Триснюк В. М. - Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу, Радчук І. В., Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2014)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України (2014)
Томченко О. В. - Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень (2014)
Дудар Т. В. - Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок, Ведмеденко І. В., Станкевич С. А. (2014)
Дмитруха Т. І. - Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності (2014)
Новохацька Н. А. - Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів (2014)
Удод В. М. - Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус, Жукова О. Г. (2014)
Олійник О. Я. - Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням, Кузьмич І. С. (2014)
Степова Н. Г. - Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі, Калугін Ю. І., Кушка О. М. (2014)
Василенко О. А. - Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах, Поліщук О. В., Василенко Л. О. (2014)
Анпілова Є. С. - Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець (2014)
Красовський Г. Я. - Розроблення технології визначення коефіцієнтів розораності земельних масивів, Толчевська О. Є. (2014)
Заграй Я. М. - Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості, Ребренюк А. В. (2014)
Бідюк П. І. - Порівняння методів оцінювання валютних ризиків, Трофимчук О. М., Черниш Л. Д. (2014)
Флакс Л. В. - Метод подбора товаров-заменителей на основании близости покупательских свойств (2014)
Гостюшкин В. В. - Графические процессоры в задачах биоинформатики, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Бази даних для перевірки адекватності моделей СППР із забезпечення техногенної безпеки промислового міста, Василь’єва О. І. (2014)
Стрижак О. Є. - Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем, Горборуков В. В., Франчук О. В., Попова М. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Перцева Т. О. - Клінічні та імунологічні особливості патології нижніх дихальних шляхів в епідемічний період, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2010)
Чергінець В. І. - Результати застосування багатофункціонального інгалятора для індукції та збору харкотиння у дітей раннього віку, Ільченко С. І. (2010)
Перцева Т. О. - Роль оцінки показників глікемії та інсулінорезистентності в алгоритмах вибору цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маляр К. Ю. (2010)
Моногарова Н. Є. - Проблеми раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиційні пневмонії (2010)
Коцарєв О. С. - Морфологічні особливості медикаментозної стимуляції сурфактанта як головної адаптаційної системи легень, Мунтян О. С., Хрипкова О. О. (2010)
Крамарьова В. Н. - Фактор Віллебранда та антикоагулянтна активність протеїну С у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2010)
Шейко С. О. - Вплив комплексної терапії на функціональні порушення нирок у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Анікєєва Т. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при атеросклеротичному ураженні екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця (2010)
Дроздова І. В. - Кардіоваскулярний ризик, пов’язаний із підвищенням артеріального тиску та наявністю нозогеній (2010)
Василенко А. М. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит при різних ступенях серцевої недостатності та на тлі лікування, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Діагностична значущість зорових викликаних потенціалів при церебральних ішемічних порушеннях внаслідок церебрального атеросклерозу (2010)
Воронін К. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних із гіпертензивними розладами, Лоскутова Т. О., Бен С. Н. (2010)
Рибалка В. В. - Особливості психоемоційного реагування дітей в різні періоди туберкульозної інфекції (2010)
Малевич О. Є. - Промиваючий дренаж при лікуванні флегмон щелепно-лицьової локалізації, Шарипов М. В. (2010)
Чернов Д. В. - Деякі аспекти лікування остеомієліту щелепних кісток в осіб з імунодефіцитними станами, Комок О. А., Шмат С. М., Пивоваров М. Ю., Шмат Р. С. (2010)
Зінченко Ю. В. - Ефективність черезстравохідної електрокардіостимуляції при тріпотінні передсердь I типу у хворих з ожирінням (2010)
Неханевич О. Б. - Біоелектрична активність серця та вегетативна регуляція спортсменок, які займаються важкою атлетикою та тхеквондо (2010)
Комський М. П. - Клінічні особливості перебігу хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи (2010)
Штомпель Г. В. - Динаміка стану неспецифічної резистентності в порожнині рота у дітей 3-6 років м. Дніпропетровська (2010)
Богомолов А. Є. - Вивчення мітогенних властивостей антигенних комплексів умовно патогенних грибів, Зайков С. В. (2010)
Стусь В. П. - Взаємозв’язок захворювань сечостатевої системи із вмістом важких металів у біосубстратах, Білецька Е. М., Губар І. О. (2010)
Коршун О. М. - Аналітичне забезпечення еколого-гігієнічного моніторингу залишкових кількостей імідазолінонових гербіцидів (2010)
Фурсов І. В. - Гігієнічне значення деяких параметрів фізико-хімічних властивостей хромомагнезитового пилу і його вплив на здоров'я населення, Єрмаченко О. Б. (2010)
Тітов Г. І. - Організаційні аспекти функціонування системи медико-санітарного забезпечення особового складу органів СБ України в режимі повсякденної готовності (2010)
Дзяк Г. В. - Современные представления о биологических свойствах лецитина (лекция для врачей), Дроздов А. Л., Шульга С. М., Глух А. И., Глух И. С. (2010)
Школьник В. М. - Альтернативні методи лікування больового синдрому, Чепа А. В. (2010)
Ширикіна М. В. - Клінічний випадок хвороби Гоше у дитини, Кондратьєв В. О., Забудська О. Г., Мошик Л. Г., Авраменко Н. І. (2010)
Члену-кореспонденту АМН України, доктору медичних наук, професору О. В. Люлько – 75 років (2010)
Професор П. Т. Сягайло (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Нємець К. - Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем, Грушка В. (2014)
Бейдик О. - Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір (2014)
Смирнов І. - Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі пам’яток Першої Світової війни (2014)
Покляцький С. - Новий погляд на дослідження понятійно-термінологічних аспектів (на прикладі категорії умови життя населення) (2014)
Mostova I. - Modern trends in global urbanization process and the role of migration (2014)
Beidyk O. - Bird-watching as a component of ecotourism in the USA: a demographic and economic analysis, Novosad N. (2014)
Nowicka K. - Concrete and water. Searching for new possibilities of the tourist function development in Tricity, Szmytkowska M. (2014)
Нємець Л. - Ретроспективний аналіз містоутворюючих функцій міста Харкова, Мазурова А. (2014)
Кулєшова Г. - Науково-інноваційні аспекти розвитку міста Харкова, Озерська Т. (2014)
Нємець Л. - Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області, Барило І. (2014)
Джаман В. - Етнічна структура населення Центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області), Джаман Я. (2014)
Сегіда К. - Структурні чинники зміни рівня народжуваності в Харківській області, Кіндякова О. (2014)
Гудзеляк І. - Старіння населення України, Стефаник У. (2014)
Корнус О. - Територіальні особливості статево-вікової структури населення Сумської області (2014)
Федій О. - Територіальна організація сільського розселення Полтавської області (2014)
Яковлєва Ю. - Кластеризація міських соціогеосистем регіону за особливостями системного соціально-економічного розвитку (на прикладі Донецької області) (2014)
Корнус А. - Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України (2014)
Потапова А. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області, Лемехова А. (2014)
Ткачук Л. - Державне регулювання розвитку туризму у КНР (2014)
Капустин А. - Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина Фасо. І. Исследование энергетической ситуации, Бели Б., Козловский Р., Алёшин А., Лунёв Е. (2014)
Вірченко П. - Особливості розвитку альтернативної енергетики в Донецькій області, Кравченко К. (2014)
Бережний В. - Методичні засади вивчення антропогенної трансформації довкілля (на прикладі Куп’янського району Харківської області) (2014)
Гаман Н. - Закони та принципи соціально-економічного тематичного картографування на прикладі проектування логістичних карт (2014)
Грушка В. - Моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області (2014)
Лапушняк М. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня життя населення регіону (2014)
Погребський Т. - Особливості захворюваності та смертності населення України (2014)
Телебєнєва Є. - Трудові ресурси як складова соціально-економічного потенціалу Харківського регіону (2014)
Пасевич Ю. - Застосування факторного аналізу в дослідженні ринку праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області) (2014)
Шпурік К. - Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області (2014)
Ліхван В. - Сільськогосподарські підприємства у структурі аграрного виробництва Харківської області (2014)
Майстер А. - Оцінка факторів сільськогосподарського освоєння території Волинської області (2014)
Полевич І. - Прогнозування обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Горовий Г. - Історико-географічні передумови інвестування господарства Галичини в другій половині ХIХ – початку ХХ століття (2014)
Добровольська Н. - Підходи до оптимізації землеробства Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання (2014)
Панкратьєва В. - Територіальні особливості та напрями удосконалення системи освіти Луганської області (2014)
Нємець Л. - Мала Батьківщина очима видатного суспільного географа, Кандиба Ю. (2014)
Наші автори (2014)
Правила оформлення та подання статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Лиман І. І. - Справа про наглядача Бердянської митної застави титулярного радника Крижанівського, Єременко М. М. (2013)
Колесников К. М. - "Перша елевтерія” Херсонеса та проблема визначення статусу міста 40-х рр. до н. е. – 140-х рр. н. е. у вітчизняній історіографії (2013)
Дячок О. О. - Джерела до історії торгових, митних і податкових відносин у Галицько-Волинському князівстві (2013)
Жиброва Т. В. - Из истории таможенного и питейного управления южнорусских уездов: "ценовные росписи” XVII в. как исторический источник (2013)
Мазепа О. М. - Дослідження проблем міської і територіальної геральдики України в "Додатках до Бюлетеня УГГТ” (2013)
Виноградов Г. М. - Роль транс’європейського торговельного "Великого бурштинового шляху” в римсько-варварському дипломатично-військовому співробітництві (2013)
Алексаха А. Г. - Деякі тенденції розвитку європейської торгівлі у пізньому середньовіччі та в нові часи (2013)
Корнацький І. А. - Бахмутська прикордонна митниця у XVIII ст.: біля витоків митної справи Донеччини (2013)
Малиновский Б. В. - Ставка поземельной подати в колониях иностранцев на территории Российской империи (рубеж XVIII и XIX вв.) (2013)
Морозов О. В. - Еволюція митного тарифу в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Поташнікова Г. В. - Матеріально-соціальне забезпечення працівників митних установ Російської імперії в 60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2013)
Архірейський Д. В. - Митно-тарифна складова радянської митної справи наприкінці непу (2013)
Новотоцьких А. В. - Торговельний договір та Митна конвенція між СРСР і Туреччиною 1927 р.: історія прийняття, особливості, значення (2013)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз в СРСР як форма військово-економічної співпраці країн-союзників у ІІ Світовій війні (2013)
Атаманенко А. Є. - Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя (2013)
Рева Т. М. - Налоговые преобразования: исторический опыт и современность (2013)
Блануца А. В. - |Огляд| Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х рр. XV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с. : іл. ISBN 978-966-496-217-6 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мамчур В. Й. - Патоморфологічний стан слизової оболонки шлунка та особливості обміну NO при експериментальному моделюванні гострої кровоточивої виразки, Мунтян С. О., Кришень В. П., Трофімов М. В., Макаренко О. В. (2010)
Чергінець В. І. - Порушення в легенях новонароджених щурів при експериментальному моделюванні нормобаричної гіпероксії, Ільченко С. І. (2010)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти формування тромбофілії за хронічної гіперцистеїнемії у щурів (2010)
Машейко І. В. - Діагностична цінність визначення концентрації та фукозильованості альфа-1-кислого глікопротеїну при хронічних мієлолейкозах, Бразалук О. З. (2010)
Візір В. А. - Величина об′ємного мозкового кровотоку та рівень гомоцистеїну плазми у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Буряк В. В., Попльонкін Є. І. (2010)
Василенко А. М. - Вплив дисбалансу цитокінової системи на структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит із різними функціональними класами серцевої недостатності, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Нейропсихологічні розлади у пацієнтів із гемісферними ішемічними порушеннями та їх залежності від нейродинаміки стовбурового та кіркового рівня (2010)
Перцева Т. О. - Показники функції ендотелію у чоловіків, що палять, із хронічним обструктивним захворюванням легенів, Гашинова К. Ю., Єфімова Н. О. (2010)
Корпусенко І. В. - Ефективність модифікованих колапсохірургічних втручань у хворих на туберкульоз легень, Бакулін П. Є., Савенков Ю. Ф. (2010)
Сорокіна О .Ю. - Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою (2010)
Василенко А. М. - Особливості функціональних змін у нирках у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка, Шейко С. О. (2010)
Ермакович И. И. - Применение препарата Вазонат в лечении больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом, Чернышов В. А. (2010)
Окладникова С. Л. - Особливості клінічного перебігу гестаційного і хронічного піелонефриту у вагітних, Крутіков Є. С., Николаєв В. М. (2010)
Линник М. І. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз, її вплив на розвиток та можливість прогнозування епідеміологічної ситуації в Україні (2010)
Мирончук Л. В. - Рентгенографія ліктьового суглоба в постравматичному періоді у практиці медико-соціальної експертизи (2010)
Юр’єва Л. М. - Синдром "позбавлення батьківського піклування", Гура Е. І. (2010)
Калмиков С. А. - Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція (2010)
Баранник С. І. - Прогнозування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Родинська Г. О., Губарь І. О. (2010)
Омельчук С. Т. - Определяющее значение особенностей механизма действия соединений класса трикетонов на теплокровных животных при оценке их опасности для человека, Ковальчук Н. Н., Сасинович Л. М. (2010)
Щудро С. А. - Вікові та гендерні особливості характеру підлітків, Дроздова І. В., Журавель Т. О. (2010)
Гінзбург В. Г. - Якість медичної допомоги в акушерських стаціонарах очима пацієнтів (2010)
Волошин В. О. - Актуальні питання взаємодії медичної служби СБ України з іншими військовими та відомчими формуваннями медичної служби в Україні в умовах повсякденної готовності, Тітов Г. І. (2010)
Крячкова Л. В. - Аналіз існуючих підходів до оцінки результатів діяльності систем охорони здоров’я (2010)
Професор Неруш Петро Опанасович (до 70-річчя з дня народження) (2010)
Лехан В. М. - Професійна та громадська діяльність І. В. Лешко-Попеля (до 150-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. IV. Энтропия Цаллиса и неэкстенсивная термодинамика (2014)
Белоголовский М. А. - Функция распределения прозрачностей сильно сжатых разупорядоченных слоев диэлектрика (2014)
Namlyeyeva Yu. V. - Theoretical investigations of the idealized model for the mushy region, Taranets R. M. (2014)
Луньов С. В. - Ефективна маса густини станів електронів ∆1-мінімуму зони провідності кристалів германію (2014)
Локтионов И. К. - Применение осциллирующих потенциалов взаимодействия для моделирования равновесных свойств простых жидкостей, Терехов С. В., Рубцова О. А. (2014)
Труханов А. В. - Методика расчета постоянства коэффициентов гигантского магниторезистивного эффекта в многослойных квазиодномерных структурах, Труханов С. В., Шарко С. А. (2014)
Гаджиалиев М. М. - Экспериментальное определение барического коэффициента края зоны проводимости арсенида галлия, Пирмагомедов З. Ш., Эфендиева Т. Н. (2014)
Синякина С. А. - Влияние высокого гидростатического давления на процесс дегидратации ксерогеля системы ZrO2–3 mol% Y2O3, Горбань О. А., Константинова Т. Е. (2014)
Варюхин В. Н. - Разработка метода 3D деформационного структурообразования в условиях сочетания деформаций кручения и сжатия, Кулик И. А., Белоусов Н. Н., Пашинская Е. Г. (2014)
Подрезов Ю. Н. - Роль сдвиговых деформаций консолидации порошковых материалов, Вербило Д. Г., Евич Я. И. (2014)
Воропаев В. С. - Исследование влияния параметров процесса асимметричной прокатки на формирование структуры и свойств порошкового проката, Гогаев К. О., Подрезов Ю. Н., Назаренко В. А. (2014)
Пашинская Е. Г. - Влияние технологии волочения со сдвигом на структуру и свойства низкоуглеродистой проволоки, Варюхин В. Н., Максакова А. А., Максаков А. И., Толпа А. А., Макарова А. В. (2014)
Шемченко Е. И. - Cпектрофотометрия нормального отражения и брюстеровское отражение от алмазоподобных пленок нитрида углерода CNx и CNx:Euy, Свиридов В. В., Радкевич Н. А. (2014)
Федоренкова Л. И. - Температурное воздействие электролитной плазмы на структуру поверхности металла (2014)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти організації медичної допомоги в Україні (2010)
Філіппов Ю. О. - Оцінка надання медичної допомоги хворим на жовчнокам’яну хворобу за обсягом виконання клінічних протоколів у деяких областях України, Зигало Е. В. (2010)
Дзяк Л. А. - Прогнозування функціональних наслідків внутрішньочерепних крововиливів внаслідок розриву артеріовенозних мальформацій, Мітрофанов К. В., Скрипник О. Ф. (2010)
Сергеєв С. В. - Особливості розвитку транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію, Мурашко Н. К. О (2010)
Дукельський О. О. - Психологічні особливості хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій (2010)
Горовенко Н. Г. - Асоціація поліморфних варіантів генів ACE та AT2R1 з розвитком перинатальної патології у новонароджених, Кир’яченко С. П., Россоха З. І. (2010)
Кусткова Г. С. - Діагностичне значення циркадних ритмів при гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби, Мурашко Н. К. (2010)
Шейко С. О. - Фактор некрозу пухлини- α та показники еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Катеренчук І. П. - Ефективність вазонату® в комплексному лікуванні хворих зі стабільною стенокардією, Ткаченко Л. А., Вакуленко К. Є. (2010)
Калмиков С. А. - Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації (2010)
Ігнащук О. В. - Вплив терапії ноофеном на стан автономної нервової системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Сєркова В. К. (2010)
Білов О. В. - Пломбування штучної екстраплевральної порожнини, морфологічні і рентгенологічні аспекти, Мальцев І. О., Литвяков Ю. М., Савенков Ю. Ф., Корпусенко І. В. (2010)
Рой І. В. - Біомеханічні показники ходи у хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Драч Л. О. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Необхідність обґрунтування положення – тяжка термічна травма як критичний стан (2010)
Доманський А. М. - Результати хірургічного лікування хворих з наслідками поліструктурних пошкоджень передпліччя і кисті (2010)
Дитятковський В. О. - Клінічна ефективність перорального і підшкірного методів алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз (2010)
Громов О. В. - Вплив стимуляторів остеогенезу на стан кісткової тканини альвеолярного відростка старих щурів (2010)
Семенов К. А. - Техніка вимірювання величини відкривання рота (2010)
Комський М. П. - Визначення можливості проведення сцинтиграфії при різних формах остеомієліту нижньої щелепи, Дроздов О. Л. (2010)
Стусь В. П. - Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону, Білецька Е. М., Головкова Т. А. (2010)
Сидоренко Т. П. - Вплив різних чинників на процес формування здоров’я здорових підлітків, Бердник О. В. (2010)
Левченко О. Є. - Вплив рецептур "Сирень" та "Черемуха" на функцію серцево-судинної системи експериментальних тварин в умовах алкогольної інтоксикації, Мохорт М. А., Торбін В. Ф. (2010)
Кузьмінов Б. П. - Субхронічний інгаляційний вплив формальдегіду на стан дихальних шляхів та імунну систему морських свинок, Бісярін Ю. В., Кузьмінов Ю. Б., Зазуляк Т. С., Грушка О. І., Зазуляк І. А. (2010)
Хоп’як Н. А. - Метод знешкодження кубового залишку виробництва диметилсульфоксиду за допомогою екосорбенту глауконітоліту на Львівському підприємстві "Галичфарм" - "Корпорація Артеріум", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Крупка Н. О., Матисік С. І., Зуб С. Т., Грималюк Б. Т. (2010)
Надворний М. М. - Зростання поширеності трансмісивних гельмінтозів в Одеському регіоні, Олійник В. А., Ковальчук Л. І. (2010)
Щудро С. А. - Виявлення особливостей реагування на захворювання у підлітків, Дроздова І. В., Буряк Л. І., Журавель Т. О. (2010)
Хобзей М. К. - Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні, Іпатов А. В., Коробкін Ю. І., Мороз О. М. (2010)
Гінзбург В. Г. - Структурна перебудова системи охорони здоров’я на регіональному рівні: досягнення та завдання (2010)
До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2010)
Професор Л. Ю.Науменко (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Професор О. І. Сукманський (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Корягін Ю. А. - Становлення та розвиток громадського лікарського руху на Катеринославщині, Гніненко І. К., Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Бобрик К. Ю. - Створення злочинної організації як прояв організованої злочинності та різновид організованої злочинної діяльності (2014)
Бояров В. І. - Деякі питання організації і тактики огляду місця події під час розслідування масових заворушень, Глінська-Тарасова Н. В. (2014)
Глущенко С. В. - Принципи спеціалізації та інстанційності в діяльності Вищого спеціалізованого суду (2014)
Голей В. П. - Процеси залучення та повернення іноземних кредитів під гарантії Уряду України: історіографічний аспект (2014)
Горян Е. В. - Антимонопольне регулювання діяльності холдингових компаній в США, Англії, ФРН та Україні: порівняльно-правовий аналіз, Карасик О. О. (2014)
Єряшов Є. К. - Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів авіаційної діяльності – юридичних осіб (2014)
Дехтярев Ю. П. - Юридическая ответственность за травматизм профессиональных спортсменов (сравнительный анализ правовых подходов к данной проблеме в Англии и Франции), Жуляев В. В. (2014)
Заяць Н. Я. - Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи (2014)
Коломієць Н. В. - Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: правовий аналіз понять "підстави" та "умови" (2014)
Ляш А. О. - Підтримання державного обвинувачення в суді: правова природа, суть і значення (2014)
Мироненко О. В. - Мета і підстави застосування запобіжних заходів за новим кпк україни (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Ірландії (2014)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза: деякі проблемні питання та сучасні можливості, Абрамова В. М. (2014)
Тракало Р. І. - Міжнародно-правові стандарти судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя (2014)
Юринець Ю. Л. - Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: пошук витоків у первісних суспільствах (2014)
Юрчишин В. М. - Правове забезпечення функціональної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні (2014)
Яремко Г. З. - Гранична межа покарання у виді штрафу (2014)
Яценко О. В. - Структура і зміст правового статусу судді під час здійснення судочинства (2014)
Шпачук А. О. - Провадження на підставі угод (2014)
Боговская Е. А. - К вопpосу об организационно-правовом регулировании иммунопрофилактики гепатита B лиц, участвующих в оказании медицинской помощи (2014)
Булеца С. Б. - До питання про компенсацію моральної шкоди (2014)
Булеца С. Б. - Правові проблеми захисту прав медичних працівників (2014)
Грачева Т. Ю. - Правовые аспекты ответственного самолечения, Самусь И. В. (2014)
Гурылёва М. Э. - К вопросу реализации прав пациента через свободу фармацевтических назначений врача (2014)
Гурылёва М. Э. - Правовое обеспечение деятельности банков пуповинной крови в России (2014)
Єні О. В. - Замісна підтримувальна терапія: особливості законодавчого регулювання в Україні (2014)
Коваль А. М. - До проблеми обґрунтування використання терміну "охороноздоровче право" в наукових дослідженнях (2014)
Коваль М. В. - Законодавча обумовленість терміну "охороноздоровче" право України (2014)
Ковальова О. М. - Досвід викладання біоетики студентам вищого медичного навчального закладу, Ащеулова Т. В., Амбросова Т. М., Смирнова В. І., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Гончарь О. В. (2014)
Коляденко Н. В. - Принципи біоетики як морально-правова основа розвитку системи охорони здоров’я в Україні (2014)
Курило Т. М. - Викладання охороноздоровчого права в системі післядипломної медичної освіти (2014)
Курило Т. М. - Розвиток законодавства України про охорону здоров’я під час проведення реформ галузі (2014)
Насырова А. Н. - Организационные аспекты оказания помощи при бешенстве (2014)
Ніндипова В. І. - Адміністративно-правові норми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин потребують удосконалення (2014)
Олефір А. О. - Проблеми нормативного регулювання особливостей здійснення державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2014)
Прокопенко Н. О. - Міждисциплінарна стратегія розвитку охороноздоровчого права, Прокопенко В. В. (2014)
Прокопенко Н. О. - Напрямки розвитку взаємодії між охороноздоровчим правом та законодавством у сфері екології та містобудування, Прокопенко О. В. (2014)
Рогова О. Г. - Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону здоров’я (2014)
Сажієнко Н. В. - Щодо дефініції міжнародного права охорони здоров’я (2014)
Таранюк Г. П. - Кризис здравоохранения в Украине: институциональный аспект (2014)
Терованесов А. М. - Правова основа впровадження вітчизняної системи обов’язкового медичного страхування (2014)
Триньова Я. О. - Використання біометричних даних: погляд з позиції de lege lata (2014)
Шаповалова П. К. - К вопросу формирования нормативов юридической работы в сфере здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Шаповалова П. К. - Региональный стандарт по ведению дел в судах для юридического отдела регионального министерства (департамента) здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Від редакції (2014)
Солтис Дж. - Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т. Шевченка (2014)
Айріян К. Б. - Важливість запровадження інституту конституційної скарги для повноцінного захисту та відновлення порушених прав особи (2014)
Чернишевич О. В. - Виконавча влада в Україні на рубежі XX–XXI століть: правовий та історичний аспект (2014)
Головкін О. - Особливості та класифікація позовів у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2014)
Скільський І. І. - Окремі аспекти визначення меж судового розгляду стосовно кола осіб (2014)
Вереша Р. В. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект) (2014)
Корж В. П. - Проблеми усунення юридичних колізій в окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Гончар В. П. - Мета та підстави обмеження гласності судового процесу (2014)
Колесник Ю. B. - Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України (2014)
Тютьков І. В. - Щодо визначення поняття та складу функцій взаємодії Воєнної організації держави у системі адміністративно-правових відносин (2014)
Мойсей Л. О. - Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців (2014)
Давиденко О. І. - Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності (2014)
Тракало Р. І. - Роль слідчого судді у досудовому розслідуванні (2014)
Антонюк Н. М. - Діти в прийомних сім’ях: проблематика перекладу, Дробаха О. В. (2014)
Шовкова Т. А. - Зміст граматичної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Внукова Ю. А. - Неосудність та обмежена осудність як кримінально-правові категорії (2014)
Волошенко О. В. - Способи зміни та підміни (2014)
Бобох Н. М. - Механізм оподаткування нерухомого майна як складова податкового механізму держави (2012)
Дем’янчук О. І. - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів, Шевчук Н. А. (2012)
Десятнюк О. М. - Суб’єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України (2012)
Гупаловська М. Б. - Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення (2012)
Іваницька М. П. - Стабілізація місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Каспрук А. Ю. - Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів (2012)
Корень Н. В. - Модернізація механізму управління капітальними видатками як складової інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Крупей Н. С. - Економічна сутність податків та їх функції (2012)
Кулай А. В. - Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи (2012)
Левицька С. О. - Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку, Тимошенко І. О. (2012)
Литвиненко Я. В. - Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2012)
Рошило В. І. - Система фінансового забезпечення місцевих органів влади, Ковалевич Д. А. (2012)
Серебрянський Д. М. - Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика, Новицька Н. В. (2012)
Сидорович О. Ю. - Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України (2012)
Синчак В. П. - Ретроспектива наукових підходів до інтерпретації податкового стимулювання, Крушинська А. В. (2012)
Тимошенко М. В. - Динаміка бюджету та окремі аспекти модернізації економіки (2012)
Шулюк Б. С. - Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства (2012)
Алмашій Я. І. - Особливості туристичної діяльності у регіональному контексті (2012)
Антонюк О. І. - Система інформаційного забезпечення як елемент фінансового менеджменту, Мицак О. В., Осадчук Ю. М. (2012)
Артюшок В. С. - Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку (2012)
Артюшок К. А. - Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського Полісся (2012)
Бутов А. М. - передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології (2012)
Глухова В. І. - Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Чубка О. Ю. (2012)
Гончарова В. Г. - Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку (2012)
Давидов Г. М. - Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості, Черновол О. М. (2012)
Жарікова О. О. - Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту (2012)
Ізмайлова Н. В. - Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи (2012)
Кармазіна Н. В. - Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону (2012)
Коваль В. М. - Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми (2012)
Костецький В. В. - Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства (2012)
Костриченко В. М. - Економічне обґрунтування цінових рішень в анробізнесі (2012)
Кошелєва О. Г. - Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2012)
Кузьмінська К. І. - Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату (2012)
Левицька І. О. - Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії (2012)
Левицька С. О. - Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці, Андрєєва А. О. (2012)
Левицький В. В. - Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість (2012)
Легенчук С. Ф. - Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів (2012)
Матюха М. М. - Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій (2012)
Миколишин М. М. - Банки як емітенти цінних паперів: досвід Польщі (2012)
Нападовська Л. В. - Концептуальні засади формування управлінської звітності, Матюха М. М. (2012)
Олійник Я. В. - Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу в Україні (2012)
Орлова В. О. - Концепція розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Півняк Ю. В. - Системний підхід у забезпеченні фінансової безпеки підприємства, Почечун О. І., Суха М. С. (2012)
Позняковська Н. М. - Подання фінансової звітності суб’єктів державного сектора (2012)
Позов А. Х. - Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності (2012)
Пушкарь І. В. - Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів (2012)
Свірко С. В. - Методологічні та методично-організаційні положення формування інформаційного ресурсу суб’єкта господарської діяльності, Осадча О. О. (2012)
Слюсаренко К. В. - Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу, Романюк І. (2012)
Стащук О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства, Андрійчук М. П. (2012)
Стащук О. В. - Структура капіталу підприємства в контексті досягнення його фінансової стійкості, Гриценюк А. В. (2012)
Твардовська Л. М. - Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки, Півняк Ю. В., Чабаненко М. В. (2012)
Ткаченко С. А. - Характеристика сучасної практики організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2012)
Томілін О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України (2012)
Харчук Ю. Ю. - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Царенко О. В. - Технологія управління реалізації аутсорсингу (2012)
Чумак О. В. - Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства, Савченко І. Г. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Працівник і бухгалтерський облік: соціалізм чи демократія??? (2012)
Юрченко О. А. - Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємств (2012)
Аверкина М. Ф. - Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики (2012)
Давидюк Т. В. - Облікова інформація в системі управління людським капіталом (2012)
Драч О. І. - Актуальні проблеми оцінки стимулювання працівників підприємств (2012)
Карлін М. І. - Необхідність дотримання законів фіскальної соціології при соціально-економічних перетвореннях в Україні (2012)
Мех Л. М. - Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України, Шевченко О. С. (2012)
Топішко Н. П. - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (2012)
Алексеєнко Л. М. - Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів, Стецько М. В., Радова Н. В. (2012)
Андрос С. В. - Інституційно-структурні перетворення фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації (2012)
Бондаренко Л. А. - Санаційний банк як інструмент оздоровлення проблемних активів банківської системи України (2012)
Герасимчук В. Г. - Фінансування програм інноваційного розвитку (2012)
Гордієнко В. О. - Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України (2012)
Грудзевич І. Т. - Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України, Трачук І. А. (2012)
Ґудзь Т. П. - Причини та наслідки зміни валютного курсу національного грошової одиниці (2012)
Джусов А. А. - Особенности рынка ценных бумаг эпохи глобализации (2012)
Дмитриева Е. Н. - Теоретические основы конкуренции в банковском секторе (2012)
Засанська С. В. - Аналіз електронних платіжних систем на фінансовому ринку (2012)
Івасишина Н. В. - Фактори, що впливають на імовірність настання ДТП та враховуються при тарифікації, Малашенко Ю. А. (2012)
Клімчик В. В. - Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави (2012)
Козак Г. О. - Планування рівня податкового навантаження як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку (2012)
Корнієнко О. В. - Впровадження трансфертного ціноутворення в українських банках та його наслідки (2012)
Кривицька О. Р. - Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні, Чичилінський М. В. (2012)
Крищук Ю. В. - Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем (2012)
Кузьмак О. М. - Вдосконалення функціонального забезпечення ризик-менеджменту у банках України (2012)
Мартин О. М. - Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України (2012)
Новак С. М. - Процентні свопи: причини та механізм синтезу (2012)
Оксенюк К. І. - Світовий досвід формування кластер них структур (2012)
Потишняк О. М. - Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів (2012)
Савич В. І. - Фінансові інституції в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Левандівський О. Т. (2012)
Смоленюк Р. П. - Формування інвестиційного потенціалу агропромислового виробництва в Україні (2012)
Стецюк В. М. - Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні, Толстенко О. Ю. (2012)
Чкан І. О. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Шаварина М. П. - Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку (2012)
Шендригоренко М. Т. - Проблемні питання обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України, Кондратенко О. О. (2012)
Шимко О. В. - Венчурне інвестування як важливий напрям інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Розвиток теоретичних моделей дослідження податкової поведінки (2012)
Дзюбановська Н. В. - Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку (2012)
Заблоцький Т. М. - Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку (2012)
Кармелюк Г. І. - Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство (2012)
Кононенко А. Ф. - Управління фінансовим результатом консолідованих банків на підставі адаптованої моделі В. С. Кромонова, Тодосейчук Г. С. (2012)
Новоселецький О. М. - Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейронечітких мереж, Лопацька І. В. (2012)
Піскунова О. В. - Податкова реформа та стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Моделі і методи фінансового прогнозування і плінування розвитку ЖКГ (2012)
Хайлук С. О. - Двокрокова модель оцінки ефективності діяльності банків з урахуванням нечітких параметрів (2012)
Язлюк Б. О. - Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення митної справи в Україні (2013)
Вакульчик О. М. - Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора, Харламова І. Д. (2013)
Чириченко Ю. В. - Ризики подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки (2013)
Платонов О. І. - Основи ефективності мультимодальних перевезень (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД (2013)
Сагарьова Д. О. - Генезис постмитного контролю в Україні (2013)
Войтов С. Г. - Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів (2013)
Пилипенко Г. М. - Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації (2013)
Навроцька Н. А. - Інвестиційний клімат як характеристика глобального інвестиційного простору (2013)
Геращенко С. О. - Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції, Петруня В. Ю. (2013)
Анисимов Е. Г. - Методология формального описания взаимодействия государств – участников экономических союзов, Сауренко Т. Н., Липатова Н. Г. (2013)
Мещеряков А. А. - Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Зайцев В. Є. - Роль спільних підприємств у розвитку національного господарства України, Малюта І. А., Бендосенко М. В. (2013)
Заячковська Г. А. - Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг: міжкультурний підхід (2013)
Петрова Г. Є. - Економічна безпека сучасної зовнішньої торгівлі України (2013)
Коляда С. П. - Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності, Алмаз Л. О., Гребенок О. О. (2013)
Пасічник Т. О. - Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення (2013)
Кущенко Д. І. - Роль інноваційних технологій у модернізації митних органів України (2013)
Камушков О. С. - Розвиток малого та середнього бізнесу у світі (2013)
Ткач В. О. - Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу на умовах франчайзингу в Україні, Хомич Г. М. (2013)
Атаман Ю. О. - Дослідження еластичних властивостей артерій нижніх кінцівок в осіб похилого віку, хворих на тяжку артеріальну гіпертензію (2011)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності ушкоджень селезінки, Долотін С. О., Новіков О. І. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення ампіциліну та оксациліну в препараті ампіокс за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Карпова С. П. (2011)
Ведерникова І. О. - Використання методу хімічної конденсації для синтезу частинок феритів – об’єктів магнітної нанофармації (2011)
Шевколенко М. В. - Результаты хирургического лечения больных содружественной эзотропией с малыми углами девиации, спланированного с помощью набора компенсаторов косоглазия призменных КК-42, Акименко Е.В. (2011)
Мочалова А. А. - Адаптационные возможности у интеллектуально одаренных детей младшего школьного возраста, Ершова И. Б., Черкасова С. Н., Чернова Е. В., Гаврыш Л. И. (2011)
Бабак О. Я. - Оцінка ефективності сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) та вітчизняного гепатопротектору антралю у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною сполученою патологією гепатобіліарної системи, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Соцька Я. А., Круглова О. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Вадзюк С. Н. - Вплив роботи за персональним комп`ютером на гостроту зору, контрастну чутливість та кольоровідчуття у дітей старшого шкільного віку з еметропічною рефракцією, Ульяницька Н. Я. (2011)
Вансович В. Є. - Зміни функціональної активності клітинних мембран, пероксидні та нітрергічні порушення в патогенетичних механізмах експериментальної печінкової недостатності, Пшеничний В. І., Циповяз С. В., Вастьянов Р. С. (2011)
Гарна С. В. - Розробка промислової технології нового оригінального фітохімічного лікарського засобу "Cедавіт", Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Голубенко М. Ю. - Вміст мікро-, макроелементів в крові вагітних з піелонефритом, які проживають в Одеському регіоні на фоні плацентарної дисфункції (2011)
Гунас І. В. - Особливості кореляцій сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками здорових міських юнаків екто-мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Іванов І. Ю. (2011)
Дикая Э. А. - Иммунологический аспект профилактики гнойных осложнений острого деструктивного панкреатита, Никонова Е.М. (2011)
Дудник С. В. - Деякі напрями профілактики передчасної смертності чоловіків (2011)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на деструктивні форми бешихи в ході хірургічного лікування (2011)
Щербак В. В. - Изменение показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при выздоровлении после острой и хронической экспериментальной пневмонии, Кубышкин А. В., Алиев Л. Л., Федосов М. И. (2011)
Гарник Т. П. - Вітчизняний препарат артишоку колючого (Cynara scolymus L.) – артіхол: механизми фармакологічної дії та клінічна ефективність при патології гепатобіліарної системи, Фролов В. М. (2011)
Зєльоний І. І. - Цитокіновий профіль крові хворих з рецидивуючими формами бешихи (2011)
Зінчук О. М. - Лістеріоз: загроза злоров'ю людини у XXI сторіччі, Кіселик І. О., Гудима Т. В. (2011)
Зозуля В. М. - Морфологічні особливості ушкоджень, незахищених одягом ділянок грудної клітки і живота, що заподіяні пістолетними патронами "Флобер" 4 мм (2011)
Зупанец И. А. - Изучение фармакокинетики лекарственного препарата "Корвитин®", Подпружников Ю. В., Шаламай А. С., Безуглая Н. П. (2011)
Иоффе И. В. - Современные подходы к лечению псевдокист поджелудочной железы, Шаповалов Н. А., Зинченко А. В., Пелешенко А. С., Бабенко С. В., Кононов В. Н., Дяченко М. Ю., Нестер О. Е., Мыценко Д. Н. (2011)
Казакова С. Е. - Распространенность психической патологии и ВИЧ-инфекции в городах и районах Луганской области, Чхетиани Р. Б., Жабенко Н. Ю., Набокина В. В., Вольных Ю. В., Муштай Н. В., Ушакова Т. И. (2011)
Камоцький Б. В. - Порівняльний аналіз випадків самогубств за даними судово-медичної експертизи, Недоступ М. Ф. (2011)
Кацуба І. К. - Дослідження фенольних сполук листя мати-й-мачухи, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на активність ферментів системи антиоксидатного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Особливості регенераційних змін структурних компонентів паренхіми надниркових залоз на тридцяту добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І. (2011)
Коваленко О. Є. - Особливості перебігу гіпертонічної енцефалопатії у хворих з гіпотиреозом, Литвин О. В. (2011)
Компанієць К. М. - Патогенетичне обгрунтування застосування еспа-ліпону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Кудінова В. В. - Діагностика гормональних порушень в системі мати-плацента-плід у вагітних зі звичним невиношуванням в анамнезі (2011)
Черенько С. О. - Активність туберкульозного процесу в операційному матеріалі легень хворих на вперше діагностований туберкульоз залежно від терміну протитуберкульозної хіміотерапії, Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Барбова А. І. (2011)
Кузнецова Г. В. - Наркоман и общество. Об оптимизации реабилитационных программ для лиц с опийной наркозависимостью, Ромашова Т. И., Брайнерд Дж., Чудновский А. А. (2011)
Лещинський Т.П. - Рівень інтерлейкінів у вагітних із залізодефіцитними анеміями, Лещинська М.А., Бірюкова О.О. (2011)
Лісова Г. В. - Особливості клінічного перебігу коморбідної патології у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2011)
Лісовська Т. В. - Реамберин в лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки, Гусаківська О. В., Лісовська Н. В. (2011)
Марута Н. О. - Динаміка показників інтерферонового статусу крові у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні комбінації реамберину та циклоферону, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2011)
Мироненко Т. В. - К вопросу дифференциации опухолевых и сосудистых заболеваний головного мозга, Шамрай М. Г. (2011)
Мироненко Т. В. - Нейро–психічний статус у студентів медичного факультету, Гайдаш М. К. (2011)
Мосієнко Г. П. - Стан вегетативної нервової системи у підлітків з функціональною диспепсією (2011)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови білої пульпи селезінки після використання імуномодулюючого препарату інозин (2011)
Пересадин Н. А. - Гуманистические основы творческого наследия, история жизни, болезни и смерти выдающегося писателя-романтика, Фролов В. М. Александр Грин. (2011)
Петизина О. Н. - Влияние имунофана на строение подмышечных лимфатических узлов крыс (2011)
Победьонний А. Л. - Зміни імунної системи при черепно-мозковій травмі та можливість їх корекції (2011)
Провизион А. Н. - Случай развития герпетической экземы капоши у больной, длительно страдающей дерматитом Бреллока, Провизион Л. Н., Гусак О. С., Высоцкая А. Л., Юсифова Рашида (2011)
Радионов С. Н. - Количественные изменения макроглиальных клеток кортико-медиальной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами, Савенко Л. Д. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові підлітків, які хворіють на соматизовані депресивні розлади, Височин Є. В., Рачкаускене І. Г., Погребняк Л. Л. (2011)
Рябенко Э. Б. - Из опыта эпидрасследования семейного случая заболевания легионеллезом в Краснодонском регионе, Рябенко Н. Б., Яровой В. В., Потапенко Л. И., Мирошниченко И. А. (2011)
Савка І. Г. - Діагностичні морфологічні ознаки площини перелому малої гомілкової кістки та їх значення в судово-медичній практиці (2011)
Сірко А. Г. - Вплив показників внутрішньочерепного тиску після операції на результати лікування тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Смоланка В. І. - Зміни кісткової тканини у хворих з епілепсією, Орос М. М. (2011)
Соболь С. П. - Здоров’я студентів-медиків та роль окремих чинників, що впливають на його формування (2011)
Сущук Н. А. - Дослідження полісахаридних комплексів та органічних кислот листя та пагонів смородини чорної, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2011)
Тартинська Г. С. - Дослідження жирнокислотного складу насіння, трави та стулок стручечків Thlaspi arvense L., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2011)
Тєрьошин В. О. - Вплив фітозасобу Гепар-ПОС на показники системи глутатіона у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом, Круглова О. В., Тищенко Д. В. (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату аміксину на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на рекурентнй депресивний розлад різного ступеню важкості при лікуванні в амбулаторних умовах (2011)
Тернинко І. І. - Порівняльне вивчення анатомічних діагностичних ознак трави фенхелю звичайного та кропу запашного, Кисличенко В. С, Хворост О. П. (2011)
Ткач Г. Ф. - Растрова електронна мікроскопія кісток щурів, які знаходилися під впливом гіпоосмолярної гіпергідрії, Погорєлов М. В, Голобородько Л. В. (2011)
Ткачук З. Ю. - Противірусна дія препарату Нуклекс на віруси грипу, парагрипу та пташиного грипу in vitro, Зарубаєв В. В., Семерникова Л. І. (2011)
Топоркова О. А. - Психотерапия в повышении иммунного статуса лиц, перенесших инсульт (2011)
Трофименко О. М. - Концентрація "середніх молекул" у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці медичної реабілітації при застосуванні сучасного фітопрепарату артишоку екстракт здоров´я та комбінованого фітозасобу інтеллану (2011)
Чухрай І. Л. - Аналіз динаміки арсеналу препаратів для лікування кишкових дисбіозів, включених у державний формуляр лікарських засобів України, Грушковська Д. Т. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шелигіна О. А. - Дінаміка лейкотрієнів С4/D4/Е4 в комплексному лікуванні хворих з лейоміомою матки, Сімрок В. В. (2011)
Шульга Л. І. - Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору, Журавель І. О., Пімінов О. Ф., Кисличенко В. С., Файзуллін О. В. (2011)
Лузін В. І. - Вплив умов стрептозотоцинового діабету на стан кісткової тканини у ділянці нанесеного дефекту у щурів статевозрілого віку, Івченко А. В. (2011)
Казаков В. Е. - Современные взгляды на психопатологию последствий черепно-мозговой травмы (2011)
Рецензія на навчальний посібник "Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / |М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.|; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого” (2011)
Марута Н. А. - Общие закономерности формирования депрессивного эпизода у больных рассеянным склерозом, Данилова М. В., Череднякова Е. С. (2011)
Зварич О. В. - Інституційні засади судового збору і державного мита (2013)
Вакульчик О. М. - Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні, Єдинак Т. С., Книшек О. О. (2013)
Мещеряков А. А. - Інвестиційна безпека держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Губа М. О. - Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні, Губа О. І. (2013)
Краснікова Н. О. - Глобальні детермінанти сучасного торговельного протекціонізму (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД (2013)
Єдинак Т. С. - Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України, Єдинак В. Ю. (2013)
Платонов О. І. - Ланцюг поставок у мультимодальних перевезеннях (2013)
Івашина О. Ф. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки, Ковтун Н. С. (2013)
Навроцька Н. А. - Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації (2013)
Маляр Д. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління (2013)
Куриляк В. Є. - Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації, Живко М. А., Літовченко Б. В. (2013)
Васильєва В. Г. - Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог, Татаренко Н. М. (2013)
Горб К. М. - Використання системи паблік рилейшнз в управлінні міжнародним туризмом (2013)
Навроцька Н. Г. - Про ідентифікацію виробів з хутра за УКТ ЗЕД, Вишнікіна О. В. (2013)
Чорний В. С. - Особливості статистичного аналізу митних правопорушень в Україні, Матійчук Л. П. (2013)
Пасічник Т. О. - Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Стеблянко М. Д. - Особливості використання методів нетарифного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах (2013)
Пасічник К. С. - Стандартизація економічної інформації в системі економічної безпеки національної економіки (2013)
Олефіренко Т. В. - Першопричини виникнення та об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного виробництва в умовах інтеграції у світову систему господарських відносин (2013)
Івашова Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктурного забезпечення експорту зерна в Україні, Атамас О. П. (2013)
Лузан Ю. Я. - Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України (2014)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади фукціонування м’ясного скотарства в Україні, Радько В. І. (2014)
Галаган Т. І. - Еколого-економічні основи використання рекультивованих земель степового Придніпров’я (2014)
Канцевич С. І. - Удосконалення методики прогнозування у тваринництві, Синявіна Ю. В. (2014)
Литвинов А. І. - Сільськогосподарська продукція: проблема якості (2014)
Скрипник А. В. - Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області, Воловоденко Л. В. (2014)
Шебаніна О. В. - Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку, Галунець Н. І. (2014)
Шукалович В. Ф. - Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі (2014)
Спасенко Ю. О. - Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці (2014)
Volodin S. A. - Conceptual approaches to research on innovative potential for natural sugar substitutes on example of stevia, Novitskiy K. O. (2014)
Цуркан Н. В. - Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах південного Степу України (2014)
Наторіна А. О. - Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні (2014)
Vasiltsova O. V. - Analysis of fixed assets for bakery enterprises in imperfect accounting practices (2014)
Грицаєнко М. І. - Розвиток наукового забезпечення аграрного виробництва (2014)
Дікарев О. А. - Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України (2014)
Palamarchuk M. M. - Ways of domestic maize competitive ability increasement under present-day conditions (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Sainskyi D. A. - Consideration of world trends towards hop and hop products market as a component of management mechanism of branch development (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Ситнику Віктору Петровичу – 75 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Денега І. О. - Моделювання молекулярних процесів, які призводять до хвороби Паркінсона, в клітинах метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, Климишин Н. І., Сибірна Н. О., Стасик О. В., Стасик О. Г. (2014)
Семесюк Н. І. - Високий рівень прозапальних цитокінів фактора некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну 1beta та інтерлейкіну 6 у кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як прогностичний фактор рецидиву захворювання, Жильчук А. В., Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Воронцова А. Л., Жильчук В. Є., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Чумак В. В. - Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону, Панчук Р. Р., Манько Н.О., Гаврилюк Д. Я., Кобилінська Л. І., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика наднирників і нирок щурів за умов передзабійного стресу під час використання біологічно активних речовин (2014)
Горбулінська О. В. - Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) , Хохла М. Р., Міщенко Л. Т., Гачкова Г. Я., Сибірна Н. О. (2014)
Сабадашка М. - Природний поліфенольний комплекс із виноградного вина має протекторний вплив за умов радіоіндукованого нітративного стресу в аорті щурів, Сибірна Н. (2014)
Бішко О. І. - Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Отчич О. О. - Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії, Мажак К. Д., Санагурський Д. І. (2014)
Кушкевич І. - Дисиміляційна сульфітредуктаза безклітинних екстрактів кишкових сульфатвідновлювальних бактерій, Фафула Р. (2014)
Басюл О. В. - Ферментування плодових тіл Pleurotus ostreatus з використанням лактобактерій, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Маленька У. - Вплив саліцилової кислоти на вміст вільних амінокислот і проліну в рослин пшениці та кукурудзи за умов посухи, Кобилецька М., Терек О. (2014)
Заболотна В. П. - Ефективність симбіозу рослин сої з Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum 646, Коць С. Я., Маліченко С. М. (2014)
Ребров С. - Кажани роду вухань (Plecotus) у Луганській області (2014)
Ковальчук О. М. - Пізньоміоценові костисті риби з місцезнаходження Покшешти (Республіка Молдова), Марарескул В. А., Обаде Т. Ф. (2014)
Онопрієнко В. П. - Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) зі середньої частини басейну Дніпра, Пєсков В. М., Митяй І. С. (2014)
Іванець О. Р. - Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O. F. Muller, 1785 (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя (2014)
Куцериб Т. М. - Трансформація ґрунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів’я басейну Дністра, Царик Й. В. (2014)
Сосновський Є. В. - Таксономічне різноманіття фікусів (Ficus L., Moraceae Link) у колекціях ботанічних садів України (2014)
Царик Й. В. - Рецензії (2014)
Ogneviuk V. - Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya, Sysoieva S. (2014)
Кузнецова Н. - Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні (2014)
Halytska М. - Research education іn the context of cultural approach (2014)
Ткаченко Л. - Інтенції творчості у суспільстві знань (2014)
Kuzmenko О. - Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world еxperience (2014)
Demyanenko N. - Pedagogic innovation: from terminological reasoning to justifying the inttroduction of criteria (2014)
Mospan N. - National qualifications frameworks: the current state of play (2014)
Сергєєва В. - Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя (2014)
Кульбашна Я. - Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2014)
Козак Л. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології (2014)
Овчаренко Н. - Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Сотська Г. - Організаційно-методична система формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2014)
Горохова Т. - Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології (2014)
Folvarochnyi І. - The development of social problems of enligtenment activities in the field of education of adults (2014)
Slipchuk V. - Formation and development of the pharmaceutical science in Ukraine (second half of XX – beginning of XXI centuries) (2014)
Вовк М. - Досвід вивчення усної народної творчості у класичних університетах України 1950 – 1980-х рр. (2014)
Регейло І. - Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. (2014)
Сівак Н. - Розвиток поняття соціалізація у педагогічних працях педагогів періоду ХІХ – ХХ ст. (2014)
Солкарян Л. - Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні (2014)
Фарбак Т. - Особистість М. О. Лавровського в освітньому просторі Харківського університету (2014)
Литвин Л. - Концепція освіти Т. Фліднера та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2014)
Binytska К. - To the problems of economic education in the Republic of Poland at the beginning of the XXI century (2014)
Побірченко Н. - Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології, Сергєєнкова О. (2014)
Редько С. - До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу (2014)
Honchar А. - Psychological potential of school graduates in choosing a profession of market economy (2014)
Сіренко Ю. М. - Медико-соціальні проблеми кардіологічної допомоги в Україні: шляхи вирішення (2014)
Волосовець Т. М. - Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтернами за спеціальністю "стоматологія" — важлива складова формування майбутнього спеціаліста, Дорошенко О. М., Бакшутова Н. О., Павленко М. О., Дорошенко М. В. (2014)
Вишневский В. А. - Деловая игра как активный метод обучения студентов и врачей-интернов (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Опыт профилактической работы врачей-интернов по специальности "стоматология в организованных детских коллективах" (2014)
Михайловська Н. С. - Роль міждисциплінарної інтеграції у підготовці фахівців загальної практики — сімейної медицини (2014)
Іванова Н. С. - Оптимізація педагогічної діяльності в молодих викладачів медичних вузів клінічних кафедр післядипломної освіти (2014)
Шищук В. Д. - Поширення хвороб кістково-м’язової системи серед населення Сумської області (2014)
Зиновьев Э. В. - Состояние здоровья лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (жителей Харьковской области), за 2011 год (2014)
Сміян О. І. - Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Плахута В. А. (2014)
Магзумов И. Х. - Клинические аспекты и выбор тактики лечения эхинококкоза печени, осложненного механической желтухой, Пулатов М. М. (2014)
Свинаренко А. В. - Радіохіміотерапія раку прямої кишки і шляхи зниження її токсичності (2014)
Васильєв Л. Я. - Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу впливу спеціальних методів лікування на появу других пухлин, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Солодовніков A. С. (2014)
Винник Ю. А. - Влияние неоадъювантной химиолучевой терапии на пролиферативную и апоптотическую активность рака щитовидной железы, Васько А. Р., Горбенко В. Н., Гаргин В. В. (2014)
Грабарь В. В. - Взаимосвязь между конституциональными и социальными факторами и бесплодием (2014)
Чернуский В. Г. - Роль реакций замедленной гиперчувствительности при бронхиальной астме у детей (2014)
Шейко С. О. - Дизрегуляція еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Карпенко Є. О. - Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих з патологією нирок (2014)
Бондаренко А. В. - Корекція дисбіотичних станів і стабілізація мікробіоти (2014)
Савенков В. І. - Метод профілактики післяопераційних рецидивів у хворих на гідронефроз ІІ–ІІІ стадій, що мають порушення синтезу сполучної тканини (2014)
Крамний І. О. - Клініко-променева діагностика цитомегаловірусних змін легень у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Вороньжев І. О., Лімарєв С. В., Сорочан О. П. (2014)
Глущенко С. В. - Гипергомоцистеинемия как предиктор развития и прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени (2014)
Горбулич А. В. - Мониторинг внутрибрюшного давления у оперированных больных (2014)
Пам’яті професора Ярослава В’ячеславовича Пішеля (2014)
Памяти профессора Юлия Леонидовича Шалькова (2014)
Лискина И. В. - Современная клинико-морфологическая классификация идиопатических интерстициальных пневмоний, Моногарова Н. Е. (2008)
Колесник А. П. - Прогностические факторы у больных с немелкоклеточным раком легкого (2008)
Абдуллін Р. Ф. - Особливості морфологічної будови шкірних дерматофібром у дітей (2008)
Булавенко О. В. - Трансформуючий фактор росту бета1 як маркер порушень гістогенезу ендометрія та прогнозу перебігу недостатності лютеїнової фази, Біктіміров В. В. (2008)
Галахин К. А. - Новый неоадъювант (ГА-40) в комплексном лечении больных меланомой кожи, Коноваленко В. Ф., Гордиенко Т. В. (2008)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні особливості денерваційних змін скелетних м'язів, деякі клінічні та морфо-електрофізіологічні залежності у хворих із застарілими ушкодженнями нервів нижньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г., Гайович В. В. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические особенности аденоматоза тяжелой и умеренной степени в зависимости от состояния эндометрия у женщин в репродуктивном периоде и пременопаузе, Баударбекова М. М. (2008)
Ульянов В. О. - Морфологічні зміни стінки матки у нащадків опромінених попередників, Напханюк В. К., Горянова Н. О. (2008)
Тертышный С. И. - Морфогенез микроциркуляторных расстройств в стволе мозга при осложненных полушарных инсультах (2008)
Булик Р. Є. - Вплив зруйнування супрахіазматичних ядер гіпоталамуса на циркадіанну щільність рецепторів мелатоніну 1А у нейронах гіпокампа щурів (2008)
Гріненко Т. Ю. - Окисна модифікація білків, гормональний профіль та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах великого промислового міста: корегуючий вплив мілдронату та оксибралу (2008)
Тржецинский С. Д. - Влияние вазопрессина на функциональное состояние панкреатических островков поджелудочной железы у интактных и диабетических животных, Колесник Ю. М., Абрамов А. В. (2008)
Абрамова А. В. - Особенности синтеза белка c-Fos и катехоламинов энокринооцитами мозгового вещества надпочечных желез при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Колесник Ю. М. (2008)
Бойко В. В. - Морфологическая характеристика легочной ткани и плевральных сращений при выполнении декортизации легкого с применением биполярной коагуляции в эксперименте, Макаров В. В., Малоштан А. В., Омельченко В. Ф. (2008)
Жумыкина О. И. - Иммуноморфологическая оценка нарушений дифференцировки клеток в коже больных псориазом при лечении метатрексатом, Притуло О. А., Загорулько А. К., Филоненко Т. Г. (2008)
Загорулько А. К. - Морфология заживления раны в постпиллинговом реабилитационном периоде с применением сурфактантсодержащего препарата "Бронхоальвеолярный защитный комплекс", Игнатьева Л. В., Филоненко Т. Г., Кокорина Е. П. (2008)
Тимошенко С. Г. - Патологоанатомические изменения нейронно-ядерных структур продолговатого мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксизом разной степени выраженности (2008)
Сыволап В. В. - Особенности агрегации тромбоцитов и вегетативного баланса у практически здоровых лиц с дефектом массы тела 88-91, Жеманюк С. П. (2008)
Шевченко И. Н. - Судебно-медицинская экспертиза по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи работниками лечебно-профилактических учреждений Запорожской области, Туманская Л. М., Таланов Н. С., Бирюков Н. Г., Олейник А. И., Куртев А. В. (2008)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Лодатко Є. О. - Структурне моделювання педагогічного експерименту (2014)
Резван О. О. - Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів (2014)
Суслов Т. О. - Моделювання системи удосконалення професійно-екологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Білецька Г. А. - Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах (2014)
Мельничук Т. Ф. - Виховання патріотизму та національного імунітету для збереження культурної спадщини українського народу (2014)
Кісельова О. Г. - Особливості навчання фармацевтичної номенклатури студентів вищих медичнх навчальних закладів (2014)
Семененко І. Є. - Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Березюк В. П. - Прогалини навчального процесу з тактики прикордонної служби (2014)
Нідзієва В. А. - Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Візнюк В. В. - Настанова як педагогічна умова формування професійної надійності у майбутніх керівників навчальних закладів (2014)
Павинська Н. А. - Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Козак Л. В. - Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології (2014)
Волкова Н. І. - Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Нітенко О. В. - Впровадження інноваційних технологій в іншомовній підготовці фахівців права (2014)
Лук’яненко В. В. - Досвід упровадження дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів з англійської мови (2014)
Кульбашна Я. А. - Значущість соціальної складової у процесі формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2014)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів (2014)
Сисоєва С. О. - Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених (2014)
Мосьпан Н. В. - Маркетизація та європеїзація вищої освіти в Європейському Союзі (2014)
Литвин Л. В. - Концепція Ф. Фрьобеля та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2014)
Логуш Л. Г. - Міжнародні стандарти медичної освіти (2014)
Побірченко Н. А. - Консультаційні моделі спілкування в освітологічному просторі (2014)
Гончар А. М. - Психологічна технологія розвитку професійно-економічних компетенцій в учнів профільних класів (2014)
Чиханцова О. А. - Формування психологічної готовності особистості до оволодіння іноземними мовами (2014)
Пащенко О. О. - Сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю: історія становлення та основні результати діяльності, Євтєєва Д. П. (2014)
Голіна В. В. - Наукові розробки сектору дослідження проблем запобігання злочинності, Самойлова О. М., Шрамко С. С. (2014)
Борисов В. І. - Засади сучасної кримінально-правової політики України, Фріс П. Л. (2014)
Орловський Р. С. - Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті (2014)
Горох О. П. - Щодо визначення меж перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (2014)
Ус О. В. - Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України (2014)
Євтєєва Д. П. - До питання виділення злочинів проти сім’ї та неповнолітніх в окремий розділ КК України (2014)
Василевич В. В. - Принципи кримінологічної політики України (2014)
Голіна В. В. - Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україні (2014)
Батиргареєва В. С. - Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні (2014)
Колодяжний М. Г. - Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності (2014)
Христич І. О. - Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за статтею 383 КК України (2014)
Лобойко Л. М. - Підстави і момент початку досудового розслідування (2014)
Глинська Н. В. - Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності (2014)
Шепітько В. Ю. - Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, Авдєєва Г. К. (2014)
Яковець І. С. - Загальні підходи до визначення методів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань (2014)
Автухов К. А. - Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Настюк В. Я. - Сутність і причини корупційних проявів в Україні, Бєлєвцева В. В. (2014)
Крайник Г. С. - Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів в Україні (2014)
Шило О. Г. - Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання, Глинська Н. В., Москвич Л. М. (2014)
Дзюба А. Ю. - Проблеми взаємодії державних органів влади з громадськістю у запобіганні злочинності неповнолітніх в Україні (2014)
Калініна А. В. - Вплив імміграційних процесів на стан злочинності в Україні на початку ХХІ ст (2014)
Маршуба М. О. - Относительно криминологической характеристики личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2014)
Новікова К. А. - Місце обмеження волі в системі покарань (2014)
Опанасенков О. І. - Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи (2014)
Панова С. В. - Крадіжка, поєднана із проникненням у житло, як явище соціальної дійсності (2014)
Резнікова Г. І. - Обстановка розголошення професійних таємниць як елемент криміналістичної характеристики злочинів (2014)
Резнікова О. І. - Проблеми використання віктимологічних даних у криміналістичній характеристиці злочинів (2014)
Шуміло О. О. - Щодо визначення видів насильства серед учнівської молоді (2014)
Шепитько В. Ю. - Важное монографическое исследование – вклад в теорию и практику противодействия преступности, Керик Л. И. (2014)
Науково-практичний семінар "Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції" (2014)
Рекомендації науково-практичного семінару "Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції" (2014)
"Круглий стіл" "Вплив практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну судову практику" (2014)
Текст доповіді "Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів" (2014)
Вихідні дані (2014)
Перелік платних послуг (2014)
Заплітний Я. Д. - Підбір гібридів кукурудзи (Zea mays L.) – ефективний захід у забезпеченні стабільних урожаїв, Лінська М. І. Карп Т. Я., Гордійчук В. О. (2010)
Корнєєва М. О. - Добір рослин-запилювачів для формування генетичних джерел ознак покращеної технологічної якості коренеплодів буряку цукрового (B. vulgaris L.), Мельник Я. А. (2010)
Скорик В. В. - Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування жита озимого (Secаle cereale L.), Симоненко Н. В., Давидюк І. М., Неїжпапа С. С., Xарченко П. В., Бутунець О. О., Мазур З. О., Майстер І. І. (2010)
Корнєєва М. О. - Вихідний матеріал для рекурентної селекції запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L.ssp.vuigaris var.altissima Docll) за технологічною якістю коренеплодів, Мельник Я. А. (2010)
Скорик В. В. - Успадковування кількісних ознак F2 тригібридного схрещування жита озимого (Secale cereale L.) в різних умовах середовища, Симоненко Н. В., Давидюк І. М., Неїжпапа С. С., Харченко П. В., Бутунець О. О., Мазур З. О., Майстер І. І. (2010)
Кравченко В. А. - Нові сорти і гібриди овочевих культур для умов закритого ґрунту, Янчук Н. І. (2010)
Улич Л. І. - Вдосконалення діагностики стійкості сортів озимих культур до абіотичних факторів зовнішнього середовища, Бочкарьова Л. П. (2010)
Шпак З. С. - Екологічна пластичність сортів персика (Рersica vulgaris Mill) у степовій зоні (2010)
Андрющенко А. В. - Урожайність і якість салату головчастого (Lactuca sativa var. capitata L.) залежно від доз органічного добрива "Домінанта" і густоти стояння рослин, Лещук Н. В., Броновицька М. А., Дидів І. В., Дидів О. Й. (2010)
Лещук Н.В. - Комплексна оцінка біологічного потенціалу сортових ресурсів салату посівного (Lactuca sativa L.), Кривицький К. М., Майстер Н. В., Броновицька М. А. (2010)
Безручко О. І. - Ринок сортів рослин України: гречка звичайна (Fagopyrum esculentum Motnch) (2010)
Шелепов В. В. - Сельское хазяйство в Древнем. Его влияние на развитие агрономии и благосостояние государств, Бачкала Е. В. (2010)
Тарабрін О. Є. - Вплив іноземних насінницьких фірм на розвиток насінництва та селекції буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell) в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ сторіччя) (2010)
Гаценко с. В. - Видатному селекціонеру Зінаїді Костянтинівні Клименко – 70 років, Васьківська С. В. (2010)
Даниленко Б. В. - К 80-летию Виктора Вавильевича Даниленка, Шоферистов Е. П. (2010)
Даник Ю. Г. - Алгоритм виявлення радіосигналів систем дистанційного керування безпілотними літальними апаратами, Манько О. В., Павлюк В. В. (2013)
Даник Ю. Г. - Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв, Климаш М. М., Комарова Л. О., Пелішок В. О. (2013)
Даник Ю. Г. - Обґрунтування загальних вимог до оперативно-тактичних та тактичних безпілотних авіаційних комплексів, Соловйов О. В., Пулеко І. В., Поздняков П. В. (2013)
Бурячок В. Л. - Організація процесу обробки інформації та його головні етапи (2013)
Писарчук О. О. - Автоматизація процесу нанесення оперативної обстановки на векторну карту місцевості, Молодецький Б. В., Руденський В. С. (2013)
Писарчук О. О. - Математична модель ситуаційного структурного синтезу системи моніторингу інформаційного простору, Терещенко А. М., Кобець Я. Ю. (2013)
Шуренок В. А. - Використання алгоритмів нечіткого кластерного аналізу для забезпечення функціональної стійкості ієрархічного інформаційного процесу на етапі класифікації об’єктів радіомоніторингу (2013)
Васильєв Д. В. - Управління процесами розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями (2013)
Ткаліч О. П. - Підвищення ефективності використання корпоративної мережі за концепцією BYOD, Одарченко Р. С., Рибальченко Є. В., Марченко О. В., Шеремет Є. Ю., Лагодний О. В. (2013)
Пономарьов Ю. В. - Методика проектування радіоелектронних пристроїв різноманітними системами автоматизованого проектування, Дячук О. Ю., Грабар І. Г. (2013)
Бурдейний М. В. - Обґрунтування точності визначення параметрів руху літальних апаратів у кінці активної ділянки траєкторії польоту (2013)
Іщенко Д. А. - Планування дій малих бойових груп у спеціальній операції угруповання військ, Кирилюк В. А., Мельник А. Л., Сидорчук О. Л., Шестаков В. І. (2013)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого розпізнавання виду модуляції сигналів зі змінною амплітудою в умовах параметричної невизначеності (2013)
Роговець М. А. - Методологічний підхід до проектування автоматизованої системи інформаційно-аналітичного підрозділу шляхом моделювання (2013)
Петраш С. В. - Підхід до визначення параметрів руху повітряного об’єкта окремим радіотехнічним засобом, що працює в пасивному режимі, Дзюбчук Р. В., Хабчук А. О., Григорчук С. А. (2013)
Супрунов Ю. М. - Напрями та окремі проблеми використання соціальних сервісів Інтернету в контексті інформаційної безпеки держави (2013)
Чумакевич В. О. - Проект силового електрообладнання електротрактора для інженерних військ, Пулеко І. В., Нечай О. М., Козак В. Б. (2013)
Гудзь С. М. - Обґрунтування показників оцінювання важливості каналів передачі даних систем супутникового зв’язку, Шуренок В. А., Грабар І. Г. (2013)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика донора домінантної короткостеблості і крупності зерна жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика нового донора ультракороткостеблості й відсутності воскового покриву жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці озимої м’якої (Triticum aestivum L.) з використанням генофонду ярих сортів в умовах Лісостепу України, Коломієць Л. А., Кириленко В. В., Кавунець В. П., Маринка С. М. (2010)
Шкіндер-Барміна А. М. - Самоплідність та кращі запилювачі нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) селекції ІЗС ім. М. Ф. Сидоренка НААНУ (2010)
Дергачов О. Л. - Строки сівби сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах зміни клімату (2010)
Улич Л. І. - Господарські і морфоагробіологічні властивості пшениці озимої (Triticum durum Dest.) сортів нового покоління, Гринів С. М., Лисікова В. М., Корхова М. М. (2010)
Орлюк А. П. - Нові сорти пшениці озимої (Triticum aestivum L., Triticum durum Dest.) для універсального використання у зерновиробництві, Гончарова К. В., Базалій Г. Г., Біляєва І. М., Усик Л. О. (2010)
Корчинський А. А. - Агроекологічні та адаптивні принципи формування і використання сортових ресурсів України, Шевчук М. С., Андрющенко А. В. (2010)
Мазільніков Г. В. - Системна оцінка селекційного матеріалу пшениці озимої (Triticum festivum L.) на морозостійкість, Сорокін В. В., Кучеренко О. М., Фоманюк В. А. (2010)
Яценко А. О. - Селекційна цінність ліній-запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp.,vulgaris var. altissima Doell), Опалко А. І., Адаменко Д. М., Поліщук В. В., Адаменко В. Д. (2010)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности плодов алычи (Prunus cerasifera Ehrh.) сортов, относящихся к различным подвидам рода Prunus L, Гребенникова О. А., Виноградов Б. А., Рихтер А. А. (2010)
Улич Л. І. - Успадкування та мінливість морфологічних ознак пшениці (Triticum) та їхні прояви при експертизі на ВОС, Таганцова М. М., Камінська Л. В., Матус В. М. (2010)
Рябовол Л. О. - Визначення температурного режиму для формування in vitro активної колекції буряку (Beta vulgaris l.) та цикорію коренеплідного (Cichorium intybus l.) (2010)
Лещук Н. В. - Структура конвеєрного виробництва товарної продукції салату посівного (Lactuca sativa L.) в умовах Полісся України (2010)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: рис посівний (Oryza sativa L.), Довгий Ю. М. (2010)
Шпак З. С. - Необхідність післяреєстраційного вивчення плодових культур, Задорожний К. І. (2010)
Рибак М. Ф. - Насінна продуктивність рослин льону-довгунцю (Linum usitatissimum L.) залежно від норм висіву та мінеральних добрив, Янішевський Л. І., Маційчук В. М. (2010)
Задорожний К. І. - Післяреєстраційне вивчення сортів ячменю (Hordeum vulgare L.) (2010)
Шелепов В. В. - Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва – засновник методик по створенню сортів пшениці (Triticum aestivum L.) на штучних фонах в Україні (20-80 рр. ХХ ст.) (2010)
Хаджиматов В. А. - Ювілей Вергунова Віктора Анатолійовича, Гаценко С. В., Шелепов В. В. (2010)
Шоферистов Е. П. - Юбиляру Шоферистовой Е. Г. – 80 лет (2010)
Стригун В. М. - Фенотипічні кореляції між кількісними ознаками у ранньостиглих сортів колекції гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) (2009)
Скорик В. В. - Генетико-статистичний аналіз короткостеблових еректоїдних зразків жита озимого (Secale cereale L.), Симоненко Н. В., Бутунець О. О, Ковальчук Т. А. (2009)
Кондратьева В. В. - Физиолого-биохимические изменения в подземных побегах лапчатки белой (Potentilla alba L.) и подснежника белоснежного (Galanthus nivalis L.) в процессе зимовки при интродукции, Семенова М. В., Воронкова Т. В., Шелепова О. В., Данилина Н. Н. (2009)
Скорик В. В. - Спадкування морфологічних і кількісних ознак F1 від схрещування донорів з відмінними селекційними ознаками жита озимого (Secale cereale), Ляшко І. М., Неїжпапа С. С., Давидюк І. М. (2009)
Чебаков. М. П. - Особливості добору при створенні сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на зимостійкість (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция и селекция межвидовых гибридных форм нектарина (Рrunuspersica (L.) batsch var. nucipersica) в Днепропетровском ботаническом саду, Опанасенко В. Ф., Шоферистов Е. П. (2009)
Макарова Д. Г. - Особливості росту дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепах серії Інституту садівництва УААН в умовах Лісостепу України (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция представителей подсемейства Мaloideae C. Web. (Rosaceae Juss.) в ботаническом саду Днепропетровского национального университета, Опанасенко В. Ф., Русецкая Л. Л., Тищенко Д. Д., Шоферитов Е. П. (2009)
Кавунець В. П. - Про період післязбирального дозрівання насіння пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) (2009)
Шовгун О. О. - Порівняльне дослідження якісних показників сучасних сортів та гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у сортовипробуванні, Ярешко В. І., Іваницька А .П., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О., Шовгун Н. В. (2009)
Корнєєва М. О. - Удосконалення методів створення материнського компонента ЧС гібридів цукрового буряку ( Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.altissita Doell) (2009)
Лещук Н. В. - Формування насінної продуктивності рослин салату посівного Lactuca sativa L. залежно від форми габітусу суцвіття (2009)
Тараненко Л. И. - Cорта косточковых культур для Донбасса и северных регионов Украины (2009)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів сої культурної (Glycine hispida Maxim, Moench.), Колесніченко О. В. (2009)
Шаповал А. В. - Можливості прискорення розмноження насіння пшениці ярої (Triticum aestivum L.), Лутак І. А., Мельник В. В. (2009)
Піпан Х. М. - Зародження аналітичної селекції пшениці озимої у царській Росії, зокрема в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) (2009)
Хаджиматов В. А. - Жінка, яка є прикладом для молоді, Шелепов В. В. (2009)
Баранова І. - Поетико-функціональні особливості драми "Руфін і Прісцілла” Лесі Українки (2010)
Волковинський О. - Антропологічні витоки епітетотворення (2010)
Луцак С. - Доцільність застосування синергетичних концептів співдії і саморозвитку в літературознавчому моделюванні феномену художньо-естетичного цілого (2010)
Мельничук И. - Особенности общеисторического подхода Ф. М. Достоевского к проблеме "Россия – Запад” (2010)
Орлова М. - Творчість Петера Гандке 70-х рр. у контексті літератури "нової суб’єктивності” (2010)
Сенькевич Т. - Мультикультурное пространство романов Ю. Тынянова (2010)
Смирнов В. - "Читал охотно Апулея...”: ритуальная реальность классического текста (2010)
Юрчук О. - Експериментальна поезія Герти Мюллер (2010)
Вербицька Л. - Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського (2010)
Дерменджі О. - Українсько-турецькі (тюркські) мовнолітературні та культурні взаємини у світлі парадигми "Схід-Захід” (2010)
Ємчук Т. - Дихотомія Схід-Захід в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (2010)
Жилін М. - Трагікомічний герой-пророк в українській і російській літературах міжвоєнної доби (2010)
Колупаєва О. - Англомовний та україномовний сонет в аспекті інформаційно-семіотичної культури (2010)
Гончаренко Е. - Деякі аспекти дослідження короткого оповідання: проблема художнього антропологізму в оповіданні Джойса "Мертві” (2010)
Драненко Г. - Поняття "міфологічного тла” в антропологічній теорії уявного Ж. Дюрана (2010)
Зощук Н. - Антропологічний вектор драматургічного конфлікту в п’єсі А. Мердок та сценічному співавторстві Дж. Б. Прістлі "Слуги та сніг” (2010)
Левко У. - Концепт надлюдини у кіноінтерпретаціях роману С. Лема "Соляріс” (2010)
Маценка С. - Інтеркультуральні виміри їжі в німецькій літературі (на прикладі роману К. Петерса "Ресторан Міцуко”) (2010)
Порохняк Н. - Роман-сімейна хроніка з погляду літературознавчої антропології (2010)
Гречаник І. - Мультикультурність як основа позатекстового часопростору фантастичних романів О. Бердника (2010)
Гризун А. - Образність української суґестивної лірики як фактор мультикультурної та інтертекстуальної комунікації (2010)
Канчура Є. - Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії, Котей Є. (2010)
Матушек О. - "Схід-Захід” у передмові до "Меча духовного” Лазаря Барановича (2010)
Микитин І. - Візія мультикультурного суспільства у прозовій творчості Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича (2010)
Сатиго І. - Феномен іншомовності в артикуляції етнічної свідомості (з досвіду африканського поета Леопольда Седара Сенгора) (2010)
Сокол М. - Проекції мультикультуралізму у різномовних заголовках твору (2010)
Штанюк О. - Формування нової ментальності у нігерійській постколоніальній практиці (2010)
Пилипишин С. - До питання про зміщення часових пластів з погляду сучасності (з кінця ХХ – до початку ХХІ століть) (2010)
Трефяк Н. - Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу (2010)
Філатова О. - "Чорний ангел” О. Слісаренка: дихотомія буття свідомості і / чи "ілюзія органічності” (2010)
Волосюк О. - Тілесність як код в драматургії Бернарда Шоу і Лесі Українки (2010)
Волощук Г. - Проблематика творчої особистості в афористичному циклі "Розгублені листочки” Уляни Кравченко (2010)
Криворучко С. - "Чарівні картинки” Сімони де Бовуар: відчуття власної унікальності як спрямованість образу Лоранс (2010)
Сипа Л. - Концепція любові у дилогії Жорж Санд "Консуело” і "Графиня Рудольштадт” (2010)
Дуктова Л. - Художественная анималистика: к вопросу определения термина (2010)
Итокава К. - Об "урбанистической” литературе Ф. М. Достоевского (2010)
Кіор Н. - Літературна імагологія: вивчення образів інших етнокультур у національній літературі (2010)
Колкутіна В. - Специфіка побудови образної системи Д. Донцовим- шевченкознавцем ("Козак із міліона свинопасів”) (2010)
Сафіюк О. - Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття (2010)
Рихло П. - Ідентичність у художньому просторі: конфігурації наративних стратегій (2010)
Червінська О. - Загальнослов’янські виміри традицій народних видовищ (2010)
Копистянська Н. - Чичерінівське слово живе і відкрите для читача і дослідника (до сто десятої річниці з дня народження О. В. Чичеріна) (2010)
Титул, зміст (2013)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных и трансформационных социально-экономических систем (2013)
Illenko O. - Concept of international economic security formation based on the system of international marketing (2013)
Далевська Н. М. - Методологічні проблеми аналізу відносин соціального порядку в категорійних структурах міжнародної політичної економії (2013)
Kondratieva T. - Mechanism of supply formation on the institutional market (2013)
Bobukh I. - Intellectual property products as intangible components of the national wealth of Ukraine (2013)
Павук О. А. - Занятость как индикатор виртуализации экономики (на примере США), Молденхауэр М. А. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи (2013)
Брижань І. А. - Дослідження екологічних наслідків економічного розвитку промисловості (2013)
Kuznetsov N. - Mechanism of state support differentiate disposition for russian agricultural commodity producers, Vorotnikov I., Nayanov A. (2013)
Комеліна О. В. - Інформаційно-методичне забезпечення управління розвитком аграрного сектору економіки регіонів, Панасенко Н. Л. (2013)
Vakhovych I. - Development of regional medical tourism markets in Ukraine based on innovation principles, Volynchuk Y., Malimon V. (2013)
Благун І. С. - Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств, Ільчук П. Г. (2013)
Balewski B. - Corporate social responsibility: does the conception collapse?, Janowski A. (2013)
Калиниченко М. П. - Гармонізація соціально-трудових відносин у системі маркетингового управління підприємством (2013)
Ishchenko M. - Mining and beneficiation companies liabilities figures correction (2013)
Hudak I. - Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic, Kafkova E., Bricova Z. (2013)
Фролова Л. В. - Базовые стратегии роста предприятий розничной торговли (на примере Донецкой области), Алексеева Н. И. (2013)
Ситник Г. В. - Планування товарообороту підприємства торгівлі на основі портфельного підходу (2013)
Антоненко І. Я. - Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання, Дупляк Т. П. (2013)
Фарафонова Н. В. - Особливості формування маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2013)
Шубин А. А. - Инструменты сценарной сегментации рынка продуктов быстрого приготовления, Митяева Т. Л. (2013)
Юшкевич О. О. - Оцінка радіонуклідного забруднення продукції сільськогосподарських підприємств унаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 1), Григоренко В. О. (2013)
Ангеліна І. А. - Система органів державного фінансового контролю і нагляду України: проблеми формування (2013)
Косова Т. Д. - Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України, Шевченко В. В. (2013)
Белінська Я. В. - Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергоефективні проекти, Чаплигін О. В. (2013)
Chala Y. - A conceptual model of the optimal underwriting contract choice by the issuer developing, Dubovyk S. (2013)
Боднар Т. Д. - Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику, Заболоцький Т. М. (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.) Гном 2 (2011)
Каражбей Г. М. - Генетичний потенціал і морфобіологічні властивості нових сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) напівкарликового та короткостеблового типів, Улич Л. І., Гринів С. М., Лисікова В. М. (2011)
Иващенко Ю. А. - Засухоустойчивость сортов и форм нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) с признаком мужской стерильности, Шоферистов Е. П., Иващенко Ю. В., Пилькевич Р. А. (2011)
Остапенко В. М. - Формування врожаю нових сортів малини (Rubus idaeus L.) у Правобережному Лісостепу України, Лушпіган О. П. (2011)
Костенко Н. П. - Продуктивність та адаптивність сортів і гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) (2011)
Шоферистов Е. П. - Алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) и ее гибриды с мужской стерильностью (2011)
Ящук Н. О. - Вплив сортових особливостей пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на динаміку її посівних і технологічних властивостей зерна в процесі зберігання (2011)
Рудник-Іващенко О. І. - Підвищення продуктивності фотосинтетичного апарату рослин методом генної модифікації (2011)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности растений рода Prunus L. с антоциановой окраской мякоти плодов и листьев, Рихтер А. А., Зайцев Г. П. (2011)
Каражбей Г. М. - Біоенергетична цінність сорго зернового (Sorghum bicolor (L.) Mocnch) в Україні (2011)
Безручко О. І. - Ринок сортів рослин України: соя культурна (Glycine max. (L.) Merr.), Колесніченко О. В. (2011)
Сорока В. І. - Перспективність вирощування ріпаку (Brassica napus L.) в Україні (2011)
Захарчук О. В. - Формування національних сортових ресурсів – минуле, сьогодення та перспективи розвитку (2011)
Шкраба Л. М. - Інвестиційний аспект розвитку державної системи сортовипробувань (2011)
Матус В. М. - Морфологічні ознаки соняшнику (Helianthus annuus L.). Їхнє значення та використання за експертизи сортів і гібридів на ВОС (2011)
Улич Л. І. - Значення та використання морфологічних ознак чорниці щиткової під час кваліфікаційної експертизи сортів на ВОС, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Матус В. М. (2011)
Бейня В. А. - Государственный реестр сортов и древесно- кустарниковых пород для приусадебного возделывания, Семашко Т. В. (2011)
Колесніченко О. В. - Оцінка стійкості сортів ріпаку ярого (Brassica napus L.) до альтернаріозу та ефективність застосування фунгіцидів з метою обмеження розвитку хвороби (2011)
Хареба О. В. - Cортовивчення та особливості насінництва популяції ніжинського огірка (Cucumis sativus L.) на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН (2011)
Мілієнко М. В. - Аналіз національних сортових ресурсів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) (2011)
Татарчук Л. М. - О. В. Чаянов – син свого століття, Зайцева Л. А., Нелипа Г. П. (2011)
Смыков А. В. - Е. П. Шоферистову – 75, Цюпка С. Ю., Шишова Т. В., Иващенко Ю. А. (2011)
Баринова Е. - Античность и христианство в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции” как противопоставление Востока и Запада (2010)
Богиня Н. - Новаторство в збірці Гертруди Стайн "Tender Buttons”: аналіз перекладу одного заголовка (2010)
Бучко А. - Біблійні мотиви в поезії Ельзи Ласкер-Шюлер (2010)
Кучер З. - Проблема відчуження особистості в повісті Ф. Дюрренматта "Доручення” (2010)
Лаврієнко Т. - Концепт "віра” в художньому потрактуванні Чарльза Брокдена Брауна (2010)
Макаревич А. - "Истории белого света” М. Лукшы: специфика формообразовательной и стилевой организации сборника (2010)
Мацієвська В. - Катарсичність інфернальних образів в оповіданнях Ф. Сологуба (2010)
Сізова К. - Принципи портретування і титульні конструкції як прояви героєцентричності літератури романтизму (2010)
Атаманюк О. - Імаґологічні аспекти національного образу в зарубіжній літературі (2010)
Лозенко В. - Специфіка й архетипіка образу Великої Богині в романі Г. Уелса "Містер Блетсуорсі на острові Ремполь” (2010)
Самолюк О. - Антропологічний універсум художніх образів у поетичних творах Михайла Ореста та Готфріда Бенна (2010)
Галиева М. - Проблема антропокосмизма в поэме М. Цветаевой "Горы” (2010)
Дерикоз О. - Антропологічні виміри христоцентричної символіки в романі А. Мердок "Черниці та солдати” (2010)
Коваленко М. - Міфотворчість як провідне явище в літературі ХХ століття (2010)
Комісаренко К. - Антропологічні аспекти фантастичної прози Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких (2010)
Левченко Н. - Художня модель сакральної антропології в літературі українського бароко (2010)
Матійчак А. - Дихотомічні зрізи антропологічної проблематики роману А. Мердок "Пора Ангелів” (2010)
Пархоменко І. - Техніка як трансформатор людини (2010)
Попова А. - Тема старости и смерти в "Замогильных записках” Ф.-Р. де Шатобриана (2010)
Драпак Г. - Проблеми та методи поетичного перекладу в руслі порівняльного літературознавства (2010)
Жиліна М. - Метафора межичасся як зустріч поетичного світу міста й митця (Ф. Ґ. Лорка й М. Семенко) (2010)
Калашник О. - Інфернальні візії в поезії В. Свідзінського і Г. Тракля (2010)
Маланій Н. - Антропологічно-екзистенційні аспекти дихотомії "Свій” – "Чужий” (2010)
Скибицкая Л. - Аксиология героев Ю. Казакова и М. Стрельцова (2010)
Шутяк Л. - Трансформація концептуальної світомоделі homo legens у homo zapping (2010)
Іваненко В. - Функції інтертексту в конструюванні фікціональних світів (2010)
Дзик Р. - "Достоєвський на Манхеттені”: французька інтерпретація "російського нігілізму” (2010)
Короткевич В. - Автор как медиатор интертекста (2010)
Мацевко-Беккерська Л. - Наратив як форма антропологізації літературного твору (2010)
Монолатій Т. - Інтертекстуальність роману Йозефа Рота "Тарабас” (2010)
Скуратовська Л. - Роль цитат із Біблії в романах Дж. Джойса (2010)
Чотарі В. - Специфіка інтерференції світоглядних систем Сходу – Заходу в літературних переосмисленнях псалмів (2010)
Нікоряк Н. - Кінорецепція тропічної природи "звукової” символіки твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків” (2010)
Романко Т. - Діалог культур та його значення для адекватної інтерпретації літератури для юнацтва (2010)
Чернокова Е. - Коммуникативная стратегия неотрадиционалистского эстетического дискурса: "Портрет дамы” Т. С. Элиота (2010)
Аннікова О. - Творчість Гната Хоткевича у просторі літературознавчих інтерпретацій (2010)
Бабій Л. - Становлення та розвиток культуральних досліджень та мультикультуралізм (2010)
Огуй О. - Трьохвимірний поетичний простір "Ланселета” Ульріха фон Цатцікгофена (2010)
Title (2013)
Content (2013)
Prokopov Ts. - Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Mechenov G. (2013)
Rybak O. - The oatmeal using for improving of ice cream structure (2013)
Mazur A. - Scientific and practical basis of potato processing for food products (2013)
Miklashevska Yu. - Rheological properties of gel-like food products for athletes (2013)
Dorosh H. - Investigation of thermal resistance of baking yeasts, Gregirhak N. (2013)
Mikitenko N. - Pre-clinical study of the drug Izatizon, Potopalskyy A., Zaika L., Bolsunova O., Karpov O. (2013)
Zhivotovskа A. - Microbiological safety of pastille products new compounding, Gregirchak N. (2013)
Panasiuk K. - The protective function of Nocardia Vaccinii IMB B-7405 surfactants (2013)
Kravec' O. - Filter surface regeneration during whey treatment, Shinkarik M. (2013)
Kirik I. - Researches of the process of infra-red heating in thermal evice with top and bottom power supply, Vasilevskaya S., Kirik A. (2013)
Denysiuk V. - The influence of the smoothness of interpolating trigonometric splines on interpolation error, Negodenko E. (2013)
Samsonov V. - The operational reliability of complex energy facilities, Hlobystova O., Mazurenko O., Taran A. (2013)
Shiyanova N. - Mathematical model of management of spray drying apparatus, Ostapenko A., Kolyazov K. (2013)
Mosiichuk N. - The subsystem of technological monitoring based on the methods of fuzzy logic (2013)
Myts Iu. - Applying of the innovative intelligent control technology in the hotel industry, Tsyrulnikova V. (2013)
Evtushenko O. - The labor protection in the meat processing industry of Ukraine, Kovalenko S. (2013)
Skopenko N. - Rational assortment portfolio in accordance to the food security, Tikhonova F. (2013)
Taran V. - Department of machines and apparatus for food and pharmaceutical production of NUFT. Historical fragments of development, Gavva O., Telychkun V., Gubenia O., Reshetniak V. (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for Authors (2013)
Титул, зміст (2014)
Єщенко П. С. - Світу потрібен новий вектор розвитку: від bubbleeconomics - до економіки людини (2014)
Буковинський С. А. - Грошово-кредитна політика в сучасних умовах (2014)
Мельник В. М. - Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії, Кощук Т. В. (2014)
Коваленко В. В. - Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління стійкістю банків, Звєряков О. М. (2014)
Гудим К. М. - Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу (2014)
Кічурчак М. В. - Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні (2014)
Юрчишин В. В. - Інституційні засади сільського розвитку в Україні: теоретико-прикладний аналіз (2014)
Адаманова З. - Инвестиционные процессы в ЕС: посткризисные тенденции и новая политикастимулирования (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Реалізація стратегії розвитку підприємства в умовах монополітичної і олігополістичної конкуренції (2014)
Антохова О. - Необхідність, сутність та значення трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2014)
Баєв Ю. - Удосконалення фінансового обліку на підприємстві на основі закордонного досвіду (2014)
Бакунов О. - Оцінка тенденцій формування й стану організаційно-методичного забезпечення культури в системі управління торговельних підприємств Донецького регіону, Гладкий М. (2014)
Баранцева С. - Показники оцінювання ефективності управління розвитком підприємства, Базюк В. (2014)
Кіртока Р. - Удосконалення організації фінансово-економічного забезпечення підприємства (2014)
Міценко Н. - Шляхи покращення якості обслуговування покупців у неорганізованому секторі торгівлі, Гапій І. (2014)
Нестеренко О. - Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Одеській області (2014)
Okorskiy V. - The formation of creative environment in the organizatio - the key to improving the efficiency of the company, Sribna E. (2014)
Рибак М. - Сутність виробничої стратегії підприємства (2014)
Хомутенко В. - Стратегічні орієнтири трансформації податкової політики України на шляху до євроінтеграції, Хомутенко А. (2014)
Чумакова С. - Методика маркетингової оцінки конкурентоспроможності машинобудівної продукції (2014)
Чуркіна І. - Трансформація бюджетної системи ЄС: досвід та сучасні реалії (2014)
Ясінський В. - Формування заходів антрикризового управління на вітчизняих підприємствах (2014)
Василенко С. - Моніторинг деяких соціально-політичних процесів в Румунській республіці (2014)
Головчук О. - Маніпулювання думкою аудиторії засобами політичного телебачення (2014)
Кандюк О. - Еволюція східної політики ЄС: уроки України (2014)
Кудінов О. - Апріорність політичної свободи - як стратегія розвитку громадського суспільства (2014)
Маленко О. - Політичний дискурс: поняття, зміст та особливості його формування в сучасній Україні (2014)
Тихомирова Є. - Транскордонне співробітництво кріз призму дискурсивної свідомості (2014)
Наші автори (2014)
Пилипенко І. М. - Практичне радіаційне технічне керівництво муляжні роботи для дистанційної терапії, Пилипенко М. І. (2013)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм хребта та спинного мозку у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Д. В. (2013)
Шармазанова О. П. - Рентгенологічне стадіювання деформівного спондилоартрозу поперекового відділу хребта, Спузяк М. I., Волковська О. В., Козирев I. М. (2013)
Мазур С. Г. - Оцінка ефективності оперативних утручань при стенотичних ураженнях сонних артерій за допомогою методу ультразвукового дуплексного сканування, Костюк М. Р., Дикан I. М. (2013)
Прохач Н. Е. - Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування (2013)
Пасюга В. М. - Протипроменева дія соку "Гавайський Ноні" при локальному опроміненні ротової порожнини щурів, Мамотюк Є. М., Гусакова В. А. (2013)
Узленкова Н. Є. - Оцінка антиоксидантних властивостей препарату "Есмін" при загальному зовнішньому ікс-опроміненні хворих, Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2013)
Лукашова О. П. - Дія іонізувальної радіації та препарату "Етопозид" на процеси апоптозу та ультраструктуру клітин карциноми Герена (2013)
Сегеда Т. В. - Вплив поєднаної дії іонізувального випромінення та етопозиду на сфінгомієліновий цикл у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Мітряєва Н. А., Бакай Т. С., Гребіник Л. В., Бабенко Н. А. (2013)
Бакай Т. С. - Ферменти сфiнголiпiдного метаболізму як мішені протиракової терапії, Сегеда Т. В., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В., Старенький В. П. (2013)
Свинаренко А. В. - Лікування метастазів у головний мозок: акцент на системному підході (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Пилипенко М. І. - До 120-ліття Г. О. Хармандар'яна, Артамонова Н. О. (2013)
Корнейко І. В. - Книги видавництва Thieme 2013 року (2013)
Дмитро Сергійович Мечев (2013)
Леонід Давидович Лінденбратен (2013)
Кононенко О. К. - Інформація про роботу Проблемної комісії "Медична радіологія" МОЗ та НАМН України в 2012 році (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретичні засади розвитку міста (2012)
Козак Л. В. - Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки (2012)
Кравчук Н. Я. - Соціально відповідальна держава в контексті корекції глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Левицька С. О. - Сутність та значення сталого розвитку в умовах сучасної економіки, Солодкий В. О. (2012)
Терехов Є. М. - Оцінка економічної системи України в контексті впливу на неї глобальних процесів (2012)
Томілін О. О. - Проблеми розвитку ринку цукру в Україні (2012)
Топішко І. І. - Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (2012)
Топішко Н. П. - Соціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи (2012)
Царенко М. О. - Регіональні інвестиційні програми як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіонах (2012)
Чирак І. М. - Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються (2012)
Амбрик Л. П. - Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію (2012)
Василевська Г. В. - Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень, Валігура В. А. (2012)
Волковець Т. В. - Особливості та передумови впровадження екологічного податку в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Соціально-економічні та інституціональні чинники формування податкового тягаря в країнах ОЕСР, Гросу Н. В. (2012)
Дем’янчук О. І. - Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові (2012)
Денисенко С. А. - Інструменти реалізації регіональної промислової політики в контексті регулювання відтворювальних процесів (2012)
Коляда Т. А. - Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2012)
Осипенко С. О. - Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування як основа розширеного соціально-економічного відтворення територій (2012)
Спасів Н. Я. - Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди, Мартинюк В. Ф. (2012)
Філіппова С. В. - Дослідження розвитку митної справи в Україні, Масленніков Є. І., Іванова К. В. (2012)
Галецька Т. І. - Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства (2012)
Гужавіна І. В. - Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства (2012)
Жаворонкова Г. В. - Комплексна система управління нематеріальними активами, Килівник І. С. (2012)
Карлін М. ІЦ. - Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Клапків Ю. М. - Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу, Клапків Л. М. (2012)
Кривицька О. Р. - Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії (2012)
Крот Л. М. - Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії) (2012)
Кулик Р. Р. - Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Кулик Ю. Р. (2012)
Мокрицька А. Б. - Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації (2012)
Мороз О. С. - Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин (2012)
Набок Є. В. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "основні засоби" (2012)
Олієвська М. Г. - Інвестиції в людський капітал з боку суб’єктів господарювання (2012)
Проскуріна Н. М. - Сучасний стан та напрями стабілізації виплат по заробітній платі в Україні, Бровко Н. І. (2012)
Савченко О. С. - Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах, Циган Р. М. (2012)
Чучук Ю. В. - Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) (2012)
Береславська О. І. - Міжнародні валюти і практика їх регулювання (2012)
Болгар Т. М. - Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору (2012)
Великоіваненко Г. І. - Особливості управління активами комерційного банку в Україні, Лук’янова К. Ю. (2012)
Довгань Ж. М. - Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи (2012)
Зінченко О. І. - Концепція оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні (2012)
Кнейслер О. В. - Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні (2012)
Смоленюк Р. П. - Теоретичні аспекти фінансового механізму агропромислового виробництва (2012)
Стецюк В. М. - Особливості обов’язкового майнового страхування в умовах еволюційного розвитку, Толстенко О. Ю. (2012)
Супрун А. А. - Методологія дослідження кризових явищ у страховій сфері, Петрішина Т. О. (2012)
Чорна О. Є. - Фінансова безпека країни та її вплив на економічне зростання (2012)
Воронова М. О. - Стратегічний облік об’єктів права інтелектуальної власності (2012)
Грицюк П. М. - Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій, Хомедюк В. О. (2012)
Кривець Ю. М. - Загальнотеоретичні принципи, функції та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку (2012)
Левицька С. О. - Організація фінансової діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку, Панчук І. П. (2012)
Лиско Н. А. - Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект (2012)
Мельник Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення розвитку енергетичного потенціалу, Пашечко О. А. (2012)
Онищенко В. П. - Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку (2012)
Перевозова І. В. - Проблематика та невизначеність нормативних документів з організації розрахунків за виплатами працівникам, Камінська І. Б. (2012)
Позов А. Х. - Обґрунтування положення (стандарту) управлінської звітності (2012)
Привалова Н. Є. - Методичні підходи щодо здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Табенська Ю. В. - Оцінка ризиків як елемент аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна (2012)
Шестерняк М. М. - До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках (2012)
Ядранський Д. М. - Теоретичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу персоналу на мікрорівні (2012)
Григорків В. С. - Найпростіші моделі економіки у випадку функціонування тіньового сектора, Вінничук І. С. (2012)
Жук В. В. - Моделювання системи кіновиробництва (2012)
Мороз М. М. - Особливості математичного моделювання управлінських процесів у банківській системі, Чмерук Г. Г. (2012)
Солоха Д. В. - Формування моделі оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового регіону за галузевою ознакою (2012)
Хохлов В. Ю. - Опціонні стратегії хеджування (2012)
Титул, зміст (2014)
Луцюк М. - Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу (2014)
Романиця О. - Віршування Осипа Маковея ІІ періоду творчості (1888 – 1897 рр.) (метрика і ритміка) (2014)
Бойко В. - Відтворення трудових процесів у прозі Івана Чендея (2014)
Бунтовська І. - Використання прийому літературної реконструкції у романі "Клеркенвельські оповіді" П. Акройда (2014)
Мурдза І. - Концепт саду в романі Любові Голоти "Епізодична пам’ять" (2014)
Євтушенко С. - Концепт Батьківщини у творчості слов’янських поетів межі ХІХ–ХХ століть (2014)
Хавкіна Л. - Наука та науковці крізь призму реклами (2014)
Гавриченко А. - "Серце" як ключовий концепт української лінгвокультури (2014)
Москалець М. - Міфологема "Дім" в українській мовній свідомості (2014)
Гілевич А. - Мерилін Дж. Міллер. Ніккі-бунгаку – щоденникова література: традиції та вплив на сучасну японську літературу (2014)
Колесников К. М. - Митно-податкові відносини в Ольвії та Тірі римської доби: вибрані джерела та коментарі (2013)
Кудінова (Скоряк) А. Г. - Українська ярмаркова торгівля у студіях І. О. Гуржія: історіографічний аналіз (2013)
Васковський Р. Ю. - Джерела до історії Катеринослава доби Другої УНР (2013)
Дячок О. О. - Післяісторія появи однієї книги про розвиток митної справи в Україні (2013)
Виноградов Г. М. - Хозарсько-норманська торговельна мережа Східної Європи як провідний чинник давньоруського державотворення (2013)
Слісаренко О. М. - Грошові ресурси армії Карла ХІІ під час походу на Москву в 1708–1709 рр. (2013)
Малиновская Т. В. - Финансово-податная функция выборных правлений в колониях иностранцев на территории Российской империи, Малиновский Б. В. (2013)
Томулец В. Н. - Упразднение таможенно-карантинной линии на Днестре и его влияние на развитие бессарабской торговли (2013)
Rutkowski M. - Pobor myta drogowego w Krolestwie Polskim wczesnej epoki Paskiewiczowskiej (2013)
Журавлёв А. А. - Купечество в стремлении получить звание поставщика императорского двора (2013)
Морозов О. В. - Кораблі закордонної побудови в російському флоті у першій половині ХІХ ст. (2013)
Сєрова К. Д. - Базарна торгівля в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Дейнеко С. М. - Економічні показники роботи складської митниці в Харкові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ісаєва О. І. - Наукова і практична діяльність А. С. Бориневича у сфері розвитку хлібної торгівлі в Одесі (2013)
Мальшина К. В. - Державний кордон Першої Югославії (1918–1924 рр.) та його словенська ділянка: історико-географічні виміри (2013)
Олійник М. П. - Практика стягнення продовольчого податку на Поділлі в 1921–1923 рр. (2013)
Забара В. В. - Формування внутрішніх кордонів у Боснії та Герцеговині в 1992–2000 рр.: від "плану Кутельєро” до міжнародного арбітражу щодо міста Брчко (2013)
Алексаха А. Г. - Демографічні процеси в доіндустріальних суспільствах та їх вплив на розвиток економіки (2013)
Дячок О. О. - VII міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита” в Академії митної служби України (2013)
Михайлюк О. В. - Захист докторських дисертацій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.)Гном 3 (2011)
Ожерельева З. Е. - Засухоустойчивость сортов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides) в условиях Орловской области, Богомолова Н. И. (2011)
Кабар А. Н. - Перспективы использования гибридов между нектрином (Prunus persica (L.) batsch subsp. Nectarine (Ait.) shof) и миндалем (Prunus amygdalus batsch) в селекции сортов и подвоев, Шоферистов Е. П., Поддубцева Е. Б. (2011)
Лукичева Л. А. - Интродуцированные в Крым сорта черешни (Prunus avium L.) и перспективы их использования (2011)
Дупляк О.Т. - Вихідний матеріал для селекції нових конкурентоспроможних сортів квасолі звичайної (Рhaseolus vulgaris L.) для умов північного Лісостепу, Камінська Л .В., Мамайсур В. В. (2011)
Шоферистов Е. П. - Производственная и селекционная ценность сливы Изюм Эрик (Prunus domestica L.) в Крыму (2011)
Гончарук Ю. Д. - Посухостійкість та жаростійкість сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), імунних до парші (2011)
Лещук Н. В. - Економічні аспекти насінництва сортів салату посівного (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського