Лазарук О. В. - Ааналіз частоти протокового раку грудної залози згідно класифікації TNM за даними чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру за 2009-2013 рр., Давиденко І. С. (2014)
Левандовський Р. А. - Клітинна та імунологічна реактивність організму у пацієнтів після резекції верхньої та нижньої щелеп з приводу видалення злоякісних пухлин (2014)
Левицька С. А. - Показники сімейного анамнезу як фактори ризику розвитку частих рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька С. A. - Чинники і механізми неспецифічної резистентності у дітей, що часто і тривало хворіють (2014)
Лойтра А. О. - Рідкісний випадок поєднання варіантів топографії ниркових судин, Марчук Ф. Д. (2014)
Мислицький В. Ф. - Вплив перинатальних інфекцій стан клітинного та гуморального імунітету новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Гребенюк Н. В. (2014)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичну активність вологи передньої камери ока кроликів при проникному пораненні рогівки (2014)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональний стан структур простати на сьому добу постгіпотермічного періоду (2014)
П'ятницький Ю. С. - Вивчення гонадо- і ембріоток-сичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині, Бондаренко Ю. І., Потіха Н. Я. (2014)
Распутіна Л. В. - Особливості формування серцевої недостатності у хворих артеріальною гіпертензією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Ротар Д. В. - Оптимізація скринінгу антимікробних властивостей водонероз-чинних сполук органічного синтезу (2014)
Семеняк А. В. - Лікування гестаційного пієлонефриту в різні терміни вагітності (2014)
Сорокман Т. В. - Клінічно - психологічні та параклінічні особливості клінічного гастродуоденіту в дітей, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Підвисоцька Н. І. (2014)
Степанчук В. В. - Онтогенетичні особливості циркадіанних хроноритмів вільнорадикального гомеостазу за умов свинцевого отруєння (2014)
Ступницька Г. Я. - Показники функції зовнішнього дихання та толерантність до фізичного навантаження у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, залежно від індексу маси тіла (2014)
Тащук В. К. - Ефективність впровадження деяких підходів (статини і метаболічна терапія) до лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування екстракраніальних судин, Гінгуляк О. М., Полянська О. С. (2014)
Ткачук О. В. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на чутливість клітин лімфоїдної популяції тимуса до ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку (2014)
Чуйко Н. Я. - Морфометричний аналіз патологічнихзмін у артеріях головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Шипко А. Ф. - Актуальные вопросы детской эндокринологической службы харьковской области (2014)
Щербина М. О. - Особливості перебігу вагітності й пологів залежно від методу корекції істміко-цервікальної недостатності, Му'авія Салем Альмарадат, Кузьміна І. Ю., Скорбач О. І. (2014)
Яцкевич О. Я. - Ерадикація Helicobacter pylori у пацієнтів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, з коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою, Абрагамович О. О., Яцкевич З. В. (2014)
Москалюк В. Д. - Гострі кишкові захворювання на Буковині: досвід застосування біонорму, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Рандюк Ю. О., Венгловська Я. В., Костіна Н. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Рідкісний випадок "дзеркального" розташування внутрішніх органів, Паливода О. Г., Гараздюк М. С., Гараздюк О. І. (2014)
Ластівка І. В. - Два випадки синдрому Сотоса в одній сім'ї, Підвисоцька Н. І., Крецу Т. М., Костів М. І. (2014)
Мислицький В. Ф. - Тrali-синдром у породіллі на фоні прееклампсії тяжкого ступеня (випадок з лікарської практики), Чернюх О. Г., Дікал М. В. (2014)
Никифор Л. В. - Випадок масивної маткової кровотечі після спроби медикаментозного переривання перешийкової вагітності, Рак Л. М., Косевич М. І. (2014)
Бамбуляк А. В. - Сучасний погляд на особливості будови і топограф-оанатомічні взаємовідношення стінок лобових пазух із суміжними структурами людей зрілого віку (2014)
Бамбуляк А. В. - Природжені вади носової ділянки - актуальне питання сьогодення (2014)
Бойчук Т. М. - Діабетична нефропатія: короткий огляд, Грицюк М. І. (2014)
Гарматина О. Ю. - Современные методы неинвазивной визуализации желчевыводящих путей (2014)
Кожарко І. О. - Сучасні підходи до діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку (огляд літератури), Рак Л. М., Никифор Л. В. (2014)
Мислицький В. Ф. - Внутрішньоутробні інфекції, як дизрегуляторний чинник порушень системи кровотворення та імунітету новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2014)
Олар О. І. - Сучасні методи мікроскопії в біології і медицині, Микитюк О. Ю., Федів В. І. (2014)
Проняєв Д. В. - Дворога матка (2014)
Свіжак В. К. - Антибіотикорезистентність: багатогранність проблеми, Дейнека С. Є. (2014)
Ткачук С. С. - Cучасні погляди на патогенез діабетичної кардіоміопатії, Гавалешко В. П., Мислицький В. Ф., Ткачук О. В. (2014)
Семеняк А. В. - Досвід викладання дисципліни "акушерство та гінекологія" для студентів IV курсу за спеціальністю "медична психологія", Андрієць О. А. (2014)
Олександр Федорович Кулик (до 70 – річчя від дня народження) (2014)
Коновчук В. М. - Наукові здобутки кафедри анестезіології та реаніматології буковинського державного медичного університету, Акентьєв С. О. (2014)
Дейнека С. Є. - Рибас Ірина Іванівна - перший завідувач кафедри мікробіології Чернівецького державного медичного інституту (до 100-річчя від дня її народження та 70-річчя Буковинського державного медичного університету), Сидорчук І. Й. (2014)
Ткачук С. С. - Історичний екскурс становлення та перспективи наукових здобутків колективу кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата, Ходоровський Г. І., Мислицький В. Ф., Швець В. І. (2014)
Internet - новини. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXІV (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Волошко Л. Н. - Токсины цианобактерий (Cyanobacteria, Cyanophyta), Плющ А. В., Титова Н. Н. (2008)
Гуд М. Дж. П. - Антибактериальная активность и биохимический состав некоторых пресноводных водорослей реки Годовари (Индия), Сешикала Д., Сингара Чаря М. А. (2008)
Шарма Н. К. - Влияние токсинов Nostoc muscorum Ag. ex Born. et Flah. на верхние дыхательные пути мышей, Сингх С., Байпай Р., Раи А. К. (2008)
Mikhailyuk T. I. - The effects of anthropogenic pollution on the Kanev Reservoir (Ukraine) phytoplankton. 1. Phytoplankton dynamics at stations with different levels of pollution, Kamenir Y., Popova A. F., Kemp R. B., Dubinsky Z. (2008)
Дубовик И. Е. - Макроскопические разрастания водорослей и сопутствующие им микромицеты, Киреева Н. А., Закирова З. Р., Климина И. П. (2008)
Герасимюк В. П. - Водоросли прибрежных вод и внутренних водоемов острова Галиндез (архипелаг Аргентинские острова, Антарктика) (2008)
Хамад М. М. - Альгологическая биостратиграфия некоторых раннемиоценовых отложений Северо-Восточной пустыни (Египет) (2008)
Генкал С. И. - О новом представителе рода Discostella Houk et Klee (Bacillariophyta) из Забайкалья (Россия), Бондаренко Н. А., Поповская Г. И. (2008)
Перестенко Л. П. - Кира Леонидовна Виноградова (К 70-летию со дня рождения), Волошко Л. Н. (2008)
Новикова И. П. - Изменение функционального состояния клеток Chlamydomonas reinhardtii Dang. в присутствии бихромата калия в среде, Паршикова Т. В., Власенко В. В., Зубенко И. Б. (2008)
Тупик Н. Д. - Изоферментный спектр пероксидазы Chlorophyta, Золотарёва Е. К. (2008)
Кабиров Р. Р. - Особенности экологии и распространения одноклеточной почвенной водоросли Eustigmatos magnus (J. B. Petersen) Hibberd (Eustigmatophyta) в Южном Урале (Россия), Сафиуллина Л. М. (2008)
Каменир Ю. - Влияние антропогенного загрязнения на фитопланктон Каневского водохранилища (Украина). 2. Сравнение размерных спектров, Михайлюк Т. И., Попова А. Ф., Кемп Р., Дубинский Ц. (2008)
Помазкина Г. В. - Микрофитобентос Южного Байкала (Россия), Родионова Е. В., Мушникова О. Ю. (2008)
Харченко Г. В. - Особенности видового состава эпифитных водорослей водоемов г. Киева (2008)
Виноградова О. Н. - Водоросли Азово-Сивашского национального природного парка (Украина), Дариенко Т. М. (2008)
Кузьменко Л. В. - Видовое разнообразие фитопланктона в водах у Аргентинских островов (Антарктика), Игнатьев С. М. (2008)
Ярмошенко Л. П. - Новые виды Bacillariophyta для флоры Украины (2008)
Ткаченко Ф. П. - Иван Иванович Погребняк (к 100-летию со дня рождения), Маслов И. И., Еременко Т. И., Попова Е. Н. (2008)
Кабиров Р. Р. - Памяти Лилии Салаватовны Хайбуллиной, Гайсина Л. А., Суханова Н. В., Фазлутдинова А. И., Сугачкова Е. В., Богданова А. В. (2008)
Паршикова Т. В. - Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) / Н. П. Масюк, Ю. И. Посудин, Г. Г. Лилицкая (2008)
Божков А. И. - Годовой ритм интенсивности роста культур микроводоросли Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) и флуктуации некоторых гелиофизических факторов, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2008)
Куликова Н. Н. - Микроэлементный состав круглогодично вегетирующих макро-водорослей каменистой литорали оз. Байкал (Россия), Парадина Л. Ф., Сутурин А. Н., Таничева И. В., Ижболдина Л. А., Ханаев И. В., Тимошкин О. А. (2008)
Беляев Б. Н. - Скорость потребления биогенов при культивировании Gelidium latifolium (Grev.) Born. et Thur. (Rhodophyta) (2008)
Евстигнеева И. К. - Изменчивость фитоценозов прибрежного экотона бухт Черного моря (2008)
Зотов А. Б. - Использование показателя удельной поверхности клеток при анализе морфоструктурной организации сообществ фитопланктона (2008)
Борисова Е. В. - Материалы к флоре Charales юго-запада Украины, Ткаченко Ф. П. (2008)
Рябушко Л. И. - Chrysamoeba radians Klebs 1893 (Chrysophyta) в микрофитобентосе прибрежных вод Черного моря (Украина), Ли Р. И. (2008)
Царенко-Белоус Е. П. - Особенности видового состава фитопланктона р. Южный Буг в районе г. Винницы (Украина), Клоченко П. Д. (2008)
Виноградова Е. - Euglenophyta водоемов и водотоков Москвы и Московской области, Белякова Г. (2008)
Генкал С. И. - Новый для науки вид рода Hannaea Patrick (Bacillariophyta), Поповская Г. И., Куликовский М. С. (2008)
Рудик В. Ф. - Оптимизация состава питательной среды для культивирования Spirulina platensis Geitl. (Cyanophyta) методом математического планирования эксперимента, Бульмага В. П., Максакова С. В. (2008)
Урмыч Е. М. - Продуктивность микроводорослей в интенсивных условиях культивирования, Бердыкулов Х. А., Эшпулатова М. Б. (2008)
Ждан В. М. - Аналіз показників здоров’я полтавської області в умовах реформування галузі, Лисак В. П., Голованова І. А. (2014)
Слабкий Г. А. - Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения, Пархоменко Г. Я., Астахова Н. Ю. (2014)
Ждан В. М. - Напрямки реалізації програми "здоров’я 2020: український вимір" в полтавській області, Голованова І. А., Лисак В. П., Ксьонз І. В. (2014)
Грузєва Т. С. - інноваційна сутність та стратегічний і практичний потенціал нової європейської політики "здоров’я – 2020" (2014)
Безрук В. В. - Нефрологічна патологія у дітей підліткового віку чернівецької області (2014)
Бібик І. Г. - Актуальні питання надання психіатричної допомоги лікарем загальної практики/сімейним лікарем (2014)
Весніна Л. Е. - Між двох реформ – сучасний стан медичної науки (роль науково-дослідних підрозділів в роботі вищих навчальних закладів україни), Кайдашев І. П. (2014)
Видойник О. Я. - Показники гомеостазу ротової порожнини у дітей зі стоматологічною захворюваністю на фоні бронхіальної астми (2014)
Волобуєв В. В. - Економічна ефективність застосування диференційованого підходу в лікуванні непсихотичних психічних розладів у постраждалих внаслідок техногенних аварій та катастроф, заснованого на психоаналітично орієнтованій психотерапії (2014)
Волобуев Н. А. - Очерк истории кафедры патологической анатомии с секционным курсом высшего государственного учебного заведения украины "украинская медицинская стоматологическая академия" (г. Полтава), Ройко Н. В., Проскурня С. А., Насонов П. И., Филенко Б. Н. (2014)
Гавенко В. Л. - Ранняя диагностика как фактор превенции непсихотических психических расстройств у лиц молодого возраста, Лещина И. В., Мозговая Т. П. (2014)
Герасименко Л. О. - Особливості психопатологічного стану, спрямованості особистості, сексуальної поведінки жінок з розладом адаптації (2014)
Голованова І. А. - Аналіз показників інвалідизації працездатного населення полтавської області внаслідок серцево-судинної патології за 2008-2013 роки, Хорош М. В., Оксак Г. А., Фошина А. Б., Юхіменко М. І. (2014)
Гонтарь Ю. В. - Роль цитогенетического обследования семейной пары и абортивного материала при случае замершей беременности, Ильин И. Е., Парницкая О. И. (2014)
Горачук В. В. - Аналіз результатів самооцінки системи управління якістю медичної допомоги у чернігівській обласній дитячій лікарні (2014)
Городинська О. Ю - Принципи профілактики йододефіцитніх станів на Полтавщині, Самарченко Л. А, Рій Н. І., Бобирьова Л. Є. (2014)
Грузинський О. В. - Застосування полімеразно ланцюгової реакції з метою виявлення хелікобактерної інфекції при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2014)
Децик О. З. - Роль і можливості лікаря загальної практики/сімейного лікаря в забезпеченні раннього виявлення та диспансеризації хворих на первинну глаукому, Митник З. М., Кощинець О. Б. (2014)
Довгань Р. С. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології хіміотерапевтичних засобів студентам стоматологічного факультету (2014)
Жабо Т. М. - Значення реабілітаційних заходів у динаміці первинної інвалідності Полтавської області (2014)
Жабо Т. М. - Історичний розвиток медикосоціальної експертизи в Україні та на Полтавщині (2014)
Ждан В. М. - Аналіз захворюваності на хвороби системи кровообігу в полтавській області за 2003-2012 роки, Голованова І. А., Хорош М. В. (2014)
Ждан В. М. - Аспекти превентивної медицини в діяльності сімейного лікаря, Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Штомпель П. С. (2014)
Жеро С. В. - Динаміка захворюваності міського населення на рак молочної залози та необхідність подальшого впровадження скринінгових програм в практику охорони здоров’я, Готько Є. С., Цигика Д. Й., Ігнатко В. Я., Погорєлова Н. Є. (2014)
Животовська Л. В. - Профілактика рецидивів при алкогольній залежності на етапі становлення ремісії (2014)
Залявська О. В. - Вивчення функціонального стану нирок у хворих на реактивний артрит за коморбідності з хронічною хворобою нирок, Горбатюк І. Б., Воєвідка О. С. (2014)
Іщейкін К. Є. - Сучасний підхід до профілактики та лікування захворювань бронхолегеневої системи вірусної етіології, Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Хайменова Г. С. (2014)
Калиниченко І. О. - Розробка способу діагностики суглобової гіпермобільності у дітей 4 – 6 років у процесі фізреабілітаційної практики, Дяченко Ю. Л., Скиба О. О. (2014)
Каневська Л. В. - Особливості коморбідного перебігу ішемічної хвороби серця на тлі кислотно-залежних захворювань травного тракту, Трефаненко І. В., Руснак-Каушанська О. В., Ткач Є. П., Бедик Н. М. (2014)
Карлова Е. А. - Особливості імунологічної реактивності у працівників експонованих свинцем, Яворовський О. П., Шейман Б. С., Чайковський Ю. Б., Осадча О. І. (2014)
Клименко В. И. - Проблемы организации работы стоматологической службы (по данным анкетирования врачей стоматологов-терапевтов), Смирнова И. В. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту інваріантними факторами способу життя та анамнезу на основі моделі кокса (2014)
Ковальцова М. В. - Цитокины, макро- и микроэлементы при нарушении морфофункционального состояния поджелудочной железы у беременных крыс и их потомства вследствие гипокалорийной диеты (2014)
Колесник П. О. - Оцінка ролі факторів, що впливають на мінеральну щільність кісткової тканини у дітей та підлітків за даними ультразвукової денситометрії, Колесник А. П., Цяпець Г. Б., Свереняк Г. М. (2014)
Кондратюк Н. Ю. - Основні засади проведення цільового скринінгу в практиці сімейного лікаря (2014)
Коробко І. С. - Аналіз летальних ушкоджень у випадках смерті від механічній травми у м. Донецьк за 2011-2013 р. р., Бабкіна О. П., Калашніков Д. А. (2014)
Кузенков Р. В. - Організація системи інфекційного контролю у відділеннях інтенсивної терапії зі застосуванням клінічних інформаційних та моніторингових систем , Ковальова О. М., Гончарова Ю. О. (2014)
Кулаєць Н. М. - Первинна профілактика серцевої недостатності – один із пріоритетів сучасної кардіології (2014)
Лавренко А. В. - Физическая активность как фактор противодействующий системному воспалению низкой интенсивности, Расин М. С., Борзых О. А., Дегтярь Н. И., Герасименко Н. Д. (2014)
Латіна Г. О. - Проблема тютюнопаління серед сучасних підлітків, Заікіна Г. Л., Завадська М. М. (2014)
Лашкул З. В. - Вивчення знань факторів ризику захворюваності і смертності від артеріальної гіпертензії у керівників лікувальних закладів первинної ланки (2014)
Лехан В. М. - Модернізації вторинної медичної допомоги – шлях до підвищення ефективності охорони здоров’я, Гінзбург В. Г., Крячкова Л. В., Борвінко Е. В. (2014)
Лехан В. М. - Травми кінцівок в україні, як медико-соціальна проблема, Забара О. Ю., Тарасенко О. М. (2014)
Любарець С. Ф. - Профілактика ускладнень вад твердих тканин зубів у дітей (2014)
Ляхова Н. О. - Медико-соціальні та організаційно-правові питання організації надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню україни в період рефор­мування галузі охорони здоров’я, Білоус А. М., Нестеренко О. М. (2014)
Мельничук Ю. М. - Тромбоцитарний фактор росту, як діагностично важливий маркер фізіологічних процесів в організмі людини (огляд літератури) (2014)
Мироненко С. Г. - Екологія міста полтави: якість атмосферного повітря (2014)
Миронюк І. С. - Організаційно-фукціональна модель надання послуг консультування і тестування на віл трудовим мігрантам та їх найближчому оточенню в закарпатській області (2014)
Михалюк Є. Л. - Підходи до профілактики серцево-судинних подій в рамках навчального процесу у студентів медичного університету, Малахова С. М. (2014)
Мокія-Сербіна С. О. - Клініко-психологічні аспекти залізодефіцитних станів у дітей шестирічного віку, що готуються до систематичного шкільного навчання, Чечель В. В., Василенко Н. В. (2014)
Морозов В. Н. - Органометрические параметры надпочечных желез крыс в период реадаптации после 60-ти дневного введения тартразина и использования мексидола, Лузин В. И. (2014)
Нагірний Я. П. - Актуальні проблеми дентальної ідентифікації в Україні, Михайличенко Б. В., Дунаєв О. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2014)
Науменко Л. Ю. - Оптимізація співпраці мсек та лікарів первинної ланки надання медичної допомоги на основі учасних нормативно-правових підходів до визначення груп інвалідності, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В. (2014)
Насонов П. І. - Синдром лайєлла: випадок із практики, Ройко Н. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А., Новосельцева Т. В. (2014)
Неханевич О. Б. - Применение препарата артифлекс у пациентов с остеохондрозом позвоночника. Результаты сравнительного исследования, Смирнова Е. Л. (2014)
Огнев В. А. - Концепция качества жизни и эффективность реабилитационных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, Кириченко М. П., Зинчук А. Н. (2014)
Островська С. С. - Вплив свинцю на кровотворну функцію кісткового мозку (експериментальне дослідження), Гарець В. І., Шаторна В. Ф. (2014)
Песоцкая Л. А. - Кирлиан-диагностика, как метод профилактической медицины (2014)
Пісоцька Л. А. - Кірліан-діагностика в практичній охороні здоров’я, Лелека О. В., Науменко О. Ю., Ковальчук Л. В., Баранова Н. О. (2014)
Проняєв Д. В. - Анатомія матки плодів 7-10 місяців (2014)
Похилько В. І. - Вплив доказових технологій догляду за центральними катетерами на частоту несприятливих медичних подій у дітей , Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Чернявська Ю. І., Бугай Д. О. (2014)
Пронина Е. Н. - Цели, этапы и проблемные вопросы реформирования здравоохранения Украины, Шевченко В. В., Данильченко С. И. (2014)
Регеда М. С. - Вплив препарату тіотриазоліну на зрушення цитокінового статусу в сироватці крові за умов формування експериментальної бронхіальної астми , Колішецька М. А., Ковалишин О. А. (2014)
Рузин Г. П. - Хронобиология и хрономедицина с точки зрения стоматологии (исторические аспекты возникновения), Вакуленко Е. Н., Стоян Е. Ю. (2014)
Ряднова В. В. - Охорона зору у дітей шкільного та дошкільного віку, Безкоровайна І. М., Воскресенська Л. К. (2014)
Савченко Л. Г. - Значення метформіну та раміприлу у вторинній профілактиці ішемічної хвороби серця і цукрового діабету 2 типу, Лавренко А. В., Герасименко Н. Д., Расін М. С., Кайдашев І. П. (2014)
Савчук О. В. - Соціологічне дослідження як елемент інформаційної бази для оптимізації діяльності стоматологічних закладів (2014)
Самохвалов В. Г. - Психофизиологические особенности лиц молодого возраста с разным типом функциональной асимметрии, Булынина О. Д., Васильева О. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Вариабельность сердечного ритма у лиц с первичной артериальной гипотонией, Исаева И. Н. (2014)
Скалецький Ю. М. - Проблеми йодної профілактики в україні на випадок радіаційної аварії на атомної електростанції, Савицький В. Л., Печиборщ В. П., Насвіт О. І., Гуценко І. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Диспансерізація дитячого населення – головна складова профілактичної ортодонтії, Куліш Н. В., Сидоренко А. Ю. (2014)
Степаненко А. В. - Інтеграція формулярної системи лікарських засобів у систему стандартів у сфері охорони здоров’я, Бліхар В. Є. (2014)
Страшко Е. Ю. - Использование иппотерапии в реабилитационно-профилактическом лечении детского церебрального пар алича, Самарченко Л. А. (2014)
Таралло В. Л. - Стратегічні орієнтири розвитку здоров’я буковинців до 2020 року (2014)
Таралло В. Л. - Системні аспекти профілактики: теоретичний аналіз, Вацик М. З. (2014)
Тарасенко О. М. - Аналіз помилок при виконанні оперативних втручань у пацієнтів з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою, Мирончук Л. В. (2014)
Ткаченко П. І. - Ефективність комплексної стоматологічної допомоги хворим на цукровий діабет типу 2, Кузняк Н. Б., Митченок М. П. (2014)
Трибрат Т. А. - Досвід організації профілактики хроніч­них захворювань кровообігу в Україні, Шуть С. В., Іщенко Л. В. (2014)
Фастовець О. О. - Щодо проблеми експертної оцінки в ортопедичній стоматології, Глазков О. О. (2014)
Федота А. М. - Моногенные дерматозы в оценке факторов популяционной динамики, Рощенюк Л. В., Мовчан Н. В., Рыжко П. П., Воронцов В. М. (2014)
Харченко О. В. - Діагностика диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою гістологічного та імуногістохімічного методів у хворих на хронічну виразку шлунка (2014)
Циганенко І. В. - формування мотивації здорового способу життя студента – майбутнього лікаря (2014)
Черешнюк Г. С. - Досвід реформ в пілотних регіонах має стати компасом державних рішень, Пилипчук В. Л., Крекотень О. М., Тарасюк М. Б., Грабович Л. О. (2014)
Чоп’як В. В. - Аналіз поширеності гіпер-ige-синдрому серед практично здорових осіб юнацького віку, Зубченко С. О., Пасічнюк І. П. (2014)
Шевченко М. В. - Фінансово-економічне обгрунтування потреби у ресурсах для формування мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в україні (2014)
Яремина І. В. - Поведінка лікаря стаціонару в умовах конкурентного середовища: теоретична модель та її емпірична верифікація на прикладі гастроентерологічного відділення, Кізлова Н. М., Баліцька О. П. (2014)
Ященко Ю. Б. - Cтратегія профілактики хвороб системи кровообігу у дітей та підлітків, Ященко Л. В., Заболотна І. Е. (2014)
Костиков И. Ю. - Ортотропный рост талломов Chara cf. globularis Thuill. (Charophyceae) в воздушной среде в условиях почвенной культуры, Тищенко О. В. (2008)
Крахмальный А. Ф. - Морфология теки Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostenf.) Bourr. (Dinophyta) (2008)
Лось С. И. - Биохимические основы получения фикоэритрина из морских водорослей (2008)
Макаревич П. Р. - Годовой сукцессионный цикл пелагических фитоценозов эстуарных экосистем северных морей России (2008)
Таращук О. С. - Видовой состав и экологические характеристики фитоэпифитона речного участка Каневского водохранилища (Украина) (2008)
Бондаренко Н. А. - Cryptophyta водоемов и водотоков Восточной Сибири (Россия), Щур Л. А. (2008)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос филлофорного поля Зернова в современных условиях, Третьяк И. П., Костылев Э. Ф. (2008)
Куликовский М. С. - Виды рода Pinnularia Ehr. (Bacillariophyta) в сфагновых болотах Приволжской возвышенности и Полистово-Ловатском массиве (Россия) (2008)
Борисова Е. В. - Современное разнообразие Charales озера Свитязь (Шацкий национальный природный парк, Волынское Полесье, Украина), Царенко П. М., Якушенко Д. Н. (2008)
Ермолаев В. И. - Памяти Татьяны Григорьевны Поповой (1898-1992), Науменко Ю. В. (2008)
Костиков И. Ю. - Памяти профессора Эмилии Адриановны Штиной (1910-2007) (2008)
Генкал С. И. - Морфологическая изменчивость некоторых видов рода Aulacoseira Thw. (Bacillariophyta), Харитонов В. Г. (2009)
Божков А. И. - Сезонные особенности формирования эпигенотипов в медь-чувствительной и медь-резистентной культурах Dunaliella viridis Teod. в процессе накопительного культивирования, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2009)
Лось С. И. - Влияние мочевины на спектральные свойства фикобилиновых пигментов водорослей (2009)
Шахматова О. А. - Активность каталазы черноморских видов Cystoseira C. Ag. в различных экологических условиях, Мильчакова Н. А. (2009)
Виноградова О. Н. - Альгофлора пещеры Сефуним (Израиль): видовое разнообразие в условиях мультифакторного абиотического стресса, Нево Э., Вассер С. П. (2009)
Шкундина Ф. Б. - Фитопланктон водоемов г. Уфы (Башкортостан, Россия), Турьянова Р. Р. (2009)
Васильева-Кралина И. И. - Таксономическая структура водорослей заливаемых пойменных озер cредней Лены (Якутия, Россия), Габышев В. А. (2009)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Видовое и таксономическое разнообразие Desmidiales Шацкого национального природного парка (Украинское Полесье), Шиндановина И. П., Белоус Е. П. (2009)
Куликовский М. С. - Виды рода Navicula Bory s. str. (Bacillariophyta) в сфагновых болотах Приволжской возвышенности и Полистово-Ловатском массиве (Россия) (2009)
Габышев В. А. - Фитопланктон водоемов бассейна средней р. Лены в районе проектируемого нефтепровода (Якутия, Россия) (2009)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Место и значение Charales в системе органического мира, Царенко П. М. (2009)
Силкин В. А. - Рост кокколитофориды Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohl. в северо-восточной части Черного моря, лимитированный концентрацией фосфора, Паутова Л. А., Микаэлян А. С. (2009)
Трофимова В. В. - Суточная динамика хлорофилла а фитопланктонного сообщества эстуарной зоны Кольского залива (Баренцево море), Макаревич П. Р. (2009)
Виноградова О. Н. - Альгофлора пещер и гротов Национального природного парка "Подольские Товтры" (Украина), Михайлюк Т. И. (2009)
Лилицкая Г. Г. - Зигнематальные водоросли (Zygnematales, Streptophyta) водоемов г. Киева и его окрестностей (2009)
Герасимова О. В. - Cyanoprokaryota водоемов Днепровско-Орельского природного заповедника (Украина) (2009)
Борисова Е. В. - Харовые водоросли (Charales) Житомирского Полесья (Украина), Орлов А. А. (2009)
Герасимюк В. П. - Сравнительная характеристика видового состава водорослей придунайских озер (Украина), Герасимюк Н. В. (2009)
Коваленко О. В. - Новые и редкие для Украины виды Cyanophyta (Cyanoprokaryota), Кислова О. А. (2009)
Vis M. L. - Batrachospermum keratophytum Bory emend. R. G. Sheath, M. L. Vis et K. M. Cole - новый для Украины вид пресноводных красных водорослей, Kapustin D. A. (2009)
Царенко П. М. - Альгологическому подразделению Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины – 75 лет, Вассер С. П., Кондратьева Н. В. (2009)
Шнюкова Е. И. - Елена Григорьевна Судьина: к 80-летию со дня рождения (12 апреля 1929 г. – 30 марта 1995 г.) (2009)
Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології / О. К. Золотарьова, Є. І. Шнюкова, О. О. Сиваш, Н. Ф. Михайленко (2009)
Содержание (2008)
Компьютерная Медицина’2007. Отчет о научно-практической конференции "Роль информационных технологий в реформировании здравоохранения". (2008)
Корпорация Майкрософт (США). Ваше здоровье — наша забота. Информационные системы: ключевые вопросы. Часть 3. (2008)
Майоров О. Ю. - Исследование биоэлектрической активности мозга с позиций многоразмерного линейного и нелинейного анализа ЭЭГ., Фенченко В. Н. (2008)
Иванов Г. Г. - Структура вариабельности сердечного ритма при анализе РР- и RR- интервалов у здоровых лиц и больных с ХСН., Байрак И. Г., Джиад Р., Попов В. В., Салех С. (2008)
Ахметшин А. М. - Повышение чувствительности анализа рентгеновских снимков методом автоморфного отображения в базисе собственных изображений., Ахметшина Л. Г. (2008)
Соколов В. Н. - Использование виртуальной КТ-эндоскопии крупных сосудов, бронхов и толстой кишки с использованием компьютерного томографа "ASTEION SUPER 4" фирмы ТОШИБА и станции VITREA-2. (2008)
Горобець С. В. - Біоінформатика як основний інструмент нанобіотехнології та наномедицини., Горобець О. Ю., Дереча Д. О. (2008)
Дзяк Г. В. - Использование информационных технологий для определения степени артериальной гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления., Колесник Т. В. (2008)
Рыжко П. П. - Моделирование распространения дерматовенерологических заболеваний на основе мультиагентных технологий., Соколов А. Ю., Рощенюк Л. В., Чмыхун Е. К., Чумаченко Д. И., Соколов А. А. (2008)
Парновський Б. Л. - Розвиток теорії фармацевтичної інформатики та викладання цієї дисципліни в Україні. Огляд., Слабий М. В., Заліська О. М., Бойко А. І., Крамаренко Г. В., Яцкова Г. Ю., Лендяк А. А. (2008)
Жук В. А. - Информационная модель системы интегрального менеджмента качества для фармацевтических предприятий., Пенкин Ю. М. (2008)
Ковальчук Л. Я. - Концептуальні підходи до інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті., Марценюк В. П., Семенець А. В. (2008)
Пам'яті Віктора Михайловича Пономаренка (2008)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2008)
Європейська Асоціація менеджерів з інформаційних технологій в охорони здоров'я (HITM) (2008)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2008)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2008)
К юбилею Виктора Николаевича Соколова (2008)
К юбилею Анатолия Павловича Чуприкова (2008)
До ювілею Валентина Порфирiйовича Яценко (2008)
21-й Международный Конгресс Европейской Федерации Медицинской Информатики MIE 2008 (2008)
Календарь событий (2008)
Новые книги по медицинской информатике, статистике и эпидемиологии, по компьютерным методам диагностики. (2008)
Международная научно-практическая Конференция "Компьютерная Медицина’2007" "Роль информационных технологий в реформировании здравоохранения". Тезисы докладов (2008)
Авторский указатель тезисов научно-практической Конференции "Компьютерная Медицина’2007" (2008)
Соскида М. Т. І. - Експериментальне дослідження випромінювання кластерів водних розчинів при збудженні в полум’ї водню, Шимон Л. Л. (2002)
Заяць Т. М. - Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів (2002)
Гуйван Г. М. - Вплив гідростатичного тиску на анізотропію діалектричних властивостей кристалів KDP, Лукач П. М., Сливка О. Г., Герзанич О. І., Кедюлич В. М. (2002)
Андрашко Ю. В. - Особливості спектрів поглинання лізатів галофільних бактерій різних штамів, Трикур І. I., Цьома І. І., Шаркань І. Й., Ярош В. В., Фролова Н. П. (2002)
Блецкан Д. І. - Вплив неконтрольованих домішок у сапфіровій підкладці на спектри випромінювання світодіодів на основі гетероструктур INGAN/АLGАN/GАN, Блецкан О. Д., Лукянчук О. Р., Стефанович В. О. (2002)
Стець М. В. - Гамма-спектронометрія зразків довкілля карпатського регіону (донні відкладення р.Латориця, 2000-2001 рр.), Маслюк В. Т., Небола І. І. (2002)
Хархаліс Л. Ю. - Енергетична структура кристалів типу Sn2Р2S6 при деформаціях та матеріальні параметри, Берча А. І., Мітін О. Б., Грабар О. О. (2002)
Бобонич П. П. - Використання фотоперетворювачів електричного струму, Бобонич Е. П. (2002)
Бохінюк В. С. - Дослідження ефективних перерізів реакцій 107Аg(γ,n) 106Аg, 109Аg (γ,n) 108Аg, Осипенко А. П., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2002)
Блецкан Д. І. - Фотолюмінесценсія кристалічних і склоподібних твердих розчинів GеS2хSe2(1-х), Кабацій В. М., Сакал Т. О., Січка М. Ю. (2002)
Булеца Е. П. - Особливості концентраційних залежностей фононних частот у твердому розчині Сu1-хМgхСr2О4, Небола І. І. (2002)
Заяць Т. М. - Метод взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел в задачі іонізації атомів електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів (2002)
Рубіш В. М. - Особливості діаграм "властивість-склад” стекол системи Sb-S, Штець П. П., Рубіш В. В., Малеш В. І., Семак Д. Г. (2002)
Селищев П. А. - Стохастический аспект образования диссипативных структур радиационных дефектов (2002)
Мікла В. В. - Кінетика утворення фотонаведених метастабільних дефектів в аморфних халькогенідах, Сливка В. Ю., Мікла В. І. (2002)
Кришеник В. М. - Фотостимульована анізотропія в тонких плівках аморфних халькогенідів, Мікла В. І., Михалько І. П. (2002)
Водянчук М. В. - Про енергетичну залежність незалежного виходу 97Nb при фотоподілі торію, Окунєв О. Г., Осипенко А. П., Пилипченко В. А., Фрадкін О. М., Хіміч І. В., Яценко О. В. (2002)
Охріменко С. В. - Особливості використання методу і техніки доплеровської томографії для здійснення безеталонного надвисокочутливого кількісного елементного аналізу матеріалів (2002)
Тягур Ю. - Одержання і фізичні властивості п’єзокомпозитів на основі матеріалу Sn2Р2S6, Прокопова М., Буріанова Л., Копал А., Махонський Л., Гана П. (2002)
Голомб Р. М. - НЧ КР спектри стекол АsхS1-х, коливальні спектри кластерів АsnSm, розрахованих методом "АВ INIТІО", та розподіл кластерів по довжинам, Міца В. М., Мателешко Н. І. (2002)
Бунда В. В. - Тензиметричні дослідження кристалів Sn2Р2S6, Гасинець С. М., Гурзан М. І., Микайло О. А. (2002)
Даньків Й. Я. - Інтеграція регіону в інформаційне суспільство через інформатизацію вищого навчального закладу, Максимчук Л. І. (2002)
Гайсак І. - Врахування змішування у векторних мезонах методом накладання конфігурацій, Фекете Ю., Морохович В., Халупка С., Салак М. (2002)
Мателешко Н. І. - КР спектри плівок Аs-Se та коливні спектри кластерів Аs-Se (2002)
Козич Л. І. - Установка для дослідження фотоіндукованих змін, Фролова Н. П., Шаркань Й. П. (2002)
Соколюк І. В. - Ізомер Нf178m(16+), як робоче тіло для реалізації гама-лазера, Заяць Т. М. (2002)
Парлаг О. О. - Особливості виміру кумулятивних виходів уламків фотоподілу актинідних ядер, Маслюк В. Т., Лендел О. І., Пилипченко В. А. (2002)
Чаварга Н. Н. - К вопросу о физическом смысле Ψ-функции волнового уравнения (дискуссия) (2002)
Грона Н. В. - Микроальбуминурия как ранний диагностический, клинический и прогностический маркер при артериальной гипертензии (2014)
Назарян Р. С. - Изменения в костной ткани, ассоциированные с наследственными синдромами в стоматологии детского возраста (обзор литературы), Искоростенская О. В., Микулинская-Рудич Ю. Н., Мысь В. А., Власов А. В. (2014)
Харченко О. В. - Молекулярно-біологічні аспекти онкогенезу та фенотипи злоякісних пухлинних клітин шлунка (2014)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологические характеристики микрокарцином щитовидной железы (обзор литературы), Ивахно И. В. (2014)
Ярмыш Н. В. - Эндотелиальная дисфункция и её регуляторные факторы, Грозная Л. Н. (2014)
Мужичук О. В. - Молекулярно-генетичні аспекти тиреоїдного канцерогенезу, Вінник Ю. О., Васько А. Р., Горбенко В. М., Гаргін В. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Особливості педагогічного спілкування з іноземними студентами в українських вищих навчальних закладах (2014)
Довганич Н. В. - Оптимізація самостійної роботи студентів медичного коледжу (2014)
Лапкина И. И. - Особенности преподавания методов физиотерапевтического лечения пациентов с осложненной близорукостью в системе последипломного образования (2014)
Подліанова О. І. - Організація навчального процесу в інтернатурі з педіатрії на базах стажування (2014)
Рыхлик С. В. - Современные подходы к преподаванию гистологии, цитологии и эмбриологии (2014)
Шумейко О. В. - Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на тонус та скоротливу активність міометрію студентам медичних факультетів , Клименко О. В., Шумейко М. В., Савченко С. Є. (2014)
Ковальчук Т. А. - Оцінка професійних ризиків розвитку захворювань у металургів, Орєхова О. В., Павленко О. І. (2014)
Руденко Л. А. - Оцінка умов праці провідників пасажирського сполучення укрзалізниці за ступенем шкідливості та небезпечності, Катрушов О. В., Філатова В. Л., Костріков А. В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Синдром професійного вигорання у лікарів хірургічного профілю, Лукзен В. Б., Бухаров І. В. (2014)
Абрамов В. В. - Анализ структуры повреждений у пациентов с застарелыми травмами дистальных отделов верхних конечностей, Канюка Е. В., Неханевич О. Б. (2014)
Бойків Н. Д. - Динаміка продукції факторів ангіогенезу при ішемічному інсульті залежно від тяжкості перебігу захворювання (2014)
Бондарева А. В. - Влияние полиоксипропиленполиолов на метаболические процессы и функцию детоксикации, Артюгина Л. И., Багмут И. Ю., Полищук Т. В., Жуков В. И. (2014)
Волинець К. В. - Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С, Грушко В. В, Коноваленко С. О. (2014)
Галаченко С. О. - Оцінка ефективності стаціонарного лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Очередько О. М., Галаченко В. В. (2014)
Громова А. М. - Роль перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы плодных оболочек при их преждевременном разрыве, Митюнина Н. И., Крутикова Э. И. (2014)
Денефіль О. В - Зміни імунологічного статусу організму молодих щурів різної статі під впливом стресу, Міц І. Р. (2014)
Довгань Р. С. - Зміни вмісту жирних кислот в міокарді та плазмі крові щурів з артеріальною гіпертензією при застосуванні антигіпертензивних засобів (2014)
Кетова О. М. - Особливості перебігу вагітності при проведенні прегравідарної підготовки (2014)
Клименко Н. А. - Состояние функции детоксикации и основных видов обмена веществ у животных, подвергавшихся пероральному субтоксическому влиянию лапроксидами, Кучерявченко М. А., Багмут И. Ю., Жуков В. И. (2014)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів обміну хрящової тканини та ноцицептивної системи у хворих із болем у нижній частині спини на фоні комплексного лікування із застосуванням хондропротектору (2014)
Кравчун П. Г. - Особливості ремоделювання лівих відділів серця при хронічному обструктивному захворюванні легень в сполученні з артеріальною гіпертензією, Дєлєвська В. Ю. (2014)
Кравчун П. Г. - Цитокіновий профіль в динаміці лікування артеріальної гіпертензії, Шелест О. М., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние оксидантно-антиоксидантного взаимодействия под воздействием субтоксических доз в подостром опыте (2014)
Лебедєва Є. О. - Звивистість коронарних артерій та ішемічна хвороба серця, Плиска О. І., Брянський М. М., Плиска О. О. (2014)
Лісовий В. М. - Гормональний статус жінок, хворих на гіперактивний сечовий міхур, Колупаєв С. М. (2014)
Ліхачов В. К. - Механізми формування гіперволемії у вагітних з недостатністю кровообігу, Семенюк Л. М., Тарановська О. О., Добровольська Л. М., Яремчук Л. В. (2014)
Лозинська М. Р. - Молекулярно-генетичні маркери ранньої маніфестації колоректального раку при деяких моногенних захворюваннях кишечника, Плавскі А., Чорна Л. Б., Лозинська Л. Ю., Маркевич Н. В. (2014)
Люлька О. М. - Діагностичні критерії гострої непрохідності кишечника непухлинного походження (2014)
Микитюк М. Р. - Аналіз ефективності різних схем лікування акромегалії з урахуванням сучасних вимог до стану клініко-гормонального контролю (2014)
Миронова Ю. А. - Роль ультразвукового дослідження при травмах ліктьового суглоба у дітей (2014)
Нагірний Я. П. - Застосування трансплантату із свинячої шкіри для ліквідації ротоносового сполучення: опис клінічного випадку, Гуда Н. В. (2014)
Олещук О. М. - Стан системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки (2014)
Павлов С. Б. - Взаємозв’язки між рівнем інтерлейкінів та функціональною активністю тромбоцитів при моделюванні порушень обміну кісткової тканини, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Фролова Т. В. (2014)
Панченко М. С. - Кардіоваскулярний ризик та непсихотичні порушення психічної сфери: медико-психологічний контент (2014)
Пилипенко С. В. - Вплив блокади кальцієвих каналів l-типу на моторику товстої кишки за умов тривалого введення омепразолу, Шелюк О. В., Цейслер Ю. В., Нурищенко Н. Є., Берегова Т. В. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники енергетичного обміну та прооксидантно-антиоксидантної системи в органах щурів при токсичному гепатиті, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Попова І. Б. - Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутнього дисбактеріоза кишечника (2014)
П’ятницький Ю. С. - Вплив подрібненого субстрату консервованої шкіри свині на прояви експериментального алергічного дерматиту, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В. (2014)
Рамазанов В. В. - Свойства эритроцитов, замороженных в среде с полиэтиленгликолем и 1,2-пропандиолом, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2014)
Семенюк Л. М. - Морфофункціональні зміни в плаценті на тлі домінування андрогенів, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М. (2014)
Танас О. В. - Динаміка показників цитокінового та оксидантного гомеостазу при лікуванні діацереїном у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними захворюваннями, Хухліна О. С. (2014)
Фролова Г. А. - Половые особенности стресс-реактивности белых крыс с учетом индивидуально-типологических особенностей в открытом поле, Богданова С. А. (2014)
Хурані І. Ф. - Комплексна оцінка якості життя хворих на рак проксимальних відділів прямої кишки, Бондаренко М. В. (2014)
Шпак І. В. - Фактори ризику захворювання грипом та виникнення акушерських і перинатальних ускладнень в епідсезоні 2009-2010 р.р. (2014)
Громова А. М. - Роль ультразвукових параметрів при виборі репродуктивно-пластичних операцій при лейоміомах матки, Громова О. Л., Кетова О. М. (2014)
Запорожан В. М. - Позитивистська парадігма в клінічній практиці: основні принципи та власний досвід роботи, Непорада С. М. (2014)
Логвиненко В. В. - Порівняльна характеристика методів променевої діагностики при розривах ротаційної манжети плеча (2014)
Ткаченко І. М. - Моніторинг кількісних та якісних показників дослідження кісткової тканини у стоматологічній практиці, Писаренко О. А. (2014)
Лазарєв Є. В. - Чутливість до антибіотиків та лікувальних препаратів бактеріофагів плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів золотистого стафілокока, Воробєй Є. С., Воронкова О. С. (2014)
Петренко О. В. - Генетична характеристика генома V. Choleraе o1 виділених від людей при спалахах холери в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Герасимюк І. Є. - Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі, Стравський Т. Я., Пилипко І. В. (2014)
Дзевульская И. В. - Влияние гиперосмолярных растворов на микроциркуляцию в коре надпочечников при термическом ожоге у крыс, Маликов А. В., Титаренко В. Н. (2014)
Іванченко М. В. - Ультраструктура мітохондріального апарата скоротливих кардіомоцитів передсердь у щурів, що розвивались за умов впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксії (2014)
Огієнко М. М. - Зміни тривкісних властивостей травмованої великогомілкової кістки щурів різного віку за умов загальної дегідратації організму, Бумейстер В. І. (2014)
Попадинець О. Г. - Реактивні зміни у передміхуровій залозі у відповідь на дію холоду (2014)
Попик П. М. - Особливості мікроструктури підшлункової залози білого щура за умов впливу опіоїду (2014)
Дибкова С. М. - Наночастинки золота та срібла – ефективні агенти елімінації плазмід антибіотикорезистентності (2014)
Рєзніченко Л. С. - Синтез наночастинок заліза та характеристика їх біобезпечності, Дибкова С. М., Дорошенко А. М., Чекман І. С., Ульберг З. Р. (2014)
Потапов С. Н. - Морфология эмбрионального рака и опухоли желточного мешка яичка (2014)
Соннік Н. Б. - Вивчення патоморфологічних змін сірчаних залоз при мікозних ураженнях зовнішнього вуха (2014)
Неханевич О. Б. - Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів з пролапсом мітрального клапану за даними ехокардіографії з фізичним навантаженням (2014)
Безвушко Е. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей, які проживають у несприятливих умовах довкілля (2014)
Безвушко Е. В. - Біохімічні показники сироватки крові та гомогенатів ясен у щурів при експериментальному гінгівіті, викликаному комбінованою дією важких металів та дефіцитом фтору та йоду, Малко Н. В. (2014)
Бережна О. Е. - Зміни якісного складу мікрофлори порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом в різних регіонах полтавської області (2014)
Заболотний Т. Д. - Загострення генералізованого пародонтиту як стресова реакція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею, Матвійчук Х. Б., Шамлян О. В. (2014)
Землянов С. О. - Лабораторне дослідження впливу фізичних факторів на характеристики фотокомпозитного матеріалу (2014)
Каськова Л. Ф. - Показники гомеостазу порожнини рота у дітей із флюорозом регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Маковка І. Л. (2014)
Каськова Л. Ф. - Гіпертрофія аденоїдів – як фактор ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей, Уласевич Л. П., Бережна О. Е., Новікова С. Ч., Моргун Н. А. (2014)
Клемин В. А. - Патогенетические механизмы развития иммунологической недостаточности при рецидивирующем герпетическом стоматите, Бутук Д. В., Руденский В. Г. (2014)
Новицкая И. К. - Механизм снижения саливации у больных с соматической патологией при нарушении функциональной активности слюнных желез разного генеза, Терешина Т. П. (2014)
Октисюк Ю. В. - Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей при карієсі зубів із врахуванням клімато-географічних умов їх проживання, Рожко М. М. (2014)
Прохно О. И. - Оценка эффективности профилактического закрытия фиссур постоянных зубов у детей с психоневрологическими отклонениями, Коваль П. Б. (2014)
Смаглюк Л. В. - Електроміографічна характеристика колового м’язу рота у пацієнтів 6-9 років із дистальною оклюзією зубних рядів, Лей Жун, Сидоренко А. Ю. (2014)
Сухіна І. С. - Вплив комплексу профілактичних заходів на стан порожнини рота у хворих на рак молочної залози під час проведення vi циклу поліхіміотерапії, Соколова І. І., Сплюхина О. В. (2014)
Біляков А. М. - Вплив алкогольної інтоксикації на структуру насильницької смерті киян молодого віку за матеріалами київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки, Федотова І. А. (2014)
Мельникова С. В. - Сравнительный анализ показателей уровня глюкозы крови у врачей-стоматологов в разных условиях профессиональной деятельности (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958- 2014) (2014)
Содержание (2009)
Лисовская О. А. - Разнообразие макроводорослей прибрежья Таманского п-ва (Россия) в летний период, Степаньян О. В. (2009)
Герасимова О. В. - Водоросли водоемов природного заповедника "Медоборы" (Украина), Лилицкая Г. Г., Царенко П. М. (2009)
Клоченко П. Д. - Особенности видового разнообразия фитопланктона притоков Днепра, Иванова И. Ю. (2009)
Жежера М. Д. - Chlorophyta некоторых водоемов Левобережного Полесья (Украина) (2009)
Генкал С. И. - Новые данные о флоре диатомовых водорослей (Centrophyceae) озера Эри (Канада, США), Бабаназарова О. В., Хаффнер Г. Д. (2009)
Масюк Н. П. - Новая находка в Украине вида Volvox polychlamys Korsch. (Volvocales, Chlorophyta, Viridiplantae), Ярмошенко Л. П. (2009)
Никитина О. А. - Выделение индикаторных видов автотрофного бентоса водотоков г. Стерлитамака (Россия), Шкундина Ф. Б. (2009)
Давидович Н. А. - Тенденции в развитии репродуктивной биологии Bacillariophyta (2009)
Садогурский С. Е. - О номенклатуре Ceramium rubrum (Rhodophyta), Ена А. В., Белич Т. В., Садогурская С. А. (2009)
Содержание (2013)
Шоренко К. И. - К вопросам таксономии, репродукции и распространения Nitzschia longissima (Bréb.) Grunow (Bacillariophyta), Давидович О. И., Давидович Н. А. (2013)
Бородина А. В. - Влияние условий культивирования Phaeodactylum tricornutum Bohl. (Bacillariophyta) на накопление каротиноидов, Ладыгина Л. В. (2013)
Минеева Н. М. - Сезонная и многолетняя динамика содержания хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона Шекснинского и Рыбинского водохранилищ (Россия), Корнева Л. Г., Соловьева В. В. (2013)
Бегун А. А. - Bacillariophyta перифитона гиперэвтрофной искусственной лагуны в черте г. Владивостока (Российское побережье Японского моря), Звягинцев А. Ю. (2013)
Андреева-Григорович А. С. - Особенности развития гаптофитовых и динофитовых водорослей в олигоценовых бассейнах Северного Перитетиса, Шевченко Т. В. (2013)
Паутова Л. А. - Новый для Черного моря вид Chaetoceros minimus (Bacillariophyta): природные наблюдения и экспериментальные исcледования, Силкин В. А., Лифанчук А. В. (2013)
Шкундина Ф. Б. - Использование цианопрокариотно-водорослевых ценозов при очистке сточных вод биологических очистных сооружений, Габидуллина Г. Ф., Ядыкина М. Г. (2013)
Шимон Л. Л. - Професор Братійчук М.В. – фундатор становлення фізичного факультету УжНУ, Єпішев В. П. (2002)
Волох К. П. - Про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем, Козлов В. О., Лук’янов О. М., Малафєєв Є. Є., Махонін Є. І., Ноздрін І. Г., Ярошенко В. М. (2002)
Єпішев В. П. - Розвиток наукових напрямів лабораторії космічних досліджень УжНУ, Ігнатович С. І., Ісак І. І., Каблак Н. І., Клімик В. У., Мотрунич І. І., Мотрунич Я. М., Найбауер І. Ф. (2002)
Осипов О. К. - Візуально-оптичні спостереження ШСЗ на астрономічній обсерваторії Київського університету, Казанцева Л. В. (2002)
Кізюн Л. М. - Двадцять років спостережень на подвійному ширококутному астрографі ГАО НАНУ, Нестерук М. Р. (2002)
Клімик В. У. - Еволюція орбіт некерованих геостаціонарних супутників, Кудак К. А., Мацо А. М. (2002)
Білінський А. І. - Багатофункціональний фотометр-поляриметр. Апаратурне забезпечення, Благодир Я. Т., Вовчик Є. Б., Логвиненко О. О., Клим Б. П., Почапський Є. П. (2002)
Янків-Вітковська Л. - Українсько-польські наукові дослідження з використанням технологій GPS та їх перспективи, Костецька Я. (2002)
Янків-Вітковська Л. - Вплив проявів активності Сонця на GPS-спостереження, Костецька Я. (2002)
Мельник В. С. - Можливий механізм перехресної модуляції радіохвиль в іоносфері (2002)
Каблак Н. І. - Вплив сухої атмосфери на радіовіддалемірні спостереження штучних супутників Землі, Каблак У. І., Клімик В. У., Швалагін І. В., Фекете О. В. (2002)
Рубіш В. М. - Механізми переносу заряду і поляризації халькогенідних стекол з великим вмістом срібла (2002)
Заяць Т. М. - Розрахунок положень та ширин автоіонізаційних станів, які збігаються до порогу n=3 атома гелію методом взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел (2002)
Заяць Т. М. - Резонансна іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів, Опачко А. І. (2002)
Парлаг О. О. - Виходи продуктів фотоподілу 237Np при максимальній енергії гальмівного випромінювання 17.5 МеВ, Маслюк В. М., Лендел О. І., Пилипченко В. А. (2002)
Шеверя М. М. - Вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу з фізики шляхом створення системи різнорівневих завдань для самостійної роботи учнів (2002)
Пам’яті Івана Прохоровича Запісочного (2002)
Шманько І. І. - Наукова школа І.П. Запісочного (2002)
Запісочний О. І. - Слово про батька (2002)
Шпеник О. Б. - Малий хурал (2002)
Сікора Д. І. - Спогади про І.П. Запісочного (2002)
Завилопуло А. М. - Елементарні процеси при повільних іон-атомних зіткненнях – новий науковий напрямок, започаткований у лабораторії професора І.П. Запісочного (2002)
Гомонай Г. М. - Іван Прохорович Запісочний – науковець, педагог, вчитель, засновник наукової школи (2002)
Попик Ю. В. - Біла заздрість (пам'яті І.П. Запісочного) (2002)
Кельман В. А. - Слово про вчителя (2002)
Снігурський О. В. - Хто хоче працювати – шукає засоби, хто не хоче – причину (2002)
Імре А. Й. - Професор Іван Прохорович Запісочний біля витоків наукового напрямку з фізики електрон-іонних зіткнень (2002)
Шафраньош І. І. - Новаторські ідеї І.П. Запісочного (2002)
Ердевді М. М. - Професор Запісочний – особистість у фізиці та в житті (2002)
Торич З. З. - Нестандартні спогади фізика-теоретика про Івана Прохоровича Запісочного (2002)
Чаварга Н. Н. - К вопросу о физическом смысле соотношения неопределенностей (дискуссия) (2002)
Содержание (2010)
Силкин В. А. - Динамика роста и морфо-функциональных параметров отдельных талломов Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. в культуре, Евстигнеева И. К., Рыгалов В. Е. (2010)
Божков А. И. - Индуцированное агрегирование клеток Dunaliella viridis Teod. полулетальными концентрациями ионов меди в культуре, Голтвянский А. В., Ростама Ш. (2010)
Кирпенко Н. И. - Содержание белков в биомассе монокультур и смешанных культур водорослей, Курейшевич А. В. (2010)
Евстигнеева И. К. - Макрофитобентос и макрофитоперифитон заповедника "Лебяжьи острова" (Черное море, Украина), Танковская И. Н. (2010)
Самылина О. С. - Сравнительная характеристика фототрофных сообществ в минеральных озёрах Крыма (Украина) и Алтайского края (Россия), Герасименко Л. М., Шадрин Н. В. (2010)
Волошко Л. Н. - Продуцируемые цианобактериями токсины в период "цветения" воды в Нижнем Суздальском озере (Санкт-Петербург, Россия), Пиневич А. В., Копецкий И., Титова Н. Н., Хроузек П., Зелик П. (2010)
Золотарева Е. К. - Микроводоросли как продуценты водорода, Шнюкова Е. И., Подорванов В. В. (2010)
Мойбенко О. О. - Ендогенні механізми кардіопротекції як основа терапії захворювань серця (2008)
Orlov S. - Search for intracellular Na+ sensor involved in Na+i-mediated Ca+i-independent excitation-transcription coupling, Haloui M., Adarichev V., Tremblay J., Hamet P. (2008)
Резников А. Г. - Эпигенетическая природа функционального тератогенеза (2008)
Костюк О. О. - Зміни взаєморегуляції внутрішньоклітинних кальційрегулюючих структур при цукровому діабеті, Степанова И. Г., Костюк П. Г. (2008)
Сагач В. Ф. - Мітохондрії та порушення функціональної активності серця (2008)
Соловьев А. И. - Кальций-независимый механизм сокращения гладких мышц и миокарда - фантазия или реальность? (2008)
Ельский В. Н. - Патофизиология экстремальных состояний (2008)
Колесник Ю. М. - Роль гипоталамической дизрегуляции в формировании нейроиммунноэндокринных и метаболических нарушений, Ганчева О. В., Камышный А. М., Абрамов А. В. (2008)
Мавров И. И. - Изучение роли условно-патогенных грибов рода Candida и однонуклеотидного полиморфизма гена SPINK5 в патогенезе аллергических заболеваний кожи, Белозоров А. П., Зуева М. И., Белозорова О. А. (2008)
Звягинцева Т. В. - Патогенетическое значение изменений показателей межфазной тензиометрии и реометрии и их коррекция при лучевых повреждениях кожи, Миронченко С. И., Желнин Е. В. (2008)
Левицкий А. П. - Маркеры воспаления в тканях полости рта при экспериментальном дисбактериозе, Макаренко О. А., Россаханова Л. Н., Кнава О. Э., Романова Ю. Г., Ткачук Н. И. (2008)
Макаренко О. А. - Молекулярные механизмы лечебно-профилактического действия биофлавонидов, Левицкий А. П., Россаханова Л. Н., Кнава О. Э., Ходаков И. В. (2008)
Маньковська І. М. - Молекулярно-генетичні дослідження механізмів адаптації до переривчастої гіпоксії, Древицька Т. І., Досенко В. Є. (2008)
Туманский В. А. - Апоптоз и селективный некроз нейронов ЦНС после клинической смерти и церебральной ишемии: молекулярные механизмы и морфологические особенности, Евсеев А. В., Полковников Ю. Ф. (2008)
Лимарєва А. А. - Вплив верапамілу на розподіл білків у дискретних структурах мозку неонатально андрогенізованих самиць щурів раннього постнатального віку (2008)
Носенко Н. Д. - Розвиток функціональних порушень систем репродукції та адаптації у неонатально андрогенізованих самиць щурів за умов фармакологічної блокади кальцієвих каналів верапамілом (2008)
Полякова Л. І. - Вплив антиандрогену флутафарму та індукторів синтезу інтерферону на передміхурову залозу щурів, Чайковська Л. Л., Резніков О. Г. (2008)
Сініцин П. В. - Вплив верапрамілу на норадренергічну реактивність гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи у дорослих неонатально андрогенізованих самиць щурів (2008)
Тарасенко Л. В. - Метаболізм тесторену в мозку неонатально андрогенізованих самиць щурів раннього постнатального віку за умов застосування верапамілу (2008)
Алексєєва І. М. - Механізми імунного ушкодження печінки у мишей Т-клітинного та антитільного генезу, Макогон Н. В., Павлович С. І., Бризгіна Т. М., Алексюк Л. І., Мартинова Т. В., Грушка Н. Г., Сухіна В. С. (2008)
Якименко Е. А. - Иммунный, эндокринный статус и качество жизни больных остеоартрозом, Башмакова Н. В., Ефременкова Л. Н., Клочко В. В. (2008)
Єгорова С. Ю. - Вплив комплексу природних цитокінів на клінічні штами мікроорганізмів в експерименті in vitro, Кудрявцева В. Є., Тропко Л. В., Гаркава К. Г. (2008)
Золотухин С. Е. - Расстройства иммунитета в динамике гонартроза, Шпаченко Н. Н., Пузырев И. В., Баешко А. А. (2008)
Макогон Н. В. - Протективна дія модуляторів клітинної загибелі на оогенез при імунному ушкодженні яєчників у мишей, Бризгіна Т. М., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Сухіна В. С., Алексєєва І. М. (2008)
Мартынова Т. В. - Влияние блокатора ядерного транскрипционного фактора-каппа В - куркумина на кислородзависимый метаболизм макрофагов при иммунном повреждении печени у мышей (2008)
Павлович С. І. - Морфологічні особливості експериментального аутоімунного гепатиту різного генезу (2008)
Гребенюк Н. В. - Дизрегуляторні впливи перинатальних інфекцій на стан клітинного та гуморального імунітету дітей, Мислицький В. Ф. (2008)
Якименко Е. А. - Эндокринный статус больных с эректильной дисфункцией на фоне метаболического синдрома, Башмакова Н. В., Жунько Д. В., Ефременкова Л. Н. (2008)
Ткачук С. С. - Деякі патобіохімічні показники функціонального стану тимуса за неповної глобальної ішемії мозку в щурів різного віку, Мислицький В. Ф., Ткачук О. В., Сащук М. М. (2008)
Чарнош С. М. - Патогенез синусової брадикардії при гіпотиреозі, Файфура В. В., Потіха Н. Я. (2008)
Янчій Р. І. - До механізму дії інтерлейкіну-2 та інтерферону-альфа на мейотичне дозрівання ооцитів мишей in vitro, Шепель О. А. (2008)
Качмарська М. О. - Роль оксиду азоту ендотеліоцитів в розвитку хронічної гіперімунокомплексемії, Чоп'як В. В., Садляк О. В., Вальчук І. В. (2008)
Струтинська Н. А. - Коензим Q відновлює експресію роз'єднуючих білків у серці при старінні, Тімощук С. В., Вавілова Г. Л., Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Донченко Г. В., Сагач В. Ф. (2008)
Кучмеровская Т. М. - Вплив біологічно активних сполук на процеси АДР-рибозилювання білків у клітинах головного мозку щурів за експериментального цукрового діабету, Шиманьский І. О., Донченко Г. В., Гуріна Н. М., Клименко А. П. (2008)
Стрелков В. Д. - Гипоксическая констрикция легочного ствола: роль оксида, Хромов А. С. (2008)
Великий М. М. - Киснево-транспортна система периферичної крові за стрептозотоцинового діабету: вплив нікотинаміду (2008)
Гольцев А. Н. - Состояние гемопоэтической системы у животных при различных аутоиммунных заболеваниях, Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Бабенко Н. Н. (2008)
Гріневич Ю. Я. - Імунореактивність організму при експериментальному пухлинному рості в лімфоїдній тканини та поза нею, Фільчаков Ф. В., Шуміліна К. С., Бобро Л. І. (2008)
Гриневич Ю. Я. - Взаємозв'язок між цитологічними особливостями раку щитовідної залози та ендокринною функцією тимуса і гіпофізарно-тиреодної системи організму, Лобода В. І., Бендюг Г. Д., Югрінова Л. Г., Процик В. С. (2008)
Горбенко Н. І. - Вплив ендогенного та екзогенного естрадіолу на метаболічні прояви синдрому інсулінорезистентності у самиць щурів, Оксененко С. В., Боріков О. Ю., Степанова А. В., Таран Е. В. (2008)
Калинська Л. М. - Взаємодія компонентів центральної та периферічної ланок ангіотензинової системи за стрептозотоциніндукованого діабету, Єфімов А. С. (2008)
Ткаченко В. П. - Влияние различных видов денервации на трофику скелетной мышцы, Колдунов В. В., Клопоцкий Г. А. (2008)
Клименко Н. А. - Роль эозинфилов в реакциях системы крови при воспалении, Шутова Н. А. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние опиоидных пептидов на реакции системы крови при воспалении, Шутова Н. А. (2008)
Костенко В. А. - Не только концентрация, но и происхождение оксида определяет его патогенетическую или саногенетическую роль, Батухина И. В.; Левков А. А.; Локес Е. П.; Луценко Б. А.; Оренчук Е. П.; Скотникова Л. В., Соболева Н. А.; Фартушная А. Н.; Щиров А. В. (2008)
Лановенко І. І. - Генез гіпоксії при апластичній анемії (2008)
Клименко Н. А. - Морфофункциональное состояние органов иммунной системы при остром инфекционном воспалении, Липшиц Р. У., Татарко С. В., Шевченко А. Н. (2008)
Клименко Н. А. - Роль тканевых базофилов в клеточно-тканевых реакциях очага хронического воспаления, Лупырь М. В. (2008)
Гольцев А. Н. - Изучение патогенетической роли популяции СД4+СД25+ клеток при развитии адъювантного артрита и возможности коррекции ее состояния криоконсервированными клетками плаценты, Луценко Е. Д., Останков М. В. (2008)
Гольцев А. Н. - Состояние тимуса при развитии нейродегенеративных заболеваний аутоиммунной природы, Порожан Е. А. (2008)
Пырко Д. В. - Способ экспериментального моделирования глюкокортикоидного остеопороза, Аусси Г. С., Корнейчук А. С., Попов С. В. (2008)
Стежка В. А. - Патофізіологічна модель субхронічної свинцевої інтоксикації для дослідження впливу хімічних сполук і речовин на токсикокінетику і токсикодинаміку свинцю в організмі щурів, Леоненко О. Б., Лампека О. Г., Покровська Т. М., Діденко М. М., Зінченко В. М. (2008)
Трубникова Н. Н. - Влияние уровня половых гормонов на активность антиоксидантной системы, Федорова А. А., Ревякина Е. Г. (2008)
Демидов В. М. - Патогенетична роль системи ендогенного окису азоту в патогенезі, Новіков Д. В., Сафронова О. В. (2008)
Фомочкина И. И. - Экспериментальное обоснование применения корвитина при системной ишемии-реперфузии, Кубышкин А. В., Харченко В. З. (2008)
Красильнік О. О. - Вплив кортизолу на електрографічні прояви та поведінку щурів в умовах пікротоксин-індукованого кіндлінга (2008)
Кузнєцова O. В. - Влив ді-месни на прояви нейротоксичності, спричинені застосуванням різних протипухлинних препаратів (2008)
Бабенко Н. А. - Влияние рыбьего жира на обмен фосфолипидов и когнитивные функции алкоголизированных крыс линии Вистар, Семенова Я. А. (2008)
Швець В. І. - Дослідження регуляції агрегатного стану крові у білих щурів при дії екзогенного ангіотензину II, Шкробанець І. Д., Дорошко В. А., Швець Н. В. (2008)
Вастьянов Р. С. - Розширення коркової топографії рухів в умовах пікротоксин-індукованого кіндлінга в щурів, Шандра О. А., Феррари П.-Ф., Фогассі Л., Різзолатті Дж. (2008)
Камышный А. М. - Изучение процессов дифференцировки натуральных иммунорегуляторных CD4+CD25+ T-клеток тимуса и потомства крыс с экспериментальным гестационным диабетом (2008)
Гончарова Я. А. - Сравнительный анализ гистологических и иммуногистохимических признаков доброкачественных эпителиальных новообразований кожи, обусловленных вирусом папилломы человека, Василенко И. В., Винников Ю. М. (2008)
Клименко М. О. - Неспровокована гіпоглікемія в діагностиці діабетичної гепатопатії, Герасименко С. В. (2008)
Шандра А. А. - Электрографическая характеристика самопроизвольных отсроченных судорог у крыс в условиях модели пилокарпин-вызванного эпилептического статуса, Копьева Н. В. (2008)
Бабенко Н. А. - Роль церамида в регуляции активности фосфолипазы Д и модуляции состояния инсулинорезистентности, Куликова В. С. (2008)
Левашов М. И. - Роль электрокинетических механизмов в патофизиологии костной ткани, Сафонов С. Л., Лахин П. В. (2008)
Григорян Р. Д. - Энергетическая теория адаптации и патофизиологии системных болезней, Носенко Е. Г. (2008)
Маркозова Л. М. - Клинико-патофизиологические особенности у лиц с алкогольной зависимостью, Пайкова Л. Н. (2008)
Rikalo N. A. - The clinical and pathogenetical analysis of the lethal case of viral hepatits C in child, Nezgoda I. I., Slobodyanyuk T. M. (2008)
Родинський О. Г. - Електрофізіологічна характеристика збудливості спинномозкових моносинаптичних рефлекторних відповідей за умов експериментального гіпотиреозу, Неруш П. О., Бєлоконь В. М., Гузь В. О. (2008)
Савчук Р. В. - Порушення енергетичного метаболізму детрузора при гіперактивному сечовому міхурі в експерименті (2008)
Янчій Р. І. - Вплив інтерлейкіну-2 на окситоцин-індуковане скорочення гладеньких м'язів матки, Бідзіля Ю. П., Сердюк О. М., Джуран Б. В. (2008)
Литовченко Л. Ю. - Проникність біологічних бар'єрів дванадцятипалої кишки для ендогенних нативних глобулинів за умов порушення парасимпатичної іннервації (2008)
Филимонов В. И. - Патогенез анемии при спленомегалии, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е., Бессараб Г. И., Тихоновская М. А. (2008)
Шандра А. А. - Сравнительный патофизиологический анализ киндлинговой и постстатусный моделей хронической эпилепсии (2008)
Шиманська Т. В. - Ефективність комплексного застосування мелатоніну та нітропрусиду натрію при реперфузійних порушеннях функції серця, Добровольський Ф. В., Сагач В. Ф. (2008)
Щербак В. В. - Протеолитические и свободнорадикальные механизмы развития экспериментальной пневмонии на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения, Кубышкин А. В. (2008)
Ящишин З. М. - Зміни в симпатичній інервації стравоходу після перев'язки лівої шлункової артерії, Заяць Л. М., Герасимчук М. Р. (2008)
Атаман О. В. - Взаємозв'язок енергодефіцитних, пероксидних і кальцієвих механізмів у розвитку кальціфікації судинної стінки, Гарбузова В. Ю., Наумко Р. Ф., Атаман Ю. О., Обухова О. А., Лось Л. О., Хижня Я. В. (2008)
Добреля Н. В. - Роль блокады миоэндотелиальных контактов в регуляции артериального давления, Иванова И. В., Хромов А. С., Соловьев А. И. (2008)
Цвєткова М. М. - Стан системи еластаза-інгібітори протеолізу в тканинах серця при дифтерійній інтоксикації (2008)
Хара М. Р. - Особливості холінергетичних реакцій ушкодженого адреналіном серця у різностатевих щурів залежно від віку, Лепявко А. А. (2008)
Нещерет О. П. - Предиктори розвитку серцево-судинних уражень при цукровому діабеті (2008)
Охріменко Н. В. - Модуляція інсуліном діяльності серця, кислотно-лужної рівноваги та газового складу коронарної крові при експериментальному цукровому діабеті, Нещерет О. П., Шепеленко І. В. (2008)
Хара М. Р. - Вплив даларгіну на чутливість міокарда щурів різної статі до екзо-та ендогенного ацетилхоліну в умовах адреналінового пошкодження, Сатурська Г. С. (2008)
Шиш А. М. - Влияние омега-3 полиненасыщенных кислот на регуляторные реакции сердца и активность NO-синтаз, Мойбенко А. А., Французова С. Б. (2008)
Богатырева Е. В. - Исследование эффективности и восстановления миокарда с помощью аутологичных стволовых клеток при хронической ишемической кардиопатии, Михайличенко В. Ю., Гнилорыбов А. М. (2008)
Чоп'як В. В. - Вплив корвітину на NO-залежні і месенджерні механізми в ендотеліоцитах щурів за умов експериментального імунокомплексного васкуліту, Потьомкіна Г. О., Вальчук І. В., Любінець Л. А., Качмарська М. О., Садляк О. В. (2008)
Климова Е. М. - Антитромбин III как один из значимых показателей при выборе антикоагулянтной терапии у больных с разными видами венозной патологии, Калашникова Ю. В., Шакина Л. В., Мережко О. С. (2008)
Кириченко С. В. - Молекулярні механізми розвитку гіперскоротливості судин, індукованої іонізуючою радіацією, та способ її фармакологічної корекції, Тишкін С. М., Досенко В. Є., Соловйов А. І. (2008)
Клименко Н. А. - Иммунологические изменения в легких при острой сердечной недостаточности, Павлова Е. А. (2008)
Колесова Н. А. - Морфофункціональне підгрунтя розвитку патології серця за експериментального гіпотиреозу, Аршиннікова Л. Л., Литвиненко В. І., Сухарєва Н. М., Антоненко Л. І., Масіцька О. О. (2008)
Король М. О. - Кардіогенні депресорні рефлекси в умовах розвитку ізопротеренол-індукованого пошкодження серця, Павлюченко В. Б., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2008)
Чуйкова В. И. - Морфологическая характеристика щитовидной железы экспериментальных животных при гипотиреозе и его коррекции фетальными тканями, Юрченко Т. Н., Строна В. И., Жуликова Е. П. (2008)
Воскобойник Л. Г. - Активація рецепторних тирозинкіназ в папілярних карциномах щитовидної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2008)
Чайковська Л. Л. - Вплив комбінованого застосування флутафарму та лаферону на стан ксенографтів раку передміхурової залози, Полякова Л. І., Резніков О. Г. (2008)
Лабунець І. Ф. - Біоритми функціонального стану тимуса, імунної та нейроендокринної систем у людини: вплив віку, статі та патології (2008)
Белостоцкая Л. И. - Интенсивность перекисного окисления липидов в предстательной железе и сыворотке крови крыс при ассоциированной с остеопрозом гиперплазии предстательной железы, Никитченко Ю. В., Бондарь В. В., Дзюба В. Н., Гомон О. Н., Чайка Л. А., Деева Т. В. (2008)
Вознесенська Т. Ю. - Експериментальне імунне ушкодження яєчників: механізму впливу антиоваріальних антитіл на оогенез, Блашків Т. В. (2008)
Зябліцев С. В. - Порушення функції щитовидної залози при атопічному дерматиті, Кокіна І. В. (2008)
Зяблицев С. В. - Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе структурных изменений почек при гломерулонефрите, Чернобривцев П. А., Новосельская В. В. (2008)
Анисимова Л. В. - Вплив дисбалансу місцевого неспецифічного протеїназ-інгібіторного потенціалу слизової оболонки гастродуоденальної зони на розвиток пептичної виразки, Кубишкін А. В., Семенець П. Ф. (2008)
Бушуева Н. Н. - Особенности зрачковых реакций у детей с дисбинокулярной амблиопией, Бойчук И. М., Романенко Д. В. (2008)
Возіанов С. О. - Нові технології в ранній діагностиці раку передміхурової залози, Слободянюк В. А. (2008)
Волохова Г. А. - К вопросу о экспериментальной разработке комплексной патогенетической терапии травматического повреждения мозга, Стоянов А. Н. (2008)
Горбань В. А. - Проницаемость гистогематических барьеров почек для сывороточных белков (2008)
Бажора Ю. І. - Про можливість зв’язку між поліморфізмом генів GSTTI та GSTMI і патогенезом тяжкості перебігу туберкульозу, Чеснокова М. М. (2008)
Требованияк работам направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Шимон Л. Л. - 10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ (2003)
Герзанич О. І. - Фазові перетворення в твердих тілах, індуковані високими тисками (2003)
Мазур В. М. - Енергетична залежність ізомерних відношень одержаних в реакціях (γ, n) для ядер 197Pt I 197Hg, Біган З. М. (2003)
Заяць Т. М. - Парціальні характеристики автоіонізаційних станів, які збігаються до третього порогу атома гелію, Опачко А. І. (2003)
Швидкий П. С. - Кутова апертура оптичного фільтра на кристалі тіоголату кадмія, Гадьмаші З. П., Каменщиков В. М., Сусликов Л. М. (2003)
Лук'янчук О. Р. - Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів сапфіра, одержаних різними методами (2003)
Пагулич О. І. - Дисперсія в стеклах (Аs2Sе3)x(GеSе2)1-x, Росола І. Й., Миголинець І. М. (2003)
Юркович Н. В. - Фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібного Gе2S3 (2003)
Папп В.-Ф. З. - Утворення 4s° вакансії при зіткненні атому КrІ з електронами (2003)
Заяць Т. М. - Дослідження залежностей параметрів Фано ρ2 та q-індексів від переданого імпульса в повних та парціальних (на n=2 та n=1 стани залишкового іона Не) кривих узагальнених сил осцилятора переходу в континуум гелію (2003)
Стець М. В. - Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію, Бузаш В. М., Стець М. М. (2003)
Парлаг О. О. - Порівняльний аналіз продуктів фотоядерної активації солей Мертвого моря та озера Кунігунда, Маслюк В. Т., Бузаш В. М., Чундак С. Ю. (2003)
Іваницький В. П. - Формування інтеренційних функцій аморфних речовин в області ближнього порядку, Сабов В. І. (2003)
Жигуц Ю. Ю. - Методика розрахунку термодинамічного стану сплавів із використання координат Скрейнемакерса, Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2003)
Жихарев В. М. - Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Сd2Р3Сl(Вr,І), Сейковський І. Д. (2003)
Мазур В. М. - Ядерний гігантський дипольний резонанс (2003)
Шимон Л. Л. - ЖИТТЯ ЗАПОВНЕНЕ САМОВІДДАЧЕЮ (2003)
Небола І. І. - Завідувачу кафедри оптики УжНУ професору Омеляну Івановичу Герзаничу — 65 (2003)
Шимон Л. Л. - Професор Сагарда В.В. - фізик, педагог, відомий освітянин (2003)
Бенера В. Є. - Ретродосвід підготовки наукових кадрів у вищих закладах освіти: ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Демченко О. Й. - Значення впровадження національних стандартів в Англії та Уельсі в кінці ХХ – на початку ХХI століття для реформування системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи (2013)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз (2013)
Дзюбенко І. А. - Інноваційний підхід до формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання (2013)
Кочерга О. М. - Орієнтація педагогічної практики студентів педагогічного коледжу на формування соціально відповідальної особистості вчителя (2013)
Куля Е. - На пути к единству европейской системы высшего образования, елементы болонского процесса, содействующие мобильности студентов, Пенковска М. (2013)
Курач М. С. - Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді (2013)
Соколюк О. В. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Янкович О. І. - Підготовка майбутнього вчителя до ціле утворення у навчальній діяльності (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади реалізації інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти (2013)
Міськова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики (2013)
Новак О. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі у сучасних умовах (2013)
Осадченко І. І. - Сутність дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Сич Ю. І. - Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя (2013)
Басюк Л. Б. - Ґендерна орієнтація підручників з української літератури у руслі болонського процесу (2013)
Комінярська І. М. - Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання, Пасічник О. В. (2013)
Лопатич Р. В. - Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Мархева О. Є. - Компетентності як структурні компоненти професійних кваліфікацій учителів іноземних мов (2013)
Палієнка А. М. - Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів (2013)
Савченко К. Ю. - Модернізація якісної освіти майбутнього вчителя філологічних дисциплін (2013)
Солодка А. К. - Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросс-культурному взаимодействию (2013)
Груць Г. М. - Основи формування духовної культури студентської молоді (2013)
Онищук І. А. - Музична діяльність як засіб самовираження зростаючої особистості (2013)
Приймас Н. В. - Мистецтво художнього слова як джерело формування та розвитку особистості (2013)
Шинкаренко В. В. - Методичне забезпечення вчителів початкової ланки до систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування етно-художньої культур (2013)
Абишева Э. Д. - Психологическое развитие студентов на занятиях английского языка с использованием интерактивных методов обучения, Изосимова И. А. (2013)
Новикова К. В. - Основні тенденції процесу вступу обдарованих студентів до вищих навчальних закладів США (2013)
Sławomir Ś. - Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży w polskim systemie opiekuńczo-wychowawczym (2013)
Толипов У. К. - Профессионально-личностные компетенции педагога (2013)
Чернишенко О. І. - Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів, зарубіжний досвід (2013)
Содержание (2010)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Биогеография водорослей Украины, ее особенности, проблемы и перспективы, Царенко П. М. (2010)
Аббас А. - Анатомическое изучение новой бурой водоросли Nizamuddinia zanardinii (Schiff.) P. Silva, Шамиль М. (2010)
Войцехович А. А. - Пигменты фотосинтетического аппарата зелёных водорослей – фотобионтов лишайников, Кашеваров Г. П. (2010)
Нестерова Д. А. - Планктонные водоросли донных осадков Одесского порта (Черное море, Украина) (2010)
Зенова Г. М. - Модельные ассоциации Cyanoprokaryota и актиномицетов, Омарова Е. О., Курапова А. И., Орлеанский В. К., Шадрин Н. В. (2010)
Чекрыжева Т. А. - Альгофлора озер и рек Республики Карелия (Россия), Комулайнен С. Ф. (2010)
Никулина Т. В. - Водоросли горячих источников Курильских островов (Россия) (2010)
Kulikovskiy M. - Specific rank for several infraspecific taxa in the genus Pinnularia Ehrenb., Lange-Bertalot H., Metzeltin D. (2010)
Сытник К. М. - Биотическое разнообразие: его изучение, сохранение и обогащение (2010)
Арешонков В. Ю. - Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років (2013)
Гнізділова О. А. - Діяльність науково-педагогічної школи професора М. Чепіль (2013)
Ткачук М. М. - Педагогічна думка україни другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело збагачення теорії і практики сучасного національного виховання (2013)
Гунько Н. А. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін в аграрних університетах (2013)
Лєсовий В. Ю. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання у технічному ВНЗ (2013)
Опришко Н. О. - Аналіз ставлення студенток економічних спеціальностей до занять з дисципліни "Фізичне виховання" (2013)
Петрук В. А. - Методика формування міжкультурної компетенції засобами мистецтва у студентів технічних ВНЗ, Гречановська О. В. (2013)
Романчук С. М. - Перше враження студента про викладача – запорука успішної взаємодії в навчальній діяльності (2013)
Щербяк Ю. А. - Організація самостійної роботи майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (2013)
Головко В. А. - Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади пізнання (2013)
Мантуленко С. В. - Сутність, концептуальні основи та принципи організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі (2013)
Спиров К. - Професионалные компетенции как возможность перехода от горизонтально к вертикально организованному процессу обучения, Йорданов Р., Бабенко И. (2013)
Черевко С. В. - Теоретичні засади освіти заради здоров’я (2013)
Зайцева І. В. - Концепти народної педагогіки як домінанти формування національної свідомості (2013)
Кононко О. Л. - Умови розвитку в ранньому онтогенезі цілісного світобачення (2013)
Лукач О. М. - Моральний розвиток особистості юнацького віку (2013)
Полякова Я. В. - Культурно-освітній простір приватного вищого навчального закладу, Балко О. В., Геєва Т. Ю. (2013)
Титаренко О. М. - Формування екологічної поведінки дорослих: економіко-правові аспекти екологічного виховання (2013)
Труфкіна М. В. - Дослідницька культура як важлива складова загальної культури майбутніх філологів (2013)
Борисюк С. О. - Маркетингові аспекти організації консультативних послуг для студентської молоді через спеціалізовану службу телефону довіри (2013)
Логвиненко Т. О. - Професійні компетенції в концептуальному контексті міжнародної асоціації соціальних педагогів (2013)
Лях Т. Л. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи (2013)
Спіріна Т. П. - Програма менторської підтримки вразливих груп населення (2013)
Тимошенко Н. Є. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи (2013)
Швець О. В. - Сучасні технології самостійної роботи у професійній підготовці соціальних педагогів (2013)
Яковишин Р. Я. - Соціальна робота як система професійної доброчинної діяльності соціального працівника (соціального педагога) (2013)
Самойленко Н. Б. - Особливості формування та реалізації змісту професійних програм підготовки фахівців гуманітарного профілю в университетах Польщі (2013)
Толипов У. К. - Практика реализации инновационных технологий в вузе, Дусматов О. М. (2013)
Федоров А. И. - Дистанционные технологии в системе подготовки специалистов по физической культуре, спорту и туризму (2013)
Якуш Е. И. - Формирование ценностного отношения к профессии в процессе профессиональной подготовки (2013)
Калашник Л. С. - Тенденції розвитку системи підготовки педагогічних працівників до виховної роботи в закладах соціального піклування про дітей-сиріт на сучасному етапі (досвід КНР) (2013)
Содержание (2011)
Войцехович А. А. - Фотобионты лишайников. 1: разнообразие, экологические особенности, взаимоотношения и пути совместной эволюции с микобионтом, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М. (2011)
Попова А. Ф. - Влияние различных концентраций неионногенных ПАВ на ультраструктуру клеток Chlamydomonas cf. reinhardtii Dang. (Chlorophyta), Иваненко Г. Ф. (2011)
Белых О. И. - Пикопланктонные Cyanoprokaryota родов Synechococcus Nageli и Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. из озера Байкал (Россия), Тихонова И. В., Сороковикова Е. Г., Щербакова Т. А., Курейшевич А. В. (2011)
Помазкина Г. В. - Характеристика массовых видов Bacillariophyta литоральной зоны оз. Байкал (Россия), Щербакова Т. А. (2011)
Виноградова О. Н. - Род Phormidium Kutz. ex Gomont (Oscillatoriales, Cyanopro-karyota) во флоре Украины (2011)
Демченко Э. Н. - "Цветение" воды эфемерных водоемов г. Киева (Украина) (2011)
Генкал С. И. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophycea, Bacillariophyta) планктона Невской губы Финского залива (Россия), Трифонова И. С. (2011)
Цой И. Б. - Силикофлагеллаты олигоцена – раннего миоцена подводного хребта Витязя (островной склон Курило-Камчатского желоба, Россия) (2011)
Герасимюк В. П. - Новые для Украины виды водорослей (2011)
Крахмальный А. Ф. - Новая находка Thompsodinium intermedium (R. H. Thomps.) Bourr. (Dinophyta) в Украине (2011)
Капустин Д. А. - Новые номенклатурно-таксономические комбинации у эвгленофитовых водорослей (2011)
Мусатенко Л. И. - К 75-летию со дня рождения (2011)
Содержание (2010)
Первый Всеукраинский Съезд "Медицинская и биологическая информатика и кибернетика" с международным участием (2010)
Майоров О. Ю. - Применение локального индекса фрактальности для анализа коротких рядов R-R интервалов при исследовании вариабельности сердечного ритма, Фенченко В. Н. (2010)
Миронова Т. Ф. - Вариабельность сердечного ритма при профессиональных заболеваниях, Давыдова Е. В., Соколова Т. А. (2010)
Кулик А. Л. - Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев, Задерихин А. К., Шульгин В. И., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2010)
Файнзильберг Л. С. - ФАЗАГРАФ® — эффективная информационная технология обработки ЭКГ в задаче скрининга ишемической болезни сердца (2010)
Гринченко В. Т. - Компьютерная аускультация — новый метод объективизации характеристик звуков дыхания, Макаренков А. П., Макаренкова А. А. (2010)
Ахметшин А. М. - Нечеткая сегментация слабоконтрастных радиологических изображений, Ахметшина Л. Г. (2010)
Гладырева А. Ю. - Влияние степени сжатия и цветности на качество медицинских ультразвуковых изображений, Будник Н. Н., Коваленко А. С. (2010)
Баязитов Н. Р. - Информативность лапароскопических изображений при диагностической минилапароскопи, Годлевский Л. С. (2010)
Соколов В. Н. - Методы лучевой диагностики заболеваний поджелудочной железы, Ситникова Е. С., Олиевская И. П., Гадюченко Н. П., Анищенко Л. В., Стасюк Ю. В. (2010)
Aлхімова С. М. - Розрахунок перфузійних характеристик за допомогою методу моментів (огляд), Яценко В. П. (2010)
Орлов О. И. - Телемедицинская экология как новое научно-практическое направление, Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю., Черникова А. Г., Слепченкова И. Н. (2010)
Римаренко К. П. - Впровадження телемедицини в українських медичних закладах: досвід Україно-Швейцарської Програми "Здоров’я матері та дитини", Добрянський Д. О. (2010)
Григорьев П. Е. - Информационная система диагностики для определения зависимости состояния человека от действия космофизических факторов, Килесса Г. В., Хорсева Н. И., Храмов В. В., Оленчук А. В., Асанов Э. Э. (2010)
Лищук В. А. - Организация физиологических систем, обеспечивающая целостность (2010)
Юматов Е. А. - Информационно-полевые эффекты регистрации субъективного состояния мозга человека (2010)
Кальниш В. В. - Контентс-моделирование процесса коэволюции человека и техники (2010)
Кочина М. Л. - Аппаратно-программный комплекс для проведения психофизиологических исследований, Фирсов А. Г. (2010)
Зупанець К. О. - Комп’ютерне моделювання взаємодії глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при їх сумісному композиційному застосуванні (2010)
Пестун І. В. - Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, Бондарєва І. В., Мнушко З. М., Нессонова М. М. (2010)
Рижов О. А. - Моделі знань у системах дистанційного навчання. Частина II. Порівняльний аналіз процесу передачі знань у системах навчання на основі IDEF0-технологій (2010)
Пам‘яті Платона Григоровича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) (2010)
Закон України Про захист персональних даних. Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти. Проект (2010)
Воробьев К. П. - Рекомендации по представлению результатов клинических исследований в диссертациях и журнальных публикациях. Часть 1. Основные положения. (2010)
К юбилею Юрия Ивановича Губского (2010)
До ювилею Мінцера Озара Петрович (2010)
Конференция "Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: вехи развития" с международным участием. 20–23 апреля 2011, Киев, Украина (2010)
XXIII Международный Конгресс Европейской Федерации Медицинской Информатики. 28–31 августа 2011, Осло, Норвегия (2010)
Новые книги по медицинской информатике статистике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2010)
Гула О. - "Хата на Пріорці": Т. Шевченко в пам’яті населення київської околиці (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження слов’яно-руських старожитностей Давнього Галича (червень—жовтень 1994 р.), Томенчук Б. (2014)
Фігурний Ю. - Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного (2014)
Жовтий C. - Відображення міфологічних уявлень про вампірів у житті українців другої половини XVII — початку XIX століття (2014)
Семенова О. - Вироби зі шкіри та хутра в традиційній обрядовості українців Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2014)
Косило Л. - Міфологічні вірування українців про дерева (2014)
Ганжуров Ю. - Соціальна природа законотворення в контексті цивілізаційної глобалізації України (2014)
Крисаченко В. - Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні, Дякова О. (2014)
Солдатенко В. - Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі (2014)
Турпак Н. - Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського (2014)
Горенко Л. - Особливості менеджменту в сфері культури: українознавчий підхід (2014)
Зарецький О. - Київ Алли Горської (2014)
Коротя-Ковальська В. - Естетичне та світоглядне формування культурної особистості (2014)
Салата О. - Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіографії (2014)
Уткін О. - Україна в експансіоністських планах фашистської Німеччини: витоки, трансформація, сутність (2014)
Чайковський А. - Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни (2014)
Смольницька О. - Архетип Божественної Дитини в прозі Віри Вовк (2014)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (2014)
Зеленчук І. - Слідами українського художнього кінофільму "Тіні забутих предків" (2014)
Зеленчук Я. - Гуцульщина в роки Першої світової війни (2014)
Ярошинський О. - Новий здобуток вивчення соціальної історії України ранньомодерної доби (2014)
Чайковський А. - Заручниця великого протистояння (2014)
Уткін О. - Ґрунтовне дослідження долі України у Великій війні 1914—1918 років (2014)
Сушко О. - Модерна історична поема чи епос українського народу?, Потильчак О., Вєтров І. (2014)
Содержание (2011)
Войцехович А. А. - Фотобионты лишайников. 2: Происхождение и корреляция с микобионтом, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М. (2011)
Степанов С. С. - Влияние метанола на фотосинтетическую активность и продуктивность Chlamydomonas reinhardtii Dang. (Chlorophyta), Золотарева Е. К. (2011)
Сигарева Л. Е. - Межгодовая динамика cодержания хлорофилла a в донных отложениях Рыбинского водохранилища (Россия), Тимофеева Н. А. (2011)
Таращук О. С. - Эпифитные водоросли озерного участка Каневского водохранилища (Украина), Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д. (2011)
Харитонов В. Г. - К флоре Bacillariophyceae побережья Тауйской губы Охотского моря (Россия) (2011)
Герасимюк В. П. - Видовой состав водорослей бентоса Куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина), Эннан А. А., Шихалеева Г. Н. (2011)
Турская С. А. - Bacillariophyta микрофитобентоса некоторых водоемов Вилейско-Минской водной системы (Беларусь) (2011)
Ковтун О. А. - Таксономическая структура Bacillariophyta бентоса Тилигульского лимана (северо-западное Причерноморье, Украина) (2011)
Крахмальный А. Ф. - Новые номенклатурно-таксономические комбинации Dinophyta (2011)
Левчук О. М. - Тональність викладу і комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності (2008)
Порядина М. - Основные тенденции развития современного рынка детской книги в России (2008)
Кулинич М. М. - Рецензування альманахів та збірників у "Віснику для русинів Австрійської держави" (2008)
Бутиріна М. В. - Особливостізастосування мовних стереотипів у науковій комунікації (2008)
Величко О. М. - Відтворення інформації в системі "фотоформа–друкарська форма–відбиток", Зоренко Я. В. (2008)
Вакуліч Д. А. - Моделювання фізико-механічних явищ формування конгревного рельєфного зображення, Маїк В. З., Огірко І. В. (2008)
Величко О. М. - Ефективність CTP-систем, Скиба В. М. (2008)
Сельменська З. М. - Особливості формування структури рідких фотополімерних матеріалів під дією зовнішнього магнітного поля (2008)
Войтенко С. О. - Аналіз деяких технологічних параметрів високоякісного офсетного паперу, призначеного для акцидентної продукції (2008)
Шахбазов Я. О. - Визначення технологічних умов процесу правки абразивних кругів методом точіння (2008)
Пирч Н. М. - А-еквівалентність несюр’єктивних відображень (2008)
Дурняк Б. В. - Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі, Штангрет А. М., Мартинів В. В. (2008)
Cвідрик Т. І. - Показники в системі діагностики витрат: якісна характеристика і релевантність (2008)
Гірняк О. М. - Значущість стратегічного маркетингу планування для розвитку підприємства та методики проведення його аналізу, Панчишин Т. В. (2008)
Цвик Д. П. - Сучасні підходи до управління стратегічним розвитком торговельних підприємств (2008)
Передерієнко Н. І. - Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств, Котляревський Я. В. (2008)
Батлук В. А. - Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання, Василів Р. М., Батлук В. В. (2008)
Батлук В. А. - Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу, Проскуріна І. В., Сукач Р. Ю., Басов М. В. (2008)
Ніконенко Л. М. - До ювілею творчої діяльності Антіна Манастирського (2008)
Мельников О. В. - Запрограмований на успіх (до 80-річчя з дня народження Г. Д. Толстого) (2008)
Василишин О. М. - Здійснена мрія (до 50-річчя творчої діяльності Я. І. Чехмана) (2008)
Лазаренко Е. Т. - Продовження традицій кафедри, Величко О. М. (2008)
Содержание (2011)
Бова Д. А. - Механизмы деления пластид и их разнообразие, Костиков И. Ю. (2011)
Аббас А. - Изучение анатомии бурой водоросли Jolyna laminarioides Guim. (Phaeophycota), Шамиль М. (2011)
Кушал Кишор Чудхари - Видовое разнообразие Cyanoprokaryota в рисовых чеках, загрязненных зольной пылью (Северный Бихар, Индия), Лакшми Нарайян Шукла, Чандешва Прасад Шукла (2011)
Иванова А. П. - Альгофлора водоемов реки Тимптон (Южная Якутия, Россия), Габышев В. А., Копырина Л. И. (2011)
Андреева-Григорович А. С. - Известковый нанопланктон из отложений палеогена Северного Предкавказья и юго-восточной части Большого Донбасса, Вага Д. Д. О. (2011)
Вассер С. П. - К 65-летию со дня рождения (2011)
Темралеева А. Д. - Курс по идентификации пресноводных и почвенных цианобактерий, Самылина С. О. (2011)
Содержание (2011)
Ковалева М. К. - Эффект гормезиса у Dunaliella viridis Teodor. (Chlorophyta) под действием сернокислой меди, Мензянова Н. Г., Anshu Jain, Abhishek Yadav , Flora S. J. S., Божков А. И. (2011)
Евстигнеева И. К. - Летний макрофитобентос псевдо- и сублиторали Бакальской косы и прилегающей акватории Каркинитского залива (Черное море, Украина), Танковская И. Н. (2011)
Генкал С. И. - Диатомовые водоросли (Centrophyceae) Камского водохранилища (Россия), Беляева П. Г. (2011)
Лялюк Н. М. - Фитопланктон Славянских солёных озёр (Украина), Климюк В. Н. (2011)
Шкундина Ф. Б. - Биологическое разнообразие автотрофного планктона озер Республики Башкортостан (Россия), Гуламанова Г. А. (2011)
Теренько Л. М. - Род Dinophysis Ehrenb. (Dinophyta) в украинских прибрежных водах Черного моря: видовой состав, распределение, динамика (2011)
Куликовский М. С. - Новые данные к флоре Bacillariophyta Беларуси. 2. Сем. Fragilariaceae (Kutz.) de Tony, Diatomaceae Dumort., Tabellariaceae F. Schutt, Генкал С. И., Михеева Т. М. (2011)
Горбунова С. Ю. - Продуктивность культуры Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler (Cyanoprokaryota) при различной обеспеченности минеральным фосфором, Боровков А. Б., Тренкеншу Р. П. (2011)
Минеева Н. М. - Растительные пигменты как показатели биомассы фитопланктона (2011)
Рябушко Л. И. - Микроводоросли планктона и бентоса Азовского моря (Чек-лист, синонимика, комментарий), Бондаренко А. В. (2011)
Попик Т. Ю. - Зондування різномодифікованих поверхонь Gе(111) повільними електронами, Фейер В. М. (2003)
Ровенчак А. А. - Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи (2003)
Dемснеnко L. D. - Diffusion layers formation under deformed iron alloys surface saturation by nitrogen (2003)
Лямаєв В. І. - Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li2B407:Mn тa Li2B407:Ag, Головей В. М. (2003)
Сльотов О. М. - Рентгенодифракційні дослідження структурної досконалості кристалів ZnSe (2003)
Levchuk L. G. - Elements of the grid middleware at the KIPT CMS Linux cluster, Sorokin P. V., Soroka D. V., Zub S. S. (2003)
Плекан Р. М. - Теоретичний опис кореляцій нуклонів парно-парних атомних ядер, Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2003)
Рогозін І. В. - Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію, Мараховський О. В. (2003)
Гомонай О. І. - Прояв двофотонних резонансів при трифотонній іонізації атома самарію, Плекан О. І. (2003)
Овчаренко Є. В. - Збудження інтеркомбінаційної лінії In+ при електрон-іонних зіткненнях (2003)
Павлов С. С. - Структура локальних станів у міжкристалітних прошарках плівок сульфіду свинцю (2003)
Кнігініцький О. В. - Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні (2003)
Рійвес Р. Б. - Пошук імпульсної генерації на самообмежених переходах атома індію (2003)
Світличний Є. А. - Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію (2003)
Водін О. М. - Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р, Ушаков І. В. (2003)
Завізіон І. О. - Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl, Рійвес Р. Б., Світличний Є. А., Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2003)
Каменщиков В. М. - Оптичні фонони в кристалах АI2ВVIСVII6, Стефанович В. О., Сусліков Л. М. (2003)
Кулай Т. С. - Фононні спектри СdI2 в далекій інфрачервоній області, Лесівців В. М. (2003)
Блажиєвський Ю. Л. - Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі (2003)
Мельниченко Т. Д. - Параметри теорії флуктуаційного вільного об'єму в стеклах системи Ge-As-Se (2003)
Тімохов Д. Ф. - Підвищення квантового виходу фотолюмінесценції шарів поруватого кремнію оптимізацією параметрів анодизації (2003)
Кузьма В. В. - Характерні швидкості збуджених атомів Nа, розпорошених іонами К+ з поверхні монокристала НаСl, Конопльов О. М., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2003)
Фекете Ю. - Електрична поляризовність гадронів, Гайсак І., Морохович В. (2003)
Яльч А. П. - Електрон-фотонна емісія сапфіру і рубіну, Малек Алі (2003)
Лінтур М. І. - Свічення поверхні чистого і легованого домішками кремнію під дією електронів, Приходько М. В., Маркович Л. М., Аль-Дургам Н., Поп C. С. (2003)
Красилинець В. М. - Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці "Атом", Гунда Б. М., Ердевді М. М., Соломон А. М., Чичура І. І. (2003)
Кушнір О. С. - Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах, Шопа Р. Я. (2003)
Роспопа М. І. - Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-SnSe2-Ga2Se3 тa ZnSe-GeSe2-Ga2Se3 (2003)
Дробнич О. В. - Моделювання методом Монте-Карло фазової поведінки мікрокристалів типу Sn2P2S6 (2003)
Приходько М. В. - Електрон-фотонна емісія лужно-галогенних кристалів (2003)
Будний Б. В. - Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі (2003)
Levchuk L. G. - Results of participation of NSC KIPT in the CERN/CMS Monte-Carlo event production, Soroka D. V., Sorokin P. V., Zub S. S. (2003)
Щербаков А. А. - Новий доданок у пружній енергії і його вплив на фазові переходи (2003)
Стець М. М. - Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів, Стець М. В. (2003)
Астаф'єв П. - Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями Ge(100), Ананьїна О. (2003)
Lazur V.YU. - Three Coulomb centre problem and its application to the theory of ion-molecule сollisions, Khoma M.V., Janev R.K., Karbovanets M.I. (2003)
Жигуц Ю. Ю. - Метод обчислення характеру фазових діаграм стану сплавів, Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2003)
Содержание (2010)
Давидович Н. А. - Половое воспроизведение и система скрещивания Tabularia tabulatа (C. Agardh) Snoeijs (Bacillariophyta), Давидович О. И. (2010)
Маркина Ж. В. - Влияние снижения солености воды на рост и некоторые биохимические показатели Chaetoceros socialis f. radians (F. Schutt) Proschk.-Lavr. (Bacillariophyta), Айздайчер Н. А. (2010)
Божков А. И. - Влияние высокой температуры на чувствительные и резистентные к ионам меди клетки Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta), Мензянова Н. Г., Седова К. В., Голтвянский А. В. (2010)
Левенец И. Р. - Водоросли-макрофиты обрастания и эпизоона прибрежных вод южного Приморья (Японское море, Россия), Фадеев В. И. (2010)
Бегун А. А. - Bacillariophyta перифитона экспериментальных пластин в бухте Золотой Рог (российское побережье Японского моря) в условиях антропогенного загрязнения, Рябушко Л. И., Звягинцев А. Ю. (2010)
Караева Н. И. - Дополнения к флоре Bacillariophyta Каспийского моря. I., Бухтиярова Л. Н. (2010)
Зареи-Дарки Б. - Cyanoprokaryota разнотипных водоемов Ирана (2010)
Куликовский М. С. - Новые данные о флоре Bacillariophyta Беларуси. 1. Сем. Naviculaceae Kutz., Генкал С. И., Михеева Т. М. (2010)
Демченко Э. Н. - Новый вид рода Thorakomonas Korschikov (Phacotaceae, Chlorophyta) из эфемерных водоемов г. Киева (Украина) (2010)
Татьяна Васильевна Догадина (к 70-летию со дня рождения) (2010)
Михайлюк Т. И. - Ценное наследие для последующих поколений (к 80-летию со дня рождения Н. П. Масюк), Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Костиков И. Ю. (2010)
Рогач О. О. - Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії (2013)
Романишина О. С. - Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів (2013)
Руда Н. В. - Категорія демінутивності в українській мові: етнопсихолінгвістичний аспект (2013)
Cазанович Л. В. - Стереотипність у фольклорі: каузальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади (2013)
Саламаха М. Я. - Морфемна структура англійських термінів сфери охорони довкілля (2013)
Самусь Ю. І. - Фразеологізація ідей кінцевих двовіршів у сонетах Шекспіра як пробний камінь для перекладача (2013)
Сарміна Г. Л. - Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах (2013)
Семілетко В. І. - Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу (2013)
Сивокозова В. - До питання періодизації української тлумачної лексикографії (2013)
Сизонов Д. Ю. - Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Аналіз фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці (2013)
Скалевська Г. О. - Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття (2013)
Скибицька Н. В. - Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних Інтернет-видань (2013)
Славова Л. Л. - Статус концепту "Політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) (2013)
Сліпченко О. - Фразеологічна одиниця чен’юй у функціональних стилях китайської мови (2013)
Смовженко Л. Г. - Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів (2013)
Старко В. Ф. - Класичний підхід до категоризації вмовно-когнітивних дослідженнях (2013)
Сукаленко Т. М. - Формування мовної особистості у процесі навчання мови, Солодка І. В. (2013)
Суслова М. О. - Експериментальне дослідження концепту Іслам (на матеріалі іспанської та французької мов) (2013)
Суховій О. О. - Концепція посібника для практичних занять з української діалектології (2013)
Сыромля Н. Н. - Системно-структурная организация русскоязычного детского журнала Украины как разновидности медиатекста (2013)
Талавіра Н. М. - Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія (2013)
Тарасова В. В. - Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові (2013)
Тищенко О. О. - Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників (2013)
Толстова О. Л. - Мовленнєві особливості іспаномовного sms-сленгу (2013)
Торосян О. М. - Параметри міжкультурної компетенції особистості (2013)
Турчина А. А. - Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови (2013)
Угрин Т. В. - Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові (2013)
Филатенко И. А. - Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа (2013)
Філатова О. О. - Нові номінації у сфері SPA-індустрії (на матеріалі сучасної англійської мови) (2013)
Фісяк І. Є. - Динаміка відображення емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин (2013)
Фоменко О. С. - Національний брендинг як повідомлення ідентичності країни (на матеріалі роману Дж. Барнза England, England) (2013)
Хаврусь М. А. - Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові (2013)
Харитонова Д. Д. - Власне лексичні діалектизми покутсько-буковинського говору південно-західного наріччя (на матеріалі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2013)
Хачатурян Г. Х. - Функції та роль граматичних категорій у французькому президентському дискурсі (2013)
Чалая Е. В. - Фразеологизмы с компонентом "морская фауна" в современном английском и украинском языках (2013)
Чернова А. О. - Ґендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі (2013)
Чистяк Д. О. - Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті (2013)
Чобан М. В. - Языковые универсалии и изучение мышления людей (2013)
Чорна Н. В. - Особливості формування концепту "гра" у новелі Хуліо Кортасара "Las babas del diablo" (2013)
Шамшур М. А. - Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайській мові (2013)
Шевченко Л. І. - Медійні константи масової мовної свідомості: колористика, Дергач Д. В. (2013)
Шершньова А. В. - Когнітивно-семіотичні особливості образовторення в англомовному хайку (2013)
Шмігер Т. В. - Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі (2013)
Штиченко І. Ю. - Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри) (2013)
Шуляк С. А. - Текстове обрамлення укранських замовлянь (2013)
Юдко Л. В. - Прагматичний аспект концепту "Толерантність" у різних лінгвокультурах (2013)
Янушевич М. - Концептосфера "Мораль" у китайській фразеологічній системі (2013)
Янчук С. Я. - Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи (2013)
Ящук А. К. - Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М. Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. (2013)
Вихідні дані (2013)
Андрощук О. С. - Нейро-нечітка модель прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску, Івашков Ю. Б., Андрушко В. З. (2014)
Андрощук О. С. - Щодо питання прогнозування протиправної діяльності на ділянках відповідальності органів охорони державного кордону поза пунктами пропуску, Онищук С. В. (2014)
Демідчик Ф. А. - Шляхи підвищення ефективності маскування озброєння та військової техніки, Ситнік О. В. (2014)
Жук С. М. - Методика визначення раціонального складу сил і засобів відділу прикордонної служби типу "В” для виконання завдань з оперативно-службової діяльності в гірсько-лісистій місцевості (2014)
Журавель В. Г. - Методичні основи оцінки ефективності моделювання оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону (2014)
Кириленко В. А. - Методика інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення спеціального комплексного завдання щодо оцінки бойової та мобілізаційної готовності підлеглих підрозділів (2014)
Кириленко В. А. - Інтегроване управління кордонами як механізм забезпечення ефективного прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон, Петров В. М. (2014)
Кучинський С. А. - Аналіз сучасних методів і способів руйнування аварійних будинків (2014)
Ментус І. Е. - Визначення основних характеристик неконтактних зарядів вибухових речовин (2014)
Ментус І. Е. - Перспективні напрямки розвитку засобів мінування армій провідних держав світу, Кречко М. В. (2014)
Михайленко О. В. - Методика здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2014)
Печорін О. М. - Погляди військових фахівців провідних країн світу щодо застосування повітрянодесантних (аеромобільних) військ в сучасних умовах (2014)
Розум І. Ю. - Шляхи і напрями розвитку системи зв’язку та автоматизації управління в інтересах військового управління (2014)
Серватюк В. М. - Окремі напрямки реформування високомобільних десантних військ Збройних Сил України, Наумов В. І., Швець О. М. (2014)
Ситнік О. В. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності інженерних заходів захисту мостової переправи та протидії системам високоточної зброї, Герасименко А. Г. (2014)
Башинський А. Л. - Аналіз механізму державного регулювання у забезпеченні безпеки дорожнього руху, Осташевський С. А. (2014)
Боровик О. В. - Прикладні математичні моделі деяких задач оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону та програмна реалізація методу їх дослідження, Боровик Л. В. (2014)
Боровик О. В. - Сучасні підходи до забезпечення достатньої ефективності системи експлуатації технічних засобів охорони кордону як складних технічних систем, Дармороз М. М. (2014)
Боровик О. В. - Статичні термопружні поля в суцільній багатоскладовій циліндрично-анізотропній пластинці, Трасковецька Л. М., Стопень Г. Я. (2014)
Герасимюк О. В. - Аналіз зв’язку якості автомобільного транспортного засобу з його експлуатацією, Подолян О. Ю., Косминін І. В. (2014)
Головко В. О. - Розв’язок прямої томографічної задачі за допомогою білінійного сплайна (2014)
Головня С. Б. - Розробка рекомендацій щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2014)
Горошко А. В. - Уточнення методу обробки статистичних даних, Ройзман В. П. (2014)
Даник Ю. Г. - Підхід до класифікації кібернетичних загроз, Шестаков В. І., Чернишук С. В. (2014)
Євдохович Б. В. - Обґрунтування методичного підходу щодо оцінки та вибору зразків тепловізорів для охорони державного кордону (2014)
Крижний А. В. - Аналіз характеристик систем радіозв’язку з використанням кодового розділення каналів, Гурський Т. Г., Клімович С. О. (2014)
Купрієнко Д. А. - Основні поняття та категорії у сфері забезпечення прикордонної безпеки (2014)
Подолян О. Ю. - Аналіз транспортних умов експлуатації автомобілів у підрозділах охорони державного кордону України (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження адаптивних методів маршрутизації (2014)
Ройзман В. П. - Анализ современного состояния проблемы обеспечения прочностной надежности изделий электронной техники, применяемой в Госпогранслужбе и Министерстве внутренних дел Украины, Шинкарук О. Н. (2014)
Ройзман В. П. - Оперативний метод балансування коліс автомобіля без його зняття з робочої осі в експлуатаційних умовах на робочих швидкостях, Шинкарук О. M. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Проблемні питання щодо використання науково-технічної продукції після завершення науково-дослідних робіт, Білокур М. О., Гапеєва О. Л. (2014)
Собченко В. А. - Аналіз методів оцінки надійності складних технічних систем у процесі їх експлуатації (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Голомб Р. М. - Резонансні спектри КР стекол As-S та частотні спектри кластерів AsnSm розраховані методом "AB INITIO”, Міца В. М. (2004)
Хіміч І. В. - Механізми утворення збуджених станів парно-парних ядер (2004)
Фролова Н. П. - Плівкові структури на базі бактеріородопсину, чутливі до змін вологостi, Корпош О. І., Баторі-Тарці З. І., Цьома І. Й., Ярош В. В., Січка М. Ю. (2004)
Гомокі З. Т. - Випромінювання плазми поперечного розряду на сумішах аргону з SF6, Папп В.-Ф. З., Повч М. М., Шимон Л. Л., Сабов І. І. (2004)
Стець М. М. - Гамма-спектрометричне дослідження сорбції деяких нуклідів закарпатськими клиноптилолітами в квазидинамічному режимі, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бриков О. О. (2004)
Качурик І. І. - Модифікований імпульсний простір у релятивістській квантовій теорії: "плоскі хвилі” (2004)
Мазур В. М. - Перерізи збудження ізомерних станів в реакціях (γ, n) для ізотопів ртуті-197, 199, Біган З. М., Гошовський М. В., Гайніш Й. Й., Пітченко В. І. (2004)
Рійвес Р. Б. - Лазер на парі міді із домішкою срібла, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О., Улусова С. П. (2004)
Лазур В. Ю. - Асимптотичний підхід до задачі двох кулонівських центрів з сильно відрізняючимися задачами, Машіка Ю. Ю. (2004)
Козак М. І. - Аналіз розсіювання світла на нерегулярній поверхні халькогенідних склоподібних тонких плівок в рамках статистичного підходу, Миголинець І. М., Юркович Н. В. (2004)
Машіка Ю. Ю. - Перезарядка атомів водню на ядрах багатозарядних іонів (2004)
Мотрунич І. І. - Прогнозування руху геосинхронних об’єктів для ототожнення результатів їх спостережень, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М., Стародубцева О. Є. (2004)
Бохінюк В. С. - Ефективний переріз збудження ізомерного стану ядра 115In в реакції (γ,γ'), Гутій А. І., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2004)
Жигуц Ю. Ю. - Властивості карбідосталей синтезованих СВС та металотермією (2004)
Мікла В. В. - Фоточутливі середовища на основі аморфних шарів селену, Мікла В. І., Кришеник В. М. (2004)
Шафраньош І. І. - Педагог, науковець, організатор (2004)
Шпеник О. Б. - Пам’яті В.П. Стародуба (До 60-річчя від дня народження), Кельман В. А., Шимон Л. Л. (2004)
Айшпур О. Є. - Сальмонельоз свиней. Легенева форма сальмонельозу (2014)
Айшпур О. Є. - Диференційна діагностика проліферативної ентеропатії (ілеїту) свиней, Сапон Н. В., Ярос О. В. (2014)
Акименко Л. І. - Стандартизація процедури ідентифікації мікроорганізмів виду Lactobacillus acidophilus, Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Максимчук Р. С. (2014)
Артеменко І. В. - Репродуктивно-респіраторний синдром свиней, Ситюк М. П., Мандигра С. М. (2014)
Байдалюк В. А. - Цирковірусна інфекція свиней, Ситюк М. П. (2014)
Божок В. І. - Методичні підходи по відбору проб від свиней в господарствах і виділення з них ізолятів ентеровірусів свиней, Демиденко І. Ф. (2014)
Бондарчук А. І. - Вплив дезінфектанту бійодсан на організм лабораторних тварин, Коваленко В. Л., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Ямцун Т. С., Нестеренкова В. В., Шлапак Ю.В., Пономарьова С. А. (2014)
Волков А. М. - Діагностика мікроспорії тварин (2014)
Гаркавенко Т. О. - Рідкі селективні середовища для виділення сальмонел, ефективність їх використання, Маляр Л. В., Мех Н. Я., Дяченко Т. О. (2014)
Завірюха Г. А. - Протисибіркові вакцини та перспективи їх удосконалення, Слупська В. В., Яворська К. В. (2014)
Коваленко В. Л. - Протигрибкова активність дезінфікуючих засобів, Нестеренкова В. В., Коваленко Л. І., Мандигра М. С. (2014)
Коваленко В. Л. - Визначення ефективності бактерицидного препарату "Аргіцид" щодо Mycobacterium fortuitum, Гнатенко А. В. (2014)
Кос’янчук Н. І. - Розвиток екологічно безпечного ведення тваринництва в Україні, Тютюн А. І., Яненко У. М. (2014)
Кудрявченко О. П. - Вивчення шляхів передачі збудника токсоплазмозу з використанням ПЛР (2014)
Литаров В. Е. - Экстемпоральная рецептура в ветеринарной медицине: реалии и перспектива, Нычик С. А., Мандыгра М. С. (2014)
Мазур Т. В. - Епізоотична ситуація з аеромонозу коропів та його полікультури, Гаркуша І. Є. (2014)
Мандигра М. С. - Порівняльно-статистичний аналіз методів арбітражних досліджень лейкозу великої рогатої худоби, Алєксеєва Г. Б., Петренко О. С. (2014)
Марченко М. І. - Можливості застосування екстракту алое вера для зниження інфекційної активності вірусів тварин (2014)
Маршалкіна Т. В. - Імуногенна активність Eimeria tenella з прискореним циклом розвитку (2014)
Мельниченко О. М. - Ентеровіруси та їх роль в інфекційній патології, Муштук І. Ю., Марченко М. І., Ташута В. С., Дремух Ю. Ю., Клестова З. С. (2014)
Муштук І. Ю. - Класична чума свиней серед популяції диких і свійських тварин (2014)
Напненко О. О. - Вірус-вакцина (АСВ) із штаму "К" проти класичної чуми свиней: якість і безпечність, Терпецька Т. О. (2014)
Неволько О. М. - Особливості діагностики інфекційних захворювань, Меженський А. О., Свідерський В. С., Прискока В. А. (2014)
Недосєков В. В. - Цирковірусна інфекція свиней (епізоотологія, етіологія, методи та особливості діагностики на території України), Гавриленко А. В., Фурда І. Л. (2014)
Нікітова А. П. - Напруженість антирабічного імунітету при моделюванні природних умов утримання тварин, Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Полупан І. М., Ничик С. А. (2014)
Оксамитний В. М. - Інтерферон та наночастинки діоксиду церію як основа створення антивірусного препарату, Жолобак Н. М., Тимошок Н. О., Щербаков А. Б., Рибалко С. Л., Синицин В. А., Волков М. В., Співак М. Я., Шевчук В. О. (2014)
Осокеева Б. К. - Проблемы бешенства животных в южных регионах Кыргызской Республики (2014)
Палий А. П. - Поиск эффективных туберкулоцидных дезинфектантов среди производных фенола, Коваленко В. Л. (2014)
Попова Г. А. - Порівняльне дослідження антигенних та патогенних властивостей польових ізолятів QX-подібного типу і штамів серотипу Massachusetts вірусу інфекційного бронхіту курей, Кубаєв А. П., Немашкало А. Ю. (2014)
Прискока В. А. - Попереджувальна діагностика інфекційних захворювань з оцінкою ступеня ризику, Неволько О. М., Свідерський В. С. (2014)
Пустовіт Н. А. - Вивчення антагоністичних властивостей лактобактерій (2014)
Рєзніченко Л. С. - Біотехнологія нановакцин. електронно-мікроскопічні дослідження контактної взаємодії наночастинок срібла з мікроорганізмами, Дибкова С. М., Риженко В. П., Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О. (2014)
Риженко В. П. - Імунобіологічна реактивність організму кролів за щеплення асоційованою вакциною "Актиноколісан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Рудой О. В., Жовнір О. М., Мазигула Т. М., Тютюн С. М. (2014)
Риженко В. П. - Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рудой О. В., Мазигула Т. М. (2014)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування ефективності застосування асоційованої вакцини "Вельшиколісан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Мазигула Т. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Каменчук П. П. (2014)
Риженко В. П. - Специфічний імунітет у тварин за щеплення асоційованою вакциною "Некросальм" проти некробактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Каменчук П. П. (2014)
Риженко В. П. - Біотехнологія нановакцин. вплив нанопрепарату AGNP на ростові властивості патогенних збудників, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Грузина Т. Г., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Жовнір О. М., Мазигула Т. М. (2014)
Романишина Ю. Р. - Використання полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі як елементу епізоотологічного моніторингу хламідіозу птахів (2014)
Ситюк М. П. - Скринінг біологічного матеріалу диких кабанів з території України на предмет виявлення РНК вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней методом полімеразної ланцюгової реакції (2014)
Ступак О. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка відходів птахівничих підприємств, Захаренко М. О. (2014)
Тарасов О. А. - Вивчення імуногенних властивостей штамів Streptococcus suis придатних для виготовлення вакцин та відпрацювання методів контролю імуногенності, Зоценко І. А. (2014)
Тарасов О. А. - Дослідження протективної активності експериментальних зразків емульсин-вакцин проти стрептококозу свиней, Сапейко В. П., Ничик С. А. (2014)
Уховський В. В. - Природні вогнища лептоспірозу в Україні, Кучерявенко О. О., Степна О. О. (2014)
Уховський В. В. - Серологічний моніторинг лептоспірозу у собак, Пискун А. В., Скалига М. Л. (2014)
Федорків О. П. - Супозиторії "Метоксин”: склад і технологія виготовлення (2014)
Чехун А. В. - Дослідження віруліцидної активності дезінфікуючого засобу Гуанцид у лабораторних умовах (2014)
Яненко У. М. - Визначення чутливості дослідних культур B.anthracis до антибактеріальних препаратів, Гудзь Н. В., Косянчук Н. І., Терещенко С. М., Дорофеєва О. В. (2014)
Інститут ветеринарної медицини НААН. Каталог лабораторних досліджень (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Байдюк О. І. - Типологія складних речень у збірці А. Кримського "Бейрутські оповідання” (2012)
Вільчинська Т. В. - Латинська мова – міжнародна мова науки і культури (2012)
Войталюк А. А. - Вітонімія гуморесок Павла Глазового (на матеріалі збірки "Сміхологія: книга для всіх, кому любий сміх”) (2012)
Вялікова О. О. - Пунктуація у сучасній американській та українській поетиці (2012)
Гавриш М. М. - Статусно фіксований мовленнєвий акт прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка) (2012)
Горячок І. В. - Публіцистика І. Багряного: ідейні парадигми (2012)
Грицева А. П. - Лексико-семантичний характер прикметників у термінологічних сполуках (2012)
Денисюк В. В. - Фразеологія творів Герасима Смотрицького (2012)
Дубчак В. В. - Базароніми м. Хмельницького: типологія, семантика, творення та функціонування (2012)
Дуденко О. В. - Антропоморфізм метафоричних конструкцій у прозових творах Євгена Гуцала (2012)
Дячук І. В. - Тематичні групи лексики: історичний аспект (2012)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну Ікопоті (2012)
Крук А. А. - Доля як концепт у світосприйнятті Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка (2012)
Кушлак Л. С. - Власні назви творів українських письменників-фантастів (2012)
Маковська Ю. М. - Жанрово-стильові аспекти драми І. Франка "Будка ч. 27” (2012)
Насмінчук Г. Й. - Дискурс самототожності в романі "Хресна проща” Романа Іваничука (2012)
Павликівська Н. М. - Апелятиви-історизми у псевдонімії ОУН та УПА (2012)
Подлевська Н. В. - Фонетичні засоби у розвитку мовнокомунікативних компетенцій студентів (2012)
Поліщук Н. В. - Зорова поезія другої половини ХХ – початку ХХІ століття: "Періодична система слів” Івана Іова (2012)
Приймак І. В. - Драматургія Любові Яновської: традиції і новаторство (2012)
Скалозуб Л. Г. - Дериваційні особливості демінутивної лексики (на матеріалі творів Марка Вовчка та Остапа Вишні) (2012)
Станіславова Л. Л. - Подвійна актуалізація фразеологізмів: форми реалізації (2012)
Терещенко Л. В. - Лексико-семантичний спосіб творення відапелятивонімів в українській байці ХІХ століття (2012)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення в офіційно-діловому стилі (на матеріалі грамот Петра Могили) (2012)
Торчинський М. М. - Власні назви як складники активного і пасивного словника (2012)
Фандуль О. М. - Прізвища, утворені лексико-семантичним способом (на матеріалі прізвищ жителів ХХ ст. Волочиського району Хмельницької області) (2012)
Царалунга І. Б. - Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій (2012)
Шевчук Л. Г. - Мистецтво і сьогодення: вирішення проблеми в романі М. Кундери "Невимовна легкість буття” (2012)
Наші автори (2012)
Снітько Д. Ю. - Мужність і страх в контексті опозиції діяльності та бездіяльності людини: екзистенційний аспект (2013)
Білогур В. Є. - Антропологічні засади людиновимірності спорту як реалізації родової сутності людини (2013)
Айтов С. Ш. - Цивилизационные и историко-антропологические аспекты "греческого чуда" (2013)
Громов В. Е. - Духовность как философская и социально-историческая проблема (2013)
Danylova T. V. - Towards Gender Equality: Ukraine in the 21st Century (2013)
Зінченко В. В. - Стратегії суспільно-антропологічного розвитку в ідеях і системі сучасної соціальної філософії освіти: інтеграція моделі інструменталізму і неопрагматизму з концепцією "нового гуманізму" (2013)
Товбин К. М. - Пострелигия: традиционалистский анализ (2013)
Винник У. Р. - Людиновимірне розуміння техніки М. Гайдеґґером (2013)
Кораблева Е. В. - Смысловые парадигмы современной знаково-символической реальности (2013)
Зімарьова Ю. - Філософія Вольтера: природа людини та тлумачення релігії (2013)
Малівський А. М. - Філософія Декарта: базова інтенція та статус антропології (2013)
Титул, содержание (2014)
Коваль В. П. - Світлотехнічні аспекти заміни ламп розжарення на енергоефективні джерела світла, Тарасенко М. Г., Коцюрко Р. В. (2014)
Дерзский В. Г. - Экспертно-моделирующая компютерная система экспресс-энергоаудита электрических сетей облэнерго, Скиба В. Ф. (2014)
Cенецкий А. В. - Влияние изменения экономичности турбин на рациональное распределение нагрузок между ними (2014)
Васюченко П. В. - Повышение надежности работы электрооборудования путем применения методов диагностики (2014)
Малявіна О. М. - Надійність трубопроводів розподільчих теплових мереж (2014)
Подгуренкo В. С. - Многовековые традиции Украины в использовании энергии ветра, Степанец И. В., Терехов В. Е. (2014)
Белова Є. О. - Аналіз агентської мережі страховика, Временко Л. В. (2014)
Внукова Н. М. - Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR), Оксанченко Г. О. (2014)
Хоменко И. В. - Анализ электромагнитных процессов различных режимов работы силовых трансформаторов (2014)
Ситников Б. В. - Влияние аксиального магнитного поля на проплавляющую способность дуги с вольфрамовым катодом в аргоне, Барташ С. Н. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2014 р (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Лебідь Є. М. - Ефективність парового поля в північному Степу, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Федоренко І. Є., Ліб І. М. (2013)
Цилюрик О. І. - Ефективність нульового обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в Степу, Горбатенко А. І., Горобець А. Г. (2013)
Гирка А. Д. - Формування продуктивності вівса під впли-вом макро- та мікродобрив у північному Степу України, Гирка Т. В., Кулик І. О. (2013)
Бєліков Є. І. - Екологічне сортовипробування ранньостиглих гібридів кукурудзи в Республіці Білорусь, Купріченкова Т. Г., Шиманський Л. П., Надточаєв М. Ф. (2013)
Бокун О. І. - Порівняльна ефективність хімічних та механічних засобів контролю-вання бур'янів у посівах кукурудзи в Степу України (2013)
Черчель В. Ю. - Оцінка та добір за холодостійкістю ліній кукурудзи S3–S4 генерацій, отриманих на базі ранньостиглого кременистого матеріалу, Марочко В. А., Максимова Л. О., Плотка В. В. (2013)
Федько М. М. - Селекція середньопізніх ФАО>400 гібридів кукурудзи (Zea maize L.) на високу адаптивну здатність та екологічну стабільність (2013)
Ткаліч І. Д. - Продуктивність гібридів соняшнику в різні за зволоженням роки, Гирка А. Д., Бочевар О. В. (2013)
Ільченко Л. А. - Особливості селекції аналогів-відновлювачів фертильності кукурудзи М і С типів ЦЧС (2013)
Черенков А. В. - Сортові особли-вості пшениці озимої залежно від умов вирощування в зоні Степу, Хорішко С. А., Пальчук Н. С., Козельський О. М. (2013)
Лебідь Є. М. - Продуктивність польових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах пів- нічного Степу України, Льоринець Ф. А., Десятник Л. М., Федоренко І. Є. (2013)
Гасанова І. І. - Якість зерна пшениці озимої в північному Степу, Педаш О. О., Конопльова Є. Л., Ноздріна Н. Л., Козельський О. М. (2013)
Гирка А. Д. - Способи підвищення зернової продуктивності гороху в північному Степу України, Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2013)
Клявзо С. П. - Потенціал мінералізації чорнозему звичайного степової зони України, Чабан В. І. Шайтор Т. М., Ковальова Н. В. (2013)
Семеняка І. М. - Оптимізація площі посівів кукурудзи у Кіровоградській області на основі аналізу динаміки урожайності (2013)
Данилова Ю. В. - Формування врожайності та якості продукції цукрової кукурудзи залежно від попередників, способів обробітку грунту та строків сівби (2013)
Бондаренко А. С. - Сучасні тенденції кон’юнктури світового та українського ринку зерна кукурудзи, Бенда Р. В., Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М. (2013)
Gyrka A. D. - Efficiency of fertilizer ap-plication under spring barley growing in agrocenoses of northern steppe, Ischenko V. A., Gyrka T. V., Andreichenko O. G. (2013)
Ткаліч Ю. І. - Вплив біопрепаратів на врожайність гібридів соняшнику в Степу, Ніценко М. П. (2013)
Satarova T. M. - Bioinformatical analysis of maize dwarf mozaic virus genome formaize marker-assisted selection, Vinnikov A. I., Khoprichkova S. V. (2013)
Кирпа М. Я. - Наукове обгрунтування інноваційних промислових технологій зберігання зерна (2013)
Клімова О. Є. - Селекція кукурудзи цукрової на Синельниківській селекційно-дослідній станції (2013)
Алдошин А. В. - Особливості насінництва соргових культур, Самойленко А. Т., Федоренко Е. М., Яланський А. В., Черенкова Т. П. (2013)
Маслійов С. В. - Урожайність гібридів кукурудзи цукрової за різних строків сівби (2013)
Горщар О. А. - Ефективність препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від пліснявіння та шкідників, Токарчук Г. А., Горщар В. І. (2013)
Бондарь Т. М. - Комбінаційна здатність сімей S2 і S3, виділених на базі синтетичних популяцій кукурудзи (Zea maize L.), споріднених з плазмою Айодент (2013)
Рябченко Е. М. - Селекційна цінність подвійно-гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea mai-ze L.) генетичної плазми Ланкастер (2013)
Гирка А. Д. - Інкрустація насіння – важливий технологічний засіб підвищення урожайності зерна ярих колосових культур у Степу України, Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В., Остапенко С. М. (2013)
Шевченко М. С. - Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони, Шевченко О. М., Швець Н. В. (2013)
Oliynyk S. О. - The use of extruded feed grain at formation of forage behavior of calves (2013)
Козир В. С. - Ефективність вирощування герефордів у степовій зоні України (2013)
Халак В. І. - Якісний склад м’яса та сала молодняку свиней за умови різної варіабельності деяких біохімічних показників сироватки крові (2013)
Петренко В. І. - Вплив фракційного складу протеїну і вуглеводів раціону корів в першу половину лактації на конверсію енергії та протеїну в молоко, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2013)
Зєльдін В. Ф. - Комплексний підхід до визначення пле-мінної цінності свиней за відтворювальною здатністю, Халак В. І., Зєльдіна Ю. С. (2013)
Маршалкіна Т. В. - Епізоотологічний моніторинг гельмінтозних та протозойних хвороб свійської птиці у промислових, фермерських та присадибних господарствах степової зони України, Заiкіна Г. В., Крива Г. О. (2013)
Плис В. М. - Результати досліджень поживності та безпечності кормів для різних видів сільськогосподарської птиці, Мартиненко Г. Н., Чухлебова А. С. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського