Харак Р. М. - Дослідження кінематики універсального регулятора швидкості колісного трактора, Сакало В. М., Лихвенко С. П. (2013)
Аулін В. В. - Зміна стану зон тертя деталей машин та динамічне трибоматеріалознавство їх поверхневих шарів, Кузик О. В. (2013)
Войтов В. А. - Критерии моделирования силы трения на переходных режимах, Козырь А. Г. (2013)
Павленко І. І. - Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою при обробці деталей під кутом, Вахніченко Д. В. (2013)
Пукалов В. П. - Определение прогиба образующей цилиндрической поверхности и нейтральной оси при деформации осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И., Петренко Н. Н. (2013)
Черновол М. І. - Пристрої для фрикційно-механічного нанесення покриттів, Шепеленко І. В. (2013)
Kyrychenko A. - Open source CNC control for parallel kinematic machine tool (2013)
Павленко І. І. - Загальна методика розрахунку та проектування конструкцій захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О., Кіріченко І. Д. (2013)
Бевз О. В. - Оцінка дії автотранспортних потоків на акустичне середовище міської території (на прикладі міста Кіровограда), Магопець С. О. (2013)
Валявський І. А. - Кінематичний аналіз верстата з паралельною кінематикою типу "Дельта", Шапошник В. Ю. (2013)
Василенко І. Ф. - Аналіз структури кераміко-металевих композиційних покриттів, нанесених контактним наварюванням порошкових дротів (2013)
Горин В. В. - Влияние неизотермичности теплообменной поверхности на эффективность оребрения при конденсации пара (2013)
Кришкін Б. Б. - Оптимізація технології холодного об’ємного штампування накидних гайок рукавів високого тиску (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности расчета геометрических, кинематических параметров очага деформации при деформирующем протягивании (2013)
Бевз О. В. - Дослідження надійності роботи переднього гальмівного механізму автомобіля Renault, Магопець С. О., Якимаха Д. А. (2013)
Підгаєцький М. М. - Аналіз впливу попередньої макронерівності в процесі хонінгування прецензійних отворів, Щербина К. К. (2013)
Пукалов В. П. - Определение соотношения между прогибом нейтральной оси и образующей при деформации осесимметричных тел, Пукалов В. В., Петренко Н. Н., Златопольский Ф. И. (2013)
Скібінський О. І. - Визначення периметрів і площ перерізів робочих профілів коліс епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности деформирующего протягивания разнотолщинных заготовок (2013)
Чемерис Е. Н. - Механизм безопасности клепального пресса (2013)
Власенко Л. О. - Автоматизоване керування технологічним комплексом виробництва пива на основі сценарно-цільового підходу, Місюра М. Д., Ладанюк А. П., Кишенько В. Д. (2013)
Лукашенко В. М. - Многокритериальная качественная оценка фирм изготовителей микроконтроллеров, Чичужко М. В., Лукашенко В. А. (2013)
Мацуй А. М. - Дослідження нелінійної системи автоматичного управління подачею води у кульовий млин, що подрібнює піски класифікатора, Кондратець В. О. (2013)
Мельніченко М. М. - Методика врахування динаміки приводу при складанні моделі механізму з паралельною кінематикою, Мірошніченко М. С., Бєляєв Ю. Б. (2013)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження розрідження пісків односпірального класифікатора джерелом з незмінною витратою води, Сербул О. М. (2013)
Кришкін Б. Б. - Вібромоніторинг холодновисаджувальних автоматів, Теплюк М. П. (2013)
Osadchy S. I. - Multidimensional structural identification at regular signals, Zozulya V. A., Timoshenko A. S. (2013)
Пархоменко Ю. М. - Обґрунтування вибору параметра регулювання норми висіву системою автоматичного керування зерновими сівалками, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2013)
Сидоренко В. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності стрічкової ковшової зернової норії, Минайленко Р. М. (2013)
Стенин А. А. - Информационно-логическая модель процесса управления инновационным развитием социотехнических систем, Мелкумян Е. Ю., Курбанов В. В., Шемсединов Т. Г. (2013)
Ямпольський Л. С. - Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі (2013)
Голик О. П. - Підхід до розв’язання задачі автоматизації процесу керування електропостачанням автономних споживачів в умовах невизначеності, Жесан Р. В., Березюк І. А. (2013)
Калинчик В. П. - Оценка рисков генерации энергии из возобновляемых источников, Кокорина М. Т. (2013)
Боков В. М. - Використання осіннього листя для виготовлення альтернативних видів палива, Попова М. І., Лисенко Р. С. (2013)
Козлов О. В. - Автоматизація процесів керування технологічним комплексом екопірогенезісу (2013)
Лобок О. П. - Синтез оптимального мінімаксного керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання, Гончаренко Б. М., Віхрова Л. Г. (2013)
Овчаров С. В. - Дослідження динаміки руху приводного обладнання вітроенергетичної установки вітрильного типу, Телюта Р. В., Буряк А. В. (2013)
Плєшков П. Г. - Аналіз енергоресурсної бази Кіровоградської області, перспективи використання власних паливно-енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення області, Стець П. Г. (2013)
Лобок О. П. - Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями, Гончаренко Б. М., Савіцька Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Обнаружение изменения параметров объекта управления с использованием массива прецедентов, Смирнов В. В. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Автоматичне керування положенням шпинделя на гідростатичних підшипниках (2013)
Єрмолаєв Ю. О. - Синтез регуляторів позиційного електропривода подачі електрода-інструмента на верстатах РОД з використанням стандартних налаштувань, Савеленко Г. В. (2013)
Бісюк В. А. - Програмне забезпечення АСК процесу індукційного нагрівання і наплавлення композиційних покриттів (2013)
Руденко Т. Г. - Модель систем електроприводів деревообробного верстата (2013)
Собінов O. Г. - Побудова спрощеної математичної моделі для автоматизованої системи управління баштовою сушаркою (2013)
Ткаченко К. С. - Проекционный алгоритм стохастической аппроксимации с использованием соседних вариантов для оптимизации управления выбором управляющих воздействий (2013)
Пашинський В. А. - Регіональне нормування температури повітря для проектування виробничих будівель підприємств сільськогосподарського машинобудування на території Кіровоградської області, Плотніков О. А., Карюк А. М. (2013)
Черкун В. В. - Оценка периода приработки шестеренных гидронасосов типа НШ при обработке ФАБВО (2013)
Педаченко Є. Г. - Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга, Кущаєв С. В., Хижняк М. В., Яворська С. О. (2005)
Лінський І. В. - Основні проблеми, пов’язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв’язання, Мінко О. І. (2005)
Богуславский Д. Д. - Методика количественной оценки реабилитационного потенциала у инвалидов вследствие мозгового инсульта (2005)
Глєбова О. С. - Особливості перебігу невротичних та соціально-дезадаптивних розладів у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми при застосуванні в комплексному лікуванні ГАМК-ергічних препаратів, Ткаченко О. В. (2005)
Закрутько Л. І. - Лікування симптоматичної епілепсії у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Меркулова О. Ю., Меркулова В. В. (2005)
Корсунская Л. Л. - Анализ эффективности комплексного профилактического воздействия ницерголина (сермиона) на функциональные показатели деятельности головного мозга у лиц пожилого возраста (2005)
Мар’єнко Л. Б. - Коморбідність при епілепсії (2005)
Московко С. П. - Прогресуючий супрануклеарний параліч (синдром steele-richardson-olszewski): описання популяційної когорти хворих (2005)
Налча И. И. - Изменения реактивности к гипероксии во время гипербарической оксигенации при различной выраженности клинико-функциональных характеристик вибрационной болезни (2005)
Негреба Т. В. - Клиническая эффективность иммуноглобулина при разных типах течения рассеянного склероза (2005)
Русина А. В. - Медико-социальные особенности больных трудоспособного возраста, перенесших мозговой инсульт (2005)
Флорикян В. А. - Ультразвуковая допплерография при венозной патологии в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2005)
Цьоха І. О. - Особливості застосування нейромідину в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Ткаченко О. В. (2005)
Бачериков А. Н . - Некоторые характеристики психически больных, совершивших суицид, Бровина Н. Н., Матузок Э. Г., Снурников М. Я., Харина Е. В., Кузьминов В. Н., Химчан А. И., Гуржий Т. Ф., Петрюк П. Т., Суслов М. Л. (2005)
Бондарчук А. Г. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію, які скоїли аутоагресивні дії несуїци дального характеру, та шляхи попередження само ушкодженьї (2005)
Дорошенко Н. М. - Судово-психіатричний аналіз ґенезу агресивної поведінки амбулаторних хворих із складним походженням органічного ураження головного мозку (2005)
Куприянова И. Е. - Скрининговые исследования психического здоровья у женщин с гинекологическими проблемами, Агаркова Л. А., Дикке Г. Б. (2005)
Первый B. C. - Ритуальные формы поведения больных невротическими фобиями (2005)
Самохвалов А. В. - Структура вегетативных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией (F45.3) (2005)
Сойко В. В. - Этнокультуральные факторы патоморфоза психических расстройств при эпилепсии (2005)
Бахтеева Т. Д. - Личностные особенности у больных невротическими расстройствами женщин (2005)
Россихин В. В. - Способ профилактики субоперационной травмы бедренного нерва при реконструктивных вмешательствах на мочеточнике и мочевом пузыре, Мысько С. Я., Чепенко А. В. (2005)
Проект рішення науково-практичної конференції ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів "Актуальні проблеми діагностики і лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів" (Харків,травень,2004 рік) (2005)
Петрюк П. Т. - Европейский конгресс "интеграция людей с ограниченными возможностями в Европе. Пути к работе и занятости" (Германия, Гремсдорф, октябрь 2004) (2005)
Марута Н. А. - Пароксизмальные состояния при невротических расстройствах (клинико-психопатологическая структура и принципы терапии), Колядко С. П. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова (2013)
Гриб В. А. - Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією (2013)
Дубенко О. Е. - Уровень ангиотензина ii и полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента при остром инсульте, Костюковский С. Л., Красюк Д. А. (2013)
Литвин Л. Б. - Применение эпилептала в лечении дебютов демиелинизирующих заболеваний у детей (2013)
Литовченко Т. А. - Комплексное лечение пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта с применением препарата нейромидин, Завальная Е. П., Тондий О. Л., Лебединец В. В. (2013)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських розмірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976—2013 років, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П. (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Якість життя осіб з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу (2013)
Абрамов В. А. - Качественная оценка адаптивных ресурсов личности больных шизофренией, Ряполова Т. Л., Кокотов Е. А., Бойченко А. А. (2013)
Габрель Р. Т. - Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим (2013)
Гегешко В. В. - Характерні особливості первинного алкогольного делірію (2013)
Зінченко О. М. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості (2013)
Маркова М. В. - Сексуальна аддикція: аналіз феномена (2013)
Михайлов Б. В. - Анализ социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций аффективного и невротического регистров у студентов ВУЗов, Вашките И. Д. (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною (2013)
Пономарёв В. И. - Исследование буллинга в контингенте подростков регионального социального заведения для несовершеннолетних (2013)
Сорока Е. Г. - Психокоррекция органических непсихотических психических расстройств на стационарном этапе реабилитационно-восстановительного лечения шахтеров, перенесших техногенные аварии (2013)
Сосін І. К. - Нові підходи до інтегрованого прогнозування рецидивів при алкогольній залежності, Сквіра І. М. (2013)
Спіріна І. Д. - Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами (2013)
Чистікова О. І. - Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки (2013)
Чугай С. Д. - Динаміка виразності алкогольної залежності у обстежених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS) (2013)
Шаповалов В. В. (мол. ) - Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів (2013)
Дубенко Е. Г. - Трансформации эпилептических припадков и шкала "качество жизни при эпилепсии" (QOLIE-31), Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильева О. А. (2013)
Костик М. М. - Досвід використання левіцитаму в лікуванні тикозних розладів у дітей, Сковронська А. О., Бугель Л. В., Сковронська О. Н., Гомза О. С. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці (2013)
Мостовая О. П. - Применение глубинной психотерапии (аналитической) в комбинированном с АЭП лечении некоторых видов эпилепсий (2013)
Носов С. Г. - Синдром Ландау — Клеффнера: диагностика и лечение (Обзор литературы), Чудакова Л. Б. (2013)
Сухоносова О. Ю. - Особливості показників та форм епілепсії у дітей різих вікових груп (2013)
Дубенко А. Е. - Ятрогенные причины неэффективности лечения эпилепсии (2013)
Евтушенко С. К. - Клиническая эффективность и влияние леветирацетама (кеппры) на когнитивные функции у детей школьного возраста с идиопатической генерализованной эпилепсией, Морозова Т. М., Омельяненко А. А. , Морозова А. В., Шестова Е. П., Прохорова Л. М., Голубева И. Н. (2013)
Евтушенко С. К. - Прогрессирующие формы эпилептических энцефалопатий у младенцев и детей (трудности диагностики и терапии), Омельяненко А. А., Шестова Е. П., Морозова Т. М. (2013)
Завалко Ю. Н. - Дислексия и дисграфия у детей с эпилепсией, Задорожный В. З., Чудакова Л. Б., Хижняк А. А. (2013)
Завязкіна Н. В. - Особливості когнітивної сфери у дітей з дитячим церебральним паралічем, хворих на епілепсію, Устінова М. В. (2013)
Лукьянцева О. Ю. - Изменения электрической активности головного мозга у детей с энурезом (2013)
Михайлов Б. В. - Психотерапевтичний супровід сім’ї із дитиною раннього віку, хворою на епілепсію, Міхановська Н. Г. (2013)
Мруг О. Ф. - Роль медико-психологічної реабілітації в лікуванні шизофренії (2013)
Надоненко О. М. - ЕЕГ-відеомоніторинг: іктальна ЕЕГ в діагностиці епілепсії, Мартинюк В. Ю., Ярмолюк Т. П., Майструк О. А. (2013)
Нечай А. Ф. - Роль ЕКГ при обстеженні дітей раннього віку з епілепсією та неепілептичними нападами (2013)
Омельяненко А. А. - Изменения зрительных вызванных потенциалов, связанных с событием, на образно-семантические стимулы у детей с идиопатическими фокальными эпилепсиями в отсутствие антиконвульсантной терапии, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Морозова А. В. (2013)
Померанцева Т. И. - Клинико-инструментальные характеристики ночных фокалных эпилепсий, Скоробогатова О. В. (2013)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных артерий как причина развития тяжелого церебрального ишемического инсульта, Коценко Ю. И. (2013)
Терещенко Л. П. - Терапевтические подходы в терапии эпилепсии (2013)
Чуприков А. П. - Нейропсихиатрические проблемы детской эпилепсии, Чуприкова Е. Г. (2013)
Шестова Е. П. - Особенности течения и терапевтической "откликаемости" эпилептического синдрома у детей с генерализованными мальформациями головного мозга, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Омельяненко А. А., Прохорова Л. М., Голубева Ю. М., Перепечаенко Ю. М., Зима И. Е. (2013)
Зильберблат Г. М. - "Зелдокс — антипсихотик для ума и тела" — миф или реальность? (Опыт применения в ОПНМО), Ершова Е. А., Тимен М. Е. (2013)
Коростий В. И. - Опыт применения небензодазепиновых анксиолитиков в комплексном лечении тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях (2013)
Горанський Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих (Проект), Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С. (2013)
Короткий виклад змін у DSM-5 порівняно з DSM-IV-TR (2013)
Алфимов П. В. - Дофаминергический дисбаланс, дизрегуляция салиенса и система вознаграждения при шизофрении. Обзор материалов XXI конгресса Европейской психиатрической ассоциации (6—9 апреля 2013 года, Ницца, Франция) (2013)
Павличенко А. В. - Проблемы классификации в материалах ХХ1 европейского конгресса по психиатрии, Денисенко М. М., Читлова В. В. (2013)
Харченко А. В. - Информация об XI Всероссийской школе молодых психиатров (2013)
Ежова В. А. - Развитие идей проф. А. Е. Щербака в реабилитации больных с заболеваниями нервной системы, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В. (2013)
Дублінська декларація (2013)
Агманова А. - Проблемы изучения русского языка и межкультурной коммуникации репатриантов-казахов в Казахстане (2014)
Горохова Т. - Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей (2014)
Захарчук-Дуке О. - Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей (2014)
Іванишин Г. - Лінгводидактична модель навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ (2014)
Кардаш Л. - Проблеми формування культури мовлення майбутніх педагогів (2014)
Ковальчук Н. - Структура і зміст пунктуаційної компетентності (2014)
Кулик О. - Мовна й мовленнєва особистість: проблема дефініцій, Рубан І. (2014)
Марченко Н. - Особливості відбору текстів для аудіювання в процесі формування граматичної компетенції німецької мови як другої іноземної (2014)
Нищета В. - Усвідомлення й організація освітньої діяльності як риторичної у процесі навчання української мови (2014)
Овсієнко Л. - Текст як об’єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики (2014)
Пахомова О. - Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі (2014)
Рябовол Н. - Сучасні підходи до оптимізації змісту мовної освіти майбутніх учителів української мови і літератури (2014)
Сімоненко Л. - Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття (2014)
Тільняк Н. - Урахування специфіки фахової термінології у проектуванні науково-методичної системи формування професійного мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2014)
Федорич Х. - Роль мотивації у формуванні правописної компетентності студентів (2014)
Чебан О. - Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду (2014)
Черниш Н. - Методична модель навчання виразного читання поезії (2014)
Юрійчук Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу (2014)
Антіпов О. - Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу (2014)
Бокшань Г. - Міфологічний та культурно-історичний інтертексти у повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" (2014)
Бродюк Ю. - Художня антропологія трилогії "Жменяки" М. Томчанія (2014)
Довбня Л. - Науковий доробок О. Потебні у процесі становлення і розвитку східнослов’янського мовознавства, Товкайло Т. (2014)
Дробот Н. - Культура спілкування та значення етикету в англійській мові (2014)
Журавльова Є. - Тенденции развития русского языка как полинационального (2014)
Заболотна Т. - Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики (2014)
Каплюк К. - Міфологічна складова тексту роману "Нікуб. Кров кажана" В. Шкляра (2014)
Козубенко Л. - Філософське та психоаналітичне підґрунтя світової літературної критики ХХ століття (2014)
Кувшинова Н. - Синонимические отношения немецких заимствований в лексической системе русского языка (2014)
Левченко Т. - Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси (2014)
Мазоха Г. - Особливості поетики епістолярію В. Близнеця 70-х рр. ХХ ст (2014)
Пангелова М. - Явище інтертекстуальності у приватних кореспонденціях Уласа Самчука (2014)
Панова Н. - Деструктивні тенденції в українській літературі на межі XIX–XX ст (2014)
Пилипюк Л. - Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака (2014)
Прушковська І. - Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії (2014)
Роїк О. - Функціональна природа семантично знівельованих зіставно-протиставних сполучників у структурі складносурядних речень (2014)
Свириденко О. - Хозарський міф та його осмислення у прозі Олекси Стороженка (2014)
Скляренко О. - Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreiЯigste Jahr" та "Simultan") (2014)
Ткачук Т. - Вплив урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у білінгвальних умовах (2014)
Фєтісова О. - Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Королівство") (2014)
Христич Н. - Зоолексика як компонент анімалістичної метафори (2014)
Швець Н. - Лексичні засоби змалювання природи в романі Д. Дефо "Robinson Crusoé", Швець О. (2014)
Шумейко З. - Педагогічний потенціал загадок зі збірки Матвія Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гладкий С. О. - Правосвідомість як предметне поле та інструмент правового самопізнання (2013)
Кіндюк Б. В. - Принципи радянського лісового права (2013)
Тєлькінєна Т. Е. - Політичні права і свободи стану дворян в Російській імперії як предмет лобіювання під час попереднього обговорення проекту Загального положення про селян, що вийшли із кріпосної залежності (серпень 1859 - квітень 1860 рр.) (2013)
Черних Є. М. - Категорія правове життя" в основних конструктивних моментах (2013)
Журавлева А. С. - Гендерная политика в Украине (2013)
Заброда Д. Г. - Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт реалізації державної антикорупційної політики, Кашкаров О. О. (2013)
Квач С. С. - Конституційне забезпечення національного інституту локальної демократії в Україні (2013)
Костюк І. В. - Критерії класифікації конституційно-правових принципів організації та діяльності судів загальної юрисдикції (2013)
Курило В. І. - Правове регулювання експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи розвитку, Самохін А. В. (2013)
Курило В. І. - До питання ефективності інституту дисциплінарної відповідальності за порушення екологічного законодавства, Собовий О. М. (2013)
Миронюк Р. В. - Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства (2013)
Myskiv L. I. - Reorganization of the central bodies of executive power on the formulation and implementation of the state policy in the field of education in Ukraine (2013)
Олійник І. Л. - Зарубіжний досвід кадрової політики в системі державної служби: щодо питання формування вищого корпусу (2013)
Овчарук C. C. - Правовое регулирование института административных процедур во Франции (2013)
Пацурківський Ю.П. - Теоретичні проблеми розуміння сутності категорії правовий режим (2013)
Петрицький А. Л. - Актуальні проблеми правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2013)
Прилуцький С. В. - Конституціоналізація безпосередньої участі народу України при здійсненні правосуддя (2013)
Пустовіт Ж. М. - Політико-правові фактори, що впливають на співвідношення функцій Верховної Ради України з функціями інших вищих органів державної влади (2013)
Свірський Б. М. - Визначення принципу поваги до людської гідності у кримінально-процесуальних нормах (2013)
Турченко О. Г. - Відповідальність держави за свою безпеку (2013)
Хоббі Ю. С. - Удосконалення регламентації прав людини як необхідний елемент конституційної реформи (2013)
Галіахметов І. А. - Парадигма муніципального права України (2013)
Циклаурі О. Б. - Правова легалізація компетенції органів місцевого самоврядування України у сфері транскордонного співробітництва (2013)
Кірін Р. С. - Проблеми кодифікації інституту об'єктів гірничих відносин (2013)
Лаврик Г. В. - Законодавче і нормативно-правове забезпечення сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи): міжнародний та національний рівень (2013)
Проскуров М. В. - Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту (2013)
Львова Є. О. - Інтернаціоналізація конституційного права держав-членів міжнародного співтовариства: до питання про сутність та визначення (2013)
Рудой К. Н. - Органы внутренних дел Украины в системе обеспечения международной безопасности: концептуальные аспекты (2013)
Позюбанов Р. П. - Правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності: досвід країн Європейського Союзу (2013)
Савочкін Д. С. - Систематизація принципів проведення спеціальних операцій силами охорони правопорядку, Петричеко В. Г. (2013)
Абдалказим М. А. - Співвідношення національного конституційного і міжнародного права: до розуміння доктринально-теоретичних підходів (2013)
Ахмедова Е. Р. - Туреччина як потенційний суб’єкт майбутньої міграції в Європейський Союз чи притулок для мігрантів (2013)
Марцеляк С. М. - Засада рівного виборчого права при виборах народних депутатів України (2013)
Патлачук О. В. - Історіографія дослідження інституту злочину у праві Великого князівства Литовського (2013)
Попова Г. О. - Основні напрями та форми функціонування органів юстиції Донбасу періоду 1925-1930-го років (2013)
Чобіток Б. П. - Воєнна безпека держави у доктрині забезпечення національної безпеки (2013)
Шупик Д. С. - Роль європейських стандартів у процесах конституціоналізації муниципального правопорядку (2013)
Калініна О. М. - Перспективи транскордонного переміщення компаній в Європейському Союзі з урахуванням останніх правових змін (2013)
Ольшанецкая О. Б. - Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом по законодательству Украины и России (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Степанов Ю. М. - Провідні фактори впливу на якість медичної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні, Скирда І. Ю. (2014)
Осьодло Г. В. - Роль вегетативної дисфункції та її корекції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Радушинська М. В. (2014)
Степанов Ю. М. - Ендоскопія з високою роздільною здатністю та NBI в діагностиці уражень слизової оболонки верхніх відділів травного тракту, Крилова О. О. (2014)
Степанов Ю. М. - Содержание сывороточного гастрина у пациентов с рефлюкс-гастритом, Мосийчук Л. Н., Коваленко А. Н. (2014)
Диденко В. И. - Морфологическая и биохимическая оценка прогрессирования хронического гепатита, ассоциированного с вирусом C, Ошмянская Н. Ю., Кленина И. А. (2014)
Драгомирецкая Н. В. - Новые возможности немедикаментозного лечения больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Заболотная И. Б., Ижа А. Н. (2014)
Пасієшвілі Л. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та артеріальна гіпертензія: патогенетичні чинники формування та прогресування, Железнякова Н. М., Пасієшвілі Т. М. (2014)
Бойко Т. Й. - Лікування анемії у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Мосалова Н. М., Толстикова Т. М. (2014)
Sirchak Ye. S. - Methods of correcting intestine dysbiosis and their influence on the dynamics of clinical manifestations of hepatic encephalopathy among patients with liver cirrhosis (2014)
Бабий А. М. - Опыт применения отечественной высокочастотной электросваривающей технологии в хирургическом лечении больных с абдоминальной патологией, Шевченко Б. Ф., Ратчик В. М., Кункин Д. Д. (2014)
Бурневич Э. З. - Хронический гепатит C и синдром перегрузки железом, Северов М. В., Северова М. М. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Механизмы развития и подходы к лечению дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии, Гриднева С. В. (2014)
Ткач С. М. - Cовременные возможности повышения эффективности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2014)
Степанов Ю. М. - У травні 2014 року кафедра гастроентерології та терапії ФПО ДЗ "ДМА МОЗ України" відзначає своє 35-річчя, Шендрик Л. М. (2014)
Шипулін В. П. - Академік Ф. Г. Яновський: грані особистості, Назаренко Д. (2014)
Воєводін О. П. - Етична культура (2012)
Попович О. В. - Холономна парадигма ґендерності в самопізнанні сучасної людини в опрацюванні дихотомії "образ святого - архетип юродивий" (2012)
Батичко Г. І. - Соціальні мережі як чинник формування позитивного іміджу та простір позиціонування університету на ринку освітянських послуг, Велієва О. Р. (2012)
Братерська-Дронь М. - Тема апокаліпсису в кіномистецтві (2012)
Виткалов В. Г. - Інформаційний простір сучасної Рівненщини, Виткалов С. В. (2012)
Головко О. В. - Візантійський компонент у культурі населення Погориння ХІ-ХІІІ століть за матеріалами літописних міст Дорогобужа і Пересопниці, Нікольченко Ю. М. (2012)
Демиденко Я. - Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд (2012)
Жукова Н. А. - Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка "Матриця": культурологічний аналіз (2012)
Кодьєва О. П. - Види мистецтва як естетико-культурологічна проблема (2012)
Кудлай В. О. - Культура аналітико-прогностичної діяльності у політиці (2012)
Матвійчук Б. - Реклама в контексті персоніфікованого підходу (2012)
Онищенко И. Г. - Особенности деловых межкультурных коммуникаций (2012)
Орехова С. Е. - Музей как средство формирования корпоративной культуры и реализации коммуникативной политики предприятия (на примере Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта") (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку (2012)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення (2012)
Фёдоров Ю. В. - Современные социокультурные аспекты феномена вырождения (дегенерации) (2012)
Бондаренко І. С. - Місце масової культури в детермінанті споживання (2012)
Ручка А. - Культурний капітал та його реалізація в сучасному українському соціумі, Скокова Л. (2012)
Слющинський Б. В. - Етнокультура спільноти Приазов’я: культурна інтеграція чи мультикультуралізм? (2012)
Туленков М. В. - Принципові засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Левчук Л. Т. - Художня творчість як міжнаукова проблема: досвід поняттєво-категоріального забезпечення (2012)
Оніщенко І. Г. - Гендерна політика Європейського Союзу: порядок денний для України (2012)
Батичко Г. І. - Ідеологічні "баталії" на шпальтах мистецької періодики к. ХІХ - поч. ХХ ст. в контексті інституалізації культурного простору (2012)
Виткалов С. В. - Постаті регіонального театру в сучасній культурній практиці України, Крет З. М. (2012)
Воєводіна Л. П. - Музична свідомість особистості у вимірах інформаційної культури (2012)
Головко О. В. - Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) (2012)
Давва В. В. - Ідеологічні чинники розбудови української національної культури у 20-тих рр. ХХ ст. (2012)
Кодьєва О. П. - Види мистецтва у контексті світосприйняття українського народу (2012)
Кудлай В. О. - Редакційно-видавнича діяльність автора, референта та редактора як складова книжкової культури (2012)
НікольченкоТ. М. - Джерелознавчий аспект дослідження літопису Самійла Величка, Нікольченко Ю. М. (2012)
Орехова С. Е. - Почтовый конверт – инструмент Direct Marketing-проекта (2012)
Рябуха Ю. В. - Сеппуку: спонукальні мотиви і історія традиції (2012)
Сабадаш Ю. С. - Библиотека как ризоморфный лабиринт человеческого познания и догадки (на примере романа У. Эко "Имя розы"), Барма О. А. (2012)
Солоділова О. В. - Герменевтичний горизонт естетичної оцінки в контексті культурологічного знання (2012)
Устименко Л. М. - Культурно-освітній потенціал етнографічного туризму (2012)
Холодинська С. М. - Кінематограф і телебачення - "поліфонічні" види мистецтва (естетико-художні особливості) (2012)
Хом’якова О. В. - Парадигмальний аспект реалізації культурної місії мовно-педагогічного спілкування у вищих навчальних технічних закладах України (2012)
Танчер В. В. - Дилеми та орієнтири розвитку соціологічної дисципліни (2012)
Терпан В. В. - Студентство як соціокультурна спільнота (2012)
Черепанова Т. В. - Виртуальные социальные сети как феномен современной культуры (2012)
Відомості про авторів 129-130 (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Ватковська М. Г. - Освіта як фактор становлення "суспільства знання" (2014)
Корх О. М. - Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства, Решетніченко А. В. (2014)
Галяс И. А. - Интеллектуально - нравственный потенциал лидера-созидателя современного украинского общества (2014)
Кулик А. В. - Идеи философов Просвещения о хаосе (2014)
Молодцов Б. И. - Диалектика актуальной и безусловной бесконечности бытия как основание онтологической состоятельности сознания (2014)
Ходус Е. В. - Современный город как бриколаж: публично-приватная (ре)террито­ризация (2014)
Лобода Ю. О. - Philosophia ad bellum (2014)
Горбенко Н. В. - Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності (2014)
Рахмайлов Є. В. - Метафізика антропотеїзму в генеалогії фашистської міфології надлюдини (на матеріалах гайдегерівського аналізу ніцшеанської етики) (2014)
Андрієвська Ю. Д. - Поняття кордонів феномена приватності (2014)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження (2014)
Лінцова Н. Ю. - Форми трудової поведінки селян: результати соціологічного дослідження сільського способу життя (2014)
Шевчук М. О. - Репрезентації національної ідентичності в просторі міста крізь призму туристичного погляду (2014)
Городецька С. Л. - Громадянська солідарність як поведінкова стратегія громадянського діалогу (2014)
Рахмайлов В. В. - Іберійські моделі сепаратизму: соціологічний аспект (2014)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична участь як складова частина самоідентифікації індивідів (2014)
Бавикіна В. М. - Репрезентація соціальних трансформацій в українському медіа-мистецтві (2014)
Кльов М. В. - Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в структурі вищої освіти (2014)
Алркаби А. Н. - Разделение властей в условиях современного политического процесса (2014)
Морарь М. В. - Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства (2014)
Тиркус Ю. С. - Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС (2014)
Цурканова И. А. - Политический механизм демократизации в современной Украине (2014)
Грушецкий Б. П. - Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998-2013 гг.) (2014)
Лимар М. Ю. - Європейський вектор зовнішньої політики адміністрації Б. Обами (2014)
Свєтлакова М. А. - Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки (2014)
Тирон А. М. - Діяльність християнсько-демократичного союзу Німеччини в опозиції: 1969-1982 рр. (2014)
Берест Р. Я. - Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз, Берест І. Р. (2014)
Ступак Ф. Я. С. - Щоголєв: лікар і цензор (2014)
Виздрик В. С. - Встановлення польської адміністрації в Галичині на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Якуба А. О. - Фармацевтична освіта ХІХ – поч. ХХ ст. на Харківщині: історичний аналіз (2014)
Ватутин Н. Т. - Нейтрофилёз: что скрывается под маской, Шевелек А. Н., Дегтярева А. Э., Перуева И. А. (2014)
Гриценко П. И. - Клеточный состав и ультраструктура периапикальной грануляционной ткани при первичном и вторичном хроническом периодонтите, Петрук Н. С., Самойленко А. В., Твердохлеб И. В. (2014)
Деримедвідь Л. В. - Дослідження впливу нової ранозагоювальної мазі на морфогенез повношарових вирізаних ран шкіри у фізіологічно здорових щурів та на тлі діабетогенного стану, Цулун О. В. (2014)
Дмитрієва Е. О. - Ефективність остеотропних матеріалів в експерименті та за даними оцінки якості життя у хворих на генералізований пародонтит III ступеня (2014)
Молчанов Р. Н. - Влияние инфекции мочевых путей на инфильтрацию опухоли мочевого пузыря иммунными клетками, Шпонька И. С. (2014)
Саєнко А. В. - Вплив натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2h-, Стратійчук А. С., Степанюк Г. І., Коваленко С. І. (2014)
Свінціцький А. С. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при різних варіантах функціональної диспепсії, Корендович І. В., Курик О. Г., Соловйова Г. А. (2014)
Сирцов В. К. - Особливості розподілу глікопротеїнів в клітинах великих слинних залоз щурів в ранньому постнатальному періоді після антенатальної антигенної дії, Маслова І. М. (2014)
Твердохліб І .В. - Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію, Перцева Н. О., Турлюн Т. С. (2014)
Ткаченко Р. П. - Патоморфологічні зміни у прищитоподібних залозах при вторинному і третинному гіперпаратиреозі, Курик О. Г., Губар О. С., Белемець Н. І. (2014)
Ульянова Н. А. - Морфологические изменения склеры при моделировании миопии, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Шатов Д. В. - Влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости на паренхиму лёгких крыс после одноразового тотального облучения, Пикалюк В. С., Шаланин В. В., Шимкус Т. С. (2014)
Кузенко Є. В. - Метод: хімічне та морфологічне дослідження парафінових зрізів (2014)
Петріас К.(автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д.(редактор) (2014)
Вісімнадцята міжнародна конференція "SCIENCE ONLINE: електронні інформаційні ресурси для науки та освіти" (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958 – 2014) (2014)
Бокотей А. - Наші здобутки проблеми й завдання (2013)
Литвинюк Л. - До питання становлення та розвитку фірмового стилю (2013)
Каблова Т. - Золотий перетин як композиційний принцип художньої форми (2013)
Крилатова О. - Вектори розвитку етностилю в сучасному дизайні громадських інтер’єрів України (2013)
Костельна М. - Діяльність українських будинків моделей одягу в 60-80-х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних тенденцій (2013)
Луць С. - Взаємодія художньо-образної та технологічно-технічної складових у формуванні фірмової стилістики класичного ювелірного дому "Лобортас" (2013)
Бокотей М. - 9 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: результати та перспективи (2013)
Єфімова А. - Традиційні художні практики в урбаністичних середовищах 1990-2000-х років: досвід Львова (2013)
Смоляр О. - Принципи сучасного стилю Ар-Деко у створенні яскравих дизайнерських проектів інтер’єрів (2013)
Деленкевич П. - Раціональний аспект структури іконостаса церкви Святого Юра в Дрогобичі (2013)
Слободян О. - Роль Косівської мистецької школи у розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині другої половини ХХ ст. (2013)
Киянка В. - Ресурси мережі інтернет як складова дистанційного навчання, Шаповал Т. (2013)
Тканко З. - Нова реальність української моди 1990-х рр. (2013)
Кротова Т. - Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII – XIX ст. (2013)
Шумська Я. - Сучасне мистецтво молодих митців України та Польщі (2013)
Приймич М. - Живопис церкви св. Миколая Чудотворця с. Добробратове Йосипа Бокшая (2013)
Пісклова І. - Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини (2013)
Боднарчук В. - Керамічні вироби Львівської експерементальної фабрики 1970-х – 1980-х років (2013)
Боярко-Долженко В. - Символічна перспектива та проблеми однорідності художнього простору (на матеріалі українського живопису ХІІІ – ХV ст.) (2013)
Сопко О. - Оздоби королівського Євангелія 1401 року (2013)
Попенюк Ю. - Іконографія сюжету Різдва Христового з поклонінням пастухів в українському живописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2013)
Москалюк М. - Морський пейзаж у творчості Романа Сельського (2013)
Янковська Д. - Східні впливи в сучасній моді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Левкович Н. - Художні особливості меморіальної пластики єврейських кладовищ Східної Галичини XVIII – ХІХ ст. (2013)
Студницький І. - Ретроспективізм у архітектурі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії (2013)
Якубяк М. - Жорж Санд як мистецтвознавець і її стаття "Джоконда Леонардо Да Вінчі" (2013)
Волянюк Н. - Призначення вишивки в оздобленні сорочок Тернопільської області першої половини ХХ ст. (2013)
Яців Р. - Іван Самотос: чинники консолідованого таланту (до 80-річчя з дня народження митця і педагога) (2013)
Шмагало Р. - Ювілей "Львівського Гефеста”: панорама творчості Олега Боньковського (2013)
Кушнір О. - Художні образи анімалістики у творчості Ганни Хром’як (2013)
Ващенко М. - Творчий шлях художника-монументаліста Анатолія Чернова (2013)
Молинь В. - Василь Девдюк в історії народного мистецтва Гуцульщини (2013)
Гринюк М. - Феномен творчості Валентини Джуранюк (2013)
Лупій С. - Мистецький хист лікаря Богдана Білінчука (2013)
Білан І. - Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Юрія Магалевського (2013)
Бадяк В. - До питання реєстрації об’єктів художньої спадщини України з позиції фаховості та національної гідності (2013)
Гамалія К. - Синтетичний характер садово-паркового мистецтва (2013)
Цебенко О. - Мистецька спадщина Гербуртів у Галичині ХVІ – початку XVII ст. (2013)
Крайлюк Л. - Спадщина Ніла Хасевича в контексті розвитку українського мистецтва (2013)
Сафонова Т. - Експонування в урбаністичному дизайні фрагментів архітектурних пам’яток (2013)
Литовко Т. - Мистецтво Сходу в етнографічних зібраннях Харкова ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Олінкевич В. - Публічне Versus приватне в контексті філософії Річарда Сеннета (2013)
Андрушко Л. - Значення митної експертизи у збереженні історико-культурних цінностей України, Лильо-Откович З. (2013)
Визнання (2013)
Репрезентації (2013)
Понад час і простір (2013)
Вічная пам’ять (2013)
Янчева Л. М. - Концептуальний підхід до організації та методики проведення внутрішнього аудиту розрахунків за товарними операціямиъ, Акімова Н. С., Бойченко Н. В., Наумова Т. А. (2014)
Бочуля Т. В. - Структуризація системи бухгалтерського обліку на основі адаптивної архітектури, Шталь Т. В. (2014)
Котенко Л. М. - Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні, Фадєєва Г. М. (2014)
Кащена Н. Б. - Методика економічного аналізу: сутність та елементи, Цуканова О. В., Гаркуша Н. М. (2014)
Гаркуша Н. М. - Концептуальні основи процесу управління витратами підприємства (2014)
Янчев А. В. - Теоретичні основи організації обліку на підприємствах індустрії гостинності: міжнародний аспект, Кирильєва Л. О., Топоркова О. В., Кирильєва Д. Д. (2014)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти обліку послуг виїзного кейтерингу на підприємствах ресторанного господарства, Наумова Т. А., Бойченко Н. В., Горбатюк Н. М. (2014)
Чорна М. В. - Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, Жувагіна І. О., Горіцин Д. О. (2014)
Краснокутська Н. С. - Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження, Ришкова Я. С. (2014)
Гросул В. А. - Вплив непрямих чинників зовнішнього фінансового середовища на формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі, Колєснік Т. С. (2014)
Гросул В. А. - Підходи до структуризації ресурсного потенціалу підприємств, Филипенко О. М., Голованьова С. П. (2014)
Власова Н. О. - Особливості формування оборотних активів у різних форматах підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2014)
Смольнякова Н. М. - Систематизація методичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Волосов А. М. (2014)
Зубков С. О. - Показники оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу підприємства торгівлі (2014)
Дядюк М. А. - Ризикостійкість підприємств торгівлі як складова інтегрованої системи ризик-менеджменту (2014)
Іванюта О. М. - Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку (2014)
Балабан П. Ю. - Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості, Балабан М. П. (2014)
Єсінова Н. І. - Проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, Рарова І. М. (2014)
Кулініч О. А. - Освіта як чинник соціально-економічного розвитку, Зарецька Л. М. (2014)
Печенка О. І. - Пряме іноземне інвестування економіки України, Величко К. Ю., Вівденко М. А. (2014)
Гебер Н. А. - Теоретичний базис системи управління персоналом підприємств торгівлі (2014)
Сардак О. В. - Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом (2014)
П’ятницька Г. Т. - Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування, Предєін А. М., Рябова О. В. (2014)
Артеменко В. С. - Маркетингові канали торговельного підприємства: сутність та особливості формування, Бубенець І. Г. (2014)
Прядко О. М. - Маркетингові дослідження ринку мийних косметико-гігієнічних засобів (2014)
Ольшанський О. В. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів (2014)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної продовольчої мережі в Україні, Соболев В. Л. (2014)
Шталь Т. В. - Розробка метрики показників діагностики ефективності використання соціального маркетингу в роздрібній торгівлі, Тищенко О. О. (2014)
Борисова А. О. - Теоретичні засади використання іншомовного кейса як ефективного засобу навчання іноземних мов у немовних ВНЗ, Архипова В. О., Колесник А. О. (2014)
Колесник А. О. - Чинник самостійної роботи як один із основних етапів успішного навчання іноземної мови, Мануєнкова О. О. (2014)
Петренко Н. В. - Торгові школи в системі комерційної освіти в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Муравйова О. М. - Функціонування англійських квантитативних слів, Кравцова Т. А., Крупей М. І. (2014)
Саватєєва Л. В. - Поповнення словника сучасної англійської мови, Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Навчання реферування наукових статей економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної, Муравйова О. М. (2014)
Подворна Л. А. - Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики, Кондратенко М. В. (2014)
Кравцова Т. А. - Аналіз основних адаптаційних моментів та факторів, що мають вплив на навчання іноземних студентів в Україні, Король А. В. (2014)
Кудряшов І. О. - Витривалість як інтегруючий показник здоров’я та працездатності студентів, Артюгін А. В. (2014)
Пляшешник А. М. - Організаційно-педагогічні основи самостійних занять студентів iз фізичного виховання, Левченко М. О., Москальов В. В. (2014)
Литвинчук О. М. - Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, содержание (2012)
Геец В. М. - О единстве и противоречиях в развитии общества, государства и экономики (2012)
Оскольский В. В. - Экономические аспекты управления водными ресурсами и водопользование (2012)
Асаул А. Н. - Основные направления повышения качества и эффективности разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах, Коваль О. С. (2012)
Мазур В. Л. - Нереализованные возможности наполнения бюджета Украины, Тимошенко М. В. (2012)
Бородина Е. Н. - Институциональное развитие сельского хозяйства и села Украины и России и его гармонизация с европейской политической практикой (2012)
Кирилюк Е. Н. - Реализация интересов субъектов аграрного рынка в хозяйственной системе современной Украины (2012)
Ярош О. Б. - Экономические риски в сфере государственной тарифной политики на услуги ЖКХ, Пушкарев А. Б. (2012)
Выдающийся экономист-международник (2012)
Гринберг Р. С. - Чем опасна победа Митта Ромни? (2012)
Варналий З. С. - Конституционная экономика Украины: сущность, проблемы, перспективы, Швабий К. И. (2012)
Базилевич В. Д. - Новый учебник по международной экономике (2012)
VII Пленум Союза экономистов Украины и Всеукраинская научно-практическая конференция (2012)
Лопушинський І. П. - Стан і перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2009)
Єльчанінов Д. Б. - Аналіз неповної та суперечливої інформації в державному управлінні (2009)
Колісніченко Н. М. - Методологічні засади визначення компетентностей cуб’єктів політичної діяльності (2009)
Конотопцев О. С. - Секуляризація уявлень про державу в творах мислителів доби Відродження (2009)
Миколайчук М. М. - Шляхи підвищення дієвості органів державного управлінні (2009)
Пасемко Г. П. - Методологія принципу системності в державному регулюванні аграрних відносин (2009)
Половцев О. В. - Застосування методу дерева рішень для розв’язання завдань у державному управлінні (2009)
Полякова Л. П. - Механізми державного управління вищою освітою на основі використання інформаційного середовища, Криштопа А. О. (2009)
Сичова В. В. - Інституалізація політичної опозиції як чинник оновлення системи державного управління України (2009)
Гудима Н. В. - Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні системи органів державного управління (2009)
Котуков О. А. - Труднощі демократичного транзиту в Україні (2009)
Бухтатий О. Є. - Політичні та адміністративні аспекти державного управління у сфері масової інформації (2009)
Козич О. М. - Теоретичні аспекти децентралізації в системі державного управління: закордонний досвід (2009)
Нєма О. С. - Системне дослідження власності як категорії державного управління (2009)
Покотило Т. В. - Сутність і складові механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2009)
Сітніченко А. В. - Шляхи вдосконалення взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2009)
Мучник А. М. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу), Ворона П. В. (2009)
Мамонова В. В. - Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами, Ольшанский О. В. (2009)
Коротич О. Б. - Формування понятійного апарату державного управління регіональним розвитком країни (2009)
Діуліна В. В. - Освітні аспекти модернізації регіональних органів влади (2009)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до порівняння чинників людського потенціалу в регіонах України (2009)
Балашов А. М. - Технологічний аспект екологізації управління сталим розвитком муніципального утвору (2009)
Берегой Т. А. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази становлення агентств регіонального розвитку в Україні (2009)
Вдовенко Ю. С. - Інструментарій приватно-державного партнерства в місцевому соціально-економічному розвитку (2009)
Дегтярьова І. О. - Принципи нової державної регіональної політики України (2009)
Єрошкіна О. О. - Упровадження особливих бюджетних режимів задля вирішення проблем розвитку депресивних та відсталих територій (2009)
Ковальова О. М. - Практичні аспекти управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (2009)
Когут І. Я. - Велике місто як об’єкт управління і публічного врядування (на матеріалах міста Львова) (2009)
Михайленко Г. В. - Розподіл повноважень між суб’єктами і об’єктами державного управління загальною середньою освітою на регіональному рівні (2009)
Васильєв А. О. - Основні моделі місцевого самоврядування: становлення та вдосконалення (2009)
Авраменко Н. В. - Вплив світової економіки на розвиток державної політики України в галузі охорони здоров’я (2009)
Древаль Ю. Д. - Участь комітетів (комісій) у забезпеченні механізму парламентського контролю (2009)
Малиш Н. А. - Економічні засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні (2009)
Міненко В. Л. - Порівняльний аналіз світових моделей державного регулювання економіки та ринку праці (2009)
Статівка Н. В. - Міжнародні порівняння продуктивності сільського господарства як механізм визначення ефективності використання ресурсного потенціалу України (2009)
Степанов В. Ю. - Концептуальні засади становлення та розвитку інформаційного суспільства (2009)
Бражко О. В. - Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці (2009)
Корнієвський О. А. - Релігійні організації у системі забезпечення національної безпеки України (2009)
Кринична І. П. - Соціально-психологічні чинники управління процесами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2009)
Рожков Г. С. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я (2009)
Анікієнко В. М. - Сутність і класифікація механізмів державного регулювання розвитку аграрного ринку (2009)
Кармелюк І. М. - Розвиток інформаційного простору як запорука вдосконалення управління державою власним гуманітарним капіталом (2009)
Кирій С. Л. - Основні напрямки вдосконалення аудиту адміністративної діяльності в Україні (2009)
Козир Т. О. - Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2009)
Павлюк В. Я. - Малий та середній бізнес у системі державного регулювання економічними процесами (2009)
Процюк С. Л. - Державна політика соціального захисту економічно активного населення в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Плоский К. В. - Теоретичні засади дослідження молодіжного громадського руху як чинника державотворення (2009)
Теплова Н. А. - Методологія та принципи державного управління щодо забезпечення належної освіти людей з інвалідністю (2009)
Шуригіна Н. Ю. - Державне регулювання страхового ринку в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2009)
Яковенко Г. Б. - Запобігання корупції в міжнародній комерційній діяльності (2009)
Супіханов Б. М. - Еволюція торговельної політики (2009)
Мацокін А. П. - Роль студентських соціальних служб у процесі державного управління соціалізацією студентської молоді (2009)
Дєгтяр А. О. - Управління якістю підготовки кадрового потенціалу сучасної економіки України (2009)
Савченко Б. Г. - Соціально-психологічні фактори управлінської діяльності (2009)
Краснопьорова С. В. - Теоретичні перспективи професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2009)
Соколовський С. І. - Концептуальні підходи до підвищення професійної працездатності державних службовців через залучення психофізіологічного потенціалу особи і групи (2009)
Кіцак Т. М. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері підготовки державних службовців (2009)
Соколова Т. А. - Управління кар’єрою державних службовців в Україні (2009)
Чайка Л. В. - Компетентнісний підхід у системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2009)
Чопенко А. В. - Вплив суб’єктивних чинників на прийняття управлінських рішень (2009)
Шенкаренко О. В. - Державне регулювання професійного навчання безробітних: основні напрями (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Державне регулювання діяльності кредитних спілок в умовах геоекономічних трансформацій (2009)
Герасимова О. А. - Держава та мова в контексті процесів глобалізації (2009)
Труш О. О. - Політика Європейського Союзу у сфері цивільного захисту, Козубенко О. А. (2009)
Титул, содержание (2012)
Киндзерский Ю. В. - Деструктивы промышленной политики в Украине и возможности их преодоления (2012)
Длугопольский А. В. - Институциональное измерение развития социального капитала: теоретико-методические и прикладные аспекты (2012)
Чаленко А. Ю. - Институциональная гипотеза о рынке, трансакционных издержках и посредничестве (2012)
Радионов Ю. Д. - Управленческие решения как фактор неэффективного использования бюджетных средств (2012)
Бабак А. В. - Особенности определения регуляторной базы активов для целей ценообразования в сфере теплоснабжения в Украине (2012)
Назаренко Р. В. - Совершенствование методики формирования страхового запаса на промышленных предприятиях (2012)
Гайдуцкий П. И. - Роль бухгалтерского учета в предупреждении экономических кризисов, Жук В. Н. (2012)
Шлапак А. В. - Продовольственная безопасность и роль животноводства в ее обеспечении (2012)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2012 год (2012)
Титул, содержание (2013)
Кравцив В. С. - Концептуальные принципы разработки и реализации государственной программы устойчивого развития Украинских Карпат, Жук П. В. (2013)
Василенко В. Н. - О некоторых результатах экономической диагностики развития регионов (2013)
Скрипник А. В. - Риски мобилизационного пути развития: от Евро-2012 до зимних Олимпийских игр 2022 г., Букин Э. К. (2013)
Чемодуров А. М. - Проблемы финансирования инновационной деятельности предприятий (2013)
Пасхавер Б. И. - Аграрный сегмент национального богатства (2013)
Папава В. Г. - Проблема эффекта быстрого старта и пространственное сравнение показателей экономического роста (на примере стран Восточного партнерства) (2013)
Буркинский Б. В. - Социальный капитал: сущность, источники и структура, оценка, Горячук В. Ф. (2013)
Архангельский Ю. С. - Необходимость государственного планирования экономики обоснована экономико-математической теорией (2013)
Алымов А. М. - Развитие финансовой системы – перспективное направление модернизации экономики (2013)
Лебедева В. К. - Политическая экономия в эпоху глобальных трансформаций, Тарасевич В. Н. (2013)
Памяти профессора Ивана-Святослава Коропецкого (2013)
Дуркалевич В. В. - Образ матері у дилогії Анджея Хцюка "Атлантида" й "Місяцева земля" (2013)
Євмененко О. В. - Жанрово-стильові особливості "народницького" циклу О. Соколовського (2013)
Кравченко О. А. - Эстетико-религиозные основания возвышенного в трактовке Вячеслава Иванова (2013)
Магас Л. І. - Художньо-стильові закономірності філософських поем Івана Франка (2013)
Мельничук І. В. - Дискурс княжої доби в драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття, Хорошков М. М. (2013)
Ніколова О. О. - Тип псевдодурника (-безумця) у російській та західноєвропейській літературних традиціях: загальні тенденції специфіки функціонування (2013)
Нікольченко Т. М. - Місце перекладу в давньоукраїнській літературі Х–ХVІІІ сторіч, Нікольченко М. В. (2013)
Норец М. В. - Роман Р. Киплинга "Ким" – вектор эволюции жанра шпионского романа 50-55 (2013)
Романенко Л. В. - Постать Івана Сірка в українській літературі (на матеріалі творів М. Морозенко "Іван Сірко, великий характерник", "Іван Сірко, славетний кошовий") (2013)
Сардарян К. Г. - Колективний портрет доби (на матеріалі книги спогадів "Homoferiens" І. В. Жиленко) (2013)
Орєхов В. В. - Актуальне членування неповних складнопідрядних речень прислівного типу (2013)
Охріменко В. І. - Модальне значення єдиної можливості (на матеріалі італійської мови) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Титул, содержание (2013)
Богдан Т. П. - Долговая политика государства в условиях глобальной нестабильности (2013)
Костырко Р. А. - Интегрированная модель отчетности компаний: предпосылки, принципы, составляющие (2013)
Дыха М. В. - Принципиальные подходы к определению стратегии социально-экономического развития государства (2013)
Шовкун И. А. - Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины (2013)
Пасхавер Б. И. - Аграрный сегмент национального богатства (2013)
Мамутов В. К. - Совершенствование системы правового обеспечения экономики в Украине (2013)
Сухина Е. Н. - Развитие методологических подходов к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов, Лобасов А. П., Жишко М. И. (2013)
Чужиков В. И. - Кластерная политика Европейского Союза, Лукьяненко О. Д. (2013)
Жизнь ради науки (2013)
Зверяков М. И. - Цивилизационная идентификация как ключ к экономическому успеху в условиях глобализации (2013)
Говоруха В. В. - Вимоги до здійснення та основні принципи інформаційно-психологічної протидії в інтересах національної безпеки, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Суцільно-якісне управління в діяльності органів влади, Заріцька О. О. (2009)
Клімушин П. С. - Правове регулювання електронного документообігу (2009)
Радченко О. В. - Національна ідея України – ціннісний підхід (2009)
Солових В. П. - Правова держава і класична (адміністративна) модель державного управління: формування та взаємовплив (2009)
Росенко М. І. - Основні критерії аналізу політичної системи суспільства (2009)
Будник М. А. - Сучасний стан і перспективи державного управління регіональним розвитком України (2009)
Гончарова О. В. - Теоретичні уявлення щодо поняття "Економіка знань” (2009)
Ісаєв К. А. - Політичні партії: сучасна соціальна роль і функції (2009)
Левченко Н. В. - Національна ідея як чинник державотворення в Україні (2009)
Погорєлий С. С. - Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади (2009)
Пшенична Л. В. - Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу (2009)
Шепель О. А. - Сучасний етнополітичний конфлікт: прояви та розв’язання в тоталітарних і демократичних системах (2009)
Яблунівський С. В. - Реалізація державної політики розвитку театрального мистецтва за часів Української Центральної Ради (2009)
Конотопцев О. С. - Конкурентні теорії держави в суспільно-політичній думці Середньовіччя (2009)
Кучабський О. Г. - Макрорегіональний рівень у системі територіального управління України (2009)
Мартиненко В. О. - Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління, Машкаров Ю. Г. (2009)
Мордвинцев М. В. - Проблеми впровадження інновацій в управління містом, Карташов С. М. (2009)
Боршош І. С. - Шляхи забезпечення фінансово-економічної самодостатності територіальних громад малих міст, Чернецький Ю. О. (2009)
Ковалевіч І. П. - Зарубіжний досвід залучення громадськості до формування та реалізації місцевої політики (2009)
Протас В. М. - Управління стратегічним розвитком міст: іноземний досвід (2009)
Сидоренко Н. О. - Туризм як складова регіонального розвитку (2009)
Степаненко С. В. - Проблема комунікації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю (2009)
Єлагін В. П. - Суспільно-політичні та правові механізми системи соціального захисту військовослужбовців в Україні, Дацюк І. П. (2009)
Внукова Н. М. - Державна промислова політика інноваційного кластерного управління (2009)
Дєгтяр А. О. - Підвищення ефективності діяльності органів державного управління у сфері зовнішньої торгівлі: європейський досвід, Світлична Ю. О. (2009)
Бесчастний В. М. - Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою (2009)
Авраменко Н. В. - Механізми фінансування системи охорони здоров’я України (2009)
Ажажа М. А. - Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави (2009)
Левченко Н. М. - Порівняльний аналіз сфрмованих у світовій практиці моделей державної підтримки розвитку АПК (2009)
Майстро С. В. - Державне регулювання національного аграрного ринку в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2009)
Орлова Н. С. - Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні, Настюк С. С. (2009)
Пасемко Г. П. - Особливості тоталітарних державних моделей регулювання аграрних відносин (2009)
Соболь Р. Г. - Формування конкурентного середовища на страховому ринку в Україні (2009)
Статівка Н. В. - Удосконалення методики оцінювання продуктивності галузі сільського господарства для аналізу державної політики (2009)
Малюта О. В. - Удосконалення організації управління у сфері надання населенню житлово-комунальних послу, Воробйова Л. О. (2009)
Груба Г. І. - Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю (2009)
Онищенко О. А. - Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі (2009)
Плакіда В. Т. - Розвиток державного корпоративного сектора як форма реалізації власності (2009)
Соловйова О. В. - Механізми реалізації державної рекреаційної політики (2009)
Анікієнко В. М. - Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону (2009)
Бережний Я. В. - Оцінювання як компонент стратегічного планування в державному управлінні (2009)
Боков О. В. - Особливості надання послуг на санаторно-курортне лікування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2009)
Болдін О. С. - Державне регулювання виставково-ярмаркового бізнесу: досвід зарубіжних країн (2009)
Галушка В. О. - Інформаційне супроводження державної політики у сфері оподаткування (2009)
Гребенюк О. О. - Джерела диференціації економічного і соціального розвитку регіонів (2009)
Канавець М. В. - Потреби молоді в умовах соціально-економічних і ринкових трансформацій (2009)
Кондрашова М. В. - Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями (2009)
Криштоф Н. С. - Фінансово-економічні механізми державного управління розвитку малого та середнього підприємництва в умовах економічної кризи (2009)
Левицький Р. Й. - Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій (2009)
Макаренко О. Є. - Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин (2009)
Мартинюк М. С. - Передумови прийняття стратегічних рішень у державному управлінні (2009)
Міненко В. Л. - Науково-теоретичне обґрунтування понятійного апарату ринку праці (2009)
Серенок А. О. - Комплексний індекс показника готовності до електронного уряду (2009)
Сидора В. С. - Нові форми комунікації в політичній сфері. Світовий досвід застосування блогів (2009)
Процюк С. Л. - Соціальний захист економічно активного населення: сутність, принципи, цілі державної політики (2009)
Шестак І. М. - Умови трансформування та розвитку державного управління сферою промислової власності України в умовах її членства в СОТ (2009)
Шкільова Н. В. - Державна політика регулювання ринку житла в Україні в умовах фінансово-економічної кризи (2009)
Стрельцов В. Ю. - Запровадження механізмів інвестиційного державно-приватного партнерства (2009)
Хаджирадєва С. К. - Методологічні засади формування готовності державних службовців до політичного аналізу, Гречко Т. К. (2009)
Діуліна В. В. - Розвиток професійної компетентності державних службовців засобами освіти (2009)
Дробязко Л. В. - Вплив внутрішніх чинників на збереження та розвиток трудового потенціалу підприємства (2009)
Іорданов А. Є. - Розвиток людських ресурсів як об’єкт державного регулювання: теоретичний аспект (2009)
Хохрякова І. В. - Державне управління у сфері зайнятості молоді в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2009)
Ченцов В. В. - Особливості державного управління митними органами в Європейському Союзі: структурно-функціональний аналіз (2009)
Конобеев В. Н. - Битва за римленд: геополитический ресурс стран Восточной Европы в геостратегии США в Евразии (2009)
Савченко Б. Г. - Менеджмент людських ресурсів в органах влади як одна з передумов успішного реформування інституту влади в Україні у рамках інтеграції до ЄС, Будко О. О. (2009)
Аведян Л. І. - Необхідність і проблеми адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, Руденко Ю. С. (2009)
Труш О. О. - Державне управління промисловою безпекою України, Швидич О. І. (2009)
Стефанова О. А. - Механізми державного впливу на реформування системи надання соціальних послуг населенню: досвід Литовської Республіки (2009)
Говоруха В. В. - Методика оцінки інформаційно-психологічної обстановки для визначення заходів протидії загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2009)
Корженко В. В. - Державне управління як суб’єктивний фактор суспільного розвитку, Коробко І. В. (2009)
Битяк Ю. П. - Проблемні питання вдосконалення процесу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (2009)
Мартиненко В. М. - Державне управління: вчора, сьогодні і завтра (2009)
Михненко А. М. - Проблеми взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства та суспільнa безпекa, Месюк М. П. (2009)
Лахижа М. І. - Респонсивність як умова модернізації суспільства (2009)
Орлов О. В. - Чи потрібна нова парадигма в системі науки "державне управління” (2009)
Пасемко Г. П. - Земельна рента як ключова складова регулювання аграрних відносин (2009)
Приходченко Л. Л. - Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади (2009)
Радченко О. В. - Генезис розуміння державно-управлінських цінностей у політичній філософії від Нового часу до кінця ХІХ ст. (2009)
Сичова В. В. - Державний механізм ліквідації опозиції (на прикладі голодоморів в Україні першої половини ХХ ст.) (2009)
Бесчастний В. М. - Державне управління структурною перебудовою вищої освіти в Україні (2009)
Петроє О. М. - Інституціалізація представництва груп інтересів у системі державної політики соціального захисту на місцевому рівні (2009)
Дуравкіна Н. О. - Структура виборчої культури як підсистеми демократичного державотворення (2009)
Кравченко С. Г. - Удосконалення механізму утворення вітчизняного містобудівного продукту (2009)
Погорєлий С. С. - Феномен довіри у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях: генезис та сучасний стан наукової теорії (2009)
Теплова Н. А. - Методологія та принципи державного управління у сфері адаптації інвалідів у Німеччині (2009)
Штанська О. В. - Удосконалення організаційно-правового механізму державної політики зайнятості молоді (2009)
Яблунівський С. В. - Державне регулювання розвитку театрального мистецтва в Українській державі гетьмана П. Скоропадського (2009)
Новосьолова Г. Г. - Ефективність функціонування органу державного управління (2009)
Безверхнюк Т. М. - Місце та роль ресурсів регіонального управління в балансі сил, інтересів і політичних відносин "центр-регіон” (2009)
Мордвинцев М. В. - Теоретичні засади інноваційної моделі для управління міським господарством, Карташов С. М. (2009)
Астапова Т. О. - Форми надання послуг громадянам органами місцевого самоврядування (2009)
Ашикова Е. І. - Нормативно-правове забезпечення державної регіональної екологічної політики України (2009)
Барановська Т. М. - Правові аспекти розвитку територіальної громади (2009)
Борщевич Л. О. - Місцевий бюджет як основа фінансової самостійності (2009)
Решевець О. В. - Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій як чинник регіонального розвитку (2009)
Дєгтяр А. О. - Відтворення інтелектуального капіталу в контексті інноваційного розвитку економіки (2009)
Карамишев Д. В. - Особливості фінансування системи охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Клімова С. М. - Правові способи бюджетного змінювання (2009)
Левченко Н. М. - Оцінка бюджетної підтримки розвитку АПК України (2009)
Лозинська Т. М. - Експертна оцінка наслідків впливу держави на розвиток продовольчого ринку (2009)
Груба Г. І. - Роль інноваційного розвитку держави в забезпеченні підтримки взаємовигідної співпраці науки та бізнесу (2009)
Домбровська С. М. - Нові реалії державного формування освітньої політики України (2009)
Кондрашов О. М. - Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості (2009)
Корецький А. В. - Державне регулювання орендних відносин при формуванні землекористувань сільськогосподарських підприємств (2009)
Плакіда В. Т. - Удосконалення державного регулювання діяльності корпорацій державної форми власності (2009)
Плеханов Д. О. - Реалізація державних соціальних гарантій задоволення життєвих потреб сільського населення (2009)
Сиченко В. В. - Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти (2009)
Франчук І. А. - Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії (2009)
Шевченко О. О. - Особливості регіональної політики продовольчої безпеки (2009)
Андрєєв О. В. - Перспективи запозичення світової практики застосування протекціонізму для розвитку автомобілебудування (2009)
Баран М. П. - Симбіоз освіти та економіки в Україні через призму державного управління (2009)
Бєліченко А. В. - Наукове обґрунтування механізму державної експертизи та реєстрації оптових цін виробників на основні лікарські засоби в Україні (2009)
Бєлєвцова Я. С. - Якість – першооснова сфери соціальних послуг (2009)
Борисенко М. Б. - Удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління інноваційним розвитком регіональних промислових кластерів (2009)
Вороніна Ю. Є. - Удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки (2009)
Гіндес О. Г. - Реалізація соціального напряму аграрної політики держави (2009)
Грем’яцька К. А. - Характеристика ризиків системи недержавного пенсійного забезпечення в контексті діяльності недержавних пенсійних фондів (2009)
Кондрашова М. В. - Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні (2009)
Кулінська А. В. - Дослідження діяльності органів фінансового контролю у процесі функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери України (2009)
Левицький Р. Й. - Засади державної політики у сфері іноземного інвестування (2009)
Надточій А. О. - Визначення критеріїв у комплексному механізмі державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення (2009)
Макаренко О. М. - Історичні та соціальні передумови й основні концептуальні підходи до соціального захисту осіб похилого віку (2009)
Гринь Є. Л. - Механізм удосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (2009)
Караков С. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2009)
Коврига О. С. - Інституціалізація регіональної соціальної політики (2009)
Савоста О. П. - Правове регулювання діяльності у сфері курортів (2009)
Сітніченко А. В. - Удосконалення податкового законодавства як один зі способів збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (2009)
Єльчанінов Д. Б. - Вербальний аналіз діяльності органів державного управління (2009)
Чорновол-Ткаченко Р. С. - Роль інтертекстуальності в іншомовному спілкуванні фахівців у сфері державного управління (2009)
Витко Т. Ю. - Пріоритети державної кадрової політики (2009)
Приходько В. А. - Місцева влада у світлі сучасної державної кадрової політики (2009)
Ворона П. В. - Особливості партійної системи у Франції в контексті її розвитку в Україні (2009)
Стрельцов В. Ю. - Інституціональний баланс як гарантія демократії в рамках Європейського врядування (2009)
Євсєєва Г. П. - Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду (2009)
Монастирний В. М. - Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні (2009)
Надута Г. М. - Участь громадських організацій у перебудові системи охорони здоров’я в аспекті євроінтеграції України (2009)
Хашиєва Л. В. - Технології партисипативної демократії – базовий елемент зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві: практичний досвід міста Лілль (Франція) (2009)
Грігоріу А. А. - Адміністративно-правове регулювання державної служби в Республіці Молдова (2009)
Титул. Зміст (2010)
Донсков С. И. - Обеспечение иммунологической безопасности переливания эритроцитов , Дубинкин И. В., Каландаров Р. С. (2010)
Мазуренко О. В. - Основні етапи та завдання системи охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації природного характеру (2010)
Усенко Л. В. - Трансфузионно-ассоциированное повреждение легких у пациентов в критических состояниях. Современные походы к решению проблемы, Царев А. В., Петров В. В., Дубина В. Н., Панченко Г. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2010)
Гайдукова С. М. - Трансфузіологічне забезпечення програмного лікування онкогематологічних захворювань у дітей , Мороз Г. І., Видиборець С. В., Ковалкіна Л. О. (2010)
Ковалкіна Л. О. - Альбумін – препарат поліфункціональної дії, Мороз Г. І. (2010)
Мороз Г. І. - Вроджений дефіцит ХІ фактору згортання кров, Видиборець С. В., Ковалкіна Л. О. (2010)
Жернов О. А. - Клінічна ефективність застосування гепатотропних інфузійних препаратів у хворих із глибокими та поширеними опіками, Осадча О. І., Боярська А. М., Козинець Г. П., Коваленко О. Н. (2010)
Байрамалибейли И. Э. - Особенности применения эритроцитной массы от доноров-носителей наследственного дефицита глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (2010)
Ходаковский А. В. - Наш опыт проведения индивидуальных подборов тромбоконцентрата , Лыспак С. А., Мишина Е. Ю. (2010)
Біловіл О. М. - Практичний досвід збільшення кількості донорів плазми на Миколаївській обласній станції переливання крові (2010)
Беляков А. В. - Активность симпатоадреналовой системы и формирование стресс-реакции миокарда как ответ на хирургическую агрессию (2010)
Линев К. А. - Сравнение клинического течения и результатов лечения абсцессов печени холангиогенной и криптогенной этиологии (2010)
Тимченко А. С. - Фотодинамічний метод знезараження інфікованої гемотрансмісивними вірусами плазми крові донорів , Сергутіна С. Ю. (2010)
Ніконова О. М. - Вибір етіотропної терапії при лікуванні ротавірусних гастроентероколітів у дітей, Гріценко Є. В., Діка Е. А., Лашина І. М., Гвоздікова О. Б. (2010)
Салманов А. Г. - Аналіз етіології і антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у хірургічних стаціонарах , Марієвський В. Ф., Налапко Ю. І. (2010)
Доманский А. Н. - Восстановительное лечение больных с последствиями тяжелых полиструктурных повреждений кисти, Хомяков В. Н. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Визначення динаміки рівню кортизолу у пацієнтів з тяжкими опіками (2010)
Фролова Е. В. - Келл-контроль доноров и больных с использованием гелевых технологий на Луганской областной станции переливання крови, Бажанова Л. Б., Копытько В. Ф. (2010)
Малыш П. Н. - Тромбоциты человека: оценка альтернативных взвешивающих сред для их хранения, Кондрашев С. А., Гусакова В. Я., Щеголева Н. Б. (2010)
Качмарик Д. Л. - Результати токсикологічного вивчення розчину для ресуспендування еритроцитної маси сахарофосфоксилу, Кондрацький Б. О., Волос О. П., Винарчик М. Й., Панас О. М., Деркач Ю. В., Корецька Н. Р., Новак В. Л. (2010)
Дизик . - Визначення антигенної сумісності організму людини за ознакою ізоімунізації антигенами еритроцитів та перспективи застосування гелевої технології, Павлюк Р. П., Мироненко Г. А. (2010)
Дерпак Ю. Ю. - Показник проникливості мембран еритроцитів як один із критеріїв змін еритропоезу у регулярних донорів крові (2010)
Костюкова Н. І. - Морфологічні зміни в трепанобіоптатах при множинній мієломі, Видиборець С. В. (2010)
Сергієнко О. В. - Динаміка вмісту молочної кислоти в еритроцитах активних донорів крові при корекції порушень метаболізму заліза (2010)
Буднюк О. О. - Прогнозування тяжкої вентиляцiї через лицьову маску: порiвняння рiзних факторiв (2010)
Гур’єв С. О. - Пошкодження опорно-рухового апарату у ВIЛ-iнфiкованих постраждалих з полiсистемною травмою. Клiнiко-нозологiчний аспект , Марку О. Д. (2010)
Доморацький О. Е. - Гама-глутамiлтрансфераза як бiохiмiчний маркер пiсляоперацiйного розладу когнiтивних функцiй, Шлапак I. П. (2010)
Iскра Н. I. - Основнi аспекти патологiї шлунково-кишкового тракту у пацiєнтiв полiклiнiки радiацiйного реєстру з контрактурою Дюпюiтрена у вiддаленому перiодi , Кукуруз Я. С., Кузьмiн В. Ю. (2010)
Мосиенко Б. И. - Динамика временных характеристик сократительной способности миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца при операциях на органах брюшной полости (2010)
Науменко Л. Ю. - Восстановительное лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кистей , Бондарук Д. А., Кириченко В. Ю. (2010)
Науменко Л. Ю. - Функциональные результаты консервативных и хирургических способов лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Носивец Д. С. (2010)
Некраса А. И. - Эффективность тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда , Сопова Т. О., Одуд А. М., Баранов И. Г., Сопова Е. М. (2010)
Пылаев А. В. - Влияние заместительной сурфактантной терапии на показатели поверхностной активности и фосфолипидный состав бронхоальвеолярных смывов у больных с термоингаляционным повреждением (2010)
Тарабрин О. А. - Применение волювена в комплексной коррекции гемокоагуляционных расстройств у больных с острым деструктивным панкреатитом и внутрибрюшной гипертензией, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г. (2010)
Корж Н. А. - Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей, Горидова Л. Д., Леонтьева Ф. С., Головина Я. А. (2010)
Винник Ю. А. - Использование бемипарина натрия в профилактике венозных тромбоэмболий при полостных операциях у онкологических больных, Маланов В. А., Лобортас А. Г., Фомина С. А. (2010)
Георгiянц М. А. - Ниркова гемодинамiка та функцiональний нирок при сепсисi, тяжкому сепсисi та септичному шоку у дiтей, Корсунов В. А. (2010)
Лесной И. И. - Продленная эпидуральная аналгезия после оперативных вмешательств в хирургии и травматологии, Кучин Ю. Л., Климчук Л. В. (2010)
Михайлов В. М. - Маркетингові дослідження щодо підвищення ефективності просування на вітчизняний ринок нових функціональних продуктів, Чуйко М. М., Чуйко А. М. (2014)
Нечепуренко К. Б. - Дослідження термостабільних структурованих емульсій у технології м’ясних січених виробів, Листопадна М. В., Пивоваров П. П. (2014)
Любенко Г. Д. - Визначення молекулярної рухливості води в термостійкій молоковмісній начинці , Обозна М. В., Перцевой Ф. В., Дьяков О. Г. (2014)
Обозна М. В. - Актуальність розробки сирного продукту м’якого з рослинними добавками та дослідження вмісту вільної та зв’язаної вологи в продукті, Перцевой Ф. В., Дьяков О. Г. (2014)
Черно Н. К. - Дослідження умов вилучення спирто- та водорозчинних речовин із культивованих грибів, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2014)
Кравченко М. Ф. - Безпечність нових борошняних виробів на основі пророщеного зерна пшениці, Криворучко М. Ю., Антоненко А. В. (2014)
Юрченко С. Л. - Дослідження властивостей сучасної рибноїсировини та розробка технології фірмових рибних страв (2014)
Цуканова О. С. - Дослідження перетравлюваності вуглеводів безбілкового хліба в умовах іn vitro, Кучерук З. І. (2014)
Набоков Д. О. - Вплив овочевих кріопаст на час спін-спінової релаксації у макаронному тісті, Гревцева Н. В., Дьяков О. Г., Моргун О. В. (2014)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Використання шроту з плодів розторопші в технології масляного бісквіту, Рогова А. Л., Гогулько Н. В. (2014)
Ботштейн Б. Б. - Удосконалення технології використання пряно-ароматичних сумішей у виробництві м'ясних страв, Чорна Н. В. (2014)
Калакура М. М. - Розробка нової технології десертних виробів, збагачених функціональними інгредієнтами, Щирська О. В. (2014)
Кушнір Н. А. - Основи технології отримання колагену з рибної колагеновмісної сировини (2014)
Дейниченко Г. В. - Визначення показників безпеки напівфабрикатів для молочних коктейлів на основі сколотин, Юдіна Т. І., Рудоченко О. В. (2014)
Дейниченко Г. В. - Аналітичний огляд прогресивних процесів сушіння гідробіонтів, Карнаушенко Ю. В., Гузенко В. В., Мар'єнков Ю. І. (2014)
Потапов В. О. - Аналіз енергоефективності процесу сушіння в тепломасообмінному модуліза умови підвищеного тиску, Гриценко О. Ю. (2014)
Савченко-Перерва М. Ю. - Удосконалення апаратів із зустрічними закрученими потоками для харчових виробництв, Якуба О. Р. (2014)
Постнов Г. М. - Інноваційний спосіб отримання майонезу, Червоний В. М., Василенко В. Ю. (2014)
Постнов Г. М. - Електрохімічний метод визначення швидкості перебігу масообмінних процесів під час засолення океанічної риби, Чеканов М. А., Червоний В. М., Яковлєв О. В. (2014)
Маяк В. І. - Нові високоефективні технології виробництва концентрованих продуктів із плодоовочевої сировини, Маяк О. А., Ляшенко Б. В., Сардаров А. М. (2014)
Білецький Е. В. - Визначення гідравлічних опорів під час течії степеневих рідин, Петренко О. В. (2014)
Черевко О. І. - Про створення індивідуальних систем управління харчуванням лікувального призначення, Крутовий Ж. А. (2014)
Головко М. П. - Формування нових поживних властивостей варених ковбас, Колесник Т. Л., Яковлєв І. О. (2014)
Постнова О. М. - Дослідження впливу нетрадиційної сировини з оболонки гречки на властивості бісквіта, Лисюк Г. М., Париш П. С. (2014)
Свідло К. В. - Концепція прогнозування рівня якості кулінарної продукції геродієтичного призначення, Пересічний М. І. (2014)
Прісс О. П. - Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур, Калитка В. В. (2014)
Самохвалова О. В. - Зміни показників якості маффінів оздоровчого призначення під час зберігання, Касабова К. Р. (2014)
Камсуліна Н. В. - Дослідження впливу технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості тваринних білків фірми "Scanflavour", Дроменко О. Б., Городажев Д. А. (2014)
Дюкарева Г. І. - Вплив водного екстракту стевії на кінетику набрякання агару, Соколовська О. О. (2014)
Прісс О. П. - Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів, Кулик А. С. (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів, Байбєрова С. С. (2014)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення часу спін-спінової релаксації в рідких харчових продуктах, Воронцова Ж. В., Торяник О. І. (2014)
Хомич Г. П. - Використання ферментативного каталізу під час виробництва соку з чорниці (2014)
Малафаєв М. Т. - Обертання молекул води як рух сферичного маятника в неоднорідному полі сил (2014)
Крутовий Ж. А. - Системи харчування лікувально-профілактичної дії та математичний інструментарій для їх створення (2014)
Артамонова М. В. - Оптимальні умови екстракції барвних речовин кріас-порошку з чорноплідної горобини, Пілюгіна І. С. (2014)
Мостова Л. М. - Моделювання впливу технологічних параметрів на час термічної обробки харчових продуктів, Комарова М. О., Мартиненко Л. Г. (2014)
Медведкова І. І. - Аналіз вмісту білків та амінокислот під час зберігання свіжих культивованих грибів Pleurotus ostreatus (2014)
Потапов В. О. - Тривалість заморожування харчової сировини з урахуванням теплофізичних характеристик, Семенюк Д. П. (2014)
Сорокіна С. В. - Проведення екпертизи твердого туалетного мила, Акмен В. О. (2014)
Шайхлісламов З. Р. - Актуальні питання розвитку інформаційних технологій під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, Янушкевич Д. А. (2014)
Гірінова Л. В. - Можливості технологій cloud computing у дистанційному навчанні, Сибірякова І. Г. (2014)
Лебединець І. В. - Застосування комп’ютерного моделювання під час проведення лабораторних робіт, Саєнко С. Ю., Костенко С. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Говоруха В. В. - Зовнішня дезінформація органів державного управління в сучасних умовах. Особливості здійснення, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2008)
Гонюкова Л. В. - Політичні партії як суб’єктивні чинники державно-політичної кризи (2008)
Древаль Ю. Д. - Управлінська діяльність і формування парламентських комітетів (досвід зарубіжних країн) (2008)
Ковальова Т. В. - Мовне питання в електоральному просторі України (2008)
Конотопцев О. С. - Зародження уявлень про державу як інституцію в Стародавньому Світі (2008)
Лахижа М. І. - Теоретичні та правові аспекти модернізації цивільної служби в Польщі (2008)
Пасемко Г. П. - Власність на землю як фактор державного регулювання аграрних відносин (2008)
Котуков О. А. - Минуле, сучасне та майбутнє українських "лівих” (2008)
Алексєєв В. М. - Самоорганізаційний потенціал українського суспільства (2008)
Євграфов О. Є. - Теоретичні аспекти державного регулювання земельних ресурсів в Україні (2008)
Марасюк С. С. - Етнокультурна складова розбудови сучасної української державності (2008)
Тимохін М. Г. - Аналіз передвиборчих програм політичних партій та блоків напередодні позачергових виборів 2007 р. (2008)
Кузнецов А. О. - Гіпотеза в галузі науки "Державне управління” (2008)
Конотопцева Ю. В. - Соціальна ідентифікація громадян як спосіб формування позитивного ставлення до державно-управлінської еліти України (2008)
Драгомирецька Н. М. - Комунікативні проекти на регіональному рівні та практика їх реалізації в процесі демократичного врядування (2008)
Чала Н. Д. - Вплив зовнішніх чинників на формування регіональної промислової політики України (2008)
Ворона П. В. - Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад (2008)
Клімова С. М. - Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері (2008)
Галкін В. М. - Ефективне управління комунальною власністю як пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Дітковська М. Ю. - Моделювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення обласної державної адміністрації (2008)
Заяць Д. Д. - Хартії середньовічних міст Західної Європи як історичний попередник статутів територіальних громад (2008)
Івлев Р. Є. - Соціокультурна складова місцевого самоврядування в Україні: ідеологічне підґрунтя та законодавчі підстави (2008)
Кобізська А. В. - Моніторинг правового середовища економічного розвитку регіонів (2008)
Приходько В. А. - Голови державних адміністрацій як суб’єкти діяльності місцевих органів влади (2008)
Шаповалова І. В. - Механізми функціонування, регулювання та управління як засоби державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів (2008)
Єлагін В. П. - Роль соціальної держави в забезпеченні добробуту населення (2008)
Клімушин П. С. - Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду, Серенок А. О. (2008)
Майстро С. В. - Удосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ (2008)
Мельниченко О. А. - Роль земельних відносин у формуванні бюджетів рад базового рівня, Шевченко А. С. (2008)
Миколайчук М. М. - Реформування структури господарського комплексу як інструмент державного регулювання економіки регіону (2008)
Бражко О. В. - Механізми державного регулювання зайнятості населення (2008)
Груба Г. І. - Основні пріоритети органів державного управління у сфері інноваційної діяльності в України (2008)
Ларионов Д. Г. - Внешнеэкономические связи и обеспечение национальной энергетической безопасности Республики Беларусь (2008)
Плакіда В. Т. - Історичні передумови приватизації державного майна в Україні (2008)
Сиченко В. В. - Державні механізми фінансування освітніх закладів (2008)
Статівка Н. В. - Концепція державного управління продуктивністю аграрного сектора (2008)
Франчук І. А. - Методологічні засади діяльності держави щодо регулювання електроенергетики (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Якісні соціальні послуги на трансформаційному етапі становлення українського суспільства (2008)
Дацюк І. П. - Зміна соціально-політичних пріоритетів держави і суспільства в період реформування збройних сил України (2008)
Галушко В. О. - Удосконалення механізмів державного регулювання фінансового лізингу в аграрній сфері АПК України (2008)
Гіндеc О. С. - Формування ефективної системи управління в агропромисловому виробництві (2008)
Дроздова Т. В. - Модель молодіжної політики як умова формування методів залучення молоді до державно-управлінської діяльності (2008)
Жадько К. В. - Об’єктивні організаційні та політико-правові чинники формування законодавства з міжнародного туризму (2008)
Захарова С. Г. - Державне регулювання туристичної галузі в Україні (2008)
Котляревський Ю. О. - Складові забезпечення якості медичних послуг в умовах трансформаційних перетворень у системі охорони здоров’я (2008)
Макаренко О. М. - Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин (2008)
Манзя М. В. - Основні сутнісні та змістовні характеристики механізму соціально-орієнтованого управління (2008)
Мінаєва І. М. - Відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади (2008)
Омаров А. Е. - Державне регулювання міжрегіонального розвитку в Україні (2008)
Петров О. Г. - Розвиток інтелектуального капіталу та інтеграція України до світової спільноти (2008)
Шевська О. І. - Удосконалення механізмів державного регулювання житлово-комунального господарства (2008)
Шевцов В. Г. - Роль державного фінансування медичної галузі в умовах реформування (2008)
Шестакова А. В. - Сучасні технології управління туристичною галуззю малого історичного міста (2008)
Говоруха В. В. - Проблеми професійної підготовки державних службовців: системний погляд, Мельников О. Ф. (2008)
Савченко Б. Г. - Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців, Боковикова Ю. В. (2008)
Козак І. І. - Ефективний керівник: становлення та перспективи, Веселяк І. Й. (2008)
Грігоріу А. А. - Особливості використання автоматизованої інформаційної системи "Реєстр державних посад і державних службовців” у Республіці Молдова (2008)
Самойлюк О. Г. - Роль і місце апарату Верховної Ради України в системі парламентського контролю (2008)
Камаса М. В. - Міжнародні відносини: проблеми визначення поняття та його взаємозв’язок із державним управлінням (2008)
Коваленко Є. О. - Гуманістичні аспекти діяльності Європейського Союзу (2008)
Козенко Р. В. - Політична модернізація країн Центральної і Східної Європи: порівняльна характеристика (2008)
Стеценко Є. В. - Інститут міжгалузевої координації в процесі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2008)
Титул, содержание (2013)
Хвесик М. А. - Управление развитием национальной экономики в контексте действия глобальных процессов, Сундук А. Н. (2013)
Быткин С. В. - Ценовые переговоры по импорту огнеупорных материалов с применением расчетно-аналитических методов анализа технико-коммерческих предложений зарубежных поставщиков, Литвин В. М., Редько А. Г. (2013)
Шовкун И. А. - Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины (2013)
Савлук С. М. - Усиление стабилизационной роли собственного капитала банков (2013)
Попова О. Л. - Оценка общественных убытков и размера возмещения за ухудшение качества сельскохозяйственных земель (2013)
Шлапак А. В. - Стратегические направления развития отрасли мясного скотоводства в Украине (2013)
Запатрина И. В. - Тарифная политика как критический фактор развития жилищно-коммунальной сферы, Лебеда Т. Б. (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Ефименко Т. И. - Научный портрет выдающегося украинского ученого-финансиста и государственного деятеля Г. А. Пятаченко, Гасанов С. С., Голубка С. М. (2013)
Ли Синь - К вопросу о социальной ответственности транснациональных корпораций в Китае (2013)
Титул, содержание (2013)
Цыганов С. А. - Проблемы устойчивого развития в контексте неолиберальной модели глобализации, Яншина А. Н. (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Ковтун О. И. - Инновационные стратегии предприятий: теоретико-методологические принципы (2013)
Мортиков В. В. - Издержки соблюдения закона в современной экономике (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Либанова Э. М. - Новая идеология национального развития (2013)
Сиденко В. Р. - Куда ведут пути глобальной экономики? (К выходу в свет неординарного исследования) (2013)
Пасхавер Б. И. - Исторический и теоретический аспекты глобалистики и ее эволюция в Украине и России (2013)
Титул, содержание (2013)
Даниленко А. И. - Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Фурдычко О. И. - Вопросы экономики землепользования в процессе ведения лесоводства в законодательстве Украины (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Сацик В. И. - Ключевые факторы становления конкурентоспособных университетов (2013)
Буркинский Б. В. - Экономическая диагностика развития регионов: от идеи к воплощению (2013)
Тарасевич В. Н. - Современная теория самоорганизации экономических систем (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Выход из кризиса (Размышления над актуальным в связи с прочитанным), Гриценко А. А. (2013)
Филюк Г. М. - Административные барьеры входа на рынок в Украине и их влияние на развитие предпринимательства (2013)
Герасименко А. Г. - Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти (2013)
Яценко А. Ю. - Каналы и индикаторы распространения кризисных явлений в экономике Украины (2013)
Козюк В. В. - Фискальный рубикон резервных валют (2013)
Зализко В. Д. - Влияние агрохолдингизации сельскохозяйственных предприятий на социально-экономическое развитие сельских территорий (2013)
Бойченко Э. Б. - Диагностика воспроизводства населения региона (2013)
Липчук В. В. - Социальная кооперация: суть, значение, опыт, Липчук Н. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Какое будущее у социального государства? (2013)
Радионов Ю. Д. - Результативность бюджетных программ как основа динамического развития Украины (2013)
Высочин И. В. - Розничный товарооборот предприятий как индикатор социально-экономического развития Украины (2013)
Лагутин В. Д. - Приоритеты ценового (тарифного) регулирования естественных монополий в Украине, Боровик Ю. И. (2013)
Назаренко Р. В. - О практическом применении модели экономического размера заказа (2013)
Соколова З. С. - Успехи и проблемы региональной интеграции зоны франка CFA в Западной и Центральной Африке (2013)
Добряк Д. С. - Эффективность экологобезопасного землепользования в Украине в рыночных условиях, Будзяк В. М., Будзяк О. С. (2013)
Известный ученый-экономист, дипломат высокого уровня (2013)
Титул. Зміст (2010)
Морозова Н. С. - Обеспечение эпидемиологической безопасности пациентов при использовании наркозно-дыхательной аппаратуры, Налапко Ю. И., Клименко И. В., Несвижская И. И., Морозова Е. В. (2010)
Сурков Д. Н. - Виды кардиоваскулярных расстройств у новорожденных детей, Капустина О. Г., Снисарь В. И. (2010)
Новоскольцева И. Г. - Острые желудочно-кишечные кровотечения как осложнение у больных с хронической почечной недостаточностью (2010)
Салманов А. Г. - Передача антибіотикорезистентних патогенів нозокоміальних інфекцій (2010)
Поліщук М. Є. - Гіпонатріємічні синдроми в неврології та нейрохірургії, Обливач А. А., Гончарук О. М. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення з точки зору медицини катастроф, Гур’єв С. О., Іскра Н. І., Терент’єва А. В. (2010)
Рощін Г. Г. - Мобільні медичні формування служби медицини катастроф, Мазуренко О. В. (2010)
Курсов С. В. - Інфузійна терапія у хворих з абдомінальним сепсисом при високій оцінці тяжкості стану за шкалою APACHE-II (2010)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної, діастолічної функції правого шлуночка та легеневої гемодинаміки при септичному шоці і тяжкому сепсисі у дітей, Корсунов В. А. (2010)
Марков Ю. І. - Наступність надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з політравмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия адреномиметической коррекции и маркеры метаболического ответа при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Малиш І. Р. - Застосування препарату Біоцерулін у комплексі інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою, Згржебловська Л. В., Бешлей І. А., Дворськи П. Д. (2010)
Корж Н. А. - Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей, Горидова Л. Д., Леонтьева Ф. С., Головина Я. А. (2010)
Страфун С. С. - Застосування васкуляризованого трансплантату малогомілкової кістки в заміщенні сегментарних дефектів діафіза довгих кісток верхніх кінцівок, Курінний І. М., Страфун О. С. (2010)
Борзых А. В. - Первичное реконструктивно-восстановительное лечение при открытых сочетанных повреждениях кисти, Погориляк А. Й., Труфанов И. М., Варин В. В., Борзых Н. А. (2010)
Головченко В. В. - Опыт лечения закрытых переломовывихов средних фаланг II-V пальцев кисти (2010)
Борзых А. В. - Лечение повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти и нервов в 1-3 зонах, Оприщенко А. А., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю., Тараненко Е. В. (2010)
Борзых А. В. - Особенности диагностики и лечения стенозирующего лигаментита, Ковальчук Д. Ю., Труфанов И. М., Погориляк А. И., Оприщенко А. А. (2010)
Страфун С. С. - Новий трансоссальний шов сухожилка, Гайович В. В., Безуглий А. А. (2010)
Фисталь Э. Я. - Гистоморфологические изменения, развивающиеся в тканях посттравматической трофической язвы нижних конечностей, Арефьев В. В., Шевченко Т. И., Попандопуло А. Г. (2010)
Филиппенко В. А. - Применение укрепления восстановленных элементов в хирургическом лечении свежих повреждений крестообразных связок коленного сустава у спортсменов, Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А. (2010)
Гребенюк А. М. - Эффективность 5% мази "Хондроксид®" и 5% мази ибупрофена у больных с гонартрозом, Ивашутин Д. А., Белозеров А. А. (2010)
Статинова Е. А. - Применение комплексной нейропротекции в терапии ишемического инсульта, Черний Т. В., Ткачева Е. Л., Куглер С. Е. (2010)
Супрун Э. В. - Влияние ронколейкина на активность системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом (2010)
Іванюшко О. В. - Аналіз деяких показників складу крові у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою в гострому посттравматичному періоді (2010)
Перекрест Ю. А. - Диастолическая и эндотелиальная дисфункция у больных с гипертонической болезнью, Чабанная Е. С. (2010)
Тарабрин О. А. - Сочетание продленной эпидуральной анестезии с бемипарином как вариант омплексной коррекции состояния тромбоопасности у больных с экстирпацией матки, Тютрин И. И., Туренко А. В., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Кирпичникова Е. П. (2010)
Лубяная С. С. - Опыт применения неинвазивной ИВЛ у беременных с дыхательной недостаточностью, обусловленной вирусной пневмонией, Опренко В. А., Касенкин А. А., Яцкив Ю. В., Школа Л. И. (2010)
Можаєв Є. О. - Виразність синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на гостру деструктивну пневмонію (2010)
Снисарь В. И. - Применение эспумизана как средства улучшения подготовки детей к лапароскопическим вмешательствам, Антонюк А. Н., Галандин С. В. (2010)
Радомская Е. Ю. - Частота и этиопатогенез полипов желудка (2010)
Лисовой Р. В. - Гнойные осложнения после операции Гартмана (2010)
Косенко Ю. А. - Виды и частота возникновения новообразований печени (2010)
Марков Ю. І. - Практика катетеризації стегнової вени (2010)
Тютрин И. И. - Применение нового метода исследования функционального состояния системы гемостаза в клинической практике, Тарабрин О. А., Стеценко А. И., Щербаков С. С., Гариченко Д. Г. (2010)
Бондар М. В. - Перспективи застосування "Інфезолу-40" та "Інфезолу-100" в практиці інтенсивної терапії, Доморацький О. Е. (2010)
Юревич Н. А. - Оценка информативности биоиндикационных методов у больных с круглогодичным аллергическим ринитом (2010)
Соколов А. С. - Случай успешного лечения массивного внутрибрюшного кровотечения, Кириченко С. В., Якунин Д. Е. (2010)
Маляренко В. - Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні (2008)
Долежан В. - Роздуми над проектом нової редакції Закону України "Про прокуратуру" (2008)
Ніндипова В. - Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи (2008)
Шаповал Т. - Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії (2008)
Тихий В. - Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки (2008)
Бойко А. - Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні (2008)
Куц В. - Об’єкт незаконного використання електричної та теплової енергії, Кириченко Ю. (2008)
Хряпінський П. - Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм (2008)
Невмержицький Є. - Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення (2008)
Чепелюк О. - Соціальне і кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування (2008)
Негодченко О. - Адміністративні та інші правовідносини у діяльності право-охоронних органів: проблеми співвідношення (2008)
Кагановська Т. - Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні (2008)
Дьомін Ю. - Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні (2008)
Софієв С. - Наслідки запровадження нового порядку оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи (2008)
Соколов А. - Cледственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России (публікується російською мовою) (2008)
Шутак І. - Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти) (закінчення) (2008)
Винокурова І. - Європейські критерії розумного строку розгляду справ та їх застосування адміністративними судами України (2008)
Плисюк Н. - Питання застосування покарання за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2008)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2008)
Хроніка міжнародних зв’язків (2008)
Титул, содержание (2013)
Зверяков М. И. - В поисках выхода из кризиса (2013)
Мазур В. Л. - Анализ правительственных программ поддержки металлургии Украины, Тимошенко М. В. (2013)
Ильяшенко С. Н. - "Зеленый” туризм как одно из направлений устойчивого развития региона, Ильяшенко Н. С., Щербаченко В. А. (2013)
Чаленко А. Ю. - Методика определения экономического потенциала (2013)
Волохова И. С. - Проблемы распределения расходных полномочий между уровнями власти в Украине (2013)
Шубравская Е. В. - Перспективы модернизации аграрного сектора Украины, Прокопенко Е. А. (2013)
Павлюк Т. И. - Проблемы занятости сельского населения в Украине (2013)
Мищенко В. С. - Совершенствование рентного регулирования в недропользовании (2013)
Титул, содержание (2013)
Тарасевич В. Н. - Об ориентирах и направлениях выхода из кризиса (2013)
Катаев А. А. - Опыт и перспективы энергосбережения ресурсоемких предприятий горно-металлургического комплекса Украины (2013)
Кудряшов В. П. - Фискальная консолидация и ее эффекты (2013)
Шовкун И. А. - Высокотехнологичные услуги во внешней торговле: мировой опыт и украинские реалии (2013)
Звягильский Е. Л. - Уровень заработной платы – индикатор эффективности программы экономических реформ (2013)
Король С. Я. - Нормативные документы по социальной ответственности бизнеса (2013)
Кiвалов С. В. - Мiжнародне кримiнальне правосуддя: вiд Нюрнберзького вiйськового трибуналу до мiжнародного кримiнального суду (2009)
Антипенко В. Ф. - Международное антитеррористическое право в условиях глобального кризиса (2009)
Зелинская Н. А. - Международное уголовное право в условиях глобализации преступности (2009)
Гороховская Е. В. - Агрессия как международное преступление: генезис развития понятия (2009)
Nataliya Dryomina-Voloc - A human being – a value, instrument or subject of international policy? (2009)
Богуш Г. И. - "Прокурор против аль-Башира": ордер на арест и иммунитет действующего главы государства (2009)
Пашковський М.I. - Кримiнальне право ЄС: вiд Паризької угоди до Лiсабону (2009)
Гловюк И. В. - Модель расследования в процедуре международного уголовного суда (2009)
Нестеренко С. С. - Механизм защиты прав человека в международном экстрадиционном праве (2009)
Середа Г. Г. - Морське пiратство як глобальна проблема сьогодення (2009)
Короткий Т. Р. - Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством в районе сомали, Ладыненко А. П. (2009)
Черкес М. Е. - Использование силы в международных отношениях (2009)
Репецький В. М. - Поняття та ознаки воєнних злочинiв, Лисик В. М. (2009)
Гнатовский Н. Н. - Обычай как источник современного международного гуманитарного права (2009)
Ладыненко А. П. - Виды вооруженных конфликтов и применимое к ним право (2009)
Доди К. В. - Некоторые проблемы правовой квалификации беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности (2009)
Кулик Е. - Запрещенные методы ведения войны и их применение в современных вооруженных конфликтах (2009)
Коннова Е. В. - Применение термина "односторонний акт государства" в международном гуманитарном праве (2009)
Толочко О. Н. - Режим военной оккупации в современном международном гуманитарном праве (2009)
Поєдинок О. Р. - Збереження та вiдновлення сiмейних зв’язкiв бiженцiв у мирний час та пiд час збройних конфлiктiв (2009)
Фесечко Л. И. - Проблемы поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта (2009)
Короткий Т. Р. - К вопросу о правомерности применения термина "незаконный комбатант" (2009)
Процун С. С. - Правовые аспекты деятельности администрации президента США по ликвидации тюрьмы в Гуантанамо Бей (2009)
Титул. Зміст (2011)
Поздравляем! (2011)
Гур’єв С. О. - Досвід розбудови територіальної ланки Державної служби медицини катастроф на прикладі Дніпропетровської області, Шевченко Р. А. (2011)
Колесников А. Н. - Проблемы оказания неотложной помощи пациентам с травматическим шоком и основные направления организации и интенсивной терапии, Серединская А. И., Симаков М. М., Бутко А. С., Стасюк В. Н., Высочин В. Н., Лозовский Р. С., Андреева Т. В., Мендзяк Р. М. (2011)
Філик О. В. - Критерії волемічної ресусцитації у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком (2011)
Згржебловська Л. В. - Вплив модифікованої інфузійної терапії та адреноміметичної корекції на показники транспорту, споживання кисню та периферичного кровообігу при розвитку синдрому поліорганної недостатності у постраждалих з тяжкою політравмою (2011)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препарату "Аміносол НЕО" у хворих із глибокими та поширеними опіками, Осадча О. І., Боярська Г. М., Циганков В. П., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А. (2011)
Иващенко Т. И. - Возможности парентерального питания в комплексном лечении маловесных детей, Иващенко О. В. (2011)
Русин В. І. - Дисфункція ендотелію у хворих на цироз печінки з ознаками печінкової енцефалопатії та шляхи її корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Коломоєць О. М. - Якісний та кількісний склад мікрофлори клубової кишки залежно від терміну гострої тонкокишкової непрохідності (2011)
Кебкало А. Б. - Клітинна та тканинна терапія в комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз, Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Бишовець С. М. - Досвід застосування трибудату для профілактики синдрому післяопераційної нудоти та блювання в абдомінальній хірургії (2011)
Комаревцева И. А. - Роль опиоидов в регуляции активности ренин-ангиотензиновой системы, Комаревцева Е. В., Бука Н. А., Филиппова О. И., Заика А. В., Комаревцев В. Н., Хворастяной К. В., Тачко А. В., Мажник А. Е., Рами Мухаммед Салим Юсеф, Соловьева И. В., Бриндак Д. В. (2011)
Салманов А. Г. - Чи представляє собою ризик лікарняне середовище для передачі резистентних бактерій, Марієвський В. Ф. (2011)
Мальцева Л. А. - Эртапенем в комплексе эмпирической антибактериальной химиотерапии тяжелого сепсиса и септического шока, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г. (2011)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною" пневмонією: алгоритми та проблеми (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта декскетопрофена и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии, Черний В. И., Малыш И. Р. (2011)
Погребняк В. В. - Опыт хирургического лечения опухолей сердца, Морозов Н. В., Клянчин А. С., Долгополов В. В., Потий В. В., Перепелица С. В., Кедалашвили Г. Е., Мирошниченко А. А., Остапенко С. Ю., Пачевский В. А. (2011)
Зозуля І. С. - Залізодефіцитна анемія як фактор ризику ішемічного інсульту в молодому віці, Видиборець С. В., Мардзвік В. М., Сергієнко О. В. (2011)
Хитрий Г. П. - Вплив препаратів на основі кверцетину на неспецифічний імунний захист при гострому холодовому стресі (2011)
Учкин И. Г. - Рациональная инфузионная терапия при хронической венозной недостаточности, осложненной трофическими нарушениями, Талов Н. А. (2011)
Компанієць М. Г. - Тотальний мезентеріотромбоз тонкого кишечника. Смертний вирок чи повне одужання, Мороз В. А., Бєлік Ю. І. (2011)
Содержание (2014)
Чумаченко В. И. - Главный конструктор систем управления ракет и космических аппаратов, Кузнецов Ю. А. (2014)
Иванов В. И. - Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата (2014)
Чумаченко А. В. - Создание перспективного программно-технического комплекса для испытаний на радиационную стойкость космических аппаратов, Лукьянович А. Е., Корсиченко И. В. (2014)
Юрченко Ю. Б. - Методы обеспечения отказоустойчивости встроенных систем на однокристальных микрокомпьютерах (2014)
Кулик А. С. - Рациональное управление работоспособностью аэрокосмических объектов при дестабилизирующих воздействиях (2014)
Суббота А. М. - Разработка алгоритмов работы блоков диагностирования для современных технических систем управления, Симонов В. Ф., Хливнюк В. А. (2014)
Чухрай А. Г. - Разработка интеллектуальной программы, обучающей умениям строить частотные характеристики непрерывных систем автоматического управления, Шаталова М. О. (2014)
Жежера И. В. - Малогабаритная бесплатформенная инерциальная навигационная система автономного летательного аппарата с коррекцией от спутникового навигационного приемника, Будиба Уисам, Фирсов С. Н. (2014)
Благодарный И. П. - Модели деградации и редеградации матричных спецпроцессоров реального времени (2014)
Черепашук Г. А. - Повышение точности взвешивания и центровки летательных аппаратов, Потыльчак А. П., Борзенкова А. В. (2014)
Макаров А. Л. - Методы математического описания протяженных объектов спутниковой съемки (2014)
Митиков Ю. А. - Совершенствование гелиевой системы наддува путем нагрева баллонов горючим, Петренко Р. М. (2014)
Оранский А. И. - Теоретические аспекты форсированных ресурсных испытаний катодов электроракетных двигателей, Долгов А. С., Оранская Д. А. (2014)
Таран А. А. - Эмиссионные свойства и отравляемость направленно закристаллизованного катодного материала 60 % GdB6 - 40 % VB2 (по массе), Кислицын А. П., Филиппов В. Б., Падерно В. Н., Мартыненко А. Н. (2014)
Кондратьев А. В. - Терморазмеростабильность корпуса сканера высокой разрешающей способности космического аппарата из трехслойных панелей с углесотопластом, Харченко М. Е. (2014)
Планковский С. И. - Моделирование теплообмена при затухании ударных волн в замкнутой камере, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Палазюк Е. C., Малашенко В. Л. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського