До ювілею колеги (2007)
Копанєва В. - Бібліотека в системі наукової електронної комунікації (2007)
Соловяненко Д. - Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління (2007)
Силков С. - Информационные ресурсы Беларуси, их классификация и нормативно-правовое регулирование (2007)
Ковальчук Г. - Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект (2007)
Шалашна Н. - Історико-книгознавча тематика в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX ст. (2007)
Сак О. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара (до 135-річчя заснування книгозбірні) (2007)
Вергунов В. - Науково-методична діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук: історія, здобутки, перспективи (2007)
Васильченко М. - Термінологія, термінологія... (2007)
Клименко Е. - Принципи організації каталогу музичної крюкової рукописної книги (2007)
Лось В. - Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XIX ст.: класифікація та інформаційні можливості (2007)
Корнієнко В. - Проблеми створення інтранет/екстранет-ресурсів у наукових бібліотеках (2007)
Каліберда Н. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища, Бровкін А. (2007)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки (2007)
Іваннікова М. - Книжкові пам’ятки: електронні інформаційні масиви, Ковальчук Г. (2007)
Яременко Л. - Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини, Міцан Т. (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів, Петрова Л., Масловська С. (2007)
Муха Л. - Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи, Добрусіна С., Затока Л. (2007)
Кулаковська Т. - Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек, Солоіденко Г. (2007)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках" (2007)
Литвин В. - Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек (2007)
Самохіна Н. - Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону (2007)
Кулешов С. - Критика, критика... або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка (2007)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2007 р. (2007)
Дубровіна Л. - Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової , Булатова С., Ціборовська-Римарович І. (2006)
Ласкажевська Х. - Стан польсько-українського бібліотечного співробітництва (огляд останніх 15 років) (2006)
Волош Я. - Професійний бібліотечний рух у Польщі і його роль в оновленні бібліотек (2006)
Тхужевська-Кабата Х. - Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність (2006)
Колодзейська Я. - Інститут книги і читання Бібліотеки Народової (2006)
Будиньська Б. - Публічні бібліотеки в нових адміністративних, соціальних і культурних умовах (2006)
Волош Я. - Що сталося у публічних бібліотеках після зміни системи? (2006)
Чайка С. - Нове бібліотечне право в Польщі (2006)
Джевецький М. - Система вищої освіти в Польщі за спеціальністю бібліотекознавство і наукова інформація на початку нового століття. Мобільність. Акредитація. Стандарти освіти (2006)
Собуцький В. - Книжкові колекції, створені після 1880 року: дослідження стану збереженості (2006)
Кунанець Н. - Наукові бібліотеки Львова XIX - початку XX ст., орієнтовані на польського читача: заснування та формування фондів (2006)
Горовий В. - Бібліотеки: погляд у завтра (2006)
Шемаєва Г. - Електронні періодичні видання наукових установ України у системі наукових комунікацій (2006)
Артамонова Н. - Стан інформаційного забезпечення медичних нововведень (2006)
Ярошенко Т. - Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України (2006)
Шульга І. - Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін (2006)
Вергунов В. - Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи (2006)
Попик В. - Віталій Сергійович Чишко (1951-2003) — засновник і перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (До 55-річчя від дня народження) (2006)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотеки, музеї, архіви у формуванні інтелектуального та інформаційного простору (2006)
Шеремет А. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ, Середа Т. (2006)
З нагоди Дня української писемності та мови Президент України Віктор Ющенко відвідав Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (2006)
Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору (2006)
Чекмарьов А. - Інтернет-портали бібліотек як базові елементи єдиного науково-інформаційного простору, Жабін О. (2006)
Каліберда Н. - Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: формування та забезпечення доступу, Бровкін А. (2006)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень, Горовий В. (2006)
Ковальчук Г. - Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, Римарович І. (2006)
Яременко Л. - Архівні та рукописні ресурси бібліотек, Міцан Т. (2006)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Методологія сучасних бібліотекознавчих досліджень, Петрова Л. (2006)
Муха Л. - Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів, Савіна З., Затока Л. (2006)
Омельчук В. Ю. - Проблеми створення реєстру національної бібліографії України, Новосьолова Л. (2006)
Попик В. - Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку, Любовець Н. (2006)
Кулаковська Т. - Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору, Солоіденко Г. (2006)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України" (2006)
Литвин В. - Формування єдиного науково-інформаційного простору України: здобутки і проблеми розвитку (2006)
Марущак А. - Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання (2006)
Черепанова Л. - Микрофильмирование: сохранность фондов и создание страхового фонда (2006)
Супронюк О. - Нове видання зарубіжної україніки (2006)
Клименко О. - Навчальна книга XVIII – початку XX ст. у дослідженнях бібліографів (2006)
Васильченко М. - Посібники, посібники... (2006)
Невтомне служіння науці (До ювілею Ярослава Романовича Дашкевича) (2006)
Раїса Іванівна Павленко (2006)
Вергунов В. - Лілії Олександрівні Зінченко – 50 (2006)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2006 рік (2006)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкової продукції в 2010 році (2010)
Литвиненко О. - Особливості видавничого асортименту мультимедійної дитячої продукції в Україні (2010)
Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання (2010)
Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій (2010)
Бобришева О. - Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування (2010)
Цибенко І. - Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект (2010)
Васьківська О. - Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році (2010)
Шульженко С. - "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України (2010)
Гастинщиков В. - Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційний простір (2010)
Маркова В. - Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності (2010)
Рогова П. - Визначні жінки України у житті Федора Погребенника (2010)
Народжений під щасливою зіркою (Миколі Зніщенку — 65 років) (2010)
Зніщенко М. - "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…", або Нотатки про саміт у місті Одесі з проблем дитячого читання (2010)
Професійне навчання видавців (2010)
Дмитренко К. - Подвійне свято (2010)
Книгою року Бі-Бі-Сі 2010 названо роман Сергія Жадана "Ворошиловград" (2010)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2010 рік (2010)
Афонін О. - Рекомендації з удосконалення українського книговидання, Петрова Н. (2011)
Теремко В. - Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема (2011)
Виткалов В. - Історична Волинь і проблеми духовного відродження України, Виткалов Сергій. (2011)
Грабар Н. - Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу (2011)
Мухамед’яров Н. - Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забезпечення здорового способу життя (2011)
Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань (2011)
Якимюк Ю. - Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі — важлива складова системи електронного документообігу (2011)
Ярошенко Т. - До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені — відтепер у Могилянcькій книгозбірні (2011)
Гастинщиков В. - Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові (2011)
Туріна О. - Культуротворчі чинники творчої соціалізації особи (2011)
Теслюк В. - Бібліотеки як комунікаційні центри соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та їхніми батьками, Бойко В. (2011)
Кудлач В. - Національні меншини в просторі толерантності (2011)
Кращими виданнями 2010 року для дітей та юнацтва названі журнали "Ангелятко" та "Однокласник" (2011)
Стрішенець Н. - Сучасний бібліографічний контроль (2011)
Плаксюк Ю. - Тези виступу Голови Держкомтелерадіо Ю. О. Плаксюка на засіданні колегії з питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік" (2011)
Поляков В. - Законодавча база системи обов’язкового примірника документів України: історія та сучасність, Устіннікова Т. (2011)
Фідельська А. - Аналіз дотримання видавцями нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях за 2010 рік (2011)
Гавенко C. - Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку, Мартинюк М. (2011)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2011)
Дерлеменко В. - Інформаційне забезпечення науки як головна складова соціально-комунікаційної системи (2011)
У другій половині 2010 року мережа книгорозповсюдження в Україні збільшилася на 214 об’єктів (2011)
Костирко Т. - Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація (2011)
Копанєва Є. - Ранговий розподіл видань у депозитарії електронних копій наукової періодики України (2011)
Плешакова М. - Питання створення ефективної документально-комунікаційної інфраструктури (2011)
Васюк О. - Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти, Скумін Т. (2011)
Козлов М. - Історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 20-х — кінця 40-х років ХХ століття (2011)
Соколов В. - Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII столітті (2011)
Геращенко М. - Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова, Стронська Н. (2011)
Дмитренко К. - Українська книга як вияв народної дипломатії (2011)
Віддати себе зумів Україні (2011)
В. Я. Тацію — 70 років (2009)
Рабінович П. - Категорії та закони діалектики — актуальний інструмент сучасного правопізнання (за матеріалами практики Страсбурзького суду) (2009)
Петришин О. - Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави (2009)
Погребняк С. - Закріплення основоположних принципів права в Конституції України (2009)
Євграфова Є. - Деякі теоретико-практичні аспекти конституційної процедури законотворення в Україні (2009)
Солдатенко О. - Організація забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи (2009)
Маркуш М. - Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект (2009)
Задихайло Д. Д. - Уряд України та регіональна політика держави (конституційно-правові аспекти) (2009)
Козаченко А. - Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917–1920 рр.) (2009)
Лобода Ю. - Правова традиція українського народу як національний праволюдинний стандарт (2009)
Прокопов Д. - Теорія права як "етичного мінімуму" В. Залеського в контексті критики поняття природного права (2009)
Кот О. - Природа недійсних правочинів (2009)
Печений О. - Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування (2009)
Пашков В. - Економіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення (2009)
Єрьоменко В. - Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права (2009)
Цесарський Ф. - Розвиток уявлень про колективний договір (2009)
Дашковська О. - Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії (2009)
Москвич Л. - До питання про проблеми судової реформи (2009)
Назаров І. - Використання терміна "суд" у законодавстві України (2009)
Гізімчук С. - Визначення змісту поняття "близькі родичі" у кримінальному праві, Зінов’єва І. (2009)
Радутний О. - Механізм заподівання шкоди будь-якому об’єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини (2009)
Тітко І. - Застосування оцінних понять у регламентації проведення обшуку і виїмки (2009)
Бариська Я. - Новітні надпрезидентські республіки: теоретико-правові аспекти (2009)
Клочко М. - Джерела походження та способи творення юридичних термінів України (2009)
Бабаєва О. - Рішення, які приймає по кримінальній справі суддя у стадії попереднього розгляду (2009)
Новий словник з міжнародного права (2009)
Інформація за результатами Загальних зборів АПрН України (2009)
Тихий Володимир Павлович. Коцюба Олександр Павлович. Костенко Олександр Миколайович (2009)
Афонін О. - Українські книжкові реалії 2010-го (2011)
Мельник І. - Потрібна Державна стратегічна програма розвитку видавничої галузі : виступ на засіданні колегії Державного комітету телебачення та радіомовлення України, на якому обговорювалось питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення та радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік" (2011)
Паливода Ю. - Сучасна навчальна книга: комунікаційні інтенції автора (2011)
"Грані-Т" випустило дитячі книги шрифтом Брайля (2011)
Олтаржевський Д. - Функціонування корпоративної преси в системі масових комунікацій (2011)
Промська О. - Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. — 2010 р.) (2011)
Набхан Ю. - Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій: підсумки роботи Книжкової палати України за 2010 рік (2011)
Колесникова Т. - Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті (2011)
Кобєлєв О. - Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2011)
Матвієнко О. - "Соціальна інформатика": наукова та освітня спеціальність в Україні, Цивін М. (2011)
Коваленко І. - Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних фахівців (2011)
Кислюк Л. - Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період (2011)
Смага О. - Модель аналітичної системи інформаційно-комп'ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі (2011)
Білан Л. - "Просвітянські" витоки кооперативного руху (2011)
Боліла А. - З іменем Шевченка — по життю (2011)
Конкурс дитячого читання триває (2011)
Проект українських видавців презентовано на XII Міжнародній книжковій виставці у Вільнюсі. (2011)
Доповідь Президента Академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 21 грудня 2009 р. (2010)
Рабінович П. - Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення (2010)
Данильян О. - Проблема взаємовпливу правового виховання і державотворчого процесу: українські реалії, Петришин О. (2010)
Лемак В. - Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування (2010)
Хаустова М. - Структура правової системи суспільства (2010)
Любченко П. - Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування (2010)
Ковальчук В. - Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід (2010)
Онупрієнко А. - Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід (2010)
Єрмолаєв В. - Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні (2010)
Селіхов Д. - Загальноімперський характер переселенського закону від 13 липня 1889 року в губерніях Наддніпрянської України (2010)
Жилінкова І. - Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні (2010)
Крат В. - Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність (2010)
Кухарєв О. - Поняття та юридична природа заповідального покладення (2010)
Джунь В. - Методологічні питання дослідження господарського права (2010)
Ломака В. - Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом (2010)
Демченко С. - Системний аналіз ефективності господарського судочинства (2010)
Бойко І. - Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект (2010)
Кузьменко О. - Теоретико-методологічні засади визначення місця інституту міжбюджетних відносин у системі фінансового права (2010)
Семчик В. - Реституція в українському та європейському договірному праві, Подоляк С. (2010)
Макаруха З. - Гармонізація процесуального права притулку в рамках ЄС (2010)
Мошак Г. - Каральні елементи у приватному праві ФРН (2010)
Дашковська О. - Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн (2010)
Гаращук В. - Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки, Мухатаєв А. (2010)
Головкін Б. - Мотивація корисливих насильницьких злочинів (2010)
Гончаров В. - Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології (2010)
Левіна Ю. - Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства (2010)
Герасименко Я. - Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України (2010)
Нове теоретичне дослідження державного ладу України (О. Дашковська, В. Колісник) (2010)
Корисне науково-навчальне видання в галузі конституційного права (М. В. Цвік, Ю. М. Грошевий, Ю. Г. Барабаш) (2010)
XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії "Глобальна гармонія та верховенство права" (2010)
П’ятий "круглий стіл" з антропології права у Львові (2010)
Звіт Академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2009 рік (2010)
Вячеславу Васильовичу Комарову — 60 років (2010)
Афонін О. - Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин (2011)
Теремко В. - Стратегічні випробування електронною книжністю (2011)
Філяк Н. - Буккросинг для книголюбів, Заславець Г. (2011)
Женченко М. - Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги (2011)
Очеретяна Л. - "Літопис книг" у структурі інформаційного забезпечення суспільства (2011)
Чунакова Н. - Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою (2011)
Чорнобиль очима бібліотек (2011)
Малик Г. - Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри (2011)
Козлов М. - Діяльність Філарета Колесси як етнографа і фольклориста: радянська історіографія 70-х — початку 90-х років ХХ століття (2011)
Сербін О. - Вчення Ніколая Кузанського як концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації (2011)
Відзначено ювілей Лесі Українки (2011)
Березюк Н. - Бібліотекознавець Костянтин Рубинський: життя і доля (2011)
Левченко О. - "Квітневий книгоград" (2011)
Шостий весняний "МЕДВІН": і для дорослих, і для дітей (2011)
В. В. Сташис — видатний вчений і педагог (2010)
Погребняк С. - Генезис ідеї свободи як основоположного принципу права (2010)
Яковюк І. - Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету (2010)
Рабінович С. - Міжнародне судочинство як спосіб позитивації природно-правових підходів (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2010)
Євграфова Є. - Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення (2010)
Єрмолаєв В. - Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу (2010)
Веніславський Ф. - Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу (2010)
Демиденко Г. - Ярослав Мудрий: факти і домисли його біографії (2010)
Гончаренко В. - Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави (2010)
Демченко С. - Про поняття правосуддя і доступність правосуддя (2010)
Москвич Л. - Принципи ефективної судової системи (2010)
Вінник О. - Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми (2010)
Томчишен С. - Призначення та принципи здійснення переважного права на викуп часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств (2010)
Божко В. - Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х–ХХ століть (2010)
Єрьоменко В. - Висновок від протилежного як один із засобів вирішення колізій у трудовому праві (2010)
Настюк В. - До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем, Бєлєвцева В. (2010)
Дашковська О. - Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США (2010)
Корнякова Т. - Навколишнє природне середовище як об’єкт кримінально-правової охорони у системі запобігання екологічній злочинності (2010)
Ус О. - Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні (2010)
Тітко І. - Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи (2010)
Скупінський О. - Конституційно-правові принципи економічної системи України (2010)
Гринько П. - Теорії секундарних прав у доктрині цивільного права (2010)
Михайлов В. - Суб’єктивна сторона зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України) (2010)
Співвідношення права і релігії: корисне загальнотеоретичне дослідження (2010)
Міжнародний симпозіум Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики (2010)
Другий міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" (2010)
Микола Якович Швець (2010)
Петришин Олександр Віталійович (2010)
Скрипнюк Олександр Васильович (2010)
Задорожній Олександр Вікторович (2010)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2010 році (2011)
Радченко А. - Аналіз проекту "Наукова книга" НАН України (2011)
Теремко В. - Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру (2011)
Хювенен Ю. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях у 2010 році (2011)
Заславець Г. - На Буковині видрукувано перший в Україні підручник з археології для школярів (2011)
Колесникова Т. - Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи (2011)
Смілянець С. - Електронний бібліографічний покажчик "Навігатор історика" (2011)
Гришин В. - Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади (2011)
Варенко В. - Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців-документознавців (2011)
Козлов М. - Сучасна вітчизняна історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси (2011)
Базиль Л. - Значення видавництв для розвитку літературознавчої компетентності вчителя (2011)
Фіялка С. - Функції теоретичних навчальних видань із культурознавства (2011)
Книжковому роду - нема переводу (2011)
Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань (2011)
Господарі фестивалю - юні читаці (2011)
Рабінович П. - Основоположні права людини: сучасні позиції православних церков Росії та України (2010)
Колодій А. - Праворозуміння: теорія, політика, практика, Колодій О. (2010)
Яковюк І. - Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу) (2010)
Брижко В. - До питання методології кодифікації інформаційного законодавства (2010)
Дашковська О. - До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2010)
Погребняк С. - Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права (2010)
Скрипнюк О. - Специфіка конституційно-правових відносин в Україні (2010)
Ярмиш О. - Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики, Червяцова А. (2010)
Нестерович В. - Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина (2010)
Пилипчук В. - Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) (2010)
Стрілець В. - Організація волосних та сільських революційних комітетів у Полтавській губернії (грудень 1919 р. — лютий 1920 р.) (2010)
Козаченко А. - Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2010)
Дзьобань О. - Національні інтереси як основа національної безпеки: світоглядно-методологічні аспекти (2010)
Титов В. - Теоретичні погляди Олівера Венделла Холмса молодшого (2010)
Андрейцев В. - Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект (2010)
Погрібний С. - Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України (2010)
Бородовський С. - Проблеми одностороннього правочину (2010)
Пашков В. - Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров’я (2010)
Матвєєва А. - Учасники міжнародного транспортного коридору: проблеми класифікації та окремі питання правового регулювання (2010)
Слюсар А. - Сутність і правова природа категорії "роботодавець" (2010)
Малишева Н. - Правове регулювання на ринку космічних послуг (2010)
Виговський О. - Питання уніфікації регулювання коносаментів у міжнародному приватному праві (2010)
Топчій В. - Шляхи реформування кримінального судочинства України (2010)
Вовк Д. - Правові системи християнських країн (особливості та проблема неоднорідності) (2010)
Коваленко В. - Про проблеми використання в кримінально-виконавчому праві України деяких термінів і понять, Колб О. (2010)
Демидова Л. - Майно як предмет злочину (2010)
Давиденко C. - Проблеми вдосконалення норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим (2010)
Капліна О. - Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі (2010)
Ткачова О. - Щодо компетенції та повноважень кримінально-виконавчої інспекції при виконанні покарання у виді виправних робіт (2010)
Семеніхін І. - Проблемні аспекти реалізації правової доктрини у правозастосовній практиці (2010)
Ус М. - Cутність колізії суб’єктивних цивільних прав (2010)
Іванова А. - Класифікація суб’єктів бюджетного права (2010)
Інформація за результатами загальних зборів НАПрН України (О. Погрібний) (2010)
Друга міжнародна науково-практична конференція з трудового права і права соціального забезпечення (В. Жернаков) (2010)
Міжнародне визнання української науки (Д. Лук’янов) (2010)
Голіна Володимир Васильович (2010)
Панов Микола Іванович (2010)
Погрібний Олексій Олексійович (2010)
Сенченко М. - Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії (2011)
Сьогодення, засноване на традиціях (2011)
Остапчук Ю. - Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу (2011)
Доркену А. - Реалізація проекту "Видатні педагоги України та світу" в контексті розвитку суспільства знань (2011)
Шейко В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Харківській державній академії культури, Каністратенко М., Кушнаренко Н. (2011)
Матвієнко О. - Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект (2011)
Васьківська О. - Відродження національного книговидання: 1918 рік, Шумілова Анжела. (2011)
Дегтяренко Л. - Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький, Супронюк О. (2011)
Геращенко М. - Бібліографічний портрет Миколи Зерова, Добровольська Л. (2011)
Сокур Л. - Державна політика України у сфері діловодства на етапі її формування (2011)
Коваленко І. - Правова соціалізація як процес формування правової культури (2011)
Три українські видання стали переможцями конкурсу "Мистецтво книги" в Москві (2011)
Погореловська І. - Наукова періодика: поєднання традицій та інновацій (2011)
Удовик В. - Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах як об'єкт сучасних науково-теоретичних досліджень, Галаган Л. (2011)
Зніщенко М. - Ярмаркуємо, аналізуємо, пропонуємо (нотатки з V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу") (2011)
"Книжковий Арсенал": фестиваль, якого чекали українці (2011)
Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей у науково-практичний журнал "Вісник Книжкової палати" (2011)
Афонін О. - Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій (2011)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2011 року (2011)
Заславець Г. - "Букрек" — лауреат міжнародного конкурсу "Мистецтво книги" (2011)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2011 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2011)
Костенко М. - Важливий крок у розвитку спеціального документознавства (2011)
Майданюк Н. - Для майбутніх поколінь (Про можливості та роль благодійників у поповненні фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького) (2011)
Колесникова Т. - Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ (2011)
Климчук Л. - Інформаційні потреби користувачів краєзнавчих документів Поділля (2011)
Лопата О. - Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х — початку 30-х років XX століття (2011)
Лоза Г. - Студентська преса Київського політехнічного інституту (1923—1937) (2011)
Марціняк Н. - Видавничий репертуар і книготорговельний асортимент України: особливості функціонування в умовах централізованої системи управління (друга половина 40-х — кінець 80-х років минулого століття) (2011)
Патока В. - Діагност нашого часу (2011)
Іващенко В. - Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського (2011)
Справа її життя (2011)
Біличенко О. - До проблеми формування соціокомунікативних засад дослідження художньої літератури (2011)
Хемчян І. - Міжвідомча співпраця: шляхи взаємодії (2011)
Кудлач В. - ХІІ виставка-форум: Одеса російськомовна, але україночитаюча (2011)
Литвин В. М. - Роль юридичної науки в удосконаленні механізмів гарантій належної реалізації Європейської конвенції про захист прав людини (2010)
Рабінович П. - Європейський дороговказ гуманізму (до 60-річчя прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) (2010)
Пилипчук В. - Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері (2010)
Яковюк І. - Імперська модель як основа організації влади в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз (2010)
Хаустова М. - Правова система серед інших узагальнюючих категорій правової науки (2010)
Вовк Д. - Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап постсекуляризації (2010)
Борденюк В. - Методологічні основи співвідношення методів державного управління та методів здійснення місцевого самоврядування (правові аспекти) (2010)
Соляр С. - Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства (2010)
Серьогін В. - Зміст і обсяг права на недоторканність приватного життя (прайвесі) (2010)
Головко О. - Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. (2010)
Зінченко О. - Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906–1907 рр.) (2010)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Відчуження права оренди (2010)
Печений О. - Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту (2010)
Баранова Л. - Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом (2010)
Яркіна Н. - Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення (2010)
Томчишен С. - Способи захисту у разі вчинення правочину з перевищенням або за наявності обмеження компетенції органу та повноважень представництва юридичної особи (2010)
Задихайло Д. - Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи (2010)
Пашков В. - Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях як навчальна дисципліна та складова господарсько-правової освіти (2010)
Слюсар А. - Класифікація суб’єктів трудового права України (2010)
Гізімчук С. - Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України), Зінов’єва І. (2010)
Тітко І. - Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти (2010)
Калужна О. - До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів (2010)
Шевчук В. - Функціональна спрямованість тактичних операцій (2010)
Москвич Л. - Гносеологічні ознаки судової системи (2010)
Павловська-Кравчук В. - Поняття та сутність правового менталітету: методологія дослідження (2010)
Герасименко Я. - Правова охорона природно-заповідного фонду України (2010)
Шепітько М. - Щодо висновку експерта та звіту про оцінку майна оцінювача як предметів злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2010)
Філософсько-правовий контекст: параметри різноманіття і єдності (О. Атоян) (2010)
Сучасне обличчя юснатуралізму: теоретичний та практичний ракурси (С. Погребняк, О. Тимохін) (2010)
Львів приймає Міжнародну програму підтримки вищої освіти "Філософія прав людини" (Д. Гудима, Т. Полянський) (2010)
"Круглий стіл" "До 65-ї річниці Організації Об’єднаних Націй" (2010)
Антропологія права: черговий щорічний міжнародний "круглий стіл" у Львові (2010)
Шемшученко Юрій Сергійович (2010)
Нор Василь Тимофійович (2010)
Щербина Валентин Степанович (2010)
Шепітько Валерій Юрійович (2010)
Сенченко Микола. - "Віснику" — 15 (2011)
Швецова-Водка Галина. - Тісна співпраця з Книжковою палатою — надійний вектор поступального руху книгознавчої науки (2011)
Ковальчук Г. - Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати" (2011)
Афанасьєва Катерина. - Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережних комунікацій (2011)
Добко Т. - До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери (2011)
Асєєв Георгій. - Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур (2011)
Соколов Віктор. - Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у XVIII столітті (2011)
Сербін Олег. - Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об'єктив каталогізаційної мотивації (2011)
Рева Леся. - Вітчизняна періодика як одне з джерел дослідження краєзнавства (2011)
Лопата О. - Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечноїпрактики 20-х — початку 30-х років XX століття (2011)
Дубовик Олена. - Пересопницькому Євангелію — 450 (2011)
Массовер Ганна. - VII Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: проблеми і перспективи вітчизнянного книговидання (2011)
Ніколаєв Дмитро. - Міжнародні бібліотечні комунікації: за результатами матеріалів конференцій "Крим" (2011)
Зніщенко Микола. - Крим-2011: нова стратегія розвитку бібліотек до 2021 року (2011)
Прихода Ярослава. - Видавнича і мовна культура шкільних підручників (2011)
Регідайло Надія. - Шлях довжиною у п'ятнадцять років (2011)
Чистяк Дмитро. - Перша ґрунтовна праця з українсько-бельгійських літературних зв'язків (2011)
Пасмор Юлія. - Нова роль правничих бібліотек в інформаційному суспільстві (2011)
Васюк Оксана. - Бібліотека як один із суб'єктів соціально-педагогічної роботи на селі (2011)
Осаула Володимир. - Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства (2011)
Яковлєва Ю. - Сканований каталог дисертацій на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2011)
Меньківська Наталія. - Види інформаційної діяльності державних архівів України (2011)
Цибенко Ірина. - Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського (2011)
Рева Леся. - Вітчизняна періодика як одне з джерел дослідження краєзнавства (2011)
Кунанець Наталія. - Бібліотека Національного музею: до історіографії питання (2011)
Книга як життя (2011)
Шейко Василь. - Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю: постановка проблеми, Каністратенко Микола., Кушнаренко Наталія. (2011)
Грипич Світлана. - Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини (2011)
Петренко Оксана. - І свято, й ознака надії (2011)
Рабінович П. - Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства), Гончаров В. (2011)
Погребняк С. - Соціальна держава: обґрунтування концепції (2011)
Дашковська О. - Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства) (2011)
Вовк Д. - Християнська правова традиція: підходи до розуміння (2011)
Гетьман І. - Розвиток громадянського суспільства в умовах інформаційно-глобалізаційних процесів (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус Президії Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1978 року (2011)
Стрілець В. - Ідея державності України в державно-правових поглядах Української радикально-демократичної партії (2011)
Титов В. - Внесок Бенджаміна Кардозо в американську юриспруденцію (2011)
Литвинов О. - Про культурно-світоглядні чинники деформацій правової держави (2011)
Ходико Ю. - Правова природа іпотечного правовідношення (2011)
Таш’ян Р. - Трубопроводи як об’єкти нерухомості (2011)
Задихайло Д. - Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку (2011)
Атаманова Ю. - Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України (2011)
Мілаш В. - Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання (2011)
Віхров О. - Недоговірні організаційно-господарські зобов’язання та їх види (2011)
Басов А. - Повноваження Президента України як гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (2011)
Монаєнко А. - Поняття фінансової правосуб’єктності держави (2011)
Цесарський Ф. - Типові моделі правової регламентації трудових договорів у законодавстві країн Центральної та Східної Європи (2011)
Потапенко В. - Передумови становленняпринципу самостійності судової влади за чинним законодавством України (2011)
Ус О. - Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (2011)
Тітко І. - Охорона публічних і приватних інтересів при порушенні кримінальних справ приватного і приватно-публічного обвинувачення (2011)
Журавель В. - Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування (2011)
Корнякова Т. - До питання особливостей походження екологічної злочин-ності в Україні (2011)
Соляр С. - Проблема обмеження права особи на об’єднання (2011)
Даниленко Б. - Загальні засади еколого-правового регулювання використання земель (2011)
Крайник Г. - Щодо змісту понять "загибель людей" та "інші тяжкі наслідки" як обтяжуючих обставин, зазначених у ч. 2 ст. 272 КК України (2011)
Новий успіх української та російської компаративістики (О. Кресін, Д. Лук’янов) (2011)
Круглий стіл "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України" (2011)
ІІІ Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" (О. Кресін, І. Ситар, Д. Лук’янов) (2011)
Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері" (2011)
Інформація щодо проведення Державного фінансового аудиту ефективності використання Національною академією правових наук України бюджетних коштів на наукову діяльність (2011)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2011)
Мироненко Наталія Михайлівна (2011)
Копиленко Олександр Любимович (2011)
Колодій Анатолій Миколайович (2011)
Пам’яті Олексія Олексійовича Погрібного (2011)
Сенченко Микола. - Інформаційна агресія і суспільство (2011)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2011 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2011)
Ківшар Таїсія - Їх зараз чотирнадцять, або Розповідь про те, як зробити зразкову книжкову серію (2011)
Коржановська Тетяна. - Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") (2011)
Ковальчук Тамара. - Бібліотека як координатор у вирішенні проблеми щодо запобігання насиллю у неблагополучних сім'ях (2011)
Арсірій Олена. - Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговуваннякласів читачів публічної бібліотеки, Саєнко Людмила., Саєнко Анна. (2011)
Кунанець Н. - Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи, Лозицький О., Пасічник В. (2011)
Васьківська Ольга. - Книжкова продукція у третьому році відбудування Української держави (2011)
Бондар Юрій. - Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади (2011)
Шульженко Світлана. - Розроблення фонду Державного архіву друку (періодичних видань 1947––1949 років) та створення електронних ресурсів ретроспективної бібліографії (2011)
Погореловська Ірина. - Життєдайний інтелектуальний "кисень" (2011)
Загальнонаціональний захід, визначна культурна подія (2011)
Дмитренко Галина. - Всеукраїнський день бібліотек у Вишгороді (2011)
Кухарук Тамара. - Долучаючись до духовних скарбів, Худенко Людмила. (2011)
15-й Міжнародний книжковий ярмарок у Ріо-де-Жанейро (2011)
Рабінович П. - Людяність під захистом права (до 65-річчя завершення Нюрнберзького процесу) (2011)
Пилипчук В. - Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері (2011)
Гетьман Є. - Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України (2011)
Якименко Х. - Наднаціональна організація влади і державний суверенітет: проблеми співвідношення (2011)
Вовк Д. - Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права (2011)
Гультай М. - Досвід функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччині та перспективи його запровадження в Україні (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус Президії Верховної Ради України за часів перебудови і у перші роки незалежності України (2011)
Титов В. - Бенджамін Кардозо про поступ права (2011)
Спасибо-Фатєєва І. - Категорія відмови в цивільному праві України (2011)
Жорнокуй Ю. - Суб’єктивне корпоративне право: універсальна єдність чи множинність прав (2011)
Миронова Г. - Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів (2011)
Венедіктова І. - Методологічні підходи до співвідношення понять "інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес" (2011)
Полюхович В. - Актуальні питання розвитку саморегулювання на фондовому ринку України в сучасних умовах (2011)
Коваль В. - Щодо правила про переважне застосування пізніше прийнятих актів законодавства у сфері господарювання (2011)
Нижник Н. - Адміністративний договір як предмет судового оскарження в адміністративному судочинстві України: теоретичні питання, Муза О. (2011)
Коваленко Л. - Сутність інформаційно-правових норм (2011)
Басов А. - Повноваження органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях (2011)
Самсін І. - Підстави виникнення податкового зобов’язання за Податковим кодексом України (2011)
Занфірова Т. - Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв’язку (2011)
Шумна Л. - До проблеми принципів інституту соціального обслуговування (2011)
Городовенко В. - Незалежність суддів і самостійність судів у контексті нового етапу судово-правової реформи (2011)
Овсяннікова О. - Деякі аспекти відкритості процедури призначення на посаду судді вперше (2011)
Гаращук В. - Антикорупційне законодавство України 2011 року: перспективи розвитку та застосування, Мухатаєв А. (2011)
Капліна О. - Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації, Маринів В. (2011)
Голіна В. - Критерії оцінки ефективності виконання регіональних планів запобігання злочинності, Колодяжний М. (2011)
Фунікова О. - Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання (2011)
Москаленко О. - Принципи загальнообов’язкового медичного страхування (2011)
Балюк В. - Правовий механізм регламентації договору ренти (2011)
Цапенко А. - Проблеми припинення трудового договору за обставинами, що не залежать від волі його сторін (2011)
Нетеса Н. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) (2011)
Генеза державної влади та її системи в Україні (М. І. Панов, В. П. Колісник) (2011)
Тертишніков Володимир Іванович (2011)
Нижник Ніна Романівна (2011)
Балюк Галина Іванівна (2011)
Ярмиш Олександр Назарович (2011)
Туляков В’ячеслав Олексійович (2011)
Пам’яті Володимира Володимировича Сташиса (2011)
Пам’яті Марка Веніаміновича Цвіка (2011)
Пам’яті Івана Миколайовича Даньшина (2011)
Сенченко Микола. - Невидимі інформаційні війни нового покоління : теорія мережоцентричної війни на практиці (2011)
Букшина Тамара. - Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування (2011)
Добровольська Людмила. - Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство (2011)
"В науку вкладено життя" (Літописи РДГУ) (2011)
Солоіденко Г. - Науково-дослідницька робота бібліотек: напрями, пріоритети, ефективність (2011)
Артемов Юрій. - Аналіз деяких шляхів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів (2011)
Бірюкова Тетяна. - Видавничий документально-комунікаційний інститут: місце в інформаційному просторі України (2011)
Сербін Олег. - Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва (2011)
Білан Людмила. - Відображення діяльності культурно-просвітницьких організацій України в архівних та бібліотечних фондах (2011)
Мицик Сергій. - Миколаївська громадська бібліотека у святковій культурі Миколаєва кінця XIX — початку XX ст. (2011)
"Буває велика користь від ученія книжного" (2011)
"Києво-Печерський патерик" (2011)
Терещенко Катерина. - Крик дванадцятого століття — двадцять першому (2011)
Черниш Наталія. - Участь Миколи Бажана у виданні української та світової класики (2011)
Солонська Н. - Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору (2011)
Кубко Валентина. - Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів (2011)
Гріньова Ірина. - Дослідження корупційних процесів у вищих навчальних закладах України (2011)
Щеглов М. - Осіння книжкова різнобарвність (2011)
Книговидавництво СНД: досягнення, проблеми та перспективи (2011)
Підсумки всеукраїнського диктанту національної єдності (2011)
Сенченко М. - Книжкова палата України імені Івана Федорова ― підсумки і перспективи (2011)
Буряк С. - Поточна статистика книжкової продукції в 2011 році (2011)
Гастинщиков В. - Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації (2011)
Прихода Я. - Редактор у системі соціальних комунікацій (2011)
Галай С. - В'ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика (2011)
Левченко Ю. - Гідне продовження бібліографічної Сковородіани (2011)
Кочупалова В. - Картографічні видання України: державні бібліографічні ресурси, Пугач І. (2011)
Орлик О. - Тенденції та розвиток сучасної дитячої періодики (2008—2011) (2011)
Козак С. - Волинська літературна еміграція на сторінках газети "Українські вісті" (1945—2000) (2011)
Галась І. - Періодичні та продовжувані видання (журнали), видані на терені України в 1944—1949 роках (2011)
Бубнова Т. - "Літопис журнальних статей"як джерело бібліографічної інформації про публікації з періодичних і продовжуваних видань, Пугач І. (2011)
Щеглов М. - Києво-Печерський монастир — першоджерело духовності Київської Русі-України (2011)
Сташків М. - Яскрава зоря з Підлисся (2011)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2011 рік (2011)
Чуба Г. - Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип (2007)
Кіт Н. - Книготоргівля Львівського Ставропігійного братства у XVI – першій половині XVIII ст. (2007)
Gwiozdzik J. - Księga żywotów świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie (2007)
Шевчук В. - Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський (2007)
Rusinska-Giertych H. - Czasopiśmiennictwo lwowskie do końca XVIII wieku (2007)
Якимович Б. - Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів "Веселка", "Ватра" та "Перший вінок") (2007)
Васіляускєнє А. - "Відомості Литовсько-Українського товариства": внесок до литовської культури (2007)
Іванова О. - Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних "Кодекс" (2007)
Рибалка А. - Іван Франко – користувач бібліотек (2007)
Кунанець Н. - Бібліотека студентського товариства "Медична громада" – становлення і діяльність (2007)
Комаринська Л. - Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова (2007)
Kisilowska M. - Is there future for cataloguing? A relatively-ordered dialogue, Wozniak-Kasperek J. (2007)
Піх О. - До витоків науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби (2007)
Александрович В. - Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки (2007)
Баран О. - Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки) (2007)
Антонюк І. - З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка (2007)
Лисий Ю. - Фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університеті (ХІХ ст. – 1939 р.) (2007)
Баніоніс Й. - Литовські підручники з арифметики (1904–1914 рр.) (2007)
Кліш А. - Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Кирила Студинського (2007)
Шелюх О. - Принципи наукового редагування Василя Сімовича. (На прикладі видання творів Івана Франка) (2007)
Сокур О. - Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Сварник І. - Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–ХІХ ст. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. 356 с. (2007)
Гнатюк М. - Богдан Якимович. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2006. 691с. (2007)
Кріль М. - Anna Siciak. Druki przemyskie. 1754–1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim Przemyśl, 2002. 426 s. (2007)
Фаловський А. - Ольга Кровицька. Українська лексикографія: теорія і практика Львів, 2005. 174 с. (2007)
Кровицька О. - Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Упорядник Марія Горбаль Львів, 2004. 215 с. (2007)
Луцишин О. - Мирослав Олександрович Мороз (2007)
Сенченко М. - Читання, соціальна нерівність, електронна книга (2012)
Халікян Н. - Тенденція розвитку поглядів на навчальну літературу для вищої школи, Яценюк М. (2012)
Виткалов С. - Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини (2012)
Гуцол Г. - Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів, Трухан Н. (2012)
Соколов В. - Розвиток історико-наукознавчих досліджень з аграрних наук у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України за останнє десятиріччя (2012)
Сломчинська В. - Правові орієнтири. Тиждень права в обласній бібліотеці для дітей (2012)
Кириленко В. - Особливості впроваджування застандартизованої термінології в національній стандартизації (2012)
Зарванська І. - Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа (2012)
Березкіна В. - Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ (2012)
Синюк С. - Княгиня Ольга Романівна як репрезентант чернігівської школи книжності при дворі Володимира Васильковича (2012)
Бондар Ю. - Книги з-за "МУРУ" (2012)
Грипич С. - Книжкова культура як складова сучасної духовної культури (2012)
Вітаємо ветеранів (2012)
Життя, віддане книзі (2012)
Щеглов М. - Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави (2012)
Книжкові контракти вітчизняних видавців (2012)
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів (2012)
Фідельська Аліса. - Стан дотримання видавцями нормативних документів на основі аналізу оформлення вихідних відомостей у книжкових виданнях за 2011 рік (2012)
Афонін Олександр. - Звіт про діяльність Правління Благодійної організації "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" за період з 24 лютого 2011 року до 16 лютого 2012 року (2012)
Прибєга Ніна. - Мистецтво "Мистецтва" творити книгу (2012)
Пилипенко Анна. - Контент літературного журналу: принципи моделювання (2012)
Добровольська Людмила. - Документознавство: словник-довідник термінів і понять (2012)
Карпенко Олександр. - Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Зуб Володимир. - Окремі аспекти системи управління бібліотеками України (2012)
Подорож у казку, або Мрія бібліотекарів усіх країн (2012)
Жорнова Олена. - Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги, Жорнова Ольга. (2012)
Гавриш Наталія. - Бібліотечно-ресурсні засоби забезпечення інформаційних потреб фахівців фармацевтичної галузі (2012)
Воротняк Нетяна. - Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам (2012)
Бондар Юрій. - Книга і вибори (2012)
Федотова Оксана. - Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції (2012)
Приходько Алла. - Книгою покликані і мобілізовані (2012)
Скляренко Євген. - "Золота брама "Дніпра" (2012)
Панченко Євгенія. - Пройнята любов'ю до України (2012)
ХІХ Книжковий форум у Мінську — перший у новому році (2012)
Кметь В. - Наукова бібліотека Університету у перспективі 400-річчя (2008)
Ільків-Свидницький М. - Проблема походження готичного письма (2008)
Клиш Й. - Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Бондар Н. - Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 та 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень (2008)
Голуб М. - Євангеліє тетр 1601 року зі збірки Музею мистецтва давньої української книги Львівської галереї мистецтв (2008)
Суша А. - Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського (2008)
Русинська-Ґєртих Г. - Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету (2008)
Седляр О. - Видавнича діяльність товариства "Галицько-руська матиця” (1848–1870) (2008)
Якимович Б. - Видавнича діяльність Івана Франка: ad fontes (2008)
Ківшар Т. - Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923) (2008)
Ковальчук Г. - Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) (2008)
Демчук Н. - Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) (2008)
Лучка Л. - Бібліотеки Катеринославської губернії початку ХХ ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России”) (2008)
Колосовська О. - "Нагорода за кривду” чи "сповнення обов’язку”: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) (2008)
Макеєва І. - Кадри бібліотек вищих шкіл як об’єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) (2008)
Самотий Р. - Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Вацеба О. - Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної фізичної культури і спорту (2008)
Александрович В. - Гравійовані ікони зі збірки Володимира Вуйцика у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Тимочко М. - Листи Михайла Головащенка до Івана Смолія (2008)
Вальчак-Миколайчакова М. - Кириличні рукописи у фондах бібліотек Познані та околиці (2008)
Сварник І. - Міщанські ґмерки в актах Львівського магістрату ХVI ст. (2008)
Трегуб М. - До питання видання покажчика архівних матеріалів біографічного словника І. О. Левицького (з рукописних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (2008)
Демчук Н. - Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників, Романюк О. (2008)
Мовна М. - Книга Олекси Горбача "Арґо в Україні” як джерело вивчення львівської говірки першої третини ХХ ст. (2008)
Берьозкіна Н. - Особливості формування фондів наукових бібліотек (на прикладі ЦНБ НАН Білорусі) (2008)
Кровицька О. - "Русалка Дністрова”. Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4*+ХХ+136 с.; Книга ІІ. Науково-критичне видання. Львів, 2007. 4*+ХХ+136+168* с. (2008)
Якимович Б. - Пам’ятки: Археографічний щорічник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства / Ред. колегія: Матяш І. Б. (гол. ред.), Войцехівська І. Н., Дубровіна Л. А. та ін. Київ, 2007. № 7. 450 с. (2008)
Кріль М. - Вадим Ададуров. "Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид во УКУ, 2007. 560 с. (2008)
Качараба С. - Михайло Кріль. Історія Словаччини. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 264 с. (2008)
Кровицька О. - Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт, 2004. 216 с. (2008)
Мельник Л. - Адальберт Ерделі: Альбом / Авт.-упоряд. А. М. Ковач. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. 380 с.: іл. (2008)
Білецький В. - Видання українського культурологічного центру Донецька та Донецького відділення НТШ (2008)
Колодій М. - Ґетеана у Науковій бібліотеціі Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Хроніка заходів, присвячених 400-літньому ювілею Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Сенченко Микола. - Чи вміємо ми читати?! (2012)
Афонін Олександр. - Українська книга 2011: рух по сходинках униз (2012)
Артебякин Роман. - Книгоиздание в современной России: проблемы и противоречия (2012)
Водолазька Світлана. - Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні (2012)
Грогуль Олена. - Інформаційно-аналітична діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки (2012)
Петрова Мілена. - Розроблення і впровадження моделей управління формуванням електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема (2012)
Добровольська Вікторія. - Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою (2012)
Пелехата Ольга. - Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій (2012)
Коваль Т. - Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—2011), Туровська Л. (2012)
Ховайба Наталя. - Тема українського села у радянському кіномистецтві (1965—1985) (2012)
Терентьєва Галина. - Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій, Фоменко Ігор. (2012)
Медвідь Т. - Лиш в праці варто і для праці жить (2012)
Скляренко Євген. - Юрій Меженко та його Шевченкіана (2012)
Бондар Юрій. - Книги пишуть президенти, або "Диктаторська проза" чи одкровення посвячених? (2012)
Розміровська Оксана. - Регіональний конкурс "Правові орієнтири": адвокація бібліотеки (2012)
Поляков В. - Обов'язкові примірники книжкової продукції державних видавництв сфери управління Держкомтелерадіо України у 2011 році: стан і проблеми контролю, Устіннікова Т. (2012)
Пащенко М. - Неперіодичні видання 2004—2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа (2012)
Рогова П. - Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову (2012)
Ковальчук Т. - Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді, Опальчук Б. (2012)
Добровольська В. - Діяльність органів управління культурою як об'єкт керування документацією (2012)
Гавриш Н. - Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби (2012)
Вовченко В. - Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект (2012)
Ковальчук В. - Микола Баллін і його просвітницькі видавничі проекти за документами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Российская книжная палата как центр государственного библиографического и статистического учета печатных изданий отмечает 95-летие (2012)
Пізнання світу через книгу (2012)
Бондар Ю. - Книга: пропагандист і агітатор (2012)
Онищук М. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування Збройних сил ФНР у міжнародних миротворчих операціях, Храбан М. (2012)
Щеглов М. - Весняний книжковий відлік часу (2012)
Електронні видання — нові підходи, нові вимоги (2012)
"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднують людство" (2012)
Знайдено Луцьке Євангеліє — воно на 200 років старіше за Пересопницьке (2012)
Українська книга: вікно в Європу (2012)
Фрис Віра. - Середовище "людей книжних” в Україні X – XIV ст. (2010)
Голуб Марія. - Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI – на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень (2010)
Jarczykowa M. - Cultural functions of the Radziwills’ ancestral libraries in 17th century (2010)
Савчук Григорій. - До питання про "занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті (2010)
Черниш Наталія. - Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького (2010)
Стефановіч Аляксандр. - Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі (2010)
Дячук Марія. - Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету (2010)
Кунанець Наталія. - Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець ХIX – 30-ті роки ХХ ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики (2010)
Лучка Людмила. - Діяльність бібліотечної комісії катеринославської "Просвіти” на початку ХХ ст. (1905 – 1915 рр.) (2010)
Вуйцік Ева. - Книжковий абонемент "Лектор” Станіслава Левицького у Львові (1915 – 1928 рр.) (2010)
Шилюк Олег. - Бібліотечна справа на Буковині в 40-х роках ХХ століття (2010)
Русинська-Ґєртих Галина. - Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) (2010)
Загородна Настасія. - Науково-дослідницька робота Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету у ХХІ ст. (2010)
Боброва Марина. - Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання (2010)
Солоіденко Г. - Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій (2010)
Новальська Тетяна. - Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства (2010)
Трачук Людмила. - Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України (2010)
Тарасов Дмитро. - Інформатизація Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка” (2010)
Берьозкіна Наталія. - Створення та використання електронних інформаційних ресурсів ЦНБ НАН Білорусі, Дрозд Оксана. (2010)
Бабічева Олена. - Використання нових технологій у бібліотечно-інформаційній практиці: з досвіду роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010)
Wozniak-Kasperek J. - Bibliography 2.0: a short-lived trend or an established model? (2010)
Ружицький Едвард. - До історії бібліотеки Львівського кафедрального костелу латинського обряду (2010)
Ціценєне Рима. - Дослідження Владаса Дрьоми з книжкового мистецтва у Великому князівстві Литовському (2010)
Мицик Юрій. - Спогади про Федора Максименка (2010)
Степонайтене Йоліта. - Критерії добору документів для створення віртуальної бібліотеки. Досвід Національної бібліотеки Литви (2010)
Костенко Марина. - Бібліометричний аналіз потоку книг як напрямок книгознавчих досліджень (на прикладі художньої літератури 2005 – 2006 рр.) (2010)
Цвіркун Ірина. - Трансформація ролі науково-методичного керівництва на сучасному етапі розвитку бібліотеки (2010)
Крива Алла. - Бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр, Перелигіна Валентина. (2010)
Єпіфанова Ольга. - Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (2010)
Жук Вікторія. - Вивчення історії розвитку та сучасного стану Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка студентами Рівненського гуманітарного університету (2010)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2008-2009 рр. (2010)
Мураховський Анатолій. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2011 році, Буряк Світлана. (2012)
Шатрова Марина. - Книговидавнича діяльність в галузі образотворчого мистецтва в Україні на зламі тисячоліть (2012)
Барабаш Світлана. - Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеках (2012)
Кудлай В’ячеслав. - Стан наукового розроблення проблем документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві (2012)
Грицай Світлана. - Архітектоніка сучасного медіапростору (2012)
Рябцева Лідія. - Гражданська друкарня в Миколаєві (2012)
Бондар Юрій. - "Чорнокнижники", або Книга як засіб боротьби з політичними суперниками (2012)
Рубан Алла. - Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі (2012)
Кудлач Володимир. - Форум однодумців. "Українська книга на Одещині" (2012)
Дубовик Олена. - Яскраве і самобутнє свято книги. У Харкові відбувся книжковий фестиваль "Світ книги-2012" (2012)
Побачення з книгою (2012)
Сербін О. - Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища , Галаган Л. (2012)
Сенченко Микола. - Як відвернути від України негативне інформаційне поле (2012)
Маркова Вікторія. - Від автора і читача до користувача (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Мистецтво книги: п'ять номінацій — п'ять нагород (2012)
Макеєва Ірина. - Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан (2012)
Сошинська Вікторія. - Трансформація каналів професійної комунікації в документно-інформаційній сфері (2012)
Грабар Наталя. - Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті (2012)
Карпенко Олександр. - Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД (2012)
Кулаковська Христина. - Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження (2012)
Хащина Христина. - Проблеми інформатизації архівних ресурсів в органах державної влади (на прикладі Харківщини) (2012)
Массовер Ганна. - Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві (2012)
Скляренко Євген. - Служіння книзі як життєве кредо (2012)
Прокопенко Людмила. - Філософ. Мистецтвознавець. Творча особистість, Гаєвська Тетяна. (2012)
Крайнікова Тетяна. - ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання (2012)
Жук Вікторія. - Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету (2012)
Пічугіна Юлія. - Цензура як бар'єр у соціально-комунікаційних каналах (2012)
Васильченко Микола. - Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій (2012)
Семінар-практикум з питань Універсальної десяткової класифікації (2012)
Мураховський А. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2012 року, Буряк С. (2012)
Швецова-Водка Г. - До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса, Богатирьов В. (2012)
Горовий В. - Бібліотека розширює горизонти (2012)
Лесюк О. - Бібліотека Академії митної служби України — важлива ланка в системі інформатизації освіти (2012)
Теслюк В. - Місце бібліотеки у соціально-педагогічній профілактиці алкоголізму серед підлітків (2012)
Корнієнко В. - Наукове спілкування як один із ефективних засобів підвищення професіоналізму (2012)
Пасічник Л. - Облік стандартів: пошукові можливості друкованих та електронних джерел (2012)
Асєєв Г. - Вітрини даних — необхідна ланка в концепціях побудови сховищ даних (2012)
Лобузіна К. - Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища (2012)
Плешакова-Боровинська М. - Системи електронного документообігу в діяльності промислових підприємств (2012)
Сербін О. - Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д'Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки (2012)
Щеглов М. - Микола Костомаров повертається на Чернігівщину до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова в Україні буде створено історико-краєзнавчий комплекc (2012)
Біличенко О. - Функціональні особливості художньої літератури в системі соціальної комунікації (2012)
Gwiozdzik Jolanta. - L’viv in the culture of the monastery book in the Central and Eastern Europe. A thematic review (2010)
Кравчик Антоні. - Львівський світ книги у "Сотні польських письменників” Шимона Старовольського (2010)
Седляр Олександр. - Розповсюдження видань товариства "Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) (2010)
Кіт Наталія. - Поляки – власники екслібрисів XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2010)
Полевщикова Олена. - Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету (2010)
Хоментовська Едита. - Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання (2010)
Dymmel Anna. - Reading in the Internet epoch. The main tendencies of researching the modern reading in Poland (2010)
Ольчак Збіґнєв. - Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки (2010)
Конопка Марія. - Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції (2010)
Плитус Олександра. - Діяльність бібліотек товариства "Рідна школа” в Галичині в 1924–1939 рр. (2010)
Шовкопляс Т. - Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Герус А. (2010)
Осталецька О. - Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Бігусяк Михайло. - Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946–2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти (2010)
Русинська-Ґєртих Галина. - Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність (2010)
Петровіч Ельжбета. - Традиційна бібліотека чи з вільним доступом – що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.), Міхальський Марек. (2010)
Кулаковська Тетяна. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності (2010)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі (2010)
Fraczek Renata. - Contemporary academic libraries vs. Distance teaching (2010)
Новак Адам. - Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце "Бібліографії польської історії” в минулому Польщі та України (2010)
Березкіна В. - Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Гуч Світлана. - Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України (2010)
Сварник Іван. - Архів Львівського університету: історія установи, доля і склад фондів (2010)
Шевчук Володимир. - Щоденники Василя Словінського 1915–1922 рр. як історико-краєзнавче джерело (2010)
Сова Андрій. - Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)
Станкевич Олена. - Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів (2010)
Доліновський Володимир. - Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність (2010)
Клювак Володимир. - Державний архів у Львові в міжвоєнний період (1918–1941 рр.) (2010)
Мельник Ростислав. - Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)” (2010)
Бондар Олег. - Роман Зубик – історик та громадський діяч (2010)
Клапцінська Єва. - Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор (2010)
Кислий Василь. - Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення (2010)
Кметь Ірина. - Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки (2010)
Трофимук Мирослав. - "Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.) (2010)
Лисий Юрій. - Збірка інженера Людвіка Біркенмаєра: опис, систематизація, характеристика змісту (2010)
Самотий Рената. - "Бюлетень” – орган товариства українських студентів "Основа” у Львові в 1943–1944 рр.: історико-джерелознавче дослідження (2010)
Wozniak-Kasperek J. - Information organisation in subject gateways (2010)
Дзендзелюк Леся. - Використання бібліопегістичних досліджень у реставраційній практиці для збереження інформації, Льода Любов. (2010)
Демчук Наталія. - Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст.: матеріали до бібліографії (2010)
Талантова Галина. - До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції "Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.) (2010)
Вербицька Лідія. - Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження. Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с. (2010)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 навчальному році (2010)
Костенко Марина. - Типологія видань з художньої культури та мистецтва (2012)
Виходець Олександр. - Культура продажу книг, газет і журналів (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Ковальчук Г. - Нові технології менеджменту знань у бібліотеках (2012)
Забута Борис. - Рівненщина культурно-мистецька: портрет у часі і просторі (2012)
Шемаєва Ганна. - Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій, Ельбесхаузен Ханс. (2012)
Головащук А. - Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій (2012)
Мар'їна Олена. - Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії (2012)
Дригайло С. - Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України (2012)
Назаровець Сергій. - Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації (2012)
Збанацька Оксана. - Управлінські документи: методика описування організаційних документів (2012)
Рогова Павла. - Роль Степана Сірополка у розвитку вчительських бібліотек як спеціальних: до 140-річчя від дня народження відомого українського бібліотекознавця (2012)
Зніщенко Микола. - "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі.Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2012)
Домбровська Лариса. - Просвітницька діяльність Олександра Кониського (2012)
Шумілова Анжела. - Вплив політичної ситуації 1921 року в Україні на випуск книжкових видань, Крижанівська Тетяна. (2012)
Березіна І. В. - Старожитнє зодчество України у творчості Наполеона Орди (2007)
Борисов Ю. Б. - "Вазон" як основний мотив народного мистецтва (2007)
Герій О. О. - Реставраційна документація як інформаційне джерело, Рибалко С. Б. (2007)
Евтушенко С. В. - "Камо грядеши?" (2007)
Ермаков С. С. - Педагогические и мотивационные аспекты объединения электронных ресурсов специализированных научных изданий (2007)
Золотухин Ю. В. - "Знаковая система в клеймении средневекового оружия" или "Средневековая знаковая атрибутивность в оружейных клеймах" (2007)
Куліш О. А. - Антропний принцип Світового дерева в давньому мистецтві України (2007)
Пригодін М. Д. - Курс "Паперова пластика" в навчальних закладах освіти дизайнерського спрямування (2007)
Романенко Г. О. - Офіційні творчі спілки в Україні в 1930-х рр. (2007)
Романюк О. В. - Особливості компонування як засобу естетичної організації предметного середовища житла волинських поліщуків кінця ХІХ - ХХ ст. (2007)
Рябуха Н. О. - Ліричний герой як суб'єкт жанру мініатюри (на прикладі фортепіанних творів Л. Ревуцького) (2007)
Северина О. - Развитие символа "знак радиационной опасности" в экоплакатах Триеннале "4-й Блок" (2007)
Тадрус С. - Синтез искусств как образный диалог пластики города (2007)
Урсу Н. О. - Архітектори домініканських костелів на галицьких землях (2007)
Чепалов О. І. - Cучасний шведський танець: розкопки свідомості (2007)
Шаповал Л. В. - Естетико - символічне вираження емоційно-почуттєвого кордоцентризму в українській народній картині "Козак - Мамай" (2007)
Качур І. - Марґінальні записи як джерело дослідження історії читацтва Західної України XVIII-XIX ст. (2008)
Олексів І. - Прижиттєві видання В. С. Караджича (1787-1864) у фондах львівських бібліотек: тематика, шляхи надходження (2008)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова" (1837) в системі культурних цінностей: поширення книги у світі як фактор міжнаціональних зв'язків (2008)
Палюх О. - Українське книговидання у Львові ХІХ ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка (2008)
Кужель Л. - Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західноукраїнську книгу (2008)
Захаркін С. - Західноукраїнські персоналії в автобіографічному зібранні Миколи Плевака (2008)
Кострова М. - Видавничі проекти Костя Паньківського (2008)
Юркевич О. - Юрій Тищенко — видавець, книгар, публіцист: період становлення (1905–1913) (2008)
Стефанишин Т. - Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ”, 1917–1918; "Життя і мистецтво”, 1920; "Українське мистецтво”, 1926) (2008)
Кульчицька Т. - Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові(1921–1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи (2008)
Яців Р. - Типологія стильових похідних Ар Деко (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20–30-х рр. XX ст.) (2008)
Домбровська Є. - Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Головата Л. - Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни (2008)
Білокінь С. - Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань (2008)
Пономаренко М. - Видавничий репертуар Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (1940–2008): еволюція ідеологічної парадигми (2008)
Ільницька Л. - Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника” (1972–2007) (2008)
Зубко Н. - Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) (2008)
Станкевич О. - Мережевий науково-інформаційний проект "Українське книгознавство XIX — першої половини XX ст.”: методика створення (2008)
Дубова Т. - Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор (2008)
Рибчинська Н. - Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. (2008)
Хміль О. - Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди (2008)
Кошик Н. - Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства (2008)
Сеник Я. - До історії заснування бібліотеки Станиславівської капітули (публікація архівного документа відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Ружицький Е. - До історії жовкiвської бібліотеки Яна III Собєського (2008)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. (2008)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) (2008)
Дудко В. - Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) (2008)
Падюка Н. - Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) (2008)
Кривенко М. - "Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові" як джерело до вивчення історії книгозбірні "Студіону" (1909-1940) (2008)
Puchała L. - Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji (2008)
Кульчицький М. - Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу (2008)
Баран М. - Діяльність видавництва "Українське слово" у Берліні (за матеріалами листів Зенона Кузелі та Олександра Криги у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Передирій В. - Значення публікацій джерельних матеріалів до біографій українських письменників середини XIX - початку XX ст. на сторінках журналу "Жовтень" (1951-1989) у вивченні літературного процесу (2008)
Dzieniakowska J. - O potrzebie wspólnych badań nad syntezą kultury Lwowa (1867-1939, 1945), czyli w sprawie tematycznej platformy cyfrowej, Gierszewska B. (2008)
Бездрабко В. - Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен (2008)
Гнатюк М. - Рецензія на книжку: "Юліан Редько (1905-1993): Статті. Спогади. Матеріали" (2008)
Білавич Д. - Архів Ярослава Грицая у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові (2008)
Котлобулатова І. - Львівська база даних "Урбаністичні образи" Центру міської історії (2008)
Мовна М. - Рецензія на видання: Левицька М. Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Гринько М. - Подвижник української справи (Виставка до 100-річчя від дня народження Є.-Ю. Пеленського), Корнійчук М. (2008)
Микитин Т. - Книжкові виставки і ярмарки як показник книжкової культури (на прикладі Форуму видавців у Львові) (2008)
Льода Л. - Міжнародні наукові конференції як школа збереження писемних пам'яток, Дзендзелюк Л. (2008)
Іменний покажчик (2008)
Алексеева Е. Н. - Художественная жизнь Крыма в первые десятилетия XX века (2007)
Алфьорова З. І. - Культурологічні підходи до проявів масового візуального (2007)
Бондаренко І. В. - Фактурні поверхні як засіб художньої виразності в дизайні сучасних магазинів (2007)
Гужва О. П. - Історія духовної драми як драма історії (2007)
Евтушенко С. В. - "Воздвижение" короля Михала, или раритет из Нудыже (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка "акварель" (2007)
Золотухин Ю. В. - Средневековый "фирменный стиль" (2007)
Котляр Е. Р. - Образы галута и геулы в графике еврейских художников (на примере Э. Лильена, И. Чайкова и М. Фрадкина) (2007)
Красовська Л. О. - Роль дикції у вокальному виконавстві (2007)
Лагода О. М. - Імідж як стилістична характеристика особистості, Стеценко К. М. (2007)
Михайлова О. В. - Неоклассическая линия в камерно-вокальном творчестве Франсиса Пуленка (2007)
Немцова В. С. - Пейзажний живопис Петра Левченка (2007)
Рум'янцева А. Ю. - Розвиток професійної фортепіанної освіти в Харкові у 40-90-х рр. ХХ ст. в контексті політичної ситуації в Україні (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти у середовищі міста: дослідження аспектів розгляду проблеми (2007)
Тадрус С. - Храмовые комплексы "Города Солнца" в Баальбеке (2007)
Урсу Н. О. - Роль митців - творців сакрального простору домініканських храмів XVI-XIХ століть на землях Галичини (2007)
Яковец И. А. - Художественно-технологические особенности создания рисунка на ткани (2007)
От редколлегии и оргкомитета (2007)
Биографическая справка (2007)
Список печатных работ (2007)
Коваль О. В. - В. М. Богуславский - "путеец языка", традиционалист-новатор теории культуры и искусства (2007)
Овчинникова А. С. - Всеволод Михайлович Богуславский - человек и ученый (2007)
Гладун О. Д. - Людина і світ у графіці міжнародної триєнале "4-й Блок" (2007)
Кац Ф. Б. - Архитектура и мультимедиа: образ конструкции и конструирование образа (2007)
Коваль О. В. - Marginalia к концепции "оккуррентной живописи" (2007)
Котляр Е. А. - "Не сотвори себе кумира…". Антропоморфные образы в росписях синагог: натурные исследования украинских искусствоведов (первая треть XX в.) (2007)
Котляр Е. Р. - Образы жителей еврейского местечка в гравюрах Соломона Юдовина и Моисея Фрадкина (2007)
Паньок Т. - Інтелектуальні абстракції та теологічне заглиблення барокового іконопису на Слобожанщині (2007)
Пинчевская Б. - Теория еврейского искусства в контексте художественной жизни Галиции конца XIX-первой трети XX вв. (2007)
Пушонкова О. А. - Еволюція принципу гештальту у модерністській і постмодерністській візуально-культурних парадигмах (2007)
Тимофєєва Л. - Міське середовище: агресія псевдокультури (2007)
Федосеенко А. И. - Иконы с изображением ангелов - окно в исторический и духовный мир (2007)
Чернов Д. В. - Время, человек и природа в западноевропейской пейзажной живописи 16-17 веков (2007)
Чуйко О. - Вплив монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва та обрядового мистецтва Галичини (2007)
Шило А. В. - K семиотике портрета: структура и функции "маски" в художественной коммуникации (2007)
Шулика В. В. - Иконографические программы храмовых стенописей Слободской Украины второй половины XIX - начала ХХ ст. (2007)
Жердзицький В. Є. - Енкаустика (2007)
Белая А. С. - Социальное пространство в художественном тексте: языковые концепты (2007)
Волик Е. Ф. - Язык и функции сновидений в словесном искусстве (2007)
Дмитриенко Н. Ф. - Деонтологический аспект обучения в медицинском вузе, Дмитриенко Е. В. (2007)
Запорожец И. В. - Опыт интерпретации художественного текста в условиях Болонской системы обучения (2007)
Зудина Л. Ю. - Детализация образа человека: рука как символ физической силы (2007)
Кладов М. Н. - Похоть Набокова (2007)
Корнєв А. Ю. - Жінки та Богдан Хмельницький: еротичний аспект міфологеми вождя (2007)
Красникова С. А. - Повествователь как стилистическая ипостась автора в романе М. Булгакова "Белая гвардия" (2007)
Кузнецов И. В. - Древнерусская письменность и народная поэзия:диалектика "одного" и "иного" (2007)
Маркова В. А. - "Слова привести в согласие": творчество Горана Петровича в христианском контексте, Суховей А. Н. (2007)
Пономаренко О. В. - Мифологемы в структуре жанра жития (2007)
Солодухина Т. Г. - Античная риторика в Вавилонском Талмуде (на примере трактата ГИТТИН 55б-58а) (2007)
Ківшарь Т. І. - Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики (2010)
Прокопчук В. С. - І. Г. Сливка – організатор і перший керівник фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Литвиненко О. В. - Кам’янецький період в бібліографічній діяльності Левка Юстимовича Биковського (2010)
Пархоменко В. М. - Бібліографічна діяльність Миколи Антоновича Плевако (1890-1941) (2010)
Соломонова Т. Р. - М. О. Хитько(в) (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Баваровська О. О. - Василь Павлович Гусько – фундатор бібліотечної справи на Хмельниччині (2010)
Григоренко О. П. - В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету (2010)
М’яскова Т. Є. - Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф (2010)
Трембіцький А. М. - Науково-богословська спадщина Володимира Чехівського (2010)
Іваневич Л. А. - До бібліографії праць Костя Копержинського, Іваневич В. С. (2010)
Годованець A. M. - Микита Павлович Годованець: тернистий шлях людини, митця (за спогадами сина) (2010)
Трембіцький А. А. - До бібліографії праць Володимира Герасименка (2010)
Синиця Н. М. - Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека: період становлення та розвитку (2010)
Григоренко О. П. - Формування публічних бібліотек у містах Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Айвазян О. Б. - Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Дитинник Л. В. - Становлення і розвиток бібліотек системи Дирекції народних училищ на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам’янець-Подільського українських університетів у 1917-1920 роках (2010)
Кунанець Н. Е. - Приватні бібліотеки в Галичині (XVII – поч. ХХ ст.): особливості формування фондів (2010)
Плитус О. С. - Бібліотеки товариства "Рідна школа” як фактор національно-громадянського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. (2010)
Соломонова Т. Р. - Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) (2010)
Афанасьєва З. Б. - Історія створення першої в Україні універсальної бібліотеки економічних знань у Київському комерційному інституті (1906-1920 рр.) (2010)
Рабчун О. С. - Історія формування та особливості родової бібліотеки Урбановських та Стажинських (із фондів НБУВ) (2010)
Лозовий В. С. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету в добу революції (1918-1920 рр.) (2010)
Кантлін С. О. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на сторінках газети "Радянський студент” (2010)
Гаврищук А. П. - "Студентський меридіан” як джерело історії наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка доби незалежності України (1991-2010 рр.) (2010)
Білоус І. О. - Бібліотека Львівської політехніки: історія становлення і розвитку (2010)
Єсюніна Г. В. - Становлення і розвиток наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права (2010)
Самотий Р. С. - Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального (2010)
Прокопчук В. С. - Деякі аспекти інноваційної діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк Л. Ф. (2010)
Buzdygan D. - E-zasoby jako element wspomagaj cy proces edukacji i badan naukowych, Gorski M. M. (2010)
Медведь М. М. - У відповідь на актуальні потреби користувачів: створення та впровадження електронних інформаційних ресурсів та баз даних (на прикладі бібліотеки Закарпатського державного університету) (2010)
Савчук Т. С. - Електронні інформаційні ресурси в бібліотеці: створення, використання, організація доступу (2010)
Білоус В. С. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010)
Назаровець С. Н. - Вебометричне дослідження сайтів бібліотек ВНЗ України (2010)
Горин М. П. - Документи архіву управління СБ України в Хмельницькій області як джерело інформації про нацистську каторжну систему на території Кам’янець-Подільської області в 1941-1944 рр. (2010)
Гуч С. А. - Створення бібліографічної інформації про історичні, природно-географічні та економічні регіони України як проблема краєзнавчого бібліографознавства (2010)
Бунда В. М. - Бібліотечна рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Сохатюк Н. В. - Світ краси й друкованого слова (з досвіду роботи літературно-мистецької вітальні Дунаєвецької районної бібліотеки) (2010)
Покровко О. Б. - Робота районної бібліотеки з естетичного виховання молоді (з досвіду роботи клубу за інтересами "Парус”) (2010)
Грінішина І. І. - Змістовне дозвілля студентської молоді в бібліотеках вищих навчальних закладів – важлива сфера формування особистості (2010)
Козак Н. О. - Реклама як елемент бібліотечного маркетингу (з досвіду діяльності роботи наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) (2010)
Минаков А. С. - Годовые всеподданнейшие отчеты о состоянии Подольской губернии XIX – начала ХХ вв.: источниковедческие и библиографические аспекты выявления (2010)
Раздорский А. И. - Памятные книжки Подольской губернии (историко-библиографический обзор) (2010)
Резнічук Л. В. - Книжкова колекція Євгена Паранюка у фонді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Михайлова С. Р. - Історія формування фондів науково-довідкової бібліотеки державного архіву Хмельницької області (2010)
Рева Л. Г. - Наукові праці університетських учених-філологів – джерелознавча база вивчення історії української літератури та життєписів її творців (2010)
Конет І. М. - Видавнича діяльність науково-дослідного сектора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Онуфрієва Л. А. (2010)
Адамський В. Р. - Бібліотечні та архівні фонди Кам’янець-Подільського університетув контексті становлення системи політичної цензури, Телячий Ю. В. (2010)
Комарніцький О. Б. - Кам’янець-Подільський учительський інститут 1939–1941 рр. у газетних фондах наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка (2010)
Клімчук Т. П. - Роль моніторингу в науково обґрунтованому комплектуванні фонду бібліотеки (2010)
Соловйова Н. О. - Бібліотечні каталоги, їх роль в інформаційній діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Опря Т. М. - Науково-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Пірожак С. В. - Проблема впливу зарубіжної реформаторської педагогіки на вітчизняну педагогічну думку 20-х рр. ХХ ст. у виданнях представників української педагогічної науки (2010)
Маслова А. Н. - Краеведческая библиографическая деятельность библиотек высших учебных заведений Российской Федерации (2010)
Вибе И. Н. - Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета как источник по региональной истории (2010)
Шилов Д. Н. - Подольский губернатор В. И. Чевкин, его предки и потомки (2010)
Баженов Л. В. - Центр дослідження історії Поділля і бібліотеки Хмельниччини (2010)
Бондаренко Г. В. - Бібліографія краєзнавства Волинської області (2010)
Савчук В. О. - Українське краєзнавство Галичини і бібліографія у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Прокопчук Т. К. - Краєзнавство – один з пріоритетних напрямів роботи бібліотек Дунаєвецького району (2010)
Волос О. В. - Земська діяльність з розвитку бібліотечної справи в Херсонській губернії (2010)
Онуфрійчук М. А. - Як я став книголюбом, краєзнавцем і літератором (2010)
Веселовська О. В. - Зведений краєзнавчий каталог наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Климчук Л. В. - Краєзнавчі інформаційні потреби користувачів: зміст та документальне забезпечення (2010)
Биковський Л. - Кам’янець-Подільський (2010)
Биковський Л. - Нова українська бібліографічна організація (2010)
Прокопчук В. С. - Бібліографія Л. Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919-1920), Литвиненко О. В. (2010)
Колектив наукової бібліотеки відзначено дипломом лауреата премії ім. М. Смотрицького (2010)
Докторські дисертації захистили (2010)
Лауреат премії ім. Й. І. Токаря Н. Д. Крючкова (2010)
Підсумки роботи підрозділів наукової бібліотеки в 2009 році (2010)
Конет І. М. - Славний син Дунаєвеччини (2010)
Опря Т. М. - Приклад натхненного служіння книзі і людям (2010)
Бунда В. М. - Фахівець бібліотечної справи (2010)
Савченко Л. П. - Книгою покликана (2010)
Шевчук В. А. - Бібліотекар – людина особлива! (2010)
Бунда В. М. - Закохана в життя і роботу (2010)
Абрамович С. Д. - Художня книга в епоху електроніки: живі води пам’яті (про творчість Віталія Колодія) (2010)
Прокопчук В. С. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах : наук.-попул. вид. / творчий задум та заг. ред. ректора Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка професора О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – 1008 с. (2010)
Резнічук Л. В. - Евген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження) : матер. міжнар. наук. читань. 11-12 вересня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля; Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Словаччині; |редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.|. – Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів : Оіюм, 2009. – 152 с. (2010)
Чопик Я. М. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліограф. покаж. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; |уклад.: Т. М. Опря,В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ;редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук(відп. ред.), О.Б. Комарніцький та ін.|. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 112 с. (2010)
Опря Т. М. - Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.: іл., Сільвеструк Є. П. (2010)
Гладун О. - Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу мистецтв (2007)
Бабак О. В. - Порятунок унікальних розписів будинку І. Х. Бойка у м. Харкові, Гончарова К. Ю., Коваль В. В. (2007)
Гужва О. П. - Українська симфонія у часі - просторі культури (2007)
Дружиніна А. В. - Сучасна архітектура з українськими національними своєрідними ознаками (на прикладі будинків і споруд центрального регіону України) (2007)
Єрмаков С. С. - Помилки у захищених дисертаціях 2003-2006 рр., авторам яких було відмовлено у видачі диплома (2007)
Жердзіцький В. Є. - Живопис і загальний тон (2007)
Збукарь А. - Гуманизация городской среды в системе ландшафтной реконструкции. К постановке проблемы, Мироненко В. (2007)
Золотухин Ю. В. - О признаках графического дизайна в штемпельной графике (2007)
Колісник Є. М. - Феномен національного архітектурного стилю (2007)
Кохан Н. М. - Ленд-арт в Могрице - 9 лет. Особенности его произведений (2007)
Луговський О. Ф. - Деякі чинники становлення вітчизняного дизайну в цілому та промислового зокрема (2007)
Мироненко В. П. - Реабилитационный центр для детей, страдающих аутизмом в г. Белгороде, Баландаева О. Ю. (2007)
Пазиніч С. М. - Інтегруюча роль філософії і мистецтва в системі трансформації суспільства (2007)
Паньок Т. В. - Конвергенція слобожанської ікони у процесі становлення барокового іконопису на Україні (2007)
Тадрус С. - "Пространство" и "среда" как основные компоненты синтеза архитектуры и скульптуры (2007)
Соколюк Л. Д. - Метафори й асоціації у творчості братів Костяннікових (2007)
Удріс І. - Дослідження вітчизняної рукописної та друкованої книги в контексті давньої української графіки національною наукою про мистецтво початку ХХ століття (2007)
Федосеенко А. И. - 150-летие Храма Усекновения главы Иоанна Крестителя (2007)
Бокарєва Ю. С. - Символічне навантаження поштової мініатюри як об'єкту графічного дизайну (2007)
Божинський Б. І. - Народнє мистецтво в розвитку українського національно-романтичного напряму (2007)
Буданова Л. Г. - Використання тестових завдань у процесі вивчення іноземних мов (2007)
Ганоцька О. В. - Еволюція ексклюзивних парфумерних флаконів (2007)
Гур'єва М. - Проблема фольклорного та міфологічного у творчості В. Кандинського, Паньок Т. В. (2007)
Гужва О. П. - Мистецькі жанри у часі-просторі культури (2007)
Деревянко А. Ю. - Экспертиза произведений С.И. Васильковского из частных собраний Харькова (2007)
Жердзіцький В. Є. - Обмежена палітра і олійні фарби (2007)
Лагода О. М. - Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття (2007)
Мельник О. Я. - Роберт Лісовський: базова мистецька освіта та творча зорієнтованість українського графіка у 1910-их роках (2007)
Мироненко В. П. - Техногенное формообразование на основе детерминированного хаоса в современной концептуальной архитектуре, Доценко А. С., Ефремова Н. В. (2007)
Міхеєва В. В. - Роль внутрифірмових бюджетів дизайнерських розробок підприємства (2007)
Недоступов Р. О. - Джерела формування та характерні особливості мінімалізму як напрямку в мистецтві середини XX століття (2007)
Опалев М. Л. - Разработка студентами ХДАДМ рекламного образа для бренда компании МКС (2007)
Ридный А. Н. - Монументальная скульптурная композиция "Аллегория Академии дизайна и искусств", Зборовец И. В. (2007)
Рагулин Е. Я. - Промышленный дизайн в системе "потребитель-предмет-среда" (2007)
Романенко Н. Г. - Дизайн-проектування як засіб формування предметно-просторового середовища, Афонін В. А., Бердник А. П. (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти міського середовища: спроба класифікації (2007)
Світлична О. М. - Художній процес 1920-х рр. на сторінках періодики Катеринослава - Дніпропетровська (2007)
Тадрус С. - Масштабы Баальбека (2007)
Ткачук В. І. - Теоретико-педагогічні основи підготовки дизайнерів в умовах технічного університету (2007)
Чернов Д. В. - Современность и классика: в продолжение спора о древних и новых (2007)
Шулика В. В. - Феномен "Икона в иконе" в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ в. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського