Скуріхін С. М. - Особливості правової соціалізації військовослужбовців Збройних Сил України (2013)
Чорний В. С. - Соціально-правові засади розвитку України на тлі історичного досвіду нових незалежних держав (2013)
Малютіна І. П. - Феномен взаємозв’язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів ХVІІ–ХVІІІ ст.: спроба реконструкції (2013)
Баклан І. В. - Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення, Селін Ю. М. (2013)
Прилуцький Р. Б. - Господарське право ноосферної доби (2013)
Пелагеша О. Г. - Актуальні проблеми діяльності патрульної служби ГУ МВС України в м. Києві при забезпеченні охорони громадського порядку, Костюк В. Л. (2013)
Сервецький І. В. - Чинники, що обумовлюють створення та діяльність регіональної поліції, Сапрун О. В. (2013)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання корисливим злочинам військовослужбовців (2013)
Фітьковський С. М. - Кримінально-правовий аналіз суб’єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (2013)
Лень В. В. - Запобігання пенітенціарного та пост пенітенціарного рецидиву серед засуджених з психічними відхиленнями в межах осудності та обмеженої осудності, Кубрак Р. М. (2013)
Лозовский Д. Н. - К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий междурнародного уровня (зарубежный опыт) (2013)
Сервецький І. В. - Спеціальна діяльність - єдиний базовий закон для правоохоронних органів (2013)
Авдошин І. В. - Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права, Гуменний Ю. Г. (2013)
Бескоровайний С. Я. - Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права, Іванов В. Ф. (2013)
Чубар І. Ю. - Правові аспекти комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями (2013)
Piszko R. - Optimum paradigm for interpretation and application of law (2013)
Баклан І. В. - Електронний парламент: сучасні методи підтримки прийняття рішень у процесі нормотворення, Селін Ю. М. (2013)
Матвійчук А. О. - Особисті немайнові відносини з приводу сприятливого навколишнього природного середовища: структура суб’єктивного права (2013)
Білоножко Є. П. - Чи є дітонародження головною функцією сім’ї? (історично-правовий та філософський аналіз проблеми) (2013)
Лапчевська О. Ф. - Проблеми захисту майнових прав дитини (2013)
Мироненко В. П. - Сім’я як головний інститут соціалізації дитини (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США, Шатіло В. С. (2013)
Самбор Н. А. - Мобильная связь как институт информационной системы гражданского общества (2013)
Ільєнок Т. В. - Боротьба з корупцією: міжнародний досвід (2013)
Matviychuk V. K. - An official: theoretical and practical issues, Khar I. O., Pogorielova T. F. (2013)
Олєйнічук О. М. - Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України (2013)
Александренко О. В. - Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України, Титко А. В. (2013)
Шульгін В. В. - Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України (2013)
Сервецький І. В. - Спеціальна діяльність — проблеми теорії та практики (2013)
Привітання з ювілеєм заслуженого юриста України Лукашевича В. Г. (2013)
Астаф’єв О. Г. - Ідеї гуманізму і реформації у творах Герасима Смотрицького І Христофора Філалета (2013)
Акімова А. О. - художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" (2013)
Афанасьєва В. С. - Авангардистський тип тонічного вірша в ранній поезії Андрія Чужого. Діалог з Михайлем Семенком (на прикладі віршів Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику") (2013)
Бабенко М. В. - Поетична філософізація перехідної доби (ХХ-ХХІ ст.) (2013)
Балан Н. В. - Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні..." (2013)
Бігун О. А. - Топос святості у творах Тараса Шевченка (2013)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальний простір роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Бітківська Г. В. - Інтермедіальність сучасного українського літературного журналу: до постановки проблеми (2013)
Бовсунівська Т. В. - Криза класичних понять у ХХІ ст .: мімесис (2013)
Бойніцька О. С. - Минуле – це інша країна: перша Афганська війна в історіографічному романІ Філіпа Геншера "Шовковична імперія" (2013)
Бондарук Л. В. - Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста "Імена країв : ім ’я”) (2013)
Боронь О. В. - Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті "Несчастный") (2013)
Брацка М. В. - Аксіологічні аспекти народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Букіна Н. - Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" (2013)
Бумбур Ю. М. - Прояви антисемітизму в американській літературі ХІХ століття (2013)
Векуа О. - Ліна Костенко – пейзажист (2013)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика повісті Вірджинії Вулф "Флаш" (2013)
Малунова Г. Д. - Засоби аргументації в "Апології сократа" Платона: логіко-філософський аспект (2013)
Манаєва А. - Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня (2013)
Марченко Н. В. - Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм (2013)
Махмудова А. О. - Елементи модернізму в повісті Ван Мена "Метелик" (2013)
Мацькович М. Р. - Пам’ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича (2013)
Мегела І. П. - Деконструкція суб’єкта в умовному ігровому просторі "магічного театру" Германа Гессе (2013)
Мельниченко Л. О. - Художній психологізм малої прози Б. Грінченка (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Функціональність ностальгії у романі Д. Лессінґ "Альфред та Емілі" (2013)
Мірошниченко Н. - Сучасна драматургія в контексті неоміфологічного моделювання тексту (на прикладі п’єси "Станція, або Розклад бажань на завтра" О. Вітра ) (2013)
Моллаахмади Д. А. - Симин Данешвар как общественный деятель и литератор современного Ирана (2013)
Мукан В. С. - Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси "Спокуси несвятого Антона") (2013)
Наумовська О. - Мотиви блаженного чи пекельного царства мертвих у міфологічних системах різних народів світу (2013)
Наумовська Н. - Міфологізм японської народної казкової прози легендарного типу (2013)
Ніколаєв Б. І. - Жанр сповіді у постмодерністській варіації (Харукі Муракамі. "Про що я кажу, коли кажу про біг") (2013)
Ніколаєнко С. В. - Неоплатонічна концепція Любові як одне з ідейно-філософських джерел культури європейського Відродження (2013)
Ориняк О. І. - Ц. К. Норвід і Ю. І. Крашевський – епістолярний діалог митців (2013)
Павленко А. М. - Структурно-семантичні особливості компаративних ідіом в творах К. С. Льюіса "Хроніки Нарнії" (2013)
Павленко Л. В. - Українські перспективи філологічних досліджень у галузі візантиністики (2013)
Пасічник Д. С. - Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях’я Кемаля Беятли (2013)
Пашняк Т. Г. - Трансцендентна поетика Емілі Дікінсон (2013)
Перевертень Н. С. - Роль мистецтва в житті особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Расказ", "Пиита") (2013)
Перескоцька У. І. - Юзеф Ігнацій Крашевський у літературній критиці Антонія Марцінковського (2013)
Півень К. А. - Художній синкретизм пейзажних замальовок в оповіданнІ Ван Мена "Мрії про море" (2013)
Погребняк О. А. - Образ України в сучасній чеській прозі (2013)
Подденежная Е. В. - Жанровая специфика "филологической прозы" в литературе русской эмиграции III волны (2013)
Поліщук І. - Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби (2013)
Попова Н. М. - Ціннісний складник концепту "кабальєро” в іспанській лінгвокультурі та його розвиток (2013)
Пригодій С. М. - Неопрагматичне тлумачення художнього тексту (2013)
Приліпко І. Л. - Тема духовенства у прозі Богдана Лепкого (2013)
Прохорова А. О. - Релігія та світогляд українського народу в "Енеїді" І. Котляревського (2013)
Прушковська І. В. - Сучасна інтерпретація образу Джелаледдіна Румі: п’єси "Шемсе! Не забувай!", "Мевляна" (2013)
Радишевський Р. П. - Рецепція Ю. І. Крашевського в Україні (2013)
Ращенко А. С. - Європейське крило муру: ідейні та художні орієнтири (2013)
Резніченко Н. А. - Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця (2013)
Рибалкін С. В. - Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка (2013)
Рибась О. - Філософія серця в українській поезії у прозі (2013)
Рудакова Н. І. - Український історичний епос: художня трансформація образу козака (2013)
Рудник І. П. - Ідейно-образний світ новел Дніпрової Чайки (2013)
Рябченко М. М. - Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало) (2013)
Савчук (Урсу) Г. Ю. - "Хата за селом" Ю. Крашевського та "Циганка Аза" М. Старицького: контексти й інтертексти (2013)
Сивець Т. В. - Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави (2013)
Скрипник А. В. - Засоби створення комічних мотивів у літературі середніх віків (2013)
Сліпушко О. М. - Ґенеза образу духовної держави у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка (2013)
Совтис Н. М. - Мовна картина світу Лева Евгеніуша Венглінського (на матеріалі віршованих казок, написаних українською мовою) (2013)
Соловьёва А. Г. - Современная драматургия: актуальные проблемы исследования (2013)
Стежко С. О. - Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" (2013)
Степанченко О. Л. - Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи Вінграновського (2013)
Сулима В. І. - Ірина Семенко і Михайль Семенко: образ автора в науковому дослідженні (2013)
Сулима М. М. - Цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" (2013)
Сухарєва С. В. - Ідеологізація світу русинів у творах Ю. -І. Крашевського (2013)
Телеуця В. - Рівні фольклорного діалогу в поліетнічному середовищі (2013)
Тершовчин Р. Т. - Ван Вей – основоположник школи чань у китайській поезії (2013)
Тищук О. С. - Синкретичність світосприйняття танського поета Сикун Ту (837-908) (2013)
Ткаченко О. П. - Образи Каїна і Авеля у світлі герменевтичної методи Григорія Сковороди (2013)
Ткаченко М. М. - Едипова історія у творчості Сковороди (2013)
Ткачук О. П. - Юзеф Ігнацій Крашевський та Джозеф Конрад: імагологічні аспекти (2013)
Хайдер Т. В. - Еволюція національних стереотипів в умовах глобалізованої Європи в творах Е. Редлінського (2013)
Чернишова С. О. - Сучасні аспекти та напрямки дослідження творчості В. С. Моема (2013)
Чужа Т. В. - Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Шакура Ю. О. - Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" (2013)
Шаповалова А. О. - Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка (2013)
Швець А. Ю. - Преромантичні риси поетичного доробку Тимона Заборовського (2013)
Шевченко Н. С. - Зіставний аналіз образів Олександра Македонського в романі "Александрія" та козака голоти у "Думі про козака голоту" (2013)
Шестопал О. Г. - Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень (2013)
Шкуров Є. В. - Футурологічний аспект фантастики Юрія Нікітіна (на матеріалах романів "Транслюдина", "Я – сингуляр" та "Надлюдина") (2013)
Шуть В. Я. - Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О. Забужко (2013)
Щеголь Л. Д. - Творчість Меші Селімовича. Роман "Дервіш і смерть" (2013)
Щербакова О. А. - Першоджерела свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших виданнях "Книг житій святих” (1700, 1716 і 1759 рр.): порівняльний аналіз приміткових посилань і коментарів (на прикладі "Житія Святаго Равноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены”) (2013)
Юзькова І. В. - Образ наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2013)
Якименко О. В. - Опозиція "український патріотизм – комунізм" у п’єсі Наталі Романович-Ткаченко "Тумани" (2013)
Божеску М. Г. - Сучасні дослідження політичного дискурсу (2013)
Бондаренко Я. О. - Інтелектуальна гра як форма вербалізації когнітивної діяльності мовної особистості в дискурсі (на матеріалі британського телесеріалу "Шерлок") (2013)
Вигівський В. Л. - Стилістичне розшарування військових омофраз та їх стилістичні типи (2013)
Bokun I. A. - Force dynamics as a construal operation (2013)
Давидюк Ю. Б. - Ефект ошуканого очікування крізь призму теоріїї ментальних просторів (2013)
Ільїнкова Н. М. - Лінгвістичні інструменти маніпулятивного дискурсу (2013)
Kiselyova O. M. - English subjunctives. The problems of translation (2013)
Купчишина Ю. А. - Очуднення у контексті концептуального аналізу (2013)
Mykhaylenko V. V. - The preposition on: cognitive grammar (2013)
Недайнова І. В. - Когнітивний дисонанс як причина виникнення нових концептів сучасної картини світу (2013)
Нікіточкіна І. В. - Категорія матеріальної цінності в епічній поемі "Беовульф" (2013)
Поневчинська Н. В. - Когнітивний аспект дослідження гумору (на матеріалі англомовних епіграм) (2013)
Rudakova T. A. - Types of English borrowings in the modern German press language (2013)
Степикіна Т. В. - Лексико-семантичний аспект категорії часу в сучасній англійській мові (2013)
Ткачик О. В. - Концептуальна метафора як спосіб пізнання дійсності (2013)
Чайка Л. В. - Мовна парадигматика у вербальному конфлікті (2013)
Зосімова О. В. - Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою (2013)
Калужська Л. О. - Трансформація вираження мовної оцінки у перекладі метафоричних та алюзивних одиниць (2013)
Клименко О. Л. - Семантика інтернаціональних афіксів у складі англомовних інновацій (2013)
Котов М. В. - Конструювання смислу при реалізації настанови "навчання" у міжкультурному дискурсі (2013)
Редька І. А. - Функції словесної синестезії у різних типах англомовного дискурсу (2013)
Сопилюк Н. М. - Системні розбіжності між мовами як чинник застосування лінгвокультурної адаптації у міжкультурній комунікації (2013)
Сулейманова Н. В. - К вопросу о проблеме употребления речевых актов (2013)
Taranenko O. G. - Gender factor and its influence on military women’s speech in urban society (2013)
Тофтул А. С. - Лінгвокультурна специфіка німецьких народних казок, Літвінова М. М. (2013)
Шестаков А. О. - Етнокультурні особливості флорономена мак та його еквівалентів в українській, англійській та французькій мовах (2013)
Глухова Л. О. - Варіанти вербалізації фрейму "академічний підрозділ ВНЗ" як складової концепту "освітній менеджмент" в сучасній англійській мові (2013)
Дорменєв В. С. - Концепт "пунктуальність" у фразеологічній системі німецької й української мов (спроба семантичного аналізу) (2013)
Кіреєнко К. В. - Концептуальна метафора кохання-хвороба в українській та англійській фольклорно-магічних картинах світу (2013)
Крацило С. О. - Реалізація скрипту "шлюб" (на матеріалі роману Ентоні Троллопа "Як ми тепер живемо") (2013)
Левицкий А. Э. - Концепт "мечта" в американской лингвокультуре (2013)
Сандига Л. О. - Концептуальні метафори на позначення смерті у англомовних інтернет-листах родичів померлих (2013)
Свиридюк Т. В. - Метафорична семантика ідіоматичних одиниць (на матеріалі промов британських прем’єр-міністрів) (2013)
Святюк Ю. В. - Концепт "иностранец" в семантическом пространстве английского языка (2013)
Каліберда О. О. - Англійська лексикографія раннього середньовіччя (2013)
Кучумова Н. В. - Продуктивні моделі двокомпонентних термінів-словосполучень в англійській фармацевтичній термінології (2013)
Лоскутова Н. М. - Характеристика інтернаціоналізмів у терміносистемі кінематографа французької та української мов (2013)
Саламаха М. Я. - Семантичний процес метонімізації англомовного терміна сфери охорони довкілля (2013)
Слабоуз В. В. - Проблема и задачи лингвокультурологической онимографии (2013)
Шевченко О. О. - Словник як значуща одиниця оволодіння іноземною мовою (2013)
Басюк Т. С. - Образотворчі особливості мови як основні чинники ідентифікації індивіда у суспільстві (2013)
Воронцова Т. Ю. - Формування міжкультурної комунікації студентів на прикладі викладання іноземної мови (2013)
Gulivets N. O. - Cross-cultural communication in global business (2013)
Кириченко А. Г. - Теоретические предпосылки изучения произносительного акцента в авиационном радиотелефонном дискурсе (2013)
Кондратьєва О. В. - Когезія в аспекті перекладу (2013)
Моісеєнко Т. В. - Особливості відтворення онімів з урахуванням історичної стилізації (2013)
Моркотун С. Б. - Вербальні та невербальні засоби комунікації презентатора (2013)
Пашніна Т. М. - Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) (2013)
Полякова О. В. - Дискурс анімаційного фільму як поле діяльності кіно перекладача (2013)
Шліхар Т. О. - Прагматика перекладу експресивних висловлювань з вигуком "well" у драматичному діалозі (2013)
Богданов А. М. - Новый взгляд на понятие "Оружие массового поражения" (2012)
Винничук С. Д. - Определение кратчайших путей из одной вершині с помощью алгоритма поиска в ширину (2012)
Бердников О. М. - Розпізнавання мовлення в системах штучного інтелекту, Богуш К. Ю., Богуш Ю. П. (2012)
Куліков В. М. - Виявлення аномаьної поведінки користувачів комп’ютерних систем за допомогою штучних нейронних мереж, Іващенко О. В., Козлов О. О. (2012)
Яковив И. Б. - Взаимосвязь информации и знаков (2012)
Єрохін В. Ф. - Оптимальна демодуляція цифрового сигналу, що спостерігається на фоні подібної потужної завади, Пелешок Є. В. (2012)
Романенко В. П. - Графоаналітична модель процесу групового пошуку дефектів при ремонті техніки спеціального зв’язку (2012)
Жердєв М. К. - Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв’язку, Сакович Л. М., Глухов С. І., Попов П. П. (2012)
Нестеренко М. М. - Аналітична модель оцінки часу обробки повідомлень в системі управління телекомунікаційною мережею, Романов О. І., Успенський О. А. (2012)
Ліпівський В. Г. - Модель відмов сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж для прогнозуючого контролю на рівні керування послугами (2012)
Куліков В. М. - Підхід до побудови тестів перевірки цифрових пристроїв на надвеликих інтегральних схемах (2012)
Сергієнко А. М. - Злонамірено створене апаратне забезпечення (2012)
Лівенцев С. П. - Виявлення комп’ютерних атак в інформаційно-телекомунікаційних системах на основі методів індуктивного прогнозування станів, Сторчак А. С. (2012)
Любарський С. В. - Організація захищеного обміну soap-повідомленнями між asp.net web-сервісом та web-додатком за допомогою алгоритму блочного шифрування AES, Шаціло П. В. (2012)
Мельник Н. Д. - Використання технологій WMI для забезпечення цілісності та конфіденційності сценаріїв в задачах автоматизації процесів управління операційними системами сімейства Windows, Паршуков С. С. (2012)
Анпилогов С. С. - Особенности применения планшетных компьютеров Apple iPad2 для защиты конфиденциальной информации в распределенных информационно-телекоммуникационных системах, Волошин А.Л. (2012)
Антонюк О. М. - Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией (2012)
Василієвич Д. - Префиксална творба глагола у српском и украјинском језику (2012)
Дем’яненко Н. Б. - Польські запозичення у поетичних творах Лесі Українки (2012)
Зайченко Н. Ф. - К вопросу становления узуальной семантики неологизмов и их лексикографической разработке, Гавриленко Ю. Ю. (2012)
Іваненко І. М. - Білінгвізм як ознака мовної ситуації в сучасній Україні, Берещук О. (2012)
Калениченко М. М. - Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб’єкта у безособових реченнях чеської мови (2012)
Канова Л. П. - Концепт "УСПІХ” в англійській та українській мовних картинах світу (2012)
Комарова О. С. - До питання про сучасну композитну номінацію (на матеріалі словацької та чеської мов), Комаровська А. М. (2012)
Лозинська О. Г. - Інновації—розширення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини (2012)
Новосад М. - Функціонування молодіжного сленгу в чеському мовному середовищі (2012)
Огорілко О. - Регіональна варіантність у керуванні дативом (на основі текстів сучасної польськомовної преси України) (2012)
Скопненко О. І. - Реформи в українській і білоруській літературних мовах 1933 року: лінії розвитку крізь символічну функцію (2012)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" (2012)
Токарчук Б. А. - Декілька думок щодо вживання фразеологізмів в художніх дидактичних віршованих творах (2012)
Турчина А. А. - Лексична міжмовна омонімія у слов’янських мовах (2012)
Холод У. - Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) (2012)
Чорна О. О. - Політична метафора в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської періодики) (2012)
Вострыкава А. У. - Героі чэшскай інтэлектуальнай прозы 1970-1980-х гг. (на прыкладзе твораў М. Кундэры, Л. Вацуліка, П. Кагоўта): спроба параўнальнага аналізу (2012)
Булаховська Ю. Л. - Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) (2012)
Булаховська Ю. Л. - До проблеми літературного плагіату (2012)
Дзюба-Погребняк О. І. - У таборі /Галичина М. Крлежі: галицький акцент хорватської драми (2012)
Іщенко Є. М. - Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса (2012)
Карацуба М. Ю. - Наукова діяльність відділення етнології хорватської Академії наук і мистецтв у місті Загребі (робота на етнологічній і фольклористичній ниві – ретроспективний огляд) (2012)
Моторний О. - Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси ХІХ–ХХ ст. (2012)
Наєнко М. К. - "Болит моя душа по Гоголю". О повести Анатолия Димарова "Оксана из рода Яновских" (2012)
Рудяков П. М. - Еволюція образу головного героя в романі І. Андрича "Проклятий двір": від мовчання – до мовчання (2012)
Сало О. - Образ Міхала Кірхнера у романі М. Гворецького "Ескорт" (2012)
Сварич Н. З. - Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки”) (2012)
Сторощук І. І. - Роман про митця у контексті літературних дискусій (2012)
Паламарчук О. Л. - 35 років журналу "Съпоставително езикознание", Чмир О. Р. (2012)
Палій О. П. - Рецензія на монографію Ілони Ґвождж-Шевченко "Футуризм у чеському літературному пейзажі" (Ilona Gwóźdź-Szewczenko. Futuryzm w czeskim pejzaźu literackim. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2009) (2012)
Moskalenko R. A. - Ectopic mineral formation in the prostate gland, Romanyuk A. M., Zakorko I-M. S., Piddubny A. M.
Волобуєв А. Ф. - Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини (2003)
Калиновський В. Б. - Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків, Штанько Г. М. (2003)
Дагаєва Г. Ю. - Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Музичук О. М. - Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку (2003)
Поволоцька С. Г. - Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх (2003)
Курман О. В. - Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами (2003)
Дідик М. М. - ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу (2003)
Дзундза В. В. - Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України (2003)
Лапта С. П. - Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз (2003)
Лєшукова І. В. - Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу (2003)
Басай В. Д. - Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини (2003)
Писаненко С. В. - Тіньова економіка як джерело живлення корупції (2003)
Качурін С. Г. - Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у справі, при доборі в них зразків почерку і підписів (2003)
Іванов Ю. А. - Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН, Романов П. П., Захаров О. В. (2003)
Шаша І. К. - Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті (2003)
Матюшкова Т. П. - Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок (2003)
Грохольський В. Л. - Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Строков І. В. - Інформація про злочин: її використання як доказ (2003)
Сергєєв А. В. - Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки (2003)
Комзюк А. Т. - Суб’єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи (2003)
Джагупов Г. В. - Сучасні питання застосування штрафу на місці, Милорадова Н. Е. (2003)
Сьоміна В. А. - Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні (2003)
Шестаков С. В. - Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення (2003)
Гуторова Н. О. - Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України (2003)
Романов С. Ю. - Деякі спірні питання щодо поняття "службова особа" у кримінальному законодавстві України, Шинкаренко М. А. (2003)
Бабанін С. В. - Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил (2003)
Погорецький М. А. - Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн (2003)
Бондар Г. Ю. - Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств (2003)
Журова О. М. - Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності (2003)
Смелік В. Б. - Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності (2003)
Благодарний А. М. - Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю (2003)
Соловйова О. Є. - Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України (2003)
Каткова А. Г. - Процесуальна самостійність і незалежність слідчого (2003)
Ярмиш Н. М. - Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв’язку у контексті проблем кримінального права (2003)
Корчевна Л. О. - Договір як джерело західного права (до постановки проблеми) (2003)
Піскун С. М. - Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції (2003)
Кравченко Ю. Ф. - До питання про варіантність правової свободи (2003)
Глинська Н. В. - Предмет обгрунтування кримінально-процесуальних рішень (2003)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види (2003)
Стричинець О. В. - Деякі проблеми основ логічної форми (2003)
Дзюндзюк В. Б. - Моделі ефективності діяльності публічних організацій (2003)
Лихачов С. В. - Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження (2003)
Теличкін О. О. - Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру) (2003)
Пустобаєва Ю. А. - Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених (2003)
Борідько О. А. - До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого (2003)
Купина Я. Ю. - Право сецесії в контексті суверенітету держави і суверенітету нації: теорія і практика (2003)
Радіонов І. І. - Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України (2003)
Рисін О. О. - Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України (2003)
Кириленко О. І. - Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України (2003)
Парасочкіна К. В. - Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права (2003)
Гавриленко О. А. - Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я (2003)
Мороз О. В. - Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку ХХ століття (2003)
Волошко О. О. - Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції (2003)
Аметка Ф. А. - Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди (2003)
Вовк Ю. Є. - Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського (2003)
Ямковий В. І. - Історія становлення казни у цивільному праві України (2003)
Захарчук А. С. - Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини) (2003)
Ліпкан В. А. - Українська національна ідея – фундамент національної безпеки (2003)
Марцеляк О. В. - Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні (2003)
Скібіна О. О. - Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект (2003)
Семенов В. О. - Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології (2003)
Шаповалова О. В. - Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту (2003)
Загородній С. А. - Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти (2003)
Корчевний Г. В. - Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні (2003)
Симов’ян С. В. - Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом (2003)
Шишка О. Р. - Юридична характеристика договору реклами (2003)
Татарченко Т. М. - Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників (2003)
Брунь А. Г. - Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки (2003)
Іншин М. І. - Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади (2003)
Обушенко О. М. - Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект (2003)
Попович Є. М. - Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2003)
Затолокіна Н. В. - Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення (2003)
Саппа М. М. - PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми) (2003)
Кретчак О. М. - Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів Державної служби охорони (2003)
Конціялов О. В. - Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ, Фесенко Г. І., Сазонов О. Г. (2003)
Цикалевич В. М. - Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України (2003)
Вострокнутов Л. Д. - Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових (2003)
Хольченков О. М. - Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб’єктом державного фінансового моріторингу? (2003)
Синявська О. Ю. - Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ – невід’ємна складова збереження їх професійного ядра (2003)
Вергунов С. В. - Скульптура, как объект промышленного дизайна (2011)
Жлудько В. М. - Дизайн-діяльність як засіб удосконалення фахової підготовки вчителів початкових класів (2011)
Кузнецова І. О. - До питання використання терміну "гра" в дизайні, Джоболда І. В. (2011)
Мироненко О. В. - Дизайн технических средств реабилитации (2011)
Силко Р. М. - Український вимір дизайн-освіти (філософсько-історичний аспект) (2011)
Сухорукова Л. А. - Особливості проектування в дизайні музикальної продукції (2011)
Трегуб Н. Е. - Взаимозависимость мебельных технологий и дизайна мебели, Севрюкова В. В. (2011)
Цимбалюк О. К. - Становлення і розвиток журналів мод в Західній Україні (2-ї пол. XIX – 1-ї третини XX ст.), Маковецька Н. І. (2011)
Ветоха-Копадзе М. - Уніформа в освітніх закладах України кін. XІX – поч. XX ст. (2011)
Гардабхадзе И. А. - Особенности проектного управления процессами создания современной одежды (2011)
Гнатюк Л. Р. - Візуальна комунікація як важлива складова дизайну інтер’єрів аеровокзальних комплексів, Кравченко О. В. (2011)
Диалло Л. Т. - Специализированные дизайн стредства помощи слабовидящим детям в интерьере (2011)
Зеленкова В. А. - Прийоми використання національної тематики в дизайні аеропортів та аеровокзалів (2011)
Киселева А. А. - Тенденции развития public art объектов в архитектурно-исторической среде города Киева (2011)
Кисельова К. О. - Можливості використання методу морфологічного аналізу в моделюванні одягу (2011)
Кулішов М. В. - Ерго-дизайнерські принципи модернізації спортивних майданчиків в спеціалізований об’єкт для занять фізичними вправами людей інвалідів (2011)
Лабнюк Т. А. - Основні правила і принципи проектування інтер’єру для етнографічного музею (2011)
Лифар-Чавченко А. О. - Колірні тенденції в сучасному дизайні одягу (2011)
Марченко А. Д. - Реновация как способ преобразования промышленной среды Одессы (2011)
Мурашко Е. В. - Интертекстуальность как междисциплинарное явление (2011)
Підлісна О. В. - Математична модель урахування дизайн-факторів виробничого середовища у визначенні ступеню комфортності промислового інтер’єра (2011)
Прокопенко В. Л. - Визначення автентичності меблевих виробів за допомогою порівняльної методики (2011)
Прусак В. Ф. - Деревина – споконвічний матеріал предметного світу людини, Кійко І. О. (2011)
Рудик Д. Є. - Стилізація як засіб створення художнього образу в етнодизайні (на прикладі готельного комплексу "Кіцхоф”) (2011)
Тюрикова Е. Н. - Реализация средового похода в предпроектных исследованиях студентов – будущих дизайнеров архитектурной среды, Юнг И. С. (2011)
Аноричева-Єремка А. І. - Роль історичної спадщини портретного жанру в навчальному процесі академічного живопису на 1-му курсі (2011)
Бондарчук Н. О. - Становлення принципів реалістичного живопису у творчості кримськотатарських митців. І пол. ХХ ст. (на матеріалі пейзажного жанру) (2011)
Горбатенко Л. П. - Основные принципы гармонии в художественном образе (2011)
Дудка Ю. В. - Некоторые аспекты систематизации учебного материала по начальному курсу истории искусств (из опыта преподавания в школе эстетического воспитания) (2011)
Золотарева Ю. И. - Социализация молодежи в условиях глобализации (2011)
Коваль О. В. - Живопись как проект визуальной репрезентации языка: вербально-визуальный синтез в теории искусства Ю. С. Степанова (2011)
Колесник Л. Є. - Мистецьке життя Львова кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття (2011)
Корнєв А. Ю. - Образи "ляхів”, як "чужих” в українській пісенній епіці доби Хмельницького (2011)
Кривенцова А. В. - Автопортрет в живописи графике и скульптуре Харькова (на материале выставки "Новая антология: Автопортрет" галерея "Академия" 30 марта 2011 года) (2011)
Мироненко Н. Г. - Художньо-стилістичні аспекти розвитку мистецтва будянського фаянсу (2011)
Олійник В. А. - Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) (2011)
Павлова Т. В. - Василь Єрмилов: П’єро конструктивістської сцени (2011)
Прищенко С. В. - Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Прокопчук І. Ю. - Художньо-стилістичні особливості "виробничого мистецтва" та його концептуальні витоки (2011)
Рущак О. В. - Шрифт як основна складова в графічному оформленні періодичних видань Закарпаття другої половини ХІХ– початку ХХ століття (2011)
Сапак Н. В. - Искусствоведческий аспект в анализе архитектуры модерна юга Украины на примере города Николаева (2011)
Семенюк В. І. - Творчість Софії Петрівни Караффа-Корбут у контексті розвитку української графіки другої половини ХХ століття (2011)
Соколюк Л. Д. - "Бубновый валет" на выставке "Кольца" (Харьков 1912 г.) (2011)
Федина О. Я. - Український народний костюм у контексті виставкової діяльності в Європі другої половини ХІХ століття (2011)
Шулика В. В. - Свято-Иоанно-Усекновенский храм в Харькове: история и архитектура (2011)
Яковець І. О. - Концепція розвитку музейного менеджменту і маркетингу (на прикладі Черкаського обласного художнього музею) (2011)
Голуб А. В. - Специфіка поєднання сценічних об’єктів різних типів у межах однієї вистави сучасного театру анімації як характерна тенденція доби постмодернізму (стаття 1) (2011)
Могила О. П. - Сценічний етюд. Спостереження й імітація (2011)
Островська К. В. - Збереження та розвиток національної хореографічної спадщини (2011)
Откидач В. М. - Складові творчості естрадного співака (частина перша) (2011)
Русіна В. С. - Традиційна пісенність Слобожанщини: історіографія та стан дослідженості (2011)
Сольона І. В. - До проблеми виконання "Всенічного бдіння" С. Рахманінова (2011)
Филипчук М. С. - Керівництво естрадним колективом в системі музично-творчої діяльності (2011)
Цюлюпа Н. Л. - Історичні аспекти становлення та розвитку національного фортепіанного виконавства (XVIII-XX ст.) (2011)
Вступ (2013)
Горбунова А. В. - Генезис активізації роботи банків на ринку лізингових послуг в Україні, Повшук Н. Ю. (2013)
Дерій Ж. В. - Формування конкурентної політики держави на засадах інституційної архітектоніки, Зосименко Т. І. (2013)
Малик О. В. - Забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов членства у СОТ (2013)
Malyk О. - Providing the financial security of enterprises in terms wto membership (2013)
Івашко О. А. - Напрями реформування паливно-енергетичного комплексу України, Підцерковний Б. В. (2013)
Ivashko O. - Directions of reformation of the fuel and energy complex of Ukraine, Pidcerkovnuy B. (2013)
Мацькевич О. Ю. - До уточнення специфіки та структури людського капіталу підприємства (2013)
Matskevych O. - As for clarification of the specificity and the structure of human capital of the company (2013)
Гунчак Н. В. - Аналіз розвитку наукової діяльності в Україні як складової інтелектуалізації національного господарства (2013)
Hunchak N. V. - The analysis of scientific activity in Ukraine as a component of national economy’s intellectualization (2013)
Галюк І. Б. - Трансформація поглядів на життєвий цикл організаційної системи в умовах нової економіки (2013)
Galyuk I. B. - Transformation of views on life cycle of оrganizational systems in the new economy (2013)
Бугай В. З. - Напрямки антикризового управління фінансами промислового підприємства, Суржок Р. Л. (2013)
Коновал В. В. - Реструктуризація підприємств легкої промисловості як засіб забезпечення віддачі виробничого потенціалу, Шарко В. В. (2013)
Дудар А. В. - Прийняття рішень в управлінні підприємством (2013)
Dudar A. V. - Decision-making in operation of business (2013)
Пилявець В. М. - Фактори формування конкурентоспроможності продукції олієжирового підкомплексу (2013)
Косицький К. В. - Підхід до формування моделі управління податковим бюджетом у промисловому холдингу (2013)
Колесов С. В. - Дослідження сучасних підходів щодо оцінювання інноваційних проектів на підприємстві (2013)
Kolesov S. V. - Factors of the formation of the oils and fats subcomplex cmpetitiveness (2013)
Марков О. М. - Економічна динаміка і здатність підприємства до адаптації (2013)
Markov O. M. - Economic dynamics and ability of the enterprise to adaption (2013)
Франів І. А. - Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом, Фарат О. В. (2013)
Franiv I. A. - Placement of the productive forces as the basis for successful business management, Farat O. V. (2013)
Левшук А. А. - Роль малого бізнесу в економіці України (2013)
Levshuk A. - A role of small business in economy of Ukraine (2013)
Корсак В. І. - Соціальний трейд-маркетинг - один із дієвих інструментів реалізації соціальної функції регіональними роздрібними торгівельними організаціями (2013)
Korsak V. I. - Social trade-marketing as one of the most effective tools of implementation social functions of the regional retailers (2013)
Пилипчук Н. М. - Оптимізація облікової інформації про доходи з основної діяльності в системі управління діяльністю підприємств (2013)
Ільченко Л. Б. - Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах споживчої кооперації (2013)
Ревич М. Я. - Методи аналізу та розподілу банківського прибутку (2013)
Revich M. Ya. - The methods of analysis and distribution of bank profit (2013)
Капля І. В. - Нематеріальні активи як внесок у статутний капітал підприємства, їх відображення та облік, Ніколашин А. О. (2013)
Kaplya I. V. - Intangible assets as a contribution to the share capital of enterprise, it`s reflection and accounting, Nikolashyn A. O. (2013)
Венжега Д. І. - Концептуальні основи внутрішнього контролю: сутність, системно – структурні характеристики, цілі, задачі, методи дослідження (2013)
Пославська Л. І. - Економічна сутність та роль витрат в управлінні підприємством (2013)
Poslavska L. I. - Economic essence and role of costs in a management of an enterprise (2013)
Малюга Л. М. - Управління маркетинговими змінами на підприємстві (2013)
Malyuga L. M. - Management of marketing changes in the companies (2013)
Ситник Г. В. - Методологічні засади побудови системи фінансового аналізу на підприємствах торгівлі (2013)
Sytnyk H. V. - Methodological basics of construction of system of financial analysis at commercial enterprises (2013)
Жавнерчик О. В. - Інфраструктурна безпека трансформації земельних відносин (2013)
Zhavnerchik O. V. - The infrastructural security of land relations` transformation (2013)
Дубинська О. С. - Моделювання виробничо-фінансового циклу для забезпечення платоспроможності машинобудівних підприємств (2013)
Dubinskaya E. S. - Modeling of industrial-financial cycle to ensure the solvency of the machine-building enterprises (2013)
Алекперова Л. В. - Кадровий контролінг на підприємстві (2013)
Alekperova L. V. - Personnel controlling at the enterprise (2013)
Рибак О. В. - Методи контролінгу в системі інструментарного аналізу організаційного середовища підприємства (2013)
Rybak O. - The methods of controlling in the system of analysis toolkit of the organizational environment of enterprise (2013)
Пухальська А. П. - Напрями використання об’єктів інтелектуальної власності наукомісткими підприємствами (2013)
Puhalska A. P. - Intellectual property using directions by scientific enterprises (2013)
Вербовська Л. С. - Застосування методу таксономії для визначення рівня розвитку прикордонних територій, Петрина М. Ю., Боднар Г. Ф. (2013)
Verbovska L. S. - Application of method taxonomy for determination of level of development of boundary territories, Petrina M. Yu., Bodnar G. F. (2013)
Яцкевич І. В. - Щодо сутності соціально – економічної ефективності суб’єктів підприємницької діяльності (2013)
Реферати наукових статей (2013)
Аверкина М. Ф. - Фінансові інструменти забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Бєлокоз О. І. - Якість внутрішнього аудиту закупівель на торговельних підприємствах (2013)
Білашенко О. С. - Аспекти корпоративного управління в контексті реалізації вимог Базель ІІІ (2013)
Біломістна І. І. - Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії, Олійник О. В. (2013)
Біломістний О. М. - Посилення ролі забезпечення кредиту з використанням договорів субконтрактингу (2013)
Біляк Н. І. - Стратегічне планування в системі аграрного виробництва (2013)
Бойко К. В. - Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за міжнародними стандартами, Софіюк О. Г. (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Класифікація загальновиробничих витрат та підходи до їх поділу на постійні та змінні (2013)
Бондаренко О. С. - Методологічні засади фінансової логістики (2013)
Боримська К. П. - Стандарти управління ризиками в посиленні обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2013)
Борщ О. Л. - Теоретичні основи інвестицій на прикордонних територіях (2013)
Бригінська Л. Г. - Проблеми формування ресурсної бази банків України (2013)
Височан О. О. - Класифікація джерел фінансування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції: обліковий аспект (2013)
Волкова І. М. - Маркетингове інформаційне забезпечення підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Волошин В. С. - Оцінювання техніко-економічних характеристик автоматизованих систем управління машинобудівних підприємств (2013)
Гавриловська Л. М. - Оподаткування дивідендів в контексті Податкового кодексу України (2013)
Гавриловський О. С. - Особливості оподаткування резерву сумнівних боргів (2013)
Гнатенко Є. П. - Щодо аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві (2013)
Гнатенко Є. П. - Методичні підходи щодо визначення поняття "дебіторська заборгованість", Мельниченко С. С. (2013)
Гнатенко Є. П. - Аспекти обліку та законодавчо-нормативного регулювання оплати праці, Санченко О. В. (2013)
Григорук І. О. - Поняття іпотечного кредитування та його роль у фінансуванні підприємств АПК (2013)
Гринчишин Я. М. - Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств (2013)
Гринишин Г. М. - Регіональні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, Вороний І. В. (2013)
Дейнега О. В. - Регіональні особливості формування попиту на картоплю, Якубовська Н. В. (2013)
Дюк А. А. - Обгрунтування теорії управління організаційним розвитком підприємств як цілісної системи в світовій практиці (2013)
Єсіна В. О. - Розвиток інноваційного потенціалу регіону з використанням механізму управління міжрегіональними взаємодіями (2013)
Жидовська Н. М. - Аудит землі як ефективний засіб захисту прав землевласників (2013)
Кобрин Л. М. - Методологія ефективності функціонування молокопереробних підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Особливості обліку майнових прав (2013)
Козлова М. О. - Терміни бухгалтерського обліку і бухгалтерські професіоналізми: розмежування та співвідношення (2013)
Колос І. В. - Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві, Радіонова Н. Й. (2013)
Коновалова О. В. - Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки України, Лохвицька І. (2013)
Котелевська Ю. В. - Роль маркетингової стратегії в процесі забезпечення фінансової стабільності банку, Новікова Т. В. (2013)
Кошельник В. М. - Напрями зміцнення фінансового стану аграрних підприємств у посткризовий період їх розвитку, Побережна Л. В. (2013)
Крисак А. І. - Цивілізаційний вимір земельних відносин в умовах сталого розвитку (2013)
Криштопа І. І. - Побудова збалансованої системи показників на промислових підприємствах України (2013)
Кузьмак О. І. - Етапи та методологія дослідження і оцінювання трудового потенціалу (2013)
Кузьмак О. М. - Методи оцінки операційних ризиків банківських установ (2013)
Кулакова О. В. - Методика аналізу затрат і собівартості продукції на коксохімічних підприємствах (2013)
Левицька С. О. - Економічна вигода як оцінка доходів підприємницької діяльності (2013)
Лобода Н. О. - Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз (2013)
Луцюк І. В. - Витрати на якість та їх класифікація для потреб управління та обліку (2013)
Ляшенко О. А. - Зайнятість та безробіття населення сільських територій (2013)
Майданевич П. М. - Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сільськогосподарською діяльністю підприємства (2013)
Манухіна М. Ю. - Оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському обліку (2013)
Маслова А. Ю. - Оцінка впливу зовнішніх чинників на прийняття управлінських рішень при формуванні кредитного потенціалу банку (2013)
Мусієнко О. М. - Основні тенденції зміни узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів України (2013)
Назарова К. О. - Контроль якості та його місце в умовах синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Новак О. С. - Організація та особливості проведення операцій сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2013)
Осадча О. О. - Управлінський облік в контексті аналізу формування прибутку від операційної діяльності (2013)
Павлишин Г. І. - Розвиток інфраструктури оптового овочевого ринку (2013)
Паламарчук О. І. - Становлення ринку аудиторських послуг України в умовах інтеграції до міжнародних стандартів (2013)
Пархуць М. Р. - Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як одна з форм технічного забезпечення агровиробників розвинених країн світу (2013)
Петрук О. М. - Удосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу регіону, Травін В. В. (2013)
Пославська Л. І. - Внутрішня звітність за центрами відповідальності (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз організаційної структури аграрного виробництва в Запорізькій області (2013)
Романенко О. В. - Удосконалення стратегічного аналізу інтеграційних процесів (2013)
Рязанова Н. О. - Складові елементи регіональної експортної стратегії (2013)
Скворцов І. Б. - Контрольно-аналітичне забезпечення управління підприємством, Завербна М. С., Швед Л. Р. (2013)
Смагло О. В. - Фінансовий моніторинг та його роль у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Сташенко Ю. В. - Оптимізація ринкової діяльності у системі обліку товарних операцій (2013)
Степаненко Н. І. - Аналітичний інструментарій формування продуктового портфелю аграрних підприємств (2013)
Трофимчук В. О. - Макроекономічні особливості реалізації екологічної політики в сфері поводження з відходами (на прикладі природоохоронних інвестицій) (2013)
Фаріон А. І. - Кластерний підхід для аналізу та прогнозування доходів і видатків державного сектора економіки України (2013)
Харламова О. В. - Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів (2013)
Чикор О. В. - Місце альтернативної енергетики у підвищенні конкурентоспроможності регіонів (2013)
Шаперенков А. В. - Основні перешкоди участі банків у розвитку інноваційного потенціалу України (2013)
Шелест В. С. - Актуальні питання обліку надходження нематеріальних активів (2013)
Юнацький М. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування облікової політики (2013)
Юр’єв О. В. - Докази в аудиті ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Корж Н. А. - Математическое моделирование переднего межтелового цервикоспондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами, Барыш А. Е., Бузницкий Р. И., Яресько А. В. (2012)
Стауде В. А. - Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" при одностороннем блокировании крестцово-подвздошного сочленения, Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2012)
Зеленецький І. Б. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану кульшового суглоба за різних значень шийково-діафізарного кута, Яресько О. В., Мітелева З. М. (2012)
Головаха М. Л. - Влияние сагиттального наклона плато большеберцовой кости на стабильность коленного сустава, Красовский В. Л., Горелов А. М., Титарчук Р. В. (2012)
Григоровский В. В. - Патоморфологические изменения и исход травматических дефектов суставной поверхности мыщелков бедренной кости после имплантации культивированных ex vivo аутогенных хондроцитов в эксперименте, Страфун С. С., Костогрыз О. А., Зубов Д. А. (2012)
Волкова Н. О. - Клітинні культури стромального походження в терапії експериментальної тендопатії, Коструб О. О., Блонський Р. І., Гончарук О. І., Бруско А. Т., Павлович О. В., Юхта М. С. (2012)
Петренко Д. Е. - Морфологические особенности тканей в зоне межтелового спондилодеза при экспериментальном моделировании у крыс, Ашукина Н. А., Иванов Г. В., Мезенцев А. А. (2012)
Ходжаев Р. Р. - Влияние препарата "Кальцемин" на регенерацию кости в эксперименте, Шерматов Г. А. (2012)
Бобошко Р. О. - Нейроостеоартропатія стопи у разі цукрового діабету: особливості лікування та ортопедичного забезпечення хворих, Дондорєва І. С., Зайцев М. В., Півоваров В. В. (2012)
Шармазанова Е. П. - Магнитно-резонансная томографическая семиотика остеопоротических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Еремеева Н. Д., Костюковская А. Е. (2012)
Кваснюк Д. І. - Диференційна діагностика реактивного та септичного артритів за допомогою методу фазометрії синовіальної рідини людини, Васюк С. В., Ушенко О. Г. (2012)
Шевченко Н. С. - Ультразвуковая характеристика изменений коленных суставов невоспалительной природы у подростков (2012)
Пустовойт К. Б. - Прогноз розвитку диспластичного гонартрозу у віковому аспекті, Карпінська О. Д. (2012)
Филиппенко В. А. - Лечение пациентов с деформирующим остеоартрозом суставов, Леонтьева Ф. С., Подгайская О. А. (2012)
Побел Е. А. - Результаты лечения пациентов с диафизарными переломами длинных костей конечностей (ретроспективный анализ) (2012)
Корж Н. А. - Использование дабигатрана этексилата для профилактики тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Танькут А. В., Малык Р. В., Яковенко Н. В. (2012)
Филиппенко В. А. - Профилактика тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании суставов с использованием еноксипарина, Леонтьева Ф. С., Подгайская О. А. (2012)
Ватолінський Л. Е. - Результати протезування пацієнтів зі змінними об’ємами кукс стегна, Щетиніна Л. Г., Баєв П. О., Корнєєв С. В., Кабаненко І. В. (2012)
Лоскутов А. Е. - Первому украинскому центру хирургии кисти 30 лет, Белый С. И., Науменко Л. Ю. (2012)
Корж Н. А. - Вклад харьковской школы ортопедов-травматологов в становление и развитие специализированной помощи детям, Корольков А. И., Голубева И. В., Яременко Д. А., Шевченко С. Д. (2012)
Кореньков О. В. - Використання біогенних та біоінертних матеріалів у кістково-пластичній хірургії (огляд літератури) (2012)
Яременко Д. А. - Клиника, диагностика и хирургическое лечение застарелых повреждений межберцового синдесмоза (обзор литературы), Ершов Д. В., Яременко О. Д. (2012)
Малоинвазивная и инструментальная хирургия при дегенеративных заболеваниях позвоночника (по материалам X Международного симпозиума по малоинвазивной и инструментальной хирургии позвоночника — ISMISS) (2012)
Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов. Харьковское областное отделение Украинской ассоциации ортопедов-травматологов (2012)
Информация о проведении съездов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2013 году (2012)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2012 году (2012)
Андрейко Л. В. - Автоцитати в прозовій творчості Ю. Андруховича як проблема перекладу (2013)
Барилко С. М. - Міфопоетика роману Аскольда Мельничука "Що сказано", Барилко Є. О. (2013)
Ваховський М. Л. - Тенденції постмодернізму в американській літературі (2013)
Гладка Н. В. - Специфіка інтерпретації образу Нарциса в європейській літературі XII століття (2013)
Ємець Н. О. - Пропозиційний аналіз метафоричності я-висловлювань у поетичному тексті (2013)
Зимомря І. М. - Поетика австрійської малої прози середини ХХ ст.: образи та мотиви в стратегії Інґеборґ Бахманн (2013)
Камышников Р. В. - Выражение военного опыта в стихотворных произведениях Зигфрида Сассуна и Уилфреда Оуэна (2013)
Левченко А. В. - Техніки інтендування та експектації при сприйнятті художнього тексту (на матеріалі оповідань Дж. Д. Селінджера) (2013)
Максименко О. В. - Жанрові особливості "Щоденника" Олександра Довженка (2013)
Маріна О. С. - Концептуальне підгрунтя парадоксальності в англомовному поетичному постмодерністському дискурсі (2013)
Раті А. О. - Англомовна література жахів: еволюція жанру (2013)
Руденко А. С. - Автобіографія як метажанр в іспанській літературі (2013)
Бараненкова Н. А. - Роль перекладу у процесі навчання читанню фахової літератури студентів немовних ВНЗ (2013)
Безлюдна В. В. - Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів (2013)
Блашків О. В. - "Віртуальна екскурсія" як прийом формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з американської літератури (2013)
Bragina E. R. - Problems in teaching English pronunciation (2013)
Бублик А. А. - Модели развития критического мышления студентов при изучении иностранного языка (2013)
Burdina S. V. - The specifics of curriculum design in the conditions of internationalization (2013)
Дейкун П. В. - Навчання англомовного ділового листування студентів економічних спеціальностей вузів (2013)
Дружченко Т. П. - Теорії міжкультурної комунікації як підґрунтя компетентнісного підходу до освіти (2013)
Коваленко В. П. - Проблема мотивації вивчення іноземної мови та лінгвокульторологічний аспект, Папура Г. Г. (2013)
Коротяєва І. Б. - Створення інформаційно-освітнього середовища у процесі формування професійної компетенції майбутніх філологів, Бондаренко О. М. (2013)
Лук'яненко С. Ф. - Формування вмінь взаєморедагування у студентів – першокурсників факультету іноземних мов у процесі розвитку іншомовного писемного мовлення (2013)
Мазур О. П. - Досвід розвитку навичок письма в курсі англійської мови у вищій школі (2013)
Нікітіна Н. П. - Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія (2013)
Осадчая Т. Ю. - Понятие "различия бизнес культур" в формировании межкультурной компетентности будущих менеджеров (2013)
Радзієвська О. В. - Анотування наукового тексту іноземною мовою (2013)
Семенчук Ю. Ю. - Самостійна робота студентів з оводіння вміннями міжкультурного спілкування іноземною мовою (2013)
Скрябина Т. А. - Чтение как базисная основа развития всех видов речевой деятельности на занятиях по РКИ, Фомберг О. А., Харламова А. В. (2013)
Спичка А. Г. - Особенности овладения студентами терминологической лексики в процессе чтения научных иноязычных текстов по специальности (2013)
Сюзяєва А. О. - Особливості інтерактивного підходу до навчання іноземним мовам (2013)
Сhabinski M. Е. - Transcription des consonnes française et leurs symboles a l’alphabet phonetique international (2013)
Chavva T. Yu. - A la question de l’apprentissage de grammaire française (2013)
Surgai S. O. - Virtual learning spaces in learning English (2013)
Ушаков А. С. - Сучасні підходи до використання мультимедіа у створенні іншомовного навчального контенту (2013)
Шовкопляс О. І. - Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання англійській мові у вузі (2013)
Yasko E. N. - The role of cross-cultural approach to foreign languages teaching in the process of future foreign languages teachers’ communicative culture formation (2013)
Грошко Т. В. - Первинна та вторинна номінації банківської справи: принципи аналізу (2013)
Korzhov S. Yu. - The phenomenon of metaphor as a vivid illustration of allusion in modern Еnglish (based on serialized television shows), Okunkova L. O. (2013)
Кощеєва Н. О. - Зоономени та фітономени на позначення кольору як основа для найменувань людей (2013)
Лучечко Т. М. - Вторинна номінація об’єктів дійсності в загадках (на матеріалі англійської мови) (2013)
Морева Г. Г. - К вопросу о сущности приблизительной оценки в языке (2013)
Федаюк П. О. - Дискурсивна складова мовного образу світу (2013)
Харкавців І. Р. - Антропоморфна метафора в системі мовної образності (на матеріалі англійської мови) (2013)
Хомяк Н. В. - Контекстуальная актуализация единиц системной лексики как средство вторичной номинации (2013)
Чалая Е. В. - Место номинаций морской фауны в английском, французском и украинском языках: сопоставительный аспект (2013)
Ніколаєва Н. - Завершальний етап походу козацьких військ під керівництвом Антона Ждановича в Польщу в 1657 р. (2013)
Єременко М. - Склад запорозького духовенства часів Нової Січі (2013)
Бегей О. - Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія у ХVІІІ–ХХ ст. (2013)
Казьмирчук М. - Німецькі поселенці у Київській губернії 1861–1917 рр. (2013)
Гавліч І. - Діяльність "Земельного банку гіпотечного" у Східній Галичині в 1910–1914 рр. (2013)
Венгерська В. - Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії (2013)
Єрич Т. - Кишинівська духовна семінарія: до історії створення (1813–1823 рр.) (2013)
Ленченко Ф. - Кооперація на Всеросійській виставці промисловості та сільського господарства (Київ, 1913 р.) (2013)
Тарас Я. - Національна ідентичність в сакральній архітектурі українців Карпат. Ч.1 (2013)
Рибко О. - Громадські організації Волинської губернії, як складова частина владної системи краю (березень–жовтень 1917 р.) (2013)
Прах Б. - Участь греко–католицьких священиків Лемківщини у політичних подіях 1918–1919 рр. (2013)
Стегній П. - План організації повстання на теренах УСРР Державного Центру УНР у 1921 році (2013)
Хаялі Р. - Кримськотатарське театральне мистецтво в Кримської АРСР (1923–1941 рр.) (2013)
Лазуренко В. - Форми проявів громадянської активності українського фермерства в роки розквіту НЕПу (2013)
Орешкін М. - Битви еліт або пролог репресій. Ч.1, Снегірьов В. (2013)
Салата О. - Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни (2013)
Стельникович С. - Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації (2013)
Стрижак Є. - Героїзм і трагедія Черкаського краю в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (2013)
Сичевський А. - Анклав старообрядницьких безпопівських поселень у Базарському районі Житомирщини в 1945–1962 рр. (2013)
Красніцька Г. - Історичний розвиток соціального захисту населення в Україні, Чернищук Н. (2013)
Шевченко О. - Кластеризація як засіб інноваційного розвитку України й бар’єри її реалізації (2013)
Гарагонич В. - Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х рр. ХХ ст.): постановка наукової проблеми (2013)
Зеркаль М. - Історичний нарис: полікультурність як чинник етнічної освіти України (1990–2000–і роки) (2013)
Антонюк Т. - Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України (2013)
Фрей Л. - Сімейний туризм як засіб додаткової освіти для підростаючого покоління (2013)
Спіркіна О. - Вшанування пам’яті почесного земляка Богдана Хмельницького в Черкаській області: формування національної самосвідомості та патріотичне виховання (1991–2001 рр.) (2013)
Дутчак О. - Теоретико–методологічні проблеми українського етнотуризму в контроверсійному баченні науковців, Калуцький І. (2013)
Автушенко І. - Нормативно–правова база соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України (2013)
Анісімова О. - Становлення пожежної служби в кримських містах (2013)
Дегтеренко А. - Документознавчий аспект друкарської діяльності Івана Федорова в Україні, Нікольченко Ю. (2013)
Гедін М. - Погляди Михайла Максимовича на проблему витоків Старокиївської держави в контексті зародження наукової полеміки ХІХ століття (2013)
Грищенко Т. - Видатні організатори вітчизняної аграрної науки: академік М.І. Вавилов та М.М. Вольф (2013)
Боровик О. - Суспільно–політична та екологічна діяльність Ф.Т. Моргуна (1973–1988 рр.) (2013)
Козлов Д. - "Я всегда объявлял жестокую брань миру сему": перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво–Печерськiй Лаврi (2013)
Цьомка Н. - Науково–педагогічна діяльність П.М. Ардашева в Київському університеті (2013)
Адамович Н. - Д. М. Петрушевський і дослідження англійського парламентаризму (2013)
Беззубенко А. - Загальний контекст та становище польського третього сектору в 1989–2004рр. (2013)
Вагіф Л. - TEMPUS/TACIS та Азербайджан (2013)
Кириленко А. - Етапи розвитку інститутів цивільного страхування у світовій історії (2013)
Суслова В. - Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду (2013)
Рустамов Р. - Археологічний пам’ятник Мухуртепе (2013)
Шихалиев Х. - Абдулабадінські археологічні пам’ятники (2013)
Залєток Н. - Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни. Ч.1 (2013)
Махорін Г. - Розвиток історичної науки у ХІХ–ХХ ст. (2013)
Гедьо А. - Матеріали особового походження як джерело з історії міст Південної України кінця XVIII – початку XX ст., Кухлєв А. (2013)
Конта Р. - Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товариствіім. Шевченка у світлі матеріалів "Літературно–наукового вісника" (1898–1906 рр.) (2013)
Мацюта П. - П.І. Бартенєв і "Архів князя Воронцова": укладання та наповнення архіву (2013)
Ткаченко І. - Внесок товариства "Просвіта" у розвиток вітчизняної культури (2013)
Кравець Д. - Модернізаційні процеси в УСРР (індустріалізація, колективізація) у західноукраїнській громадсько–політичній думці (2013)
Шпаковськи Л. - Становлення і розвиток православних конфесій в Україні в 90–ті роки ХХ ст. Історіографія проблеми (2013)
Науменко Л. - Дослідники історичної минувщини Переяслава (2013)
Русін Р. - Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників (2013)
Сторіжко Л. - Гносеологічні пошуки в філософії ірраціоналізму (2013)
Казакова О. - Символ і смисл в інтелектуальному просторі сучасного філософського дискурсу (2013)
Кичкирук Т. - Поняття "нелінійне мислення" у науковому дискурсі філософської науки (2013)
Зінченко Н. - Симулякр: походження та значення поняття (2013)
Родний О. - Сміхові витоки ренесансного філософського діалогізму (2013)
Шигімагіна Л. - Просторово–часовий континуум любові (2013)
Юхимик Ю. - Гламур: симулятивна сутність феномену (2013)
Половніков В. - Контамінантний аспект історико-філософського дешифрування (2013)
Палагута В. - Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта: частина 2 (2013)
Дутковський І. - Взаємодія традицій і новацій у науці (2013)
Осипенко Л. - Становлення і розвиток інформаційно–комунікативного процесу та його вплив на управлінську діяльність: постнекласична методологія (2013)
Смирнова О. - Ідентифікаційні трансформації в сучасній політиці (2013)
Романюк О. - Убіквітарний характер гуманітарного знання на теренах України (2013)
Гашутіна О. - Модельний підхід розвитку науково–технічної сфери в рамках національної інноваційної системи, Діденко Н., Новоградська-Морська Н. (2013)
Андрущенко Т. - Глобалізація та перспективи людського розвитку: політико–психологічний вимір (2013)
Кивлюк В. - Роль комунікативного ресурсу в контексті глобалізаційних процесів (2013)
Майдебура О. - Перший центр радіобіологічних та радіоекологічних досліджень в Україні, Гудков І. (2013)
Щербина О. - Специфіка використання аналогії як способу обґрунтування в юридичній аргументації (2013)
Фролова Н. - Сучасна соціальність і мовні процеси (2013)
Бублик К. - Тема людської особистості в богословських працях Володимира Лоського (2013)
Завідняк Б. - Антропо–психологічний вимір алегоризму у Філона Олександрійського (2013)
Шаталович О. - Програма соціалізації інстинктів та проблема культурогенезу в ученні З.Фрейда (2013)
Мелещук А. - Роль православ’я і католицизму у здійсненні релігійного синтезу в історіософії Володимира Соловйова (2013)
Река К. - Філософське осмислення людини у спадщині А.Камю (2013)
Чернігова Т. - Велика перевага любові у філософії життя М.Метерлінка (2013)
Новак М. - Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.2 (2013)
Патерикіна В. - Григорій Сковорода про сакральне і профане бачення світобудови (2013)
Поцюрко О. - Національна ідея як фундаментальний чинник державотворчого процесу у спадщині Т.Г. Шевченка (2013)
Кузьменко В. - Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського. Ч.2 (2013)
Іванов Є. - Соціально–філософський аналіз управлінської концепції А.Файоля (2013)
Добко Т. - Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда (2013)
Шелюх Л. - Можливості та межі структуралістської філософії мови у контексті діалогізма М.Бахтіна (2013)
Поліщук О. - Особливості колективної дії у традиційних суспільствах (2013)
Киселиця С. - Інтеграція віри у людському бутті (2013)
Войнов О. - Зв’язок феномена честі з цілісністю і централізованістю мислення (2013)
Дупак В. - Вплив віртуальної реальності на особистість людини: соціально–філософський аналіз (2013)
Ткаченко Л. - Синергетичний підхід до розвитку особистості: modus vivendi (2013)
Крилова С. - Феномен відчуження в соціальному бутті людини (2013)
Андрєєва Т. - Моральний вимір демографічної політики: світові тенденції та український контекст, Стасенко С. (2013)
Висоцька О. - Етика відповідальності у контексті відносин "людина – природа" (2013)
Закревський В. - Досконала людина: релігійна та світська складові (2013)
Вашкевич В. - Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах (2013)
Козловець М. - Національна ідея як рефлексія національно–культурної ідентичності, Ковтун Ю. (2013)
Попов В. - Концепт "турботи" в західній філософії (2013)
Ярчук Ю. - Здоровий спосіб життя: реальний стан та державна політика (2013)
Дорожко І. - Сім’я рефлексивного модерну: філософські інтенції (2013)
Білогур В. - Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини (2013)
Запорожченко П. - Спортсмен: культ чемпіона та трагедія (2013)
Омельченко Ю. - Правозахисний рух за свободу переконань в СРСР у контексті етики ненасилля (2013)
Дзьобань О. - Природний аспект безпеки: історико–філософська ретроспектива (2013)
Добродум О. - Онлайнова інтерпретація дискурсів дзен–буддизму (2013)
Ібрагімов М. - Філософсько–релігійна аскеза у фізкультурно–спортивному дискурсі (2013)
Грек І. - Релігійна віра у структурі релігійних конфліктів (2013)
Мєшков В. - "Апостольський" період розвитку конфуціанської метафізики (2013)
Харченко С. - Місце особистості в контексті зіткнення конфуціанських моральних принципів і масової культури (2013)
Сенченко А. - Сенс та призначення світоглядної культури в соціокультурному бутті людини: екзистенційний вимір, Бородай А. (2013)
Гарбар Г. - Глобалізація сучасного соціокультурного простору як актуальна проблема культурології (2013)
Журба М. - Сучасна культура та процеси віртуалізації суспільства (2013)
Таганов О. - Особливості структури творчого акту в мистецтві (2013)
Уваркіна О. - Філософські аспекти трагедії В.Шекспіра "Гамлет, принц данський", Бекетова Н. (2013)
Козловець М. - Культурні основи націй та ідентичність у добу глобалізації, Горохова Л. (2013)
Полянська В. - Мистецтво як вища форма опанування світом (2013)
Литвиненко О. - Ліберальні підвалини мультикультуралізму (2013)
Ювковецька Ю. - Комунікативно–інформаційні виміри реклами (2013)
Васильєва Л. - Краса – гламур як детермінанти феномену реклами, Мантула Б. (2013)
Ахмєдова Х. - Гуманістичні ідеї – основа культурних цінностей людства (2013)
Плахта С. - Дискурс імпресіонізму в мистецькому просторі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Столяр М. - Радянська сміхова культура як форма моральнісного протистояння тоталітаризму (2013)
Шпак В. - Українські газети: вчора, сьогодні, завтра (2013)
Тунджер М. - Філософське осмислення і соціалізація давньотюркських культів в ісламській культурі (2013)
Кязимова К. - Кілька слів про стиль (2013)
Алієва З. - Творчість народного письменника Азербайджану Анара в історико–літературних зв’язках з Росією і Туреччиною (2013)
Пашаєва А. - Роль Мехрібан Алієвої у розвитку міжкультурного діалогу між Сходом і Заходом (2013)
Куліненко Л. - Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості (2013)
Жижко Т. - Аналіз "сили змін" в університетській освіті на рубежі століть, Левіт Д. (2013)
Матвєєв В. - Актуальність і можливі шляхи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2013)
Морозов В. - Технології освіти в європейському просторі (2013)
Фатхутдінова О. - Особливості модернізації правової освіти в Україні на початку ХХІ ст. (2013)
Козубцов І. - Філософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження в сучасної динамічній наукової картині світу на прикладі надання знань молодим вченим та студентам, Куцаєв В. (2013)
Семенюк Н. - Компетентнісна модель безперервної освіти та технології її реалізації в Україні (2013)
Матусевич Т. - Аксіологічні аспекти функціонування системи роздільної освіти в сучасному суспільстві (2013)
Чорний О. - Історія філософсько–освітніх ідей в Україні XVII–XVIII ст. та їх антропологічна орієнтація (2013)
Кислицька Ю. - Проблеми формування правосвідомості вчителів у системі їх професійної підготовки в сучасній Україні (2013)
Дребніцька К. - Українська мова в стратегії реалізації мовних практик сучасної освіти (2013)
Галкіна А. - Теоретичні основи психологічної готовності студентів до сімейного життя (2013)
Куц Г. - Ідентичність бренду: політико–регіональний вимір (2013)
Турчин Я. - Світовий досвід у реалізації концептуальних засад електронного голосування (2013)
Пустоловська О. - Поняття еліти: політологічний дискурс (2013)
Ярмоленко М. - Етнополітичні особливості функціонування російської мови в незалежній Україні (2013)
Баглікова М. - Єврорегіон Донбас як інструмент транскордонної співпраці України та Росії (2013)
Горло Н. - Роль етнічної ідеології в обґрунтуванні політики іредентизму (2013)
Загурська-Антонюк В. - Проблеми гендерної рівності у соціологічно–політичному вимірі (2013)
Кремень Т. - Мас–медіа як фактор симуляції політичних процесів (2013)
Мітряєва С. - Теоретико–методологічні засади дослідження громадянського суспільства як колективного актора міжнародної співпраці (2013)
Дементьєва В. - Становлення християнської церковної організації як найважливішого політичного інституту Київської Русі, Кваша О. (2013)
Стародуб Т. - Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження "Я–образу просторової спільноти/міжнародно–політичного регіону" (2013)
Андрущенко К. - Принцип еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та концепція "margin of appreciation" (2013)
Черник П. - Українсько–Афганські відносини в аспекті глобальної геополітики (2013)
Буравченко Р. - Ідеологічна направленість політики радянського керівництва при реалізації курсу "нового політичного мислення" в суспільно–політичному житті СРСР (2013)
Зорич О. - Концепт гри як теоретичний засіб аналізу політики (2013)
Молчанов К. - Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера (2013)
Карась Є. - Проблематика доступу до публічної інформації в громадянському суспільстві України (2013)
Сидорчук О. - Особливості виборів у напівпрезидентських республіках: досвід України й Польщі (2013)
Харченко О. - Запровадження заходів "жорсткої економії" як прояв кризи соціальної держави (2013)
Костіна С. - Національна ідентичність як міждисциплінарна категорія (2013)
Криворучко Н. - Вплив американської концепції системи ПРО на формування внутрішньополітичної ситуації в Чеській Республіці (2013)
Фогел Х. - Сучасні проблеми міграційної політики ЄС (2013)
Нечипоренко Ю. - Політичне структурування парламенту Республіки Польща під впливом виборчої системи (2013)
Посредніков Д. - Політичні релігії (2013)
Васютіна В. - Регулювання національних інформаційних просторів Європейського Союзу (2013)
Крижанівський В. - Складові та напрями енергетичної дипломатії Росії, Ковтун О., Яцишин Д. (2013)
Чальцева О. - Реформування виборчого законодавства України (1993–2012 рр.): політичні наслідки і проблеми, Піденко О. (2013)
Джуринська С. - Взаємодія Великої Британії та США в рамках НАТО, Ковальчук С. (2013)
Жидченко О. - Середземноморська політика Франції в період президентства Н.Саркозі, Примаченко Л. (2013)
Андрейченко Ю. - Проблема піратства навколо узбережжя Африки в сучасних міжнародних відносинах, Буличева К. (2013)
Сапсай А. - Військово-політична складова відносин Чилі – Перу, Мгер Манташян М. (2013)
Тусь П. - Доктрина "масованої відплати" і політика США, Бовсунівський П. (2013)
Черкас Б. - Досвід Індії з впровадження електронного урядування, Гапон С. (2013)
Борщевський В. - Рецензія на монографію: К.В. Нікітенко Функціонування банківської системи УРСР (1921–1939): Монографія. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. – 312 с. (2013)
Зашкільняк Л. - Рецензія на книгу: Андрій Боляновський. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) / Андрій Боляновський / (2013)
Казьмирчук М. - Рецензія на підручник: Довжук І.В. Історія і теорія світових цивілізацій: Підручник / І.В. Довжук, В.Б. Попов, А.І. Атоян та ін.; Під заг. ред. І.В. Довжука. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1088 с. (2013)
Ластовська О. - Незгасаючий інтерес до декабристів. Рецензія на книгу: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – Т. 7. – К.: "ПП"КП"УкрСІЧ", 2013. – 440 с. (2013)
Ластовський В. - Етнополітика для студентів. Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР "Магістр". – К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. – 360 с. (2013)
Масаєв М. - У Криму серйозно беруться за філософське осмислення історії. Рецензія на підручник: Габрієлян О. А. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – К.: Академвидав. – 216 с. (2013)
Петренко І. - Рецензія на книгу: Радовський В.С. "Замкнена душа" Петра Сагайдачного. – Львів: "СПОЛОМ", 2012. – 208 с. (2013)
Тригуб О. - Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР "Магістр". – К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. – 360 с. (2013)
Біловол А. М. - Девіації жирового обміну при вугровій хворобі, Ткаченко С. Г., Кондрашова В. Б., Берегова А. А. (2011)
Степаненко В. І. - Наномедицина: нові напрямки фундаментальних досліджень. перспективи застосування нановісмуту в комплексному лікуванні пізніх форм сифілітичної інфекції, Чекман І. С., Глухенький Б. Т., Степаненко Р. Л., Коновалова Т. С., Туркевич О. Ю., Рижко П. П. (2011)
Волкославська В. М. - Трохи про шлях, що пройшла дерматовенерологічна служба за останні 20 років незалежності, та деякі міркування про майбутнє (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Репліка з приводу публікації В.Г. Радіонова "Дерматовенерологічна служба сьогодні. А завтра?" У матеріалах науково-практичної конференції дерматовенерологів і косметологів з мінародною участю "нові іноваційні програми в дерматовенерології і косметології" (04.04.11, м.Харків) (2011)
Баркалова Е. Л. - Асимптомний сифілітичний менінгіт у структурі сучасного сифілісу (2011)
Нагорний О. Є. - Патоморфоз клінічних проявів при генитальном герпесі, хламідіозі й трихомонозі (2011)
Савенкова В. В. - Характеристика імунологічних змін у хворих на обмежену склеродермію залежно від стадії захворювання (2011)
Солошенко Е. М. - Інтенсивність апоптозу та інтерлейкіновий статус у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В. (2011)
Єлісєєва О. В. - Вплив зубного еліксиру "Лізомукоїд" на м'які тканини порожнини роту у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічної патології, Кутасевич Я. Ф., Соколова І. І., Кондакова Г. К. (2011)
Іващенко Л. В. - Етіопатогенетична терапія хламідійної інфекції з урахуванням змішаного інфікування (2011)
Мавров Г. І. - Урогенітальний трихомоноз: нові можливості топічної імуномодулюючої терапії, Бондаренко Г. М., Іващенко Л. В., Нікітенко І. М., Щербакова Ю. В. (2011)
Мавров Г. І. - Ефективність фамцикловіру при одноденній методиці терапії герпесвірусной інфекції, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2011)
Овчаренко Ю. С. - Дифузна алопеція: діагностика та лікування (2011)
Гончаренко В. В. - Дослідження метаболічної активності різновидів родини chlamydiaceae при культивуванні у лініях перещеплюваних культур клітин, Кондакова Г. К., Джораєва С. К., Кутова В. В., Білоконь О. М., Земляна Т. В. (2011)
Бондар Г. В. - Клініко-епідеміологічні особливості базально-клітинного раку ш кіри в донецькій області, Седаков І. Є., Куценко І. В., Сафанков В. І. (2011)
Щербакова Ю. В. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ: проблема взаємовпливу (2011)
Мавров Г. І. - Противовірусна терапия інфекцій, викликаних вірусами групи Herpes, Нагорний О. Є., Унучко С. В. (2011)
Білозоров О. П. - Показники сенсибілізації до антигенів умовно-патогених грибів MALASSEZIA і CANDIDA у хворих на алергодерматози з мутаціями гену філагрину, Зуєва М. І., Частій Т. В., Кутасевич Я. Ф., Маштакова І. О. (2011)
Прохоров Д. В. - Гістологічні маркери диспластичних невусів (2011)
Нагорний О. Є. - Порушення репродуктивної й статевої функції у хворих з інфекціями, спричиненими Herpes sіmplex, Chlamydі trachomatі, Trіchomonas vagіnalіs (2011)
Баркалова Е. Л. - Математичне моделювання діагностики нейросифілісу, Гур’янов В. Г. (2011)
Мавров Г. И. - Вивчення впливу хламідій різних видів на розвиток апоптозу у клітинних культурах L 929 та Нер–2, Джораева С. К., Гончаренко В. В. (2011)
Колесніков В. Г. - Дослідження поверхневого натягу плазми крові хворих на дерматози за допомогою акусто-диелектричного методу, Кондакова Г. К., Хміль Н. В., Телічко Т. В. (2011)
Федорич П. В. - Виявлення хламідій та мікоплазм одночасно в урогенітальній системі та верхніх дихательних шляхах людини (2011)
Процак В. В. - Лікування хворих з пізнім прихованим сифілісом із застосуванням препаратів антибактеріальної дії та засобів метаболічної терапії (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Нові можливості в зовнішній терапії грибкових уражень шкіри, П’ятикоп І. О., Маштакова І. О (2011)
Загорська А. О. - Інтегральні коефіцієнти в оцінці ступеня тяжкості хворих на екзему, Омаров Т. С. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Пигментна кропив’янка у дитини трьох місяців, Маштакова І. О. (2011)
Гусаков М. І. - Дерматовенерологія в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) (2011)
Беловол А. Н. - Доказові аспекти расової спадковості псоріазу, Берегова А. А., Колганова Н. Л. (2012)
Мавров Г. І. - Особливості надання дерматовенерологічної допомоги представникам груп ризику, уразливим щодо зараження ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2012)
Мавров Г. І. - Концепція боротьби з HERPES SІMPLEX, CHLAMYDІA TRACHOMATІS, TRІCHOMONAS VAGІNALІS, в контексті профілактики ВІЛ-інфекції й покращення репродуктивного й сексуального здоров’я нації, Нагорний О. Є. (2012)
Саріан О. І. - Судинний ендотеліальний фактор росту у хворих на псоріаз (2012)
Синяченко О. В. - Порушення реологічних властивостей сироватки крові у хворих на псоріаз, Делятин О. В., Сосновська О. О., Романенко К. В. (2012)
Солошенко Е. М. - Інсуліноподібний фактор росту-1 та вуглеводний обмін у хворих на розповсюджений псоріаз, Кондакова Г. К., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Жукова Н. В. (2012)
Федорич П. В. - Діагностика і лікування одночасних уражень сечостатевої системи та кон’юнктиви ока хламідійного та/або мікоплазменного походження, Федорич Л. Я., Татур Л. А. (2012)
Іванова Н. М. - Вивчення антигрибкових властивостей ліпосомальних тербінафіну та бензоілпероксиду по відношенню до біоплівок Сandida spp, Мавров Г. І., Зуєва М. І., Коцар О. В. (2012)
Бондаренко Г. М. - Досвід застосування біорегуляторних пептидів в лікуванні хворих на урогенітальні інфекції, Нікітенко І. М. (2012)
Гончаренко К. В. - Ефективність комплексного лікування хворих з нерубцовими формами алопеції із застосуванням вузькополосної фототерапії (2012)
Літус О. І. - Діагностичні помилки тактики ведення хворих на нейросифіліс, Куценко І. В. (2012)
Кутасевич Я. Ф. - Випадок кортикостероїдної кардіоміопатії у хворого на псоріаз, що тривало одержував лікування глюкокортико-стероїдами, Олійник І. О. (2012)
Проценко Т. В. - Досвід підвищення ефективності навчання деяким практичним навичкам лікарів в інтернатурі і спеціалізації з дерматології, Гончарова Я. А., Проценко О. А. (2012)
Білоконь М. В. - Поняття громадського порядку в історії поліцейського права та сучасне його розуміння (2003)
Гуторова Н .О. - Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій (2003)
Сімов’ян С. В. - Причини та передумови виникнення проблеми легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, Мезенцева І. Є. (2003)
Мартиненко О. А. - Поліцейська корупція: кримінологічний зміст та визначення (2003)
Бучко М. Б. - Проблеми наркотизму на сучасному етапі (2003)
Пазинич Т. А. - Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування (2003)
Безсмертний Є. О. - Деякі питання профілактики правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу (2003)
Бугайчук К. Л. - Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП) (2003)
Лиховид В. І. - Протекціонізм як один із видів корупційної діяльності, Ляшенко І. І. (2003)
Гайдар А. І. - Організована злочинність та її вплив на групову злочинність неповнолітніх (2003)
Полуляхов О. В. - Проблеми вдосконалення протидії злочинним угрупованням, пов’язаним з торгівлею людьми (2003)
Радіонов І. І. - Бандитизм: стадії вчинення злочину (2003)
Мєлєшев С. Б. - Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах (2003)
Мельник О. В. - Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання (2003)
Білоус В. Т. - Про необхідність удосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, що застосовуються при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності, Коваленко В. В. (2003)
Шикшина М. Л. - Деякі питання застосування норм чинного кримінального-процесуального законодавства України (2003)
Книженко О. О. - Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням (2003)
Долгий О. А. - Гуманізація податкових відносин: юридично-соціологічний аспект, Недюха М. П. (2003)
Золотарьова М. К. - Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій (2003)
Яценко В. П. - Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання (2003)
Павліковський В. І. - Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз) (2003)
Житний О. О. - Об’єктивні ознаки дійового каяття (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Теорія легітимації О. Хеффе (2003)
Фролова О. Г. - Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю (2003)
Теличкін О. О. - Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру (2003)
Слінько С. В. - Теоретичні проблеми здійснення права на захист (2003)
Шильник В. Ю. - Щодо розмежування понять "адміністративна юстиція" та "адміністративна юрисдикція" (2003)
Сахарук Т. В. - Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США (2003)
Тополевський Р. Б. - Регіональна система джерел права (на прикладі Європейської правової системи) (2003)
Козіна А. А. - Законність та дисципліна у сфері оподаткування (2003)
Петренко М. Я. - Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку (2003)
Пастушок І. М. - Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції (2003)
Комзюк А. Т. - Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління, Паньчук О. (2003)
Іншин М. І. - Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців (2003)
Развадовський В. Й. - Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі (2003)
Ліпкан В. А. - Інтерпретаційні схеми процесу розвитку систем безпеки (2003)
Левченко К. Б. - Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні (2003)
Міхеєв М. В. - Правові і організаційні аспекти соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях (2003)
Миронова Г. В. - Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні (2003)
Перцев Л. В. - Заходи державної виконавчої влади щодо поліпшення охорони праці на підставі оцінювання працездатності робочої сили регіону (2003)
Михайлович Н. О. - Особливості правового статусу керівника в органах внутрішніх справ (2003)
Єрмолаєв В. М. - Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі (2003)
Головко О. М. - Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2003)
Мороз О. В. - Формування ринку цінних паперів у Російській імперії (2003)
Вовк Ю. Є. - Проект Адміністративного кодексу УРСР 1967 року: історія та сучасність (2003)
Марцеляк О. В. - Основні засади діяльності інституту омбудсмана (2003)
Рисін О. О. - Конституційний Суд України – єдиний орган судового конституційного контролю в Україні (2003)
Бондаренко Н. О. - Деякі аспекти законодавчого регулювання становища жінки у сім’ї в Радянській Україні (2003)
Попович Є. М. - Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю (2003)
Шульженко І. В. - Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок (2003)
Коротка О. М. - Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин (2003)
Колотік Н. А. - Щодо правового захисту трудових прав працівників (2003)
Мірошниченко О. С. - До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин (2003)
Головінов А. В. - Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС (2003)
Власенко І. В. - Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період, Бондаренко Я. Г. (2003)
Бортнічук П. М. - Особливості підготовки водіїв у НУВC, Чміль М. О. (2003)
Вострокнутов Л. Д. - Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект) (2003)
Новіков М. М. - Студентська громада у процесі правової соціалізації молоді (2003)
Тягло О. В. - Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами (2003)
Біляєв Г. М. - Сучасні аспекти патогенезу алергодерматозів, лікування хворих на цю патологію (за даними літератури і досвіду автора (2012)
Біловол А. М. - Вплив перебігу хронічних дерматозів на якість життя пацієнтів, Берегова А. А., Колганова Н. Л., Кондрашова В. Б. (2012)
Мавров Г. І. - Ангіогенез при псоріазі, Саріан О. І. (2012)
Міхньова Є. М. - Етапне лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови (2012)
Калюжна Л. Д. - Клінічні та патогістологічні особливості злоякісних лімфом шкір, Мацідонська І. В., Шармазан С. І., Костюкевич О. М., Мехмет Багджі (2012)
Мавров Г. І. - Ультраструктурні зміни маткових труб при інфекції, спричиненої HERPES SIMPLEX, CHLAMYDIA TRACHOMATIS, TRICHOMONAS VAGINALIS, Нагорний О. Є. (2012)
Прохоров Д. В. - До питання про формування внутрішньої картини хвороби у хворих на псоріаз, Ольшевська Н. С., Гуменюк Л. Н., Іспірьян М. Б. (2012)
Мавров Г. І. - Визначення біологічних особливостей хламідій, вилучених з різних екотопів вегетування, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Кутова В. В. (2012)
Сосновська О. О. - Ефективність лікування хворих на псоріатичний артрит в залежності від ендотеліальної функції судин, Синяченко О. В., Мільнер І. А. (2012)
Соколова І. І. - Ефективність лізоцимвміщуючих лікарських засобів у комплексному лікуванні хворих хронічним генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю, Єлісєєва О. В., Кутасевич Я. Ф., Кондакова Г. К. (2012)
Іващенко Л. В. - Актуальність корекції метаболічних порушень при урогенітальному хламідіозі (2012)
Бондаренко Г. М. - Досвід застосування цефексиму (фламіфікс) для лікування пацієнтів з урогенітальною трихомонадно-бактеріальною інфекцією, Нікітенко І. М. (2012)
Миронюк І. С. - Стан розвитку епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Брич В. В., Гудюк Н. А. (2012)
Українська натруджена гривня (2012)
Заєць О. - Монети, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні (2012)
Терещенко О. - Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці (2012)
Гладких Д. - Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг (2012)
Гриценко Р. - Уроки фінансової кризи для банківської системи України (2012)
Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2012 року (2012)
Структура активів банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Доповнення до Переліку осіб, які мають сертифікати Національного банку України на право здійснення функцій тимчасового адміністратора та ліквідатора банків, внесені у серпні 2012 р. (2012)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2012 р. (2012)
Дубєй В. - Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні, Гармидаров П., Мельниченко О. (2012)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2012 року (2012)
Ринок державних цінних паперів України у липні 2012 року (2012)
Слуцька О. - Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій (2012)
Чемерис В. - Системний ризик у діяльності фінансового сектору: передумови, джерела та фактори, Заруба Ю. (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за липень 2012 року) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за липень 2012 року) (2012)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2012 року (2012)
Заборгованість за довгостроковими кредитами в іноземній валюті від нерезидентів (за станом на 30.06.2012 р.) (2012)
Хиленко В. - Флагман банківської освіти (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Єлецький Свято-Успенський монастир” (2012)
Презентовано монету, присвячену чернігівській пам’ятці архітектури (2012)
Про введення в обіг інвестиційних монет України "Архістратиг Михаїл” (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Кушнір” (2012)
Bondar M. I. - Double-purpose costs: tax and accounting dimensions, Babich V. V. (2013)
Гуцайлюк З. В. - Проблеми організації та методики бухгалтерського обліку у харчових виробництвах (2013)
Kurbatov V. L. - Basic components of systemology as methodology of system analysis and complex systems theory (2013)
Руденко-Сударєва Л. В. - Збереження економічної безпеки функціонування господарюючих суб’єктів в умовах активізації корпоративних поглинань та рейдерських захватів (2013)
Свірко С. В. - Бюджетний кодекс України як базовий елемент нормативного забезпечення вітчизняного бюджетного обліку (2013)
Лачинов Ю. Н. - Аудит економічної теорії науково-освітній аспект (2013)
Кривець Ю. М. - Забезпечення якості функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності (2013)
Pozov A. H. - Sources of forming indicators for managerial reporting (2013)
Привалова Н. Є. - Методичні аспекти організації контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2013)
Дмитренко Є. В. - Оскарження податкових повідомлень-рішень органів ДПС України в порядку адміністративного судочинства (2013)
Поляков С. Ю. - Головна ударна сила сухопутних військ радянського періоду, Ленкін В. М., Шкуропацький О. І. (2012)
Атаманський Д. В. - Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль, Рачков Д. С., Семеняка А. В. (2012)
Василець В. О. - Методика підвищення радіолокаційної помітності повітряної мішені БПЛА Ту-143, Сухаревський О. І., Ткачук К. І. (2012)
Ведмідь О. І. - Практичний критерій для розрахунків меж зони небезпеки при стрільбі керованою зброєю на полігонах (2012)
Гамора В. В. - Досвід створення сполученими штатами Америки безпілотних літальних комплексів та їх застосування під час війни у В’єтнамі, Жарик О. М. (2012)
Гогонянц С. Ю. - Основні положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при виконанні завдань зенітного ракетного прикриття, Степанов Г. С. (2012)
Гурский А. И. - Методологический подход к управлению проектами создания ракетных комплексов, Дегтярев А. В., Кашанов А. Э. (2012)
Даценко І. М. - Визначення та обґрунтування завдань оперативно-тактичних та тактичних безпілотних авіаційних комплексів в інтересах Сухопутних військ, Сальник Ю. П., Матала І. В. (2012)
Журавльов О. О. - Модель оцінювання параметрів динамічного поля вражаючих елементів, що формується при розриві одного некеруємого осколково-фугасного бойового елемента, Іванець М. Г. (2012)
Кириченко В. В. - Оцінка можливості руху енерготехнологічних агрегатів блочно-модульної структури для наземного забезпечення польотів авіації на основі тракторного потягу при тільки передніх ведучих колесах (2012)
Куприненко А. Н. - Современное состояние и проблемы построения типажа боевых бронированных машин (2012)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні напрями вдосконалення комплексів засобів автоматизації з управління військами (2012)
Носик А. М. - Математична модель територіально розподіленого еталону часу та частоти військового призначення, Нарєжній А. П., Носик О. М. (2012)
Окороков Р. С. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку протирадіолокаційних ракет, Момот Р. В., Худов Г. В. (2012)
Польшина Л. В. - Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції, Батуринський М. П., Закіров З. З., Ковтунов А. Л. (2012)
Русіло П. О. - Методика оцінювання рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки (на прикладі броньованих ремонтно-евакуаційних машин) (2012)
Салій А. Г. - Методика визначення виходу з ладу автомобільної і електрогазової техніки в умовах ведення бойових дій, Рогозін І. В., Яценко К. Г. (2012)
Флоров О. Д. - Підвищення ефективності управління відновлення пошкодженого озброєння за рахунок вибору організаційно-технічного способу збору технічної інформації, Доска О. М., Гребенніков В. Є. (2012)
Шлокин В. Н. - Общесистемные вопросы санкционирования применения ракетных комплексов сухопутных войск, Малахов С. В., Снисаренко А. Г., Гостев A. Л., Вдовенко С. Г., Присяжный А. М. (2012)
Ященок В. Ж. - Канал передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки командной радиостанции (2012)
Анипко О. Б. - Модель разведки противника для повышения технических характеристик системы управления огнем танка, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю., Цебрюк И. В. (2012)
Антонов А. В. - Развитие метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений (2012)
Барсов В. И. - Концепция повышения эффективности сети пакетной связи использующей метеорные радиоканалы, на основе применения методов обработки информации в модулярной системе счисления (2012)
Буданов П. Ф. - Модель перколяції провідності процесу електролітичного заземлення, Чернюк А. М. (2012)
Васильєв Д. Г. - Підходи до об’єктивної оцінки якості виконання польотного завдання льотчиком на авіаційному тренажері, Петєрін М. К., Ратушний С. В. (2012)
Грачев В. М. - Комплексная информационная модель процесса объединения координатной и признаковой информации в системе разнотипных радиолокационных комплексов, Корнеев В. А., Костенко И. Л., Добрышкин Ю. Н.  (2012)
Демидов Б. А. - Методологические основы моделирования при предпроектных исследованиях и внешнем проектировании сложных образцов вооружения и военной техники, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2012)
Дмитрієв В. А. - Система та методи визначення показників безпеки парашутного десантування особового складу (2012)
Карпенко О. В. - Синтез багатоканальної системи радіолокаційного розпізнавання, Онищенко В. В. (2012)
Кириченко І. О. - Обґрунтування показників і критеріїв ефективності функціонування розвідувально-управляючої інформаційної системи протиповітряної оборони, Ярош С. П. (2012)
Ковтонюк И. Б. - Обоснование путей совершенствования показателей, определяющих аэродинамическую компоновку органов управления креном самолета (2012)
Кононов В. Б. - Метод решения задачи замены состава вооружения группировки войск, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Котов О. Б. - Методика синтезу раціонального кількісно-якісного складу повітряної компоненти міжвидового збройного угруповання (2012)
Кудряшов В. Є. - Умовна імовірність ураження нетипової цілі ЗРК малої дальності, Коломійцев О. В., Ворошилов С. С., Загоруйко І. Я. (2012)
Лагутін Г. І. - Вищі гармоніки в системах електропостачання, Панченко А. М., Гарагуля А. І. (2012)
Макаров С. А. - Визначення основних властивостей системи фазового автопідстроювання частоти з додатковим каналом фазової компенсації, Рот С. М., Чекунова О. М., Добришкін Ю. М. (2012)
Матвєєва О. О. - Модуляційні вимірювачі активної потужності змінного струму, Чинков В. М. (2012)
Обідін Д. М. - Верифікаційна модель розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата (2012)
Павленко М. А. - Обоснование выбора закона распределения времени при моделирование деятельности оператора АСУ, Кукобко С. В., Гусак М. Ю. (2012)
Пантєлєєва І. В. - Особливості регулювання збудження синхронних генераторів, Асаул В. М. (2012)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо обґрунтування режимів роботи на випромінювання багатофункціональних радіолокаційних систем літаків далекого радіолокаційного виявлення повітряних цілей, які летять на фоні Землі, Каратєєв С. М., Северін Л. С., Клюшников І. М. (2012)
Скорик А. Б. - Розвиток тактики маневрених дій підрозділів ЗРВ при побудові системи зенітного ракетного прикриття, Єрмошин М. О., Воронін В. В., Закутін К. В., Грицина Н. Т., Кириченко Д.Ю. (2012)
Стасев С. Ю. - Метод обеспечения защиты информации в космических системах связи и управления (2012)
Ткаченко А. Л. - Проектування нечітких регуляторів для використання в AQM системах (2012)
Яровий С. В. - Імітатор радіовисотоміра ПРВ-13 для підготовки операторів-висотометристів, Зоц Ф. Ф., Скуратівський Т. А. (2012)
Котов О. Б. - Результати оцінювання коефіцієнту бойового потенціалу зенітних ракетних комплексів іноземного виробництва на основі застосування кваліметричної моделі, Рамшов Д. В. (2012)
Адаменко М. І. - Забезпечення екологічної безпеки аварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Борисюк С. Л. - Обґрунтування необхідності удосконалення зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України в умовах прогнозованих глобальних кліматичних змін (2012)
Соболь А. Н. - Расчет тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов как одна из базовых составляющих в решении задачи повышения техногенной безопасности объектов данного класса, Олениченко Ю. А., Марусенко Т. В. (2012)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту перспективної структури Збройних Сил України на основі їх воєнно-економічних оцінок, Кремешний О. І., Бойко Р. В., Семененко О. М. (2012)
Циганенко Л. - Місце європейських дворян в процесі колонізації південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ - ХІХ ст.) (2012)
Гончаренко О. - Рецензія на книгу Я. О. Потапенка "Дослідження соматичного буття людини в соціогуманітарних студіях кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: становлення і розвиток наукових напрямів та концепцій”. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 420 с. (2012)
Капелюшний В. - Рецензія на книгу В. К. Молоткіної "Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР - УРСР в 20 - 30-ті роки ХХ ст.". - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 416 с. (2012)
Гримич М. - З історії польових досліджень в Україні: Зоріан Доленга-Ходаковський (2012)
Машкевич С. - Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця (2012)
Казакевич Г. - Кельтські етимології топонімів України в історико-етнологічних реконструкціях (2012)
Аль-Анні А. - Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Українській РСР, Кузіна Н. (2012)
Краснянська Н. - Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими, Громова Н. (2012)
Ніколаєва А. - Воскова свічка як елемент символічного захисту українців (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2012)
Метка Л. - Піч у Слобідській Україні: звичаї, обереги, народна медицина (2012)
Леньо Т. - Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) (2012)
Кузьміна С. - Єврейське населення Бессарабії в першій половині ХІХ століття (2012)
Казакевич О. - Мовне питання у науково-публіцистичній спадщині Сергія Шелухіна (2012)
Чернищук Н. - Дослідження впливу зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнології в Україні у другій половині ХІХ ст. - 20-х рр. ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2012)
Овчаренко В. - Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні (2012)
Ткачик О. - Албансько-сербське протистояння в Косово (1990 - 1999 рр.) (2012)
Яцечко С. - Становище інтелігенції Польщі та її відносини з владою (1956 - 1970) (2012)
Старченко М. - Соціальне здоров’я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія (2012)
Самойленко Н. - Самоврядні медичні організації на терені України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографічний огляд (2012)
Шваб Л. - Партійно-політична боротьба в Польщі на хвилі познанських заворушень 1956 року (2012)
Кривопішин О. - Значення південно-західних залізниць для розвитку спиртопереробної та тютюнової промисловості на терені України в другій половині ХІХ століття (2012)
Вакуленко І. - Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні теми "Наш край" на уроках з історії України (2012)
Анипко О. Б. - Аналитическая марковская модель функционирования комплекса вооружения танка, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю. (2012)
Грабчак В. І. - Оцінка точності методів приведення та нормалізації виміряної швидкості польоту снаряда, Прокопенко В. В. (2012)
Гриб Д. А. - Перспективи інформаційного забезпечення роботи органів управління радіотехнічних військ з питань експлуатації радіоелектронної техніки, Колеснік О. М., Дончак Д. А. (2012)
Дружинін В. А. - Розробка оптимальних алгоритмів підвищення спостереження повітряних цілей групового складу, Гордієвський О. Т., Васильєв Д. Г. (2012)
Журавльов О. О. - Метод визначення оптимального сполучення потрібних точності пусків та потужності бойового заряду ракети, що проектується, Герасимов С. В. (2012)
Ирха А. В. - Анализ требований к временным и энергетическим характеристикам пачки сверхширокополосных сигналов при создании средства функционального поражения воздушного базирования, Ермаков Г. В., Ясечко М. Н. (2012)
Климченко В. Й. - Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей, Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В. (2012)
Ковтонюк И. Б. - Приближенные соотношения для определения сопутствующего момента рыскания при отклонении органов управления креном маневренного самолета (2012)
Кононов В. Б. - Методы определения коэффициентов важности боевых средств, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Лагутін Г. І. - Аналіз та синтез систем автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів дизельної електростанції 5И57А, Тарасова А. І. (2012)
Мегельбей Г. В. - Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі (2012)
Нікітченко В. І. - Методика синтезу алгоритмів оптимального траєкторного управління керованими авіаційними бомбами для забезпечення заданих кінцевих умов наведення (2012)
Новіченко С. В. - Метод визначення максимального сектору прикриття важливих державних об’єктів підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Єрдяков В. Г., Савельєв А. М. (2012)
Опанасюк І. І. - Використання антенних решіток із обробкою сигналів у РЛС ближньої дії для якісного функціонування у складній завадовій обстановці (2012)
Пічугін М. Ф. - Особливості інформаційного забезпечення мобільних місій за допомогою використання космічних апаратів подвійного призначення, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю., Кухарський І. А. (2012)
Плахотнюк Е. С. - Важность определения наивыгоднейшей центровки беспилотного летательного аппарата для определения максимальной дальности полета (2012)
Пуховий О. В. - Удосконалена методика визначення варіанту бойового застосування угруповання радіотехнічних військ (2012)
Стадниченко Н. Г. - Пути повышения износостойкости подвижных сопряжений из алюминиевых сплавов, применяемых в вооружении и военной технике, Джус Р. Н., Рогозин И. В. (2012)
Стаховський О. В. - Оцінювання параметрів радіолінії при функціональному уражені радіокерованих вибухових пристроїв. Технічні можливості протидії (2012)
Сурков О. О. - Удосконалена методика оцінювання ефективності часткових показників складних систем військового призначення (2012)
Сушак М. Б. - Дослідження щодо компонування двигунів на літальному апараті, Чигрин Р. М., Скляр О. І. (2012)
Убайдуллаев Ю. Н. - Обоснование выбора формы заряда взрывчатого вещества с учетом его влияния на элементы кирпичных конструкций, Стецюк Е. И., Смирнов О. Н. (2012)
Ченыкаев А. В. - Анализ электромагнитной обстановки в группировке войск при использовании сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В. (2012)
Чумакевич В. О. - Модернізація електроприводів бойових машин реактивних систем залпового вогню, Сокульський О. Є, Зелений І. І., Кремешний О. І. (2012)
Яковлев М. Ю. - Методика управління параметрами mc-cdma-сигналу військових засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу, Бортнік Л. Л. (2012)
Анипко О. Б. - Интегральный показатель для летальных аппаратов транспортного назначения, Приймак А. В., Миргород Ю. И., Котов А. Б. (2012)
Арнаутов О. А. - Методи визначення координат об’єктів в системах пасивної локації, Момот Р. В., Худов Г. В. (2012)
Бойченко О. В. - Математичне моделювання вибору раціонального розміру блоків інформаційної системи, що підлягають захисту, Пампуха І. В., Берназ Н. М. (2012)
Брежнев Е. В. - Метод диверсификации оценок безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности (2012)
Буданов П. Ф. - Розробка методу розрахунку опору електролітичного заземлення, Чернюк А. М. (2012)
Бутенко О. С. - Синтез методов комплексного анализа данных мониторинга экосистем в условиях информационной неопределенности (2012)
Власик С. Н. - Методика оценки точности измерений при испытаниях технических средств на электромагнитную совместимость (2012)
Воротніков В. В. - Кластеризація потоків даних в телекомунікаційних мережах АСУ підрозділів за факторними ознаками (2012)
Гунченко Ю. О. - Контроль технічного стану підсистеми електроживлення тренажних систем з підвищеними техніко-економічними показниками, Лєнков С. В., Шворов С. А., Шкуліпа П. А. (2012)
Ермаков Г. В. - Уточнение числовых значений параметров законов распределений ошибок в процессе измерения координат при разностно-дальномерном методе пассивной локации, Куценко В. В., Телюков С. Н. (2012)
Єгорова О. Ю. - Системи SEAK Energetics при створенні енергоекономічної освітлювальної установки, Губарєв С. О. (2012)
Живицький М. Г. - Формування зон вільного польоту в 4-х вимірному повітряному просторі (2012)
Зімчук І. В. - Структурний синтез цифрових слідкувальних систем з диференційним зв’язком (2012)
Каратанов О. В. - Функциональная модель процесса проектирования авиационной техники в едином информационном пространстве (2012)
Кононов Б. Т. - Оцінювання технічного стану дизель-генераторів шляхом визначення ступеня нерівномірності частоти обертання валу двигуна, Бачу Р. І. (2012)
Корнев А. В. - Аспекты создания эффективной силовой установки c воздухозаборником утопленного типа с внешними вихрегенераторами (2012)
Котляр С. С. - Визначення методів повірки (калібрування) радіотехнічних величин перетворювача напруги (2012)
Лаврінчук О. В. - Математична модель впливу просторової структури псевдосупутникової радіонавігаційної системи на точність визначення вектора стану споживача (2012)
Лупандін Є. С. - Електромеханічні перехідні процеси в дизель-інерційних установках гарантованого живлення , Уваров В. М. (2012)
Меленті Є. О. - Порівняння результатів розрахунку електромагнітного поля в тропосферному хвилеводі з експериментальними даними (2012)
Невлюдов И. Ш. - Анализ тенденций в развитии систем аутентификации пользователей вычислительных систем и сетей, Пшеничных С. В., Пастушенко О. Н. (2012)
Обідін Д. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літальних апаратів, Неділько С. М. (2012)
Одноралов І. В. - Науково-методична база забезпечення реалізації держаних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки, Горський О. М., Дмитрієв А. Г. (2012)
Павликов В. В. - Статистический синтез радиометрических систем модуляционного типа с нестационарной передаточной характеристикой входного тракта (2012)
Рикун В. Г. - Алгоритми визначення місць пошкоджень на високовольтних лініях електропередач , Головинов Я. В. (2012)
Ручка А. Е. - Установка гарантированного питания с преобразователем частоты на базе совмещенной электрической машины, Обливальный Д. Р. (2012)
Ряховский А. В. - Особенности оценки прочности сцепления детонационных покрытий, Косенко В. В., Власенко В. Н. (2012)
Смирнов А. А. - Анализ перспективных направлений в совершенствовании радиосистем управления и связи с организацией множественного доступа, Сай В. Н., Коваленко А. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського