Бородін О. Д. - Методика та результати оцінювання бойової ефективності військово-транспортних літаків (2011)
Довжук Д. В. - Застосування двох спектральних діапазонів у тепловізійних приладах, Логвиненко М. М., Вабіщевич О. В. (2011)
Жук Є. В. - Задачі бортового тренажерного комплексу БТК-39 та сучасний стан його розробки (2011)
Захарін Ф. М. - Спосіб комплексної обробки інформації від датчиків курсо-швидкісної навігаційної системи і супутникової навігаційної системи літального апарату, Карнаух Т. І., Пономаренко С. О. (2011)
Коритько О. І. - Методика розрахунку аеродинамічних характеристик літальних апаратів при сталому та несталому їх русі на дозвукових числах М (2011)
Кравчук І. С. - Методика розрахунку дальності дії лазерної системи формування прицільної марки, Тараненко В. В., Хижняк А. С. (2011)
Медведєв Г. А. - Бортові комплекси літальних апаратів п’ятого і шостого поколінь авіаційної техніки: тенденції сьогодення та перспективи майбутнього, САМОЙЛЕНКО О. В. (2011)
Міцітіс А. К. - Оцінка впливу випадкових факторів на точність парашутного десантування, Хатунцева З.В. (2011)
Наумов О. В. - Вимоги до бортового обладнання при польотах у навігаційній системі PBN (2011)
Наумов О. В. - Перспективи розвитку навігаційних засобів (2011)
Попович Т. Д. - Визначення шляхів підвищення якості ракетного озброєння ранжируванням існуючих комплексів по сукупності характеристик, Бурдейний М. В., Тимофтика Г. Ф., Недашківська Л.П. (2011)
Ратніков І. М. - Методика корекції математичної моделі динаміки руху вертольота типу Мі-8, Моцар П. І., Петров Р. М. (2011)
Самков О. В. - Методичний підхід з відбору фахівців льотного складу та формування екіпажів повітряних суден, Делас М. І., Захарченко Ю. А., Крамаренко Т. І. (2011)
Станкевич С. А. - Напрямки модернізації бортового розвідувального обладнання високошвидкісних безплотних літаків-розвідників, Федотов Б. М., Целіщев І. Ю., Пономаренко С. О. (2011)
Тараненко В. В. - Аналіз стану та перспективи розвитку керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Назаренко І.М. (2011)
Федотов Б. М. - Цифрова система обробки сигналів радіолокатора з покадровим синтезуванням апертури та вирівнюванням фронту хвилі зондувального сигналу, Слюсарчук О. О. (2011)
Харитонов М. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку комплексів бортового обладнання бойових вертольотів, Сорокін Д. М. (2011)
Бойко А. П. - Проблемні місця на елементах планера літаків типу Су-25, які визначають можливість подальшої експлуатації за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В. (2011)
Добриденко О. М. - Сучасні методи прогнозування технічного стану авіаційної техніки, Бологін А. С., Хільченко М. Ф., Бєлінська Р.Б. (2011)
Жикол П. О. - Обґрунтування вимог до засобів неруйнівного контролю елементів конструкції літальних апаратів при їх експлуатації за технічним станом, Турчин В. М., Чусь Д. І. (2011)
Лобунько О. П. - Шляхи збільшення встановленого ресурсу коробкам літакових агрегатів КСА-2(3) літака МіГ-29, Кузьмін С. М., Шумілін Г. О., Гончаренко М.Ф. (2011)
Скляр О. І. - Формування оптимальних режимів технічного обслуговування літальних апаратів військового призначення, які експлуатують за технічним станом (2011)
Шатров А. М. - Можливі шляхи удосконалення системи організації робіт з продовження призначених строків служби керованим авіаційним засобам ураження, Печура Д. С. (2011)
Агамов Л. Г. - Методичний підхід до використання параметричного контролю авіаційного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за технічним станом, Федотов І. Н., Зварич В. І. (2011)
Горохов Г. Т. - Біонічна модель нечіткого логічного аналізу параметрів контрольно-технічних оглядів авіаційних систем (2011)
Гришин В. М. - Розрахунок нормованої кількості відмов ресурсних агрегатів легкого маневреного літака в експлуатації, Хільченко М. Ф., Вабіщевич О. В. (2011)
Карнаушенко В. М. - Аналіз можливих причин незапуску двигунів АЛ-31Ф в експлуатації, Ляшенко В. О., Грень В. М. (2011)
Колачов С. П. - Спеціалізована технологія передачі пакетів з віртуальними каналами, Мусієнко В. А., СТАХ М. Я. (2011)
Кононов О. А. - Методичний підхід щодо оцінки вартості експлуатації авіаційної техніки авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Кубарь С. В. (2011)
Конотопец М. М. - Методика визначення кількісних показників оновлення техніки радіоелектронної боротьби в планах та програмах на основі воєнно-економічного обґрунтування доцільності цього оновлення, Семененко О. М., Клименко В. В., Манішин О. В. (2011)
Пучков О. О. - Методика пакетування декількох зовнішніх повідомлень з єдиною мережною кінцевою адресою, Колачов С. П., Ромащенко Р. А., Паутинка В. М. (2011)
Ратніков І. М. - Щодо побудови бортових вимірювальних систем військових літальних апаратів, Вознюк М. М., Єрко В. Б. (2011)
Соха А. О. - Математична модель процесу відновлення технічного стану об’єкта ремонту з урахуванням витрат, Мірза В. В. (2011)
Сукач О. М. - Оцінка якості функціонування технологічного комплексу "Повітряне судно-екіпаж-середовище” (2011)
Черенков А. В. - Продуктивність пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України, Козечко В. І., Козельський О. М. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Створення середньопізніх гібридів кукурудзи на базі плазми Ланкастер (С103), Боденко Н. А., Федько М. М., Гусак Ю. В. (2012)
Черчель В. Ю. - Оцінка морфобіологічних ознак і врожайності зерна подвоєних гаплоїдів кукурудзи плазми Ланкастер, Рябченко Е. М., Рябченко О. П. (2012)
Сатарова Т. М. - Використання калусних тканин кукурудзи у селекції in vitro на стійкість до абіотичних факторів, Абраімова О. Є., Деркач К. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Удосконалення елементів технології вирощування насіння кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Лавриненко Ю. О., Писаренко П. В., Пілярська О. О. (2012)
Цилюрик О. І. - Ефективність системи мілкого обробітку ґрунту на фоні післяжнивних решток і мінерального удобрення в сівозміні, Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Чабан В. І., Гасанова І. І., Судак В. М. (2012)
Гирка А. Д. - Вплив системи мінерального живлення на врожайність вівса і ячменю ярого в північному Степу України, Гирка Т. В., Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2012)
Сидорка В. О. - Економічна та біоенергетична ефективність різних технологій вирощування овочевих культур в сівозміні, Сидорка І. В. (2012)
Чайка В. М. - Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільського регіону, Черлінка Т. П. (2012)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне та механічне контролювання бур’янів в агрофітоценозах кукурудзи, Бокун О. І. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на фор-мування фотосинтетичного апарату рослин люпину жовтого при дії вірусної інфекції, Коломієць Л. П., Пиріг О. В. (2012)
Чинчик О. С. - Основні показники якості насіння сортів сої залежно від агротех-нічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу (2012)
Бордюжа Н. П. - Динаміка мінерального азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті залежно від удобрення пшениці озимої (2012)
Кириленко В. В. - Характер прояву адаптивних властивостей у генотипів пшениці озимої миронівської селекції, Шутенко А. В. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України, Попов С. І. (2012)
Губар О. В. - Врожайність та якість зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку грунту і мінерального живлення (2012)
Гирка А. Д. - Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчастого в умовах північного Степу, Андрейченко О. Г., Кулик І. О. (2012)
Кормош С. М. - Селекція васильків справжніх в умовах низинної зони Закарпаття, Базелюк М. В. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив біоорганічного добрива фосфогумін на фосфорне живлення рослин, урожайність огірків та якість продукції, Гаценко М. В., Луценко Н. В. (2012)
Марченко Т. Ю. - Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення півдня України (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив доз і способів внесення мінеральних добрив на врожайність картоплі ранньої, Даніліна А. С. (2012)
Заверталюк О. В. - Вологозабезпеченість посівів і врожайність качанів кукурудзи цукрової залежно від строків сівби та заходів контролювання забур'яненості (2012)
Конопля К. В. - Поліпшення чоловічостерильної лінії конопель Однодомні 9ЧС (2012)
Манько К. М. - Урожайність сучасних сортів пшениці ярої м’якої та твердої залежно від основ-них елементів технології вирощування, Цехмейструк М. Г., Музафаров Н. М., Голік О. В., Музафаров І. М. (2012)
Ліб І. М. - Водоспоживання рослин ячменю ярого в ланках сівозмін залежно від систем обробітку грунту та удобрення (2012)
Желязков О. І. - Особливості росту та розвитку різних сортів пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників, Педаш О. О., Пальчук Н. С., Безсусідня Ю. В., Кирсанова Г. В. (2012)
Конопльова Є. Л. - Ефективність заходів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої по попереднику чорний пар в північному Степу України (2012)
Середа І. І. - Урожайність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої по непарових попередниках (2012)
Ткаліч Ю. І. - Підвищення конкурентоспроможності кукурудзи по відношенню до бур'янів у північній частині Степу, Кравець С. С. (2012)
Холод С. М. - Небезпечні хвороби конюшини лучної та їх шкодочин-ність в умовах південного Лісостепу України, Кочерга В. Я. (2012)
Трубілов О. В. - Зернова продуктивність гібридів кукурудзи залежно від способів обробітку ґрунту і мінерального живлення (2012)
Стюрко М. О. - Особливості формування схожості насіння кукурудзи (2012)
Бєлєніхіна А. В. - Врожайність сучасних сортів проса при взаємодії адаптивних факторів (2012)
Горщар В. І. - Енергетична та економічна оцінка ефективності вирощування ячменю ярого при використанні стимуляторів росту і гербіциду (2012)
Педаш О. О. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику (2012)
Чумак В. С. - Поживний режим зернових і олійних культур на чорноземах України, Десятник Л. М., Кохан А. В. (2012)
Гирка Т. В. - Ураженість пшениці озимої кореневою гниллю залежно від агротехнічних заходів вирощування, Педаш Т. М. (2012)
Середа В. І. - Використання гетерозису в селекції цукрового сорго (2012)
Божко В. Ю. - Можливості підвищення виживаності рослин ячменю озимого в зимово-весняний період (2012)
Лашина М. В. - Встановлення кореляційних залежностей між адаптивними і морфометричними ознаками та їх значення при розробці моделей гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення південного Степу, Туровець В. М., Глушко Т. В. (2012)
Стежко О. В. - Екологічна оцінка впливу технології вирощування томата на вміст нітратів в отриманій продукції (2012)
Козир В. С. - Характеристика основних продуктів забою у різному віці бугайців української м’ясної породи в умовах Степу України, Геккієв А. Д., Калініченко О. А. (2012)
Денисюк О. В. - Морфологічні та функціональні ознаки вимені корів, отриманих від бугаїв-плідників різного екогенезу (2012)
Аннотации (2012)
Харченко О. В. - Методика порівняльної оцінки аеродинамічної досконалості літальних апаратів в умовах обмеженого об’єму вихідної інформації, Коритько О. І., Коцуренко Ю. В. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання визначення раціональних варіантів програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил, Леженін С. І. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання оцінювання реалізованості програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил України, Улізько В. І. (2012)
Огороднійчук М. Д. - До 65 – річчя створення 71 випробувального полігону ВПС (2012)
Семененко О. М. - Підхід до вибору нового авіаційного озброєння із однотипних зразків на основі їх порівняльної воєнно-економічної оцінки, Добровольський Ю. Б., Манішин О. В. (2012)
Храмченко В. А. - Термінологічні питання інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, Волченков О. В. (2012)
Башинський В. Г. - Методика розрахунку узагальненого показника захищеності, який характеризує літальний апарат як складну технічну систему (2012)
Бородін О. Д. - Методика розрахунку продуктивності, потужності та транспортного потенціалу військово-транспортних літаків для їх порівняльної оцінки, Лагутін С. О. (2012)
Захарін Ф. М. - Методичні аспекти уніфікації інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем для авіаційних об’єктів, Самойленко О. В., Карнаух Т. І. (2012)
Коритько О. І. - Вивчення аеродинамічних особливостей літального апарату за допомогою лінійних розрахункових методів аеродинаміки, Єрмолаєв І. Р. (2012)
Кравчук І. С. - Методика вимірювання сили випромінювання тепловипромінюючих об’єктів, Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф. (2012)
Медведєв Г. А. - До питання модернізації бортового обладнання літаків-бомбардувальників тактичної авіації, Харитонов М. О., Сорокін Д. М., Гордієнко О. А. (2012)
Міцітіс А. К. - Методика розрахунку імовірності десантування об’єктів на площадку заданих розмірів, Хатунцева З. В. (2012)
Нагорний Л. В. - Щодо питання підвищення висотності вертольота Ми-8МТВ під час його модернізації, Печура Д. С. (2012)
Оксіюк О. Г. - Методика імітаційного моделювання персоналу комплексу авіації, Нікітченко В. І., Вялкова В. І. (2012)
Самков О. В. - Підтримка прийняття рішень в системі управління безпілотного літального апарата, Сілков В. І., Гожий О. П., Мавренков О. Є. (2012)
Станкевич С. А. - Оцінювання інтерпретаційних властивостей багатоспектральних зображень при плануванні аерокосмічного знімання, Герда М. І., Білецький І. Г., Пономаренко С. О., Целіщев І. Ю. (2012)
Тараненко В. В. - Обґрунтування можливості застосування авіаційних засобів ураження з термобаричними компонентами для ураження укріплених наземних об’єктів, Водчиць О. Г., Єгоров С. Н., Павільч В. М. (2012)
Тараненко В. В. - Методика оцінки технічного рівня нових розробок керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Злобін Е. В. (2012)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Су-24 за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б., Ряшин В. В. (2012)
Бологін А. С. - Математична модель прийняття рішення щодо продовження строків служби елементів конструкцій планерів літальних апаратів, Горохов Г. Т., Карускевич М. В. (2012)
Добриденко О. М. - Аналіз існуючих композитних матеріалів та оцінка їх застосування у конструкціях планерів літальних апаратів військової авіації України, Скляр О. І., Турчин В. М., Бєлінська Р. Б. (2012)
Довжук Д. В. - Методика дослідження технічного стану піротехнічних засобів, Шатров А. М., Ільїна О. В. (2012)
Ляшенко В. О. - Особливості продовження установлених строків служби агрегатам авіаційних двигунів під час виконання капітального ремонту, Назаренко В. І., Агамова Р. Г. (2012)
Пащенко С. В. - Методологія збільшення ресурсів військової авіаційної техніки, Хільченко М. Ф., Юхачов В. В. (2012)
Ратніков І. М. - Щодо шляхів підтримання бойового потенціалу старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Стах М. Я., Недашківська Л. П. (2012)
Агамов Л. Г. - Аналіз шляхів побудови перспективних систем передачі даних об'єктивного контролю військової авіаційної техніки, Дудкін І. П., Вабіщевич О. В. (2012)
Водчиць О. Г. - Підходи, критерії та порядок оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї, Семененко О. М., Манішин О. В. (2012)
Вознюк М. М. - Застосування апарату векторної оптимізації при побудові інформаційно-вимірювальних систем для експлуатації військової авіаційної техніки за технічним станом, Єрко В. Б., Бабкіна Т. В. (2012)
Карпінос Б. С. - Залишковий ресурс пошкоджених лопаток компресорів авіаційних двигунів, Лобунько О. П., Коровін О. В. (2012)
Кравченко І. Ф. - Оптимізація параметрів і конструктивної схеми ТРДД для транспортного літака, Попуга А. І., Улітенко Ю. О., Єланський О. В. (2012)
Кубарь С. В. - Методичний підхід до вибору засобів неруйнівного контролю технічного стану військової авіаційної техніки (2012)
Ткаченко В. А. - Теоретичне обґрунтування раціональної періодичності технічного обслуговування спеціальних машин підготовки літальних апаратів (2012)
Федотов І. Н. - Методика застосування збудника коливань елементів конструкції планера літака, Зварич В. І., Хільченко Н. Ф. (2012)
Шумілін Г. О. - Особливості науково-методичного супроводження експлуатації старіючого парку авіадвигунів, Карнаушенко В. М. (2012)
Васильченко В. М. - Перспективи поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів ВВЕР-1000 України та продуктами його переробки, Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2013)
Масько А. Н. - Обоснование критерия эквивалентности высокоактивных отходов переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440, Кузнецов С. А., Русинко П. М. (2013)
Васильченко В. Н. - Некоторые сценарии деградации бетонных конструкций, используемых в качестве защитных барьеров в ядерной энергетике, Жигалов Я. А., Носовский А. В., Сандул Г. А. (2013)
Куц В. М. - Актуальні питання систематизації ядерного законодавства України (2013)
Пшинко Г. Н. - Эффективные сорбенты для очистки урансодержащих вод, Пузырная Л. Н., Косоруков А. А. (2013)
Протасов А. А. - Техно-экосистема АЭС и её биотические элементы, Силаева А. А. (2013)
Новоселова Т. Н. - Особенности группировок фитопланктона в техно-экосистемах атомных и тепловых электростанций (2013)
Дьяченко Т. Н. - Макрофиты в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Морозовская И. А. - Зооперифитон и обрастание в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций, Протасов А. А. (2013)
Силаева А. А. - Зообентос водных объектов, подверженных влиянию атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Харабет А. Н. - Применение теории возможностей для определения надежности энергетического оборудования АЭС, Зотеев О. Е., Чулкин О. А. (2013)
Васильченко В. М. - Оновлення концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, Масько О. М., Пуртов О. А. (2014)
Васильченко В. М. - Основні положення "Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВВЕР-1000 та продуктами його переробки, що повертаються в Україну", Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2014)
Ольховик Ю. О. - Щодо вибору в’яжучих матеріалів для цементування кубового залишку АЕС з реакторами ВВЕР, Корчагін П. О. (2014)
Ольховик Ю. А. - Балансовая оценка формирования остеклованных высокоактивных отходов при переработке отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 Ровенской АЭС (2014)
Андриевский В. З. - Некоторые особенности эксплуатации системы "контейнер+радиоактивные отходы” для хранения и захоронения долгосуществующих радиоактивных отходов, Васильченко В. Н., Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2014)
Беляев В. В. - Моделирование процессов самоочищения водных масс от радиоактивных веществ, Волкова Е. Н. (2014)
Тимченко В. М. - Эколого-гидродинамическая характеристика водоёма-охладителя Хмельницкой АЭС, Тимченко О. В., Гуляева О. А. (2014)
Рязанов В. В. - Применение метода производящего функционала к задачам распространения радионуклидов (2014)
Деревянко О. В. - О выявлении скрытых факторов, требующих превентивного срабатывания специализи-рованной системы подпитки водных сред оборудования ядерных энергетических установок (2014)
Azarov S. I. - Modeling of physical-chemical processes inside the Sarcophagus, Taranovski O. V., Sydorenko V. L. (2014)
Гончарук В. В. - Матрицы для иммобилизации солей радиоактивных кубовых остатков, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Масько А. Н. (2014)
Афанасьев С. А. - Важный биотический компонент техно-экосистем АЭС и ТЭС (Рецензия на книгу: Контурные группировки гидробионтов в техно-экосистемах ТЭС и АЭС / А. А. Протасов, А. А. Силаева) (2014)
Горохов Е. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование конструктивных форм большепролётных покрытий над трибунами стадионов, Мущанов В. Ф., Касимов В. Р., Сивоконь Ю. В., Прядко И. Н. (2010)
Кириленко В. Ф. - Клееные деревянные и деревофанерные конструкции для покрытий спортивных сооружений, Пинчук Е. А. (2010)
Кліменко В. З. - Нова концепція проектування великопрогонових конструкцій з клеєної деревини (2010)
Кінаш Р. І. - Районування території Закарпатської області за максимальним сніговим навантаженням, Гук Я. С. (2010)
Пічугін С. Ф. - Імовірнісна модель накопичення снігу в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2010)
Пічугін С. Ф. - Дослідження елементів балок із профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2010)
Семко О. В. - Експериментально-теоретичне дослідження роботи коротких стійок із холоднокатаних сталевих профілів, Семко В. О., Авраменко Ю. О., Прохоренко Д. А. (2010)
Першаков В. М. - Проектування рамних каркасів загальних приміщень сільських громадських будинків (2010)
Колесниченко С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния и концентрации напряжений в узлах плоских решетчатых конструкций с учетом упругопластической работы материала, Миронов А. Н. (2010)
Колесниченко С. В. - Категории дефектов и повреждений стальных конструкций для формирования регистрационных систем при обследовании зданий и сооружений, Головченко В. А. (2010)
Лысов В. Б. - Ликвидация аварийного состояния автодорожного перехода по сооружениям плотины ДнепроГЭС, Шалинский В. В., Цимбалистый И. С. (2010)
Москаленко И. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния уторного узла вертикального цилиндрического резервуара, Роменский Д. И., Мущанов В. Ф. (2010)
Фурсов В. В. - Экспериментальное исследование металлодеревянной фермы культового здания в г. Харькове, Кошмай Н. Д., Васильев А. Ю. (2010)
Кагановский Л. О. - Структурные башенные конструкции (2010)
Киричук О. А. - Стійкість захисної оболонки паливного резервуара при періодичних кінетичних збуреннях, Кузько О. В., Палій О. М. (2010)
Vigh L. G. - Buckling Restrained Braced Frame (BRBF) structures: analysis, design and provisions, Zsarnóczay A., Bagó Z. (2010)
Пелешко І. Д. - Удосконалення та використання мови для запису задач оптимізації стрижневих металевих конструкцій, Балук І. М. (2010)
Уласевич В. П. - Деформационный метод расчета стержневых систем произвольной геометрической структуры с учетом влияния нелинейных деформаций гибких стержней в их пролете, Костюк О. В. (2010)
Ленда А. В. - Определение рациональной начальной формы гибких пологих нитей, Цыхановский В. К. (2010)
Семенюк С. Д. - Пространственные системы фундаментов жилых и гражданских зданий на неравномерно деформируемом основании (2010)
Фурсов В. В. - Особенности реконструкции крытых плавательных бассейнов в условиях различных агрессивных сред, Прыгунков А. В., Ковлев Н. Н. (2010)
Голоднов О. І. - Визначення надійності системи "стовбур-відтяжка-фундамент" в антенно-щоглових спорудах графо-імовірнісним методом, Доан Н. Т. (2010)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку ресурсу трубопроводів АЕС, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2010)
Сіянов О. І. - Про доцільність використання нового положення структурного модуля в металевому просторовому стрижневому покритті (2010)
Вимоги до оформлення статей (2010)
Пічугін С. Ф. - Аналіз розвитку норм проектування по сніговому навантаженню, Дрижирук Ю. В. (2008)
Горохов Е. В. - Васылев В. Н. Расчет ветровых нагрузок на конструкции в условиях городской застройки, Кузнецов С. Г. (2008)
Семко О. В. - Порівняльний аналіз вітрового навантаження на металеві башти за СНиП 2. 01. 07-85 "Нагрузки и воздействия" та ДБН В. 1. 2-2:2006 "Навантаження і впливи", Махінько Н. О. (2008)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз горизонтальних кранових навантажень, визначених за різними нормами проектування, Бражник О. О., Маслова Ю. Е. (2008)
Нилов А. А. - К вопросу о нормативном обеспечении проектирования стальных двутавров с гофрированными стенками, Лазнюк М. В., Мартынюк А. Я. (2008)
Пичугин С. Ф. - Предложения по нормированию коэффициента высоты сооружения в ДБН В. 1. 2-2:2006 "Навантаження і впливи", Махинько А. В. (2008)
Шимановский А. В. - Методологические основы создания информационных систем учета действительного состояния эксплуатирующихся строительных конструкций, Колесниченко С. В. (2008)
Голоднов А. И. - Исследование остаточных напряжений в элементах трубчатого сечения после наплавки сварных швов, Козлова О. Н., Иванов А. П. (2008)
Шимановський О. В. - Нове конструктивне рішення симетричних ферм із одиночних кутиків, Божко В. А., Перельмутер А. В. (2008)
Cywiński Z. - 150 years of an ironwork masterpiece (2008)
Тамразян А. Г. - Количественная оценка риска прогрессирующего обрушения конструкций большепролетных сооружений, Степанов А. Ю. (2008)
Rzadkowski J. - Dynamic and fatigue analysis of steel space supporing frame structure for turbogenerator, Kraszewski K. (2008)
Ажермачев Г. А. - О распределении усилий в элементах рамного узла сейсмостойкого стального каркаса с колоннами коробчатого сечения, Перминов Д. А. (2008)
Білик С. І. - Просторова стійкість сталевих колон зі змінною висотою перерізу (2008)
Гоголь М. В. - Ефективність регулювання зусиль у металевих конструкціях, Пелешко І. Д., Більський М. Р. (2008)
Губанов В. В. - Исследование характеристик сечений и оттяжек мачт сотовой связи, Межинская И. В. (2008)
Пічугін С. Ф. - Врахування пластичних деформацій для вант із прокатних профілів, Бібік М. В. (2008)
Шалинский В. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния нитей конечной жесткости за пределом упругости (2008)
Пічугін С. Ф. - Дослідження навантажень на металеві конструкції буксирувальних канатних доріг, Скляренко С. О. (2008)
Вимоги до оформлення статей (2008)
Title (2012)
Contents (2012)
Anpilohova J. - Challenges of State Regulation of Innovative Modernization of Ukrainian Industry (2012)
Zamykula I. - Creating Conditions for Eff cient Production and Consumption of Food in theState (2012)
Dvygun S. - Functioning of State Authorities of Control in the Management System of External Economic Processes (2012)
Orlenko Y. - Priority Areas of Improving the System of State Regulation of Business in the Markets of Food Products (2012)
Zubrytska N. - Concepts and Characteristics of Bank as a Main Element of the Banking System (2012)
Onyschenko O. - Tools of Activation of Resource & Innovation Activity of the State (2012)
Mishchenko D. - The Formation of Effective Resource Support of Agricultural Producers through the Development of Financial and Credit Relations in Ukraine (2012)
Marynov M. - State Support of the Development of the Tourist-Recreational Complex of the Region (2012)
Vyshyvanyuk M. - Regional Policy as a Component of Respective State Policy (2012)
Povoroznyk R. - The Environmental Factor in the System of Priorities of the Economical State Policy (2012)
Hindes O. - Essence and Results of Interaction between Market and State Regulation under Conditions of Growing Shortage of Resources and Environmental Degradation (2012)
Velychko L. - Formation of Social Structure of Society in the Countries with Developed Market Economy and in Ukraine (2012)
Stsiban O. - The Role of the Informational and Intellectual Resources in the Production Process of Goods and Services in the Knowledge Society (2012)
Siryj Y. - Satisfying the Needs of Enterprises and Organizations of Different Ownership Types in the Providement of Qualitative Education Services (2012)
Kovalevs’ka O. - The Development of the Model of the Market of Affordable Housing (2012)
Klymenko A. - The Processes of Integration of Economic and Social Interests in the Housing Policy of the State (2012)
Boretska N. - Forms and Methods of State Regulation of the Sphere of Higher Education (2012)
Павлюк І. - Концепція моралі П. Юркевича в контексті сучасного філософсько-етичного дискурсу (2010)
Коханенко О. - Логічний аналіз класичних аргументів божественного існування (раціональна теологія І. Канта) (2010)
Шумка М. - Екзистенційна діалектика Сьорена К’єркегора, Гурик М. (2010)
Рабаданова Л. - Історико-релігієзнавча проблематика у філософії О. М. Новицького: діалектичний погляд на розвиток духовних процесів (2010)
Квасюк Л. - Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах Петра Могили (2010)
Шевчук Д. - Біополітика як парадигма розуміння феномену політичного у сучасній філософії (2010)
Самчук Р. - Роль принципу креативності у гармонізації буття людини (К. Роджерс) (2010)
Макарова А. - Історико-філософське дослідження ідеї соціальної справедливості в контексті національного самовизначення українства (2010)
Шевчук К. - Естетичне як політичне: аналіз основних ідей концепції Жака Рансьєра (2010)
Оніпко Ю. - Новочасний об’єктивізм як філософський феномен західноєвропейської науки ХVІІ століття (2010)
Герасимович Г. - Особливості циклічної моделі соціокультурної динаміки (2010)
Вишинський С. - Темпоральні виміри інтегрального традиціоналізму (2010)
Шаровська Н. - Становлення естетизму як типу духовності в контексті романтичної культури (2010)
Чернієнко В. - Маргінальний чинник методологічного нігілізму, Маляр Р. (2010)
Соболівська Л. - Вербальне й візуальне як єдиний текст (2010)
Лавлінський Р. - Механізми формування соціальних стереотипів у суспільстві засобами мас-медіа (2010)
Марійко С. - Інтернет-співтовариства у інфопросторі сучасності (2010)
Печко Н. - Фактори, що впливають на формування моральнісної культури поведінки молоді (2010)
Турович С. - Філософія господарства С. Булгакова та світогляд споживацького суспільства (2010)
Кірюхін Д. - Концепт справедливості в православ’ї та ісламі (2010)
Киричок О. - Взаємозв’язок етики та політики в сакральній географії стародавнього Києва (2010)
Печеранський І. - Етичне обґрунтування "Віри в Христа" в богословсько-філософській концепції В. І. Екземплярського (2010)
Шевченко А. - Релігійні фактори у житті японських самураїв та запорозьких козаків: компаративний аналіз, Гераськов С. (2010)
Артеменко А. - Цінність "зрізаного якоря" та технологізація культури (2010)
Зайцев М. - Античність як форма розгортання регулятивних принципів європейської парадигми культури (2010)
Карповець М. - Людське буття в культурно-історичному просторі міста (2010)
Артеменко Я. - Трансвербальні аспекти перекладу (2010)
Петрушкевич М. - Гендерна тематика: особливості висвітлення у дисертаційних дослідженнях (2010)
Кайдан Х. - Знання та влада в організації (2010)
Погоріла Л. - Проблема походження жінки в контексті християнської антропології (2010)
Скрипнікова С. - Католицька релігія у школі: теоретичне обґрунтування у соціальній доктрині та практика реалізації (2010)
Надтока Г. - Філософсько-релігієзнавча проблематика в творах мусульманського вченого Абу Хаміда аль-Газзалі (1058-1111 р.) (2010)
Иванов А. П. - Распределение остаточных напряжений в горячекатаных прокатных профилях, Иванова И. А. (2008)
Козлов С. В. - Управление остаточными напряжениями в стальных конструкциях с использованием плазменной сварки (2008)
Голоднов А. И. - Расчет конструкций с резко изменяющимися жесткостными характеристиками, Балашова О. С. (2008)
Москаленко В. И. - Технологическое обеспечение строительно-монтажных работ при возведении дымовой трубы высотой 75 м, Губанов В. В., Гибаленко А. Н. (2008)
Ciurej H. - Application of dampers to tower-type structures vibratin reduction. Hitherto experiences and new proposals, Kawecki J., Masłowski R. (2008)
Голоднов А. И. - Расчет железобетонных плит, опирающихся на деформируемый контур, Риблов В. В. (2008)
Маркосян С. Р. - Сравнение результатов численного моделирования на ЭВМ работы диска из панельных конструкций с экспериментальными данными (2008)
Сиянов А. И. - Численные исследования металлических ребристо-кольцевых куполов (2008)
Губанов В. В. - Методика определения краевых напряжений в оболочках дымовых труб, Голиков А. В. (2008)
Зюлко Е. - Напряжения в зоне придонного очистного люка в стальном цилиндрическом резервуаре, Микульски Т., Супэрнак Е. (2008)
Pisarek Z. - Effective length of end plate in moment connections with four bolts in the row, Kozłowski A. (2008)
Голоднов А. И. - О совместном деформировании стальных балок и железобетонной плиты перекрытия, Червинский А. Я., Лебедич И. Н. (2008)
Москаленко В. И. - Продление ресурса решетчатых металлоконструкций рудного перегружателя, Гибаленко А. Н., Губанов В. В. (2008)
Колесниченко С. В. - Методика определения технологической безопасности пролетных строений транспортерных галерей, Сулима Ю. Г. (2008)
Матченко Т. І. - Визначення і вдосконалення правил та норм в атомній енергетиці з продовження залишкового ресурсу будівельних металевих конструкцій (2008)
Губанов В. В. - Принципы оценки технического состояния стальных высотных сооружений (2008)
Пічугін С. Ф. - Оцінка технічного стану сталевих балок із дефектами на основі теорії ризиків, Семко О. В., Семко В. О. (2008)
Голоднов А. И. - Результаты обследования конструкций перекрытия корпуса 3-4 стадии дробления ДФ-1 ОАО "СевГОК", Полишко С. Н., Иванов А. П. (2008)
Губанов В. В. - Планирование мероприятий по обслуживанию несущих конструкций одноэтажных промышленных зданий, Пчельников С. Б. (2008)
Тулебаев К. Р. - Исследование модели сборного арочного селезащитного сооружения со сквозными отверстиями, Байнатов Ж. Б., Тулебаев Г. К. (2008)
Вимоги до оформлення статей (2008)
Фурсов В. В. - К вопросу о национальных нормативных документах Украины в деревянном строительстве, Ковлев Н.Н. (2009)
Шимановский А. В. - Назначение срока проведения первого обследования для определения остаточного ресурса стальных конструкций, Колесниченко С.В. (2009)
Королёв В. П. - Организационные и нормативно-правовые вопросы обеспечения технологической безопасности на региональном и объектном уровнях, Филатов Ю.В. (2009)
Гордеев В. Н. - Элементарные задачи оптимизации двутавра (2009)
Харченко Р. Б. - Оптимальное проектирование металлоконструкций зданий с вантовым покрытием, Царик А.В. (2009)
Пелешко І. Д. - Оптимальне проектування двошарових поперечних рам з елементами наскрізного перерізу для критого складу зі збереженням технічної сірки, Пальчик М. М., Юрченко В. В., Біляєв М. А. (2009)
Шалінський В. В. - Особливості стійкості ниток скінченної жорсткості при спеціальних завантаженнях (2009)
Ленда А. В. - Прочностной расчет большепролетного комбинированного вантового покрытия на упругоподатливом контуре, Лисицын Б.М., Цыхановский В.К. (2009)
Железняк Г. С. - К вопросу о жесткости упругих опор (подвесок) висячего моста при расчете по схеме гибкой и жесткой нитей, Солдатов К.И. (2009)
Козлов С. В. - Применение плазменной сварки как способа снижения остаточных деформаций и напряжений в сварных стальных конструкциях, Кириллов Ю. В. (2009)
Полишко С. Н. - Влияние остаточных напряжений в сварных двутавровых колоннах на их устойчивость при действии момента в плоскости большей жесткости (2009)
Магунова Н. Г. - Экспертная оценка уровня коррозионной опасности технических решений по защите от коррозии стальных конструкций (2009)
Козлова О. Н. - Методика экспериментальных исследований сжатых элементов из труб (2009)
Скребцов С. И. - Экспериментальные исследования сжатых стальных элементов после регулирования остаточного напряженного состояния на части длины (2009)
Бєлов І. Д. - Випробування конструкції ферми із гнутих тонкостінних елементів відкритого профілю, Глітін О.Б., Юрченко В.В., Дєдов О.П., Джаубаєв М.М. (2009)
Иванов А. П. - Определение прочности стали в эксплуатируемых конструкциях путем локального разрушения, Голоднов А.И. (2009)
Антошина Т. В. - Экспериментальное определение напряженно-деформированного состояния стальных пластин, предварительно напряженных локальным термическим воздействием (2009)
Редченко В. П. - Визначення розподілу зусиль між балками прогонової будови за результатами її випробування імпульсним навантаженням (2009)
Pichugin S. - Features of probabilistic design of steel communication structures, Makhinko A. (2009)
Евзеров И. Д. - Применение ПК ЛИРА для решения сложных геометрически нелинейных динамических задач, Лазнюк М.В. (2009)
Морозова Е. В. - Исследование работы системы "здание-надстройка" при сейсмических воздействиях расчетной интенсивности (2009)
Кириленко В. Ф. - Применение видоизмененного решения Файлона в пространственных расчетах коробчатых балок (2009)
Соболевская М. Б. - Нелинейный динамический анализ деформирования металлических конструкций защиты железнодорожных экипажей при аварийных столкновениях, Сирота С.А., Клык Ю.А. (2009)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов при сжатии с эксцентриситетом в двух плоскостях, Балашова О.С. (2009)
Колчунов В. И. - Разработка методики расчета ширины раскрытия трещин составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Яковенко И.А. (2009)
Риблов В. В. - Моделирование шатровых плит перекрытий жилых зданий с применением МКЭ (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Шимановский А. В. - Научно-методическое обеспечение единой системы подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров в области обеспече¬ния надежности и технологической безопасности строительных объектов, Королёв В.П. (2009)
Колесниченко С. В. - Формирование принципов обеспечения технологической безопасности для предприятия с разветвленной территориальной структурой, Гибаленко А.Н., Селютин Ю.В. (2009)
Банников Д. О. - Современные подходы к проектированию стальных емкостных конструкций (2009)
Першаков В. Н. - Анализ металлических конструкций рамных каркасов и направления их развития, Коцюбинская Л.М., Лоза И.П., Мисирук Т.А. (2009)
Фурсов В. В. - Реконструкция Западной трибуны стадиона "Металлист" в г. Харькове, Кошмай Н.Д., Васильев А.Ю., Ковлев Н.Н., Евель С.М. (2009)
Лебедич И. Н. - Некоторые аспекты надстройки многоэтажных зданий с использованием металлического каркаса, Хазрон Л.В. (2009)
Оглобля А. И. - Расчет и проектирование элементов трубопроводов систем гидротранспорта, Лившиц М.Н., Пархомович Г.С. (2009)
Нилов А. А. - Рамы из сварных двутавров с гофрированной стенкой, Мартынюк А.Я., Лазнюк М.В., Рыженко С.С. (2009)
Губанов В. В. - Планирование обслуживания высотных сооружений на основе стоимостных показателей (2009)
Тур В. И. - Обследование куполов промышленных сооружений, Карсункин В.В. (2009)
Сиянов А. И. - Влияние жесткости отдельных элементов на поведение металлических ребристо-кольцевых куполов (2009)
Козлов С. В. - Усиление стальных конструкций методом увеличения сечения с использованием плазменной сварки, Кудашкин М.С. (2009)
Ленда А. В. - Нелинейные задачи прочности несущих элементов висячих систем (2009)
Білик А. С. - Визначення оптимальних конструктивних рішень ферм у експертній системі одностадійного оптимального проектування (2009)
Білик С. І. - Раціональні сталеві елементи рам двотаврового перерізу зі змінною висотою стінки, Недоходюк І.Д. (2009)
Пелешко І. Д. - Оптимізація типорозмірів поперечних перерізів стрижнів сталевих конструкцій, Балук І.М. (2009)
Королёв В. П. - Требования к первичной и вторичной защите от коррозии большепролетных конструкций спортивных сооружений, Рыженков А.А. (2009)
Шевченко О. Н - Особенности метрологического обеспечения оценки показателей коррозионной стойкости и долговечности при ускоренных испытаниях защитных покрытий, Герман Г.А. (2009)
Селютин Ю. В. - Диагностика коррозионного состояния и методы расчетно-экспериментальной оценки показателей ремонтопригодности сталежелезобетонных конструкций, Бондаренко А.В. (2009)
Иванова И. А. - Структурные изменения металла при наплавке сварных швов с различной технологией (2009)
Антошина Т. В. - Влияние остаточных напряжений на устойчивость пластин, пред¬варительно напряженных локальным термическим воздействием (2009)
Балашова О. С. - Экспериментальное определение остаточного напряженного сос¬тояния предварительно напряженной металлической колонны (2009)
Кисіль О. А. - Несуча здатність стиснутих стержнів із спарених прокатних кутиків з урахуванням впливу залишкового напруженого стану, що виникає після нагрівання крайок (2009)
Ткачук І. А. - Зміна характеристик міцності та деформативності матеріалів залізобетонних конструкцій при високотемпературних впливах (2009)
Гуляев В. И. - Компьютерное моделирование динамики конструкций установок глубокого бурения, Гайдайчук В.В., Худолий С.Н. (2009)
Гуляев В. И. - Возбуждение колебаний ветроэнергетических установок гироскопическими силами инерции, Гайдайчук В.В., Носенко В.П. (2009)
Цыхановський В. К. - Численный расчет большепролетных регулярно-ребристых оболочек на упругоподатливом контуре на основе конструктивно-ортотропных моделей, Талах С.М. (2009)
Усенко М. В. - Стійкість стиснутих сталевих елементів з гнутих швелерів (2009)
Семиног М. М. - Моделювання напружено-деформованого стану для обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд, Голоднов О.І. (2009)
Гордиюк М. П. - Міцність і деформативність залізобетонних пластинчастих конструкцій при високотемпературних впливах (2009)
Доан Н. Т. - Визначення технічного стану відтяжок антенно-щоглових споруд логіко-ймовірним методом (2009)
Москаленко В. И. - Особенности технологии возведения металлических дымовых конструкций в условиях действующего предприятия (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Ажермачёва К. С. - О причинах наклона опытного ледостойкого основания в акватории Азовского моря (2011)
Ажермачев Г. А. - Разработка морских месторождений углеводородов на шельфе Черного моря и вопросы экологии, Ажермачев С. Г., Молошный В. В. (2011)
Білик С. І. - Період повторюваності для конструкцій з короткими строками служби, Володимирський В. О., Білик А. С. (2011)
Білик С. І. - Cтійкість холодногнутих швелерів з урахуванням пластичних властивостей маловуглецевих сталей, Білик А. С., Усенко М. В., Золотопольський О. Е. (2011)
Билык С. И. - К 100-летию со дня рождения Жербина Михаила Михайловича, Пашун Л. А., Балакина С. В., Остапчук-Петровская Л. Б., Войцеховская Г. А. (2011)
Волошин В. С. - Задачи совершенствования подготовки кадров по направлениям промышленной и технологической безопасности (2011)
Куземко В. В. - Ефективні сталеві кроквяні системи для модернізації покриттів типових адміністративних багатоповерхових будівель зі збірного залізобетону, Нужний В. В., Орєшин Г. Ю. (2011)
Похмурський В. І. - Захист від корозії сталевої арматури пошкодженого тріщинами залізобетону, Маруха В. І., Зінь І. М. (2011)
Похмурський В. І. - Про стан захисту металофонду України від корозії (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив прибудов на несучу здатність конструкцій легкого покриття виробничого цеху, Семко О. В., Гасенко А. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Скляров І. О. - Реалізація принципу концентрації матеріалу на прикладі проектування рамних конструкцій змінного перерізу з двотаврів з гнучкою стінкою, Білик С. І. (2011)
Колесниченко С. В. - Принципы определения остаточного ресурса строительных конструкций в условиях их длительной эксплуатации (2011)
Гайдаенко А. С. - Влияние технологических факторов на безопасность эксплуатации конструкций зданий и сооружений (2011)
Королёв В. П. - Анализ рисков и предупреждение аварийных ситуаций по критериям технологической безопасности конструкций зданий и сооружений, Кущенко И. В. (2011)
Корольов В. П. - Підтвердження відповідності проектних рішень протикорозійного захисту розрахунковому строку служби алюмінієвих конструкцій у корозійних середовищах, Кущенко І. В., Магунова Н. Г. (2011)
Королёв В. П. - Корпоративная система подготовки специалистов-экспертов по вопросам технологической безопасности конструкций зданий и сооружений (2011)
Карповский М. Г. - Полиэтиленовые колодцы для подземных коммуникаций, Тихомиров В. П. (2011)
Королёв В. П. - Критические функции безопасности при анализе рисков коррозионного разрушения стальных конструкций (2011)
Попов С. В. - Расчетно-экспериментальный метод определения морозостойкости бетона на заполнителе из золошлаковой смеси ТЭС, Брагинский В. Г., Куликова Т. Н. (2011)
Нілова Т. О. - Компонування моносиметричних перерізів двотаврових елементів із поперечно-гофрованими стінками рамних систем (2011)
Селютин Ю. В. - Статические испытания опорных элементов для защиты от вибрации стальных конструкций, Стрелкова А. Ю. (2011)
Колесниченко С. В. - Структура стандарта предприятия обеспечения технологической безопасности предприятия, Кулик А. А., Суярко В. А. (2011)
Топоров А. А. - К вопросу обеспечения технологической и экологической безопасности агрегатов переработки жидких углеродистых масс, Трет’яков П. В., Боровлев В. М. (2011)
Тур В. И. - Автоматизация процесса подготовки исходных данных при расчете сетчатых куполов на все виды нагружений, Тур А. В. (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Богера Х. - Цінність свободи як вияв національної ідентичності у творах Г. Сковороди (2011)
Власова Т. - "Постколоніальна критика" та український філософський дискурс (2011)
Михайлова М. - Етнокультурна та національна свідомість: соціально-філософський аналіз (2011)
Гончарук-Чолач Т. - Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації, Джугла Н. (2011)
Гурик М. - "Каста луччих людей" у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова, Шумка М. (2011)
Карповець М. - Антропологія текстів Ольги Кобилянської: "сліди" ніцшеанської надлюдини (2011)
Возна Т. - Наукові розвідки постаті М. Смотрицького (2011)
Яськів Б. - Україна "Terra cognita i terra incognita" (за результатами навчання по програмі Німецької служби академічних обмінів Університету ім. Й. В. Гете, м. Франкфурт-на-Майні) (2011)
Яценко К. - Інформаційне суспільство: соціокультурний вимір (2011)
Шерепо Н. - Феномен мережевого простору: філософське визначення (2011)
Брязкун В. - До уточнення поняття "віртуалізація" як філософської категорії (2011)
Артеменко А. - Мережеве суспільство і криза мультикультуралізму (2011)
Кушерець Т. - Особливості аналізу соціального характеру в постіндустріальному суспільстві (2011)
Лященко І. - Елітарна культура ХХ століття: проблема визначення. Соціокультурні передумови та основні етапи її формування і розвитку (2011)
Баранова Н. - Естетичний вимір духовності української культури (2011)
Кучер Т. - Естетичний смак та сучасна молодіжна культура (2011)
Матицин О. - Методологічні аспекти дослідження духовно-естетичних особливостей українського іконопису ХV – ХVІ століть (2011)
Білик К. - Карнавалізація особистості у творчості Є. Маланюка (2011)
Шевчук К. - До аналізу основних ідей естетики Романа Інгардена (2011)
Роздайбіда Л. - Орієнтири концептуалізації етнічної ідентичності (2011)
Даренський В. - Парадокси діалогічної ідентичності: діалог як "самоіншування" (2011)
Литвинчук О. - Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз (2011)
Борканюк А. - Особистість як джерело позитивного життєвого творення: проблеми і парадокси (2011)
Гапоненко Є. - Проблема особистості як об’єкт філософського дослідження Степана Балея (2011)
Бойко І. - Ідентичність і статус людського ембріона у сучасних біотичних дискусіях (2011)
Терешкун О. - Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда (2011)
Козловець М. - Мультикультуралізм versus національної ідентичності (2011)
Соколовський О. - Проблеми релігійної ідентичності в сучасному антитринітарному русі (2011)
Завідняк Б. - Трансцендентна реальність у Філона Олександрійського (2011)
Блоха Я. - Релігія як основна суспільна ціннісна орієнтація в мемуаристиці В. Г. Короленка (2011)
Квасюк Л. - Римо-католицьке вчення про первородний гріх у контексті настанов Триденського собору (1545 - 1563): компаративний аспект (2011)
Тимчишин Б. - Роль та обов’язки чоловіка-батька в християнській родині у творах митрополита Андрея Шептицького (2011)
Білик Г. - Суб’єкт творчості: ідентифікація з нічим (2011)
Матюх Т. - Гайдеггерівська інтерпретація гуманізму: заочна дискусія з Сартром (2011)
Яцик С. - Екзистенціальне сприйняття власного "Я": конститутивні аспекти (2011)
Добко Т. - Макс Шелер про етичну релевантність ставлення людини до себе (2011)
Бочуля О. - Трактування Абсолюту у постмодерному дискурсі (2011)
Ковтун І. - Про "онтологічне" підґрунтя поняття буття (2011)
Готинян В. - Чи може бути безеталонне вимірювання теоретичним методом пізнання? (2011)
Кудря І. - Веберівська концепція генезису і еволюції капіталізму (2011)
Кірюхін Д. - Справедливість як предмет соціально-філософської рефлексії (2011)
Буяшенко В. - Соціальне піклування в контексті соціокультурного простору (2011)
Вишинський С. - Парадигма археомодерну в перспективі інтегрального традиціоналізму (2011)
Шевчук Д. - Політичне як уявлене та символічне: до онтології політичного світу (2011)
Ганаба С. - Освітній потенціал теоретичних розвідок Едгара Морена (2011)
Семчук Н. - Філософія освіти і педагогіка: нові шляхи взаємодії (2011)
Лазуріна Н. - Громадянське суспільство: до питання соціально-філософського аналізу (2011)
Більченко Є. - Цілі людини між модерном і постмодерном: спроба критичного культурологічного прогнозування ХХІ століття (2011)
Гусак П. - Еволюціоністська концепція людини та її вплив на етику і право (2011)
Дудченко В. - Інтелектуально-духовні зміни етнос відомості української нації в епоху постмодерну (2011)
Матицин О. - Гуманістичні тенденції в українській філософії ХV – ХVІ століть (2011)
Петрів О. - Екзистенційне осмислення буття людини у творчій спадщині Жана-Поля Сартра і Володимира Винниченка (2011)
Шевчук К. - Джорджо Агамбен: поетичність як потенційність і справжній вимір людського буття (2011)
Бабина Т. - Ментальність сучасного українського суспільства в контексті гендерних метаморфоз (2011)
Киричок О. - Витоки української політичної філософії в Галицько-Волинському літописі (2011)
Шевчук Д. - Трансформація людського в сучасному і політичному світі:соціально-філософський аналіз (2011)
Грабовська І. - Деякі гендерні характеристики сучасних українських еліт: соціофілософський аналіз (2011)
Борканюк А. - Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави (2011)
Пушонкова О. - Проекції гендерної асиметрії у культурі (2011)
Цимбал Т. - Проблема ідентичності в добу глобалізації: націоналізм vs транснаціоналізм (2011)
Сич М. - Гоголь і Ніжинська гімназія вищих наук: філософська думка як чинник розвитку творчого таланту (2011)
Петрушкевич М. - Представленість християнських конфесій в Інтернеті (2011)
Якубович М. - Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегете Мухаммда Б. Мустафи аль-Аккірмані (2011)
Морська Н. - Право особистості на свободу, гідність та повагу у творчості Данила Заточника "Молінння" (2011)
Бндарчук І. - Релігійна ідентифікація соціального актора в структурі соціальної дії Т. Парсонса (2011)
Шадюк Т. - Категорія "стражденність" В. Г. Нестеренка в світлі сучасної екзистенціальної антропології (2011)
Мовчан М. - Кооперація і страх: філософський дискурс (2011)
Тітарчук О. - Етика, мораль, моральність: етимологія та співвідношення понять (2011)
Турчиновський В. - Дар як фундаментальна категорія між особового спілкування: на матеріалі роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" (2011)
Карповець М. - Людське тіло як онтологічно-культурний феномен у світі міста (2011)
Кулик У. - Особливості кризи нуклеарної сім’ї у сучасному світі (2011)
Гармаш О. - Символ в антропології класичного танцю (2011)
Петрушкевич А. - Аналіз теоретичних основ несвідомого в культуро творчій діяльності (2011)
Шаровська Н. - Духовний вимір естетизму як парадигми світовідношення (2011)
Баранова Н. - Обрядові символи естетичних цінностей культури (2011)
Вишинський С. - Егалітаризм як знак постмодерну у філософії інтегрального традиціоналізму (2011)
Руденко І. - Інновації та регрес: точки перетину (2011)
Кушерець Т. - Постановка питання про колективного суб’єкта історії: марксизм і сучасна традиція (2011)
Попов В. - Космос і олам як дві моделі пізньоантичної ідентичності (2011)
Матвійчук А. - Імперативна філософія як передумова екологічної деонтології (2011)
Том’як Н. - Ідентифікація, політика, Інший (2011)
Бредун І. - Ідентичність і цивілізаційний вибір сучасної України (2011)
Білан Т. - Виховний ідеал у світлі філософської та літературної інтерпретації (2011)
Ганаба С. - Дидактично-освітні новації в соціокультурному контексті епохи (2011)
Ісик Т. - Сучасна французька антиглобальна філософія: витоки, концепції, перспективи (2011)
Возняк В. - Проблема "третього суб’єкта" освітнього процесу (2011)
Кліменко В. З. - Еволюційний характер сучасної концепції проектування конструкцій з клеєної деревини (2011)
Клименко В. З. - Рассуждения о модулях упругости древесины в расчетах конструкций (2011)
Гуляєв В. І. - Динамічні процеси в лопатях вітроенергетичних установок, Гловач Л. В. (2011)
Худолий С. Н. - Компьютерное моделирование операции спуска бурильной колонны в криволинейной скважине с локальными спиральными несовершенствами (2011)
Цыхановский В. К. - Влияние формы окончаний цилиндрической оболочки на развитие нелинейно-упругих и упругопластических деформаций, Талах С. М., Кордун А. И. (2011)
Банніков Д. О. - Проектування сталевих силосних ємностей за панельною конструктивною схемою (2011)
Иосилевич Е. С. - Систематизация нагрузок и воздействий на кожух доменной печи (2011)
Филатова Л. Н. - Понятие оптимальной величины расчетного сопротивления стали составных сварных двутавровых балок (2011)
Гвоздьова А. Г. - Звищена вантова система з жорсткими напружуючими елементами (2011)
Отрош Ю. А. - Комплекс взаємопов'язаних заходів щодо визначення параметрів напружено-деформованого і технічного стану конструкцій при різних впливах, Іванов А. П., Голоднов О. І. (2011)
Иванов Б. В. - Определение остаточного ресурса стальных конструкций в условиях действующих предприятий с учетом наличия остаточного напряженного состояния (2011)
Голоднов О. І. - Зміна характеристик міцності арматури та бетону при високотемпературних впливах, Гордіюк М. П., Ткачук І. А., Семиног М. М. (2011)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов с учетом изменения жесткости по длине и условий закрепления, Балашова О. С., Скребцов С. И. (2011)
Селифонов Е. А. - Деформативность изгибаемых элементов при наличии остаточных напряжений (2011)
Иванова И. А. - Регулирование остаточного напряженного состояния в прокатных швеллерах (2011)
Остапчук-Петровская Л. Б. - Вопросы нормативного обеспечения качества и безопасности конструкций зданий и сооружений при подготовке специалистов в области архитектуры на базе Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств, Париков В. И. (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Волошина Н. П. - Фармакоекономічне обґрунтування патогенетичного лікування розсіяного лерозу, Левченко І. Л. (2006)
Божко Г. Х. - Исследование соотношения между апоА-содержащими и богатыми триглицеридами липопротеинами при цереброваскулярных нарушениях, метаболическом синдроме и сахарном диабете типа 2, Соколік В. В., Чурсіна В. С., Перцева Т. Г. (2006)
Бурчинський С. Г. - Ишемия головного мозга: возможности комплексной фармакологической коррекции (2006)
Дубенко А. Е. - Клинико-фармакологические аспекты терапии эпилепсии у лиц пожилого возраста, Говбах І. О. (2006)
Іванюк О. П. - Корекція когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2006)
Карабань И. Н. - Влияние курсового лечения Ноофеном на двигательную активность, когнитивные функции и психоэмоциональное состояние у больных болезнью Паркинсона, Луханіна О. П., Мельник Н. О., Березецька Н. М. (2006)
Козелкин А. А. - Изменение церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у больных с транзиторными ишемическими атаками на фоне комплексной терапии с применением препаратов "Актовегин" и "Инстенон", Нерянова Ю. М., Нікуліна Р. П., Коханенко О. М. (2006)
Кузнецов В. В. - Половые особенности церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт (2006)
Майкова Т. Н. - Влияние афферентных сенсорных стимулов на характеристики биоэлектрической активности головного мозга человека с позиций концепции центральной нейропередачи, Мірошниченко А. О. (2006)
Мищенко Т. С. - Клинико-компьютерно-томографические и допплерографические сопоставления у больных с внутримозговыми геморрагиями подкорковой локализации в остром периоде заболевания, Козьолкіна С. О., Нікуліна Р. П. (2006)
Негреба Т. В. - Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза (2006)
Терещенко Л. П. - Влияние фармакотерапии в сочетании с акупунктурой на церебральную нейродинамику больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью (2006)
Шкробот С. І. - Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз, Бударна О. Ю., Ткачук Н. І. (2006)
Андрейко М. Ф. - Психопатологические дебюты артериальных аневризм (2006)
Афанасьев И. Е. - Характеристика соматосексуального и психосексуального развития супругов в семьях, где муж страдает доброкачественной гиперплазией предстательной железы и имеет место сексуальная дисгармония (2006)
Бабюк И. А. - Амбулаторное лечение алкогольной зависимости: психотерапевтический подход, Шульц О. Є., Абдряхімова Ц. Б. (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к оптимизации фармакотерапии депрессий в пожилом и старческом возрасте (2006)
Гибнер С. М. - Особенности личности разведенных одиноких мужчин (2006)
Духовський А. Э. - Симптоматические эпилепсии у детей, диагностика и лечение, Варешнюк Е. В. (2006)
Задорожный В. З. - Семейная обстановка в генезе подросткового агрессивного поведения (2006)
Кутько І. І. - Патогенетична оцінка спроможностей вітчизняного препарату глутаргін як засобу корекції порушень метаболізму оксиду азоту в хворих на параноїдну шизофренію з наявністю терапевтичної резистентності до нейролептиків, Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. (2006)
Маркозова Л. Н. - Терапевтические возможности пирацизина при лечении лиц с алкогольной зависимостью, Танцура Л. М. (2006)
Марута Н. А. - Результаты фармакоэпидемиологического исследования профиля безопасности препарата ридазин у больных пограничными расстройствами, Семікіна О. Є., Денисенко М. М. (2006)
Напрєєнко О. К. - Шизофренія з симптомами депресії: клінічні прояви та лікування тіорилом (тіоридазином), Процик В. О., Пампуха Л. С. (2006)
Розанов В. А. - Завершенные самоубийства в одесском регионе за период 2000–2002 гг., Захаров С. Є., Кривда Г. Ф., Пироженко Л. А. (2006)
Савченко О. В. - Принципи психотерапевтичної корекції неврозо подібних станів у хворих гастроентерологічного профілю на засадах хронотерапії (2006)
Скрипніков А. М. - Особистісні риси делінквентних підлітків, які виявляють схильність до перегляду телепродукції агресивного змісту, Ісаков Р. І. (2006)
Телюков О.С. - Клініко-психопатологічні особливості маніакальних розладів органічного походження (2006)
Юрьева Л. Н. - Эффективность психосоциальной реабилитации больных эпилепсией, Підлубний В. Л. (2006)
Корсунськая Л. Л. - Комплексное профилактическое действие прамистара (прамирацетама) у лиц пожилого возраста (2006)
Марценковський И. А. - Некоторые аспекты лечения эпилепсий у женщин (2006)
Самойлова О. С. - Родинна обтяженість як передумова формування афективних розладів у хворих на наркоманію (2006)
Хаустова О. О. - Комплексна програма "САНА" у лікуванні метаболічного синдрому Х (психосоматичний підхід) (2006)
Ювілей Морозова Олександра Михайловича (2006)
Усольцева М. В. - Тонкое строение панцирей видов рода Aulacoseira Thwaites (Bacillariophyta) из реки Обь (Россия), Лихошвай Е. В. (2007)
Минюк Г. С. - Сравнительная характеристика морфоло-гических и физиолого-биохимических признаков трех штаммов Haematococcus pluvialis Flotow (Chlorophyta, Chlamydomonadales), Терентьева Н. В., Дробецкая И. В. (2007)
Чубчикова И. Н. - Особенности минерального питания морской красной водоросли Gelidium latifolium (Grev.) Born. et Thur. в накопительной культуре, Силкин В. А., Евстигнеева И. К. (2007)
Миничева Г. Г. - Современная морфофункциональная трансформация сообществ макрофитов филлофорного поля Зернова (2007)
Щербак В. И. - Фитомикроэпифитон плёсов и перекатов реки Тетерев (Украина), Корнейчук Н. Н. (2007)
Эрсин Киврак - Фитопланктон и качество воды основных проточных водоемов северо-восточного региона Турции (район Эрзурума), Хасан Гюрбюз, Закерия Альтунер, Али Сулун (2007)
Комулайнен С. Ф. - Альгологические исследования в озерно-речных системах севера Европейской части России (2007)
Науменко Ю. В. - Первые сведения о водорослях природного парка "Сибирские Увалы" (Западная Сибирь, Россия) (2007)
Ярушина М. И. - К изучению флоры центрических диатомовых водорослей (Centrophyceae) водоемов Восточного склона Полярного Урала (Россия), Генкал С. И. (2007)
Генкал С. И. - Электронно-микроскопическое изучение центрических диатомовых водорослей некоторых озер Беларуси, Михеева Т. М. (2007)
Садогурская С. А. - Новые для Украины таксоны Cyanophyta (Cyanoprocaryota) морской каменистой супралиторали Крыма (2007)
Паршикова Т. В. - Использование микроскопических водорослей эвтрофных вод для поддержания плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных растений, Пацко Е. В., Сиренко Л. А. (2007)
Стрельникова Н. И. - Ведущие диатомологи России (2007)
Волошина Н. П. - Клинико-патогенетическая характеристика эффективности метаболической терапии при разных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачева Т. М. (2006)
Деревецькая В. Г. - Особенности течения дисциркуляторных энцефалопатий у больных с фибрилляцией предсердий (2006)
Дубенко А. Е. - Состояние венозной мозговой гемодинамики у больных с различными неврологическими проявлениями патологии шейного отдела позвоночника, Калашников В. И., Тягнирядко А. К. (2006)
Лисовский Е. В. - Возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике патологической извитости, гипо- и аплазии прецеребральных артерий у детей с врожденной слабостью соединительной ткани (2006)
Мелихов-Перепич М. С. - Некоторые особенности формирования функционального состояния головного мозга у больных с отдаленными последствиями тяжелых черепно-мозговых травм при лечении методом краниоцеребральной гипотермии (2006)
Мищенко Т. С. - Динамика очаговых расстройств у больных с внутримозговыми геморрагиями подкорковой локализации на фоне комплексного лечения, Козелкина С. А. (2006)
Сорокин Ю. Н. - Показатели про- и антиоксидантных механизмов и особенности течения прогредиентного рассеянного склероза (2006)
Флорикян В. А. - Клинико-электроэнцефалографические сопоставления при нарушениях интракраниальной венозной гемоциркуляции у лиц с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2006)
Череватенко Г. Ф. - Роль энцефалографии в дифференциальной диагностике первично- и вторично-генерализованных эпилептических припадков, Табакман С. В. (2006)
Афанасьев И. Е. - Причины развития сексуальной дисгармонии супружеской пары при доброкачественной гиперплазии предстательной железы у мужа и роль при этом биоритмологического статуса супругов (2006)
Бараненко О. В. - Параметри якості життя в осіб з алкогольною залежністю після ліквідації проявів синдрому відміни та на етапі становлення ремісії (2006)
Бахтеева Т. Д. - Роль социально-психологических факторов в неврозогенезе у женщин (2006)
Бачериков А. М. - Незавершені спроби самогубства шляхом самоотруєння у Харкові у 2002–2004 роках, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Кузьмінов В. Н., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Полоз Д. Д., Карамушко І. В., Петренко С. І., Власова А. І. (2006)
Білоус С. В. - Динаміка психопатологічних симптомів у хворих на алкоголізм у процесі лікування, Несторович Я. М., Венгер О. П. (2006)
Влох І. Й. - Деякі аспекти терапії алкогольного абстинентного синдрому з афективними порушеннями та зниженням мотивацій в статевій сфері, Білобривка Р. І., Гуль А. Л. (2006)
Гализдра Е. С. - Клинико-этологические особенности аффективных расстройств, протекающих с сексуальными дисфункциями, у женщин (2006)
Загуровський В. М. - Изменения эмоциональной сферы при психотерапии и психофармакотерапии приступов стенокардии (2006)
Каленська Г. Ю. - Вивчення показника якості життя у хворих на невротичні розлади (2006)
Маркова М. В. - Розлад сексуальних взаємовідносин серед студентської молоді (клінічне дослідження), Зайцев О. О. (2006)
Марута Н. О. - Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних розладах, Явдак І. О. (2006)
Мар’єнко К. М. - Типи відношення до хвороби у пацієнтів з епілепсією (2006)
Панько Т. В. - Принципы терапии соматоформной вегетативной дисфункции сердечно-сосудистой системы у женщин (2006)
Пшук Г. Я. - Типологія комунікативної настанови при невротичних розладах (2006)
Рахман Л. В. - Типологія тривожних станів при сексуальній дисфункції в чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію (2006)
Ревуцький З. Я. - Медитативні практики в психотерапії психосоматичних розладів (2006)
Трегубова Н. А. - Патопсихологическая и клинико-психопатологическая характеристика больных психовегетативными расстройствами (2006)
Хаустова О. О. - Психотерапевтичні мішені психосоматичного паці єн та на прикладі метаболічного синдрому Х (соціопсихологічні аспекти) (2006)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне право як базова основа вивчення злочинності та нераціонального вживання, що пов’язані з обігом психоактивних речовин, Гудзенко А. О., Шаповалова В. О. (2006)
Бачериков А. М. - Застосування нейрорубіну в лікуванні гострих психотичних розладів у хворих із залежністю від алкоголю, Кузьмінов В. Н. (2006)
Закревський А. П. - Купирование синдрома отмены алкоголя с использованием глутаргина, Цыба И. В., Закревськая Е. Г., Медведева Е. В., Кононенко И. Н. (2006)
Луханина Е. П. - Электрофизиологическое исследование ноотропного действия ноофена в комплексной терапии болезни Паркинсона, Карабань И. Н., Мельник Н. А., Березецькая Н. М. (2006)
Майкова Т. Н. - Применение ламотрина для лечения головной боли в свете концепции центральной нейрональной возбудимости (2006)
Минко А. И. - Применение цитопротектора милдронат в комплексной терапии алкогольной зависимости, Бараненко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Терапевтические возможности лечения церебральных венозных нарушений, Здесенко И. В., Дмитриева Е. В., Мищенко В. М. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Вплив препарату "Енцефабол" на мовний розвиток та когнітивні функції у дітей раннього віку з органічним ураженням ЦНС (2006)
Терещенко Л. П. - Влияние акупунктуры на гемодинамику больных хронической цереброваскулярной недостаточностью (2006)
Тещук В. Й. - Досвід застосування ламотриджину під час лікування симпатико-адреналових кризів, Тещук В. В., Філь Ю. С. (2006)
Тондий О. Л. - Комплексное лечение компрессионно-ишемических невропатий лучевого нерва с применением нейромидина, Тарасова О. І., Померанцева О. В. (2006)
Григорова И. А. - Раритетная неврология. родословный случай болезни Фридрейха, Сало В. И., Черненко А. Г., Тихонова Л. В., Скрипченко И. Р., Рощенюк С. В. (2006)
Петрюк П. Т. - Академик Василий Алексеевич Гиляровский — выдающийся отечественный психиатр и бывший сабурянин (К 130-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2006)
Международная обучающая конференция "Реабилитация в психиатрии — формы, перспективы, контексты" (Польша, Ополе, апрель 2006) (2006)
Содержание (2013)
Виктор Петрович Шестопалов (2013)
Бровенко А. В. - Спектральные задачи в теории дифракции волн на слоисто-неоднородных средах, Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2013)
Перов А. О. - Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть II. Компаундная решетка, Кириленко А. А., Сенкевич С. Л. (2013)
Мирошниченко В. С. - Резонансный способ согласования двойной периодической структуры в генераторе дифракционного излучения, Демченко М. Ю., Сенкевич Е. Б. (2013)
Иванченко И. В. - Особенности формирования излучения малоапертурными СВЧ-антеннами, Попенко Н. А., Пищиков В. И., Хруслов М. М., Чернобровкин Р. Е. (2013)
Полевой С. Ю. - Резонансные свойства планарного метаматериала, сформированного массивом розеток, Просвирнин С. Л., Тарапов С. И. (2013)
Schekotov A. - ULF magnetic field depression as a possible precursor to the 2011/3.11 japan earthquake, Федоров Е., Хобара Я., Хаякава М. (2013)
Педенко Ю. А. - Выбор параметров метода root-MUSIC при радиолокационном измерении углов места целей вблизи поверхности моря (2013)
Коворотный А. Л. - Мониторинг атмосферы над Харьковским регионом посредством GPS, Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Кивва Ф. В., Горб А. И., Балан А. Ю. (2013)
Кадыгроб Д. В. - Аномальная прозрачность периодически модулированных пластин слоистых сверхпроводников в терагерцевом диапазоне частот, Макаров Н. М., Переc-Родригеc Ф., Слипченко Т. М., Любимов О. И., Ямпольский В. А. (2013)
Курин В. Г. - Экспериментальное исследование двухчастотных режимов в генераторах дифрак-ционного излучения (2013)
Гурко А. А. - Методика оценки качества эмиттирующего узла катода магнетрона с автоэмиссионным запуском, Сучков К. И. (2013)
Омиров А. А. - Подавление щелевого вида колебаний в коаксиальных магнетронах миллиметрового диапазона длин волн (2013)
Прохоров Э. Д. - Импеданс и эффективность генерации планарного диода с резонансно-туннельной границей на основе GaAs, Боцула О. В., Реутина О. А. (2013)
Бондаренко И. Н. - Высокодобротные типы колебаний в нерегулярных гибридных структурах, Галич А. В., Троицкий С. И. (2013)
Содержание (2013)
Айзацкий Н. И. - Аналитическое решение задачи о связи через малое отверстие дипольных мод резонаторов, Крамаренко Е. Ю. (2013)
Грибовский А. В. - Режим автоколлимации при отражении трехмерного гауссова пучка от двумерно-периодической решетки из закороченных прямоугольных волноводов, Елисеев О. А. (2013)
Майстренко А. А. - Случайные линейные антенны с управляемой диаграммой направленности, Мельник С. С., Притула Г. М., Усатенко О. В. (2013)
Разсказовский В. Б. - Модель многолучевого распространения миллиметровых радиоволн над морской поверхностью при сильных затенениях, Логвинов Ю. Ф. (2013)
Дзюба В. П. - Применение РЛС "Буревестник ЗГ" для загоризонтного обнаружения надводных объектов, Дориченко А. Д., Милиневский Л. П., Ерёмка В. Д., Зыков А. Ф., Мыценко И. М., Пивень А. Н., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. (2013)
Горовой Е. Н. - Коррекция радиометрических ошибок на изображениях при использовании дальностно-доплеровского алгоритма в радиолокаторах с синтезированной апертурой, Безвесильный А. А., Ваврив Д. М. (2013)
Овсяников В. В. - Взаимодействие электромагнитных сигналов с антенной, выполненной из плазмы газового разряда, Мороз С. Н. (2013)
Байбак В. В. - Исследование свойств поверхностных волн в ограниченной периодической структуре вблизи экситонных полос, Булгаков А. А. (2013)
Хижный В. И. - Акустические спин-волновые резонансы в напряженном кристалле бората железа, Хижная Т. М., Тараканов В. В., Королюк А. П. (2013)
Кайдаш М. В. - Характеристики варизонных AlInN диодов Ганна (2013)
Алексеев Г. А. - Эстафетное взаимодействие в приборах СВЧ, Стулова Л. В. (2013)
Курин В. Г. - Экспериментальное исследование влияния пересечения резонансных областей открытого резонатора генератора дифракционного излучения на уровень его выходной мощности (2013)
Кириченко А. Я. - Добротность и эффективность возбуждения пластинчатых квазиоптических диэлектрических резонаторов, Голубничая Г. В., Максимчук И. Г., Юрченко В. Б. (2013)
Безбородов В. И. - Квазиоптический субтерагерцевый рефлектометр внутреннего отражения для неразрушающего контроля углепластиков, Киселев В. К., Косяк О. С., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Яновский М. С. (2013)
Вадим Борисович Разсказовский. Феликс Васильевич Кивва (2013)
Гуляев В. И. - Нелинейное деформирование бурильных колонн в сверхглубоких цилиндрических скважинах, Худолий С. Н., Андрусенко Е. Н. (2012)
Гайдайчук В. В. - Моделювання коливань кружляння колон глибокого буріння, Шевчук Л. В. (2012)
Білик С. І. - Методика визначення оптимальної висоти cталевої двотаврової балки зі змінним перерізом стінки при розвитку обмежених пластичних деформацій (2012)
Гвождж М. - Коэффициент грузоподъемности прутковых конструкций из стали по стали по Еврокодам 1990 и 1993 (2012)
Пічугін С. Ф. - Експериментальна оцінка аеродинамічних характеристик гратчастих опор зв’язку, Махінько А. В. (2012)
Семко О. В. - Нові способи з’єднання легких сталевих тонкостінних конструкцій, Семко В. О., Шумейко К. О., Лебединський С. П. (2012)
Ажермачев Г. А. - К вопросу сейсмостойкости большепролетных зданий и сооружений, Ажермачев С. Г., Абдурахманов А. З. (2012)
Бабічев П. Є. - Розрахунок підсилення кроквяних ферм підведенням поздовжньої вертикальної ферми (2012)
Нілова Т. О. - До розрахунку на місцеву стійкість стиснутих поясів двотаврових елементів з поперечно-гофрованими стінками, Лавріненко Л. І., Лазнюк М. В. (2012)
Молчанов Д. С. - Дефекти опор мобільного зв'язку (2012)
Ленда А. В. - Рациональные параметры нити конечной жесткости, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой (2012)
Тищенко-Шаманская Н. В. - Влияние ветровой нагрузки на конфигурацию решетчатых башен (2012)
Kulbach V. - Design of spatial cable structures for sport arenas, Oiger K. (2012)
Костюченко И. А. - Особенности адаптации рабочей документации стадиона "Донбасс Арена" в г. Донецке, Холькин В. В. (2012)
Kowalski D. - The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk (2012)
Губанов В. В. - Совершенствование методов расчета и диагностики металлических мачт сотовой связи, Межинская И. В. (2012)
Білик А. С. - Визначення геометричних характеристик холодноформованих тонкостінних аркових профілів, Лапонов М. В. (2012)
Maślak M. - Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire, Snela M. (2012)
Кліменко В. З. - З’єднання на вклеєних сталевих нагелях в конструкціях з клеєної деревини (2012)
Иванов Б. В. - О возможности выравнивания предварительно деформированных стальных конструкций методом локальных термических воздействий, Голоднов А. И. (2012)
Королёв В. П. - Методика риск-анализа показателей долговечности металлоконструкций при выборе мер первичной и вторичной защиты от коррозии, Мацегора А. А., Кущенко И. В. (2012)
Гибаленко А. Н. - Диагностика и мониторинг металлоконструкций здания предприятия углеобогащения при коррозионном разрушении (2012)
Филатова Л. Н. - Результаты экспериментального определения остаточного напряженного состояния в сечениях сварных двутавровых элементов, Голоднов А. И. (2012)
Колесниченко С. В. - Оценка рисков эксплуатации стальных конструкций в условиях исчерпания их ресурса (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2013)
Мосьпан Л. П. - Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с парой равновысоких прямоугольных штырей, Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Приколотин С. А. (2013)
Стешенко С. А. - Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и "in-line" объекты, Приколотин С. А., Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Рудь Л. А., Сенкевич С. Л. (2013)
Стешенко С. А. - Алгоритм расчета плоскостных сочленений волноводов произвольного сечения с использованием собственных функций общей апертуры (2013)
Юрченко Л. В. - Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна, Юрченко В. Б. (2013)
Безвесильный А. А. - Обнаружение движущихся целей с помощью многовзглядового одноантенного радиолокатора с синтезированной апертурой, Кочетов Б. А. (2013)
Черногор Л. Ф. - Крупномасштабные возмущения магнитного поля Земли, сопровождавшие падение Челябинского метеороида (2013)
Белецкий Н. Н. - Взаимодействие плазменных и дефектных мод в одномерной дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, граничащей с плазмоподобной средой, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2013)
Демченко М. Ю. - Экспериментальное исследование клинотронных эффектов в генераторе дифракционного излучения, Курин В. Г., Сенкевич Е. Б. (2013)
Гончарук Н. М. - Нитридгаллиевый диод с туннельной инжекцией, Карушкин Н. Ф., Малышко В. В., Ореховский В. А. (2013)
Ильенко К. В. - Транспортировка сильноточного трубчатого реляти-вистского электронного пучка в гибридном коаксиальном магнитном ондуляторе, Яценко Т. Ю. , Куркин С. А. (2013)
Скресанов В. Н. - Кювета диэлектрометра с повышенной дифференциальной чувствительностью на основе круглого волновода с диэлектрической вставкой для сильно поглощающих жидкостей, Еременко З. Е. (2013)
Ячин В. В. - Рефлектометрия поверхности углепластика (CFRP) в субтерагерцевом диапазоне частот: теория и эксперимент, Киселев В. К., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Зиненко Т. Л. (2013)
Бак В. Ф. - Реалізація проблеми формування біоетичних знань учнів в практиці роботи сучасної старшої школи (2014)
Гапонова О. Ю. - Компоненти, критерії та показники розвитку інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2014)
Дем’янюк Ю. А. - Формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до організаторської діяльності як педагогічна проблема (2014)
Діденко О. В. - Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ (2014)
Калинюк Н. В. - Особливості та методи формування професійно-етичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2014)
Керницький О. М. - Педагогічні умови професійно-особистісного розвитку студентів-іноземців в освітньому середовищі ВНЗ (2014)
Лавриненко Н. Ю. - Методично-психологічні технології модернізації професійної підготовки магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лисенко С. А. (2014)
Макогончук Н. В. - Витоки та специфіка козацької педагогіки (2014)
Матеюк О. П. - Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці студентів-екологів (2014)
Онищук А. С. - Аналіз результатів експериментального дослідження з формування готовності до професійної діяльності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій (2014)
Тогочинський О. М. - Критерії та показники сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів МВС (2014)
Шквир О. Л. - Специфіка дослідницької діяльності вчителя початкової школи (2014)
Данчук Ю. П. - Особливості дослідження психологічних чинників, що впливають на регуляцію рухової активності підлітка (2014)
Радчук Г. К. - Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї (2014)
Фрадинська А. П. - Основні соціально-психологічні чинники впливу на поведінковий стиль особистості в конфліктних ситуаціях (2014)
Шулдик А. В. - Діагностика рівнів розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Шимановський О. В. - Основні концептуальні рішення стадіонів України до чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 (2012)
Ziolko J. - Assembly of the stand roofing steel structure for the football stadium in Gdansk, Lesniak A. (2012)
Пічугін С. Ф. - Надійність сталевих підземних магістральних трубопроводів при ремонтних роботах та стаціонарних умовах експлуатації, Зима О. Є. (2012)
Семко О. В. - Стійкість тонкостінних сталевих елементів, підкріплених легким полімер бетоном, Воскобійник О. П., Авраменко Ю. О. (2012)
Пічугін С. Ф. - Удосконалення конструктивних форм балок з профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2012)
Артанов О. Й. - Підтвердження відповідності конструкцій українських стадіонів для Євро-2012 на засадах технічного регулювання в ЄС, Гринберг М. Л., Лебедич І. М., Холькін В. В. (2012)
Губанов В. В. - Особенности расчета и проектирования металлоконструкций газохода для железобетонной дымовой трубы H = 250 м, Корсун В. И., Калмыков Ю. Ю. (2012)
Żółtowski K. - Roof over PGE Arena in Gdansk. Review of structure and monitoring system, Romaszkiewicz T. (2012)
Пелешко І. Д. - Ефективність застосування методу пошуку гармонії для розв'язування задач оптимізації металевих конструкцій, Гоголь М. В., Іванейко В. М. (2012)
Холькин В. В. - Некоторые особенности проектирования, адаптации и технического сопровождения при возведении металлических конструкций покрытия над трибунами стадиона "Арена-Львов" (2012)
Цыхановский В. К. - Влияние кривизны вертикальной стенки цилиндрического резервуара на напряженно-деформированное состояние ограждающей конструкции, Талах С. М., Кордун А. И. (2012)
Miara L. - Supporting structure and roof diaphragm of the Warsaw National Stadium, Ziemczyk P. (2012)
Reichhart A. - The National football stadium in Warsaw (2012)
Сиянов А. И. - Работа металлической стеновой конструкции с применением структурного модуля (2012)
Гайдаенко А. С. - Методика предотвращения прогрессирующего разрушения сталь¬ных конструкций на основе критериев техногенной безопасности (2012)
Білик А. С. - Автоматизація розрахунків покриттів зі сталевих геодезичних куполів, Хмельницький С. В. (2012)
Морозова Е. В. - Обеспечение сейсмостойкости надстраиваемых зданий (2012)
Кліменко В. З. - З’єднання на похило вклеєних сталевих стрижнях у конструкціях із клеєної деревини (2012)
Голоднов А. И. - Расчет стержневых элементов с учетом регулирования остаточного напряженного состояния на части длины, Балашова О. С., Скребцов С. И. (2012)
Голоднов К. А. - Напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонных балок при различных нагружениях, Кондратюк Е. В. (2012)
Москаленко В. И. - Научно-техническое сопровождение при оценке ресурса и реконструкции строительных объектов, Королёв В. П., Гибаленко А. Н., Селютин Ю. В. (2012)
Королёв В. П. - Оценка соответствия качества противокоррозионной защиты требованиям надежности стальных конструкцій, Амелина А. Ю., Греков Н. С. (2012)
Гибаленко А. Н. - Техническое регулирование надежности и безопасности эксплуатации основных фондов предприятия металлургического комплекса при коррозионном износе (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2013)
Мележик П. Н. - Резонансное излучение Вавилова– Черенкова в дисперсных метаматериалах, Поединчук А. Е., Яшина Н. П., Гране Г. (2013)
Buts V. A. - Chaos and frequency transformation in systems of coupled oscillators, Vavriv D. M., Tarasov D. V. (2013)
Фітьо В. М. - Застосування перетворення Фур’є для пошуку локалізованих мод градієнтних планарних хвилеводів, Ромах В. В., Бобицький Я. В. (2013)
Полевой С. Ю. - Экспериментальное определение материальных параметров киральных сред в миллиметровом диапазоне длин волн (2013)
Ганапольский Е. М. - Межмодовое рассеяние как источник квантового хаоса в микроволновом резонаторе с сингулярным возмущением, Тарасов Ю. В. (2013)
Иванов В. К. - Фокусировка электромагнитного поля точечного электрического диполя границей раздела обычной и левой сред, Силин А. О., Стадник А. М. (2013)
Barannik A. A. - Hemispherical and aspheric wgm dielectric resonators with conducting endplates: radiation and conductivity losses depending on shape of the resonators surface, Cherpak N. T., Kharchenko M. S., Vitusevich S. A. (2013)
Болотин Ю. Л. - Смешанное состояние в составном кольцевом бильярде, Вакульчик И. Ю., Лукин К. А., Черкасский В. А. (2013)
Еремка В. Д. - Орбиктрон-генератор: модель и результаты расчета в диапазоне 180 ГГц, Кураев А. А., Синицын А. К. (2013)
Кулешов А. Н. - Разработка компактных источников электромагнитного излучения средней мощности миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (2013)
Glyavin M. - Development and experimental investigations of high power pulsed thz gyrotrons, Luchinin A., Morozkin M. (2013)
Бeкиров Б. Э. - ЭПР-спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью, Иванченко И. В., Луханин А. А., Попенко Н. А. (2013)
Головащенко Р. В. - Контроль и стабилизация температуры (0,8 300 К) в криодиэлектрометре гигагерцевого диапазона частот, Деркач В. Н., Заец Н. К., Корж В. Г., Плевако А. С., Тарапов С. И. (2013)
Фридрих Гершонович Басс (2013)
Владимир Константинович Киселев (2013)
Авторский указатель. Том 4 (18), 2013 (2013)
Божко В. А. - Нові конструктивні рішення легких конструкцій одноповерхових промислових будівель (2013)
Любин А. Е. - Проблемы обеспечения надежности кожухов доменных печей и воздухонагревателей (2013)
Махінько А. В. - До питання необхідності розрахунку гратчастих опор зв’язку на вітровий вплив при ожеледі (2013)
Марутян А. С. - Легкие металлоконструкции из перекрестных систем, включая модули типа "Пятигорск" (2013)
Шевчук Г. П. - Конструктивно-технологічні рішення каркасу музею під важкі експонати в Москві по вул. В. Черемушкінській, 24 (2013)
Фурсов В. В. - Клеефанерные балки с х-образной стенкой, Бидаков А. Н. (2013)
Югов А. М. - Программный комплекс расчета пространственной размерной цепи для металлических стержневых конструкций, Бондарев А. Б. (2013)
Харченко Р. Б. - К расчету по МКЭ вантово-стержневых систем, Крят Е. Н. (2013)
Гибаленко А. Н. - Менеджмент качества противокоррозионной защиты металлоконструкций (2013)
Клименко В. З. - Комментарии к отказу от нормативного метода расчета сжато-изгибаемых деревянных элементов (2013)
Голоднов К. А. - Несущая способность сталежелезобетонных балок при повторных и знакопеременных нагружениях, Бамбура А. Н. (2013)
Голоднов А. И. - Напряженно-деформированное состояние стальных двутавров после высокотемпературных воздействий на кромках, Псюк В. В., Иванов Б. В. (2013)
Кондратюк Е. В. - Особенности конструирования и расчета сталежелезобетонных балок при свободном опирании плит (2013)
Гибаленко А. Н. - Диагностика коррозионной опасности металлоконструкций объектов долговременной эксплуатации (2013)
Фомина И. П. - Обоснование продления срока эксплуатации стальных балок, Голоднов А. И. (2013)
Отрош Ю. А. - Вплив технологічних факторів на вогнестійкість залізобетонних плит, Ткачук І. А., Семиног М. М. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Гуляев В. И. - Быстрые и медленные движения в режимах торсионных автоколебаний колонн глубокого бурения, Глушакова О. В., Глазунов С. Н., Муса Н. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Розвиток конструктивних рішень сталевих балок із гофрованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Пчельников С. Б. - Сравнительный анализ Eurocode и украинских норм на примере расчетов стального вертикального цилиндрического резервуара, Пилипчик Л. П. (2013)
Гордеев В. Н. - Использование концепции проскальзывания вант для определения начальной формы вантовой сети, Шимановская М. А. (2013)
Гринберг М. Л. - Про грибостійкість світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях, Суббота А. Г., Чуєнко А. І. (2013)
Фурсов В. В. - Экспериментальное исследование натурных балок из клееной древесины, Пурязданхах М. (2013)
Кліменко В. З. - З'єднання на кільцевих шпонках у сучасних конструкціях із клеєної деревини, Бугаєнко Н. М. (2013)
Бидаков А. Н. - Испытание новых эффективных конструктивных форм клеефанерных балок (2013)
Колесниченко С. В. - Принципы назначения проектного и начального ресурсов для строительных конструкций (2013)
Голоднов А. И. - Остаточный ресурс железобетонных балок, эксплуатирующихся в условиях агрессивной среды, Слюсар Ю. Н. (2013)
Гибаленко А. Н. - Инженерно-техническое обеспечение диагностики коррозионного состояния при реконструкции производственных зданий (2013)
Булат А. Ф. - Повышение эффективности технологии вибрационной стабилизации остаточных напряжений и геометрических размеров в сварных конструкциях, Шевченко Г. А., Ленда В. А. (2013)
Скребцов С. И. - Экспериментальные исследования сжатых стальных элементов после регулирования остаточного напряженного состояния на части длины, Иванов Б. В. (2013)
Голоднов А. И. - Результаты экспериментального определения напряженно-деформированного состояния шатровых плит, Риблов В. В. (2013)
Голядинець А. С. - Аналіз конструктивно-технологічних параметрів окремих фундаментів каркасних будівель (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Мірзак В. Я. - Моделювання показників міцності механічного компенсатора похибок системи "прес-штамп" із застосуванням метода скінченних елементів, Боков В. М. (2014)
Підгаєцький М. М. - Підвищення точності зубообробки шляхом розділення поверхонь, що взаємодіють з інструментом в процесі різання, Кириченко А. М., Апаракін А. Р. (2014)
Кришкін Б. Б. - Моделювання кінематичного та температурного станів вузлів кривошипних машин за допомогою програмного комплексу DEFORM, Размочаєва Є. О., Потеряйко Я. О. (2014)
Мажара В. А. - Визначення кутів повороту ведучих ланок адаптивного захватного пристрою, Годунко М. О., Кислун О. А., Ковальчук Є. В. (2014)
Павленко І. І. - Програмний аналіз варіантів кінематичних схем промислових роботів та їх робочих зон, Попруга П. В., Черновол М. І. (2014)
Невдаха А. Ю. - Порівняння ефективності складання роторів барабанно-дискового типу методами двох пробних складань з заміром биття на поворотному складальному стапелі та на призмах (2014)
Павленко І. І. - Експериментальне дослідження силового навантаження МПС, Вахніченко Д. В., Кропівний В. М. (2014)
Боков В. М. - Обробка дугою отворів з використанням мідного електрода-інструмента (2014)
Василенко І. Ф. - Дослідження властивостей композиційних покриттів, нанесених контактним наварюванням порошкових дротів (2014)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка твердосплавних волок, Осипенко М. В., Стебліна К. В. (2014)
Шмельов В. М. - Електрична дуга як інструмент для сучасного виробництва (2014)
Аулін В. В. - Системно-спрямований підхід та синергетична концепція реалізації процесів і станів самоорганізації матеріалів елементів, робочих та технологічних середовищ триботехнічних систем, Кузик О. В. (2014)
Підгаєцький М. М. - Лінеаризація статичної характеристики дроселюючого гідророзподільна СРРР, Щербина К. К. (2014)
Кришкін Б. Б. - Аналіз можливої газопроникності сталевих труб газопроводів під час рекуперативного підігрівання природного газу (2014)
Красота М. В. - Анализ эффективности существующих и перспективных методов обработки деталей с покрытиями, Шепеленко И. В., Матвиенко А. А., Аль Соодани Салем М. Муташаир (2014)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз існуючих уявлень про механізм виникнення пульсацій миттєвої подачі шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Осін Р. А., Кулєшкова К. Ю. (2014)
Підгаєцький М. М. - Аналіз гідро-кінематичної схеми кульково-гвинтового гідро підсилювача, Шевчук А. Г. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка інерційних демпферів коливань виконавчого органу просторової системи приводів та оцінка ефективності їх застосування шляхом математичного моделювання (2014)
Дейкун В. А. - Експериментальні дослідження рівномірності розподілу гранул мінеральних добрив по ширині захвату лапового робочого органа, Сало В. М., Васильковський О. М., Лещенко С. М. (2014)
Аулін В. В. - Модель взаємодії дисперсного середовища ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин, Тихий А. А. (2014)
Петренко М. М. - Експериментальне дослідження двохярусного розпушувача з метою зниження руйнівного впливу на агрегатну структуру ґрунту, Марченко Т. К. (2014)
Лобов В. Й. - Застосування новітніх технологій висіву просапних культур, Дубовик І. І. (2014)
Васильковський О. М. - Експериментальні дослідження пневмомеханічного висівного апарата для висіву насіння просапних культур, Абрамова В. В., Васильковська К. В., Петренко Д. І. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження впливу механічних навантажень на травмування насіння барабанними та аксіально-роторними обмолочувальними апаратами (2014)
Сухарльов В. О. - Обгрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В., Івлєв В. В. (2014)
Мороз С. М. - Технічні засоби для одночасного завантаження та розділення зернового вороху за розмірами, Васильковський О. М., Анісімов О. В. (2014)
Братішко В. В. - Узгодження конструкційних параметрів матриць гвинтових грануляторів кормів за тиском та пропускною здатністю (2014)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення енергетичним методом необхідних умов зрівноваження кульовим автобалансиром ротора, що здійснює плоский рух, Філімоніхіна І. І., Стебліна К. В. (2014)
Осадчий С. И. - Упредитель Смита как средство компенсации запаздываний зерносушилки каскадного типа с кипящим слоем, Федотова М. А., Скрынник И. А. (2014)
Швець І. А. - Математичне моделювання процесів що відбуваються в робочій порожнині електромеханічного актуатору подачі палива (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Ефективне використання сільськогосподарських угідь в умовах реалізації земельної реформи, Вдовиченко Л. В. (2014)
Горін В. Я. - Виробничий досвід виготовлення охолоджувачів молока з акумулятором холоду, Горін В. В. (2014)
Гончаренко Б. М. - Синтез оптимального мінімаксного оцінювання та керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання, Віхрова Л. Г. (2014)
Руденко Т. Г. - Інформаційно-комп’ютерна система контролю процесу фрезерування деревообробного верстата, Єрмолаєв Ю. О. (2014)
Аулін В. В. - Комп'ютерне моделювання полів температур та напружень в композиційних матеріалах та покриттях при їх формуванні, терті та зношуванні, Бобрицький В. М. (2014)
Коваленко А. С. - Структура системи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Пархоменко Ю. М. - Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства, Пархоменко М. Д., Ліккей М. О. (2014)
Timoshenko Anna - Analysis of a passenger mass variation influence on the model of identifying the aircraft takeoff weight and takeoff balance data, Shmelova Tatiyana, Miroshnitchenko Mariy (2014)
Izvalov Aleksey - Set of Software for Automatic Control System of the Air Traffic Modeling Complex, Nedelko Sergey, Nedelko Vitaliy (2014)
Бісюк В. А. - Програмне та апаратне забезпечення для автоматизації процесів керування індукційним наплавленням композиційних покриттів, Мірошніченко М. С., Рибакова Л. В. (2014)
Dorensky O. P. - Method of the Models’ Synthesis for Software Automated System Objects’ States in Digital Images Processing (2014)
Гончаренко Б. М. - Алгоритм синтезу оптимальних робастних регуляторів, Віхрова Л. Г. (2014)
Ладанюк А. П. - Ситуаційне управління складним динамічним об’єктом, Бойко Р. О., Герасименко Т. М., Смітюх Я. В. (2014)
Стенин А. А. - Приближение переменных динамических объектов управления на основе полиномиальных сплайн-функций, Мелкумян Е. Ю. (2014)
Trushakov D. V. - Digital automatic telephone station SI2000 for building up urban and rural communication networks, Popok A. A. (2014)
Смирнова Н. В. - Применение теории конечных автоматов в разработке программных систем, Смирнов В. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження нагріву приводних електродвигунів вальцьового станка лінії виробництва борошна (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження якості соняшникової олії методом експрес-контролю, Кушлик Р. В. (2014)
Минайленко Р. М. - Застосування радіомодуля ZigBee в системі контролю навантаження стрічкової ковшової зернової норії, Буравченко К. О., Михайлов С. В. (2014)
Сінчук О. М. - Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет Споживання електричної енергії та вплив на цей процес системи чинників формування факторного простору в умовах залізорудних підприємств, Сінчук І. О., Ялова О. М., Бауліна М. А. (2014)
Плєшков П. Г. - Розробка та експериментальне дослідження роботи мікропроцесорної системи автоматичного управління пристроєм РПН силового трансформатора, Зінзура В. В. (2014)
Плешков П. Г. - Оптимизация размещения компенсирующих устройств в системе электроснабжения промышленного предприятия методом неопределённых множителей Лагранжа, Казанцев Ю. И., Телюта Р. В. (2014)
Голик О. П. - Критерій послідовності вмикання енергоустановок при автономному електропостачанні, Жесан Р. В. (2014)
Козловський О. А. - Експериментальні дослідження нестаціонарних теплових режимів неізольованих проводів повітряних ліній перед процесом обледеніння, Орлович А. Ю., Клименко В. В. (2014)
Коровайченко Ю. М. - Особливості переточування зуборізних головок з нахиленими різцями, Надєїна Е. В. (2014)
Національній академії наук України – 95 років (2013)
Феномен Бориса Євгеновича Патона (до 95-річчя від дня народження) (2013)
Гончар А. І. - Роль гідроакустики у вивченні і освоєнні Світового океану (2013)
Шарков А. М. - Перспективи створення комплексної автоматизованої гідрографічної системи, призначеної для вивчення локальних областей Світового океану (2013)
Гончар А. І. - Підвищення продуктивності і ефективності ГБО на мілководді, Клочан В. І., Клочан Ю. А., Мартиновська Т. О. (2013)
Папкова Ю. І. - Аналітичне представлення для акустичного поля в гідроакустичному хвилеводі з плаваючим на поверхні тілом (2013)
Богорад В. І. - Глибоководний навігаційний ехолот, Колчин А. В., Куроєдов П. В., Лихтецький В. Д., Мартинюк А. П., Терлецький М. П., Простомолотов В. І., Ромасевич Ю. А. (2013)
Колчин А. В. - Прийомний тракт навігаційного ехолота на основі програмованих аналогових структур, Лихтецький В. Д., Мартинюк А. П., Простомолотов В. І., Ромасевич Ю. А. (2013)
Львов К. П. - Оцінювання вертикального розподілу швидкості звуку за гідрофізичними даними WOA01 (2013)
Гончар А. І. - Спектральні методи пошарового визначення літологічних властивостей донних відкладів у профілограмах, Федосеєнков С. Г., Шундель О. І. (2013)
Гончар А. І. - Реконструкція характеристик пружного дна за коефіцієнтом відбиття, Федосеєнков С. Г., Шундель О. І. (2013)
Гончар А. І. - Математичне моделювання розсіювання поздовжніх геоакустичних хвиль циліндричною метановмісною порожниною, Тітов І. М., Тітова Н. І. (2013)
Довбиш С. М. - Особливості перебігу седиментаційних процесів в зоні взаємодії суходолу та акваторії, Ємельянов В. О., Іванова Г. М., Митропольський О. Ю., Насєдкін Є. І., Нікітіна Г. О. (2013)
Томченко О. В. - Комплексна оцінка екологічного стану водойм на основі космічної інформації дистанційного зондування Землі (на прикладі оз. Світязь та верхів’я Київського водосховища), Підгородецька Л. В., Федоровський О. Д. (2013)
Кириченко В. А. - До питання оцінки техногенного впливу на екологічний стан прибережної зони морської акваторії, Крючкова С. В., Остапенко Н. С., Подрезенко І. М., Сердюк С. П., Тяпкін О. К. (2013)
Насєдкін Є. І. - Загальні тенденції розподілу міді в складі седиментаційної речовини в межах південного узбережжя Криму (2013)
Бабій В. І. - Спектральна модель параметрів термодинамічного стану морського середовища (2013)
Бєліков Сергій Борисович (2013)
Андрєєвський Геннадій Миколайович (2013)
Черкесов Леонід Васильович (2013)
Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо в галузі гідроакустики у 2014 році (2013)
Анотації до статей (2013)
Іменний покажчик (2013)
Азарова О. В. - Концепция национальной системы контроля экологически опасной обстановки на объектах ядерной энергетики, Сидоренко В.Л. (2007)
Сахно В. И. - Разработка технологии радиационной модификации фиброматериалов с применением ускорителей заряженных частиц, Сахно А. В., Зелинский А. Г., Томчай С. П., Хрин Т. В. (2007)
Слисенко В. И. - Система обращения с отработанным ядерным топливом исследовательского реактора ИЯИ НАН Украины, Макаровский В. Н., Мазина Н. И., Дьяков А. Г., Андронов О. Б. (2007)
Lelek V. - Problems of future energy market planning and optimization, Jaluvka D. (2007)
Носовский А. В. - Научные аспекты регулирования ядерной и радиационной безопасности (2007)
Лещук И. А. - Биосорбция урана (VI), стронция и цезия клетками бактерии Bacillus Polymyxa ИМВ 8910, Спасенова Л. Н., Маковецкий А. Л., Корнилович Б. Ю. (2007)
Носовский А. В. - Оценка финансовых затрат по снятию с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС, Салий Л. М. (2007)
Ковтун Ю. В. - Магніто-плазмові сепараційні технології і їх можливе використання для переробки ВЯП і РАВ, Скібенко Є. І., Юферов В. Б. (2007)
Фольтов И. М. - Влияние водно-химических режимов на безопасность, надежность и экономичность эксплуатации АЭС. Состояние и перспективы, Архипенко А. В., Масько А. Н. (2007)
Пшеничний В. А. - Особливості обробки результатів вимірів кутових (2006)
Дряпаченко І. П. - Прискорення іонів азоту в тандемі ЕГП –10К, Кацубо Л. П., Козеряцка Г. М., Можжухін Е. М. (2006)
Лашко А. П. - Ефективність використання гамма-спектрометрії для реєстрації низьких питомих активностей америцію-241 в об’єктах радіологічного контролю, Лашко Т. М. (2006)
Барбашев С. В. - Теоретические подходы к обеспечению экологической безопасности ядерных установок (2006)
Пшинко Г. Н. - Очистка гумуссодержащих радиоактивно загрязненных сточных вод, Спасенова Л. Н., Масько А. Н. (2006)
Ковальчук И. А. - Оценка экологического состояния природных водоемов с использованием микроорганизмов, Тобилко В. Ю., Спасенова Л. Н., Корнилович Б. Ю. (2006)
Ворона П. М. - Оптимізація нейтронно-фізичних параметрів дослідницького реактора для експериментальних досліджень нейтронних перерізів радіоактивних ядер, Ісакас І. Е., Шустов В. О. (2006)
Азаров С. І. - Застосування імовірнісного методу для оцінки ризику вразливості АЕС при падінні літака, Сорокін Г. А. (2006)
Гущина М. О. - Застосування анкетування як елементу громадського аудиту соціальної відповідальності підприємств атомної енергетики, Прялін М. А., Торганова О. Б. (2006)
Содержание (2014)
Свищёв Ю. В. - Резонансное повышение добротности собственных колебаний магнитного типа в открытом резонаторе с диэлектрическим шаровым включением (2014)
Деркач В. Н. - Гигантская "оптическая активность" композитной плоскокиральной диафрагмы в СВЧ-диапазоне, Кириленко А. А., Перов А. О., Приколотин С. А., Салогуб А. Н. (2014)
Радионов C. A. - Формирование излучения металлизированным диэлектрическим диском с неосевым возбуждением, Иванченко И. В., Попенко Н. А., Хруслов М. М. (2014)
Горишняя Ю. В. - Оценка концентрации электронов и высоты нижней границы ионосферы по данным анализа многомодовых твик-атмосфериков (2014)
Дормидонтов А. В. - Потери энергии заряженной частицы, движущейся по спиральной траектории, Прокопенко Ю. В., Ханкина С. И., Яковенко В. М. (2014)
Корниенко Ю. В. - Видение сквозь турбулентную атмосферу (2014)
Гончарук Н. М. - Субмиллиметровый диод на арсенид–галлиевой наноструктуре, Карушкин Н. Ф., Ореховский В. А., Малышко В. В. (2014)
Бердин С. А. - Экспериментальное исследование релятивистского магнетрона миллиметрового диапазона, Гадецкий Н. П., Коренев В. Г., Лебеденко А. Н., Марченко М. И., Магда И. И., Мележик О. Г., Сошенко В. А., Чижов К. В., Терехин С. Н. (2014)
Беляева А. И. - Квазиоптическое масштабное моделирование влияния локализованных дефектов поверхности металлов на данные оптической эллипсометрии, Галуза A. A., Киселев В. К., Коленов И. В., Савченко А. А., Кулешов Е. М., Серебрянский С. Ю. (2014)
Гурин О. В. - Получение поперечных мод с азимутальной поляризацией в волноводных квазиоптических резонаторах терагерцевого диапазона, Дегтярев А. В., Маслов В. А., Свич В. А., Сенюта В. С., Топков А. Н., Хардиков В. В. (2014)
Копилович Л. Е. - Безызбыточные конфигурации элементов на квадратных и гексагональных решетках больших размеров (2014)
Вытовтов К. А. - Частотный детектор оптического диапазона на изотропной структуре (2014)
К 110-летию со дня рождения А. Я. Усикова (2014)
Яновский Моисей Соломонович (2014)
Остапов А. В. - Компьютерное представление полиморфного превращения циркония (2007)
Белаш Н. Н. - Анализ разработок конструкций и материалов ПЭЛ ПС СУЗ повышенной работоспособности, Куштым А. В., Татаринов В. Р., Чернов И. А. (2007)
Гальченко В. В. - Сравнительный анализ подготовки данных с использованием различных компьютерных кодов. Часть 2 (2007)
Гальченко В. В. - Исследование влияния расчетной схемы активной зоны реактора типа ВВЭР-1000 в коде RELAP5/MOD3.2 для анализа аварий, Макодым В. И., Гречаный Р. А. (2007)
Азаров С. І. - Оцінка вразливості АЕС при випадковому падінні військового літака, Сорокін Г. А. (2007)
Азаров С. І. - Захист АЕС від повітряного тероризму, Сорокін Г. А. (2007)
Кобец С. А. - Влияние осажденных на поверхности монтмориллонита гидроксидов железа на сорбцию 90Sr, Демченко В. Я., Пшинко Г. Н. (2007)
Близнюкова Л. В. - Основные положения методики расчета количества высокоактивных отходов, возвращаемых Украине после технологического хранения и переработки партии ОТВС ВВЭР-440, Литвинский Л. Л., Масько А. Н., Русинко П. М., Яковенко Е. В. (2007)
Содержание (2014)
Куриляк Д. Б. - Осесиметричне електромагнітне збудження металевого диско-конічного розсіювача, Шарабура О. М. (2014)
Гнатовский А. В. - Исследование свойств комбинированных решеток в антеннах дифракционного излучения, Провалов С. А. (2014)
Корниенко Ю. В. - О возможности диагностики состояния атмосферы с помощью многолучевого интерферометра, Пугач В. В., Скуратовский С. И. (2014)
Николаенко А. П. - Спектры и волновые формы СНЧ-импульсов в резонаторе Земля–ионосфера при малых потерях (2014)
Николаенко А. П. - Определение параметров мировых гроз по записям шумановского резонанса (еще раз о точечном источнике в исследованиях шумановского резонанса) (2014)
Бычков Д. М. - Многомерная классификация данных активно-пассивного дистанционного зондирования для мониторинга опасных явлений на осушенных почвах, Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2014)
Максименко А. В. - Об интерпретации процесса возбуждения поверхностных электромагнитных волн призменным способом в слоях плазмоподобных сред, Загинайлов Г. И. (2014)
Линчевский И. В. - Модуляция оптического излучения при магнитомеханических колебаниях в трехслойных композиционных структурах (2014)
Белецкий Н. Н. - Резонансное взаимодействие электромагнитных волн в дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, находящейся в плоскопараллельном волноводе, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2014)
Лобзов Л. Д. - Мультипакторные разряды в зазорах ускоряющего канала и других областях резонаторной структуры линейного ускорителя ионов, Шулика Н. Г., Коваленко В. Ф., Белан В. Н., Шулика О. Н., Подоляк А. П., Макарова Л. Н. (2014)
Стороженко И. П. - Диоды Ганна на основе варизонных InBN и GaBN, Ярошенко А. Н., Аркуша Ю. В. (2014)
Радионов В. П. - Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона, Киселев В. К. (2014)
Вытовтов К. А. - Теоретическая модель управляемого полосового фильтра терагерцевого диапазона с вентильными свойствами, Архипов А. Д. (2014)
Белоус Р. И. - Особенности волноводно-диэлектрического резонатора с резонансным короткозамыкающим поршнем, Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2014)
Голубничая Г. В. - Использование двух экспресс-методов идентификации воды природных источников в миллиметровом диапазоне волн, Кириченко А. Я., Кривенко Е. В., Луценко В. И. (2014)
Булгаков Алексей Александрович (2014)
Титул, зміст (2013)
Шевчук Л. Т. - Польський досвід розвитку метрополій: уроки для України (2013)
Одінцов М. М. - Вплив просторової і економічної інтеграції підприємств агропромислового комплексу на соціально-економічний розвиток сільських територій (2013)
Калуцький І. Ф. - Модернізація аграрних підприємств, Матковський П. Є. (2013)
Карлова О. А. - Визначення методологічних принципів та конструктивних особливостей системи міського комплексу (2013)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання ефективності державного регулювання економіки (2013)
Шинкарюк О. В. - Сутність та складові фінансової безпеки людського розвитку в Україні: відтворювальний підхід, Столяров В. Ф. (2013)
Фесенко І. А. - Особливості сучасного етапу реструктуризації вугільної галузі України (2013)
Кібальник Л. О. - Економічні інтереси в системі геоекономіки (2013)
Гоменюк О. І. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу (2013)
Іванова Т. Л. - Стратегічні імперативи синергетичного підходу до стійкого розвитку економіки України (2013)
Кудлак В. Я. - Україна в системі міжнародної міграції робочої сили (2013)
Івашко О. А. - Національна економічна модель подолання кризи виробництва в Україні, Кучерук М. В. (2013)
Махновська Н. Д. - Маркетингова стратегія розвитку національних кластерів, Задорожнюк Н. О. (2013)
Масло В. Р. - Альтернативна енергетика у контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій (2013)
Жибак М. М. - До питання методики оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2013)
Швець В. Я. - Процесний підхід до управління підприємством, Дроботова М. В., Музичка А. Р. (2013)
Довбня С. Б. - Оптимізація програми фінансування підприємства, Разгоняєва Т. М. (2013)
Астапова Г. В. - Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем впровадження інноваційних екологічних заходів, Малета О. С. (2013)
Салига С. Я. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів домогосподарств, Гнєушева В. О. (2013)
Гармідер Л. Д. - Фактори розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Забуранна Л. В. - Методологічні підходи до стратегічного управління підприємствами сфери сільського аграрного туризму (2013)
Коновалова О. В. - Діагностика банкрутства промислового підприємства та управління його платоспроможністю (2013)
Сатир Л. М. - Організаційні засади формування дилерської мережі по реалізації матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарських підприємств (2013)
Смирнов Є. М. - Науково-методичні основи оцінки стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства (2013)
Редьква О. З. - Адаптація системи управління персоналом машинобудівних підприємств до змінних умов середовища (2013)
Шестопалова О. В. - Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання (2013)
Шевченко Ю. О. - Роль та місце транснаціональних корпорацій у сфері послуг (2013)
Гасько А. М. - Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємств (2013)
Гарасим П. М. - Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки, Шевчук І. Б. (2013)
Мех О. А. - Громадянське суспільство в Україні, як умова науково-технологічного та соціально-економічного прогресу (2013)
Коломицева О. В. - Важелі управлінської діяльності в забезпеченні оптимального регіонального розвитку (2013)
Сем’янчук П. М. - Проблеми інноваційного розвитку в економіці Тернопільської області (2013)
Іванова Н. В. - Інституціональне забезпечення модернізації інфраструктурної складової регіонального розвитку (2013)
Постніков В. С. - Перспективні напрями удосконалення економічного механізму державного регулювання якості життя (2013)
Гончарова З. В. - Формування конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві регіонів (2013)
Лабунська-Шелест О. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку продовольчого ринку у Хмельницькій області (2013)
Носенко Д. К. - Формування регіональних інноваційних систем: досвід зарубіжних країн (2013)
Пандас А. В. - Понятійний апарат у регулюванні використання територіальних ресурсів (2013)
Бардась А. В. - Науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних геотехнологій, Богач К. С. (2013)
Сава А. П. - Конкурентоспроможність екологічно безпечної сільськогосподарської продукції в контексті сталого розвитку сільських територій, Сидорук Б. О. (2013)
Солодкий В. О. - Напрямки досягнення стійкості функціонування господарських та екосистем, Ковшун Н. Е. (2013)
Дудар О. Т. - Теоретичні основи формування органічного агровиробництва у контексті екологізації довкілля (2013)
Мельниченко В. А. - Економічна ефективність вирощування пшениці озимої в залежності від строків посіву та розвитку борошнистої роси (2013)
Довгань О. М. - Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність, Мандибура Я. В. (2013)
Бордюжа А. С. - Земельний кадастр як основа забезпечення управління земельними ресурсами (2013)
Денисенко С. М. - Концептуальні основи еколого-економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (2013)
Бражко О. В. - Режими управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислової корпорації (2013)
Гавришків І. Р. - Сучасні проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну (2013)
Язлюк Б. О. - Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії, Питель С. В., Шумський А. В. (2013)
Пашкевич М. С. - Принципи регулювання інноваційних процесів в економіці України: перспективи для підприємств і регіонів, Гвініашвілі Т. З. (2013)
Чайка І. В. - Проблеми та шляхи покращення фінансування інноваційних програм і проектів в Україні (2013)
Попель С. А. - Розвиток персоналу як елемент соціотехнічної системи в інноваційній моделі управління (2013)
Гришко Н. В. - Бухгалтерська модель обліку інноваційних витрат промислових підприємств, Скубак Ю. А. (2013)
Левченко Н. М. - Організація обліку трансакційних витрат підприємства (2013)
Дерій В. А. - Методи внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Борисенко М. В. - Формування інформаційного забезпечення оцінки внутрішнього контролю, Садекова А. М. (2013)
Очеретько Л. М. - Проблеми відображення в обліку основних засобів, Солодовнік М. В. (2013)
Бенько І. Д. - Аналіз запасів медичних установ, Сисюк С. В. (2013)
Рожелюк В. М. - Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, Денчук П. Н. (2013)
Зоря О. П. - Облік коштів клієнтів як підгрунття оцінки банківського бізнесу (2013)
Тимошик В. Ю. - Шляхи реформування ведення управлінського обліку в бюджетних установах України (2013)
Дерун І. А. - Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності (2013)
Машкова Т. В. - Реалізація та відображення в обліку прав власності на земельні частки (паї) у сільському господарстві (2013)
Максименко І. Я. - Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства (2013)
Ремига С. П. - Система аудиторського контролю суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Паска І. М. - Організаційно-економічні передумови функціонування кооперативно-інтеграційних формувань в апк: світовий досвід та українські реалії (2013)
Дашко І. М. - Урахування чинника інвестиційного ризику при обгрунтуванні вибору найкращої технології виготовлення продукції, Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. (2013)
Зяйлик М.Ф. - Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств, Вівчар О. І. (2013)
Василькевич Л. О. - Теоретичний підхід до формування моделі поведінки споживачів туристичного продукту (2013)
Лозинський В. Т. - Товарні втрати як чинник ризику застосування методів активізації продажу (2013)
Лойко Р. Р. - Корпоративна культура віртуальної організації (2013)
Непочатенко О. О. - Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення, Боровик П. М., Уманець М. М. (2013)
Крупський В. С. - Попит і пропозиція на страховому ринку України: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2013)
Мазур І. М. - Модель розрахунку грошових потоків у нафтогазовидобутку (2013)
Шикіна Н. А. - Бюджетно-податкові важелі як інструмент розвитку економіки, Мамонтова І. В. (2013)
Жадан М. І. - Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів, Котій Т. О. (2013)
Помулєва В. М. - Соціальні аспекти податку на доходи фізичних осіб: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Латунова К. Б. - Сутність та зміст поняття "система стратегічного управління кредитним ризиком банку" (2013)
Мірошниченко Г. О. - Біфуркаційний характер розвитку банківської системи (2013)
Титул, зміст (2013)
Добряк Д. С. - Формування обмежень у сільськогосподарському землекористуванні наоснові землепридатності (2013)
Шворак А. М. - Регіональні особливості консолідації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ісаченко О. П. - Напрямивдосконалення сучасного землеустрою, економічного стимулювання раціонального землекористування, Сьомочкін В. М. (2013)
Канаш О. П. - Повертаємося до найактуальніших проблем землевпорядної науки (2013)
Мартин А. Г. - Оновлення методичних засаднормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Жирнов П. В. - До питання врахування інженерно-геологічних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населенихпунктів (2013)
Корчинська С. Г. - Напрями підвищення ефективності застосування засобів хімізації у землеробстві України, Тичина Л. К. (2013)
Сєдов А. О. - Організаційно-економічний механізм використання земельних ресурсівсільськогосподарських підприємств (2013)
Юрченко І. В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення як об’єкт теоретичного дослідження (2013)
Вітаємо! (2013)
Алзин Ходуд - Оценка функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата больных поясничным остеохондрозом в предоперационном периоде по данным стабилографии, Колесниченко В. А. (2014)
Артем’єва Г. П. - Розвиток координаційних здібностей дітей 9–11 років за допомогою танцювального фітнесу з елементами індійського танцю, Нечитайло М. В. (2014)
Батеева Н. П. - Использование средств классического танца для совершенствования техники выполнения поворотов юными гимнастками, Кызим П. Н. , Титкова И. А. , Луценко Л. С. (2014)
Без’язична О. В. - Використання масажу та фізіотерапії після артроскопічних операцій на колінному суглобі (2014)
Ван Сюемань. - Роль средств массовой информации в формировании у студентов китайской народной республики здорового образа жизни (2014)
Вереньга Ю. В. - Стан фізичної підготовки працівників мвс україни на етапі професійного становлення (2014)
Гах Р. В. - Режими тренувальних навантажень студентів-економістів першого року навчання (2014)
Гончарук Н. В. - Комплексна фізична реабілітація жінок першого зрілого віку після артроскопічної операції з приводу комбінованого ушкодження меніску та зв’язок колінного суглоба в умовах поліклініки, Без’язична О. В. , Дмитренко О. А. (2014)
Горпинич О. О. - Особливості психологічної підготовки курсантів (2014)
Іваній І. В. - Характеристика сутності фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту (2014)
Лысяк В. Н. - Функциональные изменения в организме женщин, занимающихся фитнес-аэробикой (2014)
Мошенська Т. В. - Визначення рівня розвитку гнучкості юних спортсменок у спортивній аеробіці, Бодренкова І. О. (2014)
Петренко Ю. М. - Удосконалення тренувального процесу юних тенісистів та баскетболістів 10–14 років з урахуванням часу простої та складної реакції, Дудник Ю. М. , Чернишов В. О. , Петренко Ю. І. (2014)
Пронтенко К. В. - Морфофункціональний стан випускників військових навчальних закладів, які під час навчання займалися гирьовим спортом, Безпалий С. М. , Михальчук Р. В. , Попов С. В. (2014)
П’ятничук Г. О. - Оцінка впливу засобів легкої атлетики на швидкісно-силові показники студентів упродовж навчального тижня (2014)
Ровный А. С. - Роль сенсорных систем в управлении сложно-координированными движениями спортсменов, Галимский В. А. , Ровная О. А. (2014)
Сигал Н. С. - Агрессия в спортивной деятельности, Штых В. А. , Александров Ю. В. (2014)
Сигал Н. С. - Регуляция психических состояний в спортивной деятельности, Штых В. А. , Павлик Е. М. , Александров Ю. В. (2014)
Синиця А. В. - Концепція та принципи психологічного тренінгу розвитку емпатійності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, Бублик С. А. (2014)
Томенко О. А. - Сучасний стан організаційно-методичного забезпечення гурткових занять із футболу зі школярами, Деменков Д. В. (2014)
Тягур Т. Р. - Проблема сколіозу в сучасній ортопедії (2014)
Філенко Л. В. - Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів, Полторацька Г. С., Садовий А. С. (2014)
Чередніченко А. В. - Аналіз термінальних життєвих цінностей груп студентів харківських вищих навчальних закладів (2014)
Яцуляк Г. Б. - Реабілітаційне обстеження пацієнтів при переломах плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу, Вовканич А. С. (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Концепция вида и современные задачи систематики водорослей, Царенко П. М. (2007)
Лось С. И. - Действие красного света на фотосинтетический аппарат при авто- и фотогетеротрофном росте Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. (Cyanophyta), Фомишина Р. Н., Васильченко С. Н., Захарова Т. О., Сиваш А. А. (2007)
Геворгиз Р. Г. - Модель оптимизации режима культивирования микроводорослей в хемостате на примере Dunaliella salina Teod., Боровков А. Б., Ширяев А. В. (2007)
Майстрова Н. В. - Centrophyceae верхней части Каневского водохранилища (Украина), Генкал С. И., Щербак В. И., Семенюк Н. Е. (2007)
Митрофанова Е. Ю. - Использование характеристик фитопланктона для оценки экологического состояния реки Томь (Россия) во время половодья (2007)
Райда Е. В. - Xanthophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина) (2007)
Бухтиярова Л. Н. - К ревизии рода Achnanthes Bory s. lato (Bacillariophyta). 2. Новые моношовные роды и ключ к их определению (2007)
Ковачик Л. - Памяти профессора И. Фридмана, Виноградова О. Н. (2007)
Професор Топка Ельвіра Григорівна (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Кордіяк А. Ю. - Роль глікопротеїнів базальної мембрани в формуванні і відновленні зубоепітеліального з’єднання (2011)
Криницька І. Я. - Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2011)
Лобач Л. М. - Лікування періодонтитів за допомогою лазерного випромінювання (огляд літератури), Браїлко Н. М., Ляшенко Л. І. (2011)
Назаренко З. Ю. - Сучасні аспекти епідеміології, етіології та патогенезу хронічних форм періодонтитів (2011)
Удод А. А. - Адгезивные мостовидные протезы: современные тенденции и подходы, Драмарецкая С. И. (2011)
Репин Н. В. - Структурно-функциональное состояние печени гетеротерма Citellus undulatus в различных фазах зимней спячки (2011)
Резуненко Ю. К. - Оцінка гідролітичної стійкості поліефірів на основі гліцерилу (2011)
Андрух П. Г. - Клинико-психопатологическая и медико-психологическая характеристика нарушений эмоциогенеза и расстройств эмоциональной сферы у лиц с зависимостью от опиоидов (2011)
Бойко A. H. - Слизистая оболочка желудка и перекисное окисление липидов у больных с helicobacter pylori-негативными гастропатиями и кардиальной патологией (2011)
Болтина И. В. - Цитогенетические показатели у больных с опухолями головного мозга при действии in vitro некоторых фармакологических препаратов (обзор литературы и собственные исследования), Гридина Н. Я., Струменская Е. Н. (2011)
Войтенко А. Г. - Вплив авеолу на окисну модифікацію білку в корі головного мозку щурів при гострому іммобілізаційному стресі (2011)
Bыceкaнцeв И. П. - Сравнительное изучение адсорбции стандартных маркеров и пробиотиков saccharomyces boulardii и bifidobacterium bifidum на энтеросорбентах, Бaбинeц O. М., Mapцeнюк B. Ф., Шaтилoвa Л. E. (2011)
Гpигop’євa A. C. - Вплив есміну на морфологічний склад периферійної крові вагітних щурів, Kaнaxoвич H. Ф., Шaпoвaлoв C. O., Дoлгaя М. М., Узлeнкoвa Н. Є. (2011)
Гpищeнкo O. B. - Влияние системного дисбаланса в обмене гликазаминогликанов матрикса у беремнных с преэклампсией на показатели маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинаміки, Ли Beй, Cтopчaк A. B. (2011)
Гpoмoвa A. M. - Оцінка біофізичного профілю плода при внутрішньоутробному інфікуванні, Гpoмoвa O. Л., Mapтиненко B. Б., Мпюшна H. I., Дopoшeнкo I. I.* (2011)
Гpoмoвa A. M. - Дифференцированные подходы к лечению доброкачественных опухолей матки, Нестеренко Л. A., Мартиненко B. Б., Бaйдo C. B., Дудчєнко A. A. (2011)
Дpyзь O. B. - Методика визначення індивідуального ризику формування залежності від опіоїдів за сукупністю біопсихосоціальних факторів (2011)
Казаков Ю. М. - Березовий сік в лікуванні метаболічного синдрому, Боряк В. П., Гольденберг Ю. М., Петров Е. Е., Настрога Т. В. (2011)
Казаков Ю. М. - Гемодинамічні зміни у хворих з метаболічним синдромом на тлі прийому березового соку, Боряк В. П., Чекаліна Н. І., Шуть С. В. (2011)
Кебкало A. Б. - Вплив стовбурових клітин кордової крові на систему гемостазу у хворих на різних стадіях розвитку некротичного панкреатиту, Мамчич В. І., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Король Л. В. - Оксидантно/антиоксидантний баланс крові залежно від стану водо-видільної функції нирок при хронічній хворобі нирок ІV-V стадії (2011)
Кризина П. С. - Нанодисперсні феромагнетичні порошки в місцевому лікуванні ран (експериментальне дослідження), Письменна О. В., Сізов О. С., Лісовий Д. Є., Кузнецов М. Ю. (2011)
Лещина І. В. - Клінічна структура психічних та поведінкових розладів у осіб напруженої розумової праці (2011)
Лищенко B. Б. - Отдаленные результаты реопераций, с применением временных дренажей, у больных с рецидивом хронического дакриоцистита, Кондратьева Е. И., Левтюх О. В. (2011)
Медянка Ю. С. - Состояние перекисного окисления липидов у больных стабильной стенокардией в процессе лечения стандартным медикаментозным комплексом (2011)
Мозгова Т. П. - Вегетативний профіль підлітків з гіперкінетичними розладами та розладами поведінки (2011)
Наконечна О. А. - Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту у робітників виробницва простих поліефірів (2011)
Heтюxaйлo Л. Г. - Кореляційний взаємозв’язок між клітинними реакціями ушкодженої шкіри і периферійної крові при eкcпepимeнтaльнiй опіковій хворобі, Xapчeнкo C. B. (2011)
Ocтpoвcькa C. C. - Експериментальне дослідження дії іонізуючого випромінювання на функціональний стан серцево-судинної системи (2011)
Панченко M. С. - Клініко-психологічні особливості перебігу вегетативних соматоформних розладів у молодому віці (за результатами клініко-анамнестичного тa клініко-психопатологічного методів) (2011)
Пєнтюк Л. O. - Рівні гомоцистеїну тa гідроген сульфіду у жінок з артеріальною гiпepтензiєю різного peпpодуктивного віку, Iвaнoв B. П., Пєнтюк H. O. (2011)
Пєнтюк H. O. - Прогнозування важкості фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити (2011)
Пepeпaдя C. B. - Состояние мониторинговых метаболичecких покaзaтeлeй у больных колоректальным раком и их прогностическое значение (2011)
Пepeпaдя C. B. - Прогностическое значение гистогормонов в патогенезе онкологии толстого кишечника, Moиceeнкo A. C., Жуков B. И., Зaйцeвa O. B., Пepeпaдя O. B. (2011)
Peпинa C. B. - Изменение структурно-функціаннальних характеристик эpитpоцитов и гомойотермов как ответ на гипометаболиченские состояние организма, Газо E. B., Koвaлeнкo И. Ф., Hapдид O. A., Шилo A. B. (2011)
Caмoxiнa Л. M. - Еластази за умов алкоголь-залежної гiпepтeнзiï у щурів різної cтaтi, Лoмaкo B. B. (2011)
Coлoмкo E. B. - Изучение побочных реакций комбинированной tepaпии стагинов и фибратов у больных стабильной стенокардией (2011)
Tpyш B. B. - Характер функциональных изменений в скелетной мышце белых крыс по мере увеличения количества инъекций дeксаметазона, вводимых в терапевтической дозе (2011)
Фaлaлєєвa T. M. - Особливості складу вуглеводного компоненту глікопротеїнових рецепторів слизової оболонки шлунка за умов пpофiлaктичного введення гліпролінів у щурів в умовах етанол-індукованих уражень шлунка, Бepeгoвa T. B., Самоніна Г. Е., Ященко A. M. (2011)
Шумейт O. Г - Використання екстракту з мідії чорноморської для комплексного лікування хворих в умовах відділення інтенсивної теpaпiï після перенесеної гіперглікемічної кетоацидної коми (2011)
Aбpaфикoвa Л. Г. - Изучение препаратов кожи крыс с асептическим воспалением при трансплантации криоконсервированных и разрушенных аллофибробластов, иммобилизованных в метилцеллюлозном геле, Пeтpeнкo Т. Ф., Пишко O. B. (2011)
Кошарный В. В. - Гетерогенность связывания лектиногистохимических маркеров кардиогенеза и плаценты, Абдул-Оглы Л. В. (2011)
Рамазанов B. В. - Морфологические свойства эритроцитов, замороженных в комбинированной среде с непроникающим и проникающим криопротекторами, Дейнеко Т. И., Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2011)
Романенко О. А. - Морфометричні характеристики розвитку ембріонів щурів при дії ацетату свинцю (2011)
Степаненко A. Ю. - Морфометрические показатели мозжечка у людей с разным ростом (2011)
Супруненко C. М. - Макро- та мікроскопічні зміни тканин сечового міхура після експериментальної цистотомії при використанні стандартного кетгуту та біофілу, модифікованого етонієм в ранньому післяопераційному періоді, Проніна О. М., Данильченко С. І. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - Изменения картины крови под действием ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Юхта М. С. - Порівняння травматичного і компресійного методів моделювання дегенеративно-дистрофічних ушкоджень міжхребцевих дисків в експерименті, Волкова Н. О., Гончарук О. І., Грищенко В. І. (2011)
Гасюк Ю. А. - Імуногістохімічні особливості плоскоклітинного раку гортані, Зачепило С. В., Веклич Ю. С., Хавер О. А. (2011)
Попичев М. И. - Отбор и развитие перспективных спортсменов с учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського