Пастернак Ю. В. - Зміни функціональнного стану прооксидантної та антиоксидантної системи в динаміці розвитку запалення в зоні опікової рани та їх корекція 2% засобом "кротозин" (2010)
Пісоцька Л. А. - Можливості використання кірліанграфії для до нозологічної діагностики патології щитоподібної залози, Кулькіна О. А., Абаянцева Т. О., Голеомбіовська О. Я., Дудіна Л. А. (2010)
Ревякина Е. Г. - Влияние холодового стресса на гипофизарно-тиреоидную систему белых крыс (2010)
Савво В. М. - Стан паренхіматозних органів у дітей з реактивними артритами, Яновська К. О., Кисельова Л. П. (2010)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень (2010)
Феськов А. М. - Особенности микроокружения ооцитов и морфологии эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с гиперандрогенией, Сомова Е. В., Феськова И. А., Влажко Е. В., Тищенко А. А. (2010)
Шейко В. І. - Стан імунної системи та показників нейродинамічних функцій при вживані тимогену здоровими та короткозорими людьми (2010)
Яковлева І. Ю. - Мітопротекторний механізм нейропротекторної дії яктону в умовах експериментальної церебральної ішемії, Велєнічев І. Ф. (2010)
Ярошевский А. А. - Особенности патобиомеханических паттернов у пациентов, страдающих цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Євсюкова В. Ю. - Антифунгальна активність похідних 7-азакумаринів, Андреева І. Д., Казмірчук В. В. (2010)
Кошарний В. В. - Використання лектинів в дослідженнях кардіогенезу щурів (2010)
Савенкова О. О. - Гістотопографія рецепторів до лектинів в ембріональному серці, Шаторна В. Ф., Абдул-Огли Л. В. (2010)
Сілкіна Ю. В. - Послідовність гістогенетичних процесів провідних кардіоміоцитів синусно-передсердного вузла ембріонального серця людини (2010)
Торяник І. І. - Мікроскопічні ознаки як доказовий інструмент у фактах формування та розвитку модельованого ішемічного інсульту в експерименті, Колесник В. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Морфологическое исследование клеточного состава фетальной печени человека, Грицай Д. В., Говоруха Т. П., Репин Н. В., Петренко А. Ю. (2010)
Смишляєва Д. М. - Стан фетоплацентарного комплексу при спонтанній та індукованій багатоплідній вагітності (2010)
Алпеева A. B. - Результаты прогнозирования и распознавание характера заболевания системы внешнего дыхания у детей дошкольного возраста с помощью математических методов (2010)
Глазков Е. О. - Вплив кверцетину на показники системи антиоксидантного захисту організму спортсменів при інтенсивному фізичному навантаженні, Раздайбедін В. М. (2010)
Олійник С. А. - Ефективність застосування нового продукту вітчизняного спортивного харчування, Коршевнюк Д. О., Козеренко О. Л., Лініченко C. B. (2010)
Геранін С. І. - Вплив пломбувальних матеріалів для кореневих каналів на деякі показники гемостазу in vitro, Кайдашев І. П., Ніколішин А. К. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: общие гомеостатические реакции в формировании осложнённого течения (2010)
Морозова М. Н. - Изучение хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов периферической крови у больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Петренко A. И. - Ультраструктурная характеристика альтерации дентина зубов человека при физиологическом истирании эмали и кари есе (2010)
Філатов І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей альгінатного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями (2010)
Бабій Л. М. - Судово-медичне визначенні відстані пострілу із газобалонної зброї: Обґрунтування способу урахування проникності одягу (2010)
Боягіна О. Д. - Тактика судово-медичного експерта при визначенні давності плям крові людини за вмістом хлоридів (2010)
Плиска О. І. - Динаміка показників інтегральної реокардіографії та реовазографії кінцівок в групах осіб з різним рівнем фізичного розвитку та після функціональної дихальної проби генче, Рогозін B. B. (2010)
Городецька Є. В. - Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України, Серга С. В., Демидова А. С., Стаховський Е. О., Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Пікуль М. В., Козерецька І. А. (2014)
Майстренко М. І. - Біологія герпесвірусів риб, Бучацький Л. П. (2014)
Пилипенко С. В. - Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт®”, Короткий О. Г., Карповець Т. П., Остапченко Л. І. (2014)
Пасєчнікова Н. В. - Вивчення впливу метиленового синього в комбінації із низько енергетичним лазером на культуру Enterobacter aerogenes in vitro, Зборовська О. В., Чорнобай М. О. (2014)
Бибик В. В. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у жінок, хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію легкого ступеню на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2014)
Єрмоленко О. В. - Вивчення показників цитокінового профілю крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень при комплексному лікуванні в амбулаторних умовах (2014)
Іванова Л. М. - Стан клітинної ланки імунітету та його корекція у хворих в умовах поліморбідності, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Васильєва В. Л. (2014)
Хунов Ю. А. - Вплив комбінації нуклексу та атоксілу на показники цитокінового профілю крові у хворих з гнійно-запальними захворюваннями на тлі цукрового діабету, Зєльоний І. І., Павлов С. В., Мелещенко А. В. (2014)
Козира С. А. - Визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з трави Geum urbanum l., Кулагіна М. А., Радько О. В. (2014)
Самура Б. А. - Исследование зависимости острой токсичности, анальгетической и антиэкссудативной активности от химической структуры аммониевых солей 3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-N′-гидроксиэтилпиперазиния, Григорьева Л. В., Самура И. Б. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих з рекурентними депресивними розладами при застосуванні загальноприйнятої терапії в амбулаторних умовах (2014)
Юган Я. Л. - Оцінка показників ліпопероксидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу при медичній реабілітації (2014)
Безпала Ю. О. - Розробка складу стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Стрілець О. П. (2014)
Вальдовський А. О. - Дослідження цінової кон’юнктури ринку антианемічних лікарських препаратів, Євтушенко О. М. (2014)
Корнієнко В. І. - Дослідження впливу бенфураму на морфологію нирок при експериментальній нирковій недостатності у щурів, Самура Б. А., Ладогубець О. В. (2014)
Петровська Л. С. - Особливості розробки піномийних основ з натрієм лаурилетокси(2ЕО)сульфатом (2014)
Пуль В. В. - Вивчення антимікробної активності препарату місцевої дії для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, Баранова І. І., Осолодченко Т. П. (2014)
Струс О. Є. - Дослідження властивостей сапропелю родовища Прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Осолодченко Т. П. (2014)
Терёшин В. А. - Оценка эффективности современного энтеросорбента "Белый уголь" при лечении больных пищевыми токсикоинфекциями, Соцкая Я. А., Круглова О. В., Кривуля И. Г., Гаврилов А. А. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бондаренко О. О. - Показники мікрогемодинаміки у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння та інсулінорезистентністі (2014)
Григоров С. М. - Методичні аспекти оцінки судинних морфо-фізіологічних патернів при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Жабоедов Д. Г. - Шовная фиксация ИОЛ SL-907 Centrix DZ к радужке при несостоятельности капсульной поддержки (2014)
Иманова Н. И. - Терапия артериальной гипертензии у больных с хронической сердечной недостаточностью (2014)
Лябах М. О. - Особливості теорії і практики використання зонально-рефлекторного масажу, Горго Ю. П. (2014)
Недзвецька О. В. - Вплив лікування на гемодинаміку артерій ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії, Петрушенко Д. О. (2014)
Соколовская И. С. - Ультразвуковое исследование костных структур плода в аспекте определения предполаемой массы перед родами (2014)
Бариляк І. Р. - Цитогенетичні ефекти при дії гумату натрію в діапазоні високих концентрацій, Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В., Гуменюк І. Д. (2009)
Гельнер Н. В. - Клініко-генеалогічні дослідження у пацієнтів з крипторхізмом, Наконечний А. Й., Заставна Д. В., Тиркус М. Я., Сосніна К. О. (2009)
Дьоміна Е. А. - Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин (радіобіологічні та клінічні аспекти), Іванкова В. С. (2009)
Курдюкова О. М. - Бур'яни як лікарські рослини у складі культурфітоценозів (2009)
Михайленко В. М. - Роль экзогенных оксидов азота в модуляции биоэнергетического статуса и уровня фосфолипидов в нормальных и опухолевых тканях, Елейко Л. О. (2009)
Нікітін Є. В. - Зміни фосфоліпідного складу мембран еритроцитів при токсичному гепатиті у щурів, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Солтик С. М. (2009)
Філінська О. М. - Стан антиоксидантної системи печінки щурів під впливом похідного малеіміду за умов розвитку оксидативного стресу, Яблонська С. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2009)
Гарник К. В. - Інтерфероновий статус крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Запорожець Т. Ю. - Особливості показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний поліпозний етмоїдит (2009)
Кузнєцова Л. В. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на синдром психоемоційного вигорання під впливом гірудорефлексотерапії та імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Висоцький А. А. (2009)
Солона О. Г. - Стан імунної системи хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Труфанов С. Ю. - Цитокіновий профіль ротоглоткового секрету у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Круглова О. В. - Вплив холенорму на концентрацію "середніх молекул" у крові хворих з хронічним некалькульозним холециститом, сполученим з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом в періоді медичній реабілітації (2009)
Фролов В. М. - Вплив імуномаксу на показники перекисного окислення ліпідів у хворих з синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам'яним холециститом, Кузнєцова Л. В., Пересадін М. О. (2009)
Харченко В. В. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Шаповалова І. О. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Фітозасіб алфагін в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на стан клітинної ланки імунітету, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Карабут Л. В. - Изучение жаропонижающей активности настоев из растительных зборов на модели молочной и пирогеналовой лихорадки (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості гідразидів, ацилгідразидів та ариліденгідразидів 4-(N-R-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Нішкумай О. І. - Вплив статинів на цитокіновий та ліпідний профіль у жінок з кардіальною патологією в менопаузі (2009)
Таран А. В. - Изучение ульцерогенного и местнораздражающего действия алюметоксифенилана (2009)
Чеботарьов Є. В. - Ефективність фітозасобу депривіту в лікуванні дорослих хворих на соматизовані депресивні розлади (2009)
Шикова В. В. - Взаємодія 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу з барбітуратами Interaction of 4-mono- and 3,5-disubstituted of 1,2,4-triazole with barbiturates (2009)
Шупер С. В. - Ефективність застосування тівортіну в лікуванні та гінкго білоба в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Карамзіна Л. А. - Дослідження електрорецепції слухового аналізатора у глухих дітей (2009)
Пожуєв В. І. - Основні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблеми адаптації завдань болонського процесу у вищій технічній школі, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи (2005)
Вандышев В. Н. - Современный менеджмент: социальные ценности и искусственный интеллект в системах управления (2005)
Сізінцова Л. А. - Державне управління соціальною сферою суспільства (2005)
Д’ячук С. В. - Національна освіта і проблеми глобалізації сучасного світу (2005)
Титар О. В. - Національно-культурна ідентичність сучасної молоді (2005)
Гомаль В. П. - Формування цілісної особистості майбутніх спеціалістів державної служби (2005)
Ярошенко А. О. - Ціннісна складова свідомості в структурі цінностей освіти (2005)
Яцук Н. Є. - Підвищення інтелектуального рівня сучасного українського студента – приваблива ідея чи суспільно визріла реальність? (2005)
Линник І. В. - Буття цінностей в структурі економічної свідомості суспільства (2005)
Лісовський П. М. - Філософський аналіз церкви на засадах духовної безпеки (2005)
Зуєва В. О. - Регіональна ідентичність як основа процесу політичної інституціалізації (2005)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і цивілізаційні війни ХХІ століття: гуманістичний аспект (2005)
Рижова І. С. - Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість (2005)
Сідоренко С. В. - Буття людини у глобальному просторі (2005)
Нікітенко В. О. - Гуманізм як фундаментальна тенденція суспільного розвитку: теорія та практика (2005)
Єфанова А. Г. - Людська сутність як беззупинне становлення, самооновлення, самозаперечення та обстоювання загальнолюдських гуманістичних цінностей (2005)
Глазунов В. В. - Становление украинского гражданского общества и олигархия (2005)
Мурач Л. А. Скворец Н. И. - Психологизм как средство формирования мировоззрения учащихся (2005)
Мельник В. В. - Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз (2005)
Богданова І. В. - Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона (2012)
Григорова І. А. - Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кальбус О. І. - Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу (2012)
Літовченко Т. А. - Особливості лікування епілептичних розладів у дівчат, хворих на симптоматичну епілепсію лобної локалізації, Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В., Коренєв С. М. (2012)
Сухоруков В. І. - Важливість фактору впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина І), Нікішкова І. М. (2012)
Танцура Л. М. - ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу (2012)
Федорковская Б. О. - Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Кириллова Л. Г. (2012)
Шаймурзин М. Р. - Особенности электромиографического паттерна на стадии начальных и развернутых клинических проявлений при наследственных мотосенсорных полиневропатиях у детей (2012)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічні варіанти рекурентного депресивного розладу з довготривалим перебігом (2012)
Бездетко Н. В. - Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) (2012)
Васякіна Л. О. - Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз (2012)
Вербенко В. А. - Исследование шизофрении в диссертационных работах сотрудников кафедры психиатрии Крымского медицинского университета (к 75-летию основания кафедры), Двирский А. А., Двирский А. Е. (2012)
Данилова М. В. - Депрессивные расстройства у больных рассеянным склерозом (обзор литературы), Данилова М. В. (2012)
Жабенко Н. Ю. - Изучение параметров агрессивности при ВИЧ-инфекции (2012)
Кирилюк С. - Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок (2012)
Курило В. О. - Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристики й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами (2012)
Марута Н. А. - Значение эмоционального и пароксизмального мозга в переходных процессах нейродинамических систем при невротических расстройствах, Колядко С. П., Воробьева Т. М. (2012)
Мішиєв В. Д. - "Наркотик" чи не "наркотик" золотий стандарт антидепресивної дії — амітриптиліна гідрохлорид? Соціальні, юридичні та медичні аспекти, Педак А. А. (2012)
Огоренко В. В. - Изучение качества жизни больных с новообразованиями головного мозга (Обзор литературы) (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники депрессивных реакций при болезни Паркинсона (2012)
Серикова О. І. - Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання, Усменцева О. І. (2012)
Сновида Л. Т. - Гендерные особенности факторов суицидогенеза при депрессиях (2012)
Сорока В. В. - Обзор современных подходов к диагностике и коррекции последствий семейного насилия у женщин (2012)
Шаповалова В. А. - Судебная фармация: формирование международной нормативно-правовой базы по контролю за оборотом наркотических средств в период 1925—1936 годов, Мусоев С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Шарко О. М. - Психопатологічна семіотика та типологія клінічних варіантів посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом (2012)
Копчак О. О. - Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосуванням гліатиліну (2012)
Марута Н. О. - Оцінка ефективності ентеросорбції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до терапії, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Панченко М. С. - Методика оцінки ризику соматизації вегетативних соматоформних розладів (2012)
Парамош О. В. - Фармацевтична діагностика проблем фармакоманії, Громовик Б. П., Пасько О. О. (2012)
Шаповалов В. В.(мол.) - Судова фармація:особливості виконання "концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки" (на рівні МОЗ України) (2012)
Пожуєв В. І. - Формування простору Європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблема аналізу і контролю якості освіти, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Проблеми основних реформ Болонського процесу (2005)
Сізінцова Л. А. - Фактори та механізми формування держави добробуту: гуманітарний аспект (2005)
Зуєва В. О. - Забезпечення сталого розвитку регіональних інтеграційних процесів (2005)
Бондаренко О. В. - Філософія ментальності в проблемах та концепціях (2005)
Рижова І. С. - Дизайн як соціальний феномен в історичному контексті філософського дискурсу (2005)
Сичинський А. П. - Державна політика у сфері свободи совісті й релігії в сучасній Україні (2005)
Мельник В. В. - Культура етнонаціонального буття в контексті історії філософської думки (2005)
Єфанова А. Г. - Методологія аналізу теоретико-концептуальної парадигми гуманістичного менеджменту (2005)
Першина О. Є. - Гендерні стереотипи та засоби масової комунікації (2005)
Кірчева Н. С. - Гендерні стереотипи в рекламі (2005)
Сидоренко С. В. - "Глобальна людина" у глобальному суспільстві: позитивні і негативні аспекти взаємодії та взаємовпливу (2005)
Патлах І. М. - Архетип як психічно-внутрішня універсалія національної душі (2005)
Сепетий Д. П. - Проблеми специфіки та методології суспільних наук в працях К. Поппера, Ф. фон Гаєка та Л. фон Мізеса (2005)
Ковальова І. О. - Приватна власність як основа ефективного функціонування бізнесу: філософський аспект (2005)
Дідковська І. О. - Дотримання політичних прав та свобод людини в Україні: політологічний аналіз (до питання про діяльність омбудсмена) (2005)
Товарниченко В. О. - Взаємодія саморганізаційних та організаційних процесів у формуванні соціально-орієнтованої української держави (2005)
Желябин В. А. - Корпоративная культура как фактор эффективного управления предприятием (2005)
Ажажа М. А. - Инвестиции в человеческий капитал как фактор повышения экономической эффективности (2005)
Осіпова М. Ю. - Основні напрямки подолання конфліктогенних чинників міжнаціональних відносин (2005)
Семенюк М. М. - Економічна природа гуманістичного менеджменту (2005)
Ногина С. Н. - Теоретический анализ проблем формирования социально-ориентированной экономики в Украине (2005)
Акімов І. С. - Гендерні відмінності в електоральній поведінці громадян України, Баглай В. В. (2005)
Янчева Л. М. - Особливості формування собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2012)
Блакита Г. В. - Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів на туристичних підприємствах, Шилова Т. С. (2012)
Крутова А. С. - Економіко-правові основи туристичної діяльності, Маркарова С. Е. (2012)
Белебеха І. О. - Методичні підходи до організації підсистеми управлінського обліку на підприємствах ресторанного господарства, Грінько А. П., Кваша О. О. (2012)
Кузнецова С. О. - Удосконалення обліку витрат із оплати праці, Бондар Ю. М. (2012)
Ілляшенко О. В. - Дослідження сутності інвентаризації як важливого методу обліку та внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств (2012)
Фадєєва Г. М. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства, Семченко О. О. (2012)
Мелушова І. Ю. - Оцінка впливу інфляції на динаміку рівня доходів і витрат підприємств торгівлі, Прокопова О. В., Андросов В. Ю. (2012)
Сідорова Т.О. - Особливості визначення та аналізу ефективності діяльності підприємств, Польова Т.В. (2012)
Баранова А. О. - Історичні аспекти щодо методики обліку статутного капіталу, Макеєва З. О. (2012)
Пилипенко А. А. - Проблеми оцінки товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2012)
Топоркова О. В. - Деякі аспекти оцінки дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2012)
Дергільова Г. С. - Порівняльний аналіз програмних продуктів із автоматизації обліку розрахунків із персоналом, Коробкіна І. С. (2012)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку втрат на підприємствах роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О. (2012)
Кривошей В.В. - Облiковi аспекти формування резервного капіталу акціонерних товариств i його вiдображення у фiнансовiй звiтностi, Говоруха О.О. (2012)
Акімова Н. С. - Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення, Наумова Т. А. (2012)
Кирильєва Л. О. - Проблемні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки в закладах ресторанного господарства, Самойлова Є. О. (2012)
Нестеренко І. В. - Особливості обліку та аудиту фінансових інвестицій підприємства (2012)
Кирильєва Л. О. - Адаптація фінансової звітності публічних акціонерних товариств до міжнародних стандартів, Полулях А. М. (2012)
Бойченко Н. В. - Сутність та місце фінансової стратегії в системі управління підприємством, Ілляшенко О. В. (2012)
Дурсунов М. О. - Реформування спрощеної системи оподаткування. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4 листопада 2011 року № 4014-VI (2012)
Горошанська О. О. - Систематизація методичного інструментарію стратегічного аналізу (2012)
Кащена Н. Б. - Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку, Цуканова О. В. (2012)
Кащена Н. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємства, Чміль Г. Л. (2012)
Гаркуша Н. М. - Суть і проблеми функціонування державного фінансового контролю, Бондаренко Н. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Економічна сутність витрат підприємства (2012)
Гросул В. А. - Маркетингове стратегічне планування на підприємстві, Мамаєва Г. С. (2012)
Чорна М. В. - Систематизація підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства, Анікеєва А. М. (2012)
Чорна М. В. - Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Глухова С. В. (2012)
Краснокутська Н. С. - Системний підхід до управління продажами в інтернет-магазині, Кардовська Н. С. (2012)
Носова О. В. - Економічна безпека підприємства в умовах мережевої економіки, Маковоз О. С. (2012)
Фролова Л. В. - Визначення резервів підвищення потенціалу виживання підприємства на основі "3D" бізнес-моделі, Кирієнко Д. М. (2012)
Фролова Л. В. - Місце діагностики конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства, Дядечко А. В. (2012)
Власова Н. О. - Сутність та систематизація форм і видів концентрації, Ковінько О. С. (2012)
Власова Н. О. - Ресурси та ресурсне забезпечення підприємств: теоретичні аспекти, Андросов В. Ю. (2012)
Піддубна Л. І. - Ліквідність та платоспроможність як індикатори фінансового стану торговельного підприємства, Власова Н. О., Смірнова П. В. (2012)
Дядюк М. А. - Оборотні активи як об’єкт управління у процесі розробки та прийняття господарських рішень, Васильєва В. В. (2012)
Ушакова Н. П. - Особливості структури оборотних активів підприємств торгівлі та її оцінка, Тімченко О. Д. (2012)
Круглова О. А. - Моніторинг як функція управління на підприємстві, Вишнякова Д. В. (2012)
Логвінова О. П. - Застосування АВС-XYZ-аналізу для оцінювання логістичного ризику на підприємстві (2012)
Филипенко О. М. - Сучасні підходи до дефініції поняття "прибуток" та його класифікація, Заїка К. А. (2012)
Нестеренко О. М. - Розвиток ринку праці у сфері логістики, Бугріменко Р. М., Гоц Л. М. (2012)
Чирва Ю. Є. - Дефініція поняття "економічна безпека підприємства", Бугріменко Р. М., Рибалка А. Ю. (2012)
Сукачова С. М. - Сучасні формати роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Смольнякова Н. М. - Цінова ситуація на продовольчому ринку України, Волосов А. М. (2012)
Зубков О. С. - Стратегії зростання вартості торговельної мережі на основі моделі EBITDA, Колесник А. О. (2012)
Мілаш І. В. - Ціна капіталу як базова концепція вибору джерела фінансування оборотних активів підприємств торгівлі, Филипенко О. М., Мазепа Т. С. (2012)
Мілаш І. В. - Корпоративна культура як основний чинник успішного розвитку фірми, Черкашина М. В. (2012)
Шинкар С. М. - Система контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, Волкова О. В. (2012)
Безгінова Л. І. - Управління формуванням капіталу підприємства торгівлі, Бугріменко Р. М., Обуховська Г. І. (2012)
Кушнір Т. Б. - Тенденції посткризового розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі (2012)
Андрющенко І. С. - Моделювання бюджетів витрат операційної діяльності для підприємств ресторанного господарства (2012)
Олініченко К. С. - Деякі аспекти ефективності управління товарними запасами підприємств торгівлі (2012)
Товма О. А. - Концептуальні засади управління діловою репутацією підприємства (2012)
Кропівцова Н. І. - Взаємозв’язок фінансового аналізу, планування та контролю на підприємстві (2012)
Кропівцова Н. І. - Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи (2012)
Нікітіна О. В. - Стратегічні напрями у сфері формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Костинська М. В. - Розвиток роздрібної торгівлі Харківщини в контексті євроінтеграційних процесів, Корецька Н. М., Федоренко Ю. О. (2012)
Жувагіна І. О. - Вплив іноземного інвестування на розвиток промислових підприємств, Обуховська Г. І. (2012)
Гаркуша Нат. М. - Аналіз відхилень як інструментарій управління витратами підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Гейко В. В. - Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу (2012)
Григорова І. А. - Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кирилюк С. Я. - Сучасні погляди на лікування когнітивних порушень при розсіяному склерозі (Огляд літератури) (2012)
Пашковська Н. В. - Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином, Пашковський В. М. (2012)
Третьякова А. І. - Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією, Косенко О. М., Гринь К. В. (2012)
Шепотінник Є. В. - Практичне застосування телемедицини при проведенні тромболізису в міському нейросудинному центрі (2012)
Бевзюк Д. О. - Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів (2012)
Гринь К. В. - Патоморфоз рекурентних депресивних розладів та його зв’язок з циркануальними біологічними ритмами (2012)
Гуменюк Л. М. - Принципи арт-терапії для хворих з першим психотичним епізодом, Савін А. О. (2012)
Єжова В. О. - Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз, Царьов О. Ю., Куніцина Л. А., Словеснов С. В., Колесникова О. Ю., Мірзоян С. А., Желдаков О. М. (2012)
Ігумнов С. А. - Розвиток служби охорони психічного здоров'я населення Республіки Білорусь в 1990—2011 рр., її сучасний стан і перспективи розвитку, Кабанов В. А., Короткевич Т. В., Ринков П. В. (2012)
Марута Н. О. - Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона, Сайко Д. Ю. (2012)
Михайлов Б. В. - Проблеми депресивних розладів.Гіпотеза виникнення (2012)
Омелянович В. Ю. - Зниження рівня соціально-психологічної фрустрації як один з важливих напрямків психопрофілактичних заходів в системі органів внутрішніх справ (2012)
Полшкова С. Г. - Ефективність комплексної терапії осіб небезпечних видів професій (2012)
Продан М. І. - Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання (2012)
Римша С. В. - Психовегетативні складові тривожності у дітей із психосоматичними розладами та сімейною депривацією, Теклюк С. В., Лук'янович І. Л. (2012)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2012)
Бурчинський С. Г. - Проблема вибору атипового нейролептика: клініко-психофармакологічні аспекти (2012)
Литвиненко Н. В. - Використання нейромідину в комплексній терапії розсіяного склерозу, Пінчук В. А., Таряник К. А., Силенко Г. Я. (2012)
Маркова М. В. - Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології, Піонтковська О. В., Кужель І. Р. (2012)
Носов С. Г. - Депресія і епілепсія: загальні патогенетичні закономірності розвитку та особливості лікування (Огляд літератури) (2012)
Панько Т. В. - Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії (2012)
Слободін Т. М. - Патогенез та сучасні підходи до лікування хронічного болю (2012)
Стоянов О. М. - Ефективність застосування ноофену для корекції вегетативних дисфункцій у підлітків з церебральними ангіодистоніями та моторними розладами, Вастьянов Р. С., Кубарева Д. О., Бакуменко І. К., Кубарев О. В. (2012)
Шекманов М. Г. - Система медико-психологічної допомоги пацієнтам з хронічним вірусним гепатитом С в умовах стаціонарного лікування (2012)
Вовк О. І. - Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу, Вовк І. Л. (2012)
Агафонова О. О. - Генетичні показники та прояви порушення функцій ЦНС у дітей старшого шкільного віку, які піддавались дії алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бичкова Г. М. - Етичні орієнтири медико-генетичного консультування (2009)
Дёмин Ю. А. - Изучение распределения мезенхимальных стволовых клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика, Пивненко А. В., Дёмина М. Ю., Скоробогатова Н. Г., Петренко Ю. А. (2009)
Демина Э. А. - Генетические и другие аспекты развития рака щитовидной железы у облученных лиц (2009)
Демченко О. М. - Криві "доза-ефект" для хромосoмних аберацій, радіаційно-індукованих in vitro у лімфоцитах крові онкологічної хворої, Дьоміна Е. А. (2009)
Дибський С. С. - Використання додаткового мутагенного навантаження блеоміцином in vitro для визначення прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини (2009)
Матійців Н. П. - Пошук алельних форм гена SWS Drosophila melanogaster, Максимів Д. В. (2009)
Талан О. О. - Цитогенетичні показники крові дітей, які проживають в різних регіонах України (2009)
Шкарупа В. М. - Кластогенні ефекти пролонгованої дії тіофосфаміду, Бариляк І. Р., Неумержицька Л. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин М. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Гарник Т. П. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Горбик Г. В. - Зв'язок між метаболічним статусом перитонеальних макрофагів та показниками пухлинного процесу, Федорчук О. Г., Пясковська О. М., Скивка Л. М., Соляник Г. І. (2009)
Запорожець Т. Ю. - Зміни вмісту протизапальних цитокінів у крові хворих на хронічний поліпозний етмоїдит, Лоскутова І. В. (2009)
Канзюба И. А. - Особенности изменений иммунного статуса и метаболизма у больных с контузиями глазного яблока, осложненных субконъюнктивальными разрывами склеры, в раннем и позднем периодах после травмы, Сухина И. В., Донченко Л. И. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Динаміка цитокінів крові у хворих на синдром хронічної втоми, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Лоскутов А. Л. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічні критерії ефективності амізону при спалаховій захворюваності на вірусний гепатит А (2009)
Разумний Р. В. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в динаміці загальноприйнятого лікування (2009)
Труфанов С. Ю. - Активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Гарник К. В. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Довгий В. В. - Значення синдрому метаболічної інтоксикації при медикаментозній гіперчутливості у дітей (2009)
Львова Л. В. - Вплив препарату рослинного походження цинаріксу на динаміку активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Нішкумай О. І. - Порушення ендотеліальної функції у жінок з серцево-судинними захворюваннями в період менопаузи залежно від стану інтіми-медії сонних артерій (2009)
Радіонова С. І. - Вплив комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу на стан енергетичного метаболізму у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Вплив екстракту ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень в комплексі медичної реабілітації, Іванова Л. М. (2009)
Солона О. Г. - Вплив тіотриазоліну на синдром ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Чеботарьов Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Ефективність фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в комплексі медичної реабілітації (2009)
Аль Саиди Сами - Положительное действие инстилляций тиотриазолина на состояние хрусталика в условиях экспериментальной световой катаракты (2009)
Боброннікова Л. Р. - Варіанти лікування морфокінетичних порушень жовчного міхура у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Хворостінка В. М. (2009)
Височин Є. В. - Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітопрепарату алфагіну на динаміку прозапальних цитокінів у хворих на синдром психоемоційного вигорання, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Фролов В. М., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2009)
Григорьева Л. В. - Исследование взаимодействия 5-сульфамоилзамещенных фенилантраниловой и бензойной кислот с этаминал-натрием (2009)
Кашута В. Е. - Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия дихлорсульфабена (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імунактивного препарату імуномаксу на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив поліоксидонію та комплексу антиоксидантів на показники ліпопероксидації у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на систему глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеню активності, Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Шупер С. В. - Вплив фітозасобу інтеллану на динаміку патопсихологічних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою в періоді диспансерного спостереження (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее, Коломоец Н. М., Акулинин Н. В., Латыш Н. О., Ярошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Патогенетична корекція гемодинамічних розладів та цитокінового профілю у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Летік І. В. (2009)
Бушученко А. Н. - Ускоренная эякуляция и её лечение, Векслер М. В., Слотвинский А. С., Соколовский В. В., Касьянов С. Н., Эксузян С. М. (2009)
Карамзина Л. А. - Модель управления процессом слуховой реабилитации (2009)
Кукурекин Ю. В. - Современные возможности восстановления качества жизни семьи, Савенко Л. М., Векслер М. В., Ряпалова О. Я., Эксузян С. М., Круть И. В. (2009)
Лузин В. И. - Минеральный состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного железом, Верескун Р. В., Морозов В. Н. (2009)
Смоленчук С. М. - Гистологическое строение диафизов большеберцовых костей белых крыс при различных режимах хронической гипертермии в сочетании с физической нагрузкой (2009)
Тєрьошина І. Ф. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих з загостренням параноїдної шизофреніі у межах безперервно-прогредієнтного типу перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапіі, Векслер М. В., Слотвинскій А. С. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клінічне значення сонографічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест Ю. В., Берест Є. Г. (2009)
Пожуєв В. І. - Ключові проблеми сучасної інженерної освіти в контексті реформи вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Гуманітаризація, гуманізація і гармонізація освіти, влади, суспільства (2006)
Швець Є. Я. - Моніторинг якості освіти: традиції та інновації, Швець Д. Є., Винарчук Т. В. (2006)
Швець Є. Я. - Забезпечення якості вищої освіти у ході реалізації завдань Болонського процесу, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Горбань О. В. - Національна вища освіта в контексті інтеграції в єдиний європейський освітній простір (філософсько-світоглядні засади) (2006)
Товарниченко В. О. - Перспективи конкурентоспроможності вищої освіти України за умов глобалізації (2006)
Савостьянова М. В. - Основные характеристики информационного общества и его влияние на развитие науки (2006)
Сидоренко С. В. - Глобалізація як головна тенденція xxi століття (2006)
Спиця Н. В. - Методологія дослідження системної самоорганізації суспільства (2006)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека в умовах глобалізаційних тенденцій: до проблеми осмислення сутності (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор суспільного розвитку: синергетичний підхід (2006)
Бєдная В. Б. - Функції системи соціальної роботи: теоретичний аспект (2006)
Малахова Ж. Д. - Социальные проблемы миграционных процессов современной Украины (2006)
Шульга М. А. - Аналіз російської геополітики в контексті європейського вибору україни (за працями М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького та В. Липинського) (2006)
Бондаренко О. В. - Релігійна духовність в історії україни як підґрунтя формування національної економічної ментальності (2006)
Сепетий Д. П. - Діалектика versus метафізика: переоцінка дилеми (2006)
Білан С. І. - Формаційний і цивілізаційний підходи до історії (2006)
Шавкун І. Г. - Специфіка орієнталістської моделі менеджменту (2006)
Рижова І. С. - Нові тенденції в сучасному дизайні: деконструктивізм, нелінійний дизайн, постмодернізм (2006)
Пожуєв В. І. - Глобалізація сфери вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Філософія євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Проблеми та шляхи оптимальної реалізації індивідуалізації навчального процесу вищої школи в контексті євроінтеграції, Макушинська Г. П., Швець Д. Є. (2006)
Лісовська І. М. - Особливості сучасного управління освітою в контексті євроінтеграції України (2006)
Шавкун І. Г. - Розробка та впровадження інтеграційної парадигми як складова сучасного соціального менеджменту (2006)
Урбан О. А. - Транскордонне співробітництво як чинник прискорення європейської інтеграції (2006)
Бєдная В. Б. - Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство (2006)
Макаренко Н. Ю. - Особливості суспільно-політичних чинників євроінтеграції (в сфері захисту прав національних меншин) (2006)
Титар О. В. - Євроінтеграція та східноєвропейський дискурс ідентичностей у Східній Україні (2006)
Осіпова М. Ю. - Причини етнонаціональних конфліктів та шляхи їх подолання (2006)
Мілова М. І. - Політична культура посткомуністичних країн як чинник входження "в Європу”: український та болгарський досвід (2006)
Гордієнко М. Г. - Євроінтеграція України: проект майбутнього розвитку чи виклик державній ідентичності (2006)
Пелагеша Н. Є. - Українська державна ідентичність в контексті євроінтеграції (2006)
Лісовський П. М. - Механізми формування духовної безпеки в ідеології державотвореня сучасної України: філософський аналіз курсу до європейської інтеграції (2006)
Лавриненко В. Г - Україна на шляху європейської інтеграції: геополітичний контекст (2006)
Семенюк М. М. - Про необхідність гармонізації взаємодії трансформаційних та інтеграційних процесів в Україні (2006)
Линник І. В. - Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн (2006)
Чорноморденко І. В. - Альтернативна історія (2006)
Жадько В. А. - Добро і зло як категорії моральної свідомості (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор безпеки економічного розвитку в умовах євроінтеграційної політики України (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна політика як фактор євроінтеграційного процесу в Україні (2006)
Дроздовська О. М. - Людина перед глобальними процесами (2006)
Товарниченко В. О. - Роль самоорганізаційних процесів в євроінтеграції (2006)
Вандышев В. Н. - Новая версия конца света (философско-мировоззренческие и естественнонаучные доказательства истинности "вертикали Панова-Снукса") (2006)
Бацунов С. Н. - Проблема интеграции спорта с искусством: теоретический анализ (2006)
Пожуєв В. І. - Формування інформаційної технології як науки і нового наукового напрямку (2006)
Воронкова В. Г. - Роль держави у становленні сталого розвитку суспільства в умовах євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Перспективи впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Вандишев В. М. - Штучний інтелект у структурі сучасних людино-машинних комплексів (2006)
Ковальчук В. Ю. - До питання про світоглядно-методологічне підґрунтя трансформації вітчизняної освіти (2006)
Александрова О. С. - Конкурентоспроможна освіта – конкурентоспроможна нація (до проблеми взаємодії конкуренції й партнерства у сфері освіти) (2006)
Нікітенко В. О. - Адаптація української вищої школи до міжнародних тенденцій розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу в умовах глобалізації (2006)
Жорнова О. І. - Формування студентів суб'єктами соціокультурної діяльності: освітньо-філософські засади моделювання образу педагогічного впливу (2006)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість як об’єкт діяльності особистості (2006)
Макаренко Н. Г. - Криза ідентичності в умовах цивілізаційної трансформації: проблеми глобальної справедливості (2006)
Пелагеша Н. Є. - Україна в проектах створення російської національної ідентичності (2006)
Глазунов В. В. - Место и роль закона в процессе легитимации олигархии: общие подходы (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України (2006)
Дроздовська О. М. - Людина як об’єкт і суб’єкт управління (2006)
Леощенко Д. І. - Історична правда як визначальний фактор соціального управління (2006)
Бєдная В. Б. - Ідеологія формування інфраструктурного забезпечення системи соціальної роботи в сучасній Україні (2006)
Вязова Р. В. - Від етносу до етнічності (2006)
Женжера С. В. - Модель та репрезентація в контексті сучасного діалогу культур (2006)
Шавкун І. Г. - Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку (2006)
Ткаченко А. М. - Організація контролінгу на промисловому підприємстві, Тимощук О. В. (2006)
Ажажа М. А. - Теоретико-методологічний аналіз інвестицій в людський капітал в умовах ринку (2006)
Алексєєнко І. В. - Європейський союз і національно-державна автономія (2006)
Жадько В. А. - Благо як визначальна категорія моралі (2006)
Агафонова О. О. - Аналіз генетичних показників у дітей різних вікових груп, які піддавалися впливу алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бадюк В. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи пренатального скринінгу вагітних, Білько Н. М., Раковська Н. І. (2009)
Болтіна І. В. - Підходи до проведення генетико-екологічного мониторингу (2009)
Пацкун Е. Й. - Споріднені шлюби в структурі реєстру Закарпатського медико-генетичного кабінету, Акопян Г. Р. (2009)
Шкарупа В. Н. - Характер дозовой зависимости митотической активности в культуре лимфоцитов крови здорового донора и онкологической больной при тестирующем γ-облучении, Демина Э. А., Демченко Е. Н., Михайленко В. М., Бариляк И. Р., Иванкова В. С. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан системи інтерферону у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Гарник К. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Задорожная А. И. - Влияние липофлавона и циклоферона на цитокиновый профиль больных первичной открытоугольной глаукомой (2009)
Запорожець Т. Ю. - Стан системи інтенфероногенезу у хворих з рецидивними формами хронічного поліпозного етмоїдиту (2009)
Кузнєцова Л. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки при застосуванні препарату рослинного походження імуноплюсу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Полякова С. И. - Изменение активации субпопуляций антигенов CD 7, CD 25, CD 38, CD 45, CD 54, CD 95, CD 150 лимфоцитов и содержания NК-клеток (CD 16) в периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы под влиянием интерфероногена амиксина (2009)
Радіонова С. І. - Цитокіновий профіль крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки (2009)
Рачкаускас Г. С. - Цитокіновий профіль крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників клітинного імунітету у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Гаврилов А. О. - Метаболічні розлади у хворих на бронхіальну астму в поєднанні із артеріальною гіпертензією (2009)
Гарник Т. П. - Вплив комбінації артишоку екстракту Здоров'я та галавіту на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання на тлі неалкогольного стеатогепатиту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2009)
Довгий В. В. - Стан про/антиоксидантної системи хворих з медикаментозною кропив'янкою (2009)
Нішкумай О. І. - Кореляційні взаємозв`язки індексу маси тіла, ліпідного профілю, маркерів кісткової резорбції та рівню остеопротегерину у жінок з кардіоваскулярною патологією в постменопаузі (2009)
Лоскутов А. Л. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В., Цорох О. В., Борзенко І. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в періоді медичної реабілітації (2009)
Анохіна Г. А. - Раціональна дієтотерапія хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Боброннікова Л. Р. - Корекція біоелементного та амінокислотного балансу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Кашута В. Е. - Антиэкссудативное действие дихлорсульфабена (2009)
Кукурекин Ю. В. - Эректильная дисфункция как проявление позднего абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме и ее лечение, Терехова И. Б., Винтоняк Н. М., Чайка В. Н., Чайка Е. С. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на стан системи інтерферону у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію, Фролов В. М. (2009)
Лузин В. И. - Особенности прочности плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатитного материала ОК-015, легированного марганцем, Лубенец А. А. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Клінічна ефективність комбінації сертралофту та імуноплюсу і їхній вплив на активність ферментів антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Ю., Коломієць А. А. (2009)
Спектор А. В. - Оценка эффективности липофлавона и иммунофана в комплексной терапии больных непролиферативной диабетической ретинопатией и их влияние на показатели местного иммунитета глаза (2009)
Харченко В. В. - Вплив комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее (Часть II), Коломоец Н. М., Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Ерошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Диференційована корекція окислювального гомеостазу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Венгер Л. В. - Объективная экспертиза воспалительной реакции глаза на травму и реконструктивную операцию (с включением иридопластики) на основе исследования субфракционного состава слёзной жидкости, Кресюн В. Й., Носкин Л. А., Тимчишин О. Л. (2009)
Гудзь А. С. - Роль сонячного (природного ультрафіолетового) випромінювання у формуванні захворюваності населення України на злоякісні новоутворення шкіри повік та обличчя (2009)
Еремин А. В. - О геометрических особенностях поверхности крестца человека (2009)
Іванова Л. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: клініко-патогенетичні аспекти та принципи лікування, Сидоренко Ю. В. (2009)
Кукурекин Ю. В. - Общие принципы полового воспитания подростков, Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Кукурекина Е. Ю., Ерошенко В. Н., Григорова М. А. (2009)
Петруня А. М. - Эпидемиология туберкулезных увеитов в Луганской области, Фетисова Л. В. (2009)
Победьона Г. П. - Деякі патогенетичні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень в сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Кострюкова Л. М. (2009)
Черний В. И. - Оценка адекватности анестезии у пациентов, оперированных по поводу новообразований гипофиза, Колесников А. Н., Себаи Слим, Мустафин Т. А., Лебедева Г. И., Кардаш К. А., Колесникова А. Г. (2009)
Дудин А. - Височные подвески – "бараньи рога" и некоторые вопросы мировоззрения ранних кочевников степей Восточной Европы (IX–VII вв. до н.э.) (2009)
Грингоф С. - Роль секретарей в управлении Боспорского царства (2009)
Дюкарев В. - Богатство в структуре моральных ценностей древних греков классического периода по данным аттической трагедии (2009)
Егоренков И. - Апология гностического христианства как источник особого материала "Обличения всех ересей" Ипполита Римского (2009)
Пархоменко М. - О структуре жилого дома Херсонеса – Херсона (IV–IX вв.) (2009)
Пяничук О. - Магия и представления о "демонических силах" в заупокойных верованиях древних египтян в эпоху Среднего царства (2009)
Сорочан Е. - О благовониях, парфюмерии, лекарствах и красителях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. (2009)
Шамшина Д. - О влиянии христианских догматов на отношение рыцарства к войне: новый взгляд на взаимодействие общественных институтов (2009)
Ананьева Е. - Создание полицейских конных частей в России: XIX – нач. XX вв. (2009)
Барвінська П. - З історії заснування семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті (2009)
Пастушенко А. - Об отношении к французским пиратам в "Historia del Mondo Nuovo" (2009)
Свириденко В. - Роль організацій консервативного спрямування у Болгарському Відродженні (60-ті рр. ХІХ ст.) (2009)
Тавшунский О. - Вооруженные силы Независимого государства Конго (НГК) (2009)
Ковальов І. - Становлення комуністичної влади в Польщі(1944–1945 рр.): зовнішньополітичний, воєнний та суспільний контексти (2009)
Стріонова І. - Духовні навчальні заклади Руської Православної Церкви в СРСР у 1964–1985 рр. (2009)
Травин Р. - Тибетская проблема в 1979–2009 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявлений Далай-ламы XIV от 10 марта (2009)
Шалигіна Д. - Жіночі образи в радянській та німецькій плакатній пропаганді (2009)
Шишко К. - Образ Л. І. Брежнєва в радянських політичних анекдотах (2009)
Волков С. - Рационалистическая интерпретация теории естественного права в трактате Гуго Гроция "О праве войны и мира" (2009)
Гайдай Д. - Новітні підходи у дослідженні "етнічних конфліктів" (2009)
Мазурика Ю. - Св. Николай Японский и русско-японская война 1904–1905 гг.: опыт примирения сквозь призму веры (2009)
Гирич Я. - Міграційний рух сільських жителів у міста та його вплив на урбанізацію в УРСР впродовж 1960-х рр. (2009)
Лисак В. - Традиційні цінності у повсякденному житті українського селянства у 1950–1960-х рр. (2009)
Ришкова А. - Державна політика щодо проблеми подолання безробіття в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Сакал Є. - "Тератургема" Афанасія Кальнофойського: між чудесами та віровизнаннями (2009)
Єремєєв П. - Протекція та бездіяльність влади на місцях як фактор збереження "старої віри" в умовах державних утисків кінця XVII – середини ХІХ ст. (на матеріалах Харківщини) (2009)
Жуков С. - До питання про рівень життя земських учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2009)
Іванов С. - Міграція сільського населення до Харкова у 1960–1980 рр. (2009)
Кочарян С. - Вірменська еліта міста Харкова (II пол. ХIX ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Онацький М. - Розвиток приватної торгівлі Харкова (1924–1928 рр.) (2009)
Радченко Ю. - Вермахт та "остаточне вирішення єврейського питання" на Харківщині (2009)
Сайпанова А. - Педагогическая деятельность С. И. Сидельникова в Харьковском университете (2009)
Кісельова Ю. - Історіографічна проблематика у наукових працях В. Ф. Циха (2009)
Корнійчук Л. - Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі (2009)
Попов О. - Архівні джерела з історії виїзного туризму в СРСР (на прикладі Криму) (2009)
Порошин С. М. - Основные положения концепции национального мониторинга акустической обстановки (2013)
Дидковский В. С. - Многомодовые системы в задачах звукоподводной связи, Коржик А. В. (2013)
Дидковский В. С. - Нелинейные эффекты в вызванной отоакустической эмиссии, Найда С. А. (2013)
Козерук С. А. - Особенности применения ультразвука для тактильного вещания, Котвицкий И. В. (2013)
Литвинов Ю. В. - Использование веб-камеры для обнаружения препятствия на пути движения мобильного робота, Мазулина В. В., Фролов С. Н. (2013)
Новак Д. Д. - Особенности постановки сквозной задачи излучения звука в условиях мелкого моря, Коржик А. В. (2013)
Продеус А. Н. - Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи (2013)
Филиппова Н. Ю. - Формирование рассеянного поля приемным электроупругим цилиндрическим преобразователем в замкнутом кольцевом слое, Коржик А. В. (2013)
Kucher D. B. - The modelling of thermal damages in semiconductor devices due to various form of pulsed electromagnetic radiation, Taranenko S. V., Litvinenko L. V., Zontova T. V. (2013)
Пашков Е. В. - Исследование временных параметров импульсных воздействий, формируемых при быстром электрическом взрыве проводников, Кучер Д. Б., Зонтова Т. В., Литвиненко Л. В. (2013)
Пашков Е. В. - Практическая реализация когерентного приема сигнала с относительной фазовой модуляцией с непрерывной фазой, Кучер Д. Б., Макогон В. П. (2013)
Шостак Б. А. - Диагностирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем, Шостак В. Б. (2013)
Васюта К. С. - Развитие методов радиолокационного распознавания воздушных целей с применением рекуррентного анализа (2013)
Анейчик С. А. - Система сетевого хранения данных научно-исследовательской сети, Нозик В. М. (2013)
Винничук С. Д. - Применение грид-системы при исследовании линейных блоковых кодов, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я., Потенко А. С. (2013)
Гулиус В. А. - Имитационное моделирование пакетной сетевой коммутации для разных дисциплин обслуживания, Удовенко С. Г., Шамраев А. А. (2013)
Казімірова В. В. - Оцінка вірогідності визначення параметрів телекомунікаційного трафіка (2013)
Климаш М. М. - Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів, Бугиль Б. А. (2013)
Краснобаев В. А. - Концепция создания отказоустойчивых компьютерных систем обработки информации в системе остаточных классов на основе применения ПЛИС, Кошман С. А., Тыртышников А. И., Гаркавенко Н. С. (2013)
Кузьменко В. Е. - Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів, Можаєв М. О. (2013)
Мирошник М. А. - Синтез распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей (2013)
Могилевич Д. И. - Аналитическая модель многофазовой одноканальной сети связи с реальной надежностью оборудования (2013)
Можаєв О. О. - Концепція забезпечення якості надання послуг у цифрових телекомунікаційних мережах (2013)
Роганов В. Р. Сёмочкин А. В. - Информационные потоки в АРМ "Трёхмерный медицинский атлас" (2013)
Роганов В. Р. - Анализ устройств моделирующих трёхмерные изображения (2013)
Рубан І. В. - Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі, Кучук Г. А., Давікоза О. П. (2013)
Харченко В. С. - Формирование подмножеств уязвимостей доступности коммерческих веб-сервисов, Алаа Мохаммед Абдул-Хади, Поночовный Ю. Л. (2013)
Александрова Т. Е. - О единственности решения задачи параметрического синтеза линейной динамической системы с интегральным квадратичным критерием оптимальности (2013)
Дмитриева О. А. - О модификации многошаговых коллокационных блочных методов при параллельном моделировании динамических объектов (2013)
Пашков Е. В. - Математическое моделирование электромеханических сервомодулей движения средствами пакета Matlab&Simulink, Кабанов А. А., Крамарь В. А. (2013)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы решения задач группового сравнения чисел в системе остаточных классов (2013)
Роганов В. Р. - Имитаторы визуальной обстановки для тренажёров машинистов локомотивов, Казанцев А. А., Баятева И. А. (2013)
Рыбаков К. А. - Решение робастного уравнения Дункана – Мортенсена – Закаи спектральным методом (2013)
Серая О. В. - Рациональное распределение ресурса при многономенклатурном производстве по вероятностному критерию (2013)
Терещук И. В. - Логико-формальные модели бюджетирования на верхнем уровне системы управления (2013)
Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов сетевых объектов энергетики на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза объема выполняемых работ (2013)
Климаш М. М. - Моделі розрахунку ймовірності блокування в оптичних мережах зі спектральним ущільненням, Корецький О. В. (2013)
Бобало Ю. Я. - Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості, Політанський Р. Л., Климаш М. М., Верига А. Д. (2013)
Андреев Ф. М. - Анализ возможности использования аналитического приближения для оценки второй и третьей производной дальности, Статкус А. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Наші автори (2013)
Задников С. - Античные амфоры гераклейского производства из раскопок Бельского городища (2013)
Богомазова Л. - Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия (2013)
Будко В. - К вопросу о хронологии киликийского наместничества Суллы (2013)
Вар’ян О. - Економічна складова концепції "ідеального громадянина" у Давній Греції (2013)
Кириченко М. - Трахтемировское городище как один из возможных предшественников Переяславля Русского (2013)
Козачок О. - До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. (2013)
Мочаліна А. - Персо-урартський конфлікт 547 року до н.е. (2013)
Походнякова А. - Эллинистические традиции в Набатейском государстве при Арете IV (2013)
Юрченко А. - До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу (2013)
Яцына А. - Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции (2013)
Галушка-Айдакін А. - Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Гряник В. - Зміна фасаду : "октройована" конституція 1931 року і впровадження елементів "керованої демократії" в Югославії (2013)
Захарченко Є. - Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Кушнарев С. - Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века (2013)
Каштанов К. - Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона (2013)
Кириченко О. - Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858–1904 рр. (2013)
Почос Ю. - Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі (2013)
Буряк Ю. - Діяльність залізниць Донбасу в умовах польської кампанії 1939 р. (2013)
Єремєєва К. - "Радянські українці" чи локальний варіант "радянського народу" : засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі (2013)
Труш С. - Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні : причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2013)
Вовк О. - Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження) (2013)
Любавський Р. - Агітувати чи розважати? "Радянізація" дозвілля робітників Харкова у 1920–1930-ті рр. (2013)
Махоніна О. - Розвиток кустарно-ремісничої кооперації міста Харкова в роки непу (1921–1928 рр.) (2013)
Філатова О. - Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.) (2013)
Артамонова К. - "Кодекс 53" Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878–1897 гг.) (2013)
Іванов С. - Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: Проблеми та перспективи (2013)
Красько О. - Типологія спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. (2013)
Курдина Ю. - Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського (2013)
Попов А. - Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV–XVIII вв. (2013)
Пожуєв В. І. - Глобалізація інформації як парадигма інформаційного століття (2007)
Воронкова В. Г. - Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз, Ажажа М. А. (2007)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і можливість конфліктів (до питання про вплив примордіалістських феноменів на постмодерністську картину світу) (2007)
Вандышев В. Н. - "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения: социально-философский анализ (2007)
Лісовський П. М. - Феномен духовної безпеки як система цінностей у соціокультурних вимірах (2007)
Бухтєєв М. І. - Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції (2007)
Войтов В. В. - Свобода як суб’єктивно-чуттєва воля і розумний вибір (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Социальные и философско-мировоззренческие предпосылки эстетизма (2007)
Козловець М. А. - Ідеологія як фактор формування національної ідентичності (2007)
Сапа Н. В. - Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації (2007)
Мірошников О. А. - Суспільство в період модернізації і масові настрої (2007)
Кочін І. В. - Глобальні проблеми екологічного стану і здоров’я населення України та шляхи їх розв’язання, Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2007)
Дуднікова І. І. - Становлення системи та предмету екологічного менеджменту, Пушкін С. П. (2007)
Товарниченко В. О. - Вплив соціокультурних чинників на розвиток науки (2007)
Заблоцька К. В. - Феномен образності у медичному мисленні: евристична генералізація (2007)
Александрова О. С. - Соціально-філософський аналіз проблем людини в контексті еволюційного і когнітивно-інформаційного підходів (2007)
Мельник В. В. - Культура як єдиний соціальний, культурний та глобальний організм: філософсько-антропологічний аналіз (2007)
Дроздовська О. М. - Системність свідомості як буттєва домінанта: соціально-філософський аналіз (2007)
Ткаченко А. М. - Управлінський облік в системі контролінгу, Дрозд Ю. Ю. (2007)
Коваленко І. Ю. - Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва (2007)
Асмолова А. Б. - Механізми та концепції амортизаційної політики в Україні та за кордоном (2007)
Бісерова М. С. - Стратегічний розвиток регіону на прикладі Запорізької області, Коломоєць Я. В. (2007)
Пожуєв В. І. - Інформаційна освіта в інформаційному суспільстві ХХІ століття (2006)
Воронкова В. Г. - Розвиток науки та виробництва в контексті інноваційно-інвестиційної парадигми (2006)
Макаренко Н. Г. - Євроінтеграційний вибір України в умовах сучасних війн та конфліктів (2006)
Макаренко Е. М. - Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) (2006)
Александрова О. С. - Єдність конкуренції і партнерства в політичному житті і політичній культурі сучасного українського суспільства (2006)
Горбань А. В. - Евроинтеграционный ракурс современной образовательной парадигмы (философско-мировоззренческие аспекты) (2006)
Вандышев В. Н.   - Проблема истины в контексте европейской культуры (2006)
Бєдная В. Б. - Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2006)
Бухтеєв М. І. - Вітчизняна модель управління як фактор європейської інтеграції країни (2006)
Турба О. О. - Особливості освітньої євроінтеграційної політики України (2006)
Мегрелішвілі М. О. - Екзистенційний вибір особистості в умовах трансформації суспільства (2006)
Зикін О. В. - Рушійні сили розвитку сучасного господарювання (2006)
Капріцин І. І. - Історіософія осягнення тібетського буддизму у європейській культурі (2006)
Повзло А. Н. - Образовательный, нравственный, духовный и экономический аспекты определения религиозной толерантности (2006)
Войтов В. В. - Соціально-філософська сутність свідомості й правосвідомості (2006)
Бацунов С. М. - Проблема генези спорту: методологічний аспект (2006)
Гольченко В. Н. - Согласие и миф (2006)
Шимченко А. А. - Соціальна держава в Україні: практика і перспективи (2006)
Беліченко А. Г. - Економічні чинники сталого економічного розвитку України, Сілін А. А. (2006)
Сердюк І. Л. - Вплив деструктивних явищ в суспільстві на соціальну творчість особистості (2006)
Лебединська О. В. - Використання соціального капіталу для просування альтруїстичних цінностей в ідеологічній діяльності (2006)
Рєзанова Н. О. - Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалини європейської інтеграційної модернізації (2006)
Скринник З. Е. - Проблеми справедливості та солідарності у соціальній філософії: держава та економіка (2006)
Грецова О. Г. - Онтологічна природа людської суб’єктивності: нові аспекти традиційної проблеми (2006)
Дзюбенко Н. В. - Роль гліцинового сайту глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції кислої шлункової секреції, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2010)
Дуган О. М. - Потенційна генетична дія зразків ковбасних виробів на тест-організми, Ткачова Д. Л. (2010)
Малюк В. І. - Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс, Рибальченко В. К., Малюк В. І., Репецька Г. Г., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Рибальченко Т. В. - Мембранні каналопатії: короткий історико-логічний аналіз на прикладі окремих захворювань, Дзюбенко Н. В., Опанасенко С. М., Бурлай В. Г., Рибальченко В. К. (2010)
Гарник Т. П. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при лечении современным комбинированным фитопрепатом алфагином, Фролов В. М., Пересадин Н. А., Белоусова И. В. (2010)
Іванова Л. М. - Корекція цитокінового профілю крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Нішкумай О. І. - Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові жінок залежно від тривалості постменопаузи та наявності ішемічної хвороби серця (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Собакар І. Ю. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на герпетичний ретиніт, Лоскутова І. В. (2010)
Чащева О. Г. - Динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів та їхнього молекулярного складу у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив порушень кальцієвого метаболізму на показники центральної гемодинаміки у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Моісеєнко Т. А., Котовщикова Н. М. (2010)
Височин Є. В. - Динаміка показників аденілової системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гарник К. В. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом, в динаміці лікування при застосуванні комбінації галавіту та артіхолу (2010)
Довгий В. В. - Динамика показників синдрому "метаболічної" ендогенної інтоксикації в лікуванні гострої медикаментозної кропивниці (2010)
Іваницький І. В. - Активність перебігу ревматоїдного артриту в залежності від наявності метаболічного синдрому та активації рецепторів PPARγ (2010)
Іванова Л. М. - Показники оксидантного та антиоксидантного стану крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця та їх корекція поліоксидонієм, Джахаф А. А. (2010)
Казакова С. Є. - Ефективність реамберіну в корекції синдрому метаболічної інтоксикації хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Тєрьошина І. Ф., Казаков В. Є. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Вплив поліоксидонію на вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Пілієва О. В., Компанієць К. М., Сабковська Х. О., Горбатенко О. В., Воробйов Е. П., Косюга Т. М. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару та його вплив на показники ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська I. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, при застосуванні поліоксидонію (2010)
Фадеенко Г. Д. - Взаимосвязь стабильных метаболитов оксида азота и мелатонина у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Каменир В. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. I. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на концентрацію "середніх молекул" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні похідні урацилів з потенційною протипухлинною активністю, Нiженковська I. В., Ягупова А. С. (2010)
Гнатко Е. П. - Влияние патогенетической терапии на окислительный метаболизм аргинина (синтез NO) у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и вагинальными инфекциями, Димасси Хабиб Бен Абделуахеб, Коцюруба А. В. (2010)
Добра О. О. - Дослідження анальгетичної активності рослинних зборів з грициками звичайними, Самура Б. А. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность применения антигомотоксических препаратов у детей, часто болеющих ЛОР-заболеваниями, Гарник Т. П. (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду на зміни вмісту сечової кислоти за тривалого введення адреналіну, Воронiна Л. М., Кравченко Г. Б., Волощенко М. В. (2010)
Зупанець I. А. - Аналіз залежності "структура-дія" в ряду похідних етилових ефірів R-N-оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2-D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда, Семенов А. М., Iсаєв С. Г., Павлій О. I . (2010)
Игнатенко Г. А. - Влияние липосомальных препаратов на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха у больных с ревматическими митральными пороками сердца на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Такташов Г. С. (2010)
Козира С. А. - Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії, Сербiн А. Г., Кулагiна М. А. (2010)
Компанiєць К. М. - Застосування сучасного препарату поліоксидонію в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадiн М. О., Хомутянська Н. I., Декалюк I. В. (2010)
Крутченко О. Ю. - Исследование зависимости антиэкссудативной активности от состава растительных сборов (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Гнатко Е. П. - Особенности маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных з анемией и нейро-циркулятоной астенией по гипотоническому типу, Димасси Т. А., Матвеев А. И. (2010)
Іванова Л. М. - Особливості кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця, Вернік Г. В., Лях Т. Ф., Ховерко О. Є. (2010)
Игнатенко Г. А. - Введение в курс доказательной медицины при изучении пропедевтики внутренней медицины, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Такташов Г. С., Фаерман А. А., Пола М. К. (2010)
Краснояружский А. Г. - Принципы дифференциальной диагностики новообразований средостения у больных с компрессионным синдромом средостения (2010)
Науменко В. А. - Системный подход к ранней диагностике диабетической ретинопатии (2010)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение хирургического лечения первичной глаукомы, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю. (2010)
Савві С. О. - Відновлення трофічного статусу у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Торяник І. І. - Морфологічний аналіз причин виникнення важкого менінгоенцефаліту у дорослих як допоміжний чинник диференційної діагностики герпесвірусних менінгоенцефалітів, Федорович Г. С., Федорович Т. В., Огнєва О. В., Мартинчук-Кісєльова М. І. (2010)
Шупер В. А. - Аспергиллез легких в терапевтической практике (клинический случай), Шупер С. В., Поляков Г. Е., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Сорокина Е. Е., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію проф. Б. А. Герасуна "Вірусний гепатит В - НВ - вірусна інфекція", Фролов М. В. (2010)
Пожуєв В. І. - Інформаційна культура інформаційного суспільства (2007)
Воронкова В. Г. - Умови подолання ризиків та досягнення стабільності в українському соціумі (2007)
Глазунов В. В. - Олигархический вектор развития экономики: тенденции и технологии (2007)
Алексєєнко І. В. - Співвідношення та взаємовплив глобалізації і регіоналізації (2007)
Добридень О. В. - Екологічна самоідентифікація особистості (2007)
Братаніч Б. В. - Філософія маркетингу як когнітивний феномен (2007)
Семенюк М. М. - Концептуальні засади формування сучасних стратегій суб’єктів ринкового господарювання (2007)
Сынах А. А. - Свобода творчества к истории проблемы (2007)
Донникова И. А. - Проблема культурогенеза: возможности синергетического анализа (2007)
Сергієнко Т. І. - Трансформація політичної культури українського суспільства в контексті внутрішньополітичної інтеграції (2007)
Чернов И. А. - Философия экономики: проблемы и подходы к осмыслению (2007)
Курбатов О. Г. - Духовно-енергетичне цілительство: проблема понятійного визначення (2007)
Таран В. О. - Екстремалізаційні тенденції політичного життя в умовах формування інформаційного суспільства, Шведовський С. Е. (2007)
Манойло Н. Г. - Методологічний потенціал основних типів світогляду (2007)
Ткаченко Л. Г. - Феномен соціального відчуження у сфері суспільно-політичного життя (2007)
Воронова Г. В. - De jure і de facto незалежності України (2007)
Александрова О. С. - Трансформація соціальної структури і зміна становища середнього класу в постіндустріальному суспільстві (2007)
Товарниченко В. О. - Раціональна складова в мистецтві (2007)
Дубінін В. В. - Специфіка механізмів функціонування та реалізації інтересів народу у різних соціально-політичних системах (2007)
Рижова І. С. - Самореалізація людини в дизайнерській предметній діяльності та творчості (2007)
Мамай Н. Н. - Концепция личности в пьесе Л. Андреева "К звездам" (2007)
Дуднікова І. І. - Економіко-правові засади екологічного менеджменту (2007)
Васюта К. С. - Применение хаотической MSK-модуляции для скрытой передачи информации в системе радиосвязи, Озеров С. В., Яровой С. В., Ясинецкий В. П., Мирошниченко А. С. (2013)
Герасимов С. В. - Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом (2013)
Данюк Ю. В. - Дослідження ефективності розпізнавання мовних сигналів на основі способу спектрального оцінювання (2013)
Дегтярёв А. Н. - Восстановление непрерывного сигнала из дискретного на фоне шумов в информационных системах ВМС ВС Украины, Кучер Д. Б. (2013)
Егорова И. Н. - Математическая модель семантического сжатия текстовой информации, Егоров С. В. (2013)
Емельянов В. А. - Интеллектуальный метод распознавания изображений термограмм с использованием контурного анализа, Емельянова Н. Ю. (2013)
Жевтюк О. А. - Результати натурного експерименту з радіопередачі/прийому цифрових зображень місцевості з борту літального апарату, Целіщев І. Ю., Паутінка В. М., Малов В. І., Гайда В. Б. (2013)
Канкін І. О. - Використання інваріантного підходу під час розв’язання задачі обробки навігаційної інформації в безпілотних літальних апаратах (2013)
Кравченко І. Ю. - Математична модель прогнозування траєкторії літака на основі лінійної фільтрації і екстраполяції випадкового процесу зі змішаною послідовністю його складових (2013)
Кузнецов Б. І. - Трьохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигунового електроприводу паперообмотувальної машини, Курцева Л. Б., Пономаренко О. М., Лучанінова М. В. (2013)
Курской Ю. С. - Энтропийная шкала оценки результата измерений (2013)
Логачев С. В. - Модифицированный метод совместной вероятностной идентификации радиотехнических измерений при сопровождении близкорасположенных объектов, Худов Г. В., Щенников А. А. (2013)
Мушаров А. О. - Визначення параметрів типових схем заміщення систем електропостачання зенітно-ракетної системи (2013)
Пашков Д. П. - Удосконалення методу визначення точності радіонавігаційних вимірювань, Прібилєв Ю. Б., Кизима А. А. (2013)
Певцов Г. В. - Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявский О. Ю., Борцова М. В. (2013)
Статкус А. В. - Совместное минимаксное оценивание трех первых производных дальности для системы когерентной обработки РЛС, Андреев Ф. М. (2013)
Тюрин C. Ф. - "Зелёная" программируемая логика: концепция и элементы реализации для FPGA проектов, Харченко В. С. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз моделей прийняття рішень в аеронавігаційній системі за допомогою семантичних мереж, Сікірда Ю. В., Якуніна І. Л. (2013)
Деева В. Б. - Метод генерации модели предметной области по технической документации, Дуравкина Т. В., Морозова А. Г. (2013)
Тимочко А. И. - Метод определения потребного наряда средств воздействия для уничтожения заданного числа объектов на основе нечеткой нейронной сети (2013)
Феклістов А. О. - Формалізація конфліктної ситуації щодо рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції оборонного призначення, Закіров С. В. (2013)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Предикатный подход к формализации неявных знаний, Кудхаир Абед Тамер, Лещинская И. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов, Филатова Л. Д. (2013)
Ситников Д. Э. - Алгебраический метод идентификации приближенных множеств в информационных системах, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2013)
Антонов А. В. - Актуальность создания методологии проектирования хеш-функций на основе хаотических отображений, Бзот В. Б., Кужель И. Е. (2013)
Бабенко В. Г. - Параллельная реализация скользящего шифрования (2013)
Гаркуша С. В. - Модель сбалансированного распределения подканалов в mesh-сети, использующей технологию WiMAX, Ахмед Хассан Абед, Гаркуша Е. В. (2013)
Герасина А. В. - Адаптивное нечеткое прогнозирование трафика в информационных телекоммуникационных сетях (2013)
Горбенко А. В. - Модель байесовской оценки гарантоспособности web-сервисов на основе результатов экспериментального измерения (2013)
Даник Ю. Г. - Децентралізований алгоритм підключення абонентів до кластеру мобільної мережі АСУВ, Кулаков Ю. О., Воротніков В. В., Білоус К. М. (2013)
Кобзев І. В. - Моделі визначення та запобігання атак на WEB-сервіси, Петров К. Е., Орлов О. В. (2013)
Лемешко А. В. - Модель отказоустойчивой маршрутизации многоадресных и широковещательных потоков в MPLS-сети, Арус К. М. (2013)
Новиков Р. С. - Анализ характеристик помехоустойчивых кодов, Астраханцев А. А. (2013)
Снегуров А.В. - Полумарковская модель оценки качества управления трафиком в телекоммуникационных сетях с предвычислением путей в условиях наличия угроз информационной безопасности, Чакрян В. Х. (2013)
Tostoluzhskaya H. G. - Method of synthesis of time parameterized parallel programs for computer systems of class of MPP (2013)
Фещенко О. А. - Анализ задач, возложенных на программно-конфигурируемые сети (2013)
Антоненко Е. А. - Метод оптимального сжатия данных в системах медицинского мониторинга, Катрич В. А., Мустецов Н. П. (2013)
Высоцкая Е. В. - Применение дискриминантного анализа для классификации когнитивных расстройств у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Кожина А. М., Рисованая Л. М., Чайка Е. Э. (2013)
Берзлев О. Ю. - Методи ідентифікації моментів зміни тенденцій часового ряду для вироблення стратегій прийняття рішень на фінансовому ринку (2013)
Безкровний Д. В. - Автоматизована система ідентифікації повітряних суден, які можуть використовуватись для здійснення терористичних актів в повітряному просторі України, Васильєв Д. Г., Борисюк О. П. (2013)
Калугін В. Д. - Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Куценко С. В. - Использование Ф-метода при разработке систем пожарной автоматики (2013)
Барашев К. С. - Информационная система учета научной деятельности студентов, Кирвас В. А. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як вирішальний чинник трансформації життя (2007)
Жадько В. О. - Микола Аркас як фундатор відродження історичної пам'яті та духовності півдня України (2007)
Троїцька Т. С. - Едукаційно-методологічний потенціал "філософії серця” Г. Сковороди (2007)
Воронова Г. В. - Гуманізація суспільного капіталу як інтегруючий фактор оптимізації розвитку життєдіяльності людини (2007)
Дубінін В. В. - Народ як провідна субстанція історичного процесу (2007)
Братаніч Б. В. - До визначення поняття "соціальний маркетинг” (2007)
Бондаренко О. В. - Релігійна свідомість в історії України: "західні” чи "східні” пріоритети (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Нормативный характер феномена социальной идентичности в отечественной литературе: история и современность (2007)
Спиця Н. В. - Суспільство як самоорганізуюча система: методологія синергетичної парадигми (2007)
Мороз О. С. - Эффективность японского подхода к менеджменту (на примере крупнейших корпораций Японии) (2007)
Мельник В. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етнокультурного буття людини (2007)
Тополь О. В. - Явище самотності у літньому віці (2007)
Ратушна О. В. - Художньо-естетичне та соціально-філософське знання: єдність протилежностей (2007)
Повзло О. М. - Який "ринок” необхідний українській системі освіти? (2007)
Дерябкін Ю. І. - Формування системи гуманістичних цінностей (2007)
Воронкова В. Г. - Управління державною власністю на регіональному рівні в контексті соціологічного аналізу (2007)
Швець Д. Є. - Соціологічний підхід до управління якістю вищої освіти, Турба О. О. (2007)
Козуб О. О. - Проблеми сучасної парадигми економічної політики (2007)
Серга Т. А. - Роль религиозных компонентов в процессе социальной идентификации: социологический анализ (2007)
Щербина В. В. - Громадський шлюб у соцологічному дискурсі (2007)
Клименко Н. Г. - Поліваріантність політики щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій (2007)
Осіпова М. Ю. - Причини зростання та шляхи подолання етнорелігійного тероризму та етнорелігійних конфліктів в умовах глобалізації (2007)
Лиска О. Г. - Члени територіальної громади: від клієнтів до партнерів (2007)
Бєлінська І. В. - Вплив різнометалічного Cu/Fe комплексу (Cu(dmen)2) (Fe(CN)5(NO)), Рибальченко В. К., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Врещ О. В., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2010)
Гебура М. П. - Вплив похідного малеіміду з цитостатичною активністю на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов оксидативного стресу, Харчук І. В., Рибальченко Т. В. (2010)
Малюк В. І. - Вплив низькодозового гама-опромінення на білки сироватки крові щурів, Репецька Г. Г., Малюк В. І., Рибальченко Т. В., Сур С. В., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Радчук О. М. - Вплив мультипробіотиків "Симбітер® ацидофільний" концентрований та "Апібакт®" на цитотопографію лектинових рецепторів за наявності тривалої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Ященко А. М., Рибальченко В. К. (2010)
Степанова Е. В. - Ефективність розиглитазону в корекції інсулинорезистентності в залежності від Pro12Ala поліморфізму гена PPАRG (2010)
Толстанова Г. М. - Ескпресія рецепторів до фактору росту кровоносних судин VEGFR-1 ТА VEGFR-2 при експериментальних запальних захворюваннях кишечника (2010)
Яблонська С. В. - Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів, Філінська О. М., Ямшанова О. Ю., Котляр І. П., Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2010)
Білокобильська Д. В. - Зміни показників антиендотоксичного імунітету під впливом комбінації атоксилу та кверцетину у динаміці лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Мухін І. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії і імуномодуляції на середні терміни загоєння гнійно-некротичних ускладнень діабетичної стопи, Башмаков М. Н. (2010)
Прудникова І. В. - Вплив комбінації гепаліну та антралю на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Вплив поліоксидонію на концентрацію та молекулярний склад циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Тєрьошин В. О. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при введенні комбінованого фітозасобу імупрету, Височина Г. В., Санжаревська І. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Вплив поліоксидонію на концентрацію імуноглобулінів у ротоглоточному секреті хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, в комплексі стоматологічного лікування (2010)
Чащева О. Г. - Функціональний стан системи фагоцитуючих макрофагів у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Вплив комбінації поліоксидонію та мелітору на інтерфероновий статус хворих з соматизованими депресивними розладамим, Рачкаускас Г. С. (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на показники клітинного імунітету при медичній реабілітації жінок дітородного віку з наявністю хронічної герпетичної інфекції, Хомутянська Н. І., Декалюк І. В. (2010)
Акулінін В. М. - Метаболічні порушення у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С. (2010)
Аникеева Т. В. - Микроэлементоз, как проявление метаболического синдрома при ишемической болезни сердца (2010)
Височин Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні сертралофту та релаксилу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації" у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типу (2010)
Іванова Л. М. - Стан ендотеліальної функції та ліпідного обміну у хворих з ішемічною хворобою серця у сполученні з хронічним необструктивним захворюванням легень при наявності аритмій, Сидоренко Ю. В., Хорошаєва І. Д. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники аденілової системи хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Колчин Ю. М. - Вплив комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на рівень метаболітів оксиду азоту в хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів, Шишкова К. В. (2010)
Компанієць К. М. - Вплив рослинного препарату фітоседу на ліпідний профіль крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця під час медичної реабілітації (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням (2010)
Соцька Я. А. - Вплив бонджигару на активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) сироватки та її ізоферментний спектр у крові хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкамяним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська І. В. (2010)
Халявкін В. О. - Динаміка активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі вторинного імунодефіциту при проведенні медичної реабілітації з використанням фітопрепарату авеолу, Старік А. Д. (2010)
Шаповалова І. О. - Вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, та його корекція гепадифом (2010)
Бабаев Р. А. - Возможная коррекция экстрактом шафрана перекисного окисления липидов при повреждении некоторых отделов глаза в эксперименте, Шукюрова П. А., Гусейнова Ф. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні сукциніміди та їх протисудомна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Довгий В. В. - Ефективність цинаріксу в комплексі медичної реабілітації перехворілих на медикаментозну кропивницю (2010)
Ершова И. Б. - Эффективность глутаргина у детей с вирусным гепатитом В, Осиповна Т. Ф., Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2010)
Джахаф А. А. - Ефективність застосування рослинного препарату гастритолу в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Ефективність тіотриазоліну у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Нішкумай О. І. - Оцінка ефективності впливу терапії з застосуванням бівалосу в лікуванні жінок із ішемічною хворобою серця та системним остеопорозом в постменопаузі (2010)
Петруня А. М. - Эффективность липофлавона и циклоферона в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой и их влияние на показатели системного иммунитета, Задорожная А. И. (2010)
Садых-задe Р. А. - Антиокислительные свойства шафрана посевного при экспериментальной ишемии сердца, Бабаев Р. А. (2010)
Смірнова Я. Ю. - Зміни альвеолярно-капілярної проникності газів на тлі застосування ліпосомальної терапії у хворих на мітральні ревматичні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Собакар І. Ю. - Імуномакс в комплексній терапії герпетичного ретиніту (2010)
Трофименко О. М. - Вплив альфа-ліпону на показники ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Фаерман А. А. - Влияние липофлафона на уровень N- концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида человека (NT- pro BNP) у больных с хронической сердечной недостаточностью (2010)
Фролов В. М. - Вплив фітозасобу еукарбону на показники ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного некалькульозного холециститу, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В., Бикадоров В. І. (2010)
Бєлая І. Є. - Електрофізіологічні особливості перебігу найгострішого періоду інфаркту міокарда при сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Коломієць В. І., Чижевська І. М. (2010)
Власова О. Ф. - Види латинської вимови, Шатунова Л. А. (2010)
Гріцова Н. А. - Туберкулінодіагностика як метод скринінгового обстеження дітей на туберкульоз в Луганській області, Рум'янцева Т. В., Онищенко Л. О. (2010)
Гударенко О. С. - Медико-економічна ефективність стаціонарзамінюючих форм надання медичної допомоги хворим похилого і старечого віку (2010)
Драч Л. О. - Компю'терна програма для статистичних досліджень поширеності ПВКГ в урбанізованому місті як сучасно-актуальної медико-соціальної проблеми, Брусенський В. І., Клад А. К. (2010)
Ігнатенко Г. А. - Клінічний розбір як одна з форм післядипломного навчання лікарів-кардіологів, Мухін І. В., Такташов Г. С., Ігнатенко Т. С. (2010)
Игнатенко Г. А. - Преподавание медицинской деонтологии на кафедре пропедевтики внутренней медицины как одна из основ формирования личности будущего врача, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Фаерман А. А., Такташов Г. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Г. А. - Усовершенствование обучения студентов медицинских вузов в процессе проведения практических занятий по аускультации сердца в условиях кредитно-модульной системы, Такташов Г. С., Мухин И. В., Брагина Р. Ш., Фаерман А. А., Игнатенко Т. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Т. С. - Суточная вариабельность артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сердечнососудистыми нарушениями (2010)
Подляскіна В. Е. - Динаміка електрокардіографічних змін у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь і супутнім ХОЗЛ на тлі різних режимів лікування (2010)
Протас Ю. В. - Зв'язок рівнів серологічних біомаркерів зі ступенем атрофії слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з H.pylori (2010)
Ракітов Б. Л. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на клінічний перебіг і електрокардіографічні ознаки у хворих на мікросудинну стенокардію (2010)
Савві С. О. - Алгоритм лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Сушков С. В. - Изменения морфоструктуры слизистой оболочки желудка на фоне хеликобактериоза и клинической симптоматики у больных с множественными хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію "Вірусні гепатити і рак печінки". - М. А. Андрейчин, В. І. Дрижак, О. В. Рябоконь, В. С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с., Фролов В. М. (2010)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенатальному періоді на генетичні показники та розумову діяльність дітей шкільного віку (2009)
Бариляк І. Р. - Екологічні аспекти міжрегіональних відмінностей частоти вроджених вад розвитку в Черкаській області, Шапошнікова В. М., Неумержицька Л. В., Шкарупа В. М. (2009)
Бичкова Г. М. - Психологічні проблеми медико-генетичного консультування, Валова Л. М., Скибан Г. В., Бариляк І. Р. (2009)
Геник-Березовська С. О. - Динамічне спостереження за соціально вагомими природженими вадами розвитку у Львівській області (2009)
Демченко О. М. - База цитогенетичних даних для побудови калібрувальних кривих "малі дози-ефект”, Дьоміна Е. А., Савкіна М. Ю. (2009)
Діденко Н. В. - Гормональна регуляція репродуктивної функції самиць щурів за умов фракціонованого гамма-опромінення головного мозку, Черненко О. Г. (2009)
Неумержицька Л. В. - Дослідження антимутагенних і радіопротекторних властивостей речовин природного походження, Бариляк І. Р., Шкарупа В. М. (2009)
Романюк Б. П. - Некоторые данные микроморфогистохимического исследования toxocara mystas, Коваленко В. В. (2009)
Терпиляк О. І. - Розподіл та частота алелей гена DQA1 у хворих на запальні захворювання товстої кишки, Лозинська М. Р., Лозинський Ю. С., Яремцьо О. Р. (2009)
Шеметун О. В. - Цитогенетичнй ефект в клітинах-свідках при культивуванні з лімфоцитами периферичної крові осіб, які зазнали опромінення in vivo (2009)
Галкін О. Ю. - Одержання та вивчення властивостей нових моноклональних антитіл до IgM людини, Ніколаєнко І. В., Дуган О. М. (2009)
Львова Л. В. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів в періоді медичної реабілітації з включенням цинаріксу (2009)
Лоскутов А. Л. - Стан системи інтерфероногенезу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Вплив амізону на показники клітинної ланки імунітету при екстреній хіміопрофілактиці вірусного гепатиту А в період водного спалаху цієї інфекції в умовах індустріального регіону (2009)
Петруня А. М. - Нарушения местного иммунитета у больных первичной открытоугольной глаукомой, Задорожная А. И. (2009)
Полякова С. И. - Уровень относительных значений экспрессии антигенов СD 16, СD 25 и СD 95 на лимфоцитах периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы (2009)
Харченко В. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації з використанням комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Висоцький А. А. - Активність лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у крові хворих із синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Гарник К. В. - Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Дьомін Ю. А. - Вплив природних антиоксидантів на біохімічні механізми розвитку ретинопатії у щурів зі стрептозотоциновим діабетом, Лекішвілі С. Е., Гончарова Н. А. (2009)
Дмитрук С. М. - Динаміка змін ліпідного та ліпопротеїнового обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники перекисного окислення ліпідів у крові хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні з включенням імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Поворознюк В. В - Зниження рівню остеопротегерину - можливий взаємозв`язок остеопорозу та серцево-судинних захворювань в менопаузі, Нішкумай О. І. (2009)
Уманская Ю. В. - Состояние антиоксидантного статуса у больных с начальной формой возрастной макулодистрофии, Путиенко А. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Рівень циклічних нуклеотидів у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітозасібу алфагіну на показники системи глутатіону у хворих на синдром психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Залюбовская О. И. - Влияние изучаемых настоев из растительных сборов на центральную нервную систему лабораторных животных, Карабут Л. В. (2009)
Зленко В. В. - Исследование диуретической активности амидов хинолин-3-карбоновых кислот, Залюбовская О. И., Яворская Е. Н. (2009)
Киреев И. В. - Влияние ксафубена на течение экспериментальной адъювантной болезни, Самура Б. А. (2009)
Коломиец В. В. - Влияние приема кальция на состояние обмена магния у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом, Красеха-Денисова В. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Цитокіновий профіль крові хворих на краснуху при застосуванні імуномаксу, Фролов В. М. (2009)
Олейник Т. В. - Влияние препаратов "Мильгама" и "Факовит" на показатели углеводного обмена и антиоксидантной системы в крови больных непролиферативной диабетической ретинопатией (2009)
Шупер С. В. - Вплив сучасного препарату "Інтеллан" на стан вегетативної нервової системи у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою, Іванова Л. М. (2009)
Арбузова О. И. - Психосоматические проявления у больных с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Иванова Л. Н. (2009)
Матасар І. Т. - Клініко-епідеміологічне обґрунтування необхідності та ефективності масової і групової профілактики йодзалежних захворювань в Україні, Горчакова Л. А., Ватанха М., Кравченко В. І., Матасар Є.І. (2009)
Павлюченко К. П. - Ближайшие результаты комбинированного хирургического метода лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. (2009)
Победенный А. Л. - Сравнительная характеристика различных методик лечения больных с черепно-мозговой травмой, Семенец Ю. П., Сидоренко М. П. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М., Хапіліна В. Ф. (2009)
Ткачова Д. Л. - Харчові добавки - невід’ємна складова продуктів харчування, Дуган О. М. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Особливості жовчовиділення та жовчоутворення у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В.М., Летік І. В. (2009)
Данилов А. А. - Перспективы внедрения процедуры оценки неопределенности измерений в деятельность государственных региональных центров метрологии в России, Тюрина Ю. Г. (2014)
Левин С. Ф. - Изменение № 2 РМГ 29–99 – "Изменение № 1 XXI века в метрологии" (2014)
Малецкая О. Е. - Калибровка СИТ: реализация законодательных требований, Москаленко М. В. (2014)
Бакер Аль-Равашдех - Оценивание неопределенности идентификации амплитудно-частотных характеристик средств измерительной техники колебательного типа, Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех, Сергиенко М. П. (2014)
Барашкова Т. В. - Оценка точности улучшенного метода сеток (2014)
Запорожец О. В. - Оценивание неопределенности нейросетевой модели нелинейного измерительного преобразователя, Овчарова Т. А. (2014)
Захаров И. П. - Применение метода эксцессов для получения достоверной оценки расширенной неопределенности, Климова Е. А. (2014)
Шайняк И. Р. - Объединение информации при формировании оценки неопределенности измерения (2014)
Неєжмаков П. І. - Квантові ефекти та їх використання в метрології, Павленко Ю. Ф.  (2014)
Horskу J. - Calibration and measurement capabilities, Horskа J. (2014)
Юров Л. В. - Определение оптимального коэффициента охвата расширенной неопределенности при поверке средств измерений (2014)
Новоселов О. А. - Оценка неопределенности измерений при калибровке оптико-механических измерительных машин типа ИЗМ (2014)
Прокопов А. В. - Влияние системных рефракционных эффектов на результаты измерений, осуществляемых с помощью электромагнитных волн на трансатмосферных трассах (2014)
Грибанов Д. Д. - К вопросу определения массы сжиженных углеводородных газов на основе неопределенности измерений (2014)
Донбаева В. А. - Оценка неопределенности при определении запыленности газопылевых потоков промышленных выбросов, Айткешева Б. Т. (2014)
Мкртычян Н. Б. - Оценивание неопределенности измерений, выполняемых автоматическим анализатором атмосферного воздуха, Нежиховский Г. Р. (2014)
Скрипко Г. О. - Оценка границ неопределенности при установлении коррелированной массовой доли шерсти в смешанных текстильных материалах (шерсть-полиэфир) по диаграмме рассеяния (2014)
Ткаченко И. Ю. - Оценивание неопределенности измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флюориметрическим методом, Гладилович Д. Б., Нежиховский Г. Р. (2014)
Хакимов О. Ш. - Неопределенность метода измерения коэффициента отражения ультразвуковой волны от границы раздела твердое тело – жидкость, Хакимова Г. О., Таджалиева Н. А. (2014)
Анохин Ю. Л. - Калибровка измерителя параметров изоляции, Вендичанский Р. В., Копшин В. В. (2014)
Захаров И. П. - Исследование неопределенности измерения, связанной с отсчетом по нелинейной шкале, Погибко Р. В., Волков О. О. (2014)
Князев В. В. - Составляющие неопределенности вольт-секундной характеристики электрического пробоя длинного воздушного промежутка, Чернухин А. Ю. (2014)
Гринев Б. В. - Контроль и обеспечение качества результатов измерений испытательной лаборатории на примере измерения светового выхода сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2014)
Назаренко Л. А. - Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотометрі GO-2000H, Рева С. А., Зубков Д. П. (2014)
Винничук А. Г. - Дослідження невизначеності відтворення витрати будинкової газової мережі при діагностуванні побутових лічильників газу (2014)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз маловитратного вихорового витратоміра, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2014)
Петришин І. С. - Математична та метрологічна моделі процесу передавання одиниці об’єму газу при високому тиску поршневою установкою, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2014)
Ерохин А. Л. - Неопределенность измерения дифференциального давления при передней активной риноманометрии, Захаров И. П., Прасол И. В., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Кондрашов С. И. - Исследование байесовского классификатора при оценивании качества вуза в условиях априорной неопределенности, Дроздова Т. В. (2014)
Кравченко А. А. - Спосіб розмноження даних тестування на основі рандомізації, Яремчук Н. А. (2014)
Курской Ю. С. - Здоровье как объект измерения (2014)
Бережной Д. А. - Неопределенность метрологических характеристик измерительных каналов, Маловик К. Н., Мирошниченко А. Н. (2014)
Ващишак І. Р. - Метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальної системи для контролю технічного стану підземних тепломереж (2014)
Дербаба В. А. - Элементы неопределенности измерений в имитационно-статистической модели измерительно-контрольной системы эвольвентных зубчатых колес, Войчишен А. Л., Корсун В. И., Пацера С. Т. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Василишин В. И. - Анализ методической ошибки спектрального анализа, использующего технологию суррогатных данных (2014)
Гавриленко C. Ю. - Разработка системы графического описания и моделирования распределенных программных объектов при проектировании информационных систем, Иванов В. Г. (2014)
Герасимов С. В. - Розрахунок функції розподілу вихідного сигналу об’єкта контролю при визначенні його технічного стану (2014)
Доля Г. Н. - Измерение тангенциальной скорости движения объекта со световозвращающим покрытием при однолучевом зондировании, Катунин А. Н., Мазанов В. Г., Булай А. Н. (2014)
Iemelianov V. O. - Synthesis of expert system and artificial neural network for determining the mechanical properties of the researching object (2014)
Кандырин Н. П. - Цифровое формирование многочастотных сигналов в радиолокации и медицине (2014)
Леонов И. Г. - Определение рабочих характеристик приемных устройств путём моделирования на ПЭВМ, Присяжный А. Е., Сидоренко Д. С. (2014)
Миколайчук Р. А. - Метод переміщення елементів системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - К вопросу о влиянии ложной цели на вероятность наведения высокоточного оружия на малоразмерный объект (2014)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Скляр В. В. - Тестирование программируемых логических контроллеров на базе ПЛИС с использованием среды функционального программирования, Харченко В. С., Панарин А. С. (2014)
Смеляков К. С. - Фотометрическая модель изображения объекта нерегулярного вида (2014)
Таршин В. А. - Обоснование применения методов фрактального анализа для оперативной подготовки эталонных изображений, Сотников А. М., Пащенко Р. Э. (2014)
Ушань В. Н. - Метод синтеза оптимальных траекторий для вывода динамических объектов в заданную точку (2014)
Чинков В. М. - Узагальнена математична модель електровимірювальних приладів при вхідних періодичних кусково-східчастих сигналах складної форми, Мошаренков В. В. (2014)
Гороховатский А. В. - Детектирование текстовых областей на изображении документа методом слияния (2014)
Лук’яненко Т. В. - Програмна реалізація та застосовування математичної моделі для формування стратегії управління розвитком соціально-економічних систем (2014)
Марьин С. А. - Метаданные. Особенности формирования уровней метапродукций в интеллектуальных системах (2014)
Никитюк О. Б. - Построение системы управления жизненным циклом объектов интеллектуальной собственности и проблемы их коммерциализации, Рубашка В. П. (2014)
Пивнева С. В. - Особенности применения математического аппарата минимизации недетерминированных конечных автоматов в оценке эффективности управления социоинженирингом, Лада Н. В. (2014)
Волков А. С. - Метод частотного кодирования сверточных кодов уменьшенной сложности на основе БПФ-алгоритма Гуда-Томаса (2014)
Дубницкий В. Ю. - Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной заработной платы, Ходырев А. И. (2014)
Иванов В. Г. - Сегментация и сжатие реалистичных изображений на основе контуризации информативных областей, Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Krasnobayev V. A. - The model and the method of implementation of integer arithmetic operations within the RSA crypto algorithms, Tyrtyshnikov O. I., Sliusar I. I., Kurchanov V. N., Koshman S. A. (2014)
Минухин С. В. - О свойствах оптимальности метода минимизации суммарного запаздывания на одиночном устройстве на основе рангового подхода и правил доминирования (2014)
Романова Т. Е. - Phi-функции для моделирования ограничений включения в оптимизационных задачах балансной компоновки, Коваленко А. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Представление бинарных предикатов информационной системы с помощью свободного предикатного параметр, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2014)
Босько В. В. - Математическая GERT-модель технологии передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов А. А., Березюк И. А., Мохамад Абу Таам Гани (2014)
Волошин А. Л. - Метод модернізації комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в сучасних автоматизованих системах, Криховецький Г. Я. (2014)
Корольов Р. В. - Оцінка періодичності алгоритму потокового шифрування при ненульових значеннях індексних елементів, Волков Д. А. (2014)
Снегуров А. В. - Подход к вычислению рейтинга информационной безопасности сетевых устройств, Чакрян В. Х. (2014)
Астраханцев А. А. - Сравнительный анализ эффективности протоколов маршрутизации в AD-HOC сетях, Горбань С. М. (2014)
Гавриш Д. А. - Метод распределения заданий при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гомогенной вычислительной среде, Саранча С. Н. (2014)
Громыко И. А. - Информация и дезинформация с точки зрения их ценности (2014)
Заднепрянская А. В. - Процедура фрагментарного сжатия видеоинформации, Кадушкевич О. Н., Колесникова Т. А. (2014)
Иванченко О. В. - Архитектурный подход к оценке надежности программного обеспечения системы управления критической инфраструктуры, Солдатенко Е. С., Владимирова Е. С. (2014)
Коваленко А. А. - Подходы к синтезу информационной структуры системы управления объектом критического применения (2014)
Маевский Д. А. - Модель качества информационных систем с изменяющимися предметными областями, Маевская Е. Ю., Назаренко О. А. (2014)
Макаренко А. О. - Визначення характеристик оптимального прийому в телекомунікаційних радіосистемах, Гринкевич Г. О. (2014)
Макаров С. А. - Удосконалення моделей взаємодії радіотехнічної системи ближньої навігації та мережі цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM-900, Лєбєдєв В. О., Висоцький О. В., Гриценко П. М. (2014)
Новиков Р. С. - Выбор параметров LDPC кодов для каналов с АБГШ, Астраханцев А. А. (2014)
Симоненко О. А. - Аналіз існуючих агентних платформ для побудови систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET, Сова О. Я., Романюк В. А., Уманець Я. Л. (2014)
Висоцька О. В. - Технология дифференциальной диагностики лекарственной болезни (2014)
Гороховатський В. О. - Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків, Кобилін А. М., Семенцов Р. В. (2014)
Доля В. К. - Управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Єфіменко Н. А. - Система моніторингу якості продукції комбікормового виробництва (2014)
Романенков Ю. А. - Оптимизационная модель планирования сервисных мероприятий на инженерных объектах, Вартанян В. М. (2014)
Селяков А. М. - Концептуальная модель системы адаптивного управления комплексом зданий с распределенными энергоисточниками, Илюнин О. О. (2014)
Старостина А. Ю. - Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий, Гусева Ю. Ю., Рославцев Д. Н. (2014)
Черновська К. О. - Вдосконалення процесу стандартизації технологічного оснащення на машинобудівному підприємстві (2014)
Андрощук О. С. - Підсистема генерації управлінських рішень (2014)
Рогозін А. С. - Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідацій надзвичайних ситуацій на території України, Скляров С. О. (2014)
Бондар І. О. - Методика створення мультимедійного навчального комплексу з інформатики для глухонімих, Павленко Н. О. (2014)
Коноваленко О. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, Брусенцев В. О. (2014)
Макогон Е. А. - Современные информационные технологии в преподавании иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Радванская Л. Н. - Метод представления предметной области компьютеризированной обучающей системы, Макеева Е. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Пожуєв В. І. - Освітня парадигма людини в умовах становлення інформаційного суспільства і кредитно-модульної системи (2007)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні причини феномена соціального відчуження (2007)
Банах Л. С. - Ціннісна сфера життєдіяльності сучасної молоді в умовах розвитку інформаційного суспільства (2007)
Иванова Л. С. - Культура организации как интервализация присутствия человека (2007)
Гончаренко П. В. - Мелос як відображення суспільної свідомості (2007)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2007)
Кобяков О. М. - Антиномії свободи у творчості Ф. М. Достоєвського (2007)
Саітгареєва О. Г. - Феномен "економічної людини": підходи до розуміння сутності (2007)
Александрова О. С. - Середній клас як фактор розвитку соціуму на прикладі української і російської історії (2007)
Тополь О. В. - Вплив самотності на потребнісно-мотиваційну сферу літньої людини (2007)
Ратушна О. В. - Релігійна виразність художнього образу (2007)
Головко Л. В. - Релігійність особи: мотиви і вияви (2007)
Дуднікова І. І. - Людство і глобальні зміни: в пошуках інтегрованої концепції (2007)
Вандишева-Ребро Н. В.   - Особливості становлення української літературної критики: світогляд, реалізм і пророцтва (2007)
Воронкова В. Г. - Формування концепції солідаризму в контексті соціологічного аналізу (2007)
Сірий Є. В. - Підприємницький ризик: ґенеза та розвиток соціологічної концептуалізації (2007)
Анненкова М. І. - Аналіз функцій релігії у автобіографічних повідомленнях молоді: соціологічний аспект (2007)
Мосаєв Ю. В. - Соціальний комфорт як чинник соціального обслуговування (2007)
Барзенкова-Мясникова Л. В. - Социологические аспекты городской идентификации (2007)
Огаренко Т. О. - Одяг і мода як символи статусної приналежності (2007)
Козуб О. О. - Комплексні індекси розвитку як показники економічної політики: соціологічний аналіз (2007)
Швець Д. Є. - Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників в системі ВНЗ України, Турба О. О. (2007)
Чепрасова Н. П. - Стратегія маркетингового управління конкурентоспроможністю навчального закладу (на прикладі ГЕТ ЗДІА), Романова В. В. (2007)
Дєгтяр О. А. - Роль малого підприємництва в економічному розвитку суспільства (2007)
Ткаченко А. М. - Алгоритм управління проектом додаткової емісії акцій, Павлов І. Д., Кучеренко О. М. (2007)
Содержание (2003)
Донец Г. А. - Об изоморфизме натуральных арифметических графов, Шулинок Г. А. (2003)
Норкин Б. В. - О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска (2003)
Кузьменко В. Н. - О применении комбинированного метода выпуклого программирования, Бойко В. В. (2003)
Пепеляева Т. В. - К вопросу об оптимальных стратегиях на рынке ценных бумаг (2003)
Чикрий Г. Ц. - Позиционное управление в дифференциально-разностных играх преследования (2003)
Токарева О. Н. - Оптимизация систем, описываемых эллиптическими краевыми задачами с неоднородными неустойчивыми граничными условиями (2003)
Заславский В. А. - Оптимизация стратегии управления производством в условиях риска для транснациональных корпораций, Киреев С. А., Ненахов Э. И. (2003)
Пепеляев В. А. - К вопросу об интеграции методов оптимизации и имитационного моделирования (2003)
Норкин В. И. - О стохастическом аналоге метода глобальной оптимизации Пиявского, Онищенко Б. О. (2003)
Горбачук В. М. - Синтетическое равновесие Курно – Штакельберга - Нэша (2003)
Лаптин Ю. П. - E-субградиенты в методах декомпозиции по переменным для некоторых задач оптимизации (2003)
Стецюк П. И. - Об одном методе нахождения Lp - решения системы линейных уравнений, Колесник Ю.С., Березовский О.А. (2003)
Лиховид А. П. - Применение R - алгоритмов для решения некоторых задач оптимального управления с дискретным временем (2003)
Билецкий В. И. - К решению некоторых задач проектирования в оперативном режиме (2003)
Бойко В. В. - Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины, Домрачев В. Н. (2003)
Кирилюк В. С. - О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля (2003)
Ненахов Э. И. - Некоторые теоремы о неподвижных точках (2003)
Міца О. В. - Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття, Стецюк П. І. (2003)
Руденко А. В. - Двумерная тележка: вариационная оценка снизу функции Беллмана (2003)
Лебедева Т. Т. - Об устойчивости по критерию векторных задач целочисленного квадратичного программирования, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2003)
Шарифов Ф. А. - Задача нахождения непересекающихся и несовпадающих циклов на сети (2003)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Управління соціально-економічним розвитком та шляхи досягнення стабільності в сучасному соціумі (2008)
Таран В. О. - Деякі екстремалізаційні тенденції в умовах формування ринкових відносин в Україні, Шведовський С. Е. (2008)
Жадько В. А. - Про соціально-духовну єдність філософії та філології: освітньо-виховний потенціал (2008)
Вандишев В. М. - Особенности формулирования художественного образа (2008)
Бондаренко О. В. - Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект (2008)
Капріцин І. І. - Детермінанти культурних запозичень європейської цивілізації (2008)
Сепетий Д. П. - Нетерпимість як наслідок есхатологічного розуміння значення світогляду (2008)
Бондаревич І. М. - Духовна цілісність людини: єдність статичного і динамічного аспектів (2008)
Бут В. В. - Антропологічні засади людської деструктивності (2008)
Дерябкін Ю. І. - Проблеми трансформації гуманістичного знання у духовно-практичну площину (2008)
Мотренко Т. В. - Причина, действие, следствие, Гаврилюк В. А. (2008)
Патлах І. М. - Молодіжний рух як форма вияву громадської участі (2008)
Лівошко Т. В. - Розвиток системи інформаційних потоків як шлях удосконалення процесу управління підприємства: соціологічний аналіз (2008)
Лищенко О. Г. - Методологічні аспекти обліку, контролю і економічного аналізу оподаткування підприємства в контексті соціологічного аналізу, Багатова А. В. (2008)
Зубченко О. С. - Етапи розвитку західної соціології виборів (2008)
Проценко І. В. - До розгляду феномена інформаційного суспільства (2008)
Редька Д. В. - Дослідження проблеми локалізації детермінантів соціальної дії (2008)
Согорін А. А. - Ефекти масової комунікації щодо процесу трудової адаптації (2008)
Сапа Н. В. - Глобальна трансформація сучасних економічних процесів: теоретико-методологічні засади (2008)
Манзя М. В. - Соціальний вимір глобалізації (2008)
Коваленко Є. О. - Концептуально-методологічні засади аналізу євроінтеграційної політики (2008)
Лиска О. Г. - Місцеве самоврядування як природне право територіальної громади (2008)
Герасимов С. В. - Розробка та дослідження адаптивного методу синтезу параметрів контуру коригування системи управління (2014)
Кандырин Н. П. - Моделирование шумовых характеристик цифровых синтезаторов сигналов (2014)
Кашаєв І. О. - Оцінка можливості використання супутникової навігаційної системи Beidou для потреб України, Пугачов Р. В., Шуба І. В., Кашаєв Є. І. (2014)
Кораблев Н. М. - Скелетонизация символов с использованием модели клональной селекции, Легедина А. В., Лебедев О. Г. (2014)
Корниенко Л. Г. - Параметры узкополосных пространственно-временных сигналов сфокусированных многочастотных фазированных антенных решеток со сверхбыстрым сканированием в зоне Френеля (2014)
Кочмарчик Р. С. - Восстановление элементов изображений, утраченных в результате низкой пространственной разрешающей способности многоспектральных оптико-электронных систем, Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Рекомендации по обоснованию объёмов испытаний зенитных управляемых ракет при решении задач продления их назначенных показателей, Коваль И. В., Шоколовский А. А., Попов В. П., Борисенко К. В. (2014)
Лебедь В. Г. - Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик профиля при углах атаки от 0 до 360?, Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2014)
Мигущенко Р. П. - Экспериментальные исследования при оптимизации систем вибродиагностики по критерию минимума среднего риска (2014)
Мокійчук В. М. - Дослідження вольтамперної характеристики керамічної паливної комірки, Лисуненко Н. О. (2014)
Монченко О. В. - Д ослідження фазового виявляча сигналів для ультразвукового неруйнівного контролю (2014)
Обод І. І. - Методи підвищення якості інформаційного забезпечення системами спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Рубанов В. Г. - Приложение метода функционально-блочной декомпозиции к синтезу формирователей одиночных серий импульсов с перестраиваемыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Экстремальная постановка и анализ задачи определения координат источников радиоизлучения разностно-дальномерным методом, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Шитова О. В. - Формирование набора классификационных признаков для решения задачи обнаружения объектов на изображениях (2014)
Грабчак В. І. - Узагальнення задачі про швидкодію щодо оптимального керування рухом літального апарату, Іваник Є. Г., Цибуля С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Комбинированный метод расчета характеристик рассеяния объектов сложной формы и его применение для моделирования спектров винтовой модуляции вертолетов, Бречка М. М., Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Білова Т. Г. - Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу, Ярута В. О. (2014)
Гороховатський В. О. - Методика визначення собівартості програмного забезпечення, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Лукін В. О., Москаленко О. В. (2014)
Сидченко С. А. - Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста, Сапрыкина Т. В., Школяренко В. А. (2014)
Чернов В. Г. - Метод оценки результатов операторской деятельности при проведении тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И. (2014)
Більчук В. М. - Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Красиленко В. Г. - Експериментальні дослідження просторово-інваріантних еквівалентністних моделей асоціативної та гетероасоціативної пам’яті 2D образів, Нікітович Д. В. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод табличной реализации операции умножения в классе вычетов, Янко А. С., Кошман С. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Логико-алгебраический метод определения интегрального показателя оценки знаний, Ситникова П. Э., Титова Е. В., Коваленко А. И., Попов Д. И. (2014)
Замула О. A. - Аналіз і обґрунтування критеріїв і показників ефективності криптографічних генераторів псевдовипадкових чисел, Семченко Д. О., Землянко Ю. В. (2014)
Лысенко И. В. - Симметричная система шифрования А.П. Стахова и принцип диверсности (2014)
Марченко В. А. - Разработка программно-аппаратных средств защиты на базе нераскрываемых шифров (2014)
Мельник Р. П. - Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України, Мельник О. Г., Гончар С. В., Бабенко В. Г. (2014)
Барсов В. И. - Исследование методов контроля и диагностики ошибок спецпроцессора обработки информации, функционирующего на основе кодов модулярной системы счисления, Сотник Е. О., Краснобаев В. А. (2014)
Гребинник Р. В. - Моделирование SOA систем с целью оптимизации их архитектуры, Липанов О. В. (2014)
Коваленко А. В. - Задачи распознавания ситуаций в ERP системах, Смирнов А. А., Коваленко А. С. (2014)
Кучук Г. А. - Метод розподілу потоків даних в мультисервісній мережі з безпроводовою компонентою, Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. (2014)
Мнушка О. В. - Анализ вариантов реализации специальных математических функций в библиотеках языка программирования С/С++ (2014)
Негурица Д. С. - Классификация пользователей в адаптивных интерфейсах программного обеспечения WEB-ориентированных систем, Шатовская Т. Б. (2014)
Обідін Д. М. - Дослідження та обґрунтування методу тестової верифікації елементів розподілених баз знань (2014)
Польщиков К. А. - Метод буферизации запросов на передачу потоков реального времени по каналу телекоммуникационной сети, Кубракова Е. Н. (2014)
Семенов С. Г. - Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса, Можаев А. А., Гавриленко С. Ю. (2014)
Бацамут В. М. - Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку (2014)
Васильєв О. Б. - Побудова математичної моделі системи профілактики пожеж промислового об’єкту (2014)
Голуб С. В. - Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки, Бурляй І. В. (2014)
Полєжаєв А. М. - Визначення інтервалу величин оцінок техногенної небезпеки територіальних елементів (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій силами цивільного захисту регіонів з високим рівнем техногенного навантаження, Левченко Р. Т. (2014)
Бондаренко М. А. - Розробка підсистеми контролю знань за темою "Програмування на мові Delphi. Запис арифметичних виразів", Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2014)
Макогон Е. А. - Системный подход к формированию обучающего web-пространства при изучении иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Терещенко І. В. - Критерій оцінки ефективності курсів дистанційного навчання, Кулагін К. К., Терещенко А. І., Кулагін М. К. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Содержание (2005)
Лиховид А. П. - О применении R-алгоритма для решения одного класса задач стохастического программирования (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського