Кордіяк О. Й. - Порівняльна оцінка стану тканин пародонту щурів при метаболічному ацидозі та його медикаментозній корекції (2011)
Корсак А. В. - Морфологічна характеристика периферійного нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту (2011)
Кошарный B. В. - Влияния КВЧ и СВЧ - излучения на количественные показатели развития эмбриона крысы (2011)
Кошарный В. В. - Влияние КВЧ и СВЧ - излучения на структурные особенности ворсин хориона крысы, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Козловская А. А. (2011)
Лазарик A. Л. - Распределение PNA+ - лимфоцитов в стенке двенадцатиперстной кишки новорожденных крыс в раннем постнатальном онтогенезе и после внутриутробного введения антигена, Светлицкий А. А. (2011)
Лузін B. І. - Особливості ультраструктури кісткового біомінералу у білих статевозрілих щурів після впливу хронічної гіпертермії та обґрунтування можливості корекції виявлених змін, Грищук М. Г., Смоленчук С. М. (2011)
Маєвський О. Є. - Ехокардіографічні відмінності товщини міокарда шлуночків у здорових міських юнаків і дівчат поділля різного віку (2011)
Малов А. Е. - Вариантная анатомия клапанов аорты и легочного ствола при транспозиции магистральных сосудов и двойном выходе магистральных сосудов из правого желудочка, Васильев В. А. (2011)
Матвейшина Т. М. - Вплив інактивованої грипозної вакцини на морфогенез органів дихального тракту щурів в постнатальному періоді (2011)
Moрoз Л. B. - Прокопєнко C. B. Кількісне обгрунтування необхідності конституціонального підходу для коректної оцінки особливостей перебігу хронічних вірусних гепатитів "В" і "С", Дaцeнкo Г. B., Дугєльний A. H, Oльxoвa I. B. (2011)
Moтa O. M. - Залежність параметрів щитоподібної залози від статевих і конституційних особливостей осіб юнацького віку прикарпатського регіону, Масна3. 3., Галюк У. М., Фік B. Б. (2011)
Пacтeрнaк Ю. Б. - Морфологічні зміни в опіковій рані щурів в динаміці розвитку термічного запалення, та їх корекція кротозином, Oгoнoвcький P. 3., Peгедa M. C., Пacтeрнaк I. K., Bишeмiрcькa Л. Д. (2011)
Пacтyxoвa B. A. - Морфологічне дослідження сперматогенез у статевозрілих щурів (2011)
Піскун P. П. - Особливості мікроморфометричних змін структур серця при експериментальному атеросклерозі та його генній корекції, Гринчaк H. M. (2011)
Пришляк A. M. - Особливості локальних імунних реакцій у порожній кишці при токсичному гепатиті, Гнaтюк M. C., Cлaбий O. Б., Taтaрчyк Л. B., Mізь A. B. (2011)
Проніна O. M. - Преморбідні зміни легеневої тканини внаслідок гострої стресової реакції в експерименті, Koптeв M. M., Дaнильчeнкo C. I., Половик O. Ю. (2011)
Пшичєнко B. B. - Функції епіфіза при гіпер- та гіпомелатонінемій з позиції клітинних структур, Boлoбyєв M. A., Фрєнкєль Ю. Д. (2011)
Пшиченко B. B. - Физиологическая активность клеток эпифиза по их морфометрии, Френкель Ю. Д, Цeбржинcкий O. И. (2011)
Pyдюк T. Я. - Ультраструктурні зміни у дистальному відділі травмованого сідничого нерва за умов гіпотиреозу (2011)
Caвeнкoвa O. O. - Дослідження впливу колоїдних розчинів нанометалів на хід ембріогенезу, Шaтoрнa B. Ф., Чекман I. С., Горєлов O. M. (2011)
Caвкa I. I. - Структурні особливості яєчка щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2011)
Ceнчaкoвич Ю. B. - Особливості цитотопографії мастоцитів в складі слинних залозах щурів, Єрошенко Г. А., Цуканов Д. B., Лиcaчeнкo O. Д. (2011)
Cyлaeвa O. H. - Зависимость межтканевых отношений в гастродуоденальной зоне от реактивности организма у пациентов с язвенными кровотечениями (2011)
Toпка Е. Г. - Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при традиційних оперативних втручаннях в пахово-калитковій ділянці, Бaйбaкoв B. M. (2011)
Toпка Э. Г. - Морфо-экспериментальное обоснование нового способа реваскуляризации тестикул, Шaрaпoвa E. Н. (2011)
Toполенко T. A. - Інтенсивність розподілу рецепторів до лектину зародків пшениці в яєчках щурів після введення жіночих статевих гормонів у другому та третьому періодах вагітності (2011)
Трач-Росоловська C. B. - Структурні зміни автономної інервації міокарду щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Боднар Я. Я. (2011)
Храпай E. B. - Морфофункциональные изменения структуры периферического нерва при полной невротомии и фармакологической коррекции липином и корвитином (экспериментальное исследование), Чайковский Ю. Б., Павлушин O. B., Храпай K. B. (2011)
Чеботар Л. Д. - Морфофункціональні ефекти мелатоніну на серце, Цебржинський О. І. (2011)
Черепаха О. Л. - Зв’язки показників периферичної гемодинаміки за даними реовазограми гомілки з антропометричними показниками здорових міських підлітків екто-мезоморфного соматотипу (2011)
Чернюк H. B. - Морфоденситометричні характеристики соматичних клітин і функціонування хроматину при хронічному обструктивному захворюванні легень поєднаному з артеріальною гіпертензією, Геращенко С. Б., Ковальчук Л. Є. (2011)
Чумаченко О. Ю. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза у віковому аспекті (2011)
Шаповалова E. Ю. - Экспрессия сиало- и N-ацетил-D-глюкозаминоконъюгатов в раннем гистогенезе кожи туловища эмбрионов человека, Коломоец Т. А. (2011)
Швець Л. С. - Становлення юкстагломерулярного комплексу нирки в постнатальному періоді онтогенезу, Ковальчук Л. Є. (2011)
Шугуров О. А. - Морфологічні зміни у проміжних нейронах спинного мозку після НВЧ- опромінення, Смоляренко І. К., Шугуров О. О. (2011)
Милованов В. И. - Повышение качества работы конденсатора малой холодильной машины с помощью нанофлюидов, Балашов Д. А. (2014)
Кузнецова Л. В. - К вопросу качества продукции легкой промышленности, Коломиец Л. В. (2014)
Сичов М. І. - Особливості видів фальсифікації вин виноградних та рекомендації щодо методів їх виявлення, Коломієць Л. В. (2014)
Добровольська С. В. - Застосування методу аналітичної ієрархії для проведення порівняльної оцінки діяльності вищих навчальних закладів, Величко О. М., Зіангірова Л. Т. (2014)
Братченко Г. Д. - Числове моделювання вимірювання спотворень широкосмугових складних сигналів, Сеніва І. С., Лубманенко В. Б., Губернатор Г. А. (2014)
Bugaev S. V. - Devices and methods for determining the driving performance of amphibious vehicle used in the tests on water, Bugaeva I. G., Bugaev I. S., Bugaev V. S. (2014)
Величко О. М. - Дослідження часової нестабільності еталонного компаратора електричної потужності, Карпенко С. Р. (2014)
Боряк К. Ф. - Возможности диагностирования технического состояния гидравлических гасителей колебаний по результатам испытаний на стенде ИГК-90.1 , Ваганов А. И., Манзарук М. А. (2014)
Novikov V. V. - Microcreep of metallic glasses at room temperature (2014)
Коломієць Л. В. - Нормативне забезпечення способу метрологічного контролю тахеометрів, Подостроєць К. О. (2014)
Мілованов В. І. - Визначення "відмов" і контроль за їх усуненням для підвищення експлуатаційної надійності газоперекачувальних компресорів з газотурбінним приводом, Ябс А. А. (2014)
Бойченко О. В. - Інформаційні системи управління спеціального призначення (2014)
Ковтунов А. Л. - Возможности измерения радиальной скорости обзорными радиолокаторами с импульсным излучением при использовании сигналов с широкой полосой частот, Лещенко С. П. (2014)
Демьянчук Б. А. - Статистика интенсивностей мешающих сигналов в измерительной безэховой камере туннельного типа, Дяченко А. Ф., Оленев Н. В. (2014)
Барабаш П. А. - Установка для проведення теплотехнічних випробувань моделі льодогенератора, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Литвиненко К. В. - Полумарковский гиперслучайный подход к оценке рисков систем (2014)
Кучерук В. Ю. - Використання теорії детермінованого хаосу при обробленні віброакустичних сиг-налів, Грабовський О. В., Павловська М. С. (2014)
Банзак О. В. - Разработка программно-технических комплексов радиационно-технологического кон-троля, Захариев И. С., Даниленко Н. С. (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Костиленко Ю. П. - Обоснование неправомерности отнесения червеобразного отростка к рудиментарным органам, Гринь В. Г. (2011)
Артуянц Ю. - Теоретическое и экспериментальное обоснование эффективных русловий криоконсервирования клеток candida Albicans, Марценюк В. Ф., Гурина Т. М., Высеканцев И. П. (2011)
Гречанина Е. Я. - Анализ синтропных генов бронхиальной астмы, атопического дерматита и псориаза, Безродная А. И., Мходош Э., Моштакова И. А. (2011)
Длябога Ю. З. - Жирнокислотний склад триацилгліцеролів плазми крові, печінки та скелетних м’язів щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та впливу риб’ячого жиру, Рівіс Й. Ф. (2011)
Улизко П. Ю. - Влияние смесей криопротекторов на сохранность криоконсервированных эритроцитов млекопитающих, Жегунов Г. Ф., Боброва Е. Н., Зинченко А. В. (2011)
Чекман І. С. - Сучасні основи біоетики медико-біологічних досліджень, Шаторна В. Ф., Яскевич Я. С., Гарець В. І., Савенкова О. О., Загородний М. І. (2011)
Алиев Р. Р. - Эпидемиология и факторы риска инсульта в Сиязаньском районе Азербайджанской республіки, Ширалиева Р. К. (2011)
Загоруйко Г. Є. - Вплив нафтового забруднення ґрунту на мікроморфологію веґетативних органів проростків пшениці ярої, Колєснікова Л. А. (2011)
Ахмедов Р. М. - Новый способ обработки остаточной полости эхинококковой кисты, Исроилов Р. И., Сафоев Б. Б., Хамраев У. П., Сулейманов С. Ф. (2011)
Безшапочний С. Б. - Алгоритм лікування аденоїдиту у дорослих в залежності від ступеня гіпертрофії глоткового мигдалика, Сміянов Є. В. (2011)
Григоров С. М. - Ускладнений перебіг пошкоджень лицьового черепа: судинно-рефлекторні реакції центрального генезу та їх морфо - фізіологічні патерни. Частина І (2011)
Давидова Н. В. - Вплив препарату "Віта-мелатонін" на стан оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов гастропатії, індукованої нестероїдними протизапальними препаратами, Григор'єва Н. П. (2011)
Жуков A. И. - Состояние белкового обмена у больных колоректальным раком и его диагностическое значение для оценки степени тяжести заболевания, Белевцов Ю. П., Винник Ю. А., Книгавко В. Г., Зайцева О. В., Моисеенко А. С. (2011)
Исмаилов Р. Г. - Меланогенез при дисхромиях кожи (2011)
Іщейкін К. Є. - Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: Частота, структура і клінічні прояви, Білоконь С. О., Павленко Л. Г., Білоконь Н. П. (2011)
Йулдошева М. Н. - Сравнительный анализ результатов лечения герпетических кератитов глаз, Камилов Х. М., Касымова М. С. (2011)
Колесникова Е. В. - Влияние резистина на течение неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Кушніренко І. В. - Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка та їх корекція з застосуванням сублінгвальної форми домперідону при хронічному гастродуоденіті, Майкова Т. В., Сиротенко І. А. (2011)
Меликова Т. П. - Сравнительный анализ трех методов хирургического лечения птеригиума (2011)
Надим Н. М. - Альджибрин Роль кандесартана и периндоприла в лечении диастолической дисфункции у больных с ХСН (2011)
Нурбоев Ф. Э. - Роль эндотоксемии в развитии внутрипеченочного холестаза, Джумаев Б. З., Рахматова Д. Б., Саидова М. М., Кодирова Ш. С. (2011)
Рамазанов В. В. - Ингибиторная эффективность блокаторов анионного канала в середах с полимерными криопротекторами, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2011)
Ромаданова О. І. - Особливості клітинно-метаболічних механізмів забезпечення окислювального гомеостазу на стадіях прогресування хронічної хвороби нирок (2011)
Хілько Т. Д. - Порівняльний аналіз глікопротеїнів шлункового і дуоденального слизу при ульцерогенезі, Якубцова І. В., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2011)
Школьник В. В. - Взаимосвязь изменений уровня адипокинов с толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий у гипертензивных пациентов в сочетании с сахарным діабетом (2011)
Якимишина Л. І. - Вплив кандесартану на динаміку морфо-функціональних показників лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2011)
Іщейкіна Ю. О. - Проблеми підготовки з медичної інформатики студентів вищих навчальних закладів, Сілкова О. В. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Попадинець О. Г. Доцільність впровадження тестового контролю при оцінюванні знань студентів медичних вузів, Грищук М. І., Бойко О. В. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни "медична біологія", Дубінін С. І., Ваценко А. В. (2011)
Бeccaлoвa Е. Ю. - Половые онтогенетические особенности структуры гипофизов белых крыс в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Koшарний B. B. - Морфогенетические изменения органов эмбрионов крыс под влиянием электромагнитного излучения, Лбдул-Оглы Л. B., Дeмьянeнкo И. A., Koзлoвcкaя A. A., Cниcaр E. C. (2011)
Пacтeрнaк Ю. Б. - Перебіг репаративних процесів в опіковій рані щурів, та спроба їх корекції засобом "Кротозин”, Peгeдa M. C., Oгoнoвcький P. З., Пacтeрнaк I. K. (2011)
Шeрcтюк C. A. - Морфологические особенности яичников детей умерших в воздасте до 6 месяцев от ВИЧ-инфицированных матерей, Copoкина И. B. (2011)
Koриткo З. I. - Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонально- метаболічний гомеостаз та працездатність кваліфікованих бігунів, Oнищyк C. B. (2011)
Haзapeнкo З. Ю. - Використання композиції "Діоцинкохім” та пасти на її основі для лікування хронічного катарального гінгівіту, Aмocoвa B. C. (2011)
Coкoлoвa И. И. - Оптимизация критериев выбора метода лечения вестибулярного положения клыков, Boлoдинa M. B. (2011)
Удoд A. A. - Динамическая межфазная тензиометрия ротовой жидкости и кариес зубов у детей, Зинкович И. И., Якoвлeвa H. H., Peмeзoв Д. B. (2011)
Яpoвa B. П. - Імунологічні показники ротової рідини у ВІЛ-інфікованих, Maкcютeнкo A. C., Cкляpeнкo Д. Є., Maкcютeнкo B. I. (2011)
Плетенецька A. O. - Рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз пошкоджень імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвінтівки Crosman 2100 Classic з різних відстаней різними видами куль (2011)
Koбцeвa О. A. - Лабораторна діагностика ортодонтичного анкоражу верхньої щелепи (2011)
Kcьoнз І. B. - Досвід використання радіохвильового скальпеля в дитячій хірургії (2011)
І всеукраїнська науково-практична конференція "морфологія людини та тварин" (2011)
Белозерова С. В. - "Областное общество терапевтов: вехи развития и выдающиеся личности" (к 150 - летию Харьковского медицинского общества), Гридасова Л. Н., Кулешова Е. М., Кужель У. Н., Милославский Д. К. (2011)
Антонян І. М. - Принципи застосування методик опитування в сучасній медицині, Зеленський О. І., Чепенко А. В., Торак Т. О. (2011)
Меликкасумова H. А. - Терапия эктопии шейки матки: за и против (2011)
Сулейманова Г. Т. - Современные подходы к терапии герпесвирусной инфекции при беременности (2011)
Чекман I. С. - Біологічні аспекти наномедицини, Шаторна В. Ф., Савенкова О. О., Гарець В. І., Крутенко В. В., Мархонь Н. О., Кривошей В. В. (2011)
Полторапавлов В. А. - Лептоспіроз, Пилко Г. Л. (2011)
Грищук М. І. - Особливості викладання морфологічних дисциплін студентам-іноземцям, Князевич-Чорна Т. В., Бойко О. В., Попадинець О. Г. (2011)
Ищейкин К. Е. - Современные интерактивные средства как перспектива оптимизации учебного процесса, Ищейкина Ю. А., Буря Л. В. (2011)
Воробець Н. М. - Вивчення хлорофілів і мікроскопічний аналіз каламінти лікарської (2011)
Дмитренко Н. А. - Стан чоловічої статевої системи щурів при нестачі та надлишку мелатоніну, Цебржинський О. І. (2011)
Нипот Е. Е. - Изучение влияния N-алканолов и хлорпромазина на гипотонический гемолиз эритроцитов барана и курицы в средах различного состава (2011)
Никифоров В. - Результати біотестування харчових добавок (2011)
Андрух П. Г. - Аддиктивное поведение как вариант психосоциальной дезадаптации (2011)
Антонова О. І. - Дослідження функціонального стану печінки при нестачі, надлишку мелатоніну та за умов окиснювального стресу (2011)
Бесчасний С. П. - Вміст лужної фосфатази нейтрофілів за умов хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей молодшого шкільного віку (2011)
Вахабов О. У. - Особенности изменения иммунной защиты у больных раком мочевого пузыря на фоне комплексного лечения, Султонов Б. Б., Хасанова Д. Ф., Абдикаримов М. Г., Абдусаматов Н. Т., Абдурахмонов Д. К. (2011)
Грома В. Г. - Классификация травматических повреждений кишечника и его брыжейки, осложненных острой ишемией (2011)
Дудецкая Г. В. - Влияние температуры и различных концентраций диметилсульфоксида на проницаемость мембран клеток надпочечников для воды и криопротектора, Коваленко И. Ф., Бондаренко Т. П. (2011)
Железнякова Н. М. - Пути формирования синдрома эндогенной интоксикации у больных с коморбидным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита (2011)
Жуков B. И. - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных колоректальным раком и его прогностическое значение, Винник Ю. А., Белевцов Ю. П., Зайцева О. В., Книгавко В. Г., Моисеенко А. С. (2011)
Исаева И. Н. - Эссенциальная артериальная гипотензия: индикативный анализ даптационных реакций сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке (2011)
Казаков Ю. М. - Застосування фленоксу при хронічній ішемічній хворобі серця з супутньою патологією гепатобіліарної системи, Настрога Т. В., Боряк В. П., Стрільчук О. А., Чекаліна Н. І. (2011)
Коваленко О. В. - No-залежні зміни вмісту та співвідношення аденіннуклеотидів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз за умов відтворення травматичного сіалоаденіту, Костенко В. О. (2011)
Магалов И. Ш. - Роль лапароскопического доступа в выявлении и описании особенностей эндометриоидной болезни (2011)
Малик C. В. - Рання діагностика післяопераційних ранових ускладнень у хворих з супутнім ожирінням, Осіпов О. С, Безручко М. В., Кравченко С. П. (2011)
Михайлова О. А. - Оценка жизнеспособности и степени нарушения асимметрии мембран ядросодержащих клеток при различных методах их выделения из цельной кордовой и донорской крови, Бабийчук Л. А., Рязанцев В. В., Зубов П. М. (2011)
Опарин A. А. - Влияние препарата мелатонина на коррекцию эндотелиальной дисфункции при дуоденальной язве, Триполка С. А. (2011)
Рамазанов B. В. - Реакционная активность сульфгидрильных групп мембран эритроцитов под влиянием полимерных криопротекторов, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2011)
Резуненко Ю. К. - Активність нітрооксидергічної системи в організмі щурів за умов тривалого впливу поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень пухлиннонекротичного фактору (TNF-A) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Самохина Л. М. - Активность эластаз и эластазоингибиторная активность a-1-ингибитора протеиназ в сыворотке крови при гипертонической болезни с учетом нарушений обмена пуринов, Коваль С. Н., Снегурская И. А., Милославский Д. К., Мысниченко О. В. (2011)
Сафоев Б. Б. - Влияние ультрафиолета на резистентность микроорганизмов, Эргашев Ж. Н. (2011)
Тилляшайхов М. Н. - Применение комбинированных и расширенных операций при опухолях органов малого таза с прорастанием в мочевыводящие пути, Абдужаппаров С. Б., Юлдашева Н. Ш., Мамарасулова Д. З., Абдурахмонов Д. К. (2011)
Тилляшайхов М. Н. - Результаты хирургического лечения почечно-клеточного рака, осложненного тромбозом почечной и нижней полой вены, Гринберг В. В., Газиев Л. Т., Колесникова Е. В., Мамарасулова Д. З. (2011)
Усачова О. В. - Оцінка місця та ефективності препарату бебінорм в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Пахольчук Т. М., Сиволап В. К., Матвеева Т. Б. (2011)
Хакимов Г. А. - Наш опыт лечения рака молочной железы, осложненного распадом, Шаюсупов Н. Р., Пак С. В., Мадалимов А. К. (2011)
Хопта Н. С. - Застосування препарату "артишока екстракт-здоров’я" для корекції порушень кісткового метаболізму за умов дії ксенобіотиків (2011)
Циганенко А. Я. - Визначення чутливості до хіміотерапевтичних препаратів ізолятів та референтних штамів Staphylococcus Aureus, Лупай О. В. (2011)
Якубцова І. В. - Порівняння активності мембранозв’язаних ферментів клітин слизових шлунка та дванадцятипалої кишки за умов моделювання виразки, Хілько Т. Д., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2011)
Гутарєва Н. В. - Актуальні питання підготовки студентів педагогічного університету з позицій охорони здоров'я школярів, Сиволоб М. І., Ягупець З. М., Мусхаріна Ю. Ю. (2011)
Ефремова О. А. - Частота и структура хромосомных анеуплоидий среди больных с наследственной патологией, Гречанина Ю. Б., Гуленко И. И., Гречанина Е. Я. (2011)
Григор’єва М. В. - Застосування твердофазної екстракції та методу високоефективної рідинної хроматографії для визначення мікрокількостей фенолу у водних розчинах (2011)
Максим’юк Г. В. - Стандартизована методика визначення ступеня поліморфізму і деструкції сперматозоїдів у нативній та кріоконсервованій спермі, Воробець Д. З. (2011)
Безсмертний Ю. О. - Особливості морфологічних змін м’яких тканин щурів при гіпергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом (2011)
Бессалова Е. Ю. - Биометрические показатели семенников крыс при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Благодаров В. М. - Порівняльна морфофункціональна характеристика плаценти при деяких формах ЕРН-гестозу, ускладненого анемією вагітних, Лагода Н. М., Данилішина М. В. (2011)
Гасюк П. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження особливостей будови пучків емалевих призм зубів, Рамусь М. О., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г. (2011)
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. - Морфофункціональні зрушення в очеревині при експериментальній спайковій хворобі, Вансович В. Є., Ульянов В. О. (2011)
Кошарный B. В. - Морфогенетические изменения органов эмбрионов крыс под влиянием КВЧ и СВЧ - электромагнитного излучения, Инджикулян А. А., Абдул-Оглы Л. В. (2011)
Медвідь Ю. О. - Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу при лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки із застосуванням інфузійних засобів поліфункціональної дії, Вишемирська Л. Д. (2011)
Пера-Васильченко А. В. - Деструктивні та адаптаційні зміни мікроциркуляторного русла інтракраніального відділу зорового нерва при доброякісному та злоякісному перебігу гіпертонічної хвороби (2011)
Ставицький C. О. - Гістохімічні особливості будови та формування гіпертрофічних рубців голови та шиї, Аветіков Д. С., Ніколенко Д. Є. (2011)
Чумаченко О. Ю. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалої дії нітратів питної води (2011)
Несен A. О. - Особливості гістохімічної реакції на No-синтазу при хронічних хворобах нирок, Топчій І. І., Васил’єв О. О. (2011)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности яичников детей умерших в воздасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей, Сорокина И. В. (2011)
Абрамов B. В. - Порівняльний аналіз темпів біологічного розвитку спортсменок в динаміці занять художньою гімнастикою та баскетболом, Шевченко І. М., Кришень В. П. (2011)
Алиев З. У. - Степень повышенного риска некоторых модифицируемых факторов у детей с зубочелюстно-лицевыми аномаліями (2011)
Беленова-Журочко Е. И. - Экспериментальное исследование подготовки системы корневого канала к пломбированию, Алёхина О. В., Пронина Н. В., Шаланин В. В. (2011)
Готь І. М. - Ефективність застосування локальної гіпотермії після операції атипового видалення нижніх третіх молярів, Хомич Н. М., Погранична Х. Р., Пащенко Н. І., Огоновський Р. З. (2011)
Григоров С. М. - Метаболічне забезпечення репаративного остеогенезу при пошкодженях лицьового черепа: ферментативний, мінеральний та гормональний компоненти (2011)
Каськова Л. Ф. - Динаміка біохімічних показників ротової рідини дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичного комплексу, Марченко К. В. (2011)
Малик Н. Є. - Оцінка ефективності застосування антимікробної терапії у хворих на хронічний генералізований пародонти (2011)
Матолич У. Д. - Цитокіновий профіль слини хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи (2011)
Мельникова С. В. - Влияние профессиональной нагрузки на показатели сердечно-сосудистой системы у врачей-стоматологов, Запорожец Т. Н., Павленко А. П. (2011)
Памяти светлой, выдающейся личности - учёного, талантливого руководителя, педагога, профессора Самойловича Виктора Анатольевича (2011)
Титул, зміст (2013)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин корму та баланс метіоніну в організмі курей батьківського стада за різних його рівнів у раціонах, Кривенок М. Я., Ільчук І. І., Ястребов К. Ю., Янчевський О. С. (2013)
Курінна А. С. - Показники екстер’єру перепелів батьківського стада залежно від ярусу кліткової батареї при утриманні (2013)
Наливайко Л. І. - Серологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції в птахогосподарствах України за допомогою РНГА, Рябека Д. А., Авдос'єва І. К. (2013)
Корзуненко В. Д. - Вплив комбінованого сорбентного препарату "Корсорб” на продуктивність курчат-бройлерів за хронічного змішаного мікотоксикозу (2013)
Чумаченко І. П. - Наукові дослідження вчених науково-дослідного інституту технологій та якості продукції тваринництва і рибництва – виробництву! (2013)
XXV Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2013” (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 22000-2005, Кучеров В. А. (2013)
Боярчук С. В. - Енергетична поживність білкових кормів для курчат-бройлерів (2013)
Щербина О. В. - Генетичний потенціал курей кросу "Іза браун” в умовах півдня України (2013)
Базиволяк С. М. - Як визначити стать добового молодняку? (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Мерзлов С. В. - Стабілізована фітаза в годівлі м’ясних перепелів (2013)
Сичов М. Ю. - Вплив різнофакторного ліпідного живлення на виробництво інкубаційних яєць перепелів (2013)
Отченашко В. В. - Забійні якості курчат-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії та енергетичної цінності компонентів у комбікормах, Боярчук С. В. (2013)
Шевчук С. - Профілактика та лікування кокцидіозу у птиці (2013)
Пряхін А. В. - Семінар "Хайсекс-2013” у Фрунзе: сучасні аспекти селекції, утримання, годівлі і ветеринарного захисту курей, Статнік І. Я., Мельник В. В. (2013)
Базиволяк С. М. - Семінар "Світ КОББ” (2013)
Шевченко Л. В. - Клінічні та гематологічні показники курчат-бройлерів при згодовуванні препаратів мікробного бета-каротину (2013)
Юрко П. С. - Полимеразная цепная реакция как эффективный метод контроля инактивации парвовируса при изготовлении вакцины против вирусного энтерита гусей (2013)
Подобед Л. И. - Стоимость и качество обменной энергии в рационе птицы регулируется применением сухого кормового жира (2013)
Базиволяк С. М. - Кури породи корніш (2013)
Жестерьова В. М. - Корели в умовах куточка живої природи (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Бородай В. П. - Ріст ремонтного молодняку перепелів породи фараон залежно від ярусу кліткової батареї, Володкевич С. В., Мельник В. В., Пономаренко Н. П. (2013)
Забарна І. В. - Визначення тилозину в продукції птахівництва методом ELISA, Якубчак О. М. (2013)
Шевченко Л. В. - Особливості обміну речовин у тканинах курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного бета-каротину (2013)
Катеринич О. О. - Рівень інформаційного впливу та спадковості ознаки "жива маса” у ремонтного молодняку курей різного напряму продуктивності (2013)
Філіпенко О. - Зовнішня небезпека (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників ряду гусеподібних – Anseriformes, Нікітов В. П. (2013)
Кулібаба Р. А. - SacI-полиморфизм гена гормона роста в популяциях кур пород белый плимутрок, борковская барвистая и полтавская глинистая (2013)
Подобед Л. И. - Выбор подкислителя – основа стратегии эффективного, безопасного и стабильного кормления (2013)
Баланчук І. М. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в каченят за різних рівнів обмінної енергії в комбікормах (2013)
Це цікаво (2013)
Титул, зміст (2013)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництва у 2012 році (2013)
Жеребов М. Є. - Трудові здобутки птахівників Київщини у 2012 році (2013)
Базиволяк С. М. - Науково-практичний семінар "Інноваційні технології в годівлі та забезпеченні здоров’я тварин” (2013)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз формування інформаційної структури ознаки "жива маса” у курей різного напряму продуктивності – носіїв гену "DW-/dw-”, Руда С. В. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – пять лет работы на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2013)
Зон Г. А. - Наслідки нестачі водорозчинних вітамінів в організмі птиці (2013)
Бреславец В. О. - Основні вимоги до інкубаторію та його систем вентиляції, Стегній Б. Т., Дунаєв Ю. К. (2013)
Мельник В. В. - Вітамінні і мінеральні корми для птиці взимку (2013)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2012 році (2013)
Випуск студентів ОКР "Магістр” магістерської програми "Птахівництво” (2013)
Балашова Ю. В. - Формування мовної компетентності фахівців економічного профілю як педагогічна проблема, Рудніцька К. В. (2010)
Балендр А. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій (2010)
Воротняк Л. І. - Роль самостійної роботи у процесі формування полікультурного світогляду магістрів засобами іноземної мови (2010)
Даниленко О. Б. - Методичні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах Державної прикордонної служби України (2010)
Дзюба П. М. - Професійне становлення курсантів-прикордонників у вищому навчальному закладі в процесі особистісно орієнтованого навчання (2010)
Кареліна О. В. - Загальні підходи підготовки магістрів за дистанційною формою навчання у США (2010)
Кухарчук Т. А. - Особливості професійної адаптації молодого викладача в педагогічному колективі (2010)
Логінова Н. М. - Аналіз результатів формувального експерименту з перевірки ефективності педагогічної технології формування професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2010)
Ляшенко І. В. - Формування професійних якостей майбутнього спеціаліста через реалізацію міжнародних фахових програм (2010)
Михайлишин О. О. - Інформаційні вміння як складові інформаційної культури викладача оперативно-тактичного факультету (2010)
Оршанський Л. В. - Професійна спрямованість гуманітарної підготовки як педагогічна проблема сучасності (2010)
Романишина Л. М. - Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, Островська Н. Д., Марчишин С. М. (2010)
Сєргєєва О. В. - Особливості професійної освіти у Великій Британії (2010)
Федорчук О. С. - Фахово-інформатична компетентність майбутніх правознавців як складова їхньої функціональної готовності (2010)
Шовковий В. М. - Теоретичні засади підготовки філологів-елліністів в університетах України (2010)
Барко В. І. - Аналіз наукових підходів до становлення поняття "професійна компетентність” сучасного фахівця (2010)
Гундерук Л. М. - Психологічні засади здійснення злочинів з особливою жорстокістю, Юшкевич В. О. (2010)
Корнійчук Я. А. - Вплив альтернативних оздоровчих систем на пізнавальні процеси людини (2010)
Левицька Л. В. - Аналіз кореляції патогенних емоцій і саногенних почуттів в їх співвідношенні зі станом здоров’я й успішністю навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів (2010)
Матвійчук Т. В. - Формування духовності як один з аспектів діяльності викладача вищого навчального закладу (2010)
Мотозюк Л. М. - Психологічні особливості управлінської діяльності та процесів ухвалення управлінських рішень при здійсненні керівництва закладами освіти (2010)
Плужник Я. А. - Соціально-психологічні проблеми управління організаційно-управлінськими стресами (2010)
Фрадинська А. П. - Професійні очікування як головна проблема майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації (2010)
Титул, зміст (2013)
Шельов А. В. - Використання мікросателітних маркерів ДНК для контролю походження та однорідності популяцій сільськогосподарської птиці, Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Мельник В. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2013)
Кавтарашвили А. Ш. - Определение эффективности производства птицеводческой продукции экспресс-методами, Голубев И. И. (2013)
Подобед Л. И. - Современные технологические возможности преодоления теплового стресса у птицы (2013)
Базиволяк С. М. - М’ясні кури: краса і користь (2013)
Лохов В. - Трихотецены: как можно нейтрализовать эти неадсорбируемые и опасные микотоксины?, Штаркль В. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – производство экструдированных, обеззараженных и экологически безопасных комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Отченашко В. В. - М’ясні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного живлення, Боярчук С. В. (2013)
Скнар С. В. - Забійні якості каченят залежно від різних рівнів триптофану у комбікормах (2013)
Бреславец В. О. - Система дезобробки повітря та біобезпека інкубаторію, Стегній Б. Т. (2013)
Вергелес О. П. - Вибір професії – перший крок у доросле життя, Скуратівська С. П., Савчук С. П. (2013)
Титул, зміст (2014)
У пошуках виходу на траєкторію сталого економічного зростання (матеріали колективного обговорення) (2014)
Притуляк Н. М. - Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці (2014)
Клименко І. В. - Лізинг у системі забезпечення надання транспортної послуги автотранспортним підприємством (2014)
Сухіна О. М. - Розвиток теорії еклогічної ренти та її справедливого розподілу (2014)
Длугопольський О. В. - Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови (2014)
Диха М. В. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії (2014)
Перерва П. Г. - Сучасні погляди на вирішення проблем збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Романчук Л. Д. - Накопичення 137Сs в організмі гусей при утриманні їх на територіях Полісся з різною щільністю радіоактивного забруднення, Гудков І. М. (2013)
Статнік І. Я. - Продуктивність курей промислового стада кросу "Хайсекс білий” при утриманні у різних кліткових батареях, Мельник В. В., Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Базиволяк С. М. (2013)
Подобед Л. И. - Значение и физиологическая роль кальция в питании сельскохозяйственной птицы (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – составляющие производства комбикормов высокого качества, Кучеров В. А. (2013)
Мельник В. В. - "Agro Animal Show 2013” – ІІІ Міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва (2013)
Сичов М. Ю. - Практика ліпідного живлення перепелів м’ясного напряму продуктивності (2013)
Співак М. Я. - Вплив нанокристалічного діоксиду церію на яєчну продуктивність перепелів, Демченко О. А., Жолобак Н. М., Щербаков О. Б., Зоценко В. М., Іванов В. К. (2013)
Марчишина Є. І. - Основні працеохоронні засади збереження життя та здоров'я працівників на виробництві, Вечеря Ю. О. (2013)
Мельник В. В. - Готуємось до інкубації (2013)
Мельник В. В. - На підвищення кваліфікації – до ДП "НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” (2013)
Себа М. В. - Запрошуємо на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України на факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Петерс М. В. - "Бровафарма” – 20 років на захисті здоров’я тварин (2013)
Оробченко О. Л. - Моніторингові дослідження вмісту неорганічних елементів у продукції птахівництва (2013)
Володкевич С. В. - Вплив різних чинників на продуктивність перепелів (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – производство высококачественных комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Немировський Я. - "Вив-Азия – 2013”: наши в Бангкоке, Духовникова В. (2013)
Петерс М. В. - 27-й Європейський Лекційний Тур компанії "Оллтек” (2013)
Мельник О. П. - Особливості біоморфологічних адаптацій деяких представників ряду гусеподібних – ordo anseriformes, Друзь Н. В. (2013)
Марчишина Є. І. - Особливості санітарно-побутового забезпечення працівників птахофабрик, Остренко В. С. (2013)
Данченко О. О. - Специфічність окисного псування і змін жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання, Рубан Г. В., Бородай В. П. (2013)
Дейнеко Р. М. - Перетравність поживних речовин та ріст каченят за різних рівнів цинку в комбікормах (2013)
Титул, зміст (2014)
Харлан О. - Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття (2014)
Башкирова О. - Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко "Бора" (2014)
Васьків М. - Два письменники – дві Карелії / одна Карелія ("Карелія–Karjala" І. Багмута і "Люди Біломорбуду" П. Усенка (2014)
Гальчук О. - Античність у ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля (2014)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Період перекладознавчої діяльності (2014)
Погребняк І. - Жанрова та тематична палітра журналу "Квітка. Настина читанка" (2014)
Чередніченко А. - Повтори як засіб когезії тексту (2014)
Єременко О. - Масліт: паралітература чи мистецький феномен? (2014)
Анісімова Л. - Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (2014)
Клічак Г. - Мілослав Новотни. Цвинтарі Карела Гинека Махи (2014)
Паламарчук М. О. - Суперечності між безпекою владного режиму та безпекою особи в Україні як рушійна сила внутрішньополітичного конфлікту (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) (2014)
Гарін А. - Емоційний фактор у сучасній політиці (2014)
Васильчук Є. О. - Рух "нових лівих" як ідейна течія політичного радикалізму в Україні (2014)
Возна Л. Ю. - Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків, Жаліло Я. А. (2014)
Молдован О. О. - Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління, Постула М. (2014)
Землянкін А. І. - Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення, Підоричева І. Ю. (2014)
Варналій З. С. - Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні, Васильців Т. Г., Покришка Д. С. (2014)
Шевченко І. В. - Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна (2014)
Ковязіна К. О. - Методика визначення прожиткового мінімуму: шляхи поліпшення (2014)
Більовський О. А. - Будівництво доступного орендного житла як стратегічний напрям державної житлової політики України (2014)
Конах В. К. - Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації, Лазоренко О. А. (2014)
Нечитайло А. А. - Роль діаспори у формуванні національної пам’яті в умовах глобального інформаційного суспільства (2014)
Петров В. В. - Політика держав Східного партнерства щодо захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз (2014)
Бегма В. М. - Ризики експортного контролю та воєнно-економічна безпека держави, Скляр Н. М. (2014)
Толочний Ю. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення та шляхи розвитку оборонно-промислового сектору економіки України, Щеглюк Б. П. (2014)
Горбулін В. П. - Проблеми державного регулювання цін на продукцію оборонно-промислового комплексу України, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2014)
Шевцов А. І. - Корпоратизація в оборонно-промисловому комплексі України: проблеми та шляхи їх вирішення, Боднарчук Р. В. (2014)
Cуходоля О. М. - Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України (2014)
Коломієць О. О. - Трудоресурсна безпека в системі національної безпеки України (2014)
Мітряєва С. І. - Лібералізація візового режиму між Україною та Європейським Союзом (2014)
Сьомін С. В. - Європейські правила пробації та реформування кримінально-виконавчої системи в Україні (2014)
Александров О. С. - Безпека Центральної Азії: між Росією та Китаєм (2014)
Баровська А. В. - Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Нідерландів (2014)
Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні (2014)
Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання (2014)
Собкевич О. В. - Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні (2014)
Мазука Л. І. - Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії (2014)
Баровська А. В. - Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС (2014)
Токар-Остапенко О. В. - Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні (2014)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у березні – травні 2014 р. (2014)
Аннотации (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Титул, содержание (2014)
Барбаш В. А. - Вплив попередньої обробки волокон льону на показники целюлози, Нагорна Ю. М. (2014)
Невмывака Д. В. - Получение поверхностно-активных веществ переэтерификацией глицериловых эфиров молочной кислоты с триацилглицеролами, Демидов И. Н. (2014)
Оробчук О. М. - Вивчення впливу дозування ініціатора на процес суспензійної коолігомеризації вуглеводневої фракції, Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2014)
Пасечник М. В. - Исследование адгезионного взаимодействия полимерных композиций с поверхностью текстильного материала (2014)
Сушко О. А. - Метод контролю органічних канцерогенних речовин в об’єктах різної фізичної природи, Рожицький М. М. (2014)
Якимечко Я. Б. - Деякі закономірності гідратаційної активності кальцію оксиду (2014)
Шапорев В. П. - Синтез титанатов щелочных металлов при помощи гидротермальных реакций, Питак И. В., Шестопалов А. В. (2014)
Костенко Є. Є. - Твердофазне спектрофотометричне визначення Нg (II) за допомогою ксиленолового оранжевого, Бутенко О. М. (2014)
Макаренко І. М. - Електрохімічне знесолення розчинів, що містять іони жорсткості (2014)
Голембіовський А. О. - Зміна структури поверхні монтморилоніту при адсорбції катіонних поверхнево-активних речовин, Брезіцька А. М., Спасьонова Л. М. (2014)
Пилипенко І. В. - Сорбція іонів кобальту, хрому та урану Fe/Ti-пілардованим монтморилонітом, Ковальчук І. А., Веремеєнко В. В., Спасьонова Л. М. (2014)
Данилкович А. Г. - Підвищення водостійкості шкіри хромового дублення алкен-малеїновою композицією, Омельченко Н. В., Лисенко Н. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Михайлова Є. О. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з рідинних відходів содового виробництва, Ворожбіян М. І., Мороз М. О. (2014)
Боголюбов В. М. - Проблеми формування змісту навчально-методичних матеріалів при підготовці майбутніх екологів (2014)
Герецун Г. М. - Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів (2014)
Самойленко Н. Н. - Использование электрохимической деструкции для обезвреживания сточных вод лечебных учреждений, Ермакович И. А. (2014)
Любимова Н. А. - Использование критерия средней частоты выбросов в процессе екологического контроля (2014)
Нікітченко Ю. С. - Отримання поверхнево-активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів (2014)
Учитель И. Л. - Технологии мониторинга сплоченности геологической среды, как причины техногенных аварий, Войтенко С. П., Капочкин Б. Б. (2014)
Котовенко О. А. - Ймовірносно-автоматне моделювання в дослідженнях міграційних процесів у грунтах, Мірошниченко О. Ю., Березницька Ю. О., Шосталь Ю. В. (2014)
Крусир Г. В. - Исследование метаногенеза сточных вод предприятий первичного виноделия, Дубровин В. А., Полищук В. Н., Дубовик А. А., Соколова И. Ф. (2014)
Єгоров Б. В. - Вплив теплової обробки на якість кормової добавки з використанням томатних вичавок, Малакі І. С. (2014)
Прісс О. П. - Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів, Кулик А. С. (2014)
Дубініна А. А. - Аналіз хімічного складу гречаної крупи із гречки різних селекційних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2014)
Бернацкая Н. Л. - Кинетика окисления органических продуктов разрушения дрожжей в условиях кавитации, Старчевский В. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Сахацький М. П. - Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості, Собченко А. Ю. (2013)
Капаруліна І. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку цивільного авіабудування, Ареф’єва О. В. (2013)
Бражко О. В. - Інновації, венчурне інвестування і маркетингові технології в умовах нової економіки (2013)
Череп А. В. - Практичний іноземний досвід медичного страхування (2013)
Бялковська Г. Д. - Криза тютюнництва та шляхи її подолання (2013)
Сороківська О. А. - Економічне оцінювання динаміки та тенденцій банківського кредитування малого бізнесу в Україні, Турська Н. В. (2013)
Лацик Г. М. - Пріоритети посткризового розвитку іпотечного ринку в Україні (2013)
Мелих О. Ю. - Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави (2013)
Кінаш І. П. - Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми формування стратегії і тактики державної політики розвитку сільських територій (2013)
Демченко Н. В. - Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні (2013)
Жадан М. І. - Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні, Пахомова І. Г. (2013)
Гайдаш О. С. - Державне регулювання ринку праці як фактор сталого розвитку української економіки (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки (2013)
Непочатенко О. О. - Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Особливості застосування тактичного управління ресурсами в умовах реалізації стратегії підприємства, Вяткін П. С. (2013)
Хома Д. М. - Удосконалення розрахунку ймовірності банкрутства підприємства (2013)
Потишняк О. М. - Сучасна стратегія управління персоналом підприємства (2013)
Білошкурська Н. В. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств, Білошкурський М. В. (2013)
Мордвінцева Т. В. - Основні засоби підприємства: економічна сутність, Стулей К. О. (2013)
Білан О. С. - Побудова моделі оптимізації інвестиційного планування на кондитерському підприємстві (2013)
Тарасюк О. Б. - Шляхи розробки та впровадження системи контролю якості зберігання матеріальних цінностей на підприємствах держрезерву України, Головач В. М. (2013)
Демедюк Л. В. - Економічна поведінка домогосподарств та особистих селянських господарств у умовах фінансової кризи (2013)
Єлістратова Ю. О. - Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Топольницька Т. Б. - Формування системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Воляк Л. Р. - Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Тісунова В. М. - Проблеми оцінки і стратегічного планування розвитку регіонів, Погарцев О. В. (2013)
Одінцов М. М. - Формування організаційно-економічного механізму територіального молочно-продуктового кластеру, Одінцов О. М. (2013)
Медвідь В. Ю. - Інституціоналізм взаємодії влади та бізнесу на регіональному рівні (2013)
Туржанський В. А. - Формування ефективної інфраструктури ринку тваринницької продукції Хмельницької області (2013)
Бидик А. Г. - Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку (2013)
Іванова Т. Л. - Зайнятість населення як складова сталого розвитку регіону, Зубрикіна М. В. (2013)
Самойленко І. О. - Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні (2013)
Брензович К. С. - Особливості розміщення та функціонування підприємств ринку послуг в розрізі природно-економічних зон регіону (2013)
Навольська Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону (2013)
Бут Т. В. - Оцінка впливу металургійного комплексу на розвиток промислового регіону (2013)
Грабар М. В. - Сфера туризму та рекреації регіону: основні аспекти оцінки розвитку (2013)
Шмир І. П. - Прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічних процесів (2013)
Погребняк І. І. - Аналіз досягнутого рівня виробництва продукції молочного скотарства в Тернопільській області (2013)
Пуцентейло П. Р. - Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні, Свинтух М. Б. (2013)
Кочерга М. М. - Критерії екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2013)
Барвінський А. В. - Забезпечення екологічної стабільності агроландшафтів як основна передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Малюк О. С. - Вартісна оцінка екологічних параметрів інвестиційної стратегії промислових підприємств (2013)
Ілляшенко С. М. - Інвестиційна політика держави як інструмент економічного розвитку країни (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретико-методичні підходи до визначення чинників, що впливають на успіх інноваційної діяльності підприємств (2013)
Гришко Н. В. - Аудиторські перевірки розрахунків з оплати праці працівників комунальної сфери, Величко Ю. О. (2013)
Ткаченко С. А. - Процес обрання критеріїв оптимальності підсистеми бухгалтерського обліку (2013)
Хорунжак Н. М. - Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ (2013)
Лозовицький С. П. - Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті (2013)
Очеретько Л. М. - Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві, Федоряк А. В. (2013)
Феєр О. В. - Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників (2013)
Мельник Н. Б. - Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку (2013)
Дульська В. І. - Методичні підходи до проведення стрес-тестування банків як інструменту аудиту (2013)
Иващук Н. Л. - Исследование влияния цен энергетических ресурсов на функционирование предприятий газовой промышленности, Иващук А. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку (2013)
Лісовий А. В. - Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку, Лісова Т. А. (2013)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування рекламного менеджменту підприємств, Коробчук П. В. (2013)
Горлачук М. А. - Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку (2013)
Демчук О. В. - Оцінка ступеня впливу закономірностей розміщення виробництва на економічну ефективність діяльності підприємств рибного господарства АР Крим (2013)
Сватюк О. Р. - Управлінський вплив на підвищення успішності реклами (2013)
Крупенна І. А. - Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами (2013)
Тищенко В. Ф. - Сутнісно-теоретичні підходи до визначення публічно-приватного партнерства (2013)
Леган І. М. - Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці (2013)
Білоусько Н. Л. - Забезпеченість сільського господарства основними засобами в умовах трансформаційних процесів (2013)
Соловій С. Б. - Мегафактори формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва (2013)
Дончевська О. В. - Біобезпека в сфері міжнародних торгівельних відносин (2013)
Денисенко А. В. - Контроль якості туристичного продукту як необхідна перед-умова забезпечення ефективноcті діяльності туристичних підприємств (2013)
Овчиннікова А. В. - Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів (2013)
Щетина М. А. - Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Довгань Ж. М. - Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні (2013)
Алексеєнко Л. М. - Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні, Шулюк Б. С. (2013)
Гадецька С. В. - Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна, Сидоренко О. М., Гуренко О. А. (2013)
Андросова О. Ф. - Вексель, як безготівкова форма розрахунку, Гриценко К. О., Ковтуненко І. В. (2013)
Лозовицький Д. С. - Особливості застосування базових методичних підходів до процесу постановки бюджетного управління підприємством, Лозовицька Д. С. (2013)
Голобородько А. Ю. - Розробка політики фінансування оборотних активів будівельних підприємств в залежності від ступеня ймовірності банкрутства, Іванова Г. М. (2013)
Котелевська Ю. В. - Відновлення довіри споживачів до банківської системи як елемент формування ефективної маркетингової стратегії банку (2013)
Ремига С. П. - Методичні підходи до економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Мельник Н. О. - Методи та моделі опрацювання багатопараметричної інформації банківської сфери (2013)
Анциферова О. В. - Щодо прогнозування довговічності композиційних матеріалів (2014)
Гатальська Н. В. - Коплексна оцінка території навчальних корпусів № 1, 2 і 4 Національного університету біоресурсів і природокористування України, Литвин Г. О. (2014)
Гнатів П. С. - Кліматичні ресурси лісовирощування, агрокультури та рекреації у гірській Львівщині, Лопотич Н. Я. (2014)
Ейсмонт В. С. - Особливості будови кореневої системи сосни звичайної на грунтах з кам’янистими породами та без них в умовах Центрального Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Створення культур на згарищах сіянцями із закритою кореневою системою, Ящук І. В. (2014)
Колесніченко О. В. - Досвід вирощування сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Середюк О. О., Романова Т. С. (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості використання ростових речовин для вегетативного розмноження Thuja occidentalis L. (2014)
Піхало О. В. - Організація території міських однорівневих транспортних розв’язок (на прикладі Оболонського району м. Києва) (2014)
Проневич В. А. - Накопичення 137Сs у лісових екосистемах в межах західного сліду аварії на ЧАЕС (2014)
Фучило Я. Д. - Співвідношення між морфометричними показниками надземної і підземної частин однорічних живцевих саджанців чорних тополь, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Хаурдінова Г. О. - Особливості зміни рослинного покриву в штучних лісових насадженнях (2014)
Яворовський П. П. - Бар’єрно-оздоровлювальна роль лісу і зелених насаджень в урбосередовищі (2014)
Воронкова В. Г. - Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2011)
Пунченко О. П. - Інституціональна сфера освіти та її функціональна спрямованість (2011)
Zubelewicz J. - Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci (2011)
Малахова Ж. Д. - Система социальной защиты населения Запорожского региона (2011)
Головко Л. В. - Свобода буття релігії в суспільстві (2011)
Вандишева-Ребро Н. В. - Теория реализма как проблема феномена реальности (2011)
Гаєвська О. Б. - Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною (2011)
Трепищий С. О. - Проблема концептуалізації антропологічних основ стандартизації вищої освіти (2011)
Грица Ю. І. - Принцип верховенства права як функціональний стрижень правової культури і громадянського суспільства (2011)
Ганаба С. О. - Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві (2011)
Яцук Н. Є. - Від реінкарнації (на Сході) до. . . – реінкарнації (на Заході)? (2011)
Гузенко Т. - Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства (2011)
Захарова С. О. - Історико-методологічний дискурс дизайнерської діяльності та творчості людини в сучасному соціумі (2011)
Арсентьєва Г. О. - До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір (2011)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства (2011)
Синах А. О. - Творча діяльність людини у вимірі християнської філософії (2011)
Корж Г. В. - Національно-патріотичне виховання: соціально-політичний та етнічний виміри (2011)
Ямчук П. - Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Ян Легович о сущности философии (2011)
Краснокутський О. В. - Критерій та фактори оптимізації поступального розвитку системи державно-владних відносин на етапі трансформації України (2011)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2011)
Пашков В. В. - Філософія викладання як основа розвитку освіти (2011)
Степанова Л. В. - Трансформації процесу комунікації в умовах становлення інформаційного суспільства (2011)
Жадько К. В. - Лінгво-семантичний і синергетичний виміри менеджменту (2011)
Свинтозельський О. О. - Єдність екокультури й аквакультури (2011)
Буковинський А. Й. - Духовна культура в сім’ї (2011)
Соломаха І. Г. - Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського (2011)
Українець С. Я. - Людина романтиків: колізії духа (2011)
Дяченко К. А. - Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу (2011)
Калашнік А. В. - Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики (2011)
Попов С. М. - Теоретичні і праксіологічні засади формування зворотних зв'язків у системі місцевого самоврядування (2011)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2011)
Воронкова В. Г. - Нова парадигма філософії економіки ХХІ століття (2011)
Аксьонова В. І. - Інформаційний простір постмодерну в умовах інформаційної єдності людства (2011)
Бут В. В. - Міжпарадигмальний характер дослідження людської деструктивності (2011)
Попов С. М. - Філософія зворотного зв'язку у парадигмі саморегуляції складних сучасних соціальних систем (2011)
Воропаєва В. Г. - Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2011)
Мельник В. В. - Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму (2011)
Захарова С. О. - Самореалізація людини в дизайнерській діяльності як вираження творчого духу у нелінійному суспільстві (2011)
Рижова І. С. - Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття (2011)
Скловська О. І. - Постнекласичні підстави становлення цивілізованої комунікативної культури (2011)
Ямчук П. М. - Світоглядні універсалії Андрія Малишка: філософсько-контекстуальний погляд на постать і поезію українського митця ХХ століття із ХХІ століття (2011)
Добридень О. В. - Споживацькі тенденції в контексті новітніх технологій: прогрес або заперечення прогресу? (2011)
Давидов П. Г. - Освіта як чинник розбудови держави у глобалізованому світі на шляху до суспільства знань (2011)
Добровольська Н. О. - Завдання з культури мови на заняттях з УМПС у контексті виховання загальної культури особистості (2011)
Макаренко М. В. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону (2011)
Сапа Н. В. - Причини та сценарії розвитку сучасної кризи в умовах глобалізації (2011)
Волошин В. В. - Парадокс познаваемости, концепт "достоверность", знание и религиозная вера (2011)
Кабальський Р. О. - Ліберальна традиція як філософська парадигма державної організації (2011)
Жадько К. В. - Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій (2011)
Володін П. В. - Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації (2011)
Спиця Н. В. - Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації – гуманістичний аттрактор (2011)
Ткаченко А. М. - Теоретико-методологічні аспекти автоматизації процесу прийняття інвестиційних рішень, Маменко К. І. (2011)
Богуславська О. Г. - Соціально-психологічна (комунікативна) компетентність як запорука ефективного менеджменту (2011)
Воронкова В. Г. - Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації (2011)
Гаєвський Б. А. - Державне управління в системі соціального управління, Гаєвська О. Б. (2011)
Росул Т. І. - Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) (2011)
Гужва О. П. - Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди (2011)
Пашков В. В. - Філософсько-антропологічні засади освіти дорослих (2011)
Утюж І. Г. - Глобализация в системе высшего образования (2011)
Попков В. В. - Философские идеи Н. Бердяева и социальные проблемы постмодерна (2011)
Бут В. В. - Девіація як соціальний феномен (2011)
Попов С. М. - Концепт автопоезису як складова системи пізнання зворотних зв’язків в багатовимірних соціальних системах (2011)
Турчин М. - Екофілософська методологія як конструюючий чинник течії радикального екологізму (2011)
Остащук І. Б. - Осмислення релігійного символізму в протестантській традиції (2011)
Скворець В. О. - Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема (2011)
Кузь О. М. - Хронологія соціальної реальності (2011)
Жадько В. А. - Аквакультура в контексті міфологічного світогляду (2011)
Прудченко І. І. - Педагогічні інтенції посттмодерну: конституювання змісту освіти (2011)
Кивлюк О. П. - Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2011)
Гордійченко В. В. - Тарас Шевченко і російський романтизм у філософсько-літературному контексті (2011)
Чумак О. В. - Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття (2011)
Панченко Л. М. - Сім’я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні (2011)
Михайлишин Г. Й. - Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу (2011)
Малинка Ю. Г. - Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки (2011)
Засенко О. Ю. - Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу (2011)
Загарницька І. І. - Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства (2011)
Швець Д. Є. - Соціологічне опитування як механізм моніторингу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу, Турба О. О. (2011)
Яцук Н. Є. - Трудова етика як вихідна аксіологема буття єдиного українського духовного континууму (2011)
Рижов С. В. - Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період (2011)
Антипенко Є. Ю. - Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу (2011)
Ткаченко Є. Ю. - Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства (2011)
Козачок І. А. - Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства (2011)
Наші автори (2011)
Янчева Л. М. - Удосконалення управління готельним господарством, Герасимова Н. С. (2010)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як основа прийняття рішень у фінансовому управлінні, Лисак Г. Г. (2010)
Гаркуша Н. М. - Міжнародна практика комплексного аналізу фінансового стану підприємства, Руденко І. В., Сідорова Т. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Аспекти методики складання прогнозованої фінансової звітності підприємства, Горошанська О. О. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організація управлінського обліку за центрами відповідальності в інформаційній системі підприємств торгівлі, Чернікова І. Б. (2010)
Акімова Н. С. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в акціонерних товариствах, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2010)
Зоріна О. О. - Фінансова діагностика підприємств у площині реалій їх економічного розвитку (2010)
Проскуріна Н. М. - Аудиторські процедури в умовах електронної обробки бухгалтерської інформації (2010)
Акімова Н. С. - Методологія обліку формування статутного капіталу акціонерного товариства, Безпалова О. О. (2010)
Дергільова Г. С. - Удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів (2010)
Зарецька Л. М. - Мережна організація підприємництва в сучасній економічній системі (2010)
Нестеренко І. В. - Особливості застосування інформаційних технологій бухгалтерського обліку в туристичній галузі (2010)
Топоркова О. В. - Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2010)
Прокопова О. В. - Сутність та основні шляхи застосування моделювання бухгалтерських процедур, Ілляшенко О. В. (2010)
Кащена Н. Б. - Організація економічної роботи з аналізу реальних інвестицій підприємства, Цуканова О. В. (2010)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості на підставі аналізу оборотного капіталу (2010)
Бондаренко Н. О. - Сутність та значення фінансово-економічного контролю в умовах фінансової кризи, Гаркуша Н. М. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку ноу хау та комерційної таємниці в інноваційній системі підприємства, Поставний А. О. (2010)
Приступа К. П. - Інформаційне забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві: стан та напрями вдосконалення (2010)
Ставерська Т. О. - Аналіз програм, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, Аскрітєнкова О. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2010)
Гросул В. А. - Система управління ланцюгом поставок на торговельно-виробничому підприємстві (2010)
Власова Н. О. - Аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Власова Н. О. - Сучасне розуміння категорії "торговельний прибуток", Мелушова І. Ю. (2010)
Забродська Л. Д. - Методи планування розвитку економічного потенціалу торговельного підприємства, Дядюк М. А., Ушакова Н. П. (2010)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі України, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Теоретичні основи формування ліквідності та платоспроможності підприємства, Польова Т. В. (2010)
Власова Н. О. - Ділова активність як найважливіша характеристика діяльності підприємства: теоретичні аспекти, Макєєв С. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Об'єктивні умови виникнення й економічна природа дебіторської та кредиторської заборгованостей, Носач Л. Л. (2010)
Забродська Г. І. - Інтегральний аналіз умов формування людського фактора антикризового управління на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Сагалакова Н. О. - Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства (2010)
Янчук Т. В. - Економічний механізм упровадження інформаційних технологій у малий бізнес (2010)
Мельнік Л. О. - Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу, Твердохліб А. Ю. (2010)
Михайлова О. В. - Деякі аспекти управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Помінова І. І. - Тенденції розвитку електронних форм торгівлі в Україні (2010)
Чорна М. В. - Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та особливості прояву (2010)
Зубков С. О. - Оцінка динаміки розвитку торговельних мереж, Колесник А.О., Попова І.П. (2010)
Кліщ А. С. - Критерії визначення малих підприємств торгівлі (2010)
Зубков С. О. - Оцінка вартості торговельних мереж: передумови та чинники, Зюбан А. М. (2010)
Ляшенко О. Ю. - Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2010)
Краснокутська Н. С. - Управління формуванням потенціалу торговельного підприємства на основі програмно-цільового підходу (2010)
Филипенко О. М. - Механізми подолання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Зінов’єва І. В. (2010)
Лисак Г. Г. - Економічна природа та функції оптової торгівлі (2010)
Черкашина М. В. - Продуктивність праці як чинник економічного розвитку сільського господарства, Жарко І. В. (2010)
Ілляшенко О. В. - Сутнісне трактування потенціалу як джерела комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил, Жегус О. В. (2010)
Безгінова Л. І. - Сучасний стан управління капіталом на підприємствах хлібопекарської промисловості, Бугріменко Р. М. (2010)
Жувагіна І. О. - Складові процесу оцінки інвестиційного потенціалу торговельних підприємств (2010)
Носова О. В. - Систематизація класифікаційних ознак економічного потенціалу підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2010)
Ткаченко О. П. - Особливості формування структури товарної пропозиції споживчого ринку Харкова, Тімченко О. Д. (2010)
Близнюк О. П. - Удосконалення управління діяльністю акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Антонова О. В. - Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства (2010)
Мазепа Т. С. - Систематизація методів управління потенціалом торговельного підприємства (2010)
Міценко Н. Г. - Проблемний аналіз функціонування заготівельно-виробничої сфери споживчої кооперації (2010)
Міщук І. П. - Логістика як інструмент оптимізації ресурсних потоків у споживчій кооперації (2010)
Блакита Г. В. - Формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив під час розробки фінансової стратегії торговельних підприємств (2010)
Тютюнникова С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу регіонів України з метою залучення іноземного капіталу, Мельнік Л. О. (2010)
Чернега О. Б. - Особливості транснаціоналізації підприємств України, Кот О. В., Григорець О. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок, Кот О. В., Левін Р. В. (2010)
Янчев А. В. - Основні аспекти процесу надання траншів у рамках співпраці України з МВФ, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Печенка О. І. - Перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності молочної продукції України на міжнародному ринку, Янчев А. В., Менжулова О. Ю. (2010)
Горячов О. В. - Проблеми адаптації українських підприємств до умов СОТ (2010)
Шкурупій О. В. - Економічний розвиток та його чинники в умовах глобалізації світової економіки, Дейнека Т. А. (2010)
Гончаренко В. В. - Виклики глобального розвитку в рішеннях "великої двадцятки", Климко О. Л., Пожар А. А. (2010)
Березіна Л. М. - Перспективи розвитку взаємовідносин підприємств АПК у контексті євроінтеграції (2010)
Легеза Д. Г. - Розвиток аграрного сектору України у сфері зовнішньої торгівлі (2010)
Водолазська А. А. - Продовольча безпека як стратегічна складова державної політики, Яворська Л. М., Компанцев М. С. (2010)
Штангей Н. М. - Світова фінансова криза: загальні аспекти та її наслідки для банківської системи США, Аксьонова В. Ю. (2010)
Задорожний Г. В. - Сучасний стан та перспективи економічного співробітництва України з країнами – членами Європейського Союзу, Козуб В. О. (2010)
Сокол Н. А. - Реалізація інноваційної моделі розвитку – шлях до забезпечення конкурентоспроможності економіки України, Чвала Н. А. (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми адміністративно правового регулювання публічної служби в державних податкових адміністраціях в Україні, Сусловець А. О. (2010)
Давидова І .О. - Сфера зайнятості в контексті розвитку людського капіталу (2010)
Жилякова О. В. - Проблеми розвитку фондового ринку України, Поставний А. О. (2010)
Федоренко Н. М. - Банківське обслуговування мережних клієнтів, Марушева О. Г. (2010)
Момот Т. В. - Укрупнення та концентрація промислового капіталу: підходи до класифікації злиттів та поглинань, Величко К. Ю. (2010)
Величко К. Ю. - Злиття та поглинання банків: особливості та критерії оцінювання, Печенка О. І. (2010)
Компанцев М. С. - Клієнтський капітал як маркетинговий актив (2010)
П’ятницька Н. О. - Формування колективу працівників підприємств – організаторів виставково-ярмаркових заходів, Сініціна О. В. (2010)
Ольшанський О. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств сфери послуг, Селютін В. М., Ольшанська К. С. (2010)
Артеменко В. С. - Конвенція маркетингу розподілу у маркетингових партнерських відносинах, Бубенець І. Г. (2010)
Василенко В. А. - Поведение системы спортивно-событийного туризма в нестабильной среде, Вань Мяо. (2010)
Жегус О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток ресторанного господарства, Михайлова М. В. (2010)
Кривошей В. В. - Взаємозв’язок мобільності та кар’єрного зростання в ресторанному господарстві (2010)
Пахомська О. В. - Організація сигарних кімнат як тенденція розвитку ресторанного бізнесу, Натягла О. І. (2010)
Тимченко М. І. - Економічна політика держави в забезпеченні населення продуктами харчування (2010)
Сардак О. В. - Комплексний підхід до структурування компетенцій персоналу підприємств (2010)
Стеценко В. В. - Удосконалення комплексної системи управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Варипаєв О. М. - Головні принципи та форми культури обслуговування в сервісному суспільстві, Варипаєва Л. М. (2010)
Попкова К. В. - Символьно-знакове кодування інформації та матпрогнозування в рекламному менеджменті, Бубенець І. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Науково-методичні рекомендації щодо оптимізації маркетингових стратегій розвитку підприємств міста Харкова (2010)
Черкашина Л. В. - Ринок розважальних послуг, Удод О. О. (2010)
Варипаєв О. М. - Сучасний стан духовних потреб та проблеми ціннісної орієнтації молоді, Гузенко В. В. (2010)
Покровська О. А. - Формування та становлення наукового стилю української мови, Гузенко В. В. (2010)
Арделян М. В. - Значення поняття структурної схеми для дослідження синтаксичної природи просторово-ототожнювальних речень (2010)
Петрова Л. І. - Деякі аспекти профілактики "комп’ютерної втоми" та "комп’ютерних захворювань" і підвищення розумової працездатності студентів ХДУХТ, які працюють за комп’ютером, засобами фізичної культури, Левченко М. О., Пляшешник А. М. (2010)
Петрова Л. І. - Пошук шляхів оптимізації процесу фізичного виховання ХДУХТ в умовах економічної кризи, Левченко М. О. (2010)
Бєлікова О. Ф. - Анотування та реферування як методичні прийоми роботи студентів із професійною літературою іноземною мовою, Колесник А. О. (2010)
Колесник А. О. - Автентичні текстові матеріали як основа навчання іноземній мові та культурі, Бєлікова О. Ф. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Нестеренко І. В. - Організація обліку й аудиту витрат у туристичній галузі, Белебеха І. О. (2010)
Янчева Л. М. - Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств, Дергільова Г. С. (2010)
Янчева Л. М. - Організаційно-методичні аспекти оподаткування діяльності підприємств готельної галузі, Герасимова Н.С. (2010)
Грінько А. П. - Застосування комплексної автоматизованої системи обліку на підприємствах ресторанного господарства, Кваша О.О. (2010)
Андросова Т. В. - Потоковий підхід у системі управління рухом фінансових та грошових ресурсів, Гринько П. Л. (2010)
Гаркуша Н. М. - Інтегральна оцінка стану вітчизняного та світового ринків цінних паперів, Польова Т. В., Котелевська І. П. (2010)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі, Цуканова О. В., Горошанська О. О. (2010)
Топоркова О. В. - Особливості відображення дебіторської заборгованості в обліку згідно з різними класифікаційними ознаками, Євлаш Т. О. (2010)
Бенько М. М. - Організаційно-методологічна модель розробки і впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку (2010)
Акімова Н. С. - Класифікація акцій та їх облікова інтерпретація, Безпалова О. О. (2010)
Кропівцова Н. І. - Система державного фінансового контролю в Україні: стан, проблеми та перспективи, Субота О. А. (2010)
Тупчій В. А. - Фінансово-економічна криза: сутність, шляхи і методи її подолання, Тупчій Ю. І., Мельник К. Л. (2010)
Грінько А. П. - Використання комп'ютерних технологій в інформаційній системі торговельних підприємств, Івченко Л. В. (2010)
Польова Т. В. - Аналіз ефективності використання нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Савинський цукровий завод", Дубовець М. М. (2010)
Олійник О. В. - Особливості проведення аудиту в умовах комп'ютеризації, Бойченко Н. В. (2010)
Акімова Н. С. - Організація системи внутрішнього контролю як важливого елемента ринкової інфраструктури, Наумова Т. А. (2010)
Польова Т. В. - Основні проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів, Кривенко С. П. (2010)
Дворніченко О. С. - Програмне забезпечення для ЗСП як складова автоматизації обліку результатів діяльності (2010)
Гузь О. С. - Методи статистичного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, Кобиленко К. М. (2010)
Бобкова О. О. - Аудит нематеріальних активів у комп’ютерному середовищі (2010)
Гладій І. О. - Теоретичні та методичні аспекти аналізу та оцінки ефективності експортно-імпортних операцій, Лукіянчук Н. О. (2010)
Оспіщев В. І. - Сучасний підхід до класифікації основних засобів на підприємствах роздрібної торгівлі, Єремія А. А. (2010)
Власова Н. О. - Система оцінки ефективності підприємств торгівлі з позиції зацікавлених сторін, Маловік М. Д. (2010)
Гросул В. А. - Методичне забезпечення організації сталого розвитку підприємства (2010)
Власова Н. О. - Стан оборотних активів у підприємствах роздрібної торгівлі в умовах фінансової кризи, Михайлова О. В. (2010)
Гросул В. А. - Ефективність як узагальнююча категорія успішності діяльності підприємства, Шкатова Л. О. (2010)
Крутова А. С. - Оптимізація дисконтної політики підприємств роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2010)
Власова Н. О. - Управління дебіторською і кредиторською заборгованостями в системі управління підприємствами оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2010)
Свобода Т. І. - Комплексний метод оцінки інвестиційних ризиків (2010)
Жувагіна І .О. - Деякі аспекти ефективної, інвестиційної політики підприємств в умовах сьогодення, Жувагіна Т. Б. (2010)
Андрющенко І. С. - Класифікація витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2010)
Жарко І. В. - Дефініція категорій "бюджет" і "бюджетування", Чернова Ю. І. (2010)
Краснокутська Н. С. - Система оцінювання повноти реалізації потенціалу торговельного підприємства (2010)
Осипенко С. М. - Методичні рекомендації щодо визначення пріоритетності напрямів розвитку підприємства ресторанного бізнесу, Бугріменко Р. М., Чайковська Т. С. (2010)
Ков’ях Т. В. - Сучасні теорії розвитку підприємства та його видові прояви (2010)
Зубков С. О. - Теоретичні аспекти визначення економічної безпеки підприємства, Колесник А. О. (2010)
Бєляєва М. В. - Напрямки підтримки малого підприємництва в роздрібній торгівлі України (2010)
Корженко К. А. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі на основі математичного моделювання (2010)
Носова О. В. - Теоретико-економічні основи категорії економічного потенціалу підприємства, Маковоз О. С. (2010)
Забродська Л. Д. - Інтегральна оцінка виробничого потенціалу підприємства з виробництва м’яса птиці, Ушакова Н. П., Рябініна Н. В. (2010)
Ткаченко О. П. - Соціально-економічні аспекти розвитку ресторанного господарства в Україні, Тімченко О. Д. (2010)
Безгінова Л. І. - Ефективність використання фінансового потенціалу торговельних підприємств, Круглова О. А., Шинкар С. М. (2010)
Колчкова О. В. - Тенденції та проблеми територіального розвитку внутрішньої торгівлі України (2010)
Забродська Г. І. - Технологія формування людського фактора антикризового управління в підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Руденко І. В. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств з використанням інформаційних технологій, Колодач М. В., Кухарьонок О. К. (2010)
Власова Н. О. - Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Близнюк О. П. - Оцінка державного боргу України та методи його регулювання, Шевчук І. Л. (2010)
Нагорна І. В. - Специфіка фінансової стійкості торговельного підприємства (2010)
Прокопова О. В. - Методичні підходи до оцінки доходів та витрат підприємств торгівлі (2010)
Блохіна О. М. - Методичні підходи до оцінки управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Чорна М. В. - Сучасні особливості розвитку світової роздрібної торгівлі (2010)
Ткаченко Н. М. - Роль планування в розвитку торговельного підприємства (2010)
Кушнір Т. Б. - Організаційно-економічні аспекти регулювання системи хлібозабезпечення регіону, Шевчук В. Ю. (2010)
Зінченко Ю. О. - Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства (2010)
Близнюк О. П. - Підвищення ефективності дивідендної політики акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Власова Н. О. - Визначення пріоритетності заходів із підвищення рівня обслуговування в підприємствах торгівлі, Круглова О. А., Шуміло О. С. (2010)
Задорожний Г. В. - Український досвід впровадження Європейської інвестиційної політики, Козуб В. О., Дубовик І. О. (2010)
Іванілов О. С. - Сучасні особливості розвитку всесвітньої торгівлі, Шматкова К. Г. (2010)
Янчев А. В. - Вплив ТНК на інвестиційно-інноваційну діяльність України, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Єсінова Н. І. - Міжнародна трудова міграція населення України, Сазонова В. В. (2010)
Мельнік Л.О. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу, Мацакова В.О. (2010)
Штангей Н. М. - Економізація зовнішньої політики США : досвід для України, Аксьонова В. Ю. (2010)
Потеряйло І. Ю. - Проблеми визначення сутності програмно-цільового методу в бюджетному процесі (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми митного законодавства України, Мельник О. М. (2010)
Козуб В. О. - Тенденції розвитку національних банківських систем в умовах посилення глобалізаційних процесів, Киричок В. В. (2010)
Величко К. Ю. - Сучасний стан та тенденції валютного ринку України, Печенка О. І., Галагуз В. Ю. (2010)
Юсаф А. Б. Абди Алсулаиман. - Тенденции инвестиционной деятельности в Украине (2010)
Носач Л. Л. - Інноваційна економіка: перспективи застосування кластерних структур на підприємстві, Храмцова Ю. О. (2010)
Гаркуша Ю. О. - Теоретичні аспекти інтелектуального капіталу як економічної категорії, Гаркуша Н. М. (2010)
Компанцев М. С. - Ресурсний обмін у генерації клієнтського капіталу підприємства (2010)
Єсінова Н. І. - Мотивація робітників підприємств ресторанного господарства, Чаговець Є. М. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблема працевлаштування молоді в умовах кризи на ринку праці України, Фадєєва Є. С. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблеми ринку праці та зайнятості в економіці України, Соколовська Ю. Г. (2010)
Іванілов О. С. - Стан зовнішньоторговельної діяльності Харківської області (2010)
Пічугіна Т. С. - Дослідження конкурентного статусу підприємства сфери послуг як основа розробки маркетингової стратегії, Яцун Л. М., Селютін В. М., Куценко В. А. (2010)
Михайлов В. М. - Створення алгоритму процесу підготовки і реалізації проектів з розробки та впровадження нових видів борошняних виробів на виробництві, Чуйко А. М., Чуйко М. М. (2010)
Пічугіна Т. С. - Проблеми і напрямки формування системи управління персоналом на підприємстві ресторанного господарства на початковому етапі розвитку, Селютін В. М., Єрьомін Д. Г. (2010)
Артеменко В. С. - Особливості організації служби маркетингових комунікацій на сучасному торговельному підприємстві, Бубенець І. Г. (2010)
Головко М. П. - Дослідження вітчизняного ринку макаронних виробів і виявлення споживчих переваг, що визначають ситуацію на ринку, Чуйко М. М. (2010)
Василенко В. О. - Класифікація конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу, Ткачова С. С. (2010)
Антонова В. А. - Ресторанний бізнес в економічному розвитку України (2010)
Ольшанський О. В. - Інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств сфери туризму, Ольшанська К. С., Тютюнник В. В. (2010)
Борисова О. В. - Інноваційна політика у ресторанному господарстві: тенденції розвитку, напрями та оцінка ефективності (2010)
Прядко О. М. - Основи формування споживчого ринку взуття в умовах конкурентного середовища, Савіна В. С. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії сервісу в готельному та ресторанному бізнесі, Варипаєва Л. М. (2010)
Жегус O. B. - Прогнозування ринку м'яса та м'ясопродуктів Харківської області, Афанасьєва О. П. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Маркетингова концепція організації персонал-менеджменту, Шарапова О. М. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Доцільність застосування маркетингових комунікацій у рекреаційно-туристичній сфері, Кривошеєва С. М. (2010)
Яцун Л. М. - Харчування населення в домогосподарствах України, Шевердіна С. М. (2010)
Парцирна Т. М. - Дослідження стану й особливостей розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів Харківської області, Жегус О. В. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Маркетинг відносин у системі управління підприємством, Кіріла А. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Дослідження відношення споживачів до бренду на ринку мінеральних вод, Зайцев М. О. (2010)
Жегус О. В. - Стан та тенденції розвитку ринку ресторанного господарства в Харківській області, Михайлова М. В. (2010)
Апілат Р. В. - Модель механізму управління якістю послуг у підприємствах туризму, Апілат О. В. (2010)
Яцун Л. М. - Шляхи відродження кулінарної спадщини українського народу, Батаєва К. В. (2010)
Яцун Л. М. - Актуальні проблеми управління потребами та поведінкою споживачів, Мель В. О. (2010)
Шубин А. А. - Особенности продвижения детского бренда на рынке продуктов питания, Харт А. А. (2010)
Біленький О. Ю. - Дослідження розвитку комбікормової галузі України (2010)
Філіпішина Л. М. - Ділові ігри під час вивчення іноземної мови у професійній підготовці економістів, Діордіященко О. В. (2010)
Чадаєва К. Ю. - Теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій освіті, Коршунова І. П. (2010)
Колесник А. О. - Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів, Бєлікова О.Ф. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії споживання у колишньому радянському та пострадянському періодах за моделлю "суспільства споживання" Ж. Бодрійяра (2010)
Ков’ях І. І. - До питання про доцільність порівняльного вивчення перекладів (2010)
Муравйова О. М. - Використання навчальних ділових ігор англійською мовою як засіб формування професійного спрямування студентів-менеджерів (2010)
Колесник А. О. - Система оцінки якості мовної підготовки студентів немовних ВНЗ, Бєлікова О. Ф. (2010)
Удовенко І. В. - Комунікативна компетенція в іншомовному читанні (з використанням комп'ютерних технологій), Подворна Л. А. (2010)
Власенко Е. А. - Оволодіння студентами офіційно-ділового стилю писемного професійного спілкування іноземною мовою, Мануєнкова О. О., Крупей М. І. (2010)
Мусієнко А. В. - Проблеми активізації соціалізуючого впливу на становлення моральної особистості, Стадник І. М., Каширська О. М. (2010)
Махова Н. В. - Оптимальне забезпечення фізичних якостей студентської молоді – основне завдання фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Февральов Є. М. (2010)
Кудряшов І. О. - Фізичне виховання в регулюванні психоемоційного стану та інтелектуальної діяльності студентів, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2010)
Борисова А. О. - Формування та розвиток навичок іншомовного монологічного мовлення у сфері професійної діяльності, Архипова В. О., Самойлова С.Л. (2010)
Покровська О. А. - Лексико-семантичні варіанти ринкової термінології, Зюбан Г. М. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Воронкова В. Г. - Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства (2012)
Бутирська Т. О. - Трансформація теми європейської інтеграції в контексті теорії і практики державного будівництва (2012)
Фатхутдінова О. В. - Впровадження нових технологій в процесі підготовки спеціалістів правознавства (2012)
Краснікова О. В. - Свобода проти рівності: проблема теоретичних колізій і узгодження теорії з освітньою практикою (2012)
Сайтарлы И. А. - Экономические предпосылки социальной культуры европейского средневековья (2012)
Утюж І. Г. - Ідеологеми сучасного розвитку освіти (2012)
Приятельчук А. О. - Структура філософії економіки (2012)
Добридень О. В. - Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи (2012)
Шниптєва А. Ю. - Удосконалення механізмів державного регулювання гуманітарного розвитку в умовах глобальної трансформації суспільства (2012)
Пашков В. В. - Загальні тенденції у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів за кордоном (2012)
Кузь О. М. - Топологія соціальної реальності (2012)
Шилина Н. Е. - Информационно-коммуникативное пространство современного образования: проблемы и перспективы развития (2012)
Прудченко І. І. - Лі Дж. Шульман: аргументація і джерела "бази знання для викладання" (2012)
Мосаєв Ю. В. - Апейрон як категорія абсолютної нескінченності (2012)
Арабчук Я. І. - Толерантність як процес управління соціалізацією особистості (2012)
Брегін М. Г. - Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А. І. Ракітова (2012)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії (2012)
Сухина И. Г. - Ценностное измерение культурного пространства человеческого бытия в мире: основы аксиологии культуры (2012)
Фурсін О. О. - Шляхи і напрями удосконалення механізмів соціально-орієнтованого державного управління на рівні регіону (2012)
Попков В. В. - Актуальный Бердяев (2012)
Кучера Т. М. - Проблеми формування національної ідентичності: регіональний вимір (2012)
Пунченко О. П. - Философская критика в структуре методологии научного познания, Водопьянов П. А. (2012)
Остащук І. Б. - Діалогіка полісемантичності сакрального символізму (2012)
Абашник В. А. - Г. А. Гесс де Кальве (1784-1838) и первая докторская диссертация по философии в Харькове (2012)
Сергієнко Т. І. - Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні (2012)
Карпенко К. І. - Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М . Фуко (2012)
Сепетий Д. П. - Імператив самореалізації у сучасній філософії та психології (2012)
Рецензія на монографію Удовики Л. Г. "Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір": Монографія. ( Х.: Право, 2011.- 552с.) (2012)
Бесараб А. - Анкета для фахових видань (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Інформаційно-комунікативні технології як один з найважливіших факторів формування суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст (2012)
Вовканич С. Й. - Україні потрібна нова філософія буття нації та людини (2012)
Краснокутський О. В. - Особливості розвитку ідеології державотворення на різних етапах історії: авторитарна та демократична моделі державного управління (2012)
Фатхутдінова О. В. - Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти (2012)
Аксьонова В. І. - Формування комунікативної особистості в умовах глобалізації  суспільства (2012)
Берегова Г. Д. - Гілозоїзм і слов’янська міфологія (2012)
Яковенко М. Л. - Трансформації естетичного в традиції постмодернізму (2012)
Бобровський М. І. - Зміст поняття "традиція" (2012)
Сайтарли І. А. - Сучасна сім’я: соціальний прихисток чи боротьба за владу? (2012)
Берженарь О. П. - Механізми формування гармонійної особистості у горизонті функціонування естетичного ідеалу суспільства: фенотипічний і фенотипічний виміри (2012)
Мельник В. В. - Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку (2012)
Товарниченко В. О. - Маргінальна наука: соціально-культурний аналіз (2012)
Пашков В. В. - Академія післядипломної педагогічної освіти як культурний і соціоосвітній феномен (2012)
Спиця Н. В. - Філософія науки: від Нового часу до сьогодення (2012)
Павицька С. Ю. - Системне обґрунтування освіти в умовах глобалізаційних змін (2012)
Цира О. В. - Нанонауки і нанотехнології: філософсько-методологічний аналіз (2012)
Фурсін О. О. - Правове забезпечення функціонування механізмів соціально-орієнтованого державного управління (2012)
Сапа Н. В. - Наукові і праксеологічні засади формування механізмів антикризового державного управління в Україні та напрями їх впровадження (2012)
Максименюк М. Ю. - Етнонаціональні і регіональні відносини як фактор розвитку поліетнічного, полікультурного і поліконфесійного соціуму (2012)
Jablonski W. - Рublic relations jako dziedzina wyznaczająca i utrwalająca standardy współczesnej komunikacji (2012)
Кавалеров В. А. - "Випереджувальний розвиток" освіти як нова педагогічна парадигма (2012)
Воропаєва В. Г. - Розвиток демократії як глобального процессу (2012)
Синах А. А. - Виртуализация общения и человеческих отношений как социокультурная проблема (2012)
Кравченко А. А. - Суперечності освітнього процесу в інноваціях інфосвіту: контекст творчості (2012)
Добридень О. В. - Методологічні підходи до аналізу суспільства споживання (2012)
Буяшенко В. В. - Концепт соціального піклування: від морального обов’язку до правового визнання (2012)
Леощенко Д. І. - Співіснування двох концепцій права інтелектуальної власності в Україні: філософський аспект проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Особливості переходу України до інформаційного суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку сучасного соціуму в контексті синергетичної глобалізації (2012)
Краснокутський О. В. - Стан і основні детермінанти оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації (2012)
Вандишев В. М. - Методологічні аспекти концептології (2012)
Гордійченко В. В. - Біблія та християнська символіка у малюнках Т. Г. Шевченка. Символи та алегорія образів (2012)
Переломова О. С. - Філософсько-світоглядні аспекти лінгвістичного виміру концепту "самотність" (2012)
Малахова Ж. Д. - Пути преодоления бедности в современной Украине (2012)
Сепетий Д. П. - Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера (2012)
Кавалеров В. А. - Концепт віртуалізації освіти в комунікаціях постмодерного суспільства (2012)
Starzyсska-Koњciuszko E. - Antynomie tolerancji (2012)
Сломский В. - Логико-философские идеи Романа Сушко (2012)
Іванова Н. С. - Стратегічне управління Запорізьким регіоном як інструмент забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Бойко О. П. - Повсякденність як філософська категорія та феномен суспільного життя (2012)
Ядранський Д. М. - Соціальні відносини праці в інформаційній економіці (2012)
Яцук Н. Є. - Лінгвістичні акценти поняття homo-sapiens (2012)
Сухина И. Г. - Духовная культура, ее специфика и значение: аксиологическая интерпретация и анализ (2012)
Литвиненко Т. А. - Індивідуалізація в освітньому процесі: шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах (2012)
Ведмедєв В. М. - Релігійна рецепція абсурдного і література (2012)
Пашков В. В. - Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект (2012)
Приятельчук А. О. - Віра та довіра у контексті бізнесової діяльності (2012)
Гулько О. В. - Філософський аналіз сучасної моделі освітнього проектування (2012)
Жадько К. В. - Історико-філософська думка про моральні чинники соціалізації характеру людини (2012)
Аксьонова В. І. - Детермінанти оптимізації міжкультурної комунікації в умовах глобалізації (2012)
Дуднікова І. І. - Концепція заповідної справи: сутність, значення, основні тенденції становлення і формування (2012)
Ганаба С. О. - Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи (2012)
Маказан Є. В. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу, Кошулько О. П. (2012)
Guncel O. Guncel O. - An Ethical Outlook for Philosophy of Entrepreneurship (2012)
Ажажа М. А. - Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (2012)
Прокопенко В. В. - Платоновский вопрос в отечественной философской традиции (2012)
Наші автори (2012)
Гумін О. М. - Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Пряхін Є. В. (2014)
Бабенко В. І. - Прокуратура в системі органів публічної влади (2014)
Синчук В. Л. - Завдання контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Середа В. В. - Адміністративна та дисциплінарна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2014)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2014)
Падалка А. М. - Юридична відповідальність слідчого: зміст і система (2014)
Лушер В. В. - Приоритетні напрями розвитку інформаційного Забезпечення органів прокуратури України (2014)
Редько А. О. - Протидія корупції у системі органів місцевого самоврядування (2014)
Ніколайчук А. І. - Нормативно-правова база захисту дитини від насильства (2014)
Солошкіна І. В. - Поняття та ознаки фінансових послуг (2014)
Томусякова І. І. - Проведення корекційних робіт з особами, які вчинили насильство в сім’ї та їх родинах (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти забезпечення законності судами загальної юрисдикції адміністративного провадження у справах про порушення виборчих прав (2014)
Журавльов А. В. - Права та обов’язки військовослужбовців управління державної охорони України (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Відповідність національного законодавства з питань захисту дітей факультативному протоколу конвенції ООН про права дитини (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінально-правова протидія терористичним злочинам в Україні: стан, шляхи вдосконалення, відмежування від суміжних складів злочинів та загальносоціальних категорій (2014)
Алиев Сабухи Осман Оглу - Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности (2014)
Швець В. Д. - Обґрунтування необхідності адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Комиляй Ю. В. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Кузьмінський О. О. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Артем’єва Н. П. - Актуальне питання судочинства за українським законодавством: види та стадії цивільного судочинства (2014)
Тичинська Л. А. - Правові засади цивільного процесуального права: співвідношення з іншими галузями права в умовах розбудови правової держави (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Білас А. І. - Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини), Кузнєцов Є.В. (2014)
Задорожній О. В. - Процеси розпаду радянського союзу: основні тенденції та значення для України (2014)
Топчій Н. В. - Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції (2014)
Наконечний В. В. - Рішення європейського суду з прав людини як джерело фінансового права в Україні: актуальні питання та проблеми (2014)
Яніцька А. В. - Правові засади справляння податків і зборів за законодавством України (2014)
Процюк Т. Б. - Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів в енергетичному секторі України (2014)
Краснюк М. Т. - Гібридна технологія ідентифікації нетрадиційних покладів вуглеводнів із застосуванням кластеризації та візуалізації даних для підвищення капіталізації вітчизняних нафтогазових компаній (2014)
Чернелевська О. Л. - Можливість використання аналізу китайських реформ для побудови парадигми конкурентоздатності економіки України (2014)
Цепкова В. С. - Тенденції торговельної співпраці України з ЄС (2014)
Воронченко О. В. - Фінансові інструменти щодо формування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Прокоф’єва О. В. - Електронна біржа в області перестрахування fly re: особливості розвитку та функціонування (2014)
Ніндипова В. І. - Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи, Чубко Т. П. (2014)
Петрицький А. Л. - Правове регулювання заходів припинення у сфері захисту персональних даних (2014)
Долгий О. О. - Прокурорське самоврядування в Україні: оцінка законодавчих ініціатив та їх відповідності вимогам венеціанської комісії, Наулік Н.С. (2014)
Білас А. І. - Особливості європейського поліцейського простору, його механізму (2014)
Фролов О. С. - Предмети адміністративних деліктів у сфері легального та нелегального обігу зброї, Васильєв І.В. (2014)
Моргунов О. А. - Суб’єкти адміністративно-спортивних правовідносин та їх система (2014)
Петрухін К. Є. - Індивідуальні суб’єкти адміністративно-управлінських відносин за участю слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Роль адміністративного права в регулюванні суспільних відносин (2014)
Задоя К. П. - Амнистия как инструмент современной уголовно-правовой политики Украины и Российской федерации (2014)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2014)
Туркова П. В. - Кримінально-правова характеристика ініціатора, посередника та провокатора злочину (2014)
Зейналова Т. К. - Вопросы семейно-брачных отношений в творчестве Джалила Мамедкулизаде (2014)
Севда Мурадова - Метод государственного регулирования оплаты труда (2014)
Гуменюк С. І. - Відтворення основних засобів як чинник розвитку виробничо-технічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Джежула Т. І. - Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком (2014)
Баладжаханум Сафар Кызы Исмаилова - Основные формы деятельности мот (2014)
Ясковець Ю. В. - Перспективи розвитку взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС (2014)
Роговик О. - Дискусія між універсалізмом та партикуляризмом (регіоналізмом) у сучасному міжнародному праві у контексті формування африканської системи захисту прав людини (2014)
Музика Я. І. - Членство у всесвітній митній організації (2014)
Гаруст Ю. В. - Основні принципи діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики (2014)
Козієнко І. С. - Інструменти прямого методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Шевченко В. О. - Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств (2014)
Жуйков Г. Є. - Характеристика структури паливно-енергетичного комплексу України та його роль у господарському комплексі держави, Крижановська О. В. (2014)
Кутрань К. В. - Еволюційна логіка і політекономія: від класичної школи до сталого розвитку (2014)
Синявська О. О. - Дослідження системно-динамічних властивостей процесу розповсюдження банківських продуктів (2014)
Кондрич В. І. - Система регулювання бухгалтерського обліку незавершеного виробництва (2014)
Карелов С. П. - Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та звітності основних засобів та методи їх оцінка за його умов (2014)
Петрук Ю. Л. - Впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2014)
Андрущенко А. О. - Вплив культури на менеджмент у різних країнах (2014)
Довженко Є. - Проблеми, перспективи та іноземний досвід кодифікації транспортного законодавства (2014)
Шай Р. Я. - Природа та сутність правоохоронної діяльності (2014)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей в статуте вкл. 1588 года и конституции республики Беларусь: историко-правовой анализ (2014)
Ремінська Ю. Ю. - До питання правозахисної сецесії та права на самовизначення (2014)
Гумін О. М. - Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура, Пряхін Є. В. (2014)
Валитов С. С. - Адаптация национального законодательства о картелях к международным стандартам, Трегубец Н. А. (2014)
Білас А. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення національного, міжнародного та європейського правопорядку (2014)
Христинченко Н. П. - Суб’єкти наукової діяльності в Україні (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та особливості систематизації адміністративно-спортивного права (2014)
Ільков В. В. - Правова природа справ адміністративної юрисдикції та її вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні (2014)
Петрухін К. Є. - Адміністративно-правові відносини в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Щодо поняття "Джерело адміністративного права" (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Форми та методи міграційного контролю в Україні (2014)
Сидоренко О. В. - Юридична відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів (2014)
Власюк В. В. - Щодо можливості одночасного висунення шляхом самовисування на посаду міського голови і шляхом висунення від політичної партії - кандидатом у депутати міської ради (2014)
Шкелебей В. А. - Сучасна амністія в Україні у світлі кардинальних змін до законодавства, Лисеюк А. М. (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за законодавством белізу (кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти) (2014)
Топчий Н. В. - До питання про систему, структуру і функції кримінальної юстиції (2014)
Веприцький Р. С. - Регіон як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Фурман Я. В. - Особливості огляду місця події в храмах християнського віросповідання (2014)
Ярмак О. М. - Окремі питання участі нотаріуса у кримінальному провадженні (2014)
Пілігрім Г. С. - Правова характеристика договору комунальної концесії (2014)
Кирилюк Д. В. - Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин іпотеки незавершеного будівництва (2014)
Довга Л. М. - Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації (2014)
Примачок І. М. - Правове регулювання портової діяльності (2014)
Боярчук К. О. - Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із зацікавленістю (2014)
Тарас М. В. - Обмеження права на свободу пересування людей, які живуть з віл/снідом (2014)
Ігонін Р. В. - Деякі аспекти проведення державного фінансового аудиту як різновиду державного фінансового контролю, Чорна І. В. (2014)
Гаруст Ю. В. - Характеристика територіальних органів з питань реалізації державної податкової політики в Україні (2014)
Дума О. В. - Фінансово-правове регулювання діяльності підприємств, зареєстрованих на окупованій території України (2014)
Ямненко Т. М. - Право грошового обігу – субінститут емісійного права у фінансовому праві України (2014)
Волошин П. В. - Концепция роли нейроиммуноэндокринного звена в этиопатогенезе современных форм нервной и психической патологии, Воробьева Т. М., Гейко В. В. (2006)
Минко А. И. - Противорецидивная активность и профиль безопасности ридазина у больных с алкогольной зависимостью, Линский И. В. (2006)
Гаевая М. А. - Клинико-томографические нарушения при некоторых неврологических заболеваниях, протекающих на фоне ревматоидного артрита (2006)
Завгородняя А. Н. - Эндотелинпродуцирующая функция сосудистого эндотелия при церебральном ишемическом инсульте (2006)
Карабань Н. В. - Болезнь паркинсона и депрессия, Гудзенко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Нейрометаболическая терапия цереброваскулярных нарушений у лиц с сахарным диабетом II типа, Здесенко И. В. (2006)
Песоцькая Е. В. - Особенности клинического течения и факторы риска атеротромботического инсульта (2006)
Бачериков А. М. - Клінічна типологія психоорганічного синдрому у хворих із залежністю від алкоголю, що перенесли гострий психотичний розлад, Кузьмінов В. Н. (2006)
Влох Г. И. - Причини виникнення та принципи корекції сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на астено-невротичний розлад, Рахман Л. В., Білобривка Р. Г., Кулик Б. В., Гуль А. Л. (2006)
Ганзин И. В. - Агорафобия: клинико-феноменологические и психоаналитические аспекты (2006)
Мосієнко Г. П. - Акцентуації характеру в осіб молодого віку з неорганічною патологією травного каналу (2006)
Сазонов С. А. - Особенности возникновения и терапии ногчного энуреза у детей (2006)
Самохвалов А. В. - Клинико-психопатологические особенности соматоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы (Р 45.30) у лиц молодого возраста (2006)
Филатова О. А. - Принципы невербальной психотерапии хроической головной боли у больных сурдомутизмом (2006)
Бурцева Н. В. - Атипичные антипсихотики в профилактике агрессивного поведения у больных с психическими расстойствами (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к созданию комбинированных ноотропных средств: ожидания неврологов и клиническая практика (2006)
Верещак Е. В. - Динамика клинико-психопатологической симптоматики в процессе гирудотерапии у пациентов с алкогольной зависимостью (2006)
Семенова И. А. - Современные подходы к этиопатогенетической терапии пограничных психических расстройств в детском возрасте, Дима Ю. З., Тимощук Е. Н. (2006)
Студзинский О. Г. - Инъекции оланзапина как средство при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. Н., Обметиця А. А. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Особенности коррекции церебрастенического синдрома органического генеза у детей (2006)
Шейнина Т. Л. - Опыт применения конвульсофина в лечении расстройств поведения в детском возрасте (2006)
Абросимов А. С. - Аспекты судебной фармации: защита прав провизора, врача, медицинской сестры и фармацевта на досудебном следствии при выявлении фактов незаконного оборота лекарственных средств, обладающих психоактивными свойствами, Шаповалов В. В., Никонов Н. М., Шаповалова В. А. (2006)
Бурчинський С. Г. - Финлепсин в фармакотерапии болевых невропатических синдромов (2006)
Воронцов М. П. - Профессор Николай Егорович Бачериков — известный отечественный психиатр, талантливый представитель харьковской психиатрической школы (До 80-летию со дня родження), Петрюк П. Т. (2006)
Інформація про проведення наукового симпозіуму "Роль сім’ї у реабілітації дітей раннього віку з психоневрологічними порушеннями", яка пройшла у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України 15 червня 2006 року (2006)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Кристофер Фрит, Эва Джонстон. Шизофрения: Краткое введение / Пер. с англ. Ю. В. Крижевской. — М.: Астрель; АСТ, 2005. — 204 с.", Петрюк А. П. (2006)
Курко М. Н. - Класичний дослідницький університет України: історіографія, сучасний стан, шляхи пріоритетного розвитку (до 180-річчя київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2014), Біленчук П. Д., Круглова Л. Б. (2014)
Дзейко Ж. О. - Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1920-х років (2014)
Берзін П. С. - Історія викладання теоретико-правових дисциплін в імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.), Машков А. Д., Балаценко М. І. (2014)
Дніпров О. С. - Антропологічний підхід у трансформаційній методології освітньо-правового простору (2014)
Шармар О. М. - Правові засади здійснення політичних репресій працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки УРСР у другій половині 30-х рр. хх ст (2014)
Бокало Н. І. - Ідея рівності у некласичному праворозумінні (2014)
Котович І. О. - Шляхи вдосконалення касаційного перегляду судових рішень як інститут адміністративно-процесуального права України (2014)
Шейбут В. В. - Сучасна державна міграційна політика в Україні (2014)
Христинченко Н. П. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Бандурка С. С. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Куслій В. О. - Питання застосування штрафних санкцій за порушення норм податкового кодексу України (2014)
Корженівський Я. В. - Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав дітей від насильства (2014)
Журавльов А. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії управління державної охорони України з органами публічної влади (2014)
Житний О. О. - Кримінальне право України та загальновизнані принципи й норми міжнародного права (досвід порівняльного аналізу) (2014)
Луценко Ю. В. - Кримінально-правові заходи заохочення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади в Україні (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня розкриття загальнокримінальних насильницьких злочинів в Україні (2014)
Назаренко Д. О. - Роль засобів масової комунікації в детермінації фонових для злочинності явищ в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді: концептуальний підхід (2014)
Герцик Р. В. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень: поняття та значення для тактики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення (2014)
Тимощук Ю. С. - Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру (2014)
Ященко А. М. - Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації (2014)
Будник Б. А. - Проблеми недійсності господарських договорів (2014)
Будник К. А. - Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) (2014)
Ковальчук М. О. - Суб’єкти земельних правовідносин у сфері інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковальчук О. О. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення (2014)
Сідей О. В. - Відповідальність за невиконання або порушення умов договору (2014)
Ковальчук А. Т. - Адміністрування бюджетного процесу: проблемна практика та шляхи вдосконалення (2014)
Іванський А. Й. - Окремі аспекти застосування мови у цивільному судочинстві України (2014)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2014)
Князьков В. В. - Оптимальне оподаткування як основний фактор подолання суперечностей між приватними та публічними інтересами у сфері підприємництва (2014)
Дзись Г. С. - Імпресіоністичність малої прози Філіпа Делерма (2008)
Довбуш О. І. - Кінематографічний образ в інтерсеміотиці (2008)
Ивасишена Т. В. - "Океан” Л. Андреева в аспекте архитектонических особенностей "драмы для чтения” (2008)
Кушнір І. Б. - Роман О. де Бальзака "Селяни”: вигадка чи реальність? (2008)
Кшевецький В. С. - Архітектонічні та семантичні особливості шестистопового ямба в сонетах В. Брюсова і М. Вороного (2008)
Левицька О. С. - Функціональність контексту у хронотопній моделі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2008)
Назаревич Л. Т. - Мистецтво слова модерністів – вияв екзистенційної свободи в епоху духовної кризи "зламу віків” (2008)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” (2008)
Ніколаєнко В. М. - Синтез етнографізму й художнього домислу у творенні образу відьми в романі Л. Кононовича "Тема для медитації”, Башук Н. А. (2008)
Павлюк Х. Б. - Відображення романтичного авторського світовідчуття в "Хузумських новелах” Теодора Шторма (2008)
Пірошенко С. Ю. - "Симпатичний символ” як засіб екзистенціалізації вірша Інокентія Анненського (2008)
Козачук Н. В. - Роман "Воццек” Ю. Іздрика: постмодерний чи інтелектуальний? (2008)
Притолюк С. А. - Трансформація жанру роману виховання в постмодерністичному дискурсі (2008)
Чиркова Ю. Ю. - Французький "новий роман”: рецептивна поетика жанру (2008)
Грицак Н. Р. - М. Цвєтаєва та Р. М. Рільке: діалог культур (2008)
Гурдуз А. І. - Образ мінотавра в літературі ХХ ст.: закономірності переосмислення (2008)
Дробіт І. М. - Структура та тематика історичного дискурсу у британському романі 80-х – 90-х років ХХ ст. (2008)
Ємчук Т. Б. - Постколоніальна парадигма інтерпретації тоталітаризму в художніх творах Р. Іваничука та Ґ. Ґріна (2008)
Кравець О. М. - Міфологічна система образів у романі Джона Апдайка "Іствікські відьми” (2008)
Криворучко С. К. - Злочин як пізнання дійсності та особистості митця на початку ХХІ ст. (Т. Еґґен "Декоратор”) (2008)
Лаврієнко Т. Я. - Морально-психологічні виміри концептів "гріх-кара-каяття” (на матеріалі творів Н. Готорна та повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана”) (2008)
Летнянчин П. П. - Поетика характеротворення у драмах Б. Шоу та В. Винниченка: спроба типологічного зіставлення (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського