Бурчинський С. Г. - Проблема вибору атипового нейролептика: клініко-психофармакологічні аспекти (2012)
Литвиненко Н. В. - Використання нейромідину в комплексній терапії розсіяного склерозу, Пінчук В. А., Таряник К. А., Силенко Г. Я. (2012)
Маркова М. В. - Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології, Піонтковська О. В., Кужель І. Р. (2012)
Носов С. Г. - Депресія і епілепсія: загальні патогенетичні закономірності розвитку та особливості лікування (Огляд літератури) (2012)
Панько Т. В. - Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії (2012)
Слободін Т. М. - Патогенез та сучасні підходи до лікування хронічного болю (2012)
Стоянов О. М. - Ефективність застосування ноофену для корекції вегетативних дисфункцій у підлітків з церебральними ангіодистоніями та моторними розладами, Вастьянов Р. С., Кубарева Д. О., Бакуменко І. К., Кубарев О. В. (2012)
Шекманов М. Г. - Система медико-психологічної допомоги пацієнтам з хронічним вірусним гепатитом С в умовах стаціонарного лікування (2012)
Вовк О. І. - Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу, Вовк І. Л. (2012)
Агафонова О. О. - Генетичні показники та прояви порушення функцій ЦНС у дітей старшого шкільного віку, які піддавались дії алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бичкова Г. М. - Етичні орієнтири медико-генетичного консультування (2009)
Дёмин Ю. А. - Изучение распределения мезенхимальных стволовых клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика, Пивненко А. В., Дёмина М. Ю., Скоробогатова Н. Г., Петренко Ю. А. (2009)
Демина Э. А. - Генетические и другие аспекты развития рака щитовидной железы у облученных лиц (2009)
Демченко О. М. - Криві "доза-ефект" для хромосoмних аберацій, радіаційно-індукованих in vitro у лімфоцитах крові онкологічної хворої, Дьоміна Е. А. (2009)
Дибський С. С. - Використання додаткового мутагенного навантаження блеоміцином in vitro для визначення прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини (2009)
Матійців Н. П. - Пошук алельних форм гена SWS Drosophila melanogaster, Максимів Д. В. (2009)
Талан О. О. - Цитогенетичні показники крові дітей, які проживають в різних регіонах України (2009)
Шкарупа В. М. - Кластогенні ефекти пролонгованої дії тіофосфаміду, Бариляк І. Р., Неумержицька Л. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин М. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Гарник Т. П. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Горбик Г. В. - Зв'язок між метаболічним статусом перитонеальних макрофагів та показниками пухлинного процесу, Федорчук О. Г., Пясковська О. М., Скивка Л. М., Соляник Г. І. (2009)
Запорожець Т. Ю. - Зміни вмісту протизапальних цитокінів у крові хворих на хронічний поліпозний етмоїдит, Лоскутова І. В. (2009)
Канзюба И. А. - Особенности изменений иммунного статуса и метаболизма у больных с контузиями глазного яблока, осложненных субконъюнктивальными разрывами склеры, в раннем и позднем периодах после травмы, Сухина И. В., Донченко Л. И. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Динаміка цитокінів крові у хворих на синдром хронічної втоми, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Лоскутов А. Л. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічні критерії ефективності амізону при спалаховій захворюваності на вірусний гепатит А (2009)
Разумний Р. В. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в динаміці загальноприйнятого лікування (2009)
Труфанов С. Ю. - Активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Гарник К. В. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Довгий В. В. - Значення синдрому метаболічної інтоксикації при медикаментозній гіперчутливості у дітей (2009)
Львова Л. В. - Вплив препарату рослинного походження цинаріксу на динаміку активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Нішкумай О. І. - Порушення ендотеліальної функції у жінок з серцево-судинними захворюваннями в період менопаузи залежно від стану інтіми-медії сонних артерій (2009)
Радіонова С. І. - Вплив комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу на стан енергетичного метаболізму у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Вплив екстракту ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень в комплексі медичної реабілітації, Іванова Л. М. (2009)
Солона О. Г. - Вплив тіотриазоліну на синдром ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Чеботарьов Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Ефективність фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в комплексі медичної реабілітації (2009)
Аль Саиди Сами - Положительное действие инстилляций тиотриазолина на состояние хрусталика в условиях экспериментальной световой катаракты (2009)
Боброннікова Л. Р. - Варіанти лікування морфокінетичних порушень жовчного міхура у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Хворостінка В. М. (2009)
Височин Є. В. - Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітопрепарату алфагіну на динаміку прозапальних цитокінів у хворих на синдром психоемоційного вигорання, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Фролов В. М., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2009)
Григорьева Л. В. - Исследование взаимодействия 5-сульфамоилзамещенных фенилантраниловой и бензойной кислот с этаминал-натрием (2009)
Кашута В. Е. - Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия дихлорсульфабена (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імунактивного препарату імуномаксу на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив поліоксидонію та комплексу антиоксидантів на показники ліпопероксидації у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на систему глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеню активності, Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Шупер С. В. - Вплив фітозасобу інтеллану на динаміку патопсихологічних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою в періоді диспансерного спостереження (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее, Коломоец Н. М., Акулинин Н. В., Латыш Н. О., Ярошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Патогенетична корекція гемодинамічних розладів та цитокінового профілю у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Летік І. В. (2009)
Бушученко А. Н. - Ускоренная эякуляция и её лечение, Векслер М. В., Слотвинский А. С., Соколовский В. В., Касьянов С. Н., Эксузян С. М. (2009)
Карамзина Л. А. - Модель управления процессом слуховой реабилитации (2009)
Кукурекин Ю. В. - Современные возможности восстановления качества жизни семьи, Савенко Л. М., Векслер М. В., Ряпалова О. Я., Эксузян С. М., Круть И. В. (2009)
Лузин В. И. - Минеральный состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного железом, Верескун Р. В., Морозов В. Н. (2009)
Смоленчук С. М. - Гистологическое строение диафизов большеберцовых костей белых крыс при различных режимах хронической гипертермии в сочетании с физической нагрузкой (2009)
Тєрьошина І. Ф. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих з загостренням параноїдної шизофреніі у межах безперервно-прогредієнтного типу перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапіі, Векслер М. В., Слотвинскій А. С. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клінічне значення сонографічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест Ю. В., Берест Є. Г. (2009)
Пожуєв В. І. - Ключові проблеми сучасної інженерної освіти в контексті реформи вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Гуманітаризація, гуманізація і гармонізація освіти, влади, суспільства (2006)
Швець Є. Я. - Моніторинг якості освіти: традиції та інновації, Швець Д. Є., Винарчук Т. В. (2006)
Швець Є. Я. - Забезпечення якості вищої освіти у ході реалізації завдань Болонського процесу, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Горбань О. В. - Національна вища освіта в контексті інтеграції в єдиний європейський освітній простір (філософсько-світоглядні засади) (2006)
Товарниченко В. О. - Перспективи конкурентоспроможності вищої освіти України за умов глобалізації (2006)
Савостьянова М. В. - Основные характеристики информационного общества и его влияние на развитие науки (2006)
Сидоренко С. В. - Глобалізація як головна тенденція xxi століття (2006)
Спиця Н. В. - Методологія дослідження системної самоорганізації суспільства (2006)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека в умовах глобалізаційних тенденцій: до проблеми осмислення сутності (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор суспільного розвитку: синергетичний підхід (2006)
Бєдная В. Б. - Функції системи соціальної роботи: теоретичний аспект (2006)
Малахова Ж. Д. - Социальные проблемы миграционных процессов современной Украины (2006)
Шульга М. А. - Аналіз російської геополітики в контексті європейського вибору україни (за працями М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького та В. Липинського) (2006)
Бондаренко О. В. - Релігійна духовність в історії україни як підґрунтя формування національної економічної ментальності (2006)
Сепетий Д. П. - Діалектика versus метафізика: переоцінка дилеми (2006)
Білан С. І. - Формаційний і цивілізаційний підходи до історії (2006)
Шавкун І. Г. - Специфіка орієнталістської моделі менеджменту (2006)
Рижова І. С. - Нові тенденції в сучасному дизайні: деконструктивізм, нелінійний дизайн, постмодернізм (2006)
Пожуєв В. І. - Глобалізація сфери вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Філософія євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Проблеми та шляхи оптимальної реалізації індивідуалізації навчального процесу вищої школи в контексті євроінтеграції, Макушинська Г. П., Швець Д. Є. (2006)
Лісовська І. М. - Особливості сучасного управління освітою в контексті євроінтеграції України (2006)
Шавкун І. Г. - Розробка та впровадження інтеграційної парадигми як складова сучасного соціального менеджменту (2006)
Урбан О. А. - Транскордонне співробітництво як чинник прискорення європейської інтеграції (2006)
Бєдная В. Б. - Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство (2006)
Макаренко Н. Ю. - Особливості суспільно-політичних чинників євроінтеграції (в сфері захисту прав національних меншин) (2006)
Титар О. В. - Євроінтеграція та східноєвропейський дискурс ідентичностей у Східній Україні (2006)
Осіпова М. Ю. - Причини етнонаціональних конфліктів та шляхи їх подолання (2006)
Мілова М. І. - Політична культура посткомуністичних країн як чинник входження "в Європу”: український та болгарський досвід (2006)
Гордієнко М. Г. - Євроінтеграція України: проект майбутнього розвитку чи виклик державній ідентичності (2006)
Пелагеша Н. Є. - Українська державна ідентичність в контексті євроінтеграції (2006)
Лісовський П. М. - Механізми формування духовної безпеки в ідеології державотвореня сучасної України: філософський аналіз курсу до європейської інтеграції (2006)
Лавриненко В. Г - Україна на шляху європейської інтеграції: геополітичний контекст (2006)
Семенюк М. М. - Про необхідність гармонізації взаємодії трансформаційних та інтеграційних процесів в Україні (2006)
Линник І. В. - Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн (2006)
Чорноморденко І. В. - Альтернативна історія (2006)
Жадько В. А. - Добро і зло як категорії моральної свідомості (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор безпеки економічного розвитку в умовах євроінтеграційної політики України (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна політика як фактор євроінтеграційного процесу в Україні (2006)
Дроздовська О. М. - Людина перед глобальними процесами (2006)
Товарниченко В. О. - Роль самоорганізаційних процесів в євроінтеграції (2006)
Вандышев В. Н. - Новая версия конца света (философско-мировоззренческие и естественнонаучные доказательства истинности "вертикали Панова-Снукса") (2006)
Бацунов С. Н. - Проблема интеграции спорта с искусством: теоретический анализ (2006)
Пожуєв В. І. - Формування інформаційної технології як науки і нового наукового напрямку (2006)
Воронкова В. Г. - Роль держави у становленні сталого розвитку суспільства в умовах євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Перспективи впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Вандишев В. М. - Штучний інтелект у структурі сучасних людино-машинних комплексів (2006)
Ковальчук В. Ю. - До питання про світоглядно-методологічне підґрунтя трансформації вітчизняної освіти (2006)
Александрова О. С. - Конкурентоспроможна освіта – конкурентоспроможна нація (до проблеми взаємодії конкуренції й партнерства у сфері освіти) (2006)
Нікітенко В. О. - Адаптація української вищої школи до міжнародних тенденцій розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу в умовах глобалізації (2006)
Жорнова О. І. - Формування студентів суб'єктами соціокультурної діяльності: освітньо-філософські засади моделювання образу педагогічного впливу (2006)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість як об’єкт діяльності особистості (2006)
Макаренко Н. Г. - Криза ідентичності в умовах цивілізаційної трансформації: проблеми глобальної справедливості (2006)
Пелагеша Н. Є. - Україна в проектах створення російської національної ідентичності (2006)
Глазунов В. В. - Место и роль закона в процессе легитимации олигархии: общие подходы (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України (2006)
Дроздовська О. М. - Людина як об’єкт і суб’єкт управління (2006)
Леощенко Д. І. - Історична правда як визначальний фактор соціального управління (2006)
Бєдная В. Б. - Ідеологія формування інфраструктурного забезпечення системи соціальної роботи в сучасній Україні (2006)
Вязова Р. В. - Від етносу до етнічності (2006)
Женжера С. В. - Модель та репрезентація в контексті сучасного діалогу культур (2006)
Шавкун І. Г. - Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку (2006)
Ткаченко А. М. - Організація контролінгу на промисловому підприємстві, Тимощук О. В. (2006)
Ажажа М. А. - Теоретико-методологічний аналіз інвестицій в людський капітал в умовах ринку (2006)
Алексєєнко І. В. - Європейський союз і національно-державна автономія (2006)
Жадько В. А. - Благо як визначальна категорія моралі (2006)
Агафонова О. О. - Аналіз генетичних показників у дітей різних вікових груп, які піддавалися впливу алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бадюк В. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи пренатального скринінгу вагітних, Білько Н. М., Раковська Н. І. (2009)
Болтіна І. В. - Підходи до проведення генетико-екологічного мониторингу (2009)
Пацкун Е. Й. - Споріднені шлюби в структурі реєстру Закарпатського медико-генетичного кабінету, Акопян Г. Р. (2009)
Шкарупа В. Н. - Характер дозовой зависимости митотической активности в культуре лимфоцитов крови здорового донора и онкологической больной при тестирующем γ-облучении, Демина Э. А., Демченко Е. Н., Михайленко В. М., Бариляк И. Р., Иванкова В. С. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан системи інтерферону у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Гарник К. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Задорожная А. И. - Влияние липофлавона и циклоферона на цитокиновый профиль больных первичной открытоугольной глаукомой (2009)
Запорожець Т. Ю. - Стан системи інтенфероногенезу у хворих з рецидивними формами хронічного поліпозного етмоїдиту (2009)
Кузнєцова Л. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки при застосуванні препарату рослинного походження імуноплюсу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Полякова С. И. - Изменение активации субпопуляций антигенов CD 7, CD 25, CD 38, CD 45, CD 54, CD 95, CD 150 лимфоцитов и содержания NК-клеток (CD 16) в периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы под влиянием интерфероногена амиксина (2009)
Радіонова С. І. - Цитокіновий профіль крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки (2009)
Рачкаускас Г. С. - Цитокіновий профіль крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників клітинного імунітету у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Гаврилов А. О. - Метаболічні розлади у хворих на бронхіальну астму в поєднанні із артеріальною гіпертензією (2009)
Гарник Т. П. - Вплив комбінації артишоку екстракту Здоров'я та галавіту на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання на тлі неалкогольного стеатогепатиту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2009)
Довгий В. В. - Стан про/антиоксидантної системи хворих з медикаментозною кропив'янкою (2009)
Нішкумай О. І. - Кореляційні взаємозв`язки індексу маси тіла, ліпідного профілю, маркерів кісткової резорбції та рівню остеопротегерину у жінок з кардіоваскулярною патологією в постменопаузі (2009)
Лоскутов А. Л. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В., Цорох О. В., Борзенко І. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в періоді медичної реабілітації (2009)
Анохіна Г. А. - Раціональна дієтотерапія хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Боброннікова Л. Р. - Корекція біоелементного та амінокислотного балансу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Кашута В. Е. - Антиэкссудативное действие дихлорсульфабена (2009)
Кукурекин Ю. В. - Эректильная дисфункция как проявление позднего абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме и ее лечение, Терехова И. Б., Винтоняк Н. М., Чайка В. Н., Чайка Е. С. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на стан системи інтерферону у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію, Фролов В. М. (2009)
Лузин В. И. - Особенности прочности плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатитного материала ОК-015, легированного марганцем, Лубенец А. А. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Клінічна ефективність комбінації сертралофту та імуноплюсу і їхній вплив на активність ферментів антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Ю., Коломієць А. А. (2009)
Спектор А. В. - Оценка эффективности липофлавона и иммунофана в комплексной терапии больных непролиферативной диабетической ретинопатией и их влияние на показатели местного иммунитета глаза (2009)
Харченко В. В. - Вплив комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее (Часть II), Коломоец Н. М., Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Ерошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Диференційована корекція окислювального гомеостазу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Венгер Л. В. - Объективная экспертиза воспалительной реакции глаза на травму и реконструктивную операцию (с включением иридопластики) на основе исследования субфракционного состава слёзной жидкости, Кресюн В. Й., Носкин Л. А., Тимчишин О. Л. (2009)
Гудзь А. С. - Роль сонячного (природного ультрафіолетового) випромінювання у формуванні захворюваності населення України на злоякісні новоутворення шкіри повік та обличчя (2009)
Еремин А. В. - О геометрических особенностях поверхности крестца человека (2009)
Іванова Л. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: клініко-патогенетичні аспекти та принципи лікування, Сидоренко Ю. В. (2009)
Кукурекин Ю. В. - Общие принципы полового воспитания подростков, Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Кукурекина Е. Ю., Ерошенко В. Н., Григорова М. А. (2009)
Петруня А. М. - Эпидемиология туберкулезных увеитов в Луганской области, Фетисова Л. В. (2009)
Победьона Г. П. - Деякі патогенетичні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень в сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Кострюкова Л. М. (2009)
Черний В. И. - Оценка адекватности анестезии у пациентов, оперированных по поводу новообразований гипофиза, Колесников А. Н., Себаи Слим, Мустафин Т. А., Лебедева Г. И., Кардаш К. А., Колесникова А. Г. (2009)
Дудин А. - Височные подвески – "бараньи рога" и некоторые вопросы мировоззрения ранних кочевников степей Восточной Европы (IX–VII вв. до н.э.) (2009)
Грингоф С. - Роль секретарей в управлении Боспорского царства (2009)
Дюкарев В. - Богатство в структуре моральных ценностей древних греков классического периода по данным аттической трагедии (2009)
Егоренков И. - Апология гностического христианства как источник особого материала "Обличения всех ересей" Ипполита Римского (2009)
Пархоменко М. - О структуре жилого дома Херсонеса – Херсона (IV–IX вв.) (2009)
Пяничук О. - Магия и представления о "демонических силах" в заупокойных верованиях древних египтян в эпоху Среднего царства (2009)
Сорочан Е. - О благовониях, парфюмерии, лекарствах и красителях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. (2009)
Шамшина Д. - О влиянии христианских догматов на отношение рыцарства к войне: новый взгляд на взаимодействие общественных институтов (2009)
Ананьева Е. - Создание полицейских конных частей в России: XIX – нач. XX вв. (2009)
Барвінська П. - З історії заснування семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті (2009)
Пастушенко А. - Об отношении к французским пиратам в "Historia del Mondo Nuovo" (2009)
Свириденко В. - Роль організацій консервативного спрямування у Болгарському Відродженні (60-ті рр. ХІХ ст.) (2009)
Тавшунский О. - Вооруженные силы Независимого государства Конго (НГК) (2009)
Ковальов І. - Становлення комуністичної влади в Польщі(1944–1945 рр.): зовнішньополітичний, воєнний та суспільний контексти (2009)
Стріонова І. - Духовні навчальні заклади Руської Православної Церкви в СРСР у 1964–1985 рр. (2009)
Травин Р. - Тибетская проблема в 1979–2009 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявлений Далай-ламы XIV от 10 марта (2009)
Шалигіна Д. - Жіночі образи в радянській та німецькій плакатній пропаганді (2009)
Шишко К. - Образ Л. І. Брежнєва в радянських політичних анекдотах (2009)
Волков С. - Рационалистическая интерпретация теории естественного права в трактате Гуго Гроция "О праве войны и мира" (2009)
Гайдай Д. - Новітні підходи у дослідженні "етнічних конфліктів" (2009)
Мазурика Ю. - Св. Николай Японский и русско-японская война 1904–1905 гг.: опыт примирения сквозь призму веры (2009)
Гирич Я. - Міграційний рух сільських жителів у міста та його вплив на урбанізацію в УРСР впродовж 1960-х рр. (2009)
Лисак В. - Традиційні цінності у повсякденному житті українського селянства у 1950–1960-х рр. (2009)
Ришкова А. - Державна політика щодо проблеми подолання безробіття в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Сакал Є. - "Тератургема" Афанасія Кальнофойського: між чудесами та віровизнаннями (2009)
Єремєєв П. - Протекція та бездіяльність влади на місцях як фактор збереження "старої віри" в умовах державних утисків кінця XVII – середини ХІХ ст. (на матеріалах Харківщини) (2009)
Жуков С. - До питання про рівень життя земських учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2009)
Іванов С. - Міграція сільського населення до Харкова у 1960–1980 рр. (2009)
Кочарян С. - Вірменська еліта міста Харкова (II пол. ХIX ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Онацький М. - Розвиток приватної торгівлі Харкова (1924–1928 рр.) (2009)
Радченко Ю. - Вермахт та "остаточне вирішення єврейського питання" на Харківщині (2009)
Сайпанова А. - Педагогическая деятельность С. И. Сидельникова в Харьковском университете (2009)
Кісельова Ю. - Історіографічна проблематика у наукових працях В. Ф. Циха (2009)
Корнійчук Л. - Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі (2009)
Попов О. - Архівні джерела з історії виїзного туризму в СРСР (на прикладі Криму) (2009)
Порошин С. М. - Основные положения концепции национального мониторинга акустической обстановки (2013)
Дидковский В. С. - Многомодовые системы в задачах звукоподводной связи, Коржик А. В. (2013)
Дидковский В. С. - Нелинейные эффекты в вызванной отоакустической эмиссии, Найда С. А. (2013)
Козерук С. А. - Особенности применения ультразвука для тактильного вещания, Котвицкий И. В. (2013)
Литвинов Ю. В. - Использование веб-камеры для обнаружения препятствия на пути движения мобильного робота, Мазулина В. В., Фролов С. Н. (2013)
Новак Д. Д. - Особенности постановки сквозной задачи излучения звука в условиях мелкого моря, Коржик А. В. (2013)
Продеус А. Н. - Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи (2013)
Филиппова Н. Ю. - Формирование рассеянного поля приемным электроупругим цилиндрическим преобразователем в замкнутом кольцевом слое, Коржик А. В. (2013)
Kucher D. B. - The modelling of thermal damages in semiconductor devices due to various form of pulsed electromagnetic radiation, Taranenko S. V., Litvinenko L. V., Zontova T. V. (2013)
Пашков Е. В. - Исследование временных параметров импульсных воздействий, формируемых при быстром электрическом взрыве проводников, Кучер Д. Б., Зонтова Т. В., Литвиненко Л. В. (2013)
Пашков Е. В. - Практическая реализация когерентного приема сигнала с относительной фазовой модуляцией с непрерывной фазой, Кучер Д. Б., Макогон В. П. (2013)
Шостак Б. А. - Диагностирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем, Шостак В. Б. (2013)
Васюта К. С. - Развитие методов радиолокационного распознавания воздушных целей с применением рекуррентного анализа (2013)
Анейчик С. А. - Система сетевого хранения данных научно-исследовательской сети, Нозик В. М. (2013)
Винничук С. Д. - Применение грид-системы при исследовании линейных блоковых кодов, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я., Потенко А. С. (2013)
Гулиус В. А. - Имитационное моделирование пакетной сетевой коммутации для разных дисциплин обслуживания, Удовенко С. Г., Шамраев А. А. (2013)
Казімірова В. В. - Оцінка вірогідності визначення параметрів телекомунікаційного трафіка (2013)
Климаш М. М. - Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів, Бугиль Б. А. (2013)
Краснобаев В. А. - Концепция создания отказоустойчивых компьютерных систем обработки информации в системе остаточных классов на основе применения ПЛИС, Кошман С. А., Тыртышников А. И., Гаркавенко Н. С. (2013)
Кузьменко В. Е. - Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів, Можаєв М. О. (2013)
Мирошник М. А. - Синтез распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей (2013)
Могилевич Д. И. - Аналитическая модель многофазовой одноканальной сети связи с реальной надежностью оборудования (2013)
Можаєв О. О. - Концепція забезпечення якості надання послуг у цифрових телекомунікаційних мережах (2013)
Роганов В. Р. Сёмочкин А. В. - Информационные потоки в АРМ "Трёхмерный медицинский атлас" (2013)
Роганов В. Р. - Анализ устройств моделирующих трёхмерные изображения (2013)
Рубан І. В. - Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі, Кучук Г. А., Давікоза О. П. (2013)
Харченко В. С. - Формирование подмножеств уязвимостей доступности коммерческих веб-сервисов, Алаа Мохаммед Абдул-Хади, Поночовный Ю. Л. (2013)
Александрова Т. Е. - О единственности решения задачи параметрического синтеза линейной динамической системы с интегральным квадратичным критерием оптимальности (2013)
Дмитриева О. А. - О модификации многошаговых коллокационных блочных методов при параллельном моделировании динамических объектов (2013)
Пашков Е. В. - Математическое моделирование электромеханических сервомодулей движения средствами пакета Matlab&Simulink, Кабанов А. А., Крамарь В. А. (2013)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы решения задач группового сравнения чисел в системе остаточных классов (2013)
Роганов В. Р. - Имитаторы визуальной обстановки для тренажёров машинистов локомотивов, Казанцев А. А., Баятева И. А. (2013)
Рыбаков К. А. - Решение робастного уравнения Дункана – Мортенсена – Закаи спектральным методом (2013)
Серая О. В. - Рациональное распределение ресурса при многономенклатурном производстве по вероятностному критерию (2013)
Терещук И. В. - Логико-формальные модели бюджетирования на верхнем уровне системы управления (2013)
Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов сетевых объектов энергетики на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза объема выполняемых работ (2013)
Климаш М. М. - Моделі розрахунку ймовірності блокування в оптичних мережах зі спектральним ущільненням, Корецький О. В. (2013)
Бобало Ю. Я. - Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості, Політанський Р. Л., Климаш М. М., Верига А. Д. (2013)
Андреев Ф. М. - Анализ возможности использования аналитического приближения для оценки второй и третьей производной дальности, Статкус А. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Наші автори (2013)
Задников С. - Античные амфоры гераклейского производства из раскопок Бельского городища (2013)
Богомазова Л. - Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия (2013)
Будко В. - К вопросу о хронологии киликийского наместничества Суллы (2013)
Вар’ян О. - Економічна складова концепції "ідеального громадянина" у Давній Греції (2013)
Кириченко М. - Трахтемировское городище как один из возможных предшественников Переяславля Русского (2013)
Козачок О. - До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. (2013)
Мочаліна А. - Персо-урартський конфлікт 547 року до н.е. (2013)
Походнякова А. - Эллинистические традиции в Набатейском государстве при Арете IV (2013)
Юрченко А. - До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу (2013)
Яцына А. - Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции (2013)
Галушка-Айдакін А. - Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Гряник В. - Зміна фасаду : "октройована" конституція 1931 року і впровадження елементів "керованої демократії" в Югославії (2013)
Захарченко Є. - Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Кушнарев С. - Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века (2013)
Каштанов К. - Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона (2013)
Кириченко О. - Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858–1904 рр. (2013)
Почос Ю. - Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі (2013)
Буряк Ю. - Діяльність залізниць Донбасу в умовах польської кампанії 1939 р. (2013)
Єремєєва К. - "Радянські українці" чи локальний варіант "радянського народу" : засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі (2013)
Труш С. - Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні : причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2013)
Вовк О. - Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження) (2013)
Любавський Р. - Агітувати чи розважати? "Радянізація" дозвілля робітників Харкова у 1920–1930-ті рр. (2013)
Махоніна О. - Розвиток кустарно-ремісничої кооперації міста Харкова в роки непу (1921–1928 рр.) (2013)
Філатова О. - Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.) (2013)
Артамонова К. - "Кодекс 53" Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878–1897 гг.) (2013)
Іванов С. - Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: Проблеми та перспективи (2013)
Красько О. - Типологія спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. (2013)
Курдина Ю. - Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського (2013)
Попов А. - Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV–XVIII вв. (2013)
Пожуєв В. І. - Глобалізація інформації як парадигма інформаційного століття (2007)
Воронкова В. Г. - Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз, Ажажа М. А. (2007)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і можливість конфліктів (до питання про вплив примордіалістських феноменів на постмодерністську картину світу) (2007)
Вандышев В. Н. - "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения: социально-философский анализ (2007)
Лісовський П. М. - Феномен духовної безпеки як система цінностей у соціокультурних вимірах (2007)
Бухтєєв М. І. - Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції (2007)
Войтов В. В. - Свобода як суб’єктивно-чуттєва воля і розумний вибір (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Социальные и философско-мировоззренческие предпосылки эстетизма (2007)
Козловець М. А. - Ідеологія як фактор формування національної ідентичності (2007)
Сапа Н. В. - Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації (2007)
Мірошников О. А. - Суспільство в період модернізації і масові настрої (2007)
Кочін І. В. - Глобальні проблеми екологічного стану і здоров’я населення України та шляхи їх розв’язання, Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2007)
Дуднікова І. І. - Становлення системи та предмету екологічного менеджменту, Пушкін С. П. (2007)
Товарниченко В. О. - Вплив соціокультурних чинників на розвиток науки (2007)
Заблоцька К. В. - Феномен образності у медичному мисленні: евристична генералізація (2007)
Александрова О. С. - Соціально-філософський аналіз проблем людини в контексті еволюційного і когнітивно-інформаційного підходів (2007)
Мельник В. В. - Культура як єдиний соціальний, культурний та глобальний організм: філософсько-антропологічний аналіз (2007)
Дроздовська О. М. - Системність свідомості як буттєва домінанта: соціально-філософський аналіз (2007)
Ткаченко А. М. - Управлінський облік в системі контролінгу, Дрозд Ю. Ю. (2007)
Коваленко І. Ю. - Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва (2007)
Асмолова А. Б. - Механізми та концепції амортизаційної політики в Україні та за кордоном (2007)
Бісерова М. С. - Стратегічний розвиток регіону на прикладі Запорізької області, Коломоєць Я. В. (2007)
Пожуєв В. І. - Інформаційна освіта в інформаційному суспільстві ХХІ століття (2006)
Воронкова В. Г. - Розвиток науки та виробництва в контексті інноваційно-інвестиційної парадигми (2006)
Макаренко Н. Г. - Євроінтеграційний вибір України в умовах сучасних війн та конфліктів (2006)
Макаренко Е. М. - Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) (2006)
Александрова О. С. - Єдність конкуренції і партнерства в політичному житті і політичній культурі сучасного українського суспільства (2006)
Горбань А. В. - Евроинтеграционный ракурс современной образовательной парадигмы (философско-мировоззренческие аспекты) (2006)
Вандышев В. Н.   - Проблема истины в контексте европейской культуры (2006)
Бєдная В. Б. - Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2006)
Бухтеєв М. І. - Вітчизняна модель управління як фактор європейської інтеграції країни (2006)
Турба О. О. - Особливості освітньої євроінтеграційної політики України (2006)
Мегрелішвілі М. О. - Екзистенційний вибір особистості в умовах трансформації суспільства (2006)
Зикін О. В. - Рушійні сили розвитку сучасного господарювання (2006)
Капріцин І. І. - Історіософія осягнення тібетського буддизму у європейській культурі (2006)
Повзло А. Н. - Образовательный, нравственный, духовный и экономический аспекты определения религиозной толерантности (2006)
Войтов В. В. - Соціально-філософська сутність свідомості й правосвідомості (2006)
Бацунов С. М. - Проблема генези спорту: методологічний аспект (2006)
Гольченко В. Н. - Согласие и миф (2006)
Шимченко А. А. - Соціальна держава в Україні: практика і перспективи (2006)
Беліченко А. Г. - Економічні чинники сталого економічного розвитку України, Сілін А. А. (2006)
Сердюк І. Л. - Вплив деструктивних явищ в суспільстві на соціальну творчість особистості (2006)
Лебединська О. В. - Використання соціального капіталу для просування альтруїстичних цінностей в ідеологічній діяльності (2006)
Рєзанова Н. О. - Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалини європейської інтеграційної модернізації (2006)
Скринник З. Е. - Проблеми справедливості та солідарності у соціальній філософії: держава та економіка (2006)
Грецова О. Г. - Онтологічна природа людської суб’єктивності: нові аспекти традиційної проблеми (2006)
Дзюбенко Н. В. - Роль гліцинового сайту глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції кислої шлункової секреції, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2010)
Дуган О. М. - Потенційна генетична дія зразків ковбасних виробів на тест-організми, Ткачова Д. Л. (2010)
Малюк В. І. - Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс, Рибальченко В. К., Малюк В. І., Репецька Г. Г., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Рибальченко Т. В. - Мембранні каналопатії: короткий історико-логічний аналіз на прикладі окремих захворювань, Дзюбенко Н. В., Опанасенко С. М., Бурлай В. Г., Рибальченко В. К. (2010)
Гарник Т. П. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при лечении современным комбинированным фитопрепатом алфагином, Фролов В. М., Пересадин Н. А., Белоусова И. В. (2010)
Іванова Л. М. - Корекція цитокінового профілю крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Нішкумай О. І. - Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові жінок залежно від тривалості постменопаузи та наявності ішемічної хвороби серця (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Собакар І. Ю. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на герпетичний ретиніт, Лоскутова І. В. (2010)
Чащева О. Г. - Динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів та їхнього молекулярного складу у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив порушень кальцієвого метаболізму на показники центральної гемодинаміки у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Моісеєнко Т. А., Котовщикова Н. М. (2010)
Височин Є. В. - Динаміка показників аденілової системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гарник К. В. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом, в динаміці лікування при застосуванні комбінації галавіту та артіхолу (2010)
Довгий В. В. - Динамика показників синдрому "метаболічної" ендогенної інтоксикації в лікуванні гострої медикаментозної кропивниці (2010)
Іваницький І. В. - Активність перебігу ревматоїдного артриту в залежності від наявності метаболічного синдрому та активації рецепторів PPARγ (2010)
Іванова Л. М. - Показники оксидантного та антиоксидантного стану крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця та їх корекція поліоксидонієм, Джахаф А. А. (2010)
Казакова С. Є. - Ефективність реамберіну в корекції синдрому метаболічної інтоксикації хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Тєрьошина І. Ф., Казаков В. Є. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Вплив поліоксидонію на вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Пілієва О. В., Компанієць К. М., Сабковська Х. О., Горбатенко О. В., Воробйов Е. П., Косюга Т. М. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару та його вплив на показники ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська I. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, при застосуванні поліоксидонію (2010)
Фадеенко Г. Д. - Взаимосвязь стабильных метаболитов оксида азота и мелатонина у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Каменир В. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. I. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на концентрацію "середніх молекул" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні похідні урацилів з потенційною протипухлинною активністю, Нiженковська I. В., Ягупова А. С. (2010)
Гнатко Е. П. - Влияние патогенетической терапии на окислительный метаболизм аргинина (синтез NO) у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и вагинальными инфекциями, Димасси Хабиб Бен Абделуахеб, Коцюруба А. В. (2010)
Добра О. О. - Дослідження анальгетичної активності рослинних зборів з грициками звичайними, Самура Б. А. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность применения антигомотоксических препаратов у детей, часто болеющих ЛОР-заболеваниями, Гарник Т. П. (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду на зміни вмісту сечової кислоти за тривалого введення адреналіну, Воронiна Л. М., Кравченко Г. Б., Волощенко М. В. (2010)
Зупанець I. А. - Аналіз залежності "структура-дія" в ряду похідних етилових ефірів R-N-оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2-D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда, Семенов А. М., Iсаєв С. Г., Павлій О. I . (2010)
Игнатенко Г. А. - Влияние липосомальных препаратов на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха у больных с ревматическими митральными пороками сердца на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Такташов Г. С. (2010)
Козира С. А. - Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії, Сербiн А. Г., Кулагiна М. А. (2010)
Компанiєць К. М. - Застосування сучасного препарату поліоксидонію в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадiн М. О., Хомутянська Н. I., Декалюк I. В. (2010)
Крутченко О. Ю. - Исследование зависимости антиэкссудативной активности от состава растительных сборов (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Гнатко Е. П. - Особенности маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных з анемией и нейро-циркулятоной астенией по гипотоническому типу, Димасси Т. А., Матвеев А. И. (2010)
Іванова Л. М. - Особливості кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця, Вернік Г. В., Лях Т. Ф., Ховерко О. Є. (2010)
Игнатенко Г. А. - Введение в курс доказательной медицины при изучении пропедевтики внутренней медицины, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Такташов Г. С., Фаерман А. А., Пола М. К. (2010)
Краснояружский А. Г. - Принципы дифференциальной диагностики новообразований средостения у больных с компрессионным синдромом средостения (2010)
Науменко В. А. - Системный подход к ранней диагностике диабетической ретинопатии (2010)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение хирургического лечения первичной глаукомы, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю. (2010)
Савві С. О. - Відновлення трофічного статусу у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Торяник І. І. - Морфологічний аналіз причин виникнення важкого менінгоенцефаліту у дорослих як допоміжний чинник диференційної діагностики герпесвірусних менінгоенцефалітів, Федорович Г. С., Федорович Т. В., Огнєва О. В., Мартинчук-Кісєльова М. І. (2010)
Шупер В. А. - Аспергиллез легких в терапевтической практике (клинический случай), Шупер С. В., Поляков Г. Е., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Сорокина Е. Е., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію проф. Б. А. Герасуна "Вірусний гепатит В - НВ - вірусна інфекція", Фролов М. В. (2010)
Пожуєв В. І. - Інформаційна культура інформаційного суспільства (2007)
Воронкова В. Г. - Умови подолання ризиків та досягнення стабільності в українському соціумі (2007)
Глазунов В. В. - Олигархический вектор развития экономики: тенденции и технологии (2007)
Алексєєнко І. В. - Співвідношення та взаємовплив глобалізації і регіоналізації (2007)
Добридень О. В. - Екологічна самоідентифікація особистості (2007)
Братаніч Б. В. - Філософія маркетингу як когнітивний феномен (2007)
Семенюк М. М. - Концептуальні засади формування сучасних стратегій суб’єктів ринкового господарювання (2007)
Сынах А. А. - Свобода творчества к истории проблемы (2007)
Донникова И. А. - Проблема культурогенеза: возможности синергетического анализа (2007)
Сергієнко Т. І. - Трансформація політичної культури українського суспільства в контексті внутрішньополітичної інтеграції (2007)
Чернов И. А. - Философия экономики: проблемы и подходы к осмыслению (2007)
Курбатов О. Г. - Духовно-енергетичне цілительство: проблема понятійного визначення (2007)
Таран В. О. - Екстремалізаційні тенденції політичного життя в умовах формування інформаційного суспільства, Шведовський С. Е. (2007)
Манойло Н. Г. - Методологічний потенціал основних типів світогляду (2007)
Ткаченко Л. Г. - Феномен соціального відчуження у сфері суспільно-політичного життя (2007)
Воронова Г. В. - De jure і de facto незалежності України (2007)
Александрова О. С. - Трансформація соціальної структури і зміна становища середнього класу в постіндустріальному суспільстві (2007)
Товарниченко В. О. - Раціональна складова в мистецтві (2007)
Дубінін В. В. - Специфіка механізмів функціонування та реалізації інтересів народу у різних соціально-політичних системах (2007)
Рижова І. С. - Самореалізація людини в дизайнерській предметній діяльності та творчості (2007)
Мамай Н. Н. - Концепция личности в пьесе Л. Андреева "К звездам" (2007)
Дуднікова І. І. - Економіко-правові засади екологічного менеджменту (2007)
Васюта К. С. - Применение хаотической MSK-модуляции для скрытой передачи информации в системе радиосвязи, Озеров С. В., Яровой С. В., Ясинецкий В. П., Мирошниченко А. С. (2013)
Герасимов С. В. - Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом (2013)
Данюк Ю. В. - Дослідження ефективності розпізнавання мовних сигналів на основі способу спектрального оцінювання (2013)
Дегтярёв А. Н. - Восстановление непрерывного сигнала из дискретного на фоне шумов в информационных системах ВМС ВС Украины, Кучер Д. Б. (2013)
Егорова И. Н. - Математическая модель семантического сжатия текстовой информации, Егоров С. В. (2013)
Емельянов В. А. - Интеллектуальный метод распознавания изображений термограмм с использованием контурного анализа, Емельянова Н. Ю. (2013)
Жевтюк О. А. - Результати натурного експерименту з радіопередачі/прийому цифрових зображень місцевості з борту літального апарату, Целіщев І. Ю., Паутінка В. М., Малов В. І., Гайда В. Б. (2013)
Канкін І. О. - Використання інваріантного підходу під час розв’язання задачі обробки навігаційної інформації в безпілотних літальних апаратах (2013)
Кравченко І. Ю. - Математична модель прогнозування траєкторії літака на основі лінійної фільтрації і екстраполяції випадкового процесу зі змішаною послідовністю його складових (2013)
Кузнецов Б. І. - Трьохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигунового електроприводу паперообмотувальної машини, Курцева Л. Б., Пономаренко О. М., Лучанінова М. В. (2013)
Курской Ю. С. - Энтропийная шкала оценки результата измерений (2013)
Логачев С. В. - Модифицированный метод совместной вероятностной идентификации радиотехнических измерений при сопровождении близкорасположенных объектов, Худов Г. В., Щенников А. А. (2013)
Мушаров А. О. - Визначення параметрів типових схем заміщення систем електропостачання зенітно-ракетної системи (2013)
Пашков Д. П. - Удосконалення методу визначення точності радіонавігаційних вимірювань, Прібилєв Ю. Б., Кизима А. А. (2013)
Певцов Г. В. - Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявский О. Ю., Борцова М. В. (2013)
Статкус А. В. - Совместное минимаксное оценивание трех первых производных дальности для системы когерентной обработки РЛС, Андреев Ф. М. (2013)
Тюрин C. Ф. - "Зелёная" программируемая логика: концепция и элементы реализации для FPGA проектов, Харченко В. С. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз моделей прийняття рішень в аеронавігаційній системі за допомогою семантичних мереж, Сікірда Ю. В., Якуніна І. Л. (2013)
Деева В. Б. - Метод генерации модели предметной области по технической документации, Дуравкина Т. В., Морозова А. Г. (2013)
Тимочко А. И. - Метод определения потребного наряда средств воздействия для уничтожения заданного числа объектов на основе нечеткой нейронной сети (2013)
Феклістов А. О. - Формалізація конфліктної ситуації щодо рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції оборонного призначення, Закіров С. В. (2013)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Предикатный подход к формализации неявных знаний, Кудхаир Абед Тамер, Лещинская И. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов, Филатова Л. Д. (2013)
Ситников Д. Э. - Алгебраический метод идентификации приближенных множеств в информационных системах, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2013)
Антонов А. В. - Актуальность создания методологии проектирования хеш-функций на основе хаотических отображений, Бзот В. Б., Кужель И. Е. (2013)
Бабенко В. Г. - Параллельная реализация скользящего шифрования (2013)
Гаркуша С. В. - Модель сбалансированного распределения подканалов в mesh-сети, использующей технологию WiMAX, Ахмед Хассан Абед, Гаркуша Е. В. (2013)
Герасина А. В. - Адаптивное нечеткое прогнозирование трафика в информационных телекоммуникационных сетях (2013)
Горбенко А. В. - Модель байесовской оценки гарантоспособности web-сервисов на основе результатов экспериментального измерения (2013)
Даник Ю. Г. - Децентралізований алгоритм підключення абонентів до кластеру мобільної мережі АСУВ, Кулаков Ю. О., Воротніков В. В., Білоус К. М. (2013)
Кобзев І. В. - Моделі визначення та запобігання атак на WEB-сервіси, Петров К. Е., Орлов О. В. (2013)
Лемешко А. В. - Модель отказоустойчивой маршрутизации многоадресных и широковещательных потоков в MPLS-сети, Арус К. М. (2013)
Новиков Р. С. - Анализ характеристик помехоустойчивых кодов, Астраханцев А. А. (2013)
Снегуров А.В. - Полумарковская модель оценки качества управления трафиком в телекоммуникационных сетях с предвычислением путей в условиях наличия угроз информационной безопасности, Чакрян В. Х. (2013)
Tostoluzhskaya H. G. - Method of synthesis of time parameterized parallel programs for computer systems of class of MPP (2013)
Фещенко О. А. - Анализ задач, возложенных на программно-конфигурируемые сети (2013)
Антоненко Е. А. - Метод оптимального сжатия данных в системах медицинского мониторинга, Катрич В. А., Мустецов Н. П. (2013)
Высоцкая Е. В. - Применение дискриминантного анализа для классификации когнитивных расстройств у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Кожина А. М., Рисованая Л. М., Чайка Е. Э. (2013)
Берзлев О. Ю. - Методи ідентифікації моментів зміни тенденцій часового ряду для вироблення стратегій прийняття рішень на фінансовому ринку (2013)
Безкровний Д. В. - Автоматизована система ідентифікації повітряних суден, які можуть використовуватись для здійснення терористичних актів в повітряному просторі України, Васильєв Д. Г., Борисюк О. П. (2013)
Калугін В. Д. - Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Куценко С. В. - Использование Ф-метода при разработке систем пожарной автоматики (2013)
Барашев К. С. - Информационная система учета научной деятельности студентов, Кирвас В. А. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як вирішальний чинник трансформації життя (2007)
Жадько В. О. - Микола Аркас як фундатор відродження історичної пам'яті та духовності півдня України (2007)
Троїцька Т. С. - Едукаційно-методологічний потенціал "філософії серця” Г. Сковороди (2007)
Воронова Г. В. - Гуманізація суспільного капіталу як інтегруючий фактор оптимізації розвитку життєдіяльності людини (2007)
Дубінін В. В. - Народ як провідна субстанція історичного процесу (2007)
Братаніч Б. В. - До визначення поняття "соціальний маркетинг” (2007)
Бондаренко О. В. - Релігійна свідомість в історії України: "західні” чи "східні” пріоритети (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Нормативный характер феномена социальной идентичности в отечественной литературе: история и современность (2007)
Спиця Н. В. - Суспільство як самоорганізуюча система: методологія синергетичної парадигми (2007)
Мороз О. С. - Эффективность японского подхода к менеджменту (на примере крупнейших корпораций Японии) (2007)
Мельник В. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етнокультурного буття людини (2007)
Тополь О. В. - Явище самотності у літньому віці (2007)
Ратушна О. В. - Художньо-естетичне та соціально-філософське знання: єдність протилежностей (2007)
Повзло О. М. - Який "ринок” необхідний українській системі освіти? (2007)
Дерябкін Ю. І. - Формування системи гуманістичних цінностей (2007)
Воронкова В. Г. - Управління державною власністю на регіональному рівні в контексті соціологічного аналізу (2007)
Швець Д. Є. - Соціологічний підхід до управління якістю вищої освіти, Турба О. О. (2007)
Козуб О. О. - Проблеми сучасної парадигми економічної політики (2007)
Серга Т. А. - Роль религиозных компонентов в процессе социальной идентификации: социологический анализ (2007)
Щербина В. В. - Громадський шлюб у соцологічному дискурсі (2007)
Клименко Н. Г. - Поліваріантність політики щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій (2007)
Осіпова М. Ю. - Причини зростання та шляхи подолання етнорелігійного тероризму та етнорелігійних конфліктів в умовах глобалізації (2007)
Лиска О. Г. - Члени територіальної громади: від клієнтів до партнерів (2007)
Бєлінська І. В. - Вплив різнометалічного Cu/Fe комплексу (Cu(dmen)2) (Fe(CN)5(NO)), Рибальченко В. К., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Врещ О. В., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2010)
Гебура М. П. - Вплив похідного малеіміду з цитостатичною активністю на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов оксидативного стресу, Харчук І. В., Рибальченко Т. В. (2010)
Малюк В. І. - Вплив низькодозового гама-опромінення на білки сироватки крові щурів, Репецька Г. Г., Малюк В. І., Рибальченко Т. В., Сур С. В., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Радчук О. М. - Вплив мультипробіотиків "Симбітер® ацидофільний" концентрований та "Апібакт®" на цитотопографію лектинових рецепторів за наявності тривалої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Ященко А. М., Рибальченко В. К. (2010)
Степанова Е. В. - Ефективність розиглитазону в корекції інсулинорезистентності в залежності від Pro12Ala поліморфізму гена PPАRG (2010)
Толстанова Г. М. - Ескпресія рецепторів до фактору росту кровоносних судин VEGFR-1 ТА VEGFR-2 при експериментальних запальних захворюваннях кишечника (2010)
Яблонська С. В. - Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів, Філінська О. М., Ямшанова О. Ю., Котляр І. П., Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2010)
Білокобильська Д. В. - Зміни показників антиендотоксичного імунітету під впливом комбінації атоксилу та кверцетину у динаміці лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Мухін І. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії і імуномодуляції на середні терміни загоєння гнійно-некротичних ускладнень діабетичної стопи, Башмаков М. Н. (2010)
Прудникова І. В. - Вплив комбінації гепаліну та антралю на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Вплив поліоксидонію на концентрацію та молекулярний склад циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Тєрьошин В. О. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при введенні комбінованого фітозасобу імупрету, Височина Г. В., Санжаревська І. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Вплив поліоксидонію на концентрацію імуноглобулінів у ротоглоточному секреті хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, в комплексі стоматологічного лікування (2010)
Чащева О. Г. - Функціональний стан системи фагоцитуючих макрофагів у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Вплив комбінації поліоксидонію та мелітору на інтерфероновий статус хворих з соматизованими депресивними розладамим, Рачкаускас Г. С. (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на показники клітинного імунітету при медичній реабілітації жінок дітородного віку з наявністю хронічної герпетичної інфекції, Хомутянська Н. І., Декалюк І. В. (2010)
Акулінін В. М. - Метаболічні порушення у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С. (2010)
Аникеева Т. В. - Микроэлементоз, как проявление метаболического синдрома при ишемической болезни сердца (2010)
Височин Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні сертралофту та релаксилу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації" у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типу (2010)
Іванова Л. М. - Стан ендотеліальної функції та ліпідного обміну у хворих з ішемічною хворобою серця у сполученні з хронічним необструктивним захворюванням легень при наявності аритмій, Сидоренко Ю. В., Хорошаєва І. Д. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники аденілової системи хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Колчин Ю. М. - Вплив комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на рівень метаболітів оксиду азоту в хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів, Шишкова К. В. (2010)
Компанієць К. М. - Вплив рослинного препарату фітоседу на ліпідний профіль крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця під час медичної реабілітації (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням (2010)
Соцька Я. А. - Вплив бонджигару на активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) сироватки та її ізоферментний спектр у крові хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкамяним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська І. В. (2010)
Халявкін В. О. - Динаміка активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі вторинного імунодефіциту при проведенні медичної реабілітації з використанням фітопрепарату авеолу, Старік А. Д. (2010)
Шаповалова І. О. - Вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, та його корекція гепадифом (2010)
Бабаев Р. А. - Возможная коррекция экстрактом шафрана перекисного окисления липидов при повреждении некоторых отделов глаза в эксперименте, Шукюрова П. А., Гусейнова Ф. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні сукциніміди та їх протисудомна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Довгий В. В. - Ефективність цинаріксу в комплексі медичної реабілітації перехворілих на медикаментозну кропивницю (2010)
Ершова И. Б. - Эффективность глутаргина у детей с вирусным гепатитом В, Осиповна Т. Ф., Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2010)
Джахаф А. А. - Ефективність застосування рослинного препарату гастритолу в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Ефективність тіотриазоліну у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Нішкумай О. І. - Оцінка ефективності впливу терапії з застосуванням бівалосу в лікуванні жінок із ішемічною хворобою серця та системним остеопорозом в постменопаузі (2010)
Петруня А. М. - Эффективность липофлавона и циклоферона в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой и их влияние на показатели системного иммунитета, Задорожная А. И. (2010)
Садых-задe Р. А. - Антиокислительные свойства шафрана посевного при экспериментальной ишемии сердца, Бабаев Р. А. (2010)
Смірнова Я. Ю. - Зміни альвеолярно-капілярної проникності газів на тлі застосування ліпосомальної терапії у хворих на мітральні ревматичні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Собакар І. Ю. - Імуномакс в комплексній терапії герпетичного ретиніту (2010)
Трофименко О. М. - Вплив альфа-ліпону на показники ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Фаерман А. А. - Влияние липофлафона на уровень N- концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида человека (NT- pro BNP) у больных с хронической сердечной недостаточностью (2010)
Фролов В. М. - Вплив фітозасобу еукарбону на показники ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного некалькульозного холециститу, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В., Бикадоров В. І. (2010)
Бєлая І. Є. - Електрофізіологічні особливості перебігу найгострішого періоду інфаркту міокарда при сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Коломієць В. І., Чижевська І. М. (2010)
Власова О. Ф. - Види латинської вимови, Шатунова Л. А. (2010)
Гріцова Н. А. - Туберкулінодіагностика як метод скринінгового обстеження дітей на туберкульоз в Луганській області, Рум'янцева Т. В., Онищенко Л. О. (2010)
Гударенко О. С. - Медико-економічна ефективність стаціонарзамінюючих форм надання медичної допомоги хворим похилого і старечого віку (2010)
Драч Л. О. - Компю'терна програма для статистичних досліджень поширеності ПВКГ в урбанізованому місті як сучасно-актуальної медико-соціальної проблеми, Брусенський В. І., Клад А. К. (2010)
Ігнатенко Г. А. - Клінічний розбір як одна з форм післядипломного навчання лікарів-кардіологів, Мухін І. В., Такташов Г. С., Ігнатенко Т. С. (2010)
Игнатенко Г. А. - Преподавание медицинской деонтологии на кафедре пропедевтики внутренней медицины как одна из основ формирования личности будущего врача, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Фаерман А. А., Такташов Г. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Г. А. - Усовершенствование обучения студентов медицинских вузов в процессе проведения практических занятий по аускультации сердца в условиях кредитно-модульной системы, Такташов Г. С., Мухин И. В., Брагина Р. Ш., Фаерман А. А., Игнатенко Т. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Т. С. - Суточная вариабельность артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сердечнососудистыми нарушениями (2010)
Подляскіна В. Е. - Динаміка електрокардіографічних змін у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь і супутнім ХОЗЛ на тлі різних режимів лікування (2010)
Протас Ю. В. - Зв'язок рівнів серологічних біомаркерів зі ступенем атрофії слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з H.pylori (2010)
Ракітов Б. Л. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на клінічний перебіг і електрокардіографічні ознаки у хворих на мікросудинну стенокардію (2010)
Савві С. О. - Алгоритм лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Сушков С. В. - Изменения морфоструктуры слизистой оболочки желудка на фоне хеликобактериоза и клинической симптоматики у больных с множественными хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію "Вірусні гепатити і рак печінки". - М. А. Андрейчин, В. І. Дрижак, О. В. Рябоконь, В. С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с., Фролов В. М. (2010)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенатальному періоді на генетичні показники та розумову діяльність дітей шкільного віку (2009)
Бариляк І. Р. - Екологічні аспекти міжрегіональних відмінностей частоти вроджених вад розвитку в Черкаській області, Шапошнікова В. М., Неумержицька Л. В., Шкарупа В. М. (2009)
Бичкова Г. М. - Психологічні проблеми медико-генетичного консультування, Валова Л. М., Скибан Г. В., Бариляк І. Р. (2009)
Геник-Березовська С. О. - Динамічне спостереження за соціально вагомими природженими вадами розвитку у Львівській області (2009)
Демченко О. М. - База цитогенетичних даних для побудови калібрувальних кривих "малі дози-ефект”, Дьоміна Е. А., Савкіна М. Ю. (2009)
Діденко Н. В. - Гормональна регуляція репродуктивної функції самиць щурів за умов фракціонованого гамма-опромінення головного мозку, Черненко О. Г. (2009)
Неумержицька Л. В. - Дослідження антимутагенних і радіопротекторних властивостей речовин природного походження, Бариляк І. Р., Шкарупа В. М. (2009)
Романюк Б. П. - Некоторые данные микроморфогистохимического исследования toxocara mystas, Коваленко В. В. (2009)
Терпиляк О. І. - Розподіл та частота алелей гена DQA1 у хворих на запальні захворювання товстої кишки, Лозинська М. Р., Лозинський Ю. С., Яремцьо О. Р. (2009)
Шеметун О. В. - Цитогенетичнй ефект в клітинах-свідках при культивуванні з лімфоцитами периферичної крові осіб, які зазнали опромінення in vivo (2009)
Галкін О. Ю. - Одержання та вивчення властивостей нових моноклональних антитіл до IgM людини, Ніколаєнко І. В., Дуган О. М. (2009)
Львова Л. В. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів в періоді медичної реабілітації з включенням цинаріксу (2009)
Лоскутов А. Л. - Стан системи інтерфероногенезу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Вплив амізону на показники клітинної ланки імунітету при екстреній хіміопрофілактиці вірусного гепатиту А в період водного спалаху цієї інфекції в умовах індустріального регіону (2009)
Петруня А. М. - Нарушения местного иммунитета у больных первичной открытоугольной глаукомой, Задорожная А. И. (2009)
Полякова С. И. - Уровень относительных значений экспрессии антигенов СD 16, СD 25 и СD 95 на лимфоцитах периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы (2009)
Харченко В. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації з використанням комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Висоцький А. А. - Активність лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у крові хворих із синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Гарник К. В. - Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Дьомін Ю. А. - Вплив природних антиоксидантів на біохімічні механізми розвитку ретинопатії у щурів зі стрептозотоциновим діабетом, Лекішвілі С. Е., Гончарова Н. А. (2009)
Дмитрук С. М. - Динаміка змін ліпідного та ліпопротеїнового обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники перекисного окислення ліпідів у крові хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні з включенням імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Поворознюк В. В - Зниження рівню остеопротегерину - можливий взаємозв`язок остеопорозу та серцево-судинних захворювань в менопаузі, Нішкумай О. І. (2009)
Уманская Ю. В. - Состояние антиоксидантного статуса у больных с начальной формой возрастной макулодистрофии, Путиенко А. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Рівень циклічних нуклеотидів у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітозасібу алфагіну на показники системи глутатіону у хворих на синдром психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Залюбовская О. И. - Влияние изучаемых настоев из растительных сборов на центральную нервную систему лабораторных животных, Карабут Л. В. (2009)
Зленко В. В. - Исследование диуретической активности амидов хинолин-3-карбоновых кислот, Залюбовская О. И., Яворская Е. Н. (2009)
Киреев И. В. - Влияние ксафубена на течение экспериментальной адъювантной болезни, Самура Б. А. (2009)
Коломиец В. В. - Влияние приема кальция на состояние обмена магния у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом, Красеха-Денисова В. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Цитокіновий профіль крові хворих на краснуху при застосуванні імуномаксу, Фролов В. М. (2009)
Олейник Т. В. - Влияние препаратов "Мильгама" и "Факовит" на показатели углеводного обмена и антиоксидантной системы в крови больных непролиферативной диабетической ретинопатией (2009)
Шупер С. В. - Вплив сучасного препарату "Інтеллан" на стан вегетативної нервової системи у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою, Іванова Л. М. (2009)
Арбузова О. И. - Психосоматические проявления у больных с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Иванова Л. Н. (2009)
Матасар І. Т. - Клініко-епідеміологічне обґрунтування необхідності та ефективності масової і групової профілактики йодзалежних захворювань в Україні, Горчакова Л. А., Ватанха М., Кравченко В. І., Матасар Є.І. (2009)
Павлюченко К. П. - Ближайшие результаты комбинированного хирургического метода лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. (2009)
Победенный А. Л. - Сравнительная характеристика различных методик лечения больных с черепно-мозговой травмой, Семенец Ю. П., Сидоренко М. П. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М., Хапіліна В. Ф. (2009)
Ткачова Д. Л. - Харчові добавки - невід’ємна складова продуктів харчування, Дуган О. М. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Особливості жовчовиділення та жовчоутворення у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В.М., Летік І. В. (2009)
Данилов А. А. - Перспективы внедрения процедуры оценки неопределенности измерений в деятельность государственных региональных центров метрологии в России, Тюрина Ю. Г. (2014)
Левин С. Ф. - Изменение № 2 РМГ 29–99 – "Изменение № 1 XXI века в метрологии" (2014)
Малецкая О. Е. - Калибровка СИТ: реализация законодательных требований, Москаленко М. В. (2014)
Бакер Аль-Равашдех - Оценивание неопределенности идентификации амплитудно-частотных характеристик средств измерительной техники колебательного типа, Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех, Сергиенко М. П. (2014)
Барашкова Т. В. - Оценка точности улучшенного метода сеток (2014)
Запорожец О. В. - Оценивание неопределенности нейросетевой модели нелинейного измерительного преобразователя, Овчарова Т. А. (2014)
Захаров И. П. - Применение метода эксцессов для получения достоверной оценки расширенной неопределенности, Климова Е. А. (2014)
Шайняк И. Р. - Объединение информации при формировании оценки неопределенности измерения (2014)
Неєжмаков П. І. - Квантові ефекти та їх використання в метрології, Павленко Ю. Ф.  (2014)
Horskу J. - Calibration and measurement capabilities, Horskа J. (2014)
Юров Л. В. - Определение оптимального коэффициента охвата расширенной неопределенности при поверке средств измерений (2014)
Новоселов О. А. - Оценка неопределенности измерений при калибровке оптико-механических измерительных машин типа ИЗМ (2014)
Прокопов А. В. - Влияние системных рефракционных эффектов на результаты измерений, осуществляемых с помощью электромагнитных волн на трансатмосферных трассах (2014)
Грибанов Д. Д. - К вопросу определения массы сжиженных углеводородных газов на основе неопределенности измерений (2014)
Донбаева В. А. - Оценка неопределенности при определении запыленности газопылевых потоков промышленных выбросов, Айткешева Б. Т. (2014)
Мкртычян Н. Б. - Оценивание неопределенности измерений, выполняемых автоматическим анализатором атмосферного воздуха, Нежиховский Г. Р. (2014)
Скрипко Г. О. - Оценка границ неопределенности при установлении коррелированной массовой доли шерсти в смешанных текстильных материалах (шерсть-полиэфир) по диаграмме рассеяния (2014)
Ткаченко И. Ю. - Оценивание неопределенности измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флюориметрическим методом, Гладилович Д. Б., Нежиховский Г. Р. (2014)
Хакимов О. Ш. - Неопределенность метода измерения коэффициента отражения ультразвуковой волны от границы раздела твердое тело – жидкость, Хакимова Г. О., Таджалиева Н. А. (2014)
Анохин Ю. Л. - Калибровка измерителя параметров изоляции, Вендичанский Р. В., Копшин В. В. (2014)
Захаров И. П. - Исследование неопределенности измерения, связанной с отсчетом по нелинейной шкале, Погибко Р. В., Волков О. О. (2014)
Князев В. В. - Составляющие неопределенности вольт-секундной характеристики электрического пробоя длинного воздушного промежутка, Чернухин А. Ю. (2014)
Гринев Б. В. - Контроль и обеспечение качества результатов измерений испытательной лаборатории на примере измерения светового выхода сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2014)
Назаренко Л. А. - Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотометрі GO-2000H, Рева С. А., Зубков Д. П. (2014)
Винничук А. Г. - Дослідження невизначеності відтворення витрати будинкової газової мережі при діагностуванні побутових лічильників газу (2014)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз маловитратного вихорового витратоміра, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2014)
Петришин І. С. - Математична та метрологічна моделі процесу передавання одиниці об’єму газу при високому тиску поршневою установкою, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2014)
Ерохин А. Л. - Неопределенность измерения дифференциального давления при передней активной риноманометрии, Захаров И. П., Прасол И. В., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Кондрашов С. И. - Исследование байесовского классификатора при оценивании качества вуза в условиях априорной неопределенности, Дроздова Т. В. (2014)
Кравченко А. А. - Спосіб розмноження даних тестування на основі рандомізації, Яремчук Н. А. (2014)
Курской Ю. С. - Здоровье как объект измерения (2014)
Бережной Д. А. - Неопределенность метрологических характеристик измерительных каналов, Маловик К. Н., Мирошниченко А. Н. (2014)
Ващишак І. Р. - Метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальної системи для контролю технічного стану підземних тепломереж (2014)
Дербаба В. А. - Элементы неопределенности измерений в имитационно-статистической модели измерительно-контрольной системы эвольвентных зубчатых колес, Войчишен А. Л., Корсун В. И., Пацера С. Т. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Василишин В. И. - Анализ методической ошибки спектрального анализа, использующего технологию суррогатных данных (2014)
Гавриленко C. Ю. - Разработка системы графического описания и моделирования распределенных программных объектов при проектировании информационных систем, Иванов В. Г. (2014)
Герасимов С. В. - Розрахунок функції розподілу вихідного сигналу об’єкта контролю при визначенні його технічного стану (2014)
Доля Г. Н. - Измерение тангенциальной скорости движения объекта со световозвращающим покрытием при однолучевом зондировании, Катунин А. Н., Мазанов В. Г., Булай А. Н. (2014)
Iemelianov V. O. - Synthesis of expert system and artificial neural network for determining the mechanical properties of the researching object (2014)
Кандырин Н. П. - Цифровое формирование многочастотных сигналов в радиолокации и медицине (2014)
Леонов И. Г. - Определение рабочих характеристик приемных устройств путём моделирования на ПЭВМ, Присяжный А. Е., Сидоренко Д. С. (2014)
Миколайчук Р. А. - Метод переміщення елементів системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - К вопросу о влиянии ложной цели на вероятность наведения высокоточного оружия на малоразмерный объект (2014)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Скляр В. В. - Тестирование программируемых логических контроллеров на базе ПЛИС с использованием среды функционального программирования, Харченко В. С., Панарин А. С. (2014)
Смеляков К. С. - Фотометрическая модель изображения объекта нерегулярного вида (2014)
Таршин В. А. - Обоснование применения методов фрактального анализа для оперативной подготовки эталонных изображений, Сотников А. М., Пащенко Р. Э. (2014)
Ушань В. Н. - Метод синтеза оптимальных траекторий для вывода динамических объектов в заданную точку (2014)
Чинков В. М. - Узагальнена математична модель електровимірювальних приладів при вхідних періодичних кусково-східчастих сигналах складної форми, Мошаренков В. В. (2014)
Гороховатский А. В. - Детектирование текстовых областей на изображении документа методом слияния (2014)
Лук’яненко Т. В. - Програмна реалізація та застосовування математичної моделі для формування стратегії управління розвитком соціально-економічних систем (2014)
Марьин С. А. - Метаданные. Особенности формирования уровней метапродукций в интеллектуальных системах (2014)
Никитюк О. Б. - Построение системы управления жизненным циклом объектов интеллектуальной собственности и проблемы их коммерциализации, Рубашка В. П. (2014)
Пивнева С. В. - Особенности применения математического аппарата минимизации недетерминированных конечных автоматов в оценке эффективности управления социоинженирингом, Лада Н. В. (2014)
Волков А. С. - Метод частотного кодирования сверточных кодов уменьшенной сложности на основе БПФ-алгоритма Гуда-Томаса (2014)
Дубницкий В. Ю. - Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной заработной платы, Ходырев А. И. (2014)
Иванов В. Г. - Сегментация и сжатие реалистичных изображений на основе контуризации информативных областей, Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Krasnobayev V. A. - The model and the method of implementation of integer arithmetic operations within the RSA crypto algorithms, Tyrtyshnikov O. I., Sliusar I. I., Kurchanov V. N., Koshman S. A. (2014)
Минухин С. В. - О свойствах оптимальности метода минимизации суммарного запаздывания на одиночном устройстве на основе рангового подхода и правил доминирования (2014)
Романова Т. Е. - Phi-функции для моделирования ограничений включения в оптимизационных задачах балансной компоновки, Коваленко А. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Представление бинарных предикатов информационной системы с помощью свободного предикатного параметр, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2014)
Босько В. В. - Математическая GERT-модель технологии передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов А. А., Березюк И. А., Мохамад Абу Таам Гани (2014)
Волошин А. Л. - Метод модернізації комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в сучасних автоматизованих системах, Криховецький Г. Я. (2014)
Корольов Р. В. - Оцінка періодичності алгоритму потокового шифрування при ненульових значеннях індексних елементів, Волков Д. А. (2014)
Снегуров А. В. - Подход к вычислению рейтинга информационной безопасности сетевых устройств, Чакрян В. Х. (2014)
Астраханцев А. А. - Сравнительный анализ эффективности протоколов маршрутизации в AD-HOC сетях, Горбань С. М. (2014)
Гавриш Д. А. - Метод распределения заданий при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гомогенной вычислительной среде, Саранча С. Н. (2014)
Громыко И. А. - Информация и дезинформация с точки зрения их ценности (2014)
Заднепрянская А. В. - Процедура фрагментарного сжатия видеоинформации, Кадушкевич О. Н., Колесникова Т. А. (2014)
Иванченко О. В. - Архитектурный подход к оценке надежности программного обеспечения системы управления критической инфраструктуры, Солдатенко Е. С., Владимирова Е. С. (2014)
Коваленко А. А. - Подходы к синтезу информационной структуры системы управления объектом критического применения (2014)
Маевский Д. А. - Модель качества информационных систем с изменяющимися предметными областями, Маевская Е. Ю., Назаренко О. А. (2014)
Макаренко А. О. - Визначення характеристик оптимального прийому в телекомунікаційних радіосистемах, Гринкевич Г. О. (2014)
Макаров С. А. - Удосконалення моделей взаємодії радіотехнічної системи ближньої навігації та мережі цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM-900, Лєбєдєв В. О., Висоцький О. В., Гриценко П. М. (2014)
Новиков Р. С. - Выбор параметров LDPC кодов для каналов с АБГШ, Астраханцев А. А. (2014)
Симоненко О. А. - Аналіз існуючих агентних платформ для побудови систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET, Сова О. Я., Романюк В. А., Уманець Я. Л. (2014)
Висоцька О. В. - Технология дифференциальной диагностики лекарственной болезни (2014)
Гороховатський В. О. - Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків, Кобилін А. М., Семенцов Р. В. (2014)
Доля В. К. - Управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Єфіменко Н. А. - Система моніторингу якості продукції комбікормового виробництва (2014)
Романенков Ю. А. - Оптимизационная модель планирования сервисных мероприятий на инженерных объектах, Вартанян В. М. (2014)
Селяков А. М. - Концептуальная модель системы адаптивного управления комплексом зданий с распределенными энергоисточниками, Илюнин О. О. (2014)
Старостина А. Ю. - Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий, Гусева Ю. Ю., Рославцев Д. Н. (2014)
Черновська К. О. - Вдосконалення процесу стандартизації технологічного оснащення на машинобудівному підприємстві (2014)
Андрощук О. С. - Підсистема генерації управлінських рішень (2014)
Рогозін А. С. - Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідацій надзвичайних ситуацій на території України, Скляров С. О. (2014)
Бондар І. О. - Методика створення мультимедійного навчального комплексу з інформатики для глухонімих, Павленко Н. О. (2014)
Коноваленко О. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, Брусенцев В. О. (2014)
Макогон Е. А. - Современные информационные технологии в преподавании иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Радванская Л. Н. - Метод представления предметной области компьютеризированной обучающей системы, Макеева Е. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Пожуєв В. І. - Освітня парадигма людини в умовах становлення інформаційного суспільства і кредитно-модульної системи (2007)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні причини феномена соціального відчуження (2007)
Банах Л. С. - Ціннісна сфера життєдіяльності сучасної молоді в умовах розвитку інформаційного суспільства (2007)
Иванова Л. С. - Культура организации как интервализация присутствия человека (2007)
Гончаренко П. В. - Мелос як відображення суспільної свідомості (2007)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2007)
Кобяков О. М. - Антиномії свободи у творчості Ф. М. Достоєвського (2007)
Саітгареєва О. Г. - Феномен "економічної людини": підходи до розуміння сутності (2007)
Александрова О. С. - Середній клас як фактор розвитку соціуму на прикладі української і російської історії (2007)
Тополь О. В. - Вплив самотності на потребнісно-мотиваційну сферу літньої людини (2007)
Ратушна О. В. - Релігійна виразність художнього образу (2007)
Головко Л. В. - Релігійність особи: мотиви і вияви (2007)
Дуднікова І. І. - Людство і глобальні зміни: в пошуках інтегрованої концепції (2007)
Вандишева-Ребро Н. В.   - Особливості становлення української літературної критики: світогляд, реалізм і пророцтва (2007)
Воронкова В. Г. - Формування концепції солідаризму в контексті соціологічного аналізу (2007)
Сірий Є. В. - Підприємницький ризик: ґенеза та розвиток соціологічної концептуалізації (2007)
Анненкова М. І. - Аналіз функцій релігії у автобіографічних повідомленнях молоді: соціологічний аспект (2007)
Мосаєв Ю. В. - Соціальний комфорт як чинник соціального обслуговування (2007)
Барзенкова-Мясникова Л. В. - Социологические аспекты городской идентификации (2007)
Огаренко Т. О. - Одяг і мода як символи статусної приналежності (2007)
Козуб О. О. - Комплексні індекси розвитку як показники економічної політики: соціологічний аналіз (2007)
Швець Д. Є. - Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників в системі ВНЗ України, Турба О. О. (2007)
Чепрасова Н. П. - Стратегія маркетингового управління конкурентоспроможністю навчального закладу (на прикладі ГЕТ ЗДІА), Романова В. В. (2007)
Дєгтяр О. А. - Роль малого підприємництва в економічному розвитку суспільства (2007)
Ткаченко А. М. - Алгоритм управління проектом додаткової емісії акцій, Павлов І. Д., Кучеренко О. М. (2007)
Содержание (2003)
Донец Г. А. - Об изоморфизме натуральных арифметических графов, Шулинок Г. А. (2003)
Норкин Б. В. - О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска (2003)
Кузьменко В. Н. - О применении комбинированного метода выпуклого программирования, Бойко В. В. (2003)
Пепеляева Т. В. - К вопросу об оптимальных стратегиях на рынке ценных бумаг (2003)
Чикрий Г. Ц. - Позиционное управление в дифференциально-разностных играх преследования (2003)
Токарева О. Н. - Оптимизация систем, описываемых эллиптическими краевыми задачами с неоднородными неустойчивыми граничными условиями (2003)
Заславский В. А. - Оптимизация стратегии управления производством в условиях риска для транснациональных корпораций, Киреев С. А., Ненахов Э. И. (2003)
Пепеляев В. А. - К вопросу об интеграции методов оптимизации и имитационного моделирования (2003)
Норкин В. И. - О стохастическом аналоге метода глобальной оптимизации Пиявского, Онищенко Б. О. (2003)
Горбачук В. М. - Синтетическое равновесие Курно – Штакельберга - Нэша (2003)
Лаптин Ю. П. - E-субградиенты в методах декомпозиции по переменным для некоторых задач оптимизации (2003)
Стецюк П. И. - Об одном методе нахождения Lp - решения системы линейных уравнений, Колесник Ю.С., Березовский О.А. (2003)
Лиховид А. П. - Применение R - алгоритмов для решения некоторых задач оптимального управления с дискретным временем (2003)
Билецкий В. И. - К решению некоторых задач проектирования в оперативном режиме (2003)
Бойко В. В. - Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины, Домрачев В. Н. (2003)
Кирилюк В. С. - О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля (2003)
Ненахов Э. И. - Некоторые теоремы о неподвижных точках (2003)
Міца О. В. - Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття, Стецюк П. І. (2003)
Руденко А. В. - Двумерная тележка: вариационная оценка снизу функции Беллмана (2003)
Лебедева Т. Т. - Об устойчивости по критерию векторных задач целочисленного квадратичного программирования, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2003)
Шарифов Ф. А. - Задача нахождения непересекающихся и несовпадающих циклов на сети (2003)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Управління соціально-економічним розвитком та шляхи досягнення стабільності в сучасному соціумі (2008)
Таран В. О. - Деякі екстремалізаційні тенденції в умовах формування ринкових відносин в Україні, Шведовський С. Е. (2008)
Жадько В. А. - Про соціально-духовну єдність філософії та філології: освітньо-виховний потенціал (2008)
Вандишев В. М. - Особенности формулирования художественного образа (2008)
Бондаренко О. В. - Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект (2008)
Капріцин І. І. - Детермінанти культурних запозичень європейської цивілізації (2008)
Сепетий Д. П. - Нетерпимість як наслідок есхатологічного розуміння значення світогляду (2008)
Бондаревич І. М. - Духовна цілісність людини: єдність статичного і динамічного аспектів (2008)
Бут В. В. - Антропологічні засади людської деструктивності (2008)
Дерябкін Ю. І. - Проблеми трансформації гуманістичного знання у духовно-практичну площину (2008)
Мотренко Т. В. - Причина, действие, следствие, Гаврилюк В. А. (2008)
Патлах І. М. - Молодіжний рух як форма вияву громадської участі (2008)
Лівошко Т. В. - Розвиток системи інформаційних потоків як шлях удосконалення процесу управління підприємства: соціологічний аналіз (2008)
Лищенко О. Г. - Методологічні аспекти обліку, контролю і економічного аналізу оподаткування підприємства в контексті соціологічного аналізу, Багатова А. В. (2008)
Зубченко О. С. - Етапи розвитку західної соціології виборів (2008)
Проценко І. В. - До розгляду феномена інформаційного суспільства (2008)
Редька Д. В. - Дослідження проблеми локалізації детермінантів соціальної дії (2008)
Согорін А. А. - Ефекти масової комунікації щодо процесу трудової адаптації (2008)
Сапа Н. В. - Глобальна трансформація сучасних економічних процесів: теоретико-методологічні засади (2008)
Манзя М. В. - Соціальний вимір глобалізації (2008)
Коваленко Є. О. - Концептуально-методологічні засади аналізу євроінтеграційної політики (2008)
Лиска О. Г. - Місцеве самоврядування як природне право територіальної громади (2008)
Герасимов С. В. - Розробка та дослідження адаптивного методу синтезу параметрів контуру коригування системи управління (2014)
Кандырин Н. П. - Моделирование шумовых характеристик цифровых синтезаторов сигналов (2014)
Кашаєв І. О. - Оцінка можливості використання супутникової навігаційної системи Beidou для потреб України, Пугачов Р. В., Шуба І. В., Кашаєв Є. І. (2014)
Кораблев Н. М. - Скелетонизация символов с использованием модели клональной селекции, Легедина А. В., Лебедев О. Г. (2014)
Корниенко Л. Г. - Параметры узкополосных пространственно-временных сигналов сфокусированных многочастотных фазированных антенных решеток со сверхбыстрым сканированием в зоне Френеля (2014)
Кочмарчик Р. С. - Восстановление элементов изображений, утраченных в результате низкой пространственной разрешающей способности многоспектральных оптико-электронных систем, Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Рекомендации по обоснованию объёмов испытаний зенитных управляемых ракет при решении задач продления их назначенных показателей, Коваль И. В., Шоколовский А. А., Попов В. П., Борисенко К. В. (2014)
Лебедь В. Г. - Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик профиля при углах атаки от 0 до 360?, Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2014)
Мигущенко Р. П. - Экспериментальные исследования при оптимизации систем вибродиагностики по критерию минимума среднего риска (2014)
Мокійчук В. М. - Дослідження вольтамперної характеристики керамічної паливної комірки, Лисуненко Н. О. (2014)
Монченко О. В. - Д ослідження фазового виявляча сигналів для ультразвукового неруйнівного контролю (2014)
Обод І. І. - Методи підвищення якості інформаційного забезпечення системами спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Рубанов В. Г. - Приложение метода функционально-блочной декомпозиции к синтезу формирователей одиночных серий импульсов с перестраиваемыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Экстремальная постановка и анализ задачи определения координат источников радиоизлучения разностно-дальномерным методом, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Шитова О. В. - Формирование набора классификационных признаков для решения задачи обнаружения объектов на изображениях (2014)
Грабчак В. І. - Узагальнення задачі про швидкодію щодо оптимального керування рухом літального апарату, Іваник Є. Г., Цибуля С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Комбинированный метод расчета характеристик рассеяния объектов сложной формы и его применение для моделирования спектров винтовой модуляции вертолетов, Бречка М. М., Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Білова Т. Г. - Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу, Ярута В. О. (2014)
Гороховатський В. О. - Методика визначення собівартості програмного забезпечення, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Лукін В. О., Москаленко О. В. (2014)
Сидченко С. А. - Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста, Сапрыкина Т. В., Школяренко В. А. (2014)
Чернов В. Г. - Метод оценки результатов операторской деятельности при проведении тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И. (2014)
Більчук В. М. - Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Красиленко В. Г. - Експериментальні дослідження просторово-інваріантних еквівалентністних моделей асоціативної та гетероасоціативної пам’яті 2D образів, Нікітович Д. В. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод табличной реализации операции умножения в классе вычетов, Янко А. С., Кошман С. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Логико-алгебраический метод определения интегрального показателя оценки знаний, Ситникова П. Э., Титова Е. В., Коваленко А. И., Попов Д. И. (2014)
Замула О. A. - Аналіз і обґрунтування критеріїв і показників ефективності криптографічних генераторів псевдовипадкових чисел, Семченко Д. О., Землянко Ю. В. (2014)
Лысенко И. В. - Симметричная система шифрования А.П. Стахова и принцип диверсности (2014)
Марченко В. А. - Разработка программно-аппаратных средств защиты на базе нераскрываемых шифров (2014)
Мельник Р. П. - Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України, Мельник О. Г., Гончар С. В., Бабенко В. Г. (2014)
Барсов В. И. - Исследование методов контроля и диагностики ошибок спецпроцессора обработки информации, функционирующего на основе кодов модулярной системы счисления, Сотник Е. О., Краснобаев В. А. (2014)
Гребинник Р. В. - Моделирование SOA систем с целью оптимизации их архитектуры, Липанов О. В. (2014)
Коваленко А. В. - Задачи распознавания ситуаций в ERP системах, Смирнов А. А., Коваленко А. С. (2014)
Кучук Г. А. - Метод розподілу потоків даних в мультисервісній мережі з безпроводовою компонентою, Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. (2014)
Мнушка О. В. - Анализ вариантов реализации специальных математических функций в библиотеках языка программирования С/С++ (2014)
Негурица Д. С. - Классификация пользователей в адаптивных интерфейсах программного обеспечения WEB-ориентированных систем, Шатовская Т. Б. (2014)
Обідін Д. М. - Дослідження та обґрунтування методу тестової верифікації елементів розподілених баз знань (2014)
Польщиков К. А. - Метод буферизации запросов на передачу потоков реального времени по каналу телекоммуникационной сети, Кубракова Е. Н. (2014)
Семенов С. Г. - Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса, Можаев А. А., Гавриленко С. Ю. (2014)
Бацамут В. М. - Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку (2014)
Васильєв О. Б. - Побудова математичної моделі системи профілактики пожеж промислового об’єкту (2014)
Голуб С. В. - Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки, Бурляй І. В. (2014)
Полєжаєв А. М. - Визначення інтервалу величин оцінок техногенної небезпеки територіальних елементів (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій силами цивільного захисту регіонів з високим рівнем техногенного навантаження, Левченко Р. Т. (2014)
Бондаренко М. А. - Розробка підсистеми контролю знань за темою "Програмування на мові Delphi. Запис арифметичних виразів", Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2014)
Макогон Е. А. - Системный подход к формированию обучающего web-пространства при изучении иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Терещенко І. В. - Критерій оцінки ефективності курсів дистанційного навчання, Кулагін К. К., Терещенко А. І., Кулагін М. К. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Содержание (2005)
Лиховид А. П. - О применении R-алгоритма для решения одного класса задач стохастического программирования (2005)
Чикрий Г. Ц. - Об одной задаче сближения для колебательных систем (2005)
Донец Г. А. - Решение задачи о построении линейной мозаики, Самер И. М. Альшаламе. (2005)
Кривонос Ю. Г. - Групповое преследование в дифференциальных играх с импульсным управлением, Матичин И. И., Чикрий К. А. (2005)
Пепеляев В. А. - О некоторых аспектах применения метаэвристических стратегий оптимизации (2005)
Ненахов Э. И. - Об одном алгоритме отыскания решений системы линейных неравенств (2005)
Чикрий А. А. - О достаточных условиях разрешимости игровых задач сближения в классе стробоскопических стратегий, Раппопорт И. С. (2005)
Пепеляева Т. А. - Об оптимальных торговых стратегиях на финансовом рынке (2005)
Лавров Л. Г. - Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса, Карпец Э. П. (2005)
Горбачук В. М. - Метод решения задачи многоуровневого программирования, Ненахова С. Г. (2005)
Шарифов Ф. А. - Полиномиальность нахождения оценок в общей задаче синтеза надежных сетей (2005)
Билецкий В. И. - О некоторых задачах проектирования криволинейного профиля и алгоритмах их решения (2005)
Токарева О. Н. - К вопросу оптимального проектирования пластин (2005)
Шулинок Г. А. - Об изоморфизме регулярных NM-графов (2005)
Семенова Н. В. - О решении задачи целочисленной оптимизации на выпуклых множествах в условиях неопределенности данных (2005)
Бойко В. В. - Задача размещения заказов и алгоритм ее решения, Кузьменко В. Н. (2005)
Заславский В. А. - Оптимизация кредитного риска коммерческого банка, Ненахов Е. И., Стрижак А. А. (2005)
Стецюк П. И. - О вычислении градиента в задаче синтеза оптических покрытий, Мица А. В. (2005)
Лаптин Ю. П. - Решение одного класса задач оптимизации с нелинейными ограничениями (2005)
Шулинок И. Э. - Построение Т-факторизаций порядка 12 для деревьев с Δ(Т)=4, Петренюк Л. П., Петренюк А. Я. (2005)
Руденко А. В. - Об одном свойстве функции Беллмана в задаче оптимального быстродействия (2005)
Журбенко Н. Г. - Алгоритм минимизации с использованием модификации метода эллипсоидов, Чумаков Б. М. (2005)
Пожуєв В. І. - Інформаційні технології як чинник формування інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Система суспільних та індивідуальних моделей людини у форматі "суспільство-людина" (2008)
Сломський В. С. - Деякі аспекти філософського мислення: сенс чи предмет? (2008)
Шевель А. О. - Роль освіти у формуванні екологічної культури (2008)
Водоп’Янов К. Г. - Синергетичний підхід як світоглядна основа сучасних управлінських технологій (2008)
Король О. В. - Основні риси та чинники розвитку системи вищої освіти у сучасній Україні (2008)
Богуславська О. Г. - Глобалізація – євроінтеграція – українізація: проблеми, загрози та перспективи взаємодії (2008)
Целякова О. М. - Духовність як цілісний феномен: проблеми концептуалізації в контексті соціально-філософського пізнання (2008)
Мотренко Т. В. - О выведении категорий в гегелевской логике, Гаврилюк В. А. (2008)
Александрова О. С. - Загальна модель класичного середнього класу в рамках його становлення й розвитку (2008)
Глазунов В. В. - Гегемония олигархии: субъективная составляющая (2008)
Рижова І. С. - Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну (2008)
Бутченко Т. І. - Випереджальне відображення: генеза та роль на різних етапах еволюції матерії (2008)
Голуб Н. Н. - Природа сознания: интегральный подход (2008)
Малахова Ж. Д. - Изменения собственности в Украине и их последствия, Занфирова Т. А. (2008)
Костенко Н. В. - Український соціум: проблеми трансформації (2008)
Воропаєва В. Г. - Антропологічні засади дослідження людини як цілісної істоти: теоретико-методологічний аналіз (2008)
Скворець В. О. - Громадянське суспільство: продукт демократичної держави чи суб’єкт творення життєустрою народу? (2008)
Pater D. - Filozofia współczesna o doświadczeniu śmierci (2008)
Алєксєєнко І. В. - Сучасний регіоналізм: теоретичний зміст (2008)
Беліченко А. Г. - Економічні засади євроінтеграційної політики України (2008)
Добровольська Н. О. - Розвиток національної свідомості як складової національно-культурних традицій у процесі вивчення студентами спецкурсу "Українська мова" (2008)
Фурсін О. О. - Формування моделі стійкого економічного розвитку в умовах конкурентоспроможності (2008)
Лановик З. Б. - Герменевтична концепція П’єра Абеляра (філологічний аспект) (2004)
Рихло П. В. - Рецепція творчості Генріха Гайне в німецькомовній поезії Буковини (2004)
Червінська О. В. - Рецептивні бар’єри на експансію літературного тексту (2004)
Матійчак А. А. - Феномен гри у творчості А. Мердок (2004)
Зварич І. М. - Канонічний текст і міф у новітньому художньому мисленні (2004)
Ісаєнко С. В. - Міф і основні структуроутворюючі принципи постмодерністських текстів (2004)
Сірочук Т. Г. - Аполлінер: міф чи реальність? (2004)
Тузков С. А. - "Анимистический” миф в прозе Ф. Сологуба, Тузкова И. В. (2004)
Настенко О. В. - Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин” у першому і другому виданнях (2004)
Басняк Т. А. - Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі (2004)
Івасюк О. М. - Поезії в прозі М. Коцюбинського із циклу "З глибини” (2004)
Крамер М. - Актуальні літературознавчі інтерпретації загальнофілософського розуміння природи шекспірівської "Бурі” (2004)
Лановик М. Б. - Категорія "національної пам’яті” як форманта художнього перекладу (2004)
Мочернюк Н. Д. - Особливості художнього викладу сновидінь у поетиці романтизму (на прикладі творів Е. Т. А. Гофмана) (2004)
Нікоряк Н. В. - Генетична специфіка кіно- й телесценарних форм (2004)
Сажина А.В. - Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру (2004)
Титянин К. А. - Пространства в романе Л. Толстого "Анна Каренина” (2004)
Совєтна О. В. - Становлення жіночого "я” в романах Ани Кастілло "Так далеко від Бога” і Сільвії Лопес-Медіни "Кантора” (2004)
Шерякова О. В. - Віршування Івана Верхратського (2004)
Логвінов І. І. - Про так звану "смерть роману” або прозу Модіано (2004)
Лучик О. І. - Політичний та соціальний аспекти в літературній спадщині Юри Зойфера (2004)
Матійчук О. М. - Поезія Рози Ауслендер " Le Chaim ": вічна мандрівка Агасфера (2004)
Лавренов В.А. - Національна своєрідність балади Х. Ботева "Хаджи Димитр” та дещо про її переклади (2004)
Германов В. Т. - Система эпидемиологического наблюдения генетической патологии в популяциях человека, Анцупова В. В. (2010)
Романюк Б. П. - Вплив чинників екзогенного і ендогенного походження на накопичення кадмію фітомаркерною рослиною подорожник великий (Plantago major L.), Дубова Г. А., Фастова О. М., Дубова Ю. М. (2010)
Романюк Б. П. - Широко застосовувані лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни, Фролов В. М. (2010)
Удовиченко М. М. - Хроническая сердечная недостаточность и полиморфизм гена β1-адренорецепторов. Фокус выживаемости, Рудык Ю. С., Опарин А. Л. (2010)
Височин М. В. - Ефективність застосування альфа-ліпону в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Грищенко Н. Г. - Показатели гуморального звена иммунитета в фолликулярной жидкости у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием при лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий, Грищенко В. И., Гольцев А. Н., Котлик Ю. А., Геродес А. Г. (2010)
Єлізарова Т. О. - Інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2010)
Копельян Н. М. - Стан системи природної антиінфекційної резистентності у хворих на генералізований пародонтит, Лоскутова І. В. (2010)
Прудникова І. В. - Стан системи інтерферону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням при лікуванні в амбулаторних умовах (2010)
Радіонова С. І. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на фебрильну шизофренію в періоді медичної реабілітації при застосуванні галавіту, Рачкаускас Г. С. (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на параноїдну в періоді підтримуючої терапії (2010)
Фролов В. М. - Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом хронической усталости и иммунной дисфункции при лечении препаратами из подмора пчел, Пересадин Н. А., Кузнецова Л. В. (2010)
Чащева О. Г. - Цитокіновий профіль крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Грищенко О. В. - Влияние системного дисбаланса в обмене гликазаминогликанов матрикса у беременных с преэклампсией на показатели маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики, Ли Вей, Сторчак А. В. (2010)
Круглова О. В. - Вплив еукарбону на показники перекисного окислення ліпідів при реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника, Тєрьошин В. О. (2010)
Компанієць К. М. - Спільні механізми патогенезу хронічного некалькульозного холециститу на фоні хелікобактеріозу та ішемічної хвороби серця (2010)
Уманская Ю. В. - Результаты коррекции антиоксидантного статуса у больных возрастной макулопатией препаратом липофлавон, Путиенко А. А. (2010)
Агафонова О. О. - Корекція нервово-психічних розладів у дітей, народжених від матерів, які зловживали алкоголем протягом вагітності (2010)
Вельчинська О. В. - Модифіковані похідні 6-метилурацилу та їх протипухлинна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Гусач В. Ю. - Застосування комбінації препаратів циклоферону та тіотриазоліну в комплексній терапії сполученої патології біліарного тракту та гіпертонічної хвороби (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду культурного на систему генерації оксиду нітрогену при цукровому діабеті, Воронина Л. М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Катрич Л. І. (2010)
Игнатенко Т. С. - Влияние липосомальных препаратов на течение хронического кардио-ренального синдрома у гипертензивных больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний складу хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної стомлюваності, Фролов В. М., Соцька Я. А., Пересадін М. О. (2010)
Матвийчук А. В. - Взаимодействие оксамоильных производных сульфаниламида с этаминал-натрием и аналептиками, Самура Б. А., Николаев В. А., Кириченко О. Н. (2010)
Собакар І. Ю. - Ефективність глутаргіну в комплексі медичної реабілітації хворих на герпетичний ретиніт (2010)
Таран А. В. - Влияние амонийных солей 7,8-дизамещенных 3-метил-ксантина на висцеральную стимуляцию и течение флогогенной воспалительной реакции, Корниенко В. И., Самура Б. А., Романенко Н. И., Мартынюк О. А. (2010)
Шишкова К. В. - Влив антигіпертензивної терапії з використанням комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на цитокіновий профіль у хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів (2010)
Аникеева Т. В. - Факторы, влияющие на эффективность лечения ишемической болезни сердца (2010)
Бабич В. А. - Диагностика и лечение острого парапроктита (2010)
Галкін О. Ю. - Сучасна діагностика цитомегаловірусної інфекції та підходи до створення імуноферментних наборів для виявлення її серологічних маркерів, Шпак В. П., Дуган О. М. (2010)
Гударенко О. С. - Стан і динаміка надання стаціонарзамінюючих форм медичної допомоги людям похилого і старечого віку в м. Києві (2010)
Джахаф А. А. - Особливості змін варіабельності серцевого ритму у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Іванова Л. М. - Застосування донатору оксиду азоту тівортіну у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою патологією травної системи, Вернік Г. В., Лях Т. О., Ховерко О. Є. (2010)
Замятин П. Н. - Особенности хирургического лечения синдрома диабетической стопы, Османов Р. Р., Иванова Ю. В., Замятин Д. П. (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Особливості моторики жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Лыхман В. Н. - Основные направления хирургического лечения повреждений органов груди (2010)
Маслова Е. П. - Оценка эффективности лечения заболеваний, обусловленных хеликобактерной инфекцией, Бязрова В. В., Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н. (2010)
Мирончук Л. В. - Шанси ризику виникнення ускладнень пошкоджень ліктьового суглобу та результати реабілітації таких хворих за рентгенологічними даними (2010)
Ракитов Б. Л. - Влияние интервальной нормобарической гипокситерапии на состояние сосудистого эндотелия у больных микрососудистой стенокардией (2010)
Смірнова Я. Ю. - Чинники, що впливають на стан легеневого кола кровообігу і загальну ефективність лікування у хворих на хронічну ревматичну хворобу серця з супутнім ХОЗЛ (2010)
Черешнєва Є. В. - Адаптивні й компенсаторні ультраструктурні реакції нефронів після обструкції сечоводу у щурів з різною адренореактивністю (2010)
Рецензія на монографію проф. Ігнатенка Г. А. "Первинна легенева артеріальна гіпертензія" - Донеччина. - 2009. - 536 с. (2010)
Пожуєв В. І. - Проблеми інформатизації суспільства в трансформаційних умовах (2008)
Бебик В. М. - Протоантичні цивілізації України: Мезія - Енеїда – Шумер - Троада – Скітія (2008)
Воронкова В. Г. - Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації (2008)
Кіндратець О. М. - Теоретичні джерела концепції соціальної держави (2008)
Латигіна Н. А. - Українська демократія сьогодні: спроби і помилки (2008)
Патер Д. - Проблема толерування іншого як шлях до гуманізму (2008)
Зубелевич Я. - О ресентименте, ксенофобии и человеческих правах или о филиации идей в европейском сообществе (2008)
Вандишев В. М. - Біотехнології й людина: ідеологія і практика (2008)
Переломова О. С. - Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія (2008)
Дуднікова І. І. - Система досліджень людських вимірів глобальних екологічних змін (2008)
Рижова І. С. - Актуальні проблеми дизайну у сучасному філософському дискурсі (2008)
Костенко К. А. - Шляхи подолання дезорганізаційних процесів в сучасному українському суспільстві (2008)
Львов В. Є. - Правові аспекти вирішення житлової проблеми в Україні, Коляда О. О. (2008)
Тополь О. В. - Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід (2008)
Буркулай Е. В. - Эстетическое восприятие языковой динамики современного социума (на примере всеукраинской и региональной прессы) (2008)
Володин П. В. - Проблема отношения человека с окружающей средой (2008)
Бондаренко О. В. - Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання (2008)
Вовканич С. - Соціогуманістична парадигма захисту і людини, і нації в інтеграційній стратегії розвитку України (2008)
Коваленко Є. О. - Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС (2008)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2008)
Фурса О. О. - Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі (2008)
Шалагінов Б. Б. - До проблеми міфологічної типології образу Фауста ("Фауст” Й. В. Ґьоте) (2002)
Зварич І. М. - Міф і поетичний контекст Т. Шевченка (2002)
Рихло П. В. - Карл Еміль Францоз і український світ (2002)
Гончаренко Е. П. - Джеймс Джойс і художня система модернізму в творчості А. Жіда 1890–1900 років (2002)
Ісаєнко С. В. - Типологічна подібність соціально-психологічних мотивів поведінки головних героїв романів Дж. Фаулза "Колекціонер” та П. Зюскінда "Парфумер” (2002)
Шах-Майстренко М. І. - Образ музи в поезії Т. Шевченка (2002)
Косенко О. О. - Асоціативні ряди в прозі Л. Андрєєва (2002)
Фіськова С. П. - "Деміфологізуючий” міф (За романом Кристи Вольф "Медея. Голоси”) (2002)
Матійчак A. A. - Навколо Гамлета: Рецептивна рефлексія Айріс Мердок (2002)
Філат Т. В. - Художественное своеобразие и функции категории времени в повести В. Г. Короленко "С двух сторон” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування П. Куліша 80-х років (метрика і ритміка) (2002)
Сердюк Л. П. - Ромен Ролан: "Слово Пеґі допомогло звільненню совісті бентежної Франції, що запитувала себе” (2002)
Старух О. В. - Постфемінізм та проблема полісуб’єктивності жіночого "я” у прозі О. Забужко (2002)
Волков А. Р. - Слово про Булгакова (2002)
Мережинская А. Ю. - У истоков русской постмодернистской прозы: "Мастер и Маргарита” Булгакова (2002)
Титянин К. А. - "Жизнь Иисуса” Э. Ренана в восприятии Достоевского и Булгакова (2002)
Ткачёв Ю. Г. - Бал у сатаны в романе "Мастер и Маргарита” в контексте проблемы отношения Булгакова к "еврейской теме” (2002)
Кеба A. B. - Мифологема пути в романах "Мастер и Маргарита” Булгакова и "Чевенгур” А. Платонова (2002)
Волковинский A. C. - Соотношение логических определений и эпитетов в фельетонах Булгакова (2002)
Заремба Є. Х. - Патогенетичне обгрунтування застосування олії амаранту в клінічній практиці, Заремба В. С., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2010)
Романюк Б. П. - Изучение некоторых биологически активных веществ в коре, листьях и плодах калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), Фастова О. Н. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини і їх сировина, які містять антраценпохідні речовини, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Сенін С. А. - Вміст ейкозаноїдів у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К. О., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Серга С. В. - Бактериальная природа отклонений в соотношении полов в потомстве представителей природных популяций Drosophila melanogaster Украины, Демидова А. С., Демидов С. В., Козерецкая И. А. (2010)
Ткачова Д. Л. - Ідентифікація мутагенно-активних речовин зі зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2010)
Шкарупа В. М. - Дослідження цитогенетичних ефектів лігногумату натрію в Аllium-тесті, Неумержицька Л. В., Клименко С. В., Семіглазова Т. В. (2010)
Березовська М. А. - Цитокіновий профіль крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання при наявності або відсутності хронічної патології гепатобіліарної системи (2010)
Зельоний І. І. - Показники фагоцитарної активності моноцитів периферийної крові хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні імуноактивного засобу поліоксідонію (2010)
Копаенко А. И. - Воздействие комплексного лечения с применением пробиотиков на состояние антиэндотоксинового имунитета у больных передними эндогенными увеитами (2010)
Копельян Н. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Костюк И. Ф. - Патогенетическое обоснование применения иммуномодуляторов при хроническом обструктивном заболевании легких пылевой этиологии, Бязрова В. В., Калмыков А. А., Стеблина Н. П. (2010)
Тєрьошин В. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імуноактивним препаратом циклофероном (2010)
Торопчин В. І. - Цитокіновий профіль крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Фролов В. М. - Стан показників клітинної ланки імунітету у хворих на синдром психоемоційного вигорання при вживанні екстракту з бджолиного підмору, Пересадін М. О., Кузнецова Л. В. (2010)
Шаповалова І. О. - Рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням при загальноприйнятому лікуванні (2010)
Гарник Т. П. - Динаміка концентрації середніх молекул у сироватці крові хворих на синдром менеджера при застосуваннін сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Гусач В. Ю. - Стан пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих молодого віку на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Павлюченко К. П. - Роль биотинидазы в катарактогенезе, Калашников В. В. (2010)
Сердюк В. Н. - Активность энзиматических систем гашения активных форм кислорода сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2010)
Соколова Н. А. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2010)
Трофименко О. М. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на стеатоз печінки поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Чащева О. Г. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у підлітків хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксидонію на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Іванюра І. О. - Корекція показників імунного та метаболічного гомеостазу організму спортсменів при тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях, Глазков Е. О., Раздайбедін В. М., Боярчук О. Д., Чай С. М. (2010)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів за умов дії оксидативного стресу, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Воловненко А. Т., Рибальченко В. К. (2010)
Мудра В. Н. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають проведенню дентальної імплантації (2010)
Рачкаускас Г. С. - Вплив галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Пересадін М. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Степанова О. В. - Ефективність піоглітазону в зниженні жиру печінки та корекції інсулінорезистентності у пацієнтів з артерільною гіпертензією та ожирінні (2010)
Ткачук З. Ю. - Специфічна противірусна дія препарату Нуклекс при серцево-судинних розладах, грипі та ГРВІ, Швед М. І., Прокопович О. А., Бабич П. М. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив глутамату натрію на базальну шлункову секрецію кислоти у щурів, Берегова Т. В., Савченко Ю. О. (2010)
Харчук І. В. - Вплив різних термінів введення потенційного препарату цільової дії похідного малеіміду на структурно-функціональний стан підшлункової залози щурів (2010)
Шкорбатов Ю. Г. - Дослідження впливу різнометалічних комплексних сполук на стан хроматину в клітинах людини і життєздатність дрозофіли, Шакіна Л. О., Пасюга В. М., Рибальченко Т. В. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений органометрических показателей надпочечных желез крыс – самцов после завершения ингаляций толуола и введения тиотриазолина (2010)
Драч Л. А. - Воздействие факторов окружающей среды на здоровье населения: частота врожденной катаракты среди населения г. Краматорска, 2004 - 2006 гг. (2010)
Журавлева Л. В. - Внепищеводные проявления рефлюкс-индуцированных заболеваний (2010)
Крохмаль И. П. - Особенности течения беременности и родов у женщин с ожирением, Терехова Н. В. (2010)
Лоскутова І. В. - Супутня хронічна патологія у хворих із герпетичним ретинітом, Собакар І. Ю. (2010)
Мартынюк Л. П. - Роль психологических факторов в возникновении кардиального синдрома Х и ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе (2010)
Марченко О. М. - Збереження клітин сперматозоїдів у цитологічних препаратах судової медицини, Івасишин Т. М. (2010)
Минакова С. Е. - Контраст ретинального изображения тестового объекта после факоэмульсификации со стандартным и модифицированным первичным задним непрерывным капсулорексисом, Дмитриев С. К. (2010)
Михайлова Э. А. - Психологическая концепция реабилитации детей с сахарным диабетом, Демченко О. А. (2010)
Перекрестов М. Б. - Сравнение эффективности лечебно-тектонической кератопластики аутосклерой и лечебного покрытия роговицы аллосклерой у кроликов с экспериментальной гнойной язвой роговицы, Сухина И. В. (2010)
Приходько В. Ю. - Остеопороз и кардиоваскулярная патология (2010)
Сервецький С. К. - Сучасний стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та в Одеській області, Олійник А. Г. (2010)
Дорошенко О. Ю. - Вплив поверхні кочення на коливання та стійкість динамічної системи колесо-рейка, Демченко В. О., Вербицький В. Г. (2013)
Донченко А. В. - Стендовые испытания как один из экспериментальных методов оценки прочности конструкции вагонов, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Орлов О. В. (2013)
Донченко А. В. - Анализ прочностных качеств крытого универсального вагона с повышенным объёмом кузова, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Долинский С. В. (2013)
Сулим А. А. - Расчет энергии рекуперации при установке накопителя на электропоезде метрополитена, Ломонос А. И. (2013)
Тарасюк В. М. - Використання абсорбційних характеристик для діагностики технічного стану ізоляції якірних обмоток ТЕД електропоїздів (2013)
Кульбовський І. І. - Конструювання армогрунтових підпірних конструкцій у проектах транспортного будівництва, Близнюк К. П., Усиченко О. Ю. (2013)
Стукало А. В. - Організаційно-технологічні заходи розвитку вагонного господарства в умовах його реформування (2013)
Иванов В. Б. - Новые решения в конструкциях систем охлаждения, Косенко В. И., Приданников Ю. А. (2013)
Онищенко А. М. - Метод визначення функції зсувостійкості асфальтобетонного покриття на штучних спорудах (2013)
Водяников Ю. Я. - Тормозная эффективность грузового поезда в зависимости от числа осей в составе, Шелейко Т. В., Нищенко А. Е. (2013)
Жерновий А. С. - Щодо впливу режимів прогріву на паливну економічність двигуна внутрішнього згорання, Краснокутська З. І., Вербовський В. С. (2013)
Гришко В. Г. - Ідентифікація рівня зносу ізоляції обмоток тягового двигуна в процесі експлуатації, Музашвілі А. Н. (2013)
Черних Ю. М. - Модернізація системи ослаблення збудження тягових двигунів електровозів змінного струму, Романюк А. С., Гулак С. О. (2013)
Черняк Ю. В. - Аналіз матеріалів, що використовуються в дроселях перетворювачів силової електроніки, Ревчук М. О., Пилипенко А. Є. (2013)
Гаюр А. В. - Системи захисту напівпровідникових пристроїв від негативних наслідків комутації, Каращук С. В. (2013)
Дубравін Ю. Ф. - Підвищення точності та адекватності математичної моделі системи управління електровоза змінного струму (2013)
Пугачов Г. С. - Вплив взаємодії екіпажів у кривій на умови вписування візків (2013)
Пугачов Г. С. - Динамічне вписування візка в криву з урахуванням сил взаємодії з сусідніми екіпажами (2013)
Косарчук В. В. - Експериментальна перевірка структурної моделі пружно-пластичності в умовах непропорційного навантаження, Агарков О. В., Катерещук В. О., Рафальський О. Ю. (2013)
Крюков М. М. - До історії розвитку і становлення теорії нескінченних числових рядів, Клецька Т. С. (2013)
Андрейцев А. Ю. - Моделювання температурного режиму та розрахунок оптимальної товщини мідної оболонки при плазмовому напилюванні плакованого порошку Al2O3, Смирнов І. В., Долгов М. А. (2013)
Яковенко О. Л. - Забезпечення цілісності інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах (2013)
Голуб Г. М. - Коп’ютерна інтелектуалізація режимів функціонування та процедур управління системи електропостачання залізниць (2013)
Тимченко Л. І. - Комп’ютерні засоби для реалізації багаторівневих паралельно-ієрархічних мереж на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи, Наконечна С. В. (2013)
Кириченко Г. І. - Організація роботи сортувальної станції в умовах автоматизації, Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Макарова О. О. (2013)
Бердниченко Ю. А. - Транзитний потенціал України та перспективи його розвитку, Горецький О. А., Денисенко О. С. (2013)
Мельниченко О. І. - Використання методу декомпозиції у системі забезпечення безпеки дорожнього руху, Кішка С. П. (2013)
Демченко Т. Ф. - Становлення та етапи формування цивільного захисту в Україні (2013)
Більчук В. М. - Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2013)
Гордеев А. А. - Эволюция моделей качества программного обеспечения: методика и результаты анализа в контексте стандарта ISO 25010, Харченко В. С. (2013)
Раскин Л. Г. - Информационное обеспечение нечетких экспертных систем, Серая О. В., Каткова Т. И., Головко В. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Ранняя история исследования операций. 1. От зарождения до первой половины XIX века, Любарцев Б. Г. (2013)
Авдеев М. А. - Методические погрешности градуировки многозональных сканирующих устройств широкополосным сигналом, Чёрный С. В. (2013)
Вишневський О. А. - Оптимізація моделювання гіперболо-еліптичних форм обводів повітрозабірників ГТД за габаритними розмірами, Давидов О. С. (2013)
Волосюк В. К. - Анализ особенностей математического представления поля и восстановления изображения шероховатой поверхности в зоне Фраунгофера, Шматко А. А., Зворский В. И., Аксёнов Е. А. (2013)
Гричанюк А. М. - Влияние условий освещенности района геодезической привязки на работу оптических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов, Кожушко Я. Н. (2013)
Демідов Б. О. - Математична модель експлуатації перспективного зразка пересувної лабораторії вимірювальної техніки військового призначення, Борисенко М. В., Савченко М. П., Герасимов В. В. (2013)
Карлов В. Д. - О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Чёрный А. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського