Прісс О. П. - Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів, Кулик А. С. (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів, Байбєрова С. С. (2014)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення часу спін-спінової релаксації в рідких харчових продуктах, Воронцова Ж. В., Торяник О. І. (2014)
Хомич Г. П. - Використання ферментативного каталізу під час виробництва соку з чорниці (2014)
Малафаєв М. Т. - Обертання молекул води як рух сферичного маятника в неоднорідному полі сил (2014)
Крутовий Ж. А. - Системи харчування лікувально-профілактичної дії та математичний інструментарій для їх створення (2014)
Артамонова М. В. - Оптимальні умови екстракції барвних речовин кріас-порошку з чорноплідної горобини, Пілюгіна І. С. (2014)
Мостова Л. М. - Моделювання впливу технологічних параметрів на час термічної обробки харчових продуктів, Комарова М. О., Мартиненко Л. Г. (2014)
Медведкова І. І. - Аналіз вмісту білків та амінокислот під час зберігання свіжих культивованих грибів Pleurotus ostreatus (2014)
Потапов В. О. - Тривалість заморожування харчової сировини з урахуванням теплофізичних характеристик, Семенюк Д. П. (2014)
Сорокіна С. В. - Проведення екпертизи твердого туалетного мила, Акмен В. О. (2014)
Шайхлісламов З. Р. - Актуальні питання розвитку інформаційних технологій під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, Янушкевич Д. А. (2014)
Гірінова Л. В. - Можливості технологій cloud computing у дистанційному навчанні, Сибірякова І. Г. (2014)
Лебединець І. В. - Застосування комп’ютерного моделювання під час проведення лабораторних робіт, Саєнко С. Ю., Костенко С. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Говоруха В. В. - Зовнішня дезінформація органів державного управління в сучасних умовах. Особливості здійснення, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2008)
Гонюкова Л. В. - Політичні партії як суб’єктивні чинники державно-політичної кризи (2008)
Древаль Ю. Д. - Управлінська діяльність і формування парламентських комітетів (досвід зарубіжних країн) (2008)
Ковальова Т. В. - Мовне питання в електоральному просторі України (2008)
Конотопцев О. С. - Зародження уявлень про державу як інституцію в Стародавньому Світі (2008)
Лахижа М. І. - Теоретичні та правові аспекти модернізації цивільної служби в Польщі (2008)
Пасемко Г. П. - Власність на землю як фактор державного регулювання аграрних відносин (2008)
Котуков О. А. - Минуле, сучасне та майбутнє українських "лівих” (2008)
Алексєєв В. М. - Самоорганізаційний потенціал українського суспільства (2008)
Євграфов О. Є. - Теоретичні аспекти державного регулювання земельних ресурсів в Україні (2008)
Марасюк С. С. - Етнокультурна складова розбудови сучасної української державності (2008)
Тимохін М. Г. - Аналіз передвиборчих програм політичних партій та блоків напередодні позачергових виборів 2007 р. (2008)
Кузнецов А. О. - Гіпотеза в галузі науки "Державне управління” (2008)
Конотопцева Ю. В. - Соціальна ідентифікація громадян як спосіб формування позитивного ставлення до державно-управлінської еліти України (2008)
Драгомирецька Н. М. - Комунікативні проекти на регіональному рівні та практика їх реалізації в процесі демократичного врядування (2008)
Чала Н. Д. - Вплив зовнішніх чинників на формування регіональної промислової політики України (2008)
Ворона П. В. - Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад (2008)
Клімова С. М. - Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері (2008)
Галкін В. М. - Ефективне управління комунальною власністю як пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Дітковська М. Ю. - Моделювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення обласної державної адміністрації (2008)
Заяць Д. Д. - Хартії середньовічних міст Західної Європи як історичний попередник статутів територіальних громад (2008)
Івлев Р. Є. - Соціокультурна складова місцевого самоврядування в Україні: ідеологічне підґрунтя та законодавчі підстави (2008)
Кобізська А. В. - Моніторинг правового середовища економічного розвитку регіонів (2008)
Приходько В. А. - Голови державних адміністрацій як суб’єкти діяльності місцевих органів влади (2008)
Шаповалова І. В. - Механізми функціонування, регулювання та управління як засоби державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів (2008)
Єлагін В. П. - Роль соціальної держави в забезпеченні добробуту населення (2008)
Клімушин П. С. - Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду, Серенок А. О. (2008)
Майстро С. В. - Удосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ (2008)
Мельниченко О. А. - Роль земельних відносин у формуванні бюджетів рад базового рівня, Шевченко А. С. (2008)
Миколайчук М. М. - Реформування структури господарського комплексу як інструмент державного регулювання економіки регіону (2008)
Бражко О. В. - Механізми державного регулювання зайнятості населення (2008)
Груба Г. І. - Основні пріоритети органів державного управління у сфері інноваційної діяльності в України (2008)
Ларионов Д. Г. - Внешнеэкономические связи и обеспечение национальной энергетической безопасности Республики Беларусь (2008)
Плакіда В. Т. - Історичні передумови приватизації державного майна в Україні (2008)
Сиченко В. В. - Державні механізми фінансування освітніх закладів (2008)
Статівка Н. В. - Концепція державного управління продуктивністю аграрного сектора (2008)
Франчук І. А. - Методологічні засади діяльності держави щодо регулювання електроенергетики (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Якісні соціальні послуги на трансформаційному етапі становлення українського суспільства (2008)
Дацюк І. П. - Зміна соціально-політичних пріоритетів держави і суспільства в період реформування збройних сил України (2008)
Галушко В. О. - Удосконалення механізмів державного регулювання фінансового лізингу в аграрній сфері АПК України (2008)
Гіндеc О. С. - Формування ефективної системи управління в агропромисловому виробництві (2008)
Дроздова Т. В. - Модель молодіжної політики як умова формування методів залучення молоді до державно-управлінської діяльності (2008)
Жадько К. В. - Об’єктивні організаційні та політико-правові чинники формування законодавства з міжнародного туризму (2008)
Захарова С. Г. - Державне регулювання туристичної галузі в Україні (2008)
Котляревський Ю. О. - Складові забезпечення якості медичних послуг в умовах трансформаційних перетворень у системі охорони здоров’я (2008)
Макаренко О. М. - Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин (2008)
Манзя М. В. - Основні сутнісні та змістовні характеристики механізму соціально-орієнтованого управління (2008)
Мінаєва І. М. - Відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади (2008)
Омаров А. Е. - Державне регулювання міжрегіонального розвитку в Україні (2008)
Петров О. Г. - Розвиток інтелектуального капіталу та інтеграція України до світової спільноти (2008)
Шевська О. І. - Удосконалення механізмів державного регулювання житлово-комунального господарства (2008)
Шевцов В. Г. - Роль державного фінансування медичної галузі в умовах реформування (2008)
Шестакова А. В. - Сучасні технології управління туристичною галуззю малого історичного міста (2008)
Говоруха В. В. - Проблеми професійної підготовки державних службовців: системний погляд, Мельников О. Ф. (2008)
Савченко Б. Г. - Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців, Боковикова Ю. В. (2008)
Козак І. І. - Ефективний керівник: становлення та перспективи, Веселяк І. Й. (2008)
Грігоріу А. А. - Особливості використання автоматизованої інформаційної системи "Реєстр державних посад і державних службовців” у Республіці Молдова (2008)
Самойлюк О. Г. - Роль і місце апарату Верховної Ради України в системі парламентського контролю (2008)
Камаса М. В. - Міжнародні відносини: проблеми визначення поняття та його взаємозв’язок із державним управлінням (2008)
Коваленко Є. О. - Гуманістичні аспекти діяльності Європейського Союзу (2008)
Козенко Р. В. - Політична модернізація країн Центральної і Східної Європи: порівняльна характеристика (2008)
Стеценко Є. В. - Інститут міжгалузевої координації в процесі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2008)
Титул, содержание (2013)
Хвесик М. А. - Управление развитием национальной экономики в контексте действия глобальных процессов, Сундук А. Н. (2013)
Быткин С. В. - Ценовые переговоры по импорту огнеупорных материалов с применением расчетно-аналитических методов анализа технико-коммерческих предложений зарубежных поставщиков, Литвин В. М., Редько А. Г. (2013)
Шовкун И. А. - Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины (2013)
Савлук С. М. - Усиление стабилизационной роли собственного капитала банков (2013)
Попова О. Л. - Оценка общественных убытков и размера возмещения за ухудшение качества сельскохозяйственных земель (2013)
Шлапак А. В. - Стратегические направления развития отрасли мясного скотоводства в Украине (2013)
Запатрина И. В. - Тарифная политика как критический фактор развития жилищно-коммунальной сферы, Лебеда Т. Б. (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Ефименко Т. И. - Научный портрет выдающегося украинского ученого-финансиста и государственного деятеля Г. А. Пятаченко, Гасанов С. С., Голубка С. М. (2013)
Ли С. - К вопросу о социальной ответственности транснациональных корпораций в Китае (2013)
Титул, содержание (2013)
Цыганов С. А. - Проблемы устойчивого развития в контексте неолиберальной модели глобализации, Яншина А. Н. (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Ковтун О. И. - Инновационные стратегии предприятий: теоретико-методологические принципы (2013)
Мортиков В. В. - Издержки соблюдения закона в современной экономике (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Либанова Э. М. - Новая идеология национального развития (2013)
Сиденко В. Р. - Куда ведут пути глобальной экономики? (К выходу в свет неординарного исследования) (2013)
Пасхавер Б. И. - Исторический и теоретический аспекты глобалистики и ее эволюция в Украине и России (2013)
Титул, содержание (2013)
Даниленко А. И. - Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Фурдычко О. И. - Вопросы экономики землепользования в процессе ведения лесоводства в законодательстве Украины (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Сацик В. И. - Ключевые факторы становления конкурентоспособных университетов (2013)
Буркинский Б. В. - Экономическая диагностика развития регионов: от идеи к воплощению (2013)
Тарасевич В. Н. - Современная теория самоорганизации экономических систем (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Выход из кризиса (Размышления над актуальным в связи с прочитанным), Гриценко А. А. (2013)
Филюк Г. М. - Административные барьеры входа на рынок в Украине и их влияние на развитие предпринимательства (2013)
Герасименко А. Г. - Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти (2013)
Яценко А. Ю. - Каналы и индикаторы распространения кризисных явлений в экономике Украины (2013)
Козюк В. В. - Фискальный рубикон резервных валют (2013)
Зализко В. Д. - Влияние агрохолдингизации сельскохозяйственных предприятий на социально-экономическое развитие сельских территорий (2013)
Бойченко Э. Б. - Диагностика воспроизводства населения региона (2013)
Липчук В. В. - Социальная кооперация: суть, значение, опыт, Липчук Н. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Какое будущее у социального государства? (2013)
Радионов Ю. Д. - Результативность бюджетных программ как основа динамического развития Украины (2013)
Высочин И. В. - Розничный товарооборот предприятий как индикатор социально-экономического развития Украины (2013)
Лагутин В. Д. - Приоритеты ценового (тарифного) регулирования естественных монополий в Украине, Боровик Ю. И. (2013)
Назаренко Р. В. - О практическом применении модели экономического размера заказа (2013)
Соколова З. С. - Успехи и проблемы региональной интеграции зоны франка CFA в Западной и Центральной Африке (2013)
Добряк Д. С. - Эффективность экологобезопасного землепользования в Украине в рыночных условиях, Будзяк В. М., Будзяк О. С. (2013)
Известный ученый-экономист, дипломат высокого уровня (2013)
Титул. Зміст (2010)
Морозова Н. С. - Обеспечение эпидемиологической безопасности пациентов при использовании наркозно-дыхательной аппаратуры, Налапко Ю. И., Клименко И. В., Несвижская И. И., Морозова Е. В. (2010)
Сурков Д. Н. - Виды кардиоваскулярных расстройств у новорожденных детей, Капустина О. Г., Снисарь В. И. (2010)
Новоскольцева И. Г. - Острые желудочно-кишечные кровотечения как осложнение у больных с хронической почечной недостаточностью (2010)
Салманов А. Г. - Передача антибіотикорезистентних патогенів нозокоміальних інфекцій (2010)
Поліщук М. Є. - Гіпонатріємічні синдроми в неврології та нейрохірургії, Обливач А. А., Гончарук О. М. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення з точки зору медицини катастроф, Гур’єв С. О., Іскра Н. І., Терент’єва А. В. (2010)
Рощін Г. Г. - Мобільні медичні формування служби медицини катастроф, Мазуренко О. В. (2010)
Курсов С. В. - Інфузійна терапія у хворих з абдомінальним сепсисом при високій оцінці тяжкості стану за шкалою APACHE-II (2010)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної, діастолічної функції правого шлуночка та легеневої гемодинаміки при септичному шоці і тяжкому сепсисі у дітей, Корсунов В. А. (2010)
Марков Ю. І. - Наступність надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з політравмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия адреномиметической коррекции и маркеры метаболического ответа при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Малиш І. Р. - Застосування препарату Біоцерулін у комплексі інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою, Згржебловська Л. В., Бешлей І. А., Дворськи П. Д. (2010)
Корж Н. А. - Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей, Горидова Л. Д., Леонтьева Ф. С., Головина Я. А. (2010)
Страфун С. С. - Застосування васкуляризованого трансплантату малогомілкової кістки в заміщенні сегментарних дефектів діафіза довгих кісток верхніх кінцівок, Курінний І. М., Страфун О. С. (2010)
Борзых А. В. - Первичное реконструктивно-восстановительное лечение при открытых сочетанных повреждениях кисти, Погориляк А. Й., Труфанов И. М., Варин В. В., Борзых Н. А. (2010)
Головченко В. В. - Опыт лечения закрытых переломовывихов средних фаланг II-V пальцев кисти (2010)
Борзых А. В. - Лечение повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти и нервов в 1-3 зонах, Оприщенко А. А., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю., Тараненко Е. В. (2010)
Борзых А. В. - Особенности диагностики и лечения стенозирующего лигаментита, Ковальчук Д. Ю., Труфанов И. М., Погориляк А. И., Оприщенко А. А. (2010)
Страфун С. С. - Новий трансоссальний шов сухожилка, Гайович В. В., Безуглий А. А. (2010)
Фисталь Э. Я. - Гистоморфологические изменения, развивающиеся в тканях посттравматической трофической язвы нижних конечностей, Арефьев В. В., Шевченко Т. И., Попандопуло А. Г. (2010)
Филиппенко В. А. - Применение укрепления восстановленных элементов в хирургическом лечении свежих повреждений крестообразных связок коленного сустава у спортсменов, Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А. (2010)
Гребенюк А. М. - Эффективность 5% мази "Хондроксид®" и 5% мази ибупрофена у больных с гонартрозом, Ивашутин Д. А., Белозеров А. А. (2010)
Статинова Е. А. - Применение комплексной нейропротекции в терапии ишемического инсульта, Черний Т. В., Ткачева Е. Л., Куглер С. Е. (2010)
Супрун Э. В. - Влияние ронколейкина на активность системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом (2010)
Іванюшко О. В. - Аналіз деяких показників складу крові у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою в гострому посттравматичному періоді (2010)
Перекрест Ю. А. - Диастолическая и эндотелиальная дисфункция у больных с гипертонической болезнью, Чабанная Е. С. (2010)
Тарабрин О. А. - Сочетание продленной эпидуральной анестезии с бемипарином как вариант омплексной коррекции состояния тромбоопасности у больных с экстирпацией матки, Тютрин И. И., Туренко А. В., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Кирпичникова Е. П. (2010)
Лубяная С. С. - Опыт применения неинвазивной ИВЛ у беременных с дыхательной недостаточностью, обусловленной вирусной пневмонией, Опренко В. А., Касенкин А. А., Яцкив Ю. В., Школа Л. И. (2010)
Можаєв Є. О. - Виразність синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на гостру деструктивну пневмонію (2010)
Снисарь В. И. - Применение эспумизана как средства улучшения подготовки детей к лапароскопическим вмешательствам, Антонюк А. Н., Галандин С. В. (2010)
Радомская Е. Ю. - Частота и этиопатогенез полипов желудка (2010)
Лисовой Р. В. - Гнойные осложнения после операции Гартмана (2010)
Косенко Ю. А. - Виды и частота возникновения новообразований печени (2010)
Марков Ю. І. - Практика катетеризації стегнової вени (2010)
Тютрин И. И. - Применение нового метода исследования функционального состояния системы гемостаза в клинической практике, Тарабрин О. А., Стеценко А. И., Щербаков С. С., Гариченко Д. Г. (2010)
Бондар М. В. - Перспективи застосування "Інфезолу-40" та "Інфезолу-100" в практиці інтенсивної терапії, Доморацький О. Е. (2010)
Юревич Н. А. - Оценка информативности биоиндикационных методов у больных с круглогодичным аллергическим ринитом (2010)
Соколов А. С. - Случай успешного лечения массивного внутрибрюшного кровотечения, Кириченко С. В., Якунин Д. Е. (2010)
Маляренко В. - Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні (2008)
Долежан В. - Роздуми над проектом нової редакції Закону України "Про прокуратуру" (2008)
Ніндипова В. - Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи (2008)
Шаповал Т. - Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії (2008)
Тихий В. - Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки (2008)
Бойко А. - Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні (2008)
Куц В. - Об’єкт незаконного використання електричної та теплової енергії, Кириченко Ю. (2008)
Хряпінський П. - Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм (2008)
Невмержицький Є. - Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення (2008)
Чепелюк О. - Соціальне і кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування (2008)
Негодченко О. - Адміністративні та інші правовідносини у діяльності право-охоронних органів: проблеми співвідношення (2008)
Кагановська Т. - Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні (2008)
Дьомін Ю. - Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні (2008)
Софієв С. - Наслідки запровадження нового порядку оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи (2008)
Соколов А. - Cледственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России (публікується російською мовою) (2008)
Шутак І. - Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти) (закінчення) (2008)
Винокурова І. - Європейські критерії розумного строку розгляду справ та їх застосування адміністративними судами України (2008)
Плисюк Н. - Питання застосування покарання за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2008)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2008)
Хроніка міжнародних зв’язків (2008)
Титул, содержание (2013)
Зверяков М. И. - В поисках выхода из кризиса (2013)
Мазур В. Л. - Анализ правительственных программ поддержки металлургии Украины, Тимошенко М. В. (2013)
Ильяшенко С. Н. - "Зеленый” туризм как одно из направлений устойчивого развития региона, Ильяшенко Н. С., Щербаченко В. А. (2013)
Чаленко А. Ю. - Методика определения экономического потенциала (2013)
Волохова И. С. - Проблемы распределения расходных полномочий между уровнями власти в Украине (2013)
Шубравская Е. В. - Перспективы модернизации аграрного сектора Украины, Прокопенко Е. А. (2013)
Павлюк Т. И. - Проблемы занятости сельского населения в Украине (2013)
Мищенко В. С. - Совершенствование рентного регулирования в недропользовании (2013)
Титул, содержание (2013)
Тарасевич В. Н. - Об ориентирах и направлениях выхода из кризиса (2013)
Катаев А. А. - Опыт и перспективы энергосбережения ресурсоемких предприятий горно-металлургического комплекса Украины (2013)
Кудряшов В. П. - Фискальная консолидация и ее эффекты (2013)
Шовкун И. А. - Высокотехнологичные услуги во внешней торговле: мировой опыт и украинские реалии (2013)
Звягильский Е. Л. - Уровень заработной платы – индикатор эффективности программы экономических реформ (2013)
Король С. Я. - Нормативные документы по социальной ответственности бизнеса (2013)
Кiвалов С. В. - Мiжнародне кримiнальне правосуддя: вiд Нюрнберзького вiйськового трибуналу до мiжнародного кримiнального суду (2009)
Антипенко В. Ф. - Международное антитеррористическое право в условиях глобального кризиса (2009)
Зелинская Н. А. - Международное уголовное право в условиях глобализации преступности (2009)
Гороховская Е. В. - Агрессия как международное преступление: генезис развития понятия (2009)
Nataliya Dryomina-Voloc - A human being – a value, instrument or subject of international policy? (2009)
Богуш Г. И. - "Прокурор против аль-Башира": ордер на арест и иммунитет действующего главы государства (2009)
Пашковський М.I. - Кримiнальне право ЄС: вiд Паризької угоди до Лiсабону (2009)
Гловюк И. В. - Модель расследования в процедуре международного уголовного суда (2009)
Нестеренко С. С. - Механизм защиты прав человека в международном экстрадиционном праве (2009)
Середа Г. Г. - Морське пiратство як глобальна проблема сьогодення (2009)
Короткий Т. Р. - Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством в районе сомали, Ладыненко А. П. (2009)
Черкес М. Е. - Использование силы в международных отношениях (2009)
Репецький В. М. - Поняття та ознаки воєнних злочинiв, Лисик В. М. (2009)
Гнатовский Н. Н. - Обычай как источник современного международного гуманитарного права (2009)
Ладыненко А. П. - Виды вооруженных конфликтов и применимое к ним право (2009)
Доди К. В. - Некоторые проблемы правовой квалификации беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности (2009)
Кулик Е. - Запрещенные методы ведения войны и их применение в современных вооруженных конфликтах (2009)
Коннова Е. В. - Применение термина "односторонний акт государства" в международном гуманитарном праве (2009)
Толочко О. Н. - Режим военной оккупации в современном международном гуманитарном праве (2009)
Поєдинок О. Р. - Збереження та вiдновлення сiмейних зв’язкiв бiженцiв у мирний час та пiд час збройних конфлiктiв (2009)
Фесечко Л. И. - Проблемы поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта (2009)
Короткий Т. Р. - К вопросу о правомерности применения термина "незаконный комбатант" (2009)
Процун С. С. - Правовые аспекты деятельности администрации президента США по ликвидации тюрьмы в Гуантанамо Бей (2009)
Титул. Зміст (2011)
Поздравляем! (2011)
Гур’єв С. О. - Досвід розбудови територіальної ланки Державної служби медицини катастроф на прикладі Дніпропетровської області, Шевченко Р. А. (2011)
Колесников А. Н. - Проблемы оказания неотложной помощи пациентам с травматическим шоком и основные направления организации и интенсивной терапии, Серединская А. И., Симаков М. М., Бутко А. С., Стасюк В. Н., Высочин В. Н., Лозовский Р. С., Андреева Т. В., Мендзяк Р. М. (2011)
Філик О. В. - Критерії волемічної ресусцитації у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком (2011)
Згржебловська Л. В. - Вплив модифікованої інфузійної терапії та адреноміметичної корекції на показники транспорту, споживання кисню та периферичного кровообігу при розвитку синдрому поліорганної недостатності у постраждалих з тяжкою політравмою (2011)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препарату "Аміносол НЕО" у хворих із глибокими та поширеними опіками, Осадча О. І., Боярська Г. М., Циганков В. П., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А. (2011)
Иващенко Т. И. - Возможности парентерального питания в комплексном лечении маловесных детей, Иващенко О. В. (2011)
Русин В. І. - Дисфункція ендотелію у хворих на цироз печінки з ознаками печінкової енцефалопатії та шляхи її корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Коломоєць О. М. - Якісний та кількісний склад мікрофлори клубової кишки залежно від терміну гострої тонкокишкової непрохідності (2011)
Кебкало А. Б. - Клітинна та тканинна терапія в комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз, Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Бишовець С. М. - Досвід застосування трибудату для профілактики синдрому післяопераційної нудоти та блювання в абдомінальній хірургії (2011)
Комаревцева И. А. - Роль опиоидов в регуляции активности ренин-ангиотензиновой системы, Комаревцева Е. В., Бука Н. А., Филиппова О. И., Заика А. В., Комаревцев В. Н., Хворастяной К. В., Тачко А. В., Мажник А. Е., Рами Мухаммед Салим Юсеф, Соловьева И. В., Бриндак Д. В. (2011)
Салманов А. Г. - Чи представляє собою ризик лікарняне середовище для передачі резистентних бактерій, Марієвський В. Ф. (2011)
Мальцева Л. А. - Эртапенем в комплексе эмпирической антибактериальной химиотерапии тяжелого сепсиса и септического шока, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г. (2011)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною" пневмонією: алгоритми та проблеми (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта декскетопрофена и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии, Черний В. И., Малыш И. Р. (2011)
Погребняк В. В. - Опыт хирургического лечения опухолей сердца, Морозов Н. В., Клянчин А. С., Долгополов В. В., Потий В. В., Перепелица С. В., Кедалашвили Г. Е., Мирошниченко А. А., Остапенко С. Ю., Пачевский В. А. (2011)
Зозуля І. С. - Залізодефіцитна анемія як фактор ризику ішемічного інсульту в молодому віці, Видиборець С. В., Мардзвік В. М., Сергієнко О. В. (2011)
Хитрий Г. П. - Вплив препаратів на основі кверцетину на неспецифічний імунний захист при гострому холодовому стресі (2011)
Учкин И. Г. - Рациональная инфузионная терапия при хронической венозной недостаточности, осложненной трофическими нарушениями, Талов Н. А. (2011)
Компанієць М. Г. - Тотальний мезентеріотромбоз тонкого кишечника. Смертний вирок чи повне одужання, Мороз В. А., Бєлік Ю. І. (2011)
Содержание (2014)
Чумаченко В. И. - Главный конструктор систем управления ракет и космических аппаратов, Кузнецов Ю. А. (2014)
Иванов В. И. - Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата (2014)
Чумаченко А. В. - Создание перспективного программно-технического комплекса для испытаний на радиационную стойкость космических аппаратов, Лукьянович А. Е., Корсиченко И. В. (2014)
Юрченко Ю. Б. - Методы обеспечения отказоустойчивости встроенных систем на однокристальных микрокомпьютерах (2014)
Кулик А. С. - Рациональное управление работоспособностью аэрокосмических объектов при дестабилизирующих воздействиях (2014)
Суббота А. М. - Разработка алгоритмов работы блоков диагностирования для современных технических систем управления, Симонов В. Ф., Хливнюк В. А. (2014)
Чухрай А. Г. - Разработка интеллектуальной программы, обучающей умениям строить частотные характеристики непрерывных систем автоматического управления, Шаталова М. О. (2014)
Жежера И. В. - Малогабаритная бесплатформенная инерциальная навигационная система автономного летательного аппарата с коррекцией от спутникового навигационного приемника, Будиба Уисам, Фирсов С. Н. (2014)
Благодарный И. П. - Модели деградации и редеградации матричных спецпроцессоров реального времени (2014)
Черепашук Г. А. - Повышение точности взвешивания и центровки летательных аппаратов, Потыльчак А. П., Борзенкова А. В. (2014)
Макаров А. Л. - Методы математического описания протяженных объектов спутниковой съемки (2014)
Митиков Ю. А. - Совершенствование гелиевой системы наддува путем нагрева баллонов горючим, Петренко Р. М. (2014)
Оранский А. И. - Теоретические аспекты форсированных ресурсных испытаний катодов электроракетных двигателей, Долгов А. С., Оранская Д. А. (2014)
Таран А. А. - Эмиссионные свойства и отравляемость направленно закристаллизованного катодного материала 60 % GdB6 - 40 % VB2 (по массе), Кислицын А. П., Филиппов В. Б., Падерно В. Н., Мартыненко А. Н. (2014)
Кондратьев А. В. - Терморазмеростабильность корпуса сканера высокой разрешающей способности космического аппарата из трехслойных панелей с углесотопластом, Харченко М. Е. (2014)
Планковский С. И. - Моделирование теплообмена при затухании ударных волн в замкнутой камере, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Палазюк Е. C., Малашенко В. Л. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможность достижения сочетанного когнитивного и анксиолитического эффектов как новое направление фармакотерапии в ангионеврологии (2011)
Волошина Н. П. - Неврологическое обследование больных в вегетативном состоянии, Маньковский Д. С., Курик Е. Г. (2011)
Волох Ф. А. - Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с хроническими церебральными ишемиями и дисциркуляторными энцефалопатиями (2011)
Дубенко О. Е. - Сравнительная эффективность различных подходов в профилактическом лечении мигрени, Сотников Д. Д. (2011)
Литвиненко Н. В. - Вплив препарату "вазонат" на помірні когнітивні розлади при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, Дельва І. І., Дельва М. Ю. (2011)
Супрун Э. В. - Коррекция ронколейкином неврологических и когнитивных нарушений в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс (2011)
Зільберблат Г. М. - Сучасні форми надання наркологічної та психіатричної допомоги сільському населенню України, Зінченко О. М., Войтюк Г. І., Лісовенко В. Л. (2011)
Марута Н. О. - Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги в Україні (2011)
Абрамов В. А. - Оптимизация приспособительного поведения больных с впервые диагностированной шизофренией, Ряполова Т. Л. (2011)
Влох І. Й. - Особливості транспорту моновалентних іонів крізь мембрану еритроцитів при параноїдній шизофренії в стадії ремісії із астено-депресивною симптоматикою, Цьона А. Р., Даниленко Ю. М. (2011)
Гончаров В. Е. - Особенности социальной реабилитации болеющих шизофренией (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологические закономерности формирования депрессивных расстройств при рассеянном склерозе (2011)
Казакова С. Е. - Клинико-психопатологические особенности сосудистых психозов, Бондарь Р. Б. (2011)
Криворотько Я. В. - Динамика формирования непсихотических психических расстройств у беременных по триместрам беременности (2011)
Кудинова Е. И. - Клиника, диагностика и принципы психотерапевтической коррекции соматоформной дисфункции сердечно-сосудистой системы (2011)
Мажбиц В. Б. - Психосоциальные аспекты проблемы шизофрении (2011)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку, Панько Т. В. (2011)
Михайлов В. Б. - Непсихотические психические расстройства у лиц, перенесших ишемический мозговой инсульт (2011)
Овчаренко М. О. - Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Огоренко В. В. - Проблемы диагностики новообразований головного мозга с психопатологическим типом клинической манифестации опухолевого процесса (2011)
Панченко М. С. - Електрошкірна чутливість при вегетативних соматоформних розладах: значення для медико-психологічного моніторингу (2011)
Явдак И. А. - Современные подходы к терапии соматизированных депрессивных расстройств (2011)
Андрух П. Г. - Особенности эмоциогенеза и характеристики эмоциональных нарушений у лиц с зависимостью от различных видов психоактивных веществ (2011)
Влох І. Й. - Психотерапевтична та фармакотерапевтична корекція тривожно-депресивних розладів при алкогольному параноїді, Кулик Б. В., Гуль А. Л., Шпильовий Я. В., Кулик С. Б., Влох С. Р. (2011)
Друзь О. В. - Психоневрологічні розлади у батьків і ризик формування залежності від опіоїдів у їхніх дітей (2011)
Животовська Л. В. - Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистимічними характерологічними особливостями при алкогольній залежності (2011)
Лінський І. В. - Порівняльна характеристика фоноскопічних особливостей мови, що звучить, у залежних від опіоїдів та практично здорових осіб, Мінко О. О. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність, Малініна Н. Г., Сухая М. Ю. (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин (2011)
Друзья и коллеги поздравляют Закревского Александра Павловича с юбилеем (2011)
Титул, содержание (2013)
Оскольский В. В. - Экологически чистое производство: экономические и организационные аспекты управления качеством продукции (2013)
Колодко Г. В. - Новый Прагматизм, или экономика умеренности (2013)
Киндзерский Ю. В. - Императив использования государственного сектора в модернизации экономики (2013)
Жемойда А. В. - Продовольственные резервы зерна как инструмент регулирования предложения на внутреннем рынке (2013)
Радзиевская С. А. - Вектор интеграции и научно-технологическое развитие Украины (2013)
Тетеринец Т. А. - Структурные изменения основного капитала как фактор комплексной модернизации экономики Беларуси (2013)
Сычевский Н. П. - Комплексное исследование внутреннего рынка в современных условиях развития (2013)
VIII Пленум Союза экономистов Украины и Всеукраинская научно-практическая конференция (2013)
Проект Национальной концепции внедрения и развития экологически чистого производства в Украине (2013)
Памяти Ларисы Павловны Горкиной (2013)
Черкес М. Е. - Новый этап развития международного права (международное право после 11 сентября 2001 г.) (2010)
Мережко А. А. - Кризис современной миросистемы и будущее международного права в XXI веке (2010)
Мицик В. В. - Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи (2010)
Буткевич О. В. - Міжнародне право ХХI ст.: утвердження концепції "живого права" (2010)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Рівність та справедливість: природно-правові витоки заборони расової дискримінації як норми jus cogens (2010)
Кулеба Д. - Міжнародна правосуб’єктність: теорія і її перспективи (2010)
Якубовская Н. А. - Негосударственные акторы как участники международного правотворческого процесса (2010)
Чайковский Ю. В. - Эволюция сущности международного права (2010)
Плотников А. В. - Изменение баланса сил на международной арене в XXI веке: последствия для международного права (2010)
Вишняков А. К. - Правовые перспективы асоциированного статуса украины относительно Европейского союза (2010)
Пашковський М. І. - Забезпечення функціонування інтеграційних співтовариств засобами кримінальної юстиції (2010)
Короткий Т. Р. - От "Jus Inter Gentes" к "Jus Inter Civilisatione" (2010)
Гладенко А. Н. - Реализация концепций межгосударственной интеграции на примере государств Европы (2010)
Гороховская Е. В. - Лиссабонский договор государств-членов Европейского союза в свете реформирования системы управления ЕС: общая характеристика (2010)
Антипенко В. Ф. - Міжнародна кримінологія: проблема виокремлення (2010)
Зелинская Н. А. - Концепция преступлений по общему международному праву в контексте проблемы ретроактивного применения норм международного уголовного права, Дрёмина-Волок Н. В. (2010)
Мезяев А. Б. - Размышления о решении международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Судана (2010)
Репецький В. М. - Становлення та розвиток права зовнішніх зносин (2010)
Кориневич А. А. - Международное энергетическое право в системе современного международного права (2010)
Поєдинок О. Р. - Інститут міжнародно-правового захисту прав біженців: місце у системі міжнародного права, сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Дунас О. I. - Перспективи розвитку міжнародних фінансових організацій (2010)
Лисик В. М. - Становлення та розвиток механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права (2010)
Нестеренко С. С. - Тенденции развития института оказания правовой помощи по уголовным делам в ХХI веке (2010)
Саяпин С. - Развитие определения преступления агрессии в международном и национальном уголовном праве (2010)
Процун С. С. - О возможности повышения эффективности применения норм МГП в вооруженных конфликтах с участием международных террористических организаций (2010)
Igor Karaman - Customary law and the international tribunal for the law of the sea (2010)
Короткий Т. Р. - Понятие информационной войны в международном праве, Коваль Д. А. (2010)
Сажиенко Н. В. - Международное здравоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации (2010)
Пашковский Н. И. - Одесская школа международного права на современном этапе, Короткий Т. Р. (2011)
Задорожний А. В. - Кафедра международного права института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последнее десятилетие (2002–2012 гг.) (2011)
Буроменский М. В. - Харьковская школа международного права, Сенаторова О. В., Тарасов О. В. (2011)
Лысык В. М. - Развитие науки международного права в Львовском университете, Зееман И. В. (2011)
Антипенко В. Ф. - Международно-криминологическое направление исследования терроризма как ключевая идея и образующая основа формирования научной школы института международных отношений Национального авиационного университета (2011)
Абашидзе А. Х. - Научная школа кафедры международного права Российского университета дружбы народов, Солнцев А. М. (2011)
Тюрина Н. Е. - Казанская школа международного права (2011)
Мережко А. А. - Польская наука международного права: история и современность (2011)
Butler W. E. - William Whewell translator of hugo grotius (2011)
Lauri Malksoo - Vladimir Hrabar: the cosmopolitan international lawyer (2011)
Богуш Г. И. - Антонио Кассезе (1937-2011): ученый, юрист, гуманист (2011)
Задорожний А. В. - Игорь Иванович Лукашук – заведующий кафедрой международного права и иностранного законодательства Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (2011)
Саяпин С. - Профессор рафаэль лемкин (1900 – 1959 гг.) (2011)
Савчук К. А. - Выдающийся российский и украинский юрист-международник Владимир Эммануилович Грабарь (2011)
Кивалова Т. С. - Марк Ефимович Черкес – страницы биографии и творчества, Короткий Т. Р. (2011)
Савчук К. А. - Вклад Петра Евгеньевича Казанского в развитие мировой и отечественной науки международного права (2011)
Шемякин А. Н. - Демиденко Валентин Викторович (2011)
Богданова И. В. - Роль дофамина в механизмах формирования некоторых расстройств ЦНС и состояний зависимости (Обзор литературы) (2011)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности нейропротекции в ангионеврологии (2011)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности преморбидного анамнеза и дебютов при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Ткачева Т. Н., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2011)
Гейко В. В. - Половые особенности иммуноэндокринных механизмов течения экспериментального рассеянного склероза (2011)
Насонова Т. И. - Оптимизация направленной нейрометаболической коррекции в неврологии (2011)
Перцев Г. Д. - Особенности течения процессов циркадной адаптации у больных с отдаленными последствиями легкой черепно-мозговой травмы (2011)
Бачериков А. М. - Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депресивним розладом, які мають неповнолітніх дітей, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А. (2011)
Вербенко В. А. - Сучасні підходи до терапії когнітивних порушень у ВІЛ-позитивних пацієнтів з опіоїдною залежністю, Філіппова Е. В. (2011)
Кожина А. М. - Эффективность препарата Велаксин® в терапии тревожно-депрессивных расстройств (2011)
Маркова М. В. - Афективні порушення в структурі дезадаптації подружжя літнього віку та їх комплексна терапія, Сябренко Г. П. (2011)
Марута Н. А. - Депрессивные реакции у больных рассеянным склерозом (Клинико-психопатологические и патопсихологические особенности и факторы формирования), Данилова М. В. (2011)
Михайлов Б. В. - Биопсихосоциальная модель реабилитации больных шизофренией, Мажбиц В. Б. (2011)
Напреенко А. К. - Организация реабилитационных мероприятий в коммунальном учреждении Киевского областного совета "Областное психиатрически-наркологическое медицинское объединение", Зильберблат Г. М. , Тимен М. Е., Иващенко Н. Е. (2011)
Огоренко В. В. - Социально-психологическая характеристика и особенности ранних психопатологических нарушений у больных злокачественными опухолями головного мозга (2011)
Парамош О. В. - Фармацевтична діагностика фармакофобії, Громовик Б. П. (2011)
Радіонова С. І. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрил, Рачкаускас Г. С. (2011)
Смашна О. Є. - Структура афективних порушень у клінічній картині параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією (2011)
Цьона А. Р. - Психопатологічна картина астенічного синдрому та порушення нейрокогнітивного функціонування при параноїдній шизофренії в стадії ремісії, Влох І. Й., Даниленко Ю. М. (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2011)
Шум С. С. - Аналіз обґрунтованості експертних висновків в актах посмертних судово-психіатричних експертиз онкохворих (2011)
Явдак І. О. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предиктори суїцидального ризику у хворих на тривожно-депресивні розлади похилого віку, Череднякова О. С., Колядко С. П. (2011)
Аймедов К. В. - Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та вираженості патологічної схильності до азартних ігор (2011)
Слободянюк П. М. - Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою (2011)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2011)
Белінський О. В. - Гіпотеза нейролептичного цереброішемічного синдрому (2011)
Бурчинский С. Г. - Препараты Гинкго в современной стратегии нейропротекции: возможности и перспективы (Обзор литературы) (2011)
Кожина А. М. - Современные возможности терапии больных эпилепсией с депрессивными расстройствами, Стрельникова И. Н. (2011)
Супрун Э. В. - Модуляция апоптоза как необходимое звено нейропротекции, Громов Л. А. (2011)
К юбилею проф. Евтушенко Станислава Константиновича (2011)
Петренко В. А. - Доказательная фармация: фармакотерапия болезней зависимости от психоактивных веществ (2011)
Титул. Cодержание (2011)
Кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії — 25 років (2011)
Вороненко В. В. - Зарубіжний досвід організації реагування на терористичні акти та інші надзвичайні ситуації, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Лисецкий В. А. - Интенсивная помощь пострадавшим во время Чернобыльской катастрофы: уроки истории, Бондарь Н. М. (2011)
Глуз A. - Нежелательное "бодрствование" во время наркоза, Кошель У., Раппзильбер М., Ланге М. (2011)
Колесников А. Н. - Применение жидкой питательной смеси "Фрезубин" для энтерального питания больных реанимационного отделения, Стасюк В. Н. (2011)
Кучин Ю. Л. - Місцеві анестетики: механізм дії, токсичні реакції та їх профілактика, Пилипенко М. М., Налапко Ю. І., Крегг Р. (2011)
Данчинова А. А. - Применение в практике врача скорой и неотложной помощи метаболических препаратов. Эффективность и безопасность, Наумов А. В., Шамуилова М. М., Ховасова Н. О. (2011)
Швец А. И. - Становление и развитие вертебрологии на Луганщине, Ивченко В. К., Самойленко А. А., Ивченко Д. В. (2011)
Анастасов А. Г. - Хирургический стресс новорожденных с врожденными пороками развития и выбор методов коррекции в периоперационном периоде (2011)
Любченко А. В. - Трудная интубация трахеи при артропластике височно-нижнечелюстного сустава у детей, Фесенко У. А. (2011)
Фисталь Э. Я. - Хирургическое лечение термомеханических повреждений конечностей с идентичной локализацией повреждающих составляющих, Олейник В. В., Арефьев В. В., Оксимец В. М. (2011)
Костюкова Н. І. - Результати дослідження стану печінки у хворих на мієломну хворобу, Видиборець С. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпаття, Вайда В. М., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Деяк М. М. (2011)
Зубкова О. В. - Оцінка ефективності магнітно-лазерного впливу на коркові та мезенцефальні відділи головного мозку кролів за змінами у синаптичному апараті нейронів, Носов А. Т., Семенова В. М., Васлович В. В. (2011)
Строгуш О. М. - Стратегія антигіпералгезії у травматології: варіант системної периоперативної мультимодальної аналгезії. 1. Оцінка ефективності післяопераційного знеболювання, Шлапак І. П., Дроботун О. В. (2011)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю у хворих з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень, Циганков В. П., Осадча О. І., Боярська Г. М., Коваленко О. М., Ісаєнко Н. П. (2011)
Лесной И. И. - Коррекция сна у хирургических больных отделений интенсивной терапии (2011)
Малыш П. Н. - Размножаются ли тромбоциты in vitro, Кондрашев С. А. Фролова, Гусакова В. Я., Щеголева Н. Б., Саргсян В. Р., Маснева Л. П. (2011)
Мороз В. В. - Интенсивное лечение эклампсической комы, Подольский Ю. С. (2011)
Жук А. Е. - Оптимизация антикоагулянтной терапии при проведении программного гемодиализа у пациентов с различной массой тела (2011)
Федорова Т. А. - Коррекция гиперкоагуляции у беременных с использованием прерывистого плазмафереза в сочетании с 10% ГЭК, Рогачевский О. В., Очан А. С. (2011)
Новоскольцева И. Г. - Состояние микроциркуляции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с хронической почечной недостаточностью (2011)
Дударь И. А. - Двенадцатимесячное исследование эффективности бемипарина натрия (Цибора) у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся программным гемодиализом (проспективное контролируемое параллельное исследование), Гончар Ю. И., Прусский Ф. А., Джоган М. Ю., Красюк Э. К., Алексеева Н. Г., Нечипорук Т. Н., Савчук В. Н., Григорьева Э. М., Абрагамович Х. Я., Буштинская О. В. (2011)
Шейман Б. С. - Эндотоксикоз и адаптационные антитоксические реакции у больных с патологией гепато-панкреато-дуоденальной зоны, Кагличенко В. В., Глумчер Ф. С., Осадчая О. И. (2011)
Овчаренко М. О. - Використання індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях для прогнозування розвитку адиктивної поведінки у підлітків, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Титул, содержание (2013)
Ещенко П. С. - Экономический рост без развития: причины и пути инновационного преобразования экономики (2013)
Кредисов А. И. - Организационный вектор развития современного бизнеса (2013)
Бережной Я. В. - Политика реализации национальных проектов: перспективы развития в Украине, Жалило Я. А., Покрышка Д. С. (2013)
Лигоненко Л. А. - Научно-методические основы и результаты оценки экономико-технологического потенциала регионов Украины (2013)
Романенко В. А. - Развитие машиностроения в Украине: системный подход (2013)
Бычковский А. Ю. - Методика определения уровня конкурентоспособности судостроительных предприятий (2013)
Ольшанская А. В. - Методологические основы формирования агросоциальных систем (2013)
Бондарук Т. Г. - Методические основы определения состояния экономической безопасности пенсионного обеспечения, Бондарук И. С. (2013)
Баранов М. И. - Трансформация электронных полуволн в электрической цепи с разнородными металлическими проводниками и импульсным током большой плотности (2014)
Богуславский Л. З. - Электрофильтрация разноимпедансных газовых выбросов в комплексной системе пылегазоочистки экологически опасных промышленных объектов, Мирошниченко Л. Н. (2014)
Діордійчук В. В. - Алгоритмічне та апаратно-програмне забезпечення моделювання адаптивних систем керування розрядно-імпульсними технологіями, Козирєв С. С., Овчиннікова Л. Є. (2014)
Жекул В. Г. - Исследования стабильности работы высоковольтных газонаполненных неуправляемых разрядников электроразрядных погружных установок, Мельхер Ю. И., Поклонов С. Г., Смирнов А. П., Швец И. С. (2014)
Золотарев В. М. - Выбор основных требований к электрическим испытаниям отечественных образцов кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, Антонец Ю. А., Золотарев В. В., Белянин Р. В., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Измерение уровня частичных разрядов новых типов силовых кабелей, Антонец С. Ю., Золотарев В. В., Бузько С. В., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Отечественные типы пожаробезопасных кабелей разработки ПАО "Завод "Южкабель" и требования, предъявляемые к ним, Антонец Т. Ю., Карпушенко В. П., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Влияние проводимости экранов на диэлектрические потери в кабелях, Золотарев В. В., Бузько С. В., Антонец Т. Ю., Науменко А. А. (2014)
Иванов В. М. - Трансформатор с индуктивным накоплением энергии (2014)
Касілов О. В. - Система підготовки бібліографічних описів згідно міжнародним стандартам, Суботіна А. В. (2014)
Колиушко Г. М. - Устройство блокировки оперативных переключений (УБОП) комплекса электрооборудования нового поколения, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Борисов Р. К., Хренов С. И., Ковалев Д. И. (2014)
Коробко А. И. - Инженерная методика определения импульсных напряжений и токов, наводимых на межэлементных соединениях печатной платы при воздействии импульсного электромагнитного поля, Коробко З. И. (2014)
Кравченко В. И. - Влияние внешних электромагнитных факторов на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий, Коробко А. И., Яковенко И. В. (2014)
Кравченко В. И. - Механизмы отказов полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий при воздействии внешнего электромагнитного излучения, Яковенко И. В. (2014)
Лабзун М. П. - Параметрические отказы конденсаторов СМА -166/ 3-14 в юго-западной электроэнергосистеме Украины, Лежнюк П. Д., Рубаненко А. Е., Рудаков В. В. (2014)
Немченко Ю. С. - Измерение эмиссии токов радиопомех от бортового авиационного оборудования (2014)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний БАО на восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией ("многократные удары") ИГЛА-МКУ-2, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2014)
Петков А. А. - Вероятность появления поражающего разряда молнии в районе расположения стержневого объекта (2014)
Постельник И. А. - Измерение S-параметров оптического СВЧ тракта на принципе импульсной рефлектометрии (2014)
Сизоненко О. Н. - Автоматизация процесса измерения температуры, тока и напряжения при искроплазменном спекании дисперсных композиций, Литвинов В. В., Конотоп С. В., Коваленко А. А. (2014)
Щерба А. А. - Стабілізація та регулювання режимних параметрів високовольтної електророзрядної системи для електроімпульсного синтезу нановуглецю, Вінниченко Д. В. (2014)
Ющенко А. Г. - Исследование перцептрона как растущей нейросети для решения задачи распознавания символов, Субботина А. В., Захожаева Т. В. (2014)
Yushchenko A. G. - Evolutionary design of seventier LM-mode filters optimized with original knowledge-based CAD system, Mamedov D. B. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Нове в технології отримання заморожених ягід та пюре з рекордними характеристиками, Погарська В. В., Носіченко Г. В., Какадій Ю. П., Соколова Л. М., Лосєва С. М. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології в сироробній промисловості, засновані на процесах заморожування і низькотемпературної механодеструкції, Погарська В. В., Юр’єва О. О., Наконечна Ю. Г., Бондаренко В. А. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нові білкові наноструктуровані добавки із квасолі, соуси-діпи та закуски з їх використанням, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Кострова К. В., Лосєва С. М., Бутенко Н. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології заморожених пюре із плодів цитрусових з унікальними характеристиками , Погарська В. В., Тимофєєва Н. М., Максимова Н. П., Берестова А. А., Борисенко Т. О. (2013)
Погарська В. В. - Нанотехнології дрібнодисперсних хлорофіловмісних рослинних оздоровчих добавок-барвників, Павлюк Р. Ю., Коробець Н. В., Ткаченко І. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення амінокислотного складу дрібнодисперсних добавок із пряних овочів, отриманих із використанням кріогенних технологій, Наконечна Ю. Г., Погарська В. В., Хоменко А. В., Кострова К. В., Кляп Т. П. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нове про каротиноїди та окислювальні ферменти каротиноїдних овочів під час кріогенного "шокового" заморожування та подрібнення, Погарська В. В., Маціпура Т. С., Лосєва С. М., Граділь У. І. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційна технологія замороженого дрібнодисперсного пюре із ягід журавлини, Погарська В. В., Стоєв С. С., Лосєва С. М. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Технологія кріогенного подрібнення грибів печериці Agaricus bisporus та отримання дрібнодисперсних порошків, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Леухіна Л. В., Лосєва С. М. (2013)
Погожих М. І. - Кінетика сушіння м’яса яловичини способом змішаного теплопідведення, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Максименко А. Є. (2013)
Коротаєва Є. О. - Характеристика структурно-механічних властивостей розчинів альгінатів і рослинних сумішей для стабілізації сумісних потоків, Пивоваров П. П., Неклеса О. П. (2013)
Янчева М. О. - Фізико-хімічні та біохімічні основи використання низьких температур у технологіях переробки м'яса, Гринченко О. О. (2013)
Свідло К. В. - Овочеві страви геродієтичного призначення, Пересічний М. І. (2013)
Дубініна А. А. - Хімічний склад малосольних огірків, виготовлених низькотемпературним безрозсільним способом, Селютіна Г. А., Білоус В. І. (2013)
Товма Л. Ф. - Визначення закономірностей формування міжфазних адсорбційних шарів у технології повітряно-горіхового напівфабрикату, Пуніна А. Д., Горальчук А. Б. (2013)
Черевко О. І. - Визначення міцності структури паст із дикорослої плодово-ягідної сировини, Кіптела Л. В., Захаренко В. О., Загорулько О. Є. (2013)
Кіптела Л. В. - Моделювання розповсюдження ІЧ-випромінювання в сушарках із циліндричною формою рефлектора, Саєнко С. Ю., Загорулько А. М., Мольський О. С. (2013)
Михайлов В. М. - Модельний розрахунок параметрів процесу комбінованого жарення кулінарної продукції з електроконтактним нагріванням, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Лук'янов В. І. (2013)
Дейниченко Г. В. - Аналіз процесів концентрування та очищення пектинових екстрактів, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Раціональні параметри мембранної обробки білково-вуглеводної молочної сировини, Мазняк З. О., Гафуров О. В., Підкорчевний О. О. (2013)
Потапов В. О. - Дослідження процесу сушіння в масообмінних модулях під дією підвищеного тиску, Гриценко О. Ю., Пономаренко Ю. О. (2013)
Потапов В. О. - Застосування модифікованих антиадгезійних композицій у харчовій промисловості, Петренко О. В., Шевченко С. О., Манжай В. В. (2013)
Терешкін О. Г. - Дослідження параметрів комбінованого процесу очищення цибулі ріпчастої, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2013)
Постнов Г. М. - Удосконалення процесу виробництва рибних консервів із використанням ультразвукових хвиль, Червоний В. М., Яковлєв О. В., Беспалов Е. В. (2013)
Саєнко С. Ю. - Комп’ютерне моделювання відбивальної системи камери для сушіння (2013)
Афукова Н. О. - Організація та технічне оснащення виробництва бутербродної продукції, Листопадна М. В. (2013)
Михайлова С. В. - Розрахунок тривалості НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння суміші подрібнених коренів пряних овочів (2013)
Храмичка Ю. Д. - Аналіз кінетики впливу гідродинамічного модуля системи "вода–м'ясна сировина" на процес знезараження ультразвуковими хвилями (2013)
Погребняк А. В. - Фізичний механізм гідроструминного розрізання харчових продуктів глибокого замороження та якість розрізу, Перкун І. В. (2013)
Черевко О. І. - Борошняні вироби, збагачені органічним селеном, як елементи систем харчування, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Запаренко Г. В. (2013)
Дуденко Н. В. - Виявлення фальсифікації та вмісту генетично модифікованих організмів у зразках молочного шоколаду, Янчева М. О., Ольховська В. С. (2013)
Дуденко Н. В. - Дослідження якісного і безпечного споживання харчових рідин у скляній і ПЕТ-тарі, Дубініна А. А., Синицина Г. А., Беляєва І. М. (2013)
Притульська Н. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу харчових продуктів для хворих, Мотузка Ю. М., Антюшко Д. П. (2013)
Погребняк В. Г. - Очищення яблучного соку від важких металів і мікроорганізмів активованими флокулянтами, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Одарченко А. М. - Проблеми законодавчо-правової системи безпечності та якості товарів в Україні, Горенюк О. І., Слюсарєв В. О. (2013)
Крутовий Ж. А. - Про системний підхід до розробки раціонів харчування, Касілова Л. О., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2013)
Дюкарева Г. І. - Вплив еламіну та стевіозиду на якість клейковини борошна, Гасанова А. Е. (2013)
Сподар К. В. - Вплив умов вирощування та заморожування на зміни парціального мольного об’єму води в томатних овочах (2013)
Гасай Є. Л. - Перспективи використання кріоскопічного методу в товарознавчій оцінці замороженої риби та рибної продукції (2013)
Черевко О. І. - Математичні аспекти збалансування складу нутрієнтів у системах харчування, Крутовий Ж. А. (2013)
Крутовий Ж. А. - Про забезпечення збалансованим кальцієм раціонів одноразового споживання без м’яса та риби, Касілова Л. О., Манжос Н. В., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В. (2013)
Крутовий Ж. А. - Математична модель рецептури бісквіта "Буше" із максимальним вмістом вітамінів групи В і збалансованим складом незамінних амінокислот, Запаренко Г. В. (2013)
Перцевой М. Ф. - Вивчення ІЧ-спектрів сухих плівок модельних систем на основі желатину, Гурський П. В., Кузнецова Т. О. (2013)
Мостова Л. М. - Розробка механізму моделювання зміни концентрації вітаміну С у харчовому продукті під час термічної обробки, Мартиненко Л. Г., Комарова М. О., Галясний І. В. (2013)
Сорокіна С. В. - Порівняльне тестування плодоовочевих консервів для дитячого харчування, що реалізуються в торговельній мережі Харкова, Афанасьєва В. А., Скляр Ю. В. (2013)
Сорокіна С. В. - Товарознавчі аспекти дослідження спредів, що реалізуються в торговельній мережі Харкова, Афанасьєва В. А., Ліфанова Д. В. (2013)
Чаговець В. В. - Сучасні технології розробки електронних підручників (2013)
Добровольська О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності студентів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Оборотов Ю. - Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні (2008)
Костенко О. - "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні (2008)
Кальман О. - Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин, Мірошниченко С. (2008)
Назаров В. - Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2008)
Бойко А. - Про поняття та основні ознаки економічної злочинності (2008)
Орлеан А. - Незаконне заволодіння активами юридичних осіб в Україні (Деякі результати опитування прокурорів) (2008)
Удалова Л. - Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації (2008)
Стефанчук Р. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку права фізичної особи на особисту безпеку (2008)
Дунас Т. - Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2008)
Білоус В. - Співвідношення юрисдикційної діяльності органів державного управління та адміністративної юрисдикції, Гусаров С. (2008)
Прасов О. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури або їх посадових осіб у порядку адміністративного судочинства: теоретичні та практичні питання (2008)
Якимчук Н. - Заходи бюджетно-правової відповідальності (2008)
Чернадчук В. - Правовідносини бюджетної відповідальності (2008)
Рябець К. - Деякі проблеми правового регулювання водокористування (2008)
Кулаков В. - Права інвалідів – пріоритетний напрям наглядової діяльності прокуратури (2008)
Попов Г. - Предмет та межі наглядової діяльності органів прокуратури за додержанням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх (2008)
Давиденко В. - Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства (2008)
Каращук К. - Деякі аспекти тлумачення норм права (2008)
Вітаємо ювіляра (2008)
Хроніка міжнародних зв’язків (2008)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2008)
Радченко О. М. - Ураження печінки при ревматичних хворобах, Зімба О. О. (2014)
Грицко Р. Ю. - Гепатотоксичність ліків, Задорожний А. М., Герасун О. Б., Піняжко О. Р., Іванків О. Л., Орфін А. Я., Дячок І. Л., Мироненко С. І. (2014)
Нікітін Є. В. - Клініко-патогенетичне значення стану перекисного окислення ліпідів та ферментативної антиоксидантної системи у хворих на гострий гепатит В, Сервецький К. Л., Верба Н. В. (2014)
Гомоляко І. В. - Співставлення морфологічних і біохімічних характеристик хворих на хронічний гепатит С, Янченко В. І., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є. (2014)
Пирогов В. І. - Особливості перебігу внутрішньопечінкового холестазу вагітних, Голота Л. І., Голота О. Ю. (2014)
Виноград Н. О. - Гепатологічні прояви у хворих на гостру КУ-гарячку, Скальська Н. І. (2014)
Козько В. М. - Особливості обміну полієнових жирних кислот та ейкозаноїдів у хворих на гепатит В та його наслідки, Винокурова О. М., Соломенник Г. О., Могиленець О. І., Заблоцька С. І., Мелікідзе М. С. (2014)
Кондратюк Л. О. - Вивчення можливого впливу деяких факторів на розвиток кріоглобулінемічного синдрому у хворих на хронічний гепатит С (2014)
Реферати (2014)
Титул. Cодержание (2011)
Вітаємо! (2011)
Гур’єв С. О. - Аналіз досвіду функціонування служб екстреної медичної допомоги за умов надзвичайних ситуацій деяких європейських країн, Шевченко Р. А. (2011)
Мазуренко О. В. - SWOT-аналіз національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних сиуацій природного характеру (2011)
Несвижская И. И. - Дезинфекционные технологии для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, Налапко Ю. И., Морозова Е. В., Дехтярь А. В. (2011)
Черний Т. В. - Применение метода нейросетевого моделирования для исследования электрической активности мозга человека c черепно-мозговой травмой (2011)
Поліщук М. Є. - Тяжка черепно-мозкова травма у пацієнтів з артеріальною гіпотензією та високим внутрішньочерепним тиском, Короткоручко А. О., Загрійчук І. В. (2011)
Дубров С. О. - Досвід проведення багаторічної штучної вентиляції легень та відлучення від респіратора вдома, Глумчер Ф. С., Биліна В. М. (2011)
Згржебловская Л. В. - Объемы инфузионной терапии и дозировки адреномиметиков при использовании модифицированной инфузионной терапии и адреномиметической коррекции при развитии синдрома полиорганной недостаточности у тяжелотравмированных (2011)
Гаврилов І. І. - Біохемілюмінесцентний аналіз стану прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу при краш-синдромі та фармакокорекції корвітином (2011)
Доценко В. В. - Влияние различных методик анестезии на выраженность воспалительного ответа при операциях в пластической хирургии (2011)
Івченко А. В. - Запобігання ускладнень при лікуванні діафізарних переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет, Страфун С. С., Івченко Д. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей Закарпаття, Вайда В. М., Балацька Н. І., Деяк М. М. (2011)
Дєдух Н. В. - Вплив драглистого ядра міжхребцевого диска на великогомілкову гілку сідничного нерва, Малишкіна С. В., Шимон М. В. (2011)
Самойленко Г. Е. - Эффективность местного использования гепарина при хирургическом лечении ожогов у детей в стадии ожогового шока (2011)
Строгуш О. М. - Стратегія антигіпералгезії в травматології: варіант системної периоперативної мультимодальної аналгезії. 2. Ендокринно-метаболічна реакція організму на больовий стрес як міра ефективності знеболювання, Шлапак І. П. (2011)
Дзюба Д. О. - Перспективи нейроаксіального знеболення: каудальна післяопераційна аналгезія вентральних гриж, Бишовець С. М. (2011)
Супрун Э. В. - Эффекты окислительной модификации белков и формирование неврологических дисфункций при экспериментальном ишемическом инсульте на фоне коррекции ронколейкином (2011)
Лоскутова Т. А. - Полиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктазы как причина оксидативного стресса у беременных с преэклампсией (2011)
Черний В. И. - Применение мультимодальной аналгезии с использованием акупана, дексалгина и налбуфина в периоперационном периоде, Ермилов Г. И., Колганова Е. А., Егоров А. А. (2011)
Чайка О. О. - Хирургическая тактика при лечении больных с гнойно-воспалительными осложнениями при синдроме диабетической стопы, Бука Г. Ю., Водяник Р. В., Глазунов В. К., Некрасов С. Ю., Кононенко Д. А., Чайка О. О. (2011)
Гриценко С. Н. - Использование рефортана при волемической ресусцитации у больных с перитонитом, Корогод С. Н., Гаврилюк В. П. (2011)
Тарабрин О. А. - Влияние гидроксиэтилкрахмалов на систему гемостаза при остром деструктивном панкреатите, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Сталенный С. В. (2011)
Путилина М. В. - Комбинированная нейропротекторная терапия острых нарушений мозгового кровообращения (2011)
Герасименко С. І. - Функціональна рентгенографія в двох проекціях — важливий етап планування хірургічного лікування хворих на коксартроз, Майко В. М., Герасименко А. С., Луцишин В. Г. (2011)
Калинкин О. Г. - Интенсивная терапия в остром и раннем периодах травматической болезни у пострадавших с тяжелыми повреждениями таза, Гридасова Е. И., Лобанов Г. В., Кузь В. Н., Калинкин А. О., Тарасенко С. А. (2011)
Юлдашева Г. Р. - Функциональное состояние тромбоцитов и системы фибринолиза у больных с хроническим панкреатитом, Хамрабаева Ф. И., Хаджиметов А. А. (2011)
Бодаченко К. А. - Наш досвід використання пайлер-терапії в комплексному лікуванні хворих з хронічним посттравматичним остеомієлітом кісток кінцівок, Рушай А. К., Климовицький В. Г., Колосова Т. А., Чучварьов Р. В., Бесмертний С. А. (2011)
Погребняк В. В. - Случай гигантской тератомы средостения с длительным бессимптомным течением, Морозов Н. В., Клянчин А. С., Долгополов В. В., Потий В. В., Перепелица С. В., Кедалашвили Г. Е., Мирошниченко А. А., Остапенко С. Ю., Пачевский В. А. (2011)
Борисенко В. В. - Клинический случай манифестации нейросифилиса на фоне токсического гепатита, вызванного отравлением дикорастущими ядовитыми грибами, Носкова А. В., Гринь И. А. (2011)
Титул, содержание (2014)
Бакутяк Е. В. - Исследование надежности оболочек тепловыделяющего элемента водо-водяного энергетического реактора, Пелых С. Н. (2014)
Добровольська О. Г. - Розробка даних для контролю потокорозподілу в реальному часі (2014)
Доценко С. И. - К вопросу о кризисе системной методологии и пути его преодоления (2014)
Слесаренко А. П. - Разработка приближенного аналитического метода моделирования нестационарных тепловых процессов с использованием S-функции, Ена И. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Дослідження кількісного вмісту скрапленого газу шляхом використання модельних рідинних систем, Книш Б. П., Юкиш М. Й. (2014)
Малік О. Р. - Емпіричне дослідження функції розподілу часу синхронізації нейронних мереж в протоколі обміну ключами (2014)
Флейшер Г. Ю. - Вплив спиртів як добавок-прискорювачів тверднення на властивості цементу, Токарчук В. В., Василькевич О. І., Свідерський В. А. (2014)
Гунькало А. В. - Покращення рівня якості продукції компетентними експертами, Шпак О. І. (2014)
Гоц Н. Є. - Забезпечення лінійності оптично-приймальної системи термометра інфрачервоного випромінення, Петриченко Г. І., Кочан Р. В., Приймак Ю. М. (2014)
Ермоленко И. Ю. - Исследование особенностей катодного восстановления железа из электролитов на основе Fe (III) (2014)
Слесаренко А. П. - Разработка методологии моделирования формообразования поверхностей и тепловых процессов с помощью S-функций, Журавлёв Ю. В., Жиленко В. Б. (2014)
Abdullah Jalal Mohammed - Calculation of stable operation of vortex spray countercurrent mass exchange device (VSCMED) depending on hydrodynamic characteristics of gas-drop flow, Al Hayat Mohammed Nadim Qasim (2014)
Панов Е. Н. - Анализ развития печей графитирования Кастнера в условиях потребностей современного рынка, Педченко А. Ю. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Мельник В. М. - Використання комбінованого резонансу на низьких звукових частотах для культивування мікроорганізмів, Карачун В. В., Шибецький В. Ю., Фесенко С. В. (2014)
Іщук Я. О. - Дослідження ефективності використання вітрогенератора та сонячної батареї, як допоміжних джерел електричної енергії, Сандюк А. П., Тодорцев Ю. К. (2014)
Дубініна А. А. - Стабілізація до окиснення ліпідів арахісово-лляного купажу, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2014)
Турчинова Г. И. - Оценка эффективности использования печатного оборудования, Муравьёва А. В. (2014)
Мащак Н. М. - Дослідження показника еко-ефективності в оцінюванні виробничих процесів підприємства (2014)
Сухий О. О. - Моделювання регіонального ринку освітніх послуг: методологічні підходи аналітичної економії (2014)
Давиденко Н. М. - Дослідження потенціалу пайових сертифікатів в аграрному секторі (2014)
Павук О. - Исследование деятельности микропредприятий в Латвии в контексте борьбы с безработицей (2014)
Малюкіна А. О. - Обґрунтування особливостей ринку освітніх послуг (2014)
Кузьмук І. Я. - Доповнення теорії фінансової глобалізації в контексті експансії іноземного банківського капіталу (2014)
Yushkova N. - Restructuring of regional long-term planning principles: adaptation or strategic choice (2014)
Длігач А. О. - Розробка математичної моделі системно-рефлексивного маркетингу (2014)
Постан М. Я. - Метод нахождения равновесного решения для портовых операторов в конкурентной среде типа олигополии, Савельева И. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Князева Е. А. - Научно-прикладные подходы к тарифообразованию на общедоступные телекоммуникационные услуги (2010)
Тарасюк Г. М. - Моделі оперативного планування продуктових програм, Щехорський А. Й. (2010)
Рева О. М. - Критерій Севиджа у вдосконаленні моделей ефектів/дефектів ризику інвестиційних рішень, Амірсеідова Л. М., Павлів О. Б., Гусейнова Н. Н. (2010)
Пальчевич Г. Т. - Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення (2010)
Рудейчук С. В. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів: облікове забезпечення, Перевозова І. В. (2010)
Олексієнко А. О. - Політика державної підтримки сільського господарства в умовах СОТ (2010)
Рева О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі запровадження інформаційних систем та технологій, Смірнов О. О. (2010)
Даневич М. В. - Стратегія забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці (2010)
Вигівська І. М. - Проблеми трактування понять "фонд”, "резерв”, "оціночний резерв”, "регулятив”, "забезпечення” (2010)
Сторожук О. В. - Контролінг як інструмент управління підприємством, Заярнюк О. В. (2010)
Рибалко-Рак Л. А. - Напрями ідентифікації процесів при формуванні процесної моделі управління у торгівлі споживчої кооперації, Панченко В. А. (2010)
Панченко В. А. - Моніторинг якості торгівельного обслуговування: теоретичні та практичні підходи, Михайлов О. В. (2010)
Алькема В. Г. - Ступінь задоволення попиту як індикатор економічної безпеки логістичних утворень (2010)
Чубань В. С. - Моделювання процесу ціноутворення на продукцію сільського господарства за допомогою нечіткої логіки та нейронних мереж (2010)
Петренко Л. М. - Оцінка та напрямки покращення ділової активності підприємства (2010)
Семикіна М. В. - Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників, Бевз З. В. (2010)
Баранов В. В. - Сучасні питання щодо удосконалення організаційної структури управління підприємства (2010)
Кіріченко О. П. - Основні завдання та напрями вдосконалення організації праці на машинобудівному підприємстві (2010)
Сінокоп Д. С. - Проблеми та напрямки реформування оплати праці працівників бюджетної сфери (2010)
Тітенко Л. В. - Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу (2010)
Скалюк Р. В. - Cутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств (2010)
Орлов І. В. - Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз дисертаційних робіт (2010)
Сметанко О. В. - Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України (2010)
Орлик С. В. - Оподаткування нерухомого майна (історичний аспкт) (2010)
Дорошенко О. О. - Інформаційне забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ (2010)
Яшан Ю. В. - Вплив амортизаційної політики держави на відтворення основних фондів підприємства (2010)
Овсій О. Д. - Удосконалення обліку в ОСББ при дольовому фінансуванні робіт по відновленню житлового будинку (2010)
Фрунза С. А. - Методичні основи формування стратегії управління інвестиційною діяльністю агропромислових підприємств (2010)
Бочарова Л. Д. - Дослідження тенденції зміни попиту на роздрібному ринку електроенергії для планування маркетингової діяльності енергопостачальних компаній, Гуліна Т. В., Серебреннікова Л. М., Троян Я. А. (2010)
Рапіцький Т. І. - Концептуальні засади стратегічного управління розвитком трудового потенціалу України (2010)
Костромін Г. Т. - Cільські території регіону: проблеми розвитку соціальної інфраструктури, Михайлович В. А. (2010)
Пермінова С. О. - Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності, Пермінова О. О. (2010)
Кернасюк Ю. В. - Вплив традиційної і біоенергетичної технології використання гною на економічну ефективність виробництва м’яса великої рогатої худоби (2010)
Витоптова В. А. - Еколого-економічні особливості крапельного зрошення, Бондаренко Н. А. (2010)
Гончар Т. І. - Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, як основа підвищення ефективності галузі, Тегляй О. М. (2010)
Пєрєвєрзєв В. І. - Тенденції та напрямки розвитку матеріально-технічного забезпечення галузі рослинництва в Україні (2010)
Мартинова Т. О. - Суб’єкти та джерела забезпечення соціально-культурних послуг (2010)
Яцкова О. М. - Класифікація водогосподарського комплексу як суб’єкта природної монополії (2010)
Вашай Ю. В. - Інструментарій дослідження економічної безпеки: макроекономічний аспект (2010)
Гораль Л. Т. - Обґрунтування необхідності проведення технічної реструктуризації газотранспортної галузі (2010)
Збаржевецька Л. Д. - Гендерна рівність у сфері праці, Самсонова К. В. (2010)
Зелінська Г. О. - Еволюція теорій освітнього менеджменту та їх розвиток в умовах українського середовища (2010)
Рубан В. М. - Медико-демографічні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу Кіровоградської області, Пустовіт М. В. (2010)
Невесенко В. Д. - Проблеми сталого розвитку світової економіки в умовах екологічних викликів (2010)
Гонта О. І. - Сутність та напрями формування політики транснаціоналізації економіки регіонів України (2010)
Подплєтній В. В. - Вдосконалення банківської діяльності в контексті особливостей функціонування банківських систем європейських країн (2010)
Боримська К. П. - Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової політики Підприємства (2010)
Євтухова С. М. - Параметральна оцінка розробки та впровадження стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості Херсонської області (2010)
Бондар Н. М. - Світовий досвід управління розвитком транспортної галузі (2010)
Семениченко Ю. К. - Організаційна побудова аналітичного процесу в банках (2010)
Федорович І. В. - Результати дослідження впливу чинників на аварійність лінійної частини газопроводів (2010)
Орєхова А. І. - Економетричне моделювання залежності фінансового результату діяльності сільськогосподарських підприємств від розміру оборотного капіталу, Курило А. О. (2010)
Жилінська Л. О. - Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2010)
Жовновач Р. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2010)
Мороз В. Є. - Вивчення затрат робочого часу хронометражем (2010)
Семенов А. Г. - Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу підприємства, Шарко А. І. (2010)
Грінка Т. І. - Модернізація сфери зайнятості промисловості Кіровоградщини в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку (2010)
Гребінчук О. М. - Організація потокового виробництва на машинобудівному підприємстві (2010)
Коцюрба О. Ю. - Фінансові аспекти державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства (2010)
Гончар Т. І. - Дослідження впливу умов виробництва на собівартість свинини в агроформуваннях Степового регіону (2010)
Котенко Т. М. - Проблеми й перспективи розвитку фондових бірж в Україні (2010)
Титул. Cодержание (2011)
Мальцева Л. А. - Абдоминальный сепсис: ключевые вопросы диагностики и интенсивной терапии, Мосенцев Н. Ф., Летучая Л. А. (2011)
Бодаченко К. А. - Патоморфологическое обоснование комплексной консервативной терапии посттравматического остеомиелита костей конечностей, Рушай А. К., Поляков К. В. (2011)
Щербаков А. Ю. - Особенности течения беременности, родов и состояние новорожденных у женщин с сочетанной эндокринной аутоиммунной патологией, Щербаков В. Ю., Шаповал Д. Н., Новикова Е. А., Тихая И. А. (2011)
Кудінова В. В. - Прогностичний алгоритм стану немовлят, матері яких перенесли загрозу переривання вагітності (2011)
Черний В. И. - Применение Кетолонга-Дарница® для послеоперационного обезболивания в оперативной оторинолангологии, Лысак Е. И., Егоров А. А. (2011)
Дубров С. О. - Залежність летальності пацієнтів, яким проводили тривалу штучну вентиляцію легень, від складності та тривалості відлучення (2011)
Малыш П. Н. - Консервированный тромбоцит: метаболизм глюкозы, Фролова Е. В., Кондрашев С. А., Щеголева Н. Б., Коваленко С. В. (2011)
Бондар М. В. - Результати клінічного застосування препарату Трибудат у програмах інтенсивної терапії хворих з паралітичною кишковою непрохідністю, Арєшніков Д. Б., Вишинський К. Б., Кушик В. І., Свінтуковський М. Ю., Шраменко К. К., Щупачинський В. Б. (2011)
Дагеш А. - Анестезия пропофолом в абдоминальной хирургии на основании показателей BIS-мониторинга, Кобеляцкий Ю. Ю. (2011)
Щербаков С. С. - Диагностика и комплексная коррекция нарушений гемокоагуляции у больных с острым деструктивным панкреатитом (2011)
Лубяная С. С. - Бессимптомная бактериурия при беременности: современный подход к профилактике перинатального риска, Гаврюшов Д. Н. (2011)
Висоцька В. Г. - Тубулярні пошкодження нирок щурів при впливі комбінованої дії солей важких металів, Кривчанська М. І., Черновська Н. В., Шумко Н. М., Вепрюк Ю. М. (2011)
Шайда О. А. - Послеоперационная боль и воспалительный ответ в условиях разных методов аналгезии после абдоминальных операций (2011)
Хитрий Г. П. - Особливості змін цитокінів і нітриту натрію у хворих з переохолодженням та відмороженнями, Осадча О. І., Боярська Г. М., Францева О. С. (2011)
Кебкало А. Б. - Вивчення фібринолізу та протеолізу плазми крові у хворих на некротичний панкреатит, Парацій З. З., Головін О. В., Гордовський В. А. (2011)
Ивченко Д. В. - Опыт лечения переломов вертельной области у пациентов пожилого возраста с использованием системы DHS и DCS, Ивченко А. В., Рудой Б. С., Лубенец А. А., Юрис Ю. Г. (2011)
Чайка О. О. - Тактика лечения больных с трофическими язвами нижних конечностей при варикозной болезни, Бука Г. Ю., Глазунов В. К., Некрасов С. Ю., Кононенко Д. А., Синенко Т. М., Чайка О. О. (2011)
Щербинин И. Н. - Малоинвазивная хирургия лимфедемы конечностей (2011)
Самойленко Г. Е. - Эффективность местного использования гепарина при хирургическом лечении ожогов у детей в стадии ожогового шока (2011)
Лесной И. И. - Сравнение разных подходов к аналгоседации у тяжелых больных с политравмой, требующих продленной ИВЛ, Черний В. И. (2011)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності пошкоджень печінки при сполученій травмі в судово-медичному аспекті, Долотін С. О., Шоломицький В. Г., Сільніченко Б. А. (2011)
Закотянський О. П. - Можливості застосування діалізних технологій в комплексній терапії гострої печінкової дисфункції (2011)
Косенко Ю. А. - Изменение показателей перекисного окисления липидов под влиянием ультрафиолетового облучения крови у больных с бактериальным абсцессом печени в послеоперационном периоде (2011)
Мегера В. Є. - Особливості гемодинаміки при внутрішньовенній та реґіонарній анестезії при каротидній ендартеректомії, Кобеляцький Ю. Ю. (2011)
Степаненко Т. И. - Эффективность урсодезоксихолевой кислоты в комплексе с бионом-3 в лечении больных неалкогольным стеатогепатитом, Ватанская И. Ю., Козлова Н. В., Нетруненко Л. В., Иванова О. Б., Симрок Н. И., Целая И. А., Кошелева О. Н. (2011)
Степаненко Г. В. - Офтальмопатология при алкогольных поражениях печени, Петруня А. М., Степаненко Т. И., Ватанская И. Ю. (2011)
Бодаченко К. А. - Патоморфологическое обоснование комплексной консервативной терапии посттравматического остеомиелита костей конечностей, Рушай А. К., Поляков К. В. (2011)
Салманов А. Г. - Динаміка поширення резистентних нозокоміальних штамів Escherichia coli в стаціонарних відділеннях хірургічного профілю, Бойко В. В., Тарабан І. А., Марієвський В. Ф., Іоффе І. В., Налапко Ю. І. (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. в хірургічних стаціонарах Україні, Бойко В. В., Іоффе І. В., Налапко Ю. І., Тарабан І. А. (2011)
Лубяная С. С. - Акушерские и перинатальные аспекты крупного плода, Манищенков С. Н. (2011)
Бабенко С. В. - Теоретичне обґрунтування фармакологічної корекції гіпоксії у пацієнтів відділень інтенсивної терапії, Лі А. В., Бондар Л. В., Сандипан Халдер, Налапко Ю. І. (2011)
Гамалій В. Ф. - Проблеми впровадження інформаційних систем управління підприємствами ERP-класу в навчальний процес, Ніколаєв І. В. (2010)
Гонта О. І. - Розвиток інтелектуального потенціалу населення України на основі інтернаціоналізації системи вищої освіти (2010)
Лахтіонова Л. А. - Наявність власних оборотних джерел фінансування– абсолютний показник фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому фінансовому аналізі (2010)
Савченко В. М. - Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку, Колос Н. М. (2010)
Савченко В. М. - Система бухгалтерського обліку як складова системи управління, Кононенко Л. В., Крячко В. Г. (2010)
Пальчевич Г. Т. - Державна підтримка фінансового забезпечення інноваційної сфери (2010)
Андрощук І. І. - Зміст, види та порядок підготовки висновку з надання впевненості (2010)
Блащук-Дев’яткіна Н. З. - Управління активами в умовах банківської кризи, Петик Л. О. (2010)
Бегун А. П. - Інформаційне забезпечення управління витратами збутової діяльності хлібозаготівельних підприємств, Латій О. В. (2010)
Велігурська Р. - Наукові передумови формування механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2010)
Виноградова М. О. - Внутрішній аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2010)
Годорожа С. П. - Мотивація самостійної навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей, Михайлович В. А. (2010)
Головченко Н. Ю. - Сучасні вимоги щодо достовірності та повноти облікової інформації про житловий фонд, Головченко О. О. (2010)
Головченко Н. Ю. - Удосконалення первинної документації з обліку житлового фонду, Головченко О. О. (2010)
Дмитришин Б. В. - Дослідження продуктивності сучасних економічних систем на основі моделей міжгалузевого балансу (2010)
Дяченко Н. М. - Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством (2010)
Загреба М. М. - Підхід до формування системи показників діагностики кризового фінансового стану підприємства (2010)
Зимовець В. В. - Фінансові ризики зростання безробіття в Україні та заходи по їх нейтралізації, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2010)
Коваленко А. Г. - ПДВ у системі оподаткування: історичний аспект становлення та розвитку, Малашенко Ю. А., Князєва О. О. (2010)
Коваль Л. А. - Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки, Романчук С. А. (2010)
Кузьменко Г. І. - Облікова політика підприємства як один з інструментів оптимізації оподаткування (2010)
Лещук В. П. - Регулювання створення та діяльності фінансово-промислових груп (2010)
Ляшенко Н. В. - Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід (2010)
Магопець О. А. - Формування податкової політики на основі використання механізму податкового адміністрування (2010)
Михайленко О. Г. - Місце аудиту в системі національного фінансового контролю (2010)
Назарова Г. Б. - Організаційно-методичні аспекти аудиту аптечних закладів (2010)
Ночовна Ю. О. - Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи (2010)
Олексієнко А. О. - Підходи до формування альтернативних стратегій розвитку фермерських господарств на прикладі Кіровоградської області (2010)
Олійник А. А. - Аграрні підприємства як специфічний об’єкт регулювання: історичний та закордонний аспекти (2010)
Орищенко М. М. - Організаційний аспект аудиторської перевірки резервів капіталу торговельного підприємства (2010)
Петренко Л. М. - Теоретичні основи дослідження поняття "ділова активність" (2010)
Писарчук О. В. - Особливості формування облікової політики бюджетних установ, Ковальова I. B. (2010)
Подплєтній В. В. - Банківське кредитування аграрних підприємств (2010)
Пугаченко О. Б. - Класифікація запасів (2010)
Руденко М. І. - Методика оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства та оптимізація їх структури (2010)
Русіна Н. В. - Особливості організації внутрішнього аудиту в корпоративному секторі (2010)
Ткачова Ю. О. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграції (2010)
Фоміна Т. В. - Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів (2010)
Фрунза С. А. - Особливості залучення інвестиційних ресурсів в економіку України (2010)
Черновол О. М. - Особливості побудови обліку витрат на виробництво на підприємствах олійножирової промисловості (2010)
Чернявська Т. А. - Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності (2010)
Шалімова Н. С. - Забезпечення інформаційної прозорості діяльності публічних акціонерних товариств як суб’єктів публічних (суспільних) інтересів (2010)
Юрченко О. В. - Проблеми управління соціальними витратами підприємства (2010)
Винник О. В. - Оплата праці в контексті мотивації працюючого населення до ефективної зайнятості (2010)
Давидов Г. М. - Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення, Давидов І. Г. (2010)
Головко Т. М. - Можливі шляхи промислового вирощування двійчастих прісноводних молюсків роду Аnodonta для ресторанного господарства, Головко М. П., Геліх А. О. (2013)
Тележенко Л. М. - До питання розробки композицій каш функціонального призначення, Кушнір Н. А., Кашкано М. А. (2013)
Тележенко Л. М. - Формування структури соусів-дресингів, Жмудь А. В. (2013)
Юрченко С. Л. - Дослідження впливу технологічнихчинників на властивості піни, Сороколат Н. В. (2013)
Козонова Ю. О. - Напої для спортсменів нового покоління (2013)
Павлюк Р. Ю. - Перспективи використання інноваційних технологій харчових добавок з антоціановими властивостями у харчовій промисловості , Павлишин М. Л. (2013)
Михайлов В. М. - Експериментальне визначення коефіцієнта проникності та коефіцієнта опору пористих матеріалів, Брильов Є. А., Яцук А. Л. (2013)
Кіптела Л. В. - Геометрія розміщення рефлекторав ІЧ-сушарках плодоягідної сировини, Плевако В. П., Загорулько А. М. (2013)
Маяк В. І. - Апроксимація реограм сухих конфітюрів залежно від терміну зберігання, Ляшенко Б. В., Маяк О. А., Сардаров А. М., Осьмак О. О. (2013)
Маяк В. І. - Рівняння стаціонарного руху в’язкопластичних рідин, Ляшенко Б. В., Маяк О. А., Сардаров А. М., Осьмак О. О. (2013)
Потапов В. О. - До питання розрахунку внутрішніх джерел теплоти під час мікрохвильової обробки харчових продуктів, Качалов В. В., Михайлова С. В. (2013)
Головко М. П. - Вивчення безпеки м’ясних виробів із кістковою добавкою, Колесник Т. Л., Колесник А. О., Головко Т. М. (2013)
Головко М. П. - Формування асортименту та якості фруктово-ягідних мармеладних виробів на основі дикорослих ягід, Рибцева А. А. (2013)
Пересічний М. І. - Аналіз харчової та біологічної цінності пудингів функціонального призначення для харчування дітей дошкільного віку, Собко А. Б. (2013)
Одарченко А. М. - Порівняльна оцінка якості напівфабрикатів борщової заправки, Карбівнича Т. В. (2013)
Одарченко А. М. - Удосконалення конкурентоспроможності та платоспроможності підприємств м’ясної промисловості за рахунок упровадження системи НАССР, Соколова Є. Б., Максимова А. А. (2013)
Дубініна А. А. - Використання арахісу у виробництві продуктів функціонального призначення, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2013)
Бондаренко В. Ф. - Товарознавча експертиза якості та безпечності горілки українських виробників, Овчиннікова І. Ф., Круглова О. С. (2013)
Дюкарева Г. І. - Вплив овочевих та ягідних порошків на якість макаронних виробів, Стьопін Р. О. (2013)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив дієтичної добавки "клітковина ядер волоського горіха" на якість цукрового печива, Рогова А. Л., Місюля І. (2013)
Рогова А. Л. - Вплив борошна з нуту на поживну цінність виробів із масляного бісквіта, Положишникова Л. О. (2013)
Холодова О. Ю. - Підвищення якості ковбасних виробів за рахунок використання зернобобової сировини (2013)
Головко М. П. - Перспективи використання прісноводних двійчастих молюсків роду anodonta в ресторанному господарстві, Головко Т. М., Геліх А. О. (2013)
Торяник О. І. - Визначення похибки параметрів нелінійної моделі, Дьяков О. Г., Воронцова Ж. В. (2013)
Обозна М. В. - Оптимізація параметрів гідротермічної обробки модельної системи сирного продукту з використанням рослинних добавок, Чаговець В. В., Чаговець Л. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Маяк В. І. - Структурно-механічні властивості цукатів із додаванням квіткового пилку, Маяк О. А. (2013)
Кухтин М. Д. - Мікробіологічні аспекти наукового обґрунтування режимів стерилізації консервів "десерт із кавбуза", Мельнічук О. Є., Сельський Р. (2013)
Артамонова М. В. - изначення оптимальних умов екстракції барвних речовин із кріопорошку суданської троянди, Пілюгіна І. С., Іванова Н. C. (2013)
Василишина О. В. - Особливості кристалоутворення під час заморожування плодів вишні (2013)
Поварова Н. М. - Виробництво ковбасних виробів із зниженим вмістом нітриту натрія (2013)
Головко М. П. - Ринок взуття в Україні та аналіз двогодинної вологоємності натуральної шкіри, Захаренко В. О., Сахедова О. Р., Циганенко В. В. (2013)
Головко М. П. - Підвищення обізнаності та компетентності споживачів у виборі харчових продуктів, Василенко О. О., Геліх А. О. (2013)
Дубініна А. А. - Розробка раціональної форми паковання з комбінованого біорозкладувального пакувального матеріалу для фруктових та овочевих паст і соусів, Ленерт С. О., Круглова О. С. (2013)
Віннікова В. О. - Перспективи розвитку нових послуг в Україні, Бондаренко В. Ф., Березовський Д. В. (2013)
Пілюгіна І. С. - Розробка програмного засобу навчального призначення для організації самостійної роботи студентів з теми "жорсткість води", Аксьонова О. Ф., Сибірякова І. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Олейнікова Л. Г. - Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави (2011)
Говорушко Т. А. - Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей, Кроніковський Д. О. (2011)
Копилюк О. І. - Напрями формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період, Пила В. І. (2011)
Липчанська О. В. - Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій (2011)
Погребняк М. М. - Проблема цілепокладання при розробці державних цільових програм (2011)
Ревуцька Т. В. - Стратегії маркетингової діяльності провайдерів логістичних послуг (2011)
Штангрет А. М. - Теоретичні підходи до визначення ієрархічних рівнів категорії "економічна безпека", Петрашова О. М. (2011)
Тимченко О. М. - Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції, Сибірянська Ю. В. (2011)
Волот О. І. - Організація інформаційної системи внутрішнього контролю (2011)
Циганюк А. В. - Основні методичні підходи щодо розробки Стратегічного плану як частини загальної стратегії економічної політики (2011)
Фомін І. С. - Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту (2011)
Івахненко С. П. - Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України, Делас В. А. (2011)
Ковтонюк О. В. - Кореляційно-регресійне моделювання взаємозв’язку обсягів експортно-імпортних операцій та банківського кредитування в контексті світових та вітчизняних тенденцій (2011)
Литвин М. В. - Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні (2011)
Малій О. В. - Регулювання вхідних бар’єрів на ринки у світовій практиці (2011)
Могілат І. М. - Проблеми оцінки вартості капіталу в економіці України (2011)
Коваленко Ю. М. - Економічна сутність інвестицій, Мискіна О. О. (2011)
Токар В. В. - Інституційна архітектоніка мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку (2011)
Шевчук С. В. - Визначення поняття інноваційна економіка (2011)
Резнік Н. П. - Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу (2011)
Білошапка В. А. - Компетенції охоплення у створенні культури результативності, Кулик Ю. Є. (2011)
Ценклер Н. І. - Облік витрат у системі управління операційною діяльністю підприємства (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Аналіз тенденцій розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК України (2011)
Котирло О. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України (2011)
Омельчук В. О. - Державне регулювання ринку доступного житла через участь в іпотечному кредитуванні: досвід США (2011)
Сердюк О. М. - Проблеми аудиту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва (2011)
Сєрік Ю. В. - Система управління банківськими ризиками (2011)
Болгарова Н. К. - Інституційні аспекти формування рентних відносин (2011)
Бердар М. М. - Фінансова прозорість підприємства в управлінні фінансових ресурсів (2011)
Баличев Є. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку податків на споживання (2011)
Гусєва Ю. М. - Аналіз формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств Київської області (2011)
Лагутіна З. В. - Нові моделі забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів (2011)
Ліщинський М. П. - Ефективність функціонування акціонерних товариств у корпоративному секторі аграрної економіки України (2011)
Монастирська Е. Ф. - Методологічні підходи до дослідження інвестиційного механізму здійснення природоохоронних заходів підприємства (2011)
Нагайчук В. В. - Методологічні аспекти змісту, класифікації та визначення напрямів зниження витрат виробництва (2011)
Палеха О. Ю. - Сутнісний підхід до формування туристичного продукту (2011)
Татаренко О. Г. - Аграрне страхування як один із найбільш ефективних фінансових механізмів розвитку аграрного сектору економіки України (2011)
Ус Р. Л. - Аудит інформаційних технологій як складова системи аудиту організацій (2011)
Фищук І. М. - Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках (2011)
Сопко В. В. - Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу, Андрос С. В. (2011)
Мамрош Т. В. - Маркетингові стратегії регіону: поняття, їх види та місце в розвитку регіону (2011)
Корнілова І. М. - Види регіональних інноваційних систем (2011)
Гоменюк М. О. - Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності (2011)
Рибак Ю. В. - Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів (2011)
Кифяк В. Ф. - Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону (2011)
Андрущенко А. В. - Основні недоліки методів вкладення коштів на сучасному єтапі розвитку системи фінансів населення (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Бутенко Н. В. - Сегментація ринку товарів промислового призначення (2011)
Дараган В. П. - Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів – цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування (2011)
Гвоздь В. С. - Оцінка впливу зовнішніх ринків на економіку України (2011)
Мехтієв Е. О. - Місце банківського сектору в грошово-кредитній системі (2011)
Олофінський О. О. - Малий бізнес як сучасний механізм розв’язання соціально-економічних проблем в Україні (2011)
Піжук О. І. - Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням гендерної складової (2011)
Шабліна Я. В. - Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України (2011)
Шевчук Н. В. - Узагальнення існуючих рекомендацій щодо виміру показників багатофакторної продуктивності (2011)
Школенко О. Б. - Моделі захисту вітчизняних товаровиробників: теоретико-методичні засади та особливості застосування (2011)
Токар В. В. - Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період (2011)
Баженова О. В. - Аналіз наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на стан економічної безпеки України, Чорнодід І. С. (2011)
Циганюк А. В. - Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України (2011)
Пенькова О. Г. - Методологія прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період (2011)
Руденко Т. В. - Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції (2011)
Якимчук Т. П. - Методика розрахунку показників облігаційної позики підприємства-емітента (2011)
Щербак В. Г. - Особливості інноваційного використання інтелектуального капіталу, Щербак В. М. (2011)
Сітнікова Н. П. - Домінанта людського розвитку в системі стратегічного планування на наднаціональному і національному рівнях (2011)
Шахова Т. В. - Механізм реалізації державної інвестиційної політики щодо підтримки корпорацій (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Кібернетична модель інноваційного процесу (2011)
Балашова Р. І. - Особливості методу інноваційного планування туристичної діяльності (2011)
Зелінська Г. О. - Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Струк Н. П. - Методичні підходи щодо розрахунку ціни на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем (2011)
Сергієнко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні (2011)
Ковшова І. О. - Процес багаторівневої сегментації для підприємств на ринку корпоративних продаж послуг зв’язку (2011)
Ревуцька Т. В. - Аналіз розвитку європейського та вітчизняного ринку транспортно-експедиторських послуг (2011)
Головко Л. О. - Ринок акціонерного капіталу в Україні (2011)
Котирло О. О. - Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України (2011)
Коваль П. Ф. - Зовнішні фактори, які обумовлюють вимоги до туристичних центрів, Бриль К. Г. (2011)
Кубіцький Ю. С. - Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Білик М. Д. - Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи, Савченко Л. В. (2011)
Лагутіна З. В. - Альтернативні ресурсно-календарні моделі управління будівельними проектами з державною часткою інвестування (2011)
Михайловська О. В. - Макроекономічне регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Нагайчук В. В. - Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їх вирішення (2011)
Сердюк Т. В. - Перспективи впровадження саморегулювання в будівництві (2011)
Шафорост Я. П. - Зниження витрат виробництва та собівартості продукції як важливий фактор зростання прибутку підприємства (2011)
Стасюк О. М. - Стратегічні напрями розвитку малого бізнесу в галузі залізничного транспорту: методологічні основи (2011)
Корецький Б. М. - Формування регіональної політики держави на базі інструментів стратегування розвитку територій, Мамрош Т. В. (2011)
Панухник О. В. - Регіон як самодостатня система: проблеми забезпечення (2011)
Ніколаєнко І. В. - Методологічні підходи до управління економічними ризиками в регіоні (2011)
Гордей О. Д. - Особливості функціонування системи фінансового забезпечення рівня життя населення (2011)
Федорович І. В. - Процес відтворення основних виробничих засобів та його особливості для лінійної частини магістральних газопроводів (2011)
Смірнова О. М. - До питання оскарження результатів податкового контролю: звичайні ціни (2011)
Довбуш Н. Є. - Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу (2011)
Запухляк І. Б. - Моделювання енергомісткості транспортування природного газу, Побігун С. А. (2011)
Дзюба О. В. - Аналіз та шляхи удосконалення адміністрування податку на додану вартість через вплив нормативно-правових актів на фінансово-господарську діяльність банків (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Котирло О. О. - Державне регулювання фондового ринку України (2011)
Воробйова О. І. - Інвестиційні ризики банків на фондовому ринку та підходи до їх оцінки (2011)
Давиденко Н. М. - Етика бізнесу як основний елемент корпоративної культури в АПК (2011)
Єфремов Д. П. - Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами: стан та перспективи (2011)
Циганюк А. В. - Прогнозування структури ВВП на довгострокову перспективу: методичні підходи (2011)
Штангрет А. М. - Загрози на шляху України до економіки знань: стан та ключові проблеми освіти, Мельников О. В. (2011)
Дмитренко Л. О. - Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування (2011)
Карачина Н. П. - Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" (2011)
Лобова О. М. - Державне регулювання страхування агропромислових ризиків (2011)
Лопатюк Р. І. - Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств (2011)
Предборський В. А. - Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації (2011)
Попович О. В. - Специфіка здійснення фінансових взаємовідносин при міжнародних перевезеннях різними видами транспорту (2011)
Бурбела Т. М. - Аналіз структурних зрушень в економіці і їх вплив на ефективність виробництва (2011)
Юрик Н. Є. - Проблеми реалізації стратегії в умовах кризової ситуації на підприємствах машинобудівної галузі (2011)
Макарчук І. М. - Сутність, склад і структура ліквідності підприємств (2011)
Корнілова І. М. - Види інноваційних стратегій та особливості їх використання вітчизняними підприємствами (2011)
Пугачова О. Г. - Інновації як властивість емерджентності складних систем (2011)
Резнік Н. П. - Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі (2011)
Гапоненко Н. В. - Інноваційні аспекти сучасного розвитку систем заробітної плати в аграрних підприємствах, Мельянкова Л. В. (2011)
Михальська В. В. - Забезпечення майбутніх фахівців якісними професійними компетенціями у вищій школі (2011)
Кудласевич О. М. - Основні віхи історії вітчизняного підприємництва: ретроспективний аналіз (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів (2011)
Кнейслер О. - Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування (2011)
Блакита Г. В. - Управління стратегічними перетвореннями на торговельних підприємствах у режимі реального часу (2011)
Батир А. В. - Фінансіалізація економіки як одна з причин зростання цін на сільськогосподарську продукцію, Кирилюк Є. М. (2011)
Бурдонос Л. І. - Теоретико-методологічні основи наукової діяльності вищих навчальних закладів (2011)
Дяченко О. О. - Підходи до управління змінами при впровадженні нових організаційних структур у сфері авіатранспортних компаній (2011)
Гарматюк О. В. - Прогнозування збуту як механізм управління підприємством (2011)
Клапків Л. М. - Вплив макроекономічних факторів на рівень фінансових ризиків в діяльності страховиків (2011)
Кубіцький Ю. С. - Сучасна модель та парадигма управління сільськими територіями (2011)
Моташко Т. П. - Вітчизняний досвід залучення грошових доходів населення шляхом емісії державних цінних паперів (2011)
Мисліцька Н. С. - Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України (2011)
Палеха О. Ю. - Аналіз формування системи взаємодії операторів ринку в управлінні якістю туристичного продукту (2011)
Скляров Р. В. - Ефективність оподаткування ПДВ в Україні (2011)
Духновська Л. М. - Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру (2011)
Щербина О. І. - Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України (2011)
Галяс В. І. - Економічний вимір глобалізаційного впливу на регіональний розвиток (на прикладі Волинської області) (2011)
Кучеренко С. - Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону (2011)
Булах Т. М. - Сільська молодь – основний ресурс у забезпеченні соціально-економічного відродження села (2011)
Мамрош Т. В. - Методичні підходи щодо порядку визначення об’єктів, що підлягають приватизації (2011)
Франченко О. Л. - Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку (2011)
Ярошенко В. І. - Передумови розвитку професійного ринку праці (2011)
Будниченко Ю. М. - Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Верхоглядова Н. І. - Сутність та значення державного регулювання економічних та інвестиційних процесів, Левчинський Д. Л. (2011)
Ушеренко С. В. - Особливості визначення, визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку (2011)
Предборський В. А. - До проблеми детінізації неформального сектору економіки (2011)
Циганюк А. В. - Світові тенденції галузевих структурних зрушень в економіці (2011)
Загурський О. М. - Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці (2011)
Сітшаєва Л. З. - Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах (2011)
Підвисоцький В. Г. - Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку, Паппу Т. Б. (2011)
Головко Л. О. - Структура акціонерного капіталу України (2011)
Єрешко Ю. О. - Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії (2011)
Бойко А. С. - Прогнозування кризових явищ на товарному ринку за допомогою аналізу вейвлет-ентропії (2011)
Стефаненко-Шупик А. П. - Актуалізація інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем методами функціонально й ціннісно орієнтованого управління, Гребенюк О. В. (2011)
Токар В. В. - Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР (2011)
Ляхно М. І. - Формування інноваційної системи в Україні (2011)
Кравченко К. В. - Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості (2011)
Котирло О. О. - Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи (2011)
Бортницький В. - США і Японія: еволюція національних інноваційних систем та їхня роль у процесі економічного зростання (2011)
Чукаєва І. К. - Сучасний стан та перспективи розвитку нафтотранспортної системи України (2011)
Білик М. Д. - Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства, Ушаков О. О. (2011)
Кочетков В. М. - Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу, Камарицький Ю. С. (2011)
Терещенко Т. О. - Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи, Литвиненко Н. П., Богомазова В. М. (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів в Україні (2011)
Білий О. Л. - Методи ціноутворення на банківські послуги, Череп О. Г. (2011)
Маначинська Ю. А. - Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг (2011)
Мельянкова Л. В. - Первинний облік оплати праці в аграрних підприємствах: напрями удосконалення (2011)
Клименко С. О. - Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК (2011)
Гордієнко І. В. - Необхідність інтермодальності для ефективного функціонування транспортної системи (2011)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва (2011)
Мельник Т. М. - Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України, Зубко О. В. (2011)
Мустеца І. В. - Особливості документування основних засобів на підприємствах готельного господарства (2011)
Осадчук О. П. - Якість продукції як об’єкт управління (2011)
Щеглова О. Ю. - Функції ринку в сучасних економічних умовах (2011)
Скригун Н. П. - Використання портфельного і однопродуктового аналізу при розробленні асортиментної політики підприємства, Стеценко В. А., Капінус Л. В. (2011)
Старовойтенко О. А. - Етнокультурний туризм (2011)
Іванова А. М. - Генезис поняття "інфраструктура ринку споживчих товарів" (2011)
Сибирка Л. А. - Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи (2011)
Труш Ю. Л. - Аналіз факторів, що впливають на якість хлібобулочної продукції (2011)
Яцюта А. В. - Порівняльний підхід оцінки вартості та можливість його застосування в банках (2011)
Бондарук Т. Г. - Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування (2011)
Мамрош Т. В. - Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону, Рудченко О. Ю., Шкільняк М. М. (2011)
Алексеєнко Л. М. - Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг, Шулюк Б. С. (2011)
Біда С. О. - Новації Податкового кодексу України щодо податку на доходи фізичних осіб (2011)
Кондиріна А. Г. - Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року (2011)
Лепьохіна-Таберко І. О. - Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом (2011)
Романенко М. О. - Використання методу Ван Вестендорпа для оцінювання ризику плинності кадрів (2011)
Сергієнко О. М. - Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування (2011)
Ушенко Н. В. - Науково-теоретичні засади якості трудового життя персоналу підприємства (2011)
Юрченко Ю. О. - Інтелектуальний капітал як об’єкт стратегічного управління (2011)
Зубрицька Я. О. - Теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Токарь А. В. - Теоретическое изучение влияния сольватационных эффектов среды на механизм гетероциклизации N,N-диалкиламинохлоргидринов (2013)
Зубарева И. М. - Влияние жирных кислот на развитие смешанной культуры гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б. (2013)
Собечко И. Б. - Энергетические особенности органических гидроксилсодержащих соединений, Пуняк М. Я., Прокоп Р. Т., Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2013)
Кушнир М. Л. - Исследование термической стабильности рафинированного подсолнечного масла, Манк В. В., Черваков О. В., Филинская Т. Г., Бортницкий В. И., Комлякова Е. Н., Филинская А. А. (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація хлоровмістних полімерів, Нижник В. В., Линець Л. П. (2013)
Свердліковська О. С. - Застосування дичетвертинних амонієвих солей – іонних рідин нового типу в якості компонент рідких електролітів для сонячних батарей, Бурмістр М. В. (2013)
Шевчук О. М. - Синтез гідро- та органозолів наночастинок CdSe в присутності поверхнево-активних олігопероксидів, Нікітішин Є. Ю., Букартик Н. М., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Ільчук Г. А., Токарев В. С. (2013)
Ситар В. І. - Адгезія фенілонових покриттів до металевих матеріалів різної природи, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Ситар В. І. - Оцінювання взаємного впливу компонентів у композиціях на основі фенілону з урахуванням режимів перероблення шляхом застосування пакета MathCad, Кузяєв І. М., Лободенко А. В. (2013)
Волнянская Н. В. - Деэмульгирующее действие водных смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при механической обработке металлов по отношению к инородным маслам, Дедушева О. В. (2013)
Григоров А. Б. - Диэлектрическая проницаемость нефти как дополнительный классификационный признак, Руднев В. А. (2013)
Трофімов І. Л. - Підвищення трибологічних властивостей паливно-мастильних матеріалів електричним полем (2013)
Павлова О. В. - Титриметрическое определение окислителей щелочными растворами Cr(III).Сообщение II.Определение оксоанионов марганца, Плаксиенко И. Л., Супрунович В. И., Головко Д. А. (2013)
Симонова Т. Н. - Экстракция тиоцианатных комплексов хрома(III) и спектроскопическое определение его в расслаивающихся водных системах, Дубровина В. А., Мусаева М. В. (2013)
Трохименко А. Ю. - Спектрофотометрическое йодометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах, Запорожець О. А. (2013)
Холмовой Ю. П. - Время отклика ионоселективного электрода ЭМ-Mg-01 и скорость потенциометрического титрования, Авдеенко А. П. (2013)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного металлополимера нитрата кобальта(II) с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро (5. 5) ундекан-2,8-дионом (2013)
Биков І. П. - Структурно-хімічні особливості термічного розкладання сумісно осаджених гідроксидів цирконію з домішками Ітрію(ІII), Скандію(ІII), Церію(IV), Верещак В. Г. (2013)
Гржонка У. - Структурні дослідження нанорозмірних порошків стабілізованого Скандієм(ІІІ) та Церієм(ІV) діоксиду цирконію, Андреіщук М., Верещак В. Г., Левандовська М., Шевченко О. В., Кужидловський К., Васильє О. Д. (2013)
Кожура О. В. - Применение продукта гидролиза отходов полиакрилонитрила в гидрометаллургии урана, Пасенко А. А., Ищенко Л. Е., Письменный Б. В., Чуйко Т. В. (2013)
Смотраев Р. В - Исследование термодинамического равновесия процесса абсорбции диоксида серы электрохимически обработанным поглотительным раствором, Манидина Е. А. (2013)
Завгородня Н. І. - Організаційно-методичні заходи поводження з твердими побутовими відходами, Півоваров О. А. (2013)
Олексієнко О. В. - Вплив гідротермального оброблення на формування поруватої структури титаносилікатів, Мелешевич С. І., Стрелко В. В., В’юнов О. І., Матковський О. К., Мільграндт В. Г., Циба М. М., Каніболоцький В. А. (2013)
Білий Я. І. - Дослідження безфтористих безборних стекол в системі Nа2O–СаО–TіО2–SіО2 та одержання на їх основі яскравозабарвлених емалевих покриттів, Павлова К. В., Кислична Р. І., Мінакова Н. О. (2013)
Брижан М. Л. - Определение оптимального режима ионнообменной обработки для упрочнения стекла, Беломеря Н. И. (2013)
Масалітіна Н. Ю. - Перенесення енергії матрицями атомарних кріокристалів до матрично-ізольованих молекул N2 та CO, Огурцов О. М., Близнюк О. М., Хлопицький О. О. (2013)
Васильева Е. А. - Электроосаждение железа из сульфатного и метансульфонатного растворов, Гречанюк А. А., Сменова И. В., Проценко В. С., Данилов Ф. И. (2013)
Гиренко Д. В. - Электролиз низкоконцентрированных растворов хлорида натрия в электролизере с разделенным электродным пространством, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2013)
Данилов Ф. И. - Влияние специальных серосодержащих органических добавок на структуру и свойства гальванопокрытий сплавом Ni–Fe, полученных из метансульфонатных электролитов, Скнар Ю. Е., Скнар И. В., Баскевич А. С. (2013)
Козлов В. М. - Теоретический анализ стадии некогерентного зародышеобразования при электрокристаллизации металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2013)
Смирнова Е. В. - Влияние носителя платинового катализатора на характеристики кислородно-водородного мембранного топливного элемента, Кошель Н. Д. (2013)
Чергинец В. Л. - Особенности кинетики карбохлорирования расплава KCl–LiCl, Науменко В. А., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П. (2013)
Чувасова Н. А. - Закономерности электрохимического окисления транс-3,4-дигидроксикоричной кислоты (2013)
Юшко В. Л. - Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз і перспективи їх застосування.Повідомлення 2, Ведь В. В., Карпенко В. А. (2013)
Косолап А. И. - Оптимизация потенциальной энергии атомов (2013)
Насонова С. С. - Системный подход к управлению эксплуатационным состоянием нефтяных резервуаров (2013)
Фільштейн Л. М. - Використання сучасних методів управління економічною діяльністю підрозділів підприємства, Малаховський Ю. В., Глух В. М. (2011)
Комарова О. А. - Теоретичні основи дослідження економічної природи освітнього потенціалу (2011)
Левченко О. М. - Економічна категорія "професіональний потенціал”: актуальність впровадження у контексті формування інноваційної моделі національної економіки (2011)
Салига К. С. - Розвиток теорії інвестування інноваційної діяльності підприємств (2011)
Сазонець І. Л. - Холдинги в міжнародних злиттях та поглинаннях, Лещенко М. М. (2011)
Палига Є. М. - Основні проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів, Яремик Х. Я., Скворцов І. Б. (2011)
Корінєв В. Л. - Роль реінжинірингу в підвищенні ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Ревчун Б. Г. - Історія виникнення та розвитку макроекономічної науки (2011)
Яковенко Р. В. - Соціально-економічні погляди Тараса Шевченка та їх значення для сьогодення (2011)
Костромін Г. Т. - Особливості структурних трансформацій та зміни пріоритетів розвитку виробничої та соціальної інфраструктур в регіонах України, Савченко В. М. (2011)
Фільштейн Л. М. - Сільські регіони України та їх соціально-економічний розвиток, Пальчевич Г. Т. (2011)
Ходико Д. І. - Галузеві СО2-індикатори як показники міжнародної конкурентоспроможності металургійної промисловості (2011)
Невесенко В. Д. - Науково-методичні засади сталого розвитку сільського господарства (2011)
Осадчий О. Д. - Провідні форми міжкорпоративного співробітництва (2011)
Гришина Л. О. - Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку, Єфімова Г. В., Гришина Н. В. (2011)
Пєрєвєрзєв В. І. - Економічна безпека АПК, Козачкова В. В. (2011)
Жовновач Р. І. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств (2011)
Великий Ю. В. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2011)
Полтавець М. М. - Класифікація процесів енергетичного забезпечення промислового підприємства, Журило І. В. (2011)
Левченко О. М. - Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки, Жукова В. О. (2011)
Оливко О. А. - Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського