Бєлова О. І. - Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості (2013)
Плакида С. І. - Сутність поняття "послуга": теоретичні аспекти (2013)
Крупа О. В. - Підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу (2013)
Гайдабрус Н. В. - Оцінка якості рівня логістичного сервісу (2013)
Безродна С. М. - Оцінка якості продукції та послуг на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Зінченко О. А. - Теоретичні аспекти фінансового управління пасивами банку, Морозенко А. А. (2013)
Скоцик В. Є. - Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств (2013)
Рудь Л. П. - Особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Маринчак Л. Р. - Удосконалення якості депозитних продуктів та послуг як вагомий аспект модернізації депозитної діяльності українських банків (2013)
Дробніцька О. Р. - Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів (2013)
Євенко Т. І. - Банкрутство комерційних банків: причини виникнення та шляхи запобігання (2013)
Васільєва Л. М. - Виникнення і розвиток подвійної бухгалтерії (2013)
Левченко В. П. - Експрес-оцінка діяльності страхової компанії (2013)
Скрипник Н. В. - Управлінський аналіз як функція обліково-аналітичної системи, Рилєєв С. В. (2013)
Прокопчук О. А. - Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Здреник В. С. - Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві (2013)
Матвійчук М. З. - Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві (2013)
Черниш С. С. - Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності (2013)
Хомка В. М. - Особливості організації бухгалтерського обліку землі (2013)
Мельник Н. Г. - Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення, Сисюк С. В. (2013)
Рябенко Г. М. - Щодо економічної сутності витрат та їх класифікації, Резніченко Ю. С. (2013)
Кірсанова В. В. - Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів, Пеліпадченко Д. О. (2013)
Пирець Н. М. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку основних засобів, Псюк Ю. А. (2013)
Ващенко Н. В. - Чинники формування та ефективності використання потенціалу оборотних активів підприємства, Максимович Ю. І. (2013)
Сак Т. В. - Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції (2013)
Журавель М. Ю. - Проблеми визначення сутності економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2013)
Шовкова О. А. - Організація процесів просування продовольства засобами інтернет-технологій (2013)
Анотації (2013)
Малаксиано Н. А. - Использование многокритериальных оценок для уменьшения рисков при планировании ремонтов и замен сложного портового оборудования, функционирующего в условиях неполностью определенного грузопотока (2013)
Михайлова Ю. В. - Влияние морской туристической ренты на формирование доходов круїзного оператора (2013)
Самойловская В. П. - Об оценке влияния контролирующих процедур в сфере государственного регулирования внешней торговли, Питерская В. М. (2013)
Онищенко С. П. - Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции, Сираев А. Р. (2013)
Фрасинюк Т. И. - Система безопасности мореплаванияв стратегии борьбы с современным пиратством (2013)
Сударев В. А. - Маркетингові та виробничі чинники ефективної діяльності морського порту (2013)
Акимова О. В. - Метод оценки влияния факторов на эффективность работы трампового тоннажа в различных формах эксплуатации (2013)
Акимова О. В. - Концептуальный анализ понятий "Морской круиз" и "Морская перевозка", Стеба А. А. (2013)
Макушев П. А. - Тренажер для составления планов обработки судов в порту (2013)
Мошнянский А. А. - Информационные технологии на водном транспорте, Мошнянский А. Ф., Чумак О. А. (2013)
Мурадьян А. О. - Анализ емкости склада перевалочного комплекса (2013)
Сильванская Г. Н. - Кластерный подход к позиционированию в туризме, Попович А. В. (2013)
Тихонин В. И. - Об особенности использования площади складов при хранении навалочных грузов (2013)
Філіппова О. В. - Аналіз основних положень стратегії розвитку морської портової інфраструктури Росії, Решетков Д. М. (2013)
Чирко Н. Р. - Управление качеством на морском транспорте (2013)
Яременко В. А. - Визначення технологічних параметрів причального фронту контейнерного комплексу в сучасних умовах (2013)
Автори збірника (2013)
Галкін О. Ю. - Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини (2012)
Голуб Н. Б. - Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів (метаболізм) у Chlorella vulgaris, Бунча В. Ю. (2012)
Горобець С. В. - Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини, Горобець О. Ю., Сівенок Д. В., Чиж Ю. М. (2012)
Дехтяренко Н. В. - Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2012)
Іванова Т. С. - Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті, Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю. (2012)
Калініченко К. В. - Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод, Ніковська Г. М., Ульберг З. Р. (2012)
Клечак І. Р. - Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Coriolus Quel, Антоненко Л. О. (2012)
Корчуганова О. М. - Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду, Абузарова К. Р., Зарайська О. С., Курса Н. Є. (2012)
Маніло М. В. - Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2012)
Рихлюк О. М. - Вплив концентрації глюкози у поживному середовищі на біосинтез рекомбінантного аналога білка gp 120 ВІЛ-1, Горлов А. Ю. (2012)
Самаруха І. А. - Способи формування біоплівки мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю, Білім Ю. С., Михайленко О. А. (2012)
Тодосійчук Т. С. - Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів – продуцентів біологічно активних речовин, Гордєєв Д. А., Іздебська Т. І., Яремчук С. М. (2012)
Типлинська К. В. - Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю. (2012)
Щурська К. О. - Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2012)
Барбаш В. А. - Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового, Трембус І. В., Оксентюк Н. М. (2012)
Векшин В. О. - Визначення стабільності нанесеного платинового каталізатора селективного відновлення оксидів нітрогену, Родін Л. М., Лобойко В. О., Доценко А. Д. (2012)
Колбасова І. Г. - Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn, Лінючева О. В., Воробець В. С. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Півоваров О. А. - Кінетика розчинення дорогоцінних металів у плазмохімічно активованих розчинах, Воробйова М. І. (2012)
Потаскалов В. А. - Триядерні комплекси Co (III) з триетаноламіном, Потаскалова Н. І., Зульфігаров А. О., Андрійко О. О. (2012)
Спасьонова Л. М. - Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію, Павленко В. М., Корнілович Б. Ю., Рудий А. І. (2012)
Феденко Ю. М. - Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
Чигиринець О. Е. - Протикорозійні властивості шишок хмелю, Гальченко Г. Ю., В. І. Воробйова, Пилипенко Т. М., Ліпатов С. Ю. (2012)
Євтухова Т. А. - Формування особистості дитини у сучасному медіа просторі: соціально-філологічний аспект (2013)
Жаровцева Т. Г. - Формування медіа-культури батьків як складова сучасного інформаційно-виховного простору (2013)
Кужільна Л. В. - Вплив сучасного медіа простору на інформаційний метаболізм суспільства й особистості (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників), Кужільна М. О. (2013)
Линдіна Є. Ю. - Феноменологія мовленнєвої діяльності в працях Є. Ф. Соботович (2013)
Сітцева М. В. - Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору (2013)
Хилько Н. Ф. - Роль языковой культуры и образования в сохранении этнокультурного наследия сибирских украинцев в условиях билингвизма (2013)
Хомич О. О. - Особливості становлення медіаосвіти в Україні (2013)
Аль-Хамадані Н. Д. - Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку (2013)
Барна Х. В. - Діагностика ціннісного ставлення до книги у старших дошкільників (2013)
Брежнєва О. Г. - Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект (2013)
Гензур Г. М. - Вплив мультфільмів на формування моральних якостей старших дошкільників (2013)
Георгян Н. М. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі засвоєння рухів, Садова Т. А. (2013)
Дронова О. О. - Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Використання інтернет-технологій в природоохоронному вихованні старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Єпіхіна М. А. - Образ жінки-матері у вітчизняних та закордонних мультфільмах (2013)
Іншаков А. Є. - Двомовність у дошкільних навчальних закладах, Іншакова І. Є. (2013)
Кондратенко Р. В. - Виховання креативності в старших дошкільників у процесі медіаосвіти (2013)
Олійник О. М. - Використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (2013)
Просенюк А. І. - Використання інформаційних засобів у вихованні інтересу до літератури в сім’ї (2013)
Рего Г. І. - Розвиток мовної особистості дитини дошкільного віку в полікультурному просторі Закарпаття (2013)
Роман С. В. - Контекстне формування медіаосвітніх умінь і еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Рыжкина А. А. - Значимость концепта "семья” в преподавании китайского и английского языков детям дошкольного возраста (2013)
Соцька О. П. - Передумови реалізації медіа-простору сучасного дошкілля (2013)
Вєнєвцева Є. В. - Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування білінгвальності майбутніх викладачів в умовах кросс-культурних комунікацій (2013)
Зданевич Л. В. - Особистісно зорієнтовані технології у підготовці майбутніх вихователів у ступеневому ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми (2013)
Коркішко О. Г. - Дидактичний потенціал електронного підручника в системі підготовки майбутнього педагога, Саяпіна С. А. (2013)
Косогова Л. М. - Проектування інформаційного мовного простору в підготовці майбутніх судноводіїв (2013)
Лапшина І. М. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх вихователів дошкільних закладів з урахуванням умов полімовного середовища (2013)
Ліннік О. О. - Герменевтичний підхід в організації інформаційно-комунікативного середовища ВНЗ (2013)
Нікуліна О. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів (2013)
Соннова М. В. - Вплив сучасного медіа простору на формування громадянської культури майбутнього педагога (2013)
Андрєєва О. М. - Формування професійного іміджу педагога в процесі підготовки студентів педколеджу (2013)
Вострякова Н. В. - Використання коміксу у навчально-виховному процесі (2013)
Пісоцька Л. С. - Використання комп’ютерних технологій у контексті удосконалення професіоналізму керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Челомбитько Т. Л. - Медиаобразование – педагогам, Рыбина Ю. А. (2013)
Шматченко Г. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників (2013)
Курінна С. М. - Особливості системи соціально-педагогічної підтримки дитинства і подолання соціального сирітства в Україні (2013)
Рібцун Ю. В. - Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я (2013)
Тарасун В. В. - Модель формування мовної особистості дитини з особливостями в розвитку (2013)
Малькова М. О. - Педагогічна парадигма французького філософа К. А. Гельвеція про виховання людини (2013)
Ярославцева Л. А. - Ідеї дитиноцентризму в теорії і практиці вітчизняної педагогіки на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Гойчук А. Ф. - До питання про тлумачення термінів "патоген", "паразит", "збудник хвороби", Розенфельд В. В. (2012)
Олексійченко Н. О. - Прогнозування ефекту гетерозису у гібридів шовковиці (2012)
Фучило Я. Д. - Особливості росту хвойних інтродуцентів в умовах українських карпат, Сбитна М. В. (2012)
Бровко Ф. М. - Сучасні проблеми та здобутки лісової рекультивації відвальних ландшафтів в Україні (2012)
Зібцев С. В. - Охорона лісів від пожеж у світі та в україні – виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитку, Борсук О. А. (2012)
Каганяк Ю. Й. - Продуктивність різновікових букових деревостанів північно-східного мегасхилу Карпат (2012)
Лакида П. І. - Динаміка біопродуктивності лісів Шацького національного природного парку, Сахарук Г. А. (2012)
Малюга В. М. - Принципи формування екологічної мережі України, Юхновський В. Ю. (2012)
Головач В. М. - Вплив технологічних факторів на інтенсивність нагріву пиломатеріалів у конвективних сушарках (2012)
Коваль В. С. - Торцеве розтріскування пиломатеріалів та його попередження (2012)
Коваль Я. В. - Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів: критерії, механізми формування і використання (2012)
Пінчевська О. О. - Прогнозування якості сушіння пиломатеріалів з вільхи (2012)
Сірко З. С. - Вплив переднього кута різця на процес різання (2012)
Афонин А. А. - Динамика нарастания лидерных побегов сеянцев ивы шерстистопобеговой (salix dasyclados Wimm.) (2012)
Білоус С. Ю. - Біотехнологічні аспекти розмноження великовікового дерева дуба Максима Залізняка в умовах in vitro (2012)
Гвоздяк Р. І. - Аутомікрофлора насіння сосни звичайної та її системна взаємодія: теоретико-прикладний аспект, Гойчук А. Ф., Розенфельд В. В. (2012)
Гнатів П. С. - Евтрофікація трасформованих екотопів за показниками азотного й фосфорного живлення деревних рослин (2012)
Бровко Ф. М. - Маслинка вузьколиста у культурфітоценозах відвальних ландшафтів України (2012)
Дебринюк Ю. М. - Штучні насадження larix decidua Mill. як прототип плантаційних лісових культур у західному регіоні України (2012)
Лакида П. І. - Роль лісів у екологічній стабілізації довкілля в регіоні м. Біла Церква, Ковалевський С. С. (2012)
Мєшкова В. Л. - Наукові й виробничі проблеми захисту лісу (2012)
Олексійченко Н. О. - Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків на території Центральнопридніпровської височинної області, Гатальська Н. В. (2012)
Зражва С. Г. - Особливості розташування і можливості використання сировинних ресурсів деревини дуба АР Крим у технологічних процесах виноробства (2012)
Коваль В. С. - Закономірності процесу сушіння в торцевій зоні пиломатеріалів, Коваль Т. В. (2012)
Малахова О. С. - Тенденції розвитку виробництва гнутоклеєних елементів зі шпону, Панчук В. В. (2012)
Сірко З. С. - Енергія диспергування лакової плівки та деревини (2012)
Пішов із життя (2012)
Гаман П. І. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту: 20 років діяльності на кордоні тисячоліть, Савченко С. О., Мітла А. І. (2012)
Білик С. О. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – 20 років разом (2012)
Задорожний І. С. - Уроки реформ 19-го і 20-го століть в аграрному секторі господарювання, Задорожний С. В., Козловська С. Г. (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Економіко-політичні погляди П. Столипіна та їхнє відображення у сучасній науковій думці, Шевченко Н. В. (2012)
Дашевська О. В. - Нефтяные кризисы в мировой экономике, Бабалов Т. Р. (2012)
Дмитрук Б. П. - Проблеми та напрямки удосконалення управління газотранспортною системою України, Гирник Л. В. (2012)
Десятніков І. В. - Стан та перспективи розвитку туризму в Україні, Десятніков О. В. (2012)
Щоголєва І. В. - Управління якістю дестинації як фактор забезпечення сталого розвитку туризму в Україні (2012)
Алєксєєва Н. І. - Класифікація базових стратегій зростання підприємства (2012)
Сушко Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку консалтингу в готельно-ресторанному бізнесі (2012)
Єфимчук В. М. - Напрямки та тенденції нарощування обсягів виробництва і споживання молока, Непомняща Т. С. (2012)
Гордуз М. О. - Реалії та захист персональної інформації в Україні, Прокопенко В. В. (2012)
Шульга В. І. - Проблеми та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Макарчук О. Г. - Теоретичні та практичні аспекти застосування методу системи збалансованих показників (2012)
Валінкевич Н. В. - Визначальні характеристики організаційної модернізації функціонування та розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Левченко В. П. - Математична формалізація оптимальної стратегічної поведінки страховика з точки зору державного нагляду (на основі аналізу Карно) (2012)
Тарасенко С. І. - Дивідендна політика та вартість компанії (2012)
Казарінов Д. В. - Міжнародний досвід регіональної валютної інтеграції (2012)
Коробка Р. В. - Критерії та умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку України (2012)
Summary (2012)
Наші ювіляри (2012)
Запрошуємо авторів до співпраці (2012)
Бочнярц А. - Кібермоббінг – виклик для сучасної освіти, Грабовіч А. (2013)
Samuylo M. A. - Use of Modern Information Technologies in Education, Samuylo B. A., Buchak A. (2013)
Кубанов Р. А. - Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання (2013)
Мардахаев Л. В. - Информационные технологии и их влияние на образовательный процесс (2013)
Buchak A. - Cartoon Heroes as Health Behaviour Models, Samuylo M. A., Samuylo B. A. (2013)
Gvodzik B. - Media in Perception of Children with Sensory Integration (2013)
Kowaluk-Romanek M. - The Child in the World of Electronic Media – Opportunities and Threats, that are Two Sides of the Coin, Bieganowska A. (2013)
Tomme-Jukevitsa I. - Problems of the Research on the Bilingual Preschoolers’ Language (2013)
Tushyn’ska-Bogutska W. - Using the Internet Versus Enhancing the Signs of Personality Disorganisation in the Artwork of Early-school Children, Bogutski J. (2013)
Алєко О. А. - Проблема формування соціального досвіду дошкільників під впливом медіапростору (2013)
Гавриш Н. В. - Про результати підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою "Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу”, Велика О. В., Кіндрат І. Р., Лащонова І. А. (2013)
Гавриш Н. В. - Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості дітей, Клокова Г. А. (2013)
Колеснік Є. І. - Формування особистісних якостей громадянина-патріота та основні його принципи (2013)
Комарова И. А. - Теоретико-методические подходы к разработке модели поликультурного воспитания дошкольников (2013)
Крюкова О. І. - Психолого-педагогічні характеристики художнього сприймання дітьми музики в умовах сучасного медіопростору (2013)
Кузьо О. Г. - Вплив інформаційного простору на розвиток дитини дошкільного віку: погляд батьків (2013)
Лопатіна Г. О. - Вивчення особливостей діалогічного мовлення молодших дошкільників у білінгвальному середовищі (2013)
Михеева Е. И. - Игра как средство гармонизации отношения ребенка-дошкольника к себе и к миру (2013)
Порядченко Л. І. - Особливості навчання дітей 5 – 6-річного віку опису (2013)
Резнік Н. В. - Мас-медіа технології у вивченні іноземної мови, Ткачова О. О. (2013)
Федічева Н. В. - Негативний вплив мультфільмів на свідомість дітей, Щаблева А. М. (2013)
Чепіга І. В. - Шкільні об’єднання за інтересами як соціально-педагогічне середовище громадянської соціалізації старших підлітків (2013)
Ярита І. І. - Використання здоров’язберігаючих технологій в умовах ДНЗ (2013)
Бєлих О. С. - Ціннісно-потребнісна сфера як фактор духовного формування студентської молоді (2013)
Гринько В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання методу проектів (2013)
Кокнова Т. А. - Сучасний досвід формування професійних якостей в майбутніх перекладачів (2013)
Рашидов С. Ф. - Ціннісна свідомість сучасного студентства та проблеми її виховання (2013)
Бондаренко Т. М. - Веб-квест технологія як засіб активізації самостійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Желанова В. В. - Використання відеозасобів у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Карпинская Н. В. - Аксиологическая основа формирования ноосферного компонента личности будущего учителя начальной школы (2013)
Луценко І. В. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Мазурік О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови до взаємодії з учнями початкових класів (2013)
Марініч Н. В. - Вивчення основ соціальної педагогіки як модель формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього педагога, Козирєва О. А., Шварцкопф Е. Ю., Платоненко А. І. (2013)
Фуклєва Г. О. - Вирішення внутрішніх протиріч як передумова до подальшого професійного та особистісного розвитку вчителів іноземної мови у закладах післядипломної освіти, Мільченко О. С. (2013)
Чепіга В. Т. - Українська духовна музика як історико-культурний та виховний феномен, Чугай С. М. (2013)
Ясько О. М. - Застосування ресурсу Інтернет для розвитку комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Андрєєв Ю. М. - Моделювання руху вільного твердого тіла в невагомості, Андрєєва Т. А., Василюк В. І. (2013)
Воробйов Ю. С - Задачі забезпечення динамічної міцності відповідальних елементів сучасних конструкцій, Чернобривко М. В., Романенко В. Н., Овчарова Н. Ю. (2013)
Чернобривко М. В. - Власні коливання обтічників ракет-носіїв, Аврамов К. В., Романенко В. М., Тонконоженко А. М., Батутіна Т. Я. (2013)
Сметанкіна Н. В. - Дослідження акустичних полів гідродинамічних випромінювачів у замкнених областях, Сметанкін В. О. (2013)
Стадник О. М. - Застосування відносних декартових координат для складного руху сферичного маятника, Періг О. В., Дериглазов О. І. (2013)
Хромов Є. В. - Аналіз коливань системи з рухливим фрикційним зв'язком і постійним коефіцієнтом тертя, Хромов В. Г. (2013)
Бохонський О. І. - Функціонал оптимального переміщення об'єкта, Круговой О. М. (2013)
Литвинов О.І. - Моделювання пружних коливань приводу складних машин, Василюк В.І. (2013)
Ярошевич Т. С. - Динаміка розбігу вібраційних машин з двома дебалансними збудниками, що самосинхронізуються, Силивонюк А. В., Ярошевич М. П. (2013)
Рахманов С. Р. - Математична модель динаміки привода автоматичного стану з урахуванням взаємодії робочих валків з гільзою, що деформується, Вишинський В. Т. (2013)
Непомнящий О. В. - Метод жорсткостей в розрахунках каротажних кабелів, Чаюн І. М. (2013)
Бохонський О. I. - Вiдновленi функціонали як критерії оптимальності управлінь переносним рухом деформiвних об’єктів, Вармiнська Н. I. (2013)
Самідов Х. С. - Експериментальна установка й методи експериментального дослідження динаміки машин, Мустафаев Х. Д. (2013)
Костенко Ю. В. - Віброударні системи: визначення періодичних режимів руху, Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А. (2013)
Міхайлуца О. М. - Аналіз впливу пружного прошарку на динамічну поведінку складової конструкції (2013)
Мамаєв Л. М. - Експериментальні дослідження геометричної стійкості кабелів управління, Кабаков А. М., Пабат А. І. (2013)
Свіргун В. П. - Квазіоптимальний закон управління крановим візком, Свіргун О. А. (2013)
Чигіринський В. В. - Нові підходи рішення динамічних задач в обробці металів тиском, Шейко С. П., Плахотнік В. В. (2013)
Никогосян В. Е. - Діагностика вестибулярного апарата людини по біомеханічному взаємозв'язку амплітуд купули й ністагму ока, Арутюнян М. Г. (2013)
Фірстов С. О. - Пружні та втомні властивості деформованих сплавів системи Ti-Si, Кулак Л. Д., Луговський Ю. Ф., Кузьменко М. М., Ульянчич Н. В. (2013)
Корж М. О. - Значення розподілу напруг в кістковій тканини навколо компонентів ендопротеза кульшового суглоба для стабільної фіксації імплантату, Танькут В. О., Філіпенко В. А., Танькут О. В., Підгайська О. О., Жигун А. І. (2013)
Гайнулліна Я. М. - Особливості розрахунку сферичних імплантуючих конструкцій оболонкового типу, Калінін М. І., Поляков О. М. (2013)
Пахалюк В. I. - Вдосконалення конструкції голівки тотального ендопротеза кульшового суглоба, Калінін М. І., Іванов Є. М., Сенечкін В. С. (2013)
Кулак Л. Д. - Фазові і структурні перетворення у литих сплавах системи Ti-Nb-Si при загартуванні, Хоменко Г. Є., Дацкевич О. В., Кузьменко М. М., Пучкова В. Ю. (2013)
Шейкін С. Є. - Про вибір змащувальної рідини для триботехнічних випробувань пар тертя штучних суглобів, Єрмаков С. Ф., Цеханов Ю. О., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. (2013)
Шидловський М. С. - Застосування уніфікованих характеристик деформування систем остеосинтезу в біомеханічних дослідженнях, Лакша А. М., Шпак Д. Ю. (2013)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л. (2013)
Шидловський М. С. - Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи, Савичук А. О. (2013)
Луговський Ю. Ф. - Сталі злами й оцінка тріщиностійкості деформованих титанових сплавів системи Tі-Sі, Кулак Л. Д., Кузьменко М. М., Ульянчич Н. В. (2013)
Красовський В. Л. - Вплив умов закріплення торців оболонки на її поведінку при осьовому стиску та поперечному локальному впливі, Марченко В. А. (2013)
Гутиря С. С. - Номінальні напруження в трубчастих осях при розвитку поверхневих втомних тріщин, Хомяк Ю. М., Аріза де Мігель Й. (2013)
Хромов В. Г - Вдосконалення засобів вимірювання ступеня преформації гвинтових елементів сталевих канатів, Хромов І. В. (2013)
Лавриненко В. Ю. - Математичні моделі процесу ударного деформування на молотах, Феофанова А. Е., Семенов Е. И. (2013)
Ткачук М. А. - Чутливість прочностних та жорсткостних характеристик тонкостінних елементів машинобудівних конструкцій до нерівномірної зміни товщини, Литвиненко О. В., Ткачук Г. В., Грабовський А. В. (2013)
Пономаренко О. М. - Концентрація напружень у безмежній пластині з двома круговими отворами, з'єднаними тріщиною, при розтягу під кутом до лінії центрів отворів (2013)
Шевченко В. Г. - Розподіл нормального тиску на площадці контакту при коченні жорсткого циліндра по пружно-пластичному півпростору, Попович О. Г. (2013)
Теліпко Л. П. - Напружено-деформований стан великогабаритних вузлів машин металургійного комплексу, Манько В. М. (2013)
Годжаєв З. А. - Дослідження трибологічних властивостей i випробування на довговічність стійкості спрацювання наноструктурованих поверхонь МДО-композітів на алюмінієвих сплавах, Зайцев С. Д., Сумiнов I. В., Сомов О. В. (2013)
Сидоренко М. В. - Обґрунтування методики аналізу залишкових напружень в кранових металоконструкціях та деталях на основі когерентної оптики, Лятуринський В. О. (2013)
Руднєв О. М. - Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій підйомних споруд, Попов В. А., Гудошник В. А. (2013)
Верещака С. М. - Напружений стан товстостінної труби із склопластику при дії внутрішнього тиску і температурного навантаження, Дейнека А. В. (2013)
Доній О. М. - Критичний радіус зародка твердої фази при гомогенній кристалізації металів (2013)
Кулініч А. А. - Механічні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію після різних режимів термічної обробки (2013)
Смокович І. Я. - Дифузійні хромовані покриття на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Бобіна М. М., Хижняк В. Г., Погребова І. С. (2013)
Ворон М. М. - Оцінка технологічних факторів електронно-променевої плавки, які впливають на структуру та властивості литих титанових сплавів (2013)
Білонік І. М. - Вплив додаткового плазмово-дугового підігріву витратного електрода при електрошлаковому переплавленні на характер краплеутворення на електродному торці, Калінін М. О., Штанько П. К., Шумілов А. О., Попов С. Н. (2013)
Корольов М. В. - Застосування технології електрошлакового приплавлення для одержання заготовок нестандартних кріпильних виробів, Білонік І. М., Сірих І. А., Шумілов О. О., Штанько П. К., Попов С. Н. (2013)
Михайлов В. М. - Експериментальне визначення коефіцієнта проникнення пористих матеріалів, Брильов Є. А., Яцук А. Л. (2013)
Чернега С. М. - Структура та властивості боридних покриттів легованих міддю на сталі 45, Медова І. Ю., Поляков І. А. (2013)
Ольшанецький В. Ю. - Метод оцінки впливу мангана на механічні властивості аустенітних сталей за допомогою парамагнетного критерію χ0, Сніжной Г. В. (2013)
Соловйов Д. Л. - Дослідження дисипативних властивостей матеріалів при впливі ударних навантажень, Шумилов А. А., Билоник І. М. (2013)
Безотосний В. Ф. - Система неруйнуючого контролю неелектричних параметрів матеріалів електромагнітними методами, Козлов В. В., Набокова О. В. (2013)
Карпенко В. - Удосконалювання процедури взаємодії Випробувальних центрів з Регістром сертифікації на Федеральному залізничному транспорті (2013)
Чалабі І. Г. - Функція розподілу відмов для оцінки показників надійності сучасних механічних систем (2013)
Мартовицький Л. М. - Sin-приводи в машинобудуванні, Кутепов Б. М., Курлаєва Ю. С., Мельник Д. О., Дубов А. В. (2013)
Чернявський І. С. - Аналіз резервів підвищення навантажу¬вальної здатності зубчастих передач трансмісії трактора Т-150К, Устиненко О. В., Бондаренко О. В. (2013)
Богомолов О. В. - Тяглова здатність приводних барабанів стрічкових норій – елеваторів, Білостоцький В. О., Лук’янов І. М. (2013)
Похілько Л. К. - Питання систематизації та оцінювання фрикційних захватних пристроїв (2013)
Шанина З. М. - Обґрунтування параметрів зубчастого робочого органу для обробки ґрунту, Гальченко Л. В., Мартовицький Л. М. (2013)
Мамедов Б. Ш. - Єдина теорія рушіїв на неперерваних потоках. Закон інжекції газового потоку у зоні Н – В турбореактивних двигунів при Vn ≥ 0 (2013)
Неменко О. В. - Прогнозування перегріву опорного підшипника суднового ДВС по тимчасовому ряду вимірів його температури, Нікітін М. М. (2013)
Радченко О. П. - Розробка математичної моделі ВЧ та НВЧ впливу на реологічні показники суднових палив, Мацкевич А. Р. (2013)
Гембатий Є. В. - Стійкість суднових систем з підвішеним вантажем (2013)
Дологлонян А. В. - Елементи техніко-економічної оптимізації каскадних сонячних водонагрівальних установок (2013)
Ткач С. М. - Експериментальні дослідження тепловіддачі забортного охолоджувача в умовах вільно-конвективної і газорідинної течії морської води, Свириденко I. I., Ткач О. С. (2013)
Літошенко В. М. - Обґрунтування агрегатної потужності основних дизель-генераторів морських плавучих бурових комплексів для розвідки родовищ нафти і газу, Аблаєв А. Р. (2013)
Василенко А. І. - Вітро-хвильові навантаження на опорні колони бурових установок на шельфі Чорного моря, Федоров С. В. (2013)
Деркач М. І. - Задача як учбовий метапредмет, Міленко Н. М., Хрустальов О. Ф. (2013)
Сігора Г. А. - Вплив забруднення атмосфери на захворюваність населення на ГРВІ та статистичні методи оцінки цього впливу, Данильчук О. М. (2013)
Карпенко В. В. - Проблема віброміцністних випробувань одноопорних тягових генераторів тепловозів, Ковальов А. Є. (2013)
Чепенюк О. О. - Механізм штучного колінного суглоба трансфеморального протеза із змінною геометрією, Поляков О. М. (2013)
Білоус В. П. - Оцінка концентрації напружень в циліндричних обичайках при наявності вм'ятин (2013)
Мокрицька Т. П. - Фактори та моделі деградації просадочності, Коряшкіна Л. С. (2013)
Загнітко В. М. - Нетипові прояви графіту завалівського родовища, Лижаченко Н. М., Курило С. І. (2013)
Курмельов І. І. - Тектонична порушенність та геохімічна характеристика порід чистяково-сніжнянського геолого-промислового району Донбассу (2013)
Савчук В. С. - Петрографічний склад вугільних пластів поля шахти "Любельска №1–2" Львівсько-Волинського басейну та основні закономірності його зміни, Приходченко В. Ф. , Приходченко Д. В. (2013)
Жанчив Б. - Обгрунтування параметрів розробки уранових родовищ Монголії, Рудаков Д. В., Хоменко О. Є. , Ценджав Л. (2013)
Угриновський А. В. - Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу, Кондрат Р. М., Гімер П. Р. (2013)
Васильєв Л. М. - Удосконалення методу розрахунку розподілу контактних нормальних напружень при стисканні зразків гірських порід, Васильєв Д. Л., Цепков К. В., Потапенко А. О. (2013)
Филимоненко М. Т. - Рух твердої фази у вертикальному переривчастому потоці рідини, Кожевников А. О. (2013)
Надутий В. П. - Результати досліджень ударної взаємодії кускової гірської маси з футерованною робочою поверхнею машин, Сухарєв В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Бас К. М. - Вплив профілю дороги та конструктивних параметрів автосамоскиду на показники руху, Плахотнік В. В., Крівда В. В. (2013)
Проців В. В. - Про формування кінематичних і динамічних параметрів вихідних ланок шахтних транспортних засобів у перехідному режимі руху, Зіборов К. А. (2013)
Ярошевич М. П. - Про деякі особливості динаміки розбігу вібраційних машин з інерційними віброзбудниками, що самосинхронізуються, Силивонюк А. В. (2013)
Піцик Ю. В. - Дослідження параметрів обробки сипучих матеріалів поверхнево-активними речовинами для знепилення повітря, Шишацький А. Г. (2013)
Колесник В. Є. - Обгрунтування кількості перфорованих перегородок та місць їх розміщення в удосконаленому відстійнику шахтної води, Кулікова Д. В. (2013)
Борщ Т. В. - Нечіткий регулятор масової частки заліза в концентраті за сигналом магнітної індукції у робочій зоні сепаратора (2013)
Алексєєв О. М. - Розрахунок великих мережевих моделей з параметричними елементами різного ступеня нелінійності (2013)
Хома І. Б. - Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності (2013)
Дичковський Р. О. - До питання оцінки економічної ефективності роботи виймальної ділянки вугільної шахти, Авдющенко А. С. , Фальштинський В. С., Саїк П. Б. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Споживчо-орієнтований метод ціноутворення в діяльності вищих навчальних закладів, Гаврилюк В. Я. (2013)
Стеців С. Р. - Формування концепції планування змін на підприємстві на засадах урахування інтересів зацікавлених груп (2013)
Мороз П. А. - Аналіз суперечностей бюджетної та грошово-кредитної політик Європейського Союзу в подоланні наслідків сучасної кризи (2013)
Козик В. В. - Обгрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств, Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. (2013)
Шуляр Р. В. - Моделювання та прогнозування потреб фінансування систем забезпечення якості на промислових підприємствах, Шуляр Н. В. (2013)
Ахрамович М. В. - Антикомутація локально вимірних самоспряжених операторів, приєднаних до алгебри фон Неймана, Муратов М. А. (2012)
Барановська Л. В. - Модифікація методу розв’язуючих функцій для диференціально-різницевих ігор зближення (2012)
Вірченко Н. О. - r-конфлюентні гіпергеометричні функції та їх застосування, Дідиченко О. В. (2012)
Голубовська Л. П. - Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів, Іванов О. В., Орловський І. В. (2012)
Грегуль Ю. О. - Збіжність узагальнених рядів Спіцера, Клесов О. І. (2012)
Грозян Т. М. - Підсилений закон великих чисел для випадкових величин із суперадитивною моментною функцією (2012)
Денисенко Н. Л. - Асимптотичні властивості розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом (2012)
Денисюк В. П. - Метод лінійного підсумовування тригонометричних рядів Фур’є (2012)
Дудкін М. Є. - Спектральні властивості сингулярно збурених qs-нормальних операторів (2012)
Жураковський Б. М. - Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом, Іванов О. В. (2012)
Ільєнко А. Б. - Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для інтегралів від дробових процесів (2012)
Капустян В. О. - Умови існування і єдиності розв’язку параболо-гіперболічного рівняння з нелокальними крайовими умовами, Пишнограєв І. О. (2012)
Качановський М. О. - Стохастичний інтеграл і стохастична похідна, що пов’язані з процесом Леві (2012)
Кириченко А. А. - Структура набору ортопроекторів, пов’язаних з циклом і антеною, Стрілець О. В. (2012)
Копець М. М. - Інтегрування системи лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку (2012)
Лазаренко С. В. - Аналіз логістичного антисипаційного рівняння із сильною антисипацією, Макаренко О. С. (2012)
Руновська М. К. - Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей (2012)
Скуратовський Р. В. - Фрактальна рекурсивна функція гіперекспоненційного зростання (2012)
Ясінський В. В. - Наближений розв’язок однієї нескінченновимірної задачі оптимальної стабілізації з неавтономними збуреннями в коефіцієнтах, Капустян О. А. (2012)
Береза О. Ю. - Розрахунок енергії хімічного зв’язку фаз, що містять бор у сплавах системи Fе–B–C, Філоненко Н. Ю., Баскевич О. С. (2012)
Горобець Г. - Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі (2012)
Горшков В. М. - Стабілізація рівня сигналу в атмосферних оптичних лініях зв’язку за використання комбінованого лазерного променя, Тороус С. В. (2012)
Джежеря Ю. І. - Стаціонарні хвилі намагніченості, обумовлені магнітостатичною взаємодією, у феромагнітних плівках з легкоосьовою анізотропією, Демішев К. О., Кузь О. П., Дереча Д. О. (2012)
Лук’янов П .В. - Модель сферичного компактного вихору (2012)
Лук’янов Петро В. - Вплив форми, кривизни поперечного перерізу лопаті ротора на параметри шуму обертання (2012)
Решетняк С. О. - Відбиття поверхневих спінових хвиль від межі одновісного і двохосьового феромагнетиків у планарному магнітному полі, Настенко М. Ю. (2012)
Юдін А. С. - Реконструкція адронних струменів з використанням кластерних алгоритмів і сучасних статистичних методів аналізу даних у фізиці високих енергій, Богорош О. Т., Воронов С. О. (2012)
Bunin S. G. - Retransmission Method of Impulse Ultrawideband Signals in Ad-Hoc Networks, Plotnyk K. O., Voitenko Iu. Iu. (2012)
Денбновецький С. В. - Моделювання вольт-амперних характеристик тріодних технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду, Мельник І. В., Мельник В. Г., Тугай С. Б. (2012)
Коваль В. М. - Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію, Богдан О. В., Іващук А. В., Якименко Ю. І. (2012)
Найденко В. І. - Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом, Постульга О. С. (2012)
Тіхонов В. І. - Тензорна модель буферизації портів цифрового комутатора (2012)
Кузьменко І. М. - Експериментальне вивчення особливостей руху плівки води в структурі сітки, Крячок О. С. (2012)
Михайленко В. С. - Синтез нейромережевої системи автоматичного регулювання рівня води в барабані котла енергоблока ТЕС, Харченко Р. Ю. (2012)
Соруш А. - Нестабильность амплитудно-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения, обусловленная неидентичностью элементов его высоковольтного плеча, Бржезицкий В. А. (2012)
Бідюк П. І. - Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності, Коновалюк М. М. (2012)
Дичка І. А. - Апаратна реалізація процедур множення і ділення багаточленів у скінченних полях, Голуб В. І., Онай М. В. (2012)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2012)
Романюк В. В. - Критерій усунення однопараметричної модельної невизначеності з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат і середнім арифметичним (2012)
Волкова Г. І. - Температурна залежність механічних властивостей евтектичних (а-Al + Mg2Si) сплавів, Даниленко В. І., Коржова Н. П., Легка Т. М., Подрезов Ю. М. (2012)
Макогон Ю. М. - Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/ SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т.І., Владимирський І.А. (2012)
Чернега Д. Ф. - Сучасний стан виробничих потужностей металургійної галузі України, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2012)
Збруцький О. В. - Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака, Бурнашев В. В. (2012)
Колобродов В. Г. - Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, Тимчик Г. С., Нгуєн К. А. (2012)
Котовський В. Й. - Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню, Івченко П. О., Ройтман Е. М., Довженко О. П. (2012)
Кучеренко О. К. - Ахроматизація та атермалізація об’єктивів інфрачервоної техніки, Муравйов О. В., Тягур В. М. (2012)
Барбаш В. А. - Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса, Зінченко В. О., Трембус І. В. (2012)
Годинчук Н. В. - Дослідження властивостей акрилових гідрогелів як матеріалів для штучних ґрунтів, Ніковська Г. М., Керносенко Л. О., Самченко Ю. М. (2012)
Громадська Л. І. - Новий аніонообмінний матеріал на основі силікагелю з нанесеним наношаром оксиду заліза, Романова І. В., Кириллов С. О. (2012)
Киричок Т. Ю. - Моделювання проникнення фарби в папір з водяними знаками під час офсетного друку, Талімонова Н. Л., Заріцька В. І. (2012)
Іваненко І. М. - Функціоналізація поверхні багатошарових вуглецевих нанотрубок, Донцова Т. А., Кондратюк А. С., Бакалінська О. М. (2012)
Левандовський І. А. - Застосування методів комп’ютерного моделювання для передбачення хроматографічної поведінки аналітів (2012)
Ріпенко В. В. - Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки, Хоменко В. М., Спасьонова Л. М. (2012)
Войтер А.П. - Вплив стратегій керування довжиною пакетів на ефективність МАС-рівня пакетних радіомереж (2012)
Найденко В.І. - Періодична структура з поперечним електричним полем (2012)
Безродний М.К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря, Дранік Т.В. (2012)
Пуховий І.І. - Течія та замерзання води на вертикальних поверхнях при зрошенні їх краплями від розпилення ударом, Кривошеєв М.О. (2012)
Бідюк П.І. - Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями, Трофимчук О.М., Кожухівська О.А. (2012)
Данильченко А.О. - Складання оптимального розкладу за наявності заданих обмежень на основі теорії графів (2012)
Селін Ю.М. - Використання методології передбачення для супроводу процесу нормотворення електронним парламентом (2012)
Карбівський В.Л. - Синтез і дослідження електронної структури Са-ГАП, модифікованого вуглецевими наноматеріалами, Касіяненко В.Х., Шпілевський Е.М., Рожков М.В. (2012)
Ковальов В.А. - Аналіз поля швидкостей течії рідини при її обертанні в циліндричному резервуарі (2012)
Крищук М.Г. - Вивчення впливу анізотропії і неоднорідності кісткової тканини на розподіл напружень у нижній щелепі методом скінченних елементів, Маланчук В.О., Копчак А.В., Єщенко В.О. (2012)
Кулініч А.А. - Вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву та швидкості охолодження на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л ТА АМг11 (2012)
Макогон Ю.М. - Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/ SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О.П., Вербицька Т.І., Владимирський І.А. (2012)
Рудаков К.М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 3. Теоретичні основи застосування логарифмічної міри деформації Генкі, Добронравов О.А. (2012)
Сидоренко Ю.М. - Особливості застосування рівняння стану продуктів детонації під час проведення чисельного моделювання процесу вибуху саморобних вибухових пристроїв, Мариненко Я.О. (2012)
Фернаті П.В. - Повзучість нелінйно-в’язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження, Павлюк Я.В., Рагуліна В.С. (2012)
Хижняк В.Г. - Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Аршук М.В., Хижняк О.В., Лоскутова Т.В. (2012)
Галаган Р.М. - Розроблення критеріїв якості точкового зварювання за результатами акустико-емісійного контролю, Луценко Н.Ф., Кліщар Ф.С., Запара В.І. (2012)
Гераїмчук М.Д. - Метод і пристрій контролю за змінами стану поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі, Куреньов Ю.П., Неводовський П.В., Мороженко О.В., Сергунін В.Б. (2012)
Колобродов В.Г. - Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації, Микитенко В.І., Мамута М.С. (2012)
Конотоп Д.І. - Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта, Зінченко В.П. (2012)
Тымчик Г.С. - Система контроля качества монтажа клеесварной муфты на магистральном газопроводе высокого давления, Подолян А.А. (2012)
Лучейко І.Д. - Дезактивація каталізатора в системі "послідовна реакція + каталізатор + проточний реактор змішування” (2012)
Барташук О. Ю. - Активізація прочитання художніх творів засобами етнології (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме преподавания темы Холокоста на уроках мировой литературы (на материале самодеятельной песни) (2012)
Богатирьова К. В. - Образ Богдана Хмельницького у вірші "Про Богдана Хмельницького" г. Бузановського, оді "De libertate" г. Сковороди та "Героїчних віршах" І. Уманського (2012)
Бровко О. О. - Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму (2012)
Васьків М. С. - Мандрівний нарис як жанр і його здобутки в Українській літературі 1920-30-х років (2012)
Вишняк М. Я. - Історико-літературний мартиролог як жанр літературно-художньої критики: шлях становлення і утвердження (2012)
Віват Г. І. - Особливості функціонування притчі у творчості І. Калинця (2012)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості історичної епіки В. Гжицького: "Опришки", ("Довбуш"), "Кармалюк" (2012)
Галич О. А. - Квазі-документальні твори в новітньому літературному процесі (2012)
Гінкевич О. В. - Формування в учнів-читачів 5-6 класів умінь аналізу та синтезу під час вивчення історичних творів (2012)
Даниленко Л. В. - Художня інтерпретація образу Кирила Розумовського в українських історичних романах 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Дудніков М. О. - Вимисел та домисел (до проблеми історичної та художньої правди) (2012)
Єременко О. Р. - "Найщиріша молитва за рідну землю": світ природи і людини в романі "Єрусалим на горах" (2012)
Іванченко Р. П. - Суспільно-політичні особливості творення української історичної прози (2012)
Ігошев К. М. - Історичні події та постаті в романі В. Минка "Моя Минківка" (2012)
Ільченко І. І. - Топоніми в художній системі історичного роману С. Скляренка "Володимир" (2012)
Карачова Д. В. - Відмінні риси біографії В. І. Леніна у творі Роберта Пейна "Ленін. Життя та смерть" (2012)
Кизилова В. В. - Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей (2012)
Ковпік С. І. - Івент-аналіз історіографічних творів української драматургії 40-х років ХІХ століття (2012)
Козачук К. О. - Автори і доля гадяцького договору (за романом І. Нечуя-левицького "Гетьман Іван Виговський") (2012)
Колеснікова А. Ю. - Своєрідність інтерпретації образу Івана Виговського в повісті "Гетьманська булава" О. Лупія (2012)
Колоколова Т. М. - Стан жанрового вивчення історичної літературної пісні (2012)
Кравченко В. О. - "Забвение прошедшему. Мир и любов настоящему": Про взаємини Т. Шевченка та Лукашевичів (2012)
Ласкава Ю. В. - Акценти трактування образу та засоби характеротворення останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в українській літературі (2012)
Логвиненко Ю. В. - Альтернативне моделювання історії розвитку людства у творах українських фантастів (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту") (2012)
Ляшов Н. М. - Значення сильної позиції в українських історичних романах 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мажара Н. С. - Мемуари: моделювання авторської візії часу у вимірі історії (2012)
Макарова Т. М. - Становлення особистостей "дорослих не по літах" дітей за творами Г. Тютюнника та В. Близнеця (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Історія та ностальгія в романах Д. Лессінг (2012)
Музичук В. В. - Тема опришківського руху в драматургії Г. Хоткевича (2012)
Муравин А. В. - Нравственный выбор героев В. Высоцкого (2012)
Набитович І. - Contra spem spero: ідея служіння батьківщині в романі М. Лазорського "Патріот" (2012)
Недогибченко М. М. - Мовна репрезентація історії в прозі для дітей (на матеріалі повісті В. Нестайка "Загадка старого клоуна") (2012)
Оселедько К. О. - Міфопоетичні елементи у фантастичній прозі Т. Литовченка (2012)
Павленко І. Я. - Аксіологія запорозького козацтва у фольклорі (2012)
Перетята О. С. - Трансформація фантастичних принципів зображення в дитячій літературі другої половини ХХ - початку ХХІ століття (за матеріалами творчого доробку З. Мензатюк) (2012)
Павлюк Н. Л. - Часово-просторові параметри історичного роману Ю. Мушкетика "Яса" (2012)
Питюр О. В. - Особливості жанру збірки чудес "Гора Почаївська (1793 р.)" (2012)
Пінчук Т. С. - Особливості концепції людини XVIII століття в історичних романах Ю. Мушкетика та Р. Іваничука (2012)
Плужник О. М. - Типологія характерів у романі "І будуть люди" А. Дімарова (2012)
Поповський А. М. - Діалектизми в поетичній збірці Д. Яворницького "Вечірні зорі" (2012)
Прокіпчин С. А. - Часова природа художнього світу історичного роману (2012)
Проценко О. А. - Поетика роману Вас. Шевчука "Терновий світ" (2012)
Разживін В. М. - Провокаційний дискурс як основа авторської версії історичних подій у романі Т. Литовченка "Помститися імператору" (2012)
Романишина Н. В. - Теоретико-методичні підходи до вивчення студентами малої художньої прози історичної тематики (2012)
Рущак О. Р. - Принцип дзеркала в інтерпретуванні минулого, сучасного та майбутнього в історичному романі-проекції ХХ століття (2012)
Скороходько Ю. С. - К вопросу о месте английского неовикторианского романа в современном литературном процессе (2012)
Солодар Л. В. - "Хутірська філософія" П. Куліша як життєва позиція письменника, втілена в першому українському історичному романі "Чорна рада" (2012)
Стадніченко О. О. - Концепція українського націєтворення в публіцистиці Д. Павличка (2012)
Стороженко Л. Г. - Історія й сучасність у художній інтерпретації Б. Тенети (2012)
Троша Н. В. - Українське козацтво в художньому осмисленні (2012)
Усманова О. В. - Індивідуальність Р. Федоріва в контексті публіцистикознавства (2012)
Хом'як Т. В. - Інтерпретація образу І. Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри (2012)
Черкашина Т. Ю. - Людина та історія в українській автобіографіці першої третини ХХ століття (2012)
Черниш А. Є. - Інтермедіальні маркери біографічної прози М. Слабошпицького (2012)
Шапіро В. Й. - Концепція історії в поезіях Ю. Дарагана (2012)
Шевердіна А. П. - Роль особистості в історії в збірці художньо-біографічних повістей Вал. Шевчука "Під вічним небом" (2012)
Юрчак Г. М. - Художня концепція екзистенціалізму в романі "Чортівська скеля" Ю. Косача (2012)
Яценко О. О. - Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в історичній літературі (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2012)
Калінеску Т. В. - Про абсурдність та відносність нашого життя (2013)
Ліхоносова Г. С. - Національний економічний екоїзм: факти та упередження (2013)
Носань Н. С. - Джерела інвестиційного капіталу в Україні (2013)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики (2013)
Саранчук А. О. - Управління ринком зернав умовах загрози світової продовольчої кризи (2013)
Ушенко Н. В. - Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України (2013)
Гречко А. В. - Оцінка результатів впровадження Податкового кодексу України (2013)
Кучерова Г. Ю. - Удосконалення системи розподілу платників податку на прибуток за категоріями уваги (2013)
Романовська Ю. А. - Податковий контроль як дієвий інструмент моніторингу податкових ризиків, Варламова Л. С. (2013)
Хмеленко І. В. - Принцип справедливості та соціальної спрямованості у сфері податкової політики України (2013)
Костирко Л. А. - Механізм формування стратегії фінансової забезпеченності регіону, Клітинськиий Ю. С. (2013)
Филлиповская О. В. - Проблема повышения размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (2013)
Ільїн В. Ю. - Сучасні методи розрахунку конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Снопенко Г. Г. - Синергетична функція самозбереження - складова основи самоорганізації економічних систем в забезпеченні безпеки підприємств (2013)
Манн Р. - Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства та інформаційної економіки (2013)
Цвєтнова О. В. - Особливості та проблеми процесів соціальної стратифікації в Україні (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця з позиції тріадної метрики (2013)
Гаджиев А. Г. - Особенности политики экономического роста Азербайджана в посткризисный период (2013)
Мустафаев А. А. - Инвестиционная активность АПК Северного региона: принципы, условия, механизмы (2013)
Шигун М. М. - Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку (2013)
Бурлуцький С. В. - Методологічне підгрунтя реформування соціальних стандартів: регіональний аспект, Бурлуцька С. В. (2013)
Зеленко О. О. - Роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України (2013)
Свірідова Н. Д. - Особливості визначення об'єктів індивідуального туризму (2013)
Третяк В. В. - Сучасний стан транспортної системи Луганської області, Мітеллаєва К. О. (2013)
Стартував осінній набір в Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC) (2013)
Кафедра "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля до свого 10-річного ювілею проводить засідання Круглого столу з проблем оподаткування "Податковий простір: пріоритети та суспільні цінності", в рамках якого відбудеться ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція (2013)
Соціальний аудит та інспектування : підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шаповалова, Г. С. Ліхоносова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 380 с. (2013)
Облікові дані (2013)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2013)
Буряк Л. І. - Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства (2013)
Дзира О. І. - До історії вивчення української антропоніміки (2013)
Хімченко О. Г. - Історичний сюрприз палеогеографії (2013)
Бровендер Д. Ю. - Дослідження та блазонування емблеми Національної спілки краєзнавців України (2013)
Латигіна Н. А. - Культура народів Північного Причорномор’я в період раннього залізного віку. Ч.2 (2013)
Мельничук І. А. - Княжа влада в політичній системі середньовічного суспільства (2013)
Бегей О. І. - Жіночий монастир у Смільниці: ХVІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Баковецька О. О. - Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа (2013)
Кушнір О. О. - Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст. (2013)
Лукашів В. Я. - Російський чинник в діяльності "Товариства ім. М.Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Верховцева І. Г. - Волосне правосуддя та проблеми селянського самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Казмірчук О. А. - Розвиток історичного краєзнавства на Волині у ХІХ ст. (2013)
Олійник Н. Ю. - Особливості залученості жінок у громадсько–політичні процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2013)
Тацієнко Н. Л. - Селянство Уманського повіту за всеросійським переписом населення 1897 року (2013)
Фалько С. А. - Розвідницька служба воєнного відомства Російської імперії в Японії (1870–1894 рр.) (2013)
Кузнець Т. В. - Православне духовенство Київської єпархії у річищі самодержавної політики зросійщення на початку ХХ ст. (2013)
Савченко О. І. - Чисельність та склад української еміграції в Австралії на початку ХХ ст. (2013)
Колесник В. Ф. - Створення дипломатичного представництва Війська Донського в Україні (1917–1919 рр.), Мараєв В. Р. (2013)
Музика О. Д. - Перші кроки українізації освіти Центральною Радою (2013)
Делія О. В. - Гумористичний фольклор як феномен української радянської повсякденності 20–30–х років (2013)
Горбань Ю. А. - Становлення Української Академії наук: суперечливі сторінки історії (2013)
Давиденко М. М. - Науково–організаційна діяльність академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (2013)
Мельничук О. А. - Соціальний захист робітників та службовців УСРР у разі тимчасової непрацездатності в 20–х рр. ХХ ст., Прилипко Р. Д. (2013)
Салата О. О. - Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941–1943 рр.). Ч.2 (2013)
Яшан О. О. - Зміни в ставленні населення до партизанського руху протягом 1941–1944 рр. (на матеріалах Центральної України) (2013)
Каліщук О. М. - Радянський чинник ескалації українсько–польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Андрєєв А. С. - Методи і форми ідеологічної та агітаційно–пропагандистської діяльності радянських органів репатріації "переміщених осіб" на території України у 1945 році (2013)
Сичевський А. О. - Становище старообрядницької громади села Роботище Новоград–Волинського району Житомирської області у 1944–1960 рр. (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження (2013)
Гарагонич В. В. - Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991–2011 рр.: висновки та пропозиції (2013)
Середюк М. С. - Діяльність Товариства польської культури імені Адама Міцкевича в Чернівцях у 1991–2009 рр. (2013)
Шауренко А. В. - Соціально–побутовий розвиток українського села (1991–2005 рр.) (2013)
Зеркаль М. М. - Історія трансформації змін в педагогіко–технологічному і методичному забезпеченні навчально–виховного процесу у вітчизняних закладах освіти з етнічним компонентом (1991–2012 рр.) (2013)
Ілляшенко Ю. Ю. - Впровадження державного механізму профілактики девіантної поведінки дітей в Україні на регіональному рівні (початок ХХІ ст.) (2013)
Голованов С. О. - Афіни та Спарта напередодні Пелопоннеської війни (2013)
Ільясова X. - Хазарський каганат (2013)
Бевзюк Є. В. - Становлення та утвердження "Чеської матиці" як національно–просвітницького центру на землях Богемського королівства (2013)
Воловик О. В. - Аномальні явища природи та діяльність Православної Церкви в Російській державі XVII–XVIII ст. (2013)
Горб Є. С. - Політичні партії та організації білорусів у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.) (2013)
Алієва І. - Християнізація в північно–західному Азербайджані в період царської Росії (70-і роки XIX ст.) (2013)
Павленко В. М. - Політична боротьба в Англії з питань британсько-радянських відносин за часів прем’єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.), Крутько С. О. (2013)
Залєток Н. В. - Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни (2013)
Волков Т. О. - Консервативна партія Великої Британії та "ольстерська проблема" (1972–1974 рр.) (2013)
Kacумoв Е. - Співробітництво в галузі науки між Азербайджаном і Великобританією (1992–2005 рр.) (2013)
Ганієв Г. - Юридичні та матеріальні основи зв’язків Азербайджанської РСР з зарубіжними країнами (1960–1990 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - "Ангольська карта" у "Великій грі" США та СРСР (1975–1991 рр.) (2013)
Мамедов І. - Сумгаїтські події 1988 року в контексті "вірменського питання" на Кавказі (2013)
Рзаєв Н. - Націоналізація іранської нафти в період уряду Національного Фронту і позиція західних країн на це рішення (2013)
Мамедова С. - Піктографічний пам’ятник Азербайджану – Гобустан (2013)
Мусеіблі Н. - Керамічні посудини енеолітеческого поселення Беюк Кесик в Азербайджані (2013)
Лисенко А. І. - Становище жінок в Україні у 80–х роках ХХ ст.: до історіографії питання (2013)
Райко І. І. - Робітництво важкої промисловості УРСР другої половини 60–х – 80–х рр. ХХ ст. як об’єкт сучасних досліджень (2013)
Сєряков О. А. - Адвокатура в системі контрреформаційних урядових заходів Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія радянської доби (2013)
Тимченко А. І. - Радянський фактор в українсько–польському міжнаціональному конфлікті в Західній Україні в роки Другої світової війни у висвітленні новітньої російської історіографії (2013)
Сейфуллаева Т. - "Хемсе" тюркського поета XVI століття Йахйа бека Дукагіні в контексті "Хемс" (2013)
Палагута В. І. - Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта? (2013)
Журба М. А. - Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту (2013)
Онуфрійчук Р. В. - Методологічна легітимізація багатомірної моделі реальності в сучасній філософії науки (2013)
Ковальова Г. П. - Правове суспільство як морально–правовий ідеал соціального розвитку (2013)
Діденко Л. В. - Теорія вибирання: феномен приймання рішення (2013)
Попович М. Д. - Космічність людини і антропність світу: соціально–філософська концептуалізація (2013)
Прудникова О. В. - Проблема "кінця історії" у класичній соціально–філософській думці (2013)
Зейналов Ш. А. - Діалог і співробітництво між цивілізаціями як умова людського існування (2013)
Рупташ О. В. - Поняття "смисл" у філософському та науково–методологічному дискурсах (2013)
Шкуренко К. О. - Визначення поняття "ментальність" у науковому дискурсі (2013)
Красніцька Г. М. - Історичні типи формування світоглядних орієнтацій, Чернищук Н. В. (2013)
Астапова–Вязьміна О. І. - Категорія темпоральності в контексті прагматичного виміру семіозису (2013)
Кода Н. В. - Особливості сприйняття часу у співвідношенні з поняттям числа в колективній свідомості середньовічної Європи (2013)
Мельник Л. М. - Хрестові походи в середньовічній трансформації римо–імперської традиції (2013)
Мирутенко Л. Г. - Особливості проблематики постнекласичної етики науки (2013)
Омельченко Ю. В. - Масове суспільство у соціально–філософських концепціях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Добролюбська Ю. А. - Когнітивна стратегія постнеокласичної філософії історії (2013)
Краснокутський О. В. - Ґенеза проблеми формування ідеології державотворення у період Нового часу (2013)
Мамедова Р. А. - Захід і схід: у пошуках сенсу історії (2013)
Аксьонова В. І. - Управління комунікативними процесами в сучасному соціумі в контексті кризи соціокультурної ідентичності: соціально–філософський аналіз (2013)
Камаралі Г. В. - Сутність інформації та її вплив на сучасну цивілізацію (2013)
Бердій Т. С. - Формування національної ідентичності: український контекст (2013)
Гусейнов Е. Н. - Порівняльний аналіз вчень про формації і цивілізації (2013)
Зленко Н. М. - Філософська інтерпретація hi–hume технологій у сучасному суспільстві (2013)
Литвинчук О. В. - Соціалізація маргінального індивіда в умовах суспільних трансформацій: соціально–філософський аналіз (2013)
Бойко А. І. - Феномен і впровадження технології життєтворчості (2013)
Войнов О. В. - Метаантропологічний аналіз феномену честі (2013)
Москалик Г. Ф. - Становлення інформативно–комунікативного середовища у світовому просторі та в Україні (2013)
Білогур В. Є. - Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри (2013)
Романець О. В. - Передісторія становлення генетики в світовому контексті (2013)
Фролова Н. М. - Підходи до розуміння соціального буття мови (2013)
Шавкун І. Г. - Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість, Дибчинська Я. С. (2013)
Шаповалова Л. О. - Побут національних спільнот в умовах глобалізації (2013)
Ашуров В. Г. - Основні особливості політики (2013)
Щербина О. Ю. - Аналітичний та герменевтичний аспекти логічного аналізу юридичної аргументації (2013)
Бартагарієва І. І. - Деліберативна парадигма громадянського суспільства та раціональність правового дискурсу (2013)
Воронкова В. Г. - Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації, Нікітенко В. О. (2013)
Яцик І. С. - Екзистенціальна епістема "власного Я" крізь художньо–аксіологічну призму (2013)
Онофрійчук О. А. - Соціокультурна роль еліти в сучасному суспільстві (2013)
Компанієць Л. В. - Ідея реінкарнації у лабіринтах традиційної культури (стаття перша) (2013)
Кривошея Т. О. - Візуальна антропологія в системі культурологічного знання (2013)
Язвинська О. С. - Філософській та історико–культурний аналіз тілесності (2013)
Полянська В. І. - Філософсько–естетичні дискусії в Російській естетиці початку ХХ ст. (2013)
Яценко К. А. - Ідеї свободи, рівності і справедливості як підґрунтя мультикультуралізму (2013)
Дзьобань О. П. - Вплив глобалізаційних процесів на національні право й правову культуру (2013)
Кучера Т. М. - Процеси регіоналізації в Україні: соціоекономічні та соціокультурні виміри (2013)
Ураков Д. В. - Модуси сучасного менеджменту: аксіологічний та соціокультурний підходи (2013)
Баранько Я. С. - Канонічне право і церковне право: особливості інтерпретацій (2013)
Галяс І. А. - Еволюційні релігійні процеси у сучасному транзитивному суспільстві (2013)
Іванов Є. В. - Філософський аналіз соціального управління: роль церкви в Київській Русі (2013)
Клименко О. Б. - Концепт Божественного світла в неоплатонізмі та ісихазмі (2013)
Кондратьєва І. В. - Виникнення та історичні трансформації Маланкарської Православної Церкви (2013)
Костенко Т. В. - Проблема взаємовпливу містеріальних культів і християнства: філософсько–релігієзнавчий аспект (2013)
Кривда Н. Ю. - Перехрещення художніх традицій в іконописі як досвід долучення до сакрального (2013)
Матвєєв В. О. - Проблема вдосконалення особистості в працях західних релігієзнавців Нового і Новітнього часу в порівнянні з індійською релігійно-філософською традицією (2013)
Харьковщенко Є. А. - Київське християнство – поняття, суть, історичне значення (2013)
Швед З. В. - Правова система іудаїзму (2013)
Ухов О. С. - Про філософсько–антропологічний аспект нейротеології (2013)
Гречкосій Р. М. - Самореалізація особистості у філософії Ф.Ніцше та Е.Фромма: релігієзнавчий аспект (2013)
Муляр В. І. - Принцип справедливості в досконалій державі Платона (2013)
Вершина В. А. - Категорія страждання у філософській антропології Івана Ільїна (2013)
Грицишина М. В. - Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу (2013)
Завідняк Б. Т. - Числовий символізм у Філона Олександрійського (2013)
Бондар О. В. - Філософські джерела антропологічного вчення Кароля Войтили (2013)
Кузьменко В. В. - Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського (2013)
Масаєв М. В. - Дива мистецтва фотографії: образ і символ "Великої Трійці" у творчості Леоніда Яблонського (2013)
Мельничук М. І. - Методологічний зріз філософії М.Фуко: дискурс як актуалізація неявного знання (2013)
Новак М. І. - Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.1 (2013)
Половніков В. Г. - Рекурсивна компактифікація поглядів Дж.Локка, Д.Юма і Дж.Берклі в горизонті сучасності (2013)
Розова Т. В. - Культуро–творче осягнення людини у філософії Іммануїла Канта, Чорна Л. В. (2013)
Смульський Є. В. - Національна ідентичність у вченні Об’єднання рідновірів України.За матеріалами публікацій Г.Лозко (Волхвині Зореслави) (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І.Гізеля та його значення для української ранньомодерної культури (2013)
Халай І. О. - Антропокосмічні ідеї у поглядах російських представників філософії всеєдності (2013)
Чернишов В. В. - Метафізика Г.Сковороди: вчення про онтологічну основу світу (2013)
Шамша І. В. - Час як подвійне заперечення в діалектиці Г.В.Ф. Геґеля (2013)
Шелюх Л. П. - Діалогізм М.Бахтіна у світі теми Іншого в комунікативній філософії (2013)
Яремак А. І. - Антропоцентричні основи взаємозв’язку естетичного та морального ідеалів у світоглядних орієнтаціях українських мислителів останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.відображення суб’єктивності (2013)
Чорний О. О. - Історія філософсько–освітніх ідей в Україні, крізь призму синергетичного підходу дослідження (2013)
Лаврова Л. В. - Культура здоров’я як соціально–освітній чинник формування здорового способу життя (2013)
Гончаров В. І. - Нетрадиційні релігії в системі освіти (2013)
Мартюшева А. О. - Ціннісний компонент освіти – постмодерна критика і вихід за її межі (2013)
Бессалова Т. В. - Болонський процес та інформатизація вищої школи України (2013)
Колосюк І. А. - Науково–технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури (2013)
Бутько М. А. - Загальні основні напрями трансформації вищої педагогічної освіти Білорусі, Росії, України в пострадянський період (2013)
Бушман І. О. - Соціальні аспекти формування особистісно–орієнтованої освіти (2013)
Галкіна А. Г. - Психологічні шляхи формування психологічної готовності студентів до сімейного життя (2013)
Куліненко Л. Б. - Предметність педагогічної практики (2013)
Париш Н. М. - Технології навчання в системі інженерно–педагогічної освіти (2013)
Попова О. Б. - Учитель в сучасному освітньо–комунікативному дискурсі (2013)
Усачов В. А. - Вальдорфська педагогіка: Рудольф Штейнер і його школа (2013)
Семенюк Н. - Проблеми прогнозування розвитку безперервної освіти (2013)
Фінін Г. І. - Гендерний вимір сучасної військової освіти (2013)
Алієва С. - Історичний, соціологічний та культурологічний екскурс в азербайджанській менталітет (2013)
Шедяков В. Є. - Міфічно–символьні конструкції в здійсненні інформаційних впливів на основі ресурсної бази м’якої влади (2013)
Мармазова Т. І. - Шляхи вдосконалення політичних відносин у транзитивних суспільствах (2013)
Лук’янчикова В. Ю. - Кіберпростір: загрози для міжнародних відносин та глобальної безпеки (2013)
Габібова З. - Самоактуалізація і розвиток людського потенціалу (2013)
Макарук І. В. - Становлення нового світового порядку в контексті розвитку політичної глобалізації (2013)
Дем’яненко Б. Л. - Трансформація "обличчя" влади в сучасній зарубіжній кратології (2013)
Висоцький О. Ю. - Освітній вимір геополітичної боротьби (2013)
Севдімалієв Р. - До питання про співвідношення понять "агресія" і "збройний напад" у контексті боротьби з тероризмом (2013)
Єльнікова М. М. - Міжетнічна толерантність в умовах загальноєвропейської ідентичності (2013)
Кіндратець О. М. - Євроінтеграція України як фактор "мотивованої" модернізації (2013)
Гуравова Д. А. - Вплив Євро–2012 на зовнішньополітичний імідж України (2013)
Кравчук О. Ю. - Нормативно–правове регулювання політичної безпеки держави в сучасному українському суспільстві (2013)
Мороз Н. О. - Вплив громадських організацій на розбудову громадянського суспільства України (2013)
Розумний О. М. - Референдум 17 березня 1991 року як етап суверенізації України, Розумний М. М. (2013)
Ніколаєнко Н. О. - Адміністративний ресурс як недемократичне явище сучасного політичного процесу в Україні (2013)
Рудакевич О. М. - Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.) (2013)
Слінченко Л. В. - Державна політика формування громадянської компетентності в контексті інтеграції України у європейський освітній простір (2013)
Смирнова І. Є. - Економічна криза ЄС: уроки для України (2013)
Ярмоленко М. І. - Соціокультурні особливості функціонування польської мови в незалежній Україні (2013)
Ярошко О. З. - Започаткування діяльності дипломатичних представництв України (2013)
Доля І. М. - Інформаційно–комунікаційна взаємодія місцевих рад з населенням (2013)
Боднараш Г. В. - Основні етапи розвитку партійних систем України, Румунії та Республіки Молдова: компаративний аналіз, Ротар Н. Ю. (2013)
Посредніков Д. В. - Богословське обґрунтування соціальної діяльності Православної Церкви (2013)
Чорний В. С. - Особливості публічної дипломатії Російської Федерації на сучасному етапі, Тотовицька О. М. (2013)
Пашковський П. І. - Витоки російського неоізоляціонізму: концепція "Острів Росія" Вадима Цимбурського (2013)
Капінус О. А. - Інституціоналізація взаємодії Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації на сучасному етапі (2013)
Кравченко В. В. - На шляху до нової Білої книги Франції 2013 р.: виклики глобалізованого світу (2013)
Кушніренко В. О. - Специфіка етнорелігійного фактора у формуванні сучасної політичної реальності в республіках західного регіону Північного Кавказу (2013)
Сапсай А. П. - Участь ЄС у врегулюванні конфліктів на африканському континенті, Манташян М. К. (2013)
Ісмайлова Г. - Короткий огляд молодіжного руху в Азербайджані (2013)
Бровар О. В. - Рецензія на монографію: Шендрікова С.П. Історія театру в Криму (1820–1920 рр.) (2013)
Войтович Л. В. - Рецензія на монографію: Горін С. Монастирі Луцько–Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Видавничий дім "Києво–Могилянська академія", 2012. – 560 с. (2013)
Колесник В. Ф. - Рецензія на монографію: Деревінського В.Ф. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець: монографія / В.Ф. Деревінський. – Тернопіль: Астон, 2013. – 356 с. (2013)
Кафедрі теорії масової комунікації – 5 років! (2007)
Різун В. В. - Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007)
Гоян В. В. - Журналістська творчість у процесі аудіовізуальної комунікації: досвід українського ефіру (2007)
Коновець О. Ф. - Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах (2007)
Зелінська Н. В. - Соціальна відповідальність суб’єктів видавничої діяльності в умовах роздержавлення галузі (2007)
Соловйов С. Г. - Особливості рекламного звернення в галузі науково-технічних нововведень (2007)
Бойко А. А. - Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію (2007)
Щербакова О. А. - Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань (2007)
Хоменко І. А. - Дослідження чинників прихованого впливу в медіа-контенті: методики, програмне забезпечення, апаратура (2007)
Желіховська Н. С. - Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х рр. ХХ ст. (2007)
Дев’ятко Н. - Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні (2007)
Бебик В. - Медіамаркетинг-2007: політичні комунікації та реклама, Сіленко А., Лола В. (2007)
Віщун В. В. - Технологія виявлення загроз інформаційній безпеці шляхом аналізу інформації з відкритих джерел, Омельянчук А. В. (2012)
Галицкий О. Ф. - Системы управления современными зенитными ракетами. Формирование команд наведения ЗУР малой дальности (2012)
Гунченко Ю. О. - Методичний апарат обґрунтування раціонального варіанта побудови тренажерно-моделюючої системи в електронному тирі, Гончарук А. А., Шворов С. А. (2012)
Зінченко А. О. - Вдосконалений метод контролю стану каналу зв’язку із селективними завмираннями та навмисними завадами, Возняк Р. М. (2012)
Кобзєв В. В. - Урахування апріорної інформації при визначенні об’ємів контрольних випробувань на надійність вибірки виробів одноразового застосування (2012)
Кравченко Ю. В. - Математичне моделювання складних технічних систем з динамічною структурою, Миколайчук Р. А. (2012)
Кравченко Ю. В. - Попереджувальний прогноз безвідмовності обладнання літальних апаратів методами статистичного аналізу часових рядів, Ряшин В. В. (2012)
Легкобит В. С. - Метод комплексного управління надійністю автономного сегменту телекомунікаційної мережі з лінійним обмеженням ресурсів, Станович О. В., Міщенко А. Г., Кисиленко П. П. (2012)
Павленко А. Г. - Аналітичне забезпечення контролю безвідмовності військової авіаційної техніки при нестабільних умовах спостережень (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика управління потоками при використанні у протоколі ТСР методу ковзаючого вікна змінного розміру (2012)
Сбітнєв А. І. - Алгоритм визначення зв’язності військової ретрансляційної системи рухомого радіозв’язку, Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2012)
Солонніков В. Г. - Декомпозиція комп’ютерної мережі складної системи інформаційно-аналітичного забезпечення штабів як перший етап формування алгоритму її діагностики, Кузьмічов Д. А. (2012)
Шкуліпа П. А. - Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій, Лєнков С. В., Сєлюков О. В. (2012)
Брижатий Є. І. - Інформатизація навчального процесу в умовах сьогодення (2012)
Гапоненко Г. М. - Забезпечення інформаційного середовища застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх водолазів-підривників, Попов М. А (2012)
Дворецький В. П. - Перспективи застосування електронних тренажерів у навчанні стрільбі із пістолета (2012)
Пилипович Г. Г. - Створення освітньо-інформаційного середовища ВНЗ – запорука реформування професійної освіти, Острошапський І. С. (2012)
Аніпко О. Б. - Критичні і базові технології – як стратегія інноваційного розвитку техніки. Бронетехніка і авіація, Бусяк Ю. М., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Білобородов О. О. - Адаптація методу рою часток для рішення задачі оцінювання інформаційних можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі (2012)
Богом’я В. І. - Методологічні основи створення адаптивної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів (2012)
Зварич С. С. - Модель бойових дій сил та засобів протиповітряної оборони оперативного угруповання військ (2012)
Кривенко Н. В. - Характеристика надійності навігаційного обслуговування, Іванович В. В. (2012)
Ляшенко І. О. - Федеральні критерії безпеки комп’ютерних систем (2012)
Фаріон О. Б. - Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України (2012)
Цвєтков Є. В. - Обґрунтування методу визначення раціонального складу сил і засобів розвідки миротворчого контингенту Збройних Сил України (2012)
Бадер С. О. - Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії (2013)
Вахняк Н. В. - Робота дошкільного навчального закладу з формування культури батьківства у молодих сімей: організація експерименту (2013)
Відоменко Д. Д. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у освітньому процесі (2013)
Волков В. А. - Психолого-педагогические условия управления инновационным процессом в контексте мультимедиа (2013)
Заблодська О. С. - Візуальна культура в теорії та практиці зарубіжної та вітчизняної вищої освіти (2013)
Зюзіна Т. О. - Освіта в умовах культури інформаційного суспільства: культурологічний аспект розвитку (2013)
Паукова А. С. - Ідея інформаційного захисту дітей на сторінках педагогіної преси США (2013)
Романюк І. А. - Перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу (2013)
Стягунова О. О. - Теоретичні засади використання ідей української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2013)
Богуш А. М. - Розмовний дискурс як категорія дошкільної лінгводидаткики (2013)
Казанцева Л. І. - Сутність і характеристика ключових україномовних компетенцій старших дошкільників (2013)
Капінус А. М. - Вплив медіа-технологій на формування доброзичливості в учнів початкових класів (2013)
Кіндрат І. Р. - Вплив сучасного медіа-простору на формування світоглядних уявлень дитини дошкільного віку (2013)
Ковшар О. В. - Становлення особистості дитини в процесі взаємодії дошкільної, передшкільної та початкової освіти (2013)
Лопухіна Т. В. - Шляхи виховання національної свідомості учнів початкової школи (2013)
Мордовцева Н. В. - Компетентнісний підхід до формування мовної особистості молодшого школяра (2013)
Недодатко Н. Г. - Проблеми застосування нових інформаційних технологій при ознайомленні дошкільників з природою (2013)
Омеляненко А. В. - Наочне моделювання у навчанні старших дошкільників складати розповіді-роздуми (2013)
Правова Н. В. - Вплив білінгівізму на формування мовленнєвої компетентності з української мови російськомовних молодших школярів (2013)
Савушкина Е. В. - Роль поэзии С. А. Есенина в развитии образной речи дошкольников (2013)
Тишакова Л. Т. - Використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови у початкових класах (2013)
Чулкова А. В. - Цифровые технологии в развитии коммуникативной деятельности дошкольников (2013)
Яковлева Т. В. - Формирование информационной компетенции младших школьников в процессе изучения русского языка (на материале морфемики и словообразования) (2013)
Головко М. Б. - Полікультурна освіта як засіб підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі, Крайнова Л. В. (2013)
Довженко О. В. - Роль редакторів у розвитку медіа-освіти (2013)
Корчагіна О. В. - Групові технології навчання в процесі викладання дисциплін спеціальності "Реклама та зв’язки з громадськістю” (2013)
Кравченко О. Л. - Використання публіцистика С. Петлюри під час вивчення історії української видавничої справи (2013)
Кулініч О. О. - Проблеми викладання паблік рилейшнз: етичний аспект (2013)
Манич Н. Є. - Тестові завдання як форма модульного контролю в дистанційному навчанні (на прикладі дисципліни "Основи реклами та зв’язки з громадськістю”) (2013)
Монке О. С. - ІКТ у підготовці майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників засобами літератури (2013)
Ильинская И. П. - Подготовка будущего учителя начальных классов к профессиональной деятельности в поликультурной образовательной среде (2013)
Регейло І. Ю. - Використання інформаційних технологій для дослідження процесу підготовки аспірантів (2013)
Самусь Т. В. - Формування готовності до здоров’язбереження майбутніх інженерів-педагогів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Козирєва О. А. - Професійно-педагогічні презентації в структурі формування культури самостійної роботи майбутнього педагога, Шварцкопф Е. Ю., Марініч Н. В. (2013)
Гранько Н. О. - Виховання толерантності у старших підлітків-спортсменів (2013)
Крупенко О. В. - Трансформація мови особистості під впливом масмедіа (2013)
Коноваленко В. О. - Використання мультимедійних технологій в організації співробітництва вчителя та учнів у початковій школі (2013)
Мисан І. В. - Психолінгвістичний та лінгводидактичний аспекти фразеології (2013)
Федорова О. В. - Психолого-педагогічні особливості соціалізації особистості підлітка в неформальних об’єднаннях, Шевченко Л. О. (2013)
Ивахненко Г. С. - Отдельные проблемы социализации детей в условиях современного медиа-пространства (2013)
Спірідонова А. В. - Борис Грінченко – вчитель (2013)
Кононова І. Г. - Стан та перспективи санітарно¬епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні (2013)
Колодяжна О. І. - Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань за методом DALY, Нагорна А. М. (2013)
Гречківська Н. В. - Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі 22-27 (2013)
Салюков А. О. - Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства (2013)
Москаленко В. Ф. - Наукове обгрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М. (2013)
Czapka M. - Legal aspects of health protection for farmers in the production of alimentary raw materials in poland. Harmful chemical factors, Jochymczyk A. (2013)
Демецька О. В. - Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно¬променевої установки УЕ-202, Ткаченко Т. Ю., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Рудой Ю. Е., Васильєв В. І. (2013)
Кальченко А. М. - Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування віл серед медичних працівників (2013)
Луговской С. П. - Особенности метаболизма железа и его роль в процессах канцерогенеза, Лубянова И. П., Клименко П. П. (2013)
Кундиев Ю. И. - Институт сквозь призму эпох (2013)
Замість передмови (2013)
Литвин В. М. - Вступне слово (2013)
Любовець О. М. - Напрями історіографічних досліджень та перспективи вивчення феномену Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Солдатенко В. Ф. - Гетьманат П. Скоропадського як каталізатор радикалізації позицій українських політичних партій (2013)
Реєнт О. П. - Гетьманат Павла Скоропадського: українсько-російські відносини – науковий зріз (2013)
Пиріг Р. Я. - Правляча еліта Української Держави 1918 року: проблеми національної ідентифікації (2013)
Калакура Я. С. - Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії (2013)
Верстюк В. Ф. - Сергій Єфремов про Українську Державу (режим П. Скоропадського) на сторінках "Нової Ради" (2013)
Проданюк Ф. М. - Лідери КП(б)У про Гетьманат Павла Скоропадського (2013)
Слюсаренко А. Г. - Дослідження історії Гетьманату П. Скоропадського на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)
Ралдугіна Т. П. - Павло Скоропадський – нащадок славетних українських родів (за матеріалами Національного музею історії України) (2013)
Ярова Г. І. - Матеріали родини Скоропадських у збірці Музею гетьманства (2013)
Андрусишин Б. І. - Вищі державні органи регулювання соціально-трудовою сферою Української Держави (1918 р.) (2013)
Мельник О. О. - Реформування органів місцевого самоврядування за доби Гетьманату (1918) (2013)
Корновенко С. В. - Аграрне законодавство Гетьманату П. Скоропадського та Білого руху Півдня Росії, Морозов А. Г. (2013)
Фареній І. А. - Кооперація в політиці гетьманського уряду (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Буряк Л. І. - Гетьманська держава П. Скоропадського і кооперативний рух: на перетині інтересів культурно-просвітницької діяльності (2013)
Іващенко В. А. - Радянська історіографія податкової політики урядів Гетьманату П. Скоропадського, Тараненко О. М. (2013)
Савченко Г. П. - Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році (2013)
Гай-Нижник П. П. - Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу гетьмана П. Скоропадського (2013)
Бойко О. Д. - Питання території і кордонів України в аналітичній записці Д. Донцова "О границях Української Держави під взглядом політичним" (1918) (2013)
Головченко В. І. - Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Початки міжнародно-інформаційної діяльності Української Держави П. Скоропадського, Будков Д. В. (2013)
Сергійчук В. І. - Налагодження дипломатичних контактів Української Держави з країнами Кавказького регіону (2013)
Пилипенко В. В. - Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) (2013)
Сергійчук Б. В. - Документи з османського архіву про відносини Української Держави й Туреччини в 1918 році (2013)
Петренко І. Є. - Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в чорноморському регіоні (1918 р.) 232-240 (2013)
Мараєв В. Р. - Донське посольство М. А. Свєчина – О. В. Черячукіна в Українській Державі (1918 р.) (2013)
Киридон А. М. - Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні засади реакції селянства на гетьманський переворот (2013)
Шевченко В. Ф. - Процеси українізації революційної доби та Гетьманат Павла Скоропадського (2013)
Савченко І. В. - Заснування Української Академії Наук і започаткування академічних історично-географічних досліджень (2013)
Лупандін О. І. - Питання реституції культурних цінностей за часів Української Держави 1918 року (2013)
Шкурко М. П. - Підтримка гетьмана Павла Скоропадського на Ніжинщині, Науменко М. М., Ємел’янов В. М. (2013)
Наукове видання (2013)
Кузьмичєв А. І. - Моделювання іонізаційних і емісійних процесів у високовольтній електронно-іонній системі з холодним катодом та імпульсним генератором іонів (2013)
Продеус А. М. - Мовленнєві корпуси як засоби створення та зберігання зразкових мовленнєвих сигналів (2013)
Стрелковская И. В. - Определение параметров качества сети мобильной связи MVNO технологии LTE с применением тензорного анализа, Соловская И. Н., Гуцал Ю. В. (2013)
Ковриго Ю .М. - Методика настроювання Н-ПІД-регулятора для об’єктів із запізнюванням, Баган Т. Г. (2013)
Пуховий І. І. - Використання холоду із снігу, льоду та ґрунту для охолодження невеликих дата-центрів в умовах України, Ніколаєнко Ю. Є., Постоленко А. М. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення ефективності автоматичного частотного розвантаження енергосистеми, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2013)
Загірська І. О. - Сценарне моделювання динаміки тихоокеанської плями сміття, Бідюк П. І. (2013)
Богушевський В. С. - Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою, Єгоров К. В. (2013)
Бурмак А. П. - Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки, Сидоренко С. І., Васильєв М. О., Волошко С. М. (2013)
Гавриш А. П. - Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Киричок Т. Ю. - Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності (2013)
Кулініч А. А. - Вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру і механічні властивості сплаву АМг6л з підвищеним вмістом кремнію (2013)
Легеза В. П. - Математичне моделювання коливання струни із рухливою опорою у вертикальній площині, Дичка І. А., Легеза Д. В. (2013)
Смокович І. Я. - Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Погребова І. С. (2013)
Денисов М. О. - Модель розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах (2013)
Колобродов В. Г. - Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента, Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2013)
Кучеренко О. К. - Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів, Муравйов О. В., Остапенко Д. О. (2013)
Стельмах Н. В. - Формування моделі опису структу-ри складального виробу в приладобудуванні (2013)
Тимчик Г. С. - Система температурного контролю в магнітотерапії, Терещенко М. Ф., Рудик В. Ю. (2013)
Барбаш В. А. - Мікрокристалічна целюлоза із луб’яних рослин (2013)
Воробйова В. І. - Дослідження протикорозійних властивостей лет-ких інгібіторів атмосферної корозії на основі про-дуктів рослинної сировини, Чигиринець О. Е., Чигиринець Е. О. (2013)
Воробйова М. І. - Розчинення срібла в плазмохімічно активованих розчинах, Півоваров О. А. (2013)
Горобець О. Ю. - Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті, Горобець Ю. І., Роспотнюк В. П. (2013)
Від головного редактора (2013)
Шапарь А. Г. - "Порядок дня на ХХІ столетие" – устойчивое развитие. А что дальше? (2013)
Шапар А. Г. - Проблеми запровадженя засад сталого розвитку в Україні, Ємець М. А., Буркинський Б. В., Харічков С. К., Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Черінько П. М. (2013)
Мацко Н. А. - Экономический рост в ресурсоориентированных странах (2013)
Шматков Г. Г. - Энергетические аспекты устойчивого развития Украины (2013)
Михайлов А. Г. - Геотехнологическая подготовка россыпных техногенных месторождений (2013)
Bandopadhyay S. - Mine Closure, Sustainable Development & Corporate Social Responsibility: An Emerging Paradigm in Mine Planning (2013)
Хазан В. Б. - Визначення екологічної безпеки на підставі дослідження системи екологічних ризиків, Хазан П. В. (2013)
Химинець В. В. - Сталий розвиток Карпатського регіону в контексті євроінтеграційної політики України (2013)
Шапар А. Г. - Можливі технічні рішення для повернення техноекосистеми р. Дніпро до природного стану, Скрипник О. О., Чілій Д. В. (2013)
Скрипник О. А. - Техногенное воздействие водохранилищ на эдафическую основу пойменных экосистем и прогноз возможных сценариев развития вторичных почв (2013)
Дем’янов В. В. - Деякі проектні рішення щодо можливості оздоровлення р. Дніпро в межах м. Дніпропетровськ (2013)
Глухов А. З. - Возрождение экосистем Донбасса, нарушенных горными работами, Приходько С. А., Жуков С. П. (2013)
Романенко В. Н. - Створення ландшафтного заказника місцевого значення "Грушівка" на порушених землях марганецького гірничозбагачувального комбіната (2013)
Гайдін А. М. - Екологічні проблеми районів видобутку калійних солей та сірки (2013)
Юшин О. О. - Перспективи розвитку альтернативної мінерально-сировинної бази Криворіжжя (2013)
Smetana S. M. - Sustainable mined lands rehabilitation using landscape biomimicry, Smetana O. M. (2013)
Лялько В. І. - Аерокосмічні та гідрогеологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2013)
Сергєєв В. В. - Основні шляхи досягнення цілей сталого розвитку гірничо-металургійних регіонів, Копач П. І. (2013)
Ракишев Б. Р. - Распределение энергозатрат при взрывном разрушении горных пород и его влияние на окружающую среду (2013)
Андронов Г. П. - Особенности обогащения руд Ковдорского месторождения и техногенная безопасность региона, Захарова И. Б., Филимонова Н. М. (2013)
Кузик І. М. - Механізм зниження пилоутворення з поверхні породних відвалів при використанні розчинів поверхнево-активних речовин, Артамонов В. М., Камуз А. М. (2013)
Хазан П. В. - Можливості ефективного використання відновлюваних джерел енергії в промисловій та комунальній сферах на прикладі Дніпропетровської області, Ангурець О. В., Кириленко І. А. (2013)
Копач П. И. - Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии), Якубенко Л. В., Романенко В. Н., Шматков Г. Г., Чихрадзе Н. М., Хомерики С. К., Михельсон Р. В., Матарадзе Е. Д. (2013)
Шапар А. Г. - Досвід і проблеми впровадження системи моніторингу, Шматков Г. Г., Петренко В. П., Кузьменко А. В., Можейко А. В., Тяпкін О. К., Ємець М. А. (2013)
Копач П. І. - Обгрунтування місць розташування постів міської системи спостереження за станом навколишнього середовища, Данько Т. Т. (2013)
Савлук О. С. - Мониторинг микромицетов в поверхностных источниках водозаборов городов Украины, Руденко А. В., Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2013)
Михельсон Р. В. - Методика расчета сейсмически безопасных параметров промышленных взрывов, Хомерики С. К., Хомерики Д. Г. (2013)
Перегудов В. В. - Развитие процесса сдвижения при отработке залежей, имеющих склонение по простиранию , Романенко А. В., Сидор В. М., Кучер Б. Ф., Николенко Е. М. (2013)
Шевченко Д. А. - Анализ методов контроля за развитием деформационных процессов в прибортовых массивах горных пород Глееватского карьера (2013)
Зинченко В. Ю. - Особенности оценки экологического риска для здоровья человека от группы стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Фалько В. В., Емец Н. А. (2013)
Звернення Президента Міжнародної федерації "Друзі землі” Ягоди Мюніх (2013)
Шапар А. Г. - Недолугість, бездушність чи непорозуміння визначають долю Дніпра?, Скрипник О. О. (2013)
Ангурець О. В. - Дніпро. Час замислитися про майбутнє (2013)
Сандул В. А. - Межгосударственная днепровская конвенция как предпосылка и условие выполнения требований водной директивы ЕС и реализации ратифицированных международных конвенций (2013)
Хазан П. В. - Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах гірничої промисловості як умова екологічно сталого розвитку території, Ангурець О. В. (2013)
До уваги читачів – рецензії на книги (2013)
Онищенко О. - В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України, Дубровіна Л. (2013)
Ланде Д. - Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації, Баркова О. (2013)
Колесникова Т. - Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації (2013)
Сукиасян Э. - Классификационная практика в России на современном этапе (2013)
Крайнікова Т. - Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз (2013)
Шустова Ю. - Книготорговые каталоги Ставропигийского института первой половины XIX в. как источники по реконструкции репертуара изданий типографии Львовского Успенского братства (2013)
Зуб В. - Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України (2013)
Шкаріна В. - Біобібліографія Зінаїди Тулуб (2013)
Учений зі світовим ім’ям (2013)
Вунтесмері Ю. В. - Реалізація невзаємних електричних кіл пасивними компонентами (2013)
Найденко В. І. - Власні хвилі крос-хвилеводу (2013)
Новський В. О. - Багатофункціональний трансформаторно-ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням, Курило І. А., Грудська В. П., Малахатка Д. О. (2013)
Проценко О. Р. - Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла, Троценко Є. О. (2013)
Щерба А. А. - Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги, Маков Д. К. (2013)
Бідюк П.І. - Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків, Кожухівська О. А. (2013)
Копець М. М. - Інтегро-диференціальне рівняння Ріккаті в задачі оптимального керування процесом теплопровідності (2013)
Кривобока Г. І. - Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей, Сільвестров А. М., Скринник О. М. (2013)
Мальцев А. Ю. - Задача Коші для нестаціонарного істотно нескінченновимірного диференціального рівняння (2013)
Маслянко П. П. - Компонентна модель автоматизованої системи тестування з відкритою формою представлення тестового завдання, Руденко П. А. (2013)
Трегуб В. Г. - Керування об’єктами періодичної дії, Клименко О. М. (2013)
Казарін Д. А. - Отримання феротитану алюмотермічним способом з масовим вмістом титату 40–43 % без додавання титанових відходів, Волкотруб М. П., Прилуцький М. І. (2013)
Киричок Т. Ю. - Аналіз зносостійкості банкнот української гривні в умовах реального обігу, Мельниченко А. А., Нестеренко В. М. (2013)
Роїк Т. А. - Взаємозалежність між структурним станом і зносостійкістю сталей для деталей скребкового конвеєра, Глушкова Д. Б., Тарабанова В. П., Рак Л. М. (2013)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 4. Загальні співвідношення термопластичності та повзучості при застосуванні логарифмічної міри деформації Генкі, Яковлєв А. І. (2013)
Чвертко Є. П. - Прогнозування якості з’єднань при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням (2013)
Чернега Д. Ф. - Дослідження процесу спікання залізорудних котунів із підвищеним вмістом твердого палива, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2013)
Колобродов В. Г. - Алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості, Півторак Д. О. (2013)
Нестеренко О. І. - Компенсація похибок курсовертикалі при хитавиці об’єкта, Ігнатович О. В. (2013)
Чиж І. Г. - Метод і пристрій для аналізу фокусної області оптичної системи ока, Голембовський О. О. (2013)
Барбаш В. А. - Дослідження впливу різних стадій технологічного процесу одержання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель на показники її якості, Даниленко А. А., Нагорна Ю. М. (2013)
Автори номера (2013)
Сильченко Н. В. - Проблемы типологии источников белорусского права (2013)
Ганзенко О. О. - Нетипові норми права в механізмі правового регулювання: проблеми теорії і практики застосування (2013)
Заборовський В. В. - Адвокатський запит у світлі прийняття закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2013)
Иванов В. В. - Научно-методологические проблемы современной юридической науки (2013)
Малишко В. М. - Виникнення правового інституту приватирства в тюдорівській Англії (2013)
Середа А. М. - Реорганізація кримінального процесу в умовах судової реформи 1864 р. (2013)
Тимченко Г. В. - Методи вимірювання рівня ефективності законодавства (2013)
Удовика Л. Г. - Глобалізація як чинник трансформації правотворчості в Україні (2013)
Третьяченко М. О. - Європейський унітаризм: загальне та особливе (2013)
Тригубенко Г. В. - Право на життя в аспекті реалізації норм конвенції про захист прав людини і основних свобод (2013)
Бучинська А. Й. - Форми публічної діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз (2013)
Зайцева І. О. - Напрями вдосконалення статутної нормотворчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади (2013)
Чехович Т. В. - Критерії правомірності застосування сили в міжнародному праві (2013)
Чурпіта Г. В. - Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин (2013)
Журавльова З. В. - Страхові виплати в системі обов'язкового соціального медичного страхування в Україні (2013)
Коваль О. В. - Державні гарантії збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Нечипуренко М. О. - Характеристика договору на проведення оцінки майна (2013)
Сидор В. Д. - Поняття та функції науки земельного права України (2013)
Білека А. А. - Вихідні засади локального нормативно-правового регулювання відносин у сільськогосподарських кооперативах: до характеристики сучасної інтерпретації (2013)
Борденюк О. В. - Правові ознаки земель трубопроводного транспорту (2013)
Колпаков В. К. - Категория "предмет" в понятии административного права (2013)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правова характеристика форм державного контролю за безпекою дорожнього руху (2013)
Армаш Н. О. - Вплив форми державного правління на зміст адміністративно-правового статусу державних політичних діячів на прикладі зарубіжного законодавства (2013)
Германюк М. О. - Процедурні принципи державної служби: аналіз проблем реалізації та нормативного закріплення, Сафронова Є. М. (2013)
Делія Ю. В. - Інформаційне забезпечення органів публічного управління в процесі побудови правової держави: адміністративно-правовий аспект, Галустян І. А. (2013)
Красіков О. М. - Післядипломна освіта в умовах модернізації системи освіти України (2013)
Мацелик Т. О. - Юридичні особи публічного права: особливості функціонування в адміністративно-правовій сфері (2013)
Меліхова О. Ю. - Функції державного управління в екологічній сфері: теоретичні аспекти класифікації (2013)
Пирожкова Ю. В. - Бюджетна політика органів місцевого самоврядування як елемент управління місцевими бюджетами: перспективи законодавчої модернізації (2013)
Саєнко С. І. - Прояви дефектності норм адміністративного права в соціально-нормативній системі України (2013)
Чорна В. Г. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту в Україні (2013)
Рибалка Н. О. - Сутність, поняття та ознаки позитивного іміджу органів прокуратури України (2013)
Сторожук О. Р. - Заохочення як державна гарантія забезпечення реалізації правового статусу дипломатичних працівників (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку в банківському контролі (2013)
Бакаєв Д. С. - Окремі аспекти концепції зловживання правом в трудовому праві України (2013)
Дорохіна Ю. А. - Генеза дослідження змісту об'єктивної сторони складу злочину (2013)
Узунова О. В. - Проблемні питання вивчення права працівниками міліції та підготовки юристів-професіоналів в органах внутрішніх справ: радянський та сучасний аспекти, Калюга К. В. (2013)
Шеховцова Л. І. - Про посилення кримінальної відповідальності за статеві злочини, вчинені проти неповнолітніх (2013)
Назимко Є. С. - Вдосконалення системи покарань неповнолітніх за вчинення кримінальних проступків (2013)
Бандуріна Я. Ю. - Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів (2013)
Помазан С. Г. - Криміналістичні проблеми розслідування умисних вбивств, які скоєні через необережність (2013)
Рецензія (2013)
Караман О. Л. - Характеристика середовищного компоненту системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальній виховній установі (2013)
Яковлева О. В. - Проблема соціального виховання в його об’єкт-предметній галузі (2013)
Архипова С. П. - Освіта як елемент життєдіяльності людей літнього віку (2013)
Ковальчук І. А. - Забезпечення прав дитини як соціально-педагогічний процес (2013)
Лисенко Ю. О. - Вплив сучасних аудіовізуальних творів на соціалізацію підростаючого покоління (2013)
Малков Д. Ю. - Соціально-педагогічні шляхи організації соціокультурного дозвілля молоді (2013)
Плотников С. А. - Проблемы православных масс-медиа для детей младшего школьного возраста (2013)
Скоромна О. П. - Використання медіа технологій у роботі студентської соціальної служби (2013)
Яценко Н. Г. - Вплив ЗМІ на соціалізацію особистості (2013)
Андреєв Ю. С. - Неблагополучна сім’я як чинник розвитку агресивної поведінки у підлітків (2013)
Кальченко Л. В. - Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства, Островська Н. О. (2013)
Павлюк Н. В. - Вплив ЗМІ на формування уявлень про сім’ю у старшокласників (2013)
Трубавіна І. М. - Усвідомлене і відповідальне батьківство: спільне і відмінне (2013)
Гайдай М. Н. - Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда (2013)
Епштейн І. С. - Сучасний стан професійної обізнаності вчителів щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва (2013)
Алдакимова О. В. - "Россия без сирот": опыт работы в кубанском регионе по реализации данной стратегии (2013)
Терновець О. М. - Особливості Інтернет-залежності дітей-соціальних сиріт (2013)
Золотова Г. Д. - Сутність технологічних видів адиктивної поведінки дітей (2013)
Краснова Н. П. - Розв’язання конфліктних ситуацій в освітньому просторі (2013)
Мотунова Н. В. - Причини вчинення правопорушень на певних історичних етапах розвитку суспільства (2013)
Юрків Я. І. - Тренінгова програма як локальна технологія вирішення підліткових конфліктів (2013)
Безбородих С. М. - Змагання як засіб формування конкурентоспроможності майбутнього педагога (2013)
Бєлецька І. В. - Роль викладача у формуванні комунікативних якостей майбутніх соціальних педагогів (2013)
Бронза С. М. - Особливості мовної своєрідності творчого доробку Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2013)
Кривенко О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання географії у ВНЗ (2013)
Лахмоткина В. И. - Постановка голоса и техника речи в профессиональной подготовке учителя (2013)
Мордовцева Н. В. - Теоретичні аспекти формування дослідницької компетентності студентів ВНЗ (2013)
Починкова М. М. - Дефініція поняття "самостійна робота студентів" у сучасній педагогіці вищої школи (2013)
Роганова М. В. - Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі (2013)
Скиба М. М. - Медіазнання соціального педагога (2013)
Солодюк Н. В. - Формування проектної діяльності студентів (2013)
Хорошевська І. В. - Професіоналізм керівника загальноосвітньої школи в управлінні конфліктами (2013)
Левчук Г. М. - Оптимізація виділення лектиноподібних білків листя льону олійного, Войтович О. М. (2013)
Полякова В. А. - Изучение признаков семян и коробочек однолетних диких видов льна, Лях В. А. (2013)
Алпатова О. М. - Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся (2013)
Ананьєва Т. В. - Біохімічний статус тканин як індикатор еколого-фізіологічногостану промислових риб, Федоненко О. В. , Півненко Ю. В. (2013)
Ахмедов Э. И. - Клиническая картина и паталогоанатомические изменения в организме цыплят при экспериментальном эймериозе (eimeria tenella) (2013)
Аюбова Э. М. - Гнездящиеся птицы придорожных и полезащитных лесополос Мелитопольщины (2013)
Васільєва Л. А. - Статева структура популяцій перлівницевих (Bivalvia, Unionidae) фауни України, Янович Л. М., Пампура М. М. (2013)
Муравьев И. В. - Оология желтой трясогузки Motacilla flava LInnaeus, 1758 (Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae), Артемьева Е. А. (2013)
Сулейманов С. Ш. - О составе нерестового стада саринской сельди Alosa braschnikowi sarensis (Michailowskaja, 1941) в юго-западном Каспии (2013)
Федоненко О. В. - Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області, Єсшпова Н. Б., Шмагайло М. О., Сазанова Н. М. (2013)
Федоренко О.В. - Гістологічна характеристика розвитку гонад самок плітки Rutilus Rutilus (L.) Запорізького водосховища , Маренков О. М. (2013)
Литвиненко Р.О. - Життєздатність формених елементів крові людини в кишковому середовищі медичної п'явки (2013)
Новосад Н. В. - Метаболічна активність нейтрофілів крові у хворих на ревматоїдний артрит, Горохівець Н. А., Подимай А. Ю., Гавриленко К. В. (2013)
Омельянчик В. Н. - Циркадные ритмы активности растворимых ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы печени и больших полушарий мозга крыс в зимний период, Новикова К. В., Колесник Н. В. (2013)
Білоконь Г. С. - Роль водної рослинності в процесах самоочищення водойм від радіонуклідного забруднення, Зайченко О. Ю., Федоненко О. В., Просяник Ю. І. (2013)
Костюченко Н. І. - Мікробіологічна характеристика джерельніх вод острова Хортиця (2013)
Халіман І. О. - Матенове бродіння сільськогосподарських відходів та його вплив на довкілля (2013)
Гаврилова Л. О. - Вплив концентрації й швидкості подачі карбон (IV) оксиду на процесс карбонізації розведених алюмінатних розчинів, Карпенко Ю. В. (2013)
Лашко Н. П. - Сорбція ароматоутворюючих речовин на біополімерних матрицях, Єгорова Ю. В. (2013)
Ткачук Н. В. - Цитотоксична та антибактеріальна активність 5-заміщених 4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіолів, Янченко В. О., Демченко А. М. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2013)
Самбор А. М. - Телекомунікаційні технологіїна заняттях трудового навчання: сфера застосування та правового регулювання, Самбор М. А. (2013)
Матвійчук А. О. - Цивільно-правові обов’язки, що кореспондують особистому немайновому праву на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Шаповал Л. І. - Згода на донорство (значення та проблемні питання) (2013)
Кузьменко Б. В. - Типи сучасного особливо небезпечного (шкідливого) програмного забезпечення: правові та технічні аспекти, Заїка Ю. О. (2013)
Бакун В. І. - Проблемні питання індивідуального попередження злочинів у Збройних Силах України (2013)
Дараганова Н. В. - Кримінальна відповідальність пілотів на початку становлення цивільної авіації (2013)
Котляренко О. П. - Сучасний стан протидії корупції у сфері використання коштів оборонного бюджету та військового майна (2013)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку, Сапрун О. В. (2013)
Матвійчук В. К. - Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України, Мартиненко Г. В. (2013)
Карпенко М. І. - Непокора та невиконання наказу:методика розслідування цих злочинів (2013)
Присухін С. І. - Філософія права: об’єкт, предмет і функції (2013)
Трегубенко А. С. - Міжнародне право про застосування сили в системі колективної безпеки (2013)
Терлецький Р. М. - Правові аспекти регулювання військово-технічного співробітництва України з іноземними державами (2013)
Басай В. Д. - Підстави і порядок поновлення процесуального строку за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Бєлікова М. І. - Підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в адміністративному порядку (2013)
Блащук Т. В. - Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект (2013)
Боднарчук О. Г. - Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми його реалізації в пенітенціарній системі України (2013)
Бойко В. В. - Загальнотеоретична характеристика спеціальної правової норми та її конкуренції із загальною нормою (2013)
Бойко Н. М. - Особливості предмета договору позички (2013)
Бортник О. П. - Гарантії працівника у випадку розірвання трудового договору (2013)
Ботвінов Р. Г. - Визначення меж предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (2013)
Вітюк І. Я. - Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні (2013)
Geller B. - Clinical legal education in Ukraine and in Germany a comparative analysis (2013)
Голуб І. Г. - Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року (2013)
Дехтяр О. Г. - Особисте сприйняття слідчим, прокурором, слідчим суддею показань, речей і документів як елемент змісту засади безпосередності (2013)
Зеленський С. М. - Концепт справедливості у кримінальному провадженні (2013)
Зінченко В. В. - "Право народу" в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократії (2013)
Іващенко О. В. - Підстави і процесуальний порядок виклику учасників кримінального провадження для участі у слідчих (розшукових) діях (2013)
Кисельова О. І. - Забезпечення правопорядку у парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Фащук Т. В. (2013)
Кобрин В. С. - Глава Уряду в новітній конституційній практиці Української держави: еволюція правового регулювання (2013)
Кузик Т. М. - Окремі аспекти участі перекладача під час надання міжнародної правової допомоги щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2013)
Лоскутов Т. О. - Структурні елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі (2013)
Ляш А. О. - Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування (2013)
Мартинюк Р. С. - "Конституційна Асамблея" в Україні: спроба визначення природи органу (2013)
Мікуліна М. М. - Механізм контролю за Службою безпеки України у сфері забезпечення особистих немайнових прав фізичної особи (2013)
Мікуліна М. М. - Право на життя як складова приватності фізичної особи (2013)
Опришко Д. І. - Правове регулювання найменування договірних об’єднань підприємств (2013)
Панчук І. О. - Загальні риси професійної правосвідомості суддів (2013)
Потайчук І. В. - Участь священнослужителів в якості свідків у кримінальному процесі України, Компанієць Д. О. (2013)
Скрильник О. О. - Тенденції запобігання поширенню найманства на території країн СНД (2013)
Слатвицька А. В. - Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року як методологічна основа для розвитку національних механізмів захисту економічних прав жінок (2013)
Смалюк Р. В. - Захист трудових прав громадян України за кордоном (2013)
Сухонос В. В. - Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління (2013)
Шостко О. Ю. - Досвід протидії організованій злочинності в Італії (2013)
Юрченко О. М. - Функції міліції (поліції) у сучасних умовах, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Попелюшко В. О. - Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників, Лук’янчиков Є. Д. (2013)
Сацький П. В. - Соціальний статус та інститут власності кагана і беків у суспільстві давніх тюрків у VI-VII ст (2013)
Шамрай Б. М. - Гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні та їх обмеження (2013)
Шаркова І. М. - Добросовісне володіння в римському приватному праві: витоки рецепції в сучасне цивільне право України (2013)
Дараганова Н. В. - Предмет права соціального забезпечення (2013)
Самбор М. А. - Правопорушення та проступок: до питання співвідношення понять в умовах розвитку законодавства про адміністративні та кримінальні правопорушення (2013)
Дорохіна Ю. А. - Розвиток поняття об’єктивної сторони складу злочину та його теоретичні основи (2013)
Карпенко М. І. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Швець О. О. (2013)
Карпенко М. І. - Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків: методика розслідування цих злочинів (2013)
Бабій М. - Юридичне релігієзнавство (правологія релігії): сутність і проблемне поле, Присухін С. (2013)
Гайдулін О. О. - Зміст контрактів: англійські юридичні поняття і досвід їх інтерпретації (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського