Сошинська Ярослава. - Сучасний дитячий часопис: можливості створення і виведення на ринок, Бояринова Оксана. (2009)
Худавердян Володимир. - Російсько-український книжковий ринок: стан і перспектива, Сапожніков Юрій. (2009)
Федотова Оксана. - У пошуках пракоренів світової міфології, або Духовні мандри Сергія Плачинди (2009)
Федоренко Оксана. - Геополітичний контент візії України у світовій цивілізації: спроба концептуального осмислення книги В. Крисаченка "Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри" (2009)
Пашкова Валентина. - Причини вступу до бібліотечних асоціацій: аналіз зарубіжних публікацій і досвід Української бібліотечної асоціації (2009)
Кобєлєв Олексій. - Інформаційна аналітика як складова системи діагностики діяльності бібліотек (2009)
Зніщенко Микола. - Доброчинна діяльність Міжнародного благодійного Фонду "Україна —3000": з книгою — до дітей (2009)
Шейко Василь. - Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, Каністратенко Микола., Кушнаренко Наталія. (2009)
Артамонова Неоніла. - Сучасні тенденції розвитку наукової медичної інформації (2009)
Головацька Ірина. - Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника) (2009)
Сербін Олег. - Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) (2009)
Крижанівська Тетяна. - Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор (2009)
Кисельова Валентина. - Державна історична бібліотека України у виданнях і публікаціях: 2004—2008 (2009)
Ювілей і ювіляри (2009)
Теслюк Валентина. - Використання можливостей бібліотек у соціально-педагогічній роботі з "дітьми вулиці" (2009)
Пащенко Марина. - Популяризація сучасної української книги, налагодження ділових контактів (2009)
Національний конкурс "Краща книга України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Указ Президента України "Про надання державному закладу "Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького" статусу національного" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи" (2009)
Шатрова Марина. - Випуск неперіодичних друкованих видань літератури з образотворчого мистецтва в Україні в 1996—2005 роках (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Сташків Мирон. - Бібліотеки Львівщини: історичний екскурс (2009)
Заслужений національний статус (2009)
За повноцінні бібліотеки (2009)
Ахвердова Марина. - Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання, Чунакова Наталія. (2009)
Кириленко Валентина. - Із досвіду запровадження директив ЄС через технічні регламенти України (2009)
Васюк Оксана. - Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі, Кустов Валентин. (2009)
Проценко Тамара. - Галузеві бібліотечні ресурси в інформаційному забезпеченні сімейних лікарів: сучасний стан та проблеми використання (2009)
Климчук Людмила. - Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень (2009)
Рева Лариса. - Доля України — в українській літературі (2009)
Кудлач Володимир. - Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною (2009)
Гастинщиков Валерій. - Цензура як елемент інформаційної війни (2009)
Вахнован Вікторія. - Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні (2009)
Веремієнко Тетяна. - Імена сучасників у німецькій художній літературі (2009)
Українські книжки користувались великим попитом у Москві (2009)
Легасова Л. - Світові війни мовою плаката (2009)
Карий Володимир. - Зі звітом — на рідну землю: Форум видавців у Снятині, Стражник Ллюдмила. (2009)
Калиновий міст Богдана-Ігоря Антонича (2009)
Бакинська міжнародна книжкова виставка-ярмарок (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості закупівлі послуг з випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"" (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" в рамках здійснення заходів з підтримання зв'язків із закордонними українцями" (2009)
Проблеми Книжкової палати України потребують нагального вирішення (2009)
Устіннікова Ольга. - Життя як історичне явище (2009)
Ковба Жанна. - Вічний двигун цивілізації (2009)
Коханова І. - Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у талицях УДК (2009)
Скора Юлія. - Медицина в Універсальній десятковій класифікації, Набхан Ахмед. (2009)
Завалій Валентина. - Духовні бібліотеки Києва (2009)
Головацька Ірина. - Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності (2009)
Кобєлєв Олексій. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен (2009)
Лопата Олена. - Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг (2009)
Цибенко Ірина. - Михайло Грушевський та міжнаціональні бібліографічні зв'язки (2009)
Назарчук Тетяна. - З історії розвитку кримознавчої бібліографії в 20—30-х роках ХХ століття: народознавчий аспект (2009)
Крижанівська Тетяна. - Батько нової української літератури: до 240 річниці від дня народження Івана Котляревського (2009)
Мельничук Тетяна. - Застосування бібліотечних фондів Клубу ділової жінки "Гармонія" у навчально-виховному процесі, Сопівник Ірина. (2009)
Воронцовська Ірина. - У Чернігівській медичній — майже 40 років (2009)
Теслюк Валентина. - Роль бібліотеки у дослідженні місця обдарованих підлітків у групі однолітків, Бойко Вадим. (2009)
Погореловська Ірина. - Не лише свято, а й оцінювання стану сучасного книговидання (2009)
Франкфуртський книжковий ярмарок: українські видавці розширюють співробітництво з іноземними колегами (2009)
Грицяк І. А. - Глобалізація як основа інтеграційних процесів (2009)
Квеліашвілі І. М. - Концепція національної безпеки: інтерпретація базових понять (2009)
Ковальов В. Г. - Концептуальні засади дослідження актів державного управління (2009)
Пісьмаченко Л. М. - Методологічні основи державного управління зовнішньоторговельними операціями (2009)
Поспєлова Т. В. - Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні (2009)
Сіцінський А. С. - Історична наукова думка щодо сутності управлінської діяльності в органах державної влади (2009)
Хаджирадєва С. К. - Моделювання як метод науково-практичного пізнання (2009)
Шаров Ю. П. - Демократичні зміни в публічному управлінні: програмно-цільова ідеологія здійснення (2009)
Бобровська О. Ю. - Корпоративна співпраця в системі освіти як напрям її подальшого розвитку (2009)
Доротич С. І. - Правові механізми адаптації митної системи України до вимог СОТ (2009)
Єдинак Т. С. - Проблеми державного регулювання операцій з давальницькою сировиною як способу незаконного відшкодування експортного ПДВ та ухилення від оподаткування, Тоцька Т. С. (2009)
Коліжук О. О. - Напрями гармонізації податкової політики України до норм Європейського Союзу (2009)
Косинський Р. В. - Розвиток системи внутрішнього контролю в органах державної влади (2009)
Халецька А. А. - Особливості державного регулювання соціальної сфери в сільській місцевості (2009)
Липовська Н. А. - Напрями підвищення якості професійної підготовки державних службовців (2009)
Ченцов В. В. - Застосування порівняльного підходу для аналізу організаційної структури митної служби (2009)
Колесников Д. В. - Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади, Винокурова К. В. (2009)
Кухарчук П. М. - Регіональна освітня політика в умовах глобалізації (2009)
Халецький А. В. - Соціальна напруга в суспільстві: регіональний вимір (2009)
Хожило І. І. - Польський досвід децентралізації управління у соціальній сфері (2009)
Дорофеєва О. - Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) (2010)
Артамонова Н. - Створення нових консолідованих електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (з досвіду медичної галузі) (2010)
Станкевич О. - Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету (2010)
Василенко О. - Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX – початок XX ст.) (2010)
Промська О. - Перші кроки української метабібліографії (2010)
Шатрова М. - Випуск ретроспективних бібліографічних видань з образотворчого мистецтва в Україні (1996–2005 рр.) (2010)
Дем’янюк Л. - Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані (2010)
Березкина Н. - Информационное обеспечение науки Беларуси: от рукописей к электронной библиотеке (2010)
Добко Т. - Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні (2010)
Коцур А. - Осередок сільськогосподарської дослідної справи в Україні (2010)
Ковальчук Г. - Презентація електронного видання "Книжное собрание рода Хрептовичей", Муха Л. (2010)
М. С. Слободянику – 60 (2010)
Умаров А. - Національна бібліотека Узбекистану імені Алішера Навої: сторінки історії і сучасний стан (2010)
Ахунджанов Е. - Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості (2010)
Рахматуллаєв М. - Розвиток інформаційних технологій у бібліотеках Узбекистану. Реформи та їх результати (2010)
Борисов В. - Культура читання – культура самостійної дослідницької діяльності (2010)
Тешабаєва У. - Організаційно-методична діяльність Національної бібліотеки Узбекистану імені Алішера Навої (2010)
Мамінова І. - Нові інформаційні технології зберігання національної культурної спадщини Республіки Узбекистан (2010)
Мамінова І. - Значення "Туркестанського альбому", укладеного О. Л. Куном, для вивчення історії Туркестанського краю (2010)
Рузієва Ф. - З історії створення бібліографічних джерел на території Середньої Азії (2010)
Видання Національної бібліотеки Узбекистану імені Алішера Навої (2003–2009 рр.) (2010)
Здановська В. - Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науково-дослідних установ НАН України (2010)
Лопата О. - Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки (2010)
Стрішенець Н. - Каталог у епоху Google та Amazon (2010)
Лобузіна К. - Український кіноплакат 1920–1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання, Гутник Л. (2010)
Кунанець Н. - Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної освіти в Галичині (2010)
Амлінський Л. - Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу (2010)
Дем’янюк Л. - Становлення та розвиток друкарства в Ірані (2010)
Олтаржевський Д. - Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство (2010)
Каліберда Н. - Висвітлення теоретичних і організаційних основ бібліотечного обслуговування читачів у дослідженнях науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Новальська Т. - Нове видання з історії розвитку педагогічних бібліотек України (2010)
Солонська Н. - Київська філологічна школа і Володимир Перетц (до 140-річчя від дня народження вченого) (2010)
В. А. Вергунову – 50 (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець (2010)
Стрішенець Н. - Поняття "каталогізація" у компаративному контексті (2010)
Добко Т. - Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) (2010)
Балагура І. - Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій (2010)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2010)
Самохіна Н. - Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Литвинова Л. - Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібілотекознавство, бібліографознавство") (2010)
Березкіна В. - Видавнича діяльність Канадського інституту українських студій (2010)
Лямець А. - IV міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" (2010)
Сербін О. - Перша міжнародна наукова конференція молодих учених "Дослідник і віртуальне середовище" як здійснення запланованих перспектив, Удовик В. (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів (2010)
Сербін О. - Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації у рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки (2010)
Дорофеєва О. - Актуалізація інформаційного повідомлення у веб-комунікації: психолінгвістичний аспект (2010)
Стрішенець Н. - Класифікація в електронному середовищі (2010)
Супронюк О. - Українці у США: енциклопедичний підсумок (2010)
Солоіденко Г. - Наукова конференція "День науки-2010" в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського" (2010)
Ігнатюк М. - XVII Міжнародна конференція "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу" – "Крим-2010" (2010)
Смаглова Н. - Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: проблеми, досвід, перспективи (2010)
У нашої колеги ювілей (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина третя. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ (2010)
Ігнатюк М. - Упровадження АIБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича) (2010)
Вертій Ж. - Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі (2010)
Малолєтова Н. - Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності (2010)
Амонс Ю. - Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та оновлень (2010)
Здановська В. - Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства , Бровкін А. (2010)
Чекмарьов А. - Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості, Соловяненко Д. (2010)
Гранчак Т. - Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій (2010)
Любовець Н. - Біографіка і новітні інформаційні технології, Попик В. (2010)
Дубровіна Л. - Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі, Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т. (2010)
Костенко Л. - Система ІРБІС в українських бібліотеках, Жабін О. (2010)
Муха Л. - Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів, Затока Л. (2010)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій" (2010)
Симоненко Т. - Проект "відкритого доступу" — портал "Наукова періодика України" (2009)
Стрішенець Н. - Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? (2009)
Лобузіна К. - Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", Донець О. (2009)
Самохіна Н. - Російські газетні видання XVIII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
ель Бекрі-Дінуар Карін - "Зелена бібліотека" імені Робера де Сорбона — соціокультурний об'єкт майбутнього (2009)
Добко Т. - Нове видання з бібліографічної сухомлиністики (2009)
Чайка М. - Путешествие с "Bеsame мucho": размышления о новой книге В. П. Леонова (2009)
Ковальчук Г. - Дев'ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків (2009)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Книга — джерело культури. Проблеми і методи дослідження" (2009)
У нашої колеги величний ювілей (2009)
Півстоліття праведної праці (2009)
Дубровіна Л. - Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20-30-х роках XX ст. (2009)
Боряк Т. - Історія колишнього спецфонду Державної архівної бібліотеки як депозитарію бібліотечних колекцій "Празького архіву" (2009)
Стрішенець Н. - Від управління фондом до управління знаннями (2009)
Черниш Н. - До історії українських біобібліографічних словників (2009)
Шапалина О. - Экспонирование документов (из опыта Российской государственной библиотеки) (2009)
Романча Л. - Джерела з історії Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (1921-1934) (2009)
Танатар Н. - Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у ЗМІ: контент-моніторинг традиційних та електронних джерел (2002-2007 рр.) (2009)
Непомнящий А. - Повернення Бузескула (2009)
Зленко В. - Перше навчальне видання з аграрної історії України (2009)
Ярошенко Т. - Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" – інновації через співробітництво (2009)
Трачук Л. - Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек (2009)
Онищенко О. - Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності (2009)
Василенко Ольга. - З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики (2009)
Качур І. - Маргінальні записи як джерело дослідження рецепції французької книги в Галичині у другій половині XVIII ст. (2009)
Сергєєва І. - Юдаїка в бібліотеках й архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання (2009)
Міщук С. - Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини XIX – початку XX ст. (2009)
Савченко І. - Видавнича фірма "Леон Ідзіковський" (до 150-річчя заснування) (2009)
Дубровіна Л. - Нове просопографічне видання з серії "Біобібліографія кримознавства" (2009)
Соловяненко Д. - Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI): "ISBN суспільства знань" (2009)
Лобановська І. - Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів, Грудініна Н. (2009)
Федорчук А. - Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ (2009)
Малолєтова Н. - Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Німеччини. Історія, сучасний стан, перспективи (2009)
Остапчук Ю. - Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" (2009)
Макеєва І. - Форми і методи професійного навчання співробітників бібліотек вищих навчальних закладів (2009)
Клименко І. - Періодичні видання першої половини XIX – початку XX ст. в Україні. Загальний огляд (2009)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Слов’янський ідентитет: спільне коріння і спільне майбутнє – парадигма XXI століття" (2009)
Вергунов В. - Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Воробей М. - Виставка творів Крістофа Рансмайра в "Австрійській бібліотеці" НБУВ (2009)
Василенко О. - Статистична інформація в бібліотечному маркетингу (2009)
Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації (2009)
Леонов В. - Участие Библиотеки Российской академии наук в программе "Электронная библиотека научного наследия РАН" (2009)
Ловейкина Л. - Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий, Бадылевич М. (2009)
Сербін О. - "Таблиці…" Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук (2009)
Захарова Н. - Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. (2009)
Ковальчук Г. - Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі (2009)
Вальо М. - Визнаний фахівець з питань бібліографії та книгознавства Луїза Ільницька (2009)
Смаглова Н. І. - Підвищення кваліфікації працівників бібліотечної системи НАН України (2009)
Каліберда Н. - Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції і інновації, Бровкін А. (2009)
Чекмарьов А. - Інтернет-технології та управління знаннями в бібліотечних комплексах і мережах, Жабін О. (2009)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань (2009)
Любовець Н. - Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі, Попик В. (2009)
Дубровіна Л. - Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань, Мяскова Т. (2009)
Муха Л. - Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування, Затока Л. (2009)
Костенко Л. - Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива, Соловяненко Д. (2009)
Горовий В. - Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності (2009)
Каленов Н. - Электронная библиотека "Научное наследие России", Савин Г., Сотников А., Глушановский А., Кириллов С. (2009)
Юхименко Ю. - Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти – важливий чинник його розвитку (2009)
Новальська Т. - Ґрунтовне монографічне дослідження у галузі історії кодикографії, бібліографії рукописних книг та стародруків (2009)
Яценко О. - Нове видання з дослідження літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2009)
Приліпко Т. - 40 років бібліографічному покажчику "Історія України" (2009)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2009 рік (2009)
Онищенко А. С. - Организация всеукраинского библиографического диалога на основе виртуальной библиографической лаборатории, Широков В. А., Костенко Л. И., Костышин А. М. (2005)
Горовой В. Н. - Библиотеки как информационные центры постиндустриального общества (2005)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек (2005)
Авгуль Л. А. - Проблемы информационного обслуживания ученых и специалистов Республики Беларусь в области природоохранной деятельности и экологии: по итогам НИР, Невский Б. Б., Купрещенкова Е. Е. (2005)
Алиева-Кенгерли А. И. - История становления, состояние и перспективы развития НИР в ЦНБ НАН Азербайджана, Гусейнова Ф. И. (2005)
Каленов Н. Е. - Централизованная библиотечная система БЕН РАН и информационное обеспечение науки в современных условиях (2005)
Коцере В. Я. - Интеграция информационных ресурсов академических библиотек Латвии (2005)
Кулаковская Т. Л. - Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины: направления, приоритеты и перспективы (2005)
Кембаев Б. А. - Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности в Республике Казахстан (2005)
Березкина Н. Ю. - Информационное обеспечение проблем экологии в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Танатар Н. В. - Библиотечное дело в Украине: контент-мониторинг газетных публикаций за 2004 год (2005)
Петров В. В. - Новейшие технологии долговременного хранения электронных информационных ресурсов, Крючин А. А., Шанойло С. М. (2005)
Ядрова Г. В. - Создание электронных ресурсов Крымского региона: от издательской инициативы до инновационного проекта (2005)
Дрозд О. М. - Проблемы и перспективы создания и использования электронного каталога в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Баркова О. В. - Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций (2005)
Нежурбеда Г. Г. - Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках (2005)
Федорчук А. Г. - Контент-мониторинг информационных потоков (2005)
Калиберда Н. Ю. - Библиотечно-информационное обслуживание: современные тенденции (2005)
Озеркова Н. Н. - Изучение состава и использования фонда иностранных периодических и продолжающихся изданий в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Хренова Г. С. - Современные тенденции международного книгообмена в ЦНБ НАН Беларуси, Парникель О. Г. (2005)
Масловская С. Н. - Библиотековедческий фонд НБУВ: история формирования, современное состояние (2005)
Жук Т. И. - Вопросы организации работы с фондами личного происхождения в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси, Лис М. М. (2005)
Мищенко В. Н. - Физико-химические методы сохранения и обработки архивных документов, Осипов В. В., Прокопенко С. Л., Серенко Е. Г. (2005)
Корчак Г. И. - Воздействие экологии помещений на сохранность библиотечных и архивных фондов, Сурмашева Е. В. (2005)
Солоиденко Г. И. - Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине (2005)
Ковальчук Г. И. - Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты (2005)
Стришенец Н. В. - Англо-украинский словарь библиотечной терминологии (2005)
Леонов В. П. - Библиограф: профессия "переживает" парадигму (2005)
Кучмаренко В. А. - Деятельность учреждений Академии наук Украины в помощь фронту в период эвакуации: июль 1941-май 1944 гг. (по материалам архивов Украины) (2005)
Малолетова Н. И. - Библиотеки научных учреждений Киева в 1941-1943 гг.: киевские оккупационные архивы как документальная база исследований (2005)
Кашеварова Н. Г. - Деятельность зондерштаба "Наука" Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941-1943 гг.) (2005)
Аслитдинова А. А. - Доступ к документальному наследию: книги как объект международного сотрудничества (из опыта ЦНБ АН Республики Таджикистан) (2005)
Олексив И. В. - К галицко-сербским культурным связям (история и современность) (2005)
Онищенко А. С. - Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований, Солонская Н. Г., Айдачич Д. В. (2005)
Зафировски Б. - Народная и Университетская библиотека им. Св. Климента Охридски: страницы истории (2005)
Стришенец Н. В. - Библиотеки ХХІ века: Зальцбургский семинар - 2004 (2005)
Список сокращений (2005)
Авторы выпуска (2005)
Решетніченко А. В. - Розмежування політики та управління в системі державної влади: концептуальні аспекти, Кірєєва О. Б., Голубчик Г. Д. (2010)
Крушельницька Т. А. - Розвиток теорії державного управління податковою системою в умовах економічної кризи (2010)
Безрукова А. В. - Наукова рефлексія митної справи в Україні та Росії (2010)
Таранова С. В. - Особливості розвитку митної служби США (кінець XVIІІ – перша половина XX ст.) (2010)
Буренко Т. О. - Особливості адаптації в Україні європейського досвіду функціонування інституту публічних послуг (2010)
Гніздилов А. М. - Нетарифне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності: методи та інструменти (2010)
Драган І. О. - Наукове забезпечення оптимальної системи державного управління у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг (2010)
Кузьмич О. О. - Сутність державного антикризового управління банківським сектором (2010)
Маляренко Т. А. - Економічна нерівність як фактор соціальної напруженості та конфліктів (2010)
Мороз В. М. - Формування і розвиток науково-теоретичних основ спільного інвестування (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Світовий досвід державного регулювання закупівель за бюджетні кошти, Критенко О. О. (2010)
Халецька А. А. - Методологічні передумови формування політики соціального захисту населення (2010)
Павленко О. О. - Етапи становлення і розвитку системи неперервної професійної освіти фахівців Держмитслужби України (2010)
Письменна І. І. - Концептуалізація поняття "наступність у системі державної служби" (2010)
Хожило І. І. - Розвиток кадрового потенціалу в державному секторі економіки та соціогуманітарній сфері як основа підвищення стандартів життя громадян України, Антонова О. В. (2010)
Ченцов В. В. - Кадрова політика Федеральної митної адміністрації Німеччини в контексті модернізації європейських державних інституцій, Чіка Т. М. (2010)
Черкасова А. С. - Атестація державних службовців як складова кадрових технологій (2010)
Бобровська О. Ю. - Формування інституту регіонального партнерства в соціальних сферах регіонів як шлях їх інноваційного розвитку, Шумік І. В. (2010)
Семенченко О. Г. - Реформаторські процеси в управлінні освітою і наукою: загальнодержавний та регіональний аспекти (2010)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників радіо, телебачення та зв'язку" (2009)
Грет Галина. - Дистрибуція як канал книгорозповсюдження (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Кнажкову палату України) (2009)
Добко Тетяна. - Семимовний словник прислів'їв і приказок (2009)
Солоіденко Г. - Російська бібліотечна енциклопедія — ще один крок в теорії і практиці бібліотекознавства (2009)
Кучеренко Леся. - "Літопис газетних статей": нотатки з історії та сучасні реалії, Муклімбаєва Ольга. (2009)
Рогова Павла. - Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Мацібора Надія. (2009)
Грабар Наталя. - Прояв креативності фахівців бібліотек (2009)
Філіпова Людмила. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки), Артамонова Неоніла. (2009)
Смага Олена. - Упровадження інформаційного моніторингу в документаційне забезпечення управління закладів освіти України (2009)
Буслаєва Юлія. - Започаткування підготовки бібліотечних фахівців в Україні: до 90-річчя заснування Бібліотечного семінару в Києві (2009)
Іващук Л. - Документи щодо створення та наукової діяльності Кабінету-музею антропології та етнології імені Ф. К. Вовка (2009)
Лавріненко Л. - У полоні тихої праці (2009)
Лучанська В. - Методологічні проблеми дослідження екології культури (2009)
Петренко Оксана. - Представлення дитячої книги на Форумі видавців (2009)
Указ Президента України "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" (2009)
Буряк Світлана. - Аналіз випуску друкованої продукції в 2009 році (2009)
Сошинська Вікторія. - Посібник, який довго очікували (2009)
Скора Юлія. - Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік (2009)
Татарчук Людмила. - З досвіду впровадження технології штрихового кодування в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук (2009)
Бобришева Олександра. - Правові засади формування комплексної системи захисту інформації в бібліотеках (2009)
Устіннікова Ольга. - Біля витоків державної бібліографії (до 85-річчя "Літопису українського друку"), Палащина Ніна. (2009)
Цибенко Ірина. - Деякі аспекти статті Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" (до 105-х роковин з дня виходу) (2009)
Олена Пчілка: світло добра і любові (2009)
Виноградова Олена. - Науковець, практик, педагог (2009)
Зніщенко Микола. - Київській обласній дитячій бібліотеці — 100 років (2009)
Добра Д. Ю. - "Дитяча бібліотека" Д. Ю. Доброї в Києві (2009)
Олянишен Тетяна. - Зміни форм культурної діяльності в Україні, Мельников Олександр. (2009)
Сидоренко Лариса. - Сучасна бібліотека: інноваційне бачення, трансформація діяльності: засідання міжрегіональної Ради директорів ЦБС (2009)
І знову свято книги (2009)
З книгою — до дітей! (2009)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2009 рік (2009)
Григорова Зоя. - Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні), Ковба Жанна., Барзилович Ольга. (2010)
Паливода Юлія. - Перемовини з автором як ключовий етап співпраці автора та редактора навчальної книги (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Бідзюра Іван. - На книжкову полицю видавця та журналіста (2010)
Розраховано на широке коло читачів (2010)
Литвиненко Н. - Основні напрями розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу в 30—60-х роках XX століття (2010)
Мар’їна Олена. - Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні (2010)
Веретій Жанна. - Конфлікти та їхнє розв’язання в процесі бібліотечної взаємодії (2010)
Білоус Наталія. - Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) (2010)
Кислюк Любов. - Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Синюк Сергій. - Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів (2010)
Сербін Олег. - Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків (2010)
Наймушина Юлія. - Інформаційний центр з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України: етапи створення (2010)
Лучанська В. - Екологічна культура в релігії і народних традиціях слов’ян (2010)
Виговська Світлана. - Готовність студентської молоді до сімейного життя у контексті сучасного інформаційного простору, Кружаліна Юлія. (2010)
Кудлач Володимир. - Голодомор: позиція нашого сумління (2010)
Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 25 лютого 2009 року до 24 лютого 2010 року. Доповідь президента УАВК О. Афоніна (2010)
Ганжуров Юрій. - Основні етапи композиційного редагування (2010)
Котляров Иван. - Показатели качества научного журнала (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Патока Валентина. - Бібліографічні ключі до календарів знаменних і пам’ятних дат (2010)
Назарчук Тетяна. - Розвиток галузевої бібліографії в Кримській АСРР (1921—1941) (2010)
Пашкова Валентина. - Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006—2009 роках (2010)
Колесникова Тетяна. - Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан (2010)
Рубан Алла. - Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів (2010)
Асєєв Георгій. - Основні компоненти інформаційного сховища (2010)
Біличенко Ольга. - Особливості існування художньої літератури в інформаційному просторі сучасності (2010)
Домбровська Лариса. - Науково-інформаційний потенціал українських журналів педагогічної тематики другої половини ХІХ — початку ХХ століття: з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Дмитрів Лідія. - Становлення та розвиток польської видавничої періодики в XIX—ХХ століттях (2010)
Тітова Алла. - Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів (2010)
Читай книжки, що стали подією" (2010)
Рева Лариса. - Українська література: проблеми духовності та ментальності (2010)
Виставка, що об'єднала культури, простір і час (2010)
Кононенко Валентина. - "Календар знаменних і пам’ятних дат" — цінне джерело бібліографічної інформації, Сівашова Ірина. (2010)
23-й Міжнародний книжковий ярмарок у Гвадалахарі (2010)
Повне зібрання творів та листів Миколи Гоголя — у фондах Книжкової палати України (2010)
Афонін Олександр. - Українська книга в контексті фінансово-економічної кризи 2009 року (2010)
Фідельська Аліса. - Аналіз дотримання нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у неперіодичних виданнях за 2009 рік (2010)
Назаркевич Любов. - Сучасні процеси сканування й одночасного мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації (2010)
Сошинська В. - Діяльність книжкових клубів як засіб торговельної комунікації видавництва і читача, Іваненко С. (2010)
Котляров Иван. - Новая методика оценки качества научных журналов (2010)
Указ Президента України "Про надання державному спеціалізованому видавництву дитячої літератури "Веселка" статусу національного" (2010)
Вовк Лідія. - Джерело знань поповнюється, Коваленко Алла. (2010)
Трачук Людмила. - Вебліографічні ресурси українських бібліотек (2010)
Поліщук Роман. - Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні (2010)
Теслюк Валентина. - Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників, Ткачик Валерій. (2010)
Корчемна І. - База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" (2010)
Сербін Олег. - Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени (2010)
Рева Лариса. - Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії (2010)
Канівець Олександр. - Особливості різнорівневої підготовки фахівців у Великобританії (2010)
23 квітня — День книги і авторського права (2010)
Поляков Віталій. - Виконання Закону України "Про обов’язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007—2009), Устіннікова Тетяна. (2010)
Заряда Наталія. - Аналітичний огляд газет, виданих в Україні у 2009 році (2010)
Халікян Наталія. - Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій (2010)
Швецова-Водка Галина. - Бібліотечні асоціації світу очима українського дослідника (2010)
Судіна Тетяна. - Стан відображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології та освіти в УРЖ "Джерело" (1999—2009), Букшина Тамара. (2010)
Артамонова Неоніла. - Роль підрозділів з наукової медичної інформації в інформаційному забезпеченні інновацій (2010)
Андрійчук Микола. - Газети "Громадська думка" та "Рада" про єврейське питання (2010)
Крижанівська Тетяна. - Друковане слово — солдат Перемоги (2010)
З думкою про перспективу (2010)
Сенченко Микола. - Віктору Анатолійовичу Вергунову — 50 (2010)
Олянишен Тетяна. - Зміна місця читання серед інших форм діяльності у вільний час, Мельников Олександр. (2010)
Книжкова весна у Києві (2010)
Джерело чистої, холодної води (2010)
Книжковий салон у Парижі (2010)
Сівашова Ірина. - Людина-книга: пам’яті Федора Погребенника (2010)
Грицяк І. А. - Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами (2010)
Анисимов Е. Г. - Концептуальные основы развития теории таможенного дела, Липатова Н. Г., Черныш А. Я. (2010)
Іваницька О. М. - Державне управління розвитком людського капіталу (2010)
Крушельницька Т. А. - Теорія синергетики – нова методологія розвитку податкової системи (2010)
Решетніченко А. В. - Теорія управління процесами митно-тарифних відносин, Войтов С. Г. (2010)
Царенко О. В. - Глобальна інституціоналізація світового економічного простору (2010)
Soboń J. - Corporate social responsibility as a new ethical management formula, Wołowiec T. (2010)
Алимова О. О. - Сутнісний аспект державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах розвитку інтеграційних процесів (2010)
Войцещук А. Д. - Митне регулювання в умовах глобалізації, Фесько Д. Л. (2010)
Дацій Н. В. - Державна інституційна структура як складова екологічної політики (2010)
Драган І. В. - Розвиток державного регулювання процесів використання природних ресурсів (2010)
Драган І. О. - Вплив економічної діяльності на сферу природокористування (2010)
Кармазіна Н. В. - Наукові підходи до вдосконалення державного регулювання процесами формування акціонерної власності (2010)
Латинін М. А. - Оренда як ефективний спосіб управління державним майном в Україні, Круглов В. В. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу (2010)
Поспєлова Т. В. - Дослідження методик розрахунку індексу людського потенціалу: проблеми та перспективи (2010)
Тоцька Т. С. - Концептуальний підхід до державного регулювання митної вартості в Україні (2010)
Ісаєнко І. А. - Європеїзація державної служби України (2010)
Куц Ю. О. - Успішність територіальної громади (2010)
Пушкарь І. В. - Механізми вдосконалення системи управління сталим розвитком регіону (2010)
Халецький А. В. - Система взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями (2010)
Шкуратова І. І. - Формування інноваційного середовища в регіональній інвестиційній політиці (2010)
Буряк Світлана. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2009 році (2010)
Хювенен Ю. - Аналіз дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2009 рік (2010)
Бужбецька Анастасія. - Маркетингові стратегії та українське книговидання (2010)
Бубнова Тетяна. - Державний бібліографічний покажчик "Літопис журнальних статей" у системі соціальних комунікацій, Кузьміна Неля., Пугач Інна. (2010)
Астапенко Тетяна. - Управління фондами: наукове підґрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти(досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова) (2010)
Хемчян Ірина. - Вести "у дивовижний квітучий сад": роль шкільної бібліотеки у розвитку дитячого читання (2010)
Вилегжаніна Мар’яна. - До питання упорядкування нормативно-правових актів (2010)
Туровська Леся. - Електронні документи як чинник оперативного обслуговування (2010)
Солонська Н. - Ключове слово — книга (слідами віртуальної бібліотеки Миколи Гоголя) (2010)
Маркова Вікторія. - Читач як комунікативний діяч (2010)
Присвячено ювілею Великої Перемоги (2010)
Кудлач Володимир. - Українська книга потребує державного піклування. Форум в Одесі (2010)
Олтаржевський Дмитро. - Історична генеза та соціально-інформаційне функціонування корпоративної преси (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Мілясевич Ірина. - До питання про дефініцію назви "каталог місцевих видань" та відбір матеріалу до нього (2010)
Воронцовська Ірина. - Медичне краєзнавство Чернігівщини (2010)
Мухамед’яров Наіль. - Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя (2010)
Дубова Світлана. - Стан наукової розробленості проблеми підготовки документознавців для сфери державного управління (2010)
Овсяннікова Людмила. - Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забезпечення медичної науки в Україні, Артамонова Неоніла. (2010)
Барабаш Світлана. - Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки (2010)
Сербін Олег. - Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського (2010)
Орлик Олена. - Журнальний фонд Книжкової палати України 1941—1945 років (2010)
Лыс Людмила. - Спасительница библиотек (2010)
Соколов Віктор. - Українсько-французькі зв’язки у сфері культури (2010)
Олянишен Тетяна. - Читання в сучасному суспільстві, Мельников Олександр. (2010)
Рева Леся. - Творчість Михайла Драй-Хмари крізь призму неокласичних тенденцій у світовій літературі (2010)
Семінари з УДК (2010)
Антонова Л. В. - Методологічні підходи до розробки перспективної державної інноваційно-інвестиційної політики (2011)
Єдинак Т. С. - Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація, Павлишен О. В. (2011)
Корх О. М. - Феномен ризику як об’єкт осмислення в теорії державного управління, Кулик Г. Ю. (2011)
Дацій Н. В. - Роль міжнародних стандартів e процесі розвитку та оптимізації інституту корпоративного управління (2011)
Драган І. В. - Формування еколого-економічного механізму регулювання сфери природокористування в Україні (2011)
Драган І. О. - Напрями реалізації державної політики у сфері природокористування в Україні (2011)
Нестеров Д. Ю. - Механізми правового та організаційного забезпечення пенсійного страхування в Україні (2011)
Бакуменко Д. О. - Державне регулювання діяльності митних органів щодо надання адміністративних послуг (2011)
Бутирська Т. О. - Державне будівництво як основа діяльності державної служби (2011)
Даньшина Ю. В. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні (2011)
Карамишев Д. В. - Реалізація державної політики щодо професійної підготовки керівних кадрів галузі охорони здоров’я, Федак Н. М. (2011)
Шапошник С. П. - Прийняття управлінських рішень у системі керування документацією в митній службі України (2011)
Дацій О. І. - Земля як основний ресурс і фактор управління будь-якою локальною територією (2011)
Корецький М. Х. - Реалізація регіональних програм демонополізації економіки та розвитку конкуренції (2011)
Шкуратова І. І. - Управління природно-ресурсним потенціалом в економічній системі регіону (2011)
Бойко В. П. - Державне регулювання процесу оцінки та переоцінки основних засобів бюджетних установ (2011)
Колесников Д. В. - Качество жизни как целевой ориентир и показатель эффективности государственного управления, Кривогубова Е. Е. (2011)
Ліханіна Ю. О. - Митний постаудит як інструмент державного контролю ЗЕД (2011)
Мініч В. Г. - Європейський та світовий досвід державної політики щодо підвищення інвестиційної активності (2011)
Крутій О. М. - Державноуправлінський аспект діалогу органів влади та громадськості: від форми спілкування до методологічної основи (2011)
Оржель О. Ю. - Джерела формування Європейського адміністративного простору (2011)
Кухарчук П. М. - Науковий менеджмент у теорії управління освітою (2011)
Решетніченко А. В. - Управління розвитком комунікативної культури: філологічні аспекти, Соколова К. В. (2011)
Сиченко О. О. - Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні (2011)
Туркіна І. Є. - Конституційні засади судової влади в Україні: теоретичний аналіз (2011)
Борисенко О. П. - Проблеми застосування митно-податкового механізму в Україні та напрями його вдосконалення, Крушельницька Т. А. (2011)
Беглиця В. П. - Інституціональні важелі регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції (2011)
Даньшина Ю. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг (2011)
Долгий О. О. - Дотримання принципу соціальної спрямованості економіки в контексті реалізації норм Податкового кодексу України, Сидоренко О. М. (2011)
Драган І. В. - Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання у сфері використання природно-ресурсного потенціалу (2011)
Кобець А. С. - Напрями та механізми державного регулювання вищої освіти (2011)
Кулик Г. Ю. - Модернізація митної служби України в контексті управління змінами і стратегічного ризик-менеджменту, Літовченко Б. В. (2011)
Кондратюк Т. В. - Посилення ролі чоловіків у родинному житті як одне з головних завдань сучасної сімейної політики держави (2011)
Лисов І. В. - Забезпечення державного регулювання і контролю щодо використання та утримання житлового фонду та об’єктів комунального призначення (2011)
Павленко О. О. - Стратегія міжнародної діяльності як чинник функціонування механізмів державного управління в галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби України) (2011)
Ткачова О. К. - Напрями вдосконалення державного управління митними органами, Говоруха В. Б. (2011)
Шкуратова І. І. - Принципи і організація фінансового контролю в діяльності митних органів, Халецька А. А. (2011)
Шупік Б. В. - Державне митне регулювання як фактор впливу на галузевий ринок туризму (2011)
Курасова Є. Є. - Престиж державних службовців: сутність та особливості (2011)
Могильний С. А. - Корпоративна аксіологія: управлінські цінності посадових осіб в загальнокультурних координатах (2011)
Письменна І. І. - Система принципів державної служби України в сучасних умовах суспільного розвитку (2011)
Сорока Л. С. - Напрями розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів України, Івашова Л. М. (2011)
Ченцов В. В. - Порівняльний аналіз елементів кадрової політики федеральної митної адміністрації Німеччини та федеральної митної служби Росії, Чіка Т. М. (2011)
Дорофієнко В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України, Макаренко М. В. (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Оцінка якості нормативно-правової бази в системі захисту регіональних інтересів (2011)
Сорока М. П. - Формування стратегічних пріоритетів розвитку міжнародної економічної діяльності регіону з урахуванням впливу світових глобалізаційних процесів (2011)
Бондарчук Н. В. - Інноваційний розвиток як шлях забезпечення економічної стійкості держави до зовнішніх загроз (2011)
Разумей М. М. - Сучасні принципи управління зовнішньоторговельною безпекою держави в умовах реформування митної служби України (2011)
Тоцька Т. С. - Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів та його вплив на економічну безпеку держави (2011)
Бобрижна Г. В. - Роль митного регулювання в процесі реалізації зовнішньоекономічної політики держави (2011)
Комаров О. В. - Митний ризик як ключовий елемент механізму державного ризик-менеджменту в митній галузі (2011)
Сурдіна А. А. - Сутнісно-понятійний підхід до осмислення змісту державного фінансового контролю (2011)
Сенченко М. - Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов’язкового примірника документів (Матеріали з доповіді автора на семінарі, присвяченому створенню електронної парламентської бібліотеки й електронного архіву Верховної Ради України 2 липня 2010 року) (2010)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2010 року (2010)
Палащина Ніна. - Аналіз публікацій з питань книгознавства та видавничої справи за 2008 рік (2010)
Гуч Світлана. - Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природно-географічні регіони України (2010)
Ґнолі К. - Універсальна десяткова класифікація: проект перегляду розділу Філософія, Маззоччі Фульвіо., Славік Аїда. (2010)
Лога Тетяна. - Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Наймушина Юлія. - Діяльність Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України (2010)
Афанасьєва З. - Комерційна освіта в Російській імперії та історія заснування Київського комерційного інституту (2010)
Ярошенко Тетяна. - Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ — у вільному доступі через бібліотеку Могилянки (2010)
Грипич Світлана. - Глобалізація як фактор розвитку інформаційної та "віртуальної" культури (2010)
Сівашова Ірина. - Роздержавлення друкованих засобів масової інформації в контексті розвитку інформаційного простору України (2010)
Сербін Олег. - Віртуальність науки — у науковості віртуального простору (2010)
Ковальчук Г. - Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі (2010)
ІІ Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (2010)
Литвиненко О. - Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури (2010)
Назаркевич Любов. - Розроблення алгоритму процесу друку без друкарських форм — процесу копіювання (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Кононенко В. - Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України, Ігнатецька І. (2010)
Ігнатенко В. - Бібліотека: забезпечення інформаційних потреб маркетологів (2010)
Барабанова Наталія. - Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу, Аверіна Світлана. (2010)
Кузнєцова Марина. - Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ (2010)
Іваницька Д. - Дитяча книга Галичини (2010)
Лешнівська І. - Львівська обласна універсальна наукова бібліотека — репрезентант галицької культури (2010)
Гавеля Оксана. - Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін (2010)
Бойко Лариса. - Українське товариство охорони пам’яток історії та культури як об’єкт наукових досліджень (2010)
Тихоненко Олена. - Свято Книги — чудовий подарунок до Дня незалежності України (2010)
Стрішенець Надія. - Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США (2010)
Сербін О. - Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації (2008)
Бенз С. - Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки (2008)
Міщук С. - Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. XIX – 10-ті роки XX ст.) (2008)
Шустова Ю. - Источники о продаже книг типографии Львовского Успенского братства во второй половине 60-х – первой половине 70-х годов XVII в. (2008)
Рудий Г. - Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело (2008)
Кушнаренко Н. - Вагомий внесок у розвиток документознавства (2008)
Добко Т. - Восьма загальноросійська науково-практична конференція "Сучасні користувачі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем: проблеми обслуговування, вивчення та навчання" (2008)
Рогова П. І. - Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України, Хемчян І. І., Здановська В. П. (2008)
Вітаємо ювіляра – бібліотекознавця і книгознавця Таїсію Іванівну Ківшар (2008)
Онищенко О. - Ювілей Павли Рогової, Добко Т. (2008)
Мотульський Р. - Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни (2008)
Кірюхіна Л. - Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни, Кузьмінич Т. (2008)
Кірюхіна Л. - Наукове забезпечення діяльності бібліотек Білорусі, Алейнік М. (2008)
Долгополова О. - Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання, Кузьмінич Т. (2008)
Шереметьєва А. - Інформаційний центр Національної бібліотеки Білорусі у розвитку корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі, Фісенко Л. (2008)
Кузьмінич Т. - Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі, Пугачова С. (2008)
Фісенко Л. - Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі (2008)
Іващенко С. - Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами (2008)
Гончаренко І. - Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі, Мирончик В. (2008)
Мотульський Р. - Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі (2008)
Шереметьєв С. - Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі, Думанська І. (2008)
Ковальчук Г. - Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ (2008)
Добрусина С. - Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий (2008)
Слипецький Д. - Створення електронного репозиторію Iнституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення, Горбунов В., Сергєєва О. (2008)
Макеєва І. - Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу (2008)
Бугаєва О. - Інформаційні ресурси музеїв Києва: проблема джерел Української іконографії (2008)
Гетьман Д. - Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921–1926 рр. (2008)
Шаронова Н. - Актуалізація феномена електронних ресурсів бібліотек у системі наукових комунікацій (2008)
Кисельова В. - Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України, Вовк Л. (2008)
Заболотна Н. - Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази (2008)
Павліченко Ю. - Аналіз наукометричних методів дослідження інформаційно-документних потоків (на прикладі медицини) (2008)
Самохіна Н. - Вітчизняні газетні видання XIX – початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2008)
Романченко Ж. - Теорія бібліологічної психології М. О. Рубакіна (2008)
Боряк Т. - "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945–2007) (2008)
Бугаєва О. - Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії (2008)
Гетьман Д. - Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926–1936 рр. (2008)
Рейзес-Дзедушицький Єжи. - Юзеф Лозінський – співзасновник Потужицької бібліотеки у Львові (2008)
Савенкова Л. - Актуальні проблеми розвитку бібліотек у сучасних умовах, Чепуренко Я. (2008)
Здановська В. - 105-та річниця заснування відділу бібліотекознавства Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (2008)
Смаглова Н. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки: основні завдання розвитку (2008)
Солоіденко Г. - Наукова книга на пострадянському просторі (2008)
55 років на службі у Храмі Книги (2008)
Пелагеша Н. - Європейська цифрова бібліотека: проект створення (2008)
Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформаціїї? (2008)
Сербін О. - УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури (2008)
Тимошенко І. - Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. (2008)
Черепанова Л. - Опыт страхового микрофильмирования в Российской государственной библиотеке (2008)
Макеєва І. - Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ (2008)
Дем'янюк Л. - З історії створення Національної бібліотеки та архіву Ісламської Республіки Іран (2008)
Ляшко С. - Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики (2008)
Здановська В. - Пленарне засідання конференції (2008)
Каліберда Н. - Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку, Бровкін А. (2008)
Чекмарьов А. - Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці, Соловяненко Д. (2008)
Гранчак Т. - Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки (2008)
Любовець Н. - Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство, Попик В. (2008)
Муха Л. - Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі , Міцан Т. (2008)
Костенко Л. - Електронне середовище наукової бібліотеки, Жабін О. (2008)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" (2008)
Свобода А. - Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності (2008)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі (2008)
Паус И. - Трансформация системы "читатель – библиотека" в информационную эпоху (2008)
Силков С. - Имплементация менеджмента знаний в библиотечно-информационную сферу (2008)
Медведєва В. - Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності (2008)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2008 рік (2008)
Теремко Василь. - Філософсько-економічні виміри буттєвості книги (2010)
Приходько Алла. - Найкращий пам’ятник Богдану-Ігорю Антоничу — книгарня його імені (2010)
Кислова Олена. - Професійне читання бібліотекаря: спеціалізований бюлетень "ЛібМаркет" (2010)
Остапчук Юлія. - Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Грабар Наталія. - Спілкування в бібліотеці у віддаленому режимі (2010)
Макеєва Ірина. - Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи (2010)
Проценко Тамара. - Cистемо-інтеграційні тенденції організації інформаційного супроводження діяльності сімейних лікарів (2010)
Шелестова Анна. - Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку (2010)
Гавриш Наталія. - Бібліотечно-ресурсна складова інформаційної інфраструктури фармацевтичної галузі України: сучасний стан (2010)
Стронська Наталія. - Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор (2010)
Васюк Оксана. - Можливості і роль бібліотек у формуванні нормативно-правової бази щодо запобігання торгівлі людьми, Корольова Катерина. (2010)
Гавеля Богдан. - До питання про методологічні засади дослідження політичної культури і ментальності українського народу в XIX столітті (2010)
Сошинська Ярослава. - Бібліотекарі та видавці: як спільно розвивати книжкову справу в Україні? (2010)
Українська книга на ХХІІІ Московській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (2010)
Копитько Ірина. - Українську книгу приймала Феодосія (2010)
Войнаровська Галина. - Україна — Почесний гість V Міжнародної книжкової виставки-ярмарку в Ашгабаті (2010)
Малик Галина. - Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн (2010)
Колегія Держкомтелерадіо України схвалила проект переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2010 рік (2010)
Яременко Надія. - Спочатку було слово... (2010)
Цедік Тетяна. - Cвітовий досвід використання карткових каталогів у період інформатизації суспільства, Приходько Алла. (2010)
Чунакова Наталія. - Огляд змін та доповнень до таблиць УДК за 2007—2008 роки (2010)
Асєєв Георгій. - Архітектура корпоративного сховища даних (2010)
Васьківська Ольга. - Уведення української мови в 1917––1920 роках у державних установах та освітніх закладах (2010)
Терещенко Катерина. - У дзеркалі слова: Борисові Олійнику — 75 (2010)
Соляник Алла. - Сила любові до служіння науці (2010)
Щербанюк Леся. - Коли автографи заговорили..., Заславець Григорій. (2010)
Прокопенко Лілія. - Веб-сайти посольств України як засіб презентації держави у світовому інформаційному просторі, Кучеренко Катерина. (2010)
Теслюк Валентина. - Бібліотека — координатор діяльності, спрямованої на профілактику насильства щодо підлітків, Стульнікова Аліна. (2010)
Гуцол Галина. - Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права (2010)
Школа творчого досвіду для тих, хто плекає і любить книгу (2010)
Сокол Ігор. - Українська експозиція на Франкфуртському книжковому ярмарку (2010)
Сенченко Микола. - Інформаційна агресія та її вплив на культуру (2010)
Лесюк Ольга. - Бібліометрична діагностика розвитку книжкового потоку з митної справи України у 1991—2009 роках (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Кочупалова Віта. - "Літопис нот" як засіб інформаційного забезпечення розвитку музичного мистецтва, Очеретяна Лідія. (2010)
Коханова І. - Бібліотека як засіб спадкоємності культурного надбання (2010)
Сопівник Ірина. - Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі, Колесова Зоряна. (2010)
Кириленко Валентина. - Стандартизація термінології: аналіз термінології, вжитої у стандартах, що стосуються сфери інформаційних технологій (2010)
Польовик Світлана. - Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" (2010)
Солонська Н. - Веніамін Кордт — організатор бібліотечної справи (2010)
Галась Ірина. - Діяльність театральних колективів в Україні на зламі 20—30-х років минулого століття: за матеріалами Державного архіву друку (2010)
Костирко Тамара. - Шляхи розвитку книгозбірні вищого навчального закладу (2010)
Рева Лариса. - Совість України Олесь Гончар про феномен українця Миколи Гоголя (2010)
Петренко Оксана. - Популяризація дитячої книги та читання — одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління (2010)
Підсумки книжкового року на осінньому "МЕДВІНі — 2010" (2010)
"Золота жила" української книжкової графіки (2010)
Супронюк О. - Зарубіжна україніка в НБУВ: перспективи вивчення (2007)
Соловяненко Д. - Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України (2007)
Муха Л. - Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів, Затока Л. (2007)
Вергунов Віктор. - Проблеми збереження фондів наукових бібліотек (2007)
Кунанець Н. - Організаційно-управлінська документація бібліотеки Народного Дому (2007)
Вовченко В. - Архівна спадщина і бібліотека Миколи Васильовича Левитського (1859-1936) як джерело з історії українського просвітницького руху кінця XIX — 20-х років XX ст. (2007)
Калмикова М. - Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського (2007)
Григорюк І. - Сільське господарство України: новий історико-науковий погляд (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства (2007)
Артамонова Н. - Інформаційний моніторинг наукової та інноваційної діяльності медичної галузі України (2007)
Мяскова Т. - Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ (2007)
Стрішенець Н. - Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології (2007)
Назарчук Т. - Розвиток історичної бібліографії Криму (2007)
Солоіденко Г. - Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови (2007)
Старовойтенко І. - Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета "Громадська думка" (1905–1906) та її наступниця "Рада" (1906–1914) (2007)
Радченко А. - Періодичні видання Національної академії наук України: фрагмент історії (2007)
Селівачов М. - Новий погляд на традиційне мистецтво: анатомія жанру (2007)
Ковальчук Г. - Програма ЮНЕСКО "Пам’ять світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання, Муха Л. (2007)
Держко І. - Автоматизація публічних бібліотек Польщі (Погляд учасника VII загальнопольської конференції) (2007)
Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький (2007)
Копанєва В. - "Відкритий контент" в інтернеті: становлення, проекти, правові засади (2007)
Добко Т. - Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани (2007)
Петрикова В. - Діячі краю в сучасній українській бібліографії (2007)
Омельченко М. - Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів, Затока Л. (2007)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964) (2007)
Шкира О. - Університетська бібліотека як інтелектуальне перехрестя студентів, науковців, освітян та бібліотекарів регіону (2007)
Лук’яненко О. - Vita memoriae (2007)
Білоцерківська Г. - Василь Федорович Симиренко – меценат української культури (2007)
Вергунов В. - Київ у дзеркалі часу (2007)
Смаглова Н. - Семінар "Бібліотечно-інформаційні ресурси НАН України: формування, збереження, використання" (2007)
Шерепа Т. - Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки (2007)
Корнілова Є. - Корпоративні технології у наукових бібліотеках (2007)
Івченко Л. - Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу, Лобузіна К. (2007)
Міщук Сергій. - Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні (2007)
Бодак О. - Внесок М. Ю. Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності (2007)
Солоіденко Г. - Словнику Грінченка – 100 років (2007)
Кравченко П. - Книга – це крила, життя, наша пам’ять (2007)
Дубровіна Л. - Канада і Україна єднаються серцями (до виходу спеціального українсько-канадського числа археографічного щорічника "Пам’ятники" (2007, т. 7)), Зворський С. (2007)
Ковальчук Г. - Федорівські читання-2007 (2007)
До ювілею колеги (2007)
Копанєва В. - Бібліотека в системі наукової електронної комунікації (2007)
Соловяненко Д. - Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління (2007)
Силков С. - Информационные ресурсы Беларуси, их классификация и нормативно-правовое регулирование (2007)
Ковальчук Г. - Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект (2007)
Шалашна Н. - Історико-книгознавча тематика в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX ст. (2007)
Сак О. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара (до 135-річчя заснування книгозбірні) (2007)
Вергунов В. - Науково-методична діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук: історія, здобутки, перспективи (2007)
Васильченко М. - Термінологія, термінологія... (2007)
Клименко Е. - Принципи організації каталогу музичної крюкової рукописної книги (2007)
Лось В. - Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XIX ст.: класифікація та інформаційні можливості (2007)
Корнієнко В. - Проблеми створення інтранет/екстранет-ресурсів у наукових бібліотеках (2007)
Каліберда Н. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища, Бровкін А. (2007)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки (2007)
Іваннікова М. - Книжкові пам’ятки: електронні інформаційні масиви, Ковальчук Г. (2007)
Яременко Л. - Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини, Міцан Т. (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів, Петрова Л., Масловська С. (2007)
Муха Л. - Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи, Добрусіна С., Затока Л. (2007)
Кулаковська Т. - Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек, Солоіденко Г. (2007)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках" (2007)
Литвин В. - Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек (2007)
Самохіна Н. - Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону (2007)
Кулешов С. - Критика, критика... або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка (2007)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2007 р. (2007)
Дубровіна Л. - Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової , Булатова С., Ціборовська-Римарович І. (2006)
Ласкажевська Х. - Стан польсько-українського бібліотечного співробітництва (огляд останніх 15 років) (2006)
Волош Я. - Професійний бібліотечний рух у Польщі і його роль в оновленні бібліотек (2006)
Тхужевська-Кабата Х. - Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність (2006)
Колодзейська Я. - Інститут книги і читання Бібліотеки Народової (2006)
Будиньська Б. - Публічні бібліотеки в нових адміністративних, соціальних і культурних умовах (2006)
Волош Я. - Що сталося у публічних бібліотеках після зміни системи? (2006)
Чайка С. - Нове бібліотечне право в Польщі (2006)
Джевецький М. - Система вищої освіти в Польщі за спеціальністю бібліотекознавство і наукова інформація на початку нового століття. Мобільність. Акредитація. Стандарти освіти (2006)
Собуцький В. - Книжкові колекції, створені після 1880 року: дослідження стану збереженості (2006)
Кунанець Н. - Наукові бібліотеки Львова XIX - початку XX ст., орієнтовані на польського читача: заснування та формування фондів (2006)
Горовий В. - Бібліотеки: погляд у завтра (2006)
Шемаєва Г. - Електронні періодичні видання наукових установ України у системі наукових комунікацій (2006)
Артамонова Н. - Стан інформаційного забезпечення медичних нововведень (2006)
Ярошенко Т. - Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України (2006)
Шульга І. - Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін (2006)
Вергунов В. - Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи (2006)
Попик В. - Віталій Сергійович Чишко (1951-2003) — засновник і перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (До 55-річчя від дня народження) (2006)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотеки, музеї, архіви у формуванні інтелектуального та інформаційного простору (2006)
Шеремет А. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ, Середа Т. (2006)
З нагоди Дня української писемності та мови Президент України Віктор Ющенко відвідав Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (2006)
Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору (2006)
Чекмарьов А. - Інтернет-портали бібліотек як базові елементи єдиного науково-інформаційного простору, Жабін О. (2006)
Каліберда Н. - Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: формування та забезпечення доступу, Бровкін А. (2006)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень, Горовий В. (2006)
Ковальчук Г. - Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, Римарович І. (2006)
Яременко Л. - Архівні та рукописні ресурси бібліотек, Міцан Т. (2006)
Воскобойникова-Гузєва О. - Методологія сучасних бібліотекознавчих досліджень, Петрова Л. (2006)
Муха Л. - Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів, Савіна З., Затока Л. (2006)
Омельчук В. - Проблеми створення реєстру національної бібліографії України, Новосьолова Л. (2006)
Попик В. - Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку, Любовець Н. (2006)
Кулаковська Т. - Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору, Солоіденко Г. (2006)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України" (2006)
Литвин В. - Формування єдиного науково-інформаційного простору України: здобутки і проблеми розвитку (2006)
Марущак А. - Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання (2006)
Черепанова Л. - Микрофильмирование: сохранность фондов и создание страхового фонда (2006)
Супронюк О. - Нове видання зарубіжної україніки (2006)
Клименко О. - Навчальна книга XVIII – початку XX ст. у дослідженнях бібліографів (2006)
Васильченко М. - Посібники, посібники... (2006)
Невтомне служіння науці (До ювілею Ярослава Романовича Дашкевича) (2006)
Раїса Іванівна Павленко (2006)
Вергунов В. - Лілії Олександрівні Зінченко – 50 (2006)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2006 рік (2006)
Буряк Світлана. - Аналітичний огляд випуску книжкової продукції в 2010 році (2010)
Литвиненко О. - Особливості видавничого асортименту мультимедійної дитячої продукції в Україні (2010)
Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання (2010)
Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій (2010)
Бобришева Олександра. - Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування (2010)
Цибенко Ірина. - Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект (2010)
Васьківська Ольга. - Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році (2010)
Шульженко Світлана. - "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України (2010)
Гастинщиков Валерій. - Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційний простір (2010)
Маркова Вікторія. - Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності (2010)
Рогова Павла. - Визначні жінки України у житті Федора Погребенника (2010)
Народжений під щасливою зіркою (Миколі Зніщенку — 65 років) (2010)
Зніщенко Микола. - "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…", або Нотатки про саміт у місті Одесі з проблем дитячого читання (2010)
Професійне навчання видавців (2010)
Дмитренко Костянтин. - Подвійне свято (2010)
Книгою року Бі-Бі-Сі 2010 названо роман Сергія Жадана "Ворошиловград" (2010)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2010 рік (2010)
Рабінович П. - Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європейського суду з прав людини) (2009)
Петришин О. - Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення, Лук’янов Д. (2009)
Ющик О. - Правознавство і теорія права: проблема узагальненого знання (2009)
Христова Г. - Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України про попередження насильства в сім’ї (2009)
Нагребельний В. - Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України — 60 років (2009)
Веніславський Ф. - Спеціально-дозвільний принцип у конституційно-правовому регулюванні (2009)
Стрілець В. - Права людини в політико-правовій концепції Української радикально-демократичної партії (2009)
Печений О. - Деякі проблеми методології спадкування (2009)
Пашков В. - Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки (2009)
Талан Л. - Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу (2009)
Бєлєвцева В. - До питання класифікації адміністративно-правових режимів (2009)
Перепелиця М. - Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права (2009)
Бранко Вучкович. - Реформа кримінально-процесуального законодавства Чорногорії (2009)
Мошак Г. - Приватноправовий контекст німецької кримінально-правової концепції свободи (2009)
Дашковська О. - Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. (2009)
Грудзур О. - Кримінально-правова характеристика провокації хабара за законодавством зарубіжних країн (2009)
Крутов В. - Щодо правового статусу структур недержавного сектору національної безпеки України, Новицький Г. (2009)
Михайлов В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України (2009)
Виноградова О. - Реалії законодавчого забезпечення міжнародно-правового співробітництва у сфері кримінального судочинства (2009)
Зеленецький В. - Критерії оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні, Лобойко Л. (2009)
Журавель В. - Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів (2009)
Шевчук В. - Тактична операція "Профілактика": проблеми розробки та застосування у слідчій діяльності (2009)
Пономарьова Г. - До проблеми запровадження змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи: з досвіду парламентських виборів в Україні в 1998 р. (2009)
Задихайло Д. - Сучасні функції держави в контексті модернізації конституційно-правового регулювання (2009)
Битяк О. - Господарсько-правове забезпечення енергетичної політики держави та особливості окремих її напрямів (2009)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми" (О. О. Погрібний) (2009)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення" (В. В. Жернаков) (2009)
Інформаційне повідомлення щодо засідання президії Академії правових наук України (О. О. Погрібний) (2009)
Дні порівняльного правознавства (Д. Лук’янов) (2009)
Марк Веніамінович Цвік (2009)
Юрій Прокопович Битяк (2009)
Микола Петрович Кучерявенко (2009)
Афонін Олександр. - Рекомендації з удосконалення українського книговидання, Петрова Наталія. (2011)
Теремко Василь. - Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема (2011)
Виткалов Володимир. - Історична Волинь і проблеми духовного відродження України, Виткалов Сергій. (2011)
Грабар Наталія. - Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу (2011)
Мухамед’яров Наіль. - Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забезпечення здорового способу життя (2011)
Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань (2011)
Якимюк Юлія. - Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі — важлива складова системи електронного документообігу (2011)
Ярошенко Тетяна. - До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені — відтепер у Могилянcькій книгозбірні (2011)
Гастинщиков Валерій. - Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові (2011)
Туріна Олена. - Культуротворчі чинники творчої соціалізації особи (2011)
Теслюк Валентина. - Бібліотеки як комунікаційні центри соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та їхніми батьками, Бойко Вадим. (2011)
Кудлач Володимир. - Національні меншини в просторі толерантності (2011)
Кращими виданнями 2010 року для дітей та юнацтва названі журнали "Ангелятко" та "Однокласник" (2011)
Стрішенець Надія. - Сучасний бібліографічний контроль (2011)
Пилипчук В. - Пріоритети розвитку права і правової науки в галузі безпеки в умовах глобалізації та геополітичних трансформацій (2009)
Яковюк І. - Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин (2009)
Хаустова М. - Суб’єкт права як елемент правової системи суспільства (2009)
Скрипнюк О. - Новітній конституційний процес в Україні (2005–2009 роки): досвід, проблеми, перспективи, Федоренко В. (2009)
Протасова В. - Парламентсько-президентська республіка в контексті конституційного реформування в Україні (2009)
Христова Г. - Законодавчі засади попередження жорстокого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини (2009)
Козаченко А. - Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення (2009)
Стрілець В. - Організація губернського та повітових революційних комітетів у Полтавській губернії (грудень 1919 р. — січень 1920 р.) (2009)
Бойко І. - Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349–1434 рр.) (2009)
Пономарьова Г. - Застосування змішаної виборчої системи: вибори народних депутатів України 2002 р. (2009)
Максимов С. - Конституційний принцип верховенства права: загальне та особливе (2009)
Рабінович С. - Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності (2009)
Спасибо-Фатєєва І. - Форми права власності (2009)
Єфименко А. - Регулювання поглинань в Україні, конфлікт теорії та закону (2009)
Слюсар А. - Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки (2009)
Перепелиця М. - До питання щодо повноважень учасників фінансових правовідносин (2009)
Лукашев О. - Владно-майнова природа фінансово-правових відносин (2009)
Дашковська О. - Державно-правовий механізм впровадження гендерної рівності в канадському суспільстві (2009)
Биля-Сабадаш І. - Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності (2009)
Погорецький М. - Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю (2009)
Головкін Б. - Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування (2009)
Колодяжний М. - Запобігання вимаганням, поєднаним з фізичним насильством (2009)
Прийма С. - Ознаки тлумачення норм права (2009)
Ломака В. - Відповідальність залізниці за несвоєчасну подачу вагонів та контейнерів (2009)
Верхогляд О. - Особливості правового регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві (2009)
Литвак Олег Михайлович (2009)
Довгерт Анатолій Степанович (2009)
Пам’яті Володимира Семеновича Кульчицького (2009)
Плаксюк Юрій. - Тези виступу Голови Держкомтелерадіо Ю. О. Плаксюка на засіданні колегії з питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік" (2011)
Поляков Віталій. - Законодавча база системи обов’язкового примірника документів України: історія та сучасність, Устіннікова Тетяна. (2011)
Фідельська Аліса. - Аналіз дотримання видавцями нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях за 2010 рік (2011)
Гавенко Cвітлана. - Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку, Мартинюк Марія. (2011)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2011)
Дерлеменко Віталій. - Інформаційне забезпечення науки як головна складова соціально-комунікаційної системи (2011)
У другій половині 2010 року мережа книгорозповсюдження в Україні збільшилася на 214 об’єктів (2011)
Костирко Тамара. - Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація (2011)
Копанєва Єлизавета. - Ранговий розподіл видань у депозитарії електронних копій наукової періодики України (2011)
Плешакова Марина. - Питання створення ефективної документально-комунікаційної інфраструктури (2011)
Васюк Оксана. - Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти, Скумін Тетяна. (2011)
Козлов Микола. - Історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 20-х — кінця 40-х років ХХ століття (2011)
Соколов Віктор. - Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII столітті (2011)
Геращенко Михайло. - Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова, Стронська Наталія. (2011)
Дмитренко Костянтин. - Українська книга як вияв народної дипломатії (2011)
Віддати себе зумів Україні (2011)
В. Я. Тацію — 70 років (2009)
Рабінович П. - Категорії та закони діалектики — актуальний інструмент сучасного правопізнання (за матеріалами практики Страсбурзького суду) (2009)
Петришин О. - Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави (2009)
Погребняк С. - Закріплення основоположних принципів права в Конституції України (2009)
Євграфова Є. - Деякі теоретико-практичні аспекти конституційної процедури законотворення в Україні (2009)
Солдатенко О. - Організація забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи (2009)
Маркуш М. - Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект (2009)
Задихайло Д. Д. - Уряд України та регіональна політика держави (конституційно-правові аспекти) (2009)
Козаченко А. - Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917–1920 рр.) (2009)
Лобода Ю. - Правова традиція українського народу як національний праволюдинний стандарт (2009)
Прокопов Д. - Теорія права як "етичного мінімуму" В. Залеського в контексті критики поняття природного права (2009)
Кот О. - Природа недійсних правочинів (2009)
Печений О. - Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування (2009)
Пашков В. - Економіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення (2009)
Єрьоменко В. - Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права (2009)
Цесарський Ф. - Розвиток уявлень про колективний договір (2009)
Дашковська О. - Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії (2009)
Москвич Л. - До питання про проблеми судової реформи (2009)
Назаров І. - Використання терміна "суд" у законодавстві України (2009)
Гізімчук С. - Визначення змісту поняття "близькі родичі" у кримінальному праві, Зінов’єва І. (2009)
Радутний О. - Механізм заподівання шкоди будь-якому об’єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини (2009)
Тітко І. - Застосування оцінних понять у регламентації проведення обшуку і виїмки (2009)
Бариська Я. - Новітні надпрезидентські республіки: теоретико-правові аспекти (2009)
Клочко М. - Джерела походження та способи творення юридичних термінів України (2009)
Бабаєва О. - Рішення, які приймає по кримінальній справі суддя у стадії попереднього розгляду (2009)
Новий словник з міжнародного права (2009)
Інформація за результатами Загальних зборів АПрН України (2009)
Тихий Володимир Павлович. Коцюба Олександр Павлович. Костенко Олександр Миколайович (2009)
Афонін Олександр. - Українські книжкові реалії 2010-го (2011)
Мельник І. - Потрібна Державна стратегічна програма розвитку видавничої галузі : виступ на засіданні колегії Державного комітету телебачення та радіомовлення України, на якому обговорювалось питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення та радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік" (2011)
Паливода Юлія. - Сучасна навчальна книга: комунікаційні інтенції автора (2011)
"Грані-Т" випустило дитячі книги шрифтом Брайля (2011)
Олтаржевський Дмитро. - Функціонування корпоративної преси в системі масових комунікацій (2011)
Промська Олександра. - Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. — 2010 р.) (2011)
Набхан Юлія. - Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій: підсумки роботи Книжкової палати України за 2010 рік (2011)
Колесникова Тетяна. - Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті (2011)
Кобєлєв Олексій. - Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2011)
Матвієнко Оксана. - "Соціальна інформатика": наукова та освітня спеціальність в Україні, Цивін Михайло. (2011)
Коваленко Ірина. - Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних фахівців (2011)
Кислюк Любов. - Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період (2011)
Смага Олена. - Модель аналітичної системи інформаційно-комп'ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі (2011)
Білан Людмила. - "Просвітянські" витоки кооперативного руху (2011)
Боліла Алла. - З іменем Шевченка — по життю (2011)
Конкурс дитячого читання триває (2011)
Проект українських видавців презентовано на XII Міжнародній книжковій виставці у Вільнюсі. (2011)
Доповідь Президента Академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 21 грудня 2009 р. (2010)
Рабінович П. - Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення (2010)
Данильян О. - Проблема взаємовпливу правового виховання і державотворчого процесу: українські реалії, Петришин О. (2010)
Лемак В. - Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування (2010)
Хаустова М. - Структура правової системи суспільства (2010)
Любченко П. - Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування (2010)
Ковальчук В. - Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід (2010)
Онупрієнко А. - Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід (2010)
Єрмолаєв В. - Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні (2010)
Селіхов Д. - Загальноімперський характер переселенського закону від 13 липня 1889 року в губерніях Наддніпрянської України (2010)
Жилінкова І. - Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні (2010)
Крат В. - Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність (2010)
Кухарєв О. - Поняття та юридична природа заповідального покладення (2010)
Джунь В. - Методологічні питання дослідження господарського права (2010)
Ломака В. - Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом (2010)
Демченко С. - Системний аналіз ефективності господарського судочинства (2010)
Бойко І. - Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект (2010)
Кузьменко О. - Теоретико-методологічні засади визначення місця інституту міжбюджетних відносин у системі фінансового права (2010)
Семчик В. - Реституція в українському та європейському договірному праві, Подоляк С. (2010)
Макаруха З. - Гармонізація процесуального права притулку в рамках ЄС (2010)
Мошак Г. - Каральні елементи у приватному праві ФРН (2010)
Дашковська О. - Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн (2010)
Гаращук В. - Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки, Мухатаєв А. (2010)
Головкін Б. - Мотивація корисливих насильницьких злочинів (2010)
Гончаров В. - Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології (2010)
Левіна Ю. - Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства (2010)
Герасименко Я. - Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України (2010)
Нове теоретичне дослідження державного ладу України (О. Дашковська, В. Колісник) (2010)
Корисне науково-навчальне видання в галузі конституційного права (М. В. Цвік, Ю. М. Грошевий, Ю. Г. Барабаш) (2010)
XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії "Глобальна гармонія та верховенство права" (2010)
П’ятий "круглий стіл" з антропології права у Львові (2010)
Звіт Академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2009 рік (2010)
Вячеславу Васильовичу Комарову — 60 років (2010)
Афонін Олександр. - Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин (2011)
Теремко Василь. - Стратегічні випробування електронною книжністю (2011)
Філяк Наталія. - Буккросинг для книголюбів, Заславець Григорій. (2011)
Женченко Марина. - Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги (2011)
Очеретяна Лідія. - "Літопис книг" у структурі інформаційного забезпечення суспільства (2011)
Чунакова Наталія. - Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою (2011)
Чорнобиль очима бібліотек (2011)
Малик Галина. - Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри (2011)
Козлов Микола. - Діяльність Філарета Колесси як етнографа і фольклориста: радянська історіографія 70-х — початку 90-х років ХХ століття (2011)
Сербін Олег. - Вчення Ніколая Кузанського як концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації (2011)
Відзначено ювілей Лесі Українки (2011)
Березюк Ніна. - Бібліотекознавець Костянтин Рубинський: життя і доля (2011)
Левченко О. - "Квітневий книгоград" (2011)
Шостий весняний "МЕДВІН": і для дорослих, і для дітей (2011)
В. В. Сташис — видатний вчений і педагог (2010)
Погребняк С. - Генезис ідеї свободи як основоположного принципу права (2010)
Яковюк І. - Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету (2010)
Рабінович С. - Міжнародне судочинство як спосіб позитивації природно-правових підходів (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2010)
Євграфова Є. - Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення (2010)
Єрмолаєв В. - Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу (2010)
Веніславський Ф. - Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу (2010)
Демиденко Г. - Ярослав Мудрий: факти і домисли його біографії (2010)
Гончаренко В. - Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави (2010)
Демченко С. - Про поняття правосуддя і доступність правосуддя (2010)
Москвич Л. - Принципи ефективної судової системи (2010)
Вінник О. - Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми (2010)
Томчишен С. - Призначення та принципи здійснення переважного права на викуп часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств (2010)
Божко В. - Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х–ХХ століть (2010)
Єрьоменко В. - Висновок від протилежного як один із засобів вирішення колізій у трудовому праві (2010)
Настюк В. - До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем, Бєлєвцева В. (2010)
Дашковська О. - Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США (2010)
Корнякова Т. - Навколишнє природне середовище як об’єкт кримінально-правової охорони у системі запобігання екологічній злочинності (2010)
Ус О. - Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні (2010)
Тітко І. - Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи (2010)
Скупінський О. - Конституційно-правові принципи економічної системи України (2010)
Гринько П. - Теорії секундарних прав у доктрині цивільного права (2010)
Михайлов В. - Суб’єктивна сторона зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України) (2010)
Співвідношення права і релігії: корисне загальнотеоретичне дослідження (2010)
Міжнародний симпозіум Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики (2010)
Другий міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" (2010)
Микола Якович Швець (2010)
Петришин Олександр Віталійович (2010)
Скрипнюк Олександр Васильович (2010)
Задорожній Олександр Вікторович (2010)
Буряк Світлана. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2010 році (2011)
Радченко Анна. - Аналіз проекту "Наукова книга" НАН України (2011)
Теремко Василь. - Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру (2011)
Хювенен Юлія. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях у 2010 році (2011)
Заславець Григорій. - На Буковині видрукувано перший в Україні підручник з археології для школярів (2011)
Колесникова Тетяна. - Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи (2011)
Смілянець Світлана. - Електронний бібліографічний покажчик "Навігатор історика" (2011)
Гришин Віталій. - Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади (2011)
Варенко Володимир. - Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців-документознавців (2011)
Козлов Микола. - Сучасна вітчизняна історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси (2011)
Базиль Людмила. - Значення видавництв для розвитку літературознавчої компетентності вчителя (2011)
Фіялка Світлана. - Функції теоретичних навчальних видань із культурознавства (2011)
Книжковому роду - нема переводу (2011)
Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань (2011)
Господарі фестивалю - юні читаці (2011)
Рабінович П. - Основоположні права людини: сучасні позиції православних церков Росії та України (2010)
Колодій А. - Праворозуміння: теорія, політика, практика, Колодій О. (2010)
Яковюк І. - Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу) (2010)
Брижко В. - До питання методології кодифікації інформаційного законодавства (2010)
Дашковська О. - До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2010)
Погребняк С. - Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права (2010)
Скрипнюк О. - Специфіка конституційно-правових відносин в Україні (2010)
Ярмиш О. - Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики, Червяцова А. (2010)
Нестерович В. - Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина (2010)
Пилипчук В. - Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) (2010)
Стрілець В. - Організація волосних та сільських революційних комітетів у Полтавській губернії (грудень 1919 р. — лютий 1920 р.) (2010)
Козаченко А. - Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2010)
Дзьобань О. - Національні інтереси як основа національної безпеки: світоглядно-методологічні аспекти (2010)
Титов В. - Теоретичні погляди Олівера Венделла Холмса молодшого (2010)
Андрейцев В. - Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект (2010)
Погрібний С. - Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України (2010)
Бородовський С. - Проблеми одностороннього правочину (2010)
Пашков В. - Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров’я (2010)
Матвєєва А. - Учасники міжнародного транспортного коридору: проблеми класифікації та окремі питання правового регулювання (2010)
Слюсар А. - Сутність і правова природа категорії "роботодавець" (2010)
Малишева Н. - Правове регулювання на ринку космічних послуг (2010)
Виговський О. - Питання уніфікації регулювання коносаментів у міжнародному приватному праві (2010)
Топчій В. - Шляхи реформування кримінального судочинства України (2010)
Вовк Д. - Правові системи християнських країн (особливості та проблема неоднорідності) (2010)
Коваленко В. - Про проблеми використання в кримінально-виконавчому праві України деяких термінів і понять, Колб О. (2010)
Демидова Л. - Майно як предмет злочину (2010)
Давиденко C. - Проблеми вдосконалення норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим (2010)
Капліна О. - Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі (2010)
Ткачова О. - Щодо компетенції та повноважень кримінально-виконавчої інспекції при виконанні покарання у виді виправних робіт (2010)
Семеніхін І. - Проблемні аспекти реалізації правової доктрини у правозастосовній практиці (2010)
Ус М. - Cутність колізії суб’єктивних цивільних прав (2010)
Іванова А. - Класифікація суб’єктів бюджетного права (2010)
Інформація за результатами загальних зборів НАПрН України (О. Погрібний) (2010)
Друга міжнародна науково-практична конференція з трудового права і права соціального забезпечення (В. Жернаков) (2010)
Міжнародне визнання української науки (Д. Лук’янов) (2010)
Голіна Володимир Васильович (2010)
Панов Микола Іванович (2010)
Погрібний Олексій Олексійович (2010)
Сенченко Микола. - Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії (2011)
Сьогодення, засноване на традиціях (2011)
Остапчук Юлія. - Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу (2011)
Доркену Алла. - Реалізація проекту "Видатні педагоги України та світу" в контексті розвитку суспільства знань (2011)
Шейко Василь. - Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Харківській державній академії культури, Каністратенко Микола., Кушнаренко Наталя. (2011)
Матвієнко Оксана. - Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект (2011)
Васьківська Ольга. - Відродження національного книговидання: 1918 рік, Шумілова Анжела. (2011)
Дегтяренко Л. - Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький, Супронюк О. (2011)
Геращенко Михайло. - Бібліографічний портрет Миколи Зерова, Добровольська Людмила. (2011)
Сокур Людмила. - Державна політика України у сфері діловодства на етапі її формування (2011)
Коваленко Ірина. - Правова соціалізація як процес формування правової культури (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського