Стрелков А. И. - Анализ временных ограничений по непрерывному накоплению оптических сигналов в телевизионных оптико-электронных системах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Бутрым Т. В. (2011)
Хуторненко С. В. - Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки, Федюшин О. І., Семенець Д. А. (2011)
Власенко І. В. - Дослідження організаційних способів зниження травматизму в органах внутрішніх справ, Лещишин М. В. (2011)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо визначення області варіантів участі військової частини внутрішніх військ у припиненні масових заворушень, Шулежко В. В., Купін С. П., Романюк М. М. (2011)
Неткачёва Е. И. - Доказательство и обеспечение безопасности с использованием формальных нотаций, Харченко В. С. (2011)
Бойко Р. В. - Формування порядку воєнно-економічного оцінювання результатів виконання заходів та програм розвитку Збройних Сил України, Семененко О. М., Кремешний О. І., Чернишова І. М. (2011)
Кириченко І. О. - Визначення поняття "інформаційно-бойовий простір”, змісту та ролі його складових елементів для досягнення перемоги у воєнних конфліктах XXI століття, Ярош С. П. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Погляди на ведення інформаційної боротьби в сучасних війнах, Гордиенко В. М., Гузько О. М. (2011)
Данник О. І. - Структура нечіткого регулятора системи керування траєкторією руху дорожньої розмічувальної машини, Нелюба Д. М. (2011)
Євсєєв І. А. - Дослідження системи моніторингу фізіологічного стану у бойовій екіпіровці військовослужбовця, Євсєєва І. О. (2011)
Новіков В. І. - Аналіз використання комп’ютерних навчальних систем, Споришев К. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Volkov A. R. - 5S rDNA of Dactylus glomerata (Poaceae): molecular organization and taxonomic application, Panchuk I. I. (2014)
Буздуга І. М. - Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий стрес, Волков Р. А., Панчук І. І. (2014)
Дёмина Э. А. - Модификация радиационно-индуцированных цитогенетических эффектов в культуре лимфоцитов человека под влиянием аскорбиновой кислоты, Пилипчук Е. П. (2014)
Кононенко М. И. - Оценка результатов преимплантационного скрининга в программах ЭКО с ICSI у супружеских пар старше 35 лет, Денисенко С. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования длины замыкающих клеток устьиц гибридов F1 Triticum aestivum L. в полевых условиях, Файт В. И. (2014)
Левкович Н. Н. - Вклад генов системы детоксикации ксенобиотиков в риск развития аффективных расстройств, Горовенко Н. Г. (2014)
Novak N. B. - Studies of food production and raw materials’ content relatively to genetically modified ingredients, Oblap R. V. (2014)
Подоба Б. Є. - Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України, Джус П. П., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В., Гузєв І. В., Кузебна Н. М. (2014)
Рахметов Д. Б. - Фізіологічні та морфометричні характеристики нових форм та сортів ярого рижію (Camelina sativa), Рахметова С. О., Бойчук Ю. М., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2014)
Степаненко А. І. - Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків, Благодарова О. М., Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Рибалка О. І. (2014)
Федота А. М. - Структура населения Харьковской области по полиморфным вариантам ApaI и TaqI гена VDR3, Снурникова А. А. (2014)
Shamilov E. N. - Intraspecific spontaneous chromosomal mutations in some rodents distributed in Azerbaijan, their induction by ionizing radiation and correction, Abdullayev A. S., Quliyev G. N., Memmedrzayeva E. T., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2014)
Щербина О. З. - Наявність генетичного зв’язку між довжиною суцвіття та іншими ознаками у сої, Михайлов В. Г. (2014)
Дёмина Э. А. - Генетические и эпигенетические детерминанты радиационного канцерогенеза (2014)
Кириченко В. В. - Результаты теоретических исследований и их применение в селекции подсолнечника, Сивенко В. И., Макляк Е. Н., Сивенко А. А., Сатаров А. З., Лебеденко Е. А., Харитоненко Н. С., Брагин А. Н., Шишман Т. В. (2014)
Волкова Н. Е. - Кері Малліс – винахідник ПЛР (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Федір Іванович Товкач (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Михайло Васильович Зубець (7.04.1938 – 7.01.2014) (2014)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2014)
IV Міжнародна конференція "Дрозофіла в експерементальній генетиці та біології" (2014)
Звіт за 2013 рік про роботу первинної організації УТГіС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України (2014)
Від редколегії (2014)
Правила для авторів (2014)
Мовний порадник (2014)
Даниленко А. С. - Організаційно-економічні засади реалізації експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Varchenko O. - The impact of the external economic policy of the countries which are world leaders in agricultural production on the Ukrainian agro-food market (2013)
Губенко В. І. - Методологія досягнення синхронізації у процесах відкриття ринків країн ЄС та України (2013)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади формування системи збуту тваринницької продукції сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Свиноус І. В. - Економічні аспекти виробництва тваринницької продукції в Україні, Гура А. М., Микитюк Д. М. (2013)
Арбузова Т. В. - Сучасні тенденції корпоративної інтеграції в аграрному бізнесі (2013)
Воскобійник Ю. П. - Аграрна політика США у період постіндустріальної трансформації (2013)
Ткачук В. А. - Фінансове забезпечення розвитку сільських територій (2013)
Литвиненко В. С. - Облік праці та розрахунків із працівниками в сучасних умовах, Солодка М. В. (2013)
Уланчук В. С. - Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження, Аніщенко Г. Ю. (2013)
Хомовий С. М. - Проблеми виникнення дебіторської заборгованості та напрями їх розв?язання, Земляр Д. О. (2013)
Коваленко Н. О. - Бухгалтерський та податковий облік витрат на ремонт основних засобів (2013)
Томілова Н. О. - Формування інформаційної бази для забезпечення ефективної системи управління витратами підприємства, Ремінна С. П. (2013)
Заболотний В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва в умовах глобалізації (2013)
Назаркевич М. Р. - Витрати сільських домогосподарств на харчування (2013)
Смушак М. В. - Напрями удосконалення методики формування і відображення інформації про операції з давальницькою сировиною на рахунках бухгалтерського обліку (2013)
Неміш Ю. В. - Систематизація комплексу показників для оцінки стану основних засобів на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Власюк С. В. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Вдовика К. І. - Квазіфіскальні операції центральних банків (2013)
Веселовська О. Є. - Тенденції розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі (2013)
Бойко І. А. - Сучасні тенденції еколого-економічного управління водними ресурсами (2013)
Трофимчук М. І. - Розвиток сегмента мобільної комерції на глобальному електронному ринку (2013)
Савчук О. В. - Електронна комерція як форма мережевої організації взаємодії суб’єктів насінництва овочевих культур (2013)
Уланчук В. С. - Оптимізаційна модель інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Ніколаєвська В. В. (2013)
Бондар О. С. - Оптимізація бізнес-процесів в управлінні організацією (2013)
Добровольська О. В. - Вплив концепції сталого розвитку на стратегічний вибір сільськогосподарських підприємств (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз та оцінка використання інвестиційного потенціалу Центрального Полісся за реалізації механізму Кіотського протоколу (2013)
Загурський О. М. - Перспективи інституціонального розвитку господарств населення (2013)
Данилюк О. О. - Актуальні питання вибору стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузько С. О. - Механізм управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Непочатенко А. В. - Економіко-математичне моделювання величини витрат під час збору врожаю залежно від потужності двигуна зернозбирального комбайну, Непочатенко В. А. (2013)
Максимова С. В. - Проблеми та потенціал вищих аграрних навчальних закладів у формуванні ринку інформаційно-консультаційних послуг (2013)
Сумець О. М. - Систематизація чинників розвитку агрологістики в Україні (2013)
Стариченко М. М. - Перспективи розвитку іпотечного кредитування сільського господарства в Україні (2013)
Крива Ю. Р. - Теоретико-методологічні аспекти територіального розвитку тваринництва України (2013)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в Україні (2013)
Басараб В. Я. - Методологічні засади формування фінансових результатів м’ясопереробних підприємств (2013)
Шеленко Д. І. - Сільськогосподарські підприємства на пореформеному етапі розвитку, Гловацька В. В., Баланюк С. І. (2013)
Ковбас І. М. - Методологічні засади маркетингового забезпечення діяльності підприємств із переробки сільськогосподарської продукції, Баланюк І. Ф. (2013)
Демчак І. М. - Роль і місце доходів від ведення особистого сільського господарства у формуванні сімейного бюджету сільського домогосподарства (2013)
Карпенко А. М. - Організаційно-економічні засади розвитку кооперативного руху в Україні (2013)
Левандівський О. Т. - Теоретичні засади розвитку економічних відносин у сільському господарстві (2013)
Satyr L. - Modelling of investment and innovative processes in agriculture development (2013)
Трусова Н. В. - Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Шустерук З. С. (2013)
Вихідні дані (2013)
Кендюхов О. В. - Система державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2013)
Макара О. В. - Механізм грошово-кредитного регулювання економіки (2013)
Єгоричева С. Б. - Еволюційний розвиток теоретичних уявлень про сутність банківського маркетингу, Кучерова М. В. (2013)
Захарова О. В. - Глобалізаційні тренди розвитку сучасного світового господарства (2013)
Пігуль Н. Г. - Cутність і значення соціальної інфраструктури (2013)
Алхасов С. Я. оглу. - Про сутність терміна "кооперативний сектор економіки" та особливості його функціонування в Україні та Азербайджані (2013)
Євтушенко Г. В. - Класифікація маркетингових інтелектуальних активів національного господарства, Лазаренко В. Є. (2013)
Ковтун Н. В. - Особливості аналізу безробіття за результатами вибіркових обстежень, Марченко І. С. (2013)
Пінчук І. О. - Вплив трудової еміграції на економічний потенціал України, Юренко О. О. (2013)
Ігнатенко В. Ю. - Застосування таксономічного аналізу для оцінки обсягу бюджетного потенціалу регіону (2013)
Суханова Н. В. - Морфологический анализ термина "диагностика" в современной экономической науке (2013)
Медведкіна Є. О. - Валютні дисбаланси та монетарні процеси в Україні в контексті забезпечення фінансової безпеки, Золотько В. А. (2013)
Путятін Е. І. - Регіоналізація та регіоналізм:сутність і теоретико-методологічні засади розвитку (2013)
Брижань І. А. - Дослідження проблем розвитку промислового виробництва україни в умовах кризи (2013)
Таран-Лала О. М. - Фундаментальні характеристики системи (2013)
Чентуков І. Ю. - Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної інтеграції (2013)
Артеменко А. В. - Теоретичне обґрунтування ринкових і планових засад господарювання у постсоціалістичних економіках (2013)
Кравцова А. В. - Ключові фактори забезпечення стійкого розвитку туризму в Україні (2013)
Скляр Г. П. - Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства, Карпенко Н. М. (2013)
Шушпанов Д. Г. - Гендерна складова соціально-економічних детермінантів здоров’я населення (2013)
Крючко О. С. - Прогнозні моделі складових кадрової політики у торгівлі в контексті економічного розвитку регіону (2013)
Тєлєтов О. С. - Підходи до адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Череп О. Г. - Обґрунтування доцільності та необхідності інвестування в підприємства житлово-комунального господарства (2013)
Педченко Н. С. - Ідентифікація ефективності стану формування та використання фінансового потенціалу підприємств (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Діагностика системи управління персоналом підприємства (2013)
Беззубченко О. А. - Систематизація теоретичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Бондар О. В. - Проблеми розвитку та перспективи вітчизняного консалтингового бізнесу в період кризи (2013)
Гладкова Е. В. - Современные подходы к пониманию социальных условий как факторов мотивации трудовой деятельности (2013)
Гомонко Э. А. - Методические основы функционирования механизма снижения издержек обращения торговой организации, Торопов В. В. (2013)
Лепьохіна І. О. - Мотивуючі фактори діяльності підлеглих і керівників на підприємстві (2013)
Ситник Н. С. - Реалізація державної політики модернізації трудового потенціалу сфери товарного обігу (2013)
Набатова Ю. О. - Розробка методичних підходів до формування стратегії ресурсозбереження підприємств машинобудування (2013)
Корінний С. О. - Напрями конкуренції на ринку промислової продукції залізничного машинобудування країн СНД (2013)
Батракова Т. І. - Особливості управління прибутковістю машинобудівних підприємств на сучасному етапі (2013)
Фадєєва Ю. В. - Методичний підхід до оцінки можливості виникнення конфліктів корпоративних інтересів при прийнятті стратегічних рішень (2013)
Ніколенко Т. І. - Вплив інноваційної складової на соціально-економічний розвиток України (2013)
Яковенко С. В. - Формування компетенцій інноваційного працівника (2013)
Рогоза С. М. - Теоретико-методичні підходи обґрунтування і побудови інноваційних інструментів управління програмами розвитку підприємств (2013)
Криворучко О. С. - Диверсифікація стратегічних господарських підрозділів у контексті формування конкурентних маркетингових стратегій підприємств (2013)
Максименко І. Я. - Необхідність і доцільність формування коопераційних зв’язків підприємства машинобудування Запорізької області (2013)
Кушнір С. О. - Розробка методичних підходів до визначення ризиків від інвестування в інноваційний розвиток підприємств машинобудування (2013)
Шпак Н. А. - Виробництво сільгосппродукції в Полтавському регіоні (2013)
Попович А. В. - Підхід до виявлення потреби підприємства в економічному виді реструктуризації (2013)
Павлик І. Л. - Підходи до формування системи управліня якістю продажу підприємств торгівлі (2013)
Щербань А. А. - Роль інновацій у створенні ділових стратегій в управлінні нафтосервісними підприємствами (2013)
Максюта В. В. - Прогнозування продуктивності праці в роздрібній торгівлі споживчої кооперації (2013)
Пекшин С. В. - Ресурсозбереження на підприємствах машинобудування на засадах логістики (2013)
Балабан П. Ю. - Торгівля споживчої кооперації: тенденції розвитку та шляхи адаптації до умов конкурентної економіки, Балабан М. П. (2013)
Рекова Н. Ю. - Модель адаптивного управління оборотними коштами енергопостачальних підприємств, Петченко М. В. (2013)
Гончаренко В. В. - Неприбуткова економічна природа кредитних спілок і кооперативних банків (2013)
Стойка В. С. - Особливості розробки та реалізації програми розвитку регіональної банківської системи (на прикладі закарпатської області) (2013)
Скибенко С. Т. - Роль туристичного збору у фінансуванні регіонів, Розвадовська О. О. (2013)
Савчук Н. В. - Дослідження бюджету в контексті загальних законів розвитку бюджетної системи (2013)
Коритько Т. Ю. - Управління оборотними коштами промислового підприємства (2013)
Кравцова О. М. - Ефективність інституту банкрутства в Україні (2013)
Фисун І. В. - Адаптація програм страхування життя до сучасних умов функціонування ринку освітніх послуг в Україні, Сорокова А. В. (2013)
Момот О. М. - Шляхи оптимізації рівня ліквідності банку на сучасному етапі (2013)
Верига Ю. А. - Організація бухгалтерського обліку власного капіталу банку, Шульга Н. В. (2013)
Карпенко Д. В. - Методичний інструментарій управлінського обліку доходів підприємств ресторанного господарства (2013)
Перебийніс В. І. - Маркетингові дослідження попиту на освітні послуги за допомогою методу АВС, Малиш М. Н., Гавриш В. І., Перебийніс Ю. В. (2013)
Евич Ю. Ю. - Иностранные ВУЗы на образовательном рынке МВА Украины (2013)
Семенюк В. І. - "МИХТИМ” або невідомий Калашников, Лавров О. Ю., Сюлєв К. В. (2011)
Васьківський М. І. - Деякі аспекти методологічного підходу до оцінювання інтегрованої системи управління бронетанкового озброєння, заснованої на інформаційно-управляючих системах, Чепков І. Б. (2011)
Воробйов О. М. - Окремі теоретичні засади вирішення протиріч існуючого захисту озброєння і військової техніки від дії електромагнітного імпульсу, Власов І. О., Селезньов С. В. (2011)
Журавльов О. О. - Метод обґрунтування допустимої похибки прицілювання комплексу командних приладів аеробалістичних апаратів, Романенко В. В. (2011)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо розробки бортового імпульсно-доплерівського радіолокаційного комплексу з системою фазованих антенних решіток для військових літальних апаратів, Каратєєв С. М. (2011)
Тішков Ю. М. - Особливості модернізації вертольота Ми-24 для Збройних Сил України, Шалигін А. А. (2011)
Бородавка В. А. - Застосування вагових цифрових приладів вимірювань у пересувних лабораторіях вимірювальної техніки (2011)
Бровко М. Б. - Вибір фіксованих параметрів алгоритмів радіотехнічних слідкуючих систем при супроводженні маневруючих цілей, Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О., Рожков М. І. (2011)
Гриб Д. А. - Розрахунок результуючої точності вимірювання координат цілі при об'єднанні радіолокаційної інформації від декількох джерел з урахуванням вторинного випромінювання цілі, Залевский Г. С. (2011)
Дружинин Е. А. - Использование методов аэродинамического проектирования в процессе реализации жизненного цикла разработки перспективного образца авиационной техники, Чмовж В. В., Корнев А. В. (2011)
Дуравкин Е. В. - Метод повышения надежности сетевых услуг при использовании SOA (2011)
Жуйков Д. Б. - Оценка коэффициента подпомеховой видимости при обнаружении объектов на оптико-электронных изображениях в условиях воздействия маскирующих помех, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2011)
Ильин О. Ю. - Алгоритм обнаружения сигнала, инвариантного к распределению нестационарных помех, Васюхно С. И. (2011)
Кривцов В. С. - Изучение влияния технологической наследственности на характеристики циклической трещиностойкости титанового сплава, Павленко В. Н., Волков И. В., Раковский Х. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Комплексная модель контроля технического состояния и восстановления работоспособности сложной технической системы с многоуровневой структурой, Лукьянчук В. В., Теребуха И. Н. (2011)
Олейник Ю. А. - Схемы эффективного достижения вектора цели (2011)
Полішко С. В. - Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики кутового дискримінатора двома методами, Садовий К. В., Сосунов О. О. (2011)
Пустоваров В. В. - Шляхи удосконалення системи навігації літальних апаратів (2011)
Рубан І. В. - Аналіз імовірних шляхів витоку інформації при використанні зовнішнього незахищеного середовища передачі даних, Сумцов Д. В., Прибильнов Д. В., Новіков В. І. (2011)
Сотников О. М. - Обобщенная математическая модель решающей функции радиометрической системы навигации с подсветкой объекта привязки, Барсов В. И., Самсонов Ю. В. (2011)
Тимочко О. І. - Градієнтний метод виділення контуру об’єкта розпізнавання на аерофотознімку, Маменко О. М. (2011)
Тітов І. В. - Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу за рахунок застосування цифрових антенних решіток, Макаров С. А. (2011)
Українець Є. О. - Аеродинамічна труба малих дозвукових швидкостей ТН-1 зі змінним кутом нахилу робочої частини, Жилін Є. І., Шабрат І. І., Сидоров В. В., Спіркін Е. В., Луценко А. С. (2011)
Фоменко Д. В. - Основні науково-методичні положення методики вибору оптимального рознесення несучих частот сигналів при повному поляризаційному зондуванні простору на двох частотах (2011)
Чернявський В. М. - Результати застосування методу акустичної емісії для діагностування стану зразків ОВТ в експлуатації, Джус Р. М., Степанов С. В. (2011)
Шабатура М. Ю. - Методологія вибору та застосування аудіовізуальних потоків в комп’ютеризованій системі впливу на стан користувача з інтелектуальним зворотним зв’язком, Мельник А. О. (2011)
Нємченко К. Е. - Прогнозування обсягів екологічного забруднення військової техніки при викиді радіаційного пилу, Адаменко М. І., Віхтинська Т. Г. (2011)
Олізаренко С. А. - Розробка пропозицій щодо формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів в умовах невизначеності, Кузнєцова М. Ю., Девяткін В. І. (2011)
Приходько В. М. - Інформаційна підтримка прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Бурко О. - Педагогічна технологія навчання барокової і романтичної поезії на уроках української літератури в основній школі (2013)
Гойдош Н. - Особливості інноваційної навчально-творчої діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дига Н. - Підготовка студентів-філологів до проведення інтегрованого уроку (2013)
Дуброва С. - Роль комунікативної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Кулик О. - Розвиток психофізіологічних механізмів аудіювання учнів основної школи (у процесі засвоєння словотвірної системи української мови) (2013)
Левченко Т. - Система роботи над збагаченням мовлення учнів 5–7 класів лексикою з національно-культурним компонентом (2013)
Овсієнко Л. - Комунікативна компетентність як основа компетентнісного підходу до засвоєння студентами-філологами лінгвістичних дисциплін (2013)
Онищенко Н. - Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів в умовах реформування вищої освіти (2013)
Опанасенко Н. - Виховний ідеал у творах українських діячів "Просвіт" кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Перхайло Н. - Текстотворча компетентність як складова цільової домінанти профільного навчання української мови (2013)
Підборський Ю. - Формування культури побуту молодших школярів засобами естетичного виховання (2013)
Рудницька Л. - Вивчення рис індивідуальної поетики митця (на прикладі творів Володимира Самійленка) (2013)
Сембрат А. - Університетські регіональні комплекси – перспективна модель побудови сучасного освітнього закладу, Сергійчук О. (2013)
Усманова С. - Педагогічна та літературна спадщина Б. Чобан-заде в дослідженнях ХХ – ХХІ століть (2013)
Юрійчук Н. - До проблеми забезпечення ефективності тестових технологій як засобу контролю професійно-педагогічної підготовки студентів (2013)
Александрович Т. - Антропологічні концепції в прозі Касіяна Саковича, Кирила Транквіліона-Ставровецького, Григорія Сковороди (2013)
Бродюк Ю. - Творчість М. Томчанія в контексті доби: еволюція художнього мислення (2013)
Довбня Л. - Семантична трансформація праслов’янських лексем на позначення назв рослин і їх частин в українській та російській мовах, Товкайло Т. (2013)
Каплюк К. - Роман "Биті є. Макар" Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури (2013)
Козубенко Л. - Розвиток західноєвропейської позитивістської та імпресіоністської літературної критики в другій половині ХІХ століття (2013)
Мазоха Г. - Поліфонізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію П.-Б. Шеллі та В. Стуса (компаративний аспект) (2013)
Нечаєва Н. - Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-сю" (2013)
Пангелова М. - Проблема героя у романі Е. Хемінгуея "Райський сад" та книзі мемуарів "Свято, яке завжди з тобою" (2013)
Потапенко Г. - Літературна Тетіївщина (2013)
Потапенко О. - Концепт "Х-фактор" через призму лінгвокультурологічного аналізу (2013)
Приліпко І. - Церковно-релігійні протиріччя та діяльність духовенства у контексті запровадження унії (кінець XVI – початок XVII ст.): особливості зображення у творі Романа Іваничука "Манускрипт з вулиці Руської" (2013)
Свириденко О. - Світове дерево як міфоідеологема у літературі українського романтизму (2013)
Сердюк Н. - Модальність як лінгвістична категорія та лексичні засоби її вираження, Шемуда М. (2013)
Скляренко О. - Особливості трактування поняття "оповідання" у лінгвостилістичному дослідженні жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2013)
Смірнова Н. - Генологічні та художні особливості "Бай-казки" О. Лятуринської (2013)
Спис О. - Особливості використання дієслів-неологізмів у текстах публіцистичного стилю української мови (2013)
Тараненко Л. - Особливості перекладу дієприкметникових комплексів українською мовою (на матеріалі текстів англомовної художньої літератури), Пархоменко М. (2013)
Хомишин О. - Хронотоп у жанрово-композиційній системі повістевого циклу Ф. Дудка "В заграві" (2013)
Чубань Т. - Видова структура вербальних дієслів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бертолази Э. - Язык и этническая идентичность (2012)
Голованевский А. Л. - Об оппозициях русского политического дискурса и средствах их выражения (к постановке проблемы) (2012)
Огуй О. Д. - Світло- та кольоробачення: парадигма поглядів від античності до середньовіччя (2012)
Скиперских А. В. - Формы уличного протеста в современной российской провинции (2012)
Когут Л. Ф. - Мовно-культурна тріада на шляху до порозуміння (2012)
Якiмова А. М. - Вплив М. П. Драгоманова на формування фольклорно-етнографічних поглядів І. Д. Шишманова (2012)
Хватаева Н. П. - Аксиологическая проблематика философии языка (2012)
Рязанцева Д. В. - Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція – категорія ступенів порівняння (2012)
Богданова І. В. - Філософія бога і людини Поля Клоделя в контексті неотомізму (2012)
Козубай Л. І. - Мода крізь призму мистецтва (2012)
Коваленко Є. І. - Хореографічна лексика як засіб танцювальної інтерпретації літературного твору у спектаклі Національної опери "Весілля Фігаро" (2012)
Козубай В.І. - Погляд на фразеологізми крізь призму лінгвокультурології (на прикладі англійської мови) (2012)
Пименова М. В. - Концептуальные метафоры как зеркало ментальности народа (2012)
Синица И. А. - Интерпретация концепта "слово" в статье И. И. Житецкого "Гумбольдт в истории философского языкознания" (2012)
Файфер Н. В. - Stylistically neutral words in different types of context (2012)
Улановська О. В. - Композиція тексту постмодерністської англомовної драми з точки зору лінгвокогнітивістики (2012)
Тихоновська Г. С. - Основні відмінності невербального спілкування чоловіків та жінок (на матеріалі художніх творів) (2012)
Суїма І. П. - Структура сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности в современном русском языке (2012)
Сіранчук Н. М. - Різноаспектне обгрунтування сутності образного мовлення (2012)
Савченко А. В. - Непреднамеренное нарушение языковой нормы (на материале русскоязычных текстов улицы) (2012)
Осадча О. С. - Мова як виразник авторської свідомості (на прикладі жанру фантастики) (2012)
Мішкур В. Г. - Фреймові моделі представлення знань (на матеріалі іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2012)
Ivanova О. Y. - Вilingualism and language policy: a comparative analysis of language levelling in Ukraine and Spain (2012)
Шеремет В. В. - Категория падежа в разнородных языках (на материале русского, украинского, турецкого и арабского языков) (2012)
Цымбалюк Е. В. - Модель "предлог-приставка" в свете теории межуровневой омонимии (2012)
Сошко О. Г. - Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення вольових характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2012)
Пойнар Л. М. - Репрезентація концепту "синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен’юй (2012)
Повторуха Н. В. - Фразеологізми з метрологічним компонентом у німецькій і українській мовах (2012)
Кохан Я. О. - Виражальні можливості формальних мов (частина І) (2012)
Колесников А. О. - Із спостережень над граматикою говірки с. Ройлянка Саратського р-ну Одеської області (2012)
Дьячук С. В. - Засоби евфонії в сучасній українській мові (2012)
Дрянгина Е. А. - Характерные особенности лингво-когнитивного уровня языковой личности М. В. Ломоносова как автора "Российской грамматики" (2012)
Венцель І. В. - Переключання фреймів під час інтерпретації конвертованої лексики (2012)
Солахаў А. В. - Актыўныя працэсы пры ўтварэнні складаных назоўнікаў у сучаснай беларускай публіцыстыцы (2012)
Черненко Г. А. - Динаміка дискурсивної об’єктивації соціальних питань в журналі "Жінка” (1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) (2012)
Романюха М. В. - Метафорична модель economy is fauna в структурі образної репрезентації економіки в медіадискурсі (2012)
Марковська А. В. - Фразеологізми німецької мови у засобах масової інформації та їх вплив на читача у сучасній німецькомовній пресі (2012)
Брона О. А. - Нова форма комунікативної технології – інтернет-комунікація (2012)
Булаховская Ю. Л. - Фольклоризм Марии Конопницкой и его философско-социальное осмысление (2012)
Костенко Н. В. - 3-іктовий дольник Володимира Свідзинського (2012)
Кравченко Э. А. - Поэтика "говорящих имен” в "Трагедии господина Морна" В. Набокова: опыт комментария поэтонимов (2012)
Рева Л. В. - Контрасти буття у повісті "На той бік" В. Винниченка (2012)
Свенцицкая Э. М. - Теория литературного произведения М. М. Гиршмана: литературоведческие и философские контексты (2012)
Юдін О. А. - Дискурс авторських намірів у "Новому житті" Данте (2012)
Сичинава О. М. - Реализация метапоэтики театра в художественном тексте М. А. Булгакова (на примере романа "Театральный роман") (2012)
Сасина В. В. - Взаимосвязь культурного и географического пространств в языке драматургических текстов Н. С. Гумилева (2012)
Приліпко І. Л. - Священики та вихідці з їхніх родин у контексті встановлення більшовицької влади в Україні: психологізм зображення у прозі Бориса Антоненка-Давидовича (2012)
Подгурская И. А. - Женские образы в повести Бориса Пильняка "Красное дерево" (2012)
Плющ Б. О. - Особливості відтворення авторської метафорики роману Івана Багряного "Тигролови” в англомовному перекладі (2012)
Меншій А. М. - Екзистенціал самотності у новелістиці М. Коцюбинського та Г. Косинки (2012)
Мальцева О. А. - Образ Пушкина в поэтической концепции Б. Пастернака (на материале цикла "Тема с вариациями") (2012)
Єрмоленко І. І. - Лінгвістична інтерпретація феномену смерті у "Чорному детективі" Даніеля Пеннака (2012)
Гриценко М. В. - Українська класика як кросовер-література в ХХІ ст. (на матеріалі видань роману Ірини Вільде "Повнолітні діти”) (2012)
Бойніцька О. С. - Концепт архіву в англійському історіографічному романі (2012)
Афанасьев И. Н. - Притяжение бездны (2012)
Турчанська О. С. - Образ жінки-аристократки у творчості Елізабет Гаскелл та Ольги Кобилянської: гендерний аспект (2012)
Дзивиш М. - Названия волшебных предметов в мире Гарри Поттера на материале переводов повестей Джоан Роулинг на польский и русский языки (2012)
Дубенко О. Ю. - До проблеми відтворення поетики граматичного роду в перекладі (2012)
Шевцова О. В. - Функціонально-ієрархічна теорія еквівалентності в перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою (2012)
Сердюк Н. Ю. - Порівняльно-зіставний аналіз вираження заперечень (на матеріалі оригіналу сучасного англійського художнього твору та його українського перекладу) (2012)
Пермінова А. В. - Цензура як регламентатор творчої свободи перекладача (2012)
Кобзева Н. А. - Межкультурный подход к обучению иностранному языку в техническом вузе, Карбышева К. С. (2012)
Федорова О. А. - Развитие саморегуляции учебной деятельности младших школьников в процессе изучения русского языка, Гребнева В. В. (2012)
Садовая А. Ю. - Игровые формы проверки знаний по русскому языку в школе и вузе (2012)
Ковалевич Е. П. - Преподавание английского языка студентам вуза на основе регионально-национального компонента, Паперная Н. В. (2012)
Бицко Н. - Лінгвометодичні аспекти дослідження термінів-епонімів у медичних текстах (2013)
Дига Н. - Спостереження за мовою художньо- історичних текстів як важлива ланка вивчення їх у школі (2013)
Ельбрехт О. - Взаємодія учасників навчального процесу як об’єкт управління (2013)
Костик Є. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення текстів країнознавчого характеру студентами немовних факультетів (2013)
Кулик О. - Пріоритетність текстоцентричного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі (2013)
Марченко Н. - Аналіз підходів до навчання рецептивної граматики німецької мови на базі англійської (2013)
Овсієнко Л. - Текст як об’єкт вивчення психолінгвістики (2013)
Швець Т. - Домашнє читання як форма організації роботи над текстом, Швець Н. (2013)
Акимова Е. - Русскость Александра Проханова: репрезентация концепта средствами фразеологии (2013)
Альошина М. - Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі (2013)
Волошина О. - Пареміологічне поле концепту правда/ істина в українській, англійській та новогрецькій/мовах (2013)
Гайдученко Л. - Фольклорні концепти час і простір в піснях німців України початку ХХ століття (2013)
Гузій Т. - Вербалізація лінгвокультурного концепту Бoг / божество в англійській мові (2013)
Данилюк І. - Мовні засоби вираження сміху в реалізації комунікативних стратегій і тактик у художній прозі початку XXI століття (2013)
Дель Ґ. С. - Стан в італійській та українській мовах: контрастивні аспекти (2013)
Дерік І. - До питання про лінгвістичний аналіз дискурсу інформаційних інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі англійської та української мови) (2013)
Довбня Л. - Лінгвістична організація "Руської правди" – давньої юридичної пам’ятки українського письма, Товкайло Т. (2013)
Еременко А. - Домен "экономика" в современном американском президентском политическом дискурсе (2013)
Іваницька М. - Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності (2013)
Кагановська О. - Текстові концепти французької художньої прози середини XX сторіччя: когнітивно- наратологічний погляд (2013)
Козачук А. - Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози) (2013)
Козубенко Л. - Соціальна парадигма жорстокості й зла у романі В. Голдінга "Володар мух" (2013)
Колесник О. - Теорія міфологічно орієнтованого семіозису: термінологічний етюд (2013)
Коломієць О. - Репортаж та нарис як характерні жанри українського еміграційного письменства ІІ пол. ХХ ст. (2013)
Коростенски Й. - Когнитивные аспекты адъективной сочетаемости (чешко-русское сопоставление) (2013)
Крайняк О. - Диференціація полісемії й омонімії та еліптичні іменники (2013)
Красненко О. - Засоби персуазивності та типи текстів з міжнародних відносин (2013)
Летючая Л. - К вопросу концептуального анализа: синергетический подход (2013)
Литвин І. - Лексичні трансформації в російському перекладі роману Олеся Гончара "Берег любові" (2013)
Медвідь Н. - Типологія української ділової писемності гетьманської доби (2013)
Михалюк О. - Семантика та прагматика ключової лексики текстів дипломатичного протоколу (2013)
Олейникова Г. - Пространство как фрагмент языковой картины мира и его отражение в научно-фантастическом тексте (2013)
Пангелова М. - Тема гастрономії як інтертекст у структурі художнього твору (на матеріалах романів "Сага про Форсайтів" Д. Голсуорсі та "Старосвітські поміщики" М. Гоголя) (2013)
Приліпко І. - Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") (2013)
Свириденко О. - Категорія імені та її міфологічне значення в художніх текстах Е. Т. А. Гофмана й О. Стороженка (2013)
Сердюк Н. - Проблематика енантіосемії як непродуктивного різновиду антонімії сучасної англійської мови, Шемуда М. (2013)
Сєрова Н. - Психологічний портрет ліричного героя у поезіях Джона Кітса (2013)
Скляренко О. - До питання трактування поняття "стиль" під час дослідження авторського ідіостилю (2013)
Смірнова Н. - Художній дискурс казок Д. Гуменної (2013)
Ткаченко Т. - Пташина символіка у малій прозі початку XX ст (2013)
Фрумкина А. - Особенности бифонемных сочетаний гласных в теледискурсе Германии (2013)
Христич Н. - Мовне вираження концепту "дитинство" засобами лексико-стилістичної комбінації (на матеріалі твору Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра") (2013)
Чубань Т. - Видотворення у системі дієслів лексико-семантичної групи зі значенням звукового вияву (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алексеєнко М. Д. - Електронні гроші: сутність і види, Ярова А. В. (2012)
Баріда Н. П. - Економічний зміст і функції застави в системі банківського кредитування (2012)
Гапонюк М. А. - Власний капітал акціонерного товариства: полемічні питання теорії, Стеценко Б. С. (2012)
Гойванюк М. П. - Досвід регулювання банківської діяльності в країнах ЄС (2012)
Гладченко Л. П. - Критичний погляд на фіскальні правила діяльності уряду в українському бюджетному законодавстві (2012)
Дегтярьова Н. В. - Інноваційні інструменти світового ринку боргових цінних паперів, Афоніна Є. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках (2012)
Залєтов О. М. - Асистанс на страховому ринку: поняття та роль (2012)
Запаранюк Т. В. - Проблеми вибору альтернативних режимів таргетування у процесі реалізації грошово-кредитної політики в період фінансової кризи (2012)
Зубок М. І. - Глобалізаційні виклики фінансовій безпеці (2012)
Кот О. В. - Особливості зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок (2012)
Кривошлик Т. Д. - Сучасний стан страхування майна громадян в Україні (2012)
Ляхова О. О. - Вартість лізингової послуги та її складові (2012)
Нікітін А. В. - Перспективи використання інструментів фінансового інжинірингу на банківському ринку України (2012)
Онікієнко С. В. - Особливості формування інвестиційного портфелю банку у процесі розміщення капіталу (2012)
Осадчий Є. С. - Світовий досвід роботи з проблемними банками, Клокун Ю. А. (2012)
Охрименко І. Б. - Необхідність та напрямки якісної трансформації банківського обслуговування клієнтів (2012)
Пуш Л. А. - Організація системи управління валютними ризиками в банківських установах (2012)
Савлук С. М. - Стимулятивний механізм капіталізації банку (2012)
Самородов Б. В. - Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу (2012)
Смірнова О. О. - Фінансові інститути та їх роль в інвестиційному процесі (2012)
Сокіл Л. М. - Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг (2012)
Степаненко А. І. - Розвиток банківської системи регіону за умов економічних реформ, Чамара І. М. (2012)
Сущенко О. М. - Фінансові та адміністративні інструменти протидії змінам клімату, Хлівний В. К. (2012)
Фещенко О. П. - Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств (2012)
Чуб О. О. - Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі (2012)
Шевалдіна В. Г. - Нефінансові корпорації як об’єкт банківського кредитування (2012)
Бабіч В. В. - Основні передумови та чинники, що впливають на облікову політику підприємства (2012)
Безверхий К. В. - Порядок створення і функціонування суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб-підприємців в Україні (2012)
Гнилицька Л. В. - Облікові технології управління ризиками при забезпеченні економічної безпеки підприємства (2012)
Дідик В. Л. - Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть (2012)
Дунаєва М. В. - Особливості оцінювання виробничих запасів (2012)
Івченко Л. В. - Шляхи залучення додаткових капітальних інвестицій (2012)
Калабухова С. В. - Об’єкти аналітичного забезпечення управління підприємством (2012)
Корнієнко І. Г. - Організація аналізу матеріальних ресурсів в сучасних системах управління (2012)
Кудрицький Б. В. - Кількісна оцінка ризику невиявлення як складова контролю надійності результатів аудиту фінансової звітності (2012)
Кукоба О. В. - Новітні підходи аудиту витрат на реорганізацію підприємства (2012)
Ларікова Т. В. - Управлінська інформація та її користувачі як важливі компоненти структуризації банківської діяльності (2012)
Ларіонова А. С. - Виплата дивідендів засновникам-резидентам, Циплюк Д. Ю. (2012)
Лондаренко О. О. - Теоретичні питання управлінського обліку у науково-дослідних установах України (2012)
Ніколенко Л. А. - Напрями удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу (2012)
Озеран А. В. - Суттєвість індексу інфляції в умовах коригування показників фінансової звітності, Літвинчук А. С. (2012)
Самборський О. В. - Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування, Кіт Г. М. (2012)
Свірко С. В. - Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації (2012)
Старченко Н. М. - Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи (2012)
Ходзицька В. В. - Методичні аспекти обліку забезпечень, непередбачених активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів (2012)
Шевелюхіна А. М. - Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству (2012)
Ануріна І. - Лінгвокультурологічний аспект перекладу англійських і німецьких усталених порівнянь українською мовою, Мізін К. (2013)
Артюх В. - Семантичні особливості американського військового сленгу 1990-2010-х років у тексті англомовної публіцистики (2013)
Бережанська Ю. - Проза Густава Майрінка в контексті стилістичних експериментів експресіонізму (2013)
Беценко Т. - Концептуальне слово як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу) (2013)
Бигунова Н. - Содержательная и структурная дифференциация речевых актов похвалы и комплимента (на материале современного английского языка) (2013)
Borysenko N. - Introduction to Proxemics Cultures, Borysenko P. (2013)
Бронських С. - Критерії класифікації та оцінювання частиномовного статусу класу прислівників сучасної французької мови (2013)
Бучіна К. - Засоби вираження образності в текстах німецькомовних фольклорних бувальщин (2013)
Гомон Н. - Синкретична семантика іспанських речень із персоніфікацією та її відтворення в перекладі (2013)
Гринько О. - Лексико-графический аспект исследования концептов-архетипов water и fire (2013)
Декало О. - Комунікативно-прагматичний підхід до дослідження сучасного німецькомовного ділового дискурсу (2013)
Заболотна Т. - Трансформовані словосполуки у мові реклами (на матеріалі англомовних текстів) (2013)
Іваницька Н. - Синтагматичні виміри української та англійської дієслівних систем: корелятивний синтетизм (2013)
Изотов В. - Ретроскрипция и синергетика (2013)
Кайгородова И. - Комизм образного представления в художественном тексте и разговорной речи (2013)
Кивенко И. - Функционально-семантические особенности речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Коваль В. - О лексических особенностях женской речи (к вопросу о лингвогендерном измерении текста) (2013)
Кожуховська Л. - Лінгвокультурознавчий аспект змісту фразеологізмів (2013)
Костенко С. - Відтворення українських модальних часток у перекладах творів О. Кобилянської англійською мовою, Команецька Н. (2013)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2013)
Лила М. - Роль контексту в семантизації слова й розумінні тексту висловлювання (2013)
Матузкова Е. - Идентичность как коммуникативно-функциональная категория (2013)
Московченко О. - Дополнения к этимологии слов тело, рать, брань, враг, красный, чёрный (2013)
Навальна М. - Семантико-стилістичні вияви наукової лексики в сучасній українській публіцистиці (2013)
Омельченко Л. - Вплив стилістично маркованих одиниць на відтворення образної системи сонету в перекладі (2013)
Павлова Е. - Лингвостилистические особенности образа адресата жанра интернет-объявления о вакансии (2013)
Павлова Т. - К проблеме типологии языковой личности (2013)
Парасін Н. - Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки (2013)
Пархоменко М. - Характерні особливості інфінітиву та інфінітивних комплексів в англійській мові та їх переклад на українську (на матеріалі творів англомовної художньої літератури), Тараненко Л. (2013)
Попова А. - Синтаксический уровень актуализации женского дискурса (2013)
Потапенко С. - Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса стратегии структурирования новостных текстов (2013)
Потенко Л. - Контекст як засіб реалізації емотивного значення німецьких фразеологічних деривативів (2013)
Приблуда Л. - До проблеми визначення статусу художнього дискурсу (2013)
Романова Н. - Семантика позитивно-емотивної лексики (на матеріалі німецькомовної балади Фрідріха фон Шиллера) (2013)
Savchyk O. - The peculiarities of sexism free words use in modern publicist discourse, Savchyk V. (2013)
Селиванова Е. - Категории целостности и дискретности / членимости в тексте и дискурсе (2013)
Tanchynets M. - Variation of formant frequencies of monophthongs In business discourse (2013)
Токмань Г. - Діалог про щастя між ліричними текстами Володимира Свідзінського і Григорія Сковороди (2013)
Фадєєва О. - Вербалізація мовної картини світу британської літературної казки в українському перекладі, Столярова О. (2013)
Федаюк П. - Дискурсивное и номинативное пространства "погода" как фрагменты языковой картины мира (2013)
Чрділелі Т. - Особливості функціонування термінів у контексті художнього твору, Мельникова А. (2013)
Швидка Т. - Дієслова зі значенням інформації та суб’єктивні зв’язки їх предикативних форм (2013)
Відомості про авторів (2013)
Юдін О. А. - Термінологічні та метафізичні витоки поняття естетичного завершення в естетиці і теорії автора М. М. Бахтіна (2011)
Кірносова Н. А. - Мова як засіб пізнання в трактатах давньокитайських філософів (2011)
Лозовой А. Ю. - Значение как идеальный предмет в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля, Названова И. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Контрастивный анализ психолингвистических особенностей употребления комплимента в художественном диалоге ХIХ века и в современном диалоге (на материале англоязычного романа) (2011)
Саруханова И. М. - К вопросу о балетной эстетике И. Стравинского и Д. Баланчина (2011)
Козубай Л. І. - Мода та архітектура: спільна мова (2011)
Селеменева О. А. - Структурные схемы простых предложений как средства вербализации концепта "состояние природы" в русском языке (2011)
Ярмак В. І. - Семантико-експресивний потенціал концепту "син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях (2011)
Юсип-Якимович Ю. В. - Художня мова доби модернізму: мовомислення і мовостиль слов’янського модернізму (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Сокол Г. Р. - Студія психології суїциду в новелі Галини Журби "Свято” (2011)
Ігнатьєва С. Є. - Аксіологічні опозиції у щоденниковому дискурсі (2011)
Озерова Е. Г. - Интенциональность в поэтической прозе И. С. Шмелёва (2011)
Заремська І. М. - Інтерпретація лінгвокультурних концептів у художній творчості українських поетів (вербалізація лінгвокультурного концепту ЧАСу творчості Ліни Костенко) (2011)
Гнезділова Я. В. - Агресивний та аксіологічний типи емоційного дискурсу (2011)
Вергеенко С. А. - Структурные компоненты мотива "обращение заговаривающего…" и их роль в заговорном тексте (на материалах белорусских лечебных заговоров) (2011)
Литвиненко Н. П. - Взаємодія національного й інтернаціонального компонентів у процесі розвитку української наукової термінології (2011)
Сірик Л. В. - Інтертекстуальність у структурі поетичних творів як вираз міжкультурної комунікації (на прикладі поезії київських неокласиків) (2011)
Попова Л. І. - Тенденції формування образу країни в сучасному країнознавстві (2011)
Калина Н. В. - Межкультурная коммуникация во временных лингвокультурных сообществах (2011)
Грязнова В. М. - Общие лингвокультурологические характеристики лексики говора казаков-некрасовцев (2011)
Мельник O. B. - Мовна картина світу німецької народної казки (на матеріалі казок братів Грімм та Л. Бехштайна) (2011)
Гурбанова И. М. - Этнолингвистический обзор процесса лабиализации и делабиализации в азербайджанских диалектах (2011)
Солдатова С. М. - Крилаті вислови у фразеологічній системі сучасної німецької мови (2011)
Фёдорова К. В. - К вопросу о коммуникативной природе явления интерференции (на примере славянских языков) (2011)
Романик Л. І. - Конотативність фразеологізмів в англійській літературі (2011)
Присяжнюк І. А. - Антропоніми в лінгвокультурологічному аспекті (2011)
Максим’юк Н. В. - Комунікативна операція заперечення в мовленнєвому акті відмови (2011)
Арделян О. В. - Прецедентні антропоніми у фразеологізмах в різносистемних мовах (2011)
Балалаєва О. Ю. - Етимологія латинських назв рослин (2011)
Милла Л. - Тваринницька лексика українських говорів східної Словаччини в словацькомовному оточенні (2011)
Сатиго І. А. - Білінгвізм ментальності як провідний фактор сучасної поетики у досвіді Леопольда Сенгора (2011)
Файчук Т. Г. - Синтаксичні моделі складних речень у пам’ятках науково-популярного жанру XVIII ст. (2011)
Козубай В. - Семантизація топоніма як культурного компоненту (2011)
Бочкарьова О. Ю. - The global spread of the Еnglish language (2011)
Чолан В. Я. - Антропоцентричний вимір функціональних можливостей синтаксичних одиниць української мови у текстових різновидах (2011)
Химинець М. Д. - Політична лінгвістика як наукова дисципліна (2011)
Стрижак А. Л. - К вопросу об усилении оценочной функции в языке современных сми (2011)
Ткач Х. - Метафоричні процеси у фаховій мові бізнесу (на матеріалі німецьких газетних текстів) (2011)
Семотюк О. Л. - Президентські вибори в україні 2010: комп’ютерний контент-аналіз періодичних видань ФРН (2011)
Роздабара К. Д. - Політична маніпуляція як об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Шилина А. Г. - Форма проявления речевой агрессии в женских и мужских журналах (2011)
Самигулина Ф. Г. - Манипулятивный характер перцептивной метафоры в рекламном дискурсе (2011)
Булаховська Ю. Л. - М. В. Гоголь і польська література (2011)
Юдин A. А. - Интерпретация текста в свете принципа связи между историческими контекстами автора и интерпретатора (У.С. Моэм "Острие бритвы") (2011)
Гусева Е. А. - Новые "герои своего времени" в очерках 90-х гг. ХХ в. (2011)
Вусик Н. В. - Функціональна своєрідність жіночих образів роману Ш. Гайма "Книга царя Давида" (2011)
Зіневич В. В. - Архаїка оповідання Вільяма Фолкнера "Троянда для Емілі" (2011)
Скоробогатова Е. А. - Принцип композициональности Г. Фреге в стиховом ряду (2011)
Панчехина М. Н. - Магический реализм и проблема визуального в художественном произведении: постановка вопроса (на материале романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита") (2011)
Немцова-Амбарян С. Н. - "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова и особенности либретто одноименной оперы Е. А. Глебова (2011)
Кротенко И. А. - Акакий Акакиевич в городском тексте и в тексте города (2011)
Сорокина Е. Р. - Роль пассионарности и значение пассионариев в творчестве Н. С. Гумилева (2011)
Фісак І. В. - Жанрово-стильові особливості "Роздумів про божественну літургію" М. Гоголя (2011)
Стернічук В. Б. - "Неконфлікт" поколінь на тлі приватного листування Йонсона–Фріша (2011)
Щербина В. В. - Поэтическое творчество У. Блейка в контексте русской символистской поэзии (2011)
Науменко Н. В. - Письменницькі нотатники – мозаїка душі митця (2011)
Предибайло Є. О. - Мотив жертвоприношення у чарівних казках Китаю та України (2011)
Ачкан Л.С. - Поетика пейзажу в ранній ліриці Наталки Білоцерківець (2011)
Синявина Л. В. - Принцип "мирового древа" как мифопоэтическая основа художественного космоса романа П. И. Мельникова-Печерского "В лесах", Филянина Н. Н. (2011)
Пресіч О. В. - "Карвендель" Марії Адріяни Кейван (любовний роман у повоєнній діаспорній прозі) (2011)
Cквіра Н. М. - Архетип вогню в поетиці пізнього Гоголя (на прикладі другого тому "Мертвих душ") (2011)
Янковски А. - Проблема самоидентификации в повести Марка Гиршина "Дневник простака. Случай в гостинице на 44-й улице" (2011)
Зандер Е. - "Сцена из Фауста" А. С. Пушкина (2011)
Скалевська Г. О. - Інтерсеміотичні особливості перекладу поезій Чарльза Буковські (2011)
Демиденко О. П. - Рекламний текст як проблема перекладу, Соколова В. С. (2011)
Марченко Н. В. - Підбір варіативних відповідників у процесі адекватного перекладу (2011)
Глінка Н. В. - Прагматичні аспекти перекладу англомовних текстів на українську мову, Пилипенко В. С. (2011)
Сереброва Л. М. - Робота перекладача в різноманітних умовах професії, Павловська Л. І. (2011)
Іващенко О. Г. - Особистість перекладача в сучасному суспільстві (2011)
Кинцанс В. (Kincans V.) - Laughter and humour as a communicative strategy of successful educational process (2011)
Сафонова В. В. - Общие и частные принципы дидактически-ориентированного описания электронной иноязычной прессы (2011)
Тарасова А. В. - Проблема відповідності при перекладі англійських компаративних фразеологізмів (2011)
Галишин І. М. - Розвиток навичок перекладу англомовних фразеологічних одиниць на заняттях з іноземної мови, Луцик Н. З., Данилова З. В. (2011)
Носкова А. Є. - Мовна підготовка у технічному вузі, Торшина Л. М. (2011)
Школяр Л. В. - Формування вмінь та навичок організаційної діяльності перекладача (2011)
Єнікєєва С. М. - Синергодериватологія: синергетичний аспект дослідження вербокреативних процесів (2011)
Дергач Д. В. - Лексико-семантичний словотвір у світлі ідей Київської історико-філологічної школи: наукові студії Л. Кудрявцевої (2011)
Приходченко К. І. - Ономастичний простір: теоретичне осмислення взаємовідношення між власними і загальними назвами (2011)
Шеремет Д. В. - Номінація і абревіація: місце абревіатур у процесі номінації (2011)
Романів І. - Взаємодія компонентів у системі SmAgSn при 870 K, Ромака Л., Ромака В. В., Стадник Ю. (2014)
Левицький В. - Уточнення фазових рівноваг у системі Dy–Ni при 800 °С в інтервалі 0–25 ат. % Dy, Бабіжецький В., Котур Б. (2014)
Дзевенко М. - Фазові рівноваги в системі Tb–Ni–In при 870 K, Тиванчук Ю., Демидова Х., Лукачук М., Каличак Я. (2014)
Дмитрів Г. - Система Li–Ag–Ga, Тарасюк І., Павлюк В. (2014)
Шпирка З. - Дослідження перерізу GdGe2–LuGe2 при 870 К, Герман Н., Павлюк В. (2014)
Токайчук Я. - Структурні перетворення в DyGa2-xGex (0 ≤ x ≤ 0, 6), Деленко Т., Гладишевський Р. (2014)
Хархаліс А. - Дослідження взаємодії компонентів у системах RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd), Горяча М., Ничипорук Г., Беднарчук О., Заремба В. (2014)
Кравець О. - Дослідження розчинності силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd), Ничипорук Г., Шпирка З., Глухий В., Качоровський Д., Заремба В. (2014)
Мельниченко Н. - Дослідження твердого розчину ZrxCo4Sb12, Горинь А., Ромака Л., Стадник Ю. (2014)
Федина Л. - Дослідження системи Sm–Cu–Ge при 870 K, Федина M., Федорчук A. (2014)
Федина В. - Уточнення кристалічної стуктури сполуки ReSi, Гладишевський Р. (2014)
Жак О. - Кристалічна структура нового фосфіду Hf2Ni12P7, Швед О., Бабіжецький В. (2014)
Стецьків А. - Кристалічна структура фази Tb3Cu4-xLixSn4, Павлюк В. (2014)
Ленківська Т. - Синтез та кристалічна структура  комплексу купруму(І) з тетрааліламоній хлоридом складу К3|Cu12Cl16N(C3H5)4|, Павлюк О. (2014)
Сливка Ю. - Темплатний синтез π-комплексу |Cu4( (2014)
Демченко П. - Нові представники похідних структурного типу NaZn13 (2014)
Семусьо Н. - Нові представники структурного типу Y3NiAl3Ge2, Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2014)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1-xSbx І. Кристалічна та електронна структури, Стадник Ю., Ромака Л., Корж Р., Крайовський В. (2014)
Ромака В. В. - Моделювання розчинності ітрію у напівпровідниковому твердому розчині Zr1-xYxNiSn (2014)
Ромака В. А. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1-xSbx. II. Електрокінетичні та енергетичні характеристики, Горинь А., Фрушарт Д., Корж Р., Крайовський В. Я., Лах О. (2014)
Горинь А. - Особливості електрокінетичних та магнітних характеристик твердого розчину Zr1-xTmxNiSn (2014)
Неділько С. - Спектроскопічні дослідження нанокристалічного гаусманіту (Mn3O4), отриманого з використанням індукційного нагрівання, Фесич І., Дзязько О., Голубцов В., Дрозд В. (2014)
Чабан М. - Функціональні матеріали на основі гідратованих діоксидів титану та манґану для вилучення йонів літію, Рождественська Л., Пальчик О., Василюк С., Бєляков В. (2014)
Михалічко Б. - Структурний аспект антипіренової дії сполук купруму на горіння нітрогеновмісних вуглеводнів, Годованець Н., Щербина О., Лавренюк О. (2014)
Рябов О. - Аналіз структур сполук - поглиначів водню на основі магнію, Березовець В., Завалій І. (2014)
Галімова В. - Інверсійно-хронопотенціометричне визначення вмісту манґану та молібдену у водних розчинах на ртутному плівковому електроді (2014)
Чеботарьов О. - Кислотно-основні та кольорометричні характеристики 4-(2-піридилазо)резорцину у водних розчинах, Снігур Д., Бевзюк К. (2014)
Панасюк Н. - Фізико-хімічні дослідження органічних катіонів водорозчинних вітамінів групи В та біотину, Ткач В. (2014)
Зінчук В. - Вплив диметилгліоксиму на хемілюмінесценцію в реакції люмінолу з пероксимоносульфатною кислотою за наявності нікелю (ІІ) (2014)
Бойко М. - Використання еріохром синього se як аналітичного реагента для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів, Врублевська Т., Коркуна О., Тесляр Г. (2014)
Писаревська С. - Характеристика комплексних сполук Ga(III) та In(III) з деякими о, о'-дигідроксизаміщеними азобарвниками, Дубенська Л., Дутка В., Ковальський Я., Плотиця С., Творинська С. (2014)
Пацай І. - Електронний самописець на основі мікросхеми AD7714 для реєстрації хроматограм, Дубович Л. (2014)
Василечко В. - Сорбція Sc (III) на закарпатському клиноптилоліті, Корпало Х., Грищук Г. (2014)
Лозинська Л. О. - Спектрофотометричне дослідження взаємодії 4-іміно-1, 3-тіазолідин-2, 5-діон-5-оксиму з іонами іридію (IV), Тимошук Л. (2014)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму, Кондратєва О., Тимошук О., Семенишин Д. (2014)
Артюх Т. М. - Страхування життя в умовах сучасного страхового ринку України (2011)
Баріда Н. П. - Роль застави в процесі управління кредитним ризиком банку (2011)
Білань Н. С. - Прогнозування впливу процентного ризику на діяльність банку методом симуляційного моделювання (2011)
Буряченко А. Є. - Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань, Славкова А. А. (2011)
Вольська С. П. - Якість активів у забезпеченні фінансової стійкості банку (2011)
Гапонюк М. А. - Гарантійна система біржового ринку похідних фінансових інструментів, Парандій О. В. (2011)
Дегтярьова Н. В. - Проблеми розвитку українського строкового ринку (2011)
Івасів І. Б. - Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи, Максимова А. В. (2011)
Іващенко В. І. - Результати відтворення як об’єкт виробництва інноваційної економіки (2011)
Конопатська Л. В. - Роль системи управління процентним ризиком у стабільному функціонуванні банку, Шварц О. В. (2011)
Кошель Д. О. - Сек’юритизація активів як джерело формування банківських ресурсів (2011)
Краснова І. В. - Проблема морального ризику, повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень населення, Шевалдіна В. Г. (2011)
Лернер Ю. І. - Використання інструменту IPO для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів, Самородов Б. В. (2011)
Лібіх К. О. - Пряме відшкодування збитків у страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2011)
Лубковський С. А. - Приватний інтерес крізь призму прибуткового оподаткування: методологічний аспект (2011)
Майорова Т. В. - Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу, Урванцева С. В. (2011)
Островська Н. Л. - Інституційні засади організації кредитного моніторингу (2011)
Пислиця А. В. - Вплив нововведень податкового кодексу на фіскальну та економічну ефективність акцизів (2011)
Поліщук Є. А. - Теоретичні аспекти інвестиційного процесу (2011)
Примостка Л. О. - Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки, Чуб О. О. (2011)
Пуховкіна М. Ф. - Незалежність центрального банку (2011)
Ушеренко С. В. - Ефективне управління підприємством: вибір пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності (2011)
Хоружий С. Г. - Розвиток саморегулювання у сфері біржового обігу цінних паперів як інструмент оптимізації державного регулювання (2011)
Чепка В. В. - Фінансові ресурси підприємств (2011)
Чуб П. М. - Методи антикризового управління банком (2011)
Куклін О. В. - Напрями оптимізації фінансового механізму вищого навчального закладу (2011)
Бірюк О. Г. - Організаційні форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування, Ковач С. І. (2011)
Бурчевський В. З. - Фінансова стійкість як об’єкт стратегічного аналізу страхової організації (2011)
Гапченко А. С. - Методичні аспекти аналізу та аудиту інвестиційної діяльності (2011)
Герасимович А. М. - Форфейтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз, аудит, Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2011)
Гнилицька Л. В. - Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Грицай Т. Л. - Інвестиційний проект як економічна категорія (2011)
Єфіменко В. І. - Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (2011)
Івченко Л. В. - Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку (2011)
Калабухова С. В. - Аналіз руху грошових коштів на підприємстві, Чалюк Л. В. (2011)
Кірданов М. Г. - Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку (2011)
Кириленко В. Б. - Перспективи впровадження системи ризиків у банках (2011)
Коваленко А. Д. - Особливості інформаційного забезпеченнята обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання (2011)
Кудрицький Б. В. - Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання (2011)
Парасій-Вергуненко І. М. - Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління (2011)
Поплюйко А. М. - Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2011)
Пронь Н. О. - Носії облікової інформації: історичний аспект (2011)
Сарнацька Ю. А. - Імпорт: обчислення мита та ПДВ (2011)
Супрович Г. О. - Новий підхід до класифікації деривативів (2011)
Титенко Л. В. - Економічна сутність виробничих запасів (2011)
Титикало В. С. - Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою (2011)
Ткач І. В. - Селянські господарства, їх сутність та характеристика (2011)
Чабанюк О. А. - Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів (2011)
Шийка О. - Cинтез тієно|2,3-d||1,3|оксазинів як прекурсорів 3-N-алкіл тієно|2,3-d| піримідинів зі стерично утрудненим атомом Нітрогену, Походило Н., Обушак M. (2014)
Бригас А. - Нові варіанти доміно-реакції між 2-(2-пропінілокси)бензальдегідами та похідними ізороданіну, Матійчук В., Обушак М. (2014)
Мартяк Р. - Арилнафтохінони. 5. Синтез 4-арил-5-гідрокси-7,8-диметилнафто|2,1-d||1,3|оксатіол-2-онів (2014)
Лесюк О. - Дослідження 5-арилфурфуролів у реакції Радзішевського, Литвин Р., Карп’як В. (2014)
Бациц C. - Синтез заміщених 3-амінотіофенів та механізм їхнього утворення, Остап’юк Ю., Данилів Я., Обушак М. (2014)
Мандзюк Л. - Синтез 2,5-діарил-1,10b-дигідробензо|e| піразоло|1,5-c||1,3|оксазинів, Мартяк Р., Остап’юк Ю., Василишин Р., Матійчук В. (2014)
Нещадін А. - Ізодегідрацетова кислота та її естери в реакції Меєрвейна, Піткович Х., Максимович І., Мотовильський О., Ляшецький І., Лень Ю., Ярощук Т., Литвин Р. (2014)
Туриця В. - Синтез та дослідження антибактеріальної і антимікотичної активності 3-заміщених N-арил-3,4-дигідроізохінолонів, Метик О., Бліндер О., Ягодинець П. (2014)
Остап’юк Ю. - Синтез 1-арил-2-бром-2-хлорбутан-3-онів (2014)
Горак Ю. - Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями арендіазонію, Лесюк О., Литвин Р., Вахула А., Гомза Ю., Лаба Є.-О., Матійчук В. (2014)
Біла Є. - Особливості параметрів спектрів ЯМР 1Н 1,3-дифеніл-3-арилсульфоніл-1-пропанонів, Дзіковська М. (2014)
Пуняк М. - Термодинамічні властивості 5-(2-метокси-4-нітрофеніл)фуран-2-карбальдегіду, Дібрівний В., Собечко І., Маршалек А., Сергеєв В., Горак Ю. (2014)
Собечко І. - Термодинаміка розчинів 5-феніл-2-метил-3-фуранкарбонової кислоти в органічних розчинниках, Прокоп Р., Кочубей В., Мельник Г., Горак Ю. (2014)
Мацюк Н. - Особливості впливу реакційного середовища на процес окиснення аніліну пероксидекановою кислотою, Дутка В. (2014)
Яцишин М. - Структура поліаніліну в електрохімічно сформованих плівках на поверхні алюмінієвмісних електродів (2014)
Опайнич І. - Ленгмюрівські плівки композицій поліаміноаренів та кополімеру стирену з малеїновим ангідридом, Аксіментьєва О., Горбенко Ю., Дутка В., Кіт Л., Рій У. (2014)
Яцишин М. - Оптичні характеристики плівок поліаніліну, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Заставська Г., Гніздюх Ю. (2014)
Остапович Б. - Синтез та властивості композиту поліпірол-ТіО2 (2014)
Хованець Г. - Синтез та термомеханічні властивості полімер-кремнеземних композитів, Медведевських Ю., Закордонський В. (2014)
Остапович Б. - Полімерні композити поліпірол–ксерогель оксиду ванадію (V), Шевченко І. (2014)
Решетняк О. - Про використання солей арендіазонію як модифікаторів поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром в апротонному середовищ, Перевізник О., Карпа М., Бобровська Ю., Крупак А. (2014)
Переверзєва Т. - Формування олігомерних плівок на поверхні залізних аморфних сплавів за участю змінного магнітного поля, Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л. (2014)
Закордонський В. - Процеси агрегування та реологія дисперсій аеросилу А-175, модифікованих поліетиленоксидом, Лазарук Б. (2014)
Яремко З. - Формування просторової структури осадів суспензій діоксиду титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та поверхнево-активних речовин, Федушинська Л., Бурка О., Петришин Р., Солтис М. (2014)
Герцик О. - Термічна активація АМС-електродів для виділення водню, Ковбуз М., Бойчишин Л., Головей C., Котур Б. (2014)
Дутка В. - Електронні властивості та будова молекул кверцетину, лютеоліну та морину, Ковальський Я., Деркач Ю., Панас О. (2014)
Дутка В. - Квантово-хімічні розрахунки електронних властивостей та будови молекул діацильних дипероксидів, Щодрий В., Ковальський Я. (2014)
Євчук І. - Полімерні та органо-неорганічні мембрани з протонпровідними властивостями на основі акрилових мономерів і алкоксисиланів, Демчина О., Кочубей В., Семенюк Ю., Перевізник О. (2014)
Вільський Г. Б. - Логістика дослідницьких процедур інформаційної безпеки судна (2014)
Кошевий В. М. - Удосконалення системи УКХ радіозв’язку морського судноплавства, Шишкін О. В. (2014)
Боженко А. Л. - Опыт регистрации параметров ветра в цифровой системе измерения параметров внешней среды, Зюляев Д. Д., Козуб С. В., Кубов В. И. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інтегрування сертифікованих систем екологічного менеджменту в підприємницьку діяльність як вимога та необхідність сучасних реалій, Томілін Ю. А., Коваль А. В. (2014)
Максимюк М. Р. - Нафтове забруднення поверхневих вод та шляхи подолання його наслідків, Міцкевич Д. І., Міцкевич А. І. (2014)
Огородник А. Н. - Снижение экологического риска методом биопокрытия для техногенных массивов с агрессивными средами, Григорьева Л. И., Томилин Ю. А. (2014)
Радченко А. М. - Зменшення шкідливих викидів котельних на мазуті автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2014)
Шаравара В. В. - Екологічна небезпека геохімічної поведінки ракетних палив, Мовчан Я. І. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інструмент експрес-оцінки інтегрального дозового ризику при радіоекологічно небезпечній ситуації, Томілін Ю. А., Григор’єв К. В., Огородник А. М., Кльосова А. О., Хомченко І. О. (2014)
Матвеева И. В. - Радиоэкологическая надежность локальной агроэкосистемы (2014)
Глузман Д. Ф. - Іонізуюча радіація і мієлодиспластичні синдроми у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Родіонова Н. К., Завелевич М. П., Іванівська Т. С., Полудненко Л. Ю., Українська Н. І. (2014)
Іванкова В. С. - Особливості топометричної підготовки до променевої терапії онкогінекологічних хворих при використанні лінійного прискорювача (2014)
Іванкова В. С. - Безпосередні та віддалені результати хіміопроменевої терапії хворих на резистентні форми раку шийки матки, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Палій М. І. (2014)
Іванкова В. С. - Токсичні ефекти хіміопроменевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки та їх профілактика, Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Шевченко Г. М., Гореліна Г. Л., Отрощенко І. П., Столярова О. Ю., Кротевич М. І. (2014)
Руссу І. З. - Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90, Родіонова Н. К., Білько Н. М. (2014)
Свинаренко А. В. - Современная радиотерапия в комплексном лечении рака тела матки (2014)
Свинаренко А. В. - Обеспечение гарантии качества в лучевой терапии, Васильев Л. Л., Трофимов А. В., Грищенко Т. П., Бєлозеров И. В. (2014)
Хворостенко М. И. - Количественная оценка изменений в легких при развитии в них локального фиброза, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Кихтенко С. И. (2014)
Клименко Л. П. - Аналіз систем сертифікації "зелених" будівель з точки зору оцінки ними екологічної безпеки, Воскобойнікова Н. О. (2014)
Коваль А. В. - Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку в умовах ринкових відносин, Томлін-Татаренко В. Б. (2014)
Андреева Н. Ю. - Исследование вариаций солнечной радиации для оценки энергетической эффективности солнечных фотоэлектрических батарей, Кубов В. И., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2014)
Бєліков О. Є. - Система забезпечення мікроклімату в кювезі, Чимбір О. М., Щесюк О. В. (2014)
Мельничук С. Д. - Захист від впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань, Хижняк С. В., Морозова В. С., Сисолятін С. В., Мідик С. В., Войціцький В. М. (2014)
Наливайко Д. С. - Про драматизацію структури роману ХІХ ст. (1993)
Соколянський М. Г. - Неоромантизм як літературна течія (1993)
Ковальчук О. Г. - Аксіологічний аспект дослідження жанру (1993)
Маевская Т. П. - О поэтике прозы И. С. Шмелева и Н. С. Лескова (К постановке проблемы) (1993)
Альберт И. Д. - Жанровое своеобразие повести И. А. Бунина "Деревня” (1993)
Свенцицкая Э. М. - Поэт и время в "Поэме без героя” А. А. Ахматовой (1993)
Глюзицкая В. А. - Трагическое и героическое в повести В. Быкова "В тумане” (1993)
Огуй О. Д. - Історико-типологічне зіставлення "Слова о полку Ігоревім” та деяких західноєвропейських середньовічних текстів (Спроба лінгвістичної розвідки) (1993)
Накамура Т. - Влияние русской литературы на новую японскую прозу (1993)
Тихомиров В. М. - А. И. Герцен и французские просветители (Вольтер, Руссо), Мантуло Н. Б. (1993)
Соловей Е. С. - Володимир Свідзінський і російська поетична традиція (1993)
Николеску Т. - И. А. Бунин и Ф. М. Достоевский (1993)
Хорольский В. В. - Русская критика рубежа ХІХ-ХХ вв. об О. Уайльде (1993)
Волков А. Р. - Рецепция "Робинзона Крузо” Д. Дефо в русской литературе, Попов Ю. И. (1993)
Титянин К. А. - Характер функционирования и трансформации традиционных образов русской прозе 1900-1930 гг. (1993)
Чуйко Г. В. - "Література грамотних людей” (1993)
Зварич І. М. - Варіативність у фольклорі і літературі (1993)
Хусаинова Г. Р. - Применение сравнительной методики Р. М. Волкова к изучению стиля и сюжетосложения башкирских сказок о мачехе и падчерице (1993)
Волков А. Р. - Традиційні сюжети та образи (деякі питання теорії) (1995)
Рихло П. В. - Німецькі драматичні інтерпретації легенди про Трістана та Ізольду (1995)
Бетко І. П. - Рецепція Біблії в українській поезії: деякі історико- і теоретико-літературні аспекти дослідження (1995)
Клим’юк Ю. І. - Функціональне значення притчі в українській літературі до початку XX століття (1995)
Титянин К. А. - Образ Христа в русской прозе 1900–30 годов и в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (1995)
Басков А. В. - Функциональность традиционного сюжетно-образного материала в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (1995)
Нямцу А. Е. - Трансформация евангельского мифа в драме А. Володина "Мать Иисуса" (1995)
Каряєва Н. В. - "Єлена в Єґипті" Х.Д.: поліфонія як метакоментар (1995)
Копистянська Н. Х. - Вічне і тимчасове. Розширення поняття і образу часу в творах XX століття про Жанну д’Арк (1995)
Колесніченко-Братунь H. P. - До питання рецепції образу Мазепи в чеській літературі (драма Й. В.Фріча "Іван Мазепа") (1995)
Иванюк Б. П. - Слово и сюжет в "Дон Кихоте" Сервантеса и "Идиоте" Ф. Достоевского: опыт сравнительного прочтения романов (1995)
Попов Ю. І. - До питання про теоретичний статус робінзонади (1995)
Червинская O. B. - Функциональная специфика творческого восприятия исторической личности (Жанна д’Арк в современной общеевропейской и французской литературной традиции) (1995)
Троицкий С. А. - Скрытое и явное в языке: социальная природа языка (2012)
Воробець П. О. - Концепти смаку і запаху в німецькомовній картині світу: взаємозв’язок та особливості вербалізації (2012)
Шилин А. М. - Управленческий дискурс: технологии коммуникации в отношениях государства и общества, Шилина С. А. (2012)
Галуцьких І. А. - Сенсорика тактильного сприйняття в контексті художньої тілесності (концептуальний аналіз) (2012)
Єфименко В. А. - Казковий наратив у світлі когнітивної наратології (2012)
Горлачева В. В. - Использование мета-программы "Возможности – действия" в современной рекламе мобильных телефонов как прием нейролингвистического программирования (2012)
Білоконенко Л. А. - Позамовні засоби як знак конфліктності особи (на матеріалі текстів художніх творів початку ХХІ століття) (2012)
Кірносова Н. А. - Нейрофізіологічна основа когнітивних процесів обробкикитайського ієрогліфа (2012)
Шкіцька І. Ю. - Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу (2012)
Чобан М. В. - Концептуальная метафора межличностных отношений (2012)
Юдкін-Ріпун І. М. - Data representation for dramatic and lyrical idioms: the case of W. Shakespeare (2012)
Бардин Н. В. - Атрибутивна сполучуваність зоологічної лексики (на матеріалах поем Гомера "Іліада" та "Одіссея") (2012)
Івашків О. В. - Флоролексеми у мовній структурі буколік Феокріта (2012)
Атаманова Н. В. - Философские предпосылки формирования отвлеченности в языке поэзии Ф.И. Тютчева (2012)
Бабій І. М. - Функціонування прикметникових інновацій в авторському лексиконі М.Стельмаха (на матеріалі романів "Хліб і сіль” та "Дума про тебе”) (2012)
Kарташова А. В. - Еlement metaphors as the means of scientific knowledge representation (2012)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы с определительными отношениями между элементами (на материале поэзии Николая Клюева) (2012)
Капак Ю. М. - Гендерний аспект семантичної сфери "шлюб" у німецькій ідіоматиці (2012)
Файфер Н. В. - Semantic potential of stylistically neutral words (2012)
Химинець М. Д. - Метафоричне втілення концепту Америка (2012)
Бондарчук Т. О. - Особливості японської комунікативної поведінки: айдзуті та способи їх передачі українською мовою (2012)
Мунтян А. А. - Функционирование лексемы кашель и ее производных в русском языке XVII – XVIII вв. (2012)
Будна М. В. - Морфологічні засоби вираження семантичної категорії завершеності у сучасній англійській мові (2012)
Вільчинська Т. П. - Мовна концептуалізація тваринного світу в українській фразеосистемі (2012)
Глушак Д. - Лексемы и фразеологические обороты со значением ‘умереть’,‘умирать’ в современном русском языке (2012)
Галянт Г. В. - Территориальная вариативность интонации афроамериканского варианта английского языка (2012)
Дерба С. М. - Деривація українських лінгвістичних термінів (2012)
Жизневская О. Н. - Стереотип родительских отношений в пословичной картине мира белорусов (2012)
Верьовкіна О. І. - Тематична група фразеологічних одиниць "розумова діяльність людини” в англійській мові (2012)
Фаріон І. Д. - Освітньо–культурний дискурс руської (української) мови в ХIV–ХVII ст. ст. (2012)
Юзвяк І. П. - Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови (2012)
Гребинник Л. В. - Принципы квалификации интерморфемы как единицы интерсистемы (2012)
Туришева О. О. - Граматикалізація конструкцій з порушенням рамкового принципу організації речення (на матеріалі текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів) (2012)
Солахаў А. В. - Чыстыя спосабы словаўтварэння ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры (2012)
Бердичевский Е. Г. - Семиотический подход к разработке графических элементов рекламных коммуникаций (2012)
Землякова Е. А. - Реализация корпоративной коммуникации в сети интернет (2012)
Волкова А. А. - Языковая игра в медиадискурсе в контексте проблемы понимания, Фащанова С. В. (2012)
Гурин И. В. - Способы авторизации персонифицированной информации в русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь (2012)
Заборовская С. В. - Адресатный уровень создания нарративной маски в интернет-коммуникации (2012)
Дымо Е. Е. - Функционирование символов в рекламных текстах (2012)
Шевченко Л. И. - Мотив покаяния и прощения в русской прозе последнего десятилетия (2012)
Трояновска Б. - Символика образа Яна Гуса в русской поэзии на фоне общеевропейской литературной традиции (2012)
Бігун О. А. - "Четьї-Мінеї" у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація (2012)
Баль В. Ю. - Мотив "живого портрета" в русской литературе 1830-1840-х гг. (на материале повести Н. В. Гоголя "Портрет" и М. Ю.Лермонтова "Штосс") (2012)
Барысенка В. Я. - Паэтычны дыскурс Нiны Мацяш (2012)
Віннікова Н. М. - Функції української літературної пародії та її види (2012)
Бублик Т. Є. - Медитативна притча як видова категорія (2012)
Голикова О. Н. - Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса (2012)
Гавриш І. П. - Провідні мотиви творчості М. М. Цуканової (на матеріалі малої прози письменниці) (2012)
Белогорская Л. В. - Модель мира в романе "Бегущая по волнам" Александра Грина (2012)
Горяинова Н. В. - Метафора как способ выражения антропоморфизма в поэзии Ф.И. Тютчева (2012)
Бондар Ю. С. - "нова" література у межах культурно-історичного процесу Японії початку ХХ століття (2012)
Горбунова Г. А. - Cпецифика речи в комедии М.Е. Салтыкова-Щедрина "Смерть Пазухина" (2012)
Гулич Е. А. - Драматургия Л.Андреева в оценке Л.Гуревич (2012)
Кулібаба А. С. - Деякі аспекти комунікативної організації мовленнєвого жанру арабської пісні (на матеріалі пісень Східного Середземномор’я) (2012)
Давыдова А.В. - Решение проблемы национальной идентичности в романе Дженис Кулык Кифер "The green library" (2012)
Прядко Ю. П. - Творчество С. Довлатова и американская литературная традиция (обзор исследований) (2012)
Немцова-Амбарян С. Н. - Преломление образов-символов поэзии Я. Купалы в музыкально-театральном творчестве Е. Глебова (2012)
Касян Л. Г. - Своєрідність організації оповіді у автобіографічно-мемуарній прозі українських шістдесятників (2012)
Хохель Д. Ю. - Колористичний епітет у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Приймак А. В. - Типологія онтологічних аспектів у творах Остапа Вишні і Джерома К. Джерома (2012)
Семен Г. Я. - Засоби протиставлення багатства та бідності у романі Д.Брейна "Шлях нагору" (2012)
Трунин С. Е. - Публицистика А. П. Чехова в постмодернистском контексте (роман Д. Галковского "Бесконечный тупик") (2012)
Янковски А. - Коммуналка и ее обитатели в романе Феликса Канделя "Коридор" (2012)
Скоробогатова E. А. - Поэтическая грамматика Михаила Лермонтова и формирование морфологической традиции русской поэзии (числовой отбор) (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Іронічний переказ у романі Доріс Лессінґ "Альфред та Емілі" (2012)
Іванович М. - Типові граматичні трансформації при перекладі з української мови на сербську (2012)
Чурута О. М. - Иноязычные вкрапления как переводческая трудность (на материале повести Н. Гоголя "Тарас Бульба" и ее переводов на украинский и польский языки) (2012)
Шапошник О. М. - Проблема збереження текст-типологічних ознак оригіналу у перекладі дитячої літератури (на матеріалі оригіналу та перекладу тексту Йоуна Колфера "Артеміс Фаул") (2012)
Богатырёв А. А. - Регулятивы интракультурного делового общения как компонента формирования интеркультурной коммуникативной компетенции учащихся (на материале русского и немецкого языков), Богатырёва О. П., Тихомирова А. В. (2012)
Глущенко Л. В. - До питання використання інноваціійних методів навчання на заняттях з російської мови як іноземної, Мартіросова Т. В., Юнак В. Г. (2012)
Попко Т. Г. - Особенности понимания аутентичных материалов при изучении иностранных языков (2012)
Яценко М. Т. - Літературне просвітництво в Україні. (До проблеми типології і національної своєрідності) (1996)
Соболь В. О. - Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996)
Шайкевич Б. О. - Духовність художньої культури болгарського національного відродження кінця XVIII – першої половини XIX ст. (1996)
Костенко Н. В. - Традиції українського бароко в творчості Миколи Бажана (1996)
Лесин В. Г. - Павло Тичина – поет і блазень (1996)
Житник В. К. - Зоряний світ Ф. Грубіна. (До питання про традиції К. Г. Махи в новітній чеській поезії) (1996)
Сиваченко Г. М. - Постмодернізм і словацька проза 70–80-х років (1996)
Матвіїшин В. Г. - Творчість О. Кобилянської у контексті українсько-французьких літературних зв’язків (1996)
Волков А. Р. - "Сонячна машина” В. Винниченка та соціально-фантастичні романи 20-х років К. Чапека. (Історико-типологічне зіставлення) (1996)
Бойченко О. В. - Роман Й. та М. Томанів "Сократ” у контексті європейської "Сократіани” XX ст. (1996)
Білько О. Л. - "Блаженний вік” Їржі Марека в контексті світової антиутопії (1996)
Зварич І. М. - Язичницька архаїка та її семантика в похоронному обряді і голосіннях гуцулів (1996)
Зінченко В. Г. - Чеський роман в епоху національного відродження. (Проблеми розвитку жанру) (1996)
Клим’юк Ю. І. - Притчевість як засіб художнього зображення (1996)
Иванюк Б. П. - Стихотворения-аллегории Ф. И. Тютчева: опыт структурно-семантического анализа (1996)
Гайнічеру О. І. - Сучасний поетичний переклад: реалістичні і нереалістичні тенденції (1996)
Лавренов В. А. - Відображення поетики оригіналу в художньому перекладі. (На матеріалі вірша Х. Ботева "Моїй матері”) (1996)
Івасютин Т. Д. - П. Свєнціцький – популяризатор комедій Ж.-Б. Мольєра в Галичині (1996)
Лебедев А. А. - О резервах повышения достоверности методов определения твердости материалов, Музыка Н. Р., Швец В. П. (2011)
Гуляев В. И. - Чувствительность сил сопротивления перемещению бурильной колонны к геометрическим несовершенствам траектории криволинейной скважины, Андрусенко Е. Н. (2011)
Филатов Г. В. - Об одной особенности оптимального проектирования конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой (2011)
Воробьев Е. В. - Нестабильность деформации металлов при криогенных температурах и ее прикладные аспекты, Стрижало В. А. (2011)
Стасюк С. З. - Исследование влияния водорода высоких параметров на свойства стали 09Г2С, Терентьев В. П. (2011)
Герасимчук О. М. - Вплив мiкроструктури титанових сплавiв на характеристики опору втомi, Налiмов Ю. С., Марковський П. Є., Теруков А. В., Бондарчук В. I. (2011)
Морачковский О. К. - Влияние закрепления края на ресурс повреждающейся вследствие ползучести тонкой сферической крышки вакуумной камеры, Ромашов Ю. В. (2011)
Веер Ф. А. - Конструкционная прочность стекла: скрытое повреждение (на англ.яз.), Родичев Ю. М. (2011)
Вербило Д. Г. - Особенности расчета истинных кривых нагружения при кручении (2011)
Степанов Г. В. - Перераспределение остаточных сварочных напряжений при обработке импульсным электромагнитным полем, Бабуцкий А. И., Мамеев И. А., Пащин Н. А., Савицкий В. В., Ткачук Г. И. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на скорость роста усталостных трещин.Сообщение I.Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на размер пластической зоны в вершине трещины (2011)
Букетов А. В. - Дослiдження повзучостi в агресивних середовищах епоксидних композитiв iз безперервними волокнами i модифiкованим дисперсним наповнювачем, Стухляк П. Д., Левицький В. В., Долгов М. А., Добротвор І. Г. (2011)
Гавриленко Г. Д. - Влияние вмятин и толщины оболочек на критические нагрузки ребристых оболочек, Мацнер В. И., Кутенкова О. А. (2011)
Бабич Д. В. - Влияние геометрии плоских микроповреждений материала на его деформационные свойства (2011)
Фомичев П. А. - Обоснование расчетной кривой усталости элементов конструкций из алюминиевых сплавов (2011)
Герасимчук О. М. - Вплив поверхневих концентраторiв напружень i мiкроструктури на границю витривалостi матерiалу, Кононученко О. В. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на скорость роста усталостных трещин.Сообщение 2.Прогнозирование скорости роста усталостных трещин, Новиков А. И. (2011)
Трощенко В. Т. - Циклическая неупругость и многоцикловая усталость металлов с учетом эффекта градиента напряжений (на англ.яз.) (2011)
Богданович А. - Экспериментальные исследования обратного эффекта при трибоусталостных испытаниях стали 45 с использованием силуминовой активной трибосистемы (на англ.яз.), Лис И. (2011)
Хаяши К. - Метод оценки характеристик распределения хлопьевидных включений (на англ.яз.), Хамада С., Мацумото Т., Сакамото М., Ногучи X. (2011)
Трощенко В. Т. - Пределы выносливости сталей и градиент напряжений (на англ.яз.), Хамаза Л. А. (2011)
Бухановський В. В. - Взаємозв'язок мiж складом, структурою i механiчними властивостями конденсованого композицiйного матерiалу системи мiдь-вольфрам, Рудницький М. П., Харченко В. В., Мінакова Р. В., Гречанюк М. І., Мамузич І. (2011)
Ромащенко В. А. - Численно-аналитический метод исследования трехмерной динамики многослойных спирально ортотропных цилиндров, Бейнер О. С., Бабич Ю. Н. (2011)
Бондарь С. В. - Исследование термоупругопластического контактного деформирования составных конструкций технологической оснастки, Лавинский Д. В. (2011)
Бовсуновский А. П. - Экспериментальное исследование многоцикловой усталости и демпфирующих свойств роторной стали Р2МА при кручении (2011)
Нижник С. Б. - Исследование моделей деформационного упрочнения конструкционных сталей при направленном уменьшении размера их структурных элементов, Дмитриева Е. А. (2011)
Волков И. А. - Численное моделирование упругопластического деформирования и накопления повреждений в металлах при малоцикловой усталости, Коротких Ю. Г., Тарасов И. С., Шишулин Д. Н. (2011)
Васильківський С. П. - Ефект гетерозису та ступінь фенотипового домінування у гібридів F1 ріпаку озимого, Івко Ю. О. (2013)
Глеваський В. І. - Польова схожість та продуктивність фабричних цукрових буряків залежно від передпосівної підготовки насіння, Городецький О. С., Радченко В. П. (2013)
Карпук Л .М. - Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків залежно від густоти насадження рослин (2013)
Колесник Т. В. - Вплив різних систем основного обробітку і удобрення на урожайність культур, продуктивність зернопросапної сівозміни, економічну і енергетичну ефективність в Центральному Лісостепу України (2013)
Лозінська Т. П. - Формування елементів продуктивності нових сортів пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу (2013)
Марченко А. Б. - Сіра гниль однорічних квіткових рослин (2013)
Мацкевич В. В. - Особливості регенерації рослин картоплі з живців залежно від субстрату та площі живлення, Філіпова Л. М. (2013)
Мацук М. Б. - Мінливість комбінаційної здатності за урожайністю тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків (2013)
Миколаєвський В. П. - Мікрофлора ураженого насіння Сої, Сергієнко В. Г., Марченко А. Б. (2013)
Перцьовий І. В. - Формування дози внутрішнього опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони (2013)
Пиж’янова А. А. - Біологічні особливості росту і розвитку маточних рослин сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак А. Ф. (2013)
Поліщук В. В. - Ураження хворобами тапошкодження шкідниками селекційних матеріалів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) залежно від обробки насіння, Адаменко Д. М. (2013)
Савіна О. І. - Оцінка базової колекції тютюну на стійкість проти хвороб (2013)
Тернавський А. Г. - Врожайність та товарні якості гібридів огірка в Правобережному Лісостепу України, Слободяник Г. Я. (2013)
Хахула В. С. - Формування продуктивності пшениці озимої м’якої залежно від часу відновлення весняної вегетації в умовах центрального Лісостепу України (2013)
Кривенко А. І. - Ефективність обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидами проти церкоспорозу в умовах центрального Лісостепу України, Карпук Л. М. (2013)
Палапа Н. В. - Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів і якості продукції господарств населення (2013)
Сторожук В. В. - Вплив елементів технології вирощування люпину вузьколистого на його продуктивність в регіоні (2013)
Улич Л. І. - Морфо-агробіологічна та господарська характеристика і особливості сортів чорниці щиткової за її акліматизації в центральному Лісостепу України, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Матус В. М., Луцько Г. П., Хахула В. С. (2013)
Хомяк П .В. - Резерви підвищення урожайності зернових культур у Причорноморському регіоні, Залевська М. П. (2013)
Колодій С. М. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі за господарсько цінними ознаками та стійкість проти хвороб в умовах гірської підзони Закарпаття (2013)
Балагура О. В. - Реалізація селекційно-генетичного потенціалу цукрових буряків у правобережній частині центрального Лісостепу України (2013)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив на розвиток хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) при зберіганні в умовах Західного Лісостепу, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Іваніна В. В. - Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного, Шиманська Н. К., Мазур Г. М. (2013)
Поливаний С. В. - Вплив суміші трептолему і хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного, Кур’ята В. Г. (2013)
Роговський С. В. - Аналіз стану насаджень та пропозиції щодо реконструкції ділянки кварталу №7 дендропарку "Олександрія" НАН України у зв’язку із влаштуванням атракціону розваг, Масальський В. П., Штольц І. Б. (2013)
Миколайко І. І. - Ризогенетична здатність зелених стеблових живців сортів обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.) залежно від впливу біологічно активних речовин (2013)
Примак О. І. - Значення хліборобської практики ХVІІІ століття в удосконаленні і зміні систем землеробства (2013)
Шушківська Н. І. - Шкідливість горохового зерноїда та акацієвої вогнівки (2013)
Боровик А. Н. - Результаты селекции яровой твёрдой пшеницы на Кубани, Беспалова Л. А., Бойко А. П. (2013)
Князюк О. В. - Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг (2013)
Красноштан Т. В. - Експозиція стерилізації та підбір стерилізатора для введення мікроживців смородини золотистої (Ribes aureum pursh.) in vitro (2013)
Сабадин В. Я. - Насіннєва інфекція зерна ячменю ярого (2013)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Кущистість пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження та її зв'язок з елементами продуктивності, Лозінський М. В., Дубова О. А. (2013)
Коваленко О. А. - Планування та озеленення присадибних ділянок з використанням культури ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea), Чернова А. В., Шиян І. С. (2013)
Кубрак С. М. - Підбір колекційних зразків дині методом багатомірної статистики за вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві (2013)
Варавкін В. О. - Ростова реакція проростків пшениці озимої на дію температурного стресу та їх реагування в розчині триману (2013)
Ященко С. А. - Павуки як індикатори біорізноманітності агроекосистем за високо-та низьковитратного землеробства, Димань Т. М. (2013)
Васильківський С. П. - Комбінаційна здатність, успадкування та трансгресивна мінливість у гібридів ячменю ярого за масою зерна з рослини, Гудзенко В. М. (2013)
Скиба В. В. - Особливості накопичення радіонуклідів 137Cs і 90Sr вищими водними рослинами в умовах радіоактивно забруднених водойм Лісостепу України (2013)
Костюк О. О. - Економічна ефективність вирощування бобу овочевого залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України, Чернецький В. М. (2013)
Покотило І. А. - Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту ширини міжрядь та норм висіву в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В. М., Панченко Т. В. (2013)
Бойкачев М. А. - Технологические аспекты использования жидкостей в сельском хозяйстве и схемы их внесения (2013)
Пазич В. М. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування Eichhornia crassipes (Mart.) Solms в природно-кліматичних умовах Полісся України, Василюк Т. П., Васенков Г. І. (2013)
Затонський Д. В. - Кінець ідеологій, або Пора чистилища (1997)
Михед П. В. - Фольклор і проблеми художньої комунікації в мистецтві бароко (1997)
Ярмистый Н. В. - Семантическая трансформация идейно-художественного содержания былин и литературных произведений традиционного происхождения (1997)
Мусий В. Б. - Отображение мифологии украинского и русского народов в произведениях О. М. Сомова (1997)
Лихоманова Н. О. - Міфологічна парадигма постмодерністського роману (до проблеми інтертекстуальності) (1997)
Лімборський І. В. - Становлення художніх принципів сентименталізму в українській літературі XVІІ-XVIII сторіч (1997)
Слюсар А. О. - Епічний герой у повістях М. В. Гоголя і поезії Т. Г. Шевченка (1997)
Денисова Т. Н. - Роман про землю: Вільям Фолкнер і українська література. Експеримент з компаративістики (1997)
Куконіна Н. А. - Кількісний аналіз стилістичних характеристик словників трагедії В. Шекспіра "Гамлет – принц данський" та її перекладів на російську мову М. Лозинського та Б. Пастернака (1997)
Рихло О. П. - Освоєння поеми Едгара Аллана По "The Raven” в українській літературі (1997)
Волкова Л. П. - Еще раз о композиции комедий Н. В. Гоголя (1997)
Иванюк Б. П. - Стихотворения-символы Ф. И. Тютчева: опыт структурно-семантического анализа (1997)
Михайлин І. Л. - Спроба інтерпретації "Патетичної сонати" Миколи Куліша (1997)
Бовсуновский А. П. - Оценка усталостной поврежденности валопровода паровой турбины в результате крутильных колебаний (2011)
Маковей В. А. - Трещиностойкость сталей в микросекундном диапазоне нагружения (2011)
Лебедев А. А. - Кинетика накопления рассеянных повреждений в поликристаллических материалах с разным размером зерна при малых деформациях, Ламашевский В. П., Музыка Н. Р., Швец В. П., Ефименко Е. В. (2011)
Мац А. В. - Дислокационная структура и ударная вязкость корпусной стали 15Х2НМФА после ультразвукового воздействия, Нетесов В. М., Соколенко В. И. (2011)
Бутау А. - Вычислительная методика локализации разрушения ламинатов.Сообщение 1.Разработка критерия локального повреждения для моделирования развития повреждения с учетом эффекта задержки (на англ.яз.), Эльчих М., Абделухаб М., Белайди А. (2011)
Дахмани Л. - Термомеханическое нагружение бетонного резервуара со сжиженным природным газом при криогенных температурах (на англ.яз.) (2011)
Такеда Т. - Закономерности роста трещины в аустенитной нержавеющей стали при циклическом нагружении в вакууме (на англ.яз.), Шиндо Я., Нарита Ф. (2011)
Бинар Т. - Оценка влияния температуры на механизмы разрушения и характеристики ударной вязкости образцов с надрезами из высокопрочных малолегированных сталей (на англ.яз.), Кадлец Я., Рейзек М., Влковски М., Грубы В. (2011)
Когут М. С. - Трщиностiйкiсть термонапруженої арматури i вплив на неї коливань температури, Гуменюк Р. В. (2011)
Астанин В. В. - Пространственная задача о предельном состоянии магистрального трубопровода с коррозионным повреждением, Бородачев Н. М., Кузнецов Н. Ю. (2011)
Леонець В. А. - Збiльшення довговiчностi ребер жорсткостi рам вiзкiв електровозiв ВЛ60, Дмитренко О. М., Чаус Л. М., Леонець О. А., Токарєв О. Д. (2011)
Костандов Ю. А. - Двухуровневый критерий разрушения материалов, Шиповский И. Е. (2011)
Бабич Д. В. - Статистический критерий прочности для хрупких материалов (2011)
Лошак М. Г. - Механические характеристики безвольфрамовых твердых сплавов (обзор), Александрова Л. И. (2011)
Бегей О. І. - Лаврівський Святоонуфріївський монастир у ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та духовно-просвітницька діяльність (2014)
Берест Р. - Специфіка буття в релігії в сучасних різноконфесійних сім’ях (2014)
Бойко Р. Ю. - Релігійний чинник в подіях Євромайдану (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) (2014)
Борейко Ю. Г. - Повсякденні практики сучасного українського православ’я: на перехресті церковного і народного дискурсів (2014)
Бублик Т. Т. - Відродження УГКЦ крізь призму "мітингової демократії" (1988-1989 рр.) (2014)
Буравський О. А. - Римо-католицьке духовенства Правобережної України і Білорусії в Січневому повстанні 1863 – 1864 рр. (2014)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицька церква на Півдні України за часів державного атеїзму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Жилюк С. І. - Право церкви як предмет навчальної дисципліни (2014)
Іценко О. Г. - Унійна діяльність Петра Могили у творчій спадщині архієпископа Алексія (О. Я. Громадського) (2014)
Калабський О. Ф. - Євангелізаційно-соціальна робота християн віри євангельської (2014)
Кирийчук А. О. - Ідеї виховання милосердя в творах письменників княжих часів (2014)
Мишков В. Я. - Сутність соціально-етичного ідеалу українського старообрядництва: релігієзнавчий аспект (2014)
Новак Ю. В. - Аналіз опублікованих та неопублікованих джерел з вивчення сектантських громад Волино-Житомирського регіону у 1920 – 1930-х рр. (2014)
Танасійчук А. - Екзарх і екзархів у церковному праві: основні поняття (2014)
Филипчук С. В. - Християнські видавництва в сучасній Україні (2014)
Цюпа Л. С. - Мова символів та її значення у Святому Письмі та літургійних текстах (2014)
Шаправський С. А. - Релігійність сучасної політичної еліти України (2014)
Шепетяк О. М. - Христологія Карла Ранера (2014)
Шеретюк Р. М. - Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні "возз’єднання" греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) (2014)
Шостак І. В. - Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття (2014)
Штука С. - Культурно-просвітницька діяльність Йосифа Сліпого (1922 – 1945 рр.) (2014)
Щербань М. В. - Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки (2014)
Михалевич В. М. - Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии, Лебедев А. А., Добранюк Ю. В. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние PVD-покрытий на сопротивление деформации и малоцикловой усталости, нержавеющей стали и титановых сплавов, Музыка Н. Р., Рутковский А. В., Швец В. П. (2011)
Астанин В. В. - Деформирование и разрушение гибридных композиционных материалов при ударе, Щегель А. А. (2011)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем. Сообщение 1.Вибродиагностика трубопроводов при механических колебаниях, Батура А. С., Радченко С. А. (2011)
Степанов Г. В. - Оценка остаточных напряжений в соединении углеродный композит-медь до и после импульсной электромагнитной обработки (на англ.яз.), Бабуцкий А. И., Мамеев И. А., Феррарис М., Касалегно В., Салво М. (2011)
Бутау А. - Вычислительная методика локализации разрушения ламинатов.Сообщение 2.Расчет долговечности композитных конструкций с помощью мезомасштабного моделирования (на англ.яз.), Эльчих М., Абделухаб М., Белайди А. (2011)
Дахмани Л. - Анализ механических напряжений и роста трещины в бетоне с учетом гигротермического эффекта (на англ.яз.) (2011)
Хамизи М. - Конечноэлементный метод оценки деформирования и проскальзывания креплений стальной колонны к основанию (на англ.яз.), Эйт-Эйдер X., Аллиш А. (2011)
Орыняк И. В. - Расчет ссылочных напряжений для поперечных дефектов сложной формы в трубах, Агеев С. М. (2011)
Бялонович А. В. - Исследование накопления усталостных повреждений в сталях с применением Фурье-преобразования изображения структуры, Матохнюк Л. Е. (2011)
Титул, зміст (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Історія вчення про всесвіт у дослідженнях В. І. Вернадського (2013)
Щебетюк Н. Б. - Організація сільськогосподарської дослідної справи наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. в Україні: пошук форм і методів (2013)
Богач Є. М. - Професор Сергій Іванович Лебедєв (1902-1989) – ректор Української сільськогосподарської академії, Григорюк І. П. (2013)
Кардобрій Т. А. - Участь академіка Б. Є. Веденєєва у будівництві Дніпровської гідроелектростанції (1927-1932 рр.) (2013)
Кривоконь О. Г. - Проектні розробки Укрдіпромезу в контексті розвитку тракторобудування в Україні (кінець 20-х – початок 30-х років ХХ сторіччя) (2013)
Корольов А. Г. - Історія Лабораторії вивчення лейкозів в Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (2013)
Ломакін Д. А. - Мусульманські пам'ятки XIII – XV століть у Старому Криму: перспективи дослідження (2013)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна та археологічна діяльність членів Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії (2013)
Фрадінський О. А. - Митні та логістичні аспекти здійснення ленд-лізу в СРСР (2013)
Радзієвський В. О. - До проблеми розвитку сюркультури багатіїв (2013)
Хмелько В. Є. - Динаміки підтримки населенням суверенітету України у перших десятиліттях її державної незалежності (1991-2014 роки) (2014)
Осипчук А. Д. - До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії (2014)
Maltseva K. - Theoretical assumptions of cultural consonance model (2014)
Грушецький А. М. - Агентне моделювання: основні ідеї і перспективи (2014)
Хутка С. В. - Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до батьків, Ковалевська Ю. А. (2014)
Виноградов О. Г. - Вимірювальні характеристики української версії запитальника "Міра осмисленості життя", Попова О. А. (2014)
Симончук О. В. - Класові позиції і класова ідентичність: аналіз взаємозв'язку (2014)
Малиш Л. О. - Чинники престижу заняття українців (2014)
Оксамитна С. М. - Соціальний статус лікарів в українському суспільстві, Степурко Т. Г. (2014)
Костюченко Т. С. - Жінки у політиці в Україні та Грузії: громадська думка і мережева підтримка, Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. (2014)
Марценюк Т. О. - Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується в ранньому віці? (2014)
Лиховид Д. О. - Соціальні чинники самоорганізації територіальної громади (2014)
Бастун В. Н. - Эффект Баушингера в трансверсально-изотропных материалах с трансляционным упрочнением (2012)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем. Сообщение 2. Собственные частоты и формы связанных гидромеханических колебаний среды, транспортируемой трубопроводами, Батура А. С., Дубик Я. Р. (2012)
Бобир М. I. - Моделювання кiнетики накопичення розсiяних пошкоджень при складному напруженому станi, Халiмон О. П., Бондарець О. А. (2012)
Степанов Г. В. - Релаксация напряжений в плоских образцах с концентратором при действии импульсного электромагнитного поля, Громов В. Е., Олисов А. И., Федорчук В. А., Бабуцкий А. И. (2012)
Регульский М. Н. - Определение параметров модели предельного состояния конструкционных материалов при асимметричном многоцикловом нагружении, Погребняк А. Д., Пелых В. Н. (2012)
Чернопиский Д. И. - О напряженно-деформированном состоянии толстостенных цилиндрических оболочек, ограниченных гофрированными поверхностями (2012)
Піскунов В. Г. - Розв'язання задачi коливань балок змiнного перерiзу методом скiнченних рiзниць, Гриневицький Р. В. (2012)
Покровский В. В. - Результаты исследования характеристик трещиностойкости стали 12Cr-2Ni-Mo, Ежов В. И., Сидяченко В. Г., Садовой Ю. С., Кулишов С. Б. (2012)
Балицький О. І. - Механiчнi властивостi мартенситних сталей у газоподiбному воднi, Іваськевич Л. М., Мочульський В. М. (2012)
Кучер Н. К. - Расчет деформирования тканей типа саржи 2/2, Данильчук Е. Л. (2012)
Долгов М. А. - Використання методу математичного планування експерименту для оцiнки адгезiйної мiцностi захисних покриттiв, модифiкованих енергетичними полями, Зубрецька Н. А., Букетов А. В., Стухляк П. Д. (2012)
Шокри М. М. - Новый метод оценки механических свойств стеклоэпоксидных композитов при низких температурах (на англ. яз.), Торабизаде М. А., Ферейдун А. (2012)
Карпiнос Б. С. - Деформування титанового сплаву ВТ1-0 зi субмiкрокристалiчною структурою при статичному навантаженнi, Павленко Д. В., Качан О. Я. (2012)
Стариков М. А. - Оценка остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъемных машин, Никифоров Ю. А. (2012)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка в контексті ризомного варіанту методу холістичного автопоезісу (2013)
Головачук Т. І. - Наукові підходи до визначення сутності продуктивності праці, Смірнова А. О. (2013)
Далевська Н. М. - Спрямованість соціального контролю на діяльність суб’єктів господарювання в межах світового політико-економічного простору (2013)
Заньковська В. Г. - Особливості дослідження продуктивності праці як складової частини системи макроекономічних показників, Дронь Є. В. (2013)
Корнієнко І. Г. - Трудовий потенціал: економічна сутність та його оцінка (2013)
Сідуняк О. В. - Соціалізація як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства у трансформаційний період (2013)
Томнюк Т. Л. - Еволюція наукових поглядів на зміст та значення податкових відносин у державному регулюванні економіки (2013)
Вівчар О. І. - Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи (2013)
Зибарева О. В. - Економічна злочинність як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем (2013)
Катана А. В. - Багаторівневий підхід до регулювання продовольчого ринку (2013)
Лошенюк В. Є. - Перетворення зовнішніх запозичень на загрозу економічному розвитку країни, Лошенюк О. В. (2013)
Руснак Л. Р. - Комплексне використання власних ресурсів підприємства в системі економічної безпеки (2013)
Безверха О. С. - Особливості становлення транснаціональних корпорацій країн БРІКС (2013)
Вдовічен А. А. - Причини диспропорційного розвитку світової економіки (2013)
Дронь Є. В. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій з придбання товарів та послуг між Україною та Румунією (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики, Пода А. С. (2013)
Кифяк В. Ф. - Транскордонне співробітництво у контексті формування політики регіонального розвитку (2013)
Колосінський Є. Ю. - Територіальна організація торгівлі регіону: зміст поняття та фактори формування (2013)
Микитюк М. В. - Інституційні засади розвитку депресивних регіонів країни (2013)
Самойленко І. О. - Особливості формування національного й регіонального ринку електроенергії (2013)
Водянка Л. Д. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств буковини (2013)
Гутафель В. В. - Інвестиційні потоки на світовому фондовому ринку у сучасних умовах (2013)
Паласевич М. Б. - До питання удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків (2013)
Смаглюк А. А. - Інноваційна складова в забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Соколюк О.В. - Інститути спільного інвестування в системі залучення інвестицій (2013)
Ткач Є. В. - Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу, Ткач С. В. (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційний потенціал Львівщини: стан та оцінка (2013)
Сидор Г. В. - Кредитні відносини в аграрному секторі економіки України (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Стан забезпечення сталого розвитку сільських територій у соціологічній оцінці (на прикладі Чернівецької області) (2013)
Бровко О. Т. - Оцінка стану та динаміки товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Грицюк Е. О. - Дослідження стану формування необоротних активів торговельних підприємств України на сучасному етапі, Гнатишина Н. Д. (2013)
Ляшенко А. Ф. - Оптимізація витрат підприємства на основі системно-орієнтованого управління ними (на прикладі ПрАТ "Імпульс"), Гут Л. В., Осадчук В. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи будівельних підприємств, Щеглова О. Ю. (2013)
Круглянко А. В. - Стратегічні аспекти розвитку малих підприємств в умовах циклічних коливань економіки України (2013)
Опанасюк Ю. І. - Методичний інструментарій управління конкурентоспроможністю організації (2013)
Рябкова О. В. - Принципи функціонування системи моніторингу показників результативності підприємства (2013)
Устінова О. В. - Методичні підходи щодо корпоративного аналізу авіатранспортних підприємств (2013)
Щербань Р. Є. - Аналіз надання та використання коштів на ведення еколого-економічної діяльності авіатранспортними підприємствами (2013)
Гомба Л. А. - Розробка конкурентної карти ринку послуг за результатами використання конкурентних переваг готелю (2013)
Мачуга Н. З. - Лікарня як елемент формування ринку медичних послуг (2013)
Вардеванян В. А. - Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства (2013)
Жалба І. О. - Нестандартні рекламні технології в системі маркетингових комунікацій (2013)
Нікульча В. А. - Сутність мерчандайзингу як інструменту утримання покупця (2013)
Тягунова Н. М. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Напрями впровадження маркетингу взаємовідносин у діяльність туристичного підприємства (2013)
Даценко Г. В. - Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави (2013)
Москальов А. А. - Проблеми і перспективи взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами, Ткач К. М. (2013)
Москальов А. А. - Інфляція в Україні: прогноз та шляхи подолання, Кондро П. В., Щавінська А. В. (2013)
Стужук Т. М. - Митні платежі як надійне джерело наповнення бюджету (2013)
Багрій К. Л. - Основні аспекти аналізу формування та використання товарних ресурсів на торгівельних підприємствах (2013)
Волинець О. О. - Пріоритетні напрямки розвитку контролю зобов'язань підприємств ресторанного господарства (2013)
Грінчук М. С. - Склад етапів організації оперативного контролю (2013)
Єфременко О. В. - Формування облікової політики в умовах міжнародної конкуренції (2013)
Машталяр Г. П. - Облікова політика в системі управління підприємством (2013)
Рилєєв С. В. - Аналіз майнового потенціалу підприємств: регіонально-галузевий аспект, Романчук А. Л. (2013)
Романчук А. Л. - Наукові концепції контролю: розвиток та практичне застосування на підприємствах (2013)
Столяр Л. Г. - Управління витратами підприємств лакофарбової промисловості (2013)
Таран А. А. - Залежність фінансових показників від проведення переоцінки основних засобів на підприємстві, Циган Р. М. (2013)
Труфен А. О. - Організація облікового процесу формування видатків на оплату праці ВНЗ (2013)
Труфіна Ж. С. - Внутрішній контроль, як один з механізмів формування управління витратами виробництва (2013)
Чаплінська А. А. - Значення аналізу у системі управління товарами підприємств роздрібної торгівлі, Уграк М. І. (2013)
Верстяк А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу поширення фінансових інфекцій в країнах Східної Європи, Николюк В. П. (2013)
Верстяк О. М. - Прогнозування індексів цін в експортно-імпортній діяльності на основі моделі Леонтьєва, Савчук А. В. (2013)
Вершигора В. Г. - Економіко-математична модель ефективної фінансової стратегії стабільності підприємства (2013)
Дзюндзя О. В. - Кондитерські вироби функціонального призначення з використанням порошків хурми, Ярошенко Н. Ю. (2013)
Клевчук О. Г. - Сучасний ринок лакофарбових матеріалів (2013)
Федоров А. О. - Споживча характеристика мікрокомпонентів харчових продуктів, Шкабара Т. Л., Федорова В. О. (2013)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм – проблема сучасності: актуальні аспекти, причини та шляхи запобігання, Шпарка I. I. (2013)
Адамова І. З. - Проблемна лекція як засіб формування у студентів творчого підходу до навчання, Багрій К. Л. (2013)
Бачинська О. М. - Аналіз кадрового потенціалу вищої школи України (2013)
Калінеску Т. В. - "Життя після життя та без світла в кінці тунелю" (2014)
Байрамзаде Яшар Кярам оглы - Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения (2014)
Болдирєв К. О. - Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України (2014)
Ляшенко В. І. - Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів, Котов Є. В. (2014)
Мустафаев А. А. - Факторные составляющие углубления взаимосвязей между инновационными и реальными секторами АПК (2014)
Шигун М. М. - Методичний інструментарій стратегічного управління витратами, Ходзицька В. В. (2014)
Ліхоносова Г. С. - Вплив податкового регулювання на відтворення та розвиток населення (2014)
Степчук М. А. - Организация трёхуровневой системы оказания первичной медико-санитарной (2014)
Тридід О. М. - Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних, Самородов Б. В., Гойхман М. І. (2014)
Березін О. В. - Інноваційні аспекти у формуванні конкурентної стійкості підприємств АПК, Березіна Л. М. (2014)
Калінеску Т. В. - Теоретико-методологічне підгрунтя економіки добробуту, Алєкса О. М. (2014)
Павлов К. В. - Социально-экономические особенности модернизации старопромышленных регионов России (2014)
Попова Л. А. - Оценка эффективности государственных демографических инициатив 2006-2011 годов (2014)
Гаджиев Ю. А. - Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития (2014)
Зеленко О. О. - Особливості формування туристичного продукту Луганської області (2014)
Качала Т. Н. - Важелі організаційно- економічного впливу на прискорення модернізації регіональних господарських комплексів, Яценко В. Н., Шевченко А. Н. (2014)
Павлов К. В. - Ообенности использования инвестиций и инноваций интенсивного типа в условиях Севера (2014)
Селин В. С. - Российская Арктика: современные проблемы и перспективы развития (2014)
Підсумки VI Російсько-українського симпозіуму "Теорія і практика податкових реформ" м. Санкт-Петербург, Росія (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського