Щербатюк А. І. - Інноваційна праця як компонент компетентної діяльності сучасного фахівця (2012)
Антонян О. А. - Особливості формування місії соціально-економічних систем як орієнтиру стратегії інноваційного розвитку (2012)
Рач В. А. - Системно-целостный метод графического представления результатов исследований в отдельных предметных областях (на примере области управления образовательными проектами), Борзенко-Мирошниченко А. Ю. (2012)
Гула Р. В. - Розвиток української національної ідеї в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх аналіз на сторінках видання "Киевлянин” у 1900 – 1914 рр. (2010)
Гурська О. А. - Культурна політика радянської влади та її вплив на діяльність установ культури Галичини на початку Другої світової війни (1939 – 1941 рр.) (2010)
Коваль О. В. - Співпраця української та білоруської діаспори в галузі освіти у міжвоєнний період (2010)
Костишин Е. І. - Політична та військова зумовленість польсько-українського союзу Пілсудський – Петлюра 1920 р. (2010)
Лисейко Я. Б. - Участь шляхти у військових справах Сяноцької землі в другій половині ХIV–XVI ст. (2010)
Папікян А. Л. - Історичні передумови створення Західноукраїнської Народної Республіки та формування її збройних сил, Томюк І. М. (2010)
Рутар В. Є. - Мобілізаційне і матеріально-технічне забезпечення Галицької армії в період українсько - польської війни 1918 – 1919 рр. (за матеріалами повітової преси ЗУНР) (2010)
Сапіга О. П. - Кадрове забезпечення медичної та санітарної служби УГА в 1918 – 1920 рр. (2010)
Терський С. В. - Оборонне будівництво у Волинському князівстві у ХІІІ – першій половині XIV ст. (2010)
Ткачук А. П. - Кадетські корпуси на Україні: основні етапи діяльності (2010)
Шумка А. В. - Українсько-російські відносини у пострадянський період як економічне протистояння, Черник П. П. (2010)
Хома І. Я. - Адміністративна діяльність та ініціативи з організації державної влади командування Осадного корпусу Армії УНР у другій половині грудня 1918 р. – січні 1919 р. (2010)
Юрова Т. М. - Історичні елементи гусарської уніформи в українському однострої ХХ – ХХІ ст. (2010)
Юрчук О. О. - Бойове використання танкеток: ідеї та результати (2010)
Куцька О. М. - Історичний огляд пропагандистської роботи США в Європі у період Другої світової війни, Годій М. В. (2010)
Підлісний А. Р. - Історія використання інформаційно - психологічних впливів США на різних етапах збройного конфлікту з Іраком (2010)
Питльована Л. Ю. - Трактування американської історії у наукових працях Вудро Вільсона (2010)
Бураков Ю. В. - Відзначення в Академії сухопутних військ 440-річчя з дня народження гетьмана Петра Сагайдачного, Свірідова Л. Ю. (2010)
Бауліна Т. В. - Інтенсифікація інноваційних процесів забезпечення ефективності інтелектуального капіталу при використанні цільового програмного продукту "MAINSTREAM.FOR.IC. V.6.3." (2012)
Шпильовий В. Д. - Оцінювання складності проектно-інноваційної діяльності (2012)
Данченко Е. Б. - Использование маркетинговых инструментов идентификации ценностей в проектах, Дзюба Т. В. (2012)
Морозов В. В. - Влияние процессов управления конфигурацией в проектах на структуру их терминологической системы, Рудницкий С. И. (2012)
Дорошук Г. А. - Інтегральна оцінка рівня активності організаційного розвитку підприємства (2012)
Морозов В. В. - Управление возможностями как инструмент управления проектами и программами по созданию ИТ-систем в турбулентном окружении для сервис-ориентированных предприятий, Бузмаков В. И. (2012)
Пилипенко І. О. - Зменшення рівня невизначеності планування робіт проекту на основі варіативного обмеження ресурсів (2012)
Казарінов Ю. І. - Підвищення якості підготовки проектних менеджерів на основі застосування фрактального аналізу, Овсянкін А. М., Чайка Н. Г. (2012)
Полотай О. І. - Зростання індексів розвитку економіки знань – основа ефективного управління освітніми проектами інформатизації (2012)
Данченко О. Б. - Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту (2012)
Соколова О. Г. - Особливості проектування та здійснення заходів лісовідновлення та лісорозведення в умовах Карпат, Лопатинський М. В., Фокшей М. М. (2012)
Данченко О. Б. - Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом в системі економічної безпеки організацій, Поскрипко Ю. А. (2012)
Воронова Г. Г. - Диспропорційність розвитку регіону в системі загроз економічній безпеці держави (2012)
Геращенко Н. О. - Формалізація концепції формування цілей проектів соціального розвитку (математична модель) (2012)
Романов Т. В. - Управління комунікаціями та шляхи подолання комунікаційних бар’єрів в проектах, Чередніченко А. М. (2012)
Молоканова В. М. - Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою Теорії нечітких множин (2012)
Кац О. А. - Державне регулювання та контроль розвитку і функціонування соціально-економічних систем різних рівнів (2012)
Родіонов О. В. - Планування, проектування та конструювання систем управління якістю вищої освіти (2012)
Котікова О. І. - Розвиток державних систем та механізмів управління якістю процесів підготовки кваліфікованих фахівців (2012)
Медведєва О. М. - Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах як науковий напрям в управлінні проектами та програмами (2012)
Додонов О. В. - Проблеми інформаційного забезпечення pr-діяльності туристичного підприємства (2012)
Чеботарьов Є. В. - Теоретико-методологічні передумови та аналіз теорії аграрно-промислової інтеграції в економічній науці 60-80-х років ХХ століття (2012)
Рач В. А. - Методологический инструментарий научного исследования в управлении проектами (2012)
Россошанская О. В. - Моделирование экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий (2012)
Ляшенко О. М. - Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства (2012)
Прус Н. В. - Витрати опортуністичної поведінки в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Дорошко М. В. - Модель діагностики економічної безпеки процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві (2012)
Криль Я. М. - Вузькофункціональний підхід в управлінні фінансово-економічною безпекою банківської установи, Овчаренко Є. І. (2012)
Бірюков О. В. - Управління інноваціями в управлінні проектами: метрика стандартів (2012)
Сивопляс Ю. В. - Визначення стратегічної корисності проекту за виявленням його інноваційних компонент (2012)
Драч І. Є. - Визначення наукового проекту на основі системно-ціннісного підходу, Рулікова Н. С. (2012)
Бурименко Ю. И. - Системный анализ многофакторных проектных рисков, Копытина М. В. (2012)
Patrick K. U. - The project management methodological models for activity in medical branch, Masaud S. (2012)
Шаров О. І. - Нормативно-правове регулювання у сфері вищої освіти як інструмент розвитку освітнього проекту (2012)
Прищепа Н. П. - Аналіз і класифікація конкурентних стратегій підприємств, Гайдамака О. М. (2012)
Колосова К. А. - Компенсаторні механізми та алгоритм управління стійкістю підприємств (2012)
Христенко Л. М. - Оцінювання впливу потенціалу підприємства на його економічну стійкість, Буткова Н. Є. (2012)
Дмитрук Е. В. - Математическое моделирование репутации предприятия на рынке с фиксированными и хаотическими ценами (2012)
Щербатюк А. І. - Тріадна модель здатності особистості до інноваційної праці (2012)
Овсянко О. М. - Основні тенденції та особливості процесу народжуваності у Луганській області (2012)
Колосов А. М. - Варіативні ресурси організації виробничих процесів в умовах змінюваності продукції (2012)
Афтанюк О. В. - Правила построения неопределенной wbs на фазе инициализации проекта (2012)
Квашук В. П. - Системна безпека проектного середовища сфери цивільного захисту, Рак Ю. П., Зачко О. Б. (2012)
Россошанская О. В. - Подходы к построению интегрированных систем управленияв инновационных проектно-ориентированных предприятиях, Журавльова Н. В. (2012)
Рач В. А. - Сучасний погляд на систему економічної безпеки "держава-регіон-підприємство" як цілісного об’єкту безпекології (2012)
Від Львівської обласної організації Спілки журналістів України (2010)
Скотний Валерій. - Проблеми сучасної освіти України: світський та релігієзнавчий аспекти (2010)
Шпак Олександр. - Економіка освіти – складова професіоналізму вчителя (2010)
Калініченко Надія. - Особливості трудової підготовки учнів сільської школи в ринкових умовах (2010)
Назаренко Тетяна. - Педагогічний процес навчання географії в профільній школі як особлива форма пізнання (2010)
Мадзігон Віктор. - Досвід організації продуктивної праці учнів у сучасних новаторських школах України (2010)
Жук Юрій. - Оцінювання освітніх проектів: проблема теоретичного концепту аналізу результативності (2010)
Литвин Андрій. - Інформатизація професійної освіти: предметно-орієнтоване програмне забезпечення, Литвин В. (2010)
Кузьменко Василь. - Формування картини світу в особистості в філософсько-культурологічних теоріях (2010)
Бистрова Олена. - Використання когнітивного методута антропології при аналізі творчостіФ. Достоєвського (2010)
Зварич Ірина. - Оцінювання якості викладання навчальноїдисципліни увищих навчальнихзакладах очимастудентів (2010)
Страхарчук В. - Підвищення ефективності інформаційного забезпечення кредитного процесу банку на базі автоматизованих технологій, Страхарчук А. (2010)
Нищак Іван. - Тест як засіб педагогічного вимірювання (на прикладі тестових завдань з креслення) (2010)
Мегем Євген. - Нейро-лінгвістичне програмування упрофесійній діяльності молодого вчителя трудового навчання (2010)
Дудар Василь. - Методичні засади Михайла Глінки та їх роль у вихованні сучасного академічного співака (2010)
Лев Марія. - Солоспіви у творчості композитора Анатолія Кос-Анатольського (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Шуневич Євгенія. - Внесок А. Кос-Анатольського у розвиток розважальної музики у Галичині (2010)
Ковбасюк Михайло. - З історії виникнення та створення хорових колективів музично-педагогічного училища імені Ф. Колесси, Слєсарева Л. (2010)
Салдан Світлана. - Музичне мистецтво в контексті естетичного виховання, згідно педагогічних ідей Г. Ващенка (2010)
Дещенко Олександр. - Класифікація мотивів школярів при виборі професії (2010)
Ісаєнко Т. - Теоретична модель виховання моральної культури особистості (2010)
Кекош Олег. - Педагогічні аспекти у проповідницькій спадщині Митрополита Андрея Шептицького (2010)
Ромащенко Інна. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки маркетологів до виборупрофесії та іншомовного спілкування (2010)
Зайчук Ганна. - Моделювання професійної компетентності майбутніхфахівців туристичної сфери (2010)
Грицик Леся. - Виховання на християнських засадах дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування (2010)
Бень Галина. - Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу (2010)
Степанчак Оксана. - Українська народна вишивка у дизайні сучасного одягу (2010)
Доброскок Ірина. - Предмет та завдання соціальної педагогіки в сучасній освітній парадигмі (2010)
Левченко Ю. - Постать наставника у виховній традиції античності (2010)
Столяр Валентина. - Розвиток вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 50-х – середина 80 -х рр.) (2010)
Мазур Сергій. - Особливості формування і ефективність використання рекреаційних послуг в системі господарювання курортно-рекреаційних підприємств (2010)
Винарчик Марія. - Майстерність вчителя в умовах білінгвізму (2010)
Пашко П. В. - Аудиторський контроль в митній справі, Пашко Д. В. (2013)
Туржанський В. А. - Функціонування постаудиту в системі митного контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Руда Т. В. - Сутність та значення кадрової компоненти у процесі забезпечення економічної безпеки, Рудніченко Є.М., Рудий А. М. (2013)
Яковенко О. В. - Шляхи удосконалення оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій з імпорту основних фондів, Медвідь Ю. О. (2013)
Мотюк К. Д. - Експертиза триацилгліцеридів як основа для визначення митної вартості переетерифікованих олій (2013)
Коновалов Ю. О. - Система управління ризиками в Міністерстві доходів і зборів України, митний аспект (2013)
Безейко С. О. - Шляхи вдосконалення системи постмитного аудиту в Україні (2013)
Білак Н. І. - Роялті та ліцензійні платежі в системі митного аудиту (2013)
Запорожець О. Ф. - Методичні підходи до формування та розвитку Національної ризикоорієнтованої системи адміністрування митних платежів (2013)
Корнійчук О. О. - Культура управлінської діяльності працівників митних органів– невід’ємний елемент ефективності роботи, Долобанько В. В. (2013)
Несторишен І. В. - Аналіз міжнародного досвіду професійної підготовки працівників митних органів, Попель С. А. (2013)
Пархоменко В. М. - Міжнародний досвід організації дистанційнго навчання працівників митних органів, Попель С. А., Мотюк К. Д. (2013)
Неліпович О. В. - Транспортно–логістичні центри: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні (2013)
Хома В. О. - Перспективи розвитку транспортної системи України на основі принципів європейської загальної транспортної політики, Примак А. Ф., Жданова В. П. (2013)
Царенко В. І. - Митний режим як вид правового режиму: поняття, зміст та можливості використання, Луценко Л. В. (2013)
Царенко В. І. - Обов’язки та права декларанта та уповноваженої ним особи при декларуванні митної вартості товарів, Хома В. О. (2013)
Пунда О. О. - Комерційний підкуп службової особи, юрдичної особи приватного права, Ковалевський Д. О. (2013)
Огороднік К. М. - Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування (2013)
Хома В. О. - Теоретичні та організаційно-правові засади реформування системи правоохоронних органів України (2013)
Плотнікова К. В. - Право на свободу світогляду та віросповідання (2013)
Світла пам’ять (2013)
Вимоги щодо оформлення статті, яка подається до журналу "Митна безпека” (2013)
Від редакції (2010)
Скотний Валерій. - Проблеми сучасної освіти України: світський та релігієзнавчий аспекти (продовження) (2010)
Кільова Ганна. - Система освіти України: напрями її реформування, становлення і розвиток (2010)
Шпак Олександр. - Компетентнісний підхід до розвитку професійної надійності педагога (2010)
Калініченко Надія. - Особливості трудової підготовки учнів сільської школи в ринкових умовах (продовження) (2010)
Морська Лілія. - Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра (2010)
Пироженко Лідія. - Підходи до диференціації змісту загальної середньої освіти в середині 60-х– першій половині 70-х рр. ХХ ст. (2010)
Мадзігон Віктор. - Досвід організації продуктивної праці учнів у сучасних новаторських школах України (продовження) (2010)
Зварич Ірина. - Оцінювання педагогічної майстерності викладачів у вищих навчальних закладах США (2010)
Жигірь Вікторія. - Шляхи і напрямки підготовки майбутніх менеджерів до педагогічної діяльності (2010)
Мініч Ірина. - Активні форми і методи навчання у підготовці фахівців для сфери туризму (2010)
Головань Микола. - Потенціал системи вищої освіти України як основа інноваційного розвитку економіки (2010)
Леськів В. - Професійна орієнтація молоді в умовах ринку праці, Леськів Д. (2010)
Шахненко В'ячеслав. - Актуальність та зміст підготовки студентів ВНЗ України до здорового способу життя (2010)
Крук Сергій. - Категорія "толерантність” як характеристика соціального життя суспільства (2010)
Корман Олександр. - Сучасне переосмислення виховного значення батьківства (2010)
Жаданова Олена. - Відображення ідей К.Д. Ушинського про духовно-моральне виховання в творчих доробках педагогів другої половини XIX – початку ХХ ст. (2010)
Сидоренко Любов. - Деякі аспекти готовості студентів до моральної підтримки особистості (2010)
Цепкало Олексій. - Професійне спілкування фахівців технічного профілю з позиції міжкультурної взаємодії (2010)
Паскар Вероніка. - Аксіосфера майбутнього вчителя початкових класів як інтегральний показник педагогічної культури (2010)
Наконечний Богдан. - Основні напрямки підвищення ефективності управління основними фондами на підприємстві (2010)
Ромащенко Інна. - Системний аналіз експериментального дослідження формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів (2010)
Зайчук Ганна. - Експериментальна перевірка результатів педагогічного дослідження у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної сфери (2010)
Юзьвяк Ольга. - Підготовка вчителя іноземної мови до виховної роботи в школі, Деснянська-Дощак А. (2010)
Сухраменда Євгенія. - Розвиток особистісної рефлексії учнів у контексті активно-діалогічного читання на уроках іноземної мови (2010)
Фойдер Татьяна. - Методичні підходи до творчого розвитку студента-інструменталіста (2010)
Волошанська Ірина. - Методи виховання дитини як суб’єкта виховного процесу крізь призму педагогічних ідей К.Д. Ушинського (2010)
Білик Олеся. - Еволюція системи освіти Японії та місце естетичного виховання в її структурі (2010)
Грицик Леся. - Суть та значення виховання дітей-сиріт на християнських моральних цінностях (2010)
Приступа Віталій. - Інтеграція предметних галузей іноземної мови та економіки як засіб формування економічної компетенції (2010)
Ковбасюк Андрій. - Значення народної пісні в розвитку вокальних навичок співаків (2010)
Синявська Алла. - Професійна освіта торговельного напряму в Західній Україні у ХІХ ст. Особливості організації навчально-виховного процесу (2010)
Скотний Валерій. - Самоствердження особистості у філософсько-освітній діяльності (2010)
Мадзігон Василь. - Моделювання освітньо-інформаційного середовища майбутнього (2010)
Кільова Ганна. - Роль і місце економічної освіти менеджерів у ВНЗ до педагогічної діяльності (2010)
Пиц Богдан. - Станіслав Струтинський – домрист і педагог, Мікуліч Н. (2010)
Душний Андрій. - Композиторське напрацювання Анатолія Онуфрієнка в контексті становлення репертуару для народних інструментів (2010)
Круль Петро. - Сучасна музична освіта: євроінтеграційний контекст (2010)
Корчага Віктор. - Натхнення в творчому мистецькому процесі (2010)
Баньковський Анатолій. - Використання нових форм роботи у виконавській підготовці вчителя музики (2010)
Бєлікова Валентина. - Музика Олександра Нежигай в учбовому процесі (2010)
Дорошенко Тетяна. - Компетентнісний підхід у системі підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи до професійної самореалізації (2010)
Кремешна Тетяна. - Педагогічна самоефективність як умова творчої самостійності майбутніх учителів музики (2010)
Лабунець В. - Психолого-педагогічні особливості формування виконавської майстерності студента-гітариста (2010)
Смолінчук Лариса. - Розвиток педагогічного тестування у вітчизняній науці та освітній практиці (2010)
Жигірь Вікторія. - Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку професійної педагогіки (2010)
Доброскок Ірина. - Соціокультурна парадигма формування ціннісних орієнтацій магістрів із соціальної педагогіки (2010)
Усик Олена. - Компетентнісний підхід до формування професіоналізму майбутніх фахівців (2010)
Гринчук Ірина. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін, Горбач О. (2010)
Дідич Галина. - До питання про виховні можливості мистецтва, Гейченко М. (2010)
Турчин Тамара. - Модернізація як напрям удосконалення початкової музичної освіти (2010)
Сулаєва Наталія. - Виникнення та становлення неформальної музичної освіти в Україні (2010)
Сташевська Інна. - Система позашкільної музичної освіти у НДР: достоїнства й недоліки (2010)
Пляченко Тетяна. - Музично-інструментальний колектив як соціально-педагогічний феномен (2010)
Ороновська Лариса. - Зміст і структурні компоненти процесу прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музичного мистецтва (2010)
Ілініцька Н. - Проблема музичної самоосвіти та самовиховання учнів старших класів у педагогічній теорії та шкільній практиці (2010)
Карташова Жанна. - Педагогічні умови реалізації інтегративних зв’язків інструментально-виконавських дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики (2010)
Кожбахтеєва Ніна. - Інноваційні підходи до музично-інструментальної підготовки студентів-музикантів в класі гри на бандурі (2010)
Гусак Владислав. - Активація усвідомленої рефлексивної діяльності як умова функціонального розвитку рухової пам’яті майбутніх учителів музики (2010)
Морозова Ольга. - Основні проблеми формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики (2010)
Найда Юрій. - Діагностика рівнів сформованості власного стилю викладання музики у майбутніх педагогів (2010)
Ніколаєнко Людмила. - Музична інформація – джерело педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики (2010)
Харкавців Ірина. - Реалізація професійного самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу через творчу педагогічну діяльність (2010)
Богорош А. Т. - Новые значения микротвердости, модуля Юнга и упругого восстановления многокомпонентных пленочных тугоплавких покрытий, Воронов С. А., Ройзман В. П., Чадова К. В. (2008)
Молодых С. И. - Разработка технологии изготовления полых широкохордных лопаток вентилятора ТРДД, Третьяк В. В. (2008)
Соловьев С. Н. - Определение температурного поля при упрочнении и выглаживании поверхностей трением верчения (2008)
Клименко Л. П. - Структурообразование в чугуне гильз ДВС при различных скоростях прохождения эвтектоидного превращения, Андреев В. И., Дыхта Л. М. (2008)
Довгань А. Н. - Формирование алмазоподобных покрытий импульсными потоками плазмы, Колесник В. П. (2008)
Панасенко В. А. - Высокотехнологическое обеспечение обработки дисков ГТД из жаропрочных сплавов на обрабатывающих центрах, Качан А. Я., Мозговой С. В., Карась Г. В. (2008)
Кумченко Я. А. - Сила Бьеркнеса-Умова-Лебедева (БУЛ) в резонаторно-резонансном механизме очистки углеводородных и биотоплив от вредных примесей (2008)
Бастеев А. В. - Усовершенствованная технология сжигания отходов производства биодизеля, Тарасенко Л. В., Форфутдинов В. В., Юссеф К. (2008)
Радько В. М. - Аналитическое определение высоты лопаток сопловых венцов центростремительных малоразмерных турбин, Мусаткин Н. Ф., Калабухов Д. С. (2008)
Хомылев С. А. - Численное исследование обтекания турбинных решеток профилей: Часть 2 – Исследование характеристик высоконагруженных решеток, Резник С. Б., Ершов С. В. (2008)
Костюк В. Е. - Методы расчета выбросов оксидов азота авиационными ГТД, Гусев В. Н., Конопленко А. А. (2008)
Тарасенко А. А. - Частичные режимы устройств типа газодинамическое сопротивление в судовых ГТД (2008)
Слободкина Ф. А. - Исследование течения флюида в ступени насоса методами математического моделирования, Малинин В. В., Шигапова Д. Ю. (2008)
Кулаков А. Д. - Технология летных испытаний ГТД на летающих лабораториях, Попов В. В. (2008)
Хориков А. А. - Исследование колебаний лопаток компрессоров датчиками измерения радиального зазора (2008)
Коровин Б. Б. - Некоторые малоизученные феномены динамики рабочих колес турбомашин, выявленные в натурном эксперименте, Войнов В. В., Былинкина О. Н. (2008)
Цимбалюк В. А. - Виброизоляция колеблющихся моделей лопаток при измерении аэродинамических нагрузок и флаттерных испытаниях (2008)
Воробьев Ю. С. - Влияние кристаллографической ориентации на колебания охлаждаемых лопаток газовых турбин с вихревой матрицей, Дьяконенко К. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2008)
Мельник В. Н. - Пассивная изоляция акустического излучения, Кладун Е. А., Карачун В. В., Ковалец О. Я. (2008)
Горбов В. М. - Анализ и перспективы использования отечественных газотурбинных двигателей в судовой энергетике, Чередниченко А. К. (2008)
Ткач М. Р. - Технологические характеристики газотурбинных установок, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Радченко Н. И. - Холодильные теплоиспользующие циклы с применением эффекта тепловой компрессии, Коновалов Д. В. (2008)
Радченко А. Н. - Использование вторичных энергоресурсов судового газотурбогенератора для кондиционирования и получения пресной воды, Сапармамедов А. Н., Иваненко С. В. (2008)
Епифанов С. В. - Исследование регулярного режима в охлаждаемой лопатке турбины, Олейник А. В., Перетёртов В. Г., Чумаков А. Г. (2008)
Шимановская Н. А. - Идентификация динамики термонапряженного состояния деталей для систем мониторинга выработки ресурса ГТД (2008)
Кравченко И. Ф. - Экспериментальные и теоретические результаты исследования авиационных зубчатых передач для двигателей пятого и шестого поколений, Единович А. Б., Яковлев В. А., Дорофеев В. Л. (2008)
Жеманюк П. Д. - Обоснование работоспособности подшипников качения, Гликсон И. Л., Петров Н. И., Шанькин С. И. (2008)
Доценко В. Н. - Вопросы исследования керамических и гибридных подшипников качения и их применение в авиационных двигателях, Никитин С. В. (2008)
Безручко К. В. - Анализ причин снижения ресурса электрохимических аккумуляторов энергоустановок ракетно-космической техники, Давидов А. О., Синченко С. В., Ширинский С. В. (2008)
Шатохин В. Ф. - Оценка возможности развития обката после мгновенной разбалансировки ротора, Циммерман С. Д. (2008)
Горбенко А. Н. - Изменение границы устойчивости автобалансировки ротора шарами в процессе эксплуатации (2008)
Коваленко С. С. - Малоразмерные камеры сгорания воздушно-реактивных двигателей малой тяги беспилотного летательного аппарата и технологических газогенераторов, Грушенко А. М. (2008)
Кошелев Н. Н. - Малогабаритный катод для ЭРД, Лоян А. В., Рыбалов О. П., Ищенко Е. И. (2008)
Толмачев Н. Г. - Энергетические циклы и условия преобразований барионных квантов би-вещества (2008)
Алёхин С. А. - Улучшение технико-экономических показателей высокооборотного дизеля малой мощности путём изменения условий смесеобразования, Краюшкин И. А., Лыков С. В. (2008)
Бугаенко О. М. - Многофункциональный газогенератор для ликвидации последствий загрязнений водных акваторий и грунта нефтепродуктами, Гусев Ю. А., Нечипорук Н. В. (2008)
Степаненко С. М. - К вопросу о работе с ключевыми характеристиками, Папченкова Л. И., Харченко В. Г. (2008)
Харитонов Ю. Н. - Управление проектами реконструкции на основе артефактных платформ (2008)
Гусева Ю. Ю. - Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники (2008)
Пахсарьян Н. Т. - Газетно-журнальная критика 1830–1850-х годов во Франции: виды и формы литературной рефлексии (2013)
Наєнко М. К. - Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" (2013)
Удалов В. Л. - Умови інтенсивного розвитку системної теорії літератури. (2013)
Ватченко С. А. - Английский роман XVIII столетия: социокультурные версии возвышения жанра (2013)
Хлыбова Н. А. - Не "реализм", а "реальность": взгляд-экскурс ХХ века (2013)
Степанова А. А. - Критерии художественности в литературе 1920-х годов: ценностные ориентиры неклассического типа художественного сознания (2013)
Мудрак Е. И. - "Волны" В. Вулф: современные версии прочтения (2013)
Шестакова Э. Г. - Рекламный мир и коммуникация в контексте проблем и парадоксов категорического императива И. Канта (2013)
Никольский Е. В. - Жанр романа семейной хроники в русской и украинской литературах (2013)
Штельмухова Ю. В. - Російський та англійський шлях до модернізму: творчість А.П. Чехова та В. Вулф (2013)
Ляпина С. М. - Репрезентация европейских и русских культурных традиций в заглавии романа Вс. С. Соловьева "Царь-девица" (2013)
Филат Т. В. - Финал "огней" А.П. Чехова: нарративные границы, структура, концептуальность (2013)
Бублейник Л. В. - "Homo Feriens" – "минуле і думи" Ірини Жиленко, Оляндер Л. К. (2013)
Барковская Н. В. - "Чужих детей не бывает": проблемы усыновления в современной русской литературе для подростков (2013)
Остапчук В. В. - Діти і світ у польській літературі ХІХ століття (2013)
Полежаева Т. В. - Новаторство малых пьес А.П. Чехова (этюд "На большой дороге") (2013)
Краснобаева О. Д. - Трансметареалистический дискурс романа-притчи А. Кима "Отец-Лес" (2013)
Максютенко Е. В. - Автор, герой, читатель в романах Л. Стерна: право на творчество (2013)
Кистанова А. В. - Мифологема Гения в творчестве А. Пушкина: варианты интерпретации (2013)
Горбонос О. В. - Образно-художня концептосфера авторського світообразу літературно-казкової творчості О. Бодянського (на текстовому матеріалі "Казки про царів сад та живую сопілочку") (2013)
Багратион-Мухранели И. Л. - Семейные ценности на Кавказе в изображении Лермонтова (2013)
Посохова Е. В. - К вопросу о перспективах изучения творчества турецкого писателя Саита Фаика Абасыяныка (2013)
Лаврина И. А. - Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К.С. Льюиса "Хроники Нарнии" (2013)
Lepetiukha А. V. - Types de rapports referentiels intradiscursifs et interdiscursifs (2013)
Колтуцкая И. А. - Структуно-функциональные характеристики русского языкового кода украиноязычных студентов-русистов (по результатам социолингвистического анкетирования) (2013)
Пирога Н. Г. - Семантические, словообразовательные и орфографические особенности слов с пол-, полу- (2013)
Турчак О. М. - Особливості структурно-семантичної характеристики складних оказіональних лексем (на матеріалі україномовної преси кінця ХХ століття) (2013)
Khabarova N. A. - Procedes publicitaires des textes mass-medias (2013)
Davydenko J. - Les patois et les dialectes francais, Zgourovska Y. (2013)
Bidnenko N. P. - Modern tendencies in the process of term formation (2013)
Бортников В. И. - Тема сатаны и его пространств в переводах песни первой поэмы Дж. Мильтона "Потерянный рай": категориальный анализ (2013)
Остапенко С. А. - Передача ситуативної прикріпленості розмовного мовлення в процесі перекладу роману Дж. Макспедена "Робін Гуд" (2013)
Приймачок О. И. - Сложные слова в оригинале и переводе (на материале романа А. Пушкина "Евгений Онегин" и его перевода на украинский язык) (2013)
Нарівська В. Д. - "… Про літературу як феномен естетики" (2013)
Степанова Г. А. - 16-й філологічний семінар "Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст" (Київ, грудень 2012 р.) (2013)
Волкова Н. П. - Підготовка майбутніх учителів до здійснення професійно спрямованої комп’ютерної комунікації. (2013)
Гришак С. М. - Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі (2013)
Ніколенко Л. М. - Поняття позааудиторної діяльності у соціально-педагогічному аспекті (2013)
Трубнікова Ю. О. - Застосування комунікативної методики як однієї з найефективніших методик при викладанні української мови іноземним студентам на підготовчому відділенні (2013)
Тюріна В. О. - Педагогічна технологія як фактор впливу на формування у слухачів магістратури готовності до майбутньої педагогічної діяльності (2013)
Ху Ж. - Соціокультурні особливості адаптації китайських студентів до навчання в університетах України (2013)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування англомовної компетентності студентів коледжів (2013)
Онипко O. І. - Мета і зміст навчання студентів поліграфічних спеціальностей англійського професійно орієнтованого усного мовлення (2013)
Павловська Ю. В. - Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем (2013)
Пахомова Т. О. - Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгвосоціокультурного підходу, Сенченко Я. С. (2013)
Тарнопольский О. Б. - Формулировка цели обучения английскому языку на 1 курсе экономических и технических вузов в условиях интеграции преподавания языка и специальности, Корнева З. М. (2013)
Кириченко В. В. - Представления современной молодежи о свободе, Дорохина А. Е. (2013)
Мілушина М. О. - Основні дефініції дослідження осіб з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Ніколенко А. Є. - Індивідуально-типологічні особливості особистості хворих на ревматоїдний артрит (2013)
Сурякова М. В. - Самоорганізація особистості у вільний час, Єрмолаєва Т. В. (2013)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження професійної спрямованості майбутніх психологів (2013)
Виленский Ю. Г. - Академик Борис Никитович Маньковский (1883-1962) в зеркале трех эпох (2013)
Маньковский Н. Б. - Болезнь Паркинсона: патогенетические аспекты лекарственной терапии и клинического течения, Карабань И. Н., Карасевич Н. В. (2013)
Кузнецова С. М. - Современные представления о кардиоэмболическом инсульте, Егорова М. С. (2013)
Пирадов М. А. - Тяжелый инсульт и синдром полиорганной недостаточности, Гулевская Т. С., Рябинкина Ю. В., Гнедовская Е. В. (2013)
Чердак М. А. - Постинсультные когнитивные расстройства, Яхно Н. Н. (2013)
Танашян М. М. - Клинико-морфологические и биохимические маркеры прогрессирования атеросклероза сонных артерий, Лагода О. В., Гулевская Т. С., Максюткина Л. Н., Раскуражев А. А. (2013)
Кузнецов В. В. - Анализ влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга и сердечно-сосудистую систему пациентов, перенесших инсульт, Скачкова Н. А. (2013)
Кузнецова С. М. - Особенности биоэлектрической активности головного мозга у больных инсультом с различными полиморфными вариантами гена ACE, Лившиц Л. А., Ларина Н. В., Кравченко С. А. (2013)
Румянцева С. А. - Коррекция энергодефицита у пациентов с сосудистой коморбидностью, Силина Е. В., Ступин В. А., Свищева С. П., Орлова А. С., Болевич С. Б., Сохова О. А., Елисеев Е. В., Кабаева Е. В. (2013)
Варакин Ю. Я. - Оценка функции сосудистого эндотелия у пациентов с начальными клиническими проявлениями цереброваскулярной патологии при артериальной гипертонии, Ионова В. Г., Горностаева Г. В., Кравченко М. А., Гнедовская Е. В., Ощепкова Е. В., Аминтаева А. Г., Костырева М. В. (2013)
Чацкая А. В. - Особенности вегетативного профиля и паттернов ээг у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями на фоне метаболического синдрома, Гнездицкий В. В., Корепина О. С., Танашян М. М. (2013)
Маркин С. П. - Современный подход к двигательной реабилитации после инсульта, Маркина В. А., Искорнева Н. А. (2013)
Мартинес Мендоса М. - Гамалате B6 (G-B6) в лечении тревожных состояний (2013)
Бачинская Н. Ю. - Болезнь Альцгеймера (2013)
Antón Á. X. - Церебролизин при болезни Альцгеймера, Fuentes P. (2013)
Редькин Р. Г. - Эффективность и безопасность применения снотворных препаратов различных групп (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Анкета передплати на 2013 рік (2013)
Мельник Р. С. - Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації (2013)
Лекарь С. І. - Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму (2013)
Школик А. М. - Правове регулювання відкликання адміністративних актів (2013)
Басов А. В. - Поняття "обмеження" як юридична категорія: теоретичний аспект (2013)
Буткевич С. А. - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб’єкт державного фінансового моніторингу (2013)
Петров Є. П. - Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права (2013)
Пшонка А. В. - Пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури України (2013)
Зінов П. І. - Нормативно-правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС: системний підхід (2013)
Дмитренко Ю. М. - Правові засоби регулювання грошового обігу в Україні (2013)
Радишевська О. Р. - Сплата податків i податкова мораль: соціально-правовий аспект (2013)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Аніщенко Т. С. - Джерела службового права: поняття та види (2013)
Іванова Л. Ю. - Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Гриценко І. С. - Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція (2013)
Бевзенко В. М. - Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби (2013)
Іванищук А. А. - Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади (2013)
Наджафгулієв Р. І. - Специфіка системних гарантій адміністративно-правового статусу біженців і вимушених переселенців (2013)
Амельчаков І. Ф. - Організаційні основи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень в житловому секторі, Карагодін О. В. (2013)
Кальц В. - Адміністративне судочинство Німеччини та його функціонування (2013)
Круль С. - Ухвала про зупинення певних дій суб’єктів владних повноважень у системі попереднього правового захисту "Положення про адміністративні суди" (2013)
Комзюк Л. Т. - Ґрунтовне дослідження словацького медіа-права (2013)
Проект закону про внесення змін до конституції України щодо посилення гарантій незалежних суддів (2013)
Постанова пленуму вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 року № 8 (2013)
Баланов В. О. - Розвиток контрейлерних перевезень в україні та досвід перевезень в європейських країнах (2012)
Березовий М. І. - Оцінка пропускноЇ спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі, Малашкін В. В., Коробйова Р. Г. (2012)
Бобровський В. І. - Моделювання процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці, Демченко Є. Б. (2012)
Бобровский В. И. - Определение рациональной конструкции продольного профиля сортировочной горки, Колесник А. И. (2012)
Вернигора Р. В. - Перспективи створення адаптивної системи оперативного управління роботою локомотивів та локомотивних бригад, Єльнікова Л. О. (2012)
Германюк Ю. М. - Дослідження процесу просування іновагонів мережею Львівської залізниці, Нестеренко О. В. (2012)
Журавель В. В. - Дослідження поїздо- та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату, Журавель І. Л., Яновський П. О. (2012)
Іванченко А. В. - Дослідження попиту на перевезення вантажів у напрямку Україна – Білорусь (2012)
Козаченко Д. М. - Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках, Березовий І. М., Болвановська Т. В. (2012)
Козаченко Д. Н. - К вопросу о нормировании продолжительности грузовых операций на грузовых фронтах подъездных путей, Березовый Н. И., Вернигора Р. В., Шепета А. М. (2012)
Козаченко Д. Н. - Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования, Вернигора Р. В., Березовый Н. И. (2012)
Левицкий И. Е. - Контейнерные перевозки в Одесском регионе, Коробьева Р. Г., Руденко Н. В. (2012)
Марінцева К. В. - Оптимізація технології обслуговування пасажирів в аеропортах (2012)
Нагорний Є. В. - Модель логістичної системи доставки вантажів між Україною та Білоруссю, Наумов В. С. (2012)
Нагорний Є. В. - Модель визначення попиту на послуги транспортно-вантажного комплексу, Окороков А. М. (2012)
Назаров А. А. - Аналіз способів зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій за умов обладнання їх системою розподіленого регулювання швидкості (2012)
Наумов В. С. - Распределение синергетического эффекта между субъектами рынка транспортных услуг (2012)
Нестеренко Г. І. - Особливості організації сучасних приміських перевезень європейських країн, Озерова О. О., Яновський П. О. (2012)
Пасічний О. М. - Розрахунок та перевірка деяких нормативів графіка руху поїздів за допомогою ергатичного моделювання (2012)
Чибісов Ю. В. - Дослідження факторів, які впливають на пропускну та провізну спроможність залізничних ліній (2012)
Яновський П. О. - Економічна сутність якості транспортного процесу, Волковська Г. Г. (2012)
Баклан І. В. - Інтелектуальна система з базою знань судових прецедентів (2013)
Белоножко Є. - Інструменталізм закону про шлюб сучасної України та його джерела (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України, Приймаченко М. В. (2013)
Самбор М. А. - Позасудовий захист прав споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні: роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у захисті прав та інтересів абонентів (2013)
Матвійчук А. О. - Право майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище: реалії та перспективи (2013)
Беленок В. - Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 345 КК України (2013)
Вознюк А. - Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації (2013)
Матвійчук В. К. - Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища (2013)
Салій П. І. - Суб’єкт складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи (2013)
Харь І. О. - Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження (2013)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання необережним військовим злочинам легковажної мотивації (2013)
Карпенко М. І. - Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Магрело М. В. - Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета (2013)
Матвійчук В. К. - Рецензія на монографію О.О. Кваші "Співучасть у злочині: структура та відповідальність" (2013)
Черткова Н. - "В уме своем я создал мир иной": поэтический мир как литературоведческая проблема. Статья вторая (2010)
Абабина Н. - "Толстовство" А. П. Чехова в контексте изучения теории переходности ("Именины") (2010)
Большакова А. - "В защиту автора": из русско-западного опыта 1960–70-х гг. Статья третья (2010)
Высоцкий А. - Славяне и скандинавы в "Сказании об Ольге" З. А. Волконской (2010)
Горбонос О. - Теоретико-методологічні засади генології літературної казки (2010)
Дербенёва Л. - Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада (2010)
Икитян Л. - Духовно-нравственный модус экспериментальных стратегий творчества Л. Н. Андреева (2010)
Литовченко Н. - Образ пророка-мессии в сборнике Андрея Белого "Золото в лазури". Статья вторая (2010)
Оришака О. - Мифологема цикады и ее трансформации в поэзии А. Тарковского. Статья вторая (2010)
Пикалова Ю. - Мифо-фольклорная традиция в структуре рассказа Л. Н. Толстого "Три старца" (2010)
Попович А. - Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса "Изабелла, или горшок с базиликом". Статья первая (2010)
Рахуба Т. - Традиции древнерусской литературы в творчестве Марины Цветаевой (2010)
Самарин А. - Травестия комедии дель арте в пьесе Л. Петрушевской "Квартира Коломбины" (2010)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья вторая (2010)
Шестакова Э. - Философские основания ошибки в мире Н. В. Гоголя. Статья вторая (2010)
Мішуков О. - Доба виникнення піктографічного письма (нотатки до лекції) (2010)
Лесовиченко А. - Музыкальный лидер провинции. Украинский профессор С. Л. Марцинковский в представлении сибирского коллеги (литературное эссе) (2010)
Микитин І. - Інтегральність образу Юрія Федьковича у творчості Каєтана Абгаровича (2010)
Шипко М. - Два століття "нової драми" (типологічне зіставлення "нової драми" кінця ХІХ – початку ХХ ст. та "нової драми" ХХ – ХХІ ст.) (2010)
Акуловский В. Г. - Состав и свойства данных,специфицируемых в композиционных схемах алгоритмов, Дорошенко А. Е. (2013)
Лавріщева К. М. - Концептуальні моделі розподілених компонентних систем, Колесник А. Л. (2013)
Дорошенко А. Ю. - Використання засобів моделювання для визначення оптимальних параметрів виконання програм на відеографічних прискорювачах, Оконський І. В., Жереб К. А., Бекетов О. Г. (2013)
Погорілий С. Д. - Використання мереж Петрі для проектування паралельних застосувань, Вітель Д. Ю. (2013)
Глибовець М. М. - Аналіз каркасів зберігання й відображення на базі аспектно-орієнтованих технологій, Гороховський С. С., Луценко І. М. (2013)
Letichevsky А. - Deductive verification of requirements for event-driven architecture, Letychevskyi О., Peschanenko V., Guba A. (2013)
Яценко Е. А. - Интеграция инструментальных средств алгебры алгоритмов и переписывания термов для разработки эффективных параллельных программ (2013)
Рогушина Ю. В. - Использование онтологических знаний в рекомендующих системах (2013)
Новицький О. В. - Сервіс-орієнтовані, розподілені системи реального часу в електронних бібліотеках (ЕБ) (2013)
Яловець А. Л. - До постановки задачі переслідування на площині (2013)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: межі здійснення, підстави обмеження та колізії (2013)
Самбор М. А. - Особливості судового способу захисту прав та інтересів споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку за цивільним процесуальним законодавством України (2013)
Прилуцький Р. Б. - Правові механізми у сфері господарювання (2013)
Рябець К. А. - Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю, Самойлов М. В. (2013)
Дараганова Н. В. - Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці (2013)
Карпенко М. І. - Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст, Пашковський В. В. (2013)
Карпенко М. І. - Смертна кара: бути чи не бути?, Бандурович А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Присухін С. І. - Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ (2013)
Дронговський О. С. - Правове регулювання участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки (2013)
Коваленко С. Г. - Державний внутрішньовідомчий контроль у Збройних Силах України (2013)
Лясковський В. І. - Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права (2013)
Пашинський В. Й. - Правові аспекти контракту про проходження військової служби, Ліхтін В. Ф. (2013)
Прокопчук І. Т. - Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців (2013)
Коминарец Т. - Стратегии исследования постмодернистских текстов (2011)
Оришака О. - Проблемы анализа версификационных уровней поэтического текста (2011)
Бабич Ю. - Миф как принцип создания художественной реальности в литературном тексте: на материале романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" (2011)
Быстрова Е. - Коннотативность словоерса в творчестве Ф. Достоевского (2011)
Горбонос О. - Генотворчі аспекти проблематики літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка (2011)
Долга Н. - Творчість англійських неоромантиків у контексті сучасної теорії перехідності (2011)
Запорожченко Ю. - Имидж Германии в романе Б. Шлинка "Чтец" (2011)
Климчук О. - Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана "Славный конец бесславных поколений" (2011)
Мацапура В. - Поэтика и интерпретация "сказок" Чехова ("Без заглавия", "Пари", "Сапожник и нечистая сила"), Мацапура Л. (2011)
Остапенко И. - Художественное своеобразие картины мира Н. Рубцова (2011)
Попович А. - Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса "Изабелла, или горшок с базиликом". Статья вторая (2011)
Рыбинцев И. - Природа художественной детали и ее изобразительно-выразительная функция, Пустовит Т. (2011)
Самарин А. - Жанрово-стилевой комплекс травестии в пьесе С. Кузнецова и О. Богаева "Нет повести печальнее на свете…" (2011)
Хомчак Е. - Поэтика портрета в романе "Обрыв" И. А. Гончарова (2011)
Шаповал О. - Синтез романного і притчового начал у романі В. Ґолдінґа "Спадкоємці" (2011)
Шипко М. - Особливості сприйняття п’єси А. Чехова "Чайка" на межі ХІХ-ХХ ст. та у ХХІ ст. (2011)
Ільїнська Н. - Ціннісні орієнтири молодого покоління у американській та українській прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: типологічний аспект. Стаття перша (2011)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья третья (2011)
Колесова А. - Прикметник в англомовних поетичних текстах: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Мороз О. - Мовні та позамовні чинники формування тональності поетичного тексту (2011)
Петренко Н. - Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд (2011)
Требования к оформлению статей (2011)
Węcławski Jerzy. - Regulations of the bank sector in the EU in response to the financial crisis (2013)
Петкова Л. О. - Інтеграція України до світового фінансового простору в міжнародних співставленнях та макроекономічній динаміці (2013)
Petkova Lesia. - Ukraine’s integration into the global financial space in international comparisons and macroeconomic dynamics (2013)
Луняков О. В. - Интегральный подход к оценке дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики (2013)
Luniakov Oleg. - Integrated approach to the assessment of imbalances and soundness of financial sector (2013)
Nagaichuk N. - The place and role of insurance companies in investment security of economy of Ukraine, Mekhanikova O. (2013)
Печоник О. И. - Развитие финансового сектора в процессе смены технологических укладов (2013)
Pechonik Olga. - Development of the financial sector in the process of substitution of technological modes (2013)
Ніценко В. С. - Тенденції розвитку банківської мережі в Україні, Кузьменко Є. С. (2013)
Nitsenko V. - The tendencies of banking network development in ukraine, Kuzmenko E. (2013)
Rohozhnikova N. - Banking credit policy as a special investigation object, Ivanova I. (2013)
Пластун В. Л. - Особливості впливу інституційних інвесторів на стабільність фондового ринку (2013)
Plastun V. - Peculiarities of the institutional investors’ influence on the stock market stability (2013)
Пустовійт Р. Ф. - Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні, Кочума І. Ю. (2013)
Pustoviyt R. - Priority improvement directions of institutional environment of human potential development in Ukraine, Kochuma I. (2013)
Гунько В. І. - Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств (2013)
Hunko V. - Factors and indicators of forming enterprises’ investment attractiveness (2013)
Одінцова Т. М. - CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства, Невмержицька О. В., Чаус І. В. (2013)
Odintsova T. - CVP-analysis as a financial results management tool, Nevmerzhytska O., Chaus O. (2013)
Біль М. М. - Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону (2013)
Bil Maryana. - Conceptual directions of the development of socio-demographic potential of the region (2013)
Крючко О. С. - Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Krjuchko Oleg. - Improvement of remuneration of labor in the socio-economic development of regions (2013)
Пасєка С. Р. - Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи (2013)
Pasieka S. - Innovative development of social and labour potential of a region: institutional arrangements (2013)
Іщенко М. П. - Сутність та особливості істини і сучасних ідей в економіці, Руденко І. І. (2013)
Ishchenko M. - The essence and pecularities of the truth and modern ideas in economics, Rudenko I. (2013)
Korzeniowska A. - The structure of financing innovations in the polish and ukrainian economies (2013)
Misterek Wojciech. - Innovation of lublin region against selected regions of central and eastern europe (2013)
Саюн А. О. - Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту, Хотькіна О. Р. (2013)
Sayun A. - Problems of training in accounting, analysis and audit, Hotkina O. (2013)
До уваги авторів! (2013)
Литва Л. А. - Концепт успіху в соціалізаційних практиках суспільства ризику (2012)
Патинок О. П. - Психологічні умови становлення відповідальності як якості особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (2012)
Приходько А. Ф. - Забезпечення міждисциплінарної інтеграції у змісті теоретичної підготовки майбутніх соціальних працівників до надання клієнтам соціально-економічних послуг (2012)
Стех Є. О. - Професійно-технічний навчальний заклад як середовище формування патріотизму учнівської молоді (2012)
Чопей В. С. - Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів (2012)
Янісів Ю. О. - Особливості впровадження інновацій в українській освіті (2012)
Вольнова Л. М. - Зміст і напрями соціально-педагогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуваних підлітків (2012)
Головко Н. І. - Профілактичні заходи щодо наркозалежності підлітків і скоєння ними злочинів (2012)
Яременко Л. - Позашкільна діяльність як навчання, дозвіллєва діяльність (гра) та професійне самовизначення особистості (2012)
Кушнірчук О. Р. - Порушення процесу соціалізації як чинник залучення до проституції вихованок шкіл-інтернатів (2012)
Трубавіна І. М. - Соціальне загартування особистості в теорії соціальної педагогіки (2012)
Ярчук Ю. Г. - Здоровий спосіб життя: реальний стан і державна політика (2012)
Косяк О. М. - Менеджмент соціальної роботи як сучасний напрям управлінської діяльності (2012)
Русіна Н. Г. - Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів (2012)
Кузьмінська Л. Д. - Підліткова самотність як соціально-психологічна проблема (2012)
Онопрієнко В. - Екологічна освіта як предмет міжнародної співпраці (2012)
Реалізація нового проекту в Україні "Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною” (2012)
Вдосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні (2012)
Никифоров А. Р. - Способы диссеминации Silene jailensis (Caryophyllaceae) – эндемика горного Крыма (2013)
Рыфф Л. Э. - Флора памятника природы местного значения "Гора Балгатура" в Гурзуфе (Южный берег Крыма) (2013)
Клименко З. К. - Основные итоги и перспективы исследований по интродукции и селекции садовых роз в Никитском ботаническом саду (2013)
Ахматова З. П. - Значение и перспектива интродуцированных редких плодовых культур в Кабардино-Балкарской Республике, Карданов А. Р. (2013)
Литвинова Т. В. - Сорт зизифуса Синит на Южном берегу Крыма и в Херсонской области, Карнатовская М. Ю. (2013)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof. и Prunus persica (L.) Batsch, Кабар А. Н., Опанасенко В. Ф. (2013)
Шоферистов Е. П. - Генофонд сливы Изюм-Эрика (Prunus domestica L.) в коллекции Никитского ботанического сада, Феськов С. А. (2013)
Щербатко В. Д. - Сравнительная характеристика силы роста сортов яблони мировой селекции (2013)
Ковалев М. С. - Световой режим парковых фитоценозов: его роль и особенности пространственной структуры (2013)
Листопадская О. А. - Короедная энтомофауна дендрологического парка "Аскания-Нова" (2013)
Грущинська Н. - Інтеграційно-дезінтеграційні тенденції розвитку національних економік в умовах необхідного технологічного оновлення (2011)
Хахлюк А. - Удосконалення структури вітчизняного експорту як фактор збільшення зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. (2011)
Сльозко О. - Рецесійні процеси у Євросоюзі: сценарії майбутнього, Матвійчук С. (2011)
Добровольська А. - Актуальні задачі оптимізації розвитку в посткризовий період: технологічний аспект (2011)
Руденко-Сударєва Л. - Системна модифікація бізнес-моделей глобальних корпорацій: еволюція теоретичних підходів (2011)
Токар В. - Державне індикативне планування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки в контексті забезпечення економічної безпеки України та світового досвіду (2011)
Хвалінський С. - Посткризова трансформація банківського сектору: світовий досвід та Україна (2011)
Редзюк Є. - Вплив економічних процесів і державного регулювання на розвиток фондової біржі (2011)
Толочко А. - Національна специфіка організації та регулювання міжнародного туризму (2011)
Овчарова Л. - Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: світові тенденції, Бодеко В., Хоменко Л. (2011)
Шафранський А. - Інституційна трансформація валютних систем АСЕАН в посткризовий період (2011)
Терещенко С. - Валютне регулювання в інтеграційних угрупуваннях (2011)
Чернюк Д. - Пруденційне регулювання світового банківського ринку: Базельський комітет з банківського нагляду (2011)
Виноградова О. - Інституційні регулятивні системи як чинник технологічного розвитку в умовах глобальної конкуренції (2011)
Аль-Тмейзі А. - Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень (2011)
Кравченко М. - Механізми забезпечення структурно-інституційної стабільності у країнах транзитивного типу (2011)
Руденко В. - Трансформаційні зміни організаційного дизайну глобальних корпорацій (2011)
Оніщенко В. - Теоретико-методичні основи інтелектуально-ділових послуг (2011)
Соболєв Д. - Інституційне забезпечення інституту банкрутства (2011)
Марцонь О. - Фінансова стабільність систем пенсійного забезпечення (2011)
Бичковський А. - Тенденції трансформації структури світового морського торгового флоту (2011)
Марковська В. - Сланцевий газ: вектор безпечного розвитку (2011)
Іщенко В. - Розвиток вітчизняної системи оподаткування у контексті міжнародного досвіду (2011)
Лабунець А. - Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Андон П. І. - Київська школа програмування В.М. Глушкова (2013)
Акуловский В. Г. - Описание параллелизма в алгоритмах информационно-управляющих систем средствами алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2013)
Шкільняк С. С. - Спектр секвенційних числень першопорядкових композиційно-номінативних логік (2013)
Формалізоване проектування та синтез паралельних програм для відеографічних прискорювачів, Дорошенко А. Ю., Бекетов О. Г., Жереб К. А., Яценко О. А. (2013)
Погорілий С. Д. - Створення методики проектування застосувань для програмно-апаратної платформи CUDA, Верещинський О. А. (2013)
Кудим К. А. - Теоретический и прикладной аспекты отношений и операций для последовательностей временных интервалов, Резниченко В. А., Проскудина Г. Ю., Овдей О. М. (2013)
Твердохліб Є. М. - Керування потоками наукових робіт в грід-системах, Перконос П. І., Лой А. І. (2013)
Лихацкий И. А. - Об одной методике формирования объектного представления реляционных данных (2013)
Боровская Е. Н. - Характеристика информационных потоков программных модулей входящих в состав програмного средства для автоматизированной поддержки проведения испытаний КСЗИ, Колтик М. А. (2013)
Жеребко В. А. - Програмна модель генетичного оптимізатора ваг штучної нейронної мережі в LabVIEW (2013)
Лазаренко С. В. - Багатопоточні комп’ютерні обчислення у дослідженні нелінійних динамічних систем, Макаренко О. С. (2013)
Яловець А. Л. - Про один метод переслідування на площині (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (часть 1) (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение II. Общественная медицина и её экономические основы, Чурилов Л. П., Чурилов Р. Л. (2013)
Трейлиб В. В. - Изучение аллергенных свойств смазочно-охлаждающих технологических составов на экспериментальной модели длительного эпикутанного воздействия , Шевляков В. В., Половинкин Л. В. (2013)
Шафран Л. М. - До проблеми токсикологічної та эколого-гігієнічної оцінки бромвміщюючих антипіренів, Бабій В. Ф., Третьякова О. В., Леонова Д. І. (2013)
Ковтюк Н. І. - Роль соціальних факторів у формуванні основних складових якості життя дітей шкільного віку (2013)
Іванько О. М. - Знезараження стічних вод - сучасний погляд на проблему , Бабієнко В. В., Кримець Г. В. (2013)
Голубятников Н. И. - Прямое определение токсичных металлов в растительных маслах модифицированным атомно-абсорбционным методом , Карпенко Л. П., Бабчук Л. Н., Журавлёв А. С. (2013)
Шафран Л. М. - Порівняльна гігієнічна та професіографічна оцінка умов праці особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій , Нехорошкова Ю. В., Потапов Є. А. (2013)
Макаренко Н. В. - Регуляция работы сердца во время слухомоторной деятельности операторов мобильной связи с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов, Лизогуб В. С., Юхименко Л. И., Хоменко С. Н. (2013)
Сергета І. В. - Особливості перебігу процесів психофізіологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму учнів сучасної школи, Мостова О. П. (2013)
Запорожан В. М. - Патоморфоз органів репродуктивної системи в умовах експериментального гіпо- та гіпертиреозу , Марічереда В. Г., Маринюк Г. С. (2013)
Гоженко А. И. - Гистохимически выявляемые особенности активности ферментов цикла кребса в нейронах сенсомоторной коры крыс при депривации геомагнитного поля, Масевич Ю. В., Насибуллин Б. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Порівняння міжорганного розподілу та токсичної дії CdCl2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперітонеальному введенні білим щурам (2013)
Большой Д. В. - Использование европия для моделирования и изучения процессов миграции тяжёлых металлов из полимерных материалов во внешнюю среду (2013)
Левицкий А. П. - Влияние оральных фитогелей на состояние печени крыс с экспериментальным диабетом 2 типа, Цисельский Ю. В., Цисельская О. Ю., Левченко Е. М., Ступак Е. П. (2013)
Гоженко А. И. - Тяжелая транспортная травма опорно-двигательного аппарата и неотложная помощь пострадавшим, Зарицкая Л. П., Горша В. И., Квитка Н. И. (2013)
Дивоча В. А. - Роль ингибиторов протеиназ в патогенезе заболеваний человека (обзор литературы и собственных исследований, часть 1), Дерибон Е. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Негативні чинники впливу на первину інвалідність внаслідок множинного склерозу (2013)
Тещук В. Й. - Патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2013)
Борис Р. М. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів у період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму (2013)
Юбилей настоящего учёного. Владимиру Ивановичу Чернюку — 75 лет! (2013)
Росола І. Й. - Дисперсійні властивості стекол AsxS1-x , Левко І. В. (2013)
Берча С. А. - Дослідження стійкості високосиметричних молекул за допомогою метода інваріантів., Різак В. М. (2013)
Мар’ян М. І. - Фрактальний підхід до формування некристалічного стану., Юркович Н. В. (2013)
Боднар С. С. - Динаміка фоторефрактивного ефекту в кристалах Sn2P2S6:Ag., Чутора Т. В., Стойка І. М., Грабар О. О. (2013)
Іваницька Г. М. - Умови застосовності методу функцій радіального розподілу атомів для невпорядкованих нанорозмірних об’єктів., Ковтуненко В. С., Боркач Є. І., Рябощук М. М. (2013)
Шкирта І. М. - Умови сумісності кристалів типу BaTiO3. (2013)
Глухов К. Е. - Зонна енергетична система сегнетиелектрика – напівпровідника CuInP2S6 та непрямі оптичні переходи в CuInP2(Se0.1S0.9)6., Біганич В. Ю., Герзанич Е. І. (2013)
Чобаль І. В. - Ab initio розрахунки коливальних спектрів кристалів Me2B4O7 (Me=Li, Na, K), Різак І. М., Різак В. М., Шебень В. (2013)
Блецкан М. М. - Електронна структура Sn2S3., Грабар О.О. (2013)
Блецкан Д. І. - Електронна структура фаз низького та високого тисків дисульфіду кремнію., Вакульчак В. В., Глухов К. Є. (2013)
Штейфан А. Я. - Параметри зв’язкової валентності для іонної пари Al3+/O2–., Сідей В. І., Небола І. І. (2013)
Шпеник Т. Б. - Алгоритм пошуку оптимального по кількості приладів розв’язку однієї задачі теорії розкладів. (2013)
Зелінський А. Г. - Аналогова система автоматизованого управління лінійного прискорювача електронів., Сахно В. І. (2013)
Bandurina L. O. - Еlectron scattering by the boron atom., Gedeon V. F. (2013)
Ердевді М. М. - Спектри випромінювання телуру при збудженні електронним ударом., Звенигородський В. В., Маркуш П. П., Шпеник О. Б. (2013)
Малинина А. А. - Параметры газоразрядной плазмы барьерного разряда на смеси паров дибромида ртути, гелия и криптона. (2013)
Снігурський О. В. - Фрагментація молекул гліцину та метіоніну електронним ударом. , Тамулієне Е., Романова Л. Г., Вукстич В. С., Снігурська Т. А. (2013)
Месарош Л. В. - Характеристики тліючого розряду над поверхнею водного розчину сірчанокислого алюмінію Al2(SO4)3., Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2013)
Звенигородський В. В. - Збудження молекули етиленгліколю повільними електронами., Ердевді М. М., Шпеник О. Б. (2013)
Шафраньош М. І. - Фрагментація молекул цитозину під дією електронного удару., Хмара І. Ю., Суховія М. І., Головня М. С., Шафраньош І. І. (2013)
Бычков А. Б. - Траекторный метод оценки вероятности фотоионизации атома. , Смирнов В. В. (2013)
Гомонай Г. М. - Резонансні явища в непружних процесах зіткнень електронів з іонами металів. (2013)
Кленівський М. С. - Емісійні характеристики імпульсно-періодичних розрядів у парогазових сумішах інертний газ – галогеніди лужних металів. , Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2013)
Митюрева А. А. - Электронное возбуждение метастабильных состояний атомов инертных газов. (2013)
Туряниця І. І. - Чутливий елемент волоконно-оптичного датчика температури, його виготовлення і оптимізація характеристик., Козусенок О. В., Чичура І. І. (2013)
Ігнатишин М. І. - Дослідження амплітудно-частотної характеристики гасника механічних коливань за формулами Кардано., Рубіш І. Д. (2013)
Алексейчук И. С. - Философия будущего: методологический, интенциональный, этический аспекты, Стасенко С. А. (2013)
Артеменко Я. И. - Практики ressentiment в трансформирующейся культуре эпохи глобализации (2013)
Жукова Н. А. - "Сором" Карін Альвтеген: від dasein до "інтегрального гуманізму" (2013)
Зражевська Н. О. - Сучасна культура як простір змін та трансформацій (2013)
Компаниец Л. В. - "Мистика", "духовность", "опыт": измерения утраченных акцентов и смыслов (2013)
Кривошея Т. О. - Стратегії некласичного естетичного дискурсу: низова естетика (2013)
Стеценко Л. Л. - Сучасна українська естетика: до визначення тенденцій розвитку (2013)
Ибрагимов М. М. - "Философия спорта" в современной постэкзистенциалистской интерпретации (2013)
Кірієнко А. О. - Історичний час як теоретична проблема (2013)
Проценко А. Ф. - Сайентистская стратегия в изучении социальных конфликтов (2013)
Світлична В. В. - Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції, Чистіліна Т. О. (2013)
Філяніна Н. М. - Освіта для сталого розвитку: гуманітарна й екологічна складові (2013)
Байрачная Л. К. - Конституционная стабильность и легитимация правового поля: к вопросу о соотношении (2013)
Гордин Л. Я. - Онтология юридической ответственности: специфика правовой вины, её отличия от религии и морали (2013)
Садиков Г. Н. - Цель и задачи безопасности жизнедеятельности – формирование мировоззрения безопасности (2013)
Тиха О. В. - Контамінації в кіномистецтві XX–XXI століть: римейк (2013)
Мантула Б. А. - Осмысление феноменов "брендинга" и "брендирования" в философско-коммуникативном пространстве (2013)
Полищук М. Н. - Модуль САПР механических захватных устройств промышленных роботов, Баранова Д. К. (2012)
Артеменко В. А. - Динамические приоритеты в коммутационных узлах телекоммуникационной сети, Богданова Н. В. (2012)
Богушевська Н. В. - Створення iмiтацiйної моделi для дослiдження ефективностi впровадження тарифного плану для мобiльного оператора, Єрмiйчук Д. О. (2012)
Чумаченко Е. И. - Интеллектуальная система оценки длительности обслуживания запросов, Прищепа П. Б. (2012)
Цзинь Б. - Моделирование параметров возмущенного движения самолета при сбросе груза в среде Matlab, Зинченко В. П., Зинченко В. П., Конотоп В. П., Муха В. П. (2012)
Детлiнг В. С. - Вибiр параметрiв адаптивних систем обробки експерименльних даних, Мiрошниченко І. В., Павленко В. І., Тихоход В. О. (2012)
Дзiнько Р. І. - Дослiдження ефективностi виконання алгебраїчних операцiй над матрицями на графiчному процесорi, Дзiнько А. М., Лiсовиченко О. І. (2012)
Кику А. Г. - Выбор параметров квадратичных критериев в задачах оптимального управления линейными объектами, Шейко В. Ю. (2012)
Крылов Е. В. - Разработка алгоритма стабилизации антропоморфной конечности при опоре на поверхность второго порядка, Баранова П. А. (2012)
Нечипорчук С. А. - Управлiння курсором за допомогою зорового тракту, Лiхоузова Т. А. (2012)
Пархомей І. Р. - Розробка пiдходiв щодо використання побiчних ефектiв, якi виникають внаслiдок опромiнення резонансним НВЧ-сигналом покриттiв лiтальних апаратiв (2012)
Полiщук М. М. - Дослiдження залежностi похибки позицiонування пневматичного приводу вiд параметрiв його роботилiтальних апаратiв, Землянкiн А. В. (2012)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач як компенсатор неконтрольованих збурень, Кучер І. М., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2012)
Смолiй В. М. - Концептуальна модель автоматизованого управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв (2012)
Поспешный А. С. - Эффективный алгоритм рассуждений для OWL 2 EL онтологий с типизированными выражениями на базе логического процессора ELK, Стиренко С. Г. (2012)
Стенин А. А. - Метод фиктивной координаты в задачах оптимального управления системами с последействием, Пасько В. П., Хоменко П. С. (2012)
Стенин А. А. - О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации, Тимошин Ю. А., Галаган В. Г., Ярченко В. П. (2012)
Стенин А. А. - Обобщенный алгоритм идентификации линейных динамических систем на базе сплайн-функций и функций Уолша, Ткач М. М., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Телышева Т. А. - Моделирование и сравнительный анализ работы классического и нечеткого ПИД-контроллеров в автоматических системах управления (2012)
Ткач М. М. - Математичний опис рiвноваги двоногої локомоцiї, Гуменний Д. О. (2012)
Волокита А. Н. - Защищенная многоканальная передача данных в Cloud Computing, Бидков А. Е. (2012)
Ямпольський Л. С. - Аналiтичний пiдхiд до вибору топологiї нейросiток при розв’язаннi прикладних задач (2012)
Гуда А. И. - Моделирование хаотической динамики системы с зоной нечувствительности и идентификация её параметров, Михалёв А. И. (2012)
Онищенко С. П. - Специфика проектов государственно-частного партнерства и перспективы их использования для развития украинских морских портов, Литвинова Н. Н. (2012)
Дем'яненко О. С. - Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах, Гребенікова О. В. (2012)
Тисячна Ю. С. - Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів (2012)
Гусєва Ю. Ю. - Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України, Снісаренко О. Б., Отмахова М. С. (2012)
Выходец Ю. С. - Внедрение системы динамического информирования пассажиров для повышения туристической привлекательности Харькова, Фесенко Е. С. (2012)
Петрик В. Л. - Подходы к выбору систем единиц в экономике (2012)
Бондарєва Т. І. - Механізм забезпечення економічної ефективності тарифної політики в сфері комунальних послуг України, Голованьова Г. М., Осадчук А. І. (2012)
Узун Д. Д. - Исследование влияния механизма частичного банковского резервирования на инвестиционную привлекательность инновационной деятельности в Украине, Узун Ю. А., Лялюк И. В. (2012)
Рац О. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства (2012)
Безродна О. С. - Розподіл інструментів та підходів до стратегічного управління банком за його етапами (2012)
Макєєв В. Ф. - Електрогальванічні характеристики у пацієнтів з проявами непереносності металевих зубних протезів без покриття та з покриттям нітридом титану., Горох О. Г (2013)
Шулль Г. Ф. - Не все і не завжди потрібно облицьовувати. Виготовлення вінірів з IPS e.max Press Impulse., Робертс М. (2013)
Віттшток Ф. - Сучасна функціональна діагностика — безперешкодне проведення з використанням матеріалу Futar для реєстрації прикусу., Шефер О. (2013)
Ілик Р. Р. - Використання однокомпонентних імплантатів при значній горизонтальній атрофії альвеолярного відростка., Сирко О. М. (2013)
Леманн К. М. - Візуальний та цифровий способи визначення кольору., Шеллер Г. (2013)
"Перша скрипка" у стоматології Нововолинська (2013)
Стошек М. - Ендодонтичне лікування внутрішньої резорбції кореня зуба за допомогою скловолоконного композитного кореневого штифта., Мінчік Й., Туленко М. (2013)
Бронне Ф. - Biodentine™ — замінник природного дентину для пломбування перфорацій дна пульпової камери, апексифікації та ретроградного пломбування кореневих каналів. (2013)
Чуйко А. М. - Особливості підбору імплантатів з використанням комплексу MIMICS-ANSYS., Левандовський Р. А., Угрин М. М., Бєліков О. Б. (2013)
Центіло В. Г. - Збереження безперервності нижньої щелепи методом її пошарової резекції при лікуванні адамантиноми. (2013)
Харьков Л. В. - Артрогрипоз: встановити діагноз простіше, ніж лікувати., Яковенко Л. М., Єфименко В. П., Кулинич М. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Структура ураження тимчасових зубів карієсом у дітей, яким проводили лікування під загальним знеболюванням., Солонько Г. М. (2013)
Острянко В. І. - Гігієнічний догляд за порожниною рота у дітей із різними видами зубного нальоту., Потєха О. М., Якубова І. І. (2013)
Казакова Р. В. - Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у підлітків, які проживають у різних екологічних умовах., Мельник В. С., Білищук М. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, що проживають у дитячих будинках та школах-інтернатах., Чухрай Н. Л., Нарепеха О. Т. (2013)
Сухіташвілі Н. - Культивування стовбурових клітин пульпи зубів і мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку мишей з використанням автосироватки., Циклаурі М., Зурмухташвілі М., Курашвілі Т., Гогілашвілі К., Сабирбеков Б., Менабде Г., Угрин М. (2013)
Борисенко А. В. - Обґрунтування локальної сорбції на етапах лікування ерозивно-виразкових захворювань слизової оболонки порожнини рота., Скібіцька О. О., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Касіянчук М. В. - Методологічні аспекти навчального процесу та технології медичної навігації у клініці стоматології., Пшенічка П. Ф., Остапов С. Е., Фочук П. М., Касіянчук Ю. М. (2013)
Антипович Г. І. - І Конгрес УАЕС: про естетику, етику та нові горизонти стоматології (2013)
Видавництво "ГалДент" - 20 років лідерства (2013)
До ювілею професора Леоніда Вікторовича Харькова (2013)
Андреєва С. В. - Особливості хромосомних аномалій при В-лінійній гострій лімфобластній лейкемії у дітей, Дроздова В. Д., Кавардакова Н. В. (2010)
Козубович Р. М. - Алгоритм профілактики геморагічного синдрому в невідкладній хірургії, Томілін В. В., Перехрестенко П. М. (2010)
Аношина М. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у динаміці розвитку гострої мієлобластної лейкемії, Третяк Н. М., Коваль А. І., Яговдік М. В., Горяінова Н. В., Вакульчук О. М. (2010)
Погоріла О. І. - Особливості порушень імунітету у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями (2010)
Павлюк Р. П. - Антиген Сw системи резус: теоретичні і практичні аспекти (2010)
Святецкая В. Н. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом, Гарманчук Л. В., Сенчило Н. В., Кульчиков А. Е., Макаренко А. Н. (2010)
Березюк О. М. - Дослідження продукції еритропоетину у хворих з анемічним синдромом при гострій мієлоїдній лейкемії (2010)
Сергієнко О. В. - Лабораторна діагностика залізодефіцитних станів у донорів крові, Видиборець С. В. (2010)
Matsuki Y. - Energy security cost as an externality — increased gas import price and economy of Ukraine, Bidyuk P., Kalnytskyi G., Gavrish E. (2012)
Климчук С. А. - Применение прецедентов для диагностики кранов мостового типа (2012)
Романенко В. Д. - Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін, Реутов О. А. (2012)
Богушевський В. С. - Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень, Жук С. В., Сергеєва К. О., Горбачова М. В. (2012)
Єремєєв І. С. - Управління якістю біохімічного очищення стічних вод, Дичко А. О. (2012)
Приходько С. Ю. - Исследование устойчивости функционирования региональных природно-промышленных систем и принятие оптимальных управленческих решений, Полякова Л. П. (2012)
Демчишин М. В. - Оптимізація розподілу ресурсів при проведенні розвідки в інформаційному протистоянні, Левченко Є. Г. (2012)
Бидюк П. И. - Идентификация нелинейности в реальных данных с использованием упрощенного теста, Гасанов А. С., Вавилов С. Е. (2012)
Hatamleh H. - Fast rerouting method in MPLS networks in case of failures (2012)
Ємець О. О. - Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-переставленнями у обох гравців: ітераційний метод, Ольховська О. В. (2012)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть II (2012)
Бондаренко В. Г. - Аппроксимация решения задачи Коши для параболического уравнения с нелинейным потенциалом, Селин А. Н. (2012)
Бессалов А. В. - Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння, Чевардін В. Є. (2012)
Переверза К. В. - Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 1 (2012)
Бебешко В. Г. - Вплив ефективності колоніє утворюючих одиниць фібробластів (КУОФ) кісткового мозку на тривалість безрецидивного життя дітей з гострою лімфобластною лейкемією, Бруслова К. М., Панченко Л. М., Володіна Т. Т., Астахова В. С., Цвєткова Н. М., Міщенко Л. П. (2010)
Колодченко В. П. - Вплив деяких генотипічних факторів (система крові Р) на розвиток і частоту соматотипів в онтогенезі (2010)
Колодченко В. П. - Частота антигенів системи lewis в залежності від типу старіння (2010)
Семененко А. І. - Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці, Кондрацький Б.О., Яковлева О. О. (2010)
Красівська В. В. - Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на лімфоїдні неоплазії, Шалай О. О., Стасишин О. В., Логінський В. Є. (2010)
Танасійчук І. С. - Адекватність статистичного аналізу як основа отримання доказової інформації. Принципи перевірки статистичних гіпотез (2010)
Чугрієв А. М. - Служба крові Житомирського регіону, Терещук Т. О. (2010)
Шірінян Т. С. - Морфологічні дослідження трепанобіоптатів у хворих з множинною мієломою, Галкін Ф. М. (2010)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2010 році (2010)
Менделєєва Л. П. - Применение препарата филграстима (Граноген ®) для мобилизации аутологичных гемопоэтически хстволовых клеток крови у больных с онкогема тологическими заболеваниями, Покровська О. С., Урнова О. С., Грецов Є. М., Пантелєєв І. В., Калінін Н. Н., Штирьова Е. М. (2011)
Виговська Я. І. - Рефрактерна імунна тромбоцитопенічна пурпура (патогенез, перспективи лікув ання), Євстахевич І. Й., Бужерак Н. Ф., Шевченко Л. В., Книш О. В., Євстахевич Ю. Л., Інденко В. Ф., Логінський В. Є. (2011)
Вознюк В. П. - Гемостатичні предиктори залежних від ендотелію параметрів периферичної вазорегуляції у пацієнтів із тромботичними захворюваннями (2011)
Перехрестенко П. М. - Зв ’язок показників окисно-відновлюв ального метаболізму та якості ядровмісних клітин пуповинної крові під час кріоконсервув ання, Гащук Г. П., Калиниченко Т. О., Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т., Скачкова Н. К., Шороп Є. В. (2011)
Гусева С. А. - Дефицит витамина В12 (Лекция, 1 часть), Гончаров Я. П. (2011)
Мироненко Г. А. - Асоціативний зв ’язок еритроцитарного антигену Cw системи резус з аутоімунною гемолітичною анемією (2011)
Дубей Л. Я. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дітей: діагностика і лікування на сучасному етапі, Дубей Н. В. (2011)
"Всероссийская научно-практическая конференция" 16-17 ноября 2011 г., Санкт-Петербург (2011)
Семенюк О. О. - Характеристика окремих показників імунної системи при різних тупенях порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з гострою лімфобластною лейкемією у ранні терміни довготривалої ремісії, Дубей Л. Я., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П. (2011)
Виговська Я. І. - Інтерферон А в терапії хворих на волосистоклітинну лейкемію, Масляк З. В., Пеленьо Н. В., Шалай О. О., Виговська О. Я., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2011)
Зотова О. В. - Діагностичне і прогностичне значення цитогенетичних аберацій при гострих лейкеміях у дорослих, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Кароль Ю. С., Горон Н. Ю., Басова О. О., Мішаріна Ж. А., Пєньковська-Ґреля Б., Логінський В. Є. (2011)
Перехрестенко П. М. - Сумісність трансфузійно значимих еритроцитарних антигенів донора і реципієнта - стратегічний напрямок забезпечення імунологічної безпеки гемотрансфузій (2011)
Пісоцька Л. А. - Випадок рідкої форми Т-клітинного лімфоцитарного лейкозу, Никоненко В. О., Опрятна Т. О., Кулькіна О. А., Григоренко В. С. (2011)
Гусєва С. А. - Дефицит витамина В 12: диагностика и лечение (лекция , часть 2), Гончаров Я. П. (2011)
Гулевский А. К. - Современные представления о энергетическом обмене лейкоцитов, Веселовская Ю. С. (2011)
Дубей Л. Я. - Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Ябчанка О. В., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П., Cічкоріз О. Є., Рум’янцева А. П. (2011)
Паносян Т. Р. - Противоопухолевая активность ВАС-167 - производного 4-бутанолидов, Казарян П. А., Кочикян Т. В., Арутюнян В. С., Саакян Л. С. (2011)
Стасишин О. В. - Поліморфізм гена CTLA-4 у хворих на гемофілію а і поява імунних інгібіторів фактора VIII, Тиркус М. Я., Красівська В. В., Макух Г. В., Логінський В. Є. (2011)
Бенца Т. М. - Передозировка препаратов железа в практике терапевта (2011)
Михальчук В. М. - Правове регулювання атестації науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі, Хоменко І. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В. (2011)
План комплектування на 2012 рік кафедри Гематології та трансфузіології НМАПО ім .П. Л. Шупика (2011)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2011 році (2011)
Адрианов В. П. - Киевская телебашня – гордость украинских проектировщиков и строителей (2013)
Перельмутер А. В. - О проектировании Киевской телевизионной башни (2013)
Кагановский Л. О. - Особенности сооружения Киевской телевизионной башни (2013)
Лобанов Л. М. - Сварка при возведении башни Киевского телецентра, Гарф Э. Ф., Копылов Л. Н., Синеок А. Г. (2013)
Сытник Н. П. - Метод подращивания при монтаже металлоконструкций Киевской телебашни (2013)
Шимановський О. В. - Статика гнучких ниток за межею пружності. Повідомлення 3. Оцінка впливу пластичних моделей роботи матеріалу на поведінку гнучких ниток (2013)
Любин А. Е. - Напряженно-деформированное состояние кожуха воздухонагревателя доменной печи и его регулирование управлением процесса разогрева (2013)
Кліменко В. З. - Розрахунок елементів із клеєної деревини на поздовжньо-поперечний згин (2013)
Кафедрі будівельних машин КНУБА 60 років (2013)
Умови друкування (2013)
Баранов М. И. - Формулировка основных электрофизических условий для возникновения плазмоидов шаровой молнии в воздушной атмосфере (2013)
Баранов М. И. - Экспериментальные исследования поражения заземленной плоскости и размещенных на ней объектов электрическим разрядом в длинном промежутке, Доценко В. И., Зиньковский В. М., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Петков А. А., Понуждаева Е. Г., Руденко С. С., Цехмистро В. Л. (2013)
Богуславский Л. З. - Испытания макетного образца комплексной системы газоочистки разноимпедансной пыли экологически опасных промышленных объектов, Мирошниченко Л. Н., Диордийчук В. В., Винниченко Д. В., Ярошинский Н. С. (2013)
Богуславский Л. З. - Генератор импульсов тока энергией 120 кДж с четырехканальным выходом для мобильных электрогидроимпульсных установок, Струк Я. П., Диордийчук В. В., Овчинникова Л. Е. (2013)
Бойко Н. И. - Особенности работы высоковольтных импульсных трансформаторов на емкостно-омическую нагрузку, Евдошенко Л. С., Иванов В. М. (2013)
Борисов Р. К. - Испытание на помехоустойчивость устройств, устанавливаемых на шинах подстанций и линиях электропередач, Козлов Д. А. (2013)
Волков О. С. - Методика розрахунку довжини регенераційної ділянки цифрової мережі оперативно-технологічного зв’язку, Беспалова М. В. (2013)
Евдошенко Л. С. - К расчету многоканального режима коммутации искровых разрядников (2013)
Киприч С. В. - Расчет параметров зоны защиты двойного наклонного непараллельного тросового молниеотвода методом концевых точек, Колиушко Д. Г. (2013)
Князев В. В. - Генератор ИГЛА-МКУ-3-1 для испытаний молниестойкости бортового авиационного оборудования ("Многократные удары"), Немченко Ю. С., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2013)
Кобрин А. В. - Оценка задержки с помощью робастного фильтра Калмана, Тур Б. С. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние потока заряженных частиц, наведенного электромагнитным излучением, на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние стороннего электромагнитного излучения на волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Затухание поверхностных колебаний полупроводниковых структур электрорадиоизделий в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Кинетические механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Немченко Ю. С. - Аппаратура для испытаний бортового авиационного оборудования с цифровыми схемами на стойкость к провалам напряжения электропитания, Сомхиев С. Б., Постельник И. А. (2013)
Обод І. І. - Адаптивна оптимізація швидкості передачі інформації в системах радіодоступу за наявності завад, Алалі А., Фатроні М. (2013)
Обод І. І. - Синтез оптимального виявляча абонентів запиту несинхронної мережі запитальних систем передачі інформації, Свид І. В., Шевцова В. В. (2013)
Поштаренко В. М. - Методы борьбы с перегрузками на критических участках сети, Кравченко В. С. (2013)
Рудаков В. В. - Ресурс комбінованої конденсаторної ізоляції з просоченням полярним касторовим маслом, Ілющенко Є. Є., Касаткін В. П. (2013)
Рищенко М. І. - Методика розпізнавання ПЕТ-знімків з метою ідентифікації ракових пухлин (2013)
Сизоненко О. Н. - Некоторые особенности электроразрядной обработки порошка титана, Трегуб В. А., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Жданов А. А., Присташ Н. С., Липян Е. В. (2013)
Чернухин А. Ю. - Корреляция силы тока коронного разряда стержневого молниеприемника и напряженности изменяющегося электрического поля, Князев В. В., Мельников П. Н. (2013)
Штомпель Н. А. - Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Yushchenko A. G. - Ultra-Wideband Five-Tier LM-mode Filters Optimized with knowledge- based CAD system, Mamedov D. B. (2013)
Гоженко А. И. - Вопросы охраны труда, здоровья и организационно-методические аспекты определения функционального состояния машинистов локомотивных бригад, Зарицкая Л. П., Мальгота А. А., Прохоров В. А. (2013)
Панов Б. В. - Проблемы выявления профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний в транспортных отраслях (2013)
Дивоча В. А. - Заболеваемость гриппом и ОРВИ сотрудников железнодорожного транспорта Украины, Лагода О. В., Руссу А. В., Кобрин Т. М., Сова Т. Ю. (2013)
Горша О. В. - Механизмы формирования дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2013)
Ващенко Н. М. - Іформаційно-комунікаційні технології при вивченні інтегрованої дисципліни "Анатомія і фізіологія людини" в вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації, Педанов Ю. Ф., Гоженко А. І. (2013)
Пузанова А. Г. - Определение профессиональных факторов риска сердечнососудистых заболеваний у водителей пожарных машин, Волченюк Н. В. (2013)
Тодосюк С. В. - Психоэмоциональное состояние в ходе занятий фитнесом, Горша О. В. (2013)
Гоженко А. И. - Особенности поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Ковалевская Л. А., Кучер О. В., Ковалевская Е. С. (2013)
Величко В. І. - Синдром болю у шиї у дітей в практиці сімейного лікаря, Савицький І. В., Стоєва Т. В., Свірський О. О. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Анализ показателей внешнего дыхания слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста (2013)
Себов Д. М. - Патофизиологическое обоснование применения L-аргинина и амлодипина у пациентов с ишемической болезнью сердца и коронарным синдромом Х, Маркина Е. В., Пенина Е. О. (2013)
Смолиенко В. Н. - Роль процессов протеолиза в развитии трофических язв при варикозной болезни, Анисимова Л. В., Притуло О. А., Кубышкин А. В. (2013)
Дикая Э. А. - Применение бронхологических методов лечения хронической обструктивной болезни легких в условиях отделения интенсивной терапии (2013)
Мироненко М. О. - Применение препарата "Бетанорм" в лечении кохлеовестибулярных нарушений у больных с диабетической энцефалопатией, Мироненко Т. В. (2013)
Тещук В. И. - Магнито-резонансно томографические и электронейромиографические показатели в острой фазе диско-радикулярного конфликта поясничной локализации, Тещук Н. В., Кукурудзяк В. Г., Гамма Н. А., Добренко Н. В., Танеев О. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Залежність виживаності лабораторних тварин при дії сполук важких металів від попередньої індукції металотіонеїну, Потапов Є. А., Большой Д. В. (2013)
Жемела О. Д. - Фракційний склад і мікров’язкісні властивості ліпідного матриксу мембрани еритроцитів у зрілих та старих щурів в умовах гемічної гіпоксії (2013)
Федосов М. И. - Сочетанное применение аналогов естественного простагландина Е1, ингибиторов протеолиза и антиоксидантов для медикаментозной коррекции эспериментального реперфузионного синдрома, Мальченко О. А., Кубышкин А. В., Бабанин А. А., Пылаева Н. Ю. (2013)
Шухтин В. В. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в коже крыс с иммунодефицитом,кишечным дисбиозом и действии липополисахарида, Гоженко А. И., Левицкий А. П., Шухтина И. Н. (2013)
Кучменко О. Б. - Вплив комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінона на стан мітохондріальної пори перехідної провідності в мітохондріях серця за введення адреналіну, Петухов Д. М. (2013)
Кононенко Н. М. - Гістологічне та морфометричне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після пінеалектомії, Гнатюк В. В. (2013)
Иванов А. С. - Метод нейропротекции прогестероном в комплексной терапии черепно-мозговой травмы у крыс, Татаренко Д. П., Коркишко В. В., Уличный В. И., Твардовский А. М., Уткин Д. О. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Особенности кардиомиопатии при алкогольном гепатите у крыс в эксперименте, Коноплянко В. А., Коноплянко Т. А. (2013)
Костіна О. О. - Динаміка показників варіативності серцевого ритму при гострому ураженні легень (2013)
Жукова А. А. - Состояние протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови и бронхоальвеолярного смыва в динамике развития репер-фузионного синдрома и при лечении антиоксидантами и ингибиторами протеиназ (2013)
Ермола Ю. А. - Протеолиз и свободнорадикальное окисление при использовании ингибиторов протеиназ и антиоксидантов в лечении экспериментального перитонита, Кубышкин А. В. (2013)
Волковой В. А. - Дослідження кардіопротекторних властивостей препарату "Латирон" на моделі адреналінового міокардиту, Шахватова Н. М., Барабаш В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Гнатюк В. В. (2013)
Варбанець О. І. - Вплив нового ксиларатного комплексу германію (IV) з літієм та його сумісного застосування з вальпроєвою кислотою та літієм хлоридом на реакції самостимуляції мозку, Годован В. В., Шандра О. А., Кащенко О. А. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Нарушения сердечной деятельности при гипотиреозе в эксперименте, Василянская О. В. (2013)
Осадчий Д. М. - Вивчення динаміки вмісту гіалуронової кислоти та зв’язаного оксипроліну як маркерів метаболізму сполучної тканини в щурів після вживання різних сітчатих імплантатів (2013)
Борис Р. М. - Порушення цитокінового профілю у динаміці експериментальної краніо-скелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами (2013)
Демидов В. М. - Перспективи відновлення компенсаторно-адаптаційних механізмів при гострому експериментальному перитоніті застосуванням ендогенних пептидів, Демидов С. М. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка водопостачання та водовідведення одеського порту, Голубятніков Н. І., Мокієнко А. В., Зварич О. Б. (2013)
Вниманию авторов журнала (2013)
Борцова К. О. - Іппологія у графіці М. С. Самокиша (2011)
Вергунов С. В. - Современные тенденции и перспективы развития CADCAMCAE-систем. Часть 1. Тенденции, Вергунова Н.С. (2011)
Ветоха-Копадзе М. Є. - Європейські впливи на процес формотворення українського форменого одягу кінця ІХ - першої третини ХХ Століття (2011)
Жирякова В. Г. - Трансформативні об'єкти як засіб оптимізації житлового простору людини, Обуховська Е.В. (2011)
Завадская О. И. - Эрго-дизайнерские особенности формирования предметно-пространственной среды для детей инвалидов (2011)
Комашко Н. В. - Використання комплексу методів навчання на заняттях з комп'ютерної графіки при підготовці майбутніх дизайнерів (2011)
Косенко О. І. - До питання класифікації колекцій сучасного одягу в практиці західно-европейських країн (2011)
Кузьмина Т. В. - Історичні аспекти застосування вишивки у дизайні одягу, Мироненко В. П. (2011)
Лагунова А. В. - Дизайн текстильных изделий (2011)
Мадієвська О. В. - Відображення української національної спадщини у дипломних проектах випускників спеціалізації графічного дизайну ХДАДМ (2011)
Максименко А. Е. - Системно-исторический анализ профессиональной подготовки специалистов-дизайнеров (2011)
Мараховський А. А. - Формоутворення комунікативних просторів в дизайні інтер'єру медіатек як відзеркалення новитних технологий, Марейчева М. М. (2011)
Мироненко В. П. - Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку, Кулик Я. Г. (2011)
Мицай Ю. В. - Етапи становлення і розвитку кафедри дизайн харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) (2011)
Обуховська Е. В. - Особливості вибору освітлювальних приладів для інтер'єрів середніх навчальних закладів, Мартинюк М. С. (2011)
Обуховська Л. В. - Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку (2011)
Прокопчук І. В. - Проектно-образне рішення інтер'єрів у творчості каріма рашида (2011)
Сергеєва Н. В. - Шрифт в дизайні міського середовища аспекти розгляду проблеми (2011)
Скляренко Н. В. - Дизайн и аналіз особливості співвідношення у сучасній дизайн-освіті (2011)
Снісар Н. О. - Візуальне сприйняття як невід'ємна частина процесу образного мислення та творчості студентів-дизайнерів (2011)
Франків Р. Б. - Мотиви тропіків як елемент дизайну предметно - просторового середовища, Крайківська С.Р. (2011)
Шаталова Ю. В. - Авангардизм и деконструктивизм в творчестве современных западных модельеров, Мироненко В.П. (2011)
Яремчук О. М. - Еволюція об'ємно-просторового моделювання в дизайні (2011)
Алфьорова З. І. - Цифрове телебачення як інструмент новітньогопластичного мислення (2011)
Білик А. А. - Ігровий елемент в творчості художників-футуристів (2011)
Величко В. М. - Степан Яремич - учень і популяризатор творчості Миколи ГЕ (2011)
Демиденко О. І. - Аналіз методики викладання дисципліни академічний живопис для студентів спеціальності дизайн у технічних університетах (2011)
Дробот А. О. - Мозаїчний комплекс у донецьку групи українських митців на чолі з г.синицею (мовою архівних документів) (2011)
Заргарян И. В. - Роль специальных дисциплин в формировании колористического восприятия у студентов-дизайнеров (2011)
Карпенкова Н. И. - Конструктивное рисование. внедрение системы упражнений проекционного характера в процессе графической подготовки студентов-дизайнеров (2011)
Королєвский В. М. - Етнічні мотиви у сучасному українському плакаті (2011)
Лоліна Н. А. - Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки (2011)
Лубенський В. І. - Основи академічного живопису (2011)
Луговський О. Ф. - Архітектурні витоки в практиці макетування (2011)
Матвеева Ю. Г. - Иконография первохристианских образов в церковном шитье символика креста, Омельченко П. Н. (2011)
Роготченко А. - Орнаментальное кузнечество посттоталитарного периода украинский путь развития (2011)
Хамула Д. В. - Нисхождение и восхождение бога между посюсторонним и потусторонним мирами. Культовый зооморфизм семантика, иконография (2011)
Яковець І. О. - Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів, Лясковська О. О. (2011)
Бреславець Г. М. - Фольклорний текст у творчості алли загайкевич (на прикладі музики до фільму Мамай) (2011)
Гур'янова Н. М. - Вдосконалення виконавської майстерності - найважливіший аспект формування музичного мислення майбутнього вчителя музики, Зворська Н. А. (2011)
Жарких Т. В. - Звуковой символизм как вокально-эстетический приём в поэтическом тексте вокального цикла <<Поэмы для ми>> О. Мессиана (2011)
Завісько Н. З. - Особливості творчого процесу українських композиторів і його зв'язок з кордоцентризмом (на прикладі постаті станіслава людкевича) (2011)
Колчанова Л. Н. - Классическая живопись как содержательная основа этюдного метода (2011)
Марковська З. І. - Єврейські партії початку ХХ ст. в процесі державотворення україни (2011)
Плужников В. Н. - Исполнительское искусство Р. Вагнера-Дирижера (2011)
Рудницький О. М. - Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості миколи колесси) (2011)
Судьева Н. Л. - Степень влияния прометеевской идеи на развитие античного общества, Садовничий Э.В. (2011)
Штонда И. В. - Проблематизация концепта судьбы мира в скандинавской мифологии (2011)
Ковальскі Я. - Різні концепції скейлінгу (2013)
Смоляр Н. І. - Рівень гігієнічних знань у дітей, які виховуються в дитячих будинках та школах-інтернатах, Нарепеха О. Т., Стадник У. О. (2013)
Ісаєва Н. С. - Психологічні особливості надання стоматологічної допомоги пацієнтам дитячого віку, Якубова І. І., Решетньов Т. Ю. (2013)
Назарян Р. С. - Ефективність реабілітаційних заходів після проведення професійної гігієни порожнини рота, Кривенко Л. С. (2013)
Катс Г. - Закриття перфорації дна пульпової камери з використанням Biodentine™ (2013)
Лобовкіна Л. А. - Реставрація жувальних зубів стала ще простішою, Романов А. М. (2013)
Лахтін Ю. В. - Метаболізм важких металів в емалі зубів. Огляд літератури (2013)
Верлінг Г. - Естетичне відновлення верхніх передніх зубів за допомогою VITABLOCS RealLife (2013)
Гаджула Н. Г. - Взаємозв’язок показників мінерального обміну ротової рідини та індивідуального ризику виникнення карієсу зубів з урахуванням їх корекції упродовж вагітності (2013)
Пішковці М. Я. - Морфологічні зміни тканин, що впливають на порушення процесу прорізування зубів, Бісярін Ю. В. (2013)
Як ми вибирали стоматологічне обладнання? Три історії (2013)
Бєлий О. - Адміністратор як інструмент продажів (2013)
Макєєв В. Ф. - Ультрасонографія скроневонижньощелепного суглоба. Перший досвід візуалізації в Україні, Кучер А. Р., Риберт Ю. О., Жизномирська О. О. (2013)
Левандовський Р. А. - Концепція перманентної ортопедичної реабілітації онкологічних хворих після резекції верхньої щелепи (2013)
Клітинська О. В. - Аналіз визначення стану органів порожнини рота у дітей з нейросенсорною приглухуватістю, Білищук Л. М., Корень І. М. (2013)
Гонта З. М. - Індексна оцінка стану тканин пародонта та визначення обсягу пародонтологічної допомоги хворим на шизофренію (2013)
Шилівський І. В. - Ефективність комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на сечокам’яну хворобу в умовах курорту м. Трускавець (2013)
Уряд ухвалив Концепцію популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014—2018 роки (2013)
Мурховський А. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції 2012 році, Буряк С. (2013)
Логвиненко О. - Письменник як об'єкт інтерв'ю журналіста: психологічний аспект (2013)
Виходець О. - Вплив реклами на продаж видавничої продукції (2013)
Добривечір В. - Нові підходи до формування редакційної політики наукового журналу (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (2013)
Тодорова Є. - Бібліографічний портрет бібліотеки національного значення (2013)
Кепін Д. - Новий погляд н пам'ятникознавство як науку (2013)
Устіннікова О. - Образотворчі видання України(за матеріалами державного бібліографічного покажчика"Літопис образотворчих видань" 2007—2011рр.) , Палащина Н. (2013)
Кузнєцов О. - Дослідження динаміки змін термінів у бібліотечній справі (2013)
Дригайло С. - Динаміка запитів до відділу газетних фондів НБУВ від підприємств, організацій, установ: отримання необхідної інформації та їхнє задоволення за 1991, 2000, 2010 роки (2013)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Книг незмінна глибина (2013)
Остапенко Г. - Формат комунікаційного середовища студентів КНУКіМ у мережі Інтернет: соціологічне опитування (2013)
Париж знайомиться з українською книгою (2013)
Кожара Л. - Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє (2013)
У дусі плідного політичного діалогу (інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану Нурберди Аманмурадовим) (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Крістіан Шьоненбергер: "Ми вкладали інвестиції в освіту та наукові дослідження" (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Саймон Сміт: "Наш головний пріоритет – питання глобального добробуту" (2013)
Фесенко М. - Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління (2013)
Давос: "Глобальні ризики"2013" (2013)
Ігнатьєв П. - Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф – на шляху до статусу великої держави (2013)
Котелянець О. - Україна – Індія: на шляху до конструктивного діалогу (2013)
Козлов В. - Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах (2013)
Вєдєнєєв Д. - Дипломатія Української держави доби Центральної Ради (2013)
Ціватий В. - Німецька Ганза: погляд з ХХІ століття. Рецензія на монографію: Н.Г. Подаляк. Могутня Ганза. Комерційний простір, міське життя і дипломатія XII–XVII cтоліть. – К.: Темпора, 2009. – 360 с., Лиман С. (2013)
Лижному "Кубку дипломатичних місій" – бути! (2013)
Матяш І. - Архівні документи доби Директорії (2013)
Китайський Новий рік сприяє взаємозбагаченню культур (2013)
ЮНІСЕФ відсвяткував своє 15-річчя в Україні (2013)
Солонько М. Ю. - Оцінка точності хірургічних шаблонів SKY PlanX в експерименті, Угрин М. М. (2012)
Воловар О. С. - Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2012)
Коломієць Н. М. - Випадок первинної діагностики гострого лейкозу в щелепно-лицевому стаціонарі (2012)
Уштан С. В. - Вміст цитокінів у крові при травматичних ушкодженнях слинних залоз, Лаповець Л. Є., Горицький В. М. (2012)
Готь І. М. - Вплив локальної гіпотермії після операції цистектомії на показники реографічного дослідження, Хомич Н. М., Погранична Х. Р., Огоновський Р. П., Дворянкова О. М. (2012)
Рубрика від "ІнСпе":15 років: фокус на високій якості у продуктах, навчанні, сервісі (2012)
Бєлий О. - Чотири найважливіші слова у медичному маркетингу (2012)
Деннер В. - Пломби "з претензією". Сучасні наногібридні композити — ідеальна альтернатива при будь-якому класі порожнин (2012)
Онисько І. О. - Мікроструктура ясен в нормі та на ранніх стадіях розвитку інсулінозалежного цукрового діабету, Фітькало О. С., Онисько Р.М., Пальтов Є.В. (2012)
Ніколішин А. К. - Історія кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Петрушанко Т. О., Іленко Н. М., Ступак О. П. (2012)
Нойгебауер Й. - Дезінфекція оральних інфекцій при використанні методу Helbo, Херрера Й. М., Лінгор Т., Шнікманн М., Шеер М., Цьоллєр Й. Е. (2012)
Янішевський К.А. - Клініко-лабораторна і морфо гістохімічна оцінка ефективності застосування лікарських засобів природного походження в комплексному лікуванні захворювань пародонта у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Марков А. В. - Ефективність санаторно-курортного лікування генералізованого пародонтиту хворих на залізодефіцитну анемію, Пупін Т. І. , Слаба О. М. (2012)
Фрайхьоффель К. - "Стійка, стабільна при випалі та високоестетична" (2012)
Сімаітіс М. - Досвід роботи з матеріалом PANASIL® INITIAL CONTACT X-LIGHT (2012)
Ілик Р. Р. - Планування імплантації із застосуванням рентгенологічних та хірургічних шаблонів, Сирко О. М. (2012)
Дєньга О. В. - Рівень функціональних реакцій у порожнині рота та структурно-функціональний стан кісткових тканин у процесі комплексного ортопедичного лікування включених поодиноких дефектів зубних рядів, Лепський В. В., Дєньга Є. М., Дрогомирецька М. С. (2012)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка зношення фрикційних елементів телескопічних коронок в експерименті, Нестор Р. А., Риберт Ю. О. (2012)
Пилипів Н. В. - Використання сегментарної дуги для переміщення ретенованого зуба, Безвушко Е. В., Чучмай І. Г. (2012)
Хоменко Л. О. - Рівень секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині дітей віком до 3 років з карієсом зубів, Бичкова Н. Г., Біденко Н. В. (2012)
"Молоді стоматологи України" у 2011 році (2012)
Візит Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Російської Федерації (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріас: "З Україною нас поєднують міцні історичні зв’язки…" (2013)
Грицаєнко О. - Понтифікат надії в епоху турбулентності (2013)
Лукьянов Ф. - Три мифа о российской внешней политике (2013)
Clesse А. - Beware the European mirage (or: Never join a losing team) Стережіться європейських міражів, або Ніколи не приєднуйтеся до команди, що програла (2013)
Шаров О. - Це солодке слово – свобода (2013)
Європейська місія України-2013 (2013)
Шергін С. - АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці (2013)
Чорний В. - Перший – це не стільки почесно, скільки відповідально (нотатки з книги спогадів) (2013)
Ціватий В. - Дипломатія та європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект, Шаповалова О. (2013)
Мельник С. - Превентивна дипломатія: міф чи реальність? (2013)
Горобець І. - Придністровський цугцванг (2013)
Васильєва О. - Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров’я (2013)
Ціватий В. - Світова дипломатія і досвід дипломатичної служби Республіки Молдова. Рецензія на навчальний посібник: Дипломатическая служба: теория и практика / Молдавский государственный университет. Координаторы: В. Теоса, Г. Василеску, Э. Чобу: Учебное пособие. – Кишинэу, 2010. – 400 с. (2013)
Правові та фінансові аспекти діяльності іноземних представництв в Україні (2013)
Полудень віку митця (2013)
Міністерська зустріч "Східного партнерства" у Брюсселі (2013)
Молодіжний саміт ОБСЄ: у центрі уваги питання різноманітності, мирного розвитку та стабільності (2013)
Постійна нарада з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі "5+2" (2013)
Кожара Л. - Український рік ОБСЄ: екватор головування (2013)
Семенов В. - Євросоюз як "відкритий проект" (2013)
Рябінін Є. - Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз (2013)
Чекаленко Л. - Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід (2013)
Сахаренко О. - Іранський лабіринт (2013)
Леманн Ж.-П. - Хто врятує глобалізацію? (2013)
Лук'янов Ф. - Європа повертається до Америки (2013)
Есан Е. - Потенціал кожної людини повинен бути реалізований (2013)
Грицаєнко О. - Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє (2013)
Віднянський С. - Слов’янські народи в європейському інтеграційному процесі (роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги Костянтина Косачова про слов’янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.) (2013)
Ціватий В. - Економічний вимір дипломатії Австрійської Республіки початку XXI століття: політико­інституційний аспект (2013)
Пиріг Р. - Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" (2013)
Кокорін О. - Літня школа – важлива інвестиція в майбутнє безпеки (2013)
Кудряченко А. - Світові інтеграційні процеси: сучасне слово української науки (2013)
Перепелиця Г. - Щорічник "Зовнішня політика України – 2012" (2013)
Відбулася VIII Спартакіада працівників дипломатичних і консульських установ (2013)
Добряк Д. С. - Земельно-агротехнічний паспорт сільськогосподарськогопідприємства – один із чинників екологобезпечного використання земельних ресурсів, Бутенко Є. В. (2013)
Канаш О. П. - Ще раз про паспортизацію земельних ділянок (2013)
Ковалів О. І. - Науково обґрунтовані за розміром і структурою землеволодіння та землекористування – основа розвитку сільських територій (2013)
Євсюков Т. О. - Формування особливо цінних земель лісогосподарського призначення та їхня класифікація (2013)
Бабміндра Д. І. - Залучення позикових фінансових засобів як захід виведення галузі АПК із кризового стану , Буша Д. В. (2013)
Мартин А. Г. - Новий методичний підхід до нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (2013)
Палеха Ю. М. - Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів:на рубіконі змін, Колосюк А. А. (2013)
Канаш О. П. - Ґрунти – провідна складова земельних ресурсів (2013)
Шевченко О. В. - Сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у сільському господарстві (2013)
До уваги передплатників! (2013)
Гаджула Н. Г. - Дослідження карієспрофілактичної дії Біокальцевіту і морської капусти на експериментальній моделі карієсу зубів (2012)
Борисенко А. В. - Ефективність застосування лікувально-профілактичних зубних паст на основі натуральних екстрактів у хворих на генералізований пародонтит, Філімонов Ю. В., Ісакова Н. М., Дудік О.П. (2012)
Смоляр Н. І. - Санація порожнини рота у дітей із обтяженим соматичним анамнезом, Cолонько Г. М. (2012)
Клітинська О. В. - Особливості проведення мінімально інвазійної терапії початкових форм карієсу у дітей із застосуванням препаратів фірми "VOCO" (Німеччина) (2012)
Успішні концепції застосування томографа Gendex GXCB 500 (2012)
Стегер Е. - Виготовлення за допомогою системи CAD/CAM мостоподібного протеза з гвинтовою оклюзійною фіксацією на імплантатах , Гарсіа А. (2012)
Вовк Ю. В. - Клінічно-біометрична та рентгенденситометрична оцінка стану тканинних дефектів коміркових відростків щелеп при їх кістковотканинній регенерації , Вовк В. Ю. (2012)
Маланчук В. О. - Характеристика переломів вилицевого комплексу за архівними даними за 2006–2010 рр. порівняно з попередніми роками, Логвиненко І. П., Тімощенко Н. М., Чепурний Ю. В. (2012)
Хайто Я. - Точний відбиток. Зняття відбитка у сучасній стоматологічній клініці, Хутски А. (2012)
Лі С.-К. - Естетичні вініри — мінімально інвазійно і з незначним препаруванням твердих тканин. Естетичні реставрації з IPS Empress® Esthetic, Йо Х.-С. (2012)
Гоцко Ю. М. - Стан ультраструктур слизової оболонки ясен людини при довготривалому носінні незнімних протезів виготовлених із сплавів золота, Макєєв В. Ф., Ковалишин В. І. (2012)
Фарія Р. - VITA MFT — багатофункціональні штучні зуби нового покоління для класичних знімних протезів і протезів з опорою на імплантати, Боттіно М-А. (2012)
Глембоцка М. - Мультидисциплінарна реабілітація пацієнта з функціональними та естетичними порушеннями стоматологнатичної системи. Опис випадку, Глембоцкі Я. (2012)
Передков К. Я. - Штучна кістка Форвард як новий матеріал для аугментації кісткових дефектів альвеолярного відростка щелеп, Борн Є. Е., Бунь Ю. М. (2012)
Астапенко О. О. - Спосіб остеосинтезу суглобової головки нижньої щелепи, Логвиненко І. П. (2012)
Центіло В. Г. - Порівняльна оцінка наявних методів визначення важкості клінічного перебігу та прогнозування можливих ускладнень у хворих на флегмони дна порожнини рота, переднього і заднього навкологлоткового простору, Павленко М.Ю. (2012)
Макєєв В. Ф. - Аналіз інтеграції імплантатів, встановлених на нижній щелепі у людей похилого віку, за умови їх негайного навантаження незнімними протезами у короткий час, Угрин М. М., Заблоцька О. Я. (2012)
Ілик Р. Р. - Операція синус-ліфту з одномоментною імплантацією, Сирко О. М. (2012)
Мельничук А. С. - Показники окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит з частковою втратою зубів, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2012)
Школа практичної пародонтології — нове слово у практичному навчанні та об’єднання однодумців (2012)
"Дентал-Україна" — 2012 (2012)
Мазур І. П. - Свято молодих стоматологів, Новошпицький В. Є. (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2012 році (2012)
Антюфеев В. И. - Обнаружение малоразмерных наземных объектов матричными радиометрическими системами с шумовой подсветкой, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2013)
Васильченко И. И. - О противодействии лазерным системам наведения противотанкового оружия и боеприпасов, Глебов В. В., Мошнин В. Н., Роленко С. А., Кислов В. В., Прохоров Н. А. (2013)
Печенин В. В. - Анализ частотных характеристик активной селектирующей системы с автоматической подстройкой частоты синхронизированного генератора, Щербина К. А., Войтенко О. В., Мсаллам Е. П. (2013)
Солонинко Е. П. - Измерительный безынерционный комплекс для определения эмиссионных свойств термоэмиссионных материалов (2013)
Рубель А. С. - Эффективность поиска подобных блоков на изображениях искаженных аддитивным пространственно-коррелированным шумом, Лукин В. В. (2013)
Науменко А. В. - Оценка эффективности методов обнаружения границ и неоднородностей на РСА-изображениях, Лукин В. В., Пономаренко Н. Н. (2013)
Еремеев О. И. - Оценка точностных характеристик методики верификации метрик визуального качества на основе специализированных баз изображений, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2013)
Баранник В. В. - Метод кодирования служебных данных видеопотока для снижения нагрузки в инфокоммуникационных системах, Леках А. А., Демедецкий А. О. (2013)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання унімодального класифікатора для діагностування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб, Стадник Г. А., Піддубна А. І. (2013)
Федоров Е. Е. - Разработка гибридного метода распознавания лица человека, Слесорайтите Э. (2013)
Луцкий М. Г. - Методология адаптивного одноосновного позиционного кодирования массивов длин серий двоичных элементов, Юдин А. К., Рогоза И. Е. (2013)
Молчанов А. А. - Обзор методов определения параметров движения по оптическому потоку, Кортунов В. И. (2013)
Лысенко И. В. - О решении задач дискретной оптимизации в системе компьютерной математики Мatlab (2013)
Попов С. В. - Метод параметрической оптимизации сети на базе гибридных нейроподобных элементов, основанный на методе Ψ-преобразования, Шкуро К. А. (2013)
Кащенко А. А. - Методика расчета граничных условий теплоотдачи на торцевых поверхностях сопловых аппаратов турбин (2013)
Шматко А. А. - Синтез алгоритмов оптимальных оценок параметров шероховатых поверхностей многоэлементными оптическими приемниками (2013)
Третьяк В. В. - Возможности и реализация объектного подхода для решения изобретательских задач с использованием типовых приемов устранения противоречий (2013)
Латкин М. А. - Метод определения непрофильных активов авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2013)
Назимко В. В. - Вдосконалення критерію ефективності оперативного управління проектом (2013)
Pakhnina O. M. - The interaction of intellectual agents in the production processes simulation modeling system (2013)
Єременко О. - Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ (2013)
Луцюк М. - Дописемна доба розвитку літератури (2013)
Поліщук Я. - Авторство і гра (2013)
Башкирова О. - Культурологічний код роману Наталі Тисовської "Укус огняного змія" (2013)
Васьків М. - До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози (2013)
Малахова Е. - Мотив песенной лирики как объект композиторской интерпретации (на материале творчества Вячеслава Полянского) (2013)
Недавня К. - Метафора тіла як основний спосіб концептуалізації хвороби у текстах двотисячників (2013)
Євтушенко С. - Провідні мотиви лірики Ади Негрі (2013)
Бикова О. - Специфіка роботи репортера в друкованих ЗМІ (2013)
Почапська-Красуцька О. - Розвага як метод маніпулювання свідомістю читача (за матеріалами журналу "The First Key") (2013)
Тімофєєв А. - Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції (2013)
Видайчук Т. - Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови (2013)
Максимчук В. - Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) (2013)
Шостюк З. - Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка (2013)
Glagush N. - Translation of Indirect Speech Acts (2013)
Олійник С. - Українська література ХХ століття в полоні синкретизму (рецензія на монографію: Єременко О. В. Міжродовий синкретизм в українській літературі ХХ ст.: (2013)
Поліщук Я. - Александер Ф’ют. Перед наступом світу фаст-фудів (2013)
Азаров Ю. Ю. - Організаційно-правові засади фінансування програм забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Алябышев М. С. - Проблемы надлежащего извещения ответчика при заочном рассмотрении дела (2013)
Балонь А. Б. - Особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень (2013)
Барахтян Н. В. - Проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні (2013)
Бєлкін Л. М. - Дослідження феномену законності як інструменту обмеження влади: історико-правовий аспект (2013)
Бобечко Н. Р. - Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України (2013)
Васілін М. М. - Щодо безпосереднього об’єкта сприяння вчиненню терористичного акту (2013)
Воловик О. А. - Концептуальний каркас економіки права: запровадження до економіко-правових досліджень (2013)
Гайдук А. В. - Проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні (2013)
Гревцова Р. Ю. - Деякі питання законодавчого забезпечення розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Ємельяненко К. С. - Позитивістський та соціологічний підходи до розуміння ефективності правового регулювання (2013)
Задоя К. П. - Нормативна характеристика предикатного діяння, що передує відмиванню доходів, за законодавством офшорних юрисдикцій Карибського регіону, які визнаються Україною (2013)
Кабанець Н. І. - ФІлософська епістема і науковий метод у модерні (2013)
Каленяк Р. В. - Адміністративно-правове забезпечення процесів кластеризації економіки (2013)
Костенко В. В. - Кримінологічний аналіз особистості злочинця у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2013)
Ляш А. О. - Допит потерпілого і свідка під час судового розгляду справ про одержання хабара, Благодир В. С. (2013)
Матвійчук А. О. - Ознаки об’єкта особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Мельник О. В. - Правовий механізм "завершення" парламентського виборчого процесу: аналіз шляхів розв’язання проблеми (2013)
Невара Л. М. - Історія укладання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (2013)
Позняков С. П. - "Господарська інфраструктура" та "публічно-сервісна інфраструктура підтримки економічного розвитку": проблема адміністративно-правового регулювання (2013)
Потоцький М. Ю. - Право інтелектуальної власності як майно суб’єктів господарювання (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про поняття корпоративного права та його місце у системі права України (2013)
Сапрун О. В. - Охорона громадського порядку – нове функціональне завдання ОВС (2013)
Сервецький І. В. - Деякі напрями реформування системи регіональних підрозділів (міліції) поліції, Сапрун О. В. (2013)
Соколова Я. А. - Проведення допиту свідків та потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2013)
Старовойтова Ю. Г. - Поняття крадіжки та грабежу за кримінальним правом Англії (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Гетьман України як альтернативна модель інституту глави держави: теоретичні проблеми, досвід і перспективи (2013)
Терещенко О. В. - Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського