Козимирська Т. І. - Відродження театральної форми середньовіччя у сучасній політичній драматургії Великої Британії (2007)
Кремінь Т. Д. - Історіософська концепція ранньої творчості Ірини Вільде (2007)
Марченко Т. М. - Образ главного героя в романе А. П. Кузьмича "Зиновий-Богдан Хмельницкий” (2007)
Орлова М. О. - Форми і засоби вираження "нової суб’єктивності” в автобіографічному романі Петера Гандке "Дитяча історія” (2007)
Скляр Ю. С. - Амбівалентність постмодерністського роману ("Парфюмер” П. Зюскінда) (2007)
Старовойт Л. В. - Мотиви і образи лірики Миколи Вінграновського (2007)
Шевченко Ю. В. - Відображення процесів глобалізації в романі Дж. Францена "Виправлення” (2007)
Бігун О. А. - Генологічна специфіка ліричності жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Компаративний аспект (2007)
Гаврилів Т. І. - Жанрово-видові особливості "Неймовірних подорожей” сучасної австрійської письменниці Ільзе Айхінгер (2007)
Резник О. В. - Типы художественного мышления в художественной автобиографии русской эмиграции (2007)
Сопельник Н. В. - Проблема жанру в мемуаристичній дилогії Г. Костюка "Зустрічі і прощання” (2007)
Тузков С. О. - Дискуссионные вопросы изучения жанра повести в современном литературоведении (2007)
Науменко Н. В. - Входження у світ вільного віршування (2007)
Олійник Н. Д. - Взаємодія ритму та мелодики в структурі віршового тексту (2007)
Пікуль О. В. - До проблеми постмодернізму в поезії (на прикладі творчості Дж. Ешбері) (2007)
Басняк Т. А. - Дискурс дитячої свідомості як об’єкт авторської рефлексії (Реццорі – Набоков) (2007)
Батюк Г. О. - Теоретико-літературні та естетичні засади модерністського дискурсу у світлі Вірджинії Вулф (2007)
Бондар Л. О. - "Нова хвиля” української драматургії 80-х рр. як заперечення соцреалістичного канону (2007)
Захарчук І. В. - Рецепція соцреалізму в посттоталітарних культурних координатах (2007)
Косюк О. М. - Творчість класиків української літератури та індустрія масової культури: опозиція чи трансформація? (2007)
Маценка С. П. - Риторика кризи у сучасному німецькому літературознавчому дискурсі (2007)
Поліщук Я. О. - Постколоніальна трансґресія (2007)
Філатова О. С. - Технологія гри в іронічному дискурсі автора-,,трікстера” (2007)
Михайленко В. В. - Дискурс-аналіз як віха у літературній критиці (2007)
Акулова Н. Ю. - Особливості інтерпретації творчості М. Івченка в сучасному літературознавстві (2007)
Ковалець Л. М. - Новітні федьковичезнавчі студії учених з української діаспори та власне зарубіжжя як реінтерпретація радянської офіційної моделі письменника (2007)
Коршунова С. И. - Гендерные аспекты романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого” (2007)
Лановик З. Б. - Подолання "кризи теорії” через повернення до витоків "чистої герменевтики” (2007)
Саїді Н. В. - Концептуальність творів М. Турньє в контексті теорії "відкритого твору” (2007)
Ткачук Т. О. - Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Станіслава Пшибишевського і Василя Стефаника (2007)
Шимчишин М. М. - Деконструктивістське прочитання оповідання Марії Матіос "Апокаліпсис” (2007)
Бідюк О. В. - Новітня методологія дослідження художнього тексту: прикладні аспекти психоаналізу (2007)
Маркова М. В. - "Концепт” та "концептуалізація” у сучасному літературознавстві (2007)
Шестакова Е. Г. - До проблеми обґрунтування цілісного буття словесності Нового та новітнього часу (2007)
Титул, содержание (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості схемотехнічного та фізико-топологічного проектування аналогових інтегральних компараторів (2014)
Пецко В. І. - Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтрів, Міца О. В. (2014)
Біленко О. І. - Визначення кратності оптичного прицілу за умов забезпечення заданого поля зору, Бєлашов Ю. О. (2014)
Трикоз Л. В. - Исследование диэлектрической поляризации грунтовых массивов, Герасименко О. С. (2014)
Прокопов В. Г. - Возможности замещения нестационарных условий теплоподвода на основе положений теории локализации (2014)
Шостак С. В. - Взаимодействие малых частиц в растворе электролита, Шкода Н. Г. (2014)
Воробйова М. І. - Синтез наночастинок золота з водних розчинів тетрахлороаурату(ІІІ) водню плазмохімічним способом, Півоваров О. А., Воробйова В. І., Фролова Л. А. (2014)
Одейчук А. Н. - Материаловедческо-прогнозный подход к выбору корпуса водо-водяного ядерного реактора (2014)
Luzhetskyy V. - Peculiarities of corrosion degradation of steel of oil pipelines (2014)
Григорчак І. І. - Нові інтеркаляційно модифіковані структури природних мінералів для високоефективного Li+-катіонного генерування електричної енергії, Швець Р. Я., Біщанюк Т. М., Балук В. І., Курепа А. С., Кулик Ю. О., Семенцов Ю. І., Довбешко Г. І. (2014)
Гончаров В. В. - Оптимальные параметры электонагрева имплантатов (2014)
Abstract and References (2014)
Бумбур Ю. Н. - Формы авторской рефлексии в прозе Джона Фаулза (2006)
Ворок Х. Б. - Повість Івана Франка "Для домашнього огнища”: онейричний аспект дослідження (2006)
Дробіт І. М. - Іронія історії в романі Малколма Бредбері "До Ермітажу” (2006)
Дронь К. І. - "Аріаднині ниті”: про деякі непомічені міфологеми в прозі І. Франка (2006)
Іванів О. А. - Наративна поліфонія у романі Тоні Моррісон "Любов” (2006)
Ивасишена Т. В. - Особенности архитектоники пьес Л. Андреева "Екатерина Ивановна" и В. Винниченко "Грех" (типологический анализ) (2006)
Краснящих А. П. - К проблеме типологии постмодернистского сюжета (2006)
Лупак Н. М. - Музичність літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (у творчості "молодомузівців”) (2006)
Маценка С. П. - Життя "тексту Моцарта” у "Великому часі” як його смислова актуалізація (на матеріалі сучасної німецької літератури та літературно-критичної думки) (2006)
Павліщева Я. О. - Міфоелементи романів Г. Міллера "Тропік Рака”, "Чорна весна” і "Тропік Козерога” (2006)
Тарангул И. Л. - Своеобразие переосмысления традиционных структур в драматургии Е. Шварца (2006)
Титянін К. О. - Межа естетизування в творчості Анатоля Франса (2006)
Бабій Л. Б. - Критика реакції читача серед провідних літературознавчих шкіл ХХ століття (на прикладі праць Стенлі Фіша) (2006)
Козлик І. В. - Філософія М. Гайдеґґера і вектор зміни методологічної парадигми сучасного літературознавства (2006)
Бялик В. Д. - Лінгвокультурні концепти: герменевтика та переклад (2006)
Лановик З. Б. - Генеза біблійної герменевтики як основа сучасної гуманітаристики (2006)
Безчотнікова С. В. - Рецепція фольклорних традицій у жанрі літературної утопії (2006)
Варецька С. О. - Рецепція епохи бароко в сучасній німецькій літературі (2006)
Грицак Н. Р. - Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Україні (на зламі к.ХХ – п.ХХІ ст.) (2006)
Лешко У. О. - Християнські мотиви в оповіданнях на сторінках дитячих журналів кінця ХІХ – поч.ХХІ ст. (2006)
Матійчак А. А. - Айріс Мердок у дискусіях на порозі постмодернізму (письменницька критика як форма рецепції) (2006)
Мойсіна А. А. - Ім’я Євгена Маланюка на сторінках сучасних українських видань (2006)
Олійник І. Д. - "Теорія читацького відгуку” як спроба критичного прочитання перекладів (на прикладі творів для дітей Р. Кіплінга) (2006)
Челецька М. М. - Поетика "відкритого твору”: межі рецепції ("Odi profanum vulgus” Івана Франка) (2006)
Астрахан Н. І. - Авторські інтепретаційні моделі та їх програми в казці А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц” (2006)
Козимирська Т. І. - Інтерпретації класичних художніх зразків у поетичній драматургії Тоні Харрісона (2006)
Бернюков А. М. - Герменевтика як універсальний метод гуманітарних наук (2006)
Лановик М. Б. - Ігрові стратегії у літературознавчих студіях: до проблеми новітніх інтерпретативних моделей (2006)
Фісенко Т. В. - Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс (2006)
Таіса Петрівна Скрипнікова: "Шлях у світ майстерності" (2010)
Кордіяк А. Ю. - Особливості утворення, причини ушкодження та можливості відновлення зубоепітеліального з'єднання (2010)
Олійник С. А. - Окисний стрес за гіпоксичних станів: огляд наукової літератури, Козеренко О. Л. (2010)
Загоруйко Г. Е. - Приложение законов симметрии и сферической геометрии к процессам роста и созревания фолликулов яичников половозрелых млекопитающих, Иванова Е. В., Загоруйко Ю. В., Адейшвили-Сыромятникова М. К. (2010)
Курський М. Д. - Регулювання активності ферментів, Корженко О. М. (2010)
Вірченко О. В. - Дослідження лікувально-профілактичного впливу мультипробіотика "Симбітер" при розвитку гострих уражень в слизовій оболонці шлунка щурів, Берегова Т. В., Цирюк О. І. (2010)
Голишкін Д. В. - Вплив меланіну на ураження в слизовій оболонці шлунка щурів, викликані методом нервово-м'язового напруження за Сельє, Фалалєєва Т. М., Кухарський В. М., Чижанська Н. В., Берегова Т. В. (2010)
Горенская О. В. - Влияние генотипа на приспособленность дрозофилы при воздействии малых доз сверхвысокочастотного электромагнитного излучения, Гаврилов А. Б., Шкорбатов Ю. Г., Катрич В. А. (2010)
Кузнецова В. Г. - Влияние различных экстрактов из эмбриональных тканей кур на иммунную систему и сердце крыс, Жегунов Г. Ф. (2010)
Михайлова І. П. - Вивчення деяких фізико-хімічних властивостей колагену, виділеного зі шкіри R. Ridibunda, Бєлочкіна І. В., Тининика Л. М., Сандомирський Б. П. (2010)
Наконечна О. А. - Стан неспецифічної резистентності організму щурів за умов тривалої дії простих поліефірів (2010)
Салига Н. О. - Застосування імуномодулятора тимусного походження для корекції імунітету у тварин (2010)
Жиліна Ю. В. - Обґрунтування потреб населення у лікарняних ліжках на рівні адміністративного району Харківської області (2010)
Засипка Л. Г. - Динаміка старіння сільського населення одеської області: еколого-гігієнічні детермінанти (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України (2010)
Шевченко B. C. - Медико-біологічні причини погіршення функціонального стану військовослужбовців підрозділів сил спеціальних операцій в холодних умовах (2010)
Алпеева A. B. - Ведущие компоненты и доля их участия в обеспечении приспособительнного эффекта системы внешнего дыхания часто болеющих детей дошкольного возраста к респираторным тренировкам (2010)
Біловол A. M. - Вміст нейроактивних амінокислот у плазмі крові хворих на псоріатичну хворобу (2010)
Богданова C. А. - Оценка индивидуальной чувствительности белых крыс к стрессовому и фармакологическому воздействиям, Фролова Г. А. (2010)
Бойків Н. Д. - Експресія факторів ангіогенезу в гострому періоді ішемічного та геморагічного інсультів, Лаповець Л. Є. (2010)
Войтенко А. Г. - Влияние авеола на энергетический метаболизм при хронической гипоксии с гипертермией (2010)
Ждан В. М. - Пацієнт із високим кардіоваскулярним ризиком (клінічний випадок), Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Мороз Т. В. (2010)
Жуков В. И. - Оксидантно-антиоксидантные взаимодействия и структурно-функциональное состояние плазматических мембран у больных раком прямой кишки, Перепадя С. В., Винник Ю. А., Зайцева О. В., Моисеенко A. C. (2010)
Жукова Н. В. - Состояние ионного обмена и содержание нейропептида окситоцина у больных распространенным псориазом (2010)
Заічко Н. В. - Біохімічні механізми формування тромбофілії, індукованої хронічним навантаженням тіолактоном гомоцистеїну та його комбінацією L-name. Корекція вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Іваницький І. В. - Рівень якості життя хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та отриманого лікування (2010)
Ковальова О. М. - Вплив основних складових діагностичного процесу на летальність у відділенннях інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень України, Федосюк Р. М. (2010)
Ковальова Ю. О. - Функціональний стан ендотелію у хворих на стабільну стенокардію з надлишковою масою тіла та ожирінням (2010)
Кудря І. П. - Співвідношення ремоделювання передсердь, шлуночків та циркадної хронотропно-інотропної активності серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Ломако В. В. - Система Еластаза-А-1-інгібітор протеїназ у хом'яків при гібернації, Самохіна Л. М., Шило О. В. (2010)
Маркова К. В. - Антигемолитический эффект ХПР на эритроциты человека при детергентном лизисе, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2010)
Пентюк И. О. - Активація печінкового фіброгенезу за умов високожирової дієти у щурів. Роль гіпергомоцистеїнемії та вазоактивних медіаторів (2010)
Опарин А. А. - Состояние секреторной и моторно-эвакуаторной функции пищевода и желудка с учетом психосоматического статуса при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов, Шаповалова O. E., Опарина Т. И., Двояшкина Ю. И. (2010)
Расин С. М. - Распространение деменции и ее факторов риска у женщин старческого возраста, пациентов гериатрического пансионата, Патенко Е. И. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при гіпертонічній хворобі (2010)
Соловйова Н. В. - Зміни окиснювального метаболізму в сперматозоїдах білих щурів при тривалій дії на організм відпрацьованого моторного масла, Костенко В. О. (2010)
Хасанов Д. Ш. - Использование химиотерапии в лечении первичного рака печени (2010)
Чиж Н. А. - Влияние лиофилизированного молозива на проявления цирроза печени, Велочкина И. В., Дедух Н. В., Сандомирский Б. П. (2010)
Чистякова Е. Є. - Віддалені наслідки фітоестрогенізації матері для репродуктивної функції її нащадків жіночої статі, Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О., Гладкова А. І. (2010)
Шевченко В. Ф. - Віддалені результати мінінвазивної холецистолітотомії у хворих на неускладнений поодинокий холецистолітіаз, Бабій О. М., Бабій С. О., Пролом Н. В. (2010)
Шелест В. О. - Участь цитокінів і С-реактивного протеїну в прогресуванні хронічної Хвороби нирок з артеріальною гіпертензією (2010)
Якименко Е. А. - Дифференциальная диагностика т-лимфомы назального типа, Протекавшей под маской гранулематоза вегенера, Закатова Л. В., Тихончук Н. С., Василец В. В., Антипова Н. Н., В. В. Тбилели (2010)
Свінцицька Н. Л. - Використання нетрадиційних методів навчання студентів на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", Солдатов O. K. (2010)
Мироненко Л. Г. - Антилізоцимна активність ентерококів, вилучених із різних екотопів, Перетятко О. Г., Холодна Т. В. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические аспекти параллелей терминационных периодов в системе мать-змбрион-плод-плацента-сердце (2010)
Савенкова О. О. - Вплив гіпоксії та гіпертермії на кардіогенез, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Иноятов А. Ш. - Характеристика частоту встречаемости врожденньх патологий в Бухарской области (2010)
Корж В. П. - Молекулярні порушення мембран еритроцитів у спортсменів при фізичних навантаженнях (2010)
Неханевич О. Б. - Фізична працездатність спортсменок, які займаються тхеквондо та важкою атлетикою (2010)
Бабій Л. М. - Судово-медична оцінка координатного розподілу на тілі людини пошкоджень, заподіяних кулями із пневматичної зброї (2010)
Боягіна О. Д. - Судово-медична експертиза давності плям крові: закономірності дифузії хлоридів крові на поверхні тканинних предметів-носіїв (2010)
Вербенко М. М. - Вплив графомоторного навантаження на функціональний стан серцево-судинної системи у дітей 6-7 років, Калиниченко І. О. (2010)
Феськов А. М. - Исследование влияния внутриматочного введения мононуклеарных клеток периферической крови на частоту имплантации эмбриона у пациенток при лечении бесплодия методом ЭКО, Феськова И. А., Жилкова Е. С., Зозулина А. Н. (2010)
Козира С. А. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у траві, кореневищах з коренями окремих представників роду Geum L. (2013)
Олейник Т. В. - Состояние пигментного эпителия сетчатки в условиях моделирования диабета (2013)
Федірко П. А. - Ризик розвитку хвороб ока в когорті радіаційно опромінених внутрішньоутробно осіб, Бабенко Т. Ф. (2013)
Щербик В. В. - Группа альтернатив и явление сплайсинга, Бучацкий Л. П. (2013)
Войченко В. В. - Возможности иммуногистохимических методов исследования для установления прижизненности травмирования кожи и мышц, Зарицкий Г. А., Петрошак А. Ю., Гурина О. А. (2013)
Eрмоленко А. В. - Показатели системы фагоцитирующих макрофагов у больных гастроэзофагеальной рефлексной болезнью на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Соцкая Я. А. (2013)
Єлізарова Т. О. - Ефективність сучасного імуноактивного препарату галавіту в імунореабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит (2013)
Зєльоний І. І. - Вплив лікопіду на продукцію інтерферону мононуклеарами периферійної крові хворих на рецидивуючу бешиху (2013)
Кривуля І. Г. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на синдром подразненого кишечника, сполучений з нейроциркуляторною дистонією, Тєрьошин В. О. (2013)
Лесовой В. Н. - Системная воспалительная реакция как фактор прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А. (2013)
Юган Я. Л. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з нейроциркуляторною дистонією, після перенесеного інфекційного мононуклеозу при застосуванні субаліну та орнітоксу, Соцька Я. А. (2013)
Визир В. А. - Плазменное содержание маркеров симпатической нервной системы у больных гипертонической болезнью в сочетании с ожирением, Волошина И. Н. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на рівень тиреоїдних гормонів, Малоштан Л. М., Щербак О. А. (2013)
Залюбовська О. І. - Вивчення впливу хінолінперадоріна на коагуляаційну активність системи лімфи при інфаркті міокарда, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Березняков А. В. (2013)
Костьєв І. К. - Корекція стану системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з цукровим діабетом 2-го типу, Тєрьошин В. О. (2013)
Рогачева Т. А. - Влияние коррекции дислипидемии на состояние почечной гемодинамики у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом (2013)
Ткачова О. В. - Вплив гелю "Живітан"® на біохімічні показники крові в умовах гострого тромбофлебіту вени вуха у кролів (2013)
Труняков М. В. - Корекція синдрому оксидативного стресу в хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Антіпова С. В. - Ефективність сучасного детоксикуючого препарату реамберину в комплексі медичної реабілітації жінок, хворих на рак тіла матки (2013)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Изучение клинической эффективности применения никотинамид-содержащих препаратов у больных начальными формами диабетической ретинопатии, Сакович В. Н. (2013)
Бутко Я. О. - Дослідження лікувальної дії препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами в умовах альтеративного запалення (2013)
Вінницька Р. Б. - Синтез нових азотовмісних гідроксинафтохінонів – синтетичних аналогів природнього шиконіну і юглона та їх фунгіцидна активність, Крвавич А. С., Конечна Р. Т., Литвин Б. Я., Стадницька Н. Є., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Григорьева Л. В. - Методы рациональной фармакотерапии артериальной гипертензии на основании доказательной медицины в практике семейного врача (2013)
Звягинцева Т. Д. - Целесообразность применения препарата мелатонина у пациентов с хроническими эрозиями желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы, Гаманенко Я. К., Савохина М. В., Деримедведь Л. В., Книженко И. Б. (2013)
Карнаух Э. В. - Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза, Базалеева А. Н. (2013)
Лоскутов А. Л. - Алфагін в медичній реабілітації хворих із частими загостреннями хронічного бронхіту у сполученні з інсулінорезистентністю (2013)
Марченко М. В. - Термогравіметричні дослідження глісульфазиду і діакамфу та гранул на їх основі, Крутських Т. В., Тіманюк В. О. (2013)
Опрошанська Т. В. - Вивчення елементного складу настоянок кореня та листя лопуха великого (2013)
Пересадін М. О. - Ефективність комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу та імунотропного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з гострими кишковими інфекціями, що викликані умовно патогеними мікроорганізмами, Гаврилова Л. О., Долгополова О. В., Лисенко О. А. (2013)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації аеросілу та субаліну при цирозі печінки, асоційованому з хронічною HCV-інфекцією, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2013)
Бурмак Ю. Г. - Холестероз жовчного міхура: етіологія, патогенез, особливості перебігу, Харченко В. В., Якубовська І. А. (2013)
Ємельянова Н. Ю. - Екстрапульмональні прояви у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів, Калашнік Д. М., Каменір В. М. (2013)
Запорожець Т. Ю. - Особливості гемограми у хворих на ексудативний середній отит (2013)
Криворучко М. Е. - Показатели физического развития 10-летних детей, проживающих в Луганске (2013)
Лесовой В. Н. - Особенности коррекции анемии у пациентов с диабетической нефропатией на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я. (2013)
Малиева Е. В. - Дифференциально-диагностические различия морфометрических показателей глаз у больных с рефракционной и осевой миопией, Бушуева Н. Н. (2013)
Махаринська О. С. - Можливості прогнозування результатів лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу за допомогою запитальників CapSym-12 та "Шкала оцінки НП" El Moussaoui R, Іманова Н. І. (2013)
Москалюк І. І. - Віддалені результати лікування хворих на токсичні форми зобу та синдрому подразненого кишечнику за використання метеоспазмілу та карведилолу (2013)
Пасиешвили Н. М. - Оптимизация подходов к лечению внутриутробной инфекции плода (2013)
Побережник Г. А - Морфологические изменения слизистой оболочки гайморовой пазухи в зависимости от причины верхнечелюстного синусита, Омельченко О. А. (2013)
Пономарчук B. C. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильности зрительного анализатора у больных с макулодистрофией, Павлюченко К. П., Кефи Найссан. (2013)
Шевченко О. С. - Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз: динаміка епідеміологічної ситуації за останні п’ять років в Харківській області (2013)
Янчева Л. М. - Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованостей як інструмент підвищення достовірності облікових даних, Акімова Н. С., Наумова Т. А. (2011)
Гаркуша Н. М. - Діагностика потенціалу підприємства як основа його конкурентоспроможності, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2011)
Акімова Н. С. - Організація обліку операцій стосовно проведення промоушн-акцій у роздрібній торгівлі, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2011)
Андросова Т. В. - Особливості функціонування підприємств торгівлі в сучасному конкурентному середовищі, Ляшенко О. Ю. (2011)
Янчева Л. М. - Витрати: дефініції визначення та класифікація, Ільченко М. О. (2011)
Чернікова І. Б. - Напрями розвитку управлінського обліку на підприємствах торгівлі, Кузнецова С. О. (2011)
Курбетдінова Л. Ю. - Облік інноваційної діяльності за сегментами та центрами відповідальності (2011)
Дергільова Г. С. - Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ (2011)
Кирильєва Л. О. - Проблемні аспекти переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у сучасних умовах, Чернікова І. Б., Наумова Т. А. (2011)
Нестеренко І. В. - Актуальні проблеми обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Польова Т. В. - Особливості та проблеми використання і обліку комерційних найменувань в Україні (2011)
Прокопова О. В. - Особливості формування та організації заробітної платні на сучасному етапі розвитку економіки, Ляшенко О. Ю. (2011)
Герасимова Н. С. - Стан та перспективи розвитку міжнародних готельних мереж України (2011)
Гаркуша Н. М. - Методика аналізу грошових потоків підприємства, Горошанська О. О. (2011)
Юга И. П. - Оценка налогового потенциала предприятия в условиях реформирования местных финансов (2011)
Гаркуша Н. М. - Організаційно-методичні підходи до аналізу витрат підприємства, Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. (2011)
Бойченко Н. В. - Проблеми автоматизації аудиту (2011)
Безпалова О. О. - Сучасні підходи до складання фінансової звітності акціонерних товариств (2011)
Топоркова О. В. - Економіко-правова суть витрат виробництва, Василишина К. В. (2011)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства, Цуканова О. В. (2011)
Топоркова О. В. - Розрахунки з різними дебіторами в обліковому аспекті, Євлаш Т. О. (2011)
Кащена Н. Б. - Економічна природа та зміст категорії "капітал", Чміль Г. Л. (2011)
Гаркуша Н. М. - Систематизація чинників, які впливають на величину витрат підприємства торгівлі (2011)
Пічугіна Т. С. - Обґрунтування системи показників для оцінки ефективності діяльності торговельних мереж у регіонах України, Власова Н. О., Колчкова О. В. (2011)
Носова О. В. - Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємства, Маковоз О. С. (2011)
Гросул В. А. - Оптимізація структури оборотних активів підприємства, Филипенко О. М. (2011)
Пічугіна Т. С. - Заробітна платня як інструмент стимулювання праці: стан та тенденції розвитку, Круглова О. А., Ушакова Н. П. (2011)
Краснокутська Н. С. - Засоби та методи мобілізації нереалізованого потенціалу торговельного підприємства (2011)
Власова Н. О. - Оцінка майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємства торгівлі, Смірнова П. В. (2011)
Чирва Ю. Є. - Організація в інтерпретаціях різних шкіл управління та сучасному розумінні, Бугріменко Р. М. (2011)
Бугріменко Р. М. - Визначення потреби в капіталі для фінансування оборотних активів підприємства, Безгінова Л. І. (2011)
Ткаченко Н. М. - Систематизація методів поточного планування роздрібного товарообороту підприємств торгівлі (2011)
Чорна М. В. - Методологічні засади діагностики конкуренції в роздрібній торгівлі (2011)
Чорна М. В. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств, Глухова С. В. (2011)
Помінова І. І. - Переваги електронної торгівлі та перспективи її розвитку в Україні (2011)
Ков'ях Т. В. - Сучасні підходи до оцінювання рівня розвитку підприємств (2011)
Власова Н .О. - Загальні тенденції регіонального розвитку роздрібної торгівлі України, Колчкова О. В. (2011)
Зарецька Л. М. - Інформаційна інфраструктура мережних торговельних підприємств (2011)
Антонова О. В. - Система критеріїв оцінки фінансової безпеки торговельних підприємств (2011)
Шинкар С. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства з використанням графічного методу (2011)
Жарко І. В. - Держава як зовнішній чинник ціноутворення на підприємствах роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Мазепа Т. С. (2011)
Жарко І. В. - Інформаційне забезпечення й сучасні технології управління складними виробничими системами, Черкашина М. В. (2011)
Жегус О. В. - Соціально-економічні умови розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2011)
Кушнір Т. Б. - Оцінювання ефективності впровадження жарильного обладнання з використанням кремнійорганічного покриття на підприємствах харчової індустрії, Петренко О. В. (2011)
Власова Н. О. - Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на ефективність господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2011)
Дядюк М. А. - Прийняття раціональних рішень з управління ризиком підприємств роздрібної торгівлі на основі комплексної концепції, Смокова Л. М., Тімченко О. Д. (2011)
Михайлова О. В. - Оптимізація структури оборотних активів – резерв підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі (2011)
Височин І. В. - Концепція управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі (2011)
Михайлова Н. В. - Основні умови страхування майна підприємств ресторанного господарства (2011)
Стефаненко М. М. - Методологічні засади розвитку торговельних підприємств на внутрішньому ринку в сучасних умовах господарювання (2011)
Матусяк C. В. - Принципи стратегічного управління регіоном (2011)
Чорна Н. Ю. - Проблеми управління інтеграційними об’єднаннями (2011)
Іванілов О. С. - Діагностика ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства (2011)
Власова Н. О. - Показники оцінки якості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2011)
Тютюнникова С. В. - Аналіз інвестиційної привабливості країн Європи, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2011)
Задорожний Г. В. - Особливості інтеграційних трансформацій національних економічних моделей країн ЄС, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2011)
Оліфіров О. В. - Технології створення організаційних знань у стратегії інноваційного розвитку підприємства, Ібрагімов Е. Е. (2011)
Давидова І. О. - Нові тенденції зайнятості в умовах інтелектуалізації економіки (2011)
Кулініч О. А. - Інтернет-банкінг в Україні як складова розвитку мережної інфраструктури, Андросов В. Ю. (2011)
Печенка О. І. - Напрями розвитку інноваційної моделі економіки України, Величко К. Ю., Кійло П. О. (2011)
Штангей Н. М. - Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України, Соболєва Н. Ф. (2011)
Печенка О. І. - Тенденції поліпшення інвестиційного клімату в Україні, Соболєва Н. Ф., Ковальова Я. Г. (2011)
Сукрушева Г. О. - Напрями розвитку системи управління видатками місцевого бюджету (2011)
Янчев А. В. - Функціонування кластерних ініціатив як основний напрям розвитку Харківського регіону, Печенка О. І., Дзюбанова Н. Д. (2011)
Янчев А. В. - Активізація та стимулювання експортного кредитування зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Носач Л. Л. (2011)
Момот Т. В. - Застосування вартісно-орієнтованого механізму оцінки корпоративних підприємств, Величко К. Ю., Печенка О. І. (2011)
Величко К. Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу об’єднання підприємств: вартісно-орієнтований підхід до оцінки корпоративної інтеграції (2011)
Пічугіна Т. С. - Антикризове управління підприємством: сутність, завдання та основні заходи, Забродська Л. Д. (2011)
Парцирна Т. М. - Маркетингове дослідження факторів успіху закладів ресторанного господарства Харкова, Афанасьєва О. П., Бєліченко В. Г., Джуглей К. В. (2011)
Шталь Т. В. - Концепція маркетингових стратегій формування споживчої цінності на основі потенціалу ядра бізнесу (2011)
Ткачова С. С. - Ресторанний бізнес: основні етапи становлення та розвитку (2011)
Жегус О. В. - Розвиток мережі ресторанного господарства в регіонах України, Михайлова М. В. (2011)
Селютін В. М. - Удосконалення управління ресторанним господарством як складової туризму Харківського регіону , Ноженко Б. О. (2011)
Черкашина Л. В. - Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств, Мамаєва Г. С. (2011)
Селютін В. М. - Концептуалізація поняття інноваційності в аспекті туристичної діяльності, Токарчук Г. В. (2011)
Мітяєва Т. Л. - Маркетингове обґрунтування вибору чинників, що визначають вибір закладів ресторанного господарства споживачами Харкова, Прядко О. М., Бєліченко В. Г. (2011)
Прядко О. М. - Особливості маркетингового ціноутворення в системі міжнародного маркетингу, Джуглей К. В. (2011)
Борисова О. В. - Використання методу нечіткої множини для прийняття оптимальних інвестиційних рішень підприємств ресторанного господарства (2011)
Ольшанський О. В. - Обґрунтування моделі інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства, Ткаченко О. П., Абухоф Мостафа Мохамед (2011)
Забродська Г. І. - Людський фактор: трансформація підходів до визначення сутності (2011)
Сардак О. В. - Управління розвитком HR-бренду в умовах маркетингової орієнтації підприємств (2011)
Джоджуа Р. А. - Формування цінності клієнта на ринку фармацевтичної продукції (2011)
Варипаєв О. М. - Мотиваційні аспекти поведінки споживачів: соціально-філософський аналіз, Андреєва Т. В. (2011)
Петрова Л. І. - Мотиваційно-ціннісний пріоритет у формуванні фізичної культури особистості студента, Левченко М. О. (2011)
Сусловець А. О. - Організаційно-правові форми добору кадрів в органи державної податкової служби України (2011)
Нікітіна В. В. - Порівняльний аналіз використання технологій шоу-бізнесу під час президентських виборів у США (2008) і в Україні (2010), Запаренко Г. В. (2011)
Нікітіна В. В. - Чинники та форми прояву гендерної нерівності в сучасній Україні, Самойлова Є. О. (2011)
Борисова А. О. - Актуальні проблеми та сучасні тенденції професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, Архипова В. О. (2011)
Тріщ О. М. - Особливості викладання іноземної мови на економічних факультетах із використанням комп’ютерних та мережних технологій, Кондратенко М. В., Кравцова Т. А. (2011)
Муравйова О. М. - Стратегії оволодіння іноземною мовою як запорука успішного навчання професійного мовлення (2011)
Колесник А. О. - Комп'ютерні програми для навчання студентів іноземної мови, Бєлікова О. Ф. (2011)
Бєлікова О. Ф. - Мотиваційна складова у формуванні іншомовної комунікативної компетенції в умовах інформатизації освіти, Колесник А. О. (2011)
Удовенко І. В. - Читання автентичної англомовної економічної літератури та організація самостійної роботи студентів (з використанням комп’ютерних матеріалів), Крупей М. І., Подворна Л. А. (2011)
Арделян М. В. - Семантичний суб'єкт як об'єкт дослідження семантико-синтаксичного аспекту речення (2011)
Ков’ях І. І. - До питання про роль функціонально-семантичних полів у певних підвидах текстів, що відносяться до аргументуючих (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Дроздовська С. Б. - Поліморфізм гена γ–рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARG) у українських спортсменів (2013)
Козира С. А. - Систематична та фармакологічна характеристика рослин роду гравілат (Geum L.) (2013)
Мінухін В. В. - Комбінована дія протимікробних речовин на консорціум C.albicans і S.aureus, Кочнєва О. В., Граматюк С. М., Крячко С. С. (2013)
Свидко Е. Н. - Морфологическое подтверждение экспериментальной модели лимбальной клеточной недостаточности, Демин Ю. А. (2013)
Сулейман Дара Н. - Исследование процессов восстановления почв аграрных залежей Востока Украины (2013)
Шевченко О. С. - Мультирезистентный туберкулез: характеристика профилей резистенстности выделенных штаммов M.tuberculosis (2013)
Єрмоленко О. В. - Вплив комбінації сучасних препаратів урсолізину та езолонгу на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Компанієць К. М. - Динаміка концентрації циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярного складу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та хелікобактеріозом при лікуванні еспа-ліпоном та кораргіном (2013)
Костьєв І. К. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2-го типу (2013)
Пасієшвілі Н. М. - Особливості клініко-імунологічного стану вагітних з материнсько-плодовою інфекцією (2013)
Труняков М. В. - Вплив комбінації препарату гепа-мерц та нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Чхетіані Р. Б. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Юган Я. Л. - Вплив субаліну та орнітоксу на стан клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії (2013)
Бездетко П. А. - Корреляция между диабетической ретинопатией и липидным спектром при различных значениях гликозилированного гемоглобина сыворотки крови у больных сахарным диабетом 2 типа, Ильина Е. Н., Аджадж С. М. (2013)
Гонтова Т. М. - Дослідження полісахаридів синяка звичайного (2013)
Кривуля І. Г. - Активність ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у хворих на синдром подразненого кишечника поєднаний з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Москалюк І. І. - Оксидантно-протиоксидантний гомеостаз та морфо-функціональні властивості еритроцитів на тлі застосування метеоспазмілу та карведилолу у хворих на токсичні форми зобу із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Лазур Я. В. - Вплив комбінації тівортину та тіотріазоліну в комплексній реабілітації хронічного обструктивного захворювання легень у хворих з ішемічною хворобою серця (2013)
Попова Н. В. - Органічні кислоти меліси лікарської Popova N.V. Organic acids of lemon balm (2013)
Сердюк В. Н. - Исследование уровня продуктов окислительного повреждения белков и липидов в слезной жидкости и камерной влаге у больных ПОУГ (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину ІС на концентрацію "середніх молекул" у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад (2013)
Шамхи Имен - Принципы метаболической терапии пролапса гениталий у женщин после родов, Грищенко О. В., Бобрицкая В. В. (2013)
Бутко Я. О. - Вивчення впливу препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на гематологічні показники в щурів на моделі алергічного контактного дерматиту (2013)
Григорьева Л. В. - Поиск новых анальгетических средств среди производных 2-n-r'-метилиден-5-сульфамоилантра-ниловой кислоты для купирования абдоминального синдрома в практике семейного врача (2013)
Залюбовська О. І. - Антиоксидантна активність хінолінамідетану, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В. (2013)
Зубченко Т. М. - Вивчення стабільності сиропу гепатопротекторної дії при зберігання в різних видах упаковки (2013)
Ковальова Т. М. - Фізико-хімічне та реологічне дослідження емульсійних основ з комплексним емульгатором Olivem 1000, Половко Н. П. (2013)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на липидный обмен при экспериментальной гиперхолестеринемии, Самура Б. А., Романенко Н. И. (2013)
Портянко В. С. - Розробка технології гелю для лікування гінгівітів, Коваленко Св. М. (2013)
Бабіч М. І. - Застосування аргоно-плазмової коагуляції в лікуванні туберкульозного плевриту (2013)
Бен Аммар Сауссен. - Дифференцированная терапия хронического обструктивного заболевания лёгких: учет тяжести, выраженности симптомов, риска обострений, показателей качества жизни (2013)
Владимиров Д. В. - Аберрометрический анализ оптической системы глаза с помощью программы Vector aberrations (2013)
Гудзь А. С. - Оцінка якості життя хворих із злоякісними новоутвореннями органа зору з використанням опитувальника "SF-36" (2013)
Дорошенко О. В. - Особливості клінічного перебігу гострого коронарного синдрому (2013)
Ігнатенко Г. А. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на геометричну адаптацію і діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з ішемічною хворобою серця, Мухін І. В., Башкірцев О. В. (2013)
Кашаба М. А. - Стоматологічний статус та потреба у лікуванні пародонту серед осіб, які мають професійний контакт з вібрацією та серед хворих на вібраційну хворобу (2013)
Кутя С. А. - Изменения микроархитектоники костей при использовании антиконвульсантов в эксперименте (2013)
Луговсков А. Д. - Анализ эпидемического процесса вирусного гепатита а и космогеофизических воздействий (2013)
Мороз Г. А. - Применение рассолов Сакского соленого озера при лечении трофических дефектов кожи (2013)
Нишкумай О. И. - Тактика лечения пациентов с остеопенией и мочекаменной болезнью (2013)
Пешенко О. М. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу хребта та паравертебральних структур: діагностика стато-локомоторних порушень (2013)
Поворознюк В. В. - Остеопороз хребта у жінок в постменопаузальному періоді з переломами коліса в анамнезі, Гаркуша М. А. (2013)
Чащева О. Г. - Стан вегетативної нервової системи у дітей хворих на риносинусит, Лоскутова І. В. (2013)
Черкашина Л. В. - Соматогенії серед пацієнтів дерматологічного профілю: інноваційне забезпечення діагностичних технологій (2013)
Заболотна Н. Я. - Нормативно-правовий договір: деякі проблеми загальної теорії (2014)
Карпічков В. О. - Функції правової реальності: поняття та критерії класифікації (2014)
Макарчук В. В. - Правовий статус реєстрового козацтва в соціальній структурі в XVI-XVII ст. в Україні (2014)
Алиев Субхан - Понятие и содержание реализации международно-правовых норм в области прав человека (2014)
Шаповалова К. Г. - Конституційна скарга у механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина: порівняльне дослідження та перспективи запровадження в Україні (2014)
Бахшиева Нармин Анвер Кызы - Предмет судопроизводства по административно-правовым спорам (2014)
Гумін О. М. - Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура, Пряхін Є. В. (2014)
Підюков П. П. - Оптимізація чисельності й соціального захисту працівників МВС України та їх складові: сучасні проблеми і світовий досвід їх розв’язання, Устименко Т. П., Дронова О. С. (2014)
Бабенко В. І. - Сутність адміністративно-правового статусу державних службовців органів прокуратури (2014)
Середа В. В. - Загальний принцип адміністративної відповідальності військовослужбовців та осіб, на яких розповсюджується дія дисциплінарних статутів (2014)
Горзов А. П. - Визначення критеріїв та вимог до кадрів органів прокуратури при їх доборі та розстановці (2014)
Ніколайчук А. І. - Захист прав жінок від насильства в сім’ї: адміністративно-правові аспекти (2014)
Кальник В. В. - До питання адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав (2014)
Пітух Ю. Ю. - Огляд водія транспортного засобу на стан сп’яніння: правові та організаційні аспекти (2014)
Красюк К. О. - До питання діяльності транспортних прокуратур в Україні (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Принципи міграційного контролю в Україні (2014)
Курко М. Н. - Концептуальні засади стратегії подолання протидії розлідуванню злочинів, що здійснюється організованими злочинними групами, Біленчук П. Д., Остролуцький О. А. (2014)
Мулявка Д. Г. - Організація діяльності інформаційних систем ДПС України (2014)
Толочко Я. М. - Організація роботи прокурора з підготовки досудового розгляду кримінальних проваджень (2014)
Усова Є. С. - Латентність злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Чорнобай Є. А. - Моральна (немайнова) шкода як елемент компенсації у кримінальному провадженні (2014)
Шукюров Халиг Гейбат Оглы - Место международного терроризма в международном и национальном уголовном праве (2014)
Бондар І. В. - Деякі питання дотримання строків при виконанні рішень судів у немайнових спорах (2014)
Волинець Р. А. - Проблеми кваліфікації порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 кримінального кодексу України) (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Бадила О. О. - Докази та необхідність їх забезпечення нотаріусом та судом: актуальні питання (2014)
Бажанова В. О. - Право власності подружжя як різновид права спільної сумісної власності (2014)
Комиляй Ю. В. - Служба безпеки України як учасник організаційно-регулятивних відносин господарювання (2014)
Кузьмінський О. О. - Деякі аспекти співвідношення прав на комерційне найменування та торговельну марку (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Павленко О. О. - Підстави виникнення права забудови земельної ділянки (суперфіцію) (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародна правосуб’єктність радянської України у контексті участі у створенні та діяльності організації об’єднаних націй (2014)
Ткач В. П. - Сучасні проблеми розвитку лісового господарства Харківської області, Букша І. Ф., Ведмідь М. М. (2013)
Ведмідь М. М. - Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура соснових і березових насаджень першого покоління на староорних землях Східного Полісся, Тарнопільська О. М., Кобець О. В., Зуєв Є. С., Лозицький В. Г. (2013)
Дебринюк Ю. М. - Псевдотсуга Мензіса в Україні: розповсюдження, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування (2013)
Зборовська О. В. - Особливості росту сосни звичайної у борах на моренних відкладах у ДП "Малинське ЛГ" (2013)
Мигунова Е. С. - Лесоклиматическая область как элементарный климатический таксон лесотипологической классификации (2013)
Ткач В. П. - Хід росту порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, Головач Р. В., Ведмідь М. М. (2013)
Висоцька Н. Ю. - Методика комплексного оцінювання успішності інтродукції видів роду Picea Dietr. (2013)
Кузьович В. С. - Оцінка посівних якостей насіння Larix L. у лісостанах Тернопільської області (2013)
Слюсарчук В. Є. - Вплив критичних погодних умов на розвиток рослин фундука в ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки", Онищенко А. С. (2013)
Терещенко Л. І. - Оцінка сучасного стану генетичного резервату та плюсових дерев сосни звичайної в ДП "Балаклійське ЛГ" Харківської області (2013)
Торосова Л. О. - Особливості розвитку жіночої шишки сосни звичайної в географічних культурах Лівобережного Лісостепу України (2013)
Гладун Ю. Г. - Стан захисного лісорозведення в Харківській області та перспективи його розвитку, Гладун Г. Б. (2013)
Діденко М. М. - Вплив агротехнічного догляду на стан самосіву дуба звичайного у свіжій кленово-липовій діброві (2013)
Лісняк А. А. - Оцінювання сучасного стану еродованих ґрунтів яружно-балкової системи "Митришин Яр" (2013)
Молчановська С. В. - Формування підросту та підліску в полезахисних смугах різного породного складу (2013)
Распопіна С. П. - Лісопридатність чорноземів південних карбонатних недорозвинених в умовах степового Криму, Швець Ю. П., Селіванова Л. О., Рудь А. Г., Іванічева Є. В. (2013)
Мєшкова В. Л. - Зміна таксаційних показників соснових деревостанів, пошкоджених різними чинниками, Зінченко О. В. (2013)
Скрильник Ю. Є. - Сірий довговусий вусач Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) у соснових насадженнях Лівобережної України (2013)
Богомолов В. В. - Применение теории графов для разработки алгоритмов оптимальной мобилизации транспортных средств при возникновении лесных пожаров, Остапчик А. В., Борисенко А. В., Кочнева Т. А., Куценко О. А., Алексеева Л. В. (2013)
Волкова Р. Є. - Особливості застосування методів фітоіндикації при визначенні типів лісорослинних умов на ділянках моніторингу лісів (2013)
Зятьков Л. Л. - Сучасний стан заповідної степової ділянки Юницького ботанічного заказника (2013)
Орлов О. О. - Прогнозування акумуляції 137Сs журавлиною болотною (Oxycoccus palustris Pers.) на болотах Житомирського Полісся у сучасний період, Тарасевич О.В. (2013)
Жежкун І. М. - Економічне обґрунтування років створення лісових культур на згарищі у Чернігівському Поліссі (2013)
Краснов В. П. - Динаміка чисельності та радіоактивного забруднення мисливських ратичних тварин у лісах Житомирського Полісся після аварії на Чорнобильській АЕС, Гулик І. Т., Курбет Т. В. (2013)
Ведмідь М. М. - Д. Д. Лавриненко, видатний вчений і педагог, Мигунова О. С. (2013)
Правила для авторів (2013)
Довідка рецензента (2013)
Привітання (2007)
Волошин П. В. - Рассеянный склероз в УКраине: распространенность, течение, прогноз, лечение, фармакоэкономика, Волошина Н. П., Тайцлин В. И., Лещенко А. Г., Шестопалова Л. Ф., Негрич Т. И., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Василовский В. В., Дьяченко Л. И. (2007)
Марута Н. А. - Первый эпизод психоза диагностика, лечение, организация помощи (2007)
Мищенко Т. С. - Патогенетические механизмы атеротромботического инсульта, Песоцкая Е. В. (2007)
Підкоритов В. С. - Психіатрія в Україні — минуле, теперішнє, майбутнє (2007)
Черних В. П. - Роль судової фармації у конце, Шаповалов В. В.(мол.) (2007)
Юрьева Л. Н. - Суицидологическая ситуация в Украине: реалии и перспективы (2007)
Волошина Н. П. - Патофизиологические механизмы формирования патологии верхнего и нижнего мотонейронов при боковом амиотрофическом склерозе, Егоркина О. В., Василовский В. В., Колупаева Т. В. (2007)
Грицай Н. М. - Застосування нейромідину в лікуванні полінейропатій різного генезу, Литвиненко Н. В., Таряник К. А. (2007)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Особливості та динаміка параметрів імунного статусу у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації (2007)
Пятикоп В. А. - Сравнительная характеристика динамики двигательных нарушений и их сопоставления с морфофункциональными особенностями при экспериментальном паркинсонизме после введения криоконсервированных эмбриональных нервных и нейроиндуцированных in vitro стромальных клеток, Григорова И. А. (2007)
Смиян С. И. - Боли в позвоночнике: ревматологические заболевания и остеопороз в практике невропатолога (2007)
Хиникадзе М. Р. - Клинические проявления гигантских артериальных внутричерепных аневризм (2007)
Гавенко В. Л. - Соматоформная вегетативная дисфункция сердца и сердечно-сосудистой системы актуальность исследований и сопутствующие проблемы, Самохвалов А. В., Синайко В. М., Мозговая Т. П. (2007)
Гура Є. І. - Психологічні чинники формування поведінкових та емоційних розладів у підлітків, позбавлених батьківського піклування (2007)
Марута Н. А. - Аутоагрессивное поведение у военнослужащих внутренних войск мвд Украины причины, механизмы, профилактика, Гичун B. C. (2007)
Носов С. Г. - Особливості розвитку альтернативних психозів при епілепсії (клініко-нейрофізіологічний аспект) (2007)
Потапенко О. А. - Оцінка фізичного і психічного розвитку подружжя і роль цих показників у формуванні сексуальної дисгармонії сім’ї, де чоловік хворіє на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт (2007)
Проскуріна Т. Ю. - Динаміка і прогноз неврастенії у підлітків (2007)
Рокутов С. В. - Клинико-психопатологические особенности пограничных психических расстройств у лиц с нейросенсорной тугоухостью (2007)
Филатова О. А. - Социальные фобии при сурдомутизме (2007)
Юр’єва Л. М. - Клініко-психопатологічні особливості психічної дезадаптації у родичів хворих на первинний психотичний епізод, Шустерман Т. Й. (2007)
Бабюк И. А. - Исследование эффективности и переносимости афобазола у больных генерализованным тревожным расстройством, Шульц О. Е. (2007)
Волошина Н. П. - Структурные изменения у больных с сосудистой деменцией (2007)
Григорова И. А. - Терапевтические возможности ламотрина при лечении посттравматической эпилепсии, Духовской А. Э., Куфтерина Н. С. (2007)
Животовська Л. В. - Ефективність Депакіну та Актовегіну в комплексній терапії пацієнтів з алкогольною залежністю (2007)
Карабань Н. В. - Роль ноотропных препаратов (энцефабол) в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона, Луханина Е. П., Карасевич Н. В., Гаркавенко В. В., Гудзенко А. В., Березецкая Н. М. (2007)
Марута Н. А. - Актовегин и геримакс в лечении резистентных рекуррентных депрессивных расстройств, Бачериков А. Н. (2007)
Шаповалова В. О. - Судова фармація щодо особливостей експорту-імпорту психотропних речовин в Україні, Юхта Л. О., Шаповалов В. В. (2007)
Яворская В. А. - Применение фраксипарина при сосудистых заболеваниях головного мозга, Фломин Ю. В., Гребенюк А. В., Войнилович Л. В. (2007)
Двирский А. А. - Основные периоды научной деятельности Эмиля Крепелина (к 150-летию со дня рождения), Двирский А. (2007)
Кутько И. И. - Рецензия на книгу .Пограничная психиатрия. / Под ред. Ю. А. Александровского. — М.: РЛС, 2006. — 1280 с. (Антология отечественной медицины) (2007)
Наш юбиляр (2007)
Ткач В. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку лісової селекції в Україні, Лось С. А., Терещенко Л. І., Торосова Л. О., Висоцька Н. Ю., Волосянчук Р. Т. (2013)
Дебринюк Ю. М. - Посівні якості насіння ялиці білої у лісових насадженнях західного регіону України (2013)
Лось С. А. - Відбір об’єктів постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Полтавщині, Терещенко Л. І., Висоцька Н. Ю., Григорьєва В. Г. (2013)
Родин А. Р. - Теоретические и физиологические аспекты способов получения семян мелкосеменных деревьев хвойных пород, Родин С. А., Калашникова Е. А. (2013)
Слюсарчук В. Є. - Вдосконалення методів вирощування саджанців фундука з кореневищ, Онищенко А. С. (2013)
Терещенко Л. І. - Ріст кліматипів сосни звичайної в географічних культурах 85-річного віку в ДП "Тростянецьке ЛГ", Самодай В. П. (2013)
Штогрин А. С. - Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації псевдотсуги тисолистної в Передкарпатті, Яцик Р. М., Гайда Ю. І. (2013)
Жежкун А. М. - Поступові рубки та лісовідновлення в соснових деревостанах Східного Полісся (2013)
Мигунова Е. С. - Плодородие среды – основа типологической классификации лесов (2013)
Порохняч І. В. - Продуктивнність ялинових насаджень Новгород-Сіверського Полісся (2013)
Сірук Ю. В. - Фітоіндикаційний аналіз ґрунтових і кліматичних параметрів зрубів різних типів у суборах Центрального Полісся, Турко В. М. (2013)
Стороженко В. І. - Фізико-механічні властивості деревини вільхи у деревостанах Придонецького степу, Пастернак В. П. (2013)
Шишканинець І. Ф. - Формування та стан букових молодняків після проведення вузьколісосічних рубок (2013)
Гладун Г. Б. - Захист автомобільних доріг лісовими насадженнями лінійного типу та їхні прогнозні обсяги, Гладун Ю. Г. (2013)
Лялін О. І. - Аналіз собівартості вирощування сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.) із закритою кореневою системою (2013)
Молчановська С. В. - Освітленність поверхні ґрунту і розвиток трав’яного покриву в полезахисних насадженнях різного породного складу (2013)
Острошенко В. В. - Влияние стимуляторов на рост сеянцев абрикоса маньчжурского, Острошенко Л. Ю., Острошенко В. Ю. (2013)
Угаров В. М. - Вплив передсадивної мікоризації сіянців сосни звичайної на приживлюваність та ріст культур на лісових згарищах, Попов О. Ф., Даниленко О. М., Ноженко Н. І. (2013)
Давиденко К. В. - Поширення Hymenoscyphus pseudoalbidus – збудника всихання ясена у лівобережній Україні, Мєшкова В. Л., Кузнєцова Т. Л. (2013)
Бондарук Г. В. - Визначення природоохоронної цінності лісових територій за ландшафтними критеріями, Бондарук М. А., Целіщев О. Г. (2013)
Бондарук Г. В. - Ліси у природно-заповідному фонді України та проблеми в їх заповіданні, Бондарук М. А., Целіщев О. Г. (2013)
Букша І. Ф. - Запаси і динаміка вуглецю в лісах Гірського Криму, Пастернак В. П., Роговий В. І. (2013)
Ворон В. П. - Динаміка стану соснових молодняків після низової пожежі, Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2013)
Орлов О. О. - Інтенсивність акумуляції 137Cs видами трав’яно-чагарничкового ярусу дубово-соснових лісів у вологих сугрудах Житомирського Полісся, Тарасевич О. В., Зборовська О. В., Жуковський О. В. (2013)
Ткач В. П. - Особливості пошкодження соснових насаджень антропогенними чинниками, Ворон В. П. (2013)
Торосов А. С. - Методичні принципи застосування рентної концепції під час економічного оцінювання лісових ресурсів, Харченко Ю. В., Зуєв Є. С. (2013)
Ткач В. П. - Фундатор лісомеліоративної науки (До 75-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Олексія Івановича Пилипенка), Гладун Г. Б. (2013)
Ткач В. П. - Василю Юрійовичу Юхновському – 60 років. (З нагоди 60-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Юхновського Василя Юрійовича), Гладун Г. Б. (2013)
Мєшкова В. Л. - Анатолію Федоровичу Гойчуку – 60 років. (З нагоди 60-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Гойчука Анатолія Федоровича) (2013)
Правила для авторів (2013)
Довідка рецензента (2013)
Арсен’єва Н. Б. - Сутність та структура готовності майбутніх офіцерів Повітряних сил Збройних Сил України до експлуатації авіаційної техніки у сучасних умовах (2010)
Балашова Ю. В. - Педагогічне проектування економічних дисциплін як складова дидактичної культури викладача вищого військового навчального закладу, Діденко О. В. (2010)
Ваколюк Т. В. - Мультимедійний підхід до інтенсивного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі (2010)
Демешко И. А. - Политико-идеологические аспекты реформ в системе образования (2010)
Діденко О. В. - Особливості педагогічного проектування економічних дисциплін як складової дидактичної культури викладача вищого військового навчального закладу, Балашова Ю. В. (2010)
Діденко О. В. - Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення, Дудікова Л. В. (2010)
Кириченко І. С. - Василь Помагайба про роботу вчителя сільської малокомплектної школи (2010)
Кічук Н. В. - Теоретичні основи формування мислення майбутніх фахівців (2010)
Король С. В. - Використання методу проектів для посилення професійної спрямованості гуманітарних дисциплін у підготовці майбутніх інженерів (2010)
Красильник Ю. С. - Психолого-педагогічна компетентність як складова педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника (2010)
Лиховид О. Р. - Інтегративність як визначальна характеристика краєзнавчого курсу в загальноосвітній школі (2010)
Лукащук М. М. - Професійна спрямованість навчання хімії у системі підготовки медичного працівника середньої ланки, Хмеляр І. М. (2010)
Мешко О. І. - Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції (2010)
Олійник Л. В. - Методична компетентність майбутніх офіцерів військ зв’язку як педагогічна проблема (2010)
Паращук Р. В. - Модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України та методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін (2010)
Райко В. В. - Формування моральних потреб студентів вищих навчальних закладів у процесі їх морального виховання (2010)
Романюк І. М. - До методики підготовки майбутніх офіцерів зв’язку в умовах модульного навчання (2010)
Романишина Л. М. - Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект, Дундюк В. О. (2010)
Свєточева І. І. - Науково-методологічні підходи та їх реалізація в професійній підготовці менеджера фармацевтичної галузі (2010)
Торган М. М. - Аналіз стану підготовки менеджерів освіти до виконання професійних функцій (2010)
Тюріна В. О. - Формування корпоративної культури працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Усик О. Ф. - Соціокультурний аспект фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2010)
Ференчук Б. М. - Рівень готовності студентів факультету фізичного виховання до використання комп’ютерних технологій навчання в процесі професійної підготовки (2010)
Заболотний С. М. - Шляхи оптимізації психодіагностичної роботи в системі професійного відбору персоналу Державної прикордонної служби України (2010)
Соловей О. А. - Психолінгвістичне дослідження мовлення дітей дошкільного віку (2010)
Балашова Ю. В. - Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: перспективний аналіз (2010)
Балендр А. В. - Перебіг та результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій (2010)
Бухнієва О. А. - Шляхи модернізації національної системи вищої освіти як провідні чинники розвитку інноваційної діяльності викладача сучасного вищого навчального закладу (2010)
Галус О. М. - Ступенева підготовка фахівців у педагогічному вищому навчальному закладі як умова забезпечення неперервності освіти (2010)
Герасимчук І. В. - Cистема вправ для групового вирішення дидактичних завдань з іноземної мови (2010)
Григор’єв А. М. - Мисленнєвий експеримент як один з ефективних засобів формування професійної компетентності фахівців екстремальних видів діяльності, Романюк Ю. П. (2010)
Дзюба П. М. - Теоретична модель професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників на основі особистісно орієнтованого навчання (2010)
Доброскок І. І. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів засобами проективної діяльності (2010)
Єщенко Ю. Ф. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (2010)
Желясков В. Я. - Атестація та оцінювання навчальних досягнень майбутніх перекладачів за критеріями компетентнісного виміру (2010)
Калінін А. М. - Розробка фрагмента професіограми викладача економічних дисциплін до роботи у вищому льотному навчальному закладі (2010)
Козяр М. М. - Шляхи формування організаторських умінь у майбутніх офіцерів як основи їх професійної компетентності (2010)
Красножон О. Б. - Методичні аспекти вивчення теми "Лінійні простори” з комп’ютерною підтримкою (2010)
Маслій О. М. - Суть, принципи та функції військово-економічної логістики (2010)
Полюк В. С. - Специфіка формування системи професійних вмінь у курсантів-прикордонників (2010)
Полякова Г. П. - Етос науки як аксіологічна основа деонтологічної підготовки аспірантів (2010)
Райко В. В. - Аналіз сучасних проблем у формуванні правової культури курсантів-прикордонників (2010)
Самарук Н. М. - Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності (2010)
Тюріна В. О. - Соціалізація і ресоціалізація підлітків з девіантною поведінкою (2010)
Цокур О. С. - Щодо визначення сутності дидактичної та науково-дослідницької культури викладача вищого навчального закладу (2010)
Ягупов В. В. - Модель професійної комунікативної компетентності магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Нога В. Ф. (2010)
Андрощук О. Ю. - Роль ініціацій у процесі становлення майбутніх офіцерів-прикордонників (2010)
Ковшов Р. В. - Психічні стани особистості в особливих та екстремальних умовах як предмет наукового дослідження (2010)
Малахов М. А. - Диференцiально-психологiчнi особливостi процесу соцiально-психологiчної адаптацiї вiйськовослужбовцiв-контрактникiв (2010)
Сірий А. В. - Психологічні особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом (2010)
Турянська О. Ф. - Психолого-педагогічні й методичні засади визначення цілей історичної освіти (2010)
Котенко В. В. - Господарський комплекс із поселення Маслини в Північно-Західній Тавриці (2013)
Фомин М. В. Фомин М. В. - О раннехристианских комплексах Херсонеса, Шевцова А. А. (2013)
Арзуманова Т. В. - Етнічна ментальність росіян-старообрядців Харкова на початку ХХІ ст. (2013)
Шпорт Г. М. - Культура землеробства українських переселенців Тоболо-Іртишського межиріччя (кінець ХIХ – початок ХХ ст.): сільськогосподарські знаряддя праці (2013)
Каріков С. А. - Конфесійно-політичний розвиток Нижньо-саксонських міст у 20-60-х р. XVI ст. (2013)
Пархоменко М. В. - Письма Папы Мартина І как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. (2013)
Сорочан С. Б. - О численности сакральных сооружений и клира в византийском Херсоне VI–X вв.: предварительные итоги (2013)
Волосник Ю. П. - Діяльність "Торгсину" та непмани України: повсякденні випробування підприємців в умовах форсованої індустріалізації першої половини 1930-х років (2013)
Воронін В. М. - Нагородний інститут почесних звань Радянської України в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Наумов С. О. - До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Попов В. Ж. - Джерела інформації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917–1920 рр. (2013)
Посохова Л.  Ю. - Праці баварських богословів у православ-них колегіумах України (XVIІ–XVIIІ вв.) (2013)
Проценко М. В. - От заезжих и постоялых дворов до гостиниц европейского типа: гостиничное хозяйство Харькова второй половины ХІХ – начала ХХ века (2013)
Артамонова К. Ю. - Роль Кипрской православной церкви в восстании греков-киприотов в октябре 1931 г. (2013)
Гоков О. А.  Гоков О. А.  - Персидская казачья бригада в публикациях Д. Н. Кёрзона (2013)
Кандаурова Т. Н. - Формирование и развитие социокультурной инфраструктуры российских военных поселений в ХІХ веке:  Система здравоохранения и образования (2013)
Миколенко Д. В. - Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр. (2013)
Пугач Є. П. - Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів в єдиній державі (спроба реалізації та її доля) (2013)
Уллах П. Э. - 7-й флот США и Южноазиатский кризис 1971 г. (2013)
Чернявский Л. С. - Борьба СССР и США за влияние в Японском профсоюзном движении (1947–1956 г.) (2013)
Чувпило О. О. Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про політичний курс Індійського національного конгресу в період незалежності (2013)
Бердута М. З. - Харківський університет у 1941–1950-ті рр., Іванов С. Ю. (2013)
Чухлій С. О. - На зламі епох: викладацька кар’єра М. В. Клочкова (2013)
Домановский А. Н. - Христианский неоплатонизм как парадигма византийской цивилизации (Обзор книги: Чорноморець Ю. П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. – К. : Дух і Літера, 2010. – 568 с.) (2013)
Сичова В. В. - (Рец. на кн. : Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) : монографія / О. О. Коник; наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454 с.) (2013)
Шпорт А. М. - (Рец. на кн. : Коровушкин Д. Г. Немцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце ХIХ – начале ХХI века. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2007. – 187 с.) (2013)
Посохов С. И. - Владимир Иванович Кадеев: жизнь, отданная университету, Ручинская О. А. (2013)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2012 р., Миколенко Д. В. (2013)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2012 р. (2013)
Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2012 році (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волошина Н. П. - Cравнительная клиническая характеристика дебютов при рецидивирующем течении рассеянного склероза в западном и восточном регионах Украины.Сообщение 1, Негрич Т. И., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачева Т. Н. (2007)
Бублик Л. А. - Консервативное лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника, Лобанов Г. В., Стегний С. А., Оксимец В. М., Мытюшин И. И. (2007)
Игнатьев А. М. - Комплексное лечение работников промышленных предприятий со сниженной минеральной плотностью костной ткани, Ярмула К. А. (2007)
Калашников В. И. - Диагностик (2007)
Мищенко Т. С. - ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, Песоцькая T. В. (2007)
Тондий О. Л - Лечение невропатических болей у пациентов с дистальными диабетическими полинейропатиями (2007)
Цьоха І. О. - Порівняльна характеристика реабілітаційної фармакотерапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше, Ткаченко О. В. (2007)
Шевага В. М. - Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії, Семчишин М. Г. (2007)
Школьник В. М. - Клинико-нейрофизиологическая эффективность препарата диклоферол у больных с цефалгиями, Погорелов А. В (2007)
Шоробура М. С. - Динаміка вмісту інтерферону-γ у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від клінічних характеристик захворювання (2007)
Яворская В. А. - Псевдоинсульт — маска дисметаболической энцефалопатии, Бондарь О. Б., Дьолог Н. В. (2007)
Білобривка Р. І. - Корекція передчасної еакуляції, сучасні методи, Черепанин В. І. (2007)
Герасименко Л. О. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя (2007)
Гончарова И. Е. - Изменение состояния больных с психическими нарушениями вследствие хронической гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии в процессе лечения методом краниоцеребральной гипотермии (по данным психодиагностического исследования) (2007)
Денеко М. А. - Клинические формы супружеской дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин (2007)
Dominika Dudek - Psychosocial aspects of depressive disorders in women, Marcin Siwek (2007)
Жданова М. П. - Психотерапия нарушения здоровья семьи при алкоголизме у жены (2007)
Ильяшенко О. А. - Особенности социально-психологической реабилитации лиц с суицидальным поведением (2007)
Карабань Н. В. - Первичный метаболический эффект терапии болезни паркинсона для сравнительной оценки эффективности препарата сталево (леводопа/карбидопа/энтакапон), Рожкова З. З., Карабань И. Н. (2007)
Кожекару Л. В. - Личностные особенности женщин с маниакальным синдромом биполярного аффективного расстройства в генезе супружеской дезадаптации (2007)
Лещинский В. О. - Отношение к своей болезни мужчин с экскреторно-токсическим бесплодием (2007)
Мартыненко Н. В. - Сексуальное здоровье безработных с соматоформными и личностными расстройствами (2007)
Марута Н. А. - Расстройства сна при неврастении (диагностика и терапия), Семикина Е. Е. (2007)
Михайлова Е. А. - Особенности терапии депрессивных невротических расстройств у подростков, Проскурина Т. Ю. (2007)
Міхановська Н. Г. - Психопатологічні розлади у дітей раннього віку (клініка, діагностика, підходи до реабілітації), Михайлова Е. А. (2007)
Мозговая Т. П. - Особенности вегетативной реактивности подростков с гиперкинетическими и поведенческими расстройствами (2007)
Напреенко А. К. - Особенности клинических проявлений психических расстройств непсихотического уровня у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму, Максименко Н. А. (2007)
Потапенко О. А. - Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт, з урахуванням окремих параметрів біоритмологічного статусу чоловіків та їх дружин (2007)
Пріб Г. А. - Поведінкова дисфункція у пацієнтів, які страждають на психічні розлади (2007)
Рокутов С. В. - Невротические расстройства у лиц с нейросенсорной тугоухостью (клиника, механизмы формирования) (2007)
Романова А. А. - Психодиагностические особенности у больных резистентной параноидной шизофренией в процессе лечения методом краниоцеребральной гипотермии (2007)
Сазонов С. А. - Электроэнцефалографические особенности детей, страдающих ночным энурезом (2007)
Филатова О. А. - Особенности панических расстройств у больных сурдомутизмом (2007)
Гончарова Е. Ю. - Психометрический скрининг тревожных расстройств при алкогольной зависимости (2007)
Задорожний В. В. - Рівень глюкози в спинномозковій рідині при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами (2007)
Лебедев Д. С. - О роли блокаторов метаболизма этанола в терапии алкогольной зависимости (2007)
Минко А. И. - Применение дисульфирама (эспераля) в наркологической практике: история и новые возможности, Линский И. В., Игнатов М. Ю. (2007)
Шараневіч І. О. - Принципи, терапевтичні мішені, лікарські засоби аверсивної дії при лікуванні алкогольної залежності (огляд) (2007)
Дзяк Л. А. - Эффективность применения нейромидина в лечении диабетической полинейропатии, Шульга А. Н., Цуркаленко Е. С. (2007)
Марута Н. А. - Эффективность препарата венлаксор при лечении депрессивных расстройств, Семикина Е. Е. (2007)
Мар’єнко Л. Б. - Застосування вальпрокому в лікуванні генералізованих і вогнищевих епілепсій (2007)
Плевачук О. - Особливості впливу мікросередовища пацієнтів, хворих на шизофренію з безперервним перебігом, на прояви агресивної поведінки. Лікування Соліаном, Долішня Н. (2007)
Юрьева Л. Н. - Сравнительная оценка эффективности нормазидола при депрессиях органического и невротического генеза, Малишко Т. В., Рахманов В. М., Лазаренко А. Н. (2007)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтична кваліфікація злочинів проти здоров’я населення, Ніконов М. М., Шаповалов В. В. (2007)
Чайка Ю. В. - История, структура и перспективы развития психопатологического метода.сообщение 5, Чайка Ю. Ю. (2007)
Мінко О. І. - Рецензія на монографію Л. М. Юр’євої та Т. Ю. Больбот "Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика" (Днепропетровск: Пороги, 2006. — 196 с.) (2007)
Козявкін Володимир Ілліч (до ювілею з дня народження) (2007)
Дроздовська С. Б. - Асоціація G/C поліморфізму 7-го інтрону гену б - рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARA) з фізичною діяльністю у спорті (2013)
Іванова Н. М. - Взаємозв’язок між однонуклеотидним поліморфізмом RS7574865 гену stat4 та розвитком червоного вовчаку, Кутасевич Я.Ф., Савенкова В. В., Реміз О. М. (2013)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі, Гонтова Т. М. (2013)
Бибик В. В. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію легкого ступеню на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2013)
Зборовська О. В. - Зміни товщини сітківки макулярної ділянки при діабетичному макулярному набряку (дифузний та ускладнений оклюзійного і неоклюзійного видів) за даними оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет ІІ типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Кривуля І. Г. - Вплив комбінації атоксілу та Лінекс форте на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли a и фактора роста эндотелия сосудов у больных с разной степенью тяжести регматогенной отслойки сетчатки (2013)
Ромаданова О. І. - Методологічні та клініко-патогенетичні аспекти ефективності корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті ІІ типу (2013)
Серик С. А. - Про- и противовоспалительные цитокины при сердечной недостаточности у больных ИБС и сахарным диабетом 2 типа с сохраненной фракцией выброса и систолической дисфункцией левого желудочка (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Труняков М. В. - Вплив комбінації нуклеїнату та Гепа-мерц на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Чхетіані Р. Б. - Стан системи інтерферону у хворих з хронічним токсичним гепатитом на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Дорошенко О. В. - Значення підвищеного тропоніну у клінічній практиці (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність лікування гіпертонічної хвороби із супутнім синдромом подразненого кишечнику з закрепами при використанні комбінації глутаргіну та гепафорте за вмістом оксиду нітрогену, Холіна О. А., Сабковська Х. О., Ліпатнікова Г. С. (2013)
Костьєв І. К. - Клініко-біохімічні особливості неалкогольного стеа­тогепатиту на тлі цукрового діабету 2-го типу (2013)
Некрасова Н. Б. - Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини, рівня вітаміну D у мешканців міста Первомайськ Луганської області (результати епідеміологічного дослідження), Пілавов О. М., Глєбова Т. М. (2013)
Попова Н. В. - Гідроксикоричні кислоти видів суховершків (2013)
Ромаданова О. І. - Методологія клінічної оцінки метаболічних порушень при хронічному гломерулонефриті на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2013)
Сауссен Бен Аммар. - Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи его уровней с частотой обострений и степенью ограничения воздушного потока у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2013)
Труфанов С. Ю. - Вираженість синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, та його корекція з використанням нуклеїнату (2013)
Юган Я. Л. - Клініко-біохімічні особливості та оптимізація лікування хворих на нелкогольний стеатогепатит після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії в амбулаторних умовах (2013)
Андрєєва І. В. - Вивчення реологічних властивостей аерозолю для лікування опіків (2013)
Безкоровайна І. М. - Використання анти-VEGF препаратів в лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми (2013)
Бутко Я. О. - Вплив крему "Декспантенол з керамідами" на процес загоєння шкірних ран на тлі імуносупресії, Дроговоз С. М., Ляпунов М. О. (2013)
Гайдукова О. О. - Обґрунтування технології гомеопатичної матричної настойки на основі Coffea Arabica (2013)
Глазков Е. О. - Вплив адаптогенів на показники варіабельності серцевого ритму організму іноземних студентів (2013)
Григорьева Л. В. - Методы рациональной фармакотерапии болевого синдрома при нарушениях опорно-двигательного аппарата в практике семейного врача (2013)
Іванова Л. М. - Адаптол у медичній реабілітації хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень у сполученні з синдромом подразненого кишечника, Арбузова О. І., Пілієва О. В., Височин М. В., Ліпатнікова А. С., Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В. (2013)
Опрошанська Т. В. - Вивчення антимікробної активності настоянок кореня та листя лопуха великого (2013)
Яремчук Ан. А. - Разработка и валидация методики совместного количественного определения бензалкония хлорида, левомицетина и декспантенола в мази, Хишова О. М., Половко Н. П. (2013)
Андрєєва А. О. - Маркери судинного ремоделювання та сучасні підходи його корекції у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з абдомінальним ожирінням (2013)
Бабій Л. М. - Соматотип та його взаємозв’язки з анатомо-топографічними особливостями шлунка людини, Ольховський В. О., Шкляр А. С. (2013)
Бикадоров В. І. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу синдрому подразненого кишечнику, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом на тлі лікування хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах, Тєрьошин В. О. (2013)
Денисюк Н. Б. - Усовершенствование электрического офтальмоскопа, Косуба С. И., Скицюк С. В., Косуба И. С. (2013)
Єрмоленко О. В. - Клініко-інструментальні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі хронічного обструктивного захворювання легень у хворих в амбулаторних умовах (2013)
Жабоедов Д. Г. - Экспериментальное исследование аберраций интраокулярных линз при их децентрации, Чиж И. Г. (2013)
Ліпатнікова А. С. - Клініко-патогенетичні особливості лікування статинами, Сабковська К. О., Холіна О. А., Пілієва О. В. (2013)
Соколова І. І. - Клінічна інформативність стоматологічного статусу та стратифікація ризику формування патології пародонту серед осіб, які мають професійний контакт з вібрацією, Кашаба М. А. (2013)
Чабан Т. В. - Випадок інфекційного мононуклеозу в 24-річної жінки, який перебігав з поліартритом, Жураковська Н. О., Павловська М. О. (2013)
Хомутянская Н. И. - Лекция 1. Брюшной тиф, паратифы А и В, Терешин В. А., Пересадин Н. А. (2013)
Булеца Б. А. - Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту, Турак А. Ю., Мігалка В. В. (2007)
Горанский Ю. И. - Проблемы нарушений венозного кровообращения в неврологии, Сон А. С., Мосенко С. В. (2007)
Грицай Н. М. - Вплив препарату "Кораргін" а перебіг дисциркуляторної енцефалопатії, Міхньов І. О., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й., Силенко Г. Я., Ковтун І. І. (2007)
Кушнир Г. М. - Комбинация ноотропов в лечении ранней цереброваскулярной патологии, Микляе А. А. (2007)
Перцева Т. Г. - Структурно-функциональные изменения вещества головного мозга у больных с дисциркуляторной энцефалопатией и сахарным диабетом ii типа (2007)
Сорокин Ю. Н. - Антиоксидантный статус и эффективность лечения при рассеянном склерозе (2007)
Товажнянська О. Л. - Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі (2007)
Шевченко Л. А. - Результаты корреляционного анализа в оценке двигательных расстройств в структуре перинатальной патологии у детей раннего возраста, Козлова О. Н. (2007)
Андрейко Д. М. - Тревожно-фобические расстройства у больных височной эпилепсией (2007)
Бачериков А. М. - Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом (діагностика, клініка, лікування), Мудренко І. Г. (2007)
Белостоцкая Ж. И. - Принципы диагностики и дифференциальной диагностики депрессивных расстройств у жителей сельской местности (2007)
Вербенко В. А. - Динамическая оценка нейрокогнитивных функций в структуре психометрического и нейропсихологического статуса больных разными формами шизофрении (2007)
Гавенко В. Л. - Сравнительная характеристика профиля личности больных непсихотическими депрессивными расстройствами органического и невротического генеза, Гавенко Н. В., Галичева А. С. (2007)
Денеко М. А. - Половое развитие и сексуальность женщин с шизоидным и параноидным расстройством личности (2007)
Кожекару Л. В. - Сексуальная дисфункция и супружеская дезадаптация при невротических депрессиях у женщин (2007)
Напреенко А. К. - Терапевтическая эффективность и переносимость нового небензодиазепинового анксиолитика афобазол при лечении непсихотических психических и психосоматических расстройств, сопровождающихся тревогой, Марута Н. А. (2007)
Носов С. Г. - Альтернативні епілептичні психози з різним типом перебігу: закономірності взаємозв’язку з епілептичними нападами (2007)
Пріб Г. А. - Психологічна реабілітація як складова комплексної медико-соціальної реабілітації психічнохворих (2007)
Розанов В. А. - Данные мониторинга суицидальных попыток в г. Одессе за период 2001—2005 гг., Захаров С. Е., Жужуленко П. Г., Кривда Г. Ф. (2007)
Светличная Е. В. - Патопсихологические нарушения у больных эпилепсией подростков и их психокоррекция (2007)
Скринник О. В. - Клініко-психопатологічні особливості у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію органів травлення (2007)
Спіріна І. Д. - Соціально-демографічна характеристика осіб з розладами особистості, які реалізували насильницькі дії, Дячук А. М. (2007)
Астапов Ю. Н. - Использование препарата афобазол при терапии невротических расстройств у военнослужащих срочной службы, Чайковский А. Р. (2007)
Бурчинский С. Г. - Рисперидон: от фармакологии — к фармакотерапии (2007)
Малахова С. Н. - Возможности современных ингибиторов МАО в коррекции психосоматических и вегетативных расстройств у больных стенокардией напряжения и перенесших хирургические вмешательства по поводу ишемической болезни сердца, Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А. (2007)
Марута Н. А. - Новые возможности терапии депрессивных расстройств., Семикина Е. Е. (2007)
Петрюк А. П. - Применение риссета при лечении параноидной шизофрении (2007)
Чайка Ю. Ю. - Сифилис мозга и проблема патоморфоза, Луцик В. Л. (2007)
Соколик В. В. - Болезнь Альцгеймера: генетическая предрасположенность, биохимические механизмы и психические проявления (2007)
Дьяченко Л. І. - Становлення організаційно-методичного напряму в наданні неврологічної і психіатричної допомоги (історія і сучасність), Бобрицька З. М., Сергієнко О. В. (2007)
Петрюк П. Т. - Вопросы классификации психических расстройств в научных работах профессора И. А. Полищука (К 100-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2007)
Титул, зміст (2014)
Мельніченко В. В. - Інформатизація освіти Миколаївської області: упевнені кроки в інформаційне суспільство, Старєва А. М. (2014)
Захар О. Г. - Використання Інтернет-технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів (2014)
Гетманцев В. С. - Організація роботи із здібними учнями вчителями кафедри інформатики Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки, Михайловська Н. В. (2014)
Юрпольська Н. О. - Блог "Сходинки до інформатики 2 клас" як онлайн-осередок навчально-методичного забезпечення викладання інформатики у 2-х класах (2014)
Андреєва Г. П. - Організація навчання інформатики шляхом запровадження технологій дистанційного навчання (2014)
Богданова О. О. - Нестандартні підходи до вивчення інформатики (2014)
Крутієнко О. М. - Використання вільного і безкоштовного програмного забезпечення в навчальному процесі ЗНЗ (2014)
Рощина Н. О. - Упровадження пропедевтичного курсу "Чарівні мандри в світ інформатики" для старших дошкільників — вимога сьогодення (2014)
Бабійчук В. Г. - Досвід дистанційного навчання у формуванні освітнього потенціалу учнівської молоді Миколаївщини (2014)
Десятов Д. Л. - Моделювання уроку історії, спрямованого на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів (2014)
Осипенко Г. В. - Урок з курсу "Сходинки до інформатики" у другому класі (2014)
Веліховська А. Б. - Реалізація основних принципів компетентнісно-спрямованої та практико-орієнтованої освіти в підготовці молодих спеціалістів у рамках дворічного стажування на базі Миколаївського ОІППО (2014)
Кийко О. А. - Позакласна робота з інформатики у початковій школі як засіб активізації навчання молодших школярів (2014)
Тихонова Т. В. - Дидактичні закономірності технологічного навчання інформатики (2014)
Фішер Т. М. - Навчання на основі загальнолюдських цінностей (2014)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2014)
Лист МОН України від 01.07. 2014 р. №1/9–343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі" (2014)
XXVI Міжнародна олімпіада з інформатики (2014)
Успіхи в олімпіадах з інформатики (2014)
Содержание (2013)
Зустрічайте ювілейне число журналу! № 50 (2013)
Швець О. В. - Дієта при цукровому діабеті 1­го типу (2013)
Бутрова С. А. - От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета (2013)
Корпачева­Зиныч О. В. - Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид в одноразовых шприц­ручках СолоСтар® — единственные в Украине человеческие инсулины в одноразовых шприц­ручках СолоСтар®, Гурина Н. М., Корпачев В. В. (2013)
Паньків І. В. - Клінічна ефективність Актовегіну в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2­го типу з діабетичною полінейропатією на тлі артеріальної гіпертензії (2013)
Генделека Г. Ф. - Использование сахарозаменителей и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения, Генделека А. Н. (2013)
Паньків В. І. - Ефективність метформіну та аторвастатину в корекції показників вуглеводного й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2013)
Хоменко В. А. - Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода, Яковлева Е. Б., Могілевкіна І. О. (2013)
Козловська Х. Ю. - Структурно-­функціональні показники серцево­судинної системи і нирок на тлі інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2­го типу з ожирінням (2013)
Панькив В. И. - Место глибенкламида в диалектике современной сахароснижающей терапии с позиций безопасности и кардиопротекции (2013)
Сазонова Е. Г. - Тиреоидная функция при сахарном диабете, осложненном хронической болезнью почек, Мохорт Т. В. (2013)
Полторак В. В. - Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии (2013)
Пішак В. П. - Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини (2013)
Ахмедова Ш. У. - Нервно­психическое развитие детей первых трех лет при врожденном транзиторном гипотиреозе (2013)
Будрейко О. А. - Застосування аналогів інсуліну в дітейта підлітків: проблемні питання та можливості досягнення оптимальної компенсації цукрового діабету 1­го типу (2013)
Никберг И. И. - О научной популяризации знаний о сахарном диабете (проблемы и суждения) (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації (2013)
Старт всеукраинского проекта "Диабет. Узнай вовремя!" (2013)
Симпозиум "Гипопаратиреоз" (2013)
Міжнародні ендокринологічні події (2013)
Волошина Н. П. - Дорсалгии при рассеянном склерозе, Негреба Т. В., Федосеев С. В. (2007)
Бондарь О. Б. - Сравнительная характеристика клинической картины кардиоэмболического и атеротромботического инсультов (2007)
Грицай Н. М. - Застосування препарату "Сторвас" у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію, Литвиненко Н. В., Силенко Г. Я., Кривчун А. М., Пілюгіна Т. В. (2007)
Дубенко А. Е. - Принципы оптимизации противосудорожной терапии больных с постинсультной эпилепсией, Мерцалов В. С., Слюсаренко И. Т., Реминяк И. В. (2007)
Иванов А. Ю. - Возможности применения флебодиа 600 у больных с хронической ишемией мозга. Результаты ультразвукового исследования, Панунцев В. С., Иванова Н. Е., Петров А. Е., Вершинина Е. А., Устаева И. Г., Попова Е. В. (2007)
Козёлкин А. А. - Опыт применения Энтропа в комплексной терапии больных, перенесших мозговой ишемический инсульт, Козёлкина С. А., Кузнецов А. А., Ромалийская О. В. (2007)
Пашковська Н. В. - Особливості фібринолітичного потенціалу та протеолітичної активності плазми крові хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від її стадії (2007)
Сорокин Ю. Н. - Динамика антиоксидантного статуса и эффективность лечения при активном рассеянном склерозе (2007)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби у популяції психічно хворих, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Токарева С. В., Лакинський Р. В., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Хімчан А. І., Гурджій Т. Ф., Попова М. Ю. (2007)
Вербенко В.А. - Многомерный математико-статистический анализ психофизиологических оснований гетерогенности нарушений при шизофрении (2007)
Гриневич Є. Г. - Маркери і діагностика реакцій дезадаптації у рятувальників аварійно-рятувальних служб (2007)
Денеко М. А. - Особенности психосексуального развития женщин с демонстративным расстройством личности и их роль в генезе сексуальной дезадаптации (2007)
Завалко Ю. Н. - Клинико-психопатологические особенности дистимии (2007)
Кришталь Т. В. - Сексуальная дезадаптация при неврастении у женщин (2007)
Носов С. Г. - Клінічна структура специфічних змін особистості, деменції та альтернативних епілептичних психозів (2007)
Пришляк В. І. - Алексифілія і псевдосуїцидальність — спроба опису нових клінічних феноменів при хроніфікованих депресіях, Фільц О. О. (2007)
Сновида Л. Т. - Характеристика хворих на шизофренію та питання інвалідизації, Венгер О. П. (2007)
Старинець Н. Г. - До питання про депресії у неврологічній практиці (2007)
Ушенин С. Г. - Предрасполагающие факторы некомплайентного поведения у больных с первым психотическим эпизодом (2007)
Артемчук А. А. - Формирование терапевтической ремиссии у лиц, зависимых от алкоголя, в амбулаторных условиях (2007)
Григорова И. А. - Раритетная неврология: случай болезни мойя-мойя, Березнякова Е. Ю. (2007)
Андрейко Д. М. - Гипоксия новорожденных как этиологический фактор развития эпилепсии (2007)
Даценко И. Б. - Дифференциальная диагностика минимальной мозговой дисфункции у детей и подростков (2007)
Евтушенко С. К. - Копаксон в терапии детей с рассеянным склерозом, Москаленко М. А., Евтушенко О. С. (2007)
Неділько В. П. - Епідеміологічна оцінка стану психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах проживання у великому місті, Мєшков В. М., Руденко С. А. (2007)
Шаповалова В. О. - Соціальна і судова фармація щодо організаційно-правового дослідження клініко-діагностичних критеріїв гострої інтоксикації внаслідок вживання тютюну, Петренко В. О., Сосін І. К. (2007)
Задорожний П. В. - Історія Харківського обласного наркологічного диспансеру (до 30-річчя з часу створення), Задорожна Т. К., Шамрай В. Г. (2007)
Кузнецов В. Н. - Профессор Иосиф Адамович Полищук — выдающийся отечественный ученый, психиатр, педагог, философ и бывший сабурянин (к 100-летию со дня рождения), Петрюк П. Т., Петрюк О. П. (2007)
Piechota-Polanczyk A. - The influence of simvastatin on NADPH oxidase in patients with abdominal aortic aneurysym, Mittlboeck M., Huk I. (2014)
Салютін Р. В. - Впровадження методу клітинної непрямої реваскуляризації в лікуванні хворих з неоперабельним ураженням судин нижніх кінцівок (2014)
Курята О. В. - Маса тіла та рівень альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, Кушнір Ю. С. (2014)
Долженко М. М. - Особливості стану коронарного русла у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки за даними мультиспіральної комп'ютерної томографії та КВГ, Конопляник Л. І., Лимар Ю. І., Базилевич А. Я. (2014)
Орловський В. Ф. - Вплив корекції гіповітамінозу d на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з метаболічним синдромом, Гордіна М. А. (2014)
Fushtey I. M. - Problem of cardiovascular risk assessment in patients with rheumatoid arthritis, Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V., Savchenko O. A. (2014)
Алипова О. Є. - Вплив відновлювального лікування на стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії, Токаренко О. І. (2014)
Lashkul D. A. - Relationship of galectin-3 to renal function in patients with ischemic chronic heart failure (2014)
Михайловська Н. С. - Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціональна перебудова серця після перенесеного Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом (2014)
Молодан А. В. - Функция миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца, Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Голдовський Б. М. - Базальна варіабельність серцевого ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні ІХС в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Сідь Є. В. (2014)
Лоскутова Т. О. - Диференційний підхід до профілактики прееклампсії у вагітних (2014)
Резніченко Н. Ю. - Корекція судинних порушень у шкірі чоловіків зрілого віку (2014)
Дроздова И. В. - Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ, Мацуга О. Н., Храмцова В. В. (2014)
Berezin A. E. - Natriuretic peptides-guided therapy in chronic heart failure: relevance to outcomes and surviva (Review)l (2014)
Лашкул З.В. - Влияние форм и методов профилактики на заболеваемость и смертность населения от социально-значимых заболеваний в годы становления советской власти (1917–1940 гг.) (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Shutko N. A. - Compression of digital images on the basis of multilevel spline approximation, Guida A. G., Negoda A. N. (2014)
Narytnik T. M. - Analysis of the possibility of creating gigabit distribution networks with the using of terahertz range radio-relay lines, Ibrahim A. A., Turabi I. O. (2014)
Glushko O. V. - Stable low-order continued fraction approximations for system identification, Tkachev R. Yu. (2014)
Melnyk O. S. - Prediction of the improvement characteristis of nаnocircuits, Burtseva N. V. (2014)
Shevchuk D. O. - The active fault tolerant control system for proceeding controllability and stability airplane under adverse flight conditions (2014)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of motor driver for solar power plant, Karabetsky D. Р. (2014)
Melnyk O. S. - Computer simulation of single-electron logic gates, Maksymenko A. V., Sverdlova A. D. (2014)
Uvarov B. M. - Parameters of radioelectronic devices, which are determined by thermal modes, Nikitchuk A. V. (2014)
Sineglazov V. M. - Automated designing of driver for light-emitting-diode lamps, Kaleniuk K. I. (2014)
Sineglazov V. M. - Software integration at the computer-aided design of wind power plants, Kulbaka A. V. (2014)
Sineglazov V. M. - Simulator training optimization, Shmelev Ju. M. (2014)
Zelenkov О. А. - Algorithm for estimating the aircraft accuracy landing during operational control, Golik A. P. (2014)
Ivanov V. A. - Helicopter screw rotation influence on form directional diagram onboard antenna, Zadorozhniy A. S. (2014)
Sokolov G. E. - Building a computer model of an optoelectronic fire smoke alarm detector (2014)
Medvedev M. G. - The optimal control models of interurban bus transport, Oleschenko L. M. (2014)
Tolbatov S. V. - The arhitecture of information system complexity estimation work (2014)
Mukhina M. P. - Analysis of modern correlation extreme navigation systems, Seden I. V. (2014)
Boyko I. F. - Some aspects of modeling of the aircraft avionic systems, Maletskiy I. K., Zakharov D. M. (2014)
Chumachenko O. I. - Building a system of simulation modeling for spatially-distributed processes, Luzhetskyi A. Y. (2014)
Sineglazov V. M. - Mathematical models of pollution dynamics of clean rooms, Fedosenko V. N., Radko E. N. (2014)
Sineglazov V. M. - Increase of effectiveness of hardware-in-the-loop test bench, Roman B. V. (2014)
Shutko V. N. - Computer modeling of auto-oscillating phenomena in neuron complexes, Klyuchko О. М. (2014)
Klyuchko О. М. - Computer modelling of biologic voltage–activated nanostructures, Sheremet D. Yu. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможности антиконвульсантов нового поколения в фармакотерапии эпилепсии (2008)
Грицай Н. Н. - Влияние ноотропного препарата энтроп на когнитивные функции мозга пациентов, перенесших нейроинфекцию или черепно-мозговую травму, Кобзистая Н. А., Силенко Г. Я., Мартыненко А. Н. (2008)
Лапшина И. А. - Катамнестические наблюдения за пациентами с церебральными проявлениями атеротромбоза (2008)
Левченко І. Л. - Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції за даними кардіо інтервалографії (2008)
Назарчук І. А. - Функціональна активність вегетативної нервової системи в структурі декомпенсації і адаптації, спричинених геліогеофізичними факторами, у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2008)
Товажнянська О. Л. - Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі (2008)
Федосєєв С. В. - Дорсалгія у хворих з нейроінфекціями, Клінічні аспекти і патогенез (2008)
Абрамов В. А. - Эффекты стигматизации и аутостигматизации больных на различных стадиях шизофрении, Ряполова Т. Л., Абрамов А. В., Путятин Г. Г. (2008)
Андрейко Д. М. - Клиническая характеристика больных осттравматической эпилепсией (2008)
Гуменюк Л. Н. - Оценка эффективности реабилитационных мероприятий у психически больных с ограниченной способностью интеграции в сообщество (2008)
Завалко Ю. Н. - Современные подходы к терапии больных дистимией (2008)
Марута Н. О. - Эффективность терапии нормазидолом органических (аффективных) расстройств настроения (2008)
Носов С. Г. - Зміни функціональної асиметрії біоелектричної активності головного мозку при розвитку неальтернативних епілеп- тичних психозів (2008)
Подкорытов В. С. - Современные подходы к лечению фармакорезистентных" депрессий (2008)
Примышева Е. Н. - Комплексный подход в лечении параноидной шизофрении у женщин с учётом влияния стрессоров (2008)
Агишева Н. К. - Внутриличностный конфликт и пути его разрешения (2008)
Денеко М. А. - Конституциональная форма сексуальной дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин (2008)
Закревский А. П. - Роль микросоциальных факторов в возникновении девиантного поведения у подростков с ранними формами злоупотребления психоактивными веществами, Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Мильнер И. А., Рябцев А. С., Михальская З. М. (2008)
Свиридова В. В. - Сексуальная дисфункция у женщин после оперативного лечения гинекологических заболеваний (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження системи оцінок лікарів відносно терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю, Кожевнікова В. А. (2008)
Маркозова Л. М. - Особливості дії нормазидолу на нейромедіаторні та ферментативні системи організму при різних формах вживання етанолу в осіб з алкогольною залежністю з афективними розладами, Усменцева О. І. (2008)
Цыба И. В. - Теоретические и практические предпосылки использования детоксикационных эффектов гипохлорита натрия при неотложных состояниях в наркологии (2008)
Шалашова И. В. - Исследование агрессивности у больных, зависимых от психостимуляторов кустарного изготовления, на момент госпитализации (2008)
Шараневич І. О. - Фактори формування повної терапевтичної ремісії в осіб з алкогольною залежністю (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості формування когнітивних розладів у хворих на алкоголізм: психодіагностичне дослідження, Андренко А. В. (2008)
Краузе Р. - Современное общество и психотерапия (2008)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к ноотропной фармакотерапии и фармакопрофилактике (2008)
Фесенко У. А. - Когнітивні функції у дітей після наркозу пропофолом з оксибутиратом натрію (2008)
Школьник В. М. - Возможности оптимизации ноотропной терапии при церебральном атеросклерозе комбинированным препаратом олатропил®, Погорелов А. В. (2008)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу лікарського засобу, до складу якого входить прекурсор, Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (2008)
Линский И. В. - Традиционные и перспективные сферы применения налоксона в клинической практике (обзор), Самойлова Е. С., Первомайский Э. Б., Голощапов В. В. (2008)
Чуприков А. П. - Рецензия Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизиологической реабилитации людей. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2007. — 172 с. (2008)
О программе университета штата Мичиган (США) для исследователей (клиницистов, психологов, социологов), работающих над изучением зависимости от психоактивных веществ (2008)
Пам'яті професора Михайла Михайловича Іщенка (2008)
Дрешпак В. - Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів (2013)
Глотов Б. - Генеза та етапи становлення організації державної влади в Україні, Сидоренко Н. (2013)
Письменний І. - Проблеми та перспективи застосування соціосинергетики в дослідженні процесів публічного управління (2013)
Філіпчук В. - Державотворення та націєтворення як фактори впливу на державне управління (2013)
Кротінов В. - Суд Європейського Союзу як учасник європейського врядування: правові аспекти (2013)
Костюк І. - Зарубіжний досвід реалізації адміністративних реформ: порівняльний аналіз правового забезпечення (2013)
Дяченко Н. - Роль та місце прогнозування в системі державного управління (2013)
Нікіфорова І. - Конкурентні відносини в суспільстві як об’єкт наукових досліджень та державного регулювання (2013)
Скрипченко Н. - Використання стратегічного менеджменту для забезпечення стійкого регіонального розвитку (2013)
Швидун В. - Аналіз поняття "післядипломна педагогічна освіта" в контексті інтеграції освітніх систем: державно-управлінський аспект (2013)
Овдін О. - Напрями державної політики щодо зниження смертності населення України (2013)
Костенко В. - Модернізація державної системи цивільного захисту в контексті європейської інтеграції України (2013)
Палагнюк Ю. - Механізми інтеграції держав Центральної та Східної Європи у Європейський Союз (2013)
Григорова М. - Державне регулювання генно-інженерної діяльності в Російській Федерації: досвід для України (2013)
Васильєв А. - Удосконалення організаційно-функціонального механізму реалізації державної молодіжної політики України (2013)
Долгий О. - Ухилення від сплати податків як фактор корупції в органах державного управління податковою діяльністю, Дедекаєв В. (2013)
Заїка О. - Удосконалення державної політики щодо вирішення проблеми енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Ольмезов В. - Моніторинг стану правосвідомості громадян у державному управлінні (2013)
Хохич І. - Активізація співпраці молоді з органами влади: державно-управлінський аспект (2013)
Коваленко Т. - Програмно-цільове управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2013)
Кузнецова М. - Тенденції розвитку законодавства про державну службу в Україні (2013)
Маланчій М. - Критерії оцінювання професійної компетентності державних службовців (2013)
Копильцов В. - Нормативно-правове забезпечення професійного навчання сільських та селищних голів в Україні (2013)
Легкоступ С. - Соціальна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування в умовах змін ціннісних пріоритетів (2013)
Сухінін Д. - Досвід Канади з поєднання підходів до оцінювання, моніторингу та контролю в управлінні якістю муніципальних послуг (2013)
Гиренко Л. - Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток молодіжної еліти: досвід Дніпропетровщини (2013)
Пісоцький В. - Комунікативна активність територіальної громади в процесі здійснення місцевого самоврядування в України (2013)
Муркович Л. - Місцевий референдум як форма безпосередньої участі населення в управлінні місцевими справами (2013)
Колповська А. - Застосування соціальної звітності в муніципальному управлінні (2013)
Попова О. - Державне управління якістю освіти на місцевому рівні в контексті компетентнісного підходу (2013)
Клименова О. - Європейський досвід забезпечення візитів іноземних делегацій на місцевому рівні (2013)
Гончарова Т. - Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з визначення потреб територіальних громад щодо муніципальних послуг (2013)
Безуглий Д. - Інноваційна складова проектів місцевого розвитку (2013)
Раєвська К. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері соціальної роботи з молоддю як об’єкт наукових досліджень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітаємо академіка Розенфельда Леоніда Георгійовича з високою державною нагородою — орденом "За заслуги"! (2008)
Егоркина О. В. - Нейропротекторный эффект церебролизина у больных с боковым амиотрофическим склерозом, Гапонов И. К. (2008)
Мищенко Т. С. - Нейромидин в терапии когнитивных нарушений у постинсультных больных, Шестопалова Л. Ф., Мищенко В. Н. (2008)
Корж С. В. - Комп’ютерно-томографічна візуалізація перенесених інсультів і судинна деменція, Дзіковський С. В. (2008)
Статинова Е. А. - Комбинированная ноотропная терапия в лечении умеренных когнитивных расстройств, Селезнева С. В. (2008)
Товажнянская Е. Л. - Роль вазоактивных веществ в формировании гемодинамических нарушений у больных с неврологическими осложнениями первичного гипотиреоза (2008)
Харченко О. А. - Опыт использования финлепсина у больных с неврогенными болевыми синдромами, Кириченко А. Г., Шантырь Л. И., Рожкова И. В., Степанова Л. Г., Макарова С. В. (2008)
Влох І. Й. - Ефективність застосування антидепресанту подвійної дії венлафаксину для лікування депресивних розладів невротичного ґенезу, Кулик Б. В., Цьона А. Р. (2008)
Голубков О. З. - Терапевтические возможности амисульприда у больных с психотическими эпизодами, Саржевский С. Н. (2008)
Гуменюк Л. Н. - Принципы и алгоритмы оценки ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Денеко М. А. - Система психотерапевтической коррекции супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Дымшиц С. М. - Социально-трудовая реадаптация больных шизофренией, Юрьев М. Н., Вербенко В. А. (2008)
Соломко С. Б. - Особенности клинико-психопатологической характеристики, диагностики и принципов психотерапии и психокоррекции соматоформных расстройств в поликлинической практике (2008)
Бурчинский С. Г. - Критерии выбора препарата антиконвульсанта: клинико-фармакологические аспекты (2008)
Воробьев В. В. - Психическое состояние как предиктор развития мастопатии у женщин (2008)
Реминяк И. В. - Депрессивные расстройства в клинике нервных болезней (2008)
Бабюк И. А. - Применение препарата афобазол в наркологической практике (2008)
Корошніченко Д. М. - Структура психопатологічної симптоматики у осіб, залежних від героїну та метадону, і фактори, що впливають на неї (2008)
Шараневич І. О. - Динаміка рівня реактивної та особистісної тривожності і депресії у осіб з алкогольною залежністю в період формування терапевтичної ремісії (2008)
Гельсінкська декларація всесвітньої медичної асоціації "Етичні принципи для медичних досліджень із залученням людини" (2008)
Віничук С. М. - Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту, Мохнач В. О., Прокопів М. М., Пустова О. А. (2008)
Горанский Ю. И. - Терапия когнитивных нарушений при цереброваскулярных заболеваниях, Герцев В. Н. (2008)
Дубенко А. Е. - Особенности динамики клинических проявлений эпилепсии у лиц молодого и среднего возраста, Коваленко Д. П. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Динамика антиоксидантного статуса и эффективность лечения при стабильном рассеянном склерозе (2008)
Гавенко Н. В. - Анализ сексуальных автобиографий женщин с невротическими расстройствами: возможности реконструкции идеалтипических сексуальных сценариев (2008)
Гуменюк Л. Н. - Проблемы формирования феномена ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Гурович И. Я. - Сероквель в ряду других антипсихотиков при лечении больных шизофренией, Любов Е. Б. (2008)
Денеко М. А. - Направленность личности и ее роль в развитии супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Котлик В. В. - Психологические особенности супругов с нарушением супружеской адаптации при посткастрационном синдроме у жены (2008)
Кулик Б. В. - Роль і місце немедикаментозних методів терапії в комплексному лікуванні хворих з астено-невротичними розладами із затяжним перебігом, Влох І. Й., Цьона А. Р. (2008)
Марута Н. А. - Применение риспаксола в терапии больных шизофренией, Явдак И. А. (2008)
Михайлов Б. В. - Применение препарата Афобазол® для лечения тревожно-депрессивных расстройств, Андрух П. Г. (2008)
Мухоморов А. Е. - Оценка интегративного показателя качества жизни больных с аффективными расстройствами (2008)
Напрєєнко О. К. - Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці, Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Лазук Т. І., Пендерецька О. М. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз застосування препарату Тізалуд в якості коректора ускладнень нейролептичної терапії, Телюков О. С. (2008)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка змісту циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із депресивними розладами при лікуванні депривітом та альфа-токоферолом, Рачкаускас Г. С. (2008)
Черкасова А. А. - Патопсихологические нарушения при вич-инфекции у детей с учетом возрастного фактора (2008)
Корошніченко Д. М. - Динаміка психічних та поведінкових розладів у залежних від героїну і у залежних від метадону протягом курсу детоксикації (2008)
Асанова А. А. - Нейрофизиологические показатели изменений эмоциональных состояний у больных с депрессивными расстройствами (2008)
Бурчинский С. Г. - Тревожные расстройства в ангионеврологии: возможности анксиолитиков нового поколения (2008)
Минко А. А. - Современные подходы к диагностике зависимости от психоактивных веществ (обзор) (2008)
Ващенко А. В. - Проекти й пропозиції щодо реформування системи місцевого управління та самоврядування Російської імперії на сторінках "Русского вестника" (1856—1889 рр.) (2013)
Казьмирчук М. Г. - Особливості джерел особового походження учасників Вітчизняної війни 1812 р. (2013)
Кудь А. О. - Спогади гімназисток та викладачів як джерело із вивчення повсякденного життя жіночіх гімназій Російської імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Стрілюк О. Б. - Національна політика П. А. Столипіна в російській дореволюційній та радянській історіографії (2013)
Сеніна Л. В. - Точки біфуркації у Східному питанні в інтерпретації сучасних англомовних істориків (2013)
Ганкевич В. Ю. - Геренал-поручик Віктор Амадей Принц Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймський—вчитель генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая де Толлі (2013)
Марасанова В. М. - 1812-й год в судьбе семьи: Александр Тучков и Маргарита Нарышкина (2013)
Рахно О. Я. - Чернігівські земці — члени Державної ради Російської імперії (2013)
Ячменихин К. М. - А. А. Аракчеев в 1812 г. (2013)
Лапина М. С. - В. Н. Каразин и "дело о ремесленниках" (об истоках развития торгово-промышленного Харькова, его культуры и благоустройства) (2013)
Шаповалов В. А. - "Белые ручки — чужие труды любят": поместное дворянство в российском общественном сознании 50-90-х гг. ХІХ в. (2013)
Горак А. - Толкование понятия "русское происхождение" и его применение в процессе русификации Люблинского губернского управления (1867—1915) (2013)
Бакуменко Е. А. - Социально-экономическая деятельность земств как фактор формирования гражданского общества в Российской империи конца ХІХ — нач. ХХ вв. (2013)
Ёлкин А. И. - Пленные поляки в Слободско-Украинской губернии в 1812—1814 гг. (2013)
Желтобородов А. Н. - Рекрутские присутствия Слободско-Украинской губернии в 1812 г. (по материалам Государственного архива Харьквской области) (2013)
Потрашков С. В. - Харьков и губерния в годину Отечественной войны 1812 г. (2013)
Белоусов С. В. - Социальные конфликты в Среднем Поволжье в "эпоху войны 1812 года" (2013)
Шатохин И. Т. - Роль протекции в карьере российского чиновника середины ХІХ — начала ХХ вв. (2013)
Шатохина С. Б. - Эволюция отношения провинциального общества к образованной женщине во второй половине ХІХ—начале ХХ вв. (2013)
Шаповалова С. П. - Отношение к женскому образованию в крестьянской среде 60-90-х гг. ХІХ в. (по материалам Центрального Черноземья) (2013)
Гула Р. В. - Формування та розвиток державного патріотизму у системі монархічної ідеології в Російській імперії ХІХ—початку ХХ ст. (2013)
Бучаста С. І. - Система розселення поселеної кавалерії у Слобідсько-Українській губернії у 1817—1822 роках (2013)
Черный Д. М. - История России ХVI—ХIХ столетий на страницах научно-популярных изданий (Рец. на кн.:Духопельников В. М. Крымская война.—Х.:Фолио, 2009.—120 с.;Духопельников В. М. Петр Первый. — Х.: Фолио, 2011.—120 с.; Духопельников В. М. Иван Грозный.—Х.:Фолио 2011.—120 с.) (2013)
Куделко С. М. - Международная студенческая школа: из опыта сотрудничества исторических факультетов Харьковского и Белгородского университетов, Павлова О. Г. (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Євтушенко М. Ю. - Роль кафедри гідробіології в забезпеченні навчального процесу, розвитку рибничої галузі та рибогосподарської науки України, Хижняк М. І. (2014)
Велигодська А. К. - Вплив джерел азотного живлення на синтез каротиноїдів деякими штамами базидіоміцетів, Федотов О. В., Пєтрєєва А. С. (2014)
Федотов О. В. - Регуляція синтезу поліфенольних речовин деякими штамами базидіоміцетів, Велигодська А. К. (2014)
Степаненко Д. С. - Дослідження збереження вітаміну С в плодах дині при тривалому зберіганні з використанням обробки електроіонізованим повітрям і упаковки в термоусадочну плівку (2014)
Вельчева Л. Г. - Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого, Васин В. А., Пюрко О. Е. (2014)
Листопадський М. А. - Зволоження, як фактор структурної організації населення птахів деревних насаджень біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas) прісних та солоних водойм України, Митяй І. С. (2014)
Кульбачко Ю. Л. - Екологічна структура угруповань панцирних кліщів у насадженні клена гостролистого на ділянці рекультивації шахти "Павлоградська" (Павлоград, Дніпропетровська обл.), Штірц А. Д., Дідур О. О. (2014)
Мельникова С. В. - Изучение показателей перекисного окисления липидов у врачей-стоматологов при профессиональных нагрузках (2014)
Артюшенко Т. А. - Сумісний вплив кадмію та нікелю на функціонування аскорбатзалежної ланки антиоксидантного захисту гороху, Гришко В. М. (2014)
Сищикова О. В. - Вплив рекультивации техногенних ландшафтів на функціонування угруповань ґрунтових мікроорганізмів, які приймають участь в трансформації сполук азоту (2014)
Герасимюк Н. В. - Весняна флора кладовищ міста Одеси (2014)
Шурыгин Е. Г. - Об изучении процессов развития сложных систем, Шурыгина Л. С. (2012)
Ніскородов В. В. - Формування політехнічних компетентностей в системі професійно-технічного навчання, Назаров А. В. (2012)
Стешенко В. В. - Формування споживчих знань на уроках трудового навчання в учнів 5–9 класів, Келій М. В. (2012)
Арюкова О. В. - Рівень графічної грамотності сучасних учнів старших класів (2012)
Нестеренко В. М. - Науково-дослідна робота студентів у гуртках як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Стешенко В. В., Стешенко Б. В. (2012)
Ягупець С. Ю. - Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті майбутнього вчителя технологій (2012)
Бондаренко О. О - Про деякі організаційні аспекти дистанційного навчання, Ніскородов В. В, Шелюх Л. П. (2012)
Перепічаенко Є. К. - Удосконалення вивчення курсу безпеки життєдіяльності студентами технологічного факультету, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В. (2012)
Шумилова Е. Д. - Деякі аспекти методики викладання питань електробезпеки в процесі підготовки майбутніх учителів технологій, Пліско Ю. В., Шилко Д. І. (2012)
Нестеренко В. М. - Учителю трудового навчання про нетрадиційні методи обробки металів, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В., Бут С. А. (2012)
Медведева Л. П. - Модернизация содержания профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых вузов (2012)
Цибулько Г. Я. - До проблеми інформаційного управління системою професійно-технічної освіти, Голубєва Р. (2012)
Марченко Н. В. - Державотворчі ідеї у творчому доробку А. Погрібного (2012)
Гейко Ю. - Педагогічна ефективність формування психологічної готовності майбутніх викладачів іноземних мов до дистанційного навчання (2012)
Федоренко О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти (2012)
Вачевський М. В. - Використання традиційних форм навчання у вищих педагогічних навчальних закладах України та Польщі, Криньський А. (2012)
Мадзігон В. В. - Сутність основних понять приватної власності у сучасній в економічній освіті (2012)
Стешенко Б. В. - Витоки виникнення та становлення понять "куратор" і "куратор академічної групи" (2012)
Стешенко В. В. - становлення підготовки майбутніх учителів трудового навчання в слов’янському державному педагогічному університеті (з досвіду технологічного факультету), Курчій О. В. (2012)
Матяшова Д. В. - формування предметних компетентностей у майбутніх учителів трудового навчання в процесі природничо-наукової підготовки (до постановки проблеми) (2012)
Наші автори (2012)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів, Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Дзюба О. С. - Біотерапевтичні властивості лактобактерій, Богдан Т. З., Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів 1 весняної школи "Сучасні клітинні технології: фундаментальні та прикладні аспекти" (Cell Technology Week - 2013) (2013)
Рудь Ю. П. - Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні, Майстренко М. І., Бучацький Л. П. (2013)
Бибик В. В. - Цитокиновый профиль крови и показатели клеточного звена иммуни¬тета у женщин с предраковой патологией шейки матки на фоне остеопороза (2013)
Будовська Л. О. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця, Победьонна Г. П., Афанас’євська М. С. (2013)
Дубинина Н. В. - Изменение функциональной активности Т-лимфоцитов селезёнки на фоне химического канцерогенеза (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при дифузному та ускладненому діабетичному макулярному набряку різних видів у хворих на цукровий діабет ІІ типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли -a и интерлейкина-6 у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Путиенко А. А., Абдулхади Мохаммад. (2013)
Победьонний А. Л. - Вплив імунореабілітації на показники клітинного імунітету хворих із перенесеною черепно-мозковою травмою, Семенець Ю. П., Сидоренко М. П., Чепелєв В. М. (2013)
Сябренко Г. П. - Методичні та патогенетичні аспекти імунореабілітації осіб молодого віку з поєднаною патологією, Ромаданова О. І., Сухомлин Г. М., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах при застосуванні циклоферону (2013)
Бондаренко О. О. - Корекція синдрому оксидативного стресу у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2013)
Володкина Н. А. - Реологические свойства сыворотки крови при хроническом обструктивном заболевании легких у шахтеров-угольщиков (2013)
Єрмоленко О. В. - Клініко-біохімічні особливості та оптимізація лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в амбулаторних умовах (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли -a и фактора роста эндотелия сосудов у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной витреоретинопатии (2013)
Юган Я. Л. - Оптимізація лікувальної тактики при неалкогольному стеатогепатиті, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії виходячи з концепції "метаболічної інтоксикації" (2013)
Євтушенко О. М. - Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції (2013)
Еременко Р. Ф. - Влияние экстракта из травы люцерны посевной на уровень иммуноглобулинов у крыс с экспериментальным иммунодефицитом, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2013)
Кривуля І. Г. - Клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування в амбулаторних умовах синдрому подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Половко Н. П. - Вивчення стабільності гелю клотрімазолу (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження під впливом комбінованої терапії остеоартрозу та ожиріння (2013)
Трищук Н. М. - Особенности фармакотерапии аллергического ринита (2013)
Удовиченко М. М. - Стратегия лечения депрессии у пациентов с сердечной недостаточностью, Кравченко И. Г. (2013)
Щукіна Н. М. - Дослідження противиразкової активності сухого екстракту капусти броколі на моделі гострої стресової виразки шлунка у щурів, Гладченко О. М., Малоштан Л. М., Гладченко Є. О. (2013)
Баринов Ю. В. - Состояние эпителия слезоотводящей системы при экспериментальном бужировании носослезного протока с введением вискоэластического раствора, Баринова А. А. (2013)
Боброва Е. В. - Алкогольная кардиомиопатия, Коломиец В. В. (2013)
Бріндак Д. В. - Аналіз впровадження заходів інфекційного контролю в Луганському обласному протитуберкульозному диспансері, Ляшко В. К., Родина Р. А., Хотлубей Д. В., Александрін А. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Дифференциальная диагностика внутрибольничной диареи у больных с сопутствующей патологией, Шоп И. В. (2013)
Дядичева Т. А. - Трудности ранней диагностики тромбоэмболии легочной артерии при бронхообструктивном синдроме, Сысойкина Т. В., Сабадаш В. Е., Долженко Л. С., Липатникова А. С., Титова О. О., Глущенко В. Ю. (2013)
Іванова Л. М. - Спільні фактори ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у поєднанні з ішемічною хворобою серця та ожирінням, Луговськов Є. О. (2013)
Іванова Л. М. - Особливості клінічного перебігу сполученої патології у хворих на неалкогольний стеатогепатит, хронічний бронхіт та ожиріння, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Височин М. В., Ліпатнікова Г. С. (2013)
М'якінькова Л. О. - Варіант перебігу інфекційного ендокардиту клебсеільозної етіології (2013)
Нев'ядомська Т. В. - Influence factors extracerrical activites on level of operational memory: psychophysiological research high school students, Коленова Т. В., Терешкіна О. І., Ульяшов О.М., Черкашина Л.В. Вплив факторів позашкільної діяльності на рівень оперативної пам’яті: психофізіологічне дослідження учнів старшої (2013)
Панченко М. С. - Медико-психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево-судинного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз лінійних розмірів тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Сергиенко А. Н. - Динамика остроты зрения у больных с сухой формой возрастной макулярной дегенерации после двух курсов низкоэнергетической световой терапии, Дзюба Н. А., Пекарик А. С. (2013)
Сухомлин Г. М. - Методичні аспекти реабілітації, як компоненту діяльності лікарів загальної практики / сімейної медицини, Ромаданова О. І., Сябренко Г. П., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Шестопалова Н. С. - Характеристика показателей микроциркуляции крови спортсменов при интенсивных физических тренировках, Иванюра И. А., Коробейников А. С., Ермакова Т. С. (2013)
Шупер В. А. - Особенности дифференциальной диагностики грибковых поражений легких (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Гаврилов А. А. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Визначення ролі G1691A алелі гена фактору V коагуляції та G20210A алелі гена протромбіну в розвитку тромбозів у хворих на справжню поліцитемію (2013)
Рибченко Л. А. - Фактори ризику раку молочної залози у BRCA-позитивних та BRCA-негативних осіб (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз окремих парціальних розмірів і товщини шкірно-жирових складок тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Свидко Е. Н. - Клиническое обоснование применения криоконсервированных клеток кордовой крови при индукции экспериментальной лимбальной недостаточности роговицы, Дёмин Ю. А. (2013)
Шкляр А. С. - М’язова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2013)
Зєльоний І. І. - Оцінка стану опозиційних пулів цитокінів при застосуванні нуклексу у хворих на рецидивуючу бешиху (2013)
Левицкая Г. В. - Характер изменений интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, после интравитреального введения триамцинолона ацетонида, Путиенко А. А., Мохаммад Абдулхади (2013)
Ромаданова О. І. - Патогенетичні та методичні аспекти оцінки прогресування хронічної хвороби нирок: рівень TNF-α залежно від генезу гломерулярних уражень (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники інтерферонового статусу в хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Чхетіані Р. Б. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Васильєва В. Л. - Характеристика синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2013)
Володкина Н. А. - Адсорбционно-реологические свойства экспиратов и крови у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в процессе лечения (2013)
Глущенко В. Ю. - Ліпідний спектр крові у хворих молодого віку з хронічним некалькульозним холециститом, у сполученні з гіпертонічною хворобою (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне вивчення впливу рослинного засобу на стан білкового обміну в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Кононенко А. Г. (2013)
Количева О. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на параметри ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Мухин И. В. - Мембранопротекция в условиях ренопульмональной коморбидности (2013)
Сябренко Г. П. - Профілактика порушень мікроелементного гомеостазу у системі санологічного моніторингу та реабілітації: проблемно – цільовий аналіз (частина І) (2013)
Тєрьошин В. О. - Синдроми оксидативного стресу і ендогенної "метаболічної" інтоксикації та їх корекція цитофлавіном у хворих з хронічною коморбідною патологією гепатобіліарної системи, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2013)
Труняков М. В. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Юган Я. Л. - Ефективність сучасних препаратів при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу та вплив на показ¬ники ліпопероксидації і активність ферментів антиоксидантного захисту (2013)
Блажеєвський М. Є. - Валідація йодометричної методики кількісного визначення цефалексину у субстанції, Лабузова Ю. Ю. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення пірокатехіну та елагової кислоти хемілюмінесцентним методом (2013)
Бутко Я. О. - Фармакологічне дослідження ранозагоювальної дії крему "Декспантенол з керамідами" на моделі площинних ран, Деєва Т. В., Ляпунов М. О., Цулун О. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Статини та лікарські взаємодії (2013)
Дубинина Н. В. - Перспективы использования комбинации аминокислот при психоорганическом синдроме инфекционного генеза (2013)
Євтушенко О. М. - Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів (2013)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомального лікування на клінічні прояви мікросудинної стенокардії, Мухін І. В., Седая Л. В. (2013)
Неєлова О. В. - Методологія оцінювання адекватності впливу венотонічних засобів при дисфункції плаценти (2013)
Половко Н. П. - Аналіз ринку лікарських препаратів і косметичних засобів, що використовуються в терапії рубцевих змін шкіри (2013)
Семенів Д. В. - Встановлення кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі іммобілізаційного стресу в щурів (2013)
Сергієнко А. М. - Динаміка гостроти зору та товщини макулярної ділянки при застосуванні препарату "Візіобаланс Опті" в лікуванні макулярного набряку при міопії високого ступеня, Тутченко Л. П., Козловська І. В., Ткаченко О. В., Литвинчук Х. М. (2013)
Хохленкова Н. В. - Термогравіметричний аналіз субстанції природного походження – густого екстракту кори дуба, Буряк М. В. (2013)
Цулун О. В. - Ефективність нової комбінованої мазі з дигідрокверцетином, коензимом Q10 та екстрактом солодки за умов ультрафіолетової еритеми у щурів, Деримедвідь Л. В., Гаман Д. В. (2013)
Шевчук М. И. - Прогностически значимые критерии влияния терапии ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокатора и их комбинации на вариабельность сердечного ритма, величину артериального давления и частоту сердечных сокращений у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ и группах терапии (2013)
Гавриляк В. Г. - Эффективность интервальной нормобарической гипокситерапии у больных на начальных этапах артериальной гипертензии (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку по даним оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Прейс Н. І. (2013)
Іванова Л. М. - Стан холединаміки у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та ожиріннямv, Луговськов Є. О. (2013)
Іванченко Ю. О. - Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Калашник Д. М. - Дисфункція тромбоцитарної ланки у курців, хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів (2013)
Пасечникова Н. В. - Значение фактора сферичности и асферичности поверхности ИОЛ в создании качественных зрительных функций, Жабоедов Д. Г. (2013)
Сухомлин Г. М. - Актуальные вопросы восстановительного лечения и медико-социальной реабилитации в Украине (2013)
Такташов Г. С. - Гендерные особенности формирования пороков и течения сердечной недостаточности у больных с хронической ревматической болезнью сердца (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського