Рахметов Д. Б. - Державна експертиза сортів рослин фітоенергетичного напряму використання, Андрющенко А. В., Кривицький К. М., Мамайсур В. В. (2011)
Улич Л. І. - Ідентифікація генотипів пшениці м’якої за висотою рослин при експертизі на ВОС та її вплив на стійкість до вилягання і врожайність (2011)
Таганцова М. М. - Ідентифікація батьківських компонентів гібридів кукурудзи (Zea mays L.) під час проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю (2011)
Андрющенко А. В. - Про необхідність перегляду Методики державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні , Ткаченко В. М. (2011)
Майстер Н. В. - Кореляційні зв’язки між морфологічними кількісними ознаками гібридів капусти білоголової (Brassika oleraceae L. var. capitata (L.) Alba DC.) (2011)
Ясеновська С. О. - Отримання посухостійких ліній м’яти перцевої (Mentha piperita. L.) в умовах in vitro, Глибовець А. О. (2011)
Захаров М. В. - Морфологія крони, цвітіння і плодоношення дерев колоноподібних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції (2011)
Титул, зміст (2013)
Черленяк І. І. - Концептуальні проблеми ідентифікації постсоціалістичної трансформації економічної системи України, Курей О. А. (2013)
Тур О. М. - Еколого-економічна оптимізація розвитку економіки України, Мамчук І. В. (2013)
Школьний О. О. - Розвиток взаємовідносин між Україною та ЄС на ринку олійних культур, Побережець Н. Б. (2013)
Бурляй А. П. - Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції, Гуцаленко О. О. (2013)
Бєлосвєт О. В. - Регулювання інтервенційних цін на ринку молока та молокопродуктів України (2013)
Царук Н. Г. - Маркетингова система інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Васильєва Н. К. - Прогнозування цін у галузі рослинництва в Україні та регіонах (2013)
Bodak I. - Methodological approach to the assessment of region’s food security level (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 2), Григоренко В. О. (2013)
Данилюк В. О. - Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) (2013)
Мальований М. І. - Фінансове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств (2013)
Бойко Ю. І. - Основні напрями статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Приймук О. Р. - Обґрунтування сутності методологічних підходів до ціноутворення на підприємствах (2013)
Продан І. О. - Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом (2013)
Алєксєєв С. Б. - Формування механізму інформаційного забезпечення управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2013)
Музичка Є. О. - Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю туристичних підприємств (2013)
Пінчук С. С. - Механізм оцінки ефективності функціонування залізниць України (2013)
Мельник І. В. - Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990–2009 рр.) (2013)
Мусіна А. А. - Інвестиційний потенціал фінансових посередників у Казахстані, Ісмаїлова Р. А. (2014)
Радзявічюс М. - Радянська спадщина і розвиток туризму: приклад Литви, Юренієнє В. (2014)
Головань Л. О. - Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства (2014)
Коверга С. В. - Аналіз впливу структурних дисбалансів на розвиток промислових підприємств: галузевий аспект (2014)
Матвєєв В. В. - Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства (2014)
Петренко В. А. - Аналіз показників діяльності підприємств з різною інноваційною активністю (2014)
Редзюк Є. В. - Вплив ринку цінних паперів на споживчу поведінку населення України, Сльозко О. О. (2014)
Стасюк О. М. - Проблеми та перспективи розвитку галузі шахтного машинобудування (2014)
Федулова І. В. - Підтримка сільськогосподарських виробників (2014)
Сидоренко П. О. - Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави (2014)
Буковинська М. П. - Оцінка людського капіталу підприємства як необхідний чинник ефективності його роботи (2014)
Медведєв М. Г. - Два підходи до розв’язання економічних задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel, Листопад В. В., Шоха В. П. (2014)
Пріб К. А. - Формування системи управління змінами на підприємстві (2014)
Єлісєєва Г. Ю. - Оцінка впливу розвитку зеленої економіки за допомогою дослідження процесів декаплінгу (2014)
Лозовська Н. М. - Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля (2014)
Інформація (2014)
Андрусяк І. В. - Radial boundary values of lacunary power series, Філевич П. В. (2014)
Василишин Т. В. - Symmetric continuous linear functionals on complex space L∞ 0,1 (2014)
Гоєнко Н. П. - Про нескінченні залишки гіллястого ланцюгового дробу Ньордунда для гіпергеометричних функцій Аппеля, Гладун В. Р., Манзій О. С. (2014)
Дмитришин М. І. - Interpolated scales of approximation spaces for regular elliptic operators on compact manifolds (2014)
Заторський Р. А. - Calculation algorithm of rational estimations of recurrence periodical fourth order fraction, Семенчук А. В. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області, Волянська І. І. (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно сталих функцій, Маслюченко В. К. (2014)
Кудзіновська І. П. - Математичне моделювання та чисельний розрахунок вимушених коливань п’єзокерамічного сферичного сегмента (2014)
Ластівка І. О. - Варіаційне виведення диференціальних рівнянь коливань п’єзокерамічної оболонки при меридіональній поляризації (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз повного графа з нескінченними променями (2014)
Лопушанський А. О. - Обернені крайові задачі для дифузійно-хвильового рівняння з узагальненими функціями в правих частинах, Лопушанська Г. П. (2014)
Лукашенко М. П. - Кільця з нільпотетними диференціюваннями індексів $\leq 2$ (2014)
Лукашів Т. О. - Асимптотична стохастична стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням (2014)
Лучко В. М. - Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чисел з імпульсним впливом (2014)
Махней О. В. - Asymptotics of a fundamental solution system for a quasidifferential equation with measures on the semiaxis (2014)
Пастухова І. - On continuity of homomorphisms between topological Clifford semigroups (2014)
Пилипів В. М. - On some properties of Korobov polynomials, Малярчук А. Р. (2014)
Сливка-Тилищак Г. І. - The heat equation on line with random right part from Orlicz space (2014)
Слободян С. Я. - The normal limit distribution of the normalized number of false solutions of one system of nonlinear random equations over the field GF(2) (2014)
Ель Хамма M. E. - (δ, γ)-Данкл-Лiпшицевi функцiї в просторi L²(IR, |x|2a+1dx), Лахлалі Х., Дахер Р. (2014)
Черковський Т. М. - Регулярні ємності на метризовних просторах (2014)
Пилипенко І. М. - Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини , Пилипенко М. І. (2013)
Вінніков В. А. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії.I. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення, Мазник Н. А., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д. (2013)
Аникеева О. Ю. - Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечнососудистой патологией, Филатов П. В., Пашковская О. А. (2013)
Антипова С. В. - Порівняльний аналіз методів лікування за результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура II стадії, Радомський В. Т., Серьогіна Н. М., Котилевська В. I., Серьогін В. В., Стрюков Д. О. (2013)
Білозор Н. В. - Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування, Старенький В. П., Сухiна О. М. (2013)
Бойко Т. Г. - Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин, Смаглюк І. В., Оніцева Т. В., Макарук І. М., Яриніч К. В. (2013)
Бондар Г. В. - Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози, Сєдаков І. Є., Семикоз Н. Г., Смирнов В. М., Трухін Д. В., Хлопушин Є. Ю., Фефелова В. П., Грабовський О. О. (2013)
Бондар Г. В. - Лікування хворих на місцево-поширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням регіонарної внутріартеріальної хемотерапії, Яковець Ю. І., Думанський Ю. В., Семикоз Н. Г., Башеєв В. Х., Бондаренко М. В., Кияшко А. Ю., Совпель І. В. (2013)
Вівчаренко Ю. К. - Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері, Крижанівська І. Є., Костінський І. Ю., Дудій П. Ф., Остапяк І. М., Бойко І. В., Цибран С. С., Сиротинський Р. М. (2013)
Гацкевич Г. В. - Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии, Тарутин И. Г., Титович Е. В. (2013)
Демченко В. М. - Використання магнітнорезонансної томографії для стадіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки, Сокур І. В., Ковальський М. Л., Ланкин М. М., Гайдай І. М., Редько І. С., Єфімов В. І., Кобельчук Є. С. (2013)
Дьоміна Е. А. - Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології, Іванкова В. С. (2013)
Єгоров О. О. - Магнітнорезонансно-томографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія (2013)
Іванкова В. С. - Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози, Барановська Л. М., Іванкова О. М., Доценко Н.П. (2013)
Іванкова І. С. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Смоланка І. І., Скляр І. Ю., Іванкова О. М., Барановська Л. М., Столярова О. Ю., Лігірда О. Ф., Кротевич М. І. (2013)
Іванкова В. С. - Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма-терапевтичній установці Gyne Source, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Перепечкіна В. Т., Галяс Г. В. (2013)
Іванкова В. С. - Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Скоморохова Т. В., Магдич І. П., Палій М. І. (2013)
Івчук В. П. - Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі, Вінцевич Л. В., Юдко О. О., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М. (2013)
Кіхтенко І. М. - Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М. (2013)
Кметюк Я. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при застосуванні 3D-конформної променевої терапії та методики IMRT при опроміненні пухлин малого таза, Курило Г. О., Сафронова О. В., Удатова Т. В., Підлубна Т. Г., Кісіль Ю. М. (2013)
Ковтуненко О. В. - Аналіз показників експресії маркера фактора росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні, Хворостенко М. І., Шпонька І. С., Тимчук С. М., Березнюк Д. В., Пославська О. В., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Крижанівська А. Є. - Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії, Дорош О. В., Галанджій В. М., Живецька Л. Ф. (2013)
Кулініч Г. В. - Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих: питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку (2013)
Лучковський С. М. - Дозиметрія вузьких струменів, Зелінський Р. М. (2013)
Лянна О. Л. - Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози, Долгіх Г. В., Хворостенко М. І., Чорна В. І., Бразалук О. З. (2013)
Минайло И. И. - Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого (2013)
Минайло И. И. - Современная высокотехнологичная лучевая терапия, Артемова Н. А. (2013)
Окунцев Д. В. - Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0, Крутилина Н. И., Мажид А. А., Пархоменко Л. Б. (2013)
Петкевич М. Н. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Аспекты планирования, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Парчайкина А. В. (2013)
Почерняєва В. Ф. - Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії, Жукова Т. О., Васько Л. М., Лимар Л. О. (2013)
Савченко А. С. - Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі, Гайсенюк Л. О., Кулініч Г. В., Лаврик В. П. (2013)
Семикоз Н. Г. - Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання, Куква Н. Г., Грабовський О. А., Лічман М. О., Пашков В. Н., Кудряшова Е. А. (2013)
Семикоз Н. Г. - Результати комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Шуміло А. О., Карпушина Т. В., Грабовський О. А., Лічман Н. А. (2013)
Синайко В. В. - Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade III) головного мозга (2013)
Сорочан П. П. - Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки, Прохач Н. Е., Громакова І. А., Кругова І. М., Сухін В. С. (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії, Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Ващишин В. П. (2013)
Сухін В. С. - Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії, Сухіна О. М., Старенький В. П. (2013)
Титович Е. В. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Дозиметрические аспекты, Петкевич М. Н., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2013)
Тюєва Н. В. - Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужності дози у хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Дубініна В. Г., Лук’янчук О. В., Антонова Л. П., Стоян В. Т. (2013)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка, Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Черниченко О. А. - Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії, Сакало В. С., Щербина О. В., Бондаренко Ю. М., Яковлев П. Г., Сакало А. В., Адамець Ж. (2013)
Чорнобай В. А. - Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпіримідинів до таргетних препаратів (2013)
Щегловська Т. Д. - Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Якобчук В. Л., Ратнікова Т. А., Філіпчук В. В. (2013)
Юдко О. О. - Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення (2013)
Юрій Васильович Думанський (2013)
Титул, зміст (2014)
Кива Д. С. - О развитии системы проектного менеджмента ГП "АНТОНОВ", Кордянин Ю. И. (2014)
Рудюк Г. И. - Преимущества поэтапного формирования системы проектного менеджмента в рамках системы менеджмента качества продукции на предприятиях наукоемкого машиностроения со сложившимися традициями проектного управления, Кривов Г. А., Зворыкин К. О. (2014)
Кондратюк Э. В. - Профильное глубинное шлифование деталей турбин, Леонтьев В. А., Шурша А. В., Величко С. И., Довгаль В. А. (2014)
Кривов Г .А. - Технологическое проектирование сборных частей планера самолета из полимерных композиционных материалов, Бычков С. А., Матвиенко В. А., Романович Г. Н. (2014)
Даниленко Н. И. - Создание градиентной структуры при поверхностной интенсивной пластической деформации, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А., Шейкин С. Е. (2014)
Двейрин А. З. - Проектирование агрегатов фюзеляжа самолета из композитов, Карпов Я. С., Костюк В. А., Головченко Я. О. (2014)
Бологін А. С. - Корозійні ураження стикових накладок кілів літаків типу МІГ-29 (2014)
Матвиенко В. А. - Разработка технологии выполнения соединений крепежом с тарированной затяжкой, Рудько А. Н., Братухин В. А., Куличенков В. А. (2014)
Зворыкин К. О. - Особенности формирования фаз типичных проектов и программ наукоемкого машиностроения, Кривова С. Г., Пшеничный В. И. (2014)
Вишняков Л. Р. - Вязано-паяные проволочные сетки для молниезащиты лопастей ветроэлектрогенераторов, Зубков О. В., Коханый В. А., Коханая И. Н. (2014)
Матвиенко В. А. - Совершенствование технологии обработки точных отверстий под крепеж при сборке авиационных конструкций, содержащих элементы из полимерных композиционных материалов, Рудько А. Н., Комонов А. П, Косой Э. А., Заколюкин А. С. (2014)
Бабак В. П. - Износостойкость детонационных покрытий системы FeAl2-Ti-Si при нагружении трением в условиях повышенных температур, Лисовой Е. Н., Мирненко В. И., Щепетов В. В. (2014)
Сливинский А. А. - Расчетно-экспериментальный анализ тепловых процессов сварки тонколистовой нержавеющей стали способами TIG и СМТ, Препияло А. А., Бондаренко В. Л., Слюта В. П. (2014)
Зворыкин К. О. - Выбор способа получения неразъемного сварного соединения в системах железо-ниобий, сталь-ниобий, Зворыкин В. Л. (2014)
Книги авторов — специалистов УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Основные научно-технические разработки, выполненные в УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Гопич М. К. - Сучасні аспекти реалізації етнонаціональної політики в Україні органами місцевого самоврядування (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо визначення основних напрямків оптимізації роботи центральних органів влади (2013)
Лисюк Ю. В. - Сучасний розвиток та значення державного управління в процесі забезпечення прав людини (2013)
Солнцева Х. В. - Структура та повноваження органів управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Шило С. М. - Дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів – один з аспектів забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації (2013)
Албул С. В. - Кримінально-правова протидія запереченню чи виправданню злочинів фашизму та пропаганді неонацистської ідеології в Україні (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти протидії засобами оперативно-розшукової діяльності вбивствам, учиненим молоддю (2013)
Баранов С. О. - Визначення сфери та меж профілактики злочинів на залізничному транспорті: теоретичний аспект (2013)
Авадані В. А. - Динаміка дитячої злочинності в жорстоких формах (2013)
Гритенко О. А. - Співвідношення дисциплінарного стягнення та покарання як кримінально-правового інституту: теоретичні питання (2013)
Журавльов А. Ю. - Деякі особливості запобігання статевим злочинам (2013)
Загороднюк С. О. - Щодо поняття та характеристики обставин, що виключають злочинність діяння (2013)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій відтворення загальнокримінальної насильницької злочинності (2013)
Мошенець Д. М. - До питання про межі необхідної оборони в кримінальному праві (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз бродяжництва як фонового для злочинності явища (2013)
Пядишев В. Г. - Напрями підвищення ефективності боротьби з транснаціональною наркозлочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру: організаційні та міжнародно-правові аспекти (2013)
Рижков Е. В. - Організація протидії квартирним крадіжкам з урахуванням сучасної оперативної обстановки в Україні (2013)
Собко Г. М. - Реальність погрози вбивством при кваліфікації суспільно небезпечних діянь, Савченко О. О. (2013)
Тарасенко В. Є. - Особливості протидії хабарництву серед посадових осіб державних контролюючих органів (2013)
Челпан О. В. - Злочини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту (2013)
Щирська В. С. - Концептуальні засади кримінологічної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2013)
Яцковина В. В. - Генезис класифікації шахрайств (2013)
Абдалказим Мутана Абасс - Співвідношення національного конституційного права та міжнародного права: доктринально-теоретичні підходи до розуміння (2013)
Афанасенко С. І. - Загальносоціальна віктимологічна профілактика (2013)
Берендєєва А. І. - Проблема визначення поняття "гідність людини" в сучасній юриспруденції (2013)
Градова Ю. В. - Правове врегулювання питання відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою (2013)
Касьян А. О. - Ознаки примусу як правової категорії (2013)
Конопельський В. Я. - Щодо змісту сучасної кримінально-виконавчої політики (2013)
Малишко В. М. - Підкріплення кредитно-фінансової системи британської Америки надходженнями від приватирських підприємств (2013)
Меєрович Н. А. - Інститут адвокатури в сучасній правовій системі України (2013)
Плужнік О. І. - Бандитизм: кримінально-правова характеристика (2013)
Юрченко М. М. - Повноваження Верховного суду України, Литви, Бельгії та Польщі: порівняльно-правовий аспект, Мазуренко А. С. (2013)
Янковий М. О. - Ідентифікаційна діяльність слідчого (2013)
Ярмакі В. Х. - Зарубіжний досвід протидії нелегальній міграції (2013)
Бааджи Н. П. - Розвиток патентного права як складова комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в сучасній Україні (2013)
Басай О. В. - Розмежування договору про створення за замовленням і використання об’єктів права інтелектуальної власності та договору підряду (2013)
Бурова Л. І. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності, Ульянова Г. О. (2013)
Грігор’янц Г. І. - Вплив процесів глобалізації на стан піратства в праві інтелектуальної власності (2013)
Даниленко С. К. - Особливості заповідальної дієздатності неповнолітніх, Середницька І. А. (2013)
Дрішлюк В. І. - Поняття та властивості доказів у діючому та перспективному господарському процесуальному законодавстві (2013)
Кирилюк А. В. - Особливості розміщених в Інтернеті творів як об’єкта авторського права (2013)
Кінащук Л. Л. - Порядок утворення та функціонування аудиторських фірм в україні: теоретико-правовий аналіз (2013)
Логвін В. С. - Місце нежитлового приміщення в системі об’єктів цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Наслідки розірвання порушеного договору за Цивільним законодавством України (2013)
Нікуліна Н. А. - Особливості використання окремих видів організаційно-правових форм суб’єктів малого підприємництва (2013)
Клемпарський М. М. - Правове регулювання правосуб’єктності працівника: проект ТК України (2013)
Лукаш С. С. - Забезпечення додержання прав працівників в умовах реорганізації державних органів (2013)
Федорчак І. В. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності у сфері земельних правовідносин (2013)
Гетьман Є. А. - Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: удосконалення процедури (2013)
Денисова А. В. - Охорона здоров’я – одне з найважливіших завдань державного регулювання, Гомон Д. О. (2013)
Дубко Ю. В. - Щодо моделі статуту бойової служби органів внутрішніх справ України (2013)
Клименко В. М. - Аналіз правосуб’єктності державної служби охорони при МВС України як правоохоронного органу (2013)
Пихтін М. П. - Удосконалення структури ОВС та визначення місця внутрішніх військ як напрям реформування системи МВС України (2013)
Пригодська Ю. В. - Підготовка та застосування сил охорони правопорядку з використанням правоохоронних і військових методів (2013)
Солошкіна І. В. - Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Удренас Г. І. - Роль міліції громадської безпеки в роботі з населенням (2013)
Чернишова О. О. - Державно-правове регулювання у сфері інформатизації (2013)
Спаська М. О. - Джерела правового регулювання договору морського страхування (2013)
Антоненко О. А. - Поняття контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням речей через митну територію України (2013)
Бєлік Л. С. - Взаємодія оперативних підрозділів без з іншими правоохоронними органами, органами управління та населенням при проведенні оперативних комбінацій під час документування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди (2013)
Геращенко О. С. - Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування (2013)
Іскендеров А. Ф.-О. - Деякі напрямки використання засобів масової інформації при виявленні та розслідуванні проявів злочинної діяльності (2013)
Кавун Д. Ю. - Міжнародно-правові засади нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2013)
Кучерук Ю. І. - Використання оперативно-розшукової інформації в процесі судового розгляду кримінальних проваджень, Долженков О. Ф. (2013)
Льовочкіна М. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2013)
Танько А. В. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) (2013)
Тарасенко Р. В. - Проблемні питання прийняття рішень про застосування заходів забезпечення безпеки щодо жінок та дітей (2013)
Ховавко С. М. - Процесуальний порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Черниш М. О. - Історичний досвід правової регламентації кримінальної відповідальності за порушення громадського порядку (2013)
Курилін І. Р. - Особливості державного регулювання економічної безпеки в умовах ринкових перетворень (2013)
Сичук О. Й. - Економіко-правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (2013)
Шульга Р. Р. - Принципи правового регулювання торгівлі послугами в умовах членства України в СОТ (2013)
Бахчеван Є. Ф. - Підготовка курсантів вузів МВС України до дій в екстремальних умовах, пов’язаних із застосуванням зброї (2013)
Карпов Н. С. - Право обвинуваченого на розгляд справи судом за участю присяжних засідателів у Російській Федерації та його реалізація (2013)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення категорій "власність" і "громадянське суспільство" (2013)
Надибська О. Я. - Дискурс-аналіз в інтерпретації трансформаційних процесів у сучасному українському соціумі (2013)
Наливайко Л. Р. - Соціологія права Євгена Ерліха: сучасний правознавчий дискурс (2013)
Тягнирядно Є. В. - Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму (2013)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні основи криміналістичного спостереження (2013)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості службової діяльності жінок-працівників органів внутрішніх справ (2013)
Шаповаленко Н. М. - Правові засади української мови як державної мови (2013)
Молчанов Б. О. - Значення інституту автономії для самовизначення корінних народів, Горбунов С. Н. (2013)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2013)
Ярмакі Х. П. - Біометричні паспорта: захист чи обмеження прав і свобод громадян?, Штульман І. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
К 100-летию со дня рождения академика А.А. Галкина (2014)
Троицкая Е. П. - Адиабатический потенциал и упругие свойства кристаллов инертных газов под давлением в модели деформируемых атомов, Пилипенко Е. А. (2014)
Дьяченко А. И. - Эффекты давления в спектроскопических характеристиках купрата Вi2223, Таренков В. Ю. (2014)
Вальков В. И. - Барические особенности магнитных фазовых диаграмм арсенидов и оксидов марганца, Тодрис Б. М. (2014)
Дьяконов В. П. - Особенности транспортных свойств металлооксидов под давлением, Зубов Э. E. (2014)
Константинова Т. Е. - Эффекты влияния высоких давлений в наноразмерных порошковых системах на основе диоксида циркония, Даниленко И. А., Горбань О. А. (2014)
Beygelzimer Y. - Twist extrusion, Varyukhin V. (2014)
Белошенко В. А. - Твердофазная экструзия полимеров с использованием деформации простым сдвигом, Возняк Ю. В. (2014)
Спусканюк В. З. - Новые достижения в развитии теории и методов гидроэкструзии (2014)
Антонова А. О. - Особливості оцінки фінансового стану підприємства України в умовах глобалізації (2014)
Грабенко Л. О. - Удосконалення етапів аналізу основних засобів у бюджетних установах (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу прибутку і рентабельності сільськогосподарських підприємств (2014)
Кандиба К. О. - Аналіз ефективності використання основних засобів (2014)
Лисун І. Ю. - Економічна суть ліквідності та платоспроможності (2014)
Суханова Є. С. - Ситуаційний підхід в організації: особливості та прояви (2014)
Кузьмін Д. А. - Сутність економічної безпеки підприємства (2014)
Лащенко В. А. - Порівняльний аналіз практичного використання сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємства (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз ефективності діяльності банку ПАТ "ПУМБ" (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (2014)
Писарева О. А. - Особливості факторного аналізу чистого прибутку як основного показника фінансових результатів діяльності ПП "Аскон" (2014)
Киренкова В. М. - Особливості оцінки руху персоналу підприємства (2014)
Пятківська К. В. - Особливості аналізу фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Прокопенко Д. А. - Аналіз проблем обліку фінансових результатів в Україні (2014)
Гогой І. Ю. - Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства (2014)
Міняйленко К. О. - Аналіз організаційної структури промислового підприємства (2014)
Мороз О. А. - Оценка уровня экономической безопасности предприятия на основании априорного ранжирования функциональных составляющих (2014)
Ермоленко Е. А. - Актуальные проблемы в обеспечении экономической безопасности государства (2014)
Леонова Ю. А. - Сущность понятия "национальная безопасность" (2014)
Чеканова В. В. - Анализ ликвидности банков (2014)
Розыева М. И. - Экспортный потенциал Туркменистана: наращивание производства конкурентоспособной продукции (2014)
Свєтлічна С. Ю. - Перспективи розвитку стратегічного управління на підприємствах (2014)
Снесарь М. М. - Сутність та причини виникнення ухилення від сплати податків (2014)
Юріч І. С. - Організація боротьби з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лубянская А. А. - Успешные методы стимулирования (2014)
Оганян О. А. - Механізм обчислення та сплата місцевих зборів (2014)
Півненко А. С. - Відшкодування податку на додану вартість: казначейські векселі (2014)
Старцева Н. Б. - Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Вдовенко В. В. - Особливості підбору та відбору персоналу на промисловому підприємстві (2014)
Скаско І. М. - Визначення ефективних методів відбору персоналу (2014)
Юрасова Е. В. - Застосування технологій підвищення продуктивності праці на підприємстві з урахуванням впливу окремих чинників (2014)
Янусь И. Г. - Дауншифтинг как инструмент карьерного продвижения (2014)
Савченко Д. И. - Влияние дихотомий на эффективность трудовой деятельности (2014)
Осипенко А. М. - Значення та розвиток хедхантингу на вітчизняних підприємствах (2014)
Шовчко Г. В. - Класифікація методів мотивації (2014)
Гергель А. Ю. - Напрями аналізу якості кредитного портфеля банку (2014)
Вербецька О. О. - Комплексне управління активами і пасивами (2014)
Мурга О. О. - Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку (2014)
Юхно К. М. - Формування інвестиційного портфеля в процесі вдосконалення інвестиційної політики банку (2014)
Уманець М. В. - Напрями розвитку депозитної політики банку (2014)
Ломако Ю. О. - Організація процесу управління прибутковістю банку (2014)
Калмикова О. А. - Аналіз та оцінка кредитної політики банків України (2014)
Цеховська М. В. - Підходи до визначення поняття фінансового стану банку (2014)
Пасько К. О. - Основні засоби як відтворення фінансового джерела амортизаційних відрахувань на підприємстві (2014)
Юрченко І. С. - Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства (2014)
Собчук А. С. - Мотиваційна складова у формах і системах оплати праці працівників (2014)
Блінов А. В. - Побудова структурно-функціональної моделі управління пасивними операціями банку (2014)
Годуненко Н. М. - Критичний аналіз підходів до визначення економічної категорії "фінансова безпека банку" (2014)
Педан В. А. - Визначення показника вартості підприємства з використанням факторного аналізу (2014)
Галущак А. В. - Внутриличностные конфликты: формы проявления, виды, факторы разрешения (2014)
Грабар В. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності діагностики соціально-психологічних процесів колективу (2014)
Малмыгина А. Р. - Процесс сегментирования в планировании маркетинговой деятельности предприятий (2014)
Гондаренко М. А. - Дослідження ефективності реклами в Інтернеті: переваги та недоліки (2014)
Крутікова С. О. - Соціокультурні фактори економічного розвитку Укрaїни (2014)
Селезень Ю. Ю. - Дослідження проблем бюджетної політики регіональних органів Пенсійного фонду України (2014)
Одинець Д. О. - Удосконалення організації контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Заїка О. С. - Формування рішень щодо доцільності диверсифікації (2014)
Савченко А. Ю. - Бюджетування в системі управління підприємством (2014)
Гончарук А. О. - Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ставицька К. А. - Формування моделі когнітивного працівника (2014)
Кобринська С. А. - Особливості оцінювання та формування стратегії розвитку маркетингової інтелектуальної власності (2014)
Кавчак І. Р. - Оцінювання фінансових ризиків діяльності підприємства на стадії зрілості та занепаду його життєвого циклу (2014)
Маркарян Ю. Е. - Сутність управлінської діяльності керівника та шляхи її вдосконалення (2014)
Андрєєва Н. М. - Використання методів прогнозування щодо визначення напрямів реалізації ресурсозберігаючих програм та проектів, Барун М. В. (2013)
Бойко К. К. - Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону (2013)
Гудзь Т. П. - Напрями впливу фінансового сектору економіки України на діяльність підприємств (2013)
Карим Дхеяб Ахмед - Парадигма управления персоналом туристических предприятий Ирака в условиях глобализации (2013)
Клепікова О. А. - Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання (2013)
Літвінов О. С. - Фактори економічної безпеки (2013)
Никифоренко В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки, Кравченко В. О. (2013)
Петриченко П. А. - Маркетингові інтернет-комунікації підприємств сфери послуг: клієнтоорієнтований підхід (2013)
Редьква О. З. - Фактори впливу на формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Семенов В. Ф. - Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу, Бортник Л. В. (2013)
Філіна С. В. - Теоретико-методологічне обгрунтування процесного менеджменту (2013)
Швед Т. В. - Вплив глобалізації на розвиток національних підприємств: теоретичні аспекти, Біла І. С. (2013)
Акінфієва Л. П. - Удосконалення розподілу фінансових ресурсів між регіонами, Бєлозорова Л. С. (2013)
Буркинський Б. В. - Удосконалення механізмів реалізації регіональної зовнішньоекономічної політики, Циналєвська І. А. (2013)
Дегтярьова О. О. - Вплив залежності від попереднього розвитку на трансформацію економічних систем (2013)
Іванова Л. В. - Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці, Никифоренко В. Г. (2013)
Йолкіна О. В. - Удосконалення соціально-трудових відносин у сфері трудової мотивації (2013)
Коваленко С. І. - Стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-спроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС (2013)
Коляда Т. А. - Необхідність запровадження бюджетного стратегування в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2013)
Куліков Ю. М. - Щодо методології дослідження проблеми трудових доходів, Сафонов В. В. (2013)
Малік Р. Ю. - Про розробку стратегії інтеграції промислового підприємства в туристсько-рекреаційний кластер (2013)
Никифоренко В. Г. - Типологія змістовної структури системи управління людськими ресурсами (2013)
Підгорний А. З. - Бюджетування – ефективний засіб управління фінансами ВНЗ, Корольова Т. С., Лапіна І. С. (2013)
Саврас І. З. - Використання маркетингових інструментів для оцінки перспектив розвитку території (2013)
Сментина Н. В. - Запровадження стратегічного планування економічного та соціального розвитку територій в Україні (2013)
Трайтлі В. Ю. - Методичні підходи до проведення державного аудиту виконання бюджетних програм державною фінансовою інспекцією України (2013)
Федорук О. В. - Концептуальні засади формування системи забезпечення національної інформаційної безпеки (2013)
Фроліна К. Л. - Інститути як інструменти формування політики держави щодо залучення інвестицій до будівельного комплексу (2013)
Черемісова Т. А. - Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок в умовах глобалізації (2013)
Kovalko O. M. - The ricardian model of energy service companies transboundary cooperation, Novoseltsev O. V., Boublik V. V. (2013)
Амбарчян В. С. - Аналіз ринку банківських фінансових інвестицій (2013)
Арутюнян Р. Р. - Страховий ринок України в глобальному середовищі, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2013)
Волохова І. С. - Проблеми фінансування суспільних благ за рахунок коштів територіальних бюджетів (на прикладі галузі освіти) (2013)
Дискіна А. А. - Формування складових механізму залучення інвестиційних ресурсів (2013)
Калиниченко М. П. - Маркетингова діяльність промислового підприємства на фінансовому ринку (2013)
Костіна Н. М. - Інституційна структура боргової політики органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Крисовата К. В. - Фінансові ризики в системі митного контролю та митного оформлення товарів (2013)
Мацкул В. М. - Моделювання та прогнозування надходжень пдв на мікро- та макроекономічних рівнях, Кирилова Л. О. (2013)
Пoперешняк C. В. - Ризики та алгoритми захиcту cучаcних банкiвcьких карткoвих технoлoгiй (2013)
Рябініна Л. М. - Гроші як атрибут державності країни (2013)
Сідельникова Л. П. - Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України (2013)
Якуша Я. В. - Стратегічні орієнтири державної політики заощадження бюджетних коштів з позиції енергоефективності (2013)
Бабенко Г. Є. - Сценарне планування розвитку комунальних підприємств (2013)
Дроб О. М. - Принципи успішності сучасної методології стратегічного управління (2013)
Князєва О. А. - Організація системи обліку постійних та змінних витрат на підприємствах, Січняк О. О. (2013)
Кубліков В. К. - Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України, Тарасова О. В. (2013)
Місько Г. А. - Формування складових економічної стратегії підприємства (2013)
Муренко Т. О. - Аналіз економічної стійкості підприємства в сучасних умовах (2013)
Юринець З. В. - Управління усуненням перешкод інноваціям на підприємстві (2013)
Азарян О. М. - Діагностика галузевих характеристик конкуренції в роздрібній торгівлі, Загорна Т. О. (2013)
Безтелесна Л. І. - Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект, Юрчик Г. М. (2013)
Ільченко В. М. - Аналіз показників сталості соціо-еколого-економічного розвитку регіону (2013)
Карпов В. А. - Спектральний і гармонійний аналіз циклічності макроекономічного розвитку України, Фіалковська А. А. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Актуальні питання облікового забезпечення діяльності кооперативів з водопостачання та водовідведення в Україні (2013)
Макара О. В. - Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці (2013)
Мельник Л. Г. - Забезпечення сталого розвитку регіону на основі дематеріалізації діяльності регіональних логістичних центрів, Чорток Ю. В., Гончаренко О. С. (2013)
Скидан О. А. - Современная рыночная цена как категория товарного производства (2013)
Ступак С. М. - Дослідження регіональної специфіки впровадження інтеграційних процесів у хлібопекарській галузі на засадах кластерного підходу (2013)
Тарасова І. І. - Тенденції та розвиток сфери послуг у світовому та українському аспектах (2013)
Траченко Л. А. - Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг в контексті реформування житлово-комунального сектора (2013)
Урсакій Ю. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції та методів системного управління якістю життя (2013)
Баличева Ю. І. - Особливості обліку надання різних видів знижок (2014)
Базаров А. М. - Організація облікового процесу на підприємствах України (2014)
Джигіль Л. А. - Особливості обліку товарів оптової та роздрібної торгівлі (2014)
Костенко Н. Ю. - Особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях (2014)
Леоненко А. О. - Види торговельних знижок та особливості їх обліку (2014)
Лєбошина Т. О. - Облік надходження продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Економічна сутність знижок та особливості відображення їх в обліку (2014)
Чорна І. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Сиров В. В. - Проблема обґрунтування вибору методів амортизації основних активів у сучасних умовах господарської діяльності (2014)
Скрипниченко Р. О. - Аналіз процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів (2014)
Антонова А. О. - Аналіз фінансової діяльності комерційних банків (2014)
Барсученко А. С. - Проблема внедрения кредитного скоринга в отечественной банковской системе (2014)
Безкоровайна О. А. - Аналіз фінансового стану підприємств-емітентів цінних паперів на прикладі ПАТ "Турбогаз" (2014)
Білокудря Т. С. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України (2014)
Богданчук О. Л. - Порівняльна характеристика видів лізингу (2014)
Бурлака С. М. - Методика аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості аналізу діяльності бюджетних установ (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Василенко А. О. - Аналіз трудових ресурсів бюджетних установ (2014)
Гогой І. Ю. - Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків за системою CAMELS (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз дивiдендної полiтики та напрями її вдосконалення на пiдприємствi, Бондаренко В. В. (2014)
Дєнєжко К. А. - Аналіз підвищення рентабельності підприємств роздрібної торгівлі в Україні, Жиліна Ю. П. (2014)
Зінченко А. С. - Аналіз фінансового стану комерційного банку на основі балансу України (2014)
Зуб М. О. - Особливості аналізу фінансової стійкості та ліквідності бюджетних установ (2014)
Кандиба К. О. - Сутність поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Киренкова В. М. - Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами та ефективності їх використання (2014)
Короткова А. В. - Аналіз сучасного стану торгівлі в Україні, її роль та значення для розвитку національного господарства, Шевченко О. А. (2014)
Костенко В. М. - Методичне забезпечення фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Крута Л. С. - Аналіз ефективності використання основних засобів на сільськогосподарському підприємстві, Хомюк А. В. (2014)
Левченко М. М. - Забезпечення фінансової стійкості банків у сучасних умовах (2014)
Литвишко Т. В. - Формування фінансових результатів діяльності торгових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика оцінки фінансового стану боржників банку з метою визначення суми резервів за постановами НБУ No 279 від 06.07.2000 року та No 23 від 25.01.2012 року (2014)
Мельник Е. В. - Направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Панафидина М. Э. (2014)
Миняйленко Е. А. - Оптимизация управления товарными запасами торговых предприятий, Никитченко М. В. (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств (2014)
Писарева О. А. - Особливості аналізу рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Погрібняк Д. С. - Особливості аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Пятківська К. В. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження (2014)
Саламашенко І. М. - Стратегії управління ліквідністю банків (2014)
Сосновик Ю. Ю. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Байрачная А. В. - Проблема конфликтов в сфере труда и управления (2014)
Брагина Е. Ю. - Проблема определения жизненных ценностей и приоритетов молодежи (2014)
Ганова А. Ю. - Характеристики культурного человека (2014)
Грошевая Т. В. - Вечная проблема – проблема взаимоотношений поколений (2014)
Лихолет Т. О. - Жестокость и милосердие в поведении людей (2014)
Мельник Т. В. - Проблема мотивации студентов к учебе (2014)
Мороз Т. В. - Проблема политической культуры украинцев (2014)
Перепелица А. М. - Особенности религиозного мышления и поведения украинцев (2014)
Попова И. С. - Проблемы молодежи в наше время (2014)
Рубан В. В. - Проблема социального неравенства в Украине (2014)
Скаковская Е. В. - Проблема политической власти в Украине (2014)
Солодовникова Е. А. - Девиантное поведение подростков (2014)
Шевченко Ю. И. - Проблема бедности в Украине (2014)
Баденіна О. О. - Аналіз стану тіньового сектору України (2014)
Болкун К. В. - Роль стратегічного управління у формуванні сприятливої фінансової політики в Україні, Піляєва О. В. (2014)
Вашакідзе Л. К. - Стратегія фірми в умовах олігополії (2014)
Гарімович Б. Р. - Особливості тіньової економіки в Україні (2014)
Гачек А. П. - Синтезація антиінфляційної політики в Україні (2014)
Гаюкова В. Ю. - Сравнительная характеристика налоговой политики Украины и Швеции (2014)
Голубцова Я. К. - Якість фінансування соціальної сфери в Україні (2014)
Житченко В. О. - Аналіз молодіжного безробіття праці в Україні (2014)
Зіневич С. В. - Причини безробіття в Україні (2014)
Миросенко В. І. - Проблеми ринку праці України (2014)
Квитка В. В. - Современные модели развития экономических систем (2014)
Орда В. А. - Особливості функціонування монополії в Україні (2014)
Підан І. С. - Формування інтеграційних пріоритетів в Україні (2014)
Прохорова Ю. С. - Теорія споживчої поведінки в сучасних умовах (2014)
Пятак В. В. - Проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні (2014)
Сарахман Ю. В. - Инфляция в Украине: факторы и проблемы (2014)
Світлична В. О. - Аналіз динаміки ринку праці в Україні (2014)
Столяренко В. В. - Вплив інвестицій та інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні (2014)
Солоніченко К. О. - Нецінова конкуренція та ринки недосконалої конкуренції (2014)
Хайдарова З. А. - Всемирный банк, его роль и значение в развитии экономики Узбекистана (2014)
Харченко Ю. А. - Инвестиционные риски как помеха конкурентоспособности Украины на мировом рынке (2014)
Херхадзе А. О. - Анализ косвенного налогообложения в Украине (2014)
Борисенко В. И. - Обоснование надежности систем отвода остаточного тепловыделения ядерного реактора с позиций безопасности АЭС, Ключников А. А., Пампуро В. И. (2014)
Скалозубов В. И. - Симптомно-ориентированный подход обоснования стратегий управления тяжелыми ядерными авариями для минимизации катастрофических экологических последствий, Ващенко В. Н., Гудима А. А., Козлов И. Л. (2014)
Скалозубов В. И. - Риск-ориентированный метод оценки вероятности разрушения корпуса реактора при термоударе, Габлая Т. В., Драган Г. С., Козлов И. Л., Лещетная Е. С. (2014)
Садовніков А. С. - Використання робототехніки при ліквідації наслідків аварій на АЕС (2014)
Фиалко Н. М. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках реакторов ВВЭР на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Е. И. (2014)
Фиалко Н. М. - Актуальные проблемы расчетного определения параметров безопасности водоохлаждаемых реакторов на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Н. И. (2014)
Ключников А. А. - Комментарии к проекту основных требований безопасности атомных станций с учетом уроков аварии на АЭС Fukushima-Daiichi, Щербин В. Н., Скалозубов В. И., Габлая Т. В., Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Герасименко Т. В., Гудима А. А., Скалозубов К. В. (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель возможного затопления промплощадки Запорожской АЭС при экстремальных землетрясениях и ураганах, Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Булавин Л. А. - Физические свойства компонентов бланкета для жидкосолевых реакторов, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Плевачук Ю. А., Склярчук В. М., Савчук Р. Н. (2014)
Габелков С. В. - Наноразмерные поровые каналы как составляющая порового пространства лавообразных топливосоде-ржащих материалов объекта "Укрытие", Ключников А. А., Олейник Е. Е., Пархомчук П. Е., Чемерский Г. Ф., Щербин В. Н. (2014)
Высотский Е. Д. - Динамика температуры подреакторной плиты на фоне спада остаточного тепловыделения топлива в зонах критмассового риска, Михайлов А. В., Дорошенко А. А. (2014)
Довыдьков А. И. - Повышение надежности контроля параметров топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" и новом безопасном конфайнменте, Довыдьков С. А., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2014)
Андронов О. Б. - О новом принципе мокрой аэрозольной очистки и его месте в развитии производственной системы обращения с радиоактивными отходами (2014)
Шостак В. Б. - Определение величин параметров модели, описывающей ядерноопасное скопление топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" , Щербин В. Н., Олейник Е. Е. (2014)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2013 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2014)
Найважливіші досягнення ІПБ АЕС НАН України в галузі технічних наук у 2013 р. (2014)
Правила для авторів (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля
В. М. Глушков (2013)
Лавріщева К. М. - Технології комп'ютерів, систем і програм від академіка Глушкова (2013)
Кузнецова Ю. А. - Визуализация управляющих алгоритмов в системах автоматизации испытаний сложных технических комплексов (2013)
Проскудина Г. Ю. - Концептуальная модель научных информационных ресурсов НАН Украины, Резниченко В. А. (2013)
Sidorov N. A. - Software ecosystem Modeling, Grinenko O. O. (2013)
Дишлевий О. П. - Засіб моніторингу та аналіз метрик дефектів якості програмного коду, Драпушко Ю. В. (2013)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. I. (2014)
Манжос Ю. С. - Алгебричне аналізування надійності програмного забезпечення (2014)
Костів М. М. - Інструмент для створення стилю ефективного програмування, Крамар Ю. М. (2014)
Туркин И. Б. - Оптимизация кода почтового программного приложения на платформе Apple iOS по критерию минимума энергопотребления, Вдовитченко А. В. (2014)
Рогушина Ю. В. - Методика розробки термінології інформаційних ресурсів як базису формування онтологій та тезаурусів для семантичного пошуку, Гладун А. Я. (2014)
Чистякова И. С. - Роль онтологий в интеграции данных в Семантическом Вебе (2014)
Колупаєва О. М. - Особливості архітектонічної форми сонета: інтерпретація числової символіки (2011)
Куца Л. П. - Власнеавторська концепція слова у поезії І. Франка "Якби ти знав, як много важить слово…” (2011)
Загайська Г. М. - Горацій і епоха Августа (2011)
Павлишин Г. Я. - Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос (2011)
Савицька Н. С. - Міфопоетика містичного в романі братів Капранових "Кобзар 2000” (2011)
Угольникова Н. С. - Использование и трансформация элементов мифического в произведениях Р. Асприна (2011)
Вишневська Г. Б. - Сакрально-хтонічна лексика у поетичних драмах Лесі Українки (2011)
Глеб О. В. - Містичний аспект у поемі Івана Франка "Мойсей” (2011)
Дзик Р. А. - Жанрова ідентифікація роману Ф. М. Достоєвського "Підліток” (2011)
Кицак Л. В. - Містичне в жанровій структурі детективу (роман Євгенії Кононенко "Жертва забутого майстра”) (2011)
Пархоменко І. І. - Релігійні сюжети в романі М. Етвуд "Розповідь Служниці” (2011)
Скороходько Ю. С. - Мистическое в английском неовикторианском спектральном романе как способ отражения истории (2011)
Євстаф’євич Н. С. - Місто як реальність і місто як містика в трилогії Ірини Вільде "Повнолітні діти” (2011)
Кучер В. В. - Символічне значення закритого топосу в романах-антиутопіях першої половини XX століття (2011)
Лаврина И. А. - Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К. С. Льюиса "Хроники Нарниии” (2011)
Штохман Л. М. - Містичні топоси в романі Дженет Вінтерсон "Oranges are not the only Fruit” (2011)
Витрикуш І. Г. - Образ Ночі як художнє втілення містичного світовідчуття в поетиці романтизму (2011)
Гавловська Т. А. - Містична присутність образу Мелузіни в прозі Теодора Фонтане (2011)
Груба Т. А. - Роман А. Мюрже "Сцени з життя богеми” як перша версія транзитивного культурологічного образу (2011)
Дружинович Л. С. - Художнє осмислення образу раю поетами "розстріляного відродження” (2011)
Канчура Є. О. - Персоніфікація смерті в текстуалізованій свідомості (романи Террі Претчетта про Дискосвіт) (2011)
Мельник Д. М. - Функціонування біблійних образів, символів та мотивів у художньому світі роману Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Редчиць Т. В. - Трактування містичних образів драконів у творах Г. фон Додерера (2011)
Маланій Н. І. - Біблійні маркери у романах І. Багряного "Людина біжить над прірвою” та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати” (2011)
Салій О. Р. - І. Франко та М. Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (2011)
Волощук Г. М. - Прояв містичної релігійної традиції у поетичних та прозових творах Уляни Кравченко (2011)
Драч І. Д. - Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури (2011)
Кантемир Н. В. - Профанний світ роману М. Уельбека "Можливість острова” (2011)
Капинус Т. Л. - "Мистика” в критических статьях раннего Андрея Белого и ее функции в теории символизма (2011)
Колодкевич Г. В. - Ідея софійності та містичне переживання божественного начала в поезії В. Стуса (2011)
Корнійчук Т. В. - Похоронний ритуал в "Енеїді” І. Котляревського, його специфіка та форми проведення (2011)
Мізінкіна О. О. - Магічна обрядовість як вияв сакрального в історичній романістиці Раїси Іванченко (2011)
Стирнік Н. С. - Містичне в оповіданнях Д. Г. Лоуренса ("Переможець на дерев’яному конику”, "Межа”, "Щасливі привиди”) (2011)
Кісілюк Н. Ю. - Духовний світ жіночих образів у романі "Живая душа” Марка Вовчка (2011)
Кметь В. С. - Архетипний образ відьми у творчій інтерпретації Валерія Шевчука (2011)
Томоруг О. М. - Історичні передумови формування літературного образу Марії Магдалини та їх відображення в сучасній євангельській прозі (2011)
Ягело С. П. - Демонологічна проза українців Карпат: фантастичний елемент жіночих персонажів (2011)
Содержание (2014)
Кубенко В. Д. - О моделировании процессов нелинейного взаимодействия стоячих и бегущих изгибных волн в цилиндрических оболочках с жидкостью в условиях внутренних резонансов, Ковальчук П. С. (2014)
Беспалова Е. И. - Анализ низших частот консольного анизотропного параллелепипеда в трехмерной постановке, Урусова Г. П. (2014)
Ярецкая Н. А. - Пространственная контактная задача для упругого слоя и цилиндрического штампа с начальными напряжениями (2014)
Абдикаримов Р. А. - Динамическая устойчивость вязкоупругих гибких пластин переменной жесткости при осевом сжатии, Худаяров Б. А. (2014)
Панасюк О. Н. - Анализ влияния граничных условий на распространение волн в слоистых композитных материалах (2014)
Шульга Н. А. - Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбуждении, Григорьева Л. О., Бабкова Н. О. (2014)
Гуляев В. И. - Численное моделирование упругого изгиба бурильной колонны в сверхглубокой криволинейной скважине, Луговой П. З., Андрусенко Е. Н. (2014)
Киричок И. Ф. - Резонансные колебания и виброразогрев гибкой жестко защемленной термовязкоупругой балки с пьезоактуаторами (2014)
Хома И. Ю. - Об аналитическом решении уравнений равновесия нетонких электроупругих трансверсально-изотропных пластин, поляризованных по толщине (2014)
Коносевич Б. И. - Оценка погрешности асимптотического представления угловых колебаний оси симметрии вращающегося твердого тела (2014)
Филимонихин Г. Б. - Устойчивость установившихся движений изолированной системы, состоящей из вращающегося тела и двух маятников, Филимонихина И. И., Пирогов В. В. (2014)
Аникьев И. И. - Влияние накладки на деформирование упругой пластины с краевым разрезом под действием ударной волны, Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2014)
Akbarzade M. - Application of the amplitude-frequency formulation to a nonlinear vibration system typified by a mass attached to a stretched wire, Farshidianfar A. (2014)
Бутаев А. М. - Современные методы продвижения товаров (2014)
Кравченко Ю. С. - Існуючі підходи та методичні проблеми позиціонування марок продуктів на ринку (2014)
Маделян К. А. - Аналіз рекламної активності конкурентів (2014)
Об'єдугіна О. О. - Інтернет-маркетинг як засіб маркетингових комунікацій (2014)
Лесик А. С. - Разработка коммуникационной политики некоммерческой организации (2014)
Сізова О. М. - Удосконалення методів ціноутворення на основі використання ринкових підходів (2014)
Надточей І. В. - Шляхи вдосконалення механізму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням зарубіжного досвіду (2014)
Баличева Ю. І. - Маркетингова політика стимулювання збуту (2014)
Биленко А. А. - Оценка результатов рекламной кампании (2014)
Бистро В. В. - Формування реклами та її вплив на споживача (2014)
Вдовиченко А. С. - Использование влияния цвета на потребителя при составлении рекламы (2014)
Вернигор Є. В. - Маркетингова стратегія підприємства (2014)
Галущак А. В. - Украинская реклама и ее развитие (2014)
Гога І. Г. - Контроль як головний інструмент визначення ефективності рекламної кампанії (2014)
Дограшвили М. Б. - Влияние рекламы на студенческую молодежь (2014)
Кривич Л. М. - Формування маркетингової стратегії на підприємствах (2014)
Матвєєва А. С. - Сутність та історія формування мережного маркетингу (2014)
Монаршенко І. М. - Етапи розвитку української реклами (2014)
Піскун О. О. - Розвиток сучасного маркетингу (2014)
Моргун Н. О. - Брендинг: визначення та моделі розробки бренда (2014)
Захарова О. В. - Використання Інтернет-технологій у маркетингу та проблема забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Ковалівська О. О. - Дизайн упаковки як важливий фактор впливу на вибір споживача при імпульсивних покупках (2014)
Кочена А. С. - Методы оценки конкурентоспособности предприятия (2014)
Лобас Ю. С. - Планування нового товару (2014)
Леоненко А. О. - Необхідність та роль маркетингових досліджень на вітчизняних підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень підприємства (2014)
Скібіна К. К. - Аспекти створення успішного бренда (2014)
Степаненко А. В. - Специфіка особистих продажів як інструменту маркетингових комунікацій (2014)
Терехина Д. И. - Методы определения конкурентоспособности предприятия и изучения конкурентов (2014)
Чан Тхи Минь Нгок. - Влияние рекламной деятельности на потребительское поведение (2014)
Барсученко А. С. - Податок на прибуток страховиків: основні тенденції та шляхи вдосконалення (2014)
Білокудря Т. С. - Методичні засади оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Валєжна М. С. - Концептуальні основи оподаткування банківських установ (2014)
Гамзаєва Е. М. - Формування доходів і витрат у податковому і бухгалтерському обліку (2014)
Гогой І. Ю. - Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки (2014)
Зуб М. О. - Вплив операційного важеля на результати господарської діяльності підприємства (2014)
Колесник А. Е. - Особливості розрахунку податку на прибуток у податковому та бухгалтерському обліку (2014)
Грабенко Л. О. - Відмінності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів у бюджетних установах (2014)
Компанець М. О. - Напрями вдосконалення податкової політики України (2014)
Курило А. В. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Литвишко Т. В. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку податкової системи України (2014)
Писарева О. А. - Облікове відображення постійних та тимчасових різниць з податку на прибуток (2014)
Нудьга М. В. - Аналіз надходжень податку на землю до бюджету Харківської області (2014)
Міняйленко К. О. - Економічна сутність прямого і непрямого оподаткування в Україні (2014)
Плюсніна Н. В. - Характеристика сучасних моделей управління витратами підприємства, Руденко О. В. (2014)
Чеканова В. В. - Податок на прибуток: переваги та недоліки податкової системи України (2014)
Відоменко П. М. - Економічна безпека підприємництва в Україні (2014)
Волкова В. В. - Роль інвестицій в економіці країни (2014)
Гусєва С. С. - Міжнародна торгівля у сучасному світі (2014)
Давыдова М. А. - Управление государственным долгом Украины (2014)
Дубовицкий А. Н. - Влияние инфляции издержек на товары потребления (2014)
Захарова А. В. - Розвиток лізингу в Україні (2014)
Заболотная Д. А. - Формирование и развитие человеческого капитала (2014)
Колєснік Ю. Л. - Проблеми неефективного використання трудових ресурсів України (2014)
Шмельова К. Є. - Роль інтеграції України в ЄС (2014)
Литвиненко А. В. - Проблемы внедрения электронных денег в Украине (2014)
Назаренко О. А. - Анализ макроэкономических показателей Украины (2014)
Погребняк А. В. - Проблеми та способи покращення податкової політики України (2014)
Союнов М. Е. - Социально-экономическое развитие государства с учетом региональных приоритетов (2014)
Полякова С. Е. - Інтеграція фондового ринку України у світовий ринок (2014)
Стасюк В. В. - Проблеми іноземних інвестицій в Україні (2014)
Степанова С. І. - Тенденції та перспективи інноваційного розвитку України (2014)
Тораев А. Б. - Производительная занятость населения в условиях современного общества (2014)
Сыкало О. А. - Состояние и развитие банковской системы Украины (2014)
Ткалич Б. О. - Стан та розвиток банківської системи в Україні (2014)
Ткаченко Ю. А. - Анализ состояния молодежного рынка труда Украины (2014)
Тоцкая И. В. - Тенденции, проблемы и перспективы развития наружной рекламы в Украине (2014)
Христенко А. М. - Криза платіжного балансу України: фактори та способи попередження кризи (2014)
Худокормова А. А. - Оценка состояния инвестиционной деятельности в Украине (2014)
Чалый В. В. - Альтернативные источники энергии как резервы энергетических ресурсов Украины (2014)
Шкафенко Л. С. - Развитие рекламы в Украине (2014)
Штомпель А. А. - Решение проблемы банкротства в Украине и мире на современном этапе (2014)
Вакульчук І. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства (2014)
Мирошниченко О. В. - Формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Трофименко М. Є. - Переваги та недоліки підходів до аналізу фінансової надійності страхових компаній (2014)
Титул, зміст (2014)
Кіт І. В. - Розвиток STEM-освіти в школі, Кіт О. Г. (2014)
Литвинова С. Г. - Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Чубарук О. В. - Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кочарян А. Б. - Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища (2014)
Косік В. М. - Використання мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Android в навчальному процесі, Хомич Т. А., Хомич Ю. Є. (2014)
Вакалюк Т. А. - Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України, Кончаківський Ю. О. (2014)
Петрович О. Б. - Використання інтерактивної мультимедійної дошки в позакласній роботі з літературно обдарованими учнями, Петрович С. Д. (2014)
Хомич С. М. - Мультимедійні засоби навчання у початковій школі (2014)
Костерна Л. В. - Scratch як мова програмування для молодших класів (2014)
Лапінський В. В. - Перші програмно керовані автомати й обчислювачі (2014)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. Б., Рудик О. Б. (2014)
Кузічев М. М. - Завдання III Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. IV етап, Киричков Я. В. (2014)
Андон П. І. (2013)
Колісниченко Р. А. - Апаратно-програмна архітектура успадкованого авіаційного тренажера (2013)
Сидоров М. О. - Метод створення стилю ефективного програмування, Костів М. М. (2013)
Chebanyuk O. V. - Designing of ontology for the application domain "Data transition processes in networks" (2013)
Романов Є. І. - Онтологія дисципліни системна інженерія програмного забезпечення, Сидорова Н. М. (2013)
Куклінський М. В. - Тенденція розвитку популярності браузерного програмного забезпечення на світовому ринку, Свинцицька М. В. (2013)
Резниченко В. А. - Темпоральний SQL: 2011 (2013)
Соханева Я. О. - Особенности осуществления франчайзинговой деятельности в Украине (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Защита торговых марок в Украине (2014)
Кривенко А. И. - Характеристика норм действующего законодательства в отн11ошении доменных имен (2014)
Лысякова А. О. - Коммерческая тайна как элемент ведения бизнеса (2014)
Маслий А. В. - Проблематика лицензирования объектов интеллектуальной собственности в международной деятельности, Сметана В. А. (2014)
Абраамян А. В. - Право международных договоров (2014)
Казарина А. Р. - Основные направления унификации правовой системы Украины и законодательства Европейского Союза (2014)
Гридасов В. Г. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности некоммерческих организаций (2014)
Ткаченко И. Ю. - Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (2014)
Пясецкая А. И. - Правовое регулирование осуществления экспортно-импортных операций Украины в условиях ВТО (2014)
Середня А. В. - Понятие государственного контроля за предпринимательской деятельностью (2014)
Набока С. А. - Исторический аспект формирования систем коллективной безопасности (2014)
Базаров А. М. - Захист прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шеховцева К. В. - Особливості правового захисту іноземних інвесторів в Україні (2014)
Влашпенко Д. В. - Правове регулювання онлайн торгівлі (2014)
Воргуль Т. В. - Правове регулювання зовнішньої реклами в Україні (2014)
Чердаков С. Ю. - Правове регулювання китайсько-українських відносин у сфері інвестування (2014)
Векліч З. В. - Адаптація норм внутрішнього законодавства до законодавства Європейського Союзу в разі вступу України до ЄС (2014)
Рудакова К. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання лізингових операцій в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Кучава К. О. - Проблеми гендерної рівності у сфері трудових відносин в Україні (2014)
Горбунова Д. І. - Правове регулювання транспортно-експедиторської діяльності (2014)
Копійка Я. С. - Економічна сутність ТНК і особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності на території України (2014)
Гринько Т. М. - Правові аспекти регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет на території України (2014)
Куніцин О. М. - Правове регулювання у сфері венчурного бізнесу в Україні (2014)
Мисько Н. С. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Нестеренко Є. Є. - Правове регулювання стандартизації та сертифікації в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Фімушкіна В. А. - Правові аспекти виробництва та експорту продукції скляної промисловості (2014)
Буклей Г. В. - Співвідношення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні та Європейському Союзі (2014)
Вавенко А. Е. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Твердохліб О. В. - Міжнародно-правове регулювання надання взаємної допомоги митними органами України (2014)
Борщевська В. Д. - Правові аспекти виробництва та експорту молочної продукції в Україні (2014)
Журавльова Н. М. - Правове регулювання реклами алкогольних та тютюнових виробів в Україні і країнах ЄС (2014)
Волошина Т. О. - Проблеми адаптації законодавства України до принципів права ЄС (2014)
Макєєва К. Ю. - Міжнародно-правовий звичай як одна з форм регулювання взаємовідносин між суб’єктами (2014)
Силич А. В. - Вирішення інвестиційних спорів у міжнародних організаціях (2014)
Сиров В. В. - Проблеми регулювання природних монополій (2014)
Водолазская Е. В. - Правовое регулирование валютного контроля и пути его совершенствования в Украине (2014)
Федорчак О. В. - Проблематика антимонопольного законодавства в Україні (2014)
Сиваш Ю. М. - Реформування прав та обов’язків органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Нгуєн Тху Хує. - Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму (2014)
Марунич А. В. - Обґрунтування концептуальних характеристик інтелектуально-кадрової безпеки та її місце в забезпеченні розвитку підприємства (2014)
Зязев В. В. - Правове регулювання інформації з обмеженим доступом (2014)
Богданова Я. І. - Проблематика захисту прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Татарова В. С. - Особливості правового регулювання мережі Інтернет (2014)
Ющик Я. С. - Особливості аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Боднар О. В. - Напрями розвитку методики аналізу формування і використання матеріальних ресурсів у виробництві (2014)
Леоненко А. О. - Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва (2014)
Галущак А. В. - Виды, формы и методы экономического анализа (2014)
Вдовиченко А. С. - Система экономических показателей и область их применения в целях анализа явлений и процессов (2014)
Быстро В. В. - Экономический анализ в системе реализации функций управления (2014)
Константинович Г. Ю. - Принцип комплексности в экономических исследованиях (2014)
Нерода А. Ю. - Принцип комплексності в економічних дослідженнях (2014)
Вихорь К. Р. - Напрями розвитку методики аналізу витрат за статтями калькуляції (2014)
Ковалівська О. О. - Принцип системності в економічних дослідженнях (2014)
Захарова О. В. - Напрями розвитку методики аналізу стану та використання основних фондів (2014)
Біленко А. О. - Формування системи принципів економічного аналізу (2014)
Лопатіна К. А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сучасних організацій в умовах глобалізації (2014)
Барсученко А. С. - Застосування інструментів прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі (2014)
Валежная М. С. - Современное состояние венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине (2014)
Дєнєжко К. А. - Переваги та недоліки участі України в Митному союзі, Жиліна Ю. П. (2014)
Білокудря Т. С. - Поняття "фінансові результати" як об'єкт бухгалтерського обліку (2014)
Квітко С. О. - Узагальнення основних теоретичних підходів до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Костенецька Т. Г. - Саймон Кузнець як видатний економіст (2014)
Харченко О. Г. - Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів, Боднарчук І. О., Галай І. О. (2012)
Сидоров Н. А. - Экология программного обеспечения. Учебная программа (2012)
Мучник М. М. - Скелетизация графических образов печатных и рукописных символов (2012)
Муниб М. Б. - Использование модифицированного метода Недлера-Мида для численного решения задачи мягкой посадки в теоретико-игровой постановке (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Defining Minimal Scope of Measurements for Maintainability Analysis, Shaposhnikova K. V. (2012)
Сидорова Н. М. - Групова динаміка та комунікації в інженерії програмного забезпечення (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Calculation of Metric’s Abnormal Values of Software, Kostiv М. М. (2012)
Заболотня Т. М. - Вибір програмного забезпечення для підтримки контролю досягнення цілей, Каковський В. О. (2012)
Сидоров М. О. - Монреальський прем'єр-форум ІТ-фахівців, Морозова Т. Ю., Мендзебровський І. Б. (2012)
Радішевський М. Ф. - Звіт про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Інженерія програмного забезпечення 2012" (2012)
Титул, зміст (2012)
Сердечная недостаточность в 2011 году: новые данные. Интервью с профессором Л. Г. Воронковым (2012)
Вступне слово до публікації про сучасну термінологію (2012)
Чайковський Ю. Б. - Використання оновленого списку гістологічної термінології в морфології та кардіології, Луцик О. Д., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Силкина Ю. В. - Гистогенетические аспекты формирования синдромов предвозбуждения желудочков (2012)
Применение антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона как вспомогательный метод лечения нарушений репродуктивной функции (мета-анализ) (2012)
Роль С-реактивного білка при цереброваскулярних захворюваннях (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 1), Жадан А. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Переможці проекту "Післядипломне навчання" за 2011 рік (2012)
Відповіді на тестові завдання за друге півріччя 2011 року (2012)
Барна О. М. - Раміприл: надійний контроль артеріального тиску з додатковими перевагами. Фокус на органопротекцію (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Беловол А. Н. - Терапевтический потенциал мельдония при остром коронарном синдроме, Князькова И. И. (2012)
Бурчинский С. Г. - Постинсультная депрессия: проблема выбора препарата-антидепрессанта (2012)
Косарев В. В. - Фармакотерапия ишемической болезни сердца: в фокусе - цитопротекторы, Бабанов С. А. (2012)
Бобров В. А. - Современные подходы к назначению диуретиков у женщин в постменопаузальный период с артериальной гипертензией и остеопорозом, Боброва Е. В., Медведенко О. И., Макаревский А. И., Давыдова И. В. (2012)
Копчак О. О. - Вивчення ефективності тривалого застосування мемантину в лікуванні когнітивних порушень у хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (2012)
Курило Т. М. - Нормотворча політика ради Європи в сфері управління охороною здоров'я (2012)
Меморандум про глобальний захист здоров'я через партнерство (2012)
Здобутки і перспективи кардіологічної служби України (2012)
Титул, зміст (2013)
Дуда О. К. - Сучасна терапія хронічного вірусного гепатиту с: які можливі побічні ефекти нас очікують?, Байдалюк І.А. (2013)
Губская Е. Ю. - Роль и место препаратов урсодезоксихолевой кислоты в лечении хронической патологии печени и гепатобилиарной системы (2013)
Ювченко П. В. - Алиментарная неофобия: новое название пищевой избирательности (2013)
Колиушко Г. И. - Редкие формы инфаркта миокарда (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Бабак О. Я. - Патогенетичне обґрунтування використання метаболічно активного засобу l-аргініну-l-глутамат при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній з хронічним некалькульозним холециститом, Фадєєнко Г.Д., Фролов В.М., Круглова О.В. (2013)
Іванов В. П. - Клінічна ефективніcть і фармакологічна безпека розувастатину у хворих з артеріальною гіпертензією і структурним ремоделюванням сонних артерій (2013)
Журавлева А. К. - Особенности формирования метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (2013)
Сірчак Є. С. - Динаміка лабораторних маркерів дисфункції ендотелію у хворих з ускладненими формами цирозу печінки (2013)
Бабієнко В. В. - Аргінін у профілактичній медицині: проблема корекції аліментарного дефіциту прекурсорів NO (2013)
Коньков Д. Г. - Особливості перебігу вагітності у жінок з субхоріальними гематомами на фоні гестаційної ендотеліопатії (2013)
Платформа для комунікації між фахівцями: так оцінили міжнародний симпозіум "досконала клінічна практика у сфері педіатричної коінфекції віл/туберкульоз" лікарі україни (2013)
Орієнтуватися на потреби пацієнтів (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Арепьева В. А. - Оптимизация ежедневного объема выпуска козинаков компании "ОВИН" (2014)
Безус А. І. - Оптимізація виробництва лінії фіточаю ТМ "Карпатська лічниця" ПК "Екопродукт" (2014)
Бойченко О. В. - Оптимизация вегетарианского рациона питания человека с учетом текущих цен на продукты (2014)
Брехунова Е. С. - Оптимизация объемов производства молочной продукции предприятия "Галичина" (2014)
Воскобойникова В. В. - Оптимизация перевозки нефти от стран-экспортеров странам-потребителям (2014)
Гаримович Б. Р. - Оптимизация объемов производства мороженого предприятия компании "Геркулес" (2014)
Гузей Л. А. - Оптимизация объемов выпуска тортов кондитерской фабрики "Лучиано" (2014)
Дзегилевич А. С. - Оптимизация выпуска изделий швейной промышленности (2014)
Иснюк М. Н. - Оптимизация объемов выпуска хлебобулочных изделий предприятия (2014)
Кляшов И. С. - Оптимизация на предприятии производства холодных соусов (2014)
Колєснік В. Ю. - Дослідження репрезентативної системи людини як задача математичної статистики (2014)
Краснюк И. В. - Расчет ежедневного оптимального объема выпуска готовых салатов на предприятии "Класс" (2014)
Мерщанская А. П. - Оптимизация производства хлебобулочных изделий в сети магазинов "Кулиничи" (2014)
Отлейкина П. В. - Расчет оптимального плана транспортировки продукции корпорации Roshen за границу (2014)
Пономаренко Т. С. - Разработка оптимального распределения самолетов по маршрутам компании "Хорс" (2014)
Нгуен Тхи Фьюнг Ань. - Оптимизация объемов производства изделий быстрого приготовления (2014)
Старченко О. А. - Оптимизация перевозки молочной продукции для супермаркетов "Сильпо" (2014)
Столяренко В. В. - Оптимізація обсягів випуску цукерок кондитерської компанії "АВК" (2014)
Столярова А. О. - Оптимізація випуску комбікорму для тваринництва та птахівництва (2014)
Тимченко А. И. - Оптимизация работы пиццерии (2014)
Харченко Д. В. - Визначення впливу державного фінансування на ефективність науково-технічної діяльності (2014)
Чеперис Ю. С. - Оптимізація обсягів вирощування овочів у Харківській області (2014)
Шевцов И. В. - Оптимизация плана производства продукции предприятия кондитерской промышленности (2014)
Шурміль М. І. - Розроблення оптимального плану випуску кондитерської продукції підприємства харчової промисловості (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп'янський машинобудівний завод" (2014)
Гончаренко О. М. - Системний підхід до інформаційних технологій при прийнятті управлінських рішень (2014)
Копичинська А. С. - Удосконалення методичних рекомендацій щодо аналізу та покращення стану соціально-психологічного клімату в колективі для успішного впровадження стратегій організаційного розвитку підприємств (2014)
Лизенкова П. Ю. - Підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства (2014)
Мармель О. О. - Використання операційних пріоритетів для реалізації операційної стратегії підприємства (2014)
Оганесян М. Г. - Удосконалення мотиваційного механізму інноваційної діяльності підприємства (2014)
Різниченко Д. Д. - Управління процесами організаційних перетворень на підприємстві (2014)
Пащенко О. І. - Побудова структурно-функціональної моделі оптимізації процесу антикризового управління на промисловому підприємстві за допомогою стандарту IDEF0 (2014)
Степаненко Н. М. - CRM-система як інструмент персоніфікованого маркетингу (2014)
Усікова Т. М. - Сучасний стан дистанційного навчання в Україні (2014)
Ільченко В. О. - Ризики розробки та впровадження інноваційних продуктів і методи їх зниження (2014)
Краснікова О. С. - Методичний підхід до оцінювання якості управління діяльністю інноваційно активного персоналу (2014)
Кулінова Т. М. - Визначення поняття кадрової безпеки підприємства та фактори впливу на неї (2014)
Молчанова Т. В. - Аналіз загроз кадровій безпеці на ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" (2014)
Осова В. О. - Методичний підхід до формування бренда підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України (2014)
Шевчук А. Ю. - Особливості концепції інноваційного маркетингу сучасного підприємства (2014)
Шевчук М. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням чинників інноваційного ринку (2014)
Воробьева Е. С. - Анализ способов проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей (2014)
Голозубова Ю. В. - Аналіз методів нарахування амортизації та їх порівняльна характеристика (2014)
Демина А. Ю. - Проблемы оценки нематериальных активов предприятия и пути их решения (2014)
Коваленко В. Г. - Роль оплати праці в сучасних умовах господарювання (2014)
Сімавонян М. С. - Особливості відображення та основні принципи проведення інвентаризації на підприємствах (2014)
Лобас Ю. С. - Особливості державного регулювання цін в Україні (2014)
Ермакова Ю. А. - Анализ причин возникновения кредитной задолженности банков (2014)
Руденко О. О. - Визначення витрат операційної діяльності підприємства у міжнародному та національному законодавстві (2014)
Синявіна О. М. - Сутність та класифікація овердрафту (2014)
Иванова Е. О. - Основные направления усовершенствования системы управления персоналом на государственной службе (2014)
Левицька Н. А. - Особливості управління керівним персоналом в органах державної служби України (2014)
Клычев А. Х. - Современные тенденции развития институциональных теорий государства (2014)
Довранов А. Б. - Институциональные аспекты исследования глобальных проблем человечества (2014)
Бутко Т. В. - Сучасний стан моралі в Україні (2014)
Голобородько В. В. - Социальные стереотипы поведения современной молодежи (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Проблема трудоустройства молодых специалистов в Украине (2014)
Хохлова А. Ю. - Проблема манипуляции сознанием потребителей посредством рекламы (2014)
Титул, зміст (2012)
Скрипник Н. В. - Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної нейропатії (огляд літератури) , Гриб В. А., Дідушко О. М. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: роль постпрандиальной гликемии (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть 1) (2012)
Несукай Е. Г. - Блокаторы бета-адренорецепторов и эректильная дисфункция (2012)
Найштетік І. М. - Патологія щитоподібної залози у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Сахарный диабет - новости и перспективы (2012)
Комбинированные режимы терапии на основе пиоглитазона при сахарном диабете 2-го типа в борьбе за смягчение сердечно-сосудистых факторов риска: обсервационное когортное исследование (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 2), Жадан А. В., Ещенко К. Н. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Звягинцева Т. Д. - Билиарный панкреатит, Шаргород И. И. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Христич Т. Н. - Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов в лечении больных хроническим панкреатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями органов пищеварения (2012)
Барна О. М. - Раміприл: класика кардіопротекції при артеріальній гіпертензії, Базилевич А. Я., Гриневич О. В. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Кравчун Н. А. - Ингибитор дипептилпептидазы-4 онглиза в повседневной клинической практике, Земляницына О. В., Чернявская И. В., Олейникова С. П., Хижняк О. О., Воропай Т. И., Балюк М. А., Касярум В. П., Лихоносов П. Н., Титова Ю. А. (2012)
Музь В. А. - Возможности Цитофлавина в лечении липоидного некробиоза у подростков, больных сахарным диабетом, Зубкова С. Т., Самсон А. Я. (2012)
Глонти С. - Распространенность тиреоидной патологи у беременных в условиях умеренного йододефицита (2012)
Золотарева Н. А. - Мексикор в лечении стабильной стенокардии и артериальной гипертензии, Медянка Ю. С. (2012)
Беловол А. Н. - Функциональные свойства нейтрофилов и тромбоцитов у больных диабетической нефропатией в динамике лечения с применением тиклопидина, Топчий И. И., Тверетинов А. Б., Кириенко А. Н., Щербань Т. Д. (2012)
Боженко Н. Л. - Клопідогрель: антитромбоцитарна терапія при атеротромбозі, Федак Л. М., Масняк Л. В., Горон Н. Ю. (2012)
Novo Nordisk открывает новый R&D-центр (2012)
Фармацевтическая компания Novo Nordisk обновила свой официальный сайт www.novonordisk.com (2012)
Novo Nordisk названа самой устойчивой компанией в мире в 2011 году (2012)
Нове вагоме поновлення національної академії медичних наук України (2012)
Титул, зміст (2013)
Зозуля І. С. - Транзиторні ішемічні атаки у вертебрально-базилярній системі, зумовлені патологією шийного відділу хребта, Несукай В.Г. (2013)
Стаднік С. М. - Цереброкардіальний синдром в неврологічній практиці (2013)
Цветкова О. А. - Коррекция метаболического синдрома и эндотелиальной дисфункции ингибитором апф диротоном (лизиноприлом), Грачева Е.В. (2013)
Оржешковський В. В. - Міопатії, асоційовані з ендокринними захворюваннями (2013)
Дифференциальный клинический профиль кандесартана по сравнению с другими блокаторами рецепторов ангиотензина (2013)
Киношенко К. Ю. - Oценка состояния правого желудочка в клинической практике (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Данилов А. Б. - Кормагнезин® (магния сульфата гептогидрат) в лечении мигрени (2013)
Нуньес Синтас Д. - Головная боль напряжения: использование препарата гамалате-B6, Лопес Поуса С. (2013)
Тітов І. І. - Сучасні можливості фармакореабілітації потерпілих з тяжким забоєм головного мозку, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Нестор І. І., Королюк В. Д. (2013)
Вороненко Ю. В. - Принципи і напрями нормотворчості україни у сфері охорони здоров’я, Гойда Н.Г., Курило Т.М. (2013)
Зозуля А. І. - Результати соціального дослідження серед різних категорій населення та медичних працівників (2013)
Гунина Л. М. - Применение препарата кардонат для повышения толерантности к физическим нагрузкам, Безуглая В.В., Багаури О.В. (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І.М. (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан щодо надання допомоги дітям з особливими потребами в тернопільському регіоні (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Титул, зміст (2013)
Барна О. Н. - Эволюция ингибиторов апф: фокус на зофеноприл (2013)
Іванов В. П - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурно-функціональний стан лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Никифорова Л. Н. - Пороки трехстворчатого клапана: гемодинамические и клинические аспекты трехстворчатой недостаточности, Радченко О.В. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Лапшин О. В. - Комбінована антигіпертензивна терапія – сучасний тренд лікування (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Мошковська Ю. О. - "Одна таблетка на добу" – стратегія підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Відповіді на тестові завдання, Переможці за 2012 рік проекту "Дистанційне Навчання", "Школа превентивної кардіології", "Ази імунології для практикуючого лікаря від академії розвитку медичної освіти" (2013)
Романова Е. Н. - Патофизиологические механизмы влияния ингибиторов АПФ на аритмогенез у больных с фибрилляцией предсердий, Соломенчук Т.Н. (2013)
Лишневская В. Ю. - Выбор бета-адреноблокатора трудному пациенту (2013)
Мошковська Ю. О. - Використання коректорів метаболізму – сучасний підхід комбінованої терапії хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Чучелина О. А. - Современная тактика медикаментозной ренопротекции у пациентов с хроническими заболеваниями почек, Годлевская О.М. (2013)
Жердьова Н. М. - Корекція центральних проявів діабетичної нейропатії (2013)
Зупанец И. А. - Оценка взаимозаменяемости азимеда – биоэквивалентность доказана!, Безуглая Н.П., Либина В.В., Орлова И.Н., Кудрис И.В., Кувайсков Ю.Г. (2013)
Проценко Г. О. - Альтернативний підхід до лікування остеоартрозу з коморбідними станами, Іванова К.А. (2013)
Романів О. П. - Суїцид: сучасні підходи до профілактики, Хаустова О.О. (2013)
Іванов В. П. - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурне ремоделювання лівого шлуночка і сонних артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією протягом 6 місяців лікування (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Кабінет людини похилого віку – практичний крок до здорової старості (2013)
Чоловіче здоров’я: чим зумовлений "падіж" сильної статі? (2013)
Титул, зміст (2012)
Луцик О. Д. - Використання нового списку міжнародних термінів з гістології людини в морфології та клініці органів травного тракту, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2012)
Helicobacter Pylori в развивающихся странах. Всеобщие рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации (август 2010), обновленные (2012)
Кравчун Н. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: клиника, диагностика, терапия, Земляницина О. В., Тяжелова О. В. (2012)
Mastalerz L. - Антилейкотриеновые препараты в лечении бронхиальной астмы, Kumik J. (2012)
Гапонова О. Г. - Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома (2012)
Просоленко К. О. - Cучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому (2012)
Шалімова А. С. - Aнтигіпертензивна терапія у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні хронічної хвороби нирок I-III стадій (2012)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів з хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті, Русин Б. Р., Мерецький В. М., Шманько О. В., Смаглій Г. Я., Медвідь І. А., Чайка О. В. (2012)
Бойко Т. Й. - Ефективність використання комплексного пробіотичного препарату в корекції дисбіозу кишечника у хворих з хронічними запальними захворюваннями кишечника, Тропко Л. В., Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Толстикова Т. М., Мосалова Н. М. (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 1) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 2) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Титул, зміст (2012)
Стратифікація ризику у первинній профілактиці серцево-судинних захворювань: системи оцінки, додаткові маркери і техніки візуалізації (2012)
Сердечно-сосудистые заболевания неуклонно "молодеют" (2012)
Мищенко Т. С. - Использование препарата мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией: данные исследования "Каскад", Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2012)
Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим з наслідками ішемічного інсульту, при оклюзіях і стенозах прецеребральних та мозкових артерій, які не викликають розвиток мозкового інфаркту (2012)
Междисциплинарные дискуссии: "Значение нефропротекции в кардиологической практике" (2012)
Звягинцева Т. Д. - Хронический гастрит, Гаманенко Я. К. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Лесной И. И. - Применение габапентина для премедикации при хирургических вмешательствах в онкоурологии, Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Галак И. И., Наумчук Г. В., Белка К. Ю. (2012)
Барна О. М. - Можливості профілактики атеросклерозу із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту: проекція на раміприл, Ярема Н. І. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Фіксовані комбінації препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії: сучасність і перспективи. Інтерв'ю з професором Ягенським А. В. (2012)
Мурашко Н. К. - Стенооклюзуючі ураження брахіоцефальних і хребтових артерій, Сулік Р. В. (2012)
Карпов Ю. А. - Комбинированная антигипертензивная терапия - приоритетное направление в лечении артериальной гипертензии (2012)
Долженко М. Н. - Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, Лучинская Ю. А. (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана та артеріальна гіпертензія: місце інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, Мелень Ю. П. (2012)
Соловьян А. Н. - Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий: частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий (2012)
Копчак О. О. - Ефективність Гліатиліну в лікуванні хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом, Полетаева К. М., Холін В. О., Тараканова О. В., Бачинська Н. Ю. (2012)
Борзенкова Л. М. - Клініко-функціональні особливості різних стадій хронічного порушення мозкового кровообігу (2012)
Активное долголетие с компанией Юнифарм, Инк (2012)
Медична допомога при кардіопатології: розумний баланс при веденні хворого (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Диагностика атеросклеротического поражения сонных артерий и периферических артерий нижних конечностей в практике кардиолога, Кузнецов И. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Барна О. М. - Корекція дисліпідемій в контексті превентивної кардіології: чи всі проблеми вирішуються призначенням статинів? (2012)
Скибчик В. А. - Превентивна кардіологія: омега-3 поліненасичені жирні кислоти для корекції порушень обміну тригліцеридів (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Губская Е. Ю. - Существует ли универсальный лекарственный препарат для лечения хронической патологии печени и гепатобилиарной системы? (2012)
EuroPRevent 2012: форум обґрунтованих надій на успіхи у серцево-судинній профілактиці (2012)
Органопротективныые возможности блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Интервью с Е. В. Карпенко (2012)
Долженко М. М. - Особливості лікування пацієнтів з поліорганною патологією: застосування блокаторів бета-адренорецепторів у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Конопляник Л. І., Лимар Ю. В., Волошенюк І. О. (2012)
Використання торасеміду в лікуванні серцевої недостатності (2012)
Беловол А. Н. - Метаболическая терапия при ишемической болезни сердца у лиц пожилого возраста, Князькова И. И. (2012)
Драпкина О. М. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и фиброз: гепатокардиальные связи (2012)
Сокуренко Л. М. - Морфологические исследования действия лекарственных веществ в токсикологии (2012)
Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічний риніт (2012)
Титул, зміст (2013)
EUROPREVENT 2013 – головна подія профілактичної медицини з фокусом на превентивні підходи до лікування артеріальної гіпертензії (2013)
Ещенко К. Н. - Сердечно-сосудистая система и курение, Жадан А. В., Шустваль Н. Ф. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Дранник Г. Н. - Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (часть 1) (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Скрипник Н. В. - Метаболічна терапія – перспективний патогенетичний напрям лікування цукрового діабету (2013)
Пацієнти для нас – на першому місці: Інтерв'ю з керівником з операційної діяльності компанії MSD Альпером Альптекін (2013)
Должен ли торасемид быть петлевым диуретиком выбора при систолической сердечной недостаточности? (2013)
Ухолкина Г. Б. - Статины – прошлое, настоящее, будущее (2013)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D та його роль у регуляції метаболічних розладів при цукровому діабеті (2013)
Журавлева Л. В. - Патогенетические аспекты формирования сосудистых поражений при артериальной гипертензии и сахарном диабете: основные направления их терапевтической коррекции, Ильченко И. А. (2013)
Тодуров І. М. - Хірургічне лікування цукрового діабету 2-го типу, асоційованого з морбідним ожирінням, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Состояние эндотелия у больных сахарным диабетом 1-го типа и метаболической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2013)
Погребняк О. О. - Безпека гіполіпідемічної терапії симвастатином і комбінованим препаратом, що містить L-аргініну гідрохлорид та інозин, та їх вплив на показники якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу (2013)
Журавлева А. К. - Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Бобронникова Л. Р. (2013)
Раптова зупинка серця: соціальна спрямованість допомоги (2013)
Жижко О. А. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці тьюторів для роботи з дорослими в Мексиці й Венесуелі (2014)
Огієнко О. І. - Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Танько Є. В. - Розвиток поняття "самостійна робота" в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії (2014)
Хоменко О. В. - Економічне зростання як запорука мовної експансії Китаю (2014)
Чернякова Ж. Ю. - Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період (2014)
Гладуш В. А.Шляхи вдоскон - алення професійної підготовки логопедів в Україні (1960-ті рр.) (2014)
Год Б. В. - Виховний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості у творчому доробку О. Строніна, Пилипенко В. В. (2014)
Лях Г. Р. - Становлення та розвиток ідеї трудової школи в історії педагогіки, Карелін М. В. (2014)
Прокоф’єва Л. Б. - Вивчення наукової та педагогічної спадщини вчених Новоросійського університету засобами сучасних технологій навчання (2014)
Старостіна О. В. - Значущість психолого-педагогічних засад системи Е. Стоунса на сучасному етапі розвитку освіти (2014)
Тишик І. С. - Міжетнічна толерантність у площині канонічного національного українського наративу (2014)
Шарата Н. Г. - Методи управління діяльністю університетів у ХІХ столітті на західноукраїнських землях (2014)
Алексєєва М. І. - Мовна компетенція як складова моделі іншомовної комунікативної компетентності (2014)
Басанець Л. М. - Вплив факторів навчального середовища на фізичний розвиток і психофункціональний стан учнів кадетського корпусу, Іванова О. І., Проценко В. В., Єрофєєва К. І., Свідлов Ю. І. (2014)
Науменко С. О. - Опрацювання та інтерпретація результатів тестування засобами електронних таблиць Microsoft Excel (2014)
Особов І. П. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі організації освітнього процесу (2014)
Стріхар О. І. - Освітні технології реалізації інтегрованого підходу у процесі навчання музичному мистецтву (2014)
Василенко В. А. - Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів (2014)
Василенко М. Є. - Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності в аудиторній роботі (2014)
Кириченко Л. Г. - Застосування аксіологічного підходу в підготовці майбутніх фахівців сфери культури в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (2014)
Козубцов І. М. - Реалізація теорії розвитку методологічної компетентності аспірантів на основі моделі діяльності (2014)
Кононец Н. В. - Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Кузько М. С. - Доцільність застосування методик медіаосвіти при підготовці майбутніх гідрогеологів (2014)
Лазарєв О. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу (2014)
Лейко С. В. - Особливості викладання та зміст математичної освіти майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки (2014)
Майковська В. І. - Вплив інноваційних процесів на трансформацію вищої освіти як суспільного інституту (2014)
Можаровська О. Е. - Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці (2014)
Павленко А. Ю. - Модель формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Тупченко В. В. - Вивчення іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації при підготовці майбутніх маркетологів (2014)
Улановська А. С. - Модернізація вищої освіти: характеристика понятійного апарату дослідження (2014)
Чекан О. І. - Система дослідження та класифікація комп’ютерно-орієнтованих завдань (2014)
Андрущенко А. О. - Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови (2014)
Антонченко М. О. - Організація дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базурін В. М. - Особливості розвитку складових дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики в процесі навчання інформатики у ВНЗ (2014)
Головко В. А. - Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії (2014)
Дубяга С. М. - Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ, Шевченко Ю. М., Фефілова Т. В. (2014)
Дурманенко О. Л. - Етапи моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Іваній О. М. - Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителів (2014)
Мартиненко О. В. - Формування педагогічної компетентності вчителя математики та економіки, Ковтун Г. І. (2014)
Павицька К. М. - Специфіка виховання поваги до дитини у студентської молоді (2014)
Панішева О. В. - Потенціал різних видів діяльності студентів щодо формування їхньої готовності до роботи в класах гуманітарного профілю (2014)
Пахненко І. І. - Формування у магістрантів-філологів уявлень про цільові настанови та зміст лінгвістичних курсів у вищому навчальному закладі (2014)
Пшенична Л. В. - Рейтинг викладача як індикатор якості освіти (2014)
Салтикова А. І. - Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму, Хурсенко С. М. (2014)
Томенко О. А. - Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі використання елементів олімпійської освіти (2014)
Жульова С. І. - Формування еколого-валеологічної культури молоді (2014)
Повалій Л. В. - Взаємодоповнююча роль школи і сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Сікалюк А. І. - Аналіз сутності поняття "цінність" у теоретичних наукових джерелах (2014)
Циплюк А. М. - Генеза вихідних понять здоров’язбережувального навчання дітей дошкільного віку (2014)
Щербакова І. М. - Психологічний аналіз психоаналітичних практик дослідження духовності (2014)
Гуменюк В. В. - Інноваційні зміни організації післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіональному просторі (2014)
Мармаза О. І. - Формування інноваційної компетентності керівника навчального закладу в процесі магістерської підготовки (2014)
Титул, зміст (2012)
Диагностика и классификация сахарного диабета (2012)
Объявлены результаты Origin - самого крупного и продолжительного в мире рандомизированного клинического исследования среди пациентов с предиабетом и ранним сахарным диабетом (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть II) (2012)
Целуйко В. И. - Некомпактная кардиомиопатия левого желудочка, Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана: патогенетичні механізми виникнення, перебіг, класифікація, Мелень Ю. П. (2012)
Целуйко В. Й. - Вплив прихильності до медикаментозного лікування на прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, Перемот Я. О., Яковлева Л. М., Перемот С. Д. (2012)
Світлик Г. В. - Прогностичне значення інтервалу QT при гострому інфаркті міокарда, Гарбар М. О., Базилевич А. Я. (2012)
Новини сайту Medscape (2012)
Соціальне опитування виявило, що кардіологи щасливі, одружені, не користуються Twitter (2012)
Ткаченко В. І. - Проект уніфікованого клінічного протоколу ведення цукрового цукрового діабету 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги, Ліщишина О. М., Степаненко А. В. (2012)
Відкриття олімпійського дому в Києві (2012)
Підписано перший в Україні Меморандум щодо боротьби із розсіяним склерозом (2012)
Впровадження референтних цін на ліки: коли чекати на нову якість життя пацієнтів? (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Легочная гипертепзия при врождеппых пороках сердца, Жадан А. В., Ещенко К. П. (2012)
Тестовые вопросы для самокоптроля (2012)
Журавльова А. К. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу і ожиріння (2012)
Дубров С. А. - Применение кеторолака для периоперационного обезболивания, Жеребцова П. В. (2012)
Хаустова О. О. - Психосоматичний підхід до менеджменту хронічних захворювань: взаємовплив стресу та імунітету (2012)
Борисенко М. І. - Механізми формування патології гастродуоденальної зони при хронічній вогнищевій інфекції носо- і ротоглотки, Чайковський Ю. Б. (2012)
Пробиотики и пребиотики (2012)
Соловйова Г. А. - Ефективність схем лікування ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Полшкова С. Г. - Аутоагрессия: психосоматические механизмы и взаимоотношения (клинический случай) (2012)
Ягмур В. Б. - Динамика показателей фиброза у больных циррозом печени при лечении с применением препарата Урсосан, Ягмур С. С., Кудрявцева В. Е., Мельниченко Л. Я., Дементий П. П. (2012)
Шелест А. Н. - Иммуновоспалительные и вазоактивные эндотелиальные факторы у больных с Helicobacter pylori-Негативными гастропатиями и роль анемии при хронической сердечной недостаточности, Бойко А. Н., Рынчак П. И., Ковалева Ю. А., Шелест Б. А., Шушляпин О. И., Ломакина О. В., Тучинская М. А. (2012)
Сучасна формула здоров'я: три молочні продукти і посильна активність протягом дня (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2012)
Конгрес Європейського товариства кардіологів (2012)
Пітт Б. - Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину в лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю та зменшеною фракцією викиду лівого шлуночка. Висновки дослідження HЕААL (2012)
Жарінов О. Й. - Еволюція антигіпертензивної терапії. Час нових фіксованих комбінацій (2012)
Катеренчук І. П. - Триметазидин у комплексній терапії ішемічної хвороби серця та асоційованих кардіологічних станів (2012)
Барна О. М. - Труднощі в лікуванні артеріальної гіпертензії: які питання може вирішити лерканідипін?, Лапшин О. В. (2012)
Казмирчук В. Е. - Принципы интерпретации результатов общего анализа крови при оценке иммунного статуса, Мальцев Д. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Кияк Ю. Г. - Електрокардіографічна діагностика дилатаційних кардіоміопатій, Юзич І. А. (2012)
Савенков М. П. - Водный дисбаланс и диуретическая терапия у больных артериальной гипертензией, Иванов С. Н., Постникова З. В., Михайлусова М. П. (2012)
Германюк Т. А. - Вивчення фармацевтичного ринку пероральних цукрознижуючих лікарських засобів у Вінницькій області та вибір мінімально витратної схеми лікування цукрового діабету 2-го типу, Івко Т. І. (2012)
Профілактика заради виживання (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2013)
Клінічні дослідження, які змінили кардіологію: ішемічна хвороба серця (2013)
Лисенко Г. І. - Діагностика стабільної стенокардії на рівні первинної медичної допомоги, Ященко О. Б., Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Коляденко К. В. - Організація викладання шкірних та венеричних хвороб на медичному факультеті університету св. володимира наприкінці xix – на початку xx століття як приклад для оптимізації навчання студентів медичних вузів сьогодні (2013)
Лапшин О. В. - Диагностика аутоиммунных механизмов заболеваний миокарда, Гетьман О. И. (2013)
Гуцол Л. П. - Аналіз асортименту гомеопатичних лікарських засобів на фармацевтичному ринку україни (2013)
Лызиков А. А. - Аутовенозные реконструкции аорто-подвздошного сегмента у пациентов с высоким риском инфекционных осложнений (2013)
Панченко Л. М. - Показники гуморального імунітету у сироватці крові та синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінних суглобів на різних стадіях, Герасименко С. І., Соколовська О. Р., Нечипоренко Р. В. (2013)
Чернишов О. В. - Етіопатогенетичні фактори та клінічні особливості соматоформного синдрому болю у підлітків (2013)
Бутко Я. О. - Вивчення лікувальної дії мазі з метилпреднізолону ацепонатом і керамідами в умовах експериментального алергічного дерматиту, Дроговоз С. М., Ляпунов М. О. (2013)
Трачук Л. Є. - Комплаєнс при лікуванні артеріальної гіпертензії: психокорекційна програма оптимізації (2013)
Кузнєцов А. А. - Діагностичне та прогностичне значення інтегральної оцінки динаміки біоелектричної активності головного мозку в гострий період мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського