Романюк Б. П. - Сучасні дані про біологію збудника малярії (2012)
Романюк Б. П. - Характеристика деяких лікарських рослин, кущів і дерев та сировини, які містять терпеноїди (ефірні олії та гіркоти), Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Щербик В. В. - Спинорная структура центросомы, Бучацкий Л. П. (2012)
Белоглазов В. А. - Мукозальный антиэндотоксиновый иммунитет и липополисахаридсвязывающий белок у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, Али Мохамад Таха (2012)
Бічевська Р. Г. - Динаміка прозапальних цитокінів локального імунітету у жінок з привичним невиношуванням вагітності у ранній термін, Германов В. Т. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Показники клітинної ланки системного імунітету у хворих на ексудативний середній отит, Запорожець Ю. К. (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників інтерферонового статусу у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні лікопіду в періоді медичної реабілітації (2012)
Лісова Г. В. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Марута Н. О. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при застосуванні лікопіду, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Петров А. В. - Влияние гастропротекции на показатели местного и системного антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом с сопутствующей НПВП-гастропатией, Белоглазов В. А., Абрамова К. В., Гордиенко А. И. (2012)
Сульская Ю. В. - Дисфункция антиэндотоксинового иммунитета и уровень С-реактивного белка как маркера системного воспаления у больных сахарным диабетом 2 типа, Белоглазов В. А. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросор¬бенту аеросілу ("Біле вугілля") на рівень С-реактивного білку та концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові хворих на синдром подразненого кишечника, Круглова О. В. (2012)
Ульянов О. В. - Лавомакс в комплексній терапії червоного плоского лишаю слизових оболонок ротової порожнини (2012)
Фролов В. М. - Вплив сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату на стан макрофагальної фагоцитуючої системи та інтерфероновий статус хворих з синдромом хронічної втоми, Пересадін М. О., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Фролов В. М. - Вплив нуклексу на показники інтерферонового статусу хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Роль локального антитілогенезу при малосимптомних формах хронічної урогенітальної інфекції у чоловіків (2012)
Черкасова В. С. - Корекція порушень клітинного імунітету у хворих на герпетичну інфекцію за допомогою сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату (2012)
Бикадоров В. І. - Показники аденінової системи крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічно обумовленого імунодефіциту (2012)
Клочков О. Є. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Компаниец К. Н. - Состояние пероксидации липидов и антиоксидантной системы у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца при применении кораргина (2012)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на метаболические процессы в организме при экспериментальной гипертензии, Самура Б. А. (2012)
Лоскутов А. Л. - Характеристика синдрому ендогенної інтоксикації у хворих із хронічним бронхітом у сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Петруня А. М. - Исследование тиолового обмена и окислительно-восстановительных процессов в роговице при экспериментальном конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Усенко В. О. - Динаміка деяких показників системи антиоксидантного захисту під впливом комбінованого лікування із застосуванням деринату та триовіту у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату нуклеїнату в комбінації з α-токоферолом на ліпідний спектр крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз монографії Європейської Фармакопеї "Wild pansy" та статті ГФ XI "Трава фиалки", Котов А. Г., Хворост О. П. (2012)
Григор’єва Л. В. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності в ряду 7-заміщених 8-піперединотеофіліну (2012)
Григорьева Л. В. - Исследование антиноцицептивной активности 7-замещенных-8-пиридиноксантинов, Самура Б. А., Матвийчук А. В. (2012)
Гріжимальська К. Ю. - Ефективність застосування антисептичних засобів в лікуванні експериментального бактеріального кон’юнктивіту (2012)
Грубник І. М. - Реологічні характеристики гелів на основі капа-карагінанів, Гладух Є. В., Котенко О. М. (2012)
Коваленко С. М. - Вибір допоміжних речовин при створенні комбінованих таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Макаревич В. А. - Ефективність комбінації поліоксидонію та лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту (2012)
Нікітіна М. В. - Вивчення біологічної і токсикологічної дії крем-гелю для лікування вугрової хвороби, Малоштан Л. М., Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2012)
Опрошанська Т. В. - Розробка технології отримання густих екстрактів кореня та листя лопуха великого, Хворост О. П. (2012)
Стрілець О. П. - Розробка технології та дослідження нового комбінованого препарату із гіпотензивною дією (2012)
Иванова Л. Н. - Показатели функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с ишемической болезнью сердца, Сидоренко Ю. В. (2012)
Капшук Н. И. - Изменения толщины сетчатки (по данным спектральной оптической когерентной томографии) после ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной макулопатией и макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2012)
Логінова О. О. - Результати лікування пацієнток з синдромом слабкої відповіді яєчників при лікуванні безпліддя за "модифікованим" протоколом (2012)
Попов А. П. - К вопросу об инновационных методиках в стационарозамещающих технологиях, Лановенко Ю. П., Жданович В. В., Астахова Т. П., Левшина Л. А., Колобов О. В. (2012)
Пуляева И. С. - Хирургическое лечение тромбозов глубоких вен нижних конечностей у больных онкологического профиля (2012)
Шаргородская И. В. - Диагностика прогрессирующей близорукости (2012)
Грабар І. Г. - Вплив чинників післязбиральної обробки зерна на якість насіннєвого матеріалу, Дерев’янко Д. А., Герук С. М. (2010)
Грабар І. Г. - Вплив обмолоту на посівні якості зерна пшениці, жита, та інших зернових, Дерев’янко Д. А., Герук С. М. (2010)
Бутаков Б. И. - Влияние жесткости технологической системы при обкатывании роликами деталей на их точность, Зубехина А. В. (2010)
Маковский М. А. - Математическое моделирование гидропривода оборотного плуга, Королькевич А. В., Шевченко В. С. (2010)
Осадчий С. І. - Автоматизація динамічного проектування оптимальних багатовимірних робастних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів (2010)
Ковбаса В. П. - Про критерій міцності та співвідношення між компонентами напружень сипкого середовища, Ярошенко В. В. (2010)
Мартиненко С. А. - Пневматичний висів зернових культур, Ауліна Т. М. (2010)
Скобло Т. С. - Повышение твердости покрытия микролегированием и оптимизацией параметров их нанесения, Сидашенко А. И., Ридный Р. В., Власовец В. М. (2010)
Скобло Т. С. - Влияние напряжений от неметаллических включений на показания коэрцитивной силы, Марченко М. В. (2010)
Криськов О. Д. - Розробка алгоритму автоматизованого призначення допоміжного часу у серійному виробництві, Дяченко Т. В. (2010)
Хоменко І. М. - Метод розрахунку радіального підшипника ковзання з незмінним положенням лінії центрів підшипника і вала, Кіндрачук М. В., Кобринець А. К. (2010)
Кондратець В. О. - Експериментальне дослідження умов вимірювання параметрів рідкого матеріалу у завиткових живильниках, Мацуй А. М. (2010)
Кришкін Б. Б. - Прогнозування експлуатаційних параметрів деталей сільськогосподарських машин, отримуваних холодним висаджуванням, Мельник П. В. (2010)
Мошнягул В. В. - Шляхи комплексної переробки електропічного шлаку феронікелевого виробництва, Надворний Б. Є., Сабірзянов Т. Г., Новіков М. В. (2010)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження подільчо-формуючих постачальних пристроїв машин для завантаження сипких матеріалів, Гончаров В. В., Артюхов А. М., Оришака В. О. (2010)
Сабірзянов Т. Г. - До питання про потужність перемішування сталеплавильної ванни під час чистого кипіння, Сабірзянов І. Т. (2010)
Дідик О. К. - Ідентифікація параметрів динаміки руху зернозбирального комбайну за даними експерименту, Віхрова М. С. (2010)
Шиян А. А. - Моделювання впливу навчання операторів на ефективність багатостадійних технологічних процесів, Сорокун С. В. (2010)
Кришкін Б. Б. - Інженерний моніторинг точності процесів багатопозиційного холодного об’ємного штампування, Москаленко Д. В. (2010)
Чемерис Е. И. - Методологические принципы создания надежных конструкций прецизионных разделительных твердосплавных штампов (2010)
Василенко Ф. І. - Керування якістю деталей, отриманих із склонаповнених поліамідів в ультразвуковому полі, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики процесу поділу пруткового металу на мірні заготовки способом розмірної обробки електричною дугою, Великий П. М., Гаращенко Ю. М. (2010)
Глобенко Г. О. - Деякі аспекти виробництва круп, Лещенко С. М., Петренко Д. І., Коцур Т. А. (2010)
Артеменко Д. Ю. - Дослідження і розробка удосконаленої конструкції сошника просапної сівалки, Магопець О. С., Соломашенко П. М. (2010)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження системи з падаючим тілом при ідентифікації зразків твердого, Карчевська М. О. (2010)
Артьомов М. П. - До дослідження динаміки колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату (2010)
Соловых Е. К. - Оптимизация технологий поверхностного упрочнения по критериям прочности, Ляшенко Б. А. (2010)
Шмат С. І. - Удосконалений сошник прямого посіву зернових культур, Гончаров В. В., Дейкун В. А. (2010)
Гайденко О. М. - Дослідження роботи важільно-амортизаційного прижимного пристрою поршневого ущільнювача (2010)
Гончар В. А. - Підвищення довговічності матеріального циліндра екструдера для переробки фуражного зерна з добавками сапоніту, Каплун В. Г. (2010)
Матвєєв К. Д. - Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи лопатевої мішалки, Лузан П. Г., Кісільов Р. В., Матвєєва В. О., Гончар О. В. (2010)
Красота М. В. - Дослідження впливу параметрів циліндричних електродів на формування покриттів при контактному наварюванні порошків, Артюхов А. М., Шепеленко І. В., Дубовик В. О. (2010)
Кропивный В. Н. - Структура поверхностного слоя цапф шестерен шестеренных насосов при обработке ФАБВО, Шепеленко И. В., Черкун В. В. (2010)
Ивашко В. С. - Триботехнические исследования борсодержащих материалов нанесенных газотермическим методом для упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственной и автомобильной техники, Ярошевич В. К., Довжук С. А., Златопольский Ф. Й., Яропуд В. Н. (2010)
Ивашко В. С. - Система автоматизированного проектирования технологических процессов ремонта и восстановления деталей машин, Ярошевич В. К., Татаров А. В., Лопата В. М. (2010)
Красота М. В. - Особливості вимірювання компресії бензинових двигунів при діагностуванні, Магопець С. О., Бевз О. В., Шепеленко І. В. (2010)
Осадчий С. І. - Дослідження залежності між температурою молока та температурою навколишнього повітря для побудови системи підтримки прийняття рішень про фізіологічний стан лактуючих корів, Версаль Ю.В. (2010)
Мажейка О. Й. - Проектування інструменту для різних методів обробки пластично-поверхневим деформуванням (2010)
Магопець С. О. - Дослідження впливу внутрішнього опору системи випуску відпрацьованих газів на ефективні показники роботи, Бевз О. В. (2010)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою багатошарових листових деталей, Чумаченко О. С. (2010)
Гупка Б. В. - Трибологічна надійність важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин. Метод дослідження (2010)
Заболотний С. А. - Технологія наплавлення отворів зі зменшеними температурними похибками (2010)
Кравченко А. П. - К анализу методов оценки надежности автомобильных шин при устойчивом движении легкового автомобиля, Сакно О. П. (2010)
Дьяченко Г. В. - Прогнозирование роли централизованного диагностирования автотранспортных средств АПК на региональных диагностических комплексах, Боженко Д. В. (2010)
Віхрова Л. Г. - Математичні основи процесу індукційного нагрівання деталей машин і наплавлення композиційних покриттів, Бісюк В. А., Босов Є. П. (2010)
Мажейка О. Й. - Зміцнення деталей сільськогосподарських машин сучасними технологіями, Чайковський О. Б., Лутай А. Н. (2010)
Кириченко А. М. - Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками (2010)
Замота Т. Н. - Определение выхода по току при ЭХМП сопряжения вал- вкладыш при наличии макрогеометрических отклонений, Зорин Р. В. (2010)
Поперешняк C. В. - Проблеми технічного перекладу в сільськогосподарському машинобудуванні та система управління, реєстрації та контролю послуг перекладу в комп’ютерній мережі (2010)
Войтов В. А. - Дослідження особливостей фільтрації біодизеля через паперові фільтри тонкої очистки дизельних двигунів, Карнаух М. В., Калюжний О. Б., Даценко М. С. (2010)
Бутаков Б. И. - Обкатывание роликами как метод повышения качества деталей машин, Марченко Д. Д., Зубехина А. В. (2010)
Криськов О. Д. - До розробки алгоритму призначення допоміжного часу за умов серійного виробництва, Дяченко Т. В. (2010)
Ковбаса В. П. - Результати польових експериментальних досліджень ротаційного доочисника голівок коренеплодів, Ліннік А. Ю. (2010)
Ковбаса В. П. - Розподіл напружень у сипкому середовищі обмеженому стінками споруди силосного типу, Ярошенко В. В. (2010)
Ловейкін В. С. - Огляд досліджень витоку сипких матеріалів, Шимко Л. С., Ярошенко В. В. (2010)
Аніскевич Л. В. - Управління режимами роботи збиральних машин в системі точного землеробства, Войтюк Д. Г. (2010)
Леженкін О. М. - Диференціальні рівняння руху причіпної збиральної машини (2010)
Козаченко О. В. - Теоретичні дослідження руху бульб картоплі по напрямних сепаратора, Дзюба О. А. (2010)
Глобенко Г. О. - Підвищення ефективності зволоження зерна в машинах і апаратах зернопереробних підприємств (2010)
Кушнарьов С. А. - К определению центра масс овощеводческого модуля на базе самоходного шасси Т-16 (2010)
Лехман С. Д. - Системний підхід до оцінки потенційних небезпек та ризиків виробничих процесів АПК, Войтенко В. О. (2010)
Рудь А. В. - Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Нікітін В. В. (2010)
Лімонт А. С. - Дослідження і прогнозування продуктивності навантажувача льонотрести (2010)
Мерцедін Г. Р. - Використання поворотних і оборотних плугів, які утворюють трапецієподібну борозну (2010)
Мороз Н. Н. - Расчет процесса вытяжки осесимметричных деталей с учетом трения (2010)
Ніщенко І. О. - Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтискного преса, Ковалишин С. Й., Том’юк В. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Результати моделювання проекту збирання льону-довгунця, Шарибура А. О. (2010)
Лопата Л. А. - Математическое моделирование распространения тепла при электроконтактном припекании, Волков Ю. В., Татаров А. В., Писковая М. А. (2010)
Ракул О. І. - Визначення фізико-механічних властивостей стебла кукурудзи, Пилип В. Є., Грубань В. А. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Диференціальні рівняння руху системи, складеної з незрівноваженого ротора з нерухомою точкою, корпуса і автобалансира, Гончаров В. В. (2010)
Філімоніхіна І. І. - Комп’ютерне моделювання динаміки обертового несучого тіла з маятниковими автобалансирами, Філімоніхін Г. Б. (2010)
Рябоволик Ю. В. - Розробка технології відновлення корпусів пластинчато-роторних насосів (2010)
Чабанний В. Я. - Зміна адгезійної міцності полімерних покриттів з металом в залежності від режимів технологічного процесу нанесення, Онолов М. В. (2010)
Мажейка О. Й. - Дослідження трибологічних характеристик модифікованих поверхонь з регулярним мікрорельєфом, Маркович С. І., Савченко О. П. (2010)
Лопата Л. А. - Условие адгезионно-когезионной равнопрочности покрытий при упрочнении деталей машин электроконтактным припеканием, Долгов Н. А., Кожевникова Е. Е., Довжук С. А. (2010)
Орлович А. Е. - Определение параметров микроклимата в комплектных распределительных устройствах наружной установки для предотвращения аварийности их работы, Котыш А. И., Спивак О. В. (2010)
Павленко І. І. - Особливості модульної будови верстатів з паралельною кінематикою, Валявський І. А. (2010)
Петренко М. М. - Ефективність уловлювання шкідників пневматичною насадкою пневмодезинсектора, Онопа В. А., Кислун О. А. (2010)
Шифрин Б.М. - Сопоставление моделей трения на шине при ее колебаниях (2010)
Підгаєцький М. М. - Адаптивне керування процесом алмазного розвірчування, Скібінський О. І., Дробік О. В., Пономаренко А. В. (2010)
Корабельський В. І. - Особливості проектування ґрунтообробної техніки з урахуванням агротехнологічних і екологічних вимог, Спірін А. В., Ковальова І. М. (2010)
Сабирзянов И. Т. - Мощность перемешивания металла при продувке его инертным газом в ковше, Сабирзянов Т. Г. (2010)
Павленко І. І. - Функціональні характеристики затискних важелів захватних пристроїв роботів, Годунко М. О. (2010)
Бруцький О. П. - Процеси, що відбуваються у розплавах полімерів при відновлені підшипників ковзання в ультразвуковому полі (2010)
Кирницький С. Р. - Визначення змін профілю потенціалу деформацій середовищ триботехнологічного шару і шару матеріалу підложки при термічній обробці (2010)
Пестунов В. М. - Використання методів вібраційного свердління в сільськогосподарському машинобудуванні, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Пестунов В. М. - Переналагоджувальні верстатні системи, Стеценко О. С. (2010)
Швець О. П. - Дослідження та вплив кута рівноваги насіння озимого ріпаку на траєкторію його руху по робочій поверхні електрофрикційного сепаратора (2010)
Цибуля М. Г. - Вплив рівномірності розподілу насіння кукурудзи по площі на її урожайність, Білоткач М. П. (2010)
Орлович А. Ю. - Визначення критичного струму витоку для контролю секторних забруднень високовольтних ізоляторів, Пєшков П. Г., Серебренніков С. В., Сіріков О. І. (2010)
Шейченко В. О. - Підбирання стебел обертаючими пальцями підбирачів (2010)
Павленко І. І. - Особливості структури роботизованих технологічних комплексів, Мажара В. А., Короп В. П. (2010)
Тарасюк В. В. - Конструктивні особливості формування гранул при виробництві ОМД на основі сапропелю, Дідух В. Ф., Тараймович І. В. (2010)
Пестунов В. М. - Конструктивні рішення колісних механізмів сільськогосподарських і інших технологічних машин, Стеценко О. С. (2010)
Карпушин С. А. - Оценка эффективности новых технических и технологических решений при возведении мелиоративных сооружений скреперами, Яцун О. В. (2010)
Павленко І. І. - Експериментальні динамічні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О. (2010)
Сидоренко В. В. - Применение критерия отношения правдоподобия для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги, Смирнова Н. В., Помазан Л. В. (2010)
Свірідов А. П. - Дослідження нормальних режимів компенсуючої лінії електропередачі 750 кВ Донбас - Західна Україна, Величко Т. В., Корогвін А. О. (2010)
Плєшков П. Г. - Визначення економічної ефективності комплексної електроенергетичної системи для сільського господарства, Солдатенко В. П. (2010)
Сало В. М. - Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур, Лузан О. Р. (2010)
Козерецька І. А. - TPE повтори hobo елемента в геномах представників природних популяцій Drosophila melanogaster України (2012)
Романюк Б. П. - Характеристика деяких лікарських рослин, кущів і дерев та сировини, які містять терпеноїди (ефірні олії та гіркоти), Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Столяр О. А. - Вплив похідного дигідропіролу з цитостатичною активністю на міокард щурів за умов оксидативного стресу, Харчук І. В., Островська Г. В. (2012)
Фалалєєва Т. М. - Вплив 30-ти денного введення глутамату натрію на стійкість слизової оболонки шлунка щурів до дії стресу (2012)
Беспалова О. Я. - Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на кардіоміопатії (2012)
Бикадоров В. І. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (Аеросіл) на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Будовська Л. О. - Стан показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця (2012)
Григоров С. М. - Периопераційна імунопрофілактика ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа: алгоритм індивідуалізації (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні фітопрепарату "Джерело" в періоді медичної реабілітації (2012)
Клочков О. Є. - Плив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-пос на фагоцитарну активність моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Копаенко А. И. - Эффективность применения ингибиторов провоспалительных цитокинов в комплексном лечении передних эндогенных увеитов ассоциированных со спондилоартритами (2012)
Лісова Г. В. - Цитокіновий профіль крові у хворих на хронічний гломерулонефрит, поєднаний з ішемічною хворобою серця (2012)
Петруня А. М. - Патогенетическое значение дисбаланса цитокинового профиля слезы и сыворотки крови у больных диабетической ретинопаитей, Маньковский Б. Н., Спектор А. В. (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на показники системи фагоцитуючих макрофагів у сироватці крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації сучасного фітозасобу інтеллану та артишоку екстракту Здоров'я на показники клітинного імунітету у хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Труфанов С. Ю. - Вплив нуклеїнату на активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2012)
Ульянов О. В. - Динаміка сироваткових інтерферонів та лізоциму в комплексі імунокорекції червоного плоского лишаю слизової оболонки ротової порожнини, Лоскутова І. В. (2012)
Харченко В. В. - Вплив ліпофлавону, кардонату, цитраргініну та магне В6 на концентрацію прозапальних цитокінів (ФНПa, IL-1b) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Динаміка показників імунного статусу у хворих з малосимптомними формами урогенітальної інфекції в процесі імунокорекції (2012)
Чащева О. Г. - Вплив нуклеїнату на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2012)
Бічевська Р. Г. - Вплив реамберину на показники пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи у жінок з невиношуванням вагітності в періоді предгравідарної підготовки (2012)
Бондаренко О. О. - Показники системи глутатіону у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Декалюк И. В. - Оценка эффективности L-глутамина L-аргинина (глутаргина) в коррекции метаболических расстройств у больных хроническим некалькулезным холециститом, сочетанным со стеатозом печени, Гаврилова Л. А., Крикунов Д. Ю. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Динаміка циклічних нуклеотидів у хворих на ексудативний середній отит, Лоскутова І. В. (2012)
Козленко Т. В. - Зміни показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у динаміці лікуванні із застосуванням комбінації тівортину та селен-активу (2012)
Лазур Я. В. - Метаболіти оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Лебедь К. М. - Біохімічні показники функції печінки у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Лоскутов А. Л. - Динаміка показників пероксидації ліпідів у хворих на хронічний бронхіт при сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Романюк К. Б. - Вплив "Селен активу" на структуру та метаболізм еритроцитів спортсменів, які займаються бігом на короткі дистанції, Гаврилін В. О. (2012)
Тєрьошин В. О. - Показники синдрома ендогенної "метаболічної" інтоксикації та ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним тонзилітом, Нужний Р. А. (2012)
Торопчин В. І. - Концентрація "середніх молекул" у сироватці крові хворих з неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми в динаміці медичної реабілітації при застосуванні антигомотоксичних препаратів (2012)
Фролов В. М. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з цирозами печінки різної етіології, Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу "Біле вугілля" на рівень "середніх молекул" та показники ліпопероксидації у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції (2012)
Шаповалова І. О. - Динаміка рівня циклічних нуклеотидів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, при використанні комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації (2012)
Булига Л. О. - Порівняння протизапальної активності лосьйону, крему та мазі "Елоком" в умовах гострого ексудативного запалення шкіри в щурів, Бутко Я. О., Іванцик Л. Б. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической антибактериальной терапии с метиленовым синим в лечении больных эндофтальмитами (2012)
Коваленко С. М. - Розробка плівкоутворюючого покриття комбінованих таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Корниенко В. И. - Исследование антиноцицептивной активности 1,2- ди- и 1,2,7-тризамещенных имидазо, Самура Б. А., Шикова В. В., Романенко Н. И., Назаренко М. В. (2012)
Майданник В. Г. - Клініко-лабораторні показники ефективності та безпечності фітотерапевтичного лікування гострого бронхіту у дітей з позиції доказової медицини, Мітюряєва І. О., Абабков В. В., Борзенко І. О., Молочек Н. В., Рибачок О. В. (2012)
Марута Н. О. - Вплив нуклеїнату на стан макрофагально-моноцитарної фагоцитуючої системи у хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Махаринська О. С. - Нетяжка негоспітальна пневмонія у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клінічної картини, перебігу та лікування (2012)
Сакович В. Н. - Результаты комплексного лечения передних увеитов с применением пробиотика субалина, Аль Кайяли Фади Закария (2012)
Стрілець О. П. - Створення комбінованих таблеток для лікування артеріальної гіпертензії. Вибір допоміжних речовин, Калюжная О. С., Стрельников Л. С. (2012)
Хохленкова Н. В. - Мікробіологічні дослідження перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба, Ярних Т. Г., Купріянова О. М. (2012)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: частота та характер імунних розладів у пацієнтів з ускладненим перебігом (2012)
Кісь А. В. - Застосування індикаторного методу в якості судово-медичної експрес-діагностики ішемічних прижиттєвих і постмортальних уражень м'язів (2012)
Махаринська О. С. - Вплив негоспітальної пневмонії на якість життя пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2 типу (2012)
Олейник Т. В. - Современные представления о патогенезе и направлениях лечения диабетической ретинопатии (2012)
Погорелый Д. Н. - Результаты применения заместительной газовой тампонады в лечении длительно не рассасывающихся гемофтальмов после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2012)
Усенко В. О. - Показники мікрогемоциркуляції та їх зміни у динаміці лікування хворих на хронічний необструктивний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Компаниец К. Н. - Оценка эффективности влияния эспа-липона на липидный спектр крови и состояние системы глутатиона у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2012)
Бойко В. В. - Коррекция липидного спектра при атеросклерозе нижних конечностей, Фетисов С. А. (2012)
Iгнатенко Т. С. - Вплив деяких чинників на результати лікування хронічних форм ІХС у хворих на гломерулонефрит (2012)
Фаерман А. А. - Изучение показателей толерантности к физнагрузке и пути её повышения у больных сердечной недостаточностью при хронической ишемической болезни сердца (2012)
Агафонова О. О. - Частота вроджених вад розвитку серед новонароджених Луганської області (2012)
Винницька Р. Б. - Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину, Бондарчук О. П., Курка М. С., Миколів О. Б., Толкачова Н. В., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи здорових щурів (2012)
Кир’яченко С. П. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку критичних станів у новонароджених (2012)
Кунда-Пронь І. В. - Особливості мутаційних процесів у природних популяціях Drosophila melanogaster України, Козерецька І. А. (2012)
Марченко О. М. - Вплив кислотності, температури і вологості середовища на збереження клітин сперми, Карпезо Н. О., Рибальченко В. К. (2012)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди та їх глікозиди, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Беспалова О. Я. - Особливості клітинних факторів імунітету у хворих на дилатаційну кардіоміопатію (2012)
Bocharov A. - Alternatively spliced interleukin-4 protein, interleukin-4 delta2, is naturally secreted by T cells (2012)
Кісь А. В. - Імуногістохімічні постмортальні ознаки ушкоджень м'яких тканин внаслідок тупої травми в експерименті (2012)
Марута Н. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на параноїдну шизофренію при застосуванні сучасного імуноактивного засобу лікопіду, Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. (2012)
Понежева Ж. Б. - Клініко-імунологічні особливості хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу, Нагоєв Б. С., Дубініна Н. В., Калюжин О. В. (2012)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на інтерфероновий статус підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Височин Є. В., Погребняк Л. Л., Мулік Є. О. (2012)
Рудой Б. С. - Імунокомплексні реакції при переломах проксимального відділу стегна у хворих з ожирінням, Лоскутова І. В. (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Вивчення CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів у спермі чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту в залежності від фертильності (2012)
Анікєєва Д. О. - Показники ліпопероксидації у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Запорожець Т. Ю. - Стабільні метаболіти оксиду азоту при різних формах ексудативного отиту (2012)
Козленко Т. В. - Зміни вмісту середніх молекул та показників ліпопероксидації у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки під впливом комбінованого лікування в амбулаторних умовах (2012)
Лазур Я. В. - Зміни антиоксидантного гомеостазу крові у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Лебедь К. Н. - Маркеры системного воспаления у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2012)
Петруня А. М. - Изучение обменных процессов в роговице при экспериментальном кератите и конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Романюк К. Б. - Кислотна резистентність еритроцитів у спортсменів-бігунів різної кваліфікації на короткі дистанції (2012)
Сердюк В. Н. - Влияние нейротропных препаратов на уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальной глаукоме, Малая Н. А. (2012)
Акименко Е. В. - Сравнительная оценка влияния 3-х дневной атропинизации и тропикамида на состояние статической рефракции у детей, Новак Л. П., Окуневич Т. А. (2012)
Акулевич О. В. - Карбюлоза як компонент комплексного пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю., Тищенко О. Ф., Дуган О. М. (2012)
Бутко Я. О. - Вплив крему "Мометазона фуроат" на міцність рубця, Ляпунова А. М. (2012)
Григоров С. М. - Пріоритети удосконалення профілактики та діагностики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа на етапах хірургічного лікування (2012)
Івахненко О. Л. - Обгрунтування складу м’якої лікарської форми з катіазином за реологічними показниками, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. (2012)
Коваленко С. М. - Розробка технології комбінованих таблеток для лікування діабетичних укладнень (2012)
Компаниец К. Н. - Корреция вегетативной дисфункции у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца в периоде медицинской реабилитации с применением фитопрепаратов (2012)
Липатникова А. С. - Отдаленные влияния иммунофана у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Дядичева Т. А., Сабодаш В. Е. (2012)
Сорокина Е. Е. - Перспективы применения препарата селена (цефасель) у больных с фибрилляцией предсердий, Князева А. К. (2012)
Типлинська К. В. - Побічна дія пробіотиків, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю., Дуган О. М. (2012)
Ткачова О. В. - Токсикологічна характеристика нової ранозагоювальної мазі "Біофлорин” (2012)
Григоров С. М. - Практичні аспекти клінічного застосування алгоритму прогнозування ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа (2012)
Ємельянов Д. В. - Дослідження стану епітелія ясен у хворих після інфаркту міокарда, Гальчинська В. Ю. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической терапии с 0,1% метиленовым синим и низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 630-670 нм у больных грибковыми кератитами, Горянова И. С., Курилюк А. Н. (2012)
Іванова Л. М. - Клініко-інструментальна характеристика серцево-судинної системи пацієнтів з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Сидоренко Ю. В. (2012)
Іванюра І. О. - Функціональний стан серцево-судинної системи організму в умовах впливу інтенсивних тренувальних фізичних навантажень, Раздайбедін В. М., Глазков Е. О., Коробейников О. С., Чай С. М., Пількевич О. О., Лисенко С. Г. (2012)
Панченко Ю. А. - Ближайшие и отдаленные результаты нового комплексного метода профилактики индуцированного астигматизма после антиглаукоматозных операцій (2012)
Ситіна І. В. - Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу (2012)
Труфанов С. Ю. - Вплив нуклеїнату на функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2012)
Усенко В. О. - Динаміка змін показників мікрогемоциркуляції під впливом комбінованого лікування із застосуванням деринату та триовіту у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Iгнатенко Т. С. - Віддалені результати лікування і якість життя хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (2012)
Матвiйчук Н. В. - Вивчення ефективності терапії у хворих на ішемічну та дилатаційну кардіоміопатії (2012)
Максименко С. Д. - Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності, Пасічник І. Д. (2010)
Чепелєва Н. В. - Культурні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду (2010)
Jönsson F. - Ефект емоційної насиченості аромату щодо впевненості у його правильній ідентифікації (2010)
Смульсон М. Л. - Теоретико-методологічні засади дослідження ментальних моделей світу (2010)
Говорун Т. В. - Конструювання гендеру в когнітивній парадигмі, Кікінежді О. М. (2010)
Засєкіна Л. В. - Профілі значення слова як функція когніції і культури (2010)
Борисюк А. С. - Ставлення до себе як до професіонала (модифікація опитувальника) (2010)
Власюк Д. П. - Особливості впливу глибини переробки інформації на запам’ятовування в учнів різного віку (2010)
Гандзілевська Г. Б. - Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру (2010)
Грицай Н. Б. - Дослідження рівнів сформованості пізнавальних дій учнів у позакласній роботі з біології (2010)
Гуменюк У. І. - Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення (2010)
Демчук О. О. - Вікові особливості становлення життєвої компетентності особистості (2010)
Дідковський С. В. - Досвід застосування організаційно-діяльнісної гри для розвитку молоді, Красновська Т. М. (2010)
Зубенко І. Р. - Психологічні фактори впливу на споживачів системи електронної комерції: теоретичний підхід (2010)
Квашук О. В. - Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту (2010)
Ковальчук І. В. - Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології (2010)
Коробко О. М. - Стан емоційної напруги у навчальному процесі та когнітивно-поведінкові засоби його подолання (2010)
Кравець В. А. - Теоретичні аспекти адаптації студентів 1 курсу навчання у вищих навчальних закладах (2010)
Лушпай Л. І. - Гендерні особливості когнітивного стилю у дослідженнях британських вчених (2010)
Матласевич О. В. - Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі (2010)
Оксентюк Н. В. - Здібність до рефлексії як фактор когнітивної інтеграції суб’єкта (2010)
Павелків К. М. - Рефлексивна культура вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності (2010)
Пасніченко В. В. - Відображення структури картини світу на рівні когнітивної організації та регуляції поведінки (2010)
Плиска Ю. С. - Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі (2010)
Романюк В. Л. - Сигнальні системи та проблеми мислення особистості у нормі і патології (2010)
Савелюк Н. М. - Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості (2010)
Соловей О. А. - Порівняльний аналіз мовленнєвої діяльності дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги і дітей групи норми (2010)
Сіткар В. І. - Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля (2010)
Тарчинська Ю. Г. - Раціональні підходи до формування навичок гри на фортепіано (2010)
Фролова Є. В. - Роль стильових особливостей сприйняття у забезпеченні успішності навчальної діяльності студентів (2010)
Цимбал С. В. - Інтеграційна модель мови і її зв’язок із навчанням (2010)
Шугай М. А. - Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів (2010)
Юрченко В. М. - Історичний аналіз вивчення фізіологічних та психофізіологічних характеристик мисленнєвих психічних станів (2010)
Будаш Г. В. - Застосування циклоспорину для підвищення ефективності диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити, Білько Д. І., Саріч Т., Білько Н. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи щурів в умовах експериментального імунодефіциту (2012)
Малишева С. В. - Диференційний потенціал отриманих за допомогою системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші, Білько Н. М., Білько Д. І., Сарич Т. (2012)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини і сировина, які містять кумарини та хромони, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Александрова А. В. - Фармакотерапевтические эффекты ингибитора матричных металлопротеиназ на этапах репарации ожоговой раны: влияние на уровни про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови (2012)
Беспалова О. Я. - Проліферативна активність лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит під дією температурного фактору (2012)
Винник Н. І. - Вивчення рівня прозапальних цитокінів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом (2012)
Запорожець Т. Ю. - Порушення інтерфероногенезу при ексудативному середньому отиті (2012)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та фітозасобу Гепар-ПОС на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Лазур Я. В. - Вміст циркулюючих імунних комплексів та їх фракцій у крові хворих з ішемічною хворобою серця в коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Нагоев Б. С. - Динамика концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных рецидивирующим генитальным герпесом, Камбачокова З. А., Дубинина Н. В., Калюжин О. В. (2012)
Петруня А. М. - Нарушения клеточного иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией, Евсюкова О. А. (2012)
Рудой Б. С. - Значення зміни показників клітинної ланки імунітету у хворих із переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння в залежності від терміну іммобілізації, Лоскутова І. В. (2012)
Соцька Я. А. - Вплив лікопіду на інтерфероновий статус хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом, Фролов В. М., Круглова О. В. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив імунотропного препарату лікопіду на показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Круглова О. В. (2012)
Торба О. В. - Показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих з наявністю гострого абдомінального ішемічного синдрому (2012)
Торопчин В. І. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні антигомотоксичної терапії (2012)
Трофименко О. М. - Вплив сучасного імунотропного фітозасобу інтеллану на продукцію прозапальних цитокінів (ФНПα, IL-1β) в культурах мононуклеарів периферічної крові хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та синдрому підвищеної стомленості (2012)
Удовенко Н. С. - Верифікація активних форм герпесвірусної інфекції у пацієнтів з запальними захворюваннями очей при застосуванні імунотропної терапії, Казмірчук В. Є. (2012)
Усенко В. О. - Зміни вмісту сироваткових цитокінів та інтенсивності перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки під впливом комбінованого лікування в амбулаторних умовах (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив лікопіду на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Анікєєва Д. О. - Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Бондаренко О. О. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Гонтова Т. М. - Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae, Гапоненко В. П., Машталер В. В. (2012)
Дубовик А. В. - Динамика натрийуретического пептида на фоне применения липосомальных препаратов у больных дилатационной кардиомиопатией (2012)
Кочубей А. А. - Химический состав нижней челюсти белых крыс различного возраста после применения тимогена (2012)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця при застосуванні тівортіну, Іванова Л. М. (2012)
Бутко Я. О. - Визначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри, Ляпунов М. О., Дроговоз С. М. (2012)
Волков В. И. - Эффекты статинов при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от уровня липопротеинсодержащих иммунных комплексов, Серик С. А., Сердобинская-Канивец Э. Н., Ченчик Т. А., Горб Ю. Г. (2012)
Коваленко С. М. - Експериментальне дослідження антидіабетичної активності таблеток "Тіотарин", Штриголь С. Ю. (2012)
Кухтенко Г. П. - Розробка технології виробництва крему "Стерокорт", Ляпунова О. О., Лисокобилка О. А. (2012)
Лар'яновська Ю. Б. - Експериментальне дослідження фармакологічної активності гель-крему "Молозоль", Філіпенко Ю. В., Грубник І. М. (2012)
Логінова О. О. - Значення фармакологічних складових "модифікованого" протоколу в лікуванні синдрому слабкої відповіді яєчників (2012)
Лоскутов А. Л. - Вплив комплексної терапії з використанням диринату у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Налапко К. К. - Ефективність використання сучасного препарату діаліпону у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння (2012)
Савко В. В. - Влияние препаратов системной энзимотерапии на особенности развития дистрофического процесса сетчатки в эксперименте, Онищенко А. А. (2012)
Ткачева О. В. - Токсикологическая характеристика новой мази "Пролидоксид" для лечения гнойных ран, Яковлева Л. В. (2012)
Глазков Е. О. - Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності студентів, Іванюра І. О. (2012)
Ігнатенко Г. А. - Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця, Мухін І. В., Башкірцев А. В. (2012)
Ігнатенко Т. С. - Зміни діастолічних властивостей лівого шлуночка серця у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця (2012)
Квашенко В. П. - Тензиометрические и реологические характеристики крови и ротовой жидкости у женщин с бесплодием на фоне аутоиммунного тиреоидита, Вустенко В. В., Файнерман В. Б., Прилуцький А. С. (2012)
Ковалева Е. И. - Бинокулярные функции у больных с двухсторонней артифакией с симметричной рефракцией парных глаз и оперированных по методике монокулярного зрения (2012)
Компанієць К. М. - Психодіагностичні показники у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2012)
Левченко Н. В. - Строение резцов нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона (2012)
Логай А. И. - Новая модель ИОЛ для коррекции афакии при обширных повреждениях или отсутствии задней капсулы хрусталика (2012)
Николюк А. М. - Гемодинаміка судин орбіти у пацієнтів з набряковим екзофтальмом (2012)
Северина-Смирнова А. С. - Структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита (2012)
Сиротин Д. В. - Особенности психосоматических расстройств в клинике пограничных состояний, Кукурекина Е. Ю. (2012)
Харченко В. В. - Шляхи корекції порушень печінкового кровоплину у хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із гіпертонічною хворобою (2012)
Shuper V. A. - Diagnoses of cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus type II, Abdullah - Al - Mamun, Shuper S. V., Tedeeva M. K. (2012)
Лиманкин О.В. - Вопросы развития стационарной психиатрической помощи в России (2013)
Бойко Л. Т. - Иммунологические исследования при аутоиммунных демиелинизирующих заболеваниях нервной системы (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние хроматина в клетках буккального эпителия у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова (2013)
Завгородня Г. М. - Досвід медикаментозної корекції постінсультних афазій (2013)
Казаков В. Е. - К вопросу о прогнозировании отдаленных последствий черепно-мозговой травмы (2013)
Кобись Т. О. - Взаємозв'язок клінічних і магнітно-резонансно-томографічних проявів активності перебігу розсіяного склерозу (2013)
Мар'єнко Л. Б. - До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії (2013)
Міщенко В. М. - Добове моніторування артеріального тиску у хворих з "німими" інфарктами мозку, Деревецька В. Г. (2013)
Морозова О. Г. - Анализ структурно-модифицирующего эффекта комплексной терапии боли в нижней части спины с использованием хондропротекора Мукосат NEO, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2013)
Поліщук М. Є. - Інфузійна терапія в невідкладній нейрохірургії та неврології, Гончарук О. М., Шкіряк А. А. (2013)
Щеглов Д. В. - Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікування церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії (2013)
Артемчук К. А. - Динаміка редукції синдрому відміни алкоголю під впливом цитофлавіну у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю (2013)
Марута Н. А. - Суицидальное поведение у больных тревожными расстройствами (клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика, система профилактики), Никанорова Ю. В. (2013)
Сазонов С. О. - Вітчизняні особливості диференціальної діагностики шизоафективного розладу (Перше повідомлення), Байбарак Н. А., Серікова О. С., Назарчук А. Г. (2013)
Сорока Е. Г. - Особенности коморбидного статуса у шахтеров с органическими непсихотическими психическими нарушениями, перенесших несчастный случай на производстве (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Роль копінг-поведінки в розвитку непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу (2013)
Беро М. П. - Оказание медико-психологической и психотерапевтической помощи пациентам с сочетанной нервно-психической патологией в кабинете "телефона доверия" с использованием психодинамического и психоаналитического подхода, Беро С. Я., Волобуев В. В. (2013)
Книш Н. В. - Психосоціальні предиктори деформації сімейної взаємодії жінок, які перенесли мозковий ішемічний інсульт, як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації (2013)
Мартинова Ю. Ю. - Особливості психологічних компенсаторно-адаптаційних механізмів у жінок, які перенесли мастектомію (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію (2013)
Шурма И. М. - Нарушения психической адаптации у руководящих работников системы здравоохранения (2013)
Галацан О. В. - Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості, Шаповалов В. В, Хмелевський М. О. (2013)
Терещенко Л. П. - Клиническая эффективность и безопасность применения препарата "мажезик" при вертеброгенном болевом синдроме (2013)
К 30-летию европейской психиатрической ассоциации (ЕПА) (2013)
Афінська декларація з наслідків криз та катастроф для психічного здоров'я (2013)
Марута Н. А. - Информация о 21 Европейском конгрессе психиатров (2013)
Голосна Л. М. - Гібелліноз — білосолом'яна гниль пшениці (2013)
Терещук Ю. В. - Збудник борошнистої роси — динаміка вірулентності на озимому ячмені в Північному Лісостепу України (2013)
Гуляєва І. І. - Вірусні хвороби зернових в Одеській області, Снігур Г. О., Поліщук В. П., Мілкус Б. Н. (2013)
Фещин Д. М. - Клоп шкідлива черепашка: особливості розмноження, шкідливості та прогноз розвитку за умов підвищеного температурного режиму, Орлова О. М. (2013)
Башинська О. В. - На Кіровоградщині вперше виявлено небезпечну карантинну хворобу (2013)
Скрипник Н. В. - Вплив на патогени анатомо-морфологічних особливостей поверхні листків рослин (2013)
Сторчоус І. М. - Фунгіцидні властивості гербіцидів в умовах in vitro (2013)
Курдюкова О. М. - Плодючість бур'янів у посівах сільськогосподарських культур, Конопля М. І. (2013)
Марченко А. Б. - Фітосанітарний стан однорічних квітково-декоративних рослин в умовах Київської області (2013)
Сікура О. О. - Західний кукурудзяний жук — Особливості фенології у вертикально-поясних зонах Закарпаття (2013)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення частоти алельних варіантів Foki поліморфізму гена рецептора вітаміну D у хворих з гострим коронарним синдромом (2012)
Гарманчук Л. В. - Цитостатичний вплив похідного малеіміду 1-(4-СІ-бензил)-3-СІ-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону на пухлинні клітини епітеліального походження, Деніс Є. О., Нікуліна В. В., Джус О. І., Скачкова О. В., Рибальченко В. К. (2012)
Криворучко О. В. - Анатомічне вивчення листя Cornus mas і Cornus officinalis, Гамуля О. В., Ковальов В. М. (2012)
Матвієнко М. Г. - Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептину та його антагоніста, Пустовалов А. С., Бузинська Н. О., Дзержинський М. Е. (2012)
Обухова О. А. - Вивчення асоціації BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з індексом маси тіла у хворих з ішемічним інсультом (2012)
Романюк Б. П. - Рослини в профілактиці та лікуванні нематодозів і цестодозів, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Савченко Ю. О. - Вікові особливості голодної моторної функції шлунку у щурів, Семеній О. В., Єфіменко О. Ю., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М. (2012)
Савченюк О. А. - Вплив піоглітазону на кислотоутворюючу функцію шлунка щурів, Вірченко О. В., Кухарський В. М., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2012)
Сенчило Н. В. - Тейхоєва кислота Staphylococcus aureus Wood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною, Нікуліна В. В, Ніколаєнко Т. В., Путніков А. В., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Скочко Н. C. - Секреція гіпохлоридної кислоти в шлунку щурів різного віку, Торгало Є. О., Берегова Т. В. (2012)
Харчук І. В. - Оцінка потенційної нефротоксичності сполук з антипроліферативною активністю похідних малеіміду і дигідропіролу (2012)
Хоменко Є. В. - Ендотеліальний фактор росту судин: біологія та терапевтичне значення, Орябінська Л. Б., Мінченко О. Г. (2012)
Щербик В. В. - Скрытая симметрия генетического кода, Бучацкий Л. П. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія проапоптотичного маркеру CD95 на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на гострий та хронічний пієлонефрит (2012)
Дикий Б. М. - Зміни гематологічних та імунологічних показників у ВІЛ-інфікованих осіб під впливом нуклексу, Грижак І. Г., Ткачук З. Ю. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Роль прозапальних цитокінів у формуванні ексудативного середнього отиту (2012)
Калмиков О. О. - Цитокіновий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання (2012)
Костьєв І. К. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2012)
Петруня А. М. - Нарушения гуморального иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией, Евсюкова О. А. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рекурентний депресивний розлад помірної та тяжкої ваги без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах (2012)
Терёшин В. О. - Влияние современного иммуноактивного препарата тамерита на показатели макрофагальной фагоцитирующей системы у больных часто рецидивирующей рожей, Лебедев В. В., Круглова О. В., Юган Я. Л. (2012)
Ткачук З. Ю. - Цитокіновий профіль крові хворих на герпетичну інфекцію при застосуванні нуклексу, Черкасова В. С., Фролов В. М. (2012)
Фролов В. М. - Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники гуморальної ланки імунітету у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, поєднаного із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного генезу, Кузнецова Л. В., Борзенко І. А. (2012)
Хомутянська Н. І. - Вплив сучасного фітозасобу ентобану на рівень С-реактивного білка та показники клітинної ланки імунітету у хворих з гострими кишковими інфекціями, Гулякіна А. О., Семко Г. М. (2012)
Храновська Н. М. - Хіміоімунотерапевтичний режим із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз циклофосфаміду у мишей з карциномою легені Льюїс, Скачкова О. В., Горбач О. І. , Свергун Н. М., Сидор Р. І., Іонкіна Н. В. (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "біле вугілля" на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Анікєєва Д. О. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Бабак О. Я. - Полівалентність механізмів реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту, Железнякова Н. М. (2012)
Збаражский Ю. В. - Влияние внутривенного лазерного облучения крови на процесы перекисного окисления липидов и функцию нейтрофилов у новорожденных с бактериальным менинигитом (2012)
Ігнатенко Т. С. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця (2012)
Лазур Я. В. - Вплив комбінації поліоксидонію та тівортіну аспартату на ліпідний спектр крові хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Моргаєнко O. O. - Аденінові нуклеотиди у тканинах шлунка і плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих уражень слизової оболонки, Майданюк А. В., Дворщенко К. О. (2012)
Онищенко А. А. - Коррекция нарушений протеолитических процессов (суммарная протеолитическая и антипротеазная активность) при моделировании дистрофии сетчатки препаратами системной энзимотерапии, Савко В. В. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на окислительно-восстановительные ферменты в слезе и роговице при экспериментальном керато-конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни. (2012)
Пітько В. А. - Особливості показників згортаючої системи крові у пацієнток з синдромом слабкої відповіді яєчників при застосуванні "модифікованого" протоколу, Логінова О. О., Ткачов О. І. (2012)
Савко В. В. - Влияние липоевой кислоты на состояние сетчатки и процессы перекисного окисления липидов при моделировании ретинальной дистрофии в условиях увеита, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2012)
Соцька Я. А. - Показники аденілової системи крові у хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом при застосуванні сучасних кремнезьомних ентеросорбентів, Фролов В. М., Шпілевська С. С. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив реамберину на показники синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника і дисбіозом, Круглова О. В. (2012)
Торба О. В. - Показники системи глутатіону у хворих з гострим абдомінальним ішемічним синдромом (2012)
Школьник В. В. - Исследование сосудисто-двигательной функции эндотелия у больных артериальной гипертензией (2012)
Акулевич О. В. - Застосування карбюлози в біотехнології пробіотиків, Лазаренко Л. Н., Орябінська Л. Б., Тищенко О. Ф., Дуган О. М. (2012)
Бахтеева Т. Д. - Динамика показателей качества жизни под влиянием двух режимов лечения у больных дилатационной кардиомиопатией при использовании опросника KCCQ, Игнатенко Г. А., Мухин И. В., Дубовик А. В. (2012)
Бондаренко А. С. - Порівняльний аналіз екстрактивних речовин у лікарській рослинній сировині, отриманих екстрактах на її основі та визначення ступеня виснаження сировини, Гладух Є. В. (2012)
Будовська Л. О. - Ефективність медичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця (2012)
Коваленко С. М. - Вивчення гострої токсичності таблеток "Тіотарин", Штриголь С. Ю. (2012)
Корнієнко В. И. - Дослідження антипсихотичної та психостимулювальної активності амонієвих солей 3-метил-7-β-метоксіетил-ксантиніл-8-тіоацетат піперидинію, Шикова В. В., Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. А. (2012)
Кран О. С. - Вивчення біологічної дії гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу, Зупанець І. А., Башура О. Г. (2012)
Кудрявцев К. В. - Использование новых низкомолекулярных органических соединений в профилактике вызванных аспирином эрозивно-язвенных поражений у крыс, Маркевич А. А., Вирченко А. В., Фалалеева Т. М., Береговая Т. В., Остапченко Л. И. (2012)
Кухтенко Г. П. - Валідація аналітичної методики кількісного визначення діючої речовини у складі крему "Стерокорт", Ляпунова О. О., Назарова О. С. (2012)
Литвинчук Л. М. - Ефективність інтравітреального застосування ранібізумабу при хоріоідальних неоваскулярних мембранах внаслідок міопії високого ступеня (2012)
Портянко В. С. - Експериментальне дослідження антимікробної активності стоматологічного гелю з триклозаном та амінокапроновою кислотою, Стрілец О. П., Коваленко Св. М. (2012)
Пола М. К. - Динаміка функції зовнішнього дихання у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень в сполученні з хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології на тлі лікування мілдрокардом (2012)
Рудой Б. С. - Ефективність імунофану в комплексному лікуванні хворих із ожирінням при переломах проксимального відділу стегна у післяопераційний період (2012)
Сайко І. В. - Удосконалення виробництва таблеток метилурацилу, Манський О. А., Павленко К. С. (2012)
Фролов В. М. - Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в гастроентерологічній практиці (огляд літератури та матеріали особистих досліджень), Ткачук З. Ю., Круглова О. В. (2012)
Шевченко В. О. - Вивчення впливу газової фази на якість парентерального розчину диклофенаку натрію в поліетиленових ампулах, Бондар В. С., Безрукавий Є. А. (2012)
Грищенко Н. Г. - Роль диагностической гистероскопии в выявлении причин бесплодия (2012)
Жабоедов Д. Г. - Особенности оптических феноменов естественного и искусственного хрусталиков человеческого глаза (2012)
Иванова Л. Н. - Вопросы диагностики ишемической болезни сердца у лиц молодого возраста, Луговсков А. Д., Сидоренко Ю. В. (2012)
Компаниец К. Н. - Клинические и инструментальные проявления у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца, Иванова Л. Н. (2012)
Костюк И. Ф. - Гендерные особенности хронической обструктивной болезни легких пылевой этиологии, Бязрова В. В., Стеблина Н. П., Прохоренко В. Л. (2012)
Костюковская А. Е. - Магнитно-резонансная диагностика гемангиобластом центральной нервной системы в структуре болезни Гиппеля-Линдау (2012)
Луговськов О. Д. - Захворюваність вірусним гепатитом A у Луганській області та біологічне забруднення оточуючого середовища (2012)
Мухин И. В. - Прерывистая нормобарическая гипокситерапия при стабильной стенокардии с сопутствующим хроническим гломерулонефритом (2012)
Мухин И. В. - Лечение синдрома артериальной гипертензии с использованием интервальной нормобарической гипокситерапии, Такташов Г. С., Пола М. К., Кошелева Е. Н., Пилипенко В. В., Житкова Р. Ш. (2012)
Назарян Р. С. - Исследование влияния низкоинтенсивного светового излучения на картину фаций ротовой жидкости у пациентов с задержкой внутриутробного развития в анамнезе, Гармаш О. В., Хмыз Т. Г. (2012)
Першина Е. С. - Математическое моделирование в определении прогностических критериев течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2 типа, Старченко Т. Г., Шкапо В. Л. (2012)
Петруня А. М. - Прогнозирование течения первичной открытоугольной глаукомы у больных, Спектор А. В., Задорожная А. И., Явтушенко В. Ф. (2012)
Риков С. О. - Особливості структури інвалідності по зору та її динаміка у місті Києві (2006-2010 рр.), Вітовська О. П., Збітнєва С. В., Степанюк Г. І. (2012)
Федірко П. А. - Клінічні особливості судинної патології сітківки у хворих на цукровий діабет учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Маньковський Б. М., Максімук О. Ю., Гарькава Н. А. (2012)
Бачук Н. Ю. - Современные компьютерные технологи в последипломном образовании врачей-офтальмологов (2012)
Дзержинський М. Е. - Рецензія на підручник "Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі)" / І. О. Огінова, О. Є. Пахомов. - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2012. - 540 с. , Рибальченко Т. В. (2012)
Котляр І. П. - Огляд матеріалів ІІ Наукової конференції молодих фізіологів "Фізіологія: від молекул до організму" (2012)
Кузнєцова Г. М. - Огляд матеріалів І Мультидисциплінарного симпозіуму "Молекулярна онкологія: від лабораторного столу до медицини", м. Київ, Україна (2012)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів IV Міжнародної наукової конференції "Досягнення в галузі патології та фармакології органів травлення" (2012)
Галус О. М. - Науково-методичні засади управління процесом адаптації студентів в умовах багаторівневої освіти (2009)
Діденко О. В. - Відповідальність як професійно важлива якість майбутнього фахівця (2009)
Зеленська О. П. - Навчання іншомовної усної комунікації у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України у світлі загальноєвропейських вимог (2009)
Коровець І. Є. - Відповідна професійна підготовка вчителя трудового навчання до використання на уроках мультимедійних технологій навчання (2009)
Нагорічна О. С. - Педагогічна технологія підвищення рівня кваліфікації посадових осіб митних органів України та результати експериментальної перевірки її ефективності (2009)
Василенко С. В. - Психологічний зміст професійної діяльності в особливих умовах (2009)
Дем’янюк К. Д. - Дослідженння самооцінки курсантів рівня розвитку власної просторової уяви та її ролі у професійній діяльності (2009)
Кім К. В. - Аналіз результатів емпіричного дослідження стійкості до стресу у курсантів - майбутніх правоохоронців (2009)
Ковальська І. Е. - Структура психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону (2009)
Левицька Т. Л. - Фактори, що впливають на розвиток психологічної готовності студентів до створення сім’ї (2009)
Лєбєдєва С. Ю. - Роль соціально-психологічного тренінгу у формуванні групової згуртованості (2009)
Барська Г. О. - Аналіз стану проблеми застосування контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх правознавців на сучасному етапі розвитку освіти (2009)
Брик Р. С. - Формування професійно-діяльнісного компонента професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму (2009)
Васюченко П. В. - Феномен компетентнісно орієнтованого підходу до підготовки фахівців (2009)
Грегоращук Ю. В. - Характеристика поняття профільного навчання та розкриття його сутності (2009)
Гулай О. І. - Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти (2009)
Дяков С. І. - Обґрунтування систем методичного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності (2009)
Зубрик А. Р. - Модель формування продуктивного педагогічного мислення вчителів гуманітарних дисциплін: психолого-педагогічні умови, критерії та рівні сформованості (2009)
Корольов О. П. - Деонтологічні принципи, норми, цінності – складові професійної компетентності працівників митних органів України (2009)
Маріонда І. І. - Особливості фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2009)
Масленнікова К. С. - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів (2009)
Мельничук І. М. - Оцінювання навчальних досягнень студентів в сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців (2009)
Мудра О. М. - Технологія та педагогічні умови підвищення ефективності інтенсивного навчання дорослих (2009)
Оруджева С. Е. - Сутність і особливості феномена соціального партнерства в юридично-правовій сфері: педагогічний аспект (2009)
Панькевич О. О. - Критерії та показники оцінки підготовленості майбутніх правознавців до подолання пізнавально-психологічних бар’єрів (2009)
Романишина Л. М. - До питання незалежного зовнішнього тестування з хімії (2009)
Сікорський П. І. - До питання ефективності методики структурування і генералізації навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін, Вітер О. М. (2009)
Степанюк А. В. - Наукові основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями педагогіки Петера Петерсена (2009)
Тюріна В. О. - Формування пізнавальної активності та пізнавальної самостійності курсантів в процесі розв’язування пізнавальних задач (2009)
Федик О. Л. - Пізнавальна активність курсантів вищих військових навчальних закладів, її структура, показники та рівні розвитку у процесі навчання (2009)
Ходань О. Л. - Структура і сутність корпоративної культури офіцера (2009)
Чорній В. Я. - Сутність комунікативної компетентності як професійно важливої якості особистості майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери (2009)
Ярошенко О. Г. - Контроль та оцінювання якості самостійної навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (2009)
Кужель М. М. - Рефлексивна детермінація процесу формування психологічної готовності викладача до педагогічної діяльності (2009)
Шимко В. А. - Емпіричне дослідження диференціально-психологічних осообливостей впливу в особливих умовах (2009)
Адамчук В. В. - Теорія відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф., Веселовські М., Новак Я. (2011)
Головач І. В. - Обґрунтування ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з коренеплодом, Свірень М. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Проблеми підвищенні продуктивності агроландшафтів, Іноземцев Г. Б., Паранюк В. О., Ковалишин С. Й. (2011)
Булгаков В. М. - Стан та перспективи розвитку механізації сільського господарства, Дубровін В. О., Черновол М. І. (2011)
Бойко А. І. - Дослідження енергетичних показників і встановлення раціональних параметрів зубчатого робочого органу сошника прямого посіву, Свірень М. О., Лісовий І. О. (2011)
Головач І. В. - Застосування рівнянь Ейлера при дослідженні вібраційного викопування коренеплодів, Черниш О. М., Березовий М. Г., Солтисюк В. І. (2011)
Тищенко Л. Н. - К составлению уравнений динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Булгаков В. М. - Основні принципи теорії вібраційного викопування коренеплодів, Головач І. В., Свірень М. О., Кіров І. М. (2011)
Кравчук В. І. - Аналітичне відображення кінематичного зв'язку, як передумова створення теоретичних моделей взаємодії пружно – в'язких елементів механічної системи, Давидюк В. П. (2011)
Шпокас Л. - Экспериментальное исследование обмолота початков кукурузы, Петкявичюс С., Булгаков В. M. (2011)
Головач І. В. - Теорія викопування коренеплодів вібраційним способом, Березовий М. Г., Свірень М. О., Пришляк В. М. (2011)
Рубльов В. І. - Система показників якості сільськогосподарської техніки та їх оцінка (2011)
Бутаков Б. И. - Обкатывание игольчатыми роликами резьб с широкой впадиной и архимедовых червяков, Зубехина А. В. (2011)
Булгаков В. М. - Динаміка важільних механізмів сільськогосподарських машин, Калетнік Г. М., Кравченко І. Є., Пришляк В. М. (2011)
Струтинський В. Б. - Експериментальне визначення матриці жорсткості моделі гексапода, Кириченко А. М. (2011)
Рубльов В. І. - Види моделей сертифікації сільськогосподарської техніки (2011)
Дудніков А. А. - Роль теорії надійності у підвищенні якості машин, Біловод О. І., Канівець О. В., Дудник В. В. (2011)
Рибак Т. І. - Новий пристрій для непрямого контролю за ростом тріщин в несучих системах мобільної техніки, Бабій А. В., Матвіїшин А. Й. (2011)
Бойко А. І. - Дослідження надійності кукурудзозбиральних машин при їх старінні, незмінній базі технічного обслуговування і використанні пасивного резервування, Бондаренко О. В. (2011)
Молодик М. В. - Перспективні напрями підвищення довговічності пар тертя сільськогосподарської техніки, Василенко М. О., Лисіков Ю. І., Іванов О. М. (2011)
Бойко А. І. - Використання принципу інваріантності при вирішенні проблем підвищення надійності сільськогосподарської техніки (2011)
Ольшанський В. П. - Спрощений розрахунок коливань зернової суміші, які спричинені нерівномірним обертанням циліндричного решета, Ольшанський С. В. (2011)
Шевченко І. А. - Результати дослідження процесу двоступінчастого віджимання вологонасиченої вовни, Лиходід В. В. (2011)
Посвятенко Е. К. - Шляхи зниження втрат робочої рідини у гідросистемах при експлуатації сільськогосподарських машин, Будяк Р. В. (2011)
Ладанюк А. П. - Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу, Власенко Л. О., Бойко Р. О. (2011)
Бойко А. І. - Особливості визначення величини мікродеформування поверхні деталі під дією зовнішнього навантаження спекл-інтерферометрією, Карабиньош С. С., Пєнкін М. О. (2011)
Шимелюк В. В. - Оптимізація форми молотильних елементів пристрою для обмолоту качанів кукурудзи, Бендера І. М. (2011)
Бойко А. І. - Перспективи підвищення стійкості руху машинно-тракторних агрегатів, Савченко Л. А. (2011)
Свірень М. О. - Результати експериментальних досліджень роботи висіваючих апаратів посівних машин для систем точного землеробства, Лещенко С. М., Бойко А. І., Банний О. О. (2011)
Іванов М. І. - Застосування гідропривода поперечних коливань доочисників гичкозбиральної машини, Подолянин І. М., Гунько А. С. (2011)
Тарасюк В. В. - Дослідження переносу теплоти від нагрітої поверхні до гранул ОМД кулястої форми, Дідух В. Ф. (2011)
Кобець А. С. - Дослідження впливу параметрів роторних робочих органів на якісні показники роботи розкидачів мінеральних добрив, Нагієва Н. О. (2011)
Хлопецький Р. А. - Кінематичний аналіз фрези для добування сапропелю, Дідух В. Ф. (2011)
Рудь А. В. - Регулювання потужності дизельного двигуна машинно-тракторного агрегату, Думанський О. В. (2011)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження роботи мобільних агрегатів для отримання біогазу і твердопаливної щепи, Зінєв М. В., Щаблевський Ю. В. (2011)
Кропівний В. М. - Розробка та дослідження складу технологічного середовища для ФАБВО, Шепеленко І. В., Черкун В. В. (2011)
Дудніков І. А. - Оцінка надійності машин та шляхи її підвищення (2011)
Лімонт А. С. - Вантажно-транспортне забезпечення збирання льонотрести (2011)
Артьомов М. П. - Дослідження критеріїв керованості мобільних сільськогосподарських машин (2011)
Мельник І. І. - Математична модель визначення оптимального складу агрегатів у рослинництві, Сапсай В. І., Барабаш Г. І., Зубко В. М., Чуба В. В. (2011)
Васильковський О. М. - Суміщення технологічних операцій у виробництві олії, Сало В. М., Петренко М. М., Васильковський Я. С. (2011)
Швайко В. М. - Моделювання руху частинки по прямолінійній лопаті роторного прискорювача, Тищенко С. С. (2011)
Петренко М. М. - До обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок для точного висіву насіння просапних культур, Васильковський М. І., Васильковська К. В. (2011)
Писаренко В. Г. - Особенности процессов изнашивания трибосопряжений в условиях высокоскоростного трения (2011)
Мачок Ю. В. - Обґрунтування конструкції полозкового сошника з самозагострюваним лезом полозу, Аулін В. В., Солових Є. К., Солових І. К. (2011)
Ветохин В. И. - К теории почвообрабатывающего клина (2011)
Ящук А. А. - Дослідження кінетики сушіння насіння льону олійного з розробкою конструкції сушарки, Кірчук Р. В. (2011)
Думенко К. М. - Нові шляхи підвищення надійності зернозбиральних машин (2011)
Попович П. В. - Обгрунтування параметрів обладнання для випробувань багатоступінчатих редукторів розкидачів твердих органічних добрив, Цьонь О. П., Довбуш Т. А. (2011)
Теслюк Г. В. - Вплив різних варіантів постановки корпусів дискового плуга на структурно-агрегатний склад грунту, Волик Б. А., Семенюта А. М. (2011)
Горбенко О. А. - Обґрунтування вибору конструкції і режимів роботи подрібнюючого модуля машини для подрібнення і протирання томатів, Чебан О. Я. (2011)
Лукашенко А. Г. - Методологія організації бази даних на основі теорії неповної подібності та розмінностей, Лукашенко Д. А., Міценко С. А. (2011)
Степаненко С. П. - Аналітичні дослідження впливу двонаправленої вібрації робочих органів сепаратора на інтенсифікацію процесу розділення зерна (2011)
Кузьменко В. Ф. - Стан та тенденції зміни основних робочих органів кормозбиральних комбайнів (2011)
Горбенко О. А. - Впровадження енергоефективної техніки в олійному виробництві, Стрельцов В. В. (2011)
Хомич А. В. - Дослідження роботи льономолотарки, Дударєв І. М. (2011)
Думенко І. В. - Проблеми самонавчання охорони праці (2011)
Полішкевич О. Р. - Аналітичний огляд існуючих проблем збирання кукурудзи (2011)
Черниш О. М. - Запас міцності при циклічному навантаженні (2011)
Грубань В. А. - Конструктивно-технологічні передумови вдосконалення качаноочисних пристроїв (2011)
Завірюха М. В. - Дослідження процесу різання інтегрованим різальним пристроєм (2011)
Ілюшик І. М. - Експериментальні дослідження динаміки процесу екскавації сапропелів грейфером (2011)
Пилип В. Є. - Розробка адаптованого пристрою для збирання кукурудзи (2011)
Ракул О. І. - Дослідження опору плодоніжки качанів кукурудзи деформації крученням (2011)
Тримбач С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку машин для протруювання насіння с.-г. культур, Вечера О. М. (2011)
Борис А. М. - Теоретичні дослідження втрат цукроносної маси та залишків гички при різних способах її збирання (2011)
Луц П. М. - Результати попередніх досліджень зневоднення пивної дробини (2011)
Лисенко Д. М. - Обґрунтування параметра оптимізації фракціонування сухої листостеблової маси (2011)
Алієв Е. Б. - Конструкційно-технологічна схема комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання, Тісліченко О. С. (2011)
Куликівський В. Л. - Методика експериментальних досліджень ефективності роботи та довговічності гвинтового робочого органу транспортера (2011)
Антончук О. М. - Історія формування правописних норм сучасної української мови (2011)
Біленко Т. Г. - Нульсуфіксальні деривати – лінгвопоетичний феномен художнього мовлення Василя Стуса, Стовбур Л. М. (2011)
Веремчук О. А. - Специфіка представлення стилістично транспонованих терміноодиниць із лексикографічною позначкою спец. в сучасній кодифікаційній практиці (2011)
Вітюк В. В. - Орфографічна грамотність як показник культури мовлення (2011)
Вокальчук Г. М. - Неологія шістдесятників (2011)
Ковальчук Н. П. - Смайли як візуально-смислові конструкції культури віртуального спілкування (2011)
Мандрик Н. В. - Недуги рідного слова (2011)
Маслова Ю. П. - Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ) (2011)
Мирончук О. Я. - Назви чинів святості та їх відповідники в Пересопницькому Євангелії 1556-1561 (2011)
Тимочко О. Б. - Словник авторських лексичних новотворів поетів-дисидентів 60-70-х років ХХ століття: проблеми лексикографічного опису (2011)
Хом’як І. М. - Стилістична палітра поезії Василя Стуса (2011)
Шульжук Н. В. - Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики (2011)
Бестюк І. А. - "Їхали козаки із Дону додому…": трансформація народнопісенного сюжету в поезії Василя Стуса та Юрка Покальчука (2011)
Бородінова М. В. - Християнські образи, мотиви в поезії В. Стуса (2011)
Годунок З. В. - Герменевтика індивіда у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" та в текстах М. Хвильового: порівняльний аналіз (2011)
Глушковецька Н. А. - Етико-естетичний та педагогічний універсум епістолярію Василя Стуса (за матеріалами листів до сина) (2011)
Демедюк (Зінич) Н. В. - Синій колір у новелістиці Миколи Хвильового: міфопоетичний аспект (2011)
Дмитрук О. С. - Любовний дискурс в циклі "Парасочка" Марка Черемшини (2011)
Жилін М. В. - Тичина Г. Грабовича і Тичина В. Стуса, Жиліна М. С. (2011)
Загоруйко Н. А. - Листи Василя Стуса як феномен епістолярної творчості (2011)
Іщенко В. Г. - Рання творчість Василя Стуса в контексті урбаністичної проблематики новітньої літератури (2011)
Кирильчук О. М. - Творчість Василя Стуса в постколоніальному аспекті (2011)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (2011)
Колодкевич Г. В. - Елементи міфологізму художнього мислення В. Стуса періоду "палімпсестів" (2011)
Колошук Н. Г. - Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті (тюремно-табірні вірші В. Стуса та "нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада…" Й. Бродського) (2011)
Криловець Н. В. - Хронософські мотиви у творчості Ліни Костенко (2011)
Криловець Р. А. - Поезія Василя Стуса: екзистенційні самопошуки (2011)
Назарук В. М. - Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса (2011)
Поліщук Я. О. - Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей (2011)
Пухонська О. Я. - Урбаністичні мотиви сучасної вітчизняної поезії (2011)
Райбедюк Г. Б. - Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей (2011)
Рарицький О. А. - Щоденникові записки "Із таборового зошита" В. Стуса: історія публікації та літературні аспекти (2011)
Ромащенко Л. І. - Шістдесятники і шістдесятництво в епістолярії Василя Стуса (за матеріалами збірки "Листи до сина") (2011)
Саковець С. П. - Хаос та космос як елементи космогонічного міфу Василя Стуса (2011)
Ходюк О. С. - Тарас Шевченко у творчості Галини Комарівни (Комарової) (2011)
Чепурняк Т. О. - Образна система поезій у прозі В. Голобородька та М. Воробйова (2011)
Чиж Н. О. - Екзистенційний вимір свободи людини у "Щоденнику" Олеся Гончара (2011)
Ярошевич І. А. - Вияв поетичної свободи у циклі "Костомаров у Саратові" В. Стуса (2011)
Яструбецька Г. І. - Тезаурус В. Стуса крізь призму містичного (2011)
Пам’яті видатної людини (2012)
Василенко О. П. - Генетические последствия эффекта "свидетеля" , Рушковский С. Р., Демидов С. В., Александров А. В., Демидова Г. С. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації FоkI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з факторами ризику гострого коронарного синдрому (2012)
Гонтова Т. М. - Макро- та мікроскопічні ознаки коренів живокосту лікарського та шорсткого (2012)
Дроздовська С. Б. - Т-786→С поліморфізм промотора гена eNOS (ендотеліальної NO – синтази) у українських спортсменів (2012)
Козира С. А. - Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. (2012)
Луженецька В. К. - Вплив сполуки з цитостатичною активністю похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів у порівнянні з 5-фторурацилом, Кузнєцова Г. М. (2012)
Матвієнко М. Г. - Тестикулярна активність молодих, зрілих і старих щурів після введенні празозину та мезатону при блокаді й активації кісспептинергічної системи, Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2012)
Овчаренко В. В. - Мікроморфометричні показники селезінки щурів, що перебували в умовах хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості (температура 41-42 Сє) в поєднанні з фармакокоррекцією імуномодулятором інозином (2012)
Опанасенко С. М. - В. Ю. Чаговець – засновник мембранології в Україні, Рибальченко Т. В., Дзержинський М. Е., Рибальченко В. К. (2012)
Пасіешвілі Т. М. - Вплив поліморфізму гена АПФ на клініко-фенотипові прояви бронхіальної астми у хворих з ожирінням (2012)
Чоп’як В. В. - Експериментальний хламідіоз, Гайдучок І. Г., Ломіковська М. П. (2012)
Белоглазов В. А. - Качество жизни больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, системное воспаление и антительный ответ на эндотоксин: влияние иммунорекции экстрактами Uncaria tomentosa, Али Мохамад Таха (2012)
Белоглазов В. А. - Состояние мукозального антиэндотоксинового иммунитета и С-реактивный белок у больных ревматоидным артритом на фоне НПВП индуцированной гастропатии, Петров А. В., Абрамова К. В., Гордиенко А. И. (2012)
Железнякова Н. М. - Корекція імунних порушень як однієї з провідних патогенетичних ланок поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2012)
Копаенко А. И. - Биохимические и иммунологичекие показатели у пациентов с передними эндогенными увеитами ассоциированными со спондилоартритами, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2012)
Лазур Я. В. - Динаміка цитокінів та маркеру системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця та остеопорозом (2012)
Лебедь К. М. - Рівні цитокінів та адипокінів крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Победьонний А. Л. - Стан показників клітинного імунітету у хворих на черепно-мозкову травму (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив імунотропного препарату циклоферону та засобів фітотерапії на основі екстракту артишока на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний вірусний гепатит С у періоді медичної реабілітації, Соцька Я. А., Прудникова І. В., Борзенко І. А. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину ІС на концентрацію протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах (2012)
Белоглазов В. А. - Влияние процедуры гемодиализа на уровень С-реактивного белка и гуморальный антиэндотоксиновый иммунный статус у больных хронической болезнью почек, Климчук А. В., Холодов Д. А., Усаченко И. Е. (2012)
Волков В. И. - Химаза и воспалительная активация при сердечной недостаточности, Серик С. А., Сердобинская–Канивец Э. Н., Ченчик Т. А., Самохина Л. М. (2012)
Жураковська Н. О. - Зміни показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на інфекційний мононуклеоз (2012)
Калінін І. В. - Метаболічні показники в організмі щурів за умов інтоксикації важкими металами, Данченко Н. М., Цудзевич Б. О. (2012)
Костьєв І. К. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування (2012)
Лоскутова І. В. - Вплив поліоксідонію на зміни метаболічного гомеостазу у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту ускладненого безпліддям, Ціпоренко С. Ю. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние биофлавоноида рутозид на энзиматическую антиоксидантную систему хрусталика и внутриглазной жидкости у животных с экспериментальным диабетом, Могилевский С. Ю., Гудзенко Е. А. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на степень воспалительного процесса в роговице при кератоконъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Рудой Б. С. - Медична реабілітація хворих із ожирінням після перелому проксимального відділу стегна (2012)
Рыжова И. П. - Изучение процессов перекисного окисления липидов у больных с ишемической оптиконейропатией и их коррекция в комплексе лечения (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы в условиях применения нейротропных препаратов, Семенко В. В. (2012)
Соцька Я. А. - Ефективність детоксикуючого препарату реамберину в комплексній терапії хворих на хронічний холецистит, сполучений з хронічним панкреатитом на тлі інфікування HCV, Круглова О. В., Гаврилова Л. О., Мірошніченко І. О., Черкасова В. С. (2012)
Тєрьошин В. О. - Корекція синдрому оксидативного стресу у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною поєднаною патологією гепатобіліарної системи, Круглова О. В., Шаповалова І. О., Бикадоров В. І. (2012)
Труняков Н. В. - Оптимизация коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией (2012)
Баранова І. І. - Вивчення стабільності, структурно-механічних і фізико-хімічних властивостей гелевих основ з бодягою (2012)
Бачук Н. Ю. - Применение глазных капель Офтаквикс для профилактики внутриглазной инфекции у больных катарактами (2012)
Білошицька І. В. - Розробка методик стандартизації та вивчення стабільності антигістамінних супозиторіїв "Лоравіт", Тихонов О. І. (2012)
Гунина Л. М. - Оценка эффективности пробиотического функционального продукта "Ламинолакт Спортивный" при интенсивных физических нагрузках (2012)
Дубініна Н. В. - Перспективи створення протимікробних препаратів на основі глюкогенних амінокислот (2012)
Євтіфєєва О. А. - Методологічні аспекти оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських засобів (2012)
Зубченко Т. М. - Фізико-хімічні дослідження сиропу гепатопротекторної дії (2012)
Кіреєв І. В. - Вплив антигіпертензивної фармакотерапії на стан діастолічної функції лівого шлуночку у хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією ниркового ґенезу, Жаботинська Н. В., Рябова О. О., Кашута В. Є., Бакуменко М. Г. (2012)
Коваленко С. М. - Термогравіметричний аналіз компонентів таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Корниенко В. И. - Влияние аммониевых солей N-(3-метил-7-ацетилметил-ксантинил)-8-N-замещенных пиперазиния на выносливость крыс к физическим нагрузкам, Шикова В. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Рак Т. Н. (2012)
Михайленко В. В. - Обґрунтування створення гелю для внутрішнього застосування для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (2012)
Поліщук Ю. П. - Технологічний спосіб введення діючих речовин до основи гелю, Давтян Л. Л., Бірюкова С. В., Колоколова О. Б. (2012)
Половко Н. П. - Вивчення впливу температури на реологічні властивості безводних гелів карбомеру (2012)
Сокуренко Л. М. - Антитоксична дія імунофлазиду при грипі (2012)
Степаненко С. В. - Рентгеноструктурний аналіз діючих речовин та таблеток "Амкесол", Штейнгарт М. В., Чуєшов В. І., Трунова Т. В. (2012)
Таран А. В. - Антигипоксическая активность 7-β-гидрокси-γ-(п-хлорофенокси)пропил-8-тиозамещенных 3-метилксантина, Григорьева Л. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Черчесова О. Ю. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність противірусного препарату нуклексу у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Ткачук З. Ю., Соцька Я. А., Круглова О. В. (2012)
Юрченко В. Є. - Дослідження з розробки емульсійних основ для м’яких лікарських та косметичних форм, Ковальова Т. М., Половко Н. П. (2012)
Баринова А. А. - Роль компьютерной томографии с контрастированием слезных путей для детей с рецидивирующими дакриоциститами (2012)
Бездетко П. А. - Морфометрические и аккомодационные особенности переднего отрезка глаза у пресбиопов с первичной открытоугольной глаукомой, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2012)
Волков В. И. - Особенности боли в груди у женщин в периоде перименопаузы, Вовченко М. Н., Исаева А. С., Струк Т. А. (2012)
Гаврилов А. О. - Показники профілю артеріального тиску та кардіогемодинаміки при додатковому застосуванні препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот епадолу у хворих з бронхіальною астмою, поєднаною з гіпертонічною хворобою, Победьонна Г. П., Шупер В. О., Лавринчук І. О. (2012)
Гетманец А. В. - Влияние экспериментального артрита коленного сустава на микротвердость губчатого вещества проксимального эпифиза большеберцовой кости (2012)
Голубов К. Э. - Исследование показателя качества жизни у пациентов с контузионной травмой органа зрения (2012)
Грищенко М. Г. - Гемодинамічні зміни в судинах малого таза хворих на лейоміому матки (2012)
Ефанина Н. В. - Психосоматические соотношения во врачебной практике (2012)
Збаражский Ю. В. - Эффективность аутогемотрансфузии ультрафиолетовым излучением облученной крови при бакте-риальных менингитах у новорожденных детей (2012)
Ігнатенко Г. А. - Патологічне ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця, Мухін І. В., Башкірцев А. В. (2012)
Карнаух Е. В. - Клинико-лабораторные особенности стоматологического статуса у детей с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ассо-циированными с Helicobacter pylori, Емельянова Н. Ю. (2012)
Костюковская А. Е. - Магнитно-резонансная диагностика спинальных эпидуральных абсцессов (2012)
Кравченко І. М. - Лікувальне голодування: особливості клінічного супроводу пацієнтів та перспективні напрямки застосування (2012)
Лебединская М. Н. - Внебольничная пневмония у больных с хронической сердечной недостаточностью: трудности диагностики, Березняков В. И. (2012)
Липатникова А. С. - Особенности влияния фаст-фуда на организм человека, Ворошилов А. С., Тарасенко Д. О. (2012)
Махаринська О. С. - Порівняння ефективності різних режимів антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Березняков І. Г. (2012)
Назарян Р. С. - Уровень стоматологического здоровья детей возрастом 10-11 лет города Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2012)
Панченко Н. В. - Клинические особенности изменений диска зрительного нерва у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Дурас И. Г., Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н. (2012)
Петренко О. В. - Оценка результатов реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполненных при травмах вспомогательного аппарата глаза (2012)
Пешенко О. М. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу та паравертебральної ділянки хребта з визначенням судинно-рефлекторних реакцій за даними реоенцефалографії (2012)
Попов А. П. - Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в условиях дневного стационара амбулаторно - поликлинического учреждения, Бакшеев В. И., Лановенко Ю. П., Астахова Т. П., Левшина Л. А., Шмаков С. Г. (2012)
Радионова С. И. - Эффективность комбинированной терапии больных фебрильной шизофренией с применением нового иммуноактивного препарата полиоксидония (2012)
Рибченко Л. А. - Визначення чутливості та специфічності алгоритмів розрахунку вірогідності носійства мутацій BRCA1 та BRCA2, Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. (2012)
Скиба Т. А. - ХОЗЛ і остеоартроз: до питання щодо патогенетичних основ коморбідності (2012)
Сухонос В. А. - Механизмы ремоделирования сердца у больных гипертонической болезнью с ожирением (2012)
Тєрьошин В. О. - Характеристика синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит В, поєднаний з хронічним панкреатитом, Кривуля І. Г. (2012)
Черкашина Л. В. - Гальванічний опір шкіри та електрошкірна чутливість у пацієнтів зі стрес-індукованими дерматозами та психогенними захворюваннями шкіри (2012)
Щеглов В. И - Возможности эндоваскулярного лечения больных с сосудистой патологией зрительного анализатора, Рыжова И. П. (2012)
Юган Я. Л. - Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих (2012)
Агафонова О. О. - Оцінка потенціалу збільшення народжуваності та генетичного тягаря в Луганській області (2012)
Баєв О. А. - Дослідження нейродинамічних та психічних функцій організму людини в світлі статевого диморфізму, Іванюра І. О., Лисенко С. Г. (2010)
Дьяченко В. Ф. - Особенности работы с медоносными пчёлами в климато-географических условиях востока Украины (из личного опыта пасечника-аматора) (2010)
Кузнєцова Г. М. - Порівняння впливу цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та їх сировина, які містять біологічно активні речовини, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Бабак О. Я. - Ефективність антигомотоксичної терапії та її вплив на цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Гришко Л. Ю. (2010)
Бабенко А. Д. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний гіпертрофічний гінгівіт (2010)
Бондаренко О. В. - Иммунные и метаболические сдвиги у спортсменов, занимающихся плаванием, Романюк К. Б., Яковлева К. В., Ясько Г. В. (2010)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксідонію на інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2010)
Мудра В. Н. - Вплив галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають проведенню дентальної імплантації (2010)
Торопчин В. І. - Особливості цитокінового профілю крові хворих на стеатоз печінки на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Фролов В. М. - Показники цитокінового профілю крові хворих на синдром психоемоційного вигорання при введенні екстракту з бджолиного підмору, Пересадін М. О., Кузнецова Л. В. (2010)
Чащева О. Г. - Стан системи інтерферону у підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шарашидзе К. З. - Клинико-иммунологические особенности задержки роста плода у беременных, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2010)
Безкоровайна І. М. - Біохімічні алгоритми розвитку вторинної неоваскулярної глаукоми (2010)
Березовська М. О. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульзний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки на тлі синдрому вигорання (2010)
Гришко Л. Ю. - Показники аденілової системи крові хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Іванова Л. М. - Вплив тіотриазоліну на показники ліпопероксидації та активність системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В., Пілієва О. В., Лях Т. О. (2010)
Кравченко І. Г. - Ендотеліальна дисфункція у хворих серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла, Педан Н. В., Черненок М. Е. (2010)
Соколова Н. А. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2010)
Трофименко О. М. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2010)
Гнатко О. П. - Шляхи оптимізації хіміотерапії туберкульозу геніталій у жінок репродуктивного віку, Юкало В. Є. (2010)
Гринчук В. А. - Эффективность депривокса в лечении тревожно - депрессивных расстройств, Романенко Д. И., Кукурекина Е. Ю. (2010)
Джахаф А. А. - Застосування сучасного комплексного фітопрепарату гастритол в медичній реабілітації хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2010)
Компанієць К. М. - Ефективність використання кораргіну в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2010)
Могилевский С. Ю. - Исследование влияния витамина В6 на состояние мембранных структур сетчатой оболочки глаза при развитии экспериментального диабета, Чуйко А. Л. (2010)
Пересадин Н. А. - Перспективы использования антигомотоксических препаратов у пациентов с рецидивирующей рожей, Фролов В. М. (2010)
Савохина М. В. - Изучение действия метакрукса на течение адъювантной болезни (2010)
Терехова Н. В. - Сучасні підходи до лікування хворих на післяпологові депресії, Григорович Г. О., Ковтонюк О. Ю. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації імуноплюсу та артіхолу на рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2010)
Бондаренко О. А. - Клинические особенности хронического панкреатита, протекающего на фоне ожирения (2010)
Журавлева Л. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: клиника диагностика, лечени (2010)
Клочков А. Е. - Особенности диагностики лекарственного панкреатита, развившегося при лечении туберкулеза легких, Губергриц Н. Б. (2010)
Киреев И. В. - Лабораторная диагностика и фармакотерапия заболеваний вызванных стрептококками, Осолодченко Т. П., Литвинова Л. О., Трищук Н. М. (2010)
Кукурекин Ю. В. - Старое - новое о типах высшей нервной деятельности, Гринчук В. А., Кукурекина Е. Ю. (2010)
Лебедь О. И. - Клиническое значение системного воспаления у больных с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких (2010)
Лещина І. В. - Особливості психічних та поведінкових розладів у студентів в сучасних умовах медичної освіти (2010)
Мозгова Т. П. - Роль конституціонального чинника у формуванні емоційно- поведінкових розладів у підлітків (2010)
Перекрестов М. Б. - Изучение пластических свойств аутосклеры и биоимплантата тутопласт® височная фасция при лечебной кератопластике у пациентов с гнойной язвой роговицы, Сухина Л. А. (2010)
Победенная Г. П. - ХОЗЛ - современные направления лечения (2010)
Тютюнник И. В. - Особенности ультразвуковой диагностики синдрома хронической тазовой боли и его лечение, Акулинин Н. В., Кукурекин Ю. В. (2010)
Христич Т. М. - Проблема неалкогольного стеатогепатиту в практиці сімейного лікаря (2010)
Shuber V. A. - Diagnoses of cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus type I, Abdullah - Al - Mamun, Shuber S. V., Tedeeva M. K., Dolgolenko O. G., Matjuchin P. V. (2010)
Пересадин Н. А. - Рецензия на книгу Германов В. Т., Лоскутова И. В., Бойченко П. К.. Словарь иммунологических терминов и определений в практике иммунолога и аллерголога / В. Т. Германов, И. В. Лоскутова, П. К. Бойченко. – Луганск: "ЧП Сувальдо", 2010. - 620 с. (2010)
Рибальченко В. К. - Рецензія на підручник "Загальна цитологія і гістологія" / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, Г. В. Островська, С. М. Гарматіна, Л. М. Пазюк, Н. О. Бузинська, І. М. Варенюк, А. С. Пустовалов, О. К. Вороніна. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 575 с., Харчук І. В. (2010)
Фролов В. М. - Рецензія на книгу Г. М. Приймака "Бджоли лікують". - Київ: Дім, сад, город, 2010. - 74 с., Пересадін М. О. (2010)
Берегова Т. В. - Рецензія на підручник для вищих навчальних закладів "Етологія (основи поведінки тварин)" / О. В. Севериновська, О. Є. Пахомов, В. К. Рибальченко. - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2010. - 290 с., Дзюбенко Н. В. (2010)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів наукового конгресу "18 Об'єднаний Європейський Гастроентерологічний тиждень", Островська Г. В. (2010)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів "Міжнародної Студентської Конференції Біонаук", м. Неймеген, Нідерланди, Ямшанова О. Ю. (2010)
Филинская Е. М. - Обзор материалов VIII международной конференции "Биоантиоксидант", г. Москва, Харчук И. В. (2010)
Линник С. О. - Впровадження сучасних принципів грудного вигодовування дітей в Україні, Дудіна О. О., Терещенко А. В. (2013)
Рингач Н. О. - Соціальні нерівності, ризики навколишнього середовища та здоров’я (2013)
Ященко Ю. Б. - Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект), Кондратюк Н. Ю. (2013)
Пішак В. П. - Аналіз поширеності природжених вад розвитку у новонароджених Чернівецької області за даними генетичного моніторингу, Ризничук М. О. (2013)
Зинченко Е. К. - Состояние церебрального кровотока на фоне артериальной гипотонии различной этиологии, Закрутько Л. И., Шептун А. Н., Маркова Т. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Стан здоров’я і медичного обслуговування національних меншин України на прикладі румунів і молдован Чернівецької області, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Леонець С. І. (2013)
Сухіна Л. О. - Особливості діагностики та клінічного перебігу хронічних рецидивних увеїтів у дітей на фоні персистуючої внутрішньоклітинної інфекції, Юліш Є. І., Лисенко Г. Г., Мальцева Л. О., Бухановська Т. М. (2013)
Чепелевська Л. А. - Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення, Крапівіна А. А. (2013)
Лехан В. М. - Методика визначення норм навантаження та штатної чисельності лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування, Гінзбург В. Г., Ламза О. Є. , Шевченко М. В. (2013)
Кочін І. В. - Організаційні та медичні аспекти екстреної медичної допомоги за умов надзвичайних ситуацій (аналітичний огляд сучасної нормативно-правової бази України), Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гут Т. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2013)
Крячкова Л. В. - Вплив чутливості охорони здоров’я на якість життя (за даними опитування пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги) (2013)
Кнут Р. П. - Організація груп взаємопідтримки та обміну досвідом для пацієнтів хірургічних відділень при планових оперативних втручаннях, Торжевська О. М., Плегуца О. М., Мороз О. М., Кукурудзяк О. С., Пендерецька О.М. (2013)
Слабкий Г. О. - Деякі аспекти формування та тенденції розвитку медико-організаційних технологій на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я України, Петриченко О. О., Лупей-Ткач С. І. (2013)
Красовський К. С. - Динаміка поширеності тютюнокуріння серед дітей та підлітків в Україні, Григоренко А. А., Андрєєва Т. І. (2013)
Красовський К. С. - Ставлення населення України до реалізації основних стратегій подолання тютюнової епідемії, Андрєєва Т. І., Григоренко А. А. (2013)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом "Акушерство та гінекологія" в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Осташко С. І., Терещенко О. В., Закрутько Л. І., Курманська Л. Г. (2013)
Закрутько Л. І. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації за напрямом "Кардіологія та ревматологія" в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Горбань А. Є., Новгородська Л. М. (2013)
Лехан В. М. - Добровільне медичне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку (2013)
Шевченко М. В. - Аналіз законодавства України та окремих країн ЄС і СНД щодо законодавчого врегулювання надання платних послуг населенню у сфері охорони здоров’я, Матюшко Є. М., Дорошенко О. О., Істомін С. В. (2013)
Піняжко Р. О. - З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки, Любінець О. В. (2013)
Сало В. М. - Перспективні напрямки розвитку зерноочисної техніки переробних підприємств, Петренко Д. І., Нестеренко О. В., Гриценко Д. О. (2011)
Ляшенко Б. А. - Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий, Лопата Л. А., Солових Е. К., Соловых А. Е., Ворона А. В. (2011)
Черновол М. І. - Дослідження впливу вмісту легуючих елементів в шихті порошкового дроту на придатність до обробки електродугових покриттів, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2011)
Сидорчук О. В. - Класифікація проектів і взаємозв’язків між ними у програмах збирання ранніх зернових культур, Тригуба А. М., Сидорчук Л. Л., Макарчук О. В. (2011)
Головач І. В. - Сучасні тенденції розвитку машин і обладнання сільськогосподарського призначення, Черниш О. М. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Диференціальні рівняння для дослідження стійкості основних рухів гнучкого двоопорного ротора з пасивними авто балансирами, Гончаров В. В. (2011)
Свірень М. О. - Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння, Солових А. Є., Солових І. К., Анісімов О. В. (2011)
Лузан О. Р. - Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника, Сало В. М., Гончаров В. В., Лузан П. Г. (2011)
Скриннік І. О. - Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб, Федотова М. О., Петренко М. М., Кислун О. А., Богатирьов Д. В. (2011)
Пархоменко Ю. М. - Визначення математичної моделі процесу формування зернового потоку на виході котушкового висівного апарата, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2011)
Мажейка О. Й. - Напряженное состояние внутренних поверхностей корпусних деталей сельскохозяйственных машин при комбинированной лазерной обработке, Маркович С. І., Чайковський О. Б. (2011)
Корж В. М. - Особливості зміцнення деталей сільскогосподарської техніки газополуменевим напиленням матеріалів з низькою теплопровідністю, Лопата В. М., Солових Е. К., Солових А. Є. (2011)
Хромов В. Н. - Восстановление и упрочнение деталей машин сверхзвуковым электродуговым напылением, Свиридов Е. М. (2011)
Носуленко В. І. - Електроерозійна головка для розмірної обробки електричною дугою непрофільованим електродом, Шелепко О. В. (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные поршневые компрессионные кольца двигателей внутреннего сгорания, Высоцкий А. С. (2011)
Пестунов В. М. - Підвищення ефективності багатошпиндельних головок агрегатних верстатів у сільськогосподарському машинобудуванні, Стеценко О. С. (2011)
Павленко І. І. - Визначення конструктивних параметрів ВПК при виконанні типових рухів свердління, Вахніченко Д. В. (2011)
Черниш О. М. - Використання умов енергетичного балансу в коливальних процесах (2011)
Пестунов В. М. - Закономірності розвитку затискних механізмів, Стеценко О. С. (2011)
Павленко І. І. - Вплив конструктивних особливостей виконання портальних роботів на продуктивність РТК, Мажара В. А. (2011)
Мартиненко С. А. - Зменшення опору повітропроводів пневматичних сівалок, Ауліна Т. М., Світецька Л. С. (2011)
Артеменко Д. Ю. - Математична модель процесу роботи клинових відвальників щік сошника секції просапної сівалки, Магопець О. С. (2011)
Косінов М. М. - Дослідження можливості підвищення якості заповнення чарунок висівного диска насінинами, Амосов В. В., Соломашенко П. М. (2011)
Васильковський О. М. - Аналітичне дослідження якості розділення зерносуміші відцентрово-пневматичним сепаратором, Гончаров В. В., Петренко Д. І., Лещенко С. М. (2011)
Осипов І. М. - Обгрунтування параметрів дозуючого пристрою до шнекового туковисівного апарата, Амосов В. В., Сисоліна І. П. (2011)
Кришкін Б. Б. - Моделювання інтенсивності експлуатації пуансонів холодного видавлювання за допомогою програмного комплексу DEFORM v.10, Мірзак В. Я., Ставерська О. Е., Черпак А. О. (2011)
Оришака О. В. - Обгрунтування параметрів установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Оришака В. О., Артюхов А. М., Кравцов А. О. (2011)
Кісільов Р. В. - Аналіз конструктивно–технологічних і кінематичних параметрів змішувачів кормів для ВРХ, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г., Матвєєва В. О. (2011)
Трушаков Д. В. - Створення конфігурацій обчислювальних комплексів з підвищеною надійністю, Мошна Д. Ю. (2011)
Скриннік І. О. - Математична модель руху насіння по каскадам зерносушарки каскадного типу, Яцун В. В., Дарієнко В. В., Богатирьов Д. В., Федотова М. О. (2011)
Кришкін Б. Б. - Моделювання довговічності роботи фрикційних муфт однокривошипних пресів (2011)
Голик О. П. - Енергозабезпечення селянських (фермерських) господарств на основі сонячної енергії в умовах Кіровоградського регіону, Жесан Р. В., Краснюк А. С. (2011)
Капелюшний Ф. М. - Відновлення посадкових місць корпусних деталей методом електроконтактного нагрівання, Калита М. М. (2011)
Мороз С. М. - Аналіз багатошарового руху зерна на нерухомій похилій робочій поверхні, Васильковський М. І., Васильковський О. М., Гончаров В. В. (2011)
Шифрин Б. М. - Линейная модель колебаний подвески шасси пневмоколесной машины (2011)
Чемерис Е. И. - Надёжность оператора-штамповщика при выполнении им операций контроля качества изделий и работы оборудования (2011)
Кузик О. В. - Методи технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей (2011)
Тихий А. А. - Методика дослідження та моделювання напружено-деформованого стану ґрунту при дії на нього робочих органів ґрунтообробних машин (2011)
Пономаренко О. В. - Робочий простір п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою (2011)
Собінов О. Г. - Автоматизація управління баштовими сушарками ТОВ "Астра" (2011)
Яременко В. В. - Діагностування гідравлічних приводів комбайнів на динамічних перехідних режимах їх функціонування – шлях до створення електронних діагностичних засобів (2011)
Струтинський С. В. - Визначення точного геометричного положення виконавчого органу просторової системи приводів (2011)
Кулешков Ю. В. - Оптимизация зубчатого зацепления шестеренного насоса с целью повышения его удельной подачи, Осин Р. А., Руденко Т. В., Красота М. В. (2011)
Анан’єва О. С. - Вербалізація квантифікатора невизначеності "few" англійської мови (2012)
Бачишина О. Б. - Мовні засоби вираження просторових відношень в українській мові (2012)
Бронських С. В. - Польовий підхід щодо вивчення лексичної системи мови у форматі дослідження "понятійного поля" (2012)
Божеску М. Г. - Зачинна фазовість та засоби її вираження у сучасній англійській мові (2012)
Бойко Я. В. - Концептуалізація естетичної оцінки у поетичному тексті (на матеріалі лірики англійського романтизму) (2012)
Бойчук О. І. - Cемантика лексеми "BRITISH" у дискурсі (2012)
Боровик Я. Ю. - Синонімічний аспект вербалізації концепту "таємниця" в українській лінгвокультурі (2012)
Бурко О. В. - Порівняльна характеристика лексико-семантичного поля "буття" в авторському дискурсі (2012)
Бялик В. Д. - Семантична транспозиція смислу лексичних одиниць в термінологічному дискурсі, Дев’ятих Ю. В. (2012)
Валеева Л. В. - Семантическая модель суггестивной метафоры (на материале рекламных текстов), Сухорукова К. В. (2012)
Волгіна О. О. - Щодо стилістичної норми в лінгвістиці (2012)
Гавриш М. М. - Розвиток фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі контамінованих фразеологізмів) (2012)
Герасименко И. А. - Семантическая структура колоратива желтый (на материале языка русского фольклора) (2012)
Гнаповская Л. В. - "Война" и "мир" в имени: диалог или противостояние? (2012)
Головань Е. О. - Про переносне значення й нереферентне вживання іменників в однині (2012)
Григорів Н. М. - Фреймовий підхід до репрезентації гендерних стереотипів (2012)
Деменчук О. В. - Регулярна багатозначність дискомфортних експерієтипів (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття української та польської мов) (2012)
Дем’янець Ю. Д. - Концепт святий та його лексикографічна інтерпретація (2012)
Денисевич О. В. - Реклама: від реакції до стимулу (2012)
Денисенко С. Н. - Роль образу у семантичній структурі фразеологічних одиниць (на матеріалі різноструктурних мов), Романчук О. В., Матвіяс О. В. (2012)
Джуматій О. О. - Англомовна вербалізація мімічного вираження базових емоцій (на матеріалі тлумачних словників) (2012)
Євенчук О. Г. - Фреймове моделювання концепту FAMILIE: предметно-центричний фрейм (2012)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвокультурний концепт "джентельменство" в творах англійської літератури ХVІІІ століття (2012)
Жорнокуй У. В. - Полюсність еротично-танатологічного концепту в українській літературі (2012)
Зайченко О. В. - Поняття "концепт", його загальна характеристика (2012)
Заньковська Г. Д. - Компонентна структура концепту конфлікт (на матеріалі лексикографічних джерел) (2012)
Заполовський М. В. - Структурно-семантичні зміни Біблійних інакомовлень у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2012)
Зимовець Г. В. - Роль античних прецедентних назв у комерційній сфері (2012)
Іванів Р. О. - Концепт "Cерце" як компонент концептосфери "Людина" та його реалізація у германських і слов’янських мовах (на матеріалі англійської та української фразеології) (2012)
Іваннікова Я. В. - "Оранжерея" фразеологічних загадок (на матеріалі українського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея") (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Аксіологічна модель "чорний-білий" в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Кантемір С. О. - Полісемія vs. Омонімія: труднощі розмежування (2012)
Капак Ю. М. - Маскулінність у компаративних фразеологічних одиницях в сучасному німецькомовному дискурсі (2012)
Карпова І. Д. - Пареміологічні парадокси як засіб створення імпліцитного заперечення (2012)
Качала О. А. - Функції власних назв у складі фразеологічних одиниць чеської мови (2012)
Качмар О. Ю. - Сучасні напрями й методи дослідження концепту "management" (2012)
Кирилюк С. В. - Семантичний рух лексеми der Weg (2012)
Климків Є. М. - Фразеологічна реалізація концепту "віра" в біблійних текстах (2012)
Ключка Н. Я. - Лесико-семантичне поле як системно-структурне утворення (2012)
Ковалюк Ю. В. - Варіантологічний аналіз фразеологізмів із онімним компонентом (2012)
Ковальчук О. П. - Типологічні особливості лексичної семантики французьклї та української мов, Ковальчук В. Д. (2012)
Козяревич Л. В. - Вербальні засоби фасцинації в англомовному дискурсі (2012)
Колейчик О. О. - Тематизація телеономного концепту "дружба" у сучасному англомовному есе "Virtual friendship and the new narcissism" (2012)
Коляда Е. К. - Соціально-філософські засади вивчення поняття "песимізм" в прощині лінгвістики, Бойчук В. М. (2012)
Копчак О. І. - Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць з компонентом-глютонімом сучасних перської і української мов (2012)
Коротких Н. Р. - Фразеологізм як рефлексивна одиниця мови (2012)
Косенко А. В. - Концепт beauty у казковому дискурсі (2012)
Костенюк В. М. - Фразові дієслова як засіб семантизації просторових відносин (на матеріалі французької мови) (2012)
Котвицька В. А. - Фіксація мовної ситуації процесу запозичування англомовних слів німецькою мовою протягом останнього десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Князян М. О. - Засоби мотивації номінації прізвиськ у Одеській області, Буткова Г. В. (2012)
Кудря О. А. - Лінгвокультурологічні особливості англійських та українських слів зі вторинною колірною номінацією (2012)
Кудрявцева О. Д. - Семантична сполучуваність прийменників у трьох функціональних стилях сучасної німецької мови (2012)
Купрікова Г. В. - Актуалізовані номени одягу і взуття в сучасній українській мові (2012)
Лисенко Л. О. - Лінгвокультурне дослідження фразеологізмів часу в українській і англійській мовах (2012)
Литвин А. А. - Формування та розвиток концепту "туризм" в англійській концептосфері (2012)
Логвиненко М. І. - Концепт-сценарій, концепт-скрипт, текстовий концепт-сценарій: проблематика тлумачення (2012)
Лук’янець Т. Г. - Інтерсеміотична комплементарність у художньому тексті (2012)
Макеєва К. С. - Про аспекти топонімічних досліджень в сучасній лінгвістиці (2012)
Максимчук О. Л. - Англомовні запозичення та їх реалізація у текстах німецької публіцистики (2012)
Маляренко І. О. - Етноархетип worldtree як архетипний шар етноконцепту bush (на матеріалі австралійських поетичних текстів) (2012)
Миколенко Т. М. - Антонімічні відношення одиниць сленгу (2012)
Мирошніченко І. М. - Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) (2012)
Мицан Д. М. - Antropocentryczna recepcja rzeczywistosci w związkach frazelolgicznych (na przykładzie polskich I ukrainskich jf) (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові (2012)
Молокова О. Ф. - Ретроспетивний можливий світ як простір розгортання текстового концепту пам’ять (на матеріалі творів П. Модіано) (2012)
Огуй О. - Християнська символіка кольору в Західній Європі Середньовіччя (на матеріалі культури і літургії) (2012)
Олійник Л. В. - Роль асоціативних образів у семантиці лексичних одиниць німецької молодіжної мови (2012)
Онуфрієва І. Л. - Дослідження актуальної та потенційної антропонімії сучасними лінгвістами: теоретичний аспект (2012)
Орел І. І. - Раціональна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (лінгвокогнітивний аспект) (2012)
Осовська І. М. - Жаргонізми в німецькомовному сімейному дискурсі (2012)
Павлюк Т. П. - Концепт "час" у порівняльних конструкціях сучасного українського поетичного мовлення (2012)
Падалка Р. М. - Структура парадигм прізвищ Слов’янщини початку ХХІ ст. (2012)
Петришин М. Й. - Семантика прикметника олігоΣ у мові гомерівського епосу (2012)
Поздняков О. В. - Лексико-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу (2012)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "міра споживання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах (2012)
Помігуєва Л. П. - Особливості структурних типів лексичної полісемії (2012)
Похилюк О. М. - Фразеологізми та евфемізми: спільне та відмінне (2012)
Рибенок В. В. - Сутність лексико-семантичних трансформацій (2012)
Самсонова О. В. - Уява як складова мікросистеми "пізнавальні процеси людини" (на матеріалі фо з компонентом-назвою рослин) (2012)
Свердан Т. П. - Перспективи досліджень етномаркованої фразеології (за матеріалами сучасних студій) (2012)
Сізова Л. В. - Категорія означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та засоби її передачі у російській мові (2012)
Silivanova I. M. - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion "present" in English and Ukrainian languages (2012)
Слюніна О. В. - Архетипний концепт земля в лінгвокультурологічному аспекті (2012)
Снєжик О. П. - Концепт mariage у ціннісно-маркованих висловленнях (2012)
Тараненко К. В. - Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови (2012)
Трофимюк О. М. - Невербальні засоби вираження емоційного стану "інтерес" (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Федорова Ю. Г. - Антропологічний маркер "contemporary woman" та його репрезентація в мовній картині світу у складі сучасної англійської мови (2012)
Халіман О. В. - Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки (2012)
Химинець М. Д. - Вербалізація концепту Америка у сучасному англійському дискурсі (2012)
Chugu S. D. - Text studies from the socio-cognitive perspective (2012)
Шевченко О. В. - Текстові концепти французької прози середини ХХ ст. (2012)
Щербина С. М. - Особливості вербалізації концептів success<>failure в англомовному релігійному дискурсі (2012)
Юрків Н. З. - Функціонування запозичень в системі лексичної синоніміки англійської мови (2012)
Юрчишин Н. Д. - Фраземно-семантичне поле "страх" в українській та німецькій мовах (2012)
Юшак В. М. - Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Ящук А. К. - Трансформація концепту "природа" в поезії М. Т. Рильського (2012)
Адамчук В. В. - Дослідження розсівання твердих мінеральних добрив в умовах вітру, Косик П. О. (2012)
Черновол М. І. - Обгрунтування технологічного процесу та конструкції машини для безкопірного зрізу гички цукрових буряків, Свірень М. О., Борис М. М. (2012)
Аулін В. В. - Трибофізичне обґрунтування зміни напружено-деформованого стану ґрунту під час дії РОГМ (2012)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження руху мотоблока з садильною машиною на схилах, Борис А. М., Василюк В. І., Усенко М. В. (2012)
Амосов В. В. - Вплив кута нахилу поверхні відбивача зайвого насіння на точність сівби, Косінов М. М., Осипов І. М., Пашинський В. А. (2012)
Абрамова В. В. - Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата, Васильковський О. М., Петренко Д. І., Сабірзянов Т. Г., Шокін М. М. (2012)
Богатирьов Д. В. - Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток, Сало В. М., Носуленко В. І., Мартиненко Д. В. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель динамічної взаємодії робочого елемента відокремлювача гички з головкою коренеплоду, Борис А. М. (2012)
Головач І. В. - Теоретичні основи взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні, Березовий М. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2012)
Кісільов Р. В. - Дослідження бітерних штифтових барабанних дозаторів грубих і соковитих кормів, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г., Павленко І. І., Свищ М. В. (2012)
Кондратець В. О. - Теоретичне обґрунтування вибору типу вітродвигуна для фермерських та індивідуальних господарств, Мацуй А. М., Жесан Р. В., Сербул О. М. (2012)
Васильковський М. І. - Аналіз процесу точного висіву насіння просапних культур і обґрунтування основних напрямків його вдосконалення, Васильковська К. В. (2012)
Лісовий І. О. - Енергетика процесу перерізання рослинних решток комбінованим сошником для прямого посіву, Бойко А. І., Свірень М. О., Пашинський В. А. (2012)
Лещенко С. М. - Експоненційна та мультиплікативна регресійні моделі процесу пневмосепарації зернових сумішей, Сало В. М., Васильковський О. М., Петренко Д. І., Кузло В. В. (2012)
Лузан О. Р. - Результати польових випробувань експериментальної сівалки прямого посіву, Сало В. М., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2012)
Лукашенко А. Г. - Систематизация структур современных микроконтроллеров для лазерных технологических комплексов, Лукашенко В. М., Юпин Р. Е., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2012)
Мачок Ю. В. - Вплив зносу елементів конструкцій сошників на їх тяговий опір, Сало В. М., Аулін В. В., Сабірзянов Т. Г., Лузан П. Г. (2012)
Мороз С. М. - Енергетичний аналіз роботи завантажувальних транспортерів зерноочисних машин загального призначення, Васильковський О. М., Філімоніхін Г. Б., Анісімов О. В. (2012)
Носуленко В. І. - Автоматизована системи управління процесом розмірної обробки дугою непрофільованим електродом-інструментом, Шелепко О. В. (2012)
Пархоменко Ю. М. - Дослідження факторів впливу на сталість норми висіву зернових культур у польових умовах, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2012)
Свірень М. О. - Обгрунтування параметрів процесу підготовки посівного матеріалу, Бакум М. В., Крекот М. М. (2012)
Петренко М. М. - Вибір форми робочих органів адаптивного розпушувача ґрунту, Марченко Т. К., Носуленко В. І. (2012)
Петренко Д. І. - Обґрунтування геометричних параметрів пруткового циліндричного барабана відцентрово-пневматичного сепаратора, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Кириченко А. М., Терещенко М. С. (2012)
Рубльов В. І. - Карти контролю якості зернових сівалок для збору даних та їх автоматичної обробки і аналізу, Опалко В. Г. (2012)
Свірень М. О. - Теоретичні дослідження процесу дозування насіння під час висіву пневмомеханічними апаратами, Петренко М. М., Богатирьов Д. В., Павленко І. І. (2012)
Кулешков Ю. В. - Перспективы повышения технического уровня шестеренных насосов, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Філімоніхін Г. Б. - До визначення умов зрівноваження швидкообертових роторів сільськогосподарських машин пасивними авто балансирами, Філімоніхіна І. І. (2012)
Заїка П. М. - Математичне моделювання руху насіння у робочому каналі вібраційно-дискового висівного апарата, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2012)
Сидоренко В. В. - Аналіз випадкових збурень і їх вплив на навантаження стрічкової зернової норії, Минайленко Р. М. (2012)
Скриннік І. О. - Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані, Яцун В. В., Дарієнко В. В., Богатирьов Д. В., Карпушин C. О., Федотова М. О. (2012)
Косінов М. М. - Удосконалення конструкції пневматичного висівного апарата з метою покращення якості сівби, Амосов В. В., Мартиненко С. А., Кириченко А. М., Віннік О. Л. (2012)
Свірень М. О. - Ідентифікація динаміки зміни урожайності поля в якості збурення, що діє в автоматизованій системі стабілізації потоку хлібної маси зернозбирального комбайну, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Підгаєцький М. М. - Адаптивне керування системами регулювання радіального розміру алмазно-абразивного інструмента, Щербина К. К., Черновол М. І. (2012)
Бондаренко Г. П. - Працездатність дисків тертя тракторних коробок передач з перемиканням під навантаженням (2012)
Павленко І. І. - Компютерний аналіз кінематичних схем промислових роботів, Сабірзянов Т. Г., Попруга П. В. (2012)
Горобей В. П. - Методика лабораторных исследований сошников для энергосберегающих технологий посева семян зерновых культур, Москалевич В. Ю. (2012)
Мельніченко М. М. - Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу "дельта", Валявський І. А., Кропівний В. М. (2012)
Райхман Д. Б. - Роторная косилка, навешиваемая фронтально на самоходное шасси типа Т-16М, Горобей В. П. (2012)
Скібінський О. І. - Визначення величини робочого об'єму героторних гідромашин з епіциклоїдальною цівковою передачею внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А., Заярна А. В. (2012)
Бугайов О. А. - Система автоматичного моніторингу параметрів техногенно небезпечних об’єктів, Колесник В. Т. (2012)
Кулешков Ю. В. - Физическая и математическая модели повышения давления рабочей жидкости в шестеренном насосе, Кулешкова К. Ю., Руденко Т. В., Красота М. В. (2012)
Рингач Н. О. - Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди (2013)
Дудіна О. О. - Сучасний стан захворюваності вагітних і новонароджених (2013)
Ціборовський О. М. - Стан здоров’я та медичного обслуговування кримських татар і населення АР Крим, Мустафаєва Л. А., Білялов С. І. (2013)
Чепелевська Л. А. - Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект, Ященко Ю. Б. (2013)
Лехан В. М. - Обґрунтування нормативів навантаження на лікарів стаціонарних відділень оториноларингологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, Гінзбург В. Г., Ламза О. Є., Шевченко М. В. (2013)
Пономаренко А. М. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. у хірургічних стаціонарах України, Салманов А. Г., Марієвський В. Ф. (2013)
Шкробанець І. Д. - Особливості диспансеризації та реабілітації дітей з неврологічною патологією, Ковтюк Н. І. (2013)
Мустафаєва Л. А. - Медичний центр з обслуговування депортованих народів Криму: досвід і перспективи роботи, Аблаєва М. Т., Ціборовський О. М. (2013)
Крапівіна А. А. - Ставлення лікарів до забезпечення гендерної рівності у сфері охорони здоров’я України (за даними соціологічного дослідження) (2013)
Лехан В. М. - Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я, Надутий К. О., Шевченко М. В. (2013)
Шкробанець І. Д. - Медичний менеджмент в умовах реформування системи охорони здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Матюха Л. Ф. - Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні, Надутий К. О., Кондратюк Н. Ю. (2013)
Лобас В. М. - Методологія реформування системи охорони здоров’я за кластерним підходом, Вовк С. М., Шутов М. М. (2013)
Ситенко О. Р. - Політика ЗДВ-21: шляхи реалізації в Україні (2013)
Матюшко Є. М. - Засади формування державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, які містять наркотичні, психотропні, сильнодіючі, отруйні речовини, прекурсори, Тищенко Н. В., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Россол К. О. (2013)
Скороход А. В. - Можливості запровадження добровільного медичного страхування в Україні (2013)
Охромий Г. В. - Новые методологии и критерии контроля эффективности действующей в Украине комплексной программы "Физическое воспитание – здоровье нации", Касюга А. Н. (2013)
Сміянов В. А. - Особливості застосування внутрішнього аудиту в закладах охорони здоров’я (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз захворюваності на грип населення України за 2009–2013 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз епідемічної ситуації щодо зооантропонозів в Україні за 2011–2012 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Миронюк І. С. - Оціночна чисельність людей, що живуть з ВІЛ, у Закарпатській області як інструмент планування заходів протидії епідемії (2013)
Барановський О. І. - Ризики і загрози у функціонуванні центробанків (2014)
Тридід О. М. - Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері, Кавун С. В. (2014)
Машарский А. A. - Монетарная политика банка Латвии в контексте текущего кризиса и перспектив вступления Латвии в еврозону (2014)
Гірченко Т. Д. - Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків, Стороженко О. О. (2014)
Красноперова Т. Я. - Банки с иностранным участием в уставном капитале как элемент банковской системы Российской Федерации: проблемы адекватности целям инновационного развития (2014)
Лазня А. В. - Методологічні підходи до проведення стрес-тестування банківської системи України (2014)
Osadchiy I. A. - The main directions of the reorganization of banks in Ukraine (2014)
Соколенко К. О. - Методи організації банківського кредитування (2014)
Жигадло І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України, Балянт Г. Р. (2014)
Череп А. В. - Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку, Коробов О. О. (2014)
Волкова Н. І. - Оцінка конкурентоздатності банку, Стегнієнко М. О. (2014)
Медведєва І. Б. - Місце діагностування банкрутства банку в антикризовому управлінні та банківському нагляді, Казакова К. Г., Черепаха В. В. (2014)
Юхименко Т. В. - Теоретичні засади інноваційного розвитку банківської системи (2014)
Вірченко В. В. - Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу (2014)
Ажмуратова М. А. - Показатели, оценивающие эффективность долговой политики субъектов Россиской Федерации, Сангинова Л. Д. (2014)
Орєхова К. В. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кришталь Г. О. - Оцінка фінансового стану позичальника – фізичної особи в комерційному банку (2014)
Лещенко Е. В. - Организация адаптивного управления конкурентоспособностью предприятия (2014)
Овсюк Н. В. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в контексті застосування вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Азаренкова Г. М. - Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності, Бондаренко І. Ю., Азаренков С. Г. (2014)
Kuznichenko V. M. - Continuous linear model of international trade (2014)
Котелевська Ю. В. - Оптимізація кредитного портфеля банку із застосуванням ієрархічної моделі обгрунтування прийняття багатокритеріальних рішень, Гадецька С. В., Глушко О. В. (2014)
Хайлук С. О. - Поняття ефективності банківської системи та методи її оцінки (2014)
Золотарева О. А. - Коллективные формы инвестирования: возможные направления и перспективы развития в постсоветских экономиках, Друк В. Ю. (2014)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи франчайзингу на страховому ринку (2014)
Новак С. М. - Еволюція світової валютної системи (2014)
Колодізєв О. М. - Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання, Гонтар Д. Д. (2014)
Андрейків Т. Я. - Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні (2014)
Лезговко А. М. - Механизмы развития рынка перестрахования посредством слияний и конвергенций (2014)
Жердецька Л. В. - Методичні підходи до оцінки впливу системних ризиків на банківський сектор економіки України, Осика А. А. (2014)
Пшик-Ковальська О. О. - Застосування системного підходу до формування механізму взаємодії учасників іпотечних відносин, Розман Т. І. (2014)
Краснова І. В. - Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор, Ластівка Ю. Е. (2014)
Гойхман М. І. - Вплив банківської системи України на структуру й розвиток національної економіки (2014)
Багратян А. Г. - Оценка структуры системы финансового посредничества постсоветских стран и США (2014)
Жосан Г. В. - Розрахунок загальних показників соціальної відповідальності підприємства за складовими (2014)
Фрадинський О. А. - Історичні, організаційні та правові аспекти діяльності митної служби Республіки Таджикистан (2014)
Титул, зміст (2014)
Иванов В. Г. - Сжатие изображения текста на основе статистического анализа и классификации вертикальных элементов строки , Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Безкровный М. М. - Исследование точности оценки местоположения небесных объектов на ПЗС-кадрах, Саваневич В. Е., Соковикова Н. С., Мовсесян Я. С., Погорелов А. В., Дашкова А. Н., Дихтярь Н. Ю., Брюховецкий А. Б., Михайлова Л. О. (2014)
Андрущенко Д. М. - Метод авторизации через интернет для защиты shareware программ, Козина Г. Л. (2014)
Горбійчук М. І. - Застосування концепції адаптивного клієнта в комп’ютерній системі технічної діагностики, Слабінога М. О. (2014)
Кушниренко О. А. - Повышение помехоустойчивости "скользящего" корреляционного алгоритма распознавания печатных символов, Садченко А. В., Троянский А. В. (2014)
Жученко О. А. - Дослідження системи керування процесом екструзії полімерів в умовах дії збурень, Анікеєв О. О. (2014)
Горбійчук М. І. - Паралелізм алгоритму синтезу моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів, Медведчук В. М., Пашковський Б. В. (2014)
Мирошников В. В. - Моделирование качки судна при разных условиях загрузки, Нестеренко В. Б., Завальнюк И. П., Завальнюк О. П. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Владимирский Э. И. - Дробная структура "перемешивание – транспорт" как открытая система, Исмайлов Б. И. (2014)
Куценко А. С. - Системный подход к математическому моделированию тепловых процессов зданий, Коваленко С. В., Товажнянский В. И. (2014)
Кучерук В. Ю. - Статистичні моделі тривалості машинного доїння на групових доїльних установках, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Могила І. А. - Вплив параметрів мурашиного алгоритму на розв’язок задачі комівояжера, Лобач І. І., Якимець О. А. (2014)
Слесаренко А. П. - Управление тепловыми процессами при точном учёте геометрической информации с помощью S-функций, Журавлев Ю. В. (2014)
Заболотній С. В. - Застосування розкладу в просторі з порідним елементом для вирішення задач ймовірнісної діагностики (2014)
Касьянов В. А. - Субъективный риск для предметных и рейтинговых предпочтений (2014)
Donchenko V. - Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business, Nazaraga I., Tarasova O. (2014)
Шевченко Ю. С. - Математична модель шуму транспортних потоків (2014)
Лановой А. Ф. - Моделирование поведения толпы на основе дискретно-событийного мультиагентного подхода, Лановой А. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Обух І. Я. - Інваріантний до температури довкілля термоанемометр для побудови газових лічильників, Яцук Ю. В., Олеськів Т. М. (2014)
Ларін В. Ю. - Способи контролю параметрів руху шахтних підйомних машин (2014)
Антоненков Д. А. - Средства получения информации о параметрах взвеси, основанные на обработке фотоизображений (2014)
Подчашинський Ю. О. - Компенсація динамічних похибок відеозображень з вимірювальною інформацією на основі штучних нейронних мереж, Шаповалова О. О., Шавурський Ю. О. (2014)
Величко А. Ф. - Оконная коррекция при формировании временных реализаций узкополосного, нормального случайного процесса, Величко Д. А., Вичкань А. В., Нетребенко К. В. (2014)
Анохин М. А. - Метод распознавания подвижных объектов по их видеоизображениям (2014)
Тымкович М. Ю. - Способ реконструкции интактной поверхности хирургических доступов, Аврунин О. Г., Фарук Х. И. (2014)
Еремеев Б. Н. - Разработка программного комплекса для моделирования параллельных процессов работы сердца (2014)
Ерохин А. Л. - Объективное оценивание функции носового дыхания по риноманометрическим данным, Захаров И. П., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського