Ступницкая Н. Н. - Лейтмотивные идеи в романе А. И. Солженицына "В круге первом" и эпопее "Красное колесо" (2014)
Тарарак М. Ю. - Об основных итогах изучения поэзии И. Эренбурга (2014)
Тарарак А. В. - "Рославлев" А. С. Пушкина и европейский наполеоновский миф (2014)
Тыминская И. Н. - Пьеса Хельге Крога "Раковина" в художественной системе "новой драмы" (2014)
Черниенко Л. В. - Об одной из форм психологического анализа в русской литературе рубежа тысячелетий (2014)
Чирка Ю. О. - Роль просторово-часової організації в структурі п’єси Л. Фейхтвангера "Мир" (2014)
Шалак О. І. - Дослідження гаївок у "Быте подолян" К. Шейковського: до проблеми записування та едиції (2014)
Міговк Р. Ю. - Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату (2013)
Зубанич Л. Л. - Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді (2013)
Майор Р. І. - Національна концепція русофілів Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2013)
Гиря В. І. - Активізація проугорської іреденти на Закарпатті у 1920-х роках (2013)
Славік Ю. В. - Створення та функціонування в Угорщині концентраційних таборів Крива та Вор'юлопош (березень-липень 1939 р.) (2013)
Кузьма В. В. - Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області (50 - 90-ті роки ХХ ст.) (2013)
Чура О. В. - Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки (2013)
Сергієнко Т. С. - Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин (1991 - 2013 рр.) (2013)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво як важливий чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності (2013)
Кулчар Т. Ф. - Фінансовий вимір українсько-угорського транскордонного співробітництва у 2004 - 2013 роках (2013)
Діус Н. О. - Євроінтеграційний потенціал Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Пронь Т. М. - ALTER EGO зовнішньої політики і дипломатії президента США Томаса Вудро Вільсона (1912-1920) (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат СРСР і Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Шніцер І. О. - Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") (2013)
Віросткова А. - Структура українських національних шкіл у Словаччині післявоєнних років (2013)
Кіш Є. Б. - Вплив системних трансформацій кінця ХХ століття на зміну концепту "Центральна Європа" (2013)
Бевзюк Є. В. - Становлення словацької національної ідентичності (перша половина ХІХ ст.) (2013)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ - першої половини ХХ століть (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Формування етноніма населення Підкарпатської Русі (2013)
Кичак О. Ю. - Взаємовідносини матері з дітьми у заробітчанських сім'ях Закарпаття на початку ХХІ століття (на основі результатів польових досліджень) (2013)
Леньо П. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку європейської етнології (2013)
Ферков О. В. - Проблеми історії Марамороша (ХІІ-ХV століття) в угорській історіографії ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Мандрик І. О. - Національне питання в Угорщині середини ХІХ століття в оцінці Йожефа Етвеша (2013)
Гончар М. І. - Історико-біографічні публікації в часописі "Подольские епархиальные ведомости" (1862-1905) (2013)
Кічера В. В. - Орган Мукачівського монастиря отців Василіан "Вісті з Чернечої Гори" (1934-1935) як джерело з історії греко-католицької церкви (2013)
Данилюк Д. Д. - Возз'єднання Закарпаття з Українською РСР в оцінці вітчизняної історіографії (1945-2013), Міщанин В. В. (2013)
Мателешко Ю. П. - Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) (2013)
Олашин М. В. - Літопис розвитку археологічної науки на Закарпатті (2013)
Леньо П. Ю. - Образ "Іншого" та формування колективних ідентичностей у Європі (2013)
Хроніка життя історичного факультету Ужгородського національного університету у 2013 році (2013)
Відомості про авторів (2013)
Господарев И. А. - Условия существования, фононный спектр и колебательные характеристики ван-дер-ваальсовых кристаллов с ОЦК структурой, Клочко М. С. , Ризак В. М. , Сыркин Е. С. , Феодосьев С. Б. (2011)
Афанасьєва І. О. - Методика підготовки органічних об’єктів для досліджень методом іонно-фотонної спектрометрії, Бобков В. В., Грицина В. В., Шевченко Д. І. (2011)
Штейфан А. Я. - Коливне зображення борного ангідрида В2О3, Небола І. І. , Сідей В. І. (2011)
Дробнич О. В. - Проблема виконання стороннього коду у грідах, що побудовані на віртуальних машинах Ruby, Дробнич М. П., Різак В. М. (2011)
Водорез О. С. - Температурные зависимости теплопроводности полупроводниковых твердых растворов PbTe-Bi2Te3, Бондаренко А. С., Рогачева Е. И. (2011)
Girka O. I. - Focused ion source for the microelectronics thin films processing, Bizyukov I. O., Bizyukov O. A., Sereda K. M., Romashchenko O. V. (2011)
Окунєва Т. О. - Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками, Маслюк В. Т., Мегела І. Г., Головей В. М., Біров М. М. (2011)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6., Герзанич О. І., Сливка О. Г., Мотря С. Ф. (2011)
Барахвостов С. В. - Сверхбыстрый электрический взрыв микропроводников: Структура и оптические характеристики плазменного канала, Бочкарев М. Б., Волков Н. Б., Нагаев К. А., Тараканов В. П., Ткаченко С. И., Чингина Е. А. (2011)
Константинов В. О. - Ізохорна теплопровідність твердого C6H12, Ревякін В. П., Саган В. В. (2011)
Ізай В. Ю. - Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I, Студеняк І. П., Ворохта М., Матолін В., Куш П., Плеценік А. , Загоран М. , Роч Т., Грегуш Я. (2011)
Шаповалов I. П. - Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) – магнетику, Сайко П. О. (2011)
Тимохов Д. Ф. - Стабилизирующие покрытия люминесцирующих слоев пористого кремния (2011)
Кушнір О. С. - Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією, Гірник І. С., Шопа Р. Я., Дзюбанський В. С., Єрмаков О. С. (2011)
Васильєв М. О. - Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних середовищах, Філатова В. С., Яценко Л. Ф., Гурін П. О. (2011)
Дорошенко А. Н. - Рентгенографическое исследование твёрдых растворов висмут-сурьма, Дроздова А. А., Пинегин В. И. , Рогачева Е. И. (2011)
Блецкан Д. И. - Электронная структура низко- и высокотемпературной фаз дисульфида германия, Глухов К. Е., Кабаций В. Н., Вакульчак В. В. (2011)
Поп О. М. - Регресійні залежності "вміст гамма-активного нукліда – температурна доза" в технологіях отримання кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках, Волковецький С. П., Лібман В. А. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ, Гримало А. К., Колотий В. В., Венедиктов В. М. , Волковецький С. П., Шахов В. П. (2011)
Афанасьев С. Н. - Механизм образования ядра 8Bе в реакциях 12C(g,3a) и 16O(g,4a) (2011)
Бохінюк В. С. - Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ'), (γ, n), Парлаг О. М., Пилипченко В. А. (2011)
Шевченко О. С. - Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 87Sr в (γ,γ') реакціях, Ранюк Ю. Н., Довбня А. Н., Купленіков Е. Л. (2011)
Швецов В. Н. - Многовходовая система TOF для нейтронно -ядерных исследований по методу времени пролета нейтронов, Астахова Н. В., Гундорин Н. А., Еник Т. Л., Зейналов Ш. С., Мицина Л. В., Пикельнер Л. Б., Попов А. Б., Саламатин И. М., Саламатин К. М., Самосват Г. С., Седышев П. В., Сиротин А. П., Смирнов В. И. (2011)
Пономаренко А. - Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12, Осташко В., Латтуада М., Ді П’єтро А., Міляніч Д., Задро М., Муцумара А., Пелегріті М.-Г., Романо С., Тудіско С., Туміно А., Фігуера П. (2011)
Потокі І. C. - Моніторинг вмісту природних та техногенних радіонуклідів у місті Ужгород гамма-спектрометричним методом (2011)
Юркуц Ю. Ю. - Система стабілізації та пониження фону в гамма-спектрометричному комплексі, Поп О. М., Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Хаердинов М. Н. - Анализ возбужденных водородных фрагментов при фотодиссоциации молекул в приложении к экспериментам типа накачка-зондирование, Грум-Гржимайло А. Н., Страхова С. И. (2011)
Бейгман И. Л. - Спектроскопическое исследование перезарядки многозарядных ионов фтора на атомах неона (область длин волн 125–350 Å), Вишняков Е. А., Лугинин М. С., Рагозин Е. Н., Толстихина И. Ю. (2011)
Роман В. І. - Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом (2011)
Стецович В. В. - Емісійний спектр урацилу, ініційований повільними електронами, Суховія М. І., Чаварга М. М., Федорко Р. О., Мінда І. Ю., Шафраньош І. І. (2011)
Малініна А. О. - Енергетичні характеристики випромінювання низькотемпературної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами (2011)
Горкавенко В. М. - Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнітним вихором скінченного поперечного розміру, Ситенко Ю. О., Степанов О. Б. (2011)
Гайсак М. - Енергія зв’язку синглетних та триплетних станів негативного іона мюонію, Гнатич М., Федорняк Ю. (2011)
Гайсак М. - Енергія зв’язку нижчих 1,3s- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході, Мучичка Ю., Онисько В. (2011)
Гайсак І. - Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню, Гайсак М., Ламер І. (2011)
Бычков А. Б. - Оценка вероятности ионизации атома водорода под воздействием короткого фотоимпульса, Смирнов В. В. (2011)
Бондар І. І. - Експериментальні дослідження впливу додатково індукованої поляризації атома барію в основному стані на реалізацію багатофотонних переходів, Суран В. В. (2011)
Месарош Л.В. - Визначення концентрації та температури електронів у лазерній плазмі олова, Чучман М.П., Шуаібов О.К. (2011)
Гірка І. О. - Збудження електромагнітних азимутальних поверхневих хвиль у діапазоні електронної циклотронної частоти кільцевим пучком електронів, Моргаль Я. І. (2011)
Вишнякова Г. А. - Резонанс когерентного пленения населенности в N системе и исследование возможности квантовой фильтрации, Самокотин А. Ю., Акимов А. В., Колачевский Н. Н., Соколов А. В., Сорокин В. Н., Юдин В. И., Тайченачев А. В. (2011)
Ермалицкая К. Ф. - Двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия неоднородных объектов (2011)
Кленівський М. С. - Емісійні характеристики ексиламп на парогазових сумішах циліндричної геометрії, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2011)
Шароді І. С. - Спектральний склад випромінювання розсіяних частинок при бомбардуванні іонами калію поверхні арсеніду галію (2011)
Шпаков К. В. - Система регистрации оптического излучения с наносекундным разрешением для исследования начальной фазы атмосферных разрядов, Огинов А. В. (2011)
Гарай Г. Ш. - Система управління копіювальним станком на базі ПК, Курмаі С. О., Хропін Г. Ю. (2011)
Куліш В. - Підсилення мультигармонічних хвиль просторового заряду в системах з поздовжнім електростатичним ондулятором, Брусник А., Лисенко О. (2011)
Шароді І. С. - Застосування методу іон-фотонної спектроскопії для дослідження забруднення ґрунтів важкими металами, Митропольський І. Є. , Приходько М. В. , Буксар В. С. , Лінтур М. І. , Маркович Л. М. , Поп С. С. (2011)
Сакалош І. І. - Волоконно-оптичний пристрій для оцінки параметрів мікродоз фізіологічних розчинів, Шаркань Й. П., Житов Н. Б., Січка М. Ю., Козич Л. І. , Різак В. М. (2011)
Шаніна І. В. - Частота призначення та дозування окремих груп кардіологічних препаратів у пацієнтів у різних класах тривалості QRS­комплексу в перші 6 місяців постійної електрокардіостимуляції, Волков Д. Є., Крайз І. Г., Яблучанський М. І. (2014)
Матолич У. Д. - Динаміка змін інтегральних індексів активності запалення у хворих із флегмонами щелепно­лицевої ділянки (2014)
Мельник О. В. - NO­синтазний шлях метаболізму L­аргініну в лімфоцитах крові хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Ковальський П. П., Воробець З. Д. (2014)
Кулемзіна Т. В. - Рухова активність як провідна складова здоров’я дітей, Красножон С. В. (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика райдужно­рогівкового кута очного яблука щурів у нормі, Кривко Ю. Я., Якимів С. Я. (2014)
Авазашвілі І. Д. - Стентування внутрішніх сонних артерій у хворих, які перенесли транзиторні ішемічні атаки, Цімейко О. А., Скорохода І. І. (2014)
Панчук С. І. - Антимікробна активність декаметоксину щодо бактеріальних збудників інфекційного загострення бронхіальної астми, Гуменюк М. І., Ковальчук В. П. (2014)
Федотова Л. О. - Особливості окремих ланцюгів кальцієвого гомеостазу при ішемічній хворобі серця залежно від артеріальної гіпертензії (2014)
Стець М. М. - Раціональна етапна діагностика та лікувальна тактика при біліарному сепсисі (2014)
Протас Н. М. - Переваги переходу до комбінованої терапії ситагліптин/метформін за неефективності стартової монотерапії метформіном у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла, Скрипник Н. В., Протас Я. М., Мельник Н. В., Білик Л. Я. (2014)
Плеш І. А. - Ефективність лікування хворих на есенційну гіпертензію II стадії, Гайдич Л. І., Рябий С. І., Богверадзе Л. I., Гудзовата Н. В., Мацюк Г. І. (2014)
Пархоменко Т. А. - Системна склеродермія: як уникнути діагностичних помилок, Грушко І. В., Шелест Ю. П., Громенков В. Д., Супрун Н. В., Бевз Н. Д. (2014)
Медведь О. П. - Зміни функції нирок та ускладнення після коронарних ендоваскулярних втручань з використанням рентгеноконтрастних засобів, Водяницька Н. А., Мехтієва Ф. Б., Гуділін Т. Є., Ракова С. В. (2014)
Камінський І. В. - Мікробний чинник і його роль у патогенезі післяопераційного перитоніту (2014)
Баєва М. В. - Клiнiчний випадок синдрому Шая – Дрейджера, Лебединець Д. В., Лебединець В. В., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І. (2014)
Кисельов В. О. - Клінічний випадок великої післяопераційної вентральної грижі з абдомінальним компартмент­синдромом, Гур’єв А. М., Грепачевський В. Є., Береговий О. В., Бонь Д. О., Шолох В. М. (2014)
Величко В. І. - Ожиріння й неалкогольна жирова хвороба печінки з позиції кардіоваскулярного ризику в практиці сімейного лікаря, Колотвіна Л. І., Гур’єв А. М., Колотвін А. О. (2014)
Ейтутіс Ю. Г. - Сучасний стан проблеми ревізійного ендопротезування кульшового суглоба, Легенький О. Г. (2014)
Черкас І. М. - Скринінг донорської крові на вірус гепатиту В (2014)
Наказ "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні" (2014)
Порядок організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров’я (2014)
Система лікувального харчування (2014)
Норми харчування на одного хворого на день у загальних відділеннях (терапевтичні, хірургічні відділення) (2014)
Норми харчування на одного хворого на день у дитячих лікарнях та відділеннях (кількість продуктів, г/нетто ) (2014)
Норми харчування на одну вагітну жінку на день для пологових відділень (2014)
Норми харчування на одну породіллю на день для пологових відділень (2014)
Норми харчування на одного хворого на день для онкологічної лікарні (відділення) (2014)
Норми харчування на одного хворого на день для гастроентерологічного відділення (2014)
Інструкція з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров’я (2014)
Взаємозамінність продуктів при приготуванні дієтичних страв (2014)
Заміна продуктів за білками й вуглеводами (2014)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні особливості клітинної інфільтрації тканини печінки при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2014)
Палій А. В. - Особливості регенерації кісткової тканини після остеопластики ксеногенним матеріалом (2014)
Mokryk O. Ya. - Investigation of the algesic perception types observed in dental patients with different individual psychological characters, Krupnyk N. M. (2014)
Мальцева М. С. - Клас тривалості інтервалу QTc і функціональні показники кровообігу в пацієнтів у гострий післяопераційний період у різних режимах електрокардіостимуляції, Волков Д. Є., Гунаєва­Кручина О. О., Яблучанський М. І. (2014)
Гапонов І. В. - Динаміка змін фекального кальпротектину у хворих з ускладненнями дивертикулярної хвороби ободової кишки, Кудрявцева В. Є. (2014)
Залісна Ю. Д. - Порівняльний аналіз результатів нейропсихологічного тестування та функціональної нейровізуалізації головного мозку в пацієнтів із помірними когнітивними змінами, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Лошицький П. П., Коломієць Б. Ю. (2014)
Бур’янов О. А. - Комплексне лікування хворих на остеоартроз колінного суглоба, Омельченко Т. М., Кваша В. П., Соболевський Ю. Л., Скобенко Є. О., Легенький О. Г., Ейтутіс Ю. Г. (2014)
Фурдичко А. І. - Застосування гелю з фітолізоцимом у комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту в жінок з фізіологічним перебігом вагітності, Диба А. Я. (2014)
Галузинська О. І. - Досвід успішного застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії у хворих із кістозними новоутвореннями надниркових залоз, Кваченюк А. М., Радзієвський С. О., Безпалько Ю. М. (2014)
Таранчук В. В. - Порушення сну, серцево­судинна патологія та когнітивна функція (огляд літератури і власне дослідження), Денисенко Р. Ю., Дрофа Л. Б., Бабакова О. В., Мишанич Г. І. (2014)
Півнєв Б. А. - Умови зберігання медикаментозних препаратів удома, Дорофєєв А. Е., Чуков А. Б., Громенков В. Д., Чисников М. П. (2014)
Блецкан М. М. - Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова, Глухов К. Є., Грабар О. О. (2012)
Бокотей О. В. - Опис структури і симетрії коливного спектру кристалів Tl3TaS4 в концепції надпросторової симетрії, Небола І. І. (2012)
Росул Р. Р. - Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0.98Se0.02)2, Гуранич П. П. , Гомоннай О. О. , Сливка О. Г. , Хмара О. М. , Гомоннай О. В. , Роман І. Ю. (2012)
Блецкан Д. И. - Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3, Кабаций В. Н. (2012)
Сабадош В. М. - Першопринципні розрахунки фононних спектрів кристалів Sn2P2S6, Чобаль О. І., Різак І. М., Різак В. М. (2012)
Студеняк І. П. - Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3AsS3)Х(As2S3)1-Х, Неймет Ю. Ю., Орлюкас А. Ф., Кежоніс А. , Казакевічюс Е., Салкус Т. (2012)
Клевець В. Ю. - Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу M2P2Se6 (M = Sn, Mn), Савченко М. Д., Щурова Т. М., Сливка О. Г. (2012)
Шуста О. В. - Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6, Сливка О. Г. , Гуранич П. П. , Шуста В. С. (2012)
Бобик М. Ю. - Природа фазових переходів в аморфних плівках трисульфіду миш’яку, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С. , Рябощук М. М. (2012)
Кондрат А. Б. - Область структурной корреляции в стеклах (GeS2)X(As2S3)1-X, Попович Н. И., Мица В. М., Савченко Н. Д. (2012)
Далекорей А. В. - Мас-спектри парових потоків при випаровуванні матеріалів системи As-S та їх роль у формуванні аморфних плівок, Демеш Ш. Ш. , Ковтуненко В. С. , Мешко Р. О. (2012)
Рубіш І. Д. - Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu, Попович К. О., Балог О. О. (2012)
Небола І. І. - Фрактальні структури з елементами симетрії п’ятого порядку, що здатні захоплювати мікрохвильове випромінювання, Кіндрат В. Я. (2012)
Пуга П. П. - Рентгенолюминесценция и уровни энергии ионов Tb3+ в стеклообразном и поликристаллическом тетраборате лития, активированном ТbО2, Попович К. П., Данилюк П. С., Красилинец В. Н. , Пуга Г. Д., Турок И. И., Лоя В. Ю. (2012)
Бохінюк В. С. - До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (γ,γ’), Жаба В. І., Парлаг О. М. (2012)
Мазур В. М. - Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120Те в області Е1-гігантського резонансу, Симочко Д. М., Біган З. М., Деречкей П. С. (2012)
Стець М. В. - Розробка алгоритму отримання узгоджених значень періодів напіврозпаду радіоактивних ядер, Король Н. Н. , Поп О. М. , Маслюк В. Т. (2012)
Гедеон В. Ф. - Розсіяння електронів на іоні Si− (2012)
Месарош Л. В. - Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2012)
Ковдуш Р. Ч. - Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом (2012)
Грицак Р. В. - Лампа бар’єрного розряду на сумішах інертних газів з парою важкої води, Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т. (2012)
Мигович М. І. - Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження, Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2012)
Бандурина Л. О. - Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2012)
Кривський І. Ю. - Про бозонні розв’язки рівняння Дірака для вільного поля, Заяць Т. М., Симулик В. М., Ламер І. Л. (2012)
Медведєв С. Ю. - Про деякі наслідки з перетворень Тангерліні, Галамба І. Ф. (2012)
Лазур В. Ю. - Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном, Поп В. В., Рейтій О. К., Мигалина С. І. (2012)
Потокі І. С. - Параметричний опис абсолютної ефективності напівпровідникових детекторів для виміру активності об’ємних проб (2012)
Маркевич П. В. - Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм, Різак В. М. (2012)
Трикур І. І. - Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS, Сакалош І. І., Горват Г. Т., Січка М. Ю., Корпош С. О. , Шаркань Й. П., Різак В. М. (2012)
Симулик В. М. - Професор Кривський Іван Юрійович. До 80-річчя від дня народження (2012)
Біганич В. Ю. - Фазова р,Т,х-діаграма та інверсія знаку баричного коефіцієнту зсуву температури Кюрі в сегнетиелектриках CuInP2(SeхS1-х)6, Герзанич Е. І. (2012)
Штейфан А. Я. - Опис та коливне зображення кристалів пірохлору типу А2В2X6Y, Небола І. І. , Сідей В. І. (2012)
Holomb R. - Spectroscopic studies of medium range ordering in g-GeSe2: theory and experiment, Mitsa V., Akalin E., Akyuz S., Sichka M. (2012)
Маркуш П. П. - Cпектри постійних залишкових енергій електронів при їх взаємодії з сіркою у газовій фазі (2012)
Хребтов А. О. - Экспериментальное исследование магнитоэлектрических композиционных феррит-пьезоэлектрических структур с целью оптимизации их состава, Лавриненко Н. М., Пересадченко А. Н., Комаров В. П., Алехов Ю. А. (2012)
Лінтур М. І. - Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії, Приходько М. В., Маркович Л. М., Митропольский І. Є., Поп С. С. (2012)
Бохінюк В. С. - Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях, Жаба В. І., Парлаг О. М., Шабаліна Л. О. (2012)
Поп О. М. - Часова залежність інтерференцій аналітичних ліній радіоактивних нуклідів рядів 232Th, 235U та 238U (2012)
Himics Diána - Proton elastic scattering at the large hadron collider, Lengyel A. I., Tarics Z., Turóci Jolán (2012)
Terazawa Hidezumi - Higgs boson mass in the minimal unified subquark model (2012)
Токаревський В. В. - Ядерні технології і ядерні трансмутації (2012)
Грум-Гржимайло А. Н. - Нелинейные явления в атомах при взаимодействии с излучением ВУФ и мягкого рентгеновского диапазонов, Грызлова Е. В., Битюцкая А. С. (2012)
Грицак Р. В. - Емісійні характеристики наносекундного бар’єрного розряду в суміші аргону та гелію з парами важкої води (D2O), Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т. (2012)
Ласлов Г. Е. - Часова еволюція електронної температури у багатокомпонентній лазерній плазмі, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2012)
Месарош Л. В. - Дослідження тліючого розряду над поверхнею дистильованої води, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2012)
Миня О. Й. - Характеристики наносекундного розряду в дистильованій воді з електродами на основі алюмінію, Шуаібов О. К., Гомокі З. Т., Шевера І. В., Шулевка Р. Ю. , Козак Я. Ю. (2012)
Плекан Р. М. - Дослідження дводіркових збуджених станів та енергій спарювання нуклонів парно-парних ядер, Хіміч І. В. (2012)
Simulik V. M. - Оn the group-theoretical foundations for Fermi – Bose duality of the spinor field. Solutions and conservation laws, Krivsky I. YU., Lamer I. L., Zajac T. M. (2012)
Fedorchuk V. M. - Сlassification of non-singular manifolds in the space M(1,4)×R(u) invariant under one- and two- dimensional non-conjugate subalgebras of the lie algebra of the poincaré group P(1,4), Fedorchuk V. I. (2012)
Himics Diána - Excited nucleon as a van der Waals system of partons, Ilyin Yuri, Turóci Jolán (2012)
Kurochkin YU. A. - The system of the particles in the magnetic field on the background Lobachevsky space, Rybak I. YU. (2012)
Ovsiyuk E. - Generalized plane waves for Schrödinger and Dirac particles on the background of Bolyai–Lobachevsky geometry: simulating of a special medium (2012)
Red’kov V. - Spin 1/2 particle in the field of the Dirac string on the background of de Sitter space–time, Ovsiyuk E., Veko O. (2012)
Запісочний О. І. - Професор І.П. Запісочний (спогади про батька) (2012)
Шпеник О. Б. - До 90-річчя профессора Івана Прохоровича Запісочного, Завілопуло А. М. (2012)
К 75-­летию профессора Василия Ивановича Урсуленко (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, Ковалёва И. С., Стременюк О. Т. (2014)
Амосова Е. Н. - Преимущества контроля частоты сердечных сокращений с помощью комбинации ивабрадина с ­адреноблокатором по сравнению с полнодозовой терапией ­адреноблокатором во влиянии на толерантность к физической нагрузке, продольную систолическую и диастолическую функции миокарда и уровень NT­proBNP у больных ишемической болезнью сердца с умеренно сниженной фракцией выброса: результаты двухмесячного наблюдения, Руденко Ю. В., Андреев Е. В., Кацитадзе И. Ю., Безродный А. Б. (2014)
Пшеничный В. Н. - Прогнозирование исхода реваскуляризации конечности при критической ишемии по реактивности микроциркуляторного русла стопы, Родин Ю. В. (2014)
Амосова К. М. - Ефективність уніфікованого покрокового алгоритму лікування для забезпечення контролю артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці: результати дослідження ПЕРФЕКТ, Руденко Ю. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю. (2014)
Яковлева Л. М. - Фактори, які асоціюються з підвищеним ризиком несприятливих серцево­судинних подій у хворих на ішемічну хворобу серця з верифікованим атеросклерозом коронарних артерій за тривалого спостереження, Целуйко В. Й. (2014)
Быцай А. Н. - Этапность реконструктивных вмешательств у больных с многоуровневыми окклюзионно­стенотическими поражениями артериального русла нижних конечностей дистальной и ультрадистальной локализации (2014)
Мітченко О. І. - Динаміка показників ліпідного обміну й адипоцитокінів у хворих на морбідне ожиріння після медикаментозних та хірургічних методів лікування, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Кулик О. Ю. (2014)
Никоненко А. А. - Диагностическое значение оценки объемов аневризмы брюшного отдела аорты и интралюминального тромба для определения тактики лечения и прогнозирования риска разрыва, Макаренков А. Л. (2014)
Жаринова В. Ю. - Показатели гемоваскулярного гомеостаза и уровень васкулотропных аутоантител у больных пожилого возраста c ишемической болезнью сердца и клинически выраженной хронической сердечной недостаточностью, Бутынец Ж. С. (2014)
Коноплёва Л. Ф. - Легочная гипертензия, ассоциированная с системной склеродермией, Тер­Вартанян С. Х., Решотько Д. А., Шебеко Н. А., Алексеева Л. З. (2014)
Кобза І. І. - Сучасна дезагрегантна терапія у пацієнтів із серцево­судинними захворюваннями, Рудик Т. Б., Кобза Т. І. (2014)
Зербино Д. Д. - Деформации внутренних сонных артерий: проблемы этиологии, патогенеза и морфогенеза, Кузык Ю. И. (2014)
Приступа Л. Н. - Зміни системи гемостазу і поліморфізм гена тромбоцитарного глікопротеїну IІb/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця, Савенко І. І. (2014)
Костюшов В. В. - Злокачественная мезотелиома перикарда, Селиванов В. В., Бокал И. И. (2014)
Гардубей Є. Ю. - Диференціальний підхід до лікування пацієнтів з атеросклеротичним оклюзійно­стенотичним ураженням аорто­клубового сегмента, Полінчук І. С., Сидорко Ю. В. (2014)
Оголошення (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца. Часть ІІ, Стременюк О. Т., Ковалёва И. С. (2014)
Урсуленко В. И. - Постинфарктный разрыв межжелудочковой перегородки: частота развития, результаты хирургического лечения, Руденко А. В., Захарова В. П., Береговой А. А., Паничкин Ю. В., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Черпак Б. В., Дитковский И. А., Дзахоева Л. С. (2014)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність застосування фактора росту ендотеліоцитів у пацієнтів із хронічною ішемією нижніх кінцівок IIа—III стадії у складі комплексної терапії, Літвінова Н. Ю., Черняк В. А. (2014)
Березин А. Е. - Прогностическое значение соотношения количества циркулирующих эндотелиальных апоптотических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А., Самура Т. А., Мартовицкая Ю. В. (2014)
Ащеулова Т. В. - Фенотип гіпертригліцеридемічної талії у хворих на артеріальну гіпертензію: акцент на глюкометаболічний профіль та активність інтерлейкінів, Ковальова О. М., Сайєд М. А. (2014)
Бойко В. В. - Независимые предикторы неблагоприятного течения активного инфекционного эндокардита нативных клапанов, Петков А. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н. (2014)
Захарова В. П. - Нозологическая структура приобретенных пороков митрального клапана, Бабочкина А. Р., Руденко Е. В. (2014)
Питык А. И. - Непосредственные и отдаленные результаты реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией (2014)
Зербіно Д. Д. - Аномалії коронарних артерій, Куриляк О. Б., Бойко О. І. (2014)
Шанина И. В. - Постоянная электрокардиостимуляция и медикаментозное сопровождение пациентов, Волков Д. Е., Бойко В. В., Яблучанский Н. И. (2014)
Кондратюк В. Є. - Облітераційний тромбангіїт: складності діагностики та терапії, Бейко А. В., Карпович Л. Г., Ковганич Т. О., Станицька М. Б., Тер­Вартаньян С. Х. (2014)
Руденко А. В. - Симультантная операция коронарного шунтирования с резекцией аневризмы левого желудочка и гемитиреоидэктомией, Багиров М. М., Гогаева Е. К., Сейковский О. В., Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Соломка С. Н., Клименко Л. А. (2014)
Ушаков А. В. - Случаи системного амилоидоза с преимущественным поражением сердца, Легконогов А. В., Гагарина А. А., Константинова Т. В., Татаревский Н. В., Ульченко О. А., Нос А. Г., Шаланин В. В. (2014)
Оголошення (2014)
Бойчук Т. М. - Історичні віхи та сучасні реалії Буковинського державного медичного університету, Іващук О. І., Геруш І. В., Іфтодій А. Г., Ходоровський В. М. (2014)
Нечитайло Ю. М. - Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського медичного університету, Годованець Ю. Д. (2014)
Сорокман Т. В. - Наукові досягнення та перспективи розвитку кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею закладу), Сокольник С. В. (2014)
Бойчук Т. М. - Історія кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2014)
Цимбал В. І. - Значення кадрового менеджменту для ефективної роботи бібліотеки медичного університету (2014)
Безкаравайний Б. О. - Катамнез електрофізіологічних показників серцевої діяльності недоношених новонароджених з перинатальним ураженням центральної нервової системи, Соловйова Г. О. (2014)
Добрянський Д. О. - Сурфактатна терапія і формування бронхолегеневої дисплазії у глибоконедоношених немовлят, Борисюк О. П. (2014)
Ковальова О. М. - Дослідження асоціації поліморфізму генів сімейства глутатіон-S-трансфераз: GSTM1, GSTТ1 та GSTР1 з розвитком бронхелегеневої дисплазії та потребою в респіраторній підтримці, Похилько В. І., Россоха З. І., Горовенко Н. Г., Гончаровай Ю. О. (2014)
Ліхачова А. С. - Клініко-метаболічні особливості перебігу внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених, Редько І. І., Єфименко Н. Ф., Плетень М. В., Кричун Л. М. (2014)
Яблонь О. С. - Надзвичайно мала маса тіла при народженні – катамнез якості життя, Власенко Д. Ю. (2014)
Волерт Т. А. - Диагностика гастроезофального рефлюкса у детей раннего возраста, оперированых по поводу атрезии пищевода, Корнилова А. Б., Караваева С. А., Котин А. Н. (2014)
Горелік В. В. - Основні вроджені захворювання опорно-рухової системи у новонароджених і немовлят, Горбатюк О. М. (2014)
Пащенко К. Ю. - Порушення амінокислотного обміну у дітей при вроджених і набутих вадах кишечника за наявності нефункціонуючої кишки (2014)
Косілова С. Е. - Еутіреоїдний зоб, як фактор ризику перинатальних ускладнень (2014)
Сафонова И. Н. - Прогнозирование постнатальных результатов при различных эхографических вариантах некардинальных аномалий грудной полости плода, Лукьянова И. С. (2014)
Прохно О. І. - Клініко-психологічне обгрунтування показань до санації порожнини рота дітей різного віку в умовах загального знеболення, Коваль П. Б. (2014)
Шадрін О. Г. - Клініко-параклінічні особливості перебігу гепатитів ВІС у дітей раннього віку з перинатальним інфікуванням, Чернега Н. Ф., Дюкарева С. В., Басараба Н. М., Могильний О. І. (2014)
Гончарь М. О. - Проблемні питання діагностики і лікування неонатальних аритмій (2014)
Клименко Т. М. - Особливості здоров’я новонароджених, що народилися при застосування запліднення in vitro (огляд літератури), Покотило К. В., Голюк К. О. (2014)
Починок Т. В. - Кесарський розтин як фактор ризику розвитку соматичної патології у дітей, Климчук В. В. (2014)
Знаменська Т. К. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги "Профілактика респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції у новонароджених", Шунько Є. Є., Куріліна Т. В., Ріга О. О., Редько І. І., Похилько В. І., Шевченко Л. І., Писарев А. О. (2014)
Знаменська Т. К. - Профілактика рахіту у недоношених новонароджених з проявами внутрішньої інфекції, Шевченко Л. І., Лошак О. О., Новик І. І., Петрицюк Т. В., Зброжик Е. В. (2014)
Воробйова І. І. - Профілактика утробного інфікування та збереження вагітності у жінок з репродуктивними втратами в анамезі, Скрипченко Н. Я., Черненко Т. С., Срібна В. Є., Толстанова Г. О., Свята О. П. (2014)
Колюбакіна Л. В. - Клінічне спостереження вродженого гепатиту, Хільчевська В. С. (2014)
Будаев Ю. В. - Роль лекции в современном медицинском образовании, Годованец О. И., Ваколюк Е. Б., Костенюк С. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей в журналі Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (2014)
Колодій А. - Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції (2008)
Пасісниченко В. - Чому тьмяніють "кольорові революції"? Парадокси теоретичного аналізу (2008)
Рубців В. - Всеукраїнський майдан як віха у становленні українського суспільства (2008)
Адамович С. - Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї (2008)
Клюєнко Е. - Події "Помаранчевої революції": сутність і впливи в уявленнях громадян (на прикладі м. Кіровограда) (2008)
Ярошенко В. - "Помаранчева революція" 2004 р. в Україні як факт та інтерпретація політичної історії (2008)
Pankow W. - Ukraina 2004: jesli nie rewolucja, to co? (2008)
Шипунов Г. - Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних політичних режимів: український контекст (2008)
Коржов Г. - Олігархічна природа сучасного політичного режиму в Україні (2008)
Шуляк С. - Політико-режимний розвиток "постреволюційної"України крізь призму теорії неопатримоніалізму (2008)
Калюх Ю. - Еволюція громадянського суспільства у посткучмівський період в Україні (2005-2208) (2008)
Лендьєл М. - Стан місцевої демократії в країнах Центральної та Східної Європи як чинник консолідації національної демократії: теоретико-методологічні засади (2008)
Мацієвський Ю. - Політична криза: теоретичний аналіз (2008)
Степанова Н. - Політична конфліктність і кризовість у сучасному українському суспільстві (2008)
Рибак А. - Особливості політичних конфліктів у "пост помаранчевих період" в Україні (2008)
Радченко О. - Латинська Україна: нескінченність демократичного транзиту? (2008)
Борткіков В. - Загальне та особливе демократичного транзиту України, Куницька А. (2008)
Старіш О. - Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України (2008)
Мартинюк Р. - Функціонування змішаної форми правління в Україні на сучасному етапі: оцінка результатів (2008)
Гольцман К. - "Багатолика" ідеологія та проблеми концептуалізації сучасних політичних процесів в Україні (2008)
Доцяк І. - Економічні основи суспільних трансформацій в Україні: політологічний аналіз (2008)
Піддубчак О. - Актуальність створення позитивного іміджу молодого політика в умовах переходу України до пропорційної системи виборів до Верховної Ради України (2008)
Ветвінська Н. - Соціокультурна роль тексту в Київській Русі (2008)
Зайцев М. - Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат західноєвропейського середньовіччя (2008)
Залужна А. - Онтологічні підвалини духовності у філософській рефлексії С. Л. Франка (2008)
Кучер Т. - Образ лімінального персонажа (неофіта) в молодіжній культурі (2008)
Лютко О. - Етноконфесійна ідентичність в розрізі національної ментальності (2008)
Майданюк І. - Ранній український гуманізм про людину та її природні права (2008)
Наконечна О. - Естетичний вимір свободи у постмодерному світі (2008)
Охріменко Г. - Категорії справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. (2008)
Петрушкевич М. - Міфологічний горизонт класичного психоаналізу (2008)
Пономаренко М. - Трансцендуюча природа символічного осягнення світу (2008)
Сарнавська О. - Виникнення естетичної чуттєвості (2008)
Храпко П. - Особливості моделі художнього знаку в українському авангарді (2008)
Чоп Т. - До проблеми визначення рис національного стилю у творчості українських футуристів (2008)
Шевчук Д. - Концепція філософії в творчості Густава Шпета (2008)
Шевчук К. - Сучасні пошуки нової моделі естетики: М. Валліс і В. Велш (2008)
Henson K. - The "Blood Curse” of Matthew: the Dawn of Anti-semitism in Early Christian Tradition (2008)
Кралюк П. - Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії (2008)
Пасічник І. - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст., Кралюк П. (2008)
Гуменюк С. - Вплив Києворуського книжництва на формування морально-релігійного образу філософії острожан (2008)
Бондарчук Я. - Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року (2008)
Кашуба М. - Дилема віри й розуму в українській культурі періоду першого національного відродження (2008)
Квасюк Л. - Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелетія Смотрицького (2008)
Зайцев М. - Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників (2008)
Хом’як І. - Непересічна особистість Мелетія Смотрицького (2008)
Бабич С. - Ранньобарокова візія читача у творчості Мелетія Смотрицького (2008)
Ткачук Р. - Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно-культурних обставин кінця ХVІ – початку ХVІІ століть (2008)
Гальчук І. - Акцентуаційні особливості "Граматики…" М. Смотрицького (2008)
Кучерук О. - Українська церква та доля ієрархії 1620 р. висвячення (2008)
Грибков Т. - Про особливості поза християнської та християнської містики (2008)
Грибкова Ю. - Іронія як вираз альтернативного осмислення світу в українській бурлескно-травестійній літературі ХVІ-ХVІІІ ст. (2008)
Якубович М. - Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда (2008)
Filstein L. M. - The Peculiarities of Work Incentives of Labour at Machine Building Enterprises of Ukraine, Nemchenko T. A. (2014)
Гамалій В. Ф. - Фінансові засади соціальної відповідальності підприємств, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2014)
Пасєка С. Р. - Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект (2014)
Бєлік В. Д. - Розвиток трудового потенціалу персоналу підприємств енергетичної сфери (2014)
Бідак В. Я. - Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку (2014)
Bugaeva М. - The management of labor-resource providing in the context of the strategy of socio-economic and innovative regional economic development (2014)
Іванченко В. О. - Охорона праці в малих фермерських господарствах (2014)
Калінін А. М. - Сучасні методи оцінки банківського персоналу (2014)
Malakhovsky Y. - The analytical framework regulating the efficiency of the public health system, Hussein Nayef Nabulsi (2014)
Нагорна О. О. - Теоретичні засади розгляду інноваційної складової розвитку трудового потенціалу суспільства (2014)
Пальчевич Г. Т. - Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки (2014)
Решитько Т. В. - Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах (2014)
Романюк Л. М. - Оцінка компетентності як фактору підвищення конкурентоспроможності персоналу, Вдовиченко Л. В. (2014)
Харун О. А. - Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства (2014)
Базалійська Н. П. - Планування трудової поведінки робітника як визначальна передумова ефективного управління промислово-виробничим персоналом підприємства (2014)
Башинський Т. В. - Соціальна відповідальність банківського сектору України (2014)
Волчкова Г. К. - Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Стан корпоративної культури на машинобудівних підприємствах Хмельницької області (2014)
Молнар Н. В. - Методологічні основи дослідження взаємозв’язків категорії трудовий потенціал людини та суспільства (2014)
Настич Т. П. - Фінансове забезпечення підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва: до постановки проблеми (2014)
Semykina A. - Vector of social development of Ukraine in a context of prospects of creation of innovative economy (2014)
Скурська В. А. - Сутнісна характеристика трудового потенціалу підприємства (2014)
Bondarchuk Y. - The history of the formation of commodity market infrastructure in Ukraine in XVIII - XX centuries (2014)
Горлов С. М. - Механізм формування взаємодії сукупного попиту і сукупної пропозиції (2014)
Бережнюк І. Г. - Ґенеза категорії "митні процедура" в законодавчому та науковому контекстах, Несторишен І. В., Неліпович О. В. (2014)
Гузікова Л. А. - Участь держави у вирішенні житлової проблеми населення Росії (2014)
Комарова О. А. - Шляхи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства (2014)
Гришина Л. О. - Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу, Гавриленко Н. В., Гришина Н. В. (2014)
Домашенко М. Д. - Забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного маркетингу, Омельяненко В. А., Прокопенко М. О. (2014)
Заєць М. А. - Стан та управління перспективним розвитком банківської системи України (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Інноваційні процеси: оцінка тенденцій та перспектив, Романюк Л. М., Фрунза С. А. (2014)
Прус Л. Р. - Оцінка здійснення митних процедур в міжнародних рейтингах (2014)
Руда Т. В. - Особливості імплементації положень Кіотської конвенції у вітчизняну практику здійснення митної справи (2014)
Туржанський В. А. - Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО (2014)
Байрамова Р. Ш. - Банковские риски и научно-методические основы их формирования (2014)
Гуменюк О. С. - Удосконалення механізму реалізації ендогенного потенціалу інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Кривоногова І. Г. - Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки (2014)
Масленко О. С. - Світова валютно-фінансова система як складова нового геоекономічного простору (2014)
Попель С. А. - Стан і перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Напрями діяльності, проблеми та перспективи розвитку Єврорегіону "Дніпро" (2014)
Сало А. В. - Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі (2014)
Щербініна С. А. - Проблеми забезпечення населення України доступним житлом в сучасних умовах, Головань Д. П. (2014)
Гамалій В. Ф. - Операційно орієнтоване управління витратами підприємства з вирощування тваринницької продукції, Малаховський Ю. В., Осадча-Фіц Л. С. (2014)
Безпарточний М. Г. - Механізми формування сучасних організаційно-економічних форм господарювання торговельних підприємств (2014)
Гуцалюк О. М. - Видові прояви процесів розвитку на підприємстві (2014)
Костромін Г. Т. - Реструктуризація як перспективний напрямок сталого розвитку підприємства (2014)
Лисиченко О. О. - Проблеми надходження прямих інвестицій у машинобудівні підприємства м. Кременчук, Будніков В. М. (2014)
Педченко Н. С. - Концепція толерантності у формуванні і використанні фінансового потенціалу підприємства (2014)
Харченко І. В. - Проблеми впровадження "бережливого виробництва" на сучасних українських підприємствах (2014)
Шинкаренко О. М. - Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів, Костенецький Є. В. (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Проведення вартісного аналізу господарської практики підприємства і диверсифікація його виробництва (2014)
Баєв Ю. А. - Фінансове управління розвитком підприємства у нестабільному середовищі (2014)
Бондаренко О. В. - Обґрунтування варіантів оподаткування підприємств малого бізнесу регіону (2014)
Гуцал О. П. - Теоретико-методологічні основи бюджетування витрат на персонал (2014)
Дамаскін М. О. - Методичне забезпечення процесу планування на малому підприємстві при науково-технологічному розвитку (2014)
Колесніков Д. В. - Компромісна оптимізаційна модель в контексті економічної безпеки (2014)
Краснощок А. В. - Антикризове управління підприємствами аграрного сектора економіки (2014)
Pochotova Y. - Тhe process of marketing communicative strategy development for enterprise (2014)
Рибак О. В. - Особливості формування механізму контролінгу на машинобудівних підприємствах (2014)
Шалімова Н. С. - Спеціальні вимоги в сфері організації виконання завдань з обов’язкового аудиту (2014)
Головченко Н. Ю. - Реформування системи обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в умовах запровадження блочного диференційованого тарифу, Головченко О. О. (2014)
Магопець О. А. - Моделі організації податкового обліку, Кузьменко Г. І. (2014)
Пальчук О. В. - Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств, Нечай Н. М. (2014)
Савченко В. М. - Організаційні аспекти формування інформаційної системи управління витратами сільськогосподарських підприємств, Кононенко Л. В., Савченко О. С. (2014)
Смірнова І. В. - Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика, Смірнова Н. В. (2014)
Дехтярьов С. М. - Об’єкти аудиту в сфері праці, як система (2014)
Загреба М. М. - Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства (2014)
Цятковська О. В. - Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків (2014)
Гумницька Н. - Культурна традиція: першооснова збереження національної ідентичності та формування глобального українського простору (2011)
Гощук О. - Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації (2011)
Шевчук Д. - Феноменологічна естетика Г. Шпета (2011)
Матицин О. - До проблеми сучасного естетичного сприйняття культурних феноменів в контексті віртуального простору (2011)
Москвич О. - Естетика фотографії в контексті інформаційної епохи (2011)
Вінічук Л. - Серія фото "Постмодерне кохання" як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (2011)
Шевчук О. - Інтернет як пограниччя між реальним і віртуальним світом (2011)
Артеменко Б. - Мобільність як нова культурна цінність в інформаційну епоху (2011)
Кузьменко О. - Сучасні мас-медіа: до питання про музику (2011)
Чабак Л. - Книга як культурний феномен та процес її віртуалізації (2011)
Нікітіна І. - Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) (2011)
Янковська Ж. - Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу "Кіевская старина" (рік 1882) (2011)
Ємець Т. - Провідна роль в етнографії в українському національному відроджені ХІХ столітті (2011)
Курочкін О. - Персонажі "інших" в українському вертепі (2011)
Грищенко І. - Архетиповий патерн "Тінь" у народній прозі про інородців (2011)
Ковтун Л. - Колористична символіка образів захисників-покровителів землі руської (2011)
Сорочук Л. - Символ землі в українській фольклорно-обрядовій традиції (2011)
Самчук Р. - Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності (2011)
Якубович М. - Образ ісламу в творах острозьких просвітників (2011)
Карповець М. - Модуси людського тіла у світі міста (2011)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Ібатуллін І. І. - Забійні якості молодняку качок за різних рівнів цинку в комбікормах, Дейнеко Р. М., Ільчук І. І., Кондратюк В. М., Кривенок М. Я. (2012)
Баланчук І. М. - Перетравність поживних речовин у каченят за різних рівнів протеїну та лізинув комбікормах (2012)
Вербій В. П. - Забезпечення якості птахівничої продукції як основа успішної діяльності підприємства, Прокопенко П. С., Пономаренко Н. П. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Мельник В. В. - VIIІ Міжнародна науково-практична конференція по птахівництву – черговий форум птахівників у Судаку (2012)
Катеринич О. О. - Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки "несучість” у індиків (2012)
Шевченко Л. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка біомаси гриба Вl.trisporaштаму ТКСТ як джерела природного бета-каротину для тварин, Захаренко М. О., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М., Андрущенко А. М. (2012)
Древаль Д. В. - Результаты выявления чувствительности к антимикробным препаратам бактерий, выделенных от кур в 2010-2011 годах, Хайруллина В. Р. (2012)
Кучерук М. Д. - Использование фитобиотиков в кормлении перепелов, Засекин Д. А. (2012)
В Британии открыли отель для кур (2012)
Титул, содержание (2007)
Пепеляєва Т. В. - Деякі стохастичні моделі фінансової математики (2007)
Химич А. Н. - Анализ возмущения решения задачи взвешенных наименьших квадратов, Николаевская Е. А. (2007)
Карпец Э. П. - Использование отчетных таблиц "затраты-выпуск" для оптимизации структуры экономики (2007)
Шулинок И. Э. - О структуре графа разложений образующих однородных натуральных арифметических графов (2007)
Норкин В. И. - Об оценке риска катастрофического спада в стохастических моделях экономического роста (2007)
Атоев К. Л. - Моделирование механизмов возникновения нестабильности сложных систем, Пепеляев В. А. (2007)
Домрачев В. Н. - Оптимизация краткосрочной валютной политики на базе портфельной теории, Ненахов Э. И. (2007)
Колечкина Л. Н. - Оптимальные решения многокритериальных комбинаторных задач на размещениях (2007)
Игнатенко А. П. - Об одной задаче преследования при интегрально-геометрических ограничениях (2007)
Стецюк П. И. - Об одной верхней оценке для взвешенного числа устойчивости графа, Бутенко С. И., Березовский О. А. (2007)
Лаптин Ю. П. - Один подход к решению оптимизационных задач с вложенной структурой, Лиховид А. П. (2007)
Журбенко Н. Г. - Модели управления энергетической системой, Чумаков Б. М. (2007)
Донец А. Г. - О хроматическом числе натуральных арифметичских графов, Шулинок Г. А. (2007)
Горбачук В. М. - Равновесия Курно - Нэша и Курно - Штакельберга -Нэша для дробных целевых функций (2007)
Шарифов Ф. А. - Задача выбора режимов объединенной энергосистемы по активной мощности (2007)
Семенова Н. В. - Устойчивость по ограничениям векторных задач целочисленной оптимизации с выпуклыми квадратичными функциями ограничений (2007)
Билецкий В. И. - О модификации вычислительного алгоритма решения задачи оптимального корректирования проектной железнодорожной линии (2007)
Руденко А. В. - Об близости N-позиционных управлений в топологии игольчатых вариаций и топологии скользящих режимов, Сидоренко М. Г. (2007)
Караваєв В. - Конструювання національної ідентичності в контексті концепції деліберативної політики (2011)
Колиева И. - Субъект и субъективация в постмодернистском дискурсе (2011)
Качак Н. - Вплив техніки на процес ідентифікації людини (2011)
Шевчук К. - До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища (2011)
Капитон В. - Современная гуманитарная парадигма: личность против культурной идентичности, Капитон О. (2011)
Черниенко В. - К методологическим основаниям исследования идентичности социального субъекта (2011)
Ганаба С. - Образ Іншого в контексті історичного пізнання (2011)
Гармаш О. - Телесность и/или идентичность (2011)
Шевчук Д. - Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (2011)
Лукановська А. - Мовленнєва культура підлітків у формуванні етнофора (2011)
Кучер Т. - Особливості сучасної молодіжної клубної культури (2011)
Гощук О. - Формування глобальної культури під впливом ЗМІ (2011)
Облова Л. - Одиночество идентичности и идентичность одиночества (2011)
Лабунець О. - Поняття свободи та соціального детермінізму в смисловому просторі культурної ідентичності особистості (2011)
Серьогіна О. - Ідентичність людини в сучасній культурі: технології культурної експлуатації та стратегії звільнення (2011)
Петрук І. - Фрагментарність буття сучасної людини в умовах техногенно-інформаційної епохи (2011)
Чернієнко В. - Ідентичність традиційна, модерна й постмодерна, Агапова О. (2011)
Шевчук О. - Ідентичність в умовах культурного пограниччя: головні риси та можливості розвитку (2011)
Терешкун О. - Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда (2011)
Личковах В. - Мистецька само ідентифікація в художній творчості (2011)
Najder-Stefaniak K. - Tozsamosc kulturowa i rozumienie czasu (2011)
Kotowicz-Borowy I. - Oblicza tozsamosci na pograniczach Europy Srodkowo-wschodniej (2011)
Більченко Є. - Культурологічний аналіз семантики київського "Майдану" (2011)
Петрецька О. - Культурна ідентифікація як складова етнічної ідентичності (2011)
Возна Т. - Проблема само ідентичності українців у ХVІ-ХVІІ ст. (2011)
Маршицька В. - Вивчення замкової архітектури України ХV-ХVІ століття як шлях формування культурної ідентичності особистості, Махиніч Ю. (2011)
Матицин О. - Гоголь як представник українського романтизму (2011)
Смеречанська О. - Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні (2011)
Чучупака М. - Проблеми української ідентичності в російському газетному дискурсі (2004 – 2009 рр.) (2011)
Лінда С. - У пошуках традиційної ідентичності: становлення церковної архітектури сучасної України (2011)
Шевчук А. - Культурно-мистецьке життя етнічних груп України в умовах модернізації національної культурної індустрії (2011)
Єрко Г. - Гендерна політична ідентичність як складова цивілізаційного розвитку українського суспільства (2011)
Рева Л. - Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини (2011)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2011)
Огірко О. - Особливості релігійної ідентичності християн Сходу і Заходу (2011)
Кожолянко Г. - Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) (2011)
Іванкова-Стецюк О. - Формування духовно-релігійної ідентичності студентів гуманітарно-теологічного вишу (2011)
Смоліна О. - Хронотоп православної монастирської культури (2011)
Корнійчук Т. - Проблеми релігійної ідентичності в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Василенко Д. - Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття, Маслак В. (2011)
Шевченко С. - Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі (2011)
Стратонова Н. - Довір’я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (2011)
Пташник-Середюк О. - Релігійна самоідентифікація студенства (2011)
Павлова Т. - Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля (2011)
Попад’їна Т. - Світоглядні аспекти правової ідентичності Західної Європи та України (2011)
Сікорська І. - Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС (2011)
Попович О. - Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) (2011)
Родик Г. - Національна ідентичність як конфліктогенний чинник сучасного суспільства (2011)
Назаренко М. - Політична ідентичність у світлі сучасного есхатологічного дискурсу (2011)
Єрьоміна М. - Соціальна ідентичність державних службовців (2011)
Лучак А.-М. - Ідентифікація людини як особистості та формування політичної ідентичності в глобальному інформаційному просторі (2011)
Штейнле О. - Соціальні ідентичності керівних діячів повоєнної України (2011)
Аксьонова Н. - Образи "Чужого" як система ідентифікації у субкультурному середовищі (2011)
Борейчук І. - "Чужий" у світосприйнятті сучасної студентської молоді: проблема толерантності, Гон М. (2011)
Годованська О. - Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів (2011)
Шмат Н. - Збереження культурної ідентичності української меншини у Франції (2011)
Медвідь І. - Інтерпретації ІІ світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? (2011)
Виноградська Г. - Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944 – 1947 рр. з Надсяння та Холмщини (2011)
Кожолянко О. - Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців (2011)
Сапеляк О. - Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження (2011)
Мікула О. - До питання про існування амазонок на території України (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") (2011)
Янковська Ж. - Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішина Світлани Лелях (2011)
Gawor L. - O powstaniu filozofii zrownow azonego rozwoju (2011)
Пожуєв В. І. - Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації (2010)
Постол А. А. - Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні (2010)
Лузан А. А. - Концептуальная власть в информационном обществе, Дементьева В. В. (2010)
Исакова Е. И. - Современные процессы дифференциации и интеграции наук, Дьяконов И. В. (2010)
Повзло В. М. - Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А. Д. Сахарова, Повзло О. М. (2010)
Вандышев В. Н. - Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г. С. Сковороды на учение Н. Ф. Фёдорова) (2010)
Швець Д. Є. - Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти, Постол О. Є. (2010)
Захарова С. О. - Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності (2010)
Лиска О. Г. - Система відповідальності у місцевому самоврядуванні (2010)
Бондаревич І. М. - Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму (2010)
Мельник В. В. - Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Донникова И. А. - Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры (2010)
Глотов Б. Б. - Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення, Марасюк С. С. (2010)
Шаповалова Л. О. - Основні концептуальні підходи щодо тлумачення поняття побуту у суспільствознавчій думці (2010)
Швець Є. Я. - Організація науково-дослідної і педагогічної практики магістрантів, Швець Д. Є. (2010)
Жадько К. В. - Управлінсько-правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід (2010)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму (2010)
Дуднікова І. І. - Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму (2010)
Спиця Н. В. - Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова (2010)
Попов С. М. - Наукова парадигма суб’єкт-суб’єктного управління в умовах сучасного континууму (2010)
Козуб О. О. - Кіберпростір як середовище породження і самореалізації принципу космополітизму (2010)
Храпко П. Ю. - Нові горизонти розуміння поняття "естетичного дискурсу" (2010)
Жадько В. А. - Глобальні проблеми сучасності як об’єкт філософської рефлексії (2010)
Рижова І. С. - Дизайн як культурна універсалія цивілізації (2010)
Чоп Т. О. - Естетика візуального в творчості українського футуризму (2010)
Яковенко М. Л. - Сьорен К’єркегор і начала екзистенціальної естетики (2010)
Надибська О. Я. - Принципи побудова системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору (2010)
Пожуєв О. В. - Конкуренція та конкурентна політика підприємства під впливом державного контролю (2010)
Пожуєва Т. О. - Стратегія управління персоналом – один з основних засобів підвищення продуктивності праці (2010)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Обмін речовин у курей-несучок при застосуванні гліцинатів мікроелементів та борошна двостулкових молюсків, Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М., Кононенко Р. В. (2012)
Сичов М. Ю. - Ріст та забійні якості фазанів за умов чотирифазної годівлі (2012)
Кулібаба Р. О. - Алельний поліморфізм гену pit-1у двох лініях курей різного напряму продуктивності (2012)
Мельник В. В. - ІІІ Міжнародна виставка "Animal Farming Ukraine 2012” (2012)
Базиволяк С. М. - Презентація кросу курей "Браун Нік”: семінар ПАТ "Кожухівське” і компанії "H&N International” (2012)
Вервейко Б. Н. - Производство белково-витаминно-минеральных концентратов "Feed&Life” – залог высокой продуктивности птицы, Кучеров В. А. (2012)
Баланчук І. М. - Вихід продуктів забою каченят залежно від рівнів сирого протеїну та лізину в комбікормах (2012)
Азімов О. В. - Вітчизняна компанія "Ветсинтез” – ваш надійний партнер (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості безпечного проведення робіт у закритих просторах, Вознюк А. (2012)
Птахи у народних приказках (2012)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування інформаційного суспільства (2011)
Попов С. М. - Концептуальні аспекти освіти як головний шлях підготовки управлінських кадрів з використанням зворотних зв’язків   (2011)
Гаврилов Н. И. - Философский аспект сущности тоталитарного государства   , Арушанян М. Р. (2011)
Пашков В. В. - Соціокультурний аспект проблеми розвитку педагога в системі післядипломної педгогічної освіти     (2011)
Александрова О. С. - Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномена (2011)
Утюж І. Г. - Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти (2011)
Арабчук Я. І. - Джерела і чинники формування особистості (2011)
Кочилкова Н. С. - Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" (2011)
Зінченко В. В. - "Імперія" і "множина" та критика апологетики постімперіалістичної глобальної експансії (2011)
Беліченко А. О. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в запорізькому регіоні (2011)
Kolwas S. - Osobliwości systemy filozoficznoj Stanisława Lema (2011)
Карпенко В. І. - Постмодерністська проблематизація понять стать та гендер (2011)
Додонова В. І. - Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу (2011)
Муза Д. Е. - К дискуссии о предмете глобалистики (2011)
Володін П. В. - Людина та її глобальні проблеми (2011)
Ліпич І. І. - Соціокультурні виміри екологічної діяльності (2011)
Захарова С. О. - Дизайн постмодерну як специфічна форма реалізації ціннісно-адаптаційного потенціалу особистості (2011)
Бойко О. П. - Репресивний наступ на культуру дозвілля    (2011)
Ямчук П. М. - Трансдискурсивність середньовічно-барокових жанрів у емаптичному світоглядносу дискурсі (2011)
Сидоренко С. В. - Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства (2011)
Жадько К. В. - Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" (2011)
Головко Л. В. - Релігійна мораль і бізнес (2011)
Скворець В. О. - Простір і час формування та функціонування життєустрою народу (2011)
Бутченко Т. І. - Соціальна рекогносцировка як умова оптимізації конституційно-демократичного проектування (2011)
Волков О. Г. - Екзистенціологія політичного суб`єкта (2011)
Степаненко А. Н. - Локальные цивилизации и проблема сохраненияих культурно-цивилизационной идентичности (2011)
Рєзанова Н. О. - Ціннісно-культурні конфлікти в транзитивному соціальному просторі (2011)
Буяшенко В. В. - Соціальне піклування і динаміка соціокультурного простору (2011)
Ткаченко А. М. - Нормування виробничих запасів на підприємстві  (2011)
Телин М. В. - Концепция управления исходящими платежами (2011)
Пожуєва Т. О. - Інноваційні стратегії та економічний розвиток (2011)
Пожуєв О. В. - Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2011)
Давидов П. Г. - Філософія індивідуалізації освіти і болонський процес: самостійна робота чи самоосвіта (2011)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Фізіологічний стан та ферментативна активність крові курчат-бройлерів при введенні до раціону комплексних сполук цинку, Шевченко Л. В., Малюга Л. В., Михальська В. М., Поляковський В. М. (2012)
Сорока Н. М. - Кількісні і якісні методи оцінки ектопаразитарного навантаження птахів, Сидоренко І. В. (2012)
Пискун Н. Г. - Как появились мурые голуби? (2012)
Мельник В. В. - Всеукраїнська конкурсна виставка "Голуб – птах народної любові” (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” увеличивает производство и продажи комбикормов населению, Кучеров В. А. (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Способ минимизации предынкубационной браковки яиц, Лукашенко В. С., Ташбулатов А. А. (2012)
Авакова А. - Опыт использования биорезонансной технологии в промышленном птицеводстве, Островский М., Степанченко Е. (2012)
Медики больше не отговаривают людей есть яйца (2012)
Макар Ю. - Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан (2007)
Барановська Н. - Чорнобильська трагедія і громадські організації в діаспорі (2007)
Розумний Я. - Українська дiяспора в Канадi вчора й сьогоднi: процеси i прогнози (2007)
Bercoff G. - Ukrainian Studies in Italy (2007)
Коник В. - Український вимір української діаспори Естонії: вчора, сьогодні. Що завтра? (2007)
Садловський Ю. - Українці Латвії: проблеми та перспективи (2007)
Ключковська І. - До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори (2007)
Гладун І. - Діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка”: співпраця з закордонним українством, Ключковська І. (2007)
Винар Л. - Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945 – 1952 (2007)
Мушинка М. - Роль Чеської академії наук при вивченні мови русинів-українців Словаччини (2007)
Кралюк П. - Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. (2007)
Чечина О. - Початок діяльності Українського Історично-філологічного товариства в Празі (1923 – 1924) (2007)
Костриця М. - Роль товариства "Волинь” та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) у становленні наукового волинезнавства (2007)
Крот Л. - Діяльність земств в оцінці істориків української діаспори (2007)
Корнійчук Л. - Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського (2007)
Крот В. - Громадсько-політична діяльність М. Грушевського в творчості істориків української діаспори (2007)
Гриньох Н. - Діяльність українських науково-історичних установ у Канаді в 50 – 80-і рр. ХХ ст. (2007)
Єржабкова Б. - Незабутня постать великої людини: Дмитро Антонович (1877 – 1945) (2007)
Хеленюк А. - Постаті українських істориків в творчості Л. Винара (2007)
Яценюк Т. - Олександр Оглоблин та розвиток української історичної науки на Заході (2007)
Тетерина Д. - Харківський період Юрія Блохина (2007)
Курас Г. - Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич) (2007)
Швайба Н. - Н.Д. Полонська-Василенко: спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження (2007)
Сеник Я. - Ярослав Чиж (1894 – 1958) – дослідник історії української імміграції в США (2007)
Валявко І. - Нотатки до філософських студій Дмитра Чижевського (2007)
Клинова Г. - Діяльність Олександра Домбровського в УІТ (2007)
Кучерук О. - Микола Битинський: геральдист, художник, поет (2007)
Пилат О. - Питання еміграції в суспільно-політичній діяльності Семена Вітика (2007)
Назарук Ю. - Друга еміграційна доба життя та діяльності Олександра Скорописа-Йолтуховського (напередодні та після початку Першої світової війни) (2007)
Малик Я. - Громадсько-політична діяльність Павла Крата (2007)
Таравська Я. - Політична діяльність Андрія Жука під час Першої світової війни (2007)
Іщук О. - Дмитро Куп’як: Штрихи до біографії, Ніколаєва Н. (2007)
Стебельський І. - За українську культуру: до джерел про діяльність Асоціяції Діячів Української Культури (2007)
Бойко О. - Релігійні мотиви у творчості Леоніда Молодожанина (скульптура, ікони, вітражі, мозаїка) (2007)
Янковська Ж. - Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського (2007)
Ножак О. - Ораторія С. Майданської й В. Кікти "Святий Дніпро” у виконанні Едмонтонського хору "Дніпро” (2007)
Кирчанів М. - Канадська література у пошуках українського коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер) (2007)
Патарак І. - Діяльність релігійних об’єднань по організації парафіяльних громад в Канаді початку ХХ ст. (2007)
Третяк Л. - Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки (2007)
Піскун В. - Діяльність Українського Центрального Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в Чехословаччині по соціальній адаптації українських політичних емігрантів У 20-х рр. ХХ ст. (2007)
Осташко Т. - Український Монархічний Рух за даними польських військових спецслужб (Dwojka) (2007)
Сідак В. - Радянські спецслужби в дезорганізації української еміграції у міжвоєнний період, Вронська Т. (2007)
Срібняк І. - Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект) (2007)
Гринівський Т. - Видавнича діяльність української діаспори поч. ХХ ст. у висвітленні часопису "Книгарь” (2007)
Антощук Л. - Журнал "The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА (2007)
Дзвінчук О. - Часопис "Український Голос” – організатор громадського життя українців Канади (релігійно-церковний аспект) (2007)
Атаманенко А. - Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках "Бюлетеню” товариства (2007)
Недужко Ю. - Взаємодія Державного Центру УНР в екзилі та мас-медіа країн Заходу (1948 – 1965 рр.) (2007)
Коновал О. - Де зберігаються видання та архіви середовища УРДП-УДРП та його братніх організацій (2007)
Курченко В. - Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметь’євського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка (2007)
Макар В. - Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади (2007)
Палієнко М. - Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву, Щербак М. (2007)
Баран М. - Архів Зенона Кузелі у фондах Відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (2007)
Прищепа О. - Колекції української діаспори у фондових збірках Рівненського обласного краєзнавчого музею (2007)
Белінський В. - Зображення музейними засобами діяльності буковинської діаспори в країнах її найбільшого розселення (2007)
Роговий В. - Діяльність Комісії Допомоги Українському Студентству на теренах Великої Британії в повоєнний час (2007)
Заячук Ю. - Зміст та навчально-методичне забезпечення українознавчих дисциплін в університетах Канади (2007)
Сіренко Ю. - Українська освіта в Башкортостані (2007)
Краснодемська І. - Проблеми національного виховання й освіти у творчій спадщині Григорія Ващенка (2007)
Мартовицька Ю. В. - Діабетична мікроангіопатія: морфогенез та роль у розвитку ускладнень цукрового діабету (2008)
Ганчева О. В. - Значение дисфункции NPY-ергической системы гипоталамуса в формировании нарушений углеводного и жирового обменов при экспериментальной патологии (2008)
Колычева Н. Л. - Особенности содержания катехоламинов в надпочечных и поджелудочной железах крыс с экспериментальным сахарным диабетом, Абрамов А. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Новые технологии образования в преподавании патологической физиологии, Камышный А. М., Василенко Г. В., Ганчева О. В., Бессараб Г. И. (2008)
Гузь Л. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси пам'яті і стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С., Неруш П. О., Демченко О. П., Романенко Л. А. (2008)
Полторак В. - Полиморфизм гена параоксиназы (PON-1) в харьковской популяции, Атраментова Л., Горшунска М., Тыжненко Т., Лещенко Ж., Красова Н., Гладких А., Почерняев А., Федорова А. (2008)
Струтинський Р. Б. - Флокалін - новий вітчизняний кардіопротектор, Французова С. Б., Ровенець Р. А., Тумановська Л. В., Мойбенко О. О. (2008)
Гомоляко І. В. - Зміни в системі нейтрофільних гранулоцитів протягом регіонарної аналгезії, Смирнова Л. М., Самсонова Г. В. (2008)
Пашевін Д. О. - Зміни протеасомної активності у стінці судин при атеросклерозі як мишень антиатерогенної терапії, Досенко В. Є., Биць Ю. В., Сурова О. В., Нагібін В. С., Мойбенко О. О. (2008)
Ломакин И. И. - Влияние экстремальной криотерапии на вегетативную регуляцию при экспериментальном алкоголизме, Козлов А. В., Мамонтов В. В. (2008)
Моісеєнко Є. В. - Механізми розвитку дизадаптації функціональних систем людини в Антарктиці (2008)
Талаева Т. В. - Атеросклероз: многофакторность и системность патогенеза, Амброскина В. В., Крячок Т. В., Ларионов А. П., Братусь В. В. (2008)
Туманский В. А. - Патогенно индуцированный апоптоз гепатоцитов при хроническом вирусном гепатите: молекулярные механизмы и микроскопическая диагностика, Шебеко Ю. А. (2008)
Ельский В. Н. - Критерии стадийности гемодинамических нарушений при травматической болезни, Зяблицев С. В., Кишеня М. С., Пищулина С. В., Линчевская Л. П. (2008)
Ельский В. Н. - Использование математических методов моделирования в исследовании патогенеза травматической болезни, Зяблицев С. В., Пищулина С. В., Кишеня М. С., Колесникова С. В. (2008)
Фомочкина И. И. - Патогенетическое обоснование применения корвитина при моделировании экстремальных состояний, Харченко В. З., Кубышкин А. В. (2008)
Єльський В. М. - Експериментальний аналіз стану гемодинаміки при вибуховій шахтній травмі, Кривобок Г. К., Антонов Є. В., Стрельченко Ю. І. (2008)
Казімірко Н. К. - Кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції, Шанько В. М., Гаврилін В. О., Деменко А. В., Ступницька Н. С., Яковлєва К. В. (2008)
Кирик В. М. - Оцінка впливу трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку на імунологічні показники в молодому та старому організмі в різні терміни після опромінення, Родніченко А. Є. (2008)
Ельский В. Н. - Патофизиология экстремальных состояний (2008)
Зяблицев С. В. - Нарушения углеводного обмена при черепно-мозговой травме, Абашин В. Г. (2008)
Бабийчук В. Г. - Содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и сыворотке крови людей после ритмических холодовых воздействий, Козлов А. В., Бабийчук Л. В. (2008)
Берченко О. Г. - Экспериментальное исследование влияние электромагнитных излучений крайне высокой частоты и крайне низкой мощности на нейрофизиологические и иммунологические показатели алкогольного абстинентного стресс-синдрома, Гейко В. В., Курочка В. П. (2008)
Білець М. В. - Експериментальна модель остеопорозу, Тарасенко Л. М. (2008)
Ганусова Г. В. - Влияние хлорида ртути на некоторые биохимические показатели стероидогенеза в яичниках крыс, Калиман П. А. (2008)
Донченко Л. И. - Роль кортизола в развитии гиперметаболизма острого периода травмы конечностей, Нечипуренко А. А., Вдовиченко М. Д., Степура А. В. (2008)
Заяць Л. М. - Сурфактантна система легень при дії діоксиду сірки, Кремінська І. Б., Побігун А. А. (2008)
Звягинцева Т. В. - Свободнорадикальные процессы в патогенезе хирургической травмы, Герман К. Б., Желнин Е. В. (2008)
Ігрунова К. М. - Морфологічна структура серця та печінки в умовах різних моделей імобілізаційного стрессу, Сільченко В. П., Ткач Т. А., Павлюк В. Д. (2008)
Ігрунова К. М. - Патофізіологічні аспекти гострого та хронічного стресу (2008)
Черний В. И. - Диагностика смерти мозга у нейрохирургических больных, Кардаш А. М., Городник Г. А. (2008)
Козлов А. В. - Функциональная архитектоника гематоэнцефалического барьера при холодном стрессе, лечебном охлаждении, гибернации и эстивации, Марченко В. С., Марченко Л. Н. (2008)
Коркач Ю. П. - Гальмування розвитку оксидативного і нітрозативного стресу при імплантації стовбурових клітин в пошкоджену зону головного мозку, Коцюруба А. В., Величко О. М., Гридіна Н. Я. (2008)
Єщенко В. Ю. - Про чутливість до адреналіну різних порід щурів (2008)
Ельский В. Н. - Структура бактериемии при различных типах посттравматической реакции в эксперименте, Крюк Ю. Я., Крюк А. Ю. (2008)
Кудокоцева О. В. - Вегетативная регуляция в условиях экспериментального гипотиреоза, Пурышева В. Ю., Ломакин И. И., Бабийчук Л. А. (2008)
Лихацький П. Г. - Механізми розвитку рентгено-хімічного ураження у щурів та корекція порушень за допомогою фітозасобів, Фіра Л. С. (2008)
Зяблицев С. В. - Синдром нейрогуморальной дизрегуляции при атопическом дерматите, Бочарова Е. А. (2008)
Портніченко В. І. - Гіпоглікемічна реакція при адаптації та деаптації до високогір'я, Портниченко А. Г. (2008)
Портниченко А. Г. - Роль калієвих каналів в ефекторних механізмах кардіопротекції при пізньому прекондиціюванні серця щурів, Василенко М. І., Мойбенко О. О. (2008)
Охріменко С. М. - Механізми збереження гомеостазу при оксидативному стресі, спричиненому надходженням до організму сполук важких металів, Каліман П. А. (2008)
Шлопов В. Г. - Хронічна інтоксикація тютюновим димом і її вплив на структури гематоенцефалічного бар'єру через систему мати-плід, Єльський В. М., Северин Н. М. (2008)
Sotnikov O. S. - Transmembrane perforations and syncytial connection between hyppocampal neurons at a mechanical trauma and in norm, Paramonova N. M., Novakovskaia S. A., Solovieva I. A. (2008)
Бальцер С. В. - Особенности основных клинико-биохимических показателей крови, при различных формах лейкоза (2008)
Подгаецкая О. Е. - Коррегирующее влияние интервальных гипоксических тренировок на ультраструктуру мягких тканей пародонта при остром иммобилизационном стрессе, Розова Е. В., Маньковская И. Н. (2008)
Гоженко А. И. - Типовые патогенетические механизмы формирования заболеваний почек (2008)
Гоженко А. И. - Перспективы развития современной теории болезни (2008)
Тарасенко Л. М. - Зміни слизового гелю шлунка за умов гострого стресу, Омельченко О. Є., Корольова В. В. (2008)
Ревякина Е. Г. - Реакция гипофизарно-тиреоидной системы на гипотермическое воздействие разной интенсивности, Соболев В. И., Гнилорыбов А. М. (2008)
Игрунова К. Н. - Модуляция апоптоза полихроматическим поляризованным светом, Гуляр С. А., Ватлицов Д. В. (2008)
Дорофеева Е. Е. - Воздействие значительных физических нагрузок на состояние иммунитета и уровень гистамина крови у спортсменов высокого класса (2008)
Драненко Н. Ю. - Особенности секреции вазопрессина у больных стенокардией напряжения на фоне медикаментозного лечения (2008)
Колесник Ю. М. - Изучение влияния электромагнитного излучения мобильного радиотелефона и персонального компьютера на некоторые параметры жизнедеятельности человека и исследование действия фильтра-нейтрализатора "Радуга", Жулинский В. А., Абрамов А. В., Калиниченко Н. А., Иваненко Т. А., Мирошников В. В., Шептицкий В. В., Столяров С. М. (2008)
Гоженко А. І. - Шляхи реформування викладання патологічної фізіології, Свірський О. О., Коваленко Л. Г., Котюжинска С. Г., Бабій В. П., Кузьменко І. А. (2008)
Пасевич С. П. - Вплив хронічної гіпобаричної гіпоксії на видільну і іонорегулювальну функцію нирок щурів, Заморський І. І. (2008)
Капелько В. И. - Динитрозольные комплексы железа - естественные доноры оксиды азота в организме, Лакомкин В. Л., Тимошин А. А., Рууге Э. К., Ванин А. Ф., Шумаев К. Б., Мох В. П., Чазов Е. И. (2008)
Пишнов Г. Ю. - Морфологічні зміни у щурів під впливом хронічного стресу різного рівня, Діденко М. М. (2008)
Климова Е. М. - Применение клеточных технологий для коррекции иммунофизиологических нарушений при угрозоопасных и критических состояний, Кордон Т. И., Шакина Л. А. (2008)
Хомутов Е. В. - Влияние лактоацидоза на активность ферментов нуклеотидного обмена, Шатова О. П., Зуйков С. А. (2008)
Бойко В. В. - Диагностика иммунофизиологических нарушений у больных с местнораспространенными тимомами при миастении, Климова Е. М., Дроздова Л. А., Кудревич А. Н. (2008)
Титкова А. М. - Холинергические механизмы обеспечения реакции самостимуляции латерального гипоталамуса крысы в свободном режиме и в условиях стимул-преградной ситуации (2008)
Климова Е. М. - Нарушение иммунонейроэндокринной регуляции при миастении и морфоструктурных изменениях тимуса, Дроздова Л. А., Горбенко В. Н. (2008)
Узленкова Н. Є. - Механізми антиоксидантної дії препарату "Есмін" за умов радіаційного стресу, Григор'єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2008)
Коломийчук Т. В. - Влияние хитин-ротеинового комплекса на гематологические показатели крыс в пострадиационный период, Бузыка Т. В., Шамбра В. В. (2008)
Красний М. Р. - Оцінка оксидативного статусу нирок щурів із високодозовим стрептозотоциновим цукровим діабетом за умов терапії антиоксидантами, Сергієнко О. О. (2008)
Кубышкин А. В. - Протеолитические механизмы системных и локальных патологических процессов, Харченко В. З., Фомочкина И. И. (2008)
Кривенко В. І. - Морфо-функціональні властивості еритроцитів та їх динаміка на тлі гіпокситерапії, у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Ляшко С. В., Колесник Ю. М., Абрамов А. В. (2008)
Беленичев И. Ф. - Роль гена C-FOS в регуляции типа нейрональной гибели в условиях экспериментального нарушения мозгового кровообращения, Абрамов А. В., Павлов С. В., Горбачева С. В., Бухтиярова Н. В. (2008)
Скибо Г. Г. - Перестройки в синаптическом аппарате гиппокампа при кратковременной ишемии головного мозга, Коваленко Т. Н., Осадченко И. А., Никоненко А. Г. (2008)
Михайличенко В. Ю. - Явление хоуминга мезенхимальных стволовых клеток после трансплантации при инфаркте миокарда в эксперименте (2008)
Петрищев Н. Н. - Клеточные и гуморальные маркеры апоптоза при остром коронарном синдроме, Васина Л. В. (2008)
Репецька Г. Г. - Багатофакторні дослідження впливу метаболітів трикарбонового циклу та гама-опромінення на супероксиддисмутазну активність еритроцитів щурів (2008)
Stoika R. - Differential proapoptotic effects of alkaloids, Kaminskyy V. (2008)
Танадайчук Н. О. - Нові діагностичні показники гострого запалення червоподібного відростка (2008)
Тржецинский С. Д. - Влияние курсового введения окситоцина на горонально-метаболический статус у здоровых и диабетических животных (2008)
Тронько М. Д. - Мікроінкапсульована тканина аденоми прищитоподібної залози людини: морфофункціональна характеристика за умов культивування і трансплантації тваринам з експериментальним гіпопаратиреозом, Пастер І. П. (2008)
Туманский В. А. - Моделирование клинической смерти контролируемой и обратимой компрессией грудной клетки и динамика восстановления соматоневрологического статуса у кошек в постреанимационном периоде, Евсеев А. В. (2008)
Холодкова О. Л. - Сучасні біотехнологічні підходи в регенерації репродуктивної системи (2008)
Чорноіван Н. Г. - Порівняльна оцінка протизапального та аналгезуючого ефекту целекоксибу і диклофенаку при ад'ювантному артриті (2008)
Швец В. Н. - Возрастные особенности изменения пула глутатиона в сердце крыс при стрессе (2008)
Туманский В. А. - Иммуноклеточный киллинг: морфогенез и последствия для больных хроническим вирусным гепатитом, Шишкин М. А., Шебеко Ю. А. (2008)
Федорова Г. О. - Деякі показники еритроцитарного метаболізму при опіковому шоці, Борзенко Б. Г., Богатирьова О. В. (2008)
Филимоненко В. П. - Розвиток оксидативного стресу у серці щурів за умов експериментального рабдоміолізу, Звягіна Т. С. (2008)
Чайка О. Г. - Вплив обмеження калорійності харчування на щурів різного віку, Лахін П. В. (2008)
Шифрин Г. А. - Патофизиология бионеустойчивости организма к стрессу, Сериков К. В., Горбачев С. В., Горбачев М. М. (2008)
Янко Р. В. - Вплив обмеженого харчування на фізіологічну регенерацію печінки дорослих щурів, Літовка І. Г. (2008)
Плотникова В. Н. - Состояние защитно-приспособительных механизмов у пациенток, перенесших острый сальпингоофорит, Шикаева Ф. В., Ефименко Н. Ф. (2008)
Бакурова О. М. - Кооперативний вплив на інтенсивність проліферації слизової оболонки шлунка ферментів нуклеотидного обміну, Борзенко Б. Г., Швець Т. А., Соколовська Л. В. (2008)
Івасівка С. В. - Дія біоактивної води Нафтуся і женьшеню на нейрогормональні, метаболічні та імунні патогенні і саногенні прояви гострого стресу, Попович І. Л., Києнко В. М. (2008)
Попович І. Л. - Біоактивна вода Нафтуся модулює ентропійну, відвертає десинхронізуючу та обмежує дизгармонізуючу дії стресу на інформаційні складові нейро-ендокринно-імунної системи і метаболізму (2008)
Фучко О. Л. - Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець та супутні зміни ліпідного спектру плазми, Бульба А. Я., Києнко В. М. (2008)
Ватутин Н. Т. - Влияние карведилола на ремоделирование артерий, обусловленное воздействием антрациклинов, Калинкина Н. В., Кашанская О. К. (2008)
Грин В. К. - Атеросклеротические поражение сонных артерий и состояние функции эндотелия у пациентов с метаболическим синдромом, Кеденко Л. А. (2008)
Михейцева И. Н. - Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция как патогенетические факторы в глаукомном процессе (2008)
Непорада К. С. - Патологічні зміни в тканинах пародонта за поєднаної дії експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету, Давиденко С. В. (2008)
Россихин В. В. - О патогенезе бесплодия у больных с варикоцеле, Базаринский О. Г., Яковенко М. Г. (2008)
Пішак В. П. - Порівняльний аналіз чутливості структур лімбіко-гіпоталамічного комплексу мозку щурів різних вікових груп до неповної глобальної ішемії мозку за показниками стану проокисно-антиоксидантного гомеостазу, Тимофійчук І. Р., Лєньков О. М., Куровська В. О. (2008)
Охапкіна О. В. - Патогенетичні основи донозологічної діагностики системних уражень сполучної та кісткової тканин, Фролова Т. В., Климовська Л. О., Черкашина Л. В., Барчан Г. С., Барська Л. Я. (2008)
Привалова Н. М. - Особливості неврозоподібної симптоматики у хворих на енцефалопатії, Сербіненко І. А. (2008)
Мусієнко В. Д. - Особливості електричної провідності та температури шкіри в проекції точок акупунктури (2008)
Котульський І. В. - Спонтанна біолектрична активність в тканинах кінцівок при нейропатичних болях, Дем'яненко Г. М., Дуплій Д. Р., Ісаєва Н. П., Москаленко Н. О., Лузан А. І., Сальніков В. В. (2008)
Шатова О. П. - Особенности гликолиза при раке молочной железы, Зинкевич И. И., Борзенко Б. Г. (2008)
Тананакина Т. П. - Характеристики венозного кровотока головного мозга белых лабораторных крыс при болезни движения, Якобсон Е. А., Болгов Д. М., Глебов А. М. (2008)
Бойко В. В. - Микроэлементный гомеостаз у больных циррозом печени, осложненный кровотечением, Яновская Л. Г., Брусницына М. П., Леонтьева Л. В. (2008)
Бибикова В. Н. - Постинсультная деменция, Колдунов В. В., Макаренко А. Н. (2008)
Мишуніна Т. М. - Характеристика параметрів набряку мітохондрій з тканини карцином щитоподібної залози, Калініченко О. В. (2008)
Гальченко С. Є. - Стимуляція репаративних процесів екстрактами кріоконсервованих фрагментів органів, Слета І. В., Белочкіна І. В., Салієнко І. А., Сандомирський Б. П. (2008)
Омельчук В. П. - Експериментальне обґрунтування спрямованих гідродинамічних течій як патогенетично направленого фактора стимуляції рециркуляції та реваскуляризації в ішемічно ураженій трабекулярній кістковій речовині, Бруско А. Т. (2008)
Свиридов М. В. - Гуморальні регулятори морфогенезу ран як критерії прогнозу ефективності хірургічного лікування у хворих на синдром діабетичної стопи, Бондаренко Н. М. (2008)
Ковбаснюк М. М. - Вплив води Нафтуся на фагоцитарну активність нейтрофілів у щурів з карциномою Герена, Івасівка С. В. (2008)
Сукманський О. І. - Науково-технічна революція і шляхи перебудови вищої освіти, Коренєва Ж. Б. (2008)
Атаман О. В. - Методика викладання загальної нозології в контексті розвитку сучасної науки і реформування медичної освіти (2008)
Головачев Н. Н. - Актуальные проблемы преподавания патофизиологии, Колдунов В. В. (2008)
Ельский В. Н. - Некоторые особенности преподавания патофизиологии по внедрению в педпроцесс кредитно-модульной системы обучения в Донецком национальном медицинском университете, Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К., Зяблицев С. В., Линчевская Л. П., Бондаренко Н. Н., Колесникова С. В. (2008)
Сімеонова Н. К. - Проблеми англомовного викладання патологічної фізіології, Олієвська С. К. (2008)
Слободянюк Т. М. - Про деякі проблеми освіти в контексті європейського вибору, Личко В. Г., Пилипонова В. В., Рикало Н. А. (2008)
Личко В. Г. - Проблема дефініцій в патології, Слободянюк Т. М., Цюнь М. П. (2008)
Биць Ю. В. - Проблемні питання методичного забезпечення підготовки ліцензійного іспиту "Крок-1" з навчальної дисципліни "Патофізіологія", Голдобіна О. В., Литовченко Л. Ю. (2008)
Биць Ю. В. - Деякі попередні висновки щодо результатів викладання патофізіології на основі кредитно-модульної системи організації навчання, Потоцька І. І. (2008)
Баринов Э. Ф. - Роль протеинкиназы С в развитии кардиоренальных осложнений сахарного диабета, Григорян Х. В., Канана Н. Н. (2008)
Баринова М. Э. - Молекулярные механизмы регуляции iNOS моноцитов, Сулаева О. Н. (2008)
Блашкив Т. В. - Влияние донора NO на электрокинетические свойства ядер клеток кумулюсного окружения мышей, Вознесенськая Т. Ю., Янчий Р. И. (2008)
Шинкарюк В. Г. - Зміни рівня церуплазміну при гострій нирковій недостатності за різних умов освітлення, Заморський І. І. (2008)
Пішак В. П. - Характеристика медіального дрібноклітинного субядра паравентикулярного ядра гіпоталамуса при світловому стресі, Абрамов А. В., Булик Р. Є. (2008)
Грінченко Є. М. - Зміни фосфоліпідного складу мембран адренокортикортикоцитів під впливом 17бета-естрадіолу, Шовкун С. А., Микоша О. С., Гула Н. М. (2008)
Насибуллин Б. А. - Влияние экзогенного нитрита натрия на развитие почек новорожденных крысят, Гоженко А. И. (2008)
Пішак О. В. - Генетичні механізми схильності до ревматоїдного артриту (2008)
Тронько М. Д. - Есторгени як фактор регуляції адренокортикальної функції: деякі молекулярно-генетичні механізми і системи трансдукції сигналу, Ковзун О. І., Костюченко Н. М., Грінченко Є. М., Лукашеня О. С., Микоша О. С. (2008)
Ткаченко М. М. - Судинна реактивність та метаболізм кисню і азоту за умов дії низьких доз радіації, Коцюруба А. В., Сагач В. Ф. (2008)
Хара М. Р. - Вплив модуляторів активності холінорецепторів на ступінь некротичного пошкодження міокарда у тварин зі збереженими та видаленими гонадами, Дорохіна А. М., Пелих В. Є. (2008)
Ходаківський О. А. - Оцінка впливу похідного хіназолону-4 (ПК-66) та кавінтону на кровопостачання головного мозку котів в умовах його експериментальної ішемії, Степанюк Г. І., Черниш А. В. (2008)
Уманський С. В. - Порушення метаболізму при важкій механічній травмі, що відбувається в наркозалежних щурів, Якубенко О. Д., Грицай О. Д., Оленич В. В. (2008)
Ушко Я. А. - Вплив опіоїдних пептидів на функціональний стан системи неспецифічного захисту при стресу, Луніна Н. Б., Степаненко В. В. (2008)
Якубенко Е. Д. - Особенности состояния пероксидативного гомеостаза у больных хроническим обструктивным бронхитом, Грицай О. Д., Оленич В. В., Ковальчук Л. Н., Копач Е. В. (2008)
Алиев Л. Л. - Роль свободнорадикальных и протеолитических механизмов в развитии органоратологии при реперфузионном синдроме, отягощенном воздействием ионизирующего излучения, Харченко В. З., Семенец П. Ф., Фомочкина И. И. (2008)
Лук'янець І. О. - Кальцієвого гомеостаз у нейронів гіпоксіє-толерантного виду карася, Костюк П. Г., Лук'янець О. О. (2008)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Титул, зміст (2013)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічний потенціал виробництва органічного агропродовольства в Україні, Власенко І. В. (2013)
Павлов К. В. - Системный подход к процессу модернизации российской экономики (2013)
Манойленко О. В. - Специфічні особливості олійно-жирової галузі як об’єктивна необхідність її державної підтримки, Жадан Т. А. (2013)
Гришова І. Ю. - Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості, Гнатьєва Т. М. (2013)
Гуцаленко Л. В. - Сутність та проблеми становлення екологічного аудиту в Україні, Чухась О. С. (2013)
Жукевич С. М. - Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку, Савчук Л. І. (2013)
Вольська А. О. - Щодо проблем використання земельних ресурсів в Україні (2013)
Диха М. В. - Інвестиційно-інноваційна стратегія як взаємоузгоджена система розвитку економіки країни (2013)
Гавришків І. Р. - Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні (2013)
Криворотько І. О. - Проблеми та перспективи інвестування в людський капітал Україні (2013)
Власенко І. Г. - Стан світового ринку молока і молочної продукції та особливості його формування в Україні (2013)
Маркова С. В. - Сучасний стан та напрямки розширення експортного потенціалу підприємства авіабудівної галузі України (2013)
Маркович І. Б. - Експортна спеціалізація України на світовому ринку (2013)
Данкевич В. Є. - Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Турчак В. В. - Соціальна відповідальність у підприємницькій діяльності України: проблеми та перспективи (2013)
Кміть В. М. - Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні, Судомир М. Б. (2013)
Король І. В. - Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів (2013)
Ткачик Ф. П. - Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні, Баран Р. Б. (2013)
Калінеску Т. В. - Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу, Шведчиков О. А. (2013)
Кіщак І. Т. - Теоретико-методологічні основи формування фінансової стратегії підприємства, Корнєва Н. О. (2013)
Жидяк О. Р. - Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств аграрної сфери (2013)
Алєксєєв С. Б. - Особливості формування зовнішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2013)
Проскурович О. В. - Математична модель інвестиційно-інноваційної економічної стратегії діяльності підприємства, Бойчук В. А. (2013)
Свиридова В. М. - Роль сільськогосподарських підприємств в структурі агропромислово-фінансових груп: реалії та перспективи (2013)
Содома Р. І. - Сутність системи фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Маховка В. М. - Методологія формування системи антикризового управління підприємством (2013)
Сафарян І. А. - Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі (2013)
Балаш Л. Я. - Організаційно-економічні основи становлення і функціонування особистих селянських господарств (2013)
Кореніцина Т. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління фінансуванням оборотних активів будівельних підприємств Донецької області, Іванова Г. М. (2013)
Григоренко В. О. - Вплив податкового навантаження на фінансовий потенціал території (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Механізми менеджменту природокористування, Куликовська І. М. (2013)
Гнаткович О. Д. - Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель (2013)
Костриченко В. М.. Солодка Л. О. - Методичні підходи до еколого-економічного оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище (2013)
Загній Д. М. - Динаміка змін земельного фонду Долинського району Кіровоградської області, Гришина Л. О. (2013)
Фостолович В. А. - Екологічний облік як елемент інноваційного підходу еколого-економічної системи управління сільськогосподарських підприємств, Агапова М. В. (2013)
Галиш Н. А. - Організація управління виробничо-господарською діяльністю підприємств біопаливної галузі (2013)
Бєляєва Н. В. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі (2013)
Збарський В. К. - Розвиток соціальної сфери сільських поселень, Липов’як-Мєлкозьорова А. І. (2013)
Зайченко В. В. - Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в регіоні (2013)
Артеменко Л. П. - Концепція соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств, Клюквіна М. С. (2013)
Алексеєва Н. І. - Реалізація функціональної кадрової стратегії торговельного підприємства (2013)
Іващук І. О. - Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг, Білецька І. М. (2013)
Тимофеєв В. М. - Теоретико-методичні підходи щодо ціноутворення, Мардус Н. Ю. (2013)
Рожелюк В. М. - Інвентаризація як визначальний метод організації обліку переробних підприємств аграрного сектору, Романків І. Я. (2013)
Литвин Р. П. - Організація внутрішньогосподарського контролю якості продукції підприємств спиртової промисловості та витрат на її забезпечення, Юзва О. В. (2013)
Зяйлик М. Ф. - Процесний підхід до менеджменту якості, Вівчар О. І. (2013)
Приварникова І. Ю. - Елементи операційного маркетингу в трансфері інноваційних технологій, Гловацька Н. Р. (2013)
Ксьонова О. В. - Впровадження ІнЕЛС управління в умовах національного ринку молочної продукції (2013)
Єлістратова Ю. О. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції як важлива умова забезпечення економічної безпеки товаровиробників (2013)
Бінерт О. В. - Якість молочної продукції як конкурентна перевага на ринку (2013)
Гноєва І. М. - Роль маркетингових досліджень в управлінні аудиторською фірмою (2013)
Надвиничний О. А. - Методичний підхід до економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Смоленюк Р. П. - Державна фінансова підтримка сільського господарства при його реструктуризації (2013)
Боровик П. М. - Недоліки сучасного порядку справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва, Гайдай В. І., Подолян Є. В. (2013)
Рудь І. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку ресурсної бази комерційних банків України, Маташнюк О. С. (2013)
Голосенін І. О. - Публічне розкриття інформації про реструктуризацію кредитів українськими банками (2013)
Сітшаєва Л. З. - Програмний комплекс оцінки податкового потенціалу підприємств будівельного комплексу України (2013)
Архипенко Е. В. - Моделирование портфеля рефлексивных воздействий коммерческого банка на основе анализа потребительских предпочтений клиентов банка (2013)
Бурик Н. О. - Правове регулювання екологічного страхування: недоліки та шляхи їх подолання (2013)
Свистун Є. М. - Податкове регулювання інвестиційно-інноваційного простору України (2013)
Оксенюк О. І. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України (2013)
Матлага Л. О. - Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України (2013)
Карцева В. В. - Обґрунтування вибору організаційної побудови служби контролінгу в системі споживчої кооперації (2013)
Кравчук Л. С. - діагностика ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, Гава М. О. (2013)
Фроленко Р. В. - запровадження прогресивного інструментарію здійснення обліку та контролю діяльності організації (2013)
Голяш І. Д. - Обгрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками (2013)
Ясишена В. В. - Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності (2013)
Ужва А. М. - Особливості обліку необоротних активів у міжнародній і вітчизняній практиці та шляхи його удосконалення, Бубліс Д. Ю. (2013)
Очеретько Л. М. - Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку, Корінець А. О. (2013)
Скакун Л. А. - SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств, Козак Н. Ю. (2013)
Юрчук Н. П. - Організація внутрішнього контролю обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Івасишин М. О. - Теоретико-методичні засади аналізу витрат у системі бюджетування газотранспортних підприємств (2013)
Бурлаков О. С. - Електронна комерція як засіб підвищення ефективності збутової діяльності агроформувань (2013)
Сатир Л. М. - Організаційні засади функціонування інформаційної моделі формування бази сільськогосподарських підприємств (2013)
Заярна Н. М. - Підходи регулювання банкрутства господарюючих суб’єктів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Мігальчич Р. І. (2013)
Анотації (2013)
Бородіна К. І. - Вплив стимулюючих підкормок на біологічні аспекти розвитку сімей Аpis mellifera в північних регіонах України, Рибка К. І. (2013)
Брошко Е. О. - Особенности структурно-биомеханических параметров длинных костей конечностей некоторых представителей подотряда LACERTILIA, Ковтун М. Ф. (2013)
Злотін О. З. - Новий спосіб прогнозування життєздатності популяцій комах, на прикладі Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae), Маркіна Т. Ю., Ісіченко Н. В. (2013)
Коренева І. М. - Систематична та екологічна характеристика ентомофауни деревних широколистяних біоценозів Глухівщини, Нечай Н. О. (2013)
Kratenko R. I. - Influence of crown-ethers on micorsomal oxidation system components of white rats liver (2013)
Онопрієнко В. П. - Морфобіологічний аналіз жабоголового бичка (Mesogobius batrachocephalus Рallas, 1814) солоних та прісних водойм України (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату діоксидину у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вивчення особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату циклофосфаміду у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Федорова О. В. - Мікроядерний аналіз трьох поколінь корів українськоїчорно-рябої молочної породи з різних радіоекологічних умов утримання (2013)
Харченко Л. П. - Анатомічна і макро- мікроморфологічна будова травного тракту куликів, як далеких мігрантів, Ликова І. О. (2013)
Гончаренко Я. В. - Оцінка ландшафтної структури деревних насаджень парку при БК ХЕМЗ м. Харків (2013)
Гончаренко Я. В. - Комплексна оцінка сучаного стану ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків, Никитюк Л. В. (2013)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз жирнокислотного складу олії у високоамілозної кукурудзи на основі мутації AE, Супрун О. Г., Потапенко Г. С., Ларінцева Н. В., Тимчук Д. С., Харченко Л. Я. (2013)
Коц С. М. - Визначення показників функціонального стану дихальної системи, Коц В. П. (2013)
Матвейчук С. В. - Особливості використання кисневого режиму лікувальної рекомпресії для лікування захворювань водолазів в одномісних лікувальних барокамерах (2013)
Попова Т. М. - Емоційний інтелект і тривога в період раннього зростання (2013)
Редька І. В. - Специфіка ЕЕГ дітей з зоровими дисфункціями в стані спокою з відкритими очима (2013)
Туманский В. А. - Натрийуретические пептиды: биогенез, функции и роль в патологии, Туманская Н. В. (2008)
Клименко В. Н. - Микроциркуляция при циррозе печени, Тугушев А. С. (2008)
Абрамов А. В. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на морфофункциональное состояние мозгового слоя надпочечников при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Бессараб Г. И. (2008)
Березнякова А. І. - Роль сульфгідрильних груп в патогенезі набряку легень, Тюпка Т. І. (2008)
Волошин Н. А. - Внутриутробное введение антигена - фактор риска становления органов новорожденных, Светлицкий А. А., Чугин С. В., Васильчук Н. Г. (2008)
Туманский В. А. - Морфологическая характеристика ретроградного разрушения (ретроградной дегенерации) нейронов головного мозга при постреанимационной энцефалопатии, Евсеев А. В. (2008)
Куц П. В. - Структурно-функціональний стан системи нейтрофільних гранулоцитів як фактор прогнозу ефективності імплантаційного лікування адентії, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2008)
Доценко С. Я. - Ауторегуляція кровотоку та клініко-патогенетичне значення її порушень при серцево-судинних захворюваннях 32-35, Доцент Я. М., Дейнега В. Г. (2008)
Загайко А. Л. - Изменения содержания липидов в стенке аорты лабораторных животных при стрессе разной этиологии и экспериментальном метаболическом синдроме, Андреева В. О., Букатина О. А., Тимушева Н. Д., Кочубей Ю. И. (2008)
Загорулько А. К. - Бронхиальная астма - эпителий терминальных и респираторных бронхиол при сканирующей электронной микроскопии, Самойлов А. Н., Шаланин В. В. (2008)
Киреев И. В. - Влияние производных ксантина на биоэлектрическую активность коры больших полушарий головного мозга, Самура Б. А. (2008)
Кононенко Н. М. - Вплив різних концентрацій цілих еритроцитів на коагуляційну ланку системи гемостазу (2008)
Кришталь Н. В. - Эндокринная регуляция функции почек при негазовом ацидозе (2008)
Кихтенко Е. В. - Закономерности развития зоны глиального паравентрикулярного матрикса человека в эмбриогенезе, Гаргин В. В., Покрачинская Ю. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Гендерные особенности регуляции метаболизма у крыс линии Вистар в возрастном аспекте, Ганчева О. В., Абрамов А. В. (2008)
Камышный А. М. - Определение индуцибельной NO-синтазы в тимусе: о пользе сочетания качественных методов идентификации, Портниченко А. Г., Любомирская В. А., Бессараб Г. И. (2008)
Луценко Д. Г. - Дослідження IN VIVO мікроциркуляторних змін, спричинених гіпотермічним впливом, Слета І. В., Марченко В. С. (2008)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения в парабрахиальных ядрах ствола головного мозга при полушарных внутримозговых гематомах (2008)
Михалюк Є. Л. - Вплив високих тренувальних навантажень на показники варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності легкоатлетів-спринтерів високого класу, Сиволап В. В., Чечель М. М. (2008)
Михайличенко В. Ю. - Влияние трансплантации мезенхимальных стволовых клеток при экспериментальном инфаркте миокарда (2008)
Соколовська І. А. - Запальні захворювання статевих органів у мешканців Запорізького промислового регіону, Берегова О. Г., Кубан М. М. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические изменения нейронно-ядерных структур моста головного мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксикозом разной степени выраженности (2008)
Шаврин В. А. - Морфогенез "ишемически-гомогенизирующих" изменений нейронов и их значение в патогистологической диагностике ишемических заболеваний головного мозга, Шулятникова Т. В., Полковников Ю. Ф. (2008)
Галахин К. А. - Морфологическая семиотика преканцероза желудка, Баранников К. В., Тофан А. В. (2008)
Рішення VIII Конгресу патологів України (2008)
Резолюція V Національного Конгресу патофізіологів України з міжнародною участю "Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів" (2008)
Пам’яті Олександри Пилипівни Кисельової (2008)
Мицик Ю. - Ще з листів М. П. Ковальського (2011)
Воронов В. - Проблеми історіографії джерелознавства в наукових працях М. П. Ковальського (2011)
Атаманенко В. - Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2011)
Борилюк Д. - Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині (2011)
Рибачок І. - Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ – першої третини ХVІІ ст. (2011)
Бирук М. - Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. (2011)
Близняк М. - Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці ХVІІІ ст. (2011)
Іванов С. - Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна" (2011)
Терський С. - Західно-Волинські військово-стратегічні шляхи "Північ-Південь" у ХІ- ХІV ст.: історико-географічний коментар (2011)
Земський Ю. - Еволюція польсько-російських взаємин в Правобережній Україні в контексті націоналізації свідомості в Російській імперії середини ХІХ ст. (2011)
Константінова В. - Темпи зростання чисельності міського населення південної України середини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Рудько С. - Кримська операція військ Центральної Ради (2011)
Власюк О. - Діяльність українського соціалістичного об’єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. (2011)
Ленартович О. - Соціально-економічне становище населення Волині у період німецької окупації (2011)
Сеньків М. - Дії більшовицького режиму зі створення соціально-політичних передумов суцільної колективізації західноукраїнського села (1944 – 1847 рр.) (2011)
Трофимович М. - Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Стахов С. - Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Антонюк Я. - Протидія СБ ОУН(б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947 – 1949 рр.) (2011)
Куцин М. - Нова та новітня французька історіографія Столітньої війни (1337 - 1453) (2011)
Перерва В. - Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі (2011)
Смирнов А. - Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930 – 1944 роках (2011)
Гриньох Н. - Дослідження історії України нового часу українськими істориками Канади після Другої світової війни (2011)
Яремчук В. - Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції (2011)
Мазепа О. - "Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства (2011)
Атаманенко А. - Висвітлення діяльності УІТ в історіографії (2011)
Галішевський В. - Участь М. Брайчевського в історико-культурній реконструкції Києва у 1970-х роках (2011)
Срібняк І. - Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи капикулу в Османській армії (2011)
Конопка Н. - Три версії історії масонської ложі "Любов до Істини на схід Полтави", Шкерін В. (2011)
Трофимович Л. - Українська проблема в зовнішній політиці СРСР восени 1939 року (2011)
Марченко Н. - Типологія українських періодичних видань Греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття (2011)
Віруцька С. - Міжнародні аспекти чехословацької кризи 1968 року (2011)
Корнійчук Л. - Співпраця Аркадія Жуковського з Українською бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі (2011)
Кривизюк Л. - Ведення військової розвідки грузинськими підрозділами в гірській місцевості під час збройного конфлікту в Абхазії (1992-1993 рр.), Ткачук Д. (2011)
Плевако І. - Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. (2011)
Бояківський Л. - Процеси формування газового картелю: російський підхід (2011)
Санжаревський О. - Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії (2011)
Габріелян О. - Рецензія на монографію Худолія А. О. "Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 128 с. (2011)
Гасюк П. А. - Роль одонтогліфіки в морфогенезі прекаріозного процессу, Воробець А. Б., Росоловська С. О. (2014)
Гасюк П. А. - Гістотопографічні особливості періодонтальної щілини зуба в експерименті, Король Д. М., Калашніков Д. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Стан органів порожнини рота при деструктивно-запальних захворюваннях гастродуоденальної зони (огляд літератури), Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. (2014)
Добровольська М. К. - Стан біоценозу клінічних зубоясенних кишень хворих на генералізований пародонтит, Гелей В. М., Гелей Н. І. (2014)
Манащук Н. В. - Зміни в мікробіологічному вмісті пародонтальних та ясенних кишень при захворюваннях пародонта на тлі хронінчих колітів (2014)
Слинько Ю. О. - Вплив гіпофункції на стан порожнини рота (огляд літератури) (2014)
Черняк В. В. - Використання одонтогліфічних ознак різних груп зубів для клінічної та судової стоматологій, Гасюк П. А., Писаренко О. А., Нікіфоров А. Г. (2014)
Якимець М. М. - Порівняльний аналіз стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, Безкоровайна М. З., Пинда М. Я. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування апекслокатора у практиці терапевтичної стоматології, Рудяк Ю. А., Островський П. Ю. (2014)
Гасюк Н. В. - Оптимізація способів лікування ускладненого карієсу шляхом вибору методики препарування системи кореневих каналів, Попович І. Ю. (2014)
Чорній Н. В. - Погляд на проблему розвитку, діагностики, лікування та профілактики комп’ютерного некрозу зубів, Чорній А. В., Фалінський М. М. (2014)
Рошка Ю. О. - Альвеоліт: сучасний стан проблеми, Горицький Я. В., Гаген О. Ю. (2014)
Turchyn R. S. - Features of compensatory angiogenesis of periodontal tissues in eldery patients with generalised periodontitis influenced tunnel revaskularization and quercetin, Pyuryk V. P., Prots H. B., Malendevych T. L. (2014)
Нідзельський М. Я. - Конструктивні особливості зубоясенних запобіжників та їх вплив на окремі показники організму в тренувальному процесі боксерів, Зінкевич К. Г. (2014)
Фастовець О. О. - Оклюзійна травма та захворювання пародонта (огляд літератури), Малиновський В. Г. (2014)
Кралюк П. - Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст (2011)
Собчук В. - Степанська волость та її власники (до кінця 60-х років ХVІ ст.) (2011)
Берковський В. - Господарська діяльність князів Острозьких з кінця ХV – до початку ХVІІ ст.: основні напрямки та характерні риси (2011)
Войтович Л. - Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець (2011)
Мицько О. - Костянтин Іванович Острозький та Церква Галичини (2011)
Кулаковський П. - Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець VІ – перша третина ХVІ ст.) (2011)
Вихованець Т. - Лист Костянтина Острозького до Юрія Радзивіла від 26 травня 1531 р.: зауваги на полях "посмертного" послання князя (2011)
Борилюк Д. - Володіння Костянтина Івановича Острозького у Південно-Східній Волині (2011)
Александрович В. - Віленський слід малярських інтересів князя Костянтина Івановича Острозького (2011)
Бендюк М. - Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К. І. Острозького (2011)
Квасюк Л. - "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки (2011)
Смирнов А. - Кирило Лукаріс і Україна (2011)
Якубович М. - "Prognosticon" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст (2011)
Ковалів В.-Й. - "Руський Сципіон" - гетьман Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії (2011)
Яремчук В. - Різні образи В.-К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) (2011)
Атаманенко А. - Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства (2011)
Титул, зміст (2013)
Кулішов В. В. - Кластер – основа інноваційного розвитку економіки (2013)
Михайлишин Л. І. - Розвиток та боротьба з корупцією в Україні (2013)
Константюк Н. І. - Глобальні тенденції фінансового забезпечення вищої освіти (2013)
Зосименко Т. І. - Тенденції трансформаційних процесів у розрізі країн різних транзитивних груп (2013)
Садула Л. М. - Актуальні проблеми зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом (2013)
Самко О. О. - Розвиток туризму в України як індикатор рівня використання її туристичного потенціалу (2013)
Бех М. С. - Розвиток економіки України в умовах глобалізації (2013)
Лисенко С. М. - Теоретичні та методичні підходи до визначення поняття "Інноваційний потенціал", Моісєєва Ю. Ю. (2013)
Магдіч А. С. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи (2013)
Лівенко А. І. - Освітні ресурси в системі рушійних сил розвитку сучасної економіки (2013)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг, Фінашина Г. В. (2013)
Калуцький І. Ф. - Стратегічні орієнтири організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств, Якубів В. М., Бесенюк М. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення (2013)
Долгошея Н. О. - Інтегральна оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств в процесі реалізації інновацій (2013)
Берницька Д. І. - Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості (2013)
Карпунцов М. В. - Інтерактивна бізнес-модель ризикостійкості підприємства (2013)
Панас Я. В. - Функції контролінгу інноваційної діяльності підприємства (2013)
Ляшенко І. О. - Аналіз економічних ефектів внаслідок впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах (2013)
Топольницька Т. Б. - Теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Мисько Н. В. - Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2013)
Зелінська Г. О. - Актуалізація дослідження освітнього менеджменту: регіональний аспект (2013)
Луцків О. М. - Регіональні особливості cтруктурно-технологічних трансформацій промисловості (2013)
Габрель М. С. - Особливості використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження у промисловості регіону (2013)
Власенко І. В. - Ринкові умови аграрного господарювання та розвиток сільських територій України (2013)
Сагайдак Р. А. - Проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сем’янчук П. М. - Аналіз інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів Тернопільської області (2013)
Квачан О. С. - Оцінка впливу видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток Сумської області (2013)
Малімон В. В. - Інноваційні технології у системі забезпечення конкурентоспроможності послуг на регіональному ринку медичного туризму (2013)
Герасимчук З. В. - Земельні ресурси – консолідуючий фундамент господарської самодостатності, Крисак А. І. (2013)
Пуцентейло П. Р. - Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини, Свинтух М. Б. (2013)
Сидорук Б. О. - Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва, Сава А. П. (2013)
Барвінський А. В. - Проблеми організації ефективного використання земельних угідь в агроландшафтах Полісся (2013)
Фроленкова Н. А. - Еколого-економічна ефективність інвестицій в природоохоронні заходи: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Фостолович В. А. - Екологічна політика в системі тактичного планування підприємства (2013)
Врублевська О. В. - Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного обліку (2013)
Колганова І. Г. - Інноваційні проблеми землеустрою у період проведення земельної реформи (2013)
Спасів Н. Я. - Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи, Мартинюк В. Ф. (2013)
Буда Т. Й. - Створення агропромислових кластерів як спосіб зниження напруги на ринках праці (2013)
Мащенко М. А. - Державне регулювання соціального захисту населення, Пивавар І. В. (2013)
Бріль М. С. - Проблеми реформування ринку праці в Україні, Калашник Т. Є. (2013)
Гончаренко М. Л. - Особливості ідентифікації та використання методів управління персоналом організації, Бугай В. В. (2013)
Короленко Р. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "людський капітал" (2013)
Жибак М. М. - Аграрний ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Одінцов М. М. - Диверсифікація як фактор інноваційно-кластерного розвитку сільської економіки, Одінцов О. М. (2013)
Бенько І. Д. - Оцінка ефективності системи управління запасами медичних установ: українська та світова практика, Бенько В. С. (2013)
Прямухіна Н. В. - Місце послуг зв’язку на фінансовому ринку України (2013)
Вишневецька О. В. - Оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті агропромислової інтеграції (2013)
Міненко К. В. - Ефективність виробництва яловичини за різних технологій (2013)
Кукла О. Л. - Резерви зниження собівартості утримання у рисистому племінному конярстві України (2013)
Алілуйко А. М. - Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку (2013)
Чикало І. В. - Моніторинг ринку енергозбереження в Україні (2013)
Данкевич Є. М. - Стан використання сільськогосподарської техніки в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Власенко І. Г. - Аграрна сфера у забезпеченні продовольчого ринку України (2013)
Лачкова В. М. - Оцінка впливу ризикоутворюючих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського