Богучарский С. И. - Сегментация изображений в больших базах данных с использованием плотности распределения информации, Машталир В. П. (2014)
Нестерюк А. Г. - Анализ моделирования химического реактора как логико-динамической системы, Гурский А. А., Денисенко А. В. (2014)
Дзензерский В. А. - Контроль энергетического состояния химического источника тока им-пульсным методом, Плаксин C. В., Житник Н. Е., Ширман О. И. (2014)
Лехан В. М. - Oцінка випускниками вищих медичних навчальних закладів I-II рівня акредитації відповідності їх освітньої підготовки сучасним професійним вимогам, Венгрин Н. А., Максименко О. П. (2011)
Потапов В. А. - Сучасні аспекти діагностики та лікування лейоміоми матки, Степанова Д. Ю. (2011)
Топка Е. Г. - Значення морфо-функціональних особливостей дренажних систем яєчка та сім’яних пухирців у розвитку простатовезикуліту, Байбаков В. М., Русін А. В. (2011)
Перцева Т. О. - ХОЗЛ: рівень ААТ у сироватці крові та частота загострень захворювання, Гашинова К. Ю., Віклієнко Ю. І. (2011)
Микитенко Д. О. - Застосування сучасних методів доімплантаційного генетичного дослідження, Підгорна О. В., Тимченко О. І. (2011)
Волошина І. М. - Плазмовий вміст тканинних біомаркерів при гіпертонічній хворобі (2011)
Перцева Т. О. - Обґрунтування додаткових показань до призначення бронходилятаторів пролонгованої дії хворим на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І. (2011)
Фесенко О. В. - Вегетативна регуляція серцево-судинної системи та порушення серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2011)
Ханюков О. О. - Стан системи цитокінів та рівень С-реактивного білка плазми крові у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (2011)
Дитятковська Є. М. - Вплив АСІТ пилковими алергенами на стан Т-клітинної ланки імунітету у хворих на поліноз (2011)
Русин В. І. - Ультрасонографія та радіоізотопна діагностика функціонального стану венозного русла системи нижньої порожнистої вени до та після хірургічного лікування, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2011)
Грома В. Г. - Клініко-анатомічні паралелі у хворих з гострими порушеннями брижового кровотоку (2011)
Сірко А. Г. - Пластика дефектів черепа після декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Русин В. І. - Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Маді Ю. Ю. (2011)
Яриніч К. В. - Безпосередні результати комбінованого лікування асцитної форми раку яєчників ІІІ–ІV стадії, Столярова О. Ю. (2011)
Лоскутова Т. О. - Генний поліморфізм залежно від ступеня тяжкості прееклампсії, Воронін К. В. (2011)
Медведєв М. В. - Перспективи терапії агоністами гонадоліберину перед емболізацією маткових артерій (2011)
Воронин К. В. - Бактериальный вагиноз беременных: проблемы и решения, Чуйко В. И., Бен Саада Нахла (2011)
Данилова М. В. - Клініко-психопатологічні особливості рекурентного депресивного розладу при розсіяному склерозі (2011)
Кондратьєв В. О. - Серцева діяльність у здорових дітей за даними ехокардіографії, Вакуленко Л. І., Порохня Н. Г., Ткаченко Н. П., Андрейченко І. І. (2011)
Тітов Г. І. - Диспансеризація як основа системних лікувально-профілактичних заходів у структурі медичного забезпечення служби безпеки України (2011)
Косенко К. М. - Вплив вібрації та гірничорудного пилу на біохімічні показники тканин ясен щурів та методи їх корекції, Глазунов О. А. (2011)
Крамарьова Ю. С. - Перспективи використання тетранатрієвої солі етилендіамінтетраацетату як екстрагенту важких металів з осадів міських стічних вод (2011)
Білецька Е. М. - Сучасний стан захворюваності сечостатевої системи жіночого населення промислового регіону, Онул Н. М., Кукіна Г. О. (2011)
Агарков В. И. - Закономерности частоты возникновения и распространения болезней, связанных с расстройством психики и поведения населения при макроэкономических кризисах в условиях крупного промышленного региона, Грищенко С. В., Евтушенко Е. И. (2011)
Варшавский Я. С. - Эриксонианская и нейролингвистическая психотерапия психоза шизофренического спектра (клинический случай), Куликович А. Ю. (2011)
Професор М. М. Паранько (до 80-річчя від дня народження) (2011)
До 100-річчя з дня народження професора М.Я. Шелюга (2011)
Пам’яті літературного редактора наукового журналу "Медичні перспективи" кандидата філологічних наук Т.А. Крищенко (2011)
Абрамович Г. М. - Моральне виховання дітей дошкільного віку в світлі надбань української етнопедагогіки, Софіян Л. Г. (2012)
Алешко В. Ф. - Використання етнокультурного виховного потенціалу в ознайомленні дошкільників з природним довкіллям, Бродовська А. М. (2012)
Andrzejewska A. - Zagrożenia cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży nowym wyzwaniem dla współczesnego pedagoga i rodzica (2012)
Антипець О. О. - Теорія і практика етнізації дітей засобами наукової спадщини М. А. Маркевича (2012)
Барташук О. Ю. - Професійна спрямованість викладання етнології в системі підготовки українських філологів (2012)
Bednarek J. - Nowe kompetencje społeczno-medialne XXI w. (2012)
Бойко О. В. - Навчання англійської мови як фактор активізації мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (2012)
Борбич Н. В. - Аналіз рівня сформованості соціальної компетентності студентів педагогічного коледжу (2012)
Борин Г. В. - Формування моральної культури особистості у процесі професійної підготовки (2012)
Будник О. Б. - Іван Франко про етновиховання української молоді (2012)
Васянович Г. П. - Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка (2012)
Вовк М. В. - Народознавчі тенденції Івана Франка в розвитку музичної етнопедагогіки (2012)
Грижак М. В. - Діагностика батьківсько-дитячих відносин як умова надання просвітницької консультативної допомоги неповній сім’ї (2012)
Гуренко О. І. - Полікультурний ресурс професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Данильчук Л. О. - Ризики та небезпеки мережі Інтернет: до проблеми інформаційної захищеності дітей (2012)
Двіжона О. В. - Використання засобів позитивної психотерапії як інтерактивних технологій навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти (2012)
Демидова Ю. О. - Визначення рівня сформованості пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності (2012)
Дмитрів Р. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів до використання народних рухливих ігор в етновиховному просторі початкової школи (2012)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів дошкілля до формування етичних основ особистості вихованців (2012)
Долинський Є. В. - Аналіз наукових поглядів на структуру інформатичної компетентності студентів університетів (2012)
Доманова О. О. - Освітня діяльність дошкільних навчальних закладів нового типу: самореалізація дитини (2012)
Єфімчук О. М. - Специфіка професійної підготовки вчителя хореографії у педагогічному ВНЗ (2012)
Жорняк Н. - Специфіка туристської підготовки канадського корінного населення у провінції Британська Колумбія (2012)
Журат Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування (2012)
Зарединова Э. Р. - Социокультурный подход в моделировании учебно-воспитательного процесса в условиях многонационального общества, Бакшиш Э. Н. (2012)
Заредінова Е. Р. - Формування крос-культурних цiнностей учнів у школах АР Крим як наукова проблема, Зіядінова Р. І. (2012)
Зброєва Н. Б. - Виховний потенціал культурних традицій у рамках сучасного японського сімейного виховання (2012)
Ібраімова Л. Р. - Формування міжкультурної комунікації школярів у системі крос-культурних цінностей (2012)
Казакова Н. В. - Реалізація принципів педагогічної моралі у професійній діяльності педагога, Пісоцька Л. С. (2012)
Кєжковска І. - Етнокультурні цінності у громадянському вихованні учнівської молоді в Польщі (2012)
Кирста Н. Р. - Формування лексичної компетенції старших дошкільників засобами поетичних творів українських письменників (2012)
Кіт Г. І. - Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, Гриндій І. В. (2012)
Клепар М. В. - Формування ціннісних орієнтацій у процесі професійного зростання педагога-музиканта (2012)
Ковальчук З. Я. - Психолого-технологічні особливості процесу оптимізації навчання (2012)
Kokiel A. - Przestrzeń edukacji aksjologicznej studentów pedagogiki (2012)
Корицька Г. Р. - Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми використання засобів її реалізації на уроках української мови (2012)
Костів В. І. - Відновлення родинної культури поколінь – основа подолання сучасної кризи сімейних відносин (2012)
Кравець Н. С. - Організаційні аспекти реалізації екологічного виховання у навчально-виховному процесі дошкільних закладів України 90-ті рр. ХХ ст. (2012)
Красна В. В. - Освітнє середовище як чинник професійної підготовки вчителя музики (2012)
Лазарович Н. Б. - Творчо-обдарований дошкільник у полікультурному середовищі (2012)
Lewicka-Zelent A. - Empathy among the members of isolated culture, Korona K. (2012)
Лизун І. Ф. - Особливості соціальної адаптації підлітків із сімей трудових мігрантів (2012)
Лисенко Н. В. - Актуальні напрями удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів ДНЗ: соціальне замовлення сьогодення (2012)
Лисенко О. М. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці майбутніх фахівців ДНЗ (2012)
Лисенко-Гелемб’юк К. М. - Саморегуляція особистості в умовах підготовки педагогів до професійної діяльності (2012)
Макаренко О. П. - Малі фольклорні жанри у гуманістичному ставленні до особистості (2012)
Максимович О. М. - Писанка як засіб духовного виховання, Поясик О. І. (2012)
Марусинець М. М. - Етнопсихологічні аспекти освіти Закарпатського краю (2012)
Марчій-Дмитраш Т. М. - Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Мафтин Л. В. - Виховні ідеали українського народу у змісті початкової освіти України і європейський контекст (2012)
Мацук Л. О. - Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до природи рідного краю (2012)
Maciąg J. - Organisational factors of the career in the evaluation of female teachers of the early school education (2012)
Машкіна Л. А. - Теоретичні засади педагогічної технології "Школа діалогу культур" (2012)
Микитишин В. О. - Роль жінок-просвітян м. Хмельницького у культурно-освітньому розвитку краю (2012)
Михаськова М. А. - Модель професійної діяльності викладача: категоріальний аналіз проблеми (2012)
Новосьолов О. В. - Сутнісна характеристика змісту поняття "соціокультурні чинники етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу" (2012)
Олинець Т. В. - Особливості формування крос-культурних цінностей студентів вищих навчальних закладів (2012)
Олійник В. В. - Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (50 – 80-ті роки ХХ ст.) (2012)
Олійник М. І. - Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії (2012)
Паламарчук Л. Б. - Етноідентифікаційний ресурс курсу "Етнопедагогіка" (2012)
Пашков В. В. - Українська етнопедагогіка і питання національного виховання (2012)
Перепелюк І. Р. - Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід (2012)
Повалій Л. В. - Етнопедагогічні джерела педагогіки гуманізму (2012)
Попик О. П. - Виховання творчої особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва в позашкільних навчальних закладах (2012)
Постовий В. Г. - Етногенез і етнопедагогіка української сім’ї в контексті глобальних перипетій сьогодення (2012)
Прашко О. В. - Застосування форм комунікативного впливу на розвиток соціально-комунікативної активності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Примакова В. В. - Виховний потенціал народознавства в професійній діяльності вчителів початкових класів (2012)
Прокопчук О. - Формування професіоналізму в дошкільній освіті Великої Британії в руслі впровадження нових фахових кваліфікацій (2012)
Птащук І. В. - Виховання дітей засобами слова в українській народній педагогіці (2012)
Рего Г. І. - Зміст навчально-виховної діяльності в угорськомовних та неугорськомовних дошкільних закладах Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Рідкодубська А. А. - Теоретичні аспекти соціальної адаптації дітей в процесі творчої діяльності у позашкільному закладі (2012)
Розгон В. В. - Тенденції та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття (2012)
Романюк К. О. - Формування міжетнічної толерантності дошкільників: особистісно зорієнтовані технології (2012)
Романюк С. З. - Етнокультурні засади рідномовної освіти зарубіжних українців у полікультурному соціумі англомовних країн (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади (2012)
Рускуліс Л. В. - Ознайомлення із національно-культурною специфікою мовленнєвого етикету українців у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми вчителями української мови (практичний аспект) (2012)
Руснак І. С. - Методологічні засади формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору (2012)
Семенов О. С. - Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формування здорової особистості дитини 6-го року життя, Семенова Н. І. (2012)
Ситник Н. І. - Українсько-канадські зв’язки як чинник розвитку полікультурної освіти в Україні (2012)
Сірант Н. П. - Виховання дітей у молодій сім’ї (2012)
Слюзко В. І. - Роль вербальних засобів у формуванні основ морально-свідомої особистості на засадах народної педагогіки (2012)
Смолінська О. Є. - Професійна ідентифікація майбутнього вчителя в культурно-освітньому просторі педагогічного університету (2012)
Stelmasiak I. - The educational potential of Józef Maria Hoene-Wroński’s philosophy in the context of post-modernity – contribution to research (2012)
Струннікова Д. І. - Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки, Квасецька Я. А. (2012)
Труш Н. В. - Народні рухливі ігри в системі засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку (2012)
Філінюк В. А. - Наповнення народознавчим матеріалом змісту лінгводидактичних дисциплін у підготовці вчителя початкової школи (2012)
Фуштей Л. І. - Деінституалізація форм соціальної опіки дітей в умовах сьогодення (2012)
Харахады С. И. - Состояние развития устной речи первоклассников в процессе обучения грамоте крымскотатарского языка в учебниках и учебных пособиях (2012)
Харук Т. Я. - Мережа закладів соціального виховання в Україні (20-30 роки ХХ століття) (2012)
Чашечнікова Н. В. - Народний танець як фактор формування особистості молодшого школяра (2012)
Червінська І. Б. - Педагогічна взаємодія вчителя та учня в освітньо-виховному середовищі гірської школи (2012)
Чернишова А. М. - Український народний танець як засіб відродження національної культури (2012)
Чумак Л. В. - Спорідненість наукової педагогічної деонтології та української народної педагогічної деонтології (2012)
Чупахіна С. В. - Діяльність педагога в умовах інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ (2012)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання на сучасному етапі, Шоробура О. О. (2012)
Щербакова К. Й. - Формування навичок безпеки життя в контексті самореалізації особистості дошкільника, Макаренко Л. В. (2012)
Щербакова Н. М. - Формування пізнавальної самостійності школяра в контексті розвитку його особистості (2012)
Juszczak K. - Edukacja międzykulturowa w działaniu nauczyciela (2012)
Яблонська Т. М. - Психологічний супровід процесу реалізації рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Якубова Л. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор панкреатоеюноанастомоза на основании опыта выполнения 200 операций панкреатодуоденальной резекции, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Клименко М. В. (2014)
Трофімов М. В. - Особливості лікування виразкової шлунково–кишкової кровотечі у вагітних (2014)
Орехов А. А. - Оптимизация хирургической тактики при острой спаечной непроходимости кишечника, Бондарев Р. В. (2014)
Исаев Г. Б. - Функциональное состояние эндокринных клеток антрального отдела желудка, содержащих серотонин, при неспецифическом язвенном колите, Алиева А. М. (2014)
Салютін Р. В. - Забезпечення якості трансплантата кишечнику, Паляниця С. С., Давидова Т. І., Панченко Л. А., Мельничук І. М., Буслович О. В., Соколов М. Ф. (2014)
Борота А. В. - Лапароскопические и Notes эндовидеохирургические вмешательства по поводу заболеваний толстой кишки, Момот Н. В., Совпель О. В., Мирошниченко Е. Ю., Борота А. А. (2014)
Гамидов А. Н. - Профилактика спаечного процесса в брюшной полости у больных при распространенном перитоните (2014)
Бабабейли Э. Ю. - Лечение непаразитарных кист печени (2014)
Четвериков С. Г. - Проблема остаточной полости и местных рецидивов при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Попов В. В. - Применение тесемочного бандажа восходящей части аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции стеноза клапана аорты, Большак А. А. (2014)
Котенко О. Г. - Предоперационная эмболизация воротной вены: динамика портального давления, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Русин В. І. - Тактика хірургічного лікування атипових форм гострого варикотромбофлебіту, Ряшко М. І., Сірчак С. С., Лопіт В. М., Краснопольська О. С. (2014)
Біляєва О. О. - Роль ентеросорбентів у лікуванні ускладненої варикозної хвороби, Коржик Н. П., Миронов О. М., Балінська М. І., Ємець В. В. (2014)
Панов В. М. - Удосконалення доступу під час виконання поперекової симпатичної блокади у хворих з приводу ішемії тканин нижніх кінцівок, Фесенко У. А., Куцин В. М. (2014)
Кирилюк А. А. - Применение электросварочных технологий в видеоторакоскопической хирургии легких, Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Севергин В. Е., Мартынюк В. А., Аграхари А., Поляк С. Д., Козяр О. Н., Тронина Е. Ю. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и факторы, влияющие на результаты хирургического лечения внутримозговой гематомы при изолированной черепно–мозговой травме, Патрикян Д. А., Егунян М. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Клініко–морфологічне обгрунтування доцільності використання ангіосомних шкірно–жирових клаптів з тім’яної та скроневої ділянок, Скікевич М. Г., Ставицький С. О., Локес К. П., Цветкова І. В. (2014)
Усманова Т. Э. - Оптимизация подходов к хирургическому лечению больных по поводу доброкачественных узловых образований грудных желез (2014)
Корнацька А. Г. - Сучасні можливості профілактики інтраопераційних ускладнень при органозберігальних втручаннях на органах малого таза, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2014)
Полінкевич Б. С. - Роль Helicobacter pylori у виникненні патологічних процесів у травному каналі, Пікас П. Б. (2014)
Стасенко А. А. - Вплив хірургічного втручання на імунні процеси в організмі (2014)
Прилуцька С. В. - Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії (2014)
Никовская Г. Н. - Биотехнология утилизации осадков муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В. (2014)
Юсова Е. И. - Активация плазминогена низкомолекулярной стрептокиназой и эффект фибрина (2014)
Nozdrenko D. M. - C60 fullerene effect on the dynamics of fatigue processes in rat soleus muscle after ischemia-reperfusion, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2014)
Шканд Т. В. - Экстракция полипептидов из альгинатных гидрогелей in vitro и in vivo, Рошаль А. Д., Чиж Н. А., Вареников А. С., Черановский В. О., Сандомирский Б. П. (2014)
Кучма М. Д. - Виявлення та характеристика плоских еритроїдних колоній у напівтвердих культуральних середовищах, Шаблій В. А., Кирик В. М., Світіна Г. М., Прокопець Ю. К., Індиченко Т. М., Цупіков О. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2014)
Декина С. С. - Иммобилизация лизоцима в криогель поливинилового спирта, Романовская И. И., Овсепян А. М., Молодая А. Л., Пашкин И. И. (2014)
Туров В. В. - Особенности замерзания воды в криозащитной среде со спермиями быка, инкорпорированной в матрицу гидрофобного кремнезема, Крупская Т. В., Галаган Н. П. (2014)
Галенова Т. І. - Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу, Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Трохимчук Т. Ю. - Диагностические характеристики иммуноэнзимной тест-системы повышенной чувствительности для выявления ВИЧ-инфекции, Сердюк В. Г., Ганова Л. А., Горлов Ю. И., Михалап С. В., Спивак Н. Я. (2014)
Андріяш Г. С. - Мутантні штами мікроорганізмів — продуцентів лізину та треоніну, Заболотна Г. М., Шульга С. М. (2014)
Степанюк С. В. - Тест-система для виявлення та генотипування високопатогенного вірусу пташиного грипу А H5N1 методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу, Найденов В. Г., Співак М. Я. (2014)
Зареи Дарки Б. - Производительность системы культивирования микроводорослей при естественном освещении, Король О. Н., Геворгиз Р. Г. (2014)
Рецензія (2014)
Антошкіна Л. І. - Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво (2014)
Бритвєнко А. С. - Олійно-­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості (2014)
Герасименко Г. О. - Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації (2014)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму (2014)
Єлісєєнко О. В. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України (2014)
Knyazhenko I. I. - Theoretical aspects of development of Ukrainian agricultural market in conditions of globalization, Simonov R. V. (2014)
Кравцова О. М. - Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст (2014)
Літвінова В. О. - Економічна ефективність: сутність та форми (2014)
Рунчева Н. В. - Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні (2014)
Савушкін Д. І. - Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі (2014)
Стеченко Д. М. - Організаційно-­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­-туристичних послуг, Безуглий І. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти (2014)
Фролова Г. І. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні (2014)
Авраменко І. В. - Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства (2014)
Вареник О. Ф. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку, Марченко В. М. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інноваційна парадигма кластероутворення (2014)
Кіосєва І. А. - Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств, Маркова Н. О. (2014)
Настич В. Г. - Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства (2014)
Олійник О. О. - Обліково-­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес-­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств, Олійник Т. І. (2014)
Передерій Л. В. - Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві (2014)
Антошкін В. К. - Економічна та національна безпека регіонів (2014)
Носирєв О. О. - Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки (2014)
Макаренко Ю. П. - Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків (2014)
Руда Р. В. - Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства (2014)
Ткаль Я. С. - Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації (2014)
Пашков В. В. - Реалізація інноваційної концепції післядипломної педагогічної освіти: структурно-функціональна характеристика (2014)
Утюж И. Г. - Симулятивные смыслы современного образования (2014)
Тарасюк Л. С. - Осмысление проблемы целостности через категории "часть" и "целое" (2014)
Чантурия А. В. - Семиотические сценарии глобализации Г. Сонессона и реалии украинской культуры (2014)
Сердюк О. О. - Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз (2014)
Рогова О. Г. - Духовні сенси ультуроцентричної освіти (2014)
Крапівник Г. О. - Гра в детективі (2014)
Лобода Ю. О. - Когнітивні основи військової стратегії: І. Кант і К. фон Клаузевиць (2014)
Рахмайлов Є. В. - Соціоонтологія Хайдеггера в його екзістенційній онтології та феноменології (2014)
Колесник О. О. - Теоретико-методологічні засади упровадження мережних форм управління у регіональному освітньому просторі (2014)
Крячко В. І. - Опціональні методи дослідження в етносоціології релігії (2014)
Скляренко К. О. - Методологічні підходи вивчення міста крізь призму його повсякденності (2014)
Ковальчук А. Є. - Особливості уявлень про майбутнє в контексті сучасного міста (2014)
Волошин О. В. - Проблема активізації участі молоді у молодіжному громадському русі (2014)
Барчій І. М. - Криза контркультури в США в другій половині ХХ століття, Шафраньош О. І. (2014)
Коновалов А. Е. - Кинофестиваль как фактор социальной институционализации артхаусного кинематографа (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення (2014)
Лендьел М. О. - Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції (2014)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави (2014)
Струнін П. А. - Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи (2014)
Трофименко А. В. - Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді (2014)
Берест Р. Я. - Профспілки східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови, Берест І. Р. (2014)
Чучалін О. П. - Доля православної церкви в умовах запровадження нового радянського законодавства 1920 -1930 рр. (2014)
Резніков В. В. - До питання про антибільшовицький рух на Куп’янщині в 1919-1921 рр. (2014)
Кривошеїн В. В. - Політика брендингу і політична самоорганізація територій у міждисциплінарному полі (2014)
Наумкіна С. М. - Рецензія на монографію Мазур О. Г. "Концептуалізація політичного режиму в контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні" (2014)
Ремешевська І. В. - Методологічні підходи до визначення економічних втрат промислового підприємства від негативного впливу на навколишнє середовище (2014)
Матвеева И. В. - Экологическое нормирование действия радиационного фактора на биоту озерной экосистем (2014)
Шевченко Р. Ю. - Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) (2014)
Кондратенко О. М. - Аналіз діючих фтч дизелів нетрадиційної конструкції на відповідність сучасним нормам екологічних показників, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесу масообміну при перетворенні вуглекислого газу у метан біологічним методом, Левко О. Б. (2014)
Петрусенко В. П. - Оцінка ризиків для людини при впливі одного або декількох порогових токсикантів (2014)
Переварюха А. Ю. - Динамическая модель критического состояния популяции (2014)
Авраменко А. Є. - Визначення стану екологічної безпеки поверхневих і підземних вод центральної частини Полтавської області (2014)
Удод В. М. - Наукове обгрунтування використання показників асиміляційного потенціалу та асиміляційноі ємності для екологічної оцінки стану гідроекосистем річок, Вільдман І. А. (2014)
Кудрявська Т. Б. - Прогнозування стану довкілля при використанні математичного моделювання абортивності біоінди-катора, Дячко А. О. (2014)
Назаренко Е. А. - Проблеми забруднення фторидами ґрунтів і вод геохімічної провінції (на прикладі Полтавської області), Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2014)
Іващенко Т. Г. - Оцінка екологічного стану ґрунтів територій сакського державного хімічного заводу, Пушкарьова І. Д. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка ступеня забруднення грунтових вод важкими металами поблизу підприємств цивільної авіації, Дмитруха Т. І., Радомська М. М., Трофімов І. Л. (2014)
Тимощук О. А. - Аналіз викидів парникових газів внаслідок пожеж на сільськогосподарських угіддях, Шмарін С. Л. (2014)
Гомеля М. Д. - Вплив аерації та електролізу на зниження вмісту заліза, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Петрова М. А. - Очищення рідких радіоактивних відходів від цезію-137 із застосуванням глинистих сорбентів, модифіко-ваних фероціанідами заліза та міді (2014)
Калініхін О. М. - Визначення оптимальних умов процесу транспортування кам’яновугільних фусів (2014)
Барсукова Г. А. - Вивчення доцільності окиснення вихідного залізовмісного розчину різними окисниками, Вакал С. В., Карпович Е. О. (2014)
Бездєнєжних Л. А. - Одержання біопалива на основі соапстоку, Перфілова Н. О., Мартинова Т. В., Сокур М. І. (2014)
Шмандій В. М. - Зменшення рівня екологічної небезпеки від пилових викидів зернових елеваторів, Климець В. В., Бахарєв В. С. (2014)
Bedzay A. - Complex combination of analytical methods for the quantitative determination of fluacizine in solutions, biological material and air, Щербина О. М., Михалічко Б. М. (2014)
Большаніна С. Б. - Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами, Гурець Г. М., Балабуха Д. С., Міляєва Д. В. (2014)
Святенко А. І. - До питання експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах без регенерації активного мулу, Дяденко Н. М., Бояр С. В., Гученко М. І. (2014)
Пасічник А. М. - Моделювання та дослідження пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, Шуть С. П., Клен О. М. (2013)
Мороз Б. І. - До питання моделювання загроз інформаційній безпеці, Ткачова О. К., Кірюхіна А. І. (2013)
Войцещук А. Д. - Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави (2013)
Левыкин В. М. - Модели представления журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалый С. Ф., Богатов Е. О. (2013)
Пасічник А. М. - Розбудова логістичних транспортно-митних комплексів із застосуванням технології "сухий порт”, Прус Л. Р., Полока С. О. (2013)
Жир С. І. - Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю, Мірошніченко С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Данилко О. І. (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорных моделей показателей эффективности бизнес-процессов и мероприятий ОУ, Гниденко О. С. (2013)
Сохацький А. В. - Прогнозування динаміки вихорових слідів літаків: проблеми та перспективи (2013)
Іваник Є. Г. - Діагностування і розрахунок міцнісних параметрів оболонкових конструкцій транспортних систем за дії термомеханодифузійних навантажень, Ванкевич П. І., Вітрух І. П., Вільковський Є. К. (2013)
Завгородний В. В. - Информационная технология разработки специализированной СППР оперативного управления производством полупроводниковых изделий, Шевченко И. В., Шостак В. Ф., Щербак С. С. (2013)
Мороз Б. І. - Управління знаннями на основі масивів неструктурованих текстів у службових документах, Костенко Д. Є. (2013)
Спиридонов В. Н. - К вопросу применения модели в контуре автоматизированного управления сложным техническим объектом, Разгонов С. А. (2013)
Говоруха В. Б. - Застосування теорії нечітких множин до інформаційних систем, Лебідь О. Ю. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду з використанням перетворень на еліптичних кривих (2013)
Бондаренко Б. М. - Выделение признаков в задаче идентификации состояния электромагнитного реле в системах железнодорожной автоматики по акустическому сигналу, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2013)
Левыкин И. В. - Математическая модель жизненного цикла процесса выпуска полиграфической продукции (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Левыкин В. М. - Концепция представления требований к информационной системе, Евланов М. В. (2013)
Холод С. Б. - Організаційна структура управління проектно-орієнтованих організацій (2013)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури контейнерних терміналів на прикладі транспортного інвестиційного сервісу "ТІС”, Кущенко Є. С. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання функціонування пункту пропуску на основі марковських процесів, Горбушина А. Б. (2013)
Мороз Б. І. - Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Трофімов О. В. (2013)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування експортно-імпортного вантажопотоку через митницю "Д” на основі факторного кореляційно-регресійного аналізу (2013)
Халіпова Н. В. - Моделювання вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Шевченко И. В. - Модель структуры информационно-аналитической системы управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников, Левыкин В. М. (2013)
Пасічник А. М. - Дослідження ефективності створення логістичних транспортно-митних комплексів на основі методу аналізу ієрархій, Мальнов В. С., Кравчук С. С. (2013)
Мороз Б. И. - Использование усовершенствованной управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex, Викторов В. В. (2013)
Костенко В. В. - Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронних мереж, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2013)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності функціонування станцій стикування колій різної ширини за рахунок упровадження логістичних технологій (2013)
Савченко Л. А. - Обґрунтування раціональності вибору транспортного забезпечення логістики (2013)
Яковенко В. О. - Задачі пошуку та класифікації службових документів в інформаційних системах митної служби, Петренко І. В. (2013)
Кузнецов К. А. - Системный анализ и математическая модель работы дистрибьюторской компании, Громов В. А. (2013)
Пасічник В. А. - Розрахунок та дослідження нелінійного циліндричного згину конструктивних елементів на основі пластин, Гончаренко Д. О., Криницький Я. А. (2013)
Сохацький О. А. - Можливості застосування теплоенергетичних параметрів доменної плавки на практиці (2013)
Ульяновська Ю. В. - Постановка задачі комплексного оцінювання якості знань студента з навчальної дисципліни, Майстренко Т. С. (2013)
Деревянко И. И. - Алгоритм анализа экспериментальных тензометрических измерений опытной конструкции МСО из ПКМ, Кочусов Ю. А., Потапов А. М., Самусенко А. А. (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Духопельников С. В. - К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В., Душкин В. Д., Полянская Т. С. (2014)
Анділахай О. О. - Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями (2014)
Бодянський Є. В. - Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів, Тищенко О. К., Копаліані Д. С. (2014)
Владіміров Е. О. - Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин, Гавва Д. В., Чикунов П. О. (2014)
Возняк О. Т. - Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем, Пона О. М., Шаповал С. П. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника (2014)
Гречка І. П. - Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання (2014)
Григорьев А. Л. - Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки (2014)
Донской Д. Ф. - Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения, Кутя М. М., Олешко С. А. (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент (2014)
Кухтенков Ю. М. - Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин, Кухтенков М. Ю., Рижов С. О. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач (2014)
Мельник О. С. - Програмовані наноелектронні логічні елементи, Трохименко Н. В., Онищук О. В. (2014)
Ольшанський В. П. - Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника, Ольшанський С. В. (2014)
Плаксій Ю. А. - Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу (2014)
Проценко М. И. - Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель (2014)
Семко А. Н. - Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке, Владыкина Н. Н. (2014)
Сімсон Е. А. - Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях, Назаренко С. О., Марусенко С. І. (2014)
Сотник М. І. - Моделювання робочих режимів відцентрових насосів (2014)
Степук А. В. - Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром, Автономова Л. В., Бондарь С. В. (2014)
Тарсис Е. Ю. - Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости (2014)
Тимошенко Н. С. - Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей, Семко А. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек (2014)
Шевченко С. А. - Математическая модель регулятора давления газа, Валивахин С. А. (2014)
Шуклинов С. Н. - Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Корченко А. - Метод формирования лингвистических эталонов для систем выявления вторжений (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс криптографических AES-подобных примитивов нелинейной подстановки, Белецкий А., Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Бессалов А. - Мощность семейства эллиптических кривых, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Дихтенко А., Цыганкова О. (2014)
Samoilenko D. - Authentication scheme on fractal sets (2014)
Олексійчук А. - Безключові геш-функції регістрового типу, Король К. (2014)
Гончар С. - Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом (2014)
Блінцов В. - Захищений мережний інформаційний ресурс як синергетична система, Самойленко Д. (2014)
Шиян А. - Типування суспільних інститутів за методом кодування діяльності індивіда як елемент інформаційної безпеки (2014)
Конахович Г. - Методика вибору проектного рішення для розгортання захищеної мережі LTE, Одарченко Р., Ткаченко В. (2014)
Яремчук Ю. - Алгебраїчні моделі асиметричних криптографічних систем (2014)
Богданович В. - Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки, Висідалко А. (2014)
Азарсков В. - Параметры прогнозирования и идентификации атак в информационно-комуникационных системах, Гизун А., Грехов А., Скворцов С. (2014)
Васіліу Є. - Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів (2014)
Горбенко Ю. - Аналіз стійкості популярних криптоситем проти квантового криптоаналізу на основі алгоритму Гровера, Ганзя Р. (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс SCSPS алгоритма поточного шифрования, Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Юдін О. - Загрози державним інформаційним ресурсам: терміни та визначення, Бучик С. (2014)
Barannik V. - Method of image reconstruction based on two-level decoding of linear transforms, Turenko S. (2014)
Охрименко А. - Арифметика с отложенным переносом для целых чисел (2014)
Ковтун В. - Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення, Кінзерявий О., Стокіпний О. (2014)
Домарєв Д. - Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі системного підходу (2014)
Смирнов А. - Статистические свойства трафика на основе BDS-тестов для реализации системы обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационные сети, Дрейс Ю., Даниленко Д. (2014)
Левченко Є. - Рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки, Прус Р. (2014)
Коломыцев М. - Безопасность пользовательских процедур аутентификации Web-приложений, Носок С., Грайворонский Н. (2014)
Волонцевич Д. О. - Синтез нових кінематичних схем бортових планетарних коробок передач основного танку на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машини, Веретенніков Є. О. (2013)
Врублевський І. Й. - Точність наближеного розрахунку параметрів еліптичних коливань під час швидкісного вібротранспортування (2013)
Грабчак В. І. - Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів, Бондаренко С. В. (2013)
Деркач І. І. - Стан та проблеми розвитку автоматизованих систем контролю технічного стану складних технічних систем (2013)
Залипка В. Д. - Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів (2013)
Зубков А. Н. - Самонаведение ракеты на наземную цель при знакопеременном целефоновом контрасте, Юнда В. А., Залуцкая И. З., Коленников А. П. (2013)
Куприненко А. Н. - Синтез вариантов проектных гипотез технического облика перспективных типов боевых бронированных машин, Голуб В. А. (2013)
Ткачук П. П. - Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Литвин В. В., Лучук Е. В. (2013)
Мандрус В. І. - Спосіб побудови вихідної характеристики гідротрансформатора при спільній роботі з двигуном (2013)
Поздняков Е. К. - Повышение точности определения периода вращения антенных систем РЛС пассивными многопозиционными комплексами при помощи автокорреляционной функции, Ткаченко В. Н., Коротков В. В. (2013)
Попков Б. О. - Математична модель оцінки ефективності ураження цілей за даними пристрілювальної гармати для реактивних снарядів та снарядів з "відповідачем” у системі GPS-трекер (2013)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних бронетранспортерів, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2013)
Грабчак В. І. - Аналітична модель ураження артилерійської батареї противника з урахуванням своєчасності її виявлення, Супрун В. М., Заскока А. М., Сокіл Б. І. (2013)
Шабатура Ю. В. - Формалізація задачі та математична модель системи контролю адекватності управління наземними рухомими об’єктами, Мількович І. Б. (2013)
Лоза І. В. - Методичний апарат аналізу результатів оборонного планування (2013)
Salnik Y. - Mini-uav flight and payload automated control system, Matala I., Pashuk Y. (2013)
Сєлюков О. В. - Постановка задач оптимізації процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об’єкта радіоелектронної техніки (2013)
Рудковський О. М. - Інтегрування системи тренажерів в процес бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ (2013)
Редакційна колегія (2014)
Minayeva Т. S. - Theoretical and methodological bases of an evaluation of functional development of international companies’ activities for Antirecession management goals (2014)
Norio T. - Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects, Tanaka H., Bushuyev S. (2014)
Андриевская В. А. - Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании (2014)
Берневек Т. И. - Задачи маркетинга по этапам жизненного цикла проекта приобретения морского транспортного судна (2014)
Берулава Д. З. - Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст (2014)
Бушуев С. Д. - Тестология в управлении проектами, Ященко Ю. Г., Дмитриев К. А., Неизвестный С. И. (2014)
Гайдукова Н. В. - Теория возможностей при формировании портфеля проектов (2014)
Гловацкая С. Н. - Подход к оценке ценности проектов международной деятельности (2014)
Катаев Д. С. - Организационная модель проектно-операционной деятельности промышленных предприятий (2014)
Колесникова Е. В. - Развитие теории проектного управления: закон Воробьева Ю. Л. о влиянии риска на успешность портфеля проектов (2014)
Омельчук А. О. - Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки (2014)
Павліха Н. В. - Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем, Марчук Ю. В. (2014)
Рач Д. В. - Классификация рисков проекта с позиции деятельностной модели проекта (2014)
Рибак А. І. - Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування, Азарова І. Б. (2014)
Тесля Ю. М. - Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б., Латишева Т. В. (2014)
Цюцюра М. І. - Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2014)
Берзлев О. Ю. - Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері, Білощицький А. О. (2014)
Федушко С. С. - Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників, Білущак Г. І. (2014)
Чемерис М. М. Отамась В. В. - Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Бородавка Є. В. - Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan, Квасневський В. М. (2014)
Пасічник О. О. Бурба О. І. - Визначення оптимального варіанта інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору (2014)
Білощицький А. О. - Перетворення файлів різних типів до єдиного формату, Діхтяренко О. В., Лященко Т. О. (2014)
Бушуєв С. Д. - Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання, Білощицький А. О., Гогунський В. Д. (2014)
Маляр М. М. - Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ, Штимак А. Ю. (2014)
Минаев Ю. Н. Филимонова О. Ю. - Интеллектуальный анализ временных рядов. Сингулярные декомпозиции и гранулярный компьютинг в задачах интеллектуального анализа временных рядов, Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2014)
Дичко А. О. - Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами, Єремєєв І. С., Гузовський М. Є. (2014)
Кондрук Н. Е. - Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації (2014)
Наукове видання (2014)
Адах Н. А. - Семантика індивідуально-авторських кольороназв у поетичній мові Василя Барки (2008)
Архангельська А. М. - Культурна значущість форми як стимул номінації вибору імені чоловіка у акті мовотворення (2008)
Бобрикова Ю. В. - Естетичні функції слова в контексті поетичної культури (2008)
Бибик С. П. - Побутовизм як лінгвокультурема (2008)
Вокальчук Г. М. - Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики (2008)
Гаврилюк Н. В. - Суфіксальні іменники-новотвори неокласиків у контексті поетичного мовлення 20-30-х років ХХ ст. (2008)
Галаур С. П. - Явище префіксально-прийменникової кореляції: історія вивчення та перспективи дослідження (2008)
Грицик Н. - Ключові образи у поезії Віри Вовк (2008)
Засєкіна С. А. - Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках (2008)
Максимчук В. В. - Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) (2008)
Мандрик Н. В. - Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення (2008)
Носенко І. Ю. - Лексико-семантична диференціація власне-відносних прикметників (2008)
Поліщук О. Г. - Індивідуально-авторські прикметники-композити у поетичному лексиконі ХХ століття (2008)
Ричагівська Ю. Є. - Можливості складносурядних одиниць віршового мовлення у стилістичній площині (2008)
Сербіна Т. Г. - Диференціація приєднувальних та парцельованих конструкцій в історичному екскурсі (2008)
Степанова О. І. - Синоніміка прикметникових лексем та їх місце в художніх текстах Миколи Хвильового (2008)
Сюта Г. М. - Лексико-семантичні параметри індивідуального поетичного словника Тадея Карабовича (2008)
Тимочко О. Б. - Метафора як визначальний елемент ідіолекту письменника (2008)
Цапук І. В. - Семантична специфіка оказіональних номінацій у поезії Ліни Костенко (2008)
Чеберяк А. М. - Специфіка функціонування мовленнєвого жанру "відкритий лист" в мережі Інтернет (2008)
Чемеркін С. Г. - Модифікація ознак сакрального стилю в Інтернеті (2008)
Шевчук Т. Б. - Структурно-семантичні відношення в словотвірних ланцюгах (2008)
Шульжук Н. В. - Проблеми опису українського діалогічного мовлення (2008)
Слотницька І. В. - Ситуативні завдання на уроках української мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (2008)
Бакай Н. - Художній час і простір у творах В. Підмогильного "Військовий літун" та "Третя революція" (2008)
Банацька Н. - Як у краплині води (2008)
Білоус О. - Чудо і трансцендентність історичного мислення у "Повісті врем’яних літ" (2008)
Білоус П. - Тип ренесансного лицарства у поемі "Про острозьку війну" Симона Пекаліда (2008)
Бурченя В. - "Вогненні стовпи" Романа Іваничука в контексті палімпсестного письма (2008)
Гнатюк М. І. - Літературна критика, її предмет і завдання (2008)
Годунок З. В. - Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового (2008)
Демедюк Н. В. - Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового (2008)
Дмитрук О. - Вимір "природне/штучне" у романі Юрія Косача "Еней та життя інших" (2008)
Капленко О. М. - Феномен "сценарного" стилю оповіді авангардиста Леоніда Скрипника (2008)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в теоретико-літературних концепціях М. Бахтіна (2008)
Когут О. - Концепт масової політичної свідомості "маленької людини" та симулякру "людини-гвинтика" у сюжетах сучасної української драматургії (2008)
Корнійчук Т. - Особливості композиції нотаток Павла Тичини (2008)
Крикавська О. - Жанрологічний аспект вивчення біографічного письма (2008)
Матчук А. - Слово як феномен буття (2008)
Мельничук О. - Винниченківські впливи в драматургії Я. Мамонтова (2008)
Миненко Ю. - Барокова символіка геральдичної поезії (2008)
Пастух Х. - Наративна стратегія як система у романі Емілії Бронте "Буреверхи" (2008)
Поліщук Я. - Ре-візії минулого в сучасній літературі (2008)
Саковець С. - Міфопоетика творчості Василя Стуса (2008)
Степанець В. О. - Міфи та архетипи: їх місце і роль в історичних драмах Івана Кочерги (2008)
Тхорук Р. - Драма Михайла Старицького "Не судилось": авторська тема й читацькі стратегії (2008)
Томчук Л. - Жіноча меланхолія як текст (2008)
Ходюк О. - Сецесія як стиль перехідної доби у поетичному циклі Галини Комарівни "Над Чорним морем" (2008)
Хмель В. А. - Діалог шляхетності в колядковому полі українців і поляків (2008)
Єрмоленко С. Я. - "До словечка, до слів’ятка притулися, може, так хоч мови рідної навчишся" (2008)
Сюта Г. М. - "На каторзі жорстоких віршів так тяжко душить слово-жорно…" (2008)
Содержание (2013)
Успехи лидерства (2013)
Русанов А. В. - Использование современных компьютерных технологий для создания высокоэффективных проточных частей турбин радиально-осевого типа (2013)
Греков В. Ф. - Об устойчивости тонкостенных цилиндров, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2013)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та прогнозування ефективності роботи газосепараторів промислових установок газових та газоконденсатних родовищ, Маренок В. М., Логвин А. В., Настенко О. В., Синельник Р. А. (2013)
Смирнов А. В. - Расчетные исследования динамических характеристик уплотнений компрессора высокого давления, Гадяка В. Г., Лейких Д. В., Зинченко И. Н. (2013)
Бондарев А. А. - Исследование свариваемости магниевого сплава МА2 электронным лучом в вакууме, Нестеренков В. М. (2013)
Радзієвський В. Н. - Особливості створення композиційного матеріалу з металевою матрицею в об’ємі довільної форми, Будник А. Ф., Петренко Є. А. (2013)
Дядюра К. А. - Научное обоснование взаимодействия заинтересованных сторон в организационных системах (2013)
Божко А. Е. - Принципиальные особенности функционирования электромагнитного поршневого двигателя, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2013)
Москаленко В. Б. - Устройство для осушки и восстановления изолирующего газа ускорительного масс-спектрометра, Чижов И. Г., Павленко Ю.А., Дрозденко А.А. (2013)
Жеманюк П. Д. - Комплексное влияние технологических операций на структуру и свойства отливок из жаропрочного никелевого сплава, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2013)
Кукуй Д. М. - Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств противопригарных покрытий, модифицированных наноструктурированными материаламив, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Слово к читателю (2013)
Яковлєв Є. О. - Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України (2014)
Бурачек В. Г. - Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга, Малик Т. Н., Олинович А. С., Прокопенко А. Л. (2014)
Новохацька Н. А. - Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі, Трофимчук О. М. (2014)
Ваколюк М. В. - Вимірювання концентрації СО2 в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами (2014)
Горова А. І. - Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій, Бучавий Ю. В., Павличенко А. В., Миронова І. Г. (2014)
Анпілова Є. С. - Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС, Клименко В. І., Крета Д. Л., Трофимчук О. М. (2014)
Цікало О. В. - Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих, Іванюта С. П. (2014)
Удод В. М. - Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій, Абу Діб С. М. (2014)
Романчук К. Г. - Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС, Стефанишин Д. В. (2014)
Повстень В. О. - Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення, Коршун М. М., Дмитруха Т. І. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм (2014)
Хруник С. Я. - Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості (2014)
Ошкадер А. В. - Оценка современного экологического состояния артезианских скважин на территории Керченского полуострова (2014)
Попов М. О. - Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки, Семко І. Д., Козак І. (2014)
Полумієнко С. К. - Щодо оцінки сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Симонов И. Н. - Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии (2014)
Толчевська О. Є. - ГІС технології в землеустрої, Коняєв Ю. Г. (2014)
Стрижак О. Є. - Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу (2014)
Васянин В. А. - Структуры данных и процедуры редукции маршрутов в задачах распределения потоков в коммуникационных сетях, Ушакова Л. П. (2014)
Радчук В. В. - Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть вторая), Гречановский А. Е., Брик А. Б., Шабалин Б. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Поета О. М. - Порівняльна характеристика імунотропної активності диклофенаку натрію, мелоксикаму та целекоксибу, Мамчур В. Й. (2009)
Родинський О. Г. - Механізми функціонування компонентів спинномозкових рефлекторних дуг за умов гіпертироксинемії (2009)
Федоренко Ю. В. - Динаміка метаболічного і функціонального стану печінки за умов дії фтору на фоні біопротекторів (2009)
Макаренко О. В. - Вибір знеболюючого засобу при експериментальному паркінсонізмі за умов леводопотерапії (2009)
Шепетько M. В. - Парадоксальне поєднання ефектів ліпосом: посилення катехоламінової вазоконстрикції та гіпотензивна дія, Соловьов A. І. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінації трамадолу і дротаверину на структурно-функціональну організацію головного мозку (2009)
Шпонька І. С. - Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком’язових пухлин матки, Потапов В. О., Медведєв М. В., Гончарова Г. С. (2009)
Жильчук В. Є. - Фармакологічна корекція кардіотоксичного впливу антрациклінових протипухлинних антибіотиків у хворих на рак молочної залози, Бездєнєжних Н. О., Козловський В. О., Кудрявець Ю. Й. (2009)
Перцева Т. О. - Аналіз причин та структури загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Плєханова О. В. (2009)
Гриб В. А. - Характер ураження периферійних нервів у взаємозв’язку з функціональним станом гепатоцитів за даними С13-метацетинового дихального тесту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2009)
Хомазюк Т. А. - "Маскована" артеріальна гіпертензія у жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням у період перименопаузи, Горач Н. В., Пшенянікова О. Л. (2009)
Абрагамович О. О. - Вплив небівололу на веґетативну реґуляцію ритму серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, Файник А. Ф., Нечай О. В., Давимука М. І., Сороківський М. С. , Яковина І. Я., Файник О. А. (2009)
Чухрієнко Н. Д. - Щодо проблеми впровадження діагностики пневмоцистозу: верифікація пневмоцистної пневмонії у хворого з онкогематологічною патологією, Козлова О. Є., Каплан П. Ю., Ніколаєнко Т. П., Сидоренко І. В., Паша Н. С. (2009)
Педаченко Є. Г. - Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Єрошкін О. А. (2009)
Маргітіч С. В. - Дослідження показників велоергометрії у зв’язку з енергетичними рівнями рухового режиму хворих на бронхіальну астму (2009)
Дитятковський В. О. - Проблемні питання специфічної алерговакцінації у дітей, хворих на поліноз, та шляхи їх вирішення, Дука К. Д. (2009)
Шайда О. О. - Cтан когнітивних функцій у хворих при оперативних втручаннях на щитовидній залозі (2009)
Кузьмінова Н. В. - Ремоделювання екстракраніальних судин і функціональний стан судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Гайдук Т. А. - Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Кондратьєв В. О. - Клінічний перебіг негоспітальних пневмоній у дітей і ефективність антибактеріальної терапії, Єгоренко О. В., Огнянова В. О. (2009)
Литвин Ю. П. - Аналіз використання малоінвазивного металоостеосинтезу, Кушніренко А. Г., Гулай А. М. (2009)
Калмиков С. А. - Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу (2009)
Філіпченко Л. Л. - Морфологія хронічного гастриту в осіб, що проживають у радононебезпечному регіоні, Іщенко Л. О. (2009)
Канюра О. А. - Комплексний підхід до розвитку профілактики стоматологічних захворювань у дітей (2009)
Самойленко А. В. - Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі інгаляційної глюкокортикостероїдної терапії, Бабенко В. М. (2009)
Мірчук Б. М. - Вплив адаптогенних та остеотропних препаратів на біофізичні параметри ротової рідини та клітин букального епітелію при ортодонтичному лікуванні, Дєньга А. Е., Дєньга Е. М. (2009)
Шевченко В. Н. - Динаміка фізичного та статевого розвитку дівчат з інвертованим пубертатом (2009)
Надворний М. М. - Оцінка інформативності показників якості морської води, Ковальчук Л. Й. (2009)
Левченко О. Є. - Вивчення впливу подразнюючої речовини морфоліду пеларгонової кислоти на репродуктивну функцію (2009)
Содержание (2014)
Вишневский В. П. - Роль налогов в возвышении Восточной Азии: эволюционный аспект, Вишневская Е. Н., Гурнак А. В. (2014)
Тарасевич В. Н. - Государство: причины возникновения и качественные признаки (2014)
Ляшенко В. И. - Институциональное обеспечение структурных трансформаций промышленного региона, Колесникова А. В., Ляшенко С. В. (2014)
Курбатова М. В. - Новый государственный менеджмент в российской системе высшего профессионального образования (2014)
Капогузов Е. А. - Институциональные факторы успешности реформ государственного управления (2014)
Попова О. Ю. - Обоснование экономических условий эффективной реализации экологоориентированных решений на предприятиях, Заричанская Е. В. (2014)
Носова О. В. - Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития (2014)
Апатова Н. В. - Рыночные функции социальных компьютерных сетей (2014)
Сысоев С. А. - Социальный капитал и стабильность экономического развития (2014)
Соколовская Е. В. - Экономическая природа недобросовестной налоговой конкуренции (2014)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2014)
Самаль С. А. - Институциональные предпосылки перехода Украины и Беларуси к устойчивому развитию, Мельник Л. Г., Колесников А. В., Ермоленков В. В., Сиренко С. Н. (2014)
Мельников В. В. - Роль факторов поведенческой адаптации в регулировании инновационной активности посредством контрактной системы России (2014)
Король С. Я. - Методологические основы учета социальной ответственности бизнеса (2014)
Кравцов О. О. - Деякі питання оцінки інвестицій в суспільні блага (2014)
Галабурда Н. К. - Институциональная трансформация. Методологические уроки постсоциалистического реформирования (2014)
Гоосен Е. В. - Государственно-частное партнерство как фактор выбора долгосрочной стратегии развития малого инновационного предпринимательства, Никитенко С. М., Ковригина С. В. (2014)
Козик Л. В. - Институциональные преобразования государственной собственности в условиях реформирования белорусской экономики (2014)
Селименков Р. Ю. - Институты развития как инструмент государственного управления экономикой (2014)
Кухарская Н. А. - Институциональные проблемы государственной политики повышения капитализации регионов, Сараева И. Н. (2014)
Попов Е. В. - Институциональный дизайн в сетях, Казакова Д. М. (2014)
Шергелашвили Е. В. - Институциональная нота в инновационном развитии (2014)
Шевченко В. В. - Институт защиты коммунальной собственности, Инякин В. Н. (2014)
Пыжев И. С. - Воздействие корпоративных слияний на организацию и управление бизнесом: теоретические аспекты, Руцкий В. Н. (2014)
Юрманова Е. А. - Современные кооперативные организации в контексте институционально-эволюционной теории (2014)
Шевченко В. В. - Роль теории предельной полезности в совершенствовании института мотивации работников предприятий (2014)
Пичковская-Шевченко О. В. - Перспективы совершенствования стратегий интернационализации белорусских промышленных предприятий (2014)
Юргель Н. В. - Институционализация фирмы: теоретические аспекты (2014)
Ксензов С. В. - Базовые институты белорусского и ирландского этносоциумов, Ксензова В. Э. (2014)
Клишова Е. В. - Экономическая рациональность в институциональной концепции В. Голубничего (по материалам архива В. Голубничего), Колесник И. В. (2014)
Нелин Д. В. - Некоторые вопросы эволюции институтов организации горнозаводской промышленности Урала XVIII в. (2014)
Антыкуз В. М. - Проблема распределения доходов в институциональной теории (2014)
Таушанжи К. П. - Образование и экономика: проблемы и суждения, Яниогло А. И. (2014)
Родинський О. Г. - Механізми формування ураження центральної та периферичної нервової системи за умов експериментального цукрового діабету, Гузь В. А. (2009)
Захараш М. П. - Історичні аспекти становлення військово-медичної служби СБ України, Волошин В. О., Бережний А. Б., Кравченко А. М., Тітов Г. І., Зозуля Д. В. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінованого введення габапентину та анальгетиків на больовий синдром при підвищеній судомній готовності мозку (2009)
Хижняк О. М. - Сіальованість поверхневих глікопротеїнів мембран клітин крові при онкозахворюваннях, Зіненко Т. О. (2009)
Перцева Т. О. - Особливості перебігу порушень серцевого ритму та провідності у хворих із поєднанням ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень за даними ретроспективного аналізу, Фесенко О. В. (2009)
Плєханова О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: вплив природи загострення на рівень деяких біохімічних показників мокротиння та крові (2009)
Перцева Т. О. - Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ, Конопкіна Л. І. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функціональної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими гіпертензивними церебральними і кардіальними кризами, Візір В. А., Нагорний В. В. (2009)
Варун О. Е. - Порівняльна ефективність медикаментозної й психологічної підготовки в дітей перед операцією, Снисарь В. І. (2009)
Павлова Ю. В. - Труднощі діагностики міокардиту, Василенко А. М., Тамамшева А. А., Троян Н. Ю. (2009)
Маргітіч С. В. - Обґрунтування використання показників вегетативного тонусу при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму (2009)
Мокрозуб В. В. - Активність фагоцитарної ланки імунітету при дисбіотичних станах урогенітальної системи, спричинених Staphylococcus aureus, та можливість їх корекції препаратами пробіотиків, Бабенко Л. П., Воронкова О. С., Полішко Т. М, Вінніков А. І. (2009)
Сакович В. М. - Пробіотики у лікуванні вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів, Шерстюк А. І. (2009)
Толмачова С. Р. - Клініко-психологічна характеристика юнаків із первинною артеріальною гіпертензією, Ніконова В. В., Носова О. М., Ахназарянц Е. Л. (2009)
Вишневський В. А. - Аналіз патології внутрішніх органів у хворих на остеоартроз великих суглобів, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Ославський О. М. - Динаміка змін показників антиоксидантного захисту ротової рідини дітей зі скупченим положенням зубів і катаральним гінгівітом під впливом комплексного лікування (2009)
Корж В. П. - Показники імунного статусу спортсменів, які тренують витривалість, при тривалих і прогресивно зростаючих фізичних навантаженнях (2009)
Пєшкова О. В. - Типи синдрому перетренованості у спортсменів ігрових видів спорту (2009)
Глазунов О. А. - Показники стану тканин пародонта в осіб, які проживають у промисловому регіоні, Семенов К. А., Фесенко В. І., Гавриленко А. Г., Нагібіна Є. Б. (2009)
Микитенко Д. О. - Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази серед породіль Київського регіону, Тимченко О. І. (2009)
Пельо І. М. - Токсичність та деякі сторони токсикодинаміки комбінованого фунгіциду Сульфокарбатіону ПК, Шкарапута Л. М, Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2009)
Грищенко С. В. - Гігієнічна оцінка стану довкілля Донецької області: проблеми, чинники ризику і території підвищеної екологічної небезпеки, Іщєйкіна Ю. О. (2009)
Москвяк Н. В. - Формування адаптації школярів молодших класів на сучасному етапі (2009)
Штепа О. П. - До 75-річчя заснування міської санепідстанції м.Дніпропетровська, Моргачова В. І., Касьяненко В. Д. (2009)
Професор Ігор Сергійович Мащенко (до 70-річчя дня народження) (2009)
Лехан В. М. - Професор Ковров Яків Григорович (до 85-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2009)
Професор Гордіюк Микола Михайлович (до 70-річчя від дня народження) (2009)
Кришень В. П. - Рецензія на підручник "Хірургія. Т. І" / за ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2007. – 445c. (2009)
Чергінець В. І. - Рецидивний бронхіт у дітей, Ільченко С. І. (2009)
Дроздов О. Л. - Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка і лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам`яті, Чорна В. І. (2009)
Волощук Н. І. - Статевий диморфізм фармакологічної активності та токсичності диклофенаку натрію у щурів з ад’ювантним артритом (2009)
Корж В. П. - Особливість фармакологічної дії екзогенного фосфокреатину при інтенсивних фізичних навантаженнях (2009)
Науменко Л. Ю. - Виховна робота по запобіганню ізоляціонізму та ксенофобії серед студентів Дніпропетровської державної медичної академії, Святенко Т. В. (2009)
Гайдук Т. А. - Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Маргітіч С. В. - Динаміка функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні (2009)
Плющев І. Є. - Рейтингова модель діагностики стану хворих із ГВМК. Застосування рейтингової моделі для розподілу хворих на групи з типовим клінічним перебігом захворювання, Гладка О. М. (2009)
Мороз С. М. - Психологічні детермінанти психосоматичних розладів у пульмонології (2009)
Ляшко С. В. - Вплив гіпокситерапії на стан нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії (2009)
Македонський І. О. - Оцінка якості життя та віддалених результатів лікування пацієнтів з уродженими вадами розвитку, які супроводжуються порушеннями функції сечостатевої системи (2009)
Моногарова Н. Є. - Клінічна характеристика різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній (2009)
Тарайра И. - Турбулентность ритма сердца как предиктор неблагоприятного прогноза после инфаркта миокарда (2009)
Погорєлов О. В. - Когнітивні порушення та неспецифічна активація нейрональних структур у пацієнтів із церебральним атеросклерозом (2009)
Кушніренко А. Г. - Пролонговані внутрішньокісткові блокади в ортопедо-травматологічній практиці, Гулай А. М. (2009)
Драгомирецька М. С. - Біохімічне дослідження ротової рідини пацієнтів у процесі ортодонтичного лікування (2009)
Куляс В. М. - Оцінка впливу викидів теплоелектростанцій на вміст металів у волоссі дітей, Єрмаченко О. Б., Жданов В. В., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2009)
Вайнер В. О. - Про стан професійної захворюваності на вугільних шахтах міста Першотравенська, Чабан О. А., Архипова Т. В. (2009)
Іщєйкіна Ю. О. - Гігієнічний аналіз особливостей сучасної соціально- економічної та демографічної ситуації в різних регіонах України, Грищенко С. В. (2009)
Павлова Ю. В. - Стійка втрата працездатності хворих на міокардит у великому промисловому місті (2009)
Кафедрі медико-соціальної експертизи 30 років (2009)
Калюжна Т. Г. - Аксіологічний аспект інновацій як передумова зростання професіоналізму майбутнього вчителя (2014)
Меттини Э. - Философские и методологические задачи инновационного развития высшего образования: от исполнителя к творцу (2014)
Смирнов В. А. - Университет: инновационный путь развития (2014)
Бойчевська І. Б. - Особливості професійної соціалізації вчителів іноземної мови в Німеччині (2014)
Год Б. В. - "Інтелекуальний туризм" як чинник розвитку вітчизняної освіти (XІV–XVIII ст.) (2014)
Дєнічева О. І. - Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя (2014)
Коржилова О. Ю. - Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток (2014)
Нестеренко І. Б. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі (науково-педагогічні розвідки) (2014)
Скиба К. М. - Перспективи імплементації європейських підходів до формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вишах України (2014)
Хоменко О. В. - Іноземні мови у вищих економічних освітніх закладах Китаю (2014)
Ябурова О. В. - Структурно-функціональні характеристики міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2014)
Бєлікова Н. О. - Сучасні технології навчання в теоретичній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Голік О. В. - Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої у процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології (2014)
Грицай Н. Б. - Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Кобилянська І. М. - Практичні аспекти формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів фінансово-економічного коледжу (2014)
Коркішко О. Г. - Педагогічні основи активізації самостійної роботи студентів (2014)
Кучеренко І. А. - Кредо вищої освіти – формування професійної компетентності вчителя-словесника нової формації (2014)
Лазарєв М. І. - Метод навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів на основі подвійної інтеграції, Попов М. В. (2014)
Лазарєва Т. А. - Структура інноваційного змісту творчої професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2014)
Лук’янчук С. Ф. - Напрями інноваційного розвитку педагогічної освіти в США у контексті проблеми полі культурності (2014)
Постоленко І. С. - Психолінгвістичний підхід до дистанційного навчання іноземних мов (2014)
Процько Є. С. - Аналіз навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії (2014)
Разенкова Н. В. - Розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей у самоосвітній діяльності (2014)
Рускуліс Л. В. - Використання інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2014)
Скиба А. О. - Використання здоров’язбережувальних технологій для зміцнення фізичного здоров’я студентів напряму підготовки "Швейне виробництво" (2014)
Бокун І. А. - Шляхи розвитку мотивації професійного вдосконалення викладачів кафедри іноземних мов ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (2014)
Хом’юк В. В. - Математична компетентність майбутнього інженера: аналіз феномену (2014)
Бондаренко Н. Б. - Підготовка магістрів до реалізації професійної педагогічної управлінської діяльності, Ляшова Н. М. (2014)
Годлевська К. В. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Ковтун І. М. - Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів-філологів (2014)
Костюк В. В. - Портфоліо у професійній журналістській освіті (2014)
Понзель У. В. - Проблема інтердисциплінарності у професійній підготовці майбутнього педагога (2014)
Умерова Г. А. - Место и роль аналитической компетентности в структуре профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Артерчук Т. О. - Машинний переклад в опрацюванні студентами-правниками німецькомовних юридичних текстів (2014)
Вітюк О. І. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні природничо-математичних дисциплін у коледжах (2014)
Крамаренко Т. В. - Сучасні інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології навчання у вищій школі, Мединська С. І. (2014)
Леоненко А. В. - Патріотичне виховання в контексті підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності (2014)
Лоза Т. В. - Готовність старших підлітків до самостійного життя як соціально-педагогічна проблема (2014)
Марцева Л. А. - Особистісно орієнтований підхід як методологічна засада системи професійної підготовки молодших спеціалістів технічного профілю (2014)
Проценко І. І. - Рефлексивно-оцінна діяльність суб’єктів навчання у процесі евристичної діалогової взаємодії (2014)
Сазонов Є. О. - Критерії ефективності позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього закладу (2014)
Саяпіна С. А. - Науково-дослідна робота як засіб розвитку творчого потенціалу особистості студента (2014)
Сидоренко Н. В. - Інноваційна культура як вищий прояв загальнокультурних професійних та особистісних якостей учителя (2014)
Стельмах Н. В. - Педагогічна творчість як фактор самореалізації особистості педагога (2014)
Тимчук Л. І. - Наративне навчання у медіапросторі (2014)
Хом’як О. А. - Особливості виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Шмалей С. В. - Интеллектуальная культура в профессиональной педагогической деятельности, Щербина Т. И. (2014)
Кочерга О. М. - Використання тренінгу в професійному становленні майбутнього вчителя (2014)
Красовська О. О. - Удосконалення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Лисенко С. А. - Гра як метод активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи з математики (2014)
Семенова Л. В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (2014)
Хижняк І. А. - Лінгводидактична підготовка вчителя початкових класів у руслі соціокультурних тенденцій сучасності (2014)
Ярошинська О. О. - Освіта як невід’ємний конструкт поняття "освітнє середовище професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів" (2014)
Гладуш В. А. - Розвиток теорії логопедії в Україні: історичний аспект (2014)
Шацкая М. А. - Технология формирования коммуникативных способностей у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2014)
Ковач І. В. - Результати коригувальної дії біофлавоноїдів на тверді тканини зубів щурів в умовах експерименту, Штомпель Г. В., Макаренко О. А. (2010)
Шпонька О. В. - Прогнозування ризику онкотрансформації та результатів медикаментозної терапії у жінок із дисплазією епітелію шийки матки (2010)
Полевик І. В. - Оцінка церебропротекторних властивостей цитохрому С за умови гіпоксії, що виникає при моделюванні космічної хвороби руху (2010)
Заічко Н. В. - Вплив гідроген сульфіду на систему гемостазу щурів, Платонова Т. М., Чернишенко Т. М., Гриненко Т. В., Юсова О. І. (2010)
Бондар Г. В. - Методи внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії при раку молочної залози, Сєдаков І. Є., Хоменко А. В., Балашова О. І. (2010)
Яворський В. В. - Визначення впливу запаморочення на якість життя хворих похилого віку на гіпертензивну енцефалопатію (2010)
Мурашко Н. К. - Стан перфузії головного мозку у хворих на артеріальну гіпертензію, Самаалі Хішем (2010)
Дзяк Л. А. - Можливості комплексної терапії хронічної недостатності мозкового кровообігу у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Терещенко Л. А., Гайдук Т. І. (2010)
Потапов В. О. - Шляхи підвищення ефективності хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки у жінок репродуктивного віку, Медведєв М. В., Зіненко Т. О., Польщиков П. І. (2010)
Шейко С. О. - Порушення ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від стадії ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Дитятковська Є. М. - Сучасні підходи до зняття загострення сезонного алергічного риніту, Родкіна І. А., Білецька С. В., Бендецька Ю. В. (2010)
Скороходова Н. О. - Диференційна діагностика інфільтративних неонкологічних процесів у легенях у сучасних умовах, Хлистун В. М. (2010)
Македонський І. О. - Сучасні підходи до медичної абілітації пацієнтів із загальним урогенітальним синусом (2010)
Шутурмінський В. Г. - Дослідження неспецифічної резистентності ротової рідини в користувачів знімними частковими протезами, виготовленими з різних матеріалів, Кравченко Л. С. (2010)
Деньга О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей з патологією опорно-рухового апарату, Жук Д. Д., Іванов В. С., Коновалов Н. Ф. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Втрата постійних зубів та розповсюдженість зубо-щелепних деформацій у дорослих, Мирчук Б. М., Дєньга О. В. (2010)
Маргітіч С. В. - Динаміка показників велоергометрії при респіраторному тренуванні хворих на бронхіальну астму (2010)
Васильченко В. В. - Клініко-морфологічне обгрунтування використання ранньої торакотомії у хворих із перфоративними формами туберкульозу легенів, Савенков Ю. Ф. (2010)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічне обґрунтування можливості застосування сорбентів-замутнювачів у схемах водопідготовки з використанням освітлювачів-рециркуляторів, Омельчук С. Т. (2010)
Куляс В. М. - Мікробіоценоз слизових оболонок зіва й носа дітей при інгаляційному впливі пилу багатокомпонентного хімічного складу, Єрмаченко О. Б., Трунова О. А., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2010)
Штепа О. П. - Автоматизація та компютеризація бактеріологічних лабораторій, Пономарьова Т. М., Жаданос Н. М., Чебанова О. В., Петрова В. О., Бразалук Л. В. (2010)
Яловенко О. І. - Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів (2010)
Вітовська О. П. - Оцінка рівнів задоволення хворих на первинну глаукому наданою їм медичною допомогою в Україні (2010)
Професор В. Й. Мамчур (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Гребень А. С. - Оценка возможностей использования спутниковых снимков национальной системы ДЗЗ СИЧ-2 для решения тематических задач сельского хозяйства Украины (2014)
Триснюк В. М. - Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу, Радчук І. В., Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2014)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України (2014)
Томченко О. В. - Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень (2014)
Дудар Т. В. - Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок, Ведмеденко І. В., Станкевич С. А. (2014)
Дмитруха Т. І. - Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності (2014)
Новохацька Н. А. - Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів (2014)
Удод В. М. - Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус, Жукова О. Г. (2014)
Олійник О. Я. - Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням, Кузьмич І. С. (2014)
Степова Н. Г. - Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі, Калугін Ю. І., Кушка О. М. (2014)
Василенко О. А. - Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах, Поліщук О. В., Василенко Л. О. (2014)
Анпілова Є. С. - Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець (2014)
Красовський Г. Я. - Розроблення технології визначення коефіцієнтів розораності земельних масивів, Толчевська О. Є. (2014)
Заграй Я. М. - Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості, Ребренюк А. В. (2014)
Бідюк П. І. - Порівняння методів оцінювання валютних ризиків, Трофимчук О. М., Черниш Л. Д. (2014)
Флакс Л. В. - Метод подбора товаров-заменителей на основании близости покупательских свойств (2014)
Гостюшкин В. В. - Графические процессоры в задачах биоинформатики, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Бази даних для перевірки адекватності моделей СППР із забезпечення техногенної безпеки промислового міста, Василь’єва О. І. (2014)
Стрижак О. Є. - Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем, Горборуков В. В., Франчук О. В., Попова М. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Перцева Т. О. - Клінічні та імунологічні особливості патології нижніх дихальних шляхів в епідемічний період, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2010)
Чергінець В. І. - Результати застосування багатофункціонального інгалятора для індукції та збору харкотиння у дітей раннього віку, Ільченко С. І. (2010)
Перцева Т. О. - Роль оцінки показників глікемії та інсулінорезистентності в алгоритмах вибору цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маляр К. Ю. (2010)
Моногарова Н. Є. - Проблеми раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиційні пневмонії (2010)
Коцарєв О. С. - Морфологічні особливості медикаментозної стимуляції сурфактанта як головної адаптаційної системи легень, Мунтян О. С., Хрипкова О. О. (2010)
Крамарьова В. Н. - Фактор Віллебранда та антикоагулянтна активність протеїну С у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2010)
Шейко С. О. - Вплив комплексної терапії на функціональні порушення нирок у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Анікєєва Т. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при атеросклеротичному ураженні екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця (2010)
Дроздова І. В. - Кардіоваскулярний ризик, пов’язаний із підвищенням артеріального тиску та наявністю нозогеній (2010)
Василенко А. М. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит при різних ступенях серцевої недостатності та на тлі лікування, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Діагностична значущість зорових викликаних потенціалів при церебральних ішемічних порушеннях внаслідок церебрального атеросклерозу (2010)
Воронін К. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних із гіпертензивними розладами, Лоскутова Т. О., Бен С. Н. (2010)
Рибалка В. В. - Особливості психоемоційного реагування дітей в різні періоди туберкульозної інфекції (2010)
Малевич О. Є. - Промиваючий дренаж при лікуванні флегмон щелепно-лицьової локалізації, Шарипов М. В. (2010)
Чернов Д. В. - Деякі аспекти лікування остеомієліту щелепних кісток в осіб з імунодефіцитними станами, Комок О. А., Шмат С. М., Пивоваров М. Ю., Шмат Р. С. (2010)
Зінченко Ю. В. - Ефективність черезстравохідної електрокардіостимуляції при тріпотінні передсердь I типу у хворих з ожирінням (2010)
Неханевич О. Б. - Біоелектрична активність серця та вегетативна регуляція спортсменок, які займаються важкою атлетикою та тхеквондо (2010)
Комський М. П. - Клінічні особливості перебігу хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи (2010)
Штомпель Г. В. - Динаміка стану неспецифічної резистентності в порожнині рота у дітей 3-6 років м. Дніпропетровська (2010)
Богомолов А. Є. - Вивчення мітогенних властивостей антигенних комплексів умовно патогенних грибів, Зайков С. В. (2010)
Стусь В. П. - Взаємозв’язок захворювань сечостатевої системи із вмістом важких металів у біосубстратах, Білецька Е. М., Губар І. О. (2010)
Коршун О. М. - Аналітичне забезпечення еколого-гігієнічного моніторингу залишкових кількостей імідазолінонових гербіцидів (2010)
Фурсов І. В. - Гігієнічне значення деяких параметрів фізико-хімічних властивостей хромомагнезитового пилу і його вплив на здоров'я населення, Єрмаченко О. Б. (2010)
Тітов Г. І. - Організаційні аспекти функціонування системи медико-санітарного забезпечення особового складу органів СБ України в режимі повсякденної готовності (2010)
Дзяк Г. В. - Современные представления о биологических свойствах лецитина (лекция для врачей), Дроздов А. Л., Шульга С. М., Глух А. И., Глух И. С. (2010)
Школьник В. М. - Альтернативні методи лікування больового синдрому, Чепа А. В. (2010)
Ширикіна М. В. - Клінічний випадок хвороби Гоше у дитини, Кондратьєв В. О., Забудська О. Г., Мошик Л. Г., Авраменко Н. І. (2010)
Члену-кореспонденту АМН України, доктору медичних наук, професору О. В. Люлько – 75 років (2010)
Професор П. Т. Сягайло (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Нємець К. - Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем, Грушка В. (2014)
Бейдик О. - Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір (2014)
Смирнов І. - Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі пам’яток Першої Світової війни (2014)
Покляцький С. - Новий погляд на дослідження понятійно-термінологічних аспектів (на прикладі категорії умови життя населення) (2014)
Mostova I. - Modern trends in global urbanization process and the role of migration (2014)
Beidyk O. - Bird-watching as a component of ecotourism in the USA: a demographic and economic analysis, Novosad N. (2014)
Nowicka K. - Concrete and water. Searching for new possibilities of the tourist function development in Tricity, Szmytkowska M. (2014)
Нємець Л. - Ретроспективний аналіз містоутворюючих функцій міста Харкова, Мазурова А. (2014)
Кулєшова Г. - Науково-інноваційні аспекти розвитку міста Харкова, Озерська Т. (2014)
Нємець Л. - Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області, Барило І. (2014)
Джаман В. - Етнічна структура населення Центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області), Джаман Я. (2014)
Сегіда К. - Структурні чинники зміни рівня народжуваності в Харківській області, Кіндякова О. (2014)
Гудзеляк І. - Старіння населення України, Стефаник У. (2014)
Корнус О. - Територіальні особливості статево-вікової структури населення Сумської області (2014)
Федій О. - Територіальна організація сільського розселення Полтавської області (2014)
Яковлєва Ю. - Кластеризація міських соціогеосистем регіону за особливостями системного соціально-економічного розвитку (на прикладі Донецької області) (2014)
Корнус А. - Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України (2014)
Потапова А. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області, Лемехова А. (2014)
Ткачук Л. - Державне регулювання розвитку туризму у КНР (2014)
Капустин А. - Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина Фасо. І. Исследование энергетической ситуации, Бели Б., Козловский Р., Алёшин А., Лунёв Е. (2014)
Вірченко П. - Особливості розвитку альтернативної енергетики в Донецькій області, Кравченко К. (2014)
Бережний В. - Методичні засади вивчення антропогенної трансформації довкілля (на прикладі Куп’янського району Харківської області) (2014)
Гаман Н. - Закони та принципи соціально-економічного тематичного картографування на прикладі проектування логістичних карт (2014)
Грушка В. - Моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області (2014)
Лапушняк М. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня життя населення регіону (2014)
Погребський Т. - Особливості захворюваності та смертності населення України (2014)
Телебєнєва Є. - Трудові ресурси як складова соціально-економічного потенціалу Харківського регіону (2014)
Пасевич Ю. - Застосування факторного аналізу в дослідженні ринку праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області) (2014)
Шпурік К. - Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області (2014)
Ліхван В. - Сільськогосподарські підприємства у структурі аграрного виробництва Харківської області (2014)
Майстер А. - Оцінка факторів сільськогосподарського освоєння території Волинської області (2014)
Полевич І. - Прогнозування обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Горовий Г. - Історико-географічні передумови інвестування господарства Галичини в другій половині ХIХ – початку ХХ століття (2014)
Добровольська Н. - Підходи до оптимізації землеробства Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання (2014)
Панкратьєва В. - Територіальні особливості та напрями удосконалення системи освіти Луганської області (2014)
Нємець Л. - Мала Батьківщина очима видатного суспільного географа, Кандиба Ю. (2014)
Наші автори (2014)
Правила оформлення та подання статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Лиман І. І. - Справа про наглядача Бердянської митної застави титулярного радника Крижанівського, Єременко М. М. (2013)
Колесников К. М. - "Перша елевтерія” Херсонеса та проблема визначення статусу міста 40-х рр. до н. е. – 140-х рр. н. е. у вітчизняній історіографії (2013)
Дячок О. О. - Джерела до історії торгових, митних і податкових відносин у Галицько-Волинському князівстві (2013)
Жиброва Т. В. - Из истории таможенного и питейного управления южнорусских уездов: "ценовные росписи” XVII в. как исторический источник (2013)
Мазепа О. М. - Дослідження проблем міської і територіальної геральдики України в "Додатках до Бюлетеня УГГТ” (2013)
Виноградов Г. М. - Роль транс’європейського торговельного "Великого бурштинового шляху” в римсько-варварському дипломатично-військовому співробітництві (2013)
Алексаха А. Г. - Деякі тенденції розвитку європейської торгівлі у пізньому середньовіччі та в нові часи (2013)
Корнацький І. А. - Бахмутська прикордонна митниця у XVIII ст.: біля витоків митної справи Донеччини (2013)
Малиновский Б. В. - Ставка поземельной подати в колониях иностранцев на территории Российской империи (рубеж XVIII и XIX вв.) (2013)
Морозов О. В. - Еволюція митного тарифу в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Поташнікова Г. В. - Матеріально-соціальне забезпечення працівників митних установ Російської імперії в 60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2013)
Архірейський Д. В. - Митно-тарифна складова радянської митної справи наприкінці непу (2013)
Новотоцьких А. В. - Торговельний договір та Митна конвенція між СРСР і Туреччиною 1927 р.: історія прийняття, особливості, значення (2013)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз в СРСР як форма військово-економічної співпраці країн-союзників у ІІ Світовій війні (2013)
Атаманенко А. Є. - Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя (2013)
Рева Т. М. - Налоговые преобразования: исторический опыт и современность (2013)
Блануца А. В. - |Огляд| Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х рр. XV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с. : іл. ISBN 978-966-496-217-6 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мамчур В. Й. - Патоморфологічний стан слизової оболонки шлунка та особливості обміну NO при експериментальному моделюванні гострої кровоточивої виразки, Мунтян С. О., Кришень В. П., Трофімов М. В., Макаренко О. В. (2010)
Чергінець В. І. - Порушення в легенях новонароджених щурів при експериментальному моделюванні нормобаричної гіпероксії, Ільченко С. І. (2010)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти формування тромбофілії за хронічної гіперцистеїнемії у щурів (2010)
Машейко І. В. - Діагностична цінність визначення концентрації та фукозильованості альфа-1-кислого глікопротеїну при хронічних мієлолейкозах, Бразалук О. З. (2010)
Візір В. А. - Величина об′ємного мозкового кровотоку та рівень гомоцистеїну плазми у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Буряк В. В., Попльонкін Є. І. (2010)
Василенко А. М. - Вплив дисбалансу цитокінової системи на структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит із різними функціональними класами серцевої недостатності, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Нейропсихологічні розлади у пацієнтів із гемісферними ішемічними порушеннями та їх залежності від нейродинаміки стовбурового та кіркового рівня (2010)
Перцева Т. О. - Показники функції ендотелію у чоловіків, що палять, із хронічним обструктивним захворюванням легенів, Гашинова К. Ю., Єфімова Н. О. (2010)
Корпусенко І. В. - Ефективність модифікованих колапсохірургічних втручань у хворих на туберкульоз легень, Бакулін П. Є., Савенков Ю. Ф. (2010)
Сорокіна О .Ю. - Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою (2010)
Василенко А. М. - Особливості функціональних змін у нирках у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка, Шейко С. О. (2010)
Ермакович И. И. - Применение препарата Вазонат в лечении больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом, Чернышов В. А. (2010)
Окладникова С. Л. - Особливості клінічного перебігу гестаційного і хронічного піелонефриту у вагітних, Крутіков Є. С., Николаєв В. М. (2010)
Линник М. І. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз, її вплив на розвиток та можливість прогнозування епідеміологічної ситуації в Україні (2010)
Мирончук Л. В. - Рентгенографія ліктьового суглоба в постравматичному періоді у практиці медико-соціальної експертизи (2010)
Юр’єва Л. М. - Синдром "позбавлення батьківського піклування", Гура Е. І. (2010)
Калмиков С. А. - Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція (2010)
Баранник С. І. - Прогнозування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Родинська Г. О., Губарь І. О. (2010)
Омельчук С. Т. - Определяющее значение особенностей механизма действия соединений класса трикетонов на теплокровных животных при оценке их опасности для человека, Ковальчук Н. Н., Сасинович Л. М. (2010)
Щудро С. А. - Вікові та гендерні особливості характеру підлітків, Дроздова І. В., Журавель Т. О. (2010)
Гінзбург В. Г. - Якість медичної допомоги в акушерських стаціонарах очима пацієнтів (2010)
Волошин В. О. - Актуальні питання взаємодії медичної служби СБ України з іншими військовими та відомчими формуваннями медичної служби в Україні в умовах повсякденної готовності, Тітов Г. І. (2010)
Крячкова Л. В. - Аналіз існуючих підходів до оцінки результатів діяльності систем охорони здоров’я (2010)
Професор Неруш Петро Опанасович (до 70-річчя з дня народження) (2010)
Лехан В. М. - Професійна та громадська діяльність І. В. Лешко-Попеля (до 150-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. IV. Энтропия Цаллиса и неэкстенсивная термодинамика (2014)
Белоголовский М. А. - Функция распределения прозрачностей сильно сжатых разупорядоченных слоев диэлектрика (2014)
Namlyeyeva Yu. V. - Theoretical investigations of the idealized model for the mushy region, Taranets R. M. (2014)
Луньов С. В. - Ефективна маса густини станів електронів ∆1-мінімуму зони провідності кристалів германію (2014)
Локтионов И. К. - Применение осциллирующих потенциалов взаимодействия для моделирования равновесных свойств простых жидкостей, Терехов С. В., Рубцова О. А. (2014)
Труханов А. В. - Методика расчета постоянства коэффициентов гигантского магниторезистивного эффекта в многослойных квазиодномерных структурах, Труханов С. В., Шарко С. А. (2014)
Гаджиалиев М. М. - Экспериментальное определение барического коэффициента края зоны проводимости арсенида галлия, Пирмагомедов З. Ш., Эфендиева Т. Н. (2014)
Синякина С. А. - Влияние высокого гидростатического давления на процесс дегидратации ксерогеля системы ZrO2–3 mol% Y2O3, Горбань О. А., Константинова Т. Е. (2014)
Варюхин В. Н. - Разработка метода 3D деформационного структурообразования в условиях сочетания деформаций кручения и сжатия, Кулик И. А., Белоусов Н. Н., Пашинская Е. Г. (2014)
Подрезов Ю. Н. - Роль сдвиговых деформаций консолидации порошковых материалов, Вербило Д. Г., Евич Я. И. (2014)
Воропаев В. С. - Исследование влияния параметров процесса асимметричной прокатки на формирование структуры и свойств порошкового проката, Гогаев К. О., Подрезов Ю. Н., Назаренко В. А. (2014)
Пашинская Е. Г. - Влияние технологии волочения со сдвигом на структуру и свойства низкоуглеродистой проволоки, Варюхин В. Н., Максакова А. А., Максаков А. И., Толпа А. А., Макарова А. В. (2014)
Шемченко Е. И. - Cпектрофотометрия нормального отражения и брюстеровское отражение от алмазоподобных пленок нитрида углерода CNx и CNx:Euy, Свиридов В. В., Радкевич Н. А. (2014)
Федоренкова Л. И. - Температурное воздействие электролитной плазмы на структуру поверхности металла (2014)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти організації медичної допомоги в Україні (2010)
Філіппов Ю. О. - Оцінка надання медичної допомоги хворим на жовчнокам’яну хворобу за обсягом виконання клінічних протоколів у деяких областях України, Зигало Е. В. (2010)
Дзяк Л. А. - Прогнозування функціональних наслідків внутрішньочерепних крововиливів внаслідок розриву артеріовенозних мальформацій, Мітрофанов К. В., Скрипник О. Ф. (2010)
Сергеєв С. В. - Особливості розвитку транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію, Мурашко Н. К. О (2010)
Дукельський О. О. - Психологічні особливості хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій (2010)
Горовенко Н. Г. - Асоціація поліморфних варіантів генів ACE та AT2R1 з розвитком перинатальної патології у новонароджених, Кир’яченко С. П., Россоха З. І. (2010)
Кусткова Г. С. - Діагностичне значення циркадних ритмів при гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби, Мурашко Н. К. (2010)
Шейко С. О. - Фактор некрозу пухлини- α та показники еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Катеренчук І. П. - Ефективність вазонату® в комплексному лікуванні хворих зі стабільною стенокардією, Ткаченко Л. А., Вакуленко К. Є. (2010)
Калмиков С. А. - Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації (2010)
Ігнащук О. В. - Вплив терапії ноофеном на стан автономної нервової системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Сєркова В. К. (2010)
Білов О. В. - Пломбування штучної екстраплевральної порожнини, морфологічні і рентгенологічні аспекти, Мальцев І. О., Литвяков Ю. М., Савенков Ю. Ф., Корпусенко І. В. (2010)
Рой І. В. - Біомеханічні показники ходи у хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Драч Л. О. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Необхідність обґрунтування положення – тяжка термічна травма як критичний стан (2010)
Доманський А. М. - Результати хірургічного лікування хворих з наслідками поліструктурних пошкоджень передпліччя і кисті (2010)
Дитятковський В. О. - Клінічна ефективність перорального і підшкірного методів алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз (2010)
Громов О. В. - Вплив стимуляторів остеогенезу на стан кісткової тканини альвеолярного відростка старих щурів (2010)
Семенов К. А. - Техніка вимірювання величини відкривання рота (2010)
Комський М. П. - Визначення можливості проведення сцинтиграфії при різних формах остеомієліту нижньої щелепи, Дроздов О. Л. (2010)
Стусь В. П. - Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону, Білецька Е. М., Головкова Т. А. (2010)
Сидоренко Т. П. - Вплив різних чинників на процес формування здоров’я здорових підлітків, Бердник О. В. (2010)
Левченко О. Є. - Вплив рецептур "Сирень" та "Черемуха" на функцію серцево-судинної системи експериментальних тварин в умовах алкогольної інтоксикації, Мохорт М. А., Торбін В. Ф. (2010)
Кузьмінов Б. П. - Субхронічний інгаляційний вплив формальдегіду на стан дихальних шляхів та імунну систему морських свинок, Бісярін Ю. В., Кузьмінов Ю. Б., Зазуляк Т. С., Грушка О. І., Зазуляк І. А. (2010)
Хоп’як Н. А. - Метод знешкодження кубового залишку виробництва диметилсульфоксиду за допомогою екосорбенту глауконітоліту на Львівському підприємстві "Галичфарм" - "Корпорація Артеріум", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Крупка Н. О., Матисік С. І., Зуб С. Т., Грималюк Б. Т. (2010)
Надворний М. М. - Зростання поширеності трансмісивних гельмінтозів в Одеському регіоні, Олійник В. А., Ковальчук Л. І. (2010)
Щудро С. А. - Виявлення особливостей реагування на захворювання у підлітків, Дроздова І. В., Буряк Л. І., Журавель Т. О. (2010)
Хобзей М. К. - Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні, Іпатов А. В., Коробкін Ю. І., Мороз О. М. (2010)
Гінзбург В. Г. - Структурна перебудова системи охорони здоров’я на регіональному рівні: досягнення та завдання (2010)
До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2010)
Професор Л. Ю.Науменко (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Професор О. І. Сукманський (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Корягін Ю. А. - Становлення та розвиток громадського лікарського руху на Катеринославщині, Гніненко І. К., Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Бобрик К. Ю. - Створення злочинної організації як прояв організованої злочинності та різновид організованої злочинної діяльності (2014)
Бояров В. І. - Деякі питання організації і тактики огляду місця події під час розслідування масових заворушень, Глінська-Тарасова Н. В. (2014)
Глущенко С. В. - Принципи спеціалізації та інстанційності в діяльності Вищого спеціалізованого суду (2014)
Голей В. П. - Процеси залучення та повернення іноземних кредитів під гарантії Уряду України: історіографічний аспект (2014)
Горян Е. В. - Антимонопольне регулювання діяльності холдингових компаній в США, Англії, ФРН та Україні: порівняльно-правовий аналіз, Карасик О. О. (2014)
Єряшов Є. К. - Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів авіаційної діяльності – юридичних осіб (2014)
Дехтярев Ю. П. - Юридическая ответственность за травматизм профессиональных спортсменов (сравнительный анализ правовых подходов к данной проблеме в Англии и Франции), Жуляев В. В. (2014)
Заяць Н. Я. - Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи (2014)
Коломієць Н. В. - Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: правовий аналіз понять "підстави" та "умови" (2014)
Ляш А. О. - Підтримання державного обвинувачення в суді: правова природа, суть і значення (2014)
Мироненко О. В. - Мета і підстави застосування запобіжних заходів за новим кпк україни (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Ірландії (2014)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза: деякі проблемні питання та сучасні можливості, Абрамова В. М. (2014)
Тракало Р. І. - Міжнародно-правові стандарти судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя (2014)
Юринець Ю. Л. - Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: пошук витоків у первісних суспільствах (2014)
Юрчишин В. М. - Правове забезпечення функціональної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні (2014)
Яремко Г. З. - Гранична межа покарання у виді штрафу (2014)
Яценко О. В. - Структура і зміст правового статусу судді під час здійснення судочинства (2014)
Шпачук А. О. - Провадження на підставі угод (2014)
Боговская Е. А. - К вопpосу об организационно-правовом регулировании иммунопрофилактики гепатита B лиц, участвующих в оказании медицинской помощи (2014)
Булеца С. Б. - До питання про компенсацію моральної шкоди (2014)
Булеца С. Б. - Правові проблеми захисту прав медичних працівників (2014)
Грачева Т. Ю. - Правовые аспекты ответственного самолечения, Самусь И. В. (2014)
Гурылёва М. Э. - К вопросу реализации прав пациента через свободу фармацевтических назначений врача (2014)
Гурылёва М. Э. - Правовое обеспечение деятельности банков пуповинной крови в России (2014)
Єні О. В. - Замісна підтримувальна терапія: особливості законодавчого регулювання в Україні (2014)
Коваль А. М. - До проблеми обґрунтування використання терміну "охороноздоровче право" в наукових дослідженнях (2014)
Коваль М. В. - Законодавча обумовленість терміну "охороноздоровче" право України (2014)
Ковальова О. М. - Досвід викладання біоетики студентам вищого медичного навчального закладу, Ащеулова Т. В., Амбросова Т. М., Смирнова В. І., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Гончарь О. В. (2014)
Коляденко Н. В. - Принципи біоетики як морально-правова основа розвитку системи охорони здоров’я в Україні (2014)
Курило Т. М. - Викладання охороноздоровчого права в системі післядипломної медичної освіти (2014)
Курило Т. М. - Розвиток законодавства України про охорону здоров’я під час проведення реформ галузі (2014)
Насырова А. Н. - Организационные аспекты оказания помощи при бешенстве (2014)
Ніндипова В. І. - Адміністративно-правові норми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин потребують удосконалення (2014)
Олефір А. О. - Проблеми нормативного регулювання особливостей здійснення державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2014)
Прокопенко Н. О. - Міждисциплінарна стратегія розвитку охороноздоровчого права, Прокопенко В. В. (2014)
Прокопенко Н. О. - Напрямки розвитку взаємодії між охороноздоровчим правом та законодавством у сфері екології та містобудування, Прокопенко О. В. (2014)
Рогова О. Г. - Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону здоров’я (2014)
Сажієнко Н. В. - Щодо дефініції міжнародного права охорони здоров’я (2014)
Таранюк Г. П. - Кризис здравоохранения в Украине: институциональный аспект (2014)
Терованесов А. М. - Правова основа впровадження вітчизняної системи обов’язкового медичного страхування (2014)
Триньова Я. О. - Використання біометричних даних: погляд з позиції de lege lata (2014)
Шаповалова П. К. - К вопросу формирования нормативов юридической работы в сфере здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Шаповалова П. К. - Региональный стандарт по ведению дел в судах для юридического отдела регионального министерства (департамента) здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Від редакції (2014)
Солтис Дж. - Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т. Шевченка (2014)
Айріян К. Б. - Важливість запровадження інституту конституційної скарги для повноцінного захисту та відновлення порушених прав особи (2014)
Чернишевич О. В. - Виконавча влада в Україні на рубежі XX–XXI століть: правовий та історичний аспект (2014)
Головкін О. - Особливості та класифікація позовів у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2014)
Скільський І. І. - Окремі аспекти визначення меж судового розгляду стосовно кола осіб (2014)
Вереша Р. В. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект) (2014)
Корж В. П. - Проблеми усунення юридичних колізій в окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Гончар В. П. - Мета та підстави обмеження гласності судового процесу (2014)
Колесник Ю. B. - Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України (2014)
Тютьков І. В. - Щодо визначення поняття та складу функцій взаємодії Воєнної організації держави у системі адміністративно-правових відносин (2014)
Мойсей Л. О. - Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців (2014)
Давиденко О. І. - Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності (2014)
Тракало Р. І. - Роль слідчого судді у досудовому розслідуванні (2014)
Антонюк Н. М. - Діти в прийомних сім’ях: проблематика перекладу, Дробаха О. В. (2014)
Шовкова Т. А. - Зміст граматичної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Внукова Ю. А. - Неосудність та обмежена осудність як кримінально-правові категорії (2014)
Волошенко О. В. - Способи зміни та підміни (2014)
Бобох Н. М. - Механізм оподаткування нерухомого майна як складова податкового механізму держави (2012)
Дем’янчук О. І. - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів, Шевчук Н. А. (2012)
Десятнюк О. М. - Суб’єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України (2012)
Гупаловська М. Б. - Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення (2012)
Іваницька М. П. - Стабілізація місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Каспрук А. Ю. - Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів (2012)
Корень Н. В. - Модернізація механізму управління капітальними видатками як складової інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Крупей Н. С. - Економічна сутність податків та їх функції (2012)
Кулай А. В. - Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи (2012)
Левицька С. О. - Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку, Тимошенко І. О. (2012)
Литвиненко Я. В. - Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2012)
Рошило В. І. - Система фінансового забезпечення місцевих органів влади, Ковалевич Д. А. (2012)
Серебрянський Д. М. - Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика, Новицька Н. В. (2012)
Сидорович О. Ю. - Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України (2012)
Синчак В. П. - Ретроспектива наукових підходів до інтерпретації податкового стимулювання, Крушинська А. В. (2012)
Тимошенко М. В. - Динаміка бюджету та окремі аспекти модернізації економіки (2012)
Шулюк Б. С. - Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства (2012)
Алмашій Я. І. - Особливості туристичної діяльності у регіональному контексті (2012)
Антонюк О. І. - Система інформаційного забезпечення як елемент фінансового менеджменту, Мицак О. В., Осадчук Ю. М. (2012)
Артюшок В. С. - Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку (2012)
Артюшок К. А. - Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського Полісся (2012)
Бутов А. М. - передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології (2012)
Глухова В. І. - Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Чубка О. Ю. (2012)
Гончарова В. Г. - Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку (2012)
Давидов Г. М. - Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості, Черновол О. М. (2012)
Жарікова О. О. - Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту (2012)
Ізмайлова Н. В. - Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи (2012)
Кармазіна Н. В. - Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону (2012)
Коваль В. М. - Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми (2012)
Костецький В. В. - Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства (2012)
Костриченко В. М. - Економічне обґрунтування цінових рішень в анробізнесі (2012)
Кошелєва О. Г. - Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2012)
Кузьмінська К. І. - Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату (2012)
Левицька І. О. - Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії (2012)
Левицька С. О. - Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці, Андрєєва А. О. (2012)
Левицький В. В. - Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість (2012)
Легенчук С. Ф. - Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів (2012)
Матюха М. М. - Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій (2012)
Миколишин М. М. - Банки як емітенти цінних паперів: досвід Польщі (2012)
Нападовська Л. В. - Концептуальні засади формування управлінської звітності, Матюха М. М. (2012)
Олійник Я. В. - Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу в Україні (2012)
Орлова В. О. - Концепція розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Півняк Ю. В. - Системний підхід у забезпеченні фінансової безпеки підприємства, Почечун О. І., Суха М. С. (2012)
Позняковська Н. М. - Подання фінансової звітності суб’єктів державного сектора (2012)
Позов А. Х. - Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності (2012)
Пушкарь І. В. - Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів (2012)
Свірко С. В. - Методологічні та методично-організаційні положення формування інформаційного ресурсу суб’єкта господарської діяльності, Осадча О. О. (2012)
Слюсаренко К. В. - Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу, Романюк І. (2012)
Стащук О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства, Андрійчук М. П. (2012)
Стащук О. В. - Структура капіталу підприємства в контексті досягнення його фінансової стійкості, Гриценюк А. В. (2012)
Твардовська Л. М. - Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки, Півняк Ю. В., Чабаненко М. В. (2012)
Ткаченко С. А. - Характеристика сучасної практики організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2012)
Томілін О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України (2012)
Харчук Ю. Ю. - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Царенко О. В. - Технологія управління реалізації аутсорсингу (2012)
Чумак О. В. - Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства, Савченко І. Г. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Працівник і бухгалтерський облік: соціалізм чи демократія??? (2012)
Юрченко О. А. - Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємств (2012)
Аверкина М. Ф. - Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики (2012)
Давидюк Т. В. - Облікова інформація в системі управління людським капіталом (2012)
Драч О. І. - Актуальні проблеми оцінки стимулювання працівників підприємств (2012)
Карлін М. І. - Необхідність дотримання законів фіскальної соціології при соціально-економічних перетвореннях в Україні (2012)
Мех Л. М. - Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України, Шевченко О. С. (2012)
Топішко Н. П. - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (2012)
Алексеєнко Л. М. - Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів, Стецько М. В., Радова Н. В. (2012)
Андрос С. В. - Інституційно-структурні перетворення фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації (2012)
Бондаренко Л. А. - Санаційний банк як інструмент оздоровлення проблемних активів банківської системи України (2012)
Герасимчук В. Г. - Фінансування програм інноваційного розвитку (2012)
Гордієнко В. О. - Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України (2012)
Грудзевич І. Т. - Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України, Трачук І. А. (2012)
Ґудзь Т. П. - Причини та наслідки зміни валютного курсу національного грошової одиниці (2012)
Джусов А. А. - Особенности рынка ценных бумаг эпохи глобализации (2012)
Дмитриева Е. Н. - Теоретические основы конкуренции в банковском секторе (2012)
Засанська С. В. - Аналіз електронних платіжних систем на фінансовому ринку (2012)
Івасишина Н. В. - Фактори, що впливають на імовірність настання ДТП та враховуються при тарифікації, Малашенко Ю. А. (2012)
Клімчик В. В. - Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави (2012)
Козак Г. О. - Планування рівня податкового навантаження як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку (2012)
Корнієнко О. В. - Впровадження трансфертного ціноутворення в українських банках та його наслідки (2012)
Кривицька О. Р. - Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні, Чичилінський М. В. (2012)
Крищук Ю. В. - Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем (2012)
Кузьмак О. М. - Вдосконалення функціонального забезпечення ризик-менеджменту у банках України (2012)
Мартин О. М. - Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України (2012)
Новак С. М. - Процентні свопи: причини та механізм синтезу (2012)
Оксенюк К. І. - Світовий досвід формування кластер них структур (2012)
Потишняк О. М. - Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів (2012)
Савич В. І. - Фінансові інституції в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Левандівський О. Т. (2012)
Смоленюк Р. П. - Формування інвестиційного потенціалу агропромислового виробництва в Україні (2012)
Стецюк В. М. - Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні, Толстенко О. Ю. (2012)
Чкан І. О. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Шаварина М. П. - Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку (2012)
Шендригоренко М. Т. - Проблемні питання обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України, Кондратенко О. О. (2012)
Шимко О. В. - Венчурне інвестування як важливий напрям інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Розвиток теоретичних моделей дослідження податкової поведінки (2012)
Дзюбановська Н. В. - Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку (2012)
Заблоцький Т. М. - Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку (2012)
Кармелюк Г. І. - Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство (2012)
Кононенко А. Ф. - Управління фінансовим результатом консолідованих банків на підставі адаптованої моделі В. С. Кромонова, Тодосейчук Г. С. (2012)
Новоселецький О. М. - Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейронечітких мереж, Лопацька І. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського