - Методичний підхід до вибору системи оподаткування підприємств малого бізнесу, Погорєлов І., Лущицька М. (2013)
Сергієнко Л. - Підходи до визначення ефективності бюджетної політики в умовах розвитку інтеграційних зв’язків (2013)
Хаблюк О. - Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення, Будник Л. (2013)
Химич І. - Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства (2013)
Швець Л. - Узагальнення соціальних витрат у звітності підприємств (2013)
Шпеник Т. - Особливості політики ціноутворення в сільському (зеленому) туризмі (2013)
Лещух І. - До питання вартості робочого часу, витраченого на податковий контроль (2013)
Бица В. - Стратегічні засади формування ланцюгів вартості машинобудівної продукції (2013)
Голда Н. - Реклама як інструмент маркетингу у туристичному бізнесі, Піняк І. (2013)
Данильченко Л. - Дослідження ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів соціально-економічного розвитку (2013)
Демкура Т. - Становлення та розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій: теоретичний аспект (2013)
Зацна Л. - Інноваційні можливості застосування комунікацій в інтернет-маркетингу (2013)
Івашків І. - Аналіз основних етапів з прийняття рішень по виходу організації на зовнішні ринки (2013)
Крамарчук С. - Визначення сутності поняття бенчмаркінгу, Лубкей Н. (2013)
Курант Т. - Використання бенчмаркінгу при аналізі взаємозв’язків у логістичних мережах (2013)
Малинка О. - Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчування студентів, Устенко А., Гевка Н. (2013)
Меленчук Ю. - Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану (2013)
Якимишин Л. - Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару (2013)
Дышлевой И. А. - Обретение свободы и функционирование свободы (2014)
Автенюк Д. А. - Межэтнические конфликты на рубеже XX–XXI столетий (к методологии подхода) (2014)
Кондратьева Н. А. - Соотношение персоналистской и групповой идентичности (2014)
Шпакова В. Г. - Модель туристического поведения: социологический дискурс (2014)
Білецька Т. В. - Теоретичні аспекти аналізу соціальних конфліктів в умовах глобалізаційних перетворень (2014)
Хорошилов О. Ю. - Політична естетика в системі ресурсів та засобів соціонормативної адаптації індивідів (2014)
Міхнєва С. І. - Мовна політика України і Канади: порівняльний аналіз (2014)
Якубенко Е. В. - Синергетический механизм функционирования системы регионального управления Украины (2014)
Багацький Є. В. - Теорія європеїзації: основні положення та особливості застосування (2014)
Баканова А. О. - Захід чи Схід: ЄС та РФ у сприйнятті українського та білоруського суспільств (2014)
Дунєв В. В. - Ядерна енергетика: справжнє благо чи прихована загроза? (2014)
Козловська Ю. І. - Політика адміністрації Б. Клінтона щодо регіону Західні Балкани (2014)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: на шляху до реалізації стратегічного партнерства (2014)
Прибегин И. С. - Статус иврита и арабского языка в современном Израиле: сравнительный анализ (2014)
Чебан О. Я. - Cтратегічна культура як фактор впливу на ядерну політику Ірану (2014)
Чумак К. O. - Іран у зовнішній політиці адміністрації Дж. Буша-мол. (2014)
Олiшевська В. Д. - Есенція м’якої сили неліберальної демократії (2014)
Багацький В. В. - Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні. — Одеса: Фенікс, 2013. — 168 с., Мацкевич Р. М. (2014)
Содержание (2014)
Батушкин В. В. - Основные компоненты постинфарктного ремоделирования левого желудочка и эхокардиографическая оценка прогноза, Комаревич Н. А., Дорохина А. Н. (2014)
Жадан А. В. - Митральные пороки сердца и сопутствующая патология, Зедгинидзе Э. (2014)
Крючкова О. Н. - Оценка эффективности и безопасности питавастатина в лечении больных высокого сердечно-сосудистого риска, Ицкова Е. А., Лебедь Е. И., Лутай Ю. А., Турна Э. Ю. (2014)
Chaikovsky I. - Magnetocardiographic versus PET images in "difficult-to-diagnose" patients with CAD, Primin M., Nedayvoda I., Budnik N. (2014)
Карпенко Ю. И. - Внезапная сердечная смерть при брадисистолических нарушениях ритма и проводимости сердца, Абрамова А. А., Горячий А. В., Найденко Н. В. (2014)
Катеренчук І. П. - Роль депресії як незалежного чинника ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень (2014)
Купчинская Е. Г. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента при ишемической болезни сердца (2014)
Копица Н. П. - Биомаркеры для прогнозирования внезапной сердечной смерти, Кобец А. В., Петюнина О. В. (2014)
Батушкин В. В. - Расслаивающая аневризма аорты. Реалии и возможности (2014)
Базина И. Б. - Клинический случай пролабирующей в левый желудочек миксомы левого предсердия: особенности диагностики, Литвинова И. А., Егерь Ю. В. (2014)
Наумов А. В. - Остеоартрит у кардиологического больного: как это происходит, Шевцова О. Ю., Верткин А. Л., Заиченко Д. М. (2014)
Ермакович И. И. - Возможности телемедицины в диагностике неотложных кардиологических состояний: опыт Харьковской области, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2014)
Васильева Л. И. - Трансплантация сердца − достижения и перспективы. Интервью с Ларисой Ивановной Васильевой (2014)
Ярема Л. В. - Розвиток сільского господарства Тернопільської області та його вплив на рівень життя сільського населення (2013)
Жибак М. М. - Фермерські господарства Тернопільщини: проблеми та перспективи (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми формування ефективного земльно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шевелюк О. О. (2013)
Гурська І. С. - Розвиток регіонального ринку молока і молочної продукції (2013)
Ткачук В. А. - Основи державної політики у сфері розвитку сільських територій (2013)
Замора О. І. - Соціально-економічні умови розвитку сільських територій, Барановська О. Д. (2013)
Герасимів З. М. - Сучасний стан та ефективність розвитку рослинницьких галузей в аграрних підприємствах (2013)
Герчанівська С. В. - Розвиток особистих селянських господарств у Тернопільській області (2013)
Войналович О. В. - Роль охорони праці у соціально-економічному розвитку сільських територій, Голод В. П. (2013)
Морозюк Н. В. - Диверсифікація як одна із складових стратегії формування самодостатності сільських територіальних громад, Князєв Є. А. (2013)
Пасемник О. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління суб’єктами господарювання (2013)
Федуняк І. О. - Стан та перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні (2013)
Літвінов В. І. - Формування фонду споживання сільськогосподарських підприємств, Кузьмович П. М. (2013)
Черник Д. П. - Визначення раціональних розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств (2013)
Качмар О. В. - Соціальні інновації як чинник формування людського капіталу на селі (2013)
Носко В. Л. - Економічна ефективність виробництва буряка столового залежно від сортів та строків сівби (2013)
Білан Л. В. - Проблеми розвитку енерготехнологій в сільськогосподарському виробництві, Гуцуляк Ю. В. (2013)
Білан Л. В. - Інноваційні процеси та конкурентоспроможність виробничо-господарської структури, Гуцуляк Ю. В. (2013)
Соколовська І. Я. - Біогаз як перспективний напрям використання відходів сільськогосподарського виробництва, Мельник М. Б., Підховна С. М. (2013)
Христенко Г. М. - Стан зернового господарства регіону і тенденції його розвитку в умовах аграрних трансформацій (2013)
Колос З. В. - Вплив концентрації виробництва на ефективність господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Стасіневич С. А. - Позитивні тенденції в бурякоцукровій галузі країни (2013)
Гребеннікова А. А. - Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави, Дзюба Т. А. (2013)
Однар О. В. - Стандартизація і сертифікація як методи забезпечення якості продукції (2013)
Стемковська І. В. - Розвиток інституту аварійних комісарів з оцінки страхових посівів сільськогосподарських культур (2013)
Станкевич О. Б. - Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку сільських територій, Девко С. Т. (2013)
Бурова О. Б. - Основні напрями державного фінансування сільських територій (2013)
Селезньов А. М. - Формування системи оцінки діяльності органів управління сільськими територіями (2013)
Вдович В. М. - Адаптація зарубіжного досвіду до формування системи земельних відносин в Україні, Слюсарчук А. П. (2013)
Пищик Ю. Д. - До визначення поняттєвого апарату сталого розвитку сільських територій (2013)
Мельник К. Б. - Управління агрохолдингами в напряму від масштабності до ефективності(з досвіду компанії"Авангард") (2013)
Єрмаков С. О. - До проблеми інвестування економічного розвитку підприємств галузей національного господарства (2013)
Ланченко Є. О. - Вплив болонського процесу на освітньо-професійний розвиток трудового потенціалу АПК (2013)
Макух О. І. - Психологічний розвиток людини в контексті існування транснаціональної сім’ї, Куца С. І. (2013)
Коваленко Л. В. - Психологічні аспекти підприємництва, Микитюк О. В. (2013)
Балан О. Д. - Соціально-економічні проблеми безробіття молоді в Україні (2013)
Ярковий А. О. - Необхідність запровадження дисципліни з вивчення методології сільськогосподарської кооперації в освітні програми вищих навчальних закладів, Яворська М. С., Мостовий М. Л. (2013)
Коба Т. М. - Роль державного регулювання розвитку галузі хмелярства (2013)
Резниченко Н. А. - Иммуномодулятор в лечении перинатальных инфекций (2013)
Боровцова А. Ю. - Связь коморбидности с тяжестью и течением хронического обструктивного заболевания легких, Вишнивецкий И. И. (2013)
Дорофеев А. Э. - Исследование патофизиологических механизмов клинических проявлений функциональной диспепсии при помощи новой методики проведения УЗИ желудка с питьевой нагрузкой, Куглер Т. Е., Силаков А. И. (2013)
Зяблицев С. В. - Исследование роли полиморфизма гена ангиотензин­конвертирующего фермента в формировании артериальной гипертензии при преэклампсии, Джоджуа Т. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Пищулина С. В. (2013)
Зябліцев С. В. - Визначення поліморфізму гену UGT1A1 у пацієнтів з синдромом жильбера, Єльський В. М., Піщуліна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Лінчевська Л. П., Колеснікова С. В. (2013)
Ігнатенко Г. А. - Використання інтервальної нормобаричної гіпокситерапії в комплексному лікуванні нейроциркуляторної дистонії, Мухін І. В., Гавриляк В. Г., Молдованова К. І. (2013)
Игнатенко Г. А. - Особенности течения хронических форм гломерулонефрита у лиц старшей возрастной категории, Мухин И. В., Мухина Э. А. (2013)
Коломиец В. В. - Лечение больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с ишемической болезнью сердца с использованием донатора NO, Боброва Е. В., Ванханен Н. В. (2013)
Кучеренко В. С. - Формирование психофизических состояний у спортсменов на различных этапах подготовки в традиционном каратэ–до, Добровольская Н. А., Аматуни Н. А., Демченко П. С. (2013)
Мельник Т. М. - Спектральный анализ вариабельности ритма сердца в диагностике ранних цереброваскулярных нарушений у больных сахарным диабетом 1 типа (2013)
Михайличенко Т. Е. - Динамика показателей транскраниального дуплексного сканирования при комплексном лечении диабетической энцефалопатии (2013)
Рассохина О. А. - Влияние факторов роста на развитие поражений кожи у больных воспалительными заболеваниями кишечника (2013)
Рогачева Т. А. - Эффекты аторвастатина у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом, Коломиец В. В. (2013)
Третяк Л. А. - Оценка кардиоваскулярного риска у больных остеоартрозом, Коломиец В. В. (2013)
Ханюков А. А. - Основные факторы риска развития мультифокального атеросклероза (хронической ишемической болезни сердца и атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей) (2013)
Челпан Л. Л. - Влияние факторов окружающей среды промышленного региона донбасса на течение хронической ревматической болезни сердца (2013)
Андрейчин Л. В. - До питання організації амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям з хворобами ока та придаткового апарату (2013)
Грищенко И. И. - Гигиенические особенности техногенной нагрузки на окружающую среду Донецкой области (2013)
Дмитренко О. А. - Використання математичного прогнозування в еколого-гігієнічних дослідженнях, Дмитренко Ю. С. (2013)
Кельманская С. И. - Медико-социальные аспекты казеозной пневмонии, Лепшина С. М., Гуренко Е. Г., Обухова Н. В., Цхакая Е. В. (2013)
Крисько М. О. - Відношення населення до можливості обслуговування сімейними лікарями ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Подоляка В. Л. (2013)
Садеков Д. Р. - Канцерогены атмосферного воздуха промышленного центра как фактор риска для здоровья населения (2013)
Северин Г. К. - Характеристика кадрового забезпечення онкологічної служби Донецької області (2013)
Хоменко В. Н. - Проблематика курения в среде студенческой молодежи Донецкой области, Жиляев С. А. (2013)
Якимець В. М. - Вивчення рівня госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України з хворобами органів травлення, Лобода Т. В., Огороднійчук І. В., Шевчук Р. В. (2013)
Гончарова Я. А. - Дермоскопические и гистопатологические сопоставления изменений сосудов микроциркуляторного русла при хронических воспалительных дерматозах, Суид К., Москалёва Т. В. (2013)
Проценко О. А. - Влияние узкополосной фототерапии на состояние кожи больных атопическим дерматитом и псориазом, Черновол А. С., Костюкова А. Г. (2013)
Дорофеев А. Э. - Влияние адреноблокатора метопролола на состояние сердечно-сосудистой системы в экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника у крыс, Рассохина О. А., Тарасова В. И., Осадчая В. О., Бутова А. Ю. (2013)
Шатова О. П. - Роль лактата в аденозинергической иммуносупрессиии (2013)
Василенко И. В. - Пролиферация опухолевых клеток, ангиогенез, особенности метаболизма при эпителиально­мезенхимальной трансформации рака легкого, Борзенко Б. Г., Бакурова Е. М., Кондратюк Р. Б. (2013)
Довгялло Ю. В. - Математические модели циклической части русла брыжеечных артерий толстой кишки человека, Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Брюханов В. М., Кудымов П. В. (2013)
Жиляев Р. А. - Топографо-анатомические особенности взаимоотношений наружных и внутренних подвздошных артерий и вен, значимых при проведении оперативных вмешательств в области таза (2013)
Пискунова Н. В. - Первичная (идиопатическая) гипертрофическая кардиомиопатия (анализ секционных данных по Донецкому областному клиническому территориальному медицинскому объединению за 20 лет), Дядык Е. А. (2013)
Сидоренко Р. С. - Эпителиально-мезенхимальная трансформация при предраке и раке печени (2013)
Шай А. М. - Морфометрическая анатомия артериального русла селезёнки, Зенин О. К., Тополов П. А., Жданов Е. В., Шай А. Н. (2013)
Шамраєв С. М. - Фібропластична індурація статевого члена (хвороба Пейроні) як дизонтогенетичне захворювання, Єрмілов С. Г., Шлопов В. Г. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Антропометрические показатели физического развития детей с дефектами зрения, в возрасте 11-19 лет (2013)
Налетов А. В. - Влияние генотипа Helicobacter pylori на особенности течения гастродуоденальной патологии у детей, Цыганок К. А. (2013)
Кельманская С. И. - Подготовка интернов-фтизиатров по внелегочному туберкулёзу, Лепшина С. М., Гуренко Е. Г., Обухова Н. В., Тищенко Е. В., Миндрул М. А. (2013)
Майлян Э. А. - О необходимости совершенствования преподавания вопросов диагностики герпесвирусных инфекций для врачей курсантов факультета интернатуры и последипломного образования (2013)
Титиевский С. В. - Клиническая модель последипломного обучения психиатрии, Черепков В. Н., Побережная Н. В., Рымарь И. Б., Арнольдова Т. В. (2013)
Хоружая Р. Е. - Использование методов самообучения в высшей медицинской школe, Педорец А. П., Калиновский Д. К. (2013)
Хоружая Р. Е. - Экономический аспект стоимости высшего образования: обоснованность внедрения дистантного обучения, Тарануха С. в., Татаренко Л. Л. (2013)
Провизион Л. Н. - Гендерные особенности психо-сексуальных нарушений у больных с псориазом, Провизион А. Н. (2013)
Аусси Г. С. - Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов (2013)
Воскресенська О. Ю. - Математична модель прогнозування результатів дентального протезування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Трофимець К. К., Шендрик М. М., Суржанський К. С., Ахмедов Х. К. (2013)
Губанова О. И. - Эффекты разблокирования нижней челюсти при лечении аномалий прикуса ІІ класса (2013)
Ермакова И. Д. - Эфективность применения противовоспалительного препарата при лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита у детей, Дегтяренко Е. В., Хода С. И., Редько А. А. (2013)
Забышный А. А. - Врачебная тактика при химических повреждениях слизистой оболочки полости рта у детей, Пирогова В. В. (2013)
Зенько Н. А. - Применение светоотверждаемого пломбировочного материала для лечения среднего кариеса молочных зубов у детей, Журавлёва Л. В., Плыс Т. Д. (2013)
Измайлова Д. В. - Особенности обследования ретенированных зубов на конусно-лучевой компьютерной томограмме (2013)
Исаков С. В. - Анализ эффективности лечения хронических периодонтитов современными эндодонтическими пломбировочными материалами, Исакова Т. И. (2013)
Комлев А. А. - Влияние давления на состояние эластических протезных прокладочных материалов (2013)
Мороз Г. Б. - Зона з'єднання реставраційного матеріалу з твердими тканинами при відновленні зубів з клиноподібними дефектами, Удод О. А. (2013)
Першин С. В. - Опыт использования низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) инфракрасного диапазона при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей (2013)
Сироткіна О. В. - Структурно-функціональна кислотостійкість емалі у прогнозуванні каріозного ураження зубів, Удод О. А. (2013)
Стулікова В. С. - Аналіз ускладнення при проведені ампутаційного методу лікування пульпіту тимчасового зуба (2013)
Суржанский К. С. - Сравнительные показатели стабильности одноэтапных дентальных имплантатов с обычной и Т-образной резьбой (2013)
Суржанский С. К. - Распространенность заболеваний пародонта у пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями в полости рта, Воронина А. О., Трофимец Е. К., Воронина Л. А. (2013)
Удод А. А. - Эстетические клинические критерии в оценке реставраций фронтальных зубов, Антипова И. М. (2013)
Удод А. А. - Биохимические исследования ротовой жидкости в оценке кариесрезистентности молочных зубов, Зинкович И. И., Якубенко Е. Д. (2013)
Хоружая Р. Е. - Местное лечение хронического рецидивирующего афтозного стоматита аргодермом, Татаренко Л. Л., Цыганкова Е. С. (2013)
Чепурняк О. Н. - Комплексное лечение зубов с использованием депофореза гидроокиси меди – кальция, Баранова В. И., Яровой Э. В., Шабанов О. В., Корнейчук Е. И. (2013)
Чижевский И. В. - Патогенетические аспекты возникновения кариеса зубов у детей сельской провинции Донбасса, Кириенко М. Д., Иванова В. А. (2013)
Чижевский И. В. - Механические травматические повреждения слизистой оболочки полости рта у детей раннего и дошкольного возраста, Ермакова И. Д., Забышный А. А., Журба О. О. (2013)
Яковлева Н. Н. - Особенности стоматологического статуса у детей с частыми острыми респираторными заболеваниями, Баешко Г. И., Плыс Т. Д. (2013)
Вороной А. Л. - Сравнительная оценка различных методов диагностики механической и динамической кишечной непроходимости, Михайличенко В. Ю., Сабодаш А. В. (2013)
Высоцкий А. Г. - Функция внешнего дыхания и биомеханические свойства легких при буллезной эмфиземе и спонтанном пневмотораксе (2013)
Висоцький А. Г. - Морфологічні аспекти та нові хірургічні способи в лікуванні бульозної емфіземи легень (2013)
Радченко Е. А. - Связь характера переломов костей таза с наличием у пострадавших остеопороза (2013)
Рощин Ю. В. - Значение перекисного окисления липидов в выработке тактики экстракорпоральной литотрипсии у больных с камнями верхних мочевых путей (2013)
Содержание (2014)
Марковская Е. В. - Дисферментемия как маркер тяжести обменных процессов при рассеянном склерозе (2014)
Долгова Е. Л. - Антиагрегантная и антикоагулянтная терапия у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий, Соколов И. М., Шварц Ю. Г. (2014)
Бабкин А. П. - Реакция артериального давления на нагрузку поваренной солью как индикатор эффективности антигипертензивной терапии у больных диабетической нефропатией, Головко Т. В. (2014)
Васильев Ю. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и аденокарцинома пищеводно-желудочного соединения (2014)
Звягинцева Т. Д. - Неалкогольный стеатогепатит и методы патогенетической коррекции, Глущенко С. В. (2014)
Бабак О. Я. - Применение нового препарата, воздействующего на эндоканнабиноидную систему, при лечении коморбидной гастроэнтерологической патологии, Просоленко К. А., Бабак М. О., Куринная Е. Г., Сытник К. А. (2014)
Бойко В. В. - Использование илеоцекального сегмента кишечника на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии, Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н. (2014)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток пациентов со спаечной болезнью брюшины, Евтушенко Д. А., Невзоров В. П. (2014)
Лупояд В. С. - Тератогенные факторы, токсикология и пороки развития плода, Пасиешвили Н. М. (2014)
Макаренко М. В. - Состояние фетоплацентарного комплекса при нарушениях формирования ворсинчатого дерева при синдроме задержки роста плода, Кузьмина И. Ю. (2014)
Щербина Н. А. - Современные клинико-патогенетические аспекты диагностики и лечения пациенток с эктопией шейки матки, Говсеев Д. А. (2014)
Галич С. Р. - Комплексное лечение острых воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста с хронической патологией гепатобилиарной системы, Туренко А. В., Мандрик Ю. А., Тимофеева С. В. (2014)
Барыш А. Е. - Корреляция данных клинического и допплерографического обследования в зависимости от особенностей травматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А., Вишняков А. Е. (2014)
Левшин А. А. - Хирургическое лечение различных видов патологии позвоночника на фоне остеопороза и агрессивных гемангиом с использованием универсального приспособления для открытой и закрытой вертебропластики (2014)
Михановский А. А. - Анализ эффективности комбинированного лечения с неоадъювантной химиотерапией у больных раком яичников, Сухина Е. Н. (2014)
Воропай А. Ю. - Современные взгляды на проблему метастатического рака почки (2014)
Шустваль Н. Ф. - Кардиальные осложнения при инфекционном мононуклеозе у взрослых пациентов, Лядова Т. И., Волобуева О. В. (2014)
Чуйков М. Л. - Клинико-диагностическая характеристика хронического гепатита С у медицинских работников, Малый В. П., Нартов П. В. (2014)
Азизова Г. И. - Эндогенные антимикробные пептиды как маркеры инфекционного процесса при талассемии, Дадашова А. Р., Вагабова Г. Р., Джафаров Р. Х. (2014)
Карева Е. Н. - Оценка экспрессии рецепторов половых стероидов в мононуклеарах крови для прогноза эффективности в программе экстракорпорального оплодотворения, Куваева В. Д., Краморенко М. П., Каппушева Л. М. (2014)
Бондар М. І. - Ідентифікація клієнтів аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення фінансового моніторингу, Бондар Т. А. (2014)
Дрозд И. К. - Метаморфозы финансового контроля в условиях острого политического кризиса (2014)
Kuzminskyi Y. A. - Updating the accounting principles based on the strategic concept of business management, Voronova M. O. (2014)
Курбатов В. Л. - Современные представления экономической науки о корпорации как открытой социотехнической системе, Науменко С. М. (2014)
Сердюк В. Н. - Особенности бухгалтерского и налогового учета вексельных операций (2014)
Brekhov S. S. - The development of control authorities’ system of response on tax risks (2014)
Волкова С. В. - Классификация форм ресурсосбережения (2014)
Озеран А. В. - Аудит звітності за сегментами, Вовк М. О. (2014)
Пожарицька І. М. - Концептуальна модель професійного судження в аудиті (2014)
Чередніченко Т. В. - Фінансовий казначейський вексель – інструмент регулювання монетарної сфери в умовах рецесії (2014)
Гізатулін М. Б. - Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору (2014)
Юр’єв О. В. - Аспекти аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2014)
Содержание (2014)
Вирва О. Є. - Перший український досвід використання подовжуваних неінвазивно модульних ендопротезів для лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами довгих кісток, Малик Р. В. (2014)
Лоскутов А. Е. - Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава, Олейник А. Е., Ковбаса Е. А. (2014)
Литвишко В. А. - Лечение диафизарных переломов бедренной кости аппаратами внешней фиксации (2014)
Gradl G. - Treatment of extra-articular distal radius fractures with the Targon DR Nail (intramedullary fixation), Falk S. S. I., Wendt M., Mielsch N., Mittlmeier T. (2014)
Петренко Д. Є. - Еволюція сколіотичного викривлення хребта після вентрального коригувального спондилодезу, Мезенцев А. О. (2014)
Корж Н. А. - Рентгенологическая оценка шейных позвоночных сегментов после переднего межтелового спондилодеза, Барыш А. Е., Козырев С. А. (2014)
Birkenmaier C. - The current state of endoscopic disc surgery: review of controlled studies comparing full-endoscopic procedures for disc herniationsto standard procedures, Komp M., Leu H. F., Wegener B., Ruetten S. (2014)
Шуба Н. М. - Особенности терапии гонартроза у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани, Тарасенко Т. Н. (2014)
Курята А. В. - Влияние препарата "Остеогенон" на показатели минеральной плотности костной ткани и динамику болевого синдрома у пациентов с ревматоидным артритом, Караванская И. Л., Лысунец Т. К., Гармиш И. П. (2014)
Шармазанова О. П. - Можливості рентгенографії, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії у діагностиці туберкульозних спондилітів, Дереш Н. В. (2014)
Герасименко С. І. - Клініко-рентгенологічні та патоморфологічні зміни тканин плечового та ліктьового суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Григоровський В. В., Бабко А. М. (2014)
Красноперов С. Н. - Биомеханическое исследование прочности восстановленных связок латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л. (2014)
Забелин И. Н. - Моделирование восстановления клювовидно-ключичной связки при повреждениях акромиально-ключичного сустава, Головаха М. Л., Шишка И. В., Чопоров С. В., Гоменюк С. И. (2014)
Стойко И. В. - Механические свойства системы "голень – фиксирующая повязка" при переломах дистальных метаэпифизов костей голени (pilon), Суббота И. А., Бэц И. Г. (2014)
Салєєва А. Д. - Номенклатурний перелік, використання меблів та оснащення в процесі реабілітації осіб з вадами і захворюваннями опорно-рухової системи, Кудрявцева Т. Є., Чернишов О. Д., Чернова О. Є., Палуб Т. М., Трофименко Т. О. (2014)
Азизов М. Ж. - Значение физических упражнений и электростимуляции в реабилитации больных после эндопротезирования коленного сустава, Алимов А. П., Шомансурова Л. И. (2014)
Яременко Д. А. - Вклад академика А. А. Коржа в развитие отечественной ортопедии, травматологии и протезирования (к 90-летию со дня рождения), Шевченко С. Д. (2014)
Голка Г. Г. - Пам’яті вченого та педагога В. П. Трубнікова (до 90-річчя з дня народження), Істомін А. Г., Бітчук Дм. Д. (2014)
Юхта М. С. - Рентгенологічні зміни хребта за умов моделювання дегенеративного ушкодження міжхребцевого диска та його корекції мультипотентними мезенхімальними стромальними клітинами (експериментальне дослідження), Волкова Н. О. (2014)
Куценко С. Н. - Восстановление длины бедра у больных с последствиями эпифизарного остеомиелита методом интрамедуллярной дистракции по Блискунову, Шпунтов А. Е., Куценко Ю. С. (2014)
Піонтковський В. К. - Хірургічне лікування дегенеративного поперекового кіфозу (огляд літератури) (2014)
Вердиев Ф. В. - Кисты костей у детей и подростков (обзор литературы) (2014)
Тєрьошин В. О. - Cучасні аспекти патогенезу та лікування інфекційного мононуклеозу, Юган Я. Л. (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Спектр позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С залежно від морфологічних змін в печінці, Андрейчин М. А., Туманський В. О. (2014)
Дикий Б. М. - Структура уражень нервової системи у ВІЛ-інфікованих осіб, Грижак І. Г., Пришляк О. Я., Дьоміна Н. М., Грижак Л. Р., Федорів М. В. (2014)
Голубнича В. М. - Клініко-мікробіологічні особливості перебігу ГРВІ у дорослих, Чемич М. Д., Шаповал Л. С. (2014)
Варфоломєєва Ю. В. - Додатковий метод диференційної діагностики інфекційного мононуклеозу та гострого тонзилофарингіту на основі гематологічних даних, Партоєва О. Г., Трюханова Т. І., Терещенко В. В. (2014)
Карімов І. З. - Клініко-патогенетичні особливості марсельської гарячки в Криму, Гафарова М. Т., Козловський О. А., Лось-Яценко Н. Г., Пеньковська Н. О., Вербинець О. А. (2014)
Зінчук О. М. - Безсимптомний перебіг Лайм-бореліозу у робітників професійних груп із високим ризиком зараження (2014)
Лiпковська I. В. - Особливості папіломавірусної інфекції при невиношуванні вагітності у жінок з латентним токсоплазмозом в асоціації з ЕBV-інфекцією, Копча В. С. (2014)
Васильєва Н. А. - Специфічний імунітет у жінок, які втратили дітей від вродженого токсоплазмозу (2014)
Трихліб В. І. - Сезонна активність комарів анофелес та їх вплив на рівень захворюваності малярією (2014)
Бурова Є. Д. - Чутливість коліциногенних штамів Escherichia coli до лікувальних бактеріофагів і пробіотичних препаратів, Бурова Л. М. (2014)
Назарчук Л. В. - Стан антименінгококового імунітету донороздатного населення Житомирського регіону та перспектива одержання алогенної антименінгококової плазми, Терещук Т. О., Чугрієв А. М. (2014)
Широбоков В. П. - Мікробіом людини та сучасні методи його оздоровлення, Янковський Д. С., Димент Г. С. (2014)
Покровська Т. В. - Хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція – актуальні питання (2014)
Возна Х. І. - Структура серцево-судинної патології у ВІЛ-інфікованих хворих, Москалюк В. Д. (2014)
Мельник К. О. - Механізми розвитку та найбільш вагомі фактори ризику бронхіальної астми у дітей (2014)
Богадєльніков І. В. - Про причинність у медицині, Бобришева А. В., Крюгер О. А., Мужецька Н. І. (2014)
Ємець М. А. - Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом та гострими в’ялими паралічами в Україні (2014)
Паничев В. О. - Матеріали епідрозслідування спалаху кишкової інфекції у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Кулачковська І. В., Маціпура С. В. (2014)
До ювілею доцента Ніни Іванівни Ільїної (2014)
Ні кроку назад, завжди вперед (до ювілею професора Богдана Миколайовича Дикого) (2014)
Кравець Н. Я. - Микола Федорович Гамалія (до 155-річчя з дня народження та до 65-річчя від дня смерті), Климнюк С. І. (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Булгаков В. М. - Основні принципи теорії ударної взаємодії при вібраційному викопуванні цукрових буряків, Головач І. В., Калетнік Г. М., Кравченко І. Є. (2012)
Ткаченко А. В. - Математическая модель влаготепловой обработки мятки семян масличных культур в многочанной паровой жаровне, Дидур В. В., Дидур В. А., Ткаченко В. А. (2012)
Назаренко І. П. - Теоретичні дослідження взаємодії електричного поля з діелектричними суспензіями в багатоелектродних системах (2012)
Ломейко О. П. - Оцінка ефективності роботи теплових машин шляхом аналізу термодинамічних зразків, Кулінченко В. Р. (2012)
Журавель Д. П. - Исследования видов изнашивания деталей топливной аппаратуры в среде биоуглеводородных жидкостей, Юдовинский В. Б., Коломоец В. А. (2012)
Кушлик Р. В. - Обгрунтування імпульсного методу контролю якісних показників моторного масла, Кушлик Р. Р. (2012)
Морозов М. В. - Методи лазерної допплерівської інтерферометрії вимірювання швидкості та діаметру частинок домішок стічних вод промислових підприємств, Мовчан С. І. (2012)
Безменникова Л. Н. - Способы уменьшения образования накипи, Квитка С. А. (2012)
Попова І. О. - Універсальне реле контролю трифазної напруги мережі живлення, Нестерчук Д. М. (2012)
Шабанов Н. П. - Экспериментальное обоснование параметров устройства для уборки зернового сорго очесом на корню, Овчаренко Ф. А. (2012)
Орел О. М. - Удосконалення конструктивних параметрів керованих по частоті кварцових генераторів, Вороновський І. Б., Орел І. О. (2012)
Просвірнін В. І. - Визначення ефективної робочої зони магнітного відстійника для очищення мастильно-охолоджувальних рідин, Гулевський В. Б. (2012)
Луц П. М. - Технологічні вимоги до процесу виробництва консервованого корму з пивної дробини (пролонгованого терміну зберігання), Троїцька О. О. (2012)
Головач І. В. - Математична модель агрегатування причіпних бурякозбиральних машин, Березовий М. Г., Пришляк В. М., Солтисюк В. І., Андрєєв Ю. М. (2012)
Березовий М. Г. - Моделювання руху гичко збиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту, Литвинов О. І., Пришляк В. М., Андрєєв Ю. М. (2012)
Виговський А. Ю. - Оцінка можливості виникнення пожеж при зростанні перехідного опору контактних з'єднань електроустановок, Бабенко О. М. (2012)
Диордиев В. Т. - Анализ динамики пространственно-временных параметров движения компонентов комбикорма, Фурман И. А. (2012)
Алієв Е. Б. - Оптимізація техніко-технологічних параметрів вакуумної системи доїльної установки (2012)
Доруда С. О. - Аналіз та вдосконалення мобільних технічних засобів для приготування та роздачі кормових сумішей великій рогатій худобі, Воронін Л. С. (2012)
Османов Э. Ш. - Исследование качественных показателей процесса опрыскивания навесного гербицидникового опрыскивателя (2012)
Чумак В. О. - Аналіз електрофізичних методів знешкодження стоків тваринницьких комплексів (2012)
Бондар А. М. - Використання бальної оцінки для визначення економічної ефективності результатів наукової роботи (2012)
Дмитрієв О. В. - Удосконалення технологічної схеми машини для збирання рицини методом очісування на корені (2012)
Островский А. В. - Исследование расхода ресурса изоляции в асинхронном электродвигателе (2012)
Черниш О. М. - Визначення запасу міцності для вуглецевих сталей при циклічному навантаженні (2012)
Борис А. М. - Визначення втрат цукроносної маси та залишків гички цукрового буряку при її безкопірному зрізі (2012)
Яременко В. В. - Вдосконалення способів діагностування гідравлічного приводу комбайнів (2012)
Дідур В. А. - Оцінка реологічних властивостей насіння рицини для визначення способу обрушення, Зубкова К. В. (2012)
Ткаченко А. В. - Послеуборочная и предпосевная обработка семян подсолнечника высших репродукций (2012)
Кесарийский А. Г. - Исследование деформирования влагосодержащих образцов при отрицательных температурах, Постол Ю. А. (2012)
Дідур В. А. - Методика імітаційного моделювання процесу керування колісної машини, Бондар А. М. (2012)
Герей Е. Е. - Аналіз існуючих способів та засобів механізації для попередньої сепарації очосаного вороху рицини (2012)
Содержание (2013)
Гребеников А. Г. - Аванпроект среднемагистрального самолёта бизнес-класса, Гуменный А. М., Лукьянов О. Е. (2013)
Цепляева Т. П. - Летательные аппараты с названием ХАИ-2, Дмитренко О. В. (2013)
Гамануха Т. А. - Алгоритм автоматизированного определения массовых характеристик вертолета, Гребенников А. Г., Лосев Л. И., Урбанович В. А., Хамидулин И. О. (2013)
Шипуль О. В. - Методика выбора параметров форкамеры для термоимпульсной обработки деталей из пластмасс, Цегельник Е. В., Малашенко В. Л., Красовский С. А. (2013)
Ударцев Є. П. - Аеродинамічні характеристики безпілотного літака, Алєксєєнко С. І., Жданов О. О. (2013)
Гирька Ю. В. - Исследование обтекания летательного аппарата воздушным потоком в CFD пакетах на различных режимах обтекания, Загоруйко Д. Е. (2013)
Богачева Т. Б. - Оптимизация панели фермы, Сбойчаков В. Н. (2013)
Панченко А. С. - Оценка возможностей метода гармонической линеаризации при вероятностном проектировании системы стабилизации ракет-носителей в канале крена, Сухоребрый В. Г. (2013)
Проценко В. С. - Гибридные интегральные преобразования со смешанным спектром с приложением к новому классу задач математической физики, Денисова Т. В. (2013)
Курин М. А. - Обоснование квантовой природы явлений и процессов, возникающих при активации зоны механической обработки (2013)
Рябков В. И. - Возможности гипотезы би-вещества в оценке энергетических свойств "темной" массы, Толмачев Н. Г. (2013)
Чернышев Ю. К. - Моделирование самоорганизации химических соединений Fm3m-кристаллографической группы в изотермическом приближении, Хайленко О. В. (2013)
Усов А. В. - Функциональная модель процессов эксплуатации и ремонта средств механизации морских торговых портов, Кошелев О. В. (2013)
Сломчинская Н. В. - Моделирование процесса плазменной газификации медицинских отходов (2013)
Грищенко М. А. - Моделирование эффективных структур управления социально-экономическими системами, Лыба В. А., Нецветаева Л. И. (2013)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2013)
Овчаров В. В. - Физические основы научных исследований в области электротехники (2012)
Федюшко Ю. М. - Аналіз та теоретичне дослідження можливості впровадження альтернативних джерел енергії північного Приазов’я України, Федюшко М. П. (2012)
Овчаров С. В. - Аналитическое исследование перегрузочных характеристик асинхронных электродвигателей, Гончарова Н. В. (2012)
Квітка С. О. - Пристрій захисту групи трифазних асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи, Безменнікова Л. М., Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2012)
Журавель Д. П. - Оцінка зносу трибоспряжень в середовищі біопаливо-мастильних матеріалів (2012)
Гончарова Н. В. - Систематизація та аналіз функцій перетворення первинних вимірювальних перетворювачів неелектричних величин, Нестерчук Д. М. (2012)
Фурман И. А. - Теоретические аспекты математического описания автоматизированного объекта на основе проекционно-градиентного метода, Диордиев В. Т. (2012)
Попова І. О. - Пристрій захисту асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги мережі (2012)
Овчаров С. В. - Методика определения удельной теплоотдачи от теплопередающей поверхности отопительной системы, Переверзев Д. Ю., Буряк А. В. (2012)
Вовк О. Ю. - Періодичне діагностування механічної частини робочої машини з асинхронним електроприводом в експлуатації, Квітка С. О., Безменнікова Л. М. (2012)
Козирський В. В. - Способи і засоби підвищення надійності захисту та попередження появи небезпечних струмів в мережах 0,38 кВ, Герасименко В. П., Ковальов О. В. (2012)
Островский А. В. - Безитерационная методика определения параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя (2012)
Овчаров С. В. - Аналитическое исследование расхода ресурса изоляции асинхронного электродвигателя в послепусковой период, Стребков А. А. (2012)
Саржан С. В. - Визначення впливу енергетичних параметрів на енергоємність процесу помелу зерна, Постнікова М. В., Карпова О. П. (2012)
Кувачов В. П. - Електрифікований агромодуль – ефективне рішення проблем механізації рослинництва, Куценко Ю. М., Ковальов О. В., Ігнатьєв Є. І. (2012)
Назарьян Г. Н. - Методология перестройки сложной математической модели объекта исследования методом планирования математического эксперимента для анализа и решения задачи оптимизации объекта, Карпова А. П., Постникова М. В. (2012)
Курашкин С. Ф. - Система дистанционного диагностирования режимов работы электродвигателей погружных насосов (2012)
Постнікова М. В. - Шляхи раціональних витрат електроенергії потокових ліній очищення зерна, Назар’ян Г. Н., Никифорова Л. Є., Михайлов Є. В., Карпова О. П. (2012)
Овчаров В. В. - Дослідження електродвигуна – нагрівача рідини, Вовк О. Ю. (2012)
Саржан С. В. - Вплив конструктивних параметрів робочих машин борошномельних агрегатів на потужність електродвигунів, Постнікова М. В., Карпова О. П. (2012)
Петрович Э. А. - Экспортный потенциал в АПК Беларуси: состояние и перспективы, Фрейдин М. З. (2012)
Ибрагимов В. Р. - Влияние тиреостатических препаратов на гистоструктуру печени у крыс в эксперименте, Козлов В. Н., Касьянова Ю. В., Тимербулатова Г. Р. (2012)
Муллагулов Р. Т. - Содержание фенолкарбоновых кислот в некоторых лекарственных растениях, Мамцев А. Н., Бускунова Г. Г. (2012)
Єрьоменко Д. О. - Пастеризація молока з використанням енергозберігаючих технологій, Лебедєв І. М., Кіріченко В. О. (2012)
Ковалишин Б. М. - Обґрунтування підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул–реагентів реакції горіння (2012)
Лисенко В. П. - Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів пресекструдера з індукційним обігрівом як об’єкта з розподіленими параметрами, Котов Б. І., Комарчук Д. С., Калініченко Р. А. (2012)
Хворост М. В. - Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу, Шпіка М. І. (2012)
Синявський О. Ю. - Передпосадкова обробка бульб картоплі у магнітному полі, Савченко В. В. (2012)
Желудков А. Л. - Методика определения продолжительности куттерования, Акуленко С. В. (2012)
Кирик И. М. - Экспериментальное исследование процесса тепловой обработки тестовых заготовок в пароконвектомате, Кирик А. В. (2012)
Евдохова Л. Н. - Использование ячменной муки для создания мучных кондитерских изделий оздоровительной направленности, Рукшан Л. Н. (2012)
Чиркин В. П. - Определение времени загрузки бункера сыпучим материалом с помощью телескопического трубопровода с выходным клапаном-рассекателем, Богуслов С. В. (2012)
Янаков В. П. - Аналіз фундаментальних досліджень у технологічній операції заміс тіста (2012)
Рижков А. О. - Аналіз народногосподарської проблеми дезінтеграції рослинної біомаси (2012)
Содержание (2014)
О награждении Александра Николаевича Гузя золотой медалью имени В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины (Кубенко В. Д., Чернышенко И. С., Рущицкий Я. Я.) (2014)
Гузь А. Н. - О построении основ механики разрушения материалов при сжатии вдоль трещин (обзор) (2014)
Хорошун Л. П. - Деформирование и долговременная повреждаемость физически нелинейных волокнистых материалов, Шикула Е. Н. (2014)
Будак В. Д. - Исследование свободных колебаний цилиндрических оболочек постоянной и переменной толщины с помощью метода голографической интерферометрии, Григоренко А. Я., Хоришко В. В., Борисенко М. Ю. (2014)
Аникьев И. И. - Реакция упругой системы консоль – стержень на действие квазистатической и ударно-волновой нагрузок, Максимюк В. А., Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2014)
Мартынюк А. А. - О практической устойчивости движения робота относительно заданных областей, Хорошун А. С., Черниенко А. Н. (2014)
Легеза В. П. - О колебаниях струны с подвижным концом, Легеза Д. В. (2014)
Zakaria M. - Effect of Hall current on generalized magneto-thermoelasticity micro-polar solid subjected to ramp-type heating (2014)
Тесленко В. В. - Самоосвіта вчителів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Федорова Н. Ф. - Освіта як педагогічний процес у соціокультурній цивілізації, Фірсова Л. О. (2014)
Тараненко Ю. П. - Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей учнів молодших класів у психолого-педагогічній літературі (2014)
Дроботенко М. М. - Соціальні ліфти для обдарованої молоді – як необхідність виховання і підготовки еліти нації (2014)
Бельская Н. А. - Социально-коммуникативная успешность: коммуникабельность или конфликтность? (2014)
Зайцева Л. - Знання про об’єкти довкілля як засіб розвитку початків обдарованості дитини-дошкільника (2014)
Лебідь Л. І. - Особливості організації психолого-педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей, Савицька О. М. (2014)
Камишин В. В. - Врахування людського чинника при моделюванні взаємодії учасників діади "викладач – студент" (2014)
Чудакова В. П. - Відмінні характеристичні особливості особистості з "інтернальним" і "екстернальним" типом суб’єктивної локалізації контролю, і їх вплив на сформованість інноваційності та конкурентоздатності (2014)
Рыбак С. Б. - Запомнить правописание словарных слов. Тяжело? Легко! (2014)
Лясковська А. В. - Шкільне учнівське самоврядування як засіб виховання соціально активної особистості (2014)
Бєлікова Ю. Ю. - Проектна технологія як особливий компонент сучасної методики (2014)
Кучинська О. Г. - Обдарована гордість Вінницького технічного коледжу (2014)
Петришин Л. Й. - Технологічний аспект процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у контексті фахової підготовки (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2014 року (2014)
Содержание (2014)
Григоренко Я. М. - Применение дискретных рядов Фурье к решению задач о напряженном состоянии полых цилиндров с некруговым поперечным сечением, Рожок Л. С. (2014)
Хорошун Л. П. - Плоская задача о распределении напряжений в окрестности трещины при растяжении линейно-упрочняющихся материалов, Левчук О. И. (2014)
Прусов Д. Э. - Напряженно-деформированное состояние комбинированного грунтового полупространства при проведении его реконструкции (2014)
Григоренко А. Я. - Неосесимметричные волны в полых слоистых цилиндрах с пьезокерамическими слоями, поляризованными в осевом направлении, Лоза И. А. (2014)
Леллеп Я. - Поперечные колебания упругой многоступенчатой цилиндрической оболочки с трещинами, Роотс Л. (2014)
Сильченко Л.Г. - Устойчивость цилиндрической оболочки из сплава с памятью формы, Мовчан А. А., Сильченко Т. Л. (2014)
Алтухов Е. В. - Упругие колебания трехслойных пластин с покрытыми диафрагмой торцами, Фоменко М. В. (2014)
Босаков С. В. - Контактные задачи для пластинки-включения в упругом полупространстве (2014)
Маневич А. И. - К теории поперечных колебаний пластин с учетом сдвиговых деформаций, Колаковский З. (2014)
Хорошун А. С. - Об использовании многокомпонентных функций Ляпунова для анализа абсолютной параметрической устойчивости неточных сингулярно возмущенных механических систем (2014)
Антонюк Е. Я. - К динамике двухсекционного экипажа в угловом коридоре, Забуга А. Т. (2014)
Лур’є З. Я. - Інтегральна методика теплового розрахунку об’ємного гідроагрегату, Андренко П. М., Панамарьова О. Б. (2012)
Панченко А. И. - Обоснование путей улучшения выходных характеристик планетарных гидромашин малой мощности, Волошина А. А., Зуев А. А., Панченко И. А. (2012)
Тарасенко В. В. - Технологии уборки томатов (2012)
Панченко А. И. - Обеспечение постоянной суммарной площади проходного сечения распределительной системы планетарного гидромотора, Волошина А. А., Верещага В. М., Засядько А. И. (2012)
Думенко К. М. - Функції відновлення підсистем зернозбиральних комбайнів при різних рівнях потенціалу бази технічного обслуговування, Бойко А. І., Бондаренко О. В. (2012)
Панченко А. І. - Обгрунтування умов роботи гідромашин з циклоїдальною формою витискувачів, Волошина А. А., Тарасенко В. В., Бедлецький Г. В. (2012)
Болтянський Б. В. - Передумови підвищення коефіцієнта використання працездатності агрегату, Шабала М. О., Ігнатьєв Є. І. (2012)
Зуев А. А. - Экспериментальная установка для исследования процессов теплообмена в нагревателях двигателей с внешним подводом теплоты, Стефановский А. Б. (2012)
Панченко А. І. - Методика визначення відцентрових сил, діючих на витискувачі планетарних гідромашин, Волошина А. А., Болтянський О. В., Леженкін О. М. (2012)
Торяник С. А. - Экспериментальное подтверждение влияния нестабильности геометрических параметров кузова на управляемость легкового автомобиля, Клец Д. М., Павленко В. Н., Коробка А. И., Ставицкий А. Ю. (2012)
Зуев А. А. - Системы "старт-стоп", Степанов П. П. (2012)
Болтянський О. В. - Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна, Болтянська Н. І. (2012)
Гвоздєв О. В. - Експериментальні дослідження розподілу зерна по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором, Ялпачик О. В. (2012)
Журавель Д. П. - Обгрунтування методу прогнозування ресурсу мобільної техніки при експлуатації її на біопаливі (2012)
Роговський І. Л. - Нормативність оцінки технічного рівня сільськогосподарських машин (2012)
Стефановський О. Б. - Розробка конструкцii газогенератора, придатного для використання на невеликому тракторi (2012)
Бойко В. С. - Обезводнення вторинної сільськогосподарської сировини методом вакуумного сушіння, Бойко О. В., Бойко Т. Ю. (2012)
Антропова Л. М. - Актуальність розвитку тістомісильних машин нового покоління, Мазілін С. Д., Янаков В. П. (2012)
Дмитрієнко О. В. - Розв’язання задач оптимізації параметрів гідравлічних пристроїв (2012)
Болтянський О. В. - Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність птахів, Болтянська Н. І. (2012)
Холод И. М. - Тепловой баланс ДВС, Холод А. П. (2012)
Милаева И. И. - Особенности трактора К-9000 (2012)
Панченко А. И. - Конструктивные особенности и принцип работы гидровращателей планетарного типа, Волошина А. А., Кольцов Н. П., Панченко И. А. (2012)
Верхоланцева В. А. - Обоснование параметров зернохранилища (2012)
Холод И. М. - Теплота, отводимая в систему охлаждения, Холод А. П. (2012)
Думенко К. М. - Перспективність використання композиційних матеріалів у конструкціях зернозбиральних машин, Бондаренко О. В. (2012)
Завірюха М. В. - Аналіз енергоємності основних операцій кукурудзозбиральних комбайнів (2012)
Мілаєва І. І. - Нове покоління автомобілів (2012)
Пилип В. Є. - Огляд стану вітчизняного парку кукурудзозбиральної техніки (2012)
Лебедєв А. Ю. - Визначення коефіцієнта втрат на тертя для розрахунку характеристики лабіринтно-гвинтового насоса (2012)
Ракул О. І. - Аналітичний огляд сучасних засобів механізації збирання кукурудзи на зерно (2012)
Серая Е. М. - Результаты исследования процесса распределения капель в кроне виноградного растения при опрыскивании (2012)
Рогач Ю. П. - Процедура визначення підприємств АПК з точки зору безпеки праці за категоріями ризику, Книшов О. Я., Лущенков В. Л., Головін С. В. (2012)
Симонов В. Є. - Золотиста картопляна нематода, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2012)
Кудіна Ж. Д. - Карантинні види роду Epitrix, Філатова Н. К. (2012)
Кудіна Ж. Д. - Повідомлення ЄОКЗР. Загроза пасльоновим культурам. ERRO Reporting Service no.3 2012/052 (Anna Sophie Roy-Reporting-E) (2012)
Тітова Л. Г. - Хімічний метод захисту: правові проблеми застосування у практиці карантину рослин, Клечковський Ю. Е. (2012)
Фещин Д. М. - Увага — шкідлива черепашка!, Орлова О. М. (2012)
Федоренко В. П. - Спалювання стерні ярої пшениці та ентомофауна, Голосний П. Г. (2012)
Лєбєдєв С. М. - Статеві феромони (2012)
Лютко Л. М. - Черемхово-злакова попелиця (2012)
Зуза В. С. - Ефективність Люмаксу в посівах кукурудзи, Гутянський Р. А. (2012)
Макух Я. П. - Контролювання рослин ваточника сірійського, Хом'юк С. О., Семенко П. М. (2012)
Пал Д. І. - Фунгіциди проти білої іржі хризантем, Сергієнко В. Г. (2012)
Білявський Ю. В. - Хлібний жук-вусач (Dorcadion carinatum Pall.) у посівах кукурудзи, Корчагін О. П., Ярошенко Я. В. (2012)
Березовська-Бригас В. В. - Люцерновий клоп (Adelphocoris lineolatus Goeze) на посівах сої у Центральному Лісостепу України (2012)
Власова О. Г. - Кліщі — небезпечні шкідники плодових культур (2012)
Сапатый П. С. - Распределенная технология глобального управления, Морозов А. А., Клименко В. П. (2010)
Клименко В. П. - Реинжиниринг системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК, Ляхов А. Л., Гвоздик Д. М. (2010)
Левченко Р. И. - Объединение преимуществ пассивной и активной балансировки нагрузки в рамках комплексной системы планирования для динамически распараллеливаемых программ, Судаков А. А., Погорелый С. Д., Бойко Ю. В. (2010)
Ревунова Е. Г. - Исследование составляющих ошибки для решения обратной задачи с использованием случайных проекций (2010)
Чернодуб А. М. - Метод виділення ознак на основі спільних векторів відносних фазових орієнтацій моментів і моментів Зерніке для розпізнавання образів (2010)
Казимир В. В. - Метод построения моделей информационных атак, Серая А. А. (2010)
Вишневский В. В. - Организационные процедуры ситуационного центра, Симонов С. В. (2010)
Елисеева Е. В. - О распараллеливании пользовательских задач в распределенных компьютерных системах типа "Процессор-в-памяти" (2010)
Випасняк Л. І. - Графова інтерпретація інформаційних систем на основі баз даних та знань в рамках концепції задоволення обмежень та правил, Шекета В. І. (2010)
Алєксєєва І. В. - Застосування математичних моделей тестів у комплекті дистанційної освіти "Вища математика", Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б. (2010)
Малышев О. В. - Резервы программирования деятельности. 3-мерная программная метамодель системы деятельности (2010)
Суворов И. С. - Методика структурного обучения динамических байесовских сетей на основе статистических данных, Бидюк П. И. (2010)
Ковалец И. В. - Верификация модуля атмосферного переноса системы РОДОС на основе моделирования натурного эксперимента по распространению Аргона, Халченков А. В., Евдин Е. А., Железняк М. И. (2010)
Голуб С. В. - Застосування стратегії оптимальності при виборі алгоритмів синтезу моделей в системах багаторівневого соціоекологічного моніторингу, Колос П. О. (2010)
Виклюк Я. І. - Стохастичні броунівські фрактальні рельєфи та нечітка логіка як основа математичного моделювання просторової організації туристичних поселень (2010)
Мартынюк Т. Б. - Особенности математической модели дискретного SM-преобразования, Хомюк В. В. (2010)
Федухин А. В. - К вопросу об аппаратной реализации избыточных структур: резервированная двухканальная система с реконфигурацией, Муха Ар. А. (2010)
Праник Б. В. - Сертификация на надежность ПЭВМ отечественного производства, Стрельников П. В. (2010)
Дубровин В. И. - Методы оценки остаточного ресурса изделий (обзор), Клименко В. А. (2010)
Брюхович Е. И. - Биогенетический закон Геккеля и его роль в выявлении механизма ретрансляции естественных законов в процессе создания и эволюционирования вычислительной техники. Ч. 2 (2010)
Ялпачик В. Ф. - Моделювання і розрахунок теплофізичних властивостей харчової сировини рослинного походження (2012)
Ялпачик Ф. Ю. - Визначення технічної ефективності сучасних тістомісильних машин, Янаков В. П., Човпило А. П. (2012)
Паламарчук І. П. - Дослідження основних факторів, що визначають процес вібровідцентрового розділення сирого гліцерину, Полєвода Ю. А. (2012)
Гвоздєв О. В. - Енергоємність процесу подрібнення зерна в дробарці з вертикальним ротором, Ялпачик О. В. (2012)
Шпиганович Т. О. - Спосіб гравітаційної сепарації зерна (2012)
Самойчук К. О. - Вдосконалення конструкції матриці шнекової машини для формування цукеркових виробів, Котенко В. І., Іванова В. В. (2012)
Паляничка Н.О. - Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації (2012)
Янчева М. О. - Аналіз сучасного стану застосування добавок кріопротекторної дії у технологіях замороженої м'ясної продукції, Дроменко О. Б., Рудніченко Л. Л. (2012)
Сербій Є. К. - Можливості пролонгованого використання елементів дражувальної оболонки насіння овочевих культур, Новохацький М. Л. (2012)
Товма Л. Ю. - Встановлення закономірностей стабілізації піноемульсійних систем, Горальчук А. Б. (2012)
Большакова В. А. - Розробка технологіі м’ясних біфштексів з використанням полісахаридів, Камсуліна Н. В. (2012)
Зенькова М. Л. - Новый вид консервированных продуктов из зернового сырья, Назарова О. О. (2012)
Думенко К. М. - Розробка машини транспортерного типу для подрібнення насінників гарбуза, Павлюченко І. С., Полянський П. М., Шевченко К. С. (2012)
Бренч А. А. - Исследование процесса разделения мясокостного сырья птицы в шнековых обвалочных прессах, Дацук И. Е. (2012)
Болгова Н. В. - Аналіз використання какао-замінників вітчизняними виробниками шоколаду, Удянська Ю. О. (2012)
Горальчук А. Б. - Аналітичне обґрунтування розробки молочних десертів, Трощий Т. В., Сабадош Г. О. (2012)
Єрьоменко Д. О. - Напрямки використання вторинних енергоресурсів на підприємствах харчової промисловості, Лебедєв І. М. (2012)
Федак Н. В. - Динаміка вмісту токоферолів в оліях соняшнику з різним жирнокислотним складом в процесі нагрівання, Дихтярь А. М., Кириченко В. В., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М. (2012)
Горбенко О. А. - Дослідження фізико-механічних і технологічних властивостей томатів та технологічної маси, Чебан О. Я., Норинський О. І. (2012)
Коляновська Л. М. - Визначення коефіцієнта дифузії для системи "тверда олієвмісна структура – розчинник" (2012)
Вікуль С. І. - Порівняльна характеристика якості кагорів за показником біологічної активності, Мельник І. В., Вікуль О. О. (2012)
Кирик И. М. - Исследование процесса инфракрасного нагрева в бытовых тепловых аппаратах, Василевская С. И. (2012)
Кіріченко В. О. - Діагностика обладнання харчових виробництв за шумовими характеристиками (2012)
Лавріненко Н. М. - Моделювання перемішування в’язкопластичних харчових середовищ, Бескровний О. І. (2012)
Молоканова Л. В. - Оптимізація складу м'ясних січених напівфабрикатів математичними методами, Лукомський Ю. О. (2012)
Сильченко О. Є. - Моделювання розподілу деформацій епокситіїранових клеїв з металевими наповнювачами (2012)
Шеїна А. В. - Вплив швидкості деформації на пружні властивості овочів (2012)
Кольцов А. Г. - Экспериментальные исследования механизма параллельной кинематики типа "платформа Стюарта", Шамутдинов А. Х., Дмитриев Ю. А. (2012)
Червоткіна О. О. - Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку, Олексієнко В. О., Фучаджи Н. О. (2012)
Самойчук К. О. - Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока, Ковальов О. О., Івженко А. О. (2012)
Волошина А. А. - Математическая модель предохранительного клапана непрямого действия (2012)
Білонога Ю. Л. - Доцільне співвідношення найбільш поверхнево-активної композиційної суміші на основі рослинних олій, Корнієнко О. Я., Варивода Ю. Ю., Ціж Б. Р., Максисько О. Р. (2012)
Олексієнко В. О. - Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств, Самойчук К. О., Буденко С. Ф., Свірень М. О. (2012)
Ракул О. І. - Експериментальні дослідження процесу відокремлення качанів кукурудзи на качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії (2012)
Кислюк Л. В. - Основні напрями технологічно-організаційного розвитку бібліотек комунікаційному просторі України, Фурман І. О. (2012)
Тимчук С. А. - Структурная оптимизация разветвленной секционированной сети электроснабжения в условиях многокритериальности и неопределенности исходной информации, Фурман И. А., Сиротенко М. А. (2012)
Савенко К. С. - Джерела фінансування інновацій в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації (2014)
Zyma O. - Public-Private Partnership Projects as a Path to Ukraine's Tourism Development, Lisitsyna I. (2014)
Бобух І. М. - Продуктивність ресурсів – складових національного багатства – як базова детермінанта сталого розвитку (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Інституціональний механізм функціонування уповноваженого економічного оператора (2014)
Yakhina T. - Differentiation Between the NBU Regulations аs to Provisioning for Active Bank Transactions, Tesоlkin R. (2014)
Успаленко В. І. - Визначення впливу достатності капіталу на рівень фінансової стійкості страхової компанії, Подзолкова Ю. В. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Аналіз постачальницького потенціалу торговельної мережі (2014)
Піскун К. В. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет, Кошеленко Н. С. (2014)
Медвідь В. Ю. - Система стратегічного планування розвитку регіонів як умова дієвого економічного регулювання регіонального розвитку (2014)
Ковальчук В. А. - Джерела фінансового забезпечення реалізації регіональних інвестиційних проектів (2014)
Бойченко В. С. - Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан (2014)
Трач О. Ю. - Модель запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві (2014)
Гаращук О. В. - Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища, Куценко В. І. (2014)
Маркович І. Б. - Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки (2014)
Пилипенко А. А. - Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу, Березовський К. М. (2014)
Гонтарева І. В. - Погодженість відтворювальних циклів ефективності діяльності підприємства (2014)
Васюткіна Н. В. - Формування системи управління сталим розвитком підприємства (2014)
Котиш О. М. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "зовнішньоекономічна операція" (2014)
Гонський М. Д. - Комерційна функція як основа ефективної комерційної діяльності торговельного підприємства (2014)
Меджибовська Н. С. - Еволюція системи постачання промислових підприємств (2014)
Зеленський М. В. - Теоретичні положення організації застосування аутсорсингу логістичних функцій (2014)
Макалюк І. В. - Функції мотивування, контролю та регулювання в системі управління трансакційними витратами (2014)
Сенічкіна О. Е. - Методичні рекомендації щодо оцінювання результату інноваційної праці фахівців у промисловості (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 1, Корсунский В. М. (2014)
Яковлев Ю. С. - Применение ПЛИС для создания высокопроизводительных вычислительных систем и их компонентов, Елисеева Е. В. (2014)
Ледянкин Ю. Я. - Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 1 (2014)
Литвин В. В. - Метод моделювання процесу підтримки прийняття рішень у конкурентному середовищі, Оборська О. В., Вовнянка Р. В. (2014)
Попов М. А. - Классификация объектов на многоспектральных / гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе теории свидетельств Демпстера-Шейфера, Топольницкий В. М. (2014)
Нікітенко Є. В. - Метод пошуку несправностей у складних електронних приладах з урахуванням зовнішніх факторів (2014)
Середенко В. М. - Розв’язання прикладної задачі вимірювання залишкових напружень у відновлювальному покритті методом комп’ютерної обробки результатів тензодатчика опору, Пономаренко А. М. (2014)
Мельникова Н. І. - Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень, Стебліна К. В. (2014)
Альперт С. І. - Оцінка якості класифікації аерокосмічних зображень на основі матриці помилок та коефіцієнтів точності (2014)
Лисецкий Ю. М. - Концептуальная модель территориально распределенной корпоративной интегрированной информационной системы (2014)
Литвинов В. В. - Агентные модели операций, Задорожний А. А. (2014)
Aleksandrova M. - Two-step recommendations: contrast analysis and matrix factorization techniques, Brun A., Boyer A., Chertov O. (2014)
Ильина Е. П. - Управление качеством организационных решений на основе формализованного корпоративного знания. Ч. 1. Онтология организационных решений (2014)
Козин И. В. - Фрагментарные модели для некоторых экстремальных задач на графах , Полюга С. И. (2014)
Радченко С. Г. - Применение равномерно распределенных последовательностей для решения прикладных задач моделирования, Козырь О. В. (2014)
Гречанінов В. Ф. - Функції управління і нагляду в ризик-орієнтованому підході до управління безпекою, Бєгун В. В. (2014)
Раскин Л. Г. - Нелинейная несепарабельная задача рационального распределения многомерного ресурса при многономенклатурном производстве, Серая О. В., Каткова Т. И. (2014)
Грибов В. М. - Моделирование случайных величин с функцией DN-распределения, Стрельников В. П. (2014)
Федухин А. В. - К вопросу о сравнительной оценке гарантоспособных систем, Ярошенко В. Н., Сухомлин А. И., Сеспедес Гарсия Н. В., Муха Ар. А. (2014)
Сукач Е. И. - Метод вероятностно-алгебраического моделирования надежности структурно-сложных систем большой размерности (2014)
Котов Б. І. - Ідентифікація динаміки електричних установок термообробки фуражного зерна при виробництві комбікормів, Лисенко В. П., Комарчук Д. С., Калініченко Р. А. (2012)
Мунтян В. О. - Автоматичний вимірювач потужності НВЧ генератора пристрою знезараження комбікорму з використанням мікроконтролеру, Лобода О. І. (2012)
Петриченко С. В. - Аналіз каналів керування апаратурно-технологічним комплексом виробництва вершкового масла способом безперервного збивання, Лобода О. І., Тодоріко О. М. (2012)
Борохов І. В. - Перспективи використання діелектричних параметрів біооб'єктів в технологічних процесах сільського господарства та медицини, Федюшко Ю. М., Хандола Ю. М. (2012)
Борохов І. В. - Аналіз сучасних методів та засобів дистанційного вимірювання діелектричних властивостей біооб'єктів, Федюшко Ю. М. (2012)
Ксёнз Н. В. - Модель энергоёмкости при электродиализе воды, Сидорцов И. Г., Кияшко Е. А. (2012)
Ксёнз Н. В. - Анализ методов обработки и обоснование характера воздействия на биологические объекты с целью стимуляции их развития, Леонтьев Н. Г., Белоусов А. В., Федорищенко М. Г. (2012)
Савиных П. А. - Дробилка зерна ударно-отражательного действия, Миронов К. Е. (2012)
Оболенский Н. В. - Устройство для лабораторных исследований и сушки зерна в фермерских хозяйствах, Данилов Д. Ю. (2012)
Оболенский Н. В. - Результаты испытаний гидродинамического деструктора, Крайнов Ю. Е. (2012)
Диордиев В. Т. - Схемные решения и исследование систем управления электротехнологическими комплексами производства комбикормов в АПК (2012)
Ставинський Р. А. - Перетворення контурів і постановка задачі структурної оптимізації електромагнітних систем дроселів та реакторів (2012)
Гончарова Н. В. - Дослідження допустимого додаткового зносу ізоляції обмотки асинхронного електродвигуна (2012)
Рогач Ю. П. - Алгоритм оцінки професійного ризику на підприємствах АПК, Книшов О. Я., Лущенков В. Л., Головін С. В. (2012)
Рогач Ю. П. - Методологія організації для ідентифікації небезпек і оцінки ризику на підприємствах АПК, Книшов О. Я., Лущенков В. Л., Головін С. В. (2012)
Постнікова М. В. - Дослідження закономірності розподілу питомих витрат електроенергії на підприємствах очищення та переробки хлібних культур, Карпова О. П. (2012)
Лисенко О. В. - Аналіз можливого впливу вітроелектростанцій на пропускну спроможність електричних мереж (2012)
Боярчук В. М. - Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України, Сиротюк В. М., Сиротюк С. В., Гальчак В. П. (2012)
Крайнов Ю. Е. - Технология получения биогаза из отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве, Вандышева М. С. (2012)
Жуйков О. Г. - Обґрунтування оптимального способу та режимів комбайнового збирання насіння гірчиці сарептської в умовах сухого степу (2012)
Заболотний А. П. - Побудова структури мереж електропостачання підприємств АПК, що містять вітроенергетичні установки, Федоша Д. В., Даус Ю. В., Данильченко Д. О. (2012)
Гетманенко В. М. - Устройство защиты асихронного электродвигателя, Иваница М. А. (2012)
Степанчук Г. В. - Оптические электротехнологии с применением переменного светового поля, Ключка Е. П., Петренко Э. Э. (2012)
Степанчук Г. В. - Обоснование передаточного числа редуктора для двухроторного электрического генератора ветроустановки, Моренко К. С. (2012)
Степанчук Г. В. - К выбору облучательных установок для выращивания растений в условиях защищенного грунта, Пономарева Н. Е., Петренко Э. Э. (2012)
Таранов Д. М. - Оптимизация потребления электроэнергии асинхронным электроприводом насосов системы водоснабжения животноводческих комплексов, Каун О. Ю. (2012)
Крайнов Ю. Е. - Устройство для тепловой обработки зерна в условиях малых форм хозяйств, Юсипова Э. М. (2012)
Оболенский Н. В. - Оребрение теплоотдающих поверхностей индукционных нагревателей жидких сред, Миронов Е. Б., Красиков С. Б. (2012)
Оболенский Н. В. - Совершенствование струезакручивающего узла - улитки гидродинамического теплогенератора, Крайнов Ю. Е. (2012)
Петров В. А. - Развитие новых рулевых управлений на базе электромеханических усилителей, Петров А. В. (2012)
Журавель Д. П. - Дослідження впливу присадок на експлуатаційні властивості олій, Юдовинський В. Б., Мітков Б. В. (2012)
Вороновський І. Б. - Проблеми використання світлих нафтопродуктів і машинно-тракторних агрегатів в агропромисловому виробництві (2012)
Масалабов В. М. - Визначення показника режиму повороткості двомашинного посівного МТА (2012)
Кувачов В. П. - Обґрунтування критеріїв оптимальності сумісного маршрутизованого руху технологічного комплексу МТА, Мітков В. Б. (2012)
Кувачов В. П. - Мостове землеробство на базі дощувальних машин (2012)
Болтянська Н. І. - Обґрунтування технологічних параметрів механічного стимулювання (масажу) вимені високопродуктивних корів (2012)
Кушнарев А. С. - Имитационное моделирование процесса высева капсулированных в глину семян овощей механическим ячеисто-дисковым высевающим аппаратом, Сербий Е. К., Кушнарев А. С. (2012)
Мельник В. И. - Проверка адекватности разработанной математической модели посева пропашных культур, Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Моххамед, Никитенко С. А. (2012)
Усенко М. В. - Дослідження роботи модуля гнучкої борони з розпушуючими зубами (2012)
Борис А. М. - Математичне моделювання та результати розрахунків на пеом зусиль, що діють в точці контакту нового відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2012)
Мохнатко І. М. - Теоретичні дослідження з обґрунтування конструктивних параметрів ротаційного протипотокового очисника повітря, Рогач Ю. П. (2012)
Паромчик И. И. - Использование пряно-ароматического сырья в производстве хлебобулочных изделий, Челомбитько М. А., Королева Н. Ю., Светлугина А. А. (2012)
Войтов В. А. - Пути снижения энергозатрат при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет, Вороновский И. Б. (2012)
Подригало М. А. - Повышение точности измерения ускорений мобильных машин путем снижения монтажной погрешности датчиков, Полянский А. С., Клец Д. М., Дубинин Е. А., Артёмов Н. П., Задорожняя В. В. (2012)
Журавель Д. П. - Исследования местных износов деталей плунжерных пар топливных насосов ДВС, Юдовинский В. Б., Коломоец В. А. (2012)
Ковбаса В. П. - Особливості моделювання процесів газообміну поршневих двигунах внутрішнього згоряння альтернативними механізмами газорозподілу (частина 1), Бешун О. А., Роговський Л. Л., Топчій С. І. (2012)
Бешун О. А. - Сучасні та перспективні екологічні стандарти для дизелів лісо- і сільськогосподарських мобільних машин та технології, які дозволяють їх виконати (2012)
Караєв О. Г. - Алгоритм прийняття рішень щодо проведення поливів насаджень черешні, Сушко С. Л., Кузмінов В. В. (2012)
Свірень М. О. - Вплив форми присмоктуючих комірок на ефективність роботи пневмомеханічних висівних апаратів, адаптованих для систем точного землеробства, Лещенко С. М., Бойко А. І. (2012)
Свірень М. О. - Автоматизований комплекс для досліджень та випробувань висівних апаратів сівалок КНТУ-80, Лісовий І. О., Бойко А. І. (2012)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень з визначення вантажопідйомності пристрою для агрегатування, Шкарівський Г. В., Присяжний В. Г., Третяк В. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів копірно-роторним відокремлювачем гички, Борис А. М. (2012)
Яременко В. В. - Технічна діагностика – важливий елемент в підвищенні надійності гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Свірень М. О. (2012)
Музика О. П. - Імітаційна модель оптимізації функціонування технологічного комплексу "насосна станція – мережа – дощувальна техніка”, Войтович І. В., Стасюк Н. О. (2012)
Паламарчук І. П. - Оцінка якісних параметрів багатокомпонентних сумішей рослинних інгредієнтів за вібровідцентрового дезінтегрування, Янович В. П. (2012)
Білокопитов О. О. - Аналіз результатів визначення критичної швидкості та коефіцієнту парусності складових зернового вороху (2012)
Шкарівський Г. В. - Критерії для оцінювання мобільних енергетичних засобів (2012)
Мітков Б. В. - Обґрунтування ефективності отримання біогазу з відходів тваринництва, Чорна Т. С., Мітков В. Б. (2012)
Волошина А. А. - Конструктивные особенности и принцип работы героторных гидромашин (2012)
Несвідомін В. М. - Комп’ютерні технології дослідження руху частинки по шорстких нерухомих поверхнях на прикладі вертикального конуса (2012)
Чорна Т. С. - Результати польових досліджень прямолінійності рядків просапної культури (2012)
Шабала М. О. - Система обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції, Чорна Т. С. (2012)
Авчіннікова Г. - Особливості діагностування та профільного навчання старшокласників у США (2013)
Білова Ю. - Сучасні вимоги до професійної компетентності фахівців економічного профілю (2013)
Верховська М. - Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій (2013)
Воронцова О. - Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності (2013)
Гейченко К. - Усне навчально-професійне спілкування студентів-іноземців на практичному занятті (2013)
Голуб О. - Роль Я. П. Новицького у становленні земських шкіл Північного Приазов’я (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Гуляєв А. - Формування людського капіталу в Україні за допомогою фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, Лінник А. (2013)
Загребнюк Ю. - Тенденції розвитку змісту освіти в державних школах США (2013)
Заїка О. - Особливості організації практичних занять з курсу "Основи геометрії” (2013)
Канюк Г. - Концепція створення лабораторної бази навчального курсу "Основи енерго- і ресурсозберігання”, Чернюк А., Пугачова Т., Без’язичний В., Занихайло Є. (2013)
Козинець О. - Погляди Рудольфа Краєвського на міміко-жестове мовлення (2013)
Костиніч О. - Електронний робочий зошит з хвильової та квантової оптики як засіб розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання фізики (2013)
Кравченко Ю. - Про деякі інтерактивні методи на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2013)
Криворучко Н. - Регіональні програми розвитку Бердянського району в галузі освіти, Гайдук М. (2013)
Криворучко Н. - Проблеми формування людського капіталу в галузі освіти в Україні, Захарченко В. (2013)
Луб’янова А. - Програмно-методичне забезпечення правового виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Маковецька Н. - Застосування кейс-технологій у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі (2013)
Наливайко І. - Виховання як шлях соціалізації особистості (2013)
Паскаленко В. - Педагогічна та просвітницька діяльність В. Рюміна (історіографічний аспект) (2013)
Рощупкина О. - Стратегії навчання самостійності читання текстів іноземними студентами (2013)
Сватьєв А. - Вивчення стану готовності майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності в різних ВНЗ України (2013)
Сидоренко С. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв (2013)
Сокол А. - Використання історичного матеріалу на заняттях з морехідної астрономії, Сокол І. (2013)
Сопіга В. - Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи загальноосвітньої школи в 1970–1990 роках (2013)
Тимошенко Є. - Компетентнісний аспект ступеневої підготовки вчителів інформатики (2013)
Шевченко А. - Мотиви оволодіння майбутніми менеджерами освіти навичками дослідницької діяльності (2013)
Яблочніков С. - Аспекти організаційного управління вищою професійною освітою, Яблочнікова І. (2013)
Дрешпак В. - Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі (2014)
Клімович В. - Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави (2014)
Решетніков Ю. - Організаційно-інституційне забезпечення державно-конфесійних відносин: вітчизняний та закордонний досвід (2014)
Костюк І. - Наукові концепції, підходи та методи реформування державного управління в Україні (2014)
Соха Ю. - Формування понятійно-категоріального апарату теорії природно-техногенної безпеки: державно-управлінський аспект (2014)
Голубчик Г. - "Публічна історія" як сфера державно-управлінської діяльності: зарубіжний досвід (2014)
Дегтярьова І. - Конференція ректорів як суб’єкт державно-громадського управління вищою освітою Польщі (2014)
Колесніков Б. - Дерегуляція будівельної галузі економіки як запорука поліпшення інвестиційного клімату (2014)
Палагнюк О. - Аналіз механізмів державного регулювання нелегальної міграції в Україні у працях сучасних дослідників (2014)
Якимчук А. - Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні (2014)
Ромін А. - Механізми державного управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2014)
Садковий В. - Сучасні технології впровадження державних механізмів щодо розробки нових напрямів розвитку вищої освіти (2014)
Белец Ж. - Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету (2014)
Олефіренко С. - Забезпечення легітимності головних управлінь юстиції в контексті основних напрямів їх діяльності (2014)
Худоба О. - Зарубіжний досвід державного управління системою охорони здоров’я в Україні: порівняльний аналіз (2014)
Машненков К. - Державне управління екологічним інвестуванням в Україні (2014)
Колєнов О. - Особливості формування та реалізації державної екологічної політики (2014)
Криштанович М. - Нормативно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення національної безпеки України (2014)
Діденко О. - Критерії ефективності державної політики національно-патріотичного виховання молоді в Україні (2014)
Кірова М. - Фінансові Механізми державного управління охороною здоров’я: зарубіжний досвід, Мельник Л., Радиш Я. (2014)
Коваленко Т. - Міністерство охорони здоров’я України як суб’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Смаглюк В. - Державне управління у сфері формування та розвитку середнього класу в США: досвід для України (2014)
Андріянова Ю. - Деструктивність наслідків конфліктів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування (2014)
Маланчій М. - Особливості розвитку професійної ідентичності посадових осіб Прикордонної служби України (2014)
Мустафаєва У. - Реформування державної служби України: аналіз кадрової складової (2014)
Терентьєв О. - Теоретичні основи конструювання професійного простору державної служби та його параметри (2014)
Фоменко Т. - Регулювання етичних питань на державній службі: порівняльний аналіз канадського та українського законодавств (2014)
Антонова О. - Професійна підготовка керівного складу державної служби країн Північної Америки (США, Канада, Мексика): формування стратегічної компетентності (2014)
Пісоцький В. - Структура територіальної громади як комунікативної мережі та чинники її формування (2014)
Попович В. - Моделі та типи державної муніципальної політики (2014)
Рожко О. - Обласна клінічна офтальмологічна лікарня як об’єкт корпоративного управління: досвід Дніпропетровщини (2014)
Колповська А. - Обґрунтування концептуальної моделі впровадження соціальної відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Кожне звернення громадян перебуватиме на особистому контролі керівника земельного відомства (2014)
Калетнік Г. - Запровадження довготермінової оренди і спрощення процедури пролонгації договору оренди землі сприятимуть розвитку сільгоспвиробництва (2014)
Верховна Рада України ліквідувала Державний земельний банк (2014)
Парубок О. - Буде держава, допоки будемо господарями на своїй землі (2014)
Шарий Г. - Про стан і перспективи розвитку аграрного сектору України (2014)
Чернов В. - Аукціон без переможця (2014)
Мигаль О. - Досвід ЄС в управлінні земельними ресурсами: чим корисний для України? (2014)
Шафранська Л. - Яким цілям має служити управління сільськогосподарськими землями державної власності та що таке моніторинг ринку земель? (2014)
Колядинська Т. - За порадою — до "Громадської платформи", Звірко В. (2014)
Третяк А. - Якими повинні бути проекти землеустрою щодо організації сівозмін, Другак В. (2014)
Сохнич А. - Механізм фінансування територій та об'єктів природно­заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, Харачко М. (2014)
Солов’яненко Н. - Наукові засади раціонального використання земельних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища в Україні на шляху до європейської інтеграції (2014)
Кальніченко А. - Обмін земельних ділянок: на що слід звернути увагу? (2014)
Укрдержреєстр роз’яснює (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Топчій Т. В. - Стійкість сортів пшениці озимої проти шкідливої черепашки (2013)
Пріщенко О. В. - Токсиногенні властивості грибів роду Fusarium за ураження зерна пшениці озимої (2013)
Афанасьєва О. Г. - Пошук джерел стійкості проти збудника церкоспорельозної прикореневої гнилі серед сортів пшениці ярої м'якої (2013)
Дерменко О. П. - Захист пшениці озимої від бурої листкової іржі, Панченко Ю. С., Гаврилюк Л. Л. (2013)
Кирик М. М. - Особливості розвитку кореневих гнилей сочевиці, Таранухо Ю. М., Піковський М. Й. (2013)
Запольська Н. М. - Вплив культур-попередників на фітопатологічний стан грунтів у посівах цукрових буряків, Шендрик К. М. (2013)
Матвієнко А. І. - Урожайність озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу України (2013)
Броун І. В. - Ентомокомплекс розсадника дендропарку "Олександрія", Федоренко В. П. (2013)
Симонов В. Є. - Міжнародний семінар в рамках науково-дослідного проекту "Q-DETECT", Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Будзінська Р. С. (2013)
Башинська О. В. - Підвищили кваліфікацію (2013)
Борзих О. І. - Спеціалізовані фітофаги амброзії полинолистої на території України, Стефківський В. М., Мар'юшкіна В. Я., Ярошенко Л. М., Філатова Н. К. (2013)
Вітання головного редактора (2014)
Yelyseyeva I. V. - Anti-adhesive therapies as a contemporary means to fight infectious diseases and adherence factors of Corynebacteria diphtheriae, Babych Ye. M., Zhdamarova L. A., Belozersky V. I., Isayenko Ye. Yu., Kolpak S. A. (2014)
Rybalkin М. V. - Description of technologies for obtaining of antigens of Candida genus fungi (2014)
Короваева И. В. - Грипп как общечеловеческая проблема. перспективные направления профилактики и лечения, Кухарь Д. И., Попова Н. Г., Михайленко К. В., Зозуля Н. И. (2014)
Цапко Т. О. - Вивчення протимікробної активності 6-сульфонілпохідних 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-ону (2014)
Barsuk D. O. - Antimicrobial activity of cholanic acids’ stereoisomers compared to cholic acid on the test cultures of microorganisms, Stremouhov O. O., Kovalenko S. M. (2014)
Штрімайтіс О. В. - Визначення мікробіологічної чистоти концентрованих розчинів неорганічних солей аптечного виготовлення, Здорик О. А., Стрілець О. П., Георгіянц В. А. (2014)
Бакуменко А. В. - Мікробіологічні особливості збудників, вилучених із мокроти хворих на гнійно-деструктивні ускладнення позалікарняної пневмонії (2014)
Hizhnyak O. S. - Immunobiological properties of medicinal product obtained on the basis of strains of Bifidobacteria and Lactobacilli (2014)
Оспанова Т. С. - Деякі порушення функції нирок у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Більченко О. С., Авдєєва О. В., Болокадзе Є. О., Веремієнко О. В. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Структура мікробіоценозу кишечника щурів за умов введення в раціон подрібненого субстрату ксеногенної шкіри, Покришко О. В. (2014)
Рижкова Т. А. - Особливості конкурентної активності пробіотичних та вилучених з різних еконіш штамів лактобацил за різних умов газового складу атмосфери культивування, Калініченко С. В., Бабич Є. М., Скляр Н. І., Хворостяна В. О., Шкодовська Н. Ю., Куцина О. М., Баганча М. Б., Півненко С. Ю. (2014)
Торяник І. І. - Макромікроскопічні зміни у нирках лабораторних щурів у нормі, за умов імунокомпрометації та ентерококової інфекції, Мироненко Л. Г., Перетятко О. Г., Ткачик І. П. (2014)
Бутов Д. О. - Зміни показників цитокінів під впливом поліморфізму генів IL-2, IL-4 ТА IL-10 у хворих на туберкульоз легень при хіміотерапії (2014)
Войда Ю. В. - Оцінка чутливості до антимікробних препаратів клінічних штамів Esсherichia coli (2014)
Зупанец И. А. - Место хондропротекторов в терапии остеоартроза, Зимин С. М. (2014)
Головчак Г. С. - Эпидемиологические, диагностические и клинико-морфологические аспекты бешенства у человека, Сухорукова А. Б., Марковский В. Д., Сорокина И. В., Борзенкова И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Сакал А. А. (2014)
Мирошниченка Михайла Сергійовича Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Ретьман С. В. - Рамуляріоз ячменю — нова небезпечна хвороба, Шевчук О. В., Кислих Т.М. (2012)
Піковський М. Й. - Симптоматика білої гнилі сої, Кирик М. М. (2012)
Чергіна О. Д. - Епоксиконазол та тіофанат-метил в зернових колосових культурах (2012)
Гордієнко О. В. - Шкідники гречки в умовах інтенсифікації зернового виробництва в Північному Лісостепу України (2012)
Литвин О. П. - Новий — старий шкідник соняшника, Федоренко А. В., Федоренко В. П. (2012)
Гуляк Н. В. - Гібриди кукурудзи. Стійкість проти стеблового кукурудзяного метелика (2012)
Лаба Ю. Р. - Ріпаковий та зеленуватий квіткоїди (2012)
Шестопалов М.В. - Шкідники занедбаних садів. Фауна шкідників багаторічних насаджень у промислових і занедбаних садах передгірного Криму (2012)
Симонов В. Є. - Бактеріальний опік плодових. Фітосанітарний моніторинг плодових насаджень Вінницької області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В., Баул Є. М., Жосан В. В. (2012)
Дерев'янський В. П. - Бур'яни та продуктивність сої (2012)
Онищенко О. І. - Ефективність фунгіцидів та регуляторів росту рослин у насіннєвих посівах капусти червоноголової, Рудой С. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського