Музикіна Г. І. - Скорочення простою вагонів на сортувальних станціях за рахунок підвищення ефективності їх роботи, Болвановська Т. В. (2007)
Музикіна Г. І. - Швидкість зіткнення відчепів на сортувальних коліях і показники роботи сортувальної гірки, Журавель В. В. (2007)
Омельченко О. Д. - Створення логістичної системи керування вантажопотоками на залізничному транспорті, Артемчук С. О. (2007)
Омельченко О. Д. - Вибір виду транспорту для вантажних перевезень за критеріями прогресивності, Стрелко О. Г. (2007)
Омельченко О. Д. - Соціально-економічні проблеми розвитку транспорту як галузі інфраструктури, Стрелко О. Г. (2007)
Поляков П. Ф. - Оптимальный прием сигналов в каналах с многолучевым распространением радиоволн и аддитивными помехами, Мартыненко М. В., Поляков В. П., Мартыненко Л. М. (2007)
Пилипенко Ю. В. - Анализ способов передачи данных с информационно-диагностического комплекса "Регина", Москаленко А. А. (2007)
Близнюк К. П. - Дистанційне навчання в системі корпоративного навчання (2007)
Ковальов В. В. - Розробка бази даних "класифікатор норм та нормативів запасів” (2007)
Шевченко О. В. - Завадостійке паралельно-ієрархічне кодування інформації, Тимченко Л. І., Шевченко С. А. (2007)
Поляков П. Ф. - Введение в теорию приема сигналов в многолучевых каналах в условиях воздействия совокупности импульсных и сосредоточенных по спектру помех, Мартыненко М. В., Поляков В. П., Мартыненко Л. М. (2007)
Рогожа М. М. - Захисні лісонасадження залізниць України: фауна птахів та дрібних ссавців (2007)
Олійник Г. Ю. - Орагінізаційно-економічний механізм та нормативно-правова основа оформлення прав власності та оренди земельних ділянок (2007)
Щербак В. Г. - Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту транснаціональними корпораціями, Щербак О. В. (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціонально-фінансові передумови монетизації і капіталізації (2013)
Гуменна О. В. - Маркетингове забезпечення розвитку фінансових ринків (2013)
Галенко Н. О. - Моделювання кризових ситуацій на світовому фондовому ринку в регіональному розрізі (2013)
Чумаченко О. М. - Еколого-економічні наслідки впливу деградації на стан земельних ресурсів, Шевченко О. В. (2013)
Хребтов А. О. - Гонка вооружений как фактор и форма инновационного развития (2013)
Умєров Р. Е. - Особливості активізації державно-приватного партнерства в Україні на сучасному етапі (2013)
Шандрук С. М. - Сучасний стан соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної Азії і моделі їх можливого економічного зростання (2013)
Базилюк А. В. - Методичні аспекти розрахунку продуктивності праці на макрорівні (2013)
Радзієвська С. О. - Євразійська континентальна інтеграція та Україна (2013)
Резнік Н. П. - Фінансування інвестиційних проектів (2013)
Габрель М. М. - Інвестиційне моделювання збереження та реконструювання історичного середовища міст (приклад Львова), Лисяк Н. М., Герич О. Т. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Методика управління технологічними розривами (2013)
Драбаніч А. В. - Формування умов для створення ефекту синергії при інноваційній діяльності підприємств в умовах України (2013)
Ільєнко О. В. - Формування інфраструктури інноваційної діяльності України (2013)
Запухляк І. Б. - Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості підприємства як передумова його подальшого розвитку, Грицак І. Б. (2013)
Рекрут С. В. - Оптимізація та ефективність використання фінансових ресурсів у процесі інноваційної діяльності (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування – основа підвищення ефективності їх діяльності (2013)
Кушнір С. О. - Методичні підходи до оцінки синергетичного ефекту інноваційно-інвестиційного процесу машинобудівних підприємств (2013)
Дунда С. П. - Методичні підходи до оцінки розвитку підприємства (2013)
Заворотній Р. І. - Економічний зміст вартості підприємства та її роль у стратегічному управлінні корпоративним розвитком (2013)
Бегларашвілі О. П. - Оцінка рівня взаємодії оптових торговельних підприємств з учасниками каналу розподілу (2013)
Довгаль О. В. - Підприємницька діяльність та її вплив на диверсифікацію сільської економіки (2013)
Грінченко В. О. - Концептуальні засади оптимізації структури капіталу українських підприємств (2013)
Кравченко А. В. - Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства житлово-комунальної сфери (2013)
Максютенко І. Є. - Пропозиції щодо формування стратегії розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Нікітіна Т. А. - Стратегічний альянс як форма консолідації капіталу авіабудівних підприємств (2013)
Рамазанов В. А. - Визначення факторів, що впливають на перспективи імпорту природного газу з різних джерел в Україну (з урахуванням ризиків для енергетичної безпеки) (2013)
Золотаревський А. В. - До питання методології визначення базової технології доступу наприкінцевого споживача для побудови стратегії розвитку вітчизняного підприємства інтернет-провайдера (2013)
Степасюк Л. М. - Стан та розвиток молочного скотарства на сільськогосподарських підприємствах, Лопанчук А. А. (2013)
Тітенко З. М. - Економічна ефективність виробництва та перспективи розвитку м’ясного скотарства на сільськогосподарських підприємствах Полтавської області (2013)
Волощук Т. Г. - Оцінка маркетингового клімату олійно-жирового підприємства (2013)
Набатова Ю. О. - Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування (2013)
Череп А. В. - Економічні аспекти розвитку підприємств машинобудування України в сучасних ринкових умовах, Тимошик В. Ю. (2013)
Мамонов К. А. - Управління заборгованістю житлово-комунального комплексу регіону: інструментарій та особливості здійснення, Боровик О. А. (2013)
Білик Р. Р. - Тенденції економічного і соціального розвитку регіонів України як підґрунтя нових підходів до управління регіональною економікою (2013)
Потапенко О. М. - Аналіз оборотних активів підприємств Миколаївської області, Полторак А. С. (2013)
Бондарчук К. П. - Регулювання зайнятості сільського населення в зарубіжних країнах (2013)
Дашко І. М. - Комплексна оцінка ефективної мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (2013)
Черновол М. И. - Способы формирования антифрикционных покрытий на металлические поверхности трения, Шепеленко И. В. (2012)
Павленко І. І. - Дослідження продуктивності РТК з використанням промислових роботів встановлених на обладнанні, Мажара В. А., Носуленко В. І., Годунко М. О. (2012)
Лузан О. Р. - Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника, Сало В. М., Лузан П. Г., Гончарова С. Я. (2012)
Родимцев С. А. - Технические решения проблемы травмирования семян при обмолоте, Потапов Н. А. (2012)
Лімонт А. С. - Технічне забезпечення збирання льонотрести (2012)
Дейкун В. А. - До визначення зони розсіву туків при відбитті від стержневого розсіювача, Васильковський О. М., Філімоніхін Г. Б. (2012)
Артеменко Д. Ю. - Математична модель роботи удосконалених щік сошника просапної сівалки (2012)
Журавель Д. П. - Прогнозирование ресурса плунжерных пар топливных насосов (2012)
Нестеренко О. В. - Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Петренко Д. І., Богатирьов Д. В. (2012)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гончаров В. В., Оришака В. О., Кравцов А. О. (2012)
Панков А. А. - Анализ динамики удельного тягового сопротивления рядковых сеялок, Щеглов А. В. (2012)
Лещенко С. М. - Аналітична оцінка якості пневмосепарації на основі алгоритму функціонування зерноочисних машин, Сало В. М., Васильковський О. М., Богатирьов Д. В., Отт В. В. (2012)
Ковальчук Ю. О. - Застосування лазерного зміцнення сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь, Дідур В. В., Кравченко В. В. (2012)
Василенко І. Ф. - Електричний опір порошкового дроту при формуванні покриття контактним наварюванням, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2012)
Деркач К. М. - Розробка методу оцінки якості змішування розсипного комбікорму з рідкою жировою добавкою (2012)
Зиновик М. А. - О форме петли магнитного гистерезиса тороидальных ферритовых элементов, Зиновик Е. В. (2012)
Аулін В. В. - Зміна фізико-хімічних показників моторної оливи дизелів автосамоскидів в процесі експлуатації, Слонь В. В., Кузик О. В. (2012)
Павлюк-Мороз В. А. - Застосування металофторопластових підшипників ковзання у вузлах тертя шестеренних насосів, Крилов О. В., Морозов В. М. (2012)
Ковальчук Н. В. - Програма для визначення характеристики відцентрового насоса після обточки робочого колеса (2012)
Зиновик М. А. - Влияние низкотемпературного отжига на структуру и свойства ферритов системы Mg-Mn-Zn-Ca-Fe-O, Зиновик Е. В. (2012)
Павленко І. І. - Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою, Вахніченко Д. В. (2012)
Пестунов В. М. - Вирішення проблем глибокого свердління нетрадиційними методами, Бабич В. М. (2012)
Проць Я. І. - Дослідження струменевих пристроїв з множиною круглих отворів для відділення листових заготовок, Федорів П. С., Цяпута Ю. О. (2012)
Носуленко В. І. - Електрична дуга як інструмент для розмірної обробки спряжених пар робочих деталей розділових штампів, Шмельов В. М. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Узагальнена математична модель накопичувача енергії, Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Мартиненко В. В. (2012)
Підгаєцький М. М. - Хонінгування отворів великих діаметрів, Щербина К. К., Копосова Л. В. (2012)
Боков В. М. - Гідродинаміка процесу біполярної обробки електричною дугою двох твердосплавних валків, Сіса О. Ф., Попова М. І. (2012)
Сабiрзянов Т. Г. - Шляхи удосконалення систем енергопостачання, Плєшков П. Г., Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Мартиненко В. В. (2012)
Павленко І. І. - Визначення параметрів ВПК при виконанні свердлильних операцій, Вахніченко Д. В. (2012)
Гевко Б. М. - Відпрацювання гвинтових робочих органів машин на технологічність конструкцій, Дячун А. Є., Івасечко Р. Р. (2012)
Пестунов В. М. - Підвищення точності обробки на металорізальних верстатах, Ткаченко М. В., Шапошник В. Ю. (2012)
Павленко І. І. - Обгрунтування узгодження характеристик промислових роботів та їх захватних пристроїв, Годунко М. О. (2012)
Проць Я. І. - Дослідження струменевих багатощілинних приводів захоплюючих пристроїв, Федорів П. С., Цяпута Ю. О. (2012)
Пестунов В. М. - Оптимізація процесу обробки глибоких отворів, Свяцький В. В., Придворова С. В. (2012)
Пукалов В. П. - Расчет напряжений при осадке полых осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2012)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики розмірної обробки електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом, Шелепко О. В. (2012)
Пестунов В. М. - Механізми розвантаження інструменту при свердленні глибоких отворів, Свяцький В. В., Придворова С. В. (2012)
Невдаха Ю. А. - До руйнування зубців зубчастих коліс, Пукалов В. В., Невдаха А. Ю. (2012)
Калашник А. А. - Исследование микротрещиноватости частиц граната из концентрата Завальевского месторождения, Ковришкин Н. А. (2012)
Скібінський О. І. - Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2012)
Пукалов В. П. - Напряжённо-деформированное состояние метала при деформации осесимметричных тел с переменной площадью поперечного сечения, Пукалов В. В., Петренко Н. Н. (2012)
Підгаєцький М. М. - Продукційний хонінгувальний верстат з адаптивно-програмним керуванням, Сабірзянов Т. Г., Щербина К. К., Лобода О. В. (2012)
Лисенко О. В. - Розробка інструментальних систем з адаптивним управлінням процесом обробки методом морфологічного аналізу, Ігнатьєв Є. С. (2012)
Сіса О. Ф. - Засоби формування біполярного струму для обробки дугою твердосплавних валків (2012)
Артеменко О. В. - Информационная модель автоматизированной системы подготовки предполетной информации (2012)
Кузнецов А. А. - Математическая модель и структурная схема стеганографической системы, Смирнов А. А., Мелешко Е. В. (2012)
Сербул О. М. - Розробка та дослідження блока ідентифікації розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням, Кондратець В. О. (2012)
Ладанюк А. П. - Системна задача координації в технологічних комплексах неперервного типу, Шумигай Д. А., Бойко Р. О. (2012)
Петрова К. Г. - Управління добовими графіками електричного навантаження промислових споживачів техніко-технологічними методами, Серебренніков C. В. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Алгоритм визначення густини потоку сонячного випромінювання на довільно-орієнтовану поверхню, Сіріков О. І., Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2012)
Гамалій В. Ф. - Дослідження макету автоматизованої лазерної системи контролю малих концентрацій домішок в газових середовищах, Осадчий С. І., Якорева М. В. (2012)
Кондратець В. О. - Розробка та дослідження САК струмовим режимом при вимірюванні вмісту магнітного заліза в пробах, Мацуй А. М., Шалімов В. О., Лисенко О. А. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Математична модель фотобатареї як джерела електричної енергії, Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Козловський О. А. (2012)
Казанцев Ю. И. - Метод расчета электрических нагрузок предприятий с массовым выпуском однородной продукции, Младаховская А. Г. (2012)
Зубко Е. И. - Моделирование электрических свойств процесса изготовления пористого кремния методом электролитического анодирования (2012)
Зінзура В. В. - Методи розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації регулювання напруги в електричних мережах (2012)
Казанцев Ю. И. - Исследование электропотребления и оптимальное размещение компенсирующих устройств в системе электроснабжения ремонтно-механического завода, Мотрой Р. В. (2012)
Єрмолаєв Ю. О. - Обґрунтування впровадження системи плавного пуску для привода фрез верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г. (2012)
Смирнова Н. В. - Определение параметров вольт-амперной характеристики дуги при изменении величины межэлектродного промежутка, Смирнов В. В. (2012)
Сидоренко В. В. - Основи побудови просторових інтерфейсів введення-виведення інформації обчислювальних систем, Малаховський В. Ю. (2012)
Козловський О. А. - Автоматизована система технічної діагностики проводів повітряних ліній електропередачі 6-10 кВ, Сіріков О. І. (2012)
Кубкін М. В. - Система вимірювання високої напруги на базі силового трансформатора та її метрологічні характеристики (2012)
Сидоренко В. В. - Програмований просторовий інтерфейс управління принтером, Малаховський В. Ю. (2012)
Тимошенко Г. С. - Моделювання системи планування завантаження повітряного судна (2012)
Якуніна І. Л. - Алгоритм побудови детермінованої моделі прийняття рішень людиною-оператором при парируванні особливих випадків в польоті (2012)
Дрєєв О. М. - Метод розвантаження телекомунікаційного сервера за рахунок кешування зображень (2012)
Агарков О. В. - Вплив підвищення осьового навантаження на базову довговічність рейок залізничної колії (2012)
Бабенко А. І. - Встановлення допустимої швидкості на складних ділянках плану залізниці з урахуванням комфортабельності їзди, Курган Д. М., Черняков М. М. (2012)
Білюк І. Ю. - Розрахунок рейки на згин та кручення за методом тонкостінних стержнів та як балки на пружинній основі (2012)
Бондаренко І. О. - Стосовно питань щодо підвищення стабільності земляного полотна залізничної колії, Курган Д. М. (2012)
Велінець В. П. - Розрахунок рейки на горизонтальний згин та скручування методом С. П. Тимошенка (без врахування сил тертя) і методом О. П. Єршкова (із врахуванням сил тертя) (2012)
Дмитриев Д. В. - Сравнительные стендовые испытания воздухораспределителей: 242, 292 и Kes, Валигура Н. А. (2012)
Донченко А. В. - Оценка прочности конструкции транспортера по критерию сопротивления усталости, Федосов-Никонов Д. В., Орлов О. В., Соляник М. И. (2012)
Дорошенко О. Ю. - Дослідження взаємодії опалубки і цементобетону з метою поліпшення якості і довговічності залізобетонних конструкцій, Дорошенко Ю. М., Возний С. П. (2012)
Иванов В. Б. - Особенности конструкции автоматических сцепок Scharfenberg, Косенко В. И., Приданников Ю. О. (2012)
Курган М. Б. - Визначення раціональних параметрів залізничних кривих для заданого рівня максимальної швидкості, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2012)
Тарасюк В. М. - Підвищення надійної роботи якісних обмоток тягових електродвигунів електропоїздів (2012)
Тарасюк В. М. - Контроль та випробовування ізоляції обмоток тягових двигунів електропоїздів під час ремонту (2012)
Твердомед В. М. - Розрахунок поперечних горизонтальних сил, діючих на колію в кривих від рухомого складу, Графо-аналітичним методом, Даніленко Е. І. (2012)
Трихліб О. Д. - Аналіз витрат палива тепловозом з обліком фактично виконаної роботи (2012)
Шелейко Т. В. - Застосування основних положень невизначеності вимірювань для оцінки гальмівної ефективності рухомого складу, Водянніков Ю. Я., Свистун С. М. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование влияния переменности толщины в окружном направлении на напряженное состояние конической оболочки, находящейся под действием неосесимметричного неравномерного температурного поля (2012)
Грисенко М. В. - Ймовірнісна модель автомобільного парку як системи масового обслуговування, Крижановська Т. В. (2012)
Кульбовський І. І. - Динамічна модель планетарної передачі, Тютін В. М., Левківський С. А., Незліна О. А. (2012)
Лобас Л. Г. - До питання про рух перевернутого подвійного маятника, Лобас Л. Г., Лупіна Т. О. (2012)
Білан С. М. - Підвищення ефективності функціонування інформаційно-діагностичного комплексу "Регіна" на основі ідентифікації аварійних режимів електричних мереж в реальному часі, Воронко І. О. (2012)
Козак В. С. - Автоматизовані комп’ютерні системи управління ресурсами підприємств та проблематика їх впровадження (2012)
Мараховский Л. Ф. - Основа новой информационной технологии (2012)
Мараховский Л. Ф. - Цифровая модель искусственного нейрона на элементах автоматной памяти, Москвин М. В. (2012)
Габа В. В. - Якість та конкурентоспроможність транспортних послуг на залізничному транспорт (2012)
Іваннікова В. Ю. - Моделювання системи зберігання вантажів у вантажному терміналі аеропорту (2012)
Кацман М. Д. - Аналіз рекомендованих дій підрозділів залізниці у разі витоків, розливів та розсипів небезпечних вантажів при їх перевезенні залізничним транспортом, Мироненко В. К., Адаменко М. І., Горбаха М. М. (2012)
Кириченко Г. І. - Методи практичної формалізації умов взаємодії залізниці з користувачами транспортних послуг, Горецький О. А., Бердниченко Ю. А. (2012)
Мацюк В. І. - Науково-методичні підходи до визначення меж обслуговування вантажних фронтів промислових зон розвиненими залізничними вузлами, Шкурко Г. А. (2012)
Мироненко В. К. - Моделювання пропускної спроможності системи контейнерних терміналів, Алексійчук Н. М. (2012)
Мироненко В. К. - Базова математична модель транзитних вантажопотоків, Висоцька Г. С., Родкевич О. Г., Щербина Р. С. (2012)
Мироненко В. К. - Системні чинники впливу на міжнародні транзитні перевезення вантажів залізницями України, Горецький О. А., Щербина Р. С., Якобчук О. А. (2012)
Пічкур Т. В. - Стратегія екологічної діяльності на залізничному транспорті (2012)
Сорочинська О. Л. - Вплив втоми і стресу на безпеку праці працівників залізничного транспорту (2012)
Медведько О. - Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності Генерального прокурора України (2009)
Середа Г. - Законність оперативно-розшукової діяльності як мета та завдання прокурорського нагляду (2009)
Грошевий Ю. - Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект, Тітко І. (2009)
Долежан В. - Адекватність заходів прокурорського реагування (2009)
Козьяков І. - Методологічні аспекти предметизації прокурорського нагляду (2009)
Скрипнюк О. - Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку (2009)
Дудоров О. - Взаємодія міжнародного кримінального права та внутрішнього кримінального права на прикладі України: загальні засади, Тертиченко Т. (2009)
Присяжнюк І. - Проникнення як суспільно небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (2009)
Крикливий Р. - До питання про функції державного обвинувача (2009)
Суботін Д. - Стадія як елемент системи кримінального процесу (2009)
Грицак В. - Адміністративно-територіальний устрій України (1991–1996 рр.): науково-правовий аспект (2009)
Якимчук Н. - Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інститут бюджетного права (2009)
Винокурова І. - Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів (2009)
Шутак І. - Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні і техніко-юридичні аспекти (2009)
Дьомін Ю. - Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (2009)
Гаман-Голутвина О. - Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт (публікується російською мовою) (2009)
Андрейцев В. - Правова природа договірних правовідносин щодо виконання науково-дослідних робіт (2009)
Бондарева К. - Проблемні питання поняття "холодна зброя" і використання його в кримінальному законодавстві (2009)
Грек Т. - Помилування в Україні та Республіці Польща: порівняльно-правова характеристика (2009)
Дудоров О. - Фундаментальне дослідження злочинних наслідків у кримінальному праві, Письменський Є., Усатий Г. (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей (2009)
Кочмарський В. С. - Сторічний період селекції пшениці м’якої озимої в Миронівському інституті пшениці, Кириленко В. В., Коломієць Л. А., Гуменюк О. В. (2013)
Мисько О. І. - Ознакова колекція кукурудзи – джерело вихідного матеріалу для селекції високопродуктивних гібридів (2013)
Криворучко Т. М. - Формування ознакової колекції сортів соняшнику за стійкістю до хвороб, Рябчун В. К., Боровська І. Ю., Петренкова В. П. (2013)
Юречко А. А. - Формуваня ознакової колекції тютюну за господарськими ознаками в умовах Придністров’я України, Гаврилюк Н. І., Петренкова В. П. (2013)
Мельничук Р. В. - Генетичне різноманіття ознакової колекції нагідок як джерело вихідного матеріалу для селекції, Богуславський Р. Л. (2013)
Головчанська І. О. - Нові лінії кукурудзи – донори цінних господарських ознак для селекції, Кузьмишина Н. В., Рябчун В. К. (2013)
Клімова О. Є. - Рекомбінантні лінії цукрової кукурудзи – нові джерела селекційно-цінних ознак (2013)
Ярушников В. В. - Виділення зразків генофонду з цінними ознаками з колекції генетичних ресурсів вишні на Артемівській дослідній станції розсадництва (2013)
Клочко Н. Ф. - Якість плодів інтродукованих сортів персика та нектарина (2013)
Кучер М. Ф. - Стійкість зразків генофонду смородини проти збудників хвороб (2013)
Приймачук Л. С. - Джерела вихідного селекційного матеріалу смородини чорної на стійкість до хвороб в умовах Західного Лісостепу України, Тодосюк Є. А. (2013)
Силенко О. С. - Особливості зберігання ex-situ колекцій генетичних ресурсів рослин Устимівської дослідної станції рослинництва, Силенко С. І., Роговий О. Ю. (2013)
Рябчун В. К. - Гур’єва І. А., Кузьмишина Н. В. (2013)
Кобизева Л. Н. - Безуглий І. М., Рябчун В. К. (2013)
Богуславський Р. Л. - Джон Пeрсиваль, вчений – енциклопедист (2013)
Богуславський Р. Л. - Костянтин Iванович Пангало (до 130 річчя від дня народження) (2013)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2013)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2013)
Наукові конференції (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, содержание (2014)
Ковриго Ю. М. - Проектування систем керування з регулятором на базі внутрішньої моделі з двома ступенями свободи, Баган Т. Г., Ущаповський А. П. (2014)
Боровская Т. Н. - Оптимальное агрегирование производственных систем с параметрическими связями (2014)
Семенцов Г. Н. - Розвиток інформаційного забезпечення системи автоматичного антипомпажного захисту та регулювання газоперекачувального агрегату, Давиденко Л. І. (2014)
Олевский В. И. - Асимптотический метод моделирования технических систем с технологическими отклонениями (2014)
Квасников В. П. - Оптимизация аналогового интерфейса информационно-измерительных систем для дистанционных измерений механических величин, Орнатский Д. П., Осмоловский А. И. (2014)
Григоренко С. Н. - Информационная технология диагностирования состояний электродвигателей на основе моделей Вольтерра, Павленко С. В., Павленко В. Д., Фомин А. А. (2014)
Приміський І. В. - Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів та перехід до стандартів Євро (2014)
Строганов В. А. - Локализация утечек подземных трубопроводов на основе сопоставления акустических портретов (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Автономова Л. В. - Имитационное моделирование процесса холодной раскатки колец подшипника с учетом температурного фактора, Грозенок Е. Д. (2014)
Хавин В. Л. - Моделирование и оптимизация формы образующей ролика сдвоенного железнодорожного подшипника качения, Ягудин Д. С. (2014)
Кроль О. С. - Трехмерное моделирование многооперационного станка модели СВМ1Ф4 в среде компас 3D, Сухорутченко И. А. (2014)
Сидорика И. Н. - Обобщение результатов исследований динамической несущей способности гидродинамических упорных подшипников скольжения (2014)
Давыдова А. В. - Гидравлическое сопротивление сетчатых разделителей фаз в нестационарном потоке жидкости (2014)
Терещенко Ю. М. - Влияние густоты решетки аэродинамических профилей на режимы "запирания" течения в межлопаточных каналах, Дорошенко Е. В., Техрани А. (2014)
Чигур I. I. - Оцінка достовірності автоматизованого контролю стану породоруйнівного інструменту (2014)
Гулин В. В. - Проектирование генераторов импульсных струй на основе структурного синтеза, Устименко Т. А. (2014)
Ал Хайят Мохаммед Надим Касим - Экспериментальное исследование массообменных характеристик вихревых распыливающих массобменных аппаратов (2014)
Abstract and References (2014)
Title, contents (2012)
Alekseenko I. V. - Gene targeting in melanoma therapy: exploiting of surface markers and specific promoters, Zinovyeva M. V., Pleshkan V. V., Sverdlov E. D. (2012)
Svietlova N. B. - The molecular components of phospho- and glycolipid metabolism in plant cell membranes under the phosphorus deficiency (2012)
Demchenko A. P. - Modern views on the structure and dynamics of biological membranes (2012)
Taran N. Yu. - Lipids and pigment-protein complexes of photosynthetic apparatus of Deschampsia antarctica Desv. plants under UV-B radiation, Storozhenko V. O., Svietlova N. B., Topchiy N. M. (2012)
Лаврова К. В. - Активність 2',5'-олігоаденілатсинтетази та рівень інтерферону у лімфоцитах щурів в умовах впливу радіації, Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2012)
Skivka L. M. - Synergistic effect of microbe-associated molecules on human monocyte-derived dendritic cell maturation in vitro, Shvets Yu. V., Khranovska N. M., Fedorchuk O. G., Pozur V. V., Senchilo N. V. (2012)
Kriachok I. A. - The influence of GSTP1 A 313 G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients, Khranovska N. M., Svergun N. M., Filonenko K. S., Novosad O. I., Titorenko I. B., Martynchik A. V., Gubareva H. O., Kadnikova T. V., Aleksik O. M. (2012)
Yakovishin L. A. - Molecular complexes of the triterpene glycosides with L-tyrosine and their biological activity, Lekar A. V., Vetrova E. V., Borisenko N. I., Borisenko S. N., Grishkovets V. I. (2012)
Chellapandi P. - Cobalt-and nickel-containing enzyme constructs from the sequences of methanogens, Balachandramohan J. (2012)
Stadnyk V. V. - Dopamine receptor type 1 of Caenorhabditis elegans expressing in mechanosensory neurons, Regosh A., Mayor C. Y., Fomenko I. S., Bondarchuk T. I., Sklyarov O. Y. (2012)
Title, contents (2012)
Iatsyshyna A. P. - Current approaches to improve the anticancer chemotherapy with alkylating agents: state of the problem in world and Ukraine (2012)
Кайдашев И. П. - Сиртуины – универсальные регуляторы клеточных функций (2012)
Kozyrovska N. O. - Kombucha microbiome as a probiotic: a view from the perspective of post-genomics and synthetic ecology, Reva O. M., Goginyan V. B., de Vera J.-P. (2012)
Kasian N. A. - Effect of the vitamin D photosynthesis products on thermodynamic parameters of model lipid membranes, Vashchenko O. V., Gluhova Ya. E., Lisetski L. N. (2012)
Panchuk R. R. - Study of molecular mechanisms of proapoptotic action of novel heterocyclic 4-thiazolidone derivatives, Chumak V. V., Fil' M. R., Havrylyuk D. Ya., Zimenkovsky B. S., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2012)
Varyvoda O. Yu. - Mice lacking pituitary tumor transforming gene show elevated exposure of DGalNAc carbohydrate determinants, Filyak Yu. Z., Lutsyk A. D., Stoika R. S. (2012)
Pokholenko Ia. O. - Action of booster immunization with E2 CSFV on immune response elicited by marker DNA-vaccine against CSF, Gulko T. P., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2012)
Gorbatiuk O. B. - Bioaffinity sorbent based on immobilized protein A Staphylococcus aureus : development and application, Tsapenko M. V., Pavlova M. V., Okunev O. V., Kordium V. A. (2012)
Чеботар Г. О. - Алелі гена Ppd-D1 у зразках колекції Aegilops tauschii і м’якої пшениці, Чеботар С. В., Бабенко Д. О., Моцний І. І., Щербань А. Б., Сиволап Ю. М. (2012)
Сліщук Г. І. - Біоінформатичний аналіз вторинної структури тринскриптів інтрона 1 гена whp1 кукурудзи, Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2012)
Title, contents (2012)
Frolova A. O. - Overview of methods of reverse engineering of gene regulatory networks: Boolean and Bayesian networks (2012)
Kovalchuk N. V. - Role of phytolectin in the life cycle of plants, Melnykova N. M., Musatenko L. I. (2012)
Shahid S. - A review on microcephaly genes, Irshad S. (2012)
Maslova O. O. - Current view of mesenchymal stem cells biology (brief review) (2012)
Khodyreva S. N. - Role of poly(ADP-ribose)polymerase 2 in DNA repair, Kutuzov M. M., Lavrik O. I. (2012)
Lebedeva N. A. - The new base excision repair pathway in mammals mediated by tyrosyl-DNA-phosphodiesterase 1, Rechkunova N. I., Lavrik O. I. (2012)
Rechkunova N. I. - Photoreactive DNA as a tool for studying topography of nucleotide excision repair complex, Krasikova Y. S., Maltseva E. A., Lavrik O. I. (2012)
Evdokimov A. N. - Synthesis of model DNA and their application as substrates of nucleotide excision repair, Tsidulko A. Yu., Petruseva I. O., Koroleva L. S., Serpokrylova I. Yu., Silnikov V. N., Lavrik O. I. (2012)
Belousova E. A. - Study of the activity of DNA polymerases β and λ using 5-formyluridine containing DNA substrates, Lavrik O. I. (2012)
Zakharenko A. L. - Glycyrrhetinic acid and its derivatives as inhibitors of poly(ADP-ribose)polymerases 1 and 2, apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 and DNA polymerase β, Salomatina O. V., Sukhanova M. V., Kutuzov M. M., Ilina E. S., Khodyreva S. N., Schreiber V., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I. (2012)
Ткачева Т. Н. - Спектрально-люминесцентные свойства производных скварилиевых зондов при взаимодействии с изолированными клетками печени крыс, Кавок Н. С., Боровой И. А., Обухова Е. Н., Климов С. А., Малюкин Ю. В. (2012)
Dergai O. V. - Amphiphysin 1 and 2 interact with latent membrane protein 2A of Epstein-Barr virus and regulate its exosomal secretion, Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Tsyba L. O., Yaruchik A. M., Rynditch A. V. (2012)
Kutuzov M. M. - Polysulfide compounds as inhibitors of the key base excision repair enzymes, Zakharenko A. L., Sukhanova M. V., Khodyreva S. N., Khomenko T. M., Volcho K. P., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I. (2012)
Title, contents (2014)
Evdokimov A. N. - Model DNA for investigation of mechanism of nucleotide excision repair, Lavrik O. I., Petruseva I. O. (2014)
Gryshkova V. S. - The mechanisms of activation of the single chain cytokine receptors: preformed and ligand-induced dimerization, Albu R. I., Constatinescu S. N. (2014)
Severinovskaya O. V. - Application of MALDI-TOF mass spectrometry for study on fibrillar and oligomeric aggregates of alpha-synuclein, Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Cherepanov V. V., Subramaniam V., Yarmoluk S. M. (2014)
Santos G. C. Jr - Chromatin enrichment of histone marks H4Ac and H3K9me3 in TP53 gene domain in breast cells, Goes A. C. S., de Moura Gallo C. V. (2014)
Kotsarenko K. V. - Influence of some biologically active substances on amount of MGMT and MARP proteins in human cells in vitro, Lylo V. V., Macewicz L. L., Ruban T. P., Luchakivska Yu. S., Kuchuk M. V., Lukash L. L. (2014)
Sergeyeva T. A. - Colorimetric biomimetic sensor systems based on molecularly imprinted polymer membranes for highly-selective detection of phenol in environmental samples, Chelyadina D. S., Gorbach L. A., Brovko O. O., Piletska E. V., Piletsky S. A., Sergeeva L. M., El’skaya A. V. (2014)
Pokholenko Ia. O. - Development and characterization of porous functionalized collagen scaffolds for delivery of FGF-2, Chetyrkina M. D., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Moshynets O. V., Sheludko E. V., Shpylova S. P., Degtiarova M. I., Kordium V. A. (2014)
Gotsulyak N. Ya. - Optimization of cell motility evaluation in scratch assay, Kosach V. R., Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I. (2014)
Rudenko E. E. - PPM1M and PRICKLE2 are potential tumor suppressor genes in human clear-cell renal cell carcinoma, Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I. (2014)
Kucherenko A. M. - Association of IL8 and IL10 gene allelic variants with ischemic stroke risk and prognosis, Shulzhenko D. V., Kuznetsova S. M., Demydov S. V., Livshits L. A. (2014)
Sviatenko L. K. - Interaction of 2'-deoxyguanosine with cis-2-butene-1,4-dial: Computational approach to analysis of multistep chemical reactions, Gorb L. G., Hovorun D. M., Leszczynski J. (2014)
Висоцький А. А. - Мікрогемодинамічні порушення при синдромі психоемоційного вигорання з наявністю та відсутністю хронічної патології гепатобіліарної системи та їхній взаємозв’язок з концентрацією прозапальних цитокінів (Іl-1β, ФНО-α) у крові хворих, Фролов В. М., Пересадін Н. А. (2009)
Височин М. В. - Мікрогемодинамічні порушення у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень, Іванова Л. М. (2009)
Височин Є. В. - Морфологічні показники мікрогемодинаміки у підлітків з соматизованими депресивними розладами та їхній взаємозв’язок зі станом ліпопероксидації, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гаврелюк С. В. - Пропорции телосложения у современных детей периода первого детства с деформациями позвоночного столба, Виноградов А. А. (2009)
Гарник К. В. - Вплив галавіту та артіхолу на морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітопрепарату алфагіну на морфологічні показники мікрогемодинаміки у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Дунаєв О. В. - Гістологічні критерії диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності на фоні хронічних отруєнь алкоголем за гістологічними змінами міокарда передсердь, Циганок Л. І. (2009)
Дяченко О. П. - Артеріовенозні взаємовідношення мозочка мезоцефалів (2009)
Кихтенко Е. В. - Особенности эмбриогенеза адренокортикотропоцитов аденогипофиза плода в условиях хронической внутриутробной гипоксии (2009)
Кравець О. В. - Динаміка морфологічних змін острівцевого апарату підшлункової залози за умов впливу важких металів (2009)
Круглова О. В. - Вплив фітозасобу холенорму на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний безкам’яний холецистит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонія на фагоцитарну активність моноцитів та показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Башков В. О. (2009)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла нирки в ранні терміни експерименту при дії великих доз метилтретбутилового ефіру, Шевченко О. О., Куфтирева Т. П. (2009)
Курик О. Г. - Морфологічна характеристика пошкоджень елементів провідної системи серця при гострій коронарній недостатності, Боднар Л. В., Каплевський О. О., Баздирєв В. В. (2009)
Миловидова Г. Е. - Вивчення морфофункціональних особливостей правого шлуночка серця в нормі і при тромбоемболії легеневої артерії (2009)
Пастухова В. А. - Ультраструктурні зміни передміхурової залози щурів після впливу на організм хронічної гіпертермії (2009)
Потапенко П. И. - Возможности трёхмерной реконструкции при проведении эхокардиоскопии для диагностики синдрома некомпактного левого желудочка у пациента с острым инфарктом миокарда, Антонец И. Д., Шаповалова С. Г., Некраса А. И., Шелест Л. В. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан системи мікрогемодинаміки у хворих на фебрильну шизофренію в періоді реабілітації після перенесенного нападу кататонії, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Динаміка морфологічних і функціональних показників мікрогемоциркуляції у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки при застосування Імуномаксу (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Руденко І. В. - Клініко–лабораторні особливості перебігу вагітності у першому і другому триместрах у жінок, що виношували плоди із вадами розвитку серця (2009)
Рябоконь Е. Н. - Особенности морфо-функционального состояния твердых тканей зуба при повышенной чувствительности, Савельева Н. Н., Гаргин В. В., Назарян Р. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка морфологічних та цитохімічних показників бронхо-альвеолярного секрету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону (2009)
Скоробогатов А. М. - Ультраструктура мінералу при пластиці кісткових дефектів гідроксилапатитним матеріалом ОК-015, легованим цинком та внутрішньошлунковому застосуванні остеіну, Лузін В. І. (2009)
Соцька Я. А. - Взаємозв’язок між морфо-функціональними показниками мікрогемоциркуляції та процесами ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності, при застосуванні антралю та артишока екстракту-Здоров’я (2009)
Суханова Л. А. - Морфологическая характеристика воспаления у больных, оперированных по поводу туберкулеза легких в зависимости от состояния соединительной ткани (2009)
Траилин А. В. - Иммунофенотипирование лейкоцитов в комплексной диагностике вариантов острого отторжения почечного аллотрансплантата, Никоненко Т. Н. (2009)
Чеботарёв Е. В. - Морфологические показатели микрогемоциркуляции у больных с соматизированными депрессивными расстройствами при лечении мелитором и полиоксидонием, Рачкаускас Г. С. (2009)
Шаповалова І. О. - Функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Шириханова И. Ю. - Морфометрический анализ состояния костной ткани у рабочих цементного производства, больных генерализованным пародонтитом, Бандривская Н. Н. (2009)
Шкодовская Н. Ю. - Морфология тазобедренного сустава у детей с рецидивом врожденного вывиха бедра и системной патологией после реконструктивно-восстановительных операций, Корольков А. И. (2009)
Андреева И. В. - Изменение показателей портальной и централь-ной гемодинамики интактных крыс при нагрузочном тесте, Виноградов А. А., Савина А. В. (2009)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния бисегментарного заднего цервикоспондилодеза на смежные позвоночные двигательные сегменты (2009)
Бибик О. Ю. - Особливості морфогенезу тимуса при дії помірної хронічної гіпертермії, Чмелюк І. О. (2009)
Болотна І. В. - Вплив гіпергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму на морфологію печінки щурів старечого віку (2009)
Варес Я. Е. - Серединні переломи нижньої щелепи. Сучасні погляди на хірургічне лікування (2009)
Височин Є. В. - Стан мікрогемодинаміки та цітокіновий профіль підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Возный В. Б. - Половые отличия и индивидуальная изменчивость первых верхних премоляров человека (2009)
Волошин Н. А. - Морфофукциональные особенности формирования яичек крыс от момента рождения до второго месяца жизни, Тополенко Т. А. (2009)
Гарник К. В. - Стан мікрогемоциркуляторного русла у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції при використанні фітозасобу алфагіну у хворих з синдромом менеджера, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Житников А. Я. - Метаболические и структурные предпосылки набухания и гипертрофии хондроцитов, Исламова М. А. (2009)
Іванова Л. М. - Стан бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, альфа-ліпону та ехінацеї пурпурової, Сидоренко Ю. В., Хапіліна В. Ф. (2009)
Клименко Н. А. - Морфофункциональные особенности ткани легкого при хронической сердечной недостаточности, Павлова Е. А., Сорокина И. В. (2009)
Комаревцева И. А. - Морфологическая характеристика воспалительной реакции, Попов Э. Н., Комаревцева Е. В., Заика А. В. (2009)
Komarevtsevа K. V. - The predictive value of apoptosis in human thyroid nodules as a risk factor for malignancy, Komarevtseva I. O. (2009)
Кравець В. В. - Вплив глутаргіну на морфологічні особливості тонкої кишки щурів в умовах мікроелементозів (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Возрастные особенности фазового состава костного минерала крыс при воздействии гравитационных перегрузок (2009)
Левенец С. В. - Особенности строения системы воротной вены при циррозе печени и портальной гипертензии (2009)
Лузин В. И. - Химический состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного марганцем, Лубенец А. А., Астраханцев Д. А., Пляскова Ю. С. (2009)
Павленко Н. Я. - Вивчення впливу естракту з листя артишоку польового на морфологію плаценти при експериментальній плацентарній дисфункції у щурів, Риженко І. М., Деєва Т. В., Зайченко О. С. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та показники ліпопероксидації у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка функціональних і морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни емалі зубів щурів в умовах надлишкового споживання солей цинку, хрому та свинцю, Лахтін Ю. В., Кузенко Є. В. (2009)
Смирнов С. Н. - Регуляция ДНК-синтетической активности и состояния фракции роста гепатоцитов крыс разного возраста (2009)
Соцька Я. А. - Морфо-функціональні показники мікрогемодинаміки та стан ліпопероксидації при хронічному безкам’яному холециститі, поєднаному з хронічним вірусним гепатитом С низької активності, при використанні фітозасобу бонджигару, Гарник Т. П., Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клініко-сонографічні особливості хронічного некалькульозного холециститу в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест О. В. (2009)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності сучасного фітозасобу ентобану в корекції мікрогемодинамічних порушень у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеною флорою, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих на соматизовану депресію при застосуванні комбінації мелитору і поліоксидонію (2009)
Шаповалова І. О. - Взаємозв’язок між морфологічними та функціональними показниками мікроциркуляторного русла та процесами перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Мелещенко А. В. - Современные представления о морфогенезе надпочечных желез под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды (2009)
Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова (2009)
Алиева А. А. - Характеристика морфологических показателей надпочечных желез крыс в период реадаптации после сочетанного воздействия экстремальной хронической гипертермии и физической нагрузки (2009)
Акулинин В. Н. - Интерфероновый статус у больных терапевтически резистентной шизофренией на фоне хронической патологии гепатобилиарной системы при применении гепатопротектора антралю, Рачкаускас Г. С. (2009)
Бенгус Л. М. - Полимерные композиты в ортопедии и травматологии, Дедух Н. В., Малышкина С. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин Є. В. - Вплив комбінації вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на показники мікрогемодинаміки та фагоцитарну активність моноцитів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник К. В. - Оцінка взаємозв’язоку між показниками мікрогемодинаміки та процесами ліпоперексидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Дяченко О. П. - Асиметрія артеріального русла мозочка мезоцефалів (2009)
Ковешников В. Г. - Биомеханические свойства эмали и дентина в пределах одного зуба на горизонтальном шлифе, Маврич В. В., Болгова Е. С., Возный В. Б. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники мікрогемодинаміки та системи антиоксидантного захисту у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Микротвердость костей крыс при гравитационных перегрузках и применении различных способов повышения устойчивости к ним (2009)
Лузин В. И. - Макроэлементный состав большеберцовой кости при пластике костных дефектов керамическим гидроксилапатитом и деминерализованным костным матриксом, Бережной Е. П. (2009)
Львова Л. В. - Вплив фітопрепарату цинаріксу на рівень перекисного окислення липідів у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Машихина Л. А. - Индивидуальная анатомическая изменчивость атланто-окципитального синуса при компьютерной томографии, Андреева И. В., Виноградов А. А. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при лікуванні поліоксидонієм, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Сак А. Є. - Зміни активності лактатдегідрогенази та її ізоформ у клітках міжхребцевого диска при різних за тривалістю динамічних навантажень (2009)
Сидоренко Ю. В. - Сонографічні показники органів черевної порожнини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на стан мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеня активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В. (2009)
Стаценко Е. А. - Органометрические показатели строения селезёнки крыс при введении им гидрокортизона и бисфосфоната "Зомета" в различные возрастные периоды (2009)
Фролов В. М. - Вплив артіхолу та галавіту на показники мікрогемоциркуляції та ліпопероксидації при синдромі психоемоційного вигорання, сполученому з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Гарник Т. П., Пересадін М. О. (2009)
Павленко А. В. - Особенности процессов репаративной регенерации в альвеолярных отростках нижней челюсти при пластике дефектов различными материалами, Чайковская И. В., Лузин В. И. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та цитокінів у хворих на соматизовану депресію при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Стан мікроциркуляторного русла у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням в періоді диспансерного спостереження при застосуванні комбінації імуноплюсу та артіхолу (2009)
Шиндер А. В. - Особливості регенерації шкіри під впливом екстрактів тваринного походження при холодовій травмі у щурів, Єрмакова Н. Ю., Синчикова О. П., Сандомирський Б. П., Бизов В. В., Гальченко С. Є. (2009)
Украина – миру: маленькие пациенты с ДЦП из Катара пройдут лечение в Трускавце (2012)
Медведовська Н. В. - Регіональні особливості захворюваності на онкологічну патологію та її профілактика в сучасних умовах (2012)
Зинченко Е. К. - Клиническая гетерогенность артериальной гипотонии, выступающей в составе неврологических симптомокомплексов (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика стану здоров’я населення працездатного і непрацездатного віку в Закарпатті (2012)
Калюжна Л. Д. - Аналіз показників, що характеризують динаміку онко- та передонкопатології шкіри протягом 2003–2011 рр. серед прикріпленого обмеженого контингенту, Дріянська В. В., Шармазан С. І., Якобчук А. В. (2012)
Слабкий Г. О. - Стан здоров’я і медичного обслуговування угорців Закарпаття, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Дем’ян В .І. (2012)
Жилка Н .Я. - Епідеміологія раку шийки матки в Україні, Зайкова Т. В. (2012)
Клименюк В. П. - АРС-декомпозиція рівнів інвалідизації внаслідок ішемічної хвороби серця за когортами, віком та роками дослідження, Галаченко О. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2012)
Плужнікова Т. В. - Основні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань у населення Полтавської області, Гапон В. О., Савченко Л. В., Кризина Н. П. (2012)
Чепелевська Л. А. - Позитивні тенденції смертності населення України на початку ХХІ століття, Слабкий Г. О., Буртова Ю. О. (2012)
Любінець О. В. - Особливості та порівняльна характеристика смертності населення від основних причин в Україні та Європі, Орда О. М. (2012)
Моісеєнко Р .О. - Організація моніторингу ефективності впровадження нових вакцин, Чернишова Л. І., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І., Сичова І. С. (2012)
Дячук Д. Д. - Самооцінка системи управління організаційним розвитком медичного закладу на підставі методики функціональної оцінки менеджменту, Зюков О. Л. (2012)
Хаджинова Н. А. - Оптимізація діяльності дитячих санаторіїв соматичного профілю, підпорядкованих МОЗ України (2012)
Гінзбург В. Г. - Вплив регіоналізації стаціонарної акушерської допомоги на якість медичного обслуговування породіль та новонароджених (2012)
Медведовська Н. В. - Проблема переорієнтації послуг охорони психічного здоров’я з урахуванням соціальних потреб пацієнтів на етапі стаціонарної допомоги, Ладик-Бризгалова А. К. (2012)
Фломін Ю. В. - Управління якістю медичної допомоги як важливий аспект менеджменту в охороні здоров’я (2012)
Бойко В. Я. - Вивчення думки населення щодо надання медичної допомоги у Рівненській області (за даними соціологічного опитування), Дорошенко О. О., Шевченко М. В. (2012)
Збітнєва С. В. - Офтальмологічна медична допомога у відомчих закладах охорони здоров’я (2012)
Крапівіна А. А. - Гендерні особливості забезпечення рівності в охороні репродуктивного здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2012)
Парій В. Д. - Діяльність лікарняних кас у спектрі реформування системи охорони здоров’я в Україні (2012)
Григоренко А. А. - Аналіз законодавчої бази щодо боротьби з тютюнокурінням в Україні, Красовський К. С. (2012)
Слабкий Г. О. - Щодо результатів оперативного моніторингу місця смерті ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Крисько М. О., Якимець В. М. (2012)
Кочін І. В. - Основні напрями удосконалення післядипломної підготовки лікарів державної служби медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я України, Акулова О. М., Cидоренко П. І., Трошин Д. О., Гайволя О. О., Шило І. Ф. (2012)
Шевченко М. В. - Заохочувальні виплати медичним працівникам первинної ланки в пілотних проектах, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи: переваги та недоліки, Дорошенко О. О., Карамзіна Л. А. (2012)
Клименко В. І. - Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я (2012)
Миронюк І. С. - Результати впровадження алгоритмів організації медичної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, в Закарпатській області, Фільо К. В., Гудюк Н. А. (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Щодо історії становлення та розвитку системи диспансеризації дорослого населення в Україні за часів СРСР (огляд літератури) (2012)
Агарков В. И. - Наш взгляд на реформирование здравоохранения Украины, Гребняк Н. П., Грищенко С. В., Дорохова Е. Т., Северин Г. К. (2012)
Олег Михайлович Ціборовський (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Бирюков И. Ю. - Сравнение показателей специальных стрелковых боеприпасов и их конструктивные особенности, Сыщук С. И. (2013)
Бугаєв С. В. - Визначення величини опору зануреної частини БТР-3У при його русі по воді (2013)
Белевщук Я. О. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пункту бойового управління автоматизованої системи управління зенітної ракетної бригади "Поляна-Д4”, Василець В. О., Свистунов Д. Ю., Поляков А. В. (2013)
Дончак Д. А. - Методика розрахунку потреб на підтримку справного стану і продовження ресурсних показників радіоелектронної техніки системи радіолокаційної розвідки і контролю повітряного простору, Камалтинов Г. Г., Колеснік О. М. (2013)
Ермаков Г. В. - Анализ возможностей применения комплексов активной защиты бронетехники, Ченыкаев А. В., Гогонянц С. Ю. (2013)
Журавльов О. О. - Оцінка потенційного ефекту удару ракетою з касетною бойовою частиною, оснащеною осколково-фугасними бойовими елементами, по позиційному району мотопіхотного взводу, Іванець М. Г. (2013)
Купріненко О. М. - Визначення раціональної кількості бойових броньованих машин для ведення бойових дій у складі автономних тактичних груп (2013)
Попов С. Е. - Вибір і обґрунтування вимог до показників та критерію ефективності функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення військових частин радіотехнічних військ (2013)
Ушенко С. О. - Альтернативна система компенсації реактивного моменту від гвинта-носія військово-транспортного вертольоту, Слабик М. С., Щербак В. О. (2013)
Яценко К. Г. - Аналіз властивостей маневреності засобів рухомості зенітних ракетних комплексів та вибір критеріїв їх оцінки, Бобошко О. А. (2013)
Аносов А. О. - Створення на основі шумових процесів стеганоконтейнерів для забезпечення потрібного рівня стійкості до стеганоатак за відсутності шифрування корисного повідомлення (2013)
Калугін В. Д. - Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Карпенко О. В. - Узагальнені функції невизначеності для відеоімпульсних РЛС з антенними решітками різної конфігурації, Онищенко В. В. (2013)
Коломійцев О. В. - Підвищення стійкості кутового автосупроводження літального апарату в багатофункціональній лазерній інформаційно-вимірювальній системі, Клівець С. І., Петренко О. C., Руденко Д. В. (2013)
Кочмарчик Р. С. - Повышение достоверности распознавания целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки методом восстановления элементов изображений (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроїда в задачах побудови топології системи зв’язку і автоматизації управління військами, Микусь С. А. (2013)
Куянова Г. Ю. - Математична модель системи самонаведення безпілотних літальних апаратів на наземну ціль по променю, Васильєв Д. Г., Федоряка С. В., Гордиєвський О. Т. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения, Лукьянчук В. В., Кириллова Н. И., Артеменко А. А. (2013)
Лукин К. А. - Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой, Васюта К. С., Зоц Ф. Ф., Выплавин П. Л., Кудряшев В. В., Озеров С. В., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г., Лукин С. К. (2013)
Маштак И. В. - Однопунктовая баллистическая технология определения параметров орбит спутников. Обоснование, стратегия радиоконтроля орбиты, Шептун А. Д. (2013)
Мнушка О. В. - Имитационная модель нечеткой системы управления позиционированием спутниковой антенны (2013)
Мушаров А. О. - Апроксимація основної кривої намагнічування магнітопроводу силового трансформатору ступеневим поліномом третього ступеня (2013)
Павлюченко А. М. - До проблеми розрахунку теплообміну і опору тертя надзвукових осесиметричних об’єктів в умовах працюючих двигунів РДТП за наявності в пристінному прикордонному шарі ламінарно-турбулентного переходу, ефекту стисловості і неізотермічності, Шийко О. М. (2013)
Петрушенко М. М. - Вимірювач дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем (2013)
Смеляков К. С. - Построение эффективной стратегии сегментации с использованием дерева решений (2013)
Чинков В. М. - Математична постановка проблеми синтезу вимірювальних сигналів для визначення технічного стану зразків озброєння при їх експлуатації за технічним станом, Герасимов С. В. (2013)
Бабенко В. Г. - Оптимизация матричных операций скользящего шифрования (2013)
Євсєєв В. О. - Підходи до розподілу обмежених ресурсів при організації охорони важливих державних об’єктів внутрішніми військами в особливий період, Лисенко О. В. (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Напрями розвитку збройних сил для їх застосування в сучасних війнах (2013)
Лазебник С. В. - Еволюційні зміни у підходах щодо проведення повітряної наступальної операції на прикладі локальних конфліктів у Лівії (1986 рік, 2011 рік), Тюрін В. В., Тіхонов І. М., Грідіна В. В. (2013)
Орлов М. М. - Математичні моделі визначення чисельності внутрішніх військ для охорони важливих державних об’єктів у разі вирішення завдань забезпечення функціонування регіональних органів державної влади при виникненні міжетнічного конфлікту, Халеп В. В. (2013)
Ролін І. Ф. - Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ, Морозов І. Є. (2013)
Семененко О. М. - Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Остапець О. М., Кремешний О. І. (2013)
Усачова О. А. - Покращення якості роботи системи військового управління за рахунок автоматизації управлінських функції керівників підрозділів, Медведєв В. К., Артюх В. М. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Аннєнкова Н. Г. - Робота заводу "Герлях і Пульст” на українських теренах в умовах Першої світової війни (1915-1918 рр.) (2013)
Гула Р. В. - Співвідношення національного та інтернаціонального у патріотичному вихованні особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії у період визволення України 1942-1944 рр. (2013)
Гулай В. В. - Вступ Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. в оцінці етнополітичних спільнот (2013)
Дем’янюк О. Й. - Розгортання бойових дій на території Волинської губернії у 1915 р. (2013)
Лильо О. М. - Львівське середовище скульпторів середини ХVIII ст. (2013)
Нагірняк М. Я. - Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944–1945 рр.), Лаврецький Р. В. (2013)
Підкова І. З. - Участь членів Народної Ради у створенні та діяльності партії Демократичного відродження України (березень 1990 – серпень 1991 рр.) (2013)
Рижева Н. О. - Стан суднобудівної галузі в Україні в 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Романюк Т. П. - Листи історика Ярослава Пастернака з фронтів Першої світової війни (2013)
Терський С. В. - Сучасний стан історичної реконструкції військово-стратегічних шляхів Галицько-Волинського князівства (2013)
Ткачук П. П. - Повітряне сполучення як фактор виживання держави (на прикладі української народної республіки) (2013)
Харук А. І. - Виробництво на харківському авіазаводі бомбардувальника Су-2 (2013)
Хобот П. В. - Створення Південної похідної групи ОУН(Б) та її діяльність протягом 1939–1941 рр., Шляхтич Р. П. (2013)
Бураков Ю. В. - Англо-російські відносини напередодні Кримської війни (2013)
Красюк О. П. - Реформування російської армії після завершення Кримської війни, Івахів О. С. (2013)
Молчанов В. Б. - Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853–1856 рр.) (2013)
Геліаш М. М. - Національне питання в Польщі (1918-1939 рр.): проблеми державного регулювання (2013)
Кожушко А. В. - Монгольські завоювання доби Чингізхана очима сучасників подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз (2013)
Луньков А. В. - Історія створення спеціальних формувань НАТО, Гулима О. П. (2013)
Майорова А. С. - Роль православного духовенства у формуванні суспільно-культурного середовища у кінці ХVІІІ першій половині ХІХ ст. (2013)
Питльована Л. Ю. - Зовнішня політика США зламу ХІХ–початку ХХ століть в американському повоєнному історіо-графічному дискурсі: основні ідеї та проблеми (2013)
Приступа Є. Н. - Джерело з історії фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України (2013)
Бамбуляк М. П. - Улаштування інженерних загороджень в особливих умовах, Фтемов Ю. О., Колос Р. Л. (2014)
Біленко О. І. - Визначення параметрів звуку пострілу, які впливають на виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки та підлягатимуть регламентації (2014)
Воїнов В. В. - Інтегрована логістична підтримка зразків озброєння та військової техніки, Бровко М. Б., Запара Д. М. (2014)
Воронин В. В. - Решение задачи целераспределения при управлении огнем в многоканальном зенитном ракетном комплексе, Соловей Р. В., Грицына Н. Т. (2014)
Грабчак В. І. - Обґрунтування вимог до точності складання таблиць стрільби, Бондаренко С. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методические основы обоснования концепции развития и облика перспективной авиационной системы вооружения вооруженных сил государства и ее структурных компонентов, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2014)
Добровольський А. Б. - Підвищення інформаційної здатності діючих зразків радіопроменевих засобів охорони, що використовуються в охороні державного кордону (2014)
Журавлев А. А. - Методика оценки требуемой точности прицеливания средства дальнего поражения при условии двухэтапного последовательного наведения на цель, Орлов С. В. (2014)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О., Костюк В. В. (2014)
Купрієнко М. В. - Розробка конструктивно-компонувальної схеми безпілотного надзвукового літака розвідника, Вихрицький С. В., Купрієнко С. А. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам, Лукьянчук В. В., Кириллов И. Г., Николаев И. М. (2014)
Малюк В. Г. - Метод визначення меж зони стійкого радіообміну підрозділів внутрішніх військ в умовах радіопридушення, Іохов О. М., Кузьминич І. В. (2014)
Мошаренков В. В. - Совершенствование военных эталонов фазовых сдвигов Вооруженных Сил Украины (2014)
Павленко М. А. - Процес управління винищувачами в перспективних автоматизованих системах управління, Шейгас О. К., Петрушенко М. М. (2014)
Печура Д. С. - Прогнозування технічного стану складових частин авіаційних керованих ракет за визначеними групами, Березанський В. Г., Березанський О. Г., Васильченко Д. О. (2014)
Сальник Ю. П. - Шляхи впровадження концепції ISTAR у систему розвідки Збройних Сил України, Пащук Ю. М. (2014)
Титаренко О. Б. - Обґрунтування шляхів підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття при відбитті удару засобів повітряного нападу противника, Місюра О. М., Тристан А. В. (2014)
Тіхонов І. М. - Обґрунтування комплексу задач перспективної системи підтримки прийняття рішення для командира зенітної ракетної бригади (полку) оперативного командування (2014)
Чинков В. М. - Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при інтегральному обмежені, Герасимов С. В. (2014)
Чорний М. В. - Позиціонування евакуаційних (ремонтно-евакуаційних) органів військового формування на місцевості, Долгов Р. В. (2014)
Авчінніков Є. О. - Класифікація електромагнітної зброї (2014)
Барсуков А. Н. - Повышение скрытности бортового радиовысотомера с применением хаотического процесса, сформированного нелинейной динамической системой Икеды, Сергеев С. С., Ткачук В. В., Болдырев А. С. (2014)
Бортновський С. А. - Аналіз технічних можливостей інформаційного спряження пеом з інтерфейсом типового комплексу засобів автоматизації зразка озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ та розробка відповідного пристрою інформаційного спряження, Чеботарев М. В., Марченко А. Д. (2014)
Васюта К. С. - Метод скрытой передачи бинарной информации на основе применения линейнопреобразованного стохастического процесса "скользящего среднего", Щербинин С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Метод расчета характеристик вторичного излучения наземных радиолокационных объектов резонансных размеров, Сухаревский О. И. (2014)
Зіньків С. А. - Аналіз конструктивно-компонувальної схеми бойового вертольота, Холод О. Р., Климов А. А., Турицький С. О. (2014)
Коваленко А. С. - Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Коломійцев О. В. - Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі, Кудряшов В. Є., Мельников І. В., Клеванний Ю. О. (2014)
Кравченко И. Ф. - Показатель эффективности проекта авиационного двигателя и критерий его модифицируемости для учебно-боевого самолета (2014)
Красноруцький А. О. - Варіант модернізації апаратури відтворення мовних повідомлень літака МИГ-29, Романенко І. В., Завада А. А., Токаренко В. В. (2014)
Кучерук С. М. - Методика проверки эффективности функционирования метода повышения безопасности движения судна (2014)
Логинов В. В. - Методика оценки технико-экономических характеристик турбовинтового двигателя в системе легкого регионального пассажирского самолета, Украинец Е. А., Кравченко И. Ф., Еланский А. В. (2014)
Малишев О. А. - Підвищення завадозахищенності оглядових РЛС метрового діапазону за рахунок створення пристрою подавлення відповідей по бокових пелюстках, Сидоров В. В., Беденко Я. М. (2014)
Миколайчук Р. А. - Статистичне моделювання функціонування системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - Пути повышения энергетических характеристик сигнала от ложной цели при использовании голографического метода размножения изображений объектов для создания пассивных помех высокоточному оружию в оптическом диапазоне длин волн (2014)
Морозов О. О. - Вибір функціональної структури ієрархічної автоматизованої системи управління, Долгий Ю. С. (2014)
Науменко М. В. - Методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування перспективних зразків озброєння і військової техніки (2014)
Обідін Д. М. - Математична формалізація функціональної стійкості процесів управління літальними апаратам (2014)
Одноралов І. В. - Методологія оцінки надійності підприємств при виборі виконавців державного оборонного замовлення, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2014)
Опанасюк І. І. - Вибір алгоритмів просторово-часової обробки радіосигналів для засобів РТР (2014)
Пашков Д. П. - Принципы комплексной обработки многоспектральных изображений в космических системах наблюдения для оперативного экологического мониторинга (2014)
Поплавець С. І. - Ефективність застосування систем дистанційного управління димопуском для маскування стаціонарних об’єктів аерозольними засобами (2014)
Прібилєв Ю. Б. - Напрямки розвитку бортових комплексів управління космічних апаратів, Подорожняк А. О., Новікова І. В. (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження ефективності оптикоелектронних засобів спостереження в системі інженерно-технічного контролю охорони державного кордону (2014)
Рысаков Н. Д. - Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета, Куценко В. В., Костенко И. Л., Титов И. В., Кулик А. П. (2014)
Русевич А. О. - Науково-методичне забезпечення формування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки (2014)
Ряполов И. Е. - Высокочастотный метод расчета вторичного излучения модели фюзеляжа беспилотного летательного аппарат, Василец В. А., Сухаревский О. И., Ткачук К. И. (2014)
Собченко В. А. - Адаптивна модель експлуатації мобільних тепловізійних комплексів (2014)
Тимочко А. И. - Метод контроля корректности графа сетевой модели, описывающей порядок и правила использования ресурсов (2014)
Трошин О. Н. - Методические аспекты неравновесной самоорганизации трибосистем, Стадниченко В. Н., Стадниченко Н. Г., Жуков Р. А., Красницкий С. В. (2014)
Украинец Е. А. - Экспресс-методика измерения местной скорости потока в аэродинамической трубе малых дозвуковых скоростей Т-1, Василенко В. В., Романенко И. В., Коломиец И. О. (2014)
Щипанський П. В. - Забезпечення властивості функціональної стійкості системи контролю повітряного простору, Барабаш О. В., Кіреєнко В. В. (2014)
Ясечко М. Н. - Обоснование выбора цилиндрической фазированной антенной решетки для средств функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры, Максюта Д. В., Дзигора А. М. (2014)
Дейнеко М. М. - Оцінка можливості створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації в мультирадарній системі двохкоординатних РЛС чергового режиму, Ковалевський С. М., Худов Г. В. (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування ефективних способів і завдань, що вирішуються міжвидовими тактичними групами під час ведення бойових дій на основі аналізу збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть, Ярош С. П. (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Вплив якості інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бойових дій міжвидовим угрупованням на ефективність управління його військам (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Виздрик В. С. - Селянські протести: форми і методи боротьби західноукраїнського начелення в 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни (2014)
Зайцев О. Ю. - "Польське питання" у воєнно-політичній стратегії ОУН напередодні Другої світової війни (2014)
Підкова І. З. - Суверенізація Української РСР: участь парламентської опозиції в створенні й ухваленні Декларації про державний суверенітет України (2014)
Шумінська Н. В. - Особливості комплектування Галицької Армії старшинським складом (2014)
Бахурін Ю. О. - САУ "Фердінанд" в боях на території Української РСР (1943-1944 рр.) (2014)
Гула В. Д. - Аспекти історіографічного аналізу взаємовідносин радянського суспільства та Червоної Армії в 1941-1942 рр. (на матеріалах України) (2014)
Гула Р. В. - Патріотизм трудівників при відновленні народного господарства України у ході її визволення від нацистських загарбників (1943-1944рр.) (2014)
Гулай В. В. - Комунікативні механізми та масштаби пропагандиського впливу радянських партизан та підпільників на населення Львівщини в роки нацистської окупації (2014)
Кривизюк Л. П. - Масоване застосування танкових військ в Умансько-Ботошанській операції (2014)
Печенюк І. С. - Спільні дії партизанів і військ Воронезького фронту при визволенні Лівобережної України, Філіпов В. К. (2014)
Потильчак О. В. - "Східний похід" італійської армії і проблема військовополонених: історіографічний контекст (2014)
Соколюк С. М. - Наведення підводних човнів Чорноморського флоту за даними авіації у ході боротьби на ворожих комунікаціях в 1941-1944 рр. (2014)
Питльована Л. Ю. - Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискусу (2014)
Ткачук П. П. - Виникнення і розвиток зенітної артилерії в роки Першої світової війни (2014)
Трофимович Л. В. - Карпато-українська проблема в політиці Другої Речіпосполитої в 1939 р. (2014)
Трущинські М. - До історії Січневого повстання 1863 року: капелан Станіслав Бжуска (2014)
Харук А. І. - Служба та бойове застосування літаків "Анаде" під час Першої світової війни (2014)
Якунін В. К. - Історіософія націоналізму як соціокультурного явища (2014)
Франц М. - Листи агента Росії з Італії (1914-1918) (2014)
Трофимович В. В. - Особливості зародження, розвитку та трансформації радянського патріотизму в роки війни 1941-1945 рр. (2014)
Каракуркчі Г. В. - Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму, Щокін В. М., Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2014)
Климченко В. Й. - Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління за високої частоти повторення зондувальних імпульсів, Тютюнник В. О. (2014)
Ліцман А. М. - Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування виробів артилерійського озброєння (2014)
Макеєв В. І. - Спосіб визначення установок для стрільби реактивними системами залпового вогню, Раскошний А. Ф., Петренко В. М. (2014)
Севостьянов Ю. В. - Прогнозирование отказов авиационной радиоэлектронной аппаратуры как системы в целом, Каратеев С. М., Кремешный А. И., Корниенко А. П., Чернявский В. Н. (2014)
Стаховський О. В. - Джерела інфрачервоного випромінювання бронеоб'єкту (2014)
Сутюшев Т. А. - Обґрунтування тактико-технічних вимог до амфібійного транспортного засобу розвідувально-пошукових груп, Павіцький В. О., Авілов А. І. (2014)
Трошин О. Н. - Диагностика типовых повреждений агрегатов авиационной техники, Стадниченко В. Н., Андрух А. А., Золотарь А. Ю. (2014)
Харитонов О. Л. - Аналіз можливостей космічної та повітряної розвідки збройних сил провідних держав світу щодо виявлення ЗРК С-300П як на бойових позиціях, так і при здійсненні ними маршу, Харитонов А. О. (2014)
Чернозубенко О. В. - Дослідження впливу уражаючих факторів підриву мінно-вибухових пристроїв на організм людини, Купріненко О. М., Бісик С. П. (2014)
Шийко О. М. - Моделювання сумісного руху реактивного снаряда та мобільної пускової установки РСЗВ (2014)
Ясечко М. Н. - Энергетические требования к средствам функционального поражения, Садовый К. В., Ковальчук А. А., Тесленко О. В. (2014)
Борисенко М. В. - Методика визначення оптимальної періодичності проведення метрологічного обслуговування перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки (2014)
Васюта К. С. - Оценка скрытности функционирования радиотехнических систем передачи информации военного назначения при помощи BDS-статистики, Озеров С. В., Королюк А. Н., Комин Д. С. (2014)
Воробйов О. В. - Ймовірнісний метод прогнозування перевантажень в мультисервісних мережах (2014)
Галак О. В. - Перспективи розвитку пульсуючих детонаційних двигунів. Труднощі їх реалізації (2014)
Герасимов С. В. - Адаптивний метод синтезу оптимальної системи управління (2014)
Демидко Л. С. - Перспективи розвитку засобів ураження майбутнього, Пушкарьов Ю. І., Воронько В. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к обоснованию, оцениванию и прогнозированию боевых возможностей и технического состояния образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к формированию облика авиационных ракет на этапе предпроектных исследований, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2014)
Кандырин Н. П. - Собственные фазовые шумы цифровых вычислительных синтезаторов сигналов (2014)
Кобзев А. В. - Способ стабилизации уровня ложных тревог при обнаружении сигналов на фоне нестационарного шума на основе применения вейвлет-разложения, Мурзин М. В. (2014)
Коваленко А. С. - Анализ эффективности использования экспертной системы технической диагностики с традиционной структурой, Смирнов А. А., Коваленко А. В., Смирнов С. А. (2014)
Кріль Д. О. - Застосування рекурсивної схеми черезперіодного автокомпенсатора пасивних завад для радіовисотоміра ПРВ-13, Базилевський О. В., Яровий С. В. (2014)
Лагутин Г. И. - Пути оптимизации параметрических рядов мощностей автономных средств электроснабжения, Матёрка В. В., Приходько Ю. Н. (2014)
Лебедь В. Г. - Чисельне дослідження впливу розташування двигуна на аеродинамічні характеристики літака, Сушко А. Л. (2014)
Логинов В. В. - Классификационные признаки поколений самолетов-истребителей, Украинец Е. А., Еланский А. В. (2014)
Подригало М. А. - Шикування автомобільних колон за інтегральним критерієм динамічності, Абрамов Д. В., Соколовський С. А., Нікорчук А. І. (2014)
Рысаков Н. Д. - РЛС автосопровождения посадки самолета с расширением угловой зоны действия, суммарно-разностной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений, Куценко В. В., Титов И. В., Рот С. Н., Карев В. Г. (2014)
Сидоренко Р. Г. - Поглощающие свойства базовой модели композитного материала с радиоизотопными включениями в условиях переменного магнитного поля, Лупандин В. А., Резниченко А. И. (2014)
Шейгас О. К. - До питання вимірювання дальності до маловисотної цілі, яка локується над морем (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління оперативним командуванням (2014)
Пашков Д. П. - Вдосконалення методики побудови карт антропогенних змін природного середовища на основі використання космічних знімків (2014)
Смірнов Є. Б. - Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних, Таран І. А., Тристан А. В. (2014)
Ярош С. П. - Онтологічне моделювання єдиного інформаційно-бойового простору (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Діденко Ю. В. - Температурні властивості напівпровідникових резонансних структур з електронним керуванням, Молчанов В. І., Пашков В. М., Татарчук Д. Д., Франчук А. С. (2013)
Вербицький Є. В. - Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї методами холостого ходу і короткого замикання, Ромашко В. Я. (2013)
Заграничний А. В. - Способи формування зондувальної напруги в пристроях ядерного магнітного резонансу, Рогаль В. В. (2013)
Волков Є. В. - Максимальний кут стереозйомки для формування рентгенівських об’ємних стереозображень, Мирошниченко С. І. (2013)
Лошицкий П. П. - Неинвазивный метод определения сахара крови человека, Минзяк Д. Ю. (2013)
Avilov O. О. - Permutation entropy of fetal heart rate with extraction of maternal heartbeats, Borovskyi I. I. , Zhukov M. A., Ivanko K. O., Popov A. A., Fesechko V. A. (2013)
Лейко А. Г. - Звуковые поля пьезокерамических излучателей с различным пьезоэффектом, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2013)
Дидковский В. С. - Некоторые особенности распространения волн давления в улитке внутреннего уха человека, Пламадил Я. В. (2013)
Васильев А. В. - Автоматизация акустической экспертизы помещений, Климков В. А., Продеус А. Н. (2013)
Иванушкина Н. Г. - Нейронные сети для распознавания образов поздних потенциалов предсердий, Иванько Е. О., Матвеева Н. А. (2013)
Боданюк М. Є. - Управління системами збереження даних, Карнаухов О. К., Ролік О. І., Теленик С. Ф. (2013)
Информация (2013)
Poplavko Y. M. - Pyroelectric Response of Strain Limited III-V Semiconductor, Yakimenko Y. I. (2013)
Денбновецький С. В. - Моделювання спектрів випромінювання імпульсних рентгенівських трубок, Капустьянов О. Л., Михайлов С. Р., Лещишин О. В., Шинкаренко Н. В. (2013)
Демченко Ю. С. - Методи корекції коефіцієнта потужності, Рогаль В. В. (2013)
Артеменко М. Ю. - Комбінована система управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної мережі, Батрак Л. М. (2013)
Дидковский В. С. - Метод анализа звуковых полей в узких конических трубах с жёсткими стенками, Калинин С. С., Лунева С. А. (2013)
Трапезон К. А. - К решению задачи о колебаниях круговой пластинки с толщиной, убывающей от центра по выпуклой параболе, Трапезон А. Г. (2013)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии Часть 1. Низкочастотная асимптотика волнового поля источников шумов акустической эмиссии в стержне кругового поперечногосечения, Петрищев О. Н. (2013)
Лейко А. Г. - Акустические свойства цилиндрических пьезокерамических излучателей силовой и компенсированной конструкции с продольным и поперечным пьезоэффектами, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2013)
Буценко Ю. П. - Прогнозування ситуацій і оптимізація прийняття рішень по поліпшенню екологічної обстановки в районах з хімічним забрудненням на основі скінченних ланцюгів Маркова, Лабжинський В. А. (2013)
Воротніков В. В. - Прокладання оптимальних маршрутів на цифрових растрових картах, Гуменюк І. В., Кулаков Ю. О. (2013)
Богдан А. В. - Учет нелинейности в макромодели ОТА, применимой для синтеза активных фильтров высокого порядка, Зазерин А. И., Орлов А. Т. (2013)
Информация (2013)
Avilov O. - Different permutation entropy patterns of electroencephalogram recorded during epileptiform activity, Popov A. (2014)
Крашений І. Е. - Інженерні методи діагностики хвороби Альцгеймера (2014)
Zhukov M. - Analysis of interconnection between central nervous and cardiovascular systems (2014)
Bodilovskyi O. K. - Non-contact respiration monitoring using optical sensors (2014)
Ставоровский К. М. - Автоматическая диагностика и анализ термограмм в медицинской практике (2014)
Баранник Е. А. - Повышение точности определения количественных параметров движения крови в ультразвуковых доплеровских системах, Нежельская М. Ф., Скресанова И. В. (2014)
Богданова Н. В. - Расчет акустического поля биморфного пьезоэлектрического излучателя, Петрищев О. Н., Сотула Ж. В., Шарапов В. М. (2014)
Лейко А. Г. - К вопросу об излучении звука цилиндрическими пьезокерамическими преобразователями различной конструкции, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2014)
Гладкіх Н. Д. - Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 1) (2014)
Гусак З. Т. - Физические поля гидроакустической антенны, состоящей из уголкового рупора и пьезокерамического излучателя с окружной поляризацией, Лейко А. Г. (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии. Часть 2. Функция Грина осесимметричной составляющей шумов акустической эмиссии в упругих стержнях, Петрищев О. Н. (2014)
Ткачов А. С. - Ідентифікація об’єктів керування за результатами активного експерименту (2014)
Титул, содержание (2014)
В поисках выхода на траекторию устойчивого экономического роста (материалы коллективного обсуждения) (2014)
Притуляк Н. Н. - Идентификация человеческого капитала в современной экономической науке (2014)
Клименко И. В. - Лизинг в системе обеспечения предоставления траснпортной услуги автотранспортным предприятием (2014)
Сухина Е. Н. - Развитие теории экологической ренты и ее справедливого распределения (2014)
Длугопольский А. В. - Государство (всеобщего) благосостояния в Китае: этапы становления и проблемы построения (2014)
Дыха М. В. - Стратегическое планирование социально-экономического развития страны: эволюционно-исторический аспект и современные реалии (2014)
Перерва П. Г. - Современные взгляды на решение проблем сбалансированности местного рынка труда (2014)
Шалагінов Б. Б. - Гьоте в контексті німецької філософії своєї доби (2000)
Гиршман М. М. - Творчество А. С. Пушкина и актуальные проблемы современной теории поэтического произведения (2000)
Петрова Н. А. - Образ Пушкина в поэтическом сознании О. Мандельштама (2000)
Зварич І. М. - Міф у контексті постмодернізму (2000)
Темченко А. Л. - Поетика українських замовлянь (2000)
Зеленский А. Г. - Модель мира "Вечеров на хуторе близ Диканьки” и "Миргорода” Н. В. Гоголя (2000)
Иванюк Б. И. - Стиль произведения и метафора (к постановке проблемы их типологического сходства) (2000)
Бунчук Б. І. - Ямб у поезії І. Франка 1875–1879 років (2000)
Теленько Г. М. - Художня еволюція Анни Бронте в романі "Незнайомка з Уайлдфелл-холла (2000)
Піхтовнікова Л. С. - Загальна характеристика еволюції стилю німецької байки XX ст. (до дискусії про актуальність жанру байки і інших малих форм на сучасному етапі) (2000)
Філат Т. В. - "Рассказ неизвестного человека” А. П. Чехова и "Петербургский текст русской литературы”: проблема интертекстуальности (2000)
Кеба О. В. - Принципи композиційної організації в прозі М. Хвильового і А. Платонова ("Санаторійна зона” і "Котлован”) (2000)
Нагірний М. Л. - Традиції Свіфта в романі Ф. Карінті "Подорож до Фа-ре-мі-до” (2000)
Рихло О. П. - Балада Едгара Аллана По "Аннабель Лі” в українських перекладах (2000)
Мусієнко І. В. - Витоки особливостей ментальності Ґреґора фон Реццорі (за романом "Квіти в снігу”) (2000)
Лихоманова Н. О. - Простір та межі станіславського феномену (до проблеми перебігу марґінальних станів культури) (2000)
Асакі Г. - Князівна Руксанда (З румунської переклав Микола Богайчук) (2000)
Волков А. Р. - Рецензія на монографію: Гайдабура В. М. Театр, захований в архівах: сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.). – Київ: Мистецтво, 1998. – 222 с. (2000)
Рихло П. В. - Рецензія на монографію: Naumänko A. M. Das Konzeptuelle Übersetzen: Goethes "Faust" in ostslawischer Übersetzung. – Zaporizz'a: Staatliche Universität Zaporizz'a, 1999. – 113 S. (2000)
Рихло П. В. - Рецензія на монографію: Strelka J. P. Des Odysseus Nachfahren: Österreichische Exilliteratur seit 1938. – Tübingen: Francke, 1999. – 297 S. (2000)
Сувайджич Б. - Розповідь про змієвбивцю (2013)
Питулич В. - Король Милутин і монастир Грачаниця у фольклорній спадщині сербів (2013)
Детелич М. - Епічний птах лебідь (2013)
Костюк Н. О. - Богослужбовий спів Києво-Печерської лаври (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.): особливості функціонування традиції (2013)
Шалак О. І. - Усна традиційна неказкова проза з Поділля у виданні Люціана Семенського (2013)
Хай М. Й. - Феномен кобзарства в літературній творчості Тараса Шевченка. Етноорганофонічний контекст (2013)
Пешікан-Люштанович Л. - Усна колискова пісня: питання жанрової належності (2013)
Новак В. С. - Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў (2013)
Шевчук Т. М. - Колискові пісні: концепт світла та образ-символ дерева (2013)
Бриняк О. М. - Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст (2013)
Коваль-Фучило І. М. - Регламентації оплакування у східнослов’янській голосильній традиції (2013)
Павлова О. П. - Обрядові пісні сватання й заручин Білорусько-Українського Полісся (2013)
Червенко О. Б. - Жанрова специфіка болгарських народних пісень Північного Приазов’я: зіставний аспект (2013)
Мушкетик Л. Г. - Славістичні центри в сучасній Угорщині (2013)
Маршева Н. П. - Рецепції та інспірації ідей Клода Леві-Строса у фольклористичних дослідженнях тартусько-московської школи (2013)
Круп’як Ю. І. - Простір і пластика в теоретичному вивченні та практичному застосуванні (на прикладі європейської скульптури ХХ століття) (2013)
Стоянова Е. П. - Брати Миладінови та слов’янський світ (до 150‑річчя з дня смерті Дмитра і Костянтина Миладінових) (2013)
Маркс Л. - На згадку про Майю Бошкович-Стуллі (2013)
Вахніна Л. К. - Спогади про Наталію Сергіївну Шумаду (2013)
Червенко О. Б. - Українська фольклористика та етнологія в Болгарії (2013)
Вахніна Л. К. - Нова праця з проблем українсько-польського порубіжжя (2013)
Зарівна Т. П. - Laterna magica і системи літературного кровообігу (2013)
Бондаренко Г. Б. - Нове дослідження з історії Волині (2013)
Ярмак В. І. - Відгомін пісень віщого Бояна (2013)
Мушкетик Л. Г. - Восьмий міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів (2013)
Микитенко О. О. - ХV Міжнародний з’їзд славістів (2013)
Огієнко І. С. - Міжнародна наукова конференція "Лінгвістика: історія, виклики, перспективи" (2013)
Інформація про авторів (2013)
Шинкоренко Т. П. - Дисбаланси сукупного попиту в економіці України, Макушенко Т. М. (2014)
Кузнєцова Л. І. - Інфляційні процеси в Україні: основні тенденції та фактори впливу 2014 року, Білоцерківець О. Г. (2014)
Лір В. Е. - Реформування житлово-комунального господарства: системні рішення локального призначення (2014)
Подолець Р. З. - Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом, Дячук О. А., Юхимець Р. С. (2014)
Юрик Я. І. - Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України, Близнюк В. В. (2014)
Биконя О. С. - Формування інтелектуальної енергосистеми України (2014)
Попова О. Л. - Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний зріз (2014)
Тищук Т. А. - Методологія побудови матриці суспільних рахунків для економіки України, Слєпцов А. І. (2014)
Чепелєв М. Г. - Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни тарифної політики на ринку електроенергії України (2014)
Лєнівова Г. В. - Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва (2014)
Шпенюк О. Є. - Вплив фінансової глобалізації на розвиток національної економіки (2014)
Зварич І. М. - До проблеми просторово-часового "повернення” в художньому моделюванні дійсності (1998)
Тараненко О. В. - Сприйняття казки в аспекті походження жанру (1998)
Сабельникова Т. М. - Колисанки Донецького Приазов’я. Сучасний стан (1998)
Слюсарь А. А. - О поэтике "Стихотворений в прозе" И. С. Тургенева (1998)
Клим’юк Ю. І. - Художньо-стильові особливості епіграм та ксеній Івана Франка (1998)
Давидова-Біла Г. В. - Ядерні й периферійні композиційно-мовленнєві типи "автора" в "Ізмарагді" Івана Франка (1998)
Островська А. С. - Авторська свідомість і сюжетно-композиційна організація новел В. Стефаника (1998)
Фіськова С. П. - Діалогічність оповіді в романі "Образи дитинства” К. Вольф (1998)
Бойченко О. В. - Рекреація жанру меніппеї у творчості Ю. Андруховича, Сандул О. В. (1998)
Курилик В. В. - Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едіпа в світовій літературі (1998)
Нагірний М. І. - Трансформація сюжету про Гуллівера в романі Е. Манова "Подорож до Уїбробії” (1998)
Лихоманова Н. О. - Трансформація міфу про Орфея у романі Юрія Андруховича "Перверзія” (1998)
Ткачук О. Є. - До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д. Донцова і Б. І. Антонича) (1998)
Бондаренко О. В. - Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище (1998)
Від редколегії (1998)
Богайчук М. А. - Румунський твір про Мазепу, Волков А. Р. (1998)
Асакі Г. - Мазепа в Молдові (З румунської переклав Микола Богайчук) (1998)
Лесин В. Г. - До питання вивчення літературознавчої спадщини Дмитра Донцова. Бібліографія літературознавчої спадщини Дмитра Донцова (1998)
Донцов Д. И. - Гетман Мазепа в западноевропейской литературе (Публікація А. Р. Волкова та В. Г. Лесина) (1998)
Осадчий С. І. - Адаптація комбінованої системи стабілізації потоку хлібної маси до зміни середньої урожайності, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Мацуй А. М. - Обґрунтування довжини гнучких пневматичних трубок при вимірюванні параметрів хвильового процесу завиткового живильника, Кондратець В. О., Сербул О. М. (2012)
Сільвестров А. М. - Ю., Скринник О. М., Спінул Л. (2012)
Семенцов Г. Н. - Синтез логічної функції змінних системи контролю за газонафтопроявами під час процесу буріння свердловин, Шавранський В. М. (2012)
Давыдов Е. А. - Пространственно-временной анализ дифрагированных сигналов методом TOFD при автоматизированном неразрушающем контроле, Шекеро А. Л., Миховски М., Алексиев А., Трушаков Д. В. (2012)
Версаль В. О. - Інтелектуальна система контролю фізіологічного стану тварин, Версаль Ю. В. (2012)
Савеленко І. В. - Г., Серебренніков C. В., Переверзєв І. О., Плєшков П. (2012)
Орлович А. Ю. - Контроль мікроклімату розподільчого пристрою напругою 10 кВ, Котиш А. І., Співак О. В. (2012)
Калінчик В. П. - Метод розподілу енергоресурсу між споживачами, Розен В. П., Скачок А. В. (2012)
Шкрабец Ф. П. - Обеспечение перевода подземного электроснабжения энергоемких шахт на напряжение 35 кВ, Остапчук А. В., Месяц Е. П., Акулов А. В. (2012)
Сільвестров А. М. - Метод точної лінеаризації експериментально виміряних нелінійних залежностей, Скринник О. М., Уманська К. В. (2012)
Становский П. А. - Автоматизированный мониторинг протекания технологических процессов с помощью низкочастотных видеопотоков, Бовнегра Л. В., Шихирева Ю. В. (2012)
Синчук О. Н. - "Холодный" резерв недогруженных силовых трансформаторов – путь повышения эффективности электроснабжения железорудных комбинатов, Синчук И. О., Яловая А. Н., Лесной Н. И. (2012)
Поддубняк В. И. - Разработка имитационной модели канала передачи дискретных сообщений с использованием каскадных кодовых конструкцій, Зубенко В. А. (2012)
Кихтев И. М. - Экспериментальные исследования распределения лучистой энергии от U-образного трубного излучателя, Павленко А. М., Яковлева А. В. (2012)
Котиш А. І. - Розрахунок ефективності впровадження регульованого електроприводу в насосних установках, Сіріков О. І., Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2012)
Зозуля В. А. - Обґрунтування зменшення енерговитрат при визначені коефіцієнта подачі шестеренного насоса, Кулєшкова К. Ю. (2012)
Турупалов В. В. - Аналіз принципів побудови моделі центру обробки даних телекомунікаційної мережі (2012)
Смирнова Н. В. - Определение веса объекта в процессе его перемещения по измерительной платформе в условиях воздействия аддитивных помех, Смирнов В. В. (2012)
Якимець С. М. - Система гірничопідземного радіозв’язку та автоматизації управління тяговими електротехнічними комплексами рудникових електровозів в умовах залізорудних шахт (2012)
Овчаров С. В. - Розробка технічного засобу перетворення електричної енергії в теплову на принципі "котушка в сталі", Телюта Р. В., Буряк А. В. (2012)
Іншеков Є. М. - Оптимізація режимів електроспоживання підприємства хімічної промисловості, Калінчик І. В. (2012)
Сінчук І. О. - До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного комбінату, Ялова А. М., Богодист К. П. (2012)
Петрова К. Г. - Нейро-нечітке сегментування роздрібного ринку електроенергії, Серебренніков C. В., Сіріков О. І. (2012)
Казанцев Ю. И. - Энергетические характеристики как основа нормирования электроэнергии и ее рационального использования в электроэнергетических системах, Стець П. Г. (2012)
Бережний С. В. - Методи визначення питомих норм електроспоживання, Мельник О. Є. (2012)
Кравченко В. І. - Підвищення ефективності використання місцевих видів палива в котельній техніці (2012)
Голик О. П. - Аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб автономного споживача за рахунок відновлюваних джерел енергії, Жесан Р. В., Степанова Я. В. (2012)
Лобок О. П. - Аналіз методів аналітичного конструювання оптимальних регуляторів для детермінованих та стохастичних багатовимірних об’єктів, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2012)
Жукова Н. В. - Етапи розробки САУ чорнової групи клітей в умовах енергозберігаючих технологій виробництва дрібного сорту, Біндюг Р. І. (2012)
Плєшков П. Г. - Моніторинг енергозберігаючих заходів для вирішення проблеми енергозбереження комунально – побутових споживачів, Стець П. Г. (2012)
Калініченко А. В. - Визначення надійності системи керування вентильно-індукторного двигуна, Некрасов А. В. (2012)
Колб А. А. - Объединение параллельных и последовательных активных фильтров и способы управления ими (2012)
Кубкін М. В. - Імітаційна модель комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Солдатенко В. П. (2012)
Лисих А. Ю. - Завдання оптимізації у розв’язанні прикладних задач нелінійної механіки (2012)
Кущ І. А. - Визначення та обґрунтування особливостей зміни властивостей конструктивних елементів машин постійного струму у процесі тривалої експлуатації, Гарбузенко А. С. (2012)
Грищук І. С. - До питання визначення опору ожеледно-паморозевих відкладень, Кубкін М. В., Козловський О. А. (2012)
Щокін В. П. - ARMABiS-модель процесу електроспоживання рудозбагачувальними фабриками ГЗК, Щокіна О. В. (2012)
Зінзура В. В. - Задача багатокритеріальної оптимізації регулювання напруги в електричній мережі з глухозаземленою нейтраллю (2012)
Ромашина В. В. - Мониторинг и диагностика неисправностей двигателей постоянного тока (2012)
Харитонов О. О. - Основні тенденції зміни електричних навантажень залізорудних кар'єрів, Аніськов О. В., Ляхова Н. М. (2012)
Лобок О. П. - Мінімаксне оптимальне керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови визначеного їх збурювання, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2012)
Синчук О. Н. - Оценка состояния и определение тактики повышения эффективности работы участковых подстанций железорудных шахт, Лесной Н. И., Пархоменко Р. А., Яловая А. Н. (2012)
Миняйло Н. А. - Совершенствование системы управления согласованной работой смежных участков обжимного цеха ОАО "Запорожсталь", Усенок Е. С. (2012)
Стенин А. А. - Оптимизация качественного состава дисциплин учебного плана специальности, Мелкумян Е. Ю., Губский А. Н. (2012)
Савеленко Г. В. - Дослідження САУ процесу РОД на верстаті з електромеханічним приводом. ІI. Інформаційно-вимірювальний комплекс для проведення експериментальних досліджень, Єрмолаєв Ю. О., Каліч В. М. (2012)
Руденко Т. Г. - Розробка автоматизованої системи керування обробкою деревини на поздовжньо-фрезерних верстатах, Єрмолаєв Ю. О., Шалімов В. О. (2012)
Пукалов В. В. - Автоматизована лінія неперервного отримання металевих волокон для пористих систем фільтрації, Свяцький В. В. (2012)
Становский А. Л. - Автоматизация технологического процесса изготовления изделий из синтеграна, Лебедева Е. Ю., Торопенко А. В. (2012)
Таран Ю. П. - Способ управления формированием алюминиевой заготовки, Николаенко А. Н. (2012)
Дудник А. О. - Особливості побудови системи керування біотехнічним об’єктом з урахуванням природних збурень (на прикладі споруд закритого грунту) (2012)
Клименко В. В. - Стендові випробовувуння макетного зразка газогідратного акумулятора природного холоду, Корнієнко В. Н., Скрипник О. В. (2012)
Рубльов В. І. - Показники якості промислової продукції як складова її дизайну, Рубльов В. Є. (2012)
Кулешков Ю. В. - Ресурсные испытания шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Сабирзянов Т. Г. - К расчёту экономической эффективности снижения возврата в литейном производстве (2012)
Кубич В. И. - Трибоспектральный анализ поверхностных слоев медьсодержащего покрытия на чугунной подложке, Ивщенко Л. И. (2012)
Похмурський В. І. - Вплив складу шихти порошкових дротів на механічні властивості електродугових покриттів, Студент М. М., Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Мажейка O. Й., Маркович С. І. (2012)
Васильків В. В. - Технології виготовлення секційних гвинтових заготовок (2012)
Зиновик М. А. - Условия образования и эволюции вторичной микроструктуры в ферритах системы Мg-Mn-Zn-Ca-Fe-O, Зиновик Е. В. (2012)
Лузан О. Р. - Польові випробовування експериментальної сівалки прямого посіву зернових культур, Сало В. М., Лузан П. Г., Гайденко О. М. (2012)
Лімонт А. С. - Температура повітря і в стрічках льоносоломи при готуванні трести росяним мочінням (2012)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Данченко Н. Н. - Густота стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очёсывающего хедера комбайна, Дробашко Л. А. (2012)
Деркач К. М. - Удосконалення технології вилучення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв для отримання кормових добавок (2012)
Шмельова Т. Ф. - Інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс для дослідження закономірностей діяльності людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Землянський А. В., Астаф’єв С. О. (2012)
Содержание (2014)
Безверха І. С. - Антидепресивна дія ізофлавону 5/09 при тривожній депресії у самців мишей, Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П. (2014)
Шитіков Д. В. - Зміни рівня проліферації Т-лімфоцитів під впливом клітин лімфоїдної ніші (дослідження на моделі гетерохронного парабіозу), Шкумат М. С., Бальва О. В., Янкова Т. М., Пішель І. М. (2014)
Безруков В. В. - Взаимодействие лекарств в гериатрической практике (обзор литературы), Купраш Л. П. (2014)
Скачкова Н. А. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт (2014)
Опанасенко М. С. - Етіологічна структура синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії у хворих фтизіопульмонологічного профілю різного віку, Терешкович О. В., Демус Р. С., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Клименко В. І., Загаба Л. М., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І. (2014)
Антонюк-Щеглова І. А. - Вплив факторів епіфіза на добові біологічні ритми серцево-судинної системи, вегетативного тонусу та динаміку фізичної і психомоторної працездатності людей літнього віку (2014)
Наскалова С. С. - Вплив добових ритмів автономної нервової регуляції та синтезу гастрину на добовий ритм кислотопродукції шлунка у здорових людей різного віку (2014)
Резниченко Н. А. - Патогенетическое обоснование использования ресвератрола, витаминов D и Е для коррекции постменопаузальных расстройств (обзор литературы), Майлян Э. А. (2014)
Борисенко A. В. - Комбінований інднкс оцінки гігієни порожнини рота у пацієнтів літнього віку з імплантатами, Столяр В. Г. (2014)
Фойгт Н. А. - Старіння населення в Україні та Європі: конвергенція чи дивергенція?, Канатнікова Ю. О. (2014)
Новые книги (2014)
Содержание (2014)
Неспрядько В. П. - Застосування тимчасових протезів в комплексному лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Прощенко А. М. (2014)
Борисенко А. В. - Біохімічне обґрунтування комплексного лікування генералізованого пародонтиту науковцями кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (2014)
Дудникова М. О. - Обоснование эффективности средств индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с галитозом (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтита при протоінвазії, Тівоненко Л. І., Федянович І. М. (2014)
Ішутко І. Ф. - Вплив хімічних елементів на структуру і властивості емалі (огляд літератури) (2014)
Маланчук В. А. - Электронейрография в ранней диагностике острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, Павловский Л. Л. (2014)
Мельничук Д. В. - Формування радикулярної кісти нижньої щелепи із залученням імплантату, Мельничук І. Д., Настич О. І. (2014)
Клаудіо М. П. - Успіх системи зубних імплантатів Бранемарк та протезів з опорою на імплантати: один рік ретроспективного клінічного та рентгенологічного дослідження 232 імплантатів серед 60 пацієнтів, Амін М. М., Рафаель А. Д., Маріана М. Х., Себастьяно А. Р. (2014)
Брессан Е. - Наноструктуровані поверхні зубних імплантатів, Сбріколі Л., Гвассo Р., Toккo І., Роман М., Віндіні В., Стелліні Е., Гардін Ч., Ферронi Л., Сіволелла С. (2014)
Skrypnyk I. L. - Treatment of sagittal bite anomalies: Effect of different orthodontic devices on the state of temporomandibular joint, Nespriadko T. S. (2014)
Бабич О. - Право лікаря на відмову від лікування пацієнта (2014)
Предборський В. А. - Тінізаційна складова економічної динаміки в Україні (2013)
Коваленко В. В. - Роль комунікаційної політики Національного банку України в реалізації стратегії макропруденційного нагляду та регулювання, Дадашев Б. А. (2013)
Череп А. В. - Перспективи безпеки євроатлантичної інтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Баранник Л. Б. - Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці (2013)
Кірдан О. П. - Економічна сутність та структура доданої вартості (2013)
Андрєєв П. П. - Шляхи посилення співпраці між органами внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, Коваленко К. В. (2013)
Криленко В. І. - Функціональний склад управлінських дій щодо забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері (2013)
Валага Л. Ю. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності стандартизації, Бондаренко С. М. (2013)
Чорнодід І. С. - Місце України в рейтингах соціальної конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Горшкова Н. І. - Основний капітал як важливіший фактор економічного розвитку, Могілат І. М. (2013)
Рожко О. Д. - Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем, Головень О. О. (2013)
Селіверстова Л. С. - Кредитна політика як інструмент ефективного функціонування корпорацій (2013)
Галенко Н. О. - Системність та комплексність у створенні механізму подолання кризових наслідків на фондовому ринку України (2013)
Савич І. В. - Методологічні підходи до кількісного оцінювання обсягів тіньового сектору економіки України (2013)
Фещенко О. П. - Рентабельність суб’єктів господарювання як складова оцінки фінансового стану (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціонально-фінансове стимулювання міжгалузевих, внутрішньогалузевих і міжрегіональних взаємодій (2013)
Білик М. Д. - Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України, Соколов М. В. (2013)
Іванчук О. В. - Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів (2013)
Ареф’єва О. В. - Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах, Мягких І. М. (2013)
Островська О. А. - Дифузія парадигм антикризового менеджменту в умовах трансформації теорії корпоративних фінансів (2013)
Єременко А. В. - Роль нематеріальних активів як фактор створення конкурентних переваг (2013)
Ольшанська О. В. - Аграрні відносини та їхня роль у формуванні локальних соціально-економічних систем (2013)
Бурлака В. Г. - Ефективність і шляхи інтеграції нафтопереробної промисловості України (2013)
Щербак О. В. - Інституціоналізація механізму адаптації транснаціональних корпорацій до сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств (2013)
Нікітіна Т. А. - Основні підходи до оптимізації форми консолідації капіталу державного авіабудівного концерну "Антонов" (2013)
Сердюк Т. В. - Дозвільні процеси в будівництві як чинник недосконалості інституційного середовища, Лавровська І. В. (2013)
Гончаренко О. Г. - Стратегічні напрями вдосконалення управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України (2013)
Литвин Н. А. - Системний підхід до визначення поняття "фінансова безпека підприємства" (2013)
Довгаль О. В. - Кооперація як перспективний напрям розвитку підприємництва на селі (2013)
Крамаренко Р. М. - Брендинг інвестиційної привабливості мегаполісу, Третьякова А. І. (2013)
Кучай О. В. - Туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку Криму (2013)
Круговий В. В. - Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми (2013)
Потьомкін Л. М. - Сучасні системі мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість (2013)
Ковальська Ю. Г. - Актуальні аспекти управління персоналом організації в сучасних умовах (2013)
Гасько А М. - Розробка інтегрованої інноваційної стратегії розвитку підприємств (2013)
Посохов І. М. - Дослідження становлення та наукових розробок вітчизняної школи ризикології (2013)
Кізима Т. О. - Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2013)
Бодюк А. В. - Обгрунтування фіскального доходу держави від надрокористувачів (2013)
Єрешко Ю. О. - Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту (2013)
Title, contents (2012)
Curmi P. - V International Meeting "Early Events in Human Pathologies". Foreword (2012)
Gavrilov A. A. - C-methods to study 3D organization of the eukaryotic genome, Razin S. V., Iarovaia O. V. (2012)
Ulianov S. V. - Insulators in vertebrates: regulatory mechanisms and chromatin structure, Markova E. N., Gavrilov A. A., Razin S. V. (2012)
Koulintchenko M. V. - Mitochondrial genetic transformation via biotechnological approaches or natural competence mechanism: do we have a choice?, Dietrich A., Konstantinov Yu. M. (2012)
Stepanenko A. A. - Evolutionary karyotypic theory of cancer versus conventional cancer gene mutation theory, Kavsan V. M. (2012)
Algret R. - The SEA complex – the beginning, Dokudovskaya S. S. (2012)
Tsfasman T. M. - HIV: implication in Burkitt lymphoma., Klibi M., Pichugin A. M., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2012)
Bilousov O. O. - Miniature as a hypothetical regulatory protein of the Bursicon/Rickets signaling cascade in the wing epithelia of Drosophila melanogaster, Katanaev V. L., Kozeretska I. A. (2012)
Zazhytska M. O. - Influence of chloroquine on kinetics of single-cell gel electrophoresis, Afanasieva K. S., Chopei M. I., Vikhreva M. A., Sivolob A. V. (2012)
Endutkin A. V. - Genotoxicity of a carcinogenic metabolite of Benzo |a| pyrene for cells of neuronal differentiation lineage, Sidorenko V. S., Zharkov D. O. (2012)
Khoruzhenko A. I. - Оптимизация условий культивирования опухолевых клеток в мягком агаре для их дальнейшего иммуногистохимического анализа (2012)
Grin I. R. - Human and bacterial DNA polymerases discriminate against 8-oxo-2'-deoxyadenosine- 5'-triphosphate, Vasilyeva S. V., Dovgerd A. P., Silnikov V. N., Zharkov D. O. (2012)
Klimenko E. S. - Human cultured cells are capable to incorporate isolated plant mitochondria loaded with exogenous DNA, Zaporozhchenko I. A., Mileyko V. A., Morozkin E. S., Koulintchenko M. V., Laktionov P. P., Konstantinov Yu. M. (2012)
Novokhatska O. V. - RTK signaling regulator SPRY2 associates with endocytic adaptor ITSN1 in vivo, Skrypkina I. Ya., Dergai M. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2012)
Pestryakov P. E. - Effect of multifunctional protein YB-1 on the AP site cleavage by AP endonuclease 1 and tyrosyl phosphodiesterase 1, Khodyreva S. N., Curmi P. A., Ovchinnikov L. P., Lavrik O. I. (2012)
Sudakov N. P. - The level of blood plasma mitochondrial DNA upon acute myocardium damage in experiment, Popkova T. P., Novikova M. A., Katyshev A. I., Nikiforov S. B., Pushkarev B. G., Goldberg O. A., Klimenkov I. B., Lepekhova S. A., Ezhikeeva S. D. (2012)
Title, contents (2012)
Shahid S. - Stem cells and genetic diseases, Irshad S. (2012)
Orlovsky M. A. - Аллельный полиморфизм рецептора глюкокортикоидных гормонов NR3C1 (GR): от молекулярной биологии к клинике (2012)
Roka-Moya Y. M. - Вплив плазміногену/плазміну на агрегаційну здатність тромбоцитів, Zhernossekov D. D., Grinenko T. V. (2012)
Gubar O. S. - ГТФазо-активуючий білок олігофренін 1 – новий партнер багатофункціонального адапторного білка інтерсектину 1, Houy S., Billuart P., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Tarasenko V. I. - Экспрессия гена gdh2 арабидопсиса зависит от активности альтернативного пути переноса электронов в митохондриях, Garnik E. Yu., Konstantinov Yu. M. (2012)
Sindarovska Y. R. - Influence of exogenous phytohormones, methyl jasmonate and suppressors of jasmonate biosynthesis on Agrobacterium -mediated transient expression in Nicotiana excelsior, Gerasymenko I. M., Kuchuk M. V., Sheludko Y. V. (2012)
Tymoshenko M. O. - Глутатіонтрансферазна активність і вміст відновленого глутатіону в цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів після впливу канцерогену N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідину, Kravchenko O. O., Gaida L. M., Lynchak O. V., Ruzhytska N. I., Ostapchenko L. I. (2012)
Shyian M. A. - Особливості експресії генів пухлиноасоційованих антигенів медулярної карциноми молочної залози у різних типах пухлин молочної залози, Kostianets O. I., Tsuvariev O. Yu., Stolyaruk A. V., Antoniuk S. S., Filonenko V. V., Kiyamova R. G. (2012)
Chaban T. I. - Synthesis and evaluation of antitumor activity of some thiazolo |4,5-b| pyridines, Panchuk R. R., Klenina O. V., Skorokhyd N. R., Ogurtsov V. V., Chaban I. G. (2012)
Pydiura N. A. - Flexible 3D structure of Bos taurus tyrosyl-tRNA synthetase suggests the existence of hinge mechanism provided by conservative Gly353 at interdomain linker, Kornelyuk A. I. (2012)
Vislovukh A. A. - PTI-1: novel way to oncogenicity, Shalak V. F., Savytskyi O. V., Kovalenko N. I., Gralievska N. L., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2012)
Title, contents (2012)
Tykhomyrov A. A. - Взаємодія актину з плазміноген/плазміновою системою: механізми та фізіологічна роль (2012)
Savinska L. O. - Generation of monoclonal antibodies specific to ribosomal protein S6 kinase 1, Klipa O. M., Demchuk N. O., Ovcharenko G. V., Malanchuk O. M., Tykhonkova I. O., Palchevskyy S. S., Filonenko V. V. (2012)
Gubar O. S. - Alternatively spliced short and long isoforms of adaptor protein intersectin 1 form complexes in mammalian cells, Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Yaremchuk A. D. - Prolyl-tRNA synthetase from Thermus thermophilus is eukaryotic-like but aminoacylates prokaryotic tRNA Pro, Boyarshin K. S., Tukalo M. A. (2012)
Saiapina O. Y. - Potentiality of application of the conductometric L-arginine biosensors for the real sample analysis, Dzyadevych S. V., Jaffrezic-Renault N. (2012)
Sakhno L. O. - Создание устойчивых к глифосату растений Brassica napus L., экспрессирующих десатуразу DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus, Gerasymenko I. M., Komarnitsskii I. K., Sheludko Y. V., Goldenkova-Pavlova I. V. (2012)
Vislovukh A. A. - Транскрипційний і посттранскрипційний контроль експресії eEF1A2 у процесі диференціації міобластів, Groisman I. S., El'skaya A. V., Negrutskii B. S., Polesskaya A. N. (2012)
Vakal S. E. - Expression of Cckbr, Gast, Reg1α, Tgfb1 genes in rat pancreas upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated, Dvorshchenko K. O., Dranitsina A. S., Borodina T. V., Ostapchenko L. I. (2012)
Andrianov A. M. - Computer-aided design of novel HIV-1 entry inhibitors blocking the virus envelope gp120 V3 loop, Anishchenko I. V., Kisel M. A., Kornoushenko Yu. V., Nikolayevich V. A., Eremin V. F., Kucherov I. I., Tuzikov A. V. (2012)
Palchykovska L. G. - Оцінка протибактерійної та противірусної активності N-ариламідів 9-заміщених феназин-1-карбонових кислот – інгібіторів модельної транскрипції фага Т7, Vasylchenko O. V., Platonov M. O., Kostina V. G., Babkina M. M., Tarasov O. A., Starosyla D. B., Samijlenko S. P., Rybalko S. L., Deriabin O. M. (2012)
Yesylevskyy S. O. - Conformational relaxations of human serum albumin studied by molecular dynamics simulations with pressure jumps, Hushcha T. O. (2012)
Саул Бенціонович Серебряний (до століття від дня народження) (2012)
Содержание (2013)
Гонтаренко А. В. - Интересные находки жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) из Украины (2013)
Петренко А. А. - О приёмах охоты хищных стафилинид на примере Ontholestes murinus (Linné, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) (2013)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого жука-долгоносика Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1784 (Coleoptera: Curculionidae) в Киеве, Заика М. И. (2013)
Корб С. К. - Новый локальный подвид голубянки рода Polyommatus группы "коричневые Agrodiaetus" (Lepidoptera: Lycaenidae) из Нарынской области Кыргызстана (2013)
Гугля Ю. А. - Ревизия коллекции бабочек семейств медведицы и лжепестрянки (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (2013)
Meshkova V. L. - Seasonal development of horse-chestnut leafminer, Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in the green stands of Kharkov, Mikulina I. M. (2013)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению фауны и населения пауков (Arachnida: Aranei) Тростянецких дубрав Сумской области (Украина) (2013)
Дели О. Ф. - Изменчивость Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (Aranei, Linyphiidae) в степной зоне крайнего юго-запада Украины (2013)
Омери И. Д. - Современное состояние изученности растениеобитающих хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) (2013)
Вільна В. В. - Динаміка чисельності клопів роду Eurydema (Hemiptera: Pentatomidae) на посівах капустяних культур у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2013)
Євтушенко М. Д. - Букарка, Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) (Coleoptera: Rhynchitidae) та її щільність у яблуневих садах Харківського району Харківської області, Забродіна І. В. (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вплив неіонізуючого випромінювання на різні статі у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2013)
Тарасенко О. О. - Опис та виготовлення чотиристоронньої пастки для комах "Компас", Луценко М. В. (2013)
Правила для авторов (2013)
Титул, зміст (2014)
Білоус В. А. - Організація експериментально-технологічного комплексу для серійного виготовлення та тестування виробів і напівфабрикатів із алмазоподібних та металевих шаруватих композитів для провідних галузей машинобудування, Воєводін В. М., Стрельницький В. Є., Діденко С. Ю., Рибка О. В., Мазілов О. В., Васильєв В. В., Лучанінов О. А., Решетняк О. М., Ільченко М. І. (2014)
Черепова Т. С. - Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах, Дмитрієва Г. П., Носенко А. В., Семирга О. М. (2014)
Фаюра Л. Р. - Розробка технології культивування рекомбінінтного штаму-продуцента Escherichia coli з метою отримання аргініндезімінази Mycoplasma hominis, Борецький Ю. Р., Пиняга Ю. В., Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. (2014)
Падучак Б. М. - Нові тенденції західного світу у сфері інновацій (2014)
Шатоха В. І. - Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності, Величко О. Г., Полушенко В. А. (2014)
Гриньов Б. В. - Механізми впливу стандартизації на інновації, Любинський В. Р., Даниленко Ю. А., Жихарєва О. В. (2014)
Чекман І. С. - Ноотропи у комплексній терапії хронічної ішемії мозку, Бєленічев І. Ф., Демченко А. В., Боброва В. І., Кучеренко Л. І., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. (2014)
Красовська О. В. - Венчурний капітал в Росії та Україні: поточний стан та шляхи активізації діяльності (2014)
Барабаш О. В. - Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Більчук В. М. - Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Борисенко М. В. - Математична модель експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки (2014)
Гавриш Д. А. - Методы распределенного моделирования дискретно-событийных систем, Саранча С. Н. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка оптимальної методики контролю параметрів динамічної системи за критеріями інформативності та чутливості (2014)
Горбачев М. Н. - Трехмерное геометрическое моделирование энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами (2014)
Дергунов О. В. - Методи реєстрації координат в дефектоскопії, Куц Ю. В. (2014)
Еремеев О. И. - Интегрированная метрика визуального качества изображений при наличии эталона (2014)
Зубрецкая Н. А. - Прогнозирование прочности сварных точечных соединений, Федин С. С. (2014)
Иванов С. И. - Представление знаний и данных о воздушных объектах-нарушителях правил использования воздушного пространства, Цюрак Л. Б., Давиденко А. В. (2014)
Иленко Е. Ю. - Влияние аэродинамической компоновки на радиолокационную заметность беспилотных летательных аппаратов (2014)
Коваленко А. И. - Метод формирования последовательностей сфокусированных пространственно-временных импульсов при многоступенчатом V-образном распределении частот по апертуре многопозиционных систем излучателей, Титов С. В. (2014)
Коваленко А. С. - Обоснование требований к структуре экспертной системы технической диагностики интегрированной информационной системы, Смирнов А. А., Смирнов С. А., Коваленко А. В. (2014)
Кузнецов Б. І. - Цифрова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папіро-обмотувальної машини з урахуванням виконавчих приводів, Курцева Л. Б., Єрьоміна Н. С., Алферов Ю. О. (2014)
Ліпанов О. В. - Структурна модель системи управління мобільним роботом з використанням системи технічного зору, Фесенко М. В. (2014)
Мирошник М. А. - Калибратор для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Обод І. І. - Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії, Свид І. В., Штих І. А. (2014)
Ольховіков С. С. - Розробка модулю уведення вимірювальної інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів, Раковська Н. Х., Швидков С. М. (2014)
Опанасюк І. І. - Підвищення чутливості приймача станції радіотехнічної розвідки шляхом використання антен із обробкою сигналів, Багінський В. А. (2014)
Павленко М. А. - Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта (2014)
Петрушенко М. М. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості (2014)
Стрельницький О. О. - Якість інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Андрусевич В. А. (2014)
Строкань О. В. - Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення (2014)
Шостко И. С. - Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей, Соседка Ю. Э. (2014)
Яремчук Н. А. - Способ уменьшения неопределенности установления вербально-числовых шкал, Редёга О. Ю. (2014)
Гусак М. Ю. - Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі, Берднік П. Г., Тимочко О. І., Бодяк О. С. (2014)
Кеберле Н. Г. - Метод визначення граматики проблемно-орієнтованої мови діаграм, Чесановський Д. В. (2014)
Лаврут О. О. - Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Климович О. К., Лаврут Т. В. (2014)
Шейгас О. К. - Формалізація процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку (2014)
Дубницкий В. Ю. - Исследование свойств функций "финансовых пузырей" и их логопериодической составляющей, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2014)
Клименко А. М. - Методи збирання та аналізу статистики функціонування мережевих корпоративних застосунків, Шуба І. В., Берчіян Д. А. (2014)
Обод І. І. - Оцінка інформаційної ємності мобільних інформаційних мереж, Яценко І .Л., Можаєв О. О. (2014)
Лавровская Т. В. - Анализ методов повышения защищенности в LTЕ – системах (2014)
Высоцкая Е. В. - Разработка стратегии повышения качества поддержки принятия решений врача общей практики (2014)
Поспєлов Л. А. - Функціональний підхід до моделювання складних гомеостатичних систем з локальною інерційністю, Лапта С. С. (2014)
Єрохін А. Л. - Дослідження методів оптимізації веб-сайтів підприємців на локальних ринках, Бєшлєй М. В. (2014)
Москаленко В. В. - Система підтримки прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики компанії, Захарова Т. В., Лапко К. А. (2014)
Важинський С. Е. - Система моніторингу техногенної безпеки регіону з використанням геоінформаційних технологій, Попов В. М. (2014)
Микитин Г. В. - До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів (2014)
Пашков Д. П. - Можливості створення комплексу екологічного моніторингу і контролю на основі використання космічних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Полежаев А. М. - До задач оцінки техногенних небезпек територіального елемента (2014)
Жилін В. А. - Класифікація сучасного програмного забезпечення службового та прикладного рівнів, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей, Панасенко Д. П. (2014)
Метешкін К. О. - Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій, Поморцева О. Є. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Предборський В. А. - Дисфункційні тінізаційні тренди сучасної елітної структури (2013)
Воронкова О. М. - Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки (2013)
Проскура К. П. - Оцінка ефективності податкового контролю в Україні (2013)
Білик М. Д. - Досвід і проблеми функціонування підприємств державного сектору в країнах ОЕСР та можливості його використання в Україні, Хлівний В. А. (2013)
Загній О. Г. - Пріоритетні напрями модернізації виробничої інфраструктури (2013)
Онуфрик М. С. - Фінансово-економічні передумови утвердження України як держави добробуту (2013)
Скрипніченко О. П. - Творчість і креативність в економіці, Ковтун А. С. (2013)
Самофалов П. П. - Цінні папери як інструмент державного управління акціонерними товариствами (2013)
Завора О. А. - Фундаментальний аналіз "блакитних фішок" на українському ринку цінних паперів (2013)
Бутко Б. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій (2013)
Рабцун Н. В. - Економіко-математичні підходи в оцінці впливу макроекономічних показників на обсяг державних запозичень в Україні (2013)
Богдан І. В. - Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства (2013)
Лейфура М. В. - Тіньова зайнятість у контексті інноваційного розвитку підприємств в Україні (2013)
Геселева Н. В. - Визначення напрямів інвестиційної політики держави шляхом оцінювання інвестиційної привабливості видів економічної діяльності, Редько М. В. (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Вплив глибини диверсифікації кредитних послуг банків корпоративним клієнтам на кредитний ризик (2013)
Череп О. Г. - Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств, Торгашов П. В. (2013)
Медяник О. І. - Інноваційні управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності будівельного (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Формування інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (2013)
Гасько А. М. - Управління структурним підходом до розробки інновацій на підприємстві (2013)
Жидяк О. Р. - Фінансовий інноваційний механізм функціонування аропідприємницьких структур України (2013)
Марченко В. М. - Пріоритетні стратегії на різних стадіях інтеграції корпорацій (2013)
Говорушко Т. А. - Механізм податкового стимулювання фінансового розвитку підприємства, Ситник І. П., Засєдко Х. В. (2013)
Карпов В. М. - Державна політика імпортозаміщення рухомого складу залізничного транспорту, Никифорук О. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства (2013)
Череп А. В. - Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гоменюк О. І. (2013)
Буряк Л. Д. - Удосконалення фінансового механізму формування податку на додану вартість суб’єктів підприємництва, Кремпова Н. Л., Лесько М. В. (2013)
Кукса І. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності АПК (2013)
Олефіренко Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві України (2013)
Слободян Н. Г. - Стан та перспективи олійно-жирової промисловості України, Субота М. В. (2013)
Бурлака В. Г. - Нафтопереробна промисловість України в умовах цінової нестабільності на світовому ринку нафти (2013)
Павленко І. Г. - Теоретичні узагальнення сутності комунікацій та комунікаційної політики підприємства (2013)
Михайловська О. В. - Формування стратегічних векторів розвитку сфери охорони здоров’я України (2013)
Гринчук Ю. С. - Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах (2013)
Набатова Ю. О. - Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування (2013)
Волот О. І. - Методичні аспекти ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах (2013)
Заворотній Р. І. - Організація системи мотивації і відповідальності в процесі стратегічного фінансового управління вартістю підприємства (2013)
Овчарова Л. П. - Сучасні форми співробітництва та стратегічного партнерства транснаціональних корпорацій, Бодеко В. П. (2013)
Примуш Ю. С. - Підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на життєвий цикл будівельних підприємств (2013)
Михайленко С. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу регіону (2013)
Ярошенко Г. В. - Соціальні проблеми домогосподарств, Ярошенко М. І. (2013)
Аліфанова Л. О. - Управління трудовими ресурсами через вдосконалення мотивації праці на підприємстві (2013)
Содержание (2014)
Тяпкин К. Ф. - Новый взгляд на геотектогенез, обусловленный изменением положения тектоносферы Земли относительно оси ее вращения (2014)
Гордиенко В. В. - О PT-условиях в мантийных магматических очагах под Индийским океаном, Гордиенко Л. Я. (2014)
Алиев А. А. - Грязевые вулканы Каспийского моря (2014)
Шнюков Е. Ф. - Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Черного моря, Иванченко В. В., Пермяков В. В. (2014)
Ломтев В. Л. - Газоносность ложа СЗ Пацифики (2014)
Коболев В. П. - Скопления газовых гидратов в палеодельте Днепра как объект сейсмических исследований, Верпаховская А. О. (2014)
Иванов В. Е. - Особенности осадконакопления в устьях рек юго-западного Крыма в позднем плейстоцене и голоцене (2014)
Кононов И. В. - Конец восьмой за истекшие 5000 лет регрессии Аральского моря (2014)
Самчук А. И. - Поглощение тяжелых металлов и селена водорослями Черного моря, Попенко Э. С., Огарь Т. В. (2014)
Владилен Алексеевич Краюшкин (2014)
Содержание (2014)
Герасимов М. Е. - О Черноморской задуговой рифтовой системе, Омельченко В. Я., Башкирцева А. А., Рыбакова Ф. А., Галко Т. Н., Дрягина Т. В., Борисова Л. И., Гончарова О. Н., Власова В. И. (2014)
Ломтев В. Л. - К строению северной части Срединно-Курильского прогиба (по данным НСП), Патрикеев В. Н. (2014)
Иванов В. Е. - Геологическая позиция и тектоника Ломоносовского палеовулканического массива и Форосского выступа, Ломакин И. Э. (2014)
Гордиенко В. В. - О РТ-условиях в мантийных магматических очагах под Арктическим и другими океанами, Гордиенко Л. Я. (2014)
Шнюков Е. Ф. - Глубинное геологическое строение грязевых вулканов Черного моря, Нетребская Е. Я. (2014)
Собисевич А. Л. - О грязевом вулканизме в позднеальпийском складчатом сооружении северо-западного Кавказа (на примере изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго), Собисевич Л. Е., Тверитинова Т. Ю. (2014)
Титова Н. О. - Глинисто-сидеритовые конкреции из твердых выбросов грязевых вулканов Керченского полуострова (2014)
Мамедова А. Н. - Сезонная минерализация на грязевых вулканах Азербайджана, Маслаков Н. А., Рыбак Е. Н., Парышев А. А. (2014)
Лысенко В. И. - Дегазация и "карбонатные постройки" в бухте Ласпи (ЮБК), Шик В. Н. (2014)
Иванченко В. В. - Аутигенные сульфиды в донных осадках рек Украины, Квитка А. Н. (2014)
Предборський В. А. - Нові явища корупційних процесів (2013)
Рудченко О. Ю. - Механізм управління державним корпоративним сектором, Романовська Н. Ю. (2013)
Ходжаян А. О. - Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії (2013)
Марченко В. М. - Еволюція світових злиттів та поглинань (2013)
Вітер І. І. - Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (2013)
Щукін Б. М. - Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення, Циганюк А. В. (2013)
Погребняк М. М. - Системні аспекти програмно-цільового управління (2013)
Болгарова Н. К. - Особливості національних моделей корпоративного управління, Паневник Т. М. (2013)
Бохан А. В. - Економічний суверенітет європейських країн на засадах інтеграційного партнерства (2013)
Патюта І. М. - Державне регулювання стратегій партнерства МБРР та МФК з Україною на період 2012–2016 фінансових років та їхній вплив на економіку України (2013)
Бойко О. М. - Світовий досвід надання податкових преференцій суб’єктам господарювання (на прикладі створення та розвитку індустріальних парків) (2013)
Самофалов П. П. - Системне державне управління фінансами акціонерних товариств (2013)
Андрєєв П. П. - Зарубіжний досвід становлення державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Фурсіна О. В. - Еволюційність управління як механізм збереження цілісної національної економіки в кризових умовах (2013)
Сергієнко Л. К. - Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах інтеграційних процесів (2013)
Тимощук О. В. - Теоретичні аспекти державного регулювання перестрахування в умовах глобалізації (2013)
Бєльська О. І. - Економічний розвиток: визначення та вимірювання (2013)
Підлипна Р. П. - Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю (2013)
Квасова О. П. - Моделі інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Медяник О. І. - Інноваційна модель оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств – від постановки проблеми до програмної реалізації (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського