Портянко В. С. - Доклінічне вивчення специфічної активності гелю для лікування гінгівітів, Коваленко Св. М., Малоштан Л. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив небівололу на процеси перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові та міокарді щурів з артеріальною гіпертензією, Стежка В. А., Чекман І. С. (2014)
Горяча Л. О. - Оцінка відповідності освітньої програми фармацевта вимогам ринку праці, Прокопенко Т. С. (2014)
Мисник О. Ф. - До 50-річчя наукової діяльності видатного вченого Івана Сергійовича Чекмана (2014)
Жужгіна-Аллахвердян Т. М. - Домінанти художньої мови романтичної міфопоетики (2002)
Кеба А. В. - Поэтика странного у Андрея Платонова и Франца Кафки ("Чевенгур” и "Замок”) (2002)
Никифоров Ю. В. - Сравнительный структурный анализ рассказа Л. Андреева "Вор” (2002)
Ващенко Ю. А. - Жанровая специфика романов Г. Шевалье (Трилогия о Клошмерле как мениппея) (2002)
Меньок В. В. - Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту (до постановки проблеми) (2002)
Рикун І. П. - Підтекст як форма вираження "чужого слова” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького 90-х років (2002)
Шерякова О. В. - Віршування Бориса Грінченка 80-х років (строфіка й римування) (2002)
Коваль М. Р. - Особливості постмодерністської інтерпретації історії в романі С. Рушді "Опівнічні діти” (2002)
Сірочук Т. Г. - Ґійом Аполлінер – "свідок свого часу” (1880–1918) (2002)
Басняк Т. А. - До 80-річчя Дмитра Володимировича Затонського (2002)
Белецкий А. И. - Воскресение Христово: Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет (2002)
Червінська О. В. - Актуальні аспекти сучасних інтерпретацій зарубіжної літературної спадщини (2002)
Варецька С. О. - Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан” як сучасний "крутійський” роман (2002)
Гречуха Л. О. - Творчість Вільяма Берроуза в контексті вітчизняного літературознавства (2002)
Денисова Ю. І. - Концепція героїчного в англійській літературі 60-х років ХХ ст. (2002)
Островська І. Т. - Історичні реалії в романтичній новелістиці Ірвінга Вашингтона (2002)
Тарасюк Я. П. - Інтерпретація творчості Ф. Моріака у французькому літературознавстві (2002)
Ткачук Т. О. - Літературно-естетичні погляди Станіслава Пшибишевського (2002)
Тузков С. А. - Гипербола зла в творчестве Ф. Сологуба (2002)
Горбачевська І. І. - Традиційний сюжет очима письменника-постмодерніста (Д. Бартельм "Король”) (2002)
Логвінов І. І. - Роман Р. Мерля "За склом”: образ молодіжного бунту в горнилі реальної історії (2002)
Матійчак А. А. - Брутальність та реалізм як тематичні феномени-парадигми роману А. Мердок "Море, море” (2002)
Рихло П. В. - "Бездушній дійсності він знову дав прекрасну мову творчої уяви”: Єврейський байкар Елієзер Штейнбарґ (2002)
Семен Г. Я. - Обрамлення в поезії Роберта Бернса (2002)
Сердюк Л. П. - Ревізія літературної історії: Про особливості творчого світогляду та місце Шарля Пегі у французькій літературі (2002)
Теленько Г. М. - Функція діалогу в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер”, Теленько П. В. (2002)
Ангелова А. О. - Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії "Лісова пісня” Лесі Українки (2002)
Григораш Н. Д. - Літературознавство другої половини ХХ століття і проблеми порівняльного дослідження української та болгарської культур (2002)
Киченко А. С. - Мифопоэтическая интерпретация художественного текста: функционально-типологический и методологический аспект (2002)
Скобельская О. И. - Имя литературного героя (2002)
Терещенко Е. Е. - Ранние рассказы М. Булгакова: поэтика портрета (2002)
Титянин К. А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж” (2002)
Басняк Т. А. - Гельдерлінівський варіант сапфічної строфи в поетичній спадщині Івана Франка (2002)
Зварич І. М. - Структурно-семантична основа Шевченкового міфу (2002)
Клим’юк Ю. І. - Медитація як жанр в лірики Івана Франка (2002)
Лавренов В. А. - Деякі аспекти перекладу поезії Х. Ботева "У корчмі” (2002)
Півторак В. В. - Творчий пошук та епігонство у поетичній спадщині Ю. Федьковича 60-х рр. ХІХ ст. (при розгляді метрики) (2002)
Тимощук Н. П. - Фразеологізми як компонент поетики: Роман Й. Рота "Гробвець капуцинів” (2002)
Шерякова О. В. - Особливості віршової будови перекладів Б. Грінченка з німецьких поетів (2002)
Мантуло Н. Б. - Інтерпретація заголовка новели О. Хакслі "The Gioconda Slime” у світлі сучасних концепцій текстуальності та інтертекстуальності (2002)
Полякова Л. И. - Жизнь писателя как текст (2002)
Чикирис Н. В. - Рецепція творчості Е. Хемінгуея в контексті історично-суспільного розвитку України 30-90-х років (2002)
Ісаєнко С. В. - Своєрідність рецепції міфу в романі К. Рансмайра "Останній світ” (2002)
Король А. В. - Адаптація жанрового універсуму притчі до персонального письменницького досвіду (2002)
Куконіна Н. А. - Розв’язання перекладацької проблеми дистанції часу (на матеріалі перекладу "Гамлета” Л. Гребінкою) (2002)
Михайленко В. В. - Рівні інтерпретації та формалізації перекладу (2002)
Пермінова А. В. - Поезія Сільвії Плат у перекладах Оксани Забужко (2002)
Руснак Н. О. - Когнітивний аспект діалектного тексту, Томусяк Л. М. (2002)
Балабуха Н. В. - Прийоми активізації діяльності учнів під час оглядової лекції "Романтизм у західній літературі” в 9 класі (2002)
Водяна П. М. - Азбука віршування (2002)
Краснящих А. П. - Великая немецкая литература, или Структура школьной программы по зарубежной литературе ХХ века (2002)
Абрамович С. Д. - Сакральні книги людства як об’єкт вузівського та шкільного вивчення (2002)
Бузинська В. О. - До проблеми методики роботи з іншомовним текстом (2002)
Буянова М. Г. - Педагогічний проект "Золоті сторінки російської класики” (2002)
Руснак Д. А. - Дидактичні властивості поетичних текстів при засвоєнні граматичних структур на заняттях з французької мови (2002)
Содержание (2005)
Гасанов А. С. - Алгоритм адаптивного определения математических моделей объектов с помощью гармонического анализа (2005)
Завальнюк И. П. - Исследование критических режимов автоколебательных систем, Бражник А. М. (2005)
Клименко А.К. - О влиянии конструктивных параметров обратной модели на её устойчивость (2005)
Тодорцев Ю. К. Беглов К. В. Максименко И. Н. - Модели элементов установки теплоснабжения как объекта автоматизации (2005)
Хомченко А. Н. - Моделирование трансляционных функций формы на гексагоне, Моисеенко С. В. , Цыбуленко О. В. (2005)
Вайсман В. А. - Математическое моделирование процесса управления кинематической точностью шарико-винтовых передач (2005)
Крылов В. Н. - Частотно-детекторный метод текстурной сегментации изображений, Полякова М. В. (2005)
Руденко О. Г. - Аппаратная реализация нечеткой сети СМАС и ее применение для задач сжатия изображений, Бессонов А. А., Бобух В .А. (2005)
Тодорцев Ю. К. - Система принятия решений при управлении обучением персонала, Бундюк А. Н., Студинский Е. (2005)
Фанина Л. А. - Использование метода компенсации информационных потоков при построении систем управления с речевым интерфейсом, Бражник Д. А. (2005)
Ходаков В. Є. - Математичні аспекти створення автоматизованої системи "Реєстр виборців України”, Шеховцов А. В., Бараненко Р. В. (2005)
Бабенко Н. И. - Автоматизированная информационная система управления учебным заведением, Бабичев С. А. Яблуновская Ю. А. (2005)
Бараненко Р. В. - Аналіз алгоритмів взаємних виключень критичних інтервалів процесів у розподілених системах, Шаганян С. М., Дячук М. В. (2005)
Вайсман В. А. - Формирование структур организационного управления проектами, Гогунский В. Д., Руденко С. В. (2005)
Гожий А. П. - Системные технологии генерации и анализа сценариев, Коваленко И. И. (2005)
Козак Ю. А. Колчин Р. В. - Модель информационного обмена в автоматизированной системе управления запасами материальных ресурсов в двухуровневой логистической системе (2005)
Нагорный Ю. И. - Решение задачи автоматизированного расчета надежности иасуп с использованием модифицированного метода вероятностной логики (2005)
Балтовский А. А. - Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений (2005)
Марасанов В. В. - Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей, Забитовская О. И., Щербина Е. В. (2005)
Поливода О. В. - Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении, Бражник А. М. (2005)
Бобриков С. А. - Расчет цифрового управляющего устройства для линейного объекта с запаздыванием, Воевода А. Б., Лебедева Т. А. (2005)
Водічев В. А. - Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором, Мухаммед М. А. (2005)
Квасніков В. П. - Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах, Кочеткова О. В. (2005)
Пупена О. М - Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління, Ельперін І. В, Ладанюк А. П. (2005)
Рожков С. А. - Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей, Федотова О. Н. (2005)
Тернова Т. І. - Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів (2005)
Сендерович Г. А. - Использовние мощности симметричных составляющих для определения фактического вклада субъекта в искажение симметрии (2005)
Крючковский Д. А. - Динамическая система торговых отношений в интернете, Полетаева А. Н. (2005)
Рогальська Н. Г. - Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Содержание (2005)
Хомченко А. Н. - Лагранжева модель потенциального поля, Моисеенко С. В. (2005)
Бабичева И. Ф. - Компьютерная модель автоматизированной системы технической диагностики механических характеристик металлов на основе вейвлет-анализа и нейросетевых технологий, Бабичев С. А., Шарко А. В. (2005)
Багашов И. И. - Математическое моделирование работы горнорудного предприятия, функционирующего в различных рыночных условиях (2005)
Баранов Ю. В. - Об одном методе построения нелинейной модели прогнозируемого процесса, Гречухин А. В., Гагарин В. В. (2005)
Болычевцев А. Д. - Оценка качества числового многопараметрического контроля, Болычевцева Л. А., Быстрицкая Л. Б. (2005)
Бразалук Ю. В. - Исследование устойчивости вихревых структур путем численного эксперимента, Евдокимов Д. В., Поляков Н. В. (2005)
Волков Д. А. - Характеристика комплексной специализированной информационной системы управления инженерными сетями на примере СПРВ, Донец Л. Ю., Мирошниченко А. С. (2005)
Гнатушенко В. В. - Моделювання процесу формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування (2005)
Дуравкин Е. В. - Использование аппарата Е-сетей для анализа распределенных программных систем, Амер Таксин Каламех Абу Джаккар (2005)
Корчинский В. М. - Информативность многоспектральных проекционных изображений (2005)
Деревянко А. И. - Определение контуров на скейлинговых растровых изображениях, Михалев А. И., Власова Т. Е. (2005)
Олейник Ю. Т. - Моделирование инновационных рыночных стратегий (2005)
Подмогильный С. Н. - Информационная система территориального управления земельными ресурсами, Бараненко Р. В. (2005)
Песчанский А. И. - Модель последовательно – параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания, Приходько Р. А. (2005)
Рымша В. В. - Математическое моделирование индукторных линейных двигателей постоянного тока, Радимов И. Н., Меркулов И. В. (2005)
Рябченко И. Н. - Математическое моделирование физических процессов, протекающих в системах подачи и распределения воды в нештатных ситуациях, Свиридов С. А., Белик Р. А. (2005)
Ахметшин А. М. - Повышение чувствительности ультразвуковой диагностики на основе псевдоэллипсометрических параметров аналитических импульсных характеристик, Степаненко А. А. (2005)
Юхимчук С. В. - Механізм виведення в системах підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій при нечітких вхідних даних, Шаригін О. А. (2005)
Борковська Л. О. - Інформаційно-керуючий програмний комплекс координатно-вимірювальних машин (2005)
Булкин В. И. - О некоторых вопросах идентификации знаний в интеллектуальных системах, Шаронова Н. В. (2005)
Рогальський Ф. Б. - Високочутливий активний LRC-фільтр нижніх частот з малим вхідним опором, Корніловська Н. В., Рогальський О. Ф., Лур'є І. А. (2005)
Шибицька Н. М - Експертне оцінювання знань в системі дистанційного навчання (2005)
Теленик С. Ф. - Моделі первинних перетворювачів рефрактометрів на основі прозорих порожнистих циліндрів, Гришко В. Ф., Долина В. Г. (2005)
Кондратенко Г. В. - Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий, Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. (2005)
Луцька Н. М. - Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу (2005)
Ковриго Ю. М. - Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения, Мовчан А. П., Полищук И. А. (2005)
Ладанюк А. П. - Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу, Заєць Н. А., Луцька Н. М. (2005)
Соколова Н. А. - Организация координации в системах управления объектами хозяйственной деятельности, Ходаков Д. В., Ходаков В. Е. (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Tishchenko V. N. - Indirect methods of selection in winter wheat breeding on basis of genetic correlations, Batashova M. E., Shapochka O. M. (2014)
Крамарьов С. М. - Ефективні елементи технології вирощування сої в умовах північного Степу, Артеменко С. Ф., Писаренко П. В. (2014)
Конопля Н. И. - Влияние обработки почвы на водно-физические показатели ее плодородия и урожайность пищевых подвидов кукурузы, Маслиёв С. В. (2014)
Бойко П. І. - Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві, Коваленко Н. П., Опара М. М. (2014)
Писаренко П. В. - Одночасність (синхронність) зміни динаміки шкідників буряків цукрових у центральному Лісостепу України, Диченко О. Ю. (2014)
Рідей Н. М. - Структурно-функціональна характеристика складових агросфери, Кучеренко Ю. А. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на динаміку показників родючості ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових, Сальніков С. М. (2014)
Кулик М. І. - Формування врожайності проса лозоподібного третього року веґетації (2014)
Курцев В. О. - Агрометеорологічне обґрунтування строків сівби ріпаку озимогоу степовій зоні України (2014)
Ситар О. В. - Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Новицька Н. В. (2014)
Поліщук А. А. - Ріпак: за і проти, Булавкіна Т. П. (2014)
Мироненко О. І. - Окремі складові хімусу та їх обмін в організмі поросят (2014)
Яремич Н. В. - Реалізація відтворювальної здатності самок норок скандинавського типу селекції в залежності від рівня вгодованості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації інфекційних хвороб свиней в Україні, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Пономар С. І. - Попереджений збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами й дикроцеліями, Кручиненко О. В. (2014)
Yevstafieva V. O. - Efficiency of the flotation coproovoscopical intravital diagnostic methods of protozooses and nematodoses of pіgs (2014)
Цвіліховський М. І. - Лімітні фактори і патологія тварин антенатального та постнатального розвитку, Береза В. І., Немова Т. В., Якимчук О. М. (2014)
Цвіліховський М. І. - Корекція вмісту загального білка та сечовини в сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Голопура С. І. (2014)
Локес П. І. - Стан обміну білірубіну у свійських собак і котів за гепатиту, Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П. (2014)
Цвіліховський М. І. - Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування, Локес-Крупка Т. П. (2014)
Михайлютенко С. М. - Посмертна діагностика амідостомозу гусей (2014)
Лозинська Т. М. - Підвищення конкурентної стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом їх диверсифікації, Чаговець О. В. (2014)
Писаренко В. П. - Запровадження електронного урядування в Україні (2014)
Тюхтій М. В. - Загальновиробничі витрати: концептуальні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду облікового відображення, Пономаренко О. Г. (2014)
Плаксієнко В. Я. - Науково-організаційні аспекти формування витрат на проведення Державного сортовипробування сортів пшениці озимої, Гладіліна Т. В. (2014)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Оплата праці державних службовців: організаційно-обліковий аспект (2014)
Литвин О. Ю. - Економічні ідеї давньоєгипетського твору "Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі", Панченко О. П. (2014)
Мац Т. П. - Організація аудиту в середовищі управлінських інформаційних систем, Левченко З. М. (2014)
Карпенко Н. Г. - Застосування ігрових форм у процесі вивчення дисципліни "Контроль і ревізія у бюджетних та фінансових установах" (2014)
Чіп Л. О. - Особливості інвестиційного клімату в Україні (2014)
Самойлік М. С. - Управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні (2014)
Чайка Т. О. - Причини та механізми економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів (2014)
Нездойминога О. Є. - Порядок формування та використання резервів під кредитні ризики в банках України (2014)
Михайлин В. І. - Ефективність внесення добрив у технології вирощування капусти червоноголової (2014)
Горик О. В. - Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 2. Натурні випробовування, Ковальчук С. Б., Яхін С. В. (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин, Біловод О. І., Пасюта А. Г. (2014)
Ляшенко С. В. - Удосконалення графіка проведення та розширення переліку необхідних до виконання операцій технічних обслуговувань засобів малої механізації за результатами їх випробувань на присадибних ділянках (2014)
Ходурський В. Є. - Розробка способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп шляхом вакуумування, Ківа О. В., Китаєв Є. В. (2014)
Bondarenko T. I. - Role des bacteries symbiotiques dans le succes invasif et la dangerosite agronomique de leurs hotes: cas de l’aleurode bemisia tabaci (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехніки вирощування сафлору красильного на водоспоживання і його продуктивність в умовах півдня України (2014)
Кулібаба М. Ю. - Розвиток бульбочкового апарату рослин сої залежно від строків сівби та використання "Ризогуміну" (2014)
Серветник Н. Р. - Вплив іонів свинцю на імунобіологічні показники у курей-несучок (2014)
Мірзаєва М. С. - Ефективність локального застосування колоїду нанокластерів аквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg) за лікування пародонтопатій у собак (2014)
Санжаревська О. І. - Аналіз впливу газоконденсатних забруднень на стан ґрунтів Полтавщини (2014)
Романович І. С. - Дослідження специфіки впливу нафтового забруднення на зміну фізико-хімічних показників ґрунту (2014)
Аранчій В. І. - Життя в ім’я науки (професору Анатолію Андрійовичу Дуднікову – 75), Писаренко П. В. (2014)
Опара М. М. - Петру Івановичу Бойку – 80 (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Титул (2014)
Горжеєв В. М. - Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва (2014)
Яблонський В. А. - Апоптоз та його значення в регуляції імунного гомеостазу організму тварин (огляд літератури та власних досліджень), Желавський М. М. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Методи молекулярної біотехнології специфічної профілактики та діагностики еймеріозу у птахівництві (2014)
Слівінська Л. Г. - Особливості захворювань серцево-судинної системи у коней, Максимович І. А. (2014)
Алехин Ю. Н. - Влияние нарушений кормления коров на внутриутробное развитие плода, Пригородова О. В. (2014)
Baban’ A. - Different treatment methods efficiency of cows with ovary hypoplasia, Ordin Y., Velbivez N., Plahotnyuk I., Yerosnenco A. (2014)
Базака Г. Я. - Гостра токсичність тіаметоксаму у формі препарату актара для білих мишей, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2014)
Бевз О. С. - Інтраорганна мієлоархітектоніка капсули колінного суглоба (2014)
Безух В. М. - Стан здоров’я та показники неспецифічної резистентності у новонароджених телят, Даценко Д. В., Білоченко О. В. (2014)
Березовський А. В. - Сучасні детоксиканти мікотоксинів: аналіз вітчизняного ринку, Фотіна Т. І., Дворська Ю. Є., Розпутня О. А. (2014)
Білан А. В. - Випадок аспергільозу та аспергілотоксикозу у телят різних вікових груп (2014)
Білий Д. Д. - Механізми згортання крові у післяопераційний період за пухлин молочної залози в собак, Рубленко М. В. (2014)
Богач М. В. - Ефективність застосування сучасних антгельмінтних препаратів за спонтанних аноплоцефалятозів овець, Півень О. Т. (2014)
Боднар О. О. - Лікувальна ефективність та імуномодулювальний вплив енрофлоксацину на організм корів за ендометриту у разі різних методів його введення, Керничний С. П., Захарова Т. В., Білецький В. С. (2014)
Бойко Ю. В. - Захисна дія ентеросорбентів за сумісного впливу охратоксину а та дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів, Лаптєв Ю. О., Бойко Г. В., Духницький В. Б. (2014)
Velbovets N. - Dissemination, etiology, pathogenesis and treatment of cows puerperal metritis, Ordin Y., Plahotnuk I., Baban A. (2014)
Власенко С. А. - Окремі показники тироїдного гомеостазу у високопродуктивних корів на різних етапах репродуктивного циклу та за акушерської й ортопедичної патології (2014)
Вовкотруб Н. В. - Порівняльна інформативність сучасних методологічних підходів до визначення показників вуглеводно-ліпідного обміну у вівцематок (2014)
Волков С. С. - ПЛР-діагностика Blad великої рогатої худоби та особливості подвійного носійства спадкових хвороб, Лотоцький В. В. (2014)
Гласкович А. А. - Эффективность применения антибактериального препарата эверодокс-la на цыплятах-бройлерах, Красочко П. А., Аль-Акаби Аамер Рассам Али, Эд-Дивания Г., Гласкович М. А. (2014)
Гудима Т. М. - Жовчоутворювальна та жовчовидільна функції печінки у собак службових порід (2014)
Гунчак В. М. - Показники клітинного та гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією, Криштальська М. О. (2014)
Ємельяненко О. В. - Порівняльна оцінка різних методів скушування зубів у новонароджених поросят, Чорнозуб М. П., Черняк С. В. (2014)
Жорник Д. В. - Стан ендогенної інтоксикації та антиоксидантної системи клінічно здорових свиней за імплантації алопластичного матеріалу політетрафторетилену, Ільніцький М. Г. (2014)
Землянський А. О. - Вплив інсулінотерапії на метаболічні показники сироватки крові собак за цукрового діабету (2014)
Івахів М. А. - Патоморфологічні зміни у передміхуровій залозі за гіперплазії у псів, Стефаник В. Ю., Nizanski W. (2014)
Ільніцький М. Г. - Катетеризація периневрального простору як метод усунення больового синдрому після оперативних втручань на грудній кінцівці собак, Слюсаренко Д. В. (2014)
Ільніцький М. Г. - Сучасний метод корекції антиоксидантного стану в собак із гнійними ранами, Підборська Р. В. (2014)
Калашнікова Ю. В. - Видовий склад та стійкість до антибіотиків мікрофлори шкіри здорових і хворих на піодермію собак, Сухонос В. П. (2014)
Калиновський Г. М. - Маткові труби за різного функціонального фізіологічного і патологічного станів організму корів, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2014)
Кіщук О. В. - Функціональний стан щитоподібної залози у собак службових порід, Слівінська Л. Г. (2014)
Коваленко В. Л. - Доклінічні випробування імуномодулювального препарату арселан на лабораторних мишах, Ямцун Т. С., Розумнюк А. В., Гнатенко А. В., Чехун А. І. (2014)
Козій В. І. - Поширення та структура грижоносійства у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу, Чорнозуб М. П., Полтавець А. В. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Стан антибіотикорезистентності мікроорганізмів – збудників бактеріальних захворювань молодняку великої рогатої худоби і свиней, Музика В. П., Стецько Т. І. (2014)
Куцан О. Т. - Інтенсивність окиснювання ліпідів і білків та його регуляція у щурів за тривалого перорального надходження нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn), Романько М. Є., Оробченко О. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Изучение дезинтоксикационных свойств экспериментального образца ветеринарного препарата Поливисол на модели токсического гепатита у крыс, Калюта Л. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Аспекты безопасности применения экспериментального образца ветеринарного препарата на основе наномикроэлементов, Николаенко С. А., Борисовец Д. C., Федотов Д. Н. (2014)
Левченко В. І. - Метаболізм окремих компонентів прооксидантно-антиоксидантного балансу за різного функціонального стану печінки, Харченко А. В. (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Застосування ультрасонографії в діагностиці гепатоліпідозу у свійських котів (2014)
Масліков С. М. - Динаміка деяких показників гуморального імунітету у котів за гнійного кератокон’юнктивіту, Іздепський В. Й. (2014)
Меженський А. О. - Біохімічні зміни крові у коней за різного перебігу увеїту (2014)
Мельник А. Ю. - Корекція метаболічного профілю курей-несучок за розкльову (2014)
Надточій В. П. - Неспецифічна резистентність, гемопоез та білок-синтезувальна функція печінки у бугаїв-плідників симентальської породи (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність та ізоформи ацетилхолінестерази за інкубування сперми бугаїв (2014)
Нежданов А. Г. - Этологическая активность молочных коров как индикатор их репродуктивного здоровья, Смирнова Е. В. (2014)
Ніщеменко М. П. - Вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові молодняку перепелів за інкубаційної обробки яєць розчином аквахелату селену, Каплуненко В. Г., Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2014)
Ніщеменко М. П. - Залежність перетравності поживних речовин від активності травних ферментів за згодовування комплексу незамінних амінокислот, Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С. (2014)
Ніщеменко М. П. - Зміна фонду вільних амінокислот крові перепілок за за згодовування комплексу незамінних амінокислот з вітаміном Е, Стовбецька Л. С. (2014)
Ordin Y. - Blood biochemical profile of healty cows and those with obstetric pathology, Plahotnuk I., Velbovets N., Baban A. (2014)
Павлов М. Є. - Застосування констеляційного методу діагностики стану здоров’я корів, Митрофанов О. В., Могільовський В. М., Пасічник В. А., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2014)
Паращенко І. В. - Уміст інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2014)
Piddubniak О. - Erythropoiesis indicators of russian trotter horses breed, Golovakha V., Lumianyk S., Lobodenko О. (2014)
Пономар С. І. - Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз, Гончаренко В. П., Кручиненко О. В., Шендрик Х. М. (2014)
Рубленко М. В. - Комплексний метод лікування некробактеріозних уражень кінцівок у великої рогатої худоби, Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Фармакологічна корекція репаративного остеогенезу в собак, Власенко В. М., Єрошенко О. В. (2014)
Рубленко М. В. - Реакція гострої фази за лікування некробактеріозних уражень копитець цефтіокліном та авестимом у великої рогатої худоби, Власенко В. М., Яремчук А. В., Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Роль судинно-тромбоцитарного гемостазу за некробактеріозних уражень кінцівок та різних методів їх лікування у великої рогатої худоби, Шаганенко В. С., Власенко С. А., Березовський А. В. (2014)
Рубленко С. В. - Комплекс заходів, направлених на запобігання токсичної дії місцевих анестетиків за регіонарного знеболювання у собак, Мельніков А. В. (2014)
Руденко А. А. - Ефективність монотерапії еналаприлом собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії (2014)
Семеняк С. А. - Структура переломів кісток у собак в умовах мегаполісу, Рубленко С. В., Данилейко Ю. М. (2014)
Синяговська К. А. - Порівняльна оцінка застосування імуностимулювальної терапії за остеосаркоми у собак, Сарбаш Д. В., Заїка П. О. (2014)
Ситюк М. П. - Розробка та випробування прижиттєвого способу відбору слини від диких кабанів з метою можливості проведення моніторингових досліджень за африканської чуми свиней (2014)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату ремівітал на функціональний стан печінки у корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2014)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка джерел водопостачання для напування тварин у господарствах україни (2014)
Степаненко Г. О. - Роль метаболічних остеопатій у виникненні патологічних переломів у рептилій (2014)
Стоцький О. Г. - Вміст сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові коней за гнійних ран, Лазоренко Л. М., Стоцький А. О. (2014)
Стравський Я. С. - Уміст Na, K, Ca, Mg у сироватці крові і лохіях корів за різного перебігу післяродового періоду (2014)
Суслова Н. І. - Динаміка вмісту фосфоліпідів крові у худоби сірої української породи на різних етапах постнатального онтогенезу за різних систем утримання, Спіцина Т. Л. (2014)
Телятніков А. В. - Лікування відкритих переломів трубчастих кісток у собак за допомогою наночасток металів (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів за злоякісних пухлин молочної залози, Кузьміна Ю. В. (2014)
Харенко М. І. - Акушерська патологія свиноматок за сучасних технологій ведення галузі свинарства, Черненко А. А., Афанасьєва Н. О., Костюченко О. А. (2014)
Цвіліховський М. І. - Фармакотерапія собак і котів за церебральних пароксизмів, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2014)
Чекан О. М. - Динаміка показників і причин патологічних родів у свиноматок за порами року з урахуванням їх віку, Мусієнко Ю. В., Тодерюк І. В. (2014)
Шарандак П. В. - Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець у Луганській області, Левченко В. І. (2014)
Шкромада О. І. - Вплив дезінфектанту бі-дез тм на клініко-біохімічний статус свиней (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Звонкова Г. Л. - Наука України як продуктивна сила: історичний нарис (2011)
Соколюк Ю. О. - Розгортання мережі сільсько-господарських дослідних установ в кінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Метка Л. О. - Дослідження в Слобідській Україні використання глиняних виробів у народній медицині українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Кисільова Т. О. - Формування матеріальної бази Української рентгенологічної академії у 1920-ті роки (на прикладі спорудження нової будівлі) (2011)
Сухацький Р. П. - Становлення Київського заводу"Радіоприлад" та його внесок у розвиток радіоелектронної апаратури військового призначення (1950–1980-ті рр.) (2011)
Фирсов А. В. Б. - Луцкий на Всемирной выставке 1900 года в Париже (2011)
Боротканич Н. П. - Етапи становлення і розвитку Музею космонавтики ім. С.П. Корольова (2011)
Сорочинська О. Л. - Становлення і розвиток системи державного соціального страхування в Україні (2011)
Шиманська О. Т. - Київська наукова школа фазових перетворень та критичних явищ (2011)
Ромадин С. В. - Бронепоездная техника: некоторые вопросы атрибуции и аннотирования (2011)
Вишневецька І. - Деякі особливості транслювання історичного досвіду у музеї технічного профілю (на прикладі Музею космонавтики ім. С.П. Корольова) (2011)
Титул, зміст (2011)
Литвинко А. С. - Застосування методів статистичної фізики у проблемах фізики металів і сплавів в наукових установах України у 50–60-ті рр. ХХ ст. (2011)
Бойко М. І. - До питання еволюції зернозбиральних машин і механізмів (2011)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти в Росії (2011)
Татарчук Л. М. - Наукова діяльність Полтавської дослідної станції як приклад становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні у галузі тваринництва (2011)
Каушлиев Г. С. - Отечественные путешественники в изучении историко-культурного ландшафта Крыма на рубеже XVIII– ХІХ ст. (2011)
Колтачихіна О. Ю. - Історико-науковий аналіз моделей походження всесвіту в давньо-грецькій натурфілософії (2011)
Мельник Т. В. - З історії розвитку основної хімічної технології: виробництво соди (2011)
Тверитникова О. Є. - До історії створення науково-виробничого об’єднання "Хартрон", Белоус О. В. (2011)
Харитонова М. О. - Брати Боголюбови, Євдокименко І. Д. (2011)
Корнієнко О. М. - Сікорський М.І.: він пам’ятник собі спорудив із тридцяти музеїв (2011)
Машталір В. В. - Нове життя старовинного "Арсеналу" (2011)
Христенко В. І. - Мовний аспект румуно-молдовських відносин на Одещині (2011)
Червінська О. В. - Віртуальна парадигма історичного буття (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Образ героя як елемент ідеологічної пропаганди у ХХ столітті (2003)
Зварич І. М. - Міфопоетичний контекст імагінації образу Плюшкіна у "Мертвих душах” М. В. Гоголя (2003)
Бойченко О. В. - "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея (2003)
Рихло П. В. - Німецькомовна література Буковини та її сучасна українська рецепція (2003)
Матійчак А. А. - А. Мердок та її читач у ракурсі рецептивної теорії (2003)
Шуришин О. В. - Отець Федір у романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” як рецептивна композиційна парадигма (2003)
Бубняк Р. А. - Рецепція роману Е. Золя "Жерміналь” у Франції 1884–1885 рр. (2003)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького (синхронічний огляд) (2003)
Клим’юк Ю. І. - Жанрова специфіка стансів Івана Франка (2003)
Шерякова О. В. - Віршові форми Якова Щоголева (на матеріалі поетичних творів 80-х років) (2003)
Мальцев В. С. - Про віршову структуру поетичних творів Якова Головацького (2003)
Ісаєнко С. В. - Структурно-семантичні елементи обряду ініціації в постмодерністському романі (2003)
Лавренов В. А. - Антифашистська поема Ґео Мілева "Вересень” (2003)
Теленько Г. М. - Війна як парадигма людської долі в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер” (2003)
Івасюк О. М. - Влада і українські письменники Чехословаччини міжвоєнного періоду (2003)
Пермінова А. В. - Поезія Емілі Дікінсон у контексті українських перекладів (2003)
Кушнір І. Б. - Роман К. Лемоньє "Закоханий”: трактування мотиву землі (2003)
Рагузіна Л. Ю. - Новаторський характер художніх пошуків поетів-бітників 70-80-х років ХХ ст. (2003)
Логвінов І. І. - Духовність на теренах маргінальності: з досвіду Лейли Себбар (2003)
Горман И. А. - Актуальные проблемы изучения особенностей русского литературного развития конца ХVIII – начала ХІХ века (2003)
Ромащенко Л. І. - Історична проза: деміфологізація чи творення нових міфів? (2003)
Глотов А. Л. - Государственное управление литературой советского периода (2003)
Бескоровайная О. Л. - "Политическая ошибка” В. В. Вересаева (к историинаписания и публикации романа "Сестры”) (2003)
Броварська О. А. - Література у формуванні моральних цінностей суспільства (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Експлуатація образу героя тоталітарними ідеологіями ХХ століття (2003)
Кушнір І. Б. - Проблема влади землі у французькій літературі (О. де Бальзак "Селяни” та Е. Золя "Земля”) (2003)
Лесовая Т. В. - Власть как воплощение абсурдности социальной жизни в пьесах Л. Андреева (2003)
Островська І. Т. - У лабіринті історії: з досвіду Вашингтона Ірвінга (2003)
Папушина В. А. - Проблема митця і влади у творчості українських символістів (2003)
Руденко С. М. - Біблія як соціокультурний феномен та її вплив на культурний розвиток людства (2003)
Спивачук В. А. - Освещение социальных феноменов в рассказах Пантелеймона Романова (2003)
Горбачевська І. І. - Проблема влади в артуріані (2003)
Горман И. А. - Политический лидер в ипостаси создателя (2003)
Зушман М. Б. - Богдан Лепкий в духовній історії України як літературознавець та популяризатор українського письменства (2003)
Мельник Г. Г. - Гомер як свідок історії (2003)
Сердюк Л. П. - Шарль Пеґі (Внесок "Cahiers de la Quinzaine” у формування суспільної свідомості кінця ХIХ століття) (2003)
Березенко В. В. - Использование литературных образов в современной отечественной рекламе (2003)
Гранкіна Н. В. - Літературні проблеми через призму якісних видань (2003)
Ежелая З. В. - "Русский архив” – первый в России литературно-исторический журнал (2003)
Покровська О. А. - Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні (2003)
Савченко Л. В. - Література й електронні мас-медіа: напрями розвитку та взаємодії (2003)
Король А. В. - Реципієнт як "жертва” рекламної експансії (2003)
Волковинский А. С. - Символизация социально-исторической темы в стихотворении А. Блока "– Все ли спокойно в народе?.." (2003)
Загайська Г. М. - Поет і влада: на прикладі стосунків Горація й Мецената (2003)
Кужільна Л. В. - Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва (2003)
Тарасюк Я. П. - Фр. Моріак "Місця за рангом”: комунікація самостей (2003)
Титаренко І. Л. - Художній образ світу як сукупність комунікативно-когнітивних репрезентацій (2003)
Цибенко Р. О. - Оративність як усна форма викладу сучасних літературних творів (2003)
Клічук О. Д. - Внесок Р. Дала в історію про хитрого лиса: ономастичний аналіз (2003)
Шерякова О. В. - Народно-пісенна силабіка в поезії Якова Щоголева (2003)
Шуришин О. В. - Досвід рецептивного аналізу опозиції "старе-нове” в романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” (2003)
Поліщук С. В. - Вплив агротехнічних заходів на ураженість сої бактеріозами (2013)
Яковлєв Р. В. - Особливості біології хрестоцвітих блішок у посівах гірчиці (2013)
Ткаленко Г. М. - Павутинні кліщі та біопрепарати для регулювання їх чисельності на овочевих культурах закритого грунту (2013)
Скрипник Н. В. - Пошук джерел стійкості томатів проти збудника фітофторозу (2013)
Пилипенко Л. А. - Оцінка нематодостійкості диких видів картоплі (2013)
Козаренко Д. О. - Застосування гуматів — перспективний метод зменшення хімічного навантаження на агроценози (2013)
Борисенко В. І. - Бур'яни на виведених із обробітку землях (2013)
Челомбітко А. Ф. - Моделювання розвитку бурої гнилі картоплі в Україні, Демчинський О. В., Демчинська М. І. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту, Прокопчук С. В. (2014)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В. (2014)
Недвига М. В. - Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні, Галасун Ю. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2014)
Копитко П. Г. - Поживний режим ґрунту та врожайність молодих дерев груші за оптимізації мінерального живлення, Петришина І. П. (2014)
Господаренко Г. М. - Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив, Пташник М. М. (2014)
Єщенко В. О. - Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту, Калієвський М. В. (2014)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту (2014)
Шемякин М. В. - Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води (2014)
Заболотний О. І. - Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90, Заболотна А. В. (2014)
Полторецький С. П. - The influence of harvesting peculiarities on formation of qualitative indices of millet seeds (2014)
Кравченко В. С. - Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2014)
Грицаєнко З. М. - Забур’яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Підан Л. Ф. (2014)
Карпенко В. П. - Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин, Притуляк Р. М. (2014)
Грицаєнко З. М. - Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Волошина Л. Г. - Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої на фоні різних попередників і біологічно активних препаратів (2014)
Парій Ф. М. - Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками, Діордієва І.П. (2014)
Осокіна Н. М. - Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю, Костецька К. В. (2014)
Дмитрук Є. А. - Вплив зволожування зерна тритикале та тривалості відволожування на вихід ядра, Новіков В. В., Полянецька І. О., Любич В. В. (2014)
Бредіхіна Ю. Л. - Еколого-флористичні особливості формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя, Соломаха Т. Д. (2014)
Варлащенко Л. Г. - Впровадження інтродукованих видів родини Caprifoliaceae Juss. в озеленення населених місць (2014)
Парубок М. І. - Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні, Мамчур Т. В., Свистун О. В. (2014)
Величко Ю. А. - Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України, Пушка І. М., Поліщук В. В. (2014)
Ибрагимов К. Х. - Проблемы развития садоводства России в условиях меняющегося климата (2014)
Красноштан Т. В. - Стратифікація та схожість насіння сортів смородини золотистої (Ribes Aureum Pursh.), Балабак А.Ф. (2014)
Осокіна Н. М. - Content and composition of organic acids in strawberries (Fragaria Ananassa Duch.) Of various varieties, grown in the right-bank forest- steppe zone of Ukraine, Заморська І. Л. (2014)
Осіпов М. Ю. - Особливості росту і розвитку надземної частини глоду одноматочкового в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України (2014)
Титул, зміст (2012)
Колтачихіна Ол. Ю. - Становлення поняття "інформація" в кібернетиці та теорії інформації(середина ХХ ст.) (2012)
Гамалія К. М. - Зародження наукових знань у Давньому Єгипті (2012)
Фирсов А. В. - Термодинамический цикл Б.Г. Луцкого (2012)
Харук А. І. - Авіаційна промисловість України в 1918-1919 рр. (2012)
Коцюбанська О. О. - Мануфактурна та фабрично-мануфактурна стадії розвитку кондитерської промисловості Харкова (2012)
Левчук К. Г. - Штаєрман Ілля Якович (до120-ліття від дня народження), Степаненко С. Г. (2012)
Соколов А. А. - Охорона пам’яток історії та культури Криму наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. XX ст. (2012)
Принь М. О. - Луганський культурний музей в радянській музейній мережі початку 1920-х років (2012)
Лук’яненко Л. О. - Лісогосподарська техніка в Музеї історії лісового господарства (2012)
Москалець А. І. - Основні напрямки фондової діяльності Державного політехнічного музею (2012)
Баталкина В. И. - Археология и космос (2012)
Часопис "Питання історії науки і техніки" ? від першого до двадцятого випуску (2012)
Титул, зміст (2012)
Левицька Н. М. - Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (ІІ-а половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства Технологів (2012)
Грицюта О. О. - Наукова діяльність Механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства в галузі залізничного транспорту (2012)
Безлуцька О. П. - Природоохоронна діяльність Й. К. Пачоського (2012)
Кривоконь О. Г. - Дослідження В.М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування (2012)
Лещенко А. М. - Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку Північного Причорномор’я (2012)
Коваленко С. Д. - Проблеми посухи в діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України (2012)
Виздрик В. С. - Використання машин та удосконалених знарядь праці в західно-українському селі у 20-30-х роках ХХ ст. (2012)
Сорочинська О. Л. - Розвиток охорони праці в Україні (2012)
Пістоленко І. О. - Розвиток мережі авіаційних музейних експозицій у Полтаві (2012)
Восколуп В. П. - Академік Ю. К. Делімарський – видатний український учений-хімік (2012)
Новікова В. В. - Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж (2014)
Бутрим О. В. - Напрями оптимізації землекористування в аграрному секторі Київської області (2014)
Задорожна Р. П. - Дослідження формування вільних фінансових ресурсів в рамках циклу суспільного відтворення на засадах методологічного стандарту системи національних рахунків (2014)
Рудич О. О. - Іпотечне кредитування як метод залучення інвестицій в сільське господарство (2014)
Артімонова І. В. - Особливості формування товароруху продукції на агропродовольчому ринку (2014)
Бочко О. Ю. - Використання елементів стратегії кайдзен в маркетингових комунікаціях (2014)
Паска І. М. - Удосконалення організаційно-економічних відносин за збуту сільськогосподарської продукції (2014)
Добровольська О. В. - Фактори формування стратегії сільськогосподарських підприємств та їх спрямованість (2014)
Ткаченко К. В. - Характеристика складових потенціалу зерновиробництва сільськогосподарських підприємств (2014)
Єфіменко Н. А. - Методика формування раціональної структури управління якістю на підприємствах із виготовлення комбікормів, Ткаченко Т. І. (2014)
Мовчанюк А. В. - Концентрація молочного скотарства як чинник підвищення його ефективності (2014)
Лавров Р. В. - Банківське лізингове кредитування суб’єктів аграрної сфери (2014)
Непочатенко А. В. - Аналіз кількісно-якісного стану машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Володарського району Київської області, Непочатенко В. А. (2014)
Даниленко А. С. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, Карпенко А. М. (2014)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації, Cвиноус І. В. (2014)
Бабенкова Т. Ю. - Теоретичні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств (2014)
Карман О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва та збуту овочів в Україні (2014)
Демчак І. М. - Соціально-економічна сутність категорії "особисте селянське господарство" (2014)
Радько В. І. - Проблеми формування інфраструктури ринку м’ясного скотарства в Україні, Гура А. М. (2014)
Заболотний В. С. - Сучасні тенденції виробництва яєць в Україні, Гаврик О. Ю. (2014)
Герасименко І. О. - Інформаційне забезпечення системи управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2014)
Матвійчук О. Є. - Прибутковість як інструмент забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Вернюк Н. О. - Організаційно-економічні засади управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Припута Н. В. - Антимонопольна та конкурентна політика в економіці: значення, еволюція становлення та напрями здійснення (2014)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні (2014)
Чумак Р. М. - Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні, Іббатулін М. І. (2014)
Сокольська Т. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва (2014)
Стариченко М. А. - Фактори забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Varchenko О. М. - Рrioritywaysfor te development of the state regulation system of the Ukrainian food market, Stepura L. О. (2014)
Gubenko V. - Trends of progress of world economic connections Ukrainian AIC with the economic groupments countries of the world (2014)
Вихідні дані (2014)
Губерський Л. - Вступне слово (2013)
Брижицька С. - Поняття "батьківщина" як формовияв національної ідентичності у писемній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Воропаєва Т. - Поетична спадщина Т. Шевченка як ідентифікаційний ресурс українства (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991–2012 рр.) (2013)
Гайович Г. - Естетична інтерпретація концепту "рідний край" у творах Шевченка (2013)
Грабовська І. - Шевченкіана Дмитра Донцова – вагомий внесок в теорію українського націєтворення (2013)
Двуличанська О. - Рецепція образу Тараса Шевченка в художньо-біографічній романістиці В. Яворівського (2013)
Ємець Т. - Тарас Шевченко як визначальна постать національного відродження (2013)
Коротя-Ковальська В. - Тарас Шевченко – взірець пісенно-духовної творчості українців (2013)
Обушний М. - Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Юрченко Е. - Тарас Шевченко: між стихійним традиціоналізмом та теоретичним модернізмом (2013)
Білокінь О. - Аксіологічні характеристики виявів національної ідентичності у книгах вражень відвідувачів Тарасової гори (2013)
Головай І. - "Ми мусимо навчитися чути себе українцями…": проблеми національної ідентичності у творчості Т. Шевченка та І. Франка (2013)
Ільків А. - Проблема української ідентичності в ранньому епістолярію Тараса Шевченка (2013)
Косьмій О. - Структура та перспективи міфу Тараса Шевченка, Усачова К. (2013)
Литвин Я. - Український міф Т. Шевченка у формуванні національної ідентичності українців (2013)
Литвиненко О. - Тарас Шевченко як згуртувальний чинник творення українського інформаційного простору (2013)
Петруньок Б. - Тарас Шевченко в конструюванні української національної ідентичності (2013)
Талько Т. - Містична харизма любові – визначальна складова національної ідентичності українського жіноцтва у творчості Т. Шевченка (2013)
Авер’янова Н. - Образотворчість Тараса Шевченка як вияв національного відродження українців (2013)
Дахно С. - Маловідома сторінка малярської спадщини Тараса Шевченка (на прикладі малюнку "Стінка") (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Образ "непроминального минулого" України у творах Тараса Шевченка (історіографічні рефлексії) (2013)
Сорочук Л. - Художнє відтворення волинсько-подільської подорожі в літературному доробку Тараса Шевченка (2013)
Чебанюк О. - Концепт "поле" та його фольклорні джерела у творчості Тараса Шевченка (2013)
Червінський А. - Проблеми і тенденції розвитку скульптурної шевченкіани Прикарпаття на межі ХХ–XXI cт. (2013)
Щербакова О. - "Нев’януча квітка" українського балету "Лілея": Шевченкові смисли образів і сценічна доля вистав (2013)
Янковська Ж. - Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка "Катерина" (2013)
Єржиківська Н. - Рецепція Тараса Шевченка в російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Коруняк Ю. - Англомовна поетична Шевченкіана у рецепції Михайлини Коцюбинської (2013)
Пилипишин С. - Предметність критичних оцінок українського письменства в російській науковій думці кінця ХІХ століття: від Тараса Шевченка до Пантелеймона Куліша, Роман Б. (2013)
Чабанов В. - Тарас Шевченко про збереження етнокультурної самобутності українців в контексті євроінтеграційних процесів (2013)
Шептицька Т. - Зарубіжне українство в утвердженні образу Тараса Шевченка як "конструктора української нації" (2013)
Александрова Г. - Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення (2013)
Антонюк Т. - Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ (2013)
Даниленко І. - Пророцтво Осії у поетичній рецепції Т. Г. Шевченка (2013)
Краснощок В. - Концепти "геніальність" та "месіанство" в шевченкіані Є. Маланюка (2013)
Мазурак А. - Синтетизм художнього мислення Тараса Шевченка як чинника його "кіномови" (2013)
Назарець В. - Адресована лірика Тараса Шевченка (2013)
Усатенко Г. - Мистецтвознавча лектура у творчості Тараса Шевченка (2013)
Школа В. - Міфологізація образу Шевченка у п’єсах українських драматургів (2013)
Школа Г. - Тарас Шевченко в рецепції Трохима Зіньківського (2013)
Юрченко І. - Націєтворчі заповіді Т. Г. Шевченка в інтерпретації поетів Канівської літературної студії "Зорянка" (2013)
Яблонська О. - Український світ першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка (2013)
Коломієць В. - Післямова (2013)
Мaslak О. - Тhe estimation of innovative potential of Ukraine, Kozhushko D. (2014)
Черницька Т. В. - Науково-технологічний компонент економічної безпеки держави (2014)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку, Дуцька А. С. (2014)
Dusek J. - Тhe cooperation coefficient as an effective way to measure inter-municipal cooperation (2014)
Гришко Н. Є. - Управління економічною безпекою підприємства на засадах превентивного регулювання (2014)
Залунина О. М. - Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины (2014)
Pana L. - Historical and present environmental sustainable development in V4 countries, Riha R. (2014)
Коваль Д. В. - Развитие и модернизация экономики Удмуртской республики как старопромышленного региона, Павлов К. В. (2014)
Збиранник О. М. - Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Управління процесом гармонізації національних інтересів в контексті інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України (2014)
Безручко О. О. - Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища (2014)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний процес розвитку економічної захищеності суб’єкта господарювання (2014)
Почтовюк А. Б. - Інструментарій раціоналізації діяльності індивідуума щодо реалізації місії вищої освіти (2014)
Хоменко М. М. - Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств (2014)
Дружиніна В. В. - Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста (2014)
Дорожкіна Г. М. - Цінова стратегія туристичного підприємства (2014)
Сніщенко Р. Г. - Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки (2014)
Гноєва І. М. - Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів, Винник С. М. (2014)
Хоменко Л. М. - Використання оборотних засобів із застосуванням динамічної моделі управління запасами (2014)
Ярошенко С. В. - Роль торгового фінансування на ринку банківських послуг України (2014)
Khovrak I. - Industrial parks: international experience and national practices (2014)
Авер’янова Н. - Концепція українськості Дмитра Донцова у культурологічному контексті ХХ ст. (2013)
Асрян Л. - Духовно-ціннісний потенціал хорового піснеспіву як чинник формування національної музичної культури (2013)
Балановський Я. - Ціннісні орієнтації етномаргінальної субкультури (2013)
Волков О. - Топологія дискурсу протестного політичного суб’єкта (2013)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний вимір творчої спадщини Дмитра Донцова (2013)
Грабовська І. - Смислове наповнення образу "жінки-лицаря" в творчому доробку Дмитра Донцова (2013)
Гудзь В. - Співвідношення етнополітичних і соціально-економічних чинників голоду 1932-1933 років в Україні: історіографічний дискурс (2013)
Гудзь В. - Етнорегіональні клівіджі у сучасній Україні: причини появи і шляхи подолання (2013)
Загребельний І. - До питання критики греко-католицьким духовенством окремих моментів націоналістичного дискурсу у 20-30 роки минулого століття (2013)
Замуруйцев О. - Система початкової освіти у німецьких поселеннях Таврійської губернії в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ільницький В. - До питання функціонування референтури пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН (1945-1952) (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичне бачення Дмитром Донцовим минувщини України (2013)
Мартинюк А. - Світоглядні засади служби Божої у творчості українських композиторів (2013)
Мартинюк Т. - Національний ідеал в літургіях українських композиторів ХХ століття (2013)
Маслак О. - Політична філософія Юрія Русова (2013)
Михайлов В. - Роль неформальних об’єднань Південної України у державотворчих процесах др. пол. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Окса М. - Значення народної педагогіки та мистецтва у духовному відродженні національної свідомості та гідності, Сажнєва А., Кучина К. (2013)
Пасько І. - Нація: архетипи, культура, цивілізація (2013)
Попенко Я. - Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського (2013)
Ситник О. - Проблеми українського державотворення періоду 1917-1921 років: причини поразки національно-визвольних змагань крізь призму очевидців та сучасних дослідників (2013)
Таравська Я. - Ідея національного державотворення А. І. Жука на шпальтах кооперативного часопису "Економіст" (2013)
Томулец В. - Некоторые проблемы касающиеся внедрения русского языкасреди населения Бессарабии в ХІХ веке (на примере секретного рапорта бессарабского губернатора Александра Константиновича от 17 декабря 1886 г.), Кикарош Т. (2013)
Шептицька Т. - Цивілізаційне самовизначення України: підхід Дмитра Донцова (2013)
Шкода Н. - Роль культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у поширенні самодіяльного театрального руху в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2013)
Юрченко Е. - Націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова як оригінальна українська форма традиціоналізму (2013)
Юрченко Т. - Теорія О. О. Потебні про логіко-семантичні та національні форми мислення, Мітяй З. (2013)
Яблонський В. - Тоталітаризм чи демократія: боротьба ідей в українському еміграційному середовищі (20-30 рр. ХХ ст.) (2013)
Содержание (2014)
Карпов Я. С. - Общая методика определения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений в линейной одномерной постановке, Гагауз П. М., Гагауз Ф. М. (2014)
Санин А. Ф. - Преднапряженность, термонеравновесность и формостабильность обшивок панелей из углерод-углеродного композита сложной структуры при термонагружении, Гайдачук В. Е., Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Бетин А. В. - Теоретические основы оценки достоверности проектных значений осевых моментов инерции летательных аппаратов, Бетин Д. А., Дунаев А. А. (2014)
Ветлугин А. А. - Напряженно-деформированное состояние двухстороннего адгезионного соединения деталей постоянной жесткости, Гагауз П. М., Карпов Я. С. (2014)
Куреннов С. С. - Упрощенная двумерная модель клеевого соединения. Учет неравномерного приложения нагрузки (2014)
Заруцкий А. В. - Экспериментальное исследование долговечности образцов с упрочненными отверстиями. Сообщение 2. Программное нагружение (2014)
Карпов Я. С. - Феноменологическая модель явления нагрева композиционных материалов при повторно-статическом нагружении, Шевцова М. А., Тараненко И. М. (2014)
Сикульский В. Т. - Оценка экономической эффективности конструктивно-технологических решений при проектировании частей самолета, Корнилов Л. Н., Воронько И. А. (2014)
Лебедь В. Г. - Метод оперативного расчета аэродинамических характеристик крыла при углах атаки от 0о до 360о, Калкаманов С. А., Володин Ф. В. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжения в упругом материале со сферическими порами под действием внешней нагрузки, Танчик Е. А. (2014)
Чигрин Р. Н. - Методика постановки условия Кутта – Жуковского на крыльях с конечной толщиной задней кромки (2014)
Гайдуков В. Ф. - Анализ технологических характеристик при электроимпульсной утилизации отходов, Кручина В. В. (2014)
Ковтуненко О. П. - Методичні основи урахування впливу умов експлуатації складних систем озброєння та військової техніки на їх надійність, Коростельов О. П., Зубарев О. В. (2011)
Адаменко А. А. - Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів (2011)
Городнов В. П. - Підходи до визначення спроможності частин і підрозділів спеціального призначення військових формувань держави до виконання завдань за призначенням, Кириленко В. А., Репило Ю. Є. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення, Коберський О. В. (2011)
Поляков C. Ю. - До питання удосконалення бойового порядку механізованого взводу (відділення), Лєнкін В. М., Зміївський Г. А. (2011)
Сутюшев Т. А. - Результати аналізу особливостей системи управління розвідувально-пошуковими та пошуково-ударними діями внутрішніх військ з застосуванням авіації, Шайтанов В. А., Хань С. П. (2011)
Агафонов Ю. Н. - Оценка возможностей компенсации навигационных ошибок движения летательных аппаратов, оснащенных оптическими системами самонаведения, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2011)
Васильев Б. Г. - Повышение маневренности и мобильности модульных машин аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, Баистов Ю. В., Бодько С. А., Кириченко В. В. (2011)
Гуленко В. Д. - Изменение качества контроля безопасности при процессной концепции производства полетов, Ударцева Т. Е., Пономарева А. Ю., Тимошенко Т. М. (2011)
Каленюк И. А. - Численное моделирование обтекания сверхкритического профиля с модифицированной верхней (нижней) поверхностью (2011)
Неділько С. М. - Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Стадниченко В. Н. - Классификация видов наноизноса по значению коэффициента диссипации подводимой внешней энергии к трибосистеме, Трошин О. Н., Стадниченко Н. Г., Приймак А. В., Просяник И. И. (2011)
Арасланов М. Р. - Динамічна імітаційна модель радіолокаційних відбиттів від місцевих предметів (2011)
Глєбов Ю. В. - Оцінка часових параметрів складових програми взяття на супроводження постановника активних завад методом триангуляції, Світлик Р. В. (2011)
Гризо А. А. - Селекція імпульсних завад на підставі модифікованого алгоритму векторної медіанної фільтрації, Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. (2011)
Карлов В. Д. - К вопросу об оценке количества целей в составе групповой при локации в декаметровом диапазоне радиоволн, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2011)
Климченко В. Й. - Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л., Свистунов Д. Ю. (2011)
Коломійцев О. В. - Другий рід помилок стрільби ракетами по нетиповим цілям ЗРК малої дальності, Кудряшов В. Е., Васильєв Д. Г., Загоруйко І. Я., Ворошилов С. С. (2011)
Лисицына О. С. - Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех (2011)
Рысаков Н. Д. - Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР, Титов И. В., Карев В. Г., Дорощук В. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование зависимости эффективной теплопроводности нагретых зон радиоэлектронных аппаратов от его конструктивных параметров, Колесникова Т. А. (2011)
Соболенко С. О. - Алгоритм просторової обробки сигналів для покращення перешкодозахищеності РЛС кругового огляду, Носова Г. Д., Болобан С. І. (2011)
Таршин В. А. - Аналіз можливостей ДЧМ сигналів щодо підвищення функціональності радіолокаційних систем, Очкуренко О. В., Кузнєцов О. Л. (2011)
Федотов Б. Н. - Факторы, определяющие расширение диаграммы направленности радиолокатора с синтезируемой апертурой, и оценка их совместного влияния на разрешающую способность, Слюсарчук А. А. (2011)
Челпанов А. В. - Супроводження складних балістичних цілей, Хмелевська О. О., Хмелевський С. І., Рибалка Г. В. (2011)
Ясечко М. Н. - Излучение последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов цилиндрическими фазированными антенными решетками с заданными характеристиками, Ермаков Г. В. (2011)
Бєсєдіна С. В. - Формування віртуального простору робочої зони утилітарним роботом, Небилиця Ю. М. (2011)
Голуб С. В. - Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації, Дяченко А. Ю. (2011)
Гороховатский А. В. - Применение робастных методов анализа данных при обработке структурных описаний, Гороховатский В. А. (2011)
Гріненко Т. О. - Властивості детермінованих випадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень в полях Галуа, Горбенко Ю. І. (2011)
Кухарський І. А. - Застосування зміщеної Т-схеми на основі ступеневих функцій до розв’язку балістичних задач (2011)
Кучеренко Е. И. - Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов, Глушенкова И. С. (2011)
Оксіюк О. Г. - Метод послідовного зменшення норми матриці складності неоднорідної семантичної мережі, Кравченко І. Ю. (2011)
Приходько С. И. - Вычислительная сложность методов кодирования и декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов во временной и частотной области, Волков А. С. (2011)
Соловьева О. И. - Исследование погрешности схемы численного решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом, Лапта С. И., Лапта С. С., Бутенко Н. С. (2011)
Стадник Е. О. - Системно-динамическая модель цепочек поставок (2011)
Усик В. В. - Применение геометрической теории для построения профиля звукоотражающей поверхности, Мягкий И. Г. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування показників для оцінки важливості елементів структури системи управління (2011)
Босько В. В. - Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку, Березюк І. А., Семенов С. Г. (2011)
Кобзев І. В. - Internet технології ведення електронного документообігу в органах внутрішніх справ, Петров К. Е. (2011)
Колісник Т. П. - Підтримка цілісності у базах даних з неоднорідною структурою (2011)
Пучков О. О. - Розрахунок імовірності передачі кадру мережею АТМ при використанні методу ковзного вікна, Колачов С. П., Ромащенко Р. А. (2011)
Северинов А. В. - Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети, Жуков И. О. (2011)
Апьонкін Ю. В. - Необхідність удосконалення розрахунків ланцюгових передач на основі досвіду експлуатації сільськогосподарської техніки, Рябчиков М. Л. (2011)
Беляков В. И. - Некоторые вопросы формообразования деталей методом пластического изгиба, Резниченко Н. К., Мовшович А. Я., Косенко В. В. (2011)
Лагутин Г. И. - Типы автономных источников электрической энергии в системах электроснабжения военных объектов, Ручка А. Е. (2011)
Пантелеева И. В. - Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью, Частников Д. А. (2011)
Пащенко Э. А. - Оптимизация показателей качества координированных размеров отверстий при механической обработке, Трищ Г. М. (2011)
Трофименко П. Є. - Визначення відхилення початкової швидкості з урахуванням початкових умов вильоту снаряду (міни) із каналу ствола, Макеєв В. І. (2011)
Фурсенко А. К. - О некоторых вычислительных особенностях математических моделей динамических процессов в объемных гидромашинах, Кайдаш М. В. (2011)
Юрченко О. О. - Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду (2011)
Водотыка С. В. - Использование искусственных нейронных сетей с интервальной арифметикой при построении калибровочной зависимости средства измерения (2011)
Микийчук М. М. - Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань, Столярчук П. Г. (2011)
Безкровний Д. В. - Аналіз підходів до ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак в провідних країнах світу, Ляшенко І. О., Каркищенко І. М., Козловський А. В. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Оцінка часу отримання вимірювальних даних від мережі сейсмічних спостережень ГЦСК, Солонець О. І., Петров С. В. (2011)
Коврегін В. В. - Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм "вплив суб'єкта", Тарадуда Д. В., Шевченко Р. І. (2011)
Савченко В. А. - Модель пошукового агента системи підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб (2011)
Собина В. О. - Моделювання раціонального покриття об’єктів залізниці районами виїзду пожежно-рятувальних підрозділів (2011)
Толкунов І. О. - Вплив природних джерел аероіонізації на процеси формування полів концентрації аероіонів у повітряному середовищі приміщень, Попов І. І. (2011)
Топчій Р. І. - Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту сил охорони правопорядку (2011)
Романченко І. С. - Застосування метода LARES для кластеризації компонентів вектора глобальних пріоритетів, отриманого за методом аналізу ієрархій, Артюх В. М., Потьомкін М. М. (2011)
Генералова Н. М. - Факторная экспертиза взаимосвязи успеваемости и личностных способностей курсантов радиотехнического профиля подготовки, Марченко О. Г., Генералова М. С. (2011)
Зинченко В. П. - Применение современных компьютерных обучающих систем для обучения и повышения уровня профессиональной подготовки летных экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Фоменко О. Н. (2011)
Іванов В. Г. - Інформатика в системі юридичної освіти, Любарський М. Г., Кошева Н. А., Гвозденко М. В., Мазниченко Н. І. (2011)
Клері Л. Р. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М. В., Пошедін О. В., Феклістов А. О. (2011)
Рябцев В. В. - Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання, Тищенко М. Г. (2011)
Корольов С. С. - Досвід створення норм соціальних гарантій військовослужбовців Червоної армії в 20-40 роки минулого століття (2011)
Хроніка та інформація (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Абрашин В. О. - Порядок проведення заходів короткострокового оборонного планування у Командуванні виду Збройних Сил України, Гурін О. М., Дробот О. А. (2010)
Головко Б. Б. - Врахування варіантів закладки патронної стрічки при визначенні імовірності ураження цілі літаком-бомбардувальником (2010)
Жуков В. І. - Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій, Коцюба В. П., Тітов О. С. (2010)
Піскунов С. М. - Модель оцінки втрат підрозділів та частин ППО Сухопутних військ при нейтралізації збройного конфлікту, Тіхонов І. М., Рощенко М. С. (2010)
Скорик А. Б. - Анализ общей методологии формирования требований к военно-техническим системам и вооружению ЗРВ. Часть II. Оперативно-тактические исследования, Демидов Б. А., Бортновский С. А., Ольховиков С. В. (2010)
Харитонов О. Л. - О принципах ведення протиповітряного бою та удосконаленні тактики бойового застосування з’єднань, частин і підрозділів ППО, на озброєнні яких знаходяться багатоканальні ЗРК середньої дальності, Харитонов А. О. (2010)
Чепков І. Б. - Воєнно-технічні аспекти, що впливають на рівень воєнної безпеки й характер воєнних загроз (2010)
Ткачов А. М. - Аналіз технологій боротьби у інформаційному просторі (2010)
Ярош С. П. - Визначення показників для оцінювання ступеня впливу інформаційних мереж на організацію управління військами в єдиному інформаційному просторі (2010)
Стадніченко В. Н. - Прогнозирование ресурса трибосистем, работающих в режиме наноизнашивания, методом акустической эмиссии, Трошин О. Н., Приймак А. В., Кисель Е. А., Веретельников Р. С., Гуржий К. А. (2010)
Трофименко П. Е. - Влияние поля тяготения Земли на движение летательных аппаратов, Макеев В. И. (2010)
Черкашин А. Д. - Особенности эксплуатации вертолетных двигателей, обусловленные спецификой работы авиации во внутренних войсках МВД Украины (2010)
Шулежко В. В. - Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів, Доска О. М., Рогуля О. В. (2010)
Авчінніков Є. О. - Експериментальні дослідження щодо функціонального подавлення елементів безпроводового засобу відеоспостереження (2010)
Братченко Г. Д. - Классификация дестабилизирующих воздействий в процессе радиолокационного распознавания, Скачков В. В. (2010)
Грачев В. М. - Метод совместного обнаружения-сопровождения-распознавания воздушных объектов по излучению их бортовых радиоэлектронных средств, Довбня А. В., Корнеев В. А. (2010)
Капура И. А. - Разработка метода защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных ЭМИ на основе высокотемпературных сверхпроводников, Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2010)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційна компенсація завад при неідентичних частотних характеристиках трактів, Мохаммад Р. Б. (2010)
Куценко В. В. - Оценивание точности определения местоположения радиоизлучающих целей триангуляционным методом в подвижной системе пассивной радиолокации зенитных комплексов ближнего действия, Ермаков Г. В., Телюков С. Н., Дементиюк Г. М. (2010)
Обод І. І. - Оптимізація імовірності передачі польотної інформації по каналам запитувальних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В., Черних О. П. (2010)
Рисаков М. Д. - Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості, Тітов І. В., Макаров С. А. (2010)
Андрощук О. С. - Застосування штучних нейро-нечітких мереж для прогнозування у діяльності державної прикордонної служби (2010)
Більчук В. М. - Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи, Генералова Н. М., Марченко О. Г. (2010)
Бондаренко О. Г. - Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання внутрішніх військ МВС України при виконанні службово-бойових завдань, Павлов С. П., Каплун О. С., Дундуков В. Г. (2010)
Воскобойник О. Н. - Математическая модель функционирования хемостата с учетом управляющих воздействий, Герасин С. Н., Матийченко Н. А. (2010)
Герасименко В. В. - Удосконалена математична модель повітряної дуелі з урахуванням фактичного рівня підготовки льотного складу, Горбенко В. М., Компанієць О. М. (2010)
Долішня Н. Б. - Застосування параметричних підходів для перевірки закону розподілу статистичних даних в умовах обмеженого об’єму вибірок, Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2010)
Козелкова Е. С. - Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотномодулированных диаграмм направленности (2010)
Лапта С. И. - Эффективный подход к имитационному моделированию гомеостатических систем, Соловьева О. И., Лапта С. С. (2010)
Лубенець С. В. - Імітаційне агентне моделювання в міжнародних відносинах, Харченко І. М. (2010)
Мелешко Е. В. - Математическая модель подсистемы управления и обслуживания в многопротокольном узле связи (2010)
Пашков Д. П. - Методика повышения качества радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли, Домнин С. В. (2010)
Романюк В. В. - Моделювання пошуків об’єкта в умовах часткової невизначеності щодо імовірностей його позиціювання у трьох зонах пошукових смуг (2010)
Роца Б. - Обзор информационных средств для моделирования систем массового обслуживания в розничной торговле, Дорохов А. В. (2010)
Тупкало С. В. - Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием, Тупкало В. Н. (2010)
Хращевський Р. В. - Організація системи планування повітряного простору України (2010)
Єгоров О. Б. - До питання розрахунку динамічних режимів електричної системи (2010)
Костюк Г. И. - Применение покрытий и упрочненных слоев для повышения работоспособности деталей авиадвигателей, Павленко В. Н., Суккариех М. Э. (2010)
Кравченко Г. В. - Общие требования к системам электроснабжения комплексов вооружения и военной техники, Лагутин Г. И. (2010)
Пасічник С. М. - Позиціювання режимів вихрового енергорозділювача (2010)
Соколовский С. А. - Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств, Гринченко Е. Н., Калиновский А. Я., Яковлев А. М. (2010)
Шевченко В. В. - Разработка предложений по использованию генераторов ФС c постоянными магнитами в энергетических установках, Пидкивка С. В. (2010)
Ясинський Ю. О. - Аналіз надійності низьковольтних електромеханічних комутаційних апаратів схем керування, Баженін В. В., Гончаров Д. М. (2010)
Ратнакар Ю. В. - Аналіз методів вимірювання тиску з використанням кварцової мембрани (2010)
Сидоренко Г. С. - Исследование возможности повышения точности системы передачи эталонных сигналов времени и частоты в Украине (2010)
Троцько М. Л. - Вдосконалення математичної моделі контуру управління системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення (2010)
Безкровний Д. В. - Проблема ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак, Ляшенко І. О., Пермяков О. Ю. (2010)
Городнов В. П. - Методика прогнозу результатів виконання військово-службовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців, Овчаренко В. В. (2010)
Иванов В. Г. - Методика количественной оценки безопасности, Лис Ю. С., Иванов С. В. (2010)
Серпухов О. В. - Математичне моделювання розмінування об’ємним вибухом (2010)
Ильина И. В. - Синтез информационно-справочной системы факультета, Пантелеев А. А. (2010)
Мацегора Я. В. - Особливості мотивації курсантів академії внутрішніх військ МВС України з різним рівнем успішності професійного навчання, Воробйова І. В. (2010)
Нікітюк О. Б. - Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах, Євсюков О. Ф. (2010)
Полікашин В. С. - Методика планування особистої роботи командира для підвищення ефективності управління часом, Поляков С. Ю., Полікашин О. В. (2010)
Сідаш В. В. - Модель перепускної спроможності інструкторського складу і парку учбово-бойових літаків під час планування льотної підготовки в авіаційній частині, Никифоров О. В. (2010)
Сіненко Д. В. - Методики оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків: структура, цілі, завдання, Онипченко П. М., Бусигін Ю. Г. (2010)
Александров В. М. - Порядок зарахування та термін перебування громадян України на військовій службі (2010)
Корольов С. С. - Нормативно-правове забезпечення державних гарантій соціального захисту військовослужбовців в період реформування Збройних Сил України: історичний аспект (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти визначення категорії "військове управління” та його складових частин (2010)
Марусенко Р. І. - Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру (2010)
Бєсєдіна С. В. - Автоматизація проектування документообігу бібліотеки (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ткаченко В. И. - Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений, Корняков А. С., Смирнов Е. Б. (2011)
Адаменко А. А. - Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту (2011)
Єрмошин М. О. - Основні напрямки та тенденції розвитку воєнного мистецтва, Воронін В. В., Романюк М. М. (2011)
Макаров А. Ф. - Моделювання бойових дій змішаних угруповань ЗРВ і військ ППО СВ у геоінформаційній системі "Аргумент-2011”, Савельєв А. М., Ярош С. П. (2011)
Бойко Р. В. - Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України, Кремешний О. І., Семененко О. М., Чекед І. В. (2011)
Єфімов Г. В. - Тенденції розвитку організаційно-штатних структур, форм і способів підготовки органів управління оперативно-стратегічної ланки провідних країн світу та НАТО: досвід для України (2011)
Коваль В. В. - До питання застосування методів науково-технічного прогнозу розвитку озброєння і військової техніки на основі аналізу патентної та науково-технічної інформації, Коршець О. А., Котляр С. О., Кузнєцова О. В. (2011)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності відродження підрозділів військової артилерійської розвідки (2011)
Кропивченко С. І. - Професіоналізація Збройних Сил України., Ващенко Є. М., Литвиненко М. І., Петрова Л. О. (2011)
Сальник Ю. П. - Сучасний стан оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, Матала І. В., Онищенко В. А. (2011)
Добриденко О. М. - Визначення причин розвитку корозійних уражень стикових накладок кілів літаків типу МиГ-29, Качмар Р. В., Кремешний О. І. (2011)
Лемко О. Л. - Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки, Иленко Е. Ю., Силка Н. В. (2011)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі, Сікірда Ю. В. (2011)
Ермаков Г. В. - Анализ точности установки фаз и несущих частот по апертуре цилиндрической ФАР при функциональном поражении бортовых РЭС с использованием пространственно-временных сигналов, Ясечко М. Н., Ирха А. В. (2011)
Карлов В. Д. - Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2011)
Кучер Д. Б. - Экспериментальное исследование деградации элементов приемного тракта под воздействием мощных радиочастотных излучений, Харланов А. И., Зонтова Т. В, Макогон В. П. (2011)
Рудницкий В. Н. - Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи, Корченко А. Г., Гнатюк С. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование влияния плоских теплостоков на температуру в центральной точке нагретой зоны РЭА, Колесникова Т. А. (2011)
Авраменко В. П. - Формування репрезентативних вибірок для статистичних досліджень, Ткаченко В. П., Попов О. В. (2011)
Горностаев А. С. - Исследование методов отбора данных с использованием нечетких запросов на примере интернет-магазина, Чалый С. Ф. (2011)
Городнов В. П. - Вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України, Радіонов Г. О. (2011)
Клімов С. Б. - Метод формування бази знань щодо оцінки дій повітряного противника (2011)
Неділько С. М. - Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника для організації направленого перебору в задачах дискретної оптимізації (2011)
Нікітіна Т. С. - Наближений метод розв'язування задачі розподілу ресурсів на основі рішення задачі про найменше покриття в системах паралельної обробки даних (2011)
Плиско Д. А. - Прогнозирование нестационарных временных рядов на основе модифицированного адаптивного нео-фаззи-предиктора, Волкова В. В., Бодянский Е. В. (2011)
Сєркова Л. Е. - Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу, Гамоцька С. Л. (2011)
Тимочко А. И. - Математическая модель рефлексивного программирования при управлении динамическими объектами (2011)
Дема К. В. - Анализ архитектур и характеристик современных планировщиков заданий в GRID-системах, Волк М. А., Филимончук М. А. (2011)
Колісник М. О. - Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення, Піскачова І. В. (2011)
Лосев Ю. И. - Сравнительная оценка эффективности одномаршрутного и мультимаршрутного методов передачи сообщений, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2011)
Рудницкий В. Н. - Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ, Деткин В. Г., Хрулёв Н. В. (2011)
Смелякова А. С. - Автоматизация поиска и анализ его применения в информационных системах и веб-сервисах, Галас Д. П., Ткачёва Т. С. (2011)
Тимофеева О. Ю. - Разработка метода расчета социальной дистанции в Web 2. 0 (2011)
Буданов П. Ф. - Анализ и пути усовершенствования методики подготовки оперативного персонала для обеспечения безопасности электростанций, Мезенцев Р. Н., Панин А. В., Рыхлин А. Н. (2011)
Єгорова О. Ю. - Дослідження ефективності застосування в розподільчих мережах багатогранних металевих опор, Гусєв Д. О. (2011)
Єфименко М. Г. - Дощечкіна І. В. (2011)
Кононов В. Б. - Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України (2011)
Крюков О. М. - Дослідження температурної похибки тензорезисторного датчика імпульсного тиску, Александров О. А., Афанасьєв В. В., Забула О. Є. (2011)
Боровик О. В. - Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон, Дмитренко О. М. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу в районі Вранча за поляризаційною ознакою (2011)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку на точкове джерело фотонного випромінювання в площині, Сакун О. В., Білик З. В. (2011)
Кустов М. В. - Использование водосодержащих образований в атмосфере для тушения крупных пожаров на открытой местности, Калугин В. Д. (2011)
Литвинов В. В. - Методи оцінки ступеня небезпеки поведінки натовпу при проведенні видовищних заходів, Слюсар А. А. (2011)
Стрелец В. М. - Анализ закономерностей работы спасателей в процессе ликвидации аварий с выбросом опасных химических веществ, Васильев М. В. (2011)
Дорохов О. В. - Вибір місця відпочинку за економічними та екологічними показниками з використанням інформаційних технологій, Лакічевіч М., Погосов І. Ю. (2011)
Кудрявцева Т. О. - Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Ліпатов І. І. - Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань, Гунбін К. Ю., Башкатов Є. Г., Розанова Л. В. (2011)
Маренич С. Ю. - Особливості теоретичної підготовки курсантів льотних спеціалізацій з бортового обладнання конкретного типу літального апарата, Петренко М. М. (2011)
Романенко І. О. - Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення, Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. (2011)
Усик В. В. - Розробка електронного підручника як один із засобів підвищення ефективності навчання у вищих учбових закладах, Астапов О. М. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Алібекова Ю. Т. - Формування системи екологоорієнтованого управління на базовому рівні адміністративного району та області (2014)
Бондар Т. В. - Принципи коеволюційного розвитку території, Кислий В. М. (2014)
Грущинська Н. М. - Розвиток сучаснoго світового господарства у процесах формування нового світового економічного порядку (2014)
Щербаков В. Н. - Теоретические принципы и механизмы регулирования социально-экономических систем, Лукьянихина Е. А., Лукьянихин В. А., Ли Мин (2014)
Faschuk Y. V. - Economic Assessment of Diversification as a Strategic Development Alternative, Smolennikov D.O. (2014)
Сус Л. В. - Інструментарій державного регулювання галузі тваринництва в Україні (2014)
Федоришин О. В. - Інтелектуальна система класифікаційного прогнозування успішності соціальних проектів, Карпуша В. Д., Теліженко О. М. (2014)
Байстрюченко Н. О. - Роль инновационной составляющей в формировании стратегии развития предприятия, Алланазаров Ч. (2014)
Бєлік В. Д. - Автоматизована система обробки інформації як механізм підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу на підприємствах харчової промисловості (2014)
Колосок С. І. - Про циклічні процеси в Україні (2014)
Мельник Ю. М. - Система управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного підприємства, Опанасюк Ю. А., Тачмурадов Б. Б. (2014)
Сотник І. М. - Бойкот товарів російського виробництва українськими споживачами, Мазін Ю. О., Макаренко Є. В. (2014)
Пашко П. В. - Щодо досягнення окремих ефектів від діяльності податкової та митної служб під керівництвом міністерства фінансів, Пашко Д. В. (2014)
Вакульчик О. М. - Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення, Рябич О. В. (2014)
Олексієнко Р. Ю. - Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД (2014)
Зінов’єв І. Ф. - Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України, Петрова Г. Є. (2014)
Ганусик Ю. Б. - Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси (2014)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки, Сопотян С. В. (2014)
Акімова Л. М. - Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України (2014)
Навроцька Н. А. - Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант (2014)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні, Петруня В. Ю. (2014)
Борисенко О. П. - Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект (2014)
Чириченко Ю. В. - Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду, Котко О. К. (2014)
Бутенко Н. В. - Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки (2014)
Рева Т. М. - Налоговые льготы в системе регулирования внешней торговли (2014)
Вакульчик О. М. - Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора, Книшек О. О., Петросян А. М. (2014)
Осецька Д. В. - Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Коляда С. П. - Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу, Рябой В. І. (2014)
Краснопольський Д. С. - Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду (2014)
Ломейко Ю. А. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки (2014)
Браткова І. М. - Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій (2014)
Кущенко Д. І. - Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні, Леснікова І. Ю. (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз ефективності процедур митного контролю (2014)
Агафонов Ю. Н. - Модели поражения бронетанковой техники с использованием специальных боевых элементов, Звиглянич С. Н., Изюмский Н. П. (2012)
Антонець В. В. - Загальні вимоги до озброєння та військової техніки спеціальних частин внутрішніх військ (2012)
Бородавка В. А. - Перспективи розвитку конструкції зразків бойової гладкоствольної зброї, Бзот В. Б., Статінов О. В. (2012)
Галушко Ю. І. - Особливості організації інформаційного забезпечення підрозділів ЗРВ при веденні бойових дій в єдиному інформаційному просторі, Дудуш А. С., Седишев Ю. М., Флоров О. Д. (2012)
Головань А. В. - Можливості пасивного протирадіолокаційного маскування озброєння та військової техніки, Головань В. Г., Дроздов М. О., Фелько М. В. (2012)
Гризо А. А. - Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту, Ковалевський С. М., Невмержицький І. М., Бровченко С. В. (2012)
Дем’янчук Б. О. - Модель для зіставлення експрес-оцінок бойового потенціалу зразків озброєння і військової техніки протиповітряної оборони Сухопутних військ, Душкін Ю. Г., Оленєв В. М. (2012)
Єрмошин М. О. - Методика обґрунтування структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів при порушенні боєздатності угруповання зенітних ракетних військ, Шулежко В. В. (2012)
Журавльов О. О. - Методика оптимізації маси вражаючих елементів касетної бойової части, Герасимов С. В. (2012)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О. (2012)
Корочкін О. А. - Інформаційна помітність військового літального апарату та її джерела, Корнієнко А. П., Лященко Р. В. (2012)
Лагутін Г. І. - Модель системи автоматичного керування пуском дизель-електричної станції 5И57А, Гвоздинський О. В. (2012)
Леонтьєв О. Б. - Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при рішенні винищувальних задач, Туголуков В. О., Башинський К. В. (2012)
Логинов В. В. - Улучшение летно-технических характеристик учебно-тренировочного самолета на основе выбора и замены двигателя силовой установки, Кравченко И. Ф., Еланский А. В., Смык С. И. (2012)
Мазманишвили А. С. - Построение случайных поверхностей движения объектов бронетанковой техники, Александрова Т. Е. (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Чорнобородова Н. П. - Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6, Чорнобородов М. П., Сіренко А. С., Бугрова Т. І. (2012)
Бабенко В. Г. - Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій, Рудницький С. В. (2012)
Борисенко В. С. - Зменшення систематичної похибки вимірювань польотної інформації при вирішенні задач динаміки польотів, Котов О. Б. (2012)
Даниленко Д. О. - Дослідження методів виявлення вторгнень в телекомунікаційні системи та мережі, Смірнов О. А., Мелешко Є. В. (2012)
Демидов Б. А. - Проблемные аспекты развития технологий, ориентированных на создание и применение перспективных средств вооруженной борьбы, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А., Кулешова Т. В. (2012)
Демьянчук Б. А. - Критерий для выбора вариантов модернизации вооружения военной техники противовоздушной обороны Сухопутных войск, Ковалишин С. С., Помаз В. П., Антошкин В. П. (2012)
Твердохліб М. М. - Методика формування пропозицій щодо розташування зенітних засобів військ ППО Сухопутних військ при прикритті з повітря важливого державного об’єкту, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М. (2012)
Кабанячий В. В. - Оптимальне керування пілотажними стендами за осями тангажу і рискання з урахуванням конструктивного ресурсу (2012)
Ключка Ю. П. - Оцінка імовірності руйнування систем зберігання водню в рідкому вигляді (2012)
Коломійцев О. В. - Канал кутового автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи полігонного випробувального комплексу, Васильєв Д. Г., Воробйов Р. В., Воронов Д. М., Ставицький О. М. (2012)
Мiтiков Ю. О. - Надхолодне польотне наддування бакiв з вуглеводневим пальним ракет-носіїв (2012)
Обідін Д. М. - Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака, Барабаш О. В. (2012)
Чернявський В. М. - Напрямки удосконалення системи поопераційного контролю виконання робіт на авіаційній техніці, Приймак А. В., Сігайло Г. П., Скляр О. І. (2012)
Шквар Є. О. - Математична модель шару стоку дощових опадів зі злітно-посадкової смуги за наявності бокового вітру, Козлова Т. В. (2012)
Левченко О. В. - Результати випробувань по оцінці сумісності моторних олив матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння, Суханов М. І. (2012)
Сутюшев Т. А. - Результати досліджень прикриття смуги ізоляції району спеціальної операції при загрозі її прориву, Старух О. С., Панченко В. Ю. (2012)
Філістєєв Д. А. - Методологія системного підходу при формуванні перспективного плану наукової та науково-технічної діяльності у сфері військової метрології, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. (2012)
Феклістов А. О. - Метод формалізації ситуації рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції в проектах оборонного призначення (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Воропаєва Т. - Роль еліт у цивілізаційному поступі українства (2013)
Косяк Я. - Шляхи формування і трансформації української еліти (2013)
Литвиненко О. - Роль національної еліти в інформаційному суспільстві (2013)
Мостяєв О. - Українська еліта в європейському цивілізаційному поступі (2013)
Обушний М. - Особливості формування політичних еліт у сучасних українських реаліях (2013)
Окара А. - Українська еліта на тлі Майдану гідності (2013)
Петруньок Б. - Роль еліти в процесі етнічної мобілізації (2013)
Розумний М. - Цивілізаційний вибір України в контексті боротьби еліт за панування (2013)
Сабадуха О. - Відповідальність української еліти в процесі національного державотворення (2013)
Сєрова Ю. - Соціальна міфотворчість як атрибут функціонування еліти (2013)
Юрченко Е. - Реставрація української природної еліти (історичний досвід та перспективи) (2013)
Кобченко К. - Українство в інтелектуальній історії Європи за часів Середньовіччя: погляд з цивілізаційної перспективи (2013)
Конча С. - Біля витоків давньоруської еліти: цар Аль-Дір з повідомлення аль-Масуді (2013)
Ластовський В. - Остафій Дашкович у міфотворчості істориків (2013)
Попружна А. - Надгробний портрет як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Бойко С. - Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Ганусин О. - Українська інтеліґенція ХІХ століття в історіографічних інтерпретаціях (2013)
Грабовська І. - Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2013)
Дарморіз О. - Феномен шістдесятників у контексті проблеми формування культурної еліти в Україні, Мокрик Р. (2013)
Ємець Т. - Особистісний чинник в українському русі ХІХ століття (2013)
Сабадуха В. - Ідеї персоналізму в українському націоналізмі (2013)
Черчович І. - Емансипація жінок в інтерпретаціях національної еліти Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Чик А. - Внесок Петра Зінченка у розвиток психологічної науки (2013)
Яблонська О. - Інтелігент із "смутного часу": повість О. Кониського "Юрій Горовенко" (2013)
Янковська Ж. - Пантелеймон Куліш як представник та ідеолог національно-інтелектуальної еліти середини ХІХ ст. (2013)
Абизова Л. - Українська інтелігенція та парадигма національної ідеї у сучасному інтелектуальному контексті (2013)
Дроботенко М. - Проблема зміни еліт, або чи працюють "соціальні ліфти" для молоді? (2013)
Дунець В. - Проблема державної підтримки обдарованих дітей України (2013)
Миколаєнко І. - Європейська інтеграція і українська еліта в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Рудакевич О. - Політична культура української еліти: проблема ефективності (2013)
Стемковська О. - Регіональна еліта як фактор ефективного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Фесенко Г. - Формування ґендерної компетентності української еліти (2013)
Авер’янова Н. - Василь Кричевський як представник української мистецької еліти (2013)
Антонюк Т. - Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України (2013)
Даниліна О. - Оксана Забужко і Юрій Шевельов: діалог інтелектуалів різних поколінь (2013)
Сорочук Л. - Інтелектуально-мистецькі здобутки родини Косачів у становленні української еліти (2013)
Цівун Н. - Максим Рильський як поборник української мови та культури (2013)
Чужа Т. - Українська література як предмет наукових досліджень Юзефа Третяка (2013)
Швець О. - Творчі еліти про українську радянську культуру в українській пресі націоналістичного спрямування Другої Речі Посполитої (2013)
Вєжбєнєц В. - Значення церковної еліти для українців в Польщі після Другої світової війни на прикладі о. Василя Гриника, Потачек Й. Е. (2013)
Довбищенко М. - Роль українського духовенства у поширенні мистецької традиції українського бароко в церковній архітектурі Сибіру XVIII ст. (2013)
Кагамлик С. - Українська церковна еліта ранньомодерного часу: нові аспекти дослідження (2013)
Ластовська О. - Еліта українського православного чернецтва в сучасній українській історіографії (2013)
Подобєд П. - Державно-церковні відносини України за президентства Леоніда Кравчука (2013)
Співак В. - Антоній Радивиловський як представник "нового духівництва" XVII ст. (2013)
Трегубенко Т. - Роль української церковної еліти у розвитку музичного мистецтва XVII–XVIII ст. (2013)
Фощан Я. - Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження (2013)
Виноградова О. - Особливості формування науково-технічної еліти у Харківському технологічному інституті на початку ХХ століття (2013)
Гелеш А. - Професор Т.П. Губенко - видатний учений у галузі теорії електричних машин (2013)
Голова В. - Внесок професора О.П. Лідова у підготовку кадрів хімічної науки у Харківському технологічному інституті (2013)
Гутник М. - Місце української технічної еліти у поступі світової науки (на прикладі наукового доробку В. Рвачова) (2013)
Кривоконь О. - Представники вітчизняного тракторобудування: повернення із забуття (2013)
Куделко С. - Василь Каразін біля витоків формування української науково-технічної інтелігенції, Вовк О. (2013)
Кузьменко Н. - Представники харківської школи радіофізики другої половини ХХ ст. (2013)
Овчаренко Ю. - Роль Б. Є. Вєркіна та його учнів у розвитку фізики низьких температур (2013)
Радогуз С. - Роль В. Л. Кірпічова у формуванні інженерної еліти України (2013)
Тверитникова О. - Інженерно-технічна еліта Харківського політехнічного інституту у становленні електротехнічної галузі України (1950-1970 рр.) (2013)
Ушенко П. - Українська технічна еліта у розвитку галузі кондиціонеробудування у другій половині 60-х рр. - на початку 90-х рр. (2013)
Шульга І. - Проблеми формування технічної інтелігенції в Україні у 30-х роках XX ст. (на матеріалах Харківського хіміко-технологічного інституту) (2013)
Білан С. - Партійні кадри України в процесі соціалістичних перетворень сільського господарства у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Валюшко І. - Політична еліта і розвиток громадянського суспільства в контексті протидії корупції (2013)
Василик І. - Адвокатська еліта Східної Галичини у становленні української державності (2013)
Гордієнко М. - "Маргінальний синдром" політичної еліти як атрибут перехідного суспільства (2013)
Жадько П. - Політична комунікація в процесах становлення української політичної еліти (2013)
Кушинська Л. - Політико-правові погляди Богдана Кістяківського у контексті сучасних українських реалій (2013)
Lewandowska-Malec I. - Udzial lwowskich prawnikow w dorobku polskiej Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939) (2013)
Moklak J. - Ukrainska elita polityczna Galicji i kwestia szkolnictwa narodowego na poczatku XX wieku (2013)
Шелеп Ю. - Партійний працівник у радянській Україні 1970-1980-х років: між офіційним і приватним простором (2013)
Балера О. - Діяльність провідних українських громадських організацій Російської Федерації у 1991-2013 рр. (2013)
Бойко Т. - Психологічний напрямок націології у працях представників української еміграції (2013)
Денисюк С. - Ю. Шевельов про роль духовного проводу в процесах національно-культурного відродження України (2013)
Зуляк М. - Антін Крушельницький в діяльності педагогічної місії Міністерства освіти УНР у Відні (2013)
Конопка Н. - До витоків українських геополітичних студій на еміграції: Тиміш Олесіюк та його праця "Північні межі Української Матірної Держави" (2013)
Лисенко Н. - Громадська діяльність О. Олеся на еміграції (2013)
Пархоменко Н. - Проблема міграції інтелектуальної еліти України (2013)
Тимошик М. - Книжкові видання Українського католицького університету в Римі як чинник формування української еліти в діаспорі (2013)
Цимбал Т. - "Ті ж самі ми: нам цілий світ чужина": українська еліта в еміграції (2013)
Шахно Ю. - Міграційний потенціал української інтелектуальної еліти (2013)
Шептицька Т. - Українські інтелектуали за кордоном: способи самореалізації українства у світовому культурному просторі (2013)
Агапова О. Л. - Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі, Пересадько В. А. (2014)
Арсалан Омер Абдулкадир - Разработка экологического атласа провинции Киркук (2014)
Бубир Н. О. - Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної роботи студентів, Ярошенко Я. О. (2014)
Бурла О. Н. - Интеллектуальный конкурс "Ступени мастерства" как элемент внеучебной деятельности в университетском географическом образовании, Фоменко В. Г. (2014)
Васильев Т. А. - Возможности сакральной географии в духовном воспитании студентов, Тимашова В. И. (2014)
Галай Е. И. - Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области (2014)
Гордеев А. Ю. - Статистический метод для идентификации анонимных карт (2014)
Гудзевич А. В. - Частина світу: проблема означення та використання (2014)
Даценко Л. М. - Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", Підлісецька І. О. (2014)
Денисик Г. І. - Картографування антропогенних ландшафтів, Война І. М. (2014)
Дук Н. М. - Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури (2014)
Жемеров О. О. - Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування, Дмитриков О. О. (2014)
Зеленская Л. И. - Историко–географический "след" в урботопонимическом "поле" города Днепропетровска (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області (2014)
Коваленко Л. М. - Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів (2014)
Копилець Є. В. - Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішені проблеми (2014)
Корнус А. О. - Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України (2014)
Корнус О. Г. - Поширення хвороб серед населення Сумської області та особливості їх картографування, Шищук В. Д. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях (2014)
Малышев В. Б. - Разработка и создание базы данных спектральных и предметно-специфических характеристик объектов земной поверхности, Жемерова И. К. (2014)
Машкіна В. В. - Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста (2014)
Миргородська О. Л. - Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії, Колотуха О. В. (2014)
Назарук М. М. - Світоглядні питання оптимізації соціоприродної взаємодії в умовах міста (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Писарев Д. Н. - Изучение стратиграфии градижской террасы Среднего Днепра геоморфологами XIX — первой половины XX века (2014)
Поклонський О. О. - Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти (2014)
Поліщук Л. Б. - Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти, Попов В. С. (2014)
Решетченко С. І. - Особливості радіаційного режиму міста Полтава, Кітченко В. А. (2014)
Салімон В. М. - Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання (2014)
Свір Н.В. - Державна підсумкова атестація з географії як підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання (2014)
Сегіда К. Ю. - Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних спеціальностей, Мельничук А. А. (2014)
Суматохіна І. М. - Використання матеріалів космічної зйомки у сфері екологічного страхування (2014)
Тишковець В.В. - Використання світового досвіду підготовки картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в Україні, Опара В. М. (2014)
Чернявський О. І. - Створення власного електронного продукту – сучасний напрям у викладанні шкільної географії, Жемеров О. О. (2014)
Шакура З. В. - Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении географии, Воронина М. А. (2014)
Шарухо И. Н. - Диверсификация промышленности Беларуси за четверть века суверенитета, Шадраков А. В., Хомяков В. Г., Погоцкий М. A. (2014)
Шуліка Б. О. - Аналіз повторюваності грозової діяльності у селищі Високий Харківської області (2014)
Gryshchenko N. - Environmental management education: international traditions and Ukrainian experience (2014)
Peresadko V. - Trans-border territories mapping: realities and perspectives, Popovich N. (2014)
Shpurik K. - Natural, historical and cultural heritage as a mapping object (2014)
Титул, зміст (2014)
Аннєнков І. О. - Електромашинобудування на українських теренах Росії напередодні революційних потрясінь громадянської війни (1917 р.) (2014)
Апостол М. В. - Андрій Опанасович Сапєгін – фундатор основ наукової селекції на півдні України (2014)
Богач. Є. М. - Вплив професора В.І. Сазанова на формування наукового світогляду та становлення С.І. Лебедєва як вченого (2014)
Вергунов В. А. - Професор Б.К. Єнкен (1873–1943) - учений, педагог, організатор вітчизняної селекційної дослідної справи (2014)
Власов В. І. - Глобальні форми економічного розвитку (2014)
Волощук В. М. - Напрями наукової діяльності протягом ХХ ст. з вивчення питань травлення у кишечнику свиней, Юдіна К. Є. (2014)
Горбань Т. Ю. - Формування підрозділу прикладного природознавства в структурі УАН в період її організаційного становлення (2014)
Давиденко М. М. - Науковий доробок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) в галузі хімічної взаємодії рослин (алелопатії) (2014)
Євтушик Р. В. - Історичний аналіз етапу становлення наукових досліджень однонасінних цукрових буряків (початок 30-х − кінець 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми Закарпаття за документами державних архівів області (кінець 1960-х – 2001 рр.) (2014)
Никитюк О. А. - Чинники упорядкування ветеринарно-санітарного контролю за експортом сирої продукції тваринництва (1912 р.) (2014)
Пекарчук В. М. - Просторові (регіональні) координати етнокультурної політики та їх культурно-мистецькі репрезентації у 1990–2000-х рр. (2014)
Поєдинок М. С. - Роль чернігівського типу земської статистики кінця ХІХ ст. у розвитку аграрних досліджень (2014)
Чередник К. П. - Життєва канва Миколи Ничипоровича Шевченка (1909−1995 рр.) – корифея у галузі меліоративного землеробства та культури боліт на українських теренах (2014)
Шелкунова Н. Л. - Створення професором Г.Я. Анрдєєвим провідного напрямку дослідженнь в Українському заочному політехнічному інституті (2014)
Августюк М. - Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики (2014)
Архіпов В. В. - Саногенне мислення в структурі художньої творчості, Гільман А. Ю. (2014)
Бабак К. В. - Структурно-інтегративний підхід до професійного розвитку особистості на етапі первинної професіоналізації (2014)
Білюк С. П. - Заняття тенісом як спосіб спрямування дитячої агресії в позитивну форму вираження (2014)
Вербець В. В. - Ескалація соціально-психологічного дискомфорту особистості (2014)
Волошина В. О. - Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення (2014)
Гаврилюк Н. М. - Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам-агробіологам (2014)
Галичанська А. В. - Міжпоколінний конфлікт, як спосіб взаємодії представників різних поколінь у сім’ї (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гриджук О. Є. - Лінгвістичне підґрунтя навчання студентами фахової термінології (на матеріалі термінів-словосполучень лісівництва та деревообробки) (2014)
Гушук І. В. - Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості, Нижник А. Є., Шугай М. А. (2014)
Довгалюк Т. А. - До проблем ефективності метапам’яті (2014)
Івашкевич Е. З. - Структура соціального інтелекту особистості та характеристика його базових складових (2014)
Єлагіна Н. І. - Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам (2014)
Жигайло Н. І. - Проблема феномену та структури "Я-концепції" особистості в контексті поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників, Шибрук О. В. (2014)
Кирийчук А. О. - Педагогічні умови виховання милосердя учнів середнього шкільного віку загальноосвітньої школи Украйни (2014)
Кулаков Р. С. - Самооцінка та рівень домагань як особистісні конструкти та детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2014)
Моісеєва О. С. - Психологічні чинники професійного становлення майбутнього вчителя іноземної мови як ключове питання сучасної освіти (2014)
Моран І. В. - Поняття толерантності та основні підходи до її визначення (2014)
Набочук О. Ю. - Теоретичний дискурс у проблему структури екологічної свідомості осогбистості (2014)
Німченко Н. М. - Категорія соціально-психологічного впливу в лікувальному процесі як система засобів медичної деонтології (2014)
Пасічник Я. А. - Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи (2014)
Полюхович (Горбачевська) Л. Д. - "Плекання читача", або висвітлення проблеми формування літературних компетентностей школярів у методичній спадщині Бориса Степанишина (2014)
Романова Ю. В. - Структурні особливості професійного мислення майбутніх психологів (2014)
Сіліванова І. М. - Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн ІІ Верхньої Британії) (2014)
Тарасюк Л. М. - Стилі батьківського виховання як чинник формування міжособистісної взаємодії дітей в дошкільному віці (2014)
Тур О. М. - Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти (2014)
Федчишин Н. О. - Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету (2014)
Цип’ящук М. Б. - Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності (2014)
Шарата Н. Г. - Загальні засади управління вищою освітою в радянський період (2014)
Шнайдер О. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання працівників сфери інформаційних технологій (2014)
Шулдик А. В. - Психологічні умови розвитку професіоналізму керівників вищих навчальних закладів (2014)
Gejdoš M. - Martin Heidegger a jeho pedagogicko-filozoficke reflexie "Existencie” (2014)
Lubina E. - Kształcenie przez całe źycie jako szansa na redukcję problemow społecznych (2014)
Мільчев В. І. - Декан навіки: ad memoriam В. Г. Ткаченка (2014)
Турчина Л. В. - Світла пам'ять Вчителю (2014)
Руднік Д. Г. - Князівська влада й боярство Південно-Західної Русі (2014)
Білущак Т. М. - Аналіз архівних документів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст., Шеломенцев-Терський С. В. (2014)
Авсенёва С. М. - Записки путешественников первой половины XIX века о Крыме: Керчь и ее окрестности в описании Роберта Лайэлла (2014)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква Східної України в ХІХ столітті (2014)
Бойков О. Ю. - Роль російської православної церкви у житті буржуазії та селянства південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Додонова Г. В. (2014)
Діанова Н. М. - Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Фицик І. Д. - Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття (Даніель Бовуа в історичному інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи) (2014)
Горохов С. В. - Польсько-російське протистояння в освітній сфері на прикладі Київської губернії на поч. XIX століття (2014)
Кравченко О. В. - Доброчинність та опіка над дітьми на Катеринославщині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яшин В. О. - Реміснича та підприємницько-виробнича діяльність південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ ст.) (2014)
Замуруйцев О. В. - Приватні аграрні господарства німецьких колоністів на території таврійської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учительки м. Олександрівська (2014)
Кліш А. Б. - Програмні засади та політична діяльність польської християнсько-соціальної партії в Галичині (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія": спроба реалізації царською владою та Тимчасовим урядом (2014)
Пилипишин О. І. - Юліан Романчук як співзасновник і член українських політичних партій (1899-1923 рр.) (2014)
Доценко В. О. - Єврейський погромний рух в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Дітковська С. О. - Розвиток політико-правових основ діяльності радянських громадських організацій (2014)
Панасюк О. П. - Спроби створення білоруської національної армії у 1917-1918 рр. (2014)
Вінцковський Т. С. - Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року (2014)
Матвієнко Т. О. - Результати виборів до волосних земств в Україні 1917 р. (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 1. Ідейні орієнтири та характер діяльності (2014)
Жолоб М. П. - Взаємини радянської влади з національними меншинами України в релігійній сфері (20-і роки ХХ ст.) (2014)
Ямполець П. В. - Концептуальні підходи до вивчення рівня життя міського населення України доби непу (2014)
Тарасенко Л. Б. - Оренда землі в селах Донбасу в роки нової економічної політики (2014)
Барабаш Ю. В. - Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу (1920-ті рр.) (2014)
Гвоздик В. С. - Дискусія архітекторів щодо майбутнього соцміста Південно-Східної України у 1920–1930-ті рр., Бондаренко Т. М. (2014)
Мазипчук М. Д. - Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття (2014)
Вороніна М. С. - П. Ангеліна, М. Демченко та ін.: українська еліта 1930-х чи ні? (2014)
Савчук Т. Г. - Стратегії виживання православних священиків у 1930-х рр. (2014)
Дєдков М. В. - Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр., Спудка І. М. (2014)
Попов О. М. - Серпень 1941 року. Запорізька група військ (2014)
Орлянський В. С. - Новомиколаївське державне господарство у період окупації (1941-1943 рр.) (2014)
Зек Б. М. - Луцьк у перші дні німецько-радянської війни (22–25 червня 1941 р.) (2014)
Іванов С. С. - Регламентація життя населення Волині в роки німецької окупації (2014)
Стельникович С. В. - Мовне становище на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) (2014)
Радзієвський В. О. - Православна субкультура в Україні у 1941-1945 рр. (2014)
Бондаренко В. Г. - "Третя хвиля” української еміграції і вільнокозацький рух у 1945-1952 рр. (2014)
Попп Р. П. - Депортаційно-переселенські процеси в Дрогобицькій області (1944–1953 рр.) (2014)
Дідух Т. Г. - Становище Римо-католицької церкви на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. (2014)
Каганов Ю. О. - Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.) (2014)
Кожанов А. В. - Становище національно-демократичних друкованих видань напередодні проголошення незалежності України (2014)
Штейнле О. Ф. - Вихідці з Харкова у вищій ланці радянської номенклатури (1950-1970-ті роки) (2014)
Гіцевич В. С. - "Мода" у повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 рр. (2014)
Карачевська В. І. - Забезпеченість аптечною мережею і лікарськими засобами населення українського Донбасу в середині 1960-х – кінці 1980-х років (2014)
Савицька І. С. - Добробут українських громадян у 1964–1985 рр. (2014)
Рошко І. М. - Формування сучасного складу населення міст Запорізької області (1959–2001 рр.) (2014)
Рощина Л. О. - Стан українського православ'я в перше десятиріччя незалежності України, Тюльченко І. К. (2014)
Мороко В. В. - "Наша Україна": становлення та опозиційна діяльність (2001–2004 рр.) (2014)
Ширай В. В. - Розвиток кримськотатарського національного руху в Україні наприкінці XX ст. (2014)
Сайко М. М. - Кредитні документи імператорського благодійного фонду в Давньому Римі ("Tabula Baebianorum") (2014)
Ціватий В. Г. - Європейські та українські інституції і дипломатична практика доби раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) (2014)
Іщенко Ж. М. - Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.) (2014)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции 1787 г. США в Коннектикуте: внешнеполитическая проблематика (2014)
Гончаренко Л. Л. - Отто фон Бісмарк та перехід Німеччини до політики колоніальних захоплень, 1882–1884 рр. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського