Stepanov D. M. - Estimation of transmission parameters of dielectric self-supporting optical cables in the exploitation conditions (2014)
Звягін О. С. - Система для вимірювання і контролю вологості нафтопродуктів (2014)
Осадчук О. В. - Моделювання імпедансу ділянки "витік-стік" двозатворного МДН транзистора при дії температури, Павлик Б. В., Кравчук Н. С., Осадчук Я. О. (2014)
Кузь М. В. - Метод діагностування побутових лічильників газу в експлуатації (2014)
Стецюк В. І. - Дослідження характеристик кварцових резонаторів за допомогою DDS синтезаторів (2014)
Kononov S. P. - Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters, Mentynskyi M. V., Lykha R. S. (2014)
Грабко В. В. - Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження перетворювача частоти altivar 71 по ethernet, Розводюк М. П., Левицький С. М. (2014)
Бєлов В. С. - Аналіз спектру в діапазоні НВЧ на основі квадратурної обробки елементарних складових, Бєлов А. С. (2014)
Bortnyk G. G. - Fast-acting analog-to-digital converter with wide dynamic range, Vasylkivskiy M. V., Minov M. L. (2014)
Романюк О. Н. - Особливості гексагональної моделі піксела, Мельник О. В. (2014)
Грабко В. В. - Мікропроцесорний тепловізійний пристрій для діагностування роторів потужних електричних машин (2014)
Козак Р. О. - Аналіз засобів забезпечення анонімності в мережі інтернет (2014)
Колесницький О. К. - Моделювання методу пошуку витоків підземних трубопроводів на основі спайкових нейронних мереж, Лосєв О. А., Мазниця А. С. (2014)
Semenova O. - The genetic neuro-fuzzy CDMA controller, Semenov A., Siniugin V., Kushym O., Beznosiuk R. (2014)
Bilousov S. I. - Objective automated warning system, Shvets O. V. (2014)
Катеринчук І. С. - Сучасні способи підвищення інформаційної здатності радіотехнічних систем, Боровик О. В., Бабій Ю. О., Снігур В. В. (2014)
Марченкова С. В. - Комплексна методика проектування моделей інтелектуальних систем діагностики та методи оцінки якості (2014)
Любченко В. В. - Визначення інтенсивності потоку в комп'ютерних системах з неоднорідним потоком (2014)
Левыкин В. М. - Информационная технология мониторинга температурных полей в процессе выращивания монокристаллов методом Чохральского, Шевченко И. В. (2014)
Слободяник А. Д. - Практична реалізація проблеми перетворення енергії в спектроенергетичних перетворювачах, Коваль Л. Г., Мандзюк І. А. (2014)
Ткачук Р. А. - Опромінення шкіри людини iз безперервним контролем та регулюванням параметрів процесу, Кузь В. І., Робулова Б. М. (2014)
Savenko Ya. - Intelligent millimetre-wave system for medical diagnostics, Nelin E., Repa F. (2014)
Савка Н. Я. - Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва (2014)
Zabolotna N. I. - Diagnostic capabilities of polarization reproduction of Mueller-matrix images of the cervix subsurface tissue layer, Radchenko K. O. (2014)
Sulima N. N. - New method of motional feedback in loudspeakers (2014)
Pilyavskiy V. V. - Selection of test material for colorimetric assessment quality UHDTV video path (2014)
Квасніков В. П. - Розрахунок допусків методом розмірного аналізу з урахуванням експлуатаційної похибки, Білан М. О. (2014)
Клещов Г. М. - Скорочення термінів підготовки виробництва штампів за рахунок автоматичної передачі апріорної і міжсистемної інформації (2014)
Мельничук Л. М. - Удосконалення системи оплати за передавання реактивної електроенергії (2014)
Michalevskiy D. - Performance evaluation of monitoring tools of electronic products by the level of low-frequency noise , Horodetcka O., Krasota R. (2014)
Лисий М. І. - Розвиток методів розрахунку координат системами радіотехнічного контролю пасивного типу, Гурман І. В., Абрамов О. С. (2014)
Квасников В. П. - Алгоритм контроля межцентрового расстояния пар шестерен, Возняковский А. О. (2014)
Козьяков С. В. - Функціональне моделювання процесу оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців інтелектуальними засобами aris simulation (2014)
Кондратов В. Т. - Избыточные измерения случайных физических величин (2014)
Титул, зміст (2014)
Клокар О. О. - Теоретичні засади формування економічного механізму ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора економіки (2014)
Талах В. І. - Методологічні особливості дослідження кризи та кризових процесів в діяльності соціально-економічних систем (2014)
Лавриненко Л. М. - Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних умовах (2014)
Никончук В. М. - Соціально-економічний розвиток суспільства (2014)
Дишкант М. В. - Сутність та роль економічної безпеки в господарській діяльності підприємств (2014)
Ishchenko M. I. - Optimization of funding sources to recover the resource potential of the enterprise (2014)
Кочкодан В. Б. - Комплексна оцінка стану зовнішнього середовища підприємства в контексті управління структурою його капіталу (2014)
Харченко Г. А. - Роль стратегічного управління в підвищенні агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дідківська О. О. (2014)
Пархомець М. К. - Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону, Уніят Л. М. (2014)
Тищенко С. В. - Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери міста Житомира (2014)
Ornat M. R. - Global instability as a determinant of china’s economic development (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи покращення використання природних ресурсів (2014)
Гречаник Н. Ю. - Екологічний вимір сталого розвитку: маркетинговий підхід (2014)
Порохнавець Я. А. - Особливості визнання природних ресурсів в системі бухгалтерського обліку (2014)
Свинтух М. Б. - Світовий досвід використання відходів деревини (2014)
Семенов В. Ф. - Інституційні зміни та інноваційний розвиток будівельної сфери національної економіки, Чекулаєва О. Д. (2014)
Давлетбаева Н. Б. - Сравнительный анализ инновационной активности в региональных системах Казахстана и Украины (2014)
Олійничук В. М. - Рівні інвестиційної привабливості підприємств: фактори впливу та резерви підвищення (2014)
Cмерічевський С. Ф. - Розпродаж товарів у роздрібній торгівлі: обліковий аспект, Діденко О. П. (2014)
Левченко Н. М. - Обліково-інформаційне забезпечення управління браком виробництва, Козачок І. В. (2014)
Матійчук Л. П. - Інтегральне статистичне оцінювання надійності банківських установ (2014)
Візіренко С. В. - Ініціативний аудит трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ, Вовк Є. П. (2014)
Жадан М. І. - Гармонізація нормативних актів з питань обліку об’єктів права інтелектуальної власності, Григоренко Ю. О. (2014)
Мельничук І. В. - Оцінка й облік інновацій інтелектуального характеру в процесі випуску та збуту продукції (2014)
Мужевич Н. В. - Проблемні аспекти відображення в обліку витрат з експлуатації будівельної техніки (2014)
Вівчар О. І. - Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін (2014)
Баглей Р. Р. - Формування вітчизняної моделі корпоративного управління (2014)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості міжнародних туристичних заходів (2014)
Миронюк Ю. Б. - Особливості механізму опублікування інформації про здійснення державних закупівель в Україні (2014)
Саленко О. Ф. - Ризики формування доходів місцевих бюджетів та шляхи їх мінімізації, Глухова В. І., Пономаренко А. А. (2014)
Очеретько Л. М. - Автоматичне бюджетне відшкодування пдв платникам з позитивною податковою історією по операціях з експорту товару, Горячковська Ю. С. (2014)
Штефан Л. Б. - Оцінка забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами, Сачок В. Л. (2014)
Нагайчук В. В. - Роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті (2014)
Гончар Г. П. - Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами (2014)
Помулєва В. М. - Шляхи підвищення ефективності соціально-регулюючого механізму ПДВ (2014)
Смоленюк Р. П. - Створення бізнес-інкубатора в структурі технопарку для підвищення потенціалу людського капіталу (2014)
Чайківський І. А. - Фінансовий лізинг в системі технопарку: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Стельмащук Н. А. - Концептуальні засади маркетинго-логістичного управління конкурентоспроможністю аграрних формувань (2014)
Автори номера (2014)
Шимон Л. Л. - Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень (2007)
Шафраньош І. І. - Непружні взаємодії електронів із збудженими атомами (2007)
Завілопуло А. М. - Дисоціативна іонізація багатоатомних молекул електронами, Шпеник О. Б. (2007)
Снігурська Т. А. - Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію, Маргітич М. О., Марушка В. І. (2007)
Федорко Р. О. - Процес надпружного розсiяння електронiв на метастабiльних атомах талiю, Марушка В. І., Шафраньош І. І. (2007)
Петрушко І. А. - Квантовохімічне вивчення аніоноутворення в тимідині та 5-бромуридині, Суховія М. І. (2007)
Суховія М. І. - Іонізація молекул урацилу електронним ударом, Медулич В. В., Шафраньош І. І. (2007)
Марушка В. І. - Іонізація метастабільних атомів талію, Федорко Р. О., Маргітич М. О., Шафраньош І. І. (2007)
Шимон Л. Л. - Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію (2007)
Угрин С. Ю. - Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом (2007)
Чаварга М. М. - Збудження емісій молекулярного іона СF4+ електронним ударом (2007)
Borovik-jr. A. A. - Excitation of autoionizing states in potassium by electron impact, Shimon L. L., Borovik A. A. (2007)
Ердевді М. М. - Оптичні функції збудження атомів Са, Zn, Cd та Hg, Шпеник О. Б., Вукстич В. С., Контрош Є. Е. (2007)
Ремета Е. - Аналітична апроксимація електронних густин та радіальних орбіталей багатоелектронних атомних систем, Келемен В., Довганич М. (2007)
Снігурський О. В. - Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом (2007)
Рійвес Р. Б. - Про вплив домішки срібла на генераційні характеристики лазера на парі міді, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О., Антонов О. О. (2007)
Богачьов Г. Г. - Емісійна вуф спектроскопія автоіонізаційних станів атомів металів (2007)
Бондар І. І. - Поляризаційні ефекти в двоквантовому збудженні збурених станів атому Ва в присутності додаткового сильного поля нерезонансного випромінювання, Суран В. В. (2007)
Митропольський І. Є. - Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI, Буксар В. С., Поп С. С., Шароді І. С. (2007)
Кузьма В. В. - Дослідження методом допплерівської томографії вторинної емісії збуджених атомів Na при опроміненні іонами K+ поверхонь NаCl та Na-Sn, Конопльов О. М., Бобровник А. С., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2007)
Приходько М. В. - Електрон- та іон-фотонна емісія КBr і KCl, Митропольський І. Є., Лінтур М. І., Маркович Л. М., Поп С. С. (2007)
Кузьма В. В. - Збудження поверхневих плазмонів при опроміненні поверхні Ag іонами К+, Конопльов О. М., Бобровник А. С., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2007)
Лінтур М. І. - Спектральний склад випромінювання поверхні кремнію при бомбардуванні іонами і електронами середніх енергій, Приходько М. В., Маркович Л. М., Дащенко А. Й., Поп С. С. (2007)
Марушка В. І. - Спостереження процесів утворення негативних іонів стронцію та їх розпаду в оптичному каналі, Снігурська Т. А., Шафраньош І. І. (2007)
Содержание (2012)
Костиков И. Ю. - Chlorochytrium hypanicus sp. nov. (Chlorophyceae) и его место в системе Protosiphonales, Демченко Э. Н., Бойко В. Р., Гончаров А. А. (2012)
Ефремова Н. В. - Влияние некоторых металлокомплексов на содержание фикоцианина и активность супероксиддисмутазы в биомассе Spirulina platensis (Nordst.) Geitler (Cyanophyta), Бульмага В. П., Рева В. А., Рудик В. Ф., Кирияк Т. В., Гуля А. П., Зосим Л. С., Еленчук Д. И., Джур С. В., Бивол Ч. М. (2012)
Корнева Л. Г. - Таксономический состав, экология Chlorophyta и Streptophyta в слабоминерализованных мелководных лесных озерах (2012)
Снитько Л. В. - Фитопланктон глубоких озер Южного Урала в период высокого уровня воды (Россия), Снитько В. П. (2012)
Баженова О. П. - Chrysophyta водоёмов и водотоков Омского Прииртышья (Россия), Барсукова Н. Н., Герман Л. В., Игошкина И. Ю., Коновалова О. А., Мамаева О. О. (2012)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос Малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море, Украина), Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. (2012)
Горбулин О. С. - Комплексы доминантных форм фитопланктона разнотипных водоемов (2012)
Виноградова О. Н. - Подсемейство Leptolyngbyoideae Anagn. et Komarek (Cyanoprokaryota) во флоре Украины, Коваленко О. В. (2012)
Памяти Надежды Васильевны Кондратьевой (01.06.1925-30.04.2012) (2012)
Мокросноп В. М. - Влияние фунгицидов на рост культуры микроводоросли Euglena gracilis Klebs (Euglenophyta), Золотарёва Е. К. (2012)
Макаров М. В. - Влияние глубины произрастания на морфофизиологические показатели Fucus vesiculosus L. (Рhaeophyceae) (Баренцево море, Россия), Рыжик И. В., Воскобойников Г. М. (2012)
Петров А. Н. - Прогностическая оценка видового богатства бентосных диатомовых водорослей, Неврова Е. Л. (2012)
Копырина Л. И. - Водоросли водоемов Верхоянского хребта (Якутия, Россия) (2012)
Белоус Е. П. - Таксономическая структура фитопланктона верхнего участка реки Южный Буг (Украина) (2012)
Берченко О. И. - О валидности выделения некоторых родов ранне-карбоновых дазикладиевых водорослей трибы Aciculelleae Bassoullet et al. (Chlorophyta), Сухов О. А. (2012)
Шевчук Е. А. - Dinocysts из келловейских отложений центральной Украины (2012)
Кривенда А. А. - Новые для альгофлоры Украины виды Bacillariophyta из водоемов Шацкого национального природного парка (Украина) (2012)
Генкал С. И. - Первые находки морского вида Cyclotella marina (Bacillariophyta) в пресноводных водоемах Европы, Ярмошенко Л. П., Охапкин А. Г. (2012)
Минеева Н. М. - Содержание хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона (Обзор), Щур Л. А. (2012)
Волошко Л. Н. - Кира Леонидовна Виноградова (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Царенко П. М. - IV Международная научная конференция "Aктуальные вопросы современной альгологии" (23-25 мая 2012 г.) (2012)
Title, contents (2014)
Kato K. - Password Protection: End User Security Behavior. Computing, Klyuev V. (2014)
Pieloth C. - Online Distributed Source Localization from EEG/MEG Data, Knosche T. R., Maess B., Fuchs M. (2014)
Kawala-Janik A. - Use of a Cost-Effective Neuroheadset Emotiv EPOC for Pattern Recognition Purposes, Baranowski J., Podpora M., Piatek P., Pelc M. (2014)
Pavlenko V. - Noise Immunity Research for Nonlinear Dynamical Systems Identification Based on Volterra Model in Frequency Domain, Pavlenko S., Speranskyy V. (2014)
Manolova A. - Study of Two 3D Face Representation Algorithms Using Range Image and Curvature-Based Representations, Tonchev K. (2014)
Caspari D. - Sensor Based Algorithms for Dead Reckoning: A comparison of two approaches for smartphones, Strutu M., Riedhammer L., Grossmann U. (2014)
Artemenko V. - Agent-Based Modeling of the E-Learning Users’ Behavior (2014)
Вишневська О. М. - Теоретичні аспекти й особливості формування іміджевої діяльності сільськогосподарських підприємств, Радько Д. А. (2014)
Гвоздик Н. М. - Значення соціального партнерства у стимулюванні інвестицій у людський капітал системи Укоопспілки (2014)
Гордуновський О. М. - Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України (2014)
Корженівська Н. Л. - Структурне використання зернового фонду в системі загроз економічній безпеці підприємств (2014)
Кравченко О. О. - Розвиток інновацій в банківській системі (2014)
Лезговко О. М. - Развитие перестрахования в условиях глобализации мировой экономики (2014)
Майстренко С. В. - Банківництво у стародавньому світі: історичний та релігійний аспекти (2014)
Марич М. Г. - Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України в умовах глобалізації (2014)
Мартюшева Л. С. - Ресурсне забезпечення підвищення фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, Алексеєнко І. І. (2014)
Марчук В. П. - Міжнародний рух капіталу та зовнішній борг в умовах трансформації національної економіки України (2014)
Мішутіна Н. П. - Впровадження навчально-тренувальної банківської системи як важливий напрямок практичної підготовки майбутніх фахівців банківської сфери (2014)
Нагайчук Н. Г. - Уточнення змісту поняття "фінанси домогосподарств" у розрізі навчальної дисципліни "фінанси" (2014)
Нагорна О. О. - Інноваційний розвиток національної економіки: діагностика проблем, важелі активізації (2014)
Остапенко Я. О. - Аналіз доходів і витрат підприємств готельного господарства як інструментарій для реалізації контрольних функцій системи управління (2014)
Остап'юк Н. А. - Фінансові ресурси як предмет злочину: економіко-правовий аналіз, Процюк О. В. (2014)
Пилипенко О. В. - Роль духовного производства в формировании 5-6 технологического уклада, Баталов Ю. В. (2014)
Приступа Т. В. - Європейська валютно-фінансова інтеграція: проблеми і перспективи для України (2014)
Рибіцька А. В. - Управління капіталом підприємства на основі оптимізації структури позикового капіталу (2014)
Фесенко І. А. - Особливі форми забезпечення споживчого кредиту (2014)
Шиян Д. В. - Організаційно-методичні аспекти формування механізму фінансової безпеки банківської системи (2014)
Юрків Н. Я. - Просторово-секторальний аналіз реалізації потенціалу розвитку реального сектору економіки (2014)
Яцків М. І. - Удосконалення системи управління фінансовими потоками підприємств оптової торгівлі, Капітула С. Л. (2014)
Боднер Г. Д. - Развитие инвестиционной составляющей мировых пенсионных рынков, Друзин Р. В. (2014)
Бойченко О. В. - Проблемы информационной безопасности платежных средств (2014)
Ванюшкин А. С. - Анализ концепций развития индустриальных парков в Крыму (2014)
Derkach Y. V. - International experience of social insurance against occupational risks (2014)
Карлова А. И. - Проблемы и перспективы развития страхового посредничества (2014)
Коваленко О. Ю. - Соціально-економічні та екологічні передумови виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції (2014)
Кузнецов М. М. - Транспортно-логистическое взаимодействие стран в контексте мировой торговли, Борисов А. В., Тихонов Д. А. (2014)
Машьянова Е. Е. - Сущность капитализации субъектов предпринимательской деятельности (2014)
Мираньков Д. Б. - Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС (2014)
Никитина М. Г. - Нефтяная дипломатия Китайской Народной Республики, Пыжик С. А. (2014)
Pobirchenko V. V. - Question of the impact of global economy on the humanity welfare, Shutaіeva О. О. (2014)
Побірченко В. В. - Роль транскордонного співробітництва у розвитку європейських промислово-інноваційних кластерів (2014)
Польская С. И. - Теоретико-методологические аспекты экономических потерь (2014)
Попов В. Б. - Анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий, Кадыров Э. Ш. (2014)
Рудницкий А. О. - Развитие торговых отношений в рамках восточного партнёрства (2014)
Рыбников М. С. - Моделирование и оценка степени готовности Украины к информационному обществу, Рыбников А. М. (2014)
Sigal A. V. - Concerning some aspects of consideration of risk component in investment project efficiency evaluation, Bakumenko M. A. (2014)
Cheporov V. V. - ABC vs TD-ABC for higher education: case studies, Cheporova G. E. (2014)
Шепелевич Е. А. - Современное состояние и перспективы развития рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в Украине, Ермоленко Г. Г. (2014)
Шутаева Е. А. - Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой экономической трансформации (2014)
Ярош О. Б. - Углеродные кредиты как механизм борьбы с изменением климата Украины (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Об интеграции маркетинга и логистики в контексте сервизации, Фёдоров В. К. (2014)
Офіційна інформація (2014)
Пасиешвили Л. М. - Синдром раздраженного кишечника: функциональные расстройства и органические последствия, Андруша А. Б. (2014)
Гавалко Ю. В. - Общеадаптационные реакции организма и состояние желудочной микроциркуляции у пожилых пациентов с хроническим гастритом (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции и метаплазии по желудочному типу на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки у больных хроническим неатрофическим гастритом без язвенных поражений дуоденальной зоны (2014)
Власенко В. В. - Визначення чутливості Helicobacter pylori до кларитроміцину методом полімеразної ланцюгової реакції, Власенко І. Г., Новицький А. О. (2014)
Майкова Т. В. - Особливості моторно-­евакуаторної функції шлунка при кандидозному ураженні слизової оболонки верхнього відділу травного тракту, Кушніренко І. В. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Вторичная лактазная недостаточность, Шаргород И. И. (2014)
Харченко Н. В. - Применение препаратов альгиновой кислоты в терапии больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Джанелидзе Д. Т., Марухно И. С., Герасименко О. М. (2014)
Губергриц Н. Б. - Оптимизация лечения хронического панкреатита в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью у больных с ожирением и инсулинорезистентностью, Бондаренко О. А. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к диагностике и коррекции экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом (2014)
Палій І. Г. - До питання ефективності ерадикаційної терапії з використанням три-­ та чотирикомпонентних схем: місце препаратів вісмуту, Заїка С. В., Піддубецька А. П. (2014)
Колесникова Е. В. - Современный пациент с заболеванием печени и патологией сердечно-­сосудистой системы: какой выбор сделать? (2014)
Харченко Н. В. - Клиническая эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственного средства "Домрид SR" при лечении пациентов с нарушением моторно-­эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны, Герасименко О. М. (2014)
Мойсеенко В. А. - Возможности применения препарата "Фосфоглив" в лечении стеатогепатита с сопутствующим хроническим колитом, Манжалий Э. Г. (2014)
Губергриц Н. Б. - "Стеатель": от научных фактов к клинической практике, Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2014)
Ткач С. М. - Восстановление уровня S-­аденозил-­L-­метионина как эффективный патогенетический метод гепатопротекции (2014)
Коруля І. А. - Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики та лікування, Марухно І. С., Герасименко О. М. (2014)
Колеcниковa Е. В. - Канцерпревенция в гепатологии: состояние проблемы, возможности и перспективы, Сытник К. А. (2014)
Кузенко Ю. Г. - Современные методы энтероскопии: от контрастной энтерографии до видеокапсульной и спиральной энтероскопии (2014)
Оголошення (2014)
Офіційна інформація (2014)
Фадеенко Г. Д. - "Синдром перекреста" функциональных заболеваний органов пищеварения: некоторые вопросы патогенеза и коррекции, Чирва О. В. (2014)
Міщук В. Г. - Рівень гастрину в крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та характер езофагеальних рефлюксів, Бойчук В. Б. (2014)
Авраменко А. А. - Достоверность стул-­теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой оболочке желудка (2014)
Нагурна Я. В. - Перший досвід вивчення поширеності синдрому подразненого кишечника в окремих районах західного регіону України (2014)
Волошин О. І. - Захворювання Вільсона — Коновалова: сучасний погляд на проблему та власний досвід, Присяжнюк В. П., Кондревич М. І. (2014)
Дударь Л. В. - Целиакия и хронический рецидивирующий афтозный стоматит: что общего?, Колесник К. А., Романенко И. Г., Дударь Д. В. (2014)
Харченко Н. В. - Оптимальні підходи до лікування болю при синдромі подразненого кишечника, Лопух І. Я. (2014)
Белоусова О. Ю. - Заболевания поджелудочной железы у детей, сопровождающиеся развитием экзокринной недостаточности: тактика обследования и возможности коррекции (2014)
Ткач С. М. - Роль пробиотиков в коррекции нарушений кишечной микробиоты, Пучков К. С. (2014)
Журавлёва Л. В. - Лечение кислотозависимых заболеваний у пациентов с метаболическими нарушениями, Лахно О. В., Цивенко О. И. (2014)
Осьодло Г. В. - Про складові ефективності антигелікобактерної терапії при H. pylori-­асоційованих захворюваннях органів травлення, Прокопчук С. М., Войцеховський О. М., Осьодло В. В. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Хронические заболевания печени и нарушение синтеза S-­аденозил-­L-­метионинa, Чернобай А. И., Глущенко С. В. (2014)
Колесникова Е. В. - Диагностика и лечение больных с неалкогольной жировой болезнью печени: практические рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени, Американского колледжа гастроэнтерологии и Американской гастроэнтерологической ассоциации (2012) (2014)
Харченко Н. В. - Международный конгресс по заболеваниям печени Европейской ассоциации по изучению печени. Обзор материалов, Фадеенко Г. Д., Скрипник И. Н., Куринная Е. Г. (2014)
До 80-­річчя Олексія Варфоломійовича Панасюка (2014)
До 75­-річчя Раду Георгійовича Процюка (2014)
До 65­-річчя Миколи Григоровича Бойка (2014)
Черенько С. О. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками туберкульозу із розширеною резистентністю, Гранкіна Н. В., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О. (2014)
Ліскіна І. В. - Аналіз клініко­-анатомічних показників хворих на туберкульоз легень із морфологічними ознаками прогресування (за операційним матеріалом), Загаба Л. М. (2014)
Шальмін О. С. - Ефективність лікування ВІЛ/СНІД-­асоційованого вперше діагностованого туберкульозу легень із застосуванням апротиніну, глутоксиму та лазеротерапії, Ясінський Р. М., Растворов О. А., Пирог А. І., Хохлова К. П. (2014)
Грабовий С. Л. - Ефективність антиретровірусної терапії ВІЛ-­інфікованих в умовах обмеженої ресурсної бази, Дьяченко А. Г., Панченко О. П., Панасенко Л. М. (2014)
Зозуляк В. І. - Деякі аспекти екотехногенного забруднення довкілля та епідеміологічні показники туберкульозу в Карпатському регіоні, Зозуляк Н. В., Зозуляк З. В. (2014)
Савула М. М. - Вільний гістамін у плазмі крові хворих на туберкульоз легень з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати, Мартинюк І. А., Похиляк С. М., Лопушанська Н. М. (2014)
Норейко Б. В. - Результаты клинического применения безаппаратной коллапсотерапии, Мозговой В. В., Клименко Т. Н., Гришун Ю. А. (2014)
Миронюк І. С. - Гендерний портрет людей, які живуть з ВІЛ, як складова гендерного портрета епідемії ВІЛ­інфекції/СНІДу в регіоні (на прикладі Закарпатської області), Андрущак Л. І., Каланча К. Д. (2014)
Панчук С. І. - Характеристики цитотоксичної дії декаметоксину в різних культурах клітин, Трохименко О. П. (2014)
Кужко М. М. - Особливості клінічного перебігу вперше виявленого туберкульозу легень та його рецидивів, Старкова О. М., Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В. (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Критерії міопатії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Станіславчук М. А. (2014)
Линник Н. И. - Возможности компьютерной томографии в диагностике туберкулеза и саркоидоза, Гуменюк Г. Л. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Аналіз реалізації Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області, Сем’янів І. О., Гавриш І. І., Гуска І. І., Теслюкова А. М., Сулятицька Ж. В. (2014)
Картавых Р. - Особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания во фтизиатрической практике (2014)
Процюк Р. Г. - Історія хвороби і смерть Тараса Григоровича Шевченка, Процюк­Власова Г. Й. (2014)
Титул, зміст (2013)
Свиноус І. В. - Сучасні тенденції виробництва продукції свинарства в Україні, Гура А. М. (2013)
Клокар О. О. - Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2013)
Смоленюк Р. П. - Основні аспекти становлення, функціонування і регулювання національної економіки відкритого типу (2013)
Почтовюк А. Б. - Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення ефективності діяльності вищої освіти (2013)
Моргулець О. Б. - Розвиток сучасного понятійно-категоріального апарату теорії послуг (2013)
Николюк О. М. - Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття (2013)
Карпенко А. М. - Роль і місце державно-приватного партнерства при реалізації національних інвестиційних проектів в Україні (2013)
Кузьменко С. І. - Казначейський контроль за використанням бюджетних коштів в аграрному секторі економіки (2013)
Березіна Л. М. - Ключові компетенції у механізмах взаємовідносин підприємств АПК (2013)
Миколайчук І. П. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму адаптивного управління підприємством, Присяжнюк А. Ю. (2013)
Скоцик В. Є. - Паритетність цін, як передумова відновлення технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Артімонова І. В. - Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2013)
Троян А. В. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств (2013)
Кобаль І. О. - Основні елементи побудови вартісно-орієнтованої збалансованої системи показників підприємства (2013)
Кулінічев П. К. - Компоненти системи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2013)
Стельмащук Н. А. - Моделювання стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників (2013)
Чайківський І. А. - Роль оренди землі в інтеграційних процесах розвитку аграрних підприємств (2013)
Горогоцька Н. І. - Економічна суть і роль диверсифікаційних процесів у забезпеченні розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Лучик В. Є. - Регіональне прогнозування як метод забезпечення розвитку територій, Місюк М. В. (2013)
Антонюк К. І. - Особливості макросегментування ринку бізнес-освіти Запорізької області, Антонюк Д. А. (2013)
Ширай О. С. - Государственно-правовое регулирование регионального туризма (2013)
Маслиган О. О. - Інструментарій виділення перспектив кластеризації сфери туризму та рекреації (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Петриченко І. В. - Ресурсний потенціал галузі кормовиробництва (2013)
Кипоренко В. В. - Стратегічні напрями розвитку органічного землеробства в Україні (2013)
Кислий В. М. - Теоретичні та науково-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у контексті нової парадигми суспільного розвитку, Бондар Т. В. (2013)
Ковальчук В. Г. - Вплив циклічності ринкової економіки на вибір стратегій підприємства, Лаврук О. С. (2013)
Латишев К. О. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промисловості України (2013)
Охота В. І. - Інновації як основа конкуренто-спроможності ТНК (2013)
Буднікевич І. М. - Використання технології pest-аналізу при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків (на прикладі ринку юридичних послуг), Тафій Н. Г. (2013)
Матвійчук М. З. - Формування системи управлінського обліку на підприємстві (2013)
Стаднік Л. І. - Бухгалтерський облік біологічних перетворень та калькулювання у свинарстві (2013)
Хомовий С. М. - Економічна суть біологічної інформації в обліку виробничих процесів сільськогосподарських підприємств (2013)
Заболотний В. С. - Сучасний стан інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м’ясного птахівництва: основні недоліки та шляхи вдосконалення (2013)
Іляш О. І. - Моніторинг середовища мотиваційних впливів на підвищення економічних результатів діяльності підприємства, Бугайчук Н. В. (2013)
Нянько В. М. - Проблеми впровадження системи управління ефективністю маркетингових досліджень на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2013)
Вербіцька І. І. - Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур (2013)
Кропивко М. М. - Особливості перетворення господарств населення у сімейні ферми (2013)
Гаврилюк В. П. - Повышение эффективности менеджмента на основе автоматизации документооборота, Ермаков А. Н. (2013)
Bilomistna I. I. - Financial security of business entity based on logistics, Bilomistnyi O. M., Luniova I. A. (2013)
Гладчук О. О. - організація і методика проведення моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного транспорту, Гнатюк О. Г. (2013)
Стубайло Т. С. - Вплив фінансової кризи на банківську систему України (2013)
Футерко О. І. - Соціальні аспекти бюджетного дефіциту України (2013)
Запухляк В. З. - Мотиваційні чинники інвестування та характеристики інвестиційного розвитку країн (2013)
Мацьків В. В. - Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємств (2013)
Автори номера (2013)
Передмова відповідального редактора випуску (2007)
Грабовський В .А. - Гамма-випромінюючі радіонукліди в об’єктах довкілля Чорногірського масиву Карпат, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2007)
Бондаренко Ю. О. - Кінетичні та термодинамічні параметри розпаду твердих розчинів Pb-Sn, Вороніна Н. Ф., Ляшенко Ю. О., Шматко О. А. (2007)
Бухаров В. А. - Нові електродні матеріали для суперконденсаторів (2007)
Бордун О. М. - Фотолюмінесценція сухих залишків урини спортсменів при різних фізичних навантаженнях, Дробчак 0. 3., Семен Б. В. (2007)
Горбик Г. М. - Чотири-потенціал та електромагнітне поле заряду, що довільно рухається у циліндричній камері дрейфу, Ільєнко К. (2007)
Дьомін О. В. - Розділення фонової та функціональної складової при динамічних радіонуклідних дослідженнях нирок, Раєвський А. С., Сухінська Ю. М. (2007)
Дьомін О. В. - Геометричне перетворення томографічних проекцій для циліндричної гамма-камери, Скибін О. П. (2007)
Мельник В. М. - Про швидкості частотного дрейфу сонячних сплесків III типу, Руткевич Б. П. (2007)
Меньшова Ю. В. - Предиссоциация молекул O2 в сильном лазерном поле (2007)
Nemchenko K. - Sound and dissipative relaxation in superfluid 3He-4He mixtures, Rogova S. (2007)
Агафонова А. - Джерело іонів для монопольного мас-спектрометра, Сурков В. (2007)
Попович К. П. - Експериментальна установка для дослідження термостимульованих струмів у напівпровідниках і діелектриках (2007)
Воронич Н. М. - Дослідження системи відшкодування за порушення природо-заповідного фонду та створення автоматизованої системи обліку, Федулов В. В., Непійпов Е. І. (2007)
Матяшовська Б. О. - Статистичне моделювання динаміки якісних показників освітнього контингенту: роль латентних факторів, Ващук Ф. Г. (2007)
Горват Г. Т. - Дослідження взаємодії в системі Ge40(S,Se)60+In та деякі властивості тонкоплівкових структур на їх основі, Лоя В. Ю., Крафчик С. С., Соломон А. М. (2007)
Красилинець В. М. - Дослідження катодолюмінесценції монокристалів Li2B4O7 : Cu, Головей В. М., Соломон А. М., Пуга П. П., Чичура І. І. (2007)
Власій Н. Д. - Властивості електронних спектрів у графені з дисклинаціями, Ситенко Ю. О. (2007)
Браіловський В. В. - Орієнтаційна залежність ЯКР в InSe, Іларіонов О. Є., Ластівка Г. І., Хандожко О. Г. (2007)
Грызлова Е. В. - Поворот плоскости поляризации пробного поля лазерно индуцированной структурой в непрерывном спектре атома гелия, Грум-Гржимайло А. Н., Страхова С. И. (2007)
Горбенко А. П. - Аномальные магнито-оптические резонансы на состояниях 2р53s в разряде в Nе (2007)
Бандурин О. Ю. - Особливості спектрів рентген-дифракційного аналізу кристалізованої жовчі людини, Соломон А. М. (2007)
Юрова И. Ю. - Теоретическое исследование ионизации орбитально-поляризованных атомов электронным ударом с трехмерными изображениями результатов, Бориспольский И. Д. (2007)
Киселев А. А. - Анализ хаотической структуры спектра дважды возбужденных состояний атома гелия и вычисление параметра Броди, Юрова И. Ю. (2007)
Дробнич О. В. - Моделювання методами Монте-Карло особливостей фазових переходів у сегнетоелектричних мікрокристалах різної форми, Плакош Ю. Ю., Ковтун В. В., Цукур В. Г., Темнов О. В. (2007)
Горяшко В. О. - Мазер на вільних електронах: режим магнітостатичного резонансу, Ільєнко К. (2007)
Ортіков Р. О. - Оптимізація параметрів гіпоциклоїдального електронного спектрометра зворотного розсіювання, Попик Т. Ю. (2007)
Ортіков Р. О. - Розсіювання повільних електронів на плівках вісмуту, Попик Т. Ю. (2007)
Сідлецька Н. А. - Тунелювання частинки з масою, залежною від координати, через потенціальний бар’єр (2007)
Zenya I. - "Photosensitive heterostructure – chalcogenide scintillator” detectors of ionizing radiation based on AIIBVI compounds, Galat A., Gashin P., Grinyov B., Focsha A., Ryzhikov V., Seminozenko V., Starzhinskiy N. (2007)
Цикун Т. В. - Особливості хімічних та радіоекологічних показників грунтів заповідників Закарпаття, Симканич Н. І. (2007)
Симканич Н. І. - Застосування методів кластерного аналізу для систематизації радіоекологічних показників грунтів Карпатського регіону, Стець М. В., Цикун Т. В., Чубар С. І. (2007)
Гайсак М. І. - Одновимірна модель атома гелію у методі гіперсферичних координат, Онисько В. В., Рошко Г. І. (2007)
Біган З. М. - Механізми заселення одноквазічастинкового стану 11/2- ядра 109Pd в реакціях (γ, n), Симочко Д. М. (2007)
Пундяк О. І. - Гравізалежна поляризація спор моху Funaria Hygrometrica Hedw. (2007)
Блажиєвський Л. Ф. - Термодинамічні функції системи релятивістських заряджених частинок, Шльонзак М. В. (2007)
Чаркіна О. В. - Процеси формування солітонних комплексів і бризерів у середовищах із сильною дисперсією, Богдан М. М. (2007)
Зацарінний О. - Розсіяння електронів на атомі кальцію, Бартшат К., Бандуріна Л., Гедеон С., Лазур В. (2007)
Плекан Р. М. - Дослідження енергій спарювання нуклонів парно-парних ядер в адіабатичній тричастинковій моделі, Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2007)
Юрійчук О. М. - До питання рентгенівської дифракції на поверхнях монокристалів парателуриту, Проц Л. А., Чичура І. І., Попович К. П. (2007)
Юрова И. Ю. - Учет релятивистских поправок в теории ионизации орбитально-поляризованного атома электронным ударом, Шевякина Н. К. (2007)
Шпеник О. Б. - Професор І.П.Запісочний – засновник ужгородської школи фізики електронних і атомних зіткнень (2007)
Grum-Grzhimailo A. N. - Two color atomic photoionization by femtosecond pulses, Gryzlova E. V., Strakhova S. I., Bartschat K., Meyer M. (2007)
Лосев С. А. - Моделирование уровневых процессов в химически реагирующем высокотемпературном газе, Сергиевская А. Л., Ковач З. А. (2007)
Поліщук Р. В. - Про можливість застосування теорії неспіврозмірних фазових переходів у релаксаційній оптиці, Трохимчук П. П. (2007)
Кундік Ю. В. - Проблема використання шубніковських груп для опису процесів релаксаційної оптики, Трохимчук П. П. (2007)
Kukhta A. V. - Interactions of low-energy electrons with Ir(ppy)3 in the gas phase, Kukhta I. N., Kazakov S. M., Andreev V. A. (2007)
Опачко І. І. - Лазерно-плазмове моделювання дії корпускулярних потоків на елементи космічних апаратів, Хом’як Б. Я. (2007)
Пеняк І. О. - Моделювання процесів окислення СО на основі аналізу стехіометричних коефіцієнтів, Гнатів Б. В., Токарчук М. В. (2007)
Титул, зміст (2014)
Колот А. М. - Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации (2014)
Маршавін Ю. М. - Модернізація системи робочих місць як основа забезпечення продуктивної зайнятості населення (2014)
Гнибіденко І. Ф. - Результати трансформації ринку праці на селі та шляхи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення, Руснак А. Д. (2014)
Руженський М. М. - Сільське безробіття: стан та шляхи подолання (2014)
Бондарук О. В. - Прогнозування розвитку ринку праці: досвід МВФ та США (2014)
Лукашевич М. П. - Економічна сфера в дзеркалі масової комунікації: соціологічний дискурс (2014)
Вілкова О. Ю. - Гендерне квотування – один із механізмів реалізації гендерно чутливої державної політики зайнятості (2014)
Матвієнко Л. І. - Чинники емоційного вигорання у представників соціономічних професій, Загребельна Я. О. (2014)
Мілютіна К. Л. - Застосування ігрових технологій у профорієнтаційній роботі центрів зайнятості (2014)
Капченко Л. М. - Інформаційно-комунікаційна модель дистанційного професійного навчання безробітних (2014)
Астахова О. В. - Маркетингові дослідження в системі регулювання ринку праці (2014)
Судаков М. В. - Система прогнозування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили в Канаді – уроки для України (2014)
Борімчук М. Ю. - Основні напрями аналізу ефективності служб зайнятості європейських країн (2014)
Ліпчанська Л. А. - Досвід роботи Млинівського районного центру зайнятості з активізації зусиль клієнтів щодо ефективного пошуку роботи (2014)
Кличановський А. І. - Профорієнтація: нове слово – нова справа (про спільне впровадження у Херсонській області інноваційного проекту з профорієнтації шкільної молоді) (2014)
Хархаліс Л. Ю. - Реалізація концепції мінімальних комплексів зон і віток в електронному і фононному спектрах кристалів, Берча І. В., Шнайдер М. (2008)
Чобаль О. І. - DFT-розрахунки просторової та електронної структури кристалів Sn2P2S6 в пара- та сегнетофазах, Різак І. М., Різак В. М. (2008)
Когутич А. А. - Мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в кристалах типу Sn2P2S6, Євич Р. М., Біланич Р. М., Перечинський С. І. (2008)
Гомоннай О. О. - Вплив гідростатичного тиску на аномалії діелектричної проникності кристалів TlInS2, Гуранич П. П., Риган М. Ю., Роман І. Ю., Сливка О. Г. (2008)
Попович К. О. - Електрофізичні властивості електролюмінесцентних випромінювачів, одержаних на основі капсульованого люмінофору ZnS: Cu (2008)
Гуранич П. П. - Двопроменезаломлення та діелектрична проникність шаруватих кристалів CuInP2S6 при високих гідростатичних тисках, Сливка О. Г., Гомоннай О. О., Шуста О. В., Пріц І. П. (2008)
Біланич В. С. - Вплив γ-опромінювання на низькотемпературну механічну релаксацію у склі Gе8As32Se60, Онищак В. Б., Парлаг О. О., Різак В. М., Різак І. М. (2008)
Гуранич О. Г. - Край поглинання стекол системи As2S3 – SbSI, Рубіш В. М. (2008)
Бунда В. В. - Люмінесцентні властивості та моделювання процесів випромінювальної рекомбінації в шаруватих кристалах сімейства матлокіту, Сабадош В. М., Бунда С. О. (2008)
Bunda V. - Magnetic Properties of Layered Euocl and Euobr Materials: Investigations and Mathematical Simulation, Bunda S., Sabadosh V. (2008)
Шаркань Й. П. - Вплив освітлення на продуктивність бактеріородопсину Halobacterium salinarium, Січка М. Ю., Ярош В. В., Цьома І. Й., Фролова Н. П., Корпош О. І. (2008)
Бохінюк В. С. - Дослідження енергетичної залежності ізомерного відношення виходів реакції 118Sn(γ,p)117Inm,g, Окунєв О. Г., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2008)
Трикур І. І. - Вплив вологості на дифракційну ефективність голограм, записаних на плівках бактеріородопсину з домішкою ТЕА., Бурикін М. М., Різак В. М. (2008)
Шуаібов О. К. - Газорозрядна ультрафіолетова лампа на молекулах хлору, Шимон Л. Л., Шевера І. В., Малініна А. О. (2008)
Заяць Т. М. - Застосування методу взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел до задачі іонізації іонів, Опачко А. І., Симулик В. М. (2008)
Lazur V. YU. - Relativistic Quark Model of D-, DS -, B- and BS -mesons, Reity О. К., Rubish V. V. (2008)
Lazur V. YU. - Adiabatic Asymptotic Theory of the Two-electron Exchange at Relativistic Binding Energies, Reity О. К., Myhalyna S. I. (2008)
Ігнатович С. І. - Дослідження системи наведення та побудова "карти похибок” для телескопу ТПЛ-1М на основі спостережень зірок, Мотрунич Я. М., Найбауер І. Ф., Періг В. М. (2008)
Мельник В. С. - Розробки електронних пристроїв у приводі крокового двигуна телескопа ТПЛ-1М, Найбауер І. Ф., Ігнатович С. І., Мотрунич Я. М. (2008)
Жигуц Ю. Ю. - Термітні зносостійкі чавуни, Широков В. В. (2008)
Епишев В. П. - Наблюдения ИСЗ в Ужгороде: 50 лет поиска и решений, Игнатович С. И., Кудак К. А., Мотрунич И. И., Мотрунич Я. М., Поп С. С. (2008)
Шимон Л. Л. - Василь Шевера – перший дослідник з атомної та лазерної фізики в УжДУ (2008)
Івану Дмитровичу Туряниці виповнилось би 70… (2008)
Комих Н. Г. - Соціологічна методологія у дослідженнях екологічної культури (2014)
Петко Є. О. - Соціоментальність: аналітичний огляд сутності явища (2014)
Широкова М. С. - Соціальні аспекти концепції сталого розвитку (2014)
Широкова Є. О. - Сучасні світові тенденції розвитку демократії (2014)
Грабовець І. В. - Екологічна комфортність як умова розвитку промислового регіону (соціальний аспект), Бородіна Н. В. (2014)
Лобанова А. С. - Информационное общество и природа: содержательная, ценностная и деятельностная взаимосвязь, Кузёр А. (2014)
Ніколенко В. В. - Моральний вимір гастрономічної культури глобального суспільства: основні виклики та можливі варіанти протидії (2014)
Пантелєєва Н. Б. - Мінеральні ресурси як визначальний чинник розвитку соціальної інфраструктури Дніпропетровської області (2014)
Паранько І. С. - Людина і природа – партнери чи антагоністи (2014)
Плишка Б. - Экологическое движение и отношение к нему населения Польши, Чакон Д. (2014)
Візниця Ю. В. - Проблеми реалізації програми модернізації в Україні (2014)
Карольчук Э. - Качество жизни, инфляция и публичный долг – глобальная обусловленность (2014)
Тарасова О. А. - До питання про класифікацію глобальних проблем сучасності, Амірова Р. І. (2014)
Братченко Л. Є. - Соціальні функції фахівців у сфері контролінгу (2014)
Комарова О. О. - Пенсії для людей похилого віку та їх соціальна складова (2014)
Комисаренко А. Н. - Музыкальная гармония пифагора как отражение гармонии природы (2014)
Коломоєць Т. Г. - Інформаційне та методичне забезпечення соціального ефекту професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти (2014)
Шепелєва Г. А. - Діяльність системи соціальної підтримки дітей-сиріт в Україні (2014)
Лаже О. В. - Особливості функціонування засобів масової комунікації як агента соціалізації особистості (2014)
Славина Е. С. - Социальные сети интернет как способ отчуждения молодёжи от реального мира: основные мотивы, Нагорный А. И. (2014)
Черноус Л. С. - До питання про сутність та основні ознаки інформаційного суспільства (2014)
Чутова Н. П. - Стратегія розвитку медіа-культури української молоді в інформаційному суспільстві (2014)
Лобанова А. С. - Фигуры и маски: философская рефлексия Яна Куровицкого (2014)
Радионов Д. В. - Серорезистентность после лечения сифилиса и некоторые причины ее возникновения (2014)
Сизон О. О. - Епідеміологія та взаємозалежність коморбідності артропатичного псоріазу і клінічного перебігу хвороби (2014)
Дюдюн А. Д. - Інтегральна роль урогенітальних інфекцій у розвитку артропатичного псоріазу, Колева Н. М., Алі Л. Х. (2014)
Карвацька Ю. П. - Стан системного імунітету у хворих на вульгарні вугри з різним ступенем змін біоценозу порожнини товстої кишки, Денисенко О. І. (2014)
Коновалова Т. С. - Стан мікробіоценозу кишечника у хворих на вугрову хворобу та вплив його порушень на клінічний перебіг дерматозу (2014)
Вірстюк Н. Г. - Роль адипоцитокінів у перебігу псоріазу на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Корецкая Е. Ю. - Дифференцированные показания и методика комплексной терапии при угревой болезни, осложненной малассезиозом кожи (2014)
Іваніщева І. А. - Вплив стану місцевого імунітету на клінічний перебіг мікозів стоп в осіб юнацького та молодого зрілого віку (2014)
Бичкова С. А. - Особливості лікування рецидивної герпетичної інфекції у хворих із поєднаною соматичною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом (2014)
Бурхонов А. У. - Особенности иммунного статуса и лечение больных псориазом пожилого и старческого возраста (2014)
Калюжна Л. Д. - Необхідність спеціального догляду за шкірою пацієнтів із симптомокомплексом чутливої шкіри обличчя, Бардова К. О. (2014)
Поліщук Д. С. - Клінічні випадки локалізованих форм туберкульозу шкіри, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2014)
Провизион А. Н. - Семейный случай развития врожденной ихтиозиформной эритродермии Брока в нескольких поколениях, Мироненко Т. В., Провизион Л. Н., Шведюк С. В., Шедания И. Е. (2014)
Монахов С. А. - Радикальная терапия акне (2014)
Перламутров Ю. Н. - Эффективность применения "Макмирора" у больных с рецидивирующим мочеполовым трихомониазом, Чернова Н. И. (2014)
Калюжна Л. Д. - Оцінка показників гідратації шкіри у дітей, хворих на стероїд-­чутливі дерматози, під час застосування крему "Афлодерм" , Гречанська Л. В., Миронюк О. Б., Бойко В. В. (2014)
Анфілова М. Р. - Сухість шкіри як результат дефекту шкірного бар’єра і методи її корекції (2014)
Болотная Л. А. - Современные возможности наружной терапии псориаза (2014)
Короленко В. В. - Клобетазолу пропіонат як препарат вибору для лікування стероїд-­резистентних дерматозів (2014)
Коляденко К. В. - За матеріалами 22-­го Конгресу Європейської академії дерматології та венерології (жовтень 2013 р., Стамбул, Туреччина) (2014)
Лин В. Н. - Страницы истории венерологии в зеркале филателии (2014)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2014)
Пам’яті Маріам Нурметівни Клименко (2014)
Пам’яті Володимира Болеславовича Максимонька (2014)
Карбованець О. М. - Квазікласичний підхід в теорії обмінної взаємодії багатозарядних іонів з двоатомними молекулами (2008)
Кривський І. Ю. - Про необхідність канонічного представлення Фолді – Вотхойзена для спінорного поля, Симулик В. М. (2008)
Гедеон В. Ф. - Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі магнію, Гедеон С. В., Зацарінний О. І., Лазур В. Ю., Нодь Є. А. (2008)
Кривський І. Ю. - Про релятивістську квантову механіку частинки довільних маси і спіну у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена, Симулик В. М. (2008)
Карбованець О. М. - Хвильові функції квазімолекулярної системи "іон + полярна молекула” (2008)
Гедеон С. В. - Розсіяння електронів на кальції при наднизьких енергіях (2008)
Лендєл О. І. - Розрахунок виходів нейтронів з уламків поділу, Кібкало Ю. В., Парлаг О. О., Маслюк В. Т. (2008)
Бохінюк В. С. - Методика дослідження реакції 112Sn(γ,p)111In при використанні мішені з природним вмістом ізотопів, Парлаг О. М., Пилипченко В. А., Саболчій М. Т., Хіміч І. В. (2008)
Стець М. В. - Експериментальна оцінка енергетичного спектру потоку нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2008)
Бохінюк В. С. - Дослідження реакцій 112Sn(γ,p)111mIn, 112Sn(γ,n)111Sn, Окунев О. Г., Парлаг О. М., Пилипченко В. А., Саболчій М. Т., Плекан Р. М. (2008)
Стець М. В. - Зарядові залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np) – компонент потоку нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф., Гайніш Й. Й. (2008)
Шафраньош М. І. - Резонансне утворення негативних іонів молекул урацилу, Суховія М. І., Шимон Л. Л., Шафраньош І. І. (2008)
Шимон Л. Л. - Константи швидкостей гасіння B2Σ+1/2 - стану молекул Hg Br* І HgI* парами дигалогенідів ртуті в робочій суміші ексиплексного випромінювача, Малініна А. О. (2008)
Рябощук М. М. - Вплив сорту хімічних елементів на параметри розсіювання електронних хвиль парою атомів речовини (2008)
Хрипко С. Л. - Утворення аморфного кремнію на поверхні пористого кремнію (2008)
Поп М. М. - Фото- та термоіндуковані зміни оптичних параметрів тонких плівок As40 S48 Se12, Гера Е. В., Гуранич О. Г., Рубиш В. М., Шпак І. І., Семак Д. Г. (2008)
Блецкан Д. І. - Дослідження процесів рекомбінації та прилипання в монокристалах Ga2Se3, Кабацій В. М., Краньчец М., Фролова В. В. (2008)
Гомоннай О. О. - Залежність діелектричних властивостей кристалів TlInS2 від температури та гідростатичного тиску, Гуранич П. П., Сливка О. Г., Риган М. Ю., Роман І. Ю. (2008)
Гуранич П. П. - Двопроменезаломлення сегнетоелектричних кристалів, Сливка О. Г., Росул Р. Р., Хмара О. M. (2008)
Сабадош В. М. - Обчислення густини фононних станів для кристалів з Cv(T) методом регуляризації Тіхонова: на прикладі Sn2P2Se6, Різак І. М., Різак В. М. (2008)
Тягур Ю. И. - Зависимость электрического сопротивления от давления для сегнетоэлектрических кристаллов Sn2P2S6 (2008)
Блецкан Д. І. - Дослідження дисперсії фононних спектрів кристалів α-Al2O3 в концепції надпросторової симетрії, Штейфан А. Я., Цуранич З. В., Маргітич І. І., Небола І. І. (2008)
Федак В. В. - Метрологічне забезпечення газосигналізаторів на основі адсорбційно-чутливих елементів, Туряниця І. І., Козусенок О. В. (2008)
Клімик В. У. - Збурення в русі геосинхронних супутників під дією сонячного випромінювання, Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Кудак В. І., Мацо Г. М. (2008)
Єпішев В. П. - Точність орбіт некерованих супутників в каталогах геосинхронних об’єктів ESA, Мотрунич І. І., Клімик В. У., Мацо Г. М. (2008)
Чаварга Н. Н. - Модернизированный интерферометр Майкельсона (2008)
Гуйван М. М. - Емісійна спектроскопія ексиплексного випромінювача на сумішах парів диброміду кадмію з газами (2008)
Від редакційної колегії (2011)
От редакционной коллегии (2011)
Шепитько В. Ю. - Диалектика криминалистической тактики (2011)
Комаров И. М. - О месте частной теории криминалистических операций в системе криминалистики и некоторых перспективах ее развития (2011)
Журавель В. А. - Профілактичні заходи слідчого в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів (2011)
Шатене Г. - Дисбаланс процессуально закрепленных прав и обязанностей прокурорa и сотрудникa органа досудебного исследования в Литве, Шатас М. (2011)
Терехович В. Н. - Технические средства криминалистического знания, Ниманде Э. В. (2011)
Дудніков А. Л. - Проблеми визначення способу злочину в криміналістиці (2011)
Черный Г. А. - Личность преступника как элемент криминалистической характеристики терроризма (2011)
Чорноус Ю. М. - Криміналістичне забезпечення міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (2011)
Соколова Я. А. - Особливості тактики проведення допиту під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2011)
Александренко О. В. - Основні недоліки при розкритті та розслідуванні серійних сексуальних убивств (2011)
Білоус В. В. - Інноваційні напрямки інформатизації судочинства (2011)
Алєксєйчук В. І. - Напрями реалізації моделювання в слідчій і судовій діяльності (2011)
Капустіна М. В. - Лікувальний процес у структурі предмета доказування про ятрогенні злочини (2011)
Семеногов В. В. - Розслідування злочинів: проблеми інсценування (2011)
Костенко М. В. - Формирование показаний свидетелей и потерпевших: влияние темперамента на достоверность восприятия (2011)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з учасниками досудового слідства (2011)
Пономарев И. П. - Использование специальных знаний при проверке версии о цифровом алиби (2011)
Кулиева Р. Ф. - Групповые корыстно-насильственные преступления как объект криминалистического исследования (2011)
Міронов С. В. - Проблемні питання розгляду заяв і повідомлень про смерть та безвісне зникнення громадян (2011)
Синчук О. В. - Підходи до побудови програми початкового етапу розслідування вбивств із розчленуванням трупа (2011)
Удовиченко С. А. - Тактика обыска при расследовании банковских хищений (2011)
Космина Н. Н. - Допрос свидетелей при расследовании незаконного оборота наркотиков (2011)
Щербаковська К. О. - Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні торгівлі дітьми (2011)
Лозовий А. І. - Проблемні питання призначення та проведення судової експертизи в проекті нового Кримінального процесуального кодексу України, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2011)
Малевски Г. - Экономизация судебной экспертизы – неизбежность или модное увлечение?, Юодкайте-Гранскене Г. (2011)
Клименко Н. І. - Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи (2011)
Щербаковський М. Г. - Процесуальні та гносеологічні підстави відмови експерта від давання висновку (2011)
Пиріг І. В. - Дотримання конституційних прав і свобод людини в експертній діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Репешко П. І. - Стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання розвитку судово-експертної діяльності в Україні, Гузенко В. В., Шабля О. М. (2011)
Хомутенко О. В. - Про суб’єктів судово-експертної діяльності в Україні (2011)
Дроздова Т. А. - Идентификация исполнителей почерковых объектов, выполненных под влиянием внешних сбивающих факторов (2011)
Свиридова Л. В. - Оціночні судження експерта в процесі виконання судово-авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи (2011)
Довженко О. В. - Актуальні питання підготування матеріалів для проведення авторознавчої експертизи, Ковкіна Є. В. (2011)
Сохранич Т. В. - Значення якісного порівняльного матеріалу в судово-почеркознавчій експертизі, Абросимова В. Г. (2011)
Меликов А. С. - Использование оптической и цифровой фильтрации при выявлении записей по вдавленным штрихам, Панахов Н. Т. (2011)
Маршалковская С. В. - Исследование красящего вещества штрихов текстов, выполненных на лазерных принтерах, Музыка Т. И., Погрищак А. Ю. (2011)
Крижановская Е. А. - Использование компьютерных технологий для подделки оттисков печатей и штампов (2011)
Гуров А. М. - Диагностические критерии установления вида кинетического снаряда при выстрелах из травматического оружия, Куценко С. В., Щербак В. В. (2011)
Козаченко І. М. - Термінологія та основні поняття для позначення пневмострільних ушкоджень (2011)
Коломийцев А. В. - Использование методов численного моделирования физических процессов для диагностики и оценки поражающих свойств пуль травматического действия, Бойчук И. П., Сапелкин В. В., Сербиненко И. Ю. (2011)
Дьяченко О. Ф. - Дослідження причин та обставин вибухів і їхніх наслідків: судова експертиза техногенних вибухів (2011)
Костылев Д. В. - О возможности причинения опасных для жизни повреждений при выстрелах из современного пневматического оружия, Омелаев В. П. (2011)
Авдеева Г. К. - Анализ следов-отображений на месте происшествия с целью установления давности их образования (2011)
Грицишин П. І. - До питання криміналістичного дослідження рельєфних знаків автомобілів, які пошкоджені корозією, Щукін О. Ю., Радкевич Д. А. (2011)
Рыбальский О. В. - Применение системного анализа для разработки методик и средств экспертизы технических объектов, Соловьев В. И., Татарникова Т. А. (2011)
Бобрицький С. М. - Дослідження ознак монтажу записів, виконаних цифровими записуючими пристроями, Стороженко С. В. (2011)
Чишкала А. В. - Твердотельный накопитель информации как объект исследования компьютерно-технической экспертизы (2011)
Клімчук А. Ф. - Система комплексного криміналістичного дослідження нафтопродуктів бензинового ряду, Руднєв В. А., Нардід Л. В., Кривошеєв В. І., Карножицький П. В. (2011)
Петюнин Г. П. - Исследование некоторых лекарственных и наркотических препаратов – аналогов по структуре и действию методом хроматографии в тонких слоях, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2011)
Абдуллаева М. У. - Исследование микрообъектов некоторых наркотических средств с помощью методов хромато-масс-спектрометрии и масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы, Халиков Т. Х., Ахмедова Р. К., Халилова Н. Ш., Кораблева Н. В. (2011)
Зарубіна М. В. - Криміналістичне дослідження препаратів, які містять психотропну речовину – сибутрамін, Балинян Т. Є. (2011)
Шаповалов В. В. - Щодо нелегального обігу курильних сумішей, які містять JWH-018, HU-210, CP 47,497 і гомологи С6, С8, С9, Шаповалова В. О., Сухая М. Ю. (2011)
Заковирко О. М. - Питання, що виникають при визначенні об’ємної частки етилового спирту в горілках, Циганок Н. А. (2011)
Труш А. М. - Экспертное исследование мясных баночных консервов, Прокопенко А. А., Труш М. А. (2011)
Хлесткова Е. А. - Использование судебно-почвоведческой экспертизы при проведении ситуалогических исследований (2011)
Саганяк Е. А. - Выделение грибов-биодеструкторов для последующего изучения их в судебно-биологической экспертизе, Полякова С. В. (2011)
Корчан М. С. - Вплив антиблокувальної системи на ефективність гальмування легкового автомобіля, Сараєв О. В. (2011)
Придиба В. Т. - Особливості застосування закону збереження кількості руху для визначення швидкості транспортного засобу перед зіткненням (2011)
Крук А. С. - Теоретичні засади розрахунку руху транспортного засобу, обладнаного антиблокувальною системою, при виконанні маневру з одночасним застосуванням гальмування (2011)
Варлахов В. А. - Особенности экспертного исследования действий водителей транспортных средств при появлении на проезжей части животного, Ковкин В. Н. (2011)
Ольхов В. С. - Дослідження дорожньо-транспортних пригод за участю трамваїв (2011)
Лубенцов А. В. - Экспертное исследование дополнительных средств пассивной безопасности автомобилей, Свидерский А. А. (2011)
Хоробрих П. М. - Предмет, об’єкт, основні завдання транспортно-залізничної експертизи, Глєбова Н. І., Зонов В. Д., Корчан М. С. (2011)
Забродський В. Ф. - Аналіз параметрів гальмування сучасних автотранспортних засобів і особливості їхнього застосування при дослідженні технічної можливості водія запобігти ДТП (2011)
Бражник В. Ю. - Експертне оцінювання дій водіїв під час руху в транспортному потоці, Войтенко В. І. (2011)
Лозовий А. І. - Сучасний стан і проблеми правового регулювання охорони праці в Україні (2011)
Дьяченко О. Ф. - Новий погляд на організацію експертних досліджень виявів небезпечних чинників у життєдіяльності (2011)
Черничук Ю. П. - Применение микрофокусной рентгенографии для диагностики короткого замыкания в электропроводке автотранспортного средства (2011)
Горбенко В. О. - Можливості судової електротехнічної експертизи в установленні обставин відхилення від норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення та порушення електромагнітної сумісності технічних засобів, Дмитрієв В. О., Рогалін С. В. (2011)
Климчук Д. В. - Застосування методу комп’ютерного моделювання в судовій електротехнічній експертизі (2011)
Давыдовский В. В. - Проблемы истребования дополнительных материалов, необходимых для проведения строительно-технической экспертизы, Трошин С. В. (2011)
Паламарчук О. О. - Виконання будівельно-технічних експертиз щодо визначення обґрунтованості застосування підвищуючих коефіцієнтів, Булва А. В., Наместніков Р. І., Воробйова О. Ю. (2011)
Баляй О. Б. - Особливості виконання експертних досліджень стосовно визначення відповідності нормативним актам забудов берегів водоймищ (2011)
Гнєтнєв С. С. - Загальні підходи до експертних досліджень з визначення вартості будівництва відповідно до стадій інвестування (2011)
Богданчик В. В. - Експертні дослідження щодо розподілу домоволодінь з урахуванням норм інсоляції та освітлення (2011)
Омельянюк Г. Г. - О возможности использования специальных знаний для установления ущерба, причиненного экологическим правонарушением, Михалева Н. В. (2011)
Бордюгов Л. Г. - Судебная инженерно-экологическая експертиза: основные понятия и перспективы развития (2011)
Виноградова М. М. - О некоторых аспектах деятельности специалиста, владеющего экономическими знаниями, в современных условиях (2011)
Капустник К. В. - Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо визначення податку на прибуток підприємств згідно з новаціями Податкового кодексу України (2011)
Хомутенко О. В. - Основні положення щодо елементів податку на доходи фізичних осіб і проблеми, які можуть виникнути при проведенні судових експертиз (2011)
Аніщенко О. В. - Проблеми визначення податку на додану вартість при проведенні судово-економічних експертиз у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України (2011)
Водоп’ян Н. Ф. - Особливості проведення економічних досліджень неофіційної бухгалтерської документації, Лисенко А. М. (2011)
Рибкіна Т. М. - Дослідження достовірності інформації, відображеної у фінансовій звітності підприємства (2011)
Глущенко С. І. - Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев, Ступак О. М. (2011)
Мороз Т. В. - Особливості та умови проведення експертних досліджень з питань взаєморозрахунків підприємств і організацій (2011)
Раковець К. Ю. - Судово-економічні дослідження стосовно виявлення ознак фіктивного банкрутства підприємств (2011)
Свірідова О. Є. - Особливості проведення судово-економічних експертиз з визначення вартості частки майна товариства, яка підлягає виплаті спадкоємцям, при тому, що майно частково є орендованим (2011)
Парахіна С. В. - Проведення досліджень щодо визначення середньої заробітної плати для нарахування виплат співробітникам бюджетних організацій, Кузьменкова О. О. (2011)
Буколова В. В. - Деякі особливості проведення експертного дослідження, пов’язаного з поверненням кредитів (2011)
Сабадаш І. В. - Експертна практика досліджень операцій з надання кредиту банком фізичній особі – підприємцю (2011)
Донцова О. С. - Проблемні питання методичного забезпечення судово-товарознавчих експертиз, Посохов А. С., Михальський О. О. (2011)
Бондаренко Т. В. - Особливості експертного дослідження взуття, яке було в експлуатації (2011)
Гуров А. М. - Методика фотографування мікрооб’єктів судово-медичної експертизи з використанням камерофонів, Куценко С. В., Козаченко І. М., Гладких Д. Б., Щербак В. В., Лис Д. О. (2011)
Ольховський В. О. - Діагностична цінність морфологічних ознак при складанні судово-медичного експертного висновку у випадках смерті від атеросклеротичної хвороби серця, Каплуновський П. А., Довженко Ю. В., Хижняк В. В., Губін М. В., Бондаренко В. В., Сокол В. К. (2011)
Омелаев В. П. - Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших в случае симуляции повреждений, причиненных устройствами травматического действия, Костылев Д. В. (2011)
Дмитрієв В. О. - Проблеми проведення експертних досліджень електронних приладів і систем обліку електричної енергії, Хоша В. В., Нікітюк В. Г., Нетреба О. І. (2011)
Копитько А. П. - Особливості дослідження назв лікарських засобів, зареєстрованих як торговельні марки, Заніна Т. А. (2011)
Кузнецова О. В. - Проблеми проведення досліджень з питань використання на підприємствах об’єктів інтелектуальної власності, Плохотний О. В. (2011)
Атаходжаев С. А. - К шестидесятилетию Республиканского центра судебной экспертизы им. Хадичи Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Маршанская О. П. (2011)
Шепітько М. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Криміналістика ХХІ століття", Нац. юрид. акад. Укр. імені Ярослава Мудрого, Харків, 25–26 листопада 2010 р. (2011)
Шепітько М. В. - Третя міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика судової експертизи в сучасних умовах", Москов. держ. юрид. акад. ім. О. Є. Кутафіна, Москва, 25–26 січня 2011 р. (2011)
Свиридова Л. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине", Бєлгород. держ. нац. дослід. ун-т, Бєлгород, 25–26 березня 2011 р. (2011)
Руднєв В. А. - Всеросійський семінар "Развитие новых видов и направлений судебной экспертизы", Півд. РЦСЕ МЮ РФ, Азов, 14–17 червня 2011 р. (2011)
Юрій Михайлович Грошевий (2011)
Олег Яковлевич Баев (2011)
Ігор Миколайович Козаченко (2011)
Людмила Миколаївна Головченко (2011)
Володимир Андрійович Журавель (2011)
Елла Борисівна Сімакова-Єфремян (2011)
Павленко И. Я. - Региональная специфика фольклора Нижнего Поднепровья: становление и развитие (2013)
Підмогильна Н. В. - Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови (2013)
Білоцерковець А. Ю. - "Жіноча література” як об’єкт феміністичної літературної критики (2013)
Галич К. Ф. - Лінгвостилістичний паспорт магічного реалізму (2013)
Калініченко М. М. - Н. Готорн у релігійному дискурсі сполучених штатів першої половини ХІХ ст. (2013)
Корнелюк Б. В. - Середньовічні моделі історіописання: специфіка взаємодії історії та красного письменства (2013)
Михайлова А. А. - Еротична проблематизація української прози 1920–1930 років (2013)
Норец М. В. - Идеологическая основа шпионского романа эрика эмблера в период холодной войны (2013)
Томченко М. А. - Ціннісні концепти української реконкісти в анти-романі Н. Зборовської "Українська реконкіста” (2013)
Шереметьєва В. К. - Ідентичність індивідуума за часів античності та середньовіччя: діахронічний аспект (2013)
Кирпиченко О. Е. - Дослідження процесів транспонування лексики з німецької до східнослов’янських мов (2013)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологический анализ взаимодействия различных уровней языковой структуры (на материале английского языка) (2013)
Миронюк Н. П. - Використання спостережень за синонімією у перекладах на заняттях з української мови професійного спрямування (2013)
Мосиевич Л. В. - Эвфемизация/дисфемизация в категоризации (2013)
Плаксіна І. Ю. - Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen” (2013)
Смурова Л. І. - Способи систематизації матеріалу в курсі "історія лінгвістичних учень”, Саплін Ю. Ю. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання годинникових написів на заняттях з латинської та англійської мов, Глущенко Г. Б. (2013)
Швец Л. Г. - Письменное деловое общение на английском языке (2013)
Пенчук І. Л. - Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію (2013)
Ковпак В. А. - Українські студії науки та освіти як інформаційно-комунікаційний канал: тенденції післявоєнного розвитку (2013)
Блинова Н. М. - Редакційно-видавниче опрацювання запозиченої лексики у мові Інтернет-ЗМК (2013)
Грицюта Н. М. - Аналіз наукового осмислення етичних критеріїв реклами: принципи класифікації (2013)
Лященко А. В. - Новітні комунікаційні технології: організаційно-економічний контекст (2013)
Маринчак Н. В. - Жанрова парадигма анімалістичної тележурналістики (2013)
Подашевська Т. Л. - Технології позиціонування суб’єктів комунікативної діяльності в суспільстві: історіографія проблеми (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Витяг з наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2014 р. № 196­к (2014)
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про лікарське самоврядування" (2014)
Сизон О. О. - Контроль за розвитком та перебігом супутньої патології у хворих на артропатичний псоріаз, Степаненко В. І. (2014)
Волошина Н. О. - Вплив коморбідної інфекції вірусів простого герпесу I та II типів на клінічну картину, перебіг захворювання та імунний статус у хворих на вульгарні вугри (перше повідомлення), Денисенко О. І., Москалюк В. Д. (2014)
Баркалова Э. Л. - Содержание гормонов у женщин репродуктивного возраста с урогенитальными заболеваниями, ассоциированными с уреаплазменной инфекцией, Хамуди И. (2014)
Кузнецова М. Ю. - Особенности нарушений в системе иммунорегуляторных процессов у больных бляшечным псориазом (2014)
Коновалова Т. С. - Показники імунологічного статусу організму в чоловіків, хворих на вугрову хворобу (2014)
Романенко К. В. - Ендотеліальна функція судин у хворих на обмежену склеродермію різних форм (2014)
Корольова Ж. В. - Патогістологічні зміни шкіри у хворих з неуточненою інфекцією підшкірної жирової клітковини — бактеріальним целюлітом та варикозною (інфекційною) екземою (2014)
Литинська Т. О. - Діагностичні можливості 13С-­метацетинового дихального тесту у хворих на хронічні дерматози із супутньою гепатобіліарною патологією (2014)
Нечипоренко Н. М. - Досвід застосування антисептика "Цитеал" у терапії пацієнтів з інфекціями шкіри (2014)
Поліщук Д. С. - Отомікози в практиці лікаря-­дерматолога, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2014)
Рощенюк Л. В. - Профілактика Лайм-­бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Гордейкин М. И. - Споротрихоз: случай из клинической практики (2014)
Ткач В. Є. - Випадок обезголовленої блискавичної форми грибоподібного мікозу, Мотуляк А. П., Маляр Н. П., Ставрова Л. П., Буянова І. О. (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность применения секнидазола в комплексном лечении больных с акнеподобными поражениями кожи лица, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров С. В. (2014)
Болотная Л. А. - Использование синтетических ретиноидов нового поколения для наружного лечения акне (2014)
Айзятулов Ю. Ф. - Современные аспекты комплексной терапии папилломатозной вирусной инфекции (2014)
Дюдюн А. Д. - Применение препарата "Белосалик лосьон" в комплексном лечении больных псориазом с поражением волосистой части головы, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Колева Н. Н., Али Л. Х., Молокова В. И. (2014)
Степаненко В. І. - Крем "Розамет" у лікуванні розацеа, баланопоститу та вульвовагініту, Іванов С. В. (2014)
Масюкова С. А. - Клинический опыт лечения акне низкими дозами изотретиноина, Мордовцева В. В., Кахишвили Н. Н., Санакоева Э. Г., Круглова Л. С., Соколова Ю. П. (2014)
Профессор Всеволод Николаевич Романенко (2014)
Недобой П. М. - Людвіг Казимирович Горецький, перший завідувач дерматологічної клініки Київського військового госпіталю (1864–1880 рр.), і його внесок у наукове викладання дерматовенерології в Імператорському Університеті Святого Володимира, Недобой Б. П. (2014)
Добровольська Л. Н. - Багатофакторне прогнозування споживання електротехнічних комплексів вугільних шахт для планування їхніх енергоефективних режимів., Волинець В. І., Бандура І. О. (2014)
Остапенко О. П. - Енергетична, екологічна та економічна ефективність парокомпресійних теплонасосних установок у порівнянні з альтернативними джерелами теплопостачання., Слободянюк О. М. (2014)
Бабенко О. В. - Метод перехресної перевірки результатів оцінювання освітлювального навантаження під час проведення енергетичного аудиту виробничих приміщень., Захаров В. В., Ферфецький Д. Л. (2014)
Бурий С. В. - Оцінка методів прогнозування електроспоживання підприємств на прикладі вугільної шахти., Халімов В. В. (2014)
Бурбело М. Й. - Застосування направленого струмового захисту для виявлення неповнофазних навантажувальних режимів у мережах з ефективно заземленою нейтраллю., Мельничук С. М., Ємельянов О. О. (2014)
Добровольський А. Б. - Підвищення інформаційної здатності сигналізаційних засобів охорони державного кордону. (2014)
Осташевський С. А. - Дослідження здатності системи "автомобіль – водій – дорога" до об`їзду несподіваної перешкоди. (2014)
Шпорт М. М. - Методика побудови маски хвильового алгоритму для пошуку раціональних маршрутів, необхідних для розв’язання завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України. (2014)
Мокін О. Б. - Метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з довільними значеннями порядків р, q, який узагальнює методику Юла – Уокера., Мокін В. Б., Мокін Б. І. (2014)
Поляков А. П. - Дослідження впливу на показники газодизеля вдосконалення системи живлення застосуванням газовипускного пристрою., Маріянко Б. С. (2014)
Огородник П. В. - Вибір методу ендоскопічного лікування хворих з приводу гострого холециститу, ускладненого холедохолітіазом, Коломійцев В. І., Дейниченко А. Г. (2014)
Шевченко Б. Ф. - Визначення активності запального процесу в підшлунковій залозі при хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Татарчук О. М., Кудрявцева В. Є. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Восстановление проходимости пищевода при рецидивах опухолей различной локализации, Горбулич А. В. (2014)
Трофімов М. В. - Зміни слизової оболонки періульцерозної зони та ендокринної системи у хворих при гастродуоденальній виразці, ускладненій кровотечею (2014)
Борота А. В. - Симультанные оперативные вмешательства по поводу хирургических заболеваний толстой кишки и других органов брюшной полости, Совпель О. В., Кухто А. П., Базиян–Кухто Н. К. (2014)
Трофимов П. С. - Диференційна діагностика порушень моторно–евакуаторної функції шлунка й кишечнику у хворих у ранньому післяопераційному періоді (2014)
Борота А. В. - Опыт хирургического лечения пациентов по поводу резистентных и осложненных форм язвенного колита, Момот Н. В., Плахотников И. А., Борота А. А. (2014)
Лебедь И. Г. - Результаты оказания кардиохирургической помощи подросткам и взрослым по поводу врожденных пороков сердца, Руденко Н. Н., Бабляк А. Д., Романюк А. Н., Ханенова В. А., Емец И. Н. (2014)
Попов В. В. - Хирургическое лечение изолированного стеноза митрального клапана, осложненного массивным тромбозом левого предсердия, Мнишенко В. И. (2014)
Стасенко А. А. - Індивідуальний підбір імунокоректора при хірургічному лікуванні облітеруючого атеросклерозу аорти та її гілок, Нікульніков П. І., Влайков Г. Г. (2014)
Лябах А. П. - Транстібіальна ампутація нижньої кінцівки у пацієнтів при ішемічній контрактурі стопи, Міхневич О. Е., Долгополов О. В. (2014)
Салютін Р. В. - Трансплантація мультипотентних стромальних клітин жирової тканини в лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Паляниця С. С., Сірман В. М., Панченко Л. А., Комарова Л. С. (2014)
Шипулин П. П. - Опыт применения бесшовных электросварочных технологий в торакальной хирургии, Кирилюк А. А., Севергин В. Е., Байдан В. В., Байдан В. И., Мартынюк В. А., Аграхари А., Козяр О. Н., Тронина Е. Ю., Поляк С. Д. (2014)
Перцов В. І. - Досвід лікування синдрому діабетичної стопи, Пономаренко О. В. (2014)
Слесаренко С. В. - Применение диагностической программы с компьютерной ангиографией при транспозиции локальных васкуляризированных комплексов тканей в дистальных отделах нижних конечностей, Бадюл П. А., Слесаренко К. С., Зотов С. М., Чередниченко Н. О. (2014)
Гуцуляк В. І. - Експериментальне обгрунтування особливостей конструкції універсального апарата для черезкісткового остеосинтезу на основі тривимірного моделювання (2014)
Іскра Н. І. - Обмін колагену у хворих при контрактурі Дюпюїтрена, Гур’єв С. О., Шатрова К. М., Рощін Г. Г., Кузьмін В. Ю. (2014)
Юсибов А. М. - Диагностика и лечение хронической непроходимости двенадцатиперстной кишки, сопутствующей желчнокаменной болезни (2014)
Ткачук О. С. - Діагностика та хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози (2014)
Соловьев А. Е. - Наблюдение столбняка у подростка, Корниенко Г. В., Картышова М. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Рудик С. - Кордон буде, хоч цього не хоче Росія (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Оприлюднено законопроект щодо удосконалення порядку продажу права оренди на землю сільськогосподарського призначення (2014)
Продаж сільгоспземель: аргументи "за" та "проти" (2014)
Пажитнова Т. - Молодь — це не лише майбутнє, це ще й наше сьогодення (2014)
Колядинська Т. - На що здатна сімейна ферма, Звірко В. (2014)
Чернов В. - Господарство по-грецьки (2014)
Вернигора М. - Чим польський досвід може бути корисний для кредитних спілок України в процесі євроінтеграції? (2014)
Оренда сільськогосподарської землі: договори, реєстрація, плата (2014)
Коритник М. - Проведення аукціонів з продажу земель сільськогосподарського призначення державної власності: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Торчук В. - Передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення у Житомирській області (2014)
Буша Д. - Прогнозування перспективного використання земель на засадах сталого землекористування (на прикладі Запорізької області) (2014)
Юрець О. - Укладення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та змін до них (2014)
Нюанси розпорядження землями місцевими радами (2014)
Як оформити земельну ділянку під сміттєзвалище (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Найчастіше телефонують з Київщини, Дніпропетровщини та Харківщини (2014)
Офіційні документи (2014)
К 75­летию Владимира Ивановича Мамчича (2014)
Мішалов В. Г. - Віддалені результати мастопексії: роль поверхневої фасції молочної залози, Назаренко І. А., Грабовий О. М., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Іванцок В. М. (2014)
Тутченко М.І. - Чинники ризику рецидиву виразкової хвороби після паліативних відкритих та лапароскопічних втручань з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Ярощук Д. В., Васильчук О. В., Маркулан Л. Ю. (2014)
Головко С. В. - Функціональні результати лікування хворих із симптомами нижніх сечових шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози, після відкритих і трансуретральних операцій, Савицький О. Ф. (2014)
Баринов Э. Ф. - Морфогенез краевой зоны язв желудка на фоне антисекреторной терапии после острого кровотечения, Кондратенко П. Г., Сулаева О. Н., Жариков С. О. (2014)
Никоненко А. А. - Медикаментозная стабилизация прогрессирования аневризмы брюшного отдела аорты (2014)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції ділянки кишечнику на тлі злукового процесу одночасно з пластикою передньої черевної стінки проленовою сіткою в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М., Охоцька О. І. (2014)
Багиров М. М. - Принципы хирургического лечения глоточно­пищеводного дивертикула, Верещако Р. И., Агаев А. Н. (2014)
Паламарчук В. А. - Декомпрессия возвратного гортанного нерва при операциях на щитовидной железе (2014)
Антонів В. Р. - Результати використання зварювального електрокоагулятора в хірургії щитоподібної залози, Шляхтич С. Л., Вовканич А. В. (2014)
Слесаренко С. В. - Реконструкция при обширных дефектах мягких тканей в области коленного сустава с использованием заднего бедренного перфорантного лоскута, Бадюл П. А. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення ефективності ультразвукового дебридменту для місцевого лікування ран без активного інфекційного процесу за критичної ішемії у хворих із синдромом діабетичної стопи (2014)
Гринь В. К. - Алгоритм этапной послеоперационной антикоагулянтной терапии в кардиохирургии при операциях с искусственным кровообращением, Демчук О. В., Куриленко Я. В., Шустицкий Р. В., Тарасенко С. А., Чумак Г. В. (2014)
Козубович Р. М. - Комплексне лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у пацієнтів з дезагрегаційною тромбоцитопатією, Сопко О. І., Заря І. Л., Верещако Р. І., Коваль Б. М., Вальчук В. В., Кундельський О. І. (2014)
Радзиховский А. П. - Особенности лечения непроходимости кишечника при распространенных формах злокачественных новообразований, Мендель Н. А., Вильгаш А. М., Йосипенко М. А. (2014)
Гудз І. М. - Особлива роль цілостазолу в лікуванні пацієнтів з виявами переміжної кульгавості згідно з рекомендаціями доказової медицини (2014)
Савченко Ю. О. - Вікові зміни моторної функції травної системи, Берегова Т. В., Фалалєєва Т. М., Скомаровський О. А., Козачук Є. С. (2014)
Дронов А. И. - Исторические аспекты лимфаденэктомии в лечении злокачественных опухолей, Крючина Е. А., Горлач А. И., Добуш Р. Д., Хоменко Д. И. (2014)
Ефетов С. В. - Протезирование нижней полой вены при забрюшинной фибросаркоме, Черипко О. Н., Бондарев А. В., Олексенко В. В., Вовк Б. С., Алиев К. А. (2014)
Лифшиц Ю. З. - Применение низкочастотной ультразвуковой кавитации в комплексном лечении гнойно­некротических ран у пациентов с сахарным диабетом и тяжелой ишемией нижних конечностей, Процюк Р. Р., Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Жураковский А. М. (2014)
Виленский Ю. - Лекарь с отличием. Михаил Булгаков на поприще первой мировой войны (2014)
Рецензії (2014)
Мишалов В. Г. - Эффективность использования сетчатого аллотрансплантата при хирургической коррекции рецидивного птоза молочной железы, Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2014)
Коваленко О. М. - Питання інфузійної терапії опікового шоку (2014)
Заруцький Я. Л. - Оцінка тяжкості травми в хірургічному лікуванні пошкоджень селезінки у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Коваленко В. М., Асланян С. А., Жовтоножко О. І. (2014)
Копчак А. В. - Хірургічна тактика лікування хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2014)
Іоффе О. Ю. - Можливості доопераційної підготовки хворих на морбідне ожиріння до виконання радикальних оперативних втручань, Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С., Молнар І. М. (2014)
Іванчов П. В. - Діагностика та клінічний перебіг гострокровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М. (2014)
Тутченко М. І. - Флегмона Фурньє: від маніфестації до виписки, Клюзко І. В. , Кравцов Д. І., Андрієць В. С., Марчук С. Ф., Смовженко В. І., Яковенко А. А. (2014)
Каніковський О. Є. - Вибір способу бiлiарної декомпресiї при механiчнiй жовтяницi у хворих похилого і старечого віку, Бондарчук О. І., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Павлик І. В., Каніковський Д. О. (2014)
Козинець Г. П. - Порівняльний аналіз методів ендоскопічного ліфтингу при хірургічному лікуванні естетичних деформацій верхньої частини обличчя, Пінчук В. Д., Ткач О. С. (2014)
Петренко О. М. - Моніторинг перебігу ранового процесуу гнійних ранах, Безродний Б. Г., Тихомиров А. О. (2014)
Мишалов В. Г. - Эффективность комбинированной антибиотикотерапии (цефепим и метронидазол) в лечении осложненных интраабдоминальных инфекций, Маркулан Л. Ю., Бурка А. А., Гойда С. М., Вамуш С. М. (2014)
Воронков Д. Е. - Коррекция нарушений микроциркуляции и обменных процессов при перитоните, Костырной А. В., Шестопалов Д. В., Татарчук П. А. (2014)
Лифшиц Ю. З. - Исторические аспекты и новые возможности улучшения результатов лечения больных генерализованным перитонитом, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Процюк Р. Р., Белых А. И., Омельченко А. Н. (2014)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні технології в лікуванні перитоніту при невідкладних оперативних втручаннях, Васильчук О. В., Піотрович С. М., Ярошук Д. В. (2014)
Скиба В. В. - Сравнительная оценка эффективности методов лапароскопической аппендэктомии, Иванько А. В., Калина Р. А. (2014)
Паламарчук В. І. - Амбулаторна хірургія варикозної хвороби на основі ультразвукової діагностики і малоінвазивних технологій, Ходос В. А., Горбовець В. С. (2014)
Крючина Є. А. - Патологія печінки після резекцій підшлункової залози (2014)
Гонза Р. В. - Випадок успішного лікування пацієнтки з перфорацією дивертикулу дванадцятипалої кишки в поєднанні з мальротацією кишечника (2014)
Яновский А. П. - Случай успешного лечения острого кишечного кровотечения из нейрофиброматозного узла тонкого кишечника, Рысьева Н. И. (2014)
Ольшанецкий А. А. - Нагноение кист урахуса, Новоскольцева И. Г., Левина В. П., Кондратьева А. Б., Уразовский С. Н., Дубинин И. Н. (2014)
Бондаренко А. В. - Уникальное осложнение желчнокаменной болезни, Павлов К. И. (2014)
Оголошення (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Етапи життєвого шляху. До 95-­річчя від дня народження Л. Т. Малої (2014)
Куринная Е. Г. - Применение S­аденозилметионина при алкогольном циррозе печени: результаты многоцентрового рандомизированного плацебоконтролируемого клинического исследования (2014)
Дудар Л. В. - Корекція дисфункції жовчного міхура та біліарного сладжу в осіб молодого віку засобами фізичної реабілітації, Назарко Н. М. (2014)
Чернега Н. В. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей с хроническим вирусным гепатитом С, Денисова М. Ф. (2014)
Дорофеев А. Э. - Изменения микрофлоры при воспалительных и функциональных заболеваниях кишечника и способы их коррекции, Рассохина О. А., Дорофеева А. А. (2014)
Харченко Н. В. - Оптимизация лечения больных с хронической абдоминальной болью, Коруля И. А., Анохина Г. А. (2014)
Анохина Г. А. - Некоторые аспекты применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты в сочетании с экстрактами растений в лечении заболеваний гепатобилиарной системы, Харченко В. В. , Опанасюк Н. Д., Лопух И. Я., Якубовская И. А. (2014)
Губергриц Н. Б. - "Доктовит": эффективность на уровне гистологии, Василенко И. В., Фоменко П. Г., Голубова О. А., Станиславская Э. Н. (2014)
Щербинина М. Б. - Современное понимание патофизиологических аспектов сочетания ГЭРБ и заболеваний печени. Рациональное применение альгинатов (2014)
Палій І. Г. - Сучасні підходи до ефективної ерадикаційної терапії: місце препаратів вісмуту, Заїка С. В. (2014)
Перепелюк Н. Н. - Современные доказательные подходы к лечению первичного билиарного цирроза, Писковацкая В. П., Демиденко М. В. (2014)
Палій І. Г. - Кислотозалежні захворювання у хворих на метаболічний синдром: невирішені проблеми і сучасні можливості лікування, Заїка С. В. , Примак О. С. (2014)
Фадеенко Г. Д. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и Helicobacter pylori, Гриднев А. Е. (2014)
Чернобровий В. М. - Урсодезоксихолева кислота: клінічна практика (минуле та сьогодення), Мелащенко С. Г. (2014)
Расин М. С. - Транскрипционная регуляция в патогенезе хронических заболеваний желудочно-­кишечного тракта: роль рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, Герасименко Н. Д., Дегтярь Н. И. (2014)
Ткач С. М. - Кишечная микробиота и функциональные заболевания кишечника, Пучков К. С., Сизенко А. К., Кузенко Ю. Г. (2014)
Зайченко О. Е. - Терапевтические мишени при неалкогольной жировой болезни печени (2014)
Анохина Г. А. - Спорные вопросы лечения больных функциональной диспепсией, Харченко В. В., Коруля И. А., Лопух И. Я., Герасименко О. Н., Джанелидзе Д. Т. (2014)
Губергриц Н. Б. - Синдром раздраженного кишечника: алгоритмы диагностики и лечения, Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Беляева Н. В., Агибалов А. Н., Налётова Е. Н. (2014)
Губская Е. Ю. - Новое понимание спектра глютензависимых заболеваний (2014)
Оголошення (2014)
Алєксєєнко І. Р. - Наукова книга України: проблеми та шляхи їх вирішення (2008)
Яцків Я. С. - Характерні риси сучасного книговидання Національної академії наук України, Вакаренко О. Г. (2008)
Зелінська Н. В. - Наукова книга в сучасному світі: тест на виживання (2008)
Данилець Ю. С. - Якість наукововї книги очима автора/читача, Водолазський Р. О., Сікора С. Р., Коваль С. Р. (2008)
Осадча О. В. - Доля української книги від її народження до сьогодення (2008)
Грузін Д. В. - Новітні комп’ютерні технології та нові видавничі проекти (2008)
Богданьок Я. В. - Досвід опрацювання енциклопедичного видання на прикладі "Енциклопедії історії України" (2008)
Лисенко І. М. - Особливості словника регіональних енциклопедій. З досвіду укладання "Валківської енциклопедії" (2008)
Івасенко Л. О. - Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст (2008)
Моцяк О. М. - Роль редактора й автора у "самопросуванні" наукової книги (підготовчий та редакційно-видавничий етапи) (2008)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотекознавча стратегія формування фонду наукових видань Національної бібліотеки (2008)
Шульга І. О. - Електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації (2008)
Піскозуб Л. Й. - Журнал "Научная книга": моделюючи український діалог (2008)
Палій Д. О. - Апостольська місія наукової книги в Україні (з практики Музею книги і друкарства України) (2008)
Маркова В. А. - Книга в контексті соціально-комунікативного підходу: здобутки та перспективи (2008)
Антоник О. В. - Пропаганда книги і читання серед учнів як суспільний пріоритет: книгознавчо-педагогічний контекст, Жмовка Н. В. (2008)
Зубко Н. Н. - Конкурентоспроможність книги як товару (2008)
Танчин Л. М. - Особливості PR-діяльності у процесі популяризації книги та просуванні її на ринок (2008)
Судин А. Ю. - Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі (2008)
Солоненко В. К. - Книжные конкурсы как инструмент стимулирования качества издательской продукции (2008)
Микитин Т. І. - Участь у книжкових виставково-ярмаркових заходах: організаційно-підготовчий та технічний аспекти (2008)
Скорина А. С. - Маркетингові дослідження сучасного українського книгобізнесу (2008)
Борисенко О. М. - Фірмовий стиль друкованих видань як художнє конструювання і творча діяльність (на прикладі книжкової галузі початку ХХ ст. у Галичині) (2008)
Штангрет А. М. - Сучасний стан зовнішньої торгівлі України папером (картоном) та друкованою продукцією, Дурняк Б. В., Мельников О. В. (2008)
Босак О. - Родина Шептицьких, Красівський О. (2008)
Арсен’єва Н. Б. - Методика навчання курсантів-вертольотчиків основам безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі під час льотної практики (2011)
Ващенко А. М. - Роль мультимедійних презентацій при викладанні предметів гуманітарного циклу та рекомендації щодо їх розробки і застосування (2011)
Городиська О. М. - Формування готовності студентів вищої педагогічної школи до самоаналітичної діяльності: результати експериментального дослідження (2011)
Ільницька Л. Л. - Психолого-педагогічні особливості навчання перекладу у вищих навчальних закладах (2011)
Кареліна О. В. - Стан упровадження технологій дистанційного навчання до української системи неперервної освіти учнів та студентів з функціональними обмеженнями здоров’я (2011)
Кинєва Л. С. - Комплексна модель формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі та аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи щодо її впровадження (2011)
Кузнецова О. В. - Характеристики процесу естетичної діяльності в інтегративному виховному середовищі середнього загальноосвітнього закладу (2011)
Лігоцький А. О. - Основні засади побудови навчального процесу вищого військового навчального закладу з орієнтацією на упереджене формування професійних компетенцій випускників (2011)
Малихін О. В. - Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання та самонавчання іноземних мов у вищій педагогічній школі (2011)
Масленнікова К. С. - Прогностична модель формування професійної компетентності майбутніх економістів та її експериментальна перевірка (2011)
Матеюк О. П. - Формування професійної екологічної компетентності студентів університету у контексті завдань сталого розвитку (2011)
Мелікова С. О. - Удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів у вищій педагогічній школі (2011)
Монастирський В. М. - Шляхи оптимізації самоосвітньої компетентності працівників міліції в системі службової підготовки (2011)
Овсюк Н. В. - Відбір навчального матеріалу як один з етапів формування основ економічної компетентності старшокласників (2011)
Петренко Н. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу вищого військового навчального закладу щодо формування професійно-етичної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Потапчук Є. М. - Дидактичні засади організації психологічної підготовки охоронців кордону (2011)
Школа О. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків "фізика-економіка” під час вивчення молекулярної фізики і термодинаміки у вищих навчальних закладах (2011)
Андрощук О. Ю. - Гендерний аспект у військовій сфері, Луцький О. Л. (2011)
Клименко В. В. - Способи навчання психомоторних дій (2011)
Матвійчук Т. В. - Аналіз досліджень взаємозв’язку педагогічних здібностей з індивідуально-психологічними властивостями викладача вищої школи в процесі професійного становлення (2011)
Надвинична Т. Л. - Зростання показників інтелектуального та особистісного потенціалу учнів у процесі модульно-розвивальної взаємодії як результат застосування вчителем системи навчальних задач (2011)
Ребуха Л. З. - Мотиваційне поле навчальної діяльності старшокласників, Миськів О. В. (2011)
Хуртенко О. В. - Шляхи підвищення рухової активності та розвитку рухових умінь і навичок дітей старшого шкільного віку (2011)
Петренко В. І. - До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: "Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз" (2014)
Черенько С. А. - Причины нарушения тиреоидного гомеостаза при ко-­инфекции туберкулез/ВИЧ, Матвеева С. Л. (2014)
Корж О. В. - Особливості морфологічної картини туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-­інфікованих, Тлустова Т. В., Джеджеіа Т. В., Садовнік Є. Є. (2014)
Петренко В. І. - Вплив індуктора інтерферону на клінічні показники у хворих на інфільтративний уперше діагностований туберкульоз легень, Варченко Ю. А., Грицай С. С., Малиновська Т. В., Коваленко В. В., Мацьков О. Г., Харламова О. Є. (2014)
Асмолов О. К. - Ефективність застосування L-­аргініну для корекції первинних ниркових порушень у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень, Полякова С. О., Бєсєда Я. В. (2014)
Загута Ю. Б. - Вплив Ретаболілу на гематологічні і біохімічні показники хворих з ко-­інфекцією туберкульоз/ВІЛ (2014)
Антоненко П. Б. - Особливості перебігу туберкульозу легень залежно від генотипу NAT2 (2014)
Коржов В. И. - К вопросу о патогенезе гемодинамического отека легких, Лиcкина И. В., Лоза Т. В., Олексинская О. А., Паливода Н. Г. (2014)
Дужий І. Д. - Застосування передньо-­верхньої екстраплевральної торакопластики з метою ліквідації верхівкової залишкової плевральної порожнини, Кравець О. В., Глазунова Н. І. (2014)
Ясинов Д. А. - Эффективность психологического сопровождения приверженности к лечению туберкулеза на стационарном этапе, Половинко И. А., Смагина Л. Т. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність, Петренко В. І., Гришин М. М. (2014)
Дьяченко А. Г. - Антиретровирусная терапия ВИЧ-­инфекции: что, когда и почему?, Грабовый С. Л., Дьяченко П. А., Горобченко Е. Н. (2014)
Мамедова Е. С. - Сучасний погляд на перебіг та лікування ко-­інфекції ВІЛ і ВГС, Голубовська О. А., Пронюк Х. О. (2014)
Литвинюк О. П. - Туберкульоз у медичних працівників (огляд літератури і результати власних досліджень), Тхоровський М. А., Гончар Н. М., Палій І. О. (2014)
Кулінич-­Міськів М. О. - Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічного обструктивного захворювання легень у світлі нових міжнародних рекомендацій GOLD, Островський М. М., Варунків О. І., Савеліхіна І. О., Корж Г. З., Зубань А. Б. (2014)
Гріцова Н. А. - Спонтанний пневмоторакс при туберкульозі органів дихання: патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога, Разнатовська О. М. (2014)
Котова Н. В. - Иммунизация ВИЧ-­инфицированных детей (2014)
Гришин М. Н. - Опыт внедрения Cтоп-­ТБ-­стратегии по борьбе с туберкулезом в Автономной Республике Крым, Охота Е. А., Хрипунов А. И., Корчагина Е. О., Польский И. В., Аухадиева А. В., Аухадиев Н. Н. (2014)
Світлій пам’яті вчителя (2014)
К 75­летию Анатолия Егоровича Соловьева (2014)
До ювілею Віктора Івановича Сушка (2014)
До 60­річчя В’ячеслава Семеновича Овечкіна (2014)
Мишалов В. Г. - К вопросу о целесообразности формирования дубликатуры поверхностной фасции в комбинации с сетчатым аллотрансплантатом для мастопексии и аугментационной маммопластики (экспериментальное исследование), Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Грабовой А. Н., Охоцкая О. И. (2014)
Притула В. П. - Хірургічне лікування дітей з кістами печінки (2014)
Мішалов В. Г. - Ефективність та ускладнення застосування протизлукового гелю на основі карбоксиметилцелюлози під час накладення тонкокишкових анастомозів на тлі злукового процесу, Бик П. Л., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Моторний В. П. (2014)
Навроцький В. А. - Особливості діагностики гострого апендициту в дітей на тлі гіпоглікемічної ацетонурії (2014)
Фофанов О. Д. - Кишкові стоми як етап хірургічного лікування вродженої та набутої абдомінальної патології в дітей, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2014)
Гук Ю. М. - Хірургічна корекція деформації стегнової кістки в пацієнтів із недосконалим остеогенезом, Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Зотя А. В. (2014)
Умеров М. Ю. - Этиопатогенетическая корреляция клинических проявлений кефалогематом (2014)
Лятуринская О. В. - Остеомиелит у недоношенных детей, Макарова М. А., Денисенко И. Г. (2014)
Погорілий В. В. - Перебіг БЦЖ­лімфаденітів у дітей, Конопліцький В. С., Якименко О. Г. (2014)
Дужий І. Д. - БЦЖ­остити у дітей дошкільного віку із захворюванням кісток, Шевченко М. Ю., Шевченко Ю. Ю., Овечкін Д. В., Гнашко А. В. (2014)
Слєпов О. К. - Успішна хірургічна корекція асоційованої атрезії стравоходу і дванадцятипалої кишки в недоношеної новонародженої дитини, Сорока В. П., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Мигур М. Ю., Голопапа Г. В. (2014)
Веселый С. В. - Случай полного удвоения левого яичка у ребенка, Журило И. П., Черкун А. В., Лепихов П. А., Абдуллин Р. Ф., Сопов Г. А. (2014)
Соловьев А. Е. - Удвоение желудка у детей, Мариев Г. С. (2014)
Маліщук В. Д. - Випадок трихобезоару в дитини віком 2 роки, Ласкавий Б. О., Овсійчук Т. П., Гаврилюк Ф. О. (2014)
Соловьев А. Е. - Болезнь Крона у грудных детей, Картышова М. А. (2014)
Журило И. П. - Гигантское абдоминально­мошоночное гидроцеле у ребенка, Мальцев В. Н., Харагезов А. М., Щербинин А. В., Фоменко С. А., Щербинин А. А. (2014)
Соловьев А. Е. - Туберкулезный перитонит у подростка, Северин М. В. (2014)
Дементьєва Н. А. - Гемангіоми у дітей: пропозиції щодо медичної стратегії, Дігтяр В. А. (2014)
Шахов К. В. - Некротичний ентероколіт у новонароджених , Переяслов А. А., Шеремета О. Е. (2014)
Рибальченко В. Ф. - Хронічний абдомінальний больовий синдром ішемічного генезу в дітей: екстравазальна компресія черевного стовбура, Пророк С. Ю. (2014)
Волошин Ю. Л. - Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні абдомінальної форми крипторхізму в дітей (2014)
Русак П. С. - Лапароскопічна хірургія в педіатрії: проблеми та перспективи розвитку в Україні, Толстанов О. К., Рибальченко В. Ф. (2014)
Пам’яті Вадима Сергійовича Топузова (2014)
Науково­практична конференція та урочисте відкриття пам’ятної дошки на вшанування професора кафедри дитячої хірургії Олега Володимировича Дольницького (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Терапевтична школа Любові Трохимівни Малої (до 95­річчя з дня народження) (2014)
Юбилей акaдeмика Oлега Васильевича Kopкушкo (2014)
Біловол О. М. - Коморбідність гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу — актуальна проблема сучасної медицини, Шалімова А. С., Кочуєва М. М. (2014)
Синяченко О. В. - Клинико­патогенетическое значение кремния при системной красной волчанке, Ливенцова Е. В., Фомичева К. С., Новикова Ю. В. (2014)
Губская Е. Ю. - Клинико­лабораторные особенности непереносимости глютена без целиакии (2014)
Яковлева О. А. - Ассоциации курения с комплексной базисной и гипотензивной терапией при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и гипертонической болезни, Маслоед Т. Н., Барало Р. П., Побережец Г. В. (2014)
Заздравнов А. А. - Особенности генеза системного остеодефицита у больных анкилозирующим спондилоартритом, осложненным поражением пищевода (2014)
Копица Н. П. - Сердечный белок, связывающий жирные кислоты, у пациентов с разными формами острого коронарного синдрома, Петюнина О. В., Петенева Л. Л., Опарин А. Л., Белая Н. В. (2014)
Пивовар С. Н. - Модель развития фибрилляции предсердий при сердечной недостаточности, Рудык Ю. С., Высоцкая Е. В., Страшненко А. Н. (2014)
Коломієць М. В. - Вплив рекомендованої терапії хворих із хронічною серцевою недостатністю на обмін ксантинів (2014)
Власенко М. А. - Структурно­функциональные особенности сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью при гипотиреозе и воздействии радиационного фактора в профессиональных условиях, Кулинич В. С. (2014)
Вишневская И. Р. - Новый стресс­индуцированный маркер — ростовой фактор дифференцировки 15 в оценке прогноза течения разных форм острого коронарного синдрома, Копица Н. П., Белая Н. В., Титаренко Н. В. (2014)
Ващук В. В. - Хронічна венозна хвороба й сучасні фармакологічні аспекти її лікування, Кордоба Б. М., Головач М. О., Берлінець А. (2014)
Чернышов В. А. - Триглицеридемия натощак и после еды: насколько выражено влияние алкоголя? (2014)
Крахмалова Е. О. - Влияние фармакотерапии хронического обструктивного заболевания легких на сопутствующую кардиоваскулярную патологию, Харченко Ю. Е., Колесникова Е. Н. (2014)
Зайченко О. Е. - Пребиотики, пробиотики и синбиотики в профилактике остеопороза (2014)
Бідучак А. С. - Хвороби системи кровообігу як світова проблема (2014)
Андруша А. Б. - Подагра та гіперурикемія: нетиповий перебіг чи сучасне обличчя? (2014)
Шипулін В. П. - З історії фізикальних методів обстеження (2014)
Овчаренко Л. И. - Системные васкулиты в практике кардиолога, Волков В. И., Рябуха В. В. (2014)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2013 року (2014)
Барабаш У. П. - Стан видавничої справи на Західній Україні кінця — початку ХХ ст. (на основі діяльності Наукового товариства імені Шевченка) (2008)
Самотий Р. С. - Навчальна література: з історії видавничої діяльності у Львівській політехніці (середина XIX — початок XX ст.) (2008)
Бабенко Ж. В. - Бібліометричний моніторинг як засіб вивчення вітчизняного видавничого репертуару з питань філософії (2008)
Василик Л. Є. - Літературно-художні видання у контексті сучасних суспільно-культурних тенденцій (2008)
Гуманенко О. О. - Видавництво "Степова Еллада": творення навчальної літератури нового покоління (2008)
Зубко Н. Н. - Ринок політичної книги в Україні (2003–2007 рр.): стан та тенденції розвитку, тематико-типологічні домінанти, Цьорох М. В. (2008)
Карий В. - Видавничий проект як складова частина програми книговидання на регіональному рівні (2008)
Костенко М. С. - Метричні особливості сучасного вітчизняного репертуару книг з проблем соціології (2008)
Демченко С. В. - Медіа і суверенітет (До питання про вплив глобальної інформаційної революції на статус державної влади) (2008)
Мантуло Н. Б. - Жанрові пріоритети журнальної критики: комунікативний аспект (2008)
Михайлович-Гетто О. П. - Конотація термінологічності як дієвий засіб увиразнення тексту масової реклами (2008)
Скочинець О. І. - Семіотичні категорії в аналізі ефірного мовлення (2008)
Стадницька Ю. В. - Мотивація підлітків до читання науково-пізнавальної літератури (2008)
Волошин Л. В. - Екслібриси Святослава Гординського (2008)
Палюх О. В. - Шрифтова гамма та оздоблення друкарні Ставропігійського інституту (ХІХ ст.) (2008)
Пономаренко Л. Г. - Біблеїзми в сучасних лексикографічних джерелах (2008)
Демченко В. Д. - Від професійного журналіста до професійного комунікатора (2008)
Степанюк О. В. - Редагування як напрям діяльності референта (2008)
Ткаченко І. А. - Проектна технологія в процесі підготовки майбутніх редакторів (2008)
Сілкова Г. В. - Методика інформаційного реферування як предмет викладання (2008)
Дурняк Б. В. - Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки, Хмельницька І. М., Луцків М. М. (2008)
Батлук В. А. - Вплив бункера на ефективність уловлення пилу, Батлук В. В., Макарчук В. Г., Проскуріна І. В. (2008)
Луцків М. - Моделювання перенесення фарби з флексографічної форми на задруковуваний матеріал, Cтемпень К. (2008)
Батлук В. А. - Дослідження горизонтального пиловловлювача, Козира І. М., Мота Я. В. (2008)
Кандяк Н. М. - Кінематика механізму мальтійського хреста з кулісно-кривошипним приводом (2008)
Мельников О. В. - Незвичайна біографія звичайної людини (до 95-рiччя з дня народження В. Г. Шпiци) (2008)
Хведчин Ю. Й. - До 50-річчя творчої діяльності Ярослава Івановича Чехмана (вченого, конструктора і винахідника, педагога і вихователя наукових кадрів, організатора і керівника, Людини) (2008)
Сучасні міжнародні рекомендації щодо діагностики хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012 (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Коморбідна патологія, що впливає на серцево­судинний ризик у постінфарктних хворих, Чернишов В. А. (2014)
Синяченко О. В. - Гендерные особенности геморрагического васкулита, Герасименко А. М., Бевзенко Т. Б., Синяченко П. О., Наумович М. А. (2014)
Несен А. О. - Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на коморбідність і підвищений кардіоваскулярний ризик (2014)
Скрипник І. М. - Комплаєнтність до тривалої статинотерапії та наслідки її припинення у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дубровінська Т. В. (2014)
Пасієшвілі Л. М. - Імунний дисбаланс як підґрунтя прогресування стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння, Хорошавіна Т. Ф. (2014)
Топчий И. И. - Роль мельдония в комплексном лечении больных с диабетической нефропатией и артериальной гипертензией, Денисенко В. П., Смолкин М. Г. (2014)
Коваль С. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією, Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В., Милославський Д. К. (2014)
Чистякова С. И. - Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на состояние почечной гемодинамики у больных гипертонической болезнью (2014)
Черныш П. П. - Генез инсулинорезистентности при сахарном диабете 2 типа: наследственно обусловленный или кортизолзависимый?, Каюмов У. К., Хайдарова Ф. А., Максутова Н. Н. (2014)
Чуб О. І. - Вплив плазмід­індукованих механізмів резистентності на клінічну й бактеріологічну ефективність антибіотикотерапії у хворих на хронічний пієлонефрит (2014)
Пасиешвили Т. М. - Частота аллельного полиморфизма T­786C промотора гена эндотелиальной NO­синтазы у больных с бронхиальной астмой и ожирением (2014)
Железнякова Н. М. - Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2014)
Марущак М. І. - Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дорослого населення Тернопільської області, Козак Х. І., Денефіль О. В. (2014)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання телмісартану у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом (2014)
Гаврисюк В. К. - Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, структура больных, результаты лечения, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Шадрина О. В., Беренда Е. А., Ячник А. И., Дзюблик Я. А., Морская Н. Д., Ломтева Л. Ф. (2014)
Фадеенко Г. Д. - Динамика показателей липидного обмена у женщин в период естественной перименопаузы, Исаева А. С., Довганюк И. Э. (2014)
Чернышов В. А. - Частицы липопротеидов высокой плотности: всегда ли они антиатерогенны? (2014)
Україна відзначила Всесвітній день нирки (2014)
Котов Е. В. - Оценка стратегических перспектив социально-экономической модернизации города Мариуполя, Ляшенко В. І. (2013)
Авдеева Е. С. - Влияние глобального макрофактора на формирование стратегических приоритетов странового уровня (2013)
Павлов К. В. - Ефективні рішення соціально-економічних і екологічних проблем водоспоживання у великому місті (2013)
Гайдатов А. В. - Информационные основы синтеза системы управления целеполаганием на промышленных предприятиях (2013)
Кузьменко Р. В. - Формування структурних перетво-рень у процесах промислового зростання економіки Укра¬їни (2013)
Моисеев Г. В. - Государственно-частное партнерство (ГЧП) как самостоятельный институт современной экономики, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2013)
Лепа В. В. - Проблеми модернізації системи управління якістю на промислових підприємствах, Грязєва М. С. (2013)
Підоричева І. Ю. - Чинна система управління іннова-ційним розвитком в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Солдак М. А. - Підходи до оцінки інституційного потенціалу регіонів України (2013)
Толмачова Г. Ф. - Мале підприємництво України в умовах кризи: аналіз розвитку і проблем, Квілінський О. С. (2013)
Колєснікова Г. В. - Інституційне забезпечення розвитку фінансово-інвестиційної інфраструктури промислового регіону (2013)
Левшова Ю. О. - Формування виробничих структур у паливно-енергетичній галузі (2013)
Майер И. Н. - Проблемы развития внешнеэкономической деятельности машиностроительной отрасли Украины (2013)
Тульку Я. И. - Биржевые механизмы коммерциализации инноваций в условиях неэффективной системы защиты прав интеллектуальной собственности (2013)
Новікова О. Ф. - Формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку: концептуальні підходи (2013)
Родченко В. Б. - Регіональна соціальна політика під-вищення рівня та якості життя населення України (2013)
Борисенко Т. М. - Проблеми забезпечення гідного рівня життя населення регіонів України (2013)
Горященко Ю. Г. - Стратегія подолання регіональної диференціації добробуту населення України (2013)
Котова Н. І. - Вплив корпоративної культури на мотивацію ефективної діяльності працівників підприємств (2013)
Ільїч Л. М. - Теоретичні аспекти дослідження структурних трансформацій ринку праці (2013)
Следь О. М. - Особливості формування та функціонування неформального сектору ринку праці в Україні (2013)
Вишневський О. С. - Структурні характеристики соціалізації економіки України: визначення та динаміка змін (2013)
Касперович О. Ю. - Активізація соціальних чинників забезпечення сталого розвитку регіону: духовно-культурний аспект (2013)
Лымарь В. В. - Инновационные стратегии старо-промышленных регионов европы: стратегия разумной специализации (2013)
Семикіна М. В. - Феномен корпоративної культури в системі соціальних важелів якісного розвитку трудового потенціалу (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Баранова І. В. - Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при викладанні загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, Дерев’янчук А. Й., Олійник Л. В., Пушкарьов Ю. І. (2011)
Безсмолий Є. Б. - Формування педагогічної культури юристів в процесі педагогічної підготовки майбутніх магістрів з правознавства (2011)
Гловин Н. М. - До методики використання комп’ютерних навчаючих програм на заняттях з хімії у вищому навчальному закладі, Арестенко В. В. (2011)
Мелікова С. О. - Реалізація педагогічних умов індивідуалізації професійно орієнтованого навчання іноземних мов у вищих педагогічних закладах (2011)
Пермякова О. Г. - До питання про вимірювання успішності учнів та диференційний підхід до навчання в загальноосвітніх закладах Європи у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) (2011)
Петрук Н. К. - Соціальна організація як фактор впливу на виховання особистості (2011)
Райко В. В. - Особливості методики формування військово-професійних умінь у курсантів-першокурсників (2011)
Рижиков В. С. - Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів відповідно професіограми (2011)
Романишина О. Я. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання мультимедійного супроводу при викладанні фахових дисциплін (2011)
Самарук Н. М. - Формування професійної компетентності майбутніх економістів (2011)
Северіна Т. М. - Методична система забезпечення ефективності процесу ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів (2011)
Семенюк Н. В. - Формування екологічно зрілої особистості майбутнього фахівця шляхом удосконалення змісту екологічної освіти на прикладі авторського курсу (2011)
Сіняговська І. Ю. - Лінгводидактична модель формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету у процесі навчання іноземної мови (2011)
Соболь Н. М. - Індивідуальний стиль професійного спілкування майбутнього перекладача (2011)
Сорока О. В. - Корекція важковиховуваності молодших школярів в інтернатних закладах засобами арт-терапії (2011)
Стягунова О. О. - Передумови використання ідей української народної педагогіки у дошкільних навчальних закладах (2011)
Усачик Н. М. - Обґрунтування теоретичних засад і структури системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України та експериментальна перевірка її ефективності (2011)
Храбан І. А. - Формування іншомовної компетентності з урахуванням особливостей вживання числівників у португальській мові (2011)
Шевчук Н. В. - Проблеми інформатизації викладання гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі (2011)
Шишкіна Т. М. - Теоретичні основи формування фахових компетенцій працівників банківської справи (2011)
Якібчук М. І. - Формування толерантності особистості в умовах глобалізації в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах (2011)
Венгер О. П. - Експериментальна перевірка ефективності моделі розвитку пізнавальної діяльності студента (2011)
Гуменюк У. І. - Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду людини залежно від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідомості (2011)
Давигора Ю. І. - Формування відповідального ставлення у майбутніх офіцерів до збереження особистого здоров’я (2011)
Драб Я. М. - Професійно-важливі якості оперативного персоналу електроенергетичного підприємства як фактор готовності до роботи в аварійних ситуаціях (2011)
Колісник О. Л. - Психологічний аналіз проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні у сучасних психологічних дослідженнях (2011)
Мельник Л. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку фахової мотивації студентів аграрного університету (2011)
Мілінчук В. І. - Психолінгвістична корекція мовлення постінсультних пацієнтів (2011)
Оліфіра С. О. - Аналіз проблематики кризових станів та адаптаційної кризи у першокурсників вищого навчального закладу (2011)
Приліпко О. Ф. - Основні результати дослідження формування авторитету військовослужбовців Військової служби правопорядку Збройних сил України (2011)
Ромадикіна В. С. - Концептуальні підходи щодо розуміння соціально-психологічного тренінгу (2011)
Титул, содержание (2014)
Gorbonos S.O. - On pathological solutions to an optimal boundary control problem for linear parabolic equation with continuous coefficients, Kogut P. I. (2014)
Мельничук С. В. - Исследование корректности задач идентификации многомерных систем частотным методом (2014)
Павлов В. В. - Внутренние и внешние конфликты в распределенных системах интеллектуального управления, Шепетуха Ю. М. (2014)
Коваленко А. С. - Подготовка медицинских изображений к обработке в больших информационных хранилищах, Пезенцали А. А., Царенко Е. К. (2014)
Татаринов А. Э. - Моделирование скрытых фрагментов полярографической хронопотенциограммы инверсии двух тяжелых металлов (2014)
Николов Н. А. - Синхронизация биологических тканей средой с полным перемешиванием как обоснование пространственно-неоднородного поля при электромагнитном облучении опухолей, Лошицкий П. П., Соляр А. Г. (2014)
Kozak L. M. - Monitoring and correction of students’ functional state by the information technology tools, Lukashenko M. V. (2014)
Abstracts (2014)
Авторы номера (2014)
Фауре Э. В. - Метод повышения стойкости электронных кодовых замков, Лисицына Е. С., Нестеренко Д. Ю. (2013)
Уткина Т. Ю. - Эффективные компоненты линий передачи информации в системах управления лазерным технологическим оборудованием (2013)
Лунькова Г. В. - Формування індивідуальної моделі експлуатації бойової машини піхоти в процесі підготовки курсантів Академії сухопутних військ, Шабатура Ю. В. (2013)
Саух В. М. - Проект "Електронно-бібліотечна система ВНЗ на основі засобів CMS Drupal", Лада В. В., Просяник О. В., Крайнова Я. В. (2013)
Кочкарев Ю. А. - Минимизация логических функций в ортогональной форме представления, Гресько С. А., Ланских Е. В. (2013)
Лукашенко А. Г. - Метод вибору системних плат для лазерного технологічного обладнання, Зубко І. А., Лукашенко В. М., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2013)
Петренко А. М. - Дослідження моделі технічного обслуговування за станом електротехнічних виробів (2013)
Петрищев О. Н. - Расчет динамического напряженно-деформированного состояния асимметричных биморфных пьезокерамических элементов, Шарапов В. М., Сотула Ж. В. (2013)
Розен В. П. - Модель оцінки ефективності використання планової величини електричної потужності промислових підприємств, Курбака Г. В., Мильніченко С. М. (2013)
Шарапов В. М. - Построение математической модели пьезоэлектрического преобразователя с добавочными контурами, Базило К. В. (2013)
Шарапов В. М. - Влияние конструктивных элементов на характеристики пьезоэлектрических электроакустических преобразователей, Петрищев О. Н., Сотула Ж. В., Салагор А. М, Заика В. М. (2013)
Шарапов В. М. - Улучшение характеристик кольцевого электроакустического преобразователя, Савин В. Г., Сотула Ж. В., Салагор А. М., Заика В. М. (2013)
Кожуховская О. А. - Моделирование операционных актуарных рисков с использованием байесовских сетей (2013)
Кожухівський А. Д. - Аналіз криптостійкості елементів електронного цифрового підпису, Сагун А. В., Кожухівська О. А., Снісаренко О. Ю., Степанець Ю. В. (2013)
Лега Ю. Г. - Методы моделирования сложных энергетических объектов, Середенко В. Н., Цегельный В. П. (2013)
Некоз О. І. - Дослідження міцності ножів кутера при дії на них комплексного навантаження, Литовченко І. М., Батраченко О. В. (2013)
Некоз О. І. - Зменшення металоємності ножів м’ясорізальних вовчків, Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Хом’як А. В. (2013)
Канашевич Г. В. - Комплексна методика визначення якості поверхні та поверхневих шарів оптичних матеріалів, модифікованих електронним променем (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості отворів у виробах із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) (2013)
Свояк Н. І. - Екологічна оцінка поширення омели в м. Черкаси (2013)
Шарапов В. М. - Универсальные технологии научных исследований. Технологии изучения объекта исследований, Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Поляков С. П. - Механизмы излучения полупроводникового лазера, Калейников Г. Е., Беспалько С. А. (2013)
Ачкан В. В. - Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів (2014)
Бєлова Ю. Ю. - Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі (2014)
Богданов І. Т. - Факультативна фізико-технічна підготовка школярів (2014)
Вертипорох Д. Я. - Структура електронного навчально-методичного комплексу з будови та експлуатації автомобілів (2014)
Волошина А. К. - Історичний розвиток збірників фізичних задач у контексті еволюції методики навчання фізики (2014)
Жигірь В. І. - Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування (2014)
Заїка С. О. - Формування та розвиток відповідальності на заняттях з технологічних дисциплін (2014)
Зайцева Л. І. - Використання евристичного діалогу під час ознайомлення дошкільників з об’єктами природно-предметного довкілля (2014)
Засєкіна Т. М. - Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти, Засєкін Д. О. (2014)
Захаріна Є. А. - Формування вмінь і навичок майбутніх учителів фізичної культури для позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи у виховному просторі загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кавурко Л. В. - Міжпредметна інтеграція дисциплін природничо-математичного циклу в підготовці фахівців технологічного спрямування, Фомкіна О. Г. (2014)
Кірєєва І. В. - Психолого-педагогічні аспекти самостійної роботи студентів у виші (2014)
Климова К. Я. - Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів (2014)
Коваленко О. С. - Використання методів моделювання під час навчання комп’ютерних технологій управління проектами (2014)
Коробова І. В. - Уміння запитувати як показник методичної компетентності майбутнього вчителя фізики (2014)
Котельнікова Н. М. - Підвищення кваліфікації вчителів на базі школи як важливий компонент системи післядипломної педагогічної освіти в Китаї (2014)
Кулінка Ю. С. - Проектно-технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів технології до превентивного виховання (2014)
Лазаренко А. С. - Основні принципи моделювання процесу навчання фізики (2014)
Лазаренко Д. С. - Використання другого закону Ньютона в гідродинаміці (2014)
Лазарєва Т. А. - Мотивація професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2014)
Лихолат О. В. - Сучасна парадигма спеціалізації "Основи домашнього господарювання” підготовки вчителя технологій (2014)
Левченко О. В. - Удосконалення методики вивчення нестаціонарних явищ на основі імітаційного комп’ютерного моделювання (2014)
Лозовенко О. А. - Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін, Мінаєв Ю. П., Тихонська Н. І. (2014)
Лук’яненко Г. І. - Відображення концепції випереджувального навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці професії (2014)
Мартинюк М. Т. - Теоретичні і методичні основи вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах, Хитрук В. І. (2014)
Мартинюк О. С. - Конструктивно-технічна діяльність як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців (2014)
Мацюк В. В. - Рівневий контроль результатів навчальних досягнень студентів (2014)
Мирошниченко В. О. - Моніторинг ефективності застосування проектної технології у процесі навчання історії (2014)
Муляр О. П. - Відображення проблеми толерантності у практиці сучасної школи (2014)
Онуфрієнко О. Г. - Наукова спадщина українського математика Володимира Рвачова (2014)
Павлова Н. С. - Формування професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики через використання електронного навчального курсу (2014)
Перегудова В. І. - Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2014)
Польова Г. М. - Досвід використання інформаційних технологій на уроках історії (2014)
Савицька О. С. - Роль елективних курсів у системі профільної технологічної освіти (2014)
Селезень В. Д. - Графічна підготовка в організації навчального процесу студентів освітньої галузі "Технологія” (2014)
Сенченко І. С. - Математичне моделювання під час викладання дисциплін економічного циклу в педагогічному виші (2014)
Сосницька Н.Л. - Методичні засоби формування методологічної культури вчителя фізики (2014)
Халабузар О. А. - Застосування синергетичного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського