Bandurin Yu. A. - Continuum radiation during ion bombardment of metals (2000)
Lengyel V. - Spin Effects in Quarkonia, Fekete Yu., Haysak I. (2000)
Snegursky A. V. - Threshold peculiarities of electron-impact dissociative ionization of polyatomic molecules: pyridine (2000)
Kapustey M. M. - The adiabatic three-particle shell model of nucleus, Khimich I. V., Plekan R. M., Pojda V. YU. (2000)
Kelman V. A. - Discharge in indium iodide vapor for laser on In 451.1 nm self-terminating transition, Rybak A. S., Shpenik Yu. O., Zhmenyak YU. V. (2000)
Możejko P. - Elastic cross section calculations for electron scattering on polyatomic molecular targets: XY4(X = C, Si, Ge; Y = H, F, Cl), XF6(X = S, W, U), C2F6 and C6Y6(Y = H, F), Żywicka-Możejko B., Szmytkowski Cz. (2000)
Olszewski R. - Electron impact excitation of nitric oxide, Zubek M. (2000)
Puga P. P. - Thermostimulated luminescence and X-ray luminescence in undoped Li2B4O7 single crystals, Hunda B. M. (2000)
Imre A. I. - Study of direct and resonance processes in collisions of electrons with atoms and ions (2000)
Shafranyosh I. I. - Measurement of cross section of superelastic electron scattering from magnesium, Marushka V. I. (2000)
Mielewska B. - Absolute differential cross sections for electron scattering in nitrogen in the angular range from 120° to 180°, Zubek M., King G. C. (2000)
Tomaka G. - Controlling of the thermal stress in the multiple quantum wells using magnetophonon spectroscopy, Sheregii E. M., Cebulski J., Sciuk W., Strupiński W., Dobrzański L. (2000)
Moroz V. - RHEED and EELS investigation of Pd/Al bimetallic system, Matolin V., Mašek K. (2000)
Bogachev G. G. - On the configuration mixing effects in the excitation of ZnII and CdII lines at electron-atom collisions (2000)
Borovik A. A. - Total electron excitation cross sections for low-energy autoionizing states in lithium, Krasilinec V. N., Zatsarinny O. I. (2000)
Chernyshova I. V. - Cross sections for slow electron scattering by cadmium atoms, Kontros J. E., Shpenik O. B., Szótér L. (2000)
Dudich M. I. - Doubly-charged ions formation during multiphoton ionisation of Ba atoms, Suran V. V., Bondar I. I. (2000)
Feyer V. M. - Peculiarities of slow electron scattering by Si-p(100) surface, Popik T. Yu., Shpenik O. B., Popik Yu. V., Erdevdy M. M. (2000)
Gomonai A. I. - Three-photon spectroscopy of neutral samarium, Kudelich O. I., Nemeth A. N. (2000)
Gomonai A. N. - Excitation of laser transitions from the 4d95s2 2D5/2,3/2- levels of Cd+ion in electron-ion collisions, Imre A. I., Vukstich V. S., Hutych Yu. I. (2000)
Simulik V. M. - Further development of the classical electrodynamical model of atom, Krivsky I. Yu. (2000)
Haysak M. I. - Hyperspherical approach in few-body systems, Dovhanich M. M., Onysko V. V. (2000)
Kurik M. V. - Studies of the bile crystallization structure for patients with liver pathologies, Siksai L. T., Bandurin O. Yu. (2000)
Bondar I. I. - Nonresonant mixing of metastable levels of Ba atoms by laser radiation, Suran V. V., Dudich M. I. (2000)
Guivan M. M. - Population density of B2∑+1/2 - state of mercury monobromide and monochloride in excimer radiation sources, Malinin A. N., Shimon L. L. (2000)
Борзих О. І. - Всеукраїнський науково-дослідний інститут захисту рослин в 30-ті роки ХХ сторіччя: недосліджені сторінки історії (2011)
Бакай І. Д. - Оцінка фітосанітарного стану посівів озимої пшениці в Північному Лісостепу та Південному Степу України (2011)
Бублик Л. І. - Eкотоксикологічна оцінка застосування фунгіцидів для захисту посівів люпину та сої, Балюх О. В. (2011)
Бублик Л. І. - Визначення піретроїдів у ріпаковій олії методом грх-мс на капілярних колонках, Крук І. В., Крук В. І. (2011)
Венгер В. В. - Несправжня борошниста роса хмелю та ефективність нового системного фунгіциду Акробат МЦ, в.г. проти неї (2011)
Венгер В. М. - Захист хмелю від великого люцернового довгоносика, Лукашевич Н. А. (2011)
Венгер О. В. - Вплив способів обробітку ґрунту в міжряддях хмільників на забур’яненість і урожайність культури (2011)
Волкова І. В. - Діагностика вірусу скручування листя картоплі за використання культури клітин ссавців, Бова Т. О. (2011)
Дмитрук О. О. - Ризики поширення вірусу аукуба мозаїки картоплі в агроценозах України, Тимошенко О. П., Коломієць Л. П. (2011)
Запольська Н. М. - Ураженість коренеплодів цукрових буряків хворобами при високій температурі (2011)
Конверська В. П. - Оцінка перспективності використання трихограми для контролю чисельності Grapholitha molesta Busk. у персикових садах в умовах Лісостепу України (2011)
Лісовий М. П. - Плямистості листя на ячмені ярому, Мовчан Ю. В. (2011)
Лісова Г. М. - Расовий склад популяції збудника бурої іржі пшениці в зоні Північного Лісостепу України в 2004—2007 роках (2011)
Лісовий М. П. - Піренофороз — прогресуюча хвороба озимої пшениці, Швець І. С. (2011)
Лютко Л. М. - Біологічні параметри озимої совки (Agrotis segetum Schiff.) при отруєнні інсектицидами (2011)
Михайленко С. В. - Захист ячменю ярого від хвороб листя (2011)
Москалець В. В. - Обґрунтування агрозаходів щодо покращення стану ґрунту та продуктивності тритикале озимого, Москалець Т. З. (2011)
Оничко В. І. - Шкідники тритикале ярого та роль мінеральних добрив у регулюванні їх чисельності, Коваленко О. А., Секун М. П. (2011)
Пилипенко Л. А. - Аналіз ймовірності інтродукції фітопаразитичних нематод з імпортованою продукцією (2011)
Пучков О. В. - Особливості формування карабідофауни (Coleoptera, Carabidae) на перелогах та в агроценозі озимої пшениці Північного Лісостепу України, Гаврилюк Н. М. (2011)
Сергієнко В. Г. - Вплив біологічних препаратів на активність окисно-відновних ферментів рослин томатів, Чергіна О. Д. (2011)
Сторчоус І. М. - Стійкість бур’янів до гербіцидів (2011)
Федоренко А. В. - Вплив сонячної активності на динаміку чисельності хлібних жуків, Федоренко В. П. (2011)
Трибель С. О. - Звичайний павутинний кліщ на смородині чорній, Бакалова А. В. (2011)
Трибель С. О. - Фітосанітарний стан агроценозів сої та інтегрований захист рослин, Стригун О. О. (2011)
Федорчук Н. А. - Якість шишок хмелю залежно від застосування пестицидів (2011)
Черній А. М. - Методика визначення резистентності тетраніхоїдних кліщів до акарицидів, Власова О. Г., Аньол О. Г. (2011)
Черній А. М. - Екологічні ніші і їх роль у формуванні фауни членистоногих яблуневого саду, Баликіна О. Б. (2011)
Вільчинська Д. В. - Дослідження посухостійкості рослин вченими Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ — початок ХХ століття) (2011)
Правила для авторів (2011)
Бабак О. Я. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні антигомотоксичних препаратів, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Гришко Л. Ю. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез интактных половозрелых крыс (2010)
Благодаренко Г. Б. - Особливості стану хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з субклінічною тиреоїдною дисфункцією (2010)
Бука Г. Ю. - Экспериментальное обоснование использования селективной периартериальной симпатэктомии в коррекции тонуса двенадцатиперстной кишки (2010)
Антипов Н. В. - Изучение влияния морфотипа крестца на функционирование пояснично-крестцового сочленения, Зубарев В. А. (2010)
Василенко И. В. - Морфологические особенности слизистой оболочки желудка при эрозивно-язвенном поражении у больных с хроническим панкреатитом и избыточной массой тела, Баланцова Э. Л. (2010)
Височин Є. В. - Вплив поліоксидонію на динаміку прозапальних цитокінів у крові підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. Мулік Є. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Гайко Г. В. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини в умовах аліментарного D-гіпо- та гіпервітаминозу в експерименті, Калашніков О. В., Апуховська Л. І., Калашніков А. В., Бруско А. Т., Василевська В. М., Безусяк А. І., Лотоцькая О. Ю. (2010)
Гарник Т. П. - Показникі мікрогемоциркуляції та цитокінового профілю крові у хворих на синдром психоемоційного вигорання при застосуванні комбінованого фітозасобу інтелану, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2010)
Гришко Л. Ю. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Грищенко Н. Г. - Динамика цитокинового профиля периферической крови у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием при индукции суперовуляции в программе экстракорпорального оплодотворения, Грищенко В. И., Чайка В. К., Гольцев А. Н., Геродес А. Г. (2010)
Гусак Є. В. - Мікроелементний склад довгих та мішаних кісток скелета в нормі, Погорєлов М. В., Ткач Г. Ф., Данильченко С. М., Бумейстер В. І., Гордієнко О. В., Сікора В. З., Суходуб Л. Ф. (2010)
Дєдух Н. В. - Перебудова кісткової тканини в ділянці імплантації титанових зразків з бактерицидними покриттями, Малишкіна С. В., Білоус В. А., Попова Н. Г. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность полиоксидония при ЛОР-заболеваниях у детей с частыми ОРВИ и влияние препарата на систему антиоксидантной защиты, Пересадин Н. А. (2010)
Єлізарова Т. О. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кузнєцова Л. В. (2010)
Ермоленко Т. А. - Профилактика структурно-функциональных изменений костной ткани на фоне терапии агонистом гонадотропин-рилизинг гормона, Игнатьев А. М., Тумасян К. П. (2010)
Журавльова Ю. П. - Індивідуальна анатомічна мінливість конвекситальної частини твердої оболони головного мозку людини (2010)
Икрамов В. Б. - Индивидуальная анатомическая изменчивость челюстно-лицевого аппарата у мужчин и женщин зрелого возраста (2010)
Кащенко С. А. - Морфологический анализ сперматогенеза половозрелых крыс (2010)
Kornieieva M. A. - Development of the cavernous sinus in the fetal period: a morphological study (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Зміни структурної організації нирки щурів на початковому етапі розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2010)
Лузин В. И. - Минерализация костей скелета при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Коротун В. А. (2010)
Мішалов В. Д. - Судово-медична оцінка інтоксикації метилоном, Ольховський В. О., Дунаєв О. В., Самохін А. В., Шечук М. М. (2010)
Пастухова В. А. - Корреляционные связи между органометрическими признаками органов репродуктивной системы под воздействием гипертермии и физической нагрузки, Санькова Л. Ю., Стклянина Л. В., Чистолинова Л. И. (2010)
Петрушанко Т. А. - Медикаментозная коррекция стоматологических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Емельянова Н. Ю. (2010)
Попович В. І. - Характер структурно-морфологічних змін в глотковому мигдалику при хронічному епіфарингіті Епштейн-Барр вірусної етіології, Геник Я. І., Багрій М. М., Лешак В. І., Пілецька Л. І. (2010)
Сак А. Е. - Структурные предпосылки дистрофических поражений инсерционного аппарата тел позвонков в условиях функциональных перегрузок, Сак Н. Н. (2010)
Сикора В. З. - Органогенез селезёнки половозрелых крыс при введении им гидрокортизона, Федонюк Л. Я. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність сучасного вітчизняного препарату лаферобіону при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності (2010)
Тєрьошин В. О. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні імуноактивного препарату поліоксидонію (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Ефективність використання сучасного імуноактивного препарату поліоксидонія у хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Малиш Л. Ф. (2010)
Торопчин В. І. - Показники системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Трофименко О. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Чащева О. Г. - Концентрація прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на морфологічні показники мікроциркуляторного русла у хворих на герпетичну хворобу (2010)
Щербань Н. Г. - Изучение биохимических механизмов и параметров токсичности флотационного коллектора в остром токсикологическом эксперименте, Мясоедов В. В., Шевченко Е. А., Кривонос К. А. (2010)
Лузин В. И. - Минеральный состав большеберцовой кости при имплантации в нее биогенного гидроксилапатита, насыщенного цинком в различных концентрациях, Грек О. А. (2010)
Обращение Ассоциации кардиологов Украины к Российскому кардиологическому обществу (2014)
Звернення президії та правління Асоціації кардіологів України до медичної спільноти України (2014)
Радченко Г. Д. - Перебіг артеріальної гіпертензії залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця, Муштенко Л. О. (2014)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба Г. О. (2014)
Березин A. E. - Предсказующая ценность C-реактивного протеина у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного мозгового ишемического инсульта, Лисовая O. A. (2014)
Nesukay E. G. - Treatment of stable angina in Ukraine: CLASSICA study (2014)
Бабий Л. Н. - Взаимосвязь между толерантностью к физической нагрузке, функциональным состоянием левого желудочка сердца и уровнем альдостерона в крови у больных, перенесших инфаркт миокарда, при длительном наблюдении, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Остапчук У. Ю., Кисилевич Л. Ф., Хоменко Ю. О., Следзевская И. К. (2014)
Жарінов О. Й. - Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом, Студнікова В. В., Надорак О. П., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Тыць С. Н. - Анализ деятельности региональной реперфузионной сети Луганской области, Гуков А. Г., Шаповалов Н. А., Некраса А. И., Луговсков А. Д., Перцова Ю. Г. (2014)
Батушкин В. В. - Изменения внутрисердечной гемодинамики и уровней провоспалительных цитокинов под влиянием зофеноприла и лизиноприла в постинфарктный период у больных с сопутствующей артериальной гипертензией, Ашдари М., Гема А. И., Комаревич Н. А. (2014)
Сычев О. С. - Определение дисфункции ушка левого предсердия у больных c фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Гетьман Т. В. (2014)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении десяти лет после кардиоверсии (2014)
Шевелёк А. Н. - Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на биоэлектрическую активность сердца у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий (2014)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G1639A гена VKORC1 в індивідуалізації терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Коваленко В. М. - Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю. (2014)
Clark A. L. - Альманах-2013: cерцева недостатність (2014)
До відома авторів (2014)
Кратт О. А. - Споживачі переваги послуг вищої освіти, Глазков О. Л. (2014)
Боголіб Т. М. - Освітній та науковий фандрайзинг в Україні (2014)
Ґудзь П. В. - Інтерактивні технології як аспект методики викладання економічних дисциплін (2014)
Василів В. Б. - Управління взаємовідносинами з споживачами освітніх послуг університету на основі CRM-систем, Швець Ф. Д. (2014)
Артюхіна М. В. - Маркетинг партнерських відносин в управлінні каналами розподілення освітніх послуг, Носульська Г. О. (2014)
Румянцев Н. В. - Гибкая производственная система с комбинированной переналадкой и потерей заказов (2014)
Медведева М. И. - Моделирование гибкой производственной системы с переналадкой, ненадежным оборудованием, потерей заказа и особым поведением в свободном состоянии (2014)
Подлужна Н. О. - Обґрунтування ролі знань в ефективному управлінні підприємством (2014)
Подлевська О. М. - Роль інтелектуального потенціалу в розвитку України (2014)
Кораблінова І. А. - Роль корпоративного навчання у формуванні компетенцій інфокомунікаційних компаній, Степаненко Я. В. (2014)
Донцова А. Ю. - Професійний розвиток як умова зростання конкурентоспроможності персоналу (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний інтелект у процесі трудової діяльності (2014)
Крикавський Є. В. - Система стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів, Добуш Ю. Я. (2014)
Тєлєтов О. С. - Напрями розвитку українських промислових підприємств в умовах світових інтеграційних процесів, Провозін М. В. (2014)
Нурманбекова Г. К. - Экономический механизм функционирования зернового рынка Казахстана (2014)
Кравченко Р. С. - Ретроспективный анализ форм сотрудничества государства и частного сектора в рамках концепции ГЧП (2014)
Чорноус О. І. - Управління зовнішнім боргом України: проблеми і шляхи ви¬рішення, Попова А. О. (2014)
Соловцова О. П. - Стратегічне планування розвитку міст: досвід країн Європи та Америки (2014)
Гранатуров В. М. - Проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь (2014)
Артьомова А. Ю. - Соціальна складова у механізмі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2014)
Перевозчикова Н. О. - Особливості формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Касьянова Н. В. - Рефлексивне управління діяльністю комерційного банку, Тарасова О. О., Сотнікова К. В. (2014)
Меліхов А. А. - Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств Донецького регіону (2014)
Чукурна О. П. - Особливості ціноутворення на продукцію машинобудування (2014)
Бородіна О. О. - Управління інвестиційним проектом вугледобувного підприємства в період його реалізації (2014)
Харченко В. А. - Управління грошовими потоками у процесі розвитку підприємства, Кравченко А. А. (2014)
Крикавський Є. В. - Маркетингові дослідження тенденцій ринку фармацевтичних препаратів, Косар Н. С., Питуляк Н. С. (2014)
Гриценко С. И. - Становление и развитие аграрной логистики в Украине (2014)
Кірносова М. В. - Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві (2014)
Савіна Н. Б. - Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни (2014)
Матюніна М. В. - Методичні засади оцінки ефективності управління маркетинговим потенціалом інтегрованих підприємств машинобудування, Бєда К. М. (2014)
Сініцина Т. А. - Формування системи маркетингової діяльності страхової компанії (2014)
Павелко В. Ю. - Оцінка рівня якості послуг аеропортового комплексу (2014)
Глубіцька Т. В. - Дослідження непрямих аспектів функціонування еколого-економічної системи підприємства (2014)
Фалевич А. С. - Экологический депозит в системе финансовых инструментов экономики природопользования (2014)
Борзих О. І. - Фітосанітарна безпека України (2012)
Афанасьєва О. Г. - Джерела стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб, Бойко І. А., Довгаль З. М., Голосна Л. М. (2012)
Бакай І. Д. - Ефективність застосування біостимуляторів та мікродобрив на посівах ярої пшениці У Північному Лісостепу України, Василенко М. Г., Тогачинська О. В. (2012)
Бублик Л. І. - Хроматографічні методи контролю якості плодових соків за критерієм залишкових кількостей пестицидів, Панченко Т. П., Чеботько Г. К. (2012)
Гуляк Н. В. - Родина коваликів (Elateridaе) на посівах кукурудзи (аналітичний огляд) (2012)
Дмитренко Н. М. - Роль ентомофагів у регулюванні чисельності листовійок — філофагів (2012)
Запольська Н. М. - Кореневі виділення рослин — фактор формування фунгістазису ґрунту, Шендрик К. М. (2012)
Ігнат В. В. - Прогноз чисельності кравчика-головача, Бахмут О. О. (2012)
Кавецький В. М. - Вплив фосфорних добрив на швидкість метаболічних процесів в озимій пшениці та детоксикацію гліфосату, Юрченко Т. В., Кавецький С. В. (2012)
Ковалишина Г. М. - Насіннєва інфекція зерна пшениці озимої та захист від неї, Муха Т. І., Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З., Заїма О. А. (2012)
Константинова М. С. - Зменшення пестицидного навантаження при захисті виноградного розсадника від ґрунтових шкідників (2012)
Крючкова Л. О. - Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу, Грицюк Н. В. (2012)
Лісова Г. М. - Експресія генів стійкості пшениці до збудника бурої іржі в умовах Лісостепу України в 2000—2010 рр. (2012)
Мар’юшкіна В. Я. - Проблеми збереження біорізноманіття на закрайках полів як результат антропогенної трансформації рослинності, Ярошенко Л. М. (2012)
Москалець В. В. - Продуктивність агрофітоценозу тритикале озимого залежно від конкурентного впливу бур’янів, Москалець Т. З. (2012)
Нагорна Л. В. - Ефективність дії фунгіцидів та їх сумішей проти хвороб абрикоса (2012)
Пилипенко Л. А. - Основи фітосанітарного контролю продукції, що імпортується до України (2012)
Подберезко І. М. - Моніторинг амброзії полинолистої та динаміки засміченості нею території України (2012)
Рубан М. Б. - Трипси — небезпечні шкідники зернових злакових культур, Біляк С. М., Лікар Я. О. (2012)
Секун М. П. - Неонікотиноїди в аграрному виробництві (2012)
Сергієнко В. Г. - Вплив сортових особливостей на розвиток сухої плямистості картоплі, Богданович С. В. (2012)
Сігарьова Д. Д. - Комплексне ураження сільськогосподарських культур грибами і нематодами, Калатур К. А. (2012)
Скрипник Н. В. - Структура популяції збудника фітофторозу томатів (2012)
Сторчоус І. М. - Актуальна та потенційна забур’яненість посівів озимої пшениці (2012)
Таранухо Ю. М. - Жовта плямистість малини, Таранухо М. П., Китаєв О. І., Кривошапка В. А. (2012)
Ткаленко Г. М. - Біоконтроль поширення основних хвороб салату-латуку в закритому ґрунті (2012)
Топчій Т. В. - Стійкі сорти озимої пшениці і їх роль в регулюванні чисельності сисних фітофагів (аналітичний огляд) (2012)
Трибель C. О. - Хімічний метод: успіхи — проблеми — перспективи, Стригун О. О. (2012)
Устінова А. Ф. - Натуралізація та акліматизація адвентивних рослин в умовах вторинного ареалу (2012)
Ящук В. У. - Фітогормони в овочівництві, Дульнєв П. Г., Ковбасенко Р. В., Фурман В. А., Ковбасенко В. М. (2012)
Лисенюк О. Ю. - Попелиці кісточкових насаджень, Федоренко В. П. (2012)
Дейнека О. А. - Фітосанітарний моніторинг західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в Луганській області, Старченко С. В., Арістова А. І. (2012)
Костюк Л. А. - Економічна оцінка застосування нової системи захисту суниці проти білої плямистості в умовах Центрального Лісостепу України, Русін О. О. (2012)
Малиш І. Ю. - Довгоносики родини Apionidae на посівах конюшини, Федоренко В. П. (2012)
Куян В. Г. - Закономірності накопичення важких металів у насадженнях яблуні протягом періоду вегетації, Овезмирадова О. Б. (2012)
Правила для авторів (2012)
Анненкова Е. С. - Флорентийський миф Евдокии Ростопчиной (2014)
Атрошенко Г. І. - Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева, Дьяченко Н. С. (2014)
Ачкан Л. С. - Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець (2014)
Бикова Т. В. - Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" – "чужий" у "гуцульському" тексті початку ХХ століття (2014)
Бокшань Г. І. - Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" (2014)
Бондар Л. О. - Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня…": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій (2014)
Васильців Я. Б. - Іспанські зацікавлення Володимира Самійленка (2014)
Венгринюк Х. Ю. - Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" (2014)
Горболіс Л. М. - Україноцентризм життєтворчості Григорія Костюка (2014)
Грищенко О. В. - Архітектурна візія Києва в романі "Місто з химерами" О. Ільченка (2014)
Гурдуз А. І. - Міфопоетика "жіночого" містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні (2014)
Гуцол М. І. - Рецепція традиційного сюжету "подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією (2014)
Данильчук О. М. - Взаємозв’язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінґа (за романами "Керрі" та "Мертва зона") (2014)
Дмитренко В. І. - Оніричний простір повісті "Смерть" Б. Антоненка-Давидовича (2014)
Журба С. С. - Жанровий еклектизм українського авангардного роману (2014)
Елисеенко А. П. - Публикация глав романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" в оценке критики (журнал "Числа" 1930–1934 гг.) (2014)
Зварич О. Р. - Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") (2014)
Ільків А. В. - Між двох світів: поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського (2014)
Йолкіна Л. В. - Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави, Чорнобаєв О. В. (2014)
Кавун Л. І. - Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" (2014)
Кандюк-Лебідь С. В. - Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах (2014)
Капура О. М. - Фольклоризм ліричної поезії Михайла Старицького та Андрія Малишка (2014)
Кірячок М. В. - Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" (2014)
Кравченко Я. П. - Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остен (2014)
Ледняк Ю. В. - Образна система драми Ж. Ануя "Медея", Ледняк Г. В., Скорик А. О. (2014)
Лисак В. С. - Героїчне й трагічне минуле України у творчому моделюванні А. Малишка і В. Чапленка (2014)
Лищенко Н. Ф. - Одесский городской текст и карнавальная традиция (2014)
Майборода Н. В. - Шахтарські мотиви "малої прози" Спиридона Черкасенка (2014)
Маковій М. Г. - Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п’єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого" (2014)
Малахова О. О. - Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності (2014)
Мариненко Ю. В. - Селянський рай Тодося Осьмачки (повість "Старший боярин") (2014)
Меншій А. М. - Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" (2014)
Михида С. П. - Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв’язки (2014)
Мусий В. Б. - Рассказ Ф. М. Достоевского "Бобок" в литературном контексте (2014)
Насалевич Т. В. - Трансформування образу оповідача в романі Р. П. Уоррена "All the King’s Men", Абдураманова А. С. (2014)
Ніколова О. О. - Тип псевдорозумника в західноєвропейській літературі: "шлях" від античності до романтизму (2014)
Норец М. В. - Шпионский роман Лена Дейтона в английской литературе периода холодной войны (2014)
Олійник І. О. - Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха (2014)
Осьмак Н. Д. - Особливості демонологічних образів у циклі "Зрада" Володимира Свідзінського, Дияк Я. В. (2014)
Панова Н. Ю. - Особенности изображения самоубийства в художественной прозе (2014)
Папуша І. В. - Наратологія: від класичної до посткласичної (2014)
Перенчук О. З. - Естетичні джерела детективу: проблематизація класичної моделі (2014)
Писарева О. А. - М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе (2014)
Підопригора С. В. - Тема смерті в художніх вимірах повісті "Електронний пластилін" М. Бриниха (2014)
Родіонова І. Г. - Особливості характеротворення у "кримінальних" оповіданнях Дмитра Марковича (2014)
Розмариця С. А. - Спроба об’єктивної інтерпретації чи шанс на індульгенцію? Повість "Непорозуміння" П. Капельгородського (2014)
Романюк Л. М. - Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка (2014)
Савич В. І. - Проблема національної ідентичності в романі Р. Володимира "Нація на світанку" (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Образ української жінки в історичній драматургії Б. Грінченка (2014)
Сварич Н. З. - Жанрові моделі есеїстики Івана Андрусяка (на матеріалі збірки "Дуби і леви") (2014)
Сизоненко Н. А. - Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії (2014)
Соломахіна Ю. Ф. - Вірування давніх слов’ян як джерело художньої творчості (на матеріалі поетичного доробку Празької школи) (2014)
Тарарак А. В. - Европейский наполеоновский миф в русской литературе: между славянофилами и западниками (2014)
Ташкінова Т. М. - Художній часопростір драматургії Марії Віргінської (2014)
Тендітна Н. М. - "Мала проза" Олеся Ульяненка (2014)
Ткаченко Р. П. - Інтелектуальний гумор Ю. Івакіна (традиції і новаторство поетики) (2014)
Тупахіна О. В. - Деконструкція вікторіанського дискурсу науки в романі Т. Шевальє "Чарівні створіння" (2014)
Філатова О. С. - Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Специфика исторической тематики в прозе русского зарубежья первой "волны" эмиграции (2014)
Хом’як Т. В. - Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" (2014)
Ципнятова І. В. - Творчість Якова Жарка раннього періоду як феномен у громадсько-історичному й культурно-літературному просторі (2014)
Черкашина Т. Ю. - Ідейно-художні домінанти української автобіографіки 1990-х років (2014)
Шестопалова Т. П. - Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка (2014)
Школа І. В. - "Подорож…" М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору (2014)
Яременко Н. В. - Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у епоху Відродження, Коломієць Н. Є. (2014)
Яровенко Т. С. - Експериментально-провокативні інтенції В. Винниченка другого періоду творчості: наукова парадигма осмислення (2014)
Berezhanska Yu. - Cultivation and Destruction of Gender Stereotypes in Maria Concepcion by Katherine Anne Porter (2014)
Доній В. С. - Постколоніальні студії в українському літературознавстві (2014)
Відомості про авторів (2014)
Pociask M. M. - Creation of heterojunctions and periodical structures in solid solutions by laser annealing, Sheregii E. M., Kuźma M. (2000)
Azhniuk Yu. M. - Resonant interactions and disorder effects in CdS1-xSex mixed crystals Raman spectra, Gomonnai A. V., Goyer D. B., Megela I. G., Lopushansky V. V. (2000)
Bokhinyuk V. S. - The study of integrated cross-section excitation of isomeric states of nuclei in (γ, γ') reactions, Fradkin A. M., Guthy A. I., Khimsch I. V., Okunev A. G., Osipenko A. P., Parlag A. M. (2000)
Hunda B. M. - Thermostimulated luminescence in Tb-doped lithium tetraborate polycrystals, Marunchak V. M., Solomon A. M., Turok l. l., Borisyuk M. M. (2000)
Kalinin A. P. - On the possibility to determine repulsive potentials in eV region from fast molecular beam scattering experiments, Dubrovitskii D. Yu., Morozov V. A., Rodionov I. D., Rodionova I. P. (2000)
Karbovanets M. I. - Asymptotic approach to the processes of two-electron capture at slow ion-atom collisions, Khoma M. V., Lazur V. Yu. (2000)
Klepikov V. F. - Stimulating superplastic deformation of Al-Mg-Cu-Si-Mn-Zr alloy by preliminary pulsed electron beam irradiation, Bryukhovetsky V. V., Kuznetsova R. I., Pojda V. P., Bazaleev N. I., Kivshyk V. F., Uvarov V. V. (2000)
Kondorskiy A. D. - Role of close coupling effects in continuum for ionization problems (2000)
Kovačič M. - Use of wavelets in potential scattering problems, Horáček J., Najzar K. (2000)
Kovács Gy. Sh. - Influence of β-radiation on optical absorption edge in Cu6PS5I crystals, Studenyak I. P., Panko V. V., Mykajlo O. A., Mitrovcij V. V., Okunyev A. G., Fradkin A. M. (2000)
Krafchik S. S. - Thermographic and X-ray phase studies of undoped and doped lithium tetraborate, Chepur S. D., Hunda B. M., Puga P. P., Turok I. I., Solomon A. M. (2000)
Borovik A. A. - Post-collision interaction effects in electron impact excitation of autoionizing states in lithium, Krasilinec V. N. (2000)
Chernyakova Yu. G. - Relativistic perturbation theory calculation of the Na-like spectra satellites of 2-3 Ne-like ion transitions, Shumlyansky I. I. (2000)
Lazur V. Yu. - WKB-method in the two-center problem for the Dirac equation, Reity O. K. (2000)
Loja V. Yu. - Production of zinc sulphide- and sodium fluoride-doped lithium tetraborate and studies of its properties, Lada A. V., Hunda B. M, Turok I. I., Solomon A. M., Krafchik S. S., Semak Yu. I. (2000)
Mariychuk R. T. - Superconductivity at 100 K in Cd-Ba-Ca-Cu-O ceramics, Popovich P. P., Bunda V. V., Semrad E. E. (2000)
Mazur V. M. - Barium isotopes as the objects for studying the isomer ratios, Bigan Z. M., Marynets T. Y., Pylypchenko Yu. V. (2000)
Kelemen V. I. - On the bound state of e++Yb system (2000)
Shafranyosh I. I. - Electron-impact ionization cross-sections of Sr atoms from ground- and metastable states, Margitich M. O., Shimon L. L. (2000)
Polischuk V. N. - Quasimolecular terms for "an inert gas atom - a rare-earth atom" system (2000)
Popovich P. P. - Fluctuation effects in high-temperature superconductor oxides (2000)
Pylypchenko Yu. - Formation of nuclei isomeric states in the photofission reaction, Bigan Z., Kobal I. (2000)
Lykhach Y. - Electron spectroscopy study of metal particle - gas molecule interaction, Nehasil V. (2000)
Robouch B. V. - Far infrared spectra of tetrahedral quaternary alloys, Hus R., Polit J., Sheregii E. M., Ściesinska E., Ściesiński J., Kisiel A. (2000)
Shafranyosh I. I. - Energy dependences of electron excitation cross sections for low-energy Mg, Ca and Sr atom levels out of the metastable states, Snegurskaya T. A. (2000)
Shevera I. V. - Investigation of the work conditions and characteristics of multiwave emitters on chlorides and fluorides of rare gases, Shuaibov A. K., Shimon L. L., Dashchenko A. I., Minja A. I. (2000)
Vukstich V. S. - Automated setup for studying the atomic systems excitation by ultramonoenergetic electrons, Erdevdy N. M., Kontros J. E., Chernyshova I. V., Shpenik O. B. (2000)
Orbán A. - The inclusion of the electronic screening potential in impact-parameter calculation, Sulik B. (2000)
Ambrosov S. V. - Selective ionization of atoms and molecules by electric and light field. Autoionizing Rydberg resonances in heavy atoms (2000)
Vasilieva H. V. - Sorption investigation of fission fragments of uranium nuclei by titanium phosphate in water solution, Strelko V. V., Osypenko A. P., Kouts V. S. (2000)
Tsud N. - Structural characterization of Pd thin film growth on Al2O3 using photoelectron and ion spectroscopy, Bača D., Veltruská K., Matolín V. (2000)
Glushkov A. V. - Accurate QED perturbation theory calculation of the structure of heavy and superheavy element atoms and multicharged ions with the account of nuclear size effect and QED corrections, Vitavetskaya L. A. (2000)
Sulik B. - Transfer-loss process in 0.2- 2 MeV/u O5+ + He collisions, Zouros T. J. M., Orban A., Gulyás L. (2000)
Loboda A. V. - Dynamics of interaction of atom with laser field. Photon echo and its use in the theory of neural networks, Loboda N. S., Glushkov A. V. (2000)
Zatsarinny O. I. - R-matrix calculation of the electron-impact excitation of Zn+ and Cd+, Bandurina L. O. (2000)
Stets M. - Activation analysis of electronic scrap samples elemental composition, Hoshovsky M., Parlag O., Buzash V., Okogrib V. (2000)
Stets M. - Gamma-spectrometry in identification of archaeological samples, Hoshovsky M., Potushnyak M. (2000)
Stets M. - Gamma-spectrometry of the samples from Muzhiyevo mine, Maslyuk V., Parlag O., Buzash V., Okogrib V. (2000)
Shuaibov A. K. - Optical characteristics of erosion gallium, indium and copper laser plasma, Shimon L. L., Dashchenko A. J., Chuchman M. P. (2000)
Kozlovskaya V. P. - Rydberg states of diatomic molecules: ab initio perturbation theory calculation of alkali dimmers (2000)
Telychko F. F. - The interaction of the absorbed radiation with the microstructures of tissue (2000)
Kuklina I. V. - H-like and He-like systems in a superstrong magnetic field: numeric calculation, Shevchuk V. G. (2000)
Poperenko L. V. - Spectroellipsometric studies of D+ ion irradiated W (110) and (111) single crystals, Vinnichenko M. V., Voitsenya V. S. (2000)
Kravets V. G. - Electron-beam irradiation based recording on organic dye films, Prygun A. V., Vinnichenko K. L. (2000)
Shumlyansky I. I. - Atom of hydrogen in a strong uniform electric field: modified operator perturbation theory method, Shevchuk V. G., Ignatenko V. M., Prepelitsa G. P. (2000)
Glushkov A. V. - Bound states in catalysis: new electrodynamical and quantum chemical models in electron theory of catalysis, Kruglyak YU. A., Parkhomenko V. D., Tsybulev P. N., Belous M. V. (2000)
Szabo T. - The K+ → π+ ν ν decay (2000)
Glushkov A. V. - Relativistic models in dynamics of interaction between electron shells of atoms and nucleons: new effects, Malinovskaya S. V. (2000)
Malinovskaya S. V. - S-matrix formalism in the calculation of oscillator strengths, radiation and autoionization widths for complex atoms and multicharged ions (2000)
Glushkov A. V. - Consistent quantum-mechanical theory calculation of electron-positron pair production in heavy atomic nucleus collisions. Atomic parity nonconservation effect, Malinovskaya S. V., Filatov S. V. (2000)
Glushkov A. V. - Bound states in quarkonium and superatoms systems: energy levels splitting, Loboda A. V., Zuda M. (2000)
Титул, зміст (2014)
Шемшученко Ю. С. - В авангарді української юридичної науки (2014)
Нагребельний В. П. - Видатний вчений-правознавець, академік, організатор вітчизняної академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М.Бабія) (2014)
Гладкий С. О. - Склад правосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Бернюков А. М. - Онтологія правової реальності (2014)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Особливості правового статусу ченців за нормами канонічного права (2014)
Десятник В. О. - Методологічний есенціалізм та юридичне мислення (2014)
Зінченко О. В. - Теоретико-правова природа декотрих видів юридичних конструкцій (2014)
Кравченко М. Г. - Загальні закономірності реалізації закону – новий погляд на давно відомі речі, Авраменко А. В. (2014)
Проць О. Є. - До питання про функції правосвідомості (2014)
Ситар І. М. - Ціннісне обґрунтування західної традиції права в контексті динамічного підходу (2014)
Атрашкевич Є. В. - Взаємозв’язок філософсько-правового прагматизму і постмодернізму в поглядах Сьюзан Хаак (2014)
Гончар Д. В. - Концептуальні засади дослідження механізму реалізації міжнародного договору в національному правопорядку (2014)
Губар К. А. - Викладання церковного права у Київській духовній академії (1837–1920 рр.) (2014)
Мельник А. І. - Статут "Західноукраїнського товариства Ліги Націй" Ю.Романчука, Р.Перфецького як відображення дипломатичної активності емігрантського уряду ЗУНР щодо захисту права українців Галичини на вільне національно-державне самовизначення (2014)
Мельничук О. П. - Теоретико-правовий аналіз конституційних принципів відносин церкви та держави в Україні: пропозиції (2014)
Русенко І. Я. - Реформування національної правової системи України: філософсько-правовий підхід (2014)
Толкачова Г. В. - Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини (2014)
Батанов О. В. - Проблеми становлення і розвитку муніципального права: основні чинники та суспільно-політичні умови (2014)
Рудик П. А. - Превентивний контроль Конституційного Суду України щодо внесення змін до Основного Закону держави (2014)
Чернецька О. В. - Права та свободи людини і громадянина як основа функціонування органів публічної влади (2014)
Кравчук В. М. - Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: загальна характеристика (2014)
Софінська І. Д. - Право на ім’я в Україні: конституційно-правове регулювання (2014)
Безносик А. О. - Недосконале законодавство – основна причина соціально-економічної кризи територіальних громад України (2014)
Бовсуновська І. Г. - Конституційний Суд України як суб’єкт правотворчості (2014)
Гецко В. В. - Конституційно-правова відповідальність депутатів за законодавством України та зарубіжних країн (2014)
Коваль Н. В. - Порівняльно-правова характеристика координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при главі держави в зарубіжних країнах (2014)
Войтенко І. С. - Поняття, сутність та ознаки адміністративно-господарських санкцій за адміністративним законодавством України (2014)
Гелич А. О. - Захист інтересів суб’єкта господарювання при поширенні в Інтернет недостовірної інформації про його діяльність, Гелич Ю. О. (2014)
Трофімова Л. В. - Удосконалення правового регулювання податкових відносин: питання теорії і практики фінансової політики (2014)
Зубачова І. С. - До питання щодо концептуальних засад реалізації судово-правової реформи в Україні (2014)
Капінус Р. Ю. - Акти глав держав як джерела адміністративного права країн англо-американської правової системи: Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (2014)
Козачук О. А. - Інституційний розвиток та формування державних органів влади в сфері лісової охорони: історико-правовий аспект (2014)
Комарницька І. І. - Поняття та особливості профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Лещенко Р. М. - Офшорні юрисдикції: історія виникнення, поняття та класифікація (2014)
Лобанова С. А. - Еволюція адміністративно-правових засад регулювання нафтогазового комплексу України (2014)
Головкін О. В. - Звичай як джерело сімейного права України: історія та сучасність (2014)
Гостюк В. І. - Договірне регулювання відносин у сфері надання туристичних послуг (2014)
Лавріненко І. А. - Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ (2014)
Петрина В. Н. - Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання (2014)
Стадник М. П. - Міжнародно-правові засади соціального партнерства в Україні (2014)
Федорченко Н. В. - Договірне регулювання відносин із надання послуг (2014)
Щербак С. В. - Судові та виконавчі процедури в цивілістичному процесі (2014)
Бадила О. О. - Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект (2014)
Дзюба С. О. - Проблеми правового регулювання відносин Інтернет-трейдингу на ринку Форекс в Україні (2014)
Журба І. О. - Сторони як суб’єкти цивільних процесуальних відносин: проблемні питання їх належності та заміни (2014)
Соботник Р. В. - Правовий статус вигодонабувача за договором страхування відповідальності за шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Усуб Е. - Отдельные аспекты залога денег по законодательству Украины, Азербайджана и Казахстана (2014)
Фурса Є. Є. - Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) (2014)
Чабан О. А. - Лікарська таємниця у приватному та публічному праві (2014)
Шевченко Д. В. - Реформа трудового законодавства: правова модель вирішення колективних трудових спорів, конфліктів в Україні (2014)
Яремова І. В. - Момент виникнення права власності на цінні папери (2014)
Гордієнко С. Г. - Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення (2014)
Андрусів У. Б. - Легалізація діяльності суб'єктів інформаційної діяльності: питання теорії і практики (2014)
Ковальова М. В. - Деякі особливості прав та обов’язків винахідників в Україні (2014)
Яшарова М. М. - Визначення поняття промислової власності в історії законодавства України та закордонних країн (2014)
Мороз В. П. - Право на ім’я фізичної особи (псевдонім) як об’єкт права інтелектуальної власності (2014)
Кулинич П. Ф. - Земельно-правові аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні на засадах публічно-приватного партнерства: шляхи вдосконалення (2014)
Бондар О. Г. - Поняття контрольно-наглядової діяльності як основа дослідження контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві (2014)
Бусуйок Д. В. - Види стандартів та нормативів у галузі охорони земель (2014)
Євстігнєєв А. С. - Правові проблеми реалізації принципу ВАТ при видачі дозвільних документів на право спеціального природокористування в Україні (2014)
Шершун С. М. - Категорія "оцінка" та її застосування у контексті з іншими еколого-правовими категоріями (2014)
Нагребельний А. В. - Організаційно-правові засади контролю у сфері охорони та раціонального використання земель прибережних захисних смуг в Україні (2014)
Кваша О. О. - Поняття колективного злочину, колективної злочинної діяльності, колективного суб’єкта в юридичній науці (2014)
Скулиш Є. Д. - Теорії контролю як "соціально процесні" теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень, Нежурбіда С. І. (2014)
Жук О. М. - Режим в установах виконання покарань як основний засіб виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі (2014)
Загиней З. А. - Види кримінально-правових конструкцій: до постановки проблеми (2014)
Назимко Є. С. - Кримінально-правові та кримінальні процесуальні особливості регламентації інституту покарання (2014)
Рогатюк І. В. - Напрями удосконалення використання дактилоскопічної інформації в діяльності органів досудового розслідування та прокуратури (2014)
Бондарчук В. В. - Наукові підходи до з’ясування сутності медичного ризику як різновиду виправданого професійного ризику (2014)
Мельніченко М. І. - Свідок, потерпілий, експерт, перекладач у злочинах проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (статті 384–386 Кримінального кодексу України) (2014)
Рубежанська О. В. - Правові підстави проведення обшуку при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням обладнання для виготовлення наркотичних засобів (2014)
Рябенко М. В. - Зловживання повноваженнями аудитора у складі злочину, передбаченому статтею 365-2 кримінального кодексу України (2014)
Теліус Є. І. - Інститут затримання в кримінальному провадженні Англії (2014)
Polivanova O. - EU on the way to facilitating the exercise of rights on the workers in the context of freedom of movement for workers (2014)
Малишева Ю. В. - Відмежування поняття "санкції" від суміжних понять "примусові заходи" та "контрзаходи" в міжнародному праві (2014)
Абилов А. - Роль права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении вопросов выдачи (2014)
Усубова А. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства Азербайджанської Республіки та Російської Федерації у сфері посягань на культурні цінності (2014)
Кодьєва О. П. - Категорія свободи у навчальній дисципліні "Історія української культури" для студентів факультету правознавства (2014)
Bakaveckas A. - Few remarks the model of executive authorities of the Republic of Lithuania, Valančius V. (2014)
Болокан Л. - Роль интеллектуальной собственности в продвижении и использовании инноваций в республике Молдова, Мунтяну С. (2014)
Василик Ю. С. - Участь малолітніх та неповнолітніх у цивільному процесі (2014)
Іванець О. О. - Порівняльний аналіз правового статусу президента у французькій республіці та Україні (2014)
Киливник К. І. - Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві (2014)
Левченко А. О. - Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони (2014)
Литвиненко К. О. - Сфера дії міжнародного права у соціальних відносинах (2014)
Луцький М. І. - Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані, Шевченко Ю. І. (2014)
Лятіна О. І. - Еволюція надання страхових послуг в Україні нерезидентами (2014)
Марцева І. С. - Електронна платформа державних закупівель: проблеми державного управління та практики застосування (2014)
Оленіна Я. Г. - Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) (2014)
Порфимович А. С. - До питання соціального захисту студентської молоді (2014)
Яковенко О. А. - Тенденції правового регулювання контракту як особливого виду трудового договору (2014)
Ященко Т. В. - Актуальні проблеми законодавчого закріплення поняття "адміністративний акт" (2014)
Остапенко О. І. - Актуальне дослідження проблем захисту законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права (2014)
Колодій А. М. - Наукове підґрунтя конституційного процесу в Україні (2014)
Новий партнер КУП НАНУ – Вища школа в Сладковічово (Словаччина) (2014)
Команда КУП НАНУ взяла участь у Міжнародному правничому конкурсі імені Філіпа Джесопа (2014)
Конкурс наукових робіт ім. В. М. Корецького серед молоді (2014)
VII Всеукраїнські Шевченківські читання (2014)
Представники КУП НАНУ взяли участь у 7-му Київському Безпековому Форумі "Безпека на лінії розриву" (2014)
У КУП НАНУ відбувся фінал Міжнародного конкурсу студентських робіт на тему: "Удосконалення системи захисту прав людини в Україні та світі" (2014)
І Всеукраїнські змагання з конституційного правосуддя у Львові (2014)
"Круглий стіл" на тему: "Особливості екуменічного руху в сучасній Україні: стан і перспективи розвитку" (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Волощук К. Б. - Ефективність інноваційно-інвестиційно спрямованого агробізнесу (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Перспективи розвитку виробництва продукції харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Жаворонкова Г. В. - Суть та особливості технологічної безпеки аграрної галузі, Крачок Л. І. (2013)
Вишневська О. М. - Аграрний сектор: відтворення і оновлення основних засобів, Дяченко О. С. (2013)
Кавтиш О. П. - Проблеми та напрями підвищення інноваційної активності корпоративного сектору національної економіки (2013)
Кулаковская Т. А. - Государственная поддержка развития зернопродуктового подкомплекса Украины (2013)
Габор В. С. - Організаційно-економічний механізм поглиблення інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві (2013)
Гракова М. А. - Оцінка доцільності реалізації проектів державно-приватного партнерства у вугільній промисловості (2013)
Васильцова С. О. - Оцінювання інноваційних проектів та розміру майбутнього портфелю з точки зору потреб підприємств (2013)
Сем'янів Л. М. - Управління розвитком АПК України в умовах євроінтеграційних процесів, Ковалів О. Р. (2013)
Волинець У. А. - Основні тенденції розвитку освіти як складової соціальної політики держави (2013)
Неміш П. Д. - Сутність, оцінка та напрями півищення ефективності механізму енергозбереження АПК (2013)
Феденько С. М. - Програмно-цільовий метод у ресурсному забезпеченні охорони здоров’я (2013)
Сахненко О. І. - Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Данкевич А. Є. - Особливості формування земельних відносин в агрохолдингах (2013)
Логвінова О. П. - Критерії обгрунтування проектів переходу підприємства на аутсорсинг (2013)
Сенів Б. Г. - Шляхи удосконалення оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства (2013)
Бєляєва С. В. - Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (практичний аспект), Зубко Т. Л. (2013)
Чорнобай Л. М. - Місце кооперації у забезпеченні інфраструктурного обслуговування сільськогосподарських підприємств (2013)
Ващенко Н. В. - Розробка комплексного підходу до аналізу ефективності використання капіталу підприємства, Гашкова Ю. І. (2013)
Шелест Є. О. - Організаційні основи реалізації механізму формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств (2013)
Жаровська Н. Ю. - Основні підходи до створення моделі управління витратами машинобудівного підприємства в системі його інноваційного розвитку, Галущак О. Я., Жаровський Р. О. (2013)
Баранцева С. М. - Місце корпоративної соціальної відповідальності у діяльності підприємства, Атаманов Р. К. (2013)
Романчук О. М. - До методики оцінки ефективності інноваційного менеджменту аграрних підприємств (2013)
Зелінська Г. О. - Регіональна освітня система та її інфраструктура як об’єктивна умова становлення системи регіонального освітнього менеджменту (РОМ) (2013)
Гук О. А. - Розвиток АПК регіонів України в умовах євроінтеграції. проблеми та перспективи розвитку, Василишин М. С., Сидоренко Н. С. (2013)
Тредіт В. Є. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Гасуха Л. О. - Розвиток агропромислового комплексу регіону як передумова забезпечення його продовольчої безпеки (2013)
Фоніцька Т. І. - Методи визначення оптимального рівня фінансової самостійності регіону (2013)
Семченко-Ковальчук О. Б. - Регіональні особливості розвитку малого та середнього бізнесу на прикладі Чернігівської області (2013)
Тарасова В. В. - Екологізація економіки та екологічність виробництва в регіонах України (2013)
Пуцентейло П. Р. - Оцінка потенціалу виробництва біопалива з соломи, Змарко Т. В. (2013)
Погріщук Б. В. - Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу, Пилявець В. М. (2013)
Фещенко Н. М. - Проблемні моменти ринку органічної сільськогосподарської продукції (2013)
Кравчук І. І. - Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери (2013)
Гончарук І. В. - Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива (2013)
Вакар К. В. - Тенденції розвитку екологобезпечного землекористування у країнах світу (2013)
Гончарук Т. В. - Інтелектуальний капітал у формуванні механізму інноваційного забезпечення виробництва біопалива (2013)
Доманчук Д. П. - Особливості формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону, Галицька У. Б. (2013)
Кізима Т. О. - Заощадження домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії (2013)
Фарафонова Н. В. - Визначення економічної сутності та класифікація конкурентних переваг у ринкових умовах (2013)
Демьянченко А. Г. - Структура соглашений государственно-частного партнерства в морских портах (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади імпорту сільськогосподарської техніки в Україну (2013)
Логоша Р. В. - Міжнародний досвід застосування маркетингу на овочевому ринку (2013)
Рилєєв С. В. - Визнання та ідентифікація нематеріальних активів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Чорна С. В. (2013)
Швець А. І. - Особливості здійснення рекламних комунікацій (2013)
Гуменюк О. О. - Розвиток інфраструктури ринку України (2013)
Азарова А. О. - Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх програмних засобів, Головко О. С., Коберник Н. С. (2013)
Вудвуд В. В. - Нейромаркетинг – новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України, Білоус А. Я. (2013)
Нагернюк Д. В. - Роль маркетингової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності продукції олійних культур (2013)
Кропивка Ю. Г. - Вплив факторів середовища на систему управління маркетингом персоналу на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації України (2013)
Желюк Т. Л. - Банківський контролінг як інструмент сталого розвитку фінансового сектору національної економіки (2013)
Михайловська І. М. - Економічна сутність та структурні елементи механізму протидії банкрутству комерційних банків, Олійник А. В. (2013)
Бречко О. В. - Нові реалії побудови стратегії партнерських відносин в оподаткуванні (2013)
Бабаніна Н. В. - Стан та проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Здреник В. С. - Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування (2013)
Міщук О. В. - Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Смірнова Т. О. - Стан та проблеми розвитку ринку страхування життя в Україні, Топій І. І., Талама З. З. (2013)
Чайковська М. А. - Історичний досвід України в cтворенні національної грошової одиниці, Зінченко Д. С., Кравець Д. С., Нікітіна П. С. (2013)
Орищин Т. М. - Реалії та перспективи розвитку фондового ринку в Україні, Данилюк Н. О. (2013)
Бриль О. О. - Науково-методичний підхід до модернізації економічного інституту грошей (2013)
Хоша М. О. - Теоретико-суттєві аспекти поняття "трудовий потенціал банку" (2013)
Шиян Д. В. - Аналіз фінансової безпеки банківської системи України (2013)
Семендяк В. М. - Удосконалення організації вексельних розрахунків в аграрному секторі економіки (2013)
Хавер В. М. - Аналіз умов залучення інвестицій до інноваційних проектів (2013)
Панасейко С. М. - Проблеми та особливості впровадження і застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Панасейко І. М. (2013)
Ілляшенко О. В. - Облікові моделі: особливості створення, функціонування та видозміни (2013)
Богданова Ж. А. - Развитие социального учета: определение основных понятий (2013)
Щирба М. Т. - Внутрішньофірмова стандартизація аудиту (2013)
Гончар Л. В. - Оцінка основних засобів як об’єкта інвестиційно-орієнтованого управління, Гарна С. О. (2013)
Кравчик Ю. В. - Модернізаційні аспекти стандартизації фінансової звітності: реалії світового досвіду та українська практика, Бойко Ю. С. (2013)
Очеретько Л. М. - Внутрішній аудит трансакційних витрат, Корінець А. О. (2013)
Орєхова А. І. - Економічна сутність категорії прибуток, Костюченко А. І. (2013)
Фостолович В. А. - Вплив невизначеності на стійкість економічних суб’єктів, Кудлаєнко В. О. (2013)
Гик В. В. - Бюджетування як інструмент контролю витрат на інновації у будівництві (2013)
Коркушко О. Н. - Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації про власний капітал (2013)
Паучок В. К. - Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля, Буяк Л. М., Григорків М. В. (2013)
Гуца О. Н. - Процедура определения миссии, стратегии развития и ценностей организации (2013)
Братусь Г. А. - Формування економіко-математичної оптимізаційної моделі підвищення ефективності діяльності підприємств військової торгівлі України (2013)
Анотації (2013)
Парлаг О. О. - Визначення слідових кількостей молібдену в монокристалах сапфіра методом активації на мікротроні М-30, Головей В. М., Маслюк В. Т., Пуга П. П., Пуга Г. Д., Блецкан Д. І., Блецкан О. Д. (2001)
Кривський І. Ю. - До питання про інваріатність підсистеми роторних рівнянь Максвела і закони збереження, Симулик В. М., Торич 3. 3. (2001)
Росола І. Й. - Дисперсія в стеклах (Аs2S3)хІ1-х, Мальованик М. М. (2001)
Кривський І. Ю. - Про рівняння типу Баба, Дірака та Вейля у просторах довільних розмірностей (2001)
Немет А. М. - Дослідження збудження резонансних ліній іона Сd+ при електрон-іонних зіткненнях (2001)
Селищев П. А. - Возникновение пространственно-периодических диссипативных структур плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом кремнии (2001)
Симулик В. М. - Класично електродинамічна модель релятивістського атома водню - короткий огляд, Кривський І. Ю. (2001)
Гутій А. І. - Інтегральні перерізи реакцій 77Sе(γ,γ)77mSе, 111Сd(γ,γ)111mСd, 179Нf(γ,γ)179mHf, Бохінюк В. С., Окунєв О. Г., Осипенко А. П., Парлаг О. М., Фрадкін О. М., Хіміч І. В. (2001)
Опачко І. І. - Особливості інтегральної емісії компонент лазерної плазми (2001)
Білак Ю. Ю. - Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень, Шимон Л. Л., Ремета Є. Ю. (2001)
Шароді І. С. - Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами, Бандурин Ю. А., Поп С. С. (2001)
Марушка В. І. - Експериментальні дослідження та R-матричні розрахунки перерізів над пружного розсіяння електронів на метастабільних станах (3s3p)3P0,2Мg, Шафраньош І. І., Шимон Л. Л., Богачова С. П., Гедеон В. Ф., Зацарінна Т. І., Зацарінний О. I., Заяць Т. М. (2001)
Суран В. В. - Утворення двозарядних іонів при багато фотонній іонізації атомів лужноземельних атомів (2001)
Небола І. I. - Нееквідистантне наближення в динаміці ґратки структур типу АuСu3, Булеца Е. П., Кіндрат В. Я., Іваняс О. Ф. (2001)
Рейтій О. К. - Релятивістський воднеподібний атом в 2+1 вимірах, Лазур В. Ю. (2001)
Кришеник В. М. - Релаксаційні процеси в плівкових хвилеводах на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників (2001)
Блецкан Д. І. - Рекуперація монодисперсного α-Аl2О3 з відходів промислового виробництва монокристалів сапфіру, Трапезнікова Л. В., Сідей В. І., Товт В. В. (2001)
Жуков А. О. - Перспективні технологічні матеріали (білі та стабільно-половинчасті чавуни, механічні властивості, мікроструктура) і принцип Шарпі-Бочвара, Жигуц Ю. Ю., Сільман Г. І., Агапова Л. І. (2001)
Шпеник О. О. - Застосування теорії потенціальних моделей до розрахунків спектру мас глюболів, Фекете Ю. Ю., Кіс Я. І. (2001)
Шпеник О. О. - Електромагнітна різниця мас мезонів, Меліка М. Д. (2001)
Капустей М. М. - Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 10Ве та 14С в адіатичній моделі ядра, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2001)
Чаварга М. М. - Дослідження спектрів фотолюмінесценсії біологічних рідин, Шимон Л. Л., Євдокимов С. А., Ганич О. М., Ганич М. М., Коцюбняк Л. А. (2001)
Микуланинець С. В. - Дослідження газової фази культур Halobacterium salinarium, Шарга Б. М., Шаркань Й. П., Панаіт Т. І., Цьома І. Й., Ярош В. В., Січка М. Ю. (2001)
Титул, зміст (2011)
Киношенко К. Ю. - Лечение аритмий при беременности (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Функциональная диспепсия, Чернобай А. И. (2011)
Функциональная диспепсия и блокираторы H2-гистаминовых рецепторов (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Сидоров Д. Ю. - Применение мочегонных средств при хронической сердечной недостаточности (2011)
Прохорович Е. А. - Нарушения обмена липидов у женщин и возможности их коррекции высокоочищенными полинасыщенными жирными кислотами Омега-3 (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Кузнецов В. В. - Фибрилляция предсердий как патогенетический механизм развития кардиоэмбологического инсульта, Егорова М. С. (2011)
Мурашко Н. К. - Сучасні технологїї ультразвукового дослідження судин головного мозку, Сулік Р. В. (2011)
Оржешковький В. В. - Деменції (огляд літератури) Частина 1. Нейродегеративні та судинні деменціі, Невмержицька Н. Н. (2011)
Головач І. Ю. - Дисциркуляторна енцефалопатія: деякі патогенетичні, клінічні та лікувальні аспекти (2011)
Егоркина О. В. - Идиопатические воспалительные миопатии (2011)
Стаднік С. М. - Синдром гострої церебральної недостатності як концепція реаніматології (2011)
Мищенко Т. С. - Новые возможности в лечении больных с умеренными когнитивными нарушениями, Деревецкая В. Г., Мищенко В. Н., Перцева Т. Г., Джандоева Н. Ш. (2011)
Боженко Н. Л. - Фітокорекція психоемоційних розладів у хворих у постінсультний період (2011)
Курята О. В. - Частота виявлення, особливості перебігу депресивних та тривожних розладів у хворих із хронічним больовим синдромом, зумовленим запальними захворюваннями суглобів, та фармакотерапевтичні можливості їх корекції Афобазолом, Митрохіна О. С., Нода О. Ю., Лисунець Т. К. (2011)
Мурашко Н. К. - Новые возможности и перспективы метаболического кардиоцитопротектора в лечении различных форм нарушений мозгового кровообращения, Галуша А. И., Попов О. В. (2011)
Шевченко А. О. - Cравнение эффективности и безопасности Ко-Диротона, эналаприла и гидрохлоротиазида у больных псориазом с артериальной гипертензией и избыточной массой тела, Дворянкова Е. В., Шевченко О. П., Шилова Ю. В. (2011)
Курята А. В. - Эффективность использования препарата метаболического действия Милдронат в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией у больных с ишемической болезнью сердца и ее влияние на функциональное состояние эндотелия сосудов, уровень инсулина и кортизола, Гейченко В. П., Мужчиль Л. В., Караванская И. Л. (2011)
Хабибулина М. - Терапия препаратом Экватор при гипертонической болезни в пременопаузальный период (2011)
Крупнейшее исследование парных биопсий при остеопорозе свидетельствует о более выраженной стимуляции формирования кости под влиянием препарата Бивалос® (стронция ранелат) по сравнению с бисфосфонатами (2011)
Викторов А. П. - Актуальные вопросы безопасности медикаментозной терапии остеоартроза у пациентов пожилого и старческого возраста (2011)
Устойчивость к противомикробным препаратам и ее глобальное распространение: круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню здоровья (2011)
Перелік ноотропних препаратів, дозволених до застосування в Україні (2011)
Сосновський Є. - Морфологічні особливості рослин роду Ficus L. (Moraceae) у контексті їхньої систематики та взаємовідносин із комахами (2014)
Сідашенко О. - Методи вивчення динаміки формування біоплівок умовно-патогенними бактеріями, Воронкова О., Сірокваша О., Вінніков А. (2014)
Яремчук М. - Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти (2014)
Мельничук О. - Зміни швидкісно-силових показників m. gastrocnemius у алкоголізованих щурів за умов експериментально-індукованої васкулярної ішемії, Мотузюк О., Швайко С. (2014)
Маслак Г. - Зміна рівня LCA- та LABA-зв’язування α1-кислого глікопротеїну та фібронектину плазми за умов цитостатичної хіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Ніколенко О. - Вміст загальних ліпідів крові щурів при розвитку пухлини та застосуванні антиканцерогенних препаратів, Кириченко С., Штеменко Н. (2014)
Сабадашка М. - Якісний і кількісний склад поліфенолів у концентраті червоного сухого виноградного вина марки Каберне-Совіньйон, Гнатуш А., Сибірна Н. (2014)
Перегрим М. - Аутентичні матеріали у гербарній колекції ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна (KWHU) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Безсмертна О., Чекалін О. (2014)
Шиян Н. - Історичні гербарні колекції України та їх дослідження (2014)
Кривомаз Т. - Рідкісні для України види міксоміцетів із гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка, Дудка І. (2014)
Хміль Т. - Вклад професора Антоні Ремана у фітогеографічні та флористичні дослідження у Південній Африці, Тасєнкевич Л. (2014)
Тасєнкевич Л. - Іменні колекції ХІХ-ХХ століть у гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка, Мамчур З., Хміль Т., Жук О. (2014)
Коваленко О. - Угруповання класу Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen in Westhoff et al. 1946 на території національного природного парку "Пирятинський" (2014)
Винокуров Д. - Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони (2014)
Мутерко О. - Плр-аналіз ділянки промотору гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів T. turgidum, T. polonicum, T. carthlicum, Балашова І., Сиволап Ю. (2014)
Бубис О. - Вплив кадмію, плюмбуму і хрому (VI) на активність ензимів антиоксидантної системи в клітинах ряски (Lemna minor L.), Антоняк Г. (2014)
Волощук К. - Календар пилення алергенних рослин у місті Львові (2011 рік) (2014)
Решетило О. - Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації (2014)
Юсипіва Т. - Динаміка вмісту фотосинтезувальних пігментів у листках деревних рослин у техногенних умовах зростання, Вегерич В. (2014)
Глібовицька Н. - Вплив антропогенного забруднення довкілля на вміст пластидних пігментів у листках липи серцелистої (Tilia cordata L.) (2014)
Чипиляк Т. - Аутекологічні особливості видів роду Hemerocallis L. в умовах м. Кривий Ріг (2014)
Русєв І. - Дрібні ссавці цілинного степу полігону "Широколанівський", Закусило В., Тверезовський М., Кириченко В., Винник В., Приходько В., Радьков Д., Коробер М. (2014)
Ткач О. - Аутекологічні реакції зернових за дії солей купруму, Вакерич М., Ніколайчук В., Яночко В. (2014)
Жуков О. - Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтової мезофауни лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська), Кунах О., Балюк Ю. (2014)
Баранов В. - Токсикологічний аналіз води дренажних канав і золи золовідвалів Добротвірської ТЕС, Баня А., Боднар Л., Блайда І., Карпенко О. (2014)
Трифанова М. - Вплив колонії сірої чаплі (Ardea cinerea L.) на целюлозолітичну активність ґрунту, Задорожна Г., Жукова Ю. (2014)
Карпінець Л. - Вплив бріофітного покриву на умови едафотопу породних відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу, Лобачевська О., Баранов В. (2014)
Шоляк К. - Відновлення хромат- і сульфат-іонів сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу органічних речовин – забруднювачів навколишнього середовища, Гнатуш С., Перетятко Т., Гудзь С. (2014)
Андрусевич К. - Різноманіття тваринного населення (мезофауна) техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2014)
Стадниченко А. - Метацеркарії трематод (Plathelminthes, Trematoda) – паразити прісноводних молюсків України (2014)
Білоконь С. - Мінливість вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) заходу України за мікросателітними локусами, Белоконь М., Белоконь Ю., Дикий І. (2014)
Пилипенко Л. - Біфідогенна дія продуктів біотехнологічної конверсії пектину, Пилипенко І., Ліганенко М. (2014)
Cкочиляс Н. - Якісний і кількісний склад мікрофлори товстої кишки щурів за перорального надходження консерванта ніпагіну, Колісник Я. (2014)
Мороз О. - Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське, Гуль Н., Галушка А., Звір Г., Борсукевич Б. (2014)
Вергун М. - АТФ-азна активність мембран гепатоцитів щурів за дії нікотинацидаденіндинуклеотидфосфату, Бичкова С. (2014)
Вашека І. - Вплив кальцитоніну на спектр кон’югатів білірубіну в жовчі щурів, Весельський С., Горенко З., Карбовська Л., Грінченко О. (2014)
Рассомагіна М. - Електрофізіологічні кореляти аналізу вербальних стимулів при їх монокулярному сприйнятті, Кравченко В., Макарчук М. (2014)
Максимюк Г. - Дія моно- і полікомпонентних розріджувачів сперми на гомеостаз Cа2+, K+, Nа+ відкритих систем, Воробець З., Лаповець Л., Першин О. (2014)
Довгаюк-Семенюк М. - Вміст нітрогену в рослин конюшини лучної (Trifolium pretense L.) за дії нафтового забруднення ґрунту і підживлення мінеральними добривами, Величко О., Терек О. (2014)
Благініна А. - Вплив метаболітів рослин сортів пшениці озимої на життєві стратегії гриба Fusarium oxysporum Schltdl., Парфенюк А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Солєйко О. В. - "Біохімічне обличчя" синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Осипенко І. П., Солейко Л. П. (2014)
Северин Г. К. - Готовність лікарів первинної ланки до запровадження цільових програм виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях розвитку (2014)
Базилевич А. Я. - Місце блокаторів β-адренорецепторів у лікуванні артеріальної гіпертензії у пацієнтів літнього віку (2014)
Корост Я. В. - Особливості застосування блокаторів рецепторів ангіотензину іі в лікуванні серцево-судинної патології, Була Л. С., Супрунюк В. П. (2014)
Епанчинцева О. А. - Реабилитация больных с ишемической болезнью сердца после операции аортокоронарного шунтирования (2014)
Журавлева Л. В. - Клиническое и прогностическое значение блокады левой ножки пучка Гиса, Янкевич А. А. (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2014)
Відповіді на тестові завдання за 2013 рік проекту "Дистанційне навчання" (2014)
Князькова И. И. - Терапевтический потенциал диклофенака при остром болевом синдроме (2014)
Коркушко О. В. - Изучение влияния препарата Кардиоаргинин-Здоровье на сосудодвигательную функцию эндотелия у больных гипертонической болезнью старше 60 лет, Дужак Г. В., Шатило В. Б., Бондаренко Е. В., Недбайло А. В. (2014)
Загородній М. І. - Зміни артеріального тиску під впливом тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Соловьян А. Н. - Комплексная оценка электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий при сопутствующих заболеваниях сердца, Савицкий С. Ю. (2014)
Васильева Н. Ю. - Применение вызванных потенциалов головного мозга для диагностики нарушения когнитивных функций у пациентов с артериальной гипертензией, Жаринов О. И., Епанчинцева О. А., Столяров Г. С. (2014)
Шуба Н. М. - Выбор антигипертензивной терапии у больных с артериальной гипертензией и сопутствующими остеоартрозом и гиперурикемией, Воронова Т. Д., Дубкова А. Г., Крылова А. С. (2014)
Вітовська О. П. - Сучасні напрями лікування глаукоми (2014)
Марушко Ю. В. - Використання препарату цинку сульфату у складі комплексної терапії дітей з хронічним, Асонов А. О. (2014)
Фармацевтична галузь країни підбила і спрогнозувала плани на майбутнє (2014)
Поступ антиейждингу в Україні (2014)
Титул, зміст (2014)
Клінічні досліження, які змінили кардіологію: цукровий діабет (2014)
Кардашевская Л. И. - От HOPE до PEACE: Всегда ли надежда заканчивается миром (2014)
Барна О. Н. - Гликозилированный гемоглобин – надежный и точный тест для управления сахарным диабетом? (2014)
Hasanova G. F. - Maxillofacial injuries resulting from road traffic accidents (2014)
Всеукраїнська соціальна програма "Хронічні захворювання: профілактика та контроль" триває (2014)
Мымренко С. Н. - Фибрилляция предсердий: вопросы патогенеза, алгоритмы диагностики, клиническая значимость, стратегии лечения. Часть 1 (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2014)
Переможці проекту "Дистаційне навчання" за 2013 рік (2014)
Ткаченко В. І. - Сучасні підходи до лікування цукрового діабету 2-го типу в практиці сімейного лікаря, Видиборець Н. В., Бондар О. К. (2014)
Курило Т. М. - Правові аспекти реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства (2014)
Сметаніна К. І. - Геріатричні хворі: проблематика комплаєнсу та шляхи його оптимізації (погляд провізора) (2014)
Скибчик В. А. - Резистентна гіпертензія у пацієнтів похилого та старечого віку: демографічні, клінічні, гемодинамічні та лабораторні особливості, Бабляк С. Д., Матвієнко Ю. О. (2014)
Міхеєв О. Г. - Оперізувальний герпес та постгерпетична невралгія: мета лікування та раціональна фармакотерапія (2014)
Князькова И. И. - Контроль артериального давления у больных артериальной гипертензией с сахарным диабетом (2014)
Павло Петренко: сьогодні першочерговим завданням вітчизняної медицини є повернення довіри громадян (2014)
"НМАПО імені П. Л. Шупика – За цілісність та суверенність України" (2014)
Васянович Г. - Дидактичні засади професійної освіти у контексті фундаментальних педагогічних теорій, Онищенко В. (2013)
Литвин А. - Застосування категорії "педагогічна умова” в наукових дослідженнях (2013)
Третяк А. - Якість педагогічної освіти в контексті світових тенденцій розвитку вищої школи (2013)
Руденко Л. - Формування комунікативної культури майбутніх фахівців: особистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи (2013)
Брянцева Г. - Методика навчання майбутніх учителів збалансованих комп’ютерних презентацій (2013)
Брянцев О. - Методичні рекомендації до візуального ряду навчального посібника з комп’ютерної графіки (2013)
Романенко Ю. - Технологія співпраці як шлях реалізації інтеграції в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Довженко І. - Роль ділової гри у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування (2013)
Ємчик Л. - Дидактичні підходи до структурування змісту підручника для професійної школи (2013)
Луговська Е. - Педагогічні умови формування фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Бондар Л. - Дидактичні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів у професійній підготовці (2013)
Зейналова Т. - Форми інтеграції навчально-виробничого процесу з технологіями виробництва (2013)
Волженцева І. - Комплексно-структурний аналіз психічних станів студентів у контексті генезису поліфункціональної регуляції (2013)
Сірко Р. - Методологічні питання екстремальної психології (2013)
Гнатюк М. - Розвиток технічної обдарованості у студентів як джерело створення об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Будник О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності (за результатами формувального експерименту) (2013)
Корнят В. - Сучасний стан сформованості діагностичних умінь майбутніх соціа-льних педагогів (2013)
Корнієнко І. - Особистісні риси старшокласників із повних і неповних сімей (2013)
Данильчук Л. - Роль засобів масової інформації у соціальній профілактиці торгівлі людьми (2013)
Микитюк О. - Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл (2013)
Климків Р. - Вплив міжособистісної взаємодії на формування просоціальних взаємин осіб, які відбувають покарання з випробування (2013)
Пастирська І. - Історичний досвід інтеграції змісту освіти (2013)
Антонюк Г. - Початок зближення теоретичної науки з природознавством в освітньому просторі України XVII –XVIII ст. (2013)
Сергеєва Л. - Прогнозування розвитку ринку праці як інструмент діалогу професійних навчальних закладів із соціальними партнерами (2013)
Вдович С. - Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (Інформація про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, м. Львів, 9-10 жовтня 2013 р.) (2013)
Копельчак М. - Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи (Інформація про ХІІ Педагогічні читання пам’яті В. П. Жука, м. Львів, 27 листопада 2013 р.) (2013)
Наші автори (2013)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2014)
Конгрес Europrevent 2014, Амстердам, Нідерланди (2014)
Всеукраїнська соціальна програма "Хронічні захворювання: профілактика та контроль": пункт призначення – Житомир (2014)
Не такий жахливий стрес, як реакція на нього (2014)
Корост Я. В. - Фізичні вправи і гідратація (2014)
Колотуша В. Г. - Психопатологічні прояви у жінок в перименопаузальний період та можливості їх корекції негормональними методами (2014)
Яковлева Л. Н. - Легочная артериальная гипертензия, Почепцова Е. Г. (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2014)
Мымренко С. Н. - Особенности течения фибрилляции предсердий при различных синдромах: вопросы диагностики. Часть 2 (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2014)
Вакалюк Л. М. - Чинники ризику розвитку гнійно-запальних ускладнень після кесаревого розтину (2014)
Мурашко Н. К. - Особенности лечения у пациентов с когнитивными нарушениями, Залесная Ю. Д., Николов Н. А., Ходаковская О. Н. (2014)
Грищенко О. В. - Комплексная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза, Бобрицкая В. В., Коровай С. В. (2014)
Стаднік С. М. - Розлади когнітивних функцій та особливості гемодинамічних порушень у хворих з фібриляцією передсердь (2014)
Лебідь О. І. - Індексна оцінка стану тканин пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням при комбінованому застосуванні антисептика та фітозбору, Шманько В. В. (2014)
Bakshiyev B. A. - The role of computer tomography in diagnostics of central lung cancer, Dadashova V. A. (2014)
Шкляєва О. П. - Роль нейропротекторів у лікуванні ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2014)
Міжнародний день людини із синдромом Дауна: здоров’я і благополуччя для всіх (2014)
Князькова И. И. - Профилактика внезапной сердечной смерти при сердечной недостаточности фокус на блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов (2014)
Пасічник І. Д. - Психологічні характеристики індивідуального мислення (2009)
Антонік О. М. - Переваги та недоліки застосування трансформаційного методу в навчанні граматичних структур англійської мови (2009)
Артерчук Т. О. - Релігійне виховання як проблема у німецькій педагогіці (2009)
Білозерська С. І. - Вольові зусилля та їх роль у спортивній діяльності (2009)
Белявська О. О. - Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (психологічні властивості обумовлення процесу вивчення мови) (2009)
Бучко В. Б. - Роль емоцій у розв’язуванні господарських спорів (2009)
Вербець В. В. - Проблеми розвитку потенціалу соціології та педагогіки як соціально-гуманітарних наук (2009)
Власюк О. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки студентів (2009)
Гандабура О. В. - Роль мотивації в процесі професійного саморозвитку майбутніх учителів (2009)
Гандзілевська Г. Б. - Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра (2009)
Грицай Н. Б. - Підготовка майбутніх учителів біології до організації позакласної роботи з предмета під час педагогічної практики (2009)
Даюк Ж. Ю. - Оцінка діяльності Кременецького ліцею польськими і російськими діячами першої половини ХІХ століття (2009)
Зубілевич М. І. - Подолання психологічних бар’єрів при вивченні іноземної мови засобами культурологічно зорієнтованого навчання, Бігунова С. А. (2009)
Каламаж Р. В. - Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-компетенції (2009)
Камінська О. В. - Вплив гендерних стереотипів на формування самоставлення особистості (2009)
Карчевський І. Р. - Роль штучно-ускладнених умов діяльності у формуванні нових моторних компонентів особистості спеціалістів (2009)
Касаткіна О. В. - До проблеми розвитку соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови (2009)
Квашук О. В. - Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи (2009)
Кобера А. В. - Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі (2009)
Кобилянський О. В. - Покращення підготовки студентів-економістів у ВНЗ із безпеки життєдіяльності (2009)
Колісник В. М. - Моделі переробки інформації людиною-ключ до проблеми освіти й виховання (2009)
Коробко О. М. - Когнітивний підхід до навчання спілкування англійською мовою (2009)
Король Л. Д. - Український національний характер та фактори його формування (2009)
Костюк О. Ю. - Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині (друга половина ХІХ ст.) (2009)
Костюченко О. М. - Психологічні особливості соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2009)
Лазарчук О. В. - Клініко-психологічні аспекти невротичних, пов’язаних зі стресом, та соматоформних розладів (2009)
Лотоцька І. В. - Теоретичний аналіз процесу формування соціального потенціалу студентської молоді (2009)
Лубіна Є. - Мобільне навчання у дидактиці вищої школи (2009)
Лушпай Л. І. - Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці (2009)
Матласевич О. В. - Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари (2009)
Мельник Н. М. - Когнітивна модифікація поведінки як механізм корекції злочинців (2009)
Михальчук Н. О. - Констатація розуміння старшокласниками літературних творів (2009)
Оксентюк Н. В. - Емпіричне дослідження розвитку рефлексії інтелігенції в умовах ВНЗ (2009)
Онищук В. І. - Знання і здібності керівника аматорського музичного колективу (2009)
П’янковська І. В. - Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини (2009)
Пасічник Н. І. - Вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учні: гіпотези і докази (2009)
Пасічник Я. А. - Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи (2009)
Плиска Ю. С. - Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда (2009)
Попчук О. В. - Теоретичні аспекти дефініції феномена професійної культури (2009)
Романюк В. Л. - Проблеми діагностики розладів психіки і поведінки особистості: генетичні, антропологічні та функціональні аспекти (2009)
Ситняк О. В. - Розвиток діалогічного мовлення студентів немовних спеціальностей на основі гендерного підходу (2009)
Сімак А. А. - Реалізація копінг-поведінки в період нормативної кризи (2009)
Хомич Т. М. - Психологічне насильство у сім’ї (2009)
Хупавцева Н. О. - Становлення продуктивності творчого мислення особистості (2009)
Чернюшок О. В. - Учбовий аналіз композиції у методиці викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (2009)
Чубук Р. В. - Організаційно-технологічні аспекти створення прийомних сімей (2009)
Шостак І. В. - Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розвитку проблеми (2009)
Юрченко В. М. - Вивчення свідомості людини як предмет метапсихології (2009)
Jurewicz M. - "Czas wolny młоdziezy і jego spоłeczne uwarunkowania” (2009)
Титул, зміст (2013)
Стельмащук А. М. - Особливості функціонування українського агробізнесу в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки, Гангал Л. С. (2013)
Пуцентейло П. Р. - Стратегічні напрями розвитку тваринництва України (2013)
Смоленюк Р. П. - Формування кластерно-кооперативної моделі розвитку сільського господарства (2013)
Бойчик І. М. - Функціональні елементи ринкової інфраструктури та їх вплив на діяльність виробничих підприємств (2013)
Яхно Т. П. - Вітчизняний ринок автомобільного пального в системі міжгалузевих зв’язків економіки України, Семів Г. О. (2013)
Дука А. П. - Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Копистира А. М. - Типологія корупції в Україні (2013)
Пасічник Т. П. - Борговий стан України: сьогодення та майбутнє (2013)
Дуранова Т. А. - Особливості конкуренції на ринку соняшникової олії в Україні (2013)
Ревун К. І. - Використання важелів фінансової політики у подоланні дисбалансів розвитку національної економіки (2013)
Іляш Н. І. - Концептуальні підходи до визначення поняття "реальний сектор економіки” (2013)
Пересунько З. М. - Інновації як чинник еволюційних змін цивілізації (2013)
Волощук К. Б. - Прогнозування інноваційної діяльності підприємств (2013)
Шипуліна Ю. С. - Механізми формування інноваційно-сприятливого середовища на промисловому підприємстві (2013)
Жежуха В. Й. - Формування інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2013)
Ільків Л. А. - Інноваційний потенціал аграрного підприємства: сутність та стратегія використання (2013)
Тимофієва Г. С. - Страхування експортних кредитів як один з пріоритетних напрямків підтримки зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, Прокопук Л. М. (2013)
Ващенко Н. В. - Визначення антикризового управління прибутком підприємства, Алєксєєва Ю. С. (2013)
Куц Л. Л. - Види інновацій підприємств, Окопний Л. С. (2013)
Вудвуд В. В. - Резерви зниження собівартості продукції як один із напрямків підвищення ефективності функціонування підприємства, Козакова І. Ф. (2013)
Жуковська Т. О. - Сутність та особливості формування економічно ефективної системи мотивування персоналу промислових підприємств в умовах скорочення видатків (2013)
Радамовська І. В. - Необхідність врахування ризиків у процесі управління конкурентостійкістю підприємств (2013)
Стельмащук Н. А. - Структура маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників (2013)
Кравчук Н. О. - Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Гулай І. О. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності системи фінансового контролю на підприємстві (2013)
Лужецький А. І. - Ідентифікація поняття "конкурентний потенціал підприємства" та підходи до його управління (2013)
Нідзельська Т. Л. - Формування стратегічного потенціалу сільсьгосподарських підприємств (2013)
Колєснік Т. С. - Ключові напрями фінансової стратегії підприємства (2013)
Фурдичко О. І. - Реструктуризація землекористування та сучасні особливості створення і розвитку вінницької птахофабрики, Власенко І. В. (2013)
Парфенюк Є. І. - Недоліки та напрями удосконалення регіональної політики державної підтримки розвитку малого підприємництва (на прикладі Львівської області) (2013)
Струтинська І. В. - Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону (2013)
Дружиніна В. В. - Діагностика професійно-освітніх переваг випускників шкіл м. Кременчука, Орлянський А. Г. (2013)
Линский Д. В. - Прогнозирование развития региональной системы с использованием метода анализа иерархий (2013)
Гроздева Е. А. - Формирование модели регионального интеграционного менеджмента санаторно-курортного комплекса АР Крым (2013)
Поліщук Н. В. - Інноваційні підходи до компаративного аналізу результативності процесу здійснення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: міждержавний аспект (2013)
Сава А. П. - Обгрунтування комплексу фінансово-кредитних важелів в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва, Сидорук Б. О. (2013)
Олійник О. Р. - Інфраструктура ринку екобезпечної аграрної продукції: досвід Європи та українські перспективи (2013)
Перун Н. Я. - Екологічне страхування сільськогосподарських земель як напрямок їх охорони (2013)
Фарйон О. О. - Функціонування сільського зеленого туризму в Україні в умовах ринкової економіки (2013)
Юкіш В. В. - Людські ресурси та людський капітал у Львівській області: нагромадження чи втрати (2013)
Сухий О. О. - Рівні наукового пізнання людського капіталу в сучасних економічних системах (2013)
Попадюк Т. С. - Методичні підходи щодо аналізу трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Доманчук Д. П. - Теоретико-практичні підходи до оцінки корпоративного управління в акціонерних товариствах, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Яворська Т. І. - Методологія наукового дослідження розвитку малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Шевченко О. Л. - Взаємозв’язок індивідуальності бренда та психологічних характеристик покупців (2013)
Тюленєва Ю. В. - Теоретичні основи поглинання та злиття з позиції мікроекономічних законів (2013)
Оленічева Ю. О. - Кластеризація багатоквартирних будинків як засіб оптимального використання ресурсів у сфері ЖКГ (2013)
Бойчук В. А. - Методи прийняття стратегічних управлінських рішень, Проскурович О. В. (2013)
Миронюк Ю. Б. - Особливості проведення процедури запиту цінових пропозицій (2013)
Романишин О. В. - Особливості формування ринку м’яса в Україні (2013)
Дзюбіна К. О. - Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків (2013)
Юхимець Р. С. - Еволюція формування контрактних відносин (2013)
Ящук Т. А. - Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку (2013)
Кропивко М. М. - Інвестиційне забезпечення діяльності фермерських господарств (2013)
Семів С. Р. - Ефективність банківського фінансування кооперативних організацій країн ЄС (2013)
Здреник В. С. - Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять (2013)
Федорчук Н. В. - Деякі кризові явища сучасної глобальної фінансової системи (2013)
Хопчан В. М. - Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості, Хопчан М. І. (2013)
Шакура О. О. - "Bancassurance" - як перспективна форма конвергенції банків та страховиків (2013)
Мазур Г. Ф. - Діагностика фінансово-економічного механізму стимулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Николишин Ю. І. - Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні, Кашперська О. В. (2013)
Вербіцька І. І. - Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств (2013)
Нечаюк І. Б. - Шляхи оптимізації державного бюджету з урахуванням поточного боргового навантаження (2013)
Іваницька М. П. - Напрями посилення ролі податкових надходжень у системі доходів міських бюджетів (2013)
Карагозлю Ю. - Використання аналізу фінансової стійкості в оцінці ризиковості місцевих бюджетів (2013)
Труфен А. О. - Теоретичні і практичні аспекти обліку суб’єктів малого підприємництва (2013)
Грубяк С. В. - Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств (2013)
Клименко С. О. - Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2013)
Жидовська Н. М. - Формування управлінського обліку в системі ефективного управління процесами банку, Гром'як Т. Д. (2013)
Крупельницька І. Г. - Проблематика економічного аналізу ліквідності і платоспроможності в сучасних умовах, Юшко Я. І. (2013)
Фостолович В. А. - Теоретичні аспекти оцінки рівня ризиків при визначенні ефективності банківських операцій, Семенова К. В. (2013)
Катроша Л. В. - Аудит ефективності як перспективний метод державного фінансового контролю у системі державних закупівель в Україні (2013)
Поліщук С. В. - Сутнісний аспект та аналіз підходів до організації бюджетування (2013)
Бардаш С. В. - Внутрішній контроль інформаційних комп’ютерних технологій (2013)
Бурлаков О. С. - Управління ризиками ІТ-аутсорсингу в сучасних умовах господарювання (2013)
Іваненко І. А. - Злиття (поглинання) у секторі інформаційних технологій, Чернявська А. В. (2013)
Башинська І. О. - Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства з позиції сценарно-цільового підходу (2013)
Корнієнко Т. О. - Управління фінансовою безпекою на підприємстві (2013)
Біленська Я. Р. - Застосування системи одночасних рівнянь для оцінювання рівня інформаційного забезпечення виробничо-господарського об’єднання в розрізі складових його інноваційного потенціалу (2013)
Анотації (2013)
Титул, зміст (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2013)
Тарасюк М. В. - Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці (2013)
Смоленюк Р. П. - Концептуалізація реструктуризації агропромислового виробництва в транзитивній економіці (2013)
Тустанівський Б. О. - Емпірична оцінка потенціалу поглиблення трансатлантичної торговельної співпраці (2013)
Самойлик Ю. В. - Інституціональні основи кооперації та інтеграції виробників м’ясної продукції (2013)
Іщенко М. І. - Визначення понаднормативних зобов’язань підприємства під час оцінки його фінансово-економічного стану (2013)
Бондарчук О. М. - Підвищення ефективності діяльності гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу шляхом оптимізації їх виробничих витрат, Голобородько Б. Ю. (2013)
Крупська В. О. - Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку як основа успішної діяльності підприємств поштового зв’язку в сучасних умовах господарювання (2013)
Хаустова К. М. - Методика моделювання інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства (2013)
Карась О. М. - Використання програм лояльності підприємствами системи споживчої кооперації України (2013)
Жук Ю. О. - Управління матеріальними та людськими потоками на підприємствах готельного господарства (2013)
Пархомець М. К. - Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика, Уніят Л. М. (2013)
Видіборець А. П. - Критеріальні основи ефективності фінансової політики місцевих органів влади (2013)
Cкрипчук П. М. - Стратегічні напрямки розвитку зеленого бізнесу через призму водогосподарського менеджменту в Україні, Судук О. Ю. (2013)
Чернушкіна О. О. - Продуктивність праці в Україні: порівняльний аспект (2013)
Дронь Є. В. - Трудовий потенціал регіону: передумови та тенденції розвитку, Андрійчук Х. В., Дума Н. В. (2013)
Федорак В. І. - Інноваційно-інвестиційний розвиток як основа аграрного виробництва (2013)
Никончук В. М. - Роль та дії керівника в процесі розвитку конфлікту, Цимбріляк К. С. (2013)
Коновалов Ю. О. - Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти, Миронов О. В. (2013)
Ратинський В. В. - Використання conjoint-аналізу на ринку світлих нафтопродуктів (2013)
Шуран І. В. - Ефективність диверсифікації машинобудівних підприємств з погляду кадрового забезпечення (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків: сучасні підходи та програми українських банків (2013)
Кудляк Ю. В. - Особливості проведення реінжинірингу банківських бізнес-процесів в умовах конкурентного середовища (2013)
Левенець О. В. - Прагматика вдосконалення мобілізації податкових надходжень до місцевих бюджетів України (2013)
Онуфрійчук О. П. - Стійкість державних фінансів та її забезпечення у зарубіжних країнах (2013)
Педченко Н. С. - Методичний інструментарій оцінки стану формування та використання фінансового потенціалу підприємства на основі таксономічного аналізу (2013)
Матвійчук М. З. - Облік запасів: управлінський аспект оптимізації (2013)
Олійничук В. М. - Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності, Олійничук О. І. (2013)
Мужевич Н. В. - Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві (2013)
Максименко А. О. - Оцінка рівня інформаційного забезпечення сільських територій західного регіону України (2013)
Реферати (2013)
Білак Ю. Ю. - Пружне розсіювання повільних електронів атомами на кути, залежні від енергії зіткнення (2001)
Ломпей Р. Р. - Вивчення трансформаційних властивостей хвильової функції при переході в неінерціальні системи відліку (2001)
Ломпей Р. Р. - Вплив прискорення на еволюцію квантовомеханічного гармонічного осцилятора (2001)
Фейер В. М. - Електронна спектроскопія плівок Mg (2001)
Жуков А. О. - Комбінована обробка за допомогою лазерного поверхневого зміцнення і саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Жигуц Ю. Ю., Шиліна Е. П., Дж. Дата Мажумдар (2001)
Гайсак І. І. - Система рівнянь Раріти-Швінгера і ширини розпаду кварконіїв, Морохович В. С. (2001)
Григорьева О. В. - Применение дифференциального термомагнитного анализа для исследования аморфных сплавов на основе железа (2001)
Маслюк В. В. - Аb іnіtіо розрахунок коливальних спектрів структурних комплексів (2001)
Гринь Л. А. - Особенности термолюминесценции монокристаллов Li2В4О7, активированных Tm3+, Се3+, Еu3+ (2001)
Лопушанський В. В. - Утворення радіаційних центрів забарвлення в лужноцинкоборосилікатному склі (2001)
Чернякова Ю. Г. - Расчет сателлитной структуры линий в спектрах Не- и Ne-подобных ионов на основе релятивистской теории возмущений (2001)
Кабаль Р. В. - Поведінка критичного індексу параметра порядку вздовж р, Т- діаграми в кристалах Sn2P2(S1-xSex)6 (2001)
Коnтros J. - Models with realistic reggeons for t=0 high energy scattering, Коnтros К., Lеngyel А. (2001)
Гунда Т. В. - Комп’ютерний аналіз кривих термостимульованої люмінесценції монокристалів лейкосапфіру (2001)
Мельниченко Т. Д. - Визначення частки флуктуаційного вільного об’єму в стеклах систем Аs-S(Sе) (2001)
Тrushkin S. V. - Surfase micromorphology research of lead telluride epitaxial layers, doped by germanium, gallium and indium, Lytvyn Р. М. (2001)
Лукач П. М. - Високотемпературні аномалії діелектричних властивостей сегнетоелектриків та КH2РО4 та KD2РО4 в умовах всебічного стиснення, Гуйван Г. М. (2001)
Базавов А. Д. - Малая осцилляторная длина в представлении гармонического осциллятора, Филиппов Г. Ф. (2001)
Міца О. В. - Моделювання спектральних характеристик неоднорідних плівок при лінійному розподілі показника заломлення (2001)
Кнома М. V. - Green’s function for the one of model two-centre potential in molecular physics (2001)
Мельниченко Т. Д. - Залежність величини параметрів теорії вільного об’єму від перенапруженості хімічних зв’язків у скловидних халькогенідах, Різак В. М., Мельниченко Т. М. (2001)
Горпинич О. К. - Про механізм розпаду збудженого рівня Не, утвореного при + t взаємодії, Поворозник О. М., Рознюк Ю. С., Стружко Б. Г. (2001)
Васильєва Г. В. - Використання різних типів вугільних сорбентів для концентрування та радіоаналітичного визначення йоду, Осипенко А. П. (2001)
Нямещук М. О. - Оптимізація роботи з елементами групи підстановок в обчислювальних системах (2001)
Loboda N. S. - Neural networks and multi-fractal modeling the non-linear complex systems (2001)
Горпинич О. К. - Дослідження незв’язаних станів ядра 5Не із взаємодії альфа-частинок з тритієм при енергії 27,2 МеВ, Поворозник О. М., Рознюк Ю. С., Стружко Б. Г. (2001)
Лобода А. В. - Расчет сателлитной структуры линий в спектрах He и Ne-подобных ионов на основе релятивистской теории возмущений (2001)
Паранчич С. Ю. - Бар’єри Шотткі на основі структур Аl-СdТе:V, Танасюк Ю. В. (2001)
Гайсак І. І. - Тензорні сили і асимптотика хвильових функцій, Селянчин Р. І., Брунцко Д., Кіш Я. (2001)
Волоський В. М. - Підвищення чутливості методу ретроспективної термолюмінесцентної дозиметрії на основі кварцу, Шолом С. В., Чумак В. В. (2001)
Немет А. М. - Особливості досліджень непружних процесів зіткнень електронів з іонами підгрупи цинку (2001)
Мельниченко Т. М. - Параметри теорії вільного об'єму стекол з тригональною локальною координацією, Мельниченко Т. Д., Коцак Я. Я., Куцєнко Я. П., Пуга П. П. (2001)
Vітаvетsкауа І. А. - Nuclear size effect and QED corrections to energy levels of heavy and superheavy Li-, Cu-like ions (2001)
Лямаєв В. І. - Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції тонкоплівкових структур (2001)
Амбросов С. В. - Оптимальные схемы селективной фотоионизации атомов со столкновительной ионизацией (2001)
Капустей М. М. - Дослідження енергетичного спектру деформованих ядер в адіабатичному підході, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2001)
Куделич О. И. - О резонансном возбуждении связанных состояний атома самария, Гомонай А. И. (2001)
Шпинарева И. М. - Селективная фотодиссоциация и фотоионизация молекул: оптимизационные модели (2001)
Стець М. М. - Визначення вмісту гамма-активних нуклідів у цеолітах (2001)
Бандурин О. Ю. - Використання лазерів у медицині (2001)
Марунчак В. М. - Люмінесцентні властивості полікристалів Li2В4О7:Cu, отриманих при малій тривалості відпалу скла (2001)
Лінтур М. І. - Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр, Маркович Л. М., Мастюгін В. О., Приходько М. В., Шароді І. С. (2001)
Лінтур М. І. - Електрон-фотонна емісія КВr, Мастюгін В. О., Приходько М. В., Поп С. С. (2001)
Проценко І. Ю. - Електрофізичні властивості двошарових плівок на основі Со, Сr, Nі в умовах взаємної дифузії атомів, Чорноус А. М., Шпетний І. О. (2001)
Гунда Б. М. - Термостимульована люмінесценція монокристалів Li2В4О7, вирощених із стехіометричного розплаву та розплаву з надлишком В2О3 (2001)
Кіцула І. Я. - Оцінка ємності інформаційних середовищ з локальною взаємодією (2001)
Котляревский М. Б. - Радикало-лучевая геттерирующая эпитаксия - новый метод в технологии полупроводниковых материалов А3В5, Кидалов В. В., Ревенко А. С. (2001)
Куклина И. В. - Стохастическая динамика атомных систем в магнитном поле (2001)
Пундяк О. І. - Оцінка невизначеності розподілу ймовірностей відстаней між частинками, обумовленої дисипацією їх механічної енергії у в’язкому середовищі (2001)
Титул, зміст (2013)
Дубик В. Я. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу (2013)
Марків Г. В. - Реалії та перспективи співпраці України з міжнародним валютним фондом (2013)
Дулеба Н. В. - Методичні основи оцінки стану господарської діяльності автотранспортного підприємства як складової його економічної безпеки (2013)
Сумець О. М. - Ключові фактори впливу на вибір місця розташування об’єктів логістичної системи господарського агропромислового формування (2013)
Фаріон В. Я. - Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств (2013)
Бержанір І. А. - Діагностика фінансової стійкості підприємств України (2013)
Любченко Н. Л. - Система комунікаційного менеджменту підприємства (2013)
Станко Г. В. - Механізми покращення техніко-технологічної бази агропідприємств Буковини (2013)
Витвицька О. Д. - Інтегральна оцінка можливостей розвитку інвестиційного забезпечення зерновиробництва Тернопільської області (2013)
Талах В. І. - Форми прояву кризи в регіональних соціально-економічних системах (2013)
Дронь Є. В. - Інвестиційна діяльність як фактор розвитку підприємств регіону, Паламарюк Ю. М. (2013)
Цопа М. Б. - Аналіз ринку безалкогольної продукції у Вінницькій області. перспективи розвитку (2013)
Галюк І. Б. - Енергія розвитку організаційних систем (2013)
Кошель А. О. - Методологічні основи розробки робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту (2013)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональний розвиток сільських територій (2013)
Ковтуненко К. В. - Комерціалізація як процес впровадження і підтримки інноваційних розробок, Гутарева Ю. В. (2013)
Давлетбаева Н. Б. - Теоретико-методологические основы комплексной оценки проектов создания интегрированных корпоративных структур (2013)
Лаврів Л. А. - Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи (2013)
Драбаніч А. В. - Якість продукції та її вплив на ціну, Немировський В. Д. (2013)
Кульчицька Н. Є. - Оцінка рівня податкового навантаження: вітчизняні реалії та зарубіжна практика (2013)
Колач С. М. - Гроші як економічний та психологічний феномен суспільства (2013)
Манухіна М. Ю. - Оособливості аудиту операцій з основними засобами на підприємстві (2013)
Спяк Г. І. - Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”), Сас Б. Б. (2013)
Романків І. Я. - Особливості бухгалтерського обліку і економічного контролю витрат виробництва (2013)
Юрчишена Л. В. - Застосування матричного підходу до оцінки фінансової стійкості підприємства, Цимбал Н. В. (2013)
Неміш Ю. В. - Методи та підходи дослідження процесу управління основними засобами (2013)
Ляхович Л. А. - Інформаційне забезпечення системи управління інвестиційними проектами підприємства (2013)
Ilienko O. V. - Simulation of international business security space (2013)
Гладчук О. О. - Особливості застосування сучасних комп’ютерних технологій в економічному аналізі (2013)
Реферати (2013)
Автори реферати (2013)
Титул, зміст (2013)
Смоленюк Р. П. - Формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Шаперенков А. В. - Державно-банківське партнерство в розвитку інноваційного потенціалу України (2013)
Бялковська Г. Д. - Наукові засади забезпечення конкурентоспроможності тютюнового виробництва в аграрному секторі економіки України (2013)
Петриченко І. В. - Фактори і детермінанти розвитку галузі кормовиробництва в Україні (2013)
Старух А. І. - Сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Міхальова К. В. - Науково-методичні засади сталого соціально-економічного розвитку України (2013)
Крейдич І. М. - Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства, Бояринова К.О., Ляшенко О. О. (2013)
Bilomistna I. I. - The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise, Bilomistnyi O. M., Кovalchuk А. V. (2013)
Стельмащук Н. А. - Стратегія внутрішньо-господарського маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Чайківський І. А. - Інтеграційні засади розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації (2013)
Кобаль І. О. - Методичні аспекти побудови стратегічної карти BSC в транспортно-експедиційній компанії (2013)
Лучик В. Є. - Методологічні аспекти проблеми визначення пріоритетів політики регіонального розвитку, Лучик М. В. (2013)
Покотильська Н. В. - Формування ринку продукції тваринництва в Хмельницькій області (2013)
Сімків Л. Є. - Проблеми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення в умовах диспропорційності економічного зростання, Клівета Н. А., Клюба Е. Я. (2013)
Федоришин В. С. - Формування регіональної політики розвитку комунальної власності територіальних громад (2013)
Шапочка М. К. - Мотивація екологізації автотранспорту в системі управління природоохоронною діяльністю, Маценко О. М., Пронікова Ж. С. (2013)
Півторак М. В. - Проблеми зайнятості в аграрному секторі економіки України (2013)
Ратушенко О. І. - Ефективність управління трудовим потенціалом в сучасних умовах (2013)
Карпенко А. М. - Організаційно-економічні засади формування ринкової інфраструктури продовольчого ринку України (2013)
Запша Г. М. - Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності: регіональний аспект (2013)
Сєвка В. Г. - Формування ринкових відносин у сфері незавершеного житлового будівництва (2013)
Драбаніч А. В. - Сучасний стан управління якістю продукції в харчовій промисловості, Коваленко І. О. (2013)
Корчемлюк А. І. - Проблеми ефективного функціонування корпоративних структур в аграрному секторі економіки (2013)
Яцьківська О. М. - Методичний підхід до оцінки рівня інноваційної активності аграрних підприємств (2013)
Горященко Ю. Г. - Фінансовий аналіз стану основних засобів та джерела фінансування процесу їх відтворення (2013)
Стубайло Т. С. - Банківські кризи: причини та наслідки (2013)
Олійник В. М. - Науково-методичний підхід до розрахунку страхового тарифу в КАСКО страхуванні, Рубан С. О. (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків в Україні: сучасні законодавчі аспекти (2013)
Білик І. В. - Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: особливості розвитку та напрямки модернізації в Україні (2013)
Мацьків В. В. - Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств (2013)
Калустян Я. В. - Оцінка систем місцевого оподаткування зарубіжних країн (2013)
Шишова Ю. Г. - Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву (2013)
Крисоватий І. А. - Аналіз трактувань поняття "податкове регулювання інноваційної діяльності” у працях зарубіжних та вітчизняних вчених (2013)
Кіц М. В. - Теоретичне обґрунтування державної підтримки сільського господарства (2013)
Смушак М. В. - Порядок і особливості фінансування, використання, обліку, оподаткування та контролю внесків у статутний капітал комунального підприємства (2013)
Чорний В. С. - Особливості вимірювання взаємозв’язків між явищами та їх ознаками в митній статистиці (2013)
Гуца О. Н. - Внедрение процессно-ориентированного подхода в управление предприятием как основа его экономической безопасности (2013)
Августин Р. Р. - Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, зміст (2014)
Лучик В. Є. - Оцінка фінансової компоненти економічної безпеки суб’єктів господарювання аграрної галузі, Лучик М. В. (2014)
Клокар О. О. - Державне регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2014)
Кісіль М. І. - Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства (2014)
Fedun I. L. - Enhancing of innovation and investment activity in the agribusiness under the cluster approach (2014)
Конотоп Г. О. - Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2014)
Стельмащук А. М. - Відтворення та інтенсифікація молочного скотарства в аграрних господарствах (2014)
Баглей Р. Р. - Теоретичні аспекти розвитку корпорацій (2014)
Skryl V. V. - The investment attractiveness evaluation enterprises of Ukraine, Lyba K. S. (2014)
Рябикіна О. Г. - Оцінювання ефективності формування й розвитку техніко-технологічної бази та її впливу на результативність діяльності підприємства (2014)
Романко О. П. - Інформаційні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Мельник О. І. - Систематизація зовнішніх факторів конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Медвідь В. Ю. - Системний підхід до забезпечення ефективності економічного регулювання розвитку регіонів (2014)
Чирва О. Г. - Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем (2014)
Лазарєва О. В. - Особливості розвитку земельного менеджменту в системі раціонального використання земель (2014)
Лисюк О. В. - Мотивація сільськогосподарських підприємств як визначальний фактор формування системи землекористування (2014)
Бугайчук О. В. - Трансформація сільськогосподарських земель у зоні допустимого радіоактивного забруднення (2014)
Свинтух М. Б. - Організаційні аспекти виробництва і використання палива з відходів деревини (2014)
Сатир Л. М. - Прогнозування сталого розвитку сільських територій України на основі моделі Хольта-Вінтерса (2014)
Глухова О. О. - Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення (2014)
Поліщук Я. П. - Оцінка соціально-демографічного розвитку сільських територій (2014)
Сарай Н. І. - Сучасні маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством (2014)
Грибова Д. В. - Формування та розвиток овочівницької галузі в умовах зростаючого попиту на продукцію (2014)
Мокіна С. М. - Методика оцінювання сили бренду роботодавця за точками контакту (2014)
Чикуркова А. Д. - Емісійна стратегія публічних акціонерних товариств (2014)
Олійничук В. М. - Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах структурних змін податкової політики держави (2014)
Антонюк О. І. - Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні (2014)
Гур'єва І. В. - Удосконалення теоретико-методичних підходів до визначення показника чистого приведеного доходу при різних джерелах фінансування інвестицій (2014)
Мацьків В. В. - Особливості формування фінансового капіталу підприємств (2014)
Гуцаленко Л. В. - Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів, Божок І. І. (2014)
Домбровська Н. Р. - Дебіторська та кредиторська заборгованості: проблеми класифікації (2014)
Костецький Я. І. - Аналіз складу і структури оборотних активів (2014)
Буратинський В. В. - Класифікація фінансових інестицій у бухгалтерському обліку (2014)
Хомовий С. М. - Формування інформаційного забезпечення біоенергетичної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Стасюк А. Н. - К вопросу о сущности экономической диагностики (2014)
Полуектова Н. Р. - Моделювання впливу ERP-систем на бізнес-процеси підприємств (2014)
Новікова В. В. - Прогнозування інфляційних процесів на основі апарату нейронних мереж (2014)
Попівняк Ю. М. - Модель оптимізації функціонування організаційно-фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства (2014)
Мікловда В. П. - Міжнародна трудова міграція в контексті глобальних змін (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Пармакли Д. М. - Особенности расчетов экономической эффективности инновационных разработок в сельском хозяйстве (2014)
Азизов Г. С. - Метод расчета экономической эффективности воспроизводственного процесса в экономике Украины (2014)
Сімків Л. Є. - Якісне економічне зростання в Україні, його оцінка та шляхи забезпечення (2014)
Сніщенко Р. Г. - Оцінка ефективності стратегічного менеджменту (2014)
Дубик В. Я. - Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і нарощення прибутковості, Осідач О. Б. (2014)
Кухтин О. Б. - Прояви та наслідки віртуалізації світового фондового ринку в період глобальних трансформацій (2014)
Олійник Т. І. - Вплив оцінки земель сільськогосподарського призначення на ефективність діяльності підприємства, Винограденко С. О., Васильєва В. Ю. (2014)
Кочкодан В. Б. - Теоретичні аспекти прогнозування структурних характеристик капіталу підприємства (2014)
Матвійчук Т. О. - Синтез матеріальних та нематеріальних складових потенціалу підприємства (2014)
Гангал Л. С. - Аналіз фінансового стану аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та шляхи його поліпшення (2014)
Сенічкіна О. Е. - Виявлення факторів впливу на результативність інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Котикова О. І. - Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення, Тесляр В. О. (2014)
Крахіна В. А. - Стратегія удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах (2014)
Голій Н. П. - Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції рослинництва Волинської області (2014)
Вишневська О. М. - Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Управління процесами ефективного використання природних ресурсів (2014)
Монастирська Т. Б. - Особливості формування звітності організацій з обслуговування житлового фонду (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського