Дубровин В. И. - Методы оценки остаточного ресурса изделий (обзор), Клименко В. А. (2010)
Брюхович Е. И. - Биогенетический закон Геккеля и его роль в выявлении механизма ретрансляции естественных законов в процессе создания и эволюционирования вычислительной техники. Ч. 2 (2010)
Ялпачик В. Ф. - Моделювання і розрахунок теплофізичних властивостей харчової сировини рослинного походження (2012)
Ялпачик Ф. Ю. - Визначення технічної ефективності сучасних тістомісильних машин, Янаков В. П., Човпило А. П. (2012)
Паламарчук І. П. - Дослідження основних факторів, що визначають процес вібровідцентрового розділення сирого гліцерину, Полєвода Ю. А. (2012)
Гвоздєв О. В. - Енергоємність процесу подрібнення зерна в дробарці з вертикальним ротором, Ялпачик О. В. (2012)
Шпиганович Т. О. - Спосіб гравітаційної сепарації зерна (2012)
Самойчук К. О. - Вдосконалення конструкції матриці шнекової машини для формування цукеркових виробів, Котенко В. І., Іванова В. В. (2012)
Паляничка Н.О. - Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації (2012)
Янчева М. О. - Аналіз сучасного стану застосування добавок кріопротекторної дії у технологіях замороженої м'ясної продукції, Дроменко О. Б., Рудніченко Л. Л. (2012)
Сербій Є. К. - Можливості пролонгованого використання елементів дражувальної оболонки насіння овочевих культур, Новохацький М. Л. (2012)
Товма Л. Ю. - Встановлення закономірностей стабілізації піноемульсійних систем, Горальчук А. Б. (2012)
Большакова В. А. - Розробка технологіі м’ясних біфштексів з використанням полісахаридів, Камсуліна Н. В. (2012)
Зенькова М. Л. - Новый вид консервированных продуктов из зернового сырья, Назарова О. О. (2012)
Думенко К. М. - Розробка машини транспортерного типу для подрібнення насінників гарбуза, Павлюченко І. С., Полянський П. М., Шевченко К. С. (2012)
Бренч А. А. - Исследование процесса разделения мясокостного сырья птицы в шнековых обвалочных прессах, Дацук И. Е. (2012)
Болгова Н. В. - Аналіз використання какао-замінників вітчизняними виробниками шоколаду, Удянська Ю. О. (2012)
Горальчук А. Б. - Аналітичне обґрунтування розробки молочних десертів, Трощий Т. В., Сабадош Г. О. (2012)
Єрьоменко Д. О. - Напрямки використання вторинних енергоресурсів на підприємствах харчової промисловості, Лебедєв І. М. (2012)
Федак Н. В. - Динаміка вмісту токоферолів в оліях соняшнику з різним жирнокислотним складом в процесі нагрівання, Дихтярь А. М., Кириченко В. В., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М. (2012)
Горбенко О. А. - Дослідження фізико-механічних і технологічних властивостей томатів та технологічної маси, Чебан О. Я., Норинський О. І. (2012)
Коляновська Л. М. - Визначення коефіцієнта дифузії для системи "тверда олієвмісна структура – розчинник" (2012)
Вікуль С. І. - Порівняльна характеристика якості кагорів за показником біологічної активності, Мельник І. В., Вікуль О. О. (2012)
Кирик И. М. - Исследование процесса инфракрасного нагрева в бытовых тепловых аппаратах, Василевская С. И. (2012)
Кіріченко В. О. - Діагностика обладнання харчових виробництв за шумовими характеристиками (2012)
Лавріненко Н. М. - Моделювання перемішування в’язкопластичних харчових середовищ, Бескровний О. І. (2012)
Молоканова Л. В. - Оптимізація складу м'ясних січених напівфабрикатів математичними методами, Лукомський Ю. О. (2012)
Сильченко О. Є. - Моделювання розподілу деформацій епокситіїранових клеїв з металевими наповнювачами (2012)
Шеїна А. В. - Вплив швидкості деформації на пружні властивості овочів (2012)
Кольцов А. Г. - Экспериментальные исследования механизма параллельной кинематики типа "платформа Стюарта", Шамутдинов А. Х., Дмитриев Ю. А. (2012)
Червоткіна О. О. - Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку, Олексієнко В. О., Фучаджи Н. О. (2012)
Самойчук К. О. - Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока, Ковальов О. О., Івженко А. О. (2012)
Волошина А. А. - Математическая модель предохранительного клапана непрямого действия (2012)
Білонога Ю. Л. - Доцільне співвідношення найбільш поверхнево-активної композиційної суміші на основі рослинних олій, Корнієнко О. Я., Варивода Ю. Ю., Ціж Б. Р., Максисько О. Р. (2012)
Олексієнко В. О. - Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств, Самойчук К. О., Буденко С. Ф., Свірень М. О. (2012)
Ракул О. І. - Експериментальні дослідження процесу відокремлення качанів кукурудзи на качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії (2012)
Кислюк Л. В. - Основні напрями технологічно-організаційного розвитку бібліотек комунікаційному просторі України, Фурман І. О. (2012)
Тимчук С. А. - Структурная оптимизация разветвленной секционированной сети электроснабжения в условиях многокритериальности и неопределенности исходной информации, Фурман И. А., Сиротенко М. А. (2012)
Савенко К. С. - Джерела фінансування інновацій в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації (2014)
Zyma O. - Public-Private Partnership Projects as a Path to Ukraine's Tourism Development, Lisitsyna I. (2014)
Бобух І. М. - Продуктивність ресурсів – складових національного багатства – як базова детермінанта сталого розвитку (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Інституціональний механізм функціонування уповноваженого економічного оператора (2014)
Yakhina T. - Differentiation Between the NBU Regulations аs to Provisioning for Active Bank Transactions, Tesоlkin R. (2014)
Успаленко В. І. - Визначення впливу достатності капіталу на рівень фінансової стійкості страхової компанії, Подзолкова Ю. В. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Аналіз постачальницького потенціалу торговельної мережі (2014)
Піскун К. В. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет, Кошеленко Н. С. (2014)
Медвідь В. Ю. - Система стратегічного планування розвитку регіонів як умова дієвого економічного регулювання регіонального розвитку (2014)
Ковальчук В. А. - Джерела фінансового забезпечення реалізації регіональних інвестиційних проектів (2014)
Бойченко В. С. - Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан (2014)
Трач О. Ю. - Модель запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві (2014)
Гаращук О. В. - Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища, Куценко В. І. (2014)
Маркович І. Б. - Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки (2014)
Пилипенко А. А. - Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу, Березовський К. М. (2014)
Гонтарева І. В. - Погодженість відтворювальних циклів ефективності діяльності підприємства (2014)
Васюткіна Н. В. - Формування системи управління сталим розвитком підприємства (2014)
Котиш О. М. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "зовнішньоекономічна операція" (2014)
Гонський М. Д. - Комерційна функція як основа ефективної комерційної діяльності торговельного підприємства (2014)
Меджибовська Н. С. - Еволюція системи постачання промислових підприємств (2014)
Зеленський М. В. - Теоретичні положення організації застосування аутсорсингу логістичних функцій (2014)
Макалюк І. В. - Функції мотивування, контролю та регулювання в системі управління трансакційними витратами (2014)
Сенічкіна О. Е. - Методичні рекомендації щодо оцінювання результату інноваційної праці фахівців у промисловості (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 1, Корсунский В. М. (2014)
Яковлев Ю. С. - Применение ПЛИС для создания высокопроизводительных вычислительных систем и их компонентов, Елисеева Е. В. (2014)
Ледянкин Ю. Я. - Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 1 (2014)
Литвин В. В. - Метод моделювання процесу підтримки прийняття рішень у конкурентному середовищі, Оборська О. В., Вовнянка Р. В. (2014)
Попов М. А. - Классификация объектов на многоспектральных / гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе теории свидетельств Демпстера-Шейфера, Топольницкий В. М. (2014)
Нікітенко Є. В. - Метод пошуку несправностей у складних електронних приладах з урахуванням зовнішніх факторів (2014)
Середенко В. М. - Розв’язання прикладної задачі вимірювання залишкових напружень у відновлювальному покритті методом комп’ютерної обробки результатів тензодатчика опору, Пономаренко А. М. (2014)
Мельникова Н. І. - Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень, Стебліна К. В. (2014)
Альперт С. І. - Оцінка якості класифікації аерокосмічних зображень на основі матриці помилок та коефіцієнтів точності (2014)
Лисецкий Ю. М. - Концептуальная модель территориально распределенной корпоративной интегрированной информационной системы (2014)
Литвинов В. В. - Агентные модели операций, Задорожний А. А. (2014)
Aleksandrova M. - Two-step recommendations: contrast analysis and matrix factorization techniques, Brun A., Boyer A., Chertov O. (2014)
Ильина Е. П. - Управление качеством организационных решений на основе формализованного корпоративного знания. Ч. 1. Онтология организационных решений (2014)
Козин И. В. - Фрагментарные модели для некоторых экстремальных задач на графах , Полюга С. И. (2014)
Радченко С. Г. - Применение равномерно распределенных последовательностей для решения прикладных задач моделирования, Козырь О. В. (2014)
Гречанінов В. Ф. - Функції управління і нагляду в ризик-орієнтованому підході до управління безпекою, Бєгун В. В. (2014)
Раскин Л. Г. - Нелинейная несепарабельная задача рационального распределения многомерного ресурса при многономенклатурном производстве, Серая О. В., Каткова Т. И. (2014)
Грибов В. М. - Моделирование случайных величин с функцией DN-распределения, Стрельников В. П. (2014)
Федухин А. В. - К вопросу о сравнительной оценке гарантоспособных систем, Ярошенко В. Н., Сухомлин А. И., Сеспедес Гарсия Н. В., Муха Ар. А. (2014)
Сукач Е. И. - Метод вероятностно-алгебраического моделирования надежности структурно-сложных систем большой размерности (2014)
Котов Б. І. - Ідентифікація динаміки електричних установок термообробки фуражного зерна при виробництві комбікормів, Лисенко В. П., Комарчук Д. С., Калініченко Р. А. (2012)
Мунтян В. О. - Автоматичний вимірювач потужності НВЧ генератора пристрою знезараження комбікорму з використанням мікроконтролеру, Лобода О. І. (2012)
Петриченко С. В. - Аналіз каналів керування апаратурно-технологічним комплексом виробництва вершкового масла способом безперервного збивання, Лобода О. І., Тодоріко О. М. (2012)
Борохов І. В. - Перспективи використання діелектричних параметрів біооб'єктів в технологічних процесах сільського господарства та медицини, Федюшко Ю. М., Хандола Ю. М. (2012)
Борохов І. В. - Аналіз сучасних методів та засобів дистанційного вимірювання діелектричних властивостей біооб'єктів, Федюшко Ю. М. (2012)
Ксёнз Н. В. - Модель энергоёмкости при электродиализе воды, Сидорцов И. Г., Кияшко Е. А. (2012)
Ксёнз Н. В. - Анализ методов обработки и обоснование характера воздействия на биологические объекты с целью стимуляции их развития, Леонтьев Н. Г., Белоусов А. В., Федорищенко М. Г. (2012)
Савиных П. А. - Дробилка зерна ударно-отражательного действия, Миронов К. Е. (2012)
Оболенский Н. В. - Устройство для лабораторных исследований и сушки зерна в фермерских хозяйствах, Данилов Д. Ю. (2012)
Оболенский Н. В. - Результаты испытаний гидродинамического деструктора, Крайнов Ю. Е. (2012)
Диордиев В. Т. - Схемные решения и исследование систем управления электротехнологическими комплексами производства комбикормов в АПК (2012)
Ставинський Р. А. - Перетворення контурів і постановка задачі структурної оптимізації електромагнітних систем дроселів та реакторів (2012)
Гончарова Н. В. - Дослідження допустимого додаткового зносу ізоляції обмотки асинхронного електродвигуна (2012)
Рогач Ю. П. - Алгоритм оцінки професійного ризику на підприємствах АПК, Книшов О. Я., Лущенков В. Л., Головін С. В. (2012)
Рогач Ю. П. - Методологія організації для ідентифікації небезпек і оцінки ризику на підприємствах АПК, Книшов О. Я., Лущенков В. Л., Головін С. В. (2012)
Постнікова М. В. - Дослідження закономірності розподілу питомих витрат електроенергії на підприємствах очищення та переробки хлібних культур, Карпова О. П. (2012)
Лисенко О. В. - Аналіз можливого впливу вітроелектростанцій на пропускну спроможність електричних мереж (2012)
Боярчук В. М. - Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України, Сиротюк В. М., Сиротюк С. В., Гальчак В. П. (2012)
Крайнов Ю. Е. - Технология получения биогаза из отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве, Вандышева М. С. (2012)
Жуйков О. Г. - Обґрунтування оптимального способу та режимів комбайнового збирання насіння гірчиці сарептської в умовах сухого степу (2012)
Заболотний А. П. - Побудова структури мереж електропостачання підприємств АПК, що містять вітроенергетичні установки, Федоша Д. В., Даус Ю. В., Данильченко Д. О. (2012)
Гетманенко В. М. - Устройство защиты асихронного электродвигателя, Иваница М. А. (2012)
Степанчук Г. В. - Оптические электротехнологии с применением переменного светового поля, Ключка Е. П., Петренко Э. Э. (2012)
Степанчук Г. В. - Обоснование передаточного числа редуктора для двухроторного электрического генератора ветроустановки, Моренко К. С. (2012)
Степанчук Г. В. - К выбору облучательных установок для выращивания растений в условиях защищенного грунта, Пономарева Н. Е., Петренко Э. Э. (2012)
Таранов Д. М. - Оптимизация потребления электроэнергии асинхронным электроприводом насосов системы водоснабжения животноводческих комплексов, Каун О. Ю. (2012)
Крайнов Ю. Е. - Устройство для тепловой обработки зерна в условиях малых форм хозяйств, Юсипова Э. М. (2012)
Оболенский Н. В. - Оребрение теплоотдающих поверхностей индукционных нагревателей жидких сред, Миронов Е. Б., Красиков С. Б. (2012)
Оболенский Н. В. - Совершенствование струезакручивающего узла - улитки гидродинамического теплогенератора, Крайнов Ю. Е. (2012)
Петров В. А. - Развитие новых рулевых управлений на базе электромеханических усилителей, Петров А. В. (2012)
Журавель Д. П. - Дослідження впливу присадок на експлуатаційні властивості олій, Юдовинський В. Б., Мітков Б. В. (2012)
Вороновський І. Б. - Проблеми використання світлих нафтопродуктів і машинно-тракторних агрегатів в агропромисловому виробництві (2012)
Масалабов В. М. - Визначення показника режиму повороткості двомашинного посівного МТА (2012)
Кувачов В. П. - Обґрунтування критеріїв оптимальності сумісного маршрутизованого руху технологічного комплексу МТА, Мітков В. Б. (2012)
Кувачов В. П. - Мостове землеробство на базі дощувальних машин (2012)
Болтянська Н. І. - Обґрунтування технологічних параметрів механічного стимулювання (масажу) вимені високопродуктивних корів (2012)
Кушнарев А. С. - Имитационное моделирование процесса высева капсулированных в глину семян овощей механическим ячеисто-дисковым высевающим аппаратом, Сербий Е. К., Кушнарев А. С. (2012)
Мельник В. И. - Проверка адекватности разработанной математической модели посева пропашных культур, Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Моххамед, Никитенко С. А. (2012)
Усенко М. В. - Дослідження роботи модуля гнучкої борони з розпушуючими зубами (2012)
Борис А. М. - Математичне моделювання та результати розрахунків на пеом зусиль, що діють в точці контакту нового відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2012)
Мохнатко І. М. - Теоретичні дослідження з обґрунтування конструктивних параметрів ротаційного протипотокового очисника повітря, Рогач Ю. П. (2012)
Паромчик И. И. - Использование пряно-ароматического сырья в производстве хлебобулочных изделий, Челомбитько М. А., Королева Н. Ю., Светлугина А. А. (2012)
Войтов В. А. - Пути снижения энергозатрат при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет, Вороновский И. Б. (2012)
Подригало М. А. - Повышение точности измерения ускорений мобильных машин путем снижения монтажной погрешности датчиков, Полянский А. С., Клец Д. М., Дубинин Е. А., Артёмов Н. П., Задорожняя В. В. (2012)
Журавель Д. П. - Исследования местных износов деталей плунжерных пар топливных насосов ДВС, Юдовинский В. Б., Коломоец В. А. (2012)
Ковбаса В. П. - Особливості моделювання процесів газообміну поршневих двигунах внутрішнього згоряння альтернативними механізмами газорозподілу (частина 1), Бешун О. А., Роговський Л. Л., Топчій С. І. (2012)
Бешун О. А. - Сучасні та перспективні екологічні стандарти для дизелів лісо- і сільськогосподарських мобільних машин та технології, які дозволяють їх виконати (2012)
Караєв О. Г. - Алгоритм прийняття рішень щодо проведення поливів насаджень черешні, Сушко С. Л., Кузмінов В. В. (2012)
Свірень М. О. - Вплив форми присмоктуючих комірок на ефективність роботи пневмомеханічних висівних апаратів, адаптованих для систем точного землеробства, Лещенко С. М., Бойко А. І. (2012)
Свірень М. О. - Автоматизований комплекс для досліджень та випробувань висівних апаратів сівалок КНТУ-80, Лісовий І. О., Бойко А. І. (2012)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень з визначення вантажопідйомності пристрою для агрегатування, Шкарівський Г. В., Присяжний В. Г., Третяк В. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів копірно-роторним відокремлювачем гички, Борис А. М. (2012)
Яременко В. В. - Технічна діагностика – важливий елемент в підвищенні надійності гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Свірень М. О. (2012)
Музика О. П. - Імітаційна модель оптимізації функціонування технологічного комплексу "насосна станція – мережа – дощувальна техніка”, Войтович І. В., Стасюк Н. О. (2012)
Паламарчук І. П. - Оцінка якісних параметрів багатокомпонентних сумішей рослинних інгредієнтів за вібровідцентрового дезінтегрування, Янович В. П. (2012)
Білокопитов О. О. - Аналіз результатів визначення критичної швидкості та коефіцієнту парусності складових зернового вороху (2012)
Шкарівський Г. В. - Критерії для оцінювання мобільних енергетичних засобів (2012)
Мітков Б. В. - Обґрунтування ефективності отримання біогазу з відходів тваринництва, Чорна Т. С., Мітков В. Б. (2012)
Волошина А. А. - Конструктивные особенности и принцип работы героторных гидромашин (2012)
Несвідомін В. М. - Комп’ютерні технології дослідження руху частинки по шорстких нерухомих поверхнях на прикладі вертикального конуса (2012)
Чорна Т. С. - Результати польових досліджень прямолінійності рядків просапної культури (2012)
Шабала М. О. - Система обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції, Чорна Т. С. (2012)
Авчіннікова Г. - Особливості діагностування та профільного навчання старшокласників у США (2013)
Білова Ю. - Сучасні вимоги до професійної компетентності фахівців економічного профілю (2013)
Верховська М. - Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій (2013)
Воронцова О. - Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності (2013)
Гейченко К. - Усне навчально-професійне спілкування студентів-іноземців на практичному занятті (2013)
Голуб О. - Роль Я. П. Новицького у становленні земських шкіл Північного Приазов’я (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Гуляєв А. - Формування людського капіталу в Україні за допомогою фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, Лінник А. (2013)
Загребнюк Ю. - Тенденції розвитку змісту освіти в державних школах США (2013)
Заїка О. - Особливості організації практичних занять з курсу "Основи геометрії” (2013)
Канюк Г. - Концепція створення лабораторної бази навчального курсу "Основи енерго- і ресурсозберігання”, Чернюк А., Пугачова Т., Без’язичний В., Занихайло Є. (2013)
Козинець О. - Погляди Рудольфа Краєвського на міміко-жестове мовлення (2013)
Костиніч О. - Електронний робочий зошит з хвильової та квантової оптики як засіб розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання фізики (2013)
Кравченко Ю. - Про деякі інтерактивні методи на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2013)
Криворучко Н. - Регіональні програми розвитку Бердянського району в галузі освіти, Гайдук М. (2013)
Криворучко Н. - Проблеми формування людського капіталу в галузі освіти в Україні, Захарченко В. (2013)
Луб’янова А. - Програмно-методичне забезпечення правового виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Маковецька Н. - Застосування кейс-технологій у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі (2013)
Наливайко І. - Виховання як шлях соціалізації особистості (2013)
Паскаленко В. - Педагогічна та просвітницька діяльність В. Рюміна (історіографічний аспект) (2013)
Рощупкина О. - Стратегії навчання самостійності читання текстів іноземними студентами (2013)
Сватьєв А. - Вивчення стану готовності майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності в різних ВНЗ України (2013)
Сидоренко С. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв (2013)
Сокол А. - Використання історичного матеріалу на заняттях з морехідної астрономії, Сокол І. (2013)
Сопіга В. - Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи загальноосвітньої школи в 1970–1990 роках (2013)
Тимошенко Є. - Компетентнісний аспект ступеневої підготовки вчителів інформатики (2013)
Шевченко А. - Мотиви оволодіння майбутніми менеджерами освіти навичками дослідницької діяльності (2013)
Яблочніков С. - Аспекти організаційного управління вищою професійною освітою, Яблочнікова І. (2013)
Дрешпак В. - Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі (2014)
Клімович В. - Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави (2014)
Решетніков Ю. - Організаційно-інституційне забезпечення державно-конфесійних відносин: вітчизняний та закордонний досвід (2014)
Костюк І. - Наукові концепції, підходи та методи реформування державного управління в Україні (2014)
Соха Ю. - Формування понятійно-категоріального апарату теорії природно-техногенної безпеки: державно-управлінський аспект (2014)
Голубчик Г. - "Публічна історія" як сфера державно-управлінської діяльності: зарубіжний досвід (2014)
Дегтярьова І. - Конференція ректорів як суб’єкт державно-громадського управління вищою освітою Польщі (2014)
Колесніков Б. - Дерегуляція будівельної галузі економіки як запорука поліпшення інвестиційного клімату (2014)
Палагнюк О. - Аналіз механізмів державного регулювання нелегальної міграції в Україні у працях сучасних дослідників (2014)
Якимчук А. - Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні (2014)
Ромін А. - Механізми державного управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2014)
Садковий В. - Сучасні технології впровадження державних механізмів щодо розробки нових напрямів розвитку вищої освіти (2014)
Белец Ж. - Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету (2014)
Олефіренко С. - Забезпечення легітимності головних управлінь юстиції в контексті основних напрямів їх діяльності (2014)
Худоба О. - Зарубіжний досвід державного управління системою охорони здоров’я в Україні: порівняльний аналіз (2014)
Машненков К. - Державне управління екологічним інвестуванням в Україні (2014)
Колєнов О. - Особливості формування та реалізації державної екологічної політики (2014)
Криштанович М. - Нормативно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення національної безпеки України (2014)
Діденко О. - Критерії ефективності державної політики національно-патріотичного виховання молоді в Україні (2014)
Кірова М. - Фінансові Механізми державного управління охороною здоров’я: зарубіжний досвід, Мельник Л., Радиш Я. (2014)
Коваленко Т. - Міністерство охорони здоров’я України як суб’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Смаглюк В. - Державне управління у сфері формування та розвитку середнього класу в США: досвід для України (2014)
Андріянова Ю. - Деструктивність наслідків конфліктів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування (2014)
Маланчій М. - Особливості розвитку професійної ідентичності посадових осіб Прикордонної служби України (2014)
Мустафаєва У. - Реформування державної служби України: аналіз кадрової складової (2014)
Терентьєв О. - Теоретичні основи конструювання професійного простору державної служби та його параметри (2014)
Фоменко Т. - Регулювання етичних питань на державній службі: порівняльний аналіз канадського та українського законодавств (2014)
Антонова О. - Професійна підготовка керівного складу державної служби країн Північної Америки (США, Канада, Мексика): формування стратегічної компетентності (2014)
Пісоцький В. - Структура територіальної громади як комунікативної мережі та чинники її формування (2014)
Попович В. - Моделі та типи державної муніципальної політики (2014)
Рожко О. - Обласна клінічна офтальмологічна лікарня як об’єкт корпоративного управління: досвід Дніпропетровщини (2014)
Колповська А. - Обґрунтування концептуальної моделі впровадження соціальної відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Кожне звернення громадян перебуватиме на особистому контролі керівника земельного відомства (2014)
Калетнік Г. - Запровадження довготермінової оренди і спрощення процедури пролонгації договору оренди землі сприятимуть розвитку сільгоспвиробництва (2014)
Верховна Рада України ліквідувала Державний земельний банк (2014)
Парубок О. - Буде держава, допоки будемо господарями на своїй землі (2014)
Шарий Г. - Про стан і перспективи розвитку аграрного сектору України (2014)
Чернов В. - Аукціон без переможця (2014)
Мигаль О. - Досвід ЄС в управлінні земельними ресурсами: чим корисний для України? (2014)
Шафранська Л. - Яким цілям має служити управління сільськогосподарськими землями державної власності та що таке моніторинг ринку земель? (2014)
Колядинська Т. - За порадою — до "Громадської платформи", Звірко В. (2014)
Третяк А. - Якими повинні бути проекти землеустрою щодо організації сівозмін, Другак В. (2014)
Сохнич А. - Механізм фінансування територій та об'єктів природно­заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, Харачко М. (2014)
Солов’яненко Н. - Наукові засади раціонального використання земельних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища в Україні на шляху до європейської інтеграції (2014)
Кальніченко А. - Обмін земельних ділянок: на що слід звернути увагу? (2014)
Укрдержреєстр роз’яснює (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Топчій Т. В. - Стійкість сортів пшениці озимої проти шкідливої черепашки (2013)
Пріщенко О. В. - Токсиногенні властивості грибів роду Fusarium за ураження зерна пшениці озимої (2013)
Афанасьєва О. Г. - Пошук джерел стійкості проти збудника церкоспорельозної прикореневої гнилі серед сортів пшениці ярої м'якої (2013)
Дерменко О. П. - Захист пшениці озимої від бурої листкової іржі, Панченко Ю. С., Гаврилюк Л. Л. (2013)
Кирик М. М. - Особливості розвитку кореневих гнилей сочевиці, Таранухо Ю. М., Піковський М. Й. (2013)
Запольська Н. М. - Вплив культур-попередників на фітопатологічний стан грунтів у посівах цукрових буряків, Шендрик К. М. (2013)
Матвієнко А. І. - Урожайність озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу України (2013)
Броун І. В. - Ентомокомплекс розсадника дендропарку "Олександрія", Федоренко В. П. (2013)
Симонов В. Є. - Міжнародний семінар в рамках науково-дослідного проекту "Q-DETECT", Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Будзінська Р. С. (2013)
Башинська О. В. - Підвищили кваліфікацію (2013)
Борзих О. І. - Спеціалізовані фітофаги амброзії полинолистої на території України, Стефківський В. М., Мар'юшкіна В. Я., Ярошенко Л. М., Філатова Н. К. (2013)
Вітання головного редактора (2014)
Yelyseyeva I. V. - Anti-adhesive therapies as a contemporary means to fight infectious diseases and adherence factors of Corynebacteria diphtheriae, Babych Ye. M., Zhdamarova L. A., Belozersky V. I., Isayenko Ye. Yu., Kolpak S. A. (2014)
Rybalkin М. V. - Description of technologies for obtaining of antigens of Candida genus fungi (2014)
Короваева И. В. - Грипп как общечеловеческая проблема. перспективные направления профилактики и лечения, Кухарь Д. И., Попова Н. Г., Михайленко К. В., Зозуля Н. И. (2014)
Цапко Т. О. - Вивчення протимікробної активності 6-сульфонілпохідних 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-ону (2014)
Barsuk D. O. - Antimicrobial activity of cholanic acids’ stereoisomers compared to cholic acid on the test cultures of microorganisms, Stremouhov O. O., Kovalenko S. M. (2014)
Штрімайтіс О. В. - Визначення мікробіологічної чистоти концентрованих розчинів неорганічних солей аптечного виготовлення, Здорик О. А., Стрілець О. П., Георгіянц В. А. (2014)
Бакуменко А. В. - Мікробіологічні особливості збудників, вилучених із мокроти хворих на гнійно-деструктивні ускладнення позалікарняної пневмонії (2014)
Hizhnyak O. S. - Immunobiological properties of medicinal product obtained on the basis of strains of Bifidobacteria and Lactobacilli (2014)
Оспанова Т. С. - Деякі порушення функції нирок у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Більченко О. С., Авдєєва О. В., Болокадзе Є. О., Веремієнко О. В. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Структура мікробіоценозу кишечника щурів за умов введення в раціон подрібненого субстрату ксеногенної шкіри, Покришко О. В. (2014)
Рижкова Т. А. - Особливості конкурентної активності пробіотичних та вилучених з різних еконіш штамів лактобацил за різних умов газового складу атмосфери культивування, Калініченко С. В., Бабич Є. М., Скляр Н. І., Хворостяна В. О., Шкодовська Н. Ю., Куцина О. М., Баганча М. Б., Півненко С. Ю. (2014)
Торяник І. І. - Макромікроскопічні зміни у нирках лабораторних щурів у нормі, за умов імунокомпрометації та ентерококової інфекції, Мироненко Л. Г., Перетятко О. Г., Ткачик І. П. (2014)
Бутов Д. О. - Зміни показників цитокінів під впливом поліморфізму генів IL-2, IL-4 ТА IL-10 у хворих на туберкульоз легень при хіміотерапії (2014)
Войда Ю. В. - Оцінка чутливості до антимікробних препаратів клінічних штамів Esсherichia coli (2014)
Зупанец И. А. - Место хондропротекторов в терапии остеоартроза, Зимин С. М. (2014)
Головчак Г. С. - Эпидемиологические, диагностические и клинико-морфологические аспекты бешенства у человека, Сухорукова А. Б., Марковский В. Д., Сорокина И. В., Борзенкова И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Сакал А. А. (2014)
Мирошниченка Михайла Сергійовича Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Ретьман С. В. - Рамуляріоз ячменю — нова небезпечна хвороба, Шевчук О. В., Кислих Т.М. (2012)
Піковський М. Й. - Симптоматика білої гнилі сої, Кирик М. М. (2012)
Чергіна О. Д. - Епоксиконазол та тіофанат-метил в зернових колосових культурах (2012)
Гордієнко О. В. - Шкідники гречки в умовах інтенсифікації зернового виробництва в Північному Лісостепу України (2012)
Литвин О. П. - Новий — старий шкідник соняшника, Федоренко А. В., Федоренко В. П. (2012)
Гуляк Н. В. - Гібриди кукурудзи. Стійкість проти стеблового кукурудзяного метелика (2012)
Лаба Ю. Р. - Ріпаковий та зеленуватий квіткоїди (2012)
Шестопалов М.В. - Шкідники занедбаних садів. Фауна шкідників багаторічних насаджень у промислових і занедбаних садах передгірного Криму (2012)
Симонов В. Є. - Бактеріальний опік плодових. Фітосанітарний моніторинг плодових насаджень Вінницької області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В., Баул Є. М., Жосан В. В. (2012)
Дерев'янський В. П. - Бур'яни та продуктивність сої (2012)
Онищенко О. І. - Ефективність фунгіцидів та регуляторів росту рослин у насіннєвих посівах капусти червоноголової, Рудой С. А. (2012)
Присяжнюк М. В. - Державне розв'язання проблем захисту рослин в УСРР першої половини 30-х років XX ст. (2013)
20 років на сторожі фітосанітарної безпеки України (2013)
Борзих О. І. - Багатоїдні лускокрилі — прогноз розвитку та заходи захисту, Чайка В. М., Неверовська Т. М., Конверська В. П., Федоренко А. В., Бахмут О. О., Поліщук А. А. (2013)
Дерменко О. П. - Розвиток Erysiphe graminis f. sp. tritici на різних за стійкістю сортах озимого тритикале (2013)
Яковлєв Р. В. - Стійкість сортів гірчиці проти хрестоцвітих блішок, Гордієнко О. В. (2013)
Венгер В. М. - Кореневі гнилі хмелю — поширеність у хмелегосподарствах Житомирської області, Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2013)
Танчик С. П. - Захист посівів гороху від однорічних дводольних бур'янів, Івченко В. М. (2013)
Ярошенко Л. М. - Бавовникова совка Helicoverpa armigera (HÜbner, 1808) на амброзії полинолистій, Філатова Н. К., Абашин Е. Г. (2013)
Трибель С. О. - В. П. Васильєв — всесвітньо відомий вчений (31.12.1912—26.10.2003). До 100-річчя від дня народження (2012)
Санін В. А. - Спогади про вчителя — академіка АН УРСР В. П. Васильєва (2012)
Гродський В. А. - Спогади про вченого, Власова О. Г. (2012)
Секун М. П. - Хімічний захист і температура середовища, Лютко Л. М. (2012)
Матюха В. Л. - Зміни структури врожаю та якості зерна пшениці озимої за гербіцидної обробки, Хромих Н. О., Россихіна-Галича Г. С., Лашко В. В. (2012)
Башта О. В. - Антагонізм серед компонентів мікобіоти колосу, Гентош Д. Т., Волощук Н. М., Гентош І. Д. (2012)
Гуляєва І. І. - Вірусні хвороби зернових колосових. Методи діагностики вірусних хвороб зернових колосових культур на Півдні України, Мілкус Б. Н. (2012)
Танчик С. П. - Гербіциди у посівах пшениці озимої, Шпирка О. М. (2012)
Кошевський І. І. - Попелиці і трипси. Сисні шкідники гороху: прогноз їх розмноження та шкідливості, Рубан М. Б. (2012)
Симонов В. Є. - Феромонний моніторинг лісових насаджень Чернігівської області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Яременко В. М., Мельниченко Л. І., Мокрій С. П., Корма О. М. (2012)
Башинська О. В. - Південноамериканська томатна міль та картопляна міль в Україні (2012)
Шейко Я. І. - Ефективність фітокомплексонів проти шкідливих організмів рослин, Вигера С. М., Чумак П. Я. (2012)
Федоренко В. П. - Вчений-ентомолог, учитель, філософ. До 100-річчя від дня народження професора М. П. Дядечка, Плиска М. М. (2012)
Павлов А. А. - Нахождение весов объектов по матрице парных сравнений, не содержащей цифровой информации, Аракелян Г. А., Кут В. И. (2007)
Коломоец Г. П. - Исследование статических параметров передачи пакетов с данными HTTP (2007)
Марковский А. П. - К проблеме защиты операндов модулярного экспоненцирования от их реконструкции анализом динамики потребления мощности, Мухаммад Мефлех Алиса Абабне., Зюзя А. А., Гаразд В. М. (2007)
Зохре Карим Заде - Метод построения нелинейного генератора двоичных последовательностей на сдвиговом регистре, Мельник А. П., Самковский К. С. (2007)
Мнацаканов А. В. - К проблеме хеш-адресации без коллизий постоянного массива ключей, Кузнецов А. А. (2007)
Марковский А. П. - Повышение эффективности обнаружения ошибок передачи данных в линиях с амплитудно-импульсной модуляцией, Турченко Ю. А., Ковальчук А. В. (2007)
Марковский А. П. - Об одном подходе к повышению эффективности обнаружения и исправления ошибок передачи данных, Мулки Ахмед Яссин Ал Бадайнех, Пуя Солеймани Нежадиан (2007)
Ияд Мохд Маджид Ахмад Шахрури - Использование хеш-памяти для быстрой аутентификации абонентов многопользовательских систем (2007)
Корольков І. В. - Скорочення довжин маршрутів, отриманих методом алгоритмічної маршрутизації, шляхом модифікації топологічних дерев (2007)
Авраменко Е. А. - Средство редокументирования наследуемого программного обеспечения (2007)
Артеменко В. А. - Управление трафиком с учетом его самоподобия, Богданова Н. В. (2007)
Ролик А. И. - Распределение мобильных компонентов системы управления информационно-телекоммуникационной системой, Соколовский Р. Л. (2007)
Виноградов Ю. Н. - Способ формального описания функционирования реконфигурируемых вычислительных устройств (2007)
Салапатов В. І. - Реляційна модель даних про внутрішнє уявлення програм (2007)
Зайченко О. Ю. - Імітаційне моделювання мереж з технологією MPLS з метою керування різнотипним трафіком, Кухарєв С. О., Кухарєва О. В. (2007)
Стиренко С. Г. - Параллельные вычисления при распозновании изображений на основе клеточной нейронной сети, Митин С. В. (2007)
Зайченко Ю. П. - Анализ инвестиционного портфеля на основе прогнозирования курсов акций, Малихах Есфандиярфард, Заика А. И. (2007)
Пінчук Д. А. - Нечіткий метод індуктивного моделювання з нечіткими вхідними змінними (2007)
Мухин В. Е. - Средства управления рисками безопасности компьютерных систем (2007)
Зайченко Ю. П. - Нечеткие методы кластерного анализа в задачах автоматической классификации в экономике, Гончар М. А. (2007)
Павлов А. А. - Метод группового учёта аргументов и анализа иерархий (МГУАиАИ) в задачах принятия решений, Иванова А. А., Зигура Р. А. (2007)
Павлов О. А. - Система моделювання для дослідження ефективності ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань, Місюра О. Б., Халус О. А., Беньковський С. Б., Костик Д. Ю., Лисецький Т. М. (2007)
Сергієнко А. М. - Синтез структур для виконання періодичних алгоритмів з операторами керування (2007)
Сергієнко А. М. - Спецпроцесори для двовимірного дискретного косинусного перетворення, Лепеха В. Л., Лесик Т. М. (2007)
Нестеренко Б. Б. - APRO-мережі для моделювання складних дискретних систем, Новотарський М. А. (2007)
Кузнецов А. В. - Смысловая аморфность в грамматических сигнатурах предложений естественного языка (2007)
Блінова Т. О. - Використання кодів Фібоначчі та золотої пропорції в цифрових оптичних каналах передачі інформації (2007)
Кір‘янов О. В. - Покращення результатів отриманих поліноміальним багаторядним МГУА для задач з великою кількістю змінних за допомогою додавання зворотних змінних (2007)
Пустоваров В. І. - Супроводження контролю відповідності програм і моделей формальним специфікаціям задач (2007)
Кулаков А. Ю. - Способ повышения эффективности GRID систем на базе виртуальных сетей VPN (2007)
Давиденко И. Н. - Способ повышения эффективности процесса маршрутизации в мобильных сетях большой размерности (2007)
Кулаков Ю. А. - Повышение уровня безопасности передачи информации в мобильных сетях, Максименко Е. В., Рущак О. А. (2007)
Кулаков Ю. А. - Формирование динамической инфраструктуры крупномасштабных мобильных сетей, Ланге А. Й. (2007)
Бахтари Хедаятоллах - Многоабонентская доставка информации в сетях AD HOC (2007)
Садег Растгу Мохаммад - Способ управления трафиком в мобильных сетях АТМ (2007)
Жураковський Я. Ю. - Застосування математичних моделей та методів у системах MRP II, ERP, APS, Жураковська О. С. (2007)
Болдак А. А. - Математический аппарат формализации моделей, используемых при проектировании информационных систем, Невдащенко М. В. (2007)
Павлов О. А. - Інформаційна технологія ієрархічного планування та прийняття рішень в організаційно-виробничих системах, Місюра О. Б., Мельников О. В., Аракелян Г. А., Щербатенко О. В., Михайлов В. В., Лисецький Т. Н. (2010)
Луцкий Г. М. - Метод организации защищенных файловых систем на основе криптографических примитивов контроля доступа, Волокита А. Н., Иванов Д. Г. (2010)
Кулаков О. Ю. - Система моделювання роботи GRID систем з застосуванням ієрархічного планувальника та методу віртуальних кластерів, Бролінський С. М., Ашаєв Ю. М. (2010)
Карпінський В. М. - Теоретико-графовий підхід до моделювання розподілених безпровідних сенсорних мереж, Євтух П. С., Кінах Я. І. (2010)
Роковой А. П. - Анализ эффективности VOIP кодеков в глобальной сети (2010)
Ролик А. И. - Система управления корпоративной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой на основе агентского похода, Волошин А. В., Галушко Д. А., Можаровский П. Ф., Покотило А. А. (2010)
Писаренко А. В. - Розробка інструментальних засобів MATLAB/Simulink для проектування керуючих пристроїв систем управління на базі ПЛІС, Цвєлодуб А. О. (2010)
Луцький Г. М. - Використання деяких способів кодування для підвищення точності обчислень, Блінова Т. О., Порєв В. М. (2010)
Зайченко Е. Ю. - Инструментальный комплекс алгоритмов и программ оптимального проектирования сетей с технологией MPLS, Зайченко Ю. П., Лавринчук А. Н. (2010)
Мурга Н. А. - Применение нечётких нейронных сетей к задаче анализа поведения котировок валют (2010)
Костик Д. Ю. - Оптимізація програмної реалізації модифікованого ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань (2010)
Салапатов В. І. - Методи оптимізації програм на рівні машинних кодів (2010)
Сергиенко А. М. - Специализированный контроллер локальной сети, Лепеха В. Л. (2010)
Сергиенко А. М. - Реализация перестраиваемых рекурсивных цифровых фильтров на ПЛИС, Лесик Т. М. (2010)
Ладогубець В. В. - Особливості оптимізації макромоделей механічних компонентів, Фіногенов О. Д., Безносик О. Ю. (2010)
Бузовский О. В. - Семантика моделей и размерность задач проектирования, Болдак А. А., Невдащенко М. В. (2010)
Стіренко С. Г. - Зберігання розріджених матриць великих розмірностей в системі з локальною пам'яттю, Зіненко О. І. (2010)
Томашевський В. М. - Складання розкладів занять у дистанційних системах навчання, Новіков Ю. Л., Камінська П. А. (2010)
Лактіонов Є. Ю. - Використання XML для підготовки спеціалізованої програмної документації, Малицький А. Ю. (2010)
Вельма А. М. - Вибір системи відстеження помилок в залежності від конфігурації програмного забезпечення, Лактіонов Є. Ю. (2010)
Із зали засідань Президії НАН України (7 травня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (21 травня 2014 р.) (2014)
Стрижак П. Є. - Сучасні проблеми нанокаталізу (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 травня 2014 р.) (2014)
Палагин А. В. - Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации (2014)
Мокієнко А. В. - Біоплівки шпитальних екосистем: від антагонізму до синергізму (2014)
Чекман І. С. - Гігантський магнетоопір: природа явища, історія відкриття, застосування в біології та медицині, Сімонов П. В. (2014)
Нагорний В. П. - Інтенсифікація спорудження підземних сховищ у відкладах кам’яної солі, Денисюк І. І. (2014)
Чисті вугільні технології — шлях до енергетичної незалежності України (семінар-звіт за проектом "Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлювання та складування вуглецю") (2014)
Хуторной А. М. - От Калуша до Одессы — экологическая проблема длиною в Днестр, Хуторной С. А. (2014)
Саприкіна М. М. - Водопровідна вода — нова загроза здоров’ю людей (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.) (2014)
Онищенко О. С. - Видатний український учений-правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія), Шемшученко Ю. С., Нагребельний В. П. (2014)
80-річчя академіка НАН України В.В. Скорохода (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.В. Новицької-Усенко (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука (2014)
Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі (2014)
Гуляк Н. В. - Стебловий кукурудзяний метелик. Регулювання чисельності Ostrinia nubilalis Hd. в посівах кукурудзи на зерно (2013)
Ткаленко Г. М. - Біозахист капусти від лускокрилих шкідників, Ящук В. Я. (2013)
Ісаєв О. Ф. - Нові розробки для комплексної механізації виробництва трихограми, Ходорчук В. Я., Білоусов Ю. В. (2013)
Куян В. Г. - Якість ягід із зон радіологічного забруднення. Сучасний радіологічний стан насаджень ягідних культур в умовах зони безумовного (обов'язкового) відселення Житомирщини, Овезмирадова О. Б. (2013)
Нагорна Л. В. - Парша кісточкових Cladosporium carpophilum (Thum) Oud. — ефективність системи захисту абрикоса від хвороби (2013)
Лисенюк О. Ю. - Вишнева попелиця плодових насаджень вишні в правобережному Лісостепу України (2013)
Запольська Н. М. - Фузаріози на цукрових буряках у період вегетації (2013)
Правила для авторів (2013)
Топчій Т. В. - Проти сисних шкідників — ефективність інсектицидів за обприскування пшениці озимої (2013)
Молдован В. Г. - Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від сівозмінного чинника та систем удобрення (2013)
Ткаліч Ю. І. - Енергетичний принцип контролювання бур'янів у посівах кукурудзи, Кравець С. С. (2013)
Курдюкова О. М. - Найпоширеніші бур'яни: стан популяцій в агрофітоценозах Степу України (2013)
Бобось І. М. - Вплив шкідників і хвороб на продуктивність сортів петрушки й пастернаку (2013)
Сікура О. О. - Західний кукурудзяний жук — вплив агротехніки вирощування кукурудзи на його чисельність та шкідливість, Федоренко В. П. (2013)
Аньол О. Г. - Структура акарокомплексу яблуні в Лісостепу та Степу України (2013)
Павлов А. А. - Минимизация суммарного запаздывания при наличии заданий с отрицательными значениями директивных сроков, Мисюра Е. Б., Костик Д. Ю. (2011)
Єфремов К. В. - Системний та структурний рівні організації мультиагентних систем з можливістю адаптації процесу обробки даних, Мазур Р. Ф. (2011)
Симоненко В. П. - Алгоритм статического планирования для GRID систем, Куренёв А. С. (2011)
Марковский А. П. - Организация идентификации абонентов многопользовательских систем с использованием аппаратно защищенной памяти, Абу Усбах А. Н., Альмуради В. М. (2011)
Марковский А. П. - Способ ускоренной генерации псевдослучайных перестановок элементов в системах защиты информации, Шаршаков А. С. (2011)
Лапчук А. С. - Інтерференційні ефекти при відтворенні інформації частково когерентним випромінюванням, Юрлов В. І., Шило С. О., Шиховця О. В. (2011)
Симоненко В. П. - Математическая постановка задачи динамического распределения работ в GRID системах и оценки качества решения (2011)
Симоненко В. П. - Динамическое распределение работ по ресурсам неоднородной системе с ограничениями реального времени, Симоненко А. В. (2011)
Симоненко А. В. - Элементы теории повышения эффективности решения задачи динамического планирования в GRID системах (2011)
Томашевський В. М. - Математична модель задачі проектування гібридних сховищ даних з врахуванням структур джерел даних, Яцишин А. Ю. (2011)
Демчинский В. В. - Аспекты асимметричной маршрутизации в Internet, Дорогой Я. Ю., Дорошенко Е. С. (2011)
Болдак А. О. - Архитектура информационной системы интеллектуальной обработки данных, Пустовит М. А. (2011)
Стеценко И. В. - Формальное описание систем средствами Петри-объектных моделей (2011)
Полторак В. П. - Калькулятор GF(q) для циклічних кодів, Вітіщенко Н. С. (2011)
Томашевський В. М. - Оцінка ефективності впливу на фактори ризику системи охорони здоров’я засобами імітаційного моделювання, Грегуль В. В., Назарук О. В., Тимошенко Я. Я. (2011)
Янчевський С. Л. - Многокритериальная оптимизация планирования космической съемки на основе геопросторанственной експертной информации (2011)
Молчановський О. І. - Задача пошуку файлів зображень, Мистецкий В. А., Нгієм Ле Куан, Буй Хиу Дат (2011)
Зайченко Ю. П. - Исследование зависимости "доходность-риск" в задаче оптимизации нечеткого портфеля, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш (2011)
Болдак А. А. - Определение количества кластеров в статистических данных, Сухарев Д. Л. (2011)
Мурга М. О. - Модифікація методу навчання радіальної базисної мережі та її порівняння з нечіткою нейронною мережею Мамдані та ННМАННКП (2011)
Федоречко О. И. - Метод исправления "пачки” ошибок в каналах с кодово-импульсной модуляцией на основе умножения без межразрядных переносов, Виноградов Ю. Н., Иванов А. Н. (2011)
Пустоваров В. І. - Механізми включення засобів формальних специфікацій до баз знань ком’пютерних мов (2011)
Грибенко Д. В. - Реалізація розв’язання задачі знаходження власних чисел та векторів методом Ланцоша на кластерній системі, Cтіренко С. Г. (2011)
Ролік О. І. - Метод зведення метрик якості функціонування компонентів ІТ-інфраструктури за допомогою апарату непараметричної статистики, Можаровский П. Ф., Вовк В. М., Захаров Д. С. (2011)
Амонс А. А. - Выявление плагиата в программном коде С#, Зайцев С. Ю., Киричек А. А. (2011)
Ульяницкая К. А. - Подход к использованию матричного метода для автоматизации бизнес процессов, Кунщиков Е. О., Островский С. М. (2011)
Ващук Ф. Г. - Складання розкладів сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності, Павлов О. А., Місюра О. Б., Мельник О. О. (2011)
Игнатов В. А. - Оптимальное обеспечение гарантоспособности телекоммуникационных и компьютерных сетей, Гузий Н. Н., Сорая М. А. (2011)
Петренко О. О. - Метод обчислення власних векторів матриці, що базується на зширеному методі діагональної модифікації (2011)
Павлов А. А. - Объединение работ в группы с учетом их приоритетов, готовности к выполнению и директивных сроков, Мисюра Е. Б., Лисецкий Т. Н. (2011)
Коваленко В. М. - Структурно-функціональний стан лівого шлуночка, внутрішньошлуночкова механічна диссинхронія та толерантність до фізичного навантаження у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Тітов Є. Ю. (2014)
Гавриш О. С. - Регіональні особливості мікрогемоциркуляторного русла міокарда при хронічній ішемічній хворобі серця, Дорофєєва С. І., Кричкевич В. А. (2014)
Долженко М. М. - Динаміка показників дуплексного сканування екстракраніальних судин у хворих після операції аортокоронарного шунтування на тлі прийому інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензину II, Лучинська Ю. О., Мимренко С. М. (2014)
Мітченко О. І. - Ранні маркери атеросклерозу в жінок з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом на тлі субклінічного гіпотиреозу, Романов В. Ю., Гвоздик М. В. (2014)
Ілляш М. Г. - Молекулярно-генетичний аналіз гіпертрофії міокарда в шахтарів вугільних шахт України, Андрущенко Т. А., Басанець А. В., Долінчук Л. В. (2014)
Ковальова О. М. - Інтерлейкін-33 та особливості структурно-функціонального ремоделювання лівого шлуночка серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням, Гончарь О. В. (2014)
Сычев О. С. - Клинические предикторы дисфункции ушка левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, Бородай А. А., Гетьман Т. В. (2014)
Яковлева Л. Н. - Комбинированная антигипертензивная терапия: фокус на фиксированную комбинацию эналаприла и нитрендипина (2014)
Зинченко Ю. В. - Трудности диагностики и лечение эктопических предсердных тахикардий, Доронин А. В., Марченко О. Ю., Лизогуб С. В. (2014)
Логвінов Я. М. - Ехокардіографічне дослідження структури та функції придатків передсердь при неклапанній фібриляції передсердь, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2014)
Дєльцова О. І. - Стовбурові клітини стінки кровоносних судин, Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б. (2014)
Абдуева Ф. М. - Желудочковая экстрасистолическая аритмия у беременных, Шмидт Е. Ю., Яблучанский Н. И. (2014)
Баринов Э. Ф. - Молекулярные механизмы функционирования и роль рецепторов P2Y1 и P2Y12 в тромбогенезе, Сулаева О. Н., Канана Н. Н., Гатина Е. И. (2014)
Микола Адамович Станіславчук(до 60-річчя від дня народження) (2014)
XV Національний конгрес кардіологів України (2014)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2013 р. (2014)
До відома авторів (2014)
Вербицька П. - Сучасна історична дидактика: відповіді на суспільні виклики (2014)
Мисан В. - Трансформація змісту шкільної історичної пропедевтики, або манкуртизм наступає (2014)
Терно С. - Зародження і еволюція ідеї розвитку критичного мислення (2014)
Найчук А. - Історичний розвиток в контексті соціально-філософських теорій (2014)
Сулятицька Т. - Історичний екскурс у розвиток дидактики (2014)
Степанков В. - Пилявецька битва 1648 року: джерела до вивчення теми (на допомогу викладачам, учителям і студентам), Степанков В. (2014)
Трубчанінов С. - Історична географія в університетах Наддніпрянської України (XIX – початок XX ст.) (2014)
Плахтій М. - Особливості викладання логіки в Київській духовній академії наприкінці ХІХ століття (2014)
Кух О. - "Російський проект" відкритого університету Ізраїлю: тематика курсів і організація навчального процесу, Стецюк В. (2014)
Цимбалюк О. - Концептуальні складові викладання і вивчення нормативної дисципліни "Історія Середніх віків" у вищій школі (2014)
Філінюк А. - Нотатки з всеукраїнського науково-методичного семінару "Актуальні проблеми викладання курсів "історія України" та "історія української культури" у вищій школі" (2014)
Повар А. - Дидактика навчального процессу та особливості його візуалізації у вивченні суспільних дисциплін (2014)
Завальнюк О. - Вивчення Української революції 1917-1921 рр. у шкільному курсі історії (до питання якості сучасних підручників і посібників) (2014)
Боровець І. - Стратегії змісту шкільної історичної освіти у європейському союзі (2014)
Воронюк Л. - Метод проектів як спосіб активізації розвивальної діяльності учнів на заняттях з історії: з досвіду роботи (2014)
Гринюк Л. - Роль клубної роботи в громадянському становленні учнів (із досвіду роботи історико-патріотичного клубу "ВІП" у 2012-2013 навчальному році) (2014)
Боровець Д. - Рольова гра на уроках історії (на прикладі теми "Паризька мирна конференція 1919-1920 рр.") (2014)
Дубінський В. - Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 46 с. (2014)
Сулятицька Т. - Повар А. М. Філософія : навчально-методичний посібник / А. М. Повар. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 132 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ситник К. М. - Заповідна територія "Феофанія" (2004)
Дудка І. О. - Нові для України види дискоміцетів із Деснянсько-Старогутського національного природного парку, Джаган В. В., Голубцова Ю. І. (2004)
Гелюта В. П. - Umcinula flexuosa Peck. - новий для України вид інвазійного борошнисторосяного гриба (Erysi phales), Войтюк С. О. (2004)
Андріанова Т. В. - Нові для України види мітоспорових грибів з Харьківського Лісостепу (2004)
Кучка М. Д. - Накопичення 137Cs та 90Sr дикорослими та культивованими лігнотрофними макроміцетами, Гродзинська Г. А. (2004)
Кривомаз Т. І. - Міксоміцети Шацького національного природного парку (2004)
Устименко П. М. - Травяниста рослинність Лісостепу України синфітосозологічний аспект, Коротченко І. А. (2004)
Клименко Ю. О. - Екотопи парків центральної частини м. Києва, Альошкіна У. М. (2004)
Ібатуліна Ю. В. - Життєвий стан ценопопуляцій Linum nervosum Waldst. et Kit. у штучних степових фітоценозах в умовах південного сходу України (2004)
Перегрим М. М. - Нові флористичні знахідки на Донецькому кряжі, Лесник Л. І., Перегрим О. М. (2004)
Данилик І. М. - Нові знахідки Eleocharis mamillata (Cyperaceae) на Правобережному Поліссі України, Орлов О. О. (2004)
Топчій Н. М. - Вплив світла різної інтенсивності та спектрального складу на пігментний апарат і функціональні характеристики хлоропластів гороху (Pisum), Сиваш О. О., Фомішина Р. М. (2004)
Ситник К. М. - До 70-річчя Ірини Олександрівни Дудки, Дідух Я. П., Вассер С. П., Андріанова Т. В., Баій В. Т., Бісько Н. А., Бухало А. С., Гайова В. П., Гелюта В. П., Джаган В. В. (2004)
Рубцова О. Л. - Володимир Геннадійович Хржановський. Наукова спадщина (до 90-річчя від дня народження) (2004)
Балашов Л. С. - В. І. Парфенов, О. М. Масловський, В. В. Валетов, А. П. Скуратович. Флора та рослинність Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, Петров М. Ф. (2004)
Мусатенко Л. І. - А. М. Силаєва (ред.) Проблеми моніторингу у садівництві, Григорюк І. П. (2004)
Кохно М. А. - І. П. Григорюк, С. П. Машковська, П. П. Яворовський, О. В. Колесніченко. Біологія каштанів (2004)
Вірченко В. М. - Новини зарубіжної бріологічної літератури (2004)
Павлов А. В. - Методика экспериментальных исследований сходимости итерационных алгоритмов метода группового учёта аргументов, Павлов В. А. (2011)
Теленик С. Ф. - Нейросетевой метод классификации аномалий в трафике провайдера мобильной связи, Малюков П. Н., Пищаева Н. Н. (2011)
Зайченко Ю. П. - Структурный анализ рукописных математических выражений, Надеран Е. (2011)
Минаев Ю. Н. - "Мягкие" вычисления на основании моделей Кронекеровой (тензорной) алгебры, Клименко И. А., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2011)
Кузьмук А. В. - Применение управляющих сетей Петри для моделирования параллельных процессов с многовариантным выбором, Кузьмук В. В., Супруненко О. О. (2011)
Зайченко Ю. П. - Применение нечеткого классификатора NEFClass к задаче распознавания зданий на спутниковых изображениях сверхвысокого разрешения, Дьяконова С. В. (2011)
Куссуль О. М. - Многокритериальная оптимизация планирования выполнения задач в структурно-сложных системах на основе моделей репутации, Новиков А. Н. (2011)
Корначевський Я. І. - Генетичні алгоритми в САПР, Ладогубець В. В. (2011)
Зайченко Ю. П. - Удосконалення методу оптимізації нечіткого фондового портфелю з новими функціями ризику, Мурга М. О. (2011)
Калиновский Я. А. - Построение матричных представлений изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е., Городько Н. А. (2011)
Саидреза Мaхмали - Реализация схемы идентификации FFSIS на основе умножения без переносов (2011)
Нечипоренко О. М. - Критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування (2011)
Павлов А. А. - Нестационарный метод анализа иерархий в задачах иерархического планирования и принятии решений, Лисецкий Т. Н. (2011)
Павлов А. А. - Прикладные алгоритмы идентификации нелинейных систем управления (2011)
Плакса О. С. - Формування плану діяльності органів ДКРС (2011)
Полторак В. П. - Вплив основи коду на ефективність надлишкового кодування даних, Вітіщенко Н. С. (2011)
Кириченко Л. О. - Исследование выборочных характеристик, полученных методом мультифрактального флуктуационного анализа (2011)
Салапатов В. І. - Підготовка адреси операндів при синтезі кодів програм (2011)
Стеценко І. В. - Петрі-об’єктна модель системи управління транспортним рухом (2011)
Фоменко А. О. - Методика расчета проектных рисков на основе применения байесовских сетей (2011)
Турченко В. О. - Порівняння ефективності групового навчання багатошарового персептрону на паралельному комп’ютері та обчислювальному кластері (2011)
Химич А. Н. - Автоматический адаптивный решатель систем линейных алгебраических уравнений для гибридных систем, Чистякова Т. В., Баранов А. Ю. (2011)
Кулаков Ю. А. - Разработка и моделирование процесса безопасной многопутевой передачи информации в мобильных сетях, Коган А. В., Пирогов А. А. (2011)
Гусев Е. И. - Исключение блокирования общего ресурса в распределённых системах, Кулаков А. Ю. (2011)
Русанова О. В. - Планирование вычислений в гетерогенных кластерных системах, Ярох Ю. А. (2011)
Теленик С. Ф. - Адаптивный генетический алгоритм для решения класса задач рaспеределения ресурсов ЦОД, Ролик А. И., Савченко П. С. (2011)
Клименко І. А. - Моделювання відмовостійкої потокової обчислювальної системи на ПЛІС, Жабіна В. В., Зволинський В. В. (2011)
Марковський О. П. - Технологія цифрового підпису DSА на основі арифметики полів Галуа, Федоречко О. І., Саїдреза Мaхмалі (2011)
Сальніков А. О. Бойко Ю. В. - Вирішення проблем інтеграції віртуальних організацій на провайдерах ресурсів в українському національному грід-сегменті (2011)
Гаевская Е. А. - Методы обработки изображений, полученных с помощью технологии фазового контраста, Стиренко С. Г. (2011)
Кулаков А. Ю. - Способ иерархического планирования задач в GRID-системах, Богатырчук И. И., Гнатюк О. С. (2011)
Слюсар Є. А. - Організація центрального кешуючого каталогу ресурсів в українській національній грід-інфраструктурі, Бойко Ю. В. (2011)
Новіков Ю. Л. - Концепція створення єдиного інформаційного ресурсу навчальних матеріалів (2011)
Cеливанов В. Л. - Оптимальные структуры декодирующих сеток преобразователей код-напряжение двоично-десятичных систем счисления, Воробйов В. В. (2011)
Шовгун Н. В. - Аналіз кредитоспроможності позичальника за допомогою методів з нечіткою логікою (2011)
Дорогой Я. Ю. - Архитектура обобщенных сверточных нейронных сетей (2011)
Титул, зміст (2009)
Єгоров Б. В. - Історичний літопис Одеської національної академії харчових технологій (2009)
Топіха І. Н. - Стан та розвиток переробної галузі Миколаївської області, Мельник І. О. (2009)
Харківський Д. Ф. - Особливості формування капіталу виноробних підприємств (2009)
Тарасова О. В. - Проблеми реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України (2009)
Немченко В. В. - Стратегічні напрями інвестування у харчову промисловість України, Скляр Л. Б. (2009)
Корсікова Н. М. - Інноваційна модель розвитку України: сучасний стан і перспективи (2009)
Миронюк Т. І. - Визначення ефективності використання фінансового лізингу молокопереробними підприємствами (2009)
Звягінцева О. Б. - Роль управління якістю товару в маркетинговій діяльності підприємства (2009)
Сахацький М. П. - Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах, Запша Г. М., Белевят О. А. (2009)
Лебедєв К. А. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва і реалізації зерна (2009)
Тараканов М. Л. - Перспективні напрями формування регіональних виробничо-логістичних комплексів (2009)
Купінець Л. Є. - Якість і безпека харчових продуктів як домінанта розвитку продовольчого комплексу (2009)
Титул, зміст (2009)
Радкевич Л. А. - Технологічні інновації у харчовій промисловості та проблеми їх впровадження (2009)
Лайко О. І. - Відновлення відтворювальної функції амортизації підприємств харчової промисловості (2009)
Дорошенко І. О. - Науково-технічний потенціал підприємств Одеської області: стан, проблеми, перспективи (2009)
Тарасевич Н. В. - Особливості кредитування підприємств агропромислового комплексу (2009)
Дейнеко Л. В. - Методологічні засади визначення та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку харчової промисловості, Купчак П. М. (2009)
Малигіна В. Д. - Аналіз ринку продуктів дитячого харчування на молочній основі, Булгакова О. В. (2009)
Лайко О. І. - Шляхи вдосконалення обліку основних засобів у ЗАТ "Болградський виноробний завод", Міхнєв О. Г. (2009)
Андрєєва Н. М. - Продовольча безпека України в епоху світової глобалізації (2009)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки (2008)
Федорончук М. М. - Географічний аналіз Caryophylaceae Juss. флори України та їх еколого-ценотична характеристика (2008)
Ташев А. Н. - Флора вищих рослин Болгарії: історія вивчення, структура і проблеми охорони (2008)
Борсукевич Л. М. - Поширення та еколого-ценотичні особливості Cladium mariscus (L.) Pohl. на Львівщині (2008)
Яворська О. Г. - Систематичний аналіз адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації (2008)
Єна Ан. В. - Caulinia graminea (Delile) Tzvelev (Najadaceae) — новий вид флори України (2008)
Тімошенкова В. В. - Знахідки Potentilla mollicrinis (Borbas) Stank. та P. callieri (Th. Wolf) Juz. на півдні Донецької області (2008)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Осоково-сфагнові болота Чорногірського масиву (Українські Карпати): структура і тенденції змін, Гапон С. В. (2008)
Расевич В. В. - Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne sophia Kalen. у природній флорі України (2008)
Ліновецька В. М. - Ріст та біосинтетична активність Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray та Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycota) в глибинній культурі, Бухало А. С. (2008)
Дзигун Л. П. - Культивування дереворуйнівного гриба Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill (Basidiomycota) на рідких комплексних середовищах (2008)
Димитрова Л. В. - Ліхеноіндикація атмосферного повітря м. Полтава (2008)
Кордюм Є. Л. - Біологічна дія комбінованого магнітного поля на гравітропічну реакцію кореня Lepidium sativum L., Соболь М. А., Калініна Я. М., Богатіна Н. І., Шейкіна Н. В. (2008)
Гродзінський Д. М. - Юрій Романович Шеляг-Сосонко (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності), Дідух Я. П., Дубина Д. В., Мовчан Я. І., Устименко П. М. (2008)
Протопопова В. В. - "Biodiversity: research and conservation" — новий польський ботанічний часопис, Шевера М. В. (2008)
Титул, зміст (2009)
Крюкова І. О. - Переробна промисловість Одещини в контексті розвитку АПК регіону (2009)
Корсікова Н. М. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах (2009)
Харківський Д. Ф. - Підвищення ефективності інвестиційного розвитку молокопереробних підприємств, Миронюк Т. І. (2009)
Пахтусова B. Ф. - Про правове регулювання міжбюджетних відносин між державою i місцевими органами влади (2009)
Козаченко Л. А. - Організаційні підходи до управління капіталом акціонерних підприємств виноробної галузі (2009)
Агеєва І. М. - Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг харчових підприємств, Мілєва М. Д. (2009)
Савенко І. І. - Сутність віртуальних підприємств та можливість їх функціонування в сфері зернового господарства (2009)
Іванченкова Л. В. - Категорія конкурентоспроможності як об’єкт досліджень в сучасній теорії конкуренції (2009)
Каламан О. Б. - Удосконалення регулювання ринку продукції виноградарства (2009)
Лайко О. І. - Вдосконалення обліку і аудиту основних засобів на ДП ДАК "Хліб України" Одеський портовий елеватор, Чобанзаде С. Ч. (2009)
Ткачук Г. О. - Оренда майна цілісного майнового комплексу: проблеми бухгалтерського обліку (2009)
Підсумки конкурсу на кращі дипломні роботи та кваліфікаційні роботи випускників ОНАХТ 2009 року (2009)
Дідух Я. П. - Синфітоіндикаційний аналіз рослинних угруповань Черкасько-Чигиринського геоботанічного району, Гайова Ю. Ю. (2008)
Чорней І. І. - Болота Буковинських Карпат, Буджак В. В., Андрієнко Т. Л. (2008)
Данилик І. М. - Еколого-ценотичні особливості фрагментованих популяцій Carex strigоsa Huds. (Cyperaceae) в Закарпатті, Кіш Р. Я. (2008)
Лукаш О. В. - Еколого-ценотична приуроченість видів родини Cyperaceae Juss. на Східному Поліссі (2008)
Перегрим О. М. - Географічне поширення видів роду Euphrasia L. (Orobanchaceae Vent.) в Україні, Перегрим М. М. (2008)
Борисова О. В. - Угруповання харових водоростей південно-західного сектора озера Світязь (Волинське Полісся), Якушенко Д. М. (2008)
Ходосовцев О. Є. - Нові та рідкісні для України види лишайників з півдня степової зони (2008)
Таран Н. Ю. - Біологія розвитку Viscum album L. та екологічний моніторинг її поширення в лісопаркових біоценозах, Свєтлова Н. Б., Бацманова Л. М., Улинець В. З., Ганчурін В. В. (2008)
Марко Н. В. - Особливості чоловічої генеративної сфери у Paeonia tenuifolia L. (Paeoniaceae), Шевченко С. В. (2008)
Ситник К. М. - Теоретичні й дискусійні питання ботаніки в Україні на сучасному етапі (2008)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Стан рослинності — головна проблема світової cпільноти (2008)
Масюк Н. П. - Наукова школа академіка Олександра Вікторовича Топачевського (2008)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Яків Петрович Дідух. Творчий шлях у ботанічній науці (до 60-річчя вченого), Кордюм Є. Л., Дубина Д. В., Ткаченко В. С., Музичук Г. М. (2008)
Ситник К. М. - Видатний учений, яскрава особистість (до 70-річчя академіка В. В. Моргуна) (2008)
Титул, зміст (2009)
Вишневська О. М. - Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації (2009)
Бутенко А. І. - Проблеми підвищення ефективності підприємств харчової промисловості, Карпінська Г. В. (2009)
Ощепков О. П. - Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати в хлібопекарній промисловості (2009)
Євтушевська О. О. - Інтелектуальна власність як складова постійно діючого механізму інноваційного розвитку підприємства (2009)
Дорошенко І. О. - Управління ефективністю інноваційного розвитку як основа забезпечення сталого розвитку регіону (2009)
Каламан О. Б. - Нетрадиційні джерела фінансування підприємств сільського господарства, Джевані Ю. М. (2009)
Добрянська Н. А. - Огляд виробництва зернових в районах Одеської області, Нікіфорчук А. А. (2009)
Павлова О. С. - Актуальні проблеми розвитку виноградарства та виноробства (2009)
Малигіна В. Д. - Особливості стратегії диверсифікації для підприємств кондитерської промисловості, Маркелов С. П. (2009)
Титул, зміст (2010)
Лайко О. І - Посткризове регулювання фінансового стану підприємств харчової промисловості України, Лисюк В. М., Резнік І. В. (2010)
Крюкова І. О. - Сучасний стан розвитку харчової промисловості Одеської області (2010)
Антонюк П. О. - Продовольчі ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку (на прикладі ринків цукру та рослинної олії), Лисюк В. М., Антонюк О. П. (2010)
Агеєва І. М. - Дослідження процесів стратегічного планування на харчових підприємствах, Мілєва М. Д. (2010)
Тарасова О. В. - Сучасні концепції управління якістю продукції, Левицька О. В. (2010)
Харківський Д. Ф. - Результативність процесу управління персоналом організації, Тимченко Є. О. (2010)
Шевченко З. І. - Підвищення організаційної стійкості підприємств зернопереробної галузі, Седікова І. О. (2010)
Маркова Т. Д. - Автоматизація фінансово-розрахункових операцій як чинник прискорення процесу господарської діяльності підприємств, Іванченков В. С. (2010)
Осипов В. М. - Економічна доцільність утилізації вторинних продуктів виноробства, Суружий А., Солоид А. (2010)
Мішковець Л. В. - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу підприємств АПК Одеської області (2010)
Світла пам’ять Павлу Володимировичу Осипову (2010)
Широчин В. П. - Эффективный графический интерфейс системы моделлирования, Перетятко Е. Н. (2012)
Широчин В. П. - Минимизация объема управляющего списка для планирования событий в Petri-nets моделях, Шилов Ю. Н. (2012)
Кулаков Ю. А. - Формирование оптимальных маршрутов в мобильных сетях на основе модифицированного алгоритма Дейкстры, Воротников В. В. (2012)
Ясінський В. В. - Методи та засоби моделювання "конфліктних" ситуацій в складних людиномірних системах, Болдак А. О. (2012)
Шантир Д. С. - Середовище "швидкої" розробки систем комп’ютерної обробки зображень, Невдащенко М. В., Болдак О. А. (2012)
Ролик А. И. - Концепция управления корпоративной ИТ-инфраструктурой (2012)
Павлов А. А. - Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков, Мисюра Е. Б., Халус Е. А., Сперкач М. О., Аракелян Г. А. (2012)
Павлов О. А. - Побудова ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання робіт на одному приладі, Місюра О. Б., Шевченко К. Ю. (2012)
Берендеев Е. А. - Эффективное использование суперЭВМ для решения больших задач физики плазмы методом частиц в ячейках, Иванов А. В., Лазарева Г. Г., Снытников А. В. (2012)
Клименко І. А. - Мультипроцесорна система на базі програмованих процесорних ядер NIOS II Altera, Ткаченко В. В., Сторожук О. М. (2012)
Cеливанов В. Л. - Оптимальные структуры декодирующих сеток преобразователей код-ток двоично-десятичных систем счисления, Воробйов В. В. (2012)
Симоненко А. В. - Система пространственного распределения заданий в распределенных вычислительных системах, Пих С. В., Слуцкий Н. В., Воробйов В. В. (2012)
Павлов А. А. - Исследование свойств задачи календарного планирования для одного прибора по критерию минимизации суммарного опережения заданий при условии допустимости расписании, Мисюра Е. Б., Халус Е. А. (2012)
Родічева О. С. - Математичні моделі задачі вибору оптимального набору запитів матеріалізації, Чемерис А. М., Тютюнник С. В. (2012)
Норкин Б. В. - Об актуарных вычислениях с использованием графических процессоров (2012)
Симоненко А. В. - Система оценки ресурсов в системе динамического планирования неоднородных Grid систем (2012)
Симоненко А. В. - Система параметричної оцінки ресурсів в глобальних Grid системах, Щербина О. В. (2012)
Настенко М. Е. - Распознавание и выделение границ однородных областей при параллельной обработке гистологических изображений, Стиренко С. Г. (2012)
Варфоломеев А. Ю. - Усовершенствованный алгоритм медианного потока для визуального отслеживания объектов на видеопоследовательностях (2012)
Поспешный А. С. - Метод информационного дополнения на основе онтологий для повышения эффективности информационных систем (2012)
Молчановський О. І. - Семантичний пошук текстів новин, Ковтун Д. І. (2012)
Федоречко О. І. - Метод виправлення двократних помилок передачі даних в комп’ютерних системах управління реального часу (2012)
Иванов Д. Г. - Организация резервирования в системах распределенного хранения данных (2012)
Марковський О. П. - Спосіб прискореного обчислення коренів на полях Галуа GF (2m) з використанням передобчислень, Виноградов Ю. М., Косейкіна Г. С. (2012)
Титул, зміст (2010)
Ярмош В. В. - Роль інтелектуальної власності на підприємствах харчової промисловості (2010)
Відоменко І. О. - Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств, Кривша Є. В. (2010)
Євтушевська О. О. - Проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства, Войтенко Л. Ю. (2010)
Каламан О. Б. - Проблеми інвестування та розвитку АПК України, Яровенко Т. (2010)
Корсікова Н. М. - Проблеми формування інтегрованої системи якості, Толстих А. В. (2010)
Агеєва І. М. - Перспективні напрями стратегічного планування на підприємствах виноробної галузі України, Мандро О. Ю. (2010)
Волошина Т. М. - Тенденцiя розвитку ринку ароматизованих вин в Українi, Осипова Л. А., Андрєєва Н. В. (2010)
Нікішина О. В. - Методичні засади критеріальної оцінки та діагностики продовольчих ринків (2010)
Федосова К. С. - Сучасні системи автоматизації управління в готельно-ресторанному бізнесі України (2010)
Титул, зміст (2010)
Скопенко Н. С. - Формування та функціонування інтегрованих об’єднань в олійно-жировій галузі України, Тюха І. В. (2010)
Левицька І. В. - Проблеми інтенсифікації відтворювальних процесів на підприємствах харчової промисловості (2010)
Петренко О. П. - Інновації як складова ефективного розвитку зерновиробних та зернопереробних підприємств (2010)
Федулова І. В. - Дослідження результативності інноваційної діяльності за допомогою економетричного моделювання (2010)
Козак К. Б. - Вплив розвитку потенціалу персоналу на інноваційну діяльність підприємства (2010)
Жамойда О. А. - Управління конкурентоспроможністю як основа успішної реалізації програми економічних реформ 2010-2014 (2010)
Олійниченко О. М. - Інформаційне забезпечення як важлива складова процесу підготовки, прийняття та контролю реалізації управлінського рішення на підприємстві (2010)
Верхівкер Я. Г. - Дослідження ринку виробництва консервів для дитячого харчування на плодоовочевій основі, Дроздова В. А., Борісова М. С. (2010)
Євтушевська О. О. - Тенденції розвитку українського ринку соків, нектарів, напоїв, що містять сік, морсів, Бабуріна С. І. (2010)
Череп А. В. - Удосконалення методики аудиту витрат виробництва на промисловому підприємстві, Ярмош В. В. (2010)
Громова О. М. - Доцільність використання екологічно чистих технологій енергозабезпечення на підприємствах харчової промисловості, Маркова Т. Д. (2010)
Янчева Л. М. - Факторний аналіз витрат на збут підприємств роздрібної торгівлі, Оспіщев В. І., Гаркуша Н. М. (2009)
Янчева Л. М. - Удосконалення обліку дисконтних карток на підприємствах роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О., Крутова А. С. (2009)
Гаркуша Н. М. - Економічний аналіз грошових потоків підприємств торгівлі, Сидорова Т. О., Руденко І. В. (2009)
Грінько А. П. - Лізинг: його природа, принципи та організаційні форми (2009)
Сидорова Т. О. - Щодо проблем державного регулювання фондового ринку України, Польова Т. В., Котелевська І. П. (2009)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності операційних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, Цуканова О. В., Горошанська О. О., Гаркуша Н. М. (2009)
Дергільова Г. С. - Особливості організації обліку витрат підприємств малого бізнесу згідно з П(С)БО (2009)
Бойченко Н. В. - Організація обліку та аудиту підприємств на стадії банкрутства (2009)
Нестеренко І. В. - Облік позикових джерел фінансування інвестиційної діяльності (2009)
Кваша О. О. - Удосконалення обліку доходів на підприємствах ресторанного господарства (2009)
Бобкова О. О. - Амортизація нематеріальних активів (2009)
Івченко Л. В. - Теоретичні аспекти управління товарорухом на підприємствах торгівлі (2009)
Польова Т. В. - Новітні тенденції в автоматизації обліку та аудиту нематеріальних активів, Дембікова В. І. (2009)
Кузнецова С. О. - Про аналітичну оцінку наукових поглядів на методологію обчислення бухгалтерського прибутку (2009)
Топоркова О. В. - Визнання та оцінка дебіторської заборгованості, Євлаш Т. О. (2009)
Нестеренко О. О. - Особливості класифікації первинних документів на підприємствах роздрібної торгівлі (2009)
Чернікова І. Б. - Про перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні, Приходько Н. І., Кузнецова С. О. (2009)
Кащена Н. Б. - Статистичний моніторинг фінансового стану підприємства як інформаційна система підтримки прийняття рішень з його стабілізації, Лисак Г. Г., Бойко А. О. (2009)
Сидорова Т. О. - Специфіка фінансового аналізу в сучасних умовах ведення бізнесу, Кащена Н. Б., Лисак Г. Г. (2009)
Акімова Н. С. - Удосконалення обліку статутного капіталу акціонерних товариств, Наумова Т. А. (2009)
Кирильєва Л. О. - Про сучасні підходи до калькулювання собівартості в управлінських інформаційних потоках, Чернікова І. Б., Наумова Т. А. (2009)
Чернікова І. Б. - Про структурну побудову внутрішньогосподарського контролю у фінансовій звітності, Ляшенко С. І. (2009)
Чернікова І. Б. - Про деякі аспекти амортизаційної політики ринкових структур, Кирильєва Л. О. (2009)
Гузь О. С. - Амортизація як джерело поліпшення основних засобів підприємства (2009)
Гузь О. С. - Проблеми нарахування амортизації основних засобів за переоціненою вартістю (2009)
Лукіянчук Н. О. - Особливості обліку векселів (2009)
Акімова Н. С. - Проблеми формування елементів облікової політики щодо обліку власного капіталу, Шевченко С. (2009)
Баранова А. О. - Особливості відображення в обліку операцій з експорту та імпорту послуг, Макєєва З. О. (2009)
Топоркова О. В. - Організація управлінського обліку витрат за системою "директ-костинг" на підприємствах ресторанного господарства, Шевченко М. В. (2009)
Крутова А. С. - Метод бухгалтерського обліку в умовах інформаційного суспільства (2009)
Успаленко В. І. - Управління фінансовою стійкістю страхової компанії, Малєєва Н. Ю. (2009)
Потеряйло І. Ю. - Бюджетні послуги в контексті застосування програмно-цільового методу (2009)
Попова С. М. - Державний борг України та його вплив на економічне становище країни, Бодня Т. В. (2009)
Топоркова О. В. - Організація обліку фінансових інвестицій, Янчева І. В., Євлаш Т. О. (2009)
Оспіщев В. І. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин, Кропівцова Н. І., Іванюта О. М. (2009)
Пічугіна Т. С. - Деякі особливості формування ділової активності на підприємствах торговельної галузі, Власова Н. О., Макєєв С. Ю. (2009)
Власова Н. О. - Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2009)
Гросул В. А. - Моделювання оптимальної системи соціального розвитку торговельного підприємства (2009)
Власова Н. О. - Особливості оцінки ефективності інноваційних технологій щодо виробництва нових продуктів харчування, Пестіна Г. О. (2009)
Карел О. П. - Оцінка ефективності функціонування рітейл-операторів в Україні (2009)
Головко М. П. - Економічна ефективність виробництва нового виду макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового та інтегральна оцінка якості розробленої продукції, Чуйко М. М., Верешко Н. В. (2009)
Ольшанський О. В. - Системний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі, Ольшанська К. С., Конопля К. І. (2009)
Аванесова Н. Е. - Категорія "ефективність" у системі взаємодоповнюючих понять (2009)
Свобода Т. І. - Теоретичні аспекти щодо управління фінансовим станом торговельного підприємства (2009)
Филипенко О. М. - Особливості стимулювання персоналу на сучасному підприємстві, Гудкова І. С. (2009)
Зубков С. О. - Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування необоротних активів, Колесник А. О. (2009)
Бубенець І. Г. - Сучасний стан торгівлі як галузі господарської діяльності (2009)
Гула В. Г. - Застосування методу експертних оцінок під час визначення взаємозв’язку чинників, що впливають на ефективність системи доставки хлібобулочних виробів (2009)
Сокол Н. А. - Віртуальна корпорація як сучасна форма організації мережевого бізнесу, Чвала Н. А. (2009)
Лелюк О. А. - Урегулювання взаємовідносин споживача із підприємцем-посередником в українському законодавстві (2009)
Забродська Л. Д. - Актуальність оцінки особистих якостей персоналу, Гармаш В. В., Сендецька О. В. (2009)
Бондаренко Т. Ю. - Чинники формування оцінки інвестиційної привабливості підприємства (2009)
Гладій І. О. - Управління фінансовою стійкістю підприємств ресторанного господарства (2009)
Клочкова Н. В. - Теоретичні підходи до визначення економічного та підприємницького ризиків (2009)
Краснокутська Н. С. - Вартісна оцінка потенціалу підприємств торгівлі: зміст і порядок проведення (2009)
Власова Н. О. - Взаємозв’язок стану ліквідності та платоспроможності з показниками ефективності використання активів і пасивів підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В., Бельчук Т. В. (2009)
Корженко К. А. - Функціонування підприємств роздрібної торгівлі на ринку канцелярських товарів в умовах економічної нестабільності (2009)
Забродська Г. І. - Інтегральна оцінка стану формування "людського фактора" на підприємствах роздрібної торгівлі на основі методу аналізу ієрархій (2009)
Міщенко В. Я. - Теоретичні та методичні аспекти оцінки організаційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, Маковоз О. С. (2009)
Кривошей В. В. - Теоретичні підходи до визначення людського капіталу в інноваційній економіці (2009)
Колчкова О. В. - Кластери як основа забезпечення конкуренто-спроможності економіки країни, їх походження та сутність (2009)
Бєляєва М. В. - Особливості регулювання розвитку підпримств роздрібної торгівлі (2009)
Бугріменко Р. М. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства, Безгінова Л. І. (2009)
Тимофєєв В. М. - Система показників аналізу ефективності управління грошовими потоками на підприємствах торгівлі, Гаркуша Н. М., Польова Т. В. (2009)
Чорна М. В. - Система управління конкурентостійкістю підприємства: характерні ознаки та особливості (2009)
Блохіна О. М. - Управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2009)
Жувагіна І. О. - Системний підхід до формування інвестиційного потенціалу підприємства (2009)
Жилякова О. В. - Динаміка та структура витрат на комунальні послуги підприємств ресторанного господарства (2009)
Андросова Т. В. - Теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємствах торгівлі, Гринько П. Л. (2009)
Филипенко О. М. - Роль і місце антикризової стратегії в системі антикризового управління торговельним підприємством, Зінов’єва І. В. (2009)
Смольнякова Н. М. - Принципи та методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства, Волосов А. М. (2009)
Савицька Н. Л. - Концептуальний зміст клієнтського капіталу підприємства роздрібної торгівлі, Компанцев М. С. (2009)
Михайлова О. В. - Особливості структури оборотних активів на підприємствах торгівлі (2009)
Гузенко О. І. - Розвиток стратегічного потенціалу підприємства: зміст та місце у системі управління (2009)
Кушнір Т. Б. - Цінова ситуація на продовольчому ринку: очима споживача, виробника, торговельного посередника (2009)
Пічугіна Т. С. - Оцінки ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі на основі використання "АВС-аналізу", Гейченко І. А. (2009)
Шинкар С. М. - Особливості оцінки економічного потенціалу торговельного підприємства, Безгінова Л. І. (2009)
Шинкар С. М. - Цільовий підхід до визначення ефективності використання інформаційних ресурсів торговельного підприємства, Безгінова Л. І. (2009)
Дядюк М. А. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства грального бізнесу, Пивоварова А. С. (2009)
Дядюк М. А. - Управління кризами з урахуванням циклічності розвитку підприємства, Круглова О. А., Полових В. Ю. (2009)
Пічугіна Т. С. - Методи оцінки конкурентного потенціалу торговельного підприємства, Сляднєва В. М. (2009)
Сапоговська О. В. - Облік товарів у торгівлі з застосуванням електронних технологій (2009)
Гайдар С. М. - Комплексна оцінка фінансової стійкості торговельних підприємств (2009)
Близнюк О. П. - Сучасний стан та проблеми розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні, Сидорова Т. О., Шевчук І. Л., Зінченко Ю. О. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Куземко А. А. - Зміна участі господарських груп в угрупованнях класу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 внаслідок антропогенної трансформації (2008)
Лукаш О. В. - Асоціація Geranio-Trifolietum alpestris Th. Muller 1962 на Східному Поліссі, Якушенко Д. М. (2008)
Мирза-Сіденко В. М. - Флора і рослинність проектованого Чорнолісько-Дмитрівського національного природного парку, Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А., Прядко О. I. (2008)
Кобів Ю. - Erigeron atticus Vill. (Asteraceae) в Українських Карпатах (2008)
Карпенко Н. I. - Морфологічні особливості пилкових зерен видів триби Coronilleae (Adans.) Boiss., Савицький В. Д., Царик Н. П. (2008)
Виноградова О. М. - Нові та рідкісні види водоростей Азово-Сиваського національного природного парку, Дарієнко Т. М. (2008)
Надєіна О. В. - Епіфітні лишайники Донецького кряжу як індикатори стану навколишнього середовища, Кондратюк С. Я. (2008)
Димитрова Л. В. - Урбаногрупи епіфітних лишайників та особливості їх поширення на території м. Києва (2008)
Колупаєв Ю. Є. - Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин, Косаківська I. В. (2008)
Щербатюк М. М. - Виділення етилену міжвузлями Zea mays L. у процесі росту стебла, Маменко Т. П. (2008)
Москалик Г. Г. - Морфофізіологічні особливості Picea pungens "Glauca" в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівців), Костишин С. С. (2008)
Бублик О. М. - Генетична гетерогенність рідкісного ендемічного виду Ungernia victоris (Amaryllidaceae): RAPD -аналіз, Андрєєв I. О., Спірідонова К. В., Музика В. I., Колоніна I. В., Кунах В. А. (2008)
Перегрим О. М. - Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. (Orobanchaceae) в Україні (2008)
Шиян Н. М. - Ексикати та їх місце в гербарному обміні (2008)
Перегрим М. М. - Гербарій ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Соломаха В. А. (2008)
Ситник К. М. - Змістовна та цікава книга про фітофізіологічні генетику та селекцію (2008)
Устименко П. М. - Природно-заповідна справа. Навчальний посібник, Попович С. Ю. (2008)
Змитрович I. В. - Східноєвропейські ліси: історія у голоцені та сучасність (2008)
Титул, зміст (2010)
Кучеренко В. Р. - Адаптація підприємств харчової промисловості до мінливих умов господарювання (2010)
Ощепков О. П. - Аналіз ефективності праці та її стимулювання (2010)
Миронюк Т. І. - Перспективні напрями діяльності підприємств молокопереробної галузі (2010)
Янковий В. О. - Модель беззбитковості інвестування в м’ясопереробну промисловість (2010)
Каламан О. Б. - Формування інвестиційної стратегії виноградарсько-виноробних підприємств, Каламан Ю. Б. (2010)
Харківський Д. Ф. - Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, Славута О. Ю. (2010)
Костенко Р. В. - Формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції у процесі професійної підготовки (2010)
Алекперова Л. В. - Контролінг персоналу як ефективний механізм управління трудовим потенціалом підприємств АПК (2010)
Лазуткіна А. В. - Мерчандайзинг як партнерська взаємодія виробника та роздробу (2010)
Нікішина О. В. - Баланс інтересів: критерій раціональності економічних відносин (на прикладі державного ринку зерна) (2010)
Агеєва І. М. - Роль стратегічного аналізу в структуруванні сучасних тенденцій ринку пива України, Мілєва М. Д. (2010)
Скидан О. В. - Логістичний підхід до формування зернових кластерів, Глібко О. П. (2010)
Шишкіна К. В. - Конкурентоздатність підприємств харчової промисловості (2010)
Підсумки конкурсу на найкращий дипломний проект, магістерську роботу випускників ОНАХТ 2010 року (2010)
Кулаков Ю. А. - Алгоритм создания топологии биномиальный граф в полносвязной системе, Горобец А. Н. (2012)
Ролик А. И. - Метод оценки состояния элементов информационно-телекоммуникационных систем с использованием нейронных сетей, Кононенко Ю. А. (2012)
Павлов А. А. - Исследование свойств задачи календарного планирования выполнения заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по разным критериям оптимальности, Мисюра Е. Б., Сперкач М. О. (2012)
Павлов А. В. - Многоэтапный алгоритм МГУА с ортогонализацией переменных и его Рекуррентный метод рассчёта коэффициентов и критерия селекции моделей (2012)
Симоненко В. П. - Выбор архитектуры системы мониторинга ресурсов в глобальных Grid системах, Щербина О. В. (2012)
Свірін П. В. - Методика вдосконалення брокера для NorduGrid ARC (2012)
Гемба Н. В. - Исследование каскадных neo-fuzzy нейронных сетей для фондовых рынков (2012)
Стенин А. А. - Синтез иерархической структуры критериев оценки при анализе деятельности операторов сложных технических систем, Стенин С. А., Ткач М. М., Губский А. Н. (2012)
Кулаков Ю. А. - Алгоритм разделения и сборки секретного сообщения для многопутевой маршрутизации в беспроводных сетях, Коган А. В., Пирогов А. А. (2012)
Павлов А. А. - Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования, Сперкач М. О., Халус Е. А. (2012)
Булах Б. В. - Модификация способа учета баланса загрузки при выполнении параллельных программ на вычислительном кластере, Чекалюк В. В., Ладогубец В. В., Финогенов А. Д. (2012)
Стенин А. А. - Моделирование и анализ компьютерных информационных систем (КИС) сервисно-ориентированной архитектуры (SOA), Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г., Курбанов В. В. (2012)
Кулаков Ю. О. - Оцінка співвідношення сигнал/шум в функціонально-орієнтованих системах аналізу циклічних сигналів, Куц В. Ю. (2012)
Марковський О. П. - Метод корекції одиночної помилки синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних, Федоречко О. І., Коротенко А. А. (2012)
Гусев Е. И. - Исследование области применения неблокирующего алгоритма фиксации распределённых транзакций (2012)
Куц В. Ю. - Способи обчислення фазових характеристик циклічних сигналів (2012)
Салапатов В. І. - Створення програм за допомогою ієрархічої автоматної моделі (2012)
Авраменко В. С. - Параметрические методы поиска информации (2012)
Поспешный А. С. - OWL 2 EL онтология для семантического информационного сервиса Грид (2012)
Стиренко С. Г. - Модель организации вычислений в распределённой системе, Зиненко А. И., Грибенко Д. В. (2012)
Назаревич О. Б. - Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста на основі адитивної моделі та з врахуванням метеофакторів (2012)
Дьяконова С. В. - Анализ методов сегментации спутниковых изображений, Зайченко Ю. П. (2012)
Надеран Э. - Выделение информативных признаков рукописных математических символов, Зайченко Ю. П. (2012)
Демчинский В. В. - Анализ и практика внедрения механизмов качества обслуживания, Дорогой Я. Ю., Дорошенко К. С. (2012)
Ролик А. И. - Метод потенциальных функций в задачах оценки уровня телекоммуникационных сервисов, Ланге Т. И, Покотило А. А., Март Б. А., Ясочка М. В. (2012)
Кравець П. І. - Розробка та дослідження технології оцінювання показників нейромережевих моделей MIMO-об'єктів управління, Лукіна Т. Й., Шимкович В. М., Ткач І. І. (2012)
Дорогий Я. Ю. - Ускоренный алгоритм обучения сверточных нейронных сетей (2012)
Полторак В. П. - Підвищення швидкодії процедури множення точки на число у алгоритмах електронного цифрового підпису на еліптичних кривих, Голков В. Б. (2012)
Жабина В. В. - Исследование модели потоковой вычислительной системы с параллельным формированием команд, Кеда А. Ю. (2012)
Василенко И. В. - Эпителиально-мезенхимальная и другие трансформации в норме, Брук Б. Б., Гульков Ю. К., Кондратюк Р. Б., Запорожченко Н. В., Щукина Е. В. (2009)
Беленичев И. Ф. - Модуляторы эстрогеновых рецепторов - перспективные нейропротекторы, Павлов С. В., Зуева Д. С., Кондибор К. Ю., Красняк А. С. (2009)
Левченко Л. А. - Респираторный дистресс-синдром у новорожденных (2009)
Резніков О. Г. - Вплив тестостерону та блокатора андрогенних рецепторів, застосованих під час пубертації, на гістологічну будову органів статевої системи самиць щурів, Ганжій І. Ю., Полякова Л. І., Носенко Н. Д., Сініцин П. В., Тарасенко Л. В., Лимарєва А. А., Чайковська Л. В. (2009)
Загорулько А. К. - Оптимизация эндомикроскопических и морфологических критериев диагностики глютеновой энтеропатии, Филоненко Т. Г., Килесса А. В. (2009)
Абдул-Оглы Л. В. - Структурная и функциональная неоднородность плаценты в пренатальном онтогенезе (2009)
Бойко М. О. - Вивчення ранозагоювальної дії м’якої лікарської форми Фенсукциналу на експериментальній моделі цукрового діабету (повідомлення 1), Полторак В. В., Кустова С. П., Гладких О. І., Красова Н. С., Лещенко Ж. А. (2009)
Бойко М. О. - Вивчення ранозагоювальної дії м’якої лікарської форми Фенсукциналу на експериментальній моделі термічно-індукованої виразки шкіри (повідомлення 2), Кустова С. П., Гладких О. І., Красова Н. С., Полторак В. В. (2009)
Визир В. А. - Ремоделирование сосудов у больных артериальной гипертензией, ассоциированной с окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных артерий на фоне комбинированной терапии Авторвастатином и Кандесартаном, Полякова А. В. (2009)
Григорьева Е. А. - Особенности динамики тучных клеток синовиальной оболочки коленного сустава крыс в раннем постнатальном периоде после введения гидрокортизона беременным, Монина Е. В. (2009)
Доценко С. Я. - Вплив блокатора АТ1 - рецепторів Лозартану на нижній ліміт ауторегуляції м’язового кровотоку та толерантність до фізичного навантаження у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Жильчук В. Є. - Особливості експресії молекулярних маркерів у пухлинних клітинах молочної залози під впливом інтерферону-альфа, Лук’янова Н. Ю., Бездєнєжних Н. О., Воронцова А. Л. (2009)
Туманський В. О. - Клініко-морфологічне обгрунтування градації фіброзу в біопсіях печінки, Шебеко Ю. О. (2009)
Капустник В. А. - Стан сполучної тканини при вібраційній хворобі, Архіпкіна О. Л. (2009)
Кихтенко Е. В. - Патологическая анатомия гепато-энцефалического барьера головного мозга новорожденных, перенесших интранатальную асфиксию, на ранних этапах постнатального онтогенеза (2009)
Кошарний В. В. - Використання імуногістохімічних методів дослідження в ембріології, Шаторна В. Ф. (2009)
Кожем’яка А. І. - Імунологічні та клінічні відмінності реагінового та імунокомплексного варіантів атопічного дерматиту у дітей, Клименко В. А., Коліушко К. Г., Марков В. О., Адарюкова Л. М., Тудой Л. В. (2009)
Колесник Ю. М. - Морфофункциональное состояние островков Лангерганса интактных самцов крыс линии Wistar в возрастном аспекте, Грекова Т. А. (2009)
Кошля В. І. - Особливості змін активності ренін-ангіотензін-альдо-стеронової та симпатико-адреналінової систем у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі лікування Фозіноприлом, Марченко О. О., Марченко Л. І. (2009)
Кузнецова И. В. - Клинико-морфологические параллели полисистемной дисфункции при фульминантной печеночной недостаточности вследствие отравления аманитальными грибами, Латарцева Л. Н., Тюменцева С. Г. (2009)
Кузнєцова О. Д. - Аеробіологічний спектр та структура гіперчутливості у дітей з сезонною алергією (2009)
Лашкул Д. А. - Состояние коронарного русла и структурно-функциональные особенности левого желудочка у больных с различными формамми ишемической болезни сердца, Земляной А. В. (2009)
Милица К. Н. - Особенности состояния соединительной ткани апоневроза как морфологический механизм формирования "грыжевой болезни", Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2009)
Василенко И. В. - Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе неоваскулярной глаукомы, Павлюченко К. П., Мухина Е. В., Селезнев А. А. (2009)
Михалюк Е. Л. - Влияние образа жизни и занятий по физическому воспитанию на уровень соматического здоровья студентов ЗГМУ, Черепок А. А., Бачук И. Н. (2009)
Панасенко Т. А. - Стан коронарного кровотоку та структурно-функціональні зміни серця у хворих на повторний інфаркт міокарда, Сиволап В. Д. (2009)
Петренко В. О. - Морфофункціональ ні зміни центральної нервової системи у щурів з гіпотиреозом, Джума К. А. (2009)
Передерій В. Г. - Клінічне значення лактозної непереносимості у пацієнтів з синдромом подразненої кишки, Пучков К. С., Чернявський В. В., Чулаєвська Н. М. (2009)
Туманский В. А. - Исследование рецепторов эстрогенов и прогестерона при железистой гиперплазии, атипичной гиперплазии и аденокарциноме эндометрия, Баударбекова М. М. (2009)
Фурік О. О. - Динаміка спектральних показників варіабельності ритму серця у хворих на гострий гепатит В, Рябоконь О. В. (2009)
Шапкин А. С. - Морфометрический анализ тканевых элементов атриовентикулярного узла и пучка Гиса при прогрессировании хронической сердечной недостаточности (2009)
Энглези А. П. - Морфогенез изменений в перифокальной зоне при электро- и магнитостимуляции головного мозга при очаговом травматическом его повреждении в эксперименте, Зяблицев С. В. (2009)
Правила подання статей (2009)
Пармінська Л. М. - Патогенна мікрофлора грунту: вплив систем удобрення пшениці озимої на її видовий склад у короткоротаційних сівозмінах (2012)
Дерменко О. П. - Небезпечна хвороба пшениці озимої. Бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp.tritici): поширення і розвиток в Лісостепу України, Панченко Ю. С., Гаврилюк Л. Л. (2012)
Ткаленко Г. М. - Біопрепарати для контролю кореневих гнилей і хвороб в'янення огірка в закритому грунті (2012)
Борзих О. І. - Шкідлива ентомофауна яблуні в садах південного сходу України (2012)
Дмитренко Н. М. - Захист яблуні (2012)
Кава Л. П. - Малиново-суничний довгоносик. Заходи обмеження чисельності Anthonomus rubi Hrbst., Лікар Я. О. (2012)
Ющенко Л.П. - Зоофаг для захисту квіткових культур. Використання Macrolophus nubilis в захисті від комах-фітофагів, Желєзна Є.П. (2012)
Константинова М. С. - Ріпаковий квіткогриз (Meligethes aeneus F.) на виноградниках (2012)
Симонов В. Є. - Біла іржа хризантем. Фітосанітарні заходи, які проводяться в Одеській області для запобігання розповсюдженню хвороби, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В., Коган А. П., Глущенко І. О. (2012)
Симонов В. Є. - Амброзія полинолиста на території Донецької області, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Стефківський В. М. (2012)
Федоренко В. П. - З нагоди ювілею, Ющенко Л. П. (2012)
Дзюба Т. П. - Синтаксономічне положення та структура класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R. Tx. 1969 у Північному Причорномор'ї (2008)
Дідух Я. П. - Ландшафтно-екологічні особливості розподілу рослинних угруповань у карстових воронках Прутсько-Дністровського Лісостепу, Павлюк В. С. (2008)
Парнікоза I. Ю. - Колонізаційні зони трав'яної тундри Антарктики в екологічному градієнті постгляціальних територій, Iноземцева Д. М., Тищенко О. В., Мустафа О., Козерецька I. А. (2008)
Зиман С. М. - Біоморфологічний аналіз рідкісних таксонів судинних рослин у флорі національного природного парку "Синевір", Тюх Ю. Ю. (2008)
Цимбалюк З. М. - Порівняльно-морфологічна характеристика пилкових зерен видів Pinguicula L. та Utricularia L. флори України, Мосякін С. Л., Безусько Л. Г. (2008)
Багацька Т. С. - Нові місцезнаходження заносних рослин Artemisia argyi Leveillie et Vaniot і Heracleum sosnovskyi Manden. на берегах київських водойм (2008)
Воронова С. М. - Флористичне багатство та систематична структура флори Єланецько-Iнгульського регіону (2008)
Щербакова О. Ф. - Біоморфологічні та популяційні особливості Dianthus hypanicus Andrz. в Кодимо-Єланецькому Побужжі (2008)
Кондратюк С. Я. - Polycoccum kaernefeltii sp. nova (Dothideales — новий ліхенофільний гриб на Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. (2008)
Димитрова Л. В. - Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря м. Києва (2008)
Акулов О. Ю. - Гриби, занесені до Червоної Книги України, з національного природного парку "Гомільшанські ліси", Леонтьєв Д. В. (2008)
Круподьорова Т. А. - Антимікробна активність штамів Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat. та G. lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. в умовах глибинного культивування, Бісько Н. А., Поєдинок Н. Л., Митропольська Н. Ю., Васильева Б. Ф., Єфременкова О. В. (2008)
Обручева Н. В. - Надходження води як фактор розтягування клітин (2008)
Яковенко О. М. - Роль фосфоліпази С в регуляції роботи продихового апарату абсцизовою кислотою, Кретинін С. В., Кабачевська Є. М., Ляхнович Г. В., Волотовський I. Д., Кравець В. С. (2008)
Ситник К. М. - Слово про нашу колегу (до 80-річчя Ради Феодосіївни Процко), Мусатенко Л. I., Негрецький В. А., Корсун Л. I. (2008)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Ткаченко Василь Семенович — 45 років наукової діяльності (до 70-річчя ученого), Дідух Я. П., Дубина Д. В. (2008)
Яворська О. Г. - Перша міжнародна науково-практична конференція "Рослини та урбанізація" (2008)
Міркін Б. М. - Дубина Д. В., Дзюба Т. П., Найгойзлова З., Соломаха В. А., Тищенко О. В., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Галофiтна рослиннiсть. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritime // Рослинність України / Відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Ямалов С. М. (2008)
Безусько А. Г. - Палеоботанічні дослідження відкладів пізньольодовіков'я та голоцену Київщини, Гречишкіна Ю. В., Мосякін С. Л., Безусько Л. Г. (2008)
Онищенко В. А. - Видове багатство широколистяних лісів України та його зв'язок з едафічними й кліматичними факторами (2008)
Козир М. С. - Геоботанічна характеристика заплавних луків нижньої течії р. Сейм (2008)
Андрієнко Т. Л. - Рідкісні види судинних рослин Українського Полісся (2008)
Карпенко Н. І. - Морфологія насінин представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. флори України (2008)
Одінцова А. В. - Порівняльний аналіз морфології та васкулярної анатомії гінецея в родині Lythraceae (2008)
Вірченко В. М. - Schistidium submuticum Broth. еx H. H. Blom — новий вид для бріофлори України (2008)
Голубцова Ю. І. - Нові для України види копрофільних аскоміцетів. I. Піреноміцети та локулоаскоміцети (2008)
Поєдинок Н. Л. - Світлова регуляція росту та біосинтетичної активності Ganoderma lucidum у чистій культурі, Сиваш О. О., Михайлова О. Б., Бухало А. С., Щерба В. В., Потьомкіна Ж. В., Негрійко А. М. (2008)
Тугай Т. І. - Ріст Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi під впливом різних доз іонізуючого опромінення в умовах модельних систем (2008)
Карпець Ю. В. - Динаміка розвитку теплостійкості рослин після короткочасного теплового загартування: зв'язок із флуктуаціями вмісту пероксидів, Колупаєв Ю. Є. (2008)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Проблеми ботанічної науки в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та в світі (2008)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Постаті. Професор Іван Михайлович Григора: основні віхи науково-педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження), Дідух Я. П., Григорюк І. П., Дудка І. О., Якубенко Б. Є. (2008)
Войтенко Л. В. - В Українському ботанічному товаристві (2008)
Мусієнко М. М. - Підручник "Фізіологія рослин" / М. М. Макрушин, Е. М. Макрушина, Н. В. Петерсен, М. М. Мельников, Паршикова Т. В., Бацманова Л. М. (2008)
Балашов Л. С. - "Прикладна радіоекологія лісу" / В. П. Краснов, О. О. Орлов, В. А. Бузун, В. П. Ландін, З. М. Щелест (2008)
Власова Н. О. - Стан та тенденції розвитку економічного потенціалу України в контексті світових інтеграційних процесів, Круглова О. А., Ушакова Н. П. (2009)
Тютюнникова С. В. - Підходи до оцінки привабливості інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, Мельнік Л. О. (2009)
Печенка О. І. - Вектори зовнішньоекономічної орієнтації України, Янчев А. В., Шевченко О. О. (2009)
Помінова І. І. - Становлення мережевих форм організації економічних систем (2009)
Штангей Н. М. - Формування експортної спеціалізації України (2009)
Єсінова Н. І. - Логіка конкурентоспроможності працівників, Чаговець Є. М. (2009)
Кулініч О. А. - Бенчмаркінг України за якістю соціальної сфери (2009)
Козуб В. О. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України в контексті сучасних світогосподарських трендів, Шабанова І. В. (2009)
Кулініч О. А. - Інноваційна складова конкурентоспроможності національної економіки, Федоренко Н. М. (2009)
Тупчій В. А. - Теоретичні аспекти розвитку лізингу в Україні, Тупчій Ю. І., Бондаренко Н. В. (2009)
Кулікова С. І. - Роль математичних методів у економічних дослідженнях (2009)
Лукіянчук Н. О. - Напрямки проведення аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Гладій І. О., Чебан О. О. (2009)
Кот О. В. - Вплив ТПП на удосконалення зовнішньоторговельної стратегії України в умовах вступу до СОТ, Шталь Т. В., Лобода К. С. (2009)
Зарецька Л. М. - Інтелектуальні мережі як сучасна форма організації економіки (2009)
Жарко І. В. - Розробка системи мотивації на підприємстві та усунення основних демотивуючих чинників, Смокова Л. М., Зюбан Г. М. (2009)
Величко К. Ю. - Інноваційний розвиток як складова економічної інтеграції України за умов глобалізації (2009)
Гріщенко А. О. - Концептуальні та теоретичні аспекти визначення фінансових ризиків та класифікація чинників, що на них впливають (2009)
Корнєєва Ю. В. - Наслідки світової фінансової кризи для України: Монетарний аспект (2009)
Кучерук Т. Г. - Організаційно-економічний механізм участі регіонів у міжнародній інтеграції: напрями вдосконалення (2009)
Кучерук Д. Г. - Нормативні та ціннісні критерії пізнання закономірностей глобального економічного розвитку (2009)
Успаленко В. І. - Організація мережевих форм взаємодії фінансових установ, Гунько Д. В. (2009)
Юрченко Ю. Ю. - Аналіз ключових дефініцій системи товароруху (2009)
Пічугіна Т. С. - Оцінка конкурентних переваг підприємства, Гейченко І. А. (2009)
Карсекін В. І. - Оцінка ефективності розміщення закладів торговельних мереж, Селютін В. М., Севериненко Н. М., Пархоменко О. О. (2009)
Носова О. В. - Перспективи територіально-галузевої організації управління торгівлею та роздрібною мережею, Ольшанський О. В., Ольшанська К. С., Задорожний М. М. (2009)
Карсекін В. І. - Оцінка ефективності реклами у ресторанному господарстві, Воробйова Н. П. (2009)
Парцирна Т. М. - Дослідження споживчого попиту на товарному ринку харківського регіону, Жегус О. В. (2009)
Ткачова С. С. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "конкурентна перевага підприємства ресторанного бізнесу" (2009)
Селютін В. М. - Методичні підходи до проектування організаційних структур управління харчових підприємств, Дзюба А. М., Євсюкова О. О. (2009)
Бубенець І. Г. - Сучасні аспекти розвитку маркетингових інтернет-комунікацій, Бурлакова Ж. В. (2009)
Ткаченко О. П. - Управління асортиментною політикою торговельних підприємств, Дериземля В. В. (2009)
Іванова Т. П. - Ринкові зміни мережі ресторанного господарства України (2009)
Борисова О. В. - Показники ефективності інноваційної політики підприємств ресторанного господарства (2009)
Жегус О. В. - Дослідження ринку молока і молочних продуктів, Афанасьєва О. П. (2009)
Варипаєв О. М. - Методологія навчального процесу при вивченні сфери послуг закладів ресторанного господарства, Варипаєва Л. М. (2009)
Борисова А. О. - Ukrainian Hotel Business Development, Архипова В. О., Зіньковський А. Д. (2009)
Пархаєва Н. В. - Інноваційне підґрунтя логістичних процесів сучасних товаропровідних систем (2009)
Успаленко В. І. - Управління залученням фінансових ресурсів банку, Руденко М. С. (2009)
Попова О. О. - Аксіологічні пріоритети випускників внз у системі антикризового управління професійною освітою, Попов О. Є. (2009)
Руденко С. М. - Актуальні проблеми менеджмент-бізнес освіти, Гармаш С. В. (2009)
Філіпішина Л. М. - Проблеми реформування та модернізації вищої педагогічної освіти України, Діордіященко О. В. (2009)
Варипаєв О. М. - Ціннісні орієнтації як визначальний компонент формування структури світогляду студентської молоді, Котелевська І. П. (2009)
Стадник І. М. - Соціологічний аналіз розвитку національної книги в Україні, Каширська О. М., Мусієнко А. В. (2009)
Варипаєв О. М. - Тенденція розвитку гендерних процесів на початку ХХІ століття в Україні та західних країнах, Обозна М. В. (2009)
Нікітіна В. В. - Соціальне страхування як соціальний інститут: його сутність, риси і роль у розвитку суспільства, Поставний А. О. (2009)
Нікітіна В. В. - Основні напрями аналізу природи суспільного життя в соціальній думці середньовіччя (2009)
Борисова А. О. - Оптимізація процесу вивчення іноземних мов з використанням методу рольових ігор у вищій школі, Архипова В. О., Самойлова С. Л. (2009)
Верескун С. В. - Підвищення якості вивчення ділової іноземної мови у вищій школі (2009)
Бєлікова О. Ф. - Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів (2009)
Борисова А. О. - Система вправ для навчання аудіюванню, Архипова В. О., Буханцев Д. О. (2009)
Колесник А. О. - Загальні труднощі перекладу текстів у галузі методики викладання іноземних мов, Грабар Т. В. (2009)
Ков’ях І. І. - Ступінь толерантності у відхиленні від нормативного використання розмовної мови (2009)
Саватєєва Л. В. - Варіанти та діалекти англійської мови, Тріщ О. М., Муравйова О. М. (2009)
Волошин В. І. - Фізичні вправи як основний засіб профілактики "комп’ютерних" захворювань, боротьби з "комп’ютерною" втомою та підвищення розумової працездатності студентів ХДУХТ та осіб, які працюють за комп’ютером, Петрова Л. І., Левченко М. О. (2009)
Кудряшов І. О. - Використання ігрового методу та методу змагань фізичного виховання у вдосконаленні психофізичних якостей студентів ХДУХТ, Артюгін А. В. (2009)
Махова Н. В. - Фізичне виховання як засіб підвищення інтелектуальної працездатності студентів та можливості регулювання рухомої активності (2009)
Андреєва Т. В. - До проблеми діалектного мовлення жителів Первомайщини, Грищенко Р. (2009)
Бойко Д. А. - Структура форм реалізації кримінальної відповідальності: загальний підхід, Бойко Ю. А. (2009)
Дмитрієнко І. В. - Становлення та розвиток української правової свідомості та культури за цільовими станами судочинства польсько-литовської доби, Дмитрієнко Ю. М. (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Стан і перспективи становлення та розвитку артефактів і архетипів української правової свідомості та культури (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблеми та перспективи становлення, модернізації, розвитку української звичаєвої правосвідомості та культури кримінальних і кримінально-процесуальних відносин польсько-литовської доби (2009)
Дмитрієнко І. В. - Становлення і розвиток української правової свідомості та культури за кодифікаційними процедурами статутів Великого князівства литовського, Дмитрієнко Ю. М. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Дідух Я. П. - До 90-річчя НАН України: Академія наук — ботаніці, ботаніки — Академії наук та суспільству (2008)
Ситник К. М. - Розвиток академічної біології у другій половині ХХ сторіччя (до 90-річчя Бориса Євгеновича Патона) (2008)
Ільїнська А. П. - Таксономічний аналіз роду Raphanus L. (секція Raphanus, Brassicacea) (2008)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів секції Pseudolysimachium W. D. J. Koch роду Veronica L. (Scrophulariaceae) флори України (2008)
Страшнюк Н. М. - Каріологія європейських видів роду Gentiana L. (Gentianaceae), Твардовська М. О., Мельник В. М. (2008)
Злобін Ю. А. - Формоутворення у трав’яних рослин: алометрія і алокація, Кирильчук К. С., Тихонова О. М. (2008)
Лукаш О. В. - Флорокомплекс штучно намитих пісків у заплаві р. Десни: формування і сучасний стан (2008)
Орлов О. О. - Перша знахідка Trifolium spryginii Belyaeva & Sipliv. (Fabaceae) в Україні (2008)
Зав’ялова Л. В. - Aizopsis aіzoon (L.) Grulich (Crassulaceae) — новий ергазіофіт у флорі України (2008)
Жигаленко О. А. - Veratrum nigrum L. (Melanthiaceae) на Лівобережжі України, Лобань Л. О. (2008)
Коломійчук В. П. - Знахідка Chrysopogon gryllus (L.) Trin. (Poaceae) в Азово-Сиваському НПП (2008)
Гелюта В. П. - Перші знахідки Leveillula helichrysi Heluta et Simonian (Erysiphales) на території Білорусі, Гирилович І. С. (2008)
Веденічева Н. П. - Локалізація і динаміка цитокінінів у період формування репродуктивних органів Zea mays L., Мусатенко Л. І. (2008)
Лось С. І. - Фотосинтетичний апарат Cyanophyta під впливом червоного світла, Фомішина Р. М., Васильченко С. М., Сиваш О. О. (2008)
Бацманова Л. М. - Про-антиоксиданти листків деяких видів тропічних орхідних за низькотемпературної адаптації, Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Таран Н. Ю. (2008)
Протопопова В. В. - Розвиток досліджень фітоінвазій в Україні під впливом ідей Ч. Елтона, Шевера М. В. (2008)
Дідух Я. П. - Андрієнко Тетяна Леонідівна (до 70-річчя вченого), Онищенко В. А., Протопопова В. В., Прядко О. І. (2008)
Гур'єв С. О. - Аналіз медико-санітарних наслідків військових дій під час проведення сучасних контртерористичних операцій, Танасієнко П. В., Гуселетова Н. В., Мостипан О. О. (2014)
Мельник І. В. - Особливості організації медичного персоналу приймального відділення під час масового надходження хворих і потерпілих на базі Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, Мокрий І. Л. (2014)
Гур'єв С. О. - Аналіз досвіду лікування вогнепальних поранень кінцівок, Кукуруз Я. С., Яловенко В. А., Волна І. М. (2014)
Юрченко В. Д. - Організація роботи приймального відділення під час надзвичайних ситуацій: аналіз досвіду країн СНД, Крилюк В. О., Кузьмін В. Ю., Кузьмінський І. В., Крилюк О. Є. (2014)
Гур'єв С. О. - Алкогольна травма: токсикологічні аспекти проблеми на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Курділь Н. В., Кушнір В. А., Лукашевич Л. Т., Новіков Ф. М. (2014)
Юрченко В. Д. - Служба екстреної медичної допомоги в Республіці Польща, Кукуруз Я. С. (2014)
Гера Л. П. - Роль Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у підготовці спеціалістів для надання допомоги потерпілим у екстрених ситуаціях, Пилипець Я. Д. (2014)
Сусак Я .М. - Динаміка показників портального кровоплину у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, Сличко І. Й., Голуб Т. І., Смик О. О. (2014)
Трофименко С. П. - Аналіз досвіду в лікуванні хворих на атеросклеротичну гангрену нижніх кінцівок, Яковченко Ю. В. (2014)
Kryliuk V. - Prognostication of probable lethality terms for victims with closed intra-abdominal polytrauma using the MODS-ІІ scale, Ivanov V., Kuzmin V., Dorosh V. (2014)
Гур'єв С. О. - Маркери протизапальної відповіді при інфекційних ускладненнях перебігу травматичного процесу в постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями, Танасієнко П. В., Соловйов О. С. (2014)
Берхард М. - Политравма: организация помощи на догоспитальном этапе, Хелм М., Аул А., Грилс А. (2014)
Хобзей М. К. - Випадкове утоплення або занурення у воду, Юрченко В. Д., Гур’єв С. О., Кузьмін В. Ю. (2014)
Хобзей М. К. - Гіпертонічний криз, Юрченко В. Д., Гур’єв С. О., Близнюк М. Д., Сацик С. П., Кушнір В. А. (2014)
Титул, зміст (2011)
Марущак В. П. - Історико-логічний підхід до діалектики взаємодії управління і економіки (2011)
Монтік О. М. - Оцінка інтенсивності конкуренції на цільовому ринку промислового підприємства (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічна концепція кількісних показників агро¬промислових об’єднань України (2011)
Сулевський В. В. - Використання матриці "Вартість – Прибутковість" для управління підприємствами плодоовочевої консервної промисловості (2011)
Агінська І. В. - Амортизаційні відрахування як економічний механізм оновлення основного капіталу в харчовій промисловості (2011)
Гончарук А. Г. - Методичні аспекти прийняття стратегічних інвес¬ти¬ційних рішень в харчовій промисловості (2011)
Сопенюк О. М. - Місце посередників у процесі сприяння іннова¬цій¬ному розвиткові вітчизняних підприємств (2011)
Тарасова О. В. - Проблеми формування капіталу підприємств корпо¬ративного сектору економіки (2011)
Погоріла І. І. - Проблеми відтворення основних фондів в харчовій промисловості (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Соломенко О. Є. - Забезпечення платоспро¬можно¬сті франчайзингових підприємств малого бізнесу, Виноградов О. А. (2011)
Нікішина О. В. - Оцінка та управління природними ризиками як інструмент цінової стабільності на зерновому ринку України (2011)
Лазуткіна А. В. - Місце мерчандайзингу в системі ATL/BTL класифікації маркетингових комунікацій (2011)
Завізєна Н. С. - Аналіз стану інформаційного розвитку в регіонах України (2011)
Лісун Я. В. - Захист прав споживачів у сфері побуту та послуг на держав-ному та місцевому рівнях (2011)
Козак К. Б. - Вплив мотивації на ефективність використання та розвитку трудового потенціалу персоналу (2011)
Скляр Л. Б. - Екологічний аналіз діяльності підприємств консервної промисловості Одеської області (2011)
Титул, зміст (2011)
Басюркіна Н. Й. - Продовольча безпека як системна характеристика функціонування агропромислового сектору економіки (2011)
Меркулов М. М. - Проблеми трансфера управлінських технологій (2011)
Бутенко А. І. - Проблеми узгодження інтересів підприємств харчової промисловості і органів влади у сфері оподаткування, Карпінська Г. В., Носова Н. І. (2011)
Найда А. В. - Методичні підходи щодо оцінки економічної ефектив¬ності розвитку підприємств цукробурякового підкомплексу (2011)
Відоменко І. О. - Сучасні проблеми планування та калькулювання витрат в зернопереробній промисловості (2011)
Овсяннікова Н. М. - Особливості формування і руху інформаційних потоків та їх вплив на діяльність аграрних підприємств (2011)
Басюркіна Н. Й. - Аналіз і оцінка зовнішніх і внут¬рішніх чинників формування прибутку у виноробній галузі, Голубєва О. Ю. (2011)
Безусов А. Т. - Інноваційний потенціал підприємства - критерій конкурентоздатності продукції, яка випускається, Волошина Т. М., Нікітіна О. В. (2011)
Дідух С. М. - Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств елева¬торної промисловості України (2011)
Мартиновський В. С. - Дослідження інвестиційного клімату України, Шиян Г. Г. (2011)
Миронюк Т. І. - Необхідність інноваційної діяльності у харчовій промисловості, Яровенко Т. М. (2011)
Козак К. Б. - Формування трудового колективу як основа ефективного управління персоналом, Тофтул К. С. (2011)
Садєков А. А. - Оцінка якості управління як фактор успішної реалізації стратегії підприємств ресторанного господарства, Шталь Т. В. (2011)
Седікова І. О. - Формування конкурентних переваг під¬приємств м’ясної промисловості, Мочалова А. В. (2011)
Лисюк В. М. - Перспективи і напрями розвитку ринку молочної продукції (секторний аналіз ринку), Чмут Г. В. (2011)
Волкова С. Ф. - Підвищення конкурентоспроможності україн¬ського ринку морозива, Ротай О. В. (2011)
Кулаковська Т. А. - Огляд ринку і аналіз конкуренто¬спро¬мож¬ності виноробної галузі України, Бешлеул І. П. (2011)
Ступницька Т. М. - Характеристика методів формування резерву сумнівних боргів, Компанієць Т. І. (2011)
Нездойминов С. Г. - Готельно-ресторанний та туристичний бізнес регіону в умовах трансформації економіки (2011)
Балахонова О. В. - Планування розвитку галузевих соціально-економічних систем (2011)
Титул, зміст (2011)
Моргун О. В. - Агропромисловий комплекс України: динаміка розвитку (2011)
Басюркіна Н. Й. - Пріоритети агропромислового розвитку Одеської області в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2011)
Гончарук А. Г. - Підвищення ефективності підприємств макаронної промисловості (2011)
Купріна Н. М. - Напрями збереження конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2011)
Череп А. В. - Формування та розвиток ринку інтелектуальної власності, Ярмош В. В. (2011)
Мартиновський В. С. - Аналіз методів оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств, Шиян Г. Г. (2011)
Плукчі Г. І. - Теоретико-методологічні основи інвестиційної привабливості промислових підприємств (2011)
Меркулов М. М. - Удосконалення систем управління у промисловому виробництві (2011)
Миронюк Т. І. - Контролінг на сучасних підприємствах України, Щиголь О. В. (2011)
Козак К. Б. - Структура трудового потенціалу персоналу харчових підприємств, Марушевська І., Гостєва А. (2011)
Харківський Д. Ф. - Розробка стратегії досягнення конкурент¬них переваг, Коваль Л. І. (2011)
Крюкова І. О. - Системний підхід в удосконаленні системи управління персоналом на підприємстві, Малініна І. В. (2011)
Харчишина О. В. - Використання методу багатомірного факторного аналізу в процесі діагностики організаційної культури підприємств харчової промис¬ловості (2011)
Волкова С. Ф. - Аналіз плодово-овочевої галузі України та її конкурентного середовища, Завгородня І. В. (2011)
Сулевський В. В. - Стратегічний аналіз зовнішнього середо¬вища підприємств в умовах економічної кризи (на прикладі кондитерської галузі), Чехович С. І. (2011)
Нікішина О. В. - Критеріальна оцінка та діагностика українського ринку борошна (2011)
Мельничук О. І. - Світовий досвід управління ринком продукції спиртової галузі (2011)
Ощепков О. П. - Визначення поняття "виробничі запаси" в бухгалтерському обліку, Максименко Н. В. (2011)
Балахонова О. В. - Науково-методичні аспекти формування соціально-економічної політики (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського