Бохан А. В. - Економічна безпека в інноваційних імперативах інтеграції (2012)
Пальчевич Г. Т. - Активізація методів фінансово–кредитного регулювання інноваційної діяльності (2012)
Марченко В. М. - Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань (2012)
Носова Є. А. - Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу (2012)
Олейнікова Л. Г. - Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах, Чорнолуцька А. О. (2012)
Говорушко Т. А. - Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств, Ситник І. П., Уграк О. М. (2012)
Бугров О. В. - Профілювання контрактів відповідно до цілей будівельних проектів, Бугрова О. О. (2012)
Царик І. М. - Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі (2012)
Дякон Л. Л. - Проблеми побудови системи контролінгу в банківських установах України (2012)
Величко О. В. - Ефективність виробництва та використання кормів (2012)
Пастернак А. Л. - Розрахунок економічної ефективності маркетингової діяльності ТОВ "Біличанка", Пастернак Є. Л. (2012)
Пріб К. А. - Забезпечення фінансової стійкості як складова антикризового управління сільськогосподарським підприємством (2012)
Бодюк А. В. - Показники потреб у геологічному вивченні надр і надрових ресурсах (2012)
Данилюк Є. Ю. - Продуктова політика як одна з ключових складових маркетингової політики банку (2012)
Глущенко О. М. - Дослідження кон'юнктури ринку автомобілебудування в Україні (2012)
Красікова С. І. - Застосування маркетингу в сфері послуг (2012)
Кургіна Л. Г. - Податковий контроль у системі управління прибутком на підприємствах (2012)
Соловйов Д. І. - Закордонні туристичні представництва як важлива складова державного регулювання туристичної сфери (2012)
Білик М. Д. - Аналіз енергоспоживання регіонів України за допомогою статичних методів кластеризації, Сенько Н. В. (2012)
Піріашвілі О. Б. - Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико–методичний аспект (2012)
Гавриленко А. С. - Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2012)
Лич В. М. - Діагностика стану розвитку людського капіталу будівельних підприємств, Юрченко Ю. О. (2012)
Буковинська М. П. - Формування і розвиток особистості: соціальний аспект (2012)
Фроленко Р. В. - Удосконалення взаємодії органів влади в процесі здійснення фінансового контролю в сфері охорони здоров'я (2012)
Мазурок П. П. - Окреслення взаємозв'язку понятійних категорій "економічно активне населення" та "людський потенціал", Харитонова А. М. (2012)
Любимова К. О. - Навчально–мотивуюча компонента в практиці розвитку персоналу підприємств (2012)
Збарський В. К. - Структура джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери (2012)
Ніколаєнко С. М. - Кластеризація економіки як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності галузі (2012)
Волошин П. В. - Популяційно-генетичний аналіз формування станів залежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню, Лінський І. В., Мінко О. І., Самойлова О. С., Лінська К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Самогубства та побутова смертність в україні: підсумки 2012 року (2013)
Мироненко Т. В. - Психоневрологические изменения в клинике глютенчувствительной целиакии (аналитическое обозрение), Борисенко В. В., Смирнова М. П. (2013)
Бохан Н. А. - Характеристики ЭЭГ в период сна и бодрствования у пациентов с локально обусловленной эпилепсией, Гребенюк О. В., Казенных Т. В., Алифирова В. М. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Терапевтические возможности и риски применения Купренила при лечении болезни Вильсона—Коновалова (2013)
Дубенко Е. Г. - Можливі варіанти трансформації парціальних епілептичних нападів у дорослих, їх роль в оцінюванні клінічного перебігу епілепсії та їх класифікація, Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильєва О. А. (2013)
Заболотний Д. І. - Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин, Паламар О. І., Гук А. П., Гончарук О. М., Оконський Д. І. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці (2013)
Міщенко Т. С. - Прогностичні можливості фрамінгемської шкали щодо цереброваскулярних подій у мешканців Північного Сходу України, Лінська Г. В. (2013)
Никишкова И. Н. - Предикторы и маркеры асимптомных поражений мозга, Мищенко В. Н. (2013)
Соколік В. В. - Цитокінові кореляти ефектів нейроалотрансплантації при моделюванні порушень пам’яті введенням гомоагрегатів β-амілоїдного пептиду 1-40, Воробйова Т. М., Берченко О. Г., Левічева Н. О. (2013)
Танцура Л. М. - Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями, Сало С. В. (2013)
Черненко М. Е. - Роль гематоэнцефалического барьера при рассеянном склерозе (2013)
Артемчук К. А. - Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів, Лінський І. В. (2013)
Білобривка Р. І. - Особливості статевої поведінки чоловіків при психопатіях (2013)
Здорик І. Ф. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу (2013)
Казаков В. Е. - Применение когнитивно-бихевиоральной терапии в реабилитация пациентов в отдаленном периоде после перенесенной черепно-мозговой травмы (2013)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии депрессивных расстройств, Зеленская Е. А. (2013)
Лобойко О. И. - Депрессивные расстройства у больных с синдромом вегетативной дисфункции (2013)
Риткіс І. С. - Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку (2013)
Слюсарь В. В. - Мотивационные особенности несуицидальных самоповреждений у пациентов с двойным диагнозом: расстройством личности и зависимостью от алкоголя (2013)
Сорока В. В. - Клинико-психопатологические особенности невротических реакций у мужчин (2013)
Царенко О. М. - Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію (2013)
Чистова О. О. - Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз (2013)
Шаповалов В. В. - Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (f10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації, Шувера О. В. (2013)
Бездетко Н. В. - Клинико-экономические аспекты генерической замены противоэпилептических препаратов (на примере вальпроатов) (2013)
Литвиненко Н. В. - Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом, Пінчук В. А., Силенко Г. Я. (2013)
Минко А. И. - Эффективность и безопасность препарата ноофен 500 в лечении больных, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2013)
Нетрусова С. Г. - Аспекты и возможности комбинированной психофармакотерапии (2013)
Онищенко І. В. - Організація психокорекційної допомоги хворим на псоріаз (2013)
Болезнь Альцгеймера: современные исследования, достижения и перспективы По материалам Международного симпозиума по неврологии (США, Калифорния, Сан-Диего, 25—28 апреля 2013 г.) (2013)
Горанський Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих, Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С. (2013)
Европейский план действий по охране психического здоровья (2013)
Дьяченко Л. И. - К 100-летию со дня рожденияЧайки Василия Ясоновича, видного организатора психиатрической помощи и главного врача сватовской психиатрической больницы (1944—1977 гг.) (2013)
Мищенко Т. С. - Сосудистая деменция (эволюция взглядов на проблему) (2014)
Морозов П. В. - Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве, Незнанов Н. Г., Лиманкин О. В., Волошин П. В., Марута Н. А., Алтынбеков С. А., Хотиняну М. А., Галако Т. И., Чкония Э., Алимов У. Х. (2014)
Напреєнко О. К. - Психіатрична наука в україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії "Психіатрія" МОЗ і НАМН України) (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Молекулярно-генетические аспекты болезни Вильсона — Коновалова (2014)
Василовский В. В. - Сравнительная структурно-функциональная характеристика иммунного дисбаланса у лиц разного пола при рецидивирующем и прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2014)
Григорова И. А. - Особенности функционального состояния и допплерографическая характеристика нервной системы у девушек с неврологической и гинекологической патологией, Тучкина М. Ю., Некрасова Н. А. (2014)
Заболотный Д. И. - Злокачественные краниофациальные опухоли,естественное течение, тактика лечения, Лукач Э. В., Паламар О. И., Гук А. П. (2014)
Мироненко Т. В. - Экстрапирамидный синдром у пациентов с хронической церебральной ишемией на фоне сахарного диабета, Мироненко М. О., Корниенко К. В. (2014)
Перцев Г. Д. - Особенности ночного сна у больных с острой черепно-мозговой травмой и её отдаленными последствиями (2014)
Салій М. І. - Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом, Шкробот С. І. (2014)
Абдряхимова Ц. Б. - Взаимосвязь клинико-психопатологических проявлений непсихотических психических расстройств и стратегий преодоления У лиц с частичной потерей зрения травматического генеза (2014)
Вербенко В. А. - Клініко-психопатологічні особливості жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, в аспекті їх соціальної дезадаптації, Юр'єва Н. М. (2014)
Волошина Д. Н. - Внутрішня структура психічного статусу хворих з різними наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Марута Н. О. - Синдромоутворення при резистентних дисоціативних розладах (психопатологічні механізми неврозоґенезу), Рачкаускас Г. С., Явдак І. О. (2014)
Лінський І. В. - Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. харкові (2008—2011 рр. ), Бачериков А. М., Лакинський Р. В., Матузок Е. Г., Ткаченко Т. В., Сітенко Л. М. (2014)
Огоренко В. В. - Роль острых и хронических стрессовых факторов в формировании и особенностях клинических проявлений невротических нарушений у больных с опухолями головного мозга (2014)
Пшук Н. Г. - Деякі індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, Камінська А. О. (2014)
Рачкаускас Г. С. - Вплив детоксикуючої терапії на рівень "середніх молекул" у сироватці крові хворих на кататонічну шизофренію, Радіонова С. І. (2014)
Тахташова Д. Р. - Программа дифференцированной профилактики суицидального поведения у больных с биполярными аффективными расстройствами (2014)
Шевченко-Битенский К. В. - Интеграция психофизиологических, психофармакологиических и психотерапевтических воздействий при лечении коморбидных расстройств аффективного спектра (2014)
Артемчук К. А. - Динаміка патологічного потягу до алкоголю у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю під впливом лікування сенсибілізуючими засобами (2014)
Выглазова О. В. - Аддиктивный статус больных, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2014)
Гайдабрус А. В. - Расстройства вследствие употребления алкоголя у бывших военнослужащих "в зеркале" теста audit (2014)
Малихіна Н. А. - Комплексне лікування депресивних розладів, обтяжених суїцидальною поведінкою, із застосуванням лазеротерапії (2014)
Радіонова В. О. - Судова фармація: вивчення сучасних причин форму, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Казяйчева А. О. (2014)
Казаков В. Е. - Иммунные нарушения как предвестники неблагоприятного течения черепно-мозговой травмы (2014)
Пшук Є. Я. - Дослідження рівня соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів з шизофренією в аспекті їх соціального функціонування (2014)
Філіпова Т. В. - Мовленнєві порушення при афазіях (2014)
Павличенко А. В. - Актуальные проблемы диагностики биполярного аффективного расстройства: акцент на смешанные состояния и вопросы прогноза (по материалам 26-го Конгресса Европейской коллегии нейропсихофармакологии) (2014)
Предборський В. А. - Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структур (2013)
Сніжко О. В. - Міжнародна конкурентоспроможність фондових ринків трансформаційних економік в умовах фінансової відкритості (2013)
Сушко Д. С. - Концепція суттєвості в аудиті: сутність, види, застосування в процесі виконання завдання з надання впевненості (2013)
Теплінський Г. В. - Стратегія як основа управління корпоративною власністю (2013)
Рибалко Н. О. - Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012–2013 роках (2013)
Кириченко О. М. - Структурні зрушення в галузях економіки: світові тенденції (2013)
Островка Е. В. - Державний фінансовий аудит як домінанта державного фінансового контролю (2013)
Данілова Е. І. - Переваги медіації та фасилітації перед традиційними підходами до управління корпоративними конфліктами (2013)
Черненко О. Л. - Державне регулювання структурних змін в економіці (2013)
Батіщева С. М. - Державні капітальні вкладення як стимулюючий фактор розвитку інфраструктури (2013)
Сулейманова О. Ю. - Інвестиційна діяльність ТНК: тенденції та перспективи (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Інноваційна культура як напрям управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, Сігайов А. О. (2013)
Максимович В. І. - Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів (2013)
Підлісний П. І. - Підвищення ефективності змішаних вантажних перевезень шляхом впровадження мультимодальних технологій, Брайковська А. М. (2013)
Говорушко Т. А. - Загрози і небезпеки розвитку інтернет-банкінгу в Україні, Cитник І. П., Немченко Т. О. (2013)
Стасіневич С. А. - Особливості цінової "стандартизації" в умовах глобалізації торгівельної діяльності (2013)
Попрозман О. І. - Планування діяльності підприємства та його узгодженість зі стратегічними цілями і тактичними задачами (2013)
Резнік Н. П. - Концептуальна модель організаційно-економічного механізму інвестиційного управління аграрною сферою та особливості її реалізації (2013)
Полякова О. В. - Формування первинного обліку запасів на підприємствах текстильної промисловості, Єрмак О. І. (2013)
Кучерук І. В. - Застава за кредитними операціями, її сутність та окремі види застав, які забезпечують кредитні зобов’язання (2013)
Дьолог Т. І. - Процес стратегічного планування на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2013)
Герасименко О. М. - Особливості побудови реєстру ризиків на основі ідентифікованих подій (2013)
Величко О. В. - Стратегічні пріоритети ефективного використання земельного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Беренда Н. І. - Облік доходів: питання облікової політики підприємства, Потапенко Т. М. (2013)
Нетреба І. О. - Роль інтернет-маркетингу в збутовій діяльності підприємства (2013)
Брезіцька О. В. - Методичні підходи щодо визначення корпоративної вартості авіатранспортних підприємств (2013)
Карпунцов М. В. - Програмно-цільовий метод забезпечення ризикостійкості підприємства (2013)
Литвиненко Л. Л. - Механізм адаптації авіакомпаній України до глобальних ринків авіаперевезень (2013)
Мусієнко В. Д. - Функціонування витратного методу оцінки вартості промислового підприємства, Головань О. Г. (2013)
Савицький Е. Е. - Інноваційна компонента розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Уc Р. Л. - Узагальнена класифікація видів аудиту інформаційних технологій (2013)
Шевченко С. Ю. - Управління гнучкістю та адаптацією підприємства (2013)
Бойко О. О. - Методичні основи оцінки ефективності функціонування ринку сої та продуктів її переробки (2013)
Клименко Н. С. - Методичні підходи до оцінки вартості підприємств, що підлягають націоналізації (2013)
Передерій В. В. - Оцінка конкурентоспроможності авіакомпаній-лідерів на ринку пасажирських авіаперевезень України (2013)
Бичковський А. Ю. - Визначення факторів впливу та економічний аналіз розвитку суднобудівних підприємств (2013)
Корнієнко Т. М. - Комплекс заходів для вдосконалення системи стратегічного управління якістю продукції на хлібопекарських підприємствах харчової промисловості (2013)
Склярук І. П. - Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства (2013)
Юденко Є. В. - Організаційно-економічна взаємодія підприємств у ланцюзі експрес-доставки вантажів (2013)
Литвиненко І.П. - Роль міжнародних організацій у процесі надання Україні міжнародної технічної допомоги (2013)
Крамаренко Р. М. - Розвиток столичного мегаполісу в сучасних умовах (2013)
Булах Т. М. - Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення, Плахотнікова Л. О. (2013)
Авксєнтьєв Н. Ю. - Реформування системи професійно-технічної освіти в Україні (2013)
Ревякін О. О. - Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності (2013)
Ул’янченко О. В. - Застосування сучасного математичного апарату в консалтинговотму забезпеченні агропідприємств (2013)
Петренко Ю. М. - Механізм корпоративної соцальної відповідальності як складова забезпечення фінансової безпеки підприємств в структурі проактивної системи корпоративного управління (2013)
Jaruczyk O. - Problematyka ukraińska na łamach polskich czasopism Dwudziestolecia Międzywojennego (2012)
Olander L. - Tendencje humanistyczne Tadeusza Różewicza w świetle rozważań literackich o pierwszej i drugiej wojnach światowych (2012)
Бай О. - Поміж земним та небесним: рецепція поетичного світу Данила Братковського (2012)
Дубик В. - Концептуальна метафора мас-медійного дискурсу Франції на тлі польсько-українських досліджень (2012)
Єршов В. - Стильові особливості правобережної польськомовної мемуаристики України доби романтизму (2012)
Кравченко С. - Літературний вектор міжнаціонального діалогу на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (Варшава 1932-1938) (2012)
Осовська О. - Невербальні особливості міжкультурної комунікації у світлі українських та польських лінгвістичних досліджень (2012)
Семенюк Л. - Образ Данила Братковського у віршах волинських поетів (2012)
Сухарєва C. - Українська та польська парадигми поберестейської прози: умовність поділу (2012)
Циганок О. - Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII –XVIII cт. (2012)
Цьолик Н. - Роль позасюжетних елементів у творах М. Чайковського (2012)
Шумик М. - Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалах українсько-польських контрактів) (2012)
Яручик В. - Внутрішня роздвоєність ліричного героя творчого доробку Остапа Лапського (2012)
Czapko T. - Recenzja książki "Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim", Dziwisz M. (2012)
Бай О. - Рецензія на книгу Марії Яньон "Niesamowita Słowiańszczyzna" (2012)
Кравченко С. - Рецензія на книгу С. Сухарєвої "Біблійний вимір української польськомовної прози поберестейської доби" (2012)
Сухарєва С. - Рецензія на книгу "На хвилі доби. Хрестоматія польської літературної періодики 20–30-х років XX ст. (2012)
Karpchuk N. - Audiovisual policy of Poland in the Context of the European Union Audiovisual Policy (2012)
Алісова О. - Розвиток інвестиційної політики в українсько-польському прикордонні (2012)
Губеня С. - Розвиток господарства та форм господарювання Речі Посполитої протягом XVI-XIX століття (2012)
Копачинська Г. - Особливості транскордонного польсько-українського співробітництва в екологічній сфері, Коцан Р. (2012)
Корчун В. - Відносини України з Республікою Польща та Європейським Союзом у дзеркалі британського тижневика "The Economist" (2012)
Марчук Ю. - Особливості українсько-польського інвестиційного співробітництва (2012)
Миронюк Н. - Реалізація співпраці Волинської області та Люблінського воєводства Польщі в культурній сфері в межах єврорегіону "Буг" (2012)
Павліха Н. - Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку, Марчук Ю. (2012)
Поліщук Ю. - Особливості формування і реалізації зовнішньоекономічної політики України та Польщі (2012)
Савченко І. - Особливості функціонування інституційно-управлінських систем Волинської області та Люблінського воєводства (2012)
Федонюк С. - Інституційна європеїзація в Польщі в процесі вступу до ЄС (2012)
Kowalczyk R. - Tsunami finansowe w Europie XVIII wieku: Francja, Holandia, Prusy, Rzeczpospolita (2012)
Tytko M. M. - Profesor Jerzy Nowosielski - Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-2011), ukraiński artysta i teoretyk sztuki w Krakowie (2012)
Лич В. М. - Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин у процесі модернізації суспільства, Шедяков В. Є. (2012)
Говорушко Т. А. - Функції і роль грошей у сучасній економіці, Ситник І. П. (2012)
Предборський В. А. - Дефіцитність економіки як наслідок впливу тінізаційних факторів зростання (2012)
Педь І. В. - Антикризові заходи: досвід країн Європейського Союзу, Лисенков Ю. М., Ящук С. П. (2012)
Найдьонов В. С. - Як Україні вирватися із занепаду (2012)
Онікієнко С. В. - Проциклічний характер і незбалансованість опор базельської концепції регулювання (2012)
Олешко А. А. - Вплив грошово–кредитної політики на економічний цикл (2012)
Беседіна Т. І. - Деякі організаційно–правові засади договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності (2012)
Рудик В. К. - Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Олейнікова Л. Г. - Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення, Чорнолуцька А. О. (2012)
Семенишина З. Р. - Стан та перспективи побудови стратегії економічного розвитку України в контексті досвіду країн БРІК (2012)
Кургіна Л. Г. - Ризикоорієнтована система податкового контролю оподаткування прибутку (2012)
Могілат І. М. - Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту (2012)
Оченаш І. П. - Бюджетний дефіцит в Україні та способи його подолання (2012)
Висоцький І. А. - Державний фінансовий контроль: дискусії щодо визначення (2012)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно–ресурсного господарства (2012)
Никоненко А. В. - Дисбаланс попиту і пропозиції на промисловому сегменті ринку праці: причини формування та шляхи подолання (2012)
Олофінський О. О. - Механізми розвитку малого бізнесу в сфері товарного обігу України (2012)
Смерека С. Б. - Особливості інвестиційного забезпечення антикризового управління розвитком сфери послуг житлово–комунального господарства (2012)
Резнік Н. П. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК – передумова залучення іноземних інвестицій (2012)
Гончаренко О. Г. - Напрями вдосконалення фінансового забезпечення виробничого комплексу державної пенітенціарної служби України (інвестиційний аспект) (2012)
Дякова Т. М. - Сутність фінансування інноваційного розвитку суб'єктів господарювання (2012)
Марченко В. М. - Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій (2012)
Бугрова О. О. - Методологічні основи вдосконалення інституціональних механізмів взаємодії та конкуренції підприємств реального сектору економіки (2012)
Буркальцева Д. Д. - Модель взаємодії векторів розвитку та загроз економічній безпеці (2012)
Васечко Л. І. - Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства (2012)
Булах Т. М. - Стратегічні засади соціального розвитку села, Плахотнікова Л. О. (2012)
Чорний В. В. - Принципи забезпечення конкурентних переваг залізниць України на ринку вантажних перевезень (2012)
Баюра Д. О. - Еволюція наукової думки щодо соціальної відповідальності бізнесу, Царик І. М., Черниш Н. М. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Особливості формування стратегічного плану в корпораціях хлібопекарної галузі (2012)
Глущенко О. І. - Теоретичні та практичні аспекти використання управлінського персоналу торгівельних підприємств (2012)
Чеховська М. М. - Застосування збалансованої системи показників на залізничному транспорті як елемент ефективного розвитку галузі (2012)
Фроленко О. М. - Бізнес–середовище підприємства: методичні підходи до його стратегічного аналізу (2012)
Геєць І. О. - Аналіз розподілу та визначення перспективних напрямів розвитку міжнародних авіаційних перевезень між регіонами світу в умовах глобалізації, Бельянська А. О. (2012)
Кузнецова М. О. - Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень, Коблянська Г. Ю. (2012)
Глущенко О. М. - Управління логістичною системою автомобілебудівного підприємства (2012)
Монастирський Г. Л. - Територіальні та адміністративні чинники місцевого економічного розвитку (2012)
Кузьминчук Н. В. - Концептуальні основи удосконалення фінансово–бюджетного регулювання розвитку регіонів України (2012)
Ковальов В. М. - Економічний закон оплати праці і його використання в господарській практиці України (2012)
Мазурок П. П. - Потенційний учасник національного ринку праці: сутність та рольовий аспект, Гузенко О. П. (2012)
Русіна Ю. О. - Організаційна культура та основні аспекти її типологій (2012)
Кичко І. І. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення методики оцінки рівня задоволення особистих потреб (2012)
Романюк С. А. - Функціональна інституалізація державного регулювання регіонального розвитку (2012)
Галінський О. О. - Залежність міоелектричної активності органів гастродуоденальної зони від активності нітроергічної регуляторної системи, Севериновська О. В., Руденко А. І. (2011)
Гапоненко В. П. - Хімічне вивчення коренів polygonum Alpinum All., Левашова І. Г., Сербін А. Г. (2011)
Гонтова Т. М. - Кількісний вміст сполук суми фенольної природи в траві культивуємих фіалок (2011)
Єлісєєва О. П. - Особливості мембранотропного впливу нейротензину на плазматичні мембрани гепатоцитів щурів, годованих олією амаранту, у нормі та за умов адреналін-індукованого стресу, Островська Г. В., Камінський Д. В., Семен Х. О., Яблонська С. В., Нектєгаєв І. О., Рибальченко В. К. (2011)
Кузнєцова Г. М. - Протипухлинна дія цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу при хемо-індукованому канцерогенезі товстої кишки щурів (2011)
Линчак О. В. - Стан тонкої кишки щурів після довготривалого впливу похідного малеіміду за умов розвитку колоректального раку, Бабута О. М. (2011)
Лозовой В. П. - Роль процессов дегидратации в механизме воздействия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны, Бычко А. В., Артеменко А. Ю. (2011)
Парілова О. О. - Оцінка життєздатності дріжджової культури в процесі старіння при дії індуктора апоптозу, Ватліцов Д. В., Богдан Т. З., Ігрунова К. М., Дуган О. М. (2011)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та їх сировина, які містять сапоніни, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Зельоний І. І. - Показники клітинної ланки імунітета у хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Лоскутова І. В. - Фагоцитарна активність моноцитів у жінок з невиношуванням вагітності у ранній термін в період предгравідарної підготовки, Бічевська Р. Г. (2011)
Макаревич В. А. - Зміни циркулюючих імунних комплексів у крові хворих з різною частотою рецидивів герпетичного стоматиту, Лоскутова І. В. (2011)
Терёшин В. А. - Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов у больных неалкогольным стеатогепатитом при лечении иммуноактивным прапаратом циклофероном (2011)
Труфанов С. Ю. - Стан клітинної ланки імунітету хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2011)
Черкасова В. С. - Оценка эффективности циклоферона в терапии больных с герпетической инфекцией (2011)
Ширшова В. Н. - Особенности синтеза отдельных цитокинов у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Бикадоров В. І. - Динамика показників перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту при застосуванні фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС та ентеросорбції з використанням сучасного кремньоземного сорбенту "Біле вугілля" (2011)
Кузьменко А. В. - Фермент β-галактозидаза: аналіз джерел одержання, властивостей, способів очистки, Дехтяренко Н. В., Дуган О. М. (2011)
Лоскутов А. Л. - Стан антиоксидантної системи у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Марута Н. О. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів, макрофагальної фагоцитуючої системи та концентрація "середніх молекул" у крові хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину та циклоферону, Рачкаускас Г. С., Радіонова С. І., Фролов В. М. (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність циклоферону в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом при наявності синдрому обстипації, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Трофименко О. М. - Концентрація С-реактивного білку у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності (2011)
Труфанов С. Ю. - Активность лактатдегидрогеназы (КФ1.1.1.27) и её изоферментный спектр в крови больных больных хроническим пародонтитом, сочетанным с хронической патологией гепатобилиарной системы, Сидоренко Ю. В. (2011)
Удовиченко М. М. - Особенности показателей липидного обмена и их динамики на фоне длительной терапии бисопрололом у пациентов с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2-го типа, а также без него в зависимости от типа полиморфизма гена β1-адренорецепторов, Рудык Ю. С., Кудина Н. В. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Стабільні метаболіти оксиду азоту у крові чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (Aerosil) на показники ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Арбузова О. И. - Эффективность использования гепона в комплексной терапии пациентов с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких (2011)
Ведерникова І. О. - Дослідження фізичних властивостей мазі з наночастинками магнетиту (2011)
Іванова Л. М. - Вплив комбінації альфа-ліпону та альфа-токоферолу на показники системи антиоксидантного захисту у хворих на ХОЗЛ, сполучене з пептичною виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки, Височин М. В., Шишкова К. В., Піліева О. В., Сабковська Х. О., Тімоті Атвіне (2011)
Іванова Н. М. - Визначення впливу антимікотиків на експресію гену MET3 у біоплівці грибів Candida spp., Мавров Г. І., Зуєва М. І., Коцар О. В., Частій Т. В. (2011)
Іванцик Л. Б. - Порівняння протизапальної дії комбінованих вітчизняних мазей для лікування гнійних ран, Бутко Я. О., Булига Л. O. (2011)
Карабут Л. В. - Застосування тіотриазоліну в неврологічній практиці (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Ефективність використання сучасного імуноактивного препарату циклоферону у хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії (2011)
Фролов В. М. - Оценка эффективности реамберина в лечении тяжелых форм рожистой инфекции, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Григоров С. М. - Діагностика реакцій мітохондріально - енергетичного гомеостазу та їх метаболічне забезпечення при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Карамзіна Л. А. - Квазіслухове поле – резерв слухо-мовної системи людини, Рибальченко В. К. (2011)
Компаниец К. Н. - Клинико-патогенетическая характеристика кардиалгий у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2011)
Красюк О. А. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих із жировою хворобою печінки у сполученні із артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З. (2011)
Нишкумай О. И. - Выраженность болевого синдрома у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей в зависимости стадии заболевания, Строило Н. Г., Строило В. А. (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень трансформуючого фактора росту (TGF-β1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Савенко Л. М. - Тревожно - депрессивные расстройства и их лечение, Свиридова Н. В., Кукурекин Ю. В., Бушученко А. Н. (2011)
Сидоренко Ю. В. - Артериальная гипертензия и эректильная дисфункция: патогенетические аспекты коморбидности, Радзиевский А. В., Компаниец Э. В. (2011)
Ульянов О. В. - Характеристика цитологічного стану слизової оболонки у хворих на червоний плоский лишай (2011)
Якимов А. К. - Результати застосування методу фіксації капсульного мішка у хворих на підвивих кришталика (2011)
Ювілей головного редактора збірника (2011)
Павленко І. І. - Оцінка рухових можливостей гексаподу в напрямку, перпендикулярному до осі його симетрії, Валявський І. А. (2009)
Невдаха Ю. А. - Аналіз навантажувальної здатності зубчастих передач з різним профілем зубців, Маломуж Г. І., Лушніков В. М. (2009)
Джафарзаде Р. М. - Проблеми порушення закону Йєркеса-Додсона в особливих випадках польоту, Медведенко О. М., Михайлік М. Ф. (2009)
Сербул О. М. - Обґрунтування підходу підвищення точності ідентифікації співвідношення руда/вода в кульових млинах з циркулюючим навантаженням, Кондратець В. О. (2009)
Кондратець В. О. - Дослідження руху молольних тіл і пульпи в барабані кульового млина з метою ідентифікації завантаження, Карчевська М. О. (2009)
Кондратець В. О. - Аналіз умов і засобів ідентифікації розрідження пульпи в приймальному пристрої завиткового живильника, Мацуй А. М. (2009)
Коваленко В. В. - Теоретичні дослідження енергосилових параметрів процесу витягування низьковуглецевих сталей з використанням полімерних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2009)
Ковальчук Н. В. - Порівняльна характеристика конструктивних параметрів водоповітряних гасників коливань тиску, Мещишена Л. Г. (2009)
Абрамов К. В. - До питання про комп’ютерне моделювання ливарних процесів, Сабірзянов Т. Г. (2009)
Віхрова Л. Г. - Автоматичне управління температурою та тривалістю індукційного нагрівання при наплавленні композиційних покриттів на деталі машин, Аулін В. В., Бісюк В. А. (2009)
Казанцев Ю. И. - Исследование электропотребления и электрических нагрузок в системе электроснабжения Ингульской шахты, Рей Ю. Б. (2009)
Амосов В. В. - Вплив відбивача зайвого насіння на якість виконання посіву, Косінов М. М., Осипов І. М. (2009)
Мажейка О. Й. - Застосування електродугового напиленняз пошаровою мікроплазмовою обробкою при нанесенні зносостійких покриттів, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В. (2009)
Дробашко Л. А. - Биометрия стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очесывающего устройства, Данченко Н. Н., Стоев Н. Ф. (2009)
Сіріков О. І. - Пристрій контролю комплексного струму витоку через високовольтні ізолятори (2009)
Федотьєва Л. П. - Визначення раціональних енергетичних параметрів керованого ротаційного різання високомарганцевих сталей, Надєїн В. С. (2009)
Сидоренко В. В. - Обнаружение скачкообразного изменения среднего значения тока в системе управления процессом размерной обработки электрической дугой , Смирнова Н. В. (2009)
Сахно Т. В. - Знос ріжучого інструменту при обробці оптичних полімерів, Велит І. А., Бовсуновський В. М. (2009)
Доля Е. В. - Термическая неустойчивость прямоугольной бесконечной металлополимерной призмы при антиплоском гармоническом сдвиге, Червинко О. П., Якименко C. Н. (2009)
Ветохін В. І. - Фізичні аспекти прояву зворотного зв’язку та авторегулювання форми знаряддя в системі "знаряддя-ґрунт" (2009)
Криськов О. Д. - Розробка підсистеми автоматизованого вибору маршруту обробки поверхні різанням, Дойч Д. І. (2009)
Драгобецкий В. В. - Выбор параметров деформации листовых заготовок в процессе вытяжки, Коноваленко О. Д., Мороз Н. Н. (2009)
Шифрин Б. М. - Прагматические модели взаимодействия пневматической шины с опорной поверхностью и их применение (2009)
Войтюк В. В. - Вплив турбулентності потоку на визначення швидкості електрохімічним перетворювачем швидкості, Версаль В. О. (2009)
Осадчий С. І. - Визначення оптимальних параметрів настроювання регулятора для багатомірної системи автоматичного керування активним вентилюванням зерна,  Жесан Р. В.,  Босов Є. П.,  Киянченко О. С. (2009)
Голик О. П. - Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним енергопостачанням на основі сонячно-вітрових установок,  Жесан Р. В. (2009)
Павленко І. І. - Експериментальні статичні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О. (2009)
Гончаров В. В. - Стохастична стійкість імпульсного процесу переносу з швидкістю, що залежить від стану випадкового середовища, Гончарова С. Я. (2009)
Оришака О. В. - Дослідження взаємного розміщення роторів в постачальному пристрої гравітаційно-роторного типу, Артюхов А. М., Оришака В. О., Малашенко Ю. А. (2009)
Єрмолаєв Ю. О. - Експериментальні дослідження електроприводів верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г., Босов Є. П. (2009)
Поперешняк C. В. - Моделі та алгоритми оптимального обслуговування трафіку в комп’ютерних мережах (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Складання двоопорних роторів барабанно-дискової конструкції методом двох пробних складань з заміром биття на призмах, Невдаха А. Ю. (2009)
Лукашенко А. Г. - Системний аналіз параметрів датчиків положення стику зварювальних деталей для лазерних технологічних комплексів, Шелягін В. Д., Лукашенко Д. А., Зубко І. А., Талімончук О. Ю. (2009)
Яцун В. В. - Технічні рекомендації із застосування пасивних автобалансирів для зрівноваження крильчаток осьових вентиляторів, Філімоніхін Г. Б., Огурцов М. М. (2009)
Коваленко О. В. - Технічні рекомендації із застосування пасивних автобалансирів для зрівноваження дисків ручних шліфувальних машин, Філімоніхін Г. Б., Ващенко В. М. (2009)
Хромов Е. В. - Экспериментальные исследования характеристик внутреннего трения резиновых гасителей для кареток свивающих машин (2009)
Сіса О. Ф. - Удосконалення технології виготовлення прокатних твердосплавних валків, Боков В. М. (2009)
Кузнєцов Ю. М. - Критичні частоти обертання шпиндельного вузла токарного автомата, Придальний Б. І., Редько Р. Г. (2009)
Ковальчук В. І. - Розрахунок параметрів магнітних систем для використання їх у процесах відновлення деталей машин, Босенко С. Ю. (2009)
Горбенко А. Н. - Точное решение задачи устойчивости пассивной автобалансировки ротора, совершающего плоско-параллельное движение, при частном расположении компенсирующих масс (2009)
Боков В. М. - Інтенсифікація обробки фасонних порожнин, Попова М. І. (2009)
Кириченко А. М. - Показники жорсткості верстатного обладнання з паралельною кінематикою (2009)
Ковришкін М. О. - Визначення виробної поверхні дискового інструменту для чистової обробки гвинтових поверхонь черв‘яків, Садченко О. І., Андреєв Ю. В. (2009)
Осин Р. А. - Анализ известных методов повышения подачи шестеренных насосов, Кулешков Ю. В.,  Руденко Т. В., Матвиенко А. А. (2009)
Павлюк-Мороз В. А. - Теоретическое обоснование восстановления трущихся сопряженных деталей машин в процессе эксплуатации, Русских В. В., Осин Р. А. (2009)
Павлюк-Мороз В. А. - Визначення шумових характеристик шестеренних насосів після стендової обкатки з використанням металоплакуючої робочої рідини, Русских В. В., Осін Р. А. (2009)
Григурко І. О. - Вихровий метод фрезерування трапецоїдної різьби, Доценко С. М. (2009)
Высоцкий О. С. - К вопросу применимости метода ФАБДО при обработке чугунных блоков ДВС, Надеин В. С., Чернявский А. В., Пукалов В. В. (2009)
Бевз О. В. - Порівняльна характеристика екологічної безпеки і економічної ефективності експлуатації мікроавтобусів на різних видах палива, Магопець С. О., Русских В. В. (2009)
Чайковський О. Б. - Проектування оптимальних форм пальців та втулок, Лушніков В. М., Корольов П. В. (2009)
Пестунов В. М. - Підвищення ефективності процесу обробки глибоких отворів спіральними свердлами, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2009)
Пестунов В. М. - Удосконалення гвинтових передач, Свяцький В. В.,  Свяцька Л. П. (2009)
Пукалов В. В. - Волокнові елементи для пористих систем фільтрації агресивних середовищ, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2009)
Пархоменко М. Д. - Визначення динамічної моделі об’єкту управління осьовим зусиллям при фрикційному формоутворенні, Криськов О. Д., Пархоменко Ю. М. (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Методика складання диференціальних рівнянь руху роторних систем з автобалансирами і її застосування до системи ротор - масивний корпус – автобалансир, Гончаров В. В. (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення головного вектора і моменту аеродинамічних сил, діючих на обертову крильчатку вентилятора, Яцун В. В. (2009)
Онопа В. В. - Класифікація способів та механізмів пило очистки повітряного потоку, Петренко М. М., Онопа В. А. (2009)
Шмат С. І. - Напрямки підвищення ефективності роботи сошників просапних сівалок, Абрамова В. В. (2009)
Giemza L. - "W parku", czyli Miłosierdzie według Szymborskiej (2013)
Kruglii O. - Greek and Latin elements in modern English, Ukrainian and Polish vocabulary (2013)
Бай Ю. - Стилістична своєрідність поезії Данила Братковського (2013)
Бражук В. - Формування термінологічної компетенції комунікантів (на матеріалі латинських анатомо-істологічних термінів та їх українських і польських відповідників) (2013)
Сухарєва С. - Літературні передумови виникнення польськомовної полемічної прози після Берестейської унії (2013)
Харкевич Г. - Функціонально-семантичні особливості прикметника свіжий в українській, англійській і польській мовах (2013)
Цьолик Н. - Інтерпретація "романтичного історизму" у творчості Міхала Чайковського (2013)
Яручик В. - Специфіка вживання образу малої батьківщини у творчості українських письменників Підляшшя (2013)
Vozniuk E. - Ukrainian-Polish cooperation: implementation of the national minorities interests (2013)
Губеня С. - Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції (2013)
Войчук М. - Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща (2013)
Коваль Г. - Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою ( на прикладі Польщі) (2013)
Кондратюк Л. - Польща в східноєвропейській політиці Джорджа Буша молодшого (2013)
Корчун В. - Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України (2013)
Майстер А. - Сільськогосподарська освоєність території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі (2013)
Марчук Ю. - Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні: досвід Польщі (2013)
Павліха Н. - Особливості транскордонного інвестиційного співробітництва України та Польщі, Лугова М. (2013)
Пасевич Ю. - Ринок праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області) (2013)
Романюк Н. - "Східне партнерство" як вимір регіональної співпраці у Європі (2013)
Kowalów W. J. - Wołyńska rzeź – modlitewne wołanie o pojednanie polsko-ukraińskie (2013)
Tytko M. M. - Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948–1949) (2013)
Гладишук С. - Діяльність польського товариства "Кресова сторожа" в Західній Волині у 1919–1922 рр. (2013)
Горбачук М. - Вплив ультраправих партій та організацій на відносини між Польщею та Україною (2013)
Нікольський Є. - Благовірний князь Костянтин Острозький – покровитель і просвітитель українського народу (2013)
Новак О. - Режим санації – епоха досягнень та прорахунків (2013)
Сабов І. - Єврейська трагедія у Європі в період Другої світової війни на прикладі концентраційного табору в Собіборі (2013)
Яручик О. - Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення (2013)
Tytko M. M. - Recenzja książki Krystyny Czerni "Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosielskiego" (2013)
Сухарєва С. - Рецензія на книгу "Кресова книга справедливих 1939–1945: про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН і УПА" (2013)
Цьолик Н. - Нове слово про Берестечко. Рецензія на збірник наукових робіт "Берестечко в історії Польщі і України" (2013)
Предборський В. А. - Тіньова експлуатація зовнішньоекономічної сфери (2012)
Соломянюк Н. М. - Маркетинг як сучасна концепція підприємництва (2012)
Сігайов А. О. - Економічна активність як один з чинників зайнятості в Україні, Мітус О. О. (2012)
Синицька О. І. - Елементи системи корпоративної культури та їхній взаємозв'язок (2012)
Сидоренко О. О. - Обтяжливі контракти: сутність, класифікація та окремі аспекти обліку, Кулик Т. В. (2012)
Беседіна Т. І. - Проблеми укладання та виконання договорів поставки у зовнішньоекономічній діяльності та можливі шляхи їх усунення (2012)
Пердейчук В. М. - Інфраструктурне забезпечення функціонування світових інформаційних інститутів на фінансовому ринку України (2012)
Олешко А. А. - Державне регулювання інноваційно–інвестиційного розвитку України (2012)
Дяченко Т. О. - Роль інноваційної культури в загальному процесі інноваційного розвитку підприємств (2012)
Ковальчук І. В. - Необхідність диверсифікації розширення географії розміщень цінних паперів українськими емітентами, Зінькова В. Ю. (2012)
Фридель В. І. - Характеристика леверидж–лізингу: зарубіжний досвід та можливості застосування в Україні (2012)
Дикий О. В. - Удосконалення моделі організації інвестиційної діяльності на державному рівні на основі використання міжнародного маркетингу (2012)
Малихіна О. М. - Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно–інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Левицька І. В. - Амортизація як основа внутрішніх джерел інвестування підприємств харчової промисловості (2012)
Лагутін Г. В. - Концептуальні підходи до управління ресурсним потенціалом підприємства через оцінку ризиків інвестиційних проектів (2012)
Чорний В. В. - Клієнт–орієнтована система вантажних тарифів як важлива умова забезпечення конкурентоспроможності залізниць (2012)
Резнік Н. П. - Функціональні ознаки та складові організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в АПК (2012)
Піскунова О. В. - Оцінювання ефективності податкової реформи для малих підприємств, які працюють на загальній системі оподаткування, Білик Т. О. (2012)
Клименко Н. А. - Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві (2012)
Сусіденко Ю. В. - Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК (2012)
Карпов В. М. - Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України (2012)
Батрак О. В. - Методичні положення та методика діагностики фінансового стану підприємства (2012)
Брезіцька О. В. - Умови та закономірності формування організаційно–цільового механізму управління вартістю авіатранспортного підприємства (2012)
Бусарєв В. В. - Процеси забезпечення адаптивного моніторингу в системі управління будівельним підприємством (2012)
Волошенко О. О. - Оцінка організаційно–технічного рівня підприємства в контексті екологоорієнтованого розвитку (2012)
Григоренко Т. М. - Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі (2012)
Калінська І. М. - Формування фінансової архітектури підприємства у контексті життєвого циклу організації (2012)
Карвацький М. В. - Потенціал дивідендної політики корпорацій пивобезалкогольної промисловості (2012)
Овсієнко Н. В. - Узагальнена модель реалізації маркетингової стратегії на молокопереробному підприємстві (2012)
Ріжок І. М. - Проблеми оцінки ймовірності банкрутства в контексті засад антикризового управління діяльністю будівельного підприємства (2012)
Сторожук Н. В. - Інвестиційний контролінг як засіб діагностики стану економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Стрижак А. П. - Аналіз внутрішніх механізмів формування капіталу банківських установ (2012)
Дяченко Я. Я. - Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку (2012)
Бортницький В. А. - Перспективи фармацевтики як системоутворюючої галузі розбудови інноваційних систем (2012)
Ушеренко С. В. - Напрями удосконалення фінансового менеджменту як основа системної протидії банкрутству підприємств, Лісовська О. Л. (2012)
Худолей В. Ю. - Формування системи оцінювання–прогнозування параметрів енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів (2012)
Ковальчук С. П. - Завдання і умови формування сприятливого середовища для залучення інвестицій на регіональному рівні (2012)
Варламова М. Л. - Аналіз потенціалу переробної галузі АПК Вінницького регіону, Прутська О. О. (2012)
Чмирьова Л. Ю. - Централізація та децентралізація в управлінні економічним розвитком регіонів (2012)
Кичко І. І. - Інституціональне забезпечення індивідуально–ринкового регулювання особистих потреб (2012)
Сітнікова Н. П. - Міжнародний досвід та підходи до вимірювання суспільного прогресу та якості життя як інструменту стратегічного планування (2012)
Булах Т. М. - Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села, Плахотнікова Л. О. (2012)
Онікієнко С. В. - Портфельний ефект в управлінні гетерогенним інвестиційним портфелем банку (2012)
Дуган О. М. - Нанобіотехнології – вчора, сьогодні, завтра, Михальченко М. В. (2011)
Карпезо Н. О. - Морфо-функціональний стан печінки щурів при дії похідного дигідропіролу за умов оксидативного стрессу, Гурняк О. М., Рибальченко В. К. (2011)
Линчак О. В. - Морфо-функціональний стан печінки щурів при довготривалому введенні нового інгібітору тирозинових протеїнкіназ похідного малеімідум, Бабута О. М., Рибальченко В. К. (2011)
Листван К. В. - Продукція фармакологічно активного меротерпену бакучіолу в асептичних рослинах родів Cullen і Otholobium (Fabaceae), Рибальченко Н. П., Остапчук А. М., Борецька М. О. (2011)
Pожок А. И. - Распространение гаплотипов мтДНК в популяциях Drosophila melanogaster Украины, Серга С. В., Демидов С. В., Козерецька И. А. (2011)
Арбузова О. І. - Імунологічні порушення та їх корекція препаратом гепон у хворих із синдромом подразненого кишечнику в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2011)
Компанієць К. М. - Система інтерферону у хворих із хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень моноцитарного хемоатрактантного протеїну (МСР1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Сабковська Х. О. - Цитокіновий профіль крові хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім синдромом подразненого кишечника (2011)
Соколова Н. А. - Показники системи інтерферону у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту-Здоров´я на показники клітинної ланки імунітету при медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Ульянов О. В. - Особливості інтерферонового статусу ротоглоткового секрету у хворих на червоний плоский лишай (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Прозапальні цитокіни у сироватці крові при малосимптомній формі урогенітальної інфекції у чоловіків (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Ширшова В. Н. - Особенности синтеза отдельных цитокинов у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Щедров А. А. - Значение цитокинов и факторов эндотелиальной дисфункции в диагностике и профилактике аномалий родовой деятельности, Грищенко Н. Г., Антонян М. И., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2011)
Бабак О. Я. - Рівень метаболітів оксиду азота у хворих з інфарктом міокарду після терапії статінами, Хайсам Абулгасім Суліман Абдула (2011)
Германов В. Т. - Зміни неферментативної ланки антиоксидантного захисту у жінок з невиношуванням вагітності у ранній термін, Бічевська Р. Г. (2011)
Зельоний І. І. - Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху в динаміці загальноприйнятого лікування (2011)
Іванова Л. М. - Вплив тівортіну на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатіт у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Пілієва О. В., Сабковська Х. О., Котюга Т. М. (2011)
Клименко Н. М. - Метаболічна і кардіопротектівнна ефективність телмісартану і кандесартану у хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням (2011)
Крутько Е. Н. - Изменение метаболизма, гемостаза и эритропоэза у пострадавших с травматической болезнью осложненной синдромом полиорганной дисфункции (2011)
Несен А. О. - Специфіка змін в нейтральних ліпідах при коморбідності хронічної хвороби нирок та атеросклерозу (2011)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холецистита та його вплив на показники системи глутатіону, Фролов В. М. (2011)
Торопчин В. І. - Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2011)
Труфанов С. Ю. - Стан системи глутатіону у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2011)
Ведерникова І. О. - Аспекти розвитку магнітної нанофармації (2011)
Вельчинська О. В. - Хімічно модифіковані похідні 5-нітроурацилу та їх протипухлинна активність (2011)
Дядичева Т. А. - Применение антигомотоксического препарата Хепель–Нееl в комплексном лечении хронического некаменного холецистита у больных ишемической болезнью сердца c гиперлипедемией, Сабадаш В. Е., Сысойкина Т. В., Липатникова А. С. (2011)
Корнієнко В. І. - Залежність гострої токсичності та діуретичноїактивності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну, Самура Б. А., Романенко М. І., Ладогубець О. В., Назаренко М. В. (2011)
Круглова О. В. - Ефективність гепатозахисного препарату з артишоку Гепар-ПОС у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику, Тєрьошин В. О. (2011)
Левицкая Г. В. - Результаты применения нейропротектора кортексин в послеоперационном периоде у больных с регматогенной отслойкой сітчатки, Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф, Метелицына И. П. (2011)
Макаревич В. А. - Ефективність лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту (2011)
Налапко К. К. - Вплив терапії цитраргініном на клініко-біохімічні показники пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з хронічним простим бронхітом, на фоні ожиріння (2011)
Огарь С. В. - Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті (2011)
Опрошанська Т. В. - Визначення кількісного вмісту кислоти аскорбінової та суми кислот органічних в сировині та густих екстрактах кореня і листя лопуха великого, Хворост О. П. (2011)
Павлюченко А. К. - Применение антиоксидантной и антигипоксантной терапии для профилактики субэпителиального помутнения роговой оболочки после эксимерлазерной коррекции зрения, Лях Ю. Е. (2011)
Сабадаш В. Є. - Порівняльна ефективність впливу гіпотензивної терапії лосартаном та лосартаном в сполученні із амлодіпіном на циркадні ритми артеріального тиску та центральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу, Сисойкіна Т. В., Дядічева Т. О., Ліпатнікова Г. С. (2011)
Савохина М. В. - Инфекции мочевыводящих путей во время беременности: современные подходы к фармакотерапии (2011)
Білоглазов В. О. - Сучасні уявлення про синдром подразненого кишечнику (2011)
Владзимирский А. В. - Организация многоэтапной помощи пострадавшим с повреждениями органа зрения на основе комплексного использования телемедицины, Сухина И. В. (2011)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко - морфологіних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Кіча Н. В. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції за комплексом психосоматичних факторів (2011)
Лебедь К. М. - Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом (2011)
Лісова Г. В. - Клінічні особливості перебігу хронічного гломерулонефриту у сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Панченко М. С. - Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці, Шкляр С. П., Перцев Д. П., Черкашина Л. В., Кравченко І. М. (2011)
Панченко Н. В. - Помутнения хрусталика у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Дурас И. Г., Панченко Е. Н., Самофалова М. Н., Якубович Н. В., Казначеев Г. А. (2011)
Перцев Д. П. - Формування комунікативної компетентності студентів-медиків на додипломному етапі навчання, Дмитрієнко К. В. (2011)
Рыков C. О. - Морфометрия слоев сетчатки при ишемическом типе диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии, Сергиенко А. Н., Сук С. А., Пархоменко О. Г. (2011)
Сергієнко А. М. - Дослідження розміру бульбашок емульгованої силіконової олії після операцій з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з міопією високого ступеня, Литвинчук Л. М., Лавренчук Г. Й. (2011)
Сидоренко М. П. - Анализ летальности пациентов с черепно-мозговой травмой, лечившихся в Луганской областной клинической больнице в 2010-2011 годах (2011)
Шкляр С. П. - Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів, Панченко М. С., Перцев Д. П., Черкашина Л. В., Кравченко І. М. (2011)
Шупер В. А. - Клинический случай аутоиммунной гемолитической анемии в терапевтической практике, Шупер С. В., Вагина Ю. И. (2011)
Волошина Н. П. - Роль воспаления при боковом амиотрофическом склерозе: две стороны одной медали, Егоркина О. В. (2014)
Марута Н. О. - Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики), Ніканорова Ю. В. (2014)
Мищенко Т. С. - Взаимосвязь воспалительных и противовоспалительных маркеров у больных в остром периоде мозговых инсультов, Дарий В. И., Баранова Е. В. (2014)
Бабкіна Ю. А. - ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією (2014)
Багаурі О. В. - Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука r-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії (2014)
Бойко Л. Т. - Современные методы лабораторной диагностики серозных менингитов (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние почек у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова, Линская А. В. (2014)
Воробьева Т. М. - Особенности электрической активности мозга у больных с клинической трансформацией типов припадков при парциальной эпилепсии, Берченко О. Г., Левичева Н. А., Бевзюк Д. А. (2014)
Гончарук О. М. - Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу (2014)
Ежова В. А. - Нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки в реабилитации больных хронической ишемией мозга, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Ежов В. В., Ковальчук С. И., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Панасенко Д. Е. (2014)
Паламар О. І. - Краніофаціальні пухлини, інтра-, екстракраніальні варіанти поширення, Гук А. П., Поліщук М. Е. (2014)
Семененко А. І. - Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние боли на качество жизни больных рассеянным склерозом, Омельченко Р. Я. (2014)
Юров И. В. - Качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном", в аспекте изучения проблемы боли и когнитивного дефицита (2014)
Абрамов В. А. - Дезинтеграция идентичности личностив процессе формирования стигмы у больных шизофренией, Путятин Г. Г. (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу (2014)
Вербовий П. П. - Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім'ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості (2014)
Зинченко Е. Н. - Клиническая характеристика и отличительные особенности основных форм невротических расстройств у городского и сельского населения (2014)
Кожина А. М. - Эффективность цикла психообразовательных занятий на госпитальном этапе лечения пациентов с шизофренией, Коростий В. И., Шикова В. В., Сухоиванова Е. И., Кришталь В. Е. (2014)
Маркова М. В. - Соціальне функціонування та якість життя жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії, Косенко К. А. (2014)
Марута Н. А. - Нейротрофическая терапия депрессий: возможности и перспективы, Явдак И. А., Череднякова Е. С., Марута О. С. (2014)
Михайлов Б. В. - Фармакодинамические механизмы терапевтического действия и побочных эффектов антидепрессантов (2014)
Осокина О. И. - Динамика показателей личностного выздоровления у больных с манифестным приступом шизофрении (2014)
Погорелко О. В. - Роль контекстуальних чинників в ґенезі аутоагресивної поведінки у підлітків (2014)
Рачкаускас Г. С. - Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних роз ладів підліткового віку на сучасному етапі, Височин Є. В., Чеботарьов Є. В. (2014)
Сорока В. В. - Факторы психической травматизации у мужчин с невротическими состояниями, Никифорова В. Г. (2014)
Стукан Л. В. - Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами (2014)
Федак Б. С. - Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю (2014)
Чабан О. С. - Місце фітопрепаратів (на прикладі гербастресу) в терапії стресових та посттравматичних стресових розладів в практиці сімейного лікаря, Безшейко В. Г. (2014)
Чистова О. О. - Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в ґенезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом (2014)
Юр'єва Н. М. - Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації (2014)
Задорожный В. В. - Острая алкогольная энцефалопатия: о необходимости переосмысления этого понятия (2014)
Рокутов С. В. - Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв (2014)
Самойлова О. С. - Особливості перебігу адиктивних розладів у пацієнтів наркологічного профілю (2014)
Бутко К. М. - Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновн і операції на кисті (2014)
Дерюгіна Т. П. - Згода пацієнта на медичне втручання та обробку його персональних даних (2014)
Заседа Ю. И. - Диагностические механизмы психотерапии в контексте представлений о психофеноменологическом профиле (2014)
Рыкова А. И. - Проблемы реабилитации пациентов с нейросифилисом (2014)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров'я — аптек на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. (2014)
Светлой памяти профессора Тамары Михайловны Воробьевой (2014)
Пахомов С. Ю. - Еволюція концепцій і моделей конкурентоспроможності (2012)
Предборський В. А. - Віртуалізація власності як причина поширення тінізаційних процесів в Україні (2012)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи (2012)
Скиценко В. Д. - Підвищення ефективності конкурентної політики в Україні (2012)
Коковський Л. О. - Сучасні тенденції та актуальні проблеми зовнішньоторговельної безпеки України (2012)
Демінський С. А. - Наукові засади інституціонального формування соціально–економічного устрою країни (2012)
Радзієвська С. О. - Україна і вплив світової фінансової кризи на можливі напрями розвитку ЄС (2012)
Князькова В. Я. - Спеціальні податкові режими в сучасній теорії оподаткування (2012)
Харіна О. О. - Сутнісно–теоретичні основи еколого–економічного регулювання: історичний аспект (2012)
Беседіна Т. І. - Першочергові напрями покращення зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Довга Т. М. - Еколого–економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку (2012)
Юхта Н. М. - Моделювання інфляційних очікувань (2012)
Дворніченко О. С. - Управлінська звітність у процесі обліково–аналітичного забезпечення управління за збалансованою системою показників (2012)
Чаленко Н. В. - Реалії іпотечного кредитування в Україні, Черниш О. В., Федорів Н. М. (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід стратегічного планування інноваційного розвитку на національному рівні (2012)
Троц Н. М. - Фінансові інвестиційні ресурси та їх податкове стимулювання (2012)
Хіміч Г. О. - Прямі іноземні інвестиції в економіку: позитивні та негативні наслідки (2012)
Бортницький В. А. - Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії (2012)
Сігайов А. О. - Статистичне прогнозування за допомогою моделей нейронних мереж (2012)
Баліцька В. В. - Інвестиції суб'єктів господарювання України: необхідність структурних змін (2012)
Витвицька О. Д. - Підходи до визначення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору, Сливінська О. Б. (2012)
Лагутін Г. В. - Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства з урахуванням кон'юнктури інвестиційного ринку та інвестиційного клімату (2012)
Тарасенко І. О. - Особливості формування системи фінансової діагностики підприємства, Батрак О. В. (2012)
Чорний В. В. - Сучасна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць України на ринку вантажних перевезень (2012)
Пригунов П. Я. - Характеристика та класифікація спеціальних методів, які використовуються фахівцями з безпеки при забезпеченні економічної безпеки підприємств, Гнилицька Л. В., Карпова К. В. (2012)
Садловська І. П. - Формування методичних підходів до економічної оцінки якості роботи транспортної інфраструктури України (2012)
Максютенко І. Є. - Формування механізму оновлення засобів зв'язку на авіаційному транспорті (2012)
Кальна–Дубінюк Т. П. - Проблеми та напрями підвищення ефективності агроконсалтингової діяльності в Україні (2012)
Карпов В. М. - Оцінка впливу заходів проведення Євро–2012 на подальший розвиток транспортної інфраструктури (2012)
Мотриченко В. М. - Розвиток брендів в Україні (2012)
Попрозман Н. В. - Якісні параметри управління конкурентоспроможністю підприємств (2012)
Бревнов О. О. - Проблеми виробництва і продажу ігристого вина, Агєєва І. М. (2012)
Гончаренко О. Г. - Сучасні освітні тенденції в пенітенціарних установах (досвід розвинутих країн світу) (2012)
Дзьоба О. Г. - Прогнозування зовнішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу (2012)
Сидоренко О. О. - Бухгалтерський облік помилкового переказу (отримання) грошових коштів, Ворона О. М. (2012)
Приходько Л. О. - Проблеми ресурсного забезпечення підприємств молочної промисловості (2012)
Василенко І. В. - Економіко–математичне моделювання обслуговування перевезень біопрепаратів за участю авіаційного транспорту (2012)
Загній О. Г. - Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно–енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки (2012)
Калінська І. М. - Критерії оптимізації фінансової архітектури підприємства (2012)
Карвацький М. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня збалансованості інтересів акціонерів в акціонерних товариствах пивобезалкогольної промисловості (2012)
Кухарук А. Д. - Оцінка стабільності формування конкурентних можливостей поліграфічних підприємств (2012)
Овсієнко Н. В. - Маркетинговий стратегічний аналіз однорідної групи молокопереробних підприємств (2012)
Сторожук Н. В. - Шляхи вдосконалення економічного механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління підприємством (2012)
Старовойтенко О. А. - Функціональна підсистема управління туризмом у структурі Національної грид–системи України (2012)
Корнієнко Т. М. - Переваги впровадження сертифікованої системи управління якості в хлібопекарській галузі (2012)
Каблов О. В. - Перспективи первинного публічного розміщення акцій українських емітентів на альтернативній інвестиційній секції Лондонської фондової біржі (2012)
Федяй Н. О. - Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково–методичний аспект (2012)
Ковальчук С. П. - Зарубіжний досвід залучення інвестицій на регіональному рівні: основні інструменти та доцільність і можливість їх впровадження в Україні (2012)
Новикова М. В. - Теоретико–методологічні засади формування регіональної політики в контексті інноваційно–інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів (2012)
Гусейнова Арзу Догру Кызы - Состояние и проблемы развития научных организаций Азербайджана (2012)
Булах Т. М. - Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення, Плахотнікова Л. О. (2012)
Грищенко Е. В. - Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу (2012)
Петровська Ю. В. - Інформаційне забезпечення планування надання соціально–економічних послуг (2012)
Содержание (2014)
Ліскевич І. І. - Ефективність лікування невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків з урахуванням оцінки стану окисно-відновних процесів, Пітик М. І. (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Клиника церебральных нарушений при гепатоцеребральной дегенерации (2014)
Мальцев Д. В. - Ассоциация аутоиммунных демиелинизирующих болезней нервной системы с гуморальными иммунодефицитами: новый ключ к пониманию эффективности иммуноглобулинотерапии (2014)
Кушнир Г. М. - Особенности терапии хронического вертеброгенного болевого синдрома, Микляев А. А. (2014)
Маджидова Ё. Н. - Магнитно-резонансная томография пpи хронической ишемии мозга гипертонического и атеросклеротического генеза, Усманова Д. Д. (2014)
Ярошевский А. А. - Эффективность комплексной терапии нарушения церебральной гемодинамики в вертебробазилярной системе артерий при миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации (2014)
Яворская В. А. - Депрессивный синдром и его коррекция в структуре острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, Бондарь О. Б., Мозговая С. В., Кривчун В. М. (2014)
Бараненко Б. О. - Дослідження дегенеративних процесів у норадреналінергічних системах головного мозку щурів з тяжкою черепно-мозковою травмою та вплив на них трансплантації фетальної нервової тканини (2014)
Ключові гени виявляють різну реакцію на Копаксон (Copaxone®) (ін’єкції глатирамеру ацетату) та заявлений генерик глатирамеру ацетату (2014)
Бачинская Н. Ю. - Холинергическая стратегия в терапии когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста, Копчак О. О. (2014)
Товажнянская Е. Л. - Гипертоническая энцефалопатия. Роль антигипертензивной терапии в профилактике и лечении, Безуглова И. О., Ярош В. А. (2014)
Сорокин Ю. Н. - Острая ишемическая нейропатия, Сагарадзе С. А., Мельников А. В. (2014)
Савустьяненко А. В. - Цитиколин: механизм действия и клиническая эффективность при лечении ишемического инсульта, хронических цереброваскулярных расстройств и травматического повреждения головного мозга (2014)
Товажнянская Е. Л. - Цервикалгии: рациональный выбор противоболевой терапии (2014)
Карасевич Н. В. - Вазопротекторы в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона (2014)
Вітаємо з ювілеєм Тамару Сергіївну Міщенко (2014)
Рецензия на монографию "Нейродиетология детского возраста" / Под редакцией проф. В. М. Студеникина. — Москва: Издательство "Династия", 2012. — 612 с. (2014)
Смірнова О. М. - Проблематика податкового консультування в Україні як складової процесу адміністрування податків (2012)
Предборський В. А. - Тінізаційні властивості елітної структури українського суспільства (2012)
Суслов О. П. - Синергетична парадигма моделювання стану та динаміки валютного ринку, Мезенцев О. М. (2012)
Буряк Л. Д. - Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2012)
Савченко Т. Г. - Методика комплексної оцінки рівноваги платіжного балансу (2012)
Герасименко А. Г. - Аналіз факторів порушення взаємозв'язку між ринковою концентрацією та прибутковістю (2012)
Чорнодід І. С. - Роль держави в забезпеченні соціальної спрямованості конкурентоспроможності країни (2012)
Князькова В. Я. - Регуляторні властивості спеціальних податкових режимів та механізм їх реалізації: теоретичний підхід до визначення (2012)
Півікова О. С. - Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України (2012)
Топчій Ю. В. - Формування інфраструктури кредитного ринку України (2012)
Ревякін О. О. - Удосконалення соціально–економічного механізму мотивації детінізації підприємницької діяльності малих та середніх підприємств (2012)
Тимошенко А. О. - Теоретичні основи формування системи податкового контролю (2012)
Музиченко А. С. - Поняття інновацій та інноваційних процесів як провідних факторів, Хайбулаєва К. О. (2012)
Лагутін Г. В. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів з позицій їх впливу на інноваційно–інвестиційний потенціал підприємства (2012)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес–структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Бевзюк Н. А. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств та механізму його інвестування (2012)
Турпак Т. Г. - Особливості функціонування та напрями покращення сучасного стану інвестиційного клімату в Україні (2012)
Кощенко К. В. - Фінансові ресурси домогосподарств як інвестиційне джерело розвитку економіки (2012)
Селіверстова Л. С. - Стратегічний підхід до розробки інвестиційної політики корпорації (2012)
Шут С. О. - Удосконалення управління державними інвестиціями: проектний підхід (2012)
Левицька І. В. - Ефективність інноваційної діяльності в готельно–ресторанному бізнесі (2012)
Кучерук І. В. - Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління комплексом маркетингу підприємств сфери послуг, Красікова С. І. (2012)
Сердюк Т. В. - СРО як інституційний чинник зменшення трансакційних витрат у житловому будівництві (2012)
Чорний В. В. - Стратегічні цінності національних залізниць у системі підвищення конкурентоспроможності (2012)
Корольова Н. М. - Класифікація трудових ресурсів та їхнє використання в управлінні підприємств (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Оцінка ефективності людського капіталу в системі стратегічного планування підприємств (2012)
Ребрик Ю. С. - Особливості сучасних підходів до діагностики кризових явищ у банку (2012)
Сидоренко О.О. - Облік курсових різниць, пов'язаних із формуванням технічних резервів страховиків України (2012)
Клімович Т. А. - Логістика як основа ефективного управління організацією, Ігнатов О. Є. (2012)
Корнієнко Т. М. - Моніторинг сучасного стану ринку хлібобулочних виробів (2012)
Іванова З. О. - Теоретичні основи контролінгу в управлінні туристичними підприємствами в умовах сучасного господарювання (2012)
Шкута І. В. - Організація обліку та звітності в страхових компаніях (2012)
Завірюха А. О. - Економіко–математичне моделювання рекламних витрат за умови кооперативної ігрової моделі (2012)
Ковалевська К. А. - Шляхи реалізації корпоративних інтересів зацікавлених осіб холдингової компанії (2012)
Мозговий Н. Д. - Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах, Коблянська Г. Ю. (2012)
Фененко П. О. - Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2012)
Куцик O. І. - Обґрунтування суті малого підприємництва та особливості його функціонування (2012)
Гудкова В. П. - Суспільно–транспортні суперечності в сфері перевезення пасажирів (2012)
Ушенко Н. В. - Сутність та тенденції зростання продуктивності праці в сучасних умовах розвитку економіки України (2012)
Музиченко А. С. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності і роль у ньому договірних відносин (2012)
Міхов Л. І. - Експортна стратегія і вимоги до укладання договорів поставки (2012)
Новикова М. В. - Визначення індикаторів наявності передумов трансформації на територіальних авіавиробничих комплексах регіонів України (2012)
Піріашвілі О. Б. - Інституційне забезпечення процесу регіонального стратегічного управління в Україні (2012)
Манжос Т. В. - Процес формування оптимального матеріального резерву регіонального рівня (2012)
Старовойтенко О. А. - Управление региональным развитием экономики в рамках новой концепции выбора приоритетных направлений (2012)
Денисюк В. А. - Аналіз конкурентоспроможності регіонів для формування стратегії регіональної кластеризації (2012)
Микитенко В. В. - Політика забезпечення екологічної рівноваги та сталого людського розвитку в регіональних економічних системах України, Демешок О. О., Худолей В. Ю. (2012)
Корольова О. І. - Інформаційне забезпечення господарського контролю (2012)
Синицька О. І. - Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід (2012)
Мізерна Т. В. - Кадровий менеджмент у системі управління персоналом підприємств (2012)
Шило К. М. - Мотиваційні чинники у формуванні трудового потенціалу України (2012)
Авксєнтьєв М. Ю. - Інституційні засади реформування системи освіти в Україні, Гончаренко М. Ф. (2012)
Гордієнко В. В. - Фінансові механізми підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств ЄС та можливості їх використання в Україні (2012)
Джалладова І. А. - Статистичне забезпечення державної політики подолання кризових явищ в економіці, Васєчко О. О., Манцуров Д. І., Пережогіна І. А. (2012)
Романюк С. - Аналіз динаміки регіональних факторів економічного розвитку із застосуванням декомпозиційної моделі (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України (2014)
Костенко Л. - Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система, Жабін О., Кузнецов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. (2014)
Добко Т. - Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0, Антоненко І., Мойсеєнко Н. (2014)
Мар’їна О. - Інструментальні методи моделювання поведінки користувачів та критерії ранжування науково-інформаційних порталів у веб-просторі, Струнгар А. (2014)
Леонов В. - "Голландская болезнь" российской библиографии (2014)
Гнатенко Л. - "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна (2014)
Супронюк О. - Еміграційне шевченкознавство XX ст. (за матеріалами відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2014)
Сокур О. - Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів (2014)
Полякова О. - Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів (2014)
Предборський В. А. - Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки (2013)
Рудченко О. Ю. - Удосконалення системи оцінки ефективності управління об’єктами державної власності, Омельянчик Н. І., Нецора Т. Г., Мудрак Н. В., Тютюн М. Ф. (2013)
Токар В. В. - Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки (2013)
Денисюк В. А. - Енергоємність ВВП Республіки Білорусь та України: методологічні підходи, порівняння з країнами ЄС, структура економіки, Цілібіна В. М. (2013)
Шевченко І. В. - Рекомендації щодо застосування методів міжнародного податкового планування в Україні (2013)
Стасіневич С. А. - Біржовий товарний ринок України: динаміка, структура, сучасні проблеми (2013)
Нечаюк І. Б. - Економічна природа дефіциту бюджету (2013)
Ясько Ю. І. - Конкурентна політика як форма державного регулювання економіки (2013)
Козловський С. В. - Концепція стійкості економічної системи як фактор розвитку економіки держави (2013)
Нестеров І. Г. - Діяльність агропромислових транснаціональних корпорацій на аграрному ринку України (2013)
Єременко А. В. - Зростання ролі інновацій та нематеріальних активів сучасного підприємства як пріоритетний напрям його розвитку (2013)
Лагутін В. Д. - Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, Ільїна А. О. (2013)
Максимович В. І. - Механізм бюджетного інвестування (2013)
Власова І. В. - Фінансове забезпечення інноваційних проектів: значення та підходи до визначення (2013)
Ткачук С. В. - Формування інвестиційного портфеля підприємства як інструмента зміцнення іміджу на існуючих та нових сегментах ринку (2013)
Савицький Е. Е. - Галузевий механізм впровадження інноваційних технологій в аграрному секторі (2013)
Молозіна Н. А. - Методика визначення оптимального обсягу і джерел інвестування коштів в обов’язкове соціальне медичне страхування (2013)
Сулейманова О. Ю. - Концептуальні підходи до уточнення поняття "інвестиційна привабливість" (2013)
Кухленко О. В. - Основні підходи до формування стратегії розвитку підприємства, Губар Д. О. (2013)
Кочарян І. С. - Аналіз інформаційного забезпечення суб’єктів планування вищої освіти (2013)
Пітик О. В. - Стан виробництва насіння соняшнику в сучасних екологічних умовах України, Дзюмак М. А. (2013)
Яців І. Б. - Інтеграційні відносини як чинник зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Давиденко Н. М. - Аналіз теоретичних аспектів фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Безродна С. М. - Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України (2013)
Жидяк О. Р. - Кредитування підприємств аграрної сфери: теоретичний аспект (2013)
Передерій В. В. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності авіакомпанії (2013)
Литвиненко Л. Л. - Економіко-математична модель адаптації авіакомпанії до ринку перевезень (2013)
Волошаненко Є. В. - Теоретико-прикладні аспекти впровадження інформаційних технологій у видавничий бізнес (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив продуктивності праці на вартість промислового підприємства, Панчук А. Г., Павлюк Л. М. (2013)
Ільєнко О. В. - Формування конкурентно-цінового простору функціонування суб’єкта міжнародного підприємництва (2013)
Кириченко О. М. - Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення (2013)
Кучменко В. О. - Організаційні засади формування системи управління міським пасажирським транспортом (2013)
Сушко Д. С. - Модифікація аудиторської думки для завдань із надання впевненості: обставини, критерії та підходи до класифікації (2013)
Данілова Е. І. - Модель управління корпоративними конфліктами методом медіації та фасилітації (2013)
Теплінський Г. В. - Корпоративна власність у контексті здійснення управління корпораціями (2013)
Костевич Н. О. - Методи обгрунтування управлінських рішень у системі менеджменту виробничого підприємства, Чепурна О. В. (2013)
Чеботарьов Є. В. - Стратегія формування продуктових кластерів та основи її реалізації (2013)
Богачевська О. І. - Світові тенденції розвитку рекламної індустрії та їхній вплив на вітчизняний ринок рекламних послуг (2013)
Буркальцева Д. Д. - Напрями та інституціональні пріоритети удосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні (2013)
Мельник Т. Ю. - Модифікація завдань формування фінансових результатів у контексті забезпечення контролю показників у фінансовій звітності (2013)
Бужин О. О. - Визначення економічних показників рівня екологічного навантаження на ґрунти при вирощуванні різних видів сільськогосподарських культур (2013)
Мельничук Г. С. - До питання оцінки ефективності бюджетної підтримки товаровиробників в Україні (2013)
Панасюк М. В. - Теоретичні засади фінансової діагностики (2013)
Габрель М. М. - Суспільний потенціал у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2013)
Концеба С. М. - Прийняття рішень щодо побудови плодоовочесховищ у Черкаській області в умовах ризику і невизначеності з використанням елементів математичного моделювання (2013)
Буковинська М. П. - Проблеми формування соціального капіталу як необхідної економічної складової розвитку корпорацій (2013)
Васечко Л. І. - Характеристика показників результативності мобілізації та використання коштів фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (2013)
Ревтюк Є. А. - Оцінка використання людського капіталу підприємств нафтової та газової промисловості, Боднарук І. Р. (2013)
Сліпенчук Г. В. - Підвищення кваліфікаційного рівня працівників будівельної галузі (2013)
Черкашина Т. С. - Методика формування доходів керівників, спеціалістів і технічних службовців промислових підприємств (2013)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Іващенко О. В. - Патогенетичні особливості механізму токсичної дії вуглекислого газу, Падалка В. М., Курділь Н. В., Недашківський С. М., Супрун А. О. (2014)
Черний В. И. - Коррекция артериальной гипертензии у пациенток с преэклампсией тяжелой степени, Костенко В. С., Кабанько Т. П., Бернадинер Е. А., Стецик В. Ю. (2014)
Литвин Л. Б. - Применение Глиятона в коррекции нарушений психологического развития у детей (2014)
Недашківський С. М. - Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи (2014)
Постернак Г. И. - Антидоты: состояние проблемы обеспечения и использования в Украине, перспективы и пути решений, Шейман Б. С., Маркова С. О. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Ацетилцистеїн як засіб детоксикації ендотоксемії на тлі хронічного генералізованого пародонтиту, Шейман Б. С., Гордійчук Д. О. (2014)
Лукьянчук В. Д. - Токсикокинетика ДНОК при применении потенциального антидота МИГУ-­2, Шейман Б. С., Крылова Е. В., Бабенко М. Н. (2014)
Серединська Н. М. - Антидотна терапія та шляхи нетрадиційної фармакологічної корекції кардіотоксичних ефектів за дії фосфорорганічних сполук (2014)
Тарабрин О. А. - Особенности диагностики нарушений гемостаза и оптимизация инфузионной терапии при тяжелом течении деструктивного панкреатита, Щербаков С. С. (2014)
Аваков В. Е. - Детоксицирующие свойства препарата Реосорбилакт и его влияние на гемостаз, Сайипов Р. М., Давыдов Д. В., Бегматов С. Ж., Базаров А. Н. (2014)
Шейман Б. С. - Гемолитическая анемия и острое повреждение почек, Романча Т. Ю., Волошина Н. А., Сафронова И. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Курята О. В. - Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування, Кушнір Ю. С. (2014)
Глумчер Ф. С. - Возможности применения альбумина в терапии критических состояний: современное состояние проблемы (2014)
Дроговоз С. М. - Опасность фармакотерапии бессонницы и превентивные меры ее устранения, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С., Торяник Э. Л. (2014)
Коновчук В. М. - Гострі отруєння важкими металами: антидоти та інтенсивна терапія, Власик Л. І., Акентьєв С. О., Акентьєва М. С. (2014)
Дроговоз С. М. - Антидепрессанты в фокусе лекарственной токсикологии, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С. (2014)
Карлова Е. А. - Эндотоксикоз и токсининдуцированные цитолитические реакции у пациентов с микросатурнизмом, Шейман Б. С. (2014)
Кагличенко В. В. - Особенности формирования токсемии у больных с патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны, Шейман Б. С., Осадчая О. И. (2014)
Коновчук В. М. - Застосування сорбційних методів екстракорпоральної детоксикації при екзогенних отруєннях (досвід роботи), Акентьєв С. О., Власик Л. І., Акентьєва М. С. (2014)
Солошенко І. В. - Характеристика інфузійної терапії залежно від типу респіраторної підтримки у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-­синдромом (2014)
Шейман Б. С. - Передумови ефективного використання екстракорпоральних технологій у лікуванні гострих отруєнь, Проданчук М. Г., Волошина Н. О., Постернак Г. І. (2014)
Шейман Б. С. - Стратегические вопросы организации системы экстренной токсикологической помощи в Украине, Проданчук Н. Г., Борщов С. П., Волошина Н. А. (2014)
Сайко О. В. - Гострі нейротрофічні порушення органів травної системи при церебральних інсультах (2014)
Шано В. П. - Прогнозирование риска развития абдоминального компартмент-­синдрома у больных с хирургической патологией органов брюшной полости, Гладкая С. В., Гурьянов В. Г., Гуменюк И. В., Гордиенко И. В. (2014)
Никонов В. В. - Диагностика и тактика оказания помощи пациентам с острыми отравлениями нейротропными ядами на догоспитальном и раннем госпитальном этапе, Курсов С. В., Иевлева В. И., Савицкая И. Б., Белашко С. А., Воронцов В. Л., Гороховцева А. В., Даценко А. С. (2014)
Васкес Абанто Х. Э. - Медицинская деятельность и законодательство страны (2014)
Современные аспекты терапии заболеваний головного мозга в клинике неотложных состояний (2014)
Яковлева Э. Б. - Современный взгляд на проблему лечения хронической тазовой боли, Бабенко О. М., Бугаев А. Б. (2014)
Іванов Д. Д. - Токсичні нефропатії (2014)
Царев А. В. - Случай успешной сердечно­-легочной и церебральной реанимации у больного с массивной тромбоэмболией легочной артерии, Кобеляцкий Ю. Ю., Гришин В. И., Михайлова Е. П., Григорук С. П., Шкапяк Р. А., Дудукина С. А., Магала Н. С., Николаенко О. В., Карпова О. Г. (2014)
Гохфельд И. Г. - Случай хирургического лечения проникающего осложненного ножевого ранения на уровне позвонков С3-­С4, Лихолетов А. Н., Павлов Б. Б., Разумников Г. В. (2014)
Содержание (2004)
Кондратьева Н. В. - К вопросу о структуре программно-методического пособия "Отбор видов водорослей Украины, заслуживающих первоочередной охраны" (2004)
Реунова Ю. Л. - Влияние детергента на содержание хлорофилла а и динамику численности у микроводоросли Chroomonas salina (Wils.) Butch. (Cryptophyta), Айздайчер Н. А. (2004)
Сиваш А. А. - Регуляторная роль глюкозы в метаболизме некоторых представителей Суапорhуtа, Лось С. Л., Фомишина Р. Н., Золотарева Е. К. (2004)
Рябушко Л. И. - Седиментация фитопланктона в бухте Казачья Черного моря (Украина), Бабич И. И., Рябушко В. И., Смирнова Л. Л. (2004)
Помазкина Г. Л. - Бентосные Васillariophytа в Южном Байкале (Россия), Родионова Е. В. (2004)
Мильчакова Н. А. - Красные водоросли (Rhodophyta Rabenh.) Черного моря. Сeramiales: систематический состав и распространение (2004)
Клочкова Н. Г. - Новые таксоны Laminariales (Phaeophyta) из дальневосточных морей России, Крутова Т. Н. (2004)
Герасимюк В. П. - Новый для Украины вид диатомовых водорослей (Васillariophytа) Stenopterobia curvula (W. Sm.) Kram. из водоемов заповедника "Еланецкая степь" (2004)
Баринова С. С. - К методике количественного учета микрофитобентоса малых рек Дальнего Востока России, Медведева Л. А. (2004)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики розмірної обробки електричною дугою спряжених пар робочих деталей штампів суміщеної дії, Шмельов В. М., Чумаченко О. С. (2010)
Древецький В. В. - Розробка автоматичної системи регулювання швидкості дослідного зразка підземнорухомого пристрою, Кованько О. В. (2010)
Гончарова С. Я. - Дослідження задачі про розладнання бінарної послідовності та її застосування у схемах захисту інформації (2010)
Коломиец Л. В. - Измерение толщины кластерного слоя методом кварцевого резонатора, Ковальчук В. В., Грабовський О. В., Жеребцова Л. Н. (2010)
Бевз О. В. - Дослідження працездатності пари тертя "гальмівний диск - гальмівна колодка" легкового автомобіля, Магопецъ С. О., Онопа В. А. (2010)
Рева О. М. - Організація інформаційної діяльності підприємства , Смірнов О. О. (2010)
Криськов О. Д. - Робочі структури та поля САПР "TECHNOL", Іваник І. М. (2010)
Казанцев Ю. И. - Основная энергетическая характеристика группы предприятий с много номенклатурным производством как некорректная стохастическая связь, Маклаков Г. Ю., Мануйлов В. Ф. (2010)
Шмелъова Т. Ф. - Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки (ЗСУ) з киплячим шаром, Калита М. О., Скриннік І. О., Шалімов В. О. (2010)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження взаємодії первинних перетворювачів завантаження кульового млина рудою з молольними тілами, Карчевська М. О. (2010)
Криськов ОД. - Особливості взаємозв'язку полів при проектуванні переходів в САПР регламентів технологічного процесу на основі ООП, Іваник І. М., Щербина К. К. (2010)
Кондратець В. О. - Обґрунтування параметрів і структури блока ідентифікації співвідношення тверде/рідке по тиску пульпи, Мацуй A. M. (2010)
Єрмолаєв Ю. О. - Визначення параметрів асинхронних двигунів з побудовою статичних характеристик для приводів фрезерувального верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г. (2010)
Кондратецъ В. О. - Підвищення точності стохастичної САР розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням фільтруванням сигналів, Сербул О. М. (2010)
Ковальчук Н. В. - Алгоритм розрахунку розгалуженої мережі водопостачання, Мещишена Л. Г. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Дослідження задачі про розладнання послідовності з п символів, Гончарова М. В. (2010)
Павленко І. І. - Структурні планувально-компонувальні дослідження роботизованих комплексів, Мажара В. А., Сторожук М. О. (2010)
Павленко І. І. - Інтегральний робочий простір верстатів-гексаподів, Валявський І. А. (2010)
Чемерис Е. И. - Надежность оценки параметров качества штамповки тонколистових деталей сложного контура (2010)
Носуленко В. І. - Розділовий штамп суміщеної дії з моноблочною матрицею-пуансоном, Шмелъов В. М. (2010)
Артеменко О. В. - Построение математической модели процесса принятия решения на вылет командиром воздушного судна (2010)
Павленко І. І. - Аналіз передавальних відношень плеч сил затискних важелів захватних пристроїв роботів, Годунко М. О. (2010)
Версаль Ю. В. - Побудова математичних моделей функцій належності параметрів стану лактуючих корів для системи діагностики фізіологічного стану тварин (2010)
Внуков Ю. Н. - Формообразование профиля кулачка исходя из расстояния до плоского толкателя, Шамровский М. А. (2010)
Смирнова Н. В. - Применение критерия Неймана-Пирсона для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги (2010)
Ковришкін М. О. - Вплив кута сточування на геометрію збірних незатилованих черв'ячних фрез з поділеним профілем, Рудич М. Л. (2010)
Гогаладзе Р. В. - Методика определения контактной линии сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений, Кириа Р. Г. (2010)
Надєїна Е. В. - Методика розрахунку параметрів різцевих головок з нахиленими різцями (2010)
Коваленко В. В. - Експериментальне визначення енергосилових параметрів процесу витягування деталей з низьковуглецевих сталей з використанням полімерних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2010)
Баранов В. В. - Методология решения задач повышения эффективности транспортних систем применением методов теории принятия решений, Кравченко А. П., Кравченко Е. А. (2010)
Василенко I. Ф. - Проектування складу композиційного покриття в умовах абразивного зношування, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2010)
Гевко Б. М. - Дослідження процесу зношення пар тертя свердлильних кондукторів, Ляшук О. Л., Вовк Ю. Я., Гупка А. Б. (2010)
Віхрова Л. Г. - Автоматизована енергоощадна система управління параметрами температурного режиму пташника, Ткаченко Р. П., Рибаченко А. В. (2010)
Дзюра В. О. - Результати експериментальних досліджень визначення зусилля дорнування напівкруглих канавок шліцьових валів, Шевчук О. С., Крук В. В. (2010)
Куценко Ю. М. - Аналіз якості роботи електронної системи контролю дихання рослин (2010)
Маркович С. І. - Дослідження впливу фретінг-зношування на довговічність картера коробки передач з розробкою технології його відновлення, Рябоволик Ю. В., Глушаков С. А. (2010)
Рубльов В. І. - Види характерних небезпечних дефектів і їх вплив на пріоритети робіт по поліпшенню безпеки сільськогосподарської техніки (2010)
Рубльов В. І. - Альтернативний статистичний контроль як вид діагностичних методів оцінки сільськогосподарської техніки (2010)
Чабанний В. Я. - Аналіз технології нанесення полімерних матеріалів у вузлах тертя сільськогосподарських машин, Соколенко І. М., Онолов М. В., Кальченко О. М. (2010)
Дыха А. В. - Математическое моделирование термодинамических процессов граничного трения, Гедзюк Т. В. (2010)
Боков В. М. - Удосконалення розмірної обробки твердосплавних прокатних валків біполярним інструментом, Сіса О. Ф., Попова M. I. (2010)
Пестунов В. М. - Передаточні механізми металорізальних верстатів із функціями управління, Бабич В. М. (2010)
Соловых Е. К. - Выбор альтернативных технологий нанесения износостойких покрытий дискретной структуры (2010)
Капелюшний Ф. М. - Оптимізація процесу охолодження гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання при їх термопластичному деформуванні, Калита М. М., Катеринич С. С. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Стенд для дослідження процесу складання роторів барабанно-дискової конструкції, Невдаха А. Ю. (2010)
Швидя В. О. - Результати експериментальних досліджень пневмосепарації зерна у пневмовідцентровому сепараторі з удосконаленим експериментальним диском, Степаненко С. П., Котов Б. І. (2010)
Василенко Ф. І. - Теоретичні передумови відновлення підшипників ковзання поліамідними композиціями з накладенням ультразвукових коливань, Василенко І. Ф., Бруцький О. П. (2010)
Василенко Ф. І. - Проектування нестандартних ультразвукових випромінювачів, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Мажейка О. Й. - Оцінка діагностичного моніторингу дизелів для аграрного виробництва, як елемент системи якості менеджменту, Маркович С. І., Чайковський О. Б. (2010)
Трушаков Д. В. - Дослідження надійності інформаційної системи, Ніколаєва Л. А., Коренецька Н. Б., Мошна Д. Ю. (2010)
Лизунков А. В. - Особенности нагружения металлоконструкции автогрейдера при выполнении различных рабочих операций, Шевченко В. А., Резников А. А. (2010)
Тамаргазин А. А. - Влияние факторов процесса электродугового напыления на структурообразование и свойства покрытий, Лопата Л. А., Брусило Ю. В., Довжук С. А. (2010)
Ковришкін М. О. - Методи підвищення працездатності різального інструменту, Шевченко О. В. (2010)
Шмат С. І. - Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур, Лузан П. Г., Колісник С. В. (2010)
Матвеев КД. - Дослідження і розробка удосконаленої конструкції вертикального транспортерного дозатора кормів грабельного типу, Кісільов P. В., Матвеева В. О., Леснік О. М., Сергіенко В. М. (2010)
Свяцький В. В. - Металографічні дослідження волокнових свинцевих елементів, Свяцька Л. П. (2010)
Ковришкін М. О. - Формоутворення евольвентного профілю зубчастих коліс кінцевими фрезами шляхом суміщення обертального та прямолінійного поступального рухів, Гречка А. І., Хамуйела Ж. А. Герра (2010)
Корж В. Н. - Влияние электропластического эффекта на диффузионные процессы в деформируемых металлах, Герцрикен Д. С., Лопата Л. А., Хомяковский Ю. Л. (2010)
Павлюк-Мороз В. А. - Вплив процесу обкатки на довговічність шестеренних насосів, Руських В. В., Крилов О. В., Осін Р. А. (2010)
Лімонт А. С. - Швидкість руху агрегату і висота брання льону-довгунця як фактори якості очісування стебел комбайном (2010)
Корж В. Н. - Предпосылки управления качеством формируемого покрытия и соединения его с деталью при электроконтактном припекании, Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Хомяковский Ю. Л., Татаров А. В. (2010)
Ковришкін М. О. - Методи формування покриттів на різальному інструменті, Шевченко О. В., Довжук С. О. (2010)
Клещов Г. М. - Адаптивна модель управління підготовкою виробництва та виготовлення деталей штампів ХЛШ (2010)
Капелюшний Ф. М. - Технологічний процес відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування, Кривоблоцька ЛМ., Катеринич С. Є. (2010)
Кропивный В. Н. - Антифрикционные свойства поверхности при обработке ФАБВО, Шепеленко И. В., Черкун В. В. (2010)
Кириченко А. M. - Вплив попереднього навантаження на просторову жорсткість робочого органа верстата з механізмом паралельної структури (2010)
Коваленко О. В. - Математична модель зрівноваження кульовим (роликовим) автобалансиром диска ручної шліфувальної машини на кулісі (2010)
Кулєшков Ю. В. - Дослідження поведінки математичної моделі питомого робочого об'єму шестеренного насосу типу НШ від параметрів зубчатого зачеплення, Черновол М. І., Руденко Т. В., Гуцул В. І., Осин Р. А. (2010)
Пукалов В. П. - Расчет напряжений при осадке сплошных осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2010)
Ильяшенко С. Н. - Сайт журнала как инструмент маркетинга знаний (2014)
Тєлєтов О. С. - Дослідження та перспективи туристичного бренда України, Зарубіна В. В., Тімашова О. Є. (2014)
Kisiołek A. - The development of Internet advertisement in Poland throughout recent years (2014)
Юринець О. В. - Обґрунтування доцільності змін товарної політики підприємства для забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, Том’юк О. Я. (2014)
Кисіль Т. В. - Теоретичні засади використання стратегії імпортозаміщення на промислових підприємствах (2014)
Содержание (2004)
Азарян Е. М. - Теоретические аспекты конкурентоспособности отрасли минеральной воды, Файвишенко Д. С. (2014)
Посудин Ю. И. - Влияние ультрафиолетового излучения на фотодвижение двух видов Dunaliella Teod., Масюк Н. П., Лилицкая Г. Г. (2004)
Шубин А. А. - Финансовое планирование как ключевой критерий эффективности процесса сегментации и позиционирования продуктов быстрого приготовления, Митяева Т. Л. (2014)
Кузьминова Н. С. - Исследование токсического действия фунгицида купроксата на Platymonas viridis Rouch. (Chlorophyta) (2004)
Widawska-Stanisz A. - Social media as a new channel for company communication on the example of clothing company (2014)
Макаревич П. Р. - Динамика фитопланктона в эстуарных областях северных морей в период полярной ночи, Ларионов В. В., Дружкова Е. И. (2004)
Дима О. О. - Сучасне розуміння посередницької послуги (2014)
Ван Мазнах - Фитоперифитон бассейна реки Пинанг (Малайзия), Машхор Мансор (2004)
Kowalski S. - Stakeholder’s expectations and objectives of the sport club in the context of marketing activities (2014)
Шкундина Ф. Б. - Экологические группы видов фитопланктона реки Белой (Россия) (2004)
Sowier-Kasprzyk I. - Promotion strategy for non-profit organization on the example of the Eastern European Arts Therapy Association (2014)
Ревков Н. К. - Изучение особенностей структуры таксоцена бентосных Bacillariophyta методом многомерной статистики (бухта Ласпи, Черное море, Украина), Неврова Е. Л. (2004)
Аль Каравані Б. Т. - Маркетингове дослідження якості медичних послуг (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Charales Волынского Полесья (Украина), Царенко П. М. (2004)
Колодка А. В. - Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу (2014)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 1. Prasinophyceae, Chlorophyta (Dunaliellales) (2004)
Магас Н. В. - Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства (2014)
Петлеванный О. А. - Chlorophyta Украинского степного природного заповедника. Отделение Хомутовская степь (2004)
Перерва П. Г. - Формування цінності взаємовідносин енергопостачальних підприємств зі споживачами електроенергії, Омеляненко Т. В. (2014)
Крахмальный А. Ф. - Новая форма Dinophyta из пресных водоемов северного Израиля, Вассер С. П., Нево Э., Болтовской А. С., Баринова С. С., Крахмальный М. А. (2004)
Мазурин Э. Б. - Результаты моделирования процесса управления проектами, Лапушкин И. И., Лазарев А. Л. (2014)
Попа К. - Использование Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. в качестве биоочистителя от ионов, Чекал А., Кучуряну Д. И., Немцой Г., Симон Д., Рудик В. Ф., Чепой Л. Е., Гуля А. П. (2004)
Петрушенко Ю. М. - Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку, Дудкін О. В. (2014)
Крикуненко Д. А. - Разработка модели мотивации персонала как ключевой компонент управления инновационной деятельностью (2014)
Сигида Л. О. - Вибір маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції промислових підприємств (2014)
Маслак О. І. - Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу, Безручко О. О. (2014)
Борисова Т. М. - Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери (2014)
Глуха Г. Я. - Система факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект (2014)
Нянько В. М. - Роль маркетингових досліджень в управлінні машинобудівними підприємствами (2014)
Szép T. S. - The Granger causality analysis of energy consumption and economic growth (2014)
Летуновська Н. Є. - Соціальна інфраструктура промислового підприємства та її значення в системі мотивації персоналу (2014)
Стасюк Л. С. - Аналіз показників фінансового потенціалу машинобудівних підприємств на прикладі ВАТ "ТЕМП" (2014)
Маргіта Н. О. - Сучасні тенденції впровадження "зеленої" логістики, Білоніжка У. З. (2014)
Чинкуляк Н. М. - Компаративний аналіз регіонів України за рівнем викидів забруднюючих речовин від автотранспорту, Маров І. В. (2014)
Каменева Н. В. - Оптимизационный подход к обеспечению региональной экологической безопасности (2014)
Зварич І. М. - Міф у колядках та щедрівках (2000)
Курилик В. В. - Співвідношення фольклорних та літературних елементів у різних варіантах історії про Едіпа (2000)
Иванюк Б. П. - "Метафизика” метафоры (2000)
Филат Т. В. - Проблема "я-повествования” в повестях А. П. Чехова: семантика и функции (2000)
Медведева-Гнатко В. В. - Стилеобразующая роль авторской рефлексии в исповедальной прозе В. В. Розанова ("Опавшие листья”) (2000)
Максимов П. О. - О происхождении имен главных героев романа A. C. Пушкина "Евгений Онегин” (2000)
Никифоров Ю. В. - Метафизическая структура романа Г. Броха "Невиновные” (2000)
Бунчук Б. І. - Віршування I. Франка 1900–1909 (метрика і ритміка) (2000)
Клим’юк Ю. І. - Художньо-стильове значення віршових поминальників Івана Франка (2000)
Зушман М. Б. - Мала проза Богдана Лепкого у світлі модерної естетики (історико-літературний аспект) (2000)
Гончаренко Э. П. - Эпифании в прозе Джеймса Джойса (2000)
Бойченко О. В. - Пролегомени до деміургії (розмова з В. Єшкілєвим), Лихоманова Н. О. (2000)
Горбачевська І. I. - Артуріана (2000)
Тєлєтов О. С. - Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу, Шатова В. М. (2014)
Illiashenko N. S. - Comparative analysis of the rapid development and its alternatives (2014)
Косенко О. П. - Оцінювання ринкової привабливості інтелектуальних технологій на основі інтегрального використання моніторингових функцій (2014)
Rosokhata A. S. - Rating tendencies of the innovative development prognostication system at the industrial enterprise (2014)
Крикавський Є. В. - Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства, Чухрай А. І. (2014)
Bilovodska O. A. - Criteria of enterprise marketing service base forming, Kyrychenko T. V. (2014)
Жарська І. О. - Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг (2014)
Афанасьєва О. П. - Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів (2014)
Natorina A. O. - Analysis of information systems for the enterprises marketing activities management (2014)
Максимова Т. С. - Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг (2014)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств (2014)
Hryshchenko O. F. - Research of the managerial decision-making conditions in the innovative sphere, Klisinski Ja. S., Akhrameieva M. V. (2014)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою (2014)
Щолокова Т. В. - Аналіз і алгоритм виміру операційних логістичних затрат універсальних логістичних систем (2014)
Ягельська К. Ю. - Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку (2014)
Лифар В. В. - Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні (2014)
Gubik A. S. - Carrier aspirations of Hungarian students (2014)
Луцяк В. В. - Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-методологічні завдання маркетингу (2014)
Бережной А. В. - Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности морского порта региона: методология формирования и инструментарий реализации (2014)
Колодізєва С. О. - Методичний підхід до оцінки рентабельності логістичного ланцюга фінансування обігового капіталу підприємств, Мовчан О. В. (2014)
Sager L. Yu. - Place of the internal communications in the industrial enterprises common functioning system (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Mishenin Ye. V. - Mechanism of the environmental management implementation on the forestry enterprises, Yarova I. Ye., Mishenina H. A. (2014)
Karajz S. - Characteristics and criticism of conventional eco- and environmental economics models (2014)
Koval L. M. - Resource potential of Ukrainian agricultural sector and its implementation (2014)
Чаговець Л. О. - Дослідження використання рослинних компонентів у технології сирних продуктів, Перцевой Ф. В., Чаговець В. В., Обозна М. В. (2012)
Горальчук А. Б. - Дослідження процесу комплексоутворення білків і карагінанів та вплив на нього кількісного та якісного іонного складу, Трощий Т. В., Пивоваров П. П. (2012)
Дейниченко Г. В. - Дослідження кольорових характеристик білково-вуглеводних напівфабрикатів із додаванням рослинної сировини, Щербакова Т. В., Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2012)
Коваленко В. О. - Хімічний склад та мікробіологічна безпечність гідролізату колагеновмісної сировини, Чернова Л. О., Коваленко С. М. (2012)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології заморожених комбінованих сирково-рослинних десертів на основі сколотин та каротиноїдних добавок, Погарська В. В., Архіпов О. С., Руда Л. В. (2012)
Кравченко М. Ф. - Борошно з пророщеного зерна пшениці як основа для борошняних кулінар-них і кондитерських виробів, Криворучко М. Ю., Поп Т. М. (2012)
Кравченко М. Ф. - Плодово-ягідні системи як основа для соусів, Антоненко А. В., Михайлик В. С. (2012)
Кравченко М. Ф. - Реологічні характеристики тістового напівфабрикату на основі функціональних композицій , Демічковська М. П. (2012)
Артеменко В. С. - Дослідження реологічних властивостей білково-цукрової суміші з ферментованої яєчної маси, Горбань О. В., Горбань В. Г., Малафаєв М. Т. (2012)
Котляр О. В. - Дослідження спорідненості поверхні фаз для обґрунтування складу харчових гетерогенних систем, Клапцов Є. О., Горальчук А. Б. (2012)
Камсуліна Н. В. - Функціонально-технологічні властивості ізольованих препаратів целюлози в м’ясних фаршевих системах, Скуріхіна Л. А., Городажев Д. А. (2012)
Черевко О. І. - Отримання м’ясних аналогів шляхом екструзії, Маяк О. А. (2012)
Черевко О. І. - Підвищення ефективності теплообміну роторного плівкового випарника, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є. (2012)
Черевко О. І. - Енергетична ефективність апаратів для кондуктивного жарення м’яса, Скрипник В. О. (2012)
Михайлов В. М. - Електричні та теплометричні показники електроконтактного нагрівання, Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2012)
Дейниченко Г. В. - Експериментальне дослідження впливу частоти хвиль та тривалості ультразвукової обробки на розподіл розмірів кульок жирової фази в емульсії, Постнов Г. М., Червоний В. М. (2012)
Потапов В. О. - Дослідження умов рівномірного нагрівання харчової сировини у функціональній ємності НВЧ-сушарки, Цуркан М. М. (2012)
Потапов В. О. - Кінетика сушіння виноградної вичавки в тепломасообмінному модулі з внутрішнім нагрівачем, Якушенко Є. М. (2012)
Завалий А. А. - Экспериментальный комплекс для исследования процессов тепло- и массопереноса в устройствах инфракрасной сушки продуктов питания, Янович И. В. (2012)
Якобчук Р. Л. - Вплив конструктивних чинників відцентрово-пневматичної форсунки на дисперсність факела розпилення пивних дріжджів, Яровий В. Л. (2012)
Афукова Н. О. - Дослідження функціональних можливостей грилів, Захваткіна О. В. (2012)
Михайлов В. М. - Маркетингові дослідження сфери роздрібної торгівлі борошняними виробами в місті Харкові, Чуйко А. М., Чуйко М. М., Томашевська Р. Я. (2012)
Головко М. П. - Дослідження впливу напівфабрикату білково-мінерального на вологозв’язуючі властивості м’ясних фаршів, Серік М. Л., Полупан В. В. (2012)
Головко М. П. - Дослідження впливу напівфабрикату йодобілкового на емульсійну стійкість майонезу, Головко Т. М., Бакіров М. П. (2012)
Головко М. П. - Способи зниження токсичного ефекту алкоголю на організм, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2012)
Погожих М. І. - Використання електрофізичних характеристик перцю солодкого для експрес-аналізу якості, Одарченко Д. М., Діденко О. В., Даниленко Л. В. (2012)
Погожих М. І. - Особливості процесу заморожування грибів глива звичайна та продуктів їх переробки, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Штих С. В. (2012)
Погожих М. І. - Наукове обґрунтування нового методу підготовки харчових продуктів та сировини до товарознавчого аналізу, Одарченко Д. М., Гордієнко В. В., Мовчан А. О. (2012)
Туз Н. Ф. - Оптимізація технологічних параметрів приготування желейного мармеладу з кріас-порошками, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2012)
Луньова О. С. - Дослідження впливу жиру на збереження свіжості безбілкового хліба, Дьяков О. Г., Торяник О. І. (2012)
Дуденко Н. В. - Розробка нових сиркових десертів із додаванням зернових інгредієнтів та їх това-рознавча оцінка, Черевична Н. І., Гапонцева О. В. (2012)
Сафонова О. М. - Оптимізація споживчих властивостей зефіру з використанням бджолиного маточного молочка, Попова Т. М., Михайлова Л. В. (2012)
Фощан А. Л. - Науковий підхід до розроблення технології напівфабрикатів для оздоблення кондитерських виробів, Григоренко А. М. (2012)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту важких металів у виноградному вині "Кагор" вітчизняного виробництва, Овчиннікова І. Ф., Петрів В. О. (2012)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу поліпшуючих домішок на пружно-еластичні властивості тіста, Гавриш Т. В. (2012)
Холодова О. А. - Вплив озону на стан вуглеводно-амілазного комплексу борошна, Сафонова О. М. (2012)
Мельнічук О. Є. - Кавбуз – перспективна сировина для консервування, Безусов А. Т. (2012)
Гніцевич В. А. - Структурно-механічні характеристики м’ясних фаршів із використанням напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза, Левіт І. Б., Чехова Н. С. (2012)
Дейниченко Г. В. - Дослідження харчової цінності молочно-рослинних фаршів функціонального призначення, Юдіна Т. І., Назаренко І. А. (2012)
Омельчук С. В. - Технологія та органолептична оцінка оригінального пива з використанням екстракту волоського горіха, Мельник І. В., Домарецький В. А. (2012)
Гавриш А. В. - Теоретичні аспекти технології соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності, Лявинець Г. М., Арсеньєва Л. Ю. (2012)
Роглєв Й. Й. - Перспективи застосування технології заморожування тістових напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства, Гавриш А. В., Чагайда А. О., Доценко В. Ф. (2012)
Мирошник Ю. А. - Обґрунтування технології харчової продукції для людей хворих на целіакію, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2012)
Тюрікова І. С. - Вплив ступеня подрібнення плодів горіха волоського молочної стадії стиглості на якість вилучення БАР (2012)
Крутовий Ж. А. - Про розробку систем харчування для профілактики та лікування захворювань, залежних від вмісту кальцію в організмі людини (2012)
Сорокіна С. В. - Шляхи поліпшення споживчих властивостей томатної пасти та оцінка її якості, Афанасьєва В. А., Рикова О. І. (2012)
Крилова Л. В. - Концептуальні положення щодо управління якістю обслуговуючого персоналу підприємств харчування, Дибок В. В. (2012)
Чорна Н. В. - Перспективи використання кальцієвмісних добавок у технології борошняних кондитерських виробів із пісочного тіста, Ботштейн Б. Б., Хаустова Т. М. (2012)
Хацкевич Ю. М. - Дослідження швидкості проходження процесу просолювання сьомги охолодженої, Черевична Н. І., Борисова А. О. (2012)
Онищенко В. М. - Дослідження жиропроникності натуральних ковбасних оболонок, Шубіна Л. Ю., Островерх І. С. (2012)
Черевична Н. І. - Шляхи удосконалення якості бісквітних напівфабрикатів, Хацкевич Ю. М. (2012)
Бачинська Я. О. - Формування споживних властивостей галетного печива за допомогою математичного моделювання, Непочатих Т. А. (2012)
Одарченко Д. М. - Контроль якості ягідної плазми за електрофізичними властивостями, Кудряшов А. І., Штих С. В., Сюсель О. О. (2012)
Сорокіна С. В. - Спосіб виробництва нових плавлених сирів підвищеної біологічної цінності, Сюсель О. О. (2012)
Серік М. Л. - Обґрунтування актуальності створення м’ясних емульсійних виробів, збагачених дефіцитними мінеральними елементами, Шурдук І. В. (2012)
Дюкарева Г. І. - Товарознавчі показники якості варено-морожених креветок, Білецька Я. О. (2012)
Нечепуренко К. Б. - Дослідження пружних властивостей гелів полісахаридів у складі термостабільних структурованих твердих емульсій, Коротаєва Є. О., Пивоваров П. П. (2012)
Головко М. П. - Вивчення мікроструктури м’ясних січених виробів, що містять мінеральний кістковий збагачувач, Колесник Т. Л., Колесник А. О. (2012)
Захаренко В. О. - Аналіз світового ринку взуття та розробка методу визначення гідрофільних властивостей натуральної шкіри , Павленко О. С. (2012)
Віннікова Л. Г. - Дослідження взаємодії білків крові з поліфенольними речовинами виноградних вичавок, Крусір Г. В., Шлапак Г. В. (2012)
Колтунов В. А. - Взаємозалежність між показниками якості коренеплодів редиски, Бєлінська Є. В. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння пюре з картопляних відходів із використанням радіаційного теплопідведення, Жданов І. В., Попова С. Ю. (2012)
Топольник В. Г. - Математичне моделювання показників якості процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе), Стукальська Н. М., Кузьмін О. В. (2012)
Сукманов В. О. - Оптимізація параметрів процесу обробки високим тиском пасти з пряних трав, Бескровний О. І., Охременко С. І. (2012)
Дорохович А. М. - Дослідження процесу випікання маффінів на сахарозі (цукрі білому кристалічному), фруктозі та лактулозі, Лазоренко Н. П. (2012)
Дубініна А. А. - Дослідження загального хімічного складу сортів арахісу, поширених в Україні, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2012)
Дубініна А. А. - Моніторинг вмісту мікотоксинів у рослинній сировині, Ленерт С. О., Ільків І. С. (2012)
Крутовий Ж. А. - Поетапне математичне моделювання та оптимізація вмісту інгредієнтів у раціонах одноразового споживання, Запаренко Г. В., Манжос Н. В., Касілова Л. О. (2012)
Крутовий Ж. А. - Проектування обідніх раціонів одноразового споживання з високим вмістом збалансованого кальцію, Манжос Н. В., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2012)
Софронова М. С. - Зв’язок між побудовою n-політопа та опуклої оболонки скінченної множини точок у R в ступені n (2012)
Пестіна Г. О. - Аромат харчових продуктів: хімічна природа та основні характеристики (2012)
Селютіна Г. А. - Визначення раціональних параметрів технологічного процесу обробки огірків, Дьяков О. Г., Білоус В. І. (2012)
Гайдай І. В. - Дослідження фенольного комплексу плодів дерену та розробка й оптимізація технології його переробки (2012)
Шинкарик М. М. - Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу, Кравець О. І. (2012)
Жданов І. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик насіння соняшнику, Шульга А. В., Волков Ю. О. (2012)
Капліна Т. В. - Вплив величини магнітної індукції, розміру та маси феромагнітних частинок під час подрібнення рослинної сировини у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2012)
Мілохова Т. А. - Математичне моделювання основних показників якості процесу шприцювання ковбасного фаршу в оболонку, Кузьмін О. В. (2012)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості цитрусових плодів (2012)
Озоліна С. О. - Взаємодія з полісахаридами як спосіб концентрування біологічно активних речовин білкової природи, Тірон-Воробйова Н. Б. (2012)
Рижкова Т. М. - Порівняльна характеристика складу морозива з коров’ячого та козиного молока, Бондаренко Т. А. (2012)
Дубініна А. А. - Санітарно-хімічна оцінка безпечності нового пакувального матеріалу за вмістом важких металів, Онищенко В. М., Круглова О. С. (2012)
Крусір Г. В. - Оцінювання впливу туристичного комплексу на довкілля, Новічков В. К., Русєва Я. П. (2012)
Дюкарева Г. І. - Особливості проведення митних процедур та експертизи тютюнових виробів у разі переміщення через митний кордон України, Замай М. М. (2012)
Сорокіна С. В. - Особливості застосування правил Інкотермс 2010 у митній справі, Маслов А. А., Шкурко Є. Л. (2012)
Кухтіна Н. М. - Система технічних регламентів на продукти харчування як чинник євроінтеграції України, Янушкевич Д. А. (2012)
Рибін О. М. - Використання комп’ютерних технологій у створенні навчальної інформаційної системи "Кадри", Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2012)
Кононенко Т. П. - Інформаційні технології в готельних підприємствах, Тімофєєва О. М., Усіна А. І. (2012)
Тімофєєва О. М. - Нові моделі навчання в системі вищої освіти (2012)
Пілюгіна І. С. - Підходи до створення інтерактивних засобів для вивчення хімічних дисциплін, Сибірякова І. Г., Кочарова Т. Р. (2012)
Добровольська О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційної компетентності студентів (2012)
Головко М. П. - Використання розгортання функцій якості під час підготовки спеціалістів у сфері судово-товарознавчої експертизи, М'ячиков О. В., Колесник Т. Л. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2014)
Сторінка редактора (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика місцевих гуморальних факторів неспецифічної резистентності в дітей із повторними респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Григола О. Г. - Клініко-анамнестичні особливості та оцінка контролю бронхіальної астми фізичного напруження в школярів із поліморфізмом генів біотрансформації ксенобіотиків, Колоскова О. К. (2014)
Леженко Г. О. - Оцінка ефективності застосування місцевої терапії в комплексному лікуванні бактеріального тонзилофарингіту у дітей, Пашкова О. Є., Гиря О. М. (2014)
Безруков Л. О. - Особливості перебігу неатопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей залежно від характеру їх ацетиляторного статусу, Тарнавська С. І. (2014)
Диннік В. О. - Катамнез хворих на пубертатні маткові кровотечі з урахуванням застосування негормональної і гормональної терапії (2014)
Пономарьова Л. І. - Особливості формування здоров’я сучасних школярів на різних етапах навчання (2014)
Шатинська Т. В. - Стан вегетативного гомеостазу в дітей із антрацикліновою кардіоміопатією, Синоверська О. Б., Шкандрій С. Б. (2014)
Конюшевская А. А. - Лямблиоз у детей. Эпидемиология, клиника, диагностика, Сидоренко Н. В., Сорока Л. В., Децик О. С. (2014)
Начетова Т. А. - Перинатальный анамнез и особенности функции репродуктивной системы матерей девочек-подростков со вторичной аменореей (2014)
Красножон С. В. - Проблемні питання сучасного медичного забезпечення дітей шкільного віку в Україні (2014)
Неділько В. П. - Вплив стану здоров’я школярів на їх навчальну успішність, Руденко С. А. (2014)
Бугерук В. В. - Рациональная антибиотикотерапия БГСА-инфекции как фактор профилактики первичной и вторичной острой ревматической лихорадки (2014)
Бережной В. В. - Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонии, отиты у детей можно предупредить, Козачук В. Г. (2014)
Булгакова В. А. - Противовирусная терапия острых респираторных инфекций у детей (2014)
Волоха А. П. - Спадковий ангіоневротичний набряк (2014)
Чернышова О. Е. - Антигистаминные средства в лечении аллергического ринита (2014)
Высочина И. Л. - Внебольничная пневмония у детей, Кривуша Е. Л., Русакова Е. А. (2014)
Маврутенков В. В. - Лаймская болезнь. Общие вопросы (I часть) (2014)
Кривущев Б. И. - Выбор препаратов для лечения непродуктивного (сухого) кашля у детей (2014)
Конюшевская А. А. - Клинический случай редкой наследственной патологии — синдром Клиппеля — Треноне — Вебера — Рубашова в практике врача-педиатра, Ярошенко С. Я. (2014)
Богадельников И. В. - От чего лечили, от того и умер, но... , Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Ильин А. Ф., Здырко Е. В., Ивченко Е. С., Мазинова Э. Р. (2014)
Максимова С. М. - Длительная инсоляция у подростка как триггер дебюта системной красной волчанки. Случай из практики, Бухтияров Э. В., Самойленко И. Г., Лепихов П. А., Турпакова Г. Н. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Ольгу Кузьмівну Головко! (2014)
Шумна Т. Є. - Досвід викладання дитячої кардіології студентам IV та VI курсів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Михайловська Н. С. - Сучасні аспекти підготовки лікарів загальної практики у вищих медичних навчальних закладах (2014)
Волосовець Т. М. - Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці (2014)
Чернишова Л. І. - Симпозіум № 170 "Несприятливі події після імунізації" (2014)
Абатуров А. Е. - Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 1. Общая характеристика интерлейкинового семейства 1, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Фільштейн Л. М. - Знову до питання державного регулювання створення нової вартості (2010)
Павлюк К. В. - Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави, Павлюк С. М. (2010)
Андрушків Б. М. - Економічна конституція України (інституційні засади основного економічного закону держави), Кирич Н. Б., Стойко І. І. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання, Павлова Г. Є., Юрченко С. В. (2010)
Мирненко В. И. - Трактовка объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях, Миценко И. М., Дьяченко О. В. (2010)
Немченко А. Б. - Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, Немченко Т. Б. (2010)
Абашина О. В. - Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу (2010)
Пріб К. А. - Підходи до оцінювання економічних криз в антикризовому регулюванні сільського господарства (2010)
Пермінова С. О. - Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку, Пермінова В. О. (2010)
Шапошников К. С. - Телеологічні підходи до корпоративного управління: творчість та креативність (2010)
Смірнов О. О. - Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств (2010)
Качан Н. С. - Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект (2010)
Фільштейн Л. М. - Впровадження системи управління якістю у органи місцевого самоврядування (2010)
Насипайко Д. С. - Передумови формування ідеї людського капіталу (2010)
Фатенок-Ткачук А. О. - Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2010)
Фрунза С. А. - Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки (2010)
Гринчук В. Г. - Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту, Чернишев В. Г., Рябая Г. К. (2010)
Гунько В. І. - Резерви ефективного використання інтелектуального потенціалу зайнятого населення (2010)
Наумова О. О. - Аналіз зовнішніх чинників інноваційної діяльності персоналу вітчизняних підприємств (2010)
Волосковець Н. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки (2010)
Рябоволик Т. Ф. - Генезис трансформації змісту категорії зайнятості в умовах розвитку сучасних ринкових відносин (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського