Вітушко Н. - Роль бібліотечних установ у створенні та підтримці електронного діалогу: влада – суспільство (2012)
Присяжна Л. - Роль сучасної бібліотеки в інформаційному супроводі діяльності органів державної влади (2012)
Троїцька К. - Інформаційне забезпечення веб-сайтів для висвітлення роботи органів державної влади Луганської області (2012)
Костенко М. - Бібліографічні посібники в системі засобів інформаційного забезпечення художньої культури та мистецтва (2012)
Сербін О. - Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку, Галицька С. (2012)
Левченко Л. - Методи вибіркової експертизи цінності документів для постійного зберігання в архівах Сполучених Штатів Америки (2012)
Дубас Т. - Розвиток електронних інформаційно-аналітичних продуктів сучасної бібліотеки (з практичного досвіду СІАЗ НБУВ) (2012)
Аксьонова Н. - Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід) (2012)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги" (з досвіду створення) (2012)
Пастушенко О. - Питання історії українського державотворення та періодичної преси в сучасних дисертаційних дослідженнях в Україні (2012)
Вітушко А. - Реалізація іформування інформаційно-моніторингових систем як ІТ-продукту на базі аналітичних служб (2012)
Тарасенко Н. - Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом (2012)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації (2012)
Автономова Н. - Формування системи інформаційно-аналітичних видань вітчизняних наукових бібліотек (2012)
Зуб В. - Документальні ресурси з питань охорони праці в системі безпеки функціонування бібліотек Великобританії та США (2012)
Стоян П. - Електронні бібліотечні та архівні документальні ресурси національних державних установ та органів влади Австралії (2012)
Коночкіна О. - Аналіз контенту регіональних інтернет-видань як джерела бібліотечного комплектування (2012)
Покровська Г. - Розширення джерельної бази інтернет-ресурсів як шлях підвищення рівня бібліотечних інформаційно-аналітичних досліджень (2012)
Степченко Л. - Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? (2012)
Жабін А. - Наукова мережева комунікація та юзабіліті (2012)
Чуприна Л. - Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками (2012)
Якименко Ю. - Соціальні мережі та соціальні рухи (2012)
Самсонов М. - Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах (2012)
Рябоконь О. - Маніпуляції масовою свідомістю в політичному сегменті соціальних мереж (2012)
Гриценко Н. - Дистанційна зайнятість працівників бібліотек як один зі шляхів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного виробництва (2012)
Руснак І. С. - Вступне слово (2009)
Романенко І. О. - Формалізація процесів координаційного управління системою підготовки військ (сил) (2009)
Петрушенко М. М. - Система воєнно-наукових досліджень Повітряних Силах Збройних Сил України: основні завдання та перспективи розвитку (2009)
Ткаченко В. І. - Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки (2009)
Пєвцов Г. В. - Метод синтезу гібридних алгоритмів прийняття рішень в умовах стохастичної та нечіткої невизначеності (2009)
Смірнов Є. Б. - Методика роботи посадових осіб органів управління Повітряних Сил при прийнятті рішень на бойові дії за допомогою інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень "ЕШЕЛОН-ІНФ" (2009)
Коваль В. В. - Деякі погляди щодо комплексного застосування сил та засобів оперативного забезпечення для захисту військ і об’єктів від ударів високоточної зброї противника (2009)
Бурсала О. Л. - Вибір раціональних параметрів трубопроводів вимірювальної системи повітряних параметрів літака Су-27, Кремешний О. І., Чигрин Р. М. (2009)
Корочкін О. А. - Оцінка ефективності виконання бойових задач бойовим авіаційним комплексом, Дяченко Д. В., Олійник Ю. А. (2009)
Поспєлов Б. Б. - Ймовірнісно-часовий метод оцінки якості функціонування авіаційних ліній інформаційного обміну з урахуванням динаміки радіоелектронної протидії, Дода В. І., Куренко О. Б. (2009)
Трошін О. М. - Розробка моделі визначення швидкості роботи дисипації в трібосистемах, Джус Р. М., Мітіков С. А. (2009)
Гриб Д. А. - Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В. (2009)
Донцов С. М. - Аналітична модель функціонування зенітного ракетного комплексу (системи) при стрільбі по одиночній цілі, Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2009)
Півнєв Д. А. - Аналіз наближених методів розрахунку нестаціонарного коефіцієнта готовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів і їх застосування до вирішення завдань експлуатації, Калугін Д. С., Попов В. П. (2009)
Васильєв В. А. - Вимірювання кута в РЛС з частотно-багатопроменевою антенною решіткою, Сачук І. І., Селезньов С. В. (2009)
Казаков Е. Л. - Анализ информации о геометрических характеристиках цели, получаемой по отраженному некогерентному многочастотному сигналу в совмещенном и вынесенном приемных пунктах, Казаков А. Е. (2009)
Полішко С. В. - Аналіз способів підвищення ефективності систем міжперіодної обробки імпульсних РЛС (2009)
Седишев П. Ю. - Однозначне оцінювання дальності рухомої цілі при її супроводженні по швидкості й кутових координатах радіолокатором з використанням когерентних сигналів з високою частотою повторення імпульсів, Подорожняк А. О., Рощупкін Є. С. (2009)
Ширман Я. Д. - Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки, Орленко В. М. (2009)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2009)
Коломійцев О. В. - Багатофункціональний селектор подовжніх мод для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з модернізованим частотно-часовим методом вимірювання, Баранник В. В., Болюбаш О. О., Клівець С. І. (2009)
Коробка О. Г. - Застосування стандарту ІЕЕЕ 802.11 для забезпечення обміну інформацією між пунктами управління та об’єктами авіаційної бригади, Воробйов Р. В., Кулик О. П. (2009)
Кучеренко Ю. Ф. - Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності, Олізаренко С. А., Гузько О. М. (2009)
Тітов І. В. - Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу, Воронов Д. M., Батурін О. В. (2009)
Шубін Є. В. - Метод розподілення інформаційних потоків в мережах передачі даних з самоподібним трафіком, Володін М. І., Гусарєва О. В., Першина Е. Ю. (2009)
Агафонов Ю. М. - Порівняльний аналіз різних схем польоту літальних апаратів до нерухомих цілей, Журавльов А. А. (2009)
Герасимов С. В. - Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення, Фтемов Ю. О., Яковлев М. Ю. (2009)
Горпинко Ю. І. - Сумісний вплив вторинних ефектів теплопереносу на досконалість протиструмних теплообмінників кріогенних систем (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Title (2014)
Content (2014)
Подолян В. Н. - Психопатологические расстройства у лиц, состоящих в браке с вич-инфицированым инъекционным потребителем наркотиков (2014)
Бурков М. В. - Зміни в стінці тонкої кишки в динаміці гострої обтураційної тонкокишкової непрохідності в експерименті (2014)
Сарафинюк Л. А. - Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів, Кириченко Ю. В., Кириченко І. М. (2014)
Семененко А. І. - Вплив 0,9% розчину NaCl на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Сурсаєв Ю. Є. (2014)
Шевчук Ю. Г. - Відмінності тотальних, поздовжніх і обхватних розмірів тіла між здоровими й хворими на епілепсію юнаками та дівчатами поділля (2014)
Бандурка Н. М. - Експериментальне дослідження механізмів порушень ритму серця в умовах перевантаження кардіоміоцитів іонами кальцію та способи їх корекції (2014)
Булько М. П. - Макро- та мікроскопічні особливості лімфоїдних вузликів тонкої кишки в динаміці розвитку високої гострої тонкокишкової непрохідності (2014)
Іваниця А. О. - Особливості похідних показників реовазограми гомілки у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів (2014)
Сорокоумова Л. К. - Вплив антисептичного лікарського препарату офтальмодек на тканини макроорганізму, Шевчук Н. М., Задерей Н. В. (2014)
Палій В. Г. - Протимікробна дія атисептичних препаратів, антибіотиків на збудники запальних захворювань, Сухляк В. В., Палій Д. В., Гончар О. О., Крижановська А. В., Береза Б. М., Буркот В. М., Кравчук П. О., Задерей Н. В. (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти (2014)
Тарасюк С. А. - Роль антропометричних досліджень в оцінці фізичного статусу матері та дитини (2014)
Палій Д. В. - Дослідження антисептиків в умовах формування резистентності у мікроорганізмів, Стукан О. К. (2014)
Палій В. Г. - Вивчення протимікробних властивостей антисептиків в різних умовах дослідів, Сухляк В. В., Береза Б. М., Гончар О. О., Крижановська А. В., Буркот В. М., Задерей Н. В., Олійник Д. П., Кордон Ю. В. (2014)
Власенко І. Г. - Діагностичне середовище для виявлення helicobacter pylori при шлунково-кишкових захворюваннях, Новицький А. О., Власенко В. В. (2014)
Штанюк Є. А. - Вивчення антимікробної активності мазей, які містять офлоксацин та левофлоксацин, щодо основних збудників ранової інфекції, Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Лисокобилка О. А. (2014)
Мінухін В. В. - Комбінована дія ефірної олії мануки з антибіотиками по відношенню до збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів в дослідах in vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Гвоздецька А. -В. А., Коваленко Ю. Д. (2014)
Богомольний Б. Р. - Вплив електромагнітними полями "кск-барс" на збудників інфекційних захворювань, Барзинський В. П., Гридіна Т. Л., Федчук А. С. А., Лозицький В. П., Мудрик Л. М., Шитікова Л. I. 2, Сочесло Л. В. (2014)
Давиденко Н. В. - Адресна антибактеріальна терапія гострих деструктивних пневмоній у дітей, Мішина М. М., Пащенко Ю. В., Давиденко В. Б. (2014)
Степанский Д. А. - Исследование антимикробных свойств раствора натрия гипохлорита и таурина, Кременчуцкий Г. М., Кошевая И. П., Торопин Н. В., Торопин В. Н. (2014)
Палій Г. К. - Характеристика сучасного арсеналу дезінфекційних засобів та проблеми дезінфектології, Ковальчук В. П., Фоміна Н. С. (2014)
Панас М. А. - Поєднаний вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання та антибактеріальних препаратів на моделі escherichia coli, Корнійчук О. П. (2014)
Торопин В. Н. - Получение дезинфицирующих и асептических растворов с использованием модифицированных полимеров, Бурмистров К. С., Кременчуцкий Г. Н., Торопин Н. В. (2014)
Ковальчук В. П. - Результати порівняльного дослідження чутливості до антисептиків плівкових та планктонних форм бактерій, Кондратюк В. М., Трофіменко Ю. Ю. (2014)
Мінухін В. В. - Вплив комплексної терапії на активність індикаторних ферментів при експериментальній генералізованій ентерококовій інфекції, Мозгова Ю. А., Габишева Л. С., Мішина М. М., Дубовик О. С., Кузьменко А. М., Мішин Ю. М., Мінухіна Д. В. (2014)
Лаврик Г. С. - Антагоністичні властивості лактобактерій, виділених з вагіни, відносно умовно-патогенної мікрофлори, Тимчук І. В., Корнійчук О. П., Костюк Л. П. (2014)
Кордон Ю. В. - До застосування протимікробних антисептичних препаратів, Палій І. Г. (2014)
Трофіменко Ю. Ю. - Чутливість грамнегативних неферментуючих бактерій та інших збудників вап до антибіотиків та антисептиків, Палій І. Г. (2014)
Чуркина Л. Н. - Морфологические и ультраструктурные изменения атипичных форм staphulococcus aureus (sscvs), выделенных у больных с хроническим остеомиелитом , Авдеева Л. В., Лютко О. Б., Озерянская Н. М., Войчук С. И., Макушенко А. С. (2014)
Коваленко І. М. - Дослідження антисептичних властивостей супозиторіїв десептол, гексикон (2014)
Гураль А. Р. - Характеристика мікрофлори кишечника та зміни no-синтазної системи за умов поєднаної дії гострого стресу та блокування циклооксигенази, Фоменко І. С., Шикула Р. Г., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я., Корнійчук О. П. (2014)
Путілін Д. А. - Особливості експресії tlr2 і tlr4 адипоцитами парапанкреатичної клітковини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М., Коновалова О. О., Камишна В. А. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Внутрішньоклітинний розвиток збудника туберкульозу в системі крові (2014)
Цвинтарний А. В. - Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у здорових міських юнаків і дівчат (2014)
Иванова Т. Г. - Влияние новых производных бензотиазола на морфологические показатели некоторых органов мышей под влиянием физической нагрузки, Лютый Р. Ю., Трошина М. В., Цублова Е. Г. (2014)
Шевчук Н. М. - Антимікробна активність сполук нітронів, Сорокоумова Л. К. (2014)
Романяк І. В. - Недифтирійні корінебактерії у мікробіоценозах патологічно змінених слизових оболонок, Юнусова О. Л. (2014)
Лукавецький Н. О. - Клінічні фактори прогнозу хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку стравоходу та кардіального відділу шлунка (2014)
Solyeyko O. V. - Intracardial hemodynamic features in patients with q- myocardial infarction based on undifferentiated connective tissue dysplasia, Chernykh M. O. (2014)
Лонський К. Л. - Патоморфологічні зміни сечовидільної системи при експериментальному гідронефрозі єдиної нирки в умовах затрудненого відтоку сечі , Лонський Л. Й. Костюк Г. Я., Король А. П., Король В. А. (2014)
Феджага І. В. - Показники ефективної дії різних доз пантопразолу в складі комплексної терапії у хворих на хронічний панкреатит у стадії загострення (2014)
Римша О. В. - Характеристика ефективності використання уретральних катетерів з протимікробним покриттям, Сорокоумова Л. К. (2014)
Іванова М. О. - Вплив антисептика декасан на бактерицидність ротової рідини у хворих з одонтогенними флегмонами (2014)
Бурова Є. Д. - Чутливість до антимікробних хіміотерапевтичних препаратів штамів streptococcus b-haemolyticus, ізольованих від пацієнтів на гострий тонзилофарингіт (2014)
Береза Б. М. - Дослідження ефективності лікувальної композиції з декаметоксином для місцевого лікування гінгівіту, Назарчук О. А., Чепель Л. І. (2014)
Дніпровська А. В. - Ефективність диференційованих програм кінезотерапії пацієнтів із різними клінічними варіантами хвороби шейермана (2014)
Горай М. А. - Оцінка ефективності лікування лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота травматичного ґенезу за показниками цитологічного дослідження (2014)
Превар А. П. - Аналіз антибіотикочутливості клінічних штамів мікроорганізмів, виділених з осередків гнійно-запальних процесів м'яких тканин, Крижановська А. В., Дзісь Н. П. (2014)
Фурман В. Г. - Герпес-асоційований синдром лімфаденопатії у дітей (2014)
Гарлінська Ю. В. - Клінічні особливості позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку (2014)
Гребенюк Д. І. - Фактори ризику розвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечі виразкового ґенезу (2014)
Нагайчук В. І. - Вивчення властивостей мікрофлори опікової поверхні у пацієнтів з опіками, Назарчук О. А., Палій В. Г., Макац Є. Ф., Буркот В. М. (2014)
Саволюк С. І. - Порівняльна характеристика ефективності та безпечності відкритих методів внутрішньої біліарної декомпресії в хірургії ускладненою непухлинною обтураційною жовтяницею, Вовчук І. М., Ярмак О. А., Лосєв В. О. (2014)
Власов В. В. - Фенотипові прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В. (2014)
Харченко О. В. - Диспластичнi зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою методу issr-pcr у пацієнтів хворих на рак шлунка (2014)
Ющенко Л. О. - Психоемоційний стан дітей старшого віку з функціональною диспепсією (2014)
Арсенюк В. В. - Вплив антисептичного препарату декасану® на виникнення злукового процесу в черевній порожнині при перитоніті, Бартош А. М., Зарицький О. О., Назарчук С. А., Гринів О. М. (2014)
Трет'яков М. С. - Характеристика властивостей ентерококів, що приймають участь у розвитку баланопоститів (2014)
Колодій С. А. - Використання тестового контролю в процесі вивчення мікробіології, вірусології та імунології в медичному вузі (2014)
Крушинская Т. Ю. - Педагогическая технология практического изучения темы "микробиологические основы антибиотикотерапии" в медицинском вузе, Шарун А. В., Степанский Д. А. (2014)
Лобань Г. А. - Інформаційно-методична підтримка вивчення предмету на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології вднзу "українська медична стоматологічна академія", Звягольська І. М., Полянська В. П. (2014)
Широбоков В. П. - Шляхи вдосконалення викладання медичної мікробіології іноземним студентам, Палій Г. К., Вовк І. М., Прокопчук З. М. (2014)
Крижановська А. В. - Значення та організація самостійної роботи студентів на кафедрі мікробіології, Бобир В. В. (2014)
Фоміна Н. С. - Освоєння профілактичного напряму діяльності в процесі підготовки сімейного лікаря (2014)
Жорняк О. І. - Досвід особливостей викладання курсу мікробіології іноземним студентам, Жорняк П. В. (2014)
Палій Г. К. - Досвід викладання клінічної мікробіології на етапі післядипломного навчання, Іванова С. А., Ковальчук В. П. (2014)
Широбоков В. П. - Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах, Войцеховський В. Г., Якименко А. І. (2014)
Климнюк С. І. - Особливості навчального процесу в тдму ім. І. я. горбачевського, Покришко О. В., Ткачук Н. І. (2014)
Паламарчук В. Б. - Основні аспекти викладання загальної хірургії для студентів медичних коледжів, Біліченко О. В. (2014)
Дідик Н. В. - Методи інтерактивних технологій навчання у науково-педагогічному процесі викладання професійних хвороб для студентів медичного факультету (2014)
Яремчук Л. В. - Використання методу рольової гри при проведенні практичних занять на клінічних кафедрах (2014)
Мруг В. М. - Оптимізація вивчення мікробіології, вірусології та імунології при використанні інноваційних технологій (2014)
Голубовський І. А. - Ожиріння як одна з найважливіших проблем сучасності в різних галузях медицини, шляхи вирішення, Вовчук О. М., Очеретна О. Л., Шаповал І. І., Башинська О. І., Чухріенко С. Д. (2014)
Осадчук Н. І. - Дослідження стану здоров'я школярів та особливості його зв'язку з показниками фізичного розвитку, Гончар О. О. (2014)
Мруг В. М. - Імунологічні аспекти шизофренії, Мруг О. Ф. (2014)
Андрєєва І. А. - Контрольоване застосування антибіотиків як результат мікробіологічного моніторингу з використанням аналітичної програми whonet, Сердюк Р. О., Савицька І. В., Яковлєва Ю. М. (2014)
Сладкова Л. М. - Мікробіологічний моніторинг як складова частина системи інфекційного контролю, Семеняк М. В. (2014)
Маєвський О. Є. - Лейоміома матки як актуальна проблема медицини, етіологічні чинники, морфологічні критерії діагностики, методи лікування (2014)
Артеменко Т. М. - Прагматичний та семантичний аналіз квеситивних реплік-відповідей при навчанні ефективного спілкування іноземною мовою, Липко І. П. (2013)
Дроздова І. П. - Типологія навчальних текстів для розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2013)
Задорожна І. П. - Організація позааудиторної самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в діалогічному мовленні (2013)
Иванова Т. А. - Сравнительная характеристика согласованных и несогласованных определений русского и туркменского языков, Винниченко С. Д., Байлиев К. (2013)
Кобзар О. І. - Засоби подолання психологічного бар’єру у студентів на заняттях з англійської мови, Лєшньова Н. О. (2013)
Кушнір І. М. - Структура дистанційного курсу з російської мови для іноземних студентів нефілологічних спеціальностей, Петров І. В., Курілюк Т. І. (2013)
Николенко Е. Ю. - Электронная лингводидактика в преподавании русского языка как иностранного (2013)
Одегова Н. М. - Активізація навчальної діяльності студентів шляхом організації мовленнєвої розминки на заняттях із практичної граматики англійської мови (2013)
Пономарьова О. І. - Інноваційні технології формування іншомовної професійної компетенції, Ковальова А. В. (2013)
Ройтберг Н. В. - Формування лексичних навичок студентів-іноземців – когнітивний аспект (2013)
Рощупкина О. А. - Алгоритми як засіб формування вмінь самостійної роботи під час навчання іноземних студентів читання (2013)
Сорока Н. А. - Роль психологічних процесів розпізнавання знакових систем у процесі вивчення іноземної мови студентами, Щокіна Т. М. (2013)
Удовенко І. В. - Використання ігрових ситуацій під час вивчення англійської мови на немовних факультетах ВНЗ, Котова А. В. (2013)
Ушакова Н. В. - Сучасний стан вивчення аудіювання як виду мовленнєвої діяльності іноземних студентів-нефілологів (2013)
Червінко Є. О. - Досвід розробки системи символів для забезпечення скороченого запису під час усного послідовного перекладу у сфері міжнародних організацій (2013)
Шатілова О. С. - Проблема декодування спонукальних конструкцій іноземними студентами ВНЗ (2013)
Ушакова Н. І. - Рецензия на журнал института филологических и межкультурных исследований (ICFI) Международного независимого университета Молдовы (УЛИМ) Francopolyphonie (N8-2013) "Диалог культур в семиотическом аспекте” (2013)
Титул, зміст (2009)
Русанова С. В. - Синтез N-(R-феніл)-11-іміно-2,3,6,7-тетрагідро-1Н,5Н,11Н-пірано |3,2-f| піридо |3,2,1-ijZ|хінолін-10-карбоксамідів, Колесніков О. В., Коваленко С. М., Черних В. П. (2009)
Шаповалов В. В. - Організаційні підходи до розробки програмної системи ампульного виробництва при впровадженні на фармацевтичний ринок лікарських засобів для лікування алкоманії, Шаповалова В. О., Сорокін О. І. (2009)
Басакіна І. І. - Аналітичний огляд вітчизняного ринку лікарських засобів для лікування кашлю, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Домар Н. А. - Технологічні аспекти створення таблеток на основі порошку вичавок винограду культурного та метилурацилу, Січкар А. А., Кузнєцова В. Ю., Губченко Т. Д. (2009)
Пестун І. В. - Методичні підходи до визначення ефективності управління фармацевтичними оптово-роздрібними підприємствами (2009)
Стрилец О. П. - Разработка таблетированной формы нового комбинированного антигипертензивного препарата, Стрельников Л. С., xТрутаев Л. С. (2009)
Кушнарьов Є. А. - Дослідження показників якості настоїв, одержаних з фільтр-пакетів, Кисличенко О. А., Гладух Є. В., Кухтенко О. С., Литвиненко Є. О. (2009)
Мамедова С. О. - Дослідження ліпофільних фракцій трави та кореневища Fragaria vesca L., Журавель І. О., Павлій О. І. (2009)
Омельченко З. І. - Одержання, стандартизація та вивчення фармакологічної активності рідкого екстракту з трави чумизи, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2009)
Попик А. І. - Аналіз ліпофільних фракцій надземних і підземних органів бузку звичайного, Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Попович В. П. - Амінокислотний склад лікарської рослинної сировини вишні та черешні, Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Кащенко С. А. - Органометрические особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии, Захаров А. А. (2009)
Любимий С. А. - Визначення гепатопротекторної активності серед гомеопатичних потенцій спиртової настоянки чорнокореня лікарського (Cynoglossum officinale L. ), Літаров В. Є. (2009)
Малий В. В. - Дослідження ліпофільних комплексів сировини Acer negundo L. (Aceraceae), Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2009)
Мала О. С. - Визначення деяких технологічних параметрів кори берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh. ), Хворост О. П. (2009)
Підгірний Я. М. - Гастроінтестинальна дисфункція як компонент поліорганної дисфункції: діагностика та лікування (2009)
Грицик А. Р. - Рослини роду Медунка — перспективне джерело біологічно активних речовин, Колісник С. П. (2009)
Ярошенко І. В. - Кількісне визначення органічних кислот в листі та квітках Orchis militaris L., Orchis maculata L., Orchis provincialis Balb., Orchis sphaerica M. B., Журавель І. О., Кисличенко В. С., Бурда Н. Є. (2009)
Тернинко І. І. - Порівняльне хромато-мас-спектрометричне вивчення ефірних олій плодів анісу та фенхелю (2009)
Половко Н. П. - Реологічне вивчення безводного гелю з клотримазолом (2009)
Баранова І. І. - Розробка гелевих композицій на основі ксантану з природними гелеутворювачами (2009)
Георгіянц В. А. - Синтез та властивості г-(4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанових кислот, Банна Н. І., Савченко В. М., Банний І. П. (2009)
Григорьева Л. В. - Исследование острой токсичности, аналгетической и противовоспалительной активности натриевых солей замещенных 5-N,N-диэтилсульфамоил-N-фенилантраниловой кислоты (2009)
Георгіянц В. А. - Виявлення перспективних фізико-хімічних параметрів для визначення фармакологічної активності в ряду похідних1-арил- 4-арилсульфоніл-5-аміно-1,2,3-триазолів (1Н), Перехода Л. О., Сич І. А., Глущенко А. В. (2009)
Zaletok S. P. - Influence of plant polyphenols on metabolism of polyamines and expression of proteins, products of some oncogenes in experimental tumors, Orlovsky A. A., Gogol S. V., Samoylenko E. A., Klenov O. A., Malitska I. V., Gulua L. (2009)
Савченкова Л. В. - Клинические аспекты применения-адреноблокаторов в лечении артериальной гипертензии, Горобинская С. Н. (2009)
Спицын О. Н. - Эффективность пробиотического препарата "Бифи-Форм" в лечении антибиотикоассоциированного диарейного синдрома у детей, Соколов А. С., Никонова Е. М., Дикая Э. А., Лашина И. М. (2009)
Гладух Є. В. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин лікарської форми на основі тербінафіну гідрохлориду з бензалконієм хлоридом, Подстрелова І. О., Повєткін С. О., Сорокіна Е. В. (2009)
Киреев И. В. - Влияние фуксамета на системное артериальное давление и дыхание у нормотензивных кошек, Крылов Ю. Ф., Самура Б. А. (2009)
Стериони И. В. - Влияние липополисахаридов и пептидогликанов на секреторную активность нейтрофилов и моноцитов in vitro, Русалов В. Л., Дычко Е. А., Смирнов А. С. (2009)
Малыш П. Н. - Полимеразная цепная реакция в диагностике гемотрансмиссивных инфекций, Антонюк А. Е., Ткачева Е. А., Щербакова В. Ю., Полтенко Л. И. (2009)
Русалов В. Л. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиокислювального захисту в нейтрофілах та моноцитах периферійної крові хворих на хронічний середній отит, Некрасов В. Ю., Петруня Н. А., Шумова І. М. (2009)
Торопчин В. И. - Изменение липидного спектра у пациентов с кальцификацией митрального кольца, ранее работавших в неблагоприятных производственных условиях, Потапенко П. И., Бабицкий В. Л., Вертий О. А., Мирошниченко И. В. (2009)
Иоффе И. В. - Печеночная недостаточность у больных с механической желтухой неопухолевого генеза, Потеряхин В. П. (2009)
Олещук О. М. - Ефективність застосування попередників синтезу оксиду азоту при гострому токсичному ураженні печінки (2009)
Борулько Д. Н. - Психологическая подготовка и оценка психоэмоционального состояния спортсменов-единоборцев, Лицоева Н. В., Усенко Г. В., Ступницкая Н. С., Коваленко А. П., Андреева В. В., Гаврилин В. А. (2009)
Фесенко У. А. - Периопераційна динаміка кортизолемії у дітей (2009)
Скороходова Н. О. - Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу легень та негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом за допомогою визначення цитокінового профілю периферичної крові та бронхоальвеолярного лаважу (2009)
Козар В. В. - Вплив сполук з імуномодулюючими властивостями на рівень цитокінів за умов метаболічного синдрому в оваріектомованих щурів (2009)
Ершова И. Б. - Коррекция психовегетативного статуса подростков с вазомоторным ринитом, Руселевич М. В. (2009)
Машталер В. В. - Вільні та зв’язані амінокислоти субстанцій трави та насіння бораго лікарського, Гонтова Т. М., Хворост О. П. (2009)
Дяченко О. П. - Вимірювальний пристрій для морфометричних досліджень черепа ті інших об’єктів, Вовк Ю. М., Фоміних Т. А. (2009)
Осокина О. И. - Содержание и оценка эффективности экзистенциально-личностной реабилитации больных шизофренией, Абрамов В. А., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н. (2014)
Федак Б. С. - Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями (2014)
Зайцева Л. В. - Влияние депрессивных расстройств различного генеза у матерей на психическое состояние их детей (клинико-психопатологические особенности, диагностика) (2014)
Косенко К. А. - Особливості клініко-психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок із різними моделями родинної взаємодії (2014)
Черкасова А. А. - Депрессивные расстройства у детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2014)
Зайцева Л. В. - Особенности восприятия родителями расстройств поведения и эмоций у детей в семьях, матери в которых страдают депрессиями различного генеза, Барычева Э. Н., Шейнина Т. Л. (2014)
Волошина Д. М. - Діагностична значущість вираженості адиктивних розладів у хворих із наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості комплаєнса у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Горецька А. М. (2014)
Ушакова В. Р. - Особливості особистісної сфери жінок із різним перебігом вагітності (2014)
Юсупалиева М. М. - Динамика качества жизни больных хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне реабилитационных методов лечения (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Клініко-організаційні й змістовні аспекти комплексної медичної допомоги пацієнтам із непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного генезу (2014)
Погорелко О. В. - Комплексна багаторівнева програма корекції та психопрофілактики аутоагресивної поведінки у підлітків із розладами емоцій і поведінки (2014)
Маркова М. В. - Вплив медико-психологічного супроводу на динаміку психоемоційного стану підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування, Веньовцева Н. Ю. (2014)
Балка Л. О. - Індивідуально-психологічні й психосоціальні особливості пацієнтів зі сечокам’яною хворобою однієї або єдиної нирки (2014)
Кожина Г. М. - Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності, Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С. (2014)
Чугунов В. В. - Гипносуггестивная психотерапия в сфере компетенции психосоматики и неврозологии, Михайлов Б. В., Заседа Ю. И., Данилевская Н. В. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід застосування психокоригуючих методик у лікуванні хворих на хронічні алергодерматози (2014)
Стрельнікова І. М. - Комплексний підхід до психотерапевтичної корекції органічних афективних розладів (2014)
Бессмертный А. В. - Смирнова С. Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам" (2014)
Паржин Ю. В. - Основы теории формальных систем интеллектуального типа. (2010)
Кораблев Н. М. - Классификация объектов на основе искусственных иммунных систем, Фомичёв А. А. (2010)
Онищенко В. В. - Оценка эффективности применения метода структурно-лингвистической классификации и идентификации изображений (2010)
Шевченко А. Ю. - Модель распределенной онтологической базы знаний для интеллектуальных информационных систем, Лещинская Е. Л. (2010)
Асташкина Е. Н. - Подход к формированию расписания ключей для блочного симметричного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89, Лысенко И. В. (2010)
Гарасимчук О. І. - Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікованих генераторів М-послідовностей, Костів Ю. М., Паршенко Т. Г. (2010)
Дахно Т. В. - Класифікація трьохрозрядних спеціалізованих логічних функцій за складністю реалізації, Рудницький В. М. (2010)
Ковтун Я. В. - Анализ возможностей интеграции национальных стандартов криптографии в ОС WINDOWS (2010)
Аникин В. В. - Перспективы использования GTEM-камер для автоматизированных испытаний технических средств на электромагнитную совместимость, Бакулин И. Е., Герасимов С. В. (2010)
Ахиезер Е. Б. - Методика имитационного моделирования нестационарных стохастических процессов на примере давления в цилиндрах системы трансмиссии, Пиротти Е. Л. (2010)
Белокуров А. А. - Принципы и подходы к анализу параметров OFDM сигналов в системах автоматического радиомониторинга, Кузниченко В. С., Рассомахин С. Г. (2010)
Бугаев С. В. - Морозостойкость современных аэродромных покрытий из бетона, Орлов С. В., Солоненко И. П. (2010)
Васюта К. С. - Метод передачи информации, основанный на манипуляции показателя Херста фрактального ("цветного”) гауссовского шума (2010)
Ведмедь А. Г. - Восстановление изображений с использованием анализа главных и независимых компонент, Машталир С. В., Сакало Е. С. (2010)
Герасіна О. В. - Алгоритми глобальної і локальної оптимізації в задачі ідентифікації складних динамічних систем, Корнієнко В. І. (2010)
Гриб Д. А. - Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В., Жуйков Д. Б. (2010)
Доля Г. Н. - Преобразование амплитудно-фазового распределения при отражении лазерного излучения от тетраэдрических ретрорефлекторов, Литвинова Е. С. (2010)
Капура И. А. - Анализ методов и средств защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных электромагнитных излучений, Бакуменко Б. В. (2010)
Карлов В. Д. - Оценка возможностей обнаружения целей при наличии морского тропосферного волновода, Петрушенко М. М., Челпанов В. В., Квиткин К. П. (2010)
Карлов В. Д. - Применение мощных сверхширокополосных акустических импульсов в системах радиоакустического зондирования, Ульянов Ю. Н., Мисайлов В. Л., Максимова Н. Г. (2010)
Кебкал К. Г. - Обнаружение манипулированного по амплитуде гидроакустического сигнала с линейной частотной модуляцией (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ устойчивости нелинейной угломестной системы командно-измерительной системы радиотехнического комплекса (2010)
Кононов Б. Т. - Повышение точности отработки постоянного времени опережения в устройствах автоматической точной синхронизации, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2010)
Кулик А. С. - Синтез системы позиционирования потока энтальпии вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2010)
Купченко Л. Ф. - Последовательная дифракция света на двух ультразвуковых пучках при первом и втором брэгговских резонансах, Рыбьяк А. С., Черкашина Е. Л. (2010)
Кучук Г. А. - Применение лазерных систем в корпоративных сегментах мультисервисной сети, Болюбаш А. А., Стасева Я. Ю. (2010)
Малафеев Е. Е. - Динамические алгоритмические преобразователи, Малафеев Е. Е. (2010)
Мелешко О. М. - Шляхи підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених цілей, Трофименко П. Є. (2010)
Новожилова М. В. - Разработка информационной терминологической системы в области бетоноведения, Ушеров-Маршак А. В., Латорец Е. В., Михеев И. А. (2010)
Ольховиков С. В. - Выбор диагностических параметров химических источников тока (2010)
Посухов А. С. - Информационно-аналитическая система для исследования диффузии в металлах и сплавах, Семененко В. Е., Сорока Л. С., Стервоедов Н. Г. (2010)
Пустовойтов П. Е. - Эрланговская аппроксимация самоподобного случайного потока с заданными свойствами (2010)
Рева С. Н. - Система гарантированного питания излучателя флюорографического рентгеновского аппарата, Стервоедов Н. Г. (2010)
Romanuke V. V. - A program module for fundamental model of searching the active object within partial indeterminancy as multistage diagonal 2 ? 2-game (2010)
Рыканов А. С. - Анализ методов распознания отпечатков пальца (2010)
Саваневич В. Е. - Оценка экваториальных координат астероида по оценкам его координат на ПЗС-кадре, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. (2010)
Тарек Юсеф Бади Биштави - О прототипе экспертной системы для поддержки автоматизации прогнозирования характеристик телетрафика, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2010)
Ткаченко А. А. - Оценка эффективности многоэтапного алгоритма первоначального определения траектории низкоорбитального космического объекта по результатам радиолокационных измерений на одном мерном витке, Кочура В. А., Резников Ю. В., Куценко В. В. (2010)
Агафонов Ю. Н. - Информационная модель автоматизированной системы управления войсками, Звиглянич С. Н., Изюмский Н. П. (2010)
Воробйов О. В. - Вдосконалений метод прогнозування фрактальних процесів для систем підтримки прийняття рішень, Воробйов П. О. (2010)
Кириченко Л. О. - Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов, Кузьмина О. А., Удовенко С. Г. (2010)
Меленець А. В. - Обрання типу сховища для зберігання документів страхового фонду в електронному вигляді (2010)
Никитюк О. Б. - Планирование и управление работой по активизации творческой деятельности и созданию интеллектуальной продукции в организации, Евсюков А. Ф., Васильев Д. Г. (2010)
Поляруш О. Н. - Применение байесовских вероятностных сетей для анализа социальных сетей, Витько А. В. (2010)
Гадецкая С. В. - Определение числовых характеристик функций распределения случайных величин, аргументы которых гиперболические функции: дискретные случайные величины, Дубницкий В. Ю. (2010)
Житарюк А. Г. - Представление образцов концептов информационных систем посредством ациклических графов, Жолткевич Г. Н. (2010)
Мартыненко С. О. - Математическая модель безотказности спецпроцессора обработки криптографической информации в модулярной системе счисления, Дугин М. В., Краснобаев В. А. (2010)
Оксіюк О. Г. - Статична оцінка складності булевих функцій за допомогою лінійного бінарного графу (2010)
Приходько С. И. - Метод построения алгебраических каскадных сверточных кодов, Волков А. С. (2010)
Халимов Г. З. - Условия существования нетривиальных кривых Гурвица (2010)
Драшкович М. - Направления и примеры применения информационных технологий в интегрированной логистике морских портов, Дорохов А. В. (2010)
Калмыков А. В. - Анализ производственного менеджмента на основе системных моделей (на примере телекоммуникационного предприятия), Кулик Ю. А. (2010)
Нечволода Л. В. - Разработка и исследование информационной технологии обработки экспертных оценок при техническом переоснащении машиностроительного предприятия с использованием нечетко-возможностного подхода (2010)
Федорович О. Е. - Системное моделирование управления качеством продуктов и процессов производства, Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. (2010)
Чалый С. Ф. - Использование иерархии шаблонов в process mining, Богатов Е. О., Альшейх Али Джамиль (2010)
Чумаченко И. В. - Анализ эффективности организационного управления инновационной деятельностью в условиях неопределенности финансовых затрат, Витюк В. А. (2010)
Гордієнко Ю. О. - Оцінка характеристик вибірковості системи сейсмічного групування при врахуванні форми сейсмічного сигналу, Солонець О. І., Толчонов І. В., Гордієнко В. О. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів геофізичних датчиків для виявлення землетрусів малої інтенсивності з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності, Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. (2010)
Петрушенко Н. Н. - Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов, Карлов В. Д., Леонов И. Г., Карлов Д. В., Нос И. А. (2010)
Таран В. М. - Кластеризація даних для формування висновку при прогнозуванні зсувних процесів південного берега Криму (2010)
Чуб И. А. - Метод решения задачи размещения пожароопасных объектов с учетом изменения формы и размеров зоны загрязнения (2010)
Сорока Л. С. - Исследование дифференциальных свойств блочно-симметричных шифров, Кузнецов А. А., Московченко И. В., Исаев С. А. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Bandura A. V. - Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: recource model of economic cycles (2014)
Bui T. - Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance, Biletska S. (2014)
Faryna O. - Financial system stability assessment: the case of Ukraine (2014)
Ganuschak-Efymenko L. - Logit-model of management innovation processes, Gumenna O. (2014)
Glushchenko S. - Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending on Ukraine, Vasylieva K. (2014)
Ivakhnenkov S. - International financial reporting standarts vs. Ukrainian national accounting standarts: the comparison of financial ratios case study, Droniuk S. (2014)
Ivanova Z. - Theoretical aspects functioning of the financial-investment mechanism of tourism (2014)
Kupets O. - Do Ukrainians vote with their feet: local public expeditures and inter-regional migration (2014)
Lukianenko L. - Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies, Krykun O. (2014)
Lytvyn A. - The problems of defining enterprise crisis management (2014)
Mertens O. - Interest rate restrictions policy; possibilities and consequences for Ukraine (2014)
Oliskevych M. - Econometric modelling of regional labour market indicators in Ukraine (2014)
Pichyk K. - Mechanism of marketing innovation for a competitive market success (2014)
Pinchuk A. - Optimum currency area theory: overview of empirical researches (2014)
Primierova O. - Dynamics of propensity to personal finansial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine, Abakumova Iu. (2014)
Shestakov D. - Company's source of financial valuation using strategic real option approach (2014)
Stelmashenko Ia. - Benefits of using Bayesian Estimation for macromodels of Ukraine: the case of application to bivariate var model (2014)
Tokarchuk V. - New approaches of performance estimation of UKrainian commercial banks (2014)
Volkotrub A. - Higher education market in Ukraine, Ivanova N. (2014)
Положення про Координаційну раду науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" (2009)
Петрушенко М. М. - Погляди щодо розвитку оперативного мистецтва Повітряних Сил в умовах впровадження в практику військ нових видів озброєння і військової техніки (2009)
Сідаш В. В. - Організація бойової підготовки в умовах фінансових обмежень (2009)
Волков О. І. - До питання застосування методів експертного оцінювання під час оцінювання систем управління військового призначення, Коваль В. В., Кузнєцова О. В. (2009)
Коваль В. В. - До питання обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння і військової техніки, Коцюруба В. І. (2009)
Ляшенко В. Я. - Аналіз застосування високоточної зброї у ході останніх локальних конфліктів та перспективи її подальшого розвитку, Олійник І. М., Гарнець П. Ф. (2009)
Гриб Д. А. - Прогнозування напрямків змін вимог до озброєння та військової техніки протиповітряної оборони, Нізієнко Б. І., Печкін А. М., Арасланов М. Р. (2009)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування методичного підходу до визначення раціонального розподілу бюджетних коштів на підтримку рівня справності озброєння та військової техніки Повітряних Сил (2009)
Авдєєв М. О. - Форми та зміст застосування Повітряних Сил (2009)
Борових С. І. - Перспективна схема побудови засобу рухомості аеродромного пересувного електроагрегату, Новічонок С. М., Рогозін І. В., Терентьєва І. В. (2009)
Кашаєв І. О. - Оцінка досяжного рівня точнісних характеристик інерціально-супутникових навігаційних систем авіаційного призначення, Пугачов Р. В., Смик С. І. (2009)
Гриб Д. А. - Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд, Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В., Міхіденко В. П. (2009)
Мартинчук О. О. - Поляризаційно-просторова обробка сигналів на фоні активних шумових перешкод в радіолокаційних станціях з різними поляриметричними режимами обробки, Зубрицький Г. М., Рожков М. І. (2009)
Смирнов О. Л. - Эффективность нелинейной схемы компромиссов при управлении режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А. (2009)
Климченко В. Й. - Структура захищеного від пасивних перешкод радіолокатора з низькостабільними генераторними приладами, Очкуренко О. В., Шрамков А. Ю. (2009)
Літвінов В. В. - Розрахунок енергетичних показників і параметрів зони виявлення маловисотних РЛС Х-діапазону, Зюкін В. Ф., Климченко В. Й. (2009)
Черниш О. М. - Інформаційно-розрахункова система начальників служб радіоелектронної боротьби органів військового управління, Певцов Г. В., Волков В. І., Лупандін В. А., Закіров С. В., Мегельбей Г. В. (2009)
Бархударян М. В. - Вибір показників достовірності траєкторного контролю руху літальних апаратів,  Кулагін К. К.,  Чумак Б. О. (2009)
Двухглавов Д. Е. - Розробка структури бази даних для зберігання моделі предметної області в системах підтримки прийняття рішень (2009)
Кліменков С. В. - Метод розрахунку показників якості виявлення траєкторій повітряних об'єктів, що динамічно відділяються, Чумак Б. О. (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю селекції та розпізнавання літального апарата (2009)
Сосунов А. А. - Оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора (2009)
Хижняк В. В. - Розробка адаптивної моделі комплексування засобів вимірювань (2009)
Джус Р. М. - Моделювання беззносного тертя металокерамічних покриттів з ревіталізантів, Трошін О. М., Крук Б. М. (2009)
Клюшников І. М. - Визначення інтервалу спостерігання при визначенні технічного стану цифрових систем, Зєнович О. Є., Никифоров О. В. (2009)
Кулєшов О. В. - Алгоритм розподілу зенітних ракет (боєприпасів) в угрупуванні ППО Сухопутних військ при відбитті ударів повітряного противника, Батурін О. В., Тристан А. В. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Васильцова Н. В. - Информационная поддержка оценки показателей кадрового потенциала организации (2010)
Грисюк Ю. С. - Інформаційні технології в системах оплати проїзду та моніторингу пасажиропотоків в пасажирському транспорті, Лабута А. В. (2010)
Дорохов А. В. - Оценка качества программного обеспечения для логистических информационных систем, Гаркин В. В., Драшкович M. (2010)
Евланов М. В. - Информационная технология синтеза варианта конфигурации функциональной структуры сервис-ориентированной информационной системы, Керносов М. А. (2010)
Евланов М. В. - Апробация информационной технологии мониторинга учебного процесса в высшем учебном заведении Украины, Керносов М. А., Неумывакина О. Е., Панферова И. Ю. (2010)
Корнеева Е. В. - Взаимное отображение аналитического представления и модифицированной онтологической модели автоматизированного бизнес-процесса (2010)
Лосєв М. Ю. - Оцінка величини запобігання шкоди від забруднення водного середовища (2010)
Мінухін С. В. - Оптимізація плану вибірки завдань з черги кластеру на основі паралельного вирішення булєвих нелінійних рівнянь з обмеженнями, Ганжа О. О. (2010)
Павленко Л. А. - Розробка концепції побудови системи підтримки прийняття рішень з управління противопаводковими заходами на основі ГІС-технологій (2010)
Парфенов Ю. Э. - Анализ основных особенностей Silverlight 4, Федорченко В. Н., Щербаков А. В. (2010)
Сергеева Е. Л. - Построение системы нечеткого логического вывода для оценки пожароопасности терриконов с использованием материалов космической съемки (на примере Донбасса) (2010)
Тарасов А. В. - Состав и структура локального кустового контроллера в автоматизированной системе управления нефтедобычи, Ченцов В. Ф. (2010)
Ушакова И. А. - Определение требований к программному продукту на основе прототипов (2010)
Чалый С. Ф. - Алгоритм выделения элементов сценария бизнес-процессов с изменяющейся структурой на основании журнала событий, Кальницкая А. Ю., Алесковский А. А., Канивец И. А., Плис А. И. (2010)
Чен Р. Н. - Программный комплекс "Оверия-туризм" для туристических компаний, Костина О. В., Беседовский А. Н. (2010)
Яковишин K. Н. - Проектирование сетей с мультимедийным и текстовым трафиком на основе коммутаторов Ethernet (2010)
Андрущенко Д. М. - Метод защиты программного обеспечения от незаконного использования, Козина Г. Л. (2010)
Долгов В. И. - Теоретическая и экспериментальная оценка сложности криптографических преобразований на эллиптических и гиперэллиптических кривых, Неласая А. В. (2010)
Дудикевич В. Б. - Гібридні системи на базі волоконно-оптичного та коаксіального кабелю, Опірський І. Р. (2010)
Задачин В. М. - Система прогнозирования водопотребления города (2010)
Коломиец Д. В. - Использование алгоритма Microsoft Clustering при анализе медицинских статистических данных (2010)
Куклин Н. Н. - Информационная технология оценки структуры модели прогнозирования нерегулярных временных рядов, Лазебник Т. С., Севостьянова Е. А. (2010)
Бутова Р. К. - Застосування сучасних інформаційних технологій для створення систем управління корпоративними знаннями, Гаврилова А. А. (2010)
Головань В. Г. - Спосіб інформаційної підтримки аудиторних та дистанційних занять, Дроздов О. М., Маміч В. В. (2010)
Костикова М. В. - Использование системы Moodle при дистанционной организации самостоятельной работы студентов, Скрипина И. В. (2010)
Мазорчук М. С. - Оценка параметров теста на основе модели IRT, Добряк В. С., Гончарова К. А. (2010)
Онуфрей О. Ю. - Використання імітаційної моделі придбання знань студентами з урахуванням ефективності самостійної роботи (2010)
Поперешняк С. В. - Проблеми підготовки ІТ-спеціалістів (2010)
Федько В. В. - Формирование информационной компетентности при самостоятельном изучении электронных таблиц, Плоткин В. И. (2010)
Андрющенко Т. Ю. - Автоматизація та системи підтримки прийняття рішень на поліграфічних підприємствах (2010)
Бондар І. О. - Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства, Хорошевський О. І. (2010)
Браткевич В. В. - Трендовый анализ для разработчиков web-ресурсов, Климнюк В. В. (2010)
Грабовський Є. М. - Специфіка інтеграції розподіленої інформації в процесі інформаційного забезпечення видавничої діяльності (2010)
Климнюк В. В. - Иерархическая модель критериев оценки качества мультимедийных изданий, Браткевич В. В. (2010)
Потрашкова Л. В. - Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у сфері дизайну поліграфічної продукції (2010)
Пушкарь А. И. - Изменения бизнес-процессов предприятий по созданию и реализации информационных продуктов и услуг в Интернет-среде, Назарова С. А. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2009)
Волянський П. Б. - Характеристика процесу надання медичної допомоги постраждалим внаслідок землетрусів (2009)
Торбін В. Ф. - Демографічні критерії — одна з важливих характеристик стану здоров’я населення, Хобзей М. К. (2009)
Гудзенко О. П. - Дослідження арсеналу лікарських засобів антиалергійної дії на вітчизняному оптовому ринку, Козицька К. І. (2009)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне законодавство: деякі особливості здійснення державного контролю якості лікарських засобів, які застосовуються хворими з адиктивними розладами здоров’я, Шаповалов В. В., Абросимов О. С., Курижева О. О. (2009)
Гудзенко А. П. - Изучение покупательской способности населения, Передерий Е. А., Горячева Д. В. (2009)
Слободянюк М. М. - Оцінка ринкового розвитку торговельних марок омепразолу шляхом стратегічного позиціонування, Івченко А. В., Скрильова Н. М. (2009)
Тернинко І. І. - Амінокислотний склад плодів окремих представників родини Apiaceae, Кисличенко В. С. (2009)
Шевцов І. М. - Ідентифікація та кількісне визначення вмісту гідроксикоричних кислот в лусках Allium cepa L., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2009)
Муин Фуад Салман Дабабне - Элементный состав травы хатьмы, листьев подорожника ланцетного и цветков пижмы, заготовленных в Украине и Иордании (2009)
Мусієнко К. С. - Дослідження ліпофільних фракцій сировини бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2009)
Попик А. І. - Визначення жирнокислотного складу та вмісту токоферолів в сировині Syrina vulgaris L., Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Кравченко Г. Б. - Вивчення антитциклооксигеназних та антиліпооксигеназних властивостей екстрактів з листя абрикосу звичайного, Файзуллін О. В., Пузак О. А., Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Гапоненко В. П. - Хімічне вивчення ліпофільних фракцій деяких видів роду Hypericum L., Левашова І. Г., Сербін А. Г. (2009)
Бурцева О. В. - Дослідження амінокислотного складу трави та зерна вівса посівного (2009)
Малий В. В. - Кількісне визначення деяких груп БАР в листі поширених видів кленів, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2009)
Солдатов Д. П. - Обґрунтування вибору екстрагенту для екстракції листя винограду культурного, Чуєшов В. І., Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2009)
Альхуссейн В. В. - Вивчення реологічних властивостей мазей з екстрактами кори осики та декаметоксином на поліетиленоксидній основі, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення показників якості гелю з біфоназолом (2009)
Криклива І. О. - Термогравіметричний аналіз мазей з ксероформом, Рубан О. А., Юдина Ю. В. , Шмирьова Ю. В. (2009)
Кондратюк Н. А. - Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у складі комбінованих супозиторіїв, Ханін В. А., Грудько В. О., Дмитрієвський Д. І. (2009)
Маслій Ю. С. - Розробка методик контролю якості препарату "Нафтатрин" та дослідження його стабільності в процесі зберігання, Єгоров І. А., Малиновська С. А. (2009)
Колісник С. В. - Ліпофільні властивості метилових естерів N-, Свєчнікова О. М., Болотов В. В., Алтухов О. О. (2009)
Кашута В. Е. - Острая токсичность и диуретическая активность сульфамоильных производных бензойной кислоты (2009)
Орлова О. А. - Активність окислювальної модифікації білків у різних тканинах дорослих щурів під впливом парафармацевтика "Він-Віта", Лазарчук О. О. (2009)
Алиева А. А. - Динамика содержания гормонов в крови животных в период реадаптации после воздействия экстремальной гипертермии и интенсивной физической нагрузки (2009)
Олещук А. М. - Изучение эффективности использования энтеросгеля в лекарственной форме пасты для перорального применения при ятрогенной интоксикации противотуберкулезными средствами, Николаева В. В., Клищ И. Н., Шевчук О. О., Масленный В. Н., Ястремская С. О. (2009)
Макаренко О. В. - Оксидативний стрес нервової системи за умовекспериментального МФТП-індукованого паркінсонізму: шляхи корекції нестероїдними протизапальними засобами (2009)
Павлова Ж. С. - Клинические особенности синдрома постгистерэктомии у женщин с сохраненными придатками в раннем послеоперационном периоде (2009)
Фесенко В. С. - Гемодинамічні ефекти блокади плечового сплетення в ортопедичних пацієнтів: підключичний, надключичний і міждрабинчастий доступи (2009)
Фесенко У. А. - Вікові особливості когнітивних показників дітей після наркозу (2009)
Журавльова Л. В. - До питання про роль хелікобактеріозу при хронічному холециститі, Хворостінка В. М., Цівенко О. І., Лахно О. В. (2009)
Иванова Л. Н. - Клинические проявления у больных с пептической язвой двенадцатиперстной кишки в сочетании с ишемической болезнью сердца, Джахаф А. А. (2009)
Комаревцев В. Н. - Цитокины — диагностические и прогностические показатели опухолевого процесса у больных с урологической патологией, Рами Мухам мед Салим Юсеф, Комаревцева Е. В., Мазник А. Е., Хворастяной К. В., Стратович М. Л. (2009)
Магомедов А. М. - Метаболические изменения в соединительной ткани при дегенеративно-дистрофическом повреждении сухожилий у экспериментальных животных, Коструб А. А., Блонский Р. И. (2009)
Комаревцева И. А. - Уровень оксида азота в тканях, сыворотке крови, мононуклеарных и мезенхимальных стволовых клетках, Орлова Е. А., Тарасова М. В., Соловьева И. В., Комаревцева Е. В., Заика А. В., Попов Э. Н., Савенко Д. В., Филиппова О. И., Бриндак Д. В., Белоус Ю. А., Ходневич Я. В. (2009)
Луговськов О. Д. - Гепатит А: екстрена хіміопрофілактика в умовах індустріального регіону, Луговськова І. В., Луговськов Є. О. (2009)
Корсунов В. А. - Спланхнічна циркуляція, транспорт кисню та їх взаємозв’язок із оксидом азоту при септичних станах у дітей (2009)
Згржебловская Л. В. - Динамика маркеров метаболического ответа при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Малыш И. Р. (2009)
Орловський О. А. - Експериментальні дані до питання про диференційований підхід до лікувального харчування соєвими продуктами при пухлинах різного ступеня гормонзалежності, Залєток С. П., Шаркова Н. О. (2009)
Грицик Л. М. - Перспективи використання рослин роду Гравілат у медицині та фармації, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2009)
Дяченко О. П. - Нові пінцети, які можуть бути використані при оперативних втручаннях на мозочку, інших відділах центральної нервової системи та на твердій мозковій оболоні, Кащенко С. А. (2009)
Титул (2014)
Белоус А. В. - О пресимволистском характере книги Д. С. Мережковского "Стихотворения (1883–1887)" (1887) (2014)
Возьняк М. - Эстетические споры вокруг творчества Александра Сергеевича Пушкина в русском религиозно-философском ренессансе (2014)
Волошко А. В. - Мотив встречи с мистическими персонажами в балладах В. А. Жуковского (2014)
Гончарова О. А. - Забытые имена английского модернизма: Мэй Синклер (2014)
Горбунова Г. А. - Проблематика драматургии М. Е. Салтыкова-Щедрина (2014)
Ленська С. В. - Функції біблійного компоненту в структурі оповідання В. Домонтовича "Апостоли" і новели В. Русальського "Сміх Іскаріота" (2014)
Наден А. С. - Художник как квинтэссенция национального сознания: "Гении охраняющие" К. Бальмонта (2014)
Плотникова А. А. - К вопросу о синтетичности "ариеток" А. Н. Вертинского (2014)
Погорєлова О. В. - Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця (2014)
Прасол Є. А. - Образ Японії в романі Девіда Мітчелла "Літературний привид": впливи Харукі Муракамі (2014)
Реутова М. А. - Експресіоністична домінанта в історичному романі Юрія Косача "День гніву" (2014)
Ротова Н. В. - Роль пародіювання у творенні авторської світомоделі І. Сенченка (за повістю "Чорна брама") (2014)
Сергеева В. А. - К проблеме этического конфликта в волшебной сказке (2014)
Тарарак А. В. - Наполеон в стихах Серебряного века (2014)
Тарарак М. Ю. - О некоторых особенностях поэтики лирики И. Эренбурга (2014)
Тертычная Н. Н. - Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Идейно-художественные особенности романа В. Крымова "Сидорово ученье": к постановке проблемы (2014)
Чень Ченьлин - Проблематика и жанровая специфика повести Р. П. Погодина "Трень-брень" (2014)
Чимирис Ю. В. - "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца ХІХ – начала ХХ вв. (2014)
Шеин Н. В. - Связь цвета и образа главного героя в романе А. Мердок "Время ангелов" (2014)
Шульга А. П. - Роль и образ автора в литературной биографии Э. Берджесса "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха" (2014)
Янкаускас Е. С. - Формы присутствия автора в тексте современного женского рассказа (на примере рассказов Татьяны Толстой) (2014)
Мінцер О. П. - Про загальне впорядкування медико-біологічних знань. Створення онтології, Бабінцева Л. Ю. (2014)
Рубан А. М. - Ефективність локального індивідуального протоколу хірургічного лікування хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (2014)
Джундубаева С. О. - Онтологии в страховой медицине (2014)
Риган М. М. - Концептуальна основа застосування онтології для систематизації знань в ортопедії (2014)
Ткаченко В. І. - Методика оцінювання якості діабетологічної допомоги на основі анкетування лікарів, Маньковський Б. М., Краснов В. В., Бабінцева Л. Ю. (2014)
Лябах М. А. - Керування процесом масажу при корекції головного болю із використанням біологічного зворотного зв’язку, Горго Ю. П. (2014)
Кучма І. Л. - Корекція потенційно модифікованих факторів ризику при лікуванні методом гемодіалізу: стандарти лікування і індивідуальні діалізні програми (2014)
Бліхар В. Є. - Визначення взаємодії потоків інформації при оцінці якості формулярної системи (2014)
Семенець А. В. - Про досвід інтеграції радіовізіографа Dr.Suni 1800 та вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення МІС ЕМК з відкритим кодом OpenDental, Кузів Н. І. (2014)
Стаханська О. О. - Розробка клінічної діагностичної системи, що ґрунтується на правилах, побудованих методом послідовного покриття (2014)
Горовенко Н. Г. - Інформаційна система реєстру хворих на муковісцидоз, Стецюк В. З., Іванова Т. П., Савицький А. Й., Луговський Ю. О. (2014)
Стецюк В. З. - Автоматизована клінічна база моніторингу хворих на мукополісахаридоз, Горовенко Н. Г., Савицький А. Й., Пічкур Н. А., Китаєв К. К. (2014)
Костицький М. В. - Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в правознавстві) (2014)
Бандура О. О. - Основне питання філософії та сучасні ідеологічні проблеми (2014)
Толстенко В. Л. - Методологічні основи аналізу форми держави й розвиток сучасної теорії держави та права (2014)
Токарська А. С. - Право захисту людини й громадянина від інформаційно-психологічної агресії та війни (2014)
Носенко О. В. - Аксіологічний чинник громадянського суспільства на шляху подолання маргіналізації соціуму (2014)
Бровко Н. І. - Філософсько-правовий аналіз категорії свободи та відповідальності людини (2014)
Житник О. О. - Поняття справедливості в сучасних наукових дослідженнях (2014)
Андреєв Д. В. - Комунікаційний феномен права як фактор забезпечення дієвості соціально-правових комунікацій (2014)
Бухтатий О. Є. - Захист суспільної моралі та свобода слова в Україні: утилітаристський підхід (2014)
Поліщук П. В. - Особливості взаємовпливу правосвідомості та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Вовк В. М. - Манципація як елемент культу предків у римській правовій культурі (2014)
Невідомий В. І. - Модернізація компетенції та правового статусу рахункової палати України в контексті легітимації вищої аудиторської інституції (2014)
Пясковський В. В. - Система типових версій під час розслідування викрадення людей (2014)
Сидорчук Ю. М. - Інституціоналізація права на захист у різних правових системах: особливості та проблемні аспекти (2014)
Дорош В. С. - Міжнародне адміністративне судочинство в захисті прав людини (2014)
Ольхова Т. О. - Загальнотеоретичні підходи до контрольно-наглядової функції держави (2014)
Ширшикова Р. М. - Забезпечення досягнення мети покарання під час притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Ваньчик Ю. А. - Загальнотеоретичні підходи до визначення корупції, корупційних діянь і корупційних відносин (2014)
Оніщенко Н. М. - Комунікаційна складова гармонізації громадянського суспільства (2014)
Агеев Д. В. - Проектирование сети доступа мультисервисной телекоммуникационной системы с использованием многослойного графа (2010)
Бекирова Л. Р. - Повышение быстродействия спектрометрической системы (2010)
Брагин А. П. - Гидродинамическое перфорирование трубчатых заготовок, Зайцев В. Е., Полтарушников С. А. (2010)
Греков В. Ф. - Методика выбора параметров механизма подъема стрелы манипулятора, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2010)
Жебель Ю. Ю. - Прогнозирование нагрузки потока задач на Grid-ресурсы, Нечаусов С. Н., Шевченко А. В. (2010)
Ильина И. В. - Метод мінімізації сумарного обсягу інтегральних потоків розподіленої інформаційно-довідкової системи, Кучук Г. А., Мішуніна Ю. В. (2010)
Кондратюк О. Л. - Оптимізація вибору траєкторії обробки поверхонь пера лопаток турбін, Сичов Ю. І., Скоркін А. О. (2010)
Котов А. Б. - К вопросу о повышении точности учета воздействия дождей на параметры РЛС микроволнового диапазона, Левадный Ю. В., Малышенко Ю. И., Петрушенко Н. Н. (2010)
Крук О. Я. - Активный датчик с пространственно-распределенными чувствительными зонами в электро-гастроэнтерографии и потенциалографии (2010)
Куприянов А. В. - Методы комплектования деталей на основе ранжирования для уменьшения допуска замыкающего звена размерной цепи, Ламнауэр Н. Ю. (2010)
Лисицына Е. С. - Разделение векторной смеси сигнала и помехи по методу максимального правдоподобия, Швыдкий В. В., Щерба А. И., Фауре Э. В. (2010)
Мелешко Е. В. - Методы идентификации трафика и динамического управления очередями в многопротокольных узлах связи и оценка их эффективности (2010)
Стрюк О. Ю. - Метод забезпечення справедливого рівня сприйняття якості обслуговування абонентів mesh-радіомережі, Лаврут О. О., Янсонс Я. В. (2010)
Тарасюк О. М. - Пример комплексного использования формальных методов спецификации требований и анализа надежности компьютерных систем управления, Горбенко А. В., Харченко В. С., Мотора Ю. В. (2010)
Тимочко А. И. - Совершенствование средств формализации задач по управлению динамическими объектами (2010)
Андрощук О. С. - Методика визначення класів текстових документів щодо діяльності Державної прикордонної служби України (2010)
Бондар І. О. - Оформлення та розрахунок вартості замовлення за допомогою системи "ASystem” (2010)
Смирнов Е. Б. - Метод усреднения множественной субъективности органов управления при принятии решений (2010)
Хращевський Р. В. - Оцінка процесів функціонування системи планування повітряного простору України (2010)
Шостак И. В. - Подход к автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программных продуктов, Бутенко Ю. И. (2010)
Дубницький В. Ю. - Одночасне розв’язання прямої і зворотної задачі Марковіца пошуковим методом, Самородов Б. В. (2010)
Олизаренко С. А. - Нечеткие множества типа 2. Терминология и представление, Брежнев Е. В., Перепелица А. В. (2010)
Романюк В. В. - Теорема про сім розв’язків однієї строго опукло-вгнутої антагоністичної гри з ядром на одиничному квадраті (2010)
Бірюков Д. С. - Оцінювання рівня розвитку територій України на основі методів багатокритеріальної оптимізації, Заславський В. А. (2010)
Роца Б. - Информационные технологии и современные интегрированные маркетинг-логистические системы, Дорохов А. В. (2010)
Тупкало С. В. - Метод синтеза пирамиды процессного менеджмента предприятия, Тупкало В. Н. (2010)
Дендаренко В. Ю. - Метод адаптивного формування структури інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки (2010)
Шостак И. В. - Метод определения масштабов распространения опасных химических веществ в атмосфере на основе регрессионного анализа, Давиденко В. О. (2010)
Берковський В. В. - Основні моменти процесу побудови сайтів, Грищенко Д. В. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Руснак І. С. - До 65-ої річниці перемоги в Великій Вітчизняній війні! (2010)
Руснак І. С. - Вступне слово (2010)
Ткаченко В. І. - Розвиток оперативного мистецтва і тактики в роки Великої Вітчизняної війни, Масалитин П. М., Малюга В. Г., Лазебник С. В. (2010)
Щигло О. І. - Особливості організації управління радянськими військами протягом першого періоду Великої Вітчизняної війни (2010)
Кірсанов С. О. - Перспективи розвитку системи управління Збройних Сил України з використанням принципу єдиного інформаційного простору (2010)
Сидоров С. В. - Оперативна спадщина Червоної Армії в операціях на території України в роки Великої Вітчизняної війни (2010)
Загорка О. М. - Зарубіжний досвід створення нестратегічних систем протиракетної оборони (ПРО на ТВД), Дейнега О. В. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Исторический миф и его роль в принятии военно-политических решений на примере советско-германского противостояния накануне 22.06.1941, Любарцев Б. Л. (2010)
Широбоков Ю. М. - Діяльність Харківських психологів в роки Великої Вітчизняної війни, Кислий В. Д. (2010)
Панфілов О. Ю. - Сучасна війна: проблема осмислення характеру та змісту, Кротюк В. А. (2010)
Сідаш В. В. - Служба земного забезпечення літаководіння у роки Великої Вітчизняної війни, Воробйов Р. В., Висоцький О. В., Кулик О. П. (2010)
Волков О. І. - Розвиток тактики винищувальної авіації в роки Великої Вітчизняної війни, Шалигін А. А., Бреславець М. М. (2010)
Кремешний О. І. - Становлення системи технічної експлуатації та ремонту авіаційної техніки напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни, Лященко Р. В., Бердочник А. Д. (2010)
Смірнов О. О. - Аналіз бойового застосування авіації в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI сторіч, Блінов О. В. (2010)
Нерубацкий В. Е. - Выполнение боевого полета истребительной авиационной эскадрильи по обеспечению действий бомбардировочной авиации способом патрульного сопровождения: история и современность, Немченко С. В., Тристан А. В. (2010)
Білецький І. Г. - Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах, Андронов В. В. (2010)
Борових С. І. - Еволюція засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації з часів Великої Вітчизняної війни до наших днів, Новічонок С. М., Дробот О. А., Терентьєва І. В. (2010)
Нор П. И. - Анализ развития учебно-тренировочных самолетов с турбореактивными двигателями (2010)
Галушко Ю. І. - Вплив розвитку військ ППО в часи Великої Вітчизняної війни на створення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Шершнев М. А., Карпенко В. І. (2010)
Деменко М. П. - Вплив досвіду Великої Вітчизняної війни та локальних війн і збройних конфліктів на розвиток теорії і практики бойового застосування зенітних ракетних військ, Єрдяков В. Г., Косенко В. П., Наливайко Ю. В., Новіченко С. В., Петренко О. С., Печкін А. М. (2010)
Донцов С. М. - Розвиток системи технічного забезпечення зенітного артилерійського озброєння в роки Великої Вітчизняної війни, Зубрицький Г. М., Ставицький О. М., Старцев В. В. (2010)
Петрушенко М. М. - Створення єдиного поля радіолокаційного контролю повітряного простору держави, Карлов В. Д. (2010)
Артеменко А. М. - Радіолокація: від Великої Вітчизняної війни до наших днів, Гриб Д. А., Арасланов М. Р., Климченко В. Й. (2010)
Стахєєв М. О. - Від постів ПСОЗ до РТВ, Рафальський Ю. І., Колеснік О. М. (2010)
Гризо А. А. - Розвиток радіолокаційних засобів ППО в роки Великої Вітчизняної війни. Короткий нарис, Тесленко О. В., Невмержицький І. М., Купрій В. М. (2010)
Боровий В. І. - Роль радіотехнічних військ Повітряних Сил в сучасних умовах, Ковкін В. В., Роденко С. М., Висоцький О. В.  (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Розвиток теорії автоматизації управління військами та бойовими засобами в війнах ХХ- ХХІ століть, Олізаренко С. А., Сісков О. В., Гордієнко В. М. (2010)
Тітов І. В. - Авіаційний зв’язок в роки Великої Вітчизняної війни, Макаров С. А., Карєв В. Г. (2010)
Черниш О. М. - Радіоелектронна боротьба. історія виникнення та перспективні напрямки розвитку, Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Мегельбей Г. В. (2010)
Чікалов М. А. - Вплив Великої Вітчизняної війни та локальних війн і конфліктів другої половини XX століття на розвиток засобів і систем РЕБ, Кузьменко Т. П., Кучеров Д. П. (2010)
Кучеров Д. П. - Розвиток засобів боротьби з радіопідривачами (2010)
Пєвцов Г. В. - Космічна розвідка крок від Великої Вітчизняної війни в сьогодення, Карлов Д. В., Худов Г. В. (2010)
Загорка О. М. - Застосування аерозольних утворень для захисту військ і об’єктів від ударів літаків тактичної авіації: досвід, сучасний стан та тенденції подальшого розвитку, Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. (2010)
Гишко Г. Б. - Опыт применения сил и средств аэрозольного противодействия техническим средствам разведки и поражения противника, Ушмаров П. В., Кочанов Э. А. (2010)
Каблуков О. А. - Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект (2010)
Куліков С. П. - Щодо створення вітчизняного автоматизованого комплексу добування інформації на базі стратегічного безпілотного літального апарата з використанням космічних технологій, Куляниця О. Й., Комаров В. С. (2010)
Кучерина С. Є. - Аналіз досвіду розвідувально-диверсійних бойових дій у ході партизанської боротьби в СРСР, Гарбузов О. А. (2010)
Серветник Ю. С. - Сили спеціальних операцій: історичні передумови створення та розвитку за досвідом Великої Вітчизняної війни, Антонов А. В., Романенко В. В., Бзот В. Б. (2010)
Мусієнко І. І. - Історико-аналітичний огляд досвіду бойового застосування підрозділів спеціального призначення в Афганістані, Крамаренко О. Б. (2010)
Павловський О. В. - Значення досвіду технічного забезпечення військ у Великій Вітчизняній війні для розвитку сучасної системи технічного забезпечення, Сисоєв О. О. (2010)
Савченко В. А. - Аналіз досвіду застосування космічних систем у локальних війнах й збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть в інтересах матеріально-технічного забезпечення, Рансевич Р. І. (2010)
Пашкевич І. Д. - Основні питання трансформації системи метрологічного обслуговування Збройних Сил України з урахуванням світових тенденцій розвитку ОВТ для ведення війн нового покоління, Дзябенко О. М., Рондін Ю. П. (2010)
Кулагін К. К. - Роль стандартизації та уніфікації військової техніки в роки Великої Вітчизняної війни, післявоєнний період та на сучасному етапі розвитку збройних сил, Бархударян М. В., Чумак Б. О. (2010)
Сендецкий Н. Н. - Развитие теории и практики технического прикрытия железных дорог в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Степаненко А. А. (2010)
Ізюмский М. П. - Реактивні системи залпового вогню Другої світової війни, Шокін М. Г., Ткаченко Ю. А., Брежнєв Є. В., Балабуха О.С. (2010)
Науменко І. В. - Розвиток структури вогневого ураження противника артилерією в наступі під час Великої Вітчизняної війни, Латін С. П. (2010)
Овчінніков В. О. - Огляд застосування ракетних військ та тенденції розвитку принципів їх бойового застосування, Філіпенко Ю. Г. (2010)
Семенюк В. І. - Стрілецька зброя переможців (і все-таки вона краща), Гишко Г. Б., Лавров О. Ю. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Гудзенко О. П. - Аналiз цiнової кон’юнктури вiтчизняного ринку лiкарських препаратiв антигiпертензивної дiї, Зобова I. О. (2010)
Сагайдак-Нiкiтюк Р. В. - Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi, Посилкiна О. В. (2010)
Мнушко З. М. - Формування складової "Навчання та розвиток" збалансованої системи показникiв на базi аптечного пiдприємства, Тутутченко О. В., Cотнiкова Н. В., Оккерт I. Л. (2010)
Мудрая В. Н. - Новые возможности административно-управленческих мер в практике современного стоматологического сервиса, Власова Г. И., Бабенко А. Д. (2010)
Бондарь В. Н. - Препарат "Орион": бионическое решение в стиле ТРИЗ, Орловский А. А., Жуковский О. И., Поляков В. И. (2010)
Бесполудiна Г. В. - Етапи розвитку кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров’я: минуле та сьогодення, Жила А. В., Козiкова О. А., Бесполудiн Є. Д., Жила Г. А., Малькова О. Є., Щербакова А. В. (2010)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичнi дослiдження розповсюдження адиктивних розладiв здоров’я та нелегального обiгу психоактивних речовин на територiї Хмельницької областi, Шаповалова В. О., Шувера О. В. (2010)
Кошовий О. М. - Перспективи створення нового антибактерiального засобу з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2010)
Пузак O. A. - Вивчення мiнерального складу кори, бруньок та листя персика звичайного (Persica vulgaris Mill. ), Упир Л. В., Кисличенко В. С., Толкачова Н. В. (2010)
Койро О. О. - Порiвняльний аналiз жирнокислотного складу рiзних видiв сировини яглицi звичайної (Aegopodium podagraria L. ), Степанова С. I., Штриголь С. Ю. (2010)
Самура Б. А. - Исследование антиэкссудативной активности производных цимарина и эризимина, Николаев В. А., Ковалев С. В. (2010)
Половко Н. П. - Дослідження властивостей поліетиленоксидних гелів карбомерів, Башура О. Г. (2010)
Коваленко Св. М. - Вивчення в’язкості розчинів декстрану та його комплексів з іонами металів, Гладух Є. В. (2010)
Мудрая В. Н. - Применение костнопластических материалов в современной стоматологии, Степаненко И. Г., Шаповалов А. С. (2010)
Баранова І. І. - Вивчення впливу ряду допоміжних речовин на реологічні властивості гелів із "Structure XL", Башура О. Г. (2010)
Струс О. Є. - Розробка складу та технологiї крему з каротином мiкробiологiчним, Башура О. Г., Половко Н. П. (2010)
Гавкалюк М. И. - Экспериментальное обоснование способа введения смеси экстрактов в эмульгелевую основу при разработке технологии лечебно-косметического средства для коррекции целлюлита, Соколова Л. В. (2010)
Бойко М. О. - Термогравіметричний аналіз компонентів мазі фенсукциналу, Гладух Є. В., Кустова С. П. (2010)
Юдіна Ю. В. - Дослідження фармакологічних властивостей гранул "Гіногран", Дем’яненко В. Г., Деримедвідь Л. В., Дроговоз С. М. (2010)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование N-(1,5-диметил- 3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1-Н-пиразол-?-ил)- 2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-илиден)-ацетамида, Болотов В. В., Алтухов А. А., Шишкина С. В. (2010)
Альошина Р. М. - Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань у промисловому регіоні Донбасу (2010)
Іванова Л. М. - Особливості клінічного перебігу хронічного некалькульозного холециститу у хворих на ішемічну хворобу серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Компанієць К. М. - Особливості ендотеліальної функції у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Ковешніков О. В. - Вміст VCAM-1 у сироватці крові хворих на хронічний калькульозний холецистит (2010)
Ребров Б. О. - Стан ендотеліальної регуляції судинного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит з атеросклеротичним ураженням судин, Благініна І. І., Реброва О. О., Мєщєрякова Т. В., Блудова Н. Г., Гамачек О. Є. (2010)
Бринзяник І. Г. - Новий підхід щодо лікування дітей, хворих на ДЦП, з порушенням мовлення, Гаркуша В. В., Скурідіна Н. М., Єфімова І. І., Поливода В. М., Тютюнник М. М., Рустамова В. С. (2010)
Крохмаль І. П. - Особливості перебігу та лікування пієлонефриту у вагітних із цукровим діабетом, Терехова Н. В., Белінська І. П., Ковтонюк І. О. (2010)
Ковтонюк І. О. - Особливості перебігу вагітності у жінок, схильних до гострих респіраторних захворювань, Кузьміна А. В., Мещерякова Л. П., Ковтонюк О. Ю. (2010)
Климов В. А. - Патогенетически обоснованная терапия гестационного пиелонефрита, Чуб В. В., Креминский Я. Н. (2010)
Лубяная С. С. - Способ негормональной коррекции нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств у женщин с ранним постгистерэктомическим синдромом, Удовика Н. А., Павлова Ж. С. (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Окислювальна модифікація білків у хворих з коморбідною патологією, Орлова О. А., Шкала Л. В. (2010)
Гаврилов В. А. - Иммунный ответ на травму нижней челюсти в раннем посттравматическом периоде у больных, проживающих в Луганской области, Киселев Б. В. (2010)
Лєвих А. Е. - Можливості фармакологічної корекції проагрегантних властивостей рофекоксибу антитромбоцитарними препаратами (експериментальне дослідження), Мамчур В. Й. (2010)
Орловский А. А. - Влияние некоторых модуляторов метаболизма полиаминов на морфологическую картину гибели клеток перевивной карциномы молочной железы Са-755 мышей (2010)
Лук’янчук В. Д. - Вплив корвітину на процеси детоксикації при перитоніті в експерименті, Деркачевська В. В. (2010)
Трутаєв І. В. - Вивчення гострої токсичності нового комбінованого антигіпертензивного препарату в таблетованій формі, Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2010)
Лукьянчук В. Д. - "Депуралина" — высокоэффективное пробиотическое средство детоксицирующего типа действия, Мищенко Е. М., Бабенко М. Н. (2010)
Буднюк О. О. - Вплив спеціального положення для струмектомії на кровотік по яремних венах (2010)
Марієвський В. Ф. - Аналіз етіологічної структури збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2008 р., Салманов А. Г., Доан С. І., Поліщук О. І., Налапко Ю. І. (2010)
Никитенко Н. А. - Влияние обработки стафилококковым токсином на моноциты и нейтрофилы периферической крови человека in vitro, Шаблий Л. М. (2010)
Овчаренко М. О. - Вміст інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність (2010)
Мелещенко А. В. - Реадаптационные изменения морфогенеза надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии и в условиях фармакологического корригирования Гинкго билоба (2010)
Беляков А. В. - Активность гормонов стресса у больных с сопутствующей артериальной гипертензией после оперативных вмешательств, Селиваненко В. Т., Добруха А. В., Костенко П. А. (2010)
Костицький М. В. - Про математику як методологію пізнання (зокрема в психології) (2014)
Романенко О. В. - Психічна діяльність як предмет експериментального дослідження (2014)
Ніколенко Д. О. - Психологічні особливості спостережливості в процесі випереджального відображення дійсності (2014)
Присяжнюк М. М. - Теорія установки в типології особистості (2014)
Мартенко О. Л. - Основні елементи механізму злочинної поведінки (2014)
Остафійчук Т. В. - Соціальна робота в курсантському житті, Біленко М. О. (2014)
Хохліна О. П. - Психологічні особливості студентів із різним стилем лідерства, Шут Г. С. (2014)
Дука О. А. - Здійснення професійної підготовки пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах державної пенітенціарної служби України (2014)
Чорна С. Л. - Формування колективу співробітників пенітенціарного закладу як колективу вихователів (2014)
Конопацька О. М. - Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання (2014)
Сахнік О. В. - Професійно-психологічна підготовка персоналу державної пенітенціарної служби України як засіб забезпечення його особистої безпеки та надійності (2014)
Чичуга М. М. - Дослідження негативних психічних станів начальників відділень соціально-психологічних служб установ виконання покарань України (2014)
Можарівська І. М. - Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти на Волині (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) (2014)
Левенець О. А. - Принципи розвитку психологічної стійкості працівників ОВС при виконанні професійної діяльності у ризиконебезпечних ситуаціях (2014)
Александров Д. О. - Дослідження психологічних детермінант негативних трансформацій особистості як наслідку професійної дезадаптації працівника ОВС (2014)
Шелег Л. С. - Причини психосоматичних розладів у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Запорожанов О. В. - Приготування до стрільби з пістолета з урахуванням специфіки типових ситуацій застосування вогнепальної зброї працівниками міліції, Нестеренко А. В. (2014)
Волошина О. В. - Організаційно-управлінські засади взаємодії працівників кримінальної міліції у справах дітей із психологічною службою системи освіти (2014)
Гора І. Ю. - Механізм формування антисоціальної поведінки в осіб, які вчиняють злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Скулкіна К. М. - Психологічні детермінанти ксенофобії неповнолітніх (2014)
Матвєєва Ю. О. - Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинниць в умовах виховної колонії (2014)
Оверченко А. І. - Психологічні особливості правової свідомості вихованців спецшколи соціальної реабілітації (2014)
Резюме (2014)
Багіров С. Р. - Тлумачення деяких положень Повітряного кодексу України у кримінально-правовому аспекті (2013)
Малярчук Н. В. - Право власності на землю в контексті питання особливого правового режиму земель природно-заповідного фонду та їх захисту, Овчинников Д. В. (2013)
Величко Д. С. - Принципи реалізації зовнішньополітичної діяльності України: євроінтеграційний контекст (2013)
Коршенко А. В. - Генеза права на правову допомогу (2013)
Рибікова Г. В. - Правова експертиза нормативно-правових актів як правова категорія та наукова доктрина (2013)
Рижов І. М. - Акмеологічні засади антитерористичної діяльності (2013)
Череватюк В. Б. - Адвокатська етика і практика: невідповідності та шляхи їх подолання, Рогатюк А. В. (2013)
Капінус Л. І. - Проблеми вироблення уніфікованого поняття права на доступ до інформації та його змісту (2013)
Коропатнік І. М. - Вдосконалення нормотворчої діяльності органів військового управління Збройних Сил України, Кузьмич І. І. (2013)
Мандзюк О. А. - Податкова інформація: окремі аспекти реалізації права на доступ (2013)
Миськів Л. І. - Органи виконавчої влади як суб’єкти реалізації інклюзивної освіти в Україні (2013)
Сопілко І. М. - Генезис змісту категорії "персональні дані" (2013)
Токарєва К. С. - Правові наслідки закінчення строку накладення адміністративного стягнення згідно законодавства України (2013)
Чехоєва Н. М. - Стандарти державної служби України: сучасний рівень та потреба в запозиченні європейського досвіду (2013)
Лукасевич-Крутник І. С. - Обов’язки підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2013)
Михайлюк Г. О. - Компаративний аналіз судової практики країн-членів Європейського Союзу та Європейського Суду справедливості щодо настання відповідальності сторін у справах про порушення прав на комерційні позначення (2013)
Нікітіна З. В. - Співвідношення понять "рухоме" і "нерухоме" майно з урахуванням досвіду зарубіжних правових систем (2013)
Синенко С. В. - Зміна умов трудового договору з працівниками транспорту (2013)
Тищенко О. В. - Державні соціальні стандарти та гарантії як основа соціального забезпечення в Україні (2013)
Pitskhelauri N. - Arbitral agreement (2013)
Нечипоренко М. О. - Укладення договору на проведення оцінки майна (2013)
Чуднов В. В. - Предмет договору на туристичне обслуговування (2013)
Шишка Р. Б. - Характеристика договорів (2013)
Сhebotaryova Y. - Legal aspects of ensuring rights, freedoms and legitimate interest of persons, convicted to deprivation of liberty in Ukraine (2013)
Дем’яненко Ю. І. - Окремі аспекти значення конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для розуміння приватного життя як об’єкта кримінально-правової охорони (2013)
Мотлях О. І.. - Поліграф у кадровому відборі персоналу в органи внутрішніх справ України: здобутки, недоліки та механізм їх подолання, Потильчак А. О. (2013)
Однолько І. В. - Теоретичні засади запобігання злочинності (2013)
Стринатко Ю. Д. - Сучасні тенденції звернення із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до генеральної прокуратури України (2013)
Тракало Р. І. - право на повагу до приватного життя в кримінальному провадженні (2013)
Якулин В. - Уголовно-правовая политика в сфере назначения наказаний (сравнительно-правовой анализ), Лиховая С. Я. (2013)
Сопілко І. М. - Перспективи розвитку космічного і повітряного права, Череватюк В. Б. (2013)
Лихова С. Я. - Актуальні проблеми реформування державної пенітенціарної служби України (2013)
Шишка Р. Б. - Тлумачення правових норм (2013)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С.І. (2010)
Сідаш В. В. - До питання подальшого розвитку системи військової освіти (2010)
Коваль В. В. - До питання вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування засобів маскування та імітації об’єктів Повітряних Сил, Возний О. В., Каблуков О. А. (2010)
Єрмошин М. О. - Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань, Нікіфоров І. А. (2010)
Ткаченко В. І. - Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій), Малюга В. Г., Сорокоумов Г. В., Лазебник С. В., Нерубацький В. О. (2010)
Скорик А. Б. - К вопросу о дескриптивном определении системы противовоздушной обороны, Воронин В. В., Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. (2010)
Бойко В. О. - Вибір способів ведення воєнних дій в залежності від характеристик озброєння (2010)
Романенко І. О. - Модель прогнозування технічного стану і перепускної здатності аеродромної системи прийому, зберігання і роздачі авіаційного палива, Сідаш В. В., Никифоров О. В. (2010)
Загорка О. М. - До питання порівняльного оцінювання варіантів дій авіації під час завоювання переваги в повітрі в сучасних операціях (бойових діях), Коваль В. В., Колесников В. О., Шишкін В. С. (2010)
Волков О. І. - Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів, Пєвцов Г. В., Клименко В. А., Ситник Ю. Б. (2010)
Сафронов С. П. - Методичний підхід до визначення реального стану боєздатності авіації Збройних Сил України, Хомік М. М., Шишкін В. С. (2010)
Бабський В. В. - Особливості застосування авіації по об’єктах транспортної мережі в ході операції "Рішуча сила”, Шкробот С. В. (2010)
Чернавина О. Е. - Методика обоснования рационального решения на ведение воздушной разведки незаконных вооруженных формирований в лесистой местности (2010)
Войтов В. А. - Прогнозирование технического состояния главного редуктора вертолета на основе использования метода спектрального анализа вибрационного сигнала, Чернявский В. Н., Дашук Д. С., Исаченко И. Ф. (2010)
Демидов Б. А. - Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов, Хмелевская О. А. (2010)
Похил В. С. - Удосконалений метод та інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі проектування (2010)
Суханов М. І. - Обґрунтування вибору інформативного параметру акустико-емісійного випромінювання при дослідженні процесів зношування вузлів тертя авіаційної техніки, Приймак А. В., Божевільний К. М., Панкевич О. О., Новосельцева А. Г. (2010)
Маковейчук О. М. - Оцінка коефіцієнту використання енергії при захисті видових зображень від маскуючих перешкод штучного походження, Худов Г. В. (2010)
Шатов В. А. - Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти, Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Особенности анализа надежности ракетных двигателей твердого топлива зенитных управляемых ракет для решения задач продления их назначенных показателей, Лукьянчук В. В., Шоколовский А. А., Коваль И. В., Попов В. П. (2010)
Калугін Д. С. - Вибір показника ефективності боротьби з високоточною зброєю ЗРК, що є на озброєнні, Півнєв Д. А. (2010)
Пєвцов Г. В. - Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Остапова А. М. (2010)
Грачов В. М. - Метод объединения радиолокационной информации с учетом координатных и признаковых измерений, Корнеев В. О. (2010)
Малишев О. А. - Simulink-модель безпошукової системи АПЧ оглядових РЛС для дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на показники якості підстроювання частоти, Сосунов О. О., Яхніс С. В. (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ построения траекторного радиоинтерферометра (2010)
Романенко И. А. - Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем, Рубан И. В., Алексеев С. В., Долгий Ю. С. (2010)
Ярош С. П. - Аналіз перспективи інтеграції систем розвідки, управління і зв’язку для вирішення завдань протиповітряної оборони (2010)
Романов А. И. - Модифицированный метод оценки емкости сети мобильной связи WCDMA, Маньковский В. Б., Лаврут А. А. (2010)
Толок И. В. - Сетевое представление информации для автоматизированной системы управления активными средствами, Коваль А. В. (2010)
Іващук Б. М. - Обґрунтування вимог до комп’ютерного тренажеру де шифрувальника, Маренич С. Ю. (2010)
Кузнецов А. А. - Метод структурной идентификации информационных потоков в телекоммуникационных сетях на основе BDS-тестирования, Семенов С. Г., Симоненко С. Н., Мелешко Е. В. (2010)
Невмержицький І. М. - Візуально-імітаційне моделювання цифрової системи СРЦ, що реалізує дискретне перетворення Хартлі, Гризо А. А., Калініченко І. І., Кліменко Р. Ю. (2010)
Носик А. М. - Особливості організації еталонного сервера часу АСУ спеціального призначення на основі атомного годинника, що синхронізується за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем, Нарєжній O. П. (2010)
Онищенко В. В. - Математическая модель процесса семантического преобразования контурного изображения в структуру концепта (2010)
Пєвцов Г. В. - Аналіз сумісності процесів управління проектами та заходів організації наукових досліджень у Збройних Силах України, Просов А. В., Феклістов А. О. (2010)
Галій В. А. - Аналіз інформаційних моделей діючих корабельних зенітних ракетних комплексів (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн, Котов А. Б., Журавский М. Н., Карлов Д. В. (2010)
Коломійцев О. В. - Канал автоматичного супроводження космічного апарату за напрямком для ЛІВС з використанням МЧЧМВ та можливістю розпізнавання космічних апаратів, Болюбаш О. О., Васильєв Д. Г., Губа А. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Щодо питання про часове упорядкування фазо-маніпульованих гідроакустичних сигналів з безперервною розгорткою несучої (2010)
Махонин Е. И. - Анализ основных направлений развития систем управления космическими аппаратами, Загорулько А. Н. (2010)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования деструктивного воздействия мощных электромагнитных излучений на подземные многопроводные линии связи, Харланов А. И., Медведь И. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Солонець О. І. - Оцінка сейсмічного ефекту наземного вибуху для підсистеми геофізичного контролю полігонних випробувань (2010)
Оксіюк О. Г. - Математична модель представлення знань у системі дистанційного навчання, Волосюк Ю. В. (2010)
Олійник Ю. А. - Визначення функцій ймовірностей станів активних засобів протидіючої сторони, Бородавка В. А., Кусакін Ю. О. (2010)
Дзеверін І. Г. - Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил, Костенко І. Л., Борщевський О. М. (2010)
Иванченко О. В. - Эволюционный подход к управлению готовностью критических инфраструктур по мегасостоянию (2010)
Трофименко П. Є. - Розробка методів приведення та нормалізації вимірюваної швидкості снарядів за допомогою перспективної балістичної станції, Макеєв В. І. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Васiна Ю. В. - Фармацевтичне право: iсторичнi аспекти розподiлу лiкарських засобiв за номенклатурно-правовими групами на засадах фармацевтичного законодавства, судової та доказової фармацiї (2010)
Шаповалова В. О. - Cудова фармацiя щодо вивчення впливу психоактивної речовини алкоголю на органiзм особистостi, Шаповалов В. В., Рудика М. П., Сорокiн О. I. (2010)
Губин Ю. И. - Обзор антидиарейных лекарственных средств и применение препаратов, содержащих цинк, для лечения диареи, Зборовская Т. В., Коваленко С. Н., Евсеева Л. В., Безчаснюк Е. М. (2010)
Бурцева О. В. - Дослiдження сировини вiвса посiвного на вмiст органiчних кислот, Тернинко I. I., Бабушкiна А. С. (2010)
Кабачний Г. I. - Дослiдження мiкробiологiчної чистоти густого екстракту листя дуба черешчатого, Осолодченко Т. П., Кукiна В. М., Дмитрiєвський Д. I. (2010)
Добра О. О. - Дослiдження аналгетичної активностi рослинних зборiв з кропивою собачою, Самура Б. А. (2010)
Зайченко Г. В. - Фармакологiчне вивчення густого екстракту трави сої щетинистої, Карпюк У. В., Кисличенко В. С., Гноєвий В. I., Гноєвий I. В. (2010)
Бензель I. Л. - Розробка пiдходiв до стандартизацiї фiтосубстанцiй листкiв бадану товстолистого (2010)
Ветров П. П. - Капельный метод определения содержания липофильных веществ в растительном сырье, Гарная С. В., Георгиянц В. А. (2010)
Струк О. А. - Морфолого-анатомiчне дослiдження видiв роду гадючник, Грицик А. Р. (2010)
Юдiна Ю. В. - Дослiдження якiсного та кiлькiсного вмiсту полiфенольних сполук у листках гiнкго бiлоба, Крикливая I. О., Рубан О. А., Дем’яненко В. Г., Маслiй Ю. С. (2010)
Мнушко З. М. - Маркетинговi дослiдження ринку лiкарських засобiв для лiкування захворювань нервової системи, Карам Ахмед, Софронова I. В. (2010)
Слободянюк М. М. - Науково-методичнi пiдходи до оптимiзацiї фiнансування iнновацiйного портфелю фармацевтичного пiдприємства, Жадько С. В., Самборський О. С. (2010)
Савченкова Л. В. - Поиск потенциальных антиоксидантов в ряду производных 5,6,7,8-тетрагидро-2,2a, 8a-триазациклопента, Оглоблина М. В., Колесников А. В., Глущенко А. В., Демченко А. М., Акимова М. С., Рокотянская В. В. (2010)
Ткач Т. О. - Пiдбiр оптимального зволожувача при одержаннi таблеток iндапамiду пролонгованої дiї за допомогою методу вологої грануляцiї, Дмитрiєвський Д. I. (2010)
Ролiк С. М. - Обґрунтування вибору носiя комбiнованого стоматологiчного гелю, Пiмiнов О. Ф., Шитєєва Т. О., Шульга Л. I. (2010)
Єрещенко О. А. - Розробка складу i технологiї емульсiї з комплексом бактерiофагiв, Стрельников Л. С., Кабачний Г. I., Стрiлець О. П. (2010)
Євтiфєєва О. А. - Вибiр оптимального методу кiлькiсного визначення димедролу в порошках аптечного виготовлення, Савченко Л. П., Георгiянц В. А. (2010)
Коваленко С. М. - Вивчення оптичної активностi розчинiв декстрану та його комплексiв з iонами металiв (2010)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного визначення пiрацетаму та цинаризину в капсулах "Цинатропiл", Кисличенко В. С. (2010)
Мамiна О. О. - Iдентифiкацiя та кiлькiсне визначення теофiлiну методом похiдної спектрофотометрiї у витяжках з бiологiчного матерiалу, Бевз Н. Ю., Бур’ян Г. О., Бур’ян К. О. (2010)
Орлова Е. А. - Влияние парафармацевтика Вин-Вита на уровень метаболитов оксида азота в тканях органов молодых и взрослых крыс, Лазарчук О. А. (2010)
Стрилец О. П. - Изучение фармакологических свойств нового комбинированного препарата с гипотензивным действием (2010)
Мудрая В. Н. - Опыт лечения гиперестезии твердых тканей зуба у больных глоссодинией, Власова Г. И., Оноприенко Н. В. (2010)
Овчаренко М. О. - Показники перекисiндукованої хемiлюмiнесценцiї сироватки кровi у хворих на опiоїдну залежнiсть (2010)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активнiсть нових похiдних 5-метилурацилу, Вiльчинська В. В., Лисенко О. Ю. (2010)
Щокiна К. Г. - Експериментальне вивчення гiпоурикемiчної дiї рекомбiнантного антагонiсту рецепторiв iнтерлейкiну-1 (АРIЛ-1), Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Васильєва I. Г. - Експресiя генiв хiмiорезистентностi в глiомах головного мозку рiзного ступеня злоякiсностi, Розуменко В. Д., Главацький О. Я., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Галанта О. С., Цюбко О. I. (2010)
Матолiнець Н. В. - Iмунореактивнiсть при полiтравмi з домiнуванням скелетної травми, Клигуненко О. М. (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия инфузионной терапии, показатели кислотно-щелочного равновесия и газообмена при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Корсунов В. А. - Вплив транспорту кисню на тяжкiсть органних розладiв та прогноз при септичних станах у дiтей (2010)
Буднюк О. О. - Попередження постекстубацiйного набряку гортанi в тиреоїднiй хiрургiї (2010)
Лубяная С. С. - Анализ перинатальных исходов при беременности крупным плодом, Манищенков С. Н., Терехова Н. В. (2010)
Джахаф А. А. - Синдром вегетативної дистонiї у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученнi з iшемiчною хворобою серця, Iванова Л. М. (2010)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичний аналiз щодо попередження розповсюдження адиктивної залежностi серед неповнолiтнiх як складової населення України, Шаповалова В. О., Курижева О. О. (2010)
Разумний Р. В. - Стан системи глутатiону у хворих на негоспiтальну пневмонiю, сполучену зi стеатозом печiнки (2010)
Мiщук В. Р. - Гнiйно-септичнi ускладнення у дiтей раннього вiку з абдомiнальною хiрургiчною патологiєю (2010)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С. І. (2011)
Онищенко С. І. - Підходи до вибору критеріїв оцінювання якості прикриття важливих державних об’єктів, Жарик О. М., Коваль В. В., Дяченко Д. В. (2011)
Сідаш В. В. - Визначення раціонального порядку організації та здійснення заходів льотної підготовки в авіаційних частинах у мирний час (2011)
Артеменко А. М. - Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі, Пєвцов Г. В. (2011)
Волков А. И. - Методика оценки возможностей офицера боевого управления по выполнению операций на автоматизированном пункте наведения, Певцов Г. В., Тимочко А. И. (2011)
Кириченко І. О. - Принципи створення та організації функціонування розвідувально-управляючих інформаційних систем ППО, Ярош С. П. (2011)
Єфімов Г. В. - Сучасні напрямки в організації бойової та оперативної підготовки з’єднань, частин та підрозділів провідних країн світу та НАТО: досвід для України (2011)
Клименко В. М. - Статистична модель для оцінки імовірності досягнення мети бойової протидії, Дем’янчук Б. О. (2011)
Подліпаєв В. О. - Використання ситуаційних центрів на основі супутникових даних в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України (2011)
Котов О. Б. - Удосконалена методика обґрунтування потрібних нарядів сил тактичної авіації для ураження одиночних та групових наземних (надводних) об'єктів противника, Петров В. М. (2011)
Дмитрієв В. А. - Аналіз аеродинамічних особливостей роботи несучого гвинта вертольота на великих висотах польоту, Тимошенко А. В., Потапов О. І. (2011)
Лемко О. Л. - Аэродинамическое проектирование винтового движителя для легкого самолета вертикального взлета и посадки, Украинец Е. А., Сиверин С. Д. (2011)
Феденько В. М. - Про підвищення ефективності випробувальних польотів і в цілому програми випробувань з оцінки льотно-технічних характеристик, Тимошенко А. В. (2011)
Челпанов А. В. - Фільтрація параметрів траєкторії маневруючої цілі, Сидоренко Р. Г., Меленті Є. О. (2011)
Шоколовський А. А. - Діагностування та прогнозування технічного стану бортового обладнання зенітних керованих ракет великої дальності при продовженні призначених показників з використанням методу факторного аналізу, Коваль І. В., Попов В. П., Ткачик В. Д. (2011)
Карлов В. Д. - Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції, Пєвцов Г. В., Петрушенко М. М., Місайлов В. Л. (2011)
Пєвцов Г. В. - Енергетичне виявлення радіосигналів в умовах радіоперешкод, Яцуценко А. Я., Трофименко Ю. В., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2011)
Гриб Д. А. - Об’єднання двокоординатних РЛС чергового режиму в мультирадарну систему для створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації, Тютюнник В. О., Зайцев О. В. (2011)
Белевщук Я. О. - Розробка методики оцінки радіолокаційних характеристик вертолітної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Бречка М. М., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2011)
Васильєв В. А. - Розподіляючі функції алгоритму прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань, Сачук І. І., Селезньов С. В., Чопенко А. С. (2011)
Гризо А. А. - Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди, Бровченко С. В. (2011)
Казаков Е. Л. - Адаптация реализаций амплитуд отраженных узкополосных сигналов при определении признаков распознавания радиолокационных целей в однопозиционной РЛС, Казаков А. Е. (2011)
Курило А. А. - Шляхи подолання актуальних проблем випробувань наземних радіолокаційних засобів, Походенко О. М. (2011)
Невмержицький І. М. - Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі, Малишев О. А., Купрій В. М., Бровченко С. В. (2011)
Клімов С. Б. - Врахування динаміки зміни даних про повітряну обстановку при визначенні напрямку удару засобів повітряного нападу (2011)
Барсов В. И. - Анализ влияния ширины полосы сигнала подсветки наземных объектов на качество функционирования радиометрических информационных систем, Самсонов Ю. В. (2011)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до точності оптико-електронних вимірювальних систем, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2011)
Козелкова К. С. - Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості (2011)
Коршець О. А. - Cинтез рівнянь радіоелектронної системи управління винищувачами по курсу у просторі станів різницевих параметрів (2011)
Лосев Ю. И. - Математическая модель процесса мультимаршрутного обмена данными типа "точка-точка" в адаптивных компьютерных сетях, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2011)
Макаров С. А. - Математична модель швидкодіючої нелінійної системи фазового автопідстроювання частоти синтезатора частот з розширеною смугою захоплення, Рот С. М., Чекунова О. М. (2011)
Неділько С. М. - Методика оптимального використання надмірності для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Агафонов Ю. Н. - Оценка влияния метеорологических условий на возможность использования оптических датчиков в системах навигации летательных аппаратов, Ткаченко Ю. А. (2011)
Адаменко А. А. - Методика формування множини факторів воєнного конфлікту та системи взаємозв’язків між ними (2011)
Безверхий А. В. - Формулировка задачи функционального поражения противорадиолокационных ракет с использованием электромагнитного оружия, Будур О. Н., Ермаков Г. В., Шевченко А. Ф. (2011)
Бойко Р. В. - Погляди на оборонні аспекти економічної стратегії в Україні, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Кремешний О. І. (2011)
Калачова В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил Збройних Сил України, Дуденко С. В., Дзеверін І. Г., Осієвський С. В. (2011)
Кононов В. Б. - Обґрунтування методики розрахунку складу та кількості засобів вимірювальної техніки військового призначення обмінного фонду (2011)
Коцюба В. П. - Удосконалення організації охорони тимчасово розташованих військових об’єктів шляхом впровадження сучасних технічних засобів охорони (2011)
Куренко О. Б. - Розробка перспективних навчально-тренувальних пультів керування для підготовки фахівців з матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил, Лагутін Г. І., Новічонок С. М. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Анипко О. Б. - Анализ соотношений для определения ресурса ствола при изменении показателей внутренней баллистики, вызванных геронтологическими свойствами заряда, Черкашин О. Д., Баулин Д. С., Гончаренко П. Д. (2010)
Баришев І. В. - Метод розпізнавання ситуацій повітряної обстановки у системах управління повітряним рухом (2010)
Барсов В. И. - Оценка СВЧ пробоя в атмосфере (воздухе) при распространении в ней СВЧ импульса, Антоненко Н. С. (2010)
Беляков В. И. - Изготовление листовых деталей методом раскатки, Мовшович А. Я., Кочергин Ю. А. (2010)
Білько П. А. - Методика визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів (2010)
Бохан К. А. - Анализ сетей Петри в среде моделирования CPN Tools, Худолей М. С. (2010)
Васильченко Е. С. - Анализ производительности систем управления сайтом CMS, Горбенко А. В. (2010)
Дем’янчук Б. О. - Просторові плазмові утворення при НВЧ-пробиванні в суміші іоноутворюючої речовини та частинок легких металів, Карпенко В. І., Моісеєва Г. О. (2010)
Емельянова Н. Ю. - Информационная технология процесса контроля перевозки жидкого чугуна, Емельянов В. А. (2010)
Єгоров О. Б. - Проблеми й шляхи їх рішення при створенні й експлуатації диспетчерської системи регіонального електропостачання (2010)
Иванов В. Г. - Разработка среды дореализационного моделирования и тестирования программного обеспечения, Ныцик А. М. (2010)
Капура И. А. - Результаты экспериментальных исследований защитного устройства на основе ВТСП-линий передачи, Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу о генерации в ионосфере перемещающихся возмущений, обусловленных запуском ракет, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2010)
Карлов В. Д. - Спектр амплитудных флуктуаций эхо-сигнала при использовании зондирующих сигналов декаметрового диапазона радиоволн с изменяющейся частотой, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2010)
Козелкова К. С. - Моніторинг та аналіз моделі мережевої системи багатосупутникової екологічної системи дистанційного зондування Землі (2010)
Кондратюк О. Л. - Дослідження точності різьби при охоплюючому різьбофрезеруванні, Сичов Ю. І., Скоркін А. О. (2010)
Куценко В. В. - Оценка эффективности боевых действий зенитного комплекса ближнего действия с использованием подвижной системы пассивной радиолокации, Ермаков Г. В., Телюков С. Н. (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Оценка времени выхода биения за допуск (2010)
Лосєв Ю. І. - Методи розширення смуги захоплення швидкодіючих систем фазової автопідстройки частоти синтезаторів частот засобів радіозв'язку, Макаров С. А., Рот С. М. (2010)
Носик А. М. - Синхронизация первичных атомных часов АСУ специального назначения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем, Нарежний А. П., Носик А. М. (2010)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз якості виявлення повітряних об’єктів запитальними системами спостереження, Свид І. В. (2010)
Остапів В. В. - Критерії оптимізації форми тіл обтікання вихорових витратомірів, Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2010)
Пантелеева И. В. - Новые принципы автоматики ликвидации асинхронного режима энергосистемы, Калиберда Н. А. (2010)
Пашков Д. П. - Математическая модель частотно-избирательных свойств радиоприемных устройств (2010)
Сапига Н. Н. - Датчики температуры обмотки силового трансформатора, Захарова Т. Н., Котюк А. В. (2010)
Сидоренко Г. С. - Синтез системы мониторинга и управление эксплуатацией системы передачи эталонных сигналов времени и частоты (2010)
Синотин А. М. - Исследование влияния объёма радиоэлектронных аппаратов на максимальный перегрев, Колесникова Т. А. (2010)
Сопронюк І. І. - Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями, Лисечко В. П., Сєвєрінов О. В. (2010)
Старостенко М. Б. - Метод розрахунку магнітного поля двопровідної лінії, Мушаров А. О. (2010)
Титарчук А. О. - Логічна схема конструювання технологічної машини-автомата (2010)
Ткачов А. М. - Оцінка захищеності інформаційно-управляючих систем (2010)
Трищ Г. М. - Управление качеством машиностроительной продукции по малым выборкам (2010)
Троцько М. Л. - Вдосконалення системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення (2010)
Тюрин С. Ф. - Автоматно-базисный подход к созданию естественно надежных и безопасных систем, Харченко В. С. (2010)
Червонный С. И. - Об управлении системой фазовой автоподстройки частоты, Гейко Г. В. (2010)
Шевченко А. И. - Метод оптимального распределения транзакций корпоративной сети, Нечаусов С. Н. (2010)
Ясечко М. Н. - Оценивание характеристик многочастотных пространственно-временных сигналов при многоступенчатом распределении частот по апертуре цилиндрической ФАР, Ермаков Г. В. (2010)
Ясинський Ю. О. - Прогнозування технічного стану ізоляції електрообладнання з урахуванням якості споживаємої електроенергії, Немчинов А. О., Нікішин О. М. (2010)
Кононов Б. Т. - Неполнофазные режимы работы дизель-инерционных установок гарантированного питания, Ручка А. Е. (2010)
Адаменко А. А. - Метод визначення інтегральної оцінки фактору в когнітивній моделі військової операції на базі логіки антонімів (2010)
Валенда Н. А. - Метод анализа многозначных конструкций языка (2010)
Гороховатський В. А. - Модели обработки дескрипторов характерных признаков изображений на основе анализа гистограмм, Куликов Ю. А. (2010)
Кобзев І. В. - Web-орієнтована адаптивна система тестування знань, Петров К. Е., Тулупов В. В. (2010)
Коноваленко О. Є. - Концепція використання багатоагентних систем управління в дистанційному навчанні, Брусенцев В. О. (2010)
Попов А. В. - Вероятностные модели логистических систем, Лысенко Д. Э. (2010)
Романенко І. О. - Аналіз теоретико-інформаційних моделей формування стійких знань, Бабенко О. П., Рубан І. В., Осієвський С. В. (2010)
Рябова Н. В. - Обобщенная модель семантического аннотирования текстовых документов в системах управления знаниями, Шубкина О. В. (2010)
Федорченко В. М. - Нечітко-множинна модель для оцінки мовних знань та її комп’ютерна реалізація в середовищі MatLab, Дорохов М. О. (2010)
Хращевський Р. В. - Класифікація та багатопредметне подання проблемних ситуацій (2010)
Щербак С. С. - Технологія мікроформатів як стратегія підвищення якості інформаційного пошуку (2010)
Бабенко В. Г. - Синтез правил выполнения операций сложения на основе моделей позиционных систем счисления, Кучеренко С. Ю., Зажома В. М. (2010)
Бут А. А. - Условия существования и предикатные характеристические свойства задания мультигрупп, Пресняков А. И., Шляхов В. В. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Обработка открытой информации о финансовом состоянии юридических лиц для оценки их кредитоспособности, Пискунов Р. А., Тараскина Н. В. (2010)
Приходько С. И. - Метод построения алгебраических каскадных сверточных кодов в частотной области, Волков А. С. (2010)
Ситников Д. Э. - Об условиях существования решения логических уравнений с неизвестными бинарными отношениями в информационной системе, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2010)
Беседіна С. В. - Створення програмного комплексу для медичної клініки, Лісовий А. В. (2010)
Дацюк О. М. - Обработка гемодинамических параметров беременных, Краснікова С. А. (2010)
Миргород Ю. В. - Розробка програмного забезпечення підсистеми ідентифікації біосигналів на основі перетворення Хока (2010)
Соловьева О. И. - Информационно-компьютерное обеспечение скринигового обследования на сахарный диабет, Лапта С. И., Лапта С. С. (2010)
Попов В. А. - Оптимизационные задачи на основе генетического поиска, Бердочник А. В. (2010)
Бірюков Д. С. - Розвиток систем моніторингу соціально-економічного стану малих міст і селищ України, Заславський В. А. (2010)
Москаленко В. В. - Технологія прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики інвестиційної компанії, Захарова Т. В., Дереза Є. О. (2010)
Дендаренко В. Ю. - Формування горизонтальних зв’язків в структурі інформаційної системи багаторівневого моніторингу пожежної безпеки (2010)
Рудницький В. М. - Дослідження добового навантаження електромереж у житлових будинках на основі розрахунку сумарної повної потужності електроприладів, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2010)
Шостак И. В. - Применение контекстно-зависимого подхода в моделировании процесса формирования тактики и стратегии ликвидации чрезвычайных ситуаций, Давиденко В. О. (2010)
Берковський В. В. - Аналіз типів навчаючих програм та видів навчання, яке програмується, Колос С. С. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Вiтаємо! (2010)
Щербаков А. Ю. - Перинатальные исходы беременности при аутоиммунных тиреопатиях, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Шаповал Д. Н (2010)
Шаповалова В. О. - Судова фармацiя: органiзацiйно-правова процедура знищення контрольованих рослин в Українi, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2010)
Мамiна О. О. - Розробка умов аналiзу метоклопрамiду методом газорiдинної хроматографiї, Бевз Н. Ю., Бур’ян Г. О., Бур’ян К. О. (2010)
Левашова О. Л. - Изучение активных ингредиентов пренатального мультивитаминного комплекса Gesticare (2010)
Рибачук В. Д. - Вивчення об’ємно-технологiчних властивостей порошку цеолiту природного, Рибачук Д. В., Манський О. А. (2010)
Ярних Т. Г. - Вивчення структурно-механiчних та осмотичних властивостей песарiїв iз метронiдазолом та олiєю чайного дерева, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2010)
Гапоненко В. П. - Отходы производства подсолнечного масла — перспективный источник биологически активных веществ, Левашова И. Г. (2010)
Криклива I. О. - Дисперсний аналiз та мiкробiологiчне дослiдження мазей з ксероформом, Рубан О. А. (2010)
Кошовий О. М. - Оптимiзацiя процесу етилацетатної екстракцiї бiологiчно активних речовин з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Осолодченко Т. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2010)
Проскурiна К. I. - Стандартизацiя методик iдентифiкацiї нiтрофуралу в лiкарських формах аптечного виготовлення, Євтiфєєва О. А., Георгiянц В. А. (2010)
Половко Н. П. - Термогравiметричний аналiз антимiкотичних гелiв, Башура О. Г. (2010)
Карпюк У. В. - Фiтоiнжинiринг як сучасний напрям створення анаболiчних засобiв нової генерацiї, Кисличенко В. С., Зайченко Г. В., Гноєвий В. I., Гноєвий I. В. (2010)
Лобурцова М. С. - Вивчення елементного та вiтамiнного складу сировини медунки темної, Гонтова Т. Н., Хворост О. П. (2010)
Данилова I. А. - Дослiдження анатомiчної будови листя та кори iльму граболистого Ulmus carpinifolia L. (Ulmaceae), Малий В. В., Хворост О. П. (2010)
Лебединець О. В. - Особливостi розробки основи стоматологiчного гелю, Баранова I. I., Петровська Л. С. (2010)
Ролiк С. М. - Обґрунтування вибору носiя комбiнованого стоматологiчного гелю, Пiмiнов О. Ф., Шитєєва Т. О., Шульга Л. I. (2010)
Бойко М. О. - Бiофармацевтичнi дослiдження мазi фенсукциналу, Гладух Є. В., Кустова С. П., Нiкiшина Л. Є., Губаревич I. Г., Черняєва О. I. (2010)
Кухтенко О. С. - Фармакологiчнi дослiдження супозиторiїв для лiкування проктологiчних захворювань, Нiколайчук Н. О., Рубан О. А., Гнатюк В. В. (2010)
Бензель I. Л. - Отримання та вивчення фармакологiчної активностi полiфенольного комплексу листкiв скумпiї звичайної, Козловський М. М., Виноград Н. О., Бензель О. Л. (2010)
Домар Н. А. - Експериментальне обґрунтування використання лiпосомального препарату лiпiну як фрiгопротектора, Штриголь С. Ю. (2010)
Вельчинська О. В. - Оригiнальнi N-фенiлзамiщенi сукцинiмiди з потенцiйною бiологiчною активнiстю (2010)
Орлова Е. А. - Активность цитозольной супероксиддисмутазы в тканях крыс разного возраста на фоне применения парафармацевтика "Вин-Вита", Лазарчук О. А. (2010)
Лук’янчук В. Д. - Вплив МIГУ-2 на газовий склад та кислотно-лужну рiвновагу кровi у щурiв з гiпоксичною гiпоксiєю на тлi гiпертермiї, Вiтохiна Н. В., Кравець Д. С., Сейфуллiна I. Й., Ткаченко В. М. (2010)
Погорiла I. В. - Толерантнiсть до протисудомної дiї нового похiдного пептидамiдобензофенону та дiазепаму за умов їх тривалого застосування, Годован В. В., Годлевський Л. С. (2010)
Мiхановська Н. Г. - Методологiя корекцiї психопатологiчних розладiв у дiтей 1,5-3,5 рокiв життя iз перинатальним ураженням мозку (2010)
Слободянюк М. М. - Оцiнка ринкових позицiй лiкарських препаратiв на основi концепцiї капiталу бренду, Самборський О. С., Жадько С. В. (2010)
Целюба Ю. С. - Дослiдження жирнокислотного складу бодяги (Spongilla lacustris L. ), Баранова I. I., Кисличенко В. С. (2010)
Доморацький О. Е. - Помiрнi розлади вищої нервової дiяльностi пiсля операцiй, що були виконанi в умовах тотальної iнтравенозної анестезiї у рiзних вiкових групах, Шлапак I. П., Коваль О. Р. (2010)
Салманов А. Г. - Аналiз етiологiчної структури збудникiв нозокомiальних iнфекцiй у хiрургiчних стацiонарах України в 2009 р., Марiєвський В. Ф., Доан С. I. (2010)
Згржебловская Л. В. - Способы адреномиметической коррекции и их влияние на показатели центральной гемодинамики при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Шлапак И. П., Малыш И. Р. (2010)
Бiлобривка Р. I. - Критерiї сексуального здоров’я чоловiкiв, в яких спостерiгаються афективнi порушення та виникає сексуальна дисгармонiя (2010)
Щокiна К. Г. - Церебропротекторнi властивостi рекомбiнантного антагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1 на моделi закритої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Смирнова М. П. - Состояние мозговой гемодинамики у пациентов с посттравматической эпилепсией (по данным ультразвуковой допплерографии) (2010)
Коломаченко В. I. - Плазмовi рiвнi лiдокаїну у ортопедичних пацiєнтiв пiсля блокад нервiв нижньої кiнцiвки, Чубенко О. В., Петюнiн Г. П., Фесенко В. С. (2010)
Удовiка Н. О. - Iндол-Ф як засiб медичної реабiлiтацiї жiнок з постгiстеректомiчним синдромом на фонi хронiчної неспецифiчної патологiї гепатобiлiарної системи, Макагонова В. В., Кладiєв В. М., Шупик А. I. (2010)
Вiтрiщак В. Я. - Боротьба з шумом на територiї житлової забудови мiст та комунальних об’єктiв, Вiтрiщак С. В., Савiна О. Л., Санiна О. В. (2010)
Кучеренко Н. В. - Аналiз стану захворюваностi населення м. Луганська на порушення лiпiдного спектра кровi (2010)
Нiконова О. М. - Синдром Рейе у дiтей, Грiценко Є. В., Лашина I. М., Нiкольська Г. О. (2010)
Юревич Н. А. - Анкета как способ выявления высокого риска развития сенсибилизации к грибковым аллергенам (2010)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного аналiзу дiючих речовин вагiнальних супозиторiїв "Флугедин", Бур’ян К. О., Бур’ян Г. О. (2010)
Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М. М. (2011)
Петрушенко М. М. - До питання подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України, Гамора В. В., Коваль В. В. (2011)
Коваль В. В. - Можливі підходи до визначення раціонального варіанту складної системи військового призначення, Ткачов В. В., Жарик О. М. (2011)
Сафронов С. П. - До питання визначення кількісно-якісного співвідношення сил авіаційних угрупувань, Шишкін В. С. (2011)
Лещенко С. П. - Оцінка просторових показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій "Віраж-РД", Бурковський С. І., Олійник І. М., Александров О. В. (2011)
Ярош С. П. - Аналіз ведення бойових дій, тактики застосування ЗПН і використання нових інформаційних технологій у ході воєнного конфлікту в Лівії в 2011 році (2011)
Волков О. І. - Особливості автоматизованого управління винищувальною авіацією в умовах нестохастичної невизначеності, Зуєв П. П., Пєвцов Г. В., Тимочко О. І. (2011)
Котов О. Б. - Методика прогнозування вартості серійних зразків перспективних (модернізованих) авіаційних засобів ураження, Леонтьєв О. Б., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2011)
Коршець О. А. - Синтез алгоритмів зовнішнього контуру управління винищувачами по методу паралельного зближення (2011)
Лагутін Г. І. - Застосування методу динамічного програмування для розв’язання задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військового аеродрому, Лисенко В. М. (2011)
Тараненко В. В. - Вибір параметрів неконтактного підриву керованих авіаційних бомб з бойовою частиною дистанційної дії, Нікітченко В. І., Єфімова Р. Г. (2011)
Кожушко Я. Н. - Тенденции развития авиационных средств радиоэлектронной борьбы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, Резниченко А. И., Олейник Ю. А., Михайлик А. А. (2011)
Топал А. С. - Методы и инструментальные средства создания и поддержки единого информационного пространства технологической службы самолетостроительного предприятия, Топал А. Н., Шостак И. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Общие методические положения по выбору моделей прогнозирования технического состояния и надежности изделий однократного применения для решения задач продления их назначенных показателей, Лукьянчук В. В., Коваленко И. В., Борисенко К. В. (2011)
Смирнов О. Л. - Анализ распределения временных и энергетических ресурсов многофункциональной РЛС в режиме сопровождения, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Чепига В. Н., Кныш Д. В. (2011)
Зюкин В. Ф. - Предельная дальность обнаружения и опознавания движущейся цели обзорной РЛС военного назначения, Гриб Д. А., Колесник А. Н. (2011)
Карлов В. Д. - Использование разнесенных по частоте радиоимпульсов для измерения функции автокорреляции тепловых флуктуаций электронов ионосферы, Журавский М. Н., Бесова О. В., Черный А. Н. (2011)
Курило А. А. - Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність, Камалтинов Г. Г. (2011)
Леонов И. Г. - Измерение время-фазо-частотных характеристик приемных трактов РЛС аппаратно-программным комплексом допускового контроля, Сидоров В. В., Животовский Р. Н. (2011)
Романенко В. В. - Спосіб автоматизованого аналізу часових параметрів сигналів на виході приймачів пасивних радіотехнічних засобів, Потелещенко П. В., Кужель І. Є., Журавльов О. О. (2011)
Челпанов В. В. - Возможности повышения точности траекторных измерений при рефракции радиоволн над морем, Челпанов А. В., Луковський О. Я. (2011)
Альошин Г. В. - Синтез реальних систем синхронізації PDH за умовним критерієм перешкодостійкості, Сербін А. В. (2011)
Альошин Г. В. - Вплив похибки фазової синхронізації на якість ФАПЧ з синхронним детектором та схемою АРП, Бойко Д. О. (2011)
Замула А. А. - Методология анализа рисков информационной безопасности при проектировании информационных систем с использованием нечетких сетей, Волобуев Б. В., Черныш В. И., Землянко Ю. В. (2011)
Капурін В. В. - Дослідження характеристик низхідного каналу технології LTE в складних перешкодових умовах, Лисечко В. П., Сєвєрінов О. В. (2011)
Козубцов І. М. - Оцінка стану методів прогнозування оптимальних робочих частот декаметрового діапазону (2011)
Носик А. М. - Метод оценки разности частот опорных генераторов АСУ специального назначения по начальной фазе синхронизируемого блока цифровой последовательности, Нарежний А. П., Носик А. М. (2011)
Рудницький В. М. - Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування, Бабенко В. Г., Жиляєв Д. А. (2011)
Рысаков Н. Д. - Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета, Титов И. В., Куценко В. В., Кулик А. П. (2011)
Сєркова Л. Е. - Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу, Гамоцька С. Л. (2011)
Смирнов А. А. - Стеганографическое встраивание данных в неподвижные изображения методом прямого расширения спектра (2011)
Ткачёва Т. С. - Исследование технологий кроссплатформенного программного обеспечения для мобильных устройств (2011)
Шувалова Л. А. - Методи захисту даних у WI-FI мережах (2011)
Войтенко С. С. - Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи, Волобуєв А. П., Герасимов С. В. (2011)
Есин В. И. - Интерпретатор языка для универсальной модели данных, Есина М. В. (2011)
Засуха С. А. - Модель готовности двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата с оперативной верификацией программных средств, Поночовный Ю. Л. (2011)
Панченко В. Ю. - Розмежування понять "локалізація” та "ізоляція”., Сутюшев Т. А. (2011)
Рубльов В. І. - Методика розрахунку двигунів внутрішнього згоряння за допомогою рівнянь Навьє-Стокса (2011)
Рудницький В. М. - Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку, Федотова-Півень І. М. (2011)
Тарадуда Д. В. - Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за "технічною надійністю" (2011)
Шостак И. В. - Методы создания и функционирования системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Давиденко В. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Ярош С. П. - Побудова структурно-функціональної математичної моделі розвідувально-управляючої інформаційної системи ППО (2012)
Школяренко В. В. - Щодо оцінки ефективності функціонування оперативних центрів пунктів управління, Призиглей Ю. І. (2012)
Колмиков М. М. - Підвищення оперативності управління підготовкою військ (сил) Збройних Сил України за рахунок автоматизації процесу планування заходів військового навчання, Дуденко С. В., Трублін О. А., Калачова В. В., Ткачук С. С. (2012)
Степанов Г. С. - Досвід іноземних держав щодо здійснення прикриття об'єктів від можливих терористичних атак (актів) з повітря при проведенні заходів міжнародного та європейського рівня (2012)
Адаменко А. А. - Управління операцією з використанням її когнітивної моделі (2012)
Леонтьєв О. Б. - Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при вирішенні ударних задач, Туголуков В. О., Башинський К. В. (2012)
Барабаш О. В. - Принципи побудови адаптивних систем планування розподілу повітряного простору, Котов О. Б., Хращевський Р. В. (2012)
Стадніченко М. Г. - Оцінка ефективності використання технологій тріботехнічного відновлення для подовження ресурсу засобів наземного забезпечення дій авіації, Джус Р. М., Степанов С. В., Сігайло Г. П., Гурін О. М. (2012)
Логинов В. В. - Пути улучшения летно-технических характеристик транспортного самолета на основе замены двигателя силовой установки, Иленко Е. Ю., Митяй Р. И., Еланский А. В. (2012)
Гудков М. В. - Методика оптимізації режимів експлуатації параметрів бортового обладнання військової авіаційної техніки (2012)
Анипко О. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов поперечного управления пассажирских самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Чмовж В. В. - Метод модификации сверхкритического профиля в области задней кромки, Каленюк И. А. (2012)
Шлапацький В. О. - Аеродинамічні характеристики вертолітних рульових гвинтів різних форм в умовах бічного вітру (2012)
Городнов В. П. - Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований, Смирнов Е. Б., Тристан А. В., Чернавина О. Е. (2012)
Шмельова Т. Ф. - Мережеве планування дій авіадиспетчера, Бондар О. П., Якуніна І. Л. (2012)
Твердохліб М. М. - Розрахунок зони розсіювання елементів літака, ураженого зенітною керованою ракетою, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2012)
Рамшов Д. В. - Удосконалена методика оцінювання узагальненого показника якості зенітного ракетного комплексу, Звєрєв О. О., Гайовий С. В. (2012)
Павликов В. В. - Оптимальная оценка яркостной температуры объектов в двухантенном радиометре (2012)
Корниенко Л. Г. - Особенности фазирования сфокусированных антенных решеток (2012)
Куценко В. В. - Особенности реализации доплеровской фильтрации отражений в моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на заключительном этапе посадки (2012)
Полішко С. В. - Аналіз можливостей оптимальної міжперіодної обробки гаусівських сигналів та деяких відхилень від оптимальної обробки (2012)
Лаврут О. О. - Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються (2012)
Олейник Ю. А. - Структурные схемы управления с использованием дополнительных субъектов управления, Кожушко Я. Н., Тихонов Г. М. (2012)
Герасимов С. В. - Застосування векторних аналізаторів для контролю за частотним розподіленням радіосигналів, Подорожняк А. О., Рачинський О. П. (2012)
Шульга А. В. - Экспериментальные исследования вольтамперных характеристик разряда в металлогалогенных лампах высокой интенсивности при управлении пуском в системах навигации, Нелюба Д. Н., Данник О. И. (2012)
Баранник В. В. - Математическая модель источника нормированных двухосновных позиционных чисел с локально-чувствительными ограничениями, Кальченко Д. С. (2012)
Барсов В. И. - Исследование методов логической обработки информации в модулярной системе счисления, Краснобаев В. А., Контылева Е. А. (2012)
Коваль В. В. - До питання прогнозування подальшого розвитку технічних засобів маскування і імітації військових об’єктів (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід до оцінки оперативності системи управління частинами та підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ, Кулєшов О. В., Деменко М. П., Коломійцев О. В. (2012)
Бутенко С. Г. - Екологічна розвідка як складова екологічної безпеки Збройних Сил України на сучасному етапі державного розвитку (2012)
Лагутін Г. І. - Аналіз кількісного та якісного стану військових електростанцій та електроагрегатів, Матьорка В. В. (2012)
Кочуров В. Л. - Анализ концепций создания транспортных воздушно-космических систем, Соловьев О. В., Беспалый В. А. (2012)
Блоха Д. А. - Аналіз вимог до наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами, Богомья В. І. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Величко О. Н. - Внедрение международных и региональных нормативных документов в области метрологии на национальном уровне, Гордиенко Т. Б. (2011)
Левин С. Ф. - "Руководство по выражению неопределенности измерения" и измерительные задачи обеспечения единства измерений (2011)
Стеценко А. А. - Проблемы нормативного обеспечения единства измерений в расходометрии, Костылев В. В., Недзельский С. Д. (2011)
Штефан Н. В. - Технічне регулювання в Україні: проблеми та досягнення (2011)
Warsza Z. L. - Evaluation and numerical presentation of the results of multivariate measurements – selected problems, Ezhela V. V. (2011)
Левин С. Ф. - Статистические методы теории измерительных задач и классическая неопределенность (2011)
Machekhin Y. P. - Measurement science foundations (2011)
Мокійчук В. М. - Оцінювання результату вимірювання за одномодального несиметричного закону розподілу спостережень, Самойліченко О. В. (2011)
Бавыкин О. Б. - Комплексное использование современного компьютерного программного обеспечения в процессе обучения и оценки знаний студентов по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация", Вячеславова О. Ф., Зайцев С. А. (2011)
Бакулина А. Н. - Оценка уровня качества деятельности профессиональных участников фондового рынка, Денисенко О. Ю. (2011)
Задорожний А. В. - Проблеми якості в системі вищої освіти, Грабовський О. В., Осадчук І. В. (2011)
Коломієць Л. В. - Забезпечення ефективності системи гарантії якості освітніх послуг, Дяченко О. Ф., Грабовський О. В. (2011)
Кравцова С. Е. - Разработка методики "Управление старением оборудования" системы менеджмента качества исследовательского реактора, Лескив А. О. (2011)
Кузовик В. Д. - Методика оцінювання рівня якості процесу ремонту медичного обладнання, Кошева Л. О., Кучеренко В. Л. (2011)
Малышкина Е. С. - Критериальная модель управления качеством образовательного процесса (2011)
Сінь Чень - Показники якості електровакуумних систем зі схрещеними полями, Руженцев І. В., Нікітенко О. М. (2011)
Стёжка Н. С. - Оценка качества данных в специализированных информационно-измерительных системах, Шишкевич Е. В. (2011)
Стригунова М. Н. - Исследование и анализ показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2011)
Глухова Н. В. - Моделювання та експериментальне дослідження характеристик вимірювальних каналів з використанням віртуальних стендів, Коваленко І. В., Дороніна М. A. (2011)
Кондрашов С. И. - Тестовые методы повышения точности измерительных преобразователей систем в рабочих режимах, Чунихина Т. В., Григоренко И. В. (2011)
Крюков М. А. - Методика задания и корректировки межповерочных интервалов измерительных систем с цифровой обработкой сигналов (2011)
Малецкая О. Е. - Метрологический контроль: калибровка средств измерительной техники (2011)
Полярус О. В. - Метрологічне забезпечення при відновленні сигналів на вході лінійних інерційних датчиків, Поляков Є. О. (2011)
Сергиенко М. П. - Применение метода Прони для идентификации переходных характеристик средств измерительной техники колебательного типа (2011)
Туз Ю. М. - Оптимальний вибір складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв, Добролюбова М. В., Шумков Ю. С., Зейгерман Я. О. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерения при поверке (калибровке) цифровых омметров, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Волкова Ю. Т. - Методи метрологічної перевірки вимірювальних електричних томографічних систем, Дорожовець М. М. (2011)
Дегтярёв А. В. - Точечный метод измерения параметров и пространственной конфигурации внешнего магнитного поля объекта (2011)
Захаров И. П. - Особенности оценивания неопределенности измерений радиопомех от наземного горэлектротранспорта, Шевченко Н. С. (2011)
Князев В. В. - Метод диагностики электромагнитной герметичности электромагнитных экранов, Скобликов А. Ю. (2011)
Сахаров К. Ю. - Подготовка государственного специального эталона единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов до 20 пс (ГЭТ 178-2010) России к сличению с национальным эталоном Украины, Туркин В. А., Михеев О. В., Сухов А. В., Днищенко В. Н. (2011)
Туз Ю. М. - Високоточні вимірювання напруги змінного струму в широкому діапазоні частот, Кривченкова О. М. (2011)
Винничук А. Г. - Дослідження торцевих сопел для вимірювання малих витрат природного газу, Середюк О. Є., Витвицька Л. А. (2011)
Доброва В. Е. - Подходы к расчетам неопределенности результатов клинических испытаний, Колесник Е. С. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении содержания серы в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Кухтин М. П. - Измерение анизотропии диэлектрической проницаемости жидких кристаллов на СВЧ методом частотной модуляции, Кочержин А. И., Лисецкий Л. Н., Черняков Э. И. (2011)
Писарец А. В. - Определение осевого перемещения чувствительного элемента турбинных преобразователей расхода с уравновешенным ротором, Коробко И. В. (2011)
Bocharova O. I. - Methods and instrumentation of digital holography in micro and nano metrology (2011)
Galovskyi B. - Analysis of principles and solutions for the multi-coordinate position determination in a large indoor work space, Zentner J. (2011)
Vassilev V. - Measurement of the gun-drill shift in the processing of large hollow shafts (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського