Давлєтов О. Р. - Німеччина на шляху до Другої світової війни: від Веймарської Республіки до Третього Рейху (1928-1935 рр.) (2014)
Корочанська А. О. - Пан’європейський проект Р. Куденхове-Калергі у 1920–1930-ті рр.: аналіз основних положень (2014)
Куценко О. О. - Об’єднання частини СДПН і КПН у Радянській зоні окупації Німеччини (жовтень 1945 – квітень 1946 рр.) (2014)
Філіпчук І. В. - Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду "Празької весни" (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Самодостатність української історичної науки у ХІХ ст. (2014)
Телегуз І. О. - Дослідження проблем формування української нації у науковій спадщині Микити Шаповала (2014)
Волкова О. Ю. - Історія таємних організацій у першій чверті XIX століття у Росії в науковій спадщині Михайла Драгоманова (2014)
Івлєва Я. А. - Архівні джерела щодо віровчення православних сект Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. (2014)
Радіонова Ю. А. - Громадська діяльність М. М. Аркаса в історіографічному контексті (2014)
Священко З. В. - Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії у 1901–1906 рр. в оцінці дослідників початку ХХ ст. (2014)
Гандрабура Н. Я. - Україномовна окупаційна преса як джерело з історії нацистської експлуатації населення України (1941–1944 рр.) (2014)
Козакова О. В. - Доля українських циган у часи Другої світової війни в сучасній українській історіографії (2014)
Близнюк Р. О. - Радянська історіографія дослідження розвитку вищої сільськогосподарської освіти України в роки хрущовської "відлиги" (2014)
Агапов В. Л. - Перші шахтарські страйки часів горбачовської "перебудови" в УРСР (1988 – перше півріччя 1989 рр.): історіографія питання, сучасний погляд (2014)
Демченко Т. П. - Петро Стебницький: "лицар нездоланний" в історіографічних рефлексіях сьогодення. (Рец.): Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Миронець Надія, Піскун Валентина, Старовойтенко Інна та ін. – К., 2013. – 249 с., Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. (2014)
Коріненко П. С. - (Рец.): Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище / НАН України. Інститут історії України. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. (2014)
Грушева Т. В. - (Рец.): Моргун В. А. МАР. "Поема вольного народа": Вступ до сакральної історії України / Василь Андрійович Моргун. – Київ–Донецьк: Промінь, 2013. – 168 с. (2014)
До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Миколи Андрійовича Якимчука (2014)
Якимчук М. А. - Електричне поле і його роль у житті Землі (2014)
Левашов С. П. - Новые результаты рекогносцировочных исследований в Барецевом море с целью поисков скоплений углеводородов методом частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2014)
Михальченко И. И. - Положение урановорудных натриевых метасоматитов Новоконстантиновского рудного поля относительно зон с нарушенной корреляцией плотности и магнитной восприимчивости пород поверхности кристаллического фундамента, Украинский щит (2014)
Поляченко Е. Б. - Балтика в системе среднепалеозойских палеотектонических реконструкций, Бахмутов В. Г. (2014)
Вижва З. О. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням 3D моделей, Демидов В. К., Вижва А. С. (2014)
Лубков М. В. - Процес великомасштабного складкоутворення в осадовому шарі земної кори (2014)
Еремеев В. Н. - Структура поля приземного ветра над Мировым океаном, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2014)
Козловський Е. М. - Нейронно-мережеве моделювання для задач уточнення часу вступу прямої Р-хвилі і розрахунку глибини розміщення джерела землетрусу, Малицький Д. В., Павлова А. Ю. (2014)
Божежа Д. Н. - Украинское местное сообщество членов EAGE вновь признано лучшим (2014)
Булатова О. В. - Iнноваційна складова північно-американської моделі регіональної інтеграції як умова забезпечення міжнародної конкурентоспроможностi (2014)
Дугинец А. В. - Становление и развитие глобального рынка консалтинговых услуг (2014)
Карабаза І. А. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу економіки скандинавських країн, Кожухова Т. В., Кірсич Д. В. (2014)
Босовська М. В. - Методологічні напрями дослідження інтеграційних процесів (2014)
Бурлуцький С. В. - Система наукових принципів дослідження домогосподарства (2014)
Карачина Н. П. - Вплив іміджу держави на інвестиційну привабливість підприємства, Сорока Л. Ю. (2014)
Настюк С. С. - Форми, методи й інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні (2014)
Овчарук В. В. - Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки сутність та перспективи розвитку, Маслак О. О., Дорошкевич К. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансова політика держави та її вплив на економічну активність суб’єктів господарювання (2014)
Сеник Г. П. - Методичний підхід до оцінки рівня доходності вантажних залізничних перевезень на основі таксономічних процедур (2014)
Уфімцева О. Ю. - Розробка методики оцінки ефективності залучення інформаційних ресурсів, Дрожак С. В., Штепа Т. Є. (2014)
Дубинецька П. П. - Оцінювання результативності реформування податкової системи України (2014)
Дуднік І. М. - Неоінституціональний підхід до аналізу фінансової системи (2014)
Підсосонна Я. Г. - Проблемні аспекти визначення сутності та структури кредитного механізму (2014)
Разумова Г. В. - Організаційні та фінансові аспекти державного регулювання регіонального житлового будівництва (2014)
Гук О. В. - Інноваційні технології в системі управління, Вітовтова М. С. (2014)
Іваній К. О. - Передумови формування та розвитку принципів корпоративного управління у міжнародній та національній практиці (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства (2014)
Сметанюк О. А. - Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства, Кругляк С. О. (2014)
Хома І. Б. - Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності (2014)
Данканіч О. М. - Регіоналізація процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти в Україні (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження часових параметрів інерційності розвитку системи вищої освіти (2014)
Сотник І. М. - Регіональне ресурсозбереження як чинник інноваційного економічного зростання України, Кулик Л. А. (2014)
Маценко О. М. - Економічні засади організації менеджменту з енергозбереження підприємств машинобудування, Овчаренко Д. М. (2014)
Гриб Д. А.. Ткаченко В. І.. Смірнов Є. Б. - Проблема вибору критерійної оцінки якості побудови протиповітряної оборони об‘єктів (2011)
Коваль В. В.. Горбатюк А. О. - Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки (2011)
Куянов А. Ю. - Регрессионная модель динамики точности десантирования парашютных грузовых систем западных стран (2011)
Леонтьєв О. Б.. Рамшов Д. В. - Визначення вагових внесків основних груп властивостей в узагальнений показник якості зенітного ракетного комплексу (2011)
Лещенко С. П.. Бурковський С. І.. Жарік О. М.. Бобикіна О. І. - Оцінка імовірнісних показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій "Віраж-РД" (2011)
Сидоренко Р. Г. - Обґрунтування можливих шляхів підвищення точності та ймовірності ураження цілей (2011)
Шулежко В. В. - Математична модель визначення області варіантів структури системи зенітного ракетного прикриття (2011)
Ярош С. П. - Використання методу експертного оцінювання для аналізу внеску засобів розвідки, зв’язку, автоматизації управління та навігації в ефективність бойового застосування озброєння родів військ, задіяних для ППО України (2011)
Кропивченко С. І.. Ващенко Є. М.. Литвиненко М. І.. Петрова Л. О. - Професіоналізація Збройних Сил України. (2011)
Бєляєв М. І.. Варава В. В. - Аналіз досвіду проведення реформування збройних сил в провідних у військовому відношенні та сусідніх з Україною країнах (2011)
Бойко Р. В.. Семененко О. М.. Чекед І. В. - Проблемні питання інтегрування оборонного та бюджетного планування в єдину систему (2011)
Каленюк И. А. - Исследование влияния отклонения задней кромки крылового профиля на его аэродинамические характеристики (2011)
Котов О. Б. - Удосконалена методика оцінювання узагальнених показників якості перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються, Леонтьєв О. Б., Компанієць О. М., Дмитрієв А. Г. (2011)
Щербонос О. Г. - Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту (2011)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційні характеристики антенних решіток ортогональних випромінювачів з випадковими фазовими помилками (2011)
Рысаков Н. Д.. Куценко В. В.. Титов И. В.. Добрышкин Ю. Н. - Алгоритм работы измерителя угловых координат повышенной точности в составе радиолокационного посадочного комплекса (2011)
Турсунходжаєв Х. А.. Лавров О. Ю. - Алгоритми супроводження постановників активних завад та їх аналіз (2011)
Адаменко А. А. - Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей (2011)
Баранник В. В.. Кальченко Д. С. - Модель оценки информативности двухосновного позиционного представления с фиксированным приращением (2011)
Баранник В. В.. Школьник А. Ю.. Королева Н. А. - Информационная модель построчно-масштабирующих составляющих фрагмента изображения (2011)
Барсов В. І.. Сотник Є. О.. Жадан В. О.. Краснобаєв В. А. - Підвищення ефективності функціонування системи обробки інформації та управління безпілотних літальних апаратів на основі застосування модулярної системи числення (2011)
Болгаров А. Д.. Бабак И. Н.. Погудина О. К.. Коба С. А. - Метод формирования интегрального показателя эффективности проектов информатизации (2011)
Голян В. В.. Голян Н. В.. Пелешенко С. С.. Смиян С. С. - Эффективные методы в современных бизнес процессах (2011)
Замирец О. Н.. Артюх Р. В.. Белоцкий А. А. - Модель оценки вариантов стратегии развития (2011)
Замула О. А.. Черниш В. І.. Іванов К. І.. Аніщенко О. І. - Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки (2011)
Клюшников І. М.. Шалигін А. А.. Джус Р. М. - Визначення вимог до побудови систем підтримки прийняття рішень (2011)
Ланецкий Б. Н.. Лукьянчук В. В. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. (2011)
Romanuke V. V. - A liable case optimal strategy in projecting the four-mount construction under range uncertainties with incorrect pre-evaluations of two left and one right endpoints (2011)
Сизова Н. Д.. Долгова Н. Г. - Экономико-математические модели управления на прединвестиционной стадии девелоперского проекта (2011)
Засуха С. А. - Исследование влияния временных параметров обновления программных средств на готовность двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата (2011)
Кобзев І. В.. Петров К. Е. - Принципи побудови розподілених web-систем (2011)
Кучук Г. А.. Мохаммад А. С.. Коваленко А. А. - Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети (2011)
Рудницький В. М.. Миронець І. В.. Бабенко В. Г. - Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів (2011)
Царенко Д. В.. Усачов О. М.. Дробот О. А. - Обґрунтування вимог до системи підтримки прийняття рішень для управління телекомунікаційною мережею (2011)
Шубін Є. В.. Носик Ан. М.. Ткачов А. М. - Формування множини початкових рішень в еволюційних алгоритмах синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі (2011)
Беденко Д. A. - Снижение уровня помех различных типов при тепловой дефектоскопии сотовых конструкций (2011)
Буданов П. Ф.. Сытин А. А.. Ясинский Ю. А. - Выбор и расчёт параметров профилактических испытаний междувитковой изоляции силовых трансформаторов (2011)
Гребенюк С. Н.. Мелащенко О. П. - Определение прочности тканевого композита (2011)
Грязнова C. А. - Построение оптимизационных программ движения подвижного состава метрополитена с учетом неоднородностей воздушной среды (2011)
Кононов Б. Т.. Деркач К. С. - Показатель эффективности релейной защиты системы электроснабжения объекта (2011)
Кононов Б. Т.. Едаменко М. Ю. - Обеспечение быстродействия при дальнем резервировании токовых защит систем электроснабжения (2011)
Кононов Б. Т.. Пекалев А. Н. - Автоматизация учета потребления электрической энергии (2011)
Крутий Л. М.. Хворост Н. В.. Зубенко Д. Ю. - Пневматический штангоуловитель (2011)
Мушаров А. О. - Аналіз засобів функціонального ураження електротехнічних засобів комплексів озброєння та військової техніки (2011)
Рикун В. Г.. Савостьянов О. С. - Діагностичні параметри двигунів внутрішнього згорання (2011)
Ручка А. Е.. Селиверстов С. С. - Обеспечение качественных показателей электрической энергии при пусковых режимах в системах электроснабжения (2011)
Хомяков Є. Г. - Складання рівнянь динаміки довільного руху твердого тіла за допомогою формули Ейлера (2011)
Шевченко В. О.. Краснокутський М. В. - Підбір двигунів внутрішнього згорання для будівельних і дорожніх машин з урахуванням впливу неусталених режимів навантаження (2011)
Бородавка В. А. - Призначення вимірювань параметрів технічних засобів озброєння та військової техніки військ (сил) (2011)
Войтенко С. С. - Математическая модель функциональной готовности системы метрологического обслуживания средств измерительной техники (2011)
Дараган Н. С.. Мощенко О. І. - Диференціальне перетворення сигналів у волоконно-оптичних перетворювачах тиску відбивного типу (2011)
Журавель К. О.. Хутренко О. М. - Дослідження замкнутих універсальних систем автоматичного дозування (2011)
Tzvetkov P. - Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers (2011)
Черняєва С. С.. Науменко А. М. - Методи оцінки точності моделей для завдань дослідження, оцінки і контролю надійності датчиків (2011)
Чинков В. Н.. Мошаренков В. В. - Обобщенная математическая модель электроизмерительных приборов при входных периодических сигналах сложной формы (2011)
Чоломбитько Р. В. - Аналіз діагностування технічного стану транспортних засобів (2011)
Єфімов Г. В.. Яковлев М. Ю. - Особливості дій складових воєнної організації держави в умовах надзвичайних обставин (2011)
Миргород О. В. - Розрахунок виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при надзвичайних ситуаціях (2011)
Заборовський В. В. - Підготовка льотних кадрів напередодні й у ході Першої світової війни (1910 – 1917 р. ) (2011)
Барашев К. С.. Кирвас В. А.. Козыренко В. П. - Информационные технологии в управлении учебным процессом факультета (2011)
Брижатий Є. І. - Критерії оцінки рівня сформованості до майбутньої професійної діяльностіофіцерів інженерних військ на різних рівнях підготовки (2011)
Власенко І. В.. Чміль М. О.. Ярещенко О. А. - Способи підвищення професійної готовності працівників міліції (2011)
Гапоненко Г. М. - Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних фахівців на підготовку водолазів-підривників на сучасному етапі (2011)
Мацегора Я. В. - Оцінювання ефективності навчальної діяльності курсантів ВВНЗ МВС України (2011)
Мацегора Я. В.. Воробйова І. В.. Приходько І. І.. Горєлишев С. А.. Побережний А. А. - Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України (2011)
Морозова О. И. - Анализ современных методов оценивания качества обучения (2011)
Чухрай А. Г.. Педан С. И. - Многоуровневая система подсказок в интеллектуальных компьютерных обучающих программах (2011)
Корольов С. С. - Практичні аспекти створення, утвердження та нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців країн-членів НАТО (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Буздуган Я. М. - Теоретико-правові засади благодійних надходжень (2012)
Хохуляк В. В. - Предмет науки фінансового права у розумінні вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Алимбекова А. С. - Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения проверок взаимозависимых лиц (2012)
Дмитренко Е. С. - Проблеми правового регулювання повноважень органів Державної податкової служби України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Криницький І. Є. - Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу (2012)
Шкільова Н. В. - Особливості визначення податкового зобов’язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання (2012)
Касьяненко А. М. - Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності (2012)
Разгильдиева М. Б. - Проблемы института бюджетно-правовой ответственности в бюджетном праве России (2012)
Добрянська Н. В. - Актуальні питання законодавчого регулювання адміністративної відповідальності та її систематизації (2012)
Кальян О. С. - Адміністративні та фінансово-правові засади діяльності європейського кагалу на українських землях у ХІХ столітті (2012)
Печуляк В. П. - Лісовий фонд чи лісові землі: проблемні питання понятійного апарату у сфері державного регулювання лісогосподарських відносин (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2006)
Астионенко И. А. - Моделирование физических полей с распределенными параметрами в многоугольных областях, Гучек П. И., Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2006)
Марасанов В. В. - Применение законов Кирхгофа для расчета тепломассообменных процессов в электрических машинах, Корень Е. В. (2006)
Становский А. Л. - Оценка адекватности аналитической модели управления запасами материальных ресурсов в многоуровневой логистической системе, Кухаренко С. В., Колчин Р. В. (2006)
Завальнюк И. П. - Моделирование динамики выхода технологического аппарата из критического режима эксплуатации, Бражник А. М., Завальнюк О. П. (2006)
Русанов С - Математичне моделювання процесу віброкипіння сипких середовищ, Луняка К., Карманов В. (2006)
Бражник Д. А. - Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов (2006)
Рожков С. О. - Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості, Федотова О. М. (2006)
Полякова М. В. - Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении, Крылов В. Н. (2006)
Тверезовский В. С. - Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений, Бараненко Р. В. (2006)
Корниенко-Мифтахова И. К. - Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций, Филоненко С. Ф. (2006)
Тищенко И. А. - Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи, Лубяный В. З. (2006)
Сидорук М. В. - Информационные системы управления корпорацией в решении задач разработки бюджета, Сидорук В. В. (2006)
Ходаков В. Е. - Стукрура и принципы функционирования системы поддержки принятия решений при ликвидации лесных пожаров на базе новых геоинформационных технологий, Граб М. В., Ляшенко Е. Н. (2006)
Петрушенко А. М. - Про підключення до мови САА/Д деяких засобів паралельного програмування пакету МРІСН, Хохлов В. А., Петрушенко Ы. А. (2006)
Водічев В. А. - Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки (2006)
Кириллов О. Л. - Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов, Якимчук Г. С. (2006)
Исаев Е. А. - К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане, Чернецкая И. Е., Завальнюк О. П. (2006)
Лебеденко Ю. А. - Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением (2006)
Бобриков С. А. - Коррекция нелинейной характеристики типа "реле с зоной нечувствительности", Пичугин Е. Д. (2006)
Ситников В. С. - Анализ коэффициентов перестраиваемого цифрового фильтра нижних частот второго порядка, Брус А. А. (2006)
Ладанюк А. П. - Системна задача управління біотехнологічними процесами, Кишенько В. Д., Ладанюк О. А. (2006)
Ковальов В. М. - Облік енергії з урахуванням вищих гармонік, Білоха Д. О. (2006)
Головащенко Н. В. - Енергосистема як об'єкт управління з фрактальною структурою, Рудакова Г. В., Саратовцева І. В. (2006)
Купцова Е. Е. - Научно-технический прогресс и возобновляемые источники энергии, Деменский А. Н., Быря А. П. (2006)
Лошак Т. В. - Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів фарчових виробництв, Ладанюк А. П. (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Журналу "Фінансове право” – 5 років (2012)
Кармаліта М. В. - Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави (2012)
Литвинова Ю. М. - К вопросу о принципах финансового контроля в области таможенного дела (2012)
Сітовська Л. В. - Правова природа іпотеки та її генезис (2012)
Трофимова Л. В. - Финансовая политика как категория финансового права (2012)
Хохуляк В. В. - Російсько-німецька школа фінансів та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права (2012)
Білецька Г. М. - Плата за землю в Україні: історичні та правові аспекти розвитку (2012)
Бойко-Слобожан О. О. - Актуальні питання правового забезпечення витрат та інших структурних елементів місцевих бюджетів (2012)
Гайка О. Р. - Предмет правового регулювання рішення про місцевий бюджет (2012)
Ільницький О. В. - Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні (2012)
Пустовіт Ю. Ю. - Система принципів бюджетного права України (2012)
Рекомендації науково-практичного круглого столу "Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду” (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Гутянський Р. А. - Ефективність гербіцидів на основі імазетапіру й імазамоксу в посівах сої, Зуза В. С. (2013)
Романченко В. О. - Західний квітковий трипс, Башинська О. В., Стефківський В. М., Ткаченко В. С., Логунова С. В. (2013)
Романченко В. О. - Небезпечні регульовані шкідливі комахи лісу, Башинська О. В., Коваленко В. В., Андросова О. В. (2013)
Зеля А. Г. - Золотиста картопляна цистоутворююча нематода у Чернівецькій області, Сухарєва Р. Д., Гунчак В. М., Фіалковський Л. Г. (2013)
Харченко О. О. - Фенетичний моніторинг популяцій колорадського жука з територій радіоактивного забруднення Чернігівської області (2013)
Борисенко В. І. - Агроекологічний стан земель Полісся Житомирщини, виведених з сільськогосподарського користування (2013)
Петрик О. І. - Екологія яблуневої плодожерки в умовах змін клімату, Чайка В. М., Неверовська Т. М. (2013)
Скрипник Н. В. - Одержання вільного від вірусів підщепного і прищепного матеріалу груші, Бондаренко П. Є., Чернега Н. П. (2013)
Черній А. М. - Міжнародна конференція СПРС МОББ (2013)
Піковський М. Й. - Візуальна діагностика сірої гнилі на рослинах троянд, Кирик М. М., Крезуб В. М. (2013)
Білецька Г. М. - Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про строк звернення платника податків до суду за захистом прав (2013)
Лекарь С. І. - Діяльність Державної податкової служби України – запоруканаціональної безпеки держави в економічній сфері (2013)
Михайлов В. В. - Про загальні засади класифікації податкових платежів (2013)
Онуфрик М. С. - Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст (2013)
Романенко В. В. - Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз (2013)
Самсін І. Л. - Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових (2013)
Трубін І. О. - Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг (2013)
Трубіна М. В. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні (2013)
Ханова Р. Ф. - Щодо погашення податкового боргу в разі ліквідації платника податків (2013)
Никитченко Н.В. - Забезпечення законності у сфері здійснення фінансового контролю (2013)
Євсєєва І. О. - До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України (2013)
Кривенко Д. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства: досвід Італії (2013)
Омельчук В. В. - Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи (2012)
Марцин В. С. - Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні (2012)
Другов О. О. - Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України (2012)
Чужиков В. І. - Еволюція методології лідерства міст, Орловська В. С. (2012)
Кузьмин В. М. - Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект) (2012)
Крупін В. Є. - Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи (2012)
Пашкевич М. С. - Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі (2012)
Прядко В. В. - Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі, Євдокименко В. К., Юрій Е. О., Карвацький М. В. (2012)
Кузьмін О. Є. - Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами, Адамів М. Є. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Козоріз М. А. - Механізм управління кредитним потенціалом регіону, Музика І. С. (2012)
Возняк Г. В. - Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання (2012)
Слобода Л. Я. - Обґрунтування методів управління власним капіталом банків, Юрків Н. Я. (2012)
Карасьова Н. А. - Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів (2012)
Домбровська Л. В. - Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні (2012)
Гірна О. Й. - Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні (2012)
Безштанько Д. В. - Внутрішні системні передумови фінансової кризи (2012)
Гнатишак О. В. - Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку (2012)
Огородник В. В. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї (2012)
Слав'юк Н. Р. - Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу (2012)
Цапок С. О. - Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем, Бідак В. Я. (2012)
Гальків Л. І. - Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України (2012)
Гончаренко І. В. - Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) (2012)
Соляр В. В. - Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі (2012)
Марков А. В. - Эндогенные факторы белорусского финансово-экономического кризиса (2012)
Filip S. - Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic (2012)
Лифар В. В. - Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу (2012)
Бондаренко В. М. - Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області (2012)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї (2012)
Асаул А. Н. - Формирование инфраструктуры инновационного образования (2012)
Радіонов Ю. Д. - Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України (2012)
Кухарська Н. О. - Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одеської області), Ворожейкін О. О. (2012)
Скиба Т. В. - Детермінанти розвитку сільського підприємництва (2012)
Качинський А. Б. - Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України, Іванюта С. П. (2012)
Гилка М. Д. - Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві Чернівецької області (2012)
Нездоймінов С. Г. - Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні, Андрєєва Н. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності, Фещур Р. В., Горбань В. Б. (2012)
Алєксєєв І. В. - Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2012)
Вознюк М. А. - Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіональний досвід та завдання, П'ятак В. А. (2012)
Янченко З. Б. - Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області (2012)
Ковтун М. В. - Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм інвестування ринку житла (2012)
Дурицька Г. В. - Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів (2012)
Кулай А. В. - Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині (2012)
Бобиль В. В. - Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків (2012)
Галиця І. О. - Нові аспекти управління в туристичній індустрії, Мельник І. Л. (2012)
Бігус М. М. - Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні (2012)
Стадницький Ю. І. - Класифікація економічних благ за чинниками місця виробництва, Стадницька Ю. Ю. (2012)
Холонюк О. Л. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники (2012)
Колосінська М. І. - Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України (2012)
Ярема І. І. - Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами (2012)
Єлейко В. І. - Вагомий внесок у дослідження економічних систем (2012)
Ярема В. І. - Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2006)
Китаев А. В. - Приложение положений теории дросселя и трансформатора к расчету и анализу электромагнитом переменного тока (2006)
Попруга А. Г. - Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии (2006)
Тернова Т. І. - Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини (2006)
Тулученко Г. Я. - Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації (2006)
Шпильовий Л. В. - Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії (2006)
Казак В. М. - Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака, Гальченко С. М., Завгородній С. О. (2006)
Квасников В. П. - Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины, Баранов А. Г. (2006)
Крылов В. Н. - Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии, Полякова М. В., Волкова Н. П. (2006)
Мороз В. В. - R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений (2006)
Кирюшатова Т. Г. - Влияние направленности отдельных операторов и направленности всей группы на конечный результат выполнения поставленной задачи, Григорова А. А. (2006)
Коршевнюк Л. О. - Застосування комітетами експертів системи нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю (2006)
Пономаренко Л. А. - Анализ системы обслуживания с различными уровнями пространственных и временных приоритетов, Меликов А. З., Нагиев Ф. Н. (2006)
Сідлецький В. М. - Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення, Ельперін І. В., Ладанюк А. П. (2006)
Ускач А. Ф. - Модели задачи распределения в теории расписания, Гогунский В. Д., Яковенко А. Е. (2006)
Песчанский А. И. - Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента (2006)
Рябкин Ю. В. - Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе, Карнаух В. В. (2006)
Смітюх Я. В. - Оптимізація управління процесами брагоректифікації, Кишенько В. Д. (2006)
Клименко А. К. - Об оптимизации коэффициента усиления в адаптивной системе с обратной моделью (2006)
Кучеров Д. П. - Синтез адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления при входном воздействии вида квадратичной функции и наличии ограниченных помех (2006)
Іволгіна Т. О. - Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини (2006)
Левченко А. А. - Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств, Кравчук О. И. (2006)
Пономарьов Я. Ю. - Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки, Ладанюк А. П., Іващук В. В. (2006)
Федоровский К. Ю. - Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств, Владецкий Д. О. (2006)
Боярчук В. П. - Динамическая модель распределения нагрузки в энергосистеме Херсонской области, Головащенко Н. В., Рудакова А. В. (2006)
Сирота О. П. - Використання обмежувально-продукційного метода подання знань для аналізу несуперечності нормативних актів на прикладі фрагментів Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (2006)
Пляшкевич Е. Н. - Принятие управленческих решений на основе дробно-линейного программирования (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с арил(алкил, ароил)гидразинами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с енаминами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н., Шеляженко С. В. (2012)
Штамбург В. Г. - Строение и свойства N-хлор-N-метокси-N’-4-нитрофенилмочевины , Цыганков А. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Мазепа А. В.,  Герасименко М. В., Кравченко С. В. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение липазной активности Blakeslea trispora продуцента бета-каротина , Митина Н. Б., Кириченко Е. С. (2012)
Мамедов Э. С. - Физико-химические и каталитические свойства боросодержащих ультрасилов в реакции этилирования толуола , Гахраманов Т. О., Ахмедов Э. И. (2012)
Півоваров О. А. - Дослідження процесу розщеплення вуглеводів в зерні при пророщуванні з використанням водних розчинів, оброблених контактною нерівноважною плазмою , Ковальова О. С. (2012)
Грекова А. В. - Влияние N,N-диэтилдитиокарбаматов 3d-металлов на инициирование полимеризации виниловых мономеров третичными гидропероксидами , Иванченко П. А., Сейфуллина И. Й. (2012)
Козак Н. В. - Фізико-механічні властивості сітчастих і лінійних поліуретанів, модифікованих координаційними сполуками металів , Лобко Є. В., Клепко В. В. (2012)
Кондратов С. А. - Oб особенностях уравнений закона действующих масс для равновесной поликонденсации , Олейник В. В. (2012)
Мамедалиев Г. А. - Синтез полимеризацион-носпособных олигомеров катионной олигомеризацией эпихлоргидринаохинондииминов , Мамедова Э. С., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Никозять Ю. Б. - Выбор оптимального времени активации ?-дикетонатов переходных металлов – инициаторов полимеризации винилового олигомера , Миронович Л. М., Павленко А. А. (2012)
Мамедова Э. С. - Теплофизические свойства сополимеров стирола с полимеризационноспособными олгомерами пропиленоксида и эпихлоргидрина , Мамедалиев Г. А., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Мішуров Д. О. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі поліетилену низької густини та термопластичного крохмалю, Авраменко В. Л., Попова Г. О., Прудникова Т. І., Неділько О. П. (2012)
Овчаров В. І. - Розроблення системи активаторів сірчаної вулканізації гумових сумішей з використанням полімерних четвертинних амонієвих солей , Соколова Л. О., Суха І. В., Матя О. В. (2012)
Полоз О. Ю. - Газоабразивне зношування епоксидних композитів , Липицький С. Г., Кущенко С. М., Семенець О. А., Ебіч Ю. Р. (2012)
Швед Е. Н. - Исследование ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 комп-лексом бензиламина с трифторидом бора с помощью кинетических и расчетных методов , Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н., Олейник Н. М., Агапий К. В.,  Колодина Л. А. (2012)
Кащеев А. С. - Исследование активности Si/Zr катализатора в процессе крекинга вакуумного газойля аэрозольным нанокатализом , Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Мамедов Б. Б. (2012)
Опарин С. А. - Расчет энергоемкости процесса пароплазменной газификации углеродсодержащих сред , Давыдов С. Л., Холявченко Л. Т. (2012)
Тертышная Е. В. - Синтез и применение присадки комплексного действия для дизельных топлив , Симонов Ю. Ю., Снежко Л. А. (2012)
Добрянська О. П. - Застосування о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників у присутності деяких поверхнево-активних речовин для визначення Os(IV) в платиновмісних рудах , Врублевська Т. Я. (2012)
Пашинова О. В. - Пряме потенціометричне визначення синтетичного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-954) в безалкогольних напоях , Ткач В. І. (2012)
Руженко-Мізовцова Н. О. - Електрохімічне визначення цетилпіридиній хлориду в косметично-гігієнічній продукції , Ткач В. І. (2012)
Харчук Р. В. - Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою хромазуролу S , Тимошук О. С. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Влияние макросостава природных и сточных вод на извлечение хрома(VI) в виде его комплексов с редокс-реагентами в динамическом режиме , Гузенко Е. М. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Особливості якісного та кількісного визначення транс-ізомерів жирних кислот в харчових продуктах , Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П. (2012)
Брем В. В. - Аналіз рівноваг фторидно-оксидних розплавів з парою води , Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Гумерова Н. И. - Гетерополигексавольфрамоникелат(II) гадолиния: синтез, свойства и морфология поверхности , Розанцев Г. М., Радио С. В. (2012)
Хома Р. Е. - Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы(IV) с водными растворами этаноламинов , Гельмбольдт В. О., Короева Л. В., Эннан А. А., Мазепа А. В.,  Брусиловский Ю. Э. (2012)
Чичирова Е. В. - Изучение процессов восстановления парамолибдата аммония. 1. Синтез комплексных соединений молибдена(ІІІ) , Штеменко А. В. (2012)
Громико А. В. - Використання електро-каталізу в технології очищення відхідних газів виробництв пігментного оксиду титану, Столяренко Г. С., Бараков Р. Ю., Шмиголь С. О. (2012)
Ерайзер Л. М. - Фізико-хімічний аналіз процесів рудопідготовки в галургії , Іванченко Л. В. (2012)
Безовська М. С. - Новітні еколого-хіммотологічні моделі поводження з відпрацьованими оливами залізниць , Зеленько Ю. В. (2012)
Корнієнко І. М. - Дослідження перспективи застосування сучасних біотехнологічних підходів в області біохімічного очищення міських стічних вод іммобілізованим біоценозом  (2012)
Мельник О. С. - Макрокінетичні особливості механізму реакції електрокоагуляції  (2012)
Білий Я. І. - Безфтористі склоемалеві покриття білого кольору , Кислична Р. І., Мінакова Н. О., Нагорна Т. І., Науменко С. Ю. (2012)
Шалыгина О. В. - Влияние дисперсности стеклоэмалевых порошков при электостатическом нанесении на качество покрытий , Брагина Л. Л., Миронова Г. И., Анненков В. З., Куприяненко К. И. (2012)
Апостолова Р. Д. - Вплив перемішування електроліту при синтезі електролітичних сульфідних сполук нікелю на їх електрохімічні характеристики в макетному літієвому акумуляторі , Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Закономерности осаждения сплава серебро-кобальт из пирофосфатного электролита , Глушкова М. А., Сахненко Н. Д. (2012)
Касьян О. И. - Анодное поведение различных электродных материалов в электролитах на основе солей Сr(III) , Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2012)
Королянчук Д. Г. - Влияние температуры на электропроводность в тонких слоях электролита на границе с воздухом , Нефедов В. Г. (2012)
Попов В. Ю. - Применение микроволнового излучения для получения абсолютированного спирта в вакууме , Волошко А. Ю., Замятин Е. В. (2012)
Кузяєв І. М. - Розрахунок температурних полів при охолодженні трубних елементів у робочих об’ємах хімічного й теплоенергетичного обладнання , Казиміров І. П., Беліменко С. С. (2012)
Куманев С. А. - Экспериментальное исследование эффекта ионизации при сжигании природного газа , Булычев В. В., Василенко И. А. (2012)
Насонова С. С. - К вопросу оценки технического состояния нефтяных резервуаров, находящихся в эксплуатации , Алексеев Р. В. (2012)
Гусєв Д. В. - Метод для вибору якісних промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Каюн І. Г. (2012)
Каніщенко О. Л. - Динаміка життєвого циклу інвестиційних ресурсів підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості , Чуприна Н. М. (2012)
Паршина О. А. - Система управління підприємством хімічної промисловості , Братута О. Г. (2012)
Гаврилюк О. В. - Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій (2012)
Тищенко О. П. - Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу (2012)
Борщевський В. В. - Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України, Притула Х. М., Крупін В. Є. (2012)
Третяк В. В. - Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону, Гордієнко Т. М. (2012)
Кудла Н. Є. - Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях (2012)
Мартусенко І. В. - Медико-географічне районування території Вінницької області (2012)
Іщук С. О. - Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій, Кулініч Т. В. (2012)
Бутко М. П. - Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону, Попело О. В. (2012)
Жук П. В. - Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України (2012)
Ткач С. М. - Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області (2012)
Сторонянська І. З. - Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста, Карпінець В. Й. (2012)
Безштанько Д. В. - Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора (2012)
Другова В. Т. - Формування і розвиток ринку лізингу в Україні (2012)
Огерчук М. О. - Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні (2012)
Серветник І. В. - Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку (2012)
Слобода Л. Я. - Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період (2012)
Садова У. Я. - Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат (2012)
Куліш І. М. - Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону, Максименко А. О., Чемерис В. А. (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) (2012)
Василюк Д. Я. - Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) (2012)
Апопій В. В. - Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні, Шалева О. І., Креденець О. В. (2012)
Корсак В. І. - Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал регіону: активи знань (2012)
Яворський М. С. - Практика створення інноваційної інфраструктури у Західному регіоні України (2012)
Садова У. Я. - Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні, Біль М. М. (2012)
Кравців В. С. - Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону (2012)
Академіку НАН України О. I. Амоші - 75 років (2012)
Автори номера (2012)
Дубін О. В. - Генетична структура стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби СТОВ "Агросвіт" за поліморфізмом QTL-генів, Димань Т. М. (2013)
Облап Р. В. - Ідентифікація генетично модифікованої кукурудзи лінії MON 810 у продовольчій сировині та харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2013)
Онищенко О. В. - Інтенсивність росту ремонтних свинок та отриманих від них поросят за різних джерел селену в раціоні, Дяченко Л. С. (2013)
Цехмістренко О. С. - Вплив Сел-плексу та кадмієвого навантаження на ліпопероксидацію в організмі птиці, Цехмістренко С. І., Девеча І. О., Пономаренко Н. В., Поліщук В. М., Яремчук Т. С. (2013)
Цехмістренко С. І. - Взаємозв’язок вільнорадикальних процесів і морфофункціональних характеристик сперміїв кнурів-плідників за дії комплексного препарату "Мультибактерін", Поліщук С. А., Девеча І. О., Поліщук В. М., Пономаренко Н. В., Цехмістренко О. С. (2013)
Костенко С. О. - Особливості поліморфізму генів ESR, NCOA1, PRLR, FSHR у свиней різних порід, Драгулян М. В., Сидоренко О. В. (2013)
Судика В. В. - Ефективність добору матерів і батьків бугаїв, Старостенко І. С., Буштрук М. В., Титаренко І. В., Ткач Є. Ф. (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність проведення відбору молодняку української чорно-рябої молочної породи за ростом і розвитком (2013)
Пентилюк С. І. - Продуктивність свиней за комбінованого застосування в їх раціонах різних препаратів, Свістула М. М., Деменська Н. М. (2013)
Кучерявий В. П. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту за дії пробіотика у молодняку свиней на вирощуванні, Трачук Є. Г. (2013)
Сировнєв Г. І. - Поліморфізм гена муцин 4 (MUC4) у закритій популяції свиней та вплив його алельних форм на господарсько корисні ознаки, Сметанін В. Т. (2013)
Кучерявий В. П. - Вплив пробіотичного препарату на забійні показники молодняку свиней, Бойчук В. М., Кошельник К. М. (2013)
Сичов М. Ю. - Жирнокислотний склад м’язів та печінки перепелів м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів жиру в комбікормах (2013)
Гуньчак О. В. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, за використання у комбікормах добавок германію, Каплуненко В. Г. (2013)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2013)
Кравченко І. В. - Показники мінерального обміну та перекисного окиснення ліпідів у крові каченят-бройлерів за різних доз та форм селену у раціоні (2013)
Василенко Т. О. - Ефективність підвищення рівня кобальту в раціонах кітних вівцематок (2013)
Даниленко В. П. - Обмін азоту у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації при згодовуванні змішанолігандного комплексу Цинку, Бомко В. С. (2013)
Мерзлов С. В. - Продуктивність і біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів за дії алюмосилікатйодної добавки (2013)
Ковальова С. П. - Особливості накопичення 137Cs у продуктах забою качок (2013)
Хоменко А. Д. - Хімічний склад сироватки молока – компонента поживного середовища для Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2013)
Перцьовий І. В. - Участь організму великої рогатої худоби в міграції 137Cs та 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах лісостепової зони (2013)
Вихідні дані (2013)
Цехмістренко С. І. - Вплив умісту малонового діальдегіду та рівня активності ферментів антиоксидантного захисту в еякулятах бугаїв на якість сперми, Коберська В. А. (2013)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотичної кормової добавки на забійні якості курчат-бройлерів, вирощених на глибокій підстилці (2013)
Кучерявий В. П. - Відгодівельні та забійні показники свиней за згодовування пребіолакту, Бойчук В. М. (2013)
Ломова Н. М. - Збільшення строку придатності до споживання стерилізованого вершкового масла, Наріжний С. А. (2013)
Гордієнко В. М. - Вплив Марганцю, Цинку та Селену у комбікормах на продуктивні та відтворні якості індичок (2013)
Данченко О. О. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу, Здоровцева Л. М., Пащенко Ю. П., Рубан Г. В. (2013)
Дубін О. В. - Поліморфізм гена BоLа-DRB3 в української чорно-рябої молочної худоби (2013)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми на м’ясну продуктивність гусенят, Соболєв О. І. (2013)
Долід С. В. - Забійні показники і хімічний склад м’яса за згодовування змішанолігандного комплексу Купруму молодняку свиней, Бомко В. С. (2013)
Грибанова А. А. - М’ясна продуктивність гусенят за використання у комбікормах добавок літію, Соболєв О. І. (2013)
Іщенко А. М. - Ефективність використання пробіотика в раціонах молодняку свиней (2013)
Грунтковський М. С. - Відтворювальна здатність корів за використання біологічно активного препарату Стимулін-Вет, Шеремета В. І., Чернега М. А. (2013)
Клименко О. М. - Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду, Куновський Ю. В., Присяжнюк Н. М., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Kosyanenko O. - Influence of various selenium sources on productive performance of young rabbits (2013)
Ташлицька Г. В. - Хімічний склад м’яса та печінки курчат-бройлерів за використання ферменту Проторизин (2013)
Маляр Д. Д. - Вивчення ефективності застосування пробіотиків та пребіотиків на імунологічні та мікробіологічні показники перепелів, Мельниченко Ю. О., Соломонюк Я. В., Бітюцький В. С. (2013)
Чернявський О. О. - Ефективність використання протекто-активу і мацерази у годівлі молодняку свиней, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2013)
Облап Р. В. - Визначення представників Salmonella spp. методом ПЛР у реальному часі (2013)
Харчишин В. М. - Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2013)
Merzlova G. - Accumulation of biomass Spirulina platensis, enriched with Cobalt, under different technological parameters (2013)
Калинина Е. Д. - Динамика состава углеводов и кислотности гидролизованного молока при различной степени гидролиза лактозы (2013)
Мерзлов С. В. - Підбір оптимальної закваски за біотехнології нового кисломолочного напою – йогурту, Сніжко О. О. (2013)
Недашківський В. М. - Вплив протеази на збереженість сили бджолиних сімей та накопичення в організмі бджіл неперетравних решток корму протягом зимового періоду (2013)
Вовкогон А. Г. - Збереження Йоду адсорбованого на різних носіях впродовж місячного терміну зберігання, Мерзлов С. В. (2013)
Разанов С. Ф. - Розподіл радіонуклідів у вертикальному ґрунтовому профілі медоносних угідь (2013)
Гуцол Г. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на питому активність цезію-137 та стронцію-90 у квітковому пилку (2013)
Разанова О. П. - Амінокислотний склад білого м’яса перепелів за використання в годівлі біологічно активних речовин Апімору (2013)
Швець В. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку (2013)
Здоровцева Л. М. - Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії (2013)
Куриленко Ю. Ф. - Оцінка міжпородної диференціації коней за використання ISSR-маркерів, Супрун І. О. (2013)
Вихідні дані (2013)
Димань Т. М. - Молекулярна діагностика поліморфізму QTL-генів в української чорно-рябої молочної худоби, Дубін О. В., Плівачук О. П. (2014)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на перетравність поживних речовин у поросят, Долід С. В. (2014)
Хоменко А. Д. - Використання кисломолочної сироватки під час культивування Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2014)
Ставецька Р. В. - Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за власними показниками (2014)
Харчишин В. М. - Регламентація використання цеоліту Сокирницького родовища за вирощування перепелів, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2014)
Бомко Л. Г. - Вплив ферменту целюлази на хімічний склад та біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів (2014)
Надточій В. М. - Якісні показники йогурту залежно від тривалості зберігання (2014)
Соболєв О. І. - Перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання селену в складі комбікормів (2014)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на якість м’яса гусенят (2014)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми для гусенят на якість їхнього м’яса (2014)
Ткаченко М. В. - Удосконалення генеалогічної структури племінних стад української чорно-рябої молочної худоби шляхом виявлення і використання бугаїв-лідерів, Ткаченко С. В. (2014)
Чернюк С. В. - Ефективність застосування мікробних препаратів під час консервування кукурудзяного силосу, Загородній А. П. (2014)
Батенко Н. В. - Вплив препарату "Екосорб" на якість м'яса качок-бройлерів (2014)
Гузеев Ю. В. - Секреторная функция и емкостная система вымени буйволиц (2014)
Старостенко І. С. - Оцінка і добір бугаїв-плідників різних порід за власними показниками, Буштрук М. В., Титаренко І. В., Даниленко В. П. (2014)
Болоховський В. В. - Оптимізація поживних середовищ для культивування штаму Bacillus macerans як продуцента пектолітичної кормової добавки, Мельниченко О. М. (2014)
Олешко В. П. - Зв'язок цитогенетичної мінливості з продуктивністю української чорно-рябої молочної худоби, Бабенко О. І. (2014)
Лесь С. А. - Адаптаційна здатність високопродуктивних корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції до умов доїння за безприв’язно-боксового утримання в зоні Лісостепу України (2014)
Tsekhmistrenko О. - Lipid peroxidation in poultry organism (2014)
Pirova L. - Influence of different levels and sources of selenium in piglet mixed fodder on productivity and heavy metals content in the slaughter products (2014)
Шеремета В. І. - Відтворювальна здатність свиноматок за використання після відлучення поросят біологічно активного препарату, Менчинська О. С. (2014)
Безверха Л. М. - Обмінні процеси в організмі свиноматок за використання препарату нейротропної метаболічної дії, Шеремета В. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Дорошенко Д. П. - Систематизація фінансового законодавства України як засіб упорядкування фінансових норм (2013)
Криницький І. Є. - Податково-правові пільги: сучасні проблеми класифікації (2013)
Огороднікова I. I. - Особливості відповідальності за порушення порядку визначення об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Рибачок Н. П. - Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні (2013)
Рябуш Л. А. - Правові принципи оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна (2013)
Ханова Р. Ф. - До проблеми розстрочення та відстрочення податкового боргу (2013)
Дейнека В. Ф. - Механізм зарахування та обліку доходів ю.джету органами Державної казначейської служби України: правовий аспект, Шавло І. А. (2013)
Солдатенко О. В. - Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні, Трубіна М. В. (2013)
Шевчук С. В. - Правові засади функціонування єдиного казначейського рахунку у розрізі обліку доходів бюджетів (2013)
Волосович С. В. - Правові засади захисту депозитів в Україні, Семененко І. О. (2013)
Євсєєва І. О. - Формування правових принципів діяльності Міністерства доходів і зборів України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вінцова. Д. С. - Принцип рівності як невід’ємна складова принципів податкового регулювання (2014)
Трубін. I. O. - Підписання угоди про асоціацію як передумова вдосконалення правового регулювання електронної комерції в Україні (2014)
Хохуляк.В. В. - Еволюція вітчизняної фінансово-правової думки у працях державних діячів першої половини XIX (2014)
Головашевич. О. О. - Тенденції розвитку правового регулювання процедур визначення окремих елементів податку (2014)
Жернаков. М. В. - Податковий конфлікт і якість законодавства (2014)
Омельчук. В. В. - Харістікія і парикія у системі податкових привілеїв візантійських монастирів (2014)
Путренко. А. М. - До деяких питань удосконалення фінансово-правових механізмів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в Україні (2014)
Стародуб. Д. М. - Щодо визначення поняття "податкове декларування (2014)
Трубіна. М. В. - Інвентаризація земель як основний компонент плати за землю: український та зарубіжний досвід (2014)
Шевчик. О. С. - Про деякі аспекти застосування окремих видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (2014)
Березовська. С. В. - Сутність та законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері місцевих запозичень (2014)
Музика-Стефанчук. О. А. - Бюджетне право та бюджетний закон: проблеми перекладу зарубіжного законодавства (2014)
Криницький. І. Є. - 20 років як визначальний етап розвитку податкового права України (2014)
Кучерявенко. М. П. - Колізійні проблеми Податкового кодексу України (2014)
Білінський. Д. О. - Правове регулювання податкових надходжень як складової публічної фінансової системи (2014)
Головашевич. О. О. - Звичайні ціни або трансфертне ціноутворення: порівняльний податково-правовий аспект (2014)
Дамірчиєв. М. І. - Місцеві фінанси як об’єкт фінансової діяльності (2014)
Кобильнік. Д. А. - Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення (2014)
Котенко. А. М. - До питання про принципи у податково-правовому регулюванні (2014)
Онищук. Н. Ю. - Правове регулювання протидії уникненню оподаткування: порівняльно-правовий аспект (2014)
Вдовиченко А. М. - Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні, Орос.Г. В. (2014)
Єфіменко. Л. Л. - Зміст, завдання та функції здійснення бюджетного обліку в державі (2014)
Поповичук. О. М. - Засади нормативно-правового регулювання податків у політико-правовій моделі Австрії (2014)
Рябуш. Л. А. - Майно як предмет податку (на прикладі оподаткування операцій з відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна) (2014)
Трубін I. O. - Застосування податкового компромісу та податкової амністії:теоретичний аспект, Кармаліта М. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Коцюба В. П. - Оцінка ефективності системи забезпечення управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Башкиров О. М., Сорока М. В. (2010)
Кучинський А. В. - Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Наливайко Ю. В. - Методика вибору рівня централізації управління угрупованням зенітних ракетних військ повітряного командування (2010)
Нізієнко Б. І. - Напрямки розвитку автоматизованих систем управління, що залучаються до виконання завдань протиповітряної оборони Збройних Сил України, Камінський В. В., Сісков О. В., Александров О. В. (2010)
Пєвцов Г. В. - Оцінювання ефективності перспективної автоматичної системи контролю безпеки стрільб зенітними ракетними системами (комплексами) на полігоні обмежених розмірів, Яцуценко А. Я., Нос І. А., Резніченко А. І. (2010)
Петрушенко М. М. - Моделювання процесу визначення напрямків повітряного удару засобів повітряного нападу, Литвиненко М. І. (2010)
Борисенко М. В. - Экспериментальное определение характеристик рассеяния модели самолета АН-72, Украинец Е. А., Черных Ю. А. (2010)
Соловйов О. В. - Експериментальні дослідження рівня шуму БпЛА "Стрепет-М" (2010)
Потелещенко П. В. - Влияние ширины спектра частот зондирующего сигнала на точность угловых измерений в бортовых РЛС, Орленко В. М., Лещенко С. П., Сачук И. И., Залевский Г. С., Ширман Я. Д. (2010)
Белова Н. В. - О схемотехническом синтезе специализированного процессора, Лобода В. Г., Умяров Р. Я. (2010)
Гребенник И. В. - Математическое моделирование и решение некоторых многокритериальных задач размещения параллелепипедов, Баранов А. В. (2010)
Доренський О. П. - Вдосконалення метода визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації, Помазан Л. В., Мелешко Є. В. (2010)
Дугин М. В. - Метод контроля и коррекции ошибок криптографической информации на основе использования класса вычетов, Краснобаев В. А. (2010)
Залкин С. В. - Методика сегментации информационно-психологического пространства (2010)
Кузнецов О. О. - Формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень, Ковтун В. Ю., Рябуха Ю. М. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения, Лукьянчук В. В. (2010)
Малафеев Е. Е. - Структурно-функциональный метод преобразования алгоритмических структур, Малафеев Е. Е., Павлик А. В. (2010)
Межуев В. И. - Использование векторной алгебры для построения инструментов предметно-ориентированного моделирования (2010)
Потій О. В. - Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу, Лєншин А. В. (2010)
Смеляков К. С. - Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития, Романенко И. А., Рубан И. В., Кириллова Н. И., Шитова О. В. (2010)
Высочина О. С. - Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети, Шматков С. И., Салман А. М. (2010)
Лосев Ю. И. - Разработка модели процесса обмена данными в системах с обратной связью и адресным обнаружением ошибок, Закиров З. З. (2010)
Ляшенко І. О. - Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України (2010)
Третьяк В. Ф. - Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных, Кужель И. Е., Приходько В. М. (2010)
Шувалова Л. А. - Гіперпотокова обробка команд (2010)
Кононов Б. Т. - Выбор параметров генераторов импульсных напряжений, Нечаус А. А. (2010)
Ахиезер Е. Б. - Математические модели взаимодействия низкоэнергетических электромагнитных полей с некоторыми биологическими структурами, Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. (2010)
Сердюк Т. Н. - Измерение электромагнитных помех в станционных рельсовых цепях (2010)
Черепнев И. А. - Транспорт в клеточных мембранах под воздействием электромагнитных полей, Новиков В. Е. (2010)
Штык С. В. - Концепция метода диагностики моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (2010)
Западня К. О. - Исследование множества альтернативных вариантов в логистике производственного процесса для обеспечения качества выпускаемой продукции, Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. (2010)
Кавун С. В. - Определение рациональных маршрутов движения грузовых автомобилей, Степанова А. С., Зима А. Г. (2010)
Нємашкало А. О. - Моделювання прийняття рішення про розміщення лікарняного закладу у районі аеропорту за допомогою ГІС-технологій, Зима О. Г. (2010)
Бутенко О. С. - Метод формирования возможных откликов при определении тенденции развития аномалий техногенного происхождения, Жилин В. А. (2010)
Лиходід Р. В. - Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку, Рудницький В. М. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей, Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. (2010)
Сідаш В. В. - Чинники професійної надійності військовослужбовців, від яких залежить рівень бойової підготовки та способи її діагностики (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Галушко Ю. І. - Методика перекомплектації зенітно-ракетного комплексу для оперативного відновлення системи вогню маневром підрозділами та елементами озброєння всіх рівнів ієрархії, Флоров О. Д., Штефан А. М., Доска О. М. (2010)
Трегубенко С. С. - Воєнно-економічне обґрунтування раціонального порядку ешелонування запасів матеріально-технічних засобів у операції армійського корпусу (2010)
Жарик О. М. - До питання застосування авіації в сучасних операціях (2010)
Клименко В. М. - Ймовірнісні моделі для оцінки ефективності та ризику бойової протидії засобів ППО СВ і ЗПН, Оленєв В. М., Дем'янчук Б. О. (2010)
Новіченко С. В. - Урахування геометрії межі об’єкту та рубежу виконання завдань засобами повітряного нападу противника при визначенні кількості стрільб зенітної ракетної бригади (полку) (2010)
Сотников А. М. - Показатель оценки эффективности применения артиллерийских, реактивных снарядов и ракет, которые оснащены боевыми частями электромагнитного действия, Лупандин В. А., Кожушко Я. Н., Сидоренко Р. Г. (2010)
Кінь О. В. - Аналіз підходів щодо організації оцінювання кадрової політики в арміях провідних країн світу, Захаров О. Б. (2010)
Борисенко В. С. - Використання критерію безпеки польотів для обґрунтування граничної точності оцінки злітної маси транспортного літака, Приймак А. В. (2010)
Котов О. Б. - Захід на посадку з використанням прицільно-навігаційного комплексу літака, Масалітін П. М., Петренко Н. В., Петров В. М. (2010)
Мішуков О. М. - Синтез оптимального вимірювача системи управління літальними об'єктами, Чумак Б. О. (2010)
Батурин О. В. - Особенности подсвета пространства при сверхбыстром сканировании в осесимметричных антеннах, Рябоконь Е. А., Олифиров А. А. (2010)
Белкин Е. В. - Применение математических моделей процессов развития модуляционной неустойчивости волн большой амплитуды в технических системах (2010)
Власик С. Н. - Пространственные характеристики облучателя сверхширокополосной зеркальной антенны с круговой поляризацией, Лоскутов А. А. (2010)
Ковальчук А. А. - Повышение устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости с помощью адаптивного алгоритма параллельной фильтрации (2010)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые результаты анализа влияния локальных изменений плотности газовой среды на коэффициент преломления оптического излучения, Косиков С. А. (2010)
Місайлов В. Л. - Показники якості виявлення повітряних об’єктів у морському тропосферному хвилеводі (2010)
Стрелков А. И. - Энергетическое обнаружение оптических сигналов в телевизионных системах, Лытюга А. П., Стрелкова Т. А. (2010)
Шумейко И. Е. - Анализ характеристик направленности антенной решетки при наличии флуктуаций фронта волны помехи, Флоров А. Д., Яловега М. А. (2010)
Васюта К. С. - Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом (2010)
Дружинин С. В. - Математическая модель эксплуатации типовых элементов телекоммуникационных комплексов, Смоляр В. Г., Тышко С. А., Бедухин Ю. А. (2010)
Лемешко А. В. - Двухуровневый метод маршрутизации с поддержкой качества обслуживания в многооператорских сетях NGN, Евсеева О. Ю., Агеев Д. В. (2010)
Адаменко А. А. - Динамічні нечіткі множини (2010)
Васильєв Д. Г. - Метод визначення сумарного середньоквадратичного розміру радіолокаційної цілі по взаємній кореляційній функції інтенсивностей відбитих багаточастотних сигналів ортогональних поляризацій (2010)
Віткін Л. М. - Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи "Електронний уряд”, Лемешко Т. А., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2010)
Волк М. А. - Журнализация состояний программных распределенных имитационных моделей и ее использование в оптимистических алгоритмах синхронизации (2010)
Галій В. А. - Про методологію вибору оптимального варіанту експлуатації систем ракетного озброєння при функціонально-структурному підході (2010)
Герасимов С. В. - Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів, Клименко А. М., Пінчук Т. А. (2010)
Демидов Б. А. - Системная методология формирования концептуальных проектных моделей перспективных сложных образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2010)
Клімов С. Б. - Метод сумісного об’єднання різнорідної координатної та ознакової інформації (2010)
Кучеренко Е. И. - Прикладные аспекты моделирования нечетких процессов в сложных системах, Творошенко И. С. (2010)
Львов М. С. - Тригонометричні обчислення в математичних системах навчального призначення (2010)
Бачинський В. В. - Оцінка системи рухомості тренажерів бойових машин, Ярмолюк В. М. (2010)
Венцель Е. С. - Определение минимально необходимой концентрации присадки Infineum C9425 в масле И-Г-А-32 для гидроприводов строительных и дорожных машин, Щукин А. В., Краснокутский М. В. (2010)
Гусак Ю. А. - Рівняння руху снаряда в безконтактному електродинамічному прискорювачі при різних режимах прискорення, Гусак М. Ю. (2010)
Лагутін Г. І. - Конструкція заземлення в місцях з високим питомим опором розтікання струму в ґрунті, Коновалов О. В. (2010)
Ольховиков С. В. - Исследование нестабильности характеристик средств контроля систем электроснабжения военных объектов (2010)
Пантелеева И. В. - К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи, Головинова Е. А. (2010)
Рогозін І. В. - Дослідження впливу запобіжного пристрою пневматичного приводу робочої гальмівної системи на процес гальмування засобу рухомості наземного забезпечення дій авіації (2010)
Шевченко В. В. - Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для сверхпроводниковых турбогенераторов, Пидкивка С. В., Шевченко С. Е. (2010)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних пристінних течій, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2010)
Юрченко О. О. - Дослідження вимушених коливань дискретних систем з нелінійними характеристиками (2010)
Дорохов О. В. - Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів, Калашникова К. В. (2010)
Бондаренко О. Г. - Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення спеціальної операції, Павлов С. П., Касім О. Г. (2010)
Воробйова І. В. - Основні напрямки формування іміджу сил охорони правопорядку (на основі субєктивних уявлень цивільного населення) (2010)
Лавніченко О. В. - Поняття і види оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та обставини, що обумовлюють її ускладнення, Єманов В. В. (2010)
Стрілець В. М. - Аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які призначені для роботи в умовах викиду небезпечних хімічних речовин, Васильєв М. В. (2010)
Шевцова О. А. - Методы индикации фосфорорганических отравляющих веществ и пестицидов (2010)
Кропивченко С. І. - Методологічні аспекти професіоналізації сержантського та старшинського складу у процесі розвитку Збройних Сил України (2010)
Кудринський В. З. - Болонський процес і актуальні проблеми кафедр вищого навчального закладу, Бердочник В. А. (2010)
Скорик А. Б. - Влияние тенденций развития средств воздушного нападения и тактики их применения на процесс подготовки специалистов, Воронин В. В., Квиткин В. П. (2010)
Хроніка та інформація (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Кучинський А. В. - Формування науково-теоретичного підґрунтя підтримання технічного стану й боєздатності зразків озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Мішуков О. М. - Вибір критерію оцінки ефективності функціонування полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Чумак Б. О. (2010)
Скорик А. Б. - Актуальные вопросы оценки эффективности противовоздушного боя, Воронин В. В., Зверев А. А., Галицкий О. Ф. (2010)
Євсєєв І. А. - Перспективний комплекс повітряної радіолокаційної розвідки на основі міні БПЛА (2010)
Запорожець В. В. - Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії, Стадніченко В. М., Трошін О. М., Варваров В. В., Стадніченко М. Г. (2010)
Зинченко Д. Н. - Аэродинамическое проектирование специализированного сельскохозяйственного самолета, Салими Хаджимахмуд Фарид, Ярыгин В. М. (2010)
Пащенко С. В. - Методика забезпечення адекватності відтворення на тренажері реальних динамічних характеристик вертольота, Харченко В. О., Черних Ю. О. (2010)
Сорокін Д. М. - Обґрунтування вимог щодо швидкодії перспективної кореляційно-екстремальної навігаційної системи безпілотного літального апарату, Шатров О. А. (2010)
Украинец Е. А. - Аэродинамическая компоновка воздушного винта с арочно-кольцевым крылом (2010)
Юхачов В. В. - Актуальні аспекти науково-технічного супроводження експлуатації авіаційної техніки військового призначення (2010)
Андрєєв С. М. - Сучасні комп'ютерні технології цифрового моделювання елементів ландшафту за даними дистанційного зондування Землі, Бутенко О. С., Романенко І. О. (2010)
Дорощук В. А. - Кутомірна радіонавігаційна система "ПАР-АРК” на основі використання широкосмугових сигналів, Кулик О. П., Нікітін О. В., Тітов І. В. (2010)
Карлов В. Д. - Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей, Петрушенко Н. Н., Челпанов В. В., Квиткин К. П. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Ефимова О. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Погрешность определения фазы гидроакустического сигнала с непрерывной разверткой несущей в условиях доплеровских искажений, Кулагин В. В. (2010)
Козелкова Е. С. - Аналитический обзор традиционных методов исследования нелинейных процессов в радиотехническом комплексе наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами (2010)
Кондратов О. М. - Основні критерії оцінки космічних систем видового спостереження (2010)
Коржик А. В. - Применение метода "сквозной задачи” к определению особенностей формирования электрических сигналов на нагрузках электродов электроупругих цилиндрических преобразователей (2010)
Пащенко Р. Э. - Формирование кодофазоманипулируемых фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ, Пащенко Э. И. (2010)
Тіхонов Г. М. - Науково-методичні основи обґрунтування способів бойового комплексного застосування сил та засобів радіоелектронного та інформаційного подавлення у сучасних операціях, Тіхонов І. М. (2010)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация данных в порядковой шкале на основе совместного использования функций принадлежности и правдоподобия, Самитова В. А. (2010)
Бондаренко М. А. - Тестування класів і приклад їх використання у компіляторній підсистемі синтаксичного аналізу арифметичних виразів, Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2010)
Гороховатский А. В. - Автоматический анализ и оценка параметров объектов микроскопических изображений, Передрий Е. О. (2010)
Демьянчук Б. А. - Стохастические оценки достоверности распознавания разделяющихся объектов при пересекающихся гипотезах, Бурцев В. В., Клименков С. В. (2010)
Костенко П. Ю. - Новый подход к непараметрическому обнаружению хаотических сигналов на фоне белого шума с использованием "нелинейной динамической статистики", Васюта К. С., Барсуков А. Н., Симоненко С. Н. (2010)
Малафеев Е. Е. - Программно-аппаратные средства анализа алгоритмических структур, Малафеев Е. Е. (2010)
Яськов Г. Н. - Метод решения задачи упаковки разных кругов с выбором перспективных начальных точек (2010)
Алексеев С. В. - Математическая модель процесса передачи данных через промежуточные центры коммутации сообщений для случая применения помехоустойчивого кода в режиме обнаружения ошибок с проверкой пакетов получателем (2010)
Босько В. В. - Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети (2010)
Головянко М. В. - Построение распределенной системы онтологий на базе технологии Peer-To-Peer (P2P), Плиско Д. А. (2010)
Дидык А. К. - Разработка способа оптимизации длины информационного пакета по критерию минимума времени доставки, Сербул А. Н. (2010)
Лисечко В. П. - Дослідження методів аналізу спектру в когнітивних радіомережах, Сопронюк І. І., Степаненко Ю. О., Брюзгіна Н. О. (2010)
Мусиенко М. П. - Семантическая модель представления материала электронного учебника, распространяемого сервисами GSM-сети, Чорномаз И. К. (2010)
Агафонов Ю. Н. - Возможности маневрирования боевых частей на конечном участке траектории полёта, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2010)
Єгорова О. Ю. - Перспективи використання світлодіодних джерел світла, Аблєцов О. О. (2010)
Кононова Е. А. - Выбор обобщенного диагностического параметра для оценки технического состояния дизель-генератора, Нечаус А. А., Серпутько А. П. (2010)
Макеєв В. І. - Вплив поправок на нелінійність та взаємовплив основних збурюючих чинників на траєкторію польоту снаряда (міни), Петренко В. М., Житник В. Є. (2010)
Чинков В. М. - Метод вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції за "вибірковими" миттєвими значеннями, Шумігіна Ю. М. (2010)
Дорохов О. В. - Інформаційні технології імітаційного моделювання систем масового обслуговування клієнтів на транспортному ринку, Драшкович М., Кіріллова Н. І., Огурцов В. В. (2010)
Михнов Д. К. - Обобщенный критерий эффективности беспроводного сегмента информационной системы предприятия, Михнова А. В., Мохаммед К. Мохаммед (2010)
Антонець В. В. - Модель ешелону ізоляції району проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на надзвичайну ситуацію техногенного характеру (2010)
Болотських М. В. - Постановка задачі раціонального розміщення елементів системи пошарового моніторингу полігонів і сховищ промислових та побутових відходів в техногенноперевантажених регіонах України на прикладі Харківської області, Климчук Ю. В., Пономарьов П. Ю. (2010)
Лаврут Т. В. - Радіогеографічний моніторинг сільськогосподарських насаджень як система контролю екологічної безпеки (2010)
Чуб И. А. - Формализация системы ограничений задачи размещения пожароопасных объектов с учетом рельефа местности (2010)
Євсюков О. Ф. - Тренінговий метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ, Нікітюк О. Б. (2010)
Кашаєв І. О. - Проблеми створення системи підготовки військових фахівців з навігаційного забезпечення, Пугачов Р. В., Смик С. І. (2010)
Козлов В. Є. - Метод оцінювання інтелектуальних якостей особистості, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2010)
Лебідь В. Г. - Шляхи вдосконалення навчального процесу на кафедрі аеродинаміки і динаміки польоту на основі впровадження нових форм і методів проведення занять, Ковтонюк І. Б., Мокрий Ю. В. (2010)
Малишкіна К. С. - Модель процесу навчання дисципліні, Єгоров А. Б., Лохмачьов Р. В. (2010)
Савінов О. М. - Методика дослідження нелінійних моделей процесу навчання (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Содержание (2014)
Андреєв П. Ю. - Реакція тіонафтену та дибензотіофену з озоном в розчині оцтової кислоти (2014)
Дуденков А. А. - Синтез потенциальных ингибиторов PARP-1, Фарат О. К., Зализная Е. В., Варениченко С. А., Марков В. И. (2014)
Куцик-Савченко Н. В. - NН- и N-алкилформальдимины: электронное строение и барьеры инверсии атома азота, Лебедь О. С., Просяник А. В. (2014)
Ракша О. В. - МР2 та DFT дослідження внутрішньомолекулярної динаміки 2-піридин-2-іл-1Н-бензімідазолу, Берестнєва Ю. В., Рульова К. В., Михальчук В. М. (2014)
Shreiber K. A. - Reactions of 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-ethyl-1,2,4-triazole with electrophilic agents, Murashevich B. V., Burmistrov K. S., Toropin N. V. (2014)
Плаван В. П. - Одержання колагенових гідролізатів із безхромових дублених відходів шкіряного виробництва, Ковтуненко О. В., Коляда М. К. (2014)
Сеидов Н. М. - Получение высших ?-олефинов олигомеризацией пропилена, Мамедалиев Г. А., Мамедова Э. С (2014)
Букетов А. В. - Вплив дрібнодисперсних мінеральних добавок на властивості полімерних композитів, Браїло М. В. (2014)
Бурмістр М. В. - Сучасний стан полімерних четвертинних амонієвих солей серед поліелектролітів (огляд), Свердліковська О. С., Феденко О. О. (2014)
Кузьменко Н. Я. - Синтез и свойства, Кузьменко С. Н., Скринник О. В. (2014)
Баштаник П. І. - Композиційні матеріали на основі поліпропілену, армованого апретованим базальтовим волокном, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ігоніна Г. М., Євтушенко Я. І., Шпатакова Г. В. (2014)
Овчаров В. І. - Властивості еластомерних композицій за наявності кремній-вуглецевого наповнювача з біосировини, Соколова Л. О., Гура Д. В., Сорока П. Г. (2014)
Тищенко Г. П. - Исследование, разработка, производство и применение маркировочных составов для металлопроката.Часть 1.Оптимизация рецептур МС на основе органических пленкообразующих, Банник Н. Г., Редька Р. А. (2014)
Тищенко Г. П. - Термическое модифицирование базальточешуйчатого наполнителя, Онищенко А. В., Банник Н. Г., Маковейчук В. И. (2014)
Оробчук О. М. - Вплив природи дисперсійного середовища на процес суспензійної коолігомеризації фракції С9, Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2014)
Зубко О. М. - Фізико-хімічне дослідження реакції взаємодії органічного катіона тіаміну з 12-молібденфосфатною гетерополікислотою та розробка іон селективного електрода оборотного до катіона тіаміну, Ткач В. І. (2014)
Лозинська Л. В. - 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он – новий реагент для спектрофотометричного визначення іонів родію(III), Тимошук О. С. (2014)
Чмиленко Т. С. - Аналитическая система для определения Мо(VI) в шахтных и сточных водах, Иваница Л. А., Чмиленко Ф. А. (2014)
Чмиленко Т. С. - Состояние трифенилметановых красителей в водно-полиэлектролитных растворах полиэтиленимина и его определение, Чёрный А. Н., Чмиленко Ф. А. (2014)
Вецнер Ю. І. - Термодинамічне оцінювання процесу взаємодії карбаміду з продуктами азотнокислотного розкладання низькоякісного фосфориту в технології NP-добрив, Савенков А. С., Білогур І. С. (2014)
Гомеля М. Д. - Нанофільтраційне опріснення слабкомінералізованих вод, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Клочков В. К. - Агрегация метиленового голубого и нильского голубого в присутствии наночастиц ReEuVO4 (Re=Gd, Y, La) с различным форм-фактором, Григорова А. В., Седых О. О., Ефимова С. Л. (2014)
Николенко Н. В. - Операционная и технологическая модели производства оксидного катализатора конверсии метанола в формальдегид, Костынюк А. О., Калашников Ю. В. (2014)
Хмарская Л. А. - Повышение качества очистки поверхностных вод с целью достижения норм СанПиН 2. 2. 4-171-10, Свинаренко Т. Е., Ваданов В. А. (2014)
Цветкова И. В. - Локальный энерготехнологический комплекс на основе термохимической переработки углеродсодержащих отходов, Лихоманенко В. А., Юшко В. Л., Ситдиков О. М., Русалин С. М. (2014)
Саввова О. В. - Біоактивні композиційні склокристалічні матеріали одержані на основі стекол системи Na2О–CаO–R2O3–RO2–P2O5–SiO2 та полісахаридів (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбция паров воды природными и модифицированными хлоридами марганца(ІІ) и кобальта(ІІ) сорбентами, Труба А. С., Эннан А. А., Длубовский Р. М. (2014)
Сергеєв В. В. - Рівновага рідина–пара в системі ізо-бутилметакрилат–гексан за атмосферного тиску, Чан Ван Тхань, Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2014)
Гиренко Д. В. - Влияние условий получения на образование гипохлорита и хлората при электролизе низкоконцентрированных растворов хлорида натрия, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2014)
Данилов Ф. И. - Кинетические закономерности осаждения композиционных гальванопокрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3), Проценко В. С., Васильева Е. А., Сменова И. В. (2014)
Песков Р. П. - Термодинамические и кинетические характеристики тонкослойных композиций шпинели LiMn2O4 с углеродными нанотрубками в макетном литиевом аккумуляторе, Апостолова Р. Д., Шембель Е. М. (2014)
Snizhko L. A. - Anodic deposion of extrinsic compounds, Gurevina N. L., Kalinichenko O. A., Chernyshov A. A. (2014)
Галич Р. В. - Влияние раскручивающих устройств на гидродинамику и энергоэффективность центробежных пылеуловителей, Якуба А. Р., Склабинский В. И., Стороженко В. Я. (2014)
Кисельов В. В. - Реакція 2-хлор-N-(тозилметил)ацетаміду з роданідом натрію, Задорожній П. В., Охтіна О. В. (2014)
Apostolova R. D. - Diffusion of Li+ in Thin Film Vanadium Oxides for Lithium Batteries, Tysyachny V. P., Markevich A. S., Ksenzhek O. S., Shembel E. M., Markovsky B., Aurbach D. (2014)
Danilov F. I. - Determination of the activation parameters of electrode processes on the basis of temperature dependences in linear voltammetry, Protsenko V. S., Kityk A. A. (2014)
Брускова Д. -М. Я. - Корозійна стійкість нанопорошків карбідів і боридів тугоплавких металів в електролітах нікелювання (2014)
Груздєва О. В. - Одержання стимуляторів росту рослин у вигляді хелатів купруму та цинку, Матросов О. С. (2014)
Задерко О. М. - Функціоналізація поверхневого шару активованого вугілля Br-, N- та S-вмісними функціональними групами, Гріщенко Л. М., Безугла Т. М., Місчанчук О. В., Діюк В. Є. (2014)
Кузьменко М. Я. - Синтез і властивості, Кузьменко С. М., Скриннік О. В. (2014)
Лукьяненко Т. В. - Электрохимическая конверсия салициловой кислоты и ее производных на модифицированных ионами Ві3+ и Се3+ диоксидносвинцовых анодах, Кныш В. А., Шмычкова О. Б., Дмитрикова Л. В., Калинина К. Ю., Величенко А. Б. (2014)
Чергинец В. Л. - Растворимость оксидов марганца(II) и никеля(II) в расплаве эквимолярной смеси KBr–NaBr при 973 К, Науменко В. А., Реброва Т. П. (2014)
Чмиленко Ф. О. - Екстракційно-хроматографічне визначення вмісту синтетичних барвників у харчових продуктах, Мінаєва Ю. А., Сидорова Л. П., Шкуровська К. В. (2014)
Шабанова Г. Н. - Теоретические и экспериментальные исследования возможности существования тройного соединения ВаАlFе11О19 в системе ВаО–Аl2О3–Fе2О3, Иващенко М. Ю., Ворожбиян М. И., Костыркин О. В., Цапко Н. С. (2014)
Baturin V. V. - The resistance of rubbers which contain shoddy and are based on fluorine-elastomers in organochlorine liquids, Vashchenko Yu. N., Semenov G. D. (2014)
Брагина Л. Л. - Стеклопокрытия со специальными свойствами для защиты духовых шкафов, Курякин Н. А., Соболь Ю. О., Капинос М. Н., Редина А. А. (2014)
Погибко В. М. - Математическая модель синтеза нанодисперсных пьезоматериалов из оксалатных прекурсоров, Сидак И. Л. (2014)
Савин С. Н. - Применение алкилоксиранов в качестве активных разбавителей эпоксидных смол, Ложичевская Т. В., Ракипов И. М. (2014)
Хром’як У. В. - Технологічні властивості емульсій на основі прищепленого кополімеру полівінілпіролідону з вінілацетатом як клейового матеріалу для палітурного паперу (2014)
Белогуб А. Л. - Христианская символика в тополексике христианских стран (2012)
Резник О. В. - Философско-эстетические основы анализа автобиографической прозы периода эмиграции (2012)
Космацька Н. B. - Мова сучасного коміксу як явища масової культури (2012)
Браїлко Ю. І. - Реалізація символічного потенціалу лексеми Голгофа в українській поезії ІІ половини ХХ століття (2012)
Дзядок М. М. - Тапанімічныя адзінкі, іх спецыфіка ў творах беларускіх пісьменнікаў для дзяцей (2012)
Оляндер Л. К. - Художньо-філософський світ у ліриці Я. Твардовського: поетика земного і духовного (2012)
Казанкова Е. А. - Авторитет автора в несобственно-прямой речи традиционного нарратива (на материале современного немецкого романа) (2012)
Орленко О. В. - Метафоричне переосмислення локативного прийменника в (2012)
Курпіль О. С. - Дейксис дієслівних лексем у словах автора, Надич Ю. М. (2012)
Ничипорчик Е. В. - Ценностные ориентации в провербиальном пространстве (на материале русских и итальянских паремий о грехе и наказании) (2012)
Остапович О. Я. - Кластерна організація німецького ідіоматичного тезаурусу поза межами ФРН (2012)
Ковалевич И. О. - Особенности образования окказиональных глаголов, мотивированных именами существительными (на материале детской речи и произведений русских поэтов, писателей и публицистов) (2012)
Шарко А. В. - Концептуализация опасности в русском языке (на материале публицистических и документных текстов) (2012)
Кисель Е. В. - Функциональная метафорическая семантизация/характеризация личных местоимений в текстах русских и белорусских поэтов XX века (2012)
Репринцева М. А. - Речевые ошибки как средство исследования внутреннего метаязыка человека (2012)
Пойнар Л. М. - Репрезентація концепту "Синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен’юй (2012)
Никончук О. М. - Белорусско-литовские межъязыковые контакты (на материале северо-западных говоров Беларуси) (2012)
Асанова З. А. - Адъективное словообразование крымскотатарского языка в лингвистических трудах XX – XXI вв. (2012)
Ковтун І. І. - Іншомовна судова термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень (2012)
Гурмак Ю. М. - Соціально-культурологічні передумови формування французької мови періоду преціозності (XVII ст.) (2012)
Кобець Л. К. - Лексико-семантична група як складник лексико-семантичної системи (2012)
Юсікова О. В. - Континуанти *ę і *’а у гуцульській говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2012)
Остафійчук О. Д. - Соматизм hand у фразеологічних одиницях англійської мови (2012)
Плоткіна М. Г. - Реалізація складного речення як безпосереднього релевантного ситуативного контексту (2012)
Галема О. Р. - Сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій мові економіки (2012)
Пантелеєнко О. А. - Лексично-граматичні особливості ремарок режисерського сценарію (на матеріалі французької мови) (2012)
Коломієць Н. В. - Асоціативні відношення в культурно маркованій лексиці (на матеріалі китайського ‘тофу’) (2012)
Пініч І. П. - Конвенційні норми та основні стратегії емоційних інтеракцій у сучасному англомовному дискурсі (2012)
Нестерова Н. Г. - Радиоведущий как субъект профессиональной массовой коммуникации (2012)
Трач А. С. - Лингвистические особенности статуса в сети интернет, Названова И. А. (2012)
Ковбасюк Л. А. - Фразеологічні одиниці в сучасній німецькомовній смс-комунікації (2012)
Тихомирова Е. А. - Как журналисты делают истину удобной: на материале новостных сообщений о событиях в Таиланде журналистами "Российской газеты" и "New York Times. International Herald Tribune", Бородич В. С. (2012)
Назаренко О. М. - Інтертекстуальне явище "текст у тексті" в газетному дискурсі (2012)
Бажан О. М. - Проза Марка Вовчка та Ганни Барвінок в українському та європейському літературному контексті (2012)
Афанасьева С. И. - Крымский контекст концепта "дом" в доэмиграционном творчестве М. Цветаевой (2012)
Зубенко С. А. - Авторская позиция в поэме П. Антокольского "Сын" (2012)
Буркова Е. С. - Оппозиция "рациональное-иррациональное" в литературной критике Л. Шестова (2012)
Жила Н. В. - Специфіка ейдологічної системи трилогії "Крамниця" Ервіна Штріттматтера (2012)
Гилязова О. С. - Проблема истинности художественной литературы: попытка осмысления (2012)
Дубенко О. Ю. - Алегорична персоніфікація крізь призму поетики природних стихій (2012)
Надута Т. В. - Культурна амбівалентність як художній прояв транскультурного мислення у романах Емі Тан (2012)
Ковальчук Ю. А. - Ґенеза корейських образів у художній прозі Дж. Лондона (2012)
Гайдученко Л. В. - Світоглядні орієнтири малоросів Буковини в міфологічних та християнських легендах у записах Л. А. Штауфе-Симигиновича (2012)
Ковтуненко Е. Н. - Иерархия ценностей в романе А. Байетт "Обладать" (2012)
Полєщук Г. Я. - Психологізм повістей А. Дімарова "Квартира”, "Банани” (2012)
Подгурская И. А. - Женские образы в повести Бориса Пильняка "Красное дерево" (2012)
Нестер Л. М. - Травестія і театральність як присмак кемпу у романі Томаса Майнеке "Томбой" (2012)
Полехина М. М. - Онтология жизни и смерти в произведениях М. Цветаевой начала 1920-х годов о судьбе поэта (2012)
Колосова Н. А. - О полифонизме О. Э. Мандельштама и его истоках (2012)
Князєва В. О. - Проекція архетипу Axis Mundi ("Вісь Світу") на образ гори як центру міфо- та мікросвіту прозової спадщини І. Чендея (2012)
Поддубко Ю. В. - Экфрасис в поэтическом творчестве Александра Кушнера (2012)
Останіна Г. Г. - Lux ex Oriente: романтичні течії українського письменства (2012)
Колбенева Ю. С. - Исторические пьесы Екатерины (2012)
Остапчук В. В. - Військовий пейзаж у творах Ф. Стендаля "Пармський монастир", Л. Толстого "Война и мир", С. Жеромського "Popioły" (2012)
Пермінова А. В. - Особливості входження американської поезії в українську літературну полісистему (2012)
Кость І. Я. - Вербалізація емоційного стану людини в українському прозовому тексті (на матеріалі творів Ірини Вільде (2012)
Прушковська І. В. - Османська культура в контексті сучасної турецької драми (2012)
Гурина А. Б. - Сценическая история пьесы М. А. Булгакова "Кабала святош" и ее оценка литературно-театральной критикой 1930-х годов (2012)
Дробязко Ю. І. - Лексико-граматичні трансформації при перекладі англійської термінології у сфері ядерної енергетики, Лєбєдєва М. О. (2012)
Южакова О. І. - Особливості вживання термінних варіантів та проблеми їх перекладу (на матеріалі термінології холодильної техніки) (2012)
Бонацька І. В. - Напівпредикативні одиниці в поетичній мові Луіса де Гонгори та їх еквіваленти в перекладі українською (2012)
Коннова М. Н. - Образ времени в стихотворении Б. Л. Пастернака "Воробьевы горы" и его английском переводе (2012)
Юрова І. Ю. - Загальні зауваження щодо перекладу як об’єкта навчальної діяльності (2012)
Kincans V. - Сategory of experience and pedagogical activity (2012)
Зeлeницка Е. - Диалог культур в условиях университетского обучения в Словакии (2012)
Нікіфорова Л. І. - Комунікативна компетентність: особливості та проблеми при навчанні іноземної мови (2012)
Бардіна Л. М. - Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт, Хоружева Л. Є., Шепелюк В. Л. (2012)
Головина Л. И. - Усвоение слов и выражений библейского происхождения на занятиях по родному языку в начальных классах (2012)
Шишковская Ю. В. - Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством использования технологий интернет 2.0 на занятиях по английскому языку (2012)
Нестерук-Володимирець О. В. - Вплив особистісних чинників на ефективність використання художніх літературних текстів як засобу розвитку комунікативної культури в старшому шкільному віці (2012)
До 95-річчя з дня народження Максима Андрійовича Дудченка вітання ювіляру (2014)
З нагоди 70-річчя видатного вченого, талановитого лікаря-кардіолога, професора Кравчуна Павла Григоровича вітання ювіляру (2014)
Коваленко Е. Ю. - Особенности гепатотоксичности лекарственных средств – важный вопрос рациональной фарма­котерапии (2014)
Макаренко О. М. - Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку, Довгий Р. С. (2014)
Нефьодов О. О. - Роль імунотерапії у хворих на розсіяний склероз в практиці сімейного лікаря, Мамчур В. Й., Корсунська О. І., Кальбус О. І. (2014)
Завалий М. А. - Возможности врача общей практики в лечении острого риносинусита (2014)
Мельник Н. С. - Досвід використання кейс-методу навчання на кафедрі терапевтичної стоматології іфнму при вивченні розділу "захворювання тканин пародонта" (2014)
Попадинець О. Г. - Розвиток навчально-наукового пізнання у студентів під час вивчення анатомії людини (2014)
Шкурупій Д. А. - Мультимедійні технології в навчальному процесі медичного вишу: можливості і проблеми використання (2014)
Гавриляк В. В. - Електропровідність кератинових волокон за дії тіогліколевої кислоти, Яремкевич О. С. (2014)
Гарбузова В. Ю. - Зв’язок SER 37ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з гострим коронарним синдромом в осіб різної статі (2014)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст білкових фракцій, кортизолу та глутатіону в крові курчат-бройлерів за умов стресу, Грабовська О. С. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на лейкограму крові кролів (2014)
Попова Л. Д. - Співвідношення тестостерону та 17β-естрадіолу у самців щурів з домінантним та субмісивним типами поведінки, Васильєва І. М., Богданова Т. В. (2014)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування довгопалого річкового рака (pontastacus leptodactylus) вірусом інфекційного панкреатичного некрозу, Майстренко М. І., Безусий О. Л, Бучацький Л. П. (2014)
Абсеттарова А. И. - Изменения морфологической картины крови крыс при экспери­ментальном лучевом поражении и его коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Гоженко А. І. - Місце альдостерону та передсердного натрійуретичного пептиду в патогенезі системних проявів хронічного обструктивного захворювання легень, Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М. (2014)
Гриценко Є. М. - Релапаротомії у дітей (2014)
Гуранич Т. В. - Вплив комбінованого дефіциту йоду та міді на структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив ніфедипіну при сумісному застосуванні з кверцетином на жирнокислотний спектр ліпідів кардіоміоцитів у щурів з артеріальною гіпертензією (2014)
Животовська Л. В. - Динаміка клініко-біохімічних порушень у пацієнтів з алкогольною залежністю в процесі терапії (2014)
Завгородня Н. І. - Підходи до корекції розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Загуровский В. М. - Факторы консолидации структуры стратегии поведения личности в качестве психосоматической патологи (2014)
Запорожан В. М. - Генна мережа адаптивної відповіді на хронічну гіпоксію при залізодефіцитній анемії вагітних, Анчева І. А. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Застосування ліпіну та корвітину для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата (2014)
Зубченко С. О. - Виявлення донозологічних порушень на підставі змін інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з латентною стадією хронічної епштейна-барр вірусної інфекції, Акімова В. М., Лаповець Л. Є. (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів перекисного окиснення ліпідів та оксиду азоту при експозиції свинцем (2014)
Книшов Г. В. - Місце сцинтиграфії в діагностиці пору­шень перфузії міокарда, обумовлених звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Кундін В. Ю., Плиска О. І. (2014)
Кочина М. Л. - Результаты использования поляризованного света для исследования глаза, Каплин И. В., Ковтун Н. М. (2014)
Кравчун П. Г. - Оптимізація діагностики розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця у хворих з супутнім ожирінням, Габісонія Т. Н., Калініченко А. О., Боровик К. М. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние иммунобиологической реактивности организма при длительном воздействии субтоксических доз, Резуненко Ю. К. (2014)
Мазур Л. П. - Стан Системи α-фактора некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів (2014)
Мішина М. М. - Особливості імуноморфологічного стану при гнійно-септичному процесі, спричиненому s. aureus та під впливом комплексної терапії (експериментальне дослідження) (2014)
Мялюк О. П. - Жовчоутворювальна функція печінки за умови експериментального аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2014)
Панченко М. С. - Реакції психічної дезадаптації в контексті обгрунтування диференційованого медико-психологічного супроводу пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком (2014)
Перцева Т. О. - Мікробіологічна характеристика пневмоній хворих з порушеннями іммунітету на фоні онкогематологічних захворювань, Борисова І. С. (2014)
Пікас О. Б. - Особливості спектра жирних кислот ліпідів у плазмі крові у хворих на казеозну пневмонію (2014)
Романюк Т. І. - Клініко-біохімічні зміни у крові та внутрішньоочній рідині у кролів з опіком рогівки та при корекції ентеросорбентом "полісорб", Кліщ І. М., Герасимюк І. Є. (2014)
Себов Д. М. - Аналіз розповсюдженості синдрому вираженої звитості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром Х, Пєніна О. О. (2014)
Станіславчук Л. М. - Стенозуючий ларинготрахеїт і рецидивуючий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: зв’язок з метеорологічними факторами, їх добовими та міждобовими коливаннями (2014)
Ступницький М. А. - Прогностичне значення молекул середньої маси у пацієнтів з важкою поєднаною торакальною травмою (2014)
Татарко С. В. - Сравнительная характеристика фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови при различных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей продольного смещения стенок левого желудочка у больных с гипертрофической кардиомиопатией с помощью вектор-эхокардиографии (2014)
Федота А. М. - Подходы к формированию генетического прогноза развития мультифакториальных заболеваний (2014)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика модификаций тревожного поведения, вызванных блокиро­ванием рецепторов половых гормонов у самок и самцов белых крыс (2014)
Шейко В. І. - Набута короткозорість слабого ступеня та системний імунітет, Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В. (2014)
Шкарупа В. М. - Алельний поліморфізм гена репарації ДНК XPD у хворих на рак щитоподібної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В. (2014)
Богатиренко М. В. - Вивчення клініко-економічної ефективності удосконаленої методики безпосереднього протезування, Лазуткін В. П., Костіна Т. Л. (2014)
Гонтарь Ю. В. - Анализ эффективности сочетания стандартного цитогенетического анализа и флуоресцентной in situ гибридизации (fish) в пренатальной диагностике, Ильин И. Е., Федота А. М., Пидченко Т. Ю. (2014)
Кресюн Н. В. - Динаміка числа мікроаневрізм у хворих на діабетичну ретинопатію як показник ризику виникнення макулярного набряку (2014)
Макаренко А. Н. - Экспериментальное моделирование аневризм артериальных сосудов у лабораторных животных, Гура В. А., Чёрная С. И., Сон А. С. (2014)
Литвиненко О. А. - Спектр мікрофлори верхніх дихальних шляхів у осіб з надмірною вагою, Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю. (2014)
Маланчук С. Г. - Визначення добової динаміки продукції факторів патогенності S. Aureus (2014)
Бернік Н. В. - Мінливість форми великих під’язикових проток людини у передплодів та плодів, Олійник І. Ю. (2014)
Данилевич Ю. О. - Оцінка коронарного кровопостачання серця при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях (2014)
Корнієнко В. В. - Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових плівок у тварин старечого віку, Олешко О. М. (2014)
Наконечна О. А. - Вплив простого поліефіру на ультра­структурну організацію печінки щурів (2014)
Рихлік С. В. Морфологічні особливості вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини - Morphological characteristics of the ventrolateral thalamic nuclear group of the human diencephalon (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови гістологічних зрізів окорухових м’язів плодів людини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Табачнюк Н. В. - Зміна морфологічних та антропометричних характеристик піднижньо­щелепних слинних залоз плодів людини, Олійник І. Ю. (2014)
Шарапова О. М. - Віддалені результати електронно-мікроскопічного дослідження сім’яників щурів після опромінення електромагнітним полем та вживання ехінацеї пурпурової (2014)
Шевченко Б. Ф. - Морфофункциональное состояние поджелудочной железы на этапах ее фиброзной трансформации при хроническом панкреатите, Бабий А. М., Макарчук В. А., Ошмянская Н. Ю., Петишко О. П. (2014)
Шкляр А. С. - Порівняльний аналіз компонентного складу маси тіла людини на етапах постнатального онтогенезу: віко-статеві закономірності (2014)
Романюк А. М. - Морфологічні та біохімічні особливості раку молочної залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Кузенко Є. В. (2014)
Шерстюк С. А. - Влияние ВИЧ-инфекции матери на формирование тимуса ребенка, Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2014)
Клименюк В. П. - Ефективність впровадження елемен­тів моделі медичного обслуговування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в процесі медичної реформи у Вінницькій області, Очередько О. М. (2014)
Мизгіна Т. І. - Нові пріоритети роботи відділення пато­логії новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. полтави в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Зюзіна Л. С., Савченко Л. П., Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2014)
Саргош О. Д. - Оцінка організації харчування учнів шкіл-інтернатів (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Дослідження когнітивних стратегій сприйняття та переробки інформації у елітних спортсменів (2014)
Григорова А. О. - Стан тканин пародонту на етапах лікування та реабілітації пацієнтів з запальними захворюваннями щелепно-лицевoї ділянки (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність цитокіногенезу у крові в процесі розвитку експериментального постекстракційного альвеолі ту (2014)
Клітинська О. В. - Оцінка зовнішнього вигляду обличчя та будови зубо-щелепного апарату у дітей закарпаття (2014)
Курицын А. В. - Планирование дентальной имплантации при вертикальном дефиците костной ткани с помощью конусно-лучевой компьютерной томографи, Куцевляк В. И., Любченко А. В. (2014)
Любарець С. Ф. - Диспансеризація дітей з молярно-різцевою гіпомінералізацією емалі (2014)
Матолич У. Д. - Імунофенотип лімфоцитів периферичної крові у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки, Лаповець Л. Є., Горгота А. І. (2014)
Неспрядько В. П. - Особливості клінічної діагностики стану гігієни ротової порожнини пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами, Михайлов А. А., Костюк Т. М., Шевчук В. О. (2014)
Михайленко Т. М. - Експериментальне дослідження антагоністичної активності деяких пробіотичних препаратів, відносно представників мікрофлори ротової порожнини осіб із знімними конструкціями зубних протезів, Куцик Р. В., Рожко М. М., Дмитрук І. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Визначення ступеня важкості деформацій зубних рядів у пацієнтів із початковою формою флюорозу, Шундрик Л. С. (2014)
Соколова І. І. - Стоматологічний статус та стан окиснювального гомеостазу у пацієнтів, які мають виробничий контакт з вібрацією: вміст глутатіону відновленого у ротовій рідині, Кашаба М. А. (2014)
Удод О. А. - Крайове прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів у експерименті, Гаджиева І. М. (2014)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації (2014)
Корінчак Л. М. - Розвиток антропометричних і кардіо­респіраторних характеристик організму хлопчиків 8-12 років у різні пори року (2014)
Некролог Пам’яті професора Ковальова Євгена Вікторовича (1938 – 2014) (2014)
Protsenko V. S. - Application of dimensional analysis and similarity theory in electrochemistry: a review (2014)
Roman A. A. - Complex compound of dirhenium(III) with methionine, Zinchenko E. V., Golichenko A. A., Shtemenko A. V. (2014)
Vorobyova М. І. - Dissolution kinetics of gold in cyanide solutions on the basis of plasma-chemically "activated" water, Pivovarov O. A. (2014)
Бешенцева О. А. - Дослідження кінетики процесів хімічного відновлення срібла з водних розчинів на діелектриках (2014)
Бурмистров К. С. - Эмиссия активного хлора из иммобилизованных N-хлорсульфонамидов, Торопин В. Н., Рябенко В. В., Кременчуцкий Г. Н., Балалаев А. К. (2014)
Варениченко С. А. - Реакции 4-(2-цианоэтил)-1,2,3,4,5,6,7,8-октагидроакридин-4-карбонитрила, Фарат О. К., Чертихина Ю. А., Маркова И. В., Марков В. И. (2014)
Козлов В. М. - Влияние адсорбции чужеродных частиц на поликристаллическую структуру электроосажденных металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2014)
Кошель Н. Д. - Динамика установления стационарного состояния поверхности свинца в серной кислоте, Герасика Н. С., Костыря М. В. (2014)
Кравченко C. В. - Строение N-гидроксиимида бицикло (2014)
Ломинога Е. А. - Синтез и свойства продукта ацилирования синтанола АЛМ-10 фталевым ангидридом, Бурмистров К. С., Гевод В. С. (2014)
Ракитская Т. Л. - Влияние содержания воды на активность нанесенного на природный трепел палладий-медного кализатора окисления монооксида углерода кислородом, Киосе Т. А., Олексенко Л. П. (2014)
Сергеєв В. В. - Термодинамічні властивості бінарної системи ацетонітрил–метилметакрилат (2014)
Баштаник П. І. - Модифікація базальтопластиків, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ігоніна Г. М., Євтушенко Я. І., Головань А. Г. (2014)
Ващенко Ю. М. - Аналіз можливості застосування фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів, Голуб Л. С., Ковтунік І. В. (2014)
Гиренко Д. В. - Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электрохимических ячейках проточного типа, Демянчук Е. А. (2014)
Евдокименко Н. М. - Регулирование морфологии блоксополимеров – однокомпонентных эластомеров, Анисимов В. Н., Удовенко Ю. Э., Каряка М. Ю. (2014)
Кукурузенко К. I. - Вилучення ванадію з відпрацьованих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти, Нікіфорова А. Н., Пасенко О. О., Кожура О. В. (2014)
Пивоваров А. А. - Получение окислителей способом плазменной обработки водных растворов хлорида натрия, Захаров Р. И., Калашникова А. Н., Николенко Н. В. (2014)
Самчилеев И. С. - Сернокислотный передел отработанного железо-молибденового катализатора. Термодинамический и кинетический анализ процесса выщелачивания, Кирпикина А. Е., Николенко Н. В., Костынюк А. О. (2014)
Шаповалов Д. О. - Епоксидування натурального каучуку в середовищі вода–ксилол, Ведь В. В., Зибайло С. М., Юшко В. Л. (2014)
Біленко О. І. - Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії, Пащенко В. В. (2012)
Городнов В. П. - Розробка моделі оцінки припустимої тривалості використання інформації для прийняття рішень на охорону державного кордону із урахуванням її старіння й зниження вірогідності, Кириленко В. А., Курашкевич А. П. (2012)
Петров В. М. - Методика вибору раціонального наряду різнорідних ударних сил угрупування тактичної авіації при виконанні бойових завдань за визначеними ситуаціями (2012)
Поляков С. Ю. - Анализ и обобщение опыта информационно-психологической операции стран НАТО против Ливии, Змиевской Г. А., Куртов А. И., Потехенский А. И. (2012)
Скоренький П. О. - Рекомендації щодо підвищення ефективності використання угруповання авіації Повітряних Сил (2012)
Ярош С. П. - Способи асиметричної протидії збройним силам, побудованим для ведення мережецентричної війни (2012)
Романченко І. С. - Рекомендації щодо інтеграції зусиль суб’єктів системи забезпечення національної безпеки для нейтралізації виявлених загроз без застосування силових методів, Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Висідалко А. Л. (2012)
Бойко Р. В. - Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління, Семененко О. М., Чекед І. В, Кремешний О. І., Бердочник А. Д. (2012)
Котов О. Б. - Погляди щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, Гурін О. М., Новічонок С. М. (2012)
Романенко І. О. - Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління, Алексєєв С. В., Колмиков М. М., Калачова В. В., Трублін О. А., Бабенко О. П. (2012)
Школяренко В. В. - Удосконалення системи підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України, Призиглей Ю. Я., Яковенко А. В., Кремешний О. І. (2012)
Корнієнко А. П. - Вдосконалення процесу контролю стану герметичності кабін легких військово-транспортних літаків, Корочкін О. А., Кудрявцев А. Ф., Новиков А. О. (2012)
Сидоренко Р. Г. - Оцінка ступеню впливу перешкоди на приймач бортових радіотехнічних систем розвідки і наведення сучасних літальних апаратів (2012)
Волошко С. В. - Исследование возможностей существующей системы связи Вооруженных Сил Украины относительно скорости передачи сообщений (2012)
Жуйков Д. Б. - Оценка коэффициента подавления помехи при обнаружении объектов на оптико-электронных изображениях в условиях воздействия маскирующих помех (2012)
Климченко В. Й. - Аналіз можливостей трикоординатних РЛС РТВ щодо використання їх для наведення винищувачів на повітряні цілі, Смик С. І., Камак Д. О. (2012)
Кучер Д. Б. - Особенности размещения антенной системы для излучения мощных электромагнитных помех в конструкциях ограниченного объема, Голубцов Д. Л. (2012)
Фоменко Д. В. - Основные научно-методические положения методики оценки потенциальных возможностей полного поляризационного зондирования пространства на двух частотах (2012)
Адаменко А. А. - Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій (2012)
Барсов В. И. - Концепция создания системы быстройи достоверной обработки криптографической информации на основе использования информационной технологии распределённых вычислений, Краснобаев В. А, Фещенко А. С. (2012)
Берковский В. В. - Нейротехнологии как метод решения задачи распознавания образов, Свиридов А. А. (2012)
Волк М. А. - Анализ распределенных имитационных моделей с консервативными алгоритмами синхронизации, Филимончук М. А., Аль Шиблак М., Гридель Р. Н. (2012)
Krasilenko V. G. - The optoelectronic complementary dual neural elements for the implementation of normalized vector "equivalence - nonequivalence” operations, Nikolskyy A. I. (2012)
Новожилова М. В. - Моделирование представления знаний в электронных терминологических системах, Михеев И. А., Ямницкий С. А. (2012)
Смірнов О. А. - Стеганографічний захист інформації із використанням прямого розширення спектру (2012)
Есин В. И. - Схема базы данных с универсальной моделью данных (2012)
Лазарева Е. С. - Анализ современных Web-технологий создания анимации в презентационных сайтах, Ильина И. В. (2012)
Лосев Ю. И. - Математические модели и методы межмаршрутной синхронизации в системах с обратной связью, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2012)
Мазулевський О. Є. - Результати моделювання комплексної методики адаптивного контролю захищеності комп'ютерної мережі, Криховецький Г. Я., Колотило О. А. (2012)
Феклістов А. О. - Сучасні погляди на правила безпеки під час використання військовослужбовцями телекомунікаційних соціальних мереж (2012)
Буданов П. Ф. - Определение формы объёмного тела электролита в грунте при работе переносных электролитических заземлителей, Нечуйвитер О. П., Мезеря А. Ю., ЧернюкА. М., Пархоменко Ю. А. (2012)
Герасимов С. В. - Модель технічного обслуговування та ремонту засобів контролю автономних джерел електропостачання, Ольховіков С. В. (2012)
Єгорова О. Ю. - Дослідження впливу відхилень напруги на роботу світлодіодних джерел світла, Довбня К. В. (2012)
Кононов Б. Т. - Феррорезонанс в электрических сетях с поперечной и продольной компенсацией потерь напряжения, Кононова Е. А., Мушаров А. А. (2012)
Коняхін Г. Ф. - Система для визначення параметрів джерела енерговиділення, Макаров Л. Б., Савченко В. М., Федюшин О. І. (2012)
Лагутін Г. І. - Вдосконалення моделі системи діагностування технічного стану дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А, Васильєв А. С. (2012)
Соколовский С. А. - Транспортирование опасных объектов до места ликвидации автомобилями высокой проходимости с прицепами, Коханенко В. Б., Яковлев А. М. (2012)
Федотов Д. А. - Система преобразования электрических сигналов, Федотов П. Д., Крук О. Я. (2012)
Хуторненко С. В. - Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором, Семенець Д. А. (2012)
Юрченко О. О. - Розрахунок лінійних коливань механічних систем методом динамічних жорсткостей (2012)
Заярна О. В. - Вимірювання температури в каналі автоматизованої системи управління, Науменко А. М. (2012)
Козел В. В. - Особливості алгоритму дій начальника служби метрології та стандартизації військової частини при проведені операції, Савченко М. П. (2012)
Чинков В. Н. - Частные математические модели электроизмерительных приборов переменного тока для входных сигналов специальной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Тютюник В. В. - Дослідження механізму цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності у сейсмічно небезпечних регіонах Землі, Калугін В. Д. (2012)
Чуб И. А. - Количественная оценка масштабов аварийных разливов нефти при авариях на нефтепроводе, Неронов А. А., Попов В. М. (2012)
Бакулина А. Н. - Определение и анализ показателей качества индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими, Котеленец В. Г., Кравцова С. Е., Терещенко И. А. (2012)
Поликашин В. С. - Обоснование необходимости изучения военного менеджмента, Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2012)
Семенюк В. І. - Розробка програмного забезпечення для навчання вибору точки прицілювання та розрахунку зон ураження цілі, Лавров О. Ю., Руденко М. М. (2012)
Товма Л. Ф. - Інтерактивні дошки як сучасний метод навчання у вищих військових навчальних закладах, Мартем’янов В. О. (2012)
Власенко І. В. - Групові тактичні рефлекси особового складу підрозділів малої чисельності, Борозений І. О., Лікаренко О. О. (2012)
Городнов В. П. - Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени, Полторак С. Т., Цыс А. И. (2012)
Шабалін О. Ю. - Спосіб оцінювання впливу змісту бойової підготовки на рівень професійного становлення командирів підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних на стадії самостійної професійної діяльності (2012)
Городнов В. П. - Порядок визначення зміни штатної чисельності офіцерських посад, Радіонов Г. О., Овчаренко В. В. (2012)
Полторак С. Т. - Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України, Оленченко В. Т., Козлов В. Є. (2012)
Черепнев И. А. - Применение оружия несмертельного действия в военных и полицейских операциях с точки зрения международного гуманитарного права, Ляшенко Г. А., Полянова Н. В. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Писаренко С. М. - Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки (2012)
Максимчук М. В. - Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад (2012)
Кифяк В. Ф. - Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку "зеленої економіки", Кифяк О. В. (2012)
Василенко Д. В. - Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи (2012)
Мартьянов М. П. - Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону (2012)
Семів С. Р. - Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні (2012)
Олексюк Г. В. - Сучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування, Химич О. В. (2012)
Ісаян А. М. - Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України (2012)
Палига Є. М. - Удосконалення методичних підходів до обґрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії (2012)
Бистряков І. К. - Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем, Пилипів В. В. (2012)
Жебчук Р. Л. - Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент реформування місцевих бюджетів в Україні (2012)
Дейнеко В. В. - Сланцевий газ: екологічні аспекти видобутку (світовий досвід для України, аналітичні оцінки) (2012)
Римар М. В. - Екологічна безпека видобування сланцевого газу в Україні, Краєвська А. С., Дулин І. С. (2012)
Петрушенко М. М. - Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки (2012)
Гулич О. І. - Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2012)
Бачинська М. В. - Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону (2012)
Мульска О. П. - Формування інтегрального індексу добробуту дитини в Україні (2012)
Иващук Н. Л. - Организация и функционирование рынка природного газа в Польше, Иващук А. В. (2012)
Когут О. І. - Злиття великих нафтових компаній та його вплив на українську нафтову промисловість (2012)
Бутко М. П. - Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції, Соломаха І. В. (2012)
Домбровський О. Г. - Економічні виміри віртуального хронотопу: міжнародний та регіональний контексти (2012)
Асаул А. Н. - Интерактивное тестирование и оценка знаний студентов – составная часть компетентностного подхода при подготовке бакалавров (2012)
Дмитрів А. Я. - Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону), Корягіна С. В. (2012)
Лифар В. В. - Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних послуг, Возіянов В. В. (2012)
Горін Н. В. - Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) (2012)
Іщук С. О. - Проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіоні (2012)
Жук П. В. - Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків (2012)
Яремко І. Й. - Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (2012)
Ювілей академіка НАН України Б. В. Буркинського (2012)
Ювілей академіка НААН України О. І. Фурдичка (2012)
Пам'яті професора С. І. Юрія (2012)
Автори номера (2012)
Зміст за 2012 рік (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 20: Изобретение компьютера и информационной сети Интернет (2014)
Байда Е. И. - Нестационарный нагрев движущихся объектов (2014)
Васильев Л. А. - Универсальный вентильный реактивный двигатель с последовательным коммутационным буфером, Мнускин Ю. В., Лужнев А. И. (2014)
Загирняк М. В. - Функциональная взаимосвязь параметров и критерии рационального выбора электрических аппаратов, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2014)
Кулинченко Г. В. - Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок, Багута В. А. (2014)
Петренко А. Н. - Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения (2014)
Поляков М. А. - Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора, Василевский В. В. (2014)
Иванов В. Г. - Оптимизационный подход к канальной трассировке с учетом помехоустойчивости (2014)
Баранов М. И. - Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полуволн (2014)
Добродеев П. Н. - Исследование методов размагничивания торцов труб при ремонтах магистральных трубопроводов (2014)
Кутковецький В. Я. - Закон електромагнітної сили (2014)
Дубовенко К. В. - Численное моделирование характеристик искрового разряда в жидком азоте (2014)
Черкашина В. В. - Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей (2014)
Гурин А. Г. К (75-летию со дня рождения) (2014)
Івасів І. Б. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України (2014)
Кузнєцова А. Я. - Сучасний стан та перспективи консолідації банків в Україні в післякризовий період (2014)
Циганюк Д. Л. - Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України (2014)
Діденко О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як невід’ємна складова функціонування сучасного банку (2014)
Кузніченко Я. М. - Використання індикативного показника з метою вибору способу розрахунку вимог до капіталу банку для покриття операційного ризику (2014)
Лазня А. В. - Світовий досвід проведення діагностики фінансової стабільності банківської системи (2014)
Ласукова А. С. - Саморегулювання банківської діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Лєонов С. В. - Аналіз проблем, перспектив і тенденцій діяльності кредитних спілок України, Олещук М. Г. (2014)
Рекуненко І. І. - Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості реалізації фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій (2014)
Макаренко І. О. - Забезпечення прозорості і розкриття інформації у фінансовій звітності про похідні фінансові інструменти (2014)
Олійник В. М. - Математична формалізація оцінки рівня взаємозв'язку страхової та перестрахової діяльності: досвід України та Німеччини, Боженко А. С. (2014)
Пластун О. Л. - Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів (2014)
Ісаєва О. В. - Фактори ефективності державно-приватного партнерства як однієї з провідних форм участі держави на фінансовому ринку в ролі кредитора (2014)
Діденко І. В. - Науково-методичний підхід до визначення депозитного ринку, його ролі та місця у структурі фінансового ринку (2014)
Гриценко Л. Л. - Типізація моделей реaлізaції інвестиційної політики в контексті взaємодії держaви тa бізнесу (2014)
Васильєва Т. А. - Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві, Рябенков О. В. (2014)
Петрушенко Ю. М. - Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до P2P-кредитування (2014)
Прийменко С. А. - Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Шпіцглуз С. О. - Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів ризику на ефективність використання Сумського обласного бюджету (2014)
Кондратюк О. В. - Державно-правовий статус українців у Російській імперії (XVIII–XIX ст. ст. ) (2014)
Ливак М. М. - Становлення інституту спадкування за заповітом у феодальному українському суспільстві (2014)
Сливка С. С. - Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919–1926 рр. ) (2014)
Шевчик Ю. В. - О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації Української держави (2014)
Онишко О. Б. - Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні (2014)
Сорока Н. Є. - Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі (2014)
Бондаренко Л. О. - До питання створення окремого державного органу з розслідування злочинів економічної спрямованості в умовах реформування правоохоронних органів України (2014)
Гнатюк С. С. - Відстрочка виконання постанови у справі про адміністративний проступок: перспективи удосконалення (2014)
Гурковська К. А. - Особливості здійснення спеціальних заходів із попередження насильства у сім’ї (2014)
Зачек О. І. - Криптографічний захист інформації у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ілюшик О. М. - Класифікація адміністративних договорів, що використовуються у діяльності правоохоронних органів (2014)
Коровяк О. Я. - Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення (2014)
Назар Ю. С. - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: процесуальні особливості (2014)
Онишко О. В. - Структуризація процесу управління взаємодією у сфері протидії податковим правопорушенням як фактор підвищення її ефективності (2014)
Павлович-Сенета Я. П. - Правове регулювання засад територіального устрою як передумова для здійснення територіальної реформи (2014)
Середа В. В. - Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення спеціальних суб’єктів, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну (2014)
Скорик В. О. - Взаємодія органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями в охороні громадського порядку (2014)
Шишко В. Й. - Сутність адміністративно-правових заходів захисту службової інформації у діяльності органів державної влади (2014)
Бердиченко І. О. - Контрольна марка як предмет незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (2014)
Вакула І. Ю. - Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща (2014)
Захарова О. В. - До питання організації взаємодії під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2014)
Козак О. В. - Про деякі питання встановлення кримінальної відповідальності за заподіяння майнової шкоди (2014)
Поїзд В. П. - Вплив розвитку високих інформаційних технологій на криміналізацію окремих форм протиправної діяльності у сфері господарювання (2014)
Строгий В. І. - Контроль за діяльністю державної системи боротьби з тероризмом як елемент політики національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Тихонова О. В. - Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять (2014)
Шаблистий В. В. - Кримінально-правове забезпечення духовних (ідеальних) потреб людини (2014)
Башта І. І. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів (2014)
Гнідець Т. Я. - Біометрія: сильні та слабкі сторони (2014)
Гула Н. Л. - Правопорушення, які вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Дуфенюк О. М. - Топографічні додатки до протоколів слідчих (розшукових) дій: поняття, структура, значення, Ковальська М. Ю. (2014)
Козенко О. О. - Організаційно-правові засади спеціально-технічного забезпечення управління оперативно-службовою діяльністю в Україні (2014)
Кунтій А. І. - Тактика проведення освідування підозрюваного у кримінальному провадженні про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (2014)
Малишенко Є. Л. - Протидія оперативно-розшуковій діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю організованими злочинними угрупованнями (2014)
Некрасов В. А. - Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності на основі стратегії забезпечення економічної безпеки країни (2014)
Остапчук М. С. - Організація та планування провадження досудового розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського