Височин Є. В. - Морфологічні показники мікрогемодинаміки у підлітків з соматизованими депресивними розладами та їхній взаємозв’язок зі станом ліпопероксидації, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гаврелюк С. В. - Пропорции телосложения у современных детей периода первого детства с деформациями позвоночного столба, Виноградов А. А. (2009)
Гарник К. В. - Вплив галавіту та артіхолу на морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітопрепарату алфагіну на морфологічні показники мікрогемодинаміки у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Дунаєв О. В. - Гістологічні критерії диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності на фоні хронічних отруєнь алкоголем за гістологічними змінами міокарда передсердь, Циганок Л. І. (2009)
Дяченко О. П. - Артеріовенозні взаємовідношення мозочка мезоцефалів (2009)
Кихтенко Е. В. - Особенности эмбриогенеза адренокортикотропоцитов аденогипофиза плода в условиях хронической внутриутробной гипоксии (2009)
Кравець О. В. - Динаміка морфологічних змін острівцевого апарату підшлункової залози за умов впливу важких металів (2009)
Круглова О. В. - Вплив фітозасобу холенорму на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний безкам’яний холецистит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонія на фагоцитарну активність моноцитів та показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Башков В. О. (2009)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла нирки в ранні терміни експерименту при дії великих доз метилтретбутилового ефіру, Шевченко О. О., Куфтирева Т. П. (2009)
Курик О. Г. - Морфологічна характеристика пошкоджень елементів провідної системи серця при гострій коронарній недостатності, Боднар Л. В., Каплевський О. О., Баздирєв В. В. (2009)
Миловидова Г. Е. - Вивчення морфофункціональних особливостей правого шлуночка серця в нормі і при тромбоемболії легеневої артерії (2009)
Пастухова В. А. - Ультраструктурні зміни передміхурової залози щурів після впливу на організм хронічної гіпертермії (2009)
Потапенко П. И. - Возможности трёхмерной реконструкции при проведении эхокардиоскопии для диагностики синдрома некомпактного левого желудочка у пациента с острым инфарктом миокарда, Антонец И. Д., Шаповалова С. Г., Некраса А. И., Шелест Л. В. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан системи мікрогемодинаміки у хворих на фебрильну шизофренію в періоді реабілітації після перенесенного нападу кататонії, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Динаміка морфологічних і функціональних показників мікрогемоциркуляції у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки при застосування Імуномаксу (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Руденко І. В. - Клініко–лабораторні особливості перебігу вагітності у першому і другому триместрах у жінок, що виношували плоди із вадами розвитку серця (2009)
Рябоконь Е. Н. - Особенности морфо-функционального состояния твердых тканей зуба при повышенной чувствительности, Савельева Н. Н., Гаргин В. В., Назарян Р. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка морфологічних та цитохімічних показників бронхо-альвеолярного секрету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону (2009)
Скоробогатов А. М. - Ультраструктура мінералу при пластиці кісткових дефектів гідроксилапатитним матеріалом ОК-015, легованим цинком та внутрішньошлунковому застосуванні остеіну, Лузін В. І. (2009)
Соцька Я. А. - Взаємозв’язок між морфо-функціональними показниками мікрогемоциркуляції та процесами ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності, при застосуванні антралю та артишока екстракту-Здоров’я (2009)
Суханова Л. А. - Морфологическая характеристика воспаления у больных, оперированных по поводу туберкулеза легких в зависимости от состояния соединительной ткани (2009)
Траилин А. В. - Иммунофенотипирование лейкоцитов в комплексной диагностике вариантов острого отторжения почечного аллотрансплантата, Никоненко Т. Н. (2009)
Чеботарёв Е. В. - Морфологические показатели микрогемоциркуляции у больных с соматизированными депрессивными расстройствами при лечении мелитором и полиоксидонием, Рачкаускас Г. С. (2009)
Шаповалова І. О. - Функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Шириханова И. Ю. - Морфометрический анализ состояния костной ткани у рабочих цементного производства, больных генерализованным пародонтитом, Бандривская Н. Н. (2009)
Шкодовская Н. Ю. - Морфология тазобедренного сустава у детей с рецидивом врожденного вывиха бедра и системной патологией после реконструктивно-восстановительных операций, Корольков А. И. (2009)
Андреева И. В. - Изменение показателей портальной и централь-ной гемодинамики интактных крыс при нагрузочном тесте, Виноградов А. А., Савина А. В. (2009)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния бисегментарного заднего цервикоспондилодеза на смежные позвоночные двигательные сегменты (2009)
Бибик О. Ю. - Особливості морфогенезу тимуса при дії помірної хронічної гіпертермії, Чмелюк І. О. (2009)
Болотна І. В. - Вплив гіпергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму на морфологію печінки щурів старечого віку (2009)
Варес Я. Е. - Серединні переломи нижньої щелепи. Сучасні погляди на хірургічне лікування (2009)
Височин Є. В. - Стан мікрогемодинаміки та цітокіновий профіль підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Возный В. Б. - Половые отличия и индивидуальная изменчивость первых верхних премоляров человека (2009)
Волошин Н. А. - Морфофукциональные особенности формирования яичек крыс от момента рождения до второго месяца жизни, Тополенко Т. А. (2009)
Гарник К. В. - Стан мікрогемоциркуляторного русла у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції при використанні фітозасобу алфагіну у хворих з синдромом менеджера, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Житников А. Я. - Метаболические и структурные предпосылки набухания и гипертрофии хондроцитов, Исламова М. А. (2009)
Іванова Л. М. - Стан бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, альфа-ліпону та ехінацеї пурпурової, Сидоренко Ю. В., Хапіліна В. Ф. (2009)
Клименко Н. А. - Морфофункциональные особенности ткани легкого при хронической сердечной недостаточности, Павлова Е. А., Сорокина И. В. (2009)
Комаревцева И. А. - Морфологическая характеристика воспалительной реакции, Попов Э. Н., Комаревцева Е. В., Заика А. В. (2009)
Komarevtsevа K. V. - The predictive value of apoptosis in human thyroid nodules as a risk factor for malignancy, Komarevtseva I. O. (2009)
Кравець В. В. - Вплив глутаргіну на морфологічні особливості тонкої кишки щурів в умовах мікроелементозів (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Возрастные особенности фазового состава костного минерала крыс при воздействии гравитационных перегрузок (2009)
Левенец С. В. - Особенности строения системы воротной вены при циррозе печени и портальной гипертензии (2009)
Лузин В. И. - Химический состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного марганцем, Лубенец А. А., Астраханцев Д. А., Пляскова Ю. С. (2009)
Павленко Н. Я. - Вивчення впливу естракту з листя артишоку польового на морфологію плаценти при експериментальній плацентарній дисфункції у щурів, Риженко І. М., Деєва Т. В., Зайченко О. С. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та показники ліпопероксидації у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка функціональних і морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни емалі зубів щурів в умовах надлишкового споживання солей цинку, хрому та свинцю, Лахтін Ю. В., Кузенко Є. В. (2009)
Смирнов С. Н. - Регуляция ДНК-синтетической активности и состояния фракции роста гепатоцитов крыс разного возраста (2009)
Соцька Я. А. - Морфо-функціональні показники мікрогемодинаміки та стан ліпопероксидації при хронічному безкам’яному холециститі, поєднаному з хронічним вірусним гепатитом С низької активності, при використанні фітозасобу бонджигару, Гарник Т. П., Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клініко-сонографічні особливості хронічного некалькульозного холециститу в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест О. В. (2009)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності сучасного фітозасобу ентобану в корекції мікрогемодинамічних порушень у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеною флорою, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих на соматизовану депресію при застосуванні комбінації мелитору і поліоксидонію (2009)
Шаповалова І. О. - Взаємозв’язок між морфологічними та функціональними показниками мікроциркуляторного русла та процесами перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Мелещенко А. В. - Современные представления о морфогенезе надпочечных желез под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды (2009)
Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова (2009)
Алиева А. А. - Характеристика морфологических показателей надпочечных желез крыс в период реадаптации после сочетанного воздействия экстремальной хронической гипертермии и физической нагрузки (2009)
Акулинин В. Н. - Интерфероновый статус у больных терапевтически резистентной шизофренией на фоне хронической патологии гепатобилиарной системы при применении гепатопротектора антралю, Рачкаускас Г. С. (2009)
Бенгус Л. М. - Полимерные композиты в ортопедии и травматологии, Дедух Н. В., Малышкина С. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин Є. В. - Вплив комбінації вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на показники мікрогемодинаміки та фагоцитарну активність моноцитів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник К. В. - Оцінка взаємозв’язоку між показниками мікрогемодинаміки та процесами ліпоперексидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Дяченко О. П. - Асиметрія артеріального русла мозочка мезоцефалів (2009)
Ковешников В. Г. - Биомеханические свойства эмали и дентина в пределах одного зуба на горизонтальном шлифе, Маврич В. В., Болгова Е. С., Возный В. Б. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники мікрогемодинаміки та системи антиоксидантного захисту у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Микротвердость костей крыс при гравитационных перегрузках и применении различных способов повышения устойчивости к ним (2009)
Лузин В. И. - Макроэлементный состав большеберцовой кости при пластике костных дефектов керамическим гидроксилапатитом и деминерализованным костным матриксом, Бережной Е. П. (2009)
Львова Л. В. - Вплив фітопрепарату цинаріксу на рівень перекисного окислення липідів у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Машихина Л. А. - Индивидуальная анатомическая изменчивость атланто-окципитального синуса при компьютерной томографии, Андреева И. В., Виноградов А. А. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при лікуванні поліоксидонієм, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Сак А. Є. - Зміни активності лактатдегідрогенази та її ізоформ у клітках міжхребцевого диска при різних за тривалістю динамічних навантажень (2009)
Сидоренко Ю. В. - Сонографічні показники органів черевної порожнини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на стан мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеня активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В. (2009)
Стаценко Е. А. - Органометрические показатели строения селезёнки крыс при введении им гидрокортизона и бисфосфоната "Зомета" в различные возрастные периоды (2009)
Фролов В. М. - Вплив артіхолу та галавіту на показники мікрогемоциркуляції та ліпопероксидації при синдромі психоемоційного вигорання, сполученому з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Гарник Т. П., Пересадін М. О. (2009)
Павленко А. В. - Особенности процессов репаративной регенерации в альвеолярных отростках нижней челюсти при пластике дефектов различными материалами, Чайковская И. В., Лузин В. И. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та цитокінів у хворих на соматизовану депресію при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Стан мікроциркуляторного русла у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням в періоді диспансерного спостереження при застосуванні комбінації імуноплюсу та артіхолу (2009)
Шиндер А. В. - Особливості регенерації шкіри під впливом екстрактів тваринного походження при холодовій травмі у щурів, Єрмакова Н. Ю., Синчикова О. П., Сандомирський Б. П., Бизов В. В., Гальченко С. Є. (2009)
Украина – миру: маленькие пациенты с ДЦП из Катара пройдут лечение в Трускавце (2012)
Медведовська Н. В. - Регіональні особливості захворюваності на онкологічну патологію та її профілактика в сучасних умовах (2012)
Зинченко Е. К. - Клиническая гетерогенность артериальной гипотонии, выступающей в составе неврологических симптомокомплексов (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика стану здоров’я населення працездатного і непрацездатного віку в Закарпатті (2012)
Калюжна Л. Д. - Аналіз показників, що характеризують динаміку онко- та передонкопатології шкіри протягом 2003–2011 рр. серед прикріпленого обмеженого контингенту, Дріянська В. В., Шармазан С. І., Якобчук А. В. (2012)
Слабкий Г. О. - Стан здоров’я і медичного обслуговування угорців Закарпаття, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Дем’ян В .І. (2012)
Жилка Н .Я. - Епідеміологія раку шийки матки в Україні, Зайкова Т. В. (2012)
Клименюк В. П. - АРС-декомпозиція рівнів інвалідизації внаслідок ішемічної хвороби серця за когортами, віком та роками дослідження, Галаченко О. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2012)
Плужнікова Т. В. - Основні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань у населення Полтавської області, Гапон В. О., Савченко Л. В., Кризина Н. П. (2012)
Чепелевська Л. А. - Позитивні тенденції смертності населення України на початку ХХІ століття, Слабкий Г. О., Буртова Ю. О. (2012)
Любінець О. В. - Особливості та порівняльна характеристика смертності населення від основних причин в Україні та Європі, Орда О. М. (2012)
Моісеєнко Р .О. - Організація моніторингу ефективності впровадження нових вакцин, Чернишова Л. І., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І., Сичова І. С. (2012)
Дячук Д. Д. - Самооцінка системи управління організаційним розвитком медичного закладу на підставі методики функціональної оцінки менеджменту, Зюков О. Л. (2012)
Хаджинова Н. А. - Оптимізація діяльності дитячих санаторіїв соматичного профілю, підпорядкованих МОЗ України (2012)
Гінзбург В. Г. - Вплив регіоналізації стаціонарної акушерської допомоги на якість медичного обслуговування породіль та новонароджених (2012)
Медведовська Н. В. - Проблема переорієнтації послуг охорони психічного здоров’я з урахуванням соціальних потреб пацієнтів на етапі стаціонарної допомоги, Ладик-Бризгалова А. К. (2012)
Фломін Ю. В. - Управління якістю медичної допомоги як важливий аспект менеджменту в охороні здоров’я (2012)
Бойко В. Я. - Вивчення думки населення щодо надання медичної допомоги у Рівненській області (за даними соціологічного опитування), Дорошенко О. О., Шевченко М. В. (2012)
Збітнєва С. В. - Офтальмологічна медична допомога у відомчих закладах охорони здоров’я (2012)
Крапівіна А. А. - Гендерні особливості забезпечення рівності в охороні репродуктивного здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2012)
Парій В. Д. - Діяльність лікарняних кас у спектрі реформування системи охорони здоров’я в Україні (2012)
Григоренко А. А. - Аналіз законодавчої бази щодо боротьби з тютюнокурінням в Україні, Красовський К. С. (2012)
Слабкий Г. О. - Щодо результатів оперативного моніторингу місця смерті ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Крисько М. О., Якимець В. М. (2012)
Кочін І. В. - Основні напрями удосконалення післядипломної підготовки лікарів державної служби медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я України, Акулова О. М., Cидоренко П. І., Трошин Д. О., Гайволя О. О., Шило І. Ф. (2012)
Шевченко М. В. - Заохочувальні виплати медичним працівникам первинної ланки в пілотних проектах, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи: переваги та недоліки, Дорошенко О. О., Карамзіна Л. А. (2012)
Клименко В. І. - Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я (2012)
Миронюк І. С. - Результати впровадження алгоритмів організації медичної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, в Закарпатській області, Фільо К. В., Гудюк Н. А. (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Щодо історії становлення та розвитку системи диспансеризації дорослого населення в Україні за часів СРСР (огляд літератури) (2012)
Агарков В. И. - Наш взгляд на реформирование здравоохранения Украины, Гребняк Н. П., Грищенко С. В., Дорохова Е. Т., Северин Г. К. (2012)
Олег Михайлович Ціборовський (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Бирюков И. Ю. - Сравнение показателей специальных стрелковых боеприпасов и их конструктивные особенности, Сыщук С. И. (2013)
Бугаєв С. В. - Визначення величини опору зануреної частини БТР-3У при його русі по воді (2013)
Белевщук Я. О. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пункту бойового управління автоматизованої системи управління зенітної ракетної бригади "Поляна-Д4”, Василець В. О., Свистунов Д. Ю., Поляков А. В. (2013)
Дончак Д. А. - Методика розрахунку потреб на підтримку справного стану і продовження ресурсних показників радіоелектронної техніки системи радіолокаційної розвідки і контролю повітряного простору, Камалтинов Г. Г., Колеснік О. М. (2013)
Ермаков Г. В. - Анализ возможностей применения комплексов активной защиты бронетехники, Ченыкаев А. В., Гогонянц С. Ю. (2013)
Журавльов О. О. - Оцінка потенційного ефекту удару ракетою з касетною бойовою частиною, оснащеною осколково-фугасними бойовими елементами, по позиційному району мотопіхотного взводу, Іванець М. Г. (2013)
Купріненко О. М. - Визначення раціональної кількості бойових броньованих машин для ведення бойових дій у складі автономних тактичних груп (2013)
Попов С. Е. - Вибір і обґрунтування вимог до показників та критерію ефективності функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення військових частин радіотехнічних військ (2013)
Ушенко С. О. - Альтернативна система компенсації реактивного моменту від гвинта-носія військово-транспортного вертольоту, Слабик М. С., Щербак В. О. (2013)
Яценко К. Г. - Аналіз властивостей маневреності засобів рухомості зенітних ракетних комплексів та вибір критеріїв їх оцінки, Бобошко О. А. (2013)
Аносов А. О. - Створення на основі шумових процесів стеганоконтейнерів для забезпечення потрібного рівня стійкості до стеганоатак за відсутності шифрування корисного повідомлення (2013)
Калугін В. Д. - Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Карпенко О. В. - Узагальнені функції невизначеності для відеоімпульсних РЛС з антенними решітками різної конфігурації, Онищенко В. В. (2013)
Коломійцев О. В. - Підвищення стійкості кутового автосупроводження літального апарату в багатофункціональній лазерній інформаційно-вимірювальній системі, Клівець С. І., Петренко О. C., Руденко Д. В. (2013)
Кочмарчик Р. С. - Повышение достоверности распознавания целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки методом восстановления элементов изображений (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроїда в задачах побудови топології системи зв’язку і автоматизації управління військами, Микусь С. А. (2013)
Куянова Г. Ю. - Математична модель системи самонаведення безпілотних літальних апаратів на наземну ціль по променю, Васильєв Д. Г., Федоряка С. В., Гордиєвський О. Т. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения, Лукьянчук В. В., Кириллова Н. И., Артеменко А. А. (2013)
Лукин К. А. - Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой, Васюта К. С., Зоц Ф. Ф., Выплавин П. Л., Кудряшев В. В., Озеров С. В., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г., Лукин С. К. (2013)
Маштак И. В. - Однопунктовая баллистическая технология определения параметров орбит спутников. Обоснование, стратегия радиоконтроля орбиты, Шептун А. Д. (2013)
Мнушка О. В. - Имитационная модель нечеткой системы управления позиционированием спутниковой антенны (2013)
Мушаров А. О. - Апроксимація основної кривої намагнічування магнітопроводу силового трансформатору ступеневим поліномом третього ступеня (2013)
Павлюченко А. М. - До проблеми розрахунку теплообміну і опору тертя надзвукових осесиметричних об’єктів в умовах працюючих двигунів РДТП за наявності в пристінному прикордонному шарі ламінарно-турбулентного переходу, ефекту стисловості і неізотермічності, Шийко О. М. (2013)
Петрушенко М. М. - Вимірювач дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем (2013)
Смеляков К. С. - Построение эффективной стратегии сегментации с использованием дерева решений (2013)
Чинков В. М. - Математична постановка проблеми синтезу вимірювальних сигналів для визначення технічного стану зразків озброєння при їх експлуатації за технічним станом, Герасимов С. В. (2013)
Бабенко В. Г. - Оптимизация матричных операций скользящего шифрования (2013)
Євсєєв В. О. - Підходи до розподілу обмежених ресурсів при організації охорони важливих державних об’єктів внутрішніми військами в особливий період, Лисенко О. В. (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Напрями розвитку збройних сил для їх застосування в сучасних війнах (2013)
Лазебник С. В. - Еволюційні зміни у підходах щодо проведення повітряної наступальної операції на прикладі локальних конфліктів у Лівії (1986 рік, 2011 рік), Тюрін В. В., Тіхонов І. М., Грідіна В. В. (2013)
Орлов М. М. - Математичні моделі визначення чисельності внутрішніх військ для охорони важливих державних об’єктів у разі вирішення завдань забезпечення функціонування регіональних органів державної влади при виникненні міжетнічного конфлікту, Халеп В. В. (2013)
Ролін І. Ф. - Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ, Морозов І. Є. (2013)
Семененко О. М. - Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Остапець О. М., Кремешний О. І. (2013)
Усачова О. А. - Покращення якості роботи системи військового управління за рахунок автоматизації управлінських функції керівників підрозділів, Медведєв В. К., Артюх В. М. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Аннєнкова Н. Г. - Робота заводу "Герлях і Пульст” на українських теренах в умовах Першої світової війни (1915-1918 рр.) (2013)
Гула Р. В. - Співвідношення національного та інтернаціонального у патріотичному вихованні особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії у період визволення України 1942-1944 рр. (2013)
Гулай В. В. - Вступ Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. в оцінці етнополітичних спільнот (2013)
Дем’янюк О. Й. - Розгортання бойових дій на території Волинської губернії у 1915 р. (2013)
Лильо О. М. - Львівське середовище скульпторів середини ХVIII ст. (2013)
Нагірняк М. Я. - Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944–1945 рр.), Лаврецький Р. В. (2013)
Підкова І. З. - Участь членів Народної Ради у створенні та діяльності партії Демократичного відродження України (березень 1990 – серпень 1991 рр.) (2013)
Рижева Н. О. - Стан суднобудівної галузі в Україні в 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Романюк Т. П. - Листи історика Ярослава Пастернака з фронтів Першої світової війни (2013)
Терський С. В. - Сучасний стан історичної реконструкції військово-стратегічних шляхів Галицько-Волинського князівства (2013)
Ткачук П. П. - Повітряне сполучення як фактор виживання держави (на прикладі української народної республіки) (2013)
Харук А. І. - Виробництво на харківському авіазаводі бомбардувальника Су-2 (2013)
Хобот П. В. - Створення Південної похідної групи ОУН(Б) та її діяльність протягом 1939–1941 рр., Шляхтич Р. П. (2013)
Бураков Ю. В. - Англо-російські відносини напередодні Кримської війни (2013)
Красюк О. П. - Реформування російської армії після завершення Кримської війни, Івахів О. С. (2013)
Молчанов В. Б. - Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853–1856 рр.) (2013)
Геліаш М. М. - Національне питання в Польщі (1918-1939 рр.): проблеми державного регулювання (2013)
Кожушко А. В. - Монгольські завоювання доби Чингізхана очима сучасників подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз (2013)
Луньков А. В. - Історія створення спеціальних формувань НАТО, Гулима О. П. (2013)
Майорова А. С. - Роль православного духовенства у формуванні суспільно-культурного середовища у кінці ХVІІІ першій половині ХІХ ст. (2013)
Питльована Л. Ю. - Зовнішня політика США зламу ХІХ–початку ХХ століть в американському повоєнному історіо-графічному дискурсі: основні ідеї та проблеми (2013)
Приступа Є. Н. - Джерело з історії фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України (2013)
Бамбуляк М. П. - Улаштування інженерних загороджень в особливих умовах, Фтемов Ю. О., Колос Р. Л. (2014)
Біленко О. І. - Визначення параметрів звуку пострілу, які впливають на виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки та підлягатимуть регламентації (2014)
Воїнов В. В. - Інтегрована логістична підтримка зразків озброєння та військової техніки, Бровко М. Б., Запара Д. М. (2014)
Воронин В. В. - Решение задачи целераспределения при управлении огнем в многоканальном зенитном ракетном комплексе, Соловей Р. В., Грицына Н. Т. (2014)
Грабчак В. І. - Обґрунтування вимог до точності складання таблиць стрільби, Бондаренко С. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методические основы обоснования концепции развития и облика перспективной авиационной системы вооружения вооруженных сил государства и ее структурных компонентов, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2014)
Добровольський А. Б. - Підвищення інформаційної здатності діючих зразків радіопроменевих засобів охорони, що використовуються в охороні державного кордону (2014)
Журавлев А. А. - Методика оценки требуемой точности прицеливания средства дальнего поражения при условии двухэтапного последовательного наведения на цель, Орлов С. В. (2014)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О., Костюк В. В. (2014)
Купрієнко М. В. - Розробка конструктивно-компонувальної схеми безпілотного надзвукового літака розвідника, Вихрицький С. В., Купрієнко С. А. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам, Лукьянчук В. В., Кириллов И. Г., Николаев И. М. (2014)
Малюк В. Г. - Метод визначення меж зони стійкого радіообміну підрозділів внутрішніх військ в умовах радіопридушення, Іохов О. М., Кузьминич І. В. (2014)
Мошаренков В. В. - Совершенствование военных эталонов фазовых сдвигов Вооруженных Сил Украины (2014)
Павленко М. А. - Процес управління винищувачами в перспективних автоматизованих системах управління, Шейгас О. К., Петрушенко М. М. (2014)
Печура Д. С. - Прогнозування технічного стану складових частин авіаційних керованих ракет за визначеними групами, Березанський В. Г., Березанський О. Г., Васильченко Д. О. (2014)
Сальник Ю. П. - Шляхи впровадження концепції ISTAR у систему розвідки Збройних Сил України, Пащук Ю. М. (2014)
Титаренко О. Б. - Обґрунтування шляхів підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття при відбитті удару засобів повітряного нападу противника, Місюра О. М., Тристан А. В. (2014)
Тіхонов І. М. - Обґрунтування комплексу задач перспективної системи підтримки прийняття рішення для командира зенітної ракетної бригади (полку) оперативного командування (2014)
Чинков В. М. - Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при інтегральному обмежені, Герасимов С. В. (2014)
Чорний М. В. - Позиціонування евакуаційних (ремонтно-евакуаційних) органів військового формування на місцевості, Долгов Р. В. (2014)
Авчінніков Є. О. - Класифікація електромагнітної зброї (2014)
Барсуков А. Н. - Повышение скрытности бортового радиовысотомера с применением хаотического процесса, сформированного нелинейной динамической системой Икеды, Сергеев С. С., Ткачук В. В., Болдырев А. С. (2014)
Бортновський С. А. - Аналіз технічних можливостей інформаційного спряження пеом з інтерфейсом типового комплексу засобів автоматизації зразка озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ та розробка відповідного пристрою інформаційного спряження, Чеботарев М. В., Марченко А. Д. (2014)
Васюта К. С. - Метод скрытой передачи бинарной информации на основе применения линейнопреобразованного стохастического процесса "скользящего среднего", Щербинин С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Метод расчета характеристик вторичного излучения наземных радиолокационных объектов резонансных размеров, Сухаревский О. И. (2014)
Зіньків С. А. - Аналіз конструктивно-компонувальної схеми бойового вертольота, Холод О. Р., Климов А. А., Турицький С. О. (2014)
Коваленко А. С. - Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Коломійцев О. В. - Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі, Кудряшов В. Є., Мельников І. В., Клеванний Ю. О. (2014)
Кравченко И. Ф. - Показатель эффективности проекта авиационного двигателя и критерий его модифицируемости для учебно-боевого самолета (2014)
Красноруцький А. О. - Варіант модернізації апаратури відтворення мовних повідомлень літака МИГ-29, Романенко І. В., Завада А. А., Токаренко В. В. (2014)
Кучерук С. М. - Методика проверки эффективности функционирования метода повышения безопасности движения судна (2014)
Логинов В. В. - Методика оценки технико-экономических характеристик турбовинтового двигателя в системе легкого регионального пассажирского самолета, Украинец Е. А., Кравченко И. Ф., Еланский А. В. (2014)
Малишев О. А. - Підвищення завадозахищенності оглядових РЛС метрового діапазону за рахунок створення пристрою подавлення відповідей по бокових пелюстках, Сидоров В. В., Беденко Я. М. (2014)
Миколайчук Р. А. - Статистичне моделювання функціонування системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - Пути повышения энергетических характеристик сигнала от ложной цели при использовании голографического метода размножения изображений объектов для создания пассивных помех высокоточному оружию в оптическом диапазоне длин волн (2014)
Морозов О. О. - Вибір функціональної структури ієрархічної автоматизованої системи управління, Долгий Ю. С. (2014)
Науменко М. В. - Методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування перспективних зразків озброєння і військової техніки (2014)
Обідін Д. М. - Математична формалізація функціональної стійкості процесів управління літальними апаратам (2014)
Одноралов І. В. - Методологія оцінки надійності підприємств при виборі виконавців державного оборонного замовлення, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2014)
Опанасюк І. І. - Вибір алгоритмів просторово-часової обробки радіосигналів для засобів РТР (2014)
Пашков Д. П. - Принципы комплексной обработки многоспектральных изображений в космических системах наблюдения для оперативного экологического мониторинга (2014)
Поплавець С. І. - Ефективність застосування систем дистанційного управління димопуском для маскування стаціонарних об’єктів аерозольними засобами (2014)
Прібилєв Ю. Б. - Напрямки розвитку бортових комплексів управління космічних апаратів, Подорожняк А. О., Новікова І. В. (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження ефективності оптикоелектронних засобів спостереження в системі інженерно-технічного контролю охорони державного кордону (2014)
Рысаков Н. Д. - Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета, Куценко В. В., Костенко И. Л., Титов И. В., Кулик А. П. (2014)
Русевич А. О. - Науково-методичне забезпечення формування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки (2014)
Ряполов И. Е. - Высокочастотный метод расчета вторичного излучения модели фюзеляжа беспилотного летательного аппарат, Василец В. А., Сухаревский О. И., Ткачук К. И. (2014)
Собченко В. А. - Адаптивна модель експлуатації мобільних тепловізійних комплексів (2014)
Тимочко А. И. - Метод контроля корректности графа сетевой модели, описывающей порядок и правила использования ресурсов (2014)
Трошин О. Н. - Методические аспекты неравновесной самоорганизации трибосистем, Стадниченко В. Н., Стадниченко Н. Г., Жуков Р. А., Красницкий С. В. (2014)
Украинец Е. А. - Экспресс-методика измерения местной скорости потока в аэродинамической трубе малых дозвуковых скоростей Т-1, Василенко В. В., Романенко И. В., Коломиец И. О. (2014)
Щипанський П. В. - Забезпечення властивості функціональної стійкості системи контролю повітряного простору, Барабаш О. В., Кіреєнко В. В. (2014)
Ясечко М. Н. - Обоснование выбора цилиндрической фазированной антенной решетки для средств функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры, Максюта Д. В., Дзигора А. М. (2014)
Дейнеко М. М. - Оцінка можливості створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації в мультирадарній системі двохкоординатних РЛС чергового режиму, Ковалевський С. М., Худов Г. В. (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування ефективних способів і завдань, що вирішуються міжвидовими тактичними групами під час ведення бойових дій на основі аналізу збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть, Ярош С. П. (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Вплив якості інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бойових дій міжвидовим угрупованням на ефективність управління його військам (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Виздрик В. С. - Селянські протести: форми і методи боротьби західноукраїнського начелення в 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни (2014)
Зайцев О. Ю. - "Польське питання" у воєнно-політичній стратегії ОУН напередодні Другої світової війни (2014)
Підкова І. З. - Суверенізація Української РСР: участь парламентської опозиції в створенні й ухваленні Декларації про державний суверенітет України (2014)
Шумінська Н. В. - Особливості комплектування Галицької Армії старшинським складом (2014)
Бахурін Ю. О. - САУ "Фердінанд" в боях на території Української РСР (1943-1944 рр.) (2014)
Гула В. Д. - Аспекти історіографічного аналізу взаємовідносин радянського суспільства та Червоної Армії в 1941-1942 рр. (на матеріалах України) (2014)
Гула Р. В. - Патріотизм трудівників при відновленні народного господарства України у ході її визволення від нацистських загарбників (1943-1944рр.) (2014)
Гулай В. В. - Комунікативні механізми та масштаби пропагандиського впливу радянських партизан та підпільників на населення Львівщини в роки нацистської окупації (2014)
Кривизюк Л. П. - Масоване застосування танкових військ в Умансько-Ботошанській операції (2014)
Печенюк І. С. - Спільні дії партизанів і військ Воронезького фронту при визволенні Лівобережної України, Філіпов В. К. (2014)
Потильчак О. В. - "Східний похід" італійської армії і проблема військовополонених: історіографічний контекст (2014)
Соколюк С. М. - Наведення підводних човнів Чорноморського флоту за даними авіації у ході боротьби на ворожих комунікаціях в 1941-1944 рр. (2014)
Питльована Л. Ю. - Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискусу (2014)
Ткачук П. П. - Виникнення і розвиток зенітної артилерії в роки Першої світової війни (2014)
Трофимович Л. В. - Карпато-українська проблема в політиці Другої Речіпосполитої в 1939 р. (2014)
Трущинські М. - До історії Січневого повстання 1863 року: капелан Станіслав Бжуска (2014)
Харук А. І. - Служба та бойове застосування літаків "Анаде" під час Першої світової війни (2014)
Якунін В. К. - Історіософія націоналізму як соціокультурного явища (2014)
Франц М. - Листи агента Росії з Італії (1914-1918) (2014)
Трофимович В. В. - Особливості зародження, розвитку та трансформації радянського патріотизму в роки війни 1941-1945 рр. (2014)
Каракуркчі Г. В. - Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму, Щокін В. М., Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2014)
Климченко В. Й. - Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління за високої частоти повторення зондувальних імпульсів, Тютюнник В. О. (2014)
Ліцман А. М. - Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування виробів артилерійського озброєння (2014)
Макеєв В. І. - Спосіб визначення установок для стрільби реактивними системами залпового вогню, Раскошний А. Ф., Петренко В. М. (2014)
Севостьянов Ю. В. - Прогнозирование отказов авиационной радиоэлектронной аппаратуры как системы в целом, Каратеев С. М., Кремешный А. И., Корниенко А. П., Чернявский В. Н. (2014)
Стаховський О. В. - Джерела інфрачервоного випромінювання бронеоб'єкту (2014)
Сутюшев Т. А. - Обґрунтування тактико-технічних вимог до амфібійного транспортного засобу розвідувально-пошукових груп, Павіцький В. О., Авілов А. І. (2014)
Трошин О. Н. - Диагностика типовых повреждений агрегатов авиационной техники, Стадниченко В. Н., Андрух А. А., Золотарь А. Ю. (2014)
Харитонов О. Л. - Аналіз можливостей космічної та повітряної розвідки збройних сил провідних держав світу щодо виявлення ЗРК С-300П як на бойових позиціях, так і при здійсненні ними маршу, Харитонов А. О. (2014)
Чернозубенко О. В. - Дослідження впливу уражаючих факторів підриву мінно-вибухових пристроїв на організм людини, Купріненко О. М., Бісик С. П. (2014)
Шийко О. М. - Моделювання сумісного руху реактивного снаряда та мобільної пускової установки РСЗВ (2014)
Ясечко М. Н. - Энергетические требования к средствам функционального поражения, Садовый К. В., Ковальчук А. А., Тесленко О. В. (2014)
Борисенко М. В. - Методика визначення оптимальної періодичності проведення метрологічного обслуговування перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки (2014)
Васюта К. С. - Оценка скрытности функционирования радиотехнических систем передачи информации военного назначения при помощи BDS-статистики, Озеров С. В., Королюк А. Н., Комин Д. С. (2014)
Воробйов О. В. - Ймовірнісний метод прогнозування перевантажень в мультисервісних мережах (2014)
Галак О. В. - Перспективи розвитку пульсуючих детонаційних двигунів. Труднощі їх реалізації (2014)
Герасимов С. В. - Адаптивний метод синтезу оптимальної системи управління (2014)
Демидко Л. С. - Перспективи розвитку засобів ураження майбутнього, Пушкарьов Ю. І., Воронько В. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к обоснованию, оцениванию и прогнозированию боевых возможностей и технического состояния образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к формированию облика авиационных ракет на этапе предпроектных исследований, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2014)
Кандырин Н. П. - Собственные фазовые шумы цифровых вычислительных синтезаторов сигналов (2014)
Кобзев А. В. - Способ стабилизации уровня ложных тревог при обнаружении сигналов на фоне нестационарного шума на основе применения вейвлет-разложения, Мурзин М. В. (2014)
Коваленко А. С. - Анализ эффективности использования экспертной системы технической диагностики с традиционной структурой, Смирнов А. А., Коваленко А. В., Смирнов С. А. (2014)
Кріль Д. О. - Застосування рекурсивної схеми черезперіодного автокомпенсатора пасивних завад для радіовисотоміра ПРВ-13, Базилевський О. В., Яровий С. В. (2014)
Лагутин Г. И. - Пути оптимизации параметрических рядов мощностей автономных средств электроснабжения, Матёрка В. В., Приходько Ю. Н. (2014)
Лебедь В. Г. - Чисельне дослідження впливу розташування двигуна на аеродинамічні характеристики літака, Сушко А. Л. (2014)
Логинов В. В. - Классификационные признаки поколений самолетов-истребителей, Украинец Е. А., Еланский А. В. (2014)
Подригало М. А. - Шикування автомобільних колон за інтегральним критерієм динамічності, Абрамов Д. В., Соколовський С. А., Нікорчук А. І. (2014)
Рысаков Н. Д. - РЛС автосопровождения посадки самолета с расширением угловой зоны действия, суммарно-разностной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений, Куценко В. В., Титов И. В., Рот С. Н., Карев В. Г. (2014)
Сидоренко Р. Г. - Поглощающие свойства базовой модели композитного материала с радиоизотопными включениями в условиях переменного магнитного поля, Лупандин В. А., Резниченко А. И. (2014)
Шейгас О. К. - До питання вимірювання дальності до маловисотної цілі, яка локується над морем (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління оперативним командуванням (2014)
Пашков Д. П. - Вдосконалення методики побудови карт антропогенних змін природного середовища на основі використання космічних знімків (2014)
Смірнов Є. Б. - Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних, Таран І. А., Тристан А. В. (2014)
Ярош С. П. - Онтологічне моделювання єдиного інформаційно-бойового простору (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Діденко Ю. В. - Температурні властивості напівпровідникових резонансних структур з електронним керуванням, Молчанов В. І., Пашков В. М., Татарчук Д. Д., Франчук А. С. (2013)
Вербицький Є. В. - Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї методами холостого ходу і короткого замикання, Ромашко В. Я. (2013)
Заграничний А. В. - Способи формування зондувальної напруги в пристроях ядерного магнітного резонансу, Рогаль В. В. (2013)
Волков Є. В. - Максимальний кут стереозйомки для формування рентгенівських об’ємних стереозображень, Мирошниченко С. І. (2013)
Лошицкий П. П. - Неинвазивный метод определения сахара крови человека, Минзяк Д. Ю. (2013)
Avilov O. О. - Permutation entropy of fetal heart rate with extraction of maternal heartbeats, Borovskyi I. I. , Zhukov M. A., Ivanko K. O., Popov A. A., Fesechko V. A. (2013)
Лейко А. Г. - Звуковые поля пьезокерамических излучателей с различным пьезоэффектом, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2013)
Дидковский В. С. - Некоторые особенности распространения волн давления в улитке внутреннего уха человека, Пламадил Я. В. (2013)
Васильев А. В. - Автоматизация акустической экспертизы помещений, Климков В. А., Продеус А. Н. (2013)
Иванушкина Н. Г. - Нейронные сети для распознавания образов поздних потенциалов предсердий, Иванько Е. О., Матвеева Н. А. (2013)
Боданюк М. Є. - Управління системами збереження даних, Карнаухов О. К., Ролік О. І., Теленик С. Ф. (2013)
Информация (2013)
Poplavko Y. M. - Pyroelectric Response of Strain Limited III-V Semiconductor, Yakimenko Y. I. (2013)
Денбновецький С. В. - Моделювання спектрів випромінювання імпульсних рентгенівських трубок, Капустьянов О. Л., Михайлов С. Р., Лещишин О. В., Шинкаренко Н. В. (2013)
Демченко Ю. С. - Методи корекції коефіцієнта потужності, Рогаль В. В. (2013)
Артеменко М. Ю. - Комбінована система управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної мережі, Батрак Л. М. (2013)
Дидковский В. С. - Метод анализа звуковых полей в узких конических трубах с жёсткими стенками, Калинин С. С., Лунева С. А. (2013)
Трапезон К. А. - К решению задачи о колебаниях круговой пластинки с толщиной, убывающей от центра по выпуклой параболе, Трапезон А. Г. (2013)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии Часть 1. Низкочастотная асимптотика волнового поля источников шумов акустической эмиссии в стержне кругового поперечногосечения, Петрищев О. Н. (2013)
Лейко А. Г. - Акустические свойства цилиндрических пьезокерамических излучателей силовой и компенсированной конструкции с продольным и поперечным пьезоэффектами, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2013)
Буценко Ю. П. - Прогнозування ситуацій і оптимізація прийняття рішень по поліпшенню екологічної обстановки в районах з хімічним забрудненням на основі скінченних ланцюгів Маркова, Лабжинський В. А. (2013)
Воротніков В. В. - Прокладання оптимальних маршрутів на цифрових растрових картах, Гуменюк І. В., Кулаков Ю. О. (2013)
Богдан А. В. - Учет нелинейности в макромодели ОТА, применимой для синтеза активных фильтров высокого порядка, Зазерин А. И., Орлов А. Т. (2013)
Информация (2013)
Avilov O. - Different permutation entropy patterns of electroencephalogram recorded during epileptiform activity, Popov A. (2014)
Крашений І. Е. - Інженерні методи діагностики хвороби Альцгеймера (2014)
Zhukov M. - Analysis of interconnection between central nervous and cardiovascular systems (2014)
Bodilovskyi O. K. - Non-contact respiration monitoring using optical sensors (2014)
Ставоровский К. М. - Автоматическая диагностика и анализ термограмм в медицинской практике (2014)
Баранник Е. А. - Повышение точности определения количественных параметров движения крови в ультразвуковых доплеровских системах, Нежельская М. Ф., Скресанова И. В. (2014)
Богданова Н. В. - Расчет акустического поля биморфного пьезоэлектрического излучателя, Петрищев О. Н., Сотула Ж. В., Шарапов В. М. (2014)
Лейко А. Г. - К вопросу об излучении звука цилиндрическими пьезокерамическими преобразователями различной конструкции, Нижник А. И., Старовойт Я. И. (2014)
Гладкіх Н. Д. - Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 1) (2014)
Гусак З. Т. - Физические поля гидроакустической антенны, состоящей из уголкового рупора и пьезокерамического излучателя с окружной поляризацией, Лейко А. Г. (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии. Часть 2. Функция Грина осесимметричной составляющей шумов акустической эмиссии в упругих стержнях, Петрищев О. Н. (2014)
Ткачов А. С. - Ідентифікація об’єктів керування за результатами активного експерименту (2014)
Титул, содержание (2014)
В поисках выхода на траекторию устойчивого экономического роста (материалы коллективного обсуждения) (2014)
Притуляк Н. Н. - Идентификация человеческого капитала в современной экономической науке (2014)
Клименко И. В. - Лизинг в системе обеспечения предоставления траснпортной услуги автотранспортным предприятием (2014)
Сухина Е. Н. - Развитие теории экологической ренты и ее справедливого распределения (2014)
Длугопольский А. В. - Государство (всеобщего) благосостояния в Китае: этапы становления и проблемы построения (2014)
Дыха М. В. - Стратегическое планирование социально-экономического развития страны: эволюционно-исторический аспект и современные реалии (2014)
Перерва П. Г. - Современные взгляды на решение проблем сбалансированности местного рынка труда (2014)
Шалагінов Б. Б. - Гьоте в контексті німецької філософії своєї доби (2000)
Гиршман М. М. - Творчество А. С. Пушкина и актуальные проблемы современной теории поэтического произведения (2000)
Петрова Н. А. - Образ Пушкина в поэтическом сознании О. Мандельштама (2000)
Зварич І. М. - Міф у контексті постмодернізму (2000)
Темченко А. Л. - Поетика українських замовлянь (2000)
Зеленский А. Г. - Модель мира "Вечеров на хуторе близ Диканьки” и "Миргорода” Н. В. Гоголя (2000)
Иванюк Б. И. - Стиль произведения и метафора (к постановке проблемы их типологического сходства) (2000)
Бунчук Б. І. - Ямб у поезії І. Франка 1875–1879 років (2000)
Теленько Г. М. - Художня еволюція Анни Бронте в романі "Незнайомка з Уайлдфелл-холла (2000)
Піхтовнікова Л. С. - Загальна характеристика еволюції стилю німецької байки XX ст. (до дискусії про актуальність жанру байки і інших малих форм на сучасному етапі) (2000)
Філат Т. В. - "Рассказ неизвестного человека” А. П. Чехова и "Петербургский текст русской литературы”: проблема интертекстуальности (2000)
Кеба О. В. - Принципи композиційної організації в прозі М. Хвильового і А. Платонова ("Санаторійна зона” і "Котлован”) (2000)
Нагірний М. Л. - Традиції Свіфта в романі Ф. Карінті "Подорож до Фа-ре-мі-до” (2000)
Рихло О. П. - Балада Едгара Аллана По "Аннабель Лі” в українських перекладах (2000)
Мусієнко І. В. - Витоки особливостей ментальності Ґреґора фон Реццорі (за романом "Квіти в снігу”) (2000)
Лихоманова Н. О. - Простір та межі станіславського феномену (до проблеми перебігу марґінальних станів культури) (2000)
Асакі Г. - Князівна Руксанда (З румунської переклав Микола Богайчук) (2000)
Волков А. Р. - Рецензія на монографію: Гайдабура В. М. Театр, захований в архівах: сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.). – Київ: Мистецтво, 1998. – 222 с. (2000)
Рихло П. В. - Рецензія на монографію: Naumänko A. M. Das Konzeptuelle Übersetzen: Goethes "Faust" in ostslawischer Übersetzung. – Zaporizz'a: Staatliche Universität Zaporizz'a, 1999. – 113 S. (2000)
Рихло П. В. - Рецензія на монографію: Strelka J. P. Des Odysseus Nachfahren: Österreichische Exilliteratur seit 1938. – Tübingen: Francke, 1999. – 297 S. (2000)
Сувайджич Б. - Розповідь про змієвбивцю (2013)
Питулич В. - Король Милутин і монастир Грачаниця у фольклорній спадщині сербів (2013)
Детелич М. - Епічний птах лебідь (2013)
Костюк Н. О. - Богослужбовий спів Києво-Печерської лаври (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.): особливості функціонування традиції (2013)
Шалак О. І. - Усна традиційна неказкова проза з Поділля у виданні Люціана Семенського (2013)
Хай М. Й. - Феномен кобзарства в літературній творчості Тараса Шевченка. Етноорганофонічний контекст (2013)
Пешікан-Люштанович Л. - Усна колискова пісня: питання жанрової належності (2013)
Новак В. С. - Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў (2013)
Шевчук Т. М. - Колискові пісні: концепт світла та образ-символ дерева (2013)
Бриняк О. М. - Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст (2013)
Коваль-Фучило І. М. - Регламентації оплакування у східнослов’янській голосильній традиції (2013)
Павлова О. П. - Обрядові пісні сватання й заручин Білорусько-Українського Полісся (2013)
Червенко О. Б. - Жанрова специфіка болгарських народних пісень Північного Приазов’я: зіставний аспект (2013)
Мушкетик Л. Г. - Славістичні центри в сучасній Угорщині (2013)
Маршева Н. П. - Рецепції та інспірації ідей Клода Леві-Строса у фольклористичних дослідженнях тартусько-московської школи (2013)
Круп’як Ю. І. - Простір і пластика в теоретичному вивченні та практичному застосуванні (на прикладі європейської скульптури ХХ століття) (2013)
Стоянова Е. П. - Брати Миладінови та слов’янський світ (до 150‑річчя з дня смерті Дмитра і Костянтина Миладінових) (2013)
Маркс Л. - На згадку про Майю Бошкович-Стуллі (2013)
Вахніна Л. К. - Спогади про Наталію Сергіївну Шумаду (2013)
Червенко О. Б. - Українська фольклористика та етнологія в Болгарії (2013)
Вахніна Л. К. - Нова праця з проблем українсько-польського порубіжжя (2013)
Зарівна Т. П. - Laterna magica і системи літературного кровообігу (2013)
Бондаренко Г. Б. - Нове дослідження з історії Волині (2013)
Ярмак В. І. - Відгомін пісень віщого Бояна (2013)
Мушкетик Л. Г. - Восьмий міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів (2013)
Микитенко О. О. - ХV Міжнародний з’їзд славістів (2013)
Огієнко І. С. - Міжнародна наукова конференція "Лінгвістика: історія, виклики, перспективи" (2013)
Інформація про авторів (2013)
Шинкоренко Т. П. - Дисбаланси сукупного попиту в економіці України, Макушенко Т. М. (2014)
Кузнєцова Л. І. - Інфляційні процеси в Україні: основні тенденції та фактори впливу 2014 року, Білоцерківець О. Г. (2014)
Лір В. Е. - Реформування житлово-комунального господарства: системні рішення локального призначення (2014)
Подолець Р. З. - Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом, Дячук О. А., Юхимець Р. С. (2014)
Юрик Я. І. - Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України, Близнюк В. В. (2014)
Биконя О. С. - Формування інтелектуальної енергосистеми України (2014)
Попова О. Л. - Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний зріз (2014)
Тищук Т. А. - Методологія побудови матриці суспільних рахунків для економіки України, Слєпцов А. І. (2014)
Чепелєв М. Г. - Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни тарифної політики на ринку електроенергії України (2014)
Лєнівова Г. В. - Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва (2014)
Шпенюк О. Є. - Вплив фінансової глобалізації на розвиток національної економіки (2014)
Зварич І. М. - До проблеми просторово-часового "повернення” в художньому моделюванні дійсності (1998)
Тараненко О. В. - Сприйняття казки в аспекті походження жанру (1998)
Сабельникова Т. М. - Колисанки Донецького Приазов’я. Сучасний стан (1998)
Слюсарь А. А. - О поэтике "Стихотворений в прозе" И. С. Тургенева (1998)
Клим’юк Ю. І. - Художньо-стильові особливості епіграм та ксеній Івана Франка (1998)
Давидова-Біла Г. В. - Ядерні й периферійні композиційно-мовленнєві типи "автора" в "Ізмарагді" Івана Франка (1998)
Островська А. С. - Авторська свідомість і сюжетно-композиційна організація новел В. Стефаника (1998)
Фіськова С. П. - Діалогічність оповіді в романі "Образи дитинства” К. Вольф (1998)
Бойченко О. В. - Рекреація жанру меніппеї у творчості Ю. Андруховича, Сандул О. В. (1998)
Курилик В. В. - Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едіпа в світовій літературі (1998)
Нагірний М. І. - Трансформація сюжету про Гуллівера в романі Е. Манова "Подорож до Уїбробії” (1998)
Лихоманова Н. О. - Трансформація міфу про Орфея у романі Юрія Андруховича "Перверзія” (1998)
Ткачук О. Є. - До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д. Донцова і Б. І. Антонича) (1998)
Бондаренко О. В. - Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище (1998)
Від редколегії (1998)
Богайчук М. А. - Румунський твір про Мазепу, Волков А. Р. (1998)
Асакі Г. - Мазепа в Молдові (З румунської переклав Микола Богайчук) (1998)
Лесин В. Г. - До питання вивчення літературознавчої спадщини Дмитра Донцова. Бібліографія літературознавчої спадщини Дмитра Донцова (1998)
Донцов Д. И. - Гетман Мазепа в западноевропейской литературе (Публікація А. Р. Волкова та В. Г. Лесина) (1998)
Осадчий С. І. - Адаптація комбінованої системи стабілізації потоку хлібної маси до зміни середньої урожайності, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Мацуй А. М. - Обґрунтування довжини гнучких пневматичних трубок при вимірюванні параметрів хвильового процесу завиткового живильника, Кондратець В. О., Сербул О. М. (2012)
Сільвестров А. М. - Ю., Скринник О. М., Спінул Л. (2012)
Семенцов Г. Н. - Синтез логічної функції змінних системи контролю за газонафтопроявами під час процесу буріння свердловин, Шавранський В. М. (2012)
Давыдов Е. А. - Пространственно-временной анализ дифрагированных сигналов методом TOFD при автоматизированном неразрушающем контроле, Шекеро А. Л., Миховски М., Алексиев А., Трушаков Д. В. (2012)
Версаль В. О. - Інтелектуальна система контролю фізіологічного стану тварин, Версаль Ю. В. (2012)
Савеленко І. В. - Г., Серебренніков C. В., Переверзєв І. О., Плєшков П. (2012)
Орлович А. Ю. - Контроль мікроклімату розподільчого пристрою напругою 10 кВ, Котиш А. І., Співак О. В. (2012)
Калінчик В. П. - Метод розподілу енергоресурсу між споживачами, Розен В. П., Скачок А. В. (2012)
Шкрабец Ф. П. - Обеспечение перевода подземного электроснабжения энергоемких шахт на напряжение 35 кВ, Остапчук А. В., Месяц Е. П., Акулов А. В. (2012)
Сільвестров А. М. - Метод точної лінеаризації експериментально виміряних нелінійних залежностей, Скринник О. М., Уманська К. В. (2012)
Становский П. А. - Автоматизированный мониторинг протекания технологических процессов с помощью низкочастотных видеопотоков, Бовнегра Л. В., Шихирева Ю. В. (2012)
Синчук О. Н. - "Холодный" резерв недогруженных силовых трансформаторов – путь повышения эффективности электроснабжения железорудных комбинатов, Синчук И. О., Яловая А. Н., Лесной Н. И. (2012)
Поддубняк В. И. - Разработка имитационной модели канала передачи дискретных сообщений с использованием каскадных кодовых конструкцій, Зубенко В. А. (2012)
Кихтев И. М. - Экспериментальные исследования распределения лучистой энергии от U-образного трубного излучателя, Павленко А. М., Яковлева А. В. (2012)
Котиш А. І. - Розрахунок ефективності впровадження регульованого електроприводу в насосних установках, Сіріков О. І., Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2012)
Зозуля В. А. - Обґрунтування зменшення енерговитрат при визначені коефіцієнта подачі шестеренного насоса, Кулєшкова К. Ю. (2012)
Турупалов В. В. - Аналіз принципів побудови моделі центру обробки даних телекомунікаційної мережі (2012)
Смирнова Н. В. - Определение веса объекта в процессе его перемещения по измерительной платформе в условиях воздействия аддитивных помех, Смирнов В. В. (2012)
Якимець С. М. - Система гірничопідземного радіозв’язку та автоматизації управління тяговими електротехнічними комплексами рудникових електровозів в умовах залізорудних шахт (2012)
Овчаров С. В. - Розробка технічного засобу перетворення електричної енергії в теплову на принципі "котушка в сталі", Телюта Р. В., Буряк А. В. (2012)
Іншеков Є. М. - Оптимізація режимів електроспоживання підприємства хімічної промисловості, Калінчик І. В. (2012)
Сінчук І. О. - До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного комбінату, Ялова А. М., Богодист К. П. (2012)
Петрова К. Г. - Нейро-нечітке сегментування роздрібного ринку електроенергії, Серебренніков C. В., Сіріков О. І. (2012)
Казанцев Ю. И. - Энергетические характеристики как основа нормирования электроэнергии и ее рационального использования в электроэнергетических системах, Стець П. Г. (2012)
Бережний С. В. - Методи визначення питомих норм електроспоживання, Мельник О. Є. (2012)
Кравченко В. І. - Підвищення ефективності використання місцевих видів палива в котельній техніці (2012)
Голик О. П. - Аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб автономного споживача за рахунок відновлюваних джерел енергії, Жесан Р. В., Степанова Я. В. (2012)
Лобок О. П. - Аналіз методів аналітичного конструювання оптимальних регуляторів для детермінованих та стохастичних багатовимірних об’єктів, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2012)
Жукова Н. В. - Етапи розробки САУ чорнової групи клітей в умовах енергозберігаючих технологій виробництва дрібного сорту, Біндюг Р. І. (2012)
Плєшков П. Г. - Моніторинг енергозберігаючих заходів для вирішення проблеми енергозбереження комунально – побутових споживачів, Стець П. Г. (2012)
Калініченко А. В. - Визначення надійності системи керування вентильно-індукторного двигуна, Некрасов А. В. (2012)
Колб А. А. - Объединение параллельных и последовательных активных фильтров и способы управления ими (2012)
Кубкін М. В. - Імітаційна модель комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Солдатенко В. П. (2012)
Лисих А. Ю. - Завдання оптимізації у розв’язанні прикладних задач нелінійної механіки (2012)
Кущ І. А. - Визначення та обґрунтування особливостей зміни властивостей конструктивних елементів машин постійного струму у процесі тривалої експлуатації, Гарбузенко А. С. (2012)
Грищук І. С. - До питання визначення опору ожеледно-паморозевих відкладень, Кубкін М. В., Козловський О. А. (2012)
Щокін В. П. - ARMABiS-модель процесу електроспоживання рудозбагачувальними фабриками ГЗК, Щокіна О. В. (2012)
Зінзура В. В. - Задача багатокритеріальної оптимізації регулювання напруги в електричній мережі з глухозаземленою нейтраллю (2012)
Ромашина В. В. - Мониторинг и диагностика неисправностей двигателей постоянного тока (2012)
Харитонов О. О. - Основні тенденції зміни електричних навантажень залізорудних кар'єрів, Аніськов О. В., Ляхова Н. М. (2012)
Лобок О. П. - Мінімаксне оптимальне керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови визначеного їх збурювання, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2012)
Синчук О. Н. - Оценка состояния и определение тактики повышения эффективности работы участковых подстанций железорудных шахт, Лесной Н. И., Пархоменко Р. А., Яловая А. Н. (2012)
Миняйло Н. А. - Совершенствование системы управления согласованной работой смежных участков обжимного цеха ОАО "Запорожсталь", Усенок Е. С. (2012)
Стенин А. А. - Оптимизация качественного состава дисциплин учебного плана специальности, Мелкумян Е. Ю., Губский А. Н. (2012)
Савеленко Г. В. - Дослідження САУ процесу РОД на верстаті з електромеханічним приводом. ІI. Інформаційно-вимірювальний комплекс для проведення експериментальних досліджень, Єрмолаєв Ю. О., Каліч В. М. (2012)
Руденко Т. Г. - Розробка автоматизованої системи керування обробкою деревини на поздовжньо-фрезерних верстатах, Єрмолаєв Ю. О., Шалімов В. О. (2012)
Пукалов В. В. - Автоматизована лінія неперервного отримання металевих волокон для пористих систем фільтрації, Свяцький В. В. (2012)
Становский А. Л. - Автоматизация технологического процесса изготовления изделий из синтеграна, Лебедева Е. Ю., Торопенко А. В. (2012)
Таран Ю. П. - Способ управления формированием алюминиевой заготовки, Николаенко А. Н. (2012)
Дудник А. О. - Особливості побудови системи керування біотехнічним об’єктом з урахуванням природних збурень (на прикладі споруд закритого грунту) (2012)
Клименко В. В. - Стендові випробовувуння макетного зразка газогідратного акумулятора природного холоду, Корнієнко В. Н., Скрипник О. В. (2012)
Рубльов В. І. - Показники якості промислової продукції як складова її дизайну, Рубльов В. Є. (2012)
Кулешков Ю. В. - Ресурсные испытания шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Сабирзянов Т. Г. - К расчёту экономической эффективности снижения возврата в литейном производстве (2012)
Кубич В. И. - Трибоспектральный анализ поверхностных слоев медьсодержащего покрытия на чугунной подложке, Ивщенко Л. И. (2012)
Похмурський В. І. - Вплив складу шихти порошкових дротів на механічні властивості електродугових покриттів, Студент М. М., Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Мажейка O. Й., Маркович С. І. (2012)
Васильків В. В. - Технології виготовлення секційних гвинтових заготовок (2012)
Зиновик М. А. - Условия образования и эволюции вторичной микроструктуры в ферритах системы Мg-Mn-Zn-Ca-Fe-O, Зиновик Е. В. (2012)
Лузан О. Р. - Польові випробовування експериментальної сівалки прямого посіву зернових культур, Сало В. М., Лузан П. Г., Гайденко О. М. (2012)
Лімонт А. С. - Температура повітря і в стрічках льоносоломи при готуванні трести росяним мочінням (2012)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Данченко Н. Н. - Густота стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очёсывающего хедера комбайна, Дробашко Л. А. (2012)
Деркач К. М. - Удосконалення технології вилучення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв для отримання кормових добавок (2012)
Шмельова Т. Ф. - Інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс для дослідження закономірностей діяльності людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Землянський А. В., Астаф’єв С. О. (2012)
Содержание (2014)
Безверха І. С. - Антидепресивна дія ізофлавону 5/09 при тривожній депресії у самців мишей, Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П. (2014)
Шитіков Д. В. - Зміни рівня проліферації Т-лімфоцитів під впливом клітин лімфоїдної ніші (дослідження на моделі гетерохронного парабіозу), Шкумат М. С., Бальва О. В., Янкова Т. М., Пішель І. М. (2014)
Безруков В. В. - Взаимодействие лекарств в гериатрической практике (обзор литературы), Купраш Л. П. (2014)
Скачкова Н. А. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт (2014)
Опанасенко М. С. - Етіологічна структура синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії у хворих фтизіопульмонологічного профілю різного віку, Терешкович О. В., Демус Р. С., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Клименко В. І., Загаба Л. М., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І. (2014)
Антонюк-Щеглова І. А. - Вплив факторів епіфіза на добові біологічні ритми серцево-судинної системи, вегетативного тонусу та динаміку фізичної і психомоторної працездатності людей літнього віку (2014)
Наскалова С. С. - Вплив добових ритмів автономної нервової регуляції та синтезу гастрину на добовий ритм кислотопродукції шлунка у здорових людей різного віку (2014)
Резниченко Н. А. - Патогенетическое обоснование использования ресвератрола, витаминов D и Е для коррекции постменопаузальных расстройств (обзор литературы), Майлян Э. А. (2014)
Борисенко A. В. - Комбінований інднкс оцінки гігієни порожнини рота у пацієнтів літнього віку з імплантатами, Столяр В. Г. (2014)
Фойгт Н. А. - Старіння населення в Україні та Європі: конвергенція чи дивергенція?, Канатнікова Ю. О. (2014)
Новые книги (2014)
Содержание (2014)
Неспрядько В. П. - Застосування тимчасових протезів в комплексному лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Прощенко А. М. (2014)
Борисенко А. В. - Біохімічне обґрунтування комплексного лікування генералізованого пародонтиту науковцями кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (2014)
Дудникова М. О. - Обоснование эффективности средств индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с галитозом (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтита при протоінвазії, Тівоненко Л. І., Федянович І. М. (2014)
Ішутко І. Ф. - Вплив хімічних елементів на структуру і властивості емалі (огляд літератури) (2014)
Маланчук В. А. - Электронейрография в ранней диагностике острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, Павловский Л. Л. (2014)
Мельничук Д. В. - Формування радикулярної кісти нижньої щелепи із залученням імплантату, Мельничук І. Д., Настич О. І. (2014)
Клаудіо М. П. - Успіх системи зубних імплантатів Бранемарк та протезів з опорою на імплантати: один рік ретроспективного клінічного та рентгенологічного дослідження 232 імплантатів серед 60 пацієнтів, Амін М. М., Рафаель А. Д., Маріана М. Х., Себастьяно А. Р. (2014)
Брессан Е. - Наноструктуровані поверхні зубних імплантатів, Сбріколі Л., Гвассo Р., Toккo І., Роман М., Віндіні В., Стелліні Е., Гардін Ч., Ферронi Л., Сіволелла С. (2014)
Skrypnyk I. L. - Treatment of sagittal bite anomalies: Effect of different orthodontic devices on the state of temporomandibular joint, Nespriadko T. S. (2014)
Бабич О. - Право лікаря на відмову від лікування пацієнта (2014)
Предборський В. А. - Тінізаційна складова економічної динаміки в Україні (2013)
Коваленко В. В. - Роль комунікаційної політики Національного банку України в реалізації стратегії макропруденційного нагляду та регулювання, Дадашев Б. А. (2013)
Череп А. В. - Перспективи безпеки євроатлантичної інтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Баранник Л. Б. - Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці (2013)
Кірдан О. П. - Економічна сутність та структура доданої вартості (2013)
Андрєєв П. П. - Шляхи посилення співпраці між органами внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, Коваленко К. В. (2013)
Криленко В. І. - Функціональний склад управлінських дій щодо забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері (2013)
Валага Л. Ю. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності стандартизації, Бондаренко С. М. (2013)
Чорнодід І. С. - Місце України в рейтингах соціальної конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Горшкова Н. І. - Основний капітал як важливіший фактор економічного розвитку, Могілат І. М. (2013)
Рожко О. Д. - Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем, Головень О. О. (2013)
Селіверстова Л. С. - Кредитна політика як інструмент ефективного функціонування корпорацій (2013)
Галенко Н. О. - Системність та комплексність у створенні механізму подолання кризових наслідків на фондовому ринку України (2013)
Савич І. В. - Методологічні підходи до кількісного оцінювання обсягів тіньового сектору економіки України (2013)
Фещенко О. П. - Рентабельність суб’єктів господарювання як складова оцінки фінансового стану (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціонально-фінансове стимулювання міжгалузевих, внутрішньогалузевих і міжрегіональних взаємодій (2013)
Білик М. Д. - Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України, Соколов М. В. (2013)
Іванчук О. В. - Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів (2013)
Ареф’єва О. В. - Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах, Мягких І. М. (2013)
Островська О. А. - Дифузія парадигм антикризового менеджменту в умовах трансформації теорії корпоративних фінансів (2013)
Єременко А. В. - Роль нематеріальних активів як фактор створення конкурентних переваг (2013)
Ольшанська О. В. - Аграрні відносини та їхня роль у формуванні локальних соціально-економічних систем (2013)
Бурлака В. Г. - Ефективність і шляхи інтеграції нафтопереробної промисловості України (2013)
Щербак О. В. - Інституціоналізація механізму адаптації транснаціональних корпорацій до сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств (2013)
Нікітіна Т. А. - Основні підходи до оптимізації форми консолідації капіталу державного авіабудівного концерну "Антонов" (2013)
Сердюк Т. В. - Дозвільні процеси в будівництві як чинник недосконалості інституційного середовища, Лавровська І. В. (2013)
Гончаренко О. Г. - Стратегічні напрями вдосконалення управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України (2013)
Литвин Н. А. - Системний підхід до визначення поняття "фінансова безпека підприємства" (2013)
Довгаль О. В. - Кооперація як перспективний напрям розвитку підприємництва на селі (2013)
Крамаренко Р. М. - Брендинг інвестиційної привабливості мегаполісу, Третьякова А. І. (2013)
Кучай О. В. - Туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку Криму (2013)
Круговий В. В. - Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми (2013)
Потьомкін Л. М. - Сучасні системі мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість (2013)
Ковальська Ю. Г. - Актуальні аспекти управління персоналом організації в сучасних умовах (2013)
Гасько А М. - Розробка інтегрованої інноваційної стратегії розвитку підприємств (2013)
Посохов І. М. - Дослідження становлення та наукових розробок вітчизняної школи ризикології (2013)
Кізима Т. О. - Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2013)
Бодюк А. В. - Обгрунтування фіскального доходу держави від надрокористувачів (2013)
Єрешко Ю. О. - Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту (2013)
Title, contents (2012)
Curmi P. - V International Meeting "Early Events in Human Pathologies". Foreword (2012)
Gavrilov A. A. - C-methods to study 3D organization of the eukaryotic genome, Razin S. V., Iarovaia O. V. (2012)
Ulianov S. V. - Insulators in vertebrates: regulatory mechanisms and chromatin structure, Markova E. N., Gavrilov A. A., Razin S. V. (2012)
Koulintchenko M. V. - Mitochondrial genetic transformation via biotechnological approaches or natural competence mechanism: do we have a choice?, Dietrich A., Konstantinov Yu. M. (2012)
Stepanenko A. A. - Evolutionary karyotypic theory of cancer versus conventional cancer gene mutation theory, Kavsan V. M. (2012)
Algret R. - The SEA complex – the beginning, Dokudovskaya S. S. (2012)
Tsfasman T. M. - HIV: implication in Burkitt lymphoma., Klibi M., Pichugin A. M., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2012)
Bilousov O. O. - Miniature as a hypothetical regulatory protein of the Bursicon/Rickets signaling cascade in the wing epithelia of Drosophila melanogaster, Katanaev V. L., Kozeretska I. A. (2012)
Zazhytska M. O. - Influence of chloroquine on kinetics of single-cell gel electrophoresis, Afanasieva K. S., Chopei M. I., Vikhreva M. A., Sivolob A. V. (2012)
Endutkin A. V. - Genotoxicity of a carcinogenic metabolite of Benzo |a| pyrene for cells of neuronal differentiation lineage, Sidorenko V. S., Zharkov D. O. (2012)
Khoruzhenko A. I. - Оптимизация условий культивирования опухолевых клеток в мягком агаре для их дальнейшего иммуногистохимического анализа (2012)
Grin I. R. - Human and bacterial DNA polymerases discriminate against 8-oxo-2'-deoxyadenosine- 5'-triphosphate, Vasilyeva S. V., Dovgerd A. P., Silnikov V. N., Zharkov D. O. (2012)
Klimenko E. S. - Human cultured cells are capable to incorporate isolated plant mitochondria loaded with exogenous DNA, Zaporozhchenko I. A., Mileyko V. A., Morozkin E. S., Koulintchenko M. V., Laktionov P. P., Konstantinov Yu. M. (2012)
Novokhatska O. V. - RTK signaling regulator SPRY2 associates with endocytic adaptor ITSN1 in vivo, Skrypkina I. Ya., Dergai M. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2012)
Pestryakov P. E. - Effect of multifunctional protein YB-1 on the AP site cleavage by AP endonuclease 1 and tyrosyl phosphodiesterase 1, Khodyreva S. N., Curmi P. A., Ovchinnikov L. P., Lavrik O. I. (2012)
Sudakov N. P. - The level of blood plasma mitochondrial DNA upon acute myocardium damage in experiment, Popkova T. P., Novikova M. A., Katyshev A. I., Nikiforov S. B., Pushkarev B. G., Goldberg O. A., Klimenkov I. B., Lepekhova S. A., Ezhikeeva S. D. (2012)
Title, contents (2012)
Shahid S. - Stem cells and genetic diseases, Irshad S. (2012)
Orlovsky M. A. - Аллельный полиморфизм рецептора глюкокортикоидных гормонов NR3C1 (GR): от молекулярной биологии к клинике (2012)
Roka-Moya Y. M. - Вплив плазміногену/плазміну на агрегаційну здатність тромбоцитів, Zhernossekov D. D., Grinenko T. V. (2012)
Gubar O. S. - ГТФазо-активуючий білок олігофренін 1 – новий партнер багатофункціонального адапторного білка інтерсектину 1, Houy S., Billuart P., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Tarasenko V. I. - Экспрессия гена gdh2 арабидопсиса зависит от активности альтернативного пути переноса электронов в митохондриях, Garnik E. Yu., Konstantinov Yu. M. (2012)
Sindarovska Y. R. - Influence of exogenous phytohormones, methyl jasmonate and suppressors of jasmonate biosynthesis on Agrobacterium -mediated transient expression in Nicotiana excelsior, Gerasymenko I. M., Kuchuk M. V., Sheludko Y. V. (2012)
Tymoshenko M. O. - Глутатіонтрансферазна активність і вміст відновленого глутатіону в цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів після впливу канцерогену N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідину, Kravchenko O. O., Gaida L. M., Lynchak O. V., Ruzhytska N. I., Ostapchenko L. I. (2012)
Shyian M. A. - Особливості експресії генів пухлиноасоційованих антигенів медулярної карциноми молочної залози у різних типах пухлин молочної залози, Kostianets O. I., Tsuvariev O. Yu., Stolyaruk A. V., Antoniuk S. S., Filonenko V. V., Kiyamova R. G. (2012)
Chaban T. I. - Synthesis and evaluation of antitumor activity of some thiazolo |4,5-b| pyridines, Panchuk R. R., Klenina O. V., Skorokhyd N. R., Ogurtsov V. V., Chaban I. G. (2012)
Pydiura N. A. - Flexible 3D structure of Bos taurus tyrosyl-tRNA synthetase suggests the existence of hinge mechanism provided by conservative Gly353 at interdomain linker, Kornelyuk A. I. (2012)
Vislovukh A. A. - PTI-1: novel way to oncogenicity, Shalak V. F., Savytskyi O. V., Kovalenko N. I., Gralievska N. L., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2012)
Title, contents (2012)
Tykhomyrov A. A. - Взаємодія актину з плазміноген/плазміновою системою: механізми та фізіологічна роль (2012)
Savinska L. O. - Generation of monoclonal antibodies specific to ribosomal protein S6 kinase 1, Klipa O. M., Demchuk N. O., Ovcharenko G. V., Malanchuk O. M., Tykhonkova I. O., Palchevskyy S. S., Filonenko V. V. (2012)
Gubar O. S. - Alternatively spliced short and long isoforms of adaptor protein intersectin 1 form complexes in mammalian cells, Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Yaremchuk A. D. - Prolyl-tRNA synthetase from Thermus thermophilus is eukaryotic-like but aminoacylates prokaryotic tRNA Pro, Boyarshin K. S., Tukalo M. A. (2012)
Saiapina O. Y. - Potentiality of application of the conductometric L-arginine biosensors for the real sample analysis, Dzyadevych S. V., Jaffrezic-Renault N. (2012)
Sakhno L. O. - Создание устойчивых к глифосату растений Brassica napus L., экспрессирующих десатуразу DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus, Gerasymenko I. M., Komarnitsskii I. K., Sheludko Y. V., Goldenkova-Pavlova I. V. (2012)
Vislovukh A. A. - Транскрипційний і посттранскрипційний контроль експресії eEF1A2 у процесі диференціації міобластів, Groisman I. S., El'skaya A. V., Negrutskii B. S., Polesskaya A. N. (2012)
Vakal S. E. - Expression of Cckbr, Gast, Reg1α, Tgfb1 genes in rat pancreas upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated, Dvorshchenko K. O., Dranitsina A. S., Borodina T. V., Ostapchenko L. I. (2012)
Andrianov A. M. - Computer-aided design of novel HIV-1 entry inhibitors blocking the virus envelope gp120 V3 loop, Anishchenko I. V., Kisel M. A., Kornoushenko Yu. V., Nikolayevich V. A., Eremin V. F., Kucherov I. I., Tuzikov A. V. (2012)
Palchykovska L. G. - Оцінка протибактерійної та противірусної активності N-ариламідів 9-заміщених феназин-1-карбонових кислот – інгібіторів модельної транскрипції фага Т7, Vasylchenko O. V., Platonov M. O., Kostina V. G., Babkina M. M., Tarasov O. A., Starosyla D. B., Samijlenko S. P., Rybalko S. L., Deriabin O. M. (2012)
Yesylevskyy S. O. - Conformational relaxations of human serum albumin studied by molecular dynamics simulations with pressure jumps, Hushcha T. O. (2012)
Саул Бенціонович Серебряний (до століття від дня народження) (2012)
Содержание (2013)
Гонтаренко А. В. - Интересные находки жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) из Украины (2013)
Петренко А. А. - О приёмах охоты хищных стафилинид на примере Ontholestes murinus (Linné, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) (2013)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого жука-долгоносика Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1784 (Coleoptera: Curculionidae) в Киеве, Заика М. И. (2013)
Корб С. К. - Новый локальный подвид голубянки рода Polyommatus группы "коричневые Agrodiaetus" (Lepidoptera: Lycaenidae) из Нарынской области Кыргызстана (2013)
Гугля Ю. А. - Ревизия коллекции бабочек семейств медведицы и лжепестрянки (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (2013)
Meshkova V. L. - Seasonal development of horse-chestnut leafminer, Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in the green stands of Kharkov, Mikulina I. M. (2013)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению фауны и населения пауков (Arachnida: Aranei) Тростянецких дубрав Сумской области (Украина) (2013)
Дели О. Ф. - Изменчивость Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (Aranei, Linyphiidae) в степной зоне крайнего юго-запада Украины (2013)
Омери И. Д. - Современное состояние изученности растениеобитающих хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) (2013)
Вільна В. В. - Динаміка чисельності клопів роду Eurydema (Hemiptera: Pentatomidae) на посівах капустяних культур у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2013)
Євтушенко М. Д. - Букарка, Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) (Coleoptera: Rhynchitidae) та її щільність у яблуневих садах Харківського району Харківської області, Забродіна І. В. (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вплив неіонізуючого випромінювання на різні статі у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2013)
Тарасенко О. О. - Опис та виготовлення чотиристоронньої пастки для комах "Компас", Луценко М. В. (2013)
Правила для авторов (2013)
Титул, зміст (2014)
Білоус В. А. - Організація експериментально-технологічного комплексу для серійного виготовлення та тестування виробів і напівфабрикатів із алмазоподібних та металевих шаруватих композитів для провідних галузей машинобудування, Воєводін В. М., Стрельницький В. Є., Діденко С. Ю., Рибка О. В., Мазілов О. В., Васильєв В. В., Лучанінов О. А., Решетняк О. М., Ільченко М. І. (2014)
Черепова Т. С. - Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах, Дмитрієва Г. П., Носенко А. В., Семирга О. М. (2014)
Фаюра Л. Р. - Розробка технології культивування рекомбінінтного штаму-продуцента Escherichia coli з метою отримання аргініндезімінази Mycoplasma hominis, Борецький Ю. Р., Пиняга Ю. В., Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. (2014)
Падучак Б. М. - Нові тенденції західного світу у сфері інновацій (2014)
Шатоха В. І. - Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності, Величко О. Г., Полушенко В. А. (2014)
Гриньов Б. В. - Механізми впливу стандартизації на інновації, Любинський В. Р., Даниленко Ю. А., Жихарєва О. В. (2014)
Чекман І. С. - Ноотропи у комплексній терапії хронічної ішемії мозку, Бєленічев І. Ф., Демченко А. В., Боброва В. І., Кучеренко Л. І., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. (2014)
Красовська О. В. - Венчурний капітал в Росії та Україні: поточний стан та шляхи активізації діяльності (2014)
Барабаш О. В. - Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Більчук В. М. - Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Борисенко М. В. - Математична модель експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки (2014)
Гавриш Д. А. - Методы распределенного моделирования дискретно-событийных систем, Саранча С. Н. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка оптимальної методики контролю параметрів динамічної системи за критеріями інформативності та чутливості (2014)
Горбачев М. Н. - Трехмерное геометрическое моделирование энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами (2014)
Дергунов О. В. - Методи реєстрації координат в дефектоскопії, Куц Ю. В. (2014)
Еремеев О. И. - Интегрированная метрика визуального качества изображений при наличии эталона (2014)
Зубрецкая Н. А. - Прогнозирование прочности сварных точечных соединений, Федин С. С. (2014)
Иванов С. И. - Представление знаний и данных о воздушных объектах-нарушителях правил использования воздушного пространства, Цюрак Л. Б., Давиденко А. В. (2014)
Иленко Е. Ю. - Влияние аэродинамической компоновки на радиолокационную заметность беспилотных летательных аппаратов (2014)
Коваленко А. И. - Метод формирования последовательностей сфокусированных пространственно-временных импульсов при многоступенчатом V-образном распределении частот по апертуре многопозиционных систем излучателей, Титов С. В. (2014)
Коваленко А. С. - Обоснование требований к структуре экспертной системы технической диагностики интегрированной информационной системы, Смирнов А. А., Смирнов С. А., Коваленко А. В. (2014)
Кузнецов Б. І. - Цифрова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папіро-обмотувальної машини з урахуванням виконавчих приводів, Курцева Л. Б., Єрьоміна Н. С., Алферов Ю. О. (2014)
Ліпанов О. В. - Структурна модель системи управління мобільним роботом з використанням системи технічного зору, Фесенко М. В. (2014)
Мирошник М. А. - Калибратор для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Обод І. І. - Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії, Свид І. В., Штих І. А. (2014)
Ольховіков С. С. - Розробка модулю уведення вимірювальної інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів, Раковська Н. Х., Швидков С. М. (2014)
Опанасюк І. І. - Підвищення чутливості приймача станції радіотехнічної розвідки шляхом використання антен із обробкою сигналів, Багінський В. А. (2014)
Павленко М. А. - Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта (2014)
Петрушенко М. М. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості (2014)
Стрельницький О. О. - Якість інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Андрусевич В. А. (2014)
Строкань О. В. - Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення (2014)
Шостко И. С. - Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей, Соседка Ю. Э. (2014)
Яремчук Н. А. - Способ уменьшения неопределенности установления вербально-числовых шкал, Редёга О. Ю. (2014)
Гусак М. Ю. - Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі, Берднік П. Г., Тимочко О. І., Бодяк О. С. (2014)
Кеберле Н. Г. - Метод визначення граматики проблемно-орієнтованої мови діаграм, Чесановський Д. В. (2014)
Лаврут О. О. - Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Климович О. К., Лаврут Т. В. (2014)
Шейгас О. К. - Формалізація процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку (2014)
Дубницкий В. Ю. - Исследование свойств функций "финансовых пузырей" и их логопериодической составляющей, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2014)
Клименко А. М. - Методи збирання та аналізу статистики функціонування мережевих корпоративних застосунків, Шуба І. В., Берчіян Д. А. (2014)
Обод І. І. - Оцінка інформаційної ємності мобільних інформаційних мереж, Яценко І .Л., Можаєв О. О. (2014)
Лавровская Т. В. - Анализ методов повышения защищенности в LTЕ – системах (2014)
Высоцкая Е. В. - Разработка стратегии повышения качества поддержки принятия решений врача общей практики (2014)
Поспєлов Л. А. - Функціональний підхід до моделювання складних гомеостатичних систем з локальною інерційністю, Лапта С. С. (2014)
Єрохін А. Л. - Дослідження методів оптимізації веб-сайтів підприємців на локальних ринках, Бєшлєй М. В. (2014)
Москаленко В. В. - Система підтримки прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики компанії, Захарова Т. В., Лапко К. А. (2014)
Важинський С. Е. - Система моніторингу техногенної безпеки регіону з використанням геоінформаційних технологій, Попов В. М. (2014)
Микитин Г. В. - До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів (2014)
Пашков Д. П. - Можливості створення комплексу екологічного моніторингу і контролю на основі використання космічних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Полежаев А. М. - До задач оцінки техногенних небезпек територіального елемента (2014)
Жилін В. А. - Класифікація сучасного програмного забезпечення службового та прикладного рівнів, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей, Панасенко Д. П. (2014)
Метешкін К. О. - Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій, Поморцева О. Є. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Предборський В. А. - Дисфункційні тінізаційні тренди сучасної елітної структури (2013)
Воронкова О. М. - Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки (2013)
Проскура К. П. - Оцінка ефективності податкового контролю в Україні (2013)
Білик М. Д. - Досвід і проблеми функціонування підприємств державного сектору в країнах ОЕСР та можливості його використання в Україні, Хлівний В. А. (2013)
Загній О. Г. - Пріоритетні напрями модернізації виробничої інфраструктури (2013)
Онуфрик М. С. - Фінансово-економічні передумови утвердження України як держави добробуту (2013)
Скрипніченко О. П. - Творчість і креативність в економіці, Ковтун А. С. (2013)
Самофалов П. П. - Цінні папери як інструмент державного управління акціонерними товариствами (2013)
Завора О. А. - Фундаментальний аналіз "блакитних фішок" на українському ринку цінних паперів (2013)
Бутко Б. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій (2013)
Рабцун Н. В. - Економіко-математичні підходи в оцінці впливу макроекономічних показників на обсяг державних запозичень в Україні (2013)
Богдан І. В. - Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства (2013)
Лейфура М. В. - Тіньова зайнятість у контексті інноваційного розвитку підприємств в Україні (2013)
Геселева Н. В. - Визначення напрямів інвестиційної політики держави шляхом оцінювання інвестиційної привабливості видів економічної діяльності, Редько М. В. (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Вплив глибини диверсифікації кредитних послуг банків корпоративним клієнтам на кредитний ризик (2013)
Череп О. Г. - Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств, Торгашов П. В. (2013)
Медяник О. І. - Інноваційні управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності будівельного (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Формування інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (2013)
Гасько А. М. - Управління структурним підходом до розробки інновацій на підприємстві (2013)
Жидяк О. Р. - Фінансовий інноваційний механізм функціонування аропідприємницьких структур України (2013)
Марченко В. М. - Пріоритетні стратегії на різних стадіях інтеграції корпорацій (2013)
Говорушко Т. А. - Механізм податкового стимулювання фінансового розвитку підприємства, Ситник І. П., Засєдко Х. В. (2013)
Карпов В. М. - Державна політика імпортозаміщення рухомого складу залізничного транспорту, Никифорук О. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства (2013)
Череп А. В. - Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гоменюк О. І. (2013)
Буряк Л. Д. - Удосконалення фінансового механізму формування податку на додану вартість суб’єктів підприємництва, Кремпова Н. Л., Лесько М. В. (2013)
Кукса І. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності АПК (2013)
Олефіренко Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві України (2013)
Слободян Н. Г. - Стан та перспективи олійно-жирової промисловості України, Субота М. В. (2013)
Бурлака В. Г. - Нафтопереробна промисловість України в умовах цінової нестабільності на світовому ринку нафти (2013)
Павленко І. Г. - Теоретичні узагальнення сутності комунікацій та комунікаційної політики підприємства (2013)
Михайловська О. В. - Формування стратегічних векторів розвитку сфери охорони здоров’я України (2013)
Гринчук Ю. С. - Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах (2013)
Набатова Ю. О. - Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування (2013)
Волот О. І. - Методичні аспекти ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах (2013)
Заворотній Р. І. - Організація системи мотивації і відповідальності в процесі стратегічного фінансового управління вартістю підприємства (2013)
Овчарова Л. П. - Сучасні форми співробітництва та стратегічного партнерства транснаціональних корпорацій, Бодеко В. П. (2013)
Примуш Ю. С. - Підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на життєвий цикл будівельних підприємств (2013)
Михайленко С. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу регіону (2013)
Ярошенко Г. В. - Соціальні проблеми домогосподарств, Ярошенко М. І. (2013)
Аліфанова Л. О. - Управління трудовими ресурсами через вдосконалення мотивації праці на підприємстві (2013)
Содержание (2014)
Тяпкин К. Ф. - Новый взгляд на геотектогенез, обусловленный изменением положения тектоносферы Земли относительно оси ее вращения (2014)
Гордиенко В. В. - О PT-условиях в мантийных магматических очагах под Индийским океаном, Гордиенко Л. Я. (2014)
Алиев А. А. - Грязевые вулканы Каспийского моря (2014)
Шнюков Е. Ф. - Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Черного моря, Иванченко В. В., Пермяков В. В. (2014)
Ломтев В. Л. - Газоносность ложа СЗ Пацифики (2014)
Коболев В. П. - Скопления газовых гидратов в палеодельте Днепра как объект сейсмических исследований, Верпаховская А. О. (2014)
Иванов В. Е. - Особенности осадконакопления в устьях рек юго-западного Крыма в позднем плейстоцене и голоцене (2014)
Кононов И. В. - Конец восьмой за истекшие 5000 лет регрессии Аральского моря (2014)
Самчук А. И. - Поглощение тяжелых металлов и селена водорослями Черного моря, Попенко Э. С., Огарь Т. В. (2014)
Владилен Алексеевич Краюшкин (2014)
Содержание (2014)
Герасимов М. Е. - О Черноморской задуговой рифтовой системе, Омельченко В. Я., Башкирцева А. А., Рыбакова Ф. А., Галко Т. Н., Дрягина Т. В., Борисова Л. И., Гончарова О. Н., Власова В. И. (2014)
Ломтев В. Л. - К строению северной части Срединно-Курильского прогиба (по данным НСП), Патрикеев В. Н. (2014)
Иванов В. Е. - Геологическая позиция и тектоника Ломоносовского палеовулканического массива и Форосского выступа, Ломакин И. Э. (2014)
Гордиенко В. В. - О РТ-условиях в мантийных магматических очагах под Арктическим и другими океанами, Гордиенко Л. Я. (2014)
Шнюков Е. Ф. - Глубинное геологическое строение грязевых вулканов Черного моря, Нетребская Е. Я. (2014)
Собисевич А. Л. - О грязевом вулканизме в позднеальпийском складчатом сооружении северо-западного Кавказа (на примере изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго), Собисевич Л. Е., Тверитинова Т. Ю. (2014)
Титова Н. О. - Глинисто-сидеритовые конкреции из твердых выбросов грязевых вулканов Керченского полуострова (2014)
Мамедова А. Н. - Сезонная минерализация на грязевых вулканах Азербайджана, Маслаков Н. А., Рыбак Е. Н., Парышев А. А. (2014)
Лысенко В. И. - Дегазация и "карбонатные постройки" в бухте Ласпи (ЮБК), Шик В. Н. (2014)
Иванченко В. В. - Аутигенные сульфиды в донных осадках рек Украины, Квитка А. Н. (2014)
Предборський В. А. - Нові явища корупційних процесів (2013)
Рудченко О. Ю. - Механізм управління державним корпоративним сектором, Романовська Н. Ю. (2013)
Ходжаян А. О. - Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії (2013)
Марченко В. М. - Еволюція світових злиттів та поглинань (2013)
Вітер І. І. - Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (2013)
Щукін Б. М. - Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення, Циганюк А. В. (2013)
Погребняк М. М. - Системні аспекти програмно-цільового управління (2013)
Болгарова Н. К. - Особливості національних моделей корпоративного управління, Паневник Т. М. (2013)
Бохан А. В. - Економічний суверенітет європейських країн на засадах інтеграційного партнерства (2013)
Патюта І. М. - Державне регулювання стратегій партнерства МБРР та МФК з Україною на період 2012–2016 фінансових років та їхній вплив на економіку України (2013)
Бойко О. М. - Світовий досвід надання податкових преференцій суб’єктам господарювання (на прикладі створення та розвитку індустріальних парків) (2013)
Самофалов П. П. - Системне державне управління фінансами акціонерних товариств (2013)
Андрєєв П. П. - Зарубіжний досвід становлення державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Фурсіна О. В. - Еволюційність управління як механізм збереження цілісної національної економіки в кризових умовах (2013)
Сергієнко Л. К. - Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах інтеграційних процесів (2013)
Тимощук О. В. - Теоретичні аспекти державного регулювання перестрахування в умовах глобалізації (2013)
Бєльська О. І. - Економічний розвиток: визначення та вимірювання (2013)
Підлипна Р. П. - Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю (2013)
Квасова О. П. - Моделі інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Медяник О. І. - Інноваційна модель оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств – від постановки проблеми до програмної реалізації (2013)
Селіверстова Л. С. - Управління фінансовими інвестиціями корпорації (2013)
Іщенко Т. М. - Сучасна парадигма формування стратегії державно-приватного партнерства у форматі конструктивної взаємодії держави та будівельних організацій: механізм управління та діагностика (2013)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційний процес утримання житлових будинків (2013)
Шут С. О. - Особливості використання міжнародної технічної допомоги як фінансової складової національних проектів (2013)
Пригунов П. Я. - Сучасні підходи до визначення суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз сучасної практики організації структур управління ланцюгами поставок підприємств у нестаціонарному середовищі (2013)
Олефіренко Т. В. - Особливості економічного механізму регулювання сільськогосподарського виробництва в умовах активного впливу держави на розвиток національної економіки (2013)
Мусіна Л. А. - Важелі та інструменти підвищення ресурсної продуктивності промислового виробництва: рекомендації для України у світлі світового досвіду (2013)
Бакеренко Н. П. - Податкове стимулювання розвитку готельних підприємств (2013)
Геєць І. О. - Характеристика та аналіз діяльності міжнародної авіакомпанії Air China на ринку авіаційних перевезень України (2013)
Єрешко Ю. О. - Факторинг як економічний інструмент оптимізації грошових потоків підприємства (2013)
Карпишин Н. І. - Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2013)
Волот О. І. - Оптимізація розміщення інформаційних потоків підприємства методом лінійного програмування (2013)
Михайловська О. В. - Прогнозно-аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Ладонько Л. С., Кулевець Р. М. (2013)
Синиця Ю. С. - Застосування дискримінантного аналізу для оцінки ефективності виробництва насіння ріпаку, Концеба С. М. (2013)
Бабій Р. П. - Менеджмент у розвитку вищої освіти і науки (2013)
Новик В. С. - Аналіз взаємозв’язку розвитку авіаційних транспортних перевезень з еволюцією укладання міжнародних економічних угод (2013)
Труш Ю. Л. - Використання комплексного програмно-цільового підходу в системі управління якістю продукції підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Мезецька К. Ю. - Теоретичний підхід до ролі брендингу в маркетинговій діяльності підприємств соціокультурної сфери (СКС) (2013)
Хлівний В. К. - Франчайзинг у підприємницький діяльності: теоретичні засади (2013)
Грудицина Ю. В. - Побудова структури системи управління якістю: проблеми та перспективи (2013)
Непочатенко О. О. - Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань (2013)
Череп А. В. - Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, Веницька Т. А. (2013)
Крамаренко Р. М. - Брендинг міст та регіонів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Кубіцький Ю. С. - Оцінка соціально-економічної ефективності функціонування управлінської сфери сільських територій (2013)
Москаленко В. О. - Актуальні аспекти ефективного кадрового менеджменту в умовах економічної нестабільності (2013)
Вітер В. І. - Зростання ролі домогосподарств з дітьми та трансформація державної сімейної політики (2013)
Копил О. Г. - Фінансові механізми забезпечення громадян житлом і перспективи їх впровадження (2013)
Антонов А. П. - Економічна сутність і концептуальне значення категорії "людський капітал" (2013)
Лепьохіна І. О. - Фундаментальні принципи формування системи мотивації праці персоналу підприємств (2013)
Перехрестенко П. М. - Системний підхід до контролю якості кріоконсервованих клінічних зразків гемопоетичної тканини пуповинної крові, Калиниченко Т. О., Глухенька Г. Т., Павлюк Р. П., Гащук Г. П., Скачкова Н. К., Настенко О. П., Алгазінова М. К., Посисаєв В. О. (2010)
Алексеева Л. А. - Аутодонорство в кардиохирургии, Рагимов А. А., Соловьева И. Н., Байрамалибейли И. Э. (2010)
Малыш П. Н. - Витамины-антиоксиданты: могут ли они продлить срок жизни консервированного эритроцита, Фролова Е. В., Коваленко С. В., Торопцева Е. Л., Джевага Ю. Г., Гусакова В. Я. (2010)
Алешина Р. М. - Аллергические реакции как поствакцинальные осложнения (продолжение), Ребров Б. А., Лейкина В. В. (2010)
Жибурт Е. Б. - Правила назначения компонентов крови, Шестаков Е. А., Клюева Е. А., Коденев А. Т., Губанова М. Н., Караваев А. В. (2010)
Рагимов А. А. - Трансфузиологическая гемокоррекция: понятие, клиническое применение , Соловьева И. Н. (2010)
Бондарь О. Г. - Кровесберегающие технологии в клинической трансфузиологии: острая нормоволемическая гемодилюция с перфтораном, Пушкин С. Ю. (2010)
Коваленко Н. Б. - Качественный подход в получении компонентов крови, Корж Ю. И. (2010)
Черний В. И. - Трансфузиологическая составляющая протоколов лечения геморрагического шока в акушерстве, Кабанько Т. П., Балацко В. С., Агафонов Ю. Н. (2010)
Зайвый Ю. П. - Эффективность выявления изоиммунных антител в разных методах исследования у беременной с подозрением на резус-конфликт, Алексеева Е. П., Серая В. И., Уланова Т. В., Решетникова В. А. (2010)
Гольдинберг Б. М. - Профилактика резус-D аллосенсибилизации женщин: реальность и перспективы, Свирновская Э. Л., Потапнев М. П., Смирнова Л. А., Климович О. В. (2010)
Чайка В. К. - Опыт организации трансфузиологической помощи в родовспомогательном учреждении III уровни аккредитацииаккредитации, Чермных С. В. (2010)
Шано В. П. - К вопросу о трансфузиологических составляющих протоколов восполнения кровопотери, Демчук О. В., Гуменюк И. В., Гладкая С. В., Струкова И. В. (2010)
Дзісь Р. П. - Інфузійна терапія із застосуванням реосорбілакту для корекції водно-електролітного обміну в онкологічних хворих після резекції стравоходу в ранньому післяопераційному періоді (2010)
Чугрієв А. М. - Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області, Островська А. І., Котюк А. І. (2010)
Кондрацький Б. О. - Вивчення впливу лактопротеїну із сорбітолом на функціональний стан нирок в умовах експерименту, Волос О. П., Нектєгаєв І. О., Новак В. Л. (2010)
Серіков К. В. - Оптимізація інтраопераційної іфузійно-трансфузійної терапії при середньотяжких кровотечах (2010)
Скирда И. И. - Использование препаратов крови в лечении больных нефрологического и трансплантологического профиля в условиях отделения интенсивной терапии областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Петров В. В., Каланча А. В., Лисненко Л. И. (2010)
Тушницький О. М. - Вплив глюксилу на ферменти та показники пігментного обміну крові онкохворих у післяопераційному періоді, Євстахевич І. Й., Фецич Т. Г., Ярема Р. Р., Кондрацький Б. О. (2010)
Томілін В. В. - Особливості перебігу кровотечі після екстракції зубів у хворих на легкі форми дезагрегаційних тромбоцитопатій (2010)
Малигон О. І. - Заготівля компонентів крові та їх застосування в хірургії, Гриза П. В. (2010)
Корж А. В. - Застосування операції лікувального плазмаферезу на базі Чернігівської обласної станції переливання крові за клінічними показаннями , Зуб І. В., Шуба В. В. (2010)
Лотоцький Р. М. - Вивчення безпечності та переносимості гемоконсерванту адглюфоцит при проведенні лікувального плазмаферезу, Кондрацький Б. О. (2010)
Перехрестенко П. М. - Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу, Назарчук Л. В., Аношина М. Ю., Чугрієв А. М., Вербицький П. Т., Заневська Л. Й., Ляшенко Т. І., Самошина Н. Д., Талалай А. В. (2010)
Старіков А. В. - Особливості системи гемостазу при проведенні інфузійно-трансфузійної терапії під час оперативного втручання у хворих з гемостазіопатіями, Баронська Л. В., Гаврилюк О. І. (2010)
Марієвський В. Ф. - Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії, Салманов А. Г., Доан С. І., Налапко Ю. І., Ярема Т. П. (2010)
Мартин К. - Выбор норадреналина или допамина для лечения гипердинамического септического шока , Папазиан Л., Перин Ж., Сакс П., Гуин Марсель Ф. (2010)
Мартин К. - Эффект воздействия норадреналина на почки при лечении пациентов с септическим шоком, Еон Б., Сакс П., Акнин Ф., Гуин Ф. (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия адреномиметической коррекции, показатели кислотно-щелочного равновесия и газообмена при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Овчаренко М. О. - Показники перекисіндукованої хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність, сполучену із хронічним гепатитом С (2010)
Гур’єв С. О. - Принципи функціонального лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки. Аналіз ефективності методу, визначення та управління ризиками його застосування, стандартизована протокольна схема лікування, Цвях А. І., Сацик С. П. (2010)
Тарабрін О. О. - Ефективність різних методик преоксигенації, Буднюк О. О. (2010)
Горобец В. А. - Опыт применения диагностических карт для определения групп крови по системе AB0 и системе резус D как экспресс-метод в условиях кардиохирургического стационара, Гончаренко Н. В. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Способи корекції гіповолемії у пацієнтів з тяжкою термічною травмою в стадії опікового шоку (2010)
Фесенко У. А. - Когнітивні показники дітей після операцій в умовах місцевої анестезії та під час консервативного лікування (2010)
Хитрий Г. П. - Оцінка ефективності кверцетину в поєднанні із зовнішньою гіпотермією підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит, Колесніков Є. Б., Войтенко А. Г. (2010)
Вансович В. Є. - Новий спосіб профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих на гострий калькульозний холецистит, Котік Ю. М. (2010)
Шубладзе Д. К. - Состояние микроциркуляции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с острым инфарктом миокарда (2010)
Підгірний Я. М. - Вірусна інфекція як етіологічний чинник поліорганної дисфункції (клінічне спостереження), Волощук Р. Р., Біда З. А., Закотянський О. П. (2010)
Рубан Н. К. - Клинический случай массивного переливания иногруппной эритроцитной массы с благополучным исходом у пациента с политравмой, Сердюк А. А., Царев А. В., Петров В. В., Кузьмова Е. А., Рудина Л. Й., Гавура А. Я. (2010)
Качур О. Ю. - Оцінка величини післяпологової крововтрати в сучасних умовах, Могілевкіна І. О., Бабенко О. М. (2010)
Вороняк М. І. - Застосування противовірусної обробки при одержанні препаратів плазми крові (2010)
Мадич С. Є. - Створення технології виділення та очищення фактора VІІ згортання крові (2010)
Марченко В. М. - Направленість розвитку економічної діяльності в Україні, Нечаєв О. Л. (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціональний маневр як передумова переходу до розвитку і якісного зростання (2013)
Авксентьєв М. Ю. - Методологія і принципи планування в економічній теорії (2013)
Самофалов С. П. - Антикризове управління корпоративними правами держави (2013)
Сисоєва Л. Ю. - Особливості прояву системних ризиків банківської діяльності (2013)
Поліщук Є. А. - Проблеми оцінки впливу небанківських фінансових установ на стабільність фінансової системи (2013)
Шилепницький П. І. - Аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Заборовець Ю. О. - Проблемна заборгованість як складова кредитного портфелю комерційного банку (2013)
Герасименко В. В. - Повноваження і узгодженість дій центральних органів державної влади у сфері валютного контролю: економіко-правовий аспект, Єгоричева С. Б. (2013)
Сілакова Г. В. - Підходи щодо формування кредитної політики комерційного банку, Розіна Я. Е. (2013)
Ковальський М. Р. - Державне управління у сфері охорони та використання земель (2013)
МД. Момінул Хок - Модернізація української економіки на інноваційних засадах – імперативна вимога її виживання та розвитку (2013)
Виклюк М. І. - Концептуальні засади модернізації податкової служби України, Мостіпан Ю. Є. (2013)
Бєльська О. І. - Суть та мета економічного розвитку (2013)
Дворянінов А. В. - Стан та тенденції тінізації економіки України, напрями її подолання (2013)
Москаленко Ю. В. - Теоретичні засади функціонування кредитного ринку України (2013)
Шморгун Л. Г. - Проблемні питання щодо покращення інвестиційної політики в Україні (2013)
Мікаелян С. Г. - Високотехнологічні виробництва – основа розвитку інноваційної системи (2013)
Малиш І. М. - Обґрунтування вибору альтернативного інвестиційного проекту в інновації (2013)
Квасова О. П. - Особливості інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку України (2013)
Бардин О. Я. - Інноваційна діяльність як спосіб збільшення руху грошових потоків (2013)
Петровська І. П. - Оцінювання рівня сформованості державної інноваційної політики в машинобудуванні (2013)
Бужин О. А. - Моніторинг показника собівартості платних робіт і послуг підрозділів цивільного захисту в умовах ринкового ціноутворення (2013)
Непочатенко О. О. - Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань (2013)
Козак Л. В. - Диференціація за якістю як чинник ефективності стратегій позиціонування зернової продукції в Україні (2013)
Бойко О. М. - Індустріальні парки як нова організаційна форма неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу країни (2013)
Гунько Л. А. - Формування типів сільськогосподарських землекористувань в умовах нових земельних відносин (2013)
Кошель А. О. - Шляхи удосконалення нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення за допомогою механізму страхування (2013)
Спірідонова К. О. - Формування методичних рекомендацій щодо вибору аутсорсера (2013)
Кальний С. В. - Головні загрози у забезпеченні економічної безпеки сільського господарства в Україні (2013)
Запухляк І. Б. - Управління гомеостазом підприємства як новітня парадигма забезпечення його розвитку (2013)
Климаш Н. І. - Економічна природа позикового капіталу та ефективність його використання на вітчизняних підприємствах (2013)
Нестеренко С. С. - Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра (2013)
Нетесаний Ю. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кредитних спілок в Україні (2013)
Ольвінська Ю. О. - Основні напрями підвищення ефективності функціонування суб’єктів підприємницької діяльності (2013)
Юр’єва П. Б. - Територіальна організація роздрібної торгівлі України (2013)
Бодюк А. В. - Економіко-ресурсний аспект досліджень корисних копалин (2013)
Магута О. В. - Економічна сутність цільового капіталу як сучасного механізму додаткового фінансування освіти та науки в Україні (2013)
Шевчун М. Б. - Якість логістичних процесів – фактор успішного розвитку торговельного підприємства (2013)
Бєлокоз О. І. - Визнання та оцінка клієнтського капіталу торговельних підприємств (2013)
Перунов М. М. - Прогнозування індексів промислової продукції за видами діяльності переробної та легкої промисловості (2013)
Орчелота О. І. - Особливості впровадження та організації управлінського обліку на підприємстві авіаційної промисловості (2013)
Драган О. О. - Проблеми і перспективи участі вітчизняних домогосподарств в операціях організованого фінансового ринку (2013)
Прошкуратов О. М. - Стратегічне управління державно-приватним партнерством у будівництві об’єктів соціальної сфери (2013)
Береснєв С. М. - Ризики підприємства та управління ризиком неплатежу (2013)
Марюхніч А. О. - Дослідження інноваційної конкурентоспроможності техніки на прикладі ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" (2014)
Карвицкая Г. В. - Межкультурные маркетинговые коммуникации предприятий в условиях макроэкономической интеграции, Назаренко Е. В., Егорова О. Ю. (2014)
Хорошилова І. О. - Напрями забезпечення економічної безпеки транспортної системи (2014)
Дуднєва Ю. Е. - Стратегічні підходи до формування сучасного мотиваційного впливу в умовах дефіциту ресурсів, Кір’ян І. С. (2014)
Матросов А. Д. - Технология принятия коллективных решений и создания творческой атмосферы, Доуртмес Ф. А. (2014)
Рябова Т. В. - О некоторых формах проявления асимметричности информации в экономике Украины, Пустовит Д. А. (2014)
Яковлєв А. І. - Засоби визначення найбільш ефективних сфер вкладення інновацій, Юрченко Ю. С. (2014)
Романчик Т. В. - Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції (2014)
Стригуль Л. С. - Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві, Тімонова А. С. (2014)
Безугла Д. В. - Удосконалена модель гнучкого розвитку та інноваційної спроможності підприємства (2014)
Піскун Н. В. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, Літвіненко М. В. (2014)
Косенко О. П. - Визначення інтегрального рівня якості (споживчих характеристик) інтелектуальних технологій (2014)
Железняк А. О. - Методи виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, Ларка М. І. (2014)
Товажнянський В. Л. - Аналіз методів визначення рівня нестабільного розвитку підприємств (2014)
Погорєлова Т. О. - Як досягти точки беззбитковості, Бурлака А. І. (2014)
Слатіна К. Ю. - Сутність фінансового стану та методики його аналізу, Сударкіна С. П. (2014)
Майстро Р. Г. - Науково-теоретичні основи ефективності, Щербак Ю. С. (2014)
Масленников Д. И. - Стоимость минуты размышлений в процессе принятия хозяйственных решений при антикризисном управлении, Ларка Л. С. (2014)
Побережна Н. М. - Спільне та відмінне в обліку основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7, Яценко А. В. (2014)
Бріль М. С. - Соціально-економічні умови формування людського капіталу в Україні, Пивавар І. В. (2014)
Линник О. І. - Труднощі та переваги застосування МСФЗ в Україні, Бондаренко О. М. (2014)
Федій А. О. - Особливості бренда як основи стратегічного розвитку товару (2014)
Борзенко В. І. - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні, Мірошниченко О. Р. (2014)
Гриценко Н. В. - Бюджетный процесс в развитии железнодорожного транспорта (2014)
Яковенко В. Г. - Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства, Куделя В. І. (2014)
Тихонова А. В. - Дослідження впливу торгової марки на споживчий попит і результати ринкової діяльності фірми (2014)
Борзенко В. І. - Підвищення ресурсних можливостей газопостачального підприємства на прикладі СУЕГГ ВАТ "Кіровоградгаз", Кричевська В. Ю. (2014)
Глухова С. В. - Оцінка кадрового потенціалу ДП "Електроважмаш", Ткаченко К. Е. (2014)
Фальченко О. О. - Моніторинг управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Мардус Н. Ю. - Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати (2014)
Мехович С. А. - Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу, Пахомова І. В. (2014)
Васильцова С. О. - Проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах (2014)
Широкова О. М. - Оптимізація мотивації праці на основі її індивідуалізації (2014)
Мірошник М. В. - Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, Кобєлєв В. М. (2014)
Косенко О. П. - Виставка як ефективний засіб маркетингової діяльності підприємства, Балишева В. Д. (2014)
Чобіток В. І. - Ефективне управління основними фондами на підприємстві, Пасько Н. О. (2014)
Кір'ян О. І. - Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг (2014)
Шабуріна Ю. Ю. - Нікуди діватися, потрібно створювати бренд (2014)
Брік С. В. - Про зміну призначення рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" (2014)
Линник О. І. - Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Кадук О. В. (2014)
Побережна Н. М. - Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів, Карнаух Д. В. (2014)
Кобєлєв В. М. - Особливості просування бренду на ринку харчової промисловості, Тихонова А. В. (2014)
Фільчакова М. В. - Дослідження ефективності діяльності промислового підприємства, Літвиненко М. В. (2014)
Борзенко В. І. - Оптимізація управління промисловою власністю підприємства, Шляхова К. С. (2014)
Валдайцев О. В. - Особливості оцінювання ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах (2014)
Ус Ю. В. - Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін, Обидєннова Т. С. (2014)
Росохата А. С. - Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування (2014)
Косенко О. П. - Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Кобєлєва Т. О., Перерва П. Г. (2014)
Андрєєва Є. Л. - Проблеми формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості на підприємствах машинобудування (2014)
Кобєлєв В. М. - Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства, Слатін Д. Ю., Соколов К. Ю. (2014)
Скворчевський О. Є. - Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві, Віленська Х. М. (2014)
Кобець С. П. - Етапи формування механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств (2014)
Прохорова В. В. - Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною діяльністю підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу, Лях І. О. (2014)
Бондаренко Н. В. - Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством, Пантелєєв М. С., Джапаров Е. (2014)
Гусаров О. О. - Зв’язок задач мінімізації витрат на регулювання виробничої діяльності та формування планових завдань в ієрархічних системах управління машинобудівним підприємством, Антипцева О. Ю. (2014)
Проценко В. М. - Конкурентна стратегія машинобудівних підприємств: підходи до формування та реалізації (2014)
Майстро Р. Г. - Ефективність використання основних фондів на підприємстві, Рожнова А. Д. (2014)
Кучинський В. А. - Визначення напрямків розвитку кадрового потенціалу підприємства, Мазенков О. В., Локтіонова І. С. (2014)
Писаревская А. И. - Определение эффективности системы управления персоналом на предприятии (2014)
Мушников О. О. - Концепція управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств машинобудування (2014)
Погорелов С. Н. - Основная трудность изучения системы "человек и машина" (2014)
Сударкіна С. П. - Мінімізація ризиків купонного маркетингу, Плотніков Ф. М., Грабовенко Є. В. (2014)
Мірошник М. В. - Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи, Кітченко О. М., Олійник І. С. (2014)
Погорелов С. Н. - Экономико-математическая модель оценки уровня ремонтного производства, Погорелов Н. И. (2014)
Ткачева Н. П. - Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий украины на основе интеллектуальных активов (2014)
Артеменко Н. В. - Сучасна концепція реформування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи (2014)
Прохорова Т. П. - Маркетингове обгрунтування бізнес-плану підприємства, Притиченко Т. І. (2014)
Майстро Р. Г. - Прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві, Данько Н. О. (2014)
Попадинець О. В. - До питання про можливості бухгалтерського обліку трансакційних витрат підприємства (2014)
Линник Е. И. - Учёт собственного капитала в товариществах зарубежных стран, Бондаренко А. Н. (2014)
Синіговець О. М. - Інноваційна активність підприємств та її формування (2014)
Аннаев А. А. - Критический анализ комплекса марктетинга, Мазенков О. В. (2014)
Мушникова С. А. - Фінансова безпека банківської установи та методи зниження портфельних кредитних ризиків, Лисичкіна К. В. (2014)
Проскурня О. М. - Підвищення ефективності роботи енергозбутового підприємства, Крив’якіна Ю. А. (2014)
Олійник Ю. А. - Національна інноваційна система як необхідна умова та база для розвитку інновацій та інвестицій (2014)
Черепанова В. О. - Контролінг в системі планування діяльності обленерго, Солодовнікова Т. В., Вертій Н. А. (2014)
Яковлєв А. І. - Методи визначення ефективності підвищення якості і конкурентоздатності засобів праці і напрями їх удосконалення (2014)
Погорелов И. Н. - Исследование процесса совершенствования технического обслуживания и ремонта оборудования на основе анкетных опросов и экспертных оценок (2014)
Панкратова О. М. - Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні, Музалевський О. С. (2014)
Долінська Р. Г. - Оцінка ефективності управління взаємовідносинами промислового підприємства з економічними контрагентами (2014)
Абрамов Ф. В. - Эффективность двухуровневой системы высшего образования в условиях побочного спроса на высшее образование (2014)
Косенко О. П. - Особливості використання цифрового маркетингу в сучасних умовах, Грабовенко Є. В., Плотніков Ф. М. (2014)
Майстро Р. Г. - Формування політики розподілу на підприємстві, Кучіна С. Е. (2014)
Кобєлєв В. М. - Сувенірна продукція як один із важливіших засобів реклами для компанії, Дятлова Д. С. (2014)
Гармаш С. В. - Необхідність зміни економічної моделі в Україні - передумова виживання не тільки економіки країни, а й суспільства в цілому (2014)
Побережна Н. М. - Актуальність визначення критеріїв оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Шовкопляс Т. С., Токар Н. Б. (2014)
Чуприна Л. В. - Управлінський облік у сучасному менеджменті підприємства (2014)
Погорєлова Т. О. - Як досягти точки беззбитковості, Бурлака А. І. (2014)
Самборський В. О. - Оцінка енергетичної безпеки підприємства як складова його стратегії енергетичної безпеки (2014)
Зубенко Т. М. - Ефективне використання банківських продуктів - шлях до зниження дебіторської заборгованості та ризику неплатежів (2014)
Глухова С. В. - Ієрархічна модель споживчого вибору інноваційної продукції будівельної галузі, Кильницька Є. В. (2014)
Кучинський В. А. - Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та Визначення шляхів її підвищення, Носик І. І. (2014)
Чмельова О. С. - Дослідження проблем формування та реалізації концепції електронного урядування в україні та стратегічні напрями їх вирішення, Золотар Н. Ю. (2014)
Сычева О. В. - Социально-ответственное поведение экономических субъэктов как условие эффективного развития экономики, Решетняк Н. Б., Попадинец Е. В. (2014)
Мостенець О. В. - Теоретичні основи формування конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону, Черчик Л. М. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Решение прямой и обратной задачи для системы линейных алгебраических уравнений с интервально заданными характеристиками, Кобылин А. М. (2014)
Бондарєв Д. І. - Ефективність групових польотів безпілотних літальних апаратів, Джафарзаде Р. Т., Козуб А. М. (2014)
Бурдейна В. М. - Точність координованих розмірів при обробці отворів з направленням ріжучого інструменту (2014)
Васько С. М. - Символьні перетворення на межі людино-машинного інтерфейсу систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів (2014)
Волосюк В. К. - Радиометрический метод рельефометрии пространственно-протяженного объекта, Павликов В. В., Ву Та Кыонг, Одокиенко А. В. (2014)
Воробйов О. В. - Аналіз космічних апаратів дистанційного зондування Землі спеціального та подвійного призначення (2014)
Герасимов С. В. - Методи обробки вихідних сигналів динамічних систем при визначенні їх технічного стану, Тимочко О. І. (2014)
Клімович С. О. - Математична модель спотворення широкосмугових сигналів в умовах навмисних завад (2014)
Кононов Б. Т. - Захист частотно-регульованого електроприводу на базі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Нечаус А. О., Рябуха Н. М. (2014)
Косенко В. В. - Переналаживаемая технологическая оснастка изготовления деталей спецтехники на многооперационных станках и гибких производственных системах, Кобзев А. С. (2014)
Кучеренко Є. І. - Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами, Глушенкова І. С., Глушенков С. О. (2014)
Ленков С. В. - Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Банзак О. В. (2014)
Макаров С. А. - Складовий фазовий детектор з динамічно регульованим параметром елементу зворотного зв’язку з фазовим регулятором за нелінійним законом системи фазового автопідстроювання частоти, Чекунова О. М., Юхновський С. А., Нікітин О. В. (2014)
Науменко М. В. - Вдосконалений методичний підхід до формування технічного обрису зразків авіаційного ракетного озброєння (2014)
Охріменко П. Г. - Системи інтелектуального управління опаленням об’єктів з обробкою даних від мобільних датчиків реєстрації температури, Заєць Н. А., Шворов С. А., Штепа В. М. (2014)
Павленко М. А. - Прокладка маршрута движения воздушного объекта в разнородных зонах воздушного пространства (2014)
Пашков Д. П. - Аналіз смугових властивостей турбулентного тропосферного радіоканалу передачі інформації (2014)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типов почв с помощью фрактальных методов обработки космических изображений, Яцевич С. Е., Яцевич Е. И., Егорова Л. А. (2014)
Плешкунов С. А. - Методологія проектування несучих елементів силових систем наземної авіаційної техніки, Джус Р. М. (2014)
Стаховський О. В. - Експериментальне дослідження температурного стану зовнішніх вузлів танку Т-64Б (2014)
Таршин В. А. - Принципы формирования сложных эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. (2014)
Ткаченко В. Н. - Анализ точности определения координат источников радиоизлучения при совместной работе системы пассивной радиолокации и активной радиолокационной станции, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Агафонов Ю. М. - Автоматизація процесу обробки розвідувальних відомостей, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2014)
Царьов Ю. О. - Оцінка ефективності системи обробки інформації при організації контролю обстановки на державному кордоні України, Винярський Я. Я., Лєнков С. В. (2014)
Шейгас А. К. - Модель процесса выполнения боевой задачи бригадой тактической авиации с использованием средств радионавигационного обеспечения боевых действий (2014)
Шуба И. В. - Использование методов Data Mining при анализе социальных явлений (2014)
Потий А. В. - Модель институционального управления деятельностью по обеспечению безопасности информации, Пилипенко Д. Ю., Кепко Д. В. (2014)
Рудницький В. М. - Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, Бабенко В. Г., Стабецька Т. А. (2014)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень, Хрєнов А. Г. (2014)
Уфимцева В. Б. - Анализ показателей перемешивания в сетях Фейстеля, Карпенко Н. Ю. (2014)
Дяченко А. Ю. - Розпаралелювання процесу синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації (2014)
Єльчанінов Д. Б. - Технології автоматизації проектування програмних систем, Косіло М. С., Бєлова Н. В. (2014)
Кошевая Н. А. - Подход к повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по динамике написания паролей, Мазниченко Н. И. (2014)
Можаєв О. О. - Метод розширення структури віртуальних з’єднань ділянки мультисервісної мережі, Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. (2014)
Осколков А. П. - Сети Петри – инструмент для описания и исследования динамических систем (2014)
Яма Г. С. - Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм, Кеберле Н. Г. (2014)
Александрович Д. В. - Исследование моделей и методов биометрического контроля посещаемости, Ерохин А. Л. (2014)
Песоцкая Л. А. - Анализ работы оздоровительного комплекса "Playstick", Лаптев А. В., Кучук Н. Г. (2014)
Чернышев А. А. - Алгоритм управления многофункциональным протезом руки, Мустецов Н. П. (2014)
Антоненко Н. С. - Применение метода имитационного моделирования с использованием стохастических сетей Петри для оценки качества планов технологических циклов производства (2014)
Дубровін В. І. - Система автоматизованого планування рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу, Фандєєва К. О. (2014)
Леонов В. В. - Достовірність фінансово-економічних прогнозів у воєнному будівництві, Бойко Р. В., Вавілова Н. В., Таврин В. А., Пташник В. М. (2014)
Толкунова Ю. Н. - Оценка риска проекта создания сложной технической системы (2014)
Черепнев И. А. - Влияние социально-экономических факторов на рост числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, Дьяконов В. И., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Джигит Т. В. (2014)
Хроніка та інформація (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Войтов В. А. - Экспериментальные исследования параметров помола биомассы в дезинтеграторе, Дригуля С. В., Бунецкий В. А. (2013)
Зубков В. Е. - Об эффективности применения пневмомеханического сепаратора корнеклубнеплодов (2013)
Лімонт А. С. - Тривалість збирання льонотрести та її агротехнологічне прогнозування (2013)
Войтов В. А. - Исследования противопиттинговых свойств моторных масел на растительной основе, Сысенко И. И. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського