Тарасенко І. О. - Особливості формування системи фінансової діагностики підприємства, Батрак О. В. (2012)
Чорний В. В. - Сучасна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць України на ринку вантажних перевезень (2012)
Пригунов П. Я. - Характеристика та класифікація спеціальних методів, які використовуються фахівцями з безпеки при забезпеченні економічної безпеки підприємств, Гнилицька Л. В., Карпова К. В. (2012)
Садловська І. П. - Формування методичних підходів до економічної оцінки якості роботи транспортної інфраструктури України (2012)
Максютенко І. Є. - Формування механізму оновлення засобів зв'язку на авіаційному транспорті (2012)
Кальна–Дубінюк Т. П. - Проблеми та напрями підвищення ефективності агроконсалтингової діяльності в Україні (2012)
Карпов В. М. - Оцінка впливу заходів проведення Євро–2012 на подальший розвиток транспортної інфраструктури (2012)
Мотриченко В. М. - Розвиток брендів в Україні (2012)
Попрозман Н. В. - Якісні параметри управління конкурентоспроможністю підприємств (2012)
Бревнов О. О. - Проблеми виробництва і продажу ігристого вина, Агєєва І. М. (2012)
Гончаренко О. Г. - Сучасні освітні тенденції в пенітенціарних установах (досвід розвинутих країн світу) (2012)
Дзьоба О. Г. - Прогнозування зовнішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу (2012)
Сидоренко О. О. - Бухгалтерський облік помилкового переказу (отримання) грошових коштів, Ворона О. М. (2012)
Приходько Л. О. - Проблеми ресурсного забезпечення підприємств молочної промисловості (2012)
Василенко І. В. - Економіко–математичне моделювання обслуговування перевезень біопрепаратів за участю авіаційного транспорту (2012)
Загній О. Г. - Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно–енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки (2012)
Калінська І. М. - Критерії оптимізації фінансової архітектури підприємства (2012)
Карвацький М. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня збалансованості інтересів акціонерів в акціонерних товариствах пивобезалкогольної промисловості (2012)
Кухарук А. Д. - Оцінка стабільності формування конкурентних можливостей поліграфічних підприємств (2012)
Овсієнко Н. В. - Маркетинговий стратегічний аналіз однорідної групи молокопереробних підприємств (2012)
Сторожук Н. В. - Шляхи вдосконалення економічного механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління підприємством (2012)
Старовойтенко О. А. - Функціональна підсистема управління туризмом у структурі Національної грид–системи України (2012)
Корнієнко Т. М. - Переваги впровадження сертифікованої системи управління якості в хлібопекарській галузі (2012)
Каблов О. В. - Перспективи первинного публічного розміщення акцій українських емітентів на альтернативній інвестиційній секції Лондонської фондової біржі (2012)
Федяй Н. О. - Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково–методичний аспект (2012)
Ковальчук С. П. - Зарубіжний досвід залучення інвестицій на регіональному рівні: основні інструменти та доцільність і можливість їх впровадження в Україні (2012)
Новикова М. В. - Теоретико–методологічні засади формування регіональної політики в контексті інноваційно–інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів (2012)
Гусейнова Арзу Догру Кызы - Состояние и проблемы развития научных организаций Азербайджана (2012)
Булах Т. М. - Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення, Плахотнікова Л. О. (2012)
Грищенко Е. В. - Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу (2012)
Петровська Ю. В. - Інформаційне забезпечення планування надання соціально–економічних послуг (2012)
Содержание (2014)
Ліскевич І. І. - Ефективність лікування невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків з урахуванням оцінки стану окисно-відновних процесів, Пітик М. І. (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Клиника церебральных нарушений при гепатоцеребральной дегенерации (2014)
Мальцев Д. В. - Ассоциация аутоиммунных демиелинизирующих болезней нервной системы с гуморальными иммунодефицитами: новый ключ к пониманию эффективности иммуноглобулинотерапии (2014)
Кушнир Г. М. - Особенности терапии хронического вертеброгенного болевого синдрома, Микляев А. А. (2014)
Маджидова Ё. Н. - Магнитно-резонансная томография пpи хронической ишемии мозга гипертонического и атеросклеротического генеза, Усманова Д. Д. (2014)
Ярошевский А. А. - Эффективность комплексной терапии нарушения церебральной гемодинамики в вертебробазилярной системе артерий при миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации (2014)
Яворская В. А. - Депрессивный синдром и его коррекция в структуре острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, Бондарь О. Б., Мозговая С. В., Кривчун В. М. (2014)
Бараненко Б. О. - Дослідження дегенеративних процесів у норадреналінергічних системах головного мозку щурів з тяжкою черепно-мозковою травмою та вплив на них трансплантації фетальної нервової тканини (2014)
Ключові гени виявляють різну реакцію на Копаксон (Copaxone®) (ін’єкції глатирамеру ацетату) та заявлений генерик глатирамеру ацетату (2014)
Бачинская Н. Ю. - Холинергическая стратегия в терапии когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста, Копчак О. О. (2014)
Товажнянская Е. Л. - Гипертоническая энцефалопатия. Роль антигипертензивной терапии в профилактике и лечении, Безуглова И. О., Ярош В. А. (2014)
Сорокин Ю. Н. - Острая ишемическая нейропатия, Сагарадзе С. А., Мельников А. В. (2014)
Савустьяненко А. В. - Цитиколин: механизм действия и клиническая эффективность при лечении ишемического инсульта, хронических цереброваскулярных расстройств и травматического повреждения головного мозга (2014)
Товажнянская Е. Л. - Цервикалгии: рациональный выбор противоболевой терапии (2014)
Карасевич Н. В. - Вазопротекторы в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона (2014)
Вітаємо з ювілеєм Тамару Сергіївну Міщенко (2014)
Рецензия на монографию "Нейродиетология детского возраста" / Под редакцией проф. В. М. Студеникина. — Москва: Издательство "Династия", 2012. — 612 с. (2014)
Смірнова О. М. - Проблематика податкового консультування в Україні як складової процесу адміністрування податків (2012)
Предборський В. А. - Тінізаційні властивості елітної структури українського суспільства (2012)
Суслов О. П. - Синергетична парадигма моделювання стану та динаміки валютного ринку, Мезенцев О. М. (2012)
Буряк Л. Д. - Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2012)
Савченко Т. Г. - Методика комплексної оцінки рівноваги платіжного балансу (2012)
Герасименко А. Г. - Аналіз факторів порушення взаємозв'язку між ринковою концентрацією та прибутковістю (2012)
Чорнодід І. С. - Роль держави в забезпеченні соціальної спрямованості конкурентоспроможності країни (2012)
Князькова В. Я. - Регуляторні властивості спеціальних податкових режимів та механізм їх реалізації: теоретичний підхід до визначення (2012)
Півікова О. С. - Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України (2012)
Топчій Ю. В. - Формування інфраструктури кредитного ринку України (2012)
Ревякін О. О. - Удосконалення соціально–економічного механізму мотивації детінізації підприємницької діяльності малих та середніх підприємств (2012)
Тимошенко А. О. - Теоретичні основи формування системи податкового контролю (2012)
Музиченко А. С. - Поняття інновацій та інноваційних процесів як провідних факторів, Хайбулаєва К. О. (2012)
Лагутін Г. В. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів з позицій їх впливу на інноваційно–інвестиційний потенціал підприємства (2012)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес–структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Бевзюк Н. А. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств та механізму його інвестування (2012)
Турпак Т. Г. - Особливості функціонування та напрями покращення сучасного стану інвестиційного клімату в Україні (2012)
Кощенко К. В. - Фінансові ресурси домогосподарств як інвестиційне джерело розвитку економіки (2012)
Селіверстова Л. С. - Стратегічний підхід до розробки інвестиційної політики корпорації (2012)
Шут С. О. - Удосконалення управління державними інвестиціями: проектний підхід (2012)
Левицька І. В. - Ефективність інноваційної діяльності в готельно–ресторанному бізнесі (2012)
Кучерук І. В. - Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління комплексом маркетингу підприємств сфери послуг, Красікова С. І. (2012)
Сердюк Т. В. - СРО як інституційний чинник зменшення трансакційних витрат у житловому будівництві (2012)
Чорний В. В. - Стратегічні цінності національних залізниць у системі підвищення конкурентоспроможності (2012)
Корольова Н. М. - Класифікація трудових ресурсів та їхнє використання в управлінні підприємств (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Оцінка ефективності людського капіталу в системі стратегічного планування підприємств (2012)
Ребрик Ю. С. - Особливості сучасних підходів до діагностики кризових явищ у банку (2012)
Сидоренко О.О. - Облік курсових різниць, пов'язаних із формуванням технічних резервів страховиків України (2012)
Клімович Т. А. - Логістика як основа ефективного управління організацією, Ігнатов О. Є. (2012)
Корнієнко Т. М. - Моніторинг сучасного стану ринку хлібобулочних виробів (2012)
Іванова З. О. - Теоретичні основи контролінгу в управлінні туристичними підприємствами в умовах сучасного господарювання (2012)
Шкута І. В. - Організація обліку та звітності в страхових компаніях (2012)
Завірюха А. О. - Економіко–математичне моделювання рекламних витрат за умови кооперативної ігрової моделі (2012)
Ковалевська К. А. - Шляхи реалізації корпоративних інтересів зацікавлених осіб холдингової компанії (2012)
Мозговий Н. Д. - Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах, Коблянська Г. Ю. (2012)
Фененко П. О. - Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2012)
Куцик O. І. - Обґрунтування суті малого підприємництва та особливості його функціонування (2012)
Гудкова В. П. - Суспільно–транспортні суперечності в сфері перевезення пасажирів (2012)
Ушенко Н. В. - Сутність та тенденції зростання продуктивності праці в сучасних умовах розвитку економіки України (2012)
Музиченко А. С. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності і роль у ньому договірних відносин (2012)
Міхов Л. І. - Експортна стратегія і вимоги до укладання договорів поставки (2012)
Новикова М. В. - Визначення індикаторів наявності передумов трансформації на територіальних авіавиробничих комплексах регіонів України (2012)
Піріашвілі О. Б. - Інституційне забезпечення процесу регіонального стратегічного управління в Україні (2012)
Манжос Т. В. - Процес формування оптимального матеріального резерву регіонального рівня (2012)
Старовойтенко О. А. - Управление региональным развитием экономики в рамках новой концепции выбора приоритетных направлений (2012)
Денисюк В. А. - Аналіз конкурентоспроможності регіонів для формування стратегії регіональної кластеризації (2012)
Микитенко В. В. - Політика забезпечення екологічної рівноваги та сталого людського розвитку в регіональних економічних системах України, Демешок О. О., Худолей В. Ю. (2012)
Корольова О. І. - Інформаційне забезпечення господарського контролю (2012)
Синицька О. І. - Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід (2012)
Мізерна Т. В. - Кадровий менеджмент у системі управління персоналом підприємств (2012)
Шило К. М. - Мотиваційні чинники у формуванні трудового потенціалу України (2012)
Авксєнтьєв М. Ю. - Інституційні засади реформування системи освіти в Україні, Гончаренко М. Ф. (2012)
Гордієнко В. В. - Фінансові механізми підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств ЄС та можливості їх використання в Україні (2012)
Джалладова І. А. - Статистичне забезпечення державної політики подолання кризових явищ в економіці, Васєчко О. О., Манцуров Д. І., Пережогіна І. А. (2012)
Романюк С. - Аналіз динаміки регіональних факторів економічного розвитку із застосуванням декомпозиційної моделі (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України (2014)
Костенко Л. - Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система, Жабін О., Кузнецов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. (2014)
Добко Т. - Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0, Антоненко І., Мойсеєнко Н. (2014)
Мар’їна О. - Інструментальні методи моделювання поведінки користувачів та критерії ранжування науково-інформаційних порталів у веб-просторі, Струнгар А. (2014)
Леонов В. - "Голландская болезнь" российской библиографии (2014)
Гнатенко Л. - "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна (2014)
Супронюк О. - Еміграційне шевченкознавство XX ст. (за матеріалами відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2014)
Сокур О. - Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів (2014)
Полякова О. - Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів (2014)
Предборський В. А. - Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки (2013)
Рудченко О. Ю. - Удосконалення системи оцінки ефективності управління об’єктами державної власності, Омельянчик Н. І., Нецора Т. Г., Мудрак Н. В., Тютюн М. Ф. (2013)
Токар В. В. - Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки (2013)
Денисюк В. А. - Енергоємність ВВП Республіки Білорусь та України: методологічні підходи, порівняння з країнами ЄС, структура економіки, Цілібіна В. М. (2013)
Шевченко І. В. - Рекомендації щодо застосування методів міжнародного податкового планування в Україні (2013)
Стасіневич С. А. - Біржовий товарний ринок України: динаміка, структура, сучасні проблеми (2013)
Нечаюк І. Б. - Економічна природа дефіциту бюджету (2013)
Ясько Ю. І. - Конкурентна політика як форма державного регулювання економіки (2013)
Козловський С. В. - Концепція стійкості економічної системи як фактор розвитку економіки держави (2013)
Нестеров І. Г. - Діяльність агропромислових транснаціональних корпорацій на аграрному ринку України (2013)
Єременко А. В. - Зростання ролі інновацій та нематеріальних активів сучасного підприємства як пріоритетний напрям його розвитку (2013)
Лагутін В. Д. - Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, Ільїна А. О. (2013)
Максимович В. І. - Механізм бюджетного інвестування (2013)
Власова І. В. - Фінансове забезпечення інноваційних проектів: значення та підходи до визначення (2013)
Ткачук С. В. - Формування інвестиційного портфеля підприємства як інструмента зміцнення іміджу на існуючих та нових сегментах ринку (2013)
Савицький Е. Е. - Галузевий механізм впровадження інноваційних технологій в аграрному секторі (2013)
Молозіна Н. А. - Методика визначення оптимального обсягу і джерел інвестування коштів в обов’язкове соціальне медичне страхування (2013)
Сулейманова О. Ю. - Концептуальні підходи до уточнення поняття "інвестиційна привабливість" (2013)
Кухленко О. В. - Основні підходи до формування стратегії розвитку підприємства, Губар Д. О. (2013)
Кочарян І. С. - Аналіз інформаційного забезпечення суб’єктів планування вищої освіти (2013)
Пітик О. В. - Стан виробництва насіння соняшнику в сучасних екологічних умовах України, Дзюмак М. А. (2013)
Яців І. Б. - Інтеграційні відносини як чинник зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Давиденко Н. М. - Аналіз теоретичних аспектів фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Безродна С. М. - Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України (2013)
Жидяк О. Р. - Кредитування підприємств аграрної сфери: теоретичний аспект (2013)
Передерій В. В. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності авіакомпанії (2013)
Литвиненко Л. Л. - Економіко-математична модель адаптації авіакомпанії до ринку перевезень (2013)
Волошаненко Є. В. - Теоретико-прикладні аспекти впровадження інформаційних технологій у видавничий бізнес (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив продуктивності праці на вартість промислового підприємства, Панчук А. Г., Павлюк Л. М. (2013)
Ільєнко О. В. - Формування конкурентно-цінового простору функціонування суб’єкта міжнародного підприємництва (2013)
Кириченко О. М. - Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення (2013)
Кучменко В. О. - Організаційні засади формування системи управління міським пасажирським транспортом (2013)
Сушко Д. С. - Модифікація аудиторської думки для завдань із надання впевненості: обставини, критерії та підходи до класифікації (2013)
Данілова Е. І. - Модель управління корпоративними конфліктами методом медіації та фасилітації (2013)
Теплінський Г. В. - Корпоративна власність у контексті здійснення управління корпораціями (2013)
Костевич Н. О. - Методи обгрунтування управлінських рішень у системі менеджменту виробничого підприємства, Чепурна О. В. (2013)
Чеботарьов Є. В. - Стратегія формування продуктових кластерів та основи її реалізації (2013)
Богачевська О. І. - Світові тенденції розвитку рекламної індустрії та їхній вплив на вітчизняний ринок рекламних послуг (2013)
Буркальцева Д. Д. - Напрями та інституціональні пріоритети удосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні (2013)
Мельник Т. Ю. - Модифікація завдань формування фінансових результатів у контексті забезпечення контролю показників у фінансовій звітності (2013)
Бужин О. О. - Визначення економічних показників рівня екологічного навантаження на ґрунти при вирощуванні різних видів сільськогосподарських культур (2013)
Мельничук Г. С. - До питання оцінки ефективності бюджетної підтримки товаровиробників в Україні (2013)
Панасюк М. В. - Теоретичні засади фінансової діагностики (2013)
Габрель М. М. - Суспільний потенціал у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2013)
Концеба С. М. - Прийняття рішень щодо побудови плодоовочесховищ у Черкаській області в умовах ризику і невизначеності з використанням елементів математичного моделювання (2013)
Буковинська М. П. - Проблеми формування соціального капіталу як необхідної економічної складової розвитку корпорацій (2013)
Васечко Л. І. - Характеристика показників результативності мобілізації та використання коштів фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (2013)
Ревтюк Є. А. - Оцінка використання людського капіталу підприємств нафтової та газової промисловості, Боднарук І. Р. (2013)
Сліпенчук Г. В. - Підвищення кваліфікаційного рівня працівників будівельної галузі (2013)
Черкашина Т. С. - Методика формування доходів керівників, спеціалістів і технічних службовців промислових підприємств (2013)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Іващенко О. В. - Патогенетичні особливості механізму токсичної дії вуглекислого газу, Падалка В. М., Курділь Н. В., Недашківський С. М., Супрун А. О. (2014)
Черний В. И. - Коррекция артериальной гипертензии у пациенток с преэклампсией тяжелой степени, Костенко В. С., Кабанько Т. П., Бернадинер Е. А., Стецик В. Ю. (2014)
Литвин Л. Б. - Применение Глиятона в коррекции нарушений психологического развития у детей (2014)
Недашківський С. М. - Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи (2014)
Постернак Г. И. - Антидоты: состояние проблемы обеспечения и использования в Украине, перспективы и пути решений, Шейман Б. С., Маркова С. О. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Ацетилцистеїн як засіб детоксикації ендотоксемії на тлі хронічного генералізованого пародонтиту, Шейман Б. С., Гордійчук Д. О. (2014)
Лукьянчук В. Д. - Токсикокинетика ДНОК при применении потенциального антидота МИГУ-­2, Шейман Б. С., Крылова Е. В., Бабенко М. Н. (2014)
Серединська Н. М. - Антидотна терапія та шляхи нетрадиційної фармакологічної корекції кардіотоксичних ефектів за дії фосфорорганічних сполук (2014)
Тарабрин О. А. - Особенности диагностики нарушений гемостаза и оптимизация инфузионной терапии при тяжелом течении деструктивного панкреатита, Щербаков С. С. (2014)
Аваков В. Е. - Детоксицирующие свойства препарата Реосорбилакт и его влияние на гемостаз, Сайипов Р. М., Давыдов Д. В., Бегматов С. Ж., Базаров А. Н. (2014)
Шейман Б. С. - Гемолитическая анемия и острое повреждение почек, Романча Т. Ю., Волошина Н. А., Сафронова И. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Курята О. В. - Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування, Кушнір Ю. С. (2014)
Глумчер Ф. С. - Возможности применения альбумина в терапии критических состояний: современное состояние проблемы (2014)
Дроговоз С. М. - Опасность фармакотерапии бессонницы и превентивные меры ее устранения, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С., Торяник Э. Л. (2014)
Коновчук В. М. - Гострі отруєння важкими металами: антидоти та інтенсивна терапія, Власик Л. І., Акентьєв С. О., Акентьєва М. С. (2014)
Дроговоз С. М. - Антидепрессанты в фокусе лекарственной токсикологии, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С. (2014)
Карлова Е. А. - Эндотоксикоз и токсининдуцированные цитолитические реакции у пациентов с микросатурнизмом, Шейман Б. С. (2014)
Кагличенко В. В. - Особенности формирования токсемии у больных с патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны, Шейман Б. С., Осадчая О. И. (2014)
Коновчук В. М. - Застосування сорбційних методів екстракорпоральної детоксикації при екзогенних отруєннях (досвід роботи), Акентьєв С. О., Власик Л. І., Акентьєва М. С. (2014)
Солошенко І. В. - Характеристика інфузійної терапії залежно від типу респіраторної підтримки у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-­синдромом (2014)
Шейман Б. С. - Передумови ефективного використання екстракорпоральних технологій у лікуванні гострих отруєнь, Проданчук М. Г., Волошина Н. О., Постернак Г. І. (2014)
Шейман Б. С. - Стратегические вопросы организации системы экстренной токсикологической помощи в Украине, Проданчук Н. Г., Борщов С. П., Волошина Н. А. (2014)
Сайко О. В. - Гострі нейротрофічні порушення органів травної системи при церебральних інсультах (2014)
Шано В. П. - Прогнозирование риска развития абдоминального компартмент-­синдрома у больных с хирургической патологией органов брюшной полости, Гладкая С. В., Гурьянов В. Г., Гуменюк И. В., Гордиенко И. В. (2014)
Никонов В. В. - Диагностика и тактика оказания помощи пациентам с острыми отравлениями нейротропными ядами на догоспитальном и раннем госпитальном этапе, Курсов С. В., Иевлева В. И., Савицкая И. Б., Белашко С. А., Воронцов В. Л., Гороховцева А. В., Даценко А. С. (2014)
Васкес Абанто Х. Э. - Медицинская деятельность и законодательство страны (2014)
Современные аспекты терапии заболеваний головного мозга в клинике неотложных состояний (2014)
Яковлева Э. Б. - Современный взгляд на проблему лечения хронической тазовой боли, Бабенко О. М., Бугаев А. Б. (2014)
Іванов Д. Д. - Токсичні нефропатії (2014)
Царев А. В. - Случай успешной сердечно­-легочной и церебральной реанимации у больного с массивной тромбоэмболией легочной артерии, Кобеляцкий Ю. Ю., Гришин В. И., Михайлова Е. П., Григорук С. П., Шкапяк Р. А., Дудукина С. А., Магала Н. С., Николаенко О. В., Карпова О. Г. (2014)
Гохфельд И. Г. - Случай хирургического лечения проникающего осложненного ножевого ранения на уровне позвонков С3-­С4, Лихолетов А. Н., Павлов Б. Б., Разумников Г. В. (2014)
Содержание (2004)
Кондратьева Н. В. - К вопросу о структуре программно-методического пособия "Отбор видов водорослей Украины, заслуживающих первоочередной охраны" (2004)
Реунова Ю. Л. - Влияние детергента на содержание хлорофилла а и динамику численности у микроводоросли Chroomonas salina (Wils.) Butch. (Cryptophyta), Айздайчер Н. А. (2004)
Сиваш А. А. - Регуляторная роль глюкозы в метаболизме некоторых представителей Суапорhуtа, Лось С. Л., Фомишина Р. Н., Золотарева Е. К. (2004)
Рябушко Л. И. - Седиментация фитопланктона в бухте Казачья Черного моря (Украина), Бабич И. И., Рябушко В. И., Смирнова Л. Л. (2004)
Помазкина Г. Л. - Бентосные Васillariophytа в Южном Байкале (Россия), Родионова Е. В. (2004)
Мильчакова Н. А. - Красные водоросли (Rhodophyta Rabenh.) Черного моря. Сeramiales: систематический состав и распространение (2004)
Клочкова Н. Г. - Новые таксоны Laminariales (Phaeophyta) из дальневосточных морей России, Крутова Т. Н. (2004)
Герасимюк В. П. - Новый для Украины вид диатомовых водорослей (Васillariophytа) Stenopterobia curvula (W. Sm.) Kram. из водоемов заповедника "Еланецкая степь" (2004)
Баринова С. С. - К методике количественного учета микрофитобентоса малых рек Дальнего Востока России, Медведева Л. А. (2004)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики розмірної обробки електричною дугою спряжених пар робочих деталей штампів суміщеної дії, Шмельов В. М., Чумаченко О. С. (2010)
Древецький В. В. - Розробка автоматичної системи регулювання швидкості дослідного зразка підземнорухомого пристрою, Кованько О. В. (2010)
Гончарова С. Я. - Дослідження задачі про розладнання бінарної послідовності та її застосування у схемах захисту інформації (2010)
Коломиец Л. В. - Измерение толщины кластерного слоя методом кварцевого резонатора, Ковальчук В. В., Грабовський О. В., Жеребцова Л. Н. (2010)
Бевз О. В. - Дослідження працездатності пари тертя "гальмівний диск - гальмівна колодка" легкового автомобіля, Магопецъ С. О., Онопа В. А. (2010)
Рева О. М. - Організація інформаційної діяльності підприємства , Смірнов О. О. (2010)
Криськов О. Д. - Робочі структури та поля САПР "TECHNOL", Іваник І. М. (2010)
Казанцев Ю. И. - Основная энергетическая характеристика группы предприятий с много номенклатурным производством как некорректная стохастическая связь, Маклаков Г. Ю., Мануйлов В. Ф. (2010)
Шмелъова Т. Ф. - Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки (ЗСУ) з киплячим шаром, Калита М. О., Скриннік І. О., Шалімов В. О. (2010)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження взаємодії первинних перетворювачів завантаження кульового млина рудою з молольними тілами, Карчевська М. О. (2010)
Криськов ОД. - Особливості взаємозв'язку полів при проектуванні переходів в САПР регламентів технологічного процесу на основі ООП, Іваник І. М., Щербина К. К. (2010)
Кондратець В. О. - Обґрунтування параметрів і структури блока ідентифікації співвідношення тверде/рідке по тиску пульпи, Мацуй A. M. (2010)
Єрмолаєв Ю. О. - Визначення параметрів асинхронних двигунів з побудовою статичних характеристик для приводів фрезерувального верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г. (2010)
Кондратецъ В. О. - Підвищення точності стохастичної САР розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням фільтруванням сигналів, Сербул О. М. (2010)
Ковальчук Н. В. - Алгоритм розрахунку розгалуженої мережі водопостачання, Мещишена Л. Г. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Дослідження задачі про розладнання послідовності з п символів, Гончарова М. В. (2010)
Павленко І. І. - Структурні планувально-компонувальні дослідження роботизованих комплексів, Мажара В. А., Сторожук М. О. (2010)
Павленко І. І. - Інтегральний робочий простір верстатів-гексаподів, Валявський І. А. (2010)
Чемерис Е. И. - Надежность оценки параметров качества штамповки тонколистових деталей сложного контура (2010)
Носуленко В. І. - Розділовий штамп суміщеної дії з моноблочною матрицею-пуансоном, Шмелъов В. М. (2010)
Артеменко О. В. - Построение математической модели процесса принятия решения на вылет командиром воздушного судна (2010)
Павленко І. І. - Аналіз передавальних відношень плеч сил затискних важелів захватних пристроїв роботів, Годунко М. О. (2010)
Версаль Ю. В. - Побудова математичних моделей функцій належності параметрів стану лактуючих корів для системи діагностики фізіологічного стану тварин (2010)
Внуков Ю. Н. - Формообразование профиля кулачка исходя из расстояния до плоского толкателя, Шамровский М. А. (2010)
Смирнова Н. В. - Применение критерия Неймана-Пирсона для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги (2010)
Ковришкін М. О. - Вплив кута сточування на геометрію збірних незатилованих черв'ячних фрез з поділеним профілем, Рудич М. Л. (2010)
Гогаладзе Р. В. - Методика определения контактной линии сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений, Кириа Р. Г. (2010)
Надєїна Е. В. - Методика розрахунку параметрів різцевих головок з нахиленими різцями (2010)
Коваленко В. В. - Експериментальне визначення енергосилових параметрів процесу витягування деталей з низьковуглецевих сталей з використанням полімерних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2010)
Баранов В. В. - Методология решения задач повышения эффективности транспортних систем применением методов теории принятия решений, Кравченко А. П., Кравченко Е. А. (2010)
Василенко I. Ф. - Проектування складу композиційного покриття в умовах абразивного зношування, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2010)
Гевко Б. М. - Дослідження процесу зношення пар тертя свердлильних кондукторів, Ляшук О. Л., Вовк Ю. Я., Гупка А. Б. (2010)
Віхрова Л. Г. - Автоматизована енергоощадна система управління параметрами температурного режиму пташника, Ткаченко Р. П., Рибаченко А. В. (2010)
Дзюра В. О. - Результати експериментальних досліджень визначення зусилля дорнування напівкруглих канавок шліцьових валів, Шевчук О. С., Крук В. В. (2010)
Куценко Ю. М. - Аналіз якості роботи електронної системи контролю дихання рослин (2010)
Маркович С. І. - Дослідження впливу фретінг-зношування на довговічність картера коробки передач з розробкою технології його відновлення, Рябоволик Ю. В., Глушаков С. А. (2010)
Рубльов В. І. - Види характерних небезпечних дефектів і їх вплив на пріоритети робіт по поліпшенню безпеки сільськогосподарської техніки (2010)
Рубльов В. І. - Альтернативний статистичний контроль як вид діагностичних методів оцінки сільськогосподарської техніки (2010)
Чабанний В. Я. - Аналіз технології нанесення полімерних матеріалів у вузлах тертя сільськогосподарських машин, Соколенко І. М., Онолов М. В., Кальченко О. М. (2010)
Дыха А. В. - Математическое моделирование термодинамических процессов граничного трения, Гедзюк Т. В. (2010)
Боков В. М. - Удосконалення розмірної обробки твердосплавних прокатних валків біполярним інструментом, Сіса О. Ф., Попова M. I. (2010)
Пестунов В. М. - Передаточні механізми металорізальних верстатів із функціями управління, Бабич В. М. (2010)
Соловых Е. К. - Выбор альтернативных технологий нанесения износостойких покрытий дискретной структуры (2010)
Капелюшний Ф. М. - Оптимізація процесу охолодження гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання при їх термопластичному деформуванні, Калита М. М., Катеринич С. С. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Стенд для дослідження процесу складання роторів барабанно-дискової конструкції, Невдаха А. Ю. (2010)
Швидя В. О. - Результати експериментальних досліджень пневмосепарації зерна у пневмовідцентровому сепараторі з удосконаленим експериментальним диском, Степаненко С. П., Котов Б. І. (2010)
Василенко Ф. І. - Теоретичні передумови відновлення підшипників ковзання поліамідними композиціями з накладенням ультразвукових коливань, Василенко І. Ф., Бруцький О. П. (2010)
Василенко Ф. І. - Проектування нестандартних ультразвукових випромінювачів, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Мажейка О. Й. - Оцінка діагностичного моніторингу дизелів для аграрного виробництва, як елемент системи якості менеджменту, Маркович С. І., Чайковський О. Б. (2010)
Трушаков Д. В. - Дослідження надійності інформаційної системи, Ніколаєва Л. А., Коренецька Н. Б., Мошна Д. Ю. (2010)
Лизунков А. В. - Особенности нагружения металлоконструкции автогрейдера при выполнении различных рабочих операций, Шевченко В. А., Резников А. А. (2010)
Тамаргазин А. А. - Влияние факторов процесса электродугового напыления на структурообразование и свойства покрытий, Лопата Л. А., Брусило Ю. В., Довжук С. А. (2010)
Ковришкін М. О. - Методи підвищення працездатності різального інструменту, Шевченко О. В. (2010)
Шмат С. І. - Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур, Лузан П. Г., Колісник С. В. (2010)
Матвеев КД. - Дослідження і розробка удосконаленої конструкції вертикального транспортерного дозатора кормів грабельного типу, Кісільов P. В., Матвеева В. О., Леснік О. М., Сергіенко В. М. (2010)
Свяцький В. В. - Металографічні дослідження волокнових свинцевих елементів, Свяцька Л. П. (2010)
Ковришкін М. О. - Формоутворення евольвентного профілю зубчастих коліс кінцевими фрезами шляхом суміщення обертального та прямолінійного поступального рухів, Гречка А. І., Хамуйела Ж. А. Герра (2010)
Корж В. Н. - Влияние электропластического эффекта на диффузионные процессы в деформируемых металлах, Герцрикен Д. С., Лопата Л. А., Хомяковский Ю. Л. (2010)
Павлюк-Мороз В. А. - Вплив процесу обкатки на довговічність шестеренних насосів, Руських В. В., Крилов О. В., Осін Р. А. (2010)
Лімонт А. С. - Швидкість руху агрегату і висота брання льону-довгунця як фактори якості очісування стебел комбайном (2010)
Корж В. Н. - Предпосылки управления качеством формируемого покрытия и соединения его с деталью при электроконтактном припекании, Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Хомяковский Ю. Л., Татаров А. В. (2010)
Ковришкін М. О. - Методи формування покриттів на різальному інструменті, Шевченко О. В., Довжук С. О. (2010)
Клещов Г. М. - Адаптивна модель управління підготовкою виробництва та виготовлення деталей штампів ХЛШ (2010)
Капелюшний Ф. М. - Технологічний процес відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування, Кривоблоцька ЛМ., Катеринич С. Є. (2010)
Кропивный В. Н. - Антифрикционные свойства поверхности при обработке ФАБВО, Шепеленко И. В., Черкун В. В. (2010)
Кириченко А. M. - Вплив попереднього навантаження на просторову жорсткість робочого органа верстата з механізмом паралельної структури (2010)
Коваленко О. В. - Математична модель зрівноваження кульовим (роликовим) автобалансиром диска ручної шліфувальної машини на кулісі (2010)
Кулєшков Ю. В. - Дослідження поведінки математичної моделі питомого робочого об'єму шестеренного насосу типу НШ від параметрів зубчатого зачеплення, Черновол М. І., Руденко Т. В., Гуцул В. І., Осин Р. А. (2010)
Пукалов В. П. - Расчет напряжений при осадке сплошных осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2010)
Ильяшенко С. Н. - Сайт журнала как инструмент маркетинга знаний (2014)
Тєлєтов О. С. - Дослідження та перспективи туристичного бренда України, Зарубіна В. В., Тімашова О. Є. (2014)
Kisiołek A. - The development of Internet advertisement in Poland throughout recent years (2014)
Юринець О. В. - Обґрунтування доцільності змін товарної політики підприємства для забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, Том’юк О. Я. (2014)
Кисіль Т. В. - Теоретичні засади використання стратегії імпортозаміщення на промислових підприємствах (2014)
Содержание (2004)
Азарян Е. М. - Теоретические аспекты конкурентоспособности отрасли минеральной воды, Файвишенко Д. С. (2014)
Посудин Ю. И. - Влияние ультрафиолетового излучения на фотодвижение двух видов Dunaliella Teod., Масюк Н. П., Лилицкая Г. Г. (2004)
Шубин А. А. - Финансовое планирование как ключевой критерий эффективности процесса сегментации и позиционирования продуктов быстрого приготовления, Митяева Т. Л. (2014)
Кузьминова Н. С. - Исследование токсического действия фунгицида купроксата на Platymonas viridis Rouch. (Chlorophyta) (2004)
Widawska-Stanisz A. - Social media as a new channel for company communication on the example of clothing company (2014)
Макаревич П. Р. - Динамика фитопланктона в эстуарных областях северных морей в период полярной ночи, Ларионов В. В., Дружкова Е. И. (2004)
Дима О. О. - Сучасне розуміння посередницької послуги (2014)
Ван М. - Фитоперифитон бассейна реки Пинанг (Малайзия), Машхор М. (2004)
Kowalski S. - Stakeholder’s expectations and objectives of the sport club in the context of marketing activities (2014)
Шкундина Ф. Б. - Экологические группы видов фитопланктона реки Белой (Россия) (2004)
Sowier-Kasprzyk I. - Promotion strategy for non-profit organization on the example of the Eastern European Arts Therapy Association (2014)
Ревков Н. К. - Изучение особенностей структуры таксоцена бентосных Bacillariophyta методом многомерной статистики (бухта Ласпи, Черное море, Украина), Неврова Е. Л. (2004)
Аль Каравані Б. Т. - Маркетингове дослідження якості медичних послуг (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Charales Волынского Полесья (Украина), Царенко П. М. (2004)
Колодка А. В. - Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу (2014)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 1. Prasinophyceae, Chlorophyta (Dunaliellales) (2004)
Магас Н. В. - Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства (2014)
Петлеванный О. А. - Chlorophyta Украинского степного природного заповедника. Отделение Хомутовская степь (2004)
Перерва П. Г. - Формування цінності взаємовідносин енергопостачальних підприємств зі споживачами електроенергії, Омеляненко Т. В. (2014)
Крахмальный А. Ф. - Новая форма Dinophyta из пресных водоемов северного Израиля, Вассер С. П., Нево Э., Болтовской А. С., Баринова С. С., Крахмальный М. А. (2004)
Мазурин Э. Б. - Результаты моделирования процесса управления проектами, Лапушкин И. И., Лазарев А. Л. (2014)
Попа К. - Использование Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. в качестве биоочистителя от ионов, Чекал А., Кучуряну Д. И., Немцой Г., Симон Д., Рудик В. Ф., Чепой Л. Е., Гуля А. П. (2004)
Петрушенко Ю. М. - Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку, Дудкін О. В. (2014)
Крикуненко Д. А. - Разработка модели мотивации персонала как ключевой компонент управления инновационной деятельностью (2014)
Сигида Л. О. - Вибір маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції промислових підприємств (2014)
Маслак О. І. - Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу, Безручко О. О. (2014)
Борисова Т. М. - Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери (2014)
Глуха Г. Я. - Система факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект (2014)
Нянько В. М. - Роль маркетингових досліджень в управлінні машинобудівними підприємствами (2014)
Szép T. S. - The Granger causality analysis of energy consumption and economic growth (2014)
Летуновська Н. Є. - Соціальна інфраструктура промислового підприємства та її значення в системі мотивації персоналу (2014)
Стасюк Л. С. - Аналіз показників фінансового потенціалу машинобудівних підприємств на прикладі ВАТ "ТЕМП" (2014)
Маргіта Н. О. - Сучасні тенденції впровадження "зеленої" логістики, Білоніжка У. З. (2014)
Чинкуляк Н. М. - Компаративний аналіз регіонів України за рівнем викидів забруднюючих речовин від автотранспорту, Маров І. В. (2014)
Каменева Н. В. - Оптимизационный подход к обеспечению региональной экологической безопасности (2014)
Зварич І. М. - Міф у колядках та щедрівках (2000)
Курилик В. В. - Співвідношення фольклорних та літературних елементів у різних варіантах історії про Едіпа (2000)
Иванюк Б. П. - "Метафизика” метафоры (2000)
Филат Т. В. - Проблема "я-повествования” в повестях А. П. Чехова: семантика и функции (2000)
Медведева-Гнатко В. В. - Стилеобразующая роль авторской рефлексии в исповедальной прозе В. В. Розанова ("Опавшие листья”) (2000)
Максимов П. О. - О происхождении имен главных героев романа A. C. Пушкина "Евгений Онегин” (2000)
Никифоров Ю. В. - Метафизическая структура романа Г. Броха "Невиновные” (2000)
Бунчук Б. І. - Віршування I. Франка 1900–1909 (метрика і ритміка) (2000)
Клим’юк Ю. І. - Художньо-стильове значення віршових поминальників Івана Франка (2000)
Зушман М. Б. - Мала проза Богдана Лепкого у світлі модерної естетики (історико-літературний аспект) (2000)
Гончаренко Э. П. - Эпифании в прозе Джеймса Джойса (2000)
Бойченко О. В. - Пролегомени до деміургії (розмова з В. Єшкілєвим), Лихоманова Н. О. (2000)
Горбачевська І. І. - Артуріана (2000)
Тєлєтов О. С. - Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу, Шатова В. М. (2014)
Illiashenko N. S. - Comparative analysis of the rapid development and its alternatives (2014)
Косенко О. П. - Оцінювання ринкової привабливості інтелектуальних технологій на основі інтегрального використання моніторингових функцій (2014)
Rosokhata A. S. - Rating tendencies of the innovative development prognostication system at the industrial enterprise (2014)
Крикавський Є. В. - Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства, Чухрай А. І. (2014)
Bilovodska O. A. - Criteria of enterprise marketing service base forming, Kyrychenko T. V. (2014)
Жарська І. О. - Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг (2014)
Афанасьєва О. П. - Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів (2014)
Natorina A. O. - Analysis of information systems for the enterprises marketing activities management (2014)
Максимова Т. С. - Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг (2014)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств (2014)
Hryshchenko O. F. - Research of the managerial decision-making conditions in the innovative sphere, Klisinski Ja. S., Akhrameieva M. V. (2014)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою (2014)
Щолокова Т. В. - Аналіз і алгоритм виміру операційних логістичних затрат універсальних логістичних систем (2014)
Ягельська К. Ю. - Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку (2014)
Лифар В. В. - Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні (2014)
Gubik A. S. - Carrier aspirations of Hungarian students (2014)
Луцяк В. В. - Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-методологічні завдання маркетингу (2014)
Бережной А. В. - Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности морского порта региона: методология формирования и инструментарий реализации (2014)
Колодізєва С. О. - Методичний підхід до оцінки рентабельності логістичного ланцюга фінансування обігового капіталу підприємств, Мовчан О. В. (2014)
Sager L. Yu. - Place of the internal communications in the industrial enterprises common functioning system (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Mishenin Ye. V. - Mechanism of the environmental management implementation on the forestry enterprises, Yarova I. Ye., Mishenina H. A. (2014)
Karajz S. - Characteristics and criticism of conventional eco- and environmental economics models (2014)
Koval L. M. - Resource potential of Ukrainian agricultural sector and its implementation (2014)
Чаговець Л. О. - Дослідження використання рослинних компонентів у технології сирних продуктів, Перцевой Ф. В., Чаговець В. В., Обозна М. В. (2012)
Горальчук А. Б. - Дослідження процесу комплексоутворення білків і карагінанів та вплив на нього кількісного та якісного іонного складу, Трощий Т. В., Пивоваров П. П. (2012)
Дейниченко Г. В. - Дослідження кольорових характеристик білково-вуглеводних напівфабрикатів із додаванням рослинної сировини, Щербакова Т. В., Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2012)
Коваленко В. О. - Хімічний склад та мікробіологічна безпечність гідролізату колагеновмісної сировини, Чернова Л. О., Коваленко С. М. (2012)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології заморожених комбінованих сирково-рослинних десертів на основі сколотин та каротиноїдних добавок, Погарська В. В., Архіпов О. С., Руда Л. В. (2012)
Кравченко М. Ф. - Борошно з пророщеного зерна пшениці як основа для борошняних кулінар-них і кондитерських виробів, Криворучко М. Ю., Поп Т. М. (2012)
Кравченко М. Ф. - Плодово-ягідні системи як основа для соусів, Антоненко А. В., Михайлик В. С. (2012)
Кравченко М. Ф. - Реологічні характеристики тістового напівфабрикату на основі функціональних композицій , Демічковська М. П. (2012)
Артеменко В. С. - Дослідження реологічних властивостей білково-цукрової суміші з ферментованої яєчної маси, Горбань О. В., Горбань В. Г., Малафаєв М. Т. (2012)
Котляр О. В. - Дослідження спорідненості поверхні фаз для обґрунтування складу харчових гетерогенних систем, Клапцов Є. О., Горальчук А. Б. (2012)
Камсуліна Н. В. - Функціонально-технологічні властивості ізольованих препаратів целюлози в м’ясних фаршевих системах, Скуріхіна Л. А., Городажев Д. А. (2012)
Черевко О. І. - Отримання м’ясних аналогів шляхом екструзії, Маяк О. А. (2012)
Черевко О. І. - Підвищення ефективності теплообміну роторного плівкового випарника, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є. (2012)
Черевко О. І. - Енергетична ефективність апаратів для кондуктивного жарення м’яса, Скрипник В. О. (2012)
Михайлов В. М. - Електричні та теплометричні показники електроконтактного нагрівання, Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2012)
Дейниченко Г. В. - Експериментальне дослідження впливу частоти хвиль та тривалості ультразвукової обробки на розподіл розмірів кульок жирової фази в емульсії, Постнов Г. М., Червоний В. М. (2012)
Потапов В. О. - Дослідження умов рівномірного нагрівання харчової сировини у функціональній ємності НВЧ-сушарки, Цуркан М. М. (2012)
Потапов В. О. - Кінетика сушіння виноградної вичавки в тепломасообмінному модулі з внутрішнім нагрівачем, Якушенко Є. М. (2012)
Завалий А. А. - Экспериментальный комплекс для исследования процессов тепло- и массопереноса в устройствах инфракрасной сушки продуктов питания, Янович И. В. (2012)
Якобчук Р. Л. - Вплив конструктивних чинників відцентрово-пневматичної форсунки на дисперсність факела розпилення пивних дріжджів, Яровий В. Л. (2012)
Афукова Н. О. - Дослідження функціональних можливостей грилів, Захваткіна О. В. (2012)
Михайлов В. М. - Маркетингові дослідження сфери роздрібної торгівлі борошняними виробами в місті Харкові, Чуйко А. М., Чуйко М. М., Томашевська Р. Я. (2012)
Головко М. П. - Дослідження впливу напівфабрикату білково-мінерального на вологозв’язуючі властивості м’ясних фаршів, Серік М. Л., Полупан В. В. (2012)
Головко М. П. - Дослідження впливу напівфабрикату йодобілкового на емульсійну стійкість майонезу, Головко Т. М., Бакіров М. П. (2012)
Головко М. П. - Способи зниження токсичного ефекту алкоголю на організм, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2012)
Погожих М. І. - Використання електрофізичних характеристик перцю солодкого для експрес-аналізу якості, Одарченко Д. М., Діденко О. В., Даниленко Л. В. (2012)
Погожих М. І. - Особливості процесу заморожування грибів глива звичайна та продуктів їх переробки, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Штих С. В. (2012)
Погожих М. І. - Наукове обґрунтування нового методу підготовки харчових продуктів та сировини до товарознавчого аналізу, Одарченко Д. М., Гордієнко В. В., Мовчан А. О. (2012)
Туз Н. Ф. - Оптимізація технологічних параметрів приготування желейного мармеладу з кріас-порошками, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2012)
Луньова О. С. - Дослідження впливу жиру на збереження свіжості безбілкового хліба, Дьяков О. Г., Торяник О. І. (2012)
Дуденко Н. В. - Розробка нових сиркових десертів із додаванням зернових інгредієнтів та їх това-рознавча оцінка, Черевична Н. І., Гапонцева О. В. (2012)
Сафонова О. М. - Оптимізація споживчих властивостей зефіру з використанням бджолиного маточного молочка, Попова Т. М., Михайлова Л. В. (2012)
Фощан А. Л. - Науковий підхід до розроблення технології напівфабрикатів для оздоблення кондитерських виробів, Григоренко А. М. (2012)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту важких металів у виноградному вині "Кагор" вітчизняного виробництва, Овчиннікова І. Ф., Петрів В. О. (2012)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу поліпшуючих домішок на пружно-еластичні властивості тіста, Гавриш Т. В. (2012)
Холодова О. А. - Вплив озону на стан вуглеводно-амілазного комплексу борошна, Сафонова О. М. (2012)
Мельнічук О. Є. - Кавбуз – перспективна сировина для консервування, Безусов А. Т. (2012)
Гніцевич В. А. - Структурно-механічні характеристики м’ясних фаршів із використанням напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза, Левіт І. Б., Чехова Н. С. (2012)
Дейниченко Г. В. - Дослідження харчової цінності молочно-рослинних фаршів функціонального призначення, Юдіна Т. І., Назаренко І. А. (2012)
Омельчук С. В. - Технологія та органолептична оцінка оригінального пива з використанням екстракту волоського горіха, Мельник І. В., Домарецький В. А. (2012)
Гавриш А. В. - Теоретичні аспекти технології соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності, Лявинець Г. М., Арсеньєва Л. Ю. (2012)
Роглєв Й. Й. - Перспективи застосування технології заморожування тістових напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства, Гавриш А. В., Чагайда А. О., Доценко В. Ф. (2012)
Мирошник Ю. А. - Обґрунтування технології харчової продукції для людей хворих на целіакію, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2012)
Тюрікова І. С. - Вплив ступеня подрібнення плодів горіха волоського молочної стадії стиглості на якість вилучення БАР (2012)
Крутовий Ж. А. - Про розробку систем харчування для профілактики та лікування захворювань, залежних від вмісту кальцію в організмі людини (2012)
Сорокіна С. В. - Шляхи поліпшення споживчих властивостей томатної пасти та оцінка її якості, Афанасьєва В. А., Рикова О. І. (2012)
Крилова Л. В. - Концептуальні положення щодо управління якістю обслуговуючого персоналу підприємств харчування, Дибок В. В. (2012)
Чорна Н. В. - Перспективи використання кальцієвмісних добавок у технології борошняних кондитерських виробів із пісочного тіста, Ботштейн Б. Б., Хаустова Т. М. (2012)
Хацкевич Ю. М. - Дослідження швидкості проходження процесу просолювання сьомги охолодженої, Черевична Н. І., Борисова А. О. (2012)
Онищенко В. М. - Дослідження жиропроникності натуральних ковбасних оболонок, Шубіна Л. Ю., Островерх І. С. (2012)
Черевична Н. І. - Шляхи удосконалення якості бісквітних напівфабрикатів, Хацкевич Ю. М. (2012)
Бачинська Я. О. - Формування споживних властивостей галетного печива за допомогою математичного моделювання, Непочатих Т. А. (2012)
Одарченко Д. М. - Контроль якості ягідної плазми за електрофізичними властивостями, Кудряшов А. І., Штих С. В., Сюсель О. О. (2012)
Сорокіна С. В. - Спосіб виробництва нових плавлених сирів підвищеної біологічної цінності, Сюсель О. О. (2012)
Серік М. Л. - Обґрунтування актуальності створення м’ясних емульсійних виробів, збагачених дефіцитними мінеральними елементами, Шурдук І. В. (2012)
Дюкарева Г. І. - Товарознавчі показники якості варено-морожених креветок, Білецька Я. О. (2012)
Нечепуренко К. Б. - Дослідження пружних властивостей гелів полісахаридів у складі термостабільних структурованих твердих емульсій, Коротаєва Є. О., Пивоваров П. П. (2012)
Головко М. П. - Вивчення мікроструктури м’ясних січених виробів, що містять мінеральний кістковий збагачувач, Колесник Т. Л., Колесник А. О. (2012)
Захаренко В. О. - Аналіз світового ринку взуття та розробка методу визначення гідрофільних властивостей натуральної шкіри , Павленко О. С. (2012)
Віннікова Л. Г. - Дослідження взаємодії білків крові з поліфенольними речовинами виноградних вичавок, Крусір Г. В., Шлапак Г. В. (2012)
Колтунов В. А. - Взаємозалежність між показниками якості коренеплодів редиски, Бєлінська Є. В. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння пюре з картопляних відходів із використанням радіаційного теплопідведення, Жданов І. В., Попова С. Ю. (2012)
Топольник В. Г. - Математичне моделювання показників якості процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе), Стукальська Н. М., Кузьмін О. В. (2012)
Сукманов В. О. - Оптимізація параметрів процесу обробки високим тиском пасти з пряних трав, Бескровний О. І., Охременко С. І. (2012)
Дорохович А. М. - Дослідження процесу випікання маффінів на сахарозі (цукрі білому кристалічному), фруктозі та лактулозі, Лазоренко Н. П. (2012)
Дубініна А. А. - Дослідження загального хімічного складу сортів арахісу, поширених в Україні, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2012)
Дубініна А. А. - Моніторинг вмісту мікотоксинів у рослинній сировині, Ленерт С. О., Ільків І. С. (2012)
Крутовий Ж. А. - Поетапне математичне моделювання та оптимізація вмісту інгредієнтів у раціонах одноразового споживання, Запаренко Г. В., Манжос Н. В., Касілова Л. О. (2012)
Крутовий Ж. А. - Проектування обідніх раціонів одноразового споживання з високим вмістом збалансованого кальцію, Манжос Н. В., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2012)
Софронова М. С. - Зв’язок між побудовою n-політопа та опуклої оболонки скінченної множини точок у R в ступені n (2012)
Пестіна Г. О. - Аромат харчових продуктів: хімічна природа та основні характеристики (2012)
Селютіна Г. А. - Визначення раціональних параметрів технологічного процесу обробки огірків, Дьяков О. Г., Білоус В. І. (2012)
Гайдай І. В. - Дослідження фенольного комплексу плодів дерену та розробка й оптимізація технології його переробки (2012)
Шинкарик М. М. - Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу, Кравець О. І. (2012)
Жданов І. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик насіння соняшнику, Шульга А. В., Волков Ю. О. (2012)
Капліна Т. В. - Вплив величини магнітної індукції, розміру та маси феромагнітних частинок під час подрібнення рослинної сировини у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2012)
Мілохова Т. А. - Математичне моделювання основних показників якості процесу шприцювання ковбасного фаршу в оболонку, Кузьмін О. В. (2012)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості цитрусових плодів (2012)
Озоліна С. О. - Взаємодія з полісахаридами як спосіб концентрування біологічно активних речовин білкової природи, Тірон-Воробйова Н. Б. (2012)
Рижкова Т. М. - Порівняльна характеристика складу морозива з коров’ячого та козиного молока, Бондаренко Т. А. (2012)
Дубініна А. А. - Санітарно-хімічна оцінка безпечності нового пакувального матеріалу за вмістом важких металів, Онищенко В. М., Круглова О. С. (2012)
Крусір Г. В. - Оцінювання впливу туристичного комплексу на довкілля, Новічков В. К., Русєва Я. П. (2012)
Дюкарева Г. І. - Особливості проведення митних процедур та експертизи тютюнових виробів у разі переміщення через митний кордон України, Замай М. М. (2012)
Сорокіна С. В. - Особливості застосування правил Інкотермс 2010 у митній справі, Маслов А. А., Шкурко Є. Л. (2012)
Кухтіна Н. М. - Система технічних регламентів на продукти харчування як чинник євроінтеграції України, Янушкевич Д. А. (2012)
Рибін О. М. - Використання комп’ютерних технологій у створенні навчальної інформаційної системи "Кадри", Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2012)
Кононенко Т. П. - Інформаційні технології в готельних підприємствах, Тімофєєва О. М., Усіна А. І. (2012)
Тімофєєва О. М. - Нові моделі навчання в системі вищої освіти (2012)
Пілюгіна І. С. - Підходи до створення інтерактивних засобів для вивчення хімічних дисциплін, Сибірякова І. Г., Кочарова Т. Р. (2012)
Добровольська О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційної компетентності студентів (2012)
Головко М. П. - Використання розгортання функцій якості під час підготовки спеціалістів у сфері судово-товарознавчої експертизи, М'ячиков О. В., Колесник Т. Л. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2014)
Сторінка редактора (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика місцевих гуморальних факторів неспецифічної резистентності в дітей із повторними респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Григола О. Г. - Клініко-анамнестичні особливості та оцінка контролю бронхіальної астми фізичного напруження в школярів із поліморфізмом генів біотрансформації ксенобіотиків, Колоскова О. К. (2014)
Леженко Г. О. - Оцінка ефективності застосування місцевої терапії в комплексному лікуванні бактеріального тонзилофарингіту у дітей, Пашкова О. Є., Гиря О. М. (2014)
Безруков Л. О. - Особливості перебігу неатопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей залежно від характеру їх ацетиляторного статусу, Тарнавська С. І. (2014)
Диннік В. О. - Катамнез хворих на пубертатні маткові кровотечі з урахуванням застосування негормональної і гормональної терапії (2014)
Пономарьова Л. І. - Особливості формування здоров’я сучасних школярів на різних етапах навчання (2014)
Шатинська Т. В. - Стан вегетативного гомеостазу в дітей із антрацикліновою кардіоміопатією, Синоверська О. Б., Шкандрій С. Б. (2014)
Конюшевская А. А. - Лямблиоз у детей. Эпидемиология, клиника, диагностика, Сидоренко Н. В., Сорока Л. В., Децик О. С. (2014)
Начетова Т. А. - Перинатальный анамнез и особенности функции репродуктивной системы матерей девочек-подростков со вторичной аменореей (2014)
Красножон С. В. - Проблемні питання сучасного медичного забезпечення дітей шкільного віку в Україні (2014)
Неділько В. П. - Вплив стану здоров’я школярів на їх навчальну успішність, Руденко С. А. (2014)
Бугерук В. В. - Рациональная антибиотикотерапия БГСА-инфекции как фактор профилактики первичной и вторичной острой ревматической лихорадки (2014)
Бережной В. В. - Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонии, отиты у детей можно предупредить, Козачук В. Г. (2014)
Булгакова В. А. - Противовирусная терапия острых респираторных инфекций у детей (2014)
Волоха А. П. - Спадковий ангіоневротичний набряк (2014)
Чернышова О. Е. - Антигистаминные средства в лечении аллергического ринита (2014)
Высочина И. Л. - Внебольничная пневмония у детей, Кривуша Е. Л., Русакова Е. А. (2014)
Маврутенков В. В. - Лаймская болезнь. Общие вопросы (I часть) (2014)
Кривущев Б. И. - Выбор препаратов для лечения непродуктивного (сухого) кашля у детей (2014)
Конюшевская А. А. - Клинический случай редкой наследственной патологии — синдром Клиппеля — Треноне — Вебера — Рубашова в практике врача-педиатра, Ярошенко С. Я. (2014)
Богадельников И. В. - От чего лечили, от того и умер, но... , Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Ильин А. Ф., Здырко Е. В., Ивченко Е. С., Мазинова Э. Р. (2014)
Максимова С. М. - Длительная инсоляция у подростка как триггер дебюта системной красной волчанки. Случай из практики, Бухтияров Э. В., Самойленко И. Г., Лепихов П. А., Турпакова Г. Н. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Ольгу Кузьмівну Головко! (2014)
Шумна Т. Є. - Досвід викладання дитячої кардіології студентам IV та VI курсів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Михайловська Н. С. - Сучасні аспекти підготовки лікарів загальної практики у вищих медичних навчальних закладах (2014)
Волосовець Т. М. - Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці (2014)
Чернишова Л. І. - Симпозіум № 170 "Несприятливі події після імунізації" (2014)
Абатуров А. Е. - Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 1. Общая характеристика интерлейкинового семейства 1, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Фільштейн Л. М. - Знову до питання державного регулювання створення нової вартості (2010)
Павлюк К. В. - Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави, Павлюк С. М. (2010)
Андрушків Б. М. - Економічна конституція України (інституційні засади основного економічного закону держави), Кирич Н. Б., Стойко І. І. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання, Павлова Г. Є., Юрченко С. В. (2010)
Мирненко В. И. - Трактовка объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях, Миценко И. М., Дьяченко О. В. (2010)
Немченко А. Б. - Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, Немченко Т. Б. (2010)
Абашина О. В. - Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу (2010)
Пріб К. А. - Підходи до оцінювання економічних криз в антикризовому регулюванні сільського господарства (2010)
Пермінова С. О. - Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку, Пермінова В. О. (2010)
Шапошников К. С. - Телеологічні підходи до корпоративного управління: творчість та креативність (2010)
Смірнов О. О. - Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств (2010)
Качан Н. С. - Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект (2010)
Фільштейн Л. М. - Впровадження системи управління якістю у органи місцевого самоврядування (2010)
Насипайко Д. С. - Передумови формування ідеї людського капіталу (2010)
Фатенок-Ткачук А. О. - Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2010)
Фрунза С. А. - Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки (2010)
Гринчук В. Г. - Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту, Чернишев В. Г., Рябая Г. К. (2010)
Гунько В. І. - Резерви ефективного використання інтелектуального потенціалу зайнятого населення (2010)
Наумова О. О. - Аналіз зовнішніх чинників інноваційної діяльності персоналу вітчизняних підприємств (2010)
Волосковець Н. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки (2010)
Рябоволик Т. Ф. - Генезис трансформації змісту категорії зайнятості в умовах розвитку сучасних ринкових відносин (2010)
Кареліна О. Ю. - Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства (2010)
Ярошевська О. В. - Резерви поліпшення основних техніко–економічних показників діяльності підприємства (2010)
Ридзевська О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційний розвиток Кіровоградської області (2010)
Штутман П. Л. - Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств (2010)
Кернасюк Ю. В. - Науково-методологічні підходи до визначення собівартості виробництва та економічної ефективності продукції біоенергетичної утилізації гною (2010)
Мороз В. Є. - Вивчення затрат часу методом "моментних спостережень” (2010)
Баранов В. В. - Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві (2010)
Глевацька Н. М. - Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення (2010)
Заярнюк О. В. - Методи оцінки регіональних відмінностей стимулювання зайнятості інвалідів (2010)
Кондрацька О. В. - Застосування методу організаційного розвитку для побудови еволюційної моделі формування довгострокового попиту на працю (2010)
Кравченко В. П. - Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника, Кравченко В. І. (2010)
Іщенко Н. А. - Факторний аналіз формування прибутку підприємства (2010)
Даниленко С. М. - Аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні (2010)
Грапко Н. В. - Вартісно-орієнтований підхід в управлінні фінансами підприємств (2010)
Попова С. П. - Удосконалення наповнення місцевих бюджетів (2010)
Мартинова Т. О. - Удосконалення діючих механізмів фінансового забезпечення соціально-культурної сфери (2010)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методів аналізу податкового навантаження господарської діяльності підприємств (2010)
Діордіца С. Г. - До питання про адекватність інформаційної моделі обліку витрат (2010)
Писарчук О. В. - Місце аутсорсінгових та консалтингових компаній в організації обліку, Струкова I. B. (2010)
Шелковникова О. В. - Аудит витрат підприємства як складова внутрішньофірмових стандартів (2010)
Бондар Ю. А. - Застосування принципів внутрішнього аудиту в роботі органів Пенсійного фонду України (2010)
Волошина С. В. - Механізм утворення економічних втрат ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг” від надходження неякісної сировини у доменне виробництво (2010)
Висока О. Є. - Економічна сутність прибутку та концепції його формування (2010)
Аулін В. В. - Оцінка потенційного попиту на транспортні послуги та фактичної рухливості населення міста на основі соціологічно-маркетингового дослідження, Голуб Д. В. (2010)
Аулін В. В. - Вплив системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів на собівартість вантажних перевезень, Замота О. М. (2010)
Сторожук О. В. - Інтелектуальні ресурси Кіровоградського регіону: можливі шляхи поліпшення їх використання (2010)
Бурлака Ю. М. - Фінансова санація сільськогосподарських підприємств: методологічний та регіональний аспекти (2010)
Чернишова А. О. - Деякі аспекти корпоративної культури організації, Немченко Т. А. (2010)
Журавльов В. М. - Взаємозв’язок типів менеджменту та корпоративної культури (2010)
Півень А. О. - Шляхи забезпечення соціально-економічної захищеності працівників аварійно-рятувальних служб (2010)
Жукова В. О. - Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців (2010)
Яковенко Р. В. - Людський потенціал. Військово-економічний аспект (2010)
Думанська В. П. - Механізм поліпшення демографічної ситуації інструментами освітньої політики (2010)
Красномовець В. А. - Людський розвиток осіб з інвалідністю в Україні: оцінка стану забезпечення (2010)
Шапран Д. О. - Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій (2010)
Плинокос Д. Д. - Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України (2010)
Суркова Г. П. - Стан та напрями поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою (2010)
Левчинський Д. Л. - Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду (2010)
Щеглова О. Ю. - Методологічні проблеми та тенденції розвитку житлового фонду в Україні на державному та регіональному рівнях (2010)
Довгенко Я. О. - Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту (2010)
Мірошник В. В. - Податкова реформа в Україні в контексті євроінтеграції (2010)
Гребінчук О. М. - Інформаційне забезпечення системи оперативного управління потоковим виробництвом на машинобудівному підприємстві (2010)
Романюк Л. М. - Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом (2010)
Олексієнко А. О. - Практика застосування фіксованого сільськогосподарського податку як одного з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Кравченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання (2010)
Яковенко Р. В. - Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу, Козенко Р. О. (2010)
Яковенко Р. В. - Прикладні проблеми ринку праці України, Пугаченко А. С. (2010)
Білан В. І. - Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України (2010)
Семикіна М. В. - Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання (2010)
Синякова К. М. - Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання (2010)
Назарова Г. Б. - Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2010)
Рецензія (2010)
Титул, содержание (2014)
Ещенко П. С. - Миру нужен новый вектор развития: от bubbleeconomics - к экономике человека (2014)
Буковинский С. А. - Денежно-кредитная политика в современных условиях (2014)
Мельник В. Н. - Налоговые реформы в условиях острого дефицита фискальных ресурсов: опыт стран ЕС и украинские реалии, Кощук Т. В. (2014)
Коваленко В. В. - Научно-методические подходы к формированию системы антикризисного управления финансовой устойчивостью банков, Зверяков А. М. (2014)
Гудым Е. Н. - Приоритетные формы и направления функционирования современного международного бизнеса (2014)
Кичурчак М. В. - Теневая экономика как фактор деформации воспроизводства общественных благ в Украине (2014)
Юрчишин В. В. - Институциональные приниципы сельского развития в Украине: теоретико-прикладной анализ (2014)
Содержание (2004)
Попова А. Ф. - Влияние катамина на структурно-функциональные характеристики клеток Chlamydomonas reinhardii Dang., Паршикова Т. В., Кемп Р. (2004)
Авасти М. - Токсическое действие тяжелых металлов на нитратредуктазную активность свободных и иммобилизованных клеток водорослей, Дас Д. Н. (2004)
Мальцева И. А. - Водоросли почв Приазовья (Запорожская обл., Украина) (2004)
Орлеанский В. К. - Лабораторные биомодели серного альгобактериального мата и колец серы (кольца Карпова) (2004)
Хайбуллина Л. С. - Синтаксономия сообществ почвенных водорослей Южного Урала. 1. Amphoro - Phormidion all. nova hoc loco, Суханова Н. В., Кабиров Р. Р., Соломещ А. Д. (2004)
Ткаченко Ф. П. - Видовой состав водорослей-макрофитов северо-западной части Черного моря (Украина) (2004)
Мустафа Т. - Фитопланктон озера Теркос (Стамбул, Турция) (2004)
Таращук О. С. - Васillariophyta нижнего течения реки Южный Буг (Украина) (2004)
Сухов О. А. - О первых находках водоросли Amarellina Mamet, 1995 (Chlorophyta) в отложениях визейского яруса Донбасса (2004)
Масюк Н. П. - Оценка таксономической значимости некоторых морфологических признаков одноклеточных зеленых жгутиковых водорослей (Viridiplantae) с привлечением данных молекулярной кладистики (2004)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 2. Chlamydomonadaceae (Chlorophyceae) (2004)
Лунгу А. И. - Euglenophyta прудов полей фильтрации сточных вод Дрокиевского сахарного завода (Молдова), Обух П. А. (2004)
Царенко П. М. - Галина Михайловна Паламарь-Мордвинцева (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной работы, Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Хисориев Х. (2004)
Михеева Т. М. - II Международная научная конференция "Озерные экосистемы биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды" (2004)
Содержание (2004)
Тропин И. В. - Фотосинтетический аппарат представителей Fucales (Phaeophyta) Баренцева моря после полярной ночи, Макаров М. В. (2004)
Васюк В. А. - Гиббереллиноподобные вещества Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae), Войтенко Л. В., Мусатенко Л. И. (2004)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Красный список Charales Украины, Царенко П. М. (2004)
Хурсевич Г. К. - Bacillariophyta из поверхностного слоя донных осадков малых непроточных озер юго-восточной Беларуси, Кудельский А. В., Феденя С. А., Мэрфи Дж. (2004)
Крахмальный А. Ф. - К вопросу об идентичности видов Prorocentrum minimum (Pavill.) Schiller и P. cordatum (Ostf.) Dodge (Dinophyta), Тишаева М. В., Панина З. А., Крахмальный М. А. (2004)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 3. Chlorophyceae: Chlamydomonadales (Phacotaceae) и Volvocales (2004)
Панкратова Е. М. - Конструирование микробных культур на основе синезеленой водоросли Nostoc paludosum Kutz., Зяблых Р. Ю., Калинин А. А., Ковина А. Л., Трефилова Л. В. (2004)
Кабиров Р. Р. - Развитие почвенно-альгологических исследований на кафедре ботаники Башкирского государственного педагогического университета (Россия) (2004)
Паршикова Т. В. - 2-й симпозиум по микроскопическим водорослям и корским продуктам в системе растение - почва (2004)
Воденичаров Д. Г. - Профессору Василию Максимовичу Шаларю - 70 лет, Обух П. А., Рудик В. Ф. (2004)
Мильчакова Н. А. - А.А. Кулагина-Гутник (26.04.1929-03.12.1994) (2004)
Овечкин А. Е. - Леонид Андреевич Шкорбатов (1884-1972), Шкорбатов А. Г., Шкорбатов Ю. Г. (2004)
Бехруз Х. - К вопросу о влиянии римского права на исламское право: некоторые концептуальные размышления (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий статус гетьманщини після смерті Б. Хмельницького: від полівасалітетної державності до втрати статусу державного утворення (2014)
Келестин М. В. - Міжнародно-правове регулювання торгівлі цукром в період між першою та другою світовими війнами (2014)
Нігреєва О. О. - Правотворчість у міжнародному праві: до питання про визначення (2014)
Галаган О. Я. - Міжнародно-правова природа глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування (2014)
Клак О. Г. - Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект (2014)
Раскалєй М. О. - Окремі зобов’язання держав у сфері міжнародного повітряного права. стан та перспективи (2014)
Бринзанська О. В. - Правові наслідки засудження особи за межами України (2014)
Галицький І. В. - Екстремізм в соціальних мережах: організаційно-правові заходи протидії (2014)
Гарбазей Д. О. - Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект (2014)
Громовенко К. В. - Международный терроризм и частные военные и охранные компании: проблемные международно-правовые аспекты (2014)
Дворніченко Д. Ю. - Роль FRONTEX в реалізації політики ЄС щодо протидії нелегальній міграції (2014)
Содержание (2005)
Генкал С. И. - О морфологической изменчивости и таксономическом положении Diatoma tenue Ag. (Bacillariophyta) (2005)
Posudin Yu. - Влияние света различной интенсивности на флуоресценцию хлорофилла Ulva pertusa Kjellman (Chlorophyta), Kamiya Mitsunobu, Murakami Akio, Kawai Hiroshi (2005)
Шнюкова Е. И. - Аккумуляция ионов металлов экзополисахаридами Nostoc linckia (Roth) Born. et Flach. (Cyanophyta) (2005)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежного аквального комплекса у мыса Чауда (Чёрное море, Крым), Белич Т. В. (2005)
Зотов А. Б. - Характеристика удельной поверхности таксономических отделов фитопланктона Одесского региона (Украина) (2005)
Борисова Е. В. - Видовой состав и распространение Charales в Украине (2005)
Фарук М.-о. - Видовой состав и сезонная изменчивость сообществ эпилитных диатомовых водорослей озера Ладик (Самсун, Турция), Нейран Е. С., Ариф Г. (2005)
Ткаченко Ф. П. - Новое местонахождение редкого для Фдлоры Украины вида Chara uzbekistanica Hollerb (2005)
Теренько Л. М. - Новые для Чёрного моря виды Dinophyta (2005)
Силкин В. А. - Продуктивность двух морфологических форм Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. (Rhodophyta) в условиях культуры, Евстигнеева И. К. (2005)
Док Дж. - Использование Spirulina sp. для очистки анаэробно сброженных сточных вод, Кальян Р. В., Голе В. С. (2005)
Сытник К. М. - Профессор Надежда Васильевна Кондратьева (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности), Вассер С. П. (2005)
Сабірзянов Т. Г. - Математична модель рівноваги в системі "вода - водяна пара” (2011)
Коваленко А. В. - Закономерности формирования покрытия электроискровым методом, Поляков С. П., Фенько И. И. (2011)
Підгаєцький М. М. - Математична модель визначення ефективності роботи кульково-гвинтових гідро-підсилювачів (КГГП) (2011)
Невдаха Ю. А. - Розрахунок зубців прямозубих зубчастих коліс на міцність по напруженням згину з врахуванням сучасних методів розрахунку, Лушніков В. М., Пукалов В. В., Невдаха А. Ю. (2011)
Лімонт А. С. - Закономірності відходу стебел в плутанину при збиранні льону-довгунця комбайнами (2011)
Білявський Л. А. - Модернізація теплоенергетичної промисловості шляхом впровадження машин для одночасної генерації теплової та електричної енергії, Білявський М. Л. (2011)
Пестунов В. М. - Шляхи підвищення ефективності процеса обробки глибоких отворів, Стеценко О. С. (2011)
Боков В. М. - Фізичний механізм формування електричною дугою шорсткості бічної поверхні, Попова М. І. (2011)
Мацуй А. М. - Ідентифікація співвідношення руда/вода в приймальному пристрої завиткового живильника як регульованому об’єкті, Кондратець В. О. (2011)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження динаміки САР розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2011)
Клещёв Г. М. - Исследование станочных погрешностей в условиях производства деталей штампов в среде адаптивной сквозной компьютерной технологии (2011)
Трушаков Д. В. - Дослідження надійності персональної електронної обчислювальної машини, Кенавішвілі Д. А. (2011)
Сабирзянов Т. - Г. (2011)
Лукашенко А. Г. - Физическая модель трехкоординатного технологического комплекса на базе СО2-Lase, Лукашенко Д. А., Лукашенко В. М., Озирская М. Н., Лукашенко В. А. (2011)
Проценко В. О. - Конструкторське забезпечення технологічності муфт з радіальною та торцевою установкою прямих канатів (2011)
Бабій М. В. - Нові види відрізних різців і технологія їх виробництва, Настасенко В. О. (2011)
Настасенко В. А. - Анализ нагружения дисковых фрез с боковой установкой многогранных неперетачиваемых пластин, Вирич В. В. (2011)
Карчевська М. О. - Обґрунтування типу і дослідження вторинного перетворювача системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою, Кондратець В. О. (2011)
Тарасенко О. П. - Спосіб визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбиральної машини, Герук С. М., Пустовіт С. В. (2011)
Попіль Ю. С. - Визначення умов стабільного горіння воднево-кисневого полум’я, Корж В. М., Левченко І. Л., Солових А. Е. (2011)
Пестунов В. М. - Багатоопераційні верстати нових конструкцій, Стеценко О. С. (2011)
Артеменко Д. Ю. - Дослідження процесу роботи криволінійних відвальників щік сошника посівної секції просапної сівалки, Магопець О. С., Соломашенко П. М. (2011)
Кришкін Б. Б. - Експериментальні дослідження процесів при вмиканні муфти кривошипного пресу (2011)
Коваленко В. В. - Аналіз процесів зношування штампового інструмента при витягування деталей, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2011)
Борак К. В. - Вплив електроерозійної обробки на хімічний склад та структуру сталі 65Г (2011)
Бойко А. І. - Підвищення довговічності та ефективності роботи гвинтових транспортерів і шнекових живильників, Савченко В. М., Куликівський В. Л. (2011)
Артеменко О. В. - Анализ математической модели памяти человека-оператора при обработке предполетной информации, Шмелева Т. Ф. (2011)
Алексеев В. П. - О видах смазки в сопряжении боковая поверхность кольца – зеркало цилиндра, подвергаемого эхмп(д), Изюмский В. А. (2011)
Пукалов В. П. - Влияние контактного трения и начальных размеров на неравномерность деформации металла при осадке сплошных осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2011)
Кісільов Р. В. - Теоретичні дослідження процесу змішування кормів стрічково-лопатевим змішувачем (2011)
Лещенко С. М. - Обґрунтування алгоритму функціонування інерційно-прямоточних зерноочисних машин, Васильковський О. М., Васильковський М. І., Петренко Д. І., Караман Д. В. (2011)
Дерев'янко Д. А. - Вплив вологості зерна при обмолоті та післязбиральній доробці зернового вороху озимої пшениці на її травмування і насіннєві якості (2011)
Дерев’янко Д. А. - Травмування зерна внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників та якість насіння і зернофуражу (2011)
Сорокатый Р. В. - Вероятностная модель накопления трибоповреждений, Дыха М. А. (2011)
Коваленко В. В. - Вплив температури на процес витягування деталей з низьковуглецевих сталей з використання різних технологічних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2011)
Соловых Е. К. - Повышение несущей способности конструкционных элементов газотурбинных установок (2011)
Дубодєлов В. І. - Застосування магнітодинамічної установки в циркуляційному контурі для плавки відходів алюмінієвих сплавів, Горюк М. С., Ломакін В. М., Пукалов В. В. (2011)
Кривоконь О. Г. - Класифікаційні ознаки навантаження опорної основи ходових систем мобільних енергетичних засобів (2011)
Кириченко А. М. - Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури, Струтинський В. Б. (2011)
Пархоменко Ю. М. - Теоретичне обґрунтування адаптивної системи автоматичного керування висівом зернових культу (2011)
Орлович А. Ю. - Контроль забрудненості поверхні ізоляторів під робочою напругою та замикань фази на землю, Котиш А. І., Співак О. В. (2011)
Плєшков П. Г. - Оптимізація рівня напруги в цехових мережах промислових підприємств, Сіріков О. І., Безкровна Г. В. (2011)
Лопата В. Н. - Методика определения коррозионной стойкости стальных теплопередающих поверхностей деталей теплообменного оборудования, Татаров А. В., Шевченко А. В., Ляшенко Б. А. (2011)
Ляшенко Б. А. - Повышение качества коррозионной защиты теплообменной аппаратуры, Шевченко А. В., Соловых А. Е., Лопата В. Н. (2011)
Скрипник О. В. - Газогідратна технологія утилізації двооксиду вуглецю із сатураторного газу цукрового виробництва, Клименко В. В. (2011)
Федориненко Д. Ю. - Експериментальні показники точності шліфувального верстата з регульованими шпиндельними гідростатичними підшипниками (2011)
Ситник О. О. - Регулювання теплопровідності композиційної різальної кераміки (2011)
Шмельов В. М. - Особливості фізичного механізму електричної ерозії в умовах розмірної обробки електричною дугою спряжених пар робочих деталей розділових штампів (2011)
Павленко І. І. - Аналіз впливу конструктивних параметрів МПК на рух платформи під кутом, Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Зиновик М. А. - Влияние условий термической обработки на структуру и функциональные свойства ферритовых элементов електроавтоматики, Зиновик Е. В. (2011)
Гречка А. І. - Синтез математичної моделі функціонування пінольних механізмів з прямокутною формою напрямних (2011)
Павленко І. І. - Кінематична структура промислових роботів, Сторожук М. О., Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Версаль В. О. - Дослідження функцій температури молока для автоматичної діагностики еструс-періоду у тварин, Версаль Ю. В., Богданова А. О. (2011)
Козловський О. А. - Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення, Кубкін М. В., Грищук І. С. (2011)
Артус М. М. - Державне регулювання ціноутворення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин (2013)
Предборський В. А. - Особливості засобів тінізаційного домінування у пострадянському соціально-економічному просторі (2013)
Пахомов С. Ю. - Економічне зростання в контексті інституціоналізму (2013)
Литовченко А. М. - Розрахунок економічної ефективності інформаційно-консультаційних заходів впровадження біотехнологій у рослинництві (2013)
Демінський С. А. - Роль інститутів у формуванні нової економіки (2013)
Дейнеко Л. В. - Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку податкової системи України (2013)
Воробйова Н. П. - Шляхи входження країни в міжнародний економічний простір (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії (2013)
Криленко В. І. - Концептуальні засади економічної безпеки держави (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання точки рівноваги на фінансовому ринку України (2013)
Ібрагімов Е. Е. - Проблеми реформування системи оподаткування в Україні (2013)
Нечаюк І. Б. - Механізм фінансової політики і бюджетний дефіцит в економіці (2013)
Кравченко О. М. - Аналіз соціально-економічного розвитку України на основі макроекономічних показників (2013)
Юга І. П. - Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки (2013)
Кривокульська Н. М. - Еколого-економічна політика у системі управління і регулювання охорони навколишнього природного середовища (2013)
Яценко Г. Ю. - Ризики та умови розповсюдження криз в економіках емерджентного типу (2013)
Пахомова В. М. - Інвестиційний компонент підвищення міжнародної конкурентоспроможності (2013)
Кулік А. В. Методичні засади діагностування фази конкурентостійкості підприємства туризму - (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення фінансового механізму державної підтримки підприємств аграрної сфери економіки (2013)
Баліцька В. В. - Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування, Короткевич О. В. (2013)
Чукаєва І. К. - Виробнича інфраструктура: сутність та проблеми її розвитку, Овчинникова В. П. (2013)
Бєлова Т. Г. - Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання, Крайнюченко О. Ф., Єрошина Н. О. (2013)
Буряк А. В. - Структура джерел формування капіталу суб’єктів господарювання (2013)
Чорноморченко Н. В. - Розробка стратегії по підвищенню ефективності використання виробничого потенціалу підприємства в умовах економічної кризи, Жукова Л. І. (2013)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання (2013)
Дідковська Б. В. - Моделювання обсягів продажу комерційних автомобілів (2013)
Головко і. В. - Економічний аналіз та квантифікація за допомогою маргінальних оцінок структури бухгалтерського балансу і фінансового стану підприємства (2013)
Каправий В. В. - Вертикальні маркетингові системи як метод підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств та підприємств споживчої кооперації (2013)
Костевич Н. О. - Дослідження ефективності комунікаційного середовища ТОВ "Українські печериці", Манжелій Ю. І. (2013)
Мамонова Г. В. - Нарощування ресурсного потенціалу як основа реалізації захисної стратегії підприємства, Тимощук О. С. (2013)
Нетреба І. О. - Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством (2013)
Плахотнікова Л. О. - Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України, Ігнатенко М. М. (2013)
Приказюк Н. В. - Компаративний аналіз регулювання діяльності страхових посередників у світі (2013)
Притуляк Н. М. - Оптимізація фінансової структури як одна з основних задач фінансового менеджменту, Грицина Я. В. (2013)
Тригуб О. В. - Сучасні підходи до управління власним капіталом банків, Миколаєнко Р. С. (2013)
Дунда С. П. - Розвиток підприємств харчової промисловості України: сучасний стан та проблеми (2013)
Шевченко Т. С. - Девелопмент нерухомості в Україні: сутність, види, суб’єкти (2013)
Полонський Д. А. - Теоретичні засади дослідження конкурентних систем за умов інтернаціоналізації (2013)
Брайковська А. М. - Державне регулювання у сфері міжнародних змішаних вантажних перевезень (2013)
Смерека С. - Необхідність реформування сфери послуг житлово-комунального господарства: зарубіжний досвід (2013)
Коберник І. В. - Особливості формування організаційного забезпечення процесами управління інтегрованими структурами бізнесу (2013)
Максимович В. І. - Становлення сучасної національної освітньої системи через призму минулого (2013)
Обушна Н. І. - Особливості формування зернопродуктового кластера в Україні в рамках реалізації міжнародного інвестиційного проекту, Тарасова Н. С. (2013)
Білик М. Д. - Облікова політика та її вплив на формування фінансового результату діяльності підприємства, Бабіч М. В. (2013)
Ткач Р. Ю. - Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки, Бойко О. М., Коломієць Р. О. (2013)
Крамаренко Р. М. - Стратегія розвитку столичного мегаполіса (2013)
Батажок С. Г. - Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій у "людський капітал" (2013)
Гончаренко О. Г. - Пенітенціарна система як виробник матеріальних благ (2013)
Кушнір Л. Л. - Інституціонально-ресурсне забезпечення проектної доктрини розвитку вітчизняної економіки: ретроспективний аналіз (2013)
Скригун Н. П. - Сутність мотивації як важливого чинника впливу на поведінку споживача, Кочмарук М. В., Капінус Л. В. (2013)
Муковіз В. С. - Методика обліку оплати праці як складова управління витратами на підприємстві (2013)
Сердюк Т. В. - Доступність житла для населення України в контексті існуючої пільгової політики (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив показників фінансового стану промислового підприємства на його вартість, Перемикіна Ж. (2013)
Павлова Л. О. - Особливості практики фінансування соціального захисту в різних країнах світу (2013)
Ревіна О. М. - Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання (2013)
Бем М. В. - Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна щодо кваліфікації окремих прикладів масових порушень прав людини як злочину "геноциду" (2014)
Граб С. О. - Інклюзивна освіта у міжнародному праві (2014)
Заворотченко Т. М. - Забезпечення політичних прав і свобод громадян міжнародно-правовими актами: теоретико-правовий дискурс (2014)
Клім С. І. - Особливості реалізації права дитини на сім’ю в місцях позбавлення волі (2014)
Пташник І. Р. - Analysis of the work of the amnesty international and human rights watch in the sphere of economic and social rights (2014)
Cелезнёв В. Е. - Унификация норм и механизмов реализации европейского права прав человека как фактор дефрагментации международного права прав человека (2014)
Чернявський А. Л. - Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві (2014)
Бурма С. К. - Правовые основы и особенности применения процедуры дружественного урегулирования по жалобам против Украины в европейском суде по правам человека (2014)
Гаркуша А. О. - Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ (2014)
Кононенко В. П. - Судебное разрешение международных споров (2014)
Antsupova T. A. - Honouring the commitments by member states of the council of Europe: monitoring mechanism (2014)
Болгов О. Є. - Нормативне закріплення статусу сучасних операцій ООН з підтримки миру (2014)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Релігійні організації у міжнародних відносинах (на прикладі Всесвітньої ради церков, Російської православної та Римо-католицької церков) (2014)
Кацин М. Е. - Правовое обеспечение трансформации таможенного союза в общий рынок ЕС (2014)
Діковська І. А. - Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватного договору (2014)
Лев М. О. - Відсутність юрисдикції як підстава для відмови у визнанні та приведенні до виконання судових рішень держав Євросоюзу (на прикладі Англії) (2014)
Тищенко Л. Н. - Об окружном движении слоёв зерновой смеси в цилиндрическом виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Ляшенко Б. А. - Основные направления развития поверхностного упрочнения зубчатых колес, Посвятенко Э. К., Довжук С. А., Златопольский Ф. Й. (2011)
Черновол М. И. - Комбинированный метод обработки поверхностей трения, Шепеленко И. В., Варума Арифа (2011)
Черновол М. І. - Умови експлуатації і основні причини виходу з ладу ріжучих елементів робочих органів сільскогосподарських машин, Лопата Т. В. (2011)
Солових Е. К. - Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільскогосподарської техніки, Солових А. Е., Ворона А. В. (2011)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності робочих органів грунтообробних машин з використанням точкового зміцнення, Рубльов В. І. (2011)
Ковальчук Н. В. - Розрахунок втрат тиску в об’ємних гідроприводах сільськогосподарських машин, Мещишена Л. Г. (2011)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз причин виникнення шуму в гідроприводах, Руденко Т. В., Красота М. В., Тітов Ю. О. (2011)
Василенко І. Ф. - Деформування порошкового дроту при контактному наварюванні, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2011)
Кузьмінський Р. Д. - Розрахунок організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту різних об’єктів з урахуванням прогнозу динаміки зміни часткових програм (2011)
Сабірзянов Т. Г. - Метод точного розрахунку константи рівноваги складної хімічної реакції (2011)
Красота М. В. - Дослідження методів обробки порошкових покриттів, Шепеленко І. В., Василенко І. Ф., Русских В. В. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Методика виділення і дослідження умовної асимптотичної стійкості усталених рухів ізольованих обертових систем, Філімоніхіна І. І. (2011)
Артюхов А. М. - Дослідження фізико-механічних властивостей дрібнозернистих сипких матеріалів, Оришака О. В., Оришака В. О., Малашенко Ю. А. (2011)
Черновол М. І. - Підвищення зносостійкості деталей в умовах дії фретинг-корозії нанесенням електродугових покриттів порошковими дротами, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2011)
Чабанний В. Я. - Тенденції розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту, Осипов І. М. (2011)
Лопата Л. А. - Зависимость модуля упругости порошковых покрытий от их пористости при электроконтактном припекании (2011)
Кулєшков Ю. В. - Методика стендових випробовувань шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Матвієнко О. О., Титов Ю. А. (2011)
Писаренко В. Г. - Анализ напряженно-деформированного состояния подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки, Сорокатый Р. В. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Стійкість основних рухів системи, складеної з ротора з нерухомою точкою, корпуса і двохрядного автобалансира, Гончаров В. В. (2011)
Павленко І. І. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на зміну кутів в опорах у ВПК, Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Лисенко О. В. - Динамічна модель технологічної оброблювальної системи точіння з урахуванням компенсуючого пристрою (2011)
Підгаєцький М. М. - Особливості регулювання радіального розміру відділкових різальних інструментів з допомогою оболонкової форми під дією гідростатичного тиску, Щербина К. К. (2011)
Солових Е. К. - О концептуальном подходе к повышению несущей способности упрочняющих защитных покрытий (2011)
Сабірзянов Т. Г. - Методика вибору структури і складу систем електропостачання з відновлювальними джерелами, Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2011)
Віхрова Л. Г. - Математичні моделі процесу індукційного нагрівання поверхонь деталей для автоматичної системи управління наплавленням композиційних покриттів, Аулін В. В., Бісюк В. А. (2011)
Горін В. В. - Вплив режимних параметрів на процес конденсації всередині горизонтальної труби, Квасніков В. П. (2011)
Плєшков П. Г. - Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм, Зінзура В. В., Кубкін М. В. (2011)
Віхрова Л. Г. - Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу температур в теплиці для створення системи управління, Каліч В. М., Прокопенко Т. О. (2011)
Зозуля В. А. - Аналіз методів орієнтації та позиціонування багатокоординатних рухомих об’єктів з механізмом паралельної структури, Осадчий С. І. (2011)
Свірідов А. П. - Дослідження післяаварійних режимів зв’язаного варіанту компенсуючої лінії електропередачі 750 кВ Донбас-Західна Україна, Величко Т. В. (2011)
Підгаєцький М. М. - Удосконалення рівнянь кінематичного ланцюга планетарного стола, Скібінський О. І., Котляр О. О. (2011)
Михайленко В. С. - Сравнительный анализ робастной и нечеткой САР действующих в условиях неопределенности, Харченко Р. Ю. (2011)
Голик О. П. - Обґрунтування вибору апарату нечіткої логіки з нейромережною адаптацією для керування системою автономного енергопостачання на основі вітро-сонячних установок, Жесан Р. В., Штепа В. М. (2011)
Якуніна І. Л. - Мережевий аналіз особливого випадку в польоті, Шмельова Т. Ф., Бондар О. П. (2011)
Павлюк-Мороз В. А. - Визначення протизадирних властивостей поверхонь деталі після стендового прискореного припрацювання двигунів, Русских В. В., Крилов О. В., Осін Р. А. (2011)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом як альтернатива традиційним технологіям, Шелепко О. В. (2011)
Лысых А. Ю. - Динамика гибких, присоединенных к судну-носителю элементов (2011)
Содержание (2005)
Кондратьева Н. В. - Развитие альгосозологических исследований в Украине (2005)
Силкин В. А. - Динамика продукционных и морфометрических показателей талломов грацилярии в культуре, Миронова Н. В. (2005)
Евстигнеева И. К. - Морфоструктура черноморских лауренций (Rhodophyta) и ее изменчивость (2005)
Урмыч Е. М. - Суточная динамика газообмена и содержания фотосинтетических пигментов Chlamydomonas parietaria Dill (Chlorophyta), Бердыкулов Х. А., Козирахимова Н. К. (2005)
Тавасси М. - Водоросли-индикаторы природных условий в бассейне реки Яркон (Центральный Израиль), Баринова С. С., Анисимова О. В., Нево Э., Вассер С. П. (2005)
Оксиюк О. П. - Формирование видового разнообразия фитопланктона на речных участках днепровских водохранилищ, Давыдов О. А., Меленчук Г. В. (2005)
Хайбуллина Л. С. - Синтаксономия сообществ почвенных водорослей Южного Урала. 2. Союз Klebsormidio flaccidi-Myrmecion biatorellae all. nova hoc loco, Суханова Н. В., Кабирова Р. Р., Соломещ А. И. (2005)
Караева Н. И. - Разнообразие Bacillariophyta Азербайджана, Джафарова С. К. (2005)
Горбулин О. С. - Желтозеленые водоросли (Xanthophyta incl. Eustigmatophyta) альгофлоры Ирана, Зареи Д. Б. (2005)
Демченко Э. Н. - Новые и редкие виды зеленых жгутиковых водорослей из водоемов г. Киева (Украина) (2005)
Кузьминова Н. С. - Влияние сточных вод на морские водоросли, Руднева И. И. (2005)
Волошко Л. Н. - 6-й Международный симпозиум по золотостым водорослям, Гаврилова О. В. (2005)
Предборський В. А. - Тінізація соціально-економічних процесів як механізм гальмування їх модернізації (2013)
Панура Ю. В. - Актуальні проблеми податку на додану вартість в Україні (2013)
Булах Т. М. - Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва, Довгаль О. В. (2013)
Черкашина К. Ф. - Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України, Заваруєва О. С. (2013)
Галенко Н. О. - Причини зародження економічних кризових явищ та їх вплив на міжнародний фондовий ринок (2013)
Кравець Т. В. - Метод "Гусеница"-SSA та його використання в прогнозуванні світової ціни зернових, Петрик М. В. (2013)
Корж Н. В. - Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління (2013)
Буркальцева Д. Д. - Рейдерство як загроза економічній безпеці держави (2013)
Волощук Р. Є. - До питання формування поведінкової термінології в адмініструванні податків (2013)
Тригуб О. В. - Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні, Стретович О. М. (2013)
Кабаков Ю. Б. - Два важливих чинники "зеленого зростання" України (2013)
Іванчук О. В. - Аналіз інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Петровська І. П. - Інструменти державного регулювання інноваційною діяльністю України (2013)
Шевчук С. В. - Стратегія та чинники підвищення інноваційної активності у промисловості України (2013)
Шморгун Л. Г. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування (2013)
Галушкіна Т. П. - Джерела економічного зростання в умовах моделі "зеленої" економіки (2013)
Левицька І. В. - Роль інноваційно-інвестиційної політики в діяльності сучасних підприємств України, Завальнюк В. В. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії (2013)
Астапова Г. В. - Оцінка та напрями забезпечення ефективності механізмів корпоративного управління соціально-економічним розвитком авіапідприємств (2013)
Білик М. Д. - Фінансовий стан підприємства: теорія, методика, Котов І. Л. (2013)
Мартиненко В. П. - Система участі працівників у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства, Батрак І. С. (2013)
Варналій З. С. - Взаємозв’язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств, Лотоцький М. Я. (2013)
Литвин А. Ю. - Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів в авіатранспортній галузі (2013)
Гушко С. В. - Комплекс ключових показників як один з елементів системи ефективності управління бізнесом, Пустовіт М. О. (2013)
Полянська А. С. - Оцінювання потенціалу розвитку промислових підприємств на основі побудови ситуаційних моделей, Бабенко В. В. (2013)
Кваша Т. К. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України за технологічними секторами, Карлюк Г. В. (2013)
Дяченко Т. О. - Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємств із розвинутою організаційною культурою (2013)
Ушеренко С. В. - Управління капіталом підприємства: напрями оптимізації структури, Ляшенко М. В. (2013)
Попрозман О. І. - Концептуальні основи управління виробничою структурою промислового підприємства (2013)
Манжос Т. В. - Одноперіодна модель управління запасами в умовах невизначеності гібридного типу, Куницька Ю. В. (2013)
Новикова М. В. - Механізм регулювання зовнішньої торгівлі України в сільськогосподарському секторі, Басенко І. В. (2013)
Бужин О. О. - Інтегральний показник екологічного збереження ґрунтів у галузі рослинництва (2013)
Дяченко О. О. - Розробка концептуальної моделі управління організаційно-економічними змінами та багатоаспектної оцінки стану авіатранспортних підприємств (2013)
Устінова О. В. - Напрями удосконалення корпоративного аналізу авіатранспортних підприємств (2013)
Баклажова Л. В. - Економічна політика безпеки на підприємстві: цілі та завдання (2013)
Бодюк А. В. - Теоретичні особливості надро-розвідувального виробництва (2013)
Чорновіл І. А. - Проблеми функціонування м’ясопереробних підприємств в умовах недосконалої конкуренції (2013)
Панухник Я. Г. - Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу (2013)
Островська М. С. - Теоретико-методологічні основи інноваційної реструктуризації машинобудування (2013)
Головко І. В. - Утилітарність логарифмічного методу в детермінованому факторному аналізі інтегральних показників ефективності функціонування підприємства (2013)
Левицька А. О. - Визначення категорії "конкурентоспроможність підприємства" як цільової функції його розвитку (2013)
Проць Н. В. - Бюджетування у системі управління фінансами підприємства (2013)
Муковіз В. С. - Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу, Коток О. Ю. (2013)
Криленко В. І. - Регіональні особливості забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері (2013)
Панухник О. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку України (2013)
Мусієнко В. Д. - Дивідендна політика підприємств та аналіз її ефективності на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького регіону, Ясиненко Д. В. (2013)
Ковальов В. М. - Передумови формування механізму управління оплатою праці в Україні, Атаєва О. А. (2013)
Дідковська Б. В. - Сучасні підходи до надання працівникам можливостей для розвитку власних здібностей (2013)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація як основа забезпечення якості діяльності соціально-економічних систем, Боднар Г. Ф., Борущак Х. Л., Костенко П. А. (2013)
Пахомов С. Ю. - Формування і роль інституціонального середовища (2013)
Донченко А. В. - До питання витрат електроенергії на тягу вагонів метрополітену КП "Київський метрополітен", Сулим А. О. (2013)
Даніленко Е. І. - Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень та інших елементів ВБК, Йосифович Р. М., Олійник О. А., Сорока О. О. (2013)
Даніленко Т. П. - Урахування форми структурних складових у стереологічному аналізі (2013)
Карпінський С. Л. - Аналіз технологій і способів розрядки температурних напружень у рейкових плітях безстикової колії (2013)
Карпов М. І. - Технологічна послідовність покладання рейок у кривій з переміною робочою грані, Молчанов В. М. (2013)
Кияшко В. Т. - Фібра для армування залізобетонних будівельних виробів (2013)
Косарчук В. В. - Експериментальна перевірка визначальних співвідношень структурної моделі пружно-пластичного середовища в умовах простого циклічного навантаження, Агарков О. В., Катерещук В. О., Рафальський О. Ю. (2013)
Кулешов В. П. - Использование плазменного упрочнения боковой поверхности гребней бандажей колесных пар (2013)
Кульбовський І. І. - Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 у проектах сертифікації персоналу метрополітену (2013)
Марінцева К. В. - Засоби автоматизації та механізації технології обслуговування пасажирів в аеропортах (2013)
Пугачов Г. С. - Взаємодія колісної пари з рейкою у кривих. Умова недопущення вкочення гребеня на рейку, Загородній О. П. (2013)
Пугачов Г. С. - Кут нахилу гребеня як чинник зношення поверхні бандажа, Романюк А. С. (2013)
Талавіра Г. М. - Довговічність сучасних прогонових споруд залізобетонних залізничних мостів, Демченко В. О., Когуч О. Й. (2013)
Водянников Ю. А. - Расчетно-экспериментальный метод определения характеристик процессов торможения пассажирских и грузовых вагонов, Сафронов А. М., Свистун С. М. (2013)
Кільчинський О. О. - Задача про еліптичну упаковку, Крижановська Т. В., Семененко Т. М. (2013)
Ковальчук В. В. - Біфуркації та стійкість маятникових систем зі слідкуючими силами (2013)
Конопля О. В. - Проблеми формування просторового мислення в процесі вивчення інженерної графіки студентами-залізничниками (2013)
Семененко В. Н. - Компьютерное моделирование пространственного маневрирования суперкавитирующих аппаратов, Семененко Т. Н., Клецкая Т. С. (2013)
Тюнін В. Д. - До питання графічного розв’язування задачі побудови найкоротшої відстані АВ, розташованої на бічній поверхні правильного конуса, якщо пряма АВ задана проекціями А1В1 та А2В2 (2013)
Водянников Ю. А. - Оценка риска при принятии решения о соответствии тормозной эффективности вагона нормативным требованиям, Шелейко Т. В., Макеева Е. Г. (2013)
Габа В. В. - Впровадження елементів дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації фахівців залізниць (2013)
Герцій О. А. - Математичне моделювання та оцінка параметрів якості зв’язку IP-мереж (2013)
Кокряцкая Н. И. - Метод прогнозирования характеристик динамических изображений с использованием параллельно-иерархической сети (2013)
Грушевська Т. М. - Технологія приміських перевезень залежно від інтервалу відправлення і дальності перевезення пасажирів (2013)
Козаченко Д. М. - Методи збільшення області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмових позицій (2013)
Костюшко В. П. - Регуляторное управление развитием железнодорожного транспорта (2013)
Мельниченко О. І. - Стохастична модель системи керування безпекою руху, Кішка С. П. (2013)
Петриковець О. В. - Пропозиції щодо оптимізації взаємодії різних видів транспорту при змішаних перевезеннях (2013)
Пічкур Т. В. - Пріоритети державної політики у забезпеченні екологічної безпеки, Висоцька Т. І. (2013)
Сорочинська О. Л. - Соціальні та економічні аспекти охорони праці (2013)
Чукаєва І. К. - Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури (2013)
Рязанова Н. С. - Інформаційна функція корпоративних фінансів: її розуміння у світлі сучасного бачення сутності інформації (2013)
Монастирський Г. Л. - Інституційні бар’єри реалізації ієрархічного підходу до управління економічним розвитком муніципальних утворень (2013)
Дорошенко Л. С. - Теоретико-методологічні аспекти платного водокористування в контексті сталого розвитку, Тищенко В. М. (2013)
Ляхова О. О. - Вплив фінансової кризи на банківський сектор України, Медвідь А. А. (2013)
Соколова З. С. - Переваги держав Африки на південь від Сахари зростають (2013)
Гладинець Н. І. - Теоретичні положення формування системи державного управління економікою (2013)
Миленький Д. С. - Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Маслак О. - Поняття "кластери" і "кластеризація" та їхня роль у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Наіста А. С. - Аналіз ефективності впровадження міжнародних кредитних проектів в Україні (2013)
Пелехата М. П. - Систематизація та класифікація банківських ризиків (2013)
Резнік Н. П. - Методика розробки механізму залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2013)
Пахомов С. Ю. - Інститути і механізми перерозподілу ресурсів у високотехнологічні сегменти (2013)
Кваша Т. К. - Напрями формування інноваційно сприятливого середовища для малих і середніх підприємств в Україні, Лях Л. (2013)
Вільчинський О. М. - Ключові основи активізації інноваційного розвитку України (2013)
Ковальчук І. В. - Залучення фінансових ресурсів на міжнародному ринку титулів власності, Зінькова В. Ю. (2013)
Мусієнко В. Д. - Діяльність технопарків – запорука ефективності розвитку інноваційних процесів франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах, Молозіна Н. А., Терлецький Е. В. (2013)
Пильнов Д. О. - Ознаки суднових запасів у системі матеріально-технічного забезпечення суден (2013)
Сороківська Н. М. - Структуризація внутрішніх фінансових ризиків страхової корпорації (2013)
Євтушевська О. В. - Особливості фіктивного засновництва акціонерних компаній (2013)
Музиченко А. О. - Аналітичне обґрунтування стратегії розвитку підприємства (2013)
Клименко С. О. - Ретроспективний аналіз напрямів розвитку переробних підприємств АПК Миколаївщини (2013)
Мельник К. В. - Інвестиційна стратегія підприємств добувної промисловості (2013)
Артамонова Г. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на ефективність економічного розвитку (2013)
Лисенок О. В. - Система управління фінансами банку (2013)
Дідковська Б. В. - Використання психологічного таргетингу в рекламі ВНЗ (2013)
Чернікова Г. С. - Методика оцінювання ефективності торговельних центрів (2013)
Петровська І. П. - Державні механізми регулювання інноваційними процесами в машинобудівній галузі України (2013)
Петренко А. В. - Особливості продукції овочівництва як передумова інформаційного забезпечення маркетингової діяльності в овочепродуктовому підкомплексі (2013)
Жолнерчик А. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти фінансового стану підприємства, Добровольська І. О. (2013)
Дзюбіна К. О. - Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків (2013)
Гончаренко О. Г. - До питання реформування виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи (2013)
Цар О. З. - Оцінка санаційної спроможності підприємств в Україні (2013)
Королькова О. О. - Вплив вступу України до СОТ на ринок пасажирських перевезень автотранспортних підприємств м. Севастополя (2013)
Макаренко Т. Є. - Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах (2013)
Онищук Н. В. - Співпраця туристичних підприємств на основі формування та класифікації туристичних центрів (2013)
Юденко Є. В. - Управління витратами в ланцюзі експрес-доставки вантажів (2013)
Брунько П. В. - Сучасні тенденції управління оборотним капіталом підприємств в Україні (2013)
Волошенко О. О. - Екологічний потенціал у системі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2013)
Фещенко О. П. - Оцінка ділової активності суб’єктів господарювання (2013)
Герасименко О. М. - Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії (2013)
Богомазова В. М. - Методичні підходи до прогнозування показників регіонального розвитку (2013)
Литвин М. В. - Сучасні детермінанти фінансування регіонального розвитку Естонії в умовах забезпечення сталого розвитку (2013)
Копилюк О. І. - Сучасні теоретичні підходи до дослідження регіональної політики розвитку банківської системи (2013)
Індус К. П. - Управління регіональними фінансами домогосподарств Закарпатської області (2013)
Габрель М. М. - Соціальна складова в оцінці ефективності проектних рішень та проведення Євро-2012 у Львові, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2013)
Кожемяченко О. О. - Роль профспілкових організацій у формуванні персоналу підприємства (2013)
Дьяченко Я. Я. - Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами (2013)
Гнатенко О. А. - Світовий генезис науки про фінанси, Лис Н. П. (2013)
Дикова М. М. - Методичні засади організації та якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, Репін І. І. (2013)
Филюк В. В. - Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Іванова І. С. - Особливості формування ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань (2013)
Лошковська Х. С. - Генезис креативності як системоутворюючого фактору еволюції суспільства (2013)
Парандій О. В. - Гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань на фондовому ринку України, Філонов О. В. (2013)
Сулейманова О. Ю. - Ключові критерії визнання економічної сутності ТНК (2013)
Бондарчук М. Ю. - Вплив державної підтримки сімейного бізнесу на розвиток малого підприємництва (2013)
Красножон С. В. - Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України (2013)
Свірський В. С. - Аналіз впливу інноваційних фінансових інструментів на прибутковість інвестиційних операцій учасників світового фінансового ринку, Кучер Т. Л. (2013)
Баліцька В. В. - Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників, Короткевич О. В. (2013)
Величко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Єременко А. В. - Інтелектуальний капітал як основна домінанта нематеріальних активів (2013)
Кравченко А. В. - Планування та прогнозування як основні складові процесу управління грошовими потоками на підприємстві (2013)
Лисенок О. В. - Стратегічний підхід до управління фінансами банку (2013)
Клименко Н. А. - Системне бачення еколого-економічної взаємодії факторів сучасного землекористування в агросфері (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив соціально-економічних чинників на вартість підприємства, Молозіна Н. А., Замараєва А. М. (2013)
Поліщук Є. А. - Криза довіри як стримуючий фактор розвитку небанківських фінансових установ (2013)
Сердюк Т. В. - Тіньові відносини та трансакційні витрати в будівельній діяльності як фактор стримання розвитку галузі, Лавровська І. В. (2013)
Білич А. В. - Структура капіталу підприємства та його вартість: питання визначення оптимальних співвідношень (2013)
Клименко С. О. - Облікова політика підприємств та особливості фінансової реструктуризації (2013)
Степасюк Л. М. - Конкурентоспроможність продукції скотарства на світовому ринку, Тітенко З. М. (2013)
Дороженко Л. І. - Аналіз – дієвий інструмент системи управління витратами (2013)
Цибок В. О. - Структура та система формування національного АПК (2013)
Крамаренко Р. М. - Глобалізація як чинник розвитку мегаполісів: переваги та загрози (2013)
Німченко Н. С. - Феномен глобального міста (2013)
Смірнова О. М. - Теоретико-методологічні основи оцінки податкового потенціалу регіону в Російській Федерації (2013)
Ламський М. Д. - Шляхи реформування бюджетів органів місцевого самоврядування (2013)
Базилюк А. В. - Дослідження причин низького рівня продуктивності праці в Україні (2013)
Содержание (2005)
Евстигнеев П. В. - Спонтанная биолюминесценция Noctiluca scintillans Sur. (Dinophyta), Евстигнеев В. П. (2005)
Мистратова Н. А. - Влияние химических мелиорантов на почвенные водоросли в условиях закрытого грунта, Иванова Е. А., Колесникова В. Л. (2005)
Щур Л. А. - Оценка современного санитарно-экологического состояния воды нижней части р. Ангары (Красноярский край, Россия) по фитопланктону и микрофитоперифитону, Лопатин В. Н. (2005)
Щербак В. И. - Фитопланктон притоков Днестра на примере реки Серет и Тернопольского водохранилища (Украина), Бондаренко О. В. (2005)
Таращук О. С. - Видовой состав фитоэпифитона рдеста курчавого (Potamogeton crispus L.) на речном участке Каневского водохранилища (Украина) (2005)
Ткаченко Ф. П. - Водоросли водоемов природного заповедника "Еланецкая степь" (Украина), Герасимюк В. П. (2005)
Масюк Н. П. - Зеленые жгутиковые водоросли (Phytomonadina) Левобережного Украинского Полесья, Лилицкая Г. Г. (2005)
Хурсевич Г. К. - Thalassiobeckiaceae – Новое семейство класса Centrophyceae (Васillariophyta), Феденя С. А. (2005)
Крахмальный А. Ф. - Новый вид рода Hemidinium Stein (Dinophyta) из Израиля, Вассер С. П., Нево Э. (2005)
Романов Р. Е. - Находки редких для юга Западной Сибири видов гетеротрофных водорослей (2005)
Виноградова О. Н. - Профессор Надежда Прохоровна Масюк (к 75-летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической деятельности) (2005)
Содержание (2013)
Москаленко В. Ф. - Історія стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1920-2010), Неспрядько В. П., Куц П. В., Скрипник І. Л. (2013)
Егоров Р. И. - История развития хирургического лечения детей с врожденными несращениями неба (2013)
Ашуралиев Х. Г. - Сравнительная оценка методик хирургического лечения вторичных дефектов неба после ураностафилопластики (2013)
Харьков Л. В. - Ефективність методик первинного хірургічного лікування дітей з вродженим незрощенням губи, Кулинич М. О. (2013)
Кисельова Н. В. - Діагностика гемангіом м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки в дитячому віці (2013)
Хоменко Л. О. - Контроль над карієсом зуба: еволюція концепції, Біденко Н. В., Остапко О. І., Голубєва І. М., Сороченко Г. В., Трачук Ю. М. (2013)
Маланчук В. О. - Біомеханічне обґрунтування методів остеосинтезу нижньої щелепи на ділянці виросткового відростка із використанням методів імітаційного комп'ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2013)
Жегулович З. Є. - Аналіз ефективності використання релаксуючої шини при лікуванні пацієнтів з оклюзійними порушеннями (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Оценка эффективности применения иммуномодулятора в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Коленко Ю. Г., Димитрова А. Г. (2013)
Маланчук В. О. - V Український міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація. остеоінтеграція", Воловар О. С., Копчак А. В., Рибачук А. В., Швидченко В. С. (2013)
Содержание (2005)
Давидович Н. А. - Наследование пола при внутриклоновом воспроизведении облигатно двудомного вида Nitzschia longissima (Breb.) Ralfs (Bacillariophyta) (2005)
Шнюкова Е. И. - К изучению углеводов наземных водорослей, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М., Кондратюк С. Я. (2005)
Заика В. Е. - Питание морской гетеротрофной динофлагелляты Noctiluca scintillans (Macartney) Kof. et Swezy синезелеными водорослями рода Synechococcus Nag. (2005)
Басова М. М. - Жирнокислотный состав липидов некоторых видов микроводорослей (2005)
Генкал С. И. - Виды рода Navicula Bory (Bacillariophyta) из различных водоемов cеверо-востока Пензенской области (Россия), Куликовский М. С. (2005)
Герасимова О. В. - Редкие виды водорослей водоемов Днепровско-Орельского природного заповедника (Украина) (2005)
Царенко П. М. - Номенклатурно-таксономические изменения в системе "зеленых" водорослей (2005)
Демченко Э. Н. - Новый вид рода Polytoma Ehr. (Chlamydomonadaceae, Chlorophyta), Михайлюк Т. И. (2005)
Виноградова О. Н. - Новые для Украины таксоны Cyanophyta Cyanoprocaryota), Коваленко О. В. (2005)
Апрышко Г. Н. - Противоопухолевые препараты из морских водорослей Средиземноморского бассейна, Нехорошев М. В., Иванов В. Н., Мильчакова Н. А. (2005)
Паршикова Т. В. - 6-е Европейское совещание по биотехнологии микроводорослей (22-27 мая 2005 г.), Сиренко Л. А., Третьяков О. Л. (2005)
Догадина Т. В. - III Международная конференция "Актуальные проблемы современной альгологии" (2005)
Батюшин И. Е. - К вопросу о модернизации тягового подвижного состава железнодорожного транспорта, Черных Ю. М. (2007)
Бідун О. М. - Статистичні методи при прогнозуванні надійності роботи хрестовин стрілочних переводів (2007)
Богомаз Г. И. - Анализ характера деформирования жертвенных элементов, предназначенных для защиты пассажирских вагонов, при сверхнормативных сжимающих нагрузках, Кельрих М. Б., Соболевская М. Б., Хрущ И. К., Горобец Д. В. (2007)
Гришко В. Г. - Екстраполяція рівня зносу тягових двигунів в умовах експлуатації за вібродіагностичними сигналами (2007)
Данилевський В. І. - Дослідження управління раціонального поповнення запасів матеріальних ресурсів для капітального ремонту тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Сливовська Л. В. (2007)
Даніленко Е. І. - Загальні передумови до вибору раціональної жорсткості колії, Молчанов В. М. (2007)
Даніленко Е. І. - Теоретичні дослідження поздовжньої стійкості рейкових ниток при сучасних рейкових скріпленнях на залізобетонних шпалах, Твердомед В. М., Костюк М. Д. (2007)
Іванов В. Б. - Гідропередачі в конструкціях сучасних локомотивів, Косенко В. І. (2007)
Клык Ю. А. - Оценка напряженно-деформированного состояния элементов конструкций железнодорожных вагонов (2007)
Никитченко А. А. - Основные направления создания поглощающего аппарата класса Т1 (2007)
Панов С. Л. - Анализ упругой характеристики муфты с пластинами (2007)
Родионов А. А. - Пути перехода к автоматизации управления ремонтами на железнодорожном транспорте (2007)
Черняк Г. Ю. - Розробка моделі пасажирського вагона для досліджень динаміки в програмному комплексі "Универсальный механизм", Щербина Ю. В. (2007)
Бамбура О. В. - О состояниях равновесия маятника под воздействием асимметричной следящей силы, Ковальчук В. В., Лобас Л. Г., Лобас Л. Г. (2007)
Кільчинський О. О. - Про особливості застосування методу Фур’є в крайових задачах для канонічних областей з кутовою точкою, Скрипка В. І. (2007)
Лужецький В. А. - Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень, Каплун В. А. (2007)
Одинець А. А. - Центр згину тонкостінного стержня відкритого профілю (2007)
Сопель М. Ф. - Математические модели и методы компьютерного мониторинга силового электрического оборудования, Тутик В. Л., Щербакова И. А., Подлесных Е. Г. (2007)
Тимченко Л. І. - Використання нейронної мережі при розв’язанні задачі про знаходження найкоротшого шляху, Самойлов В. М. (2007)
Тимченко Л. І. - Розподілена маршрутизація за допомогою нейронної мережі, Самойлов В. М. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського