Анипко О. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов поперечного управления пассажирских самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Чмовж В. В. - Метод модификации сверхкритического профиля в области задней кромки, Каленюк И. А. (2012)
Шлапацький В. О. - Аеродинамічні характеристики вертолітних рульових гвинтів різних форм в умовах бічного вітру (2012)
Городнов В. П. - Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований, Смирнов Е. Б., Тристан А. В., Чернавина О. Е. (2012)
Шмельова Т. Ф. - Мережеве планування дій авіадиспетчера, Бондар О. П., Якуніна І. Л. (2012)
Твердохліб М. М. - Розрахунок зони розсіювання елементів літака, ураженого зенітною керованою ракетою, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2012)
Рамшов Д. В. - Удосконалена методика оцінювання узагальненого показника якості зенітного ракетного комплексу, Звєрєв О. О., Гайовий С. В. (2012)
Павликов В. В. - Оптимальная оценка яркостной температуры объектов в двухантенном радиометре (2012)
Корниенко Л. Г. - Особенности фазирования сфокусированных антенных решеток (2012)
Куценко В. В. - Особенности реализации доплеровской фильтрации отражений в моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на заключительном этапе посадки (2012)
Полішко С. В. - Аналіз можливостей оптимальної міжперіодної обробки гаусівських сигналів та деяких відхилень від оптимальної обробки (2012)
Лаврут О. О. - Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються (2012)
Олейник Ю. А. - Структурные схемы управления с использованием дополнительных субъектов управления, Кожушко Я. Н., Тихонов Г. М. (2012)
Герасимов С. В. - Застосування векторних аналізаторів для контролю за частотним розподіленням радіосигналів, Подорожняк А. О., Рачинський О. П. (2012)
Шульга А. В. - Экспериментальные исследования вольтамперных характеристик разряда в металлогалогенных лампах высокой интенсивности при управлении пуском в системах навигации, Нелюба Д. Н., Данник О. И. (2012)
Баранник В. В. - Математическая модель источника нормированных двухосновных позиционных чисел с локально-чувствительными ограничениями, Кальченко Д. С. (2012)
Барсов В. И. - Исследование методов логической обработки информации в модулярной системе счисления, Краснобаев В. А., Контылева Е. А. (2012)
Коваль В. В. - До питання прогнозування подальшого розвитку технічних засобів маскування і імітації військових об’єктів (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід до оцінки оперативності системи управління частинами та підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ, Кулєшов О. В., Деменко М. П., Коломійцев О. В. (2012)
Бутенко С. Г. - Екологічна розвідка як складова екологічної безпеки Збройних Сил України на сучасному етапі державного розвитку (2012)
Лагутін Г. І. - Аналіз кількісного та якісного стану військових електростанцій та електроагрегатів, Матьорка В. В. (2012)
Кочуров В. Л. - Анализ концепций создания транспортных воздушно-космических систем, Соловьев О. В., Беспалый В. А. (2012)
Блоха Д. А. - Аналіз вимог до наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами, Богомья В. І. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Величко О. Н. - Внедрение международных и региональных нормативных документов в области метрологии на национальном уровне, Гордиенко Т. Б. (2011)
Левин С. Ф. - "Руководство по выражению неопределенности измерения" и измерительные задачи обеспечения единства измерений (2011)
Стеценко А. А. - Проблемы нормативного обеспечения единства измерений в расходометрии, Костылев В. В., Недзельский С. Д. (2011)
Штефан Н. В. - Технічне регулювання в Україні: проблеми та досягнення (2011)
Warsza Z. L. - Evaluation and numerical presentation of the results of multivariate measurements – selected problems, Ezhela V. V. (2011)
Левин С. Ф. - Статистические методы теории измерительных задач и классическая неопределенность (2011)
Machekhin Y. P. - Measurement science foundations (2011)
Мокійчук В. М. - Оцінювання результату вимірювання за одномодального несиметричного закону розподілу спостережень, Самойліченко О. В. (2011)
Бавыкин О. Б. - Комплексное использование современного компьютерного программного обеспечения в процессе обучения и оценки знаний студентов по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация", Вячеславова О. Ф., Зайцев С. А. (2011)
Бакулина А. Н. - Оценка уровня качества деятельности профессиональных участников фондового рынка, Денисенко О. Ю. (2011)
Задорожний А. В. - Проблеми якості в системі вищої освіти, Грабовський О. В., Осадчук І. В. (2011)
Коломієць Л. В. - Забезпечення ефективності системи гарантії якості освітніх послуг, Дяченко О. Ф., Грабовський О. В. (2011)
Кравцова С. Е. - Разработка методики "Управление старением оборудования" системы менеджмента качества исследовательского реактора, Лескив А. О. (2011)
Кузовик В. Д. - Методика оцінювання рівня якості процесу ремонту медичного обладнання, Кошева Л. О., Кучеренко В. Л. (2011)
Малышкина Е. С. - Критериальная модель управления качеством образовательного процесса (2011)
Сінь Чень - Показники якості електровакуумних систем зі схрещеними полями, Руженцев І. В., Нікітенко О. М. (2011)
Стёжка Н. С. - Оценка качества данных в специализированных информационно-измерительных системах, Шишкевич Е. В. (2011)
Стригунова М. Н. - Исследование и анализ показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2011)
Глухова Н. В. - Моделювання та експериментальне дослідження характеристик вимірювальних каналів з використанням віртуальних стендів, Коваленко І. В., Дороніна М. A. (2011)
Кондрашов С. И. - Тестовые методы повышения точности измерительных преобразователей систем в рабочих режимах, Чунихина Т. В., Григоренко И. В. (2011)
Крюков М. А. - Методика задания и корректировки межповерочных интервалов измерительных систем с цифровой обработкой сигналов (2011)
Малецкая О. Е. - Метрологический контроль: калибровка средств измерительной техники (2011)
Полярус О. В. - Метрологічне забезпечення при відновленні сигналів на вході лінійних інерційних датчиків, Поляков Є. О. (2011)
Сергиенко М. П. - Применение метода Прони для идентификации переходных характеристик средств измерительной техники колебательного типа (2011)
Туз Ю. М. - Оптимальний вибір складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв, Добролюбова М. В., Шумков Ю. С., Зейгерман Я. О. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерения при поверке (калибровке) цифровых омметров, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Волкова Ю. Т. - Методи метрологічної перевірки вимірювальних електричних томографічних систем, Дорожовець М. М. (2011)
Дегтярёв А. В. - Точечный метод измерения параметров и пространственной конфигурации внешнего магнитного поля объекта (2011)
Захаров И. П. - Особенности оценивания неопределенности измерений радиопомех от наземного горэлектротранспорта, Шевченко Н. С. (2011)
Князев В. В. - Метод диагностики электромагнитной герметичности электромагнитных экранов, Скобликов А. Ю. (2011)
Сахаров К. Ю. - Подготовка государственного специального эталона единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов до 20 пс (ГЭТ 178-2010) России к сличению с национальным эталоном Украины, Туркин В. А., Михеев О. В., Сухов А. В., Днищенко В. Н. (2011)
Туз Ю. М. - Високоточні вимірювання напруги змінного струму в широкому діапазоні частот, Кривченкова О. М. (2011)
Винничук А. Г. - Дослідження торцевих сопел для вимірювання малих витрат природного газу, Середюк О. Є., Витвицька Л. А. (2011)
Доброва В. Е. - Подходы к расчетам неопределенности результатов клинических испытаний, Колесник Е. С. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении содержания серы в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Кухтин М. П. - Измерение анизотропии диэлектрической проницаемости жидких кристаллов на СВЧ методом частотной модуляции, Кочержин А. И., Лисецкий Л. Н., Черняков Э. И. (2011)
Писарец А. В. - Определение осевого перемещения чувствительного элемента турбинных преобразователей расхода с уравновешенным ротором, Коробко И. В. (2011)
Bocharova O. I. - Methods and instrumentation of digital holography in micro and nano metrology (2011)
Galovskyi B. - Analysis of principles and solutions for the multi-coordinate position determination in a large indoor work space, Zentner J. (2011)
Vassilev V. - Measurement of the gun-drill shift in the processing of large hollow shafts (2011)
Борзенкова А. В. - Метрологическое обеспечение систем взвешивания и центровки летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2011)
Корсун В. І. - Оцінка похибок результату ідентифікації параметрів квазістаціонарного об'єкта за допомогою неінерційних дискретних моделей, Бєлан В. Т., Глухова Н. В., Гуляєв К. Є., Швачка М. С. (2011)
Котляр Т. Ю. - Про підвищення точності повірки скляних штрихових мір довжини, Сакало С. М. (2011)
Мухаровський М. Я. - Передавання часу каналами електрозв'язку з використанням протоколу прецизійного часу (РТР) IEEE 1588, v. 2, Головня М. В., Нижник А. Д., Нікітенко О. В., Янко П. О. (2011)
Неежмаков К. П. - Перспективы развития нанометрологии в Украине с использованием растровых электронных микроскопов (2011)
Неєжмаков П. І. - Забезпечення єдності координатно-часових вимірювань при використанні апаратури глобальних навігаційних супутникових систем, Прокопов О. В., Романько В. М. (2011)
Светличный В. А. - Оценка диапазона измерений на основе критерия допустимой относительной погрешности, Хорошайло Ю. Е. (2011)
Скачков В. В. - Пространственное разрешение шумовых источников на основе коррекции контраста спектрального разложения оценки корреляционной матрицы наблюдаемых выборок, Ефимчиков А. Н., Братченко Г. Д. (2011)
Богомолова О. Э. - Портальные мониторы: создание, разработка нормативной документации и роль в обеспечении радиационной безопасности населения, Гринев Б. В., Иванов А. И., Любинский В. Р., Молчанова Н. И. (2011)
Демиденко Л. В. - Ультрафиолетовое излучение в медицине, Еремеева О. К. (2011)
Отряскин Д. А. - Измерение термодинамической температуры высокотемпературных реперных точек, Хлевной Б. Б., Григорьева И. А., Солодилов М. В., Гаврилов В. Р., Самойлов М. Л. (2011)
Жарко Ю. Г. - Измерение параметров конструктивной безопасности при испытании автотранспортных средств (2011)
Клещёв Г. М. - Интеллектуальная адаптивная сквозная компьютерная технология механообработки деталей штампов, Гутник В. С., Резцова С. В., Клещёв М. А. (2011)
Лузганов В. С. - Идентификация источников погрешностей измерений температуры емкостными датчиками, Марущенко Ю. В. (2011)
Шевченко О. І. - Визначення параметрів акустичної емісії та дослідження спектрів акустоемісійних сигналів при навантаженні малолегованих сплавів хрому (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Методика загальної оцінки ефективності автоматизованої системи управління міжвидового угруповання військ (2013)
Гузченко С. В. - Аналіз досвіду ведення бойових дій міжвидовими тактичними групами в ході війн і локальних конфліктів, Ярош С. П. (2013)
Ткачук С. C. - Шляхи реалізації інформаційної технології оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В., Носик А. М., Ткачов А. М. (2013)
Алімпієв А. М. - Результати аналізу ретроспективи розвитку багатофункціональних тактичних винищувачів, Леонтьєв О. Б. (2013)
Кубарь С. В. - Синтез інформаційних динамічних образів граничних режимів польоту винищувача (2013)
Еременко С. М. - Методы изучения характеристик дальнего вихревого следа, Соловьев О. В., Чмовж В. В. (2013)
Королюк Н. О. - Процедура визначення доцільної стратегії перехоплення повітряної цілі винищувальною авіацією в умовах невизначеності, Бєлокуров С. О., Михальчук С. В. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Соціотехнічний аналіз аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Сундучков К. С. (2013)
Иванов П. И. - Методы уменьшения минимально безопасной высоты применения (десантирования) парашютных систем, Ситайло М. В., Иванов Р. П. (2013)
Пєвцов Г. В. - Рекомендації щодо підвищення маневрених можливостей угруповання ЗРВ при здійсненні прикриття об'єктів та військ, Нікіфоров І. А., Печкін А. М. (2013)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Анализ задачи моделирования наведения ЗУР на этапе самонаведения, Ольховиков С. В., Зверев А. А., Котенко Т. Н. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Разработка моделей процесса текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск, Лукъянчук В. В., Жуков В. С., Теребуха И. Н. (2013)
Кандырин Н. П. - Разработка и изготовление аппаратно – программного комплекса регистрации и отображения радиолокационной информации для РЛС с аналоговым выходом (2013)
Ткаченко В. Н. - Применение избыточности входных данных в задаче определения координат цели пассивными многопозиционными комплексами, Коротков В. В., Поздняков Е. К. (2013)
Пащенко Р. Э. - Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фазовых портретов, Кортунов В. И., Цюпак Д. О., Барданова О. А. (2013)
Попов С. Е. - Математична модель функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення військових частин радіотехнічних військ (2013)
Васюта К. С. - Формирователь хаотических несущих для информационно-коммуникационных систем, Ковтунов А. Л., Зоц Ф. Ф., Озеров С. В. (2013)
Закіров С. В. - Визначення системи критеріїв оцінки ефективності засобів радіоелектронної боротьби в сучасних умовах, Феклістов А. О. (2013)
Рубан И. В. - Метод выявления низкоскоростной атаки типа "Отказ в обслуживании", Прибыльнов Д. В., Лошаков Е. С. (2013)
Смеляков К. С. - Эффективный вычислительный подход представления изображений в цветовом пространстве HSI (2013)
Болюбаш О. О. - Вплив потужності сигналу базових станцій на середню затримку пакета даних в мережі мобільного зв’язку четвертого покоління (4G) (2013)
Усачова О. А. - Дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації, Медведєв В. К., Усачов О. М., Гриценко П. М. (2013)
Бодяк О. С. - Разработка метода формирования модели деятельности оператора систем управления сложными динамическими объектами (2013)
Иванович В. В. - Использование информации о состоянии объекта в двукратной инвариантностной автоматической системе, Васюхно С. И. (2013)
Хижняк В. В. - Модель метрологічного забезпечення процесу полігонних випробувань складних рухомих технічних об’єктів (2013)
Кухарський І. А. - Моніторинг екологічно-небезпечних об'єктів із застосуванням геоінформаційних технологій та використанням матеріалів дистанційного зондування Землі, Подліпаєв В. О., Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2013)
Аносов А. О. - Модель комп’ютерної радіомережі військово-морського об’єднання як об’єкта програмно-комп’ютерного подавлення під час оборони держави з морського напрямку, Василенко С. П., Сторожук О. В. (2013)
Галак О. В. - Напрями розвитку лазерної зброї вчора, сьогодні, завтра, Карлов Д. В., Чернявський О. Ю., Сінько О. Г. (2013)
Демьянчук Б. А. - Метод порівняння підрозділів високомобільних десантних військ за узагальненим показником їх бойового потенціалу, Дяченко В. И. (2013)
Кононов Б. Т. - Экспериментальные исследования феррорезонансных явлений, Мушаров А. А. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Гаврилова А. А. - Анализ однородных групп по уровню корпоративного управления (2011)
Гардашева Л. А. - Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации, Гасанова Н. И., Агаев Ф. M. (2011)
Заманова Э. Э. - Модель системы принятия решений при составлении учебного расписания (2011)
Золотарьова І. О. - Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі, Костюков А. І. (2011)
Золотарьова І. О. - Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств, Краснікова В. Ю. (2011)
Лосєв М. Ю. - Багатокритерійні оцінки якості повітряного середовища і стану здоров'я населення міста (2011)
Мамедов Р. К. - Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях, Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. (2011)
Мухамед Саиф К. - Особенности построения информационных систем технического учета энергоресурсов предприятия (2011)
Рамазанов К. Ш. - Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (2011)
Тарасов О. В. - Рекламні кампанії в Інтернеті як невід’ємна частина сучасного бізнесу, Бакіров М. А. (2011)
Ушакова И. А. - Проникновение CRM систем в социальные сети, Панасенко С. А. (2011)
Федорченко В. М. - Сучасні технології комунікації мобільних та стаціонарних пристроїв як невід`ємна частина сучасного бізнесу, Карпенко К. І. (2011)
Федорченко В. Н. - Нововведення в Windows Phone SDK 7. 1 для розробників, Парфьонов Ю. Е. (2011)
Верещак М. И. - Особенности реализации библиотеки арифметики произвольной точности на графических ускорителях для криптографических приложений, Неласая А. В. (2011)
Красиленко В. Г. - Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи, Грабовляк С. К. (2011)
Тарасов О. В. - Огляд та порівняльний аналіз методів стиснення інформації, Онопко Є. В. (2011)
Федорченко В. Н. - Анализ угроз для мобильных устройств и способов их защиты, Гензерский И. В., Шевякова Н. Ю. (2011)
Костикова М. В. - О некоторых аспектах деятельности тьютора в системе дистанционного образования, Скрипина И. В. (2011)
Миронова Н. О. - Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом, Табунщик Г. В. (2011)
Щербаков О. В. - Моделювання елементів навчального процесу вищого навчального закладу, Захарова Є. С. (2011)
Браткевич В. В. - Оптимизация связей между критериями оценки качества мультимедийных изданий (2011)
Назарова С. А. - Информационная модель хранилища данных кафедры (2011)
Інформаційне повідомлення (2011)
Агаев Ф. М. - Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации, Гасанова Н. И., Гардашева Л. А. (2011)
Бекирова Л. Р. - Повышение достоверности результатов измерения систем мониторинга (2011)
Бурикін О. Б. - Тренажер персоналу оптимального оперативного керування режимом електроенергетичної системи як елемент Smart Grid технологій, Реза Надеран. (2011)
Владимирский Э. И. - Визуальный нелинейный рекуррентный анализ модели телетрафика в контексте принятия решений в управлении, Исмайлов Б. И. (2011)
Гаврилова А. А. - Використання алгоритмів кластеризації для первинного аналізу стану корпоративного управління (2011)
Гріньков М. О. - Організація сховища даних на корпоративному порталі, Федько В. В. (2011)
Дудикевич В. Б. - Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах, Томашевський Б. П. (2011)
Заманова Э. Э. - Система поддержки принятия решений при составлении учебного расписания (2011)
Лосєв М. Ю. - Оптимізація регіонального бюджету природоохоронної і оздоровчої діяльності (2011)
Мазур Т. И. - Информационные технологии и дистанционное обучение, Подорожняк А. А., Скорин Ю. И. (2011)
Мамедов Р. К. - Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях, Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. (2011)
Минухин С. В. - Оценки алгоритмов и сложности их реализации решения задачи о покрытии (2011)
Парфьонов Ю. Е. - Вибір показників ефективності інформаційного пошуку в мережі Інтернет (2011)
Павленко Л. А. - ГІС-технології в моделюванні прийняття рішень щодо раціонального розміщення нових підприємств в районі індустріальних міст (2011)
Пивень А. А. - Модуль баг-трекинга при разработке программного обеспечения, Скорин Ю. И., Стадник В. В. (2011)
Плеханова А. О. - Применение деловых игр в процессе изучения ERP-систем студентами экономических специальностей (2011)
Погорелая Н. И. - Исследование моделей и методов оценивания квалификаций персонала в информационных технологиях управления IT-проектом, Евланов М. В. (2011)
Порошин А. В. - Дослідження моделей ранжування документів у метапошукових системах (2011)
Рамазанов К. Ш. - Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (2011)
Савченко О. С. - Розроблення методик організації та аналізу опитувань співробітників IT-компаній (2011)
Sidorenko I. G. - IT infrastructure and business intelligence (2011)
Субботовский И. Ю. - Передача мгновенных сообщений иерархического типа, Скорин Ю. И., Щербаков А. В. (2011)
Тарасов О. В. - Блочно-статистичний метод стиснення інформації, Онопко Є. В. (2011)
Ушакова И. А. - Перспективы интеграции CRM систем и социальных сетей, Панасенко С. А. (2011)
Федько В. В. - Аналіз змісту навчання основ офісного програмування та засоби його реалізації, Плоткин В. И. (2011)
Поляков Д. А. - О формальной модели образования наречий русского языка (2011)
Белецкий А. Я. - Обобщенные примитивные полиномы (2011)
Белецкий А. Я. - Односторонняя функция на основе обобщенных примитивных полиномов (2011)
Борисенко А. А. - Метод биномиального нумерационного сжатия, Кулик И. А., Кобяков А. Н., Костель С. В. (2011)
Височин І. В. - Застосування data mining в управлінні товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі (2011)
Демьяник Д. С. - Оценка частоты дискретно-экспоненциального сигнала при помощи функций Виленкина-Крестенсона (2011)
Дудикевич В. Б. - Виявлення побічних електромагнітних випромінювань та наводів від засобів ЕОМ, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Юр’єв С. О. (2011)
Красиленко В. Г. - Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи, Грабовляк С. К. (2011)
Заболотній С. В. - Нелінійне оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті, Селін В. О. (2011)
Задачин В. М. - Адаптивный метод решения вырожденных задач безусловной оптимизации (2011)
Король О. Г. - Метод универсального хеширования на основе модулярных преобразований, Евсеев С. П. (2011)
Кузнецов А. А. - Исследование вероятностных методов формирования нелинейных узлов замен, Исаев С. А. (2011)
Охріменко А. О. - Визначення понять ризик і управління ризиками в сфері інформаційної безпеки (2011)
Пігур-Пастернак О. М. - Про проблеми зберігання даних на флеш-носіях (2011)
Щербаков А. В. - Повышение эффективности бизнеса с помощью технологии облачных вычислений, Скорин Ю. И. (2011)
Барков А. Н. - РНР заслуживает большего внимания (2011)
Бурдаев В. П. - Модель формирования фактов онтологии в системе "Каркас" (2011)
Вільхівська О. В. - Технології організації дистанційного навчання (2011)
Гайдусь А. Ю. - Выбор системы персонального обучения в дистанционном образовании (2011)
Гороховатский А. В. - Облачные технологии в образовании, Передрий Е. О. (2011)
Давыдов Д. Д. - Методы обучения и их оптимизация в системе дистанционного обучения (2011)
Донченко Т. В. - Експертні навчальні системи в дистанційній освіті (2011)
Затхей В. А. - Аналіз моделей подання знань про процеси навчання, Ковріжних І. П. (2011)
Костикова М. В. - О роли тьютора в системе дистанционного образования, Скрипина И. В. (2011)
Куликов Ю. А. - Применение экспертных систем для определения уровня компетенции специалиста, Легедина А. В., Суранов А. А., Чепур Е. В. (2011)
Павлюк В. А. - Нетрадиційний спосіб побудови лабораторного обладнання для ВНЗ та ЗОШ, Сальніков В. П. (2011)
Поморцева Е. Е. - Выравнивание знаний абитуриентов (2011)
Миронова Н. О. - Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом, Табунщик Г. В. (2011)
Попеленко А. А. - Апробация рейтинговой системы "Студент", Плоткин В. И., Комышан А. И. (2011)
Путятіна Г. М. - управління ризиками у сфері інформаційних технологій (2011)
Сейтгулыев А. Д. - Определение этапов концепции создания электронных учебников, Борозенец И. А. (2011)
Степанов В. П. - Компетентностный подход к организации системы контроля по информатике (2011)
Сукачова О. В. - Інтелектуальні агенти в дистанційному навчанні (2011)
Шило С. Г. - Аналітична модель роботоспроможності особи, що навчається в системі дистанційного навчання (2011)
Бережна О. Б. - Вимоги до шрифтів у рекламному дизайні (2011)
Гіковатий В. М. - Структура автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком (2011)
Пандорин А. К. - Архитектурные особенности баз данных WEB 2. 0 (2011)
Браткевич В. В. - Модель якості системи розробки мультимедіа (2011)
Грабовський Є. М. - Системи управління контентом у видавничій діяльності (2011)
Євсєєв О. С. - Використання методичного підходу щодо розробки інтерактивних web-порталів туристичних агентств (2011)
Климнюк В. Е. - Адаптивная подсистема контроля знаний (2011)
Мищеряков Ю. В. - Применение информационных технологий для автоматизации планирования технологического процесса выпуска полиграфической продукции, Кобзев В. Г. (2011)
Пономаренко Є. В. - Перспективи розвитку комп’ютерних технологій поліграфічного виробництва (2011)
Потрашкова Л. В. - Комп'ютерна підтримка управління партнерськими відносинами підприємств, Андрющенко Т. Ю. (2011)
Потрашкова Л. В. - Методика выбора оформления персонализированной детской книги, Мельникова М. А. (2011)
Потрашкова Л. В. - Компьютерная система поддержки проектирования и вёрстки изданий, стилизованных под старину, Шаповалов А. А. (2011)
Автори статей (2011)
Алфавітний покажчик (статті) (2011)
Алфавітний покажчик (тези доповідей) (2011)
Козак Д. В. - Структурні зміни деяких внутрішніх органів тварин із модельованою політравмою за умов корекції карбацетамом, Волков К. С. (2014)
Прищепа О. О. - Стероїдні патогенетичні механізми довготривалого пентиленететразолового кіндлінгу (2014)
Babčák M. - Diabetologist´s approach to the patient with type 2 diabetes and cardiovascular disease, Kiško A., Németh F. (2014)
Kiško A. - Prognostic value of myocardial scintigraphy in non-stenotic coronary lesion, Babčák M., Neméth F., Vereb M. (2014)
Маляр-Газда Н. М. - Гемодинамічні параметри кровоплину та динаміка інтоксикаційного синдрому у пацієнтів після укусу отруйних змій, Борсенко М. І. (2014)
Русин В. І. - Оцінка ефективності замісної ферментної терапії за допомогою 13С-змішаного тригліцеридного та 13С-амілазного дихальних тестів у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Андрющенко Д. В. - Гострий панкреатит як мультидисциплінарна проблема невідкладної абдомінальної хірургії (2014)
Bereznitskiy J. S. - Technical features of the implementation of sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion in the treatment of obese patients, Duka R. V. (2014)
Березницький Я. С. - Результати хірургічного лікування пацієнтів на хронічний геморой за допомогою електрокоагуляції біологічних тканин, Сулима В. П. (2014)
Бондарєв Р. В. - Роль гемомікроциркуляції у виникненні неспроможності швів ентероанастомозу, сформованого в умовах гострого розлитого перитоніту, Чибісов А. Л., Еріцян А. А., Лєсний В. В. (2014)
Вастьянов Р. С. - Єдність патофізіологічних механізмів травматичного та ішемічного ушкодження внутрішніх органів, Стоянов О. М., Демидов В. М. (2014)
Воронич М. В. - Тромбоемболія легеневої артерії в ургентній хірургії, Шпряха Я. С., Добош В. М., Воронич В. М. (2014)
Дронов О. І. - Вибір хірургічної тактики при пухлинах підшлункової залози та органів малого тазу з ураженням магістральних судин, Крючина Є. А., Бакунець П. П., Скомаровський О. А., Земсков С. В., Добуш Р.Д., Бакунець Ю. П. (2014)
Раденко Є. Є. - Тактика лікування гострої виразкової гастродуоденальної кровотечі: проблеми і перспективи, Кондратенко П. Г., Жаріков С. О., Доценко Д. Н. (2014)
Кондратенко П. Г. - Влияние интраабдоминальной гипертензии на исход лечения острого распространенного гнойного перитонита, Койчев Е. А. (2014)
Конькова М. В. - Сонографічні акценти в діагностиці розвитку парапанкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Криворучко І. А. - Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважним ураженням її головки, Тесленко С. М., Тесленко М. М., Чеверда В. М. (2014)
Кузьменко Г. І. - Ураження проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів ангіохірургічного профілю, Гардубей Є. Ю., Малицька А. П., Малицький В. Є. (2014)
Кучірка Я. М. - Діагностика та хірургічна тактика при гострому інтерстиціальному панкреатиті, Гончар М. Г., Богуш А. Є., Винник Д. М. (2014)
Левчак Ю. А. - Хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени, Сірчак С. С., Лопіт В. М., Краснопольська О. С., Кочмарь О. М. (2014)
Матвійчук Б. О. - Тромбоз глибоких вен у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою, Бохонко Р. Л., Федчишин Н. Р., Федоришин Т. М. (2014)
Матвійчук Б. О. - Ускладнення різних форм туберкульозу в умовах загальнохірургічного стаціонару, Бочар В. Т., Патер Я. З., Данилко В. М., Жінко В. В., Ковалишин М. І., Кушта О. Ю., Шимків М. Б., Ломака В. Ю. (2014)
Матвійчук Б. О. - Релапаротомії у хворих із гострою абдомінальною патологією та травмою, Федчишин Н. Р., Губицький А. Л., Онисько Л. Р., Соболь І. П., Яновська Х. В., Соломко О. Б. (2014)
Никоненко А. С. - Диагностика и тромболитическая терапия тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Русин В. В. - Порушення гомеостазу та вплив операційної травми на перебіг атеросклерозу й утворення неоінтими у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (2014)
Русин В. І. - Обґрунтування показів до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О., Левчак Ю. А. (2014)
Русин А. В. - Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози в Закарпатській області, Русин В. І., Одошевська О. М. (2014)
Русин В. І. - Профілактика тромбоемболізму в хірургічній практиці, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2014)
Русин В. І. - Пролонгована внутрішньоартеріальна терапія у комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Скрипко В. Д. - Характеристика змін і корекція порушення метаболічного гомеостазу та стану патоморфологічних змін печінки при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності, Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Стоянов О. М. - Нейровегетативна діагностика діабетичної вісцеральної невропатії, Вастьянов Р. С., Бакуменко І. К. (2014)
Шаповал С. Д. - Сепсис із погляду етіологічного чинника, Савон І. Л., Смирнова Д. О. (2014)
Шпряха Я. С. - Застосування високочастотного електрокоагулятора у хірургічному лікуванні пахвинних гриж, Воронич М. В., Шпряха Ю. Я. (2014)
Петелкакі О. В. - Відновлення м’язових та моторних порушень у щурів, що спричинені субарахноїдальною кровотечею під впливом модуляції нітратергічних механізмів (2014)
Попівняк Х. І. - Динаміка змін біспектрального індексу та балансу ноцицепції/аналгезії при застосуванні різних стратегій анестезіологічного забезпечення оперативних втручань із приводу раку прямої кишки, Тітов І. І. (2014)
Ігнат М. В. - Неоад’ювантна гормонотерапія місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку, Русин А. В., Ігнат В. І., Рішко М. Ф. (2014)
Бучок О. О. - Черезшкірна нефростомія в лікуванні хворих на рак сечового міхура, Шеремета Р. З., Боржієвський А. Ц., Литвак Ю. В. (2014)
Казакова Р. В. - Вивчення стоматологічного статусу та факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань у студентської молоді міста Ужгород, Білищук Л. М., Мельник В. С., Дячук Е. Й., Кенюк А. Т. (2014)
Федишин Т. В. - Дизбіотичні порушення піхви при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності (2014)
Бабік І. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із позашпитальною пневмонією, Няньковський С. Л. (2014)
Горленко О.М. - Імунозапальна відповідь дитячого організму при кишкових кольках у дітей, Дубініна У. Г. (2014)
Горленко О. М. - Основні морфофункціональні параметри обстеження дитячого контингенту з первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ), асоційованою з дисфункцією ендотелія, Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2014)
Чернега Н. Ф. - Сучасні підходи до діагностики і лікування вірусних гепатитів у дітей раннього віку (2014)
Заслуженому лікарю України, доктору медичних наук, професорові кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету Василю Русину – 65 (2014)
Кандидат медичних наук, доцент Богдан Володимирович Гавата (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Андрейчук Н. І. - Мовна особливість королеви Єлизавети Першої як об’єкт антропокультурної лінгвістики, Жидік О. Л. (2010)
Андреева О. В. - Категория одиночества в контексте человеческой коммуникации (на примере текстов современной белорусской прозы) (2010)
Барамикова Т. В. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівця у сфері техніки і технології (2010)
Бахов І. С. - Міжкультурний компонент як основа формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів (2010)
Введенська Т. Ю. - Психологічні особливості акультурації українців у США (2010)
Великорода Ю. М. - Маніпулятивна функція прецедентних феноменів в американському медіа дискурсі (на матеріалі статей із журналів "Time" та "Newsweek") (2010)
Войцешук Л. А. - Філологічна герменевтика Ф. Шляєрмахера та В. Дільтея як основа сучасної художньої комунікації (2010)
Волосюк О. М. - Особливості використання апелятивних номінацій та етикетних форм у драматургії Б. Шоу і Лесі Українки (2010)
Воронцова Н. Г. - Комунікативна позиція стороннього реципієнта: лінгвопрагматичний аспект (2010)
Галицька О. Б. - Die revidierte version der prototypentheorie (2010)
Гальчак Т. В. - Переклад як процес і результат аналітико-синтетичної діяльності майбутнього перекладача у процесі навчання у виші (2010)
Гапачило Н. Я. - Категорія ввічливості в контексті само презентації учасників комунікації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2010)
Грибок О. М. - Етнічний стереотип як елемент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) (2010)
Гусленко І. М. - Діалог культур як основа формування міжкультурної компетенції (2010)
Денисенко С. Н. - Роль концепту мовної картини світу в антропоцентричній лінгвістичній парадигмі, Романчук О. В., Матвіяс О. В., Проценко У. М. (2010)
Дерді Е. Т. - Своєрідність мови патентів як проблема перекладу (2010)
Дєнєжна Е. В. - Культурні домінанти Півдня США: перекладацький ракурс (2010)
Желтовський В. М. - Study of George W. Bush politically correct preferences in his addresses to thenation during the 2nd presidential term (2010)
Зарівна О. Т. - Дискусія як метод навчання англійської мови в технічних вузах (2010)
Зернов А. В. - Взгляд на концептуальное понятие "свобода" в украинской культуре через призму понятия "демократия" (2010)
Кобякова Ы. К. - Гендерні відносини в мовній картині світу, Ляпа А. М. (2010)
Колодіна Л. С. - Культура мовлення як один із складників іміджу викладача (2010)
Комарницкая Т. М. - Дискурс толерантности в межкультурном (интеркультурном) диалоге (2010)
Красовська І. В. - Роль емоцій в усному мовленні (лінгвокогнітивний аспект) (2010)
Лещишин З. - Внутрішній монолог як модель комунікації (2010)
Лінькова Д. В. - Метафоричність і символічність кольоропозначення як засіб збагачення образу у перекладі (на матеріалі українського перекладу "Сага про Форсайтів" Дж. Голсуорсі) (2010)
Литвинов О. О. - Зорова поведінка мовця як функціональний компонент невербальної комунікації (2010)
Lyfar A. S. - Interralations of language and culture (2010)
Маковська О. О. - Концептуалізація наукового знання як процес когнітивної лінгвістики (2010)
Маслова Ю. П. - Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект (2010)
Мельник О. М. - До проблеми вивчення комунікативної поведінки учасників англомовного сімейного дискурсу (2010)
Найдюк О. В. - Роль прецедентних феноменів у самовираженні суб’єкта мовлення (2010)
Намакштанський Я. В. - Виховання особистості в шведській школі, Атанова Г. Ю., Лапиніна Н. М. (2010)
Наумова Н. Г. - Гармонізація концептуальної інтеграції в англомовному дискурсі (2010)
Ніколаєнко О. В. - Роль аудіовізуальних мистецтв в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця туристичної сфери, Ушата Т. О. (2010)
Новоселецька С. В. - Вплив глобалізацій них процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію (2010)
Озимінська С. О. - Лінгвістичний аспект аргументації у медіа-дискурсі: порівняльний аналіз матеріалів інформаційно-аналітичних телекомпаній Аль-Джазіра та Сі-Ен-Ен (2010)
Осовська І. М. - Стратегії і референтні тактики парентального німецькомовного дискурсу (2010)
Павлюх Н. М. - Читання і переклад як інтерпретаційні процеси (2010)
Палінська О. М. - Змішування мовних кодів в ідіолекті Ольги Кобилянської (2010)
Плавуцька І. Р. - Шляхи оптимізації викладання англійської економічної лексики студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2010)
Семегин Т. С. - Еволюція терміна "концепт" у науковій парадигмі (2010)
Seryakova I. I. - Functions of touch communication (2010)
Слободян М. В. - Концепт як одиниця когнітивних досліджень (2010)
Sobol Y. - Content and language integrated learning (2010)
Сорокіна Л. Є. - Мовленнєва маніпуляція крізь призму теорії релевантності (2010)
Терещенко Л. Я. - Мовна особистість брехуна: на перехресті когніції та комунікації (2010)
Цьмух О. П. - Особливості когнітивного підходу до вивчення мови (2010)
Чекаль Г. С. - Шляхи раціоналізації навчання часових форм англійського дієслова у вищих мовних закладах освіти, Жилко Н. Н. (2010)
Черхава О. - Рекурентні парадигматичні маркери транзитивності учасників як складників протетичної комунікації (2010)
Шалова Н. С. - Distance education as a new method of teaching and intercultural communication (2010)
Шамаева Ю. Ю. - Этнокультурная маркированность образной составляющей концепта радость (2010)
Шапран Н. В. - Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах (2010)
Широких О. В. - Лінгвістична специфіка комунікації в світовій інформаційній мережі (2010)
Шутак Л. Б. - Підручник з української мови як іноземної для студентів вищих медичних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи, Собко І. О. (2010)
Щербина С. М. - Онтологічний вимір лінгвістичного концепту (2010)
Якимчук Н. В. - Gender differences in interviewer – interviewee communicative interaction in English radio interviews (2010)
Якуба В. В. - Лінгвокультурні аспекти реалізації ситуації овдовіння (2010)
Czuczupaka M. - Obraz Ukrainy w regionalnej praise Lubelskie (2010)
Левчук Л. - Проблема художньої творчості в контексті сучасної естетичної теорії: процес концептуалізації (2014)
Залужна А. Є. - Проблема метафізики у фундаментальній онтології М. Гайдеггера (2014)
Копилов В. О. - Вибір університету як соціальна проблема (локальний вимір глобальної модальності) (2014)
Днепровська Є. В. - Страждання як екзистенціал чуттєвості людини (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності в контексті проблеми синтезу мистецтв як феномену постмодерної культури (2014)
Компаниец Л. В. - Траектории полета идеи реинкарнации: историко-философский контекст (2014)
Філяніна Н. М. - Метафорика як методологія розуміння природи (2014)
Яровицька Н. А. - Філософія та архітектура в просторі східної рефлексії (2014)
Ковтун Н. М. - Концептуальні підходи до розуміння ірраціональної складової вольової активності індивіда і суспільства (2014)
Байрачная Л. К. - Легитимность власти как условие сохранения суверенитета (2014)
Дудар О. П. - Синестезія та її феноменальні вияви: гносеолого-психологічний, літературо-мистецтвознавчий та аксіолого-естетичний зрізи (2014)
Радионова Л. А. - Местное самоуправление как императив субъектности города в гражданском обществе (2014)
Гордін Л. Я. - Соціальна процедура як механізм упорядковування та інституалізації стосунків (2014)
Канищев Г. Ю. - Человек и государство на Слобожанщине в конце XVIII века (по материалам Харьковского совестного суда) (2014)
Баканова А. Ф. - Соотношение понятий "норма", "стандарты", "тесты" в структуре построения системы контроля над физическим развитием, физической подготовленностью и физическим состоянием (2014)
Шитов С. И. - Искусство и здоровье: использование арт-терапии в медицинской практике (2014)
Бібліографія статей, що опубліковані у "Гуманітарному часописі" за десять років (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2010)
Казимирко Н. К. - Предпатологические состояния и заболевания спортсменов при нерациональных занятиях спортом, Линниченко Е. Р., Гаврилин В. А., Дычко В. В. (2010)
Бухтиярова И. П. - Хронобиологические аспекты сахарного диабета, Уланова В. А. (2010)
Борбуляк I. З. - Стан гемопоетичного мiкрооточення при опромiненнi стронцiєм-90 (2010)
Стрiлець О. П. - Термографiчне дослiдження нового комбiнованого препарату iз гiпотензивною дiєю (2010)
Бреусова С. В. - Розробка складу сиропу з фенольним комплексом iз суцвiть липи, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В. (2010)
Благодаренко Г. Б. - Змiни клiнiко-лабораторних показникiв у хворих на ревматоїдний артрит iз супутньою субклiнiчною гiпотиреоїдною дисфункцiєю (2010)
Вельчинська О. В - хiмiчнi модифiкацiї молекули iмiдазолу (2010)
Антипова С. В. - Рак полового члена в Луганской области: эпидемиология и лечение, Аболмасов Е. И., Харченко В. В., Серёгин В. В., Серёгина Н. М., Морару-Бурлеску Р. П. (2010)
Чернов Є. О. - Оцiнка деяких показникiв iнтенсивностi перекисного окиснення лiпiдiв у тканинах мiокарда на тлi використання нестероїдних протизапальних засобiв за умов кардiомiопатiї, спричиненої доксорубiцином (2010)
Galkin O. Yu. - Approaches to the synthesis of conjugates for enzyme immunoassay test-systems and evaluation of their use for diagnostics of infectious diseases (2010)
Салманов А. Г. - Антибiотикорезистентнiсть нозокомiальних штамiв Staphylococcus aureus в хiрургiчних стацiонарах в Українi в 2008 р., Марiєвський В. Ф., Доан С. I. (2010)
Бiлько Д. I. - Регуляцiя апоптозу модифiкованими солями трифенiл-фосфонiум-бромiду в культурах пухлинних клiтин (2010)
Ганчева О. В. - Возрастные особенности гормонального статуса у самцов крыс, потомков самок с экспериментальным гестационным диабетом, в зависимости от уровня базальной гликемии (2010)
Комаревцев В. Н. - Изучение эффективности алгоритма полной программы скрининга ранних проявлений или латентных форм рака предстательной железы по программе, рекомендуемой ВОЗ, Тачко А. В., Мажник А. Е., Комаревцева Е. В., Рами Мухам мед Салим Юсеф, Комаревцева И. А. (2010)
Аскеров М. М. - Влияние артериальной гипертензии на показатели клинико-метаболического состояния мужчин, больных сахарным диабетом II типа (2010)
Компанiєць К. М. - Клiнiко-функцiональна характеристика хворих на хронiчний некалькульозний холецистит на фонi хелiкобактерiозу у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Джахаф А. А. - Ефективнiсть гастритолу в медичнiй реабiлiтацiї хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Латiф Мустафа Мохаммад - Метаболiчна терапiя у хворих на хронiчний некалькульозний холецистит у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Чайковский Ю. Б. - Ультраструктурные особенности влияния липофлавона на восстановление травмированного периферического нерва, Храпай Е. В. (2010)
Жиляєв С. О. - Препарати кверцетину як церебропротектори при експериментальнiй черепно-мозковiй травмi, Штриголь С. Ю. (2010)
Супрун Э. В. - Ронколейкин — корректор нарушений энергетического метаболизма при экспериментальном геморрагическом инсульте (2010)
Щокiна К. Г. - Антигiпоксичнi та церебропротекторнi властивостi рекомбiнантного антагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1, Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Шутка А. О. - Математично-фармакологiчний аналiз режиму дозування нового антигiпоксанта ОК-5, Кравець Д. С., Лук’янчук В. Д. (2010)
Фисталь Э. Я. - Состояние миркоциркуляции в области посттравматических рубцово-язвенных дефектов нижних конечностей, Арефьев В. В., Солошенко В. В., Оксимец В. М. (2010)
Закотянський О. П. - Аферезнi методи детоксикацiї в комплекснiй терапiї гострої печiнкової дисфункцiї (2010)
Посохова К. А. - Корекцiя гепатотоксичної дiї антиретровiрусних засобiв за допомогою глутаргiну та ентеросгелю, Шевчук О. О. (2010)
Григорь’єва А. С. - Вплив есмiну на метаболiзм лiпiдiв в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2010)
Степанова Н. В. - Обоснование целесообразности применения климатотерапии при реабилитации больных сахарным диабетом (2010)
Савченкова Л. В. - Розробка оптимального режиму дозування лiофiлiзованого порошку аронiї чорноплiдної як найбiльш активного гепатопротектора за умов гострого токсичного гепатиту методом двофакторного експерименту, Рокотянська В. В. (2010)
Шаповал Д. Н. - Особенности процессов перекисного окисления липидов и липидного обмена у беременных с метаболическим синдромом (2010)
Воронин К. В. - Полиморфизм гена ангиотензиногена у беременных с преэклампсией, Лоскутова Т. А. (2010)
Савченкова Л. В. - Розробка дозового режиму речовини ВО-60 як знеболюючого засобу методом двофакторного експерименту, Янкович С. I. (2010)
Халикова Л. А. - Безопасность нестероидных противовоспалительных средств в условиях экспериментального повреждения костной ткани, Мамчур В. Й. (2010)
Сацута С. В. - Выбор метода анестезиологического обеспечения послеоперационной санации брюшной полости у больных с острым разлитым перитонитом (2010)
Витрищак С. В. - Анализ загрязнения атмосферного воздуха крупных промышленных городов и его влияние на уровень заболеваемости детей и подростков, Санина Е. В., Сичанова Е. В., Савина Е. Л., Клименко А. В., Жук С. В., В. М. Юркевич (2010)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне право: фармацевтичне законодавство в державнiй системi регулювання обiгу безрецептурних лiкарських засобiв, Шаповалова В. О., Пересипкiн О. В. (2010)
Кучеренко Н. В. - Аналiз стану фармацевтичного забезпечення хворих на гiперлiпiдемiчнi порушення спектра кровi в аптеках м. Луганська (2010)
Рибалкiн М. В. - Дослiдження амiнокислотного складу екстракту грибiв Candida aldbicans, Фiлiмонова Н. I., Дика О. М., Дубiнiна Н. В. (2010)
Тернинко I. I. - Дослiдження лiпофiльних фракцiй трави та плодiв окремих рослин з родини Apiaceae, Кисличенко В. С. (2010)
Слободянюк М. М. - Особливостi фармакотерапiї кропив’янки антигiстамiнними препаратами на регiональному рiвнi, Самборський О. С., Iвченко А. В. (2010)
Количева Н. Л. - Антимiкробна активнiсть ефiрної олiї, отриманої з надземної частини рослини петрушки листової, Авраменко А. И., Пряхiн О. Р., Денисенко О. М., Портна О. О. (2010)
Кошовий О. М. - Оптимiзацiя процесу спиртової екстракцiї бiологiчно активних речовин з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Комiсаренко А. М., Шубенок О. О. (2010)
Шкроботько П. Ю. - хромато-масс-спектрометрическая идентификация и расчет относительного содержания компонентов эфирного масла официнального сырья и листьев валерианы холмовой, Ткачев А. В., Юсубов М. С., Белоусов М. В., Соленникова С. Н., Фурса Н. С. (2010)
Мельник Г. I. - ТШх-скринiнг деяких токсичних речовин видiв чемерицi, Грицик А. Р. (2010)
Напраснiкова Г. С. - Технологiчнi дослiдження лiкарської рослинної сировини у створеннi добавки дiєтичної, Владимирова I. М., Георгiянц В. А. (2010)
Количева Н. Л. - Порiвняльна характеристика результатiв дослiдження антимiкробної активностi густих спиртових екстрактiв, отриманих iз трави гiрчака звичайного (Polygonum aviculare L. ), непомiтного (P. neglectum bees) та монпелiйського (P. monspeliense Thieb. ex Pers. ), Сiлiна Т. М., Одинцова В. М., Мазулiн О. В. (2010)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование (2Е)-n-бензил- 2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-илиден)-ацетамида, Болотов В. В., Шишкина С. В., Колесник Е. В. (2010)
Дитхельм Л. - К 100-летию со дня рождения (2010)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Проект ЄС щодо безпечності харчових продуктів (2014)
Любецький В. Й. - Наукове ветеринарне забезпечення розвитку високопродуктивного молочного скотарства в Україні (2014)
Сімонов Р. П. - Атестація вимірювальних лабораторій ветеринарної медицини з урахуванням настанов ІSO/IES, Шапошнік В. М., Сидорко І. І. (2014)
Горжеєв В. М. - Туберкульоз тварин: Науково-практичні аспекти боротьби та профілактики в Україні (2014)
Цівенко Т. М. - Реальний стан поширення хламідійної інфекції серед собак, Ксьонз І. М. (2014)
Алєксєєва Г. Б. - Аналіз еколого-географічного поширення лептоспірозу коней на території України, Волинець В. О., Уховський В. В. (2014)
Приходько Ю. О. - Гістоморфологічні зміни в кишечнику собак за дипілідіозу, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Калиновський Г. М. - Патологія маткових труб як причина симптоматичної неплідності корів, Омеляненко М. М., Шнайдер В. Л. (2014)
Грищенко В. А. - Коригування вмісту жиророзчинних вітамінів в організмі ссавців за розвитку токсичного гепатиту, Томчук В. А. (2014)
Boyko Y. V. - Veterinary-sanitary assessment products of slaughtered broiler chickens at the combined effect of ochratoxin a and deoxynivalenol and sorbents application, Boyko G. V., Bіlik R. I., Duhnitskiy V. B. (2014)
Матвійчук Р. Л. - Обережно – сказ! (2014)
Корольов А. Г. - Історія бактеріологічної станції при Харківському ветеринарному інституті (2014)
Кравчук В. Ф. - Про фасціольоз (2014)
Матюшко В. К. - Філософія лікаря ветеринарної медицини (2014)
Непийвода Т. - Цілющі ліки (2014)
Величко О. Н. - Особенности оценки неопределенности при лабораторных измерениях, Гордиенко Т. Б. (2011)
Захаров И. П. - Особенности подходов к оцениванию неопределенности в области ЭМС в документах CISPR 16-4, Шевченко Н. С. (2011)
Константинова B. Р. - Некоторые вопросы по оценке неопределенности в лабораторной практике (2011)
Левин С. Ф. - "Новые" "Пояснения по оценке результатов измерений" к "Руководству по выражению неопределенности измерения" (2011)
Чалий В. П. - Концепція непевності у вимірюванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти) (2011)
Водотыка С. В. - Использование искусственных нейронных сетей при построении калибровочной зависимости средства измерения (2011)
Дорожовець М. М. - Результати дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху для випадкових спостережень з типовими розподілами, Никипанчук O. М. (2011)
Захаров И. П. - Сравнительный анализ методов обработки экспериментальных данных при косвенных некоррелированных измерениях, Рабинович С. Г. (2011)
Левин С. Ф. - Автоматизация обработки данных многократных измерений по программе "ММИ–поверка 2. 0", Сулейман И. А. (2011)
Москаленко М. В. - Оценка неопределенности при контроле метрологических характеристик средств измерительной техники на основе порядковых статистик (2011)
Прокопов А. В. - Проблема обоснования уравнения измерения и оценки методической составляющей погрешности (неопределенности) результата измерения (2011)
Сікоза О. М. - Обчислення невизначеності при експертному оцінюванні вагових коефіцієнтів, Яремчук Н. А. (2011)
Väljaots E. E. - Uncertainty in ground vehicle dynamics measurement system, Laaneots R. A., Sell R. S. (2011)
Дербаба В. А. - Влияние расширенной неопределенности на риски изготовителя и заказчика при измерении толщины зуба, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2011)
Радев Х. К. - Неопределенность оценок отклонений формы геометрических элементов, Богев В. Й., Василев В. А. (2011)
Ляшенко В. П. - Оценивание неопределенности измерений температурных полей, Григорова Т. А. (2011)
Нечепуренко О. И. - Использование неопределенности измерений для разработки метода расчета температурных показателей, Григорова Т. А. (2011)
Володарский Е. Т. - Уменьшение неопределенности процедуры разведения растворов при аналитических исследованиях, Кошевая Л. А., Мороженко М. В. (2011)
Джаббаров Р. Р. - Неопределенности определения меди, свинца, кадмия и цинка в пищевых продуктах и сырье полярографированием, Хакимов О. Ш. (2011)
Доброва В. Є. - Методика статистичної оцінки переносимості лікарських засобів з урахуванням невизначеності вимірювань, Зупанець І. А. (2011)
Єременко В. С. - Достовірність оцінювання складових невизначеності стандартних зразків, обумовлених неоднорідністю та нестабільністю, Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2011)
Жданов В. В. - Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу, Давидюк Л. І., Трокай А. М. (2011)
Заболотный А. В. - Экспериментальное исследование суммарной погрешности измерения влажности сыпучих материалов, Кошевой Н. Д., Костенко Е. М., Саттаров А. Н. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении зольности в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Нежиховский Г. Р. - Оценивание неопределенности построения линейных градуировочных характеристик в аналитических лабораториях, Звягин Н. Д., Чуновкина А. Г. (2011)
Опарин А. Л. - О построении некоторых показателей вариабельности колебательных процессов путем анализа восходящей и нисходящей фаз сигнала процесса, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2011)
Скрипко Г. А. - Оценка границ неопределенности при установлении массовой доли шерстяных волокон, входящих в состав текстильного материала, методом поляризационной микроскопии, Ваколюк С. Н. (2011)
Zebian M. - Uncertainty study on the characterisation of ear canal probes, Galovska M., Hensel J., Fedtke T. (2011)
Чеховський С. А. - Дослідження метрологічних характеристик витратовимірювального комплексу для виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах, Прудніков Б. І., Середюк О. Є., Піндус Н. М., Долішня Н. Б., Сенів Г. О., Ярошенко І. О. (2011)
Анохин Ю. Л. - Оценивание неопределенности измерений при калибровке измерителей высокого напряжения постоянного тока, Вендичанский В. В., Копшин В. В. (2011)
Величко О. Н. - Оценка неопределенности результатов калибровки рабочих эталонов индуктивности на Государственном первичном эталоне единиц индуктивности и тангенса угла потерь, Сурду М. Н., Шевкун С. Н. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке мер электрического сопротивления многозначных, применяемых в цепях постоянного тока, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Князев В. В. - Оценка неопределенности результатов подтверждения соответствия технических средств требованиям технического регламента Украины по электромагнитной совместимости (2011)
Туз Ю. М. - Методики визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу прецизійних джерел напруги, Добролюбова М. В. (2011)
Туз Ю. М. - Дослідження параметрів характеристик термоперетворювачів, Кривченкова О. М., Струініна Ю. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Ясній О. - Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Ясній В. (2014)
Ясній П. - Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів, Підгурський І. (2014)
Ревенко В. - Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра (2014)
Попович В. - Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику, Вовк О. (2014)
Полутренко М. - Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій, Крижанівський Є., Побережний Л., Марущак П., Бусько Б., Данилюк І. (2014)
Ясній П. - Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Галущак О. (2014)
Окрепкий Б. - Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту, Шелестовська М. (2014)
Ковальчук Я. - Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях, Шингера Н., Рибачок О. (2014)
Конончук О. - Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів (2014)
Букетов А. - Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями, Браїло М. (2014)
Архипов О. - Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку (2014)
Барановський В. - Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин, Підгурський М., Паньків М. (2014)
Луців І. - Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками, Шарик В. (2014)
Гевко Ів. - Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека (2014)
Волков Д. - Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом (2014)
Гевко Ів. - Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях, Ляшук О., Тарасюк Ю. (2014)
Шанайда В. - Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей, Скляров Р., Редько О. (2014)
Клец Д. - Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів (2014)
Тарасенко М. - Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах, Коваль В. (2014)
Грицик В. - Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору, Грицик В., Пастух О. (2014)
Боровік Б. - Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга, Карпінська О. (2014)
Микитин Г. - Засади стратегічної безпеки системи "об’єкт – інформаційна технологія” (2014)
Петрик М. - Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках , Михалик Д., Петрик О., Бабій Н. (2014)
Власюк А. - Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні, Цвєткова Т. (2014)
Бомба А. - Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла, Сидорчук Б., Присяжнюк О. (2014)
Гладка О. - Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу (2014)
Єрьоменко В. - Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена, Кочан О. (2014)
Хома-Могильська С. - Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Редакційні сторінки (2014)
Титул, зміст (2011)
Гур’єв C. О. - Особливостi медичного захисту дiтей за умов надзвичайних ситуацiй, Терент’єва А. В., Iскра Н. I. (2011)
Алиева К. А. - Значение проточной цитометрии в диагностике злокачественной фиброзной гистиоцитомы (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення, наслiдки та шляхи усунення (2011)
Сагайдак-Нiкiтюк Р. В. - Пiдходи до оцiнки ефективностi логiстичної дiяльностi в умовах фармацевтичної галузi (2011)
Шмирьова Ю. В. - Удосконалення дистриб’юторської дiяльностi оптових компанiй на фармацевтичному ринку України, Колосар В. Ю., Безрукавий Є. А. (2011)
Левицька О. Р. - Систематизацiя обмежень застосування лiкарських засобiв герiатричними хворими на основi аналiзу державного формуляра лiкарських засобiв, Попович В. П., Левицька О. Є., Громовик Б. П. (2011)
Челiн Н. В. - Жирнокислотний склад любистку лiкарського (Levisticum officinale Koch. ), Марчишин С. М. (2011)
Тернинко I. I. - Актуальнiсть фармакогностичного вивчення мальви лiсової як перспективного джерела нових лiкарських засобiв, Онищенко У. Є. (2011)
Позднякова А. Ю. - Фармакологiчна ефективнiсть полiфенольного комплексу iз суцвiть липи серцелистої та сиропу "Липофен" при диклофенаковiй гастропатiї, Куценко Т. О. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Перспективнiсть використання сумiшей зрiджених газiв для екстракцiї бiологiчно активних речовин суцвiть липи, Дем’яненко В. Г., Бреусова С. В. (2011)
Марчишин С. М. - Макро- та мiкроскопiчний аналiзи листкiв липи широколистої, Луканюк М. I. (2011)
Стасiв Т. Г. - Котяча м’ята справжня та перспективи її використання, Грицик А. Р. (2011)
Galkin O. Yu. - Study of biologically active substances content in herbal preparation for the treatment and prevention of alopecia, Kotov A. G. (2011)
Дерпак Ю. Ю. - Вивчення показникiв механiчної, теплової та кислотної резистентностi еритроцитiв у регулярних донорiв кровi (2011)
Кебкало А. Б. - Стовбуровi клiтини кордової кровi та їх вплив на систему гемостаза у хворих iз панкреонекрозом, Мамчич В. I., Лобинцева Г. С., Шаблiй В. А. (2011)
Немятих О. Д. - Визначення маскуючого потенцiалу ряду коригуючих композицiй у дитячому желе з ехiнацеєю пурпуровою, Кулдиркаєва К. В., Кащишина В. I. (2011)
Горяча О. В. - Дослiдження впливу лiпофiльних фракцiй трави пiдмаренника справжнього на адгезивнi властивостi мiкроорганiзмiв, Кашпур Н. В., Волянський А. Ю., Iльїна Т. В., Ковальова А. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Гарна С. В. - Валiдацiя методики кiлькiсного визначення флавоноїдiв у комплексному фiтопрепаратi седативної дiї, Бочкарьова А. Ю., Георгiянц В. А. (2011)
Маслiй Ю. С. - Новi можливостi мiсцевої антибактерiальної терапiї запальних захворювань пародонту, Рубан О. А. (2011)
Ковальская Е. В. - Выбор оптимальных условий анализа доксазозина методом хромато-масс-спектрометрии, Мамина Е. А., Лачин С. В. (2011)
Оксимец В. М. - Роль мезенхимальных стромальных клеток в остеоиммунных процессах (2011)
Криклива I. О. - Вивчення структурно-механiчних властивостей мазi для лiкування дерматитiв, ускладнених грибковою мiкрофлорою, Рубан О. А. (2011)
Керимов Е. А. - Исследование взаимосвязи количественной высеваемости Candida spp. с факторами патогенности гриба у больных кандидозом желудочно-кишечного тракта (2011)
Рибалкiн М. В. - Розробка складу розчину алергену на основi гриба Candida albicans для виявлення кандидозної iнфекцiї, Фiлiмонова Н. I., Спиридонов Д. А., Дубiнiна Н. В. (2011)
Колесник С. В. - Синтез и свойства n-|(1z)-2-(алкиламино)- 2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-лиден)этил|бензамидов, Болотов В. В., Алтухов А. А., Шишкина С. В. (2011)
Казакова А. А. - Участь глутаматергiчної системи в механiзмi ноотропної дiї нових похiдних цис-3-арилiден(гетералiден)-1,2-дигiдро-1, 4-бенздiазепiн-2-онiв (2011)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного визначення нiмесулiду, бензалконiю хлориду та лiдокаїну гiдрохлориду в мазi "Iнфларакс", Кисличенко В. С. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ результатов методов лечения по показателям пятилетней выживаемости больных раком гортани III стадии, Надирашвили М. А., Пищиков А. К., Котилевская В. И. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ частоты развития лимфоцитопении при рентгенотерапии и гамма-терапии, Высочина И. Ф., Надирашвили М. А., Стрюков Д. А., Нестеренко Е. А. (2011)
Вельчинська О. В. - Новi похiднi урацилу та їх протипухлинна активнiсть на моделях експериментального пухлинного зросту, Нiженковська I. В., Шарикiна Н. I., Вiльчинська В. В. (2011)
Жук С. В. - Профiлактичне застосування антиоксидантiв i адаптогенiв при захворюваннях бронхолегеневої системи у дiтей, якi народилися в сiм’ях лiквiдаторiв аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї в умовах метеоролого-синоптичних впливiв у регiонi Луганської областi, Сiчанова О. В., Вiтрiщак С. В., Санiна О. В. (2011)
Михайленко С. М. - Визначення вмiсту серотонiну в плазмi кровi донорiв плазми, Видиборець С. В. (2011)
Сергиенко А. В. - Изменение метаболизма глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта парекоксиба и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии. Двойное слепое рандомизированное исследование (2011)
Сацута С. В. - Мiсцева респiраторна терапiя при синдромi гострого пошкодження легенiв у постраждалих з торакоабдомiнальною травмою (2011)
Лук’янчук В. Д. - Порiвняльна оцiнка ефективностi ацетилцистеїну з ноотропiлом при черепно-мозковiй травмi, Федорова В. С., Кравець Д. С., Висоцька Л. В. (2011)
Усатов С. А. - Анализ электрокардиограмм при поражениях центральной нервной системы, Горобинская С. Н., Шопин В. Н. (2011)
Журавльова Ю. П. - Бiомеханiчнi властивостi конвекситальної та базальної частин твердої оболони головного мозку людини в осiб зрiлого та похилого вiку (2011)
Швец А. И. - Стабилизация переломов грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника транспедикулярными фиксаторами, Ивченко В. К., Самойленко А. А. (2011)
Салманов А. Г. - Контамiнацiя мультирезистентними бактерiями об’єктiв лiкарняного середовища, Марiєвський В. Ф. (2011)
Вiтрiщак С. В. - Аналiз епiдемситуацiї та особливостi профiлактичних заходiв проти грипу та iнших гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй у Луганську та областi, Вiтрiщак В. Я., Сiчанова О. В., Гаврик С. Ю., Санiна О. В. (2011)
Разнатовська О. М. - Оцiнка бiохiмiчних показникiв та активностi запального процесу у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень (2011)
Швец А. И. - Болезненное плечо как проявление хронического рецидивирующего нейродистрофического синдрома (2011)
Комарова Е. Б. - Современные возможности лабораторной диагностики системных заболеваний соединительной ткани, Белкина Г. А. (2011)
Боброннiкова Л. Р. - Iндикатори структурного-функцiонального стану жовчного мiхура у хворих на хронiчний холецистит у поєднаннi з гiпертонiчною хворобою, Журавльова Л. В. (2011)
Овчаренко М. О. - Результати дисперсiйного, дискримiнантного та кластерного аналiзу в оцiнцi впливу активностi коморбiдного хронiчного гепатиту С на бiохiмiчнi показники сироватки кровi у хворих на опiоїдну залежнiсть (2011)
Григор’єва А. С. - Вивчення впливу есмiну на метаболiзм лiпiдiв в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Цюпко В. В., Узленкова Н. Є. (2011)
Олещук О. М. - Застосування модуляторiв синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печiнки (2011)
Журавльова Л. В. - Комплексна терапiя пацiєнтiв з неалкогольною жировою хворобою печiнки та цукровим дiабетом 2-го типу, Бабичева О. О. (2011)
Лантухова Н. Д. - Влияние состояния компенсации углеводного обмена на динамику гликемии у хирургических больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа в периоперационном периоде (2011)
Воронцова Л. Л. - Влияние эндотоксина грамотрицательных бактерий на состояние иммунологической реактивности у больных с ишемической болезнью сердца в ранние сроки после аортокоронарного шунтирования, Смолина A. M. (2011)
Супрун Э. В. - Влияние рецепторного антагониста интерлейкина-1 на свободнорадикальное повреждение в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс, Беленичев И. Ф., Ищенко А. М. (2011)
Bobyr M. - Phenomenological damage models of anisotropic structural materials, Khalimon O., Bondarets O. (2013)
Karpuschewski B. - Deepchilledwet-ice blasting- thepowerof water-ice particles, Petzel M. (2013)
Novak M. - Problems of surface quality of ground hardened steels during dynamic load (2013)
Střihavková E. - The new type of Al-Si-Mg Ca alloys with different Ca and their identification using of the color metallography (2013)
Weiss V. - Evaluation of homogenizing annealing of AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 alloy, Střihavková E. (2013)
Weiss V. - Assessment of the effect of temperature and annealing time homogenization AlCu4MgMn alloys in terms of microstructure image analysis methods and edx, Kvapilova I. (2013)
Michna Š. - Processing of aluminum waste from the food packaging, Majrich P. (2013)
Náprstková N. - Tool wear after inoculating AlSi7Mg0,3 alloy (2013)
Kryshchuk M. - Computer modelling of patellar instability in association with trochlear dysplasia, Buryanov А., Lykhodii V., Ieshchenko V. (2013)
Shevchenko O. - Effect of orientation of principal axises of stiffness of an elastic-system of the toolholder on a stability of turning process, Zharov A. A. (2013)
Petrakov Y. - The CAD/САМ system module for design of NC data for 3D surfaces machining of human knee-joint prosthetis, Pisarenko V. (2013)
Muraschenko A. - Effectiveness of the multimode hydrodrive, Yakhno O., Solonin R. (2013)
Gladskyi M. - Notch effect on cyclic deformation of structural steel under axial and torsional loading, Tymoshenko O., Koval V. (2013)
Levchenko O. - Resource improving of equipment using automatic centralized lubrication systems (2013)
Strutins’ky S. - Assessing the impact of transverse vibrations of pneumatic buildings on the parameters of the spatial vibration field of the drive system, Gurzhiy A. (2013)
Lugovskoy A. - Physical analogue of the process of ultrasonic liquid nebulization in a thin layer, Lyashok А. (2013)
Gubarev A. - Thermal hydraulic actuator, Ganpantsurova O., Belikov K. (2013)
Barilyuk E. - Generalized method for selecting the parameters of pipeline valves with sealing type "metal-to-metal", Zajonchkovskij G. (2013)
Яхно Б. О. - Напряжено-деформированное состояние цилиндрических толстостенных перфорированных оболочек, Трубачев С. И. (2013)
Finkelstein Z. - Hydrodynamic calculation of the power circuit of the complex for electrochemical processing, Yamkova M. (2013)
Lishchenko N. - Nonstationary and discontinuous grinding temperature determination, Larshin V. (2013)
Гожий С. П. - Предпосылки создания и освоения серийного оборудования для штамповки с обкатыванием, Клиско А. В. (2013)
Lotous V. - New explosive welding techniques, Dragobetskii V. (2013)
Hamuyela J. A. Guerra - Creation of new clamping mechanisms using genetic-morphological method, Kuznetsov Y. N., Ibrahim Al-Refo Farhan (2013)
Карускевич М. В. - Экспресс-метод оценки влияния поверхностно-активных антикоррозионных составов на усталость алюминиевых сплавов (2013)
Радченко А. К. - Роль трения при несимметричной прокатке, Гогаев К. А. (2013)
Salenko O. - About some results of processing SiC-microarrays by hydroabrasive precision jet, Gabuzyan G., Myronov Y., Nikitin V. (2013)
Homberg W. - Investigation of a pneumo-mechanical high speed forming process with respect to the forming of complex sheet and tube components, Djakow E., Akst O. (2013)
Долматов А. И. - Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Алюшин Ю. А. - Осесимметричная деформация в переменных лагранжа (2013)
Рудаков К. Н. - Моделирование болтовых соединений из пкм в программном комплексе FEMAP/NX NASTRAN, Шукаев С. Н. (2013)
Герлига В. А. - Анализ причин возмущающих сил, вызывающих повышенную вибрацию трубопроводов рециркуляции спринклерной системы энергоблока АЭС, Мирошниченко С. Т., Коваль В. А., Емец О. З., Мирошниченко А. С., Чупрынин С. А. (2013)
Титов В. А. - Особенности течения металла в цилиндрическом канале матрицы при прессовании с перемешиванием, Шмелёва Л. В. (2013)
Вітання (2013)
Абдулаев М. Г. - Гематурия крупного рогатого скота (2013)
Айшпур О. Є. - Порівняльне вивчення результатів застосування вакцин проти респіраторних хвороб свиней (2013)
Бабкіна М. М. - Дослідження антибактеріальної дії похідних триазину, феназину та триазинобензотіазинув проти мікроорганизму Erysipelothrix rhusiopathiae, Васильченко О. В., Головко А. М. (2013)
Березовський А. В. - Вивчення впливу препарату "Євітсел" нарепродуктивністьсвиноматокта якість отриманих від них поросят, Ображей А. Ф., Недзельський Б. В. (2013)
Березовський А. В. - Обоснование способа дегельминтизации овец и коз в условиях отгонно-пастбищного животноводства, Джураев С. Д. (2013)
Березовська А. І. - Гармонізація закондавства України щодо виробництва ветеринарних препаратів з правом Євросоюзу: стан та ерспективи (2013)
Бойко Т. В. - Продуктивні показники бджолиних сімей під впливом імуностимулятору "Авесстим" (2013)
Васянович О. М. - Вивчення адсорбційної ефективності сорбентів та кормових добавок призначених для попередження мікотоксикозів у тварин, Руда М. Є., Ображей А. Ф., Розпутня О. А. (2013)
Волколупова В. А. - Ектопаразитози коней та ефективність боротьби з ними в умовах гірського Криму, Тимошенко Н. В. (2013)
Галат В. Ф. - Токсоплазмоз собак: особливості епізоотології та лікування хворих тварин, Галат М. В., Суботенко Т. О. (2013)
Галка І. В. - Визначення специфічності та чутливості імуноферментної тест-систем для діагностики фузобактеріозу "ІФА-фузобактеріоз, Ничик С. А. (2013)
Гаркавенко Т. О. - Вплив кормів рослинного та тваринного походження на забруднення сальмонелами продуктів харчування тваринного походження, Кравцова О. Л., Марчук О. О., Семенчукова І. В., Мех Н. Я., Яненко У. М. (2013)
Гнатенко А. В. - Гістологічні дослідження впливу бактерицидного препарату "Аргіцид" на організм лабораторних тварин (2013)
Головко А. М. - Сучасна епізоотична ситуація щодо пташиного грипу на території України, Постоєнко В. О., Сапачова М. А. (2013)
Головко В. О. - Сучасні підходи регулювання епізоотичної ситуації емерджентних репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней, Северин Р. В., Смолянінов В. К., Зіміна К. С. (2013)
Гончаренко-Прокоф'єва В. В. - Визначення критеріїв оцінки (Сut off) компонентів набору для виявлення антитіл до Brucella ovis непрямим методом імуноферментного аналізу (2013)
Горчин С. В. - Якість сперми кнурів за інкубації in vitro при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача, Шаран М. М., Корнят С. Б. (2013)
Грицик О. Б. - Вплив антигельмінтного препарату "Трематозол" нагематологічні та імунологічні показники великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Нанобактерії: проблеми та перспективи, Яворська К. В., Поліщук І. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію у токсичних дозах на глутатіонову систему антиоксидантного захисту організму бичків (2013)
Данчук В. В. - Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe, Приступа Т. І., Поліщук О. І. (2013)
Дахно І. С. - Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей препаратів ДЗПТ – 1 та ДЗПТ – 2, Негреба Ю. В., Дахно Г. П. (2013)
Дворська Ю. Є. - Чутливість Listeria monogytogenes до Цефтіоклину (2013)
Демиденко І. Ф. - Клонування ентеровірусів свиней і порівняльне вивчення генетичних властивостей одержаних клонів (2013)
Долбаносова Р. В. - Удосконалення методів профілактики та боротьби з ектопаразитами у страусівничих господарствах, Нагорна Л. В. (2013)
Долецький С. П. - Вплив кормової добавки Панкорм на білковий та мінеральний обміни у лактуючих корів за сучасних екологічних умов (2013)
Жемердей О. В. - Ураження коропів нематодою Нepaticola рetruschewskii у водоймах закритого типу, Сорока Н. М. (2013)
Завгородній А. І. - Поживне середовище для культурального дослідження паратуберкульоз, Помозгова С. А., Гірка О. М. (2013)
Завірюха Г. А. - Особливості токсигенних властивостей вакцинних штамів збудника сибірки Вacillus anthracis К-79z та Вacillus anthracis СБ, Яворська К. В., Слупська В. В., Давиденко Т. І. (2013)
Засекін Д. А. - Вивчення впливу геомагнітного поля та намагніченої води на технологічні показники курчат бройлерів, Орлюк Т. М., Орлюк М. І. (2013)
Захарченко М. О. - Обмін речовин у тканинах свиноматок за дії β–каротину біотехнологічного синтезу, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга М. В. (2013)
Касяненко О. І. - Експериментальне та практичне обгрунтування ефективності застосувння препарату "Бі-септим" в системі профілактичних заходів кампілобактеріозної інфекції птиці, Собина М. М. (2013)
Кацев А. М. - Оценка применимости биолюминесцентного анализа при определении активности лекарственных препаратов, Сафронюк С. Л., Цокало И. Е., Шереметьева А. В., Стародуб Н. Ф. (2013)
Клестова З. С. - Дослідження впливу ДМСО на культури клітин тварин, Вороніна А. К., Ташута В. С. (2013)
Клестова З. С. - Підготування чутливих моделей для виділення збудників вірусних захворювань сільськогосподарських і холоднокровних тварин – один із шляхів якісних досліджень, Білоконь В. І., Савінова І. В., Мельниченко О. М., Ташута В. С., Дремух Ю. Ю. (2013)
Коваленко В. Л. - Визначення бактерицидності універсального бактерицидного препарату "Геоцид", Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П., Савченко Л. Г. (2013)
Коваленко В. Л. - Профілактична дія Аргіциду за хронічного отруєння поросят аміаком, Ничик С. А., Розумнюк А. В., Гнатенко О. В., Гарькавий В. О., Москаленко В. П. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст Cd, Pb і Ni в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату хрому та селену (2013)
Ковтун В. А. - Конструювання захисного середовища для ліофілізації бактерій роду Listeria, Ушкалов В. О., Виговська Л. М., Мачуський О. В. (2013)
Козій В. І. - Фармакотерапевтичне обгрунтування використання йоддицерину у ветеринарній медицині, Авраменко Н. В., Козій Н. В., Підборська Р. В. (2013)
Козятинський Є. В. - Паразитологічна ситуація в рибогосподарських водоймах Хмельницької області (2013)
Корбецька О. О. - Вплив діаметру соломинок та режиму розморожування на показники якості деконсервованої сперми кнурів (2013)
Кос'янчук Н. І. - Перспективи розвитку виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, Тютюн А. І. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Вплив ПЕО-400 на чутливісь мікроорганізмів до різних груп антибіотиків, Кушнір І. М., Семен І. С., Колодій Г. В. (2013)
Кравцова О. Л. - Ефективність застосування вакцини "Актиносан" для специфічної профілактики та лікування актинобацильозу великої рогатої худоби (2013)
Краєвський А. Й. - Побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів за маститу у корів (2013)
Краснобаєв Є. О. - Виділення та ідентифікація польових ізолятів вірусу інфекційного бронхіту курей QX-подібного типу. Вивчення їх патогенності для курчат, Дерябін О. М., Попова Г. А., Куьаєв А. П., Собко І. О., Килименко В. В., Лук'янець В. П. (2013)
Кривошия П. Ю. - Порівняльний аналіз способів усунення специфічних гемаглютинінів сироватки крові коней (2013)
Кривохижа Є. М. - Розрахунок вартості санітарної обробки доїльного устаткування при використанні мийно-дезінфікуючого засобу "Сандез" (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на поверхнях різних матеріалів мікроорганізмами, які виділені з технологічного устаткування, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Клінічні та органічні зміни у щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Сu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого токсикологічного експерименту, Оробченко О. Л., Романько М. С. (2013)
Кушнір І. М. - Вплив мікроскопічних грибів на фармакологічні властивості допоміжних речовин, Коцюмбас І. Я., Кушнір Г. В., Чайковська О. І. (2013)
Левицька В. А. - Етіологія, перебіг та діагностика енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2013)
Лесик Я. В. - Репродуктивна здатність та показники антиоксидантного стану організму кролематок за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Лисиця А. В. - Комплексна дія полімерних похідних гуанідіну на клітинні культури, Кривошия П. Ю., Мандигра М. С., Степаняк І. В., Кот Л. Б., Жигалюк С. В., Андрущук І. Л., Дмитрієв І. М. (2013)
Лобойко Ю. В. - З’ясування ефективністікомплексного застосування "Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора "Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб, Березовський А. В., Стибель В. В., Парченко В. В. (2013)
Махмудов С. М. - Терапевтическая эффективность нового препарата "Тейлерсан" при тейлериозе крупного рогатого скота, Муминов А. М., Березовський А. В. (2013)
Мироненко В. М. - Влияние мониезий на макрофлору кишечника коров в составе ассоциативных инвазий, Кирищенко В. Г., Алешкевич В. Н. (2013)
Мироненко В. Г. - Разработка искусственного интеллекта для диагностики паразитозов на основе нейронной сети Хэмминга, Корчевская Е. А., Маевская С. С. (2013)
Митрофанов С. В. - Патоморфологічні зміни в сичузі кіз за стронгілятозної інвазії, Сердюков Я. К. (2013)
Муминов А. М. - Основы технологии изготовлеения вакцины против эхинококкоза животных (2013)
Нагорна Л. В. - Визначенння параметрів гострої токсичності експериментального препарату "Літарзин", Михайлова Є. М. (2013)
Неволько О. М. - Діагногстика африканської чуми свиней (2013)
Нестеренкова В. В. - Порівняльне вивчення комплексного застосування бактерицидних та імуномодулюючих препаратів (2013)
Нікітова А. П. - Морфологічні показники крові морських свинок за антирабічної вакцинації в умовах стресу, Недосеков В. В., Ничик С. А., Полупан І. М., Іванов М. Ю. (2013)
Ображей А. Ф. - Терапевтична ефективність препарату цефтіоклин при лікуванні корів, хворих на метрит, Жук Ю. В., Ситнік В. А. (2013)
Овчарук Н. П. - Ефективність антигельмінтиків НВФ "Броварфарма" за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Сорока Н. М. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії на показники неспецифічної резистентності поросят при відлученні (2013)
Пархоменко Н. А. - Антибактеріальна ефективність сріблоутримуючого засобу Аргодерм в композиції з волокнистими матеріалами спанбонд та АУВМ "Днепр"-МН", Сахно Л. О., Рябушко В. І., Осипенко Н. І., Захарова С. Л. (2013)
Пашкевич і. Ю. - Експериментальне зараження суценят клітинную суспензію трансмісивної венеричної саркоми, Сорока Н. М. (2013)
Підборська Р. В. - Лікування отодектозу котів, Авраменко Н. В., Козій Н. В. (2013)
Понкало Л. І. - Гематологічний профіль крові корів та їх телят за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії, Віщур О. І. (2013)
Попик І. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ в організмі коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І., Олексюк Н. П. (2013)
Прус М. П. - Морфо-імунологічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу рефектину, комбітрему та рафензолу, Кручиненко О. В., Шабалін О. М. (2013)
Пустовіт Н. А. - Вивчення біологічних властивостей культур Pseudomonas aerogenosa та Serratia marsencens, що спричинюють бактеріальні пороки молока (2013)
Ржевська В. С. - Антагоністична активність препарату "Емпробіо" по відношенню до умовно-патогенної мікрофлори, Омельченко С. О., Кудрявченко О. П. (2013)
Риженко В. П. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Мілько Л. С., Каменчук П. П. (2013)
Риженко В. П. - Результати вивчення антибіотикочутливості мікроорганізмів, виділених від великої рогатої худоби, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Мілько Л. С., Мазигула Т. М., Галка І. В., Рудой О. В., Тютюн С. М., Жовнір О. В. (2013)
Риженко В. П. - Обгрунтування створення та ефективність вакцини асоційованої інактивованої для одночасної профілактики фузобактеріозу і актинобацильозу тварин – "Фузоактиносан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мілько Л. С., Кравцова О. Л. (2013)
Риженко Г. Ф. - Спирометроз (спарганумоз) – опасная эмерджентная инвазия животных и человека (2013)
Рубленко М. В. - Застосування ацелізину для корекції перебігу післяопераційного запально-регенеративного gроцесу в собак, Андрієць В. Г., Власенко В. М. (2013)
Рубленко М. В. - Застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак, Єрошенко О. В., Власенко В. М. (2013)
Рубленко С. В. - Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак, Мельніков А. В., Березовський А. В. (2013)
Руденко Є. В. - Організація ветеринарно-санітарних заходів щодо інфекційних хвороб бджіл (2013)
Руденко П. А. - Технологічний процес виробництва rомплексних пробіотично-сорбційних препаратів "Ділаксил" і "Сорбелакт" (2013)
Салимов Б. С. - Распространение цестод, принадлежащих к роду Moniezia blanchard, 1891 в Узбекистане, Тайлоков Т. И., Худоярова С. Н. (2013)
Салимов Б. С. - Расширение ареала некоторых опасных трематодозов домашних жвачных в условиях Узбекистана, Отабоев Х. Э., Хощимов Б. (2013)
Сапон Н. В. - Роль біологічних досліджень при діагностиці проліферативної ентеропатії свиней (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна діагностика хвороб тварин методом імуноферментного аналізу (2013)
Синицин В. А. - Африканська чума коней, Ничик С. А., Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О. (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна дыагностика хвороб коней, Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О., Синицина І. В. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення специфічних гуморальних антитіл проти вірусу хвороби ауєскі в сироватках крові диких свиней методом імуноферментного аналізу та в реакції нейтралізації, Осмловська Л. В., Неволько О. М., Дрожже Ж. М. (2013)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика води для напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України, Засекін Д. А. (2013)
Cтародуб М. Ф. - Деякі аспекти специфічного та високочутливого визначення активності хімази в плані оцінки ефективності фармакотерапії, Самохіна Л. М. (2013)
Cтравський Я. С. - Використання герматранолу в ліпосомальній емульсії у профілактиці післяотельної патології корів, Стравська С. М. (2013)
Сузанский А. А. - Патоморфологический мониторинг поражения мочевой системы при колибактериозе поросят (2013)
Тарасов О. А. - Визначення антимікробної дії рослинних ефірних олій на тестові мікроорганізми та патогенні ізоляти, Сапейко В. П., Сидоренко Т. В., Зоценко І. А., Фрідріх А. В. (2013)
Тішин О. Л. - Вплив протипаразитарного препарату клозаверм-А на показники неспецифічної резистентності овець (2013)
Тютюн А. І. - Законодавчий базис щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні, Кос'янчук Н. І., Міськевич З. С. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність препарату оксіпролтм при асоційованих бактеріозах кінцівок у корів, Фотіна Т. І., Березовський А. В. (2013)
Уховський В. В. - Серологічний моніторинг лептоспірозу cеред популяції диких кабанів, Ситюк М. П., Кучерявенко О. О., Куликова В. В., Піотрович М. М. (2013)
Ушкалов А. В. - Вивчення антигенних властивостей бактерій роду Yersinia з колекції нцшм ДНКІБШМ (2013)
Фотіна Г. А. - Чутливість мікрофлори що ізольована в інкубаторіях до дезінфектантів, Коваленко І. В. (2013)
Фотіна Г. А. - Визначення антибактеріальної активності препарату "Цефтиоклин" щодо збудників бактеріальних інфекцій, Левченко А. Г. (2013)
Фотін О. В. - Запліднювальна здатність кріоконсервованої сперми бугаїв-плідників під вплив препарату "Термосредсан" (2013)
Хаірова А. Н. - Морфологічні та біохімічні показники крові дрібної рогатої худоби за дикроцеліозної інвазії (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та плодів розторопші плямистої на активацію клітинного, гуморального та неспецифічного ланок імунної системи інтактних індиків (2013)
Хижня Л. Ю. - Видовий склад збудників малофагозівкурей а територіїгосподарств Полтавської області (2013)
Цибульський Д. В. - З’ясування параметрів безпечності молока корів після лікування їх препаратом "Цефтіоклин", Розпутній М. В., Левченко А. Г. (2013)
Чалий В. Г. - Мікробіологічні характеристики кормової добавки "Соя повножирова екструдована", Богатиренко Я. П., Денисенко В. П., Ничик С. А., Коваленко В. Л., Чехун А. І. (2013)
Чехун А. І. - Дослідження впливу дезінфікуючого препарату "Гуанцид" на аеробну спороутворюючу мікрофлору, Коваленко В. Л., Розумнюк В. А., Яненко В. М., Гарькавий В. О., Пономарьова С. А. (2013)
Шевченко А. М. - Вплив бовікольозної інвазії на продуктивність лактуючих корів (2013)
Юрко П. С. - Застосування дуплексної ПЛР при виробництві інактивованої вакцини проти вірусного ентериту гусей (хвороби держі), Білецька Г. В., Кулібаба Р. О. (2013)
Ямцун Т. С. - Застосування імуномоделюючого препарату "Арселан" для лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин (2013)
Ярошенко М. О. - Бактерицидна дія дезінфектанту "Фаг" щодо плісеневих грибів роду Аspergillus, Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Iнститут ветеринарної медицини НААН пропонує (2013)
Правила оформлення статтей (2013)
Смеляков С. В. - Алгебраическая модель спектра нейронных осцилляций (2011)
Гороховатский В. А. - Критерии и модели структурной классификации с применением принципа голосования, Полякова Т. В. (2011)
Дубницкий В. Ю. - Оценивание параметров двупараметрического распределения Коши методом максимума правдоподобия для негруппированных и группированных наблюдений, Ходырев А. И. (2011)
Есин В. И. - Универсальная модель данных и ее математические основы (2011)
Колесник Т. П. - Об одном методе минимизации результатов операции соединения (2011)
Кораблёв Н. М. - Анализ сходимости иммунных алгоритмов, Макогон А. Э., Фомичев А. А. (2011)
Лещинская И. А. - Лингвистическая алгебра как аппарат формализации смысла предложений естественного языка, Лещинский В. А., Петрова Л. Г., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2011)
Олизаренко С. А. - Интервальные нечеткие множества типа 2., Капранов А. В., Перепелица А. В. (2011)
Подоляка А. Н. - Поиск сбалансированных решений задачи о назначениях, Никонов О. Я., Тимонин В. А. (2011)
Ситников Д. Э. - Метод решения логических уравнений с конечными бинарными отношениями в информационной системе, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2011)
Замула О. А. - Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки, Черниш В. І. (2011)
Пєвцов Г. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері, Залкин С. В., Феклістов А. О. (2011)
Багдасарян С. Т. - Точность совместного оценивания времени запаздывания, частоты и параметра ионосферы при приеме широкополосных сигналов, Хачатуров В. Р., Васильев В. А. (2011)
Білько П. А. - Оцінка ефективності повітряної навігації в умовах використання режиму вільного польоту (2011)
Воронін А. В. - Методика визначення кількості вимірюваних параметрів радіоелектронної апаратури при експлуатації авіаційної техніки за станом, Гудков М. В. (2011)
Герасимов С. В. - Застосування методу багатоканальних вимірювань частотних імпульсних сигналів для побудови систем централізованого контролю автомобільної техніки, Подорожняк А. О., Петрукович Д. Є. (2011)
Гріненко Т. О. - Властивості та перспективи застосування генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Горбенко Ю. І., Мордвінов Р. І. (2011)
Казаков Е. Л. - Компенсация влияния ионосферы на элементы поляризационной матрицы рассеяния космических объектов при распространении радиолокационного сигнала, Васильев Д. Г. (2011)
Коняхин Г. Ф. - Повышение эффективности неразрушающего контроля методом параметрического зондирования, Косиков С. А. (2011)
Корнеев В. А. - Метод синтеза алгоритмов пространственно-временного объединения координатной и признаковой информации в информационной системе разнотипных источников (2011)
Косенко В. В. - Комбінаторний метод моделювання випадкових процесів, Шевченко О. В. (2011)
Кучеренко Е. И. - Модели процессов оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов, Глушенкова И. С. (2011)
Лагутин Г. И. - Формализация задачи определения номенклатуры и мощностей электростанций и электроагрегатов, Ручка А. Е. (2011)
Микийчук М. М. - Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення, Столярчук П. Г. (2011)
Олейник Ю. А. - Виды воздействий при управлении техническими и социальными системами, Кожушко Я. Н., Балабуха А. С. (2011)
Павленко М. А. - Методика розробки інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі, Самокіш А. В., Берднік П. Г., Сімонов С. І. (2011)
Попов А. Н. - Моделирование формирования рабочей поверхности шлифовального круга при вибрационной правке (2011)
Приходько С. И. - Разработка каскадных кодовых конструкций с улучшенными свойствами, Гусев С. А., Зубенко В. А. (2011)
Romanuke V. V. - Digression on the right off-bound projector optimal strategy in four props construction being pressed uncertainly (2011)
Рысаков Н. Д. - Требования к точности измерения координат посадочным радиолокатором для обеспечения посадки самолетов в условиях плохой видимости взлетно-посадочной полосы, Титов И. В., Кулик А. П. (2011)
Саваневич В. Е. - Метод обнаружения астероидов, основанный на накоплении сигналов вдоль траекторий с неизвестными параметрами, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. (2011)
Семенов С. Г. - Структурно-функциональный анализ современных информационных систем с разработкой комплексного показателя эффективности их функционирования (2011)
Синотин А. М. - Исследование влияния характера размещения источников тепла на температурное поле РЭА, Колесникова Т. А. (2011)
Тоцкий А. В. - Классификация подвижных радиолокационных объектов по информативным признакам, содержащимся в частотно-временном распределении сигналов обратного рассеяния (2011)
Трофименко П. Є. - Структура вогневого ураження противника засобами артилерії в обороні (2011)
Туголуков В. О. - До питання оцінки ефективності багатоцільового винищувача при відбитті нальоту засобів повітряного нападу, Башинський К. В. (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм і показники якості ототожнення пеленгів при тріангуляційному методі пасивної радіолокації, Кузнєцов О. Л., Кошка В. О., Іванченко О. С. (2011)
Ульянов Ю. Н. - Горизонтальное радиоакустическое зондирование для измерения скорости ветра для ветроэнергетических установок, Мисайлов В. Л., Мартыненко Г. Ю. (2011)
Флоров О. Д. - Удосконалення системи відновлення пошкоджень за допомогою інформаційних технологій, Доска О. М., Галушко Ю. І. (2011)
Черних О. П. - Розподілена обробка інформації у сполучених мережах систем спостереження повітряного простору, Обод І. І., Охрименко М. Ю. (2011)
Коршець О. А. - Алгоритми ідентифікації цілей за даними вимірів бортових радіолокаційних станцій (2011)
Горелишев С. А. - Теоретико-множинний метод професійного відбору, Іохов О. Ю., Новикова О. О. (2011)
Губин В. А. - Классификация текстовых фрагментов слабоструктурированных текстовых документов как атрибут данных или как значение атрибута данных, Шевякова Ю. Ю. (2011)
Дорохов О. В. - Інформаційні технології та глобалізація, Тарасов О. В., Драшкович М. (2011)
Клеутін Д. В. - Теоретико-методологічні основи організації мережевого інформаційно-навчального комплексу при дистанційному навчанні, Ільїна І. В. (2011)
Толок И. В. - Построение расписания функционирования системы поддержки принятия решения для активных средств, Коваль А. В. (2011)
Федорович О. Е. - Алгебраическое моделирование коммуникационных процессов в организационных системах управления, Назаренко Т. Н. (2011)
Хращевський Р. В. - Оцінка механізму координації системи планування (2011)
Чередниченко О. Ю. - Модель квалиметрической оценки качества ресурсов в высшем учебном заведении, Тимченко М. А., Лютенко И. В. (2011)
Шубкина О. В. - Модели семантического аннотирования текстовых документов с использованием искусственных нейронных сетей специального вида (2011)
Щербаков А. В. - Интеллектуальная обработка информации в среде Web 2. 0 на примере решения задачи выработки рекомендаций, Нарышкин В. С. (2011)
Ясенова І. С. - Метод визначення величини змістовно-логічної взаємозалежності модулів дисциплін в структурно-логічних схемах підготовки (2011)
Высоцкая Е. В. - Использование дискриминантного анализа для диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей, Щукин Н. А., Порван А. П., Пушкарь С. Н. (2011)
Готра З. Ю. - Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу, Івах М. С., Кожухар О. Т., Войціховська К. В. (2011)
Мельник К. В. - Проблемы и основные подходы к решению задачи медицинской диагностики, Ершова С. И. (2011)
Ярута В. О. - Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами, Ліпанов В. Д., Брусенцев В. О. (2011)
Бондар І. О. - Моделювання вибору варіанта лізингових взаємовідносин поліграфічним підприємством (2011)
Гринченко М. А. - Реализация информационной технологии прогнозирования процессов развития макроэкономической системы. (2011)
Довгаль Е. А. - Методика разработки системы управления конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В. (2011)
Иваниченко В. В. - Методика разработки антикризисной стратегии предприятия, Кудлай А. В. (2011)
Цибинога М. О. - Організаційний механізм процедури комерціалізації інновацій, Старкова О. В., Гнучих Л. А. (2011)
Брежнев Е. В. - Анализ подходов к оценке безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности (2011)
Говаленков С. В. - Математическое моделирование параметров взрыва объемно-шлангового заряда в пологе леса, Дубинин Д. П., Корниенко Р. В., Корытченко К. В. (2011)
Киселева Я. Г - Методы и алгоритмы организации взаимодействия компонент в составе интеллектуальной системы прогноза и поддержки принятия решений при борьбе с чрезвычайными ситуациями, Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2011)
Чуб І. А. - Математична модель та розв’язок оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проекту, Новожилова М. В., Беленченко І. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2011)
Дмитрiєвська I. Д. - Доцiльнiсть створення та розробка технологiї нової лiкарської форми рослинних препаратiв — суха настойка, Данилов С. А., Дмитрiєвський Д. I., Штриголь С. Ю., Комiсаренко А. М., Гудзенко О. П. (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення, наслiдки та шляхи усунення. Повiдомлення 2: технiчнi помилки при обробцi рук (2011)
Яковлева Л. В. - L-карнитин: свойства, препараты, медицинское применение, Безчаснюк Е. М., Улесов А. В., Шаповал О. Н., Хомякова Л. Г., Зборовская Т. В. (2011)
Рощупкин А. О. - Временные особенности фармакотерапии (2011)
Згржебловская Л. В. - Модифицированная инфузионная терапия,адреномиметическая коррекция и частота развития инфекционных осложнений у пострадавших с тяжелой политравмой (2011)
Матолiнець Н. В. - Динамiка прозапального iнтерлейкiну-2 при множиннiй скелетнiй травмi, Лаповець Л. Є. (2011)
Щокiна К. Г. - Кардiопротекторний ефект рекомбiнантногоантагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1 на моделi iнфаркту мiокарда, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Ходакiвський О. А. (2011)
Гамишаев Д. - Связь между NT-pro BNP и показателями тканевого допплеровского исследования c распространенностью коронарной болезни сердца у больных с нестабильной стенокардией (2011)
Боброннiкова Л. Р. - Роль порушень бiоенергетичного метаболiзму у хворих з поєднаним перебiгом хронiчного холециститу та гiпертонiчної хвороби, Журавльова Л. В. (2011)
Сергiєнко С. М. - Змiни лiпiдного й вуглеводного обмiнiв та гемокоагуляцiї у вагiтних з метаболiчним синдромом, Терехова Н. В., Безрутченко Г. П., Андреєва Г. М. (2011)
Антiпова С. В. - Аналiз вираженостi лiмфоцитопенiї залежно вiд тривалостi променевої терапiї та стадiї поширеностi злоякiсного процесу, Надiрашвiлi М. А., Височiна I. Ф., Котiлевська В. I., Серьогiна Н. М. (2011)
Безрук В. А. - Состояние эндотоксинсвязывающей системы у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортаноглотки, Воронцова Л. Л. (2011)
Шальмiн О. С. - Особливостi цитокiнового профiлю у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М., Абрамов А. В., Жернова Г. О. (2011)
Валиева С. Т. - Уровень экспрессии CD95-рецепторов апоптоза лимфоцитов как критерий ранней диагностики бронхиальной астмы у детей, Гасанов А. И., Киреев И. В., Маликова А. А. (2011)
Аскерова Дж. М. - Применение мексидола у новорожденных детейс синдромом задержки внутриутробного развития при коррекции гипоксически-ишемических поражений центральной нервной системы (2011)
Любченко А. В. - Нутритивный статус у детей с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава (2011)
Корниенко В. И. - Влияние аммониевых солей n-(3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-)пиперазиния на течение флогогенной воспалительной реакции, Самура Б. А., Романенко Н. И., Мартынюк О. А. (2011)
Вiтохiна Н. В. - Cтан аденiлнуклеотидної системи при застосуваннi потенцiйного антигiпоксанта МIГУ-2 на моделi шахтної травми, Сейфуллiна I. Й., Ткаченко В. М., Мiщенко К. М. (2011)
Фомина К. А. - Состояние нейроэндокринной системы и ее функциональных резервов при хроническом воздействии на организм толуола в различные возрастные периоды (2011)
Власенко I. О. - Результат лiкування захворювань пародонту у хворих на цукровий дiабет iз застосуванням лiкарських плiвок "Метронiм-плiвка", Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Єрошенко С. С. (2011)
Власова Г. И. - Современные аспекты профессионального подхода к индивидуальной диагностике скрытого кариеса, Василенко Д. А. (2011)
Дмитрiєвський Д. I. - Розробка оптимального складу та технологiї таблеток аронiї методом прямого пресування, Немятих О. Д. (2011)
Гербiна Н. А. - Розробка методики iдентифiкацiї та кiлькiсного визначення дiакамфу в ректальних супозиторiях, Грудько В. О., Дмитрiєвський Д. I., Котенко О. М. (2011)
Галкiн О. Ю. - Розробка методiв контролю якостi та дослiдження галенового препарату для лiкування та профiлактики алопецiї, Котов А. Г. (2011)
Толочко В. М. - Основнi проблеми органiзацiйно-управлiнської дiяльностi персоналу аптечних закладiв, Кайдалова А. В., Артюх Т. О. (2011)
Стрилец О. П. - Маркетинговые исследования комбинированных антигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке Украины, Стрельникова Ю. Л. (2011)
Водославський В. М. - Амiнокислотний склад трави зiрочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Кривов’яз О. В. - Розробка рацiональної технологiї настою з плодiв шипшини травневої, Голод А. С., Нурметова I. К., Семененко С. I. (2011)
Савченкова Л. В. - Вплив аронiї чорноплiдної на стан енергетичного гомеостазу щурiв з тетрахлорметановим гепатитом, Рокотянська В. В. (2011)
Кравченко С. А. - Фиксирующие растворы в электронно-микроскопическом исследовании тканей легких (2011)
Передмова (2014)
Васьківська Г. О. - Людиноцентризм як домінанта формування у старшокласників системи знань про людину (2014)
Кондрашова Л. В. - Здоров'язберігаючий аспект навчання як актуальна проблема сучасної дидактики (2014)
Тадеєв П. О. - Вітчизняні та зарубіжні концепції обдарованості: порівняльний аналіз, Борисюк Л. Р. (2014)
Петрук Л. П. - Становлення і розвиток проблемного навчання у педагогіці (2014)
Галатюк Ю. М. - Творча та інформаційна функції навчання у контексті сучасної освітньої парадигми (2014)
Байкачова К. В. - Моральне виховання як психолого-педагогічна проблема: історичний аспект (2014)
Ваколюк А. М. - Теоретико-прикладні засади розвитку фізичної культури (2014)
Васьківський М. В. - Професійне самовизначення старшокласників: ціннісно-орієнтований підхід (2014)
Вербець В. В. - Ризики ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості (2014)
Глінчук Ю. О. - Аспекти охорони праці при використанні інформаційних технологій у освітньому середовищі (2014)
Грицюта О. Ф. - Важливість закладів відпочинку християнської орієнтації для розвитку особистості підлітка (2014)
Дем'янчук В. А. - Культура безпеки людини - безпека суспільства в ХХІ столітті, Риженко І. М., Чабан В. Й. (2014)
Коваль В. В. - Вікові особливості фізичного виховання учнів у закладах професійно-технічної освіти України (2014)
Косарєва О. І. - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю: причини виникнення та шляхи корекції (2014)
Левчук (Тимочко) І. Б. - Теоретичний аналіз проблеми просвітницько-громадської діяльності православних братств Волині (2 пол. XIX - початку XX ст.) (2014)
Листопад О. А. - Проблема діагностування творчого потенціалу у дітей у Західній Європі і США (2014)
Мишкарьова С. В. - Організаційні засади діяльності Братства православних Богословів у Польщі (1934-1938 рр.) (2014)
Нечипорук Л. І. - Випереджуюча освіта як основа гармонійного соціоприродного розвитку суспільства XXI століття (2014)
Оксенюк О. В. - Особливості формування громадянської компетентності в учнів (досвід Рівненської української гімназії) (2014)
Павлюк Г. С. - Інтерактивні форми та методи виховання гуманності в дітей молодшого шкільного віку у контексті розвитку культури спілкування, Безкоровайна О. В. (2014)
Пелех Л. Р. - Особливості взаємовідносин суб’єктів ціннісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі (Україно-Польський досвід) (2014)
Світельська-Дірко С. В. - Виховання відповідальності учнів молодших класів засобами казки в творчості В. О. Сухомлинського (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Дисциплінованість особистості школяра: до проблеми термінології (2014)
Стихун Л. П. - Використання елементів театрального мистецтва у сучасній педагогічній практиці загальноосвітніх шкіл, Стихун Н. В. (2014)
Суботюк В. І. - Науково-методичні засади екологічного виховання молодших школярів у світлі вимог інформаційного суспільства (2014)
Трохимчук І. М. - Система екологічного виховання учнів основної школи в сучасних умовах (2014)
Ціпан Т. С. - Формування ціннісного ставлення підлітків до держави в умовах дитячо-юнацьких об’єднань (2014)
Чорноус В. П. - Творчість особистості у дискурсі практичної психології (2014)
Янцур М. С. - Профорієнтаційна компетентність учнів основної школи, яка формується в процесі трудового навчання (2014)
Біляковська О. О. - Модифікація оцінювання у новітньому форматі уроку (2014)
Волкова В. В. - Компетентнісний підхід у навчанні міжкультурної комунікації іноземною мовою (2014)
Галатюк М. Ю. - Навчально-пізнавальна компетентність старшокласників крізь призму системного і діяльнісного підходів до процесу дедукції (2014)
Гнедко Н. М. - Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури (2014)
Гринькова Н. М. - Дидактичний аспект організаційних форм і методів театральної педагогіки (2014)
Дереза І. С. - Взаємозв’язок навчання і самоосвітньої діяльності в професійному саморозвитку студентів (2014)
Дмитришина Н. М. - Генетична площина актуальних проблем дидактики у світлі чернечого виховання на теренах Західної України (30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Жулаєва В. О. - Забезпечення валідності й надійності тестів протягом життєвого циклу (2014)
Косянчук С. В. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2014)
Лопатинська І. С. - Емоційно сприятливе середовище як умова результативності вивчення іноземної мови учнями (2014)
Мандрик Н. В. - До проблеми сучасного уроку української мови (2014)
Просенюк А. І. - Взаємодія дошкільних навчальних закладів та сім’ї в процесі впровадження особистісно розвивального вектору навчання (2014)
Рябовол Л. Т. - Правові предметні компетенції як показники профільної правової предметної компетентності (критерії визначення рівнів сформованості) (2014)
Шутяк В. Г. - Про політехнічну освіту молодших школярів (2014)
Рибачук І. Г. - Дидактичні ідеї в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Тимощук О. С. - Зміст підготовки майбутніх вчителів технологій у галузі охорони праці (2014)
Войтович О. П. - Створення та використання навчальних ВІКІ-ресурсів з природничих дисциплін, Сергієнко В. П., Войтович І. С. (2014)
Совгар О. М. - Постать Ю. Романчука в історико-педагогічних працях (2014)
Приймак О. П. - Формування загальнонавчальних умінь та навичок у першокласників на уроках математики (2014)
Маланюк М. М. - Модель розвитку творчих математичних здібностей учнів ліцею засобами інформаційних технологій (2014)
Шевчук О. А. - Мотивація ведення безпечного, тверезого, здорового способів життя в процесі вивчення дисципліни "БЖД" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бекирова Л. Р. - Улучшение характеристик подспутниковых систем ИК диапазона, Гасанов Т. А. (2011)
Бісікало О. В. - Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів, Кравчук І. А. (2011)
Бохан К. А. - Информационная бизнес система в Cloud-среде, Гринев Д. В. (2011)
Брагина Т. И. - Нечеткий анализ проектного риска, Табунщик Г. В. (2011)
Бурлаков М. В. - О новой наукоемкой информационной технологии автоматизации управления дискретными процессами (2011)
Гардашева Л. А. - Нечеткая многокритериальная оптимизация на основе FMOLP (2011)
Jabiyeva А. J. - Universal technique for error correction in measurement systems (2011)
Знахур С. В. - Анализ программных продуктов моделирования бизнес процессов для SOA, Чуркин А. П. (2011)
Золотарьова І. А. - Модуль підтримки для проведення конференцій, Химій М. С. (2011)
Калюжный А. Д. - Средства передачи информации в терминальных системах, Табунщик Г. В., Онищенко В. Ф. (2011)
Кондратенко Н. Р. - Інтервальні нечіткі моделі типу-2 в задачах ідентифікації об'єктів з багатьма входами та виходами, Чеборака О. В., Ткачук О. А. (2011)
Кучук Г. А. - Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі, Куфлієвський О. А. (2011)
Мельник А. М. - Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю, Пасічник Р. М., Шевчук Р. П. (2011)
Минухин С. В. - Моделирование планирования ресурсов GRID средствами пакета GridSim, Коровин А. В. (2011)
Парфьонов Ю. Е. - Вибір математичного апарату при розробленні імітаційних моделей інформаційних систем (2011)
Проскурин Н. П. - Моделирование оптоэлектронного инвертора на модели микромощной оптопары УВЧ диапазона для оптических интерфейсов цифровых автоматов, Грушко С. С. (2011)
Тарасов О. В. - Програмно-апаратна реалізація бази даних у системі контролю та управління віддаленими технологічними об'єктами (2011)
Шаховська Н. Б. - Проблеми якості консолідованих даних у просторах даних, Пшеничний О. Ю., Чорней І. М. (2011)
Шило С. Г. - Аналитическая модель формирования компетенций в системе дистанционного обучения (2011)
Щербаков О. В. - Оцінка ефективності тестування програмного забезпечення на основі аналізу кількості та критичності знайдених дефектів, Луценко Є. С. (2011)
Щербаков О. В. - Система підтримки прийняття рішень як невід’ємна частина сучасного інформаційного забезпечення для управління бізнесом, Наришкін В. С. (2011)
Щербаков А. В. - Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуальной системы, Федорова Г. С. (2011)
Конюшенко І. Г. - Використання теорії масового обслуговування для моделювання і оцінки якості функціонування інформаційних систем (2011)
Бевз О. М. - Визначення показників ефективності шифрування підстановочно-перестановочних мереж з блоками підстановки розміром 16х16 біт в комп`ютерних системах, Папінов В. М. (2011)
Белецкий А. Я. - Оценка дисперсии гармоник спектра односвязного марковского гауссовского процесса в дискретных базисах Виленкина-Крестенсона функций, Демьяник Д. С. (2011)
Дудикевич В. Б. - Дослідження побічного електромагнітного випромінення від флеш носіїв, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Зачепило В. С. (2011)
Кузнецов А. А. - Модель формирования кодов аутентификации сообщений с использованием универсальных хеширующих функций, Король О. Г., Босько В. В. (2011)
Лєншина Ю. М. - Реалізація послуги приватності у схемі інтернет-аукціону з використанням хамелеон-підпису, Беляк Д. С. (2011)
Лужецький В. А. - Апаратні засоби для реалізації багатоканального керованого хешування, Баришев Ю. В. (2011)
Одияненко Е. В. - Оценка эффективности тестовой диагностики в защищенных сетях связи, Пискун И. В., Хорошко В. А. (2011)
Приходько C. И. - Метод получения нелинейных функций для алгоритмов поточного шифрования данных, Цымбал Г. С. (2011)
Федько В. В. - Построение системы информационной безопасности в программах складского учета, Боднар А. И. (2011)
Федько В. В. - Защита прав сотрудников на предприятии от разглашения личной (конфиденциальной) информации в процессе аттестации, Ряснянская И. А. (2011)
Чекурін В. Ф. - Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці, Будік О. О. (2011)
Чупров С. В. - Интеллектуализация компьютерной технологии мониторинга устойчивости производственных систем (2011)
Шматко А. В. - Компьютерное моделирование внешних импульсных воздействий на основе вероятностно-детерминистического подхода, Малежик А. В. (2011)
Шматко О. В. - Багатокритеріальний вибір систем захисту інформації за допомогою нечітких парних порівнянь альтернатив, Сичев Є. В. (2011)
Варламов Є. М. - Аналіз формування та використання еколого-економічних показників та індикаторів для оцінки сталого розвитку регіону, Толстих Я. О. (2011)
Вовкодав О. В. - Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокарда, Пасічник Р. М. (2011)
Гаврилова А. А. - Использование прикладного пакета Statistica для выявления однозначных групп в государственном корпоративном секторе экономики Украины (2011)
Гаркин В. В. - Проблемы и перспективы тестирования программных приложений информационных систем, Дорохов О. В., Симиан Д. (2011)
Гаркин В. В. - Разработка и исследование методики нагрузочной и функциональной оценки качества информационных систем, Чен Р. Н. (2011)
Дубовой В. М. - Використання об’єктного підходу при проектуванні бази даних ІТ захисту рослин, Сольський О. С. (2011)
Злепко С. М. - Огляд медичних інформаційних систем, Овчарук Т. І., Овчарук А. А. (2011)
Коломиец Д. В. - Многомерная модель продаж гипермаркета (2011)
Коц Г. П. - Інформація як ключовий елемент моніторингу (2011)
Лосєв М. Ю. - Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Салгир, Мілька І. В. (2011)
Назарова О. П. - Метод сведения равенств к тождествам для однородных систем экономики (2011)
Нестругина Е. С. - Исследование влияния внешних возмущающих факторов на индивидуум, Чичикало Н. И. (2011)
Павленко Л. А. - Концепція інтеграції OLAP і ГІС-технологій в моделях систем підтримки прийняття рішень (2011)
Павленко Л. А. - Моделі оперативного аналізу стану атмосферного повітря у місті Харкові, Афоніна С. І. (2011)
Павленко Л. А. - Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій, Лелюк С. В. (2011)
Павленко Л. А. - Розробка модуля автоматизації оцінки впливу крапкових джерел забруднення на якість вод Азовського моря, Проценко М. О., Брук В. В. (2011)
Пасічник Н. Р. - Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів сайту (2011)
Пурський О. І. - Інтелектуальні програмні комплекси в медицині і мінімізація області прийняття рішень (2011)
Рамазанов К. Ш. - Дистанционный экологический мониторинг на потенциально-опасных для окружающей среды объектах (2011)
Самаруха В. И. - Использование информационных технологий для учета компетенций студентов в вузах (на примере Байкальского государственного университета экономики и права), Гуляева Л. В. (2011)
Ушакова І. О. - Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів, Грищенко А. М. (2011)
Чен Р. Н. - Тенденции развития систем электронных денег в послекризисный период, Кудрин Д. Н. (2011)
Хроніка та інформація (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення,наслiдки та шляхи усунення. Повiдомлення 3. Навчання персоналу належнiй гiгiєнi рук. Тренiнги з технiки втирання спиртовмiсних антисептикiв для рук. Контроль й самоконтроль (2011)
Храброва Е. П. - Особенности клинического течения синдрома раздраженной кишки у населения Донбасса, Иоффе И. В. (2011)
Султанова С. Г. - Анальная инконтиненция при послеродовых разрывах промежности: постановка задачи, Алиев Э. А. (2011)
Щербаков С. С. - Состояние системы гемостаза у больных острым деструктивным панкреатитом (2011)
Луб’яна С. С. - Медична реабiлiтацiя жiнок на етапi прегравiдарної пiдготовки, якi тривало використовували гормональну контрацепцiю, Удовiка Н. О., Кремiнський Я. М., Колєко Н. О. (2011)
Комарова О. Б. - Фактор росту фiбробластiв у хворих на ревматоїдний артрит (2011)
Вайда В. М. - Структурно-функцiональний стан кiсткової тканини у жителiв Закарпаття старше 50 рокiв (2011)
Гусейнова С. А. - Зависимость между степенью тяжести перинатальных гипоксических повреждений ЦНС и ответной реакции фетоплацентарной системы на воспаление, Велиева В. А., Мухтарова С. Н., Кулиев М. Р., Алескерова С. М. (2011)
Гужевский И. В. - Некоторые вопросы диагностики и лечения остеоартроза при спондилоэпифизарной дисплазии (2011)
Iванцик Л. Б. - Порiвняння протизапальної активностi комбiнованих мазей вiтчизняного виробництва для лiкування гнiйних ран на рiзних моделях гострого запалення, Бутко Я. О., Булига Л. O. (2011)
Герасименко С. I. - Наш досвiд ультрасонографiчного вимiрювання торелi стегнової кiстки у хворих на дисплазiю i деформуючий артроз кульшового суглоба, Майко В. М., Герасименко А. С., Луцишин В. Г. (2011)
Фiсталь Е. Я. - Прогнозування тяжкостi опiкової хвороби та її ускладнень у шахтарiв, Лях Ю. Є., Солошенко В. В., Гур’янов В. Г. (2011)
Любченко А. В. - Применение отечественного двухполюсного полного эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава при лечении двухстороннего костного анкилоза (2011)
Дикая Э. А. - Малоинвазивные технологии в лечении больных с хроническим обструктивным заболеванием легких, Никонова Е. М. (2011)
Байрамова Э. В. - Диагностическая значимость цервикальной слизи при хронических воспалительных процессахорганов репродуктивной системы и бесплодии, Алиева Э. М. (2011)
Искендеров Н. А. - Преимущества усовершенствованной компрессионной геморроидэктомии (2011)
Третьякевич З. М. - Особливостi окисного гомеостазу у дiтей, хворихна рецидивуючий бронхiт i супутню патологiю гепатобiлiарної системи, Бабiнова О. В. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Показатели лейкоцитарной формулы крови белыхкрыс в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Щокiна К. Г. - Фрiгопротекторнi властивостi та вплив рекомбiнантного рецепторного антагонiста на рiвень iнтерлейкiну-1 при гострому загальному охолодженнi, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Горбач Т. В. (2011)
Мнушко З. М. - Маркетинговi дослiдження антианемiчних препаратiв, представлених на ринку України, Кобець Ю. М., Вальдовський А. О. (2011)
Слободянюк М. М. - Оцiнка конкурентного потенцiалу сегментiв противиразкових лiкарських препаратiв, Iвченко А. В. (2011)
Вельчинська О. В. - Пошук бiологiчно активних речовин як потенцiйних складових нових лiкарських засобiв, Шарикiна Н. I., Чумак Н. Є., Вiльчинська В. В. (2011)
Тернинко I. I. - Дослiдження лiпофiльних екстрактiв кори та листя верби бiлої, Кисличенко В. С. (2011)
Тартинська Г. С. - Визначення якiсного складу та кiлькiсного вмiсту цукрiв та органiчних кислот в травi талабану польового, Журавель I. О., Кисличенко В. С. (2011)
Кошовий О. М. - Перспективи отримання густих модифiкованихетилацетатних екстрактiв з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Кащенко I. С., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М., Тихоненко Н. I. (2011)
Колiсник Ю. С. - Дослiдження флавоноїдiв трави грицикiв звичайних, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2011)
Сущук Н. А. - Вивчення полiфенольних сполук листя та вичавок плодiв смородини чорної, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю., Дьяконова Я. В. (2011)
Савченкова Л. В. - Вплив аронiї чорноплiдної на стан окисного гомеостазу щурiв при гiпокiнетичному стресi, Акiмова М. С. (2011)
Лебедин А. М. - Використання ВЕРх-методу для iдентифiкацiї та кiлькiсного визначення хлоропiрамiну, Мамiна О. О., Бевз Н. Ю. (2011)
Бутко Я. О. - Перспективнiсть створення вiтчизняних топiчних препаратiв для лiкуванння атопiчного дерматиту, Дроговоз С. М., Булига Л. О. (2011)
Колiсник С. В. - Протимiкробна активнiсть N-|2-ариламiно-2-oксо-1-(2-оксо-1,2-дигiдро-3Н-iндол-3-iлiден)етил|бензамiдiв та її зв’зок з молекулярною структурою, Свєчнiкова О. М., Алтухов О. О., Криськiв О. С. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослiдження формування резистентностi патогенних мiкроорганiзмiв та грибiв роду Candida до лiпофiльних фракцiй Artemisia vulgaris L. та Artemisia austriaca Jacq, Iльїна Т. В., Волянський А. Ю., Ковальова А. М., Очкур О. В., Казмiрчук В. В. (2011)
Стрилец О. П. - Разработка методики количественного анализамногокомпонентного антигипертензивного препарата, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2011)
Кiреєв I. В. - Дослiдження дiуретичної активностi похiдних 3-метил-7-алкiл-8-морфолiноксантинiв, Самура Б. А., Литвинова О. М., Волковой В. А. (2011)
Перехода Л. О. - Експериментальне визначення кореляцiї "структура — протисудомна активнiсть" в ряду похiдних 1-бензил-1,2,3-триазол(1н)- 4,5-дикарбонової кислоти, Георгiянц В. А. (2011)
Лебединець О. В. - Розробка складу та технологiї стоматологiчного гелю комплексної дiї "Аромадент плюс", Баранова I. I. (2011)
Мамедова С. О. - Вивчення складу фенольних сполук суницi лiсової, Павлiй О. I. (2011)
Кустова С. П. - Обґрунтування складу мазi для лiкування уражень шкiри при цукровому дiабетi, Бойко М. О. (2011)
Ярко Н. Б. - Дослiдження в галузi фармацевтичної дiагностики при визначеннi рiвня глюкози в кровi у хворих на цукровий дiабет, Громовик Б. П., Бойко А. I., Петруца В. I., Гунчак О. Р. (2011)
Галкiн О. Ю. - Розробка iмуноферментного набору для кiлькiсного визначення загального IgM людини, Дуган О. М. (2011)
Веснiна Л. Е. - Дослiдження фiзiологiчного впливупептидного комплексу нирок на функцiональний стан печiнки щурiв, Гординська I. Л., Куценко Л. О., Гейко О. О., Кайдашев I. П. (2011)
Кривчанська М. I. - Добова характеристика показникiв деяких ниркових функцiй за умов рiзної довжини фотоперiоду, Пiшак В. П., Грицюк М. I., Черновська Н. В., Висоцька В. Г. (2011)
Бурлака Є. А. - Сигнальнi механiзми захисту нирок оуабаiном за умов гемолiтико-уремiчного синдрому (2011)
Шевченко В. О. - Прогнозування стабiльностi парентеральних лiкарських засобiв у контейнерах з полiетилену, Бондар В. С., Лукiєнко О. В. (2011)
Джаббарлы Ю. С. - Пути совершенствования организации дерматовенерологической помощи в Азербайджане (2011)
Титул, зміст (2011)
Мнушко З. М. - Соцiально-психологiчнi особливостi споживання антитромботичних лiкарських засобiв, Люханова Е. А., Тiманюк I. В., Пестун I. В. (2011)
Горяча Л. О. - Аналiз сучасних тенденцiй пiдготовки фармацевтичних кадрiв у країнах свiту, Прокопенко Т. С., Котвiцька А. А. (2011)
Ковалев Г. А. - Моделирование отравления этанолом в эксперименте (2011)
Дубров С. О. - Критерiї "готовностi" для початку вiдлученнявiд респiратора пiсля проведення тривалої штучної вентиляцiї легень (2011)
Бабкiна О. П. - Застосування методу iнфрачервоної термометрiїдля визначення давностi виникнення ушкоджень нирок при механiчнiй травмi (2011)
Iвченко А. В. - хiмiчний склад регенерату кiсткової тканини,що формується в мiсцi дефектуна тлi стрептозотоцинового дiабету у щурiв перiоду старечих змiн (2011)
Поворознюк В. В. - Изучение витамин D-статуса, структурно-функционального состояния костной ткани у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Нишкумай О. И., Строило В. А., Строило Н. Г. (2011)
Пiшак В. П. - Змiна показникiв перекисного окислення лiпiдiв i бiлкiв нирок щурiв за умов водного та сольового навантаження, Велика А. Я., Мацьопа I. В. (2011)
Компанiєць К. М. - Вплив застосування еспа-лiпону на систему фагоцитуючих макрофагiв у хворих на хронiчний некалькульозний холецистит на фонi хелiкобактерiозу у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2011)
Юлдашева Г. Р. - характер изменений реактивных белков и ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных с хроническим панкреатитом, Хамрабаева Ф. И., Хаджиметов А. А. (2011)
Трофимов Н. В. - Динамика уровня стабильных метаболитов оксида азота сыворотки крови у больных с кровоточащей язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (2011)
Храброва Е. П. - Распространенность синдрома раздраженногокишечника у трудоспособного населения Луганской области, Иоффе И. В. (2011)
Арбузова О. I. - Ефективнiсть застосування анксiолiтикiв для корекцiї вегетативної дисфункцiї у хворих iз синдромом подразненого кишечника у сполученнi з хронiчним обструктивним захворюванням легень, Iванова Л. М. (2011)
Налапко К. К. - Ефективнiсть впливу цитраргiнiну на клiнiко- сонографiчнi показники у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученнi з хронiчним бронхiтом на фонi ожирiння (2011)
Луб’яна С. С. - Медична реабiлiтацiя жiнок на етапi прегравiдарної пiдготовки, якi тривало використовували гормональну контрацепцiю, Удовiка Н. О., Кремiнський Я. М., Колєко Н. О. (2011)
Окладникова С. Л. - Влияние функциональных запоров у беременных на состояние антиэндотоксинового иммунитета (2011)
Гейдарова Н. Ф. - Отягощающее влияние энтеровирусной инфекции на течение и исход беременности (2011)
Керимова С. Н. - Особенности фолликулогенеза при стимуляции суперовуляции в программе экстракорпорального оплодотворения у больных с бесплодием различного генеза, Алиева Э. М., Туран Э. А. (2011)
Байрамова Т. Э. - Сравнительный анализ нейроэндокринной и воспалительной реакций организма на проведение операций абдоминальной и лапароскопической гистерэктомии, Багирова Х. Ф. (2011)
Коваленко Т. С. - Сироваткова лактатдегiдрогеназа як бiохiмiчний маркер стану мiокарда у дiтей, хворих на гострийобструктивний бронхiт (2011)
Эюбова А. А. - Влияние ронколейкина на цитокиновый статус детей c атопической бронхиальной астмой, Алибекова Н. Д., Султанова Н. Г. (2011)
Чайченко Т. В. - Лiпiдний статус пiдлiткiв з рiзним ступенем надлишку маси (2011)
Нестеренко З. В. - Соматическая патология у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАэС, и их сиблингов, Иванина Е. Ю. (2011)
Малиновська В. Г. - Обґрунтування методики лабораторногодослiдження сечi у дiтей, Фабрi З. Й. (2011)
Федорчук О. Г. - Змiни функцiонального стану перитонеальних макрофагiв у мишей в кiнетицi росту високоангiогенного варiанта карциноми легенi Льюїс (2011)
Пясковська О. М. - Вплив дефiциту поживних субстратiв на виживанiсть пухлинних клiтин з рiзною чутливiстю до протипухлинної антиангiогенної терапiї (2011)
Соляник Г. I. - Експериментальнi дослiдження протипухлинної та антиметастатичної дiї аконiтинвмiсних агентiв, Дасюкевич О. Й. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Структурная и функциональная асимметрия нейроэндокринных органов при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Стрилец О. П. - Маркетинговые исследованиякомбинированных антигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке Украины, Стрельникова Ю. Л. (2011)
Маслiй Ю. С. - Теоретичнi аспекти створення шипучих таблеток для застосування у стоматологiчнiй практицi, Рубан О. А., Котенко О. М. (2011)
Запорожська С. М. - Визначення вмiсту жиророзчинних вiтамiнiв у вiтамiнному пероральному гелi для дiтей "Живiталь", Баранова I. I., Пуляєв Д. С., Ткач Т. О., Шейхалi А. (2011)
Боровська I. М. - Кiнетико-спектрофотометричне визначення домiшок купруму в субстанцiї аскорбiнової кислоти, Блажеєвський М. Є. (2011)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик кiлькiсного визначення дiючих iнгредiєнтiв таблеток "Мiгрепiн", Звягiнцева Т. В., Сирова Г. О., Киричок Л. Т., Трутаєв I. В., Миронченко С. I. (2011)
Кустова С. П. - Вивчення фiзико-хiмiчних властивостеймазi фенсукциналу, Бойко М. О. (2011)
Половко Н. П. - Бiофармацевтичнi дослiдження гелю бiфоназолу, Гусаров В. I., Губарь С. М., Коваленко С. М., Струс О. Є. (2011)
Авидзба Ю. Н. - Исследование гипотензивного действия комбинированного низкодозового препарата Фитокардин, Залюбовская О. И., Сидора Н. В., Комиссаренко А. Н. (2011)
Рибачук В. Д. - Вивчення пластичної мiцностi порошку цеолiту природного (2011)
Гузьо Н. М. - Дослiдження гепатопротекторної дiї екстрактiв трави парила звичайного при гострому ураженнi тетрахлорметаном, Грицик А. Р., Угрин О. М. (2011)
Гевоян С. Р. - Оцiнка загальнотоксичної дiї i мiсцевої переносимостi ректальних супозиторiїв з лiпофiльним екстрактом пилка квiткового, Зайченко Г. В., Файзуллiн О. В., Кудiна О. В. (2011)
Целюба Ю. С. - Вивчення мiнерального складу бодяги, Кисличенко В. С., Баранова I. I. (2011)
Тернинко I. I. - Вивчення амiнокислотного складу трави Calendula officinalis (L. ) та Chamomilla recutita (L. ), Кисличенко В. С. (2011)
Крючкова Т. М. - Морфолого-анатомiчне дослiдження коренiв щавлю кучерявого (Rumex crispus L. ), Руденко В. П. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Вивчення хiмiчного складу екстракту суцвiть липи, отриманого надкритичним дiоксидом вуглецю, Комiсаренко А. М., Кошовий О. М. (2011)
Прокопенко Ю. С. - Екстракцiйно-фотометричний аналiз вмiсту тропанових алкалоїдiв у лiкарськiй рослиннiй сировинi родини Solanaceae, Мiщенко В. А., Бевз Н. Ю. (2011)
Кошовий О. М. - Перспективи отримання густих модифiкованих спиртових екстрактiв з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Кащенко I. С., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2011)
Зотiкова О. А. - Визначення жирнокислотного складу листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослiдження токсичностi та алергiзуючої дiї лiпофiльних фракцiй представникiв роду пiдмаренник, Горяча О. В., Iльїна Т. В., Ковальова А. М., Волянський А. Ю. (2011)
Содержание (2014)
Баранник Є. О. - Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку, Дикан І. М., Лінська Г. В., Литвиненко С. В., Марусенко А. І., Орел В. Е., Пупченко В. І., Романов А. В., Шевченко А. Д., Щепотін І. Б. (2014)
Гайко Г. В. - Рентгендіагностика прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Шараєвська Ю. Д., Боєр В. А. (2014)
Щепотин И. Б. - Результаты применения неоадъювантной лучевой терапии для лечения больных с I стадией рака молочной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Нейман А. М. (2014)
Дыкан И. Н. - Стереотаксическая радиохирургия при лечении метастазов рака молочной железы в головной мозг, Грязов А. Б. (2014)
Поліщук О. В. - Комплексна променева діагностика хронічних дифузних захворювань печінки у дітей та підлітків (2014)
Мошківський Г. Ю. - Ультразвукова діагностика абсцесів печінки, Костилєв М. В., Мухомор О. І., Бужава И. И. (2014)
Чувашова О. Ю. - Изменения проводящих трактов головного мозга при злокачественных опухолях головного мозг, Робак К. О. (2014)
Лук'янова І. С. - Стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у плода при наявності плацентарної дисфункцїї у вагітних, Дзюба О. М. (2014)
Терновой М. К. - Ендопротезування та кістково-замісна хірургія при доброякісних та злоякісних пухлинах нижніх кінцівок: використання мебіфрону, Колотілов Н. Н., Вовк В. В., Туз Є. В. (2014)
Дыкан И. Н. - Современный взгляд на проблему лучевой диагностики фиброза печени, Новиков Н. Е., Тарасюк Б. А. (2014)
Глазовская И. И. - Гомоцистеин как маркер риска развития сосудистой патологии (2014)
Kolotilov N. N. - Radiological pharmacology medicines. Message 2 (2014)
Kolotilov N. N. - Radiological pharmacology medicines. Message 3 (2014)
100-летие Николая Михайловича Амосова (2014)
Авдос’єва І. К. - Етіологія та лабораторна діагностика асоційованих респіраторно-кишкових інфекцій поросят, Калініна О. С., Регенчук В. В., Юркевич М. В. (2011)
Айшпур О. Є. - До прояви бактеріального респіраторного симптомокомплексу в свинарських господарствах України (2011)
Антоненко П. П. - Ефективність лікування та профілактика гастроентериту у собак фітопрепаратами, Постоєнко О. М., Чумаченко В. В., Чорний М. В. (2011)
Бугай А. О. - Функціонально активні ліпіди базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену (2011)
Дибкова С. М. - Особливості застосування тесту Ейсма для оцінки мутагенних властивостей наночастинок металів, Пінчук Т. Г., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М. (2011)
Іванов М. Ю. - Ізоляція вуличного вірусу сказу з патологічного матеріалу (2011)
Іванова О. В. - Вміст та особливості накопичення ветеринарних препаратів у продукції тваринництва та харчових продуктах, Новожицька Ю. М. (2011)
Калашніков В. О. - Мікробіологічні аспекти кріоконсервування сперми жеребців (2011)
Клестова З. С. - Актуальність дослідження противірусних властивостей похідних індолу, Ташута В.С. (2011)
Коваленко В. Л. - Токсичний вплив наноматеріалів на мікро- та макроорганізми (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського