Коновалова М. М. - Дихотомічна модель хронотопу в новелістичному циклі Уласа Самчука "Віднайдений рай" (2012)
Леончик О. М. - Фактуальне та фікціональне в романі Реї Галанакі "Життя Ізмаїла Ферік паші" (2012)
Мельничук І. В. - Макабричні образи і мотиви в українській бароковій поезії XVI – XVII століття (2012)
Порядна О. О. - Значення перекладацької діяльності І. Франка в українській літературній полісистемі (2012)
Рикев К. Р. - Милош: болгарские контекстуализации (2012)
Романенко Л. В. - Історична тематика в сучасній українській літературі (на матеріалі творів про подільського ватажка народних месників – Устима Кармалюка) (2012)
Сардарян К. Г. - Шевченківські мотиви у творчості грецьких літераторів Приазов’я (А. Шапурми, Л. Кір’якова) (2012)
Хаджи А. Ю. - Мотив свободи у романах В. Діброви "Бурдик" та Дж. Керуака "В дорозі" (2012)
Хорошков М. М. - Літературні дискусії другої половини ХІХ ст. як спосіб генерування нових мистецьких ідей (2012)
Крючкова Е. С. - Способы создания имиджа политических деятелей (на материале еженедельника "2000") (2012)
Леміш Н. Є. - Зіставний аналіз складових каузального комплексу в різноструктурних мовах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Грачова Т. М. - Декларація М. Хвильовим власних культурологічних констант у памфлеті "Апологети писаризму" (2012)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Микитичів дуб" (2012)
Євмененко О. В. - Художнє осмислення народницького руху у романі "Перші хоробрі" О. Соколовського (2012)
Коновалова М. М. - У пошуках шляхів розвитку української еміграційної літератури в епоху МУРу (на матеріалі статті І. Багряного "Думки про літературу") (2012)
Магас Л. І. - Використання сюжетів з фольклору в поемах І. Франка (2012)
Мараховська Н. В. - Наративна стратегія роману Рейчел Каск "Аrlington Рark" (2012)
Мельничук І. В. - Інтертекстуальність любовного дискурсу у поезії Ганни Чубач (2012)
Назаренко Н. І. - Проза Анни Бронте на українських теренах (2012)
Нікольченко Т. М. - Поезія горя і сліз (невольнича пісенність українського народу періоду Великої Вітчизняної війни), Нікольченко М. В. (2012)
Павленко О. Г. - Художній переклад як предмет теоретичної рефлексії (2012)
Романенко Л. В. - Кохання у творчості Дари Корній (за романами "Гонихмарник" і "Тому, що ти є") (2012)
Сардарян К. Г. - Незабутні імена: Федір Федорович Шебаніц (2012)
Хорошков М. М. - Літературно-критичні погляди М. Драгоманова та Б. Грінченка як вияв антиколоніального дискурсу української культури (2012)
Чубукина О. В. - Роман Ф. А. Эмина "Непостоянная Фортуна, или Похождение Мирамонда" и европейские бестселлеры XVIII века: опыт концептуального сопоставления (2012)
Шишкина И. Е. - Русский роман-фельетон в 60-х годах ХІХ столетия: "Петербургские трущобы" В. В. Крестовского (2012)
Вітренко А. В. - Характеристика семантики німецьких та українських прислів’їв про працю (2012)
Гордієнко О. В. - Народна етимологія як один із шляхів креації дериваційних елементів (на матеріалі сучасної англійської мови), Кечеджі О. В. (2012)
Дворова К. В. - Структурні особливості німецьких прислів’їв про кохання (2012)
Паничок Т. Я. - Афіксація як типологічно характерний спосіб словотворення в німецькій мові (2012)
Полтавець Ю. С. - Історія та вживання терміна "атракція" в мовознавчій традиції (2012)
Прима В. В. - Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні (2012)
Литвиненко Г. С. - Система архетипної фіксації інформації у контексті архетипного поля народної пісні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Бумбур Ю. М. - Герменевтика і поезія (2011)
Вялкова І. О. - Маріупольські альманахи 1991-2010 рр. (2011)
Дуркалевич В. В. - Стратегія "текст у тексті" у творах Івана Франка і Бруно Шульца (2011)
Коновалова М. М. - "Вітрами й сонцем бог мій шлях намітив": лірично-біографічна сповідь Олени Теліги (2011)
Мельничук І. В. - Феномен дзеркальної гри набутками культури у романі Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" (2011)
Сардарян К. Г. - Перипетії долі поета Леонтія Хонагбея (2011)
Хорошков М. М. - Метафізичний простір у новелах М. Яцкова, Ю. Будяка, О. Плюща, Катрі Гриневичевої (2011)
Абашина В. Н. - Идиоматичные синтаксические конструкции: фактор коммуникативной организации (2011)
Гарюнова Ю. О. - Вербалізація етичної оцінки в кінокритичному дискурсі (2011)
Гутникова А. В. - История развития модели, Швец В. М. (2011)
Мороз О. А. - Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти (2011)
Олійник С. В. - Декодування семантичного обсягу оцінних фразеологічних одиниць англійської та української мов за допомогою засобів когнітивної лінгвістики (2011)
Орєхов В. В. - Історія вивчення актуального членування речення (2011)
Романова Н. В. - Семантичне поле щастя в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Швець В. М. - Різновиди арго соціальних груп сучасної Греції та деякі їх особливості (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Title, contents (2013)
Швед А. Д. - Сколько нужно стволовых клеток? (Проблема банкирования пуповинной крови) (2013)
Iatsyshyna A. P. - MGMT expression: insights into its regulation. 1. Epigenetic factors (2013)
Marunych R. Yu. - Regulation of hexokinase and glucose-6-phosphate dehydrogenase genes expression at norm and pathology (2013)
Malanchuk O. M. - Generation of monoclonal antibody against protein phosphatase 5, Ovcharenko G. V., Tykhonkova I. O., Khoma O. S., Chorna U. V., Rubak M. P., Palchevskyy S. S. (2013)
Starykovych M. O. - Mitotic activity of anti-histone H1 sIgA-antibodies from milk of healthy mothers, Stoika R. S., Kit Yu. Ya. (2013)
Palchevska O. L. - Embryonically induced β-catenin haploinsufficiency attenuates postnatal heart development and causes violation of foetal genes program, Balatskii V. V., Andrejeva A. O., Macewicz L. L., Piven O. O., Lukash L. L. (2013)
Dergai O. V. - Interaction of ubiquitin ligase CBL with LMP2A protein of Epstein-Barr virus occurs via PTB domain of CBL and does not depend on adaptor ITSN1, Dergai M. V., Gudkova D. O., Tsyba L. O., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V. (2013)
Leibenko L. V. - Phylogenetic analysis of influenza A(H1N1)pdm viruses isolated in Ukraine during the 2009–2010 pandemic season, Polischuk V. P., Mironenko A. P. (2013)
Пальчиковська Л. Г. - Антивірусні властивості рослинних флавоноїдів – інгібіторів синтезу ДНК і РНК, Васильченко О. В., Платонов М. О., Старосила Д. Б., Порва Ю. І., Римар С. Ю., Атаманюк В. П., Самійленко С. П., Рибалко С. Л. (2013)
Pashynska V. A. - Model mass spectrometric study of competitive interactions of antimicrobial bisquaternary ammonium drugs and aspirin with membrane phospholipids, Kosevich M. V., Gomory A., Vekey K. (2013)
Kvasko O. Yu. - Increasing of antioxidant and superoxide dismutase activity in chicory transgenic plants, Matvieieva N. A. (2013)
Title, contents (2013)
40 Years of Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (2013)
Negrutska V. V. - Design and study of telomerase inhibitors based on G-quadruplex ligands, Dubey L. V., Ilchenko M. M., Dubey I. Ya. (2013)
El'skaya A. V. - Specific features of protein biosynthesis in higher eukaryotes, Negrutskii B. S., Shalak V. F., Vislovukh A. A., Vlasenko D. O., Novosylna A. V., Lukash T. O., Veremieva M. V. (2013)
Soldatkin A. P. - Biosensors. A quarter of a century of R&D experience, Dzyadevych S. V., Korpan Y. I., Sergeyeva T. A., Arkhypova V. N., Biloivan O. A., Soldatkin O. O., Shkotova L. V., Zinchenko O. A., Peshkova V. M. (2013)
Filonenko V. V. - PI3K/mTOR/S6K signaling pathway – new players and new functional links (2013)
Gordiyuk V. V. - Novel epigenetic markers of early epithelial tumor growth and prognosis, Kondratov A. G., Gerashchenko G. V., Kashuba V. I. (2013)
Dmitrenko V. V. - From reverse transcription to human brain tumors, Avdieiev S. S., Areshkov P. O., Balynska O. V., Bukreieva T. V., Stepanenko A. A., Chausovskii T. I., Kavsan V. M. (2013)
Kozyrovska N. O. - Crosstalk between endophytes and a plant host within information-processing networks (2013)
Tsyba L. O. - ITSN protein family: regulation of diversity, role in signalling and pathology, Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Nikolaienko O. V., Dergai O. V., Kropyvko S. V., Novokhatska O. V., Morderer D. Ye., Gryaznova T. A., Gubar O. S. (2013)
Title, contents (2013)
Kordium V. A. - 40 years within two epochs of two millennia (2013)
Potopalsky A. I. - Molecular genetic biotechnologies – the way to the welfare of the people and increasing of agriculture profitability, Bolsunova O. I., Zaika L. A. (2013)
Tkachuk Z. Yu. - 2'-5'-Oligoadenylates as a "tool" of innate immunity (2013)
Telegeev G. D. - Development of molecular oncohematology in Ukraine, Dybkov M. V., Dubrovska A. N., Miroshnichenko D. A., Tyutyunnykova A. P., Maliuta S. S. (2013)
Lukash L. L. - Regulation of mutagenesis by exogenous biological factors in the eukaryotic cell systems (2013)
Kunakh V. A. - Evolution of cell populations in vitro : peculiarities, driving forces, mechanisms and consequences (2013)
Tukalo M. A. - Recognition of tRNAs with a long variable arm by aminoacyl-tRNA synthetases, Yaremchuk G. D., Kovalenko O. P., Kriklivyi I. A., Gudzera O. I. (2013)
Alexeeva I. V. - Synthesis and study on biological activity of nitrogen-containing heterocyclic compounds – regulators of enzymes of nucleic acid biosynthesis, Shved A. D. (2013)
Livshits L. A. - Human genome mutation and rearrangement studies – the way to investigate monogenic and complex disease pathogenesis, Kravchenko S. A., Nechyporenko M. V., Pampukha V. M., Hryshchenko N. V., Livshyts G. B., Soloviov O. O., Tatarskyy P. F., Fesai O. A., Chernushyn S. Yu. (2013)
Yarmoluk S. M. - Rational design of protein kinase inhibitors, Nyporko A. Yu., Bdzhola V. G. (2013)
Shved A. D. - Development of the system for gene therapy of AIDS on the basis of antisense RNAs, Kukharenko O. P. (2013)
Title, contents (2013)
Melnykova N. M. - The areas of application for plant lectins, Mykhalkiv L. M., Mamenko P. M., Kots S. Ya. (2013)
Iatsyshyna A. P. - MGMT expression: insights into its regulation. 2. Single nucleotide polymorphisms, Pidpala O. V., Lukash L. L. (2013)
Чередник Ю. О. - Раннє виявлення та групова ідентифікація штамів Mycobacterium tuberculosis за допомогою SNP-аналізу зі шпилькоподібними праймерами, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Бояршин К. С. - Роль тРНК Про в претрансферном редактировании аланина пролил-тРНК синтетазой, Присс А. Е., Крикливый И. А., Коваленко О. П., Яремчук А. Д., Тукало М. А. (2013)
Vislovukh A. A. - mRNAs coding for A1 and A2 isoforms of translation factor eEF1A demonstrate different half-lives while A1 and A2 proteins are similarly stable in MCF7 cells, Gralievska N. L., Naumovets M. G., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2013)
Rudenko E. E. - Genetic and epigenetic changes of GPX1 and GPX3 in human clear-cell renal cell carcinoma, Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Bogatyrova O. O., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I. (2013)
Kucherenko A. M. - The role of IL6 and ESR1 gene polymorphisms as immunological factors of pregnancy maintenance, Vorobiova I. I., Rudakova N. V., Livshits L. A. (2013)
Беньковська Л. К. - Молекулярна мімікрія та її можлива роль у виникненні хибних результатів тестування на анти-HCV, Іванська Н. В., Сергеєва Т. А. (2013)
Терпиляк О. І. - Аналіз розподілу алельних варіантів генів HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 і HLA-G серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності нез’ясованого ґенезу, Сосніна К. О., Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Микула М. І. (2013)
Sudakov O. O. - Geometric filters for protein–ligand complexes based on phenomenological molecular models, Balinskyi O. M., Platonov M. O., Kovalskyy D. B. (2013)
Novokhatska O. V. - Differential recognition of ITSN2/Ese2 by the SH2 domains of Fyn, Abl1, PLCg1 and PI3KR1 in mouse tissues, Pankivskyy S. V., Dergai M. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2013)
Кордюм В. А. - Проблема "начала" – формулировка и попытка анализа, Шувалова Н. С. (2013)
Title, contents (2013)
Sakhno L. O. - Plant biomass increase: recent advances in genetic engineering (2013)
Zarudnaya M. I. - Phylogenetic study on structural elements of HIV-1 poly(A) region. 1. PolyA and DSE hairpins, Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M. (2013)
Zaporozhan V. M. - Impact of siRNA transfection on tumor development under experimental pathology of thyroid gland, Maryniuk G. S., Kholodkova O. L., Bubnov V. V., Andronov D. U. (2013)
Skorokhod O. M. - Adaptor protein TDRD7 is co-localized with ribosomal protein S6 kinases S6K1 and S6K2 in cell lines of different tissue origin, Khoruzhenko A. I., Filonenko V. V. (2013)
Kovalska V. B. - Towards the anti-fibrillogenic activity of phthalocyanines with out-of-plane ligands: correlation with self-association proneness, Losytskyy M. Yu., Chernii S. V., Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Yarmoluk S. M., Volkov S. V. (2013)
Macewicz L. L. - Correlation of mutagenesis level with expression of reparative enzyme O 6 -methylguanine DNA methyltransferase during establishment of cell lines in vitro, Kushniruk V. O., Iatsyshyna A. P., Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Akopyan G. R., Huleuk N. L., Mykytenko D. O., Lukash L. L. (2013)
Галаева М. В. - Генетическое разнообразие генофонда мягкой озимой пшеницы по аллелям связанного с морозоустойчивостью микросателлитного локуса Xgwm182-5D, Файт В. И., Сиволап Ю. М. (2013)
Талалаев А. С. - Еспресія низькомолекулярних білків теплового шоку у проростках Pisum sativum L. за умов зміненої гравітації (2013)
Розенберг Е. Э. - Пошук генів – потенційних маркерів агресивності і метастазування раку простати людини, Прудникова Т. Ю., Геращенко Г. В., Григорьева Э. В., Кашуба В. И. (2013)
Gulkovskyi R. V. - EPHA1 gene SNPs analysis in population of Ukraine, Chernushyn S. Y., Kravchenko S. A., Bychkova G. M., Livshits L. A. (2013)
Didan Yu. V. - Lepidine Orange derivative as a new dye for sensitive fluorescent detection of DNA, Kryvorotenko D. V., Negrutska V. V., Dubey I. Ya. (2013)
Vardevanyan P. O. - Thermodynamic analysis of DNA complexes with methylene blue, ethidium bromide and Hoechst 33258, Antonyan A. P., Hambardzumyan L. A., Shahinyan M. A., Karapetian A. T. (2013)
Куклин А. В. - Критерії оцінки результатів мікромасив-експерименту з дослідження транскриптому гепатоцитів щура під впливом інтерферону альфа, Токовенко Б. Т., Оболенская М. Ю. (2013)
Title, contents (2014)
Saade E. - Epigenetics: What it is about?, Ogryzko V. V. (2014)
Roka-Moya Y. M. - Novel aspects of platelet aggregation, Bilous V. L., Zhernossekov D. D., Grinenko T. V. (2014)
Obolenskaya M. Yu. - The start of systems biology in Ukraine, Tokovenko B. T., Kuklin A. V., Frolova A. A., Rodriguez R. R., Dotsenko V. A., Dragushchenko O. O. (2014)
Kavsan V. M. - Structure and function of oncogene-transfected immortal cells, Kulagova T. A., Kuznetsova T. A., Semenkova G. N., Stepanenko A. A., Vassetzky Y. S. (2014)
Zarudnaya M. I. - Phylogenetic study on structural elements of HIV-1 poly(A) region. 2. USE domain and TAR hairpin, Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M. (2014)
Bazalii A. V. - Interaction between adaptor proteins Ruk/CIN85 and Tks4 in normal and tumor cells of different tissue origins, Samoylenko A. A., Petukhov D. M., Rynditch A. V., Redowicz M.-J., Drobot L. B. (2014)
Kosova A. A. - Ku80 interaction with apurinic/apyrimidinic sites depends on the structure of DNA ends, Khodyreva S. N., Lavrik O. I. (2014)
Garbuzova V. Yu. - T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke, Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A. V. (2014)
Chorna I. V. - Effect of anticancer drugs on breast cancer cells sensitive and resistant to doxorubicin: expression of mRNAs of TGF-β and its receptors, Fedorenko O. V., Stoika R. S. (2014)
Lykhova A. A. - Suppression of tumorigenicity and metastatic potential of melanoma cells by transduction of interferon gene, Kudryavets Yu. I., Bezdenezhnykh N. A., Semesiuk N. I., Adamenko I. N., Vorontsova A. L. (2014)
Koulintchenko M. V. - Specificity of DNA import into isolated mitochondria from plants and mammals, Ibrahim N., Klimenko E. S., Konstantinov Yu. M., Weber-Lotfi F., Dietrich A. (2014)
Weber-Lotfi F. - DNA import competence and mitochondrial genetics, Mileshina D. V., Ibrahim N., Koulintchenko M. V., D'Souza G. G. M., Saxena V., Konstantinov Yu. M., Lightowlers R. N., Dietrich A. (2014)
Morderer D. Ye. - Ca/calmodulin-dependent phosphorylation of endocytic scaffold ITSN1, Nikolaienko O. V., Skrypkina I. Ya., Rymarenko O. V., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2014)
Avdieiev S. S. - Growth suppression activity of bradykinin antagonists in glioma cells, Gera L., Hodges R., Vassetzky Y. S., Kavsan V. M. (2014)
Frank-Kamenetskii M. - In memoriam: Victor I. Danilov (1936-2014) (2014)
Title, contents (2014)
Ioudinkova E. S. - Folded genome as a platform for the functional compartmentalization of the eukaryotic cell nucleus, Gavrilov A. A., Razin S. V. (2014)
Sklyar I. V. - Translocations affecting human immunoglobulin heavy chain locus, Iarovaia O. V., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2014)
Trosiuk T. V. - Structural dissection of human translation elongation factor 1Bγ (eEF1Bγ): expression of full-length protein and its truncated forms, Liudkovska V. V., Shalak V. F., Negrutskii B. S., El’skaya A. V. (2014)
Dubrovska A. M. - Low-density microarray analysis of TGFβ1-dependent cell cycle regulation in human breast adenocarcinoma MCF7 cell line, Souchelnytskyi S. S. (2014)
Shablii V. A. - Mesenchymal and trophoblast immunophenotype of multipotent stromal cells from human placenta, Kuchma M. D., Kyryk V. M., Svitina H. M., Shablii Yu. M., Lukash L. L., Lobintseva G. S. (2014)
Varyvoda O. Yu. - Mice with pituitary tumor transforming gene ( pttg ) knockout demonstrate increased urinary space in renal corpuscles, Yashchenko A. M., Lutsyk A. D., Bilyy R. O., Afanasiev S. V., Filyak Ye. Z., Stoika R. S. (2014)
Kondratov A. G. - Comparative analysis of epigenetic markers in plasma and tissue of patients with colorectal cancer, Nekrasov K. A., Lototska L. V., Panasenko G. V., Stoliar L. A., Lapska Y. V., Kolesnyk O. O., Shchepotin I. B., Rynditch A. V., Kashuba V. I. (2014)
Rogulska O. Yu. - Adhesion and proliferation of adipose derived mesenchymal stromal cells on chitosan scaffolds with different degree of deacetylation, Petrenko Yu. O., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N., Petrenko O. Yu. (2014)
Budzanivska I. G. - Nucleotide and amino acid sequences of a coat protein of an Ukrainian isolate of Potato virus Y : comparison with homologous sequences of other isolates and phylogenetic analysis, Ovcharenko L. P., Kharina A. V., Boubriak I. I., Polischuk V. P. (2014)
Dotsenko V. A. - Mathematical modeling of folate-related processes in human placenta, Obolenskaya M. Yu. (2014)
Mykuliak V. V. - The mechanisms of substrates interaction with the active site of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations, Kornelyuk A. I. (2014)
Fedak G. - A critical review of a book entitled "Mobile genetic elements and plasticity of plant genomes", written by prof. V. A. Kunakh (Kyiv: Logos, 2013) (2014)
Dragavtsev V. A. - A critical review of V. A. Kunakh’s monography "Mobile genetic elements and plant genome plasticity" (Kiyv: Logos, 2013; 288 p. ISBN 978-966-171-721-2) (2014)
Амосов О. Ю. - Наукові основи управління виробництвом у хімічному комплексі регіону (2010)
Дєгтяр А. О. - Принципи управління бюджетними інвестиціями, Гончаренко М. В. (2010)
Лопушинський І. П. - Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему (2010)
Крюков О. І. - Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави (2010)
Євсєєва Г. П. - Вплив соціокультурних факторів на формування державної мовної політики в Україні (2010)
Котуков О. А. - Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального добробуту, Копилова Н. А. (2010)
Кучабський О. Г. - Еволюція адміністративно-територіальних систем: теоретико-методологічний аспект (2010)
Міненко В. Л. - Методологічні аспекти аналізу економічної активності населення, зайнятості і безробіття (2010)
Орлов О. В. - Онтології як інструмент удосконалення категоріального апарату науки "державне управління" (2010)
Лопушняк Г. С. - Принципи формування та реалізації державної соціальної політики (2010)
Попок А. А. - Діяльність змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (2010)
Романенко К. М. - Маркетингова теорія як концептуальна складова державного управління (2010)
Сичова В. В. - Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI – поч. XX ст. (2010)
Соколовський С. І. - Психологічне здоров'я державного службовця як морально-етична вимога професійної діяльності (2010)
Солових В. П. - Політична та адміністративна складові в державному управлінні: ознаки, функції та суперечності взаємовідносин (2010)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика у сфері інформаційного протиборства: теоретіко-методологічний аспект (2010)
Труш О. О. - Методологічні засади компаративної політики у сфері цивільного захисту (2010)
Бєльська Т. В. - Моделі взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2010)
Волянська М. Р. - Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання (2010)
Серенок А. О. - Сервісна електронна взаємодія в системі електронного уряду (2010)
Стороженко О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "система державного управління у сфері культури" (2010)
Лазор О. Я. - Правовий статус муніципальної служби в Російській Федерації: досвід для України, Лазар І. Г. (2010)
Корж В. П. - Конституційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні (2010)
Глухачов Є. Ф. - Підвищення ефективності механізмів захисту довкілля в умовах економічної кризи, Настечко О. Д. (2010)
Касьяненко Л. М. - Категорія "процес" у фінансовому праві (2010)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи регулювання земельно-орендних відносин, Юхно А. С. (2010)
Остапенко О. Г. - Правовий статус інститутів самоорганізації населення в Україні (2010)
Россіхіна Г. В. - Класифікація фінансово-правових норм (2010)
Россіхін В. В. - Вирішення народногосподарських завдань за рахунок використання в СРСР праці ув'язнених в 1930-і рр. (2010)
Заяць В. С. - Інститут судового представництва при розгляді спорів публічно-правового характеру в римському праві та особливості його рецепції в адміністративне судочинство (2010)
Сорока М. О. - Поняття "процесуальний строк" в адміністративному судочинстві (2010)
Гладка Т. І. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні (2010)
Турчинов І. Є. - Проблеми визначення правового статусу територіальних громад в Україні (2010)
Орос І. І. - Історичний досвід і основні ідеї про систему селянського громадського управління у процесі підготовки селянської реформи 1861 р. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Державні посади як базова складова інституту державної служби України: понятійно-категоріальний аппарат (2010)
Шапоренко О. І. - Економічні та екологічні аспекти використання генетично модифікованих організмів (2010)
Балашов А. М. - Сільські території України в контексті формування суспільного розвитку (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми забезпечення фінансового контролю в діяльності національних театрів України (2010)
Домбровська С. М. - Трансформація державного управління освітньою політикою України в контексті подальшого реформування та стабілізації (2010)
Жадан О. В. - Трансформація соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві (2010)
Левченко Н. М. - Фіксований сільськогосподарський податок як найдієвіший важіль державного регулювання економічних процесів в АПК (2010)
Молодченко Т. Г. - Реформування податкової системи в Україні: передумови й альтернативи (2010)
Пасемко Г. П. - Зміст і генеза системи державного регулювання аграрних відносин (2010)
Статівка Н. В. - Інституційні особливості державного регулювання розвитку земельних відносин в Україні (2010)
Чечель О. М. - Економічна безпека в контексті державної економічної політики України (2010)
Ковальова О. М. - Формування, запровадження та розвиток комунальної власності в Україні (2010)
Косенко А. В. - Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки (2010)
Куліков А. І. - Проблеми державного управління геоінвестиційними процесами в умовах кризи (2010)
Ботезат О. П. - Комплексний підхід в плануванні використання земельних ресурсів (2010)
Ісаєнко Д. В. - Державна політика у сфері забезпечення стійкого функціонування будівельної галузі (2010)
Бульба В. Г. - Механізми підвищення ефективності роботи територіальних центрів м. Харкова, Меляков А. В. (2010)
Карпенко В. В. - Особливості застосування системного підходу при дослідженні комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Колісниченко Н. М. - Ефективна підготовка депутатів: проблемність визначення стандартів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Досвід адміністративної реформи на рівні органів місцевого самоврядування міста Харкова (2010)
Ворона П. В. - Досвід формування та роботи місцевої влади Бельгії (уроки для України) (2010)
Чуйко З. Д. - Фактори забезпечення національної безпеки України в контексті євроінтеграції (2010)
Івашина О. Ю. - Вплив держави на становлення соціального партнерства у сфері регулювання оплати праці у країнах світу та Україні (2010)
Шкільова Н. В. - Державне регулювання інформаційного забезпечення ріелторської діяльності: світовий досвід і Україна (2010)
Волошина Н. П. - Влияние инфекционного фактора на состояние гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом, Василовський В. В., Черненко М. Е. (2013)
Волошин-Гапонов І. К. - Особенности содержания тау-протеина в сыворотке крови больных гепатоцеребральной дегенерацией (2013)
Дубенко А. Е. - Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной артериальной гемодинамики в вертебробазилярном бассейне у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника, Калашников В. И., Тягнирядко А. К. (2013)
Мищенко Т. С. - Особенности структурно-функциональных изменений головного мозга у больных с фатальными кардиоэмболическими инсультами, Бокатуева В. В., Лебединец В. В. (2013)
Мяловицька О. А. - Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття), Дідкова Ю. П. (2013)
Сальникова В. В. - Особенности течения симптоматической парциальной эпилепсии у детей разных возрастных групп (2013)
ХодаківськийО. А. - Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів, Черешнюк І. Л. (2013)
Яворська В. О. - Зміни у кровопостачанні у хворих, що перенесли бойову черепно-мозкову травму різного ступеня важкості, Черненко І. І., Федченко Ю. Г., Бондар О. Б., Бондар Б. Є. (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки (2013)
Брюханов О. В. - Оптимізація ресоціалізації пацієнтів з психічною залежністю від психоактивних речовин на фоні використання антидепресанту Триттіко (тразодон) (2013)
Галацан О. В. - Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права, Шаповалов В. В. (мол.), Омельченко В. О. (2013)
Діхтяр А. Ю. - Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність (2013)
Друзь О. В. - Наявність депресивних епізодів в анамнезі і поточний афективний статус осіб, залежних від опіоїдів (2013)
Зінченко О. М. - Регіональні особливості захворюваності на психічні та поведінкові розлади сільського населення України (2013)
Лобойко Л. И. - Динамика состояния психоэмоциональной сферы женщин в послеродовом периоде в контексте адаптации системы "мать — ребенок" (2013)
Марута Н. А. - Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза, Панько Т. В. (2013)
Никанорова Ю. В. - Особенности клинико-психопатологической структуры тревожных расстройств с суицидальным поведением (2013)
Омельянович В. Ю. - Гендерные особенности влияния алекситимии на структуру механизмов психологической защиты и копинг-поведение у сотрудников овд с нарушениями психической адаптации (2013)
Піонтковська О. В. - Стан психічного здоров’я батьків дітей з онкологічною пато логією (2013)
Романів О. П. - Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС, Хаустова О. О. (2013)
Шиндер В. В. - Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія (2013)
Юр’єва Л. М. - Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами, Вишниченко С. І. (2013)
Явдак И. А. - Терапевтические возможности использования растительных антидепрессантов в лечении депрессивных расстройств (2013)
Бурчинський С. Г. - Мелатонин и его возможности в неврологической практике (2013)
Демина Е. В. - Результаты лечения лиц, подвергшихся длительным звуковым нагрузкам (плееры), Розкладка А. И., Журавлев А. С. (2013)
Крюков О. І. - Демократична модернізація системи влади в контексті діяльності політико-управлінської еліти (2010)
Приходченко Л. Л. - Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів (2010)
Древаль Ю. Д. - Формування теорії парламентаризму та наука державного управління (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне управління людським капіталом: системологічні основи (2010)
Кравченко М. В. - Система соціального захисту населення як об’єкт наукових досліджень (2010)
Малиш Н. А. - Теоретичні засади побудови макроекономічних моделей державної політики (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до формалізації категоріального апарату науки "Державне управління" (2010)
Гнидюк Н. А. - Механізм координації політики європейської інтеграції в системі державно-управлінських відносин (2010)
Карамишев Д. В. - Державна політика щодо запровадження в Україні страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, Рогова О. Г. (2010)
Кузнецов А. О. - Державне управління в галузі житлово-комунального господарства: напрямки реформування, Бовдуй С. С. (2010)
Левченко Н. М. - Форми та методи державної підтримки інноваційного розвитку АПК (2010)
Мокрецов С. Є. - Державна політика щодо забезпечення належної якості життя як визначальний чинник впливу на репродуктивний стан здоров’я населення (2010)
Купалов Р. О. - Формування в Україні адаптаційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища до умов глобалізації (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування бюджетної системи України: історичний аспект (2010)
Олійник Н. І. - Професійне управління житловим фондом як запорука його надійної експлуатації (2010)
Пасемко Г. П. - Економічні засади державного регулювання ринку землі (2010)
Рідей Н. М. - Управління педагогічною інноватикою: освіта для сталого розвитку (2010)
Соболь Р. Г. - Напрями вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні (2010)
Собченко В. В. - Про єдину систему збору та обліку внесків (2010)
Чала Н. Д. - Особливості державного стимулювання базисних інновацій як головного чинника економічного розвитку України (2010)
Хмельков А. В. - Вектори модернізації системи державного фінансового контролю (2010)
Солоха М. Т. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України (2010)
Лєрмонтова Ю. О. - Особливості державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій (2010)
Ульянченко Ю. О. - Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку кластерів (2010)
Газарян С. В. (Краснопьорова) - Розвиток людського потенціалу як позитивний чинник впливу на ефективність професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2010)
Семенов В. М. - Історичні витоки мовної регіоналізації України (2010)
Черчатий О. І. - Регіональне управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти (2010)
Мирна Н. В. - Експертна оцінка формування та реалізації державної регіональної політики (2010)
Фесенко Н. С. - Становлення та розвиток європейської політики безпеки і оборони (2010)
Зигало О. А. - Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції (2010)
Шевченко В. І. - Світовий досвід використання суспільних ресурсів системою охорони здоров’я: напрями підвищення ефективності (2010)
Стрельцов В. Ю. - Формування європейського мовного простору як передумова розвитку європейського врядування (2010)
Ворона П. В. - Регіональні та республіканські аспекти функціонування виборчої системи Франції (2010)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади медичного забезпечення діяльності галузі фізичної культури і спорту (2010)
Ліпенцев А. В. - Нормативно-правове забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України, Чорнобиль І. Є. (2010)
Пантелейчук І. В. - Політичний режим в Україні: проблеми демократичного транзиту (2010)
Росенко М. І. - Парламентська опозиція: сутність і політичний імідж, участь у політичному житті (2010)
Степанов В. Ю. - Сучасна політика органу влади: комунікативний аспект (2010)
Луценко С. М. - Особливості інформаційного забезпечення в державно-управлінській діяльності (2010)
Владимиров М. В. - Сучасні теорії влади: методологія та традиції (2010)
Брейде В. Є. - Асимптотичні оцінки середнього значення функції Смарандча, Куліш В. С. (2013)
Вербицкий В. В. - Предобуславливание седловых матриц с использованием неполного обобщенного разложения Холесского, Иванищева И. Н. (2013)
Лопотко О. В. - Интегральное представление положительно определенных функций одной переменной, связанных с оператором d (2013)
Музичук Ю. А. - Метод граничних інтегральних рівнянь в крайових задачах Робіна, отриманих у результаті перетворення Лагерра мішаних задач для еволюційних рівнянь (2013)
Lelechenko A. V. - Exponential Carmichael function (2013)
Shchogolev S. A. - On a reduction of nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients to a some special kind (2013)
Tran The Vinh - Inversive congruential generator of the complex pseudo-random numbers, Varbanets P. (2013)
Асланов С. К. - Температурная неустойчивость процессов в газовом факеле и низкочастотный режим пульсационного горения, Трофименко М. Ю. (2013)
Дудик М. В. - Аналітичний розв'язок плоскої задачі про когезійну зону передруйнування у з'єднувальному матеріалі біля вершини міжфазної тріщини (2013)
Кривий О. Ф. - Взаємодія міжфазних тріщини та включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2013)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в ячейке однонаправленного композиционного материала, образованного четырьмя цилиндрическими волокнами, Танчик Е. А. (2013)
Рачинская А. Л. - Быстрое вращение спутника в среде с сопротивлением по круговой орбите (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Предметна сфера науки державного управління (2011)
Корабльова Н. С. - Політична довіра як чинник уникання соціумних ризиків, Лебець В. С. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Обґрунтування прийняття державно-управлінських рішень на основі прогнозування (2011)
Бульба В. Г. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності функцій держави (2011)
Єлагін В. П. - Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі розбудови соціальної держави (2011)
Ільченко Н. М. - Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід (2011)
Кіктенко О. В. - Концептуальні засади дослідження фондового ринку як об'єкта державного управління (2011)
Кузнецов А. О. - Синтез організаційних структур в органах державної влади: теоретичний аспект, Бондаренко О. Г. (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до еволюційного моделювання у державному управлінні (2011)
Лунячек В. Е. - Модернізація змісту підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" спеціалізації "Управління освітою" (2011)
Орлов О. В. - Інновації як нова парадигма управління (2011)
Поживілова О. В. - Наукове забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України: методологія дисертаційного дослідження (2011)
Євсєєва Г. П. - До питання про український менталітет і формування української національної ідеї, Архипенко Л. М. (2011)
Мельниченко О. А. - Проблеми та перспективи поліпшення пенсійного забезпечення населення України (2011)
Боклаг В. А. - Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування (2011)
Домбровська С. М. - Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України (2011)
Коваленко М. М. - Держава та актуальні проблеми банківської системи України (2011)
Малиш Н. А. - Макроекономічні засади державного регулювання економіки (2011)
Надточій А. О. - Розвиток трирівневої пенсійної системи України: проблеми та перспективи (2011)
Непомнящій О. М. - Особливості реалізації державних програм житлового будівництва (2011)
Соболь Р. Г. - Вплив держави на розвиток страхового ринку в Україні: правовий аспект (2011)
Ісаєнко Д. В. - Нормативно-правова складова державної політики у сфері житлового будівництва (2011)
Олійник В. О. - Конкурентноспроможність сільськогосподарської продукції як складова продовольчої безпеки України в умовах глобалізації (2011)
Приходько Р. В. - Сучасний стан структури органів державного управління у сфері протидії виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (2011)
Рябічко О. В. - Державна політика регулювання підприємницької діяльності: механізми формування (2011)
Ткачова О. К. - Актуальні проблеми підвищення якості управління в митній службі (2011)
Туркіна І. Є. - Судові процедури та їх вплив на процес державного управління (2011)
Шуригіна Н. Ю. - Державні заходи щодо виходу страхового ринку України з кризового стану (2011)
Бобровська О. Ю. - Комунальна власність як економічний базис формування, існування й розвитку місцевого самоврядування, Замковий О. І. (2011)
Ульянченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів на кластерних засадах (2011)
Байло Н. П. - Діяльність органів державного управління щодо розробки регіональних програм розвитку музичної культури (2011)
Ляшевська О. І. - Характеристика індикаторів сталого економічного розвитку регіону (2011)
Черчатий О. І. - Оптимізація регіонального управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти (2011)
Шевченко А. С. - Державна підтримка розвитку бізнесу як запорука виконання містом своєї економічної функції (2011)
Павлов О. І. - Українське селянство як дзеркало процесу державотворення (2011)
Радченко О. В. - Політичні технології взаємодії органів державної влади та суспільства, Погорєлий С. С. (2011)
Древаль Ю. Д. - Ціннісний аспект парламентаризму (2011)
Сичова В. В. - Інститут політичної опозиції як складова системи публічного управління (2011)
Шубін С. П. - Проблеми політичного PR у державному управлінні та методологія їх вирішення (2011)
Біла Г. М. - Роль органів влади в забезпеченні соціально-економічних прав працівників (2011)
Глубоченко К. О. - Класифікація соціальних комунікацій у системі державного управління за ознаками їх спрямованості (2011)
Петраков С. І. - Моделі державного регулювання інформаційної сфери: закордонний досвід (2011)
Сумська В. В. - Консультативно-дорадчі органи з питань розвитку підприємництва як інституції лобіювання інтересів суб'єктів малого та середнього бізнесу (2011)
Ясюкевич О. А. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку об'єктів промислової власності в Україні (2011)
Чуприна Ю. Ю. - Судова влада як чинник розбудови правової держави в Україні (2011)
Лазор О. Я. - Інституційний механізм реалізації кадрової політики в органах державної влади України, Моздір О. Я. (2011)
Клімова С. М. - Фінансовий контроль проходження публічної служби (2011)
Савченко Б. Г. - Підготовка і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Гончарова А. О. - Дипломатична служба як складова частина державної служби України (2011)
Говоруха В. В. - Напрями вдосконалення механізмів функціонування органів державного управління в умовах трансформації технологій зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на них, Даник Ю. Г., Клевець В. В. (2009)
Корженко В. В. - Вплив національної культури на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту, Писаренко Ж. А. (2009)
Мартиненко В. М. - Демократичне врядування: від практики до теорії чи від теорії до практики?, Нужнова Ю. А. (2009)
Древаль Ю. Д. - Інституалізація парламентської опозиції (2009)
Мельтюхова Н. М. - Закони та принципи державного управління (2009)
Пасемко Г. П. - Актуальні аспекти теорії земельної ренти в парадигмі державного регулювання аграрних відносин (2009)
Радченко О. В. - Національна ідея України – ціннісний підхід (2009)
Разумовський С. О. - Категорії економічної поведінки: мотивація підприємництва (2009)
Усаченко Л. М. - Співпраця органів державної влади з інститутами громадянського суспільства (2009)
Дуравкіна Н. О. - Феномен виборчої культури в ціннісно-політичному дискурсі державного управління (2009)
Коробко І. В. - Генезис смислового поля суб’єктивного фактора в історії суспільної думки (2009)
Михайлець Л. М. - Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців (2009)
Пшенична Л. В. - Болонський процес у його генезисі та розвитку (2009)
Ревенко Т. В. - Роль соціальної реклами в управлінні соціальними процесами сучасного суспільства (2009)
Карамишев Д. В. - Економічні складові державного регулювання поцесів ресурсно-інвестиційного забезпечення в системі охорони здоров’я, Удовіченко Н. М. (2009)
Кириченко О. А. - Держава на фінансовому ринку України в умовах глобальної фінансової кризи, Кім Ю. Г. (2009)
Клімушин П. С. - Електронне врядування в інформаційному суспільстві та підготовці магістрів державного управління і публічного адміністрування (2009)
Коротич О. Б. - Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів (2009)
Кузнякова Т. В. - Правові та економічні механізми державного регулювання розвитку українського книговидання в умовах економічної кризи (2009)
Пантелейчук І. В. - Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації (2009)
Плеханов Д. О. - Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства (2009)
Сиченко В. В. - Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти (2009)
Статівка Н. В. - Проблеми підвищення продуктивності сільського господарства та формування нової державної аграрної політики в Україні (2009)
Шевченко О. О. - Критерії та показники оцінки регіональної продовольчої безпеки (2009)
Окіс О. Я. - Проблеми професійного розвитку державних службовців (2009)
Бібленко С. Б. - Сучасний стан організаційної структури закладів державного технічного нагляду України (2009)
Боклаг В. А. - Інтегровані земельно-інформаційні системи як механізм удосконалення управління земельними ресурсами (2009)
Гринь Є. Л. - Політика розвитку агробізнесу в Україні в напрямі захисту внутрішнього продовольчого ринку (2009)
Захарова С. Г. - Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних ресурсів країни (2009)
Караков С. В. - Основні ознаки інновацій у державній промисловій політиці (2009)
Коваленко Н. В. - Сучасна держава як ключовий економічний інститут (2009)
Малімон В. І. - Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в умовах глобалізації (2009)
Мельник О. О. - Інструменти впливу інститутів влади на стимулювання розвитку середнього класу в Україні (2009)
Бєлоусова О. С. - Лізинг як засіб державної підтримки розвитку промисловості України (2009)
Рибачук В. Л. - Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління (2009)
Чулаков П. І. - Необхідність розробки регіональної державної політики розвитку легкої промисловості (2009)
Бойко-Бойчук О. В. - Проблеми міста як підґрунтя ефективного управління його розвитком (2009)
Конотопцев О. С. - Передвиборчі програми політичних партій і блоків на парламентських виборах як відбиття перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні (2009)
Краснопьорова С. В. - Екстраполяція ринкових принципів на службу в органах місцевого самоврядування та її професіоналізацію (2009)
Кучабський О. Г. - Організаційно-управлінські реформи в контексті вдосконалення адміністративно-територіальної структури в Україні (2009)
Осадчук С. В. - Фінансова та бюджетна самодостатність території (2009)
Остапенко О. Г. - Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика (2009)
Макаренко О. Є. - Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин (2009)
Скрипченко Н. М. - Діяльність органів публічної влади на місцевому рівні в контексті реалізації принципів стійкого розвитку (2009)
Єлагін В. П. - Соціальна держава та принцип субсидіарності в системі владних відносин провідних держав світу (2009)
Колісніченко Н. М. - Нова освітня парадигма в підготовці суб’єктів політичної діяльності: можливості та загрози (2009)
Стрельцов В. Ю. - Формування та розвиток концепції європейського врядування (2009)
Шамраєва В. М. - Забезпечення норм службової етики у структурах державної влади США (2009)
Степаненко С. В. - Аргументація євроатлантичного курсу України: "за” та "проти” (2009)
Ткаченко В. С. - Критерії оцінки зовнішньоекономічної конкурентноздатності галузей національного виробництва (2009)
Міненко В. Л. - Узгодження державних механізмів регулювання та механізмів саморегулювання на ринку праці в умовах адаптації до світового економічного простору (2009)
Акімов В. В. - Контрольно-ревізійна служба в системі державного регулювання економіки. Функціональні аспекти (2009)
Денисюк С. Ф. - Повноваження правоохоронних органів у міграційній сфері (2009)
Джафарова О. В. - Забезпечення законності в діяльності Антимонопольного комітету України (2009)
Набока Л. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади (2009)
Тучак М. О. - Деякі питання запобігання та протидії корупції (2009)
Шатрава С. О. - Заходи забезпечення безпеки – основні напрямки діяльності судової міліції (2009)
Бутенко В. І. - Особливості реалізації процесуальної правосуб’єктності адміністративного суду (2009)
Денисюк Д. С. - Класифікація адміністративних послуг у діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Іванцов В. О. - Суб’єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів (2009)
Леонідова О. О. - Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері телекомунікацій (2009)
Походзіло Ю. М. - Трудова допомога як напрямок діяльності у сфері громадського піклування останньої третини XIX – поч. XX ст. в Україні (2009)
Романяк М. М. - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України як суб’єкт дозвільної діяльності (2009)
Синицький П. В. - Внутрішньовідомчий контроль та його функціональне призначення в контрольно-наглядовій діяльності ДСО при МВС України (2009)
Щерба А. В. - Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування (2009)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Агро-2014: Нам є чим пишатися (2014)
Бісюк І. Ю. - Науково обґрунтована система моніторингу блутангу в Україні (2014)
Прохорятова О. В. - Сучасна етіологічна структура інфекційних хвороб з респіраторним синдромом у свиней, Кольчик О. В. (2014)
Stegniy B. T. - Detecting the presence of salmonella in various biological objects with simultaneous serological typing basic options based on the polymerase chain reaction, Gerilovych A. P., Arefiev V. L., Glebova K. V. (2014)
Максимович І. А. - Електрокардіографія у собак: Аритмії за порушення функції автоматизму (частина 4), Слівінська Л. Г. (2014)
Кошевой В. П. - Використання наночастинок СeO2 та GdEuVO4 спільно з каплаестролом для реабілітації гонад у корів, Федоренко С. Я., Науменко С. В., Іванченко М. М., Клочков В. К., Малюкін Ю. В. (2014)
Соколюк В. М. - Формування складу води, що використовується для напування тварин у господарствах західної біогеохімічної зони України, Засєкін Д. А. (2014)
Головаш С. П. - Стимуляція і синхронізація охоти в корів на молочних комплексах (2014)
Панченко В. І. - Вакцинація – важливий захід профілактики сказу (2014)
Королев А. Г. - Жизнь и научная деятельность профессора Петра Андреевича Гордеева (к 100-летию со дня смерти (2014)
Захарчук О. І. - Проблеми токсокарозу людини й тварин на Буковині, Гараздюк Г. В. (2014)
Потоцький М. К. - Необхідний у повсякденній праці (2014)
Дзюндзюк В. Б. - Модернізація органів влади: перехід від публічного адміністрування до публічного менеджменту (2009)
Липовська Н. А. - Інтерпретація комунікативної компетентності державних службовців в психологічному дискурсі, Марценюк О. О. (2009)
Міненко В. Л. - Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект (2009)
Пасемко Г. П. - Сінергетичні аспекти регулювання аграрних відносин: питання методології (2009)
Половцев О. В. - Лінгвістичні підходи до формалізації експертних оцінок в задачах державного управління (2009)
Приходченко Л. Л. - Принципи державного управління як теорія та забезпечення ефективності (2009)
Сичова В. В. - Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України (2009)
Солових В. П. - Концепція "соціальної держави" та її вплив на державне управління (2009)
Степанов В. Ю. - Електронний уряд: проблеми реалізації (2009)
Труш О. О. - Історичний розвиток державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2009)
Фоміцька Н. В. - Концептуальні засади поділу та реалізації влади (2009)
Харченко Л. В. - Становлення соціально-політичних процесів та їх вплив на подальше формування еліти на українських територіях (2009)
Лозинська Т. М. - Концепція тривимірної товарної типології в державному управлінні розвитком продовольчого ринку (2009)
Боковикова Ю. В. - Питання землекористування (управлінський аспект) (2009)
Бублій М. П. - Методологічні засади формування міграційної політики в Україні (2009)
Горячук В. Ф. - Теоретичні аспекти державного регулювання процесу капіталізації в умовах трансформації економіки України (2009)
Дегтярьова І. О. - Підприємництво як складова конкурентоспроможності регіону: управлінський аспект (2009)
Коротич О. Б. - Принципи державної регіональної політики (2009)
Кринична І. П. - Управління процесами радіаційно-безпечної життєдіяльності населення України: медико-соціальні аспекти (2009)
Лунячек В. Е. - Стратегія розвитку освіти України в контексті загальноцивілізаційних тенденцій (2009)
Мартиненко В. О. - Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом (2009)
Зелінська Н. С. - Удосконалення механізму упорядкування АТУ: регіональний рівень (2009)
Покотило Т. В. - Форми, методи та інструментарій державного регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні (2009)
Швидич О. І. - Структурно-функціональне забезпечення управління промисловою безпекою (2009)
Шевченко О. М. - Використання методики SWOT- аналізу для розробки стратегії державного управління міграційними процесами (2009)
Шенкаренко О. В. - Особливості формування управлінської команди освітньої організації (2009)
Соколова Т. А. - Вплив навчання на зростання кар’єрного потенціалу державних службовців в Україні (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Розвиток кадрового потенціалу державної служби радянського періоду: історична ґенеза (2009)
Конотопцев О. С. - Використання елементів методології стратегічного планування при визначенні пріоритетних напрямків територіальної реформи в Україні (2009)
Григориу А. А. - Роль местных публичных органов в процессе управления государственными делами в Молдове (2009)
Протас В. М. - Управління стратегічним розвитком міста (2009)
Скрипник О. А. - Проблеми розвитку української системи охорони здоров’я в контексті удосконалення організації управління на регіональному і місцевому рівнях (2009)
Дацюк І. П. - Створення механізму соціального захисту військовослужбовців на основі принципів суспільної взаємодії (2009)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади (2009)
Мамонтова Е. В. - Етикет державної символіки як універсальна норма офіційної комунікації: зовнішньополітичний аспект (2009)
Стрельцов В. Ю. - Новітні методи управління інтеграційними процесами в ЄС (2009)
Соболь Р. Г. - Ефективність державного регулювання у сфері страхування: закордонний досвід (2009)
Шамраєва В. М. - Спільна міграційна політика ЄС в контексті євроінтеграційних устремлінь України (2009)
Гладка Т. І. - Освіта в інноваційній політиці ФРН (2009)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання регіонального розвитку в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи: методологічний аспект, Гончаренко М. В. (2009)
Денисюк С. Ф. - Громадська експертиза діяльності правоохоронних органів України: правові засади та організація проведення (2009)
Джафарова О. В. - Проблемні питання дозвільної діяльності у сфері пошуку корисних копалин та їх видобування (2009)
Соловйов В. М. - Законність як елемент моніторингу ефективності законодавства (2009)
Клімова С. М. - Реформування публічних фінансів України на шляху розбудови правової держави (2009)
Савков А. П. - Ринкові принципи та виборчий процес (2009)
Бречко А. В. - Адміністративний позов як форма захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин (2009)
Проців О. Р. - Державне регулювання видачі дозволів на право полювання в Австро-Угорській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Проданик В. М. - Шляхи протидії бюрократизму в системі державної служби України (2009)
Орел О. В. - Комплексні структурні елементи наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Семко С. О. - Правовий статус депутатських фракцій у міських, обласних, районних радах та організаційні форми їх роботи (2009)
Бухтатий О. Є. - Конституційно-правові засади державного управління в інформаційній сфері: цілі, завдання, функції та існуючі протиріччя (2009)
Троян І. М. - Поняття та особливості державної служби в органах пожежного нагляду (2009)
Лазаренко С. А. - Організаційна діяльність державного службовця – керівника як складова раціоналізації державного управління (2009)
Рум’янцев О. В. - Роль і призначення волосного суду за реформою 19 лютого 1861 р. (2009)
Мих О. В. - Контроль в органах виконавчої влади: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Усаченко Л. М. - Громадська експертиза рішень органів державної влади як форма громадського контролю (2009)
Арістова І. В. - Система державного управління в Україні: концептуальні та правові засади, Сергєєв А. В., Сергєєва Л. М. (2008)
Болдуєв М. В. - Державне управління як фактор розвитку економіки країни (2008)
Бунецький Л. Л. - Трансформація інституційних процесів в Україні: пострадянська деінституціоналізація та особливості становлення політичних інститутів (2008)
Ворона П. В. - Передвиборчі програми політичних партій: сучасний етап розвитку громадянського суспільства (2008)
Древаль Ю. Д. - До питання про теорію переходу від авторитаризму до демократії (2008)
Друк Ю. Я. - Зміст та основні складові модернізації політичної системи України (2008)
Пасемко Г. П. - Деонтологічна парадигма державного регулювання аграрних відносин (2008)
Радченко О. В. - Система стримувань та противаг гілок влади як ціннісний імператив українського політикуму (2008)
Бєльська Т. В. - Демократичний транзит: специфічна риса сучасного суспільно-політичного процесу (2008)
Іваницький О. В. - Девіантна поведінка молоді в Україні: чинники виникнення та державні заходи подолання (2008)
Коняєва В. В. - Удосконалення кваліфікаційних вимог щодо державних послуг (2008)
Сулімова С. І. - Гендерні відносини як конструкт прав людини, прав жінок (2008)
Алексєєв В. М. - Реформування державно-управлінських відносин щодо потреби наукового обґрунтування (2008)
Бражко О. В. - Система регіонального управління у сфері зайнятості (2008)
Іваницький О. О. - Господарський механізм у системі державного регулювання економіки, Косенко В. В. (2008)
Клімова С. М. - Основні напрямки реформування місцевих бюджетів в Україні (2008)
Мамонтова Е. В. - Формування регіонального образу як складова державотворчого процесу (2008)
Омельчук В. В. - Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України (2008)
Павлов О. І. - Сільський розвиток як предмет наукового аналізу (2008)
Петровський П. М. - Правові засади здійснення державної гуманітарної політики (2008)
Псарьов Г. Ю. - Підготовка кадрів муніципальних службовців: у контексті теорії та практики регіонального розвитку (2008)
Рогова О. Г. - Основні напрямки реформування системи охорони здоров’я України (2008)
Россіхін В. В. - Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи (2008)
Россіхіна Г. В. - Деякі аспекти щодо питання податкового планування в Україні (2008)
Рудченко І. В. - Інститути функціонування ринку праці в Україні (2008)
Чабанова Ю. В. - Кадровий потенціал державних службовців Управління ветеринарної медицини в Харківській області (2008)
Покотило Т. В. - Науково-методологічні засади державного регулювання інвестиційного процесу в перехідній економіці України (2008)
Васильєва О. І. - Актуальні питання вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Кравченко М. В. - Регіональні пріоритети державної політики у сфері соціального захисту населення України (2008)
Краснопьорова С. В. - "Служба” як базове поняття професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2008)
Логвиненко В. І. - Житлово-комунальне господарство: закордонний і вітчизняний досвід його реформування та розвитку (2008)
Селютіна Н. Ф. - Самооцінка регіональної політико-адміністративної еліти, що функціонує у спеціалізованій (експертній) свідомості (2008)
Гулевська С. Ф. - Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної соціальної політики (2008)
Чурсін В. П. - Конституційно-правові санкції в системі відповідальності у сфері місцевого самоврядування (2008)
Щерба А. В. - Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Даник Ю. Г. - Актуальні питання розвитку міжнародної безпеки (2008)
Мартиненко В. М. - Україна та Європейський Союз: перспективи взаємодії, Гвазава Н. Г. (2008)
Асланов С. А. - Теоретико-методологічні засади державної етнонаціональної політики в Україні та в деяких зарубіжних країнах: окремі політико-правові аспекти (2008)
Дементов В. О. - Роль громадських організацій у соціальному забезпеченні: український та зарубіжний досвід (2008)
Мельников О. Ф. - Основні моделі управління трудовими ресурсами (2008)
Матюхіна Н. П. - "Служіння суспільству” як модель організації роботи органів правопорядку (зарубіжний досвід) (2008)
Рябченко О. П. - Забезпечення житлом працівників органів внутрішніх справ: правові проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2008)
Бабічев Є. Р. - Аналіз основних причин необхідності продовження та поглиблення конституційної реформи в Україні (2008)
Бондаренко І. М. - Правові питання вдосконалення системи податкового права (2008)
Гаврилюк О. В. - Деякі питання імплементації трудового законодавства України (2008)
Денисюк С. Ф. - Сутність громадського контролю: співвідношення понять у теорії та законодавстві (2008)
Джафарова О. В. - Юридичні гарантії законності діяльності Антимонопольного комітету України (2008)
Євсєєва Г. П. - Мовна політика в законодавчому просторі України (2008)
Ждан М. Д. - Законодавча регламентація реалізації права на пенсію науковцям (2008)
Лісогорова К. М. - Правова регламентація страхування в Російській імперії в XIX – на поч. XX ст. (2008)
Плахотнюк Н. Г. - Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання (2008)
Денисюк С. Д. - Визначення поняття адміністративної послуги в діяльності органів внутрішніх справ (2008)
Шатрава С. О. - Взаємодія судової міліції та Державної судової адміністрації України: питання сьогодення (2008)
Гамаль І. А. - Сучасний стан розвитку системи нотаріату в Україні (2008)
Андреєв С. О. - Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні: недоліки та шляхи усунення (2008)
Гаркуша А. О. - Еволюція механізму вирішення спорів ГАТТ/СОТ і його сучасний стан (2008)
Козаченко Т. П. - Правові механізми державного регулювання у сфері поводження з твердими відходами (2008)
Леонідова О. О. - Зміст та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій (2008)
Чудновський О. І. - Питання законодавчого регулювання захисту та охорони державного кордону України (2008)
Романяк М. М. - Принципи дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки (2008)
Жукова М. В. - Окремі аспекти правового механізму справляння податку на нерухоме майно в Україні (2008)
Варакіна Н. О. - Кар’єра державних службовців: закордонний досвід (2008)
Григоренко А. А. - Вплив зменшення поширеності тютюнокуріння в Україні в 2005–2011 роках на стан здоров’я населення, Красовський К. С., Андрєєва Т. І. (2012)
Клименюк В. П. - Вивчення динаміки інвалідизації внаслідок ІХС з використанням АРС-декомпозиції на основі історичних когорт (2012)
Лучинський М. А. - Імунологічна реактивність організму дітей, які проживають в зоні впливу негативних чинників довкілля, Петрунів В. Б., Лучинський В. М., Лучинська Ю. І. (2012)
Паласюк Б. О. - Стан пародонта у дітей середнього та старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності (2012)
Ященко Ю. Б. - Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні у регіональному аспекті, Кондратюк Н. Ю. (2012)
Діденко Л. О. - Медико-демографічні детермінанти потреб і доступності медичної допомоги сільському населенню, Пірникоза А. В. (2012)
Федчишин Н. Є. - Аналіз деяких причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та чинниками, що на них впливають (2012)
Лехан В. М. - Медико-соціальне обґрунтування цільової моделі хоспісної допомоги в Дніпропетровській області, Гінзбург В. Г., Крячкова Л. В. (2012)
Линник С. О. - Сучасні проблеми управління національної системи охорони здоров‘я та шляхи їх подолання, Кризина Н. П., Пархоменко Г. Я. (2012)
Хаджинова Н. А. - Характеристика діяльності дитячих санаторіїв протитуберкульозного профілю, підпорядкованих МОЗ України (2012)
Панчишин Н. Я. - Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров’я, Смірнова В. Л. (2012)
Золотарьова Ж. М. - Вивчення професійних і психоемоційних характеристик медичного персоналу, що обслуговує інкурабельних та важкохворих пацієнтів (2012)
Лехан В. М. - Експертна оцінка навчальних планів та програм підготовки молодших спеціалістів з вищою медичною освітою за спеціальністю "Лікувальна справа", Максименко О. П., Венгрин Н. О. (2012)
Збітнєва С. В. - Аналіз кадрового забезпечення офтальмологічної служби з надання медичної допомоги дорослому населенню (2012)
Дячук Д. Д. - Оцінка підходів до розробки та використання інноваційних моделей удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я (2012)
Бліхар В. Є. - Формулярна система лікарських засобів як керована система управління якістю медичної допомоги в Україні (2012)
Голяченко О. М. - М. І. Пирогов і Д. К. Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини, Романюк Л. М. (2012)
Ганіткевич Я. В. - Історичні етапи розвитку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2012)
Олег Михайлович Ціборовський (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Слабкий Г. О. - Глобальна елімінація вродженого сифілісу: нові виклики для України, Дерев’янко Л. А. (2013)
Василик В. С. - Психологічний стан сучасних міських підлітків, Крекотень О. М. (2013)
Голяченко О. М. - Концепція розвитку медичної допомоги у Карпатському регіоні України, Шульгай А. Г., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2013)
Поцелуєв В. І. - Динаміка доступності первинної медико-санітарної допомоги як показник її розвитку (2013)
П’ятночка І. Т. - Шляхи покращення догоспітальної діагностики раку легень в обласному протитуберкульозному диспансері, Корнага С. І., Довбуш Ю. В. (2013)
Лучинський М. А. - Частота зубощелепних аномалій та деформацій у дітей різних адаптивних типів Прикарпаття (2013)
Якобчук А. В. - Періодизація національної нормативно-правової бази з питань протидії ВІЛ/СНІДу (2013)
Лучинський В. М. - Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях, забруднених інгаляційними ксенобіотиками (2013)
Соколова Л. В. - Кількісне визначення біологічно активних речовин у сублімованих порошках аронії, артишоку та кавуна (2013)
Нечай О. Р. - Вплив негативних виробничих чинників на показники стану ротової порожнини, Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М. (2013)
Романюк Л. М. - Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення, Федчишин Н. Є., Шостак С. Є. (2013)
Федчишин Н. Є. - Хвороби системи кровообігу: динаміка поширеності в Україні та Тернопільській області (2013)
Теренда Н. О. - Вчення про інфаркт міокарда в історичному аспекті (2013)
Килівник В. С. - Історія гірудотерапії з початку 18-го століття н.е. до сьогодення, Цвень П. В., Кузьмін І. В. (2013)
Скороход А. В. - Розрахунок ризику захворюваності населення (на прикладі Сумської області), Цупро О. М. (2013)
Шкробот В. В. - Можливість та доцільність реорганізації роботи реєстратури поліклінічних закладів, Шкробот С. І., Корнієнко Г. Ф. (2013)
Теренда Н. О. - Кардіохірургічна допомога в Україні (2013)
П’ятночка І. Т. - Психопрофілактика у практиці лікаря-фтизіатра, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2013)
Самоходський В. М. - Медико-економічні механізми реалізації організаційних стандартів, критеріїв і нормативів як основи створення комп’ютерних програм для сімейних лікарів, Голяченко Б. А. (2013)
Ситенко О. Р. - Державна політика в охороні здоров’я як важлива складова виконання стратегій ВООЗ (2013)
Андрієвський І. Ю. - Паління як атерогенний фактор у молоді віком 16–19 років (2013)
Мазепа Ю. С. - Щодо організаційного забезпечення застосування ентеросорбентів у медичній практиці, Терещенко В. П., Піщиков В. А. (2013)
Борис Р. М. - Інформаційна система лабораторної діагностики політравм, Марценюк В. П. (2013)
Голяченко О. М. - Cоціальна медицина знову на роздоріжжі, Панчишин Н .Я., Смірнова В. Л., Романюк Л. М., Федчишин Н. Є., Литвинова О. Н. (2013)
Теренда Н. О. - Рецензія на книгу Я. Ганіткевича "Український медичний календар на 2013 рік” (2013)
Домбровський К. О. - Струкутура угруповань дрейсени літоральної зони Запорізького волосховища, Стрешна С. С. (2013)
Якубенко Д. С. - Фенотипічна структура популяції Leptinotarsa decemlineata say, 1824 Михайлівського району Запорізької області, Задорожня В. Ю. (2013)
Ковальова О. В. - Вплив імпульсного низькочастотного електричного струму на біохімічні показники сироватки крові нетренованих і тренованих практично здорових юнаків і дівчат (17-24 років), Шкопинський Є. О., Мельник Т. В. (2013)
Колісник Н. В. - Кооперації в системі лейкоцитів крові при хронічних захворюваннях, обумовленних біоплівкою, Новосад Н. В., Андрєєва О. О., Мороз В. П. (2013)
Омельянчик В. Н. - Циркадный ритм активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути в слизистой тонкого кишечника мышей и кроликов, Новикова К. В., Колесник Н. В. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи та продуктивність рослин озимої пшениці, Богдан М. М. (2013)
Полякова И. А. - Фенотипическое проявление мутаций хлорофиллдефицитности на ранних этапах онтогенеза льна масличного, Яранцева В. В., Левчук А. Н., Лях В. А. (2013)
Приступа І. В. - Оцінка якості гібридного насіння гібіску китайського, Шляхова В. В. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Влияние органических адсорбентов на состояние корневой системы растения при нефтяном загрязнении грунта, Полякова И. А., Лях В. А. (2013)
Кагало О. О. - Методичні аспекти созологічної оцінки резерватогенних змін біогеоценозів у системі екомережі та природно-заповідних територій, Жижин М. П. (2010)
Андрєєва О. О. - Палінологічна характеристика відкладів голоцену Північно-Західного Поділля (2010)
Гіссовський В. Б. - Аналіз динаміки віталітетного спектра трав’яних рослин засобами візуального комп’ютерного моделювання (2010)
Карась О. Г. - Особливості термічного режиму едафотопів заплавних та аренних місцевиростань, Струкова Ю. С. (2010)
Кузярін О. Т. - Судинні рослини території торфовища "Білогорща” (м. Львів) (2010)
Паньків Н. Є. - Параметри репродуктивного процесу Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) в умовах Поділля (2010)
Парнікоза І. Ю. - Стан місцезнаходжень рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць, Шевченко М. С. (2010)
Рагуліна М. Є. - Наземні мохи (Вryophyta) як індикатори рекреаційних впливів на лісові екосистеми (на прикладі Яворівського національного природного парку) (2010)
Рало В. М. - Матеріали для оцінки синтаксономічного різноманіття букових лісів Верхобузького горбогірного масиву (Північно-Західне Поділля) (2010)
Сичак Н. М. - Доповнення до флори Львівської області (рівнинна частина), Кагало О. О. (2010)
Ткачик В. П. - Дерево-чагарникова рослинність загальнозоологічного заказника місцевого значення "Пукачів” (Мале Полісся, Львівська область) (2010)
Гірна А. Я. - Початковий етап інвентаризації фауни павуків природоохоронних територій Львівської області (2010)
Ільїнський С. В. - Порівняння особливостей гніздування сороки Ріса ріса (Linnaeus, 1758) в умовах м. Хмельницький у 2003 та 2007 роках (2010)
Капрусь І. Я. - Висотна диференціація таксономічного розмаїття колембол у гірських регіонах України (2010)
Яворницький В. І. - Різноманіття та особливості формування угруповань ґрунтових безхребетних (мезофауна, мікроартроподи) у дібровах рівнинної частини верхів’я басейну Дністра (2010)
Кияк Н. Я. - Окислювальний стрес в ізольованих хлоропластах моху Fontinalis antipyretica Hedw. та його модифікація за участю α-токоферолу (2010)
Лобачевська О. В. - Участь кальцієвої сигнальної системи у стресових реакціях мохів, Мельник І. В. (2010)
Шпаківська І. М. - Екофізіологічні параметри ґрунтових мікроорганізмів буроземів бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) (2010)
Правила для авторів (2010)
Беднарська І. О. - Оцінка стану популяцій рідкісних видів роду Festuca L. (Poaceae) у флорі України. І. Festuca pallens Host (2011)
Бешлей С. В. - Нагромадження надземної фітомаси Calamagrostis epigeios (L.) Roth на злаковій і деревно-злаковій стадіях сукцесії рослинності на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району (Львівська область) (2011)
Білик Г. С. - Еколого-ценотичні особливості рослинного покриву звалищ твердих побутових відходів на території Львівської області (2011)
Данилик І. М. - Таксономічна діагностика родини Cyperaceae Juss. флори України (2011)
Кагало О. О. - Доповнений конспект флори судинних рослин національного природного парку "Сколівські Бескиди”, Воронцов Д. П., Андрєєва О. О. (2011)
Кузярін О. Т. - Рослинність класу Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 басейну Західного Бугу (Українська частина) (2011)
Немерцалов В. В. - Представники родини Moraceae Link у дендрофлорі південного заходу України (2011)
Сичак Н. М. - Ключ для визначення видів роду Alchemilla L. (Rosaceae) флори Українських Карпат (2011)
Чорней І. І. - Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат (2011)
Башта А.-Т. В. - Біотопічні преференції та ритми нічної активності вечірниці рудої (Nyctalus noctula Schreber, 1774; Vespertilionidae, Chiroptera) у заплавних екосистемах Закарпаття (2011)
Гірна А. Я. - Матеріали до фауни павуків Передкарпаття за результатами ревізії колекції зоологічного музею Львівського національного університету, Жукавець Є. М., Лєснік В. В., Шидловський І. В. (2011)
Канарський Ю. В. - Рідкісні та зникаючі види денних лускокрилих Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) західних регіонів України (2011)
Микітчак Т. І. - Просторовий розподіл веслоногих ракоподібних (Crustacea: Copepoda) у водоймах масиву Чорногора (Українські Карпати), Решетило О. С. (2011)
Яворницький В. І. - Антропогенна трансформація угруповань ґрунтових безхребетних бучини переліскової (Сколівські Бескиди), Яворницька І. В. (2011)
Правила для авторів (2011)
Беднарська І. О. - Огляд методичних підходів і діагностичних ознак у вивченні вузьколистих костриць (Festuca L. subgen. Festuca). I. Описова морфологія (2012)
Білонога В. М. - Динаміка індивідуальних параметрів і структури популяції Calamagrostis epigeios (L.) Roth (Poaceae) у первинній сукцесії на техногенних субстратах сірчаних родовищ Львівської області (2012)
Gissovskyi V. - The definition and formalization of conditions of stability of dynamics of herbaceous plants populations with use of computer experiment (2012)
Жиляєв Г. Г. - Локальне самовідновлення популяцій Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в експерименті (Українські Карпати) (2012)
Кагало О. О. - Рослинність регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя” (Львівська область) – попередня синтаксономічна оцінка, Реслер І. Я. (2012)
Кияк В. Г. - Варіабельність онтогенезу особин у популяціях рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат (2012)
Мосякін А. С. - Сучасні методи біологічного контролю (біологічного регулювання) активності інвазійних рослин: приклади й перспективи застосування (2012)
Сичак Н. М. - Нові локалітети деяких адвентивних видів рослин у Івано-Франківській області (2012)
Башта А.-Т. В. - Сучасний стан і динаміка чисельності популяцій пугача Bubo bubo Linnaeus, 1758 в Україні (2012)
Канарський Ю. В. - Різноманітність і сучасний стан вивчення ентомофауни Ужанського національного природного парку, Коваль Н. П., Геряк Ю. М., Копач В. О. (2012)
Яворницький В. І. - Різноманіття і функціональна організація угруповань ґрунтових безхребетних ялицево-букових дібров крайового низькогір’я Верхньодністровських Бескидів, Яворницька О. В. (2012)
Баїк О. Л. - Біохімічна мінливість моху Bryum caespiticium Hedw. під впливом абіотичних факторів на посттехногенних територіях видобутку сірки (2012)
Кіт Н. A. - Особливості стійкості мохів до водного дефіциту на девастованих територіях видобутку сірки (2012)
Правила для авторів (2012)
Адаменко Л. В. - Небезпечність залишкових кількостей дезінфекційних засобів у молоці (2013)
Айшпур О. Є. - Цефінель– новий антибактеріальний лікарський засіб вітчизняного вироьництва для ветеринарної медицини, Яненко У. М., Сапон Н. В., Ярос О. В., Марчук О. О., Черкас З. В., Стрижиус В. В. (2013)
Акименко Л. І. - Забезпечення сировинної бази виготовлення препаратів для діагностики бруцельозу, Кошельник В. Г., Терпецька Т. О., Нахабін В. М., Калугіна Л. М. (2013)
Алексеєва Г. Б. - Поширення та етіологічна структура лептоспірозу великої рогатої худоби на території України, Петренко О. С., Баранов В. С. (2013)
Баранов В. С. - Поирення ринопневмонії та лептоспірозу коней в кінних господарствах України (2013)
Баранов В. С. - Визначення маркеру (тетрацикліну) в зубах диких м’ясоїдних після пероральної вакцинації проти сказу, Ложкіна О. В., Купневська М. В., Марчук О. Т., Черепанов Р. М. (2013)
Blotska O. F. - Results of standardization and validation of diagnostic test-kits for enzootic bovine leukosis (2013)
Васянович О. М. - Забруднення мікроскопічними грибами та мікотоксинами кормів, Сапсай І. С., Сапейко В. П., Тарасов О. А. (2013)
Виговська Л. М. - Вивчення біологічних властивостей штамів Yersinia Pseudotuberculosis (2013)
Войта О. C. - Визначення генотоксичного впливу формальдегіду та тіомерсалу методом ДНК-комет, Дибкова С. М., Годовський О. В., Постоєнко В. О., Ушкалов В. О. (2013)
Волинець В. О. - Визначення антигенної активності полівалентної вакцини проти лептоспірозу коней на лабораторних тваринах (2013)
Гайдей О. С. - Вивчення біологічних властивостей референтного штаму dh4p101 та ізоляту pl 1 вірусу геморагічної септицемії форелі (ВСГ), Євтушенко А. В., Дерябін О. М., Крушельницька О. В. (2013)
Гаркавенко Т. О. - Альтернативний експрес−метод виявлення сальмонел "VIDAS SLM" із харчових продуктів та кормів з використанням автоматизованого імуноаналізатора "MINI VIDAS", Баранов В. С., Мех Н. Я., Семенчукова І. В., Кравцова О. Л., Дяченко Т. О. (2013)
Головко А. М. - Експериментальна апробація показників контролю якості спорових вакцин проти сибірки згідно міжнародних рекомендацій, Ушкалов В. О., Бабкін Ь. В., Мачуський О. В., Скрипник В. Г., Рубленко І. О. (2013)
Головко А. М. - Malassezia-інфекції – стан проблеми в світі та Україні, Демченко Є. В., Пінчук Н. Г. (2013)
Головко А. М. - Міжнародні вимоги щодо контролювання якості вакцин проти бешихи свиней, Пінчук Н. Г. (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив терміну та умов зберігання зразків сироваток крові на вміст антитіл до вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Гузик О. Й., Афанасьєва К. В., Бурлакова Н. О. (2013)
Гудзь Н. В. - Безпечність старих сибіркових захоронень в Україні (2013)
Гулянич М. М. - Препарати специфічної профілактики трансмісивних вірусних хвороб кролів, Новіцька О. В. (2013)
Дедок Л. А. - Моніторинг класичної чуми свиней серед поголів’я диких кабанів на території України за період 2005-2012 років, Кравченко А. Л., Литвинчук О. В. (2013)
Деркач І. М. - Лабораторна діагностика в аналізі ризику африканської чуми свиней (2013)
Доценко Р. В. - Динаміка змін вмісту мікроелементів у серці курей за експериментального гострого отруення біфентрином (2013)
Дрожже Ж. М. - Порівняння методів визначення віруснейтралізуючих антитіл до вірусу сказу у сироватці крові тварин (2013)
Завірюха Г. А. - Дослідження нешкідливості вакцини "Лейкозав" проти лейкозу великої рогатої худоби за показниками токсичність та стерильність (2013)
Клестова З. С. - Перспектива використання фулеренів у ветеринарній медицині, Бучацький Л. П., Марченко М. І. (2013)
Коваленко В. Л. - Дерматофітози дрібних тварин, Нестеренкова В. В., Ничик С. А., Терешко Б. М (2013)
Коваленко В. Л. - Визначення стійкості тест-культур лептоспір до дезінфікуючого засобу геоцид, Гнатенко А. В., Куликова В. В., Балацький Ю. О., Лясота В. П. (2013)
Коваленко В. Л. - Дослідження показників ефективності та нешкідливості препарату "Гуанцид" у виробничих умовах, Чехун А. І. (2013)
Коваленко В. Л. - Вплив препарату "Арселан" на показники бактерицидної та лізоцимної активності поросят, Швед В. В. (2013)
Ковальчук Н. А. - Аналіз генетичної структури популяцій порід коней за окремими генетико-біохімічними маркерами, Віщур О. І., Карась С. І., Тарасюк С. І (2013)
Ковтун В. А. - Динаміка збереженості Listeria ivanovii після ліофілізації з використанням різних концентрацій аеросилу А-300, Ушкалов В. О., Мачуський О. В. (2013)
Козій В. І. - Етіологічна роль ламініту за розвитку виразки підошви у корів (2013)
Колеснікова К. Ю. - Вплив напіврідких живильних середовищ з морських гідробіонтів на довготривале збереження життєздатності промислових штамів мікроорганізмів, Скрипник В. Г. (2013)
Кольчик О. В. - Вивчення впливу серійного пасажування на бактеріальні асоціації в умовах in vitro, Прохорятова О. В., Годовський О. В (2013)
Крушельницька О. В. - Вплив гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства "Миколаївська рибоводно-меліоративна станція" на показники природної резистентності коропа (2013)
Кривохижа Є. М. - Розробка режимів застосування засобу "Сандез" для санітарної обробки устаткування і приміщень ковбасних підприємств, Перкій Ю. Б., Крижанівський Я. Й., Моткалюк Н. Ф (2013)
Кучерявенко О. О. - Актуальні питання науково–дослідного центра з питань вивчення та профілактики лептоспірозу в Україні, Уховський В. В., Куликова В. В. (2013)
Лиса Я. П. - Визначення основних параметрів процесу ліофілізації еритроцитів, Тиндик В. С., Головка А. М., Ушкалов В. О., Гордієнко О. І (2013)
Литвиненко О. П. - Епізоотична ситуація з ехінококозу великої рогатої худоби на території України у 2012 році (2013)
Ложкіна О. В. - Аналіз використання карагенанів при виробництві ковбас, Марчук О. Т., Теплих Н. І (2013)
Марущак Л. В. - Спосіб виявлення та ідентифікаціії Ку-лихоманки за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) (2013)
Матяж І. І. - Бешиха свиней: сучасні погляди та перспективи імунопрофілактики, Тарасов О. А. (2013)
Меженська Н. А. - Комплексні рішення щодо оптимізації організаційної структури та робочих процесів і автоматизації сучасної лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів і кормів, Гаркавенко Т. О., Семенчукова І. В (2013)
Меженська Н. А. - Критерії оцінки кормів, кормових добавок і преміксів згідно плану державного моніторингу на 2013 рік, Остапюк М. П. (2013)
Меженський А. О - Клінічні ознаки та форми увеїту у коней, за його різного перебігу (2013)
Міськевич З. С. - Динаміка виявлення генетично змінених харчових продуктів та продовольчої сировини в Україні у 2007 – 2012 р. р., Міськевич С. В. (2013)
Міськевич З. С. - Результати аналізу харчових продуктів і продовольчої сировини з вмістом гмо > 0,9%, які використовуються в Україні, Міськевич С. В. (2013)
Міськевич З. С. - Результати порівняння деяких методів індикації та ідентифікації генетично модифікованих компонентів у харчових продуктах та сировині, Міськевич С. В. (2013)
Музикіна Л. М. - Серологічна діагностика ентеровірусних хвороб свиней (2013)
Напненко О. О. - Стандартизація вакцин проти міксоматозу кролів та методів контролювання їх якості (2013)
Неволько О. М. - Результати серологічних моніторингових досліджень свиней на території України щодо репродуктивно-респіраторного синдрому за період 2008-2012 роки, Ситюк М. П. (2013)
Недосеков В. В. - Зміни лейкограми крові мурчаків у разі поєднаного впливу антирабічної вакцинації та стресових факторів, Нікітова А. П., Полупан М. І., Ничик С. А., Розумнюк А. В (2013)
Недосеков В. В. - Біотехнологічні аспекти створення вакцин проти дерматомікозів м’ясоїдних, Стецюра Л. Г., Мартинюк О. Г., Сливко В. В. (2013)
Ничик С. А. - Зміцнення аграрного сектору економіки шляхом ветеринарного забезпечення тваринництва (2013)
Нововжицька Ю. М. - Визначення генетично-модифікованих організмів у продуктах харчування та сировині рослинного походження, Гайдей О. С., Усаченко Н. В., Кравченко В. М., Кушнір Л. В. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив ліпосомального препарату на показники клітинної ланки імунітету поросят при відлученні (2013)
Палюх Т. А. - Застосування препарату Мінковіт для нормалізації мінерального обміну в організмі молодняку норок у період закладки зимового хутра, Немова Т. В., Якимчук О. М., Цвіліховський М. І (2013)
Пеленьо Р. А. - Локалізація умовно-патогенних бактерій в організмі свиней при шлунково-кишкових і респіраторних захворюваннях ускладнених балантидіозом (2013)
Перин В. В. - Поширення бабезіозу великої рогатої худоби на території Чернігівської області за 2012 рік (2013)
Полтавченко Т. В. - Якість дезінфекції на потужностях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, Мідик С. В. (2013)
Попик М. І. - Вплив вітаміну А на природну резистентність організму самок-плідників коропів залежно від його рівня у раціоні, Віщур О. І (2013)
Пустовіт Н. А. - Вивчення біологічних властивостей бактерій роду Lactobacillus, Виговська Л. М. (2013)
Риженко В. П. - Інфекційний процес та стратегія патогенетичної терапії за фузобактеріозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Каменчук П. П., Мазигула Т. М., Милько Л. С. (2013)
Риженко В. П. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування створення нового засобу "Фузолізат” для лікування і профілактики фузобактеріозу (некробактеріозу) тварин, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Рудой О. В. , Каменчук П. П., Мазигула Т. М., Теплюк Н. А. (2013)
Риженко В. П. - Визначення оптимальних співвідношень антигенів при конструюванні асоційованих вакцин, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Каменчук П. П., Мазигула Т. М., Рудой О. В. (2013)
Риженко В. П. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Тютюн С. М., Тютюн В. А., Жовнір О. М., Мазигула Т. М., Каменчук П. П., Рудой О. В. (2013)
Руденко П. А. - Характеристика біологічних властивостей виробничих штамів лактобактерій, Ушкалов В. О. (2013)
Рудой О. В. - Гістологічний метод диференційної діагностики актинобацильозу великої рогатої худоби, Риженко В. П., Папченко І. В. (2013)
Сапачова М. А. - Молекулярно – генетичні методи дослідження в ветеринарній практиці (2013)
Синицитн В. А. - Грип коней, Пекній М. В., Євтушенко В. А., Карпалюк В. О (2013)
Синицин В. А. - Імунологічний моніторинг в профілактиці та ліквідації класичної чуми свиней, Ничик С. А., Карпалюк Р. О. (2013)
Тарасов О. А. - Дослідження протективної активності експериментальних зразків інактивованих емульсин - вакцин проти бешихи свиней на лабораторних тваринах, Сапейко В. П., Зоценко І. А., Ображей А. Ф. (2013)
Уховський В. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів лабораторної діагностики лептоспірозу с/г тварин та перспектива розробки дот-іфа з метою її удосконалення, Кучерявенко О. О., Пискун А. В. (2013)
Ушкалов А. В. - Характеристика біологічних властивостей збудників ієрсиніозу (Y. еnterocolitica, Y. рseudotuberculosis) (2013)
Ушкалов В. О. - Надлишок мікроелементів у кормах – фактор ризику для здоров’я молодняку свиней, Скрипка М. В., Запека І Є. (2013)
Шапошнік В. М. - Вплив мінеральної кормової добавки на показники обміну ліпідів та продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності (2013)
Шуляк С. В. - Вплив нанорозмірного срібла на морфологічні і біохімічні показники крові перепелів (2013)
Яненко У. М. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо сибірки в Україні За 1920–2012 роки, Гудзь Н. В., Терещенко С. м., Дорофеєва О. В., Яненко В. М. (2013)
Інститут ветеринарної медицини пропонує (2013)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетня "Ветеринарна біотехнологія" (2013)
Колупаев Ю. Е. - Пролин: физиологические функции и регуляция содержания в растениях в стрессовых условиях, Вайнер А. А., Ястреб Т. О. (2014)
Семенихин А. В. - Влияние ионов тяжелых металлов на активность карбоангидразы хлоропластов гороха, Полищук А. В., Подорванов В. В. (2014)
Косаковская И. В. - Влияние гипо- и гипертермии на содержание свободной и конъюгированной форм индолил-3-уксусной кислоты в проростках Triticum aestivum L., Войтенко Л. В., Лихневский Р. В., Устинова А. Ю. (2014)
Пасюга О. С. - Действие микроволнового излучения и слабого магнитного поля на состояние клеточной мембраны и ядра клеток гороха (Pisum sativum L.), Пасюга В. Н., Рябуха С. С., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Вайнер А. А. - Влияние 24-эпибрассинолида на устойчивость растений проса (Panicum miliaceum) к водному стрессу, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Ястреб Т. О., Хрипач В. А. (2014)
Маменко П. М. - Ефективність симбіотичних систем сої різних груп стиглості за інокуляції Тn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum, Маліченко С. М., Жемойда А. В., Соболенко Л. Ю. (2014)
Карпець Ю. В. - Індукування стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання дією екзогенної саліцилової кислоти, Вайнер А. О., Обозний О. І., Ястреб Т. О. (2014)
Рожков Р. В. - Генетичний контроль тетраостості у пшениці, Криворученко Р. В., Коваленко І. В. (2014)
Бєлан С. С. - Фенологія та репродукція рідкісного виду Gladiolus tenuis M. Bieb. в умовах сінокосіння заплавних лук річки Псел (Сумська область) (2014)
Чайка Н. И. - Особенности структурной организации растительного покрова техногенных экотопов (2014)
Безроднова О. В. - Экоморфический состав континентальных сосновых лесов с остепненным травостоем (2014)
Бешлей З. - Поглинання важких металів Sorghum halepense із субстратів породного відвалу, Бешлей С., Баранов В., Терек О. (2014)
Колупаєв Ю. Є. - "Словник української біологічної термінології" / Відп. редактори Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко, Трифонов Р. А. (2014)
Дмитриев А. П. - Дмитрию Михайловичу Гродзинскому – 85 лет (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Rules for authors (2014)
Авраменко А. A. - "Разброс" показателей кислотности по уровням у больных хроническим хеликобактериозом, как отражение внутриорганной компенсации кислотообразующей функции желудка (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления метаплазии по желудочному типу и активных форм хеликобактерной инфекции в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим хели-кобактериозом с язвенными поражениями выходного отдела желудка (2014)
Аляви А. Л. - Состояние эндотелиальной системы в зависимости от длительности и течения бронхиальной астмы, Базарова С. А., Джамбекова Г. С., Касимова Г. М. (2014)
Бачинський В. Т. - Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині, Саркісова Ю. В., Паливода О. Г., Андрійчук А. О. (2014)
Безсмертна Г. В. - Зв'язок метаболічних факторів ризику з локалізацією ішемічного інсульту (2014)
Боднар О. Б. - Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту (магніти) у 4-річної дитини, Боднар Б. М., Хащук В. С., Збанчук О. О. (2014)
Бойчук Т. М. - Зміни добової організації процесів вільнорадикальної модифікації акромолекул, антиоксидантного захисту здорових людей за пролонгації фотоперіоду, Ілащук Т. О., Микитюк О. П. (2014)
Бойчук Т. М. - Cинтропія некласифікованих комплексів множинних уроджених вад розвитку, Сорокман Т. В., Ластівка І. В., Андрійчук Д. Р. (2014)
Волошин О. І. - Поліморбідність, коморбідність і подагра в жінок: клінічні і вікові аспекти, Доголіч О. І. (2014)
Галагдина А. А. - Порівняльний аналіз стану проокисно-антиоксидантних взаємовідносин у привушних та підверхньощелепних слинних залозах при порушенні каротидного кровообігу в щурів з експериментальним цукровим діабетом, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2014)
Гордієнко В. В. - Зміни показників екскреторної функції нирок у щурів під впливом вінборону, Косуба Р. Б. (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості структурної перебудови аденогіпофіза нестатевозрілих щурів на ранніх стадіях розвитку експериментального цукрового діабету (2014)
Іващук О. І. - Динаміка оптичних параметрів лазерної поляриметрії тканин людського організму за гострої странгуляційної кишкової непрохідності, Давиденко I. C., Бодяка В. Ю., Морар І. К., Лянскорунський В. М., Делей В. Д., Нурдінов Х. Н. (2014)
Кеч Н. Р. - Частка генетичних і середовищних факторів у формуванні екопатології щитоподібної залози і нирок у дітей (2014)
Кишкан І. Г. - Вплив тренталу й ксантинолу нікотинату на показники водно-сольового обміну (2014)
Комлевой О. М. - Біофізичні зміни конденсату вологи видихнутого повітря у дітей з вегето-судинною дистонією, Чернявський В. Г., Бажора Ю. І. (2014)
Кресюн Н. В. - Механізми нитрозативного стресу у формуванні діабетичної ретинопатії при стрептозотоциновому діабеті та на тлі застосування дельта-сон індукуючого пептиду (2014)
Лазарук О. В. - Ааналіз частоти протокового раку грудної залози згідно класифікації TNM за даними чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру за 2009-2013 рр., Давиденко І. С. (2014)
Левандовський Р. А. - Клітинна та імунологічна реактивність організму у пацієнтів після резекції верхньої та нижньої щелеп з приводу видалення злоякісних пухлин (2014)
Левицька С. А. - Показники сімейного анамнезу як фактори ризику розвитку частих рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька С. A. - Чинники і механізми неспецифічної резистентності у дітей, що часто і тривало хворіють (2014)
Лойтра А. О. - Рідкісний випадок поєднання варіантів топографії ниркових судин, Марчук Ф. Д. (2014)
Мислицький В. Ф. - Вплив перинатальних інфекцій стан клітинного та гуморального імунітету новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Гребенюк Н. В. (2014)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичну активність вологи передньої камери ока кроликів при проникному пораненні рогівки (2014)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональний стан структур простати на сьому добу постгіпотермічного періоду (2014)
П'ятницький Ю. С. - Вивчення гонадо- і ембріоток-сичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині, Бондаренко Ю. І., Потіха Н. Я. (2014)
Распутіна Л. В. - Особливості формування серцевої недостатності у хворих артеріальною гіпертензією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Ротар Д. В. - Оптимізація скринінгу антимікробних властивостей водонероз-чинних сполук органічного синтезу (2014)
Семеняк А. В. - Лікування гестаційного пієлонефриту в різні терміни вагітності (2014)
Сорокман Т. В. - Клінічно - психологічні та параклінічні особливості клінічного гастродуоденіту в дітей, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Підвисоцька Н. І. (2014)
Степанчук В. В. - Онтогенетичні особливості циркадіанних хроноритмів вільнорадикального гомеостазу за умов свинцевого отруєння (2014)
Ступницька Г. Я. - Показники функції зовнішнього дихання та толерантність до фізичного навантаження у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, залежно від індексу маси тіла (2014)
Тащук В. К. - Ефективність впровадження деяких підходів (статини і метаболічна терапія) до лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування екстракраніальних судин, Гінгуляк О. М., Полянська О. С. (2014)
Ткачук О. В. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на чутливість клітин лімфоїдної популяції тимуса до ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку (2014)
Чуйко Н. Я. - Морфометричний аналіз патологічнихзмін у артеріях головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Шипко А. Ф. - Актуальные вопросы детской эндокринологической службы харьковской области (2014)
Щербина М. О. - Особливості перебігу вагітності й пологів залежно від методу корекції істміко-цервікальної недостатності, Му'авія Салем Альмарадат, Кузьміна І. Ю., Скорбач О. І. (2014)
Яцкевич О. Я. - Ерадикація Helicobacter pylori у пацієнтів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, з коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою, Абрагамович О. О., Яцкевич З. В. (2014)
Москалюк В. Д. - Гострі кишкові захворювання на Буковині: досвід застосування біонорму, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Рандюк Ю. О., Венгловська Я. В., Костіна Н. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Рідкісний випадок "дзеркального" розташування внутрішніх органів, Паливода О. Г., Гараздюк М. С., Гараздюк О. І. (2014)
Ластівка І. В. - Два випадки синдрому Сотоса в одній сім'ї, Підвисоцька Н. І., Крецу Т. М., Костів М. І. (2014)
Мислицький В. Ф. - Тrali-синдром у породіллі на фоні прееклампсії тяжкого ступеня (випадок з лікарської практики), Чернюх О. Г., Дікал М. В. (2014)
Никифор Л. В. - Випадок масивної маткової кровотечі після спроби медикаментозного переривання перешийкової вагітності, Рак Л. М., Косевич М. І. (2014)
Бамбуляк А. В. - Сучасний погляд на особливості будови і топограф-оанатомічні взаємовідношення стінок лобових пазух із суміжними структурами людей зрілого віку (2014)
Бамбуляк А. В. - Природжені вади носової ділянки - актуальне питання сьогодення (2014)
Бойчук Т. М. - Діабетична нефропатія: короткий огляд, Грицюк М. І. (2014)
Гарматина О. Ю. - Современные методы неинвазивной визуализации желчевыводящих путей (2014)
Кожарко І. О. - Сучасні підходи до діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку (огляд літератури), Рак Л. М., Никифор Л. В. (2014)
Мислицький В. Ф. - Внутрішньоутробні інфекції, як дизрегуляторний чинник порушень системи кровотворення та імунітету новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2014)
Олар О. І. - Сучасні методи мікроскопії в біології і медицині, Микитюк О. Ю., Федів В. І. (2014)
Проняєв Д. В. - Дворога матка (2014)
Свіжак В. К. - Антибіотикорезистентність: багатогранність проблеми, Дейнека С. Є. (2014)
Ткачук С. С. - Cучасні погляди на патогенез діабетичної кардіоміопатії, Гавалешко В. П., Мислицький В. Ф., Ткачук О. В. (2014)
Семеняк А. В. - Досвід викладання дисципліни "акушерство та гінекологія" для студентів IV курсу за спеціальністю "медична психологія", Андрієць О. А. (2014)
Олександр Федорович Кулик (до 70 – річчя від дня народження) (2014)
Коновчук В. М. - Наукові здобутки кафедри анестезіології та реаніматології буковинського державного медичного університету, Акентьєв С. О. (2014)
Дейнека С. Є. - Рибас Ірина Іванівна - перший завідувач кафедри мікробіології Чернівецького державного медичного інституту (до 100-річчя від дня її народження та 70-річчя Буковинського державного медичного університету), Сидорчук І. Й. (2014)
Ткачук С. С. - Історичний екскурс становлення та перспективи наукових здобутків колективу кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата, Ходоровський Г. І., Мислицький В. Ф., Швець В. І. (2014)
Internet - новини. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXІV (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Волошко Л. Н. - Токсины цианобактерий (Cyanobacteria, Cyanophyta), Плющ А. В., Титова Н. Н. (2008)
Гуд М. Дж. П. - Антибактериальная активность и биохимический состав некоторых пресноводных водорослей реки Годовари (Индия), Сешикала Д., Сингара Чаря М. А. (2008)
Шарма Н. К. - Влияние токсинов Nostoc muscorum Ag. ex Born. et Flah. на верхние дыхательные пути мышей, Сингх С., Байпай Р., Раи А. К. (2008)
Mikhailyuk T. I. - The effects of anthropogenic pollution on the Kanev Reservoir (Ukraine) phytoplankton. 1. Phytoplankton dynamics at stations with different levels of pollution, Kamenir Y., Popova A. F., Kemp R. B., Dubinsky Z. (2008)
Дубовик И. Е. - Макроскопические разрастания водорослей и сопутствующие им микромицеты, Киреева Н. А., Закирова З. Р., Климина И. П. (2008)
Герасимюк В. П. - Водоросли прибрежных вод и внутренних водоемов острова Галиндез (архипелаг Аргентинские острова, Антарктика) (2008)
Хамад М. М. - Альгологическая биостратиграфия некоторых раннемиоценовых отложений Северо-Восточной пустыни (Египет) (2008)
Генкал С. И. - О новом представителе рода Discostella Houk et Klee (Bacillariophyta) из Забайкалья (Россия), Бондаренко Н. А., Поповская Г. И. (2008)
Перестенко Л. П. - Кира Леонидовна Виноградова (К 70-летию со дня рождения), Волошко Л. Н. (2008)
Новикова И. П. - Изменение функционального состояния клеток Chlamydomonas reinhardtii Dang. в присутствии бихромата калия в среде, Паршикова Т. В., Власенко В. В., Зубенко И. Б. (2008)
Тупик Н. Д. - Изоферментный спектр пероксидазы Chlorophyta, Золотарёва Е. К. (2008)
Кабиров Р. Р. - Особенности экологии и распространения одноклеточной почвенной водоросли Eustigmatos magnus (J. B. Petersen) Hibberd (Eustigmatophyta) в Южном Урале (Россия), Сафиуллина Л. М. (2008)
Каменир Ю. - Влияние антропогенного загрязнения на фитопланктон Каневского водохранилища (Украина). 2. Сравнение размерных спектров, Михайлюк Т. И., Попова А. Ф., Кемп Р., Дубинский Ц. (2008)
Помазкина Г. В. - Микрофитобентос Южного Байкала (Россия), Родионова Е. В., Мушникова О. Ю. (2008)
Харченко Г. В. - Особенности видового состава эпифитных водорослей водоемов г. Киева (2008)
Виноградова О. Н. - Водоросли Азово-Сивашского национального природного парка (Украина), Дариенко Т. М. (2008)
Кузьменко Л. В. - Видовое разнообразие фитопланктона в водах у Аргентинских островов (Антарктика), Игнатьев С. М. (2008)
Ярмошенко Л. П. - Новые виды Bacillariophyta для флоры Украины (2008)
Ткаченко Ф. П. - Иван Иванович Погребняк (к 100-летию со дня рождения), Маслов И. И., Еременко Т. И., Попова Е. Н. (2008)
Кабиров Р. Р. - Памяти Лилии Салаватовны Хайбуллиной, Гайсина Л. А., Суханова Н. В., Фазлутдинова А. И., Сугачкова Е. В., Богданова А. В. (2008)
Паршикова Т. В. - Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) / Н. П. Масюк, Ю. И. Посудин, Г. Г. Лилицкая (2008)
Божков А. И. - Годовой ритм интенсивности роста культур микроводоросли Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) и флуктуации некоторых гелиофизических факторов, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2008)
Куликова Н. Н. - Микроэлементный состав круглогодично вегетирующих макро-водорослей каменистой литорали оз. Байкал (Россия), Парадина Л. Ф., Сутурин А. Н., Таничева И. В., Ижболдина Л. А., Ханаев И. В., Тимошкин О. А. (2008)
Беляев Б. Н. - Скорость потребления биогенов при культивировании Gelidium latifolium (Grev.) Born. et Thur. (Rhodophyta) (2008)
Евстигнеева И. К. - Изменчивость фитоценозов прибрежного экотона бухт Черного моря (2008)
Зотов А. Б. - Использование показателя удельной поверхности клеток при анализе морфоструктурной организации сообществ фитопланктона (2008)
Борисова Е. В. - Материалы к флоре Charales юго-запада Украины, Ткаченко Ф. П. (2008)
Рябушко Л. И. - Chrysamoeba radians Klebs 1893 (Chrysophyta) в микрофитобентосе прибрежных вод Черного моря (Украина), Ли Р. И. (2008)
Царенко-Белоус Е. П. - Особенности видового состава фитопланктона р. Южный Буг в районе г. Винницы (Украина), Клоченко П. Д. (2008)
Виноградова Е. - Euglenophyta водоемов и водотоков Москвы и Московской области, Белякова Г. (2008)
Генкал С. И. - Новый для науки вид рода Hannaea Patrick (Bacillariophyta), Поповская Г. И., Куликовский М. С. (2008)
Рудик В. Ф. - Оптимизация состава питательной среды для культивирования Spirulina platensis Geitl. (Cyanophyta) методом математического планирования эксперимента, Бульмага В. П., Максакова С. В. (2008)
Урмыч Е. М. - Продуктивность микроводорослей в интенсивных условиях культивирования, Бердыкулов Х. А., Эшпулатова М. Б. (2008)
Ждан В. М. - Аналіз показників здоров’я полтавської області в умовах реформування галузі, Лисак В. П., Голованова І. А. (2014)
Слабкий Г. А. - Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения, Пархоменко Г. Я., Астахова Н. Ю. (2014)
Ждан В. М. - Напрямки реалізації програми "здоров’я 2020: український вимір" в полтавській області, Голованова І. А., Лисак В. П., Ксьонз І. В. (2014)
Грузєва Т. С. - інноваційна сутність та стратегічний і практичний потенціал нової європейської політики "здоров’я – 2020" (2014)
Безрук В. В. - Нефрологічна патологія у дітей підліткового віку чернівецької області (2014)
Бібик І. Г. - Актуальні питання надання психіатричної допомоги лікарем загальної практики/сімейним лікарем (2014)
Весніна Л. Е. - Між двох реформ – сучасний стан медичної науки (роль науково-дослідних підрозділів в роботі вищих навчальних закладів україни), Кайдашев І. П. (2014)
Видойник О. Я. - Показники гомеостазу ротової порожнини у дітей зі стоматологічною захворюваністю на фоні бронхіальної астми (2014)
Волобуєв В. В. - Економічна ефективність застосування диференційованого підходу в лікуванні непсихотичних психічних розладів у постраждалих внаслідок техногенних аварій та катастроф, заснованого на психоаналітично орієнтованій психотерапії (2014)
Волобуев Н. А. - Очерк истории кафедры патологической анатомии с секционным курсом высшего государственного учебного заведения украины "украинская медицинская стоматологическая академия" (г. Полтава), Ройко Н. В., Проскурня С. А., Насонов П. И., Филенко Б. Н. (2014)
Гавенко В. Л. - Ранняя диагностика как фактор превенции непсихотических психических расстройств у лиц молодого возраста, Лещина И. В., Мозговая Т. П. (2014)
Герасименко Л. О. - Особливості психопатологічного стану, спрямованості особистості, сексуальної поведінки жінок з розладом адаптації (2014)
Голованова І. А. - Аналіз показників інвалідизації працездатного населення полтавської області внаслідок серцево-судинної патології за 2008-2013 роки, Хорош М. В., Оксак Г. А., Фошина А. Б., Юхіменко М. І. (2014)
Гонтарь Ю. В. - Роль цитогенетического обследования семейной пары и абортивного материала при случае замершей беременности, Ильин И. Е., Парницкая О. И. (2014)
Горачук В. В. - Аналіз результатів самооцінки системи управління якістю медичної допомоги у чернігівській обласній дитячій лікарні (2014)
Городинська О. Ю - Принципи профілактики йододефіцитніх станів на Полтавщині, Самарченко Л. А, Рій Н. І., Бобирьова Л. Є. (2014)
Грузинський О. В. - Застосування полімеразно ланцюгової реакції з метою виявлення хелікобактерної інфекції при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2014)
Децик О. З. - Роль і можливості лікаря загальної практики/сімейного лікаря в забезпеченні раннього виявлення та диспансеризації хворих на первинну глаукому, Митник З. М., Кощинець О. Б. (2014)
Довгань Р. С. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології хіміотерапевтичних засобів студентам стоматологічного факультету (2014)
Жабо Т. М. - Значення реабілітаційних заходів у динаміці первинної інвалідності Полтавської області (2014)
Жабо Т. М. - Історичний розвиток медикосоціальної експертизи в Україні та на Полтавщині (2014)
Ждан В. М. - Аналіз захворюваності на хвороби системи кровообігу в полтавській області за 2003-2012 роки, Голованова І. А., Хорош М. В. (2014)
Ждан В. М. - Аспекти превентивної медицини в діяльності сімейного лікаря, Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Штомпель П. С. (2014)
Жеро С. В. - Динаміка захворюваності міського населення на рак молочної залози та необхідність подальшого впровадження скринінгових програм в практику охорони здоров’я, Готько Є. С., Цигика Д. Й., Ігнатко В. Я., Погорєлова Н. Є. (2014)
Животовська Л. В. - Профілактика рецидивів при алкогольній залежності на етапі становлення ремісії (2014)
Залявська О. В. - Вивчення функціонального стану нирок у хворих на реактивний артрит за коморбідності з хронічною хворобою нирок, Горбатюк І. Б., Воєвідка О. С. (2014)
Іщейкін К. Є. - Сучасний підхід до профілактики та лікування захворювань бронхолегеневої системи вірусної етіології, Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Хайменова Г. С. (2014)
Калиниченко І. О. - Розробка способу діагностики суглобової гіпермобільності у дітей 4 – 6 років у процесі фізреабілітаційної практики, Дяченко Ю. Л., Скиба О. О. (2014)
Каневська Л. В. - Особливості коморбідного перебігу ішемічної хвороби серця на тлі кислотно-залежних захворювань травного тракту, Трефаненко І. В., Руснак-Каушанська О. В., Ткач Є. П., Бедик Н. М. (2014)
Карлова Е. А. - Особливості імунологічної реактивності у працівників експонованих свинцем, Яворовський О. П., Шейман Б. С., Чайковський Ю. Б., Осадча О. І. (2014)
Клименко В. И. - Проблемы организации работы стоматологической службы (по данным анкетирования врачей стоматологов-терапевтов), Смирнова И. В. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту інваріантними факторами способу життя та анамнезу на основі моделі кокса (2014)
Ковальцова М. В. - Цитокины, макро- и микроэлементы при нарушении морфофункционального состояния поджелудочной железы у беременных крыс и их потомства вследствие гипокалорийной диеты (2014)
Колесник П. О. - Оцінка ролі факторів, що впливають на мінеральну щільність кісткової тканини у дітей та підлітків за даними ультразвукової денситометрії, Колесник А. П., Цяпець Г. Б., Свереняк Г. М. (2014)
Кондратюк Н. Ю. - Основні засади проведення цільового скринінгу в практиці сімейного лікаря (2014)
Коробко І. С. - Аналіз летальних ушкоджень у випадках смерті від механічній травми у м. Донецьк за 2011-2013 р. р., Бабкіна О. П., Калашніков Д. А. (2014)
Кузенков Р. В. - Організація системи інфекційного контролю у відділеннях інтенсивної терапії зі застосуванням клінічних інформаційних та моніторингових систем , Ковальова О. М., Гончарова Ю. О. (2014)
Кулаєць Н. М. - Первинна профілактика серцевої недостатності – один із пріоритетів сучасної кардіології (2014)
Лавренко А. В. - Физическая активность как фактор противодействующий системному воспалению низкой интенсивности, Расин М. С., Борзых О. А., Дегтярь Н. И., Герасименко Н. Д. (2014)
Латіна Г. О. - Проблема тютюнопаління серед сучасних підлітків, Заікіна Г. Л., Завадська М. М. (2014)
Лашкул З. В. - Вивчення знань факторів ризику захворюваності і смертності від артеріальної гіпертензії у керівників лікувальних закладів первинної ланки (2014)
Лехан В. М. - Модернізації вторинної медичної допомоги – шлях до підвищення ефективності охорони здоров’я, Гінзбург В. Г., Крячкова Л. В., Борвінко Е. В. (2014)
Лехан В. М. - Травми кінцівок в україні, як медико-соціальна проблема, Забара О. Ю., Тарасенко О. М. (2014)
Любарець С. Ф. - Профілактика ускладнень вад твердих тканин зубів у дітей (2014)
Ляхова Н. О. - Медико-соціальні та організаційно-правові питання організації надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню україни в період рефор­мування галузі охорони здоров’я, Білоус А. М., Нестеренко О. М. (2014)
Мельничук Ю. М. - Тромбоцитарний фактор росту, як діагностично важливий маркер фізіологічних процесів в організмі людини (огляд літератури) (2014)
Мироненко С. Г. - Екологія міста полтави: якість атмосферного повітря (2014)
Миронюк І. С. - Організаційно-фукціональна модель надання послуг консультування і тестування на віл трудовим мігрантам та їх найближчому оточенню в закарпатській області (2014)
Михалюк Є. Л. - Підходи до профілактики серцево-судинних подій в рамках навчального процесу у студентів медичного університету, Малахова С. М. (2014)
Мокія-Сербіна С. О. - Клініко-психологічні аспекти залізодефіцитних станів у дітей шестирічного віку, що готуються до систематичного шкільного навчання, Чечель В. В., Василенко Н. В. (2014)
Морозов В. Н. - Органометрические параметры надпочечных желез крыс в период реадаптации после 60-ти дневного введения тартразина и использования мексидола, Лузин В. И. (2014)
Нагірний Я. П. - Актуальні проблеми дентальної ідентифікації в Україні, Михайличенко Б. В., Дунаєв О. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2014)
Науменко Л. Ю. - Оптимізація співпраці мсек та лікарів первинної ланки надання медичної допомоги на основі учасних нормативно-правових підходів до визначення груп інвалідності, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В. (2014)
Насонов П. І. - Синдром лайєлла: випадок із практики, Ройко Н. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А., Новосельцева Т. В. (2014)
Неханевич О. Б. - Применение препарата артифлекс у пациентов с остеохондрозом позвоночника. Результаты сравнительного исследования, Смирнова Е. Л. (2014)
Огнев В. А. - Концепция качества жизни и эффективность реабилитационных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, Кириченко М. П., Зинчук А. Н. (2014)
Островська С. С. - Вплив свинцю на кровотворну функцію кісткового мозку (експериментальне дослідження), Гарець В. І., Шаторна В. Ф. (2014)
Песоцкая Л. А. - Кирлиан-диагностика, как метод профилактической медицины (2014)
Пісоцька Л. А. - Кірліан-діагностика в практичній охороні здоров’я, Лелека О. В., Науменко О. Ю., Ковальчук Л. В., Баранова Н. О. (2014)
Проняєв Д. В. - Анатомія матки плодів 7-10 місяців (2014)
Похилько В. І. - Вплив доказових технологій догляду за центральними катетерами на частоту несприятливих медичних подій у дітей , Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Чернявська Ю. І., Бугай Д. О. (2014)
Пронина Е. Н. - Цели, этапы и проблемные вопросы реформирования здравоохранения Украины, Шевченко В. В., Данильченко С. И. (2014)
Регеда М. С. - Вплив препарату тіотриазоліну на зрушення цитокінового статусу в сироватці крові за умов формування експериментальної бронхіальної астми , Колішецька М. А., Ковалишин О. А. (2014)
Рузин Г. П. - Хронобиология и хрономедицина с точки зрения стоматологии (исторические аспекты возникновения), Вакуленко Е. Н., Стоян Е. Ю. (2014)
Ряднова В. В. - Охорона зору у дітей шкільного та дошкільного віку, Безкоровайна І. М., Воскресенська Л. К. (2014)
Савченко Л. Г. - Значення метформіну та раміприлу у вторинній профілактиці ішемічної хвороби серця і цукрового діабету 2 типу, Лавренко А. В., Герасименко Н. Д., Расін М. С., Кайдашев І. П. (2014)
Савчук О. В. - Соціологічне дослідження як елемент інформаційної бази для оптимізації діяльності стоматологічних закладів (2014)
Самохвалов В. Г. - Психофизиологические особенности лиц молодого возраста с разным типом функциональной асимметрии, Булынина О. Д., Васильева О. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Вариабельность сердечного ритма у лиц с первичной артериальной гипотонией, Исаева И. Н. (2014)
Скалецький Ю. М. - Проблеми йодної профілактики в україні на випадок радіаційної аварії на атомної електростанції, Савицький В. Л., Печиборщ В. П., Насвіт О. І., Гуценко І. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Диспансерізація дитячого населення – головна складова профілактичної ортодонтії, Куліш Н. В., Сидоренко А. Ю. (2014)
Степаненко А. В. - Інтеграція формулярної системи лікарських засобів у систему стандартів у сфері охорони здоров’я, Бліхар В. Є. (2014)
Страшко Е. Ю. - Использование иппотерапии в реабилитационно-профилактическом лечении детского церебрального пар алича, Самарченко Л. А. (2014)
Таралло В. Л. - Стратегічні орієнтири розвитку здоров’я буковинців до 2020 року (2014)
Таралло В. Л. - Системні аспекти профілактики: теоретичний аналіз, Вацик М. З. (2014)
Тарасенко О. М. - Аналіз помилок при виконанні оперативних втручань у пацієнтів з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою, Мирончук Л. В. (2014)
Ткаченко П. І. - Ефективність комплексної стоматологічної допомоги хворим на цукровий діабет типу 2, Кузняк Н. Б., Митченок М. П. (2014)
Трибрат Т. А. - Досвід організації профілактики хроніч­них захворювань кровообігу в Україні, Шуть С. В., Іщенко Л. В. (2014)
Фастовець О. О. - Щодо проблеми експертної оцінки в ортопедичній стоматології, Глазков О. О. (2014)
Федота А. М. - Моногенные дерматозы в оценке факторов популяционной динамики, Рощенюк Л. В., Мовчан Н. В., Рыжко П. П., Воронцов В. М. (2014)
Харченко О. В. - Діагностика диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою гістологічного та імуногістохімічного методів у хворих на хронічну виразку шлунка (2014)
Циганенко І. В. - формування мотивації здорового способу життя студента – майбутнього лікаря (2014)
Черешнюк Г. С. - Досвід реформ в пілотних регіонах має стати компасом державних рішень, Пилипчук В. Л., Крекотень О. М., Тарасюк М. Б., Грабович Л. О. (2014)
Чоп’як В. В. - Аналіз поширеності гіпер-ige-синдрому серед практично здорових осіб юнацького віку, Зубченко С. О., Пасічнюк І. П. (2014)
Шевченко М. В. - Фінансово-економічне обгрунтування потреби у ресурсах для формування мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в україні (2014)
Яремина І. В. - Поведінка лікаря стаціонару в умовах конкурентного середовища: теоретична модель та її емпірична верифікація на прикладі гастроентерологічного відділення, Кізлова Н. М., Баліцька О. П. (2014)
Ященко Ю. Б. - Cтратегія профілактики хвороб системи кровообігу у дітей та підлітків, Ященко Л. В., Заболотна І. Е. (2014)
Костиков И. Ю. - Ортотропный рост талломов Chara cf. globularis Thuill. (Charophyceae) в воздушной среде в условиях почвенной культуры, Тищенко О. В. (2008)
Крахмальный А. Ф. - Морфология теки Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostenf.) Bourr. (Dinophyta) (2008)
Лось С. И. - Биохимические основы получения фикоэритрина из морских водорослей (2008)
Макаревич П. Р. - Годовой сукцессионный цикл пелагических фитоценозов эстуарных экосистем северных морей России (2008)
Таращук О. С. - Видовой состав и экологические характеристики фитоэпифитона речного участка Каневского водохранилища (Украина) (2008)
Бондаренко Н. А. - Cryptophyta водоемов и водотоков Восточной Сибири (Россия), Щур Л. А. (2008)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос филлофорного поля Зернова в современных условиях, Третьяк И. П., Костылев Э. Ф. (2008)
Куликовский М. С. - Виды рода Pinnularia Ehr. (Bacillariophyta) в сфагновых болотах Приволжской возвышенности и Полистово-Ловатском массиве (Россия) (2008)
Борисова Е. В. - Современное разнообразие Charales озера Свитязь (Шацкий национальный природный парк, Волынское Полесье, Украина), Царенко П. М., Якушенко Д. Н. (2008)
Ермолаев В. И. - Памяти Татьяны Григорьевны Поповой (1898-1992), Науменко Ю. В. (2008)
Костиков И. Ю. - Памяти профессора Эмилии Адриановны Штиной (1910-2007) (2008)
Генкал С. И. - Морфологическая изменчивость некоторых видов рода Aulacoseira Thw. (Bacillariophyta), Харитонов В. Г. (2009)
Божков А. И. - Сезонные особенности формирования эпигенотипов в медь-чувствительной и медь-резистентной культурах Dunaliella viridis Teod. в процессе накопительного культивирования, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2009)
Лось С. И. - Влияние мочевины на спектральные свойства фикобилиновых пигментов водорослей (2009)
Шахматова О. А. - Активность каталазы черноморских видов Cystoseira C. Ag. в различных экологических условиях, Мильчакова Н. А. (2009)
Виноградова О. Н. - Альгофлора пещеры Сефуним (Израиль): видовое разнообразие в условиях мультифакторного абиотического стресса, Нево Э., Вассер С. П. (2009)
Шкундина Ф. Б. - Фитопланктон водоемов г. Уфы (Башкортостан, Россия), Турьянова Р. Р. (2009)
Васильева-Кралина И. И. - Таксономическая структура водорослей заливаемых пойменных озер cредней Лены (Якутия, Россия), Габышев В. А. (2009)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Видовое и таксономическое разнообразие Desmidiales Шацкого национального природного парка (Украинское Полесье), Шиндановина И. П., Белоус Е. П. (2009)
Куликовский М. С. - Виды рода Navicula Bory s. str. (Bacillariophyta) в сфагновых болотах Приволжской возвышенности и Полистово-Ловатском массиве (Россия) (2009)
Габышев В. А. - Фитопланктон водоемов бассейна средней р. Лены в районе проектируемого нефтепровода (Якутия, Россия) (2009)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Место и значение Charales в системе органического мира, Царенко П. М. (2009)
Силкин В. А. - Рост кокколитофориды Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohl. в северо-восточной части Черного моря, лимитированный концентрацией фосфора, Паутова Л. А., Микаэлян А. С. (2009)
Трофимова В. В. - Суточная динамика хлорофилла а фитопланктонного сообщества эстуарной зоны Кольского залива (Баренцево море), Макаревич П. Р. (2009)
Виноградова О. Н. - Альгофлора пещер и гротов Национального природного парка "Подольские Товтры" (Украина), Михайлюк Т. И. (2009)
Лилицкая Г. Г. - Зигнематальные водоросли (Zygnematales, Streptophyta) водоемов г. Киева и его окрестностей (2009)
Герасимова О. В. - Cyanoprokaryota водоемов Днепровско-Орельского природного заповедника (Украина) (2009)
Борисова Е. В. - Харовые водоросли (Charales) Житомирского Полесья (Украина), Орлов А. А. (2009)
Герасимюк В. П. - Сравнительная характеристика видового состава водорослей придунайских озер (Украина), Герасимюк Н. В. (2009)
Коваленко О. В. - Новые и редкие для Украины виды Cyanophyta (Cyanoprokaryota), Кислова О. А. (2009)
Vis M. L. - Batrachospermum keratophytum Bory emend. R. G. Sheath, M. L. Vis et K. M. Cole - новый для Украины вид пресноводных красных водорослей, Kapustin D. A. (2009)
Царенко П. М. - Альгологическому подразделению Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины – 75 лет, Вассер С. П., Кондратьева Н. В. (2009)
Шнюкова Е. И. - Елена Григорьевна Судьина: к 80-летию со дня рождения (12 апреля 1929 г. – 30 марта 1995 г.) (2009)
Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології / О. К. Золотарьова, Є. І. Шнюкова, О. О. Сиваш, Н. Ф. Михайленко (2009)
Содержание (2008)
Компьютерная Медицина’2007. Отчет о научно-практической конференции "Роль информационных технологий в реформировании здравоохранения". (2008)
Корпорация Майкрософт (США). Ваше здоровье — наша забота. Информационные системы: ключевые вопросы. Часть 3. (2008)
Майоров О. Ю. - Исследование биоэлектрической активности мозга с позиций многоразмерного линейного и нелинейного анализа ЭЭГ., Фенченко В. Н. (2008)
Иванов Г. Г. - Структура вариабельности сердечного ритма при анализе РР- и RR- интервалов у здоровых лиц и больных с ХСН., Байрак И. Г., Джиад Р., Попов В. В., Салех С. (2008)
Ахметшин А. М. - Повышение чувствительности анализа рентгеновских снимков методом автоморфного отображения в базисе собственных изображений., Ахметшина Л. Г. (2008)
Соколов В. Н. - Использование виртуальной КТ-эндоскопии крупных сосудов, бронхов и толстой кишки с использованием компьютерного томографа "ASTEION SUPER 4" фирмы ТОШИБА и станции VITREA-2. (2008)
Горобець С. В. - Біоінформатика як основний інструмент нанобіотехнології та наномедицини., Горобець О. Ю., Дереча Д. О. (2008)
Дзяк Г. В. - Использование информационных технологий для определения степени артериальной гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления., Колесник Т. В. (2008)
Рыжко П. П. - Моделирование распространения дерматовенерологических заболеваний на основе мультиагентных технологий., Соколов А. Ю., Рощенюк Л. В., Чмыхун Е. К., Чумаченко Д. И., Соколов А. А. (2008)
Парновський Б. Л. - Розвиток теорії фармацевтичної інформатики та викладання цієї дисципліни в Україні. Огляд., Слабий М. В., Заліська О. М., Бойко А. І., Крамаренко Г. В., Яцкова Г. Ю., Лендяк А. А. (2008)
Жук В. А. - Информационная модель системы интегрального менеджмента качества для фармацевтических предприятий., Пенкин Ю. М. (2008)
Ковальчук Л. Я. - Концептуальні підходи до інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті., Марценюк В. П., Семенець А. В. (2008)
Пам'яті Віктора Михайловича Пономаренка (2008)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2008)
Європейська Асоціація менеджерів з інформаційних технологій в охорони здоров'я (HITM) (2008)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2008)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2008)
К юбилею Виктора Николаевича Соколова (2008)
К юбилею Анатолия Павловича Чуприкова (2008)
До ювілею Валентина Порфирiйовича Яценко (2008)
21-й Международный Конгресс Европейской Федерации Медицинской Информатики MIE 2008 (2008)
Календарь событий (2008)
Новые книги по медицинской информатике, статистике и эпидемиологии, по компьютерным методам диагностики. (2008)
Международная научно-практическая Конференция "Компьютерная Медицина’2007" "Роль информационных технологий в реформировании здравоохранения". Тезисы докладов (2008)
Авторский указатель тезисов научно-практической Конференции "Компьютерная Медицина’2007" (2008)
Соскида М. Т. І. - Експериментальне дослідження випромінювання кластерів водних розчинів при збудженні в полум’ї водню, Шимон Л. Л. (2002)
Заяць Т. М. - Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів (2002)
Гуйван Г. М. - Вплив гідростатичного тиску на анізотропію діалектричних властивостей кристалів KDP, Лукач П. М., Сливка О. Г., Герзанич О. І., Кедюлич В. М. (2002)
Андрашко Ю. В. - Особливості спектрів поглинання лізатів галофільних бактерій різних штамів, Трикур І. I., Цьома І. І., Шаркань І. Й., Ярош В. В., Фролова Н. П. (2002)
Блецкан Д. І. - Вплив неконтрольованих домішок у сапфіровій підкладці на спектри випромінювання світодіодів на основі гетероструктур INGAN/АLGАN/GАN, Блецкан О. Д., Лукянчук О. Р., Стефанович В. О. (2002)
Стець М. В. - Гамма-спектронометрія зразків довкілля карпатського регіону (донні відкладення р.Латориця, 2000-2001 рр.), Маслюк В. Т., Небола І. І. (2002)
Хархаліс Л. Ю. - Енергетична структура кристалів типу Sn2Р2S6 при деформаціях та матеріальні параметри, Берча А. І., Мітін О. Б., Грабар О. О. (2002)
Бобонич П. П. - Використання фотоперетворювачів електричного струму, Бобонич Е. П. (2002)
Бохінюк В. С. - Дослідження ефективних перерізів реакцій 107Аg(γ,n) 106Аg, 109Аg (γ,n) 108Аg, Осипенко А. П., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2002)
Блецкан Д. І. - Фотолюмінесценсія кристалічних і склоподібних твердих розчинів GеS2хSe2(1-х), Кабацій В. М., Сакал Т. О., Січка М. Ю. (2002)
Булеца Е. П. - Особливості концентраційних залежностей фононних частот у твердому розчині Сu1-хМgхСr2О4, Небола І. І. (2002)
Заяць Т. М. - Метод взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел в задачі іонізації атомів електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів (2002)
Рубіш В. М. - Особливості діаграм "властивість-склад” стекол системи Sb-S, Штець П. П., Рубіш В. В., Малеш В. І., Семак Д. Г. (2002)
Селищев П. А. - Стохастический аспект образования диссипативных структур радиационных дефектов (2002)
Мікла В. В. - Кінетика утворення фотонаведених метастабільних дефектів в аморфних халькогенідах, Сливка В. Ю., Мікла В. І. (2002)
Кришеник В. М. - Фотостимульована анізотропія в тонких плівках аморфних халькогенідів, Мікла В. І., Михалько І. П. (2002)
Водянчук М. В. - Про енергетичну залежність незалежного виходу 97Nb при фотоподілі торію, Окунєв О. Г., Осипенко А. П., Пилипченко В. А., Фрадкін О. М., Хіміч І. В., Яценко О. В. (2002)
Охріменко С. В. - Особливості використання методу і техніки доплеровської томографії для здійснення безеталонного надвисокочутливого кількісного елементного аналізу матеріалів (2002)
Тягур Ю. - Одержання і фізичні властивості п’єзокомпозитів на основі матеріалу Sn2Р2S6, Прокопова М., Буріанова Л., Копал А., Махонський Л., Гана П. (2002)
Голомб Р. М. - НЧ КР спектри стекол АsхS1-х, коливальні спектри кластерів АsnSm, розрахованих методом "АВ INIТІО", та розподіл кластерів по довжинам, Міца В. М., Мателешко Н. І. (2002)
Бунда В. В. - Тензиметричні дослідження кристалів Sn2Р2S6, Гасинець С. М., Гурзан М. І., Микайло О. А. (2002)
Даньків Й. Я. - Інтеграція регіону в інформаційне суспільство через інформатизацію вищого навчального закладу, Максимчук Л. І. (2002)
Гайсак І. - Врахування змішування у векторних мезонах методом накладання конфігурацій, Фекете Ю., Морохович В., Халупка С., Салак М. (2002)
Мателешко Н. І. - КР спектри плівок Аs-Se та коливні спектри кластерів Аs-Se (2002)
Козич Л. І. - Установка для дослідження фотоіндукованих змін, Фролова Н. П., Шаркань Й. П. (2002)
Соколюк І. В. - Ізомер Нf178m(16+), як робоче тіло для реалізації гама-лазера, Заяць Т. М. (2002)
Парлаг О. О. - Особливості виміру кумулятивних виходів уламків фотоподілу актинідних ядер, Маслюк В. Т., Лендел О. І., Пилипченко В. А. (2002)
Чаварга Н. Н. - К вопросу о физическом смысле Ψ-функции волнового уравнения (дискуссия) (2002)
Грона Н. В. - Микроальбуминурия как ранний диагностический, клинический и прогностический маркер при артериальной гипертензии (2014)
Назарян Р. С. - Изменения в костной ткани, ассоциированные с наследственными синдромами в стоматологии детского возраста (обзор литературы), Искоростенская О. В., Микулинская-Рудич Ю. Н., Мысь В. А., Власов А. В. (2014)
Харченко О. В. - Молекулярно-біологічні аспекти онкогенезу та фенотипи злоякісних пухлинних клітин шлунка (2014)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологические характеристики микрокарцином щитовидной железы (обзор литературы), Ивахно И. В. (2014)
Ярмыш Н. В. - Эндотелиальная дисфункция и её регуляторные факторы, Грозная Л. Н. (2014)
Мужичук О. В. - Молекулярно-генетичні аспекти тиреоїдного канцерогенезу, Вінник Ю. О., Васько А. Р., Горбенко В. М., Гаргін В. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Особливості педагогічного спілкування з іноземними студентами в українських вищих навчальних закладах (2014)
Довганич Н. В. - Оптимізація самостійної роботи студентів медичного коледжу (2014)
Лапкина И. И. - Особенности преподавания методов физиотерапевтического лечения пациентов с осложненной близорукостью в системе последипломного образования (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського