Базан О. М. - Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? (2013)
Басюк Л. М. - Національно-культурна специфіка комунікативної поведінки учасників парламентського дискурсу Великої Британії та США (2013)
Безпаленко А. М. - Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія (2013)
Берегова О. А. - Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці (2013)
Біскуб І. П. - Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід (2013)
Блажко М. І. - Семантична структура перцептивних і градуальних прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання (2013)
Боднар І. М. - Об’єкт та суб’єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект (2013)
Бойко О. О. - Мовленнєвий жанр усної реклами у контексті проблем прикладної лінгвістики (на матеріалі французької мови) (2013)
Бойко Т. В. - Вербалізаця ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE / КОХАННЯ (на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII–XIV століть) (2013)
Бойчук Н. В. - Переклад як засіб міжкультурної комунікації (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах (2013)
Бондарук Л. В. - Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста "Імена країв: ім’я") (2013)
Борисенко Н. Д. - Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікатів (на матеріалі британської драми) (2013)
Боцман А. В. - Явище анаплазії у процесі формування футуральних структур у германських мовах (2013)
Бочарнікова А. М. - Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського ГАТУ № 46 (2013)
Брацкі А. - Українська мова у творчості Томаша Падури (2013)
Бурбело В. Б. - Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі (2013)
Вакулик И. И. - Формирование научной картины мира в современном языковом пространстве (2013)
Василик А. - Канто Джакомо Леопарді "All’italia" в українському перекладі Михайла Рудницького. До питання про стратегію перекладу (2013)
Вереш М. Т. - Структурні особливості німецьких християнсько-богословських термінів-композитів (2013)
Волгіна О. О. - Стилістична інформація і концепт (2013)
Воскобойник-Шпинта Г. М. - Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури (2013)
Гаврецька Х. М. - Особливості словотвору юридичної термінології у сучасній літературній мові гінді (2013)
Гармаш О. Л. - Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови (2013)
Гач Н. О. - Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) (2013)
Гнатюк Л. П. - Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови (2013)
Годісь Ю. Я. - Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" (2013)
Гриценко С. П. - Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу (кожух, каптан, жупан, свита, плащ) (2013)
Данильченко І. В. - Відношення причини в структурі англомовного журнального дискурсу:віковий аспект (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах (2013)
Вихідні дані (2013)
Клішта А. В - Забезпечення функціонування гіромагнітної курсовертикалі при магнітних збуреннях, Нестеренко О. І. (2014)
Кузнецова С. В. - Анализ влияния параметров сборочного оборудования на величину относительного смещения осей соединяемых деталей при автоматизированной сборке, Симаков А. Л., Пантелеев Е. Ю. (2014)
Скуднева О. В. - Структура навигационно-пилотажного комплекса для транспортных летательных аппаратов (2014)
Аврутов В. В. - Определение угловой скорости поворота объекта с помощью электрического контура (2014)
Головач С. В. - Экспериментальное исследование характеристик лазерного гироскопа (2014)
Мироненко П. С. - Модель погрешности осевого микромеханического акселерометра в условиях вибрации, Демьяненко В. В., Демьяненко Т. В. (2014)
Артюхина Н. К. - Классификация и аберрационный анализ зеркальных анастигматов с монолитом из двух зеркал (2014)
Овсієнко О. В. - Дослідження оберненого розсіювання фотонів в лінійному прискорювачі Siemens Oncor, Будник М. М. (2014)
Міхеєнко Л. А. - Матричний випромінювач на основі галогенної лампи, Анікієнко Н. В. (2014)
Колобродов В. Г. - Стенд для вимірювання характеристик інтраокулярних лінз, Кучугура Є. О. (2014)
Кучеренко О. К. - Влияние излучательной способности модели абсолютно черного тела на измерение эквивалентной шуму разности температур тепловизора, Ермоленко М. А. (2014)
Серый К. Н. - Исследование возможностей компьютерного моделирования для решения задачи тепловой дефектометрии, Протасов А. Г., Глущенко А. В. (2014)
Тымчик Г. С. - Анализ электромагнитно-акустического преобразователя с угловым вводом возбуждения ультразвуковой волны, Подолян А. А. (2014)
Маслов В. П. - Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття (2014)
Ковтун Ю. Ю. - Порівняльний аналіз методу "інтегруючої сфери" та гоніометричного методу визначення світлового потоку, Маркін М. О., Корнага В. І., Рибалочка А. В., Агінський Ю. А. (2014)
Колобродов В. Г. - Методи зменшення шумів зображень у тепловізорах з мікроболометричною матрицею, Костирко І. М. (2014)
Цыбульник С. А. - Эффективное средство защиты резервуаров от ветровой нагрузки. часть 2. моделирование ветровой нагрузки (2014)
Канашевич Г. В. - Перспективи використання поверхневої електронно-променевої обробки оптичного і технічного скла, Голуб М. В., Антонюк В. С., Слєпцов В. Ф. (2014)
Лукашенко А. Г. - Фізична науково-технічна модель дослідження мікроконтролерів, Чичужко М. В., Лукашенко В. М. (2014)
Антонюк В. С. - Дослідження характеристик біологічних об'єктів методами атомно-силової та растрової електронної мікроскопії, Фіалковський П. О., Бондаренко М. О., Філіппова М. В. (2014)
Аль-Мзіраві Ахмед Малік Лазім - Методи визначення просторової роздільної здатності медичного тепловізора, Колобродов М. С., Пінчук Б. Ю. (2014)
Тимчик Г. С. - Моніторинг зміни температур при лазерній терапії, Терещенко М. Ф., Печена М. Р. (2014)
Шуляк А. П. - Комплекс кардиомониторинга пациентов в повседневных условиях, Шачиков А. Д. (2014)
Яненко О. П. - Прилад для світлотерапії та опромінення акупунктурних точок, Михайленко С. В. (2014)
Ніколов М. О. - Кількісна оцінка яскравості сцинтиграфічних зображень кісток, Коваленко М. М., Кліщ А. А., Ярошенко О. Ю. (2014)
Скицюк В. І. - Дослідження критичних випадків дії лікувальних засобів на біотехнічний об’єкт, Клочко Т. Р. (2014)
Скицюк В. І. - Пандана зона шорсткості технологічного об’єкту, Діордіца І. М. (2014)
Андреева И. В. - Морфометрические особенности толщины лобковой кости при разных формах запирательного отверстия, Щербакова Н. Р., Виноградов А. А., Руденко Е. Ф., Гончаров А. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Бойко В. В. - Экспериментальные особенности гистоморфологии шва в зависимости от способа наложения межтрахеального анастомоза, Шкурат А. Н., Горголь Н. И. (2010)
Височин Є. В. - Цитокіновий профіль крові та показники мікрогемодинаміки у підлітків з соматизованими депресивними розладами при застосуванні релаксилу та імуноплюсу, Рачкаускас Г. С., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А., Клімова Л. П. (2010)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану на показники перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на синдром психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Гук А. П. - Распределение черепно-мозговой травмы у взрослого населения г. Донецка по месяцам года и дням недели, Семисалов С. Я., Жиляев Р. А., Козинский А. В. (2010)
Ермакова Н. Ю. - Морфология слизистой оболочки полости рта лабораторных крыс на 14 сутки после криовоздействия и системного лечения экстрактами селезенки и пчелиного подмора, Чиж Н. А., Шкодовская Н. Ю., Сынчикова О. П., Марченко Л. Н. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Сучасні підходи до гірудорефлексотерапії при захворюваннях серцево–судинної системи, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2010)
Калашникова С. Н. - Варианты кровоснабжения яичников женщин зрелого возраста в зависимости от соматотипа, Жарова Н. В. (2010)
Калашніков А. В. - Ефективність лікування хворих із діафізарними переломами кісток нижньої кінцівки за допомогою сучасних технологій остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П. (2010)
Кононов В. М. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Фролов В. М. - Вплив поліоксидонію на динаміку показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на синдром хронічної втоми поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом, Кузнєцова Л. В., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Лежньова Т. В. - Порушення клітинного складу фундальних залоз шлунку щурів за умов дії хронічної гіпертермії середнього ступеню важкості (2010)
Лузин В. И. - Ультраструктура минерала плечевой кости у белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовой кости, Прочан В. Н. (2010)
Мелещенко А. В. - Кариометрическое исследование зон надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии и в условиях фармакокоррекции Гинкго билоба, Терновская Е. В. (2010)
Москаленко Р. А. - Диференціація паренхіми щитоподібної залози в умовах впливу модельованого мікроелементозу, Романюк А. М., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І., Сущенко С. М. (2010)
Мостовой С. О. - Репаративный остеогенез нижней челюсти у потомства самок нелинейных белых крыс, подвергнутых в период беременности свинцовому отравлению, получавшего на протяжении всего исследования ацетат свинца, Плеханова К. А., Пикалюк. В. С. (2010)
Прудникова І. В. - Ефективність комбінації гепаліну та антралю в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням та його вплив на рівень середніх молекул та показники ліпопероксидації (2010)
Радіонова С. І. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих шизофренією після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2010)
Рачкаускас Г. С. Фролов В. М. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні поліоксидонію, Кутько І. І., Пересадін М. О. (2010)
Рублевська Н. І. - Вплив аерогенного навантаження забруднюючими речовинами на рівень адаптації дітей (2010)
Селиванова О. В. - Воздействие серосодержащих препаратов на степень воспалительного процесса при моделированном бактериальном конъюнктивите (2010)
Сікора В. З. - Трансформація клітин крові щурів зрілого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму, Приходько О. О. (2010)
Соцька Я. А. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу бонджигару на стан мікрогемодинаміки у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом при проведенні медичній реабілітації, Гарник Т. П., Санжаревська І. В. (2010)
Ткач Г. Ф. - Вікові особливості остеометричних показників скелета тварин в умовах впливу гіпергідратації організму (2010)
Усенко В. А. - Информативные методы диагностки бронхообструктивного синдрома и его выраженности (2010)
Фомина К. А. - Органометрические показатели щитовидной железы после двухмесячного воздействия тиотриазолина , Сикора В. В., Стрыга А. С., Ступин В. А. (2010)
Чащева О. Г. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на соматизовані депресивні розлади при застосуванні комбінації поліоксидонію і мелітору (2010)
Черкасова В. С. - Мікрогемодинамічні порушення у жінок із рецидивуючим генітальним герпесом та їх корекція імупретом, Гарник Т. П. (2010)
Сиволап В. В. - Особливості функціональної активності тромбоцитів у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу на фоні цукрового діабету 2 типу, Колесник М. Ю. (2010)
Вайсерман О. М. - Гормезис та його можлива роль у геронтологічних дослідженнях (2010)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й. (2010)
Умаров Ф. Х. - Паттерны репаративной регенерации кости (2010)
Лахижа М. І. - Європеїзація публічної адміністрації: досвід Республіки Болгарія (2013)
Тарасенко Т. М. - Розвиток понятійно-категоріального апарату у сфері державної молодіжної політики (2013)
Калитюк Л. О. - Моделювання розвитку української держави: етнонаціональний аспект (2013)
Мартьянов Д. С. - Управління мережею Інтернет: зміна парадигм у політичній свідомості (2013)
Юрчук Л. М. - Механізм державного регулювання процесу активізації громадської діяльності освітян Вінниччини (2013)
Мельниченко О. А. - Мінімальна заробітна плата як засіб державного регулювання трудових доходів населення, Гулій Р. М. (2013)
Швидун В. М. - Зарубіжний досвід державного управління впровадженням інновацій у діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Овдін О. В. - Моніторинг міграції українських громадян до держав-членів Європейського Союзу (2013)
Дмитренко Г. В. - Державне регулювання ринку фінансових послуг (2013)
Орлатий М. К. - Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області, Величко А. Є. (2013)
Долгий М. Л. - Удосконалення державного управління веденням агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях, Терент’єва А. В. (2013)
Григорова М. О. - Державне управління процесами забезпечення біолого-генетичної безпеки: досвід Європейського Союзу (2013)
Дікінов А. Х. - Інноваційна активність як один з основних чинників розвитку економіки регіону (на прикладі Північнокавказького федерального округу Російської Федерації), Джанаєва З. О. (2013)
Коваленко Т. Ю. - Зарубіжний досвід правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей (Республіка Білорусь) (2013)
Максимчук О. С. - Пріоритетні напрями державного управління процесами розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості в Україні (2013)
Ульянченко Ю. О. - Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України (2013)
Литвиновська П. С. - Моделювання корисності та ризику рішень щодо державно-приватного партнерства, Дем’янчук Б. О. (2013)
Леось О. Ю. - Удосконалення корпоративного управління в Україні: проблеми та напрями, Нікітіна А. А. (2013)
Антонова О. В. - Кейс-метод як складова формування професійно орієнтованого мовлення державних службовців, Павленко Л. В. (2013)
Шпекторенко І. В. - Лояльність як якість персоналу: до проблеми формування та оцінювання (2013)
Кринична І. П. - Сучасні підходи до формування іміджу державного службовця (2013)
Сорокіна Н. Г. - Етизація професійної поведінки публічного службовця в сучасних умовах державотворення в Україні (2013)
Виноградова Н. Л. - Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей (2013)
Сухінін Д. В. - Інтеграція підходів оцінювання, моніторингу та контролю в системах управління якістю на рівні місцевого самоврядування (2013)
Щегорцова В. М. - Теоретичні засади управління персоналом публічної служби (2013)
Дяченко Н. П. - Прогнозні оцінки впливу лідерства на державну службу України (2013)
Новосяд В. В. - Муніципальні системи Республіки Білорусь та України: системно-структурний аналіз (2013)
Муркович Л.І. - Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення (2013)
Заблоцький В. В. - Шляхи розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті реформування (2013)
Ковальчук В. Г. - Удосконалення механізму державного управління сталим розвитком регіону (2013)
Оленковська Л. П. - Нормативно-правове забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Смаль С. В. - Державний патерналізм у соціальній сфері: регіональна специфіка (на прикладі Санкт-Петербурга) (2013)
Родинський О. Г. - Стан умовно-рефлекторної і орієнтовно-дослідницької діяльності щурів різного віку за умов алоксанового цукрового діабету, Гузь В. А., Гузь Л. В. (2011)
Литвинова О. М. - Вплив похідних аренсульфамідів дикарбонових кислот на функціональну активність центральної нервової системи (2011)
Шарун А. В. - Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології, Крушинська Т. Ю. (2011)
Макаренко О. В. - Фармакоекономіка: науково-методичні аспекти учбової дисципліни (2011)
Хара М. Р. - Дозозалежні впливи l-аргініну на регуляцію серця автономною нервовою системою, Дорохіна A. M. (2011)
Пішак В. П. - Бета-адреноблокатори: класифікація, механізми впливу, Кривчанська М. І., Пішак О. В., Грицюк М. І. (2011)
Анікєєва Т. В. - Стан мікроелементів при атеросклерозі екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця (2011)
Шейко С. О. - Особливості систолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому (2011)
Приходько Н. П. - Особливості ремоделювання серця, показників цитокінового обміну та рівня аутоантитіл до білка теплового шоку 60 у хворих на прогресуючу стенокардію (2011)
Михайліченко Д. С. - Аналіз результатів Європейського бліц-дослідження гострих коронарних синдромів на базі КОШМД м. Дніпропетровська (2011)
Кебкало А. Б. - Методи локальної стимуляції репаративних процесів у хворих із панкреонекрозом, Парацій З. З., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Панина С. С. - Системные воспалительные реакции у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких профессиональной этиологии и возможные пути их коррекции, Санина Н. А. (2011)
Артеменко М. В. - Закономірності метастазування раку молочної залози в залежності від імуногістохімічних показників біологічної агресивності, Асєєв О. І., Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф. (2011)
Гринюк С. В. - Особливості проведення бактеріального контролю за післяопераційними ускладненнями ран у хірургічних хворих, Лебединська Н. Ю. (2011)
Кутовий О. Б. - Хірургічне лікування хворих з ускладненою формою подагри, Косульников С. О., Тарнапольський С. О., Кравченко К. В., Бєсєдін О. М. (2011)
Комський М. П. - Зрушення при оцінці в балах місцевих ознак гострого травматичного і одонтогенного остеомієлітів нижньої щелепи (2011)
Моногарова Н. Є. - Лейоміоматоз легенів: Опис клінічного випадку (2011)
Мокієнко А. В. - Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану лікувальних грязей (пелоїдів) Шаболатського (Будакського) лиману, Ніколенко С. І., Недолуженко Д. І. (2011)
Михалюк Є. Л. - Фізіологічний профіль тхеквондистів високого класу, Сиволап В. В., Ткаліч І. В. (2011)
Засипка Л. Г. - Стан здоров’я населення в зонах інтенсивного сільськогосподарського виробництва, Ворохта Ю. М., Бабієнко В. В., Степанова Л. В. (2011)
Загороднюк Ю. В. - Комплексна гігієнічна оцінка якості води водозабору, питної води та технологічної схеми водопідготовки фільтрувальної станції водоочисних споруд комунального підприємства "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”, Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю., Василиненко М. І. (2011)
Омельянець М. І. - Оцінка стану нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, Хоменко І. М. (2011)
Скочко Т. П. - Ґендерні аспекти формування здоров’я підлітків (2011)
Козярін І. П. - Гігієнічні проблеми щодо нормативно-правового забезпечення функціонування спеціалізованих дошкільних навчальних закладів для дітей з порушенням зору та мовлення, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2011)
Литвин Ю. П. - Проблеми державного регулювання системи медичної підготовки окремих категорій немедичних працівників, Гулай А. М., Беспалий В. В. (2011)
Крячкова Л. В. - Чутливість системи охорони здоров’я до очікувань населення - фундаментальна ціль діяльності та перспективний напрямок розвитку галузі (2011)
Професор Е.Г. Топка (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Пам’яті професора К.В. Попової (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Лось А. В. - Основные положения метода обеспечения долговечности подвижных самолетных узлов в условиях кососимметричного нагружения (2013)
Редько А. А. - Выбор в первом приближении конструктивно-силовой схемы крыла на этапе эскизного проектирования (2013)
Тиняков Д. В. - Анализ особенностей геометрических параметров крыльев по виду в плане современных самолетов транспортной категории (2013)
Рыженко А. И. - Профилирование дозвуковых воздухозаборников двухконтурных турбореактивных двигателей, Цуканов Р. Ю. (2013)
Захаренко В. А. - Обтекание решетки профилей при больших и малых углах атаки (2013)
Жила В. Г. - Енергетичний смисл індуктивного опору несучої поверхні (2013)
Щербакова Ю. А. - Равновесие круговой пластины, ослабленной несимметричным диаметральным разрезом (2013)
Карпов Я. С. - Получение сверхлегкого армирующего материала на основе углеродного ровинга, Гаврилко В. В., Вамболь А. А. (2013)
Фролов Е. А. - Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки, Манаенков И. В., Носенко О. Г. (2013)
Гайдачук В. Е. - Анализ создания терморазмеростабильных конструкций космического назначения из углерод-углеродных композиционных материалов, Харченко М. Е., Санин А. Ф. (2013)
Сысоев Ю. А. - Тепловой режим катодов технологических источников плазмы с различным типом охлаждения (2013)
Шипуль О. В. - Расчет тепловых потоков при термоимпульсной обработке с форкамерно-факельным поджогом, Цегельник Е. В., Малашенко В. Л., Красовский С. А. (2013)
Чубенко А. С. - Экологически чистая утилизация отходов жизнедеятельности, Кобрин В. Н., Вамболь В. В. (2013)
Головань К. В. - Анализ этапов разработки экспертных систем на основе высокоуровневых знаниеориентированных моделей (2013)
Смусенок С. А. - Анализ способов представления иерархических структур в реляционных базах данных с использованием стресс-тестов, Трубилко А. В., Фурманов А. А. (2013)
Мельников М. С. - Кодирование авиационных деталей из трубчатых заготовок и его применение в системах автоматизированного проектирования, Зайцев В. Е. (2013)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального алгоритма оценки относительного сдвига лазерных спекл-изображений шероховатой поверхности, Аксёнов Е. А. (2013)
Нечипорук Н. В. - Теоретические исследования процессов распыления химических или биологически активных компонентов в целях защиты окружающей среды с использованием БПЛА, Соловьев О. В., Еременко С. М., Кобрина Н. В., Трухмаев О. А. (2013)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2013)
Антонова К. В. - Вплив дисциплін гуманітарного блоку на процес адаптації іноземних студентів на початковому етапі навчання у медичних університетах України (2012)
Артерчук Т. О. - Моральне виховання майбутнього юриста при вивченні німецької мови (2012)
Балабуст Н. Ю. - Навчально-виховні аспекти підготовки педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.): історіографічний вимір (2012)
Берека В. Є. - Модульний принцип організації позааудиторної навчальної діяльності студентів (2012)
Бех І. Д. - Життя особистості у просторі духовності (2012)
Білоусова Л. І. - Специфіка і складники успішності виховної роботи куратора з першокурсниками, Ольховський Є. О. (2012)
Блажевич Ю. І. - Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий чинник виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти (2012)
Блажеєва З. Д. - Застосування виховних педагогічних технологій у підготовці майбутніх педагогів, Григор’єва А. А. (2012)
Борець І. В. - Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі (2012)
Бржозовська С. І. - Історичні витоки фольклору (2012)
Бровчак Л. С. - Організація студентського самоврядування як важлива умова формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2012)
Будянська В. А. - Модель культури ділового спілкування майбутніх економістів (2012)
Вальчук А. М. - Роль релігійних іммортологічних ідей у формуванні свідомості сучасної української молоді (2012)
Виговський Л. А. - Екологічне виховання як фактор підвищення рівня екологічної свідомості студентської молоді, Виговська Т. В. (2012)
Войтік О. О. - Сучасні підходи до використання інноваційних технологій у навчанні іноземним мовам у вищих навчальних закладах (2012)
Гавриленко Л. М. - Удосконалення педагогічної майстерності викладача співу (2012)
Галус О. М. - До проблем моніторингового дослідження особливостей дидактичної адаптації студентів вищих педагогічних навчальних закладів на освітньо-кваліфікаційному рівні "молодший спеціаліст” (2012)
Гладкова В. М. - Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера вищого навчального закладу (2012)
Головачук Н. І. - Розвиток моральності майбутніх учителів початкових класів як невід’ємний елемент виховної роботи (2012)
Гринченко І. Б. - Процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в країнах Європи і в Україні (2012)
Гуменюк О. Г. - Напрями адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ (2012)
Давкуш Н. В. - Особистісно зорієнтований підхід як основа виховної роботи з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (2012)
Данилюк С. С. - Психолого-педагогічні умови організації навчальної діяльності студентів у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Дарманська І. М. - Формування управлінської компетентності у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів з позиції виховної роботи (2012)
Дармороз Г. А. - Виховання і розвиток особистості з використанням лінгвокраїнознавчих знань (2012)
Денищик О. І. - Теоретичні та практичні аспекти виховання студентської молоді в дусі толерантності (2012)
Джуринський П. Б. - Формування здоров’язберігаючого способу життя в історико-соціальній ретроспективі (від реліктових цивілізацій до епохи Середньовіччя) (2012)
Долинський Є. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі майбутніх перекладачів (2012)
Дяченко М. Д. - Виховання духовно-творчої особистості майбутнього журналіста як педагогічна проблема (2012)
Желанова В. В. - Педагогічні задачі контекстного типу як засіб формування рефлексивної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Закордонець Г. В. - Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови (2012)
Зеленська О. П. - Деякі напрямки культурологічного виховання майбутніх правоохоронців у позааудиторний час (2012)
Іванова Н. Г. - Формування професійно важливих якостей – важлива умова успішного виховання майбутніх фахівців (2012)
Ісакова І. М. - Психолого-педагогічні основи формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2012)
Казакова Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації роботи з учнівським самоврядуванням (2012)
Катинська Л. Л. - Морально-етичні проблеми виховання студентської молоді, Гриб І. І. (2012)
Катинська Л. Л. - Студентські колективи та їх самоврядні структури як фактор формування особистості майбутніх професіоналів, Цаль-Цалько О. В. (2012)
Катревич Л. В. - Роль професійної діяльності учителів гуманітарного профілю в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2012)
Кір’ян М. М. - Соціокультурна адаптація студентської молоді в інтегрованому освітньому середовищі (2012)
Корницька Л. А. - Виховний потенціал етнодизайну у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2012)
Крутій К. Л. - Дезадаптаційні феномени як причина та наслідок порушення психічного і психологічного здоров’я дитини, Зданевич Л. В. (2012)
Кушнірук М. В. - Вплив індивідуальних здібностей студентів на якість навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю (2012)
Лисак Г. О. - Сучасні методи контролю професійної підготовленості студентів з гуманітарних дисциплін (2012)
Литвинова Н. В. - Модель формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі виробничої діяльності (2012)
Мазуренок Н. І. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу на заняттях з іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах, Мазуренок М. В. (2012)
Мамон О. В. - Формування адекватної самооцінки студентів у процесі колективної роботи з Інтернет-ресурсами (2012)
Мартинюк О. В. - Технології формування навичок самостійної дослідницької діяльності магістрантів-перекладачів (2012)
Матвійчук Л. А. - Огляд сучасних педагогічних технологій та їх впровадження в навчальний процес вищих шкіл (2012)
Матущак О. В. - Морально-етичне виховання сучасної молоді в умовах полікультурності (2012)
Мачинська Н. І. - Роль і місце дисциплін психолого-педагогічного циклу у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця в умовах магістратури вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2012)
Машкіна Л. А. - Організаційно-методичні засади виховного процесу у вищій школі (2012)
Мотозюк Л. М. - Роль педагогічного комунікативного впливу у розвитку особистості сучасного студента (2012)
Невмержицька О. В. - Християнський виховний ідеал у спадщині Памфіла Юркевича (2012)
Олійник В. В. - Виховання сучасної молоді у вищій школі: проблеми і перспективи (2012)
Олійник І. В. - Про роль соціології у гендерному вихованні студенток, Чернявська О. А. (2012)
Омельчук О. М. - Вплив суспільної моралі на поведінку людини (2012)
Павлик О. Б. - Типологія стилів виховання (2012)
Парамоненко Л. М. - Особливості педагогічних підходів у формуванні професійного іміджу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики в позанавчальній діяльності (2012)
Погребняк С. В. - Модель формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до правовиховної роботи (2012)
Роганова М. В. - Культурно-виховне середовище вищого навчального закладу як один з чинників виховання духовної культури сучасного студента (2012)
Романенкова Ю. В. - Місце експерименту в мистецькому освітньому полі сучасної України (2012)
Ростомова Л. М. - Ненормативна лексика: до питання про культуру спілкування студентства (2012)
Руснак І. С. - Студентське самоврядування як засіб формування управлінських умінь майбутніх фахівців (2012)
Садикова О. К. - Розвиток полікультурної компетенції як одна з вимог сучасного виховання (2012)
Сас О. О. - Використання методу проектів в процесі викладання курсу "Дошкільна лінгводидактика”: виховний потенціал (2012)
Северіна Т. М. - Особистісно-професійна корекція як метод формування особистісної зрілості майбутнього педагога (2012)
Селюкова Т. В. - Трансформація цінностей як фактор морально-етичних проблем у вихованні студентської молоді, Андріїв Н. О. (2012)
Скиба М. Є. - Культурологічні та морально-етичні проблеми виховання студентської молоді (2012)
Слюзко В. І. - Система виховної роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2012)
Смалиус Л. Н. - Роль виховного ідеалу у професійному становленні майбутніх психологів (2012)
Сорокіна Г. О. - Використання ділових ігор в процесі підготовки фахівців туристичної галузі (2012)
Старовойт І. Й. - Деонтологічні засади професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2012)
Федорчук О. С. - Вплив процесу формування фахово-інформатичної компетентності на становлення та розвиток професійної Я-концепції майбутніх правознавців (2012)
Філінюк В. А. - Виховний складник лінгвістичних дисциплін у розвитку мовної особистості майбутнього філолога (2012)
Хітрова Г. В. - Характеристика структурно-функціональної моделі громадянського виховання студентської молоді в навчально-виховному процесі ВНЗ (2012)
Хорошайло О. С. - Ціннісний потенціал базової освіти в духовно-моральному вихованні студентів (2012)
Чайка І. А. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутнього педагога засобами інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ (2012)
Шавровська Н. В. - Готовність педагога до виховного впливу на молодь, Шавровська В. Н. (2012)
Шевель Б. О. - Критеріальний апарат діагностування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Шевчишен М. Ю. - Виховний потенціал географії у розвитку особистості сучасного студента (2012)
Шоробура І. М. - Педагогічна майстерність майбутнього вчителя: виклики сучасності (2012)
Шумакова О. С. - Сучасні підходи до професійної підготовки студентів-волонтерів (2012)
Щербина Д. В. - Структурна модель творчої комунікативної позиції майбутніх учителів (2012)
Яворська І. О. - Роль соціального педагога в організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2012)
Яківчук Г. В. - Самоосвітня діяльність як умова виховання особистості майбутнього вчителя музики (2012)
Ярова М. В. - Деякі аспекти сучасної диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2012)
Ященко Е. М. - Комунікативна культура особистості та структурні компоненти її формування у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2012)
Святенко Т. В. - Педагогічні підходи у практиці викладання медичних дисциплін, Степаненко В. М. (2011)
Дзяк Г. В. - Оцінка частоти призначення непрямих антикоагулянтів у хворих на гострий коронарний синдром з наявністю фібриляції передсердь неклапанного генезу та тромбоемболічних ускладнень в анамнезі та оптимізація цієї терапії у хворих середнього та високого ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень, Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С. (2011)
Ханюков А. А. - Тактика медикаментозного лечения пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей) и сахарным диабетом, Писаревская О. В. (2011)
Дзяк Г. В. - Поливитаминные препараты для парентерального питания (лекция для врачей и студентов), Дроздов А. Л., Кошелев О. С., Лoзовик О. М. (2011)
Перцева Т. А. - Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, Перцева Н. О., Мищенко Н. А., Братусь Е. В. (2011)
Сиренко Ю. Н. - Оценка показателей артериального давления у больных с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна и при его сочетании с ХОЗЛ, Михеева К. В. (2011)
Завізіон В. Ф. - Рак молочної залози: деякі погляди на стандарти медикаментозного лікування та пошук методів оптимізації терапії (2011)
Огоренко В. В. - Можливості застосування психотерапії при онкопатології головного мозку на етапах діагностики і лікування в доопераційному періоді (2011)
Дитятковська Є. М. - Темпи і характер динаміки рівня цитокінів під впливом АСІТ у хворих на поліноз (2011)
Македонський І. О. - Клінічні можливості систем з біологічним зворотним зв'язком у лікуванні нетримання сечі у дітей з екстрофією сечового міхура, Піддубна О. П. (2011)
Спіріна І. Д. - Особливості внутрішньої картини хвороби у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування, в залежності від вираженості больового синдрому, Леонов С. Ф., Феденко Є. С. (2011)
Любарець Т. Ф. - Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому, Антомонов М. Ю. (2011)
Андрух П. Г. - Загальна патоперсонологія осіб з різними формами хімічної залежності (2011)
Соловьёва Е. А. - Ртуть в биосредах здоровых женщин различных возрастных групп репродуктивного периода, Чурилов А. В., Козлов К. П. (2011)
Гончарова Г. С. - Експресія bcl-2 та bax у гладком'язових пухлинах тіла матки (2011)
Сіньковська О. О. - Визначення показників неспецифічної резистентності та біоценозу порожнини рота у дітей з целіакією (2011)
Вичалковська Н. А. - Стан біоценозу порожнини рота у дітей з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП під впливом фізіофармакотерапії в динаміці (2011)
Перцева Т. О. - Рівень а1-антитрипсину (ААТ) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), Гашинова К. Ю., Віклієнко Ю. І. (2011)
Гаркавий С. С. - Вивчення поведінки метил трет-бутилового ефіру (МТБЕ) у системі "ґрунт-ґрунтові води" як етап встановлення його гігієнічного нормативу в ґрунті, Омельчук С. Т., Брюзгіна Т. С. (2011)
Загороднюк Ю. В. - Закономірності утворення хлорорганічних сполук у процесах очищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних споруд міста Нікополь), Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю., Василиненко М. І. (2011)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування та стану й ефективності забезпечення населення радіоактивно забруднених територій чистими продуктами харчування (2011)
Дзигал Н. Д. - Умови праці та онкологічна захворюваність працівників коксохімічного заводу, Євтушенко В. В., Кондакова Л. Г., Єсін Г. П., Корнілов В. М., Іващенко Н. М., Гуржий М. В., Догадаєва І. І. (2011)
Іпатов А. В. - Основи оптимізації реабілітаційного процесу інвалідів з хронічними соматичними захворюваннями, Павлов В. О., Мороз С. М., Кущ І. П. (2011)
Лехан В. Н. - Вплив сучасних методів фінансування лікарень на якість планового стаціонарного лікування пацієнтів хірургічного профілю, Павленко М. В. (2011)
Іпатов А. В. - Інформаційна технологія аналізу інвалідності внаслідок артеріальної гіпертензії, Коробкін Ю. І., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Професор Ю.К. Больбот (до 60-річчя від дня народження) (2011)
Дзяк Г. В. - Погляд в минуле – вектор в майбутнє (до 95-річчя рідної медичної академії) (2011)
Шандала М. Г. - Гигиена как научная и практическая основа профилактической медицины (2011)
Дзяк Г. В. - Розповсюдженість факторів ризику серцево-судинних захворювань та ураження "органів-мішеней" артеріальної гіпертензії у жінок з прееклампсією в анамнезі, Колеснік Т. В., Останіна Т. Г., Писаревська О. В. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка клінічних симптомів полінозу під впливом різних курсів АСІТ (2011)
Ханюков А. А. - Статины (аторвастатин) в комплексном лечении пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей), Люлька Ю. П. (2011)
Потапов В. А. - Репродуктивне здоров’я жінок при лейоміомі матки, Медведев М. В., Степанова Д. Ю., Польщиков П. І., Еллумі Мутана (2011)
Матяш М. М. - Динаміка психологічних особливостей у віддаленому періоді ЗЧМТ у осіб, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи, в результаті комплексного лікування (2011)
Данилова М. В. - Клініко - психопатологічна характеристика депресивних розладів при розсіяному склерозі (2011)
Огоренко В. В. - Внутрішня картина захворювання при пухлинах головного мозку (2011)
Полякова С. О. - Використання лімфологічних методів лікування у фтизіатричній та пульмонологічній практиці (2011)
Кальбус О .І. - Структурно-морфологічні зміни головного мозку та формування когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу (2011)
Соловьёва Е. А. - Ртуть в биосредах у женщин с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте, Чурилов А. В., Козлов К. П. (2011)
Смуглов Е. П. - Эффективность и целесообразность использования Вазоната в комплексной терапии ишемической болезни сердца, Шадчнева Н. А., Зорин В. Н., Кузнецов Н. С., Сахалтуев А. Д., Пластун М. Ю. (2011)
Калініченко Ю. А. - Прояви основних хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту в ротовій порожнині та комплексний підхід до ортодонтичного етапного лікування підлітків з відповідною патологією (2011)
Вороненко В. В. - Порівняльна оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних антропогенних чинників на стан здоров’я населення України, Скалецький Ю. М., Торбін В .Ф. (2011)
Штепа О. П. - Порівняльний аналіз документопотоку в санепідслужбі м. Дніпропетровська, Касьяненко В. Д. (2011)
Снісар А. В. - Прогнозування інвалідизації пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень (2011)
Сірко А. Г. - Ускладнення після проведення декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми: їх профілактика та лікування (2011)
25 років кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії (1986 - 2011) (2011)
Бобриков С. А. - Цифровая система управления непрерывным дозатором сыпучих материалов, Пичугин Е. Д. (2014)
Герасимяк Р. П. - Покращення якості електромеханіч-ної системи механізмів з підвище-ною інерційністю, Савич С. П., Бабійчук О. Б., Савич В. С. (2014)
Копчак Б. Л. - Aпроксимація перехідних функцій поліномами дробового порядку (2014)
Шинкаренко В. Ф. Гайдаенко Ю. В. - Результаты расшифровки и анализа макрогенетических программ гибридных электромеханических объектов (2014)
Шевченко В. П. - Синхронный двигатель при частотном регулировании, Бабийчук О. Б. (2014)
Пуйло Г. В. - Эффективность применения обмоток с высокотемпературной сверхпрово-димостью в силовых трансформаторах, Насыпаная Е. П. (2014)
Ставинский А. А. - Метод сравнительного анализа статических электромагнитных систем, отличающихся структурой и конфигурацией элементов, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2014)
Маевский Д. А. - Установившиеся режимы в связанных двухпроводных линиях передачи, Семенюг А. Н., Кучеренко Г. М. (2014)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги, Чибеліс В. І., Чуняк Ю. М. (2014)
Кунгурцев А. Б. - Интерфейс для общения пользователей с информационными системами на естественном языке, Поточняк Я. В. (2014)
Малафеев Е. А. - Применение упрощенной геометрии для детализации конкретних учатков 3d – ланшафта, Ситников В. С. (2014)
Защелкин К. В. - Подход к решению проблемы перерождения блоков изображения-контейнера при jpeg-атаке на стегосистему, Иванова Е. Н. , Ищенко А. А. (2014)
Рувинская В. М. - Автоматизация проверки правил экспертной системы для монито-ринга работы компьютерной сети, Тройнина А. С., Беркович Е. Л., Черненко А. Ю. (2014)
Брюховецкий А. А. - Адаптивная нечеткая модель обнаружения вторжений в компьютерных сетях на основе искусственных иммунных систем, Скатков А. В., Селькин А. А. (2014)
Ільканич К. І. - Інноваційний підхід до інформатизації наукових медичних періодичних видань, Різничок С. В. (2014)
Богучарский С. И. - Сегментация изображений в больших базах данных с использованием плотности распределения информации, Машталир В. П. (2014)
Нестерюк А. Г. - Анализ моделирования химического реактора как логико-динамической системы, Гурский А. А., Денисенко А. В. (2014)
Дзензерский В. А. - Контроль энергетического состояния химического источника тока им-пульсным методом, Плаксин C. В., Житник Н. Е., Ширман О. И. (2014)
Лехан В. М. - Oцінка випускниками вищих медичних навчальних закладів I-II рівня акредитації відповідності їх освітньої підготовки сучасним професійним вимогам, Венгрин Н. А., Максименко О. П. (2011)
Потапов В. А. - Сучасні аспекти діагностики та лікування лейоміоми матки, Степанова Д. Ю. (2011)
Топка Е. Г. - Значення морфо-функціональних особливостей дренажних систем яєчка та сім’яних пухирців у розвитку простатовезикуліту, Байбаков В. М., Русін А. В. (2011)
Перцева Т. О. - ХОЗЛ: рівень ААТ у сироватці крові та частота загострень захворювання, Гашинова К. Ю., Віклієнко Ю. І. (2011)
Микитенко Д. О. - Застосування сучасних методів доімплантаційного генетичного дослідження, Підгорна О. В., Тимченко О. І. (2011)
Волошина І. М. - Плазмовий вміст тканинних біомаркерів при гіпертонічній хворобі (2011)
Перцева Т. О. - Обґрунтування додаткових показань до призначення бронходилятаторів пролонгованої дії хворим на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І. (2011)
Фесенко О. В. - Вегетативна регуляція серцево-судинної системи та порушення серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2011)
Ханюков О. О. - Стан системи цитокінів та рівень С-реактивного білка плазми крові у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (2011)
Дитятковська Є. М. - Вплив АСІТ пилковими алергенами на стан Т-клітинної ланки імунітету у хворих на поліноз (2011)
Русин В. І. - Ультрасонографія та радіоізотопна діагностика функціонального стану венозного русла системи нижньої порожнистої вени до та після хірургічного лікування, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2011)
Грома В. Г. - Клініко-анатомічні паралелі у хворих з гострими порушеннями брижового кровотоку (2011)
Сірко А. Г. - Пластика дефектів черепа після декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Русин В. І. - Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Маді Ю. Ю. (2011)
Яриніч К. В. - Безпосередні результати комбінованого лікування асцитної форми раку яєчників ІІІ–ІV стадії, Столярова О. Ю. (2011)
Лоскутова Т. О. - Генний поліморфізм залежно від ступеня тяжкості прееклампсії, Воронін К. В. (2011)
Медведєв М. В. - Перспективи терапії агоністами гонадоліберину перед емболізацією маткових артерій (2011)
Воронин К. В. - Бактериальный вагиноз беременных: проблемы и решения, Чуйко В. И., Бен Саада Нахла (2011)
Данилова М. В. - Клініко-психопатологічні особливості рекурентного депресивного розладу при розсіяному склерозі (2011)
Кондратьєв В. О. - Серцева діяльність у здорових дітей за даними ехокардіографії, Вакуленко Л. І., Порохня Н. Г., Ткаченко Н. П., Андрейченко І. І. (2011)
Тітов Г. І. - Диспансеризація як основа системних лікувально-профілактичних заходів у структурі медичного забезпечення служби безпеки України (2011)
Косенко К. М. - Вплив вібрації та гірничорудного пилу на біохімічні показники тканин ясен щурів та методи їх корекції, Глазунов О. А. (2011)
Крамарьова Ю. С. - Перспективи використання тетранатрієвої солі етилендіамінтетраацетату як екстрагенту важких металів з осадів міських стічних вод (2011)
Білецька Е. М. - Сучасний стан захворюваності сечостатевої системи жіночого населення промислового регіону, Онул Н. М., Кукіна Г. О. (2011)
Агарков В. И. - Закономерности частоты возникновения и распространения болезней, связанных с расстройством психики и поведения населения при макроэкономических кризисах в условиях крупного промышленного региона, Грищенко С. В., Евтушенко Е. И. (2011)
Варшавский Я. С. - Эриксонианская и нейролингвистическая психотерапия психоза шизофренического спектра (клинический случай), Куликович А. Ю. (2011)
Професор М. М. Паранько (до 80-річчя від дня народження) (2011)
До 100-річчя з дня народження професора М.Я. Шелюга (2011)
Пам’яті літературного редактора наукового журналу "Медичні перспективи" кандидата філологічних наук Т.А. Крищенко (2011)
Абрамович Г. М. - Моральне виховання дітей дошкільного віку в світлі надбань української етнопедагогіки, Софіян Л. Г. (2012)
Алешко В. Ф. - Використання етнокультурного виховного потенціалу в ознайомленні дошкільників з природним довкіллям, Бродовська А. М. (2012)
Andrzejewska A. - Zagrożenia cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży nowym wyzwaniem dla współczesnego pedagoga i rodzica (2012)
Антипець О. О. - Теорія і практика етнізації дітей засобами наукової спадщини М. А. Маркевича (2012)
Барташук О. Ю. - Професійна спрямованість викладання етнології в системі підготовки українських філологів (2012)
Bednarek J. - Nowe kompetencje społeczno-medialne XXI w. (2012)
Бойко О. В. - Навчання англійської мови як фактор активізації мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (2012)
Борбич Н. В. - Аналіз рівня сформованості соціальної компетентності студентів педагогічного коледжу (2012)
Борин Г. В. - Формування моральної культури особистості у процесі професійної підготовки (2012)
Будник О. Б. - Іван Франко про етновиховання української молоді (2012)
Васянович Г. П. - Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка (2012)
Вовк М. В. - Народознавчі тенденції Івана Франка в розвитку музичної етнопедагогіки (2012)
Грижак М. В. - Діагностика батьківсько-дитячих відносин як умова надання просвітницької консультативної допомоги неповній сім’ї (2012)
Гуренко О. І. - Полікультурний ресурс професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Данильчук Л. О. - Ризики та небезпеки мережі Інтернет: до проблеми інформаційної захищеності дітей (2012)
Двіжона О. В. - Використання засобів позитивної психотерапії як інтерактивних технологій навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти (2012)
Демидова Ю. О. - Визначення рівня сформованості пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності (2012)
Дмитрів Р. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів до використання народних рухливих ігор в етновиховному просторі початкової школи (2012)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів дошкілля до формування етичних основ особистості вихованців (2012)
Долинський Є. В. - Аналіз наукових поглядів на структуру інформатичної компетентності студентів університетів (2012)
Доманова О. О. - Освітня діяльність дошкільних навчальних закладів нового типу: самореалізація дитини (2012)
Єфімчук О. М. - Специфіка професійної підготовки вчителя хореографії у педагогічному ВНЗ (2012)
Жорняк Н. - Специфіка туристської підготовки канадського корінного населення у провінції Британська Колумбія (2012)
Журат Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування (2012)
Зарединова Э. Р. - Социокультурный подход в моделировании учебно-воспитательного процесса в условиях многонационального общества, Бакшиш Э. Н. (2012)
Заредінова Е. Р. - Формування крос-культурних цiнностей учнів у школах АР Крим як наукова проблема, Зіядінова Р. І. (2012)
Зброєва Н. Б. - Виховний потенціал культурних традицій у рамках сучасного японського сімейного виховання (2012)
Ібраімова Л. Р. - Формування міжкультурної комунікації школярів у системі крос-культурних цінностей (2012)
Казакова Н. В. - Реалізація принципів педагогічної моралі у професійній діяльності педагога, Пісоцька Л. С. (2012)
Кєжковска І. - Етнокультурні цінності у громадянському вихованні учнівської молоді в Польщі (2012)
Кирста Н. Р. - Формування лексичної компетенції старших дошкільників засобами поетичних творів українських письменників (2012)
Кіт Г. І. - Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, Гриндій І. В. (2012)
Клепар М. В. - Формування ціннісних орієнтацій у процесі професійного зростання педагога-музиканта (2012)
Ковальчук З. Я. - Психолого-технологічні особливості процесу оптимізації навчання (2012)
Kokiel A. - Przestrzeń edukacji aksjologicznej studentów pedagogiki (2012)
Корицька Г. Р. - Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми використання засобів її реалізації на уроках української мови (2012)
Костів В. І. - Відновлення родинної культури поколінь – основа подолання сучасної кризи сімейних відносин (2012)
Кравець Н. С. - Організаційні аспекти реалізації екологічного виховання у навчально-виховному процесі дошкільних закладів України 90-ті рр. ХХ ст. (2012)
Красна В. В. - Освітнє середовище як чинник професійної підготовки вчителя музики (2012)
Лазарович Н. Б. - Творчо-обдарований дошкільник у полікультурному середовищі (2012)
Lewicka-Zelent A. - Empathy among the members of isolated culture, Korona K. (2012)
Лизун І. Ф. - Особливості соціальної адаптації підлітків із сімей трудових мігрантів (2012)
Лисенко Н. В. - Актуальні напрями удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів ДНЗ: соціальне замовлення сьогодення (2012)
Лисенко О. М. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці майбутніх фахівців ДНЗ (2012)
Лисенко-Гелемб’юк К. М. - Саморегуляція особистості в умовах підготовки педагогів до професійної діяльності (2012)
Макаренко О. П. - Малі фольклорні жанри у гуманістичному ставленні до особистості (2012)
Максимович О. М. - Писанка як засіб духовного виховання, Поясик О. І. (2012)
Марусинець М. М. - Етнопсихологічні аспекти освіти Закарпатського краю (2012)
Марчій-Дмитраш Т. М. - Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Мафтин Л. В. - Виховні ідеали українського народу у змісті початкової освіти України і європейський контекст (2012)
Мацук Л. О. - Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до природи рідного краю (2012)
Maciąg J. - Organisational factors of the career in the evaluation of female teachers of the early school education (2012)
Машкіна Л. А. - Теоретичні засади педагогічної технології "Школа діалогу культур" (2012)
Микитишин В. О. - Роль жінок-просвітян м. Хмельницького у культурно-освітньому розвитку краю (2012)
Михаськова М. А. - Модель професійної діяльності викладача: категоріальний аналіз проблеми (2012)
Новосьолов О. В. - Сутнісна характеристика змісту поняття "соціокультурні чинники етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу" (2012)
Олинець Т. В. - Особливості формування крос-культурних цінностей студентів вищих навчальних закладів (2012)
Олійник В. В. - Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (50 – 80-ті роки ХХ ст.) (2012)
Олійник М. І. - Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії (2012)
Паламарчук Л. Б. - Етноідентифікаційний ресурс курсу "Етнопедагогіка" (2012)
Пашков В. В. - Українська етнопедагогіка і питання національного виховання (2012)
Перепелюк І. Р. - Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід (2012)
Повалій Л. В. - Етнопедагогічні джерела педагогіки гуманізму (2012)
Попик О. П. - Виховання творчої особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва в позашкільних навчальних закладах (2012)
Постовий В. Г. - Етногенез і етнопедагогіка української сім’ї в контексті глобальних перипетій сьогодення (2012)
Прашко О. В. - Застосування форм комунікативного впливу на розвиток соціально-комунікативної активності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Примакова В. В. - Виховний потенціал народознавства в професійній діяльності вчителів початкових класів (2012)
Прокопчук О. - Формування професіоналізму в дошкільній освіті Великої Британії в руслі впровадження нових фахових кваліфікацій (2012)
Птащук І. В. - Виховання дітей засобами слова в українській народній педагогіці (2012)
Рего Г. І. - Зміст навчально-виховної діяльності в угорськомовних та неугорськомовних дошкільних закладах Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Рідкодубська А. А. - Теоретичні аспекти соціальної адаптації дітей в процесі творчої діяльності у позашкільному закладі (2012)
Розгон В. В. - Тенденції та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття (2012)
Романюк К. О. - Формування міжетнічної толерантності дошкільників: особистісно зорієнтовані технології (2012)
Романюк С. З. - Етнокультурні засади рідномовної освіти зарубіжних українців у полікультурному соціумі англомовних країн (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади (2012)
Рускуліс Л. В. - Ознайомлення із національно-культурною специфікою мовленнєвого етикету українців у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми вчителями української мови (практичний аспект) (2012)
Руснак І. С. - Методологічні засади формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору (2012)
Семенов О. С. - Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формування здорової особистості дитини 6-го року життя, Семенова Н. І. (2012)
Ситник Н. І. - Українсько-канадські зв’язки як чинник розвитку полікультурної освіти в Україні (2012)
Сірант Н. П. - Виховання дітей у молодій сім’ї (2012)
Слюзко В. І. - Роль вербальних засобів у формуванні основ морально-свідомої особистості на засадах народної педагогіки (2012)
Смолінська О. Є. - Професійна ідентифікація майбутнього вчителя в культурно-освітньому просторі педагогічного університету (2012)
Stelmasiak I. - The educational potential of Józef Maria Hoene-Wroński’s philosophy in the context of post-modernity – contribution to research (2012)
Струннікова Д. І. - Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки, Квасецька Я. А. (2012)
Труш Н. В. - Народні рухливі ігри в системі засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку (2012)
Філінюк В. А. - Наповнення народознавчим матеріалом змісту лінгводидактичних дисциплін у підготовці вчителя початкової школи (2012)
Фуштей Л. І. - Деінституалізація форм соціальної опіки дітей в умовах сьогодення (2012)
Харахады С. И. - Состояние развития устной речи первоклассников в процессе обучения грамоте крымскотатарского языка в учебниках и учебных пособиях (2012)
Харук Т. Я. - Мережа закладів соціального виховання в Україні (20-30 роки ХХ століття) (2012)
Чашечнікова Н. В. - Народний танець як фактор формування особистості молодшого школяра (2012)
Червінська І. Б. - Педагогічна взаємодія вчителя та учня в освітньо-виховному середовищі гірської школи (2012)
Чернишова А. М. - Український народний танець як засіб відродження національної культури (2012)
Чумак Л. В. - Спорідненість наукової педагогічної деонтології та української народної педагогічної деонтології (2012)
Чупахіна С. В. - Діяльність педагога в умовах інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ (2012)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання на сучасному етапі, Шоробура О. О. (2012)
Щербакова К. Й. - Формування навичок безпеки життя в контексті самореалізації особистості дошкільника, Макаренко Л. В. (2012)
Щербакова Н. М. - Формування пізнавальної самостійності школяра в контексті розвитку його особистості (2012)
Juszczak K. - Edukacja międzykulturowa w działaniu nauczyciela (2012)
Яблонська Т. М. - Психологічний супровід процесу реалізації рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Якубова Л. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор панкреатоеюноанастомоза на основании опыта выполнения 200 операций панкреатодуоденальной резекции, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Клименко М. В. (2014)
Трофімов М. В. - Особливості лікування виразкової шлунково–кишкової кровотечі у вагітних (2014)
Орехов А. А. - Оптимизация хирургической тактики при острой спаечной непроходимости кишечника, Бондарев Р. В. (2014)
Исаев Г. Б. - Функциональное состояние эндокринных клеток антрального отдела желудка, содержащих серотонин, при неспецифическом язвенном колите, Алиева А. М. (2014)
Салютін Р. В. - Забезпечення якості трансплантата кишечнику, Паляниця С. С., Давидова Т. І., Панченко Л. А., Мельничук І. М., Буслович О. В., Соколов М. Ф. (2014)
Борота А. В. - Лапароскопические и Notes эндовидеохирургические вмешательства по поводу заболеваний толстой кишки, Момот Н. В., Совпель О. В., Мирошниченко Е. Ю., Борота А. А. (2014)
Гамидов А. Н. - Профилактика спаечного процесса в брюшной полости у больных при распространенном перитоните (2014)
Бабабейли Э. Ю. - Лечение непаразитарных кист печени (2014)
Четвериков С. Г. - Проблема остаточной полости и местных рецидивов при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Попов В. В. - Применение тесемочного бандажа восходящей части аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции стеноза клапана аорты, Большак А. А. (2014)
Котенко О. Г. - Предоперационная эмболизация воротной вены: динамика портального давления, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Русин В. І. - Тактика хірургічного лікування атипових форм гострого варикотромбофлебіту, Ряшко М. І., Сірчак С. С., Лопіт В. М., Краснопольська О. С. (2014)
Біляєва О. О. - Роль ентеросорбентів у лікуванні ускладненої варикозної хвороби, Коржик Н. П., Миронов О. М., Балінська М. І., Ємець В. В. (2014)
Панов В. М. - Удосконалення доступу під час виконання поперекової симпатичної блокади у хворих з приводу ішемії тканин нижніх кінцівок, Фесенко У. А., Куцин В. М. (2014)
Кирилюк А. А. - Применение электросварочных технологий в видеоторакоскопической хирургии легких, Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Севергин В. Е., Мартынюк В. А., Аграхари А., Поляк С. Д., Козяр О. Н., Тронина Е. Ю. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и факторы, влияющие на результаты хирургического лечения внутримозговой гематомы при изолированной черепно–мозговой травме, Патрикян Д. А., Егунян М. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Клініко–морфологічне обгрунтування доцільності використання ангіосомних шкірно–жирових клаптів з тім’яної та скроневої ділянок, Скікевич М. Г., Ставицький С. О., Локес К. П., Цветкова І. В. (2014)
Усманова Т. Э. - Оптимизация подходов к хирургическому лечению больных по поводу доброкачественных узловых образований грудных желез (2014)
Корнацька А. Г. - Сучасні можливості профілактики інтраопераційних ускладнень при органозберігальних втручаннях на органах малого таза, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2014)
Полінкевич Б. С. - Роль Helicobacter pylori у виникненні патологічних процесів у травному каналі, Пікас П. Б. (2014)
Стасенко А. А. - Вплив хірургічного втручання на імунні процеси в організмі (2014)
Прилуцька С. В. - Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії (2014)
Никовская Г. Н. - Биотехнология утилизации осадков муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В. (2014)
Юсова Е. И. - Активация плазминогена низкомолекулярной стрептокиназой и эффект фибрина (2014)
Nozdrenko D. M. - C60 fullerene effect on the dynamics of fatigue processes in rat soleus muscle after ischemia-reperfusion, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2014)
Шканд Т. В. - Экстракция полипептидов из альгинатных гидрогелей in vitro и in vivo, Рошаль А. Д., Чиж Н. А., Вареников А. С., Черановский В. О., Сандомирский Б. П. (2014)
Кучма М. Д. - Виявлення та характеристика плоских еритроїдних колоній у напівтвердих культуральних середовищах, Шаблій В. А., Кирик В. М., Світіна Г. М., Прокопець Ю. К., Індиченко Т. М., Цупіков О. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2014)
Декина С. С. - Иммобилизация лизоцима в криогель поливинилового спирта, Романовская И. И., Овсепян А. М., Молодая А. Л., Пашкин И. И. (2014)
Туров В. В. - Особенности замерзания воды в криозащитной среде со спермиями быка, инкорпорированной в матрицу гидрофобного кремнезема, Крупская Т. В., Галаган Н. П. (2014)
Галенова Т. І. - Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу, Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Трохимчук Т. Ю. - Диагностические характеристики иммуноэнзимной тест-системы повышенной чувствительности для выявления ВИЧ-инфекции, Сердюк В. Г., Ганова Л. А., Горлов Ю. И., Михалап С. В., Спивак Н. Я. (2014)
Андріяш Г. С. - Мутантні штами мікроорганізмів — продуцентів лізину та треоніну, Заболотна Г. М., Шульга С. М. (2014)
Степанюк С. В. - Тест-система для виявлення та генотипування високопатогенного вірусу пташиного грипу А H5N1 методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу, Найденов В. Г., Співак М. Я. (2014)
Зареи Дарки Б. - Производительность системы культивирования микроводорослей при естественном освещении, Король О. Н., Геворгиз Р. Г. (2014)
Рецензія (2014)
Антошкіна Л. І. - Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво (2014)
Бритвєнко А. С. - Олійно-­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості (2014)
Герасименко Г. О. - Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації (2014)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму (2014)
Єлісєєнко О. В. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України (2014)
Knyazhenko I. I. - Theoretical aspects of development of Ukrainian agricultural market in conditions of globalization, Simonov R. V. (2014)
Кравцова О. М. - Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст (2014)
Літвінова В. О. - Економічна ефективність: сутність та форми (2014)
Рунчева Н. В. - Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні (2014)
Савушкін Д. І. - Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі (2014)
Стеченко Д. М. - Організаційно-­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­-туристичних послуг, Безуглий І. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти (2014)
Фролова Г. І. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні (2014)
Авраменко І. В. - Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства (2014)
Вареник О. Ф. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку, Марченко В. М. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інноваційна парадигма кластероутворення (2014)
Кіосєва І. А. - Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств, Маркова Н. О. (2014)
Настич В. Г. - Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства (2014)
Олійник О. О. - Обліково-­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес-­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств, Олійник Т. І. (2014)
Передерій Л. В. - Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві (2014)
Антошкін В. К. - Економічна та національна безпека регіонів (2014)
Носирєв О. О. - Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки (2014)
Макаренко Ю. П. - Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків (2014)
Руда Р. В. - Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства (2014)
Ткаль Я. С. - Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації (2014)
Пашков В. В. - Реалізація інноваційної концепції післядипломної педагогічної освіти: структурно-функціональна характеристика (2014)
Утюж И. Г. - Симулятивные смыслы современного образования (2014)
Тарасюк Л. С. - Осмысление проблемы целостности через категории "часть" и "целое" (2014)
Чантурия А. В. - Семиотические сценарии глобализации Г. Сонессона и реалии украинской культуры (2014)
Сердюк О. О. - Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз (2014)
Рогова О. Г. - Духовні сенси ультуроцентричної освіти (2014)
Крапівник Г. О. - Гра в детективі (2014)
Лобода Ю. О. - Когнітивні основи військової стратегії: І. Кант і К. фон Клаузевиць (2014)
Рахмайлов Є. В. - Соціоонтологія Хайдеггера в його екзістенційній онтології та феноменології (2014)
Колесник О. О. - Теоретико-методологічні засади упровадження мережних форм управління у регіональному освітньому просторі (2014)
Крячко В. І. - Опціональні методи дослідження в етносоціології релігії (2014)
Скляренко К. О. - Методологічні підходи вивчення міста крізь призму його повсякденності (2014)
Ковальчук А. Є. - Особливості уявлень про майбутнє в контексті сучасного міста (2014)
Волошин О. В. - Проблема активізації участі молоді у молодіжному громадському русі (2014)
Барчій І. М. - Криза контркультури в США в другій половині ХХ століття, Шафраньош О. І. (2014)
Коновалов А. Е. - Кинофестиваль как фактор социальной институционализации артхаусного кинематографа (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення (2014)
Лендьел М. О. - Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції (2014)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави (2014)
Струнін П. А. - Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи (2014)
Трофименко А. В. - Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді (2014)
Берест Р. Я. - Профспілки східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови, Берест І. Р. (2014)
Чучалін О. П. - Доля православної церкви в умовах запровадження нового радянського законодавства 1920 -1930 рр. (2014)
Резніков В. В. - До питання про антибільшовицький рух на Куп’янщині в 1919-1921 рр. (2014)
Кривошеїн В. В. - Політика брендингу і політична самоорганізація територій у міждисциплінарному полі (2014)
Наумкіна С. М. - Рецензія на монографію Мазур О. Г. "Концептуалізація політичного режиму в контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні" (2014)
Ремешевська І. В. - Методологічні підходи до визначення економічних втрат промислового підприємства від негативного впливу на навколишнє середовище (2014)
Матвеева И. В. - Экологическое нормирование действия радиационного фактора на биоту озерной экосистем (2014)
Шевченко Р. Ю. - Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) (2014)
Кондратенко О. М. - Аналіз діючих фтч дизелів нетрадиційної конструкції на відповідність сучасним нормам екологічних показників, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесу масообміну при перетворенні вуглекислого газу у метан біологічним методом, Левко О. Б. (2014)
Петрусенко В. П. - Оцінка ризиків для людини при впливі одного або декількох порогових токсикантів (2014)
Переварюха А. Ю. - Динамическая модель критического состояния популяции (2014)
Авраменко А. Є. - Визначення стану екологічної безпеки поверхневих і підземних вод центральної частини Полтавської області (2014)
Удод В. М. - Наукове обгрунтування використання показників асиміляційного потенціалу та асиміляційноі ємності для екологічної оцінки стану гідроекосистем річок, Вільдман І. А. (2014)
Кудрявська Т. Б. - Прогнозування стану довкілля при використанні математичного моделювання абортивності біоінди-катора, Дячко А. О. (2014)
Назаренко Е. А. - Проблеми забруднення фторидами ґрунтів і вод геохімічної провінції (на прикладі Полтавської області), Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2014)
Іващенко Т. Г. - Оцінка екологічного стану ґрунтів територій сакського державного хімічного заводу, Пушкарьова І. Д. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка ступеня забруднення грунтових вод важкими металами поблизу підприємств цивільної авіації, Дмитруха Т. І., Радомська М. М., Трофімов І. Л. (2014)
Тимощук О. А. - Аналіз викидів парникових газів внаслідок пожеж на сільськогосподарських угіддях, Шмарін С. Л. (2014)
Гомеля М. Д. - Вплив аерації та електролізу на зниження вмісту заліза, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Петрова М. А. - Очищення рідких радіоактивних відходів від цезію-137 із застосуванням глинистих сорбентів, модифіко-ваних фероціанідами заліза та міді (2014)
Калініхін О. М. - Визначення оптимальних умов процесу транспортування кам’яновугільних фусів (2014)
Барсукова Г. А. - Вивчення доцільності окиснення вихідного залізовмісного розчину різними окисниками, Вакал С. В., Карпович Е. О. (2014)
Бездєнєжних Л. А. - Одержання біопалива на основі соапстоку, Перфілова Н. О., Мартинова Т. В., Сокур М. І. (2014)
Шмандій В. М. - Зменшення рівня екологічної небезпеки від пилових викидів зернових елеваторів, Климець В. В., Бахарєв В. С. (2014)
Bedzay A. - Complex combination of analytical methods for the quantitative determination of fluacizine in solutions, biological material and air, Щербина О. М., Михалічко Б. М. (2014)
Большаніна С. Б. - Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами, Гурець Г. М., Балабуха Д. С., Міляєва Д. В. (2014)
Святенко А. І. - До питання експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах без регенерації активного мулу, Дяденко Н. М., Бояр С. В., Гученко М. І. (2014)
Пасічник А. М. - Моделювання та дослідження пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, Шуть С. П., Клен О. М. (2013)
Мороз Б. І. - До питання моделювання загроз інформаційній безпеці, Ткачова О. К., Кірюхіна А. І. (2013)
Войцещук А. Д. - Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави (2013)
Левыкин В. М. - Модели представления журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалый С. Ф., Богатов Е. О. (2013)
Пасічник А. М. - Розбудова логістичних транспортно-митних комплексів із застосуванням технології "сухий порт”, Прус Л. Р., Полока С. О. (2013)
Жир С. І. - Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю, Мірошніченко С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Данилко О. І. (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорных моделей показателей эффективности бизнес-процессов и мероприятий ОУ, Гниденко О. С. (2013)
Сохацький А. В. - Прогнозування динаміки вихорових слідів літаків: проблеми та перспективи (2013)
Іваник Є. Г. - Діагностування і розрахунок міцнісних параметрів оболонкових конструкцій транспортних систем за дії термомеханодифузійних навантажень, Ванкевич П. І., Вітрух І. П., Вільковський Є. К. (2013)
Завгородний В. В. - Информационная технология разработки специализированной СППР оперативного управления производством полупроводниковых изделий, Шевченко И. В., Шостак В. Ф., Щербак С. С. (2013)
Мороз Б. І. - Управління знаннями на основі масивів неструктурованих текстів у службових документах, Костенко Д. Є. (2013)
Спиридонов В. Н. - К вопросу применения модели в контуре автоматизированного управления сложным техническим объектом, Разгонов С. А. (2013)
Говоруха В. Б. - Застосування теорії нечітких множин до інформаційних систем, Лебідь О. Ю. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду з використанням перетворень на еліптичних кривих (2013)
Бондаренко Б. М. - Выделение признаков в задаче идентификации состояния электромагнитного реле в системах железнодорожной автоматики по акустическому сигналу, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2013)
Левыкин И. В. - Математическая модель жизненного цикла процесса выпуска полиграфической продукции (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Левыкин В. М. - Концепция представления требований к информационной системе, Евланов М. В. (2013)
Холод С. Б. - Організаційна структура управління проектно-орієнтованих організацій (2013)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури контейнерних терміналів на прикладі транспортного інвестиційного сервісу "ТІС”, Кущенко Є. С. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання функціонування пункту пропуску на основі марковських процесів, Горбушина А. Б. (2013)
Мороз Б. І. - Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Трофімов О. В. (2013)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування експортно-імпортного вантажопотоку через митницю "Д” на основі факторного кореляційно-регресійного аналізу (2013)
Халіпова Н. В. - Моделювання вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Шевченко И. В. - Модель структуры информационно-аналитической системы управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников, Левыкин В. М. (2013)
Пасічник А. М. - Дослідження ефективності створення логістичних транспортно-митних комплексів на основі методу аналізу ієрархій, Мальнов В. С., Кравчук С. С. (2013)
Мороз Б. И. - Использование усовершенствованной управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex, Викторов В. В. (2013)
Костенко В. В. - Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронних мереж, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2013)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності функціонування станцій стикування колій різної ширини за рахунок упровадження логістичних технологій (2013)
Савченко Л. А. - Обґрунтування раціональності вибору транспортного забезпечення логістики (2013)
Яковенко В. О. - Задачі пошуку та класифікації службових документів в інформаційних системах митної служби, Петренко І. В. (2013)
Кузнецов К. А. - Системный анализ и математическая модель работы дистрибьюторской компании, Громов В. А. (2013)
Пасічник В. А. - Розрахунок та дослідження нелінійного циліндричного згину конструктивних елементів на основі пластин, Гончаренко Д. О., Криницький Я. А. (2013)
Сохацький О. А. - Можливості застосування теплоенергетичних параметрів доменної плавки на практиці (2013)
Ульяновська Ю. В. - Постановка задачі комплексного оцінювання якості знань студента з навчальної дисципліни, Майстренко Т. С. (2013)
Деревянко И. И. - Алгоритм анализа экспериментальных тензометрических измерений опытной конструкции МСО из ПКМ, Кочусов Ю. А., Потапов А. М., Самусенко А. А. (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Духопельников С. В. - К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В., Душкин В. Д., Полянская Т. С. (2014)
Анділахай О. О. - Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями (2014)
Бодянський Є. В. - Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів, Тищенко О. К., Копаліані Д. С. (2014)
Владіміров Е. О. - Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин, Гавва Д. В., Чикунов П. О. (2014)
Возняк О. Т. - Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем, Пона О. М., Шаповал С. П. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника (2014)
Гречка І. П. - Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання (2014)
Григорьев А. Л. - Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки (2014)
Донской Д. Ф. - Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения, Кутя М. М., Олешко С. А. (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент (2014)
Кухтенков Ю. М. - Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин, Кухтенков М. Ю., Рижов С. О. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач (2014)
Мельник О. С. - Програмовані наноелектронні логічні елементи, Трохименко Н. В., Онищук О. В. (2014)
Ольшанський В. П. - Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника, Ольшанський С. В. (2014)
Плаксій Ю. А. - Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу (2014)
Проценко М. И. - Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель (2014)
Семко А. Н. - Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке, Владыкина Н. Н. (2014)
Сімсон Е. А. - Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях, Назаренко С. О., Марусенко С. І. (2014)
Сотник М. І. - Моделювання робочих режимів відцентрових насосів (2014)
Степук А. В. - Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром, Автономова Л. В., Бондарь С. В. (2014)
Тарсис Е. Ю. - Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости (2014)
Тимошенко Н. С. - Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей, Семко А. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек (2014)
Шевченко С. А. - Математическая модель регулятора давления газа, Валивахин С. А. (2014)
Шуклинов С. Н. - Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Корченко А. - Метод формирования лингвистических эталонов для систем выявления вторжений (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс криптографических AES-подобных примитивов нелинейной подстановки, Белецкий А., Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Бессалов А. - Мощность семейства эллиптических кривых, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Дихтенко А., Цыганкова О. (2014)
Samoilenko D. - Authentication scheme on fractal sets (2014)
Олексійчук А. - Безключові геш-функції регістрового типу, Король К. (2014)
Гончар С. - Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом (2014)
Блінцов В. - Захищений мережний інформаційний ресурс як синергетична система, Самойленко Д. (2014)
Шиян А. - Типування суспільних інститутів за методом кодування діяльності індивіда як елемент інформаційної безпеки (2014)
Конахович Г. - Методика вибору проектного рішення для розгортання захищеної мережі LTE, Одарченко Р., Ткаченко В. (2014)
Яремчук Ю. - Алгебраїчні моделі асиметричних криптографічних систем (2014)
Богданович В. - Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки, Висідалко А. (2014)
Азарсков В. - Параметры прогнозирования и идентификации атак в информационно-комуникационных системах, Гизун А., Грехов А., Скворцов С. (2014)
Васіліу Є. - Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів (2014)
Горбенко Ю. - Аналіз стійкості популярних криптоситем проти квантового криптоаналізу на основі алгоритму Гровера, Ганзя Р. (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс SCSPS алгоритма поточного шифрования, Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Юдін О. - Загрози державним інформаційним ресурсам: терміни та визначення, Бучик С. (2014)
Barannik V. - Method of image reconstruction based on two-level decoding of linear transforms, Turenko S. (2014)
Охрименко А. - Арифметика с отложенным переносом для целых чисел (2014)
Ковтун В. - Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення, Кінзерявий О., Стокіпний О. (2014)
Домарєв Д. - Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі системного підходу (2014)
Смирнов А. - Статистические свойства трафика на основе BDS-тестов для реализации системы обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационные сети, Дрейс Ю., Даниленко Д. (2014)
Левченко Є. - Рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки, Прус Р. (2014)
Коломыцев М. - Безопасность пользовательских процедур аутентификации Web-приложений, Носок С., Грайворонский Н. (2014)
Волонцевич Д. О. - Синтез нових кінематичних схем бортових планетарних коробок передач основного танку на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машини, Веретенніков Є. О. (2013)
Врублевський І. Й. - Точність наближеного розрахунку параметрів еліптичних коливань під час швидкісного вібротранспортування (2013)
Грабчак В. І. - Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів, Бондаренко С. В. (2013)
Деркач І. І. - Стан та проблеми розвитку автоматизованих систем контролю технічного стану складних технічних систем (2013)
Залипка В. Д. - Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів (2013)
Зубков А. Н. - Самонаведение ракеты на наземную цель при знакопеременном целефоновом контрасте, Юнда В. А., Залуцкая И. З., Коленников А. П. (2013)
Куприненко А. Н. - Синтез вариантов проектных гипотез технического облика перспективных типов боевых бронированных машин, Голуб В. А. (2013)
Ткачук П. П. - Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Литвин В. В., Лучук Е. В. (2013)
Мандрус В. І. - Спосіб побудови вихідної характеристики гідротрансформатора при спільній роботі з двигуном (2013)
Поздняков Е. К. - Повышение точности определения периода вращения антенных систем РЛС пассивными многопозиционными комплексами при помощи автокорреляционной функции, Ткаченко В. Н., Коротков В. В. (2013)
Попков Б. О. - Математична модель оцінки ефективності ураження цілей за даними пристрілювальної гармати для реактивних снарядів та снарядів з "відповідачем” у системі GPS-трекер (2013)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних бронетранспортерів, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2013)
Грабчак В. І. - Аналітична модель ураження артилерійської батареї противника з урахуванням своєчасності її виявлення, Супрун В. М., Заскока А. М., Сокіл Б. І. (2013)
Шабатура Ю. В. - Формалізація задачі та математична модель системи контролю адекватності управління наземними рухомими об’єктами, Мількович І. Б. (2013)
Лоза І. В. - Методичний апарат аналізу результатів оборонного планування (2013)
Salnik Y. - Mini-uav flight and payload automated control system, Matala I., Pashuk Y. (2013)
Сєлюков О. В. - Постановка задач оптимізації процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об’єкта радіоелектронної техніки (2013)
Рудковський О. М. - Інтегрування системи тренажерів в процес бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ (2013)
Редакційна колегія (2014)
Minayeva Т. S. - Theoretical and methodological bases of an evaluation of functional development of international companies’ activities for Antirecession management goals (2014)
Norio T. - Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects, Tanaka H., Bushuyev S. (2014)
Андриевская В. А. - Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании (2014)
Берневек Т. И. - Задачи маркетинга по этапам жизненного цикла проекта приобретения морского транспортного судна (2014)
Берулава Д. З. - Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст (2014)
Бушуев С. Д. - Тестология в управлении проектами, Ященко Ю. Г., Дмитриев К. А., Неизвестный С. И. (2014)
Гайдукова Н. В. - Теория возможностей при формировании портфеля проектов (2014)
Гловацкая С. Н. - Подход к оценке ценности проектов международной деятельности (2014)
Катаев Д. С. - Организационная модель проектно-операционной деятельности промышленных предприятий (2014)
Колесникова Е. В. - Развитие теории проектного управления: закон Воробьева Ю. Л. о влиянии риска на успешность портфеля проектов (2014)
Омельчук А. О. - Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки (2014)
Павліха Н. В. - Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем, Марчук Ю. В. (2014)
Рач Д. В. - Классификация рисков проекта с позиции деятельностной модели проекта (2014)
Рибак А. І. - Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування, Азарова І. Б. (2014)
Тесля Ю. М. - Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б., Латишева Т. В. (2014)
Цюцюра М. І. - Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2014)
Берзлев О. Ю. - Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері, Білощицький А. О. (2014)
Федушко С. С. - Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників, Білущак Г. І. (2014)
Чемерис М. М. Отамась В. В. - Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Бородавка Є. В. - Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan, Квасневський В. М. (2014)
Пасічник О. О. Бурба О. І. - Визначення оптимального варіанта інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору (2014)
Білощицький А. О. - Перетворення файлів різних типів до єдиного формату, Діхтяренко О. В., Лященко Т. О. (2014)
Бушуєв С. Д. - Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання, Білощицький А. О., Гогунський В. Д. (2014)
Маляр М. М. - Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ, Штимак А. Ю. (2014)
Минаев Ю. Н. Филимонова О. Ю. - Интеллектуальный анализ временных рядов. Сингулярные декомпозиции и гранулярный компьютинг в задачах интеллектуального анализа временных рядов, Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2014)
Дичко А. О. - Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами, Єремєєв І. С., Гузовський М. Є. (2014)
Кондрук Н. Е. - Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації (2014)
Наукове видання (2014)
Адах Н. А. - Семантика індивідуально-авторських кольороназв у поетичній мові Василя Барки (2008)
Архангельська А. М. - Культурна значущість форми як стимул номінації вибору імені чоловіка у акті мовотворення (2008)
Бобрикова Ю. В. - Естетичні функції слова в контексті поетичної культури (2008)
Бибик С. П. - Побутовизм як лінгвокультурема (2008)
Вокальчук Г. М. - Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики (2008)
Гаврилюк Н. В. - Суфіксальні іменники-новотвори неокласиків у контексті поетичного мовлення 20-30-х років ХХ ст. (2008)
Галаур С. П. - Явище префіксально-прийменникової кореляції: історія вивчення та перспективи дослідження (2008)
Грицик Н. - Ключові образи у поезії Віри Вовк (2008)
Засєкіна С. А. - Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках (2008)
Максимчук В. В. - Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) (2008)
Мандрик Н. В. - Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення (2008)
Носенко І. Ю. - Лексико-семантична диференціація власне-відносних прикметників (2008)
Поліщук О. Г. - Індивідуально-авторські прикметники-композити у поетичному лексиконі ХХ століття (2008)
Ричагівська Ю. Є. - Можливості складносурядних одиниць віршового мовлення у стилістичній площині (2008)
Сербіна Т. Г. - Диференціація приєднувальних та парцельованих конструкцій в історичному екскурсі (2008)
Степанова О. І. - Синоніміка прикметникових лексем та їх місце в художніх текстах Миколи Хвильового (2008)
Сюта Г. М. - Лексико-семантичні параметри індивідуального поетичного словника Тадея Карабовича (2008)
Тимочко О. Б. - Метафора як визначальний елемент ідіолекту письменника (2008)
Цапук І. В. - Семантична специфіка оказіональних номінацій у поезії Ліни Костенко (2008)
Чеберяк А. М. - Специфіка функціонування мовленнєвого жанру "відкритий лист" в мережі Інтернет (2008)
Чемеркін С. Г. - Модифікація ознак сакрального стилю в Інтернеті (2008)
Шевчук Т. Б. - Структурно-семантичні відношення в словотвірних ланцюгах (2008)
Шульжук Н. В. - Проблеми опису українського діалогічного мовлення (2008)
Слотницька І. В. - Ситуативні завдання на уроках української мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (2008)
Бакай Н. - Художній час і простір у творах В. Підмогильного "Військовий літун" та "Третя революція" (2008)
Банацька Н. - Як у краплині води (2008)
Білоус О. - Чудо і трансцендентність історичного мислення у "Повісті врем’яних літ" (2008)
Білоус П. - Тип ренесансного лицарства у поемі "Про острозьку війну" Симона Пекаліда (2008)
Бурченя В. - "Вогненні стовпи" Романа Іваничука в контексті палімпсестного письма (2008)
Гнатюк М. І. - Літературна критика, її предмет і завдання (2008)
Годунок З. В. - Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового (2008)
Демедюк Н. В. - Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового (2008)
Дмитрук О. - Вимір "природне/штучне" у романі Юрія Косача "Еней та життя інших" (2008)
Капленко О. М. - Феномен "сценарного" стилю оповіді авангардиста Леоніда Скрипника (2008)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в теоретико-літературних концепціях М. Бахтіна (2008)
Когут О. - Концепт масової політичної свідомості "маленької людини" та симулякру "людини-гвинтика" у сюжетах сучасної української драматургії (2008)
Корнійчук Т. - Особливості композиції нотаток Павла Тичини (2008)
Крикавська О. - Жанрологічний аспект вивчення біографічного письма (2008)
Матчук А. - Слово як феномен буття (2008)
Мельничук О. - Винниченківські впливи в драматургії Я. Мамонтова (2008)
Миненко Ю. - Барокова символіка геральдичної поезії (2008)
Пастух Х. - Наративна стратегія як система у романі Емілії Бронте "Буреверхи" (2008)
Поліщук Я. - Ре-візії минулого в сучасній літературі (2008)
Саковець С. - Міфопоетика творчості Василя Стуса (2008)
Степанець В. О. - Міфи та архетипи: їх місце і роль в історичних драмах Івана Кочерги (2008)
Тхорук Р. - Драма Михайла Старицького "Не судилось": авторська тема й читацькі стратегії (2008)
Томчук Л. - Жіноча меланхолія як текст (2008)
Ходюк О. - Сецесія як стиль перехідної доби у поетичному циклі Галини Комарівни "Над Чорним морем" (2008)
Хмель В. А. - Діалог шляхетності в колядковому полі українців і поляків (2008)
Єрмоленко С. Я. - "До словечка, до слів’ятка притулися, може, так хоч мови рідної навчишся" (2008)
Сюта Г. М. - "На каторзі жорстоких віршів так тяжко душить слово-жорно…" (2008)
Содержание (2013)
Успехи лидерства (2013)
Русанов А. В. - Использование современных компьютерных технологий для создания высокоэффективных проточных частей турбин радиально-осевого типа (2013)
Греков В. Ф. - Об устойчивости тонкостенных цилиндров, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2013)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та прогнозування ефективності роботи газосепараторів промислових установок газових та газоконденсатних родовищ, Маренок В. М., Логвин А. В., Настенко О. В., Синельник Р. А. (2013)
Смирнов А. В. - Расчетные исследования динамических характеристик уплотнений компрессора высокого давления, Гадяка В. Г., Лейких Д. В., Зинченко И. Н. (2013)
Бондарев А. А. - Исследование свариваемости магниевого сплава МА2 электронным лучом в вакууме, Нестеренков В. М. (2013)
Радзієвський В. Н. - Особливості створення композиційного матеріалу з металевою матрицею в об’ємі довільної форми, Будник А. Ф., Петренко Є. А. (2013)
Дядюра К. А. - Научное обоснование взаимодействия заинтересованных сторон в организационных системах (2013)
Божко А. Е. - Принципиальные особенности функционирования электромагнитного поршневого двигателя, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2013)
Москаленко В. Б. - Устройство для осушки и восстановления изолирующего газа ускорительного масс-спектрометра, Чижов И. Г., Павленко Ю.А., Дрозденко А.А. (2013)
Жеманюк П. Д. - Комплексное влияние технологических операций на структуру и свойства отливок из жаропрочного никелевого сплава, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2013)
Кукуй Д. М. - Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств противопригарных покрытий, модифицированных наноструктурированными материаламив, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Слово к читателю (2013)
Яковлєв Є. О. - Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України (2014)
Бурачек В. Г. - Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга, Малик Т. Н., Олинович А. С., Прокопенко А. Л. (2014)
Новохацька Н. А. - Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі, Трофимчук О. М. (2014)
Ваколюк М. В. - Вимірювання концентрації СО2 в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами (2014)
Горова А. І. - Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій, Бучавий Ю. В., Павличенко А. В., Миронова І. Г. (2014)
Анпілова Є. С. - Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС, Клименко В. І., Крета Д. Л., Трофимчук О. М. (2014)
Цікало О. В. - Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих, Іванюта С. П. (2014)
Удод В. М. - Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій, Абу Діб С. М. (2014)
Романчук К. Г. - Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС, Стефанишин Д. В. (2014)
Повстень В. О. - Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення, Коршун М. М., Дмитруха Т. І. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм (2014)
Хруник С. Я. - Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості (2014)
Ошкадер А. В. - Оценка современного экологического состояния артезианских скважин на территории Керченского полуострова (2014)
Попов М. О. - Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки, Семко І. Д., Козак І. (2014)
Полумієнко С. К. - Щодо оцінки сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Симонов И. Н. - Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии (2014)
Толчевська О. Є. - ГІС технології в землеустрої, Коняєв Ю. Г. (2014)
Стрижак О. Є. - Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу (2014)
Васянин В. А. - Структуры данных и процедуры редукции маршрутов в задачах распределения потоков в коммуникационных сетях, Ушакова Л. П. (2014)
Радчук В. В. - Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть вторая), Гречановский А. Е., Брик А. Б., Шабалин Б. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Поета О. М. - Порівняльна характеристика імунотропної активності диклофенаку натрію, мелоксикаму та целекоксибу, Мамчур В. Й. (2009)
Родинський О. Г. - Механізми функціонування компонентів спинномозкових рефлекторних дуг за умов гіпертироксинемії (2009)
Федоренко Ю. В. - Динаміка метаболічного і функціонального стану печінки за умов дії фтору на фоні біопротекторів (2009)
Макаренко О. В. - Вибір знеболюючого засобу при експериментальному паркінсонізмі за умов леводопотерапії (2009)
Шепетько M. В. - Парадоксальне поєднання ефектів ліпосом: посилення катехоламінової вазоконстрикції та гіпотензивна дія, Соловьов A. І. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінації трамадолу і дротаверину на структурно-функціональну організацію головного мозку (2009)
Шпонька І. С. - Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком’язових пухлин матки, Потапов В. О., Медведєв М. В., Гончарова Г. С. (2009)
Жильчук В. Є. - Фармакологічна корекція кардіотоксичного впливу антрациклінових протипухлинних антибіотиків у хворих на рак молочної залози, Бездєнєжних Н. О., Козловський В. О., Кудрявець Ю. Й. (2009)
Перцева Т. О. - Аналіз причин та структури загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Плєханова О. В. (2009)
Гриб В. А. - Характер ураження периферійних нервів у взаємозв’язку з функціональним станом гепатоцитів за даними С13-метацетинового дихального тесту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2009)
Хомазюк Т. А. - "Маскована" артеріальна гіпертензія у жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням у період перименопаузи, Горач Н. В., Пшенянікова О. Л. (2009)
Абрагамович О. О. - Вплив небівололу на веґетативну реґуляцію ритму серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, Файник А. Ф., Нечай О. В., Давимука М. І., Сороківський М. С. , Яковина І. Я., Файник О. А. (2009)
Чухрієнко Н. Д. - Щодо проблеми впровадження діагностики пневмоцистозу: верифікація пневмоцистної пневмонії у хворого з онкогематологічною патологією, Козлова О. Є., Каплан П. Ю., Ніколаєнко Т. П., Сидоренко І. В., Паша Н. С. (2009)
Педаченко Є. Г. - Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Єрошкін О. А. (2009)
Маргітіч С. В. - Дослідження показників велоергометрії у зв’язку з енергетичними рівнями рухового режиму хворих на бронхіальну астму (2009)
Дитятковський В. О. - Проблемні питання специфічної алерговакцінації у дітей, хворих на поліноз, та шляхи їх вирішення, Дука К. Д. (2009)
Шайда О. О. - Cтан когнітивних функцій у хворих при оперативних втручаннях на щитовидній залозі (2009)
Кузьмінова Н. В. - Ремоделювання екстракраніальних судин і функціональний стан судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Гайдук Т. А. - Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Кондратьєв В. О. - Клінічний перебіг негоспітальних пневмоній у дітей і ефективність антибактеріальної терапії, Єгоренко О. В., Огнянова В. О. (2009)
Литвин Ю. П. - Аналіз використання малоінвазивного металоостеосинтезу, Кушніренко А. Г., Гулай А. М. (2009)
Калмиков С. А. - Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу (2009)
Філіпченко Л. Л. - Морфологія хронічного гастриту в осіб, що проживають у радононебезпечному регіоні, Іщенко Л. О. (2009)
Канюра О. А. - Комплексний підхід до розвитку профілактики стоматологічних захворювань у дітей (2009)
Самойленко А. В. - Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі інгаляційної глюкокортикостероїдної терапії, Бабенко В. М. (2009)
Мірчук Б. М. - Вплив адаптогенних та остеотропних препаратів на біофізичні параметри ротової рідини та клітин букального епітелію при ортодонтичному лікуванні, Дєньга А. Е., Дєньга Е. М. (2009)
Шевченко В. Н. - Динаміка фізичного та статевого розвитку дівчат з інвертованим пубертатом (2009)
Надворний М. М. - Оцінка інформативності показників якості морської води, Ковальчук Л. Й. (2009)
Левченко О. Є. - Вивчення впливу подразнюючої речовини морфоліду пеларгонової кислоти на репродуктивну функцію (2009)
Содержание (2014)
Вишневский В. П. - Роль налогов в возвышении Восточной Азии: эволюционный аспект, Вишневская Е. Н., Гурнак А. В. (2014)
Тарасевич В. Н. - Государство: причины возникновения и качественные признаки (2014)
Ляшенко В. И. - Институциональное обеспечение структурных трансформаций промышленного региона, Колесникова А. В., Ляшенко С. В. (2014)
Курбатова М. В. - Новый государственный менеджмент в российской системе высшего профессионального образования (2014)
Капогузов Е. А. - Институциональные факторы успешности реформ государственного управления (2014)
Попова О. Ю. - Обоснование экономических условий эффективной реализации экологоориентированных решений на предприятиях, Заричанская Е. В. (2014)
Носова О. В. - Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития (2014)
Апатова Н. В. - Рыночные функции социальных компьютерных сетей (2014)
Сысоев С. А. - Социальный капитал и стабильность экономического развития (2014)
Соколовская Е. В. - Экономическая природа недобросовестной налоговой конкуренции (2014)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2014)
Самаль С. А. - Институциональные предпосылки перехода Украины и Беларуси к устойчивому развитию, Мельник Л. Г., Колесников А. В., Ермоленков В. В., Сиренко С. Н. (2014)
Мельников В. В. - Роль факторов поведенческой адаптации в регулировании инновационной активности посредством контрактной системы России (2014)
Король С. Я. - Методологические основы учета социальной ответственности бизнеса (2014)
Кравцов О. О. - Деякі питання оцінки інвестицій в суспільні блага (2014)
Галабурда Н. К. - Институциональная трансформация. Методологические уроки постсоциалистического реформирования (2014)
Гоосен Е. В. - Государственно-частное партнерство как фактор выбора долгосрочной стратегии развития малого инновационного предпринимательства, Никитенко С. М., Ковригина С. В. (2014)
Козик Л. В. - Институциональные преобразования государственной собственности в условиях реформирования белорусской экономики (2014)
Селименков Р. Ю. - Институты развития как инструмент государственного управления экономикой (2014)
Кухарская Н. А. - Институциональные проблемы государственной политики повышения капитализации регионов, Сараева И. Н. (2014)
Попов Е. В. - Институциональный дизайн в сетях, Казакова Д. М. (2014)
Шергелашвили Е. В. - Институциональная нота в инновационном развитии (2014)
Шевченко В. В. - Институт защиты коммунальной собственности, Инякин В. Н. (2014)
Пыжев И. С. - Воздействие корпоративных слияний на организацию и управление бизнесом: теоретические аспекты, Руцкий В. Н. (2014)
Юрманова Е. А. - Современные кооперативные организации в контексте институционально-эволюционной теории (2014)
Шевченко В. В. - Роль теории предельной полезности в совершенствовании института мотивации работников предприятий (2014)
Пичковская-Шевченко О. В. - Перспективы совершенствования стратегий интернационализации белорусских промышленных предприятий (2014)
Юргель Н. В. - Институционализация фирмы: теоретические аспекты (2014)
Ксензов С. В. - Базовые институты белорусского и ирландского этносоциумов, Ксензова В. Э. (2014)
Клишова Е. В. - Экономическая рациональность в институциональной концепции В. Голубничего (по материалам архива В. Голубничего), Колесник И. В. (2014)
Нелин Д. В. - Некоторые вопросы эволюции институтов организации горнозаводской промышленности Урала XVIII в. (2014)
Антыкуз В. М. - Проблема распределения доходов в институциональной теории (2014)
Таушанжи К. П. - Образование и экономика: проблемы и суждения, Яниогло А. И. (2014)
Родинський О. Г. - Механізми формування ураження центральної та периферичної нервової системи за умов експериментального цукрового діабету, Гузь В. А. (2009)
Захараш М. П. - Історичні аспекти становлення військово-медичної служби СБ України, Волошин В. О., Бережний А. Б., Кравченко А. М., Тітов Г. І., Зозуля Д. В. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінованого введення габапентину та анальгетиків на больовий синдром при підвищеній судомній готовності мозку (2009)
Хижняк О. М. - Сіальованість поверхневих глікопротеїнів мембран клітин крові при онкозахворюваннях, Зіненко Т. О. (2009)
Перцева Т. О. - Особливості перебігу порушень серцевого ритму та провідності у хворих із поєднанням ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень за даними ретроспективного аналізу, Фесенко О. В. (2009)
Плєханова О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: вплив природи загострення на рівень деяких біохімічних показників мокротиння та крові (2009)
Перцева Т. О. - Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ, Конопкіна Л. І. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функціональної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими гіпертензивними церебральними і кардіальними кризами, Візір В. А., Нагорний В. В. (2009)
Варун О. Е. - Порівняльна ефективність медикаментозної й психологічної підготовки в дітей перед операцією, Снисарь В. І. (2009)
Павлова Ю. В. - Труднощі діагностики міокардиту, Василенко А. М., Тамамшева А. А., Троян Н. Ю. (2009)
Маргітіч С. В. - Обґрунтування використання показників вегетативного тонусу при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму (2009)
Мокрозуб В. В. - Активність фагоцитарної ланки імунітету при дисбіотичних станах урогенітальної системи, спричинених Staphylococcus aureus, та можливість їх корекції препаратами пробіотиків, Бабенко Л. П., Воронкова О. С., Полішко Т. М, Вінніков А. І. (2009)
Сакович В. М. - Пробіотики у лікуванні вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів, Шерстюк А. І. (2009)
Толмачова С. Р. - Клініко-психологічна характеристика юнаків із первинною артеріальною гіпертензією, Ніконова В. В., Носова О. М., Ахназарянц Е. Л. (2009)
Вишневський В. А. - Аналіз патології внутрішніх органів у хворих на остеоартроз великих суглобів, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Ославський О. М. - Динаміка змін показників антиоксидантного захисту ротової рідини дітей зі скупченим положенням зубів і катаральним гінгівітом під впливом комплексного лікування (2009)
Корж В. П. - Показники імунного статусу спортсменів, які тренують витривалість, при тривалих і прогресивно зростаючих фізичних навантаженнях (2009)
Пєшкова О. В. - Типи синдрому перетренованості у спортсменів ігрових видів спорту (2009)
Глазунов О. А. - Показники стану тканин пародонта в осіб, які проживають у промисловому регіоні, Семенов К. А., Фесенко В. І., Гавриленко А. Г., Нагібіна Є. Б. (2009)
Микитенко Д. О. - Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази серед породіль Київського регіону, Тимченко О. І. (2009)
Пельо І. М. - Токсичність та деякі сторони токсикодинаміки комбінованого фунгіциду Сульфокарбатіону ПК, Шкарапута Л. М, Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2009)
Грищенко С. В. - Гігієнічна оцінка стану довкілля Донецької області: проблеми, чинники ризику і території підвищеної екологічної небезпеки, Іщєйкіна Ю. О. (2009)
Москвяк Н. В. - Формування адаптації школярів молодших класів на сучасному етапі (2009)
Штепа О. П. - До 75-річчя заснування міської санепідстанції м.Дніпропетровська, Моргачова В. І., Касьяненко В. Д. (2009)
Професор Ігор Сергійович Мащенко (до 70-річчя дня народження) (2009)
Лехан В. М. - Професор Ковров Яків Григорович (до 85-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2009)
Професор Гордіюк Микола Михайлович (до 70-річчя від дня народження) (2009)
Кришень В. П. - Рецензія на підручник "Хірургія. Т. І" / за ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2007. – 445c. (2009)
Чергінець В. І. - Рецидивний бронхіт у дітей, Ільченко С. І. (2009)
Дроздов О. Л. - Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка і лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам`яті, Чорна В. І. (2009)
Волощук Н. І. - Статевий диморфізм фармакологічної активності та токсичності диклофенаку натрію у щурів з ад’ювантним артритом (2009)
Корж В. П. - Особливість фармакологічної дії екзогенного фосфокреатину при інтенсивних фізичних навантаженнях (2009)
Науменко Л. Ю. - Виховна робота по запобіганню ізоляціонізму та ксенофобії серед студентів Дніпропетровської державної медичної академії, Святенко Т. В. (2009)
Гайдук Т. А. - Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Маргітіч С. В. - Динаміка функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні (2009)
Плющев І. Є. - Рейтингова модель діагностики стану хворих із ГВМК. Застосування рейтингової моделі для розподілу хворих на групи з типовим клінічним перебігом захворювання, Гладка О. М. (2009)
Мороз С. М. - Психологічні детермінанти психосоматичних розладів у пульмонології (2009)
Ляшко С. В. - Вплив гіпокситерапії на стан нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії (2009)
Македонський І. О. - Оцінка якості життя та віддалених результатів лікування пацієнтів з уродженими вадами розвитку, які супроводжуються порушеннями функції сечостатевої системи (2009)
Моногарова Н. Є. - Клінічна характеристика різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній (2009)
Тарайра И. - Турбулентность ритма сердца как предиктор неблагоприятного прогноза после инфаркта миокарда (2009)
Погорєлов О. В. - Когнітивні порушення та неспецифічна активація нейрональних структур у пацієнтів із церебральним атеросклерозом (2009)
Кушніренко А. Г. - Пролонговані внутрішньокісткові блокади в ортопедо-травматологічній практиці, Гулай А. М. (2009)
Драгомирецька М. С. - Біохімічне дослідження ротової рідини пацієнтів у процесі ортодонтичного лікування (2009)
Куляс В. М. - Оцінка впливу викидів теплоелектростанцій на вміст металів у волоссі дітей, Єрмаченко О. Б., Жданов В. В., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2009)
Вайнер В. О. - Про стан професійної захворюваності на вугільних шахтах міста Першотравенська, Чабан О. А., Архипова Т. В. (2009)
Іщєйкіна Ю. О. - Гігієнічний аналіз особливостей сучасної соціально- економічної та демографічної ситуації в різних регіонах України, Грищенко С. В. (2009)
Павлова Ю. В. - Стійка втрата працездатності хворих на міокардит у великому промисловому місті (2009)
Кафедрі медико-соціальної експертизи 30 років (2009)
Калюжна Т. Г. - Аксіологічний аспект інновацій як передумова зростання професіоналізму майбутнього вчителя (2014)
Меттини Э. - Философские и методологические задачи инновационного развития высшего образования: от исполнителя к творцу (2014)
Смирнов В. А. - Университет: инновационный путь развития (2014)
Бойчевська І. Б. - Особливості професійної соціалізації вчителів іноземної мови в Німеччині (2014)
Год Б. В. - "Інтелекуальний туризм" як чинник розвитку вітчизняної освіти (XІV–XVIII ст.) (2014)
Дєнічева О. І. - Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя (2014)
Коржилова О. Ю. - Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток (2014)
Нестеренко І. Б. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі (науково-педагогічні розвідки) (2014)
Скиба К. М. - Перспективи імплементації європейських підходів до формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вишах України (2014)
Хоменко О. В. - Іноземні мови у вищих економічних освітніх закладах Китаю (2014)
Ябурова О. В. - Структурно-функціональні характеристики міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2014)
Бєлікова Н. О. - Сучасні технології навчання в теоретичній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Голік О. В. - Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої у процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології (2014)
Грицай Н. Б. - Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Кобилянська І. М. - Практичні аспекти формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів фінансово-економічного коледжу (2014)
Коркішко О. Г. - Педагогічні основи активізації самостійної роботи студентів (2014)
Кучеренко І. А. - Кредо вищої освіти – формування професійної компетентності вчителя-словесника нової формації (2014)
Лазарєв М. І. - Метод навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів на основі подвійної інтеграції, Попов М. В. (2014)
Лазарєва Т. А. - Структура інноваційного змісту творчої професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2014)
Лук’янчук С. Ф. - Напрями інноваційного розвитку педагогічної освіти в США у контексті проблеми полі культурності (2014)
Постоленко І. С. - Психолінгвістичний підхід до дистанційного навчання іноземних мов (2014)
Процько Є. С. - Аналіз навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії (2014)
Разенкова Н. В. - Розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей у самоосвітній діяльності (2014)
Рускуліс Л. В. - Використання інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2014)
Скиба А. О. - Використання здоров’язбережувальних технологій для зміцнення фізичного здоров’я студентів напряму підготовки "Швейне виробництво" (2014)
Бокун І. А. - Шляхи розвитку мотивації професійного вдосконалення викладачів кафедри іноземних мов ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (2014)
Хом’юк В. В. - Математична компетентність майбутнього інженера: аналіз феномену (2014)
Бондаренко Н. Б. - Підготовка магістрів до реалізації професійної педагогічної управлінської діяльності, Ляшова Н. М. (2014)
Годлевська К. В. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Ковтун І. М. - Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів-філологів (2014)
Костюк В. В. - Портфоліо у професійній журналістській освіті (2014)
Понзель У. В. - Проблема інтердисциплінарності у професійній підготовці майбутнього педагога (2014)
Умерова Г. А. - Место и роль аналитической компетентности в структуре профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Артерчук Т. О. - Машинний переклад в опрацюванні студентами-правниками німецькомовних юридичних текстів (2014)
Вітюк О. І. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні природничо-математичних дисциплін у коледжах (2014)
Крамаренко Т. В. - Сучасні інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології навчання у вищій школі, Мединська С. І. (2014)
Леоненко А. В. - Патріотичне виховання в контексті підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності (2014)
Лоза Т. В. - Готовність старших підлітків до самостійного життя як соціально-педагогічна проблема (2014)
Марцева Л. А. - Особистісно орієнтований підхід як методологічна засада системи професійної підготовки молодших спеціалістів технічного профілю (2014)
Проценко І. І. - Рефлексивно-оцінна діяльність суб’єктів навчання у процесі евристичної діалогової взаємодії (2014)
Сазонов Є. О. - Критерії ефективності позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього закладу (2014)
Саяпіна С. А. - Науково-дослідна робота як засіб розвитку творчого потенціалу особистості студента (2014)
Сидоренко Н. В. - Інноваційна культура як вищий прояв загальнокультурних професійних та особистісних якостей учителя (2014)
Стельмах Н. В. - Педагогічна творчість як фактор самореалізації особистості педагога (2014)
Тимчук Л. І. - Наративне навчання у медіапросторі (2014)
Хом’як О. А. - Особливості виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Шмалей С. В. - Интеллектуальная культура в профессиональной педагогической деятельности, Щербина Т. И. (2014)
Кочерга О. М. - Використання тренінгу в професійному становленні майбутнього вчителя (2014)
Красовська О. О. - Удосконалення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Лисенко С. А. - Гра як метод активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи з математики (2014)
Семенова Л. В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (2014)
Хижняк І. А. - Лінгводидактична підготовка вчителя початкових класів у руслі соціокультурних тенденцій сучасності (2014)
Ярошинська О. О. - Освіта як невід’ємний конструкт поняття "освітнє середовище професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів" (2014)
Гладуш В. А. - Розвиток теорії логопедії в Україні: історичний аспект (2014)
Шацкая М. А. - Технология формирования коммуникативных способностей у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2014)
Ковач І. В. - Результати коригувальної дії біофлавоноїдів на тверді тканини зубів щурів в умовах експерименту, Штомпель Г. В., Макаренко О. А. (2010)
Шпонька О. В. - Прогнозування ризику онкотрансформації та результатів медикаментозної терапії у жінок із дисплазією епітелію шийки матки (2010)
Полевик І. В. - Оцінка церебропротекторних властивостей цитохрому С за умови гіпоксії, що виникає при моделюванні космічної хвороби руху (2010)
Заічко Н. В. - Вплив гідроген сульфіду на систему гемостазу щурів, Платонова Т. М., Чернишенко Т. М., Гриненко Т. В., Юсова О. І. (2010)
Бондар Г. В. - Методи внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії при раку молочної залози, Сєдаков І. Є., Хоменко А. В., Балашова О. І. (2010)
Яворський В. В. - Визначення впливу запаморочення на якість життя хворих похилого віку на гіпертензивну енцефалопатію (2010)
Мурашко Н. К. - Стан перфузії головного мозку у хворих на артеріальну гіпертензію, Самаалі Хішем (2010)
Дзяк Л. А. - Можливості комплексної терапії хронічної недостатності мозкового кровообігу у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Терещенко Л. А., Гайдук Т. І. (2010)
Потапов В. О. - Шляхи підвищення ефективності хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки у жінок репродуктивного віку, Медведєв М. В., Зіненко Т. О., Польщиков П. І. (2010)
Шейко С. О. - Порушення ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від стадії ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Дитятковська Є. М. - Сучасні підходи до зняття загострення сезонного алергічного риніту, Родкіна І. А., Білецька С. В., Бендецька Ю. В. (2010)
Скороходова Н. О. - Диференційна діагностика інфільтративних неонкологічних процесів у легенях у сучасних умовах, Хлистун В. М. (2010)
Македонський І. О. - Сучасні підходи до медичної абілітації пацієнтів із загальним урогенітальним синусом (2010)
Шутурмінський В. Г. - Дослідження неспецифічної резистентності ротової рідини в користувачів знімними частковими протезами, виготовленими з різних матеріалів, Кравченко Л. С. (2010)
Деньга О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей з патологією опорно-рухового апарату, Жук Д. Д., Іванов В. С., Коновалов Н. Ф. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Втрата постійних зубів та розповсюдженість зубо-щелепних деформацій у дорослих, Мирчук Б. М., Дєньга О. В. (2010)
Маргітіч С. В. - Динаміка показників велоергометрії при респіраторному тренуванні хворих на бронхіальну астму (2010)
Васильченко В. В. - Клініко-морфологічне обгрунтування використання ранньої торакотомії у хворих із перфоративними формами туберкульозу легенів, Савенков Ю. Ф. (2010)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічне обґрунтування можливості застосування сорбентів-замутнювачів у схемах водопідготовки з використанням освітлювачів-рециркуляторів, Омельчук С. Т. (2010)
Куляс В. М. - Мікробіоценоз слизових оболонок зіва й носа дітей при інгаляційному впливі пилу багатокомпонентного хімічного складу, Єрмаченко О. Б., Трунова О. А., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2010)
Штепа О. П. - Автоматизація та компютеризація бактеріологічних лабораторій, Пономарьова Т. М., Жаданос Н. М., Чебанова О. В., Петрова В. О., Бразалук Л. В. (2010)
Яловенко О. І. - Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів (2010)
Вітовська О. П. - Оцінка рівнів задоволення хворих на первинну глаукому наданою їм медичною допомогою в Україні (2010)
Професор В. Й. Мамчур (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Гребень А. С. - Оценка возможностей использования спутниковых снимков национальной системы ДЗЗ СИЧ-2 для решения тематических задач сельского хозяйства Украины (2014)
Триснюк В. М. - Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу, Радчук І. В., Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2014)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України (2014)
Томченко О. В. - Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень (2014)
Дудар Т. В. - Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок, Ведмеденко І. В., Станкевич С. А. (2014)
Дмитруха Т. І. - Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності (2014)
Новохацька Н. А. - Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів (2014)
Удод В. М. - Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус, Жукова О. Г. (2014)
Олійник О. Я. - Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням, Кузьмич І. С. (2014)
Степова Н. Г. - Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі, Калугін Ю. І., Кушка О. М. (2014)
Василенко О. А. - Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах, Поліщук О. В., Василенко Л. О. (2014)
Анпілова Є. С. - Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець (2014)
Красовський Г. Я. - Розроблення технології визначення коефіцієнтів розораності земельних масивів, Толчевська О. Є. (2014)
Заграй Я. М. - Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості, Ребренюк А. В. (2014)
Бідюк П. І. - Порівняння методів оцінювання валютних ризиків, Трофимчук О. М., Черниш Л. Д. (2014)
Флакс Л. В. - Метод подбора товаров-заменителей на основании близости покупательских свойств (2014)
Гостюшкин В. В. - Графические процессоры в задачах биоинформатики, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Бази даних для перевірки адекватності моделей СППР із забезпечення техногенної безпеки промислового міста, Василь’єва О. І. (2014)
Стрижак О. Є. - Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем, Горборуков В. В., Франчук О. В., Попова М. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Перцева Т. О. - Клінічні та імунологічні особливості патології нижніх дихальних шляхів в епідемічний період, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2010)
Чергінець В. І. - Результати застосування багатофункціонального інгалятора для індукції та збору харкотиння у дітей раннього віку, Ільченко С. І. (2010)
Перцева Т. О. - Роль оцінки показників глікемії та інсулінорезистентності в алгоритмах вибору цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маляр К. Ю. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського