Домнич С. П. - Внеаудиторная работа и ее место в системе обучения аудированию (2012)
Мелінчук Н. В. - Е.Т.А. Гофман та німецький романтизм: методичний аспект (2012)
Юрчук Л. В. - Дискурсивна компетенція в системі навчання міжкультурної комунікації (2012)
Занько Г. П. - Феномен дитячої лексики та її характерні особливості (2012)
Бабушкина Т. В. - Современный учебный комплект по русскому языку как дидактическая и лингвистическая задача (2012)
Гинкевич O. В. - Преподавание литературы в школе: культурологический подход (2012)
Бречак Е. О. - Проблема выделения единиц интеракции как формально-содержательного единства (2012)
Абламская Е. В. - Отаббревиаты в современном русском языке (2012)
Сычёва Е. Н. - Семантическая корреляция "молчание – говорение" в поэтической фразеологии Ф. И. Тютчева (2012)
Олексин О. Ю. - Структура та особливості асоціативного моделювання концептів "час" і "простір" у світлі психолінгвістичного експерименту (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2012)
Крижанівська Г. Т. - Взаємозв’язок вербального та невербального у реалізації прагматики жанру "інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) (2012)
Ткаченко В. І. - Цільове поєднання досліджень у галузях воєнного мистецтва і технічних наук, Корняков О. С., Смірнов Є. Б. (2010)
Дробаха Г. А. - Розвиток тактики дій засобів повітряного нападу в локальних конфліктах ХХІ століття, Піскунов С. М., Тихонов І. М. (2010)
Ермошин М. А. - Классификация войн XXI века (2010)
Андрійченко Г. І. - Основні положення методики оцінювання ефективності реалізації маневрених можливостей з’єднання під час стабілізаційних дій (2010)
Клименко В. М. - Прогнозування оцінки виграшу і ризику рішень, що приймаються в умовах бойової протидії, Дем'янчук Б. О. (2010)
Луценко А. С. - Аналіз досвіду створення, тенденцій розвитку та особливостей підготовки сил спеціальних операцій (2010)
Бровко М. Б. - Погляди на побудову адаптивної системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О., Старцев В. В. (2010)
Бурковский С. И. - Сравнительная оценка эффективности зарубежных вариантов модернизации ЗРК С-125М1 "Печора-М1" при решении задач ПВО важных государственных объектов Украины, Седышев П. Ю. (2010)
Вакаренко А. В. - Конструкційні та функціональні аспекти вітчизняної апаратури для діагностування і ремонту електронних модулів зенітних ракетних комплексів, Наконечний В. С., Голуб В. А., Матіїшен Р. В. (2010)
Гаврилов А. Б. - Деякі погляди на проблемні питання організації метрологічного забезпечення через призму метрологічної експертизи документації на озброєння та військову техніку, що розробляється (модернізується), Красинський С. В. (2010)
Герасимов С. В. - Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів, Ізосімов Д. М., Рощупкін Є. С., Старцев В. В. (2010)
Дружинін С. В. - Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних Силах України, Климович О. К., Саєнко О. Г. (2010)
Кобзєв В. В. - Моделювання процесу функціонування системи забезпечення запасними елементами ЗРК. Обґрунтування підходу, Ряполов І. С., Фоменко Д. В. (2010)
Колодій О. П. - Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Луковський О. Я., Леках А. А., Петров С. В. (2010)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності створення конкурентоспроможних артилерійських систем (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні положення про автоматизовані системи військового призначення, Гордієнко В. М. (2010)
Скрипченко О. П. - Методичний підхід до врахування впливу рельєфу місцевості в моделі бою протитанкового артилерійського комплексу, Варава В. В. (2010)
Слюсаренко О. І. - Місце і роль броньованих автомобілів у вирішенні завдань сухопутних військ, Купріненко О. М. (2010)
Сорокоумов Г. В. - Аналіз стану та розвитку ракетно-артилерійського озброєння передових країн світу (2010)
Стаховський О. В. - Вирішення танковими (механізованими) підрозділами задачі маскування (2010)
Тюрін В. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності заправлення літаків бригади тактичної авіації, Івчук О. В. (2010)
Харибін О. В. - Структурна схема мобільної базової станції радіодоступу рухомих користувачів системи зв’язку та інформатизації тактичної ланки Збройних Сил України, Стрюк О. Ю. (2010)
Хахула В. В. - Ієрархічна модель системи технічного забезпечення експлуатації комплексів керованої ракетної зброї танків (2010)
Шийко О. М. - Складова опору тиску аеродинамічного коефіцієнта лобового опору артилерійського снаряда , Полениця П. В., Коплик І. В., Авдєєва О. М., Думчиков А. А. (2010)
Білецький І. Г. - Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах, Андронов В. В. (2010)
Більчук В. М. - Метод визначення доцільного терміну довгочасного прогнозування параметрів функціонування системи озброєнь з урахуванням умов нестохастичної невизначеності, Адаменко А. А. (2010)
Борисенко В. С. - Особливості реалізації методики оцінки впливу тривалості експлуатації на стан безпеки польотів (2010)
Вишнівський В. В. - Метод векторної оцінки кута місця цілей в приземному шарі, Куташев В. І., Настич Ю. Б. (2010)
Войтович С. А. - Модель знань про поведінку засобів повітряного нападу в зоні відповідальності угруповання Повітряних Сил, Александров О. В., Литвиненко М. І. (2010)
Воробйова І. В. - Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно-психологічної війни (2010)
Греков В. Ф. - Оцінка ефективності стрільби ракетного комплексу з урахуванням надійності озброєння і протидії противника, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2010)
Жарик О. М. - Підхід до визначення бойових можливостей авіаційного угруповання (2010)
Козелков С. В. - Аналіз основних принципів досягнення максимальної точності синхронізації, Козелкова К. С. (2010)
Коломійцев О. В. - Канал автоматичного супроводження літального апарату за напрямком з використанням МЧЧМВ та лазерних сигналів із просторовою модуляцією поляризації (2010)
Кравчук М. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень можливостей покращення властивостей алюмінієвого сплаву типу В95 шляхом мікродугового оксидування, Сутюшев Т. А. (2010)
Кузнєцов О. Л. - Вплив статистичних характеристик фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу на точність оптимального вимірювання радіального прискорення цілі (2010)
Куліков С. П. - Щодо створення вітчизняного автоматизованого комплексу добування інформації на базі стратегічного безпілотного літального апарата з використанням космічних технологій, Куляниця О. Й., Комаров В. С. (2010)
Лантвойт О. Б. - Аналіз методів і розробка нового технічного рішення визначення місцеположення об’єкта пасивними засобами локації, Лисий М. І., Плосконос І. М. (2010)
Лєнков С. В. - Аналіз можливостей кутового розрізнення цілей у межах імпульсного об’єму РЛС при обробці за методом проекційних алгоритмів і часткової кореляції відбитих сигналів, Долгушин В. П., Лоза В. Н. (2010)
Лисечко В. П. - Дослідження принципів функціонування солітонових мереж зв’язку, Рєутов О. А., Качуровський Г. М. (2010)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фільтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування (2010)
Романов О. І. - Оцінка ємності мережі мобільного зв'язку WCDMA, Чмиренко О. В., Маньківський В. Б. (2010)
Севостьянов Ю. В. - Динамічна режекція повітряних цілей, замаскованих корельованими відбиттями, із застосуванням параметричних систем на нелінійних реактивностях у режимі синтезу апертури (2010)
Смоляр В. Г. - Обґрунтування вихідних даних для синтезу перспективних засобів автоматизованого управління військами (2010)
Сосунов О. О. - Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики дискримінатора двома методами (2010)
Українець Є. О. - Експериментальне визначення аеродинамічних характеристик моделей фюзеляжів класичної і "малопомітної" форми (2010)
Шлапацький В. О. - Математична модель для досліджень явища втрати ефективності рульового гвинта вертольота (2010)
Ярош С. П. - Алгоритмізація процесу управління вогнем (2010)
Бакуменко В. М. - Вплив неузгодженості селектора на умову одержання одночастотної генерації лазера, що перестроюється, Петров С. В., Глазунова А. Ю. (2010)
Горбатюк А. О. - Методичний підхід до оцінювання своєчасного передавання інформації пунктами управління армійського корпусу в оборонній операції оперативного угруповання військ (сил), Коваль В. В. (2010)
Бірюков І. Ю. - Аналіз досвіду ведення розвідки федеральними військами Росії в ході проведення контртерористичної операції, Казіміров О. О. (2010)
Климчук Ю. В. - Постановка задачі раціонального розміщення полігонів та сховищ промислових та побутових відходів, Соболь О. М., Тютюник В. В., Шевченко Р. І. (2010)
Пантєлєєва І. В. - Протиаварійне керування в енергосистемах при глибоких зниженнях напруги, Шматько Н. М., Горбенко Н. І. (2010)
Скрипнюк С. І. - Методика синтезу структур інформаційних систем для моніторингу бойової служби з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2010)
Тарадуда Д. В. - До питання підвищення ефективності визначення ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки (2010)
Устименко Е. Б. - Использование конверсионных продуктов утилизации боеприпасов и ракет при модернизации и обновлении ракетных двигателей, Шиман Л. Н., Подкаменная Л. И., Ищук Г. И. (2010)
Шаповалов О. І. - Математична модель визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди рядного порядку побудови з рідиною при прикладанні зовнішнього навантаження (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2013)
Шановнi колеги! (2013)
Ивченко В. К. - Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии вчера, сегодня, завтра, Вовк Ю. Н. (2013)
Вовк Ю. Н. - Современные аспекты преподавания клинической анатомии и оперативной хирургии (2013)
Шимон В. М. - Шляхи вдосконалення вивчення курсу оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї, Вайнагiй О. М., Шерегiй А. А. (2013)
Вовк Ю. Н. - Междисциплинарная интеграция оперативной хирургии и топографической анатомии в системе высшего медицинского образования, Вовк О. Ю. (2013)
Малеев Ю. В. - Психолого-педагогические аспекты организации научно-исследовательской работы студентов на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией ВГМА им. Н. Н. Бурденко, Черных А. В., Шевцов А. Н., Неровный А. И. (2013)
Попович Ю. Л. - Досвiд викладання дисциплiни "Оперативна хiрургiя i топографiчна анатомiя" в умовах кредитно-модульної системи в Iвано-франкiвському нацiональному медичному унiверситетi, Кавин В. О., Федорак В. М., Ковальчук Н. Є., Книгиницький В. Ф., Мєсоєдова В. А. (2013)
Порох Д. О. - Вплив культурно-освiтнього середовища вищого навчального закладу на адаптацiйний процес, Стрельцова В. Ю. (2013)
Хмара Т. В. - История создания, задачи и перспективы работы студенческого кружка по анатомии человека, Процак Т. В. (2013)
Дуденко В. Г. - Аспекты выбора системы координат при изучении индивидуальной анатомической изменчивости строения человека, Аврунин О. Г., Тимкович М. Ю., Вдовиченко В. Ю., Куренной В. В. (2013)
Андрiйчук В. М. - Особливостi змiн поздовжнiх параметрiв юнакiв-курсантiв в умовах педагогiчного процесу (2013)
Шпакова Н. А. - Порiвняльна характеристика рiчних змiн охватних параметрiв тiла солдат та студентiв (2013)
Вовк О. Ю. - Особенности взаимоотношений костей черепа с твердой оболочкой головного мозга в онтогенезе (2013)
Вовк Ю. Н. - Предложение, апробация и внедрение рациональных способов оперирования на синусах твердой оболочки головного мозга, Черно В. С., Богуславский Ю. В., Редякина О. В., Зверев И. Г. (2013)
Кувенев А. А. - Особенности строения базальной части твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Журавльова Ю. П. - Iндивiдуальна мiнливiсть верхньої стрiлової пазухи твердої оболонки головного мозку людини (2013)
Черно В. С. - Iндивiдуальна морфометрична мiнливiсть верхньої стрiлової пазухи твердої оболонки головного мозку у дорослих людей у залежностi вiд типу будови черепа (2013)
Пеннер В. А. - Морфологическое обоснование формирования и применения аутотрансплантатов из серпа большого мозга человека, Коваленко А. П. (2013)
Кисель М. Н. - Современная краниометрическая характеристика турецкого седла в онтогенезе (2013)
Шмаргальов А. О. - Кранiотопографiчнi особливостi потиличної кiсткипри рiзних формах будови черепа (2013)
Пiдвальна У. Є. - Морфометрична характеристика перебудови судинної оболонки очного яблука пiд впливом налбуфiну (2013)
Слободян О. М. - Рентгенанатомiя та морфометрiя верхньої щелепи в другому триместрi внутрiшньоутробного розвитку, Корчинська Н. С. (2013)
Икрамов В. Б. - Изменчивость и асимметрия альвеолярной дуги верхней челюсти (2013)
Процак Т. В. - Особливостi будови верхньощелепних пазух у дiтей грудного вiку (2013)
Protsak T. V. - Features blood supply and innervation of the axillary sinus rights, Gaina N. I., Yakymchuk P. M., Melnychuk A. V. (2013)
Солодкая М. М. - Особенности формы, размеров и положения верхнечелюстной артерии у взрослых людей (2013)
Бойчук О. М. - Будова решiтчастої кiстки та сумiжних анатомiчних структур у зрiлому вiцi онтогенезу людини, Макар Б. Г. (2013)
Пронiна О. М. - Порiвняльна характеристика гiстотопографiчних та морфометричних особливостей залоз слизової оболонки нижньої стiнки та перетинки лобової пазухи людини в норм, Сербiн С. I. (2013)
Vovk U. N. - Vascular relationship of the infrate poral fossa: age-related aspect, Kornieieva M. A., Tkachenko D. A. (2013)
Антонюк О. П. - Синтопiя та динамiка росту стравоходу в ранньому перiодi онтогенезу людини, Макар Б. Г., Марчук О. Ф. (2013)
Федченко С. Н. - Морфометрические показатели слизистой оболочки желудка крыс в постнатальном онтогенезе, Кондаурова А. Ю. (2013)
Мiськiв В. А. - Особливостi будови гемомiкроциркуляторного русла панкреатичних острiвцiв у щурiв 3-мiсячного вiку та його перебудова на раннiх етапах експериментального цукрового дiабету (2013)
Tsyhykalo O. V. - Specific charcteristics of the blood supply of the sphincteric apparatus of the extrahepatic bile ducts during the prenatal period of human ontogenesis (2013)
Гаїна Н. I. - Використання способу визначення критерiїв розвитку верхньої та нижньої брижових артерiй у плодовому перiодi та у новонароджених (2013)
Стрижаковська Л. О. - Топографоанатомiчнi особливостi сечового мiхура i сечiвника у плодiв людини (2013)
Антипов Н. В. - Особенности вариантной анатомии пахового промежутка у мужчин, Фесак И. В., Зарицкий А. Б. (2013)
Васильчишина А. В. - Ембрiотопографiчнi особливостi сiдничної фасцiї у плодiв людини (2013)
Проняєв Д. В. - Передумови виникнення порушень морфогенезу жiночих статевих органiв, Хмара Т. В. (2013)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурна органiзацiя звивистих сiм’яних канальцiв яєчка щура в нормi та за умов експериментального цукрового дiабету, Савка I. I. (2013)
Топка Э. Г. - Электронно-микроскопические особенности кровеносного и лимфатического русла семенников крыс после их облучения электромагнитным полем и использования раствора иммуномодулятора, Шарапова Шарапова, Байбаков В. М. (2013)
Пiвторак В. I. - Морфометричний аналiз параметрiв артерiолi венул яєчка пiсля лiкування варикоцелє, Смiюха О. А. (2013)
Антипов Н. В. - Варикоцеле-индуцированные дегенеративно-дистрофические изменения мужских гонад в условиях морфологической предрасположенности к реноспермальному венозному рефлюксу, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Колесникова И. А. (2013)
Черных А. В. - Изучение особенностей топографии околощитовидных желез с использованием методов многомерного статистического анализа, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н. (2013)
Kornieieva M. - Morphology of the vertebral artery in asian population, Azmy M. Al-Hadidi (2013)
Коптев М. М. - Органометричне дослiдження легень щурiв у нормi та пiсля впливу експериментального iммобiлiзацiйного стресу (2013)
Бойчук Т. М. - Диференцiацiя поляризацiйних полiкристалiчних мереж тонких шарiв амiнокислот, Ушенко О. Г., Баланецька В. О., Григоришин П. М. (2013)
Дiсковський I. С. - Морфометричний аналiз кровоносних сплетень шкiри в нормi та за умов репаративного процесу в експериментi (2013)
Коломоец Т. А. - Региональные различия раннего эмбриогистогенеза кожи у человека (2013)
Мартынюк А. В. - Пролиферативная и апоптотическая активность клеток кожи человека при патологическом регенераторном гистогенезе (2013)
Вовк Ю. Н. - Разработка нового хирургического инструментария для операций в области головы, головного мозга и его оболочек, Богуславский Ю. В., Вовк О. Ю., Шмаргалев А. А., Редякина О. В. (2013)
Ткаченко К. Д. - Способ изготовления тотальных коррозионных препаратов артериального и ликворного русла головного мозга (2013)
Федоров Д. Ю. - Современные методики изучения сосудистых образований твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Лезік О. В. - Аналіз можливих дій тактичної та армійської авіації по підрозділах першого ешелону загальновійськового з’єднання в обороні, Самоквіт В. І., Шевченко А. Ф. (2010)
Поляков А. В. - Моделювання виконання авіаційного удару по позиції підрозділу ЗРВ в інтересах створення системи розіграшу бойових дій з метою відпрацювання варіантів замислу операцій, Свистунов Д. Ю., Батуринський М. П. (2010)
Сорокоумов Г. В. - Пропозиції щодо розвитку системи зв’язку підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ, Щигло О. І., Трофименко П. Є. (2010)
Стаховський О. В. - Вирішення танковими (механізованими) підрозділами задачі введення противника в оману (2010)
Тюрін В. В. - Сітьова модель приведення тилу в готовність до виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Кириченко В. В. (2010)
Феклістов А. О. - Сучасні погляди на місце інформаційних операцій в системах інформаційної боротьби (2010)
Агафонов Ю. М. - Постановка завдання цілерозподілу для підрозділів ракетних військ з пусковими установками пакетного заряджання, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П., Шокін М. Г. (2010)
Арасланов М. Р. - Напрями побудови автоматизованої системи контролю та прогнозування технічного стану засобів радіолокації радіотехнічних військ, Колеснік О. М., Батиєв В. Д. (2010)
Белевщук Я. О. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пускової установки 5П85Д зенітного ракетного комплексу С300ПС, Василець В. О., Кукобко С. В. (2010)
Галій В. А. - Оцінка інформаційного завантаження операторів корабельних зенітно-ракетних комплексів (2010)
Гриб Д. А. - Вибір показників оцінки якості радіолокаційної інформації для мультирадарних систем радіотехнічних військ, Бакуменко Б. В., Зайцев О. В. (2010)
Левченко А. О. - Структурна модель оператора забезпечення експлуатації для переносних протитанкових ракетних комплексів, як об’єкту експлуатації ієрархічної структури, Кравчук О. І. (2010)
Макеєв В. І. - Вплив обертання та кривизни Землі на політ снарядів (мін), Петренко В. М., Житник В. Є. (2010)
Піскунов С. М. - Аналіз впливу засобів РЕП і РЕБ противника на функціонування системи управління ППО СВ, Тіхонов І. М. (2010)
Русіло П. О. - Проблемні питання щодо стану та перспектив розвитку навчально-тренажерних засобів для механізованих і танкових підрозділів (2010)
Селезньов C. Є. - Метод визначення параметрів відрізка пошуку зенітним ракетним комплексом постановника активних завад на пеленгу, Довбня О. В., Сісков О. В., Сімонов С. І. (2010)
Скорик А. Б. - Можливості щодо створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу, Єрмошин М. О., Воронін В. В., Звєрєв О. О. (2010)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення управління силами та засобами ППО шляхом підвищення життєвості пунктів управління, Харитонов А. О. (2010)
Шоколовський А. А. - Прогнозування технічного стану виробів зенітного ракетного озброєння та радіоелектронної техніки за допомогою використання методу факторного аналізу в стратегії технічного обслуговування та ремонту за станом, Коваль І. В., Наконечний О. А., Попов В. П. (2010)
Шуригін О. В. - Забезпечення збереження рівня точності при визначенні метрологічних характеристик складних технічних систем озброєння та військової техніки, Станіщук А. Б., Дзябенко О. М. (2010)
Аніпко О. Б. - Оцінка помітності літака-винищувача на основі рівняння існування, Українець Є. О. (2010)
Афтєнтьєв Р. М. - Аналіз методів формування вимірювальних сигналів з нормованим коефіцієнтом гармонік (2010)
Бєлімов В. В. - Метод підвищення ефективності функціонування бортового радіоелектронного обладнання, Стасєва Я. Ю., Черних Ю. О. (2010)
Білокінь Ю. А. - Системне подання життєвого циклу складної техніки з урахуванням стадії утилізації (2010)
Гризо А. А. - Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади, Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. (2010)
Дзеверін І. Г. - Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України, Кучеренко Ю. Ф., Олізаренко С. А., Гордієнко В. М. (2010)
Запорожець В. В. - Механізм дисипації енергії при терті металокерамічного шару в технологіях тріботехнічного відновлення деталей машин і механізмів, Стадніченко В. М., Трошін О. М. (2010)
Карлов В. Д. - До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль з використанням спектрального способу, Журавський М. М., Карлов Д. В., Чорний А. М. (2010)
Межуєв В. І. - Доцільність застосування UML для моделювання систем озброєння та військової техніки (2010)
Наконечний О. А. - Методика вибору параметрів контролю технічного стану автомобільного тягача, Герасимов С. В., Подорожняк А. О. (2010)
Олейник Ю. А. - Определение функций вероятностей состояний наземной подвижной системы комплекса РЭБ, Тихонов Г. М., Кожушко Я. Н. (2010)
Похил В. С. - Удосконалений метод аналізу й оцінювання функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем повітряного судна (2010)
Рисаков М. Д. - Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача, Тітов І. В., Макаров С. А. (2010)
Ровненко Д. А. - Інформаційні вимірювальні системи на базі волоконно-оптичних датчиків (2010)
Саваневич В. Є. - Комплексна модель маршрутизації та обмеження трафіку в телекомунікаційних мережах військового призначення, Лемешко О. В., Агеєв Д. В., Добришкін Ю. М. (2010)
Седишев Ю. М. - Про можливість визначення висоти повітряних цілей в мультирадарній системі двокоординатних оглядових РЛС, Тютюнник В. О., Шевченко А. Ф. (2010)
Суханов М. І. - Дослідження методики моделювання сумісності моторних олив з матеріалами трибосистем, Коноваленко М. М., Лебединський Д. В., Селіверстов А. Г. (2010)
Устименко Е. Б. - Высокоэнергетические композиции для ракетных двигателей и газогенераторов с регулируемым режимом работы, Шиман Л. Н., Подкаменная Л. И. (2010)
Харибін О. В. - Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі експлуатації (2010)
Хрупенко А. М. - Додаткові заходи з підвищення безпеки літерних авіарейсів (2010)
Чорний М. В. - Обґрунтування пропозицій щодо визначення необхідного рівня захисту автомобілів багатоцільового призначення в залежності від характеру та місця їх використання, Купріненко О. М., Голуб В. А. (2010)
Болотських М. В. - Формалізація обмежень в задачі раціонального розміщення "кущових" сховищ твердих побутових відходів первинної переробки з урахуванням специфіки міської інфраструктури, Климчук Ю. В., Поповський А. В. (2010)
Бородич П. Ю. - Обґрунтування методики розрахунку часових характеристик під час ліквідації надзвичайних ситуацій в метрополітені, Беридзе С. С. (2010)
Катунін А. М. - Застосування променевих інфрачервоних систем для охорони периметрів об'єктів в складних погодних умовах, Бзот В. Б., Колодій О. П., Луковський О. Я. (2010)
Кондратенко О. П. - Якісний аналіз основних підходів до створення спеціальних (поліцейських) машин, Маренко Г. М., Кайдалов Р. О. (2010)
Полєжаєв А. М. - Облік підсистеми прогнозування надзвичайної ситуації техногенного характеру, Малько О. Д. (2010)
Таран І. А. - Імітаційна статистична модель процесу охорони периметра об’єкта, Пугач В. В., Коцюба В. П. (2010)
Дерюга О. В. - Дослідження метрологічних характеристик цифрових мультиметрiв (2010)
Коваленко С. П. - Ефективний розподіл цілей між підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ показник відверненого збитку військам, Коломійцев О. В., Левагін Г. А. (2010)
Науменко А. М. - Дослідження методів вимірювання вологості газів та метрологічне забезпечення гігрометрії, Почтаренко Л. Д. (2010)
Присяжна О. Г. - Інтелектуальні засоби вимірювання (2010)
Твердохлібова А. Г. - Аналіз похибок компаратора (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Гомба Л. А. - До питання сутності категорії економічної безпеки, Федорова В. О. (2013)
Зибарева О. В. - Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки, Підгірна В. Н. (2013)
Peciak Renata - Theory of regulation as a subject of economic analysis (2013)
Словік О. М. - Ідентифікація та ідентичність: основні характеристики (2013)
Швець Л. І. - Питання аналізу соціальних витрат підприємств (2013)
Шестерняк М. М. - Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці (2013)
Вдовічен А. А. - Роль світової тріади в диспропорційному розвитку глобальної економіки (2013)
Верстяк О. М. - Теоретико-методологічні основи досвіду регулювання цін в ЄС (2013)
Шкабара Т. Л. - Перспективи адаптації європейських регламентів щодо безпечності харчових продуктів в Україні, Присакар І. І., Федорова В. О. (2013)
Горяна І. В. - Основи управління сталим регіональним розвитком (2013)
Гуменюк А. М. - Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону (2013)
Лучик В. Є. - Моделювання механізму реалізації державної політики регіонального розвитку (2013)
Петрук О. Ф. - Політика управління регіональним соціально-економічним розвитком (2013)
Вольська А. О. - Землекористування в Україні, Ніколашин А. О. (2013)
Замятіна Н. В. - Особливості управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Левченко О. М. - Економічний механізм розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі економіки (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех - Сутність і роль державно-приватного партнерства в регулюванні розвитку аграрної сфери (2013)
Бурцева Т. І. - Методи регресійно-кореляційного аналізу у визначенні впливу новітніх технологічних процесів на виробничу діяльність підприємства (2013)
Волошаненко Є. В. - Діагностика та стратегія розвитку підприємств ДАК "Укрвидавполіграфія" (2013)
Ісар І. В. - Оптимізація структури капіталу як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства: проблеми та напрямки їх розв’язання (2013)
Круглянко А. В. - Стратегічне планування як основа стратегічного управління малими підприємствами, Білоус А. Я. (2013)
Павлюк В. І. - Сутність та роль превентивного антикризового управління підприємствами торгівлі (2013)
Полякова Н. С. - Современное состояние предприятий коммунальной инфраструктуры в Украине (2013)
Сарапіна О. А. - Комплексний аналіз фінансового стану як елемент антикризового управління підприємством, Пінчук Т. А. (2013)
Фаріон С. Я. - Місце майнового потенціалу у структурі сукупного потенціалу підприємства (2013)
Зайченко К. С. - Інноваційна діяльність машинобудування України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Паранчук С. В. - Особливості інвестування інноваційного розвитку національного господарства, Корбутяк А. Г. (2013)
Рилєєв С. В. - Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки, Романчук А. Л. (2013)
Родіонова І. В. - Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на рівень інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Сівіцька С. П. - Перспективні напрями інвестування альтернативної енергетики в Україні (2013)
Соколюк О. В. - Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу (2013)
Бунтова Н. В. - Основні детермінанти розвитку готельного бізнесу в Україні (2013)
Кравець А. В. - Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні, Чех Х. Б. (2013)
Гут Л. В. - Стратегічне управління персоналом підприємства, Угринчук Н. В. (2013)
Чичун В. А. - Напрямки розвитку особистості при впровадженні інструментів гуманітарної концепції управління персоналом (2013)
Антонів О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку виставково-ярмаркової діяльності в контексті глобалізації товарних ринків, Бойчук І. В. (2013)
Вардеванян С. І. - Психологічні аспекти формування бренду території, Вардеванян В. А. (2013)
Вдовічена О. Г. - Місце сучасного рекламного ринку в умовах розвитку світових медіа (2013)
Михайлина Д. Г. - Позиціонування національного бренду на світовому туристичному ринку, Полєжаєва І. О. (2013)
Полєжаєва І. О. - Механізм проведення аналізу результативності розповсюдження продукції підприємства (2013)
Сопоцько О. Ю. - Аналіз ринкового середовища підприємств у галузі виробництва ковбасних виробів (2013)
Городюк А. Б. - Зарубіжний досвід організації фінансування охорони здоров’я (2013)
Грубляк О. М. - Стан та стратегічні напрями боргової політики України в контексті державної фінансової політики економічного зростання (2013)
Добровенко О. А. - Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування (2013)
Ігнатенко В. Ю. - Особливості формування доходів бюджету на основі власних, закріплених і регулюючих джерел (2013)
Лещух І. В. - Особливості здійснення податкового контролю в розвинутих федеративних державах (2013)
Мартинюк І. В. - Екологічна ефективність податкової політики в сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу (2013)
Васюк Н. В. - Особливості управління дебіторською заборгованістю (2013)
Карпенко Д. В. - Облікове забезпечення реалізації системи лояльності підприємств ресторанного господарства (2013)
Маначинська Ю. А. - Актуарна концепція обліково-аналітичного забезпечення управління прибутковістю (2013)
Медвідь І. Б. - Облік запасів бюджетних установ: сучасні реалії та майбутні перспективи, Долішня Т. І., Костюк У. З. (2013)
Ніколенко Н. В. - Класифікація орендних операцій для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Скрипник М. Є. - Аналітичний інструментарій багатомірного порівняльного аналізу результативності діяльності швейних фабрик, Маначинська Ю. А. (2013)
Терен Г. М. - Удосконалення методики аналізу балансу ліквідності підприємства (2013)
Фурса В. П. - Фінансова звітність: актуальні питання зближення НП(С)БО та МСФЗ (2013)
Баловсяк С. В. - Використання нечіткої логіки на прикладі Web-сайту магазину, Гімчинський О. Г. (2013)
Кифяк В. Ф. - Практика використання можливостей аналітичної програми Project Expert у діяльності сучасних підприємств, Присакар І. І. (2013)
Тищенко О. В. - Розвиток інформаційних систем державних органів відповідно до національної програми інформатизації (2013)
Верстяк А. В. - Розробка методології прогнозування зміни факторів поширення фінансових інфекцій, Николюк В. П. (2013)
Ситник Н. С. - Моделювання процесів модернізації сфери товарного обігу (2013)
Багрій К. Л. - Особливості застосування методу кейсів у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Блакита Г. В. - Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти, Откаленко О. М. (2013)
Почтовюк А. Б. - Нові підходи до розуміння сутності вищої освіти (2013)
Якимчук Д. М. - Использование метода проблемного обучения при профессиональной подготовке специалистов технологии и дизайна тканей, Рябова Н. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Порох Д. О. - Сутнiсть професiйно-етичних якостей та комунiкативних навичок у вдосконаленнi вивчення iноземних мов у майбутнiх медикiв, Федорова К. В. (2013)
Вишневский В. А. - Психолого-педагогический анализ практического заняти (2013)
Витрищак С. В. - Неблагоприятные экологические факторы города Луганска и Луганской области как фактор риска для здоровья детей и подростко, Жук С. В., Клименко А. К. (2013)
Пишак В. П. - Никотинзависимый оксидативный стресс и роль мелатонина, Кривчанская М. И., Громик О. А. (2013)
Щербаков А. Ю. - Перинатальные осложнения у беременных с эндокринной патологией, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Тихая И. А., Шаповал Д. Н. (2013)
ЛЕКЦIЇСовенко В. М. - Перспективы применения иммунотерапевтических подходов в лечении больных раком легкого, Храновская Н. Н., Ганул А. В., Орел В. Э., Скачкова О. В. (2013)
Рощупкин А. А. - Некоторые критерии фармакологической геропротекции (2013)
Хмыз Т. Г. - Компрессионно-дистракционные методы лечения в травматологии и при реконструкции нижней челюсти (2013)
Шахмурадов Р. Р. - Лабораторная оценка эффективности применения фитопрепаратов в комплексном лечении осложнений съемного протезирования, Сафаров А. М. (2013)
Мамедов А. М. - Лечение заболеваний пародонта, Мамедов Ф. Ю. (2013)
Лях С. И. - Морфофункциональные изменения расслаивающей аневризмы аорты до и после наложения анастомозов и эндопротезирования, Замятин П. Н., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2013)
Храновська Н. М. - Вплив статусу плоїдностi ДНК пухлини на перебiг захворювання у дiтей з нейробластомою, Скачкова О. В., Свергун Н. М., Iонкiна Н. В., Iномiстова М. В., Павлик С. В., Шайда Е. В., Климнюк Г. I. (2013)
Багиров И. A. - Прогностические факторы в мультицентровом исследовании лечения острого лимфобластного лейкоза у детей в Азербайджане (2013)
Андреева С. В. - Клональные аномалии хромосом в клетках костного мозга при остром миелобластном лейкозе у детей и подростков (2013)
Iванова Л. М. - Роль перекисного окислення лiпiдiвта антиоксидантного захисту в патогенезi синдрому подразненого кишечника у сполученнi з гiпертонiчною хворобою, Мироненко Т. В. (2013)
Азизов В. А. - Влияние отвара "Метабол" в комбинации с аторвастатином на липидный спектр крови, Маммедярова К. Ф., Эфендиева Л. Г., Амрахова Л. Г. (2013)
Ковальова О. М. - Iнтерлейкiн 33 та ремоделюваннязагальних сонних артерiй у хворихна гiпертонiчну хворобу з ожирiнням, Гончарь О. В., Хмара А. Т. (2013)
Тартинська Г. С. - Визначення кiлькiсного вмiсту фенольних сполук у насiннi, травi та стулках стручечкiв талабану польового (Thlaspi arvense L. ) (2013)
Бутко А. Ю. - Дослiдження впливу густих екстрактiв рослин роду Inula на гематологiчнi показники кровi щурiв iз трафаретними ранами (2013)
Гулиева Н. Т. - Морфофункциональные особенности структурных изменений эпиневральных микрососудов седалищных нервов белой крысы при экспериментальной эндотоксемии (2013)
Шлєєнкова Г. О. - Неврологiчний статус та нервово-психiчний розвиток дiтей раннього вiку, позбавлених батькiвського пiклування (2013)
Подольський I. М. - Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-фенiламiнометилхiнолiн-4-ону на фази пам’ятi, Штриголь С. Ю., Гриценко I. С. (2013)
Гулиева А. В. - Определение линейных и объемных параметров сердца у доношенных новорожденных в неонатальном периоде при гипоксическом ишемическом поражении ЦНС (2013)
Кобець Ю. М. - Аналiз фармацевтичного ринку України на прикладi препаратiв-простатопротекторiв (2013)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на функцию почек в условиях острого экспериментального нефрита, Самура Б. А., Романенко Н. И. (2013)
Середюк Н. М. - Терапевтична ефективнiсть мельдонiю дигiдрату та канефрону Н у лiкуваннi хворих на артерiальну гiпертензiю з хронiчним пiєлонефритом, Лучко О. Р. (2013)
Гусейн-заде Р. T. - Роль группы крови в формировании мочекаменной болезни на примере населения Гахского района (2013)
Коваленко Т. С. - Стан серцево-судинної системи за даними холтерiвського монiторування у дiтей раннього вiку, хворих на гострий обструктивний бронхiт, Третьякевич З. М. (2013)
Данилюк О. I. - Застосування L-aргiнiну з метою профiлактики гепатоцелюлярної токсичностi амiодарону у хворих з фiбриляцiєю передсердь (2013)
Керимова Р. Дж. - Изменение некоторых показателей белкового обмена в условиях хронической интоксикации в зависимости от длительности ишемии печени, Гараев Г. Ш. (2013)
Тiщенко О. Б. - Оцiнка бiохiмiчних зсувiв у сироватцi кровi хворих на хронiчний некалькульозний холецистит, коморбiдний iз цукровим дiабетом 2 типу (2013)
Тимофiйчук I. Р. - Особливостi стану проокисно-антиоксидантної системи в полях гiпокампу та вмiст метаболiтiв оксиду азоту в плазмi кровi щурiв рiзних вiкових груп (2013)
Байрамова Г. М. - Частота встречаемости пороков сердца плода у беременных с сахарным диабетом при ультразвуковом исследовании (2013)
Мамедбейли Г. А. - Комбинированное лечение рака тела матки начальных стадий с применением видеохирургии, Акперов К. С. (2013)
Березький О. М. - Створення гiбридної iнтелектуальної системи морфометричної дiагностики для верифiкацiї внутрiшньопротокового раку молочної залози за цитологiчного дослiдження, Дацко В. А., Мельник Г. М., Дацко Т. В., Косило Л. I., Николюк В. Д. (2013)
Рустамли У. Г. - Совместное применение антигомотоксического лечения и лазерной терапии при непроходимости маточных труб (2013)
Волков А. О. - Уровень противовоспалительного цитокина IL-10 в крови у родильниц после кесарева сечения при тотальной внутривенной анестезии (2013)
Ахмедова С. Д. - Цитокиновый статус у больных с дерматомикозами (2013)
Макаренко О. В. - Аналiз структури супутньої патологiї у хворих на глаукому, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2013)
Бухтiярова I. П. - Вплив ралейкiну на показники глюкозного гомеостазу щурiв за умов порушеної толерантностi до вуглеводiв, Дроговоз С. М., Iщенко О. М. (2013)
Гоюшова Р. Р. - Роль перекисного окисления липидов в формировании эндотелиальной дисфункции при диабетической нефропатии (2013)
Клименко Л. Ю. - Модификация и валидация Уф-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови: специфичность/селективность, Трут С. Н., Петюнин Г. П., Иванчук И. М. (2013)
Рустамова А. Б. - Гигантские язвы желудка, их оперативное и консервативное лечение (2013)
Шпаченко Н. Н. - эффективность оперативного лечения переломов костей голени в зависимости от времени выполнения операций и тяжести состояния пострадавших с политравмой, Салем Абдаллах Аль Шобаки, Золотухин С. Е., Данькина И. А. (2013)
Сабадош Р. В. - Гострий варикотромбофлебiт нижнiх кiнцiвок з поширенням тромботичного процесу через гирло великої пiдшкiрної вени в глибоку венозну систему (2013)
Шаповалов В. В. - Розробка соцiально орiєнтованої схеми фармакокорекцiї алкогольного абстинентного синдрому в структурi алкогольної залежностi (F10. 2), Сосiн I. К., Шувера О. В. (2013)
Лиса Я. П. - Дослiдження процесу лiофiлiзацiїта шляхiв його оптимiзацiї, Беспалова О. Я. (2013)
Бурцева О. В. - Кiлькiсне визначення фенольних сполук Avena sativa L. (2013)
Запорожська С. М. - Дослiдження смакових характеристик оромукозних пастилок (2013)
Курбанов А. К. - Возможности сохранения репродуктивной функции у женщин с шеечной беременностью: случай инструментального удаления шеечной беременности при двойне, индуцированной в программе эКО, Гаджиева Ф. Р. (2013)
Титул, зміст (2014)
Кундієв Ю. І. - Концепція розвитку ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" на 2014–2020 роки, Чернюк В. І., Нагорна А. М. (2014)
Дворніченко Г. Б. - Епідеміологічні аспекти цереброваскулярних захворювань у гірничих робітників, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації, Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Матвійчук Т. Д. (2014)
Basanets A. V. - Sudden Cardiac Death at Workplace, Ostapenko T. A., Cherkesov V. V., Fartushna O. Y. (2014)
Гречківська Н. В. - Роль профілактичних медичних оглядів для забезпечення своєчасного виявлення та профілактики професійних захворювань у працівників підприємств м. Києва (2014)
Кальниш В. В. - К анализу особенностей обеспечения работоспособности при монотонной деятельности операторов, Красотин Е. В., Пышнов Г. Ю. (2014)
Назаренко В. І. - Фізіолого­гігієнічна оцінка мікроклімату сучасних офісних приміщень та адаптаційні реакції організму офісних працівників, Терещенко П. С., Палійчук С. П., Никіфорук О. І., Чуй Т. С. (2014)
Кулаківська О. Г. - Особливості впливу професійного навантаження різного рівня на психофізіологічний стан осіб льотного складу, Кравчук В. В. (2014)
Рубцов Р. В. - Эхокардиографические показатели сократительной способности сердца у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2014)
Карлова Е. А. - Клінічна характеристика та оцінка токсемії у працівників, експонованих свинцем, Шейман Б. С. (2014)
Антропов К. Д. - Гігієнічна оцінка технології застосування фунгіциду Талендо Екстра, к. е. на винограднику, Вавріневич О. П., Гиренко Т. В. (2014)
Чирва О. В. - Профілактика відхилень функціональних показників здоров’я в осіб організованої студентської популяції (2014)
Реферати (2014)
Про проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів у 2014 році (2014)
Семенюк В. І. - Російському самородку або неперевершеному Калашникову – 91, Гишко Г. Б., Лавров О. Ю. (2010)
Онищенко С. І. - Особливості застосування авіації в локальних війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століть, Волошенко О. О., Шишкін В. С. (2010)
Абрашин В. О. - Можливості застосування альтернативних джерел електричної енергії у Збройних Силах України, Новічонок С. М. (2010)
Бархударян М. В. - Визначення основних тактико-технічних характеристик вимірювальних засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, які впливають на рівень безпеки при проведенні бойових стрільб, пусків ракет, бомбометання та полігонних випробувань, Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2010)
Башинський В. Г. - Підвищення захищеності вертольотів при проведенні їх модернізації, Шабан Р. Г., Туренко С. М., Котов О. Б. (2010)
Воїнов В. В. - Методика розрахунку ймовірності виконання вогневої задачі зенітним артилерійським комплексом ближньої дії при введенні в його склад багаточастотної трикоординатної РЛС, Єрмаков Г. В., Леонов І. Г., Телюков С. М. (2010)
Грицай П. М. - Підходи до удосконалення шляхів застосування сил і засобів артилерії за досвідом локальних війн та збройних конфліктів, Тіхонов І. М. (2010)
Ермаков Г. В. - Сравнительный анализ боевой эффективности РТС блокирования и РТС функционального поражения приемных устройств радиовзрывателей, Власик С. Н. (2010)
Коваль В. В. - До питання порівняльного оцінювання однотипних зразків озброєння і військової техніки РХБ захисту військ (2010)
Корнєєв В. О. - Метод об’єднання та узагальнення траєкторій повітряних об'єктів з урахуванням координатних і ознакових вимірів (2010)
Котов О. П. - Навігація літальних апаратів за допомогою скомплексованої апаратури (2010)
Коцюба В. П. - Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть, Федченко О. П. (2010)
Кривошеєв А. М. - "Мережецентрична війна" – заходи оборони і нейтралізації нападу (2010)
Ланецький Б. М. - Модель надійності радіоелектронних засобів групи однотипних ЗРК з'єднання (частини) зенітних ракетних військ при відновленні їх працездатності спеціалізованими бригадами, Лук'янчук В. В., Теребуха І. М. (2010)
Мокроцький М. Ю. - Підхід щодо розподілу боєприпасів з використанням методу нормованих функцій (2010)
Поспєлов Б. Б. - Технологія зв'язку з безпілотними літальними апаратами на основі керованих динамічних радіоканалів, Тоцький О. В. (2010)
Похил В. С. - Метод забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів на етапі їх експлуатації (2010)
Скорик А. Б. - Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Частина 1. Еволюційний розвиток оперативно-тактичних вимог, Демідов Б. О., Дранник П. А. (2010)
Сорокін Д. М. - Методика розрахунку балансу потужностей та навантажень джерел бортового електроживлення модернізованого літака (2010)
Трофименко П. Є. - Оцінка точності урахування метеорологічних факторів при стрільбі на великі дальності, Макєєв В. І., Раскошний А. Ф. (2010)
Черкашин А. Д. - Проверка достоверности прогноза и коррекция зависимости изменения начальной скорости пули 9 мм пистолетного патрона ПМ (2010)
Барсов В. І. - Методологічні засади створення інформаційної технології побудови відмовостійких систем управління, що функціонують в модулярній системі числення (2010)
Бойша В. В. - Аналіз кореляційного методу вимірювання коефіцієнта гармонік (2010)
Васюта К. С. - Використання сурогатних сигналів для оцінки квантифікацій рекурентних діаграм хаотичних сигналів, спостережуваних на фоні білого шуму (2010)
Гаршин А. Ю. - Методика оценки уровня опасности морской критической инфраструктуры, Иванченко О. В., Мащенко Е. Н. (2010)
Герасимов С. В. - Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації, Ізосімов Д. М., Рощупкін Є. С., Богдановський О. М. (2010)
Давидов С. О. - Експериментальне визначення динамічної утримуючої здатності сітчастих розділювачів фаз (2010)
Іващук Б. М. - Ефективність застосування фотографічного обладнання на сучасних БПЛА, Приступа Р. В., Бердочник А. Д. (2010)
Калашник Н. С. - Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку, Леонов І. Г., Мироничева Н. М., Нос А. І. (2010)
Корнієнко Л. Г. - Ефективність подавлення частково поляризованих завад компенсаторами бічних пелюсток, Фрунжиєв А. Д. (2010)
Криворчук А. О. - Особливості логічного синтезу багатотактних пристроїв релейного захисту електричних систем, Уваров В. М. (2010)
Онищенко В. В. - Способ сбора релевантных изображений с использованием метода структурно-лингвистической классификации и идентификации (2010)
Орлова О. А. - Аналіз методів вимірювання фазових зсувів підвищеної завадозахищеності на основі цифрової обробки сигналу (2010)
Пашков Д. П. - Вплив шумів на роботу станцій радіолокацій бічного огляду з синтезованою апертурою, Домнін С. В. (2010)
Приймак А. В. - Аналіз доцільності створення та застосування багатофункціональних безпілотних авіаційних комплексів цивільного призначення, Дар’їн Я. В., Стрюк Д. М., Слободянюк А. А. (2010)
Процька Є. О. - Рекомендації за розрахунком глибини занурення калібруємих/поверяємих термометрів, Мощенко О. І. (2010)
Риб’як А. С. - Математична модель процесу попереднього оброблення зображень в оптоелектронних системах ідентифікації особи за спектральними ознаками, Товста І. П., Лебедєва Т. Є. (2010)
Рубан И. В. - Автоматизация процессов лабораторных и стендовых испытаний в триботехнике, Трошин О. Н., Смирнов С. В., Мусиенко Ю. А. (2010)
Саваневич В. Е. - Метод сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от астероида со слабым блеском и ненулевым видимым движением на серии ПЗС-кадров, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Власенко В. П. (2010)
Светличный В. А. - Неразрушающий контроль неферомагнитных пленок и покрытий, Тулупов В. В. (2010)
Старець Г. О. - Про моменти та значення деяких атомарних функцій, Курпа Л. І. (2010)
Суханов М. І. - Дослідження сумісності мастил газотурбінних двигунів і працездатності їхніх сумішей, Богаченко А. П., Малько С. М., Цуканов О. Ю. (2010)
Тимочко О. І. - Метод автоматизації підтримки прийняття рішень по управлінню динамічними об’єктами на основі інтелектуальних інформаційних технологій (2010)
Черних Ю. О. - Метод cинтезу структури інформаційної складової радіоелектронної системи бортового радіоелектронного обладнання (2010)
Адаменко М. І. - Основи розрахунку меж екологічного впливу найбільш важливих чинників ураження аварій на арсеналах та складах вибухових речовин, Селіванов С. Є. (2010)
Гриб Д. А. - Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В., Жуйков Д. Б. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів наддовгохвильових передавачів для виявлення атмосферних явищ (гроз) з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності, Карлов Д. В., Медведський С. В., Клімішен О. О., Морозов А. І. (2010)
Сутюшев Т. А. - Спосіб виводу пошуково-ударної групи на об’єкт впливу з проміжку ешелону ізоляції в ході спеціальної операції спрямованої проти незаконних збройних формувань (2010)
Каткова Т. Г. - Відповідальність за порушення законів та звичаїв війни за міжнародним правом і законодавством України (2010)
Степаненко О. О. - Розробка математичної моделі функціонування системи управління (2010)
Шевченко О. В. - Визначення необхідного рівня замовлення в системі забезпечення армійського корпусу топографічними картами, Шишкін В. С., Фурманов К. В. (2010)
Ярош С. П. - Термінологічно-лінгвістичний аналіз терміна "розвідувально-управляюча інформаційна система” (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ганіч Л. В. - Формування сучасної системи управління трудовим потенціалом в Україні (2014)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу (2014)
Збрицька Т. П. - Кар’єрне планування як інструмент управління трудовою мотивацією молодих фахівців, Гержик В. А. (2014)
Кір’ян Т. М. - Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави, Куліков Ю. М., Сафонов В. В. (2014)
Ковальчук О. А. - Мотиваційний процес персоналу, Ситнік О. Д. (2014)
Маркова С. В. - Інноваційні моделі комерційної діяльності в забезпеченні ефективної зайнятості населення на підприємствах малого та середнього бізнесу, Олійник О. М., Головань О. О. (2014)
Носова Т. І. - Формування системи показників оцінки інтелектуального потенціалу торговельного підприємства (2014)
Петенко А. В. - Промислово-екологічна концепція управління процесами соціального розвитку екологосладних вуглепромислових регіонів Донбасу (2014)
Свердан М. М. - Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах (2014)
Середюк В. Б. - Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач (2014)
Стаматін О. В. - Дослідження стану якості трудового життя працівників промисловості Харківського регіону (2014)
Сухотеріна М. І. - Кодекс корпоративного управління в системі управління машинобудівного підприємства (2014)
Татомир І. Л. - Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави (2014)
Акінфієва Л. П. - Факторний аналіз динаміки та структури валового внутрішнього продукту України, Бєлозорова Л. С. (2014)
Лесь А. В. - Реалізація екологічних програм в Україні (2014)
Луцків О. М. - Розподіл повноважень між центром і регіонами в контексті реалізації структурної політики на регіональному рівні (2014)
Малярець Л. М. - Розроблення узагальнюючого показника конкуренто-спроможності банків на підґрунті нечітких множин, Койбічук В. В. (2014)
Наливайченко К. В. - Геоекономічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні (2014)
Ніколаєв Ю. О. - Перетворення ресурсно-орієнтованих регіональних промислових кластерів в інноваційні кластери (2014)
Огінок С. В. - Особливості входження польських франчайзингових мереж на ринок України (2014)
Повод Т. М. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку України в контексті євроінтеграції: проблеми та перспективи, Остапенко А. С. (2014)
Портна О. В. - Функції сукупного фінансового потенціалу країни (2014)
Савчук Н. В. - Методологія моделювання бюджетної системи країни (2014)
Сирчин О. Л. - Регулювання банківської діяльності в контексті управління банком (2014)
Смолич Д. В. - Перспективні інструменти нарощення конкурентоспроможності прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва (2014)
Циганюк Н. Є. - Фінансове забезпечення розвитку логістичної рекреаційної системи регіонів України, Сидорук С. В. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм аналізу зовнішнього стартегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Іванечко П. М. - Аудит в бюджетних установах в хронології розвитку нормативно-правового забезпечення (2014)
Івченко І. Ю. - Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства (2014)
Ігнатенко Т. В. - Рейтингова оцінка як засіб визначення ефективності результатів фінансово-господарської діяльності сегментів (2014)
Карпенко Л. М. - Методи оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві (2014)
Кондратенко Т. В. - Управління виробництвом машинобудівної продукції (2014)
Кузнецова І. О. - Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства (2014)
Куклінова Т. В. - Формування організаційно-економічного механізму добудови незавершених об’єктів житлового будівництва (2014)
Литвинов О. І. - Формування системи управління ризиками в процесі стратегічного розвитку торговельного підприємства (2014)
Михальчишин Н. Л. - Сутність прояву конкуренції на ринку юридичних послуг, Сенів Л. А. (2014)
Нагайчук В. В. - Управління грошовими потоками підприємства (2014)
Орлик О. В. - Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання (2014)
Парсяк В. Н. - Система управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств, Кириченко О. П. (2014)
Прудникова І. М. - Ідентифікація аспектів оцінки і параметрів якості організаційної структури управління підприємством в контексті системно-синергетичного підходу (2014)
Сербінова К. Х. - Використання коригуючих коефіцієнтів при визначенні тарифів окремих підприємств міського господарства (2014)
Тищенко В. Ф. - Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства (2014)
Хомутенко В. П. - Ідентифікація cуб’єктів господарювання як платників податків, Хомутенко А. В. (2014)
Яркіна Н. М. - Принципи формування комплексного механізму управління підприємством (2014)
Власова Т. Р. - Виявлення соціально-економічних загроз для економічної безпеки України, Гордуни О. Ю. (2013)
Власова Т. Р. - Особливості технологічного розвитку України, Шарова Т. В. (2013)
Далевська Н. М. - Визначення ціннісних критеріїв еволюції капіталізму як системи накопичення багатства у світовому масштабі (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концептуальні засади інформаційного суспільства (2013)
Родіонов П. Ю. - Еволюція та значення інформації у контексті розвитку світової економічної системи (2013)
Рудніченко Є. М. - Застосування основних положень агентської теорії у контексті взаємодії суб’єктів економічної безпеки підприємств (2013)
Васильченко Г. В. - Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку, Васильченко С. М. (2013)
Вдовічен А. А. - Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки (2013)
Голота А. С. - Особливості конкурентних відносин України в умовах глобалізації (2013)
Остапа О. М. - Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України (2013)
Сиваненко Г. П. - Імпортноорієнтована економіка: перспективи для бізнесу, Торопков В. М. (2013)
Стасюк В. В. - Досвід державно-приватного партнерства у секторі водопостачання країн, що розвиваються: адаптування в Україні (2013)
Черкас Н. І. - Післякризові пріоритети експортного сектора економіки України (2013)
Васильєв О. В. - Оцінка цілісності функціонування ринкової інфраструктури в регіоні (2013)
Мітеллаєва К. О. - Регіональний транспортний стандарт як спосіб реалізації нормативно-цільового підходу до управління регіональною транспортною системою (2013)
Москальов М. А. - Основні пріоритети та напрями розвитку м. Чернівців як міжрегіонального центру торгівлі, Долга Г. В. (2013)
Пироженко О. Ю. - Оценка уровня обеспеченности АР Крым транспортными коммуникациями как важного условия урбанизации территории (2013)
Дерій І. В. - Вплив обсягу землекористування на рівень ефективності аграрних підприємств (2013)
Тимоць М. В. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі карпатського макрорегіону (2013)
Фоменко Л. Г. - Сучасний стан ринку сільськогосподарського виробництва та формування ефективної збутової діяльності малих сільськогосподарських підприємств України (2013)
Клевчук О. Г. - Доцільність виробництва мастики на водній основі (2013)
Коноваленко Ю. В. - Комплементарність технологічних рішень при моніторингу безпеки контейнерних перевезень (2013)
Хотинь Л. В. - Впровадження систем безпечності та управління якістю на підприємствах олійно-жирової галузі (2013)
Білоус Л. І. - Видова структура виробництва та реалізації продукції підприємствами харчової промисловості (2013)
Гут Л. В. - Окремі аспекти формування конкурентоспроможності промислового підприємства, Ляшенко А. Ф., Цепенюк М. Д. (2013)
Довгань Д. А. - Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації (2013)
Круглянко А. В. - Запровадження окремих програмних продуктів у практику стратегічного аналізу малих підприємств (2013)
Снігур Х. А. - Розробка алгоритму управління інвестиційно-інноваційним проектом підприємств харчової промисловості (2013)
Сорока С. В. - Розробка цінової політики медичного закладу з врахуванням собівартості медичної послуги (2013)
Данільєва Ю. Г. - Проблеми державного регулювання розвитку анімаційної діяльності в Україні, Ласточкина Д. Ю. (2013)
Кифяк В. Ф. - Базові принципи та методологічні підходи до формування і розвитку територіальних рекреаційних систем (2013)
Ларіна Р. Р. - Оцінка потреби населення України у санаторно-курортних послуга, Бочкова О. Б., Ланковська О. К. (2013)
Ларіна Р. Р. - Логістична стратегія розвитку рекреаційного туризму як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах транзитивної економіки України, Лук’янова О. Ю. (2013)
Машкова О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку готельних послуг м. Херсона, Носова І. О. (2013)
Микитюк М. В. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі регіону (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Використання crm-систем у діяльності підприємств туристичної індустрії, Рурак І. І. (2013)
Жалба І. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "маркетингові комунікації" (2013)
Кравчук Н. В. - Стратегічно-маркетинговий план як ключовий фактор успішної діяльності підприємства туристичної сфери України (2013)
Лошенюк І. Р. - Сутнiснi характеристики товарної політики торговельних підприємств, Грейцар Т. В. (2013)
Марценовський В. О. - Порівняльний аналіз результатів маркетингових досліджень з використанням сучасних засобів збору даних, Рудченко С. М. (2013)
Хоша М. О. - Результативність витрат на утримання персоналу та продуктивність його праці у розкритті ефективності фінансового стимулювання трудового потенціалу банку (2013)
Брязкало А. Є. - Теоретичні аспекти сутності місцевих бюджетів в Україні (2013)
Жебчук Л. Л. - Прожитковий мінімум як складова механізму державного регулювання доходів населення (2013)
Кучерівська С. С. - Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні, Гладчук О. М., Койцан О. І. (2013)
Малецька О. О. - Особливості забезпечення фінансової стійкості пенсійних фондів (2013)
Манжос С. Б. - Особливості формування ефективної антикризової стратегії банку (2013)
Пукач О. О. - Визначення видаткових потреб місцевих бюджетів у системах фінансового вирівнювання країн СНД (2013)
Семенюк З. І. - Підходи до стратегічного планування доходної частини бюджету (2013)
Тарасюк М. В. - Основні види та принципи державного податкового менеджменту (2013)
Тонкопрядов Є. О. - Теоретико-методологічні засади формування видаткової частини бюджету пенсійного фонду України (2013)
Харіна Н. В. - Методичні питання оцінки результативності державного регулювання житлового іпотечного кредитування (2013)
Черевко О. І. - Аналіз механізмів управління ризиками в сфері оподаткування (2013)
Грінчук М. С. - Ефективність управління фактором нормування витрат на основі прогнозування (2013)
Машталяр Г. П. - Організація аудиту розрахунків з податку на додану вартість, Кучерява Д. В. (2013)
Труфен А. О. - Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів (2013)
Труфіна Ж. С. - Особливості обліку оплати праці в системі управління стимулюванням оплати праці, Уграк М. І. (2013)
Ховрак І. В. - Економічна політика України та розвинених країн при впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності, Яковенко Я. Ю. (2013)
Цюцяк А. Л. - Вплив системи оподаткування на порядок ведення обліку і складання звітності підприємствами ресторанного господарства (2013)
Чернецька С. А. - Аналіз активів підприємства (2013)
Багрій К. Л. - Проблемні лекції як спосіб формування у студентів творчого підходу до навчання (2013)
Пудичева Г. О. - Обґрунтування ефективності застосування відновлювальних джерел енергії в загальноосвітніх школах України (2013)
Ступак М. Г. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей (2013)
Чуновкина А. Г. - О характеристиках качества измерений и результатов измерений, Бурмистрова Н. А. (2012)
Шайняк И. Р. - Учет неопределенности измерения при проверке соответствия установленным требованиям (2012)
Водотыка С. В. - Модельный подход к оцениванию неопределенности измерений: случаи, не рассмотренные в GUM, Захаров И. П., Климова Е. А., Шевченко Н. С. (2012)
Рабинович С. Г. - Стандартное отклонение или доверительный интервал? (2012)
Редьога О. Ю. - Обчислення невизначеності при експертному оцінюванні вагових коефіцієнтів з використанням медіани Уолша, Яремчук Н. А. (2012)
Грюнвальд Н. В. - Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях, Єременко В. С., Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2012)
Дойников А. С. - Использование неопределенности измерений при поверке средств измерений, Юров Л. В. (2012)
Коваль Ю. А. - Оценивание неопределенности измерений при сличениях эталонов времени и частоты радиотехническими методами, Костыря А. А., Приймак В. Ю., Ал-Твежри Б. А. (2012)
Лалев В. Л. - Автоматизированное рабочее место для метрологической поверки информационной управляющей системы АЗТП-06Р, Банев К. И., Борисов Б. И. (2012)
Неежмаков П. И. - Неопределенность калибровки разности шкал времени при обеспечении прослеживаемости к всемирному координированному времени, Романько В. Н. (2012)
Трищ Р. М. - Методики калибровки: разработка и проблемы, Москаленко М. В., Малецкая О. Е. (2012)
Безимянна К. Ю. - Оцінювання невизначеності результатів вимірювання модуля пружності композиційних матеріалів акустичним імпульсним методом, Єременко В. С. (2012)
Борзенкова А. В. - Оценка неопределенности измерения положения центра тяжести летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2012)
Warsza Z. L. - Unconventional Double Output Bridge for Simultaneous Measurement of Two Parameters, Idzkowski A. (2012)
Дербаба В. А. - Статистическое моделирование точности зубообработки и измерений толщины зуба с учетом интервальной меры неопределенности измерительного средства, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2012)
Жарко Ю. Г. - Оценивание неопределенности измерений тормозного пути при испытаниях автотранспортных средств, Захаров И. П., Сакало С. Н. (2012)
Мокійчук В. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання товщини луноімпульсним методом, Монченко О. В. (2012)
Булыгина Е. В. - Анализ источников неопределенности результатов аппаратурного исследования биоритмов коры головного мозга, Володарский Е. Т. (2012)
Буриченко М. Ю. - Влияние неопределенности результатов медицинских исследований на оценивание профессиональной пригодности операторов, Дворник М. В., Оникиенко Ю. Ю. (2012)
Буриченко М. Ю. - Шляхи зменшення невизначеності прогнозу стану організму людини при нейромережовому моделюванні, Іванець О. Б. (2012)
Володарский Е. Т. - Подходы к оцениванию неопределенности результатов биологических испытаний, Кошевая Л. А., Рамазанова-Стёпкина Е. А. (2012)
Pandelova A. L. - Study of repeatability of results in the linear region in the measurement of pectin with a hybrid biosensor (2012)
Абдукаюмов А. А. - Неопределенность методики измерения теплопроводности влажных трикотажных полотен, Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Бойматов Н. Т. - Определение скорости продольной ультразвуковой волны при поверке контрольных образцов ультразвуковых методов неразрушающего контроля., Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении выхода летучих веществ из твердого минерального топлива, Шевченко Е. Н. (2012)
Ильницкая Т. М. - Применение метода Монте-Карло для оценивания неопределенности ультразвукового эталона, Чалый В. П., Костеров А. А. (2012)
Осипова Л. В. - Оценка качества измерений в лабораториях с аттестацией стандартного образца состава золотосеребряной руды, Семенова О. В., Нежиховская С. Г., Осипов Е. В. (2012)
Ткаченко И. Ю. - Оценивание неопределённости измерений массовой концентрации ингибиторов коррозии в пробах пластовой воды, Нежиховский Г. Р. (2012)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення засобу вимірювання параметрів якості електроенергії загального призначення, Кучерук В. Ю. (2012)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке (калибровке) однозначных мер электрического сопротивления с помощью компаратора, Захаров И. П. (2012)
Князев В. В. - Практика применения оценки неопределенности при проведении испытаний невосприимчивости технических средств к действию электростатического разряда, Сафнюк Г. Ю. (2012)
Шевкун С. М. - Визначення похибок та оцінка невизначеності для Державного первинного еталона України одиниці кута зсуву фаз між двома напругами, Величко О. М., Карпенко С. Р., Добролюбова М. В. (2012)
Бойматов Н. Т. - Программное обеспечение оценки неопределенности измерений при поверке аналоговых электроизмерительных приборов прямого действия, Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Galabov K. S. - Application of the NI LabVIEW in the verification of analog measuring instruments (2012)
Зайцева-Великодна С. С. - Проблеми атестації обчислювальної компоненти програмних комплексів автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії, Великодний С. С. (2012)
Новіков В. В. - Оцінювання невизначеності методом Монте-Карло: стан, проблеми, перспективи (2012)
Кондрашов С. И. - Оценка неопределенности измерений в системах тестового контроля, Чунихина Т. В. (2012)
Левин С. Ф. - Измерительная задача статистической идентификации шкалы космологических расстояний (2012)
Мачехин Ю. П. - Модель измерения параметров нелинейных динамических систем, Курской Ю. С. (2012)
Sakalo Е. S. - Distance learning of students studying estimation of measurement uncertainty in the framewok of international cooperation between universities (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Титул, зміст (2014)
Москаленко О. Н. - Опережающее развитие и концептуальные основы экономической политики современного государства (2014)
Онищенко С. В. - Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвитку економіки, Матковський А. В., Пугач О. А. (2014)
Рекова Н. Ю. - Інструменти регулювання інвестиційної діяльності в рамках податкової політики, Талан Г. О. (2014)
Куценко В. І. - Модернізація політики кадрового забезпечення галузей соціогуманітарної сфери України, Заяць Г. С. (2014)
Сисоєва Л. Ю. - Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері, Буряк А. В. (2014)
Орлова В. О. - Спеціальний банківський податок: проблеми, перспективи, світовий досвід, Козак Г. О. (2014)
Маліновська О. Я. - Організаційно-правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення України, Рудзінська Р. О. (2014)
Телятников В. М. - Перспективи створення інститутів фінансування місцевих органів влади в Україні (2014)
Шевчук Н. В. - Шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення як фактору соціальної безпеки держави (2014)
Сіменко І. В. - Концептуальні засади контролю прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2014)
Длігач А. О. - Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління промисловим підприємством (2014)
Юринець О. В. - Формування складових багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівних підприємств, Том’юк О. Я. (2014)
Краус К. М. - Венчурне фінансування маркетингової політики малого торговельного бізнесу в Україні (2014)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми використання освітнього потенціалу населення (2014)
Подолянчук О. А. - Процедури одержання аудиторських доказів (2014)
Маначинська Ю. А. - Генезис обліку результативності готельного бізнесу з урахуванням змін на загальнодержавному рівні управління (2014)
Kafka S. - The classification of non-current assets for accounting purposes (2014)
Про новий науковий і навчальний проект "Українській молоді – якісну європейську освіту (2014)
Кравченко Г. В. - История развития средств войсковой энергетики, Лагутин Г. И. (2010)
Бараннік В. В. - Захист бортової апаратури РСБН-5С літаків Л-39 від радіоелектронних засобів технології CDMA 800 стандарту IS-95 на військових аеродромах України, Красноруцький А. О., Вареник А. І., Педько А. В. (2010)
Борисенко В. С. - Обґрунтування підходу щодо розрахунку обмежень гранично-допустимої експлуатаційної зміни тягових та аеродинамічних характеристик транспортного літака, Приймак А. В. (2010)
Вакуленко В. В. - Основные пути создания высокоэффективных систем очистки воздуха для военных гусеничных машин (2010)
Гриб Д. А. - Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В., Михиденко В. П. (2010)
Гудков М. В. - Методика прогнозування надійності радіоелектронного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем параметрів (2010)
Гуляєв А. В. - Вибір критерію оцінки технологічної ефективності способів відновлення бронетанкового озброєння та техніки (2010)
Жевтюк А. А. - Экспериментальное определение характеристик рассеяния военно-транспортного самолета Ан-26, Новиков А. А., Украинец Е. А., Бречка М. М., Спиркин Е. В. (2010)
Загорка О. М. - Основні положення методики оцінюванняuотовності до застосування засобів маскування від технічних засобів повітряної розвідки противника, Коваль В. В., Каблуков О. А. (2010)
Зайцев О. В. - Вимоги до системи розвідки повітряного противника в сучасних умовах, Ковкін В. В. (2010)
Іленко Є. Ю. - Вплив тривалості зберігання об’єктів озброєння та військової техніки на проведення капітальних ремонтів (2010)
Коростельов О. П. - Формування достатніх за обсягом вибірок вихідних даних для розрахунку показників надійності озброєння та військової техніки (2010)
Ковтун А. В. - Обґрунтування можливості безпарашутного скидання вантажів при забезпеченні спеціальних операцій, Табуненко В. О. (2010)
Коршець О. А. - До питання перспективної структури сучасної радіоелектронної системи управління групою літаків в багатопозиційній системі самонаведення (2010)
Крюков О. М. - Математична модель датчика для вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї, Александров О. А. (2010)
Трофименко П. Є. - Розробка методів нормалізації виміряної швидкості снаряда на різних віддаленнях від дульного зрізу ствола, Макеєв В. І. (2010)
Чеченков М. М. - Особенности обеспечения процедур обработки и обмена информацией в интегрированной системе автоматизированного управления и связи ракетных комплексов сухопутных войск, Малахов С. В., Снисаренко А. Г., Шлокин В. Н., Гостев А. Л. (2010)
Афанасьевская В. Е. - Методология интеллектуальной диагностики сложных технических систем, Угрюмова Е. М., Шматков С. И. (2010)
Бакуменко В. М. - Визначення релаксаційних параметрів субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням, Петров С. В., Шпак П. С., Солонець О. І. (2010)
Білько П. А. - Постановка завдання щодо формування зон вільного польоту в чотирьохвимірному повітряному просторі (2010)
Богдановський О. М. - Результати експерименту адаптивного методу наведення антенних пристроїв наземних радіотехнічних систем управління космічними апаратами, Рачинський О. П., Павловський О. Л. (2010)
Бороздін М. К. - Аналіз вимог, що пред'являються до параметрів антен з незалежними діаграмами спрямованості (2010)
Гурін А. Г. - Вибір параметрів двошарових випромінюючих елементів індукційно-динамічних електророзрядних систем, Кононов Б. Т., Щека В. М. (2010)
Кириченко А. М. - Аналіз впливу похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів, Зарубін А. М. (2010)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження системи наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейрорегулятором на основі моделі авторегресії з ковзаючим середнім, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2010)
Кухарський І. А. - Алгоритм розрахунку параметрів просторово-часових змін об’єктів розвідки (2010)
Лещенко С. П. - Напрямки створення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних частин і підрозділів, Колеснік О. М., Бурковський С. І., Бейліс Л. В. (2010)
Махонін Є. І. - Порівняльний аналіз результатів ідентифікації наземною радіотехнічною системою реальних космічних апаратів (2010)
Мегельбей В. В. - Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при суміщенні режимів її роботи, Кадубенко С. В., Мегельбей Г. В. (2010)
Мокроцький М. Ю. - Розподіл боєприпасів з використанням методу послідовних прирощень, Раскошний А. Ф. (2010)
Невмержицький І. М. - Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі, Гризо А. А., Калініченко І. І., Клименко Р. Ю. (2010)
Пашков Д. П. - Використання адаптивного компенсатора перешкод в радіолокаційних станціях бічного огляду з синтезуванням апертури антени, Домнін С. В. (2010)
Півнєв Д. А. - Математична модель повірки (калібрування) і ремонту засобів вимірювальної техніки в місцях дислокації військових підрозділів, Герасимов С. В., Подорожняк А. О. (2010)
Саковський Г. А. - Вибір показників та критеріїв оцінки достатності ресурсів окремої механізованої бригади ОСШР, Піскунов С. М. ., Просов А. В., Гудима О. П. (2010)
Смірнов Є. Б. - Метод автоматизованого нечіткого визначення корисної інформації для прийняття раціонального рішення (2010)
Тесленко О. В. - Стабілізація рівня хибних тривог за рахунок зміни параметрів зондувального сигналу РЛС, Ковальчук В. А., Бровченко С. В., Мовчан А. І. (2010)
Тимочко О. І. - Удосконалення методу обробки знань для управління літаком з урахуванням вибраного режиму польоту, Лошаков Є. С., Бровко М. Б. (2010)
Турута А. П. - Разработка метода управления приоритетами обслуживания на основе оценки полезности обслуживания запроса (2010)
Хращевський Р. В. - Основні тенденції розвитку планування повітряного простору за стандартами ICAO (2010)
Худов Г. В. - Методика оцінки ефективності сумісного пошуку і виявлення об’єктів в космічних системах спостереження (2010)
Черниш В. І. - Аналіз ефективності системи акустичного маскування, Жуков І. О. (2010)
Шевченко О. В. - Обґрунтування підходу до опису процесу оброблення оцифрованої інформації в акустооптичному процесорі (2010)
Андрощук О. С. - Модель побудови тезауруса предметної сфери управління підрозділами в особливих ситуаціях (2010)
Єманов В. В. - Аналіз масових безладів на території країн Європи, СНД і України та роль внутрішніх військ під час їх ліквідації, Башкатов Є. Г. (2010)
Чигрин В. В. - Математичне моделювання коливань вантажу з урахуванням дії підвіски пожежного автомобіля, Кривошей Б. І., Коханенко В. Б. (2010)
Шостак Р. М. - Прогнозування залишкового ресурсу залізничних цистерн з експлуатаційними пошкодженнями типу "вм’ятина", Ущапівський І. Л., Ларін О. О., Гузенко В. А. (2010)
Бойко В. О. - Обґрунтування шляхів оцінювання ефективності способів бойового застосування військ (сил) в оборонній операціі (2010)
Войтович А. І. - Планування служби зміни прикордонних нарядів у відділі прикордонної служби Державної прикордонної служби України, Фаріон О. Б. (2010)
Єрмошин М. О. - Варіанти структури системи зенітного ракетного прикриття та можливі шляхи їх вдосконалення, Ярош С. П., Шулежко В. В., Романюк М. М. (2010)
Зинченко В. П. - Дидактические требования к специализированным тренажерам функциональных систем вертолета Ми-8МТВ (2010)
Коберський О. В. - До питання подальшого розвитку системи управління Повітряних Сил (2010)
Пашков Д. П. - Методика планування роботи бортового спеціального комплексу космічних апаратів оптико-електронного спостереження (2010)
Скорик А. Б. - О методологии оценки влияния сложности структуры военно-технических систем на боевой потенциал воинских формирований, Кириллов И. Г., Турсунходжаев Х. А. (2010)
Федорович О. Е. - Мультиагентное моделирование коммуникационных взаимодействий в командно-штабных учениях, Назаренко Т. Н., Кайдалов А. К. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Алейнікова О. В. - Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин (2014)
Андрійчук Ю. А. - Загальні аспекти вибору показників оцінювання ефективності інноваційної активності підприємств харчової промисловості (2014)
Анохіна К. О. - Сучасні світові тенденції щодо залучення нематеріальних активів (2014)
Арутюнян Р. Р. - Нові імперативи розвитку національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2014)
Білега О. В. - Механізми державного управління розвитком малого бізнесу на основі підприємницьких мережевих структур (2014)
Гончаренко О. М. - Фінансовий моніторинг як складова системи управління інвестиційною діяльністю компанії, Світлична О. С. (2014)
Горобець І. Ю. - Оцінка ефективності впровадження та виконання бюджетних програм як напрям удосконалення реалізації бюджетної політики та стимулювання економічного розвитку (2014)
Дойсан-Коровьонкова Н. В. - Сталий розвиток підприємства як процес та економічне явище: теоретичні аспекти (2014)
Дроздова О. Г. - Комісійна торгівля – специфічна форма торговельної діяльності (2014)
Ілюхіна Н. П. - Шляхи вдосконалення обліку доходів та витрат на торговельних підприємствах (2014)
Кальченко М. М. - Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Карпов В. А. - Нове бачення правила позитивного значення чистого дисконтованого доходу для ефективних проектів, Батанова Т. В. (2014)
Корицька О. І. - Формалізована схема оцінювання ефективності промислового виробництва України (2014)
Костецький В. В. - Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку житлово-комунального господарства України (2014)
Кравчук Н. В. - Трактування сутності поняття "відтворення засобів праці" для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Міхель Р. В. - Євроінтеграційний вектор трансформації Польщі: приклад для України (2014)
Молодченко Т. Г. - Формування об’єднаннями співвласників багато-квартирних будинків коштів ремонтного фонду, Мущинська Н. Ю. (2014)
Носирєв О. О. - Глобальна конкурентоспроможність України: тенденції та перспективи (2014)
Плисюк Т. Г. - Обгрунтування підходів до диверсифікації ризиків підприємств, Князевич А. О. (2014)
Потьомкін Л. М. - Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи (2014)
Пудичева Г. О. - Основні проблеми підприємств України як споживачів енергії (2014)
Радулов Д. Д. - Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможномті підприємств з виробництва готових металевих виробів (2014)
Рибак О. В. - Впровадження механізму контролінгу в систему управління машинобудівним підприємством (2014)
Собченко А. М. - Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Супрун О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Чуркіна І. Є. - Еволюція наукових концепцій щодо проблематики бюджетної системи (2014)
Янковий О. Г. - Формування вибірки в маркетингових дослідженнях машинобудівних підприємств (2014)
Баранова В. Г. - Менеджмент фінансових потоків в казначейській системі, Курганська Е. І. (2014)
Затєйщикова О. О. - Аналіз підходів до оцінки соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Кривцова М. С. - Функціональний розподіл доходів населення: міжнародні тенденції та фактори впливу (2014)
Милашко О. Г. - Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення (2014)
Нестеренко О. С. - Стан впровадження інновацій в Україні (2014)
Никифоренко В. Г. - Нелегальна міграція в Україні: проблеми та шляхи скорочення, Бережна О. Ю. (2014)
Никифоренко В. Г. - Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення, Табанова А. І. (2014)
Осійчук О. А. - Проблеми інтегральної оцінки людського капіталу (2014)
Петриченко П. А. - Управління емоціями та враженнями клієнтів (2014)
Пилипенко К. А. - Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки (2014)
Письменна Т. В. - Теоретичні основи функціонування механізму державного фінансового контролю (2014)
Погорєлова Т. В. - Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою статистичних методів, Микитишина Г. Ю. (2014)
Русак О. П. - Діагностика цін в умовах формування ринку продукції тваринництва (2014)
Скрипник С. В. - Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств (2014)
Слепцов В. А. - Ефективність та результати державної підтримки вітчизняних аграрних товаровиробників (2014)
Чайка І. В. - Аналіз зайнятості і безробіття на аграрних територіях вінницької області (2014)
Шепель І. В. - Розвиток ринку праці та зайнятості населення України (2014)
Шрамко О. О. - Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі, Бахчеван Е. В. (2014)
Павлов О. І. - Оптимізація демодулятора QAM сигналів, Захарченко О. С. (2014)
Сушко І. О. - Модифікація ітераційного алгоритму обчислення прирощень поверхневих провідностей при розв’язанні зворотної задачі електроімпедансної томографії (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Постульга А. С. - Влияние параметров направленных ответвителей на характеристики матрицы Батлера с размерностью 4х4, Мартынюк С. Е. (2014)
Ковальчук Д. А. - Широкополосная антенна с частотным сканированием, Щекатурин А. А. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Багатофазний високочастотний пристрій для дезінсекції і сушіння зерна, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Воропаєва В. Я. - Оцінка впливу ретранслятора на показники роботи LTE стільника, Юшкевич Ю. О. (2014)
Абрамович А. О. - Радіолокаційно-вихрострумовий георадар (2014)
Куценко В. П. - Оцінка впливу параметрів перемикача в комутаційно-модуляційних перетворювачах, Яненко О. П., Шевченко К. Л. (2014)
Нікітчук А. В. - Визначення показників надійності радіоелектронних апаратів, що обумовлюються тепловими режимами, Уваров Б. М. (2014)
Підченко С. К. - Віброкомпенсація нестабільності частоти кварцових генераторів в режимі багаточастотного збудження п’єзорезонатора, Таранчук А. А., Стецюк В. І., Хоптинський Р. П. (2014)
Водолазька М. В. - Резонансна фільтрація двофазними резонаторами, Толстенкова А. П., Нелін Є. А. (2014)
Кичак В. М. - Генератори допоміжних сигналів на базі переходів Джозефсона, Гузь М. Д., Кичак В. В., Вергелюк А. В. (2014)
Прогонов Д. О. - Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень, Кущ С. М. (2014)
Мосийчук В. С. - Широкополосный измеритель биоимпеданса с адаптивным выбором сетки частот, Тимошенко Г. В., Шарпан О. Б. (2014)
Добровольський А. Б. - Метод визначення дальності до об’єкта сигналізаційним засобом охорони на основі вимірювання електричної ємності чутливого елементу (2014)
Інформація для авторів (2014)
Онищенко С. І. - Прогнозування співвідношення сил і засобів протидіючих сторін у ході повітряної операції, Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. (2011)
Бурковський С. І. - Досяжний рівень модернізації літаків МиГ-21, Смик С. І., Півнєв Д. А. (2011)
Вершинін В. В. - Вплив змінного профілю та режиму польоту літального апарату на визначення навігаційних елементів, Суханов О. Ю., Ященок В. Ж. (2011)
Жилін Є. І. - Військові безпілотні авіаційні комплекси класу "mini" в збройних силах іноземних держав, Колодій О. П., Риб’як А. С., Луковський О. Я., Леках А. А. (2011)
Климченко В. Й. - Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л. (2011)
Коршець О. А. - Обґрунтування вибору раціонального методу наведення винищувачів для перспективної радіотехнічної системи самонаведення (2011)
Лещенко С. П. - Апаратно-програмний комплекс для проведення тренувань офіцерів бойового управління командно-диспетчерських пунктів, оснащених виносними індикаторами системи посадки, Арасланов М. Р., Свистунов Д. Ю., Чернов В. Г. (2011)
Малишев О. А. - Дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на розстроєних контурах на показники якості роботи системи АПЧ оглядових РЛС за допомогою Simulink-моделі, Сосунов О. О., Яхніс С. В. (2011)
Маренич С. Ю. - Обґрунтування другого режиму роботи протиобліднювальної системи вертольоту Ми-8МТ, Абрикосов О. О. (2011)
Момот М. М. - Аналіз показників тривалості та вартості типових життєвих циклів бойових вертольотів (2011)
Пасько І. В. - Методика дослідження інформаційних процесів в системі управління ракетних військ і артилерії (2011)
Петров В. М. - Характеристики вогневих впливів для визначення потрібних нарядів тактичної авіації по об’єктах ударів (2011)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Анализ задачи моделирования управления ЗУР с вертикальным стартом на этапе склонения, Гаврентюк О. В., Скорик А. А., Дранник П. А. (2011)
Трофименко П. Є. - Шляхи підвищення точності вимірювання температури зарядів у наземній артилерії, Макеєв В. І., Раскошний А. Ф. (2011)
Феденько В. М. - Аналіз та напрямки удосконалення методик визначення льотно-технічних характеристик літаків з ТРД, Тимошенко А. В. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування вибору показника для врахування впливу єдиного інформаційного простору на бойові можливості з’єднань, частин і підрозділів ППО, Галушко Ю. І., Новиченко С. В. (2011)
Бабич О. О. - Визначення безконтактних методів вимірювання температури нагрітих тіл, Александрова Н. М. (2011)
Бойченко О. С. - Ймовірнісна модель оцінки втрат пакетів у вузлі багатоканальної мережі з неоднорідним вхідним потоком, Воротніков В. В., Канкін І. О. (2011)
Буданов П. Ф. - Модель інформаційного забезпечення завдань обліку електроенергії, Бейбутова З. З., Королюк Б. О., Шурда Т. В., Шалигін Д. М. (2011)
Герасимов С. В. - Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції змінного магнітного поля, Зубрицький Г. М., Тимочко О. І. (2011)
Горбенко И. Д. - Формулировка требований к качеству восстановления изображений в системах оптического мониторинга Земли, Косенко В. В. (2011)
Ємельянов В. О. - Адаптація методу прецедентів для підтримки процесу визначення марки металу, Фоменко О. М. (2011)
Єрохін А. Л. - Дослідження і розробка програмних засобів супроводу експлуатації і ремонту автотранспорту, Лисенко О. О. (2011)
Клименко М. М. - Аналіз ефективності використання існуючих засобів підвищення пропускної здатності ліній електропередач, Єгорова О. Ю. (2011)
Козелкова К. С. - Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості (2011)
Козлова О. В. - Переваги експертних систем над традиційними системами штучного інтелекту (2011)
Макарчук Р. Ю. - Дослідження властивостей висхідного каналу в технології широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE, Лисечко В. П., Яценко Є. П. (2011)
Маляренко О. С. - Покращення якості впізнавання цілей наземними запитувачами системи радіолокаційного впізнавання на основі зміни принципів міжперіодної обробки сигналів відповіді, Кукобко С. В. (2011)
Мороз С. А. - Исследование путей повышения эффективности использования информационно-телекомуникационных систем на основе применения непозиционных кодовых структур класса вычетов, Краснобаев В. А. (2011)
Неділько С. М. - Математична формалізація функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Ожинский В. В. - Автоматичний аналіз стану та оцінка обстановки космічними апаратами спостереження при координатно-часовому способі керування (2011)
Оксіюк О. Г. - Підхід щодо оцінки структурної складності семантичної мережі, Волосюк Ю. В. (2011)
Пащенко С. В. - Інформаційне забезпечення технічного обслуговування за станом силових газотурбінних установок, Бєльська О. А., Юхачов В. В. (2011)
Петрук О. Г. - Аналіз впливу факторів довготривалої експлуатації на стан та характеристики статичних перетворювачів, Зєнович О. Є., Маренич С. Ю. (2011)
Романюк В. В. - Моделювання пошуків об’єкта в умовах часткової невизначеності з використанням загальної моделі усунення часткових невизначеностей імовірнісного типу як мінімізації максимального дисбалансу (2011)
Семенов С. Г. - Розробка загальної структури ідентифікаційних вимірів з використанням окремих імовірнісно-часових характеристик сигналів, Петров О. В., Єнгаличев С. О. (2011)
Сидченко С. А. - Обоснование единственности системы оснований дешифрируемо-стойкого представления изображений (2011)
Соколов С. О. - Оцінка якості передачі мови в мережі ІР, Осієвський С. В., Нечипоренко М. В. (2011)
Тітов І. В. - Принципи адаптивного настроювання параметрів зондуючого сигналу посадкового радіолокатору для когерентного накопичувача (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Принципи супроводження постановників активних завад на основі даних тріангуляційної системи локації, Лавров О. Ю. (2011)
Чегодаєва Ю. С. - Принципи функціонування солітонових мереж зв’язку (2011)
Чинков В. М. - Метод вимірювання потужності на основі цифрової обробки сигналів, Асєєва К. О. (2011)
Чинков В. М. - Оцінка похибки виміру електричної потужності з модуляційним перемножуванням напруги і струму типу ШІМ-ЧІМ, Бєлікова Ю. О. (2011)
Якуніна І. Л. - Експертний метод визначення часових характеристик при виникненні особливого випадку в польоті, Шмельова Т. Ф., Бондар О. П. (2011)
Полєжаев А. М. - Щодо визначення критичної величини показника загрози виникнення надзвичайної ситуації в умовах випадковості інформації, Ковжога С. О., Малько О. Д., Писарєв А. В. (2011)
Худов Г. В. - Використання супутникових даних в інтересах ведення контртерористичних операцій на прикладі операції "Geronimo" по знищенню "терориста № 1" (2011)
Адаменко А. А. - Зміст методики когнітивного моделювання в задачах управління ситуаціями в воєнних конфліктах (2011)
Брижатий Є. І. - Система поетапної військово-професійної підготовки офіцерських кадрів інженерних військ в США (2011)
Гапоненко Г. М. - Аналіз розвитку водолазної справи і проблеми підготовки водолазів-підривників на сучасному етапі (2011)
Грачов Р. С. - Автоматизований облік результатів виконання нормативів бойової підготовки у військових підрозділах, Дуденко С. В. (2011)
Калачова В. В. - Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України, Дуденко С. В., Бойко В. В., Бабенко О. П. (2011)
Кузнецов А. А. - Метод детектирования вирусных атак на основе анализа сетевого трафика, Северинов А. В., Симоненко С. Н., Качур О. И. (2011)
Піскунов С. М. - Вимоги до системи підтримки прийняття рішення командира частини (підрозділу) військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Тристан А. В., Тіхонов І. М. (2011)
Шулежко В. В. - Особливість понять зенітного ракетного призначення й умовних позначень, Романюк М. М., Ряполов Є. І., Пожидаєв А. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2014)
Нашому журналу — 10 років (2014)
Привітання із днем землевпорядника (2014)
Канаш О. П. - Важливий аспект екології землекористування (про еколого-технологічне групування земель) (2014)
Ісаченко О. П. - Провідна роль державного землеустрою в організації раціонального природокористування, Сьомочкін В. М. (2014)
Палеха Ю. М. - Генеральна схема планування території України і структурні зміни у використанні земель (за даними щорічного моніторингу Генеральної схеми), Олещенко А. В. (2014)
Євсюков Т. О. - Наукові підходи до класифікації особливо цінних земель (2014)
Мартин А. Г - Науково-методичні засади організації територій оздоровчого призначення (2014)
Беспалько Р. І. - Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції, Казімір І. І. (2014)
Теремець Л. А. - Стан земель Чернігівської області у постреформений період (2014)
Буша Д. В. - Історія та перспективи розвитку земельного кадастру в ринковій економіці (2014)
До уваги передплатників! (2014)
Андрієвська Є. В. - Впровадження інтеграційного підходу до реструктуризації машинобудівних підприємств Одеської області (2013)
Бабій О. М. - Економічне обґрунтування розміру прибутку в тарифах на пасажирські автотранспортні перевезення, Сербінова К. Х. (2013)
Жарська І. О. - Концепція створення відділу маркетингу навчально-тренінгової фірми (2013)
Карпенко Л. М. - Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства (2013)
Кичко І. І. - Перспективи формування та задоволення соціально-економічних потреб особистості (2013)
Кіхая Ю. В. - Інституційні засади формування ефективного конкурентного середовища підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Кунділовська Т. А. - Оцінювання якості надання побутових послуг з метою поліпшення діяльності підприємства, Траченко Л. А. (2013)
Момот В. Е. - Інструментарій оптимального стратегічного вибору підприємства харчової промисловості, Кокодей Т. А. (2013)
Озарко К. С. - Дослідження особливостей особистісних характеристик інструментальними засобами, Опотяк Ю. В., Опарін А. В., Ємельяненко О. М. (2013)
Покариніна А. С. - Концептуальні підходи до управління якістю продукції на вітчизняних підприємствах (2013)
Потьомкін Л. М. - Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва (2013)
Пудичева Г. О. - Контролінг в системі управління енергетичним господарством підприємства (2013)
Степанюк Н. А. - Ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Феєр О. В. - Економічний розвиток Закарпатської області: реалії та перспективи (2013)
Шерер І. Л. - Цільовий підхід до організації управління допоміжними виробництвами промислового підприємства (2013)
Голобродська Н. П. - Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну: перспективи розвитку (2013)
Горбаченко С. А. - Оптимізація тарифів як чинник підвищення конкуренто-здатності морегосподарського комплексу України (2013)
Гринів Л. С. - Наукові проблеми формування стратегії збалансованого розвитку національної економіки в Україні (2013)
Деркач Ю. Б. - Особливості валютного регулювання в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Джалілов О. О. - Економічна конвергенція як показник інтегрованості країн (2013)
Коваленко С. І. - Транскордонний кластер як форма просторового розвитку Єврорегіонів (2013)
Ковальчук І. Є. - Перспективи кластерної моделі розвитку туризму в Карпатському регіоні (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Кубліков В. К. - Інвестиційний потенціал населення України – складова розвитку корпоративного сектора, Іоргачова М. І. (2013)
Кузнецова І. О. - Моніторинг як складова інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2013)
Мельник Л. Г. - Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу України та передумови формування "зеленої" економіки, Кубатко О. В. (2013)
Новосільська Т. В. - Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт (2013)
Радулов Д. Д. - Місцеві органи державної влади як зовнішній фактор конкурентоспроможності підприємств (2013)
Рубіш М. А. - Проекти транскордонного співробітництва та їх роль в економіці закарпатської області (2013)
Сирчин О. Л. - Оцінка кредитного ризику української банківської системи (2013)
Сташевська О. В. - Інституційні засади професійного навчання на виробництві (2013)
Сташкевич Н. М. - Перспективи введення обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні (2013)
Сташкевич О. С. - Недержавні пенсійні фонди: світовий досвід та українські реалії (2013)
Чукурна О. П. - Особливості державного регулювання політики ціноутворення в Україні (2013)
Содержание (2008)
Андреев А. И. - Анализ точности принципов курсового управления движением судна, Львов В. Е. (2008)
Будашко В. В. - Оптимизация управления энергетической установкой типа CRP AZIPOD® (2008)
Вагущенко А. Л. - Отображение информации для выбора срочного маневра расхождения (2008)
Горб С. И. - Анализ системы ДАУ "KaMeWa" судов типа "SOCOL" (2008)
Горб С. И. - Упрощённая информационная система технического менеджмента судов, Каменева А. В. (2008)
Горб С. И. - Экспертная система использования топлива на водном транспорте, Никольский В. В. (2008)
Дранкова А. О. - Методы трендового анализа в задачах диагностики дизель-генераторов, Глазева О. В., Муха Н. И., Миська А. Р. (2008)
Ерыганов А. В. - Оценка факторов, влияющих на надежность пуска главного двигателя (2008)
Михайленко В. С. - Экспертная система диагностики судового оборудования, Оженко Е. М. (2008)
Ротштейн А. П. - Нечеткий многокритериальный выбор поставщиков оборудования и запасных частей: метод наихудшего случая, Козачко А. Н. (2008)
Сандлер А. К. - Повышение помехозащищенности судовых информационно-измерительных систем (2008)
Суворов П. С. - Ходкость судов "река-море" на морском сегменте большого европейского кольца, Тарасенко Т. В., Домбровский В. А. (2008)
Урбанский И. А. - Обеспечение безопасного выхода судов на программные траектории движения, Цымбал Н. Н. (2008)
Шишкин А. В. - Автоматическая идентификация радиотелефонных передач в УКВ диапазоне морской подвижной службы, Кошевой В. М. (2008)
Рефераты (2008)
Бахчиванжи Л. А. - Cучасний стан і перспективи виробництва соняшника в Україні, Дяченко Л. Е., Почколіна С. В. (2013)
Безнощенко Н. О. - Підвищення якості продукції як чинник зростання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Бельтюков Є. А. - Ефективне енерговикористання – стратегія розвитку підприємства, Швагірева В. С. (2013)
Бойчук В. А. - Оптимізація фінансово-господарської діяльності підприємства (2013)
Боярська М. О. - Впровадження інноваційних процесів в машинобудівній галузі України (2013)
Волоснікова Н. М. - Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах (2013)
Гамма Т. М. - Проблеми та перспективи розвитку вертикально інтегрованих молокопереробних підприємств в Україні (2013)
Грицуленко С. І. - Методика оцінки інноваційної активності кадрового потенціалу міжнародної телекомунікаційної компанії (2013)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу (2013)
Єрмоленко Є. О. - Структурно-логічна модель первинного аналізу рівня привабливості ринків ракетно-космічної техніки (2013)
Кунділовська Т. А. - Оцінка конкурентоспроможності смакових товарів, Брусенська Г. І. (2013)
Літвінова В. О. - Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції (2013)
Літинська В. А. - Управління професійним розвитком персоналу підприємства (2013)
Мараховська К. А. - Особливості використання зарубіжного досвіду стратегічного планування на українських підприємствах, Мараховська Т. О. (2013)
Міщук І. П. - Формування системи логістики як умова підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі (2013)
Назарова Г. В. - Концептуальна модель мотивованого навчання персоналу, Мартиненко І. О. (2013)
Нестеренко О. С. - Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження (2013)
Оснач О. Ф. - Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства (2013)
Повстенюк Н. Г. - Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної нестабільності (2013)
Руденко В. В. - Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності (2013)
Слепухіна І. Д. - Управління персоналом машинобудівного підприємства в сучасних умовах (2013)
Сукач О. О. - Теоретичні аспекти класифікації витрат на оплату праці (2013)
Сюрко Л. Є. - Аналіз конкурентоспроможності виставкових послуг та мінімізація ризиків (2013)
Татаревська М. С. - Проблеми та перспективи управління талантами в сучасних організаціях, Сорока О. В. (2013)
Траченко Л. А. - Проблеми впровадження систем менеджменту якості у сфері послуг (2013)
Цвігун Т. В. - Кадрове забезпечення – основний елемент механізму управління ризиками (2013)
Черкашина Т. В. - Особливості обліку та нарахування зносу на необоротні активи в бюджетних установах (2013)
Яцковий Д. В. - Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Апопій В. В. - Сучасна візія інтегрованих економічних систем в споживчій кооперації України, Міценко Н. Г. (2013)
Балджи М. Д. - Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень (2013)
Близнюк А. О. - Оцінювання ефективності заходів з управління економічною безпекою підприємства (2013)
Горова К. О. - Переваги та недоліки залучення аутсорсингу (2013)
Грінченко Р. В. - Сучасні тенденції структурних зрушень в економіці України (2013)
Гуменюк В. Я. - Оптимізація набору продуктового кошика в контексті регулювання реальних доходів найманих працівників, Самолюк Н. М. (2013)
Діденко О. М. - Особливості узгодження інтересів держави та спеціалізованих банків (2013)
Діоба А. В. - Ймовірнісно-статистична кластеризація регіонів України за станом забезпечення продуктивної зайнятості (2013)
Жарська І. О. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності в сфері залізничних вантажних перевезень (2013)
Кокорєва О. В. - Маркетингове дослідження діяльності туристичного підприємства (2013)
Кривцова М. С. - Шляхи підвищення державних соціальних стандартів у політиці доходів населення (2013)
Крупін В. Є. - Соціальні аспекти розвитку сільських територій латиноамериканського регіону: досвід для України, Куліш І. М., Максименко А. О. (2013)
Маленька І. М. - Методи визначення рівня та ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2013)
Мартякова О. В. - Сучасні моделі гармонізації ринків освітніх послуг та праці, Мудра О. В. (2013)
Матвєєнко В. К. - Економічна глобалізація та регіональна інтеграція – дві форми інтернаціоналізації світового господарства (2013)
Мельниченко О. В. - Роль рефінансування в емісійній діяльності національного банку України (2013)
Милашко О. Г. - Місце та роль нефінансових корпорацій у відтворювальних процесах (2013)
Москаленко О. М. - Інституціональна структура моделі випереджаючого економічного розвитку (2013)
Олексів І. Б. - Сутність та класифікація інститутів спільного інвестування, Шпакович І. Р. (2013)
Осадчук Ю. М. - Вплив фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств (2013)
Петраков Я. В. - Основні підходи до попередження шахрайства крізь призму девальвації етичних стандартів у бізнесі, Бутенко Т. А., Шелудько С. М. (2013)
Політова І. В. - Складові впливу зовнішнього середовища на діяльність телекомунікаційних операторів (2013)
Почтовюк А. Б. - Раціональність діяльності вищої школи (2013)
Радзієвська С. О. - Україна в Євразійській континентальній інтеграції: інноваційно-інвестиційний розвиток та цивілізаційна ідентичність (2013)
Сігуа В. Т. - Механізм фінансування інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (на прикладі промислових міст) (2013)
Тарасевич Н. В. - Види та значення комплексної оцінки фінансового стану банку (2013)
Толмачова О. В. - Інноваційний розвиток: довгострокова перспектива (2013)
Шевченко О. В. - Організація віртуального офісу проекту як самостійної інфраструктури (2013)
Щербак О. В. - Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни (2013)
Яцунська О. С. - Сутність оцінки як елемента метода бухгалтерського обліку: сучасні підходи до тлумачення (2013)
Ісаєва О. І. - Дослідження наукової спадщини А.с. Бориневича (2013)
Онищенко С. І. - Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника, Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. (2011)
Артеменко А. М. - Удосконалення принципів запиту та обробки сигналів відповіді у запитувачах НРЗ-П для підвищення якості впізнавання, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2011)
Бархударян М. В. - Перспективний метод обробки вимірювальної інформації при полігонних випробуваннях, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2011)
Белевщук Я. О. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі багатоцільового вертольоту Ми-8МТ, Бречка М. М., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2011)
Васьківський М. І. - Передумови створення перспективного роботизованого озброєння та військової техніки (2011)
Герасимов С. В. - Удосконалення методики розрахунку зон небезпеки під час пусків ракет Сухопутних військ, стрільби артилерії великого калібру на полігоні ДНВЦ, Клевець С. І., Макаренко В. Г., Подорожняк А. О. (2011)
Голуб В. А. - Класифікування бойових колісних машин методами кластерного аналізу (2011)
Дегтярев А. В. - Оценка энергетических характеристик ракет-носителей при однократном и двухкратном включении двигателя дополнительной ступени, Шеховцов В. С. (2011)
Житник В. Є. - Урахування умов вильоту снаряда із каналу ствола за допомогою балістичної станції, Петренко В. М., Трофименко П. Є., Грідін В. І. (2011)
Залевський Г. С. - Технічні вимоги до системи виявлення і ідентифікації вибухонебезпечних об’єктів у ґрунті та поблизу його поверхні (2011)
Кононов В. Б. - Система метрологічного забезпечення в Збройних Силах України (2011)
Кузьменко Р. В. - Моделювання траєкторії польоту артилерійської міни за її образом, який отримано відеофіксацією (2011)
Кучер Д. Б. - Особенности применения спиральных взрывомагнитных систем в конструкциях ограниченного объема, Голубцов Д. Л., Мардерос В. Н., Зонтова Т. В. (2011)
Лагутін Г. І. - Особливості визначення розрахункового навантаження військових аеродромів з використанням стохастичної моделі, Лисенко В. М. (2011)
Ланецький Б. Н. - Імовірнісна модель накопичення пошкоджень в елементах ракетного двигуна твердого палива зенітної керованої ракети, Флоров А. Д., Борисенко К. В. (2011)
Лещенко С. П. - Моделирующий комплекс ведения боевых действий Воздушными Силами, Бурковский С. И., Батуринский М. П. (2011)
Макаров Л. Б. - Концептуальні напрями вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв'язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії, Хуторненко С. В., Федюшин О. І., Семенець Д. А. (2011)
Оліярник Б. О. - Апаратурна реалізація інтегрованої цифрової інформаційно-керуючої системи для бронетехніки (2011)
Пугачов Р. В. - Оцінка впливу якості навігаційної інформації на ефективність застосування мобільних зенітних ракетних комплексів, Кашаєв І. О. (2011)
Снисаренко А. Г. - Оценка возможностей по обеспечению обмена информацией в интегрированных системах автоматизированного управления ракетных комплексов сухопутных войск на основе учета особенностей распространения радиоволн КВ и УКВ диапазонов, Малахов С. В., Литвинов Ю. С., Линник Н. Ф. (2011)
Ткаченко В. А. - Один зі способів оцінки системи відновлення запасів озброєння та військової техніки в умовах ведення бойових дій, Кремешний О. І. (2011)
Тристан А. В. - Методика розпізнавання замислу дій повітряного противника командиром частини (підрозділу) ППО СВ із застосуванням системи підтримки прийняття рішення, Тіхонов І. М. (2011)
Барабаш О. В. - Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних, Науменко М. І., Стасєв Ю. В. (2011)
Бобрицкий С. М. - Обнаружения интервалов группировки потерь речевых пакетов по пакетным сетям с использованием кодеков с подавлением пауз речи и компенсацией потерь, Колтыков А. В., Ткачёв В. Н. (2011)
Борисенко М. В. - Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння, Волобуєв А. П., Рощупкін Є. С. (2011)
Доска О. М. - Структурно-функціональне описання ЗРС з використанням математичного апарату поліхроматичних множин, Скорик А. Б. (2011)
Дружинін Є. А. - Аналіз моделей та методів рішення задачі структурно-параметричного синтезу складної технічної системи, Толкунова Ю. М. (2011)
Есин В. И. - Метод моделирования предметной области с помощью универсальной модели данных (2011)
Зінченко В. П. - Про застосування імітаторів акселераційних ефектів в авіаційних тренажерах (2011)
Карлов В. Д. - Характеристики эхо-сигналов декаметрового диапазона радиоволн при их многолучевом распространении, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2011)
Климченко В. Й. - Про доцільність видачі споживачам радіолокаційної відеоінформації в перспективних РЛС, Камалтинов Г. Г. (2011)
Козелкова К. С. - Розробка алгоритмів формування дискретно-кодованих складних зондувальних просторово-часових сигналів (2011)
Крюков М. А. - Установление количества и распределения контролируемых отметок при метрологическом обеспечении измерительных систем с цифровой обработкой сигналов, Дегтярёв А. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Адаптивное управление техническим состоянием и надежностью сложных технических систем в условиях ресурсных ограничений, Лукьянчук В. В. (2011)
Матвеева Е. Л. - Микробиологическое поражение авиационных топлив, Васильченко О. А., Демянко Д. А. (2011)
Неділько С. М. - Методика оцінки структури автоматизованої системи управління повітряним рухом України за показником функціональної стійкості, Машков О. А. (2011)
Павленко М. А. - Використання лазерних технологій при розгортанні локальних обчислювальних мереж, Стоянова А. О., Руденко В. М., Сафарова Г. М. (2011)
Ратніков І. М. - Математичний опис динаміки зміни затримки сигналу при зміні положення в просторі літального апарату, Федоровський О. В. (2011)
Саваневич В. Е. - Метод предварительного обнаружения сигналов от небесных объектов на цифровом изображении, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б. (2011)
Тапол М. В. - Аналіз конструктивних прийомів зменшення вторинних втрат в осьовому компресорі, Дорошенко Ю. А., Карпенко Г. М. (2011)
Чорнобородова Н. П. - Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6, Чорнобородов М. П., Сіренко А. С. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування понятійного апарату, формулювання гіпотез і проблем дослідження модульних розподілених пунктів управління силами та засобами збройної боротьби (2011)
Кувшинов О. В. - Алгоритми контролю стану каналу зв’язку в умовах складної радіоелектронної обстановки (2011)
Безкровний Д. В. - Щодо оцінки ефективності прийняття рішення по ідентифікації повітряних суден – загроз терористичного акту (2011)
Власенко І . В. - Дослідження організаційних способів зниження травматизмув органах внутрішніх справ, Лещишин М. В. (2011)
Жарик А. М. - Выбор единых показателей и критериев эффективности функционирования систем ПВО важных государственных объектов (2011)
Ляшенко І. О. - Прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден, які можуть бути використані для терористичних атак (2011)
Федюк І. Б. - Результати випробування дослідного зразка установки для гасіння пожеж складів боєприпасів (2011)
Яковлев М. Ю. - Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів шляхом визначення та контролю метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення, Некрасов І. Б. (2011)
Адаменко А. А. - Методика побудови ієрархічної системи когнітивних моделей в задачах управління ситуаціями у воєнних конфліктах (2011)
Бєляєв М. І. - Один з підходів до обґрунтування чисельного складу органів управління, Варава В. В. (2011)
Дружинин Е. А. - Формирование основных положений программ повышения IT готовности предприятия на основании анализа обобщенного сценария проектирования портфеля проектов создания сложной техники, Гайдабрус Б. В. (2011)
Клішин В. М. - Порівняльний аналіз завдань силових структур колишнього СРСР, Російської Федерації та України при забезпеченні правового режиму надзвичайного стану, Єманов В. В., Башкатов Є. Г., Блощіцин С. А. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Даниленко А. С. - Споживання продуктів харчування, як індикатор продовольчої безпеки країни (2013)
Варченко О. М. - Методологічні підходи до дослідження кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства (2013)
Куць О. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості України, Куць Т. В. (2013)
Губенко В. І. - Міжнародна інтеграція та Україна: минуле і майбутнє (2013)
Шуст О. А. - Сучасний стан та проблеми розвитку ринку продукції м’ясного скотарства (2013)
Загурський О. М. - Стан та перпективи розвитку національного продовольчого ринку (2013)
Захарченко О. В. - Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні (2013)
Земський Ю. С. - Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст., Свиноус І. В., Карпенко А. М. (2013)
Паска І. М. - Організаційно-економічні засади збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Жарун О. В. - Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК, Ткачук С. П. (2013)
Скоцик В. Є. - Технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан та проблеми вирішення (2013)
Пархоменко Л. А. - Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту на прикладі СТОВ "Деметра” Уманського району Черкаської області (2013)
Бабенкова Т. Ю. - Принципи формування логістичних систем розподілу сільськогосподарської продукції (2013)
Ціхановська В. М. - Теоретико-методичні засади дослідження кон’юнктури агропродовольчого ринку (2013)
Мазур С. А. - Покомпонентна структура та зміст механізмів реструктуризації економіки регіону (2013)
Радько В. І. - Заготівля молочної сировини в сучасних умовах розвитку АПК (2013)
Карпенко А. М. - Сучасний стан та проблеми використання сільськогосподарських угідь в Україні (2013)
Кудельський В. Е. - Закупівельна ціна на молоко як індикатор відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками і переробними підприємствами (2013)
Дмитрик О. В. - Науково-організаційні засади розвитку сільських територій (2013)
Сидорук Б. О. - Основні аспекти вдосконалення системи управління водокористуванням на регіональному рівні (2013)
Вдовенко Н. М. - Методологічне забезпечення державного регулювання аграрного сектору (2013)
Тернавська І. Б. - Продовольча безпека України: стан та перспективи, Уманська В.Г. (2013)
Музичук М. М. - Понятійний зміст та сутність реструктуризації як економічної категорії та процесу економічного відтворення в аграрному виробництві (2013)
Сатир Л. М. - Пріоритетні напрями удосконалення кредитної політики сільськогосподарських підприємств (2013)
Буряк Р. І. - Еволюція концепцій управління якістю (2013)
Крушкін Є. Д. - Основні напрями та механізм реалізації розвитку сільських територій, Ніценко В.С. (2013)
Волков С. С. - Стале землекористування в контексті сільськогосподарського розвитку України (2013)
Зубченко В. В. - Фактори інтенсифікації молочного скотарства (2013)
Криворук Б. М. - Світовий досвід державного регулювання АПК: уроки для України (2013)
Доронін А. В. - Ефективність виробництва біоетанолу з продукції переробки цукрових буряків в Україні (2013)
Рогоза Н. А. - Інформація у системі ресурсного забезпечення управління агропромисловим комплексом (2013)
Коровецька Л. А. - Сутність та зміст механізму господарювання в системі АПК (2013)
Діденко C. В. - Розвиток логістично-збутових ланцюгів реалізації продукції яєчного птахівництва (2013)
Зленко О. В. - Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Сокольська Т. В. - Формування системи еколого-безпечного землекористування (2013)
Гонтарук Я. В. - Структурний аналіз обсягів реалізації продукції харчової промисловості Вінницької області на глобалізованих агропродовольчих ринках (2013)
Стариченко М. А. - Інвестиційна привабливість як економічна категорія (2013)
Ткаченко К. В. - Організаційно-економічні засади формування відносин між контрагентами за реалізації зерна (2013)
Хоменко О. М. - Формування споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів аграрної освіти (2013)
Карман О. М. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку овочів в Україні (2013)
Розумей С. Б. - Оцінювання та вибір торговельних посередників (2013)
Ширма В. В. - Організація інноваційного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Вихідні дані (2013)
Грабчак В. І. - Джерела помилок та їх вплив на точність повної підготовки стрільби артилерії, Бударецький Ю. І., Прокопенко В. В. (2011)
Шалыгин А. А. - Аналіз світових тенденцій розвитку легких військово-транспортних літаків (2011)
Шолохов С. М. - Порядок оцінки ефективності порушення інформаційного обміну в системі управління військово-морськими силами противника під час оборони держави з морського напрямку, Сторожук О. В. (2011)
Адаменко А. А. - Показники впливів в недетермінованих нечітких когнітивних моделях, що побудовані на базі логіки антонімів (2011)
Барсов В. И. - Концепция создания GRID технологии на основе использования принципов обработки информации в модулярной системе счисления, Сотник Е. А. (2011)
Бородавка В. А. - Визначення точності вимірювання малих значень струму, напруги та потужності (2011)
Джорджевич З. - Моделирование интеллектуальной радарной системы морского наблюдения, Гачеша Н., Дорохов А. В. (2011)
Дуравкин Е. В. - Мониторинг и прогнозирование состояния мультисервисной сети на базе нейронной сети (2011)
Жуйков Д. Б. - Метод определения локальной фрактальной размерности изображения в условиях воздействия маскирующих помех, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2011)
Козуб А. М. - Аналіз засобів збору інформації для географічних інформаційних систем, Суворова Н. О., Чернявський В. М. (2011)
Олизаренко С. А. - Метод формализации задачи определения направлений ударов средств воздушного нападения противника на основе автоматической нечеткой классификации, Перепелица А. В., Капранов В. А. (2011)
Пантелєєва І. В. - Деякі аспекти оцінювання параметрів сигналів в електроенергетиці (2011)
Perepelytsya I. D. - On some class of mathematical models for static analysis of critical-mission asynchronous systems, Zholtkevych G. M. (2011)
Семенов С. Г. - Математическая модель мультисервисного канала связи на основе экспоненциальной GERT-сети, Мелешко Е. В., Илюшко Я. В. (2011)
Сидченко С. А. - Способ представления изображений стойких к дешифрированию на основе плавающей схемы кодирования (2011)
Стрелков А. И. - Анализ временных ограничений по непрерывному накоплению оптических сигналов в телевизионных оптико-электронных системах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Бутрым Т. В. (2011)
Хуторненко С. В. - Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки, Федюшин О. І., Семенець Д. А. (2011)
Власенко І. В. - Дослідження організаційних способів зниження травматизму в органах внутрішніх справ, Лещишин М. В. (2011)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо визначення області варіантів участі військової частини внутрішніх військ у припиненні масових заворушень, Шулежко В. В., Купін С. П., Романюк М. М. (2011)
Неткачёва Е. И. - Доказательство и обеспечение безопасности с использованием формальных нотаций, Харченко В. С. (2011)
Бойко Р. В. - Формування порядку воєнно-економічного оцінювання результатів виконання заходів та програм розвитку Збройних Сил України, Семененко О. М., Кремешний О. І., Чернишова І. М. (2011)
Кириченко І. О. - Визначення поняття "інформаційно-бойовий простір”, змісту та ролі його складових елементів для досягнення перемоги у воєнних конфліктах XXI століття, Ярош С. П. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Погляди на ведення інформаційної боротьби в сучасних війнах, Гордиенко В. М., Гузько О. М. (2011)
Данник О. І. - Структура нечіткого регулятора системи керування траєкторією руху дорожньої розмічувальної машини, Нелюба Д. М. (2011)
Євсєєв І. А. - Дослідження системи моніторингу фізіологічного стану у бойовій екіпіровці військовослужбовця, Євсєєва І. О. (2011)
Новіков В. І. - Аналіз використання комп’ютерних навчальних систем, Споришев К. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Volkov A. R. - 5S rDNA of Dactylus glomerata (Poaceae): molecular organization and taxonomic application, Panchuk I. I. (2014)
Буздуга І. М. - Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий стрес, Волков Р. А., Панчук І. І. (2014)
Дёмина Э. А. - Модификация радиационно-индуцированных цитогенетических эффектов в культуре лимфоцитов человека под влиянием аскорбиновой кислоты, Пилипчук Е. П. (2014)
Кононенко М. И. - Оценка результатов преимплантационного скрининга в программах ЭКО с ICSI у супружеских пар старше 35 лет, Денисенко С. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования длины замыкающих клеток устьиц гибридов F1 Triticum aestivum L. в полевых условиях, Файт В. И. (2014)
Левкович Н. Н. - Вклад генов системы детоксикации ксенобиотиков в риск развития аффективных расстройств, Горовенко Н. Г. (2014)
Novak N. B. - Studies of food production and raw materials’ content relatively to genetically modified ingredients, Oblap R. V. (2014)
Подоба Б. Є. - Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України, Джус П. П., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В., Гузєв І. В., Кузебна Н. М. (2014)
Рахметов Д. Б. - Фізіологічні та морфометричні характеристики нових форм та сортів ярого рижію (Camelina sativa), Рахметова С. О., Бойчук Ю. М., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2014)
Степаненко А. І. - Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків, Благодарова О. М., Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Рибалка О. І. (2014)
Федота А. М. - Структура населения Харьковской области по полиморфным вариантам ApaI и TaqI гена VDR3, Снурникова А. А. (2014)
Shamilov E. N. - Intraspecific spontaneous chromosomal mutations in some rodents distributed in Azerbaijan, their induction by ionizing radiation and correction, Abdullayev A. S., Quliyev G. N., Memmedrzayeva E. T., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2014)
Щербина О. З. - Наявність генетичного зв’язку між довжиною суцвіття та іншими ознаками у сої, Михайлов В. Г. (2014)
Дёмина Э. А. - Генетические и эпигенетические детерминанты радиационного канцерогенеза (2014)
Кириченко В. В. - Результаты теоретических исследований и их применение в селекции подсолнечника, Сивенко В. И., Макляк Е. Н., Сивенко А. А., Сатаров А. З., Лебеденко Е. А., Харитоненко Н. С., Брагин А. Н., Шишман Т. В. (2014)
Волкова Н. Е. - Кері Малліс – винахідник ПЛР (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Федір Іванович Товкач (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Михайло Васильович Зубець (7.04.1938 – 7.01.2014) (2014)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2014)
IV Міжнародна конференція "Дрозофіла в експерементальній генетиці та біології" (2014)
Звіт за 2013 рік про роботу первинної організації УТГіС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України (2014)
Від редколегії (2014)
Правила для авторів (2014)
Мовний порадник (2014)
Даниленко А. С. - Організаційно-економічні засади реалізації експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Varchenko O. - The impact of the external economic policy of the countries which are world leaders in agricultural production on the Ukrainian agro-food market (2013)
Губенко В. І. - Методологія досягнення синхронізації у процесах відкриття ринків країн ЄС та України (2013)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади формування системи збуту тваринницької продукції сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Свиноус І. В. - Економічні аспекти виробництва тваринницької продукції в Україні, Гура А. М., Микитюк Д. М. (2013)
Арбузова Т. В. - Сучасні тенденції корпоративної інтеграції в аграрному бізнесі (2013)
Воскобійник Ю. П. - Аграрна політика США у період постіндустріальної трансформації (2013)
Ткачук В. А. - Фінансове забезпечення розвитку сільських територій (2013)
Литвиненко В. С. - Облік праці та розрахунків із працівниками в сучасних умовах, Солодка М. В. (2013)
Уланчук В. С. - Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження, Аніщенко Г. Ю. (2013)
Хомовий С. М. - Проблеми виникнення дебіторської заборгованості та напрями їх розв?язання, Земляр Д. О. (2013)
Коваленко Н. О. - Бухгалтерський та податковий облік витрат на ремонт основних засобів (2013)
Томілова Н. О. - Формування інформаційної бази для забезпечення ефективної системи управління витратами підприємства, Ремінна С. П. (2013)
Заболотний В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва в умовах глобалізації (2013)
Назаркевич М. Р. - Витрати сільських домогосподарств на харчування (2013)
Смушак М. В. - Напрями удосконалення методики формування і відображення інформації про операції з давальницькою сировиною на рахунках бухгалтерського обліку (2013)
Неміш Ю. В. - Систематизація комплексу показників для оцінки стану основних засобів на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Власюк С. В. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Вдовика К. І. - Квазіфіскальні операції центральних банків (2013)
Веселовська О. Є. - Тенденції розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі (2013)
Бойко І. А. - Сучасні тенденції еколого-економічного управління водними ресурсами (2013)
Трофимчук М. І. - Розвиток сегмента мобільної комерції на глобальному електронному ринку (2013)
Савчук О. В. - Електронна комерція як форма мережевої організації взаємодії суб’єктів насінництва овочевих культур (2013)
Уланчук В. С. - Оптимізаційна модель інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Ніколаєвська В. В. (2013)
Бондар О. С. - Оптимізація бізнес-процесів в управлінні організацією (2013)
Добровольська О. В. - Вплив концепції сталого розвитку на стратегічний вибір сільськогосподарських підприємств (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз та оцінка використання інвестиційного потенціалу Центрального Полісся за реалізації механізму Кіотського протоколу (2013)
Загурський О. М. - Перспективи інституціонального розвитку господарств населення (2013)
Данилюк О. О. - Актуальні питання вибору стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського