Петрук І. - Фрагментарність буття сучасної людини в умовах техногенно-інформаційної епохи (2011)
Чернієнко В. - Ідентичність традиційна, модерна й постмодерна, Агапова О. (2011)
Шевчук О. - Ідентичність в умовах культурного пограниччя: головні риси та можливості розвитку (2011)
Терешкун О. - Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда (2011)
Личковах В. - Мистецька само ідентифікація в художній творчості (2011)
Najder-Stefaniak K. - Tozsamosc kulturowa i rozumienie czasu (2011)
Kotowicz-Borowy I. - Oblicza tozsamosci na pograniczach Europy Srodkowo-wschodniej (2011)
Більченко Є. - Культурологічний аналіз семантики київського "Майдану" (2011)
Петрецька О. - Культурна ідентифікація як складова етнічної ідентичності (2011)
Возна Т. - Проблема само ідентичності українців у ХVІ-ХVІІ ст. (2011)
Маршицька В. - Вивчення замкової архітектури України ХV-ХVІ століття як шлях формування культурної ідентичності особистості, Махиніч Ю. (2011)
Матицин О. - Гоголь як представник українського романтизму (2011)
Смеречанська О. - Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні (2011)
Чучупака М. - Проблеми української ідентичності в російському газетному дискурсі (2004 – 2009 рр.) (2011)
Лінда С. - У пошуках традиційної ідентичності: становлення церковної архітектури сучасної України (2011)
Шевчук А. - Культурно-мистецьке життя етнічних груп України в умовах модернізації національної культурної індустрії (2011)
Єрко Г. - Гендерна політична ідентичність як складова цивілізаційного розвитку українського суспільства (2011)
Рева Л. - Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини (2011)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2011)
Огірко О. - Особливості релігійної ідентичності християн Сходу і Заходу (2011)
Кожолянко Г. - Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) (2011)
Іванкова-Стецюк О. - Формування духовно-релігійної ідентичності студентів гуманітарно-теологічного вишу (2011)
Смоліна О. - Хронотоп православної монастирської культури (2011)
Корнійчук Т. - Проблеми релігійної ідентичності в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Василенко Д. - Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття, Маслак В. (2011)
Шевченко С. - Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі (2011)
Стратонова Н. - Довір’я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (2011)
Пташник-Середюк О. - Релігійна самоідентифікація студенства (2011)
Павлова Т. - Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля (2011)
Попад’їна Т. - Світоглядні аспекти правової ідентичності Західної Європи та України (2011)
Сікорська І. - Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС (2011)
Попович О. - Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) (2011)
Родик Г. - Національна ідентичність як конфліктогенний чинник сучасного суспільства (2011)
Назаренко М. - Політична ідентичність у світлі сучасного есхатологічного дискурсу (2011)
Єрьоміна М. - Соціальна ідентичність державних службовців (2011)
Лучак А.-М. - Ідентифікація людини як особистості та формування політичної ідентичності в глобальному інформаційному просторі (2011)
Штейнле О. - Соціальні ідентичності керівних діячів повоєнної України (2011)
Аксьонова Н. - Образи "Чужого" як система ідентифікації у субкультурному середовищі (2011)
Борейчук І. - "Чужий" у світосприйнятті сучасної студентської молоді: проблема толерантності, Гон М. (2011)
Годованська О. - Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів (2011)
Шмат Н. - Збереження культурної ідентичності української меншини у Франції (2011)
Медвідь І. - Інтерпретації ІІ світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? (2011)
Виноградська Г. - Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944 – 1947 рр. з Надсяння та Холмщини (2011)
Кожолянко О. - Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців (2011)
Сапеляк О. - Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження (2011)
Мікула О. - До питання про існування амазонок на території України (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") (2011)
Янковська Ж. - Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішина Світлани Лелях (2011)
Gawor L. - O powstaniu filozofii zrownow azonego rozwoju (2011)
Пожуєв В. І. - Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації (2010)
Постол А. А. - Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні (2010)
Лузан А. А. - Концептуальная власть в информационном обществе, Дементьева В. В. (2010)
Исакова Е. И. - Современные процессы дифференциации и интеграции наук, Дьяконов И. В. (2010)
Повзло В. М. - Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А. Д. Сахарова, Повзло О. М. (2010)
Вандышев В. Н. - Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г. С. Сковороды на учение Н. Ф. Фёдорова) (2010)
Швець Д. Є. - Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти, Постол О. Є. (2010)
Захарова С. О. - Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності (2010)
Лиска О. Г. - Система відповідальності у місцевому самоврядуванні (2010)
Бондаревич І. М. - Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму (2010)
Мельник В. В. - Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Донникова И. А. - Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры (2010)
Глотов Б. Б. - Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення, Марасюк С. С. (2010)
Шаповалова Л. О. - Основні концептуальні підходи щодо тлумачення поняття побуту у суспільствознавчій думці (2010)
Швець Є. Я. - Організація науково-дослідної і педагогічної практики магістрантів, Швець Д. Є. (2010)
Жадько К. В. - Управлінсько-правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід (2010)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму (2010)
Дуднікова І. І. - Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму (2010)
Спиця Н. В. - Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова (2010)
Попов С. М. - Наукова парадигма суб’єкт-суб’єктного управління в умовах сучасного континууму (2010)
Козуб О. О. - Кіберпростір як середовище породження і самореалізації принципу космополітизму (2010)
Храпко П. Ю. - Нові горизонти розуміння поняття "естетичного дискурсу" (2010)
Жадько В. А. - Глобальні проблеми сучасності як об’єкт філософської рефлексії (2010)
Рижова І. С. - Дизайн як культурна універсалія цивілізації (2010)
Чоп Т. О. - Естетика візуального в творчості українського футуризму (2010)
Яковенко М. Л. - Сьорен К’єркегор і начала екзистенціальної естетики (2010)
Надибська О. Я. - Принципи побудова системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору (2010)
Пожуєв О. В. - Конкуренція та конкурентна політика підприємства під впливом державного контролю (2010)
Пожуєва Т. О. - Стратегія управління персоналом – один з основних засобів підвищення продуктивності праці (2010)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Обмін речовин у курей-несучок при застосуванні гліцинатів мікроелементів та борошна двостулкових молюсків, Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М., Кононенко Р. В. (2012)
Сичов М. Ю. - Ріст та забійні якості фазанів за умов чотирифазної годівлі (2012)
Кулібаба Р. О. - Алельний поліморфізм гену pit-1у двох лініях курей різного напряму продуктивності (2012)
Мельник В. В. - ІІІ Міжнародна виставка "Animal Farming Ukraine 2012” (2012)
Базиволяк С. М. - Презентація кросу курей "Браун Нік”: семінар ПАТ "Кожухівське” і компанії "H&N International” (2012)
Вервейко Б. Н. - Производство белково-витаминно-минеральных концентратов "Feed&Life” – залог высокой продуктивности птицы, Кучеров В. А. (2012)
Баланчук І. М. - Вихід продуктів забою каченят залежно від рівнів сирого протеїну та лізину в комбікормах (2012)
Азімов О. В. - Вітчизняна компанія "Ветсинтез” – ваш надійний партнер (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості безпечного проведення робіт у закритих просторах, Вознюк А. (2012)
Птахи у народних приказках (2012)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування інформаційного суспільства (2011)
Попов С. М. - Концептуальні аспекти освіти як головний шлях підготовки управлінських кадрів з використанням зворотних зв’язків   (2011)
Гаврилов Н. И. - Философский аспект сущности тоталитарного государства   , Арушанян М. Р. (2011)
Пашков В. В. - Соціокультурний аспект проблеми розвитку педагога в системі післядипломної педгогічної освіти     (2011)
Александрова О. С. - Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномена (2011)
Утюж І. Г. - Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти (2011)
Арабчук Я. І. - Джерела і чинники формування особистості (2011)
Кочилкова Н. С. - Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" (2011)
Зінченко В. В. - "Імперія" і "множина" та критика апологетики постімперіалістичної глобальної експансії (2011)
Беліченко А. О. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в запорізькому регіоні (2011)
Kolwas S. - Osobliwości systemy filozoficznoj Stanisława Lema (2011)
Карпенко В. І. - Постмодерністська проблематизація понять стать та гендер (2011)
Додонова В. І. - Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу (2011)
Муза Д. Е. - К дискуссии о предмете глобалистики (2011)
Володін П. В. - Людина та її глобальні проблеми (2011)
Ліпич І. І. - Соціокультурні виміри екологічної діяльності (2011)
Захарова С. О. - Дизайн постмодерну як специфічна форма реалізації ціннісно-адаптаційного потенціалу особистості (2011)
Бойко О. П. - Репресивний наступ на культуру дозвілля    (2011)
Ямчук П. М. - Трансдискурсивність середньовічно-барокових жанрів у емаптичному світоглядносу дискурсі (2011)
Сидоренко С. В. - Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства (2011)
Жадько К. В. - Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" (2011)
Головко Л. В. - Релігійна мораль і бізнес (2011)
Скворець В. О. - Простір і час формування та функціонування життєустрою народу (2011)
Бутченко Т. І. - Соціальна рекогносцировка як умова оптимізації конституційно-демократичного проектування (2011)
Волков О. Г. - Екзистенціологія політичного суб`єкта (2011)
Степаненко А. Н. - Локальные цивилизации и проблема сохраненияих культурно-цивилизационной идентичности (2011)
Рєзанова Н. О. - Ціннісно-культурні конфлікти в транзитивному соціальному просторі (2011)
Буяшенко В. В. - Соціальне піклування і динаміка соціокультурного простору (2011)
Ткаченко А. М. - Нормування виробничих запасів на підприємстві  (2011)
Телин М. В. - Концепция управления исходящими платежами (2011)
Пожуєва Т. О. - Інноваційні стратегії та економічний розвиток (2011)
Пожуєв О. В. - Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2011)
Давидов П. Г. - Філософія індивідуалізації освіти і болонський процес: самостійна робота чи самоосвіта (2011)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Фізіологічний стан та ферментативна активність крові курчат-бройлерів при введенні до раціону комплексних сполук цинку, Шевченко Л. В., Малюга Л. В., Михальська В. М., Поляковський В. М. (2012)
Сорока Н. М. - Кількісні і якісні методи оцінки ектопаразитарного навантаження птахів, Сидоренко І. В. (2012)
Пискун Н. Г. - Как появились мурые голуби? (2012)
Мельник В. В. - Всеукраїнська конкурсна виставка "Голуб – птах народної любові” (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” увеличивает производство и продажи комбикормов населению, Кучеров В. А. (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Способ минимизации предынкубационной браковки яиц, Лукашенко В. С., Ташбулатов А. А. (2012)
Авакова А. - Опыт использования биорезонансной технологии в промышленном птицеводстве, Островский М., Степанченко Е. (2012)
Медики больше не отговаривают людей есть яйца (2012)
Макар Ю. - Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан (2007)
Барановська Н. - Чорнобильська трагедія і громадські організації в діаспорі (2007)
Розумний Я. - Українська дiяспора в Канадi вчора й сьогоднi: процеси i прогнози (2007)
Bercoff G. - Ukrainian Studies in Italy (2007)
Коник В. - Український вимір української діаспори Естонії: вчора, сьогодні. Що завтра? (2007)
Садловський Ю. - Українці Латвії: проблеми та перспективи (2007)
Ключковська І. - До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори (2007)
Гладун І. - Діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка”: співпраця з закордонним українством, Ключковська І. (2007)
Винар Л. - Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945 – 1952 (2007)
Мушинка М. - Роль Чеської академії наук при вивченні мови русинів-українців Словаччини (2007)
Кралюк П. - Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. (2007)
Чечина О. - Початок діяльності Українського Історично-філологічного товариства в Празі (1923 – 1924) (2007)
Костриця М. - Роль товариства "Волинь” та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) у становленні наукового волинезнавства (2007)
Крот Л. - Діяльність земств в оцінці істориків української діаспори (2007)
Корнійчук Л. - Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського (2007)
Крот В. - Громадсько-політична діяльність М. Грушевського в творчості істориків української діаспори (2007)
Гриньох Н. - Діяльність українських науково-історичних установ у Канаді в 50 – 80-і рр. ХХ ст. (2007)
Єржабкова Б. - Незабутня постать великої людини: Дмитро Антонович (1877 – 1945) (2007)
Хеленюк А. - Постаті українських істориків в творчості Л. Винара (2007)
Яценюк Т. - Олександр Оглоблин та розвиток української історичної науки на Заході (2007)
Тетерина Д. - Харківський період Юрія Блохина (2007)
Курас Г. - Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич) (2007)
Швайба Н. - Н.Д. Полонська-Василенко: спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження (2007)
Сеник Я. - Ярослав Чиж (1894 – 1958) – дослідник історії української імміграції в США (2007)
Валявко І. - Нотатки до філософських студій Дмитра Чижевського (2007)
Клинова Г. - Діяльність Олександра Домбровського в УІТ (2007)
Кучерук О. - Микола Битинський: геральдист, художник, поет (2007)
Пилат О. - Питання еміграції в суспільно-політичній діяльності Семена Вітика (2007)
Назарук Ю. - Друга еміграційна доба життя та діяльності Олександра Скорописа-Йолтуховського (напередодні та після початку Першої світової війни) (2007)
Малик Я. - Громадсько-політична діяльність Павла Крата (2007)
Таравська Я. - Політична діяльність Андрія Жука під час Першої світової війни (2007)
Іщук О. - Дмитро Куп’як: Штрихи до біографії, Ніколаєва Н. (2007)
Стебельський І. - За українську культуру: до джерел про діяльність Асоціяції Діячів Української Культури (2007)
Бойко О. - Релігійні мотиви у творчості Леоніда Молодожанина (скульптура, ікони, вітражі, мозаїка) (2007)
Янковська Ж. - Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського (2007)
Ножак О. - Ораторія С. Майданської й В. Кікти "Святий Дніпро” у виконанні Едмонтонського хору "Дніпро” (2007)
Кирчанів М. - Канадська література у пошуках українського коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер) (2007)
Патарак І. - Діяльність релігійних об’єднань по організації парафіяльних громад в Канаді початку ХХ ст. (2007)
Третяк Л. - Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки (2007)
Піскун В. - Діяльність Українського Центрального Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в Чехословаччині по соціальній адаптації українських політичних емігрантів У 20-х рр. ХХ ст. (2007)
Осташко Т. - Український Монархічний Рух за даними польських військових спецслужб (Dwojka) (2007)
Сідак В. - Радянські спецслужби в дезорганізації української еміграції у міжвоєнний період, Вронська Т. (2007)
Срібняк І. - Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект) (2007)
Гринівський Т. - Видавнича діяльність української діаспори поч. ХХ ст. у висвітленні часопису "Книгарь” (2007)
Антощук Л. - Журнал "The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА (2007)
Дзвінчук О. - Часопис "Український Голос” – організатор громадського життя українців Канади (релігійно-церковний аспект) (2007)
Атаманенко А. - Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках "Бюлетеню” товариства (2007)
Недужко Ю. - Взаємодія Державного Центру УНР в екзилі та мас-медіа країн Заходу (1948 – 1965 рр.) (2007)
Коновал О. - Де зберігаються видання та архіви середовища УРДП-УДРП та його братніх організацій (2007)
Курченко В. - Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметь’євського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка (2007)
Макар В. - Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади (2007)
Палієнко М. - Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву, Щербак М. (2007)
Баран М. - Архів Зенона Кузелі у фондах Відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (2007)
Прищепа О. - Колекції української діаспори у фондових збірках Рівненського обласного краєзнавчого музею (2007)
Белінський В. - Зображення музейними засобами діяльності буковинської діаспори в країнах її найбільшого розселення (2007)
Роговий В. - Діяльність Комісії Допомоги Українському Студентству на теренах Великої Британії в повоєнний час (2007)
Заячук Ю. - Зміст та навчально-методичне забезпечення українознавчих дисциплін в університетах Канади (2007)
Сіренко Ю. - Українська освіта в Башкортостані (2007)
Краснодемська І. - Проблеми національного виховання й освіти у творчій спадщині Григорія Ващенка (2007)
Титул, зміст (2014)
Аграрії за негайне вирішення проблем галузі задля її розвитку (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Лупенко Ю. О. - Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності, Кропивко М. Ф. (2014)
Солодкий М. О. - Товарні деривативи: теорія і практика (2014)
Наповнення бюджету шляхом удосконалення акцизної політики в Україні (2014)
Короткова Ю. - Практичні аспекти застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд фондового ринку за червень-липень 2014 р., Шевченко Т. В. (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за липень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за червень-липнь 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за червень-липень 2014 року (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за червень 2014 року (2014)
Інформація про хід польових робіт станом на 17 липня 2014 року (2014)
Мартовицька Ю. В. - Діабетична мікроангіопатія: морфогенез та роль у розвитку ускладнень цукрового діабету (2008)
Ганчева О. В. - Значение дисфункции NPY-ергической системы гипоталамуса в формировании нарушений углеводного и жирового обменов при экспериментальной патологии (2008)
Колычева Н. Л. - Особенности содержания катехоламинов в надпочечных и поджелудочной железах крыс с экспериментальным сахарным диабетом, Абрамов А. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Новые технологии образования в преподавании патологической физиологии, Камышный А. М., Василенко Г. В., Ганчева О. В., Бессараб Г. И. (2008)
Гузь Л. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси пам'яті і стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С., Неруш П. О., Демченко О. П., Романенко Л. А. (2008)
Полторак В. - Полиморфизм гена параоксиназы (PON-1) в харьковской популяции, Атраментова Л., Горшунска М., Тыжненко Т., Лещенко Ж., Красова Н., Гладких А., Почерняев А., Федорова А. (2008)
Струтинський Р. Б. - Флокалін - новий вітчизняний кардіопротектор, Французова С. Б., Ровенець Р. А., Тумановська Л. В., Мойбенко О. О. (2008)
Гомоляко І. В. - Зміни в системі нейтрофільних гранулоцитів протягом регіонарної аналгезії, Смирнова Л. М., Самсонова Г. В. (2008)
Пашевін Д. О. - Зміни протеасомної активності у стінці судин при атеросклерозі як мишень антиатерогенної терапії, Досенко В. Є., Биць Ю. В., Сурова О. В., Нагібін В. С., Мойбенко О. О. (2008)
Ломакин И. И. - Влияние экстремальной криотерапии на вегетативную регуляцию при экспериментальном алкоголизме, Козлов А. В., Мамонтов В. В. (2008)
Моісеєнко Є. В. - Механізми розвитку дизадаптації функціональних систем людини в Антарктиці (2008)
Талаева Т. В. - Атеросклероз: многофакторность и системность патогенеза, Амброскина В. В., Крячок Т. В., Ларионов А. П., Братусь В. В. (2008)
Туманский В. А. - Патогенно индуцированный апоптоз гепатоцитов при хроническом вирусном гепатите: молекулярные механизмы и микроскопическая диагностика, Шебеко Ю. А. (2008)
Ельский В. Н. - Критерии стадийности гемодинамических нарушений при травматической болезни, Зяблицев С. В., Кишеня М. С., Пищулина С. В., Линчевская Л. П. (2008)
Ельский В. Н. - Использование математических методов моделирования в исследовании патогенеза травматической болезни, Зяблицев С. В., Пищулина С. В., Кишеня М. С., Колесникова С. В. (2008)
Фомочкина И. И. - Патогенетическое обоснование применения корвитина при моделировании экстремальных состояний, Харченко В. З., Кубышкин А. В. (2008)
Єльський В. М. - Експериментальний аналіз стану гемодинаміки при вибуховій шахтній травмі, Кривобок Г. К., Антонов Є. В., Стрельченко Ю. І. (2008)
Казімірко Н. К. - Кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції, Шанько В. М., Гаврилін В. О., Деменко А. В., Ступницька Н. С., Яковлєва К. В. (2008)
Кирик В. М. - Оцінка впливу трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку на імунологічні показники в молодому та старому організмі в різні терміни після опромінення, Родніченко А. Є. (2008)
Ельский В. Н. - Патофизиология экстремальных состояний (2008)
Зяблицев С. В. - Нарушения углеводного обмена при черепно-мозговой травме, Абашин В. Г. (2008)
Бабийчук В. Г. - Содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и сыворотке крови людей после ритмических холодовых воздействий, Козлов А. В., Бабийчук Л. В. (2008)
Берченко О. Г. - Экспериментальное исследование влияние электромагнитных излучений крайне высокой частоты и крайне низкой мощности на нейрофизиологические и иммунологические показатели алкогольного абстинентного стресс-синдрома, Гейко В. В., Курочка В. П. (2008)
Білець М. В. - Експериментальна модель остеопорозу, Тарасенко Л. М. (2008)
Ганусова Г. В. - Влияние хлорида ртути на некоторые биохимические показатели стероидогенеза в яичниках крыс, Калиман П. А. (2008)
Донченко Л. И. - Роль кортизола в развитии гиперметаболизма острого периода травмы конечностей, Нечипуренко А. А., Вдовиченко М. Д., Степура А. В. (2008)
Заяць Л. М. - Сурфактантна система легень при дії діоксиду сірки, Кремінська І. Б., Побігун А. А. (2008)
Звягинцева Т. В. - Свободнорадикальные процессы в патогенезе хирургической травмы, Герман К. Б., Желнин Е. В. (2008)
Ігрунова К. М. - Морфологічна структура серця та печінки в умовах різних моделей імобілізаційного стрессу, Сільченко В. П., Ткач Т. А., Павлюк В. Д. (2008)
Ігрунова К. М. - Патофізіологічні аспекти гострого та хронічного стресу (2008)
Черний В. И. - Диагностика смерти мозга у нейрохирургических больных, Кардаш А. М., Городник Г. А. (2008)
Козлов А. В. - Функциональная архитектоника гематоэнцефалического барьера при холодном стрессе, лечебном охлаждении, гибернации и эстивации, Марченко В. С., Марченко Л. Н. (2008)
Коркач Ю. П. - Гальмування розвитку оксидативного і нітрозативного стресу при імплантації стовбурових клітин в пошкоджену зону головного мозку, Коцюруба А. В., Величко О. М., Гридіна Н. Я. (2008)
Єщенко В. Ю. - Про чутливість до адреналіну різних порід щурів (2008)
Ельский В. Н. - Структура бактериемии при различных типах посттравматической реакции в эксперименте, Крюк Ю. Я., Крюк А. Ю. (2008)
Кудокоцева О. В. - Вегетативная регуляция в условиях экспериментального гипотиреоза, Пурышева В. Ю., Ломакин И. И., Бабийчук Л. А. (2008)
Лихацький П. Г. - Механізми розвитку рентгено-хімічного ураження у щурів та корекція порушень за допомогою фітозасобів, Фіра Л. С. (2008)
Зяблицев С. В. - Синдром нейрогуморальной дизрегуляции при атопическом дерматите, Бочарова Е. А. (2008)
Портніченко В. І. - Гіпоглікемічна реакція при адаптації та деаптації до високогір'я, Портниченко А. Г. (2008)
Портниченко А. Г. - Роль калієвих каналів в ефекторних механізмах кардіопротекції при пізньому прекондиціюванні серця щурів, Василенко М. І., Мойбенко О. О. (2008)
Охріменко С. М. - Механізми збереження гомеостазу при оксидативному стресі, спричиненому надходженням до організму сполук важких металів, Каліман П. А. (2008)
Шлопов В. Г. - Хронічна інтоксикація тютюновим димом і її вплив на структури гематоенцефалічного бар'єру через систему мати-плід, Єльський В. М., Северин Н. М. (2008)
Sotnikov O. S. - Transmembrane perforations and syncytial connection between hyppocampal neurons at a mechanical trauma and in norm, Paramonova N. M., Novakovskaia S. A., Solovieva I. A. (2008)
Бальцер С. В. - Особенности основных клинико-биохимических показателей крови, при различных формах лейкоза (2008)
Подгаецкая О. Е. - Коррегирующее влияние интервальных гипоксических тренировок на ультраструктуру мягких тканей пародонта при остром иммобилизационном стрессе, Розова Е. В., Маньковская И. Н. (2008)
Гоженко А. И. - Типовые патогенетические механизмы формирования заболеваний почек (2008)
Гоженко А. И. - Перспективы развития современной теории болезни (2008)
Тарасенко Л. М. - Зміни слизового гелю шлунка за умов гострого стресу, Омельченко О. Є., Корольова В. В. (2008)
Ревякина Е. Г. - Реакция гипофизарно-тиреоидной системы на гипотермическое воздействие разной интенсивности, Соболев В. И., Гнилорыбов А. М. (2008)
Игрунова К. Н. - Модуляция апоптоза полихроматическим поляризованным светом, Гуляр С. А., Ватлицов Д. В. (2008)
Дорофеева Е. Е. - Воздействие значительных физических нагрузок на состояние иммунитета и уровень гистамина крови у спортсменов высокого класса (2008)
Драненко Н. Ю. - Особенности секреции вазопрессина у больных стенокардией напряжения на фоне медикаментозного лечения (2008)
Колесник Ю. М. - Изучение влияния электромагнитного излучения мобильного радиотелефона и персонального компьютера на некоторые параметры жизнедеятельности человека и исследование действия фильтра-нейтрализатора "Радуга", Жулинский В. А., Абрамов А. В., Калиниченко Н. А., Иваненко Т. А., Мирошников В. В., Шептицкий В. В., Столяров С. М. (2008)
Гоженко А. І. - Шляхи реформування викладання патологічної фізіології, Свірський О. О., Коваленко Л. Г., Котюжинска С. Г., Бабій В. П., Кузьменко І. А. (2008)
Пасевич С. П. - Вплив хронічної гіпобаричної гіпоксії на видільну і іонорегулювальну функцію нирок щурів, Заморський І. І. (2008)
Капелько В. И. - Динитрозольные комплексы железа - естественные доноры оксиды азота в организме, Лакомкин В. Л., Тимошин А. А., Рууге Э. К., Ванин А. Ф., Шумаев К. Б., Мох В. П., Чазов Е. И. (2008)
Пишнов Г. Ю. - Морфологічні зміни у щурів під впливом хронічного стресу різного рівня, Діденко М. М. (2008)
Климова Е. М. - Применение клеточных технологий для коррекции иммунофизиологических нарушений при угрозоопасных и критических состояний, Кордон Т. И., Шакина Л. А. (2008)
Хомутов Е. В. - Влияние лактоацидоза на активность ферментов нуклеотидного обмена, Шатова О. П., Зуйков С. А. (2008)
Бойко В. В. - Диагностика иммунофизиологических нарушений у больных с местнораспространенными тимомами при миастении, Климова Е. М., Дроздова Л. А., Кудревич А. Н. (2008)
Титкова А. М. - Холинергические механизмы обеспечения реакции самостимуляции латерального гипоталамуса крысы в свободном режиме и в условиях стимул-преградной ситуации (2008)
Климова Е. М. - Нарушение иммунонейроэндокринной регуляции при миастении и морфоструктурных изменениях тимуса, Дроздова Л. А., Горбенко В. Н. (2008)
Узленкова Н. Є. - Механізми антиоксидантної дії препарату "Есмін" за умов радіаційного стресу, Григор'єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2008)
Коломийчук Т. В. - Влияние хитин-ротеинового комплекса на гематологические показатели крыс в пострадиационный период, Бузыка Т. В., Шамбра В. В. (2008)
Красний М. Р. - Оцінка оксидативного статусу нирок щурів із високодозовим стрептозотоциновим цукровим діабетом за умов терапії антиоксидантами, Сергієнко О. О. (2008)
Кубышкин А. В. - Протеолитические механизмы системных и локальных патологических процессов, Харченко В. З., Фомочкина И. И. (2008)
Кривенко В. І. - Морфо-функціональні властивості еритроцитів та їх динаміка на тлі гіпокситерапії, у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Ляшко С. В., Колесник Ю. М., Абрамов А. В. (2008)
Беленичев И. Ф. - Роль гена C-FOS в регуляции типа нейрональной гибели в условиях экспериментального нарушения мозгового кровообращения, Абрамов А. В., Павлов С. В., Горбачева С. В., Бухтиярова Н. В. (2008)
Скибо Г. Г. - Перестройки в синаптическом аппарате гиппокампа при кратковременной ишемии головного мозга, Коваленко Т. Н., Осадченко И. А., Никоненко А. Г. (2008)
Михайличенко В. Ю. - Явление хоуминга мезенхимальных стволовых клеток после трансплантации при инфаркте миокарда в эксперименте (2008)
Петрищев Н. Н. - Клеточные и гуморальные маркеры апоптоза при остром коронарном синдроме, Васина Л. В. (2008)
Репецька Г. Г. - Багатофакторні дослідження впливу метаболітів трикарбонового циклу та гама-опромінення на супероксиддисмутазну активність еритроцитів щурів (2008)
Stoika R. - Differential proapoptotic effects of alkaloids, Kaminskyy V. (2008)
Танадайчук Н. О. - Нові діагностичні показники гострого запалення червоподібного відростка (2008)
Тржецинский С. Д. - Влияние курсового введения окситоцина на горонально-метаболический статус у здоровых и диабетических животных (2008)
Тронько М. Д. - Мікроінкапсульована тканина аденоми прищитоподібної залози людини: морфофункціональна характеристика за умов культивування і трансплантації тваринам з експериментальним гіпопаратиреозом, Пастер І. П. (2008)
Туманский В. А. - Моделирование клинической смерти контролируемой и обратимой компрессией грудной клетки и динамика восстановления соматоневрологического статуса у кошек в постреанимационном периоде, Евсеев А. В. (2008)
Холодкова О. Л. - Сучасні біотехнологічні підходи в регенерації репродуктивної системи (2008)
Чорноіван Н. Г. - Порівняльна оцінка протизапального та аналгезуючого ефекту целекоксибу і диклофенаку при ад'ювантному артриті (2008)
Швец В. Н. - Возрастные особенности изменения пула глутатиона в сердце крыс при стрессе (2008)
Туманский В. А. - Иммуноклеточный киллинг: морфогенез и последствия для больных хроническим вирусным гепатитом, Шишкин М. А., Шебеко Ю. А. (2008)
Федорова Г. О. - Деякі показники еритроцитарного метаболізму при опіковому шоці, Борзенко Б. Г., Богатирьова О. В. (2008)
Филимоненко В. П. - Розвиток оксидативного стресу у серці щурів за умов експериментального рабдоміолізу, Звягіна Т. С. (2008)
Чайка О. Г. - Вплив обмеження калорійності харчування на щурів різного віку, Лахін П. В. (2008)
Шифрин Г. А. - Патофизиология бионеустойчивости организма к стрессу, Сериков К. В., Горбачев С. В., Горбачев М. М. (2008)
Янко Р. В. - Вплив обмеженого харчування на фізіологічну регенерацію печінки дорослих щурів, Літовка І. Г. (2008)
Плотникова В. Н. - Состояние защитно-приспособительных механизмов у пациенток, перенесших острый сальпингоофорит, Шикаева Ф. В., Ефименко Н. Ф. (2008)
Бакурова О. М. - Кооперативний вплив на інтенсивність проліферації слизової оболонки шлунка ферментів нуклеотидного обміну, Борзенко Б. Г., Швець Т. А., Соколовська Л. В. (2008)
Івасівка С. В. - Дія біоактивної води Нафтуся і женьшеню на нейрогормональні, метаболічні та імунні патогенні і саногенні прояви гострого стресу, Попович І. Л., Києнко В. М. (2008)
Попович І. Л. - Біоактивна вода Нафтуся модулює ентропійну, відвертає десинхронізуючу та обмежує дизгармонізуючу дії стресу на інформаційні складові нейро-ендокринно-імунної системи і метаболізму (2008)
Фучко О. Л. - Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець та супутні зміни ліпідного спектру плазми, Бульба А. Я., Києнко В. М. (2008)
Ватутин Н. Т. - Влияние карведилола на ремоделирование артерий, обусловленное воздействием антрациклинов, Калинкина Н. В., Кашанская О. К. (2008)
Грин В. К. - Атеросклеротические поражение сонных артерий и состояние функции эндотелия у пациентов с метаболическим синдромом, Кеденко Л. А. (2008)
Михейцева И. Н. - Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция как патогенетические факторы в глаукомном процессе (2008)
Непорада К. С. - Патологічні зміни в тканинах пародонта за поєднаної дії експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету, Давиденко С. В. (2008)
Россихин В. В. - О патогенезе бесплодия у больных с варикоцеле, Базаринский О. Г., Яковенко М. Г. (2008)
Пішак В. П. - Порівняльний аналіз чутливості структур лімбіко-гіпоталамічного комплексу мозку щурів різних вікових груп до неповної глобальної ішемії мозку за показниками стану проокисно-антиоксидантного гомеостазу, Тимофійчук І. Р., Лєньков О. М., Куровська В. О. (2008)
Охапкіна О. В. - Патогенетичні основи донозологічної діагностики системних уражень сполучної та кісткової тканин, Фролова Т. В., Климовська Л. О., Черкашина Л. В., Барчан Г. С., Барська Л. Я. (2008)
Привалова Н. М. - Особливості неврозоподібної симптоматики у хворих на енцефалопатії, Сербіненко І. А. (2008)
Мусієнко В. Д. - Особливості електричної провідності та температури шкіри в проекції точок акупунктури (2008)
Котульський І. В. - Спонтанна біолектрична активність в тканинах кінцівок при нейропатичних болях, Дем'яненко Г. М., Дуплій Д. Р., Ісаєва Н. П., Москаленко Н. О., Лузан А. І., Сальніков В. В. (2008)
Шатова О. П. - Особенности гликолиза при раке молочной железы, Зинкевич И. И., Борзенко Б. Г. (2008)
Тананакина Т. П. - Характеристики венозного кровотока головного мозга белых лабораторных крыс при болезни движения, Якобсон Е. А., Болгов Д. М., Глебов А. М. (2008)
Бойко В. В. - Микроэлементный гомеостаз у больных циррозом печени, осложненный кровотечением, Яновская Л. Г., Брусницына М. П., Леонтьева Л. В. (2008)
Бибикова В. Н. - Постинсультная деменция, Колдунов В. В., Макаренко А. Н. (2008)
Мишуніна Т. М. - Характеристика параметрів набряку мітохондрій з тканини карцином щитоподібної залози, Калініченко О. В. (2008)
Гальченко С. Є. - Стимуляція репаративних процесів екстрактами кріоконсервованих фрагментів органів, Слета І. В., Белочкіна І. В., Салієнко І. А., Сандомирський Б. П. (2008)
Омельчук В. П. - Експериментальне обґрунтування спрямованих гідродинамічних течій як патогенетично направленого фактора стимуляції рециркуляції та реваскуляризації в ішемічно ураженій трабекулярній кістковій речовині, Бруско А. Т. (2008)
Свиридов М. В. - Гуморальні регулятори морфогенезу ран як критерії прогнозу ефективності хірургічного лікування у хворих на синдром діабетичної стопи, Бондаренко Н. М. (2008)
Ковбаснюк М. М. - Вплив води Нафтуся на фагоцитарну активність нейтрофілів у щурів з карциномою Герена, Івасівка С. В. (2008)
Сукманський О. І. - Науково-технічна революція і шляхи перебудови вищої освіти, Коренєва Ж. Б. (2008)
Атаман О. В. - Методика викладання загальної нозології в контексті розвитку сучасної науки і реформування медичної освіти (2008)
Головачев Н. Н. - Актуальные проблемы преподавания патофизиологии, Колдунов В. В. (2008)
Ельский В. Н. - Некоторые особенности преподавания патофизиологии по внедрению в педпроцесс кредитно-модульной системы обучения в Донецком национальном медицинском университете, Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К., Зяблицев С. В., Линчевская Л. П., Бондаренко Н. Н., Колесникова С. В. (2008)
Сімеонова Н. К. - Проблеми англомовного викладання патологічної фізіології, Олієвська С. К. (2008)
Слободянюк Т. М. - Про деякі проблеми освіти в контексті європейського вибору, Личко В. Г., Пилипонова В. В., Рикало Н. А. (2008)
Личко В. Г. - Проблема дефініцій в патології, Слободянюк Т. М., Цюнь М. П. (2008)
Биць Ю. В. - Проблемні питання методичного забезпечення підготовки ліцензійного іспиту "Крок-1" з навчальної дисципліни "Патофізіологія", Голдобіна О. В., Литовченко Л. Ю. (2008)
Биць Ю. В. - Деякі попередні висновки щодо результатів викладання патофізіології на основі кредитно-модульної системи організації навчання, Потоцька І. І. (2008)
Баринов Э. Ф. - Роль протеинкиназы С в развитии кардиоренальных осложнений сахарного диабета, Григорян Х. В., Канана Н. Н. (2008)
Баринова М. Э. - Молекулярные механизмы регуляции iNOS моноцитов, Сулаева О. Н. (2008)
Блашкив Т. В. - Влияние донора NO на электрокинетические свойства ядер клеток кумулюсного окружения мышей, Вознесенськая Т. Ю., Янчий Р. И. (2008)
Шинкарюк В. Г. - Зміни рівня церуплазміну при гострій нирковій недостатності за різних умов освітлення, Заморський І. І. (2008)
Пішак В. П. - Характеристика медіального дрібноклітинного субядра паравентикулярного ядра гіпоталамуса при світловому стресі, Абрамов А. В., Булик Р. Є. (2008)
Грінченко Є. М. - Зміни фосфоліпідного складу мембран адренокортикортикоцитів під впливом 17бета-естрадіолу, Шовкун С. А., Микоша О. С., Гула Н. М. (2008)
Насибуллин Б. А. - Влияние экзогенного нитрита натрия на развитие почек новорожденных крысят, Гоженко А. И. (2008)
Пішак О. В. - Генетичні механізми схильності до ревматоїдного артриту (2008)
Тронько М. Д. - Есторгени як фактор регуляції адренокортикальної функції: деякі молекулярно-генетичні механізми і системи трансдукції сигналу, Ковзун О. І., Костюченко Н. М., Грінченко Є. М., Лукашеня О. С., Микоша О. С. (2008)
Ткаченко М. М. - Судинна реактивність та метаболізм кисню і азоту за умов дії низьких доз радіації, Коцюруба А. В., Сагач В. Ф. (2008)
Хара М. Р. - Вплив модуляторів активності холінорецепторів на ступінь некротичного пошкодження міокарда у тварин зі збереженими та видаленими гонадами, Дорохіна А. М., Пелих В. Є. (2008)
Ходаківський О. А. - Оцінка впливу похідного хіназолону-4 (ПК-66) та кавінтону на кровопостачання головного мозку котів в умовах його експериментальної ішемії, Степанюк Г. І., Черниш А. В. (2008)
Уманський С. В. - Порушення метаболізму при важкій механічній травмі, що відбувається в наркозалежних щурів, Якубенко О. Д., Грицай О. Д., Оленич В. В. (2008)
Ушко Я. А. - Вплив опіоїдних пептидів на функціональний стан системи неспецифічного захисту при стресу, Луніна Н. Б., Степаненко В. В. (2008)
Якубенко Е. Д. - Особенности состояния пероксидативного гомеостаза у больных хроническим обструктивным бронхитом, Грицай О. Д., Оленич В. В., Ковальчук Л. Н., Копач Е. В. (2008)
Алиев Л. Л. - Роль свободнорадикальных и протеолитических механизмов в развитии органоратологии при реперфузионном синдроме, отягощенном воздействием ионизирующего излучения, Харченко В. З., Семенец П. Ф., Фомочкина И. И. (2008)
Лук'янець І. О. - Кальцієвого гомеостаз у нейронів гіпоксіє-толерантного виду карася, Костюк П. Г., Лук'янець О. О. (2008)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Титул, зміст (2013)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічний потенціал виробництва органічного агропродовольства в Україні, Власенко І. В. (2013)
Павлов К. В. - Системный подход к процессу модернизации российской экономики (2013)
Манойленко О. В. - Специфічні особливості олійно-жирової галузі як об’єктивна необхідність її державної підтримки, Жадан Т. А. (2013)
Гришова І. Ю. - Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості, Гнатьєва Т. М. (2013)
Гуцаленко Л. В. - Сутність та проблеми становлення екологічного аудиту в Україні, Чухась О. С. (2013)
Жукевич С. М. - Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку, Савчук Л. І. (2013)
Вольська А. О. - Щодо проблем використання земельних ресурсів в Україні (2013)
Диха М. В. - Інвестиційно-інноваційна стратегія як взаємоузгоджена система розвитку економіки країни (2013)
Гавришків І. Р. - Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні (2013)
Криворотько І. О. - Проблеми та перспективи інвестування в людський капітал Україні (2013)
Власенко І. Г. - Стан світового ринку молока і молочної продукції та особливості його формування в Україні (2013)
Маркова С. В. - Сучасний стан та напрямки розширення експортного потенціалу підприємства авіабудівної галузі України (2013)
Маркович І. Б. - Експортна спеціалізація України на світовому ринку (2013)
Данкевич В. Є. - Консолідація сільськогосподарських земель як передумова розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Турчак В. В. - Соціальна відповідальність у підприємницькій діяльності України: проблеми та перспективи (2013)
Кміть В. М. - Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні, Судомир М. Б. (2013)
Король І. В. - Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів (2013)
Ткачик Ф. П. - Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні, Баран Р. Б. (2013)
Калінеску Т. В. - Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу, Шведчиков О. А. (2013)
Кіщак І. Т. - Теоретико-методологічні основи формування фінансової стратегії підприємства, Корнєва Н. О. (2013)
Жидяк О. Р. - Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств аграрної сфери (2013)
Алєксєєв С. Б. - Особливості формування зовнішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2013)
Проскурович О. В. - Математична модель інвестиційно-інноваційної економічної стратегії діяльності підприємства, Бойчук В. А. (2013)
Свиридова В. М. - Роль сільськогосподарських підприємств в структурі агропромислово-фінансових груп: реалії та перспективи (2013)
Содома Р. І. - Сутність системи фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Маховка В. М. - Методологія формування системи антикризового управління підприємством (2013)
Сафарян І. А. - Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі (2013)
Балаш Л. Я. - Організаційно-економічні основи становлення і функціонування особистих селянських господарств (2013)
Кореніцина Т. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління фінансуванням оборотних активів будівельних підприємств Донецької області, Іванова Г. М. (2013)
Григоренко В. О. - Вплив податкового навантаження на фінансовий потенціал території (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Механізми менеджменту природокористування, Куликовська І. М. (2013)
Гнаткович О. Д. - Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель (2013)
Костриченко В. М.. Солодка Л. О. - Методичні підходи до еколого-економічного оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище (2013)
Загній Д. М. - Динаміка змін земельного фонду Долинського району Кіровоградської області, Гришина Л. О. (2013)
Фостолович В. А. - Екологічний облік як елемент інноваційного підходу еколого-економічної системи управління сільськогосподарських підприємств, Агапова М. В. (2013)
Галиш Н. А. - Організація управління виробничо-господарською діяльністю підприємств біопаливної галузі (2013)
Бєляєва Н. В. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі (2013)
Збарський В. К. - Розвиток соціальної сфери сільських поселень, Липов’як-Мєлкозьорова А. І. (2013)
Зайченко В. В. - Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в регіоні (2013)
Артеменко Л. П. - Концепція соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств, Клюквіна М. С. (2013)
Алексеєва Н. І. - Реалізація функціональної кадрової стратегії торговельного підприємства (2013)
Іващук І. О. - Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг, Білецька І. М. (2013)
Тимофеєв В. М. - Теоретико-методичні підходи щодо ціноутворення, Мардус Н. Ю. (2013)
Рожелюк В. М. - Інвентаризація як визначальний метод організації обліку переробних підприємств аграрного сектору, Романків І. Я. (2013)
Литвин Р. П. - Організація внутрішньогосподарського контролю якості продукції підприємств спиртової промисловості та витрат на її забезпечення, Юзва О. В. (2013)
Зяйлик М. Ф. - Процесний підхід до менеджменту якості, Вівчар О. І. (2013)
Приварникова І. Ю. - Елементи операційного маркетингу в трансфері інноваційних технологій, Гловацька Н. Р. (2013)
Ксьонова О. В. - Впровадження ІнЕЛС управління в умовах національного ринку молочної продукції (2013)
Єлістратова Ю. О. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції як важлива умова забезпечення економічної безпеки товаровиробників (2013)
Бінерт О. В. - Якість молочної продукції як конкурентна перевага на ринку (2013)
Гноєва І. М. - Роль маркетингових досліджень в управлінні аудиторською фірмою (2013)
Надвиничний О. А. - Методичний підхід до економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Смоленюк Р. П. - Державна фінансова підтримка сільського господарства при його реструктуризації (2013)
Боровик П. М. - Недоліки сучасного порядку справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва, Гайдай В. І., Подолян Є. В. (2013)
Рудь І. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку ресурсної бази комерційних банків України, Маташнюк О. С. (2013)
Голосенін І. О. - Публічне розкриття інформації про реструктуризацію кредитів українськими банками (2013)
Сітшаєва Л. З. - Програмний комплекс оцінки податкового потенціалу підприємств будівельного комплексу України (2013)
Архипенко Е. В. - Моделирование портфеля рефлексивных воздействий коммерческого банка на основе анализа потребительских предпочтений клиентов банка (2013)
Бурик Н. О. - Правове регулювання екологічного страхування: недоліки та шляхи їх подолання (2013)
Свистун Є. М. - Податкове регулювання інвестиційно-інноваційного простору України (2013)
Оксенюк О. І. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України (2013)
Матлага Л. О. - Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України (2013)
Карцева В. В. - Обґрунтування вибору організаційної побудови служби контролінгу в системі споживчої кооперації (2013)
Кравчук Л. С. - діагностика ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, Гава М. О. (2013)
Фроленко Р. В. - запровадження прогресивного інструментарію здійснення обліку та контролю діяльності організації (2013)
Голяш І. Д. - Обгрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками (2013)
Ясишена В. В. - Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності (2013)
Ужва А. М. - Особливості обліку необоротних активів у міжнародній і вітчизняній практиці та шляхи його удосконалення, Бубліс Д. Ю. (2013)
Очеретько Л. М. - Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку, Корінець А. О. (2013)
Скакун Л. А. - SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств, Козак Н. Ю. (2013)
Юрчук Н. П. - Організація внутрішнього контролю обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Івасишин М. О. - Теоретико-методичні засади аналізу витрат у системі бюджетування газотранспортних підприємств (2013)
Бурлаков О. С. - Електронна комерція як засіб підвищення ефективності збутової діяльності агроформувань (2013)
Сатир Л. М. - Організаційні засади функціонування інформаційної моделі формування бази сільськогосподарських підприємств (2013)
Заярна Н. М. - Підходи регулювання банкрутства господарюючих суб’єктів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Мігальчич Р. І. (2013)
Анотації (2013)
Бородіна К. І. - Вплив стимулюючих підкормок на біологічні аспекти розвитку сімей Аpis mellifera в північних регіонах України, Рибка К. І. (2013)
Брошко Е. О. - Особенности структурно-биомеханических параметров длинных костей конечностей некоторых представителей подотряда LACERTILIA, Ковтун М. Ф. (2013)
Злотін О. З. - Новий спосіб прогнозування життєздатності популяцій комах, на прикладі Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae), Маркіна Т. Ю., Ісіченко Н. В. (2013)
Коренева І. М. - Систематична та екологічна характеристика ентомофауни деревних широколистяних біоценозів Глухівщини, Нечай Н. О. (2013)
Kratenko R. I. - Influence of crown-ethers on micorsomal oxidation system components of white rats liver (2013)
Онопрієнко В. П. - Морфобіологічний аналіз жабоголового бичка (Mesogobius batrachocephalus Рallas, 1814) солоних та прісних водойм України (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату діоксидину у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вивчення особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату циклофосфаміду у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Федорова О. В. - Мікроядерний аналіз трьох поколінь корів українськоїчорно-рябої молочної породи з різних радіоекологічних умов утримання (2013)
Харченко Л. П. - Анатомічна і макро- мікроморфологічна будова травного тракту куликів, як далеких мігрантів, Ликова І. О. (2013)
Гончаренко Я. В. - Оцінка ландшафтної структури деревних насаджень парку при БК ХЕМЗ м. Харків (2013)
Гончаренко Я. В. - Комплексна оцінка сучаного стану ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків, Никитюк Л. В. (2013)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз жирнокислотного складу олії у високоамілозної кукурудзи на основі мутації AE, Супрун О. Г., Потапенко Г. С., Ларінцева Н. В., Тимчук Д. С., Харченко Л. Я. (2013)
Коц С. М. - Визначення показників функціонального стану дихальної системи, Коц В. П. (2013)
Матвейчук С. В. - Особливості використання кисневого режиму лікувальної рекомпресії для лікування захворювань водолазів в одномісних лікувальних барокамерах (2013)
Попова Т. М. - Емоційний інтелект і тривога в період раннього зростання (2013)
Редька І. В. - Специфіка ЕЕГ дітей з зоровими дисфункціями в стані спокою з відкритими очима (2013)
Туманский В. А. - Натрийуретические пептиды: биогенез, функции и роль в патологии, Туманская Н. В. (2008)
Клименко В. Н. - Микроциркуляция при циррозе печени, Тугушев А. С. (2008)
Абрамов А. В. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на морфофункциональное состояние мозгового слоя надпочечников при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Бессараб Г. И. (2008)
Березнякова А. І. - Роль сульфгідрильних груп в патогенезі набряку легень, Тюпка Т. І. (2008)
Волошин Н. А. - Внутриутробное введение антигена - фактор риска становления органов новорожденных, Светлицкий А. А., Чугин С. В., Васильчук Н. Г. (2008)
Туманский В. А. - Морфологическая характеристика ретроградного разрушения (ретроградной дегенерации) нейронов головного мозга при постреанимационной энцефалопатии, Евсеев А. В. (2008)
Куц П. В. - Структурно-функціональний стан системи нейтрофільних гранулоцитів як фактор прогнозу ефективності імплантаційного лікування адентії, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2008)
Доценко С. Я. - Ауторегуляція кровотоку та клініко-патогенетичне значення її порушень при серцево-судинних захворюваннях 32-35, Доцент Я. М., Дейнега В. Г. (2008)
Загайко А. Л. - Изменения содержания липидов в стенке аорты лабораторных животных при стрессе разной этиологии и экспериментальном метаболическом синдроме, Андреева В. О., Букатина О. А., Тимушева Н. Д., Кочубей Ю. И. (2008)
Загорулько А. К. - Бронхиальная астма - эпителий терминальных и респираторных бронхиол при сканирующей электронной микроскопии, Самойлов А. Н., Шаланин В. В. (2008)
Киреев И. В. - Влияние производных ксантина на биоэлектрическую активность коры больших полушарий головного мозга, Самура Б. А. (2008)
Кононенко Н. М. - Вплив різних концентрацій цілих еритроцитів на коагуляційну ланку системи гемостазу (2008)
Кришталь Н. В. - Эндокринная регуляция функции почек при негазовом ацидозе (2008)
Кихтенко Е. В. - Закономерности развития зоны глиального паравентрикулярного матрикса человека в эмбриогенезе, Гаргин В. В., Покрачинская Ю. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Гендерные особенности регуляции метаболизма у крыс линии Вистар в возрастном аспекте, Ганчева О. В., Абрамов А. В. (2008)
Камышный А. М. - Определение индуцибельной NO-синтазы в тимусе: о пользе сочетания качественных методов идентификации, Портниченко А. Г., Любомирская В. А., Бессараб Г. И. (2008)
Луценко Д. Г. - Дослідження IN VIVO мікроциркуляторних змін, спричинених гіпотермічним впливом, Слета І. В., Марченко В. С. (2008)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения в парабрахиальных ядрах ствола головного мозга при полушарных внутримозговых гематомах (2008)
Михалюк Є. Л. - Вплив високих тренувальних навантажень на показники варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності легкоатлетів-спринтерів високого класу, Сиволап В. В., Чечель М. М. (2008)
Михайличенко В. Ю. - Влияние трансплантации мезенхимальных стволовых клеток при экспериментальном инфаркте миокарда (2008)
Соколовська І. А. - Запальні захворювання статевих органів у мешканців Запорізького промислового регіону, Берегова О. Г., Кубан М. М. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические изменения нейронно-ядерных структур моста головного мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксикозом разной степени выраженности (2008)
Шаврин В. А. - Морфогенез "ишемически-гомогенизирующих" изменений нейронов и их значение в патогистологической диагностике ишемических заболеваний головного мозга, Шулятникова Т. В., Полковников Ю. Ф. (2008)
Галахин К. А. - Морфологическая семиотика преканцероза желудка, Баранников К. В., Тофан А. В. (2008)
Рішення VIII Конгресу патологів України (2008)
Резолюція V Національного Конгресу патофізіологів України з міжнародною участю "Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів" (2008)
Пам’яті Олександри Пилипівни Кисельової (2008)
Мицик Ю. - Ще з листів М. П. Ковальського (2011)
Воронов В. - Проблеми історіографії джерелознавства в наукових працях М. П. Ковальського (2011)
Атаманенко В. - Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2011)
Борилюк Д. - Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині (2011)
Рибачок І. - Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ – першої третини ХVІІ ст. (2011)
Бирук М. - Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. (2011)
Близняк М. - Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці ХVІІІ ст. (2011)
Іванов С. - Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна" (2011)
Терський С. - Західно-Волинські військово-стратегічні шляхи "Північ-Південь" у ХІ- ХІV ст.: історико-географічний коментар (2011)
Земський Ю. - Еволюція польсько-російських взаємин в Правобережній Україні в контексті націоналізації свідомості в Російській імперії середини ХІХ ст. (2011)
Константінова В. - Темпи зростання чисельності міського населення південної України середини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Рудько С. - Кримська операція військ Центральної Ради (2011)
Власюк О. - Діяльність українського соціалістичного об’єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. (2011)
Ленартович О. - Соціально-економічне становище населення Волині у період німецької окупації (2011)
Сеньків М. - Дії більшовицького режиму зі створення соціально-політичних передумов суцільної колективізації західноукраїнського села (1944 – 1847 рр.) (2011)
Трофимович М. - Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Стахов С. - Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Антонюк Я. - Протидія СБ ОУН(б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947 – 1949 рр.) (2011)
Куцин М. - Нова та новітня французька історіографія Столітньої війни (1337 - 1453) (2011)
Перерва В. - Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі (2011)
Смирнов А. - Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930 – 1944 роках (2011)
Гриньох Н. - Дослідження історії України нового часу українськими істориками Канади після Другої світової війни (2011)
Яремчук В. - Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції (2011)
Мазепа О. - "Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства (2011)
Атаманенко А. - Висвітлення діяльності УІТ в історіографії (2011)
Галішевський В. - Участь М. Брайчевського в історико-культурній реконструкції Києва у 1970-х роках (2011)
Срібняк І. - Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи капикулу в Османській армії (2011)
Конопка Н. - Три версії історії масонської ложі "Любов до Істини на схід Полтави", Шкерін В. (2011)
Трофимович Л. - Українська проблема в зовнішній політиці СРСР восени 1939 року (2011)
Марченко Н. - Типологія українських періодичних видань Греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття (2011)
Віруцька С. - Міжнародні аспекти чехословацької кризи 1968 року (2011)
Корнійчук Л. - Співпраця Аркадія Жуковського з Українською бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі (2011)
Кривизюк Л. - Ведення військової розвідки грузинськими підрозділами в гірській місцевості під час збройного конфлікту в Абхазії (1992-1993 рр.), Ткачук Д. (2011)
Плевако І. - Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. (2011)
Бояківський Л. - Процеси формування газового картелю: російський підхід (2011)
Санжаревський О. - Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії (2011)
Габріелян О. - Рецензія на монографію Худолія А. О. "Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 128 с. (2011)
Гасюк П. А. - Роль одонтогліфіки в морфогенезі прекаріозного процессу, Воробець А. Б., Росоловська С. О. (2014)
Гасюк П. А. - Гістотопографічні особливості періодонтальної щілини зуба в експерименті, Король Д. М., Калашніков Д. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Стан органів порожнини рота при деструктивно-запальних захворюваннях гастродуоденальної зони (огляд літератури), Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. (2014)
Добровольська М. К. - Стан біоценозу клінічних зубоясенних кишень хворих на генералізований пародонтит, Гелей В. М., Гелей Н. І. (2014)
Манащук Н. В. - Зміни в мікробіологічному вмісті пародонтальних та ясенних кишень при захворюваннях пародонта на тлі хронінчих колітів (2014)
Слинько Ю. О. - Вплив гіпофункції на стан порожнини рота (огляд літератури) (2014)
Черняк В. В. - Використання одонтогліфічних ознак різних груп зубів для клінічної та судової стоматологій, Гасюк П. А., Писаренко О. А., Нікіфоров А. Г. (2014)
Якимець М. М. - Порівняльний аналіз стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, Безкоровайна М. З., Пинда М. Я. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування апекслокатора у практиці терапевтичної стоматології, Рудяк Ю. А., Островський П. Ю. (2014)
Гасюк Н. В. - Оптимізація способів лікування ускладненого карієсу шляхом вибору методики препарування системи кореневих каналів, Попович І. Ю. (2014)
Чорній Н. В. - Погляд на проблему розвитку, діагностики, лікування та профілактики комп’ютерного некрозу зубів, Чорній А. В., Фалінський М. М. (2014)
Рошка Ю. О. - Альвеоліт: сучасний стан проблеми, Горицький Я. В., Гаген О. Ю. (2014)
Turchyn R. S. - Features of compensatory angiogenesis of periodontal tissues in eldery patients with generalised periodontitis influenced tunnel revaskularization and quercetin, Pyuryk V. P., Prots H. B., Malendevych T. L. (2014)
Нідзельський М. Я. - Конструктивні особливості зубоясенних запобіжників та їх вплив на окремі показники організму в тренувальному процесі боксерів, Зінкевич К. Г. (2014)
Фастовець О. О. - Оклюзійна травма та захворювання пародонта (огляд літератури), Малиновський В. Г. (2014)
Кралюк П. - Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст (2011)
Собчук В. - Степанська волость та її власники (до кінця 60-х років ХVІ ст.) (2011)
Берковський В. - Господарська діяльність князів Острозьких з кінця ХV – до початку ХVІІ ст.: основні напрямки та характерні риси (2011)
Войтович Л. - Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець (2011)
Мицько О. - Костянтин Іванович Острозький та Церква Галичини (2011)
Кулаковський П. - Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець VІ – перша третина ХVІ ст.) (2011)
Вихованець Т. - Лист Костянтина Острозького до Юрія Радзивіла від 26 травня 1531 р.: зауваги на полях "посмертного" послання князя (2011)
Борилюк Д. - Володіння Костянтина Івановича Острозького у Південно-Східній Волині (2011)
Александрович В. - Віленський слід малярських інтересів князя Костянтина Івановича Острозького (2011)
Бендюк М. - Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К. І. Острозького (2011)
Квасюк Л. - "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки (2011)
Смирнов А. - Кирило Лукаріс і Україна (2011)
Якубович М. - "Prognosticon" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст (2011)
Ковалів В.-Й. - "Руський Сципіон" - гетьман Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії (2011)
Яремчук В. - Різні образи В.-К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) (2011)
Атаманенко А. - Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства (2011)
Титул, зміст (2013)
Кулішов В. В. - Кластер – основа інноваційного розвитку економіки (2013)
Михайлишин Л. І. - Розвиток та боротьба з корупцією в Україні (2013)
Константюк Н. І. - Глобальні тенденції фінансового забезпечення вищої освіти (2013)
Зосименко Т. І. - Тенденції трансформаційних процесів у розрізі країн різних транзитивних груп (2013)
Садула Л. М. - Актуальні проблеми зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом (2013)
Самко О. О. - Розвиток туризму в України як індикатор рівня використання її туристичного потенціалу (2013)
Бех М. С. - Розвиток економіки України в умовах глобалізації (2013)
Лисенко С. М. - Теоретичні та методичні підходи до визначення поняття "Інноваційний потенціал", Моісєєва Ю. Ю. (2013)
Магдіч А. С. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи (2013)
Лівенко А. І. - Освітні ресурси в системі рушійних сил розвитку сучасної економіки (2013)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг, Фінашина Г. В. (2013)
Калуцький І. Ф. - Стратегічні орієнтири організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств, Якубів В. М., Бесенюк М. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення (2013)
Долгошея Н. О. - Інтегральна оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств в процесі реалізації інновацій (2013)
Берницька Д. І. - Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості (2013)
Карпунцов М. В. - Інтерактивна бізнес-модель ризикостійкості підприємства (2013)
Панас Я. В. - Функції контролінгу інноваційної діяльності підприємства (2013)
Ляшенко І. О. - Аналіз економічних ефектів внаслідок впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах (2013)
Топольницька Т. Б. - Теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Мисько Н. В. - Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2013)
Зелінська Г. О. - Актуалізація дослідження освітнього менеджменту: регіональний аспект (2013)
Луцків О. М. - Регіональні особливості cтруктурно-технологічних трансформацій промисловості (2013)
Габрель М. С. - Особливості використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження у промисловості регіону (2013)
Власенко І. В. - Ринкові умови аграрного господарювання та розвиток сільських територій України (2013)
Сагайдак Р. А. - Проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сем’янчук П. М. - Аналіз інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів Тернопільської області (2013)
Квачан О. С. - Оцінка впливу видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток Сумської області (2013)
Малімон В. В. - Інноваційні технології у системі забезпечення конкурентоспроможності послуг на регіональному ринку медичного туризму (2013)
Герасимчук З. В. - Земельні ресурси – консолідуючий фундамент господарської самодостатності, Крисак А. І. (2013)
Пуцентейло П. Р. - Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини, Свинтух М. Б. (2013)
Сидорук Б. О. - Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва, Сава А. П. (2013)
Барвінський А. В. - Проблеми організації ефективного використання земельних угідь в агроландшафтах Полісся (2013)
Фроленкова Н. А. - Еколого-економічна ефективність інвестицій в природоохоронні заходи: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Фостолович В. А. - Екологічна політика в системі тактичного планування підприємства (2013)
Врублевська О. В. - Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного обліку (2013)
Колганова І. Г. - Інноваційні проблеми землеустрою у період проведення земельної реформи (2013)
Спасів Н. Я. - Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи, Мартинюк В. Ф. (2013)
Буда Т. Й. - Створення агропромислових кластерів як спосіб зниження напруги на ринках праці (2013)
Мащенко М. А. - Державне регулювання соціального захисту населення, Пивавар І. В. (2013)
Бріль М. С. - Проблеми реформування ринку праці в Україні, Калашник Т. Є. (2013)
Гончаренко М. Л. - Особливості ідентифікації та використання методів управління персоналом організації, Бугай В. В. (2013)
Короленко Р. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "людський капітал" (2013)
Жибак М. М. - Аграрний ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Одінцов М. М. - Диверсифікація як фактор інноваційно-кластерного розвитку сільської економіки, Одінцов О. М. (2013)
Бенько І. Д. - Оцінка ефективності системи управління запасами медичних установ: українська та світова практика, Бенько В. С. (2013)
Прямухіна Н. В. - Місце послуг зв’язку на фінансовому ринку України (2013)
Вишневецька О. В. - Оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті агропромислової інтеграції (2013)
Міненко К. В. - Ефективність виробництва яловичини за різних технологій (2013)
Кукла О. Л. - Резерви зниження собівартості утримання у рисистому племінному конярстві України (2013)
Алілуйко А. М. - Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку (2013)
Чикало І. В. - Моніторинг ринку енергозбереження в Україні (2013)
Данкевич Є. М. - Стан використання сільськогосподарської техніки в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Власенко І. Г. - Аграрна сфера у забезпеченні продовольчого ринку України (2013)
Лачкова В. М. - Оцінка впливу ризикоутворюючих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Бойко О. О. - Основні перспективні методи та напрямки державного регулювання ринку сої України (2013)
Швець Н. Р. - Посилення виїзного банківського нагляду в Україні (2013)
Макаренко М. І. - Ліквідність банківської системи: структура та чинники формування в Україні, Дмитрієв Є. Є. (2013)
Смоленюк Р. П. - Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів (2013)
Шевченко О. М. - Виникнення та еволюція венчурного капіталу (2013)
Кузьмак О. М. - Проблеми та перспективи розвитку сек’юритизації в Україні (2013)
Мазур І. М. - Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні (2013)
Терешко О. М. - Проблеми та перспективи справляння ПДВ в Україні, Мудь М. О. (2013)
Катигробова О. В. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України (2013)
Гарна С. О. - Переваги та недоліки впровадження єдиного соціального внеску, Малахова А. В., Шнурко А. М. (2013)
Демченко О. В. - Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств в умовах кредитної рестрикції (2013)
Ткачук І. Я. - Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України (2013)
Бухтіарова А. Г. - Роль і значення держави у побудові ефективної системи страхування вкладів (2013)
Малініна Н. М. - Особливості побудови системи майнового оподаткування в Україні (2013)
Гирба О. О. - Категоріальна визначеність фінансової стабільності у контексті концептуалізації посткризового розвитку (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків – запорука стабільності банківської системи України (2013)
Васільєва Л. М. - Принципи формування облікової політики, Бондарчук Н. В., Павлова Г. Є. (2013)
Горлачук М. А. - Методологічний інструментарій оцінки аграрного ринку, Горлачук О. А. (2013)
Тищенко Н. Л. - Особливості оперативного обліку та контролю в системі управління підприємством, Котковський Р. В. (2013)
Ващик М. С. - Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств та можливості їх мінімізації (2013)
Костецький Я. І. - Статистичний аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Розкошна О. А. - Оцінка конкурентоспроможної позиції банків методом конкурентних переваг, Бондаркова Д. В. (2013)
Волков Д. П. - Порівняльна характеристика методик аналізу основної операційної діяльності промислового підприємства (2013)
Турський І. В. - Економіко-математичне моделювання реалізації функції економічної власності в малому бізнесі (2013)
Хорунжак Н. М. - Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ (2013)
Попович Т. М. - Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень в системі ризик-менеджменту (2013)
Кінаш І. А. - Реалізація маркетингової стратегії підприємства з використанням інтернет-технологій (2013)
Анотації (2013)
Горват Л.-І. - Деякі аспекти соціально-демографічного розвитку українського населення у північно-західній Румунії (повіти: Марамуреш і Сату-Маре) у ХХ – початку ХХІ ст. (2010)
Посівнич М. - Українська національна колонія в Манджурії у 1920 – 1945 рр. (2010)
Сінельнікова В. - Говірка як засіб збереження етнічної самоідентифікації українців Волгоградської області РФ (2010)
Луняк Є. - "Ніжинці" у Франції у ХVІІІ – ХХ ст. (2010)
Петришин Р. - Історія Канадсько-Української Фундації (КУФ) з 1995 по 2010 року: спостереження та роздуми (2010)
Власенко В. - Самооподаткування міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії (2010)
Каковкіна О. - Українська діаспора Болгарії в розвитку українсько-болгарських відносин (2010)
Жив’юк А. - Компартійна номенклатура УРСР і західна українська діаспора: ідеологічне протиборство 40-х – 60-х років ХХ ст. (2010)
Трофимович Л. - Українське питання в польському емігрантському середовищі в жовтні – грудні 1939 року (2010)
Сополига М. - Пам’ятки історії та культури українців Словаччини: проблеми дослідження та збереження (2010)
Мушинка М. - Всесвітньо відомий гітарист Степан Рак та його біологічна мати Василина Сливка (2010)
Ковалевська О. - Портрети Івана Мазепи у виконанні митців української діаспори (2010)
Гумницька Н. - Культурне надбання української діаспори – духовний фактор збереження і формування національної ідентичності (2010)
Дмитрук О. - Географічний чинник у конструюванні національної ідентичності героїв у творчості Юрія Косача (2010)
Іваник М. - Архів Українського Центрального Комітету в Кракові як джерело до вивчення німецької окупаційної політики щодо українців в Генеральній Губернії (2010)
Боряк Т. - "Празький архів" як інструмент реалізації державної політики пошуку "ворогів народу" (2010)
Берковський В. - Архівна україніка: проблеми формування та забезпечення збереженості (2010)
Сеник Я. - Матеріали Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів у фондах ЛННБУ ім. В. Стефаника (2010)
Папакін А. - Документи з історії України у архівах Республіки Білорусь, Косенко О. (2010)
Супронюк О. - Бібліографознавчі та книгознавчі публікації на сторінках журналу "Українська книга" (Філадельфія, 1971 - 1982) (2010)
Нагірний М. - "Нова думка" як джерело до вивчення історії русинів та українців Хорватії (1990-ті рр.) (2010)
Божук Л. - Українознавча освіта за рубежем: до історіографії проблеми (2010)
Шміло Г. - Вивчення української мови у школах діаспори на основі принципів функціональної лінгвістики (2010)
Баран М. - Про Комісію допомоги українським студентам (на основі матеріалів з архіву Зенона Кузелі відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2010)
Зубко О. - Офіційне представництво Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова у Празі (2010)
Винар Л. - Українське історичне товариство та розвиток української історіографії (2010)
Атаманенко А. - Членство Українського історичного товариства ( 1965 - 1991): структура та склад (2010)
Ключковська І. - Роль діаспори у творенні української термінології (2010)
Пащенко Є. - Українська інтелігенція і розвиток хорватської україністики (перша половина ХХ ст..) (2010)
Корнійчук Л. - Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві (2010)
Мазепа О. - Українське Генеалогічне і Геральдичне Товариство як осередок генеалогічних та геральдичних досліджень в діаспорі (2010)
Возна Т. - Постать М. Смотрицького в наукових дослідженнях за межами України (2010)
Доросевич М. - Вплив реформи 1861 р. на становище України у працях істориків української діаспори (2010)
Рудько С. - Висвітлення суспільно-політичної діяльності М. П. Василенка в публікаціях української діаспори (2010)
Янковська Ж. - Патріотичний символізм Олександра Олеся (2010)
Молдован Я. - Головні напрями громадсько-політичної діяльності Андрія жука під час його перебування на еміграції у Відні (1914 – 1930 рр.) (2010)
Хеленюк А. - Діяльність проф. Любомира Винара в американських наукових установах (2010)
Конопка Н. - Микола Павлович Ковальський – керівник осередку УІТ в острозі (2010)
Логвин І. - Журнал "Кооперативна думка" як джерело до вивчення історії Української Федеральної кредитної спілки в Рочестері (2010)
Жуков А. - Розвиток організації "Пласт" у Канаді (1945 – 1970-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Горохов Е. В. - Основные принципы формирования системы мониторинга технического состояния покрытия над трибунами стадионов, Мущанов В.Ф., Левин В.М., Мнацаканян К.Б., Касимов В.Р. (2010)
Терещенко Ю. И. - Особенности реконструкции областного спортивного комплекса "Металлист" в г. Харькове (2010)
Фурсов В. В. - Проектирование и реконструкция спортивных арен различного назначения в г. Харькове, Кошмай Н.Д., Васильев А.Ю. (2010)
Найчук А. Я. - Деревянные клееные конструкции в спортивных зданиях и сооружениях Республики Беларусь (2010)
Apanas L. - Dynamic testing of tribune structure of Poznan city stadium, Madaj A., Siekierski W. (2010)
Редченко В. П. - Вібраційна діагностика просторових конструкцій великого розміру, проблеми та перспективи (2010)
Кінаш Р. І. - Аеродинамічні дослідження моделей легких покриттів над трибунами стадіонів (2010)
Драган В. И. - Большепролетные металлические структурные конструкции системы "БрГТУ", Морилова Н.Л. (2010)
Пичугин С. Ф. - Квазистатические методы динамического расчета сооружений башенного типа: прошлое, настоящее и перспективы развития, Махинько А.В. (2010)
Пічугін С. Ф. - Вплив кранових навантажень на каркаси виробничих будівель, Патенко Ю.Е. (2010)
Кінаш Р. І. - Районування території Закарпатської області за вітровим навантаженням, Гук Я.С. (2010)
Володимирський В. О. - Про розрахунок сталевих конструкцій на втому за Eurocode (2010)
Клименко В. З. - Развитие методик расчета сжато-изогнутых элементов в историческом аспекте (2010)
Шимановский А. В. - Предупреждение аварийных ситуаций в условиях исчерпания ресурса металлических конструкций, Колесниченко С.В. (2010)
Колесниченко С. В. - Оценка риска эксплуатации металлических конструкций (2010)
Шаміс Л. Б. - Методика визначення залишкового ресурсу облицювання сховища відпрацьованого ядерного палива за результатами випробувань зразків, Матченко Т.І., Первушова Л.Ф. (2010)
Гордеев В. Н. - Особенности работы многорядных фрикционных соединений на высокопрочных болтах (2010)
Пелешко І. Д. - Оптимальне проектування сталевої стрижневої конструкції покриття торгово-розважального комплексу, Лісоцький Р.В., Балук І.М. (2010)
Кагановский Л. О. - Новые решения узловых соединений стержней структурных и однослойных решетчатых конструкций (2010)
Білик С. І. - Раціональні рамні каркаси постійного та змінного двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки, Скляров І.О. (2010)
Шалінський В. В. - Аналітичні розв’язки нелінійних задач деформування ниток скінченної жорсткості при спеціальних завантаженнях (2010)
Гордеев В. Н. - Упруго-пластическая работа нитей конечной жесткости в окрестности приложения сосредоточенных сил, Ленда А.В. (2010)
Трусов Г. М. - Стійкість сталебетонних стійок при несиметричному навантаженні, Атаманенко І.В. (2010)
Голоднов О. І. - Дослідження основних впливів на технічний стан антенно-щоглових споруд, Доан Н.Т. (2010)
Козлова О. Н. - Влияние остаточного напряженно-деформированного состояния на устойчивость сжатых элементов из трубчатых профилей (2010)
Гибаленко А. Н. - Методология научно-технического сопровождения показателей качества противокоррозионной защиты на основе требований стандарта предприятия и информационной системы диагностики коррозионного состояния конструкций (2010)
Цихановський В. К. - Розрахунок на міцність великопрогонових залізобетонних оболонок із зовнішнім листовим армуванням методом скінченних елементів, Кордун О.І. (2010)
Вимоги до оформлення статей (2010)
Титул, зміст (2013)
Арефьєва О. В. - Українське авіабудування: напрями трансформації, Капаруліна І. М. (2013)
Кулішов В. В. - Сучасні проблеми глобальної економіки (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Напрями економії електроенергії в місцях загального користування житлово-комунального господарства, Гевко Б. Р. (2013)
Дивеєв-Кириленко О. Р. - Тіньова економіка та її вплив на розвиток малого і середнього підприємництва в Україні (2013)
Найдич Н. М. - Чинники гальмування модернізації вітчизняного виробництва (2013)
Михайліченко Г. І. - Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку (2013)
Кицкай Л. І. - Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення (2013)
Філатов В. М. - Шляхи реформування монетарної стратегії в Україні (2013)
Левковська Т. В. - Економічні проблеми легкої промисловості України (2013)
Пробоїв О. А. - Економічне зростання країн Єврозони на тлі глобальної фінансової рецесії (2013)
Заклекта О. І. - Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи, Шиманська О. П. (2013)
Гуменюк О. О. - Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку (2013)
Гойсюк Л. В. - Проблеми продовольчої та енергетичної безпеки (2013)
Кустовська О. В. - Кадастрові системи як ефективний механізм державного управління, Мамон М. О. (2013)
Батюк Г. В. - Державна підтримка малих форм господарювання: історія та сьогодення (2013)
Лопатинська А. Ю. - Пріоритетність видів державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (2013)
Савєльєва Ю. М. - Аналіз структури освіти в Україні (2013)
Верхоглядова Н. І. - Концептуальні підходи до оцінювання ефективності управління підприємством, Щеглова О. Ю., Лисенко Ю. В. (2013)
Мартиненко В. П. - Фінансова реструктуризація підприємств як напрям їх фінансового оздоровлення, Вербіцька І. М. (2013)
Власенко І. Г. - Впровадження системи ХАССП у контексті підвищення конкурентоздатності харчової продукції підприємств України (2013)
Азарова А. О. - Розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Житкевич О. В. (2013)
Колесніков А. П. - Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств (2013)
Дьолог Т. І. - Проблеми і особливості управління вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Сайкевич М. І. - Експортний потенціал сільськогосподарських підприємств, Сайкевич О. Д. (2013)
Феєр О. В. - Організаційно-економічні передумови підвищення інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Білошкурський М. В. - Методичні аспекти економічної діагностики внутрігалузевої конкурентоспроможності підприємств (2013)
Руденко О. І. - Економічна ефективність інноваційного енергозберігаючого обладнання для енергетичних та промислових підприємств, Мезенцева О. О., Терех О. М. (2013)
Сас І. М. - Соціально-економічні засади розвитку кооперативних підприємств у аграрній сфері (2013)
Бугара А. М. - Удосконалення економічних зв’язків між постачальниками сировини та виноробними підприємствами (2013)
Дідух О. В. - Визначення основних переваг та недоліків використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств (2013)
Сафоненко А. М. - Корпоративний профіль підприємства в соціальних мережах, Лусь М. В. (2013)
Доманчук Д. П. - Стан формування і ефективність функціонування акціонерних товариств Хмельницької області, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Мікула Н. А. - Теоретикум дослідження організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій прикордонних регіонів, Шахраюк-Онофрей С. І. (2013)
Язлюк Б. О. - Cтратегії модернізації як напрям інноваційного підвищення соціально–економічної безпеки та подолання асиметрії регіонів (2013)
Аверкина М. Ф. - Місце інноваційної політики у забезпеченні стійкого розвитку міста (2013)
Бидик А. Г. - Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій (2013)
Медвідь В. Ю. - Детермінанти стратегічного планування регіонального розвитку (2013)
Бавико О. Є. - Віртуальні механізми координації діяльності суб’єктів регіонального економічного простору (2013)
Печенюк А. В. - Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні (2013)
Кочерга М. М. - Сутність екологічного аудиту: концептуальні підходи (2013)
Величко О. В. - Стратегія раціонального використання земельного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Родащук Г. Ю. - Місце і роль транспорту в аграрному виробництві (2013)
Сатанівський В. П. - Оцінка альтернативних можливостей виробництва біопалива формуваннями агропромислового комплексу (2013)
Оливко О. А. - Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці, Навольська Н. В. (2013)
Солдатова І. В. - Методичні рекомендації щодо збалансування регіонального ринку праці (2013)
Легкий В. І. - Теоретичні основи і досвід антикризового регулювання ринку праці та зайнятості населення (2013)
Гудзинський О. Д. - Стратегічне управління змінами: синергетичний аспект, Судомир С. М. (2013)
Свиноус І. В. - Щодо проблеми продовольчої безпеки у контексті зміни умов господарювання (2013)
Звягінцева О. Б. - Моделювання фірмового стилю підприємства в складі маркетингової політики комунікацій, Туманова А. Ю., Мірза Я. В. (2013)
Коваленко О. Ю. - Цінова конкурентоспроможність та особливості процесу ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Іващенко В. І. - Сутнісна характеристика кластерів (2013)
Васильєва С. І. - Дослідження сучасного стану посередницької діяльності в Україні, Хрищук М. В. (2013)
Голота А. С. - Проблеми та перспективи розвитку національного ринку зерна (2013)
Ширма В. В. - Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку виробництва продукції рослинництва (2013)
Худолій Л. М. - Методи оцінки фінансової ефективності банківського кредитування інноваційних проектів, Файчук О. В. (2013)
Смоленюк Р. П. - Орієнтири фінансового регулювання сільського господарства (2013)
Паласевич М. Б. - Розробка концепції механізму саморегулювання банківської інвестиційної діяльності (2013)
Коц Г. П. - Ієрархічна узгодженість складових моніторингу банківської діяльності (2013)
Вербіцька І. І. - Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зoвнішньoекoнoмічній діяльнoсті підприємств (2013)
Хандюк І. М. - Основні тенденції розвитку банківської системи України (2013)
Дутченко О. М. - Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України, Дутченко О. О. (2013)
Данилишин В. І. - Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні (2013)
Оголь Д. О. - Науково-методичні підходи щодо визначення розвитку фінансового сектору країни (2013)
Сомова В. В. - Напрями у оцінці ефективності оподаткування доходів фізичних осіб як інструменту перерозподілу доходів населення (2013)
Колдовський А. В. - Оптимальний рівень золотовалютних резервів як метод страхування "раптової зупинки" припливу капіталу в системі валютного регулювання (2013)
Непочатенко О. О. - Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством, Боровик П. М., Бондаренко Н. В., Філіпова Т. О. (2013)
Очеретько Л. М. - Напрямки гармонізації податкового та бухгалтерського обліку основних засобів, Малишева Л. В. (2013)
Лега О. В. - Податкова звітність: еволюція визначенння (2013)
Домбровська Н. Р. - Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції (2013)
Климко Т. Ю. - Оцінка інноваційних процесів України, Макарович В. К., Огородник В. О. (2013)
Настенко М. М. - Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення, Максимчук А. О. (2013)
Сабецька Т. І. - Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання, Григорів С. Ф. (2013)
Мельничук І. В. - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності (2013)
Залунін В. Ф. - Показники і індикатори економічної безпеки підприємства (2013)
Яремко З. М. - Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління (2013)
Червякова Т. І. - Організація системи інформаційних потоків контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу, Червякова В. В. (2013)
Сороківська О. А. - Проблеми та перспективи економічної безпеки інноваційного розвитку малого бізнесу, Турська Н. В. (2013)
Литвинчук І. Л. - Власність в інформаційному суспільстві: економіко-соціальна дилема (2013)
Анотації (2013)
Лучик С. Д. - Нове видання з питань соціально спрямованого розвитку інноваційної економіки (2013)
Dorosh Y. M. - Formation and installation of restrictions (encumbrances) in land use (2013)
Stetsyuk M. P. - Working drafts of land management as a component of the institutional environment in the area of protection of lands (2013)
Atamaniuk O. P. - The implementation status and challenges over land utilization projects, providing ecological and economical background on crop rotation and land organization (2013)
Tretiak A. M. - The essence of the management of agricultural land use through the lens of landrights: economic and legal aspects, Kurilets R. N., Kovalyshyn O. F. (2013)
Dorosh O. S. - Land-use system and spatial planning in France, Loyik H.K. (2013)
Polishchuk V. G. - Institutional infrastructure of land mortgage as a component of management development of agricultural land use: foreign experience (2013)
Peresolyak V. Y. - Aspects of restoring the extent village, town and city councils and administrative-territorial units for state land cadastre (2013)
Druhak V. M. - Economic and ecological features of the formation of agricultural land use in terms of new land relations (2013)
Lishchuk N. M. - Drained lands structure of volyn region as ecological and economic factor : practical aspect (2013)
Poltavets A. M. - Current issues in preservation of recreational ptential of Kyiv region (2013)
Matveev P. M. - Questions to predicting soil erosion (2013)
Kolesnyk G. M. - The influence of land reform on transformation of agricultural land use in the poltava region (2013)
Бойко А. І. - Перспективні напрямки забезпечення надійності посівних агрегатів як технічних систем, Думенко К. М., Павлюченко І. С. (2013)
Денисенко М. І. - Технологічні методи забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин, Рубльов В. І. (2013)
Бакалова В. М. - Конструювання універсального пристрою грунтообробного знаряддя, Козловський А. Г., Баскова Г. В. (2013)
Барабаш П. А. - Разработка установки для опреснения воды методом вымораживания, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2013)
Біліченко В. В. - Перспективи використання активного рульового керування, Добровольський О. Л. (2013)
Бойко А. І. - Оцінка надійності системи "людина-машина" в умовах зниження рівня її працездатності й удосконаленні складової "людина-оператор", Новицький А. В., Банний О. О. (2013)
Борзилов В. Н. - Устройство для измерения пространственных координат отвальной поверхности плуга с использованием компьютерной графической программы (2013)
Братішко В. В. - Аналіз продуктивності гвинтового гранулятора кормів зі змінними геометричними параметрами гвинта за його довжиною (2013)
Бойко А. І. - Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Войтюк В. Д. - Визначення техніко-технологічних параметрів сервісних центрів (2013)
Гапоненко О. І. - Експериментальні дослідження роботи сферичного диска на пружному кріпленні (2013)
Гончаров В. В. - 3D модель для исследования динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Горобей В. П. - Дослідження експериментальної селекційної сівалки СЦН-10 в польових умовах, Литвиненко М. А. (2013)
Думенко К. М. - Аналіз проблематики виділення насіння в Україні та особливості побудови лінії для виділення насіння з баклажанів, Шевченко К. С. (2013)
Ільченко В. Ю. - Енергетична оцінка роботи розкидачів мінеральних добрив відцентрового типу, Пономаренко Р. Г., Пономаренко Н. О., Ісак В. В. (2013)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування впливу конструктивних параметрів на продуктивність удосконаленої скреперної установки для прибирання гною (2013)
Исмаилова Н. П. - Разработка компьютерной программы в системе Matlab графоаналитического метода построения поверхностей (2013)
Ільченко В. Ю. - Переваги та недоліки NO-TILL системи, Пономаренко Н. О., Пономаренко Р. Г., Бутенко Д. М. (2013)
Кісільов Р. В. - Дослідження технологічної ефективності змішування кормів двоступеневим одновальним комбінованим змішувачем періодичної дії, Матвєєв К. Д., Лузан П.Г. (2013)
Клименко В. В. - Газифікація твердих біопалив та обгрунтування конструкції газогенераторів для її провадження, Кравченко В. І. (2013)
Колесников А. В. - К методике проведения экспериментальных исследований молотильно-сепарирующего устройства (2013)
Красота М. В. - Исследование влияния загрязнений электромагнитных форсунок на параметры бензиновых двигателей, Шепеленко И. В., Матвиенко А. А., Аль Соодани Салем М. Муташаир (2013)
Кулешков Ю. В. - Анализ экспериментальных исследований пульсации мгновенной подачи шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Кулешкова К. Ю. (2013)
Кухаренко П. М. - Обґрунтування закону розподілу рослинних решток в методиці математичного моделювання роботи робочих органів посівних машин за технологією no-till, Пелешенко Б. Г., Липка О. Ю. (2013)
Лобок О. П. - Дослідження мінімаксного керування та спостереження теплових об’єктів сільськогосподарського призначення, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Дослідження режимів руху гілки неврівноваженої підйомної установки, Човнюк Ю. В., Сачик А. П. (2013)
Лукьянов И. М. - Определение необходимого натяжения лент норий – элеваторов и разработка способов его контрол (2013)
Лобок О. П. - Особливості синтезу робастних регуляторів для випадків повного та неповного вимірювання вектора стану об’єкта, Гончаренко Б. М., Віхрова Л. Г. (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування методів математичної фізики у дослідженні динаміки канатів змінної довжини, Човнюк Ю. В., Сачик А. П. (2013)
Луц C. М. - Визначення параметрів кидання за умови зміни точки сходу матеріалу, Харитонов В. І. (2013)
Мілько Д. О. - Визначення основних параметрів шнекового відокремлення рослинної сировини при боковій подачі (2013)
Минайленко Р. М. - Отримання динамічних характеристик сигналу навантаження норії при різних розміщеннях компонентів системи контролю навантаження (2013)
Мнушко П. Н. - Устройство для определения дальности полета пласта почвы после схода его с лемеха наклонного рыхлителя, Мнушко Н. А. (2013)
Мороз С. М. - Експериментальні дослідження впливу параметрів транспортера-сепаратора на показники його роботи, Васильковський О. М. (2013)
Несмиян А. Ю. - Модернизация пропашной сеялки, Должиков В. В. (2013)
Орлова О. М. - Спосіб фумігації зерна мобільним пристроєм (2013)
Петренко Д. І. - Ефективність розділення зернового матеріалу на фракції турбінним сепаратором, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Нестеренко О. В. (2013)
Ролдугін М. І. - Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів, Михайловський Є. С. (2013)
Рубльов В. І. - Аналіз конструкцій індивідуальних доїльних установок на відповідність забезпечення вимог виробництва молока, Дев’ятко О. С. (2013)
Русских В. В. - Дослідження складу забруднень робочої рідини гідросистем дорожньо-будівельних машин, тракторів та автомобілів (2013)
Нестеренко О. В. - Визначення форми гравітаційної направляючої поверхні живильного пристрою пневмосепаратора, Кислун О. А., Лузан П. Г., Богатирьов Д. В. (2013)
Сапронов О. О. - Оптимізація складу захисного покриття методом математичного планування експерименту (2013)
Ситник О. О. - Інтенсифікація обробки керамічних матеріалів з додатковим хімічним впливом мастильно-охолодної рідини (МОР) з різним рН, Прудченко В. В. (2013)
Смирнова Н. В. - Управление процессом горения электрической дуги на нелинейных участках ее вольт-амперной характеристики с использованием массива прецедентов, Смирнов В. В. (2013)
Теслюк В. В. - Пропускна здатність очисника вороху коренеплодів (2013)
Теслюк Г. В. - Дисковий плуг для роботи в умовах садово-паркових господарств (2013)
Харченко С. А. - Построение решения уравнений динамики зерновых смесей на плоских виброрешетах (2013)
Хомич С. М. - Дослідження закономірності зміни об’ємного газовмісту за висотою забірного пристрою засобу для добування органічного сапропелю (2013)
Ялпачик В. Ф. - Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів, Кюрчев С. В., Тарасенко В. Г. (2013)
Харченко О. В. - Проблемні питання щодо визначення переможця процедури державних закупівель військової авіаційної техніки, Ратніков І. М. (2009)
Артюшин Л. М. - Шляхи підвищення ефективності підготовки бойових обслуг автоматизованих командних пунктів повітряних сил, Голобородько М. Ю. (2009)
Бородін О. Д. - Методичний підхід до вибору кращого зразка бойового літака з альтернативних варіантів (2009)
Данилов М. М. - Щодо визначення безпечних умов бомбометання з бойових вертольотів, Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф., Кокорев О. С. (2009)
Дмитрієв В. А. - Принципи побудови системи обліку і категорування парашутних подій та інцидентів (2009)
Єрко В. Б. - Аналіз критеріїв розміщення бортового обладнання на літальних апаратах військового призначення (2009)
Захарін Ф. М. - Алгоритмічне забезпечення рельєфометричних кореляційно-екстремальних навігаційних систем в навігаційних комплексах літальних апаратів, Самойленко О. В., Медведєв Г. А. (2009)
Кокорев О. С. - Алгоритм оперативної оцінки точності і ефективності застосування артилерійської зброї при виконанні тренувального повітряного бою (2009)
Коцуренко Ю. В. - Спосіб оперативної порівняльної оцінки якості військових літальних апаратів на основі застосування методології кваліметрії, Богославець С. О. (2009)
Кравчук І. С. - Зонна модель застосування авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря", Печура Д. С. (2009)
Кубарь С. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування вимог до швидкодії рельєфометричної кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотних літальних апаратів, Шатров О. А. (2009)
Кулєшин В. В. - Алгоритм визначення режиму роботи двигунів та значень параметрів польоту на найбільшу дальність (2009)
Майборода О. М. - Моделювання ходової посадки корпусів гідролітаків, Коваленко Т. І. (2009)
Міцітіс А. К. - Багатокритеріальна оптимізація при обґрунтуванні вибору раціонального варіанта бойового літака, Хатунцева З. В. (2009)
Міцітіс А. К. - Імітаційна модель дальнього повітряного бою двох винищувачів, Хатунцева З. В. (2009)
Огороднійчук М. Д. - Завадостійка модифікація узагальненого методу і алгоритму обробки даних траєкторних вимірювань, Cобчук О. М. (2009)
Самков О. В. - Методи обґрунтування вибору зразків безпілотних літальних апаратів, Єрмолаєв І. Р., Захарченко Ю. А. (2009)
Самков О. В. - Методи рішення задач управління проектами модернізації авіаційної техніки, Леженін С. І., Захарченко Ю. А. (2009)
Станкевич С. А. - Концепція злиття геопросторових даних при плануванні видової аерокосмічної розвідки, Захаров О. Б., Пономаренко С. О. (2009)
Тараненко В. В. - Стан і перспективи розвитку авіаційних некерованих засобів ураження, Водчиць О. Г., Єгоров С. Н., Павільч В. М. (2009)
Федотов Б. М. - Вплив діаграми спрямованості антени радіолокаційної станції бокового огляду на її розрізнювальну здатність (2009)
Федотов Б. М. - Можливості створення інтелектуальної власності в процесі розробки та модернізації авіаційної техніки, Сєряков І. І., Пономаренко С. О. (2009)
Целіщев І. Ю. - Пропозиції щодо побудови пошуково-прицільних систем патрульних літаків авіації ВМС (2009)
Агамов Л. Г. - Щодо порядку допуску до подальшої експлуатації комплектувальних виробів військової авіаційної техніки, Гришин В. М., Лещенко Ю. М. (2009)
Довжук Д. В. - Удосконалення системи продовження установлених показників авіаційним боєприпасам (2009)
Дудкін І. П. - Методика визначення економічного ефекту від збільшення міжремонтного ресурсу військової авіаційної техніки, Ткаченко В. Г., Паутинка В. М. (2009)
Шатров А. М. - Шляхи зниження розмірності початкових даних результатів контролю керованих авіаційних боєприпасів статистичними методами (2009)
Агамов Л. Г. - Пропозиції щодо експлуатації авіаційних нікель-кадмієвих акумуляторних батарей за технічним станом, Вознюк М. М., Лещенко Ю. М. (2009)
Артюшин Л. М. - Технологічне забезпечення довговічності лопаток компресора авіаційних газотурбінних двигунів, Мірненко В. І., Громенко В. Ю. (2009)
Бойко А. П. - Дослідження впливу корозійних уражень на міцність силової конструкції кіля літаків типу МІГ-29, Добриденко О. М., Качмар Р. В. (2009)
Горохов Г. Т. - Застосування методів розпізнавання образів для обробки інформації карток обліку несправностей (2009)
Кузьмін С. М. - Обґрунтування можливості переведення та експлуатації двигунів РД 33-2С за технічним станом по наробітку, Шумілін Г. О., Карнаушенко В. М. (2009)
Мірненко В. І. - Газоабразивна стійкість титанових лопаток з вакуум-плазмовими покриттями, Деревянко М. М., Радько О. В. (2009)
Пащенко С. В. - Визначення ступеня пошкодження конструкції маневреного літака при його експлуатації за технічним станом, Хільченко М. Ф., Юхачов В. В. (2009)
Пащенко С. В. - Система інформаційної підтримки справності та надійності авіаційної техніки при її експлуатації за технічним станом, Шатов В. А. (2009)
Храмченко В. А. - Методологічні питання досліджування нормативної бази інженерно-авіаційного забезпечення, Рябенко Р. В. (2009)
Чепіженко В. І. - Формалізація структури функціонального рівня інформаційної системи супроводження експлуатації складних технічних систем (2009)
Бистрицька Е. В. - Римо-католицька церква в умовах становлення більшовицької влади в Росії (1917-1919 рр.) (2010)
Білик В. А. - Врегулювання правового становища Греко-уніатської церкви у Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій чверті ХІХ ст. (2010)
Бойко Р. Ю. - Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. (2010)
Булига І. І. - Проблеми міжправославних відносин на Волині у 1941-1942 рр. (2010)
Жилюк С. І. - Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990-1992 рр.), Паніна Л. А. (2010)
Ворон О. П. - Професійна релігійна освіта Римо-католицької церкви в умовах розбудови України як незалежної держави (2010)
Ганзуленко В. П. - Репресивна політика радянської влади щодо римо-католиків Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Іщук О. В. - Колізії православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) (2010)
Кірушок Ю. - Становлення церков української православної діаспори у 20-30-х роках ХХ століття (2010)
Кобетяк А. Р. - Проблема невизначеного статусу та юрисдикції Української православної церкви (2010)
Кондратюк Ю. С. - Законодавча діяльність Синоду щодо регламентації ведення метричних книг у ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Мельничук Ю. І. - Українська православна проповідь як самочинник формування національної самосвідомості (2010)
Мороз В. - Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ (2010)
Окорокова І. Г. - Формування обрядової системи українських рідновірів (2010)
Саламаха І. В. - Протестантські церкви України в 1941-1944 рр. (2010)
Смирнов А. І. - Розвиток українського автокефального руху на початку радянсько-німецької війни (2010)
Ткачук І. В. - Діяльність богословської секції при товаристві імені Петра Могили у Луцьку (2010)
Филипчук С. В. - Рівненська між церковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями (2010)
Шаправський С. А. - Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи їх вирішення (2010)
Шугаєва Л. М. - У пошуках істинного православ’я. Кіндрат Селіванов (2010)
Якубович М. М. - Татарсько-мусульманське населення південно-східної Волині ХVІ- ХХ століть: історична ретроспектива (2010)
Шугальова І. М. - Матеріальне становище православного духовенства України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Якуніна К. І. - Становище римо-католицької громади м. Острога в ХХ ст. (2010)
Жилюк С. І. - Відгук на автореферат дисертації Елли Володимирівни Бистрицької "Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 – 1964 рр.)" (захист відбувся 25 грудня 2009 р.) (2010)
Жилюк С. І. - Відгук на дисертацію Вікторії Андріївни Білик "Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст." (2010)
Чайка В. К. - Досвід роботи Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства за розширеною ініціативою ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини", Бабич Т. Ю., Холодняк Т. І., Ласачко С. А. (2014)
Демина Т. Н. - Особенности цитокинового профиля и течения беременности в первом триместре у женщин – носительниц антител к тиреоидной пероксидазе, Фирсова Н. А., Алипова Н. Ф. (2014)
Волков А. О. - Связь когнитивных нарушений с физиологическими изменениями во время беременности, Потапов В. А., Клигуненко Е. Н., Мамчур А. Й., Ветошка И. О. (2014)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати – плацента – плід" при багатоплідній вагітності, Гайструк А. Н., Шевчук М. В., Притуляк Л. В., Вознюк А. В. (2014)
Грабарь В. В. - Прогнозирование неблагоприятного исхода I триместра беременности с помощью ультразвуковых маркеров (2014)
Маркін Л. Б. - Вміст магнію у вагітних при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності, Прокіп У. Є. (2014)
Надеждін М. В. - Комплексна профілактика та терапія дистрес плода у вагітних з пієлонефритом (2014)
Воронин К. В. - Стратегия профилактики послеродового эндометрита при планировании абдоминального родоразрешения у беременных с выраженным анаэробным влагалищным дисбиозом, Алале А. М., Алале И. И. (2014)
Талалаенко Ю. А. - Оптимизация перинатальных исходов у беременных с гипертензивными нарушениями, Романенко А. Р., Дабижа Л. П., Могилевский А. С. (2014)
Шелестова Л. П. - Сприятливий вплив метаболічної корекції та лікувального харчування на функціональний стан печінки вагітних з різним ступенем ожиріння, Бабич Т. Ю., Жулковський В. В. (2014)
Чайка К. В. - Новые подходы в диагностике субмукозной миомы матки у женщин репродуктивного возраста, Корниенко С. М., Писарева О. Л. (2014)
Чайка А. В. - Математическая модель диагностики аденомиоза матки, основанная на трансвагинальных эхографических критериях, Носенко Е. Н., Гурьянов В. Г., Белоусов О. Г., Оразов М. Р. (2014)
Чурилов А. В. - Гормональные и иммунные изменения и их коррекция у женщин с нарушением репродуктивной функции, перенесших хламидийную инфекцию, Айзятулова Э. М., Айзятулова Д. Р. (2014)
Носенко О. М. - Стан апоптозу в ендометріомах яєчників у пацієнток репродуктивного віку, Чужик О. І., Постолюк І. Г., Межова О. К. (2014)
Чайка В. К. - Влияние предшествующих оперативных вмешательств на придатках на исходы лечения бесплодия, Фаннуш Рами, Йотенко Б. А. (2014)
Сімрок В. В. - Відновлення репродуктивної функції пацієнток із синдромом полікістозних яєчників після хірургічної стимуляції овуляції, Сімрок-Старчева Д. В. (2014)
Саєнко А. І. - Клінічна характеристика безплідних жінок з невдалими імплантаціями, які мають гарну відповідь в циклах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) (2014)
Моргунец О. Г. - Уровень сывороточного цинка у женщин репродуктивного возраста с перитонеальным эндометриозом и его коррекция препаратом "Цинкерал", Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2014)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия на фоне вегетативной дисфункции у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів хірургічної корекції генітального пролапсу у жінок, та її впливу на стан утримання сечі, Литвінов О. І., Серняк П. Ю. (2014)
Ласачко С. А. - Вікові особливості факторів ризику розвитку непухлинних уражень молочних залоз (результати регресійного аналізу) (2014)
Рутинская А. В. - Особенности микробиоценоза влагалища у девочек препубертатного возраста (2014)
Баркалова Э. Л. - Коррекция нарушений биотопа влагалища при урогенитальных заболеваниях, ассоциированных с Ureaplasma spp., Талалаенко Ю. А., Хамуди И., Якубенко Е. Д., Елистратова Я. В. (2014)
Айзятулова Э. М. - Динамика изменений в эндометрии матки мышей при экспериментально моделированном синдроме гиперстимуляции яичников (2014)
Батман Ю. А. - Применение Декспантенола у новорожденных различных групп в неонатальном периоде, Головко О. К., Харченко И. В., Стрюковская Е. А., Есакова О. Р. (2014)
Батман Ю. А. - Опыт применения заменителей грудного молока у новорожденных, нуждающихся в искусственном вскармливании, в условиях экологически неблагоприятного региона, Головко О. К., Харченко И. В., Стрюковская Е. А., Есакова О. Р. (2014)
Гриценко Л. З. - Сравнительная характеристика микробной обсемененности мочеполовых путей у больных с хроническим пиелонефритом, Мишин В. В., Шипов Д. О., Гриценко Ю. П., Межова О. К. (2014)
Носенко В. М. - Влияние озона на перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему при тяжелом ожоговом шоке (2014)
Железная А. А. - Современное представление об эпидемиологии, диагностике и лечении недержания мочи у женщин (лекция для врачей-курсантов акушеров-гинекологов), Чайка К. В. (2014)
Дядык Е. А. - Спонтанная двусторонняя трубная внематочная беременность (клинический случай), Поколодная Ю. И., Дядык З. Б., Сидоренко Р. С. (2014)
До відома авторів (2014)
Ничик С. А. - Інституту ветеринарної медицини НААН – 35! (2012)
Собко А. І. – Організатор та засновник Інституту ветеринарної медицини НААН України (2012)
Лабораторія анаеробних інфекцій з науково-дослідним референс-центром з проблем вивчення та профілактики анаеробних інфекцій (2012)
Мазигула Т. М. - Актуальність специфічної профілактики перфрінгіозів (2012)
Риженко В. П. - Оцінка імунобіологічного статусу організму свиней за одночасного щеплення проти фузобактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А. (2012)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування механізму захисту корів від фузобактеріозу (некробактеріозу) за щеплення вакциною "Некросан", Риженко Г.Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А. (2012)
Рыженко В. П. - Экономические исследования анаэробных инфекций. Сообщение 1. Исследование бациллярной гемоглобинурии, Рыженко Г. Ф., Ярос О. В. (2012)
Рудой О. В. - Особливості перебігу інфекційного процесу у тварин хворих на актинобацильоз (лігнієріоз) (2012)
Лабораторія гігієни і санітарії ІВМ НААН (2012)
Коваленко В. Л. - Сучасні дезінфектанти на контролі біобезпеки (2012)
Коваленко В. Л. - Перспектива комплексного застосування бактерицидних та імуномодулюючих засобів, Нестеренкова В. В. (2012)
Чехун А. І. - Визначення ефективності дезінфікуючих засобів за показниками поглинання кисню мікроміцетами, Коваленко В. Л. (2012)
Яненко В. М. - Вивчення дії дезінфектантів на антилізоцимну активність культур сальмонел і ешерихій (2012)
Лабораторія загальної вірусології та противірусних препаратів (2012)
Клестова З. С. - Пошуки підходів застосування рослин при вірусних інфекціях тварин, Зоз О. С., Мельниченко О. М., Марченко М. І. (2012)
Савінова І. В. - Вірусні інфекції рептилій – реальна загроза здоров’ю людей та теплокровних тварин, Клестова З. С. (2012)
Лабораторія імуногенетики ентеровірусів свиней (2012)
Діяльність лабораторії лептоспірозу с/г тварин з музеєм мікроорганізмів та "Науково – дослідного референс центру з питань вивчення та профілактики лептоспірозу в Україні" (2012)
Голуб Ю. С. - Екологічний маркетинг. визначення бактерицидної та ростостимулюючої активності водорозчинних серій хітозану до патогенних лептоспір, Уховський В. В., Албулов О. І. (2012)
Лабораторія мікотоксикології (2012)
Руда М. Є. - Вивчення детоксикаційної дії сорбентних препаратів invitro відносно культури грибів-продуцентів мікотоксинів, Васянович О. М. (2012)
Бабкіна М. М. - Встановлення мінімальної інгибуючої концентрації нових модифікованих гетероциклічних сполук по відношенню до Klebsiella Spp, Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Дерябін О. М. (2012)
Лабораторія сибірки та маловивчених хвороб свиней (2012)
Айшпур О. Є. - Моніторинг чутливості збудників інфекційних хвороб свиней до антибактеріальних препаратів, Павлов Є. Г., Яненко У. М., Сапон Н. В., Терещенко С. М., Шеремет Н.О. (2012)
Ничик С. А. - Визначення аетилізоцтимної активності культур B. anthracis, B. mycoides, B. cereus, B. subtilis, Айшпур О. Є., Яненко У. М., Терещенко С. М., Шеремет Н. О. (2012)
Яненко У. М. - Методи екстракції спор Bacillus anthracis від різних типів ґрунтів, Яненко В. М., Терещенко С. М., Шеремет Н. О. (2012)
Лабораторія сказу і науково-дослідний центр з питань вивчення та профілактики сказу в Україні (2012)
Іванов М. Ю. - Аналіз напруженості епізоотичної ситуації зі сказу в Україні (2012)
Полупан І. М. - Удосконалення технології отримання вакцинних штамів вірусу сказу в культурі клітин нирки сайги (2012)
Синицин В. А. - Роль лабораторії хвороб коней ІВМ у забезпеченні ветеринарного благополуччя тваринництва, Пекний М. В., Євтушенко В. А. (2012)
Пекний М. В. - Діагностика вірусного артеріїту коней за патолого-анатомічними змінами та даними лабораторних досліджень (2012)
Лабораторія хвороб свиней та біотехнології (2012)
Ображей А. Ф. - Дослідження протективної активності експериментальних інактивованих вакцин проти бешихи в дослідах на лабораторних тваринах, Матяж І. І. (2012)
Ситюк М. П. - Обґрунтування відміни вакцинації проти класичної чуми свиней як головного чинника при впровадженні заходів по ерадикації, Муштук І. Ю., Ничик С. А., Ображей А. Ф. (2012)
Тарасов О. А. - Вивчення біологічних, ферментативних та антигенних властивостей ізолятів збудника стрептококозів свиней, Сапейко В. П., Сидоренко Т. В. (2012)
Авдосьєва І. К. - Вплив добавки мікролементної кормової мікростимулінна ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань, Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Басараб О. Б., Темненко С. М. (2012)
Брода Н. А. - Вплив препарату "Оліговіт", введеного коровам-первісткам в останній місяць тільності, на якість молозива (2012)
Бучко О.М. - Гематологічні показники поросят за дії гумінової добавки, Салига Н. О., Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2012)
Головко А. М. - Порівняльне вивчення біологічних властивостей та чутливості до антибіотиків бактерій роду Yersinia, Ушкалов А. В., Виговська Л. М. (2012)
Дегтярьов І. М. - Ефективність рід при диференційній діагностиці інфекційного епідидиміту баранів (2012)
Долецький С. П. - Вміст макро – та мікроелементів в основних кормах різних біогеохімічних зон України за впливу сучасних умов довкілля (2012)
Дунаєв Ю. К. - Виділення та ідентифікація мікрофлори качиних яєць та інкубаторів й оцінка бактерицидних властивостей дезінфектантів (2012)
Калюжний А. В. - Лептоспіроз тварин – біологічні особливості збудника та поширення захворювання, Ковальов С. К., Ушкалов В. О. (2012)
Ковальчук І. І. - Мінеральні елементи в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату селену (2012)
Кос’янчук Н. І. - Законодавчі основи європейського харчового кодексу, Тютюн А. І. (2012)
Красочко П. П. - Подбор адъювантов для конструирования инактивированной вакцины против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, Красочко В. П. (2012)
Красочко П. П. - Продукты пчеловодства в коррекции неспецифического клеточного и гуморального иммунитета организма телят, Красочко В. П., Высочина Е.С. (2012)
Красочко П. П. - Комплексное лечение эндометритов у крупного рогатого скота с использованием аспарагиновой аминокислоты, Снитко Т. В. (2012)
Красочко П.А. - Оценка взаимодействия наночастиц цинка с перевиваемыми клетками МДБК, Чижик С. А., Худолей А. Л., Струк М. С., Дрозд Е.С. (2012)
Красочко П. А. - Гематологические и иммунологические показатели стельных коров после вакцинации их моно- и ассоциированной вакцинами, Авласко Н. М. (2012)
Кривохижа Є. М. - Вивчення комплексної дії хімічних речовин при розробці кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки доїльного устаткування (2012)
Крушельницька О. В. - Природна резистентність коропа за різного антропогенного навантаження (2012)
Ксьонз І. М. - Сучасна концепція комплексної системи оздоровчих заходів від хламідіозу сільськогосподарських тварин (2012)
Лобойко Ю. В. - Ураженість цьоголіток коропа ектопаразитами ernaea cyprinacea тa Dactylogyrus vastatorу вирощувальних ставах (2012)
Максимчук Р. С. - Довготермінове зберігання штамів групи Lactobacillus у колекції НЦШМ ДНКІБШМ (2012)
Матлак Д. О. - Вивчення впливу інактивантів на імуногені властивості антигену виготовленого із вірусу геморагічної хвороби кролів на прикладі штаму "БГ-04”, Дудніков Л. А., Корнієнко Л. Є., Корнієнко Л. М. (2012)
Музика Д. В. - Біологічні властивості низькопатогенного вірусу грипу птиці H5N2, ізольованого від диких качок (2012)
Неволько О. М. - Діагностика африканської чуми свиней при виникненні першого випадку захворювання в Запорізькій області (2012)
Обуховська О. В. - Вивчення ефективності застосування бета-лактамів в складі поживних середовищ для Mycoplasma gallisepticum (2012)
Огородник Н. З. - Ефективність дії препарату "Ліпофлок" на процеси перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантний статус поросят при відлученні (2012)
Палій А. П. - Вивчення туберкулоцидних властивостей деяких хлорорганічних дезінфектантів (2012)
Пеленьо Р. А. - Епізоотологічний моніторинг хвороб свиней в Україні (2012)
Прискока В. А. - Імунітет та проблема створення вакцин при африканській чумі свиней, Горжеєв В. М. (2012)
Пунтус И. А. - Технология получения и культивирования фибробластов эмбрионов перепелов, Бабак В. А., Волчецкая А. Ю., Филипкова А. Е., Вересовая Е. Е. (2012)
Сапачова М. А. - Діагностика пташиного грипу (2012)
Стегній Б. Т. - Депонування виробничих штамів вірусу грипу а підтипів Н1-Н14, Майорова К. Ф., Музика Д. В., Блоцька О. Ф., Акіменко Л. І., Герілович А. П. (2012)
Стравський Я. С. - Вміст загального білка і білкових фракцій у крові корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів, схильних до субінволюції матки (2012)
Суренский С. В. - Котримаксозол ингибирует рост экспериментальной опухоли, Терпинская Т. И. (2012)
Тютюн А. І. - Ветеринарно-санітарний моніторинг продуктів забою тварин на ринку "Лісовий" м. Києва, Кос’янчук Н. І., Мартинюк Н. Ф. (2012)
Вітаємо ювілярів! (2012)
Інститут ветеринарної медицини пропонує (2012)
Пам’яті видатного вченого (2012)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетня "Ветеринарна біотехнологія" (2012)
Hanson K. - Prophetic "light” versus Qumran "darkness” Isaiah’s audacity of hope (2010)
Бистрицька Е. В. - Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в 1920-1930-х рр. (2010)
Веремейчик Л. Ф. - Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України (2010)
Ветвінська Н. О. - Прояви міфологічної свідомості та соціального протесту в Київській Русі на прикладі "Повстання волхвів" у "Повісті минулих літ" (2010)
Жилюк С. І. - Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я (2010)
Загребельна Л. В. - Особливості формування та діяльності комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-х – середині 80-х рр. ХХ ст. (за матеріалами державного архіву Рівненської області) (2010)
Захара І. С. - Єдність Логоса та Ratio в релігійно-філософській думці України ХVІІ ст.. як засада єднання церков (2010)
Ковальчук Т. В. - Розвиток релігійного туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (2010)
Кузовенков Д. І. - "Автономія в автокефалії": причини виникнення Українського православного церковного Братства "Діяльно-Христова Церква" (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського