Кукурудза А. Р. - Православ’я та протестантизм на Волині початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Кулаковський П. М. - Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. (2010)
Лубська М. В. - Особливості фальсафа у контексті створення, розробки ідеальних, умоглядних систем для реалізації суспільно-релігійних потреб (2010)
Маслова Ю. П. - Релігійно-міфологічне підґрунтя гендерних стереотипів (2010)
Мороз В. Р. - Заповідь любові та її співвідношення з категорією справедливості у соціальному вченні УГКЦ (2010)
Надтока Г. М. - Абу ль-Хасан аль-Аш’арі: реконструкція середньовічної мусульманської доктрини (2010)
Павлюк Г. В. - Баптисти Волинської губернії та Російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Польова О. Л. - Видатний волинянин – святий Зигмунт-Щенсний Фелінський, архієпископ Варшавський (2010)
Рудейко В. - Степенні антифони у контексті недільної утрені (2010)
Савчук П. О. - Сільські костели і православ’я на Дубенщині (2010)
Синюк С. - Економіко-суспільні передумови існування та розвитку книжкової культури Волині другої половини ХІІІ століття (2010)
Скакун Р. Л. - "Новий Єрусалим" Івана Мурашка: сектантська комуна на Поліссі (2010)
Смирнов А. І. - Невідома спроба скасувати анафему на гетьмана Івана Мазепу в роки Другої світової війни (2010)
Стоколос Н. Г. - Деякі аспекти ставлення владних структур Російської імперії до сакральної спадщини уніатської церкви та теренах Правобережної України в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., Шеретюк Р. М. (2010)
Тимчишин Б. М. - Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі (2010)
Третяк Л. М. - Парафіальна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945-1964 рр. (2010)
Филипчук С. В. - Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організації Рівненщини (2010)
Ханас У. Я. - Релігійні уявлення про людину в світлі філософської антропології (на основі аналізу творчості М. Коцюбинського) (2010)
Хитровська Ю. В. - Участь римо-католицького та православного духовенства Правобережної України в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 рр. (2010)
Цолін Д. В. - Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом псевдойонатана: переклад українською мовою (2010)
Шаправський С. А. - Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів (2010)
Шикула О. П. - Західноукраїнський романтизм як модель синтезу міфологічного та християнського світогляду (2010)
Якубович М. М. - Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму (2010)
Демчак І. М. - Соціально-економічна сутність особливих селянських господарств (2014)
Дорохова Л. М. - Стратегічні напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств, Куровська Н. О. (2014)
Сус Ю. Ю. - Особливості державного регулювання виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах України (2014)
Митченок О. О. - Угоди про асоціацію з ЄС, як механізм аграрного розвитку та економічного зростання: досвід країн Африки, Америки та Близького Сходу (2014)
Місінькевич О. В. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств Хмельниччини - шлях до підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства, Василюк С. І. (2014)
Стойко О. Я. - Необхідність і перспективи відродження кооперативних банків в Україні (2014)
Сус Л. В. - Головні аспекти державного бюджетного фінансування галузі тваринництва (2014)
Савицька О. П. - Демографічна ситуація та міграційні процеси в сільській місцевості, Філоненко О. С. (2014)
Цигенс О. П. - Продуктивність праці як основа формування мотивації персоналу аграрних підприємств (2014)
Гладун Б. М. - Оцінка ефективності управлінської праці в агропромисловому виробництві Тернопільської області (2014)
Білоченко А. М. - Стан та стратегічні напрями розвитку аграрного сектора економіки на сучасному етапі (2014)
Чехова І. В. - Основні тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні, Чехов С. А. (2014)
Солошонок А. Л. - Хлібопекарська галузь України: реалії та перспективи розвитку, Полонська О. М. (2014)
Гагрень Ф. О. - Моделювання паритетності в економічних стосунках між виробниками сільськогосподарської продукції та переробними галузями (2014)
Севастьянова О. Л. - Основні аспекти підвищення продуктивності агропромислового виробництва за рахунок впровадження комп'ютерно інтегрованих технологій, Бурденюк М. М. (2014)
Кисляченко М. Ф. - Ефективність крапельного зрошення картоплі та овочевих культур в Україні (2014)
Іваненко В. Ф. - Непараметричний аналіз оцінки ефективності використання виробничих ресурсів у тепличному господарстві (2014)
Щербак Е. А. - Ефективнсть роботи хлібопекарських підприємств Запорізької області, Тевікова Н. В. (2014)
Підгорний А. Н. - Ефективність виробництва - головний показник результативності функціонування сільськогосподарського підприємства (2014)
Дутов О. І. - Еколого-економічні аспекти спеціалізації господарської діяльності на радіоактивно забруднених територіяж (на прикладі аварії на ЧАЕС), Барановська В. Є., Кузьменко В. М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Харченко О. В. - Концепція підтримання справності, боєздатності та бойового потенціалу старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил ЗС України до 2025 року, Пащенко С. В., Паутинка В. М. (2010)
Гришин В. М. - Перелік понять та термінів, що використовуються в процесі супроводження експлуатації та ремонту авіаційної техніки України (2010)
Кошовнік В. А. - Оцінка ремонтопридатності військової авіаційної техніки, Макаров І. М., Фокін С. О. (2010)
Храмченко В. А. - Загальний показник ефективності системи інженерно-авіаційного забезпечення (2010)
Юхачов В.В. - Обґрунтування вибору типу легкомоторного літака для первинної підготовки льотчиків (2010)
Бородін О. Д. - Показники та методи оцінки бойової ефективності патрульних літаків військово-морських сил (2010)
Єрко В. Б. - Методика синтезу бортових інформаційно-вимірювальних комплексів літальних апаратів (2010)
Захарін Ф. М. - Способи підвищення достовірності вихідної навігаційної інформації бортових інтегрованих інформаційно-управляючих комплексів, Харитонов М. О., Пономаренко С. О. (2010)
Кокорев О. С. - Комбінований метод прицілювання по рухомих цілях, Тараненко В. В., Данилов М. М., Гордієнко О. А. (2010)
Кононов О. А. - Методичні аспекти управління авіаційними керованими ракетами "повітря-повітря" з активними радіотехнічними головками самонаведення, Березанський В. Г., Печура Д. С., Недашківська Л. П. (2010)
Котельніков Г. Н. - Оптимізація часу обслуговування систем літального апарату при його підготовці до виконання завдання за призначенням, Богославець С. О., Ковба О. П. (2010)
Коцуренко Ю. В. - Принципи побудови автоматизованої системи навчання льотного складу на основі аналізу даних бортових засобів об'єктивного контролю, Єрмолаєв І. Р. (2010)
Кубарь С. В. - Математична модель процесу управління винищувачем (2010)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування шляхів удосконалення методики оцінювання узагальненого показника якості авіаційного комплексу зі спеціальним обладнанням, Нікітченко В. І., Дмитрієв А. Г., Компанієць О. М. (2010)
Міцітіс А. К. - Модель візуального виявлення наземного (надводного) об'єкта з патрульного літака, Хатунцева З. В. (2010)
Наумов О. В. - Авіоніка та охорона навколишнього середовища (2010)
Наумов О. В. - Комплекс спеціального бортового обладнання літака морського патрулювання (2010)
Самойленко О. В. - Синтез алгоритму повздовжнього каналу при проектуванні системи автоматичного керування перспективного військово-транспортного літака, Сорокін Д. М., Бабкін С. М. (2010)
Станкевич С. А. - Алгоритм робастної класифікації RGB та CIR аерознімків, Васько А. В. (2010)
Федотов Б. М. - Оцінка впливу неточностей компенсації сферичності фронту хвилі в радіолокаційних станціях надвисокого розрізнення (2010)
Целіщев І. Ю. - Багатоканальний алгоритм обробки зображень морської поверхні, отриманих за допомогою радіолокаторів з синтезованою апертурою патрульних літаків авіації ВМС (2010)
Баженов В. А. - Розрахунок залишкової міцності стикових накладок кілів літака типу МІГ-29, уражених корозією, Солодей І. І., Качмар Р. В., Самотьос В. М. (2010)
Бойко А. П. - Дослідження можливості збільшення міжремонтного ресурсу літаків типу Су-27 понад 500 годин, Добриденко О. М., Онгірський Г. Г. (2010)
Добриденко О. М. - Аналіз результатів продовження експлуатації парку літаків типу МіГ-29 за технічним станом, Самотьос В. М., Манулін Ю. О., Шацков В. О. (2010)
Старосила М. І. - Оцінка технічного стану конструкції на основі аналізу вимушених механічних коливань (2010)
Горохов Г. Т. - Біонічний підхід до обробки даних діагностики корозійних уражень силових елементів конструкції літальних апаратів, Хільченко М. Ф. (2010)
Коритько О. І. - До розрахунку польотного аеродинамічного навантаження стабілізатора літака типу МіГ-27 (2010)
Коритько О. І. - Дослідження в напрямку створення технології ремонту осей поворотного стабілізатора літака МіГ-27, Хільченко М. Ф., Сисуєва Л. Г. (2010)
Кузьмін С. М. - Концептуальні принципи організації робіт із забезпечення довговічності авіаційної техніки у світовій практиці, Шумілін Г. О., Карнаушенко В. М. (2010)
Лобунько О. П. - Розробка алгоритму оцінки технічного стану авіаційного двигуна РД-33, Бологін А. С. (2010)
Лобунько О. П. - Організація моніторингу функціональних параметрів авіаційних двигунів, Кузьмін С. М. (2010)
Пащенко С. В. - Методичний підхід до вибору параметрів для оцінки технічного стану авіаційного обладнання, Вознюк М. М., Лещенко Ю. М., Агамов Л. Г. (2010)
Рухлінський В. М. - Розробка нового критерію оцінки рівня безпеки, Алєксєєв О. М., Швець О. В., Задорожня А. О, Ходаківська Н. П. (2010)
Харченко В. О. - Дослідження можливості підвищення ефективності навчання льотного екіпажу при здійсненні учбового польоту у реальному часі (2010)
Чепіженко В. І. - Технологія створення інформаційно-керуючої системи супроводження експлуатації авіаційної техніки, Ясенова І. С. (2010)
Альошина О. А. - Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Андрющенко Е. С. - Релігійний чинник в ідеології та діяльності Всеукраїнської Організації "Тризуб" імені Степана Бандери (2011)
Безпалько У. - Унійний рух в Російській імперії на початку ХХ ст. та вплив на його розвиток польського католицького кліру (2011)
Бистрицька Е. В. - Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. (2011)
Білик В. А. - Греко-уніатське парафіяльне духовенство першої третини ХІХ ст.: соціальне походження, освіта, матеріальне забезпечення (2011)
Василенко М. М. - Філософія освіти в творчості Стефана Яворського (2011)
Веремейчик Л. Ф. - Видавнича діяльність протестантських мас-медіа незалежної України (2011)
Жилюк С. І. - Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу (2011)
Захара І. С. - Проблема розуму і віри в історії філософії (2011)
Кліш А. Б. - Економічні та освітні аспекти діяльності християнсько-консервативного руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Кобетяк А. Р. - Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст. (2011)
Кондратюк Ю. С. - Правовий статус іноземного духовенства в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Краснянська Н. Ю. - Союз євангельських християн-баптистів: радянська уніфікація чи багаторічні прагнення віруючих? (2011)
Кулаковський П. М. - Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590-1654 рр.) (2011)
Павлюк В. В. - Римо-католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Павлюк Г. В. - Особливості внутрішньоцерковного життя баптистських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Сажок О. В. - Бібліотеки Острозького кирило-мефодіївського церковного православного братства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Саламаха М. П. - Освітня діяльність чину св. Василія Великого на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Слубська А. Я. - Роль наукових та громадських інституцій у розвитку державно-церковних відносин у незалежній Україні (2011)
Филипчук С. В. - Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006-2007 рр.) (2011)
Чура В. І. - Ставлення комуністичної влади західних областей УРСР до релігійного відродження у 1988 р. (2011)
Титул, зміст (2014)
Журнал "Цукрові буряки" - джерело знань з питань буряківництва для кожного бурякосіючого господарства (2014)
Дубчак О. В. - Створення однонасінних простих гібридів цукрових буряків на стерильній основі (2014)
Іоніцой Ю. С. - Чутливість гібридів цукрових буряків до використання добрив (2014)
Цвей Я. П. - Формування запасів продуктивної вологи під пшеницею озимою і цукровими буряками в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу (2014)
Ганженко О. М. - Вплив фону мінерального живлення на енергетичну продуктивність цукрового сорго, Герасименко Л. А., Дубовий Ю. П. (2014)
Кузнєцова І. В. - Конвективне сушіння листків стевії (Stevia rebaudiana Berton) у післязбиральній її обробці (2014)
Сипко А. О. - Регулювання продуктивності чорнозему реградованого слабокислого залежно від технології хімічної меліорації, Стрілець О. П., Шапран В. С. (2014)
Henson K. - Uniqueness of Jude: why is this epistle alone in the new testament in its overt reference to pseudepigrapha? (2011)
Туров И. В. - Влияние учения раннего хасидизма на еврейско-славянские отношения (2011)
Альошина О. А. - Процес українізації православ’я на Волині у міжвоєнний період (2011)
Баковецька О. О. - Політика царизму щодо Римо-католицької церкви в середині ХІХ ст. (2011)
Бернадський В. Р. - Місцеві органи влади у реалізації антирелігійної політики більшовицького режиму 1920-1930-х рр. на Волині-Житомирщині: організаційно-функціональний аспект (2011)
Бойко Р. Ю. - Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) (2011)
Бондарчук В. О. - Дослідницькі студії "Апокрисиса" Христофора Філарета (2011)
Буравський О. А. - Політика російського самодержавства щодо землеволодіння Римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Веремейчик Л. Ф. - Шляхи вирішення протестантськими конфесіями проблем соціального сирітства в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Ганзуленко В. П. - Джерела до вивчення історії Римо-католицької церкви на Півдні України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2011)
Квич Л. М. - З історії Марійського духовного центру Зарваниця (2011)
Кулаковський П. М. - Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині ХVІІ ст. (2011)
Олійник А. - Пріоритети проповідництва у діяльності святого Івана Золотоустого (2011)
Охріменко Г. В. - Основні тематичні блоки відображення кризових явищ Київської митрополії Православної церкви в українсько-білоруській полемічній літературі кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2011)
Павлюк В. В. - Уніатська церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Палінчак М. М. - Релігійна освіта в школах: вітчизняна та зарубіжна практика (2011)
Петрович М. - Образ святості Київської церкви в працях перших унійних істориків: на прикладі Specimen Ecclesiae Ruthenicae Ігнатія Кульчинського ЧСВВ (2011)
Підлужна О. - Біблійне вчення про страждання в контексті праці "Теологія страждання Бога" Казо Кітаморі (2011)
Сабат П. - Історія походження молебнів з канонами із рукописного Київського требника ХV – поч. ХVІ ст. Borgiano Illirico 15 з Ватиканської бібліотеки, їх рецепція в Київській та московській церкві (2011)
Савчук П. О. - "Справа" отця Доримедонта (2011)
Филипчук С. В. - Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності (2011)
Шаправський С. А. - Трактування основних елементів православних кладовищ з позиції християнської символіки (2011)
Штука С. В. - Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. (2011)
Якуніна К. І. - Становище православних громад і духовенства Волинсько-Рівненської єпархії у 1944 – 1953 рр. (2011)
Иванова Е. А. - Эколого-флористическая характеристика фито-планктона малых водоемов г. Красноярска (Россия), Кравчук Е. С., Колмакова О. В. (2007)
Масюк Н. П. - Влияние рН среды на параметры фотодвижения Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta), Посудин Ю. И. (2007)
Мензянова Н. Г. - Бактерии, сопутствующие Dunaliella viridis Teod. в лабораторной культуре, Божков А. И., Ванифатова Т. Ю. (2007)
Бондаренко Н. А. - Cyanophyta планктона небольших водоёмов Восточной Сибири (Россия), Щур Л. А. (2007)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли Тилигульского лимана (Черное море, Украина), Ковтун О. А. (2007)
Теренько Л. М. - Видовой состав и распространение динофитовых водорослей (Dinophyta) Черного моря (2007)
Коваленко О. В. - Новые данные о Cyanophyta (Cyanoprocaryota) Национального природного парка "Подольские Товтры" (Украина), Кислова О. А. (2007)
Куликовский М. С. - К изучению морфологии и распространения некоторых видов из родов Mayamaea Lange - Bertalot и Fistulifera Lange - Bertalot ( Bacillariophyta ) в России и Монголии (2007)
Жегалло Е. А. - Cyanophyta в гейзеритовых отложениях Камчатки, Карпов Г. А., Лупикина Е. Г., Герасименко Л. М., Орлеанский В. К. (2007)
Вага Д. Д. О. - Палеоэкология гаптофитовых водорослей (Coccolitophoridae) в палеоцен-эоценовых бассейнах восточной части Донбасса и Предкавказья (2007)
Стенина А. С. - Интересные находки центрических диатомовых водорослей в водоемах Малоземельской тундры (Россия), Генкал С. И. (2007)
Генкал С. И. - Новый для науки вид рода Cyclotella Kutzing (Bacillariophyta), Михеева Т. М. (2007)
Бухтиярова Л. Н. - К ревизии рода Achnanthes Bory s. lato (Bacillariophyta). 1. Роды Achnanthes Bory s. str. и Achnanthidium Kutzing s. str. (2007)
Кондратьева Н. В. - Ученый, учитель, организатор и друг (к 110-летию со дня рождения Александра Викторовича Топачевского), Паламарь-Мордвинцева Г. М., Царенко П. М. (2007)
Фурдуй Ф. - Академику АН Республики Молдова, профессору Валерию Рудику – 60 лет, Тодераш И., Шалару В. В. (2007)
Гольдин Е. Б. - 12-я Международная конференция, посвященная "цветению" воды, вызываемому вредными водорослями, Теренько Г. В. (2007)
Вступне слово редактора (2014)
Спіженко Н. Ю. - Стереотаксична роботизована радіохірургія із застосуванням системи "КіберНіж" у лікуванні кавернозних ангіом головного мозку, Бурик В. М., Чеботарьова Т. І., Мосійчук С. С., Шараєвський О. А., Гончарук О. М. (2014)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения пациентов с сочетанием тенозов церебральных артерий и церебральных аневризм, Мірошниченко А. Ю., Зорін М. О. (2014)
Кондратюк В. А. - Роль емболізації ворітної вени в підготовці пацієнтів до обширної правобічної резекції печінки (2014)
Конотопчик С. В. - Ендоваскулярне лікування мішкоподібних аневризм із застосуванням стент- і балон-асистуючих методів, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А., Найда А. В. (2014)
Щеглов Д. В. - Эндоваскулярное лечение сосудистых новообразований носоглотки, Загородній В. М. (2014)
Нетлюх А. М. - Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу (2014)
Потапов О. І. - Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок), Мартин А. Ю., Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л. (2014)
Щеглов В. И. - Эндоваскулярное лечение блистерной артериальной аневризмы с применением "balloon-in-stent"-техники в острый период убарахноидального кровоизлияния, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А. (2014)
Верещагін С. В. - Первый опыт эндоваскулярного лечения посттравматических ложных аневризм ветвей дуги аорты, Ахмад М. М. Д., Кучер В. М., Чубко В. І., Дзюба Д. О. (2014)
Привітання (2014)
Пасічник І. Д. - Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера (2008)
Большакова А. М. - Неузгодженість когнітивного та емоційного компонентів установки щодо майбутнього та особливості мотиваційної сфери в юнацькому віці (2008)
Вербець В. В. - Проблеми формування морально-етичного потенціалу студентської молоді (2008)
Власюк О. - Структура професійної культури сучасного фахівця (2008)
Гандзілевська Г. Б. - Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва (2008)
Готовкіна Л. Д. - Національний характер: проблема дефініції поняття (2008)
Гуменюк У. - Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) (2008)
Каламаж Р. В. - Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника (2008)
Квашук О. В. - Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі (2008)
Кіржнер С. Е. - Англомовна підготовка майбутніх юристів до професійної міжкультурної комунікації (2008)
Кобера А. В. - Судово-психологічна експертиза як форма використання психологічних знань в юриспруденції (2008)
Костюк О. Ю. - Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі (2008)
Кущик Т. О. - Актуальні питання духовно-морального виховання дівчат у духовній спадщині святого Іоанна Златоуста (2008)
Маркович О. В. - Формування професійної майстерності майбутніх медичних сестер шляхом алгоритмічного вирішення навчальних задач і завдань (2008)
Мартиненко С. М. - Використання діагностичних методик у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2008)
Михайлюк Г. В. - Особливості опрацювання граматичних структур модальності японської мови у процесі читання при роботі зі студентами вищих мовних навчальних закладів України (2008)
Оксентюк Н. В. - Розвиток рефлексії як психологічного механізму формування інтелігенції у студентському середовищі (2008)
Онищук В. І. - Теоретичні засади формування педагогічних умінь і навичок студентів інструментально-виконавського спрямування (2008)
Павелко В. В. - Варіативність розвитку принципу наочності на сучасному етапі та його наслідки (2008)
Паламарчук Л. М. - Психологічний час особистості: спроба теоретичного аналізу (2008)
Пасічник Я. А. - Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми "Поняття" (2008)
Плиска Ю. - Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз) (2008)
Приймак О. П. - Прийоми роботи, що сприяють засвоєнню учнями початкових класів таблиць арифметичних дій на позакласних заняттях з математики (2008)
Проскурняк О. П. - Методичні основи дослідження компонентів психологічної готовності жінки до материнства (2008)
Северіна Т. М. - Самовдосконалення особистості як філософська проблема (2008)
Черниш В. В. - Порушення правильності та типові помилки в англомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів (2008)
Черніговець Т. І. - Формування дозвіллєвої культури сільських молодших школярів засобами дитячого фольклору (за матеріалами експериментального дослідження у Західно-Поліському регіоні України) (2008)
Чубук Р. В. - Критерії, показники та рівні професійної компетентності соціальних педагогів (2008)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні особливості виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою (2008)
Cywinska-Dziekonska M. - "Jak kochac dziecko” Janusza Korczaka – proba reinterpretacji (2008)
Raszkiewicz H. - Doswiadczenie upokorzenia młodziezy z roznych srodowisk rodzinnych i po pierwszym czynie przestępczym (2008)
Jurewicz M. - Nauczyciel komunikacji i dialogu (2008)
Волобуєва І. В. - Особливості навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах (2014)
Голубнича Л. О. - Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці (2014)
Казанцева Л. І. - Розвиток розмовного дискурсу в дошкільників у ситуації білінгвізму (2014)
Тупиця О. В. - Понятійно-термінологічне поле дослідження проблеми організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Без'язичний Б. І. - Суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2014)
Бугаєвська Ю. В. - Мотивацйно-установчий етап технології формування корпоративної культури майбутніх фахівців (2014)
Васильєва С. О. - Передумови формування та розвиток професійного статусу вчителя (2014)
Гриньова В. М. - Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" (2014)
Дубініна О. М. - Вимоги до підготовки викладача вищого начального закладу (2014)
Жерновникова О. А. - Специфіка дидактичної підготовки студентів-математиків педагогічних ВНЗ до роботи у коледжах та професійних ліцеях (2014)
Лебедєва В. В. - Змістовно-процесуальний етап технології формування професійного статусу майбутнього вчителя (2014)
Лученцова І. С. - Педагогічні умови професійної адаптації студентів педагогічного коледжу в процесі педагогічних практик (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Умови формування соціальної позиції студента (2014)
Масич С. Ю. - Система компетенцій викладача вищого навчального закладу (2014)
Матвєєва О. О. - Напрями педагогічної діагностики якості вищої музично-педагогічної освіти (2014)
Пісоцька М. Е. - Теоретичні питання інклюзивної освіти (2014)
Резван О. О. - Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців (2014)
Хатунцева С. М. - Саморозвиток як компонент самовдосконалення вчителя (2014)
Шемигон Н. Ю. - Особливості педагогічного супроводу іноземних студентів (2014)
Алтухова А. В. - Міцність засвоєння знань як психологічна проблема (друга половина ХХ ст.) (2014)
Зеленська Л. Д. - Постать Н. К. Крупської в історико-педагогічному дискурсі (2014)
Золотухіна С. Т. - Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським (2014)
Лупарено С. Є. - Діяльність церковних і громадських організацій із захисту й розвитку дітей на Західноукраїнських землях (1900-1930 рр.) (2014)
Попов В. Д. - Педагогічна технологія формування моральної спрямованості молодших підлітків у позанавчальній діяльності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Васильченко В. М. - Розвиток ядерної енергетики в Україні, Константінов М. І., Литвинський Л. Л., Пуртов О. А. (2013)
Васильченко В. М. - Моніторинг тритію в природних поверхневих водоймах України, Давидов М. М., Масько О. М., Чернов П. А. (2013)
Васильченко В. М. - Продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС. Громадське обговорення, Новосьолов Г. М., Коріков О. М., Авраменко В. А. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: общие вопросы, классификация, Жигалов Я. А., Сандул Г. А., Шевцова О. Н. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: основные причины деградации, Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2013)
Пшеничний В. А. - Особливості вимірювання концентрації природних радіонуклідів в аерозолях приповерхневих шарів атмосфери, Архипов В. М., Горбиць Л. В., Жигалов Я. А., Рундюк С. В., Александрова В. В. (2013)
Королев А. В. - Экспериментальное исследование амплитуды взрывов водорода в малом объеме, Колесник М. В. (2013)
Протасов А. А. - Концепция техно-экосистемы и ее значение для развития экологической политики в атомной энергетике Украины, Немцов А. А., Масько А. Н., Силаева А. А. (2013)
Погосов А. Ю. - Анализ влияния инцидентных факторов на развитие аварийных событий с разрушением активных зон реакторов АЭС в сейсмоопасных регионах, Кравченко В. П. (2013)
Радіоекологічна лабораторія ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування” (інформаційне повідомлення) (2013)
Сытник Ю. М. - Ценное практическое пособие для изучения техно-экосистем энергетических объектов (Рецензия на книгу: Техно-экосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки / Под ред. А. А. Протасова) (2013)
Харченко О. В. - Щодо організації комплексу досліджень з метою визначення граничних термінів експлуатації старіючого парку авіаційної техніки, Пащенко С. В. (2011)
Мавренков О. Є. - До питання оцінювання заданого рівня бойового потенціалу авіації Збройних Сил України, Леженін С. І. (2011)
Мавренков О. Є. - До питання забезпечення заданого рівня бойового потенціалу авіації Збройних Сил України, Улізько В. І. (2011)
Асланян А. Е. - Загальна задача синтезу автоматизованої системи керування технічним станом силових газотурбінних установок, Бєльська О. А. (2011)
Асланян А. Е. - Синтез системи динамічного контролю технічного стану енергетичних об’єктів, Бєльська О. А. (2011)
Башинський В. Г. - Вибір критерію оцінки ефективності дії завад на оптичні головки самонаведення авіаційних керованих ракет, Камак Ю. О. (2011)
Бородін О. Д. - Методика та результати оцінювання бойової ефективності військово-транспортних літаків (2011)
Довжук Д. В. - Застосування двох спектральних діапазонів у тепловізійних приладах, Логвиненко М. М., Вабіщевич О. В. (2011)
Жук Є. В. - Задачі бортового тренажерного комплексу БТК-39 та сучасний стан його розробки (2011)
Захарін Ф. М. - Спосіб комплексної обробки інформації від датчиків курсо-швидкісної навігаційної системи і супутникової навігаційної системи літального апарату, Карнаух Т. І., Пономаренко С. О. (2011)
Коритько О. І. - Методика розрахунку аеродинамічних характеристик літальних апаратів при сталому та несталому їх русі на дозвукових числах М (2011)
Кравчук І. С. - Методика розрахунку дальності дії лазерної системи формування прицільної марки, Тараненко В. В., Хижняк А. С. (2011)
Медведєв Г. А. - Бортові комплекси літальних апаратів п’ятого і шостого поколінь авіаційної техніки: тенденції сьогодення та перспективи майбутнього, САМОЙЛЕНКО О. В. (2011)
Міцітіс А. К. - Оцінка впливу випадкових факторів на точність парашутного десантування, Хатунцева З.В. (2011)
Наумов О. В. - Вимоги до бортового обладнання при польотах у навігаційній системі PBN (2011)
Наумов О. В. - Перспективи розвитку навігаційних засобів (2011)
Попович Т. Д. - Визначення шляхів підвищення якості ракетного озброєння ранжируванням існуючих комплексів по сукупності характеристик, Бурдейний М. В., Тимофтика Г. Ф., Недашківська Л.П. (2011)
Ратніков І. М. - Методика корекції математичної моделі динаміки руху вертольота типу Мі-8, Моцар П. І., Петров Р. М. (2011)
Самков О. В. - Методичний підхід з відбору фахівців льотного складу та формування екіпажів повітряних суден, Делас М. І., Захарченко Ю. А., Крамаренко Т. І. (2011)
Станкевич С. А. - Напрямки модернізації бортового розвідувального обладнання високошвидкісних безплотних літаків-розвідників, Федотов Б. М., Целіщев І. Ю., Пономаренко С. О. (2011)
Тараненко В. В. - Аналіз стану та перспективи розвитку керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Назаренко І.М. (2011)
Федотов Б. М. - Цифрова система обробки сигналів радіолокатора з покадровим синтезуванням апертури та вирівнюванням фронту хвилі зондувального сигналу, Слюсарчук О. О. (2011)
Харитонов М. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку комплексів бортового обладнання бойових вертольотів, Сорокін Д. М. (2011)
Бойко А. П. - Проблемні місця на елементах планера літаків типу Су-25, які визначають можливість подальшої експлуатації за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В. (2011)
Добриденко О. М. - Сучасні методи прогнозування технічного стану авіаційної техніки, Бологін А. С., Хільченко М. Ф., Бєлінська Р.Б. (2011)
Жикол П. О. - Обґрунтування вимог до засобів неруйнівного контролю елементів конструкції літальних апаратів при їх експлуатації за технічним станом, Турчин В. М., Чусь Д. І. (2011)
Лобунько О. П. - Шляхи збільшення встановленого ресурсу коробкам літакових агрегатів КСА-2(3) літака МіГ-29, Кузьмін С. М., Шумілін Г. О., Гончаренко М.Ф. (2011)
Скляр О. І. - Формування оптимальних режимів технічного обслуговування літальних апаратів військового призначення, які експлуатують за технічним станом (2011)
Шатров А. М. - Можливі шляхи удосконалення системи організації робіт з продовження призначених строків служби керованим авіаційним засобам ураження, Печура Д. С. (2011)
Агамов Л. Г. - Методичний підхід до використання параметричного контролю авіаційного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за технічним станом, Федотов І. Н., Зварич В. І. (2011)
Горохов Г. Т. - Біонічна модель нечіткого логічного аналізу параметрів контрольно-технічних оглядів авіаційних систем (2011)
Гришин В. М. - Розрахунок нормованої кількості відмов ресурсних агрегатів легкого маневреного літака в експлуатації, Хільченко М. Ф., Вабіщевич О. В. (2011)
Карнаушенко В. М. - Аналіз можливих причин незапуску двигунів АЛ-31Ф в експлуатації, Ляшенко В. О., Грень В. М. (2011)
Колачов С. П. - Спеціалізована технологія передачі пакетів з віртуальними каналами, Мусієнко В. А., СТАХ М. Я. (2011)
Кононов О. А. - Методичний підхід щодо оцінки вартості експлуатації авіаційної техніки авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Кубарь С. В. (2011)
Конотопец М. М. - Методика визначення кількісних показників оновлення техніки радіоелектронної боротьби в планах та програмах на основі воєнно-економічного обґрунтування доцільності цього оновлення, Семененко О. М., Клименко В. В., Манішин О. В. (2011)
Пучков О. О. - Методика пакетування декількох зовнішніх повідомлень з єдиною мережною кінцевою адресою, Колачов С. П., Ромащенко Р. А., Паутинка В. М. (2011)
Ратніков І. М. - Щодо побудови бортових вимірювальних систем військових літальних апаратів, Вознюк М. М., Єрко В. Б. (2011)
Соха А. О. - Математична модель процесу відновлення технічного стану об’єкта ремонту з урахуванням витрат, Мірза В. В. (2011)
Сукач О. М. - Оцінка якості функціонування технологічного комплексу "Повітряне судно-екіпаж-середовище” (2011)
Черенков А. В. - Продуктивність пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України, Козечко В. І., Козельський О. М. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Створення середньопізніх гібридів кукурудзи на базі плазми Ланкастер (С103), Боденко Н. А., Федько М. М., Гусак Ю. В. (2012)
Черчель В. Ю. - Оцінка морфобіологічних ознак і врожайності зерна подвоєних гаплоїдів кукурудзи плазми Ланкастер, Рябченко Е. М., Рябченко О. П. (2012)
Сатарова Т. М. - Використання калусних тканин кукурудзи у селекції in vitro на стійкість до абіотичних факторів, Абраімова О. Є., Деркач К. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Удосконалення елементів технології вирощування насіння кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Лавриненко Ю. О., Писаренко П. В., Пілярська О. О. (2012)
Цилюрик О. І. - Ефективність системи мілкого обробітку ґрунту на фоні післяжнивних решток і мінерального удобрення в сівозміні, Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Чабан В. І., Гасанова І. І., Судак В. М. (2012)
Гирка А. Д. - Вплив системи мінерального живлення на врожайність вівса і ячменю ярого в північному Степу України, Гирка Т. В., Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2012)
Сидорка В. О. - Економічна та біоенергетична ефективність різних технологій вирощування овочевих культур в сівозміні, Сидорка І. В. (2012)
Чайка В. М. - Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільського регіону, Черлінка Т. П. (2012)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне та механічне контролювання бур’янів в агрофітоценозах кукурудзи, Бокун О. І. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на фор-мування фотосинтетичного апарату рослин люпину жовтого при дії вірусної інфекції, Коломієць Л. П., Пиріг О. В. (2012)
Чинчик О. С. - Основні показники якості насіння сортів сої залежно від агротех-нічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу (2012)
Бордюжа Н. П. - Динаміка мінерального азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті залежно від удобрення пшениці озимої (2012)
Кириленко В. В. - Характер прояву адаптивних властивостей у генотипів пшениці озимої миронівської селекції, Шутенко А. В. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України, Попов С. І. (2012)
Губар О. В. - Врожайність та якість зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку грунту і мінерального живлення (2012)
Гирка А. Д. - Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчастого в умовах північного Степу, Андрейченко О. Г., Кулик І. О. (2012)
Кормош С. М. - Селекція васильків справжніх в умовах низинної зони Закарпаття, Базелюк М. В. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив біоорганічного добрива фосфогумін на фосфорне живлення рослин, урожайність огірків та якість продукції, Гаценко М. В., Луценко Н. В. (2012)
Марченко Т. Ю. - Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення півдня України (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив доз і способів внесення мінеральних добрив на врожайність картоплі ранньої, Даніліна А. С. (2012)
Заверталюк О. В. - Вологозабезпеченість посівів і врожайність качанів кукурудзи цукрової залежно від строків сівби та заходів контролювання забур'яненості (2012)
Конопля К. В. - Поліпшення чоловічостерильної лінії конопель Однодомні 9ЧС (2012)
Манько К. М. - Урожайність сучасних сортів пшениці ярої м’якої та твердої залежно від основ-них елементів технології вирощування, Цехмейструк М. Г., Музафаров Н. М., Голік О. В., Музафаров І. М. (2012)
Ліб І. М. - Водоспоживання рослин ячменю ярого в ланках сівозмін залежно від систем обробітку грунту та удобрення (2012)
Желязков О. І. - Особливості росту та розвитку різних сортів пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників, Педаш О. О., Пальчук Н. С., Безсусідня Ю. В., Кирсанова Г. В. (2012)
Конопльова Є. Л. - Ефективність заходів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої по попереднику чорний пар в північному Степу України (2012)
Середа І. І. - Урожайність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої по непарових попередниках (2012)
Ткаліч Ю. І. - Підвищення конкурентоспроможності кукурудзи по відношенню до бур'янів у північній частині Степу, Кравець С. С. (2012)
Холод С. М. - Небезпечні хвороби конюшини лучної та їх шкодочин-ність в умовах південного Лісостепу України, Кочерга В. Я. (2012)
Трубілов О. В. - Зернова продуктивність гібридів кукурудзи залежно від способів обробітку ґрунту і мінерального живлення (2012)
Стюрко М. О. - Особливості формування схожості насіння кукурудзи (2012)
Бєлєніхіна А. В. - Врожайність сучасних сортів проса при взаємодії адаптивних факторів (2012)
Горщар В. І. - Енергетична та економічна оцінка ефективності вирощування ячменю ярого при використанні стимуляторів росту і гербіциду (2012)
Педаш О. О. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику (2012)
Чумак В. С. - Поживний режим зернових і олійних культур на чорноземах України, Десятник Л. М., Кохан А. В. (2012)
Гирка Т. В. - Ураженість пшениці озимої кореневою гниллю залежно від агротехнічних заходів вирощування, Педаш Т. М. (2012)
Середа В. І. - Використання гетерозису в селекції цукрового сорго (2012)
Божко В. Ю. - Можливості підвищення виживаності рослин ячменю озимого в зимово-весняний період (2012)
Лашина М. В. - Встановлення кореляційних залежностей між адаптивними і морфометричними ознаками та їх значення при розробці моделей гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення південного Степу, Туровець В. М., Глушко Т. В. (2012)
Стежко О. В. - Екологічна оцінка впливу технології вирощування томата на вміст нітратів в отриманій продукції (2012)
Козир В. С. - Характеристика основних продуктів забою у різному віці бугайців української м’ясної породи в умовах Степу України, Геккієв А. Д., Калініченко О. А. (2012)
Денисюк О. В. - Морфологічні та функціональні ознаки вимені корів, отриманих від бугаїв-плідників різного екогенезу (2012)
Аннотации (2012)
Харченко О. В. - Методика порівняльної оцінки аеродинамічної досконалості літальних апаратів в умовах обмеженого об’єму вихідної інформації, Коритько О. І., Коцуренко Ю. В. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання визначення раціональних варіантів програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил, Леженін С. І. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання оцінювання реалізованості програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил України, Улізько В. І. (2012)
Огороднійчук М. Д. - До 65 – річчя створення 71 випробувального полігону ВПС (2012)
Семененко О. М. - Підхід до вибору нового авіаційного озброєння із однотипних зразків на основі їх порівняльної воєнно-економічної оцінки, Добровольський Ю. Б., Манішин О. В. (2012)
Храмченко В. А. - Термінологічні питання інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, Волченков О. В. (2012)
Башинський В. Г. - Методика розрахунку узагальненого показника захищеності, який характеризує літальний апарат як складну технічну систему (2012)
Бородін О. Д. - Методика розрахунку продуктивності, потужності та транспортного потенціалу військово-транспортних літаків для їх порівняльної оцінки, Лагутін С. О. (2012)
Захарін Ф. М. - Методичні аспекти уніфікації інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем для авіаційних об’єктів, Самойленко О. В., Карнаух Т. І. (2012)
Коритько О. І. - Вивчення аеродинамічних особливостей літального апарату за допомогою лінійних розрахункових методів аеродинаміки, Єрмолаєв І. Р. (2012)
Кравчук І. С. - Методика вимірювання сили випромінювання тепловипромінюючих об’єктів, Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф. (2012)
Медведєв Г. А. - До питання модернізації бортового обладнання літаків-бомбардувальників тактичної авіації, Харитонов М. О., Сорокін Д. М., Гордієнко О. А. (2012)
Міцітіс А. К. - Методика розрахунку імовірності десантування об’єктів на площадку заданих розмірів, Хатунцева З. В. (2012)
Нагорний Л. В. - Щодо питання підвищення висотності вертольота Ми-8МТВ під час його модернізації, Печура Д. С. (2012)
Оксіюк О. Г. - Методика імітаційного моделювання персоналу комплексу авіації, Нікітченко В. І., Вялкова В. І. (2012)
Самков О. В. - Підтримка прийняття рішень в системі управління безпілотного літального апарата, Сілков В. І., Гожий О. П., Мавренков О. Є. (2012)
Станкевич С. А. - Оцінювання інтерпретаційних властивостей багатоспектральних зображень при плануванні аерокосмічного знімання, Герда М. І., Білецький І. Г., Пономаренко С. О., Целіщев І. Ю. (2012)
Тараненко В. В. - Обґрунтування можливості застосування авіаційних засобів ураження з термобаричними компонентами для ураження укріплених наземних об’єктів, Водчиць О. Г., Єгоров С. Н., Павільч В. М. (2012)
Тараненко В. В. - Методика оцінки технічного рівня нових розробок керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Злобін Е. В. (2012)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Су-24 за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б., Ряшин В. В. (2012)
Бологін А. С. - Математична модель прийняття рішення щодо продовження строків служби елементів конструкцій планерів літальних апаратів, Горохов Г. Т., Карускевич М. В. (2012)
Добриденко О. М. - Аналіз існуючих композитних матеріалів та оцінка їх застосування у конструкціях планерів літальних апаратів військової авіації України, Скляр О. І., Турчин В. М., Бєлінська Р. Б. (2012)
Довжук Д. В. - Методика дослідження технічного стану піротехнічних засобів, Шатров А. М., Ільїна О. В. (2012)
Ляшенко В. О. - Особливості продовження установлених строків служби агрегатам авіаційних двигунів під час виконання капітального ремонту, Назаренко В. І., Агамова Р. Г. (2012)
Пащенко С. В. - Методологія збільшення ресурсів військової авіаційної техніки, Хільченко М. Ф., Юхачов В. В. (2012)
Ратніков І. М. - Щодо шляхів підтримання бойового потенціалу старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Стах М. Я., Недашківська Л. П. (2012)
Агамов Л. Г. - Аналіз шляхів побудови перспективних систем передачі даних об'єктивного контролю військової авіаційної техніки, Дудкін І. П., Вабіщевич О. В. (2012)
Водчиць О. Г. - Підходи, критерії та порядок оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї, Семененко О. М., Манішин О. В. (2012)
Вознюк М. М. - Застосування апарату векторної оптимізації при побудові інформаційно-вимірювальних систем для експлуатації військової авіаційної техніки за технічним станом, Єрко В. Б., Бабкіна Т. В. (2012)
Карпінос Б. С. - Залишковий ресурс пошкоджених лопаток компресорів авіаційних двигунів, Лобунько О. П., Коровін О. В. (2012)
Кравченко І. Ф. - Оптимізація параметрів і конструктивної схеми ТРДД для транспортного літака, Попуга А. І., Улітенко Ю. О., Єланський О. В. (2012)
Кубарь С. В. - Методичний підхід до вибору засобів неруйнівного контролю технічного стану військової авіаційної техніки (2012)
Ткаченко В. А. - Теоретичне обґрунтування раціональної періодичності технічного обслуговування спеціальних машин підготовки літальних апаратів (2012)
Федотов І. Н. - Методика застосування збудника коливань елементів конструкції планера літака, Зварич В. І., Хільченко Н. Ф. (2012)
Шумілін Г. О. - Особливості науково-методичного супроводження експлуатації старіючого парку авіадвигунів, Карнаушенко В. М. (2012)
Васильченко В. М. - Перспективи поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів ВВЕР-1000 України та продуктами його переробки, Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2013)
Масько А. Н. - Обоснование критерия эквивалентности высокоактивных отходов переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440, Кузнецов С. А., Русинко П. М. (2013)
Васильченко В. Н. - Некоторые сценарии деградации бетонных конструкций, используемых в качестве защитных барьеров в ядерной энергетике, Жигалов Я. А., Носовский А. В., Сандул Г. А. (2013)
Куц В. М. - Актуальні питання систематизації ядерного законодавства України (2013)
Пшинко Г. Н. - Эффективные сорбенты для очистки урансодержащих вод, Пузырная Л. Н., Косоруков А. А. (2013)
Протасов А. А. - Техно-экосистема АЭС и её биотические элементы, Силаева А. А. (2013)
Новоселова Т. Н. - Особенности группировок фитопланктона в техно-экосистемах атомных и тепловых электростанций (2013)
Дьяченко Т. Н. - Макрофиты в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Морозовская И. А. - Зооперифитон и обрастание в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций, Протасов А. А. (2013)
Силаева А. А. - Зообентос водных объектов, подверженных влиянию атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Харабет А. Н. - Применение теории возможностей для определения надежности энергетического оборудования АЭС, Зотеев О. Е., Чулкин О. А. (2013)
Васильченко В. М. - Оновлення концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, Масько О. М., Пуртов О. А. (2014)
Васильченко В. М. - Основні положення "Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВВЕР-1000 та продуктами його переробки, що повертаються в Україну", Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2014)
Ольховик Ю. О. - Щодо вибору в’яжучих матеріалів для цементування кубового залишку АЕС з реакторами ВВЕР, Корчагін П. О. (2014)
Ольховик Ю. А. - Балансовая оценка формирования остеклованных высокоактивных отходов при переработке отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 Ровенской АЭС (2014)
Андриевский В. З. - Некоторые особенности эксплуатации системы "контейнер+радиоактивные отходы” для хранения и захоронения долгосуществующих радиоактивных отходов, Васильченко В. Н., Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2014)
Беляев В. В. - Моделирование процессов самоочищения водных масс от радиоактивных веществ, Волкова Е. Н. (2014)
Тимченко В. М. - Эколого-гидродинамическая характеристика водоёма-охладителя Хмельницкой АЭС, Тимченко О. В., Гуляева О. А. (2014)
Рязанов В. В. - Применение метода производящего функционала к задачам распространения радионуклидов (2014)
Деревянко О. В. - О выявлении скрытых факторов, требующих превентивного срабатывания специализи-рованной системы подпитки водных сред оборудования ядерных энергетических установок (2014)
Azarov S. I. - Modeling of physical-chemical processes inside the Sarcophagus, Taranovski O. V., Sydorenko V. L. (2014)
Гончарук В. В. - Матрицы для иммобилизации солей радиоактивных кубовых остатков, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Масько А. Н. (2014)
Афанасьев С. А. - Важный биотический компонент техно-экосистем АЭС и ТЭС (Рецензия на книгу: Контурные группировки гидробионтов в техно-экосистемах ТЭС и АЭС / А. А. Протасов, А. А. Силаева) (2014)
Горохов Е. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование конструктивных форм большепролётных покрытий над трибунами стадионов, Мущанов В. Ф., Касимов В. Р., Сивоконь Ю. В., Прядко И. Н. (2010)
Кириленко В. Ф. - Клееные деревянные и деревофанерные конструкции для покрытий спортивных сооружений, Пинчук Е. А. (2010)
Кліменко В. З. - Нова концепція проектування великопрогонових конструкцій з клеєної деревини (2010)
Кінаш Р. І. - Районування території Закарпатської області за максимальним сніговим навантаженням, Гук Я. С. (2010)
Пічугін С. Ф. - Імовірнісна модель накопичення снігу в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2010)
Пічугін С. Ф. - Дослідження елементів балок із профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2010)
Семко О. В. - Експериментально-теоретичне дослідження роботи коротких стійок із холоднокатаних сталевих профілів, Семко В. О., Авраменко Ю. О., Прохоренко Д. А. (2010)
Першаков В. М. - Проектування рамних каркасів загальних приміщень сільських громадських будинків (2010)
Колесниченко С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния и концентрации напряжений в узлах плоских решетчатых конструкций с учетом упругопластической работы материала, Миронов А. Н. (2010)
Колесниченко С. В. - Категории дефектов и повреждений стальных конструкций для формирования регистрационных систем при обследовании зданий и сооружений, Головченко В. А. (2010)
Лысов В. Б. - Ликвидация аварийного состояния автодорожного перехода по сооружениям плотины ДнепроГЭС, Шалинский В. В., Цимбалистый И. С. (2010)
Москаленко И. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния уторного узла вертикального цилиндрического резервуара, Роменский Д. И., Мущанов В. Ф. (2010)
Фурсов В. В. - Экспериментальное исследование металлодеревянной фермы культового здания в г. Харькове, Кошмай Н. Д., Васильев А. Ю. (2010)
Кагановский Л. О. - Структурные башенные конструкции (2010)
Киричук О. А. - Стійкість захисної оболонки паливного резервуара при періодичних кінетичних збуреннях, Кузько О. В., Палій О. М. (2010)
Vigh L. G. - Buckling Restrained Braced Frame (BRBF) structures: analysis, design and provisions, Zsarnóczay A., Bagó Z. (2010)
Пелешко І. Д. - Удосконалення та використання мови для запису задач оптимізації стрижневих металевих конструкцій, Балук І. М. (2010)
Уласевич В. П. - Деформационный метод расчета стержневых систем произвольной геометрической структуры с учетом влияния нелинейных деформаций гибких стержней в их пролете, Костюк О. В. (2010)
Ленда А. В. - Определение рациональной начальной формы гибких пологих нитей, Цыхановский В. К. (2010)
Семенюк С. Д. - Пространственные системы фундаментов жилых и гражданских зданий на неравномерно деформируемом основании (2010)
Фурсов В. В. - Особенности реконструкции крытых плавательных бассейнов в условиях различных агрессивных сред, Прыгунков А. В., Ковлев Н. Н. (2010)
Голоднов О. І. - Визначення надійності системи "стовбур-відтяжка-фундамент" в антенно-щоглових спорудах графо-імовірнісним методом, Доан Н. Т. (2010)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку ресурсу трубопроводів АЕС, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2010)
Сіянов О. І. - Про доцільність використання нового положення структурного модуля в металевому просторовому стрижневому покритті (2010)
Вимоги до оформлення статей (2010)
Пічугін С. Ф. - Аналіз розвитку норм проектування по сніговому навантаженню, Дрижирук Ю. В. (2008)
Горохов Е. В. - Васылев В. Н. Расчет ветровых нагрузок на конструкции в условиях городской застройки, Кузнецов С. Г. (2008)
Семко О. В. - Порівняльний аналіз вітрового навантаження на металеві башти за СНиП 2. 01. 07-85 "Нагрузки и воздействия" та ДБН В. 1. 2-2:2006 "Навантаження і впливи", Махінько Н. О. (2008)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз горизонтальних кранових навантажень, визначених за різними нормами проектування, Бражник О. О., Маслова Ю. Е. (2008)
Нилов А. А. - К вопросу о нормативном обеспечении проектирования стальных двутавров с гофрированными стенками, Лазнюк М. В., Мартынюк А. Я. (2008)
Пичугин С. Ф. - Предложения по нормированию коэффициента высоты сооружения в ДБН В. 1. 2-2:2006 "Навантаження і впливи", Махинько А. В. (2008)
Шимановский А. В. - Методологические основы создания информационных систем учета действительного состояния эксплуатирующихся строительных конструкций, Колесниченко С. В. (2008)
Голоднов А. И. - Исследование остаточных напряжений в элементах трубчатого сечения после наплавки сварных швов, Козлова О. Н., Иванов А. П. (2008)
Шимановський О. В. - Нове конструктивне рішення симетричних ферм із одиночних кутиків, Божко В. А., Перельмутер А. В. (2008)
Cywiński Z. - 150 years of an ironwork masterpiece (2008)
Тамразян А. Г. - Количественная оценка риска прогрессирующего обрушения конструкций большепролетных сооружений, Степанов А. Ю. (2008)
Rzadkowski J. - Dynamic and fatigue analysis of steel space supporing frame structure for turbogenerator, Kraszewski K. (2008)
Ажермачев Г. А. - О распределении усилий в элементах рамного узла сейсмостойкого стального каркаса с колоннами коробчатого сечения, Перминов Д. А. (2008)
Білик С. І. - Просторова стійкість сталевих колон зі змінною висотою перерізу (2008)
Гоголь М. В. - Ефективність регулювання зусиль у металевих конструкціях, Пелешко І. Д., Більський М. Р. (2008)
Губанов В. В. - Исследование характеристик сечений и оттяжек мачт сотовой связи, Межинская И. В. (2008)
Пічугін С. Ф. - Врахування пластичних деформацій для вант із прокатних профілів, Бібік М. В. (2008)
Шалинский В. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния нитей конечной жесткости за пределом упругости (2008)
Пічугін С. Ф. - Дослідження навантажень на металеві конструкції буксирувальних канатних доріг, Скляренко С. О. (2008)
Вимоги до оформлення статей (2008)
Title (2012)
Contents (2012)
Anpilohova J. - Challenges of State Regulation of Innovative Modernization of Ukrainian Industry (2012)
Zamykula I. - Creating Conditions for Eff cient Production and Consumption of Food in theState (2012)
Dvygun S. - Functioning of State Authorities of Control in the Management System of External Economic Processes (2012)
Orlenko Y. - Priority Areas of Improving the System of State Regulation of Business in the Markets of Food Products (2012)
Zubrytska N. - Concepts and Characteristics of Bank as a Main Element of the Banking System (2012)
Onyschenko O. - Tools of Activation of Resource & Innovation Activity of the State (2012)
Mishchenko D. - The Formation of Effective Resource Support of Agricultural Producers through the Development of Financial and Credit Relations in Ukraine (2012)
Marynov M. - State Support of the Development of the Tourist-Recreational Complex of the Region (2012)
Vyshyvanyuk M. - Regional Policy as a Component of Respective State Policy (2012)
Povoroznyk R. - The Environmental Factor in the System of Priorities of the Economical State Policy (2012)
Hindes O. - Essence and Results of Interaction between Market and State Regulation under Conditions of Growing Shortage of Resources and Environmental Degradation (2012)
Velychko L. - Formation of Social Structure of Society in the Countries with Developed Market Economy and in Ukraine (2012)
Stsiban O. - The Role of the Informational and Intellectual Resources in the Production Process of Goods and Services in the Knowledge Society (2012)
Siryj Y. - Satisfying the Needs of Enterprises and Organizations of Different Ownership Types in the Providement of Qualitative Education Services (2012)
Kovalevs’ka O. - The Development of the Model of the Market of Affordable Housing (2012)
Klymenko A. - The Processes of Integration of Economic and Social Interests in the Housing Policy of the State (2012)
Boretska N. - Forms and Methods of State Regulation of the Sphere of Higher Education (2012)
Павлюк І. - Концепція моралі П. Юркевича в контексті сучасного філософсько-етичного дискурсу (2010)
Коханенко О. - Логічний аналіз класичних аргументів божественного існування (раціональна теологія І. Канта) (2010)
Шумка М. - Екзистенційна діалектика Сьорена К’єркегора, Гурик М. (2010)
Рабаданова Л. - Історико-релігієзнавча проблематика у філософії О. М. Новицького: діалектичний погляд на розвиток духовних процесів (2010)
Квасюк Л. - Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах Петра Могили (2010)
Шевчук Д. - Біополітика як парадигма розуміння феномену політичного у сучасній філософії (2010)
Самчук Р. - Роль принципу креативності у гармонізації буття людини (К. Роджерс) (2010)
Макарова А. - Історико-філософське дослідження ідеї соціальної справедливості в контексті національного самовизначення українства (2010)
Шевчук К. - Естетичне як політичне: аналіз основних ідей концепції Жака Рансьєра (2010)
Оніпко Ю. - Новочасний об’єктивізм як філософський феномен західноєвропейської науки ХVІІ століття (2010)
Герасимович Г. - Особливості циклічної моделі соціокультурної динаміки (2010)
Вишинський С. - Темпоральні виміри інтегрального традиціоналізму (2010)
Шаровська Н. - Становлення естетизму як типу духовності в контексті романтичної культури (2010)
Чернієнко В. - Маргінальний чинник методологічного нігілізму, Маляр Р. (2010)
Соболівська Л. - Вербальне й візуальне як єдиний текст (2010)
Лавлінський Р. - Механізми формування соціальних стереотипів у суспільстві засобами мас-медіа (2010)
Марійко С. - Інтернет-співтовариства у інфопросторі сучасності (2010)
Печко Н. - Фактори, що впливають на формування моральнісної культури поведінки молоді (2010)
Турович С. - Філософія господарства С. Булгакова та світогляд споживацького суспільства (2010)
Кірюхін Д. - Концепт справедливості в православ’ї та ісламі (2010)
Киричок О. - Взаємозв’язок етики та політики в сакральній географії стародавнього Києва (2010)
Печеранський І. - Етичне обґрунтування "Віри в Христа" в богословсько-філософській концепції В. І. Екземплярського (2010)
Шевченко А. - Релігійні фактори у житті японських самураїв та запорозьких козаків: компаративний аналіз, Гераськов С. (2010)
Артеменко А. - Цінність "зрізаного якоря" та технологізація культури (2010)
Зайцев М. - Античність як форма розгортання регулятивних принципів європейської парадигми культури (2010)
Карповець М. - Людське буття в культурно-історичному просторі міста (2010)
Артеменко Я. - Трансвербальні аспекти перекладу (2010)
Петрушкевич М. - Гендерна тематика: особливості висвітлення у дисертаційних дослідженнях (2010)
Кайдан Х. - Знання та влада в організації (2010)
Погоріла Л. - Проблема походження жінки в контексті християнської антропології (2010)
Скрипнікова С. - Католицька релігія у школі: теоретичне обґрунтування у соціальній доктрині та практика реалізації (2010)
Надтока Г. - Філософсько-релігієзнавча проблематика в творах мусульманського вченого Абу Хаміда аль-Газзалі (1058-1111 р.) (2010)
Иванов А. П. - Распределение остаточных напряжений в горячекатаных прокатных профилях, Иванова И. А. (2008)
Козлов С. В. - Управление остаточными напряжениями в стальных конструкциях с использованием плазменной сварки (2008)
Голоднов А. И. - Расчет конструкций с резко изменяющимися жесткостными характеристиками, Балашова О. С. (2008)
Москаленко В. И. - Технологическое обеспечение строительно-монтажных работ при возведении дымовой трубы высотой 75 м, Губанов В. В., Гибаленко А. Н. (2008)
Ciurej H. - Application of dampers to tower-type structures vibratin reduction. Hitherto experiences and new proposals, Kawecki J., Masłowski R. (2008)
Голоднов А. И. - Расчет железобетонных плит, опирающихся на деформируемый контур, Риблов В. В. (2008)
Маркосян С. Р. - Сравнение результатов численного моделирования на ЭВМ работы диска из панельных конструкций с экспериментальными данными (2008)
Сиянов А. И. - Численные исследования металлических ребристо-кольцевых куполов (2008)
Губанов В. В. - Методика определения краевых напряжений в оболочках дымовых труб, Голиков А. В. (2008)
Зюлко Е. - Напряжения в зоне придонного очистного люка в стальном цилиндрическом резервуаре, Микульски Т., Супэрнак Е. (2008)
Pisarek Z. - Effective length of end plate in moment connections with four bolts in the row, Kozłowski A. (2008)
Голоднов А. И. - О совместном деформировании стальных балок и железобетонной плиты перекрытия, Червинский А. Я., Лебедич И. Н. (2008)
Москаленко В. И. - Продление ресурса решетчатых металлоконструкций рудного перегружателя, Гибаленко А. Н., Губанов В. В. (2008)
Колесниченко С. В. - Методика определения технологической безопасности пролетных строений транспортерных галерей, Сулима Ю. Г. (2008)
Матченко Т. І. - Визначення і вдосконалення правил та норм в атомній енергетиці з продовження залишкового ресурсу будівельних металевих конструкцій (2008)
Губанов В. В. - Принципы оценки технического состояния стальных высотных сооружений (2008)
Пічугін С. Ф. - Оцінка технічного стану сталевих балок із дефектами на основі теорії ризиків, Семко О. В., Семко В. О. (2008)
Голоднов А. И. - Результаты обследования конструкций перекрытия корпуса 3-4 стадии дробления ДФ-1 ОАО "СевГОК", Полишко С. Н., Иванов А. П. (2008)
Губанов В. В. - Планирование мероприятий по обслуживанию несущих конструкций одноэтажных промышленных зданий, Пчельников С. Б. (2008)
Тулебаев К. Р. - Исследование модели сборного арочного селезащитного сооружения со сквозными отверстиями, Байнатов Ж. Б., Тулебаев Г. К. (2008)
Вимоги до оформлення статей (2008)
Фурсов В. В. - К вопросу о национальных нормативных документах Украины в деревянном строительстве, Ковлев Н.Н. (2009)
Шимановский А. В. - Назначение срока проведения первого обследования для определения остаточного ресурса стальных конструкций, Колесниченко С.В. (2009)
Королёв В. П. - Организационные и нормативно-правовые вопросы обеспечения технологической безопасности на региональном и объектном уровнях, Филатов Ю.В. (2009)
Гордеев В. Н. - Элементарные задачи оптимизации двутавра (2009)
Харченко Р. Б. - Оптимальное проектирование металлоконструкций зданий с вантовым покрытием, Царик А.В. (2009)
Пелешко І. Д. - Оптимальне проектування двошарових поперечних рам з елементами наскрізного перерізу для критого складу зі збереженням технічної сірки, Пальчик М. М., Юрченко В. В., Біляєв М. А. (2009)
Шалінський В. В. - Особливості стійкості ниток скінченної жорсткості при спеціальних завантаженнях (2009)
Ленда А. В. - Прочностной расчет большепролетного комбинированного вантового покрытия на упругоподатливом контуре, Лисицын Б.М., Цыхановский В.К. (2009)
Железняк Г. С. - К вопросу о жесткости упругих опор (подвесок) висячего моста при расчете по схеме гибкой и жесткой нитей, Солдатов К.И. (2009)
Козлов С. В. - Применение плазменной сварки как способа снижения остаточных деформаций и напряжений в сварных стальных конструкциях, Кириллов Ю. В. (2009)
Полишко С. Н. - Влияние остаточных напряжений в сварных двутавровых колоннах на их устойчивость при действии момента в плоскости большей жесткости (2009)
Магунова Н. Г. - Экспертная оценка уровня коррозионной опасности технических решений по защите от коррозии стальных конструкций (2009)
Козлова О. Н. - Методика экспериментальных исследований сжатых элементов из труб (2009)
Скребцов С. И. - Экспериментальные исследования сжатых стальных элементов после регулирования остаточного напряженного состояния на части длины (2009)
Бєлов І. Д. - Випробування конструкції ферми із гнутих тонкостінних елементів відкритого профілю, Глітін О.Б., Юрченко В.В., Дєдов О.П., Джаубаєв М.М. (2009)
Иванов А. П. - Определение прочности стали в эксплуатируемых конструкциях путем локального разрушения, Голоднов А.И. (2009)
Антошина Т. В. - Экспериментальное определение напряженно-деформированного состояния стальных пластин, предварительно напряженных локальным термическим воздействием (2009)
Редченко В. П. - Визначення розподілу зусиль між балками прогонової будови за результатами її випробування імпульсним навантаженням (2009)
Pichugin S. - Features of probabilistic design of steel communication structures, Makhinko A. (2009)
Евзеров И. Д. - Применение ПК ЛИРА для решения сложных геометрически нелинейных динамических задач, Лазнюк М.В. (2009)
Морозова Е. В. - Исследование работы системы "здание-надстройка" при сейсмических воздействиях расчетной интенсивности (2009)
Кириленко В. Ф. - Применение видоизмененного решения Файлона в пространственных расчетах коробчатых балок (2009)
Соболевская М. Б. - Нелинейный динамический анализ деформирования металлических конструкций защиты железнодорожных экипажей при аварийных столкновениях, Сирота С.А., Клык Ю.А. (2009)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов при сжатии с эксцентриситетом в двух плоскостях, Балашова О.С. (2009)
Колчунов В. И. - Разработка методики расчета ширины раскрытия трещин составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Яковенко И.А. (2009)
Риблов В. В. - Моделирование шатровых плит перекрытий жилых зданий с применением МКЭ (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Шимановский А. В. - Научно-методическое обеспечение единой системы подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров в области обеспече¬ния надежности и технологической безопасности строительных объектов, Королёв В.П. (2009)
Колесниченко С. В. - Формирование принципов обеспечения технологической безопасности для предприятия с разветвленной территориальной структурой, Гибаленко А.Н., Селютин Ю.В. (2009)
Банников Д. О. - Современные подходы к проектированию стальных емкостных конструкций (2009)
Першаков В. Н. - Анализ металлических конструкций рамных каркасов и направления их развития, Коцюбинская Л.М., Лоза И.П., Мисирук Т.А. (2009)
Фурсов В. В. - Реконструкция Западной трибуны стадиона "Металлист" в г. Харькове, Кошмай Н.Д., Васильев А.Ю., Ковлев Н.Н., Евель С.М. (2009)
Лебедич И. Н. - Некоторые аспекты надстройки многоэтажных зданий с использованием металлического каркаса, Хазрон Л.В. (2009)
Оглобля А. И. - Расчет и проектирование элементов трубопроводов систем гидротранспорта, Лившиц М.Н., Пархомович Г.С. (2009)
Нилов А. А. - Рамы из сварных двутавров с гофрированной стенкой, Мартынюк А.Я., Лазнюк М.В., Рыженко С.С. (2009)
Губанов В. В. - Планирование обслуживания высотных сооружений на основе стоимостных показателей (2009)
Тур В. И. - Обследование куполов промышленных сооружений, Карсункин В.В. (2009)
Сиянов А. И. - Влияние жесткости отдельных элементов на поведение металлических ребристо-кольцевых куполов (2009)
Козлов С. В. - Усиление стальных конструкций методом увеличения сечения с использованием плазменной сварки, Кудашкин М.С. (2009)
Ленда А. В. - Нелинейные задачи прочности несущих элементов висячих систем (2009)
Білик А. С. - Визначення оптимальних конструктивних рішень ферм у експертній системі одностадійного оптимального проектування (2009)
Білик С. І. - Раціональні сталеві елементи рам двотаврового перерізу зі змінною висотою стінки, Недоходюк І.Д. (2009)
Пелешко І. Д. - Оптимізація типорозмірів поперечних перерізів стрижнів сталевих конструкцій, Балук І.М. (2009)
Королёв В. П. - Требования к первичной и вторичной защите от коррозии большепролетных конструкций спортивных сооружений, Рыженков А.А. (2009)
Шевченко О. Н - Особенности метрологического обеспечения оценки показателей коррозионной стойкости и долговечности при ускоренных испытаниях защитных покрытий, Герман Г.А. (2009)
Селютин Ю. В. - Диагностика коррозионного состояния и методы расчетно-экспериментальной оценки показателей ремонтопригодности сталежелезобетонных конструкций, Бондаренко А.В. (2009)
Иванова И. А. - Структурные изменения металла при наплавке сварных швов с различной технологией (2009)
Антошина Т. В. - Влияние остаточных напряжений на устойчивость пластин, пред¬варительно напряженных локальным термическим воздействием (2009)
Балашова О. С. - Экспериментальное определение остаточного напряженного сос¬тояния предварительно напряженной металлической колонны (2009)
Кисіль О. А. - Несуча здатність стиснутих стержнів із спарених прокатних кутиків з урахуванням впливу залишкового напруженого стану, що виникає після нагрівання крайок (2009)
Ткачук І. А. - Зміна характеристик міцності та деформативності матеріалів залізобетонних конструкцій при високотемпературних впливах (2009)
Гуляев В. И. - Компьютерное моделирование динамики конструкций установок глубокого бурения, Гайдайчук В.В., Худолий С.Н. (2009)
Гуляев В. И. - Возбуждение колебаний ветроэнергетических установок гироскопическими силами инерции, Гайдайчук В.В., Носенко В.П. (2009)
Цыхановський В. К. - Численный расчет большепролетных регулярно-ребристых оболочек на упругоподатливом контуре на основе конструктивно-ортотропных моделей, Талах С.М. (2009)
Усенко М. В. - Стійкість стиснутих сталевих елементів з гнутих швелерів (2009)
Семиног М. М. - Моделювання напружено-деформованого стану для обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд, Голоднов О.І. (2009)
Гордиюк М. П. - Міцність і деформативність залізобетонних пластинчастих конструкцій при високотемпературних впливах (2009)
Доан Н. Т. - Визначення технічного стану відтяжок антенно-щоглових споруд логіко-ймовірним методом (2009)
Москаленко В. И. - Особенности технологии возведения металлических дымовых конструкций в условиях действующего предприятия (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Ажермачёва К. С. - О причинах наклона опытного ледостойкого основания в акватории Азовского моря (2011)
Ажермачев Г. А. - Разработка морских месторождений углеводородов на шельфе Черного моря и вопросы экологии, Ажермачев С. Г., Молошный В. В. (2011)
Білик С. І. - Період повторюваності для конструкцій з короткими строками служби, Володимирський В. О., Білик А. С. (2011)
Білик С. І. - Cтійкість холодногнутих швелерів з урахуванням пластичних властивостей маловуглецевих сталей, Білик А. С., Усенко М. В., Золотопольський О. Е. (2011)
Билык С. И. - К 100-летию со дня рождения Жербина Михаила Михайловича, Пашун Л. А., Балакина С. В., Остапчук-Петровская Л. Б., Войцеховская Г. А. (2011)
Волошин В. С. - Задачи совершенствования подготовки кадров по направлениям промышленной и технологической безопасности (2011)
Куземко В. В. - Ефективні сталеві кроквяні системи для модернізації покриттів типових адміністративних багатоповерхових будівель зі збірного залізобетону, Нужний В. В., Орєшин Г. Ю. (2011)
Похмурський В. І. - Захист від корозії сталевої арматури пошкодженого тріщинами залізобетону, Маруха В. І., Зінь І. М. (2011)
Похмурський В. І. - Про стан захисту металофонду України від корозії (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив прибудов на несучу здатність конструкцій легкого покриття виробничого цеху, Семко О. В., Гасенко А. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Скляров І. О. - Реалізація принципу концентрації матеріалу на прикладі проектування рамних конструкцій змінного перерізу з двотаврів з гнучкою стінкою, Білик С. І. (2011)
Колесниченко С. В. - Принципы определения остаточного ресурса строительных конструкций в условиях их длительной эксплуатации (2011)
Гайдаенко А. С. - Влияние технологических факторов на безопасность эксплуатации конструкций зданий и сооружений (2011)
Королёв В. П. - Анализ рисков и предупреждение аварийных ситуаций по критериям технологической безопасности конструкций зданий и сооружений, Кущенко И. В. (2011)
Корольов В. П. - Підтвердження відповідності проектних рішень протикорозійного захисту розрахунковому строку служби алюмінієвих конструкцій у корозійних середовищах, Кущенко І. В., Магунова Н. Г. (2011)
Королёв В. П. - Корпоративная система подготовки специалистов-экспертов по вопросам технологической безопасности конструкций зданий и сооружений (2011)
Карповский М. Г. - Полиэтиленовые колодцы для подземных коммуникаций, Тихомиров В. П. (2011)
Королёв В. П. - Критические функции безопасности при анализе рисков коррозионного разрушения стальных конструкций (2011)
Попов С. В. - Расчетно-экспериментальный метод определения морозостойкости бетона на заполнителе из золошлаковой смеси ТЭС, Брагинский В. Г., Куликова Т. Н. (2011)
Нілова Т. О. - Компонування моносиметричних перерізів двотаврових елементів із поперечно-гофрованими стінками рамних систем (2011)
Селютин Ю. В. - Статические испытания опорных элементов для защиты от вибрации стальных конструкций, Стрелкова А. Ю. (2011)
Колесниченко С. В. - Структура стандарта предприятия обеспечения технологической безопасности предприятия, Кулик А. А., Суярко В. А. (2011)
Топоров А. А. - К вопросу обеспечения технологической и экологической безопасности агрегатов переработки жидких углеродистых масс, Трет’яков П. В., Боровлев В. М. (2011)
Тур В. И. - Автоматизация процесса подготовки исходных данных при расчете сетчатых куполов на все виды нагружений, Тур А. В. (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Богера Х. - Цінність свободи як вияв національної ідентичності у творах Г. Сковороди (2011)
Власова Т. - "Постколоніальна критика" та український філософський дискурс (2011)
Михайлова М. - Етнокультурна та національна свідомість: соціально-філософський аналіз (2011)
Гончарук-Чолач Т. - Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації, Джугла Н. (2011)
Гурик М. - "Каста луччих людей" у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова, Шумка М. (2011)
Карповець М. - Антропологія текстів Ольги Кобилянської: "сліди" ніцшеанської надлюдини (2011)
Возна Т. - Наукові розвідки постаті М. Смотрицького (2011)
Яськів Б. - Україна "Terra cognita i terra incognita" (за результатами навчання по програмі Німецької служби академічних обмінів Університету ім. Й. В. Гете, м. Франкфурт-на-Майні) (2011)
Яценко К. - Інформаційне суспільство: соціокультурний вимір (2011)
Шерепо Н. - Феномен мережевого простору: філософське визначення (2011)
Брязкун В. - До уточнення поняття "віртуалізація" як філософської категорії (2011)
Артеменко А. - Мережеве суспільство і криза мультикультуралізму (2011)
Кушерець Т. - Особливості аналізу соціального характеру в постіндустріальному суспільстві (2011)
Лященко І. - Елітарна культура ХХ століття: проблема визначення. Соціокультурні передумови та основні етапи її формування і розвитку (2011)
Баранова Н. - Естетичний вимір духовності української культури (2011)
Кучер Т. - Естетичний смак та сучасна молодіжна культура (2011)
Матицин О. - Методологічні аспекти дослідження духовно-естетичних особливостей українського іконопису ХV – ХVІ століть (2011)
Білик К. - Карнавалізація особистості у творчості Є. Маланюка (2011)
Шевчук К. - До аналізу основних ідей естетики Романа Інгардена (2011)
Роздайбіда Л. - Орієнтири концептуалізації етнічної ідентичності (2011)
Даренський В. - Парадокси діалогічної ідентичності: діалог як "самоіншування" (2011)
Литвинчук О. - Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз (2011)
Борканюк А. - Особистість як джерело позитивного життєвого творення: проблеми і парадокси (2011)
Гапоненко Є. - Проблема особистості як об’єкт філософського дослідження Степана Балея (2011)
Бойко І. - Ідентичність і статус людського ембріона у сучасних біотичних дискусіях (2011)
Терешкун О. - Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда (2011)
Козловець М. - Мультикультуралізм versus національної ідентичності (2011)
Соколовський О. - Проблеми релігійної ідентичності в сучасному антитринітарному русі (2011)
Завідняк Б. - Трансцендентна реальність у Філона Олександрійського (2011)
Блоха Я. - Релігія як основна суспільна ціннісна орієнтація в мемуаристиці В. Г. Короленка (2011)
Квасюк Л. - Римо-католицьке вчення про первородний гріх у контексті настанов Триденського собору (1545 - 1563): компаративний аспект (2011)
Тимчишин Б. - Роль та обов’язки чоловіка-батька в християнській родині у творах митрополита Андрея Шептицького (2011)
Білик Г. - Суб’єкт творчості: ідентифікація з нічим (2011)
Матюх Т. - Гайдеггерівська інтерпретація гуманізму: заочна дискусія з Сартром (2011)
Яцик С. - Екзистенціальне сприйняття власного "Я": конститутивні аспекти (2011)
Добко Т. - Макс Шелер про етичну релевантність ставлення людини до себе (2011)
Бочуля О. - Трактування Абсолюту у постмодерному дискурсі (2011)
Ковтун І. - Про "онтологічне" підґрунтя поняття буття (2011)
Готинян В. - Чи може бути безеталонне вимірювання теоретичним методом пізнання? (2011)
Кудря І. - Веберівська концепція генезису і еволюції капіталізму (2011)
Кірюхін Д. - Справедливість як предмет соціально-філософської рефлексії (2011)
Буяшенко В. - Соціальне піклування в контексті соціокультурного простору (2011)
Вишинський С. - Парадигма археомодерну в перспективі інтегрального традиціоналізму (2011)
Шевчук Д. - Політичне як уявлене та символічне: до онтології політичного світу (2011)
Ганаба С. - Освітній потенціал теоретичних розвідок Едгара Морена (2011)
Семчук Н. - Філософія освіти і педагогіка: нові шляхи взаємодії (2011)
Лазуріна Н. - Громадянське суспільство: до питання соціально-філософського аналізу (2011)
Більченко Є. - Цілі людини між модерном і постмодерном: спроба критичного культурологічного прогнозування ХХІ століття (2011)
Гусак П. - Еволюціоністська концепція людини та її вплив на етику і право (2011)
Дудченко В. - Інтелектуально-духовні зміни етнос відомості української нації в епоху постмодерну (2011)
Матицин О. - Гуманістичні тенденції в українській філософії ХV – ХVІ століть (2011)
Петрів О. - Екзистенційне осмислення буття людини у творчій спадщині Жана-Поля Сартра і Володимира Винниченка (2011)
Шевчук К. - Джорджо Агамбен: поетичність як потенційність і справжній вимір людського буття (2011)
Бабина Т. - Ментальність сучасного українського суспільства в контексті гендерних метаморфоз (2011)
Киричок О. - Витоки української політичної філософії в Галицько-Волинському літописі (2011)
Шевчук Д. - Трансформація людського в сучасному і політичному світі:соціально-філософський аналіз (2011)
Грабовська І. - Деякі гендерні характеристики сучасних українських еліт: соціофілософський аналіз (2011)
Борканюк А. - Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави (2011)
Пушонкова О. - Проекції гендерної асиметрії у культурі (2011)
Цимбал Т. - Проблема ідентичності в добу глобалізації: націоналізм vs транснаціоналізм (2011)
Сич М. - Гоголь і Ніжинська гімназія вищих наук: філософська думка як чинник розвитку творчого таланту (2011)
Петрушкевич М. - Представленість християнських конфесій в Інтернеті (2011)
Якубович М. - Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегете Мухаммда Б. Мустафи аль-Аккірмані (2011)
Морська Н. - Право особистості на свободу, гідність та повагу у творчості Данила Заточника "Молінння" (2011)
Бндарчук І. - Релігійна ідентифікація соціального актора в структурі соціальної дії Т. Парсонса (2011)
Шадюк Т. - Категорія "стражденність" В. Г. Нестеренка в світлі сучасної екзистенціальної антропології (2011)
Мовчан М. - Кооперація і страх: філософський дискурс (2011)
Тітарчук О. - Етика, мораль, моральність: етимологія та співвідношення понять (2011)
Турчиновський В. - Дар як фундаментальна категорія між особового спілкування: на матеріалі роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" (2011)
Карповець М. - Людське тіло як онтологічно-культурний феномен у світі міста (2011)
Кулик У. - Особливості кризи нуклеарної сім’ї у сучасному світі (2011)
Гармаш О. - Символ в антропології класичного танцю (2011)
Петрушкевич А. - Аналіз теоретичних основ несвідомого в культуро творчій діяльності (2011)
Шаровська Н. - Духовний вимір естетизму як парадигми світовідношення (2011)
Баранова Н. - Обрядові символи естетичних цінностей культури (2011)
Вишинський С. - Егалітаризм як знак постмодерну у філософії інтегрального традиціоналізму (2011)
Руденко І. - Інновації та регрес: точки перетину (2011)
Кушерець Т. - Постановка питання про колективного суб’єкта історії: марксизм і сучасна традиція (2011)
Попов В. - Космос і олам як дві моделі пізньоантичної ідентичності (2011)
Матвійчук А. - Імперативна філософія як передумова екологічної деонтології (2011)
Том’як Н. - Ідентифікація, політика, Інший (2011)
Бредун І. - Ідентичність і цивілізаційний вибір сучасної України (2011)
Білан Т. - Виховний ідеал у світлі філософської та літературної інтерпретації (2011)
Ганаба С. - Дидактично-освітні новації в соціокультурному контексті епохи (2011)
Ісик Т. - Сучасна французька антиглобальна філософія: витоки, концепції, перспективи (2011)
Возняк В. - Проблема "третього суб’єкта" освітнього процесу (2011)
Кліменко В. З. - Еволюційний характер сучасної концепції проектування конструкцій з клеєної деревини (2011)
Клименко В. З. - Рассуждения о модулях упругости древесины в расчетах конструкций (2011)
Гуляєв В. І. - Динамічні процеси в лопатях вітроенергетичних установок, Гловач Л. В. (2011)
Худолий С. Н. - Компьютерное моделирование операции спуска бурильной колонны в криволинейной скважине с локальными спиральными несовершенствами (2011)
Цыхановский В. К. - Влияние формы окончаний цилиндрической оболочки на развитие нелинейно-упругих и упругопластических деформаций, Талах С. М., Кордун А. И. (2011)
Банніков Д. О. - Проектування сталевих силосних ємностей за панельною конструктивною схемою (2011)
Иосилевич Е. С. - Систематизация нагрузок и воздействий на кожух доменной печи (2011)
Филатова Л. Н. - Понятие оптимальной величины расчетного сопротивления стали составных сварных двутавровых балок (2011)
Гвоздьова А. Г. - Звищена вантова система з жорсткими напружуючими елементами (2011)
Отрош Ю. А. - Комплекс взаємопов'язаних заходів щодо визначення параметрів напружено-деформованого і технічного стану конструкцій при різних впливах, Іванов А. П., Голоднов О. І. (2011)
Иванов Б. В. - Определение остаточного ресурса стальных конструкций в условиях действующих предприятий с учетом наличия остаточного напряженного состояния (2011)
Голоднов О. І. - Зміна характеристик міцності арматури та бетону при високотемпературних впливах, Гордіюк М. П., Ткачук І. А., Семиног М. М. (2011)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов с учетом изменения жесткости по длине и условий закрепления, Балашова О. С., Скребцов С. И. (2011)
Селифонов Е. А. - Деформативность изгибаемых элементов при наличии остаточных напряжений (2011)
Иванова И. А. - Регулирование остаточного напряженного состояния в прокатных швеллерах (2011)
Остапчук-Петровская Л. Б. - Вопросы нормативного обеспечения качества и безопасности конструкций зданий и сооружений при подготовке специалистов в области архитектуры на базе Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств, Париков В. И. (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Волошина Н. П. - Фармакоекономічне обґрунтування патогенетичного лікування розсіяного лерозу, Левченко І. Л. (2006)
Божко Г. Х. - Исследование соотношения между апоА-содержащими и богатыми триглицеридами липопротеинами при цереброваскулярных нарушениях, метаболическом синдроме и сахарном диабете типа 2, Соколік В. В., Чурсіна В. С., Перцева Т. Г. (2006)
Бурчинський С. Г. - Ишемия головного мозга: возможности комплексной фармакологической коррекции (2006)
Дубенко А. Е. - Клинико-фармакологические аспекты терапии эпилепсии у лиц пожилого возраста, Говбах І. О. (2006)
Іванюк О. П. - Корекція когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2006)
Карабань И. Н. - Влияние курсового лечения Ноофеном на двигательную активность, когнитивные функции и психоэмоциональное состояние у больных болезнью Паркинсона, Луханіна О. П., Мельник Н. О., Березецька Н. М. (2006)
Козелкин А. А. - Изменение церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у больных с транзиторными ишемическими атаками на фоне комплексной терапии с применением препаратов "Актовегин" и "Инстенон", Нерянова Ю. М., Нікуліна Р. П., Коханенко О. М. (2006)
Кузнецов В. В. - Половые особенности церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт (2006)
Майкова Т. Н. - Влияние афферентных сенсорных стимулов на характеристики биоэлектрической активности головного мозга человека с позиций концепции центральной нейропередачи, Мірошниченко А. О. (2006)
Мищенко Т. С. - Клинико-компьютерно-томографические и допплерографические сопоставления у больных с внутримозговыми геморрагиями подкорковой локализации в остром периоде заболевания, Козьолкіна С. О., Нікуліна Р. П. (2006)
Негреба Т. В. - Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза (2006)
Терещенко Л. П. - Влияние фармакотерапии в сочетании с акупунктурой на церебральную нейродинамику больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью (2006)
Шкробот С. І. - Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз, Бударна О. Ю., Ткачук Н. І. (2006)
Андрейко М. Ф. - Психопатологические дебюты артериальных аневризм (2006)
Афанасьев И. Е. - Характеристика соматосексуального и психосексуального развития супругов в семьях, где муж страдает доброкачественной гиперплазией предстательной железы и имеет место сексуальная дисгармония (2006)
Бабюк И. А. - Амбулаторное лечение алкогольной зависимости: психотерапевтический подход, Шульц О. Є., Абдряхімова Ц. Б. (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к оптимизации фармакотерапии депрессий в пожилом и старческом возрасте (2006)
Гибнер С. М. - Особенности личности разведенных одиноких мужчин (2006)
Духовський А. Э. - Симптоматические эпилепсии у детей, диагностика и лечение, Варешнюк Е. В. (2006)
Задорожный В. З. - Семейная обстановка в генезе подросткового агрессивного поведения (2006)
Кутько І. І. - Патогенетична оцінка спроможностей вітчизняного препарату глутаргін як засобу корекції порушень метаболізму оксиду азоту в хворих на параноїдну шизофренію з наявністю терапевтичної резистентності до нейролептиків, Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. (2006)
Маркозова Л. Н. - Терапевтические возможности пирацизина при лечении лиц с алкогольной зависимостью, Танцура Л. М. (2006)
Марута Н. А. - Результаты фармакоэпидемиологического исследования профиля безопасности препарата ридазин у больных пограничными расстройствами, Семікіна О. Є., Денисенко М. М. (2006)
Напрєєнко О. К. - Шизофренія з симптомами депресії: клінічні прояви та лікування тіорилом (тіоридазином), Процик В. О., Пампуха Л. С. (2006)
Розанов В. А. - Завершенные самоубийства в одесском регионе за период 2000–2002 гг., Захаров С. Є., Кривда Г. Ф., Пироженко Л. А. (2006)
Савченко О. В. - Принципи психотерапевтичної корекції неврозо подібних станів у хворих гастроентерологічного профілю на засадах хронотерапії (2006)
Скрипніков А. М. - Особистісні риси делінквентних підлітків, які виявляють схильність до перегляду телепродукції агресивного змісту, Ісаков Р. І. (2006)
Телюков О.С. - Клініко-психопатологічні особливості маніакальних розладів органічного походження (2006)
Юрьева Л. Н. - Эффективность психосоциальной реабилитации больных эпилепсией, Підлубний В. Л. (2006)
Корсунськая Л. Л. - Комплексное профилактическое действие прамистара (прамирацетама) у лиц пожилого возраста (2006)
Марценковський И. А. - Некоторые аспекты лечения эпилепсий у женщин (2006)
Самойлова О. С. - Родинна обтяженість як передумова формування афективних розладів у хворих на наркоманію (2006)
Хаустова О. О. - Комплексна програма "САНА" у лікуванні метаболічного синдрому Х (психосоматичний підхід) (2006)
Ювілей Морозова Олександра Михайловича (2006)
Усольцева М. В. - Тонкое строение панцирей видов рода Aulacoseira Thwaites (Bacillariophyta) из реки Обь (Россия), Лихошвай Е. В. (2007)
Минюк Г. С. - Сравнительная характеристика морфоло-гических и физиолого-биохимических признаков трех штаммов Haematococcus pluvialis Flotow (Chlorophyta, Chlamydomonadales), Терентьева Н. В., Дробецкая И. В. (2007)
Чубчикова И. Н. - Особенности минерального питания морской красной водоросли Gelidium latifolium (Grev.) Born. et Thur. в накопительной культуре, Силкин В. А., Евстигнеева И. К. (2007)
Миничева Г. Г. - Современная морфофункциональная трансформация сообществ макрофитов филлофорного поля Зернова (2007)
Щербак В. И. - Фитомикроэпифитон плёсов и перекатов реки Тетерев (Украина), Корнейчук Н. Н. (2007)
Эрсин Киврак - Фитопланктон и качество воды основных проточных водоемов северо-восточного региона Турции (район Эрзурума), Хасан Гюрбюз, Закерия Альтунер, Али Сулун (2007)
Комулайнен С. Ф. - Альгологические исследования в озерно-речных системах севера Европейской части России (2007)
Науменко Ю. В. - Первые сведения о водорослях природного парка "Сибирские Увалы" (Западная Сибирь, Россия) (2007)
Ярушина М. И. - К изучению флоры центрических диатомовых водорослей (Centrophyceae) водоемов Восточного склона Полярного Урала (Россия), Генкал С. И. (2007)
Генкал С. И. - Электронно-микроскопическое изучение центрических диатомовых водорослей некоторых озер Беларуси, Михеева Т. М. (2007)
Садогурская С. А. - Новые для Украины таксоны Cyanophyta (Cyanoprocaryota) морской каменистой супралиторали Крыма (2007)
Паршикова Т. В. - Использование микроскопических водорослей эвтрофных вод для поддержания плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных растений, Пацко Е. В., Сиренко Л. А. (2007)
Стрельникова Н. И. - Ведущие диатомологи России (2007)
Волошина Н. П. - Клинико-патогенетическая характеристика эффективности метаболической терапии при разных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачева Т. М. (2006)
Деревецькая В. Г. - Особенности течения дисциркуляторных энцефалопатий у больных с фибрилляцией предсердий (2006)
Дубенко А. Е. - Состояние венозной мозговой гемодинамики у больных с различными неврологическими проявлениями патологии шейного отдела позвоночника, Калашников В. И., Тягнирядко А. К. (2006)
Лисовский Е. В. - Возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике патологической извитости, гипо- и аплазии прецеребральных артерий у детей с врожденной слабостью соединительной ткани (2006)
Мелихов-Перепич М. С. - Некоторые особенности формирования функционального состояния головного мозга у больных с отдаленными последствиями тяжелых черепно-мозговых травм при лечении методом краниоцеребральной гипотермии (2006)
Мищенко Т. С. - Динамика очаговых расстройств у больных с внутримозговыми геморрагиями подкорковой локализации на фоне комплексного лечения, Козелкина С. А. (2006)
Сорокин Ю. Н. - Показатели про- и антиоксидантных механизмов и особенности течения прогредиентного рассеянного склероза (2006)
Флорикян В. А. - Клинико-электроэнцефалографические сопоставления при нарушениях интракраниальной венозной гемоциркуляции у лиц с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2006)
Череватенко Г. Ф. - Роль энцефалографии в дифференциальной диагностике первично- и вторично-генерализованных эпилептических припадков, Табакман С. В. (2006)
Афанасьев И. Е. - Причины развития сексуальной дисгармонии супружеской пары при доброкачественной гиперплазии предстательной железы у мужа и роль при этом биоритмологического статуса супругов (2006)
Бараненко О. В. - Параметри якості життя в осіб з алкогольною залежністю після ліквідації проявів синдрому відміни та на етапі становлення ремісії (2006)
Бахтеева Т. Д. - Роль социально-психологических факторов в неврозогенезе у женщин (2006)
Бачериков А. М. - Незавершені спроби самогубства шляхом самоотруєння у Харкові у 2002–2004 роках, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Кузьмінов В. Н., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Полоз Д. Д., Карамушко І. В., Петренко С. І., Власова А. І. (2006)
Білоус С. В. - Динаміка психопатологічних симптомів у хворих на алкоголізм у процесі лікування, Несторович Я. М., Венгер О. П. (2006)
Влох І. Й. - Деякі аспекти терапії алкогольного абстинентного синдрому з афективними порушеннями та зниженням мотивацій в статевій сфері, Білобривка Р. І., Гуль А. Л. (2006)
Гализдра Е. С. - Клинико-этологические особенности аффективных расстройств, протекающих с сексуальными дисфункциями, у женщин (2006)
Загуровський В. М. - Изменения эмоциональной сферы при психотерапии и психофармакотерапии приступов стенокардии (2006)
Каленська Г. Ю. - Вивчення показника якості життя у хворих на невротичні розлади (2006)
Маркова М. В. - Розлад сексуальних взаємовідносин серед студентської молоді (клінічне дослідження), Зайцев О. О. (2006)
Марута Н. О. - Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних розладах, Явдак І. О. (2006)
Мар’єнко К. М. - Типи відношення до хвороби у пацієнтів з епілепсією (2006)
Панько Т. В. - Принципы терапии соматоформной вегетативной дисфункции сердечно-сосудистой системы у женщин (2006)
Пшук Г. Я. - Типологія комунікативної настанови при невротичних розладах (2006)
Рахман Л. В. - Типологія тривожних станів при сексуальній дисфункції в чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію (2006)
Ревуцький З. Я. - Медитативні практики в психотерапії психосоматичних розладів (2006)
Трегубова Н. А. - Патопсихологическая и клинико-психопатологическая характеристика больных психовегетативными расстройствами (2006)
Хаустова О. О. - Психотерапевтичні мішені психосоматичного паці єн та на прикладі метаболічного синдрому Х (соціопсихологічні аспекти) (2006)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне право як базова основа вивчення злочинності та нераціонального вживання, що пов’язані з обігом психоактивних речовин, Гудзенко А. О., Шаповалова В. О. (2006)
Бачериков А. М. - Застосування нейрорубіну в лікуванні гострих психотичних розладів у хворих із залежністю від алкоголю, Кузьмінов В. Н. (2006)
Закревський А. П. - Купирование синдрома отмены алкоголя с использованием глутаргина, Цыба И. В., Закревськая Е. Г., Медведева Е. В., Кононенко И. Н. (2006)
Луханина Е. П. - Электрофизиологическое исследование ноотропного действия ноофена в комплексной терапии болезни Паркинсона, Карабань И. Н., Мельник Н. А., Березецькая Н. М. (2006)
Майкова Т. Н. - Применение ламотрина для лечения головной боли в свете концепции центральной нейрональной возбудимости (2006)
Минко А. И. - Применение цитопротектора милдронат в комплексной терапии алкогольной зависимости, Бараненко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Терапевтические возможности лечения церебральных венозных нарушений, Здесенко И. В., Дмитриева Е. В., Мищенко В. М. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Вплив препарату "Енцефабол" на мовний розвиток та когнітивні функції у дітей раннього віку з органічним ураженням ЦНС (2006)
Терещенко Л. П. - Влияние акупунктуры на гемодинамику больных хронической цереброваскулярной недостаточностью (2006)
Тещук В. Й. - Досвід застосування ламотриджину під час лікування симпатико-адреналових кризів, Тещук В. В., Філь Ю. С. (2006)
Тондий О. Л. - Комплексное лечение компрессионно-ишемических невропатий лучевого нерва с применением нейромидина, Тарасова О. І., Померанцева О. В. (2006)
Григорова И. А. - Раритетная неврология. родословный случай болезни Фридрейха, Сало В. И., Черненко А. Г., Тихонова Л. В., Скрипченко И. Р., Рощенюк С. В. (2006)
Петрюк П. Т. - Академик Василий Алексеевич Гиляровский — выдающийся отечественный психиатр и бывший сабурянин (К 130-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2006)
Международная обучающая конференция "Реабилитация в психиатрии — формы, перспективы, контексты" (Польша, Ополе, апрель 2006) (2006)
Содержание (2013)
Виктор Петрович Шестопалов (2013)
Бровенко А. В. - Спектральные задачи в теории дифракции волн на слоисто-неоднородных средах, Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2013)
Перов А. О. - Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть II. Компаундная решетка, Кириленко А. А., Сенкевич С. Л. (2013)
Мирошниченко В. С. - Резонансный способ согласования двойной периодической структуры в генераторе дифракционного излучения, Демченко М. Ю., Сенкевич Е. Б. (2013)
Иванченко И. В. - Особенности формирования излучения малоапертурными СВЧ-антеннами, Попенко Н. А., Пищиков В. И., Хруслов М. М., Чернобровкин Р. Е. (2013)
Полевой С. Ю. - Резонансные свойства планарного метаматериала, сформированного массивом розеток, Просвирнин С. Л., Тарапов С. И. (2013)
Schekotov A. - ULF magnetic field depression as a possible precursor to the 2011/3.11 japan earthquake, Федоров Е., Хобара Я., Хаякава М. (2013)
Педенко Ю. А. - Выбор параметров метода root-MUSIC при радиолокационном измерении углов места целей вблизи поверхности моря (2013)
Коворотный А. Л. - Мониторинг атмосферы над Харьковским регионом посредством GPS, Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Кивва Ф. В., Горб А. И., Балан А. Ю. (2013)
Кадыгроб Д. В. - Аномальная прозрачность периодически модулированных пластин слоистых сверхпроводников в терагерцевом диапазоне частот, Макаров Н. М., Переc-Родригеc Ф., Слипченко Т. М., Любимов О. И., Ямпольский В. А. (2013)
Курин В. Г. - Экспериментальное исследование двухчастотных режимов в генераторах дифрак-ционного излучения (2013)
Гурко А. А. - Методика оценки качества эмиттирующего узла катода магнетрона с автоэмиссионным запуском, Сучков К. И. (2013)
Омиров А. А. - Подавление щелевого вида колебаний в коаксиальных магнетронах миллиметрового диапазона длин волн (2013)
Прохоров Э. Д. - Импеданс и эффективность генерации планарного диода с резонансно-туннельной границей на основе GaAs, Боцула О. В., Реутина О. А. (2013)
Бондаренко И. Н. - Высокодобротные типы колебаний в нерегулярных гибридных структурах, Галич А. В., Троицкий С. И. (2013)
Содержание (2013)
Айзацкий Н. И. - Аналитическое решение задачи о связи через малое отверстие дипольных мод резонаторов, Крамаренко Е. Ю. (2013)
Грибовский А. В. - Режим автоколлимации при отражении трехмерного гауссова пучка от двумерно-периодической решетки из закороченных прямоугольных волноводов, Елисеев О. А. (2013)
Майстренко А. А. - Случайные линейные антенны с управляемой диаграммой направленности, Мельник С. С., Притула Г. М., Усатенко О. В. (2013)
Разсказовский В. Б. - Модель многолучевого распространения миллиметровых радиоволн над морской поверхностью при сильных затенениях, Логвинов Ю. Ф. (2013)
Дзюба В. П. - Применение РЛС "Буревестник ЗГ" для загоризонтного обнаружения надводных объектов, Дориченко А. Д., Милиневский Л. П., Ерёмка В. Д., Зыков А. Ф., Мыценко И. М., Пивень А. Н., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. (2013)
Горовой Е. Н. - Коррекция радиометрических ошибок на изображениях при использовании дальностно-доплеровского алгоритма в радиолокаторах с синтезированной апертурой, Безвесильный А. А., Ваврив Д. М. (2013)
Овсяников В. В. - Взаимодействие электромагнитных сигналов с антенной, выполненной из плазмы газового разряда, Мороз С. Н. (2013)
Байбак В. В. - Исследование свойств поверхностных волн в ограниченной периодической структуре вблизи экситонных полос, Булгаков А. А. (2013)
Хижный В. И. - Акустические спин-волновые резонансы в напряженном кристалле бората железа, Хижная Т. М., Тараканов В. В., Королюк А. П. (2013)
Кайдаш М. В. - Характеристики варизонных AlInN диодов Ганна (2013)
Алексеев Г. А. - Эстафетное взаимодействие в приборах СВЧ, Стулова Л. В. (2013)
Курин В. Г. - Экспериментальное исследование влияния пересечения резонансных областей открытого резонатора генератора дифракционного излучения на уровень его выходной мощности (2013)
Кириченко А. Я. - Добротность и эффективность возбуждения пластинчатых квазиоптических диэлектрических резонаторов, Голубничая Г. В., Максимчук И. Г., Юрченко В. Б. (2013)
Безбородов В. И. - Квазиоптический субтерагерцевый рефлектометр внутреннего отражения для неразрушающего контроля углепластиков, Киселев В. К., Косяк О. С., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Яновский М. С. (2013)
Вадим Борисович Разсказовский. Феликс Васильевич Кивва (2013)
Гуляев В. И. - Нелинейное деформирование бурильных колонн в сверхглубоких цилиндрических скважинах, Худолий С. Н., Андрусенко Е. Н. (2012)
Гайдайчук В. В. - Моделювання коливань кружляння колон глибокого буріння, Шевчук Л. В. (2012)
Білик С. І. - Методика визначення оптимальної висоти cталевої двотаврової балки зі змінним перерізом стінки при розвитку обмежених пластичних деформацій (2012)
Гвождж М. - Коэффициент грузоподъемности прутковых конструкций из стали по стали по Еврокодам 1990 и 1993 (2012)
Пічугін С. Ф. - Експериментальна оцінка аеродинамічних характеристик гратчастих опор зв’язку, Махінько А. В. (2012)
Семко О. В. - Нові способи з’єднання легких сталевих тонкостінних конструкцій, Семко В. О., Шумейко К. О., Лебединський С. П. (2012)
Ажермачев Г. А. - К вопросу сейсмостойкости большепролетных зданий и сооружений, Ажермачев С. Г., Абдурахманов А. З. (2012)
Бабічев П. Є. - Розрахунок підсилення кроквяних ферм підведенням поздовжньої вертикальної ферми (2012)
Нілова Т. О. - До розрахунку на місцеву стійкість стиснутих поясів двотаврових елементів з поперечно-гофрованими стінками, Лавріненко Л. І., Лазнюк М. В. (2012)
Молчанов Д. С. - Дефекти опор мобільного зв'язку (2012)
Ленда А. В. - Рациональные параметры нити конечной жесткости, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой (2012)
Тищенко-Шаманская Н. В. - Влияние ветровой нагрузки на конфигурацию решетчатых башен (2012)
Kulbach V. - Design of spatial cable structures for sport arenas, Oiger K. (2012)
Костюченко И. А. - Особенности адаптации рабочей документации стадиона "Донбасс Арена" в г. Донецке, Холькин В. В. (2012)
Kowalski D. - The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk (2012)
Губанов В. В. - Совершенствование методов расчета и диагностики металлических мачт сотовой связи, Межинская И. В. (2012)
Білик А. С. - Визначення геометричних характеристик холодноформованих тонкостінних аркових профілів, Лапонов М. В. (2012)
Maślak M. - Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire, Snela M. (2012)
Кліменко В. З. - З’єднання на вклеєних сталевих нагелях в конструкціях з клеєної деревини (2012)
Иванов Б. В. - О возможности выравнивания предварительно деформированных стальных конструкций методом локальных термических воздействий, Голоднов А. И. (2012)
Королёв В. П. - Методика риск-анализа показателей долговечности металлоконструкций при выборе мер первичной и вторичной защиты от коррозии, Мацегора А. А., Кущенко И. В. (2012)
Гибаленко А. Н. - Диагностика и мониторинг металлоконструкций здания предприятия углеобогащения при коррозионном разрушении (2012)
Филатова Л. Н. - Результаты экспериментального определения остаточного напряженного состояния в сечениях сварных двутавровых элементов, Голоднов А. И. (2012)
Колесниченко С. В. - Оценка рисков эксплуатации стальных конструкций в условиях исчерпания их ресурса (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2013)
Мосьпан Л. П. - Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с парой равновысоких прямоугольных штырей, Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Приколотин С. А. (2013)
Стешенко С. А. - Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и "in-line" объекты, Приколотин С. А., Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Рудь Л. А., Сенкевич С. Л. (2013)
Стешенко С. А. - Алгоритм расчета плоскостных сочленений волноводов произвольного сечения с использованием собственных функций общей апертуры (2013)
Юрченко Л. В. - Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна, Юрченко В. Б. (2013)
Безвесильный А. А. - Обнаружение движущихся целей с помощью многовзглядового одноантенного радиолокатора с синтезированной апертурой, Кочетов Б. А. (2013)
Черногор Л. Ф. - Крупномасштабные возмущения магнитного поля Земли, сопровождавшие падение Челябинского метеороида (2013)
Белецкий Н. Н. - Взаимодействие плазменных и дефектных мод в одномерной дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, граничащей с плазмоподобной средой, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2013)
Демченко М. Ю. - Экспериментальное исследование клинотронных эффектов в генераторе дифракционного излучения, Курин В. Г., Сенкевич Е. Б. (2013)
Гончарук Н. М. - Нитридгаллиевый диод с туннельной инжекцией, Карушкин Н. Ф., Малышко В. В., Ореховский В. А. (2013)
Ильенко К. В. - Транспортировка сильноточного трубчатого реляти-вистского электронного пучка в гибридном коаксиальном магнитном ондуляторе, Яценко Т. Ю. , Куркин С. А. (2013)
Скресанов В. Н. - Кювета диэлектрометра с повышенной дифференциальной чувствительностью на основе круглого волновода с диэлектрической вставкой для сильно поглощающих жидкостей, Еременко З. Е. (2013)
Ячин В. В. - Рефлектометрия поверхности углепластика (CFRP) в субтерагерцевом диапазоне частот: теория и эксперимент, Киселев В. К., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Зиненко Т. Л. (2013)
Бак В. Ф. - Реалізація проблеми формування біоетичних знань учнів в практиці роботи сучасної старшої школи (2014)
Гапонова О. Ю. - Компоненти, критерії та показники розвитку інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2014)
Дем’янюк Ю. А. - Формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до організаторської діяльності як педагогічна проблема (2014)
Діденко О. В. - Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ (2014)
Калинюк Н. В. - Особливості та методи формування професійно-етичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2014)
Керницький О. М. - Педагогічні умови професійно-особистісного розвитку студентів-іноземців в освітньому середовищі ВНЗ (2014)
Лавриненко Н. Ю. - Методично-психологічні технології модернізації професійної підготовки магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лисенко С. А. (2014)
Макогончук Н. В. - Витоки та специфіка козацької педагогіки (2014)
Матеюк О. П. - Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці студентів-екологів (2014)
Онищук А. С. - Аналіз результатів експериментального дослідження з формування готовності до професійної діяльності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій (2014)
Тогочинський О. М. - Критерії та показники сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів МВС (2014)
Шквир О. Л. - Специфіка дослідницької діяльності вчителя початкової школи (2014)
Данчук Ю. П. - Особливості дослідження психологічних чинників, що впливають на регуляцію рухової активності підлітка (2014)
Радчук Г. К. - Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї (2014)
Фрадинська А. П. - Основні соціально-психологічні чинники впливу на поведінковий стиль особистості в конфліктних ситуаціях (2014)
Шулдик А. В. - Діагностика рівнів розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Шимановський О. В. - Основні концептуальні рішення стадіонів України до чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 (2012)
Ziolko J. - Assembly of the stand roofing steel structure for the football stadium in Gdansk, Lesniak A. (2012)
Пічугін С. Ф. - Надійність сталевих підземних магістральних трубопроводів при ремонтних роботах та стаціонарних умовах експлуатації, Зима О. Є. (2012)
Семко О. В. - Стійкість тонкостінних сталевих елементів, підкріплених легким полімер бетоном, Воскобійник О. П., Авраменко Ю. О. (2012)
Пічугін С. Ф. - Удосконалення конструктивних форм балок з профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2012)
Артанов О. Й. - Підтвердження відповідності конструкцій українських стадіонів для Євро-2012 на засадах технічного регулювання в ЄС, Гринберг М. Л., Лебедич І. М., Холькін В. В. (2012)
Губанов В. В. - Особенности расчета и проектирования металлоконструкций газохода для железобетонной дымовой трубы H = 250 м, Корсун В. И., Калмыков Ю. Ю. (2012)
Żółtowski K. - Roof over PGE Arena in Gdansk. Review of structure and monitoring system, Romaszkiewicz T. (2012)
Пелешко І. Д. - Ефективність застосування методу пошуку гармонії для розв'язування задач оптимізації металевих конструкцій, Гоголь М. В., Іванейко В. М. (2012)
Холькин В. В. - Некоторые особенности проектирования, адаптации и технического сопровождения при возведении металлических конструкций покрытия над трибунами стадиона "Арена-Львов" (2012)
Цыхановский В. К. - Влияние кривизны вертикальной стенки цилиндрического резервуара на напряженно-деформированное состояние ограждающей конструкции, Талах С. М., Кордун А. И. (2012)
Miara L. - Supporting structure and roof diaphragm of the Warsaw National Stadium, Ziemczyk P. (2012)
Reichhart A. - The National football stadium in Warsaw (2012)
Сиянов А. И. - Работа металлической стеновой конструкции с применением структурного модуля (2012)
Гайдаенко А. С. - Методика предотвращения прогрессирующего разрушения сталь¬ных конструкций на основе критериев техногенной безопасности (2012)
Білик А. С. - Автоматизація розрахунків покриттів зі сталевих геодезичних куполів, Хмельницький С. В. (2012)
Морозова Е. В. - Обеспечение сейсмостойкости надстраиваемых зданий (2012)
Кліменко В. З. - З’єднання на похило вклеєних сталевих стрижнях у конструкціях із клеєної деревини (2012)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов с учетом регулирования остаточного напряженного состояния на части длины, Балашова О. С., Скребцов С. И. (2012)
Голоднов К. А. - Напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонных балок при различных нагружениях, Кондратюк Е. В. (2012)
Москаленко В. И. - Научно-техническое сопровождение при оценке ресурса и реконструкции строительных объектов, Королёв В. П., Гибаленко А. Н., Селютин Ю. В. (2012)
Королёв В. П. - Оценка соответствия качества противокоррозионной защиты требованиям надежности стальных конструкцій, Амелина А. Ю., Греков Н. С. (2012)
Гибаленко А. Н. - Техническое регулирование надежности и безопасности эксплуатации основных фондов предприятия металлургического комплекса при коррозионном износе (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2013)
Мележик П. Н. - Резонансное излучение Вавилова– Черенкова в дисперсных метаматериалах, Поединчук А. Е., Яшина Н. П., Гране Г. (2013)
Buts V. A. - Chaos and frequency transformation in systems of coupled oscillators, Vavriv D. M., Tarasov D. V. (2013)
Фітьо В. М. - Застосування перетворення Фур’є для пошуку локалізованих мод градієнтних планарних хвилеводів, Ромах В. В., Бобицький Я. В. (2013)
Полевой С. Ю. - Экспериментальное определение материальных параметров киральных сред в миллиметровом диапазоне длин волн (2013)
Ганапольский Е. М. - Межмодовое рассеяние как источник квантового хаоса в микроволновом резонаторе с сингулярным возмущением, Тарасов Ю. В. (2013)
Иванов В. К. - Фокусировка электромагнитного поля точечного электрического диполя границей раздела обычной и левой сред, Силин А. О., Стадник А. М. (2013)
Barannik A. A. - Hemispherical and aspheric wgm dielectric resonators with conducting endplates: radiation and conductivity losses depending on shape of the resonators surface, Cherpak N. T., Kharchenko M. S., Vitusevich S. A. (2013)
Болотин Ю. Л. - Смешанное состояние в составном кольцевом бильярде, Вакульчик И. Ю., Лукин К. А., Черкасский В. А. (2013)
Еремка В. Д. - Орбиктрон-генератор: модель и результаты расчета в диапазоне 180 ГГц, Кураев А. А., Синицын А. К. (2013)
Кулешов А. Н. - Разработка компактных источников электромагнитного излучения средней мощности миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (2013)
Glyavin M. - Development and experimental investigations of high power pulsed thz gyrotrons, Luchinin A., Morozkin M. (2013)
Бeкиров Б. Э. - ЭПР-спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью, Иванченко И. В., Луханин А. А., Попенко Н. А. (2013)
Головащенко Р. В. - Контроль и стабилизация температуры (0,8 300 К) в криодиэлектрометре гигагерцевого диапазона частот, Деркач В. Н., Заец Н. К., Корж В. Г., Плевако А. С., Тарапов С. И. (2013)
Фридрих Гершонович Басс (2013)
Владимир Константинович Киселев (2013)
Авторский указатель. Том 4 (18), 2013 (2013)
Божко В. А. - Нові конструктивні рішення легких конструкцій одноповерхових промислових будівель (2013)
Любин А. Е. - Проблемы обеспечения надежности кожухов доменных печей и воздухонагревателей (2013)
Махінько А. В. - До питання необхідності розрахунку гратчастих опор зв’язку на вітровий вплив при ожеледі (2013)
Марутян А. С. - Легкие металлоконструкции из перекрестных систем, включая модули типа "Пятигорск" (2013)
Шевчук Г. П. - Конструктивно-технологічні рішення каркасу музею під важкі експонати в Москві по вул. В. Черемушкінській, 24 (2013)
Фурсов В. В. - Клеефанерные балки с х-образной стенкой, Бидаков А. Н. (2013)
Югов А. М. - Программный комплекс расчета пространственной размерной цепи для металлических стержневых конструкций, Бондарев А. Б. (2013)
Харченко Р. Б. - К расчету по МКЭ вантово-стержневых систем, Крят Е. Н. (2013)
Гибаленко А. Н. - Менеджмент качества противокоррозионной защиты металлоконструкций (2013)
Клименко В. З. - Комментарии к отказу от нормативного метода расчета сжато-изгибаемых деревянных элементов (2013)
Голоднов К. А. - Несущая способность сталежелезобетонных балок при повторных и знакопеременных нагружениях, Бамбура А. Н. (2013)
Голоднов А. И. - Напряженно-деформированное состояние стальных двутавров после высокотемпературных воздействий на кромках, Псюк В. В., Иванов Б. В. (2013)
Кондратюк Е. В. - Особенности конструирования и расчета сталежелезобетонных балок при свободном опирании плит (2013)
Гибаленко А. Н. - Диагностика коррозионной опасности металлоконструкций объектов долговременной эксплуатации (2013)
Фомина И. П. - Обоснование продления срока эксплуатации стальных балок, Голоднов А. И. (2013)
Отрош Ю. А. - Вплив технологічних факторів на вогнестійкість залізобетонних плит, Ткачук І. А., Семиног М. М. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Гуляев В. И. - Быстрые и медленные движения в режимах торсионных автоколебаний колонн глубокого бурения, Глушакова О. В., Глазунов С. Н., Муса Н. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Розвиток конструктивних рішень сталевих балок із гофрованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Пчельников С. Б. - Сравнительный анализ Eurocode и украинских норм на примере расчетов стального вертикального цилиндрического резервуара, Пилипчик Л. П. (2013)
Гордеев В. Н. - Использование концепции проскальзывания вант для определения начальной формы вантовой сети, Шимановская М. А. (2013)
Гринберг М. Л. - Про грибостійкість світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях, Суббота А. Г., Чуєнко А. І. (2013)
Фурсов В. В. - Экспериментальное исследование натурных балок из клееной древесины, Пурязданхах М. (2013)
Кліменко В. З. - З'єднання на кільцевих шпонках у сучасних конструкціях із клеєної деревини, Бугаєнко Н. М. (2013)
Бидаков А. Н. - Испытание новых эффективных конструктивных форм клеефанерных балок (2013)
Колесниченко С. В. - Принципы назначения проектного и начального ресурсов для строительных конструкций (2013)
Голоднов А. И. - Остаточный ресурс железобетонных балок, эксплуатирующихся в условиях агрессивной среды, Слюсар Ю. Н. (2013)
Гибаленко А. Н. - Инженерно-техническое обеспечение диагностики коррозионного состояния при реконструкции производственных зданий (2013)
Булат А. Ф. - Повышение эффективности технологии вибрационной стабилизации остаточных напряжений и геометрических размеров в сварных конструкциях, Шевченко Г. А., Ленда В. А. (2013)
Скребцов С. И. - Экспериментальные исследования сжатых стальных элементов после регулирования остаточного напряженного состояния на части длины, Иванов Б. В. (2013)
Голоднов А. И. - Результаты экспериментального определения напряженно-деформированного состояния шатровых плит, Риблов В. В. (2013)
Голядинець А. С. - Аналіз конструктивно-технологічних параметрів окремих фундаментів каркасних будівель (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Мірзак В. Я. - Моделювання показників міцності механічного компенсатора похибок системи "прес-штамп" із застосуванням метода скінченних елементів, Боков В. М. (2014)
Підгаєцький М. М. - Підвищення точності зубообробки шляхом розділення поверхонь, що взаємодіють з інструментом в процесі різання, Кириченко А. М., Апаракін А. Р. (2014)
Кришкін Б. Б. - Моделювання кінематичного та температурного станів вузлів кривошипних машин за допомогою програмного комплексу DEFORM, Размочаєва Є. О., Потеряйко Я. О. (2014)
Мажара В. А. - Визначення кутів повороту ведучих ланок адаптивного захватного пристрою, Годунко М. О., Кислун О. А., Ковальчук Є. В. (2014)
Павленко І. І. - Програмний аналіз варіантів кінематичних схем промислових роботів та їх робочих зон, Попруга П. В., Черновол М. І. (2014)
Невдаха А. Ю. - Порівняння ефективності складання роторів барабанно-дискового типу методами двох пробних складань з заміром биття на поворотному складальному стапелі та на призмах (2014)
Павленко І. І. - Експериментальне дослідження силового навантаження МПС, Вахніченко Д. В., Кропівний В. М. (2014)
Боков В. М. - Обробка дугою отворів з використанням мідного електрода-інструмента (2014)
Василенко І. Ф. - Дослідження властивостей композиційних покриттів, нанесених контактним наварюванням порошкових дротів (2014)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка твердосплавних волок, Осипенко М. В., Стебліна К. В. (2014)
Шмельов В. М. - Електрична дуга як інструмент для сучасного виробництва (2014)
Аулін В. В. - Системно-спрямований підхід та синергетична концепція реалізації процесів і станів самоорганізації матеріалів елементів, робочих та технологічних середовищ триботехнічних систем, Кузик О. В. (2014)
Підгаєцький М. М. - Лінеаризація статичної характеристики дроселюючого гідророзподільна СРРР, Щербина К. К. (2014)
Кришкін Б. Б. - Аналіз можливої газопроникності сталевих труб газопроводів під час рекуперативного підігрівання природного газу (2014)
Красота М. В. - Анализ эффективности существующих и перспективных методов обработки деталей с покрытиями, Шепеленко И. В., Матвиенко А. А., Аль Соодани Салем М. Муташаир (2014)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз існуючих уявлень про механізм виникнення пульсацій миттєвої подачі шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Осін Р. А., Кулєшкова К. Ю. (2014)
Підгаєцький М. М. - Аналіз гідро-кінематичної схеми кульково-гвинтового гідро підсилювача, Шевчук А. Г. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка інерційних демпферів коливань виконавчого органу просторової системи приводів та оцінка ефективності їх застосування шляхом математичного моделювання (2014)
Дейкун В. А. - Експериментальні дослідження рівномірності розподілу гранул мінеральних добрив по ширині захвату лапового робочого органа, Сало В. М., Васильковський О. М., Лещенко С. М. (2014)
Аулін В. В. - Модель взаємодії дисперсного середовища ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин, Тихий А. А. (2014)
Петренко М. М. - Експериментальне дослідження двохярусного розпушувача з метою зниження руйнівного впливу на агрегатну структуру ґрунту, Марченко Т. К. (2014)
Лобов В. Й. - Застосування новітніх технологій висіву просапних культур, Дубовик І. І. (2014)
Васильковський О. М. - Експериментальні дослідження пневмомеханічного висівного апарата для висіву насіння просапних культур, Абрамова В. В., Васильковська К. В., Петренко Д. І. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження впливу механічних навантажень на травмування насіння барабанними та аксіально-роторними обмолочувальними апаратами (2014)
Сухарльов В. О. - Обгрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В., Івлєв В. В. (2014)
Мороз С. М. - Технічні засоби для одночасного завантаження та розділення зернового вороху за розмірами, Васильковський О. М., Анісімов О. В. (2014)
Братішко В. В. - Узгодження конструкційних параметрів матриць гвинтових грануляторів кормів за тиском та пропускною здатністю (2014)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення енергетичним методом необхідних умов зрівноваження кульовим автобалансиром ротора, що здійснює плоский рух, Філімоніхіна І. І., Стебліна К. В. (2014)
Осадчий С. И. - Упредитель Смита как средство компенсации запаздываний зерносушилки каскадного типа с кипящим слоем, Федотова М. А., Скрынник И. А. (2014)
Швець І. А. - Математичне моделювання процесів що відбуваються в робочій порожнині електромеханічного актуатору подачі палива (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Ефективне використання сільськогосподарських угідь в умовах реалізації земельної реформи, Вдовиченко Л. В. (2014)
Горін В. Я. - Виробничий досвід виготовлення охолоджувачів молока з акумулятором холоду, Горін В. В. (2014)
Гончаренко Б. М. - Синтез оптимального мінімаксного оцінювання та керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання, Віхрова Л. Г. (2014)
Руденко Т. Г. - Інформаційно-комп’ютерна система контролю процесу фрезерування деревообробного верстата, Єрмолаєв Ю. О. (2014)
Аулін В. В. - Комп'ютерне моделювання полів температур та напружень в композиційних матеріалах та покриттях при їх формуванні, терті та зношуванні, Бобрицький В. М. (2014)
Коваленко А. С. - Структура системи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Пархоменко Ю. М. - Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства, Пархоменко М. Д., Ліккей М. О. (2014)
Timoshenko Anna - Analysis of a passenger mass variation influence on the model of identifying the aircraft takeoff weight and takeoff balance data, Shmelova Tatiyana, Miroshnitchenko Mariy (2014)
Izvalov Aleksey - Set of Software for Automatic Control System of the Air Traffic Modeling Complex, Nedelko Sergey, Nedelko Vitaliy (2014)
Бісюк В. А. - Програмне та апаратне забезпечення для автоматизації процесів керування індукційним наплавленням композиційних покриттів, Мірошніченко М. С., Рибакова Л. В. (2014)
Dorensky O. P. - Method of the Models’ Synthesis for Software Automated System Objects’ States in Digital Images Processing (2014)
Гончаренко Б. М. - Алгоритм синтезу оптимальних робастних регуляторів, Віхрова Л. Г. (2014)
Ладанюк А. П. - Ситуаційне управління складним динамічним об’єктом, Бойко Р. О., Герасименко Т. М., Смітюх Я. В. (2014)
Стенин А. А. - Приближение переменных динамических объектов управления на основе полиномиальных сплайн-функций, Мелкумян Е. Ю. (2014)
Trushakov D. V. - Digital automatic telephone station SI2000 for building up urban and rural communication networks, Popok A. A. (2014)
Смирнова Н. В. - Применение теории конечных автоматов в разработке программных систем, Смирнов В. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження нагріву приводних електродвигунів вальцьового станка лінії виробництва борошна (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження якості соняшникової олії методом експрес-контролю, Кушлик Р. В. (2014)
Минайленко Р. М. - Застосування радіомодуля ZigBee в системі контролю навантаження стрічкової ковшової зернової норії, Буравченко К. О., Михайлов С. В. (2014)
Сінчук О. М. - Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет Споживання електричної енергії та вплив на цей процес системи чинників формування факторного простору в умовах залізорудних підприємств, Сінчук І. О., Ялова О. М., Бауліна М. А. (2014)
Плєшков П. Г. - Розробка та експериментальне дослідження роботи мікропроцесорної системи автоматичного управління пристроєм РПН силового трансформатора, Зінзура В. В. (2014)
Плешков П. Г. - Оптимизация размещения компенсирующих устройств в системе электроснабжения промышленного предприятия методом неопределённых множителей Лагранжа, Казанцев Ю. И., Телюта Р. В. (2014)
Голик О. П. - Критерій послідовності вмикання енергоустановок при автономному електропостачанні, Жесан Р. В. (2014)
Козловський О. А. - Експериментальні дослідження нестаціонарних теплових режимів неізольованих проводів повітряних ліній перед процесом обледеніння, Орлович А. Ю., Клименко В. В. (2014)
Коровайченко Ю. М. - Особливості переточування зуборізних головок з нахиленими різцями, Надєїна Е. В. (2014)
Національній академії наук України – 95 років (2013)
Феномен Бориса Євгеновича Патона (до 95-річчя від дня народження) (2013)
Гончар А. І. - Роль гідроакустики у вивченні і освоєнні Світового океану (2013)
Шарков А. М. - Перспективи створення комплексної автоматизованої гідрографічної системи, призначеної для вивчення локальних областей Світового океану (2013)
Гончар А. І. - Підвищення продуктивності і ефективності ГБО на мілководді, Клочан В. І., Клочан Ю. А., Мартиновська Т. О. (2013)
Папкова Ю. І. - Аналітичне представлення для акустичного поля в гідроакустичному хвилеводі з плаваючим на поверхні тілом (2013)
Богорад В. І. - Глибоководний навігаційний ехолот, Колчин А. В., Куроєдов П. В., Лихтецький В. Д., Мартинюк А. П., Терлецький М. П., Простомолотов В. І., Ромасевич Ю. А. (2013)
Колчин А. В. - Прийомний тракт навігаційного ехолота на основі програмованих аналогових структур, Лихтецький В. Д., Мартинюк А. П., Простомолотов В. І., Ромасевич Ю. А. (2013)
Львов К. П. - Оцінювання вертикального розподілу швидкості звуку за гідрофізичними даними WOA01 (2013)
Гончар А. І. - Спектральні методи пошарового визначення літологічних властивостей донних відкладів у профілограмах, Федосеєнков С. Г., Шундель О. І. (2013)
Гончар А. І. - Реконструкція характеристик пружного дна за коефіцієнтом відбиття, Федосеєнков С. Г., Шундель О. І. (2013)
Гончар А. І. - Математичне моделювання розсіювання поздовжніх геоакустичних хвиль циліндричною метановмісною порожниною, Тітов І. М., Тітова Н. І. (2013)
Довбиш С. М. - Особливості перебігу седиментаційних процесів в зоні взаємодії суходолу та акваторії, Ємельянов В. О., Іванова Г. М., Митропольський О. Ю., Насєдкін Є. І., Нікітіна Г. О. (2013)
Томченко О. В. - Комплексна оцінка екологічного стану водойм на основі космічної інформації дистанційного зондування Землі (на прикладі оз. Світязь та верхів’я Київського водосховища), Підгородецька Л. В., Федоровський О. Д. (2013)
Кириченко В. А. - До питання оцінки техногенного впливу на екологічний стан прибережної зони морської акваторії, Крючкова С. В., Остапенко Н. С., Подрезенко І. М., Сердюк С. П., Тяпкін О. К. (2013)
Насєдкін Є. І. - Загальні тенденції розподілу міді в складі седиментаційної речовини в межах південного узбережжя Криму (2013)
Бабій В. І. - Спектральна модель параметрів термодинамічного стану морського середовища (2013)
Бєліков Сергій Борисович (2013)
Андрєєвський Геннадій Миколайович (2013)
Черкесов Леонід Васильович (2013)
Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо в галузі гідроакустики у 2014 році (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського